WorldWideScience

Sample records for biogasfaellesanlaeg nye anlaegskoncepter

 1. Future biogas plants. New plant outlines and economic potential; Fremtidens biogasfaellesanlaeg. Nye anlaegskoncepter og oekonomisk potentiale

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Christensen, Johannes (ed.)

  2006-06-16

  The Working Paper is the first joint reporting from a project aiming at identifying new outlines for joint biogas plants with profitable operation mainly based on slurry. So far a pre-requisition for profitable operation has been supply of 20-25% organic waste as supplement to the slurry, partly because organic waste increases gas production, and partly to collect recipient fee. The new outlines, which are analysed, represent different combinations of technology for separation, pre-treatment and re-circulation, including separation at each separate farm and separation of degassed slurry. Simultaneously with an increased gas yield, a number of synergy effects are achieved, which can contribute to ensure an environmentally friendly distribution and use of the nutrients, especially in areas with large concentrations of animal husbandry. (BA)

 2. Future biogas plants. New systems and their economic potential; Fremtidens biogasfaellesanlaeg. Nye anlaegskoncepter og oekonomisk potentiale

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Christensen, Johannes; Hjort-Gregersen, K.; Uellendahl, H.; Ahring, B.K.; Lau Baggesen, D.; Stockmarr, A.; Moeller, Henrik B.; Birkmose, T.

  2007-06-15

  The main objective of the project was the identification and analysis of new technical concepts for centralized biogas plants, which would make them less dependant on organic waste supplies, and thus be economically self sustained mainly on manure supplies. The analyses have been carried out as system analyses, where plant concepts have been evaluated in connection with agricultural areas. 8 scenarios where analyzed, of which 2 were reference scenarios. (au)

 3. Nye dimensioner

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rapport med bidrag fra symposiet Nye Dimensioner 24.-26. nov. 2011 samt nye selvstændige bidrag......Rapport med bidrag fra symposiet Nye Dimensioner 24.-26. nov. 2011 samt nye selvstændige bidrag...

 4. Nye religioner

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rothstein, Mikael; Hammer, Olav

  2011-01-01

  Religionshistorisk fremstilling af fænomenet "nye religioner", især euroamerikanske religioner fra de sidste 100 år.......Religionshistorisk fremstilling af fænomenet "nye religioner", især euroamerikanske religioner fra de sidste 100 år....

 5. Nye medier, nye metoder, nye etiske udfordringer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, Malene Charlotte; Glud, Louise Nørgaard

  2013-01-01

  Nye mediers mobilitet og allestedsnærværende karakter understøtter en kreativ og eksperimenterende tilgang til kvalitative studier og etnografisk feltarbejde, hvor forskeren dels bevæger sig imellem forskellige steder, online såvel som offline, og dels benytter internettet og mobile medier til...... forskningsdeltagerens privatliv, relationen mellem deltager og forsker samt præsentation af data. Artiklen tager udgangspunkt i to cases, hvor nye medier og eksperimenterende kvalitative metoder har været brugt til datagenerering. I den første case er danske unges brug af sociale netværkssider undersøgt ved hjælp af...... at anvende internettet og mobile teknologier i datagenereringen, og det diskuteres, hvorledes man kan udføre etisk forsvarlig forskning, når man benytter sig af nye medier og eksperimenterende kvalitative metoder....

 6. Nye formater

  DEFF Research Database (Denmark)

  Manelius, Anne-Mette

  2005-01-01

  Kunstneren Olafur Eliasson har med arkitekten Einar Thorstein udviklet "Soil Quasi Bricks" - en sekskantet sten af stampet, halv-brændt jord. Produceret af den østrigske arkitekt Martin Rauch og bl.a. udstillet i Eliassons Blind Pavillon på Venedig Kunstbiennale 2003 og på Aros 2004. Artiklen int...... introducerer Martin Rauch og den sekskantede sten som et bud på et nyt facadetegl og opfordrer til at andre udfordrer teglets egenskaber i nye former og egenskaber....

 7. Nye medier nye læringsstrategier

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hachmann, Roland

  På både lokalt og nationalt plan står folkeskolerne i en tid med store forandringer. Skolereformer, en national it-strategi og øget fokus på investering og brug af nye digitale læremidler udfordrer måden, hvorpå skolen tænker organisation, udvikling, læremiddelkultur, læring, kompetenceudvikling og...... folkeskolen, der er omdrejningspunktet i projektet ?Nye medier ? Nye læringsstrategier (NMNL). Formålet med denne rapport er, med baggrund i opsamling af de erfaringer projektet NMNL har tilvejebragt, at formidle anbefalinger og en strategi, der kan bruges til inspiration af folkeskoleledere...

 8. Nye veje i bandeindsatsen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Krogh, Andreas Hagedorn; Torfing, Jacob

  2014-01-01

  Der er behov for at gentænke indsatsen over for kriminelle bander. De to forskere Andreas Hagedorn Krogh og Jacob Torfing fra Roskilde Universitet har undersøgt nye metoder til at bekæmpe banderne...

 9. Programgruppen Nye Institutioner

  DEFF Research Database (Denmark)

  Aggerbeck, Jette Mai; Kofod-Jensen, Lars; Andersen, Bente Thorup

  2009-01-01

  De nye i DEFF En ny programgruppe har set dagens lys i DEFF. Nye Institutioner (NI) blev etableret for at sikre en varetagelse af UVM-institutionernes deltagelse i og ønsker til udviklingen i DEFF. Det er programgruppens primære opgave. På det overordnede plan arbejder programgruppen med synlighed......, forankring og driftsmæssige løsninger ud fra tanken om den nye fagre verden for biblioteksfunktionen på de ovennævnte institutioner, som skal imødekomme et væld af såvel eksterne som interne udfordringer og omstillinger. Disse betoner behovet for nye samarbejdsrelationer mellem bibliotek og uddannelse...

 10. Nye ord på nye måder

  DEFF Research Database (Denmark)

  Worsøe, Line Brink

  Denne afhandling søger at diskutere ‘nye ord’ (neologismer) og nyorddannelse som genstand for udforskning. Der introduceres at udforske og beskrive sprog og derfor ’nye ord’ gennem en dynamisk tilgang til sprog, kognition og kommunikation – en tilgang som integrerer økologiske, sociale, kulturelle...... biologiske, materielle og kropslige dimensioner af menneskers kommunikative virke. Gennem tre kvalitative studier af forskellig metodologisk karakter bliver ‘nye ord’ sat i spil i relation til aktuel kommunikation mellem mennesker. Studierne bliver diskuteret gennem dynamiske perspektiver på sprog og...... kognition inspireret af Integrationel Lingvistik og Distribueret Sprog og Kognition. Resultaterne peger imod nye forståelser af fænomenet ’nye ord’ samt hvordan det kommunikativt baserede, interaktive, dynamiske sprogsyn anvendt giver nye indsigter ikke kun i nye ord, men i menneskers omgang med ord i det...

 11. "Nye veje til succes"

  DEFF Research Database (Denmark)

  Warming-Rasmussen, Bent; Raalskov, Jesper; Jensen, Bjarne

  2009-01-01

  Privatafdelingen ved Nykredit Silkeborg stod i 2008 med store udfordringer. Salgsresultaterne pr. medarbejdertime lå i den laveste ende i benchmarkingen med Nykredits øvrige 47 afdelinger – samtidig havde man haft en relativ stor medarbejderudskiftning og stod med 5 nye, relativt uøvede medarbejd...

 12. De nye dissidenter i Rusland

  DEFF Research Database (Denmark)

  Fledelius, Karsten

  2012-01-01

  Den nye kvindeaktionsgruppe "Pussy Riot" repræsenterer en ny form for systemkritik i Rusland, som gennem sin mediebrug har givet ny slagkraft til oppositionen mod Putin......Den nye kvindeaktionsgruppe "Pussy Riot" repræsenterer en ny form for systemkritik i Rusland, som gennem sin mediebrug har givet ny slagkraft til oppositionen mod Putin...

 13. Nye fødevareteknologier

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Jørgen Dejgård

  Rapporten giver en oversigt over centrale forskningstemaer i den nuværende forskning i relation til nye teknologier i fødevareproduktionen, og søger at perspektivere disse temaer og udpege områder, hvor en styrket tværvidenskabelig forskningsindsats med fordel kunne finde sted. Rapporten er baseret...

 14. Russel Nye: The Professor in Public Life.

  Science.gov (United States)

  Hungiville, Maurice

  1995-01-01

  A discussion of the influence of Russel Nye, a college English professor at Michigan State University and journalist, focuses on the values that shaped his teaching, scholarship, and writing and his defense of democratic values, especially in education. It is concluded that Nye's experience suggests that public service can be a source of personal…

 15. Sex i Det Nye Testamente - helst ikke!

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hallbäck, Geert

  2013-01-01

  To holdninger til sex i Det Nye testamente: Afholdenhed og tilpasning til samfundets ægteskabsmoral, afspejler den tidlige kristendoms eskatologiske askese og den mere etablerede kristendoms tilpasning til normalsamfundet....

 16. 78 FR 52498 - White Pine-Nye Resource Advisory Committee

  Science.gov (United States)

  2013-08-23

  ... Forest Service White Pine-Nye Resource Advisory Committee AGENCY: Forest Service, USDA. ACTION: Notice of meeting. SUMMARY: The White Pine-Nye Resource Advisory Committee (RAC) will meet in Eureka, Nevada. The... Standard Time. All RAC meetings are subject to change or cancellation. For status of the White Pine-Nye...

 17. Nye boller på suppen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hermansen, Judy; Østergaard, Per

  2010-01-01

  kunder er under forandring. De, der slipper levende igennem denne smeltedigel, bliver de bureauer, der bedst formår at omstille sig. Til gengæld vil de også kunne gøre sig gældende internationalt, for det er endnu et karakteristisk træk ved det nye marked, at forudsætningerne for at være...... konkurrencedygtig ikke længere har ret meget med virksomhedens størrelse at gøre, men netop at den for det første er mentalt gearet til de nye tider og for det andet har en værktøjskasse, der gør den i stand til at forstå og fortolke bevægelser og betydninger på det nye marked. Udgivelsesdato: Marts...

 18. Caries og de nye nationale indkaldeintervaller

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ekstrand, Kim; Bruun, Gitte; Bakhshandeh, Azam

  2015-01-01

  obligatorisk at gøre under de nye retningslinjer. Det gennemgås, hvilke behandlinger der er relevante for patienten i forhold til de tre cariesdiagnoser: Caries dentalis progressiva superficialis (CS), Caries dentalis progressiva media (CM) og Caries dentalis progressiva profunda (CP). Diagnoserne angiver...

 19. Anmeldelse. Iben Krogsdal: Fuldmagt - 40 nye salmer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Kirsten

  2014-01-01

  Anmeldelsen understreger, at udgangspunktet for salmerne er det moderne menneskes søgen og uro. Der er dels tale om gendigtninger af ældre salmer dels helt nye salmer. Anmeldelsen indeholder mange eksempler og viser, hvor nyskabende Iben Krogsdals sprog ofte er. Anmeldelsen slutter med at fremhæve...

 20. Samfundets nye kulturpolitik

  DEFF Research Database (Denmark)

  Storm, Rasmus K.

  2009-01-01

  Sportens placering i en oplevelsesøkonomisk ramme er i dansk sammenhæng relativ ny. Med rapporten 'Danmark i kultur- og oplevelsesøkonomien - fem nye skridt på vejen' (fremlagt i 2003) samt handlingsplanen for at skaffe store idrætsbegivenheder til Danmark (lanceret i 2007) betonede regeringen i ...

 1. Arbejdsmiljøarbejdets nye paradigme

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bovbjerg, Kirsten Marie

   I artiklen beskrives af forandringer i arbejdsmiljøarbejdet. Hvilke tiltag er der på lovgivningsniveau? Hvilke nye policy-strategier kan iagttages indenfor arbejdsmiljø, politik og ledelse, som kan have betydning for, hvordan forståelse af arbejde og arbejdsmiljøarbejde har ændret sig? Herunder ...

 2. 14 Nye Landskaber. Berlin, Paris, Tokyo

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dinesen, Cort Ross

  2012-01-01

  Intensionen er at udforme 12 nye landskaber over de udvalgte kontekster, der rummer og beskriver en transformation, som i sin beskrivelse dimensionerer alle de niveauer, der gennemstrømmer og aktualiserer de begivenheder som på forskellig vis artikulerer det virtuelle, som konkretioner i det urba...

 3. Nye mål for naturfagsundervisning i USA

  DEFF Research Database (Denmark)

  Evans, Robert Harry; Horst, Sebastian

  2012-01-01

  Analysen ser nærmere på den nye ramme for naturfagsundervisning i USA som udkom i 2011, og som i år bliver udmøntet i nye målbeskrivelser. Den nye ramme er opbygget ud fra tre dimensioner: praksisser inden for naturvidenskab og ingeniørarbejde, tværgående begreber og faglige kerneidéer. Rammen...

 4. Reform af reformen - den nye ellov

  DEFF Research Database (Denmark)

  Olsen, Ole Jess

  2005-01-01

  Konkurrence i dansk elforsyning blev i første omgang i 1999 kun gennemført halvhjertet. Den miljøvenlige energi blev holdt uden for og selskabsstrukturen låst fast. Det skabte problemer, som den nye lov fra 2004 har søgt at råde bod på.......Konkurrence i dansk elforsyning blev i første omgang i 1999 kun gennemført halvhjertet. Den miljøvenlige energi blev holdt uden for og selskabsstrukturen låst fast. Det skabte problemer, som den nye lov fra 2004 har søgt at råde bod på....

 5. Nye pladser og platforme i byen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersson, Lasse

  2010-01-01

  projekter som Platform4 i Aalborg og NDSM værftet i Amsterdam samt Skateparken i Malmö stilles skarpt på det nye landskab af kreative iværksættere og kulturbrugere som har potentiale som fremtidige ’kunder’ i butikken hos de danske kulturhuse. Det kræver dog, at kulturhusene og deres medarbejdere forstår de...

 6. Virtual Reality er dit nye Skype

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bødker, Mads

  2016-01-01

  VR er mediet, der kan gøre den flade skærm og det begrænsede blik i for eksempel Skype til et lidt gammeldags digitalt samarbejde. Ved at sætte folk i stand til at kommunikere, dele virtuelle genstande og give dem en øget oplevelse af at være i et rum sammen, kan man mediere nye aspekter af samar...

 7. 78 FR 30847 - White Pine-Nye Resource Advisory Committee

  Science.gov (United States)

  2013-05-23

  ... From the Federal Register Online via the Government Publishing Office DEPARTMENT OF AGRICULTURE Forest Service White Pine-Nye Resource Advisory Committee AGENCY: Forest Service, USDA. ACTION: Notice of two meetings. ] SUMMARY: The White Pine-Nye Resource Advisory Committee will meet in Eureka,...

 8. 77 FR 58095 - White Pine-Nye Resource Advisory Committee

  Science.gov (United States)

  2012-09-19

  ... From the Federal Register Online via the Government Publishing Office DEPARTMENT OF AGRICULTURE Forest Service White Pine-Nye Resource Advisory Committee AGENCY: Forest Service, USDA. ACTION: Notice meeting. SUMMARY: The White Pine-Nye Resource Advisory Committee will meet in Eureka, Nevada....

 9. Naomi Shihab Nye: People! People! My Heart Cried Out.

  Science.gov (United States)

  Schliesman, Megan

  1998-01-01

  Noted poet and anthologist Naomi Shihab Nye discusses her books of poetry for young people and her work with students to help them find their own poetic voices. Nye's poetry anthologies are appropriate for elementary, middle-school, and high-school students. Fundamental themes are crossing boundaries and making connections to help young readers…

 10. 76 FR 41451 - White Pine-Nye Resource Advisory Committee

  Science.gov (United States)

  2011-07-14

  ... From the Federal Register Online via the Government Publishing Office DEPARTMENT OF AGRICULTURE Forest Service White Pine-Nye Resource Advisory Committee AGENCY: Forest Service, USDA. ACTION: Notice of meeting. SUMMARY: The White Pine-Nye Resource Advisory Committee will meet in Eureka, Nevada....

 11. 77 FR 45331 - White Pine-Nye Resource Advisory Committee

  Science.gov (United States)

  2012-07-31

  ... From the Federal Register Online via the Government Publishing Office ] DEPARTMENT OF AGRICULTURE Forest Service White Pine-Nye Resource Advisory Committee AGENCY: Forest Service, USDA. ACTION: Notice of two meetings. SUMMARY: The White Pine-Nye Resource Advisory Committee will meet in Eureka, Nevada....

 12. 76 FR 48800 - White Pine-Nye Resource Advisory Committee

  Science.gov (United States)

  2011-08-09

  ... From the Federal Register Online via the Government Publishing Office DEPARTMENT OF AGRICULTURE Forest Service White Pine-Nye Resource Advisory Committee AGENCY: Forest Service, USDA. ACTION: Notice of meeting cancellation. SUMMARY: The White Pine-Nye Resource Advisory Committee meeting scheduled in...

 13. DeFF programområdet Nye Institutioner

  DEFF Research Database (Denmark)

  Aggerbeck, Mai

  2009-01-01

  Tietgenskolen i Odense dannede den 24. oktober 2008 rammen om den workshop Nye Institutioner afholdt som led i udviklingen af en kommunikationsstrategi. Dagens tema var: Tidens udfordringer–nye roller og relationer for bibliotek og uddannelse, og formålet var at kaste lys over følgende spørgsmål:...

 14. Det nye Vestas -en virksomhed i modvind?

  OpenAIRE

  Sultan, Cevik; Martin, Sømod Jensen; Casper, Saust; Lars, Kyrø

  2005-01-01

  Omhandler hvorvidt det nye Vestas efter fusionen med NEG Micon stadig er konkurrencedygtig. I en undersøgelse af deres potentiale for at opnå stadig vækst på et marked, som markedet for vindenergi.Har vi brugt en PESTEL analyse, som kan give et makro omverdens billede af industrien. For at analysere konkurrencen på markedet har vi brugt Porters Five Forces. Endelig har vi i en undersøgelse af Vestas rentabilitet og interne konkurrencedygtighed brugt en værdikæde analyse.

 15. Meet EPA Scientist Michael Nye, Ph.D.

  Science.gov (United States)

  Michael Nye, Ph.D., is a social scientist who studies natural risk, socio-demographic change and sustainable behavior. Prior to joining EPA, he worked for the UK Environment Agency in flood risk management and emergency preparedness

 16. Nye oplysningsforpligtelser på Fondsbørsen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Clausen, Nis Jul

  2008-01-01

  Artiklen indeholder en gennemgang og analyse af den nye harmoniserede oplysningsforpligtelser for selskaber der har aktier optaget til notering på de tre nordiske OMX's børser - OMX Nordic Exchanges Copenhagen, Stockholm og Helsinki Udgivelsesdato: august...

 17. Tablets, læring og nye forretningsmodeller

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Pernille Viktoria Kathja

  2011-01-01

  vægt på iPads til mobillæring og nye forretningsmodeller. Tablet –computing er de seneste år blevet mere og mere udbredt indenfor både uddannelse, arbejdsliv og i fritiden. Ønsket for dagen var derfor at bidrage med diskussion og videndeling omkring, hvad den nye håndholdte touch teknologi kommer til...

 18. 76 FR 85 - Nye/White Pine County Resource Advisory Committee (RAC)

  Science.gov (United States)

  2011-01-03

  ... Forest Service Nye/White Pine County Resource Advisory Committee (RAC) AGENCY: Forest Service, USDA. ACTION: Notice of meeting. SUMMARY: The Nye/White Pine County Resource Advisory Committee (RAC) will hold...: The meeting will be held in Nye County at the Bureau of Land Management, 1553 S. Erie Main...

 19. Nytt Norsk pasientregister gir nye forskningsmuligheter

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Inger Johanne Bakken

  2011-03-01

  Full Text Available Epidemiologisk forskning, eller forskning som kan gi ny viten om sykdommers årsaker, utbredelse og forløp, er et av formålene for Norsk pasientregister. Norsk pasientregister inneholder informasjon om aktivitet i spesialisthelsetjenesten og omfatter data fra somatiske sykehus, psykisk helsevern for barn og unge, psykisk helsevern for voksne, tverrfaglig spesialisert rusbehandling, og privatpraktiserende avtalespesialister. Norsk pasientregister fikk hjemmel til innhenting av direkte personidentifiserbare data (fødselsnummer gjennom en endring i helseregisterloven vedtatt av Stortinget i februar 2007. Data i Norsk pasientregister omfatter derfor nå også fødselsnummer i kryptert form. Det krypterte fødselsnummeret kan dekrypteres ved behov, for eksempel for sammenstilling med andre registerdata, data fra befolkningsundersøkelser eller kliniske data. I denne artikkelen beskriver vi Norsk pasientregister som personidentifiserbart register, informerer om nye muligheter og viser eksempler på ny statistikk fra registeret. Vi beskriver også hvordan forskningsmiljøene kan få tilgang til data fra registeret.

 20. Popular Culture and the Academic Library: The Nye Collection.

  Science.gov (United States)

  Fiore, Jannette

  1980-01-01

  Describes the Russel B. Nye popular culture collection, explores the role of academic libraries in this area, and examines the collection building process for popular culture materials. The reactions of library staff and patrons are included. Seven references are listed. (RAA)

 1. Nye OECD-retningslinjer for transfer pricing dokumentation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rossing, Christian Plesner

  2015-01-01

  Formålet med denne artikel er at give et overblik over det foreløbige resultat vedrørende udvikling af nye retningslinjer for transfer pricing dokumentation, der indgår som en del af OECD's samlede ‘Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting’ (BEPS). Disse retningslinjer skal, når de formelt...

 2. Nye lærerroller på VUC

  DEFF Research Database (Denmark)

  Wahlgren, Bjarne; Mariager-Anderson, Kristina; Hovmand Sørensen, Sia

  I mange år har frafaldet inden for ungdoms- og voksenuddannelserne, herunder VUC været forsøgt mindsket. På trods af dette er der stadig et ganske betydeligt frafald. Ikke mindst med hensyn til den nye målgruppe, ’unge voksne’, som er vanskelig at fastholde. Frafald er resultatet af en beslutning...

 3. Nye udbudsformer og partnerskaber inden for Facilities Management

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Per Anker

  2010-01-01

  I de senere år er der sket en stærk udvikling af nye udbuds- og samarbejdsformer inden for Facilities Management (FM). Velkendte eksempler er Offentlig-Private Partnerskaber (OPP ), hvor der sammen med FM-ydelser over typisk 30 år også indgår levering og finansiering af en bygning og ESCO (Energy...

 4. Nye horisonter for det politiske panorama i Latinamerika

  DEFF Research Database (Denmark)

  Agustin, Lise Rolandsen; Agustin, Oscar Garcia

  2004-01-01

  Det latinamerikanske kontinent befinder sig mellem de nyliberale politikkers pres og de nye sociale bevægelsers opståen, mellem ønsket om statslig suverænitet og markedets styrke, mellem en søgen efter egen identitet og vægten fra USA's udenrigspolitik. Denne række tvedelinger gør situationen int...

 5. Nye medier og magt i den aktuelle undervisning?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Tække, Jesper; Paulsen, Michael

  Dette paper er et work in progress. Det analyserer og diskuterer om magtrelationerne i skoleundervisning ændrer karakter som funktion af indførelsen af nye digitale medier. Dette gøres ud fra teorier om undervisning og magt (Luhmann, Foucault, Deleuze), teorier om medier og teknologi som normdann......Dette paper er et work in progress. Det analyserer og diskuterer om magtrelationerne i skoleundervisning ændrer karakter som funktion af indførelsen af nye digitale medier. Dette gøres ud fra teorier om undervisning og magt (Luhmann, Foucault, Deleuze), teorier om medier og teknologi som...... normdannende i det sociale (Foucault, Ihde, Latour, Clarke, Lyon, Meyrowitz, Tække) og teorier om socialisering og internalisering (Mead). Teorierne sammenføjes til en ramme, hvor ud fra det diskuteres om og hvordan digitale medier (u)muliggør forskellige former for magt, der igen (u)muliggør forskellige...

 6. 77 FR 13142 - Notice of Realty Action: Modified-Competitive Sale of Public Land in Pahrump, Nye County, NV

  Science.gov (United States)

  2012-03-05

  ...; TAS: 14X5232] Notice of Realty Action: Modified-Competitive Sale of Public Land in Pahrump, Nye County... in Pahrump, Nye County, Nevada, by modified-competitive, sealed-bid sale at not less than the... INFORMATION: The Nye County Board of Commissioners supports the Spring Mountain Raceway, LLC's request for...

 7. Kontra-intuitive agenter i Det Nye Testamente

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hallbäck, Geert

  2011-01-01

  Kontra-intuitive agenter er Pascal Boyers betegnelse for guder, ånder og forfædre. De er kontra-intuitive, fordi de overskrider de intuitive kognitive domæner; de er dog også genkendelige. Disse to egenskaber gør dem velegnede at huske. Der er mange eksempler på kontra-intuitive agenter i det Nye...

 8. Udvikling af materialer til affaldsforbrænding – Nye materialer til overlagssvejsning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Tiedje, Niels Skat

  Denne del af projektet havde til formål at udvikle en metode til hurtig benchmarking af nye legeringer til overlagssvejsning og at anvende metoden i kombination med termodynamisk modellering af mikrostrukturer i svejste Ni–baserede legeringer. På baggrund af disse analyser skulle der udvikles nye...

 9. 76 FR 13600 - White Pine-Nye County Resource Advisory Committee (RAC)

  Science.gov (United States)

  2011-03-14

  ... From the Federal Register Online via the Government Publishing Office DEPARTMENT OF AGRICULTURE Forest Service White Pine-Nye County Resource Advisory Committee (RAC) AGENCY: Forest Service, USDA. ACTION: Notice of meeting. SUMMARY: The White Pine-Nye County Resource Advisory Committee (RAC) will...

 10. 76 FR 25298 - White Pine-Nye County Resource Advisory Committee

  Science.gov (United States)

  2011-05-04

  ... From the Federal Register Online via the Government Publishing Office DEPARTMENT OF AGRICULTURE Forest Service White Pine-Nye County Resource Advisory Committee AGENCY: Forest Service, USDA. ACTION: Notice of meetings. SUMMARY: The White Pine-Nye County Resource Advisory Committee will meet in...

 11. 76 FR 8334 - White Pine-Nye County Resource Advisory Committee (RAC)

  Science.gov (United States)

  2011-02-14

  ... From the Federal Register Online via the Government Publishing Office DEPARTMENT OF AGRICULTURE Forest Service White Pine-Nye County Resource Advisory Committee (RAC) AGENCY: Forest Service, USDA. ACTION: Notice of meeting. SUMMARY: The White Pine-Nye County Resource Advisory Committee (RAC) will...

 12. Slaget om havet. Den nye tilgang til anvendelsen af søterritoriet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Storm Henriksen, Laura; Piontkowitz, Thorsten; Villadsgaard, Anne;

  2015-01-01

  Kystdirektoratet har i de senere år kunne konstatere en stadig stigning i mange forskellige aktiviteter på søterritoriet, som f.eks. ansøgninger om søfly, tanganlæg, hoppepuder og kabelparker. Disse nye interesser stiller nye krav til forvaltningen af søterritoriet i form af en mere klar og målre...

 13. Implementering av nye GOLD-stadier hos pasienter med KOLS i allmennpraksis

  OpenAIRE

  Storaker, Marit Aarvaag; Nerwey, Ibrahim; Kierulf-Strømme, Kirsten; Tengesdal, Randi Hauge; Wyller, Nora Guttormsgaard; Skårn, Elling Skeide; Cagrici, Ufuk

  2014-01-01

  Bakgrunn: GOLD (Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease) lanserte i 2011 nye kriterier for gradering av alvorlighetsgrad av KOLS, der man i tillegg til FEV1 ved spirometri også tar hensyn til antall eksaserbasjoner og pasientens symptombyrde. Mange pasienter havner i en lavere risikogruppe etter den nye inndelingen, og er følgelig overbehandlet med f.eks. inhalasjonssteroider. Andre kan identifiseres tidligere som høyrisikopasienter for hyppige eksaserbasjoner og raskt tap av l...

 14. Nye County Nuclear Waste Repository Project Office independent scientific investigations program annual report, May 1997--April 1998

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  1998-07-01

  This annual summary report, prepared by the Nye County Nuclear Waste Repository Project Office (NWRPO), summarizes the activities that were performed during the period from May 1, 1997 to April 30, 1998. These activities were conducted in support of the Independent Scientific Investigation Program (ISIP) of Nye County at the Yucca Mountain Site (YMS). The Nye County NWRPO is responsible for protecting the health and safety of the Nye County residents. NWRPO`s on-site representative is responsible for designing and implementing the Independent Scientific Investigation Program (ISIP). Major objectives of the ISIP include: Investigating key issues related to conceptual design and performance of the repository that can have major impact on human health, safety, and the environment; identifying areas not being addressed adequately by the Department of Energy (DOE). Nye County has identified several key scientific issues of concern that may affect repository design and performance which were not being adequately addressed by DOE. Nye County has been conducting its own independent study to evaluate the significance of these issues. This report summarizes the results of monitoring from two boreholes and the Exploratory Studies Facility (ESF) tunnel that have been instrumented by Nye County since March and April of 1995. The preliminary data and interpretations presented in this report do not constitute and should not be considered as the official position of Nye County. The ISIP presently includes borehole and tunnel instrumentation, monitoring, data analysis, and numerical modeling activities to address the concerns of Nye County.

 15. Geothermal resource area 9: Nye County. Area development plan

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Pugsley, M.

  1981-01-01

  Geothermal Resource area 9 encompasses all of Nye County, Nevada. Within this area there are many different known geothermal sites ranging in temperature from 70/sup 0/ to over 265/sup 0/ F. Fifteen of the more major sites have been selected for evaluation in this Area Development Plan. Various potential uses of the energy found at each of the resource sites discussed in this Area Development Plan were determined after evaluating the area's physical characteristics, land ownership and land use patterns, existing population and projected growth rates, and transportation facilities, and comparing those with the site specific resource characteristics. The uses considered were divided into five main categories: electrical generation, space heating, recreation, industrial process heat, and agriculture. Within two of these categories certain subdivisions were considered separately. The findings about each of the 15 geothermal sites considered in this Area Development Plan are summarized.

 16. Innsikt, utsikt og oversikt. Transparens og glassvegger i nye skoleanlegg

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Else Margrethe Lefdal

  2013-04-01

  Full Text Available  Denne artikkelen omhandler transparens i skoleanlegg. Jeg har valgt å sette søkelys på nye videregående skoleanlegg som er oppført med høy grad av transparens, fleksible romløsninger og utstrakt bruk av interne glassvegger. Med glassvegger innendørs blir de ulike aktivitetene i skolen synliggjort, men lærere og elever blir også mer synlige for hverandre, på godt og vondt. Åpenhet i skoleanlegg betyr ikke nødvendigvis helt åpne løsninger, og transparens omfatter mer enn gjennomsiktige glassvegger. En avklaring av begrepet transparens står sentralt i den første delen av artikkelen. Her analyserer og drøfter jeg transparens som begrep og som fenomen i arkitekturen, og relaterer dette til skoleanlegg. Med utgangspunkt i et kritisk realistisk perspektiv stiller jeg spørsmål om hvorfor transparente løsninger med glassvegger blir valgt i nye videregående skoler. Jeg drøfter mulige forklaringer, løfter frem grunnlag for en del synspunkt og belyser ulike argumenter. Arkitekters og læreres forhold til transparens i skoleanleggene står sentralt, men det stilles også spørsmål ved politikere og skoleeieres ønsker om transparente skoleanlegg. Artikkelen antyder at det kan handle om trender og tendenser, og at transparens i skoleanlegg indikerer en åpen kultur.

 17. Det nordnorske stedet i Roy Jacobsens Det nye vannet (1987

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lennart Johansen

  2002-08-01

  Full Text Available Jeg vil analysere Roy Jacobsens Det nye vannet med oppmerksomheta vendt mot et forholdsvis nytt fenomen innafor litteraturvitenskapen, nemlig interessen for rommet. Som litteraturviteren Frederik Tygstrup påpeker i artikkelen “Det litterære rum”, har litteraturvitenskapen helt siden Aristoteles’ teoretiske avhandling Poetikken ansett tida som det strukturerende grunnelement i fortellinga. Det vil si at fokuset har vært retta mot komposisjonen av begivenhetene i et tidsmessig forløp, mens rommet i liten grad har blitt tilgodesett med oppmerksomhet. I dag anser man imidlertid i større grad enn tidligere rommets karakter som medbestemmende i hvilke handlinger, situasjoner og tenkemåter som er mulig innafor det samme rommet.Med dette utgangspunktet vil jeg undersøke noen av de konsekvenser jeg mener å se følger av at handlinga i Det nye vannet er lagt til Nord-Norge. I arbeidet vil jeg nærme meg det nordnorske fra det mer allmenne. Jeg vil altså starte ved å anslå tekstens tematikk, hvor vi kommer til å se at forandring, og redsel for sådan, står sentralt. Deretter vil jeg komme inn på Jacobsens nordnorske sted i forhold til denne tematikken. Romanen handler blant annet om møter mellom mennesker med ulike tanke- og levesett, eller mennesker tilhørende ulike livsrom. Her vil det si møter mellom det urbane og det nord-norske livsrom. I tillegg til å synliggjøre livsrommenes særtrekk, vil jeg også komme inn på møtenes konsekvenser. I den anledning kommer vi til å se at romanen problematiserer tradisjonelle dikotomatiske motsetninger av typen natur – kultur. Jeg vil underveis i arbeidet, og særlig i avslutningskapitlet, argumentere for at forfatteren forfekter nødvendigheta av erfaringsutveksling mellom de to livsrommene. Før jeg kommer inn på romanen, vil jeg imidlertid presentere den teori om rommet i litteraturen jeg vil anvende.67

 18. 75 FR 5114 - Desert National Wildlife Refuge Complex, Clark, Lincoln, and Nye Counties, NV

  Science.gov (United States)

  2010-02-01

  ... From the Federal Register Online via the Government Publishing Office DEPARTMENT OF THE INTERIOR Fish and Wildlife Service Desert National Wildlife Refuge Complex, Clark, Lincoln, and Nye Counties, NV AGENCY: Fish and Wildlife Service, Interior. ACTION: Notice of availability: record of decision....

 19. BOOK REVIEW: SOLUTE MOVEMENT IN THE RHIZOSPHERE BY TINKEY AND NYE

  Science.gov (United States)

  After 23 years, Tinker and Nye have published an updated version of their earlier book titled "Solute Movement in the Soil-Root System" (University of California Press, Berkeley, California, 1977). The book contains many of the same elements that made the 1977 publication so use...

 20. Age at Marriage as a Mobility Contingency: Estimates for the Nye-Berardo Model

  Science.gov (United States)

  Call, Vaughn R. A.; Otto, Luther B.

  1977-01-01

  This study provides estimates for the Nye and Berardo model of the effect of age at marriage on socioeconomic attainments. The major findings are that marital timing has neither a total effect on educational and occupational attainments, nor does it mediate the total effects of family socioeconomic statuses. (Author)

 1. Oplæg om nye undervisningsformer i pædagoguddannelsen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, Jens Peter

  2009-01-01

  formuleres eksplicit og organiseres i nye undervisningsformer. Der må skabes tydelige strukturer som lægger skinner ud for den læring, som ønskes fremmet. • Der må tænkes i koncepter som uddannelsesinstitutionen udvikler og beslutter. Det er ikke op til den enkelte lærer. Dette kan opfattes som en...

 2. Reconnaissance geologic map of the northern Kawich and southern Reveille ranges, Nye County, Nevada

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Gardner, J.N.; Eddy, A.C.; Goff, F.E.; Grafft, K.S.

  1980-06-01

  A geological survey was performed in Nye County, Nevada. Results of that survey are summarized in the maps included. The general geology of the area is discussed. Major structures are described. The economics resulting from the mineral exploitation in the area are discussed. The hydrogeology and water chemistry of the area are also discussed.

 3. Fra det gamle danske landkøkken til det nye nordiske

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kærgård, Niels

  2012-01-01

  Det nye nordiske køkken er i dag et højtprofileret begreb i den gastronomiske verden, og der er udsendt et manifest med de bagvedliggende ideer. Begrebet forbindes blandt andet med restauranten Noma, der er kåret til verdens bedste spisested. I artiklen beskrives retningens ideer, og det analyseres...

 4. Overskud og vækst i den nye økonomi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Madsen, Erik Strøjer; Smith, Valdemar

  2001-01-01

  Begrebet den nye økonomi opstod 1990erne i takt med en række ændringer i den økonomiske udvikling. Blandt økonomer udviklede der sig nærmest det syn, at den til tider eksplosive udvikling i informationsteknologien så godt som havde fjernet normale konjunktursvingninger - endog uden tidligere tide...

 5. Understøttende undervisning: Sprog og læring i folkeskolens nye læringsrum

  DEFF Research Database (Denmark)

  Maslo, Elina; Kristjansdottir, Bergthora

  Sprog og læring i folkeskolens nye læringsrum – understøttende undervisning Bergthóra Kristjánsdóttir, lektor ph.d. og Elina Maslo, adjunkt ph.d. I aftalen om et fagligt løft af folkeskolen skelnes der mellem fag i skolen og understøttende undervisning. Mens der for fagene i skolen skrives...... sprog og læring kan ses ud fra nye vinkler, fx at flytte fokus fra, at børn og unge har sprog i deres hoveder til at rette fokus mod, at de skal udfordres til at leve i en sproget verden (Jørgensen, 2010). I det nye forskningsprojekt vil vi undersøge mulighedsbetingelser for sprog og læring i de nye...

 6. Nye tider, nye roller?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Poulsen, Birgitte

  Afhandlingen analyserer embedsmandsrollen i den danske centraladministration gennem 3 casestudier, hhv. Arbejdsministeriet, Indenrigsministeriet og Erhvervsministeriet. Afsættet for analysen er påstanden om en udvikling fra government mod governance. Der er sket en udvikling fra at klare 'grænser...

 7. Nye County nuclear waste repository project office independent scientific investigations program. Summary annual report, May 1996--April 1997

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  1997-05-01

  This annual summary report, prepared by Multimedia Environmental Technology, Inc. (MET) on behalf of Nye County Nuclear Waste Project Office, summarizes the activities that were performed during the period from May 1, 1996 to April 30, 1997. These activities were conducted in support of the Independent Scientific Investigation Program (ISIP) of Nye County at the Yucca Mountain Site (YMS). The Nye County NWRPO is responsible for protecting the health and safety of the Nye County residents. NWRPO`s on-site representative is responsible for designing and implementing the Independent Scientific Investigation Program (ISIP). Major objectives of the ISIP include: (1) Investigating key issues related to conceptual design and performance of the repository that can have major impact on human health, safety, and the environment. (2) Identifying areas not being addressed adequately by DOE Nye County has identified several key scientific issues of concern that may affect repository design and performance which were not being adequately addressed by DOE. Nye County has been conducting its own independent study to evaluate the significance of these issues.

 8. Estimation of dislocation density from precession electron diffraction data using the Nye tensor.

  Science.gov (United States)

  Leff, A C; Weinberger, C R; Taheri, M L

  2015-06-01

  The Nye tensor offers a means to estimate the geometrically necessary dislocation density of a crystalline sample based on measurements of the orientation changes within individual crystal grains. In this paper, the Nye tensor theory is applied to precession electron diffraction automated crystallographic orientation mapping (PED-ACOM) data acquired using a transmission electron microscope (TEM). The resulting dislocation density values are mapped in order to visualize the dislocation structures present in a quantitative manner. These density maps are compared with other related methods of approximating local strain dependencies in dislocation-based microstructural transitions from orientation data. The effect of acquisition parameters on density measurements is examined. By decreasing the step size and spot size during data acquisition, an increasing fraction of the dislocation content becomes accessible. Finally, the method described herein is applied to the measurement of dislocation emission during in situ annealing of Cu in TEM in order to demonstrate the utility of the technique for characterizing microstructural dynamics.

 9. VIDA I København. Forskningsviden omsat i nye praksisser i dagtilbud

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Bente

  har endvidere givet et indblik i, hvilke faktorer der kan virke henholdsvis styrkende og hæmmende i et projektforløb som VIDA i København. Her har det vist sig, at tid, ledelse, struktur og rutiner i den organisatoriske praksis spiller en rolle som mulige hindringer, men også, at der hvor det ser ud...... til at lykkes at implementere ny viden i praksis, er i institutioner præget af, at der prioriteres forhold som tid, struktur og rutiner på nye måder, så det at implementere forskningsviden konkret i nye praksisser gøres muligt. Når det er sagt, skal det understreges, at rapporten belyser udvikling af...

 10. Geologic map of the Yucca Mountain region, Nye County, Nevada

  Science.gov (United States)

  Potter, Christopher J.; Dickerson, Robert P.; Sweetkind, Donald S.; Drake II, Ronald M.; Taylor, Emily M.; Fridrich, Christopher J.; San Juan, Carma A.; Day, Warren C.

  2002-01-01

  Yucca Mountain, Nye County, Nev., has been identified as a potential site for underground storage of high-level radioactive waste. This geologic map compilation, including all of Yucca Mountain and Crater Flat, most of the Calico Hills, western Jackass Flats, Little Skull Mountain, the Striped Hills, the Skeleton Hills, and the northeastern Amargosa Desert, portrays the geologic framework for a saturated-zone hydrologic flow model of the Yucca Mountain site. Key geologic features shown on the geologic map and accompanying cross sections include: (1) exposures of Proterozoic through Devonian strata inferred to have been deformed by regional thrust faulting and folding, in the Skeleton Hills, Striped Hills, and Amargosa Desert near Big Dune; (2) folded and thrust-faulted Devonian and Mississippian strata, unconformably overlain by Miocene tuffs and lavas and cut by complex Neogene fault patterns, in the Calico Hills; (3) the Claim Canyon caldera, a segment of which is exposed north of Yucca Mountain and Crater Flat; (4) thick densely welded to nonwelded ash-flow sheets of the Miocene southwest Nevada volcanic field exposed in normal-fault-bounded blocks at Yucca Mountain; (5) upper Tertiary and Quaternary basaltic cinder cones and lava flows in Crater Flat and at southernmost Yucca Mountain; and (6) broad basins covered by Quaternary and upper Tertiary surficial deposits in Jackass Flats, Crater Flat, and the northeastern Amargosa Desert, beneath which Neogene normal and strike-slip faults are inferred to be present on the basis of geophysical data and geologic map patterns. A regional thrust belt of late Paleozoic or Mesozoic age affected all pre-Tertiary rocks in the region; main thrust faults, not exposed in the map area, are interpreted to underlie the map area in an arcuate pattern, striking north, northeast, and east. The predominant vergence of thrust faults exposed elsewhere in the region, including the Belted Range and Specter Range thrusts, was to the east

 11. Skaber den nye økonomi højere produktivitet?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dilling-Hansen, Mogens; Madsen, Erik Strøjer; Smith, Valdemar

  2001-01-01

  Den kraftige og vedvarende vækst i USA og det tilhørende boom i IT-sektoren er grundlaget for begrebet 'Den nye Økonomi', der er dukket op i sidste halvdel af 90'erne. Den grundlæggende sammenhæng mellem de to fænomener er, at IT-industrien i sig selv og produktivitetsstigninger i de øvrige branc...

 12. Analysis of single-hole and cross-hole tracer tests conducted at the Nye County early warning drilling program well complex, Nye County, Nevada

  Science.gov (United States)

  Umari, A.; Earle, J.D.; Fahy, M.F.

  2006-01-01

  As part of the effort to understand the flow and transport characteristics downgradient from the proposed high-level radioactive waste geologic repository at Yucca Mountain, Nevada, single- and cross-hole tracer tests were conducted from December 2004 through October 2005 in boreholes at the Nye County 22 well complex. The results were analyzed for transport properties using both numerical and analytical solutions of the governing advection dispersion equation. Preliminary results indicate effective flow porosity values ranging from 1.0 ?? 10-2 for an individual flow path to 2.0 ?? 10 -1 for composite flow paths, longitudinal dispersivity ranging from 0.3 to 3 m, and a transverse horizontal dispersivity of 0.03 m. Individual flow paths identified from the cross-hole testing indicate some solute diffusion into the stagnant portion of the alluvial aquifer.

 13. Southern Nevada Library Services; Serving Lincoln County, Nye County, Esmeralda County through the Clark County Library District: An Evaluation.

  Science.gov (United States)

  Dalton, Phyllis I.

  An anecdotal review covers the first year of increased library service in Nye, Lincoln, and Esmeralda Counties, Nevada, under the Southern Nevada Library Services project funded by the Library Services and Construction Act. Using information from questionnaires and site visits, the extent of library services in each community in the area is…

 14. Stress-free states of continuum dislocation fields : Rotations, grain boundaries, and the Nye dislocation density tensor

  NARCIS (Netherlands)

  Limkumnerd, Surachate; Sethna, James P.

  2007-01-01

  We derive general relations between grain boundaries, rotational deformations, and stress-free states for the mesoscale continuum Nye dislocation density tensor. Dislocations generally are associated with long-range stress fields. We provide the general form for dislocation density fields whose stre

 15. Nye Blade til Danmarks Æreskrans”. – Havforsker Johannes Schmidt som fundraiser og mediestrateg i 1920erne

  DEFF Research Database (Denmark)

  Poulsen, Bo

  2013-01-01

  Johannes Schmidt var i de første årtier af 1900-tallet Danmarks mest berømte og hædrede havforsker. Schmidt var forrest med nye metoder og teorier, som stadig citeres i faglitteraturen. En af hemmelighederne bag successen var Schmidts evne til at promovere sine forskningsprojekter og rejse penge....

 16. A revised lithostratigraphic framework for the southern Yucca Mountain area, Nye County, Nevada

  Science.gov (United States)

  Spengler, R.W.; Byers, F.M.; Dickerson, R.P.

  2006-01-01

  An informal, revised lithostratigraphic framework for the southern Yucca Mountain area, Nevada has been developed to accommodate new information derived from subsurface investigations of the Nye County Early Warning Drilling Program. Lithologies penetrated by recently drilled boreholes at locations between Stagecoach Road and Highway 95 in southern Nye County include Quaternary and Pliocene alluvium and alluvial breccia, Miocene pyroclastic flow deposits, Miocene intercalated lacustrine siltstone and claystone sequences, early Miocene to Oligocene pre-volcanic sedimentary rocks, and Paleozoic strata. Of the 37 boreholes currently drilled, 21 boreholes have sufficient depth, spatial distribution, or traceable pyroclastic flow, pyroclastic fall, and reworked tuff deposits to aid in the lateral correlation of lithostrata. Medial and distal parts of regional pyroclastic flow deposits of Miocene age can be correlated with the Timber Mountain, Paintbrush, Crater Flat, and Tram Ridge Groups. Rocks intercalated between these regional pyroclastic flow deposits are substantially thicker than in the central part of Yucca Mountain, particularly near the downthrown side of major faults and along the southern extent of exposures at Yucca Mountain.

 17. Estimation of dislocation density from precession electron diffraction data using the Nye tensor

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Leff, A.C. [Department of Materials Science & Engineering, Drexel University, Philadelphia, PA (United States); Weinberger, C.R. [Department of Mechanical Engineering and Mechanics, Drexel University, Philadelphia, PA (United States); Taheri, M.L., E-mail: mtaheri@coe.drexel.edu [Department of Materials Science & Engineering, Drexel University, Philadelphia, PA (United States)

  2015-06-15

  The Nye tensor offers a means to estimate the geometrically necessary dislocation density of a crystalline sample based on measurements of the orientation changes within individual crystal grains. In this paper, the Nye tensor theory is applied to precession electron diffraction automated crystallographic orientation mapping (PED-ACOM) data acquired using a transmission electron microscope (TEM). The resulting dislocation density values are mapped in order to visualize the dislocation structures present in a quantitative manner. These density maps are compared with other related methods of approximating local strain dependencies in dislocation-based microstructural transitions from orientation data. The effect of acquisition parameters on density measurements is examined. By decreasing the step size and spot size during data acquisition, an increasing fraction of the dislocation content becomes accessible. Finally, the method described herein is applied to the measurement of dislocation emission during in situ annealing of Cu in TEM in order to demonstrate the utility of the technique for characterizing microstructural dynamics. - Highlights: • Developed a method of mapping GND density using orientation mapping data from TEM. • As acquisition length-scale is decreased, all dislocations are considered GNDs. • Dislocation emission and corresponding grain rotation quantified.

 18. 毛竹中NYE基因的分离及功能分析%Isolation and Function Analysis of NYE Genes in Moso [Phyllostachys edulis (Carr.) Lehaie

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  陈云霞; 魏强; 蒯本科; 丁雨龙

  2011-01-01

  AtNYEl is an important chlorophyll degradation regulatory gene during leaf senescence of Arabidop-sis thaliana. With AtNYEl as a bait gene, three sequences which have high similarity with AtNYEl were found in the moso (Phyllostachys edulis) EST database through NCBI tblastn, and were named PeNYEl, PeNYE2 and PeNYE3 respectively. To verify whether those genes have the similar function of AtNYEl, the coding regions of PeNYEl, PeNYE2 and PeNYE3 were constructed to the plant expression vector with CaMV 35S promoter. And the resulting constructs were introduced into Agrobacterium tumefaciens GV3101 through the freeze-thaw method. By Agrvbacterium-mediated method, the three genes were transiently expressed in tobacco leaves and constitutively expressed in Arabidopsis plants, respectively. The results showed that both transient-expression and constitutive-expression of PeNYEl could result in the leaf yellowing phenotype. But transient- or constitu-tive-overexpression of PeNYE2 or PeNYE3 couldn't induce the leaf de-greening phenotype. The results collectively indicate that PeNYEl is an important regulator gene of chlorophyll degradation in moso.%AtNYE1是拟南芥叶片衰老过程中叶绿素降解的重要调控基因,本文用AtNYE1为诱饵基因,通过NCBI tblast在毛竹的cDNA文库中找到3个与其相似性较高的cDNA全长序列,分别命名为PeNYE1、PeNYE2和PeNYE3.为了验证其是否具有AtNYE1相似的功能,分别将它们的编码区构建到带有花椰菜花叶病毒35S强启动子的植物表达载体上,并通过冻融法将这3个表达载体导入GV3101农杆菌.通过农杆菌介导法,将这3个基因分别在烟草叶片中瞬时表达及在拟南芥植株中稳定表达,结果显示,瞬时过表达和组成型过表达PeNYE1均导致了叶片的黄化,而瞬时或组成型过表达eNYE2或PeNYE3均未观察到黄化表型.这些结果表明PeNYE1是毛竹中叶绿素降解的重要调控基因.

 19. Mineral-Resource Assessment of Northern Nye County, Nevada - A Progress Report

  Science.gov (United States)

  Ludington, Steve; John, David A.; Muntean, John L.; Hanson, Andrew D.; Castor, Stephen B.; Henry, Christopher D.; Wintzer, Niki; Cline, Jean S.; Simon, Adam C.

  2009-01-01

  The U.S. Geological Survey (USGS), University of Nevada, Las Vegas (UNLV), and Nevada Bureau of Mines and Geology (NBMG), which is a part of the University of Nevada, Reno (UNR), have completed the first year of data collection and analysis in preparation for a new mineral- and energy-resource assessment of northern Nye County, Nevada. This report provides information about work completed before October 1, 2009. Existing data are being compiled, including geology, geochemistry, geophysics, and mineral-deposit information. Field studies are underway, which are primarily designed to address issues raised during the review of existing information. In addition, new geochemical studies are in progress, including reanalyzing existing stream-sediment samples with modern methods, and analyzing metalliferous black shales.

 20. Mineral resource assessment of selected areas in Clark and Nye Counties, Nevada [Chapters A-L

  Science.gov (United States)

  Ludington, Steve

  2006-01-01

  During 2004-2006, the U.S. Geological Survey conducted a mineral resource assessment of selected areas administered by the Bureau of Land Management in Clark and Nye Counties, Nevada. The purpose of this study is to provide the BLM with information for land planning and management and, specifically, to determine mineral resource potential in accordance with regulations in 43 CFR 2310, which governs the withdrawal of public lands. The Clark County Conservation of Public Land and Natural Resources Act of 2002 (Public Law 107-282) temporarily withdraws a group of areas designated as Areas of Critical Environmental Concern (ACECs) from mineral entry, pending final approval of an application for permanent withdrawal by the BLM. This study provides information about mineral resource potential of the ACECs. Existing information was compiled about the ACECs, including geology, geophysics, geochemistry, and mineral-deposit information. Field examinations of selected areas and mineral occurrences were conducted to determine their geologic setting and mineral potential.

 1. Perennial vegetation data from permanent plots on the Nevada Test Site, Nye County, Nevada

  Science.gov (United States)

  Webb, Robert H.; Murov, Marilyn B.; Esque, Todd C.; Boyer, Diane E.; DeFalco, Lesley A.; Haines, Dustin F.; Oldershaw, Dominic; Scoles, Sara J.; Thomas, Kathryn A.; Blainey, Joan B.; Medica, Philip A.

  2003-01-01

  Perennial vegetation data from 68 permanent plots on the Nevada Test Site, Nye County, Nevada, are given for the period of 1963 through 2002. Dr. Janice C. Beatley established the plots in 1962 and then remeasured them periodically from 1963 through 1975. We remeasured 67 of these plots between 2000 and 2003; the remaining plot was destroyed at some time between 1975 and 1993. The plots ranged from 935 to 2,274 m in elevation and are representative of common plant associations of the Mojave Desert, the transition to Great Basin Desert, and pinyon-juniper woodlands. The purpose of this report is to describe the complete set of ecological data that Beatley collected from the Nevada Test Site from 1963 through 1975 and to present the data for perennial vegetation collected from 2000 through 2003.

 2. Flood Assessment Area 3 Radioactive Waste Management Site, Nevada Test Site, Nye County, Nevada

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NSTec Environmental Management

  2007-07-01

  A flood assessment was conducted at the Area 3 Radioactive Waste Management Site (RWMS) at the Nevada Test Site (NTS) in Nye County, Nevada (Figure 1-1). The study area encompasses the watershed of Yucca Flat, a closed basin approximately 780 square kilometers (km2) (300 square miles) in size. The focus of this effort was on a drainage area of approximately 94 km2 (36 mi2), determined from review of topographic maps and aerial photographs to be the only part of the Yucca Flat watershed that could directly impact the Area 3 RWMS. This smaller area encompasses portions of the Halfpint Range, including Paiute Ridge, Jangle Ridge, Carbonate Ridge, Slanted Buttes, Cockeyed Ridge, and Banded Mountain. The Area 3 RWMS is located on coalescing alluvial fans emanating from this drainage area.

 3. Site characterization data from the Area 5 science boreholes, Nevada Test Site, Nye County, Nevada

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Blout, D.O.; Hammermeister, P.; Zukosky, K.A.

  1995-02-01

  The Science Borehole Project consists of eight boreholes that were drilled (from 45.7 m [150 ft] to 83.8 m [275 ft] depth) in Area 5 of the Nevada Test Site, Nye County, Nevada, on behalf of the US Department of Energy. These boreholes are part of the Area 5 Site Characterization Program developed to meet data needs associated with regulatory requirements applicable to the disposal of low-level and mixed waste at this site. This series of boreholes was specifically designed to characterize parameters controlling near-surface gas transport and to monitor changes in these and liquid flow-related parameters over time. These boreholes are located along the four sides of the approximately 2.6-km{sup 2} (1-mi{sup 2}) Area 5 Radioactive Waste Management Site to provide reasonable spatial coverage for sampling and characterization. Laboratory testing results of samples taken from core and drill cuttings are reported.

 4. Field examination of shale and argillite in northern Nye County, Nevada

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Connolly, J. R.; Woodward, L. A.; Emanuel, K. M.; Keil, K.

  1981-12-01

  Thirty-two locales underlain by clay-rich strata ranging from Cambrian Pioche Shale to Mississippian Chainman Shale and equivalents were examined in northern Nye County, Nevada. The text of the report summarizes data for each stratigraphic unit examined. Checklists for tabulating field data at each locale are included in an appendix. Working guidelines used to evaluate the locales include a minimum thickness of 150 m (500 ft) of relatively pure clay-rich bedrock, subsurface depth between 150 m (500 ft) and 900 m (3000 ft), low topographic relief, low seismic and tectonic activity, and avoidance of areas with mineral resource production or potential. Field studies indicate that only the Chainman Shale, specifically in the central and northern parts of the Pancake Range, appears to contain sites that meet these guidelines.

 5. A floristic survey of Yucca Mountain and vicinity, Nye County, Nevada

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Niles, W.E.; Leary, P.J.; Holland, J.S.; Landau, F.H.

  1995-12-01

  A survey of the vascular flora of Yucca Mountain and vicinity, Nye County, Nevada, was conducted from March to June 1994, and from March to October 1995. An annotated checklist of recorded taxa was compiled. Voucher plant specimens were collected and accessioned into the Herbarium at the University of Nevada, Las Vegas. Collection data accompanying these specimens were entered into that herbarium`s electronic data base. Combined results from this survey and the works of other investigators reveal the presence of a total of 375 specific and intraspecific taxa within the area these allocated to 179 genera and 54 families. No taxon currently listed as threatened or endangered under the Endangered Species Act was encountered during this study. Several candidate species for listing under this Act were present, and distributional data for these were recorded. No change in the status of these candidate species is recommended as the result of this study.

 6. Nye tider

  DEFF Research Database (Denmark)

  Enemark, Stig

  2004-01-01

  Bestyrelsens arbejdsprogram omfatter følgende indsatsområder: * uddannelse og optag, * professionpolitik og struktur, * informationspolitik, * samarbejdsrelationer, * det internationale arbejde, * det fagligt strategiske arbejde. Udgivelsesdato: Januar...

 7. Nye nanomaterialer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sørensen, Thomas Just; Laursen, Bo Wegge; Jain, Titoo

  2011-01-01

  Ioniske selvsamlende materialer udgør en klasse af stoffer med høj orden på nanoskala. På et førsteårskursus i nanovidenskab på Københavns Universitet er en serie af disse stoffer undersøgt i samarbejde med ph.d.-stipendiater, der har hjulpet med at udfø-re og tolke de mere avancerede målinger....

 8. Nye organisationsformer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sørensen, Birgitte Holm

  2005-01-01

  I brugen af digitale medier udgør social networking og vidensdeling mellem børn og unge en ressource, som mange undervisere har set både en fordel og en nødvendighed af at anvende i forskellige faglige sammenhænge. Dette betyder, at læreren udvikler nogle strategier til at organisere vidensdeling...

 9. Nye kulturstudier

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sørensen, Anne Scott; Høystad, Ole Martin; Bjurström, Erling

  Indføring i den internationale Cultural Studies tradition med vægt på teorier og temaer, dog oså et kapitel om grundlæggende kulturbegreber og metoder. Der skitseres tre centrale skoledannelser: Frankfurterskolen, Birminghamskolen og Post- Birmingham og fornyelsen....

 10. Nye byrum

  DEFF Research Database (Denmark)

  Gehl, Jan; Gemzøe, Lars

  2001-01-01

  Indenfor de seneste 25 år er interessen for byens rum og bylivet for alvor vendt tilbage. Bogen giver et overblik over denne udvikling samt en detailleret præsentation af arkitektonisk interessante byer og byrumsprojekter fra fem kontinenter. Bogen præsenterer ni byer: Barcelona, Lyon Strasbourg,...

 11. Nye Tendenser

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kiib Hecht, Lene

  2012-01-01

  Spiseforstyrrelser er psykiske sygdomme, hvor forholdet til mad, krop og spisning er så forstyrret, at det går ud over ens sundhed og sociale liv. Man skelner typisk mellem anoreksi, bulimi og tvangsoverspisning, men der findes næsten lige så mange kombinationer af spiseforstyrrelsessymptomer, so...

 12. Nye veje

  DEFF Research Database (Denmark)

  2015-01-01

  Med udgangspunkt i aktuelle tendenser inden for byudvikling og boligmarked giver dette kapitel en diskussion af, hvordan erfaringerne fra Arbejdernes Byggeforening kan bringes i spil i dag. Det sker først med fokus på den kollektive organisationsform, og her anbefales det, at søge inspiration i a...

 13. Fra kollektiv interessevaretagelse til nye sociale fællesskaber på arbejdspladsen - med særlig fokus på de højtuddannede vidensarbejdere

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Vibeke

  2003-01-01

  Den kollektive interessevaretagelse er i fokus i denne artikel, som handler om de moderne vidensarbewjdere med en længerevarende uddannelse. Spørgsmålet er om de nye personalepolitikker overtager tillidsrepræsentanternes rolle på arbejdspladsen, og om der skabes nye fællesskaber til afløsning af ...

 14. Using seismic reflection to locate a tracer testing complex south of Yucca Mountain, Nye County, Nevada

  Science.gov (United States)

  Kryder, Levi

  Tracer testing in the fractured volcanic aquifer near Yucca Mountain, and in the alluvial aquifer south of Yucca Mountain, Nevada has been conducted in the past to determine the flow and transport properties of groundwater in those geologic units. However, no tracer testing has been conducted across the alluvium/volcanic interface. This thesis documents the investigative process and subsequent analysis and interpretations used to identify a location suitable for installation of a tracer testing complex, near existing Nye County wells south of Yucca Mountain. The work involved evaluation of existing geologic data, collection of wellbore seismic data, and a detailed surface seismic reflection survey. Borehole seismic data yielded useful information on alluvial P-wave velocities. Seismic reflection data were collected over a line of 4.5-km length, with a 10-m receiver and shot spacing. Reflection data were extensively processed to image the alluvium/volcanic interface. A location for installation of an alluvial/volcanic tracer testing complex was identified based on one of the reflectors imaged in the reflection survey; this site is located between existing Nye County monitoring wells, near an outcrop of Paintbrush Tuff. Noise in the reflection data (due to some combination of seismic source signal attenuation, poor receiver-to-ground coupling, and anthropogenic sources) were sources of error that affected the final processed data set. In addition, in some areas low impedance contrast between geologic units caused an absence of reflections in the data, complicating the processing and interpretation. Forward seismic modeling was conducted using Seismic Un*x; however, geometry considerations prevented direct comparison of the modeled and processed data sets. Recommendations for additional work to address uncertainties identified during the course of this thesis work include: drilling additional boreholes to collect borehole seismic and geologic data; reprocessing a

 15. Geochemical Analyses of Geologic Materials from Areas of Critical Environmental Concern, Clark and Nye Counties, Nevada

  Science.gov (United States)

  Ludington, Steve; Castor, Stephen B.; Budahn, James R.; Flynn, Kathryn S.

  2005-01-01

  INTRODUCTION An assessment of known and undiscovered mineral resources of selected areas administered by the Bureau of Land Management (BLM) in Clark and Nye Counties, Nevada was conducted by the U.S. Geological Survey (USGS), Nevada Bureau of Mines and Geology (NBMG), and University of Nevada, Las Vegas (UNLV). The purpose of this work was to provide the BLM with information for use in their long-term planning process in southern Nevada so that they can make better-informed decisions. The results of the assessment are in Ludington (2006). Existing information about the areas, including geology, geophysics, geochemistry, and mineral-deposit information was compiled, and field examinations of selected areas and mineral occurrences was conducted. This information was used to determine the geologic setting, metallogenic characteristics, and mineral potential of the areas. Twenty-five Areas of Critical Environmental Concern (ACECs) were identified by BLM as the object of this study. They range from tiny (less than one km2) to large (more than 1,000 km2). The location of the study areas is shown on Figure 1. This report includes geochemical data for rock samples collected by staff of the USGS and NBMG in these ACECs and nearby areas. Samples have been analyzed from the Big Dune, Ash Meadows, Arden, Desert Tortoise Conservation Center, Coyote Springs Valley, Mormon Mesa, Virgin Mountains, Gold Butte A and B, Whitney Pockets, Rainbow Gardens, River Mountains, and Piute-Eldorado Valley ACECs.

 16. Geologic Map of the Pahranagat Range 30' x 60' Quadrangle, Lincoln and Nye Counties, Nevada

  Science.gov (United States)

  Jayko, A.S.

  2007-01-01

  Introduction The Pahranagat Range 30' x 60' quadrangle lies within an arid, sparsely populated part of Lincoln and Nye Counties, southeastern Nevada. Much of the area is public land that includes the Desert National Wildlife Range, the Pahranagat National Wildlife Refuge, and the Nellis Air Force Base. The topography, typical of much of the Basin and Range Province, consists of north-south-trending ranges and intervening broad alluvial valleys. Elevations range from about 1,000 to 2,900 m. At the regional scale, the Pahranagat Range quadrangle lies within the Mesozoic and early Tertiary Sevier Fold-and-Thrust Belt and the Cenozoic Basin and Range Province. The quadrangle is underlain by a Proterozoic to Permian miogeoclinal section, a nonmarine clastic and volcanic section of middle Oligocene or older to late Miocene age, and alluvial deposits of late Cenozoic age. The structural features that are exposed reflect relatively shallow crustal deformation. Mesozoic deformation is dominated by thrust faults and asymmetric or open folds. Cenozoic deformation is dominated by faults that dip more than 45i and dominostyle tilted blocks. At least three major tectonic events have affected the area: Mesozoic (Sevier) folding and thrust faulting, pre-middle Oligocene extensional deformation, and late Cenozoic (mainly late Miocene to Holocene) extensional deformation. Continued tectonic activity is expressed in the Pahranagat Range area by seismicity and faults having scarps that cut alluvial deposits.

 17. Preliminary survey of tuff distribution in Esmeralda, Nye, and Lincoln Counties, Nevada

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Smith, G.V.; Pink, T.S.; Lawrence, J.R.; Woodward, L.A.; Keil, K.; Lappin, A.R.

  1981-02-01

  This report inventories the surface distribution of silicic tuffs in Nye, Esmeralda, and Lincoln Counties, NV, based on a review of available literature. The inventory was taken to provide a data base in evaluating tuff sites for the disposal of high-level nuclear waste. Silicic ash-flow tuffs that are about 11 to 34 million years (my) old are widespread in these counties. These rocks are locally deformed by right-lateral movement along Walker Lane and the Las Vegas Shear Zone, and left-lateral movement along a zone from near the Nevada Test Site (NTS) to the Utah border, and are commonly offset by steeply dipping normal faults. The normal faults that bound horsts, grabens, and tilted-fault blocks of the Basin-and-Range Province began to form 30 my ago; some are still active. Tuff distribution is discussed on a regional basis. Tuff thicknesses and alterations, structural complexity, and proximity to recent faulting, recent volcanism, and mineral resources are discussed for each area. Although the literature on which it is based is often incomplete and sketchy, this report is intended to serve as a basis for future, more detailed work that includes initial field inspection, detailed field and laboratory studies, and extrapolations to the subsurface.

 18. Det kannibalske øje: virkelighedsshow, eksperimentfjernsyn og den nye kreativitet i fjernsynsunderholdningen

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Arild Fetveit

  2002-09-01

  Full Text Available Artiklen diskuterer to nye tendenser i 1990’ernes tv: virkeligheds- showene i form af programmer om politi- og redningsarbejde, som vandt frem i første halvden af årtiet, og eksperimentformater, som med Big Brother fik stor popularitet sidst i årtiet. I virkeligheds- showene foretages en rekontekstualisering af faktamaterialet, som svækker dets referentialitet, og dokumentarismen ændrer karakter fra information til underholdning. Eksperimentfjernsynet går endnu videre, idet kategorierne fakta og fiktion opløses til fordel for et socialt eksperiment i et iscenesat laboratorium. Afslutningsvist argumenterer artiklen for, at de to reality-formater er fælles om at indbyde til en ny måde at se tv på – det kannibalistiske øje. Dette blik afløser en empa- tisk betragtning og er dermed symptomatisk for det test- og overvåg- ningssamfund, som forfatteren ved hjælp af kulturkritisk teori (Benja- min, Debord skitserer omridsene af.

 19. Environmental assessment for double tracks test site, Nevada Test Site, Nye County, Nevada

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  1996-04-01

  The U.S. Department of Energy, Nevada Operations Office (DOE/NV), with appropriate approvals from the U.S. Air Force (USAF), proposes to conduct environmental restoration operations at the Double Tracks test site located on the Nellis Air Force Range (NAFR) in Nye County, Nevada. This environmental assessment (EA) evaluates the potential environmental consequences of four alternative actions for conducting the restoration operation and of the no action alternative. The EA also identifies mitigation measures, where appropriate, designed to protect natural and cultural resources and reduce impacts to human health and safety. The environmental restoration operation at the Double Tracks test site would serve two primary objectives. First, the proposed work would evaluate the effectiveness of future restoration operations involving contamination over larger areas. The project would implement remediation technology options and evaluate how these technologies could be applied to the larger areas of contaminated soils on the Nevada Test Site (NTS), the Tonopah Test Range (TTR), and the NAFR. Second, the remediation would provide for the removal of plutonium contamination down to or below a predetermined level which would require cleanup of 1 hectare (ha) (2.5 acres), for the most likely case, or up to 3.0 ha (7.4 acres) of contaminated soil, for the upper bounding case.

 20. A floristic survey of Yucca Mountain and vicinity, Nye County, Nevada

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Niles, W.E.; Leary, P.J.; Holland, J.S.; Landau, F.H.

  1994-12-01

  A survey of the vascular flora of Yucca Mountain and vicinity, Nye County, Nevada, was conducted from March to June 1994. An annotated checklist of recorded taxa was compiled. Voucher plant specimens were collected and accessioned into the Herbarium at the University of Nevada, Las Vegas. Collection data accompanying these specimens were entered into that herbarium`s electronic data base. Combined results from this survey and the works of other investigators reveal the presence of a total of 325 specific and intraspecific taxa within the area, these allocated to 162 genera and 53 families. Owing to drought conditions prevalent throughout the area, the annual floristic component was largely absent during the period of study, and it is likely much under-represented in the tabulation of results. No taxon currently listed as threatened or endangered under the Endangered Species Act was encountered during this study. Several candidate species for listing under this Act were present, and distributional data for these were recorded. No change in the status of these candidate species is recommended as the result of this survey.

 1. Neotectonics of the southern Amargosa Desert, Nye County, Nevada and Inyo County, California

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Donovan, D.E. [Nevada Univ., Reno, NV (United States)

  1991-05-01

  A complex pattern of active faults occurs in the southern Amargosa Desert, southern Nye, County, Nevada. These faults can be grouped into three main fault systems: (1) a NE-striking zone of faults that forms the southwest extension of the left-lateral Rock Valley fault zone, in the much larger Spotted Range-Mine Mountain structural zone, (2) a N-striking fault zone coinciding with a NNW-trending alignment of springs that is either a northward continuation of a fault along the west side of the Resting Spring Range or a N-striking branch fault of the Pahrump fault system, and (3) a NW-striking fault zone which is parallel to the Pahrump fault system, but is offset approximately 5 km with a left step in southern Ash Meadows. These three fault zones suggest extension is occurring in an E-W direction, which is compatible with the {approximately}N10W structural grain prevalent in the Death Valley extensional region to the west.

 2. I grønt selskab - Virksomhedskommunikation og den nye miljøbevidsthed

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  David Bernstein

  1993-09-01

  Full Text Available For David Bernstein handler den grønne udfordring, som virksomhed- erne i dag står overfor, ikke blot om miljøbevidsthed og økologi, men også om helt nye kommunikations- og ledelsesformer: "Miljøbevidst- hed er filosofisk set i oppotion til autoritetstro(... Hvis man giver grøn kommunikation en stiv hierarkisk form og herser med folk, har man slet ikke forstået hverken det grønne eller hvad det vil sige at kommu- nikere". "Det grønne" udgør således blot den seneste udvidelse af det holistiske syn på kommunikation, som David Bernstein har forfægtet i årevis som kommunikationsrådgiver (for nogle år siden bl.a. for det danske medicinalfirma Novo og forfatter, f.eks. i klassikeren "Com- pany Image and Reality: A Critique of Corporate Communications" (1984. Artiklen er en beaerbejdet udgave af et oplæg holdt ved års- mødet i Sammenslutningen af Medieforskere i Danmark, november 1992. Den er oversat af Ebbe Klitgaard.

 3. Bedrock geologic map of the Yucca Mountain area, Nye County, Nevada

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Day, W.C.; Potter, C.J.; Sweetkind, D.S.; Fridrich, C.J. [Geological Survey, Denver, CO (US); Dickerson, R.P.; San Juan, C.A.; Drake, R.M. II [Pacific Western Technologies, Inc., Denver, CO (US)

  1998-11-01

  Yucca Mountain, Nye County, Nevada, has been identified as a potential site for underground storage of high-level radioactive nuclear waste. Detailed bedrock geologic maps form an integral part of the site characterization program by providing the fundamental framework for research into the geologic hazards and hydrologic behavior of the mountain. This bedrock geologic map provides the geologic framework and structural setting for the area in and adjacent to the site of the potential repository. The study area comprises the northern and central parts of Yucca Mountain, located on the southern flank of the Timber Mountain-Oasis Valley caldera complex, which was the source for many of the volcanic units in the area. The Timber Mountain-Oasis Valley caldera complex is part of the Miocene southwestern Nevada volcanic field, which is within the Walker Lane belt. This tectonic belt is a northwest-striking megastructure lying between the more active Inyo-Mono and Basin-and-Range subsections o f the southwestern Great Basin.

 4. Sprogtilegnelsesperspektivet i faget "Dansk, kultur og kommunikation" efter et år med den nye pædagoguddannelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Krogh, Trine; Månsson, Hans; Bleses, Dorthe

  2008-01-01

  En undersøgelse af sprogtilegnelsesperspektivet i faget Dansk, kultur og kommunikation et år efter uddannelsens indførelse peger på, at der kan være grund til øget opmærksomhed på fagets udvikling, hvis forventningerne om et mere ensartet indhold i uddannelsen, der samtidig klæder pædagoger på til...... at varetage de nye praksiskrav om øget opmærksomhed på børns sproglige udvikling og indsats overfor børn med forsinket sprogtilegnelse eller sproglige vanskeligheder, skal indfries....

 5. Digital geologic map of the Thirsty Canyon NW quadrangle, Nye County, Nevada

  Science.gov (United States)

  Minor, S.A.; Orkild, P.P.; Sargent, K.A.; Warren, R.G.; Sawyer, D.A.; Workman, J.B.

  1998-01-01

  This digital geologic map compilation presents new polygon (i.e., geologic map unit contacts), line (i.e., fault, fold axis, dike, and caldera wall), and point (i.e., structural attitude) vector data for the Thirsty Canyon NW 7 1/2' quadrangle in southern Nevada. The map database, which is at 1:24,000-scale resolution, provides geologic coverage of an area of current hydrogeologic and tectonic interest. The Thirsty Canyon NW quadrangle is located in southern Nye County about 20 km west of the Nevada Test Site (NTS) and 30 km north of the town of Beatty. The map area is underlain by extensive layers of Neogene (about 14 to 4.5 million years old [Ma]) mafic and silicic volcanic rocks that are temporally and spatially associated with transtensional tectonic deformation. Mapped volcanic features include part of a late Miocene (about 9.2 Ma) collapse caldera, a Pliocene (about 4.5 Ma) shield volcano, and two Pleistocene (about 0.3 Ma) cinder cones. Also documented are numerous normal, oblique-slip, and strike-slip faults that reflect regional transtensional deformation along the southern part of the Walker Lane belt. The Thirsty Canyon NW map provides new geologic information for modeling groundwater flow paths that may enter the map area from underground nuclear testing areas located in the NTS about 25 km to the east. The geologic map database comprises six component ArcINFO map coverages that can be accessed after decompressing and unbundling the data archive file (tcnw.tar.gz). These six coverages (tcnwpoly, tcnwflt, tcnwfold, tcnwdike, tcnwcald, and tcnwatt) are formatted here in ArcINFO EXPORT format. Bundled with this database are two PDF files for readily viewing and printing the map, accessory graphics, and a description of map units and compilation methods.

 6. Environmental assessment for the Groundwater Characterization Project, Nevada Test Site, Nye County, Nevada; Revision 1

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  1992-08-01

  The US Department of Energy (DOE) proposes to conduct a program to characterize groundwater at the Nevada Test Site (NTS), Nye County, Nevada, in accordance with a 1987 DOE memorandum stating that all past, present, and future nuclear test sites would be treated as Comprehensive Environmental Response, Compensation, and Liability Act (CERCLA) sites (Memorandum from Bruce Green, Weapons Design and Testing Division, June 6, 1987). DOE has prepared an environmental assessment (DOE/EA-0532) to evaluate the environmental consequences associated with the proposed action, referred to as the Groundwater Characterization Project (GCP). This proposed action includes constructing access roads and drill pads, drilling and testing wells, and monitoring these wells for the purpose of characterizing groundwater at the NTS. Long-term monitoring and possible use of these wells in support of CERCLA, as amended by the Superfund Amendments and Reauthorization Act, is also proposed. The GCP includes measures to mitigate potential impacts on sensitive biological, cultural and historical resources, and to protect workers and the environment from exposure to any radioactive or mixed waste materials that may be encountered. DOE considers those mitigation measures related to sensitive biological, cultural and historic resources as essential to render the impacts of the proposed action not significant, and DOE has prepared a Mitigation Action Plan (MAP) that explains how such mitigations will be planned and implemented. Based on the analyses presented in the EA, DOE has determined that the proposed action is not a major Federal action significantly affecting the quality of the human environment, within the meaning of the National Environmental Policy Act of 1969 (NEPA). Therefore, preparation of an environmental impact statement is not required and the Department is issuing this FONSI.

 7. Geologic map of the Oasis Valley basin and vicinity, Nye County, Nevada

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Fridrich, C.J.; Minor, S.A.; Ryder, P.L.; Slate, J.L.

  2000-01-13

  This map and accompanying cross sections present an updated synthesis of the geologic framework of the Oasis Valley area, a major groundwater discharge site located about 15 km west of the Nevada Test Site. Most of the data presented in this compilation is new geologic map data, as discussed below. In addition, the cross sections incorporate new geophysical data that have become available in the last three years (Grauch and others, 1997; written comm., 1999; Hildenbrand and others, 1999; Mankinen and others, 1999). Geophysical data are used to estimate the thickness of the Tertiary volcanic and sedimentary rocks on the cross sections, and to identify major concealed structures. Large contiguous parts of the map area are covered either by alluvium or by volcanic units deposited after development of the major structures present at the depth of the water table and below. Hence, geophysical data provide critical constraints on our geologic interpretations. A companion paper by Fridrich and others (1999) and the above-cited reports by Hildenbrand and others (1999) and Mankinen and others (1999) provide explanations of the interpretations that are presented graphically on this map. This map covers nine 7.5-minute quadrangles in Nye County, Nevada, centered on the Thirsty Canyon SW quadrangle, and is a compilation of one published quadrangle map (O'Connor and others, 1966) and eight new quadrangle maps, two of which have been previously released (Minor and others, 1997; 1998). The cross sections that accompany this map were drawn to a depth of about 5 km below land surface at the request of hydrologists who are modeling the Death Valley groundwater system.

 8. Report on expedited site characterization of the Central Nevada Test Area, Nye County, Nevada

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Yuhr, L. [Technos Inc., Miami, FL (United States); Wonder, J.D.; Bevolo, A.J. [Ames Lab., IA (United States)

  1997-09-01

  This report documents data collection, results, and interpretation of the expedited site characterization (ESC) pilot project conducted from September 1996 to June 1997 at the Central Nevada Test Area (CNTA), Nye County, Nevada. Characterization activities were limited to surface sites associated with deep well drilling and ancillary operations at or near three emplacement well areas. Environmental issues related to the underground nuclear detonation (Project Faultless) and hydrologic monitoring wells were not addressed as a part of this project. The CNTA was divided into four functional areas for the purpose of this investigation and report. These areas include the vicinity of three emplacement wells (UC-1, UC-3, and UC-4) and one mud waste drilling mud collection location (Central Mud Pit; CMP). Each of these areas contain multiple, potentially contaminated features, identified either from historic information, on-site inspections, or existing data. These individual features are referred to hereafter as ``sites.`` The project scope of work involved site reconnaissance, establishment of local grid systems, site mapping and surveying, geophysical measurements, and collection and chemical analysis of soil and drilling mud samples. Section 2.0 through Section 4.0 of this report provide essential background information about the site, project, and details of how the ESC method was applied at CNTA. Detailed discussion of the scope of work is provided in Section 5.0, including procedures used and locations and quantities of measurements obtained. Results and interpretations for each of the four functional areas are discussed separately in Sections 6.0, 7.0, 8.0, and 9.0. These sections provide a chronological presentation of data collected and results obtained, followed by interpretation on a site-by-site basis. Key data is presented in the individual sections. The comprehensive set of data is contained in appendices.

 9. Nye koncert-fænomener, Happenings, Action Music etc., Copenhagen, 29-30 August, 3-4 and 6 September 1964

  DEFF Research Database (Denmark)

  van der Meijden, Peter Alexander

  2012-01-01

  Artiklen skitserer omstændighederne for tilblivelsen af en Fluxusfestival med titel "Nye koncert-fænomener, happenings, action music etc." som blev afholdt i rammen af Majudstillingen 1964 på Det kongelige danske kunstakademi i København d. 29. og 30. august og d. 3., 4., og 6. september 1964, samt...

 10. Ecologic and geographic distributions of the vascular plants of southern Nye County, and adjacent parts of Clark, Lincoln, and Esmeralda Counties, Nevada. [Based on collections made in 1970

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Beatley, J. C.

  1971-01-01

  A catalog is compiled of the vascular plants indiginous to Nye, Clark, Lincoln, and Esmeralda Counties of Nevada based on collections made in 1970. This compilation is an update of previous collections in these areas and is a supplement to report, UCLA--12-705. (ERB)

 11. ”I love my Negro nose”: Beyoncé, Kendrick Lamar og USA's nye Black Power-bevægelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bjerre, Thomas Ærvold

  2016-01-01

  Placerer Beyoncés Super Bowl-optræden og Kendrick Lamars Grammy-optræden i en historisk/kulturel ramme om den afroamerikansk higen efter at få ejerskab over deres egne fortællinger, og postulerer at Beyoncé og Kendrick Lamar har sat nye standarder for afroamerikansk fortællekunst i det brede...

 12. Hvordan kan teknologi skape nye undervisnings- og læringsmåter i fremmedspråksundervisningen fram mot 2030?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Eli-Marie Danbolt Drange

  2014-09-01

  Full Text Available I denne artikkelen drøfter jeg hvordan teknologi kan skape nye undervisnings- og læringsmåter i fremmedspråksundervisningen fram mot 2030. Jeg starter med å skissere et mulig framtidsscenario i form av et blogginnlegg skrevet av en 15 åring i året 2030. Videre i artikkelen tar jeg utgangspunkt i dette framtidsscenarioet og sammenligner det med dagens situasjon, i tillegg til at jeg drøfter hva som må til for at scenarioet kan oppfylles. Læreren spiller en nøkkelrolle i utviklingen av nye undervisnings- og læringsmåter, og det er først når læreren integrerer teknologien i sin undervisning at nye praksiser oppstår. Jeg viser noen konkrete eksempler på bruk av teknologi på nye måter, samt refleksjon rundt utviklingen framover.

 13. Medfører nye oplysninger en evt. ændring af tidligere risikovurdering. Brassica napus (Ms8 x Rf3). Nye oplysninger til sagen: Hansteril, herbicidtolerant raps. 28-Modtaget 10-2005, deadline 05-11-2005, svar 31-10-2005

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kjellsson, Gøsta; Damgaard, Christian; Strandberg, Morten Tune

  2004-01-01

  kaniner. På baggrund af bl.a. besvarelserne fra Bayer har EFSA fremlagt en positiv udtalelse om MS8xRF3-rapsen (d. 14-09-2005) for markedsføring til import og videreforarbejdning. DMU har gennemgået EFSAs risikovurdering af C/BE/96/01 og har ikke fundet nogen nye oplysninger der ændrer vores tidligere....... Konklusioner: Det nye materiale i sagen om den genmodificerede MS8xRF3-raps medfører ingen ændringer i den tidligere fremsendte risikovurdering fra DMU. "...

 14. Geologic Map of Oasis Valley Spring-Discharge Area and Vicinity, Nye County, Nevada

  Science.gov (United States)

  Fridrich, Christopher J.; Minor, Scott A.; Slate, Janet L.; Ryder, Phil L.

  2007-01-01

  This map report presents the geologic framework of an area in southern Nye County, Nevada, that extends from the southern limit of the Oasis Valley spring-discharge site, northeastward to the southwest margin of the Pahute Mesa testing area, on the Nevada Test Site. This map adds new surficial mapping and revises bedrock mapping previously published as USGS Open-File Report 99-533-B. The locations of major concealed structures were based on a combination of gravity and magnetic data. This report includes a geologic discussion explaining many of the interpretations that are presented graphically on the map and sections. Additional discussion of the geologic framework of the Oasis Valley area can be found in an interpretive geophysical report and in a geologic report (USGS Open-File Report 99-533-A that was a companion product to the previously published version of this map. The map presented here covers nine 7.5-minute quadrangles centered on the Thirsty Canyon SW quadrangle. It is a compilation of one previously published quadrangle map and eight new quadrangle maps, two of which were published separately during the course of the study. The new bedrock mapping was completed by S.A. Minor from 1991 to 1995, by C.J. Fridrich from 1992 to 1998, and by P.L. Ryder from 1997 to 1998. New surficial-deposits mapping was completed by J.L. Slate and M.E. Berry in 1998 and 1999. The new bedrock and surficial mapping is partly a revision of several unpublished reconnaissance maps completed by Orkild and Swadley in the 1960's, and of previously published maps by Maldonado and Hausback (1990), Lipman and others (1966); and Sargent and Orkild (1976). Additionally, mapping of the pre-Tertiary rocks of northern Bare Mountain was compiled from Monsen and others (1992) with only minor modification. The cross sections were drawn to a depth of about 5 km below land surface at the request of hydrologists studying the Death Valley ground-water system. Below a depth of about 1 kilometer

 15. Geology Report: Area 3 Radioactive Waste Management Site DOE/Nevada Test Site, Nye County, Nevada

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NSTec Environmental Management

  2006-07-01

  Surficial geologic studies near the Area 3 Radioactive Waste Management Site (RWMS) were conducted as part of a site characterization program. Studies included evaluation of the potential for future volcanism and Area 3 fault activity that could impact waste disposal operations at the Area 3 RWMS. Future volcanic activity could lead to disruption of the Area 3 RWMS. Local and regional studies of volcanic risk indicate that major changes in regional volcanic activity within the next 1,000 years are not likely. Mapped basalts of Paiute Ridge, Nye Canyon, and nearby Scarp Canyon are Miocene in age. There is a lack of evidence for post-Miocene volcanism in the subsurface of Yucca Flat, and the hazard of basaltic volcanism at the Area 3 RWMS, within the 1,000-year regulatory period, is very low and not a forseeable future event. Studies included a literature review and data analysis to evaluate unclassified published and unpublished information regarding the Area 3 and East Branch Area 3 faults mapped in Area 3 and southern Area 7. Two trenches were excavated along the Area 3 fault to search for evidence of near-surface movement prior to nuclear testing. Allostratigraphic units and fractures were mapped in Trenches ST02 and ST03. The Area 3 fault is a plane of weakness that has undergone strain resulting from stress imposed by natural events and underground nuclear testing. No major vertical displacement on the Area 3 fault since the Early Holocene, and probably since the Middle Pleistocene, can be demonstrated. The lack of major displacement within this time frame and minimal vertical extent of minor fractures suggest that waste disposal operations at the Area 3 RWMS will not be impacted substantially by the Area 3 fault, within the regulatory compliance period. A geomorphic surface map of Yucca Flat utilizes the recent geomorphology and soil characterization work done in adjacent northern Frenchman Flat. The approach taken was to adopt the map unit boundaries (line

 16. Stress-free states of continuum dislocation fields: Rotations, grain boundaries, and the Nye dislocation density tensor

  Science.gov (United States)

  Limkumnerd, Surachate; Sethna, James P.

  2007-06-01

  We derive general relations between grain boundaries, rotational deformations, and stress-free states for the mesoscale continuum Nye dislocation density tensor. Dislocations generally are associated with long-range stress fields. We provide the general form for dislocation density fields whose stress fields vanish. We explain that a grain boundary (a dislocation wall satisfying Frank’s formula) has vanishing stress in the continuum limit. We show that the general stress-free state can be written explicitly as a (perhaps continuous) superposition of flat Frank walls. We show that the stress-free states are also naturally interpreted as configurations generated by a general spatially dependent rotational deformation. Finally, we propose a least-squares definition for the spatially dependent rotation field of a general (stressful) dislocation density field.

 17. Taxonomic notes on the genera Brypoctia Schoorl, 1990 and Schreiteriana Fletcher & Nye, 1982 (Lepidoptera, Cossidae).

  Science.gov (United States)

  Penco, Fernando C; Yakovlev, Roman V; Witt, Thomas J

  2016-12-06

  Currently, the Cossidae of South America are rather poorly studied. Data on the distribution and taxonomy of Neotropical carpenter moths are lacking. An exception is the clarification of the taxonomic position of the genus Miacora Dyar, 1905 (Yakovlev 2014), Neotropical Cossidae checklist (Donahue 1995), and a preliminary list of Cossidae  of Argentina (Penco & Yakovlev 2015). The majority of Neotropical Cossidae genera have not been studied and the taxonomic position of some genera remains completely unresolved. Additionally, images of genitalia of the Neotropical genera have not been published, including the genera Brypoctia Schoorl, 1990 and Schreiteriana Fletcher & Nye, 1982 (Cossidae: Zeuzerinae). The taxonomic position of the second genus was questioned by Schoorl (1990).

 18. ”I love my Negro nose”: Beyoncé, Kendrick Lamar og USA's nye Black Power-bevægelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bjerre, Thomas Ærvold

  2016-01-01

  Placerer Beyoncés Super Bowl-optræden og Kendrick Lamars Grammy-optræden i en historisk/kulturel ramme om den afroamerikansk higen efter at få ejerskab over deres egne fortællinger, og postulerer at Beyoncé og Kendrick Lamar har sat nye standarder for afroamerikansk fortællekunst i det brede offe...

 19. Characterization of the Highway 95 Fault in lower Fortymile Wash using electrical and electromagnetic methods, Nye County, Nevada

  Science.gov (United States)

  Macy, Jamie P.; Kryder, Levi; Walker, Jamieson

  2012-01-01

  The Highway 95 Fault is a buried, roughly east-west trending growth fault at the southern extent of Yucca Mountain and Southwestern Nevada Volcanic Field. Little is known about the role of this fault in the movement of groundwater from the Yucca Mountain area to downgradient groundwater users in Amargosa Valley. The U.S. Geological Survey (USGS) Arizona Water Science Center (AZWSC), in cooperation with the Nye County Nuclear Waste Repository Project Office (NWRPO), has used direct current (DC) resistivity, controlled-source audio magnetotelluric (CSAMT), and transient electromagnetics (TEM) to better understand the fault. These geophysical surveys were designed to look at structures buried beneath the alluvium, following a transect of wells for lithologic control. Results indicate that the fault is just north of U.S. Highway 95, between wells NC-EWDP-2DB and -19D, and south of Highway 95, east of well NC-EWDP-2DB. The Highway 95 Fault may inhibit shallow groundwater movement by uplifting deep Paleozoic carbonates, effectively reducing the overlying alluvial aquifer thickness and restricting the movement of water. Upward vertical hydraulic gradients in wells proximal to the fault indicate that upward movement is occurring from deeper, higher-pressure aquifers.

 20. Geologic Characterization of Young Alluvial Basin-Fill Deposits from Drill-Hole Data in Yucca Flat, Nye County, Nevada

  Science.gov (United States)

  Sweetkind, Donald S.; Drake II, Ronald M.

  2007-01-01

  Yucca Flat is a topographic and structural basin in the northeastern part of the Nevada Test Site in Nye County, Nevada, that has been the site of numerous underground nuclear tests; many of these tests occurred within the young alluvial basin-fill deposits. The migration of radionuclides to the Paleozoic carbonate aquifer involves passage through this thick, heterogeneous section of Tertiary and Quaternary rock. An understanding of the lateral and vertical changes in the material properties of young alluvial basin-fill deposits will aid in the further development of the hydrogeologic framework and the delineation of hydrostratigraphic units and hydraulic properties required for simulating ground-water flow in the Yucca Flat area. This report by the U.S. Geological Survey, in cooperation with the U.S. Department of Energy, presents data and interpretation regarding the three-dimensional variability of the shallow alluvial aquifers in areas of testing at Yucca Flat, data that are potentially useful in the understanding of the subsurface flow system. This report includes a summary and interpretation of alluvial basin-fill stratigraphy in the Yucca Flat area based on drill-hole data from 285 selected drill holes. Spatial variations in lithology and grain size of the Neogene basin-fill sediments can be established when data from numerous drill holes are considered together. Lithologic variations are related to different depositional environments within the basin such as alluvial fan, channel, basin axis, and playa deposits.

 1. Geologic Characterization of Young Alluvial Basin-Fill Deposits from Drill Hole Data in Yucca Flat, Nye County, Nevada

  Science.gov (United States)

  Sweetkind, Donald S.; Drake II, Ronald M.

  2007-01-01

  Yucca Flat is a topographic and structural basin in the northeastern part of the Nevada Test Site (NTS) in Nye County, Nevada, that has been the site of numerous underground nuclear tests; many of these tests occurred within the young alluvial basin-fill deposits. The migration of radionuclides to the Paleozoic carbonate aquifer involves passage through this thick, heterogeneous section of Tertiary and Quaternary rock. An understanding of the lateral and vertical changes in the material properties of young alluvial basin-fill deposits will aid in the further development of the hydrogeologic framework and the delineation of hydrostratigraphic units and hydraulic properties required for simulating ground-water flow in the Yucca Flat area. This report by the U.S. Geological Survey, in cooperation with the U.S. Department of Energy, presents data and interpretation regarding the three-dimensional variability of the shallow alluvial aquifers in areas of testing at Yucca Flat, data that are potentially useful in the understanding of the subsurface flow system. This report includes a summary and interpretation of alluvial basin-fill stratigraphy in the Yucca Flat area based on drill hole data from 285 selected drill holes. Spatial variations in lithology and grain size of the Neogene basin-fill sediments can be established when data from numerous drill holes are considered together. Lithologic variations are related to different depositional environments within the basin including alluvial fan, channel, basin axis, and playa deposits.

 2. Digital Geologic Map of the Nevada Test Site and Vicinity, Nye, Lincoln, and Clark Counties, Nevada, and Inyo County, California

  Science.gov (United States)

  Slate, Janet L.; Berry, Margaret E.; Rowley, Peter D.; Fridrich, Christopher J.; Morgan, Karen S.; Workman, Jeremiah B.; Young, Owen D.; Dixon, Gary L.; Williams, Van S.; McKee, Edwin H.; Ponce, David A.; Hildenbrand, Thomas G.; Swadley, W.C.; Lundstrom, Scott C.; Ekren, E. Bartlett; Warren, Richard G.; Cole, James C.; Fleck, Robert J.; Lanphere, Marvin A.; Sawyer, David A.; Minor, Scott A.; Grunwald, Daniel J.; Laczniak, Randell J.; Menges, Christopher M.; Yount, James C.; Jayko, Angela S.

  1999-01-01

  This digital geologic map of the Nevada Test Site (NTS) and vicinity, as well as its accompanying digital geophysical maps, are compiled at 1:100,000 scale. The map compilation presents new polygon (geologic map unit contacts), line (fault, fold axis, metamorphic isograd, dike, and caldera wall) and point (structural attitude) vector data for the NTS and vicinity, Nye, Lincoln, and Clark Counties, Nevada, and Inyo County, California. The map area covers two 30 x 60-minute quadrangles-the Pahute Mesa quadrangle to the north and the Beatty quadrangle to the south-plus a strip of 7.5-minute quadrangles on the east side-72 quadrangles in all. In addition to the NTS, the map area includes the rest of the southwest Nevada volcanic field, part of the Walker Lane, most of the Amargosa Desert, part of the Funeral and Grapevine Mountains, some of Death Valley, and the northern Spring Mountains. This geologic map improves on previous geologic mapping of the same area (Wahl and others, 1997) by providing new and updated Quaternary and bedrock geology, new geophysical interpretations of faults beneath the basins, and improved GIS coverages. Concurrent publications to this one include a new isostatic gravity map (Ponce and others, 1999) and a new aeromagnetic map (Ponce, 1999).

 3. Characterization of liquid-water percolation in tuffs in the unsaturated zone, Yucca Mountain, Nye County, Nevada

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kume, J.; Rousseau, J.P.

  1989-12-31

  A surface-based borehole investigation currently (1989) is being done to characterize liquid-water percolation in tuffs of Miocene age in the unsaturated zone beneath Yucca Mountain, Nye County, Nevada Active in-situ testing and passive in-situ monitoring will be used in this investigation to estimate the present-day liquid-water percolation (flux). The unsaturated zone consists of a gently dipping sequence of fine-grained, densely fractured, and mostly welded ash-flow tuffs that are interbedded with fine-grained, slightly fractured, non-welded ash-flow and ash-fall tuffs that are partly vitric and zeolitized near the water table. Primary study objectives are to define the water potential field within the unsaturated zone and to determine the in-situ bulk permeability and bulk hydrologic properties of the unsaturated tuffs. Borehole testing will be done to determine the magnitude and spatial distribution of physical and hydrologic properties of the geohydrologic units, and of their water potential fields. The study area of this investigation is restricted to that part of Yucca Mountain that immediately overlies and is within the boundaries of the perimeter drift of a US Department of Energy proposed mined, geologic, high-level radioactive-waste repository. Vertically, the study area extends from near the surface of Yucca Mountain to the underlying water table, about 500 to 750 meters below the ground surface. The average distance between the proposed repository and the underlying water table is about 205 meters.

 4. Geologic Characterization of Young Alluvial Basin-Fill Deposits from Drill Hole Data in Yucca Flat, Nye County, Nevada.

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Donald S. Sweetkind; Ronald M. Drake II

  2007-01-22

  Yucca Flat is a topographic and structural basin in the northeastern part of the Nevada Test Site (NTS) in Nye County, Nevada, that has been the site of numerous underground nuclear tests; many of these tests occurred within the young alluvial basin-fill deposits. The migration of radionuclides to the Paleozoic carbonate aquifer involves passage through this thick, heterogeneous section of Tertiary and Quaternary rock. An understanding of the lateral and vertical changes in the material properties of young alluvial basin-fill deposits will aid in the further development of the hydrogeologic framework and the delineation of hydrostratigraphic units and hydraulic properties required for simulating ground-water flow in the Yucca Flat area. This report by the U.S. Geological Survey, in cooperation with the U.S. Department of Energy, presents data and interpretation regarding the three-dimensional variability of the shallow alluvial aquifers in areas of testing at Yucca Flat, data that are potentially useful in the understanding of the subsurface flow system. This report includes a summary and interpretation of alluvial basin-fill stratigraphy in the Yucca Flat area based on drill hole data from 285 selected drill holes. Spatial variations in lithology and grain size of the Neogene basin-fill sediments can be established when data from numerous drill holes are considered together. Lithologic variations are related to different depositional environments within the basin including alluvial fan, channel, basin axis, and playa deposits.

 5. Mime, Music and Drama on the Eighteenth-Century Stage. The Ballet d'Action. Edward Nye, Cambridge-New York, Cambridge University Press, 2011

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Stefania Onesti

  2012-11-01

  Full Text Available Mime, Music and Drama on the Eighteenth-Century Stage by Edward Nye (Cambridge University Press, 2011 has the merit of inspiring a strong reflection on ballet d'action, connected with cultural, literaturary and philosophic environment of Eighteenth century. The author, with brilliant insight and careful historical research, explores the most debated issues of the new genre, providing an unusual interpretation. The review traces the focal points and the structure of the book, developing further consideration of some of the most challenging aspects offered by the text.

 6. Time-series analysis of ion and isotope geochemistry of selected springs of the Nevada Test Site, Nye County, Nevada

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Lyles, B.F.; Edkins, J.; Jacobson, R.L.; Hess, J.W.

  1990-11-01

  The temporal variations of ion and isotope geochemistry were observed at six selected springs on the Nevada Test Site, Nye County, Nevada and included: Cane, Whiterock, Captain Jack, Topopah, Tippipah, and Oak Springs. The sites were monitored from 1980 to 1982 and the following parameters were measured: temperature, pH, electrical conductance, discharge, cations (Ca{sup 2+}, Mg{sup 2+}. Na{sup +}, K{sup +}), anions Cl{sup {minus}}, SO{sub 4}{sup 2{minus}}. HCO{sub 3}{sup {minus}}, silica, stable isotopes ({delta}{sup 18}O, {delta}D, {delta}{sup 13}C), and radioactive isotopes ({sup 3}H, {sup 14}C). A more detailed study was continued from 1982 to 1988 at Cane and Whiterock Springs. Field microloggers were installed at these sites in 1985 to measure the high frequency response of temperature, electrical conductance, and discharge to local precipitation. Stage fluctuations near the discharge point dissolve minerals/salts as groundwater inundates the mineralized zone immediately above the equilibrium water table. This phenomena was most noticeable at Whiterock Spring and lagged the discharge response by several hours. Stable isotope analysis of precipitation and groundwater suggests a 1.5 to 2 month travel time for meteoric water to migrate from the recharge area to the discharge point. Groundwater age determinations suggest a mean age of approximately 30 years at Whiterock Spring and possibly older at Cane Spring. However, the short travel time and geochemical integrity of recharge pulses suggest that the waters are poorly mixed along the flow paths. 25 refs., 25 figs., 24 tabs.

 7. Specialeskrivning på seks måneder. De nye specialeregler belyst ved erfaringer fra Institut for Statskundskab, Københavns Universitet

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Henrik Jensen

  2011-03-01

  Full Text Available På baggrund af de nye regler om specialeskrivning på 6 måneder undersøger forfatterne konsekvenserne heraf på Institut for Statskundskab, KU, for at svare på følgende fire spørgsmål,som belyser væsentlige sider af forsøget på regulering af tidsforløbet for specialeskrivning: Hvordan er regelændringerne implementeret? Har regelændringerne haft en adfærdsregulerendeeffekt på de studerendes specialeskrivning? Har ændringerne påvirket specialekaraktererne? Og hvad mener specialeskriverne selv om de nye regler? Resultaterne af undersøgelsen viser at de studerende har ændret adfærd, og en langt større andel færdiggør deres speciale hurtigere. Ydermere er der ikke tegn på, at det går ud over kvaliteten af specialerne, når det måles på karaktererne for de afleverede specialer. Det er altså muligt at skrive et godt statskundskabsspeciale på et halvt år. Og tidsrammen på et halvt år til specialeskrivning ser ud tilat have klangbund i de studerendes holdninger.

 8. Quality assurance and analysis of water levels in wells on Pahute Mesa and vicinity, Nevada Test Site, Nye County, Nevada

  Science.gov (United States)

  Fenelon, Joseph M.

  2000-01-01

  Periodic and continual water-level data from 1963 to 1998 were compiled and quality assured for 65 observation wells on Pahute Mesa and vicinity, Nye County, Nevada. As part of the quality assurance of all water levels, ancillary data pertinent to computing hydraulic heads in wells were compiled and analyzed. Quality-assured water levels that were not necessarily in error but which did not represent static heads in the regional aquifer system, or required some other qualification, were flagged. Water levels flagged include those recovering from recent pumping or well construction, water levels affected by nuclear tests, and measurements affected by borehole deviations. A cursory examination of about 30 wells with available water-level and down-hole temperature data indicate that water levels in most wells on Pahute Mesa would not be significantly affected by temperature if corrected to 95 degrees Fahrenheit. Wells with large corrections (greater than 10 feet) are those with long water columns (greater than 1,500 feet of water above the assumed point of inflow) in combination with mean water-column temperatures exceeding 105 degrees Fahrenheit. Water-level fluctuations in wells on Pahute Mesa are caused by several factors including infiltration of precipitation, barometric pressure, Earth tides, ground-water pumpage, and seismic events caused by tectonic activity and underground nuclear testing. No observed water-level fluctuations were attributed to a naturally occurring earthquake. The magnitude and duration of changes in water levels caused by nuclear tests are affected by the test size and the distance from a well to the test. Identifying water levels that might be affected by past nuclear tests is difficult because pre-testing water-level data are sparse. Hydrologically significant trends were found in 13 of 25 wells with multiple years of water-level record. The largest change in water levels (1,029 feet in 25 years) occurred in well U-19v PS 1D as a result of

 9. Summary of Natural Resources that Potentially Influence Human Intrusion at the Area 5 Radioactive Waste Management Site, Nevada Test Site, Nye County, Nevada

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NSTec Environmental Management

  2007-06-01

  In 1993, Raytheon Services Nevada completed a review of natural resource literature and other sources to identify potentially exploitable resources and potential future land uses near the Area 5 Radioactive Waste Management Site (RWMS) of the Nevada Test Site (NTS), Nye County, Nevada, that could lead to future inadvertent human intrusion and subsequent release of radionuclides to the accessible environment. National Security Technologies, LLC, revised the original limited-distribution document to conform to current editorial standards and U.S. Department of Energy requirements for public release. The researchers examined the potential for future development of sand, gravel, mineral, petroleum, water resources, and rural land uses, such as agriculture, grazing, and hunting. The study was part of the performance assessment for Greater Confinement Disposal boreholes. Sand and gravel are not considered exploitable site resources because the materials are common throughout the area and the quality at the Area 5 RWMS is not ideal for typical commercial uses. Site information also indicates a very low mineral potential for the area. None of the 23 mining districts in southern Nye County report occurrences of economic mineral deposits in unconsolidated alluvium. The potential for oil and natural gas is low for southern Nye County. No occurrences of coal, tar sand, or oil shale on the NTS are reported in available literature. Several potential future uses of water were considered. Agricultural irrigation is impractical due to poor soils and existing water supply regulations. Use of water for geothermal energy development is unlikely because temperatures are too low for typical commercial applications using current technology. Human consumption of water has the most potential for cause of intrusion. The economics of future water needs may create a demand for the development of deep carbonate aquifers in the region. However, the Area 5 RWMS is not an optimal location for

 10. Relative abundance and distribution of fishes and crayfish at Ash Meadows National Wildlife Refuge, Nye County, Nevada, 2007-08

  Science.gov (United States)

  Scoppettone, G. Gary; Rissler, Peter; Johnson, Danielle; Hereford, Mark

  2011-01-01

  This study provides baseline data of native and non-native fish populations in Ash Meadows National Wildlife Refuge (NWR), Nye County, Nevada, that can serve as a gauge in native fish enhancement efforts. In support of Carson Slough restoration, comprehensive surveys of Ash Meadows NWR fishes were conducted seasonally from fall 2007 through summer 2008. A total of 853 sampling stations were created using Geographic Information Systems and National Agricultural Imagery Program. In four seasons of sampling, Amargosa pupfish (genus Cyprinodon) was captured at 388 of 659 stations. The number of captured Amargosa pupfish ranged from 5,815 (winter 2008) to 8,346 (summer 2008). The greatest success in capturing Amargosa pupfish was in warm water spring-pools with temperature greater than 25 degrees C, headwaters of warm water spring systems, and shallow (depths less than 10 centimeters) grassy marshes. In four seasons of sampling, Ash Meadows speckled dace (Rhinichthys osculus nevadesis) was captured at 96 of 659 stations. The number of captured Ash Meadows speckled dace ranged from 1,009 (summer 2008) to 1,552 (winter 2008). The greatest success in capturing Ash Meadows speckled dace was in cool water spring-pools with temperature less than 20 degrees C and in the high flowing water outflows. Among 659 sampling stations within the range of Amargosa pupfish, red swamp crayfish (Procambarus clarkii) was collected at 458 stations, western mosquitofish (Gambusia affinis) at 374 stations, and sailfin molly (Poecilia latipinna) at 128 stations. School Springs was restored during the course of this study. Prior to restoration of School Springs, maximum Warm Springs Amargosa pupfish (Cyprinodon nevadensis pectoralis) captured from the six springs of the Warm Springs Complex was 765 (fall 2007). In four seasons of sampling, Warm Springs Amargosa pupfish were captured at 85 of 177 stations. The greatest success in capturing Warm Springs Amargosa pupfish when co-occurring with red

 11. INCREASING OIL RECOVERY THROUGH ADVANCED REPROCESSING OF 3D SEISMIC, GRANT CANYON AND BACON FLAT FIELDS, NYE COUNTY, NEVADA

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Eric H. Johnson; Don E. French

  2001-06-01

  Makoil, Inc., of Orange, California, with the support of the U.S. Department of Energy has reprocessed and reinterpreted the 3D seismic survey of the Grant Canyon area, Railroad Valley, Nye County, Nevada. The project was supported by Dept. of Energy Grant DE-FG26-00BC15257. The Grant Canyon survey covers an area of 11 square miles, and includes Grant Canyon and Bacon Flat oil fields. These fields have produced over 20 million barrels of oil since 1981, from debris slides of Devonian rocks that are beneath 3,500 to 5,000 ft of Tertiary syntectonic deposits that fill the basin of Railroad Valley. High-angle and low-angle normal faults complicate the trap geometry of the fields, and there is great variability in the acoustic characteristics of the overlying valley fill. These factors combine to create an area that is challenging to interpret from seismic reflection data. A 3D seismic survey acquired in 1992-93 by the operator of the fields has been used to identify development and wildcat locations with mixed success. Makoil believed that improved techniques of processing seismic data and additional well control could enhance the interpretation enough to improve the chances of success in the survey area. The project involved the acquisition of hardware and software for survey interpretation, survey reprocessing, and reinterpretation of the survey. SeisX, published by Paradigm Geophysical Ltd., was chosen as the interpretation software, and it was installed on a Dell Precision 610 computer work station with the Windows NT operating system. The hardware and software were selected based on cost, possible addition of compatible modeling software in the future, and the experience of consulting geophysicists in the Billings area. Installation of the software and integration of the hardware into the local office network was difficult at times but was accomplished with some technical support from Paradigm and Hewlett Packard, manufacturer of some of the network equipment. A

 12. Effect of Nye Ann Additive on the Growth and Yields of Maize%奈安添加剂对玉米生长发育和产量的影响

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  尤晓东; 靖凯; 刘欣

  2012-01-01

  在正常使用除草剂的基础上,添加奈安添加剂,能够预防、消除或缓解除草剂药害。在阜蒙县玉米生产试验中,设计除草剂加入奈安添加剂的3种不同处理,以验证奈安添加剂对除草剂的防控效果。试验结果表明。使用奈安添加剂可以改变玉米生长发育的特性,从而可提高玉米产量,具有推广使用价值。%The normal use of weedicide combined with Nye Ann additive can prevent, eliminate or relieve the weedicide harm. An ex- periment was conducted to add Nye Ann additive with three different treatments to test the control effect in the maize production in Fu- meng County. The results show that the use of Nye Ann additive can improve maize yields through changing the maize growth characters which indicates that this method is worthwhiZe to be promoted.

 13. Nye VIP-normer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holdt Christensen, Peter

  2014-01-01

  Kritisk analyse: Rektor og VIP-tillidsrepræsentanterne har siden juni 2013 forhandlet en revision af CBS’ normaftale, der bestemmer, hvordan CBS' forskeres og underviseres arbejdstid skal fordeles mellem forskning, undervisning og administration. CBS OBSERVER's VIP-redaktør har kigget oplægget ef...

 14. Nye økonomistyringsudfordringer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Israelsen, Poul; Sørensen, Poul Erik

  1991-01-01

  Artiklen formidler et billede af status for det interne regnskabsvæsen i USA, Tyskland og Danmark. Ændringsbehovene identificeres, og fokus sættes her på den større, teknologisk avancerede og komplekse virksomheds problemstillinger. Artiklen peger på fem områder, hvor ændringer trænger sig på og ...

 15. Det nye liv

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ahnfeldt-Mollerup, Merete

  2006-01-01

  Om VM Husene, der stiller beboerne til skue som en ny social aktivitet - en slags parallel ekshibitionisme, hvor alle viser sig frem for hinanden simultant Udgivelsesdato: 2006......Om VM Husene, der stiller beboerne til skue som en ny social aktivitet - en slags parallel ekshibitionisme, hvor alle viser sig frem for hinanden simultant Udgivelsesdato: 2006...

 16. Nye strategier for faldforebyggelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Evron, Lotte

  gennem sundhedsvæsenet på tværs af sektorgrænser. Ni ældre faldtruede mennesker, der ikke ønsker at blive udredt på faldklinikken interviewes. I den teoretiske del arbejdes der med sundhedspædagogiske teorier som empowerment og self-care, der kombineres med samtidsdiagnose og det socialanalytiske...

 17. Software til nye solceller

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lassen, Lisbeth

  2015-01-01

  Solceller kan indtil videre kun udnytte en mindre del af solspekteret, så store dele af sollyset går altså tabt uden at kunne blive til energi. Hvis man derimod også kan udnytte det langbølgede lys til at lave energi, så vil man få nogle langt mere effektive solceller med et meget mindre energitab....

 18. Den nye auteur

  DEFF Research Database (Denmark)

  Redvall, Eva Novrup

  2012-01-01

  Netflix kommer til Danmark, og vi får stadig flere valgmuligheder på filmfronten. Men hvad vælger vi at se, og hvordan kan instruktørerne hjælpe os med at finde lige netop deres film i mængden?......Netflix kommer til Danmark, og vi får stadig flere valgmuligheder på filmfronten. Men hvad vælger vi at se, og hvordan kan instruktørerne hjælpe os med at finde lige netop deres film i mængden?...

 19. Nye Medier - ny journalistik?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hartley, Jannie Møller

  2009-01-01

  På baggrund af en pilotundersøgelse undersøger denne artikel forskningens hypoteser om netjournalistikken, med særligt fokus på den nordiske litteratur på området. Det argumenteres, at der med netmediet og netavisernes vækst ikke nødvendigvis er tale om ny journalistik; på den ene side bekræfter ...... nogle traditionelle journalistiske rutiner i nyhedsproduktionen.En radikalisering der indikerer, at nyheden i den digitale tidsalder kan ses som en dynamisk proces frem for et statisk produkt. Udgivelsesdato: 2009...

 20. 16 nye landskaber

  DEFF Research Database (Denmark)

  2015-01-01

  Hydra 11 Som en forsættelse af 2012, hvor de udviklede landskaber skabte et ”tæt væv” med strategiske konfigurationer, der som begyndelser i det lokale, åbnede for indgreb, og hvor ”forhandlinger mellem domæner og skalaer” dannede et afsæt for en ”dimensionering” af de diskurser som virker i det ...

 1. Ad nye veje

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mønsted, Bolette Rye

  I afhandlingen undersøger Bolette Rye Mønsted, hvordan uddannelsen Humanistisk Informatik er opstået og hvorledes den har udviklet sig i perioden 1985 - 2012. Derudover undersøges og præsenteres en fremadrettet kvalitetsvurdering af Kommunikation og digitale medier med primært afsæt i uddannelsen...

 2. De nye myter

  DEFF Research Database (Denmark)

  Krogsdal, Iben Egekvist

  Selvudvikling og selvrealisering i en psykologiseret tidsalder. Bogen er en omskrivning af min ph.d.-afhandling og behandler psykologiseringen af det moderne samfund ud fra terapiformen NLP.......Selvudvikling og selvrealisering i en psykologiseret tidsalder. Bogen er en omskrivning af min ph.d.-afhandling og behandler psykologiseringen af det moderne samfund ud fra terapiformen NLP....

 3. Det Nye Europa

  DEFF Research Database (Denmark)

  Wind, Marlene

  2012-01-01

  Bankunionen udvikler sig hurtigere end nogen havde troet. Den er sandsynligvis kun begyndelsen på en økonomisk union med en egentlig politisk union som slutmålet. Allerede nu står det klart, at udviklingen umuliggør den vent og se-politik, som danske regeringer har indtaget i 20 år....

 4. Nye udfordringer for internationaliseringen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bislev, Sven

  2013-01-01

  Udlandsstipendier og internationale MBA-uddannelser udfordrer for tiden CBS’ position som en af de førende, internationalt fokuserede business schools.......Udlandsstipendier og internationale MBA-uddannelser udfordrer for tiden CBS’ position som en af de førende, internationalt fokuserede business schools....

 5. Nye teknologimedierede klyngeformer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Heilesen, Simon; Helms, Niels Henrik

  stage” method for user-driven innovation . On a meta-level, the complex interrelations among the numerous actors participating in the development processes have been understood in terms of a new user-centered Quadruple Helix model. The model brings out the point that the “user” will always......-oped, evaluated, designed, and eventually implemented. In both cases matters were complicated by the fact that the clusters reached an operational phase later than ex-pected. Actual testing thus has had to be limited to a period of twelve months. In the third phase of the project, observations were carried out...... and work. In a wider sense, digital communications may not yet be fully socially acceptable within the professional domains that the project has focused on....

 6. Ice core from Akademii Nauk ice cap, Severnaya Zemlya (Russian Arctic), dated with a Nye model modified for a growing glacier

  Science.gov (United States)

  Fritzsche, Diedrich; Opel, Thomas; Meyer, Hanno

  2010-05-01

  From 1999 to 2001 a 724 m deep ice core has been drilled from surface to bedrock close to summit of the Akademii Nauk ice cap, Severnaya Zemlya (Russian Arctic), within a joint German-Russian project. The analysis of stable water isotopes and major ion concentration in high resolution were used for reconstruction of past climate and environmental changes. The upper 304 m of the core were dated by counting annual stable isotope cycles considering radioactive (1986, 1963) and volcanic events (1956, 1912, 1783, 1259) as reference horizons. The resulting depth-age relationship and the corresponding annual-layer thickness imply that the ice cap was not in dynamic steady state but had been growing until recent times. That does not comply with requirements of a standard Nye or Dansgaard-Johnson flow model approach. To take into account the peculiarities of Akademii Nauk ice cap a Nye model was modified by adding a growing term according to the found relationship between annual layer thickness and depth. Using the volcanoes identified an average increase of altitude of about 0.08 m w.e. per year was calculated since AD 1259. The model enables us to reconstruct the altitude changes of the ice cap with time and to consider an altitude effect to correct the stable isotope values and to explain decreasing sea-salt ion data. Using the suggested model annual layer thickness can be decompressed to accumulation rates at the altitude where the precipitation was originally deposited. The model can also be used for dating deeper parts of ice core where volcanoes are not identified up to now. Applying this model, the ice core has an age of about 2 500 years, much less than claimed for an older core from Akademii Nauk ice cap. Consequently, the ice cap is much younger and only of Late Holocene age, as also assumed for most Arctic ice caps and glaciers outside Greenland. However, the lowest part of Akademii Nauk ice cap is probably a remnant of an older ice cap stage.

 7. Digitally available interval-specific rock-sample data compiled from historical records, Nevada National Security Site and vicinity, Nye County, Nevada

  Science.gov (United States)

  Wood, David B.

  2007-11-01

  Between 1951 and 1992, 828 underground tests were conducted on the Nevada National Security Site, Nye County, Nevada. Prior to and following these nuclear tests, holes were drilled and mined to collect rock samples. These samples are organized and stored by depth of borehole or drift at the U.S. Geological Survey Core Library and Data Center at Mercury, Nevada, on the Nevada National Security Site. From these rock samples, rock properties were analyzed and interpreted and compiled into project files and in published reports that are maintained at the Core Library and at the U.S. Geological Survey office in Henderson, Nevada. These rock-sample data include lithologic descriptions, physical and mechanical properties, and fracture characteristics. Hydraulic properties also were compiled from holes completed in the water table. Rock samples are irreplaceable because pre-test, in-place conditions cannot be recreated and samples can not be recollected from the many holes destroyed by testing. Documenting these data in a published report will ensure availability for future investigators.

 8. Hvilken faglighed mødes nye studerende med? – analyse af introforløb på naturvidenskabelige uddannelser

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Morten Misfeldt

  2010-09-01

  Full Text Available Skiftet fra gymnasiet til universitet udgør en vigtig overgang i uddannelsessystemet. Det giver derfor god mening at undersøge allerede eksisterende, velfungerende introforløb, der erdesignet til at imødegå overgangsproblematikken, både for at forstå overgangsproblematikken dybere og for at pege på gode praksisser og løsninger. Denne artikel handler om studiestartpå naturvidenskabelige udannelser og fokuserer på, hvad det er for en faglighed, nye studerende mødes med på de første kurser i deres uddannelse. Undersøgelsen peger på, at begrebetfaglighed i forbindelse med introducerende forløb på universitet kan bestå af flere ting. Undersøgelsens centrale resultat er, at et nuanceret syn på, hvad faglighed er, kan forklare de studerendes, for os ret overraskende, opfattelser af fokus og fagligt udbytte i de undersøgte introforløb.

 9. Digitally Available Interval-Specific Rock-Sample Data Compiled from Historical Records, Nevada Test Site and Vicinity, Nye County, Nevada

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  David B. Wood

  2009-10-08

  Between 1951 and 1992, underground nuclear weapons testing was conducted at 828 sites on the Nevada Test Site, Nye County, Nevada. Prior to and following these nuclear tests, holes were drilled and mined to collect rock samples. These samples are organized and stored by depth of borehole or drift at the U.S. Geological Survey Core Library and Data Center at Mercury, Nevada, on the Nevada Test Site. From these rock samples, rock properties were analyzed and interpreted and compiled into project files and in published reports that are maintained at the Core Library and at the U.S. Geological Survey office in Henderson, Nevada. These rock-sample data include lithologic descriptions, physical and mechanical properties, and fracture characteristics. Hydraulic properties also were compiled from holes completed in the water table. Rock samples are irreplaceable because pre-test, in-place conditions cannot be recreated and samples cannot be recollected from the many holes destroyed by testing. Documenting these data in a published report will ensure availability for future investigators.

 10. Digitally Available Interval-Specific Rock-Sample Data Compiled from Historical Records, Nevada Test Site and Vicinity, Nye County, Nevada.

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  David B. Wood

  2007-10-24

  Between 1951 and 1992, 828 underground tests were conducted on the Nevada Test Site, Nye County, Nevada. Prior to and following these nuclear tests, holes were drilled and mined to collect rock samples. These samples are organized and stored by depth of borehole or drift at the U.S. Geological Survey Core Library and Data Center at Mercury, Nevada, on the Nevada Test Site. From these rock samples, rock properties were analyzed and interpreted and compiled into project files and in published reports that are maintained at the Core Library and at the U.S. Geological Survey office in Henderson, Nevada. These rock-sample data include lithologic descriptions, physical and mechanical properties, and fracture characteristics. Hydraulic properties also were compiled from holes completed in the water table. Rock samples are irreplaceable because pre-test, in-place conditions cannot be recreated and samples cannot be recollected from the many holes destroyed by testing. Documenting these data in a published report will ensure availability for future investigators.

 11. 约瑟夫·奈软实力研究的最新发展%New Development of Joseph S. Nye's Study of Soft Power

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  李翠亭; 崔慧玲

  2015-01-01

  软实力理论的奠基人约瑟夫·奈认为:尽管美国政治制度和美国全球领导力遭到了广泛质疑,美国软实力的衰落被夸大了。预测中国超过美国属于单向度思维,但世界力量是多向度的。虽然俄罗斯拥有极具吸引力的传统文化,但反自由主义和俄罗斯民族主义意识形态不是软实力的好源泉。在可预见的未来美国仍将保持其全球最强的地位。不过,有充分的理由怀疑美国是否有能力维持其“超级大国”地位,因为主要新兴经济体正在崛起。%Although the health of America’s political institutions and the future of its global leadership had been widely questioned, Joseph S. Nye, who created the term"soft power", argued that the decline of America’s soft power is actually overrated. Projections of China surpassing the United States belong to one-dimensional thinking while the world power is multi-dimensional. Despite the attractiveness of traditional Russian culture, an ideology of anti-liberalism and Russian nationalism is a poor source of soft power. America is still likely to retain its position as the world’s strongest power for the foreseeable future. But there is legitimate reason to doubt America’s ability to maintain its"hyperpower status", because of the rise of major emerging economies.

 12. Precision and accuracy of manual water-level measurements taken in the Yucca Mountain area, Nye County, Nevada, 1988-90

  Science.gov (United States)

  Boucher, M.S.

  1994-01-01

  Water-level measurements have been made in deep boreholes in the Yucca Mountain area, Nye County, Nevada, since 1983 in support of the U.S. Department of Energy's Yucca Mountain Project, which is an evaluation of the area to determine its suitability as a potential storage area for high-level nuclear waste. Water-level measurements were taken either manually, using various water-level measuring equipment such as steel tapes, or they were taken continuously, using automated data recorders and pressure transducers. This report presents precision range and accuracy data established for manual water-level measurements taken in the Yucca Mountain area, 1988-90. Precision and accuracy ranges were determined for all phases of the water-level measuring process, and overall accuracy ranges are presented. Precision ranges were determined for three steel tapes using a total of 462 data points. Mean precision ranges of these three tapes ranged from 0.014 foot to 0.026 foot. A mean precision range of 0.093 foot was calculated for the multiconductor cable, using 72 data points. Mean accuracy values were calculated on the basis of calibrations of the steel tapes and the multiconductor cable against a reference steel tape. The mean accuracy values of the steel tapes ranged from 0.053 foot, based on three data points to 0.078, foot based on six data points. The mean accuracy of the multiconductor cable was O. 15 foot, based on six data points. Overall accuracy of the water-level measurements was calculated by taking the square root of the sum of the squares of the individual accuracy values. Overall accuracy was calculated to be 0.36 foot for water-level measurements taken with steel tapes, without accounting for the inaccuracy of borehole deviations from vertical. An overall accuracy of 0.36 foot for measurements made with steel tapes is considered satisfactory for this project.

 13. Strontium Isotopic Composition of Paleozoic Carbonate Rocks in the Nevada Test Site Vicinity, Clark, Lincoln, and Nye Counties, Nevada, and Inyo County, California

  Science.gov (United States)

  Paces, James B.; Peterman, Zell E.; Futo, Kiyoto; Oliver, Thomas A.; Marshall, Brian D.

  2007-01-01

  Ground water moving through permeable Paleozoic carbonate rocks represents the most likely pathway for migration of radioactive contaminants from nuclear weapons testing at the Nevada Test Site, Nye County, Nevada. The strontium isotopic composition (87Sr/86Sr) of ground water offers a useful means of testing hydrochemical models of regional flow involving advection and reaction. However, reaction models require knowledge of 87Sr/86Sr data for carbonate rock in the Nevada Test Site vicinity, which is scarce. To fill this data gap, samples of core or cuttings were selected from 22 boreholes at depth intervals from which water samples had been obtained previously around the Nevada Test Site at Yucca Flat, Frenchman Flat, Rainier Mesa, and Mercury Valley. Dilute acid leachates of these samples were analyzed for a suite of major- and trace-element concentrations (MgO, CaO, SiO2, Al2O3, MnO, Rb, Sr, Th, and U) as well as for 87Sr/86Sr. Also presented are unpublished analyses of 114 Paleozoic carbonate samples from outcrops, road cuts, or underground sites in the Funeral Mountains, Bare Mountain, Striped Hills, Specter Range, Spring Mountains, and ranges east of the Nevada Test Site measured in the early 1990's. These data originally were collected to evaluate the potential for economic mineral deposition at the potential high-level radioactive waste repository site at Yucca Mountain and adjacent areas (Peterman and others, 1994). Samples were analyzed for a suite of trace elements (Rb, Sr, Zr, Ba, La, and Ce) in bulk-rock powders, and 87Sr/86Sr in partial digestions of carbonate rock using dilute acid or total digestions of silicate-rich rocks. Pre-Tertiary core samples from two boreholes in the central or western part of the Nevada Test Site also were analyzed. Data are presented in tables and summarized in graphs; however, no attempt is made to interpret results with respect to ground-water flow paths in this report. Present-day 87Sr/86Sr values are compared to values

 14. Strontium Isotopic Composition of Paleozoic Carbonate Rocks in the Nevada Test Site Vicinity, Clark, Lincoln, and Nye Counties, Nevada and Inyo County, California.

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  James B. Paces; Zell E. Peterman; Kiyoto Futa; Thomas A. Oliver; and Brian D. Marshall.

  2007-08-07

  Ground water moving through permeable Paleozoic carbonate rocks represents the most likely pathway for migration of radioactive contaminants from nuclear weapons testing at the Nevada Test Site, Nye County, Nevada. The strontium isotopic composition (87Sr/86Sr) of ground water offers a useful means of testing hydrochemical models of regional flow involving advection and reaction. However, reaction models require knowledge of 87Sr/86Sr data for carbonate rock in the Nevada Test Site vicinity, which is scarce. To fill this data gap, samples of core or cuttings were selected from 22 boreholes at depth intervals from which water samples had been obtained previously around the Nevada Test Site at Yucca Flat, Frenchman Flat, Rainier Mesa, and Mercury Valley. Dilute acid leachates of these samples were analyzed for a suite of major- and trace-element concentrations (MgO, CaO, SiO2, Al2O3, MnO, Rb, Sr, Th, and U) as well as for 87Sr/86Sr. Also presented are unpublished analyses of 114 Paleozoic carbonate samples from outcrops, road cuts, or underground sites in the Funeral Mountains, Bare Mountain, Striped Hills, Specter Range, Spring Mountains, and ranges east of the Nevada Test Site measured in the early 1990's. These data originally were collected to evaluate the potential for economic mineral deposition at the potential high-level radioactive waste repository site at Yucca Mountain and adjacent areas (Peterman and others, 1994). Samples were analyzed for a suite of trace elements (Rb, Sr, Zr, Ba, La, and Ce) in bulk-rock powders, and 87Sr/86Sr in partial digestions of carbonate rock using dilute acid or total digestions of silicate-rich rocks. Pre-Tertiary core samples from two boreholes in the central or western part of the Nevada Test Site also were analyzed. Data are presented in tables and summarized in graphs; however, no attempt is made to interpret results with respect to ground-water flow paths in this report. Present-day 87Sr/86Sr values are compared to

 15. Nye veje for internet terapi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Fenger, Morten Munthe; Stald-Bolow, Nina Rose; Jørgensen, Lise Lauge

  2015-01-01

  Internetbaseret selvhjælpsterapi indgår som element i den nationale strategi for, hvordan sundhedsvæsen fremover skal udvikles i en digital retning. Det er derfor vigtigt, at psykologer tager aktiv del i udviklingen af næste generation IBT....

 16. Healthies er den nye selfie

  DEFF Research Database (Denmark)

  Fausing, Bent

  2015-01-01

  Om den sunde selfie, healthien. Om årsagne til dens opståen, succes og visuelt kulturelle og æstetiske betydning på de sociale medier.......Om den sunde selfie, healthien. Om årsagne til dens opståen, succes og visuelt kulturelle og æstetiske betydning på de sociale medier....

 17. Nye patologier i selvdannelsens tidsalder

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hammershøj, Lars Geer

  2004-01-01

  The aim of this article is to inquire into today's social pathologies, i.e. the negative consequences of the developmental processes of society. In a dialogue with Axel Honneth, the article asserts that a shift has occurred in individualization, a shift that implies a fundamental change in social...... in self-Bildung', which is conceived as a ‘refusal to transcend oneself into sociality', and offers interpretations of present pathologies such as depression, anorexia, populist freedom of speech, and demonic rage....

 18. Kollegaerne er den nye chef

  DEFF Research Database (Denmark)

  Fugl, Marie

  2008-01-01

  Den tid, hvor chefen var den, der delte skideballer ud, er slut. Rollen som 'bad cop' er overtaget af kollegateamet, der med hård hånd sørger for, at den enkelte yder sin del. Udgivelsesdato: November...

 19. Nye sociale teknologier i folkeskolen

  DEFF Research Database (Denmark)

  deres selvstændighed og myndighed, så godt som de kunne. Prøveformen har bredt sig alvorligt ud i skolens almindelige hverdag, og hvis eleverne trænes i test, efterlader det ikke så meget plads til fortolkning, analyse og vurdering. Vi skal ikke gå i panik, men vi skal tænke os om," siger Lejf Moos...

 20. Misty – museets nye dinosaur

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lindow, Bent Erik Kramer

  2014-01-01

  I november 2013 fi k Statens Naturhistoriske Museum en 16 meter lang julegave – det meget velbevarede skelet af en langhalset dinosaur med kælenavnet ’Misty’. Købet af det enorme skelet var muligt takket være en meget generøs gave fra Det Obelske Familiefond. Denne artikel ser nærmere på Misty......, hvad man ved om langhalsede dinosaurer, og hendes fremtidige betydning for museets forskning og formidling....

 1. Guldlok og de nye planeter

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Jens Olaf Pepke

  2007-01-01

  De såkaldte exoplaneter, som er planeter i andre solsystemer, beskrivelse af de de betingelser, der skal være opfyldt, før man kan gøre sig håb om at finde liv på dem og de metoder astronomer bruger til at finde planeterne.......De såkaldte exoplaneter, som er planeter i andre solsystemer, beskrivelse af de de betingelser, der skal være opfyldt, før man kan gøre sig håb om at finde liv på dem og de metoder astronomer bruger til at finde planeterne....

 2. Nye metoder ved gastrointestinal endoskopi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Stigaard, Trine; Meisner, Søren

  2010-01-01

  The development of diagnostic and therapeutic flexible endoscopy is vivid. This article describes some of the most recent diagnostic techniques: Narrow Band Imaging, Fujinon Intelligent Color Enhancement, Autofluorescence Imaging, Optical Coherence Tomography, Confocal Laser Endomicroscopy. Liter....... Literature was found through searches on PUBMED and written information from Olympus, Fujinon and Pentax. Which techniques will be used in the future? Will optical biopsy soon be possible? We need more controlled studies....

 3. Er du den nye bloddonor?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Teglhus, Hanne

  2009-01-01

  I forbindelse med udstillingen "Blod" på Steno Museet, hvade museet to gange besøg af region Midts mobilblod-bus........I forbindelse med udstillingen "Blod" på Steno Museet, hvade museet to gange besøg af region Midts mobilblod-bus.....

 4. Nye kulturer i danske boliger

  DEFF Research Database (Denmark)

  Suenson, Phillippa

  Når man taler om integration af indvandrere og flygtninge, må man også se på de muligheder, indvandrerfamilierne har for at indrette og anvende deres hjem i danske boliger, der er tegnet og udformet ud fra danske forestillinger om et typisk familieliv. Gennem mange fotos og få ord, viser rapporte...

 5. Nye grafiske muligheder i SAS

  DEFF Research Database (Denmark)

  Milhøj, Anders

  2009-01-01

  Den vigtigste i SAS version 9.2 indenfor grafik er mulighederne for at producere dokumentationsgrafik i mange statistiske procedurer. Det drejer sig især om grafikker til modelkontrol, fx. residualdiagrammer, influensplot, normalfraktildiagrammer for residualerne etc.......Den vigtigste i SAS version 9.2 indenfor grafik er mulighederne for at producere dokumentationsgrafik i mange statistiske procedurer. Det drejer sig især om grafikker til modelkontrol, fx. residualdiagrammer, influensplot, normalfraktildiagrammer for residualerne etc....

 6. Addendum for the Phase I Hydrologic Data for the Groundwater Flow and Contaminant Transport Model of Corrective Action Unit 97: Yucca Flat/Climax Mine, Nevada Test Site, Nye County, Nevada, Revision 0 (page changes)

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  John McCord

  2007-05-01

  This document, which makes changes to Phase I Hydrologic Data for the Groundwater Flow and Contaminant Transport Model of Corrective Action Unit 97: Yucca Flat/Climax Mine, Nevada Test Site, Nye County, Nevada, S-N/99205--077, Revision 0 (June 2006), was prepared to address review comments on this final document provided by the Nevada Division of Environmental Protection (NDEP) in a letter dated August 4, 2006. The document includes revised pages that address NDEP review comments and comments from other document users. Change bars are included on these pages to identify where the text was revised. In addition to the revised pages, the following clarifications are made for the two plates inserted in the back of the document: • Plate 4: Disregard the repeat of legend text ‘Drill Hole Name’ and ‘Drill Hole Location’ in the lower left corner of the map. • Plate 6: The symbol at the ER-16-1 location (white dot on the lower left side of the map) is not color-coded because no water level has been determined. The well location is included for reference. • Plate 6: The symbol at the ER-12-1 location (upper left corner of the map), a yellow dot, represents the lower water level elevation. The higher water level elevation, represented by a red dot, was overprinted.

 7. Veterinary research, monitoring and advisory services in connection with the establishment and operation of a communal biomass conversion plant. Partial project 2 (VET-BIO-2). Veterinaer forskning, overvaagning og raadgivning i forbindelse med etablering og drift af biogasfaellesanlaeg. Delprojekt 2 (VET-BIO-2); Forsknings- og overvaagningsprogram vedroerende bakterier og parasitter med henblik paa opstilling af et driftsovervaagningsprogram for biogasfaellesanlaeg

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Munch, B.; Bonde Larsen, A.

  1990-01-15

  From Feb. '88 through June '89, contents of Salmonella, M. paratuberculosis, total coliforms, faecal streptococci, eggs of Ascaris suum, eggs and larvae of Trichostrongylus spp., and oocysts of bovine Eimeria spp. were quantified in 481 samples of raw and treated biomass collected bi-monthly for up to 12 months from five biogas plants. All five were run semi- continuously, two being thermophilic, one mesophilic, and two mesophilic with thermophilic pre-treatment. Herds delivering slurry to each plant ranged rom 6 - 33 cattle and/or pig herds, and daily input of biomass from 40 - 100 tons. Slurry was treated when mixed with other types of biomass, e.g. waste from pig or poultry slaughterhouses, fish industries or oil mills, and separate samples of these biomasses were examined. It is concluded that thermophilic as well as mesophilic digestion with, thermophilic pre-treatment may be capable of reducing numbers of vegetative pathogenic bacteria and intestinal parasites potentially present in incoming material, thus to allow for unrestricted use of the degassed biomass in this respect. This requires a reducing capacity on faecal streptococci of at least 3-4 log{sub 10} units by digestons based on or including a thermophillic treatment, corresponding to a maximal concentration of these bacteria in treated biomass in the order of magnitude of 10{sup 2} per ml. Minimum temperature and biomass retention time in the reactors as registered automatically, together with determinations of faecal streptococci in the end-product, are suggested as suitable monitoring parameters in these cases, to check on compliance with criteria for unrestricted use of treated biomass. For mesophilic biogas plants adequate restrictions on the use of the end-product will depend on individual process technology and local conditions. (author) 24 refs.

 8. Se nye arkitektoniske muligheder for beton

  DEFF Research Database (Denmark)

  Greisen, Johannes Rauff

  2009-01-01

  Artiklen beskriver muligheden for igennem CAD-CAM og Digital Billedbehandling at producere fotorealistiske 'fysiske renderinger'. En visualiseringsmetode, der er et konkret resultat af forfatterens ErhvervsPhDs første semester, og tager udgangspunkt i billeder af fysiske digitalt fremstillede bet...... betonelementer, og igennem en collageteknik søger at kombinere det bedste fra tre kendte visualiseringsmetoder: Fysisk Mockup/materialeprøve, Skyggediagram og Digital Rendering....

 9. Toll-like receptorer, nye behandlingsstrategier?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Claus Vinter Bødker; Østergaard, Lars; Mogensen, Trine;

  2007-01-01

  to new treatment strategies. This review summarizes the current knowledge on TLRs functioning in infections, their possible roles in inflammatory bowl disease and the pivotal role for TLRs in endotoxic shock, an area which is currently subject to development of a new farmakon. Udgivelsesdato: 2007-Jun-4...

 10. Forskningsbiblioteket i nye læreprocesser

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bo Hvass Pedersen

  2005-05-01

  Full Text Available

  Første gang publiceret i UNEV nr. 6: Organisering af e-læring, oktober - december 2005, red. Jørgen Gomme, Birgitte heiberg, Jens Dørup og Ambrosia Hansen. ISSN 1603-5518.

  Det er en kendt sag, at pædagogik og samfundets form har fulgtes ad op gennem tiden. Gående fra løsningsbaseret læring over opgavebaseret til problembaseret læring - og som den sidste tendens - det man kan kalde behovsbaseret læring (Qvortrup 1998, 01 og 04. For at kvalificere den forskningsbaserede undervisning i forhold til samfundets form, har forskningsbiblioteket også ændret karakter. Før oplysningstiden var klostre med biblioteker det sted, hvor munkene sad og skrev af. Bibliotekets ideal var at kopiere bøger med henblik på spredning af viden om Guds skaberværk - til de indviede. Senere kom universiteter med tilhørende biblioteker.

 11. Lekens dramaturgi - nye muligheter for barneteatret?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ellen Karoline Gjervan

  2013-05-01

  Full Text Available This article focuses on the relation between dramatic play and children’s theatre, as recent, dramaturgical research establishes the relationship. What is it about play – this unpredictable and improvised activity, which the planned and rehearsed theatre activity could be inspired by dramaturgically?I discuss the relationship between dramatic play and theatre, both being modes of expression taking form as fiction. I then investigate some dramaturgical models according to principles of play, before I look at play as an entry point for new, dramaturgical forms in children’s theatre. Finally, I summarize what new opportunities the dramaturgy of play has to offer theatre for and with children.Keywords: children’s theatre, dramaturgy, dramatic play

 12. Der er nye elever i klassen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Weirsøe, Mathilde

  2010-01-01

  Etniske minoritetsbørn bliver udsat for 'naturlig' forskelsbehandling i de danske skoler, hvor der stadig undervises, som om alle elever hedder Jensen og Petersen. Det er på tide, at pædagogikken anerkender den etniske kompleksitet i vores samfund og indretter undervisningen derefter....

 13. Konsekvenser ved den nye dimittendsats 2017

  OpenAIRE

  Jørgensen, Jacob Kongsmar; Svane-Rasmussen, Lars

  2015-01-01

  Dette studie undersøger to scenarier som kan udspille sig, hvis man sænker satsen for dimittender. Vi går ind og ser på deres økonomiske situation og der motivation for at arbejde mod lavere løn.

 14. New renewable energy sources; Nye fornybare energikilder

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  1996-07-01

  This booklet describes in simple terms the so-called new renewable energy sources: solar energy, biomass, wind power and wave power. In addition, there are brief discussions on hydrogen, ocean thermal energy conversion (OTEC), tidal power, geothermal energy, small hydropower plants and energy from salt gradients. The concept of new renewable energy sources is used to exclude large hydropower plants as these are considered conventional energy sources. The booklet also discusses the present energy use, the external frames for new renewable energy sources, and prospects for the future energy supply.

 15. Det nye klasselederskab i folkeskolens dialogiske undervisning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Madsen, Henrik

  2014-01-01

  Hattie and Andreas Helmke, and on the other side, how coaching can qualify the classroom leadership by supplying the teacher with a greater amount of reflective strategies. The long time aim is to make a contribution to an outspread understanding of the term classroom management by adding it a leadership...... in their constructions of Niklas Luhmanns theory of autopoietic systems. This study is therefore concentrated on the following question: How can key elements from systemic coaching in the classroom dialogue support the teachers’ classroom leadership between political demands of management and an epistemology that denies......The overriding theme of this thesis is to locate the right balance between management and leadership for teachers in the Danish primary and lower secondary school (folkeskolen). The challenge of combining present political demands on technical management and teachers´ desires of humanistic...

 16. Sociale medier & det nye undervisningsmiljø

  DEFF Research Database (Denmark)

  Tække, Jesper; Paulsen, Michael Eric

  2012-01-01

  Det store gab Ny forskning i de danske gymnasier viser, at onlinespil og sociale medier som Facebook indtager førstepladsen, som opmærksomhedsafleder fra det som foregår i undervisningen. Samtidig viser international forskning, at der er store potentialer ved at lade undervisning foregå i sociale...

 17. Nye integrerede ledelsesinformationssystemer SAP/R3

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Steen

  1998-01-01

  Artiklen beskriver og analyserer hovedindholdet i SAP/R3's controlling modul, speciel med sigte på hvilke forudsætninger systemet bygger på, dels med reference til den danske lønsomheds- og kapacitetsmodel.......Artiklen beskriver og analyserer hovedindholdet i SAP/R3's controlling modul, speciel med sigte på hvilke forudsætninger systemet bygger på, dels med reference til den danske lønsomheds- og kapacitetsmodel....

 18. Nye medicinske behandlingsprincipper inden for haematologien

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hasselbalch, H.C.; Birgens, H.; Dufva, I.H.;

  2008-01-01

  in patients with chronic myelogeneous leukaemia who develop resistance to imatinib. Thalidomide, lenalidomide and bortezomib have all been shown to be highly effective in multiple myeloma, and JAK2-inhibitors have entered phase II studies of patients with JAK2-positive primary myelofibrosis and related...

 19. Nye veje med it i dansk

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lorentzen, Rasmus Fink

  2013-01-01

  This article argues that teachers of Danish in Danish primary and lower secondary schools must adjust their teaching to accommodate the digitized modern communication society, which is developing at an ever-increasing speed. To do this, they must formulate new objectives for the subject. When...... this is done, Danish as a subject will be able to contribute significantly to the digital literacy of students in primary and lower secondary schools today. As an example of how this can be achieved, and with reference to the Innovative Teaching and Learning-project (ITL, 2011), the article suggests more...

 20. Barn og unge i det nye medielandskapet

  OpenAIRE

  Basmadjian, Elias

  2014-01-01

  Denne masteroppgaven tar for seg hvordan den digitale utviklingen fører til utfordringer i samfunnet. Gjennom å drøfte begrepet mediedanning tar den for seg hvordan denne utviklingen fører til at dagens barn og unge som blir født inn og vokser opp i et samfunn som er grunnleggende annerledes enn for bare noen år siden. Ettersom tilgangen på digitale nyvinninger og sosiale medier er «allestedsnærværende» stiller dette også krav til deres evne til å forstå og bruke denne teknologien på en bærek...

 1. Informationskompetence går nye veje

  DEFF Research Database (Denmark)

  Aggerbeck, Mai; Faurholt, Lis

  2010-01-01

  Opfattelsen af læring skifter fra at være et individuelt fænomen til at være en social aktivitet. Det betyder at informationskompetence er et begreb i radikal forandring, [...] og spørgsmålet er, om man skal tale om en 'praksis' frem for en 'kompetence'...

 2. Nye tilgange til udpegning af risikolokaliteter

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Camilla Sloth; Agerholm, Niels

  2012-01-01

  Den nuværende sortpletudpegning på det danske vejnet lider under faldende uheldsregistrering, og bliver derfor foretaget på et stadigt mere usikkert grundlag. Trafikforskningsgruppen på Aalborg Universitet arbejder i øjeblikket med to andre tilgange til udpegning af risikolokaliteter. Det ene er...

 3. Nye perspektiver på forandringsledelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sørensen, Michael Mossing

  2015-01-01

  Denne afhandling undersøger ansattes psykologiske reaktioner på planlagte forandringer på arbejdspladsen. I ledelseslitteraturen betragtes menneskers reaktioner på forandringer - både forandringer i almindelighed og organisatorisk forandringer – ofte som et spørgsmål om personlighed og menneskets...

 4. Det nye Ruslands storhed og forfald

  DEFF Research Database (Denmark)

  Skak, Mette

  2014-01-01

  TRANSITIONSDEBAT III: Chokreformerne, der skabte oligarkvældet i Rusland, var nødvendige og lagde grunden til Putins succes. Men nu er Rusland ved at forfalde og Putin er desperat. Lektor i statskundskab på AU Mette Skak redegør for Ruslands op- og nedture i transitionen.......TRANSITIONSDEBAT III: Chokreformerne, der skabte oligarkvældet i Rusland, var nødvendige og lagde grunden til Putins succes. Men nu er Rusland ved at forfalde og Putin er desperat. Lektor i statskundskab på AU Mette Skak redegør for Ruslands op- og nedture i transitionen....

 5. Feminist i nye klæder

  DEFF Research Database (Denmark)

  Simonsen, Dorthe Gert

  1997-01-01

  Historie, Kønskonstruktioner, hverdags-misogyni og feminisme i akademia. Når man taler om feminisme, eller som feminist, taler man ind i et rum, der allerede er fyldt. Den kollektive viden om feminisme er fordomsfuld, og feminster har forsømt at forhandle med eller at forholde sig til de negative...

 6. Nye ligander for Pt-MOF strukturer

  OpenAIRE

  Jakobsen, Søren

  2006-01-01

  Metalorganic frameworks (MOFs) are a new type of compounds which have been intensely investigated during the last few years. They have been synthesized using a wide variety of metals and ligands constructing a vast number of 1, 2 and 3 dimensional structures, some of which possess zeolite-type physics and chemistry. Our approach is to incorporate platinum metal sites into the structures making them bimetallic and potentially catalytically active. Therefore a number of N-N-type ligands (dii...

 7. Fagre nye læringsliv

  DEFF Research Database (Denmark)

  optik skarpt på en kultur, hvor den vigtigste kompetence bliver at kunne glemme snarere end kumulativt at opbygge et videnslager, og hvor det kortsigtede afløser det langsigtede perspektiv. Teksterne kan læses som en provokation rettet mod dem, der forestiller sig, at individualisering, privatisering og...

 8. Statens nye tilstedeværelse?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rasmussen, Mattias Borg

  2014-01-01

  staten anses som værende socialt. Ved at undersøge, hvordan møderne mellem staten og borgerne udspiller sig vises det, hvordan folk fra landområderne forsøger at møde staten som en særlig social form. Det fremhæves her, hvordan magten i landområderne traditionelt har været indlejret i sociale forhold, og...

 9. Fører nye kommunikationsteknologier til didaktisering?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Elf, Nikolaj Frydensbjerg

  2011-01-01

  (Uddrag). I denne præsentation fremlægges foreløbige empiriske analyser og tentative fund fra forskningsprojektet Writing to Learn, Learning to Write ledet af Ellen Krogh (se diverse referencer til begreber anvendt nedenfor i projektbeskrivelsen).......(Uddrag). I denne præsentation fremlægges foreløbige empiriske analyser og tentative fund fra forskningsprojektet Writing to Learn, Learning to Write ledet af Ellen Krogh (se diverse referencer til begreber anvendt nedenfor i projektbeskrivelsen)....

 10. Gamle og nye Holmes-fans

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lauridsen, Palle Schantz

  2016-01-01

  På baggrund af et internetbaseret spørgeskema undersøger artiklen forskelle og ligheder mellem medlemmer af Sherlock Holmes Klubben i Danmark og følgere af facebook-siden Sherlocked.dk......På baggrund af et internetbaseret spørgeskema undersøger artiklen forskelle og ligheder mellem medlemmer af Sherlock Holmes Klubben i Danmark og følgere af facebook-siden Sherlocked.dk...

 11. Det sidste nye og det gode gamle

  DEFF Research Database (Denmark)

  Gemzøe, Anker

  2014-01-01

  Since the Millennium, prose has been dominating the Danish literary scene, with its inherent obsession with both “making it new” (novella and novel: news) and “preserving the old”; love, family and crime. The boundlessly flexible prose is invading the other main genres. Incorporating contemporary...... non-literary genres and new media, prose is roaming the boundaries between fact and fiction: as documentary fiction, text message short stories, auto fiction, performance, readymade etc. At the same time, we are witnessing the continuous, even increasing significance of certain genres. The most recent...... prose is passing on and even rejuvenating prosaic subgenres such as love stories, biographical novels often linked to family and native soil, and crime novels. Complementary to the genre-transgressive push factor, a genre-confirming pull factor is in play; for this I propose the term bestseller...

 12. Nye læringsmål kræver nye eksamensformer

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Signe Skov

  2013-03-01

  Full Text Available Artiklen præsenterer og diskuterer et kvalitetsudviklingsprojekt på RUC som har haft til formål at udvikle eksamensformer så de bliver mere læringsunderstøttende og mere valide og relevante i forhold til de læringsmål uddannelserne opstiller. Artiklen præsenterer eksempler på eksamensformer som udprøver fx samarbejdskompetence og læringskompetence og eksamensformer som gennem problembasering, autencitet og bevidste placering i det samlede læringsforløb understøtter de studerendes læreprocesser.This article presents and discusses a quality enhancement project at Roskilde University Denmark, which focuses on improving assessment practices in order to promote student learning, and to ensure more valid and relevant assessment in relation to the learning goals for subject module courses. The article presents examples of assessments of students’ co-operation as well as examples of problem-based and authentic assessments which support student learning.  

 13. Nye læringsmål kræver nye eksamensformer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Skov, Signe

  2013-01-01

  Artiklen præsenterer og diskuterer et kvalitetsudviklingsprojekt på RUC som har haft til formål at udvikle eksamensformer så de bliver mere læringsunderstøttende og mere valide og relevante i forhold til de læringsmål uddannelserne opstiller. Artiklen præsenterer eksempler på eksamensformer som u...

 14. Establishing of biogas conversion plant at Ringsted. Co-digestion of manure, organic municipal solid waste etc. Feasibility study[Denmark]; Etablering af biogasfaellesanlaeg ved Ringsted. Samudraadning af gylle og organisk husholdningsaffald, mv.

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2001-09-01

  The aim of the project is to prepare a basis for decision for a working party consisting of representatives from the local agriculture and AFAV I/S for establishing of a biomass conversion plant for handling of manure supplemented with source separated municipal solid wastes and other organic wastes, and supply of existing cogeneration plant in Ringsted with biogas. Based on the project the parties shall evaluate the idea and create the necessary local support for the implementation of the project. (EHS)

 15. Bánó, András. 2013. "Észbontó élet: Kövesdy Pál regényes története. A ’30-as évek megpróbáltatásaitól kezdve az ukrajnai szörnyűségeken át a New York-i galériáig" (A Ravishing Life – the Novelized History of Pál Kövesdy from the 1930s Tribulations

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gábor Takács

  2015-01-01

  Full Text Available Bánó, András. 2013. Észbontó élet: Kövesdy Pál regényes története. A ’30-as évek megpróbáltatásaitól kezdve az ukrajnai szörnyűségeken át a New York-i galériáig (A Ravishing Life – the Novelized History of Pál Kövesdy from the 1930s Tribulations, through Horrors in The Ukraine, to his New York Art Gallery. Budapest: Scolar Kiadó. 160 pp. Reviewed by Gábor Takács, art historian, Budapest

 16. 文化・能源・生活方式--评戴维・奈的《消费能源:美国能源的社会史》%Culture, Energy & Lifestyle:A Review on Consuming Power:A Social History of American Energies by David Nye

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  刘春燕

  2016-01-01

  在众多“能源与社会”的论著中,戴维・奈的《消费能源:美国能源的社会史》,从文化和社会建构的视角,系统地描述了美国能源体系的六次转型,并生动细致地描绘了能源塑造的现代生活,也对技术的社会后果展开讨论。本书的构思与写作,正值美国20世纪70年代石油危机爆发后,公众开始对建立在高能耗经济的消费社会进行批判和反思。如何将化石能源转变成低能耗和环境友好的新能源,也成为本书的核心关注议题之一。如今,新的电子能源( electronic energy)替代化石能源的趋势已经变得越来越明显,但第六次能源转变的动力依然没有获得很好解释。评论和解读本书的意义,不仅在于了解美国能源体系演变的知识,也能够促进我们思考自己的能源问题。%Among articles and manuscript on″energy and society″,Consuming Power:A Social History of Ameri-can Energies by David Nye systematically describes the six successful transitions of American energy system, viv-idly portraits modern life shaped by energy, and discusses the social implications of technology from a perspective of cultural and social construction.The book was composed after 1970s, when oil crisis broke out in the United States and the public began to criticize and reflect on consumptive society based on high-consumptive economy. How to convert fossil fuels into low-consumption and environment-friendly new energy has become the core of the book′s concerns.Today, new electronic energy has become a popular alternative to fossil energy, but there′s not yet a good explanation to the driving force of the sixth energy transition.The significance of reviewing and inter-preting this book lies not only in understanding the evolution of energy system in the United States, but also in promoting the reflection on China′s energy problems.

 17. Kapitalismens nye ånd og økonomiske hamskifte

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kristensen, Jens Erik

  2008-01-01

  Boltanski og Chiapellos må krediteres for at have rehabiliteret kapitalisme-kategorien og kapitalisme-kritikken i en sociologisk og postmarxistisk sammenhæng. Le nouvel ésprit du capitalisme føjer sig imidlertid til andre forsøg på at forstå de aktuelle transformationer af økonomien og kapitalism...

 18. O talento para liderar, de Joseph Nye Jr.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Reinaldo Alencar Domingues

  2012-05-01

  Full Text Available Os constantes impasses políticos no cenário internacional têm criado uma sensação generalizada de urgência e de paralisia. As crises decisórias ressaltam simultaneamente a carência e a necessidade de fortes lideranças políticas.  A liderança é uma relação de poder melhor compreendida como um processo complexo constituído de três elementos: o líder, o público e o contexto que os envolve. Somente pela interação dessas três variáveis pode-se compreender as dinâmicas da mobilização dos recursos internos e a coordernação de forças necessárias para romper a inação política das relações internacionais contemporâneas.

 19. Interkulturelt ungdomsarbeid i spennet mellom gamle og nye forestillinger

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kristin Beate Vasbø

  2014-11-01

  Full Text Available Artikkelen beskriver betydningen av forestillinger om kulturelle fellesskap og kulturelle forskjeller når unge møtes på internasjonale ungdomsutvekslinger, og hva det innebærer for det interkulturelle læringsutbyttet når tematisering av nettopp disse forestillingene er så godt som fraværende innenfor de pedagogiske rammene. Analysen er basert på en etnografisk studie av en norsk ungdomsgruppe før, under og etter en internasjonal ungdomsutveksling i Brasil. Studiens funn viser at ungdommen selv fremsto som både representanter og produsenter av en transkulturell kulturforståelse, mens de voksenstyrte pedagogiske rammene var forankret i et utdatert og tradisjonelt kulturbegrep. Disse kulturperspektivene representerer motstridende fortolkninger av hva som konstituerer forskjell og likhet. Analysen viser at manglende tematisering av forskjeller medførte enten at ungdommene skapte stereotypier av seg selv og «de andre», eller at reelle og erfarte ulikheter mellom ungdomsgruppene ble utvisket av deres opplevelse av å dele en lang rekke globale ungdomskulturelle uttrykk. For å nå målsettingen om å styrke de unges interkulturelle læringsutbytte må interkulturelt ungdomsarbeid ta utgangspunkt i en transkulturell kulturforståelse som gir resonans i de unges hverdagserfaringer.

 20. Nye Lecture: Water Under Ice: Curiosities, Complexities, and Catastrophes

  Science.gov (United States)

  Clarke, G. K.

  2006-12-01

  Meltwater beneath glaciers and ice sheets activates some of the most curious and impressive phenomena known to glaciology. These range from the generation of miniscule electrokinetic currents by water flow through subglacial sediment to massive outburst floods that rearrange landscapes and deliver freshwater pulses to the ocean. The source of this water varies but is some mix of surface water and water melted from the glacier base by geothermal and frictional heating. The outflow of subglacial water is somewhat affected by bed topography but the dominant influence is from gradients in ice overburden pressure and thus from the surface topography of the ice sheet. Upslope water flow is possible and large adverse bed slopes are required before topographic water traps can exist. As a consequence, subglacial topographic basins tend to be leaky and less than 5% of the area of the contemporary Antarctic Ice Sheet provides suitable habitat for subglacial lakes. Following a variety of subglacial pathways, water can migrate toward the ice margins, either as a liquid or as refrozen meltwater accreted to the ice base. The morphology of the subglacial water system is thought to comprise a combination of sheet-like, channel-like, and vein-like elements, all of which lend themselves to mathematical representation. Water transport processes need not operate in a steady fashion and morphological switching between sheet-like and channel-like endmembers is linked to spectacular events such as glacier surges and outburst floods. Large outbursts of proglacially or subglacially-stored meltwater, the classic Icelandic j{ö}kulhaups, continue to occur in glaciated regions of the world and much larger floods were released during the Late Pleistocene--Early Holocene deglaciation of the Northern Hemisphere. Whether large subglacial lakes like Lake Vostok, Earth's seventh largest lake, have similar potential for delivering cataclysmic floods remains uncertain. The recent detection of a small flood occurring 4 km below the surface of the East Antarctic Ice Sheet has reignited interest in this important question. Complexity is the hallmark of nonlinear systems and the coupled subglacial interactions of ice, water, and sediment systems are certain to be nonlinear and complex. This complexity may account for the lack of agreement concerning the processes that govern subglacial landform genesis and which, for the most part, remain challenging and mysterious.

 1. Nye diagnostiske tiltag ved akantamøbekeratitis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Esben Tranholm; Heegaard, Steffen; Hjortdal, Jesper Østergaard

  2011-01-01

  Acanthamoeba keratitis is a rare but sight threatening condition. A major problem is that the disease is difficult to diagnose and often mistaken for herpes infection in its early stages. We present an update in diagnostics with the presentation of five recent cases of Acanthamoeba keratitis wher...... the use of confocal microscopy and PCR based DNA analysis of epithelial scrapings played a pivotal role. An early diagnose is crucial for achieving a successful outcome....

 2. Nordisk kystfiskeri i det nye århundrede?

  OpenAIRE

  Christensen, Anne-Sofie; Hovgaard, G.; Karlsson, G.R.; Rova, C.

  2005-01-01

  Paper prepared for the conference "Dåd eller Død?" on the prospects for coastal fisheries in the Nordic countries, organized by Nordic Council, Nordic Council of Ministers and the Nordic coastal fisheries organizations

 3. Nordisk kystfiskeri i det nye århundrede?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen, Anne-Sofie; Hovgaard, G.; Karlsson, G.R.;

  Paper prepared for the conference "Dåd eller Død?" on the prospects for coastal fisheries in the Nordic countries, organized by Nordic Council, Nordic Council of Ministers and the Nordic coastal fisheries organizations...

 4. Fremtidens forstæder. Landskabets nye rolle

  DEFF Research Database (Denmark)

  Braae, Ellen Marie

  og arbejder med forholdet mellem det bebyggede og det ubebyggede i det urbane landskab, er under kraftig forandring. Disse relationer er komplekse og en helt overordnet præmis for dette fokusskifte er, at byplanlægning i dag er blevet til byudvikling eller -transformation, hvilket betyder...... på, at den formår at udgøre en fællesnævner for flere, grundlæggende byudviklingsmæssige designaspekter, nemlig som form, proces og praksis: 1. Landskabets rolle som form: de åbne rums konstituerende rolle. 2. Landskabets rolle som proces: økologi og foranderlighed. 3. Landskabets rolle som praksis...

 5. Nye norske ubåter: Sikkerhetspolitikk for fremtiden?

  OpenAIRE

  Norheim, Kay

  2016-01-01

  Norway is on the verge of buying new submarines. This study is an unclassified strategy analysis of why submarines should be part of the Norwegian Navy in the future. Due to shifting strategic circumstances, long-term defence planning is demanding. Preparing for a large-scale, high-intensity conflict is very different from handling a terrorism threat or low-intensity conflict, and it is difficult to foresee which capabilities will be most needed. Instead of looking at po...

 6. Er branding vejen frem for de nye storkommuner?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bay, Jens; Friis, Gustav; Hovgesen, Henrik Harder

  2006-01-01

  Branding giver associationer til læskedrikke og mærkevarer, men kan branding være et aktivt ledelsesredskab, når kommunerne skal udvikles og finde en identitet? Udgivelsesdato: September......Branding giver associationer til læskedrikke og mærkevarer, men kan branding være et aktivt ledelsesredskab, når kommunerne skal udvikles og finde en identitet? Udgivelsesdato: September...

 7. Nye lovende behandlinger mod ebola er på vej

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jespersen, Sanne; Thomsen, Cecilie Norup; Wejse, Christian;

  2016-01-01

  The largest Ebola epidemic ever is about to end. No major breakthrough in terms of specific treatment has been seen, but a number of valuable lessons have been learned, including the potential of intensive supportive care. New products are under development, but clinical trials were initiated late...

 8. New renewable energy sources; Nye fornybare energikilder. Revidert utgave 2001

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2001-06-01

  This publication presents a review of the technological, economical and market status in the field of new renewable energy sources. It also deals briefly with the present use of energy, external conditions for new renewable energy sources and prospects for these energy sources in a future energy system. The renewable energy sources treated here are ''new'' in the sense that hydroelectric energy technology is excluded, being fully developed commercially. This publication updates a previous version, which was published in 1996. The main sections are: (1) Introduction, (2) Solar energy, (3) Bio energy, (4) Wind power, (5) Energy from the sea, (6) Hydrogen, (7) Other new renewable energy technologies and (8) New renewables in the energy system of the future.

 9. Nye didaktiske veje med mobile medier i voksenundervisningen af ordblinde

  DEFF Research Database (Denmark)

  Gjedde, Lisa; Misfeldt, Morten; Levinsen, Karin

  2012-01-01

  Projektet Mobil Efteruddannelse er et samarbejde mellem ddannelsesinstitutioner og virksomheder i Region Syddanmark - herunder VUC’erne, der har til hensigt at udvikle mobile og praksisnære uddannelsesformer. Projektet er støttet af Regionsrådet og EU’s Socialfond. Projektet har haft til formål...... udenlandsk baggrund og arbejdsmarkedsengelsk. For at undersøge potentialerne i anvendelsen af mobile medier i forhold til VUC - kursister med læsevanskeligheder har projektet initieret et pilotforløb for ordblinde kursister i samarbejde med VUC Vejle. To hold kursister har over en kursusperiode på 5 uger...... afprøvet mobiltelefonen som læringsværktøj i dansk og matematik. I projekter om læring på arbejdspladsen har mobillæring tidligere vist sig at have potentiale for ordblinde og læsesvage. (Gjedde & Gredsted 2005, 2007). Der er bl.a. høstet erfaringer med mobil tale-til-tekst, der først blev udviklet i MELFO...

 10. Dannelse af nye nerveceller i den voksne hjerne

  DEFF Research Database (Denmark)

  Poulsen, Frantz Rom; Meyer, Morten; Rasmussen, Jens Zimmer

  2003-01-01

  Generation of new nerve cells (neurogenesis) is normally considered to be limited to the fetal and early postnatal period. Thus, damaged nerve cells are not expected to be replaced by generation of new cells. The brain is, however, more plastic than previously assumed. This also includes neurogen......Generation of new nerve cells (neurogenesis) is normally considered to be limited to the fetal and early postnatal period. Thus, damaged nerve cells are not expected to be replaced by generation of new cells. The brain is, however, more plastic than previously assumed. This also includes...... neurogenesis in the adult human brain. In particular two brain regions show continuous division of neural stem and progenitor cells generating neurons and glial cells, namely the subgranular zone of the dentate gyrus and the subventricular zones of the lateral ventricles. From the latter region newly generated...... whether neurogenesis in the adult human brain can be manipulated for specific repair after brain damage....

 11. Nye prognostiske markører ved kolorektal cancer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Hans Jørgen; Brünner, N A; Thorlacius-Ussing, O

  1998-01-01

  The majority of patients diagnosed as having colorectal cancer do not survive five years, although 70%-80% undergo curative surgery. Only a minority of the patients receive additional adjuvant chemo-, radio- and/or immunotherapy, which has proven its efficiency in a minor part of patients...... with Dukes C disease. Therefore, adjuvant therapy has only an insignificant impact on overall survival improvement. The present treatment of patients with colorectal cancer is far from sufficient, and this has led to considerations of how to optimize both surgical and adjuvant medical treatment strategy...... biological markers of development, growth and dissemination of colorectal cancer can be used to predict prognosis either alone or in various combinations, and as selection markers to discriminate between patients who only need surgery and patients who may need adjuvant treatment. Udgivelsesdato: 1998-Aug-3...

 12. Social- og sundhedsprofessioner, videnskab, teknologier og nye udfordringer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, Kristian

  2015-01-01

  , organisationsstudier mv. De primære empiriske tilgange udgøres af fokusgruppeinterviews af faggrupperne, men der indgår også review af relevant forskning, dokumentanalyser (fra professionerne, uddannelserne, erhverv/klinik og policy dokumenter) herunder historisk kildemateriale. Transskriberinger er blevet forelagt på...... praksisteori (1977, 1990), studier af social lidelse (1999) herunder distinktionen mellem statens højre og venstre hånd (Bourdieu 2010; Arnholtz Hansen og Hammerslev 2010; Wacquant 2009). Der indgår også en del inspiration fra sociologiens klassikere som Weber (1995/1920) fra professionsforskere (fx Abbott...... aktive brugere, klienter og patienter både indgår som med- og modspillere i professionernes bestræbelser på at fastholde og styrke autoriteten. I de fleste policy dokumenter, undervisningsmaterialer og lærebøger beskrives brugere, klienter og patienter som objekter for intervention om end der er...

 13. To nye S-banespor gennem København

  DEFF Research Database (Denmark)

  Landex, Alex

  2003-01-01

  The most important nets of public transport in the area of Copenhagen are the suburban trains (S-trains) and the metro. Due to the construction of the suburban train system, all lines to Copenhagen employ the Boulevard Railway. Because of the intensive utilization of the Boulevard Railway, delays...... on one rail line are easily spread to other parts of the suburban train system. The local tracks of the Boulevard Railway were of insufficient capacity as early as the 1920ies. Over the years, attempts to solve these capacity problems have been the introduction of suburban trains and new safety systems...

 14. Magnetisk resonans og multipel sklerose. II. Nye diagnostiske metoder

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mathiesen, Henrik Kahr; Langkilde, Annika Reynberg; Larsson, Henrik B W

  2002-01-01

  Conventional magnetic resonance imaging (MRI) techniques have proved important in the diagnosis and in the follow-up in clinical trials of patients with multiple sclerosis (MS). However, these techniques have low specificity for the pathological changes in the MS lesions, and the correlation...

 15. Bedre samhandling – er løsningen nye arenaer?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gunnar Vold Hansen

  2014-06-01

  Full Text Available This article discusses the challenges facing service provision for people with simultaneous addiction and severe mental health problems (ROP-patients. Based on a mid-term evaluation of a project intended to improve collaboration and coordination of services for the patient group we discuss different approaches to analyse service organisations from an organisation theoretical perspective.  One of the findings is that it will give new insights if approaching these challenges as “wicked problems”.  Here we find that a non-linear approach, organised as an interaction between patients’ and professionals’ experience, data gathering and organisation analysis will offer a more comprehensive understanding on how to improve services than a linear, rational decision process. 

 16. Børn & kultur - mellem gamle begreber og nye forestillinger

  DEFF Research Database (Denmark)

  Juncker, Beth

  2009-01-01

  Artiklen er en introduktion til de kulturbegreber, der har været i spil på det børnekulturelle felt. Den tager udgangspunkt i den samfundsmæssige udvikling fra et moderne industrisamfund til et senmoderne videns- og oplevelsessamfund, der både har ændret barndommens struktur og sat de kulturbegre...

 17. Geologic evaluation of the Oasis Valley basin, Nye County, Nevada

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Fridrich, C.J.; Minor, S.A.; and Mankinen, E.A.

  2000-01-13

  This report documents the results of a geologic study of the area between the underground-nuclear-explosion testing areas on Pahute Mesa, in the northwesternmost part of the Nevada Test Site, and the springs in Oasis Valley, to the west of the Test Site. The new field data described in this report are also presented in a geologic map that is a companion product(Fridrich and others, 1999) and that covers nine 7.5-minute quadrangles centered on Thirsty Canyon SW, the quadrangle in which most of the Oasis Valley springs are located. At the beginning of this study, published detailed maps were available for 3 of the 9 quadrangles of the study area: namely Thirsty Canyon (O'Connor and others, 1966); Beatty (Maldonado and Hausback, 1990); and Thirsty Canyon SE (Lipman and others, 1966). Maps of the last two of these quadrangles, however, required extensive updating owing to recent advances in understanding of the regional structure and stratigraphy. The new map data are integrated in this re port with new geophysical data for the Oasis Valley area, include gravity, aeromagnetic, and paleomagnetic data (Grauch and others, 1997; written comm., 1999; Mankinen and others, 1999; Hildenbrand and others, 1999; Hudson and others, 1994; Hudson, unpub. data).

 18. Nye veje for forskningsbibliotekerne?  - Conference Management Systems

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thise Pedersen, Jette; Damgaard, Helle; Drasbæk Martinussen, Heidi;

  2008-01-01

  Forskningsbibliotekernes hovedopgaver har i de seneste år gennemgået en udvikling, hvor opgaver som blandt andet e-publicering og forskningsstøtte er blevet en del af fagområdet - og med forskningsstøtte også systemer til håndtering af videnskabelige konferencer....

 19. The big six, regnskabsbrugerne og FASBs nye regler om derivater

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thinggaard, Frank

  1997-01-01

  virksomhedernes resultater. Især for gevinster og tab på derivater, der sikrer fremtidige cash-flows. Artiklen forklarer nærmere, hvad modstanden består i, hvilket giver en dybere forståelse for, hvordan reglerne virker. Artiklen viser, at brugerne ikke er nær så kritiske som the big six....

 20. Nevada Test Site, Nye County, Nevada. Final environmental impact statement

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  1977-09-01

  This environmental statement for the Nevada Test Site (NTS) considers underground nuclear detonations with yields of one megaton or less, along with the preparations necessary for such detonations. The testing activities considered also include other continuing and intermittent activities, both nuclear and nonnuclear, which can best be conducted in the remote and controlled area of the Nevada Test Site. These activities are listed, with emphasis on weapons testing programs which do not remain static.

 1. Den ægte vare er det nye sort

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hermansen, Judy

  2013-01-01

  Forbrugerne er måske nok dødtrætte af traditionelle reklamer og branding – men tydeligvis ikke af statusræset som sådan, siger Andrew Potter i bogen ”The Authenticity Hoax – How We Got Lost Finding Our Selves”. Nu handler det bare ikke om at flashe reklamesmarte brands, men om at have et forbrug......, der er så ’ægte og uspoleret’ som muligt. Potter er ikke den eneste, der har fået øje på autenticitetsbølgen – men han er nok den sjoveste. Ikke alene har han et skarpt blik for dens naragtigheder, men også en ualmindelig skarp pen. I Potters øjne er trenden simpelthen et udtryk for et statusforbrug...

 2. Tysk højreekstremisme i nye gevandter

  DEFF Research Database (Denmark)

  Peters, Rikke Alberg

  2012-01-01

  Massakren på Utøya samt afsløringen af en nynazistisk terrorcelle i november 2011 har i Tyskland ført til en fornyet debat om højreekstremisme og radikaliseringstendenser. Artiklen skildrer den forandring som de højreekstremistiske grupperinger undergår i disse år, og de strategier med hensyn til...

 3. Primær vaskulitis i barnealderen - nye klassifikationskriterier

  DEFF Research Database (Denmark)

  Herlin, Troels; Nielsen, Susan

  2008-01-01

  Primary vasculitis is seen in both adults and children, but some of the diseases like Kawasaki disease occur primarily in children. The Chapel Hill Classification Criteria for primary vasculitis refers to the size of vessels but has not been validated in children. Recently, new criteria...

 4. Specialpædagogik ad nye veje - Forord

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Anne Maj

  2005-01-01

  Forordet præsenterer oversigt over indhold i en række videnskabelige artikler i specialpædagogisk festskrift til Niels Egelund, og artiklernes indhold sættes i relation til Niels Egelunds forskning og karriere....

 5. Undersøgelse af nye vildtyper af hvalpesygevirus

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Line; Jensen, Trine Hammer; Hammer, Anne Sofie

  2010-01-01

  the new wildtype CDVs, performed nucleic acid sequencing and determined the relatedness of the wildtypes. We found that the isolated virus from the investigated terrestrial carnivores (mink, badger, European polecat, beech marten and pine marten) were canine distemper virus, which was phylogeny separated...

 6. Københavns nye ikon-bibliotek i Nordvestkvarteret

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dahlkild, Nan

  2011-01-01

  Anmeldelse af biblioteket og kulturhuset på Rentemestervej i Københavns Nordvestkvarter, tegnet i samarbejde mellem tegnestuerne Cobe+Transform. Ligesom kvartershuset i Holmbladsgade er der tale om eksperimenterende arkitektur i et socialt robust kvarter....

 7. Mulighedsbetingelser for professionsudøvelse i nye kontekster

  DEFF Research Database (Denmark)

  Petersen, Karen Bjerg

  2013-01-01

  En tiltagende new public management diskurs i reguleringen af den offentlige sektor og i inter-national uddannelsespolitik i de seneste årtier har også i Danmark medført betydningsfulde æn-dringer i betingelserne for professionsudøvelse i 2000-tallet. Igennem undersøgelser af ændrede rammebetinge...

 8. Kongenit hyperinsulinisme - nye årsager og kliniske variationer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Fuglsang Bruun, Maria; Hedegaard Christoffersen, Stine; Brusgaard, Klaus;

  2011-01-01

  Congenital hyperinsulinism (CHI) is a heterogeneous disease with variable onset, non- or hypoketotic hypoglycaemia, onset from birth to adulthood and a persistent, intermittent, or transient course with possible later conversion to non-autoimmune diabetes. Giving insights to beta cell function, C...... mutations are now known in eight genes (( ABCC8, KCNJ11, GLUD1, GCK, HADH, SLC16A1, HNF4A and UCP2 ). However, 40-50% of the patients are still genetically unexplained. CHI can be dominantly or recessively inherited or may occur de novo. A number of syndromes can be associated with CHI....

 9. Nye behandlingsmuligheder ved primær immun trombocytopeni

  DEFF Research Database (Denmark)

  Gudbrandsdottir, Sif; Frederiksen, Henrik; Birgens, Henrik Sverre

  2011-01-01

  Primary immune thrombocytopenia (ITP)--formerly known as idiopathic thrombocytopenic purpura--is an autoimmune disorder characterized by immune mediated thrombocytopenia. The aetiology of ITP remains unknown, but studies have shown that multiple immunological mechanisms are involved in the pathog...

 10. Türk Ordusunda Künye Uygulamasına İlişkin İlk Girişimler ve İlk Künyelerle İlgili Kısa Bilgiler The First Attempts On The Use Of Identity Tags In Turkish Army And Information About The Early Identity Tags

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Burhan SAYILIR

  2013-09-01

  ı vefat etmesi halinde defterdeki askerle ilgili satıra bu bilgiler yazılırdı. Ancak çarpışmalar esnasında kayıp olan veya yaralı olarak ön hatlarda kalan askerlerle ilgili bilgiler sağlıklı olarak deftere kaydedilememekte ve bunlar daha çok akıbeti meçhul veya kayıp olarak kayda geçirilirlerdi. Balkan Savaşı’ndan sonra kumaş veya deri künyeler az sayıdaki askerin ceketlerinin iç kısımlarına dikilmeye başlanmıştır. Kimi askerlerin künyeleri ise birlik defterlerinde kayıtlı olduğu numara askerlerin ceketlerinin yakalarına dikilmiştir. Birinci Dünya Savaşı’nda Türk cephelerinde kayıpların fazla olması askerlerin kimlik bilgilerinin belirlenmesini güçlendirmiştir. Şehit askerin ailelerine yapılacak olan yardımlarla ilgili de problem çıkaran bu durumun giderilmesi için 1915 yılı Eylül-Ekim aylarında metal künyelerin hazırlanarak askerlerin boyunlarına asılması yöntemi uygulanmaya başlanmıştır. Bu uygulama ile cephelerde akıbeti meçhul veya kayıp olarak kayıtlara geçen askerlerin sayılarının azaltılması, şehit olmasına rağmen hakkında kayıp göründüğü için ailelerin yardım alamamaların önüne geçilmesi, birliklerin kadrolarının tespit edilmesinin sağlanması düşünülmüştür. Künye kullanımının nedenleri arasında kuşkusuz en önemlisi şehit ailelerinin mağdur edilmemesiydi.

 11. Environmental assessment for device assembly facility operations, Nevada Test Site, Nye County, Nevada. Final report

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  1995-05-01

  The U.S. Department of Energy, Nevada Operations Office (DOE/NV), has prepared an environmental assessment (EA), (DOE/EA-0971), to evaluate the impacts of consolidating all nuclear explosive operations at the newly constructed Device Assembly Facility (DAF) in Area 6 of the Nevada Test Site. These operations generally include assembly, disassembly or modification, staging, transportation, testing, maintenance, repair, retrofit, and surveillance. Such operations have previously been conducted at the Nevada Test Site in older facilities located in Area 27. The DAF will provide enhanced capabilities in a state-of-the-art facility for the safe, secure, and efficient handling of high explosives in combination with special nuclear materials (plutonium and highly enriched uranium). Based on the information and analyses in the EA, DOE has determined that the proposed action would not constitute a major federal action significantly affecting the quality of the human environment within the meaning of the National Environmental Policy Act of 1969 (42 U.S.C. 4321 et seq.). Therefore, an environmental impact statement is not required, and DOE is issuing this finding of no significant impact.

 12. Nye familieformer og færre børn (web-publikation)

  DEFF Research Database (Denmark)

  Knudsen, Lisbeth B.

  2004-01-01

  Fertiliteten i Danmark ses ofte som en konsekvens af et ændret familiebillede, af unge menneskers ønsker om selvrealisering, men også af de vilkår, børnefamilier lever under og hvilke vanskeligheder, begge køn, men dog især kvinder, har med at kombinere familie- og arbejdsliv. Det er ofte implicit...... konsekvens af et ændret familiebillede, af unge menneskers ønsker om selvrealisering, men også af de vilkår, børnefamilier lever under og hvilke vanskeligheder, begge køn, men dog især kvinder, har med at kombinere familie- og arbejdsliv. Det er ofte implicit, at det er en ny situation, at der er mange, der...

 13. Nye endokrine behandlinger forlænger overlevelsen ved kastrationsresistent prostatacancer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Brasso, Klaus; Thomsen, Frederik Birkebæk; Berg, Kasper Drimer;

  2013-01-01

  Endokrin behandling af prostatacancer (PCa) har været anvendt i mere end 60 år og har stadig en væsentlig plads i behandlingen af patienter med avanceret PCa. Hos en voksen mand opretholder androgener celleantallet i prostata og undertrykker apoptose. Ophæves den androgene stimulation opnås en...... dobbeltvirkning: hæmning af DNA syntese og proliferation samt aktivering af apoptose. Kastrationsbehandling i form af orkiektomi eller behandling med LHRH agonister/antagonister er standard hos patienter med avanceret PCa, men effekten er tidsbegrænset og såkaldt kastrationsresistent progression af PCa optræder...

 14. Nye og kommende diagnostiske undersøgelser for kræft

  DEFF Research Database (Denmark)

  Højgaard, Liselotte

  2011-01-01

  In patients with cancer the correct diagnosis is the basis for the correct treatment. Ultrasound, CT, MRI, SPECT and PET/CT are used for primary diagnosis, staging, evaluation of treatment effect, control, in patients with relapse and for planning of radiation therapy. The choice is made after...

 15. Securing Australia – for SIVs, from SIEVs, via Edinburgh Gardens NYE

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Pete Chambers

  2016-03-01

  Full Text Available Edinburgh Gardens is the crown jewel of Fitzroy North, one of inner northern Melbourne’s most gentrified suburbs. In 2009, Christian Lander, author of Stuff White People Like, dubbed Fitzroy North Melbourne’s whitest suburb. In January 2015, the median house price hit $1,050,000, a far cry from Chopper Reid’s stomping ground and the setting of precarious 70s student lives in Monkey Grip.

 16. Praktikerperspektivet og oplevet evidens – nye veje til forståelse af evidens?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lillith Olesen Løkken

  2012-10-01

  Full Text Available Med udgangspunkt i en fremstilling af den fremherskende (medicinske forståelse af evidensbegrebet vilartiklen diskutere formålet med evidens i den psykologiske praksis. Begreber som ’praksisbaseret evidens’ og’oplevet evidens’ vil blive fremstillet og sat i forhold til det klassiske evidensbegreb. Med et kritisk lys på evidenshierarkier,som kan føre til en forsnævret virksomhed i forhold til såvel forskning som praksis, diskuteressåkaldte ’endegyldige sandheder’ i forhold til det unikke og kontekstbundne. Fra praktikerperspektivet plæderesendelig for at der anvendes et bredere evidensbegreb i psykologisk praksis og nogle af de udfordringervi må være opmærksomme på fremover.

 17. TIGER/Line Shapefile, 2013, county, Nye County, NV, Current Address Ranges Relationship File

  Data.gov (United States)

  US Census Bureau, Department of Commerce — The TIGER/Line shapefiles and related database files (.dbf) are an extract of selected geographic and cartographic information from the U.S. Census Bureau's Master...

 18. Evidence for Active Westward Tilting of Fortymile Wash, Nye County, Nevada

  Science.gov (United States)

  McKague, H. L.; Sims, D. W.; Waiting, D. J.

  2006-12-01

  Fortymile Wash is located east and south of a potential high-level nuclear waste repository at Yucca Mountain, Nevada. Several lines of evidence suggest that this may be an area of active westward tilting associated with the continued development of Crater Flat basin and slip on the Bare Mountain normal fault. Near the southern end of Busted Butte, the incised channel of Fortymile Wash changes trend downgradient from south to south-southwest. Further southward, the incised main channel grades to a divergent distributary channel system that shows evidence of increasingly westward tilt. Viewed in profiles oriented normal to the incised channel and across the Fortymile Wash distributary system, topographic elevation of the western margin of the fan decreases southward, resulting in the elevation of the western margin of Fortymile Basin being as much as 18 m [59 ft] lower than the channel system on the eastern fan margin. Mapping of the surficial deposits within the distributary channel system (Pelletier, et al., 2005; Geophy. Res. Ltr., Vol. 32) may be interpreted to show a westward shift (downslope) of the locus of erosional activity toward the topographically lower western fan margin. Most of the older alluvium (Qa3 {86±40-16 ka}) has been eroded from the eastern portion, while incipient incision into the older alluvium is occurring on the western side of the distributary channel system. The results from level-line benchmark surveys (Gilmore, 1992; USGS OFR 92- 450) from 1915 and 1984 show gradual and systematic elevation changes east of the Bare Mountain fault to just east of Amargosa City, Nevada, where a step-like increase occurs. The level-line surveys are near and along the path of U.S. Highway 95, which traverses the distributary channel system of the Fortymile Wash alluvial fan in the southern portion of the Fortymile Wash basin. These lines of evidence indicate disequilibrium in the channel system that would result from active westward tilting of the Fortymile Wash basin. The active tilting in Fortymile Wash may be associated with continued development of Crater Flat basin and slip on the Bare Mountain fault, with the steeply dipping southern segment of the Bare Mountain fault not only controlling the southward-increasing subsidence in Southern Crater Flat, but also the changes observed in the southern Fortymile Wash basin 20 km [12.5 mi] to the southeast. An alternative interpretation is westward tilting, which is the result of active, but not evident, faulting beneath or near Fortymile Wash. Additional evidence indicating the presence of a fault beneath Fortymile Wash is the easterly dip of Miocene tuffs in Fran Ridge north of Busted Butte. This abstract is an independent product of the Center for Nuclear Waste Regulatory Analyses and does not necessarily reflect the view or regulatory position of the U.S. Nuclear Regulatory Commission.

 19. Väikesed suured mehed / Joseph Nye ; tõlk. Priit Simson

  Index Scriptorium Estoniae

  Nye, Joseph

  2008-01-01

  Autor väljendab mõtet, et ühiskonnad, mis tuginevad nn, kangelasjuhtidele, arendavad kodanikuühiskonda ja sotsiaalset kapitali liiga aeglaselt, et olla võimelised juhtima tänapäeva võrgustunud maailma ning ei tule toime infoühiskonna väljakutsetega

 20. Nye Lecture: Snow Crystals, Shrubs, and the Changing Climate of the Arctic

  Science.gov (United States)

  Sturm, M.

  2005-12-01

  At the peak of winter, snow covers more than 45 million km2 of the northern hemisphere. More than 90 percent of this snow will melt before the end of the following summer. In the southern part of this snow-covered area, the seasonal pack is ephemeral, lasting but a few short weeks, but with increasing latitude (or altitude), it lasts much longer. In arctic and alpine locations it can persist for 9 months of the year. In these more extreme locations, the snow is an essential element of the ecosystem, both acting upon, and being acted on, by the biota. For historical reasons, our understanding of snow cover and its interactions has come from two disparate scientific sources: geophysicists working on glaciers and avalanches who were trying to understand snow properties and to develop a physical basis for snow science, and ecologists who were trying to understand the impact of snow on plants, animals, and humans. With the recognition now that snow is both a passive and active agent, we are seeing an increasing number of studies wherein both of these traditional approaches are combined. Geophysicists are learning the Latin names of shrubs while botanist can now identify wind slab. A personal example that illustrates the necessity of this melding process has been our effort to understand the climatic implications of Arctic snow-shrub interactions. We have had to combine traditional snow geophysical studies (i.e., crystal growth, thermal processes, light reflection) with traditional ecological studies (i.e., competition, carbon and nitrogen cycling). Through this process we have discovered that snow-shrub interactions, or more broadly, snow-vegetation interactions, are helping to push the Arctic down a warming trajectory that has global implications. Soil microbes and snow crystals, wind-blown snow and shrubs, are all leading actors in a climate change drama whose outcome is of concern to us all.

 1. Geohydrology of Monitoring Wells Drilled in Oasis Valley near Beatty, Nye County, Nevada, 1997

  Science.gov (United States)

  Robledo, Armando R.; Ryder, Philip L.; Fenelon, Joseph M.; Paillet, Frederick L.

  1999-01-01

  Twelve monitoring wells were installed in 1997 at seven sites in and near Oasis Valley, Nevada. The wells, ranging in depth from 65 to 642 feet, were installed to measure water levels and to collect water-quality samples. Well-construction data and geologic and geophysical logs are presented in this report. Seven geologic units were identified and described from samples collected during the drilling: (1) Ammonia Tanks Tuff; (2) Tuff of Cutoff Road; (3) tuffs, not formally named but informally referred to in this report as the 'tuff of Oasis Valley'; (4) lavas informally named the 'rhyolitic lavas of Colson Pond'; (5) Tertiary colluvial and alluvial gravelly deposits; (6) Tertiary and Quaternary colluvium; and (7) Quaternary alluvium. Water levels in the wells were measured in October 1997 and February 1998 and ranged from about 18 to 350 feet below land surface. Transmissive zones in one of the boreholes penetrating volcanic rock were identified using flowmeter data. Zones with the highest transmissivity are at depths of about 205 feet in the 'rhyolitic lavas of Colson Pond' and 340 feet within the 'tuff of Oasis Valley.'

 2. Reconnaissance Appraisal Report of Proposed Desert Pupfish Preserve in Nye County, Nevada and Inyo County, California

  Data.gov (United States)

  US Fish and Wildlife Service, Department of the Interior — This document contains information about a proposed preserve for threatened pupfish. It includes a reconnaissance appraisal, a biological ascertainment report, and...

 3. Usmirenije Severnoi Korei / Joseph S. Nye ; tõlk. Nikolai Zhdanovitsh

  Index Scriptorium Estoniae

  Nye, Joseph S.

  2006-01-01

  USA president George Bush lootis, et tal õnnestub Põhja-Korea tuumaprobleemi lahendada režiimi vahetamisega. Arvestati, et isolatsioon ja sanktsioonid viivad Kim Jong Il'i diktatuuri kukutamiseni. Kuna režiim osutus vastupidavaks, nõustuti kuuepoolsete läbirääkimistega Hiina, Venemaa, Jaapani ja mõlema Koreaga

 4. Magnetotelluric study of the Pahute Mesa and Oasis Valley regions, Nye County, Nevada

  Science.gov (United States)

  Schenkel, Clifford J.; Hildenbrand, Thomas G.; Dixon, Gary L.

  1999-01-01

  Magnetotelluric data delineate distinct layers and lateral variations above the pre-Tertiary basement. On Pahute Mesa, three resistivity layers associated with the volcanic rocks are defined: a moderately resistive surface layer, an underlying conductive layer, and a deep resistive layer. Considerable geologic information can be derived from the conductive layer which extents from near the water table down to a depth of approximately 2 km. The increase in conductivity is probably related to zeolite zonation observed in the volcanic rock on Pahute Mesa, which is relatively impermeable to groundwater flow unless fractured. Inferred faults within this conductive layer are modeled on several profiles crossing the Thirsty Canyon fault zone. This fault zone extends from Pahute Mesa into Oasis Valley basin. Near Colson Pond where the basement is shallow, the Thirsty Canyon fault zone is several (~2.5) kilometers wide. Due to the indicated vertical offsets associated with the Thirsty Canyon fault zone, the fault zone may act as a barrier to transverse (E-W) groundwater flow by juxtaposing rocks of different permeabilities. We propose that the Thirsty Canyon fault zone diverts water southward from Pahute Mesa to Oasis Valley. The electrically conductive nature of this fault zone indicates the presence of abundant alteration minerals or a dense network of open and interconnected fractures filled with electrically conductive groundwater. The formation of alteration minerals require the presence of water suggesting that an extensive interconnected fracture system exists or existed at one time. Thus, the fractures within the fault zone may be either a barrier or a conduit for groundwater flow, depending on the degree of alteration and the volume of open pore space. In Oasis Valley basin, a conductive surface layer, composed of alluvium and possibly altered volcanic rocks, extends to a depth of 300 to 500 m. The underlying volcanic layer, composed mostly of tuffs, fills the basin with about 3-3.5 km of relief on basement. A fault zone, related to the southern margin of the basin, appears to extend up to a depth of about 500 m. The path of groundwater encountering this fault zone is uncertain but may be either to the southwest towards Beatty or to the south towards Crater Flat.

 5. A Partial Replication of the Kohn-Gecas-Nye Thesis in a German Sample.

  Science.gov (United States)

  Williamson, Robert C.

  1984-01-01

  Interviewed 596 German adults to examine the effect of social class and other background factors on childhood socialization. Results generally supported other studies indicating that the middle class, compared with the lower class, attempts to develop internalized standards of responsibility in their children. (JAC)

 6. Hydraulic characterization of overpressured tuffs in central Yucca Flat, Nevada Test Site, Nye County, Nevada

  Science.gov (United States)

  Halford, Keith J.; Laczniak, Randell J.; Galloway, Devin L.

  2005-01-01

  A sequence of buried, bedded, air-fall tuffs has been used extensively as a host medium for underground nuclear tests detonated in the central part of Yucca Flat at the Nevada Test Site. Water levels within these bedded tuffs have been elevated hundreds of meters in areas where underground nuclear tests were detonated below the water table. Changes in the ground-water levels within these tuffs and changes in the rate and distribution of land-surface subsidence above these tuffs indicate that pore-fluid pressures have been slowly depressurizing since the cessation of nuclear testing in 1992. Declines in ground-water levels concurrent with regional land subsidence are explained by poroelastic deformation accompanying ground-water flow as fluids pressurized by underground nuclear detonations drain from the host tuffs into the overlying water table and underlying regional carbonate aquifer. A hydraulic conductivity of about 3 x 10-6 m/d and a specific storage of 9 x 10-6 m-1 are estimated using ground-water flow models. Cross-sectional and three-dimensional ground-water flow models were calibrated to measured water levels and to land-subsidence rates measured using Interferometric Synthetic Aperture Radar. Model results are consistent and indicate that about 2 million m3 of ground water flowed from the tuffs to the carbonate rock as a result of pressurization caused by underground nuclear testing. The annual rate of inflow into the carbonate rock averaged about 0.008 m/yr between 1962 and 2005, and declined from 0.005 m/yr in 2005 to 0.0005 m/yr by 2300.

 7. Gravity and magnetic study of the Pahute Mesa and Oasis Valley region, Nye County, Nevada

  Science.gov (United States)

  Mankinen, Edward A.; Hildenbrand, Thomas G.; Dixon, Gary L.; McKee, Edwin H.; Fridrich, Christopher J.; Laczniak, Randell J.

  1999-01-01

  Regional gravity and aeromagnetic maps reveal the existence of deep basins underlying much of the southwestern Nevada volcanic field, approximately 150 km northwest of Las Vegas. These maps also indicate the presence of prominent features (geophysical lineaments) within and beneath the basin fill. Detailed gravity surveys were conducted in order to characterize the nature of the basin boundaries, delineate additional subsurface features, and evaluate their possible influence on the movement of ground-water. Geophysical modeling of gravity and aeromagnetic data indicates that many of the features may be related to processes of caldera formation. Collapse of the various calderas within the volcanic field resulted in dense basement rocks occurring at greater depths within caldera boundaries. Modeling indicates that collapse occurred along faults that are arcuate and steeply dipping. There are indications that the basement in the western Pahute Mesa - Oasis Valley region consists predominantly of granitic and/or fine-grained siliceous sedimentary rocks that may be less permeable to groundwater flow than the predominantly fractured carbonate rock basement to the east and southeast of the study area. The northeast-trending Thirsty Canyon lineament, expressed on gravity and basin thickness maps, separates dense volcanic rocks on the northwest from less dense intracaldera accumulations in the Silent Canyon and Timber Mountain caldera complexes. The source of the lineament is an approximately 2-km wide ring fracture system with step-like differential displacements, perhaps localized on a pre-existing northeast-trending Basin and Range fault. Due to vertical offsets, the Thirsty Canyon fault zone probably juxtaposes rock types of different permeability and, thus, it may act as a barrier to ground-water flow and deflect flow from Pahute Mesa along its flanks toward Oasis Valley. Within the Thirsty Canyon fault zone, highly fractured rocks may serve also as a conduit, depending upon the degree of alteration and its effect on porosity and permeability. In the Oasis Valley region, other structures that may influence ground-water flow include the western and southern boundaries of the Oasis Valley basin, where the basement abruptly shallows.

 8. Surrogate Indicators of Radionuclide Migration at the Amargosa Desert Research Site, Nye County, Nevada

  Science.gov (United States)

  Stonestrom, D. A.; Andraski, B. J.; Baker, R. J.; Luo, W.; Michel, R. L.

  2005-05-01

  Contaminant-transport processes are being investigated at the U.S. Geological Survey's Amargosa Desert Research Site (ADRS), adjacent to the Nation's first commercial disposal facility for low-level radioactive waste. Gases containing tritium and radiocarbon are migrating through a 110-m thick unsaturated zone from unlined trenches that received waste from 1962 to 1992. Information on plume dynamics comes from an array of shallow (<2 m) and two vertical arrays of deep (5-109 m) gas-sampling ports, plus ground-water monitoring wells. Migration is dominated by lateral transport in the upper 50 m of sediments. Radiological analyses require ex-situ wet-chemical techniques, because in-situ sensors for the radionuclides of interest do not exist. As at other LLRW-disposal facilities, radionuclides at the ADRS are mixed with varying amounts of volatile organic compounds (VOCs) and other substances. Halogenated-methanes, -ethanes, and -ethenes dominate the complex mixture of VOCs migrating from the disposal area. These compounds and their degradates provide a distinctive "fingerprint" of contamination originating from low-level radioactive waste. Carbon-dioxide and VOC anomalies provide indicator proxies for radionuclide contamination. Spatial and temporal patterns of co-disposed and byproduct constituents provide field-scale information about physical and biochemical processes involved in transport. Processes include reduction and biorespiration within trenches, and largely non-reactive, barometrically dispersed diffusion away from trenches.

 9. Amerikanskaja vneshnjaja politika posle Iraka / Joseph S. Nye ; tõlk. Nikolai Zhdanovitsh

  Index Scriptorium Estoniae

  Nye, Joseph S.

  2007-01-01

  Kitsaskohtadest USA sise- ja välispoliitikas, millele on tähelepanu juhtinud Iraagi sõda, 2008. aasta presidendivalimistest, kodanikuühiskonna ja demokraatia edasisest arengust Ameerika Ühendriikides

 10. Lapiku maailma haprus / Joseph S. Nye ; tõlk. Liis Auväärt

  Index Scriptorium Estoniae

  Nye, Joseph S.

  2006-01-01

  Ilmunud ka: Molodjozh Estonii 28. aug. lk. 6-7. Käsitledes globaliseerumist ja Thomas Friedmani lapiku maa metafoori, ütleb autor, et ka 1914. oli maailmamajandus äärmiselt integreeritud, kuid vastastikune majanduslik sõltuvus vähenes järgmise 30 aasta jooksul, muutudes ühtseks alles 70-ndatel. Mõnede arvates mängib Hiina tänapäeval sama rolli, mida mängis Saksamaa XX sajandil. Oht lapikule maale tuleb mitteriiklikelt jõududelt

 11. Fra løsninger til nye spørgsmål. Kandidatspecialet som forskningsfelt

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tine W. Jensen

  2011-03-01

  Full Text Available I denne artikel argumenterer vi for, at der er et behov for flere og varierede metoder og tilgange indenfor universitetspædagogisk forskning i kandidatspecialer. Ønsket er at udvide forskningsfeltet, så der kommer et supplement til den overvejende problemorienterede og pragmatiske tilgang, som dominerer på feltet i dag. Vi forsøger at optegne feltets alleredeeksisterende tilgange til forskning i kandidatspecialet samt at udpege, hvorledes andre tilgange kan være givende som supplement til feltet. Vores sigte er at påpege vigtigheden af, atspecialet ikke blot ses som noget, man gør, eller noget, man ved noget om, men i høj grad også har at gøre med noget, man er eller bliver til.

 12. Contributions to Astrogeology: Geology of the lunar crater volcanic field, Nye County, Nevada

  Science.gov (United States)

  Scott, D. H.; Trask, N. J.

  1971-01-01

  The Lunar Crater volcanic field in east-central Nevada includes cinder cones, maars, and basalt flows of probably Quaternary age that individually and as a group resemble some features on the moon. Three episodes of volcanism are separated by intervals of relative dormancy and erosion. Changes in morphology of cinder cones, degree of weathering, and superposition of associated basalt flows provide a basis for determining the relative ages of the cones. A method has been devised whereby cone heights, base radii, and angles of slope are used to determine semiquantitatively the age relationships of some cinder cones. Structural studies show that cone and crater chains and their associated lava flows developed along fissures and normal faults produced by tensional stress. The petrography of the basalts and pyroclastics suggests magmatic differentiation at depth which produced interbedded subalkaline basalts, alkali-olivine basalts, and basanitoids. The youngest flows in the field are basanitoids.

 13. Poiti dalshe Ramsfelda / Joseph S. Nye ; tõlk. Nikolai Zhdanovitsh

  Index Scriptorium Estoniae

  Nye, Joseph S.

  2006-01-01

  USA kongressi vahevalimistel saadud kaotus ning Iraagi sõja kriitika viis kaitseminister Donald Rumsfeldi tagasiastumiseni. USA võitlus terrorismiga ja sündmused Iraagis osutavad, et pealesunnitud demokraatial on piirid. Sise- ja välispoliitilised probleemid ning parteide koostöö

 14. Geologic map of the Mound Spring quadrangle, Nye and Clark Counties, Nevada, and Inyo County, California

  Science.gov (United States)

  Lundstrom, Scott C.; Mahan, Shannon; Blakely, Richard J.; Paces, James B.; Young, Owen D.; Workman, Jeremiah B.; Dixon, Gary L.

  2003-01-01

  The Mound Spring quadrangle, the southwestern-most 7.5' quadrangle of the area of the Las Vegas 1:100,000-scale quadrangle, is entirely within the Pahrump Valley, spanning the Nevada/California State line. New geologic mapping of the predominantly Quaternary materials is combined with new studies of gravity and geochronology in this quadrangle. Eleven predominantly fine-grained units are delineated, including playa sediment, dune sand, and deposits associated with several cycles of past groundwater discharge and distal fan sedimentation. These units are intercalated with 5 predominantly coarse-grained alluvial-fan and wash gravel units mainly derived from the Spring Mountains. The gravel units are distinguished on the basis of soil development and associated surficial characteristics. Thermoluminescence and U-series geochronology constrain most of the units to the Holocene and late and middle Pleistocene. Deposits of late Pleistocene groundwater discharge in the northeast part of the quadrangle are associated with a down-to-the-southwest fault zone that is expressed by surface fault scarps and a steep gravity gradient. The gravity field also defines a northwest-trending uplift along the State line, in which the oldest sediments are poorly exposed. About 2 km to the northeast a prominent southwest-facing erosional escarpment is formed by resistant beds in middle Pleistocene fine-grained sediments that dip northeast away from the uplift. These sediments include cycles of groundwater discharge that were probably caused by upwelling of southwesterly groundwater flow that encountered the horst.

 15. Database of groundwater levels and hydrograph descriptions for the Nevada Test Site area, Nye County, Nevada

  Science.gov (United States)

  Elliott, Peggy E.; Fenelon, Joseph M.

  2010-01-01

  A database containing water levels measured from wells in and near areas of underground nuclear testing at the Nevada Test Site was developed. The water-level measurements were collected from 1941 to 2016. The database provides information for each well including well construction, borehole lithology, units contributing water to the well, and general site remarks. Water-level information provided in the database includes measurement source, status, method, accuracy, and specific water-level remarks. Additionally, the database provides hydrograph narratives that document the water-level history and describe and interpret the water-level hydrograph for each well.Water levels in the database were quality assured and analyzed. Multiple conditions were assigned to each water-level measurement to describe the hydrologic conditions at the time of measurement. General quality, temporal variability, regional significance, and hydrologic conditions are attributed to each water-level measurement.

 16. Geologic map of south-central Yucca Mountain, Nye County, Nevada

  Science.gov (United States)

  Dickerson, Robert P.; Drake II, Ronald M.

  2004-01-01

  New 1:6,000-scale geologic mapping in a 20-square-kilometer area near the south end of Yucca Mountain, Nevada, which is the proposed site of an underground repository for the storage of high-level radioactive wastes, substantially supplements the stratigraphic and structural data obtained from earlier, 1:24,000-scale mapping. Principal observations and interpretations resulting from the larger scale, more detailed nature of the recent investigation include: (1) the thickness of the Miocene Tiva Canyon Tuff decreases from north to south within the map area, and the lithophysal zones within the formation have a greater lateral variability than in areas farther north; and (2) fault relations are far more complex than shown on previous maps, with both major (block-bounding) and minor (intrablock) faults showing much lateral variation in (a) the number of splays and (b) the amount, distribution, and width of anastomosing breccia and fracture zones.

 17. Programma srednej skoly. Nacal'nye klassy (Primary School Draft Program).

  Science.gov (United States)

  Academy of Pedagogical Sciences of the USSR, Moscow.

  This document is an English-language abstract (approximately 1,500 words) of the draft of new elementary school programs in Russian language, arithmetic, and natural history. Elementary Russian courses are regarded as an organic part of the entire course at the eight-year school. Such courses as phonetics and morphology figure in the draft program…

 18. Mobbing - et forsøk på nye teoretiske perspektiv

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dag Nome

  2015-01-01

  Full Text Available This article discusses the understanding of bullying and how it first appears as a phenomenon in early childhood. Empirical research on the social life of young children indicates a capacity for empathy that is independent of social learning. Based upon Merleau-Ponty`s philosophy of the body and Levinas’s existentialist notion of the origin of morality, the article emphasize empathy and the sense of responsibility as a fundamental event in our initial encounter with one another – not learned competence based on cognitive refl ections. Anti-social behavior like bullying is therefore considered to be a narrowing of the initial openness for others entering our life-world, not a result of a natural urge to power and dominance.

 19. Nye værktøjer til at evaluere forskere er nødvendige

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, David Budtz; Grønvad, Jonas Følsgaard; Johansson, Lasse Gøhler

  2016-01-01

  Det er kontroversielt, om forskning kan måles, og hvad målinger af forskning siger noget om. På det seneste har der været rejst alvorlige indvendinger imod brugen af bibliometri som isoleret indikator for forskningens kvalitet....

 20. Fodbold Fitness er den nye pige i klassen - men hvem er hun?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bennike, Søren

  2016-01-01

  Fodbold Fitness hitter overvejende blandt kvinder. Men hvad går konceptet ud på? Det forklarer idrætsforsker Søren Bennike i denne artikel. Ifølge ham tager implementeringen af Fodbold Fitness tid, men fænomenet bidrager positivt i de lokale klubber....

 1. Black metal - det nye sort: et casestudie af black metal anno 2015

  OpenAIRE

  Zak Echeverría, Adriana

  2016-01-01

  The purpose of this thesis is to examine how black metal has evolved throughout its history in order to determine its current state as a music genre. The study focuses on two cases; the Danish musician Myrkur and the US-based band Deafheaven, as they both have been labeled as black metal acts and achieved critical acclaim within the broad music industry through this perception, which has caused quite an uproar in the black metal underground scene. Through Jennifer C. Lena’s theory on genr...

 2. New strategies required against data viruses; Traadloes fare krever nye forsvarsplaner

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2002-07-01

  Classic 'viral infection' of data systems are being replaced by new and much more dangerous threats that attack on several levels and spread much faster than before. This is true in particular for wireless networks, which require new ways of thinking about security. The increased use of wireless networks and broad-band connections is a hacker's dream. Even mobile telephones and hand-held units are now being attacked. Recent reports in the media on declining virus activity may make many people relax, which may cost them dear. Even if it is true that the number of virus attacks on our computers is going down, this does not mean that the damage that may be inflicted by unfortunate downloads can be forgotten. The international analysis company Gartner Group has carefully calculated that 20 per cent of us will suffer from some kind of hacker activity during the next three years. Moreover, ninety per cent of all companies suffer virus attacks every year.

 3. Nye omkostningsteknikker og omkostnings variansanalyse teknikker til at måle effekten af Lean

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kristensen, Thomas Borup

  2015-01-01

  , hverken indenfor budgetåret eller over flere budgetår. Ydermere, Activity Based Costing og Time-Driven Activity Based Costing tilpasses i artiklen, således modellerne bedre kan måle omkostningsgevinster, og dermed understøtte beslutninger under Lean implementeringer. Artiklen favner derfor både kalkule af...

 4. Archaeological studies at Drill Hole U20az Pahute Mesa, Nye county, Nevada. [Contains bibliography

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Simmons, A.H.; Hemphill, M.L.; Henton, G.H.; Lockett, C.L.; Nials, F.L.; Pippin, L.C.; Walsh, L.

  1991-07-01

  During the summer of 1987, the Quaternary Sciences Center (formerly Social Science Center) of the Desert Research Institute (DRI), University of Nevada System, conducted data recovery investigations at five archaeological sites located near Drill Hole U20az on the Nevada Test Site in southern Nevada. These sites were among 12 recorded earlier during an archaeological survey of the drill hole conducted as part of the environmental compliance activities of the Department of Energy (DOE). The five sites discussed in this report were considered eligible for the National Register of Historic Places and were in danger of being adversely impacted by construction activities or by effects of the proposed underground nuclear test. Avoidance of these sites was not a feasible alternative; thus DRI undertook a data recovery program to mitigate expected adverse impacts. DRI's research plan included controlled surface collections and excavation of the five sites in question, and had the concurrence of the Nevada Division of Historic Preservation and Archaeology and the Advisory Council of Historic Preservation. Of the five sites investigated, the largest and most complex, 26Ny5207, consists of at least three discrete artifact concentrations. Sites 26Ny5211 and 26Ny5215, both yielded considerable assemblages. Site 26Ny5206 is very small and probably is linked to 26Ny5207. Site 26Ny5205 contained a limited artifact assemblage. All of the sites were open-air occurrences, and, with one exception contained no or limited subsurface cultural deposits. Only two radiocarbon dates were obtained, both from 26Ny5207 and both relatively recent. While the investigations reported in the volume mitigate most of the adverse impacts from DOE activities at Drill Hole U20az, significant archaeological sites may still exist in the general vicinity. Should the DOE conduct further activities in the region, additional cultural resource investigations may be required. 132 refs., 71 figs., 44 tabs.

 5. Transportproteiner som drug-targets hos Plasmodium falciparum. Nye perspektiver i behandlingen af malaria

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ellekvist, Peter; Colding, Hanne

  2006-01-01

  The malaria parasite, Plasmodium falciparum, infects and replicates in human erythrocytes. Through the use of substrate-specific transport proteins, P. falciparum takes up nutrients from the erythrocyte's cytoplasm. The sequencing and publishing of the P. falciparum genome have made it possible...

 6. Site environmental report for calendar year 1994, Yucca Mountain Site, Nye County, Nevada.

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  1995-06-01

  The Yucca Mountain Site Characterization office has established an environmental program to ensure that facilities are operated in order to protect, maintain, and restore environmental quality, minimize potential threats to the environment and the public, and comply with environmental policies and US DOE orders. The status of the environmental program has been summarized in this annual report to characterize performance, confirm compliance with environmental requirements, and highlight significant programs and efforts during CY 1994. Monitoring, archaeology, groundwater, ecosystems, tortoise conservation, waste minimization, etc., are covered.

 7. New energy technologies. Research, development and demonstration; Denmark; Nye energiteknologier. Forskning, udvikling og demonstration

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Holst Joergensen, B.; Muenster, M.

  2010-12-15

  This report was commissioned by the Danish Climate Commission in 2009 to analyse how research, development and demonstration (RD and D) on sustainable energy technologies can contribute to make Denmark independent on fossil energy by 2050. It focuses on the RD and D investments needed as well as adequate framework conditions for Danish knowledge production and diffusion within this field. First part focuses on the general aspects related to knowledge production and the challenges related to research. Energy technologies are categorized and recent attempt to optimize Danish efforts are addressed, including RD and D prioritisation, public-private partnerships and international RD and D cooperation. Part two describes the development and organisation of the Danish public RD and D activities, including benchmark with other countries. The national energy RD and D programmes and their contribution to the knowledge value chain are described as well as the coordination and alignment efforts. Part Three illustrates three national innovation systems for highly different technologies - wind, fuel cells and intelligent energy systems. Finally, six recommendations are put forward: to make a national strategic energy technology plan; to enforce the coordination and synergy between national RD and D programmes; to strengthen social science research related to the transition to a sustainable energy system; to increase public RD and D expenditure to at least 0.1% of GDP per year; to strengthen international RD and D cooperation; and to make a comprehensive analysis of the capacity and competence needs for the energy sector. (Author)

 8. Well Completion Report for Corrective Action Unit 443 Central Nevada Test Area Nye County, Nevada

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  None

  2009-12-01

  The drilling program described in this report is part of a new corrective action strategy for Corrective Action Unit (CAU) 443 at the Central Nevada Test Area (CNTA). The drilling program included drilling two boreholes, geophysical well logging, construction of two monitoring/validation (MV) wells with piezometers (MV-4 and MV-5), development of monitor wells and piezometers, recompletion of two existing wells (HTH-1 and UC-1-P-1S), removal of pumps from existing wells (MV-1, MV-2, and MV-3), redevelopment of piezometers associated with existing wells (MV-1, MV-2, and MV-3), and installation of submersible pumps. The new corrective action strategy includes initiating a new 5-year proof-of-concept monitoring period to validate the compliance boundary at CNTA (DOE 2007). The new 5-year proof-of-concept monitoring period begins upon completion of the new monitor wells and collection of samples for laboratory analysis. The new strategy is described in the Corrective Action Decision Document/Corrective Action Plan addendum (DOE 2008a) that the Nevada Division of Environmental Protection approved (NDEP 2008).

 9. Archaeological data recovery at drill pad U19au, Nye County, Nevada

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Henton, G.H.; Pippin, L.C.

  1991-01-01

  Construction activities accompanying underground nuclear tests result in the disturbance of the surface terrain at the Nevada Test Site. In compliance with Federal legislation (National Historic Preservation Act of 1966 (PL 89-665) and National Environmental Policy Act of 1969 (PL 91-190)), the US Department of Energy (DOE), Field Office, Nevada, has long required that cultural resources studies must precede all land-disturbing activities on the Nevada Test Site. In accordance with 36 CFR Part 800, these studies consist of archaeological surveys conducted prior to the land-disturbing activities. The intent of these surveys is to identify and evaluate all cultural resources that might be adversely affected by the proposed construction activity. This report presents the final analysis of the data recovered from archaeological investigations conducted at the U19au drill site and access road. This report includes descriptions of the archaeological sites as recorded during the original survey, the research design used to guide the investigations, the method and techniques used to collect and analyze the data, and the results and interpretations of the analysis. 200 refs., 112 figs., 53 tabs.

 10. Environmental assessment for liquid waste treatment at the Nevada Test Site, Nye County, Nevada

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  1997-01-01

  This environmental assessment (EA) examines the potential impacts to the environment from treatment of low-level radioactive liquid and low-level mixed liquid and semi-solid wastes generated at the Nevada Test Site (NTS). The potential impacts of the proposed action and alternative actions are discussed herein in accordance with the National Environmental Policy Act (NEPA) of 1969, as amended in Title 42 U.S.C. (4321), and the US Department of Energy (DOE) policies and procedures set forth in Title 10 Code of Federal Regulations (CFR) Part 1021 and DOE Order 451.1, ``NEPA Compliance Program.`` The potential environmental impacts of the proposed action, construction and operation of a centralized liquid waste treatment facility, were addressed in the Final Environmental Impact Statement for the Nevada Test Site and Off-Site Locations in the State of Nevada. However, DOE is reevaluating the need for a centralized facility and is considering other alternative treatment options. This EA retains a centralized treatment facility as the proposed action but also considers other feasible alternatives.

 11. Oil and gas under new conditions; Olje og gass under nye betingelser

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Giil, Haakon [Olje- og energidepartementet, Oslo (Norway)

  1998-12-01

  This introductory paper to the Bergen conference on oil and economy expresses concern over the very intense petroleum activities in the Norwegian part of the North Sea (and onshore). In fact, the Government has decided to defer the investments for all fields under evaluation by one year, from 1998 to 1999. The impact on Norwegian economy of falling oil prices are discussed. Gas injection for increased oil production is becoming more important. In 2005, 35% of the gas production is expected to be used for injection. The levels of gas production and gas injection are then likely to level out. The Government is going to adapt the environmental instruments concerning emissions from the oil and gas activities in three areas: (1) Negotiations are beginning between the authorities and the petroleum industry about recovery of volatile organic compounds from offshore loading, (2) A new policy has been developed as to emission of environmentally damaging chemicals on the Shelf, (3) Follow-up of the Kyoto Protocol. Finally, the Government suggests the use of measures against CO{sub 2} emission from plants onshore and from supply vessels

 12. Highly insulating glazing in new multi-storey buildings; Hoejisolerende glaspartier i nye etageboliger

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Engelund Thomsen, K.; Schmidt, H.; Aggerholm, S.

  2001-07-01

  The purpose of this report is to illustrate how highly insulating types of glazing can be used in multi-storey buildings for housing in new ways. These are energy efficient and provide good indoor climate and also satisfy requirements to high architectural quality. The project has resulted in a number of design proposal demonstrating how new types of glazing can be fitted into multi-storey buildings and how new facade expressions, space and lighting effects can be obtained by using highly insulating glass areas. The project is collaboration between the architects Boje Lundgaard and Lene Tranberg's Tegnestue, KAB Bygge og Boligadministration and Danish Building and Urban Research. Calculations of heat demand suggest that it is possible to meet the targets outlined in the Danish Government's action plan for energy. Energy 21 by using new types of highly insulating glazing in new buildings. Another 33% reduction of the heating demand is targeted in relation to existing requirements in the Danish Building Regulations 1995 (BR 95) and the Danish Building Regulations for Small Dwellings 1998 (BR-S 98). The project builds on experience gained from 'High-insulated Glass House' (Wittchen and Aggerholm, 1999) built on the housing estage Egebjerggaard in Ballerup, a suburb of Copenhagen. Examples of existing multi-storey buildings with glass facades show extensive use of glazing as early as 1830 in Spain. Walls preceding the curtain wall were built from wood and glass and rested on stone corbels at about 1 m from the load-bearing facade. The first multi-storey buildings with facades entirely made from glass date from the 1920s. The architect Le Corbusier was the first to create a building system that facilitated the construction of non-loadbearing facades. Various conditions must be especially considered at the design of facades with highly insulating glass areas, i.a. type of glass and glazing, solar shadings, frame constructions and airtightness. Compared with the requirements of BR 95, considerable improvements of the energy performance of glazed units have already taken place. Continued development is needed i.a. with development and application of spacers improved in terms of energy and slim frame profiles. The latter permits the use of a larger part of the window area for insulating glazing and also provides a larger glazing area. (au)

 13. Offentlighed for en dag? Facebook-grupper og de nye ”massebrugere"

  DEFF Research Database (Denmark)

  Klastrup, Lisbeth

  2011-01-01

  Artiklen analyserer to eksempler på danske Facebook-grupper, der er opstået i kølvandet på en stor nyhedshistorie. Den diskuterer hvilken mulig form for "offentlighed", brugerne af en sådan gruppe kan tænkes at udgøre, og foreslår at vi har brug for et nyt begreb til at beskrive den type af bruge......, kun meget få reelt er aktive i gruppen, og at folk slutter sig til gruppen af personlige følelsesmæssige grunde. Det ser ikke ud til at aktivitet i gruppen fører til mobilisering og offline aktioner, men grupperne er i sig selv på vej til at blive en del af mediekredsløbet...

 14. Geokemi i Siri Canyon - nye idéer til olieefterforskning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Svendsen, Johan B.; Friis, Henrik; Poulsen, Mette Lise Kjær

  2007-01-01

  Et stort geokemiprojekt omhandlende Siri Fairway kernerne, blev startet i 2003. Projektet var et samarbejde mellem partnerne i Siri Fairway licenserne, DONG Energy, Altinex OIL (nu Noreco Oil), RWE Dea og Paladin (nu Talisman) og Geologisk Institut, Aarhus Universitet. Projektet havde ingen speci...

 15. New structures in the European gas market; Nye strukturer i det europeiske gassmarkedet

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Tangen, Kristian

  1997-12-31

  The aim of this study is to provide a background for assessing elements of change in the European gas market that in the long run may produce new framework conditions for Norwegian gas exports. It will also serve as an empirical basis for further studies. The main question is: What can the extension of the pipeline network and the growing number of actors tell us about future competition in spite of the fact that both Russia, Algeria and Norway have non-contracted capacity in the pipelines they are building. A number of uncertainties make it hard to draw any clear conclusions about a totally different competitive situation than only a few years ago. In the Netherlands groups of former distribution companies are threatening Gasunies` monopoly while Ruhrgas` attempt to expand into Austria may lead to gas to gas competition there. Signs of a similar development are seen in Italy and Spain as well. Increasing competition can be explained partly by the growing number of actors downstream in the gas market - in trade, transmission and among the large consumers, the electricity producers, the consequence of direct volumes and of shorter duration which in itself promotes competition. Several large pipeline projects have been carried through in co-operation between several actors which indicates that new types of projects are being developed in order to reduce risks for each actor. These will be easier to realise in the absence of long-term ``take-or-pay`` contracts at company level, what we may call companies rhetoric and argumentation as a result of comprehensive market positioning. Furthermore it seems likely that a kind of spot market will develop. Even if we can expect that only small volumes will be traded through this channel at first. Such a development may have considerable influence on prices in the long run. 5 tabs, 29 refs

 16. Tax Revenue and Job Benefits from Solar Thermal Power Plants in Nye County

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kuver, Walt

  2009-11-10

  The objective of this report is to establish a common understanding of the financial benefits that the County will receive as solar thermal power plants are developed in Amargosa Valley. Portions of the tax data and job estimates in the report were provided by developers Solar Millennium and Abengoa Solar in support of the effort. It is hoped that the resulting presented data will be accepted as factual reference points for the ensuing debates and financial decisions concerning these development projects.

 17. Win-win with new regulations; Vinn-vinn med nye reguleringer

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Osen, Randi; Glover, Brian

  2010-07-01

  River regulations can increase the profitability of hydropower. Yet most small power plants are planned today without, because it is generally perceived as difficult and cumbersome to obtain licensing for new regulations under the Watercourses Act. (AG)

 18. Evaluering: Fælles fagligt fundament: Nye briller i det pædagogiske arbejde

  DEFF Research Database (Denmark)

  Meyer, Helle; Larsen, Gitte

  Projektet er afviklet i perioden 2007-2009 og havde til formål at tilvejebringe ny viden om metoder og indsatser, der kan bidrage til et kvalitetsløft i dagtilbud. Projektet omhandlede samtlige dagtilbud for 0-6 årige børn i Mariagerfjord kommune og indebar udvikling af en database: "Kompetencehj......Projektet er afviklet i perioden 2007-2009 og havde til formål at tilvejebringe ny viden om metoder og indsatser, der kan bidrage til et kvalitetsløft i dagtilbud. Projektet omhandlede samtlige dagtilbud for 0-6 årige børn i Mariagerfjord kommune og indebar udvikling af en database...

 19. Summary of data concerning radiological contamination at well PM-2, Nevada Test Site, Nye County, Nevada

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Russell, G.M.; Locke, G.L.

  1997-02-01

  Analysis of water from well Pahute Mesa No. 2 (PM-2), on Pahute Mesa in the extreme northwestern part of the Nevada Test Site, indicated tritium concentrations above background levels in August 1993. A coordinated investigation of the tritium occurrence in well PM-2 was undertaken by the Hydrologic Resources Management Program of the US Department of Energy. Geologic and hydrologic properties of the hydrogeologic units were characterized using existing information. Soil around the well and water quality in the well were characterized during the investigation. The purpose of this report is to present existing information and results from a coordinated investigation of tritium occurrence. The objectives of the overall investigation include: (1) determination of the type and concentration of contamination; (2) identification of the source and mechanism of contamination; (3) estimation of the extent of radiological contamination; (4) initiation of appropriate monitoring of the contamination; and (5) reporting of investigation results. Compiled and tabulated data of the area are presented. The report also includes characterization of geology, soil, hydrology, and water quality data.

 20. Kan nye VHS udbrud i regnbueørred forebygges ved vaccination eller avl?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lorenzen, Niels

  Tørlægning og desinfektion har traditionelt været brugt til at bekæmpe virussygdommen Egtvedsyge (VHS) i danske ørred-dambrug og lige nu regnes VHS for udryddet. Det har dog vist sig, at der hos vilde fiskebestande i havet findes VHS virus, som under visse omstændigheder må forventes at kunne...... virussygdom hos opdrættede regnbueørreder. Sygdommen er anmeldepligtig. Der har tidligere være lavet forsøg på fremavle fisk, der er resistente overfor VHS eller andre infektioner. Dette kan godt lade sig gøre, men er mere tidskrævende end vaccineudvikling. Dertil kommer at man kan risikere at øget resistens...... mod fx VHS medfører øget modtagelighed overfor andre infektioner. En bedre strategi vil derfor være at identificere genetiske markører for sygdomsresistens....

 1. Nye og kommende diagnostiske undersøgelser for kræft

  DEFF Research Database (Denmark)

  Højgaard, Liselotte

  2011-01-01

  In patients with cancer the correct diagnosis is the basis for the correct treatment. Ultrasound, CT, MRI, SPECT and PET/CT are used for primary diagnosis, staging, evaluation of treatment effect, control, in patients with relapse and for planning of radiation therapy. The choice is made after...... diagnostic strategies based on sensitivity, specificity, side effects and price. Due to radiation ultrasound and MRI are preferred in children and adolescents. Denmark has a low use of diagnostic imaging, the challenge of tomorrow is to offer our patients the correct diagnostic imaging without delay...

 2. Site environmental report for calendar year 1997, Yucca Mountain Site, Nye County, Nevada

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  1998-10-01

  This document is the seventh annual Site Environmental Report (SER) submitted by the Yucca Mountain Site Characterization Office (YMSCO) to describe the environmental program implemented by the US Department of Energy (DOE) at Yucca Mountain. As prescribed by the Nuclear Waste Policy Act (NWPA, 1982), this program ensures that site characterization activities are conducted in a manner that minimizes any significant adverse impacts to the environment and complies with all applicable laws and regulations. The most recent guidelines for the preparation of the SER place major emphasis on liquid and gaseous emissions of radionuclides, pollutants or hazardous substances; human exposure to radionuclides; and trends observed by comparing data collected over a period of years. To date, the YMP has not been the source of any radioactive emissions or been responsible for any human exposure to radionuclides. Minuscule amounts of radioactivity detected at the site are derived from natural sources or from dust previously contaminated by nuclear tests conducted in the past at the NTS. Because data for only a few years exist for the site, identification of long-term trends is not yet possible. Despite the lack of the aforementioned categories of information requested for the SER, the YMP has collected considerable material relevant to this report. An extensive environmental monitoring and mitigation program is currently in place and is described herein. Also, as requested by the SER guidelines, an account of YMP compliance with appropriate environmental legislation is provided.

 3. Site environmental report for calendar year 1996: Yucca Mountain site, Nye County, Nevada

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  1997-11-01

  The environmental program established by the Yucca Mountain Site Characterization Office (YMSCO) has been designed and implemented to protect, maintain, and restore environmental quality, minimize potential threats to the environment and the public, and comply with environmental policies and US Department of Energy (DOE) Orders. In accordance with DOE Order 5400.1, General Environmental Protection Program (DOE, 1990a), to be superseded by DOE Order 231.1 (under review), the status of the Yucca Mountain Site Characterization Project (YMP) environmental program has been summarized in this annual Site Environmental Report (SER) to characterize performance, document compliance with environmental requirements, and highlight significant programs and efforts during calendar year 1996.

 4. Professionelle og medarbejderrepræsentanter - nye roller i arbejdsmiljøarbejdet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Seim, Rikke; Møller, Niels; Limborg, Hans Jørgen

  2016-01-01

  committees, which the Danish OSH legislation requires the company to implement. Both ‘the system building’ and ‘the operations oriented’ OHS professional have a tendency to monopolise all the OHS activities leaving the role of employee elected HS rep as an empty formality without powers or duties associated......This paper reports from a study exploring the internal Occupational Health and Safety (OHS) management in Danish companies. The results indicate a tendency towards professionalization, where employees are employed specifically with the purpose to manage and coordinate Health and Safety activities...... reps. We introduce three different approaches to the role of OHS professional – ‘the system builder’, ‘the process oriented’ and ‘the operations oriented’ OHS professional. These three approaches represent fundamentally different understandings of the role of the employee-elected HS reps and the OHS...

 5. Frihedsberøvelse i psykiatrien efter den nye psykiatrilovs indførelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Engberg, M

  1992-01-01

  This investigation shows that the rate of commitment to mental hospitals in Denmark increased from the year before the introduction of the new Danish psychiatric legislation when it was 24.4 (23.1-25.8) per 100,000 of the population till the year after when it was 28.4 (27.0-29.9) of the population....... The commitment rates for men and women were found to be identical after introduction of the new legislation. On the basis of data from the closed wards in the Psychiatric Hospital in Arhus, which receives approximately 11% of all committed patients in Denmark, it was found that the total number of admissions...... where patients were deprived of their liberty was nearly twice that of the number of involuntary admissions in the period immediately after introduction of the legislation. The average duration of involuntary detainment for committed patients was 20 days (1-101 days) and for patients admitted...

 6. Nye udannelsesformater og undervisningsformer i University College Sjælland

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christiansen, René B.; Gynther, Karsten

  2011-01-01

  UCSJ har en uddannelsesopgave i forhold til hele Region Sjællands geografiske område. Grundet regionens geografiske store omfang og deraf hørende udkantsproblematikker stiller det UCSJ overfor nogle særlige udfordringer i forhold til udbud af uddannelser og undervisning. Dette papir tager afsæt i...

 7. Geohydrology of rocks penetrated by test well USW H-6, Yucca Mountain, Nye County, Nevada

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Craig, R.W. [Geological Survey, Denver, CO (United States); Reed, R.L. [Fenix and Scisson, Inc., Tulsa, OK (United States)

  1991-12-01

  Test well USW H-6 is one of several wells drilled in the Yucca Mountain area near the southwestern part of the Nevada Test Site for investigations related to isolation of high-level nuclear waste. This well was drilled to a depth of 1,220 meters. Rocks penetrated are predominantly ash-flow tuffs of Tertiary age, with the principal exception of dacitic(?) lave penetrated at a depth from 877 to 1,126 meters. The composite static water level was about 526 meters below the land surface; the hydraulic head increased slightly with depth. Most permeability in the saturated zone is in two fractured intervals in Crater Flat Tuff. Based on well-test data using the transitional part of a dual-porosity solution, an interval of about 15 meters in the middle part of the Bullfrog Member of the Crater Flat Tuff has a calculated transmissivity of about 140 meters squared per day, and an interval of about 11 meters in the middle part of the Tram Member of the Crater Flat Tuff has a calculated transmissivity of about 75 meters squared per day. The upper part of the Bullfrog Member has a transmissivity of about 20 meters squared per day. The maximum likely transmissivity of any rocks penetrated by the test well is about 480 meters squared per day, based on a recharge-boundary model. The remainder of the open hole had no detectable production. Matrix hydraulic conductivity ranges from less than 5 {times} 10{sup {minus}5} to 1 {times} 10{sup {minus}3} meter per day. Ground water is a sodium bicarbonate type that is typical of water from tuffaceous rock of southern Nevada. The apparent age of the water is about 14,6000 years. 29 refs., 26 figs., 5 tabs.

 8. Feasibility study of the seismic reflection method in Amargosa Desert, Nye County, Nevada

  Science.gov (United States)

  Brocher, T.M.; Hart, P.E.; Carle, S.F.

  1990-01-01

  The seismic performance of steel moment-framed buildings has been of particular interest since brittle fractures were discovered at the beam-column connections of some frames following the M6.7 1994 Northridge earthquake. This report presents an investigation of the seismic behavior of an instrumented 13-story steel moment frame building located in the greater Los Angeles area of California. An extensive strong motion dataset, ambient vibration data, engineering drawings and earthquake damage reports are available for this building. The data are described and subsequently analyzed. The results of the analyses show that the building response is more complex than would be expected from its highly symmetrical geometry. The building's response is characterized by low damping in the fundamental mode, larger peak accelerations in the intermediate stories than at the roof, extended periods of vibration after the cessation of strong input shaking, beating in the response, and significant torsion during strong shaking at the top of the concrete piers which extend from the basement to the second floor. The analyses of the data and all damage detection methods employed except one method based on system identification indicate that the response of the structure was elastic in all recorded earthquakes. These findings are in general agreement with the results of intrusive inspections (meaning fireproofing and architectural finishes were removed) conducted on approximately 5 percent of the moment connections following the Northridge earthquake, which found no earthquake damage.

 9. Informationssamfundet og højrefløjens nye fremtrædelsesformer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Peters, Rikke Alberg

  2013-01-01

  tidligere tiders støvletramp og det glatbarberede nynazistiske skinhead look. Væk er de racistiske paroler, som er erstattet af identitetspolitiske argumenter for bevarelsen af den etniske og nationale egenart. Argumenter om folkets råderet over og ret til at forsvare deres eget territorium samt forsvaret...

 10. Nye lektioner i kærlighedens teologi: Werner G. Jeanrond: Kærlighedens teologi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pallesen, Carsten

  2012-01-01

  Anmeldelse af Werner G. Jeanrond, Kærlighedens teologi, Frederiksberg: Aros Forlag 2012 (oversat fra engelsk A Theology of Love, London: T&T Clark 2010)......Anmeldelse af Werner G. Jeanrond, Kærlighedens teologi, Frederiksberg: Aros Forlag 2012 (oversat fra engelsk A Theology of Love, London: T&T Clark 2010)...

 11. Genetiske fund giver nye muligheder for udredning af arveligt malignt melanom

  DEFF Research Database (Denmark)

  Wadt, Karin Anna Wallentin; Drzewiecki, Krzysztof Tadeusz; Gerdes, Anne-Marie Axø

  2012-01-01

  Denmark is a high-risk country for malignant melanoma (MM).The incidence of MM has increased faster than the ones of any other cancer during the last ten years. 5-10% of the patients with MM report a family history of MM, and this is most likely caused by a combination of genetic and environmenta...

 12. Geothermal resource assessment of the Yucca Mountain Area, Nye County, Nevada. Final report

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Flynn, T.; Buchanan, P.; Trexler, D. [Nevada Univ., Las Vegas, NV (United States). Harry Reid Center for Environmental Studies, Division of Earth Sciences; Shevenell, L., Garside, L. [Nevada Univ., Reno, NV (United States). Mackay School of Mines, Nevada Bureau of Mines and Geology

  1995-12-01

  An assessment of the geothermal resources within a fifty-mile radius of the Yucca Mountain Project area was conducted to determine the potential for commercial development. The assessment includes collection, evaluation, and quantification of existing geological, geochemical, hydrological, and geophysical data within the Yucca Mountain area as they pertain to geothermal phenomena. Selected geologic, geochemical, and geophysical data were reduced to a set of common-scale digital maps using Geographic Information Systems (GIS) for systematic analysis and evaluation. Available data from the Yucca Mountain area were compared to similar data from developed and undeveloped geothermal areas in other parts of the Great Basin to assess the resource potential for future geothermal development at Yucca Mountain. This information will be used in the Yucca Mountain Site Characterization Project to determine the potential suitability of the site as a permanent underground repository for high-level nuclear waste.

 13. VIDA I København. Forskningsviden omsat i nye praksisser i dagtilbud

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Bente

  Konklusion og perspektiver Samlet set kan det konkluderes, at ny viden fra VIDA i København-uddannelsen er blevet implementeret i fornyelse af praksisser i en stor del af institutionerne, hovedsageligt, som det er nævnt, som det kommer til udtryk på lederniveau. Det er især principperne om...... refleksion, systematik og håndtering af viden, der synes at være slået igennem. I forhold til princippet om organisatorisk læring peger analysen på, at der kan være en række udfordringer i flere institutioner i forhold til at ”formidle”, dele og ”sælge” VIDA-modellen og VIDA i København-viden til den samlede...... har endvidere givet et indblik i, hvilke faktorer der kan virke henholdsvis styrkende og hæmmende i et projektforløb som VIDA i København. Her har det vist sig, at tid, ledelse, struktur og rutiner i den organisatoriske praksis spiller en rolle som mulige hindringer, men også, at der hvor det ser ud...

 14. Sundheds-it øger patientsikkerheden, men introducerer nye muligheder for fejl

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nøhr, Christian

  2012-01-01

  Health information systems have the potential to reduce medical errors, and indeed many studies have shown a significant reduction. However, if the systems are not designed and implemented properly, there is evidence that suggest that new types of errors will arise - i.e. technology-induced error....... Health information systems will need to undergo a more rigorous evaluation. Usability evaluation and simulation test with humans in the loop can help to detect and prevent technology-induced errors before they are deployed in real health-care settings.......Health information systems have the potential to reduce medical errors, and indeed many studies have shown a significant reduction. However, if the systems are not designed and implemented properly, there is evidence that suggest that new types of errors will arise - i.e. technology-induced errors...

 15. Fagre nye arbejdsliv? – set gennem fire fremtrædende kritisk-sociologiske samtidsdiagnoser

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jacobsen, Michael Hviid; Petersen, Anders

  2017-01-01

  it exclusively through a critical and pessimistic lens. There may be good reasons for this, but we also need to consider if these diagnoses are in fact correct and reflect social reality. In this article, the authors first present four distinct yet interrelated critical sociological diagnoses dealing...... of Arlie R. Hochschild. Finally, we have the ‘Precarization Diagnosis’ promoted by, amongst others, Guy Standing. Each of these diagnoses provides important conceptual and analytical ammunition for a scathing critique of contemporary work life. Finally, we discuss the pros and cons of these diagnoses...

 16. Fatalt forløb efter intoksikation med det nye designerdrug 25C-NBOMe

  DEFF Research Database (Denmark)

  Tarpgaard, Maren; Mærkedahl, Rikke; Lauridsen, Karen Buch

  2015-01-01

  This is a case report of a 22-year-old man, who snorted the content of three capsules of the new designer drug 25C-NBOMe (2-(4-chloro-2,5-dimethoxyphenyl)-N-[(2-methoxyphenyl)methyl]ethanamine). 1-2 hours after the intake he became unconscious with generalized seizures, so he was intubated...... prehospitally and brought to the local hospital. At admission he had acute renal failure and was severely metabolic acidotic with potassium 8.6 mmol/l, lactate 28 mmol/l and pH 6.69. Despite maximal therapy he died ten hours after admission. 25C-NBOMe is currently legal in most parts of the world, and fatal...

 17. New glazed extensions in older blocks of flats; Nye glastilbygninger i aeldre etageboligbyggeri

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Svensson, O.; Wittchen, K.B.

  1998-12-01

  This publication contains descriptions and analyses of nine examples of new, glazed extensions, constructed during the renovation of older blocks of flats which are typically to be found in the inner suburbs of Copenhagen. The purposes of this research project are to give an account of how it is possible, in addition to building improvements and low maintenance costs, to achieve energy savings. Such an account can be instrumental in making future glazed extensions even better. The research project comprises descriptions and analyses of glazed extension constructions, as well as their energy aspects and economy. As something special, the report also comprises a questionnaire examination of how the residents have evaluated the utility value of the outdoor rooms and an evaluation of the architecture carried out by a panel of writers specialising in architecture. In the following, reference is made to some of the main conclusions of the report. (au) EFP-96. 33 refs.

 18. Tvangsanvendelse i psykiatrien efter den nye psykiatrilovs indførelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Engberg, M

  1992-01-01

  duration of mechanical restraint constituted 0.3% of the entire duration of psychiatric hospitalisation in acute admission wards after the introduction of the legislation. The mean duration of mechanical restraint was 4.3 hours (5 minutes-5.3 days) and was similar in men and women. In 55.5% of the cases...

 19. Mineral Resources of the Antelope Wilderness Study Area, Nye County, Nevada

  Science.gov (United States)

  Hardyman, Richard F.; Poole, Forrest G.; Kleinhampl, Frank J.; Turner, Robert L.; Plouff, Donald; Duval, Joe S.; Johnson, Fredrick L.; Benjamin, David A.

  1987-01-01

  At the request of the U.S. Bureau of land Management, 83,100 acres of the Antelope Wilderness Study Area (NV-4)60-231/241) was studied. In this report the studied area is called the 'wilderness study area', or simply the 'study area.' No identified mineral or energy resources occur within the study area. The southern part of the area has moderate mineral resource potential for undiscovered gold and silver, and the Woodruff Formation in the southern part of the area has high resource potential for undiscovered vanadium, zinc, selenium, molybdenum, and silver (fig. 1). This assessment is based on field geochemical studies in 1984 and 1985 by the U.S. Bureau of Mines and field geochemical studies and geologic mapping by the U.S. Geological Survey in 1984 and 1985. The remainder of the study area has low resource potential for undiscovered gold, silver, lead, zinc, manganese, tin, and molybdenum. The study area also has low resource potential for undiscovered oil and gas resources. The Antelope Wilderness Study Area is about midway between Tonopah and Eureka, Nev., in the northern Hot Creek Range and southern Antelope Range of central Nevada. It is accessible by unimproved dirt roads extending 20 mi (miles) north from U.S. Highway 6 and 40 mi south from U.S. Highway 50 (fig. 2). Most of the study area consists of rugged mountainous terrain having approximately 2,600 ft (feet) of relief. The mountain range is a block tilted gently to the east and bounded on both sides by normal faults that dip steeply to moderately west and have major displacements. Most of the study area is underlain by a thick sequence of Tertiary volcanic rocks that predominantly consist of silicic ash-flow tuff, the Windous Butte Formation. Paleozoic and lower Mesozoic (see geologic time chart in appendix) marine sediments occur along the southern margin of the study area, and lower Paleozoic rocks are exposed in the northeast corner. The areas of exposed Paleozoic-Mesozoic rocks along the southern margin of the study area have moderate mineral resource potential for gold and silver in sediment-hosted, disseminated, epithermal (low-temperature) gold-silver deposits (fig. 1). These rocks consist of folded and thrust-faulted, fine-grained clastic sediments and limestone and dolomite that locally have been brecciated and hydrothermally altered. The alteration (locally, strong silicification) and geochemical associations of these rocks indicate a favorable environment for such deposits. Exploration for disseminated gold deposits in the same geologic environment is currently being conducted just south of the study area. The remainder of the study area has low resource potential for epithermal gold and silver vein deposits in the Tertiary volcanic rocks. The Cenozoic sedimentary basins adjacent to the fault-bounded mountain block have moderate potential for petroleum resources; the study area itself has low potential for petroleum resources.

 20. Exploration of the Upper Hot Creek Ranch Geothermal Resource, Nye County, Nevada

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Dick Benoit; David Blackwell

  2006-01-01

  The Upper Hot Creek Ranch (UHCR) geothermal system had seen no significant exploration activity prior to initiation of this GRED III project. Geochemical geothermometers calculated from previously available but questionable quality analyses of the UHCR hot spring waters indicated possible subsurface temperatures of +320 oF. A complex Quaternary and Holocene faulting pattern associated with a six mile step over of the Hot Creek Range near the UHCR also indicated that this area was worthy of some exploration activity. Permitting activities began in Dec. 2004 for the temperature-gradient holes but took much longer than expected with all drilling permits finally being received in early August 2005. The drilling and geochemical sampling occurred in August 2005. Ten temperature gradient holes up to 500’ deep were initially planned but higher than anticipated drilling and permitting costs within a fixed budget reduced the number of holes to five. Four of the five holes drilled to depths of 300 to 400’ encountered temperatures close to the expected regional thermal background conditions. These four holes failed to find any evidence of a large thermal anomaly surrounding the UHCR hot springs. The fifth hole, located within a narrow part of Hot Creek Canyon, encountered a maximum temperature of 81 oF at a depth of 105’ but had cooler temperatures at greater depth. Temperature data from this hole can not be extrapolated to greater depths. Any thermal anomaly associated with the UHCR geothermal system is apparently confined to the immediate vicinity of Hot Creek Canyon where challenges such as topography, a wilderness study area, and wetlands issues will make further exploration time consuming and costly. Ten water samples were collected for chemical analysis and interpretation. Analyses of three samples of the UHCR thermal give predicted subsurface temperatures ranging from 317 to 334 oF from the Na-K-Ca, silica (quartz), and Na-Li geothermometers. The fact that all three thermometers closely agree gives the predictions added credibility. Unfortunately, the final result of this exploration is that a moderate temperature geothermal resource has been clearly identified but it appears to be restricted to a relatively small area that would be difficult to develop.

 1. Exploration of the Upper Hot Creek Ranch Geothermal Resource, Nye County, Nevada

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Dick Benoit; David Blackwell

  2005-10-31

  The Upper Hot Creek Ranch (UHCR) geothermal system had seen no significant exploration activity prior to initiation of this GRED III project. Geochemical geothermometers calculated from previously available but questionable quality analyses of the UHCR hot spring waters indicated possible subsurface temperatures of +320 oF. A complex Quaternary and Holocene faulting pattern associated with a six mile step over of the Hot Creek Range near the UHCR also indicated that this area was worthy of some exploration activity. Permitting activities began in Dec. 2004 for the temperature-gradient holes but took much longer than expected with all drilling permits finally being received in early August 2005. The drilling and geochemical sampling occurred in August 2005. Ten temperature gradient holes up to 500’ deep were initially planned but higher than anticipated drilling and permitting costs within a fixed budget reduced the number of holes to five. Four of the five holes drilled to depths of 300 to 400’ encountered temperatures close to the expected regional thermal background conditions. These four holes failed to find any evidence of a large thermal anomaly surrounding the UHCR hot springs. The fifth hole, located within a narrow part of Hot Creek Canyon, encountered a maximum temperature of 81 oF at a depth of 105’ but had cooler temperatures at greater depth. Temperature data from this hole can not be extrapolated to greater depths. Any thermal anomaly associated with the UHCR geothermal system is apparently confined to the immediate vicinity of Hot Creek Canyon where challenges such as topography, a wilderness study area, and wetlands issues will make further exploration time consuming and costly. Ten water samples were collected for chemical analysis and interpretation. Analyses of three samples of the UHCR thermal give predicted subsurface temperatures ranging from 317 to 334 oF from the Na-K-Ca, silica (quartz), and Na-Li geothermometers. The fact that all three thermometers closely agree gives the predictions added credibility. Unfortunately, the final result of this exploration is that a moderate temperature geothermal resource has been clearly identified but it appears to be restricted to a relatively small area that would be difficult to develop.

 2. Uddannes offentlige ledere rigtigt til de nye velfærdsopgaver

  DEFF Research Database (Denmark)

  Weinreich, Elvi

  2015-01-01

  Igennem flere år har diplomuddannelsen i ledelse været kommuner og regionernes svar på ”den rigtige” lederuddannelse til offentlige ledere, hvis praksis var tæt på kerneydelsen. Jeg stiller i denne korte artikel, med afsæt i min ph.d.-afhandling, spørgsmål ved denne selvfølgelighed. Jeg stiller s...

 3. New gasification plants for combined heat and power in Denmark; Nye forgasningsanlaeg til kraftvarme i Danmark

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Houmoeller, S.

  1997-12-31

  In Danish energy planning, the role of combined heat and power generation has been increasing. This has aroused an interest in gasification of biofuels. Several gasification techniques are being developed and the focus is on wood rather than straw. This conference paper describes the present projects in this field and lists the advantages and disadvantages of each technique. The tar content of the gas is a problem. A recent attempt has been made to decompose the tar in biogas plants. Gasification plants are supposed to be commercially available within a few years

 4. Paleoseismic investigations of Stagecoach Road fault, southeastern Yucca Mountain, Nye County, Nevada

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Menges, C.M.; Oswald, J.A.; Coe, J.A.; Lundstrom, S.C.; Paces, J.B.; Mahan, S.A.; Widmann, B.; Murray, M.

  1998-04-01

  This report summarizes the results of paleoseismic investigations at two trenches (SCR-T1 and SCR-T3) excavated across the Stagecoach Road (SCR) fault at the southeastern margin of Yucca Mountain. The results of these studies are based on detailed mapping or logging of geologic and structural relationships exposed in trench walls, combined with descriptions of lithologic units, associated soils, and fault-related deformation. The ages of trench deposits are determined directly from geochronologic dating of selected units and soils, supplemented by stratigraphic and soil correlations with other surficial deposits in the Yucca Mountain area. The time boundaries used in this report for subdivision of the Quaternary period are listed in a table. These data and interpretations are used to identify the number, amounts, timing, and approximately lengths of late to middle Quaternary (less than 200 ka) surface-faulting events associated with paleoearthquakes at the trench sites. This displacement history forms the basis for calculating paleoearthquake recurrence intervals and fault-slip rates for the Stagecoach Road fault and allows comparison with fault behavior on other Quaternary faults at or near Yucca Mountain.

 5. Nye molekylaere markører ved de kroniske myeloproliferative sygdomme

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, Thomas Stauffer; Pallisgaard, Niels; Christensen, Jacob Haaber;

  2006-01-01

  , implicating that phenylalanine is substituted with valine in position 617 (V617F mutation). JAK2 is of particular importance to haematopoiesis, since JAK2 proteins are activated mainly by the haematopoietic growth factors. The JAK2 mutation is present in most patients with polycythaemia vera and about 50...

 6. Ogranichitel'nye mery ES v otnoshenii Rossii: pravovaja priroda i problema implementacii

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Voinikov V.

  2015-02-01

  Full Text Available The author proposes his take on the EU sanctions against Russia. He aims to understand the legal nature of the EU restrictions, the exact procedure of their implementation, revision, and repeal, as well as their judicial review. To this end, he proposes a system of sanction classification, analyses current EU legislation on the imposition and implementation of sanctions, as well as the case law on the sanction policy. The author also examines EU sanctions imposed on other countries and compares them to the Russian ones. He thus comes up with the following classification of sanctions against Russia: individual sanctions, those targeted at Crimea and Sevastopol, and anti-Russian economic sanctions. He concludes that the EU sanctions against Russia are inconsistent with the legal nature of restrictive measures, since they are a punishment rather than a policy tool. The author believes that in the current political conditions it may be difficult for the European Union to reach a unanimous agreement to repeal or prolong the sanctions. This article is inspired by the discussions that took place during the international conference “Russia and the EU: the Question of Trust” held in Luxembourg on November, 28—29 (2014.

 7. Ydre årsager til skader. Hvordan fungerer de nye registreringsregler?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, C F; Hejnsten, H; Lundkvist, L

  1989-01-01

  On January 1, 1987 a new codification system was introduced in Denmark to replace the former E-codification. The function of the codification system was investigated by comparing two parallel registers comprising the same group of patients. During a one-year period from January 1 1987 to December...... 31 1987, a total of 1,475 patients were admitted to an orthopaedic department. Complete agreement between the two registers was found in 53% of all patients. The result of the investigation stresses the need for careful instruction to those who carry out the registration. The purpose...... of the registration is that it should be usable in the health care system as an instrument for registration of external causes of injury. The registration should also be a tool for the planning and managing of the resources spent on health services. This purpose is only partly achieved in the present registration....

 8. Sir Alex Fergusons otte ledelsesprincipper – tilfører de ledelsesdisciplinen nye indsigter?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Agger Nielsen, Jeppe

  2015-01-01

  Fodbold og (offentlig) ledelse har umiddelbart ikke mange fællestræk, men der er måske inspiration at hente fra en af de mest anerkendte fodboldmanagers gennem tiden. I hvert fald er Sir Alex Fergusons ledelsesformular blevet en del af pensum på Harvard Business School. Men giver det virkelig god...

 9. Preliminary results of paleoseismic investigations of Quaternary faults on eastern Yucca Mountain, Nye County, Nevada

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Menges, C.M.; Oswald, J.A.; Coe, J.A. [and others

  1995-12-31

  Site characterization of the potential nuclear waste repository at Yucca Mountain, Nevada, requires detailed knowledge of the displacement histories of nearby Quaternary faults. Ongoing paleoseismic studies provide data on the amount and rates of Quaternary activity on the Paintbrush Canyon, Bow Ridge, and Stagecoach Road faults along the eastern margin of the mountain over varying time spans of 0-700 ka to perhaps 0-30 ka, depending on the site. Preliminary stratigraphic interpretations of deposits and deformation at many logged trenches and natural exposures indicate that each of these faults have experienced from 3 to 8 surface-rupturing earthquakes associated with variable dip-slip displacements per event ranging from 5 to 115 cm, and commonly in the range of 20 to 85 cm. Cumulative dip-slip offsets of units with broadly assigned ages of 100-200 ka are typically less than 200 cm, although accounting for the effects of possible left normal-oblique slip could increase these displacements by factors of 1.1 to 1.7. Current age constraints indicate recurrence intervals of 10{sup 4} to 10{sup 5} years (commonly between 30 and 80 k.y.) and slip rates of 0.001 to 0.08 mm/yr (typically 0.01-0.02 mm/yr). Based on available timing data, the ages of the most recent ruptures varies among the faults; they appear younger on the Stagecoach Road Fault ({approximately}5-20 ka) relative to the southern Paintbrush Canyon and Bow Ridge faults ({approximately}30-100 ka).

 10. Flere nye behandlingsmuligheder ved hereditært angioødem

  DEFF Research Database (Denmark)

  Åbom, Anne; Palarasah, Yaseelan; Bygum, Anette

  2012-01-01

  Hereditary angio-oedema (HAE) is a rare genetic disease caused by deficiency of complement C1 inhibitor. It is characterised by recurrent episodes of subcutaneous or submucosal oedema typically involving the extremities, bowel, face or larynx. Within the latest years it has become evident...

 11. Innovation, identitet og mening - nye udfordringer for familie- og arbejdsliv YYYY No org found YYY

  DEFF Research Database (Denmark)

  Gleerup, Jørgen

  2002-01-01

  Udenlandsk design er mere overfladisk og handler mere om 'styling' end om kvalitet og respekt for brugerne og samfundet. Forfatteren spørger: Holder den tese? Hvordan kommer man til bunds i problemerne? Hvordan laver man godt design? Handler det bare om at være 'dyb' i sin tankegang, bedre til at...... at brain-storme og bruge nogle flere timer til at skitsere i?...

 12. A Cold War Battlefield: Frenchman Flat Historic District, Nevada Test Site, Nye County, Nevada

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Johnson, William Gray [DRI; Holz, Barbara A [DRI; Jones, Robert [DRI

  2000-08-01

  This report provides the U.S. Department of Energy, Nevada Operations Office with the documentation necessary to establish the Frenchman Flat Historic District on the Nevada Test Site (NTS). It includes a list of historic properties that contribute to the eligibility of the district for inclusion in the National Register of Historic Places (NRHP) and provides contextual information establishing its significance. The list focuses on buildings, structures and features associated with the period of atmospheric testing of nuclear weapons on the NTS between 1951 and 1962. A total of 157 locations of buildings and structures were recorded of which 115 are considered to be eligible for the NRHP. Of these, 28 have one or more associated features which include instrumentation supports, foundations, etc. The large majority of contributing structures are buildings built to study the blast effects of nuclear weaponry. This has resulted in a peculiar accumulation of deteriorated structures that, unlike most historic districts, is best represented by those that are the most damaged. Limitations by radiological control areas, surface exposure and a focus on the concentration of accessible properties on the dry lake bed indicate additional properties exist which could be added to the district on a case-by-case basis.

 13. A Historical Evaluation of the U15 Complex, Nevada National Security Site, Nye County, Nevada

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Drollinger, Harold [Desert Research Inst., Nevada University, Reno, NV (United States); Holz, Barbara A. [Desert Research Inst., Nevada University, Reno, NV (United States); Bullard, Thomas F. [Desert Research Inst., Nevada University, Reno, NV (United States); Goldenberg, Nancy G. [Desert Research Inst., Nevada University, Reno, NV (United States); Ashbaugh, Laurence J. [Desert Research Inst., Nevada University, Reno, NV (United States); Griffin, Wayne R. [Desert Research Inst., Nevada University, Reno, NV (United States)

  2014-01-01

  This report presents a historical evaluation of the U15 Complex on the Nevada National Security Site (NNSS) in southern Nevada. The work was conducted by the Desert Research Institute at the request of the U.S. Department of Energy, National Nuclear Security Administration Nevada Field Office and the U.S. Department of Defense, Defense Threat Reduction Agency. Three underground nuclear tests and two underground nuclear fuel storage experiments were conducted at the complex. The nuclear tests were Hard Hat in 1962, Tiny Tot in 1965, and Pile Driver in 1966. The Hard Hat and Pile Driver nuclear tests involved different types of experiment sections in test drifts at various distances from the explosion in order to determine which sections could best survive in order to design underground command centers. The Tiny Tot nuclear test involved an underground cavity in which the nuclear test was executed. It also provided data in designing underground structures and facilities to withstand a nuclear attack. The underground nuclear fuel storage experiments were Heater Test 1 from 1977 to 1978 and Spent Fuel Test - Climax from 1978 to 1985. Heater Test 1 was used to design the later Spent Fuel Test - Climax experiment. The latter experiment was a model of a larger underground storage facility and primarily involved recording the conditions of the spent fuel and the surrounding granite medium. Fieldwork was performed intermittently in the summers of 2011 and 2013, totaling 17 days. Access to the underground tunnel complex is sealed and unavailable. Restricted to the surface, four buildings, four structures, and 92 features associated with nuclear testing and fuel storage experiment activities at the U15 Complex have been recorded. Most of these are along the west side of the complex and next to the primary access road and are characteristic of an industrial mining site, albeit one with scientific interests. The geomorphological fieldwork was conducted over three days in the summer of 2011. It was discovered that major modifications to the terrain have resulted from four principal activities. These are road construction and maintenance, mining activities related to development of the tunnel complex, site preparation for activities related to the tests and experiments, and construction of drill pads and retention ponds. Six large trenches for exploring across the Boundary geologic fault are also present. The U15 Complex, designated historic district 143 and site 26NY15177, is eligible to the National Register of Historic Places under Criteria A, C, and D of 36 CFR Part 60.4. As a historic district and archaeological site eligible to the National Register of Historic Places, the Desert Research Institute recommends that the area defined for the U15 Complex, historic district 143 and site 26NY15117, be left in place in its current condition. The U15 Complex should also be included in the NNSS cultural resources monitoring program and monitored for disturbances or alterations.

 14. A Historical Evaluation of the U15 Complex, Nevada National Security Site, Nye County, Nevada

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Drollinger, Harold [Desert Research Inst., Nevada University, Reno, NV (United States); Holz, Barbara A. [Desert Research Inst., Nevada University, Reno, NV (United States); Bullard, Thomas F. [Desert Research Inst., Nevada University, Reno, NV (United States); Goldenberg, Nancy G. [Desert Research Inst., Nevada University, Reno, NV (United States); Ashbaough, Laurence J. [Desert Research Inst., Nevada University, Reno, NV (United States); Griffin, Wayne R. [Desert Research Inst., Nevada University, Reno, NV (United States)

  2014-01-09

  This report presents a historical evaluation of the U15 Complex on the Nevada National Security Site (NNSS) in southern Nevada. The work was conducted by the Desert Research Institute at the request of the U.S. Department of Energy, National Nuclear Security Administration Nevada Field Office and the U.S. Department of Defense, Defense Threat Reduction Agency. Three underground nuclear tests and two underground nuclear fuel storage experiments were conducted at the complex. The nuclear tests were Hard Hat in 1962, Tiny Tot in 1965, and Pile Driver in 1966. The Hard Hat and Pile Driver nuclear tests involved different types of experiment sections in test drifts at various distances from the explosion in order to determine which sections could best survive in order to design underground command centers. The Tiny Tot nuclear test involved an underground cavity in which the nuclear test was executed. It also provided data in designing underground structures and facilities to withstand a nuclear attack. The underground nuclear fuel storage experiments were Heater Test 1 from 1977 to 1978 and Spent Fuel Test - Climax from 1978 to 1985. Heater Test 1 was used to design the later Spent Fuel Test - Climax experiment. The latter experiment was a model of a larger underground storage facility and primarily involved recording the conditions of the spent fuel and the surrounding granite medium. Fieldwork was performed intermittently in the summers of 2011 and 2013, totaling 17 days. Access to the underground tunnel complex is sealed and unavailable. Restricted to the surface, four buildings, four structures, and 92 features associated with nuclear testing and fuel storage experiment activities at the U15 Complex have been recorded. Most of these are along the west side of the complex and next to the primary access road and are characteristic of an industrial mining site, albeit one with scientific interests. The geomorphological fieldwork was conducted over three days in the summer of 2011. It was discovered that major modifications to the terrain have resulted from four principal activities. These are road construction and maintenance, mining activities related to development of the tunnel complex, site preparation for activities related to the tests and experiments, and construction of drill pads and retention ponds. Six large trenches for exploring across the Boundary geologic fault are also present. The U15 Complex, designated historic district 143 and site 26NY15177, is eligible to the National Register of Historic Places under Criteria A, C, and D of 36 CFR Part 60.4. As a historic district and archaeological site eligible to the National Register of Historic Places, the Desert Research Institute recommends that the area defined for the U15 Complex, historic district 143 and site 26NY15117, be left in place in its current condition. The U15 Complex should also be included in the NNSS cultural resources monitoring program and monitored for disturbances or alterations.

 15. Why leave the city on holidays

  DEFF Research Database (Denmark)

  Marling, Gitte

  2007-01-01

  Artiklen sætter fokus på det nye byliv og den nye bykultur som følger af industribyens forandringsprocesser mod hvad man kunne kalde oplevelsesbyen. Nye eventsscapes, nye byrum og nye muligheder for at mødes i byen er under udvikling. Det skaber både problemer og konfliker for byens beboere og br...

 16. Fibromyalgi, kronisk belastningssyndrom og kronisk træthedssyndrom - sundhedsvæsenets stempel på eksistentielle problemer snarere end sygdom

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hilden, Jens

  1993-01-01

  Sygeliggørelse, nye syndromer, fibromyalgi, kronisk belastningssyndrom, kronisk træthedssyndrom......Sygeliggørelse, nye syndromer, fibromyalgi, kronisk belastningssyndrom, kronisk træthedssyndrom...

 17. Bliv trimmet med fremtidens fitness

  DEFF Research Database (Denmark)

  Suhr, Lasse Kristian

  2014-01-01

  Hvis man skal skele til USA og Canada, så hedder de helt nye fitnessdiller cy-yo, gyrotonic, body balance eller power plate, skriver Sundhed - det nye helsemagasin.......Hvis man skal skele til USA og Canada, så hedder de helt nye fitnessdiller cy-yo, gyrotonic, body balance eller power plate, skriver Sundhed - det nye helsemagasin....

 18. A Historical Evaluation of the U12n Tunnel, Nevada national Security Site, Nye County, Nevada Part 2 of 2

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Drollinger, Harold [DRI; Jones, Robert C [DRI; Bullard, Thomas F [DRI; Ashbaugh, Laurence J [DRI; Griffin, Wayne R

  2011-06-01

  This report presents a historical evaluation of the U12n Tunnel on the Nevada National Security Site (NNSS) in southern Nevada. The work was conducted by the Desert Research Institute at the request of the U.S. Department of Energy, National Nuclear Security Administration Nevada Site Office and the U.S. Department of Defense, Defense Threat Reduction Agency (DTRA). The U12n Tunnel was one of a series of tunnels used for underground nuclear weapons effects tests in Rainier and Aqueduct Mesas. A total of 22 nuclear tests were conducted in the U12n Tunnel from 1967 to 1992. These tests include Midi Mist, Hudson Seal, Diana Mist, Misty North, Husky Ace, Ming Blade, Hybla Fair, Mighty Epic, Diablo Hawk, Miners Iron, Huron Landing, Diamond Ace, Mini Jade, Tomme/Midnight Zephyr, Misty Rain, Mill Yard, Diamond Beech, Middle Note, Misty Echo, Mineral Quarry, Randsburg, and Hunters Trophy. DTRA sponsored all tests except Tomme and Randsburg which were sponsored by the Lawrence Livermore National Laboratory. Midnight Zephyr, sponsored by DTRA, was an add on experiment to the Tomme test. Eleven high explosive tests were also conducted in the tunnel and included a Stemming Plan Test, the Pre-Mill Yard test, the two seismic Non-Proliferation Experiment tests, and seven Dipole Hail tests. The U12n Tunnel complex is composed of the portal and mesa areas, encompassing a total area of approximately 600 acres (240 hectares). Major modifications to the landscape have resulted from four principal activities. These are road construction and maintenance, mining activities related to development of the tunnel complex, site preparation for activities related to testing, and construction of retention ponds. A total of 202 cultural features were recorded for the portal and mesa areas. At the portal area, features relate to the mining, construction, testing, and general everyday operational support activities within the tunnel. These include concrete foundations for buildings, ventilation equipment, air compressors, communications equipment, mining equipment, rail lines, retention ponds to impound tunnel effluent, and storage containers. Features on the mesa above the tunnel generally relate to tunnel ventilation and cooling, borehole drilling, and data recording facilities. Feature types include concrete foundations, instrument cable holes, drill holes, equipment pads, ventilation shafts, and ventilation equipment. The U12n Tunnel complex is eligible to the National Register of Historic Places under criteria a and c, consideration g of 36 CFR Part 60.4 as a historic landscape. Scientific research conducted at the tunnel has made significant contributions to the broad patterns of our history, particularly in regard to the Cold War era that was characterized by competing social, economic, and political ideologies between the former Soviet Union and the United States. The tunnel also possesses distinctive construction and engineering methods for conducting underground nuclear tests. The Desert Research Institute recommends that the U12n Tunnel area be left in place in its current condition and that the U12n Tunnel historic landscape be included in the NNSS monitoring program and monitored for disturbances or alterations on a regular basis.

 19. Ground-Water Temperature Data, Nevada Test Site and Vicinity, Nye, Clark, and Lincoln Counties, Nevada, 2000-2006.

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Steven R. Reiner

  2007-08-07

  Ground-water temperature data were collected by the U.S. Geological Survey in wells at and in the vicinity of the Nevada Test Site during the years 2000–2006. Periodic ground-water temperatures were collected in 166 wells. In general, periodic ground-water temperatures were measured annually in each well at 5 and 55 feet below the water surface. Ground-water temperature profiles were collected in 73 wells. Temperatures were measured at multiple depths below the water surface to produce these profiles. Databases were constructed to present the ground-water temperature data.

 20. A Historical Evaluation of the U16a Tunnel, Nevada National Security Site, Nye County, Nevada Volume 1

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Jones, Robert C. [Desert Research Inst. (DRI), Reno, NV (United States); Drollinger, Harold [Desert Research Inst. (DRI), Reno, NV (United States); Bullard, Thomas F. [Desert Research Inst. (DRI), Reno, NV (United States); Ashbaugh, Laurence J. [Desert Research Inst. (DRI), Reno, NV (United States); Griffin, Wayne R. [Desert Research Inst. (DRI), Reno, NV (United States)

  2013-01-01

  This report presents a historical evaluation of the U16a Tunnel on the Nevada National Security Site in southern Nevada. The work was conducted by the Desert Research Institute at the request of the U.S. Department of Energy, National Nuclear Security Administration Nevada Site Office and the U.S. Department of Defense, Defense Threat Reduction Agency. The U16a Tunnel was used for underground nuclear weapons effects tests in Shoshone Mountain in Area 16 of the Nevada National Security Site. Six nuclear tests were conducted in the U16a Tunnel from 1962 to 1971. These tests are Marshmallow, Gum Drop, Double Play, Ming Vase, Diamond Dust, and Diamond Mine. The U.S. Department of Defense Threat Reduction Agency, with participation from Lawrence Livermore National Laboratory and Las Alamos National Laboratory, sponsored the tests. Fifteen high explosives tests were also conducted at the tunnel. Two were calibration tests during nuclear testing and the remaining were U.S. Department of Defense, Defense Threat Reduction Agency tunnel defeat tests. The U16a Tunnel complex is on the top and slopes of Shoshone Mountain, encompassing an area of approximately 16.7 hectares (41.1 acres). Major modifications to the landscape are a result of three principal activities, road construction and maintenance, mining activities related to development of the tunnel complex, and site preparation for activities related to testing. Forty-seven cultural features were recorded at the portal and on the slopes of Shoshone Mountain. At the portal area, features relate to the mining, construction, testing, and general every day operational support activities within the tunnel. These include concrete foundations for buildings, equipment pads, and rail lines. Features on the slopes above the tunnel relate to tunnel ventilation, borehole drilling, and data recording. Feature types include soil-covered bunkers, concrete foundations, instrument cable holes, drill holes, and ventilation shafts. The U16a Tunnel complex is eligible to the National Register of Historic Places under criteria a and c, consideration g of 36 CFR Part 60.4 as a historic landscape. Scientific research conducted at the tunnel has made significant contributions to the broad patterns of our history, particularly in regard to the Cold War era that was characterized by competing social, economic, and political ideologies between the former Soviet Union and the United States. The tunnel also possesses distinctive construction and engineering methods for conducting underground nuclear tests. The Desert Research Institute recommends that the U16a Tunnel area be left in place in its current condition and that the U16a Tunnel historic landscape be included in the Nevada National Security Site monitoring program and monitored on a regular basis.

 1. Feedback i klynger, nye roller og kompetencer – en undersøgelse af klyngevejledning på IVA

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hyldegård, Jette Seiden; Roued-Cunliffe, Henriette

  2016-01-01

  Denne rapport beskriver erfaringer fra et projekt i foråret 2015 med afprøvning af klyngevejledning på IVA. Projektet undersøger potentialet ved klyngevejledning som effektiv lærings- og vejledningsform samt barrierer for samme. Undersøgelsen er en del af en større pædagogisk udviklingsindsats på...... IVA, der også har til formål at bidrage til studerendes faglige og sociale trivsel. Projektet er gennemført fra januar til september 2015 og baserer sig på spørgeskemabesvarelser samt to fokusgruppeinterview med undervisere fra henholdsvis IVA-Vest og -Øst. Rapporten beskriver resultater samt giver en...

 2. Estimates of Deep Percolation Beneath Native Vegetation, Irrigated Fields, and The Amargosa-River Channel, Amargosa Desert, Nye County, Nevada

  Science.gov (United States)

  2003-01-01

  infrequent because precipitation averages less than 150 mm per year over much of the drainage area ( Tanko and Glancy, 2001). Flow in the channel is...of March 11, 1995 and February 23- 24, 1998 ( Tanko and Glancy, 2001; Beck and Glancy, 1995). Peak flows associated with the 1998 flood were estimated...and 20 cfs (0.6 m3/s) near Big Dune ( Tanko and Glancy, 2001). These estimates indicate that 70 cfs (2.0 m3/s) of flow was lost along the reach

 3. Transferability of Data Related to the Underground Test Area Project, Nevada Test Site, Nye County, Nevada: Revision 0

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Stoller-Navarro Joint Venture

  2004-06-24

  This document is the collaborative effort of the members of an ad hoc subcommittee of the Underground Test Area (UGTA) Technical Working Group (TWG). The UGTA Project relies on data from a variety of sources; therefore, a process is needed to identify relevant factors for determining whether material-property data collected from other areas can be used to support groundwater flow, radionuclide transport, and other models within a Corrective Action Unit (CAU), and for documenting the data transfer decision and process. This document describes the overall data transfer process. Separate Parameter Descriptions will be prepared that provide information for selected specific parameters as determined by the U.S. Department of Energy (DOE) UGTA Project Manager. This document and its accompanying appendices do not provide the specific criteria to be used for transfer of data for specific uses. Rather, the criteria will be established by separate parameter-specific and model-specific Data Transfer Protocols. The CAU Data Documentation Packages and data analysis reports will apply the protocols and provide or reference a document with the data transfer evaluations and decisions.

 4. Ground-Water Temperature Data, Nevada Test Site and Vicinity, Nye, Clark, and Lincoln Counties, Nevada, 2000-2006

  Science.gov (United States)

  Reiner, Steven R.

  2007-01-01

  Ground-water temperature data were collected by the U.S. Geological Survey in wells at and in the vicinity of the Nevada Test Site during the years 2000-2006. Periodic ground-water temperatures were collected in 166 wells. In general, periodic ground-water temperatures were measured annually in each well at 5 and 55 feet below the water surface. Ground-water temperature profiles were collected in 73 wells. Temperatures were measured at multiple depths below the water surface to produce these profiles. Databases were constructed to present the ground-water temperature data.

 5. Portable Chamber Measurements of Evapotranspiration at the Amargosa Desert Research Site near Beatty, Nye County, Nevada, 2003-06

  Science.gov (United States)

  Garcia, C. Amanda; Johnson, Michael J.; Andraski, Brian J.; Halford, Keith J.; Mayers, C. Justin

  2008-01-01

  Portable chamber measurements of evapotranspiration (ET) were made at the U.S. Geological Survey's Amargosa Desert Research Site in southern Nevada to help quantify component- and landscape-scale contributions to ET in an arid environment. Evapotranspiration data were collected approximately every 3 months from 2003 to 2006. Chamber measurements of ET were partitioned into bare-soil evaporation and mixed-species transpiration components. The component-scale ET fluxes from native shrubs typically surpassed those from bare soil by as much as a factor of four. Component-scale ET fluxes were extrapolated to landscape-scale ET using a one-layer, multi-component canopy model. Landscape-scale ET fluxes predominantly were controlled by bare-soil evaporation. Bare soil covered 94 percent of the landscape on average and contributed about 70 percent of the landscape-scale vapor flux. Creosote bush, an evergreen shrub, accounted for about 90 percent of transpiration on average due to its dominance across the landscape (80 percent of the 6 percent shrub cover) and evergreen character.

 6. Digital Aeromagnetic Map of the Nevada Test Site and Vicinity, Nye, Lincoln, and Clark Counties, Nevada, and Inyo County, California

  Science.gov (United States)

  Ponce, David A.

  2000-01-01

  An aeromagnetic map of the Nevada Test Site area was prepared from publicly available aeromagnetic data described by McCafferty and Grauch (1997). Magnetic surveys were processed using standard techniques. Southwest Nevada is characterized by magnetic anomalies that reflect the distribution of thick sequences of volcanic rocks, magnetic sedimentary rocks, and the occurrence of granitic rocks. In addition, aeromagnetic data reveal the presence of linear features that reflect faulting at both regional and local scales.

 7. Groundwater withdrawals and associated well descriptions for the Nevada National Security Site, Nye County, Nevada, 1951-2008

  Science.gov (United States)

  Elliott, Peggy E.; Moreo, Michael T.

  2011-01-01

  From 1951 to 2008, groundwater withdrawals totaled more than 25,000 million gallons from wells on and directly adjacent to the Nevada National Security Site. Total annual groundwater withdrawals ranged from about 30 million gallons in 1951 to as much as 1,100 million gallons in 1989. Annual withdrawals from individual wells ranged from 0 million gallons to more than 325 million gallons. Monthly withdrawal data for the wells were compiled in a Microsoft(copyright) Excel 2003 spreadsheet. Groundwater withdrawal data are a compilation of measured and estimated withdrawals obtained from published and unpublished reports, U.S. Geological Survey files, and/or data reported by other agencies. The withdrawal data were collected from 42 wells completed in 33 boreholes. A history of each well is presented in terms of its well construction, borehole lithology, withdrawals, and water levels.

 8. Forum on Aging and the Family: Discussions with F. Ivan Nye, Bernice L. Neugarten and David and Vera Mace.

  Science.gov (United States)

  Brubaker, Timothy H; And Others

  1978-01-01

  This paper represents an attempt to lessen the schisms between family sociology, gerontology, and family practice. An interview format is used to illustrate one way through which specific issues may be addressed. (Author)

 9. Evaluation of Color and Color Infrared Photography from the Goldfield Mining District, Esmerelda and Nye Countries, Nevada

  Science.gov (United States)

  Ashley, R. P.

  1970-01-01

  The determination of geological features characteristic of the Goldfield epithermal ore deposits is considered and which of them can be identified from color and color infrared aerial photography. The Goldfield mining district in the western part of the Basin and Range Province is the area of study, located in desert terrain of relatively low relief.

 10. Analysis of Responses From Hydraulic Testing of the Lower Carbonate Aquifer at Yucca Flat, Nevada Test Site, Nye County, Nevada

  Science.gov (United States)

  Bhark, E. W.; Ruskauff, G.

  2005-12-01

  The Yucca Flat corrective action unit extends over an approximately 120 square-mile basin at the Nevada Test Site (NTS), southern Nevada, and was the site for over 650 historical underground nuclear tests. The lower carbonate aquifer (LCA), roughly 1,800 feet below ground surface at Yucca Flat and with a confined thickness of several thousand feet, is the primary aquifer for much of southern Nevada and underlies the full extent of Yucca Flat. Within the last decade, long-term (multiple-day) single- and multiple-well hydraulic tests have been performed to better define aquifer properties over larger scales. The LCA is highly heterogeneous, both laterally and vertically across Yucca Flat, reflecting differences in fracturing and fault density. As such, analysis of the recent testing data requires the consideration of heterogeneous hydraulic properties at multiple spatial scales. Three individual hydraulic tests are presented that portray the marked spatial variability of hydraulic properties related to both local fracturing and basin-scale faulting across Yucca Flat. Two ten-day single-well tests (wells ER-7-1, ER-6-2) and one ninety-day multiple-well test (well cluster ER-6-1) are considered. Interpretive and numerical analyses are based upon the log-log diagnostic plots of drawdown and recovery from pumping, utilizing both the head change and derivative. Heterogeneity is considered using the flow dimension, which represents a variable formation area of flow away from the well, and proves to be a fundamental analytical tool. All hydraulic parameter estimates, including flow dimension, are complete with a measure of uncertainty. The composite interpretation of all data results in a conceptual flow model representative of two spatially continuous scales. At the larger basin (km) scale, the data indicate a fracture- or high permeability strip-dominated flow regime created by fault-related features. Ubiquitous north-south trending faults throughout Yucca Flat appear to act as both (east-west) flow barriers, by juxtaposing permeable and non-permeable formations or otherwise breaking the feature connection, and (north-south) high-permeability conduits. At the local well (tens-of-meters) scale, the response data appear controlled by the local flow geometry within fault blocks. In general, the log-log diagnostics indicate a primary (linear) fracture-flow dominated system, which at intermediate times is fed by the secondary block conductivity (bilinear), until the volume of influence becomes sufficiently large that the flow system is effectively radial. The results are pertinent to basin- and regional-scale flow and transport, and also to hydraulic development of the LCA.

 11. Estimates of ground-water discharge as determined from measurements of evapotranspiration, Ash Meadows area, Nye County, Nevada

  Science.gov (United States)

  Laczniak, R.J.; DeMeo, G.A.; Reiner, S.R.; Smith, Jody L.; Nylund, W.E.

  1999-01-01

  Ash Meadows is one of the major discharge areas within the regional Death Valley ground-water flow system of southern Nevada and adjacent California. Ground water discharging at Ash Meadows is replenished from inflow derived from an extensive recharge area that includes the eastern part of the Nevada Test Site (NTS). Currently, contaminants introduced into the subsurface by past nuclear testing at NTS are the subject of study by the U.S. Department of Energy's Environmental Restoration Program. The transport of any contaminant in contact with ground water is controlled in part by the rate and direction of ground-water flow, which itself depends on the location and quantity of ground water discharging from the flow system. To best evaluate any potential risk associated with these test-generated contaminants, studies were undertaken to accurately quantify discharge from areas downgradient from the NTS. This report presents results of a study to refine the estimate of ground-water discharge at Ash Meadows. The study estimates ground-water discharge from the Ash Meadows area through a rigorous quantification of evapotranspiration (ET). To accomplish this objective, the study identifies areas of ongoing ground-water ET, delineates unique areas of ET defined on the basis of similarities in vegetation and soil-moisture conditions, and computes ET rates for each of the delineated areas. A classification technique using spectral-reflectance characteristics determined from satellite images recorded in 1992 identified seven unique units representing areas of ground-water ET. The total area classified encompasses about 10,350 acres dominated primarily by lush desert vegetation. Each unique area, referred to as an ET unit, generally consists of one or more assemblages of local phreatophytes. The ET units identified range from sparse grasslands to open water. Annual ET rates are computed by energy-budget methods from micrometeorological measurements made at 10 sites within six of the seven identified ET units. Micrometeorological data were collected for a minimum of 1 year at each site during 1994 through 1997. Evapotranspiration ranged from 0.6 foot per year in a sparse, dry saltgrass environment to 8.6 feet per year over open water. Ancillary data, including water levels, were collected during this same period to gain additional insight into the evapotranspiration process. Water levels measured in shallow wells showed annual declines of more than 10 feet and daily declines as high as 0.3 foot attributed to water losses associated with evapotranspiration. Mean annual ET from the Ash Meadows area is estimated at 21,000 acre-feet. An estimate of ground-water discharge, based on this ET estimate, is presented as a range to account for uncertainties in the contribution of local precipitation. The estimates given for mean annual ground-water discharge range from 18,000 to 21,000 acre-feet. The low estimate assumes a large contribution from local precipitation in computed ET rates; whereas, the high estimate assumes no contribution from local precipitation. The range presented is only slightly higher than previous estimates of ground-water discharge from the Ash Meadows area based primarily on springflow measurements.

 12. Systematics of Natural Perchlorate in Precipitation, Soils, and Plants at the Amargosa Desert Research Site, Nye County, Nevada

  Science.gov (United States)

  Andraski, B. J.; Stonestrom, D. A.; Jackson, W. A.; Rajagopalan, S.; Taylor, E. M.

  2007-12-01

  Naturally occurring perchlorate is known to be associated with nitrate deposits of the hyperarid Atacama Desert in Chile, and recent large-scale sampling has identified a substantial reservoir (up to 1 kg/ha) of natural perchlorate in diverse unsaturated zones of the arid and semiarid Southwestern United States (Rao et al., 2007, ES&T, DOI: 10.1021/es062853i). The objective of the Amargosa Desert work is to develop a better understanding of the deposition, accumulation, and biological cycling of perchlorate in arid environments. Occurrence of perchlorate was evaluated by sampling shallow soil profiles up to 3 m in depth at four different locations and at two different time periods, and by sampling dominant plant species growing near the subsurface profiles. Deposition of perchlorate was evaluated by analyzing both bulk deposition (precipitation plus dry fall, collected under oil) collected on site and wet deposition samples collected by the National Atmospheric Deposition program at a nearby site. Soil samples and atmospheric-deposition samples were tested for both perchlorate (ClO4- ) and major anions. Perchlorate concentrations (0.2-20 µg/kg) were variable with depth in soil profiles and generally correlated most highly with chloride (Cl-) and nitrate (NO3-), although the intensity of these relations differed among profiles. Plant concentrations were generally above 1 mg/kg, suggesting ClO4- accumulation. Concentrations of ClO4- were generally much greater in total deposition than wet deposition samples, indicating a substantial dryfall component of meteoric deposition. This presentation will present the mass distribution and variability of perchlorate in bulk deposition, soils, and plants. Reasons for observed relations between subsurface concentrations of perchlorate and other anions will be explored.

 13. Evaluation of the Location and Recency of Faulting Near Prospective Surface Facilities in Midway Valley, Nye County, Nevada

  Science.gov (United States)

  Swan, F.H.; Wesling, J.R.; Angell, M.M.; Thomas, A.P.; Whitney, J.W.; Gibson, J.D.

  2001-01-01

  Evaluation of surface faulting that may pose a hazard to prospective surface facilities is an important element of the tectonic studies for the potential Yucca Mountain high-level radioactive waste repository in southwestern Nevada. For this purpose, a program of detailed geologic mapping and trenching was done to obtain surface and near-surface geologic data that are essential for determining the location and recency of faults at a prospective surface-facilities site located east of Exile Hill in Midway Valley, near the eastern base of Yucca Mountain. The dominant tectonic features in the Midway Valley area are the north- to northeast-trending, west-dipping normal faults that bound the Midway Valley structural block-the Bow Ridge fault on the west side of Exile Hill and the Paint-brush Canyon fault on the east side of the valley. Trenching of Quaternary sediments has exposed evidence of displacements, which demonstrate that these block-bounding faults repeatedly ruptured the surface during the middle to late Quaternary. Geologic mapping, subsurface borehole and geophysical data, and the results of trenching activities indicate the presence of north- to northeast-trending faults and northwest-trending faults in Tertiary volcanic rocks beneath alluvial and colluvial sediments near the prospective surface-facilities site. North to northeast-trending faults include the Exile Hill fault along the eastern base of Exile Hill and faults to the east beneath the surficial deposits of Midway Valley. These faults have no geomorphic expression, but two north- to northeast-trending zones of fractures exposed in excavated profiles of middle to late Pleistocene deposits at the prospective surface-facilities site appear to be associated with these faults. Northwest-trending faults include the West Portal and East Portal faults, but no disruption of Quaternary deposits by these faults is evident. The western zone of fractures is associated with the Exile Hill fault. The eastern zone of fractures is within Quaternary alluvial sediments, but no bedrock was encountered in trenches and soil pits in this part of the prospective surface facilities site; thus, the direct association of this zone with one or more bedrock faults is uncertain. No displacement of lithologic contacts and soil horizons could be detected in the fractured Quaternary deposits. The results of these investigations imply the absence of any appreciable late Quaternary faulting activity at the prospective surface-facilities site.

 14. Estimates of deep percolation beneath native vegetation, irrigated fields, and the Amargosa-River Channel, Amargosa Desert, Nye County, Nevada

  Science.gov (United States)

  Stonestrom, David A.; Prudic, David E.; Laczniak, Randell J.; Akstin, Katherine C.; Boyd, Robert A.; Henkelman, Katherine K.

  2003-01-01

  The presence and approximate rates of deep percolation beneath areas of native vegetation, irrigated fields, and the Amargosa-River channel in the Amargosa Desert of southern Nevada were evaluated using the chloride mass-balance method and inferred downward velocities of chloride and nitrate peaks. Estimates of deep-percolation rates in the Amargosa Desert are needed for the analysis of regional ground-water flow and transport. An understanding of regional flow patterns is important because ground water originating on the Nevada Test Site may pass through the area before discharging from springs at lower elevations in the Amargosa Desert and in Death Valley. Nine boreholes 10 to 16 meters deep were cored nearly continuously using a hollow-stem auger designed for gravelly sediments. Two boreholes were drilled in each of three irrigated fields in the Amargosa-Farms area, two in the Amargosa-River channel, and one in an undisturbed area of native vegetation. Data from previously cored boreholes beneath undisturbed, native vegetation were compared with the new data to further assess deep percolation under current climatic conditions and provide information on spatial variability. The profiles beneath native vegetation were characterized by large amounts of accumulated chloride just below the root zone with almost no further accumulation at greater depths. This pattern is typical of profiles beneath interfluvial areas in arid alluvial basins of the southwestern United States, where salts have been accumulating since the end of the Pleistocene. The profiles beneath irrigated fields and the Amargosa-River channel contained more than twice the volume of water compared to profiles beneath native vegetation, consistent with active deep percolation beneath these sites. Chloride profiles beneath two older fields (cultivated since the 1960?s) as well as the upstream Amargosa-River site were indicative of long-term, quasi-steady deep percolation. Chloride profiles beneath the newest field (cultivated since 1993), the downstream Amargosa-River site, and the edge of an older field were indicative of recently active deep percolation moving previously accumulated salts from the upper profile to greater depths. Results clearly indicate that deep percolation and ground-water recharge occur not only beneath areas of irrigation but also beneath ephemeral stream channels, despite the arid climate and infrequency of runoff. Rates of deep percolation beneath irrigated fields ranged from 0.1 to 0.5 m/yr. Estimated rates of deep percolation beneath the Amargosa-River channel ranged from 0.02 to 0.15 m/yr. Only a few decades are needed for excess irrigation water to move through the unsaturated zone and recharge ground water. Assuming vertical, one-dimensional flow, the estimated time for irrigation-return flow to reach the water table beneath the irrigated fields ranged from about 10 to 70 years. In contrast, infiltration from present-day runoff takes centuries to move through the unsaturated zone and reach the water table. The estimated time for water to reach the water table beneath the channel ranged from 140 to 1000 years. These values represent minimum times, as they do not take lateral flow into account. The estimated fraction of irrigation water becoming deep percolation averaged 8 to 16 percent. Similar fractions of infiltration from ephemeral flow events were estimated to become deep percolation beneath the normally dry Amargosa-River channel. In areas where flood-induced channel migration occurs at sub-centennial frequencies, residence times in the unsaturated zone beneath the Amargosa channel could be longer. Estimates of deep percolation presented herein provide a basis for evaluating the importance of recharge from irrigation and channel infiltration in models of ground-water flow from the Nevada Test Site.

 15. Geomorphic characterization of the Fortymile Wash alluvial fan, Nye County, Nevada, in support of the Yucca Mountain Project

  Science.gov (United States)

  Cline, M.; Delong, S.; Pelletier, J.

  2005-12-01

  In the event of an unlikely volcanic eruption through the proposed high-level radioactive waste repository at Yucca Mountain, contaminated ash may be deposited in portions of the Fortymile Wash drainage basin and subsequently redistributed to the Fortymile Wash alluvial fan by fluvial processes. Characterization of the Fortymile Wash alluvial fan has been undertaken as part of an effort to quantify the transport of contaminated ash throughout the fluvial system, especially to define the spatial distribution of fluvial activity over time scales of repository operation, and the rates of radionuclide migration into different soils on the fan. The Fortymile Wash alluvial fan consists of extremely low relief terraces as old as 70 ka. By conducting soils-geomorphic mapping and correlating relative surface ages with available geochronology from the Fortymile Wash fan and adjacent piedmonts, we identified 4 distinct surfaces on the fan. Surface ages are used to predict the relative stability of different areas of the fan to fluvial activity. Pleistocene-aged surfaces are assumed to be fluvially inactive over the 10 kyr time scale, for example. Our mapping and correlation provides a map of the depozone for contaminated ash that takes into account long-term channel migration for the time scales of repository operation, and it provides a geomorphic framework for predicting radionuclide dispersion rates into different soils across the fan. The standard model for vertical migration of radionuclides in soil is diffusion; therefore we used diffusion profiles derived from 137Cs fallout to determine radionuclide infiltration rates on the various geomorphic surfaces. The results show a strong inverse correlation of the geomorphic surface age and diffusivity values inferred from the 137Cs profiles collected on the different surfaces of the fan.

 16. Geochronology and correlation of Tertiary volcanic and intrusive rocks in part of the southern Toquima Range, Nye County, Nevada

  Science.gov (United States)

  Shawe, Daniel R.; Snee, Lawrence W.; Byers, Frank M.; du Bray, Edward A.

  2014-01-01

  Extensive volcanic and intrusive igneous activity, partly localized along regional structural zones, characterized the southern Toquima Range, Nevada, in the late Eocene, Oligocene, and Miocene. The general chronology of igneous activity has been defined previously. This major episode of Tertiary magmatism began with emplacement of a variety of intrusive rocks, followed by formation of nine major calderas and associated with voluminous extrusive and additional intrusive activity. Emplacement of volcanic eruptive and collapse megabreccias accompanied formation of some calderas. Penecontemporaneous volcanism in central Nevada resulted in deposition of distally derived outflow facies ash-flow tuff units that are interleaved in the Toquima Range with proximally derived ash-flow tuffs. Eruption of the Northumberland Tuff in the north part of the southern Toquima Range and collapse of the Northumberland caldera occurred about 32.3 million years ago. The poorly defined Corcoran Canyon caldera farther to the southeast formed following eruption of the tuff of Corcoran Canyon about 27.2 million years ago. The Big Ten Peak caldera in the south part of the southern Toquima Range Tertiary volcanic complex formed about 27 million years ago during eruption of the tuff of Big Ten Peak and associated air-fall tuffs. The inferred Ryecroft Canyon caldera formed in the south end of the Monitor Valley adjacent to the southern Toquima Range and just north of the Big Ten Peak caldera in response to eruption of the tuff of Ryecroft Canyon about 27 million years ago, and the Moores Creek caldera just south of the Northumberland caldera developed at about the same time. Eruption of the tuff of Mount Jefferson about 26.8 million years ago was accompanied by collapse of the Mount Jefferson caldera in the central part of the southern Toquima Range. An inferred caldera, mostly buried beneath alluvium of Big Smoky Valley southwest of the Mount Jefferson caldera, formed about 26.5 million years ago with eruption of the tuff of Round Mountain. The Manhattan caldera south of the Mount Jefferson caldera and northwest of the Big Ten Peak caldera formed in association with eruption of a series of tuffs, principally the Round Rock Formation, mostly ash-flow tuff, about 24.4 million years ago. Extensive 40Ar/39Ar dating of about 60 samples that represent many of the Tertiary extrusive and intrusive rocks in the southern Toquima Range provides precise ages that refine the chronology of previously dated units. New geochronologic data indicate that the petrogenetically related Corcoran Canyon, Ryecroft Canyon, and Mount Jefferson calderas formed during a period of about 560,000 years. Electron microprobe analyses of phenocrysts from 20 samples of six dated units underscore inferred petrogenetic relations among some of these units. In particular, compositions of augite, hornblende, and biotite in tuffs erupted from the Corcoran Canyon, Ryecroft Canyon, and Mount Jefferson calderas are similar, which suggests that magmas represented by these tuffs have similar petrogenetic histories. The unique occurrence of hypersthene in Isom-type tuff confirms its derivation from a source beyond the southern Toquima Range.

 17. Addendum 1 Composite Analysis for the Area 5 Radioactive Waste Management Site at the Nevada Test Site, Nye County, Nevada

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Vefa Yucel

  2001-11-01

  A disposal authorization statement (DAS) was issued by the U.S. Department of Energy/Headquarters (DOE/HQ) on December 5, 2000, authorizing the DOE's National Nuclear Security Administration Nevada Operations Office to continue the operation of the Area 5 Radioactive Waste Management Site (RWMS) at the Nevada Test Site for the disposal of low-level waste and mixed low-level waste. Prior to the issuance of the DAS, the Low-Level Waste Disposal Facility Federal Review Group (LFRG) had conducted reviews of the performance assessment (PA) and the composite analysis (CA) for the Area 5 RWMS, in accordance with the requirements of the DOE Radioactive Waste Management Order DOE O 435.1. A brief history of the reviews is as follows. (The reviews were conducted by independent review teams chartered by the LFRG; the review findings and recommendations were issued in review team reports to the LFRG.) The LFRG accepted the initial PA, with conditions, on August 30, 1996. Revision 2.1 to the PA was issued in January 1998, implementing the conditions of acceptance of the 1996 PA. The LFRG reviewed Revision 2.1 as part of the Area 5 RWMS CA review during 2000, and found it acceptable. The CA and the Supplemental Information provided in response to issues identified during the initial review of the CA were accepted by the LFRG. The Supplemental Information (including the responses to four key issues) is included in the Review Team Report to the LFRG, which recommends that it be incorporated into the CA and issued to all known holders of the CA. The Area 5 RWMS DAS requires that the Supplemental Information generated during the DOE/HQ review of the CA be incorporated into the CA within one year of the date of issuance of the DAS. This report, the first addendum to the Area 5 CA, is prepared to fulfill that requirement. The Supplemental Information includes the following: Issues Identified in the Review Team Report; Crosswalk Presentation; and Maintaining Doses As Low As Reasonably Achievable. A summary of this information is included in this report, with the complete text presented in the appendices.

 18. Composite Analysis for the Area 5 Radioactive Waste Management Site at the Nevada Test Site, Nye County, Nevada

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  V. Yucel

  2001-09-01

  This report summarizes the results of a Composite Analysis (CA) for the Area 5 Radioactive Waste Management Site (RWMS). The Area 5 RWMS is a US Department of Energy (DOE)-operated low-level radioactive waste (LLW) management site located in northern Frenchman Flat on the Nevada Test Site (NTS). The Area 5 RWMS has disposed of low-level radioactive waste in shallow unlined pits and trenches since 1960. Transuranic waste (TRU) and high-specific activity waste was disposed in Greater Confinement Disposal (GCD) boreholes from 1983 to 1989. The purpose of this CA is to determine if continuing operation of the Area 5 RWMS poses an acceptable or unacceptable risk to the public considering the total waste inventory and all other interacting sources of radioactive material in the vicinity. Continuing operation of the Area 5 RWMS will be considered acceptable if the total effective dose equivalent (TEDE) is less than 100 mrem in a year. If the TEDE exceeds 30 mrem in a year, a cost-benefit options analysis must be performed to determine if cost-effective management options exist to reduce the dose further. If the TEDE is found to be less than 30 mrem in a year, an analysis may be performed if warranted to determine if doses are as low as reasonably achievable (ALARA).

 19. Patronal'nye izobraženija v programme rospisej Spasskoj cerkvi Evfrosin'eva monastyrja v Polocke

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sarab'janov Vladimir

  2013-01-01

  Full Text Available The murals of Christ`s Transfiguration cathedral in Polotsk (ca. 1161, which were revealed during restoration in the last several years, include several thematic strata. Among them especially notable is a group of images, related to the patron saints. Distinguished among them are the figures of the patron saints of the Polotsk ducal family, to which St. Euphrosynia of Polotsk, the founder of the monastery and the builder of the Christ`s Church, belonged. The composition “Exaltation of the Cross” is set in one row with the patron saints, thus revealing semantic correlation with the ktitors` portrait in Kiev Saint Sophia and some other Kiev churches of tenth and eleventh centuries, where the idea of Russia becoming a member of Christian community is developed. At the same time, the patron theme is deeply intertwined with the purpose of the Christ`s Church to serve as a family burial for St. Euphrosynia.

 20. A Historical Evaluation of the U12n Tunnel, Nevada National Security Site, Nye County, Nevada Part 1

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Drollinger, Harold [DRI; Jones, Robert C [DRI; Bullard, Thomas F [DRI; Ashbaugh, Laurence J [DRI; Griffin, Wayne R [DRI

  2011-06-01

  This report presents a historical evaluation of the U12n Tunnel on the Nevada National Security Site (NNSS) in southern Nevada. The work was conducted by the Desert Research Institute at the request of the U.S. Department of Energy, National Nuclear Security Administration Nevada Site Office and the U.S. Department of Defense, Defense Threat Reduction Agency (DTRA). The U12n Tunnel was one of a series of tunnels used for underground nuclear weapons effects tests in Rainier and Aqueduct Mesas. A total of 22 nuclear tests were conducted in the U12n Tunnel from 1967 to 1992. These tests include Midi Mist, Hudson Seal, Diana Mist, Misty North, Husky Ace, Ming Blade, Hybla Fair, Mighty Epic, Diablo Hawk, Miners Iron, Huron Landing, Diamond Ace, Mini Jade, Tomme/Midnight Zephyr, Misty Rain, Mill Yard, Diamond Beech, Middle Note, Misty Echo, Mineral Quarry, Randsburg, and Hunters Trophy. DTRA sponsored all tests except Tomme and Randsburg which were sponsored by the Lawrence Livermore National Laboratory. Midnight Zephyr, sponsored by DTRA, was an add on experiment to the Tomme test. Eleven high explosive tests were also conducted in the tunnel and included a Stemming Plan Test, the Pre-Mill Yard test, the two seismic Non-Proliferation Experiment tests, and seven Dipole Hail tests. The U12n Tunnel complex is composed of the portal and mesa areas, encompassing a total area of approximately 600 acres (240 hectares). Major modifications to the landscape have resulted from four principal activities. These are road construction and maintenance, mining activities related to development of the tunnel complex, site preparation for activities related to testing, and construction of retention ponds. A total of 202 cultural features were recorded for the portal and mesa areas. At the portal area, features relate to the mining, construction, testing, and general everyday operational support activities within the tunnel. These include concrete foundations for buildings, ventilation equipment, air compressors, communications equipment, mining equipment, rail lines, retention ponds to impound tunnel effluent, and storage containers. Features on the mesa above the tunnel generally relate to tunnel ventilation and cooling, borehole drilling, and data recording facilities. Feature types include concrete foundations, instrument cable holes, drill holes, equipment pads, ventilation shafts, and ventilation equipment. The U12n Tunnel complex is eligible to the National Register of Historic Places under criteria a and c, consideration g of 36 CFR Part 60.4 as a historic landscape. Scientific research conducted at the tunnel has made significant contributions to the broad patterns of our history, particularly in regard to the Cold War era that was characterized by competing social, economic, and political ideologies between the former Soviet Union and the United States. The tunnel also possesses distinctive construction and engineering methods for conducting underground nuclear tests. The Desert Research Institute recommends that the U12n Tunnel area be left in place in its current condition and that the U12n Tunnel historic landscape be included in the NNSS monitoring program and monitored for disturbances or alterations on a regular basis.

 1. A Historical Evaluation of the U16a Tunnel, Nevada National Security Site, Nye County, Nevada Volume 1

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Jones, robert C [DRI; Drollinger, Harold [DRI; Bullard, Thomas F [DRI; Ashbaugh, Laurence J [DRI; Griffin, Wayne R [DRI

  2013-06-01

  This report presents a historical evaluation of the U16a Tunnel on the Nevada National Security Site in southern Nevada. The work was conducted by the Desert Research Institute at the request of the U.S. Department of Energy, National Nuclear Security Administration Nevada Site Office and the U.S. Department of Defense, Defense Threat Reduction Agency. The U16a Tunnel was used for underground nuclear weapons effects tests in Shoshone Mountain in Area 16 of the Nevada National Security Site. Six nuclear tests were conducted in the U16a Tunnel from 1962 to 1971. These tests are Marshmallow, Gum Drop, Double Play, Ming Vase, Diamond Dust, and Diamond Mine. The U.S. Department of Defense Threat Reduction Agency, with participation from Lawrence Livermore National Laboratory and Las Alamos National Laboratory, sponsored the tests. Fifteen high explosives tests were also conducted at the tunnel. Two were calibration tests during nuclear testing and the remaining were U.S. Department of Defense, Defense Threat Reduction Agency tunnel defeat tests. The U16a Tunnel complex is on the top and slopes of Shoshone Mountain, encompassing an area of approximately 16.7 hectares (41.1 acres). Major modifications to the landscape are a result of three principal activities, road construction and maintenance, mining activities related to development of the tunnel complex, and site preparation for activities related to testing. Forty-seven cultural features were recorded at the portal and on the slopes of Shoshone Mountain. At the portal area, features relate to the mining, construction, testing, and general every day operational support activities within the tunnel. These include concrete foundations for buildings, equipment pads, and rail lines. Features on the slopes above the tunnel relate to tunnel ventilation, borehole drilling, and data recording. Feature types include soil-covered bunkers, concrete foundations, instrument cable holes, drill holes, and ventilation shafts. The U16a Tunnel complex is eligible to the National Register of Historic Places under criteria a and c, consideration g of 36 CFR Part 60.4 as a historic landscape. Scientific research conducted at the tunnel has made significant contributions to the broad patterns of our history, particularly in regard to the Cold War era that was characterized by competing social, economic, and political ideologies between the former Soviet Union and the United States. The tunnel also possesses distinctive construction and engineering methods for conducting underground nuclear tests. The Desert Research Institute recommends that the U16a Tunnel area be left in place in its current condition and that the U16a Tunnel historic landscape be included in the Nevada National Security Site monitoring program and monitored on a regular basis.

 2. Evaluation of the location and recency of faulting near prospective surface facilities in Midway Valley, Nye County, Nevada

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Swan, F.H.; Wesling, J.R.; Angell, M.M.; Thomas, A.P.; Whitney, J.W.; Gibson, J.D.

  2002-01-17

  Evaluation of surface faulting that may pose a hazard to prospective surface facilities is an important element of the tectonic studies for the potential Yucca Mountain high-level radioactive waste repository in southwestern Nevada. For this purpose, a program of detailed geologic mapping and trenching was done to obtain surface and near-surface geologic data that are essential for determining the location and recency of faults at a prospective surface-facilities site located east of Exile Hill in Midway Valley, near the eastern base of Yucca Mountain. The dominant tectonic features in the Midway Valley area are the north- to northeast-trending, west-dipping normal faults that bound the Midway Valley structural block-the Bow Ridge fault on the west side of Exile Hill and the Paint-brush Canyon fault on the east side of the valley. Trenching of Quaternary sediments has exposed evidence of displacements, which demonstrate that these block-bounding faults repeatedly ruptured the surface during the middle to late Quaternary. Geologic mapping, subsurface borehole and geophysical data, and the results of trenching activities indicate the presence of north- to northeast-trending faults and northwest-trending faults in Tertiary volcanic rocks beneath alluvial and colluvial sediments near the prospective surface-facilities site. North to northeast-trending faults include the Exile Hill fault along the eastern base of Exile Hill and faults to the east beneath the surficial deposits of Midway Valley. These faults have no geomorphic expression, but two north- to northeast-trending zones of fractures exposed in excavated profiles of middle to late Pleistocene deposits at the prospective surface-facilities site appear to be associated with these faults. Northwest-trending faults include the West Portal and East Portal faults, but no disruption of Quaternary deposits by these faults is evident. The western zone of fractures is associated with the Exile Hill fault. The eastern zone of fractures is within Quaternary alluvial sediments, but no bedrock was encountered in trenches and soil pits in this part of the prospective surface facilities site; thus, the direct association of this zone with one or more bedrock faults is uncertain. No displacement of lithologic contacts and soil horizons could be detected in the fractured Quaternary deposits. The results of these investigations imply the absence of any appreciable late Quaternary faulting activity at the prospective surface-facilities site.

 3. En kvalitativ studie av sykepleiestudenters opplevelser av nye læringsaktiviteter i kritisk vurdering av kvantitative forskningsartikler

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Cecilie Katrine Utheim Grønvik

  2015-01-01

  Full Text Available A qualitative study of nursing students' experience of new learning activities in critical evaluation of quantitative research articles Evidence-Based Practice is a vital part of professional health care and nurses need to have knowledge of research. This article presents nursing students' experience with new learning activities in critical evaluation of quantitative research articles. This experience was studied in focus group interviews with second-year nursing students. The students described it as challenging to understand the various quantitative designs and statistical methods. Specific requirements in the learning activities, constructive feedback, relevance and conformity between learning activities and assessments seem to promote the targeted learning outcome. How students' knowledge and skills are received in practice seems to affect students' attitudes and behavior in relation to the application of research results. To increase evidence-based practice there appears to be a need for innovative processes that can strengthen the cooperation between the nursing education and the field of practice.

 4. Well Installation Report for Corrective Action Unit 443, Central Nevada Test Area, Nye County, Nevada, Rev. No.: 0

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Tim Echelard

  2006-01-01

  A Corrective Action Investigation (CAI) was performed in several stages from 1999 to 2003, as set forth in the ''Corrective Action Investigation Plan for the Central Nevada Test Area Subsurface Sites, Corrective Action Unit 443'' (DOE/NV, 1999). Groundwater modeling was the primary activity of the CAI. Three phases of modeling were conducted for the Faultless underground nuclear test. The first phase involved the gathering and interpretation of geologic and hydrogeologic data, and inputting the data into a three-dimensional numerical model to depict groundwater flow. The output from the groundwater flow model was used in a transport model to simulate the migration of a radionuclide release (Pohlmann et al., 2000). The second phase of modeling (known as a Data Decision Analysis [DDA]) occurred after NDEP reviewed the first model. This phase was designed to respond to concerns regarding model uncertainty (Pohll and Mihevc, 2000). The third phase of modeling updated the original flow and transport model to incorporate the uncertainty identified in the DDA, and focused the model domain on the region of interest to the transport predictions. This third phase culminated in the calculation of contaminant boundaries for the site (Pohll et al., 2003). Corrective action alternatives were evaluated and an alternative was submitted in the ''Corrective Action Decision Document/Corrective Action Plan for Corrective Action Unit 443: Central Nevada Test Area-Subsurface'' (NNSA/NSO, 2004). Based on the results of this evaluation, the preferred alternative for CAU 443 is Proof-of-Concept and Monitoring with Institutional Controls. This alternative was judged to meet all requirements for the technical components evaluated and will control inadvertent exposure to contaminated groundwater at CAU 443.

 5. Sociale Netværk: Fra eksisterende fællesskaber til nye fælles historier

  DEFF Research Database (Denmark)

  Foverskov, Maria; Brandt, Eva

  2012-01-01

  Omdrejningspunktet er sociale fællesskaber. Anden workshop i SeniorInteraktion er begyndt. Vi er 35personer. Partnere samt studerende og seniorer har fordelt sig rundt ved bordene og sidder nu to og to sammen klar til at gå i gang....

 6. Strukturno-funkcional'nye osobennosti prostranstvennogo razvitija gorodskih i sel'skih poselenij Severo-Zapadnogo jekonomicheskogo rajona

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sobolev A.

  2015-02-01

  Full Text Available This article is dedicated to the problem of increasing spatial polarisation in the population distribution systems of the Leningrad, Novgorod, and Pskov regions. The author examines the impact of development and distribution of factors of production on demographic processes and trends in the transformation of the population distribution system. Based on an analysis of the sectoral structure of economy and demographic development trends, the author proposes a functional typology of urban and rural settlements. He stresses the discrepancy between the established population distribution systems and the demographic trends in regional development. It is suggested in the paper that the overcoming of spatial heterogeneity should be considered at the regional level from the perspective of improving the stability of district population distribution systems and strengthening organisational and economic ties between urban and rural areas. The author issues a number of recommendations for overcoming the spatial differentiation and ensuring a balanced development of district population distribution systems.

 7. Nye behandlinger af Graves' sygdom med fokus på det B-lymfocyt-depleterende antistof rituximab

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Claus Henrik; El Fassi, Daniel; Hegedüs, Laszlo

  2008-01-01

  Graves' disease (GD) is caused by autoantibodies to the thyrotropin receptor (TRAb). In a controlled study using the B-lymphocyte depleting agent rituximab (RTX), an RTX-specific effect was found on long-term remission following methimazole (MMI) therapy. However, benefits were limited to patients...

 8. A Historical Evaluation of the U16a Tunnel, Nevada National Security Site, Nye County, Nevada Volume 2

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Jones, Roberrt C. [Desert Research Inst. (DRI), Reno, NV (United States); Drollinger, Harold [Desert Research Inst. (DRI), Reno, NV (United States)

  2013-06-01

  This report presents a historical evaluation of the U16a Tunnel on the Nevada National Security Site in southern Nevada. The work was conducted by the Desert Research Institute at the request of the U.S. Department of Energy, National Nuclear Security Administration Nevada Site Office and the U.S. Department of Defense, Defense Threat Reduction Agency. The U16a Tunnel was used for underground nuclear weapons effects tests in Shoshone Mountain in Area 16 of the Nevada National Security Site. Six nuclear tests were conducted in the U16a Tunnel from 1962 to 1971. These tests are Marshmallow, Gum Drop, Double Play, Ming Vase, Diamond Dust, and Diamond Mine. The U.S. Department of Defense Threat Reduction Agency, with participation from Lawrence Livermore National Laboratory and Las Alamos National Laboratory, sponsored the tests. Fifteen high explosives tests were also conducted at the tunnel. Two were calibration tests during nuclear testing and the remaining were U.S. Department of Defense, Defense Threat Reduction Agency tunnel defeat tests. The U16a Tunnel complex is on the top and slopes of Shoshone Mountain, encompassing an area of approximately 16.7 hectares (41.1 acres). Major modifications to the landscape are a result of three principal activities, road construction and maintenance, mining activities related to development of the tunnel complex, and site preparation for activities related to testing. Forty-seven cultural features were recorded at the portal and on the slopes of Shoshone Mountain. At the portal area, features relate to the mining, construction, testing, and general every day operational support activities within the tunnel. These include concrete foundations for buildings, equipment pads, and rail lines. Features on the slopes above the tunnel relate to tunnel ventilation, borehole drilling, and data recording. Feature types include soil-covered bunkers, concrete foundations, instrument cable holes, drill holes, and ventilation shafts. The U16a Tunnel complex is eligible to the National Register of Historic Places under criteria a and c, consideration g of 36 CFR Part 60.4 as a historic landscape. Scientific research conducted at the tunnel has made significant contributions to the broad patterns of our history, particularly in regard to the Cold War era that was characterized by competing social, economic, and political ideologies between the former Soviet Union and the United States. The tunnel also possesses distinctive construction and engineering methods for conducting underground nuclear tests. The Desert Research Institute recommends that the U16a Tunnel area be left in place in its current condition and that the U16a Tunnel historic landscape be included in the Nevada National Security Site monitoring program and monitored on a regular basis.

 9. Model Evaluation Report for Corrective Action Unit 98: Frenchman Flat, Nevada National Security Site, Nye County, Nevada, Revision 1

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Ruskauff, Greg; Marutzky, Sam

  2014-09-01

  Model evaluation focused solely on the PIN STRIPE and MILK SHAKE underground nuclear tests’ contaminant boundaries (CBs) because they had the largest extent, uncertainty, and potential consequences. The CAMBRIC radionuclide migration experiment also had a relatively large CB, but because it was constrained by transport data (notably Well UE-5n), there was little uncertainty, and radioactive decay reduced concentrations before much migration could occur. Each evaluation target and the associated data-collection activity were assessed in turn to determine whether the new data support, or demonstrate conservatism of, the CB forecasts. The modeling team—in this case, the same team that developed the Frenchman Flat geologic, source term, and groundwater flow and transport models—analyzed the new data and presented the results to a PER committee. Existing site understanding and its representation in numerical groundwater flow and transport models was evaluated in light of the new data and the ability to proceed to the CR stage of long-term monitoring and institutional control.

 10. Phase II Transport Model of Corrective Action Unit 98: Frenchman Flat, Nevada Test Site, Nye County, Nevada, Revision 1

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Gregg Ruskuaff

  2010-01-01

  This document, the Phase II Frenchman Flat transport report, presents the results of radionuclide transport simulations that incorporate groundwater radionuclide transport model statistical and structural uncertainty, and lead to forecasts of the contaminant boundary (CB) for a set of representative models from an ensemble of possible models. This work, as described in the Federal Facility Agreement and Consent Order (FFACO) Underground Test Area (UGTA) strategy (FFACO, 1996; amended 2010), forms an essential part of the technical basis for subsequent negotiation of the compliance boundary of the Frenchman Flat corrective action unit (CAU) by Nevada Division of Environmental Protection (NDEP) and National Nuclear Security Administration Nevada Site Office (NNSA/NSO). Underground nuclear testing via deep vertical shafts was conducted at the Nevada Test Site (NTS) from 1951 until 1992. The Frenchman Flat area, the subject of this report, was used for seven years, with 10 underground nuclear tests being conducted. The U.S. Department of Energy (DOE), NNSA/NSO initiated the UGTA Project to assess and evaluate the effects of underground nuclear tests on groundwater at the NTS and vicinity through the FFACO (1996, amended 2010). The processes that will be used to complete UGTA corrective actions are described in the “Corrective Action Strategy” in the FFACO Appendix VI, Revision No. 2 (February 20, 2008).

 11. Corrective action investigation plan for Corrective Action Unit 340, Pesticide Release Sites, Nevada Test Site, Nye County, Nevada

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  1998-01-01

  This Correction Action Investigation Plan (CAIP) has been developed in accordance with the Federal Facility Agreement and Consent Order (FFACO) that was agreed to by the US Department of Energy, Nevada Operations Office (DOE/NV); the State of Nevada Division of Environmental Protection (NDEP); and the US Department of Defense. As required by the FFACO (1996), this document provides or references all of the specific information for planning investigation activities associated with three Corrective Action Sites (CASs) located at the Nevada Test Site (NTS). These CASs are collectively known as Corrective Action Unit (CAU) 340, Pesticide Release Sites. According to the FFACO, CASs are sites that may require corrective action(s) and may include solid waste management units or individual disposal or release sites. These sites are CAS 23-21-01, Area 23 Quonset Hut 800 (Q800) Pesticide Release Ditch; CAS 23-18-03, Area 23 Skid Huts Pesticide Storage; and CAS 15-18-02, Area 15 Quonset Hut 15-11 Pesticide Storage (Q15-11). The purpose of this CAIP for CAU 340 is to direct and guide the investigation for the evaluation of the nature and extent of pesticides, herbicides, and other contaminants of potential concern (COPCs) that were stored, mixed, and/or disposed of at each of the CASs.

 12. Sygeplejeundervisernes vilkår for at møde de "nye" sygeplejestuderende i professionshøjskole regi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Eriksen, Tine Rask; Krogsgaard Petersen, Marianne; Samson, Dorte

  2009-01-01

  Udfordringerne består i disse år i at rekruttere og fastholde sygeplejestuderende. Hensigten med denne komparative forløbsundersøgelse af omsorg under forandring er at beskrive, hvordan de sygeplejestuderendes livshistoriske  omsorgsforudsætninger håndteres i mødet med sygeplejerskeuddannelsen sa...... sygeplejeidentiteten dannes i sociale forhandlingsrum imellem erfaringsbaserede kundskabsformer og professionaliserede abstrakte vidensformer med det for øje at etablere en fagligt funderet relationsforhold mellem patient og sygeplejerske...

 13. Oxygen isotopes and trace elements in the Tiva Canyon Tuff, Yucca Mountain and vicinity, Nye County, Nevada

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Marshall, B.D.; Kyser, T.K.; Peterman, Z.E.

  1996-12-31

  Yucca Mountain is being studied as a potential site for an underground repository for high-level radioactive waste. Because Yucca Mountain is located in a resource-rich geologic setting, one aspect of the site characterization studies is an evaluation of the resource potential at Yucca Mountain. The Tiva Canyon Tuff (TCT) is a widespread felsic ash-flow sheet that is well exposed in the Yucca Mountain area. Samples of the upper part of the TCT were selected to evaluate the potential for economic mineral deposits within the Miocene volcanic section. These samples of the upper cliff and caprock subunits have been analyzed for oxygen isotopes and a large suite of elements. Oxygen isotope compositions ({delta}{sup 18}O) of the TCT are typical of felsic igneous rocks but range from 6.9 to 11.8 permil, indicating some post-depositional alteration. There is no evidence of the low {delta}{sup 18}O values (less than 6 permil) that are typical of epithermal precious-metal deposits in the region. The variation in oxygen isotope ratios is probably the result of deuteric alteration during late-stage crystallization of silica and low-temperature hydration of glassy horizons; these processes are also recorded by the chemical compositions of the rocks. However, most elemental contents in the TCT reflect igneous processes, and the effects of alteration are observed only in some of the more mobile elements. These studies indicate that the TCT at Yucca Mountain has not been affected by large-scale meteoric-water hydrothermal circulation. The chemical compositions of the TCT, especially the low concentrations of most trace elements including typical pathfinder elements, show no evidence for epithermal metal deposits. Together, these data indicate that the potential for economic mineralization in this part of the volcanic section at Yucca Mountain is small.

 14. A Historical Evaluation of the U12t Tunnel, Nevada Test Site, Nye County, Nevada, Volume 1 of 6

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Drollinger, Harold [Desert Research Institute (DRI), Nevada System of Higher Education, Reno,NV (United States); Jones, Robert C. [Desert Research Institute (DRI), Nevada System of Higher Education, Reno,NV (United States); Bullard, Thomas F. [Desert Research Institute (DRI), Nevada System of Higher Education, Reno,NV (United States); Ashbaugh, Laurence J. [Southern Nevada Courier Service, NV (United States); Griffin, Wayne R. [Stoller-Navarro Joint Venture, Las Vegas, NV (United States)

  2009-02-01

  This report presents a historical evaluation of the U12t Tunnel on the Nevada Test Site in southern Nevada. The work was conducted by the Desert Research Institute at the request of the U.S. Department of Energy, National Nuclear Security Administration Nevada Site Office and the U.S. Department of Defense, Defense Threat Reduction Agency (DTRA). The U12t Tunnel is one of a series of tunnels used for underground nuclear weapons effects tests on the east side of Rainier and Aqueduct Mesas. Six nuclear weapons effects tests, Mint Leaf, Diamond Sculls, Husky Pup, Midas Myth/Milagro, Mighty Oak, and Mission Ghost, and one high explosive test, SPLAT, were conducted within the U12t Tunnel from 1970 to 1987. All six of the nuclear weapons effects tests and the high explosive test were sponsored by DTRA. Two conventional weapons experiments, Dipole Knight and Divine Eagle, were conducted in the tunnel portal area in 1997 and 1998. These experiments were sponsored by the Defense Special Weapons Agency. The U12t Tunnel complex is composed of the Portal and Mesa Areas and includes an underground tunnel with a main access drift and nine primary drifts, a substantial tailings pile fronting the tunnel portal, a series of discharge ponds downslope of the tailings pile, and two instrumentation trailer parks and 16 drill holes on top of Aqueduct Mesa. A total of 89 cultural features were recorded: 54 at the portal and 35 on the mesa. In the Portal Area, cultural features are mostly concrete pads and building foundations; other features include the portal, rail lines, the camel back, ventilation and cooling system components, communication equipment, and electrical equipment. On the mesa are drill holes, a few concrete pads, a loading ramp, and electrical equipment.

 15. A Historical Evaluation of the U12t Tunnel, Nevada Test Site, Nye County, Nevada, Volume 6 of 6

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Harold Drollinger; Robert C. Jones; and Thomas F. Bullard; Desert Research Institute, Laurence J. Ashbaugh, Southern Nevada Courier Service and Wayne R. Griffin, Stoller-Navarro Joint Venture

  2009-02-01

  This report presents a historical evaluation of the U12t Tunnel on the Nevada Test Site in southern Nevada. The work was conducted by the Desert Research Institute at the request of the U.S. Department of Energy, National Nuclear Security Administration Nevada Site Office and the U.S. Department of Defense, Defense Threat Reduction Agency (DTRA). The U12t Tunnel is one of a series of tunnels used for underground nuclear weapons effects tests on the east side of Rainier and Aqueduct Mesas. Six nuclear weapons effects tests, Mint Leaf, Diamond Sculls, Husky Pup, Midas Myth/Milagro, Mighty Oak, and Mission Ghost, and one high explosive test, SPLAT, were conducted within the U12t Tunnel from 1970 to 1987. All six of the nuclear weapons effects tests and the high explosive test were sponsored by DTRA. Two conventional weapons experiments, Dipole Knight and Divine Eagle, were conducted in the tunnel portal area in 1997 and 1998. These experiments were sponsored by the Defense Special Weapons Agency. The U12t Tunnel complex is composed of the Portal and Mesa Areas and includes an underground tunnel with a main access drift and nine primary drifts, a substantial tailings pile fronting the tunnel portal, a series of discharge ponds downslope of the tailings pile, and two instrumentation trailer parks and 16 drill holes on top of Aqueduct Mesa. A total of 89 cultural features were recorded: 54 at the portal and 35 on the mesa. In the Portal Area, cultural features are mostly concrete pads and building foundations; other features include the portal, rail lines, the camel back, ventilation and cooling system components, communication equipment, and electrical equipment. On the mesa are drill holes, a few concrete pads, a loading ramp, and electrical equipment.

 16. Electrical studies at the proposed Wahmonie and Calico Hills nuclear waste sites, Nevada Test Site, Nye County, Nevada

  Science.gov (United States)

  Hoover, D.B.; Chornack, Michael P.; Nervick, K.H.; Broker, M.M.

  1982-01-01

  Two sites in the southwest quadrant of the Nevada Test Site (NTS) were investigated as potential repositories for high-level nuclear waste. These are designated the Wahmonie and Calico Hills sites. The emplacement medium at both sites was to be an inferred intrusive body at shallow depth; the inference of the presence of the body was based on aeromagnetic and regional gravity data. This report summarizes results of Schlumberger VES, induced polarization dipole-dipole traverses and magnetotelluric soundings made in the vicinity of the sites in order to characterize the geoelectric section. At the Wahmonie site VES work identified a low resistivity unit at depth surrounding the inferred intrusive body. The low resistivity unit is believed to be either the argillite (Mississippian Eleana Formation) or a thick unit of altered volcanic rock (Tertiary). Good electrical contrast is provided between the low resistivity unit and a large volume of intermediate resistivity rock correlative with the aeromagnetic and gravity data. The intermediate resistivity unit (100-200 ohm-m) is believed to be the intrusive body. The resistivity values are very low for a fresh, tight intrusive and suggest significant fracturing, alteration and possible mineralization have occurred within the upper kilometer of rock. Induced polarization data supports the VES work, identifies a major fault on the northwest side of the inferred intrusive and significant potential for disseminated mineralization within the body. The mineralization potential is particularly significant because as late as 1928, a strike of high grade silver-gold ore was made at the site. The shallow electrical data at Calico Hills revealed no large volume high resistivity body that could be associated with a tight intrusive mass in the upper kilometer of section. A drill hole UE 25A-3 sunk to 762 m (2500 ft) at the site revealed only units of the Eleana argillite thermally metamorphosed below 396 m (1300 ft) and in part highly magnetic. Subsequent work has shown that much if not all of the magnetic and gravity anomalies can be attributed to the Eleana Formation. The alteration and doming, however, still argue for an intrusive but at greater depth than originally thought. The electrical, VES, and IP data show a complex picture due to variations in structure and alteration within the Eleana and surrounding volcanic units. These data do not suggest the presence of an intrusive in the upper kilometer of section. The magnetotelluric data however gives clear evidence for a thick, resistive body in the earth's crust below the site. While the interpreted depth is very poorly constrained due to noise and structural problems, the top of the resistive body is on the order of 2.5 km deep. The IP data also identifies area of increased polarizability at Calico Hills, which may also have future economic mineralization.

 17. Particulate emissions from new heavy duty vehicles (Euro IV and V); Partikeludslip fra nye tunge koeretoejer (Euronorm IV og V)

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Jordal-Joergensen, J.; Ohm, A.; Willumsen, E. (COWI A/S, Kgs. Lyngby (DK))

  2008-07-01

  The new Danish act on environmental zones allows local authorities to define zones where EURO III or older heavy duty vehicles should be equipped with a particulate filter. The introduction of EURO IV and V has reduced particulate emissions from heavy duty vehicles by approximately 80 % based on the mass of particles. There is, however, substantial uncertainty about the impact on the number of ultrafine particles, since they are not covered by Euronorm standards. When passing the bill, the Danish Minister for the Environment of the time stated that all relevant knowledge about particle emission from heavy duty vehicles needed to be collected for subsequent publication. To this end, the Danish Environmental Protection Agency (DEPA) commissioned a literature survey. The purpose of the survey is to provide an overview of the latest knowledge in the field of particle emissions from heavy duty vehicles, with special focus on the average size of the particle emissions. Another objective of the study is to analyse the direct emissions of NO{sub 2} from heavy duty vehicles classified under EURO IV and V. (au)

 18. Analysis of ER-12-3 FY 2005 Hydrologic Testing, Nevada Test Site, Nye County, Nevada, Rev. No.: 0

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bill Fryer

  2006-07-01

  This report documents the analysis of data collected for ER-12-3 during the fiscal year (FY) 2005 Rainier Mesa/Shoshone Mountain well development and hydraulic testing program (herein referred to as the ''testing program''). Well ER-12-3 was constructed and tested as a part of the Corrective Action Unit (CAU) 99, Rainier Mesa/Shoshone Mountain, Phase I drilling program during FY 2005. These activities were conducted on behalf of the U.S. Department of Energy (DOE), National Nuclear Security Administration Nevada Site Office (NNSA/NSO) for the Underground Test Area (UGTA) Project. As shown on Figure 1-1, ER-12-3 is located in central Rainier Mesa, in Area 12 of the Nevada Test Site (NTS). Figure 1-2 shows the well location in relation to the tunnels under Rainier Mesa. The well was drilled to a total depth (TD) of 4,908 feet (ft) below ground surface (bgs) (surface elevation 7,390.8 ft above mean sea level [amsl]) in the area of several tunnels mined into Rainier Mesa that were used historically for nuclear testing (NNSA/NSO, 2006). The closest nuclear test to the well location was YUBA (U-12b.10), conducted in the U-12b Tunnel approximately 1,529 ft northeast of the well site. The YUBA test working point elevation was located at approximately 6,642 ft amsl. The YUBA test had an announced yield of 3.1 kilotons (kt) (SNJV, 2006b). The purpose of this hydrogeologic investigation well is to evaluate the deep Tertiary volcanic section below the tunnel level, which is above the regional water table, and to provide information on the section of the lower carbonate aquifer-thrust plate (LCA3) located below the Tertiary volcanic section (SNJV, 2005b). Details on the drilling and completion program are presented in the ''Completion Report for Well ER-12-3 Corrective Action Unit 99: Rainier Mesa - Shoshone Mountain'' (NNSA/NSO, 2006). Development and hydraulic testing of ER-12-3 took place between June 3 and July 22, 2005. The development objectives included removing residual drilling fluids and improving the hydraulic connection of the well within the lower carbonate aquifer (LCA). The hydraulic testing objectives focused on obtaining further hydrogeologic, geochemical, and radiochemical data for the site. Details on the data collected during the testing program are presented in the report ''Rainier Mesa Well ER-12-3 Data Report for Well Development and Hydraulic Testing'' (SNJV, 2006b). Participants in ER-12-3 testing activities were: Stoller-Navarro Joint Venture (SNJV), Bechtel Nevada (BN), Desert Research Institute (DRI), Los Alamos National Laboratory (LANL), Lawrence Livermore National Laboratory (LLNL), and the U.S. Geological Survey (USGS). Stoller-Navarro Joint Venture served as the lead contractor responsible for providing site supervision, development and testing services, and waste management services; BN provided construction and engineering support services; DRI provided well logging services and participated in groundwater sampling and laboratory analyses; LANL and LLNL participated in groundwater sampling and laboratory analyses; and the USGS performed laboratory analyses. Analyses of data from the ER-12-3 testing program presented in this document were performed by SNJV except as noted.

 19. Well ER-6-1 Tracer Test Analysis: Yucca Flat, Nevada Test Site, Nye County, Nevada, Rev. No.: 0

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Greg Ruskauff

  2006-09-01

  The ER-6-1 multiple-well aquifer test-tracer test (MWAT-TT) investigated groundwater flow and transport processes relevant to the transport of radionuclides from sources on the Nevada Test Site (NTS) through the lower carbonate aquifer (LCA) hydrostratigraphic unit (HSU). The LCA, which is present beneath much of the NTS, is the principal aquifer for much of southern Nevada. This aquifer consists mostly of limestone and dolomite, and is pervasively fractured. Groundwater flow in this aquifer is primarily in the fractures, and the hydraulic properties are primarily related to fracture frequency and fracture characteristics (e.g., mineral coatings, aperture, connectivity). The objective of the multiple-well aquifer test (MWAT) was to determine flow and hydraulic characteristics for the LCA in Yucca Flat. The data were used to derive representative flow model and parameter values for the LCA. The items of specific interest are: Hydraulic conductivity; Storage parameters; Dual-porosity behavior; and Fracture flow characteristics. The objective of the tracer transport experiment was to evaluate the transport properties and processes of the LCA and to derive representative transport parameter values for the LCA. The properties of specific interest are: Effective porosity; Matrix diffusion; Longitudinal dispersivity; Adsorption characteristics; and Colloid transport characteristics. These properties substantially control the rate of transport of contaminants in the groundwater system and concentration distributions. To best support modeling at the scale of the corrective action unit (CAU), these properties must be investigated at the field scale. The processes represented by these parameters are affected by in-situ factors that are either difficult to investigate at the laboratory scale or operate at a much larger scale than can be reproduced in the laboratory. Measurements at the field scale provide a better understanding of the effective average parameter values. The scale of this tracer test is still small compared to the scale of a CAU, but is of sufficient scale to be generally representative of the processes that affect in-situ transport. The scale of the tracer test undertaken is limited by the rate of transport in the formation and the resultant time frame required for completing such a test. The measurements at the field scale will provide information for relating laboratory measurements for transport processes to the larger scale. This report describes the analysis of the tracer test data and development of a conceptual model of transport in the LCA in Yucca Flat.

 20. A Historical Evaluation of the U12t Tunnel, Nevada Test Site, Nye County, Nevada, Volume 5 of 6

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Harold Drollinger; Robert C. Jones; and Thomas F. Bullard; Desert Research Institute, Laurence J. Ashbaugh, Southern Nevada Courier Service and Wayne R. Griffin, Stoller-Navarro Joint Venture

  2009-02-01

  This report presents a historical evaluation of the U12t Tunnel on the Nevada Test Site in southern Nevada. The work was conducted by the Desert Research Institute at the request of the U.S. Department of Energy, National Nuclear Security Administration Nevada Site Office and the U.S. Department of Defense, Defense Threat Reduction Agency (DTRA). The U12t Tunnel is one of a series of tunnels used for underground nuclear weapons effects tests on the east side of Rainier and Aqueduct Mesas. Six nuclear weapons effects tests, Mint Leaf, Diamond Sculls, Husky Pup, Midas Myth/Milagro, Mighty Oak, and Mission Ghost, and one high explosive test, SPLAT, were conducted within the U12t Tunnel from 1970 to 1987. All six of the nuclear weapons effects tests and the high explosive test were sponsored by DTRA. Two conventional weapons experiments, Dipole Knight and Divine Eagle, were conducted in the tunnel portal area in 1997 and 1998. These experiments were sponsored by the Defense Special Weapons Agency. The U12t Tunnel complex is composed of the Portal and Mesa Areas and includes an underground tunnel with a main access drift and nine primary drifts, a substantial tailings pile fronting the tunnel portal, a series of discharge ponds downslope of the tailings pile, and two instrumentation trailer parks and 16 drill holes on top of Aqueduct Mesa. A total of 89 cultural features were recorded: 54 at the portal and 35 on the mesa. In the Portal Area, cultural features are mostly concrete pads and building foundations; other features include the portal, rail lines, the camel back, ventilation and cooling system components, communication equipment, and electrical equipment. On the mesa are drill holes, a few concrete pads, a loading ramp, and electrical equipment.

 1. A Historical Evaluation of the U12t Tunnel, Nevada Test Site, Nye County, Nevada, Volume 2 of 6

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Harold Drollinger; Robert C. Jones; and Thomas F. Bullard; Desert Research Institute, Laurence J. Ashbaugh, Southern Nevada Courier Service and Wayne R. Griffin, Stoller-Navarro Joint Venture

  2009-02-01

  This report presents a historical evaluation of the U12t Tunnel on the Nevada Test Site in southern Nevada. The work was conducted by the Desert Research Institute at the request of the U.S. Department of Energy, National Nuclear Security Administration Nevada Site Office and the U.S. Department of Defense, Defense Threat Reduction Agency (DTRA). The U12t Tunnel is one of a series of tunnels used for underground nuclear weapons effects tests on the east side of Rainier and Aqueduct Mesas. Six nuclear weapons effects tests, Mint Leaf, Diamond Sculls, Husky Pup, Midas Myth/Milagro, Mighty Oak, and Mission Ghost, and one high explosive test, SPLAT, were conducted within the U12t Tunnel from 1970 to 1987. All six of the nuclear weapons effects tests and the high explosive test were sponsored by DTRA. Two conventional weapons experiments, Dipole Knight and Divine Eagle, were conducted in the tunnel portal area in 1997 and 1998. These experiments were sponsored by the Defense Special Weapons Agency. The U12t Tunnel complex is composed of the Portal and Mesa Areas and includes an underground tunnel with a main access drift and nine primary drifts, a substantial tailings pile fronting the tunnel portal, a series of discharge ponds downslope of the tailings pile, and two instrumentation trailer parks and 16 drill holes on top of Aqueduct Mesa. A total of 89 cultural features were recorded: 54 at the portal and 35 on the mesa. In the Portal Area, cultural features are mostly concrete pads and building foundations; other features include the portal, rail lines, the camel back, ventilation and cooling system components, communication equipment, and electrical equipment. On the mesa are drill holes, a few concrete pads, a loading ramp, and electrical equipment.

 2. New types of concrete elements corresponding to BR2005 energy requirements; Nye typer betonelementer svarende til BR2005 energikrav

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2004-07-01

  In this project new solutions have been developed for buildings with concrete facade panels without ribs at window reveals and at horizontal joints, corresponding to panels with an un-broken insulation layer and limited thermal bridge effect. New general solutions for the mounting of windows have been developed together with airtight covering solutions at the window reveal based upon added window board and a separate vapor barrier. At the same time detailed calculations of the heat loss effects at the window-wall joint and foundation have been carried out and new solutions that reduce the heat loss substantially have also been shown. The new developed standard solutions are obvious means to meet the expected future energy demands in the new Building Regulations expected in 2005. The project has revealed that it is possible to obtain significant thermal improvements with only a minor increase in the insula-tion thickness. The new and, in many ways, better solutions will mean added costs regarding mounting of windows, stronger fittings etc. but the effect of a standardization of the window-placement could reduce those additional costs considerably. The total life cycle costs regard-ing these new types of concrete facade panels are economically reasonable. (au)

 3. Special Analysis of the Area 3 Radioactive Waste Management Site at the Nevada National Security Site, Nye County, Nevada

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  National Security Technologies, LLC, Environmental Management

  2012-09-30

  This report describes the methods and results of a special analysis (SA) of the Area 3 Radioactive Waste Management Site (RWMS) on the Nevada National Security Site (NNSS). The purpose of the SA is to determine if the approved performance assessment (PA) and composite analysis (CA) (Shott et al., 2001) remain valid. The Area 3 RWMS PA and CA were prepared as a single document and received conditional approval on October 6, 1999. A conditional Disposal Authorization Statement (DAS) for the Area 3 RWMS was issued on October 20, 1999. Since preparation of the approved PA and CA, new information and additional environmental monitoring data have been used to update the PA and CA. At the same time, continual advancements in computer processors and software have allowed improvement to the PA and CA models. Annual reviews of the PA and CA required by U.S. Department of Energy (DOE) Order DOE O 435.1 have documented multiple changes occurring since preparation of the PA and CA. Potentially important changes include: Development of a new and improved baseline PA and CA model implemented in the probabilistic GoldSim simulation platform. A significant increase in the waste inventory disposed at the site. Revision and updating of model parameters based on additional years of site monitoring data and new research and development results. Although changes have occurred, many important PA/CA issues remain unchanged, including the site conceptual model, important features, events, and processes, and the points of compliance. The SA is performed to document the current status of the PA/CA model and to quantitatively assess the impact of cumulative changes on the PA and CA results. The results of the SA are used to assess the validity of the approved PA/CA and make a determination if revision of the PA or CA is necessary. The SA was performed using the Area 3 RWMS, version 2.102, GoldSim model, the current baseline PA/CA model. Comparison of the maximum SA results with the PA performance objectives indicates that there continues to be a reasonable expectation of compliance. The resident exposure scenario was evaluated for compliance with the air pathway and all-pathways annual total effective dose (TED) performance objectives. The maximum mean air pathway TED, 7E-6 millisievert (mSv) at 1,000 years (y) has decreased relative to the approved PA and is significantly less than the 0.1 mSv limit. The maximum mean all-pathways annual TED, 7E-5 mSv at 1,000 y has increased but remains a small fraction of the 0.25 mSv limit. The SA maximum mean radon-222 (222Rn) flux density, 0.03 becquerel per square meter per second (Bq m-2 s-1), has increased relative to the PA results but is significantly less than the 0.74 Bq m-2 s-1 limit. The SA results continue to support a conclusion that the disposed waste inventory is protective of intruders and groundwater resources. The maximum mean intruder TED, 0.01 mSv for an acute construction scenario at the U-3ah/at disposal unit, was less than the 5 mSv performance measure. Site monitoring data and research results continue to support a conclusion that a groundwater pathway will not exist within the 1,000 y compliance period. Projected releases to the environment are a small fraction of the performance objectives. Cost-effective options for reducing releases further are unlikely to exist. Therefore, releases from the Area 3 RWMS are judged to be as low as reasonably achievable. Comparison of the maximum CA result with the 0.3 mSv CA dose constraint indicates that no action is required to reduce the dose from the Area 3 RWMS and all interacting sources of residual radioactive contamination. The SA maximum mean CA annual TED, 0.02 mSv at 1,000 y, has increased from the approved CA result but remains less than 10% of the dose constraint. The CA TED continues to be due predominantly to inhalation of plutonium-239 resuspended from soils contaminated by nuclear weapons tests conducted near the Area 3 RWMS. The SA results estimated with the Area 3 RWMS version 2.102 model indicate that changes to the PA and CA do not

 4. Preliminary mapping of surficial geology of Midway Valley Yucca Mountain Project, Nye County, Nevada; Yucca Mountain Site Characterization Project

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Wesling, J.R.; Bullard, T.F.; Swan, F.H.; Perman, R.C.; Angell, M.M. [Geomatrix Consultants, Inc., San Francisco, CA (United States); Gibson, J.D. [Sandia National Labs., Albuquerque, NM (United States)

  1992-04-01

  The tectonics program for the proposed high-level nuclear waste repository at Yucca Mountain in southwestern Nevada must evaluate the potential for surface faulting beneath the prospective surface facilities. To help meet this goal, Quaternary surficial mapping studies and photolineament analyses were conducted to provide data for evaluating the location, recency, and style of faulting with Midway Valley at the eastern base of Yucca Mountain, the preferred location of these surface facilities. This interim report presents the preliminary results of this work.

 5. Preliminary description of quaternary and late pliocene surficial deposits at Yucca Mountain and vicinity, Nye County, Nevada

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Hoover, D.L.

  1989-11-01

  The Yucca Mountain area, in the south-central part of the Great Basin, is in the drainage basin of the Amargosa River. The mountain consists of several fault blocks of volcanic rocks that are typical of the Basin and Range province. Yucca Mountain is dissected by steep-sided valleys of consequent drainage systems that are tributary on the east side to Fortymile Wash and on the west side to an unnamed wash that drains Crater Flat. Most of the major washes near Yucca Mountain are not integrated with the Amargosa River, but have distributary channels on the piedmont above the river. Landforms in the Yucca Mountain area include rock pediments, ballenas, alluvial pediments, alluvial fans, stream terraces, and playas. Early Holocene and older alluvial fan deposits have been smoothed by pedimentation. The semiconical shape of alluvial fans is apparent at the junction of tributaries with major washes and where washes cross fault and terrace scarps. Playas are present in the eastern and southern ends of the Amargosa Desert. 39 refs., 9 figs., 1 tab.

 6. Fremtidens biogasfællesanlæg – nye anlægskoncepter og økonomisk potentiale

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen, Johannes; Hjort-Gregersen, K.; Uellendahl, Hinrich

  as system analyses, where plant concepts have been evaluated in connection with agricultural areas. 8 scenarios where analyzed, of which 2 were reference scenarios. One without a biogas plant, but with on-farm separation in order to reach phosphorous balance in the area by exporting fiber fraction (Scenario...... 0) to other regions, and one with a conventional centralized biogas plant with a post separation facility, likewise to enable the export of surplus phosphorous (Scenario 1). The remaining 6 scenarios are: 1a. Serial digestion in two digesters, and partial post separation of digested manure so...... plant and mixed with remaining conventional slurry until a dry matter content of 10% in the biogas plant has been reached. The thin fraction remains on the farms and is utilized as a fertilizer. Post separation of the digested manure, pretreatment (wet oxidation) and recycling most of the fiber fraction...

 7. Special Analysis of the Area 3 Radioactive Waste Management Site at the Nevada National Security Site, Nye County, Nevada

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  National Security Technologies, LLC, Environmental Management

  2012-09-30

  This report describes the methods and results of a special analysis (SA) of the Area 3 Radioactive Waste Management Site (RWMS) on the Nevada National Security Site (NNSS). The purpose of the SA is to determine if the approved performance assessment (PA) and composite analysis (CA) (Shott et al., 2001) remain valid. The Area 3 RWMS PA and CA were prepared as a single document and received conditional approval on October 6, 1999. A conditional Disposal Authorization Statement (DAS) for the Area 3 RWMS was issued on October 20, 1999. Since preparation of the approved PA and CA, new information and additional environmental monitoring data have been used to update the PA and CA. At the same time, continual advancements in computer processors and software have allowed improvement to the PA and CA models. Annual reviews of the PA and CA required by U.S. Department of Energy (DOE) Order DOE O 435.1 have documented multiple changes occurring since preparation of the PA and CA. Potentially important changes include: Development of a new and improved baseline PA and CA model implemented in the probabilistic GoldSim simulation platform. A significant increase in the waste inventory disposed at the site. Revision and updating of model parameters based on additional years of site monitoring data and new research and development results. Although changes have occurred, many important PA/CA issues remain unchanged, including the site conceptual model, important features, events, and processes, and the points of compliance. The SA is performed to document the current status of the PA/CA model and to quantitatively assess the impact of cumulative changes on the PA and CA results. The results of the SA are used to assess the validity of the approved PA/CA and make a determination if revision of the PA or CA is necessary. The SA was performed using the Area 3 RWMS, version 2.102, GoldSim model, the current baseline PA/CA model. Comparison of the maximum SA results with the PA performance objectives indicates that there continues to be a reasonable expectation of compliance. The resident exposure scenario was evaluated for compliance with the air pathway and all-pathways annual total effective dose (TED) performance objectives. The maximum mean air pathway TED, 7E-6 millisievert (mSv) at 1,000 years (y) has decreased relative to the approved PA and is significantly less than the 0.1 mSv limit. The maximum mean all-pathways annual TED, 7E-5 mSv at 1,000 y has increased but remains a small fraction of the 0.25 mSv limit. The SA maximum mean radon-222 (222Rn) flux density, 0.03 becquerel per square meter per second (Bq m-2 s-1), has increased relative to the PA results but is significantly less than the 0.74 Bq m-2 s-1 limit. The SA results continue to support a conclusion that the disposed waste inventory is protective of intruders and groundwater resources. The maximum mean intruder TED, 0.01 mSv for an acute construction scenario at the U-3ah/at disposal unit, was less than the 5 mSv performance measure. Site monitoring data and research results continue to support a conclusion that a groundwater pathway will not exist within the 1,000 y compliance period. Projected releases to the environment are a small fraction of the performance objectives. Cost-effective options for reducing releases further are unlikely to exist. Therefore, releases from the Area 3 RWMS are judged to be as low as reasonably achievable. Comparison of the maximum CA result with the 0.3 mSv CA dose constraint indicates that no action is required to reduce the dose from the Area 3 RWMS and all interacting sources of residual radioactive contamination. The SA maximum mean CA annual TED, 0.02 mSv at 1,000 y, has increased from the approved CA result but remains less than 10% of the dose constraint. The CA TED continues to be due predominantly to inhalation of plutonium-239 resuspended from soils contaminated by nuclear weapons tests conducted near the Area 3 RWMS. The SA results estimated with the Area 3 RWMS version 2.102 model indicate that changes to the PA and CA do not significantly alter the PA/CA results or conclusions. Although increases occur for the all-pathways annual TED, the 222Rn flux density, and the CA annual TED, all PA and CA results are a small fraction of the performance objectives or dose constraints. The same conclusion was reached for the approved PA and CA. The SA results continue to support a conclusion that there is a reasonable expectation of meeting all performance objectives and the CA dose constraint. There is no need to revise the DAS at this time. The SA results support a conclusion that the Area 3 RWMS PA and CA remain valid, and revision is not necessary at this time.

 8. Micrometeorological data for energy-budget studies near Rogers Spring, Ash Meadows National Wildlife Refuge, Nye County, Nevada, 1994

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Nichols, W.D.; Rapp, T.R.

  1996-05-01

  The data were collected at two sites near Rogers Spring for use in energy-budget studies beginning in 1994. The data collected at each site included net radiation, air temperature at two heights, dew- point temperature at two heights, windspeed at two heights, soil heat flux, and soil temperature in the interval between the land surface and the buried heat-flux plates.

 9. Hyperbilirubinemi hos nyfødte – et kontroversielt tema. Erfaringer med nye indikasjoner for fototerapi og utskiftningstransfusjon

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Alf Meberg

  2009-10-01

  Full Text Available  SAMMENDRAGNye indikasjoner for behandling av hyperbilirubinemi hos nyfødte (bilirubinskjema fra Hillingdon sykehus,England ble innført ved Vestfold sentralsykehus primo 1994. Endringene i panoramaet av behandlingstiltak(lysbehandling, utskiftningstransfusjon ble registrert i kohortene av levende fødte ved sykehuset i toårsperioden1994-95 og sammenlignet med foregående treårsperiode 1991-93. Total lysbehandlingsprevalens falt signifikantfra 6,9% av levende fødte i perioden 1991-93 til 5,5% i perioden 1994-95 (p betydelig fall i prevalensen av fullbårne barn som ble lysbehandlet for fysiologisk ikterus, fra 4,3% til 1,6% ihenholdsvis første og siste periode (p steg signifikant fra 2,0% av levende fødte til 3,2% (p økning i prematuritetsinsidensen, som steg fra 4,5% i perioden 1991-93 til 5,9% i perioden 1994-95 (p Andelen premature som ble lysbehandlet steg fra 45,2% i første til 53,1% i siste periode (p av blodgruppeimmuniserte barn som ble lysbehandlet var uforandret i de to periodene (henholdsvis 0,6% og0,7% (p > 0,05. Det var en markert reduksjon i prevalensen av barn som gjennomgikk utskiftningstransfusjon(fra 0,2 til 0,06% henholdsvis i de to periodene (p effekter av lysbehandling til friske fullbårne barn med ikterus, reduseres relativt betydelig med de moderatejusteringer av indikasjonene som er foretatt. Rutineskiftet har også betydd ressurssparing. På landsbasis vil en slikrutineendring medføre at 1000-2000 fullbårne barn hvert år kan unngå lysbehandling. Indikasjonene for fototerapiog utskiftningstransfusjon for hyperbilirubinemi hos nyfødte i Norge må diskuteres på nytt i lys av ny forskningmed tanke på nasjonal konsensus. Kortere liggetider for nyfødte i sykehus etter fødselen gjør det nødvendig medgode rutiner for oppfølging av hyperbilirubinemi utenfor sykehus.Meberg A. Hyperbilirubinemia – a controversial topic. Experiences with new guidelines for phototherapyand exchange transfusion . Nor J Epidemiol 1997; 7 (1: 85-91.ENGLISH SUMMARYNew guidelines for treatment of hyperbilirubinemia in newborn infants (according to a bilirubin chart used atHillingdon Hospital, England were introduced at Vestfold Central Hospital primo 1994. Changes in the panoramaof interventions (phototherapy, exchange transfusion were recorded for the two-year period 1994-95 and comparedto the preceding three-year period 1991-93. Total prevalence of infants treated by phototherapy declinedfrom 6.9% among those born 1991-93 to 5.5% in those born 1994-95 (p decline in the prevalence of term infants treated for physiological hyperbilirubinemia, from 4.3% in the cohortborn 1991-93 to 1.6% in the cohort born 1995-95 (p This was partly caused by an increase in the preterm incidence from 4.5% of live born 1991-93 to 5.9% amongthose born 1994-95 (p to 53.1% respectively in the two periods (p phototherapy for blood group immunization occurred (0.6% and 0.7% respectively for the two periods; p > 0.05.The prevalence of infants treated by exchange transfusion decreased from 0.2% 1991-93 to 0.06% 1994-95 (p 0.05. Psychological and biological side-effects from phototherapy in healthy term infants may have been reducedby the changes in guidelines undertaken. The change in therapeutic guidelines has also resulted in a save ofresources. Applying these routines on a national base will avoid phototherapy in 1000-2000 term infants annually.Successively shorter stay of newborns in hospital after birth necessitates good routines for follow-up ofhyperbilirubinemia after discharge. The guidelines for phototherapy and exchange transfusion for neonatalhyperbilirubinemia should be rediscussed to obtain a national consensus.

 10. Phase II Documentation Overview of Corrective Action Unit 98: Frenchman Flat, Nevada Test Site, Nye County, Nevada, Revision 1

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Greg Ruskauff

  2010-04-01

  The U.S. Department of Energy (DOE), National Nuclear Security Administration Nevada Site Office (NNSA/NSO) initiated the Underground Test Area (UGTA) Subproject to assess and evaluate radiologic groundwater contamination resulting from underground nuclear testing at the NTS. These activities are overseen by the Federal Facility Agreement and Consent Order (FFACO) (1996, as amended March 2010). For Frenchman Flat, the UGTA Subproject addresses media contaminated by the underground nuclear tests, which is limited to geologic formations within the saturated zone or 100 meters (m) or less above the water table. Transport in groundwater is judged to be the primary mechanism of migration for the subsurface contamination away from the Frenchman Flat underground nuclear tests. The intent of the UGTA Subproject is to assess the risk to the public from the groundwater contamination produced as a result of nuclear testing. The primary method used to assess this risk is the development of models of flow and contaminant transport to forecast the extent of potentially contaminated groundwater for the next 1,000 years, establish restrictions to groundwater usage, and implement a monitoring program to verify protectiveness. For the UGTA Subproject, contaminated groundwater is that which exceeds the radiological standards of the Safe Drinking Water Act (CFR, 2009) the State of Nevada’s groundwater quality standard to protect human health and the environment. Contaminant forecasts are expected to be uncertain, and groundwater monitoring will be used in combination with land-use control to build confidence in model results and reduce risk to the public. Modeling forecasts of contaminant transport will provide the basis for negotiating a compliance boundary for the Frenchman Flat Corrective Action Unit (CAU). This compliance boundary represents a regulatory-based distinction between groundwater contaminated or not contaminated by underground testing. Transport modeling simulations are used to compute radionuclide concentrations in time and space within the CAU for the 1,000-year contaminant boundary. These three-dimensional (3-D) concentration simulations are integrated into probabilistic forecasts of the likelihood of groundwater exceeding or remaining below the radiological standards of the Safe Drinking Water Act (CFR, 2009) defined as the contaminant boundary. Contaminant boundaries are not discrete predictions of the location or concentration of contaminants, but instead are spatial representations of the probability of exceeding Safe Drinking Water Act radiological standards. The forecasts provide planning tools to facilitate regulatory decisions designed to protect the health and safety of the public.

 11. Thoughts Regarding the Dimensions of Faults at Rainier and Aqueduct Mesas, Nye County, Nevada, Based on Surface and Underground Mapping

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Drellack, S.L.; Prothro, L.B.; Townsend, M.J.; Townsend, D.R.

  2011-02-01

  The geologic setting and history, along with observations through 50 years of detailed geologic field work, show that large-displacement (i.e., greater than 30 meters of displacement) syn- to post-volcanic faults are rare in the Rainier Mesa area. Faults observed in tunnels and drill holes are mostly tight, with small displacements (most less than 1.5 meters) and small associated damage zones. Faults are much more abundant in the zeolitized tuffs than in the overlying vitric tuffs, and there is little evidence that faults extend downward from the tuff section through the argillic paleocolluvium into pre-Tertiary rocks. The differences in geomechanical characteristics of the various tuff lithologies at Rainier Mesa suggest that most faults on Rainer Mesa are limited to the zeolitic units sandwiched between the overlying vitric bedded tuffs and the underlying pre-Tertiary units (lower carbonate aquifer–3, lower clastic confining unit–1, and Mesozoic granite confining unit).

 12. A Historical Evaluation of the U12t Tunnel, Nevada Test Site, Nye County, Nevada, Volume 3 of 6

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Harold Drollinger; Robert C. Jones; and Thomas F. Bullard; Desert Research Institute, Laurence J. Ashbaugh, Southern Nevada Courier Service and Wayne R. Griffin, Stoller-Navarro Joint Venture

  2009-02-01

  This report presents a historical evaluation of the U12t Tunnel on the Nevada Test Site in southern Nevada. The work was conducted by the Desert Research Institute at the request of the U.S. Department of Energy, National Nuclear Security Administration Nevada Site Office and the U.S. Department of Defense, Defense Threat Reduction Agency (DTRA). The U12t Tunnel is one of a series of tunnels used for underground nuclear weapons effects tests on the east side of Rainier and Aqueduct Mesas. Six nuclear weapons effects tests, Mint Leaf, Diamond Sculls, Husky Pup, Midas Myth/Milagro, Mighty Oak, and Mission Ghost, and one high explosive test, SPLAT, were conducted within the U12t Tunnel from 1970 to 1987. All six of the nuclear weapons effects tests and the high explosive test were sponsored by DTRA. Two conventional weapons experiments, Dipole Knight and Divine Eagle, were conducted in the tunnel portal area in 1997 and 1998. These experiments were sponsored by the Defense Special Weapons Agency. The U12t Tunnel complex is composed of the Portal and Mesa Areas and includes an underground tunnel with a main access drift and nine primary drifts, a substantial tailings pile fronting the tunnel portal, a series of discharge ponds downslope of the tailings pile, and two instrumentation trailer parks and 16 drill holes on top of Aqueduct Mesa. A total of 89 cultural features were recorded: 54 at the portal and 35 on the mesa. In the Portal Area, cultural features are mostly concrete pads and building foundations; other features include the portal, rail lines, the camel back, ventilation and cooling system components, communication equipment, and electrical equipment. On the mesa are drill holes, a few concrete pads, a loading ramp, and electrical equipment.

 13. The spatial distribution and chemical heterogeneity of clinoptilolite at Yucca Mountain, Nye County, Nevada: Evidence for polygenetic hypogene alteration

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Livingston, D.E.; Szymanski, J.S.

  1994-01-01

  This part of TRAC`s Annual Report for 1993 summarizes the finding of previous reports on the major element geochemistry of zeolitic alteration of the tuffs at Yucca Mountain and updates the status of work. In this report we examine the spatial distribution of zeolites by stratigraphic units and boreholes and the various types of chemical alteration of clinoptilolite indicated by the data reported in Broxton et al. and Bish and Chipera. The purpose is to evaluate the extent of the metasomatic alteration and to test the hypogene hypothesis of Szymanski. In this regard, it is of prime importance to evaluate whether the metasomatic alteration at Yucca Mountain is due to supergene or hypogene processes. In this report, the term {open_quotes}supergene{close_quotes} denotes alteration and mineralization produced by fluids derived directly from atmospheric precipitation and infiltration through the vadose zone, and the term {open_quotes}hypogene{close_quotes} denotes alteration and mineralization produced by fluids from the phreatic zone regardless of their former location or residence time in the Earth`s crust. This report begins with a review of previous work on the genesis of zeolites of the Nevada Test Site.

 14. Recuerdo e imaginación en Beltenebros de Antonio Muñoz Molina

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Hans Lauge

  2004-01-01

  Nueva narrativa, novela, sujeto, búsqueda de identidad, den nye spanske roman, subjekt, identitet......Nueva narrativa, novela, sujeto, búsqueda de identidad, den nye spanske roman, subjekt, identitet...

 15. Kunsten at genopfinde sig selv

  DEFF Research Database (Denmark)

  Krøgholt, Ida

  2013-01-01

  Rapport fra projekt Dans med fremtiden. Nye trin til innovation i velfærdssektoren. Aaborg University College......Rapport fra projekt Dans med fremtiden. Nye trin til innovation i velfærdssektoren. Aaborg University College...

 16. Partnervalg på film

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kramer, Mette

  2006-01-01

  Nye kognitions- og evolutionspsykologiske aspekter på kvinders filmpræferencer for romantiske film og melodramer......Nye kognitions- og evolutionspsykologiske aspekter på kvinders filmpræferencer for romantiske film og melodramer...

 17. China’s Energy Security and the South China Sea

  Science.gov (United States)

  2002-05-01

  field of geoeconomics . The cornerstone of interdependence is derived from the notion that economic and technological strength within the modern world...advanced industrial societies (Keohane and Nye 1977, 226-227; Nye 2002, 7-8). Nye concedes that geoeconomics has not replaced geopolitics, but he does point

 18. Digital Natives: Digitale Teknologier og Engagerende Publikumsoplevelser

  DEFF Research Database (Denmark)

  Smith, Rachel Charlotte; Iversen, Ole Sejer

  2011-01-01

  Nye teknologier, sociale medier og digitale kulturer stiller museerne overfor nye formidlingsmæssige udfordringer, men også muligheder. Brug af digitale teknologier kan skabe engagerende og dynamiske oplevelser i museumsverdenen der åbner for nye kommunikationsformer og inddragelse af publikum. Men...

 19. External Peer Review Team Report for Corrective Action Unit 97: Yucca Flat/Climax Mine, Nevada National Security Site, Nye County, Nevada, Revision 0

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Marutzky, Sam J. [Navarro-Intera, LLC (N-I), Las Vegas, NV (United States); Andrews, Robert [Navarro-Intera, LLC (N-I), Las Vegas, NV (United States)

  2015-01-01

  The peer review team commends the Navarro-Intera, LLC (N-I), team for its efforts in using limited data to model the fate of radionuclides in groundwater at Yucca Flat. Recognizing the key uncertainties and related recommendations discussed in Section 6.0 of this report, the peer review team has concluded that U.S. Department of Energy (DOE) is ready for a transition to model evaluation studies in the corrective action decision document (CADD)/corrective action plan (CAP) stage. The DOE, National Nuclear Security Administration Nevada Field Office (NNSA/NFO) clarified the charge to the peer review team in a letter dated October 9, 2014, from Bill R. Wilborn, NNSA/NFO Underground Test Area (UGTA) Activity Lead, to Sam J. Marutzky, N-I UGTA Project Manager: “The model and supporting information should be sufficiently complete that the key uncertainties can be adequately identified such that they can be addressed by appropriate model evaluation studies. The model evaluation studies may include data collection and model refinements conducted during the CADD/CAP stage. One major input to identifying ‘key uncertainties’ is the detailed peer review provided by independent qualified peers.” The key uncertainties that the peer review team recognized and potential concerns associated with each are outlined in Section 6.0, along with recommendations corresponding to each uncertainty. The uncertainties, concerns, and recommendations are summarized in Table ES-1. The number associated with each concern refers to the section in this report where the concern is discussed in detail.

 20. Phase II Hydrologic Data for the Groundwater Flow and Contaminant Transport Model of Corrective Action Unit 98: Frenchman Flat, Nye County, Nevada, Rev. No.: 0

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  John McCord

  2004-12-01

  This report documents pertinent hydrologic data and data analyses as part of the Phase II Corrective Action Investigation (CAI) for Frenchman Flat (FF) Corrective Action Unit (CAU): CAU 98. The purpose of this data compilation and related analyses is to provide the primary reference to support the development of the Phase II FF CAU groundwater flow model.

 1. Summary and evaluation of existing geological and geophysical data near prospective surface facilities in Midway Valley, Yucca Mountain Project, Nye County, Nevada; Yucca Mountain Site Characterization Project

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Gibson, J.D. [Sandia National Labs., Albuquerque, NM (United States); Swan, F.H.; Wesling, J.R.; Bullard, T.F.; Perman, R.C.; Angell, M.M.; DiSilvestro, L.A. [Geomatrix Consultants, Inc., San Francisco, CA (United States)

  1992-01-01

  Midway Valley, located at the eastern base of the Yucca Mountain in southwestern Nevada, is the preferred location of the surface facilities for the potential high-level nuclear waste repository at Yucca Mountain. One goal in siting these surface facilities is to avoid faults that could produce relative displacements in excess of 5 cm in the foundations of the waste-handling buildings. This study reviews existing geologic and geophysical data that can be used to assess the potential for surface fault rupture within Midway Valley. Dominant tectonic features in Midway Valley are north-trending, westward-dipping normal faults along the margins of the valley: the Bow Ridge fault to the west and the Paintbrush Canyon fault to the east. Published estimates of average Quaternary slip rates for these faults are very low but the age of most recent displacement and the amount of displacement per event are largely unknown. Surface mapping and interpretive cross sections, based on limited drillhole and geophysical data, suggest that additional normal faults, including the postulated Midway Valley fault, may exist beneath the Quaternary/Tertiary fill within the valley. Existing data, however, are inadequate to determine the location, recency, and geometry of this faulting. To confidently assess the potential for significant Quaternary faulting in Midway Valley, additional data are needed that define the stratigraphy and structure of the strata beneath the valley, characterize the Quaternary soils and surfaces, and establish the age of faulting. The use of new and improved geophysical techniques, combined with a drilling program, offers the greatest potential for resolving subsurface structure in the valley. Mapping of surficial geologic units and logging of soil pits and trenches within these units must be completed, using accepted state-of-the-art practices supported by multiple quantitative numerical and relative age-dating techniques.

 2. Comparison of Landsat Thematic Mapper and Geophysical and Environmental Research Imaging Spectrometer data for the Cuprite mining district, Esmeralda, and Nye counties, Nevada

  Science.gov (United States)

  Kierein-Young, Kathryn S.; Kruse, Fred A.

  Landsat TM images and Geophysical and Environmental Research Imaging Spectrometer (GERIS) data were analyzed for the Cuprite mining district and compared to available geologic and alteration maps of the area. The TM data, with 30 m resolution and 6 broadbands, allowed discrimination of general mineral groups. Clay minerals, playa deposits, and unaltered rocks were mapped as discrete spectral units using the TM data, but specific minerals were not determined, and definition of the individual alteration zones was not possible. The GERIS, with 15 m spatial resolution and 63 spectral bands, permitted construction of complete spectra and identification of specific minerals. Detailed spectra extracted from the images provided the ability to identify the minerals alunite, kaolinite, hematite, and buddingtonite by their spectral characteristics. The GERIS data show a roughly concentrically zoned hydrothermal system. The mineralogy mapped with the aircraft system conforms to previous field and multispectral image mapping. However, identification of individual minerals and spatial display of the dominant mineralogy add information that can be used to help determine the morphology and genetic origin of the hydrothermal system.

 3. A Cultural Resources Inventory and Historical Evaluation of the Smoky Atmospheric Nuclear Test, Areas 8, 9, and 10, Nevada National Security Site, Nye County, Nevada

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Jones, Robert C. [Desert Research Inst. (DRI), Reno, NV (United States); King, Maureen L. [Desert Research Inst. (DRI), Reno, NV (United States); Beck, Colleen M. [Desert Research Inst. (DRI), Reno, NV (United States); Falvey, Lauren W. [Desert Research Inst. (DRI), Reno, NV (United States); Menocal, Tatianna M. [Desert Research Inst. (DRI), Reno, NV (United States)

  2014-09-01

  This report presents the results of a National Historic Preservation Act Section 106 cultural resources inventory and historical evaluation of the 1957 Smoky atmospheric test location on the Nevada National Security Site (NNSS). The Desert Research Institute (DRI) was tasked to conduct a cultural resources study of the Smoky test area as a result of a proposed undertaking by the Department of Energy Environmental Management. This undertaking involves investigating Corrective Action Unit (CAU) 550 for potential contaminants of concern as delineated in a Corrective Action Investigation Plan. CAU 550 is an area that spatially overlaps portions of the Smoky test location. Smoky, T-2c, was a 44 kt atmospheric nuclear test detonated at 5:30 am on August 31, 1957, on top of a 213.4 m (700 ft) 200 ton tower (T-2c) in Area 8 of the NNSS. Smoky was a weapons related test of the Plumbbob series (number 19) and part of the Department of Defense Exercise Desert Rock VII and VIII. The cultural resources effort involved the development of a historic context based on archival documents and engineering records, the inventory of the cultural resources in the Smoky test area and an associated military trench location in Areas 9 and 10, and an evaluation of the National Register eligibility of the cultural resources. The inventory of the Smoky test area resulted in the identification of structures, features, and artifacts related to the physical development of the test location and the post-test remains. The Smoky test area was designated historic district D104 and coincides with a historic archaeological site recorded as 26NY14794 and the military trenches designed for troop observation, site 26NY14795. Sites 26NY14794 and 26NY14795 are spatially discrete with the trenches located 4.3 km (2.7 mi) southeast of the Smoky ground zero. As a result, historic district D104 is discontiguous and in total it covers 151.4 hectares (374 acres). The Smoky test location, recorded as historic district D104 and historic sites 26NY14794 and 26NY14795, is the best preserved post-shot atmospheric nuclear tower test at the NNSS and possibly in the world. It is of local, national, and international importance due to nuclear testing’s pivotal role in the Cold War between the United States and the former Soviet Union. The district and sites are linked to the historic theme of atmospheric nuclear testing. D104 retains aspects of the engineering plan and design for the Smoky tower, instrument stations used to measure test effects, German and French personnel shelters, and military trenches. A total of 33 structures contribute to the significance of D104. Artifacts and features provide significant post-test information. Historic district D104 (discontiguous) and historic site 26NY14794 (the Smoky test area) are eligible for listing on the NRHP under Criteria A, B, C, and D. The historic site 26NY14795 (the Smoky military trenches) is eligible for listing under Criteria A, C, and D. Several items have been identified for removal by the CAU 550 investigation. However, none of them is associated with the Smoky atmospheric test, but with later activities in the area. The military trenches are not part of CAU 550 and no actions are planned there. A proposed closure of the Smoky test area with restrictions will limit access and contribute to the preservation of the cultural resources. It is recommended that the Smoky historic district and sites be included in the NNSS cultural resources monitoring program.

 4. Analysis of FY 2005/2006 Hydrologic Testing and Sampling Results for Well ER-12-4, Nevada Test Site, Nye County, Nevada, Rev. No.: 0

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bill Fryer

  2006-09-01

  This report documents the analysis of data collected for ER-12-4 during the fiscal year (FY) 2005 Rainier Mesa/Shoshone Mountain well development and hydraulic testing program (herein referred to as the ''testing program'') and hydraulic response data from the FY 2006 Sampling Program. Well ER-12-4 was constructed and tested as a part of the Corrective Action Unit (CAU) 99, Rainier Mesa/Shoshone Mountain, Phase I drilling program during FY 2005. These activities were conducted on behalf of the U.S. Department of Energy (DOE), National Nuclear Security Administration Nevada Site Office (NNSA/NSO) for the Underground Test Area (UGTA) Subproject. As shown on Figure 1-1, ER-12-4 is located in central Rainier Mesa, in Area 12 of the Nevada Test Site (NTS). Figure 1-2 shows the well location in relation to the tunnels under Rainier Mesa. The well was drilled to a total depth (TD) of 3,715 feet (ft) below ground surface (bgs) (surface elevation 6,883.7 ft above mean sea level [amsl]) in the area of several tunnels mined into Rainier Mesa that were used historically for nuclear testing (NNSA/NSO, 2006). The closest nuclear test to the well location was MIGHTY OAK (U-12t.08), conducted in the U-12t Tunnel approximately 475 ft north of the well site. The MIGHTY OAK test working point elevation was located at approximately 5,620 ft amsl. The MIGHTY OAK test had an announced yield of ''less than 20 kilotons'' (DOE/NV, 2000). The purpose of this hydrogeologic investigation well is to evaluate the deep Tertiary volcanic section below the tunnel level, which is above the regional water table, and to provide information on the section of the lower carbonate aquifer - thrust plate (LCA3), located below the Tertiary volcanic section (SNJV, 2005b). Details on the drilling and completion program are presented in the ''Completion Report for Well ER-12-4 Corrective Action Unit 99: Rainier Mesa-Shoshone Mountain'' (NNSA/NSO, 2006). Participants in ER-12-4 testing activities were: Stoller-Navarro Joint Venture (SNJV), Bechtel Nevada (BN), Desert Research Institute (DRI), Los Alamos National Laboratory (LANL), Lawrence Livermore National Laboratory (LLNL), and the U.S. Geological Survey (USGS). Stoller-Navarro Joint Venture served as the lead contractor responsible for providing site supervision, development and testing services, and waste management services; BN provided construction and engineering support services; DRI provided well logging services and participated in groundwater sampling and laboratory analyses; LANL and LLNL participated in groundwater sampling and laboratory analyses; and the USGS performed laboratory analyses. Analyses of data from the ER-12-4 testing program presented in this document were performed by SNJV except as noted. These same contractors participated in the FY 2006 Sampling Program.

 5. Digital Isostatic Gravity Map of the Nevada Test Site and Vicinity, Nye, Lincoln, and Clark Counties, Nevada, and Inyo County, California

  Science.gov (United States)

  Ponce, David A.; Mankinen, E.A.; Davidson, J.G.; Morin, R.L.; Blakely, R.J.

  2000-01-01

  An isostatic gravity map of the Nevada Test Site area was prepared from publicly available gravity data (Ponce, 1997) and from gravity data recently collected by the U.S. Geological Survey (Mankinen and others, 1999; Morin and Blakely, 1999). Gravity data were processed using standard gravity data reduction techniques. Southwest Nevada is characterized by gravity anomalies that reflect the distribution of pre-Cenozoic carbonate rocks, thick sequences of volcanic rocks, and thick alluvial basins. In addition, regional gravity data reveal the presence of linear features that reflect large-scale faults whereas detailed gravity data can indicate the presence of smaller-scale faults.

 6. Vektlegging av lesing i naturfaget. Del 1: Vil den nye norske læreplanen i naturfag øke elevenes lesekompetanse?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Stein Dankert Kolstø

  2012-06-01

  Full Text Available In the Norwegian curriculum reform, coined ”Kunnskapsløftet,” reading is introduced as one of five basic skills to be emphasised in all subjects, including science. Due to the presence of science-related information and debate in society, competence in reading scientific texts should be considered an important aspect of scientific literacy. In this article I review literature which indicates that many students find it hard to read scientific texts, many science teachers are not aware of the importance of teaching students to read in science, and reading instruction is not common in school science. I therefore present an examination of the emphasis on reading in the new Norwegian science curriculum. Based on the analysis I conclude that, contrary to the intension in the curriculum reform, reading has not received the necessary emphasis to change this picture.

 7. On the Central Conception of Joseph Nye's Soft Power%约瑟夫·奈软实力说核心概念辨析

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  郭小聪

  2010-01-01

  将文化与实力相连,是约瑟夫·奈软实力说的一个创造,也给世人以希望,即在处理国际关系时,如何能在增进本国利益的同时,也有利于他国福祉.但从约瑟夫·奈软实力说两个重要概念--文化与意识形态的辨析来看,约瑟夫·奈在文化研究方面显然缺乏足够的学术素养,具体论述也较为肤浅、零碎,关注核心仍然是如何事半功倍地增进美国利益.但是,软实力说之所以产生于特定时代而又能超越时代局限,越来越被广泛关注,关键在于它将文化概念引入思想交流框架,形成一个具有包容性、衍生性、开放性的思想命题,能够促进人们思考,不断放进新的东西,从而将对具体问题的探讨上升为思想智慧.

 8. Analysis of ground-water levels and associated trends in Yucca Flat, Nevada Test Site, Nye County, Nevada, 1951-2003

  Science.gov (United States)

  Fenelon, Joseph M.

  2005-01-01

  Almost 4,000 water-level measurements in 216 wells in the Yucca Flat area from 1951 to 2003 were quality assured and analyzed. An interpretative database was developed that describes water-level conditions for each water level measured in Yucca Flat. Multiple attributes were assigned to each water-level measurement in the database to describe the hydrologic conditions at the time of measurement. General quality, temporal variability, regional significance, and hydrologic conditions are attributed for each water-level measurement. The database also includes narratives that discuss the water-level history of each well. Water levels in 34 wells were analyzed for variability and for statistically significant trends. An attempt was made to identify the cause of many of the water-level fluctuations or trends. Potential causes include equilibration following well construction or development, pumping in the monitoring well, withdrawals from a nearby supply well, recharge from precipitation, earthquakes, underground nuclear tests, land subsidence, barometric pressure, and Earth tides. Some of the naturally occurring fluctuations in water levels may result from variations in recharge. The magnitude of the overall water-level change for these fluctuations generally is less than 2 feet. Long-term steady-state hydrographs for most of the wells open to carbonate rock have a very similar pattern. Carbonate-rock wells without the characteristic pattern are directly west of the Yucca and Topgallant faults in the southwestern part of Yucca Flat. Long-term steady-state hydrographs from wells open to volcanic tuffs or the Eleana confining unit have a distinctly different pattern from the general water-level pattern of the carbonate-rock aquifers. Anthropogenic water-level fluctuations were caused primarily by water withdrawals and nuclear testing. Nuclear tests affected water levels in many wells. Trends in these wells are attributed to test-cavity infilling or the effects of depressurization following nuclear testing. The magnitude of the overall water-level change for wells with anthropogenic trends can be large, ranging from several feet to hundreds of feet. Vertical water-level differences at 27 sites in Yucca Flat with multiple open intervals were compared. Large vertical differences were noted in volcanic rocks and in boreholes where water levels were affected by nuclear tests. Small vertical differences were noted within the carbonate-rock and valley-fill aquifers. Vertical hydraulic gradients generally are downward in volcanic rocks and from pre-Tertiary clastic rocks toward volcanic- or carbonate-rock units.

 9. Comparison of Landsat Thematic Mapper and Geophysical and Environmental Research Imaging Spectrometer data for the Cuprite mining district, Esmeralda, and Nye counties, Nevada

  Science.gov (United States)

  Kierein-Young, Kathryn S.; Kruse, Fred A.

  1989-01-01

  Landsat TM images and Geophysical and Environmental Research Imaging Spectrometer (GERIS) data were analyzed for the Cuprite mining district and compared to available geologic and alteration maps of the area. The TM data, with 30 m resolution and 6 broadbands, allowed discrimination of general mineral groups. Clay minerals, playa deposits, and unaltered rocks were mapped as discrete spectral units using the TM data, but specific minerals were not determined, and definition of the individual alteration zones was not possible. The GERIS, with 15 m spatial resolution and 63 spectral bands, permitted construction of complete spectra and identification of specific minerals. Detailed spectra extracted from the images provided the ability to identify the minerals alunite, kaolinite, hematite, and buddingtonite by their spectral characteristics. The GERIS data show a roughly concentrically zoned hydrothermal system. The mineralogy mapped with the aircraft system conforms to previous field and multispectral image mapping. However, identification of individual minerals and spatial display of the dominant mineralogy add information that can be used to help determine the morphology and genetic origin of the hydrothermal system.

 10. American Connotation and Chinese Understanding of Joseph Nye's Soft Power%奈氏软力量的美国内涵及其中国式衍化

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  任天浩

  2013-01-01

  约瑟夫·奈提出的软力量理论发轫于全球化信息时代.奈认为,作为分析国家实力和国际格局的新视角,软实力使人随我欲,可称为间接或者同化实力的表现.同时,奈用美国文化、政治价值观、外交政策对什么是软力量进行说明和填充.中国学者借鉴软力量的美国视角,并试图填充进中国式内容.中国将软力量视为对内建设的目标,而美国将软力量作为称霸世界的工具.与之相应,中国重视软力量的内涵、力量来源和力量转化,美国则更加重视软力量在国际社会中的运用.

 11. Predevelopment Water-Level Contours for Aquifers in the Rainier Mesa and Shoshone Mountain area of the Nevada Test Site, Nye County, Nevada

  Science.gov (United States)

  Fenelon, Joseph M.; Laczniak, Randell J.; Halford, Keith J.

  2008-01-01

  Contaminants introduced into the subsurface of the Nevada Test Site at Rainier Mesa and Shoshone Mountain by underground nuclear testing are of concern to the U.S. Department of Energy and regulators responsible for protecting human health and safety. Although contaminants were introduced into low-permeability rocks above the regional flow system, the potential for contaminant movement away from the underground test areas and into the accessible environment is greatest by ground-water transport. The primary hydrologic control on this transport is evaluated and examined through a series of contour maps developed to represent the water-level distribution within each of the major aquifers underlying the area. Aquifers were identified and their extents delineated by merging and analyzing multiple hydrostratigraphic framework models developed by other investigators from existing geologic information. The contoured water-level distribution in each major aquifer was developed from a detailed evaluation and assessment of available water-level measurements. Multiple spreadsheets that accompany this report provide pertinent water-level and geologic data by well or drill hole. Aquifers are mapped, presented, and discussed in general terms as being one of three aquifer types?volcanic aquifer, upper carbonate aquifer, or lower carbonate aquifer. Each of these aquifer types was subdivided and mapped as independent continuous and isolated aquifers, based on the continuity of its component rock. Ground-water flow directions, as related to the transport of test-generated contaminants, were developed from water-level contours and are presented and discussed for each of the continuous aquifers. Contoured water-level altitudes vary across the study area and range from more than 5,000 feet in the volcanic aquifer beneath a recharge area in the northern part of the study area to less than 2,450 feet in the lower carbonate aquifer in the southern part of the study area. Variations in water-level altitudes within any single continuous aquifer range from a few hundred feet in a lower carbonate aquifer to just more than 1,100 feet in a volcanic aquifer. Flow directions throughout the study area are dominantly southward with minor eastward or westward deviations. Primary exceptions are westward flow in the northern part of the volcanic aquifer and eastward flow in the eastern part of the lower carbonate aquifer. Northward flow in the upper and lower carbonate aquifers in the northern part of the study area is possible but cannot be substantiated because data are lacking. Interflow between continuous aquifers is evaluated and mapped to define major flow paths. These flow paths delineate tributary flow systems, which converge to form the regional ground-water flow system. The implications of these tributary flow paths in controlling transport away from the underground test areas at Rainier Mesa and Shoshone Mountain are discussed. The obvious data gaps contributing to uncertainties in the delineation of aquifers and development of water-level contours are identified and evaluated.

 12. Breadth-Based Models of Women's Underrepresentation in STEM Fields: An Integrative Commentary on Schmidt (2011) and Nye et al. (2012).

  Science.gov (United States)

  Valla, Jeffrey M; Ceci, Stephen J

  2014-03-01

  Relative strength of math and verbal abilities and interests drive science, technology, engineering, and math (STEM) career choices more than absolute math ability alone. Having one dominant aptitude (e.g., for mathematics) increases the likelihood of a strong self-concept in that domain and decreases the likelihood of equivocation about career choices in comparison with individuals with equivalent mathematical aptitude who have comparable strength in non-math areas. Males are more likely than females to have an asymmetrical cognitive profile of higher aptitude in math relative to verbal domains. Together, these two points suggest that the academic and career pursuits of high math ability males may be attributable to their narrower options among STEM fields, whereas females' more symmetrical cognitive profile means their math and verbal interests compete in the formation of their ability self-concept and, hence, in their broader career choices. Such equivocation about STEM careers is in fact already evident in girls with high math aptitude as early as junior high school. Thus, we argue that asymmetry in interests and aptitudes is an underappreciated factor in sex differences in career choice. To the extent this is true, focusing on strengthening young women's STEM-related abilities and ability self-concepts to increase female STEM representation may be an unproductive approach; to increase representation, it may be more effective to focus on harvesting the potential of those girls and women whose breadth of interest and high ability spans social/verbal and spatial/numerical domains. The use of interventions that play to this greater breadth by socially contextualizing STEM is one potential solution.

 13. "Attract" and "Follow" in Joseph Nye's Soft Power Theory%约瑟夫·奈软实力说中的"吸引"与"追随"

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  郭小聪

  2010-01-01

  倾心吸引而意在追随,这是约瑟夫·奈软实力说的最主要目的.文化中的"吸引"讲求"桃李不言,下自成蹊"的境界,而政治层面的"吸引"则既有特定目标,也有明确的吸引对象.但吸引毕竟不是宣传,不是操纵,而是期望寻找双方的利益结合点,从而获得别人的认同与追随,因而必然要对国家利益概念有所修正或拓宽.难的是叫人服膺而不是服软,但约瑟夫·奈的软实力说,仍然是从全球霸主的眼光来看问题的,奢望通过维护既有秩序而获得合法性与软实力,所以越来越显出工具性倾向.那么,吸引别人自愿追随,是由于精神力量的感召,还是"巧实力"的策略性运用,对这一根本性问题的回答,将决定美国版文化软实力的生和死.

 14. Geologic and geophysical maps of the Las Vegas 30' x 60' quadrangle, Clark and Nye counties, Nevada, and Inyo County, California

  Science.gov (United States)

  Page, William R.; Lundstrom, Scott C.; Harris, Anita G.; Langenheim, V.E.; Workman, Jeremiah B.; Mahan, Shannon; Paces, James B.; Dixon, Gary L.; Rowley, Peter D.; Burchfiel, B.C.; Bell, John W.; Smith, Eugene I.

  2005-01-01

  Las Vegas and Pahrump are two of the fastest growing cities in the US, and the shortage of water looms as among the greatest future problems for these cities. These new maps of the Las Vegas 30 x 60-minute quadrangle provide a geologic and geophysical framework and fundamental earth science database needed to address societal issues such as ground water supply and contamination, surface flood, landslide, and seismic hazards, and soil properties and their changing impact by and on urbanization. The mountain ranges surrounding Las Vegas and Pahrump consist of Mesozoic, Paleozoic and Proterozoic rocks. A majority of these rocks are Paleozoic carbonate rocks that are part of Nevada's carbonate rock aquifer province. The Spring Mountains represent a major recharge site in the province, where maximum altitude is 3,632 m (Charleston Peak) above sea level. Rocks in the Sheep and Las Vegas Ranges and Spring Mountains contain correlative, northeast-striking, southeast-verging thrust faults that are part of the Cretaceous, Sevier orogenic belt. These thrusts were offset during the Miocene by the Las Vegas Valley shear system (LVVSZ). We conducted new mapping in the Blue Diamond area, highlighting refined work on the Bird Spring thrust, newly studied ancient landslides, and gravity-slide blocks. We conducted new mapping in the Las Vegas Range and mapped previously unrecognized structures such as the Valley thrust and fold belt; recognition of these structures has led to a refined correlation of Mesozoic thrust faults across the LVVSZ. New contributions in the quadrangle also include a greatly refined stratigraphy of Paleozoic bedrock units based on conodont biostragraphy. We collected over 200 conodont samples in the quadrangle and established stratigraphic reference sections used to correlate units across the major Mesozoic thrust faults. Quaternary deposits cover about half of the map area and underlie most of the present urbanized area. Deposits consist of large coalescing alluvial fans that grade downslope to extensive areas of fine-grained sediment indicative of groundwater-discharge during the Pleistocene. In the central areas of Las Vegas and Pahrump valleys, Quaternary fault scarps associated with past ground-water discharge deposits suggest a genetic relationship. In collaboration with NBMG and University of Nevada, a variety of ages of gravelly alluvium are newly mapped using surficial characteristics and soil development, along with reassessment of previously published mapping during compilation. Reconnaissance geochronology (thermoluminescence and U-series) of eolian and authigenic components of surficial and buried soils and spring deposits is applied to test hypotheses of geomorphic and hydrologic response to climate change over the past 100 k.y.). The major structure in the Las Vegas quadrangle is the LVVSZ. Because the LVVSZ is concealed by thick basin-fill deposits of Quaternary and Tertiary age, it was characterized primarily based on geophysics. Likewise, the newly described State line fault system in Pahrump Valley has also been characterized by geophysics, where geophysically inferred structures correlate remarkably with surface structures defined by our new geologic mapping in the Mound Spring and Hidden Hills Ranch 7.5-minute quadrangles.

 15. Joseph Nye's Soft Power Theory and Its Evaluation%约瑟夫·奈的"软权力"论及其评价

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  胡耀辉

  2010-01-01

  权力论是国际关系学研究和争论的一个焦点问题,权力政治论是现实主义学派的核心学说,"以权力界定国家利益"是现实主义学派的最重要的原则之一.20世纪90年代由约瑟夫·奈提出的"软权力"概念正是这一变化的反映."软权力"的提出是对国际关系理论的进一步补充,是对传统现实主义"硬权力"至上的反思.

 16. Selected micrometeorological and soil-moisture data at Amargosa Desert Research Site, an arid site near Beatty, Nye County, Nevada, 1998-2000

  Science.gov (United States)

  Johnson, Michael J.; Mayers, Charles J.; Andraski, Brian J.

  2002-01-01

  Selected micrometeorological and soil-moisture data were collected at the Amargosa Desert Research Site adjacent to a low-level radioactive waste and hazardous chemical waste facility near Beatty, Nev., 1998-2000. Data were collected in support of ongoing research studies to improve the understanding of hydrologic and contaminant-transport processes in arid environments. Micrometeorological data include precipitation, air temperature, solar radiation, net radiation, relative humidity, ambient vapor pressure, wind speed and direction, barometric pressure, soil temperature, and soil-heat flux. All micrometeorological data were collected using a 10-second sampling interval by data loggers that output daily mean, maximum, and minimum values, and hourly mean values. For precipitation, data output consisted of daily, hourly, and 5-minute totals. Soil-moisture data included periodic measurements of soil-water content at nine neutron-probe access tubes with measurable depths ranging from 5.25 to 29.75 meters. The computer data files included in this report contain the complete micrometeorological and soil-moisture data sets. The computer data consists of seven files with about 14 megabytes of information. The seven files are in tabular format: (1) one file lists daily mean, maximum, and minimum micrometeorological data and daily total precipitation; (2) three files list hourly mean micrometeorological data and hourly precipitation for each year (1998-2000); (3) one file lists 5-minute precipitation data; (4) one file lists mean soil-water content by date and depth at four experimental sites; and (5) one file lists soil-water content by date and depth for each neutron-probe access tube. This report highlights selected data contained in the computer data files using figures, tables, and brief discussions. Instrumentation used for data collection also is described. Water-content profiles are shown to demonstrate variability of water content with depth. Time-series data are plotted to illustrate temporal variations in micrometeorological and soil-water content data. Substantial precipitation at the end of an El Ni?o cycle in early 1998 resulted in measurable water penetration to a depth of 1.25 meters at one of the four experimental soil-monitoring sites.

 17. Results of Hydraulic Tests in Miocene Tuffaceous Rocks at the C-Hole Complex, 1995 to 1997, Yucca Mountain, Nye County, Nevada

  Science.gov (United States)

  Geldon, Arthur L.; Umari, Amjad M.A.; Fahy, Michael F.; Earle, John D.; Gemmell, James M.; Darnell, Jon

  2002-01-01

  Four hydraulic tests were conducted by the U.S. Geological Survey at the C-hole complex at Yucca Mountain, Nevada, between May 1995 and November 1997. These tests were conducted as part of ongoing investigations to determine the hydrologic and geologic suitability of Yucca Mountain as a potential site for permanent underground storage of high-level nuclear waste. The C-hole complex consists of three 900-meter-deep boreholes that are 30.4 to 76.6 meters apart. The C-holes are completed in fractured, variably welded tuffaceous rocks of Miocene age. Six hydrogeologic intervals occur within the saturated zone in these boreholes - the Calico Hills, Prow Pass, Upper Bullfrog, Lower Bullfrog, Upper Tram, and Lower Tram intervals. The Lower Bullfrog and Upper Tram intervals contributed about 90 percent of the flow during hydraulic tests. The four hydraulic tests conducted from 1995 to 1997 lasted 4 to 553 days. Discharge from the pumping well, UE-25 c #3, ranged from 8.49 to 22.5 liters per second in different tests. Two to seven observation wells, 30 to 3,526 meters from the pumping well, were used in different tests. Observation wells included UE-25 c #1, UE-25 c #2, UE-25 ONC-1, USW H-4, UE-25 WT #14, and UE-25 WT #3 in the tuffaceous rocks and UE-25 p #1 in Paleozoic carbonate rocks. In all hydraulic tests, drawdown in the pumping well was rapid and large (2.9-11 meters). Attributable mostly to frictional head loss and borehole-skin effects, this drawdown could not be used to analyze hydraulic properties. Drawdown and recovery in intervals of UE-25 c #1 and UE-25 c #2 and in other observation wells typically was less than 51 centimeters. These data were analyzed. Hydrogeologic intervals in the C-holes have layered heterogeneity related to faults and fracture zones. Transmissivity, hydraulic conductivity, and storativity generally increase downhole. Transmissivity ranges from 4 to 1,600 meters squared per day; hydraulic conductivity ranges from 0.1 to 50 meters per day; and storativity ranges from 0.00002 to 0.002. Transmissivity in the Miocene tuffaceous rocks decreases from 2,600 to 700 meters squared per day northwesterly across the 21-square-kilometer area affected by hydraulic tests at the C-hole complex. The average transmissivity of the tuffaceous rocks in this area, as determined from plots of drawdown in most or all observation wells as functions of time or distance from the pumping well, is 2,100 to 2,600 meters squared per day. Average storativity determined from these plot ranges is 0.0005 to 0.002. Hydraulic conductivity ranges from less than 2 to more than 10 meters per day; it is largest where prominent northerly trending faults are closely spaced or intersected by northwesterly trending faults. During hydraulic tests, the Miocene tuffaceous rocks functioned as a single aquifer. Drawdown occurred in all monitored intervals of the C-holes and other observation wells, regardless of the hydrogeologic interval being pumped. This hydraulic connection across geologic and lithostratigraphic contacts is believed to result from interconnected faults, fractures, and intervals with large matrix permeability. Samples of UE-25 c #3 water, analyzed from 1995 to 1997, seem to indicate that changes in the quality of the water pumped from that well are probably due solely to lateral variations in water quality within the tuffaceous rocks.

 18. Preliminary Geologic Map of the Southern Funeral Mountains and Adjacent Ground-Water Discharge Sites, Inyo County, California, and Nye County, Nevada

  Science.gov (United States)

  Fridrich, Christopher J.; Thompson, Ren A.; Slate, Janet L.; Berry, M.E.; Machette, Michael N.

  2008-01-01

  This map covers the southern part of the Funeral Mountains, and adjacent parts of four structural basins - Furnace Creek, Amargosa Valley, Opera House, and central Death Valley. It extends over three full 7.5-minute quadrangles, and parts of eleven others - a total area of about 950 square kilometers. The boundaries of this map were drawn to include all of the known proximal hydrogeologic features that may affect the flow of ground water that discharges from the springs of the Furnace Creek wash area, in the west-central part of the map. These springs provide the major potable water supply for Death Valley National Park.

 19. Ground-water discharge determined from measurements of evapotranspiration, other available hydrologic components, and shallow water-level changes, Oasis Valley, Nye County, Nevada

  Science.gov (United States)

  Reiner, S.R.; Laczniak, R.J.; DeMeo, G.A.; Smith, Jody L.; Elliott, P.E.; Nylund, W.E.; Fridrich, C.J.

  2002-01-01

  Oasis Valley is an area of natural ground-water discharge within the Death Valley regional ground-water flow system of southern Nevada and adjacent California. Ground water discharging at Oasis Valley is replenished from inflow derived from an extensive recharge area that includes the northwestern part of the Nevada Test Site (NTS). Because nuclear testing has introduced radionuclides into the subsurface of the NTS, the U.S. Department of Energy currently is investigating the potential transport of these radionuclides by ground water flow. To better evaluate any potential risk associated with these test-generated contaminants, a number of studies were undertaken to accurately quantify discharge from areas downgradient in the regional ground-water flow system from the NTS. This report refines the estimate of ground-water discharge from Oasis Valley. Ground-water discharge from Oasis Valley was estimated by quantifying evapotranspiration (ET), estimating subsurface outflow, and compiling ground-water withdrawal data. ET was quantified by identifying areas of ongoing ground-water ET, delineating areas of ET defined on the basis of similarities in vegetation and soil-moisture conditions, and computing ET rates for each of the delineated areas. A classification technique using spectral-reflectance characteristics determined from satellite imagery acquired in 1992 identified eight unique areas of ground-water ET. These areas encompass about 3,426 acres of sparsely to densely vegetated grassland, shrubland, wetland, and open water. Annual ET rates in Oasis Valley were computed with energy-budget methods using micrometeorological data collected at five sites. ET rates range from 0.6 foot per year in a sparse, dry saltgrass environment to 3.1 feet per year in dense meadow vegetation. Mean annual ET from Oasis Valley is estimated to be about 7,800 acre-feet. Mean annual ground-water discharge by ET from Oasis Valley, determined by removing the annual local precipitation component of 0.5 foot, is estimated to be about 6,000 acre-feet. Annual subsurface outflow from Oasis Valley into the Amargosa Desert is estimated to be between 30 and 130 acre-feet. Estimates of total annual ground-water withdrawal from Oasis Valley by municipal and non-municipal users in 1996 and 1999 are 440 acre-feet and 210 acre-feet, respectively. Based on these values, natural annual ground-water discharge from Oasis Valley is about 6,100 acre-feet. Total annual discharge was 6,500 acre-ft in 1996 and 6,300 acre-ft in 1999. This quantity of natural ground-water discharge from Oasis Valley exceeds the previous estimate made in 1962 by a factor of about 2.5. Water levels were measured in Oasis Valley to gain additional insight into the ET process. In shallow wells, water levels showed annual fluctuations as large as 7 feet and daily fluctuations as large as 0.2 foot. These fluctuations may be attributed to water loss associated with evapotranspiration. In shallow wells affected by ET, annual minimum depths to water generally occurred in winter or early spring shortly after daily ET reached minimum rates. Annual maximum depths to water generally occurred in late summer or fall shortly after daily ET reached maximum rates. The magnitude of daily water-level fluctuations generally increased as ET increased and decreased as depth to water increased.

 20. Database of Ground-Water Levels in the Vicinity of Rainier Mesa, Nevada Test Site, Nye County, Nevada, 1957-2005

  Science.gov (United States)

  Fenelon, Joseph M.

  2006-01-01

  More than 1,200 water-level measurements from 1957 to 2005 in the Rainier Mesa area of the Nevada Test Site were quality assured and analyzed. Water levels were measured from 50 discrete intervals within 18 boreholes and from 4 tunnel sites. An interpretive database was constructed that describes water-level conditions for each water level measured in the Rainier Mesa area. Multiple attributes were assigned to each water-level measurement in the database to describe the hydrologic conditions at the time of measurement. General quality, temporal variability, regional significance, and hydrologic conditions are attributed for each water-level measurement. The database also includes hydrograph narratives that describe the water-level history of each well.

 1. An Analysis of Joseph Nye's "Soft Power" Concept%约瑟夫·奈的"软权力"思想分析

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  张小明

  2005-01-01

  约瑟夫·奈最早明确地提出并论述了"软权力"思想,他所说的软权力主要包括文化吸引力、意识形态或政治价值观念感召力及塑造国际规则和决定政治议题的能力.奈的软权力思想提供了一种分析国家在国际舞台上的权力地位之重要思路,它引导人们关注那些抽象和非物质性的权力因素,有助于人们克服那种过于依赖物质性权力来界定国家权力的物质主义和简单化的倾向.软权力思想既有创新意义,在一定程度上也是对传统权力思想的继承,因为传统权力思想既重视具体和物质性权力因素,也关注抽象和非物质性权力因素.奈把权力简单地一分为二,使其软权力思想不可避免地具有局限性,因为他无法阐述清楚软、硬权力之间的相互关系,软权力的大小也难以被测定和衡量.

 2. Specialevejledning på seks måneder: De nye specialeregler belyst ved erfaringer fra Institut på Statskundskab, Københavns Universitet

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hanne Nexø Jensen

  2013-03-01

  Full Text Available Artiklen, der bl.a. bygger på resultaterne fra en spørgeskemaundersøgelse blandt specialevejledere på Institut for Statskundskab, KU, viser, at 6-månedersreglen har ført til mere fokus på tidsfaktoren i specialevejledningen, men formentlig også lidt ændrede krav til vejlederne.  Holdningen til 6-månedersreglen hos vejlederne er den samme som hos de studerende, nemlig positiv.In 2007, a 6-months deadline for thesis writing was introduced as a new rule at the Danish Universities. Based, among other things, on the findings from a survey among thesis supervisors at the Department of Political Science, University of Copenhagen, the article shows that the rule has had impacts on the supervision practice. It has led to more focus among supervisors on the time factor, but probably also slightly changed student demands for supervision. The supervisors’ attitude to the rule is the same as the students, namely positive.

 3. Analysis of Conservative Tracer Tests in the Bullfrog, Tram, and Prow Pass Tuffs, 1996 to 1998, Yucca Mountain, Nye County, Nevada

  Science.gov (United States)

  Umari, Amjad; Fahy, Michael F.; Earle, John D.; Tucci, Patrick

  2008-01-01

  To evaluate the potential for transport of radionuclides in ground water from the proposed high-level nuclear-waste repository at Yucca Mountain, Nevada, conservative (nonsorbing) tracer tests were conducted among three boreholes, known as the C-hole Complex, and values for transport (or flow) porosity, storage (or matrix) porosity, longitudinal dispersivity, and the extent of matrix diffusion were obtained. The C-holes are completed in a sequence of Miocene tuffaceous rock, consisting of nonwelded to densely welded ash-flow tuff with intervals of ash-fall tuff and volcaniclastic rocks, covered by Quaternary alluvium. The lower part of the tuffaceous-rock sequence includes the Prow Pass, Bullfrog, and Tram Tuffs of the Crater Flat Group. The rocks are pervaded by tectonic and cooling fractures. Paleozoic limestone and dolomite underlie the tuffaceous rocks. Four radially convergent and one partially recirculating conservative (nonsorbing) tracer tests were conducted at the C-hole Complex from 1996 to 1998 to establish values for flow porosity, storage porosity, longitudinal dispersivity, and extent of matrix diffusion in the Bullfrog and Tram Tuffs and the Prow Pass Tuff. Tracer tests included (1) injection of iodide into the combined Bullfrog-Tram interval; (2) injection of 2,6 difluorobenzoic acid into the Lower Bullfrog interval; (3) injection of 3-carbamoyl-2-pyridone into the Lower Bullfrog interval; and (4) injection of iodide and 2,4,5 trifluorobenzoic acid, followed by 2,3,4,5 tetrafluorobenzoic acid, into the Prow Pass Tuff. All tracer tests were analyzed by the Moench single- and dual-porosity analytical solutions to the advection-dispersion equation or by superposition of these solutions. Nonlinear regression techniques were used to corroborate tracer solution results, to obtain optimal parameter values from the solutions, and to quantify parameter uncertainty resulting from analyzing two of the three radially convergent conservative tracer tests conducted in the Bullfrog and Tram intervals. Longitudinal dispersivity values in the Bullfrog and Tram Tuffs ranged from 1.83 to 2.6 meters, flow-porosity values from 0.072 to 0.099, and matrix-porosity values from 0.088 to 0.19. The flow-porosity values indicate that the pathways between boreholes UE-25 c#2 and UE-25 c#3 in the Bullfrog and Tram intervals are not connected well. Tracer testing in the Prow Pass interval indicates different transport characteristics than those obtained in the Bullfrog and Tram intervals. In the Prow Pass Tuff, longitudinal dispersivity was 0.27 meter, flow porosity was 4.5 ? 10?4, and matrix porosity was 0.01. This indicates that the flow network in the Prow Pass is dominated by interconnected fractures, whereas in the Bullfrog and Tram, the flow network is dominated by discontinuous fractures with connecting segments of matrix.

 4. Selected Micrometeorological, Soil-Moisture, and Evapotranspiration Data at Amargosa Desert Research Site in Nye County near Beatty, Nevada, 2001-05

  Science.gov (United States)

  Johnson, Michael J.; Mayers, C. Justin; Garcia, C. Amanda; Andraski, B.J.

  2007-01-01

  Selected micrometeorological and soil-moisture data were collected at the Amargosa Desert Research Site adjacent to a low-level radio-active waste and hazardous chemical waste facility near Beatty, Nevada, 2001-05. Evapotranspiration data were collected from February 2002 through the end of December 2005. Data were col-lected in support of ongoing research to improve the understanding of hydrologic and con-taminant-transport processes in arid environments. Micrometeorological data include solar radiation, net radiation, air temperature, relative humidity, saturated and ambient vapor pressure, wind speed and direction, barometric pressure, precipita-tion, near-surface soil temperature, soil-heat flux and soil-water content. All micrometeorological data were collected using a 10-second sampling interval by data loggers that output daily and hourly mean values. Daily maximum and minimum values are based on hourly mean values. Precipitation data output includes daily and hourly totals. Selected soil-moisture profiles at depth include periodic measure-ments of soil volumetric water-content measurements at nine neutron-probe access tubes to depths ranging from 5.25 to 29.25 meters. Evapotranspiration data include measurement of daily evapotranspiration and 15-minute fluxes of the four principal energy budget components of latent-heat flux, sensible-heat flux, soil-heat flux, and net radiation. Other data collected and used in equations to determine evapotranspiration include temperature and water content of soil, temperature and vapor pressure of air, and covariance values. Evapotranspiration and flux estimates during 15-minute intervals were calculated at a 0.1-second execution interval using the eddy covariance method. Data files included in this report contain the complete micrometeorological, soil-moisture, and evapotranspiration field data sets. These data files are presented in tabular Excel spreadsheet format. This report highlights selected data con-tained in the computer generated data files using figures, tables, and brief discussions. Instrumentation used for data collection also is described. Water-content profiles are shown to demonstrate variability of water content with depth. Time-series data are plotted to illustrate temporal variations in micrometeorological, soil-water content, and evapotranspiration data.

 5. Joseph S. Nye, Jr. and Modification of Neo - Functionalism%小约瑟夫·奈与新功能主义理论的"修正"

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  刘颖

  2005-01-01

  通过实地考察东非和中美洲一体化的状况并与欧洲一体化的过程进行比较研究,小约瑟夫·奈发现了新功能主义的缺陷和不足,其独特贡献是提出了一体化的多维概念,修正了新功能主义的"外溢"、"政治化"等概念,建立了一体化过程的新模型即奈模型.该模型在分析一体化进程、一体化的潜力和局限等方面提供了更为明细的理论框架.

 6. Analysis of Joseph Nye's Soft Power Theory%约瑟夫·奈的软实力理论评析

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  李琳; 洪晓楠

  2011-01-01

  软实力概念最早是由美国学者约瑟夫·奈教授提出的.软实力是国家综合国力的重要组成部分.因此,需要理清软实力理论发展的过程,明确其理论形成和发展的主要阶段.按照约瑟夫·奈的观点,软实力是文化、政治价值观和外交政策的吸引力.一个国家的综合国力不但要依靠经济和军事等硬实力还要依靠文化的吸引力、政治价值观的感召力和外交政策的影响力等表现出来.软实力理论的提出最初是为维护美国的霸权,但该理论的提出也克服了过于依赖物质权力来界定国家权力的片面性,也为其他国家软实力的发展提供了借鉴.同时,软实力理论由于过于宽泛,没有明确的衡量标准;难以分清软实力和硬实力的相互关系;具有内部矛盾性等局限性.

 7. Micrometeorological, evapotranspiration, and soil-moisture data at the Amargosa Desert Research site in Nye County near Beatty, Nevada, 2006-11

  Science.gov (United States)

  Arthur, Jonathan M.; Johnson, Michael J.; Mayers, C. Justin; Andraski, Brian J.

  2012-01-01

  This report describes micrometeorological, evapotranspiration, and soil-moisture data collected since 2006 at the Amargosa Desert Research Site adjacent to a low-level radio-active waste and hazardous chemical waste facility near Beatty, Nevada. Micrometeorological data include precipitation, solar radiation, net radiation, air temperature, relative humidity, saturated and ambient vapor pressure, wind speed and direction, barometric pressure, near-surface soil temperature, soil-heat flux, and soil-water content. Evapotranspiration (ET) data include latent-heat flux, sensible-heat flux, net radiation, soil-heat flux, soil temperature, air temperature, vapor pressure, and other principal energy-budget data. Soil-moisture data include periodic measurements of volumetric water-content at experimental sites that represent vegetated native soil, devegetated native soil, and simulated waste disposal trenches - maximum measurement depths range from 5.25 to 29.25 meters. All data are compiled in electronic spreadsheets that are included with this report.

 8. Teknologi og design i nye læreplaner i Norge: Hvilken vinkling har fagområdet fått i naturfagplanen?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Berit Bungum

  2012-10-01

  Full Text Available The new curriculum for compulsory education in Norway defines “Technology and design” as a multidisciplinary area, and this area has received a relatively strong position in the curriculum for science. This article describes the process of defining Technology and design in the formal curriculum. It then presents an analysis of how the curriculum approaches Technology and design in various phases towards the final formal curriculum. The analysis focuses on how ideas from Design & Technology as a subject in England and Wales have influenced the formation of the curriculum, and what relationship between science and technology it communicates. It is concluded that there has been a shift from new ideas towards more traditional science content during the process. The new science curriculum nevertheless facilitates a “partnership approach” to science and technology teaching in Norwegian schools, rather than communicating a view of technology as “applied science”

 9. Geologic Insights and Suggestions on Mineral Potential Based on Analyses of Geophysical Data of the Southern Toquima Range, Nye County, Nevada

  Science.gov (United States)

  Shawe, D.R.; Kucks, R.P.; Hildenbrand, T.G.

  2004-01-01

  Aeromagnetic and gravity data provide confirmation of major structural and lithologic units in the southern Toquima Range, Nevada. These units include Cretaceous granite plutons and Tertiary calderas. In addition, the geophysical maps pinpoint numerous faults and lesser intrusions, and they suggest locations of several inferred subsurface intrusions. They also corroborate a system of northwesterly and northeasterly conjugate structures that probably are fundamental to the structural framework of the Toquima Range. A combination of geophysical, geochemical, and geologic data available for the widely mineralized and productive area suggests additional mineral resource potential, especially in and (or) adjacent to the Round Mountain, Jefferson, Manhattan, and Belmont mining districts. Also, evidence for mineral potential exists for areas near the Flower mercury mine south of Mount Jefferson caldera, and in the Bald Mountain Canyon belt of gold-quartz veins in the Manhattan caldera. A few other areas also show potential for mineral resources. The various geologic environments indicated within the map area suggest base- and precious-metal potential in porphyry deposits as well as in quartz-vein and skarn deposits associated with intrusive stocks.

 10. Interpretation of Joseph S Nye's Concept of Softpower%对约瑟夫·奈"软实力"概念的解读

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  蒋英州; 叶娟丽

  2009-01-01

  从目前来看,中国学术界对软实力的相关认识与研究问题上,可能存在对约瑟夫·奈的软实力概念的误解与滥用,进而分解出一些软实力的子概念.对奈的一些相关论著的分析,我们会发现奈赋予了软实力的政治、国家与道德三个维度以及外向与内向、现实与未来四个向度,也会发现他并没有延伸出软实力的一些子概念.这说明软实力的子概念并不符合奈的思想.而对软实力的误用与滥用可能会致使作为一种国家软性合力的软实力支离破碎,导致它的国家战略地位的降低.

 11. Phase II Contaminant Transport Parameters for the Groundwater Flow and Contaminant Transport Model of Corrective Action Unit 98: Frenchman Flat, Nye County, Nevada, Rev. No.: 0

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  DeNovio, Nicole M.; Bryant, Nathan; King, Chrissi B.; Bhark, Eric; Drellack, Sigmund L.; Pickens, John F.; Farnham, Irene; Brooks, Keely M.; Reimus, Paul; Aly, Alaa

  2005-04-01

  This report documents pertinent transport data and data analyses as part of the Phase II Corrective Action Investigation (CAI) for Frenchman Flat (FF) Corrective Action Unit (CAU) 98. The purpose of this data compilation and related analyses is to provide the primary reference to support parameterization of the Phase II FF CAU transport model.

 12. Special Analysis of Transuranic Waste in Trench T04C at the Area 5 Radioactive Waste Management Site, Nevada Test Site, Nye County, Nevada, Revision 1

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Greg Shott, Vefa Yucel, Lloyd Desotell

  2008-05-01

  This Special Analysis (SA) was prepared to assess the potential impact of inadvertent disposal of a limited quantity of transuranic (TRU) waste in classified Trench 4 (T04C) within the Area 5 Radioactive Waste Management Site (RWMS) at the Nevada Test Site (NTS). The Area 5 RWMS is a low-level radioactive waste disposal site in northern Frenchman Flat on the Nevada Test Site (NTS). The Area 5 RWMS is regulated by the U.S. Department of Energy (DOE) under DOE Order 435.1 and DOE Manual (DOE M) 435.1-1. The primary objective of the SA is to evaluate if inadvertent disposal of limited quantities of TRU waste in a shallow land burial trench at the Area 5 RWMS is in compliance with the existing, approved Disposal Authorization Statement (DAS) issued under DOE M 435.1-1. In addition, supplemental analyses are performed to determine if there is reasonable assurance that the requirements of Title 40, Code of Federal Regulations (CFR), Part 191, Environmental Radiation Protection Standards for Management and Disposal of Spent Nuclear Fuel, High-Level, and Transuranic Radioactive Wastes, can be met. The 40 CFR 191 analyses provide supplemental information regarding the risk to human health and the environment of leaving the TRU waste in T04C. In 1989, waste management personnel reviewing classified materials records discovered that classified materials buried in trench T04C at the Area 5 RWMS contained TRU waste. Subsequent investigations determined that a total of 102 55-gallon drums of TRU waste from Rocky Flats were buried in trench T04C in 1986. The disposal was inadvertent because unclassified records accompanying the shipment indicated that the waste was low-level. The exact location of the TRU waste in T04C was not recorded and is currently unknown. Under DOE M 435.1-1, Chapter IV, Section P.5, low-level waste disposal facilities must obtain a DAS. The DAS specifies conditions that must be met to operate within the radioactive waste management basis, consisting of a performance assessment (PA), composite analysis (CA), closure plan, monitoring plan, waste acceptance criteria, and a PA/CA maintenance plan. The DOE issued a DAS for the Area 5 RWMS in 2000. The Area 5 RWMS DAS was, in part, based on review of a CA as required under DOE M 435.1-1, Chapter IV, Section P.(3). A CA is a radiological assessment required for DOE waste disposed before 26 September 1988 and includes the radiological dose from all sources of radioactive material interacting with all radioactive waste disposed at the Area 5 RWMS. The approved Area 5 RWMS CA, which includes the inventory of TRU waste in T04C, indicates that the Area 5 RWMS waste inventory and all interacting sources of radioactive material can meet the 0.3 mSv dose constraint. The composite analysis maximum annual dose for a future resident at the Area 5 RWMS was estimated to be 0.01 mSv at 1,000 years. Therefore, the inadvertent disposal of TRU in T04C is protective of the public and the environment, and compliant with all the applicable requirements in DOE M 435.1-1 and the DAS. The U.S. Environmental Protection Agency promulgated 40 CFR 191 to establish standards for the planned disposal of spent nuclear fuel, high level, and transuranic wastes in geologic repositories. Although not required, the National Nuclear Security Administration Nevada Site Office requested a supplemental analysis to evaluate the likelihood that the inadvertent disposal of TRU waste in T04C meets the requirements of 40 CFR 191. The SA evaluates the likelihood of meeting the 40 CFR 191 containment requirements (CRs), assurance requirements, individual protection requirements (IPRs), and groundwater protection standards. The results of the SA indicate that there is a reasonable expectation of meeting all the requirements of 40 CFR 191. The conclusion of the SA is that the Area 5 RWMS with the TRU waste buried in T04C is in compliance with all requirements in DOE M 435.1-1 and the DAS. Compliance with the DAS is demonstrated by the results of the Area 5 RWMS CA. Supplemental analyses in the SA indicate there is a

 13. The rhetoric of calculations. Economical arguments for development of new energy technologies; Kalkylenes retorikk. Oekonomiske argumenter i utvikling av nye energiteknologier

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Solli, Joeran

  2004-07-01

  The thesis discusses the theoretical economics and social factors for development of new energy technologies and has chapter on: New energy technologies in an economical and political change, technology development from innovation economy to economical sociology, opinion formation in the energy sector, establishing energy economical discussion, economy as pidgin, financial factors, forming social education and market power versus language strife.

 14. Stratigraphy, structure, and some petrographic features of Tertiary volcanic rocks in the USW G-2 drill hole, Yucca Mountain, Nye County, Nevada

  Science.gov (United States)

  Maldonado, Florian; Koether, S.L.

  1983-01-01

  A continuously cored drill hole designated as USW G-2, located at Yucca Mountain in southwestern Nevada, penetrated 1830.6 m of Tertiary volcanic strata composed of abundant silicic ash-flow tuffs, minor lava and flow breccias, and subordinate volcaniclastic rocks. The volcanic strata penetrated are comprised of the following in descending order: Paintbrush Tuff (Tiva Canyon Member, Yucca Mountain Member, bedded tuff, Pah Canyon Member, and Topopah Spring Member), tuffaceous beds of Calico Hills, Crater Flat Tuff (Prow Pass Member, Bullfrog Member, and Tram unit), lava and flow breccia (rhyodacitic), tuff of Lithic Ridge, bedded and ash-flow tuff, lava and flow breccia (rhyolitic, quartz latitic, and dacitic), bedded tuff, conglomerate and ash-flow tuff, and older tuffs of USW G-2. Comparison of unit thicknesses at USW G-2 to unit thicknesses at previously drilled holes at Yucca Mountain indicate the following: (1) thickening of the Paintbrush Tuff members and tuffaceous beds of Calico Hills toward the northern part of Yucca Mountain; (2) thickening of the Prow Pass Member but thinning of the Bullfrog Member and Tram unit; (3) thinning of the tuff of Lithic Ridge; (4) presence of approximately 280 m of lava and flow breccia not previously penetrated by any drill hole; and (5) presence of an ash-flow tuff unit at the bottom of the drill hole not previously intersected, apparently the oldest unit penetrated at Yucca Mountain to date. Petrographic features of some of the units include: (1) decrease in quartz and K-feldspar and increases in biotite and plagioclase with depth in the tuffaceous beds of Calico Hills; (2) an increase in quartz phenocrysts from the top to the bottom members of the Crater Flat Tuff; (3) a low quartz content in the tuff of Lithic Ridge, suggesting tapping of the magma chamber at quartz-poor levels; (4) a change in zeolitic alteration from heulandite to clinoptilolite to mordenite with increasing depth; (5) lavas characterized by a rhyolitic top and dacitic base, suggesting reverse compositional zoning; and (6) presence of hydrothermal mineralization in the lavas that could be related to an intrusive under Yucca Mountain or to volcanism associated with the Timber Mountain-Claim Canyon caldera complex. A fracture analysis of the core resulted n tabulation of 7,848 fractures, predominately open and high angle. The fractures were filled or coated with material in various combinations and include the following in decreasing abundance: CaCo3, iron oxides and hydroxides, SiO2, manganese oxides and hydroxides, clays and zeolites. An increase in the intensity of fracturing can be correlated with the following: (1) densely welded zones, (2) lithophysal zones, (3) vitrophyre, (4) silicified zones, (5) fault zones, and (6) cooling joints. Numerous fault zones were penetrated by the drill hole, predominately in the lithophysal zone of the Topopah Spring Member and below the tuffaceous beds of Calico Hills. The faults are predominately high angle with both a vertical and lateral component. Three major faults were penetrated, two of which intersect the ground surface, with displacements of at least 20 m and possibly as much as 52 m. The faults and some fractures are probably related to the regional doming of the area associated with the volcanism-tectonism of the Timber Mountain-Claim Canyon caldera complex, and to Basin and Range tectonism.

 15. Bibliography of reports on studies of the geology, hydrogeology and hydrology at the Nevada Test Site, Nye County, Nevada, from 1951--1996

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Seaber, P.R.; Stowers, E.D.; Pearl, R.H.

  1997-04-01

  The Nevada Test Site (NTS) was established in 1951 as a proving ground for nuclear weapons. The site had formerly been part of an Air Force bombing and gunnery range during World War II. Sponsor-directed studies of the geology, hydrogeology, and hydrology of the NTS began about 1956 and were broad based in nature, but were related mainly to the effects of the detonation of nuclear weapons. These effects included recommending acceptable media and areas for underground tests, the possibility of off-site contamination of groundwater, air blast and surface contamination in the event of venting, ground-shock damage that could result from underground blasts, and studies in support of drilling and emplacement. The studies were both of a pure scientific nature and of a practical applied nature. The NTS was the site of 828 underground nuclear tests and 100 above-ground tests conducted between 1951 and 1992 (U.S. Department of Energy, 1994a). After July 1962, all nuclear tests conducted in the United States were underground, most of them at the NTS. The first contained underground nuclear explosion was detonated on September 19, 1957, following extensive study of the underground effect of chemical explosives. The tests were performed by U.S. Department of Energy (DOE) and its predecessors, the U.S. Atomic Energy Commission and the Energy Research and Development Administration. As part of a nationwide complex for nuclear weapons design, testing and manufacturing, the NTS was the location for continental testing of new and stockpiled nuclear devices. Other tests, including Project {open_quotes}Plowshare{close_quotes} experiments to test the peaceful application of nuclear explosives, were conducted on several parts of the site. In addition, the Defense Nuclear Agency tested the effect of nuclear detonations on military hardware.

 16. A Hydrostratigraphic Model and Alternatives for the Groundwater Flow and Contaminant Transport Model of Corrective Action Unit 97: Yucca Flat-Climax Mine, Lincoln and Nye Counties, Nevada

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Geotechnical Sciences Group Bechtel Nevada

  2006-01-01

  A new three-dimensional hydrostratigraphic framework model for the Yucca Flat-Climax Mine Corrective Action Unit was completed in 2005. The model area includes Yucca Flat and Climax Mine, former nuclear testing areas at the Nevada Test Site, and proximal areas. The model area is approximately 1,250 square kilometers in size and is geologically complex. Yucca Flat is a topographically closed basin typical of many valleys in the Basin and Range province. Faulted and tilted blocks of Tertiary-age volcanic rocks and underlying Proterozoic and Paleozoic sedimentary rocks form low ranges around the structural basin. During the Cretaceous Period a granitic intrusive was emplaced at the north end of Yucca Flat. A diverse set of geological and geophysical data collected over the past 50 years was used to develop a structural model and hydrostratigraphic system for the basin. These were integrated using EarthVision? software to develop the 3-dimensional hydrostratigraphic framework model. Fifty-six stratigraphic units in the model area were grouped into 25 hydrostratigraphic units based on each unit's propensity toward aquifer or aquitard characteristics. The authors organized the alluvial section into 3 hydrostratigraphic units including 2 aquifers and 1 confining unit. The volcanic units in the model area are organized into 13 hydrostratigraphic units that include 8 aquifers and 5 confining units. The underlying pre-Tertiary rocks are divided into 7 hydrostratigraphic units, including 3 aquifers and 4 confining units. Other units include 1 Tertiary-age sedimentary confining unit and 1 Mesozoic-age granitic confining unit. The model depicts the thickness, extent, and geometric relationships of these hydrostratigraphic units (''layers'' in the model) along with the major structural features (i.e., faults). The model incorporates 178 high-angle normal faults of Tertiary age and 2 low-angle thrust faults of Mesozoic age. The complexity of the model area and the non-uniqueness of some of the interpretations incorporated into the base model made it necessary to formulate alternative interpretations for some of the major features in the model. Five of these alternatives were developed so they could be modeled in the same fashion as the base model. This work was done for the U.S. Department of Energy, National Nuclear Security Administration Nevada Site Office in support of the Underground Test Area subproject of the Environmental Restoration Project.

 17. A Hydrostratigraphic Framework Model and Alternatives for the Groundwater Flow and Contaminant Transport Model of Corrective Action Unit 98: Frenchman Flat, Clark, Lincoln and Nye Counties, Nevada

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bechtel Nevada

  2005-09-01

  A new, revised three-dimensional (3-D) hydrostratigraphic framework model for Frenchman Flat was completed in 2004. The area of interest includes Frenchman Flat, a former nuclear testing area at the Nevada Test Site, and proximal areas. Internal and external reviews of an earlier (Phase I) Frenchman Flat model recommended additional data collection to address uncertainties. Subsequently, additional data were collected for this Phase II initiative, including five new drill holes and a 3-D seismic survey.

 18. Kritik af gældende ret om udbetaling af forsikring og pension ved død samt forslag til nye regler

  DEFF Research Database (Denmark)

  Feldthusen, Rasmus Kristian; Mortensen, Anne Kjærhus

  2013-01-01

  Med afsæt i en analyse af gældende ret peger forfatterne i artiklen på en række uhensigtsmæssigheder ved det gældende system for udbetaling af forsikring og pension ved død. Det konkluderes, at de nugældende regler i forsikringsaftalelovens § 104 /pensionsopsparingslovens § 4 om anfægtelse af en ...

 19. Flood Assessment at the Area 5 Radioactive Waste Management Site and the Proposed Hazardous Waste Storage Unit, DOE/Nevada Test Site, Nye County, Nevada

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Schmeltzer, J. S.; Millier, J. J.; Gustafson, D. L.

  1993-01-01

  A flood assessment at the Radioactive Waste Management Site (RWMS) and the proposed Hazardous Waste Storage Unit (HWSU) in Area 5 of the Nevada Test Site (NTS) was performed to determine the 100-year flood hazard at these facilities. The study was conducted to determine whether the RWMS and HWSU are located within a 100-year flood hazard as defined by the Federal Emergency Management Agency, and to provide discharges for the design of flood protection.

 20. Modeling Approach/Strategy for Corrective Action Unit 99: Rainier Mesa and Shoshone Mountain, Nevada Test Site, Nye County, Nevada, Revision 1, with ROTC-1

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Greg Ruskauff

  2008-06-01

  This document describes an approach for preliminary (Phase I) flow and transport modeling for the Rainier Mesa/Shoshone Mountain (RMSM) Corrective Action Unit (CAU). This modeling will take place before the planned Phase II round of data collection to better identify the remaining data gaps before the fieldwork begins. Because of the geologic complexity, limited number of borings, and large vertical gradients, there is considerable uncertainty in the conceptual model for flow; thus different conceptual models will be evaluated, in addition to different framework and recharge models. The transport simulations will not be used to formally calculate the Contaminant Boundary at this time. The modeling (Phase II) will occur only after the available data are considered sufficient in scope and quality.

 1. Pahute Mesa Well Development and Testing Analyses for Wells ER-20-8 and ER-20-4, Nevada National Security Site, Nye County, Nevada, Revision 0

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Greg Ruskauff and Sam Marutzky

  2012-09-01

  Wells ER-20-4 and ER-20-8 were drilled during fiscal year (FY) 2009 and FY 2010 (NNSA/NSO, 2011a and b). The closest underground nuclear test detonations to the area of investigation are TYBO (U-20y), BELMONT (U-20as), MOLBO (U-20ag), BENHAM (U-20c), and HOYA (U-20 be) (Figure 1-1). The TYBO, MOLBO, and BENHAM detonations had working points located below the regional water table. The BELMONT and HOYA detonation working points were located just above the water table, and the cavity for these detonations are calculated to extend below the water table (Pawloski et al., 2002). The broad purpose of Wells ER-20-4 and ER-20-8 is to determine the extent of radionuclide-contaminated groundwater, the geologic formations, groundwater geochemistry as an indicator of age and origin, and the water-bearing properties and hydraulic conditions that influence radionuclide migration. Well development and testing is performed to determine the hydraulic properties at the well and between other wells, and to obtain groundwater samples at the well that are representative of the formation at the well. The area location, wells, underground nuclear detonations, and other features are shown in Figure 1-1. Hydrostratigraphic cross sections A-A’, B-B’, C-C’, and D-D’ are shown in Figures 1-2 through 1-5, respectively.

 2. Inversion of Gravity Data to Define the Pre-Cenozoic Surface and Regional Structures Possibly Influencing Groundwater Flow in the Rainier Mesa Region, Nye County, Nevada.

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Thomas G. Hildenbrand; Geoffrey A. Phelps; Edward A. Mankinen

  2006-09-21

  A three-dimensional inversion of gravity data from the Rainier Mesa area and surrounding regions reveals a topographically complex pre-Cenozoic basement surface. This model of the depth to pre-Cenozoic basement rocks is intended for use in a 3D hydrogeologic model being constructed for the Rainier Mesa area. Prior to this study, our knowledge of the depth to pre-Cenozoic basement rocks was based on a regional model, applicable to general studies of the greater Nevada Test Site area but inappropriate for higher resolution modeling of ground-water flow across the Rainier Mesa area. The new model incorporates several changes that lead to significant improvements over the previous regional view. First, the addition of constraining wells, encountering old volcanic rocks lying above but near pre-Cenozoic basement, prevents modeled basement from being too shallow. Second, an extensive literature and well data search has led to an increased understanding of the change of rock density with depth in the vicinity of Rainier Mesa. The third, and most important change, relates to the application of several depth-density relationships in the study area instead of a single generalized relationship, thereby improving the overall model fit. In general, the pre-Cenozoic basement surface deepens in the western part of the study area, delineating collapses within the Silent Canyon and Timber Mountain caldera complexes, and shallows in the east in the Eleana Range and Yucca Flat regions, where basement crops out. In the Rainier Mesa study area, basement is generally shallow (< 1 km). The new model identifies previously unrecognized structures within the pre-Cenozoic basement that may influence ground-water flow, such as a shallow basement ridge related to an inferred fault extending northward from Rainier Mesa into Kawich Valley.

 3. Archaeological investigations at a toolstone source area and temporary camp: Sample Unit 19-25, Nevada Test Site, Nye County, Nevada. Technical report No. 77

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Jones, R.C.; DuBarton, A.; Edwards, S.; Pippin, L.C.; Beck, C.M.

  1993-12-31

  Archaeological investigations were initiated at Sample Unit 19--25 to retrieve information concerning settlement and subsistence data on the aboriginal hunter and gatherers in the area. Studies included collection and mapping of 35.4 acres at site 26NY1408 and excavation and mapping of 0.02 acres at site 26NY7847. Cultural resources include two rock and brush structures and associated caches and a large lithic toolstone source area and lithic artifact scatter. Temporally diagnostic artifacts indicate periodic use throughout the last 12,000 years; however dates associated with projectile points indicate most use was in the Middle and Late Archaic. Radiocarbon dates from the rock and brush structures at site 26NY7847 indicate a construction date of A.D. 1640 and repair between A.D. 1800 and 1950 for feature 1 and between A.D. 1330 and 1390 and repair at A.D. 1410 for feature 2. The dates associated with feature 2 place its construction significantly earlier than similar structures found elsewhere on Pahute Mesa. Activity areas appear to reflect temporary use of the area for procurement of available lithic and faunal resources and the manufacture of tools.

 4. Groundwater Flow Model of Corrective Action Units 101 and 102: Central and Western Pahute Mesa, Nevada Test Site, Nye County, Nevada, Revision 0

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Greg Ruskauff

  2006-06-01

  The Pahute Mesa groundwater flow model supports the FFACO UGTA corrective action strategy objective of providing an estimate of the vertical and horizontal extent of contaminant migration for each CAU in order to predict contaminant boundaries. A contaminant boundary is the model-predicted perimeter that defines the extent of radionuclide-contaminated groundwater from underground nuclear testing above background conditions exceeding Safe Drinking Water Act (SDWA) standards. The contaminant boundary will be composed of both a perimeter boundary and a lower hydrostratigraphic unit (HSU) boundary. Additional results showing contaminant concentrations and the location of the contaminant boundary at selected times will also be presented. These times may include the verification period, the end of the five-year proof-of-concept period, as well as other times that are of specific interest. The FFACO (1996) requires that the contaminant transport model predict the contaminant boundary at 1,000 years and “at a 95% level of confidence.” The Pahute Mesa Phase I flow model described in this report provides, through the flow fields derived from alternative hydrostratigraphic framework models (HFMs) and recharge models, one part of the data required to compute the contaminant boundary. Other components include the simplified source term model, which incorporates uncertainty and variability in the factors that control radionuclide release from an underground nuclear test (SNJV, 2004a), and the transport model with the concomitant parameter uncertainty as described in Shaw (2003). The uncertainty in all the above model components will be evaluated to produce the final contaminant boundary. This report documents the development of the groundwater flow model for the Central and Western Pahute Mesa CAUs.

 5. Phase II Groundwater Flow Model of Corrective Action Unit 98: Frenchman Flat, Nevada Test Site, Nye County, Nevada, Rev. No.: 0

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  John McCord

  2006-05-01

  The Phase II Frenchman Flat groundwater flow model is a key element in the ''Federal Facility Agreement and Consent Order'' (FFACO) (1996) corrective action strategy for the Underground Test Area (UGTA) Frenchman Flat corrective action unit (CAU). The objective of this integrated process is to provide an estimate of the vertical and horizontal extent of contaminant migration for each CAU to predict contaminant boundaries. A contaminant boundary is the model-predicted perimeter that defines the extent of radionuclide-contaminated groundwater from underground testing above background conditions exceeding the ''Safe Drinking Water Act'' (SDWA) standards. The contaminant boundary will be composed of both a perimeter boundary and a lower hydrostratigraphic unit (HSU) boundary. The computer model will predict the location of this boundary within 1,000 years and must do so at a 95 percent level of confidence. Additional results showing contaminant concentrations and the location of the contaminant boundary at selected times will also be presented. These times may include the verification period, the end of the five-year proof-of-concept period, as well as other times that are of specific interest. This report documents the development and implementation of the groundwater flow model for the Frenchman Flat CAU. Specific objectives of the Phase II Frenchman Flat flow model are to: (1) Incorporate pertinent information and lessons learned from the Phase I Frenchman Flat CAU models. (2) Develop a three-dimensional (3-D), mathematical flow model that incorporates the important physical features of the flow system and honors CAU-specific data and information. (3) Simulate the steady-state groundwater flow system to determine the direction and magnitude of groundwater fluxes based on calibration to Frenchman Flat hydrogeologic data. (4) Quantify the uncertainty in the direction and magnitude of groundwater flow due to uncertainty in parameter values and alternative component conceptual models (e.g., geology, boundary flux, and recharge).

 6. Particulates and organic compounds from wood firing - new investigations of emissions and concentrations; Partikler og organiske forbindelser fra traefyring - nye undersoegelser af udslip og koncentrationer

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Glasius, M.; Konggaard, P.; Stubkjaer, J.; Bossi, R.; Hertel, O.; Ketzel, M.; Waehlin, P.; Schleicher, O.; Palmgren, F.

  2007-03-15

  Recent Danish as well as international studies have shown that wood burning may lead to increased levels air pollution levels of particles and different types of organic compounds in the vicinity of the sources. The air pollution constitutes a health risk for the local population but this risk is poorly quantified. Furthermore, the number of available studies is relatively limited with regard to pollutant emissions and concentrations related to wood burning. This report summarizes a number of studies which have the aim of contributing to the current understanding of the air pollution problem related to the use of wood stoves and boilers. The investigations include studies of emissions and resulting outdoor pollutant levels in two villages. Furthermore investigations of indoor-outdoor levels have been performed in two single-family detached houses. (au)

 7. Preliminary hydrogeologic assessment of boreholes UE-25c #1, UE-25c #2, and UE-25c #3, Yucca Mountain, Nye County, Nevada

  Science.gov (United States)

  Geldon, A.L.

  1993-01-01

  Boreholes UE-25c #1, UE-25c #2, and UE-25c #3 (collectively called the C-holes) each were drilled to a depth of 914.4 meters at Yucca Mountain, on the Nevada Test Site, in 1983 and 1984 for the purpose of conducting aquifer and tracer tests. Each of the boreholes penetrated the Paintbrush Tuff and the tuffs and lavas of Calico Hills and bottomed in the Crater Flat Tuff. The geologic units penetrated consist of devitrified to vitrophyric, nonwelded to densely welded, ash-flow tuff, tuff breccia, ash-fall tuff, and bedded tuff. Below the water table, which is at an average depth of 401.6 meters below land surface, the rocks are argillic and zeolitic. The geologic units at the C-hole complex strike N. 2p W. and dip 15p to 21p NE. They are cut by several faults, including the Paintbrush Canyon Fault, a prominent normal fault oriented S. 9p W., 52.2p NW. The rocks at the C-hole complex are fractured extensively, with most fractures oriented approximately perpendicular to the direction of regional least horizontal principal stress. In the Crater Flat Tuff and the tuffs and lavas of Calico Hills, fractures strike predominantly between S. 20p E. and S. 20p W. and secondarily between S. 20p E. and S. 60p E. In the Topopah Spring Member of the Paintbrush Tuff, however, southeasterly striking fractures predominate. Most fractures are steeply dipping, although shallowly dipping fractures occur in nonwelded and reworked tuff intervals of the Crater Flat Tuff. Mineral-filled fractures are common in the tuff breccia zone of the Tram Member of the Crater Flat Tuff, and, also, in the welded tuff zone of the Bullfrog Member of the Crater Flat Tuff. The fracture density of geologic units in the C-holes was estimated to range from 1.3 to 7.6 fractures per cubic meter. Most of these estimates appear to be the correct order of magnitude when compared to transect measurements and core data from other boreholes 1.3 orders of magnitude too low. Geophysical data and laboratory analyses were used to determine matrix hydrologic properties of the tuffs and lavas of Calico Hills and the Crater Flat Tuff in the C-holes. The porosity ranged from 12 to 43 percent and, on the average, was larger in nonwelded to partially welded, ash-flow tuff, ashfall tuff, and reworked tuff than in moderately to densely welded ash-flow tuff. The pore-scale horizontal permeability of nine samples ranged from 5.7x10'3 to 2.9 millidarcies, and the pore-scale vertical permeability of these samples ranged from 3.7x10'* to 1.5 millidarcies. Ratios of pore-scale horizontal to vertical permeability generally ranged from 0.7 to 2. Although the number of samples was small, values of pore-scale permeability determined were consistent with samples from other boreholes at Yucca Mountain. The specific storage of nonwelded to partially welded ash-flow tuff, ash-fall tuff, and reworked tuff was estimated from porosity and elasticity to' be 2xlO'6 per meter, twice the specific storage of moderately to densely welded ash-flow tuff and tuff breccia. The storativity of geologic units, based on their average thickness (corrected for bedding dip) and specific storage, was estimated to range from 1xlO's to 2xlO'4. Ground-water flow in the Tertiary rocks of the Yucca Mountain area is not confined by strata but appears to result from the random intersection of water-bearing fractures and faults. Even at the C-hole complex, an area of only 1,027 square meters, water-producing zones during pumping tests vary from borehole to borehole. In borehole UE-25c #1, water is produced mainly from the lower, nonwelded to welded zone of the Bullfrog Member of the Crater Flat Tuff and secondarily from the tuff-breccia zone of the Tram Member of the Crater Flat Tuff. In borehole UE-25c #3, water is produced in nearly equal proportions from these two intervals and the central, moderately to densely welded zone of the Bullfrog Member. In borehole UE-25c #2, almost all production comes from the moderately to dense

 8. Plan 2000. The electricity companies plan for electricity conservation in the millennium; Plan 2000. Elselskabernes plan for elbesparelser i det nye aartusinde

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  1999-12-01

  Plan 2000 presents an account of the activities in the years 1997 and 1998 and a budget for the year 2000 and forwards. The report includes all 82 electricity companies in Denmark. Furthermore a number of particular analyses of relevance to electricity conservation are presented. All electricity companies work to promote electricity conservation. All consumption sizes and sections are covered. The activities in the individual companies are supported by a number of common campaigns. In Plan 2000 those activities are presented and the economics is analysed. The activities in the first year of the plan are expected to result in conservation corresponding 4% of the present electricity consumption. 80% of the conservation comes from activities, which are measurable. Technical counselling of trade customers is one of the essential activities. Others are e.g. telephone counselling, theme arrangements and teaching of pupils. (EHS)

 9. Territorial'no-politicheskie i regional'nye geopoliticheskie sistemy: sootnoshenie ponjatij [Territorial-political and regional geopolitical systems: correlation of concepts

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Yelatskov Alexey

  2012-01-01

  Full Text Available The article examines the notions of ‘territorial political system’ and ‘regional geopolitical system' as well as a correlation between them from the viewpoint of the socalled activity-based geospatial approach. A regional geopolitical system includes geopolitical relations between the states within the region and those with powerful external actors. A geopolitical region itself can be characterized by integration, autonomization or a permanent geopolitical conflict. A territorial political system is studied in a broad sense (all political phenomena of a certain territory and in a narrow context (geopolitical relations of a certain territory. The latter is considered to be a subsystem of regional geopolitical system. The research results can be applied in the study of geopolitical regions and geopolitical systems. The article develops a methodology for regional geopolitical and political geographical studies. The author wishes to thank his colleagues from Saint Petersburg State University for their comments on earlier versions.

 10. 2010 Annual Summary Report for the Area 3 and Area 5 Radioactive Management Sites at the Nevada National Security Site, Nye County, Nevada

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NSTec Environmental Management

  2011-03-01

  The U.S. Department of Energy, National Nuclear Security Administration Nevada Site Office performed an annual review of the Area 3 and Area 5 Radioactive Waste Management Site (RWMS) Performance Assessments (PAs) and Composite Analyses (CAs) in fiscal year (FY) 2010. This annual summary report presents data and conclusions from the FY 2010 review, and determines the adequacy of the PAs and CAs. Operational factors (e.g., waste forms and containers, facility design, and waste receipts), closure plans, monitoring results, and research and development (R&D) activities were reviewed to determine the adequacy of the PAs. Likewise, the environmental restoration activities at the Nevada National Security Site (NNSS) (formerly the Nevada Test Site) relevant to the sources of residual radioactive material that are considered in the CAs, the land-use planning, and the results of the environmental monitoring and R&D activities were reviewed to determine the adequacy of the CAs.

 11. Legacy Compliance Final Report: Results of the Navy/Encapo Soil Stabilization Study at the Nevada Test Site, Nye County, Nevada

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Desotell, Lloyd; Anderson, David; Rawlinson, Stuart; Hudson, David; Yucel, Vefa

  2008-03-01

  Historic atmospheric testing of nuclear devices at the Nevada Test Site (NTS) has resulted in large areas of plutonium-contaminated surface soils. The potential transport of these contaminated soils to onsite and offsite receptors is a concern to the land steward and local stakeholders. The primary transport pathways of interest at the NTS are sediment entrained in surface water runoff and windblown dust. This project was initially funded by the U.S. Navy and subsequently funded by the USDOE Stockpile Stewardship Program. Field tests were conducted over a 20.5 month period to evaluate the efficacy of an organic-based, surface applied emulsion to reduce sediment transport from plutonium-contaminated soils. The patented emulsion was provided by Encapco Technologies LLC. Field tests were conducted within the SMOKY radioactive contamination area (CA). The SMOKY above ground nuclear test was conducted on 08/31/1957, with a reported yield of 44 kilotons and was located at N 37 degrees 10.5 minutes latitude and W 116 degrees 04.5 minutes longitude. Three 'safety tests' were also conducted within approximately 1,500 meters (5,000 feet) of the SMOKY ground zero in 1958. Safety tests are designed to test the response of a nuclear device to an unplanned external force (e.g., nearby detonation of conventional explosives). These three safety tests (CERES, OBERON, and TITANIA) resulted in dispersal of plutonium over a wide area (Bechtel Nevada, 2002). Ten 3 x 4.6 meter test plots were constructed within the SMOKY CA to conduct rainfall-runoff simulations. Six of the ten test plots were treated with the emulsion at the manufacturer recommended loading of 1.08 gallons per square meter, and four plots were held untreated as experimental controls. Separate areas were also treated to assess impacts to native vegetation and surface infiltration rate. Field tests were conducted at approximately 6, 13, and 20.5 months post emulsion treatment. Field tests consisted of rainfall-runoff simulations and double ring infiltrometer measurements. Plant vigor assessments were conducted during peak production time, approximately seven months post treatment. Rainfall was simulated at the approximate 5 minute intensity of a 50-year storm (5.1 inches per hour) for durations of four to five minutes. All runoff generated from each test plot was collected noting the time for each liter of volume. Five gallon carboys containing the runoff water and sediment were shipped to Clemson Environmental Technologies Laboratory for analysis. The samples were separated into liquid and solid fractions. Liquid and solid fractions were weighed and analyzed for Americium-241 (Am-241) by gamma spectrometry. Quality control measures used at the laboratory indicate the analytical data are accurate and reproducible. A weather station was deployed to the field site to take basic meteorological measurements including air temperature, incoming solar radiation, wind speed, wind direction, barometric pressure, relative humidity, precipitation, and volumetric soil moisture content. Meteorological monitoring data indicate the climate over the test period was hot and dry with 41 days having measurable precipitation. The total precipitation for the study period was 12.5 centimeters, 37% of the long-term average. For the 20.5 month test period, 64 freeze-thaw cycles occurred. Vegetation assessments indicate the emulsion treatment did not negatively impact existing vegetation. The three rounds of double ring infiltration tests on treated surfaces indicate the infiltration rate was relatively constant over time and not significantly different from measurements taken on untreated surfaces. Significant differences were observed in the amount of runoff and sediment collected from treated and untreated plots for the first two but not the third round of rainfall-runoff simulations, indicating significant emulsion degradation after 20.5 months of exposure. Treated plots had higher total runoff volumes and sediment loads as compared to untreated plots for the first two rounds of simulati

 12. Analysis of Ground-Water Levels and Associated Trends in Yucca Flat, Nevada Test Site, Nye County, Nevada, 1951-2003

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  J.M. Fenelon

  2005-10-05

  Almost 4,000 water-level measurements in 216 wells in the Yucca Flat area from 1951 to 2003 were quality assured and analyzed. An interpretative database was developed that describes water-level conditions for each water level measured in Yucca Flat. Multiple attributes were assigned to each water-level measurement in the database to describe the hydrologic conditions at the time of measurement. General quality, temporal variability, regional significance, and hydrologic conditions are attributed for each water-level measurement. The database also includes narratives that discuss the water-level history of each well. Water levels in 34 wells were analyzed for variability and for statistically significant trends. An attempt was made to identify the cause of many of the water-level fluctuations or trends. Potential causes include equilibration following well construction or development, pumping in the monitoring well, withdrawals from a nearby supply well, recharge from precipitation, earthquakes, underground nuclear tests, land subsidence, barometric pressure, and Earth tides. Some of the naturally occurring fluctuations in water levels may result from variations in recharge. The magnitude of the overall water-level change for these fluctuations generally is less than 2 feet. Long-term steady-state hydrographs for most of the wells open to carbonate rock have a very similar pattern. Carbonate-rock wells without the characteristic pattern are directly west of the Yucca and Topgallant faults in the southwestern part of Yucca Flat. Long-term steady-state hydrographs from wells open to volcanic tuffs or the Eleana confining unit have a distinctly different pattern from the general water-level pattern of the carbonate-rock aquifers. Anthropogenic water-level fluctuations were caused primarily by water withdrawals and nuclear testing. Nuclear tests affected water levels in many wells. Trends in these wells are attributed to test-cavity infilling or the effects of depressurization following nuclear testing. The magnitude of the overall water-level change for wells with anthropogenic trends can be large, ranging from several feet to hundreds of feet. Vertical water-level differences at 27 sites in Yucca Flat with multiple open intervals were compared. Large vertical differences were noted in volcanic rocks and in boreholes where water levels were affected by nuclear tests. Small vertical differences were noted within the carbonate-rock and valley-fill aquifers. Vertical hydraulic gradients generally are downward in volcanic rocks and from pre-Tertiary clastic rocks toward volcanic- or carbonate-rock units.

 13. Materials development for waste-to-energy plants. New materials for overlay welding. Final report; Udvikling af materialer til affaldsforbraending - Nye materialer til overlagssvejsning. Slutrapport

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Skat Tiedje, N.

  2010-07-01

  This part of the project was to develop a method for rapid benchmarking of new alloys for overlay welding and to apply the method in combination with thermodynamic modeling of microstructures in welded Ni-based alloys. Based on these analyses new, improved alloys were to be developed to be produced in the laboratory and tested using the benchmarking method. Accelerated electrochemical tests proved to be difficult, and the method that was chosen was unreliable. There were two reasons for this. 1: It was difficult to obtain stable experimental conditions in the measuring cell. 2: The sample geometry and various uncontrolled chemical reactions within the welding and in the salt melt surface. The problems of achieving stability turned out to be an Achilles' heel in this part of the project, and it was the cause of significant delays. Thermodynamic modeling gave a number of interesting results, including the coupling between the content of iron and carbon and in terms of how the various alloying elements segregate in the material. The method alone does not tell anything about the risk of corrosion. Here the coupling to the electrostatic experiments were missing which should give information about the phases of greatest importance for corrosion. Calculations of the chemical equilibrium between the alloying elements, oxygen, and chlorine show that all metals react with both chlorine and oxygen at 450 to 500 deg. C. Oxides are the most stable reaction products viz. that once they are formed, they do not participate in further chemical reactions. (LN)

 14. Otvet avtorov stat'i "Dopolnitel'nye vozmozhnosti terapii diffuznogo eutireoidnogo zoba u vzroslykh patsientov v regione legkogo yodnogo defitsita i antropogennogo zagryazneniya" retsenzentu

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  L G Strongin

  2010-09-01

  Full Text Available В работе проведено изучение сравнительной характеристики эффективного применения препаратов йода, йода и сорбента, йода + сорбент + селен в лечении диффузного эутиреоидного зоба (ДЭЗ на территории с легким дефицитом йода и значительным антропогенным загрязнением. Применение сорбента основано на гипотезе о наличии техногенных зобогенов. Мы полностью разделяем сомнения рецензента, что данную концепцию нельзя считать доказанной, но и опровергнутой тоже. Нам близка позиция М.И. Балаболкина, подчеркивающего главную роль йодного дефицита и с энциклопедическим блеском демонстрировавшего палитру исследований, посвященных многим факторам, имеющих пермиссивное значение в генезе ДЭЗ. В качестве сорбента в работе использовалась биологическая активная добавка (БАД рекицен-РД. Мы полностью согласны с рецензентом, что рекламный слоган «Рекицен – средство для глубокой очистки организма…», представленный на промоутерском сайте БАДов, вызывает негативную оценку врачебного сообщества, но он, как и телереклама препаратов, не обращен к нему. В то же время негативная оценка, основанная на восприятии примитивной рекламы, равно как и позитивная оценка, основанная на знании того, что рекицен-РД создан представителями солидной научной школы, является лишь априорной. Подлинная же оценка может быть результатом исследования, данные которого подробно и честно представлены в обсуждаемой статье.Результаты лечения в сравниваемых группах были близки, но все же доля пациентов, у которых в течение 6 мес достигнута нормализация размеров щитовидной железы, оказалась статистически значима в пользу пациентов, получающих комбинированное лечение, причем наилучшие результаты были достигнуты в группе, где были назначены препараты йода + сорбент + йод (30 против 3,3% в группе, получавших только препараты йода. У них в большей степени повышалась функция ЩЖ (в пределах референсных значений ТТГ и св. Т4 и отмечалась позитивная динамика ряда метаболических показателей, возможно, вне всякой связи с тиреоидной функцией. На основании этих результатов авторы делают осторожный вывод о том, что такой метод лечения ДЭЗ может быть полезен у взрослых пациентов в условиях йодного дефицита и техногенного загрязнения окружающей среды.Можно сказать, что этого недостаточно для широкого внедрения данного метода в практику, что, безусловно, правильно по отношению к пилотному исследованию. Рецензент совершенно прав, когда говорит о недоказанности связи лечебного эффекта и сорбционных свойств рекицена. К этому можно добавить, что и заметный эффект селена требует объяснения. Но отрицать, что по результатам данного исследования (по мнению рецензента, основанного на достоверных и правильно статистических обработанных данных назначение препаратов селена и энтеросорбента рекицена дополнительно к базисной терапии препаратами йода ускоряло регресс (пусть не намного, но статистически значимо ДЭЗ, невозможно. А интерпретировать этот результат можно по-разному. И мы можем лишь поблагодарить рецензента за заинтересованное участие в обсуждении этого исследования.Авторам было бы очень приятно прервать свой ответ на этом месте, но, к сожалению, в рецензии имеются высказывания, которые, вероятно, являются недоразумением. Например, рецензент пишет: “К сожалению, авторам почему-то не пришло в голову вместо назначения обременительной для кошелька пациентов с ДЭЗ “комплексной терапии” просто отправить их в соседний гастроном, и рекомендовать им приобретать, и всегда использовать в питании только йодированную соль”. Таким образом, утверждается, что для лечения ДЭЗ у взрослых достаточно лишь употреблять в пищу йодированную соль, а все остальное, включая препараты йода и, например, левотироксин, является усложнением и удорожанием лечения? Если это точка зрения рецензента, то неужели надо было ждать появления нашей скромной статьи, чтобы ее обнародовать? Стирая различия между профилактикой йодного дефицита и лечением ДЭЗ у взрослых, нетрудно дойти до обвинений в злонамеренном “усложнении и удорожании предупреждения йодного дефицита у подданных Государства Российского”. Однако для авторов статьи (и не только для них лечение ДЭЗ у взрослых (чему посвящена статья не является альтернативой популяционной профилактике йодного дефицита с помощью йодированной соли (что мы активно поддерживаем, и нам поэтому трудно понять, какое отношение все это имеет к нашему очень конкретному труду?

 15. Predevelopment Water-Level Contours for Aquifers in the Rainier Mesa and Shoshone Mountain area of the Nevada Test Site, Nye County, Nevada

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Joseph M. Fenelon; Randell J. Laczniak; and Keith J. Halford

  2008-06-24

  Contaminants introduced into the subsurface of the Nevada Test Site at Rainier Mesa and Shoshone Mountain by underground nuclear testing are of concern to the U.S. Department of Energy and regulators responsible for protecting human health and safety. Although contaminants were introduced into low-permeability rocks above the regional flow system, the potential for contaminant movement away from the underground test areas and into the accessible environment is greatest by ground-water transport. The primary hydrologic control on this transport is evaluated and examined through a series of contour maps developed to represent the water-level distribution within each of the major aquifers underlying the area. Aquifers were identified and their extents delineated by merging and analyzing multiple hydrostratigraphic framework models developed by other investigators from existing geologic information. The contoured water-level distribution in each major aquifer was developed from a detailed evaluation and assessment of available water-level measurements. Multiple spreadsheets that accompany this report provide pertinent water-level and geologic data by well or drill hole. Aquifers are mapped, presented, and discussed in general terms as being one of three aquifer types—volcanic aquifer, upper carbonate aquifer, or lower carbonate aquifer. Each of these aquifer types was subdivided and mapped as independent continuous and isolated aquifers, based on the continuity of its component rock. Ground-water flow directions, as related to the transport of test-generated contaminants, were developed from water-level contours and are presented and discussed for each of the continuous aquifers. Contoured water-level altitudes vary across the study area and range from more than 5,000 feet in the volcanic aquifer beneath a recharge area in the northern part of the study area to less than 2,450 feet in the lower carbonate aquifer in the southern part of the study area. Variations in water-level altitudes within any single continuous aquifer range from a few hundred feet in a lower carbonate aquifer to just more than 1,100 feet in a volcanic aquifer. Flow directions throughout the study area are dominantly southward with minor eastward or westward deviations. Primary exceptions are westward flow in the northern part of the volcanic aquifer and eastward flow in the eastern part of the lower carbonate aquifer. Northward flow in the upper and lower carbonate aquifers in the northern part of the study area is possible but cannot be substantiated because data are lacking. Interflow between continuous aquifers is evaluated and mapped to define major flow paths. These flow paths delineate tributary flow systems, which converge to form the regional ground-water flow system. The implications of these tributary flow paths in controlling transport away from the underground test areas at Rainier Mesa and Shoshone Mountain are discussed. The obvious data gaps contributing to uncertainties in the delineation of aquifers and development of water-level contours are identified and evaluated.

 16. Inversion of Gravity Data to Define the Pre-Cenozoic Surface and Regional Structures Possibly Influencing Groundwater Flow in the Rainier Mesa Region, Nye County, Nevada

  Science.gov (United States)

  Hildenbrand, Thomas G.; Phelps, Geoffrey A.; Mankinen, Edward A.

  2006-01-01

  A three-dimensional inversion of gravity data from the Rainier Mesa area and surrounding regions reveals a topographically complex pre-Cenozoic basement surface. This model of the depth to pre-Cenozoic basement rocks is intended for use in a 3D hydrogeologic model being constructed for the Rainier Mesa area. Prior to this study, our knowledge of the depth to pre-Cenozoic basement rocks was based on a regional model, applicable to general studies of the greater Nevada Test Site area but inappropriate for higher resolution modeling of ground-water flow across the Rainier Mesa area. The new model incorporates several changes that lead to significant improvements over the previous regional view. First, the addition of constraining wells, encountering old volcanic rocks lying above but near pre-Cenozoic basement, prevents modeled basement from being too shallow. Second, an extensive literature and well data search has led to an increased understanding of the change of rock density with depth in the vicinity of Rainier Mesa. The third, and most important change, relates to the application of several depth-density relationships in the study area instead of a single generalized relationship, thereby improving the overall model fit. In general, the pre-Cenozoic basement surface deepens in the western part of the study area, delineating collapses within the Silent Canyon and Timber Mountain caldera complexes, and shallows in the east in the Eleana Range and Yucca Flat regions, where basement crops out. In the Rainier Mesa study area, basement is generally shallow (model identifies previously unrecognized structures within the pre-Cenozoic basement that may influence ground-water flow, such as a shallow basement ridge related to an inferred fault extending northward from Rainier Mesa into Kawich Valley.

 17. Mini gas turbines. Study related to energy efficient cogeneration applications for new cogeneration markets; Mini gasturbiner. Udredning vedr. energieffektive kraftvarmeapplikationer til nye kraftvarmemarkeder

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Mikkelsen, J.B.; Weel Hansen, M.; Aastrupgaard, N.P.

  2000-12-01

  The aim of the project is to investigate, design and increase the energy efficiency in new cogeneration/cooling systems, which are based on new developed mini gas turbines. Hereby cogeneration can primarily based on natural gas and bio-fuels be distributed to new market segments. The advantages of mini gas turbines (electric power output 20 - 250 kW) are that they have only one rotating part, are simple and small and ought to have a low specific plant price, as they are mass-produced and represent a further development based on turbo-chargers equipped with high speed generators. By means of recuperation even in small plants relatively high electric efficiency of over 30% are obtained. The biggest advantage is, however, very low operating cost, high level of reliability and small environmental impacts. Therefore, it is expected that the technology could have a large impact on new markets for small and medium-sized enterprises, resulting in renewed large-scale conversion to cogeneration. In the present project the varias conditions related to the following are investigated: 1) Use of mini gas turbine as oil-/gas burner. 2) Simple cogeneration plant with recuperation gas turbine. 3) Mini gas turbines in cogeneration/refrigerating plants for supermarkets. 4) Mini gas turbines for drying plants. 5) VOC destruction in mini gas turbines. 6) Direct driven compressors. 7) Conditions related to part load. 8) The economy of the different mini gas turbine applications. 9) Environmental issues by use of mini gas turbines. (EHS)

 18. Bliv innovativ og få orden-i-eget-hus via understøttelsen af nye spin-off-virksomheder

  DEFF Research Database (Denmark)

  Clarke, Ann Højbjerg; Evald, Majbritt Rostgaard; Jensen, Kent Wickstrøm;

  2007-01-01

  forældrevirksomheder kan arbejde med spin-off-aktiviteter. Redskabet er opdelt i syv trin. Hvert trin tager fat på konkrete aktiviteter som erhvervskonsulenten i samarbejde med en forældrevirksomhed kan gennemføre for at blive mere bevidst om hvordan forretningsudvikling kan gennemføres i den enkelte virksomhed. Denne...... del af rapporten er oplagt at tage fat på, uanset hvor meget erfaring og viden erhvervskonsulenten har om spin-off-aktiviteter. I indholdsfortegnelsen starter denne del af rapporten med afsnittet "Arbejdsmetoden for de syv trin: Den udførlige model" og ender efter gennemgangen af de syv trin. Denne...

 19. Mini gas turbines. Study related to energy efficient cogeneration applications for new cogeneration markets. Appendix; Mini gasturbiner. Udredning vedr. energieffektive kraftvarmeapplikationer til nye kraftvarmemarkeder. Appendix

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Mikkelsen, J.B.; Weel Hansen, M.; Astrupgaard, N.P.

  2000-12-01

  The aim of the project is to investigate, design and increase the energy efficiency in new cogeneration/cooling systems, which are based on new developed mini gas turbines. Hereby cogeneration can primarily based on natural gas and bio-fuels be spread to new market segments. The appendix presents further details related to gas turbine as burner; cogeneration with recuperation gas turbine; gas turbine for cogeneration/absorption refrigerator; the economic and operational basis used in the study. (EHS)

 20. Special Analysis of Transuranic Waste in Trench T04C at the Area 5 Radioactive Waste Management Site, Nevada Test Site, Nye County, Nevada, Revision 1

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Greg Shott, Vefa Yucel, Lloyd Desotell

  2008-05-01

  This Special Analysis (SA) was prepared to assess the potential impact of inadvertent disposal of a limited quantity of transuranic (TRU) waste in classified Trench 4 (T04C) within the Area 5 Radioactive Waste Management Site (RWMS) at the Nevada Test Site (NTS). The Area 5 RWMS is a low-level radioactive waste disposal site in northern Frenchman Flat on the Nevada Test Site (NTS). The Area 5 RWMS is regulated by the U.S. Department of Energy (DOE) under DOE Order 435.1 and DOE Manual (DOE M) 435.1-1. The primary objective of the SA is to evaluate if inadvertent disposal of limited quantities of TRU waste in a shallow land burial trench at the Area 5 RWMS is in compliance with the existing, approved Disposal Authorization Statement (DAS) issued under DOE M 435.1-1. In addition, supplemental analyses are performed to determine if there is reasonable assurance that the requirements of Title 40, Code of Federal Regulations (CFR), Part 191, Environmental Radiation Protection Standards for Management and Disposal of Spent Nuclear Fuel, High-Level, and Transuranic Radioactive Wastes, can be met. The 40 CFR 191 analyses provide supplemental information regarding the risk to human health and the environment of leaving the TRU waste in T04C. In 1989, waste management personnel reviewing classified materials records discovered that classified materials buried in trench T04C at the Area 5 RWMS contained TRU waste. Subsequent investigations determined that a total of 102 55-gallon drums of TRU waste from Rocky Flats were buried in trench T04C in 1986. The disposal was inadvertent because unclassified records accompanying the shipment indicated that the waste was low-level. The exact location of the TRU waste in T04C was not recorded and is currently unknown. Under DOE M 435.1-1, Chapter IV, Section P.5, low-level waste disposal facilities must obtain a DAS. The DAS specifies conditions that must be met to operate within the radioactive waste management basis, consisting of a performance assessment (PA), composite analysis (CA), closure plan, monitoring plan, waste acceptance criteria, and a PA/CA maintenance plan. The DOE issued a DAS for the Area 5 RWMS in 2000. The Area 5 RWMS DAS was, in part, based on review of a CA as required under DOE M 435.1-1, Chapter IV, Section P.(3). A CA is a radiological assessment required for DOE waste disposed before 26 September 1988 and includes the radiological dose from all sources of radioactive material interacting with all radioactive waste disposed at the Area 5 RWMS. The approved Area 5 RWMS CA, which includes the inventory of TRU waste in T04C, indicates that the Area 5 RWMS waste inventory and all interacting sources of radioactive material can meet the 0.3 mSv dose constraint. The composite analysis maximum annual dose for a future resident at the Area 5 RWMS was estimated to be 0.01 mSv at 1,000 years. Therefore, the inadvertent disposal of TRU in T04C is protective of the public and the environment, and compliant with all the applicable requirements in DOE M 435.1-1 and the DAS. The U.S. Environmental Protection Agency promulgated 40 CFR 191 to establish standards for the planned disposal of spent nuclear fuel, high level, and transuranic wastes in geologic repositories. Although not required, the National Nuclear Security Administration Nevada Site Office requested a supplemental analysis to evaluate the likelihood that the inadvertent disposal of TRU waste in T04C meets the requirements of 40 CFR 191. The SA evaluates the likelihood of meeting the 40 CFR 191 containment requirements (CRs), assurance requirements, individual protection requirements (IPRs), and groundwater protection standards. The results of the SA indicate that there is a reasonable expectation of meeting all the requirements of 40 CFR 191. The conclusion of the SA is that the Area 5 RWMS with the TRU waste buried in T04C is in compliance with all requirements in DOE M 435.1-1 and the DAS. Compliance with the DAS is demonstrated by the results of the Area 5 RWMS CA. Supplemental analyses in the SA indicate there is a reasonable expectation that the TRU in T04C can meet all the requirements of 40 CFR 191. Therefore, inadvertent disposal of a limited quantity of TRU in a shallow land burial trench at the Area 5 RWMS does not pose a significant risk to the public and the environment.

 1. Contaminant Transport Parameters for the Groundwater Flow and Contaminant Transport Model of Corrective Action Units 101 and 102: Central and Western Pahute Mesa, Nye County, Nevada, Revision 0

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Drici, Warda

  2003-08-01

  This report documents the analysis of the available transport parameter data conducted in support of the development of a Corrective Action Unit (CAU) groundwater flow model for Central and Western Pahute Mesa: CAUs 101 and 102.

 2. Analysis of Well ER-6-2 Testing, Yucca Flat FY 2004 Testing Program, Nevada Test Site, Nye County, Nevada, Rev. No.: 0

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Greg Ruskauff

  2005-07-01

  This report documents the analysis of data collected for Well ER-6-2 during fiscal year (FY) 2004 Yucca Flat well development and testing program (herein referred to as the ''testing program''). Participants in Well ER-6-2 field development and hydraulic testing activities were: Stoller-Navarro Joint Venture (SNJV), Bechtel Nevada (BN), Desert Research Institute (DRI), Los Alamos National Laboratory (LANL), Lawrence Livermore National Laboratory (LLNL), U.S. Geological Survey (USGS), and the University of Nevada, Las Vegas-Harry Reid Center (UNLV-HRC). The analyses of data collected from the Well ER-6-2 testing program were performed by the SNJV.

 3. Hydrologic Data for the Groundwater Flow and Contaminant Transport Model of Corrective Action Units 101 and 102: Central and Western Pahute Mesa, Nye County, Nevada, Revision 0

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Drici, Warda

  2004-02-01

  This report documents the analysis of the available hydrologic data conducted in support of the development of a Corrective Action Unit (CAU) groundwater flow model for Central and Western Pahute Mesa: CAUs 101 and 102.

 4. Phase II Corrective Action Investigation Plan for Corrective Action Units 101 and 102: Central and Western Pahute Mesa, Nevada Test Site, Nye County, Nevada, Revision 2

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Jeff Wurtz

  2009-07-01

  This Phase II CAIP describes new work needed to potentially reduce uncertainty and achieve increased confidence in modeling results. This work includes data collection and data analysis to refine model assumptions, improve conceptual models of flow and transport in a complex hydrogeologic setting, and reduce parametric and structural uncertainty. The work was prioritized based on the potential to reduce model uncertainty and achieve an acceptable level of confidence in the model predictions for flow and transport, leading to model acceptance by NDEP and completion of the Phase II CAI stage of the UGTA strategy.

 5. Framework for a Risk-Informed Groundwater Compliance Strategy for Corrective Action Unit 98: Frenchman Flat, Nevada National Security Site, Nye County, Nevada, Revision 1

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Marutzky, Sam

  2010-09-01

  Note: This document was prepared before the NTS was renamed the Nevada National Security Site (August 23, 2010); thus, all references to the site herein remain NTS. Corrective Action Unit (CAU) 98, Frenchman Flat, at the Nevada Test Site (NTS) was the location of ten underground nuclear tests between 1965 and 1971. As a result, radionuclides were released in the subsurface in the vicinity of the test cavities. Corrective Action Unit 98 and other CAUs at the NTS and offsite locations are being investigated. The Frenchman Flat CAU is one of five Underground Test Area (UGTA) CAUs at the NTS that are being evaluated as potential sources of local or regional impact to groundwater resources. For UGTA sites, including Frenchman Flat, contamination in and around the test cavities will not be remediated because it is technologically infeasible due to the depth of the test cavities (150 to 2,000 feet [ft] below ground surface) and the volume of contaminated groundwater at widely dispersed locations on the NTS. Instead, the compliance strategy for these sites is to model contaminant flow and transport, estimate the maximum spatial extent and volume of contaminated groundwater (over a period of 1,000 years), maintain institutional controls, and restrict access to potentially contaminated groundwater at areas where contaminants could migrate beyond the NTS boundaries.

 6. A Hydrostratigraphic System for Modeling Groundwater Flow and Radionuclide Migration at the Corrective Action Unit Scale, Nevada Test Site and Surrounding Areas, Clark, Lincoln, and Nye Counties, Nevada

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Prothro, Lance; Drellack Jr., Sigmund; Mercadante, Jennifer

  2009-01-31

  Underground Test Area (UGTA) corrective action unit (CAU) groundwater flow and contaminant transport models of the Nevada Test Site (NTS) and vicinity are built upon hydrostratigraphic framework models (HFMs) that utilize the hydrostratigraphic unit (HSU) as the fundamental modeling component. The delineation and three-dimensional (3-D) modeling of HSUs within the highly complex geologic terrain that is the NTS requires a hydrostratigraphic system that is internally consistent, yet flexible enough to account for overlapping model areas, varied geologic terrain, and the development of multiple alternative HFMs. The UGTA CAU-scale hydrostratigraphic system builds on more than 50 years of geologic and hydrologic work in the NTS region. It includes 76 HSUs developed from nearly 300 stratigraphic units that span more than 570 million years of geologic time, and includes rock units as diverse as marine carbonate and siliciclastic rocks, granitic intrusives, rhyolitic lavas and ash-flow tuffs, and alluvial valley-fill deposits. The UGTA CAU-scale hydrostratigraphic system uses a geology-based approach and two-level classification scheme. The first, or lowest, level of the hydrostratigraphic system is the hydrogeologic unit (HGU). Rocks in a model area are first classified as one of ten HGUs based on the rock’s ability to transmit groundwater (i.e., nature of their porosity and permeability), which at the NTS is mainly a function of the rock’s primary lithology, type and degree of postdepositional alteration, and propensity to fracture. The second, or highest, level within the UGTA CAU-scale hydrostratigraphic system is the HSU, which is the fundamental mapping/modeling unit within UGTA CAU-scale HFMs. HSUs are 3-D bodies that are represented in the finite element mesh for the UGTA groundwater modeling process. HSUs are defined systematically by stratigraphically organizing HGUs of similar character into larger HSUs designations. The careful integration of stratigraphic information in the development of HSUs is important to assure individual HSUs are internally consistent, correlatable, and mappable throughout all the model areas.

 7. A Hydrostrat Model and Alternatives for Groundwater Flow and Contaminant Transport Model of Corrective Action Unit 99: Rainer Mesa-Shoshone Mountain, Nye County, Nevada

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NSTec Geotechnical Sciences Group

  2007-03-01

  The three-dimensional hydrostratigraphic framework model for the Rainier Mesa-Shoshone Mountain Corrective Action Unit was completed in Fiscal Year 2006. The model extends from eastern Pahute Mesa in the north to Mid Valley in the south and centers on the former nuclear testing areas at Rainier Mesa, Aqueduct Mesa, and Shoshone Mountain. The model area also includes an overlap with the existing Underground Test Area Corrective Action Unit models for Yucca Flat and Pahute Mesa. The model area is geologically diverse and includes un-extended yet highly deformed Paleozoic terrain and high volcanic mesas between the Yucca Flat extensional basin on the east and caldera complexes of the Southwestern Nevada Volcanic Field on the west. The area also includes a hydrologic divide between two groundwater sub-basins of the Death Valley regional flow system. A diverse set of geological and geophysical data collected over the past 50 years was used to develop a structural model and hydrostratigraphic system for the model area. Three deep characterization wells, a magnetotelluric survey, and reprocessed gravity data were acquired specifically for this modeling initiative. These data and associated interpretive products were integrated using EarthVision{reg_sign} software to develop the three-dimensional hydrostratigraphic framework model. Crucial steps in the model building process included establishing a fault model, developing a hydrostratigraphic scheme, compiling a drill-hole database, and constructing detailed geologic and hydrostratigraphic cross sections and subsurface maps. The more than 100 stratigraphic units in the model area were grouped into 43 hydrostratigraphic units based on each unit's propensity toward aquifer or aquitard characteristics. The authors organized the volcanic units in the model area into 35 hydrostratigraphic units that include 16 aquifers, 12 confining units, 2 composite units (a mixture of aquifer and confining units), and 5 intrusive confining units. The underlying pre-Tertiary rocks are divided into six hydrostratigraphic units, including three aquifers and three confining units. Other units include an alluvial aquifer and a Mesozoic-age granitic confining unit. The model depicts the thickness, extent, and geometric relationships of these hydrostratigraphic units ('layers' in the model). The model also incorporates 56 Tertiary normal faults and 4 Mesozoic thrust faults. The complexity of the model area and the non-uniqueness of some of the interpretations incorporated into the base model made it necessary to formulate alternative interpretations for some of the major features in the model. Four of these alternatives were developed so they can be modeled in the same fashion as the base model. This work was done for the U.S. Department of Energy, National Nuclear Security Administration Nevada Site Office in support of the Underground Test Area Subproject of the Environmental Restoration Project.

 8. Locations and summary of types of data available by borehole or other underground openings, Mercury Core Library and Data Center, Nye County, Nevada

  Data.gov (United States)

  U.S. Geological Survey, Department of the Interior — This geospatial data set represents about 2,500 locations of boreholes, shafts, tunnels, and drifts on and around the Nevada Test Site (NTS) where rock-samples have...

 9. Evaluation of faults and their effect on ground-water flow southwest of Frenchman Flat, Nye and Clark counties, Nevada: a digital database

  Science.gov (United States)

  McKee, Edwin H.; Wickham, Thomas A.; Wheeler, Karen L.

  1998-01-01

  Ground-water flow through the region south and west of Frenchman Flat, in the Ash Meadows subbasin of the Death Valley ground-water flow system, is controlled mostly by faults which arrange the distribution of permeable and impermeable rocks. In addition, most permeability is along fractures caused by faulting in carbonate rocks. Large faults are more likely to reach the potentiometric surface as deep as 325 meters below the ground surface and are more likely to effect the flow path than small faults. This study concentrated on identifying large faults, especially where they cut carbonate rocks. Small faults, however, may develop as much permeability as large faults if they are penetrative and are part of an anastomosing fault_zone. The overall pattern of faults and joints at the ground surface in the Spotted and Specter Ranges is an indication of the fracture system at the depth of the water table. Most of the faults in these ranges are west-southwest-striking, high-angle faults, 100 to 3,500 meters long, with 10 to 300 meters of displacement. Many of them, such as those in the Spotted Range and Rock Valley are left-lateral strike-slip faults that are conjugate to the NW-striking right-lateral faults of the Las Vegas Valley shear zone. These faults control the ground-water flow path, which runs west-southwest beneath the Spotted Range, Mercury Valley and the Specter Range. The Specter Range thrust is a significant geologic structure with respect to ground- water flow. This regional thrust fault emplaces siliceous clastic strata into the north central and western parts of the Specter Range. These rocks act as a barrier that confines ground- water flow to the southern part of the range, directing it southwestward toward springs at Ash Meadows. These siliceous clastic aquitard rocks and overlying Cenozoic deposits probably also block westward flow of ground-water in Rock Valley, diverting it southward to the flow path beneath the southern part of the Specter Range.

 10. 2007 Annual Summary Report for the Area 3 and Area 5 Radioactive Waste Management Sites at the Nevada Test Site, Nye County, Nevada

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NSTec Environmental Management

  2008-01-01

  This report summarizes the results of an annual review of conditions affecting the operation of the Area 3 and Area 5 Radioactive Waste Management Sites (RWMSs) and a determination of the continuing adequacy of the performance assessments (PAs) and composite analyses (CAs). The Area 5 RWMS PA documentation consists of the original PA (Shott et al., 1998), referred to as the 1998 Area 5 RWMS PA and supporting addenda (Bechtel Nevada [BN], 2001b; 2006a). The Area 5 RWMS CA was issued as a single document (BN, 2001a) and has a single addendum (BN, 2001c). The Area 3 PA and CA were issued in a single document (Shott et al., 2000). The Maintenance Plan for the PAs and CAs (National Security Technologies, LLC [NSTec], 2006) and the Disposal Authorization Statements (DASs) for the Area 3 and 5 RWMSs (U.S. Department of Energy [DOE], 2000; 2002) require preparation of an annual summary and a determination of the continuing adequacy of the PAs and CAs. The annual summary report is submitted to DOE Headquarters. Following the annual report format in the DOE PA/CA Maintenance Guide (DOE, 1999), this report presents the annual summary for the PAs in Section 2.0 and the CAs in Section 3.0. The annual summary for the PAs includes the following: Section 2.1 summarizes changes in waste disposal operations; Section 2.1.5 provides an evaluation of the new estimates of the closure inventories derived from the actual disposals through fiscal year (FY) 2007; Section 2.2 summarizes the results of the monitoring conducted under the U.S. Department of Energy, National Nuclear Security Administration Nevada Site Office's (NNSA/NSO's) Integrated Closure and Monitoring Plan for the Area 3 and Area 5 Radioactive Waste Management Sites at the Nevada Test Site (BN, 2005), and the research and development (R&D) activities; Section 2.4 is a summary of changes in facility design, operation, or expected future conditions; monitoring and R&D activities; and the maintenance program; and Section 2.5 discusses the recommended changes in disposal facility design and operations, monitoring and R&D activities, and the maintenance program. Similarly, the annual summary for the CAs (presented in Section 3.0) includes the following: Section 3.1 presents the assessment of the adequacy of the CAs, with a summary of the relevant factors reviewed in FY 2007; Section 3.2 presents an assessment of the relevant site activities at the Nevada Test Site (NTS) that would impact the sources of residual radioactive material considered in the CAs; Section 3.3 summarizes the monitoring and R&D results that were reviewed in FY 2007; Section 3.4 presents a summary of changes in relevant site programs (including monitoring, R&D, and the maintenance program) that occurred since the CAs were prepared; and Section 3.5 summarizes the recommended changes to these programs.

 11. China’s Rare Earth Policies: Economic Statecraft or Interdependence?

  Science.gov (United States)

  2012-12-01

  sector? According to Robert Keohane and Joseph Nye, interdependence is most simply defined as “mutual dependence.”43 More specifically, Keohane and...between China and the United 43 Robert O. Keohane and Joseph S. Nye, Power and Interdependence (Harper Collins...1989), 8. 44 Ibid., 8. 34 States. As Keohane and Nye point out in their book Power and Interdependence, interdependence only exists if there

 12. 2012 Annual Summary Report for the Area 3 and Area 5 Radioactive Waste Management Sites at the Nevada National Security Site, Nye County, Nevada: Review of the Performance Assessments and Composite Analyses

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Shott, G. [National Security Technologies, LLC

  2013-03-18

  The Maintenance Plan for the Performance Assessments and Composite Analyses for the Area 3 and Area 5 Radioactive Waste Management Sites at the Nevada Test Site (National Security Technologies, LLC 2007a) requires an annual review to assess the adequacy of the performance assessments (PAs) and composite analyses (CAs), with the results submitted to the U.S. Department of Energy (DOE) Office of Environmental Management. The Disposal Authorization Statements for the Area 3 and Area 5 Radioactive Waste Management Sites (RWMSs) also require that such reviews be made and that secondary or minor unresolved issues be tracked and addressed as part of the maintenance plan (DOE 1999a, 2000). The U.S. Department of Energy, National Nuclear Security Administration Nevada Site Office performed an annual review of the Area 3 and Area 5 RWMS PAs and CAs for fiscal year (FY) 2012. This annual summary report presents data and conclusions from the FY 2012 review, and determines the adequacy of the PAs and CAs. Operational factors (e.g., waste forms and containers, facility design, and waste receipts), closure plans, monitoring results, and research and development (R&D) activities were reviewed to determine the adequacy of the PAs. Likewise, the environmental restoration activities at the Nevada National Security Site (NNSS) relevant to the sources of residual radioactive material that are considered in the CAs, the land-use planning, and the results of the environmental monitoring and R&D activities were reviewed to determine the adequacy of the CAs. Important developments in FY 2012 include the following: Release of a special analysis for the Area 3 RWMS assessing the continuing validity of the PA and CA; Development of a new Area 5 RWMS closure inventory estimate based on disposals through FY 2012; Evaluation of new or revised waste streams by special analysis; and Development of version 4.114 of the Area 5 RWMS GoldSim PA model. The Area 3 RWMS has been in inactive status since July 1, 2006, with the last shipment received in April 2006. The FY 2012 review of operations, facility design, closure plans, monitoring results, and R&D results for the Area 3 RWMS indicates no changes that would impact PA validity. A special analysis using the Area 3 RWMS v2.102 GoldSim PA model was prepared to update the PA results for the Area 3 RWMS in FY 2012. The special analysis concludes that all performance objectives can be met and the Area 3 RWMS PA remains valid. There is no need to the revise the Area 3 RWMS PA. Review of Area 5 RWMS operations, design, closure plans, monitoring results, and R&D activities indicates no significant changes other than an increase in the inventory disposed. The FY 2012 PA results, generated with the Area 5 RWMS v4.114 GoldSim PA model, indicate that there continues to be a reasonable expectation of meeting all performance objectives. The results and conclusions of the Area 5 RWMS PA are judged valid, and there is no need to the revise the PA. A review of changes potentially impacting the CAs indicates that no significant changes occurred in FY 2012. The continuing adequacy of the CAs was evaluated with the new models, and no significant changes that would alter CA results or conclusions were found. The revision of the Area 3 RWMS CA, which will include the Underground Test Area source term (Corrective Action Unit [CAU] 97), is scheduled for FY 2024, following the completion of the Yucca Flat CAU 97 Corrective Action Decision Document/Corrective Action Plan in FY 2016. Inclusion of the Frenchman Flat CAU 98 results in the Area 5 RWMS CA is scheduled for FY 2016, pending the completion of the CAU 98 closure report in FY 2015. Near-term R&D efforts will focus on continuing development of the Area 3 and Area 5 RWMS GoldSim PA/CA and inventory models.

 13. Phase I Contaminant Transport Parameters for the Groundwater Flow and Contaminant Transport Model of Corrective Action Unit 99: Rainier Mesa/Shoshone Mountain, Nevada Test Site, Nye County, Nevada, Revision 1

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Nathan Bryant

  2008-05-01

  This document presents a summary and framework of available transport data and other information directly relevant to the development of the Rainier Mesa/Shoshone Mountain (RMSM) Corrective Action Unit (CAU) 99 groundwater transport model. Where appropriate, data and information documented elsewhere are briefly summarized with reference to the complete documentation.

 14. Phase I Hydrologic Data for the Groundwater Flow and Contaminant Transport Model of Corrective Action Unit 99: Rainier Mesa/Shoshone Mountain, Nevada Test Site, Nye County, Nevada, Revision 1

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Nathan Bryant

  2008-05-01

  This document presents a summary and framework of the available hydrologic data and other information directly relevant to the development of the Rainier Mesa/Shoshone Mountain (RMSM) Corrective Action Unit (CAU) 99 groundwater flow models. Where appropriate, data and information documented elsewhere are briefly summarized with reference to the complete documentation.

 15. Inversion of gravity data to define the pre-Tertiary surface and regional structures possibly influencing ground-water flow in the Pahute Mesa-Oasis Valley Region, Nye County, Nevada

  Science.gov (United States)

  Hildenbrand, T.G.; Langenheim, V.E.; Mankinen, E.A.; McKee, E.H.

  1999-01-01

  A three-dimensional inversion of gravity data from the Pahute Mesa–Oasis Valley region reveals a topographically complex pre-Tertiary basement surface. Beneath Pahute Mesa, the thickness of the Tertiary volcanic deposits may exceed 5 km within the Silent Canyon caldera complex. South of Pahute Mesa in Oasis Valley, basement is shallower (< 1 km) but between this valley and the Timber Mountain caldera complex is a basin that probably represents, in part, a moat related to the Timber Mountain caldera complex. Of particular interest is a NE-trending lineament, named here the Thirsty Canyon lineament (TCL), separating terranes at significantly different elevations. Southeast of the TCL, a highly undulating basement surface descends deeply into several calderas, whereas NW of the TCL basement is relatively flat and shallow. Because as many as four calderas seem to abruptly terminate at the TCL, the TCL may reflect a major buried fault zone, which influenced caldera growth. This inferred Thirsty Canyon fault zone and several EW basement ridges in the derived 3-dimensional basin thickness model may influence the flow of ground water from the Pahute Mesa region to Oasis Valley.

 16. "奈模型"与东亚合作的难题及出路%The Problems of and Solutions to the East Asian Cooperation in Light of "Nye Model"

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  唐姗

  2011-01-01

  按照"奈模型"的框架分析.现今东亚区域合作模武与欧洲一体化的早期模武相比较,缺失"一体化潜力"的要素.东亚合作应有新视角,即发挥自身优势,妥善解决地区历史遗留问题,以活跃的合作组织和非政府力量带动区域凝聚力,从而催生东亚的区域认同,巩固合作之基,加大合作力度.

 17. A Liberalized Realist: Interview with Joseph S. Nye, Jr.%自由主义化的现实主义者——对约瑟夫·奈的访谈

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  约瑟夫·奈; 张哲馨

  2007-01-01

  作为当今美国国际关系研究领域的领军人物之一,约瑟夫·奈(Joseph S.Nye,Jr.)横跨政学两界,不但提出过许多“一石激起千层浪”的观点,还曾是美国一些重大外交政策制定和执行的躬身入局之人。这使他能够超越单纯的学术视角,以更为全面的眼光来考察现实主义和自由主义两大理论流派。为进一步厘清其思想脉络,了解他对美国外交政策以及中关关系未来发展的看法,本刊特请复旦大学的博士研究生张哲馨于2007年4月以电子邮件交流的方式对约瑟夫·奈教授进行了采访,并得到他对发表本次访谈内容的许可。现刊发如下,以飨读者。

 18. Special Analysis for the Disposal of the Lawrence Livermore National Laboratory EnergyX Macroencapsulated Waste Stream at the Area 5 Radioactive Waste Management Site, Nevada National Security Site, Nye County, Nevada

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Shott, Gregory J. [National Security Technologies, LLC

  2015-06-01

  This special analysis (SA) evaluates whether the Lawrence Livermore National Laboratory (LLNL) EnergyX Macroencapsulated waste stream (B LAMACRONCAP, Revision 1) is suitable for disposal by shallow land burial (SLB) at the Area 5 Radioactive Waste Management Site (RWMS) at the Nevada National Security Site (NNSS). The LLNL EnergyX Macroencapsulated waste stream is macroencapsulated mixed waste generated during research laboratory operations and maintenance (LLNL 2015). The LLNL EnergyX Macroencapsulated waste stream required a special analysis due to tritium (3H), cobalt-60 (60Co), cesium-137 (137Cs), and radium-226 (226Ra) exceeding the NNSS Waste Acceptance Criteria (WAC) Action Levels (U.S. Department of Energy, National Nuclear Security Administration Nevada Field Office [NNSA/NFO] 2015).The results indicate that all performance objectives can be met with disposal of the waste stream in a SLB trench. Addition of the LLNL EnergyX Macroencapsulated inventory slightly increases multiple performance assessment results, with the largest relative increase occurring for the all-pathways annual total effective dose (TED). The maximum mean and 95th percentile 222Rn flux density remain less than the performance objective throughout the compliance period. The LLNL EnergyX Macroencapsulated waste stream is suitable for disposal by SLB at the Area 5 RWMS. The waste stream is recommended for approval without conditions.

 19. Special Analysis for the Disposal of the Sandia National Laboratory Classified Macroencapsulated Mixed Waste at the Area 5 Radioactive Waste Management Site, Nevada National Security Site, Nye County, Nevada

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Gregory, Louis B. [National Security Technologies, LLC

  2015-12-01

  This special analysis evaluates whether the Sandia National Laboratory (SNL) Classified Macroencapsulated Mixed Waste stream (ASLA000001007, Revision 4) is suitable for disposal by shallow land burial (SLB) at the Area 5 Radioactive Waste Management Site (RWMS) at the Nevada National Security Site (NNSS). The SNL Classified Macroencapsulated Mixed Waste stream consists of debris from classified nuclear weapons components (SNL 2015). The SNL Classified Macroencapsulated Mixed Waste stream required a special analysis due to tritium (3H) exceeding the NNSS Waste Acceptance Criteria (WAC) Action Levels (U.S. Department of Energy, National Nuclear Security Administration Nevada Field Office [NNSA/NFO] 2015). The SNL Classified Macroencapsulated Mixed Waste stream had no significant effect on the maximum mean and 95th percentile results for the resident air pathway and all-pathways annual total effective dose (TED). The SNL Classified Macroencapsulated Mixed Waste stream increases the mean air pathway and all-pathways annual TED from approximately 100 to 200 years after closure. Addition of the SNL Classified Macroencapsulated Mixed Waste stream inventory shifts the maximum TED to approximately 100 years after closure and increases the TED for several alternative exposure scenarios. The maximum mean and the 95th percentile 222Rn flux density remain less than the performance objective throughout the compliance period. The SNL Classified Macroencapsulated Mixed Waste stream is suitable for disposal by SLB at the Area 5 RWMS. The waste stream is recommended for approval without conditions.

 20. Special Analysis for the Disposal of the Lawrence Livermore National Laboratory Low Activity Beta/Gamma Sources Waste Stream at the Area 5 Radioactive Waste Management Site, Nevada National Security Site, Nye County, Nevada

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Shott, Gregory J. [National Security Technologies, LLC

  2015-06-01

  This special analysis (SA) evaluates whether the Lawrence Livermore National Laboratory (LLNL) Low Activity Beta/Gamma Sources waste stream (BCLALADOEOSRP, Revision 0) is suitable for disposal by shallow land burial (SLB) at the Area 5 Radioactive Waste Management Site (RWMS) at the Nevada National Security Site (NNSS). The LLNL Low Activity Beta/Gamma Sources waste stream consists of sealed sources that are no longer needed. The LLNL Low Activity Beta/Gamma Sources waste stream required a special analysis because cobalt-60 (60Co), strontium-90 (90Sr), cesium-137 (137Cs), and radium-226 (226Ra) exceeded the NNSS Waste Acceptance Criteria (WAC) Action Levels (U.S. Department of Energy, National Nuclear Security Administration Nevada Field Office [NNSA/NFO] 2015). The results indicate that all performance objectives can be met with disposal of the LLNL Low Activity Beta/Gamma Sources in a SLB trench. The LLNL Low Activity Beta/Gamma Sources waste stream is suitable for disposal by SLB at the Area 5 RWMS. However, the activity concentration of 226Ra listed on the waste profile sheet significantly exceeds the action level. Approval of the waste profile sheet could potentially allow the disposal of high activity 226Ra sources. To ensure that the generator does not include large 226Ra sources in this waste stream without additional evaluation, a control is need on the maximum 226Ra inventory. A limit based on the generator’s estimate of the total 226Ra inventory is recommended. The waste stream is recommended for approval with the control that the total 226Ra inventory disposed shall not exceed 5.5E10 Bq (1.5 Ci).

 1. The Evolution of Soft Power Theory——From Thucydides to Joseph Nye%软权力的思想演进——从修昔底德到约瑟夫·奈

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  储召锋

  2010-01-01

  美国哈佛大学教授小约瑟夫·S·奈1990年提出"软权力"概念,标志着"硬权力"与"软权力"的正式剥离,也标志着"软权力"作为一个独立的领域在权力政治中得以开辟出来.本文尝试从国际关系三位思想大师所代表的三个历史阶段梳理"软权力"的思想渊源和发展脉络,分析论述修昔底德的"智识"萌芽阶段;意大利思想家安东尼奥·葛兰西的"文化霸权"理论以及小约瑟夫·奈的"软权力"概念.希望从国际关系史、尤其是思想史的演进中考察"软权力"理论的发展道路,最后展望全球化时代该理论应用与发展的广阔前景.

 2. 小约瑟夫·奈、罗伯特·基欧汉与跨国关系研究%Joseph S. Nye, Jr., Robert O. Keohane and Transnational Relations

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  刘颖

  2006-01-01

  随着跨国交往和相互依赖的加深,非国家行为体的作用日益突出.奈和基欧汉通过对跨国关系的研究阐述了国家间互动、跨国互动、跨政府间互动对世界政治产生的影响,这从理论上冲击着传统的"国家中心"范式,促使国际政治研究向世界政治研究的"多中心"范式转变,因而奈和基欧汉的跨国关系研究具有里程碑式的意义.

 3. The Prevalence and Destiny of Joseph S. Nye Jr.'s Soft Power Theory in China%约瑟夫·奈的软权力理论在中国的流行和命运

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  姚航; 姚锡长

  2009-01-01

  约瑟夫·奈的软权力学说提出了与硬权力相对的软权力的概念,阐述了它的主要内容及其在国际事务中的作用.奈的软权力学说有其自身的理论缺陷,而中国也出现了对其生吞活剥地解读的倾向,因此,有必要对奈的软权力学说的认识进行审视和整理.

 4. 约瑟夫·奈的软力量理论及国内研究述评%Joseph Nye's Theory of Soft Power and its Development in Chinese Academia

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  吴晓萍

  2011-01-01

  梳理约瑟夫·奈的软力量理论的发展过程,分析其对国际政治发展的理论贡献及不足,同时对国内学界对软力量理论的各种观点做了分析和总结.指出虽然在概念的定义、资源组成和测量三个方面已经达成了一些理论共识,但对软力量还存在较多的争议和分歧,有待进一步的研究予以澄清.

 5. Employee Drug Testing. Testimony. Statement (Summary) of L. Nye Stevens, Associate Director, General Government Division, before the Subcommittee on Employment Opportunities, Committee on Education and Labor, House of Representatives.

  Science.gov (United States)

  Stevens, L. Nye

  At the request of Congress, the General Accounting Office (GAO) conducted a study of drug testing of employees by employers. To identify and obtain the most recent surveys on drug testing policies and practices in the private sector, the GAO searched 14 computerized bibliographic files and discussed information needs with representatives of 35…

 6. Unclassified Source Term and Radionuclide Data for the Groundwater Flow and Contaminant Transport Model of Corrective Action Units 101 and 102: Central and Western Pahute Mesa, Nye County, Nevada, Revision 0

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  McCord, John

  2004-08-01

  This report documents the evaluation of the information and data available on the unclassified source term and radionuclide contamination for Central and Western Pahute Mesa: Corrective Action Units (CAUs) 101 and 102.

 7. Preliminary hydrogeologic assessment of boreholes UE-25c No. 1, UE-25c No. 2, and UE-25c No. 3, Yucca Mountain, Nye County, Nevada; Water-resources investigations report 92-4016

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Geldon, A.L.

  1993-12-31

  The purpose of this report is to characterize the hydrogeology of saturated tuffaceous rocks penetrated by boreholes UE-25c No. 1, UE-25c No.2, and UE-25c No. 3. These boreholes are referred to collectively in this report as the C-holes. The C-holes were drilled to perform multiwell aquifer tests and tracer tests; they comprise the only complex of closely spaced boreholes completed in the saturated zone at Yucca Mountain. Results of lithologic and geophysical logging, fracture analyses, water-level monitoring, temperature and tracejector surveys, aquifer tests, and hydrochemical sampling completed at the C-hole complex as of 1986 are assessed with respect to the regional geologic and hydrologic setting. A conceptual hydrogeological model of the Yucca Mountain area is presented to provide a context for quantitatively evaluating hydrologic tests performed at the C-hole complex as of 1985, for planning and interpreting additional hydrologic tests at the C-hole complex, and for possibly re-evaluating hydrologic tests in boreholes other than the C-holes.

 8. Phase 1 Environmental Baseline Survey for the Leasing of Nevada Test and Training Range, EC-South Range, Well Site ER-EC-11, for the Underground Test Area Pahute Mesa Phase 2 Drilling and Testing Program Nye County, Nevada

  Science.gov (United States)

  2009-05-01

  http://ndep.nv.gov/bwm/hazardO l .htm 5/8/2009 Nevada Division of Environmental Protection- Bureau of Waste Management Regulatory Contact: Mr. Neil ...Williams, Edwin H. McKee, David A. Ponce, Thomas G. Hildenbrand, W.C. Swadley, Scott C. Lundstrom, E. Bartlett Ekren, Richard G. Warren, James C. Cole

 9. 2013 Annual Summary Report for the Area 3 and Area 5 Radioactive Waste Management Sites at the Nevada National Security Site, Nye County, Nevada; Review of the Performance Assessments and Composite Analyses

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Shott, Gregory [NSTec

  2014-03-01

  The Maintenance Plan for the Performance Assessments and Composite Analyses for the Area 3 and Area 5 Radioactive Waste Management Sites at the Nevada Test Site (National Security Technologies, LLC 2007a) requires an annual review to assess the adequacy of the performance assessments (PAs) and composite analyses (CAs), with the results submitted to the U.S. Department of Energy (DOE) Office of Environmental Management. The Disposal Authorization Statements for the Area 3 and Area 5 Radioactive Waste Management Sites (RWMSs) also require that such reviews be made and that secondary or minor unresolved issues be tracked and addressed as part of the maintenance plan (DOE 1999a, 2000). The U.S. Department of Energy, National Nuclear Security Administration Nevada Field Office performed an annual review of the Area 3 and Area 5 RWMS PAs and CAs for fiscal year (FY) 2013. This annual summary report presents data and conclusions from the FY 2013 review, and determines the adequacy of the PAs and CAs. Operational factors (e.g., waste forms and containers, facility design, and waste receipts), closure plans, monitoring results, and research and development (R&D) activities were reviewed to determine the adequacy of the PAs. Likewise, the environmental restoration activities at the Nevada National Security Site (NNSS) relevant to the sources of residual radioactive material that are considered in the CAs, the land-use planning, and the results of the environmental monitoring and R&D activities were reviewed to determine the adequacy of the CAs. Important developments in FY 2013 include the following: • Development of a new Area 5 RWMS closure inventory estimate based on disposals through FY 2013 • Evaluation of new or revised waste streams by special analysis • Development of version 4.115 of the Area 5 RWMS GoldSim PA/CA model The Area 3 RWMS has been in inactive status since July 1, 2006, with the last shipment received in April 2006. The FY 2013 review of operations, facility design, closure plans, monitoring results, and R&D results for the Area 3 RWMS indicates no changes that would impact PA validity. The conclusion of the annual review is that all performance objectives can be met and the Area 3 RWMS PA remains valid. There is no need to the revise the Area 3 RWMS PA. Review of Area 5 RWMS operations, design, closure plans, monitoring results, and R&D activities indicates that no significant changes have occurred. The FY 2013 PA results, generated with the Area 5 RWMS v4.115 GoldSim PA model, indicate that there continues to be a reasonable expectation of meeting all performance objectives. The results and conclusions of the Area 5 RWMS PA are judged valid, and there is no need to the revise the PA. A review of changes potentially impacting the CAs indicates that no significant changes occurred in FY 2013. The continuing adequacy of the CAs was evaluated with the new models, and no significant changes that would alter the CAs results or conclusions were found. The revision of the Area 3 RWMS CA, which will include the Yucca Flat Underground Test Area (Corrective Action Unit [CAU] 97) source term, is scheduled for FY 2024, following the completion of the Corrective Action Decision Document/Corrective Action Plan in FY 2015. Inclusion of the Frenchman Flat Underground Test Area (CAU 98) results in the Area 5 RWMS CA is scheduled for FY 2016, pending the completion of the CAU 98 Closure Report in FY 2015. Near-term R&D efforts will focus on continuing development of the PA, CA, and inventory models for the Area 3 and Area 5 RWMS.

 10. Alternative Evaluation Study: Methods to Mitigate/Accommodate Subsidence for the Radioactive Waste Management Sites at the Nevada Test Site, Nye County Nevada, with Special Focus on Disposal Cell U-3ax/bl

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Barker, L.

  1997-09-01

  An Alternative Evaluation Study is a type of systematic approach to problem identification and solution. An Alternative Evaluation Study was convened August 12-15, 1997, for the purpose of making recommendations concerning closure of Disposal Cell U-3ax/bl and other disposal cells and mitigation/accommodation of waste subsidence at the Radioactive Waste Management Sites at the Nevada Test Site. This report includes results of the Alternative Evaluation Study and specific recommendations.

 11. 2011 Annual Summary Report for the Area 3 and Area 5 Radioactive Waste Management Sites at the Nevada National Security Site, Nye County, Nevada: Review of the Performance Assessments and Composite Analyses

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NSTec Environmental Management

  2012-03-20

  The Maintenance Plan for the Performance Assessments and Composite Analyses for the Area 3 and Area 5 Radioactive Waste Management Sites at the Nevada Test Site (National Security Technologies, LLC, 2007a) requires an annual review to assess the adequacy of the Performance Assessments (PAs) and Composite Analyses (CAs), with the results submitted annually to U.S. Department of Energy (DOE) Office of Environmental Management. The Disposal Authorization Statements for the Area 3 and Area 5 Radioactive Waste Management Sites (RWMSs) also require that such reviews be made and that secondary or minor unresolved issues be tracked and addressed as part of the maintenance plan (DOE, 1999a; 2000). The U.S. Department of Energy, National Nuclear Security Administration Nevada Site Office performed an annual review of the Area 3 and Area 5 RWMS PAs and CAs for fiscal year (FY) 2011. This annual summary report presents data and conclusions from the FY 2011 review, and determines the adequacy of the PAs and CAs. Operational factors (e.g., waste forms and containers, facility design, and waste receipts), closure plans, monitoring results, and research and development (R and D) activities were reviewed to determine the adequacy of the PAs. Likewise, the environmental restoration activities at the Nevada National Security Site (NNSS) (formerly the Nevada Test Site) relevant to the sources of residual radioactive material that are considered in the CAs, the land-use planning, and the results of the environmental monitoring and R and D activities were reviewed to determine the adequacy of the CAs. Important developments in FY 2011 include the following: (1) Operation of a new shallow land disposal unit and a new Resource Conservation and Recovery Act (RCRA)-compliant lined disposal unit at the Area 5 RWMS; (2) Development of new closure inventory estimates based on disposals through FY 2011; (3) Evaluation of new or revised waste streams by special analysis; (4) Development of version 2.102 of the Area 3 RWMS GoldSim PA model; and (5) Development of version 4.113 of the Area 5 RWMS GoldSim PA model. Analysis of the latest available data using the Area 5 RWMS v4.113 GoldSim PA model indicates that all performance objectives can be met. The results and conclusions of the Area 5 RWMS PA are judged valid, and there is no need to the revise the PA. The Area 3 RWMS has been in inactive status since July 1, 2006, with the last shipment received in April 2006. In FY 2011, there were no operational changes, monitoring results, or R and D results for the Area 3 RWMS that would impact PA validity. Despite the increase in waste volume and inventory at the Area 3 RWMS since 1996 when the PA was approved, the facility performance evaluated with the Area 3 RWMS PA GoldSim model, version 2.0 (with the final closure inventory), remains well below the performance objectives set forth in U.S. Department of Energy Order DOE O 435.1, 'Radioactive Waste Management' (DOE, 2001). The conclusions of the Area 3 RWMS PA remain valid. A special analysis was prepared to update the PA and CA results for the Area 3 RWMS in FY 2011. Release of the special analysis is planned for FY 2012. The continuing adequacy of the CAs was evaluated with the new models, and no significant changes that would alter CA results or conclusions were found. Inclusion of the Frenchman Flat Underground Test Area (UGTA) results in the Area 5 RWMS CA is scheduled for FY 2016, pending the completion of the closure report for the Frenchman Flat UGTA corrective action unit (CAU) in FY 2015. An industrial site, CAU 547, with corrective action sites near the Area 3 RWMS was found to have a significant plutonium inventory in 2009. CAU 547 will be evaluated for inclusion of future revisions or updates of the Area 3 RWMS CA. The revision of the Area 3 RWMS CA, which will include the UGTA source terms, is expected in FY 2024, following the completion of the Yucca Flat CAU Corrective Action Decision Document, scheduled for FY 2023. Near-term R and D efforts will focus on continuing development of the Area 3 and Area 5 RWMS GoldSim PA/CA and inventory models.

 12. New taxation on passenger vehicles and energy consumption. Impact on energy and CO{sub 2} from changed taxation in April 2007; Nye bilafgifter og energiforbrug. Energi- og CO{sub 2}-maessige effekter af afgiftsaendringen i april 2007

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Gravesen, R.; Vestergaard, L.; Hedegaard Soerensen, C. (Tetraplan A/S, Copenhagen (Denmark))

  2009-01-15

  In April 2007 the Danish taxation on passenger vehicles was changed to, amongst other things, lower the CO{sub 2} emission. The changed taxation affects one out of five people, who have purchased a new vehicle for passenger use. And it has improved the overall fuel efficiency of the newly sold passenger vehicles by three percent. However, much of the improvement is based on a shift from gasoline to diesel engines leading to only a slightly lower overall energy consumption and CO{sub 2} emission - about a half percent. The general trend of downsizing and shift from gasoline to diesel engines is only partly due to the changed taxation. Rising oil and fuel prices as well as increased focus on energy consumption and CO{sub 2} emission are the major reason for buying a more fuel efficient vehicle for passenger use. Three out of four people buying new passenger vehicles are willing to choose a more fuel efficient type if the purchase tax and thus the price is lowered. Half of the people buying new passenger vehicles also agree on changing the taxation on passenger vehicles from a purchase based tax, which is quit high in Denmark, to a tax based on the use of the vehicles. Moreover, a majority agree that the taxes on passenger vehicles should, to an even larger extend than today, be based on energy use and CO{sub 2} emission. (au)

 13. Special Analysis for the Disposal of the Consolidated Edison Uranium Solidification Project Waste Stream at the Area 5 Radioactive Waste Management Site, Nevada National Security Site, Nye County, Nevada

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NSTec Environmental Management

  2013-01-31

  The purpose of this Special Analysis (SA) is to determine if the Oak Ridge (OR) Consolidated Edison Uranium Solidification Project (CEUSP) uranium-233 (233U) waste stream (DRTK000000050, Revision 0) is acceptable for shallow land burial (SLB) at the Area 5 Radioactive Waste Management Site (RWMS) on the Nevada National Security Site (NNSS). The CEUSP 233U waste stream requires a special analysis because the concentrations of thorium-229 (229Th), 230Th, 232U, 233U, and 234U exceeded their NNSS Waste Acceptance Criteria action levels. The acceptability of the waste stream is evaluated by determining if performance assessment (PA) modeling provides a reasonable expectation that SLB disposal is protective of human health and the environment. The CEUSP 233U waste stream is a long-lived waste with unique radiological hazards. The SA evaluates the long-term acceptability of the CEUSP 233U waste stream for near-surface disposal as a two tier process. The first tier, which is the usual SA process, uses the approved probabilistic PA model to determine if there is a reasonable expectation that disposal of the CEUSP 233U waste stream can meet the performance objectives of U.S. Department of Energy Manual DOE M 435.1-1, “Radioactive Waste Management,” for a period of 1,000 years (y) after closure. The second tier addresses the acceptability of the OR CEUSP 233U waste stream for near-surface disposal by evaluating long-term site stability and security, by performing extended (i.e., 10,000 and 60,000 y) modeling analyses, and by evaluating the effect of containers and the depth of burial on performance. Tier I results indicate that there is a reasonable expectation of compliance with all performance objectives if the OR CEUSP 233U waste stream is disposed in the Area 5 RWMS SLB disposal units. The maximum mean and 95th percentile PA results are all less than the performance objective for 1,000 y. Monte Carlo uncertainty analysis indicates that there is a high likelihood of compliance with all performance objectives. Tier II results indicate that the long-term performance of the OR CEUSP 233U waste stream is protective of human health and the environment. The Area 5 RWMS is located in one of the least populated and most arid regions of the U.S. Site characterization data indicate that infiltration of precipitation below the plant root zone at 2.5 meters (8.2 feet) ceased 10,000 to 15,000 y ago. The site is not expected to have a groundwater pathway as long as the current arid climate persists. The national security mission of the NNSS and the location of the Area 5 RWMS within the Frenchman Flat Corrective Action Unit require that access controls and land use restrictions be maintained indefinitely. PA modeling results for 10,000 to 60,000 y also indicate that the OR CEUSP 233U waste stream is acceptable for near-surface disposal. The mean resident air pathway annual total effective dose (TED), the resident all-pathways annual TED, and the acute drilling TED are less than their performance objectives for 10,000 y after closure. The mean radon-222 (222Rn) flux density exceeds the performance objective at 4,200 y, but this is due to waste already disposed at the Area 5 RWMS and is only slightly affected by disposal of the CEUSP 233U. The peak resident all-pathways annual TED from CEUSP key radionuclides occurs at 48,000 y and is less than the 0.25 millisievert performance objective. Disposal of the OR CEUSP 233U waste stream in a typical SLB trench slightly increases PA results. Increasing the depth was found to eliminate any impacts of the OR CEUSP 233U waste stream. Containers could not be shown to have any significant impact on performance due to the long half-life of the waste stream and a lack of data for pitting corrosion rates of stainless steel in soil. The results of the SA indicate that all performance objectives can be met with disposal of the OR CEUSP 233U waste stream in the SLB units at the Area 5 RWMS. The long-term performance of the OR CEUSP 233U waste stream disposed in the near surface is protective of human health and the environment. The waste stream is recommended for disposal without conditions.

 14. Special Analysis for the Disposal of the Idaho National Laboratory Unirradiated Light Water Breeder Reactor Rods and Pellets Waste Stream at the Area 5 Radioactive Waste Management Site, Nevada National Security Site, Nye County, Nevada

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Shott, Gregory [NSTec

  2014-08-31

  The purpose of this special analysis (SA) is to determine if the Idaho National Laboratory (INL) Unirradiated Light Water Breeder Reactor (LWBR) Rods and Pellets waste stream (INEL103597TR2, Revision 2) is suitable for disposal by shallow land burial (SLB) at the Area 5 Radioactive Waste Management Site (RWMS). The INL Unirradiated LWBR Rods and Pellets waste stream consists of 24 containers with unirradiated fabricated rods and pellets composed of uranium oxide (UO2) and thorium oxide (ThO2) fuel in zirconium cladding. The INL Unirradiated LWBR Rods and Pellets waste stream requires an SA because the 229Th, 230Th, 232U, 233U, and 234U activity concentrations exceed the Nevada National Security Site (NNSS) Waste Acceptance Criteria (WAC) Action Levels.

 15. Special Analysis for the Disposal of the Neutron Products Incorporated Sealed Source Waste Stream at the Area 5 Radioactive Waste Management Site, Nevada National Security Site, Nye County, Nevada

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Shott, Gregory

  2014-08-31

  The purpose of this special analysis (SA) is to determine if the Neutron Products Incorporated (NPI) Sealed Sources waste stream (DRTK000000056, Revision 0) is suitable for disposal by shallow land burial (SLB) at the Area 5 Radioactive Waste Management Site (RWMS). The NPI Sealed Sources waste stream consists of 850 60Co sealed sources (Duratek [DRTK] 2013). The NPI Sealed Sources waste stream requires a special analysis (SA) because the waste stream 60Co activity concentration exceeds the Nevada National Security Site (NNSS) Waste Acceptance Criteria (WAC) Action Levels.

 16. Phase I Transport Model of Corrective Action Units 101 and 102: Central and Western Pahute Mesa, Nevada Test Site, Nye County, Nevada with Errata Sheet 1, 2, 3, Revision 1

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Greg Ruskauff

  2009-02-01

  As prescribed in the Pahute Mesa Corrective Action Investigation Plan (CAIP) (DOE/NV, 1999) and Appendix VI of the Federal Facility Agreement and Consent Order (FFACO) (1996, as amended February 2008), the ultimate goal of transport analysis is to develop stochastic predictions of a contaminant boundary at a specified level of uncertainty. However, because of the significant uncertainty of the model results, the primary goal of this report was modified through mutual agreement between the DOE and the State of Nevada to assess the primary model components that contribute to this uncertainty and to postpone defining the contaminant boundary until additional model refinement is completed. Therefore, the role of this analysis has been to understand the behavior of radionuclide migration in the Pahute Mesa (PM) Corrective Action Unit (CAU) model and to define, both qualitatively and quantitatively, the sensitivity of such behavior to (flow) model conceptualization and (flow and transport) parameterization.

 17. Phase I Flow and Transport Model Document for Corrective Action Unit 97: Yucca Flat/Climax Mine, Nevada National Security Site, Nye County, Nevada, Revision 1 with ROTCs 1 and 2

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Andrews, Robert

  2013-09-01

  The Underground Test Area (UGTA) Corrective Action Unit (CAU) 97, Yucca Flat/Climax Mine, in the northeast part of the Nevada National Security Site (NNSS) requires environmental corrective action activities to assess contamination resulting from underground nuclear testing. These activities are necessary to comply with the UGTA corrective action strategy (referred to as the UGTA strategy). The corrective action investigation phase of the UGTA strategy requires the development of groundwater flow and contaminant transport models whose purpose is to identify the lateral and vertical extent of contaminant migration over the next 1,000 years. In particular, the goal is to calculate the contaminant boundary, which is defined as a probabilistic model-forecast perimeter and a lower hydrostratigraphic unit (HSU) boundary that delineate the possible extent of radionuclide-contaminated groundwater from underground nuclear testing. Because of structural uncertainty in the contaminant boundary, a range of potential contaminant boundaries was forecast, resulting in an ensemble of contaminant boundaries. The contaminant boundary extent is determined by the volume of groundwater that has at least a 5 percent chance of exceeding the radiological standards of the Safe Drinking Water Act (SDWA) (CFR, 2012).

 18. Phase I Hydrologic Data for the Groundwater Flow and Contaminant Transport Model of Corrective Action Unit 97: Yucca Flat/Climax Mine, Nevada Test Site, Nye County, Nevada, Rev. No.: 0

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  John McCord

  2006-06-01

  The U.S. Department of Energy (DOE), National Nuclear Security Administration Nevada Site Office (NNSA/NSO) initiated the Underground Test Area (UGTA) Project to assess and evaluate the effects of the underground nuclear weapons tests on groundwater beneath the Nevada Test Site (NTS) and vicinity. The framework for this evaluation is provided in Appendix VI, Revision No. 1 (December 7, 2000) of the Federal Facility Agreement and Consent Order (FFACO, 1996). Section 3.0 of Appendix VI ''Corrective Action Strategy'' of the FFACO describes the process that will be used to complete corrective actions specifically for the UGTA Project. The objective of the UGTA corrective action strategy is to define contaminant boundaries for each UGTA corrective action unit (CAU) where groundwater may have become contaminated from the underground nuclear weapons tests. The contaminant boundaries are determined based on modeling of groundwater flow and contaminant transport. A summary of the FFACO corrective action process and the UGTA corrective action strategy is provided in Section 1.5. The FFACO (1996) corrective action process for the Yucca Flat/Climax Mine CAU 97 was initiated with the Corrective Action Investigation Plan (CAIP) (DOE/NV, 2000a). The CAIP included a review of existing data on the CAU and proposed a set of data collection activities to collect additional characterization data. These recommendations were based on a value of information analysis (VOIA) (IT, 1999), which evaluated the value of different possible data collection activities, with respect to reduction in uncertainty of the contaminant boundary, through simplified transport modeling. The Yucca Flat/Climax Mine CAIP identifies a three-step model development process to evaluate the impact of underground nuclear testing on groundwater to determine a contaminant boundary (DOE/NV, 2000a). The three steps are as follows: (1) Data compilation and analysis that provides the necessary modeling data that is completed in two parts: the first addressing the groundwater flow model, and the second the transport model. (2) Development of a groundwater flow model. (3) Development of a groundwater transport model. This report presents the results of the first part of the first step, documenting the data compilation, evaluation, and analysis for the groundwater flow model. The second part, documentation of transport model data will be the subject of a separate report. The purpose of this document is to present the compilation and evaluation of the available hydrologic data and information relevant to the development of the Yucca Flat/Climax Mine CAU groundwater flow model, which is a fundamental tool in the prediction of the extent of contaminant migration. Where appropriate, data and information documented elsewhere are summarized with reference to the complete documentation. The specific task objectives for hydrologic data documentation are as follows: (1) Identify and compile available hydrologic data and supporting information required to develop and validate the groundwater flow model for the Yucca Flat/Climax Mine CAU. (2) Assess the quality of the data and associated documentation, and assign qualifiers to denote levels of quality. (3) Analyze the data to derive expected values or spatial distributions and estimates of the associated uncertainty and variability.

 19. Phase I Contaminant Transport Parameters for the Groundwater Flow and Contaminant Transport Model of Corrective Action Unit 97: Yucca Flat/Climax Mine, Nevada Test Site, Nye County, Nevada, Revision 0

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  John McCord

  2007-09-01

  This report documents transport data and data analyses for Yucca Flat/Climax Mine CAU 97. The purpose of the data compilation and related analyses is to provide the primary reference to support parameterization of the Yucca Flat/Climax Mine CAU transport model. Specific task objectives were as follows: • Identify and compile currently available transport parameter data and supporting information that may be relevant to the Yucca Flat/Climax Mine CAU. • Assess the level of quality of the data and associated documentation. • Analyze the data to derive expected values and estimates of the associated uncertainty and variability. The scope of this document includes the compilation and assessment of data and information relevant to transport parameters for the Yucca Flat/Climax Mine CAU subsurface within the context of unclassified source-term contamination. Data types of interest include mineralogy, aqueous chemistry, matrix and effective porosity, dispersivity, matrix diffusion, matrix and fracture sorption, and colloid-facilitated transport parameters.

 20. Ekstremaľnye izmeneniya temperatury i solenosti vody arkticheskogo poverkhnostnogo sloya v 2007-2009 gg. (The extreme changes of temperature and salinity in the Arctic Ocean surface layer in 2007-2009, in Russian)

  OpenAIRE

  Timokhov, Leonid A.; Ashik, I. M.; Karpy, V. Yu.; Kassens, Heidemarie; Kirillov, Sergey A.; Polyakov, Igor V; Sokolov, V. T.; Frolov, I. Ye.; Chernyavskaya, Ekaterina A.

  2011-01-01

  This paper examines the temperature and salinity patterns and evolution in the surface layer of the Arctic Ocean in 2007-2009 and deals with the factors impacting the extreme changes both in temperature and salinity in 2007. The large areas of positive and negative anomalies in temperature and salinity have been formed over the Arctic Ocean with the apparant frontal barrier areea between Eurasian and American basins. The followed years (2008-2009) exhibit the reducing of thermohaline anomalie...

 1. 2011 Annual Summary Report for the Area 3 and Area 5 Radioactive Waste Management Sites at the Nevada National Security Site, Nye County, Nevada: Review of the Performance Assessments and Composite Analyses

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NSTec Environmental Management

  2012-03-20

  The Maintenance Plan for the Performance Assessments and Composite Analyses for the Area 3 and Area 5 Radioactive Waste Management Sites at the Nevada Test Site (National Security Technologies, LLC, 2007a) requires an annual review to assess the adequacy of the Performance Assessments (PAs) and Composite Analyses (CAs), with the results submitted annually to U.S. Department of Energy (DOE) Office of Environmental Management. The Disposal Authorization Statements for the Area 3 and Area 5 Radioactive Waste Management Sites (RWMSs) also require that such reviews be made and that secondary or minor unresolved issues be tracked and addressed as part of the maintenance plan (DOE, 1999a; 2000). The U.S. Department of Energy, National Nuclear Security Administration Nevada Site Office performed an annual review of the Area 3 and Area 5 RWMS PAs and CAs for fiscal year (FY) 2011. This annual summary report presents data and conclusions from the FY 2011 review, and determines the adequacy of the PAs and CAs. Operational factors (e.g., waste forms and containers, facility design, and waste receipts), closure plans, monitoring results, and research and development (R and D) activities were reviewed to determine the adequacy of the PAs. Likewise, the environmental restoration activities at the Nevada National Security Site (NNSS) (formerly the Nevada Test Site) relevant to the sources of residual radioactive material that are considered in the CAs, the land-use planning, and the results of the environmental monitoring and R and D activities were reviewed to determine the adequacy of the CAs. Important developments in FY 2011 include the following: (1) Operation of a new shallow land disposal unit and a new Resource Conservation and Recovery Act (RCRA)-compliant lined disposal unit at the Area 5 RWMS; (2) Development of new closure inventory estimates based on disposals through FY 2011; (3) Evaluation of new or revised waste streams by special analysis; (4) Development of version 2.102 of the Area 3 RWMS GoldSim PA model; and (5) Development of version 4.113 of the Area 5 RWMS GoldSim PA model. Analysis of the latest available data using the Area 5 RWMS v4.113 GoldSim PA model indicates that all performance objectives can be met. The results and conclusions of the Area 5 RWMS PA are judged valid, and there is no need to the revise the PA. The Area 3 RWMS has been in inactive status since July 1, 2006, with the last shipment received in April 2006. In FY 2011, there were no operational changes, monitoring results, or R and D results for the Area 3 RWMS that would impact PA validity. Despite the increase in waste volume and inventory at the Area 3 RWMS since 1996 when the PA was approved, the facility performance evaluated with the Area 3 RWMS PA GoldSim model, version 2.0 (with the final closure inventory), remains well below the performance objectives set forth in U.S. Department of Energy Order DOE O 435.1, 'Radioactive Waste Management' (DOE, 2001). The conclusions of the Area 3 RWMS PA remain valid. A special analysis was prepared to update the PA and CA results for the Area 3 RWMS in FY 2011. Release of the special analysis is planned for FY 2012. The continuing adequacy of the CAs was evaluated with the new models, and no significant changes that would alter CA results or conclusions were found. Inclusion of the Frenchman Flat Underground Test Area (UGTA) results in the Area 5 RWMS CA is scheduled for FY 2016, pending the completion of the closure report for the Frenchman Flat UGTA corrective action unit (CAU) in FY 2015. An industrial site, CAU 547, with corrective action sites near the Area 3 RWMS was found to have a significant plutonium inventory in 2009. CAU 547 will be evaluated for inclusion of future revisions or updates of the Area 3 RWMS CA. The revision of the Area 3 RWMS CA, which will include the UGTA source terms, is expected in FY 2024, following the completion of the Yucca Flat CAU Corrective Action Decision Document, scheduled for FY 2023. Near-term R and D efforts will focus on continuing development

 2. Special Analysis for the Disposal of the Consolidated Edison Uranium Solidification Project Waste Stream at the Area 5 Radioactive Waste Management Site, Nevada National Security Site, Nye County, Nevada

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NSTec Environmental Management

  2013-01-31

  The purpose of this Special Analysis (SA) is to determine if the Oak Ridge (OR) Consolidated Edison Uranium Solidification Project (CEUSP) uranium-233 (233U) waste stream (DRTK000000050, Revision 0) is acceptable for shallow land burial (SLB) at the Area 5 Radioactive Waste Management Site (RWMS) on the Nevada National Security Site (NNSS). The CEUSP 233U waste stream requires a special analysis because the concentrations of thorium-229 (229Th), 230Th, 232U, 233U, and 234U exceeded their NNSS Waste Acceptance Criteria action levels. The acceptability of the waste stream is evaluated by determining if performance assessment (PA) modeling provides a reasonable expectation that SLB disposal is protective of human health and the environment. The CEUSP 233U waste stream is a long-lived waste with unique radiological hazards. The SA evaluates the long-term acceptability of the CEUSP 233U waste stream for near-surface disposal as a two tier process. The first tier, which is the usual SA process, uses the approved probabilistic PA model to determine if there is a reasonable expectation that disposal of the CEUSP 233U waste stream can meet the performance objectives of U.S. Department of Energy Manual DOE M 435.1-1, “Radioactive Waste Management,” for a period of 1,000 years (y) after closure. The second tier addresses the acceptability of the OR CEUSP 233U waste stream for near-surface disposal by evaluating long-term site stability and security, by performing extended (i.e., 10,000 and 60,000 y) modeling analyses, and by evaluating the effect of containers and the depth of burial on performance. Tier I results indicate that there is a reasonable expectation of compliance with all performance objectives if the OR CEUSP 233U waste stream is disposed in the Area 5 RWMS SLB disposal units. The maximum mean and 95th percentile PA results are all less than the performance objective for 1,000 y. Monte Carlo uncertainty analysis indicates that there is a high likelihood of compliance with all performance objectives. Tier II results indicate that the long-term performance of the OR CEUSP 233U waste stream is protective of human health and the environment. The Area 5 RWMS is located in one of the least populated and most arid regions of the U.S. Site characterization data indicate that infiltration of precipitation below the plant root zone at 2.5 meters (8.2 feet) ceased 10,000 to 15,000 y ago. The site is not expected to have a groundwater pathway as long as the current arid climate persists. The national security mission of the NNSS and the location of the Area 5 RWMS within the Frenchman Flat Corrective Action Unit require that access controls and land use restrictions be maintained indefinitely. PA modeling results for 10,000 to 60,000 y also indicate that the OR CEUSP 233U waste stream is acceptable for near-surface disposal. The mean resident air pathway annual total effective dose (TED), the resident all-pathways annual TED, and the acute drilling TED are less than their performance objectives for 10,000 y after closure. The mean radon-222 (222Rn) flux density exceeds the performance objective at 4,200 y, but this is due to waste already disposed at the Area 5 RWMS and is only slightly affected by disposal of the CEUSP 233U. The peak resident all-pathways annual TED from CEUSP key radionuclides occurs at 48,000 y and is less than the 0.25 millisievert performance objective. Disposal of the OR CEUSP 233U waste stream in a typical SLB trench slightly increases PA results. Increasing the depth was found to eliminate any impacts of the OR CEUSP 233U waste stream. Containers could not be shown to have any significant impact on performance due to the long half-life of the waste stream and a lack of data for pitting corrosion rates of stainless steel in soil. The results of the SA indicate that all performance objectives can be met with disposal of the OR CEUSP 233U waste stream in the SLB units at the Area 5 RWMS. The long-term performance of the OR CEUSP 233U waste stream disposed in the near surface is protective of human health

 3. ”Og så stansa jeg litt, og så tenkte jeg”. Fascinasjon og tenkning i møte med moderne maskiner i Alf Prøysens ”Mot nye tider”

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Rustad, Hans Kristian

  2014-12-01

  Full Text Available The Norwegian author Alf Prøysen made use of a number of different media technologies in the production and distribution of his literature for children. But more than that, in some of these stories he also reflected upon modern technology in general. This is the case in his collection of short stories for children, Da jeg var liten (When I was a Child. Here Prøysen emphasises how child protagonists perceive modern technology such as cars, airplanes, and tractors, in a rural setting in the 1920s, with both fascination and anxiety. Still, at the end of the story the protagonist, Alf, exceeds both of these responses when he reflects on the “real” meaning of technology, and comes to the conclusion that nature can create miracles and do things that modern technology cannot. The article discusses how Prøysen’s presentation of modern technologies in Da jeg var liten can be regarded as literary techno-critique, arguing that the protagonist’s change of perception can be interpreted as a shift from what Martin Heidegger more in general has called ”calculative thinking” to that of ”meditative thinking”.

 4. Bistand til risikovurdering (evt. ændring af tidligere risikovurdering). Brassica napus (Ms8 x Rf3). Nye oplysninger til sagen: Hansteril, herbicidtolerant raps. Modtaget 29-10-2004, deadline 16-11-2004, svar 15-11-2004

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kjellsson, Gøsta; Strandberg, Morten Tune; Damgaard, Christian

  2004-01-01

  "DMU har modtaget og vurderet de fremsendte supplerende oplysninger (brev fra Skov- og Naturstyrelsen d. 27-10-2004) vedr. ansøgning om tilladelse til markedsføring af genetisk modificeret raps C/BE/96/01 (MS8xRF3) til import og videreforarbejdning til fødevarer og foderbrug. Vi har gennemgået...... den herbicid-tolerante Ms8xRf3-raps til partier med konventionel eller økologisk raps, hvor GM-forekomst er uønsket. Overvågningen kan foregå ved kontrol af indskibnings- og oplagringssteder og eventuelt også ved at overvåge andre transport- og spredningsveje. Vi skønner at den generelle overvågning...

 5. Statistical test of reproducibility and operator variance in thin-section modal analysis of textures and phenocrysts in the Topopah Spring member, drill hole USW VH-2, Crater Flat, Nye County, Nevada

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Moore, L.M.; Byers, F.M. Jr.; Broxton, D.E.

  1989-06-01

  A thin-section operator-variance test was given to the 2 junior authors, petrographers, by the senior author, a statistician, using 16 thin sections cut from core plugs drilled by the US Geological Survey from drill hole USW VH-2 standard (HCQ) drill core. The thin sections are samples of Topopah Spring devitrified rhyolite tuff from four textural zones, in ascending order: (1) lower nonlithophysal, (2) lower lithopysal, (3) middle nonlithophysal, and (4) upper lithophysal. Drill hole USW-VH-2 is near the center of the Crater Flat, about 6 miles WSW of the Yucca Mountain in Exploration Block. The original thin-section labels were opaqued out with removable enamel and renumbered with alpha-numeric labels. The sliders were then given to the petrographer operators for quantitative thin-section modal (point-count) analysis of cryptocrystalline, spherulitic, granophyric, and void textures, as well as phenocryst minerals. Between operator variance was tested by giving the two petrographers the same slide, and within-operator variance was tested by the same operator the same slide to count in a second test set, administered at least three months after the first set. Both operators were unaware that they were receiving the same slide to recount. 14 figs., 6 tabs.

 6. Analysis of Hydraulic Responses from the ER-6-1 Multiple-Well Aquifer Test, Yucca Flat FY 2004 Testing Program, Nevada Test Site, Nye County, Nevada, Rev. No.: 0

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Greg Ruskauff

  2005-06-01

  This report documents the interpretation and analysis of the hydraulic data collected for the Fiscal Year (FY) 2004 Multiple-Well Aquifer Test-Tracer Test (MWAT-TT) conducted at the ER-6-1 Well Cluster in Yucca Flat Corrective Action Unit (CAU) 97, on the Nevada Test Site (NTS). The MWAT-TT was performed to investigate CAU-scale groundwater flow and transport processes related to the transport of radionuclides from sources on the NTS through the Lower Carbonate Aquifer (LCA) Hydrostratigraphic Unit (HSU). The ER-6-1 MWAT-TT was planned and executed by contractor participants for the Underground Test Area (UGTA) Project of the Environmental Restoration (ER) program of the U.S. Department of Energy (DOE), National Nuclear Security Administration Nevada Site Office (NNSA/NSO). Participants included Stoller-Navarro Joint Venture (SNJV), the Environmental Engineering Services Contractor; Bechtel Nevada (BN); the Desert Research Institute (DRI); Los Alamos National Laboratory; and the University of Nevada, Las Vegas-Harry Reid Center. The SNJV team consists of the S.M. Stoller Corporation, Navarro Research and Engineering, Battelle Memorial Institute, INTERA Inc., and Weston Solutions, Inc. The MWAT-TT was implemented according to the ''Underground Test Area Project, ER-6-1 Multi-Well Aquifer Test - Tracer Test Plan'' (SNJV, 2004a) issued in April 2004. The objective of the aquifer test was to determine flow processes and local hydraulic properties for the LCA through long-term constant-rate pumping at the well cluster. This objective was to be achieved in conjunction with detailed sampling of the composite tracer breakthrough at the pumping well, as well as with depth-specific sampling and logging at multiple wells, to provide information for the depth-discrete analysis of formation hydraulic properties, particularly with regard to fracture properties.

 7. Phase II Corrective Action Investigation Plan for Corrective Action Units 101 and 102: Central and Western Pahute Mesa, Nevada Test Site, Nye County, Nevada, Revision 2 with ROTC 1 and 2

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Marutzky, Sam

  2009-07-01

  This Phase II CAIP describes new work needed to potentially reduce uncertainty and achieve increased confidence in modeling results. This work includes data collection and data analysis to refine model assumptions, improve conceptual models of flow and transport in a complex hydrogeologic setting, and reduce parametric and structural uncertainty. The work was prioritized based on the potential to reduce model uncertainty and achieve an acceptable level of confidence in the model predictions for flow and transport, leading to model acceptance by NDEP and completion of the Phase II CAI stage of the UGTA strategy.

 8. 2008 Annual Summary Report for the Area 3 and Area 5 Radioactive Waste Management Sites at the Nevada Test Site, Nye County, Nevada: Review of the Performance Assessments and Composite Analyses

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NSTec Environmental Management

  2009-03-30

  The Maintenance Plan for the Performance Assessments and Composite Analyses for the Area 3 and Area 5 Radioactive Waste Management Sites at the Nevada Test Site requires an annual review to assess the adequacy of the Performance Assessments (PAs) and Composite Analyses (CAs) for each of the facilities, with the results submitted annually to U.S. Department of Energy (DOE) Headquarters. The Disposal Authorization Statements for the Area 3 and Area 5 Radioactive Waste Management Sites (RWMSs) also require that such reviews be made and that secondary or minor unresolved issues be tracked and addressed as part of the maintenance plan. The U.S. Department of Energy, National Nuclear Security Administration Nevada Site Office (NNSA/NSO) performed an annual review in fiscal year (FY) 2008 by evaluating operational factors and research results that impact the continuing validity of the PAs and CAs. This annual summary report presents data and conclusions from the FY 2008 review, and determines the adequacy of the PAs and CAs. Operational factors (e.g., waste forms and containers, facility design, and waste receipts), closure plans, monitoring results, and research and development (R&D) activities were reviewed to determine the adequacy of the PAs. Likewise, the environmental restoration activities at the Nevada Test Site relevant to the sources of residual radioactive material that are considered in the CAs, the land-use planning, and the results of the environmental monitoring and R&D activities were reviewed to determine the adequacy of the CAs.

 9. 2009 Annual Summary Report for the Area 3 and Area 5 Radioactive Waste Management Sites at the Nevada Test Site, Nye County, Nevada: Review of the Performance Assessments and Composite Analysis

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NSTec Environmental Management

  2010-03-15

  The U.S. Department of Energy, National Nuclear Security Administration Nevada Site Office performed an annual review of the Area 3 and Area 5 Radioactive Wate Management Site (RWMS) Performance Assessments (PAs) and Composite Analyses (CAs) in fiscal year (FY) 2009. This annual summary report presents data and conclusions from the FY 2009 review, and determines the adequacy of the PAs and CAs. Operational factors (e.g., waste forms and containers, facility design, and waste receipts), closure plans, monitoring results, and research and development (R&D) activities were reviewed to determine the adequacy of the PAs. Likewise, the environmental restoration activities at the Nevada Test Site relevant to the sources of residual radioactive material that are considered in the CAs, the land-use planning, and the results of the environmental monitoring and R&D activities were reviewed to determine the adequacy of the CAs.

 10. Computed Morphologies

  DEFF Research Database (Denmark)

  Søndergaard, Asbjørn; Dombernowsky, Per

  2014-01-01

  Topologioptimering, som anvendes udbredt i fly- og bilindustrien, kan muliggøre materialebesparelser på op til 70 pct. i betonkonstruktioner, samtidig med at nye, ekspressive arkitektoniske former opstår. Realisering af de komplekse, konstruktive morfologier fordrer imidlertid udvikling af nye...

 11. The genera Conocybe and Pholiotina (Agaricomycotina, Bolbitiaceae) in temperate Asia

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hausknecht, Anton; Kalamees, Kuulo; Knudsen, Henning Jørgen;

  2009-01-01

  44 arter af keglehatte (Conocybe og Pholiotina) bliver rapporteret fra Sibirien, Georgien og en række Centralasiatiske republikker baseret på forfatternes egne indsamlinger. Tre af dem beskrives som nye arter, og tre andre er formodede nye arter, men med utilstrækkeligt materiale til en beskrivel...

 12. Media Securitization and Public Opinion

  DEFF Research Database (Denmark)

  Roslyng-Jensen, Palle

  2015-01-01

  Pressedebatten om placering af og godkendelse af nye NATO-mellemdistanceraketter i Vesteuropa set ud fra den politiske debat og den offentlige opinion.......Pressedebatten om placering af og godkendelse af nye NATO-mellemdistanceraketter i Vesteuropa set ud fra den politiske debat og den offentlige opinion....

 13. Fysikkens år - 2005

  CERN Multimedia

  Johnsson, Anders

  2004-01-01

  Fysikken reviderer vår oppfatning av verden og universet via nye teorier og nye verktøy. Men dette er også enorm betydning i vårt hverdagsliv, selv om vi kanskje til daglig ikke tenker på det. (1/2 page)

 14. Pokemon-No-Go?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Marie Vejrup

  2016-01-01

  Pokemon Go er et teknologisk fænomen som er et eksempel på hvordan lokale sognekirker håndterer nye udviklinger i samfund og kultur.......Pokemon Go er et teknologisk fænomen som er et eksempel på hvordan lokale sognekirker håndterer nye udviklinger i samfund og kultur....

 15. Plot 4

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lund, Inger-Lise; Hermansen, Anne-Mette; Ferdinand, Trine

  Her møder eleven både den klassiske litteratur og de helt nye tekster. Nye medieformer giver særlige oplevelsesmuligheder og har anderledes sprogformer. Eleverne møder det hele. De skal arbejde med tekster, som udfordrer dem både sprogligt og intellektuelt, og som rummer den store variation, der ...

 16. Digital kulturarvsformidling

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Jens F.

  2010-01-01

  Der er tre fremtrædende tendenser i aktuel museums- og kulturarvsformidling. Den første er den kreative inddragelse af nye teknologier - især digitale, interaktive teknologier - i udstillingsdesign og i repræsentationen af udstillingsobjekter. Den anden er brugen af nye oplevelsesorienterede form...

 17. Vurdering af udsagnene i Greenpeaces rapport samt en tilbagemelding til SNS om hvorvidt rapporten fører til ændringer i jeres oprindelige vurderinger. Zea mays (BT11). Greenpeace risk assessment (report). Modtaget 10-10-2005, deadline 10-11-2005, svar 10-11-2005

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kjellsson, Gøsta; Damgaard, Christian; Strandberg, Morten Tune

  2005-01-01

  "DMU har på baggrund af de nye oplysninger ikke fundet nogen nye uønskede konsekvenser for dyre- og planteliv og rapporten medfører derfor ingen væsentlige ændringer i vores oprindelige risikovurdering. Vi vil dog pointere, som tidligere argumenteret i DMUs økologiske risikovurdering (pr. 28-08-2...

 18. Brugerinvolvering og programmering for masterplan konkurrence på Bispebjerg Hospital

  DEFF Research Database (Denmark)

  Fronczek-Munter, Aneta

  2013-01-01

  Sundhedsfaciliteter har for nylig fået en masse opmærksomhed i Danmark, fordi der er planlagt 37 hospitalsprojekter de næste 10-15 år (http:// www.godtsygehusbyggeri.dk/Byggeprojekterne.aspx). Projekterne er både helt nye hospitaler, nye hospitalsbygninger samt videreudvikling af eksisterende hos...

 19. Appreciating the World: A Framework for Doing Socio-Political Analysis

  Science.gov (United States)

  2012-06-08

  Robert Keohane wrote their influential book, Power and Interdependence, in which they contrasted the “traditionalist” view (realist) that states...dominant players. Nye and Keohane argued that both state and non-state actors were important players in the international arena because they...reality” and progressing to a better state, liberalist 88Walt, 32. 89Robert Keohane and Joseph S. Nye

 20. Idiomer og improviseret musik

  DEFF Research Database (Denmark)

  2013-01-01

  intuitiv musik / fri improvisation, da denne musikform som et nyt fænomen har brug for at den studerende får nye erfaringer og nye begreber at støtte sig til. Her inddrages også Baileys begreber om idiomatisk / ikke-idiomatisk musik og det senere syn på denne skelnen. Musikeksempler fra undervisningen...