WorldWideScience

Sample records for biogasfaellesanlaeg nye anlaegskoncepter

 1. Future biogas plants. New plant outlines and economic potential; Fremtidens biogasfaellesanlaeg. Nye anlaegskoncepter og oekonomisk potentiale

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Christensen, Johannes (ed.)

  2006-06-16

  The Working Paper is the first joint reporting from a project aiming at identifying new outlines for joint biogas plants with profitable operation mainly based on slurry. So far a pre-requisition for profitable operation has been supply of 20-25% organic waste as supplement to the slurry, partly because organic waste increases gas production, and partly to collect recipient fee. The new outlines, which are analysed, represent different combinations of technology for separation, pre-treatment and re-circulation, including separation at each separate farm and separation of degassed slurry. Simultaneously with an increased gas yield, a number of synergy effects are achieved, which can contribute to ensure an environmentally friendly distribution and use of the nutrients, especially in areas with large concentrations of animal husbandry. (BA)

 2. Future biogas plants. New systems and their economic potential; Fremtidens biogasfaellesanlaeg. Nye anlaegskoncepter og oekonomisk potentiale

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Christensen, Johannes; Hjort-Gregersen, K.; Uellendahl, H.; Ahring, B.K.; Lau Baggesen, D.; Stockmarr, A.; Moeller, Henrik B.; Birkmose, T.

  2007-06-15

  The main objective of the project was the identification and analysis of new technical concepts for centralized biogas plants, which would make them less dependant on organic waste supplies, and thus be economically self sustained mainly on manure supplies. The analyses have been carried out as system analyses, where plant concepts have been evaluated in connection with agricultural areas. 8 scenarios where analyzed, of which 2 were reference scenarios. (au)

 3. Nye religioner

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rothstein, Mikael; Hammer, Olav

  2011-01-01

  Religionshistorisk fremstilling af fænomenet "nye religioner", især euroamerikanske religioner fra de sidste 100 år.......Religionshistorisk fremstilling af fænomenet "nye religioner", især euroamerikanske religioner fra de sidste 100 år....

 4. Programgruppen Nye Institutioner

  DEFF Research Database (Denmark)

  Aggerbeck, Jette Mai; Kofod-Jensen, Lars; Andersen, Bente Thorup

  2009-01-01

  De nye i DEFF En ny programgruppe har set dagens lys i DEFF. Nye Institutioner (NI) blev etableret for at sikre en varetagelse af UVM-institutionernes deltagelse i og ønsker til udviklingen i DEFF. Det er programgruppens primære opgave. På det overordnede plan arbejder programgruppen med synlighed......, forankring og driftsmæssige løsninger ud fra tanken om den nye fagre verden for biblioteksfunktionen på de ovennævnte institutioner, som skal imødekomme et væld af såvel eksterne som interne udfordringer og omstillinger. Disse betoner behovet for nye samarbejdsrelationer mellem bibliotek og uddannelse...

 5. Nye veje i bandeindsatsen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Krogh, Andreas Hagedorn; Torfing, Jacob

  2014-01-01

  Der er behov for at gentænke indsatsen over for kriminelle bander. De to forskere Andreas Hagedorn Krogh og Jacob Torfing fra Roskilde Universitet har undersøgt nye metoder til at bekæmpe banderne...

 6. "Nye veje til succes"

  DEFF Research Database (Denmark)

  Warming-Rasmussen, Bent; Raalskov, Jesper; Jensen, Bjarne;

  2009-01-01

  Privatafdelingen ved Nykredit Silkeborg stod i 2008 med store udfordringer. Salgsresultaterne pr. medarbejdertime lå i den laveste ende i benchmarkingen med Nykredits øvrige 47 afdelinger – samtidig havde man haft en relativ stor medarbejderudskiftning og stod med 5 nye, relativt uøvede medarbejd...

 7. Sex i Det Nye Testamente - helst ikke!

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hallbäck, Geert

  2013-01-01

  To holdninger til sex i Det Nye testamente: Afholdenhed og tilpasning til samfundets ægteskabsmoral, afspejler den tidlige kristendoms eskatologiske askese og den mere etablerede kristendoms tilpasning til normalsamfundet....

 8. Nye materialer til fremtidens genopladelige batterier

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen, Christian Kolle; Henriksen, Christian; Ravnsbæk, Dorthe Bomholdt

  2015-01-01

  Udnyttelse af genopladelige batterier i el-biler og til opbevaring af vedvarende energi sætter nye krav til batteriets ydeevne, effektivitet, sikkerhed og ikke mindst pris. I udviklingen af nye batterimaterialer er detaljeret forståelse af de processer, der sker på atomar skala, når batteriet af......- og oplades, essentielt for udviklingen af designkriterier for fremtidens forbedrede batterier....

 9. Nye boller på suppen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hermansen, Judy; Østergaard, Per

  2010-01-01

  kunder er under forandring. De, der slipper levende igennem denne smeltedigel, bliver de bureauer, der bedst formår at omstille sig. Til gengæld vil de også kunne gøre sig gældende internationalt, for det er endnu et karakteristisk træk ved det nye marked, at forudsætningerne for at være...... konkurrencedygtig ikke længere har ret meget med virksomhedens størrelse at gøre, men netop at den for det første er mentalt gearet til de nye tider og for det andet har en værktøjskasse, der gør den i stand til at forstå og fortolke bevægelser og betydninger på det nye marked. Udgivelsesdato: Marts...

 10. Arbejdsmigration fra de nye EU-lande

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Louise M.; Lund Thomsen, Trine

  2011-01-01

  danske arbejdsmarked. Migrantarbejderne fra de nye EU-lande er karakteriseret ved høj grad af fleksibilitet, mobilitet og villighed til at arbejde, dårligere socioøkonomiske forhold og arbejdsmæssige vilkår i deres hjemlande samt en anden kulturel baggrund end deres danske kolleger. Denne artikel giver...... et indblik i nogle af konsekvenserne ved arbejdsmigration fra de nye EU-lande på det (u)faglærte danske arbejdsmarked belyst ud fra en analyse af henholdsvis et politisk, et fagforenings-, et brancheorganisations, et virksomhedsejer-, et arbejdsleder- og et medarbejderperspektiv....

 11. Kinas nye mand vil korruptionen til livs

  DEFF Research Database (Denmark)

  Høyrup Christensen, Nis

  2013-01-01

  Kampen mod korruption er det første konkrete programpunkt, som Kinas nye mand i spidsen, Xi Jinping, har meldt ud. Dermed sender han et klart signal til de 80 millioner medlemmer i partiet og til den kæmpe administration, han er øverste chef for: Der skal handling til.......Kampen mod korruption er det første konkrete programpunkt, som Kinas nye mand i spidsen, Xi Jinping, har meldt ud. Dermed sender han et klart signal til de 80 millioner medlemmer i partiet og til den kæmpe administration, han er øverste chef for: Der skal handling til....

 12. Anmeldelse. Iben Krogsdal: Fuldmagt - 40 nye salmer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Kirsten

  2014-01-01

  Anmeldelsen understreger, at udgangspunktet for salmerne er det moderne menneskes søgen og uro. Der er dels tale om gendigtninger af ældre salmer dels helt nye salmer. Anmeldelsen indeholder mange eksempler og viser, hvor nyskabende Iben Krogsdals sprog ofte er. Anmeldelsen slutter med at fremhæve...

 13. Arbejdsmiljøarbejdets nye paradigme

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bovbjerg, Kirsten Marie

   I artiklen beskrives af forandringer i arbejdsmiljøarbejdet. Hvilke tiltag er der på lovgivningsniveau? Hvilke nye policy-strategier kan iagttages indenfor arbejdsmiljø, politik og ledelse, som kan have betydning for, hvordan forståelse af arbejde og arbejdsmiljøarbejde har ændret sig? Herunder ...

 14. Samfundets nye kulturpolitik

  DEFF Research Database (Denmark)

  Storm, Rasmus K.

  2009-01-01

  Sportens placering i en oplevelsesøkonomisk ramme er i dansk sammenhæng relativ ny. Med rapporten 'Danmark i kultur- og oplevelsesøkonomien - fem nye skridt på vejen' (fremlagt i 2003) samt handlingsplanen for at skaffe store idrætsbegivenheder til Danmark (lanceret i 2007) betonede regeringen i ...

 15. Caries og de nye nationale indkaldeintervaller

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ekstrand, Kim; Bruun, Gitte; Bakhshandeh, Azam

  2015-01-01

  obligatorisk at gøre under de nye retningslinjer. Det gennemgås, hvilke behandlinger der er relevante for patienten i forhold til de tre cariesdiagnoser: Caries dentalis progressiva superficialis (CS), Caries dentalis progressiva media (CM) og Caries dentalis progressiva profunda (CP). Diagnoserne angiver...

 16. 14 Nye Landskaber. Berlin, Paris, Tokyo

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dinesen, Cort Ross

  2012-01-01

  Intensionen er at udforme 12 nye landskaber over de udvalgte kontekster, der rummer og beskriver en transformation, som i sin beskrivelse dimensionerer alle de niveauer, der gennemstrømmer og aktualiserer de begivenheder som på forskellig vis artikulerer det virtuelle, som konkretioner i det urba...

 17. Nye mål for naturfagsundervisning i USA

  DEFF Research Database (Denmark)

  Evans, Robert Harry; Horst, Sebastian

  2012-01-01

  Analysen ser nærmere på den nye ramme for naturfagsundervisning i USA som udkom i 2011, og som i år bliver udmøntet i nye målbeskrivelser. Den nye ramme er opbygget ud fra tre dimensioner: praksisser inden for naturvidenskab og ingeniørarbejde, tværgående begreber og faglige kerneidéer. Rammen...

 18. Reform af reformen - den nye ellov

  DEFF Research Database (Denmark)

  Olsen, Ole Jess

  2005-01-01

  Konkurrence i dansk elforsyning blev i første omgang i 1999 kun gennemført halvhjertet. Den miljøvenlige energi blev holdt uden for og selskabsstrukturen låst fast. Det skabte problemer, som den nye lov fra 2004 har søgt at råde bod på.......Konkurrence i dansk elforsyning blev i første omgang i 1999 kun gennemført halvhjertet. Den miljøvenlige energi blev holdt uden for og selskabsstrukturen låst fast. Det skabte problemer, som den nye lov fra 2004 har søgt at råde bod på....

 19. Fagre nye læringsliv

  DEFF Research Database (Denmark)

  - kommer under øget pres. Fagre nye læringsliv præsenterer den verdensberømte polsk-engelske sociolog Zygmunt Baumans tanker og tekster om det nye læringsliv, som det tager sig ud i en flydende moderne tidsalder, hvor alt er under forandring, opløsning og fragmentering. Bogens tekster stiller med kritisk...... indlæring, såfremt man forestiller sig, at økonomiske modelberegninger eller markedets logik ukritisk og uproblematisk lader sig overføre til området for læring, pædagogik og uddannelse. Fagre nye læringsliv indeholder afslutningsvis et eksklusivt interview med Zygmunt Bauman, hvori han tager stilling til...... nogle af de uddannelsesmæssige udfordringer, vi står over for i dagens Danmark. Ligesom i resten af bogen forholder Bauman sig eksplicit og kritisk til tematikker som implementeringen af læreplaner og kulturkanoner, perspektiver på livslang læring og den tiltagende kvantificering af viden....

 20. Det nye Vestas -en virksomhed i modvind?

  OpenAIRE

  Sultan, Cevik; Martin, Sømod Jensen; Casper, Saust; Lars, Kyrø

  2005-01-01

  Omhandler hvorvidt det nye Vestas efter fusionen med NEG Micon stadig er konkurrencedygtig. I en undersøgelse af deres potentiale for at opnå stadig vækst på et marked, som markedet for vindenergi.Har vi brugt en PESTEL analyse, som kan give et makro omverdens billede af industrien. For at analysere konkurrencen på markedet har vi brugt Porters Five Forces. Endelig har vi i en undersøgelse af Vestas rentabilitet og interne konkurrencedygtighed brugt en værdikæde analyse.

 1. Nye oplysningsforpligtelser på Fondsbørsen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Clausen, Nis Jul

  2008-01-01

  Artiklen indeholder en gennemgang og analyse af den nye harmoniserede oplysningsforpligtelser for selskaber der har aktier optaget til notering på de tre nordiske OMX's børser - OMX Nordic Exchanges Copenhagen, Stockholm og Helsinki Udgivelsesdato: august...

 2. Nye lærerroller på VUC

  DEFF Research Database (Denmark)

  Wahlgren, Bjarne; Mariager-Anderson, Kristina; Hovmand Sørensen, Sia

  I mange år har frafaldet inden for ungdoms- og voksenuddannelserne, herunder VUC været forsøgt mindsket. På trods af dette er der stadig et ganske betydeligt frafald. Ikke mindst med hensyn til den nye målgruppe, ’unge voksne’, som er vanskelig at fastholde. Frafald er resultatet af en beslutning...

 3. Nye horisonter for det politiske panorama i Latinamerika

  DEFF Research Database (Denmark)

  Agustin, Lise Rolandsen; Agustin, Oscar Garcia

  2004-01-01

  Det latinamerikanske kontinent befinder sig mellem de nyliberale politikkers pres og de nye sociale bevægelsers opståen, mellem ønsket om statslig suverænitet og markedets styrke, mellem en søgen efter egen identitet og vægten fra USA's udenrigspolitik. Denne række tvedelinger gør situationen int...

 4. Socioeconomic profile of Nye County, Nevada: Community services inventory

  International Nuclear Information System (INIS)

  The Nevada Nuclear Waste Storage Investigations Project is preparing socioeconomic profiles of Nye County, Nevada, and communities in Nye County that could be affected by siting, construction, operation, and decommissioning of a high-level nuclear waste repository at Yucca Mountain, located in Nye County. These profiles serve as a data base for evaluating local community service impacts; store existing socioeconomic data in a uniform, readily accessible format; identify the need for additional data; and assist in developing a plan for monitoring and mitigating any significant adverse impacts that may be associated with site characterization and potential repository development. This element of the socioeconomic profiles contains an inventory of community services provided by local, county, and state agencies and volunteer organizations to residents of Amargosa Valley, Beatty, and Pahrump. Services inventoried for each community include housing, growth management, general government, education, police protection, transportation networks, public clinics, private health personnel, parks and recreation, social services, libraries, ambulances, electric power, heating fuel, water, sewers and wastewater treatment, solid waste, and fire protection. The report includes a summary overview of service providers in Nye County, discussions of services provided to residents of the three communities, and summary tables. Data presented in this profile were collected through early 1985. Data collection efforts are ongoing and this profile will be updated periodically

 5. Nye lokaliteter og nye funn av sopp i kulturlandskapet i Sunnhordland og Nord-Rogaland 2011-2012: Oppdatering og status

  OpenAIRE

  Fadnes, Per

  2013-01-01

  Selv etter 10 år med inventering av kulturlandskap i Sunnhordland, dukker det stadig opp nye rike lokaliteter med stort mangfold av beitemarksopp. Årlig inventering av samme kulturlandskap fører og til at nye arter dukker opp hvert år. I denne rapporten beskrives funn for 2011 og 2012 i Sunnhordland og Nord-Rogaland, og den viser at det totalt er gjort ca 100 nye funn av totalt 37 rødlistearter både i tidligere inventerte lokaliteter og i nybeskrevne. Noen av artene er ny...

 6. Kontra-intuitive agenter i Det Nye Testamente

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hallbäck, Geert

  2011-01-01

  Kontra-intuitive agenter er Pascal Boyers betegnelse for guder, ånder og forfædre. De er kontra-intuitive, fordi de overskrider de intuitive kognitive domæner; de er dog også genkendelige. Disse to egenskaber gør dem velegnede at huske. Der er mange eksempler på kontra-intuitive agenter i det Nye...

 7. Nye vådrum i gamle boliger

  DEFF Research Database (Denmark)

  Skibstrup Eriksen, S.; Hommel-Hansen, O.; Woetmann Nielsen, C.;

  Hvert år udføres mange nye badeværelser, såkaldte vådrum, som led i modernisering og forbedring af den gamle boligmasse. Da kvalitetsbrist både ved projektering og udførelse har været årsag til et stort antal følgeskader, og da der stadig er mange boliger, som skal have etableret badeværelser, er...

 8. Udvikling af materialer til affaldsforbrænding – Nye materialer til overlagssvejsning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Tiedje, Niels Skat

  Denne del af projektet havde til formål at udvikle en metode til hurtig benchmarking af nye legeringer til overlagssvejsning og at anvende metoden i kombination med termodynamisk modellering af mikrostrukturer i svejste Ni–baserede legeringer. På baggrund af disse analyser skulle der udvikles nye...

 9. DATA QUALIFICATION REPORT: WATER-LEVEL DATA FROM THE NYE COUNTY EARLY WARNING DRILLING PROGRAM

  International Nuclear Information System (INIS)

  The objective of this work is to evaluate unqualified, water-level data gathered under the Nye County Early Warning Drilling Program (EWDP) and to determine whether the status of the data should be changed to ''qualified'' data in accordance with AP-SIII.2Q (Qualification of Unqualified Data and the Documentation of Rationale for Accepted Data). The corroboration method (as defined in Attachment 2 of AP-SIII.2Q) was implemented to qualify water-level data from Nye County measurements obtained directly from the Nye County Nuclear Waste Repository Program Office (NWRPO). Comparison of United States Geological Survey (USGS) measurements contained in DTN GS990608312312.003 with the Nye County water-level data has shown that the differences in water-level altitudes for the same wells are significantly less than 1 meter. This is an acceptable finding. Evaluation and recommendation criteria have been strictly applied to qualify Nye County measurements of water levels in selected wells measured by the USGS. However, the process of qualifying measured results by corroboration also builds confidence that the Nye County method for measurement of water levels is adequate for the intended use of the data (which is regional modeling). Therefore, it is reasonable to extend the term of ''qualified'' to water-level measurements in the remaining Nye County Phase I wells on the basis that the method has been shown to produce adequate results for the intended purpose of supporting large-scale modeling activities for the Yucca Mountain Project (YMP). The Data Qualification Team recommends the Nye County, water-level data contained in Appendix D of this report be designated as ''qualified''. These data document manual measurements of water-levels in eight (8) EWDP Phase I drillholes that were obtained prior to the field installation of continuous monitoring equipment

 10. Slaget om havet. Den nye tilgang til anvendelsen af søterritoriet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Storm Henriksen, Laura; Piontkowitz, Thorsten; Villadsgaard, Anne;

  2015-01-01

  Kystdirektoratet har i de senere år kunne konstatere en stadig stigning i mange forskellige aktiviteter på søterritoriet, som f.eks. ansøgninger om søfly, tanganlæg, hoppepuder og kabelparker. Disse nye interesser stiller nye krav til forvaltningen af søterritoriet i form af en mere klar og målre...

 11. Nye County Nuclear Waste Repository Project Office independent scientific investigations program annual report, May 1997 - April 1998

  International Nuclear Information System (INIS)

  This annual summary report, prepared by the Nye County Nuclear Waste Repository Project Office (NWRPO), summarizes the activities that were performed during the period from May 1, 1997 to April 30, 1998. These activities were conducted in support of the Independent Scientific Investigation Program (ISIP) of Nye County at the Yucca Mountain Site (YMS). The Nye County NWRPO is responsible for protecting the health and safety of the Nye County residents. NWRPO's on-site representative is responsible for designing and implementing the Independent Scientific Investigation Program (ISIP). Major objectives of the ISIP include: Investigating key issues related to conceptual design and performance of the repository that can have major impact on human health, safety, and the environment; identifying areas not being addressed adequately by the Department of Energy (DOE). Nye County has identified several key scientific issues of concern that may affect repository design and performance which were not being adequately addressed by DOE. Nye County has been conducting its own independent study to evaluate the significance of these issues. This report summarizes the results of monitoring from two boreholes and the Exploratory Studies Facility (ESF) tunnel that have been instrumented by Nye County since March and April of 1995. The preliminary data and interpretations presented in this report do not constitute and should not be considered as the official position of Nye County. The ISIP presently includes borehole and tunnel instrumentation, monitoring, data analysis, and numerical modeling activities to address the concerns of Nye County

 12. Nye County Nuclear Waste Repository Project Office independent scientific investigations program annual report, May 1997--April 1998

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  1998-07-01

  This annual summary report, prepared by the Nye County Nuclear Waste Repository Project Office (NWRPO), summarizes the activities that were performed during the period from May 1, 1997 to April 30, 1998. These activities were conducted in support of the Independent Scientific Investigation Program (ISIP) of Nye County at the Yucca Mountain Site (YMS). The Nye County NWRPO is responsible for protecting the health and safety of the Nye County residents. NWRPO`s on-site representative is responsible for designing and implementing the Independent Scientific Investigation Program (ISIP). Major objectives of the ISIP include: Investigating key issues related to conceptual design and performance of the repository that can have major impact on human health, safety, and the environment; identifying areas not being addressed adequately by the Department of Energy (DOE). Nye County has identified several key scientific issues of concern that may affect repository design and performance which were not being adequately addressed by DOE. Nye County has been conducting its own independent study to evaluate the significance of these issues. This report summarizes the results of monitoring from two boreholes and the Exploratory Studies Facility (ESF) tunnel that have been instrumented by Nye County since March and April of 1995. The preliminary data and interpretations presented in this report do not constitute and should not be considered as the official position of Nye County. The ISIP presently includes borehole and tunnel instrumentation, monitoring, data analysis, and numerical modeling activities to address the concerns of Nye County.

 13. Det nordnorske stedet i Roy Jacobsens Det nye vannet (1987

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lennart Johansen

  2002-08-01

  Full Text Available Jeg vil analysere Roy Jacobsens Det nye vannet med oppmerksomheta vendt mot et forholdsvis nytt fenomen innafor litteraturvitenskapen, nemlig interessen for rommet. Som litteraturviteren Frederik Tygstrup påpeker i artikkelen “Det litterære rum”, har litteraturvitenskapen helt siden Aristoteles’ teoretiske avhandling Poetikken ansett tida som det strukturerende grunnelement i fortellinga. Det vil si at fokuset har vært retta mot komposisjonen av begivenhetene i et tidsmessig forløp, mens rommet i liten grad har blitt tilgodesett med oppmerksomhet. I dag anser man imidlertid i større grad enn tidligere rommets karakter som medbestemmende i hvilke handlinger, situasjoner og tenkemåter som er mulig innafor det samme rommet.Med dette utgangspunktet vil jeg undersøke noen av de konsekvenser jeg mener å se følger av at handlinga i Det nye vannet er lagt til Nord-Norge. I arbeidet vil jeg nærme meg det nordnorske fra det mer allmenne. Jeg vil altså starte ved å anslå tekstens tematikk, hvor vi kommer til å se at forandring, og redsel for sådan, står sentralt. Deretter vil jeg komme inn på Jacobsens nordnorske sted i forhold til denne tematikken. Romanen handler blant annet om møter mellom mennesker med ulike tanke- og levesett, eller mennesker tilhørende ulike livsrom. Her vil det si møter mellom det urbane og det nord-norske livsrom. I tillegg til å synliggjøre livsrommenes særtrekk, vil jeg også komme inn på møtenes konsekvenser. I den anledning kommer vi til å se at romanen problematiserer tradisjonelle dikotomatiske motsetninger av typen natur – kultur. Jeg vil underveis i arbeidet, og særlig i avslutningskapitlet, argumentere for at forfatteren forfekter nødvendigheta av erfaringsutveksling mellom de to livsrommene. Før jeg kommer inn på romanen, vil jeg imidlertid presentere den teori om rommet i litteraturen jeg vil anvende.67

 14. Slaget om havet. Den nye tilgang til anvendelsen af søterritoriet.

  OpenAIRE

  Storm Henriksen, Laura; Piontkowitz, Thorsten; Villadsgaard, Anne; Hacke, Bertram Tobias; Sørensen, Carlo

  2015-01-01

  Kystdirektoratet har i de senere år kunne konstatere en stadig stigning i mange forskellige aktiviteter på søterritoriet, som f.eks. ansøgninger om søfly, tanganlæg, hoppepuder og kabelparker. Disse nye interesser stiller nye krav til forvaltningen af søterritoriet i form af en mere klar og målrettet administration. Kystdirektoratet har derfor udarbejdet et samlet administrationsgrundlag for søterritoriet, der omfatter anlæg og aktiviteter, som befinder sig inden for Kystdirektoratets forvalt...

 15. BOOK REVIEW: SOLUTE MOVEMENT IN THE RHIZOSPHERE BY TINKEY AND NYE

  Science.gov (United States)

  After 23 years, Tinker and Nye have published an updated version of their earlier book titled "Solute Movement in the Soil-Root System" (University of California Press, Berkeley, California, 1977). The book contains many of the same elements that made the 1977 publication so use...

 16. Oplæg om nye undervisningsformer i pædagoguddannelsen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, Jens Peter

  2009-01-01

  formuleres eksplicit og organiseres i nye undervisningsformer. Der må skabes tydelige strukturer som lægger skinner ud for den læring, som ønskes fremmet. • Der må tænkes i koncepter som uddannelsesinstitutionen udvikler og beslutter. Det er ikke op til den enkelte lærer. Dette kan opfattes som en...

 17. Fra det gamle danske landkøkken til det nye nordiske

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kærgård, Niels

  2012-01-01

  Det nye nordiske køkken er i dag et højtprofileret begreb i den gastronomiske verden, og der er udsendt et manifest med de bagvedliggende ideer. Begrebet forbindes blandt andet med restauranten Noma, der er kåret til verdens bedste spisested. I artiklen beskrives retningens ideer, og det analyseres...

 18. Nye County Nevada Perspectives on the State of the Yucca Mountain Project - 12388

  International Nuclear Information System (INIS)

  Responding to the Department of Energy decision to try to withdraw the Yucca Mountain license application and the Administration actions to close down the Yucca Mountain project, Nye County undertook a number of activities to articulate its support for continuing the Yucca Mountain project. The activities included responding to inquiries from federal agencies, including investigations undertaken by the Government Accountability Office addressing other potential uses for the Yucca Mountain site, responding to a Draft Environmental Impact Statement on the possible use of Yucca Mountain for disposal of Greater than Class C wastes, testifying in hearings, and interacting with the President's Blue Ribbon Commission on America's Nuclear Future. The paper summarizes Nye County's position on the Yucca Mountain repository, Nye County's perspectives on the various activities that were developed and considered by the Government Accountability Office, Nye County's concerns with the use of the Nevada National Security Site for Disposal of Greater than Class C Low-Level Radioactive Wastes, testimony of Nye County officials expressing local community support for the Yucca Mountain project, and Nye County's perspectives on recommendations provided by the Blue Ribbon Commission to move the nation's high-level radioactive waste disposal programs forward without consideration of the role Yucca Mountain could have served in those recommendations. Nye County believes that every effort should be made to, at a minimum, fund the Nuclear Regulatory Commission to complete the license application review. Then, if Congress does decide to change the Nuclear Waste Policy Act, there will be valuable information available to support new policy development. This administration contends that Congressional language associated with the FY2010 and FY2011 appropriations and authorization process is sufficient evidence of its intent to terminate the Yucca Mountain repository program. The appropriation

 19. Understøttende undervisning: Sprog og læring i folkeskolens nye læringsrum

  DEFF Research Database (Denmark)

  Maslo, Elina; Kristjansdottir, Bergthora

  Sprog og læring i folkeskolens nye læringsrum – understøttende undervisning Bergthóra Kristjánsdóttir, lektor ph.d. og Elina Maslo, adjunkt ph.d. I aftalen om et fagligt løft af folkeskolen skelnes der mellem fag i skolen og understøttende undervisning. Mens der for fagene i skolen skrives...... sprog og læring kan ses ud fra nye vinkler, fx at flytte fokus fra, at børn og unge har sprog i deres hoveder til at rette fokus mod, at de skal udfordres til at leve i en sproget verden (Jørgensen, 2010). I det nye forskningsprojekt vil vi undersøge mulighedsbetingelser for sprog og læring i de nye...

 20. Nye County nuclear waste repository project office independent scientific investigations program. Summary annual report, May 1996--April 1997

  International Nuclear Information System (INIS)

  This annual summary report, prepared by Multimedia Environmental Technology, Inc. (MET) on behalf of Nye County Nuclear Waste Project Office, summarizes the activities that were performed during the period from May 1, 1996 to April 30, 1997. These activities were conducted in support of the Independent Scientific Investigation Program (ISIP) of Nye County at the Yucca Mountain Site (YMS). The Nye County NWRPO is responsible for protecting the health and safety of the Nye County residents. NWRPO's on-site representative is responsible for designing and implementing the Independent Scientific Investigation Program (ISIP). Major objectives of the ISIP include: (1) Investigating key issues related to conceptual design and performance of the repository that can have major impact on human health, safety, and the environment. (2) Identifying areas not being addressed adequately by DOE Nye County has identified several key scientific issues of concern that may affect repository design and performance which were not being adequately addressed by DOE. Nye County has been conducting its own independent study to evaluate the significance of these issues

 1. VIDA I København. Forskningsviden omsat i nye praksisser i dagtilbud

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Bente

  har endvidere givet et indblik i, hvilke faktorer der kan virke henholdsvis styrkende og hæmmende i et projektforløb som VIDA i København. Her har det vist sig, at tid, ledelse, struktur og rutiner i den organisatoriske praksis spiller en rolle som mulige hindringer, men også, at der hvor det ser ud...... til at lykkes at implementere ny viden i praksis, er i institutioner præget af, at der prioriteres forhold som tid, struktur og rutiner på nye måder, så det at implementere forskningsviden konkret i nye praksisser gøres muligt. Når det er sagt, skal det understreges, at rapporten belyser udvikling af...

 2. Lærerprofiler i dansk. Nye mål og kompetencer 1

  DEFF Research Database (Denmark)

  Carlsen, Benny Bang; Mølgaard, Niels

  Denne første bog i serien, basisbogen, introducerer den studerende til danskfaget i den nye læreruddannelse, LU13. Basisbogen giver indsigt i det paradigmeskifte, der har fundet sted i form af kompetencemålsstyring med fokus på vidensmål, færdighedsmål og kompetencemål. Bogen præsenterer en...

 3. Revitalisert regionalisering : en analyse av det nye East African Co- operation (EAC)

  OpenAIRE

  1998-01-01

  Revitalisert regionalisering; en analyse av det nye East African Co-operation. Temaet i denne oppgaven er regionalisering og East African Co-operation (EAC). Regionalisering er blitt fremmet som 90-årenes strategi, og vi har sett regionale samrbeidsarrangementer i nær sagt alle verdenshjørner. EU, NAFTA, og ASEAN er kanskje de mest kjente, men også i Afrika har regionalisering blitt fremmet som en politisk-økonomisk strategi. EAC, formelt dannet november 1993, er et slikt regionalt samarbe...

 4. Nye endokrine behandlinger forlænger overlevelsen ved kastrationsresistent prostatacancer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Brasso, Klaus; Thomsen, Frederik Birkebæk; Berg, Kasper Drimer;

  2013-01-01

  Endokrin behandling af prostatacancer (PCa) har været anvendt i mere end 60 år og har stadig en væsentlig plads i behandlingen af patienter med avanceret PCa. Hos en voksen mand opretholder androgener celleantallet i prostata og undertrykker apoptose. Ophæves den androgene stimulation opnås en...... efter 1-2 år. Kastrationsresistent prostatacancer (CRPC) defineres som progression trods serum testosteron i kastrationsniveau (prostata specifikt antigen (PSA) eller forekomst af nye metastaser, konsensus om...

 5. Southern Nevada Library Services; Serving Lincoln County, Nye County, Esmeralda County through the Clark County Library District: An Evaluation.

  Science.gov (United States)

  Dalton, Phyllis I.

  An anecdotal review covers the first year of increased library service in Nye, Lincoln, and Esmeralda Counties, Nevada, under the Southern Nevada Library Services project funded by the Library Services and Construction Act. Using information from questionnaires and site visits, the extent of library services in each community in the area is…

 6. Stress-free states of continuum dislocation fields : Rotations, grain boundaries, and the Nye dislocation density tensor

  NARCIS (Netherlands)

  Limkumnerd, Surachate; Sethna, James P.

  2007-01-01

  We derive general relations between grain boundaries, rotational deformations, and stress-free states for the mesoscale continuum Nye dislocation density tensor. Dislocations generally are associated with long-range stress fields. We provide the general form for dislocation density fields whose stre

 7. A floristic survey of Yucca Mountain and vicinity, Nye County, Nevada

  International Nuclear Information System (INIS)

  A survey of the vascular flora of Yucca Mountain and vicinity, Nye County, Nevada, was conducted from March to June 1994, and from March to October 1995. An annotated checklist of recorded taxa was compiled. Voucher plant specimens were collected and accessioned into the Herbarium at the University of Nevada, Las Vegas. Collection data accompanying these specimens were entered into that herbarium's electronic data base. Combined results from this survey and the works of other investigators reveal the presence of a total of 375 specific and intraspecific taxa within the area these allocated to 179 genera and 54 families. No taxon currently listed as threatened or endangered under the Endangered Species Act was encountered during this study. Several candidate species for listing under this Act were present, and distributional data for these were recorded. No change in the status of these candidate species is recommended as the result of this study

 8. Multimode reverse time VSP imaging over complex structures at Yucca Mountain, Nye County, Nevada

  International Nuclear Information System (INIS)

  With VSP (Vertical Seismic Profiling) data, variable density plots of its observed, recorded wavefield reveal little about the nearby geologic structure. Considerable structural information is contained in the reflected events, but migration or some similar procedure is needed to image the reflectors and create an interpretable display of the structure. The authors have succeeded in imaging reflectors by reverse time wave equation migration in a physical elastic model of a simple fault, and in a complex physical 2-D scale model of Yucca Mountain, Nye County, Nevada. All four modes: P-P, P-S, S-P, and S-S can be imaged. Images are generated by forward scattered as well as back scattered events. The images compare favorably with the models can demonstrate the efficacy of the technique in VSP processing and interpretation

 9. Flood Assessment Area 3 Radioactive Waste Management Site, Nevada Test Site, Nye County, Nevada

  International Nuclear Information System (INIS)

  A flood assessment was conducted at the Area 3 Radioactive Waste Management Site (RWMS) at the Nevada Test Site (NTS) in Nye County, Nevada (Figure 1-1). The study area encompasses the watershed of Yucca Flat, a closed basin approximately 780 square kilometers (km2) (300 square miles) in size. The focus of this effort was on a drainage area of approximately 94 km2 (36 mi2), determined from review of topographic maps and aerial photographs to be the only part of the Yucca Flat watershed that could directly impact the Area 3 RWMS. This smaller area encompasses portions of the Halfpint Range, including Paiute Ridge, Jangle Ridge, Carbonate Ridge, Slanted Buttes, Cockeyed Ridge, and Banded Mountain. The Area 3 RWMS is located on coalescing alluvial fans emanating from this drainage area

 10. Flood Assessment Area 3 Radioactive Waste Management Site, Nevada Test Site, Nye County, Nevada

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NSTec Environmental Management

  2007-07-01

  A flood assessment was conducted at the Area 3 Radioactive Waste Management Site (RWMS) at the Nevada Test Site (NTS) in Nye County, Nevada (Figure 1-1). The study area encompasses the watershed of Yucca Flat, a closed basin approximately 780 square kilometers (km2) (300 square miles) in size. The focus of this effort was on a drainage area of approximately 94 km2 (36 mi2), determined from review of topographic maps and aerial photographs to be the only part of the Yucca Flat watershed that could directly impact the Area 3 RWMS. This smaller area encompasses portions of the Halfpint Range, including Paiute Ridge, Jangle Ridge, Carbonate Ridge, Slanted Buttes, Cockeyed Ridge, and Banded Mountain. The Area 3 RWMS is located on coalescing alluvial fans emanating from this drainage area.

 11. Demographic survey centered around the Nevada Test Site, Nye County, Nevada

  International Nuclear Information System (INIS)

  Demographic data were gathered for several small population centers on and around the Nevada Test Site (NTS). Population projections were made for the three townships that include most of the major population centers in the study area, based on the share approach. These townships were Alamo Township (Lincoln County), Beatty and Pahrump townships (Nye County). It was estimated that the total population of these three townships, plus Clark County, would reach a maximum of 934,000 people by the year 2000. It was assumed that the on-site population of the NTS would continue to be a function of activity at the site, and that this would, if anything, aid in the attainment of site objectives

 12. A floristic survey of Yucca Mountain and vicinity, Nye County, Nevada

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Niles, W.E.; Leary, P.J.; Holland, J.S.; Landau, F.H.

  1995-12-01

  A survey of the vascular flora of Yucca Mountain and vicinity, Nye County, Nevada, was conducted from March to June 1994, and from March to October 1995. An annotated checklist of recorded taxa was compiled. Voucher plant specimens were collected and accessioned into the Herbarium at the University of Nevada, Las Vegas. Collection data accompanying these specimens were entered into that herbarium`s electronic data base. Combined results from this survey and the works of other investigators reveal the presence of a total of 375 specific and intraspecific taxa within the area these allocated to 179 genera and 54 families. No taxon currently listed as threatened or endangered under the Endangered Species Act was encountered during this study. Several candidate species for listing under this Act were present, and distributional data for these were recorded. No change in the status of these candidate species is recommended as the result of this study.

 13. Fra kollektiv interessevaretagelse til nye sociale fællesskaber på arbejdspladsen - med særlig fokus på de højtuddannede vidensarbejdere

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Vibeke

  2003-01-01

  Den kollektive interessevaretagelse er i fokus i denne artikel, som handler om de moderne vidensarbewjdere med en længerevarende uddannelse. Spørgsmålet er om de nye personalepolitikker overtager tillidsrepræsentanternes rolle på arbejdspladsen, og om der skabes nye fællesskaber til afløsning af ...

 14. Nye nanomaterialer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sørensen, Thomas Just; Laursen, Bo Wegge; Jain, Titoo;

  2011-01-01

  Ioniske selvsamlende materialer udgør en klasse af stoffer med høj orden på nanoskala. På et førsteårskursus i nanovidenskab på Københavns Universitet er en serie af disse stoffer undersøgt i samarbejde med ph.d.-stipendiater, der har hjulpet med at udfø-re og tolke de mere avancerede målinger....

 15. Nye veje

  DEFF Research Database (Denmark)

  Møller, Jørgen Nue; Bech-Danielsen, Claus

  2015-01-01

  Med udgangspunkt i aktuelle tendenser inden for byudvikling og boligmarked giver dette kapitel en diskussion af, hvordan erfaringerne fra Arbejdernes Byggeforening kan bringes i spil i dag. Det sker først med fokus på den kollektive organisationsform, og her anbefales det, at søge inspiration i a...

 16. A floristic survey of Yucca Mountain and vicinity, Nye County, Nevada

  International Nuclear Information System (INIS)

  A survey of the vascular flora of Yucca Mountain and vicinity, Nye County, Nevada, was conducted from March to June 1994. An annotated checklist of recorded taxa was compiled. Voucher plant specimens were collected and accessioned into the Herbarium at the University of Nevada, Las Vegas. Collection data accompanying these specimens were entered into that herbarium's electronic data base. Combined results from this survey and the works of other investigators reveal the presence of a total of 325 specific and intraspecific taxa within the area, these allocated to 162 genera and 53 families. Owing to drought conditions prevalent throughout the area, the annual floristic component was largely absent during the period of study, and it is likely much under-represented in the tabulation of results. No taxon currently listed as threatened or endangered under the Endangered Species Act was encountered during this study. Several candidate species for listing under this Act were present, and distributional data for these were recorded. No change in the status of these candidate species is recommended as the result of this survey

 17. A floristic survey of Yucca Mountain and vicinity, Nye County, Nevada

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Niles, W.E.; Leary, P.J.; Holland, J.S.; Landau, F.H.

  1994-12-01

  A survey of the vascular flora of Yucca Mountain and vicinity, Nye County, Nevada, was conducted from March to June 1994. An annotated checklist of recorded taxa was compiled. Voucher plant specimens were collected and accessioned into the Herbarium at the University of Nevada, Las Vegas. Collection data accompanying these specimens were entered into that herbarium`s electronic data base. Combined results from this survey and the works of other investigators reveal the presence of a total of 325 specific and intraspecific taxa within the area, these allocated to 162 genera and 53 families. Owing to drought conditions prevalent throughout the area, the annual floristic component was largely absent during the period of study, and it is likely much under-represented in the tabulation of results. No taxon currently listed as threatened or endangered under the Endangered Species Act was encountered during this study. Several candidate species for listing under this Act were present, and distributional data for these were recorded. No change in the status of these candidate species is recommended as the result of this survey.

 18. Preliminary survey of tuff distribution in Esmeralda, Nye, and Lincoln Counties, Nevada

  International Nuclear Information System (INIS)

  This report inventories the surface distribution of silicic tuffs in Nye, Esmeralda, and Lincoln Counties, NV, based on a review of available literature. The inventory was taken to provide a data base in evaluating tuff sites for the disposal of high-level nuclear waste. Silicic ash-flow tuffs that are about 11 to 34 million years (my) old are widespread in these counties. These rocks are locally deformed by right-lateral movement along Walker Lane and the Las Vegas Shear Zone, and left-lateral movement along a zone from near the Nevada Test Site (NTS) to the Utah border, and are commonly offset by steeply dipping normal faults. The normal faults that bound horsts, grabens, and tilted-fault blocks of the Basin-and-Range Province began to form 30 my ago; some are still active. Tuff distribution is discussed on a regional basis. Tuff thicknesses and alterations, structural complexity, and proximity to recent faulting, recent volcanism, and mineral resources are discussed for each area. Although the literature on which it is based is often incomplete and sketchy, this report is intended to serve as a basis for future, more detailed work that includes initial field inspection, detailed field and laboratory studies, and extrapolations to the subsurface

 19. Det kannibalske øje: virkelighedsshow, eksperimentfjernsyn og den nye kreativitet i fjernsynsunderholdningen

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Arild Fetveit

  2002-09-01

  Full Text Available Artiklen diskuterer to nye tendenser i 1990’ernes tv: virkeligheds- showene i form af programmer om politi- og redningsarbejde, som vandt frem i første halvden af årtiet, og eksperimentformater, som med Big Brother fik stor popularitet sidst i årtiet. I virkeligheds- showene foretages en rekontekstualisering af faktamaterialet, som svækker dets referentialitet, og dokumentarismen ændrer karakter fra information til underholdning. Eksperimentfjernsynet går endnu videre, idet kategorierne fakta og fiktion opløses til fordel for et socialt eksperiment i et iscenesat laboratorium. Afslutningsvist argumenterer artiklen for, at de to reality-formater er fælles om at indbyde til en ny måde at se tv på – det kannibalistiske øje. Dette blik afløser en empa- tisk betragtning og er dermed symptomatisk for det test- og overvåg- ningssamfund, som forfatteren ved hjælp af kulturkritisk teori (Benja- min, Debord skitserer omridsene af.

 20. Bedrock geologic map of the Yucca Mountain area, Nye County, Nevada

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Day, W.C.; Potter, C.J.; Sweetkind, D.S.; Fridrich, C.J. [Geological Survey, Denver, CO (US); Dickerson, R.P.; San Juan, C.A.; Drake, R.M. II [Pacific Western Technologies, Inc., Denver, CO (US)

  1998-11-01

  Yucca Mountain, Nye County, Nevada, has been identified as a potential site for underground storage of high-level radioactive nuclear waste. Detailed bedrock geologic maps form an integral part of the site characterization program by providing the fundamental framework for research into the geologic hazards and hydrologic behavior of the mountain. This bedrock geologic map provides the geologic framework and structural setting for the area in and adjacent to the site of the potential repository. The study area comprises the northern and central parts of Yucca Mountain, located on the southern flank of the Timber Mountain-Oasis Valley caldera complex, which was the source for many of the volcanic units in the area. The Timber Mountain-Oasis Valley caldera complex is part of the Miocene southwestern Nevada volcanic field, which is within the Walker Lane belt. This tectonic belt is a northwest-striking megastructure lying between the more active Inyo-Mono and Basin-and-Range subsections o f the southwestern Great Basin.

 1. Preliminary survey of tuff distribution in Esmeralda, Nye, and Lincoln Counties, Nevada

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Smith, G.V.; Pink, T.S.; Lawrence, J.R.; Woodward, L.A.; Keil, K.; Lappin, A.R.

  1981-02-01

  This report inventories the surface distribution of silicic tuffs in Nye, Esmeralda, and Lincoln Counties, NV, based on a review of available literature. The inventory was taken to provide a data base in evaluating tuff sites for the disposal of high-level nuclear waste. Silicic ash-flow tuffs that are about 11 to 34 million years (my) old are widespread in these counties. These rocks are locally deformed by right-lateral movement along Walker Lane and the Las Vegas Shear Zone, and left-lateral movement along a zone from near the Nevada Test Site (NTS) to the Utah border, and are commonly offset by steeply dipping normal faults. The normal faults that bound horsts, grabens, and tilted-fault blocks of the Basin-and-Range Province began to form 30 my ago; some are still active. Tuff distribution is discussed on a regional basis. Tuff thicknesses and alterations, structural complexity, and proximity to recent faulting, recent volcanism, and mineral resources are discussed for each area. Although the literature on which it is based is often incomplete and sketchy, this report is intended to serve as a basis for future, more detailed work that includes initial field inspection, detailed field and laboratory studies, and extrapolations to the subsurface.

 2. Compilation of modal analyses of volcanic rocks from the Nevada Test Site area, Nye County, Nevada

  International Nuclear Information System (INIS)

  Volcanic rock samples collected from the Nevada Test Site, Nye County, Nevada, between 1960 and 1985 were analyzed by thin section to obtain petrographic mode data. In order to provide rapid accessibility to the entire database, all data from the cards were entered into a computerized database. This computer format will enable workers involved in stratigraphic studies in the Nevada Test Site area and other locations in southern Nevada to perform independent analyses of the data. The data were compiled from the mode cards into two separate computer files. The first file consists of data collected from core samples taken from drill holes in the Yucca Mountain area. The second group of samples were collected from measured sections and surface mapping traverses in the Nevada Test Site area. Each data file is composed of computer printouts of tables with mode data from thin section point counts, comments on additional data, and location data. Tremendous care was taken in transferring the data from the cards to computer, in order to preserve the original information and interpretations provided by the analyzer. In addition to the data files above, a file is included that consists of Nevada Test Site petrographic data published in other US Geological Survey and Los Alamos National Laboratory reports. These data are presented to supply the user with an essentially complete modal database of samples from the volcanic stratigraphic section in the Nevada Test Site area. 18 refs., 4 figs

 3. Er mobiltelefonen nordmenns nye lommebok? : en kvalitativ studie om tidlige adoptører i det norske mobilbetalingsmarkedet

  OpenAIRE

  Hansen, Rune Alexander

  2015-01-01

  Smarttelefonrevolusjonen har ført til nye tekniske løsninger. Flere av disse teknologiene har blitt dagligdagse for forbrukere i det globale markedet. En av teknologiene som enda ikke har slått fullverdig an, er mobilbetaling. Mobilbetaling har bare sett suksess i enkelte land og regioner, men har på ingen måte etablert seg som en fullverdig konkurrent til eksisterende betalingsløsninger. I det norske markedet antas det at mobilbetaling endelig får sitt gjennombrudd i 2015, og med dette som b...

 4. Soil Characterization Database for the Area 5 Radioactive Waste Management Site, Nevada Test Site, Nye County, Nevada

  International Nuclear Information System (INIS)

  Soils were characterized in an investigation at the Area 5 Radioactive Waste Management Site at the U.S. Department of Energy Nevada Test Site in Nye County, Nevada. Data from the investigation are presented in four parameter groups: sample and site characteristics, U.S. Department of Agriculture (USDA) particle size fractions, chemical parameters, and American Society for Testing Materials-Unified Soil Classification System (ASTM-USCS) particle size fractions. Spread-sheet workbooks based on these parameter groups are presented to evaluate data quality, conduct database updates,and set data structures and formats for later extraction and analysis. This document does not include analysis or interpretation of presented data

 5. Soil Characterization Database for the Area 3 Radioactive Waste Management Site, Nevada Test Site, Nye County, Nevada

  International Nuclear Information System (INIS)

  Soils were characterized in an investigation at the Area 3 Radioactive Waste Management Site at the U.S. Department of Energy Nevada Test Site in Nye County, Nevada. Data from the investigation are presented in four parameter groups: sample and site characteristics, U.S. Department of Agriculture (USDA) particle size fractions, chemical parameters, and American Society for Testing Materials-Unified Soil Classification System (ASTM-USCS) particle size fractions. Spread-sheet workbooks based on these parameter groups are presented to evaluate data quality, conduct database updates, and set data structures and formats for later extraction and analysis. This document does not include analysis or interpretation of presented data

 6. To nye papegøjer (Psitttaciformes) fra den Nedre Eocæne Fur Formation i Danmark

  OpenAIRE

  Waterhouse, David; Lindow, Bent Erik Kramer; Zelenkov, Nikita; Dyke, Gareth

  2008-01-01

  To nye fossile papegøjer fra det nedre eocæne 'Moler' (Fur Formationen) i Danmark (c. 54 mio. år) beskrives. Et unavngivent stykke placeres i den uddøde familie af stamgruppe papegøjer, Pseudasturidae (slægt og art incertae sedis), mens en anden (Mopsitta tanta ny slægt og art) er den størst kendte fossile papegøje til dato. Begge stykker er de første beskrevne fossiler af deres art fra Danmark. Selvom Mopsitta fylogenetiske position er uklar (den klassificeres som familien incertae sedis), e...

 7. ”I love my Negro nose”: Beyoncé, Kendrick Lamar og USA's nye Black Power-bevægelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bjerre, Thomas Ærvold

  2016-01-01

  Placerer Beyoncés Super Bowl-optræden og Kendrick Lamars Grammy-optræden i en historisk/kulturel ramme om den afroamerikansk higen efter at få ejerskab over deres egne fortællinger, og postulerer at Beyoncé og Kendrick Lamar har sat nye standarder for afroamerikansk fortællekunst i det brede...

 8. Ecologic and geographic distributions of the vascular plants of southern Nye County, and adjacent parts of Clark, Lincoln, and Esmeralda Counties, Nevada. [Based on collections made in 1970

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Beatley, J. C.

  1971-01-01

  A catalog is compiled of the vascular plants indiginous to Nye, Clark, Lincoln, and Esmeralda Counties of Nevada based on collections made in 1970. This compilation is an update of previous collections in these areas and is a supplement to report, UCLA--12-705. (ERB)

 9. Hvordan kan teknologi skape nye undervisnings- og læringsmåter i fremmedspråksundervisningen fram mot 2030?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Eli-Marie Danbolt Drange

  2014-09-01

  Full Text Available I denne artikkelen drøfter jeg hvordan teknologi kan skape nye undervisnings- og læringsmåter i fremmedspråksundervisningen fram mot 2030. Jeg starter med å skissere et mulig framtidsscenario i form av et blogginnlegg skrevet av en 15 åring i året 2030. Videre i artikkelen tar jeg utgangspunkt i dette framtidsscenarioet og sammenligner det med dagens situasjon, i tillegg til at jeg drøfter hva som må til for at scenarioet kan oppfylles. Læreren spiller en nøkkelrolle i utviklingen av nye undervisnings- og læringsmåter, og det er først når læreren integrerer teknologien i sin undervisning at nye praksiser oppstår. Jeg viser noen konkrete eksempler på bruk av teknologi på nye måter, samt refleksjon rundt utviklingen framover.

 10. Digital geologic map of the Thirsty Canyon NW quadrangle, Nye County, Nevada

  Science.gov (United States)

  Minor, S.A.; Orkild, P.P.; Sargent, K.A.; Warren, R.G.; Sawyer, D.A.; Workman, J.B.

  1998-01-01

  This digital geologic map compilation presents new polygon (i.e., geologic map unit contacts), line (i.e., fault, fold axis, dike, and caldera wall), and point (i.e., structural attitude) vector data for the Thirsty Canyon NW 7 1/2' quadrangle in southern Nevada. The map database, which is at 1:24,000-scale resolution, provides geologic coverage of an area of current hydrogeologic and tectonic interest. The Thirsty Canyon NW quadrangle is located in southern Nye County about 20 km west of the Nevada Test Site (NTS) and 30 km north of the town of Beatty. The map area is underlain by extensive layers of Neogene (about 14 to 4.5 million years old [Ma]) mafic and silicic volcanic rocks that are temporally and spatially associated with transtensional tectonic deformation. Mapped volcanic features include part of a late Miocene (about 9.2 Ma) collapse caldera, a Pliocene (about 4.5 Ma) shield volcano, and two Pleistocene (about 0.3 Ma) cinder cones. Also documented are numerous normal, oblique-slip, and strike-slip faults that reflect regional transtensional deformation along the southern part of the Walker Lane belt. The Thirsty Canyon NW map provides new geologic information for modeling groundwater flow paths that may enter the map area from underground nuclear testing areas located in the NTS about 25 km to the east. The geologic map database comprises six component ArcINFO map coverages that can be accessed after decompressing and unbundling the data archive file (tcnw.tar.gz). These six coverages (tcnwpoly, tcnwflt, tcnwfold, tcnwdike, tcnwcald, and tcnwatt) are formatted here in ArcINFO EXPORT format. Bundled with this database are two PDF files for readily viewing and printing the map, accessory graphics, and a description of map units and compilation methods.

 11. Biologic overview for the Nevada Nuclear Waste Storage Investigations, Nevada Test Site, Nye County, Nevada

  International Nuclear Information System (INIS)

  The Nevada Nuclear Waste Storage Investigations project study area includes five major vegetation associations characteristic of the transition between the northern extent of the Mojave Desert and the southern extent of the Great Basin Desert. A total of 32 species of reptiles, 66 species of birds, and 46 species of mammals are known to occur within these associations elsewhere on the Nevada Test Site. Ten species of plants, and the mule deer, wild horse, feral burro, and desert tortoise were defined as possible sensitive species because they are protected by federal and state regulations, or are being considered for such protection. The major agricultural resources of southern Nye County included 737,000 acres of public grazing land managed by the Bureau of Land Management, and 9500 acres of irrigated crop land located in the Beatty/Oasis valleys, the Amargosa Valley, and Ash Meadows. Range lands are of poor quality. Alfalfa and cotton are the major crops along with small amounts of grains, Sudan grass, turf, fruits, and melons. The largest impacts to known ecosystems are expected to result from: extensive disturbances associated with construction of roads, seismic lines, drilling pads, and surface facilities; storage and leaching of mined spoils; disposal of water; off-road vehicle travel; and, over several hundred years, elevated soil temperatures. Significant impacts to off-site areas such as Ash Meadows are anticipated if new residential developments are built there to accommodate an increased work force. Several species of concern and their essential habitats are located at Ash Meadows. Available literature contained sufficient baseline information to assess potential impacts of the proposed project on an area-wide basis. It was inadequate to support analysis of potential impacts on specific locations selected for site characterization studies, mining an exploratory shaft, or the siting and operation of a repository

 12. Evaluation of habitat restoration needs at Yucca Mountain, Nevada Test Site, Nye County, Nevada

  International Nuclear Information System (INIS)

  Adverse environmental impacts due to site characterization and repository development activities at Yucca Mountain, Nevada Test Site (NTS), Nye County, Nevada, must be minimized and mitigated according to provisions of the Nuclear Waste Policy Act (NWPA) of 1982 and the National Environmental Policy Act (NEPA). The natural Transition Desert ecosystem in the 27.5-sq-mi Yucca Mountain project area is now and will continue to be impacted by removal of native vegetation and topsoil and the destruction and/or displacement of faunal communities. Although it is not known at this time exactly how much land will be affected, it is estimated that about 300 to 400 acres will be disturbed by construction of facility sites, mining spoils piles, roadways, and drilling pads. Planned habitat restoration at Yucca Mountain will mitigate the effects of plant and animal habitat loss over time by increasing the rate of plant succession on disturbed sites. Restoration program elements should combine the appropriate use of native annual and perennial species, irrigation and/or water-harvesting techniques, and salvage and reuse of topsoil. Although general techniques are well-known, specific program details (i.e., which species to use, methods of site preparation with available equipment, methods of saving and applying topsoil, etc.) must be worked out empirically on a site-specific basis over the period of site characterization and any subsequent repository development. Large-scale demonstration areas set up during site characterization will benefit both present abandonments and, if the project is scaled up to include repository development, larger facilities areas including spoils piles. Site-specific demonstration studies will also provide information on the costs per acre associated with alternative restoration strategies

 13. 1983 biotic studies of Yucca Mountain, Nevada Test Site, Nye County, Nevada

  International Nuclear Information System (INIS)

  A 27.5-square-mile portion of Yucca Mountain on and adjacent to the US Department of Energy's Nevada Test Site, Nye County, Nevada, is being considered as a potential location for a national high-level radioactive waste repository. Preliminary geologic and environmental characterization studies have been supported and more extensive studies are planned. Goals of the biotic surveys were to identify species of concern, describe major floral and faunal associations, and assess possible impacts of characterization and operational activities. Floral associations observed were characteristic of either the Mojave or Transition deserts that are widely distributed in southern Nevada. Diversity, in terms of total number of perennial species represented, was higher in Transition Desert associations than in Mojave Desert associations. Canopy coverage of associations fell within the range of reported values, but tended to be more homogeneous than expected. Annual vegetation was found to be diverse only where the frequency of Bromus rubens was low. Ground cover of winter annuals, especially annual grasses, was observed to be very dense in 1983. The threat of range fires on Yucca Mountain was high because of the increased amount of dead litter and the decreased amount of bare ground. Significant variability was observed in the distribution and relative abundance of several small mammal species between 1982 and 1983. Desert tortoise were found in low densities comparable with those observed in 1982. Evidence of recent activity, which included sighting of two live tortoises, was found in five areas on Yucca Mountain. Two of these areas have a high probability of sustaining significant impacts if a repository is constructed. Regeneration of aboveground shrub parts from root crowns was observed in areas damaged in 1982 by seismic testing with Vibroseis machines. These areas, which had been cleared to bare dirt by passage of the machines, also supported lush stands of winter annuals

 14. Environmental assessment for the Groundwater Characterization Project, Nevada Test Site, Nye County, Nevada; Revision 1

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  1992-08-01

  The US Department of Energy (DOE) proposes to conduct a program to characterize groundwater at the Nevada Test Site (NTS), Nye County, Nevada, in accordance with a 1987 DOE memorandum stating that all past, present, and future nuclear test sites would be treated as Comprehensive Environmental Response, Compensation, and Liability Act (CERCLA) sites (Memorandum from Bruce Green, Weapons Design and Testing Division, June 6, 1987). DOE has prepared an environmental assessment (DOE/EA-0532) to evaluate the environmental consequences associated with the proposed action, referred to as the Groundwater Characterization Project (GCP). This proposed action includes constructing access roads and drill pads, drilling and testing wells, and monitoring these wells for the purpose of characterizing groundwater at the NTS. Long-term monitoring and possible use of these wells in support of CERCLA, as amended by the Superfund Amendments and Reauthorization Act, is also proposed. The GCP includes measures to mitigate potential impacts on sensitive biological, cultural and historical resources, and to protect workers and the environment from exposure to any radioactive or mixed waste materials that may be encountered. DOE considers those mitigation measures related to sensitive biological, cultural and historic resources as essential to render the impacts of the proposed action not significant, and DOE has prepared a Mitigation Action Plan (MAP) that explains how such mitigations will be planned and implemented. Based on the analyses presented in the EA, DOE has determined that the proposed action is not a major Federal action significantly affecting the quality of the human environment, within the meaning of the National Environmental Policy Act of 1969 (NEPA). Therefore, preparation of an environmental impact statement is not required and the Department is issuing this FONSI.

 15. Report on expedited site characterization of the Central Nevada Test Area, Nye County, Nevada

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Yuhr, L. [Technos Inc., Miami, FL (United States); Wonder, J.D.; Bevolo, A.J. [Ames Lab., IA (United States)

  1997-09-01

  This report documents data collection, results, and interpretation of the expedited site characterization (ESC) pilot project conducted from September 1996 to June 1997 at the Central Nevada Test Area (CNTA), Nye County, Nevada. Characterization activities were limited to surface sites associated with deep well drilling and ancillary operations at or near three emplacement well areas. Environmental issues related to the underground nuclear detonation (Project Faultless) and hydrologic monitoring wells were not addressed as a part of this project. The CNTA was divided into four functional areas for the purpose of this investigation and report. These areas include the vicinity of three emplacement wells (UC-1, UC-3, and UC-4) and one mud waste drilling mud collection location (Central Mud Pit; CMP). Each of these areas contain multiple, potentially contaminated features, identified either from historic information, on-site inspections, or existing data. These individual features are referred to hereafter as ``sites.`` The project scope of work involved site reconnaissance, establishment of local grid systems, site mapping and surveying, geophysical measurements, and collection and chemical analysis of soil and drilling mud samples. Section 2.0 through Section 4.0 of this report provide essential background information about the site, project, and details of how the ESC method was applied at CNTA. Detailed discussion of the scope of work is provided in Section 5.0, including procedures used and locations and quantities of measurements obtained. Results and interpretations for each of the four functional areas are discussed separately in Sections 6.0, 7.0, 8.0, and 9.0. These sections provide a chronological presentation of data collected and results obtained, followed by interpretation on a site-by-site basis. Key data is presented in the individual sections. The comprehensive set of data is contained in appendices.

 16. Environmental assessment for the Groundwater Characterization Project, Nevada Test Site, Nye County, Nevada

  International Nuclear Information System (INIS)

  The US Department of Energy (DOE) proposes to conduct a program to characterize groundwater at the Nevada Test Site (NTS), Nye County, Nevada, in accordance with a 1987 DOE memorandum stating that all past, present, and future nuclear test sites would be treated as Comprehensive Environmental Response, Compensation, and Liability Act (CERCLA) sites (Memorandum from Bruce Green, Weapons Design and Testing Division, June 6, 1987). DOE has prepared an environmental assessment (DOE/EA-0532) to evaluate the environmental consequences associated with the proposed action, referred to as the Groundwater Characterization Project (GCP). This proposed action includes constructing access roads and drill pads, drilling and testing wells, and monitoring these wells for the purpose of characterizing groundwater at the NTS. Long-term monitoring and possible use of these wells in support of CERCLA, as amended by the Superfund Amendments and Reauthorization Act, is also proposed. The GCP includes measures to mitigate potential impacts on sensitive biological, cultural and historical resources, and to protect workers and the environment from exposure to any radioactive or mixed waste materials that may be encountered. DOE considers those mitigation measures related to sensitive biological, cultural and historic resources as essential to render the impacts of the proposed action not significant, and DOE has prepared a Mitigation Action Plan (MAP) that explains how such mitigations will be planned and implemented. Based on the analyses presented in the EA, DOE has determined that the proposed action is not a major Federal action significantly affecting the quality of the human environment, within the meaning of the National Environmental Policy Act of 1969 (NEPA). Therefore, preparation of an environmental impact statement is not required and the Department is issuing this FONSI

 17. Geologic map of the Oasis Valley basin and vicinity, Nye County, Nevada

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Fridrich, C.J.; Minor, S.A.; Ryder, P.L.; Slate, J.L.

  2000-01-13

  This map and accompanying cross sections present an updated synthesis of the geologic framework of the Oasis Valley area, a major groundwater discharge site located about 15 km west of the Nevada Test Site. Most of the data presented in this compilation is new geologic map data, as discussed below. In addition, the cross sections incorporate new geophysical data that have become available in the last three years (Grauch and others, 1997; written comm., 1999; Hildenbrand and others, 1999; Mankinen and others, 1999). Geophysical data are used to estimate the thickness of the Tertiary volcanic and sedimentary rocks on the cross sections, and to identify major concealed structures. Large contiguous parts of the map area are covered either by alluvium or by volcanic units deposited after development of the major structures present at the depth of the water table and below. Hence, geophysical data provide critical constraints on our geologic interpretations. A companion paper by Fridrich and others (1999) and the above-cited reports by Hildenbrand and others (1999) and Mankinen and others (1999) provide explanations of the interpretations that are presented graphically on this map. This map covers nine 7.5-minute quadrangles in Nye County, Nevada, centered on the Thirsty Canyon SW quadrangle, and is a compilation of one published quadrangle map (O'Connor and others, 1966) and eight new quadrangle maps, two of which have been previously released (Minor and others, 1997; 1998). The cross sections that accompany this map were drawn to a depth of about 5 km below land surface at the request of hydrologists who are modeling the Death Valley groundwater system.

 18. Medfører nye oplysninger en evt. ændring af tidligere risikovurdering. Brassica napus (Ms8 x Rf3). Nye oplysninger til sagen: Hansteril, herbicidtolerant raps. 28-Modtaget 10-2005, deadline 05-11-2005, svar 31-10-2005

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kjellsson, Gøsta; Damgaard, Christian; Strandberg, Morten Tune

  2004-01-01

  kaniner. På baggrund af bl.a. besvarelserne fra Bayer har EFSA fremlagt en positiv udtalelse om MS8xRF3-rapsen (d. 14-09-2005) for markedsføring til import og videreforarbejdning. DMU har gennemgået EFSAs risikovurdering af C/BE/96/01 og har ikke fundet nogen nye oplysninger der ændrer vores tidligere....... Konklusioner: Det nye materiale i sagen om den genmodificerede MS8xRF3-raps medfører ingen ændringer i den tidligere fremsendte risikovurdering fra DMU. "...

 19. Geologic Map of Oasis Valley Spring-Discharge Area and Vicinity, Nye County, Nevada

  Science.gov (United States)

  Fridrich, Christopher J.; Minor, Scott A.; Slate, Janet L.; Ryder, Phil L.

  2007-01-01

  This map report presents the geologic framework of an area in southern Nye County, Nevada, that extends from the southern limit of the Oasis Valley spring-discharge site, northeastward to the southwest margin of the Pahute Mesa testing area, on the Nevada Test Site. This map adds new surficial mapping and revises bedrock mapping previously published as USGS Open-File Report 99-533-B. The locations of major concealed structures were based on a combination of gravity and magnetic data. This report includes a geologic discussion explaining many of the interpretations that are presented graphically on the map and sections. Additional discussion of the geologic framework of the Oasis Valley area can be found in an interpretive geophysical report and in a geologic report (USGS Open-File Report 99-533-A that was a companion product to the previously published version of this map. The map presented here covers nine 7.5-minute quadrangles centered on the Thirsty Canyon SW quadrangle. It is a compilation of one previously published quadrangle map and eight new quadrangle maps, two of which were published separately during the course of the study. The new bedrock mapping was completed by S.A. Minor from 1991 to 1995, by C.J. Fridrich from 1992 to 1998, and by P.L. Ryder from 1997 to 1998. New surficial-deposits mapping was completed by J.L. Slate and M.E. Berry in 1998 and 1999. The new bedrock and surficial mapping is partly a revision of several unpublished reconnaissance maps completed by Orkild and Swadley in the 1960's, and of previously published maps by Maldonado and Hausback (1990), Lipman and others (1966); and Sargent and Orkild (1976). Additionally, mapping of the pre-Tertiary rocks of northern Bare Mountain was compiled from Monsen and others (1992) with only minor modification. The cross sections were drawn to a depth of about 5 km below land surface at the request of hydrologists studying the Death Valley ground-water system. Below a depth of about 1 kilometer

 20. Geology Report: Area 3 Radioactive Waste Management Site DOE/Nevada Test Site, Nye County, Nevada

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NSTec Environmental Management

  2006-07-01

  Surficial geologic studies near the Area 3 Radioactive Waste Management Site (RWMS) were conducted as part of a site characterization program. Studies included evaluation of the potential for future volcanism and Area 3 fault activity that could impact waste disposal operations at the Area 3 RWMS. Future volcanic activity could lead to disruption of the Area 3 RWMS. Local and regional studies of volcanic risk indicate that major changes in regional volcanic activity within the next 1,000 years are not likely. Mapped basalts of Paiute Ridge, Nye Canyon, and nearby Scarp Canyon are Miocene in age. There is a lack of evidence for post-Miocene volcanism in the subsurface of Yucca Flat, and the hazard of basaltic volcanism at the Area 3 RWMS, within the 1,000-year regulatory period, is very low and not a forseeable future event. Studies included a literature review and data analysis to evaluate unclassified published and unpublished information regarding the Area 3 and East Branch Area 3 faults mapped in Area 3 and southern Area 7. Two trenches were excavated along the Area 3 fault to search for evidence of near-surface movement prior to nuclear testing. Allostratigraphic units and fractures were mapped in Trenches ST02 and ST03. The Area 3 fault is a plane of weakness that has undergone strain resulting from stress imposed by natural events and underground nuclear testing. No major vertical displacement on the Area 3 fault since the Early Holocene, and probably since the Middle Pleistocene, can be demonstrated. The lack of major displacement within this time frame and minimal vertical extent of minor fractures suggest that waste disposal operations at the Area 3 RWMS will not be impacted substantially by the Area 3 fault, within the regulatory compliance period. A geomorphic surface map of Yucca Flat utilizes the recent geomorphology and soil characterization work done in adjacent northern Frenchman Flat. The approach taken was to adopt the map unit boundaries (line

 1. Geology Report: Area 3 Radioactive Waste Management Site DOE/Nevada Test Site, Nye County, Nevada

  International Nuclear Information System (INIS)

  Surficial geologic studies near the Area 3 Radioactive Waste Management Site (RWMS) were conducted as part of a site characterization program. Studies included evaluation of the potential for future volcanism and Area 3 fault activity that could impact waste disposal operations at the Area 3 RWMS. Future volcanic activity could lead to disruption of the Area 3 RWMS. Local and regional studies of volcanic risk indicate that major changes in regional volcanic activity within the next 1,000 years are not likely. Mapped basalts of Paiute Ridge, Nye Canyon, and nearby Scarp Canyon are Miocene in age. There is a lack of evidence for post-Miocene volcanism in the subsurface of Yucca Flat, and the hazard of basaltic volcanism at the Area 3 RWMS, within the 1,000-year regulatory period, is very low and not a forseeable future event. Studies included a literature review and data analysis to evaluate unclassified published and unpublished information regarding the Area 3 and East Branch Area 3 faults mapped in Area 3 and southern Area 7. Two trenches were excavated along the Area 3 fault to search for evidence of near-surface movement prior to nuclear testing. Allostratigraphic units and fractures were mapped in Trenches ST02 and ST03. The Area 3 fault is a plane of weakness that has undergone strain resulting from stress imposed by natural events and underground nuclear testing. No major vertical displacement on the Area 3 fault since the Early Holocene, and probably since the Middle Pleistocene, can be demonstrated. The lack of major displacement within this time frame and minimal vertical extent of minor fractures suggest that waste disposal operations at the Area 3 RWMS will not be impacted substantially by the Area 3 fault, within the regulatory compliance period. A geomorphic surface map of Yucca Flat utilizes the recent geomorphology and soil characterization work done in adjacent northern Frenchman Flat. The approach taken was to adopt the map unit boundaries (line

 2. Geologic Characterization of Young Alluvial Basin-Fill Deposits from Drill Hole Data in Yucca Flat, Nye County, Nevada

  Science.gov (United States)

  Sweetkind, Donald S.; Drake II, Ronald M.

  2007-01-01

  Yucca Flat is a topographic and structural basin in the northeastern part of the Nevada Test Site (NTS) in Nye County, Nevada, that has been the site of numerous underground nuclear tests; many of these tests occurred within the young alluvial basin-fill deposits. The migration of radionuclides to the Paleozoic carbonate aquifer involves passage through this thick, heterogeneous section of Tertiary and Quaternary rock. An understanding of the lateral and vertical changes in the material properties of young alluvial basin-fill deposits will aid in the further development of the hydrogeologic framework and the delineation of hydrostratigraphic units and hydraulic properties required for simulating ground-water flow in the Yucca Flat area. This report by the U.S. Geological Survey, in cooperation with the U.S. Department of Energy, presents data and interpretation regarding the three-dimensional variability of the shallow alluvial aquifers in areas of testing at Yucca Flat, data that are potentially useful in the understanding of the subsurface flow system. This report includes a summary and interpretation of alluvial basin-fill stratigraphy in the Yucca Flat area based on drill hole data from 285 selected drill holes. Spatial variations in lithology and grain size of the Neogene basin-fill sediments can be established when data from numerous drill holes are considered together. Lithologic variations are related to different depositional environments within the basin including alluvial fan, channel, basin axis, and playa deposits.

 3. Digital Geologic Map of the Nevada Test Site and Vicinity, Nye, Lincoln, and Clark Counties, Nevada, and Inyo County, California

  Science.gov (United States)

  Slate, Janet L.; Berry, Margaret E.; Rowley, Peter D.; Fridrich, Christopher J.; Morgan, Karen S.; Workman, Jeremiah B.; Young, Owen D.; Dixon, Gary L.; Williams, Van S.; McKee, Edwin H.; Ponce, David A.; Hildenbrand, Thomas G.; Swadley, W.C.; Lundstrom, Scott C.; Ekren, E. Bartlett; Warren, Richard G.; Cole, James C.; Fleck, Robert J.; Lanphere, Marvin A.; Sawyer, David A.; Minor, Scott A.; Grunwald, Daniel J.; Laczniak, Randell J.; Menges, Christopher M.; Yount, James C.; Jayko, Angela S.

  1999-01-01

  This digital geologic map of the Nevada Test Site (NTS) and vicinity, as well as its accompanying digital geophysical maps, are compiled at 1:100,000 scale. The map compilation presents new polygon (geologic map unit contacts), line (fault, fold axis, metamorphic isograd, dike, and caldera wall) and point (structural attitude) vector data for the NTS and vicinity, Nye, Lincoln, and Clark Counties, Nevada, and Inyo County, California. The map area covers two 30 x 60-minute quadrangles-the Pahute Mesa quadrangle to the north and the Beatty quadrangle to the south-plus a strip of 7.5-minute quadrangles on the east side-72 quadrangles in all. In addition to the NTS, the map area includes the rest of the southwest Nevada volcanic field, part of the Walker Lane, most of the Amargosa Desert, part of the Funeral and Grapevine Mountains, some of Death Valley, and the northern Spring Mountains. This geologic map improves on previous geologic mapping of the same area (Wahl and others, 1997) by providing new and updated Quaternary and bedrock geology, new geophysical interpretations of faults beneath the basins, and improved GIS coverages. Concurrent publications to this one include a new isostatic gravity map (Ponce and others, 1999) and a new aeromagnetic map (Ponce, 1999).

 4. Struvite deposition in large-scale biogas plants. Struvit dannelse i biogasfaellesanlaeg

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  1993-01-01

  Precipitation of struvite (MgNH[sub 4]PO[sub 4], 6H[sub 2]O) in heat exchangers and pipes in large-scale biogas plants has turned out to be a problem. Struvite has been evaluated through a literature study on the characteristics and deposition of struvite, problems related to sewage treatment plants and biogas plants, precipitation mechanisms of struvite, examination of heat exchangers in biogas plants, investigation of the temperature and different materials influence on precipitation of struvite. It is concluded that the temperature of the anaerobic digestion has an influence on the amount of struvite deposition. At temperatures of 55 deg. C. in the fermented manures the content of struvite is higher than at lower temperatures of 35 deg. C. or 45 deg. C. When struvite has formed, the way to dispose of it is to use diluted acids, depending on the possible effects of the equipment (e.g. corrosion) and cost. (CLS).

 5. Field Deployment of Novel Approach in Acquiring Deep Groundwater Samples at Sandia National Laboratories; Nevada Test Site; and Nye County, Nevada

  Science.gov (United States)

  Murray, P.; Russell, C. E.

  2004-12-01

  Groundwater sampling is routinely conducted at hundreds of wells at numerous U.S. Department of Energy facilities to monitor changes in the groundwater that occur over time. Some of these wells are very deep (greater than 600 meters), consequently presenting unique problems that must be overcome in order to obtain representative, undisturbed samples. Samples are being collected at these facilities using current technology, including submersible pumps, discrete bailers, and various manufactured systems. Each system or method has particular advantages and special uses. One of the greatest limitations to routine groundwater sampling is the cost associated with acquiring samples. Thus, innovations that allow purging and collection of groundwater at minimal expense are highly desirable. A novel solution for economically collecting groundwater samples is presented. In this approach, a pneumatic sampler employs compressed air to force a polyurethane pig up and down a borehole. This sampler employs two moving parts and is completely automated. Purge rates between 3-4 liters per minute have been demonstrated thus far, and greater purge rates are possible. Successive prototypes of the sampler have been deployed in wells at Sandia National Laboratories; Nevada Test Site; and Nye County, Nevada, adjacent to Yucca Mountain. A functionality test was conducted during the Sandia deployment. The initial prototype of the sampler was improved during deployment to the Nevada Test Site where rudimentary comparisons were made between tritium samples collected by the pneumatic sampler and samples collected through pumping and bailing operations. In the Nye County deployment, various types of groundwater samples were collected and compared to those collected using established groundwater sampling techniques. In addition, durability of the sampler will be assessed over long periods during the Nye County deployment.

 6. Mime, Music and Drama on the Eighteenth-Century Stage. The Ballet d'Action. Edward Nye, Cambridge-New York, Cambridge University Press, 2011

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Stefania Onesti

  2012-11-01

  Full Text Available Mime, Music and Drama on the Eighteenth-Century Stage by Edward Nye (Cambridge University Press, 2011 has the merit of inspiring a strong reflection on ballet d'action, connected with cultural, literaturary and philosophic environment of Eighteenth century. The author, with brilliant insight and careful historical research, explores the most debated issues of the new genre, providing an unusual interpretation. The review traces the focal points and the structure of the book, developing further consideration of some of the most challenging aspects offered by the text.

 7. Summary of Natural Resources that Potentially Influence Human Intrusion at the Area 5 Radioactive Waste Management Site, Nevada Test Site, Nye County, Nevada

  International Nuclear Information System (INIS)

  In 1993, Raytheon Services Nevada completed a review of natural resource literature and other sources to identify potentially exploitable resources and potential future land uses near the Area 5 Radioactive Waste Management Site (RWMS) of the Nevada Test Site (NTS), Nye County, Nevada, that could lead to future inadvertent human intrusion and subsequent release of radionuclides to the accessible environment. National Security Technologies, LLC, revised the original limited-distribution document to conform to current editorial standards and U.S. Department of Energy requirements for public release. The researchers examined the potential for future development of sand, gravel, mineral, petroleum, water resources, and rural land uses, such as agriculture, grazing, and hunting. The study was part of the performance assessment for Greater Confinement Disposal boreholes. Sand and gravel are not considered exploitable site resources because the materials are common throughout the area and the quality at the Area 5 RWMS is not ideal for typical commercial uses. Site information also indicates a very low mineral potential for the area. None of the 23 mining districts in southern Nye County report occurrences of economic mineral deposits in unconsolidated alluvium. The potential for oil and natural gas is low for southern Nye County. No occurrences of coal, tar sand, or oil shale on the NTS are reported in available literature. Several potential future uses of water were considered. Agricultural irrigation is impractical due to poor soils and existing water supply regulations. Use of water for geothermal energy development is unlikely because temperatures are too low for typical commercial applications using current technology. Human consumption of water has the most potential for cause of intrusion. The economics of future water needs may create a demand for the development of deep carbonate aquifers in the region. However, the Area 5 RWMS is not an optimal location for

 8. Summary of Natural Resources that Potentially Influence Human Intrusion at the Area 5 Radioactive Waste Management Site, Nevada Test Site, Nye County, Nevada

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NSTec Environmental Management

  2007-06-01

  In 1993, Raytheon Services Nevada completed a review of natural resource literature and other sources to identify potentially exploitable resources and potential future land uses near the Area 5 Radioactive Waste Management Site (RWMS) of the Nevada Test Site (NTS), Nye County, Nevada, that could lead to future inadvertent human intrusion and subsequent release of radionuclides to the accessible environment. National Security Technologies, LLC, revised the original limited-distribution document to conform to current editorial standards and U.S. Department of Energy requirements for public release. The researchers examined the potential for future development of sand, gravel, mineral, petroleum, water resources, and rural land uses, such as agriculture, grazing, and hunting. The study was part of the performance assessment for Greater Confinement Disposal boreholes. Sand and gravel are not considered exploitable site resources because the materials are common throughout the area and the quality at the Area 5 RWMS is not ideal for typical commercial uses. Site information also indicates a very low mineral potential for the area. None of the 23 mining districts in southern Nye County report occurrences of economic mineral deposits in unconsolidated alluvium. The potential for oil and natural gas is low for southern Nye County. No occurrences of coal, tar sand, or oil shale on the NTS are reported in available literature. Several potential future uses of water were considered. Agricultural irrigation is impractical due to poor soils and existing water supply regulations. Use of water for geothermal energy development is unlikely because temperatures are too low for typical commercial applications using current technology. Human consumption of water has the most potential for cause of intrusion. The economics of future water needs may create a demand for the development of deep carbonate aquifers in the region. However, the Area 5 RWMS is not an optimal location for

 9. Nye hager på Alby - En utviklingsplan for Alby gård, Søndre Jeløy

  OpenAIRE

  Persvik, Sofie

  2011-01-01

  Masteren “Nye hager på Alby - en utviklingsplan for Alby gård, Søndre Jeløy”, redegjør hvordan en mulig ekspansjon og utvikling av Alby gård kan designes. Alby gård eies av kommunen og er i dag en besøksgård med fokus på kunst, design og natur. Gården har et parkanlegg som tidligere inneholdt en historisk hage bestående av barokkhage og hage i landskapsstil fra perioden 1824-48, som benevnes som Albys “storhetstid”. Rester av dette anlegget er fortsatt å se i parken. D...

 10. METHODOLOGY, ASSUMPTIONS, AND BASELINE DATA FOR THE REPOSITORY DESIGN AND OPERATION, RAIL CORRIDORS, AND HEAVY TRUCK ROUTES, CLARK COUNTY, NEVADA, LINCOLN COUNTY, NEVADA, NYE COUNTY, NEVADA, ''REST OF NEVADA'', STATE OF NEVADA

  International Nuclear Information System (INIS)

  This document was prepared in support of the ''Environmental Impact Statement for a Geologic Repository for the Disposal of Spent Nuclear Fuel and High-Level Radioactive Waste at Yucca Mountain; Nye County, Nevada''. Specifically, the document evaluates potential socioeconomic impacts resulting from the various rail corridor and heavy haul truck route implementing alternatives, one of which would be selected to transport the nation's commercial and defense spent nuclear fuel and high-level radioactive waste to the proposed repository

 11. Nye oplysninger om effekter af Bt-majs på sommerfugle. MON810, BT11. Brev fra Greenpeace til Miljøministeren. Modtaget 17-12-2004, deadline 22-12-2004, svar 22-12-2004

  DEFF Research Database (Denmark)

  Strandberg, Morten Tune; Kjellsson, Gøsta; Damgaard, Christian

  2012-01-01

  "De nye oplysninger medfører ingen væsentlige ændringer af DMUs tidligere risikovurdering af Bt-11 majsen (C/F/96.05.10, mail pr. 28-08-2003). Dog har vi en tilføjelse vedrørende behov for specifik overvågning (se nedenfor). Vi har ikke tidligere foretaget nogen konkret risikovurdering af MON810-...

 12. Relative abundance and distribution of fishes and crayfish at Ash Meadows National Wildlife Refuge, Nye County, Nevada, 2007-08

  Science.gov (United States)

  Scoppettone, G. Gary; Rissler, Peter; Johnson, Danielle; Hereford, Mark

  2011-01-01

  This study provides baseline data of native and non-native fish populations in Ash Meadows National Wildlife Refuge (NWR), Nye County, Nevada, that can serve as a gauge in native fish enhancement efforts. In support of Carson Slough restoration, comprehensive surveys of Ash Meadows NWR fishes were conducted seasonally from fall 2007 through summer 2008. A total of 853 sampling stations were created using Geographic Information Systems and National Agricultural Imagery Program. In four seasons of sampling, Amargosa pupfish (genus Cyprinodon) was captured at 388 of 659 stations. The number of captured Amargosa pupfish ranged from 5,815 (winter 2008) to 8,346 (summer 2008). The greatest success in capturing Amargosa pupfish was in warm water spring-pools with temperature greater than 25 degrees C, headwaters of warm water spring systems, and shallow (depths less than 10 centimeters) grassy marshes. In four seasons of sampling, Ash Meadows speckled dace (Rhinichthys osculus nevadesis) was captured at 96 of 659 stations. The number of captured Ash Meadows speckled dace ranged from 1,009 (summer 2008) to 1,552 (winter 2008). The greatest success in capturing Ash Meadows speckled dace was in cool water spring-pools with temperature less than 20 degrees C and in the high flowing water outflows. Among 659 sampling stations within the range of Amargosa pupfish, red swamp crayfish (Procambarus clarkii) was collected at 458 stations, western mosquitofish (Gambusia affinis) at 374 stations, and sailfin molly (Poecilia latipinna) at 128 stations. School Springs was restored during the course of this study. Prior to restoration of School Springs, maximum Warm Springs Amargosa pupfish (Cyprinodon nevadensis pectoralis) captured from the six springs of the Warm Springs Complex was 765 (fall 2007). In four seasons of sampling, Warm Springs Amargosa pupfish were captured at 85 of 177 stations. The greatest success in capturing Warm Springs Amargosa pupfish when co-occurring with red

 13. De nye myter

  DEFF Research Database (Denmark)

  Krogsdal, Iben Egekvist

  Selvudvikling og selvrealisering i en psykologiseret tidsalder. Bogen er en omskrivning af min ph.d.-afhandling og behandler psykologiseringen af det moderne samfund ud fra terapiformen NLP.......Selvudvikling og selvrealisering i en psykologiseret tidsalder. Bogen er en omskrivning af min ph.d.-afhandling og behandler psykologiseringen af det moderne samfund ud fra terapiformen NLP....

 14. Nye strategier for faldforebyggelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Evron, Lotte

  gennem sundhedsvæsenet på tværs af sektorgrænser. Ni ældre faldtruede mennesker, der ikke ønsker at blive udredt på faldklinikken interviewes. I den teoretiske del arbejdes der med sundhedspædagogiske teorier som empowerment og self-care, der kombineres med samtidsdiagnose og det socialanalytiske...

 15. Nye Medier - ny journalistik?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hartley, Jannie Møller

  2009-01-01

  På baggrund af en pilotundersøgelse undersøger denne artikel forskningens hypoteser om netjournalistikken, med særligt fokus på den nordiske litteratur på området. Det argumenteres, at der med netmediet og netavisernes vækst ikke nødvendigvis er tale om ny journalistik; på den ene side bekræfter ...... nogle traditionelle journalistiske rutiner i nyhedsproduktionen.En radikalisering der indikerer, at nyheden i den digitale tidsalder kan ses som en dynamisk proces frem for et statisk produkt. Udgivelsesdato: 2009...

 16. Brasiliens nye ansigt

  OpenAIRE

  Von Wildenradt, Edda Maria; Hamza, Inas Bashir; Lauritzen, Anne-Li Bathum; Young, Sheena Marie

  2014-01-01

  Abstract With the knowledge that 170.000 people are being displaced from the Brazilian favelas due to the new infrastructural improvements, which the Brazilian government view as necessary for the hosting of the World Cup (2014) and the Olympic Games (2016), this paper is an attempt to examine the conflict this brings between the social and the economical priorities. Economical growth is on top of Brazil's wishing list - but can Brazil with certainty predict the economical outcome of the W...

 17. Nye teknologimedierede klyngeformer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Heilesen, Simon; Helms, Niels Henrik

  -depth interviews. The findings suggested: 1) that adoption of digital technologies appears not to have advanced much beyond the use of e-mail and web sites used for general information and news. 2) That clusters under development were more open to exploring the potentials of new media than were well......The purpose of this project has been to explore how digital technologies may facilitate the development of new forms of clusters and professional networks in outlying areas in Denmark. The approach has been experimental. Pivotal to all work in the project has been the implementation of a “four...... green growth by involving local SMEs. “E-business Fyn” (E-Business Funen) is part of the regional business promotion activities. Special focus is on SME development in the southern and western parts of the region. Drawing actively on end users at interviews and workshops, ideas for prototypes were devel...

 18. Software til nye solceller

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lassen, Lisbeth

  2015-01-01

  Solceller kan indtil videre kun udnytte en mindre del af solspekteret, så store dele af sollyset går altså tabt uden at kunne blive til energi. Hvis man derimod også kan udnytte det langbølgede lys til at lave energi, så vil man få nogle langt mere effektive solceller med et meget mindre energitab....

 19. Nye økonomistyringsudfordringer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Israelsen, Poul; Sørensen, Poul Erik

  1991-01-01

  på vej, og som samtidig er kendetegnet ved, at der er en begyndende konvergens i den amerikanske og tyske opfattelse af, hvilke metoder der skal tages i anvendelse. Anden del af artiklen koncentrerer sig om ét af de fem områder: Differentieret produktkalkulation, Activity Based Costing....

 20. Det nye liv

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ahnfeldt-Mollerup, Merete

  2006-01-01

  Om VM Husene, der stiller beboerne til skue som en ny social aktivitet - en slags parallel ekshibitionisme, hvor alle viser sig frem for hinanden simultant Udgivelsesdato: 2006......Om VM Husene, der stiller beboerne til skue som en ny social aktivitet - en slags parallel ekshibitionisme, hvor alle viser sig frem for hinanden simultant Udgivelsesdato: 2006...

 1. Skolevalgets nye kontekst

  DEFF Research Database (Denmark)

  Brown, Rikke

  2010-01-01

  Artiklen handler om uddannelsespolitiske forandringer de sidste ti år, og hvordan de ændrer privatskolernes rolle i Danmark. Forandringerne sættes i første omgang på begreb med den engelske sociolog Margaret Archer, der har sammenlignet nationale uddannelsessystemers historie og lagt vægt på de...... grad er flyttet fra de enkelte skoler til internationalt plan. Artiklen skitserer, hvad dette indebærer for danske privatskoler og viser eksempler på, hvordan man fra skolernes side indtil nu har forholdt sig....

 2. Nye franske verdener

  DEFF Research Database (Denmark)

  Baggesgaard, Mads Anders

  , litterære traditioner, det globale bogmarked og en splittet fransk kulturpolitik, mens han trækker tråde mellem litteraturen og det franske samfund, Jonathan Littells Les Bienveillantes og Sarkozy, Michel Houellebecqs Soumission og terrorangrebene i Paris. Aktuelle forfattere reflekterer globaliseringens...

 3. Nye litteraturhistoriske strategier

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mai, Anne-Marie

  2010-01-01

  Artiklen præsenterer tre strategier til fornyelse af litteraturhistoriske studier Udgivelsesdato: juni......Artiklen præsenterer tre strategier til fornyelse af litteraturhistoriske studier Udgivelsesdato: juni...

 4. Ad nye veje

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mønsted, Bolette Rye

  I afhandlingen undersøger Bolette Rye Mønsted, hvordan uddannelsen Humanistisk Informatik er opstået og hvorledes den har udviklet sig i perioden 1985 - 2012. Derudover undersøges og præsenteres en fremadrettet kvalitetsvurdering af Kommunikation og digitale medier med primært afsæt i uddannelsen...

 5. Den nye auteur

  DEFF Research Database (Denmark)

  Redvall, Eva Novrup

  2012-01-01

  Netflix kommer til Danmark, og vi får stadig flere valgmuligheder på filmfronten. Men hvad vælger vi at se, og hvordan kan instruktørerne hjælpe os med at finde lige netop deres film i mængden?......Netflix kommer til Danmark, og vi får stadig flere valgmuligheder på filmfronten. Men hvad vælger vi at se, og hvordan kan instruktørerne hjælpe os med at finde lige netop deres film i mængden?...

 6. Nye udfordringer for internationaliseringen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bislev, Sven

  2013-01-01

  Udlandsstipendier og internationale MBA-uddannelser udfordrer for tiden CBS’ position som en af de førende, internationalt fokuserede business schools.......Udlandsstipendier og internationale MBA-uddannelser udfordrer for tiden CBS’ position som en af de førende, internationalt fokuserede business schools....

 7. Fagre Nye Danske Borgerkrig

  OpenAIRE

  Hillig, Malene; Thomsen, Sabrina; Christiansen, Emil H.; Vejrup, Mathias; Bergmann, Matias; Idrissi, Jonaz C.; Søgaard, Oliver; Kierulf, Signe

  2014-01-01

  Based on the hypothesis that the novel Den Danske Borgerkrig 2018-24, is a modern update of the science fiction classic, Brave New World by Aldous Huxley, as far as structure and content, this project will present a narrative analysis of the two works, as well as an interpretation of themes and messages. The non-fictional work by Annemette Hejlsted, Fortællingen, is the basis for the analysis. The differences in which the societal criticism is conveyed, will be shed light upon through the con...

 8. Addendum for the Groundwater Flow Model of Corrective Action Units 101 and 102: Central and Western Pahute Mesa, Nevada Test Site, Nye County, Nevada, Revision 0 (page changes)

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  John McCord

  2007-05-01

  This document, which makes changes to Groundwater Flow Model of Corrective Action Units 101 and 102: Central and Western Pahute Mesa, Nevada Test Site, Nye County, Nevada, S-N/99205--076, Revision 0 (June 2006) was prepared to address review comments of this final document by the Nevada Division of Environmental Protection (NDEP) in a letter dated July 19, 2006. The document includes revised pages that address NDEP review comments and comments from other document users. Change bars are included on these pages to identify where the text was revised. In addition to the revised pages, the following clarifications are made: • On Plate 1 (inserted in the back of the document), the ET Unit legend has been revised. The revised Plate 1 is included and replaces the original Plate 1. • Some of the Appendix D perturbation sensitivity analysis plots included on the CD for Sections D.3.1 and D.3.2 were not properly aligned. A revised CD is provided with all plots properly aligned.

 9. Digitally Available Interval-Specific Rock-Sample Data Compiled from Historical Records, Nevada Test Site and Vicinity, Nye County, Nevada

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  David B. Wood

  2009-10-08

  Between 1951 and 1992, underground nuclear weapons testing was conducted at 828 sites on the Nevada Test Site, Nye County, Nevada. Prior to and following these nuclear tests, holes were drilled and mined to collect rock samples. These samples are organized and stored by depth of borehole or drift at the U.S. Geological Survey Core Library and Data Center at Mercury, Nevada, on the Nevada Test Site. From these rock samples, rock properties were analyzed and interpreted and compiled into project files and in published reports that are maintained at the Core Library and at the U.S. Geological Survey office in Henderson, Nevada. These rock-sample data include lithologic descriptions, physical and mechanical properties, and fracture characteristics. Hydraulic properties also were compiled from holes completed in the water table. Rock samples are irreplaceable because pre-test, in-place conditions cannot be recreated and samples cannot be recollected from the many holes destroyed by testing. Documenting these data in a published report will ensure availability for future investigators.

 10. Digitally Available Interval-Specific Rock-Sample Data Compiled from Historical Records, Nevada Test Site and Vicinity, Nye County, Nevada.

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  David B. Wood

  2007-10-24

  Between 1951 and 1992, 828 underground tests were conducted on the Nevada Test Site, Nye County, Nevada. Prior to and following these nuclear tests, holes were drilled and mined to collect rock samples. These samples are organized and stored by depth of borehole or drift at the U.S. Geological Survey Core Library and Data Center at Mercury, Nevada, on the Nevada Test Site. From these rock samples, rock properties were analyzed and interpreted and compiled into project files and in published reports that are maintained at the Core Library and at the U.S. Geological Survey office in Henderson, Nevada. These rock-sample data include lithologic descriptions, physical and mechanical properties, and fracture characteristics. Hydraulic properties also were compiled from holes completed in the water table. Rock samples are irreplaceable because pre-test, in-place conditions cannot be recreated and samples cannot be recollected from the many holes destroyed by testing. Documenting these data in a published report will ensure availability for future investigators.

 11. 约瑟夫·奈软实力研究的最新发展%New Development of Joseph S. Nye's Study of Soft Power

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  李翠亭; 崔慧玲

  2015-01-01

  软实力理论的奠基人约瑟夫·奈认为:尽管美国政治制度和美国全球领导力遭到了广泛质疑,美国软实力的衰落被夸大了。预测中国超过美国属于单向度思维,但世界力量是多向度的。虽然俄罗斯拥有极具吸引力的传统文化,但反自由主义和俄罗斯民族主义意识形态不是软实力的好源泉。在可预见的未来美国仍将保持其全球最强的地位。不过,有充分的理由怀疑美国是否有能力维持其“超级大国”地位,因为主要新兴经济体正在崛起。%Although the health of America’s political institutions and the future of its global leadership had been widely questioned, Joseph S. Nye, who created the term"soft power", argued that the decline of America’s soft power is actually overrated. Projections of China surpassing the United States belong to one-dimensional thinking while the world power is multi-dimensional. Despite the attractiveness of traditional Russian culture, an ideology of anti-liberalism and Russian nationalism is a poor source of soft power. America is still likely to retain its position as the world’s strongest power for the foreseeable future. But there is legitimate reason to doubt America’s ability to maintain its"hyperpower status", because of the rise of major emerging economies.

 12. Addendum for the Phase II Groundwater Flow Model of Corrective Action Unit 98: Frenchman Flat, NevadaTest Site, Nye County, Nevada, Revision 0 (page changes)

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  John McCord

  2007-05-01

  This document, which makes changes to Phase II Groundwater Flow Model of Corrective Action Unit 98: Frenchman Flat, Nevada Test Site, Nye County, Nevada, S-N/99205--074, Revision 0 (May 2006) was prepared to address review comments on this final document provided by the Nevada Division of Environmental Protection (NDEP) in a letter dated June 20, 2006. The document includes revised pages that address NDEP review comments and comments from other document users. Change bars are included on these pages to identify where the text was revised. In addition to the revised pages, the following clarifications are made: • Section 6.0 Conceptual Model Uncertainty Analyses. Please note that in this section figures showing the observed versus simulated well head (Figures 6-1, 6-5, 6-7, 6-16, 6-28, 6-30, 6-32, 6-34, 6-37, 6-42, 6-47, 6-52, 6-57, 6-62, 6-71, and 6-86) have a vertical break in scale on the y axis. • Section 7.0 Parameter Sensitivity Analysis. In Section 7.2, the parameter perturbation analysis defines two components of the objective function PHI. These two components include the WELL component that represents the head portion of the objective function as measured in wells and the FLUX component that represents the lateral boundary flux portion of the objective function. In the text and figures in Section 7.2, the phrases “well portion of the objective function” and “head portion of the objective function” are used interchangeably in discussions of the WELL component of the objective function.

 13. Preliminary three-dimensional discrete fracture model of the Topopah Spring tuff in the Exploratory Studies Facility, Yucca Mountain area, Nye County, Nevada

  International Nuclear Information System (INIS)

  Discrete-fracture modeling is part of site characterization for evaluating Yucca Mountain, Nye County, Nevada, as a potential high-level radioactive-waste repository site. Because most of the water and gas flow may be in fractures in low-porosity units, conventional equivalent-continuum models do not adequately represent the flow system. Discrete-fracture modeling offers an alternative to the equivalent-continuum method. This report describes how discrete-fracture networks can be constructed and used to answer concerns about the flow system at Yucca Mountain, including quantifying fracture connectivity, deriving directional-permeability distributions for one-and two-phase flow, determining parameters of anisotropy at different scales, and determining at what scale the rock functions as an equivalent continuum. A three-dimensional discrete-fracture model was developed to investigate the effects of fractures on flow of water and gas in the Topopah Spring tuff of Miocene age in the Exploratory Studies Facility at Yucca Mountain. Fracture data, used as model input, were taken exclusively from detailed line surveys in the Exploratory Studies Facility and converted into input parameters for simulation. A simulated fracture network was calibrated to field data. The simulated discrete fracture network was modified by eliminating nonconductive fractures determined from field-derived permeabilities. Small fractures also were removed from the simulated network without affecting the overall connectivity. Fractures, as much as 1.50 meters in length, were eliminated (a large percentage of the total number of fractures) from the network without altering the number of connected pathways. The analysis indicates that the fracture system in the Exploratory Studies Facility has numerous connected fractures that have relatively large permeabilities, but there are relatively few connected pathways across the simulated region. The fracture network was, therefore, sparse

 14. Preliminary three-dimensional discrete fracture model of the Topopah Spring tuff in the Exploratory Studies Facility, Yucca Mountain area, Nye County, Nevada

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Anna, L.O.

  1998-09-01

  Discrete-fracture modeling is part of site characterization for evaluating Yucca Mountain, Nye County, Nevada, as a potential high-level radioactive-waste repository site. Because most of the water and gas flow may be in fractures in low-porosity units, conventional equivalent-continuum models do not adequately represent the flow system. Discrete-fracture modeling offers an alternative to the equivalent-continuum method. This report describes how discrete-fracture networks can be constructed and used to answer concerns about the flow system at Yucca Mountain, including quantifying fracture connectivity, deriving directional-permeability distributions for one-and two-phase flow, determining parameters of anisotropy at different scales, and determining at what scale the rock functions as an equivalent continuum. A three-dimensional discrete-fracture model was developed to investigate the effects of fractures on flow of water and gas in the Topopah Spring tuff of Miocene age in the Exploratory Studies Facility at Yucca Mountain. Fracture data, used as model input, were taken exclusively from detailed line surveys in the Exploratory Studies Facility and converted into input parameters for simulation. A simulated fracture network was calibrated to field data. The simulated discrete fracture network was modified by eliminating nonconductive fractures determined from field-derived permeabilities. Small fractures also were removed from the simulated network without affecting the overall connectivity. Fractures, as much as 1.50 meters in length, were eliminated (a large percentage of the total number of fractures) from the network without altering the number of connected pathways. The analysis indicates that the fracture system in the Exploratory Studies Facility has numerous connected fractures that have relatively large permeabilities, but there are relatively few connected pathways across the simulated region. The fracture network was, therefore, sparse.

 15. Identification and characterization of hydrologic properties of fractured tuff using hydraulic and tracer tests, test well USW H-4, Yucca Mountain, Nye County, Nevada

  International Nuclear Information System (INIS)

  Test well USW H-4, located on the eastern edge of Yucca Mountain, Nye County, Nevada, penetrates volcanic tuffs through which water moves primarily along fractures. Data, collected from hydrologic and tracer tests and an acoustic-televiewer log, were used to quantify intrawell-bore flow directions and rates, permeability distribution, fracture porosity, and orientations of the hydraulic-conductivity ellipsoid for the test well. Borehole temperature data collected during a pumping test were used to identify 33 locations at which water was entering the hole. These results correlated well with results from radioactive-tracer surveys and packer tests of isolated intervals. Iodine-131 was used as a tracer under nonpumping conditions to study flow within the borehole, and to identify fractures that produced or accepted water. Water within the borehole was moving down from above and up from below toward the interval between 2500 and 3070 feet. Inflow and outflow were detected in the two most permeable zones in the borehole; however, the nondetection of it in the other test intervals may have resulted from monitoring periods that were too short. In the uppermost permeable zone, water moved down from above 2365 feet and exited the borehole between 2365 to 2375 feet; freshwater entered the borehole between 2380 and 2385 feet and moved downward. The probable shape and orientation of the hydraulic-conductivity ellipsoid were calculated from fracture frequency and orientation data. The plane containing the two larger principal axes of the ellipsoid strikes approximately north 230 east and is nearly vertical. These two axes are approximately the same magnitude and are five to seven times larger than the smallest axis. Fracture porosity is about 10-4 to 10-3, as estimated from the cubic law for hydraulic conductivity of fractures. 13 refs., 7 figs., 4 tabs

 16. Anne Scott Sørensen, Ole Martin Høystad, Erling Bjurström and Halvard Vike Nye kulturstudier - En innføring, Oslo: Spartacus Forlag AS/Scandinavian Academic Press, 2008

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gösta Arvastson

  2009-10-01

  Full Text Available Nye kulturstudier [New Cultural Studies] is the first introduction to cultural studies in Scandinavia and an impressive presentation of the subject. The book aims to explain how cultural studies emerged as an interdisciplinary field in humanities and social sciences. Other introductions to cultural research in eth-nology and anthropology have been produced - but this one is different, since it is more comprehensive and am-bitious. Nye kulturstudier is the result of in-terdisciplinary collaboration between four colleagues from Norway, Sweden and Denmark. Senior lecturer Anne Scott Sørensen and Professor Ole Martin Høystad are affiliated to the Institute for Literature, Media and Cultural Studies at the University of Southern Denmark in Odense. Professor Erling Bjurström belongs to Tema Q at Linköping Uni-versity, and Professor Halvard Vike works at the Institute for Social Anthro-pology at Oslo University. The authors comment that they are oriented towards different subjects and educational pro-grammes at their respective universities. The book begins with a background to the theories and scientific traditions. This is followed by Cultural Analysis and Methodology, a chapter on Identity, Globalisation and Multiculturalism, one on Taste, Lifestyle and Consumption and, finally, by Nature, Body and Ex-perience Landscapes.

 17. Strontium Isotopic Composition of Paleozoic Carbonate Rocks in the Nevada Test Site Vicinity, Clark, Lincoln, and Nye Counties, Nevada and Inyo County, California.

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  James B. Paces; Zell E. Peterman; Kiyoto Futa; Thomas A. Oliver; and Brian D. Marshall.

  2007-08-07

  Ground water moving through permeable Paleozoic carbonate rocks represents the most likely pathway for migration of radioactive contaminants from nuclear weapons testing at the Nevada Test Site, Nye County, Nevada. The strontium isotopic composition (87Sr/86Sr) of ground water offers a useful means of testing hydrochemical models of regional flow involving advection and reaction. However, reaction models require knowledge of 87Sr/86Sr data for carbonate rock in the Nevada Test Site vicinity, which is scarce. To fill this data gap, samples of core or cuttings were selected from 22 boreholes at depth intervals from which water samples had been obtained previously around the Nevada Test Site at Yucca Flat, Frenchman Flat, Rainier Mesa, and Mercury Valley. Dilute acid leachates of these samples were analyzed for a suite of major- and trace-element concentrations (MgO, CaO, SiO2, Al2O3, MnO, Rb, Sr, Th, and U) as well as for 87Sr/86Sr. Also presented are unpublished analyses of 114 Paleozoic carbonate samples from outcrops, road cuts, or underground sites in the Funeral Mountains, Bare Mountain, Striped Hills, Specter Range, Spring Mountains, and ranges east of the Nevada Test Site measured in the early 1990's. These data originally were collected to evaluate the potential for economic mineral deposition at the potential high-level radioactive waste repository site at Yucca Mountain and adjacent areas (Peterman and others, 1994). Samples were analyzed for a suite of trace elements (Rb, Sr, Zr, Ba, La, and Ce) in bulk-rock powders, and 87Sr/86Sr in partial digestions of carbonate rock using dilute acid or total digestions of silicate-rich rocks. Pre-Tertiary core samples from two boreholes in the central or western part of the Nevada Test Site also were analyzed. Data are presented in tables and summarized in graphs; however, no attempt is made to interpret results with respect to ground-water flow paths in this report. Present-day 87Sr/86Sr values are compared to

 18. Nye sociale teknologier i folkeskolen

  DEFF Research Database (Denmark)

  deres selvstændighed og myndighed, så godt som de kunne. Prøveformen har bredt sig alvorligt ud i skolens almindelige hverdag, og hvis eleverne trænes i test, efterlader det ikke så meget plads til fortolkning, analyse og vurdering. Vi skal ikke gå i panik, men vi skal tænke os om," siger Lejf Moos...

 19. Misty – museets nye dinosaur

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lindow, Bent Erik Kramer

  2014-01-01

  I november 2013 fi k Statens Naturhistoriske Museum en 16 meter lang julegave – det meget velbevarede skelet af en langhalset dinosaur med kælenavnet ’Misty’. Købet af det enorme skelet var muligt takket være en meget generøs gave fra Det Obelske Familiefond. Denne artikel ser nærmere på Misty......, hvad man ved om langhalsede dinosaurer, og hendes fremtidige betydning for museets forskning og formidling....

 20. Healthies er den nye selfie

  DEFF Research Database (Denmark)

  Fausing, Bent

  2015-01-01

  Om den sunde selfie, healthien. Om årsagne til dens opståen, succes og visuelt kulturelle og æstetiske betydning på de sociale medier.......Om den sunde selfie, healthien. Om årsagne til dens opståen, succes og visuelt kulturelle og æstetiske betydning på de sociale medier....

 1. Er du den nye bloddonor?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Teglhus, Hanne

  2009-01-01

  I forbindelse med udstillingen "Blod" på Steno Museet, hvade museet to gange besøg af region Midts mobilblod-bus........I forbindelse med udstillingen "Blod" på Steno Museet, hvade museet to gange besøg af region Midts mobilblod-bus.....

 2. Nye metoder ved gastrointestinal endoskopi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Stigaard, Trine; Meisner, Søren

  2010-01-01

  The development of diagnostic and therapeutic flexible endoscopy is vivid. This article describes some of the most recent diagnostic techniques: Narrow Band Imaging, Fujinon Intelligent Color Enhancement, Autofluorescence Imaging, Optical Coherence Tomography, Confocal Laser Endomicroscopy....... Literature was found through searches on PUBMED and written information from Olympus, Fujinon and Pentax. Which techniques will be used in the future? Will optical biopsy soon be possible? We need more controlled studies....

 3. Nye patologier i selvdannelsens tidsalder

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hammershøj, Lars Geer

  2004-01-01

  The aim of this article is to inquire into today's social pathologies, i.e. the negative consequences of the developmental processes of society. In a dialogue with Axel Honneth, the article asserts that a shift has occurred in individualization, a shift that implies a fundamental change in social...... in self-Bildung', which is conceived as a ‘refusal to transcend oneself into sociality', and offers interpretations of present pathologies such as depression, anorexia, populist freedom of speech, and demonic rage....

 4. Guldlok og de nye planeter

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Jens Olaf Pepke

  2007-01-01

  De såkaldte exoplaneter, som er planeter i andre solsystemer, beskrivelse af de de betingelser, der skal være opfyldt, før man kan gøre sig håb om at finde liv på dem og de metoder astronomer bruger til at finde planeterne.......De såkaldte exoplaneter, som er planeter i andre solsystemer, beskrivelse af de de betingelser, der skal være opfyldt, før man kan gøre sig håb om at finde liv på dem og de metoder astronomer bruger til at finde planeterne....

 5. Nye veje for internet terapi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Fenger, Morten Munthe; Stald-Bolow, Nina Rose; Jørgensen, Lise Lauge

  2015-01-01

  Internetbaseret selvhjælpsterapi indgår som element i den nationale strategi for, hvordan sundhedsvæsen fremover skal udvikles i en digital retning. Det er derfor vigtigt, at psykologer tager aktiv del i udviklingen af næste generation IBT....

 6. Nye kulturer i danske boliger

  DEFF Research Database (Denmark)

  Suenson, Phillippa

  Når man taler om integration af indvandrere og flygtninge, må man også se på de muligheder, indvandrerfamilierne har for at indrette og anvende deres hjem i danske boliger, der er tegnet og udformet ud fra danske forestillinger om et typisk familieliv. Gennem mange fotos og få ord, viser rapporte...

 7. Veterinary research, monitoring and advisory services in connection with the establishment and operation of a communal biomass conversion plant. Partial project 2 (VET-BIO-2). Veterinaer forskning, overvaagning og raadgivning i forbindelse med etablering og drift af biogasfaellesanlaeg. Delprojekt 2 (VET-BIO-2); Forsknings- og overvaagningsprogram vedroerende bakterier og parasitter med henblik paa opstilling af et driftsovervaagningsprogram for biogasfaellesanlaeg

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Munch, B.; Bonde Larsen, A.

  1990-01-15

  From Feb. '88 through June '89, contents of Salmonella, M. paratuberculosis, total coliforms, faecal streptococci, eggs of Ascaris suum, eggs and larvae of Trichostrongylus spp., and oocysts of bovine Eimeria spp. were quantified in 481 samples of raw and treated biomass collected bi-monthly for up to 12 months from five biogas plants. All five were run semi- continuously, two being thermophilic, one mesophilic, and two mesophilic with thermophilic pre-treatment. Herds delivering slurry to each plant ranged rom 6 - 33 cattle and/or pig herds, and daily input of biomass from 40 - 100 tons. Slurry was treated when mixed with other types of biomass, e.g. waste from pig or poultry slaughterhouses, fish industries or oil mills, and separate samples of these biomasses were examined. It is concluded that thermophilic as well as mesophilic digestion with, thermophilic pre-treatment may be capable of reducing numbers of vegetative pathogenic bacteria and intestinal parasites potentially present in incoming material, thus to allow for unrestricted use of the degassed biomass in this respect. This requires a reducing capacity on faecal streptococci of at least 3-4 log{sub 10} units by digestons based on or including a thermophillic treatment, corresponding to a maximal concentration of these bacteria in treated biomass in the order of magnitude of 10{sup 2} per ml. Minimum temperature and biomass retention time in the reactors as registered automatically, together with determinations of faecal streptococci in the end-product, are suggested as suitable monitoring parameters in these cases, to check on compliance with criteria for unrestricted use of treated biomass. For mesophilic biogas plants adequate restrictions on the use of the end-product will depend on individual process technology and local conditions. (author) 24 refs.

 8. Nye integrerede ledelsesinformationssystemer SAP/R3

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Steen

  1998-01-01

  Artiklen beskriver og analyserer hovedindholdet i SAP/R3's controlling modul, speciel med sigte på hvilke forudsætninger systemet bygger på, dels med reference til den danske lønsomheds- og kapacitetsmodel.......Artiklen beskriver og analyserer hovedindholdet i SAP/R3's controlling modul, speciel med sigte på hvilke forudsætninger systemet bygger på, dels med reference til den danske lønsomheds- og kapacitetsmodel....

 9. Sociale medier & det nye undervisningsmiljø

  DEFF Research Database (Denmark)

  Tække, Jesper; Paulsen, Michael Eric

  2012-01-01

  medier. Der er således et stort gab mellem de læringspotentialer som skulle kunne udløses, hvis sociale medier inddrages i undervisningen, og de negative effekter som aktuelt manifesterer sig. Dette skisma kan findes i mange uddannelsesinstitutioner, men vi vil i denne artikel koncentrere os om gymnasiet......Det store gab Ny forskning i de danske gymnasier viser, at onlinespil og sociale medier som Facebook indtager førstepladsen, som opmærksomhedsafleder fra det som foregår i undervisningen. Samtidig viser international forskning, at der er store potentialer ved at lade undervisning foregå i sociale......, som vi har fulgt empirisk de sidste seks år. For at finde ud af, hvorvidt man kan reducere gabet, har vi iværksat aktionsforskningsprojektet Socio Media Education, og vi redegør i artiklen både for projektets baggrund og foreløbige resultater. Samlet er artiklen et forskningsbaseret indspark i...

 10. Statens nye tilstedeværelse?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rasmussen, Mattias Borg

  2014-01-01

  staten anses som værende socialt. Ved at undersøge, hvordan møderne mellem staten og borgerne udspiller sig vises det, hvordan folk fra landområderne forsøger at møde staten som en særlig social form. Det fremhæves her, hvordan magten i landområderne traditionelt har været indlejret i sociale forhold, og...

 11. Det nye ideal er det entreprenante barn

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Peder Holm

  2010-01-01

  Det globale kapløb sætter en ny dagsorden for livet i børnehaven, og det er med til at skabe et nyt - og måske for snævert - begreb om pædagogisk faglighed, mener lektor John Krejsler og ph.d.-studerende Maja Plum. Udgivelsesdato: juni...

 12. Toll-like receptorer, nye behandlingsstrategier?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Claus Vinter Bødker; Østergaard, Lars; Mogensen, Trine;

  2007-01-01

  new treatment strategies. This review summarizes the current knowledge on TLRs functioning in infections, their possible roles in inflammatory bowl disease and the pivotal role for TLRs in endotoxic shock, an area which is currently subject to development of a new farmakon. Udgivelsesdato: 2007-Jun-4...

 13. Gamle og nye Holmes-fans

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lauridsen, Palle Schantz

  2016-01-01

  På baggrund af et internetbaseret spørgeskema undersøger artiklen forskelle og ligheder mellem medlemmer af Sherlock Holmes Klubben i Danmark og følgere af facebook-siden Sherlocked.dk......På baggrund af et internetbaseret spørgeskema undersøger artiklen forskelle og ligheder mellem medlemmer af Sherlock Holmes Klubben i Danmark og følgere af facebook-siden Sherlocked.dk...

 14. Nye veje med it i dansk

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lorentzen, Rasmus Fink

  2013-01-01

  This article argues that teachers of Danish in Danish primary and lower secondary schools must adjust their teaching to accommodate the digitized modern communication society, which is developing at an ever-increasing speed. To do this, they must formulate new objectives for the subject. When...... this is done, Danish as a subject will be able to contribute significantly to the digital literacy of students in primary and lower secondary schools today. As an example of how this can be achieved, and with reference to the Innovative Teaching and Learning-project (ITL, 2011), the article suggests more...

 15. nye Sayfası

  OpenAIRE

  , Editörden

  2015-01-01

  It is a national, tri-quarterly peer-reviewed published journal. The official language of the journal is Turkish. The responsibility of articles and scientific papers published in the journal belongs to their authors

 16. Etableringsret og investorbeskyttelse i EU's nye handelsaftaler

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sørensen, Karsten Engsig

  2015-01-01

  Artiklen gennemgår den regulering af etableringsret og investorbeskyttelse, der findes i de frihandelsaftaler, EU har indgået med Sydkorea, Canada og Singapore, samt i den aftale, der p.t. forhandles med USA (TTIP).......Artiklen gennemgår den regulering af etableringsret og investorbeskyttelse, der findes i de frihandelsaftaler, EU har indgået med Sydkorea, Canada og Singapore, samt i den aftale, der p.t. forhandles med USA (TTIP)....

 17. Se nye arkitektoniske muligheder for beton

  DEFF Research Database (Denmark)

  Greisen, Johannes Rauff

  2009-01-01

  Artiklen beskriver muligheden for igennem CAD-CAM og Digital Billedbehandling at producere fotorealistiske 'fysiske renderinger'. En visualiseringsmetode, der er et konkret resultat af forfatterens ErhvervsPhDs første semester, og tager udgangspunkt i billeder af fysiske digitalt fremstillede...

 18. Fører nye kommunikationsteknologier til didaktisering?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Elf, Nikolaj Frydensbjerg

  2011-01-01

  (Uddrag). I denne præsentation fremlægges foreløbige empiriske analyser og tentative fund fra forskningsprojektet Writing to Learn, Learning to Write ledet af Ellen Krogh (se diverse referencer til begreber anvendt nedenfor i projektbeskrivelsen).......(Uddrag). I denne præsentation fremlægges foreløbige empiriske analyser og tentative fund fra forskningsprojektet Writing to Learn, Learning to Write ledet af Ellen Krogh (se diverse referencer til begreber anvendt nedenfor i projektbeskrivelsen)....

 19. Informationskompetence går nye veje

  DEFF Research Database (Denmark)

  Aggerbeck, Mai; Faurholt, Lis

  2010-01-01

  Opfattelsen af læring skifter fra at være et individuelt fænomen til at være en social aktivitet. Det betyder at informationskompetence er et begreb i radikal forandring, [...] og spørgsmålet er, om man skal tale om en 'praksis' frem for en 'kompetence'...

 20. Nye perspektiver på forandringsledelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sørensen, Michael Mossing

  2015-01-01

  Denne afhandling undersøger ansattes psykologiske reaktioner på planlagte forandringer på arbejdspladsen. I ledelseslitteraturen betragtes menneskers reaktioner på forandringer - både forandringer i almindelighed og organisatorisk forandringer – ofte som et spørgsmål om personlighed og menneskets...

 1. Feminist i nye klæder

  DEFF Research Database (Denmark)

  Simonsen, Dorthe Gert

  1997-01-01

  Historie, Kønskonstruktioner, hverdags-misogyni og feminisme i akademia. Når man taler om feminisme, eller som feminist, taler man ind i et rum, der allerede er fyldt. Den kollektive viden om feminisme er fordomsfuld, og feminster har forsømt at forhandle med eller at forholde sig til de negative...

 2. Nye energiteknologier. Forskning, udvikling og demonstration

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jørgensen, Birte Holst; Münster, Marie

  RD&D prioritisation, public-private partnerships and international RD&D cooperation. Part two describes the development and organisation of the Danish public RD&D activities, including benchmark with other countries. The national energy RD&D programmes and their contribution to the knowledge value...... technology plan; to enforce the coordination and synergy between national RD&D programmes; to strengthen social science research related to the transition to a sustainable energy system; to increase public RD&D expenditure to at least 0.1% of GDP per year; to strengthen international RD&D cooperation...

 3. Det sidste nye og det gode gamle

  DEFF Research Database (Denmark)

  Gemzøe, Anker

  2014-01-01

  Since the Millennium, prose has been dominating the Danish literary scene, with its inherent obsession with both “making it new” (novella and novel: news) and “preserving the old”; love, family and crime. The boundlessly flexible prose is invading the other main genres. Incorporating contemporary...

 4. New renewable energy sources; Nye fornybare energikilder

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  1996-07-01

  This booklet describes in simple terms the so-called new renewable energy sources: solar energy, biomass, wind power and wave power. In addition, there are brief discussions on hydrogen, ocean thermal energy conversion (OTEC), tidal power, geothermal energy, small hydropower plants and energy from salt gradients. The concept of new renewable energy sources is used to exclude large hydropower plants as these are considered conventional energy sources. The booklet also discusses the present energy use, the external frames for new renewable energy sources, and prospects for the future energy supply.

 5. 47. Sayı Künye

  OpenAIRE

  AKKOR GÜL, Ayşen

  2014-01-01

  İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi hakemli bir dergi olup ULAKBİM, ASOS, EBSCO ve ProQuest tarafından taranmaktadır. (Istanbul University Faculty of Communication Journal is a peer reviewed journal which is browsed by EBSCO, ProQuest, ULAKBIM and ASOS)

 6. 48. Sayı Künye

  OpenAIRE

  AKKOR GÜL, Ayşen

  2015-01-01

  İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi hakemli bir dergi olup ULAKBİM, ASOS, EBSCO ve ProQuest tarafından taranmaktadır. (Istanbul University Faculty of Communication Journal is a peer reviewed journal which is browsed by EBSCO, ProQuest, ULAKBIM and ASOS)

 7. 45. Sayı Künye

  OpenAIRE

  AKKOR GÜL, Ayşen

  2013-01-01

  İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi hakemli bir dergi olup ULAKBİM, ASOS, EBSCO ve ProQuest tarafından taranmaktadır. (Istanbul University Faculty of Communication Journal is a peer reviewed journal which is browsed by EBSCO, ProQuest, ULAKBIM and ASOS)

 8. 46. Sayı Künye

  OpenAIRE

  AKKOR GÜL, Ayşen

  2014-01-01

  İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi hakemli bir dergi olup ULAKBİM, ASOS, EBSCO ve ProQuest tarafından taranmaktadır. (Istanbul University Faculty of Communication Journal is a peer reviewed journal which is browsed by EBSCO, ProQuest, ULAKBIM and ASOS)

 9. Københavnerskolen opruster mod nye sikkerhedstrusler

  DEFF Research Database (Denmark)

  Wæver, Ole

  2013-01-01

  Sikkerhedspolitik er en form for politik, der kan og gør helt specielle ting. Med begrebet ”sikkerhedsliggørelse” (securitization) har den såkaldte ”Københavnerskole” opbygget en indflydelsesrig teori centreret om, hvordan forsvar mod en eksistentiel trussel retfærdiggør brug af ekstraordinære...

 10. Kort og legender fra den nye verden

  DEFF Research Database (Denmark)

  Boisen, Jørn

  2012-01-01

  En anmeldelse af Gisle Selnes: Det fjerde kontinentet. Essays om Amerika og andre fremmede fenomener.......En anmeldelse af Gisle Selnes: Det fjerde kontinentet. Essays om Amerika og andre fremmede fenomener....

 11. Forskningsbiblioteket i nye læreprocesser

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bo Hvass Pedersen

  2005-05-01

  Full Text Available

  Første gang publiceret i UNEV nr. 6: Organisering af e-læring, oktober - december 2005, red. Jørgen Gomme, Birgitte heiberg, Jens Dørup og Ambrosia Hansen. ISSN 1603-5518.

  Det er en kendt sag, at pædagogik og samfundets form har fulgtes ad op gennem tiden. Gående fra løsningsbaseret læring over opgavebaseret til problembaseret læring - og som den sidste tendens - det man kan kalde behovsbaseret læring (Qvortrup 1998, 01 og 04. For at kvalificere den forskningsbaserede undervisning i forhold til samfundets form, har forskningsbiblioteket også ændret karakter. Før oplysningstiden var klostre med biblioteker det sted, hvor munkene sad og skrev af. Bibliotekets ideal var at kopiere bøger med henblik på spredning af viden om Guds skaberværk - til de indviede. Senere kom universiteter med tilhørende biblioteker.

 12. Nye tilgange til udpegning af risikolokaliteter

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Camilla Sloth; Agerholm, Niels

  2012-01-01

  Den nuværende sortpletudpegning på det danske vejnet lider under faldende uheldsregistrering, og bliver derfor foretaget på et stadigt mere usikkert grundlag. Trafikforskningsgruppen på Aalborg Universitet arbejder i øjeblikket med to andre tilgange til udpegning af risikolokaliteter. Det ene er...

 13. Nye medicinske behandlingsprincipper inden for haematologien

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hasselbalch, H.C.; Birgens, H.; Dufva, I.H.;

  2008-01-01

  in patients with chronic myelogeneous leukaemia who develop resistance to imatinib. Thalidomide, lenalidomide and bortezomib have all been shown to be highly effective in multiple myeloma, and JAK2-inhibitors have entered phase II studies of patients with JAK2-positive primary myelofibrosis and related...

 14. Det nye klasselederskab i folkeskolens dialogiske undervisning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Madsen, Henrik

  2014-01-01

  in their constructions of Niklas Luhmanns theory of autopoietic systems. This study is therefore concentrated on the following question: How can key elements from systemic coaching in the classroom dialogue support the teachers’ classroom leadership between political demands of management and an epistemology that denies......The overriding theme of this thesis is to locate the right balance between management and leadership for teachers in the Danish primary and lower secondary school (folkeskolen). The challenge of combining present political demands on technical management and teachers´ desires of humanistic...... leadership, is here particularly examined in a view on the possibilities that occur when elements of systemic coaching is implemented in a classroom dialogue. The immediate aim is to illustrate how coaching tools on one side can confirm the results of international educational research, from especially John...

 15. Bánó, András. 2013. "Észbontó élet: Kövesdy Pál regényes története. A ’30-as évek megpróbáltatásaitól kezdve az ukrajnai szörnyűségeken át a New York-i galériáig" (A Ravishing Life – the Novelized History of Pál Kövesdy from the 1930s Tribulations

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gábor Takács

  2015-01-01

  Full Text Available Bánó, András. 2013. Észbontó élet: Kövesdy Pál regényes története. A ’30-as évek megpróbáltatásaitól kezdve az ukrajnai szörnyűségeken át a New York-i galériáig (A Ravishing Life – the Novelized History of Pál Kövesdy from the 1930s Tribulations, through Horrors in The Ukraine, to his New York Art Gallery. Budapest: Scolar Kiadó. 160 pp. Reviewed by Gábor Takács, art historian, Budapest

 16. Undersøgelse af nye vildtyper af hvalpesygevirus

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Line; Jensen, Trine Hammer; Hammer, Anne Sofie;

  2010-01-01

    Canine distemper virus and the closely related phocine distemper virus have an overlapping host range and both have induced disease among terrestrial and marine carnivores. We have characterized the distemper virus among the wildlife in Denmark from 2000 to 2003. We have isolated viral RNA from...

 17. The big six, regnskabsbrugerne og FASBs nye regler om derivater

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thinggaard, Frank

  1997-01-01

  Artiklen har flere formål. Dels at præsentere FASBs første forslag til den regnskabsmæssige behandling af samtlige derivater. Dels at analysere og sammenligne de enkelte big six revisions-firmaers holdning til forslagets vigtigste emner samt at sammenligne dette med kommentarerne fra en repræsent......Artiklen har flere formål. Dels at præsentere FASBs første forslag til den regnskabsmæssige behandling af samtlige derivater. Dels at analysere og sammenligne de enkelte big six revisions-firmaers holdning til forslagets vigtigste emner samt at sammenligne dette med kommentarerne fra en...... repræsentant for brugerne. Artiklen viser, at revisionsfirmaerne generelt er meget enige i deres bedømmelse af reglerne. De fleste er ikke modstandere af at værdiansætte derivater til fair value. Kritikken går på behandlingen af gevinsterne og tabene, hvor de er bange for den volatilitet, der kan komme i...... virksomhedernes resultater. Især for gevinster og tab på derivater, der sikrer fremtidige cash-flows. Artiklen forklarer nærmere, hvad modstanden består i, hvilket giver en dybere forståelse for, hvordan reglerne virker. Artiklen viser, at brugerne ikke er nær så kritiske som the big six....

 18. Dannelse af nye nerveceller i den voksne hjerne

  DEFF Research Database (Denmark)

  Poulsen, Frantz Rom; Meyer, Morten; Rasmussen, Jens Zimmer

  2003-01-01

  neuroblasts (immature nerve cells) migrate toward the olfactory bulb where they differentiate into neurons. In the dentate gyrus the newly generated neurons become functionally integrated in the granule cell layer, where they are believed to be of importance to learning and memory. It is at present not known...

 19. Nye sygdomsmarkører ved de kroniske myeloproliferative neoplasier

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holmström, Morten Orebo; Ocias, Lukas Frans; Kallenbach, Klaus;

  2015-01-01

  The chaperone and calcium storing protein calreticulin is coded by CALR, and newly identified mutations in CALR are found in respectively 49-70% and 56-88% of JAK2- and MPL-negative patients with essential thrombocytaemia (ET) and primary myelofibrosis (PMF). A total of 41 mutations have been...

 20. Dannelse af nye nerveceller i den voksne hjerne

  DEFF Research Database (Denmark)

  Poulsen, Frantz Rom; Meyer, Morten; Rasmussen, Jens Zimmer

  2003-01-01

  Generation of new nerve cells (neurogenesis) is normally considered to be limited to the fetal and early postnatal period. Thus, damaged nerve cells are not expected to be replaced by generation of new cells. The brain is, however, more plastic than previously assumed. This also includes neurogen......Generation of new nerve cells (neurogenesis) is normally considered to be limited to the fetal and early postnatal period. Thus, damaged nerve cells are not expected to be replaced by generation of new cells. The brain is, however, more plastic than previously assumed. This also includes...... neurogenesis in the adult human brain. In particular two brain regions show continuous division of neural stem and progenitor cells generating neurons and glial cells, namely the subgranular zone of the dentate gyrus and the subventricular zones of the lateral ventricles. From the latter region newly generated...... neuroblasts (immature nerve cells) migrate toward the olfactory bulb where they differentiate into neurons. In the dentate gyrus the newly generated neurons become functionally integrated in the granule cell layer, where they are believed to be of importance to learning and memory. It is at present not known...

 1. Nye behandlingsmuligheder ved primær immun trombocytopeni

  DEFF Research Database (Denmark)

  Gudbrandsdottir, Sif; Frederiksen, Henrik; Birgens, Henrik Sverre;

  2011-01-01

  Primary immune thrombocytopenia (ITP)--formerly known as idiopathic thrombocytopenic purpura--is an autoimmune disorder characterized by immune mediated thrombocytopenia. The aetiology of ITP remains unknown, but studies have shown that multiple immunological mechanisms are involved...... in the pathogenesis of ITP. This article aims to provide an overview of current treatment options, with particular emphasis on new biological therapies: rituximab, a monoclonal anti-CD20 antibody, and the thrombopoietin receptor agonists romiplostim and eltrombopag....

 2. Nye prognostiske markører ved kolorektal cancer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Hans Jørgen; Brünner, N A; Thorlacius-Ussing, O;

  1998-01-01

  The majority of patients diagnosed as having colorectal cancer do not survive five years, although 70%-80% undergo curative surgery. Only a minority of the patients receive additional adjuvant chemo-, radio- and/or immunotherapy, which has proven its efficiency in a minor part of patients with...... Dukes C disease. Therefore, adjuvant therapy has only an insignificant impact on overall survival improvement. The present treatment of patients with colorectal cancer is far from sufficient, and this has led to considerations of how to optimize both surgical and adjuvant medical treatment strategy....... Current biotechnological research in tumour biology has led to the development of several new treatment modalities, and within few years some of these will be tested clinically. It cannot be expected that all modalities may prove equally efficient in all patients. Furthermore, half the operated patients...

 3. Nye ledelsesudfordringer i forebyggelse af stress i videnarbejdet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Vibeke; Ipsen, Christine; Mogensen, Mette

  klar tendens til, at man generelt i virksomheder griber til præventive indsatser, som har et individuelt afsæt. Både med henvisning til vores grundlæggende forståelse af stress som kollektivt produceret, men ikke mindst aktualiseret af den individualiseringstendens, som i forvejen knytter sig til...... videnarbejdet, er der imidlertid al mulig grund til at arbejde med løsningsmodeller, som i langt højere grad har en organisatorisk forankring. På baggrund af de nyeste resultater begynder vi at øjne mulighederne for, at man gennem ledelse kan skabe nogle kollektive rammer, der kan understøtte en...... muligt at kompensere for den belastning det udgør. Vi har i projektet set, hvordan især følgende tre strategier udfolder sig: Én strategi er at identificere sig med den faglige profession og/eller (universitets)uddannelse, man har som videnarbejder – fx som ingeniør, læge eller jurist. Tilhørsforholdet...

 4. KAPAK-KÜNYE-İÇİNDEKİLER

  OpenAIRE

  , Editörden

  2013-01-01

  GAZİ TÜRKİYAT DERGİSİ, HAKEMLİ ULUSLARARASI SÜRELİ (ALTI AYLIK) YAYINDIR. GAZİ TÜRKİYAT DERGİSİ,ULAKBİM SOSYAL BİLİMLER VERİ TABANI (SBVT), EBSCO PUBLISHING ve MLA TARAFINDAN TARANMAKTADIR

 5. Tysk højreekstremisme i nye gevandter

  DEFF Research Database (Denmark)

  Peters, Rikke Alberg

  2012-01-01

  Massakren på Utøya samt afsløringen af en nynazistisk terrorcelle i november 2011 har i Tyskland ført til en fornyet debat om højreekstremisme og radikaliseringstendenser. Artiklen skildrer den forandring som de højreekstremistiske grupperinger undergår i disse år, og de strategier med hensyn til...

 6. Mulighedsbetingelser for professionsudøvelse i nye kontekster

  DEFF Research Database (Denmark)

  Petersen, Karen Bjerg

  2013-01-01

  En tiltagende new public management diskurs i reguleringen af den offentlige sektor og i inter-national uddannelsespolitik i de seneste årtier har også i Danmark medført betydningsfulde æn-dringer i betingelserne for professionsudøvelse i 2000-tallet. Igennem undersøgelser af ændrede rammebetinge...

 7. Nye veje mellem universiteter og erhvervsliv - fra sandhed til overskud

  OpenAIRE

  Andersen, Peter; Bergmann, Rasmus

  2006-01-01

  Problemet er, at der traditionelt hersker forskellige logikker i henholdsvis erhvervslivet og på universiteterne. I erhvervslivet er det primære formål at skabe profit, hvorimod universitetets centrale formål traditionelt har været at generere sand viden. Når man fra politisk side forsøger at styre universiteterne ved at forpligte disse til at indgå i et tæt samarbejde med erhvervslivet, opstår der en konflikt mellem på den ene side ønsket om indtjening og på den anden side ønsket om en offen...

 8. StreetMekka - Ledelse af Københavns nye streetkulturhus

  OpenAIRE

  Gjelstrup, Mikkel

  2009-01-01

  Street culture is spreading out through the streets of Denmark and in the summer of 2009 the City of Copenhagen will open up an indoor street culture facility called StreetMekka. Moving street culture from its natural concrete habitat to a communal facility presents challenges. The City of Copenhagen has made official guideline for the StreetMekka facility to follow, but the free and self organized street culture is not an easy thing to keep within guidelines. This master thesis discusses fro...

 9. Nordisk kystfiskeri i det nye århundrede?

  OpenAIRE

  Christensen, Anne-Sofie; Hovgaard, G.; Karlsson, G.R.; Rova, C.

  2005-01-01

  Paper prepared for the conference "Dåd eller Død?" on the prospects for coastal fisheries in the Nordic countries, organized by Nordic Council, Nordic Council of Ministers and the Nordic coastal fisheries organizations

 10. Nordisk kystfiskeri i det nye århundrede?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen, Anne-Sofie; Hovgaard, G.; Karlsson, G.R.;

  Paper prepared for the conference "Dåd eller Død?" on the prospects for coastal fisheries in the Nordic countries, organized by Nordic Council, Nordic Council of Ministers and the Nordic coastal fisheries organizations...

 11. Er branding vejen frem for de nye storkommuner?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bay, Jens; Friis, Gustav; Hovgesen, Henrik Harder

  2006-01-01

  Branding giver associationer til læskedrikke og mærkevarer, men kan branding være et aktivt ledelsesredskab, når kommunerne skal udvikles og finde en identitet? Udgivelsesdato: September......Branding giver associationer til læskedrikke og mærkevarer, men kan branding være et aktivt ledelsesredskab, når kommunerne skal udvikles og finde en identitet? Udgivelsesdato: September...

 12. Nevada Test Site, Nye County, Nevada. Final environmental impact statement

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  1977-09-01

  This environmental statement for the Nevada Test Site (NTS) considers underground nuclear detonations with yields of one megaton or less, along with the preparations necessary for such detonations. The testing activities considered also include other continuing and intermittent activities, both nuclear and nonnuclear, which can best be conducted in the remote and controlled area of the Nevada Test Site. These activities are listed, with emphasis on weapons testing programs which do not remain static.

 13. Nye medier og magt i den aktuelle undervisning?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Tække, Jesper; Paulsen, Michael

  normdannende i det sociale (Foucault, Ihde, Latour, Clarke, Lyon, Meyrowitz, Tække) og teorier om socialisering og internalisering (Mead). Teorierne sammenføjes til en ramme, hvor ud fra det diskuteres om og hvordan digitale medier (u)muliggør forskellige former for magt, der igen (u)muliggør forskellige...

 14. Nye veje for forskningsbibliotekerne?  - Conference Management Systems

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thise Pedersen, Jette; Damgaard, Helle; Drasbæk Martinussen, Heidi;

  2008-01-01

  Forskningsbibliotekernes hovedopgaver har i de seneste år gennemgået en udvikling, hvor opgaver som blandt andet e-publicering og forskningsstøtte er blevet en del af fagområdet - og med forskningsstøtte også systemer til håndtering af videnskabelige konferencer....

 15. Å skape nye handlingsrom : - konstituering av kvinnelig, norsk, muslimsk identitet

  OpenAIRE

  2006-01-01

  Denne oppgaven undersøker dialektikken mellom ekstern kategorisering og intern identifikasjon. Videre analyserer den relasjonen mellom etnisitet, religiøsitet, nasjonalitet og kjønn i en minoritetskontekst. Hovedproblemstillingen er å utforske konstituering av ung, kvinnelig, norsk, muslimsk identitet. Oppgaven er basert på et 11 måneder langt feltarbeid, utført blant unge muslimske kvinner i Oslo med varierende tilknytning til to muslimske organisasjoner, Norges Muslimske Ungdom og Muslimsk ...

 16. Den ægte vare er det nye sort

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hermansen, Judy

  2013-01-01

  Forbrugerne er måske nok dødtrætte af traditionelle reklamer og branding – men tydeligvis ikke af statusræset som sådan, siger Andrew Potter i bogen ”The Authenticity Hoax – How We Got Lost Finding Our Selves”. Nu handler det bare ikke om at flashe reklamesmarte brands, men om at have et forbrug......, der er så ’ægte og uspoleret’ som muligt. Potter er ikke den eneste, der har fået øje på autenticitetsbølgen – men han er nok den sjoveste. Ikke alene har han et skarpt blik for dens naragtigheder, men også en ualmindelig skarp pen. I Potters øjne er trenden simpelthen et udtryk for et statusforbrug...

 17. Udbredelse af nye behandlingsmetoder illustreret med perkutan vertebroplastik

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andreasen, Jane; Abrahamsen, Bo; Lund, Hans;

  2013-01-01

  Institutionalisation of medical innovations is often based on low scientific evidence. According to McKinlay a medical innovation follows a process of seven typical stages from a promising report to either implementation or denunciation. This process is exemplified with percutaneous vertebroplasty...

 18. Fremtidens forstæder. Landskabets nye rolle

  DEFF Research Database (Denmark)

  Braae, Ellen Marie

  og arbejder med forholdet mellem det bebyggede og det ubebyggede i det urbane landskab, er under kraftig forandring. Disse relationer er komplekse og en helt overordnet præmis for dette fokusskifte er, at byplanlægning i dag er blevet til byudvikling eller -transformation, hvilket betyder...... på, at den formår at udgøre en fællesnævner for flere, grundlæggende byudviklingsmæssige designaspekter, nemlig som form, proces og praksis: 1. Landskabets rolle som form: de åbne rums konstituerende rolle. 2. Landskabets rolle som proces: økologi og foranderlighed. 3. Landskabets rolle som praksis...

 19. Jagten på fremtidens nye vækstvirksomheder

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dahl, Michael S.; Jensen, Pernille Gjerløv; Nielsen, Kristian

  Aktiv iværksætterpolitik har gennem de seneste årtier været en central del af dansk erhvervspolitik. Formålet har primært været at få flere iværksættere generelt, og med begrænset fokus på i hvilken grad disse iværksættere er succesfulde eller ej. Denne bog præsenterer en dybdegående undersøgelse...

 20. Nogle nye og gamle begreber i organisationsteori og virksomhedsledelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Søndergaard, Mikael

  2006-01-01

  empowerment og boundary spanning. Sammen med andre komponenter i "Super Leadership" forsøges disse begreber forankret i klassisk ledelsesteori. Ved at knytte empowerment sammen med boundary spanning kan vi i praksis videreudvikle et centralt begreb: boundary spanning rollen....

 1. 82 Rubidium-PET kan blive den nye myokardieskintigrafi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hasbak, Philip; Kjær, Andreas

  2011-01-01

  -lived isotopes at centres with access to a cyclotron, and only including a very limited number of patients. The number of PET scanners has increased markedly in Denmark and with the introduction of generator-produced 82-Rubidium, this modality may replace the traditional cardial single photon emission computed......Since the 1970's nuclear cardiology has mainly been based on the use of gamma camera technology. While gamma cameras have undergone a rapid development, the number of perfusion tracers has been limited. In parallel, cardiac positron emission tomography (PET) has only been performed with short...

 2. Den nye hverdag - Smartphone viser os vejen frem

  OpenAIRE

  Hermann, Christian; Boberg, Daniel; Turri, Elisa; Sønder, Rune; Madsen, Mikkel; Hahne, Caroline

  2012-01-01

  With a diary-study, an online survey, a focus-group and an extensive interview with a taxi driver we aimed to research and discuss the changes that are becoming evident in our everyday life since the occurrence of smartphones. We concentrate our study to the effects of travel aiding technologies such as GPS and interactive maps present in smartphones, on our everyday life, travel routines and our relationship with this technology. With an ontological subjective first person perspective, we co...

 3. Magnetisk resonans og multipel sklerose. II. Nye diagnostiske metoder

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mathiesen, Henrik Kahr; Langkilde, Annika Reynberg; Larsson, Henrik B W

  2002-01-01

  between conventional MRI and the disability is poor. The last ten years have seen the development of new techniques with improved sensitivity and increased pathological specificity, such as magnetisation transfer imaging (MTI), magnetic resonance spectroscopy (MRS), diffusion-weighted imaging, and...

 4. Social- og sundhedsprofessioner, videnskab, teknologier og nye udfordringer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, Kristian

  2015-01-01

  I dette temanummer studeres forskellige dimensioner og udfordringer i forhold til de professioner, der ofte omtales som semiprofessionerne eller relations-professionerne inden for det sundhedsmæssige og sociale område. Der er ikke tale om klassiske professioner som jura eller medicin, der har fuld...... tilpasning af fælles interviewguides inspireret af Bourdieu og hans begreber om strukturel homologi, dominansrelationer, positioner og hierarkier af vidensformer i sociale og medicinske felter. Guiden, der er konstrueret i samarbejde med danske og norske medlemmer af forskergruppen, fokuserede på spørgsmål...... praksisteori (1977, 1990), studier af social lidelse (1999) herunder distinktionen mellem statens højre og venstre hånd (Bourdieu 2010; Arnholtz Hansen og Hammerslev 2010; Wacquant 2009). Der indgår også en del inspiration fra sociologiens klassikere som Weber (1995/1920) fra professionsforskere (fx Abbott...

 5. Bedre samhandling – er løsningen nye arenaer?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gunnar Vold Hansen

  2014-06-01

  Full Text Available This article discusses the challenges facing service provision for people with simultaneous addiction and severe mental health problems (ROP-patients. Based on a mid-term evaluation of a project intended to improve collaboration and coordination of services for the patient group we discuss different approaches to analyse service organisations from an organisation theoretical perspective.  One of the findings is that it will give new insights if approaching these challenges as “wicked problems”.  Here we find that a non-linear approach, organised as an interaction between patients’ and professionals’ experience, data gathering and organisation analysis will offer a more comprehensive understanding on how to improve services than a linear, rational decision process. 

 6. Nevada Test Site, Nye County, Nevada. Final environmental impact statement

  International Nuclear Information System (INIS)

  This environmental statement for the Nevada Test Site (NTS) considers underground nuclear detonations with yields of one megaton or less, along with the preparations necessary for such detonations. The testing activities considered also include other continuing and intermittent activities, both nuclear and nonnuclear, which can best be conducted in the remote and controlled area of the Nevada Test Site. These activities are listed, with emphasis on weapons testing programs which do not remain static

 7. New renewable energy sources; Nye fornybare energikilder. Revidert utgave 2001

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2001-06-01

  This publication presents a review of the technological, economical and market status in the field of new renewable energy sources. It also deals briefly with the present use of energy, external conditions for new renewable energy sources and prospects for these energy sources in a future energy system. The renewable energy sources treated here are ''new'' in the sense that hydroelectric energy technology is excluded, being fully developed commercially. This publication updates a previous version, which was published in 1996. The main sections are: (1) Introduction, (2) Solar energy, (3) Bio energy, (4) Wind power, (5) Energy from the sea, (6) Hydrogen, (7) Other new renewable energy technologies and (8) New renewables in the energy system of the future.

 8. Geologic evaluation of the Oasis Valley basin, Nye County, Nevada

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Fridrich, C.J.; Minor, S.A.; and Mankinen, E.A.

  2000-01-13

  This report documents the results of a geologic study of the area between the underground-nuclear-explosion testing areas on Pahute Mesa, in the northwesternmost part of the Nevada Test Site, and the springs in Oasis Valley, to the west of the Test Site. The new field data described in this report are also presented in a geologic map that is a companion product(Fridrich and others, 1999) and that covers nine 7.5-minute quadrangles centered on Thirsty Canyon SW, the quadrangle in which most of the Oasis Valley springs are located. At the beginning of this study, published detailed maps were available for 3 of the 9 quadrangles of the study area: namely Thirsty Canyon (O'Connor and others, 1966); Beatty (Maldonado and Hausback, 1990); and Thirsty Canyon SE (Lipman and others, 1966). Maps of the last two of these quadrangles, however, required extensive updating owing to recent advances in understanding of the regional structure and stratigraphy. The new map data are integrated in this re port with new geophysical data for the Oasis Valley area, include gravity, aeromagnetic, and paleomagnetic data (Grauch and others, 1997; written comm., 1999; Mankinen and others, 1999; Hildenbrand and others, 1999; Hudson and others, 1994; Hudson, unpub. data).

 9. Nye diagnostiske tiltag ved akantamøbekeratitis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Esben Tranholm; Heegaard, Steffen; Hjortdal, Jesper Østergaard

  2011-01-01

  Acanthamoeba keratitis is a rare but sight threatening condition. A major problem is that the disease is difficult to diagnose and often mistaken for herpes infection in its early stages. We present an update in diagnostics with the presentation of five recent cases of Acanthamoeba keratitis wher...... the use of confocal microscopy and PCR based DNA analysis of epithelial scrapings played a pivotal role. An early diagnose is crucial for achieving a successful outcome....

 10. Nye lovende behandlinger mod ebola er på vej

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jespersen, Sanne; Thomsen, Cecilie Norup; Wejse, Christian;

  2016-01-01

  The largest Ebola epidemic ever is about to end. No major breakthrough in terms of specific treatment has been seen, but a number of valuable lessons have been learned, including the potential of intensive supportive care. New products are under development, but clinical trials were initiated late...

 11. Nye OECD-retningslinjer for transfer pricing dokumentation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rossing, Christian Plesner

  2015-01-01

  er vedtaget, erstatte det nuværende kapitel V om transfer pricing dokumentation i ‘OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations’. De gældende danske regler for transfer pricing dokumentation baserer sig på de eksisterende OECD-retningslinjer, og det må...

 12. Türk Ordusunda Künye Uygulamasına İlişkin İlk Girişimler ve İlk Künyelerle İlgili Kısa Bilgiler The First Attempts On The Use Of Identity Tags In Turkish Army And Information About The Early Identity Tags

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Burhan SAYILIR

  2013-09-01

  ı vefat etmesi halinde defterdeki askerle ilgili satıra bu bilgiler yazılırdı. Ancak çarpışmalar esnasında kayıp olan veya yaralı olarak ön hatlarda kalan askerlerle ilgili bilgiler sağlıklı olarak deftere kaydedilememekte ve bunlar daha çok akıbeti meçhul veya kayıp olarak kayda geçirilirlerdi. Balkan Savaşı’ndan sonra kumaş veya deri künyeler az sayıdaki askerin ceketlerinin iç kısımlarına dikilmeye başlanmıştır. Kimi askerlerin künyeleri ise birlik defterlerinde kayıtlı olduğu numara askerlerin ceketlerinin yakalarına dikilmiştir. Birinci Dünya Savaşı’nda Türk cephelerinde kayıpların fazla olması askerlerin kimlik bilgilerinin belirlenmesini güçlendirmiştir. Şehit askerin ailelerine yapılacak olan yardımlarla ilgili de problem çıkaran bu durumun giderilmesi için 1915 yılı Eylül-Ekim aylarında metal künyelerin hazırlanarak askerlerin boyunlarına asılması yöntemi uygulanmaya başlanmıştır. Bu uygulama ile cephelerde akıbeti meçhul veya kayıp olarak kayıtlara geçen askerlerin sayılarının azaltılması, şehit olmasına rağmen hakkında kayıp göründüğü için ailelerin yardım alamamaların önüne geçilmesi, birliklerin kadrolarının tespit edilmesinin sağlanması düşünülmüştür. Künye kullanımının nedenleri arasında kuşkusuz en önemlisi şehit ailelerinin mağdur edilmemesiydi.

 13. Veterinary research, monitoring and advisory services in connection with the establishment and operation of a communal biomass conversion plant. Partial project 1 (VET-BIO-1). Veterinaer forskning, overvaagning og raadgivning i forbindelse med etablering og drift af biogasfaellesanlaeg. Delprojekt 1 (VET-BIO-1); Modelstudier vedroerende overlevelse af virus i gylle under traditionel opbevaring og under udraadning i biogasanlaeg

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Boetner, A.

  1990-08-01

  Land spreading of untreated slurry as fertilizers may cause unpleasant odour and pollution and give rise to occasional dissemination of infectious pathogens. In recent years, however, anaerobic digestion with the production of biogas is being increasingly used in connection with intensive cattle and swine production systems in which large volumes of slurry are produced. The anaerobic digestion of the slurry reduces the odour and pollution and may destroy pathogens or reduce them to acceptable levels. The aim of the project was to investigate the rate of inactivation of a number of epidemiologically important animal viruses (Aujeszky-, IBR-, TGE-, classical swine fever-, BVD-, foot and mouth-, porcine parvo- and swineinfluenza-viruses) in conventionally stored slurry in slurry tanks at 5 and 20 deg. C and during anaerobic digestion in batch reactors at 35, 40, 45, 50 and 55 deg. C. The experiments were carried out using 100-ml laboratory models. The inactivation rate was found to increase with increasing temperature, and a much faster inactivation of the viruses was found during anaerobic digestion compared to conventionally storage at 5 and 20 deg. C. Graphs illustrating the results of these investigations are presented. (author) 23 refs.

 14. Why leave the city on holidays

  DEFF Research Database (Denmark)

  Marling, Gitte

  2007-01-01

  Artiklen sætter fokus på det nye byliv og den nye bykultur som følger af industribyens forandringsprocesser mod hvad man kunne kalde oplevelsesbyen. Nye eventsscapes, nye byrum og nye muligheder for at mødes i byen er under udvikling. Det skaber både problemer og konfliker for byens beboere og br...

 15. Site environmental report for calendar year 1994, Yucca Mountain Site, Nye County, Nevada.

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  1995-06-01

  The Yucca Mountain Site Characterization office has established an environmental program to ensure that facilities are operated in order to protect, maintain, and restore environmental quality, minimize potential threats to the environment and the public, and comply with environmental policies and US DOE orders. The status of the environmental program has been summarized in this annual report to characterize performance, confirm compliance with environmental requirements, and highlight significant programs and efforts during CY 1994. Monitoring, archaeology, groundwater, ecosystems, tortoise conservation, waste minimization, etc., are covered.

 16. Geothermal resource assessment of the Yucca Mountain Area, Nye County, Nevada. Final report

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Flynn, T.; Buchanan, P.; Trexler, D. [Nevada Univ., Las Vegas, NV (United States). Harry Reid Center for Environmental Studies, Division of Earth Sciences; Shevenell, L., Garside, L. [Nevada Univ., Reno, NV (United States). Mackay School of Mines, Nevada Bureau of Mines and Geology

  1995-12-01

  An assessment of the geothermal resources within a fifty-mile radius of the Yucca Mountain Project area was conducted to determine the potential for commercial development. The assessment includes collection, evaluation, and quantification of existing geological, geochemical, hydrological, and geophysical data within the Yucca Mountain area as they pertain to geothermal phenomena. Selected geologic, geochemical, and geophysical data were reduced to a set of common-scale digital maps using Geographic Information Systems (GIS) for systematic analysis and evaluation. Available data from the Yucca Mountain area were compared to similar data from developed and undeveloped geothermal areas in other parts of the Great Basin to assess the resource potential for future geothermal development at Yucca Mountain. This information will be used in the Yucca Mountain Site Characterization Project to determine the potential suitability of the site as a permanent underground repository for high-level nuclear waste.

 17. Geologic map of the Northeast quarter of the Bullfrog 15-minute quadrangle, Nye County, Nevada

  International Nuclear Information System (INIS)

  This study of the northeast quarter of the Bullfrog 15-minute quadrangle was undertaken to determine the stratigraphy and structural setting as part of a regional study in cooperation with the US Department of Energy. Geology was mapped on aerial photographs at a scale of 1:24,000. Alluvial deposits were mapped on photographs and field checked in some cases. Outcrops of Cambrian and Proterozoic rocks in the southeast corner of the map area were taken from mapping by Monsen (1983). Thickness of units are approximate due to varying degrees of internal deformation. Identification of units is queried on the map where it is uncertain. Field terms guided by some petrographic work are used for lava flows and dikes; therefore, latite-type rocks are termed ''latitic,'' dacite-type rocks are ''dacitic,'' and so forth. Crystal content and amount are approximate for units younger than Tbt6. Age determinations for the rock units have been corrected for new K-Ar constants (Dalrymple, 1979). A detachment fault (Maldonado, 1985, 1988) is defined for this study as ''hor-ellipsis a low-angle normal fault that formed at a low angle, has significant displacement, and is of subregional extent'' (Reynolds and Spencer, 1985). The area was previously mapped by Ransome and others (1910) and by Cornwall and Kleinhampl (1961, 1964). A detailed discussion of the structural setting of the area is presented in a paper by Maldonado. 17 refs

 18. Geokemi i Siri Canyon - nye idéer til olieefterforskning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Svendsen, Johan B.; Friis, Henrik; Poulsen, Mette Lise Kjær;

  2007-01-01

  specifikke modeller og teser der skulle afprøves, men skulle bredt undersøge om geokemiske tilgangsvinkler kunne hjælpe med olie efterforskning og -produktion i Siri Fairwayen. Mere end 20 efterforsknings- og vurderingsbrønde blev undersøgt, repræsenterende omkring 1200 kernemeter sediment....

 19. Mobbing - et forsøk på nye teoretiske perspektiv

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dag Nome

  2015-01-01

  Full Text Available This article discusses the understanding of bullying and how it first appears as a phenomenon in early childhood. Empirical research on the social life of young children indicates a capacity for empathy that is independent of social learning. Based upon Merleau-Ponty`s philosophy of the body and Levinas’s existentialist notion of the origin of morality, the article emphasize empathy and the sense of responsibility as a fundamental event in our initial encounter with one another – not learned competence based on cognitive refl ections. Anti-social behavior like bullying is therefore considered to be a narrowing of the initial openness for others entering our life-world, not a result of a natural urge to power and dominance.

 20. Summary of data concerning radiological contamination at well PM-2, Nevada Test Site, Nye County, Nevada

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Russell, G.M.; Locke, G.L.

  1997-02-01

  Analysis of water from well Pahute Mesa No. 2 (PM-2), on Pahute Mesa in the extreme northwestern part of the Nevada Test Site, indicated tritium concentrations above background levels in August 1993. A coordinated investigation of the tritium occurrence in well PM-2 was undertaken by the Hydrologic Resources Management Program of the US Department of Energy. Geologic and hydrologic properties of the hydrogeologic units were characterized using existing information. Soil around the well and water quality in the well were characterized during the investigation. The purpose of this report is to present existing information and results from a coordinated investigation of tritium occurrence. The objectives of the overall investigation include: (1) determination of the type and concentration of contamination; (2) identification of the source and mechanism of contamination; (3) estimation of the extent of radiological contamination; (4) initiation of appropriate monitoring of the contamination; and (5) reporting of investigation results. Compiled and tabulated data of the area are presented. The report also includes characterization of geology, soil, hydrology, and water quality data.

 1. Kan nye VHS udbrud i regnbueørred forebygges ved vaccination eller avl?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lorenzen, Niels

  Tørlægning og desinfektion har traditionelt været brugt til at bekæmpe virussygdommen Egtvedsyge (VHS) i danske ørred-dambrug og lige nu regnes VHS for udryddet. Det har dog vist sig, at der hos vilde fiskebestande i havet findes VHS virus, som under visse omstændigheder må forventes at kunne...... virussygdom hos opdrættede regnbueørreder. Sygdommen er anmeldepligtig. Der har tidligere være lavet forsøg på fremavle fisk, der er resistente overfor VHS eller andre infektioner. Dette kan godt lade sig gøre, men er mere tidskrævende end vaccineudvikling. Dertil kommer at man kan risikere at øget resistens...... mod fx VHS medfører øget modtagelighed overfor andre infektioner. En bedre strategi vil derfor være at identificere genetiske markører for sygdomsresistens....

 2. Hydraulic Characterization of Overpressured Tuffs in Central Yucca Flat, Nevada Test Site, Nye County, Nevada

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  K.J. Halford; R.J. Laczniak; D.L. Galloway

  2005-10-07

  A sequence of buried, bedded, air-fall tuffs has been used extensively as a host medium for underground nuclear tests detonated in the central part of Yucca Flat at the Nevada Test Site. Water levels within these bedded tuffs have been elevated hundreds of meters in areas where underground nuclear tests were detonated below the water table. Changes in the ground-water levels within these tuffs and changes in the rate and distribution of land-surface subsidence above these tuffs indicate that pore-fluid pressures have been slowly depressurizing since the cessation of nuclear testing in 1992. Declines in ground-water levels concurrent with regional land subsidence are explained by poroelastic deformation accompanying ground-water flow as fluids pressurized by underground nuclear detonations drain from the host tuffs into the overlying water table and underlying regional carbonate aquifer. A hydraulic conductivity of about 3 x 10-6 m/d and a specific storage of 9 x 10-6 m-1 are estimated using ground-water flow models. Cross-sectional and three-dimensional ground-water flow models were calibrated to measured water levels and to land-subsidence rates measured using Interferometric Synthetic Aperture Radar. Model results are consistent and indicate that about 2 million m3 of ground water flowed from the tuffs to the carbonate rock as a result of pressurization caused by underground nuclear testing. The annual rate of inflow into the carbonate rock averaged about 0.008 m/yr between 1962 and 2005, and declined from 0.005 m/yr in 2005 to 0.0005 m/yr by 2300.

 3. Transportproteiner som drug-targets hos Plasmodium falciparum. Nye perspektiver i behandlingen af malaria

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ellekvist, Peter; Colding, Hanne

  2006-01-01

  The malaria parasite, Plasmodium falciparum, infects and replicates in human erythrocytes. Through the use of substrate-specific transport proteins, P. falciparum takes up nutrients from the erythrocyte's cytoplasm. The sequencing and publishing of the P. falciparum genome have made it possible to...

 4. Praktikerperspektivet og oplevet evidens – nye veje til forståelse af evidens?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lillith Olesen Løkken

  2012-10-01

  Full Text Available Med udgangspunkt i en fremstilling af den fremherskende (medicinske forståelse af evidensbegrebet vilartiklen diskutere formålet med evidens i den psykologiske praksis. Begreber som ’praksisbaseret evidens’ og’oplevet evidens’ vil blive fremstillet og sat i forhold til det klassiske evidensbegreb. Med et kritisk lys på evidenshierarkier,som kan føre til en forsnævret virksomhed i forhold til såvel forskning som praksis, diskuteressåkaldte ’endegyldige sandheder’ i forhold til det unikke og kontekstbundne. Fra praktikerperspektivet plæderesendelig for at der anvendes et bredere evidensbegreb i psykologisk praksis og nogle af de udfordringervi må være opmærksomme på fremover.

 5. Origins of secondary silica within Yucca Mountain, Nye County, southwestern Nevada

  International Nuclear Information System (INIS)

  The accuracy of predictions of the hydrologic response of Yucca Mountain to future climate depends largely on how well relations between past climate and hydrology can be resolved. To advance this reconstruction, secondary minerals in and near Yucca Mountain, deposited by ground waters that originated both as surficial recharge at Yucca Mountain and from regional aquifers, are being studied to determine past ground-water sources and chemistries. Preliminary data on stable oxygen isotopes indicate that, although silica (opal, quartz, and chalcedony) and calcite and have formed in similar settings and from somewhat similar fluids, the authors have found no compelling evidence of coprecipitation or formation from identical fluids. If verified by further analyses, this precludes the use of silica-calcite mineral pairs for precise geothermometry. The preliminary data also indicate that opal and calcite occurrences in pedogenic and unsaturated-zone settings are invariably compatible with formation under modern ambient surface or subsurface temperatures. Silica and calcite stable-isotope studies are being integrated with soil geochemical modeling. This modeling will define the soil geochemical condition (climate) leading to opal or calcite deposition and to the transfer functions that may apply at the meteorologic soil unsaturated-zone interfaces. Additional study of pedogenic and unsaturated-zone silica is needed to support these models. The hypothesis that the transformation of vapor-phase tridymite to quartz requires saturated conditions is being tested through stable oxygen-isotope studies of lithophysal tridymite/quartz mixtures. Should this hypothesis be verified, mineralogic analysis by X-ray diffraction theoretically would permit reconstruction of past maximum water-table elevations

 6. Hydraulic characterization of overpressured tuffs in central Yucca Flat, Nevada Test Site, Nye County, Nevada

  Science.gov (United States)

  Halford, Keith J.; Laczniak, Randell J.; Galloway, Devin L.

  2005-01-01

  A sequence of buried, bedded, air-fall tuffs has been used extensively as a host medium for underground nuclear tests detonated in the central part of Yucca Flat at the Nevada Test Site. Water levels within these bedded tuffs have been elevated hundreds of meters in areas where underground nuclear tests were detonated below the water table. Changes in the ground-water levels within these tuffs and changes in the rate and distribution of land-surface subsidence above these tuffs indicate that pore-fluid pressures have been slowly depressurizing since the cessation of nuclear testing in 1992. Declines in ground-water levels concurrent with regional land subsidence are explained by poroelastic deformation accompanying ground-water flow as fluids pressurized by underground nuclear detonations drain from the host tuffs into the overlying water table and underlying regional carbonate aquifer. A hydraulic conductivity of about 3 x 10-6 m/d and a specific storage of 9 x 10-6 m-1 are estimated using ground-water flow models. Cross-sectional and three-dimensional ground-water flow models were calibrated to measured water levels and to land-subsidence rates measured using Interferometric Synthetic Aperture Radar. Model results are consistent and indicate that about 2 million m3 of ground water flowed from the tuffs to the carbonate rock as a result of pressurization caused by underground nuclear testing. The annual rate of inflow into the carbonate rock averaged about 0.008 m/yr between 1962 and 2005, and declined from 0.005 m/yr in 2005 to 0.0005 m/yr by 2300.

 7. Frihedsberøvelse i psykiatrien efter den nye psykiatrilovs indførelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Engberg, M

  1992-01-01

  This investigation shows that the rate of commitment to mental hospitals in Denmark increased from the year before the introduction of the new Danish psychiatric legislation when it was 24.4 (23.1-25.8) per 100,000 of the population till the year after when it was 28.4 (27.0-29.9) of the population....... The commitment rates for men and women were found to be identical after introduction of the new legislation. On the basis of data from the closed wards in the Psychiatric Hospital in Arhus, which receives approximately 11% of all committed patients in Denmark, it was found that the total number of admissions...... where patients were deprived of their liberty was nearly twice that of the number of involuntary admissions in the period immediately after introduction of the legislation. The average duration of involuntary detainment for committed patients was 20 days (1-101 days) and for patients admitted...

 8. Tvangsanvendelse i psykiatrien efter den nye psykiatrilovs indførelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Engberg, M

  1992-01-01

  Investigation of compulsory treatment and mechanical restraint in the Psychiatric Hospital in Arhus reveals that no great changes in the employment of compulsory measures in psychiatry during the period around introduction of the new Danish legislation on October 1 1989 have occurred. The total...... duration of mechanical restraint constituted 0.3% of the entire duration of psychiatric hospitalisation in acute admission wards after the introduction of the legislation. The mean duration of mechanical restraint was 4.3 hours (5 minutes-5.3 days) and was similar in men and women. In 55.5% of the cases...

 9. Flere nye behandlingsmuligheder ved hereditært angioødem

  DEFF Research Database (Denmark)

  Åbom, Anne; Palarasah, Yaseelan; Bygum, Anette

  2012-01-01

  Hereditary angio-oedema (HAE) is a rare genetic disease caused by deficiency of complement C1 inhibitor. It is characterised by recurrent episodes of subcutaneous or submucosal oedema typically involving the extremities, bowel, face or larynx. Within the latest years it has become evident that the...

 10. Site environmental report for calendar year 1997, Yucca Mountain Site, Nye County, Nevada

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  1998-10-01

  This document is the seventh annual Site Environmental Report (SER) submitted by the Yucca Mountain Site Characterization Office (YMSCO) to describe the environmental program implemented by the US Department of Energy (DOE) at Yucca Mountain. As prescribed by the Nuclear Waste Policy Act (NWPA, 1982), this program ensures that site characterization activities are conducted in a manner that minimizes any significant adverse impacts to the environment and complies with all applicable laws and regulations. The most recent guidelines for the preparation of the SER place major emphasis on liquid and gaseous emissions of radionuclides, pollutants or hazardous substances; human exposure to radionuclides; and trends observed by comparing data collected over a period of years. To date, the YMP has not been the source of any radioactive emissions or been responsible for any human exposure to radionuclides. Minuscule amounts of radioactivity detected at the site are derived from natural sources or from dust previously contaminated by nuclear tests conducted in the past at the NTS. Because data for only a few years exist for the site, identification of long-term trends is not yet possible. Despite the lack of the aforementioned categories of information requested for the SER, the YMP has collected considerable material relevant to this report. An extensive environmental monitoring and mitigation program is currently in place and is described herein. Also, as requested by the SER guidelines, an account of YMP compliance with appropriate environmental legislation is provided.

 11. Site environmental report for calendar year 1996: Yucca Mountain site, Nye County, Nevada

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  1997-11-01

  The environmental program established by the Yucca Mountain Site Characterization Office (YMSCO) has been designed and implemented to protect, maintain, and restore environmental quality, minimize potential threats to the environment and the public, and comply with environmental policies and US Department of Energy (DOE) Orders. In accordance with DOE Order 5400.1, General Environmental Protection Program (DOE, 1990a), to be superseded by DOE Order 231.1 (under review), the status of the Yucca Mountain Site Characterization Project (YMP) environmental program has been summarized in this annual Site Environmental Report (SER) to characterize performance, document compliance with environmental requirements, and highlight significant programs and efforts during calendar year 1996.

 12. A Historical Evaluation of the U15 Complex, Nevada National Security Site, Nye County, Nevada

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Drollinger, Harold [DRI; Holz, Barbara A [DRI; Bullard, Thomas F [DRI; Goldenberg, Nancy G [Carey & Co; Ashbaugh, Laurence J [DRI; Griffin, Wayne R [DRI

  2014-01-09

  This report presents a historical evaluation of the U15 Complex on the Nevada National Security Site (NNSS) in southern Nevada. The work was conducted by the Desert Research Institute at the request of the U.S. Department of Energy, National Nuclear Security Administration Nevada Field Office and the U.S. Department of Defense, Defense Threat Reduction Agency. Three underground nuclear tests and two underground nuclear fuel storage experiments were conducted at the complex. The nuclear tests were Hard Hat in 1962, Tiny Tot in 1965, and Pile Driver in 1966. The Hard Hat and Pile Driver nuclear tests involved different types of experiment sections in test drifts at various distances from the explosion in order to determine which sections could best survive in order to design underground command centers. The Tiny Tot nuclear test involved an underground cavity in which the nuclear test was executed. It also provided data in designing underground structures and facilities to withstand a nuclear attack. The underground nuclear fuel storage experiments were Heater Test 1 from 1977 to 1978 and Spent Fuel Test - Climax from 1978 to 1985. Heater Test 1 was used to design the later Spent Fuel Test - Climax experiment. The latter experiment was a model of a larger underground storage facility and primarily involved recording the conditions of the spent fuel and the surrounding granite medium. Fieldwork was performed intermittently in the summers of 2011 and 2013, totaling 17 days. Access to the underground tunnel complex is sealed and unavailable. Restricted to the surface, four buildings, four structures, and 92 features associated with nuclear testing and fuel storage experiment activities at the U15 Complex have been recorded. Most of these are along the west side of the complex and next to the primary access road and are characteristic of an industrial mining site, albeit one with scientific interests. The geomorphological fieldwork was conducted over three days in the summer of 2011. It was discovered that major modifications to the terrain have resulted from four principal activities. These are road construction and maintenance, mining activities related to development of the tunnel complex, site preparation for activities related to the tests and experiments, and construction of drill pads and retention ponds. Six large trenches for exploring across the Boundary geologic fault are also present. The U15 Complex, designated historic district 143 and site 26NY15177, is eligible to the National Register of Historic Places under Criteria A, C, and D of 36 CFR Part 60.4. As a historic district and archaeological site eligible to the National Register of Historic Places, the Desert Research Institute recommends that the area defined for the U15 Complex, historic district 143 and site 26NY15117, be left in place in its current condition. The U15 Complex should also be included in the NNSS cultural resources monitoring program and monitored for disturbances or alterations.

 13. Innovation, identitet og mening - nye udfordringer for familie- og arbejdsliv YYYY No org found YYY

  DEFF Research Database (Denmark)

  Gleerup, Jørgen

  2002-01-01

  Udenlandsk design er mere overfladisk og handler mere om 'styling' end om kvalitet og respekt for brugerne og samfundet. Forfatteren spørger: Holder den tese? Hvordan kommer man til bunds i problemerne? Hvordan laver man godt design? Handler det bare om at være 'dyb' i sin tankegang, bedre til at...... at brain-storme og bruge nogle flere timer til at skitsere i?...

 14. Nye funn av Karplanter og Sopp i Sunnhordland 2008: oppdatering og status.

  OpenAIRE

  Fadnes, Per

  2008-01-01

  Gjennom de siste 5 årene har jeg drevet en systematisk kartlegging av soppmangfoldet i kulturlandskapet i Stord og Fitjar. Det registrerte artsmangfoldet i Stord og Fitjar er i overkant av 530 taxa, men blant disse er en god del eldre registreringer. Det er ikke foretatt noen systematisk undersøkelse og gjennomgang av hvilke av disse om ennå finnes på øya, noe som også ville være svært arbeidskrevende. Dersom en sammenfatter registrerte taxa med den norske rødlisten (ref), er d...

 15. Highly insulating glazing in new multi-storey buildings; Hoejisolerende glaspartier i nye etageboliger

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Engelund Thomsen, K.; Schmidt, H.; Aggerholm, S.

  2001-07-01

  The purpose of this report is to illustrate how highly insulating types of glazing can be used in multi-storey buildings for housing in new ways. These are energy efficient and provide good indoor climate and also satisfy requirements to high architectural quality. The project has resulted in a number of design proposal demonstrating how new types of glazing can be fitted into multi-storey buildings and how new facade expressions, space and lighting effects can be obtained by using highly insulating glass areas. The project is collaboration between the architects Boje Lundgaard and Lene Tranberg's Tegnestue, KAB Bygge og Boligadministration and Danish Building and Urban Research. Calculations of heat demand suggest that it is possible to meet the targets outlined in the Danish Government's action plan for energy. Energy 21 by using new types of highly insulating glazing in new buildings. Another 33% reduction of the heating demand is targeted in relation to existing requirements in the Danish Building Regulations 1995 (BR 95) and the Danish Building Regulations for Small Dwellings 1998 (BR-S 98). The project builds on experience gained from 'High-insulated Glass House' (Wittchen and Aggerholm, 1999) built on the housing estage Egebjerggaard in Ballerup, a suburb of Copenhagen. Examples of existing multi-storey buildings with glass facades show extensive use of glazing as early as 1830 in Spain. Walls preceding the curtain wall were built from wood and glass and rested on stone corbels at about 1 m from the load-bearing facade. The first multi-storey buildings with facades entirely made from glass date from the 1920s. The architect Le Corbusier was the first to create a building system that facilitated the construction of non-loadbearing facades. Various conditions must be especially considered at the design of facades with highly insulating glass areas, i.a. type of glass and glazing, solar shadings, frame constructions and airtightness. Compared with the requirements of BR 95, considerable improvements of the energy performance of glazed units have already taken place. Continued development is needed i.a. with development and application of spacers improved in terms of energy and slim frame profiles. The latter permits the use of a larger part of the window area for insulating glazing and also provides a larger glazing area. (au)

 16. Well Completion Report for Corrective Action Unit 443 Central Nevada Test Area Nye County, Nevada

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  None

  2009-12-01

  The drilling program described in this report is part of a new corrective action strategy for Corrective Action Unit (CAU) 443 at the Central Nevada Test Area (CNTA). The drilling program included drilling two boreholes, geophysical well logging, construction of two monitoring/validation (MV) wells with piezometers (MV-4 and MV-5), development of monitor wells and piezometers, recompletion of two existing wells (HTH-1 and UC-1-P-1S), removal of pumps from existing wells (MV-1, MV-2, and MV-3), redevelopment of piezometers associated with existing wells (MV-1, MV-2, and MV-3), and installation of submersible pumps. The new corrective action strategy includes initiating a new 5-year proof-of-concept monitoring period to validate the compliance boundary at CNTA (DOE 2007). The new 5-year proof-of-concept monitoring period begins upon completion of the new monitor wells and collection of samples for laboratory analysis. The new strategy is described in the Corrective Action Decision Document/Corrective Action Plan addendum (DOE 2008a) that the Nevada Division of Environmental Protection approved (NDEP 2008).

 17. Uddannes offentlige ledere rigtigt til de nye velfærdsopgaver

  DEFF Research Database (Denmark)

  Weinreich, Elvi

  2015-01-01

  Igennem flere år har diplomuddannelsen i ledelse været kommuner og regionernes svar på ”den rigtige” lederuddannelse til offentlige ledere, hvis praksis var tæt på kerneydelsen. Jeg stiller i denne korte artikel, med afsæt i min ph.d.-afhandling, spørgsmål ved denne selvfølgelighed. Jeg stiller s...

 18. Site characterization and monitoring data from Area 5 Pilot Wells, Nevada Test Site, Nye County, Nevada

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  1994-02-01

  The Special Projects Section (SPS) of Reynolds Electrical & Engineering Co., Inc. (REECO) is responsible for characterizing the subsurface geology and hydrology of the Area 5 Radioactive Waste Management Site (RWMS) at the Nevada Test Site (NTS) for the US Department of Energy, Nevada Operations Office (DOE/NV), Environmental Restoration and Waste Management Division, Waste Operations Branch. The three Pilot Wells that comprise the Pilot Well Project are an important part of the Area 5 Site Characterization Program designed to determine the suitability of the Area 5 RWMS for disposal of low-level waste (LLW), mixed waste (MW), and transuranic waste (TRU). The primary purpose of the Pilot Well Project is two-fold: first, to characterize important water quality and hydrologic properties of the uppermost aquifer; and second, to characterize the lithologic, stratigraphic, and hydrologic conditions which influence infiltration, redistribution, and percolation, and chemical transport through the thick vadose zone in the vicinity of the Area 5 RWMS. This report describes Pilot Well drilling and coring, geophysical logging, instrumentation and stemming, laboratory testing, and in situ testing and monitoring activities.

 19. Genetiske fund giver nye muligheder for udredning af arveligt malignt melanom

  DEFF Research Database (Denmark)

  Wadt, Karin Anna Wallentin; Drzewiecki, Krzysztof Tadeusz; Gerdes, Anne-Marie Axø

  2012-01-01

  Denmark is a high-risk country for malignant melanoma (MM).The incidence of MM has increased faster than the ones of any other cancer during the last ten years. 5-10% of the patients with MM report a family history of MM, and this is most likely caused by a combination of genetic and environmenta...... factors. The genes disposing to MM are reviewed in this article and the challenges and ethical considerations concerning genetic counselling of families at high risk of MM are discussed.......Denmark is a high-risk country for malignant melanoma (MM).The incidence of MM has increased faster than the ones of any other cancer during the last ten years. 5-10% of the patients with MM report a family history of MM, and this is most likely caused by a combination of genetic and environmental...

 20. Nye og kommende diagnostiske undersøgelser for kræft

  DEFF Research Database (Denmark)

  Højgaard, Liselotte

  2011-01-01

  In patients with cancer the correct diagnosis is the basis for the correct treatment. Ultrasound, CT, MRI, SPECT and PET/CT are used for primary diagnosis, staging, evaluation of treatment effect, control, in patients with relapse and for planning of radiation therapy. The choice is made after...... diagnostic strategies based on sensitivity, specificity, side effects and price. Due to radiation ultrasound and MRI are preferred in children and adolescents. Denmark has a low use of diagnostic imaging, the challenge of tomorrow is to offer our patients the correct diagnostic imaging without delay and with...

 1. Nye molekylaere markører ved de kroniske myeloproliferative sygdomme

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, Thomas Stauffer; Pallisgaard, Niels; Christensen, Jacob Haaber;

  2006-01-01

  , implicating that phenylalanine is substituted with valine in position 617 (V617F mutation). JAK2 is of particular importance to haematopoiesis, since JAK2 proteins are activated mainly by the haematopoietic growth factors. The JAK2 mutation is present in most patients with polycythaemia vera and about 50...

 2. Poiti dalshe Ramsfelda / Joseph S. Nye ; tõlk. Nikolai Zhdanovitsh

  Index Scriptorium Estoniae

  Nye, Joseph S.

  2006-01-01

  USA kongressi vahevalimistel saadud kaotus ning Iraagi sõja kriitika viis kaitseminister Donald Rumsfeldi tagasiastumiseni. USA võitlus terrorismiga ja sündmused Iraagis osutavad, et pealesunnitud demokraatial on piirid. Sise- ja välispoliitilised probleemid ning parteide koostöö

 3. Väikesed suured mehed / Joseph Nye ; tõlk. Priit Simson

  Index Scriptorium Estoniae

  Nye, Joseph

  2008-01-01

  Autor väljendab mõtet, et ühiskonnad, mis tuginevad nn, kangelasjuhtidele, arendavad kodanikuühiskonda ja sotsiaalset kapitali liiga aeglaselt, et olla võimelised juhtima tänapäeva võrgustunud maailma ning ei tule toime infoühiskonna väljakutsetega

 4. Usmirenije Severnoi Korei / Joseph S. Nye ; tõlk. Nikolai Zhdanovitsh

  Index Scriptorium Estoniae

  Nye, Joseph S.

  2006-01-01

  USA president George Bush lootis, et tal õnnestub Põhja-Korea tuumaprobleemi lahendada režiimi vahetamisega. Arvestati, et isolatsioon ja sanktsioonid viivad Kim Jong Il'i diktatuuri kukutamiseni. Kuna režiim osutus vastupidavaks, nõustuti kuuepoolsete läbirääkimistega Hiina, Venemaa, Jaapani ja mõlema Koreaga

 5. Lapiku maailma haprus / Joseph S. Nye ; tõlk. Liis Auväärt

  Index Scriptorium Estoniae

  Nye, Joseph S.

  2006-01-01

  Ilmunud ka: Molodjozh Estonii 28. aug. lk. 6-7. Käsitledes globaliseerumist ja Thomas Friedmani lapiku maa metafoori, ütleb autor, et ka 1914. oli maailmamajandus äärmiselt integreeritud, kuid vastastikune majanduslik sõltuvus vähenes järgmise 30 aasta jooksul, muutudes ühtseks alles 70-ndatel. Mõnede arvates mängib Hiina tänapäeval sama rolli, mida mängis Saksamaa XX sajandil. Oht lapikule maale tuleb mitteriiklikelt jõududelt

 6. Amerikanskaja vneshnjaja politika posle Iraka / Joseph S. Nye ; tõlk. Nikolai Zhdanovitsh

  Index Scriptorium Estoniae

  Nye, Joseph S.

  2007-01-01

  Kitsaskohtadest USA sise- ja välispoliitikas, millele on tähelepanu juhtinud Iraagi sõda, 2008. aasta presidendivalimistest, kodanikuühiskonna ja demokraatia edasisest arengust Ameerika Ühendriikides

 7. Site environmental report for calendar year 1994, Yucca Mountain Site, Nye County, Nevada

  International Nuclear Information System (INIS)

  The Yucca Mountain Site Characterization office has established an environmental program to ensure that facilities are operated in order to protect, maintain, and restore environmental quality, minimize potential threats to the environment and the public, and comply with environmental policies and US DOE orders. The status of the environmental program has been summarized in this annual report to characterize performance, confirm compliance with environmental requirements, and highlight significant programs and efforts during CY 1994. Monitoring, archaeology, groundwater, ecosystems, tortoise conservation, waste minimization, etc., are covered

 8. Cradle to Cradle, Cirkulær Økonomi og nye forretningsmodeller.

  OpenAIRE

  Ambus, Lars

  2015-01-01

  This thesis examines the effects that Cradle to Cradle and Circular Economy principles can have on business models in Denmark. More specifically, the paper investigates how companies that works with Cradle to cradle and Circular Economy, can think in new ways in regards to the development of their business models. The thesis uses a hermeneutical framework for the analysis of two companies from the Danish construction business which is used as case examples. One of the companies is Troldtekt t...

 9. Incitamentet til pensionsopsparing set i lyset af de nye regler for beskatning af pensionsafkast

  OpenAIRE

  Guldager, Peter

  2000-01-01

  I forbindelse med FL2001 er der vedtaget en række love, som får betydning for valget mellem aktier og obligationer i en pensionsordning og i et frit depot. Ændringerne betyder, at afkast af aktier og obligationer i en kapitalpension fra 2001 bliver genstand for den samme beskatning. Der er fortsat et incitament til at oprette, opretholde og indskyde på en kapitalpension. De gennemførte og foreslåede ændringer vil dog i løbet af perioden 2000-02 påvirke dette incitament afhængigt af, om kapita...

 10. Review of soil moisture flux studies at the Nevada Test Site, Nye County, Nevada

  International Nuclear Information System (INIS)

  This report documents almost 30 years of research on soil moisture movement and recharge at the Department of Energy, Nevada Test Site. Although data is scarce, three distinct topographic zones are represented: alluvial valleys, inundated terrains, and upland terrain. Recharge in alluvial valleys was found to be very small or negligible. Ponded areas such as playas and subsidence craters showed significant amounts of recharge. Data in the upland terrains is very scarce but one area, Rainier Mesa, shows active recharge of up to three percent of the annual average precipitation in fractured volcanic tuff. The report summarizes the results

 11. Nye omkostningsteknikker og omkostnings variansanalyse teknikker til at måle effekten af Lean

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kristensen, Thomas Borup

  2015-01-01

  , hverken indenfor budgetåret eller over flere budgetår. Ydermere, Activity Based Costing og Time-Driven Activity Based Costing tilpasses i artiklen, således modellerne bedre kan måle omkostningsgevinster, og dermed understøtte beslutninger under Lean implementeringer. Artiklen favner derfor både kalkule af...

 12. Offentlighed for en dag? Facebook-grupper og de nye ”massebrugere"

  DEFF Research Database (Denmark)

  Klastrup, Lisbeth

  2011-01-01

  Artiklen analyserer to eksempler på danske Facebook-grupper, der er opstået i kølvandet på en stor nyhedshistorie. Den diskuterer hvilken mulig form for "offentlighed", brugerne af en sådan gruppe kan tænkes at udgøre, og foreslår at vi har brug for et nyt begreb til at beskrive den type af bruge......, kun meget få reelt er aktive i gruppen, og at folk slutter sig til gruppen af personlige følelsesmæssige grunde. Det ser ikke ud til at aktivitet i gruppen fører til mobilisering og offline aktioner, men grupperne er i sig selv på vej til at blive en del af mediekredsløbet...

 13. Summary of data concerning radiological contamination at well PM-2, Nevada Test Site, Nye County, Nevada

  International Nuclear Information System (INIS)

  Analysis of water from well Pahute Mesa No. 2 (PM-2), on Pahute Mesa in the extreme northwestern part of the Nevada Test Site, indicated tritium concentrations above background levels in August 1993. A coordinated investigation of the tritium occurrence in well PM-2 was undertaken by the Hydrologic Resources Management Program of the US Department of Energy. Geologic and hydrologic properties of the hydrogeologic units were characterized using existing information. Soil around the well and water quality in the well were characterized during the investigation. The purpose of this report is to present existing information and results from a coordinated investigation of tritium occurrence. The objectives of the overall investigation include: (1) determination of the type and concentration of contamination; (2) identification of the source and mechanism of contamination; (3) estimation of the extent of radiological contamination; (4) initiation of appropriate monitoring of the contamination; and (5) reporting of investigation results. Compiled and tabulated data of the area are presented. The report also includes characterization of geology, soil, hydrology, and water quality data

 14. Archaeological data recovery at drill pad U19au, Nye County, Nevada

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Henton, G.H.; Pippin, L.C.

  1991-01-01

  Construction activities accompanying underground nuclear tests result in the disturbance of the surface terrain at the Nevada Test Site. In compliance with Federal legislation (National Historic Preservation Act of 1966 (PL 89-665) and National Environmental Policy Act of 1969 (PL 91-190)), the US Department of Energy (DOE), Field Office, Nevada, has long required that cultural resources studies must precede all land-disturbing activities on the Nevada Test Site. In accordance with 36 CFR Part 800, these studies consist of archaeological surveys conducted prior to the land-disturbing activities. The intent of these surveys is to identify and evaluate all cultural resources that might be adversely affected by the proposed construction activity. This report presents the final analysis of the data recovered from archaeological investigations conducted at the U19au drill site and access road. This report includes descriptions of the archaeological sites as recorded during the original survey, the research design used to guide the investigations, the method and techniques used to collect and analyze the data, and the results and interpretations of the analysis. 200 refs., 112 figs., 53 tabs.

 15. New materials in waste material-fueled power plants; Nye materialer i affaldsenergianlaeg

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  1994-04-01

  This report presents results of research in the field of materials resistant to corrosion caused by organic waste combustion. Straw and municipal wastes are an important heat/power resource in Denmark, but high concentration of sulfur and chlorine in such fuel result in increased corrosion of the boilers. As the coefficient of performance is higher, when overheating to temperature 500-520 deg. C is used, new materials for overheating boilers should be identified. A test probe has been developed for in-situ testing of boiler surfaces and welds. The following candidate materials have been tested: 45TM, AC66, Alloy 31, AISI 347, Sanicro 28 and Alloy 556. Samples of these materials are subjected to flue gas in different temperatures, and subsequently cooled in different ways. The expected service life can be evaluated from corrosion dependence on flue gas temperature / material temperature relationships. (EG) (11 refs.)

 16. Site environmental report for calendar year 1996: Yucca Mountain site, Nye County, Nevada

  International Nuclear Information System (INIS)

  The environmental program established by the Yucca Mountain Site Characterization Office (YMSCO) has been designed and implemented to protect, maintain, and restore environmental quality, minimize potential threats to the environment and the public, and comply with environmental policies and US Department of Energy (DOE) Orders. In accordance with DOE Order 5400.1, General Environmental Protection Program (DOE, 1990a), to be superseded by DOE Order 231.1 (under review), the status of the Yucca Mountain Site Characterization Project (YMP) environmental program has been summarized in this annual Site Environmental Report (SER) to characterize performance, document compliance with environmental requirements, and highlight significant programs and efforts during calendar year 1996

 17. Sundheds-it øger patientsikkerheden, men introducerer nye muligheder for fejl

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nøhr, Christian

  2012-01-01

  Health information systems have the potential to reduce medical errors, and indeed many studies have shown a significant reduction. However, if the systems are not designed and implemented properly, there is evidence that suggest that new types of errors will arise - i.e. technology-induced error....... Health information systems will need to undergo a more rigorous evaluation. Usability evaluation and simulation test with humans in the loop can help to detect and prevent technology-induced errors before they are deployed in real health-care settings.......Health information systems have the potential to reduce medical errors, and indeed many studies have shown a significant reduction. However, if the systems are not designed and implemented properly, there is evidence that suggest that new types of errors will arise - i.e. technology-induced errors...

 18. Fatalt forløb efter intoksikation med det nye designerdrug 25C-NBOMe

  DEFF Research Database (Denmark)

  Tarpgaard, Maren; Mærkedahl, Rikke; Lauridsen, Karen Buch

  2015-01-01

  This is a case report of a 22-year-old man, who snorted the content of three capsules of the new designer drug 25C-NBOMe (2-(4-chloro-2,5-dimethoxyphenyl)-N-[(2-methoxyphenyl)methyl]ethanamine). 1-2 hours after the intake he became unconscious with generalized seizures, so he was intubated...... prehospitally and brought to the local hospital. At admission he had acute renal failure and was severely metabolic acidotic with potassium 8.6 mmol/l, lactate 28 mmol/l and pH 6.69. Despite maximal therapy he died ten hours after admission. 25C-NBOMe is currently legal in most parts of the world, and fatal...

 19. ee12: er en bæredygtig forretningsmodel det nye sort?

  OpenAIRE

  Jensen, Maria Grønnegaard; Skaastrup, Signe Sofie; Eriksen, Camilla Schmidt; Bjerregaard, Maria Louise Alkemade; Fløystrup, Pernille Cecilie Fackmann

  2015-01-01

  The fashion industry is one of the most polluted industries worldwide. This opened a curiosity to the sustainable fashion firm ee12. Despite their atypical business model they have not been able to increase their acquaintance. In order to resolve the problem that obtains the lack of growth of ee12 and limited knowledge about ee12 the group entered a partnership with the owners of ee12. In the beginning a presentation of ee12 has been given, in order to analyze throughout a SWOT analys...

 20. Win-win with new regulations; Vinn-vinn med nye reguleringer

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Osen, Randi; Glover, Brian

  2010-07-01

  River regulations can increase the profitability of hydropower. Yet most small power plants are planned today without, because it is generally perceived as difficult and cumbersome to obtain licensing for new regulations under the Watercourses Act. (AG)

 1. Nye metoder til evaluering af sensoriske, biomekaniske og motoriske funktioner i mave-tarm-kanalen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Drewes, Asbjørn Mohr

  2009-01-01

  The article gives a review of new methods in gastroenterology. The >>functional lumen imaging probe<< is a method used to evaluate the competence of sphincter regions during distension. The axial force probe can measure forces in the oesophagus during swallowing and give new information about...

 2. Estimated ground-water discharge by evapotranspiration, Ash Meadows Area, Nye County, Nevada, 1994

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Nichols, W.D.; Laczniak, R.J.; DeMeo, G.A.; Rapp, T.R.

  1997-05-01

  Ground water discharges from the regional ground-water flow system that underlies the eastern part of the Nevada Test Site through numerous springs and seeps in the Ash Meadows National Wildlife Refuge in southern Nevada. The total spring discharge was estimated to be about 17,000 acre-feet per year by earlier studies. Previous studies estimated that about 10,500 acre-feet of this discharge was lost to evapotranspiration. The present study was undertaken to develop a more rigorous approach to estimating ground-water discharge in the Ash Meadows area. Part of the study involves detailed field investigation of evapotranspiration. Data collection began in early 1994. The results of the first year of study provide a basis for making preliminary estimates of ground-water discharge by evapotranspiration. An estimated 13,100 acre-feet of ground water was evapotranspired from about 6,800 acres of marsh and salt-grass. Additional 3,500 acre-feet may have been transpired from the open water and from about 1,460 acres of other areas of Ash Meadows in which field studies have not yet been made.

 3. Mental´nye osnovy drevnerusskogo monarkhizma (seredina XIII-seredina XV vv.)

  OpenAIRE

  Usenko, Oleg G.

  2005-01-01

  Les bases mentales du monarchisme dans la Russie ancienne (milieu xiiie-milieu xve siècle) : les couples fidélité/trahison et vassal/sujet.– On entend ici par monarchisme l'ensemble des notions explicites concernant le monarque et son pouvoir partagées par les membres d’une communauté donnée. Dans la Russie médiévale, du milieu du xiiie au milieu du xve siècle, le monarchisme était fondé sur des liens contractuels (ou « équivalents ») ou quasi-contractuels (« non équivalents »). La plus impor...

 4. Videnssamfundet og højrefløjens nye fremtrædelsesformer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Peters, Rikke Alberg

  2014-01-01

  ogens titel spiller på et vigtigt skel mellem den europæiske mesterfortælling om Oplysningens (med stort O) og oplysninger (i flertal). Oplysninger ændrer sig, når de ikke længere befinder sig et, men et andet sted. Oplysninger kan flyttes, gives væk, gives videre eller smides ud. De falsificeres...... eller verificeres og samles til bøger eller i opslagsværker som viden. De kan kodes og gemmes i digitale formater, som man kan redigere, kopiere og sende via e- mail. Oplysninger kan gemmes væk og de kan afsløres igen....

 5. A Partial Replication of the Kohn-Gecas-Nye Thesis in a German Sample.

  Science.gov (United States)

  Williamson, Robert C.

  1984-01-01

  Interviewed 596 German adults to examine the effect of social class and other background factors on childhood socialization. Results generally supported other studies indicating that the middle class, compared with the lower class, attempts to develop internalized standards of responsibility in their children. (JAC)

 6. Hvad tror forbrugeren om BSE, CLA, transfedtsyrer og andre nye "påfund"

  DEFF Research Database (Denmark)

  Brunsø, Karen

  2002-01-01

  Forbrugerne modtager dagligt mange forskellige informationer om fødevarer og sundhed. Informationer om hvad der er godt for helbredet, hvad der er sundt og hvorfor, men også om hvad der kan skade helbredet, og hvad der er en risiko ved. Især har der i de senere år været et antal 'sager' fremme om...

 7. Jakten på kreftstamceller - muligheter for nye behandlingsmetoder for munnhulekreft

  OpenAIRE

  Tolo, Hilde; Christiansen, Rebecca

  2010-01-01

  The five year survival rate of patients diagnosed with oral cancer is no more than 60-70%. The survival rate is dramatically decreased to 30-40% if there are metastases in the regional lymph nodes. Current cancer therapy is based on the idea that all cancer cells are alike, and that they respond in a similar way to treatment. However, recent studies have shown that within the same tumour the cancer cells respond differently to treatment, and that there exists a sub-population of cancer cells ...

 8. New gasification plants for combined heat and power in Denmark; Nye forgasningsanlaeg til kraftvarme i Danmark

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Houmoeller, S.

  1997-12-31

  In Danish energy planning, the role of combined heat and power generation has been increasing. This has aroused an interest in gasification of biofuels. Several gasification techniques are being developed and the focus is on wood rather than straw. This conference paper describes the present projects in this field and lists the advantages and disadvantages of each technique. The tar content of the gas is a problem. A recent attempt has been made to decompose the tar in biogas plants. Gasification plants are supposed to be commercially available within a few years

 9. Paleoseismic investigations of Stagecoach Road fault, southeastern Yucca Mountain, Nye County, Nevada

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Menges, C.M.; Oswald, J.A.; Coe, J.A.; Lundstrom, S.C.; Paces, J.B.; Mahan, S.A.; Widmann, B.; Murray, M.

  1998-04-01

  This report summarizes the results of paleoseismic investigations at two trenches (SCR-T1 and SCR-T3) excavated across the Stagecoach Road (SCR) fault at the southeastern margin of Yucca Mountain. The results of these studies are based on detailed mapping or logging of geologic and structural relationships exposed in trench walls, combined with descriptions of lithologic units, associated soils, and fault-related deformation. The ages of trench deposits are determined directly from geochronologic dating of selected units and soils, supplemented by stratigraphic and soil correlations with other surficial deposits in the Yucca Mountain area. The time boundaries used in this report for subdivision of the Quaternary period are listed in a table. These data and interpretations are used to identify the number, amounts, timing, and approximately lengths of late to middle Quaternary (less than 200 ka) surface-faulting events associated with paleoearthquakes at the trench sites. This displacement history forms the basis for calculating paleoearthquake recurrence intervals and fault-slip rates for the Stagecoach Road fault and allows comparison with fault behavior on other Quaternary faults at or near Yucca Mountain.

 10. Tax Revenue and Job Benefits from Solar Thermal Power Plants in Nye County

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kuver, Walt

  2009-11-10

  The objective of this report is to establish a common understanding of the financial benefits that the County will receive as solar thermal power plants are developed in Amargosa Valley. Portions of the tax data and job estimates in the report were provided by developers Solar Millennium and Abengoa Solar in support of the effort. It is hoped that the resulting presented data will be accepted as factual reference points for the ensuing debates and financial decisions concerning these development projects.

 11. Deleøkonomi - Nye fælleskaber eller platformskapitalisme?

  OpenAIRE

  Nielsen, Amanda A.B; Hansen, Frederik Rune; Øllgaard, Maja Lin; Søstrøm, Rasmus

  2015-01-01

  The purpose of this project assignment, is to unravel the values and the preconditions of an economy based on sharing and maximising the use of resources. The exploration of the sharing economy have shown us a vastness of ways to interpret and implement sharing values. The difference in the understanding of the sharing economy, made us wonder of the values connected to the sharing economy. Through a further investigation we found a link between communities and sharing, which have been the bas...

 12. A Cold War Battlefield: Frenchman Flat Historic District, Nevada Test Site, Nye County, Nevada

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Johnson, William Gray [DRI; Holz, Barbara A [DRI; Jones, Robert [DRI

  2000-08-01

  This report provides the U.S. Department of Energy, Nevada Operations Office with the documentation necessary to establish the Frenchman Flat Historic District on the Nevada Test Site (NTS). It includes a list of historic properties that contribute to the eligibility of the district for inclusion in the National Register of Historic Places (NRHP) and provides contextual information establishing its significance. The list focuses on buildings, structures and features associated with the period of atmospheric testing of nuclear weapons on the NTS between 1951 and 1962. A total of 157 locations of buildings and structures were recorded of which 115 are considered to be eligible for the NRHP. Of these, 28 have one or more associated features which include instrumentation supports, foundations, etc. The large majority of contributing structures are buildings built to study the blast effects of nuclear weaponry. This has resulted in a peculiar accumulation of deteriorated structures that, unlike most historic districts, is best represented by those that are the most damaged. Limitations by radiological control areas, surface exposure and a focus on the concentration of accessible properties on the dry lake bed indicate additional properties exist which could be added to the district on a case-by-case basis.

 13. Archaeological data recovery at drill pad U19au, Nye County, Nevada

  International Nuclear Information System (INIS)

  Construction activities accompanying underground nuclear tests result in the disturbance of the surface terrain at the Nevada Test Site. In compliance with Federal legislation (National Historic Preservation Act of 1966 [PL 89-665] and National Environmental Policy Act of 1969 [PL 91-190]), the US Department of Energy (DOE), Field Office, Nevada, has long required that cultural resources studies must precede all land-disturbing activities on the Nevada Test Site. In accordance with 36 CFR Part 800, these studies consist of archaeological surveys conducted prior to the land-disturbing activities. The intent of these surveys is to identify and evaluate all cultural resources that might be adversely affected by the proposed construction activity. This report presents the final analysis of the data recovered from archaeological investigations conducted at the U19au drill site and access road. This report includes descriptions of the archaeological sites as recorded during the original survey, the research design used to guide the investigations, the method and techniques used to collect and analyze the data, and the results and interpretations of the analysis. 200 refs., 112 figs., 53 tabs

 14. Preliminary mapping of surficial geology of Midway Valley Yucca Mountain Project, Nye County, Nevada

  International Nuclear Information System (INIS)

  The tectonics program for the proposed high-level nuclear waste repository at Yucca Mountain in southwestern Nevada must evaluate the potential for surface faulting beneath the prospective surface facilities. To help meet this goal, Quaternary surficial mapping studies and photolineament analyses were conducted to provide data for evaluating the location, recency, and style of faulting with Midway Valley at the eastern base of Yucca Mountain, the preferred location of these surface facilities. This interim report presents the preliminary results of this work

 15. Byboliger i forandring:Etablering af nye boliger i den eksisterende bygningsmasse - en eksempelsamling

  OpenAIRE

  Bech-Danielsen, Claus

  2008-01-01

  I rapporten beskrives og illustreres 15 udvalgte byboliger fra otte europæiske lande. Eksempelsamlingen viser, at der gemmer sig store muligheder for at etablere spændende og tidssvarende boliger i den eksisterende bygningsmasse. Desuden illustrerer eksemplerne, at bymæssig fortætning, der ofte debatteres med fokus på opførelse af højhuse, også kan ske gennem omdannelser og tilføjelser i den eksisterende bygningsmasse.

 16. Nye familieformer og færre børn (web-publikation)

  DEFF Research Database (Denmark)

  Knudsen, Lisbeth B.

  2004-01-01

  Fertiliteten i Danmark ses ofte som en konsekvens af et ændret familiebillede, af unge menneskers ønsker om selvrealisering, men også af de vilkår, børnefamilier lever under og hvilke vanskeligheder, begge køn, men dog især kvinder, har med at kombinere familie- og arbejdsliv. Det er ofte implicit...... konsekvens af et ændret familiebillede, af unge menneskers ønsker om selvrealisering, men også af de vilkår, børnefamilier lever under og hvilke vanskeligheder, begge køn, men dog især kvinder, har med at kombinere familie- og arbejdsliv. Det er ofte implicit, at det er en ny situation, at der er mange, der...

 17. Feasibility study of the seismic reflection method in Amargosa Desert, Nye County, Nevada

  Science.gov (United States)

  Brocher, T.M.; Hart, P.E.; Carle, S.F.

  1990-01-01

  The seismic performance of steel moment-framed buildings has been of particular interest since brittle fractures were discovered at the beam-column connections of some frames following the M6.7 1994 Northridge earthquake. This report presents an investigation of the seismic behavior of an instrumented 13-story steel moment frame building located in the greater Los Angeles area of California. An extensive strong motion dataset, ambient vibration data, engineering drawings and earthquake damage reports are available for this building. The data are described and subsequently analyzed. The results of the analyses show that the building response is more complex than would be expected from its highly symmetrical geometry. The building's response is characterized by low damping in the fundamental mode, larger peak accelerations in the intermediate stories than at the roof, extended periods of vibration after the cessation of strong input shaking, beating in the response, and significant torsion during strong shaking at the top of the concrete piers which extend from the basement to the second floor. The analyses of the data and all damage detection methods employed except one method based on system identification indicate that the response of the structure was elastic in all recorded earthquakes. These findings are in general agreement with the results of intrusive inspections (meaning fireproofing and architectural finishes were removed) conducted on approximately 5 percent of the moment connections following the Northridge earthquake, which found no earthquake damage.

 18. Sir Alex Fergusons otte ledelsesprincipper – tilfører de ledelsesdisciplinen nye indsigter?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Agger Nielsen, Jeppe

  2015-01-01

  Fodbold og (offentlig) ledelse har umiddelbart ikke mange fællestræk, men der er måske inspiration at hente fra en af de mest anerkendte fodboldmanagers gennem tiden. I hvert fald er Sir Alex Fergusons ledelsesformular blevet en del af pensum på Harvard Business School. Men giver det virkelig god...

 19. Exploration of the Upper Hot Creek Ranch Geothermal Resource, Nye County, Nevada

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Dick Benoit; David Blackwell

  2006-01-01

  The Upper Hot Creek Ranch (UHCR) geothermal system had seen no significant exploration activity prior to initiation of this GRED III project. Geochemical geothermometers calculated from previously available but questionable quality analyses of the UHCR hot spring waters indicated possible subsurface temperatures of +320 oF. A complex Quaternary and Holocene faulting pattern associated with a six mile step over of the Hot Creek Range near the UHCR also indicated that this area was worthy of some exploration activity. Permitting activities began in Dec. 2004 for the temperature-gradient holes but took much longer than expected with all drilling permits finally being received in early August 2005. The drilling and geochemical sampling occurred in August 2005. Ten temperature gradient holes up to 500’ deep were initially planned but higher than anticipated drilling and permitting costs within a fixed budget reduced the number of holes to five. Four of the five holes drilled to depths of 300 to 400’ encountered temperatures close to the expected regional thermal background conditions. These four holes failed to find any evidence of a large thermal anomaly surrounding the UHCR hot springs. The fifth hole, located within a narrow part of Hot Creek Canyon, encountered a maximum temperature of 81 oF at a depth of 105’ but had cooler temperatures at greater depth. Temperature data from this hole can not be extrapolated to greater depths. Any thermal anomaly associated with the UHCR geothermal system is apparently confined to the immediate vicinity of Hot Creek Canyon where challenges such as topography, a wilderness study area, and wetlands issues will make further exploration time consuming and costly. Ten water samples were collected for chemical analysis and interpretation. Analyses of three samples of the UHCR thermal give predicted subsurface temperatures ranging from 317 to 334 oF from the Na-K-Ca, silica (quartz), and Na-Li geothermometers. The fact that all three thermometers closely agree gives the predictions added credibility. Unfortunately, the final result of this exploration is that a moderate temperature geothermal resource has been clearly identified but it appears to be restricted to a relatively small area that would be difficult to develop.

 20. Exploration of the Upper Hot Creek Ranch Geothermal Resource, Nye County, Nevada

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Dick Benoit; David Blackwell

  2005-10-31

  The Upper Hot Creek Ranch (UHCR) geothermal system had seen no significant exploration activity prior to initiation of this GRED III project. Geochemical geothermometers calculated from previously available but questionable quality analyses of the UHCR hot spring waters indicated possible subsurface temperatures of +320 oF. A complex Quaternary and Holocene faulting pattern associated with a six mile step over of the Hot Creek Range near the UHCR also indicated that this area was worthy of some exploration activity. Permitting activities began in Dec. 2004 for the temperature-gradient holes but took much longer than expected with all drilling permits finally being received in early August 2005. The drilling and geochemical sampling occurred in August 2005. Ten temperature gradient holes up to 500’ deep were initially planned but higher than anticipated drilling and permitting costs within a fixed budget reduced the number of holes to five. Four of the five holes drilled to depths of 300 to 400’ encountered temperatures close to the expected regional thermal background conditions. These four holes failed to find any evidence of a large thermal anomaly surrounding the UHCR hot springs. The fifth hole, located within a narrow part of Hot Creek Canyon, encountered a maximum temperature of 81 oF at a depth of 105’ but had cooler temperatures at greater depth. Temperature data from this hole can not be extrapolated to greater depths. Any thermal anomaly associated with the UHCR geothermal system is apparently confined to the immediate vicinity of Hot Creek Canyon where challenges such as topography, a wilderness study area, and wetlands issues will make further exploration time consuming and costly. Ten water samples were collected for chemical analysis and interpretation. Analyses of three samples of the UHCR thermal give predicted subsurface temperatures ranging from 317 to 334 oF from the Na-K-Ca, silica (quartz), and Na-Li geothermometers. The fact that all three thermometers closely agree gives the predictions added credibility. Unfortunately, the final result of this exploration is that a moderate temperature geothermal resource has been clearly identified but it appears to be restricted to a relatively small area that would be difficult to develop.

 1. Geothermal resource assessment of the Yucca Mountain Area, Nye County, Nevada. Final report

  International Nuclear Information System (INIS)

  An assessment of the geothermal resources within a fifty-mile radius of the Yucca Mountain Project area was conducted to determine the potential for commercial development. The assessment includes collection, evaluation, and quantification of existing geological, geochemical, hydrological, and geophysical data within the Yucca Mountain area as they pertain to geothermal phenomena. Selected geologic, geochemical, and geophysical data were reduced to a set of common-scale digital maps using Geographic Information Systems (GIS) for systematic analysis and evaluation. Available data from the Yucca Mountain area were compared to similar data from developed and undeveloped geothermal areas in other parts of the Great Basin to assess the resource potential for future geothermal development at Yucca Mountain. This information will be used in the Yucca Mountain Site Characterization Project to determine the potential suitability of the site as a permanent underground repository for high-level nuclear waste

 2. Nye Rammer - Offentlig opgaveløsning under og efter strukturreformen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, John Storm

  En gennemgang af strukturreformen og dens konsekvenser for offentlige opgaveløsning, offentlige organisation og offentlige ledelse.......En gennemgang af strukturreformen og dens konsekvenser for offentlige opgaveløsning, offentlige organisation og offentlige ledelse....

 3. Site environmental report for calendar year 1997, Yucca Mountain Site, Nye County, Nevada

  International Nuclear Information System (INIS)

  This document is the seventh annual Site Environmental Report (SER) submitted by the Yucca Mountain Site Characterization Office (YMSCO) to describe the environmental program implemented by the US Department of Energy (DOE) at Yucca Mountain. As prescribed by the Nuclear Waste Policy Act (NWPA, 1982), this program ensures that site characterization activities are conducted in a manner that minimizes any significant adverse impacts to the environment and complies with all applicable laws and regulations. The most recent guidelines for the preparation of the SER place major emphasis on liquid and gaseous emissions of radionuclides, pollutants or hazardous substances; human exposure to radionuclides; and trends observed by comparing data collected over a period of years. To date, the YMP has not been the source of any radioactive emissions or been responsible for any human exposure to radionuclides. Minuscule amounts of radioactivity detected at the site are derived from natural sources or from dust previously contaminated by nuclear tests conducted in the past at the NTS. Because data for only a few years exist for the site, identification of long-term trends is not yet possible. Despite the lack of the aforementioned categories of information requested for the SER, the YMP has collected considerable material relevant to this report. An extensive environmental monitoring and mitigation program is currently in place and is described herein. Also, as requested by the SER guidelines, an account of YMP compliance with appropriate environmental legislation is provided

 4. Well Installation Report for Corrective Action Unit 443, Central Nevada Test Area, Nye County, Nevada

  International Nuclear Information System (INIS)

  A Corrective Action Investigation (CAI) was performed in several stages from 1999 to 2003, as set forth in the ''Corrective Action Investigation Plan for the Central Nevada Test Area Subsurface Sites, Corrective Action Unit 443'' (DOE/NV, 1999). Groundwater modeling was the primary activity of the CAI. Three phases of modeling were conducted for the Faultless underground nuclear test. The first phase involved the gathering and interpretation of geologic and hydrogeologic data, and inputting the data into a three-dimensional numerical model to depict groundwater flow. The output from the groundwater flow model was used in a transport model to simulate the migration of a radionuclide release (Pohlmann et al., 2000). The second phase of modeling (known as a Data Decision Analysis [DDA]) occurred after NDEP reviewed the first model. This phase was designed to respond to concerns regarding model uncertainty (Pohll and Mihevc, 2000). The third phase of modeling updated the original flow and transport model to incorporate the uncertainty identified in the DDA, and focused the model domain on the region of interest to the transport predictions. This third phase culminated in the calculation of contaminant boundaries for the site (Pohll et al., 2003). Corrective action alternatives were evaluated and an alternative was submitted in the ''Corrective Action Decision Document/Corrective Action Plan for Corrective Action Unit 443: Central Nevada Test Area-Subsurface'' (NNSA/NSO, 2004). Based on the results of this evaluation, the preferred alternative for CAU 443 is Proof-of-Concept and Monitoring with Institutional Controls. This alternative was judged to meet all requirements for the technical components evaluated and will control inadvertent exposure to contaminated groundwater at CAU 443

 5. Environmental assessment for device assembly facility operations, Nevada Test Site, Nye County, Nevada. Final report

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  1995-05-01

  The U.S. Department of Energy, Nevada Operations Office (DOE/NV), has prepared an environmental assessment (EA), (DOE/EA-0971), to evaluate the impacts of consolidating all nuclear explosive operations at the newly constructed Device Assembly Facility (DAF) in Area 6 of the Nevada Test Site. These operations generally include assembly, disassembly or modification, staging, transportation, testing, maintenance, repair, retrofit, and surveillance. Such operations have previously been conducted at the Nevada Test Site in older facilities located in Area 27. The DAF will provide enhanced capabilities in a state-of-the-art facility for the safe, secure, and efficient handling of high explosives in combination with special nuclear materials (plutonium and highly enriched uranium). Based on the information and analyses in the EA, DOE has determined that the proposed action would not constitute a major federal action significantly affecting the quality of the human environment within the meaning of the National Environmental Policy Act of 1969 (42 U.S.C. 4321 et seq.). Therefore, an environmental impact statement is not required, and DOE is issuing this finding of no significant impact.

 6. Undersøkelse og optimalisering av Den Nye Oset Vannbehandlingsanlegg

  OpenAIRE

  Wakjira, Meaza G.michael

  2011-01-01

  The repeated occurrence of particle breakthrough hinders the practicability of hygienic barrier function of the filter plant, and the media loss also contributes to the failure. Filtering, the most important process in water treatment plant, acts as a physical barrier to pathogenic organisms, including resistant microorganisms. The assessment was carried out on the current problem of filter media loss and the repeated occurrence of particle breakthrough followed by turbidity value > 0.2 N...

 7. Ydre årsager til skader. Hvordan fungerer de nye registreringsregler?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, C F; Hejnsten, H; Lundkvist, L

  1989-01-01

  On January 1, 1987 a new codification system was introduced in Denmark to replace the former E-codification. The function of the codification system was investigated by comparing two parallel registers comprising the same group of patients. During a one-year period from January 1 1987 to December...... 31 1987, a total of 1,475 patients were admitted to an orthopaedic department. Complete agreement between the two registers was found in 53% of all patients. The result of the investigation stresses the need for careful instruction to those who carry out the registration. The purpose...... of the registration is that it should be usable in the health care system as an instrument for registration of external causes of injury. The registration should also be a tool for the planning and managing of the resources spent on health services. This purpose is only partly achieved in the present registration....

 8. Archaeological studies at Drill Hole U20az Pahute Mesa, Nye county, Nevada. [Contains bibliography

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Simmons, A.H.; Hemphill, M.L.; Henton, G.H.; Lockett, C.L.; Nials, F.L.; Pippin, L.C.; Walsh, L.

  1991-07-01

  During the summer of 1987, the Quaternary Sciences Center (formerly Social Science Center) of the Desert Research Institute (DRI), University of Nevada System, conducted data recovery investigations at five archaeological sites located near Drill Hole U20az on the Nevada Test Site in southern Nevada. These sites were among 12 recorded earlier during an archaeological survey of the drill hole conducted as part of the environmental compliance activities of the Department of Energy (DOE). The five sites discussed in this report were considered eligible for the National Register of Historic Places and were in danger of being adversely impacted by construction activities or by effects of the proposed underground nuclear test. Avoidance of these sites was not a feasible alternative; thus DRI undertook a data recovery program to mitigate expected adverse impacts. DRI's research plan included controlled surface collections and excavation of the five sites in question, and had the concurrence of the Nevada Division of Historic Preservation and Archaeology and the Advisory Council of Historic Preservation. Of the five sites investigated, the largest and most complex, 26Ny5207, consists of at least three discrete artifact concentrations. Sites 26Ny5211 and 26Ny5215, both yielded considerable assemblages. Site 26Ny5206 is very small and probably is linked to 26Ny5207. Site 26Ny5205 contained a limited artifact assemblage. All of the sites were open-air occurrences, and, with one exception contained no or limited subsurface cultural deposits. Only two radiocarbon dates were obtained, both from 26Ny5207 and both relatively recent. While the investigations reported in the volume mitigate most of the adverse impacts from DOE activities at Drill Hole U20az, significant archaeological sites may still exist in the general vicinity. Should the DOE conduct further activities in the region, additional cultural resource investigations may be required. 132 refs., 71 figs., 44 tabs.

 9. New energy technologies. Research, development and demonstration; Denmark; Nye energiteknologier. Forskning, udvikling og demonstration

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Holst Joergensen, B.; Muenster, M.

  2010-12-15

  This report was commissioned by the Danish Climate Commission in 2009 to analyse how research, development and demonstration (RD and D) on sustainable energy technologies can contribute to make Denmark independent on fossil energy by 2050. It focuses on the RD and D investments needed as well as adequate framework conditions for Danish knowledge production and diffusion within this field. First part focuses on the general aspects related to knowledge production and the challenges related to research. Energy technologies are categorized and recent attempt to optimize Danish efforts are addressed, including RD and D prioritisation, public-private partnerships and international RD and D cooperation. Part two describes the development and organisation of the Danish public RD and D activities, including benchmark with other countries. The national energy RD and D programmes and their contribution to the knowledge value chain are described as well as the coordination and alignment efforts. Part Three illustrates three national innovation systems for highly different technologies - wind, fuel cells and intelligent energy systems. Finally, six recommendations are put forward: to make a national strategic energy technology plan; to enforce the coordination and synergy between national RD and D programmes; to strengthen social science research related to the transition to a sustainable energy system; to increase public RD and D expenditure to at least 0.1% of GDP per year; to strengthen international RD and D cooperation; and to make a comprehensive analysis of the capacity and competence needs for the energy sector. (Author)

 10. Fibromyalgi, kronisk belastningssyndrom og kronisk træthedssyndrom - sundhedsvæsenets stempel på eksistentielle problemer snarere end sygdom

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hilden, Jens

  1993-01-01

  Sygeliggørelse, nye syndromer, fibromyalgi, kronisk belastningssyndrom, kronisk træthedssyndrom......Sygeliggørelse, nye syndromer, fibromyalgi, kronisk belastningssyndrom, kronisk træthedssyndrom...

 11. Geomorphic characterization of the Fortymile Wash alluvial fan, Nye County, Nevada, in support of the Yucca Mountain Project

  Science.gov (United States)

  Cline, M.; Delong, S.; Pelletier, J.

  2005-12-01

  In the event of an unlikely volcanic eruption through the proposed high-level radioactive waste repository at Yucca Mountain, contaminated ash may be deposited in portions of the Fortymile Wash drainage basin and subsequently redistributed to the Fortymile Wash alluvial fan by fluvial processes. Characterization of the Fortymile Wash alluvial fan has been undertaken as part of an effort to quantify the transport of contaminated ash throughout the fluvial system, especially to define the spatial distribution of fluvial activity over time scales of repository operation, and the rates of radionuclide migration into different soils on the fan. The Fortymile Wash alluvial fan consists of extremely low relief terraces as old as 70 ka. By conducting soils-geomorphic mapping and correlating relative surface ages with available geochronology from the Fortymile Wash fan and adjacent piedmonts, we identified 4 distinct surfaces on the fan. Surface ages are used to predict the relative stability of different areas of the fan to fluvial activity. Pleistocene-aged surfaces are assumed to be fluvially inactive over the 10 kyr time scale, for example. Our mapping and correlation provides a map of the depozone for contaminated ash that takes into account long-term channel migration for the time scales of repository operation, and it provides a geomorphic framework for predicting radionuclide dispersion rates into different soils across the fan. The standard model for vertical migration of radionuclides in soil is diffusion; therefore we used diffusion profiles derived from 137Cs fallout to determine radionuclide infiltration rates on the various geomorphic surfaces. The results show a strong inverse correlation of the geomorphic surface age and diffusivity values inferred from the 137Cs profiles collected on the different surfaces of the fan.

 12. Streamflow and selected precipitation data for Yucca Mountain and vicinity, Nye County, Nevada, water years 1983--85

  International Nuclear Information System (INIS)

  Streamflow and precipitation data collected at and near Yucca Mountain, Nevada, during water years 1983--85, are presented in this report. The data were collected and compiled as part of the studies the US Geological Survey is making, in cooperation with the US Department of Energy, to characterize surface-water hydrology in the Yucca Mountain area. Streamflow data include daily mean discharges and peak discharges at 4 complete-record gaging stations and peak discharges at 10 crest-stage, partial-record stations and 12 miscellaneous sites. Precipitation data include cumulative totals at 12 stations maintained by the US Geological Survey and daily totals at 17 stations maintained by the Weather Service Nuclear Support Office, National Oceanic and Atmospheric Administration

 13. Corrective action investigation plan for Corrective Action Unit 340, Pesticide Release Sites, Nevada Test Site, Nye County, Nevada

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  1998-01-01

  This Correction Action Investigation Plan (CAIP) has been developed in accordance with the Federal Facility Agreement and Consent Order (FFACO) that was agreed to by the US Department of Energy, Nevada Operations Office (DOE/NV); the State of Nevada Division of Environmental Protection (NDEP); and the US Department of Defense. As required by the FFACO (1996), this document provides or references all of the specific information for planning investigation activities associated with three Corrective Action Sites (CASs) located at the Nevada Test Site (NTS). These CASs are collectively known as Corrective Action Unit (CAU) 340, Pesticide Release Sites. According to the FFACO, CASs are sites that may require corrective action(s) and may include solid waste management units or individual disposal or release sites. These sites are CAS 23-21-01, Area 23 Quonset Hut 800 (Q800) Pesticide Release Ditch; CAS 23-18-03, Area 23 Skid Huts Pesticide Storage; and CAS 15-18-02, Area 15 Quonset Hut 15-11 Pesticide Storage (Q15-11). The purpose of this CAIP for CAU 340 is to direct and guide the investigation for the evaluation of the nature and extent of pesticides, herbicides, and other contaminants of potential concern (COPCs) that were stored, mixed, and/or disposed of at each of the CASs.

 14. A Historical Evaluation of the U12t Tunnel, Nevada Test Site, Nye County, Nevada, Volume 1 of 6

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Drollinger, Harold [Desert Research Institute (DRI), Nevada System of Higher Education, Reno,NV (United States); Jones, Robert C. [Desert Research Institute (DRI), Nevada System of Higher Education, Reno,NV (United States); Bullard, Thomas F. [Desert Research Institute (DRI), Nevada System of Higher Education, Reno,NV (United States); Ashbaugh, Laurence J. [Southern Nevada Courier Service, NV (United States); Griffin, Wayne R. [Stoller-Navarro Joint Venture, Las Vegas, NV (United States)

  2009-02-01

  This report presents a historical evaluation of the U12t Tunnel on the Nevada Test Site in southern Nevada. The work was conducted by the Desert Research Institute at the request of the U.S. Department of Energy, National Nuclear Security Administration Nevada Site Office and the U.S. Department of Defense, Defense Threat Reduction Agency (DTRA). The U12t Tunnel is one of a series of tunnels used for underground nuclear weapons effects tests on the east side of Rainier and Aqueduct Mesas. Six nuclear weapons effects tests, Mint Leaf, Diamond Sculls, Husky Pup, Midas Myth/Milagro, Mighty Oak, and Mission Ghost, and one high explosive test, SPLAT, were conducted within the U12t Tunnel from 1970 to 1987. All six of the nuclear weapons effects tests and the high explosive test were sponsored by DTRA. Two conventional weapons experiments, Dipole Knight and Divine Eagle, were conducted in the tunnel portal area in 1997 and 1998. These experiments were sponsored by the Defense Special Weapons Agency. The U12t Tunnel complex is composed of the Portal and Mesa Areas and includes an underground tunnel with a main access drift and nine primary drifts, a substantial tailings pile fronting the tunnel portal, a series of discharge ponds downslope of the tailings pile, and two instrumentation trailer parks and 16 drill holes on top of Aqueduct Mesa. A total of 89 cultural features were recorded: 54 at the portal and 35 on the mesa. In the Portal Area, cultural features are mostly concrete pads and building foundations; other features include the portal, rail lines, the camel back, ventilation and cooling system components, communication equipment, and electrical equipment. On the mesa are drill holes, a few concrete pads, a loading ramp, and electrical equipment.

 15. The spatial distribution and chemical heterogeneity of clinoptilolite at Yucca Mountain, Nye County, Nevada: Evidence for polygenetic hypogene alteration

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Livingston, D.E.; Szymanski, J.S.

  1994-01-01

  This part of TRAC`s Annual Report for 1993 summarizes the finding of previous reports on the major element geochemistry of zeolitic alteration of the tuffs at Yucca Mountain and updates the status of work. In this report we examine the spatial distribution of zeolites by stratigraphic units and boreholes and the various types of chemical alteration of clinoptilolite indicated by the data reported in Broxton et al. and Bish and Chipera. The purpose is to evaluate the extent of the metasomatic alteration and to test the hypogene hypothesis of Szymanski. In this regard, it is of prime importance to evaluate whether the metasomatic alteration at Yucca Mountain is due to supergene or hypogene processes. In this report, the term {open_quotes}supergene{close_quotes} denotes alteration and mineralization produced by fluids derived directly from atmospheric precipitation and infiltration through the vadose zone, and the term {open_quotes}hypogene{close_quotes} denotes alteration and mineralization produced by fluids from the phreatic zone regardless of their former location or residence time in the Earth`s crust. This report begins with a review of previous work on the genesis of zeolites of the Nevada Test Site.

 16. Thoughts Regarding the Dimensions of Faults at Rainier and Aqueduct Mesas, Nye County, Nevada, Based on Surface and Underground Mapping

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Drellack, S.L.; Prothro, L.B.; Townsend, M.J.; Townsend, D.R.

  2011-02-01

  The geologic setting and history, along with observations through 50 years of detailed geologic field work, show that large-displacement (i.e., greater than 30 meters of displacement) syn- to post-volcanic faults are rare in the Rainier Mesa area. Faults observed in tunnels and drill holes are mostly tight, with small displacements (most less than 1.5 meters) and small associated damage zones. Faults are much more abundant in the zeolitized tuffs than in the overlying vitric tuffs, and there is little evidence that faults extend downward from the tuff section through the argillic paleocolluvium into pre-Tertiary rocks. The differences in geomechanical characteristics of the various tuff lithologies at Rainier Mesa suggest that most faults on Rainer Mesa are limited to the zeolitic units sandwiched between the overlying vitric bedded tuffs and the underlying pre-Tertiary units (lower carbonate aquifer–3, lower clastic confining unit–1, and Mesozoic granite confining unit).

 17. Oxygen isotopes and trace elements in the Tiva Canyon Tuff, Yucca Mountain and vicinity, Nye County, Nevada

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Marshall, B.D.; Kyser, T.K.; Peterman, Z.E.

  1996-12-31

  Yucca Mountain is being studied as a potential site for an underground repository for high-level radioactive waste. Because Yucca Mountain is located in a resource-rich geologic setting, one aspect of the site characterization studies is an evaluation of the resource potential at Yucca Mountain. The Tiva Canyon Tuff (TCT) is a widespread felsic ash-flow sheet that is well exposed in the Yucca Mountain area. Samples of the upper part of the TCT were selected to evaluate the potential for economic mineral deposits within the Miocene volcanic section. These samples of the upper cliff and caprock subunits have been analyzed for oxygen isotopes and a large suite of elements. Oxygen isotope compositions ({delta}{sup 18}O) of the TCT are typical of felsic igneous rocks but range from 6.9 to 11.8 permil, indicating some post-depositional alteration. There is no evidence of the low {delta}{sup 18}O values (less than 6 permil) that are typical of epithermal precious-metal deposits in the region. The variation in oxygen isotope ratios is probably the result of deuteric alteration during late-stage crystallization of silica and low-temperature hydration of glassy horizons; these processes are also recorded by the chemical compositions of the rocks. However, most elemental contents in the TCT reflect igneous processes, and the effects of alteration are observed only in some of the more mobile elements. These studies indicate that the TCT at Yucca Mountain has not been affected by large-scale meteoric-water hydrothermal circulation. The chemical compositions of the TCT, especially the low concentrations of most trace elements including typical pathfinder elements, show no evidence for epithermal metal deposits. Together, these data indicate that the potential for economic mineralization in this part of the volcanic section at Yucca Mountain is small.

 18. Summary of hydrogeologic controls on ground-water flow at the Nevada Test Site, Nye County, Nevada

  Science.gov (United States)

  Laczniak, R.J.; Cole, J.C.; Sawyer, D.A.; Trudeau, D.A.

  1996-01-01

  The underground testing of nuclear devices has generated substantial volumes of radioactive and other chemical contaminants below ground at the Nevada Test Site (NTS). Many of the more radioactive contaminants are highly toxic and are known to persist in the environment for thousands of years. In response to concerns about potential health hazards, the U.S. Department of Energy, under its Environmental Restoration Program, has made NTS the subject of a long-term investigation. Efforts supported through the U.S. Department of Energy program will assess whether byproducts of underground testing pose a potential hazard to the health and safety of the public and, if necessary, will evaluate and implement steps to remediate any of the identified dangers. Test-generated contaminants have been introduced over large areas and at variable depths above and below the water table throughout NTS. Evaluating the risks associated with these byproducts of underground testing presupposes a knowledge of the source, transport, and potential receptors of these contaminants. Ground-water flow is the primary mechanism by which contaminants can be transported significant distances away from the initial point of injection. Flow paths between contaminant sources and potential receptors are separated by remote areas that span tens of miles. The diversity and structural complexity of the rocks along these flow paths complicates the hydrology of the region. Although the hydrology has been studied in some detail, much still remains uncertain about flow rates and directions through the fractured-rock aquifers that transmit water great distances across this arid region. Unique to the hydrology of NTS are the effects of underground testing, which severely alter local rock characteristics and affect hydrologic conditions throughout the region. Any assessment of the risk must rely in part on the current understanding of ground-water flow, and the assessment will be only as good as the understanding itself. This report summarizes what is known and inferred about ground-water flow throughout the NTS region. The report identifies and updates what is known about some of the major controls on ground-water flow, highlights some of the uncertainties in the current understanding, and prioritizes some of the technical needs as related to the Environmental Restoration Program. An apparent deficiency in the current understanding is a lack of knowledge about flow directions and rates away from major areas of testing. Efforts are necessary to delineate areas of downgradient flow and to identify factors that constrain and control flow within these areas. These efforts also should identify the areas most critical to gaining detailed understanding and to establishing long-term monitoring sites necessary for effective remediation.

 19. Estimates of ground-water discharge as determined from measurements of evapotranspiration, Ash Meadows area, Nye County, Nevada

  Science.gov (United States)

  Laczniak, R.J.; DeMeo, G.A.; Reiner, S.R.; Smith, Jody L.; Nylund, W.E.

  1999-01-01

  Ash Meadows is one of the major discharge areas within the regional Death Valley ground-water flow system of southern Nevada and adjacent California. Ground water discharging at Ash Meadows is replenished from inflow derived from an extensive recharge area that includes the eastern part of the Nevada Test Site (NTS). Currently, contaminants introduced into the subsurface by past nuclear testing at NTS are the subject of study by the U.S. Department of Energy's Environmental Restoration Program. The transport of any contaminant in contact with ground water is controlled in part by the rate and direction of ground-water flow, which itself depends on the location and quantity of ground water discharging from the flow system. To best evaluate any potential risk associated with these test-generated contaminants, studies were undertaken to accurately quantify discharge from areas downgradient from the NTS. This report presents results of a study to refine the estimate of ground-water discharge at Ash Meadows. The study estimates ground-water discharge from the Ash Meadows area through a rigorous quantification of evapotranspiration (ET). To accomplish this objective, the study identifies areas of ongoing ground-water ET, delineates unique areas of ET defined on the basis of similarities in vegetation and soil-moisture conditions, and computes ET rates for each of the delineated areas. A classification technique using spectral-reflectance characteristics determined from satellite images recorded in 1992 identified seven unique units representing areas of ground-water ET. The total area classified encompasses about 10,350 acres dominated primarily by lush desert vegetation. Each unique area, referred to as an ET unit, generally consists of one or more assemblages of local phreatophytes. The ET units identified range from sparse grasslands to open water. Annual ET rates are computed by energy-budget methods from micrometeorological measurements made at 10 sites within six of the seven identified ET units. Micrometeorological data were collected for a minimum of 1 year at each site during 1994 through 1997. Evapotranspiration ranged from 0.6 foot per year in a sparse, dry saltgrass environment to 8.6 feet per year over open water. Ancillary data, including water levels, were collected during this same period to gain additional insight into the evapotranspiration process. Water levels measured in shallow wells showed annual declines of more than 10 feet and daily declines as high as 0.3 foot attributed to water losses associated with evapotranspiration. Mean annual ET from the Ash Meadows area is estimated at 21,000 acre-feet. An estimate of ground-water discharge, based on this ET estimate, is presented as a range to account for uncertainties in the contribution of local precipitation. The estimates given for mean annual ground-water discharge range from 18,000 to 21,000 acre-feet. The low estimate assumes a large contribution from local precipitation in computed ET rates; whereas, the high estimate assumes no contribution from local precipitation. The range presented is only slightly higher than previous estimates of ground-water discharge from the Ash Meadows area based primarily on springflow measurements.

 20. Preliminary mapping of surficial geology of Midway Valley Yucca Mountain Project, Nye County, Nevada; Yucca Mountain Site Characterization Project

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Wesling, J.R.; Bullard, T.F.; Swan, F.H.; Perman, R.C.; Angell, M.M. [Geomatrix Consultants, Inc., San Francisco, CA (United States); Gibson, J.D. [Sandia National Labs., Albuquerque, NM (United States)

  1992-04-01

  The tectonics program for the proposed high-level nuclear waste repository at Yucca Mountain in southwestern Nevada must evaluate the potential for surface faulting beneath the prospective surface facilities. To help meet this goal, Quaternary surficial mapping studies and photolineament analyses were conducted to provide data for evaluating the location, recency, and style of faulting with Midway Valley at the eastern base of Yucca Mountain, the preferred location of these surface facilities. This interim report presents the preliminary results of this work.

 1. A Historical Evaluation of the U12t Tunnel, Nevada Test Site, Nye County, Nevada, Volume 3 of 6

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Harold Drollinger; Robert C. Jones; and Thomas F. Bullard; Desert Research Institute, Laurence J. Ashbaugh, Southern Nevada Courier Service and Wayne R. Griffin, Stoller-Navarro Joint Venture

  2009-02-01

  This report presents a historical evaluation of the U12t Tunnel on the Nevada Test Site in southern Nevada. The work was conducted by the Desert Research Institute at the request of the U.S. Department of Energy, National Nuclear Security Administration Nevada Site Office and the U.S. Department of Defense, Defense Threat Reduction Agency (DTRA). The U12t Tunnel is one of a series of tunnels used for underground nuclear weapons effects tests on the east side of Rainier and Aqueduct Mesas. Six nuclear weapons effects tests, Mint Leaf, Diamond Sculls, Husky Pup, Midas Myth/Milagro, Mighty Oak, and Mission Ghost, and one high explosive test, SPLAT, were conducted within the U12t Tunnel from 1970 to 1987. All six of the nuclear weapons effects tests and the high explosive test were sponsored by DTRA. Two conventional weapons experiments, Dipole Knight and Divine Eagle, were conducted in the tunnel portal area in 1997 and 1998. These experiments were sponsored by the Defense Special Weapons Agency. The U12t Tunnel complex is composed of the Portal and Mesa Areas and includes an underground tunnel with a main access drift and nine primary drifts, a substantial tailings pile fronting the tunnel portal, a series of discharge ponds downslope of the tailings pile, and two instrumentation trailer parks and 16 drill holes on top of Aqueduct Mesa. A total of 89 cultural features were recorded: 54 at the portal and 35 on the mesa. In the Portal Area, cultural features are mostly concrete pads and building foundations; other features include the portal, rail lines, the camel back, ventilation and cooling system components, communication equipment, and electrical equipment. On the mesa are drill holes, a few concrete pads, a loading ramp, and electrical equipment.

 2. UMA LEITURA SOBRE A GLOBALIZAÇÃO E AS CONCEPÇÕES DE PODER EM JOSEPH NYE

  OpenAIRE

  de Melo Lima, Andreza

  2014-01-01

  Analisar, compreender e teorizar sobre o cenário político internacional, é uma tarefa que não só requer aprofundamento teórico e percepção crítica pautados nas questões presentes, mas também exige uma com¬preensão de dados e contextos históricos distintos. Tendo esta percep¬ção como ponto de partida, buscou-se, no presente artigo, compreender os conceitos atuais de poder aplicados ao mundo político a partir da teoria liberal. Porém e especificamente, o foco deste trabalho esteve diretamente l...

 3. Digital geologic map of the Nevada Test Site and vicinity, Nye, Lincoln, and Clark Counties, Nevada, and Inyo County, California

  International Nuclear Information System (INIS)

  This digital geologic map of the Nevada Test Site (NTS) and vicinity, as well as its accompanying digital geophysical maps, are compiled at 1:100,000 scale. The map area covers two 30 times 60-minute quadrangles-the Pahute Mesa quadrangle to the north and the Beatty quadrangle to the south-plus a strip of 7 1/2-minute quadrangles on the east side. In addition to the NTS, the map area includes the rest of the southwest Nevada volcanic field, part of the Walker Lane, most of the Amargosa Desert, part of the Funeral and Grapevine Mountains, some of Death Valley, and the northern Spring Mountains. This geologic map improves on previous geologic mapping of the same area by providing new and updated Quaternary and bedrock geology, new geophysical interpretations of faults beneath the basins, and improved GIS coverages. This publication also includes a new isostatic gravity map and a new aeromagnetic map. The primary purpose of the three maps is to provide an updated geologic framework to aid interpretation of ground-water flow through and off the NTS. The NTS is centrally located within the area of the Death Valley regional ground-water flow system of southwestern Nevada and adjacent California. During the last 40 years, DOE and its predecessor agencies have conducted about 900 nuclear tests on the NTS, of which 100 were atmospheric tests and the rest were underground tests. More than 200 of the tests were detonated at or beneath the water table, which commonly is about 500 to 600 m below the surface. Because contaminants introduced by these test may move into water supplies off the NTS, rates and directions of ground-water flow must be determined. Knowledge about the ground water also is needed to properly appraise potential future effects of the possible nuclear waste repository at Yucca Mountain, adjacent to the NTS

 4. Hyperbilirubinemi hos nyfødte – et kontroversielt tema. Erfaringer med nye indikasjoner for fototerapi og utskiftningstransfusjon

  OpenAIRE

  Alf Meberg

  2009-01-01

   SAMMENDRAGNye indikasjoner for behandling av hyperbilirubinemi hos nyfødte (bilirubinskjema fra Hillingdon sykehus,England) ble innført ved Vestfold sentralsykehus primo 1994. Endringene i panoramaet av behandlingstiltak(lysbehandling, utskiftningstransfusjon) ble registrert i kohortene av levende fødte ved sykehuset i toårsperioden1994-95 og sammenlignet med foregående treårsperiode 1991-93. Total lysbehandlingsprevalens falt signifikantfra 6,9% av levende fødte i perioden 1991-93 til 5,5% ...

 5. Hyperbilirubinemi hos nyfødte – et kontroversielt tema. Erfaringer med nye indikasjoner for fototerapi og utskiftningstransfusjon

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Alf Meberg

  2009-10-01

  Full Text Available  SAMMENDRAGNye indikasjoner for behandling av hyperbilirubinemi hos nyfødte (bilirubinskjema fra Hillingdon sykehus,England ble innført ved Vestfold sentralsykehus primo 1994. Endringene i panoramaet av behandlingstiltak(lysbehandling, utskiftningstransfusjon ble registrert i kohortene av levende fødte ved sykehuset i toårsperioden1994-95 og sammenlignet med foregående treårsperiode 1991-93. Total lysbehandlingsprevalens falt signifikantfra 6,9% av levende fødte i perioden 1991-93 til 5,5% i perioden 1994-95 (p betydelig fall i prevalensen av fullbårne barn som ble lysbehandlet for fysiologisk ikterus, fra 4,3% til 1,6% ihenholdsvis første og siste periode (p steg signifikant fra 2,0% av levende fødte til 3,2% (p økning i prematuritetsinsidensen, som steg fra 4,5% i perioden 1991-93 til 5,9% i perioden 1994-95 (p Andelen premature som ble lysbehandlet steg fra 45,2% i første til 53,1% i siste periode (p av blodgruppeimmuniserte barn som ble lysbehandlet var uforandret i de to periodene (henholdsvis 0,6% og0,7% (p > 0,05. Det var en markert reduksjon i prevalensen av barn som gjennomgikk utskiftningstransfusjon(fra 0,2 til 0,06% henholdsvis i de to periodene (p effekter av lysbehandling til friske fullbårne barn med ikterus, reduseres relativt betydelig med de moderatejusteringer av indikasjonene som er foretatt. Rutineskiftet har også betydd ressurssparing. På landsbasis vil en slikrutineendring medføre at 1000-2000 fullbårne barn hvert år kan unngå lysbehandling. Indikasjonene for fototerapiog utskiftningstransfusjon for hyperbilirubinemi hos nyfødte i Norge må diskuteres på nytt i lys av ny forskningmed tanke på nasjonal konsensus. Kortere liggetider for nyfødte i sykehus etter fødselen gjør det nødvendig medgode rutiner for oppfølging av hyperbilirubinemi utenfor sykehus.Meberg A. Hyperbilirubinemia – a controversial topic. Experiences with new guidelines for phototherapyand exchange transfusion . Nor J Epidemiol 1997; 7 (1: 85-91.ENGLISH SUMMARYNew guidelines for treatment of hyperbilirubinemia in newborn infants (according to a bilirubin chart used atHillingdon Hospital, England were introduced at Vestfold Central Hospital primo 1994. Changes in the panoramaof interventions (phototherapy, exchange transfusion were recorded for the two-year period 1994-95 and comparedto the preceding three-year period 1991-93. Total prevalence of infants treated by phototherapy declinedfrom 6.9% among those born 1991-93 to 5.5% in those born 1994-95 (p decline in the prevalence of term infants treated for physiological hyperbilirubinemia, from 4.3% in the cohortborn 1991-93 to 1.6% in the cohort born 1995-95 (p This was partly caused by an increase in the preterm incidence from 4.5% of live born 1991-93 to 5.9% amongthose born 1994-95 (p to 53.1% respectively in the two periods (p phototherapy for blood group immunization occurred (0.6% and 0.7% respectively for the two periods; p > 0.05.The prevalence of infants treated by exchange transfusion decreased from 0.2% 1991-93 to 0.06% 1994-95 (p 0.05. Psychological and biological side-effects from phototherapy in healthy term infants may have been reducedby the changes in guidelines undertaken. The change in therapeutic guidelines has also resulted in a save ofresources. Applying these routines on a national base will avoid phototherapy in 1000-2000 term infants annually.Successively shorter stay of newborns in hospital after birth necessitates good routines for follow-up ofhyperbilirubinemia after discharge. The guidelines for phototherapy and exchange transfusion for neonatalhyperbilirubinemia should be rediscussed to obtain a national consensus.

 6. Evaluation of the location and recency of faulting near prospective surface facilities in Midway Valley, Nye County, Nevada

  International Nuclear Information System (INIS)

  Evaluation of surface faulting that may pose a hazard to prospective surface facilities is an important element of the tectonic studies for the potential Yucca Mountain high-level radioactive waste repository in southwestern Nevada. For this purpose, a program of detailed geologic mapping and trenching was done to obtain surface and near-surface geologic data that are essential for determining the location and recency of faults at a prospective surface-facilities site located east of Exile Hill in Midway Valley, near the eastern base of Yucca Mountain. The dominant tectonic features in the Midway Valley area are the north- to northeast-trending, west-dipping normal faults that bound the Midway Valley structural block-the Bow Ridge fault on the west side of Exile Hill and the Paint-brush Canyon fault on the east side of the valley. Trenching of Quaternary sediments has exposed evidence of displacements, which demonstrate that these block-bounding faults repeatedly ruptured the surface during the middle to late Quaternary. Geologic mapping, subsurface borehole and geophysical data, and the results of trenching activities indicate the presence of north- to northeast-trending faults and northwest-trending faults in Tertiary volcanic rocks beneath alluvial and colluvial sediments near the prospective surface-facilities site. North to northeast-trending faults include the Exile Hill fault along the eastern base of Exile Hill and faults to the east beneath the surficial deposits of Midway Valley. These faults have no geomorphic expression, but two north- to northeast-trending zones of fractures exposed in excavated profiles of middle to late Pleistocene deposits at the prospective surface-facilities site appear to be associated with these faults. Northwest-trending faults include the West Portal and East Portal faults, but no disruption of Quaternary deposits by these faults is evident. The western zone of fractures is associated with the Exile Hill fault. The eastern zone of fractures is within Quaternary alluvial sediments, but no bedrock was encountered in trenches and soil pits in this part of the prospective surface facilities site; thus, the direct association of this zone with one or more bedrock faults is uncertain. No displacement of lithologic contacts and soil horizons could be detected in the fractured Quaternary deposits. The results of these investigations imply the absence of any appreciable late Quaternary faulting activity at the prospective surface-facilities site

 7. Composite Analysis for the Area 5 Radioactive Waste Management Site at the Nevada Test Site, Nye County, Nevada

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  V. Yucel

  2001-09-01

  This report summarizes the results of a Composite Analysis (CA) for the Area 5 Radioactive Waste Management Site (RWMS). The Area 5 RWMS is a US Department of Energy (DOE)-operated low-level radioactive waste (LLW) management site located in northern Frenchman Flat on the Nevada Test Site (NTS). The Area 5 RWMS has disposed of low-level radioactive waste in shallow unlined pits and trenches since 1960. Transuranic waste (TRU) and high-specific activity waste was disposed in Greater Confinement Disposal (GCD) boreholes from 1983 to 1989. The purpose of this CA is to determine if continuing operation of the Area 5 RWMS poses an acceptable or unacceptable risk to the public considering the total waste inventory and all other interacting sources of radioactive material in the vicinity. Continuing operation of the Area 5 RWMS will be considered acceptable if the total effective dose equivalent (TEDE) is less than 100 mrem in a year. If the TEDE exceeds 30 mrem in a year, a cost-benefit options analysis must be performed to determine if cost-effective management options exist to reduce the dose further. If the TEDE is found to be less than 30 mrem in a year, an analysis may be performed if warranted to determine if doses are as low as reasonably achievable (ALARA).

 8. Model Evaluation Report for Corrective Action Unit 98: Frenchman Flat, Nevada National Security Site, Nye County, Nevada, Revision 1

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Ruskauff, Greg; Marutzky, Sam

  2014-09-01

  Model evaluation focused solely on the PIN STRIPE and MILK SHAKE underground nuclear tests’ contaminant boundaries (CBs) because they had the largest extent, uncertainty, and potential consequences. The CAMBRIC radionuclide migration experiment also had a relatively large CB, but because it was constrained by transport data (notably Well UE-5n), there was little uncertainty, and radioactive decay reduced concentrations before much migration could occur. Each evaluation target and the associated data-collection activity were assessed in turn to determine whether the new data support, or demonstrate conservatism of, the CB forecasts. The modeling team—in this case, the same team that developed the Frenchman Flat geologic, source term, and groundwater flow and transport models—analyzed the new data and presented the results to a PER committee. Existing site understanding and its representation in numerical groundwater flow and transport models was evaluated in light of the new data and the ability to proceed to the CR stage of long-term monitoring and institutional control.

 9. Special Analysis of the Area 3 Radioactive Waste Management Site at the Nevada National Security Site, Nye County, Nevada

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  National Security Technologies, LLC, Environmental Management

  2012-09-30

  This report describes the methods and results of a special analysis (SA) of the Area 3 Radioactive Waste Management Site (RWMS) on the Nevada National Security Site (NNSS). The purpose of the SA is to determine if the approved performance assessment (PA) and composite analysis (CA) (Shott et al., 2001) remain valid. The Area 3 RWMS PA and CA were prepared as a single document and received conditional approval on October 6, 1999. A conditional Disposal Authorization Statement (DAS) for the Area 3 RWMS was issued on October 20, 1999. Since preparation of the approved PA and CA, new information and additional environmental monitoring data have been used to update the PA and CA. At the same time, continual advancements in computer processors and software have allowed improvement to the PA and CA models. Annual reviews of the PA and CA required by U.S. Department of Energy (DOE) Order DOE O 435.1 have documented multiple changes occurring since preparation of the PA and CA. Potentially important changes include: Development of a new and improved baseline PA and CA model implemented in the probabilistic GoldSim simulation platform. A significant increase in the waste inventory disposed at the site. Revision and updating of model parameters based on additional years of site monitoring data and new research and development results. Although changes have occurred, many important PA/CA issues remain unchanged, including the site conceptual model, important features, events, and processes, and the points of compliance. The SA is performed to document the current status of the PA/CA model and to quantitatively assess the impact of cumulative changes on the PA and CA results. The results of the SA are used to assess the validity of the approved PA/CA and make a determination if revision of the PA or CA is necessary. The SA was performed using the Area 3 RWMS, version 2.102, GoldSim model, the current baseline PA/CA model. Comparison of the maximum SA results with the PA performance objectives indicates that there continues to be a reasonable expectation of compliance. The resident exposure scenario was evaluated for compliance with the air pathway and all-pathways annual total effective dose (TED) performance objectives. The maximum mean air pathway TED, 7E-6 millisievert (mSv) at 1,000 years (y) has decreased relative to the approved PA and is significantly less than the 0.1 mSv limit. The maximum mean all-pathways annual TED, 7E-5 mSv at 1,000 y has increased but remains a small fraction of the 0.25 mSv limit. The SA maximum mean radon-222 (222Rn) flux density, 0.03 becquerel per square meter per second (Bq m-2 s-1), has increased relative to the PA results but is significantly less than the 0.74 Bq m-2 s-1 limit. The SA results continue to support a conclusion that the disposed waste inventory is protective of intruders and groundwater resources. The maximum mean intruder TED, 0.01 mSv for an acute construction scenario at the U-3ah/at disposal unit, was less than the 5 mSv performance measure. Site monitoring data and research results continue to support a conclusion that a groundwater pathway will not exist within the 1,000 y compliance period. Projected releases to the environment are a small fraction of the performance objectives. Cost-effective options for reducing releases further are unlikely to exist. Therefore, releases from the Area 3 RWMS are judged to be as low as reasonably achievable. Comparison of the maximum CA result with the 0.3 mSv CA dose constraint indicates that no action is required to reduce the dose from the Area 3 RWMS and all interacting sources of residual radioactive contamination. The SA maximum mean CA annual TED, 0.02 mSv at 1,000 y, has increased from the approved CA result but remains less than 10% of the dose constraint. The CA TED continues to be due predominantly to inhalation of plutonium-239 resuspended from soils contaminated by nuclear weapons tests conducted near the Area 3 RWMS. The SA results estimated with the Area 3 RWMS version 2.102 model indicate that changes to the PA and CA do not significantly alter the PA/CA results or conclusions. Although increases occur for the all-pathways annual TED, the 222Rn flux density, and the CA annual TED, all PA and CA results are a small fraction of the performance objectives or dose constraints. The same conclusion was reached for the approved PA and CA. The SA results continue to support a conclusion that there is a reasonable expectation of meeting all performance objectives and the CA dose constraint. There is no need to revise the DAS at this time. The SA results support a conclusion that the Area 3 RWMS PA and CA remain valid, and revision is not necessary at this time.

 10. Evaluation of the location and recency of faulting near prospective surface facilities in Midway Valley, Nye County, Nevada

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Swan, F.H.; Wesling, J.R.; Angell, M.M.; Thomas, A.P.; Whitney, J.W.; Gibson, J.D.

  2002-01-17

  Evaluation of surface faulting that may pose a hazard to prospective surface facilities is an important element of the tectonic studies for the potential Yucca Mountain high-level radioactive waste repository in southwestern Nevada. For this purpose, a program of detailed geologic mapping and trenching was done to obtain surface and near-surface geologic data that are essential for determining the location and recency of faults at a prospective surface-facilities site located east of Exile Hill in Midway Valley, near the eastern base of Yucca Mountain. The dominant tectonic features in the Midway Valley area are the north- to northeast-trending, west-dipping normal faults that bound the Midway Valley structural block-the Bow Ridge fault on the west side of Exile Hill and the Paint-brush Canyon fault on the east side of the valley. Trenching of Quaternary sediments has exposed evidence of displacements, which demonstrate that these block-bounding faults repeatedly ruptured the surface during the middle to late Quaternary. Geologic mapping, subsurface borehole and geophysical data, and the results of trenching activities indicate the presence of north- to northeast-trending faults and northwest-trending faults in Tertiary volcanic rocks beneath alluvial and colluvial sediments near the prospective surface-facilities site. North to northeast-trending faults include the Exile Hill fault along the eastern base of Exile Hill and faults to the east beneath the surficial deposits of Midway Valley. These faults have no geomorphic expression, but two north- to northeast-trending zones of fractures exposed in excavated profiles of middle to late Pleistocene deposits at the prospective surface-facilities site appear to be associated with these faults. Northwest-trending faults include the West Portal and East Portal faults, but no disruption of Quaternary deposits by these faults is evident. The western zone of fractures is associated with the Exile Hill fault. The eastern zone of fractures is within Quaternary alluvial sediments, but no bedrock was encountered in trenches and soil pits in this part of the prospective surface facilities site; thus, the direct association of this zone with one or more bedrock faults is uncertain. No displacement of lithologic contacts and soil horizons could be detected in the fractured Quaternary deposits. The results of these investigations imply the absence of any appreciable late Quaternary faulting activity at the prospective surface-facilities site.

 11. Lærerprofiler i dansk - nye mål og kompetencer 1.-6. klassetrin 2

  DEFF Research Database (Denmark)

  Carlsen, Benny Bang; Mølgaard, Niels

  I denne anden bog i serien introduceres til de fire studiekompetenceområder, der knytter sig til undervisningen i folkeskolens 1.-6. klassetrin. Hvert kapitel præsenterer central forskningsbaseret viden inden for det pågældende tema, og der gives løbende eksempler på analytisk tekstarbejde, som på...

 12. Lærerprofiler i dansk - Nye mål og kompetencer 4.-10.klassetrin 3

  DEFF Research Database (Denmark)

  Carlsen, Benny Bang; Mølgaard, Niels

  I denne tredje bog i serien introduceres til de fire studiekompetenceområder, der knytter sig til undervisningen i folkeskolens 4.-10. klassetrin. Hvert kapitel præsenterer central forskningsbaseret viden inden for det pågældende tema, og der gives løbende eksempler på analytisk tekstarbejde, som...

 13. Challenges in defining a radiologic and hydrologic source term for underground nuclear test centers, Nevada Test Site, Nye County, Nevada

  International Nuclear Information System (INIS)

  The compilation of a radionuclide inventory for long-lived radioactive contaminants residual from nuclear testing provides a partial measure of the radiologic source term at the Nevada Test Site. The radiologic source term also includes potentially mobile short-lived radionuclides excluded from the inventory. The radiologic source term for tritium is known with accuracy and is equivalent to the hydrologic source term within the saturated zone. Definition of the total hydrologic source term for fission and activation products that have high activities for decades following underground testing involves knowledge and assumptions which are presently unavailable. Systematic investigation of the behavior of fission products, activation products and actinides under saturated or Partially saturated conditions is imperative to define a representative total hydrologic source term. This is particularly important given the heterogeneous distribution of radionuclides within testing centers. Data quality objectives which emphasize a combination of measurements and credible estimates of the hydrologic source term are a priority for near-field investigations at the Nevada Test Site

 14. Nye og ændrede mikroorganismer i vore omgivelser - hvilken betydning har de for tandlægens hverdag?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, Tove; Kjerulf, Anne

  2016-01-01

  Smitsomme mikroorganismer er dynamiske og kan udvikle sig til mere virulente eller resistente arter. I de senere år er der set en stigende forekomst og spredning af multiresistente bakterier i de nordiske lande. Blandt disse har MRSA (methicillin resistent Staphylococcus aureus) mest direkte bety...

 15. Summary of hydrogeologic controls on ground-water flow at the Nevada Test Site, Nye County, Nevada

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Laczniak, R.J.; Cole, J.C.; Sawyer, D.A.; Trudeau, D.A.

  1996-07-01

  The underground testing of nuclear devices has generated substantial volumes of radioactive and other chemical contaminants below ground at the Nevada Test Site (NTS). Many of the more radioactive contaminants are highly toxic and are known to persist in the environment for thousands of years. In response to concerns about potential health hazards, the US Department of Energy, under its Environmental Restoration Program, has made NTS the subject of a long-term investigation. Efforts will assess whether byproducts of underground testing pose a potential hazard to the health and safety of the public and, if necessary, will evaluate and implement steps to remediate any of the identified dangers. Ground-water flow is the primary mechanism by which contaminants can be transported significant distances away from the initial point of injection. Flow paths between contaminant sources and potential receptors are separated by remote areas that span tens of miles. The diversity and structural complexity of the rocks along these flow paths complicates the hydrology of the region. Although the hydrology has been studied in some detail, much still remains uncertain about flow rates and directions through the fractured-rock aquifers that transmit water great distances across this arid region. Unique to the hydrology of NTS are the effects of underground testing, which severely alter local rock characteristics and affect hydrologic conditions throughout the region. This report summarizes what is known and inferred about ground-water flow throughout the NTS region. The report identifies and updates what is known about some of the major controls on ground-water flow, highlights some of the uncertainties in the current understanding, and prioritizes some of the technical needs as related to the Environmental Restoration Program. 113 refs.

 16. Systematics of Natural Perchlorate in Precipitation, Soils, and Plants at the Amargosa Desert Research Site, Nye County, Nevada

  Science.gov (United States)

  Andraski, B. J.; Stonestrom, D. A.; Jackson, W. A.; Rajagopalan, S.; Taylor, E. M.

  2007-12-01

  Naturally occurring perchlorate is known to be associated with nitrate deposits of the hyperarid Atacama Desert in Chile, and recent large-scale sampling has identified a substantial reservoir (up to 1 kg/ha) of natural perchlorate in diverse unsaturated zones of the arid and semiarid Southwestern United States (Rao et al., 2007, ES&T, DOI: 10.1021/es062853i). The objective of the Amargosa Desert work is to develop a better understanding of the deposition, accumulation, and biological cycling of perchlorate in arid environments. Occurrence of perchlorate was evaluated by sampling shallow soil profiles up to 3 m in depth at four different locations and at two different time periods, and by sampling dominant plant species growing near the subsurface profiles. Deposition of perchlorate was evaluated by analyzing both bulk deposition (precipitation plus dry fall, collected under oil) collected on site and wet deposition samples collected by the National Atmospheric Deposition program at a nearby site. Soil samples and atmospheric-deposition samples were tested for both perchlorate (ClO4- ) and major anions. Perchlorate concentrations (0.2-20 µg/kg) were variable with depth in soil profiles and generally correlated most highly with chloride (Cl-) and nitrate (NO3-), although the intensity of these relations differed among profiles. Plant concentrations were generally above 1 mg/kg, suggesting ClO4- accumulation. Concentrations of ClO4- were generally much greater in total deposition than wet deposition samples, indicating a substantial dryfall component of meteoric deposition. This presentation will present the mass distribution and variability of perchlorate in bulk deposition, soils, and plants. Reasons for observed relations between subsurface concentrations of perchlorate and other anions will be explored.

 17. Alternativ folkemedisin? Om røter og nye skot på det sørvestlandske, holistiske helsefeltet

  OpenAIRE

  Kalvig, Anne

  2012-01-01

  Some practitioners within the field of holistic health in Norway could be considered both “folk” and “alternative” practitioners (CAM-practitioners). In this article I point to the categories of alternative- versus folk medicine as to some extent complicating the possibilities of seeing “hybridization”, “creolization” and entrepreneurship as more illuminating for the South-Western Norwegian, field of holistic health practices. What perspectives might provide insights into the dynamics of inte...

 18. Getting sticky - Et studie af musikkens nye kommunikationsveje og musikproduktets betydning for musikbrugerne i det digitale netværksinformationssamfund

  OpenAIRE

  Madsen, Henriette Tybjerg

  2012-01-01

  This paper examines interactive, online and planned communication theories, building on a structural sociological field of science, with the focus of exploring how the structures of the rising network information society has changed the way individuals discover, share and buy recorded music today. Technology in this economic age makes it easy to share free music files and it has changed the way ordinary individuals create, share and consume media content. These tendencies in society have ...

 19. Nye perspektiver på evidensbaserede metoder i børnehavens sprogpædagogiske praksis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kristensen, Irene Salling

  2016-01-01

  Artiklen bidrager med kommunale beslutningstageres og pædagogers perspektiver på et eksempel på en evidensbaseret metode i børnehavens sprogpædagogiske praksis, nemlig SPELL. Hermed suppleres forskernes perspektiv på metoden, og det fremgår, at SPELLs evidensbasering ikke er det eneste eller...

 20. En kvalitativ studie av sykepleiestudenters opplevelser av nye læringsaktiviteter i kritisk vurdering av kvantitative forskningsartikler

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Cecilie Katrine Utheim Grønvik

  2015-01-01

  Full Text Available A qualitative study of nursing students' experience of new learning activities in critical evaluation of quantitative research articles Evidence-Based Practice is a vital part of professional health care and nurses need to have knowledge of research. This article presents nursing students' experience with new learning activities in critical evaluation of quantitative research articles. This experience was studied in focus group interviews with second-year nursing students. The students described it as challenging to understand the various quantitative designs and statistical methods. Specific requirements in the learning activities, constructive feedback, relevance and conformity between learning activities and assessments seem to promote the targeted learning outcome. How students' knowledge and skills are received in practice seems to affect students' attitudes and behavior in relation to the application of research results. To increase evidence-based practice there appears to be a need for innovative processes that can strengthen the cooperation between the nursing education and the field of practice.

 1. Nye veje til at undersøge fysikstuderendes konceptuelle forståelse af klassisk mekanik

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Sofie Birch; Madsen, Lene Møller

  2014-01-01

  I denne artikel undersøges det hvilket indblik The Force Concept Inventory (FCI) giver i fysikstuderendes konceptuelle forståelse af newtonsk mekanik. Et udvalg af fysikstuderende fra Københavns Universitet er blevet testet i FCI-spørgsmål i et traditionelt multiple choice-format og efterfølgende i...

 2. Ground-Water Temperature Data, Nevada Test Site and Vicinity, Nye, Clark, and Lincoln Counties, Nevada, 2000-2006.

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Steven R. Reiner

  2007-08-07

  Ground-water temperature data were collected by the U.S. Geological Survey in wells at and in the vicinity of the Nevada Test Site during the years 2000–2006. Periodic ground-water temperatures were collected in 166 wells. In general, periodic ground-water temperatures were measured annually in each well at 5 and 55 feet below the water surface. Ground-water temperature profiles were collected in 73 wells. Temperatures were measured at multiple depths below the water surface to produce these profiles. Databases were constructed to present the ground-water temperature data.

 3. A Historical Evaluation of the U16a Tunnel, Nevada National Security Site, Nye County, Nevada Volume 2

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Jones, Roberrt C [DRI; Drollinger, Harold [DRI

  2013-06-01

  This report presents a historical evaluation of the U16a Tunnel on the Nevada National Security Site in southern Nevada. The work was conducted by the Desert Research Institute at the request of the U.S. Department of Energy, National Nuclear Security Administration Nevada Site Office and the U.S. Department of Defense, Defense Threat Reduction Agency. The U16a Tunnel was used for underground nuclear weapons effects tests in Shoshone Mountain in Area 16 of the Nevada National Security Site. Six nuclear tests were conducted in the U16a Tunnel from 1962 to 1971. These tests are Marshmallow, Gum Drop, Double Play, Ming Vase, Diamond Dust, and Diamond Mine. The U.S. Department of Defense Threat Reduction Agency, with participation from Lawrence Livermore National Laboratory and Las Alamos National Laboratory, sponsored the tests. Fifteen high explosives tests were also conducted at the tunnel. Two were calibration tests during nuclear testing and the remaining were U.S. Department of Defense, Defense Threat Reduction Agency tunnel defeat tests. The U16a Tunnel complex is on the top and slopes of Shoshone Mountain, encompassing an area of approximately 16.7 hectares (41.1 acres). Major modifications to the landscape are a result of three principal activities, road construction and maintenance, mining activities related to development of the tunnel complex, and site preparation for activities related to testing. Forty-seven cultural features were recorded at the portal and on the slopes of Shoshone Mountain. At the portal area, features relate to the mining, construction, testing, and general every day operational support activities within the tunnel. These include concrete foundations for buildings, equipment pads, and rail lines. Features on the slopes above the tunnel relate to tunnel ventilation, borehole drilling, and data recording. Feature types include soil-covered bunkers, concrete foundations, instrument cable holes, drill holes, and ventilation shafts. The U16a Tunnel complex is eligible to the National Register of Historic Places under criteria a and c, consideration g of 36 CFR Part 60.4 as a historic landscape. Scientific research conducted at the tunnel has made significant contributions to the broad patterns of our history, particularly in regard to the Cold War era that was characterized by competing social, economic, and political ideologies between the former Soviet Union and the United States. The tunnel also possesses distinctive construction and engineering methods for conducting underground nuclear tests. The Desert Research Institute recommends that the U16a Tunnel area be left in place in its current condition and that the U16a Tunnel historic landscape be included in the Nevada National Security Site monitoring program and monitored on a regular basis.

 4. Feedback i klynger, nye roller og kompetencer – en undersøgelse af klyngevejledning på IVA

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hyldegård, Jette Seiden; Roued-Cunliffe, Henriette

  2016-01-01

  Denne rapport beskriver erfaringer fra et projekt i foråret 2015 med afprøvning af klyngevejledning på IVA. Projektet undersøger potentialet ved klyngevejledning som effektiv lærings- og vejledningsform samt barrierer for samme. Undersøgelsen er en del af en større pædagogisk udviklingsindsats på...... IVA, der også har til formål at bidrage til studerendes faglige og sociale trivsel. Projektet er gennemført fra januar til september 2015 og baserer sig på spørgeskemabesvarelser samt to fokusgruppeinterview med undervisere fra henholdsvis IVA-Vest og -Øst. Rapporten beskriver resultater samt giver en...

 5. Nye behandlinger af Graves' sygdom med fokus på det B-lymfocyt-depleterende antistof rituximab

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Claus Henrik; El Fassi, Daniel; Hegedüs, Laszlo

  2008-01-01

  Graves' disease (GD) is caused by autoantibodies to the thyrotropin receptor (TRAb). In a controlled study using the B-lymphocyte depleting agent rituximab (RTX), an RTX-specific effect was found on long-term remission following methimazole (MMI) therapy. However, benefits were limited to patients...

 6. Natural ground water colloids from the USGS J-13 well in Nye County, NV: a study using SAXS and TEM

  International Nuclear Information System (INIS)

  We report results from ultra-small-angle x-ray scattering (USAXS) and transmission electron microscopy (TEM) of dilute silicate colloids that occur naturally in ground water from the U.S. Geological Society J-13 well, located near the Yucca Mountain Site in Nevada. Also included are results from our examination of a separate sample of this groundwater that had been treated by heating to 90 oC in contact with crushed Topopah Spring Tuff from the Yucca Mountain site. The USAXS measurements were done at the UNICAT undulator beamline at the Advanced Photon Source (APS) at Argonne National Laboratory. Power-law plots (scattering intensity versus momentum transfer) were fitted to the USAXS data. Colloids in the untreated J-13 groundwater were shown to have a fractal dimension of nearly 3, whereas colloids in the treated groundwater (EJ-13) have a dimensionality of approximately 2.4 over a length scale of approximately 3 to 300 nm. Similar power-law plots with dimension 3 characterized concurrent SAXS measurements from aqueous suspensions of Na-montmorillonite and NIST Brick Clay (NBS-67). We attribute these results to the sheet-silicate-layered structure of the clay colloids present in J-13 well water, montmorillonite, and 'brick clay' systems. The differences between EJ-13 and as-received J-13 are perhaps owing to exchange of calcium for sodium with the tuff. Radionuclide incorporation into, adsorption onto, or ion exchange with existing groundwater colloids may promote colloidal transport of radionuclides in groundwater. Such radionuclide-bearing colloids could thereby increase the concentrations of actinides in groundwater and enhance migration into human-accessible aquifers. Our results demonstrate the first application of USAXS to study the physical nature of such groundwater colloids, and represent perhaps one of the most dilute systems ever studied by small-angle scattering.

 7. Natural Ground Water Colloids from the USGS J-13 Well in Nye County, NV: A Study Using SAXS and TEM

  International Nuclear Information System (INIS)

  We report results from ultra-small-angle x-ray scattering (USAXS) and transmission electron microscopy (TEM) of dilute silicate colloids that occur naturally in ground water from the U.S. Geological Society J-13 well, located near the Yucca Mountain Site in Nevada. Also included are results from our examination of a separate sample of this groundwater that had been treated by heating to 90 oC in contact with crushed Topopah Spring Tuff from the Yucca Mountain site. The USAXS measurements were done at the UNICAT undulator beamline at the Advanced Photon Source (APS) at Argonne National Laboratory. Power-law plots (scattering intensity versus momentum transfer) were fitted to the USAXS data. Colloids in the untreated J-13 groundwater were shown to have a fractal dimension of nearly 3, whereas colloids in the treated groundwater (EJ-13) have a dimensionality of approximately 2.4 over a length scale of approximately 3 to 300 nm. Similar power-law plots with dimension 3 characterized concurrent SAXS measurements from aqueous suspensions of Na-montmorillonite and NIST Brick Clay (NBS-67). We attribute these results to the sheet-silicate-layered structure of the clay colloids present in J-13 well water, montmorillonite, and 'brick clay' systems. The differences between EJ-13 and as-received J-13 are perhaps owing to exchange of calcium for sodium with the tuff. Radionuclide incorporation into, adsorption onto, or ion exchange with existing groundwater colloids may promote colloidal transport of radionuclides in groundwater. Such radionuclide-bearing colloids could thereby increase the concentrations of actinides in groundwater and enhance migration into human-accessible aquifers. Our results demonstrate the first application of USAXS to study the physical nature of such groundwater colloids, and represent perhaps one of the most dilute systems ever studied by small-angle scattering.

 8. Phase II Documentation Overview of Corrective Action Unit 98: Frenchman Flat, Nevada Test Site, Nye County, Nevada, Revision 1

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Greg Ruskauff

  2010-04-01

  The U.S. Department of Energy (DOE), National Nuclear Security Administration Nevada Site Office (NNSA/NSO) initiated the Underground Test Area (UGTA) Subproject to assess and evaluate radiologic groundwater contamination resulting from underground nuclear testing at the NTS. These activities are overseen by the Federal Facility Agreement and Consent Order (FFACO) (1996, as amended March 2010). For Frenchman Flat, the UGTA Subproject addresses media contaminated by the underground nuclear tests, which is limited to geologic formations within the saturated zone or 100 meters (m) or less above the water table. Transport in groundwater is judged to be the primary mechanism of migration for the subsurface contamination away from the Frenchman Flat underground nuclear tests. The intent of the UGTA Subproject is to assess the risk to the public from the groundwater contamination produced as a result of nuclear testing. The primary method used to assess this risk is the development of models of flow and contaminant transport to forecast the extent of potentially contaminated groundwater for the next 1,000 years, establish restrictions to groundwater usage, and implement a monitoring program to verify protectiveness. For the UGTA Subproject, contaminated groundwater is that which exceeds the radiological standards of the Safe Drinking Water Act (CFR, 2009) the State of Nevada’s groundwater quality standard to protect human health and the environment. Contaminant forecasts are expected to be uncertain, and groundwater monitoring will be used in combination with land-use control to build confidence in model results and reduce risk to the public. Modeling forecasts of contaminant transport will provide the basis for negotiating a compliance boundary for the Frenchman Flat Corrective Action Unit (CAU). This compliance boundary represents a regulatory-based distinction between groundwater contaminated or not contaminated by underground testing. Transport modeling simulations are used to compute radionuclide concentrations in time and space within the CAU for the 1,000-year contaminant boundary. These three-dimensional (3-D) concentration simulations are integrated into probabilistic forecasts of the likelihood of groundwater exceeding or remaining below the radiological standards of the Safe Drinking Water Act (CFR, 2009) defined as the contaminant boundary. Contaminant boundaries are not discrete predictions of the location or concentration of contaminants, but instead are spatial representations of the probability of exceeding Safe Drinking Water Act radiological standards. The forecasts provide planning tools to facilitate regulatory decisions designed to protect the health and safety of the public.

 9. Fremtidens biogasfællesanlæg – nye anlægskoncepter og økonomisk potentiale

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen, Johannes; Hjort-Gregersen, K.; Uellendahl, Hinrich;

  The main objective of the project was the identification and analysis of new technical concepts for centralized biogas plants, which would make them less dependant on organic waste supplies, and thus be economically self sustained mainly on manure supplies. The analyses have been carried out...... phosphorous balance in the area is obtained. 1b. Conventional centralized biogas plant, post separation and recycling most of the fiber fraction. Export of fiber fraction till phosphorus balance in the area is obtained. 2. On farm separation of major parts of pig manure. Fiber fraction supplied to the biogas...... to the digesters. The remaining fiber fraction is exported until phosphorus balance in the area is reached. 2a. Same as 2, but pressure boiling of the fiber fraction in stead of wet oxidation. 2b. Same as 2, but no on farm separation, which means that the entire manure amount in the area is supplied to the biogas...

 10. New types of concrete elements corresponding to BR2005 energy requirements; Nye typer betonelementer svarende til BR2005 energikrav

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2004-07-01

  In this project new solutions have been developed for buildings with concrete facade panels without ribs at window reveals and at horizontal joints, corresponding to panels with an un-broken insulation layer and limited thermal bridge effect. New general solutions for the mounting of windows have been developed together with airtight covering solutions at the window reveal based upon added window board and a separate vapor barrier. At the same time detailed calculations of the heat loss effects at the window-wall joint and foundation have been carried out and new solutions that reduce the heat loss substantially have also been shown. The new developed standard solutions are obvious means to meet the expected future energy demands in the new Building Regulations expected in 2005. The project has revealed that it is possible to obtain significant thermal improvements with only a minor increase in the insula-tion thickness. The new and, in many ways, better solutions will mean added costs regarding mounting of windows, stronger fittings etc. but the effect of a standardization of the window-placement could reduce those additional costs considerably. The total life cycle costs regard-ing these new types of concrete facade panels are economically reasonable. (au)

 11. Phase II Transport Model of Corrective Action Unit 98: Frenchman Flat, Nevada Test Site, Nye County, Nevada, Revision 1

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Gregg Ruskuaff

  2010-01-01

  This document, the Phase II Frenchman Flat transport report, presents the results of radionuclide transport simulations that incorporate groundwater radionuclide transport model statistical and structural uncertainty, and lead to forecasts of the contaminant boundary (CB) for a set of representative models from an ensemble of possible models. This work, as described in the Federal Facility Agreement and Consent Order (FFACO) Underground Test Area (UGTA) strategy (FFACO, 1996; amended 2010), forms an essential part of the technical basis for subsequent negotiation of the compliance boundary of the Frenchman Flat corrective action unit (CAU) by Nevada Division of Environmental Protection (NDEP) and National Nuclear Security Administration Nevada Site Office (NNSA/NSO). Underground nuclear testing via deep vertical shafts was conducted at the Nevada Test Site (NTS) from 1951 until 1992. The Frenchman Flat area, the subject of this report, was used for seven years, with 10 underground nuclear tests being conducted. The U.S. Department of Energy (DOE), NNSA/NSO initiated the UGTA Project to assess and evaluate the effects of underground nuclear tests on groundwater at the NTS and vicinity through the FFACO (1996, amended 2010). The processes that will be used to complete UGTA corrective actions are described in the “Corrective Action Strategy” in the FFACO Appendix VI, Revision No. 2 (February 20, 2008).

 12. Electrical studies at the proposed Wahmonie and Calico Hills nuclear waste sites, Nevada Test Site, Nye County, Nevada

  Science.gov (United States)

  Hoover, D.B.; Chornack, Michael P.; Nervick, K.H.; Broker, M.M.

  1982-01-01

  Two sites in the southwest quadrant of the Nevada Test Site (NTS) were investigated as potential repositories for high-level nuclear waste. These are designated the Wahmonie and Calico Hills sites. The emplacement medium at both sites was to be an inferred intrusive body at shallow depth; the inference of the presence of the body was based on aeromagnetic and regional gravity data. This report summarizes results of Schlumberger VES, induced polarization dipole-dipole traverses and magnetotelluric soundings made in the vicinity of the sites in order to characterize the geoelectric section. At the Wahmonie site VES work identified a low resistivity unit at depth surrounding the inferred intrusive body. The low resistivity unit is believed to be either the argillite (Mississippian Eleana Formation) or a thick unit of altered volcanic rock (Tertiary). Good electrical contrast is provided between the low resistivity unit and a large volume of intermediate resistivity rock correlative with the aeromagnetic and gravity data. The intermediate resistivity unit (100-200 ohm-m) is believed to be the intrusive body. The resistivity values are very low for a fresh, tight intrusive and suggest significant fracturing, alteration and possible mineralization have occurred within the upper kilometer of rock. Induced polarization data supports the VES work, identifies a major fault on the northwest side of the inferred intrusive and significant potential for disseminated mineralization within the body. The mineralization potential is particularly significant because as late as 1928, a strike of high grade silver-gold ore was made at the site. The shallow electrical data at Calico Hills revealed no large volume high resistivity body that could be associated with a tight intrusive mass in the upper kilometer of section. A drill hole UE 25A-3 sunk to 762 m (2500 ft) at the site revealed only units of the Eleana argillite thermally metamorphosed below 396 m (1300 ft) and in part highly magnetic. Subsequent work has shown that much if not all of the magnetic and gravity anomalies can be attributed to the Eleana Formation. The alteration and doming, however, still argue for an intrusive but at greater depth than originally thought. The electrical, VES, and IP data show a complex picture due to variations in structure and alteration within the Eleana and surrounding volcanic units. These data do not suggest the presence of an intrusive in the upper kilometer of section. The magnetotelluric data however gives clear evidence for a thick, resistive body in the earth's crust below the site. While the interpreted depth is very poorly constrained due to noise and structural problems, the top of the resistive body is on the order of 2.5 km deep. The IP data also identifies area of increased polarizability at Calico Hills, which may also have future economic mineralization.

 13. Particulate emissions from new heavy duty vehicles (Euro IV and V); Partikeludslip fra nye tunge koeretoejer (Euronorm IV og V)

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Jordal-Joergensen, J.; Ohm, A.; Willumsen, E. (COWI A/S, Kgs. Lyngby (DK))

  2008-07-01

  The new Danish act on environmental zones allows local authorities to define zones where EURO III or older heavy duty vehicles should be equipped with a particulate filter. The introduction of EURO IV and V has reduced particulate emissions from heavy duty vehicles by approximately 80 % based on the mass of particles. There is, however, substantial uncertainty about the impact on the number of ultrafine particles, since they are not covered by Euronorm standards. When passing the bill, the Danish Minister for the Environment of the time stated that all relevant knowledge about particle emission from heavy duty vehicles needed to be collected for subsequent publication. To this end, the Danish Environmental Protection Agency (DEPA) commissioned a literature survey. The purpose of the survey is to provide an overview of the latest knowledge in the field of particle emissions from heavy duty vehicles, with special focus on the average size of the particle emissions. Another objective of the study is to analyse the direct emissions of NO{sub 2} from heavy duty vehicles classified under EURO IV and V. (au)

 14. A Historical Evaluation of the U16a Tunnel, Nevada National Security Site, Nye County, Nevada Volume 1

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Jones, robert C [DRI; Drollinger, Harold [DRI; Bullard, Thomas F [DRI; Ashbaugh, Laurence J [DRI; Griffin, Wayne R [DRI

  2013-06-01

  This report presents a historical evaluation of the U16a Tunnel on the Nevada National Security Site in southern Nevada. The work was conducted by the Desert Research Institute at the request of the U.S. Department of Energy, National Nuclear Security Administration Nevada Site Office and the U.S. Department of Defense, Defense Threat Reduction Agency. The U16a Tunnel was used for underground nuclear weapons effects tests in Shoshone Mountain in Area 16 of the Nevada National Security Site. Six nuclear tests were conducted in the U16a Tunnel from 1962 to 1971. These tests are Marshmallow, Gum Drop, Double Play, Ming Vase, Diamond Dust, and Diamond Mine. The U.S. Department of Defense Threat Reduction Agency, with participation from Lawrence Livermore National Laboratory and Las Alamos National Laboratory, sponsored the tests. Fifteen high explosives tests were also conducted at the tunnel. Two were calibration tests during nuclear testing and the remaining were U.S. Department of Defense, Defense Threat Reduction Agency tunnel defeat tests. The U16a Tunnel complex is on the top and slopes of Shoshone Mountain, encompassing an area of approximately 16.7 hectares (41.1 acres). Major modifications to the landscape are a result of three principal activities, road construction and maintenance, mining activities related to development of the tunnel complex, and site preparation for activities related to testing. Forty-seven cultural features were recorded at the portal and on the slopes of Shoshone Mountain. At the portal area, features relate to the mining, construction, testing, and general every day operational support activities within the tunnel. These include concrete foundations for buildings, equipment pads, and rail lines. Features on the slopes above the tunnel relate to tunnel ventilation, borehole drilling, and data recording. Feature types include soil-covered bunkers, concrete foundations, instrument cable holes, drill holes, and ventilation shafts. The U16a Tunnel complex is eligible to the National Register of Historic Places under criteria a and c, consideration g of 36 CFR Part 60.4 as a historic landscape. Scientific research conducted at the tunnel has made significant contributions to the broad patterns of our history, particularly in regard to the Cold War era that was characterized by competing social, economic, and political ideologies between the former Soviet Union and the United States. The tunnel also possesses distinctive construction and engineering methods for conducting underground nuclear tests. The Desert Research Institute recommends that the U16a Tunnel area be left in place in its current condition and that the U16a Tunnel historic landscape be included in the Nevada National Security Site monitoring program and monitored on a regular basis.

 15. A Historical Evaluation of the U12t Tunnel, Nevada Test Site, Nye County, Nevada, Volume 6 of 6

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Harold Drollinger; Robert C. Jones; and Thomas F. Bullard; Desert Research Institute, Laurence J. Ashbaugh, Southern Nevada Courier Service and Wayne R. Griffin, Stoller-Navarro Joint Venture

  2009-02-01

  This report presents a historical evaluation of the U12t Tunnel on the Nevada Test Site in southern Nevada. The work was conducted by the Desert Research Institute at the request of the U.S. Department of Energy, National Nuclear Security Administration Nevada Site Office and the U.S. Department of Defense, Defense Threat Reduction Agency (DTRA). The U12t Tunnel is one of a series of tunnels used for underground nuclear weapons effects tests on the east side of Rainier and Aqueduct Mesas. Six nuclear weapons effects tests, Mint Leaf, Diamond Sculls, Husky Pup, Midas Myth/Milagro, Mighty Oak, and Mission Ghost, and one high explosive test, SPLAT, were conducted within the U12t Tunnel from 1970 to 1987. All six of the nuclear weapons effects tests and the high explosive test were sponsored by DTRA. Two conventional weapons experiments, Dipole Knight and Divine Eagle, were conducted in the tunnel portal area in 1997 and 1998. These experiments were sponsored by the Defense Special Weapons Agency. The U12t Tunnel complex is composed of the Portal and Mesa Areas and includes an underground tunnel with a main access drift and nine primary drifts, a substantial tailings pile fronting the tunnel portal, a series of discharge ponds downslope of the tailings pile, and two instrumentation trailer parks and 16 drill holes on top of Aqueduct Mesa. A total of 89 cultural features were recorded: 54 at the portal and 35 on the mesa. In the Portal Area, cultural features are mostly concrete pads and building foundations; other features include the portal, rail lines, the camel back, ventilation and cooling system components, communication equipment, and electrical equipment. On the mesa are drill holes, a few concrete pads, a loading ramp, and electrical equipment.

 16. A Historical Evaluation of the U12n Tunnel, Nevada national Security Site, Nye County, Nevada Part 2 of 2

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Drollinger, Harold [DRI; Jones, Robert C [DRI; Bullard, Thomas F [DRI; Ashbaugh, Laurence J [DRI; Griffin, Wayne R

  2011-06-01

  This report presents a historical evaluation of the U12n Tunnel on the Nevada National Security Site (NNSS) in southern Nevada. The work was conducted by the Desert Research Institute at the request of the U.S. Department of Energy, National Nuclear Security Administration Nevada Site Office and the U.S. Department of Defense, Defense Threat Reduction Agency (DTRA). The U12n Tunnel was one of a series of tunnels used for underground nuclear weapons effects tests in Rainier and Aqueduct Mesas. A total of 22 nuclear tests were conducted in the U12n Tunnel from 1967 to 1992. These tests include Midi Mist, Hudson Seal, Diana Mist, Misty North, Husky Ace, Ming Blade, Hybla Fair, Mighty Epic, Diablo Hawk, Miners Iron, Huron Landing, Diamond Ace, Mini Jade, Tomme/Midnight Zephyr, Misty Rain, Mill Yard, Diamond Beech, Middle Note, Misty Echo, Mineral Quarry, Randsburg, and Hunters Trophy. DTRA sponsored all tests except Tomme and Randsburg which were sponsored by the Lawrence Livermore National Laboratory. Midnight Zephyr, sponsored by DTRA, was an add on experiment to the Tomme test. Eleven high explosive tests were also conducted in the tunnel and included a Stemming Plan Test, the Pre-Mill Yard test, the two seismic Non-Proliferation Experiment tests, and seven Dipole Hail tests. The U12n Tunnel complex is composed of the portal and mesa areas, encompassing a total area of approximately 600 acres (240 hectares). Major modifications to the landscape have resulted from four principal activities. These are road construction and maintenance, mining activities related to development of the tunnel complex, site preparation for activities related to testing, and construction of retention ponds. A total of 202 cultural features were recorded for the portal and mesa areas. At the portal area, features relate to the mining, construction, testing, and general everyday operational support activities within the tunnel. These include concrete foundations for buildings, ventilation equipment, air compressors, communications equipment, mining equipment, rail lines, retention ponds to impound tunnel effluent, and storage containers. Features on the mesa above the tunnel generally relate to tunnel ventilation and cooling, borehole drilling, and data recording facilities. Feature types include concrete foundations, instrument cable holes, drill holes, equipment pads, ventilation shafts, and ventilation equipment. The U12n Tunnel complex is eligible to the National Register of Historic Places under criteria a and c, consideration g of 36 CFR Part 60.4 as a historic landscape. Scientific research conducted at the tunnel has made significant contributions to the broad patterns of our history, particularly in regard to the Cold War era that was characterized by competing social, economic, and political ideologies between the former Soviet Union and the United States. The tunnel also possesses distinctive construction and engineering methods for conducting underground nuclear tests. The Desert Research Institute recommends that the U12n Tunnel area be left in place in its current condition and that the U12n Tunnel historic landscape be included in the NNSS monitoring program and monitored for disturbances or alterations on a regular basis.

 17. A Historical Evaluation of the U12n Tunnel, Nevada National Security Site, Nye County, Nevada Part 1

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Drollinger, Harold [DRI; Jones, Robert C [DRI; Bullard, Thomas F [DRI; Ashbaugh, Laurence J [DRI; Griffin, Wayne R [DRI

  2011-06-01

  This report presents a historical evaluation of the U12n Tunnel on the Nevada National Security Site (NNSS) in southern Nevada. The work was conducted by the Desert Research Institute at the request of the U.S. Department of Energy, National Nuclear Security Administration Nevada Site Office and the U.S. Department of Defense, Defense Threat Reduction Agency (DTRA). The U12n Tunnel was one of a series of tunnels used for underground nuclear weapons effects tests in Rainier and Aqueduct Mesas. A total of 22 nuclear tests were conducted in the U12n Tunnel from 1967 to 1992. These tests include Midi Mist, Hudson Seal, Diana Mist, Misty North, Husky Ace, Ming Blade, Hybla Fair, Mighty Epic, Diablo Hawk, Miners Iron, Huron Landing, Diamond Ace, Mini Jade, Tomme/Midnight Zephyr, Misty Rain, Mill Yard, Diamond Beech, Middle Note, Misty Echo, Mineral Quarry, Randsburg, and Hunters Trophy. DTRA sponsored all tests except Tomme and Randsburg which were sponsored by the Lawrence Livermore National Laboratory. Midnight Zephyr, sponsored by DTRA, was an add on experiment to the Tomme test. Eleven high explosive tests were also conducted in the tunnel and included a Stemming Plan Test, the Pre-Mill Yard test, the two seismic Non-Proliferation Experiment tests, and seven Dipole Hail tests. The U12n Tunnel complex is composed of the portal and mesa areas, encompassing a total area of approximately 600 acres (240 hectares). Major modifications to the landscape have resulted from four principal activities. These are road construction and maintenance, mining activities related to development of the tunnel complex, site preparation for activities related to testing, and construction of retention ponds. A total of 202 cultural features were recorded for the portal and mesa areas. At the portal area, features relate to the mining, construction, testing, and general everyday operational support activities within the tunnel. These include concrete foundations for buildings, ventilation equipment, air compressors, communications equipment, mining equipment, rail lines, retention ponds to impound tunnel effluent, and storage containers. Features on the mesa above the tunnel generally relate to tunnel ventilation and cooling, borehole drilling, and data recording facilities. Feature types include concrete foundations, instrument cable holes, drill holes, equipment pads, ventilation shafts, and ventilation equipment. The U12n Tunnel complex is eligible to the National Register of Historic Places under criteria a and c, consideration g of 36 CFR Part 60.4 as a historic landscape. Scientific research conducted at the tunnel has made significant contributions to the broad patterns of our history, particularly in regard to the Cold War era that was characterized by competing social, economic, and political ideologies between the former Soviet Union and the United States. The tunnel also possesses distinctive construction and engineering methods for conducting underground nuclear tests. The Desert Research Institute recommends that the U12n Tunnel area be left in place in its current condition and that the U12n Tunnel historic landscape be included in the NNSS monitoring program and monitored for disturbances or alterations on a regular basis.

 18. Stratigraphy and structure of volcanic rocks in drill hole USW-G1, Yucca Mountain, Nye County, Nevada

  International Nuclear Information System (INIS)

  Detailed subsurface studies in connection with the Nevada Nuclear Waste Storage Investigations program are being conducted to investigate the stratigraphic and structural features of volcanic rocks underlying Yucca Mountain, a volcanic highland situated along the western boundary of the Nevada Test Site in southern Nevada. As part of this continuing effort, drill hole USW-G1 was cored from 292 ft to a depth of 6000 ft from March to August 1980. The stratigraphic section is composed of thick sequences of ash-flow tuff and volcanic breccia interbedded with subordinate amounts of fine- to coarse-grained volcaniclastic rocks. All rocks are of Tertiary age and vary in composition from rhyolite to dacite. The 3005-ft level in the drill hole represents a significant demarcation between unaltered and altered volcanic rocks. For the most part, tuff units above 3005 ft appear devitrified and show little secondary alteration except within tuffaceous beds of Calico Hills, where the rock contains 60 to 80% zeolites. Below 3005 ft, most rocks show intermittent to pervasive alteration to clay minerals and zeolites. Examination of core for structural features revealed the presence of 61 shear fractures, 528 joints, and 4 conspicuous fault zones. Shear fractures mainly occurred in the Topopah Spring Member of the Paintbrush Tuff, flow breccia, and near fault zones. Nearly 88% of shear and joint surfaces show evidence of coatings. Approximately 40% of the fractures were categorized as completely healed. Rock quality characteristics as defined by the core index indicate that greater amounts of broken and lost core are commonly associated with (1) the densely welded zone of the Topopah Spring, (2) highly silicified zones, and (3) fault zones

 19. Patronal'nye izobraženija v programme rospisej Spasskoj cerkvi Evfrosin'eva monastyrja v Polocke

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sarab'janov Vladimir

  2013-01-01

  Full Text Available The murals of Christ`s Transfiguration cathedral in Polotsk (ca. 1161, which were revealed during restoration in the last several years, include several thematic strata. Among them especially notable is a group of images, related to the patron saints. Distinguished among them are the figures of the patron saints of the Polotsk ducal family, to which St. Euphrosynia of Polotsk, the founder of the monastery and the builder of the Christ`s Church, belonged. The composition “Exaltation of the Cross” is set in one row with the patron saints, thus revealing semantic correlation with the ktitors` portrait in Kiev Saint Sophia and some other Kiev churches of tenth and eleventh centuries, where the idea of Russia becoming a member of Christian community is developed. At the same time, the patron theme is deeply intertwined with the purpose of the Christ`s Church to serve as a family burial for St. Euphrosynia.

 20. A Historical Evaluation of the U12t Tunnel, Nevada Test Site, Nye County, Nevada, Volume 4 of 6

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Harold Drollinger; Robert C. Jones; and Thomas F. Bullard; Desert Research Institute, Laurence J. Ashbaugh, Southern Nevada Courier Service and Wayne R. Griffin, Stoller-Navarro Joint Venture

  2009-02-01

  This report presents a historical evaluation of the U12t Tunnel on the Nevada Test Site in southern Nevada. The work was conducted by the Desert Research Institute at the request of the U.S. Department of Energy, National Nuclear Security Administration Nevada Site Office and the U.S. Department of Defense, Defense Threat Reduction Agency (DTRA). The U12t Tunnel is one of a series of tunnels used for underground nuclear weapons effects tests on the east side of Rainier and Aqueduct Mesas. Six nuclear weapons effects tests, Mint Leaf, Diamond Sculls, Husky Pup, Midas Myth/Milagro, Mighty Oak, and Mission Ghost, and one high explosive test, SPLAT, were conducted within the U12t Tunnel from 1970 to 1987. All six of the nuclear weapons effects tests and the high explosive test were sponsored by DTRA. Two conventional weapons experiments, Dipole Knight and Divine Eagle, were conducted in the tunnel portal area in 1997 and 1998. These experiments were sponsored by the Defense Special Weapons Agency. The U12t Tunnel complex is composed of the Portal and Mesa Areas and includes an underground tunnel with a main access drift and nine primary drifts, a substantial tailings pile fronting the tunnel portal, a series of discharge ponds downslope of the tailings pile, and two instrumentation trailer parks and 16 drill holes on top of Aqueduct Mesa. A total of 89 cultural features were recorded: 54 at the portal and 35 on the mesa. In the Portal Area, cultural features are mostly concrete pads and building foundations; other features include the portal, rail lines, the camel back, ventilation and cooling system components, communication equipment, and electrical equipment. On the mesa are drill holes, a few concrete pads, a loading ramp, and electrical equipment.

 1. A Historical Evaluation of the U12t Tunnel, Nevada Test Site, Nye County, Nevada, Volume 5 of 6

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Harold Drollinger; Robert C. Jones; and Thomas F. Bullard; Desert Research Institute, Laurence J. Ashbaugh, Southern Nevada Courier Service and Wayne R. Griffin, Stoller-Navarro Joint Venture

  2009-02-01

  This report presents a historical evaluation of the U12t Tunnel on the Nevada Test Site in southern Nevada. The work was conducted by the Desert Research Institute at the request of the U.S. Department of Energy, National Nuclear Security Administration Nevada Site Office and the U.S. Department of Defense, Defense Threat Reduction Agency (DTRA). The U12t Tunnel is one of a series of tunnels used for underground nuclear weapons effects tests on the east side of Rainier and Aqueduct Mesas. Six nuclear weapons effects tests, Mint Leaf, Diamond Sculls, Husky Pup, Midas Myth/Milagro, Mighty Oak, and Mission Ghost, and one high explosive test, SPLAT, were conducted within the U12t Tunnel from 1970 to 1987. All six of the nuclear weapons effects tests and the high explosive test were sponsored by DTRA. Two conventional weapons experiments, Dipole Knight and Divine Eagle, were conducted in the tunnel portal area in 1997 and 1998. These experiments were sponsored by the Defense Special Weapons Agency. The U12t Tunnel complex is composed of the Portal and Mesa Areas and includes an underground tunnel with a main access drift and nine primary drifts, a substantial tailings pile fronting the tunnel portal, a series of discharge ponds downslope of the tailings pile, and two instrumentation trailer parks and 16 drill holes on top of Aqueduct Mesa. A total of 89 cultural features were recorded: 54 at the portal and 35 on the mesa. In the Portal Area, cultural features are mostly concrete pads and building foundations; other features include the portal, rail lines, the camel back, ventilation and cooling system components, communication equipment, and electrical equipment. On the mesa are drill holes, a few concrete pads, a loading ramp, and electrical equipment.

 2. Hydrogeologic data for science trench boreholes at the Area 5 Radioactive Waste Management Site, Nevada Test Site, Nye County, Nevada

  International Nuclear Information System (INIS)

  A program to conduct drilling, sampling, and laboratory testing was designed and implemented to obtain important physical, geochemical, and hydrologic property information for the near surface portion of thick unsaturated alluvial sediments at the Area 5 Radioactive Waste Management Site (RWMS). These data are required to understand and simulate infiltration and redistribution of water as well as the transport of solutes in the immediate vicinity of existing and future low-level, mixed, and high-specific-activity waste disposal cells at the site. The program was designed specifically to meet data needs associated with a Resource Conservation and Recovery Act (RCRA) Part B permit application for disposal of hazardous mixed waste, possible RCRA waivers involving mixed waste, DOE Order 5820.2A, ''Radioactive Waste Management,'' and 40 Code of Federal Regulations (CFR) 191 requirements for land disposal of radioactive waste. The hydrologic condition data, when combined with hydrologic property data, indicate that very little net liquid flow (if any) is occurring in the upper vadose zone, and the direction of movement is upward. It follows that vapor movement is probably the dominant mechanism of water transport in this upper region, except immediately following precipitation events

 3. Economic potential of alternative land and natural resource uses at the Nevada Test Site, Nye County, Nevada

  International Nuclear Information System (INIS)

  The economic potentials of several alternative land uses at the Nevada Test Site (NTS) are estimated. Alternatives considered include mining, agriculture, grazing, and hunting. There are two known tungsten ore bodies located in the Oak Spring mining district. The economic potential of the reserves is estimated to be $42,840. It is also possible that there are other economic mineral resources on the NTS whose values are yet unknown. There are an estimated 5000 ha of agricultural land on the Test Site; the cash value of alfalfa grown on this acreage is approximately $564,030. The economic potential of grazing at the Test Site lies somewhere in the range of $10,340 to $41,220. The assumed annual worth of mule deer to hunters is $90,440. The gross potential of hunting at the NTS is probably somewhat higher if trophy species, game birds and fur-bearing animals are also considered. It should be noted that the above values indicate gross worth; no costs are included in the estimates

 4. Gulve og vægge i vådrum - i nye boliger og ved renovering

  DEFF Research Database (Denmark)

  Brandt, Erik; Woetmann Nielsen, Christian

  Af denne anvisning fremgår, hvordan gulve og vægge i vådrum i boliger bør planlægges og udføres for at opnå varig tæthed mod fugt og vand og sikkerhed mod skader som følge af råd og svamp. Anvisningen er rettet til byggeriets teknikere, entreprenører og myndigheder til brug ved projektering, udfø...

 5. Well Installation Report for Corrective Action Unit 443, Central Nevada Test Area, Nye County, Nevada, Rev. No.: 0

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Tim Echelard

  2006-01-01

  A Corrective Action Investigation (CAI) was performed in several stages from 1999 to 2003, as set forth in the ''Corrective Action Investigation Plan for the Central Nevada Test Area Subsurface Sites, Corrective Action Unit 443'' (DOE/NV, 1999). Groundwater modeling was the primary activity of the CAI. Three phases of modeling were conducted for the Faultless underground nuclear test. The first phase involved the gathering and interpretation of geologic and hydrogeologic data, and inputting the data into a three-dimensional numerical model to depict groundwater flow. The output from the groundwater flow model was used in a transport model to simulate the migration of a radionuclide release (Pohlmann et al., 2000). The second phase of modeling (known as a Data Decision Analysis [DDA]) occurred after NDEP reviewed the first model. This phase was designed to respond to concerns regarding model uncertainty (Pohll and Mihevc, 2000). The third phase of modeling updated the original flow and transport model to incorporate the uncertainty identified in the DDA, and focused the model domain on the region of interest to the transport predictions. This third phase culminated in the calculation of contaminant boundaries for the site (Pohll et al., 2003). Corrective action alternatives were evaluated and an alternative was submitted in the ''Corrective Action Decision Document/Corrective Action Plan for Corrective Action Unit 443: Central Nevada Test Area-Subsurface'' (NNSA/NSO, 2004). Based on the results of this evaluation, the preferred alternative for CAU 443 is Proof-of-Concept and Monitoring with Institutional Controls. This alternative was judged to meet all requirements for the technical components evaluated and will control inadvertent exposure to contaminated groundwater at CAU 443.

 6. Summary of hydrogeologic controls on ground-water flow at the Nevada Test Site, Nye County, Nevada

  International Nuclear Information System (INIS)

  The underground testing of nuclear devices has generated substantial volumes of radioactive and other chemical contaminants below ground at the Nevada Test Site (NTS). Many of the more radioactive contaminants are highly toxic and are known to persist in the environment for thousands of years. In response to concerns about potential health hazards, the US Department of Energy, under its Environmental Restoration Program, has made NTS the subject of a long-term investigation. Efforts will assess whether byproducts of underground testing pose a potential hazard to the health and safety of the public and, if necessary, will evaluate and implement steps to remediate any of the identified dangers. Ground-water flow is the primary mechanism by which contaminants can be transported significant distances away from the initial point of injection. Flow paths between contaminant sources and potential receptors are separated by remote areas that span tens of miles. The diversity and structural complexity of the rocks along these flow paths complicates the hydrology of the region. Although the hydrology has been studied in some detail, much still remains uncertain about flow rates and directions through the fractured-rock aquifers that transmit water great distances across this arid region. Unique to the hydrology of NTS are the effects of underground testing, which severely alter local rock characteristics and affect hydrologic conditions throughout the region. This report summarizes what is known and inferred about ground-water flow throughout the NTS region. The report identifies and updates what is known about some of the major controls on ground-water flow, highlights some of the uncertainties in the current understanding, and prioritizes some of the technical needs as related to the Environmental Restoration Program. 113 refs

 7. Transferability of Data Related to the Underground Test Area Project, Nevada Test Site, Nye County, Nevada: Revision 0

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Stoller-Navarro Joint Venture

  2004-06-24

  This document is the collaborative effort of the members of an ad hoc subcommittee of the Underground Test Area (UGTA) Technical Working Group (TWG). The UGTA Project relies on data from a variety of sources; therefore, a process is needed to identify relevant factors for determining whether material-property data collected from other areas can be used to support groundwater flow, radionuclide transport, and other models within a Corrective Action Unit (CAU), and for documenting the data transfer decision and process. This document describes the overall data transfer process. Separate Parameter Descriptions will be prepared that provide information for selected specific parameters as determined by the U.S. Department of Energy (DOE) UGTA Project Manager. This document and its accompanying appendices do not provide the specific criteria to be used for transfer of data for specific uses. Rather, the criteria will be established by separate parameter-specific and model-specific Data Transfer Protocols. The CAU Data Documentation Packages and data analysis reports will apply the protocols and provide or reference a document with the data transfer evaluations and decisions.

 8. Recuerdo e imaginación en Beltenebros de Antonio Muñoz Molina

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Hans Lauge

  2004-01-01

  Nueva narrativa, novela, sujeto, búsqueda de identidad, den nye spanske roman, subjekt, identitet......Nueva narrativa, novela, sujeto, búsqueda de identidad, den nye spanske roman, subjekt, identitet...

 9. Partnervalg på film

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kramer, Mette

  2006-01-01

  Nye kognitions- og evolutionspsykologiske aspekter på kvinders filmpræferencer for romantiske film og melodramer......Nye kognitions- og evolutionspsykologiske aspekter på kvinders filmpræferencer for romantiske film og melodramer...

 10. Digital Natives: Digitale Teknologier og Engagerende Publikumsoplevelser

  DEFF Research Database (Denmark)

  Smith, Rachel Charlotte; Iversen, Ole Sejer

  2011-01-01

  Nye teknologier, sociale medier og digitale kulturer stiller museerne overfor nye formidlingsmæssige udfordringer, men også muligheder. Brug af digitale teknologier kan skabe engagerende og dynamiske oplevelser i museumsverdenen der åbner for nye kommunikationsformer og inddragelse af publikum. Men...

 11. Archaeological investigations at a toolstone source area and temporary camp: Sample Unit 19-25, Nevada Test Site, Nye County, Nevada. Technical report No. 77

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Jones, R.C.; DuBarton, A.; Edwards, S.; Pippin, L.C.; Beck, C.M.

  1993-12-31

  Archaeological investigations were initiated at Sample Unit 19--25 to retrieve information concerning settlement and subsistence data on the aboriginal hunter and gatherers in the area. Studies included collection and mapping of 35.4 acres at site 26NY1408 and excavation and mapping of 0.02 acres at site 26NY7847. Cultural resources include two rock and brush structures and associated caches and a large lithic toolstone source area and lithic artifact scatter. Temporally diagnostic artifacts indicate periodic use throughout the last 12,000 years; however dates associated with projectile points indicate most use was in the Middle and Late Archaic. Radiocarbon dates from the rock and brush structures at site 26NY7847 indicate a construction date of A.D. 1640 and repair between A.D. 1800 and 1950 for feature 1 and between A.D. 1330 and 1390 and repair at A.D. 1410 for feature 2. The dates associated with feature 2 place its construction significantly earlier than similar structures found elsewhere on Pahute Mesa. Activity areas appear to reflect temporary use of the area for procurement of available lithic and faunal resources and the manufacture of tools.

 12. Addendum 1 Composite Analysis for the Area 5 Radioactive Waste Management Site at the Nevada Test Site, Nye County, Nevada; TOPICAL

  International Nuclear Information System (INIS)

  A disposal authorization statement (DAS) was issued by the U.S. Department of Energy/Headquarters (DOE/HQ) on December 5, 2000, authorizing the DOE's National Nuclear Security Administration Nevada Operations Office to continue the operation of the Area 5 Radioactive Waste Management Site (RWMS) at the Nevada Test Site for the disposal of low-level waste and mixed low-level waste. Prior to the issuance of the DAS, the Low-Level Waste Disposal Facility Federal Review Group (LFRG) had conducted reviews of the performance assessment (PA) and the composite analysis (CA) for the Area 5 RWMS, in accordance with the requirements of the DOE Radioactive Waste Management Order DOE O 435.1. A brief history of the reviews is as follows. (The reviews were conducted by independent review teams chartered by the LFRG; the review findings and recommendations were issued in review team reports to the LFRG.) The LFRG accepted the initial PA, with conditions, on August 30, 1996. Revision 2.1 to the PA was issued in January 1998, implementing the conditions of acceptance of the 1996 PA. The LFRG reviewed Revision 2.1 as part of the Area 5 RWMS CA review during 2000, and found it acceptable. The CA and the Supplemental Information provided in response to issues identified during the initial review of the CA were accepted by the LFRG. The Supplemental Information (including the responses to four key issues) is included in the Review Team Report to the LFRG, which recommends that it be incorporated into the CA and issued to all known holders of the CA. The Area 5 RWMS DAS requires that the Supplemental Information generated during the DOE/HQ review of the CA be incorporated into the CA within one year of the date of issuance of the DAS. This report, the first addendum to the Area 5 CA, is prepared to fulfill that requirement. The Supplemental Information includes the following: Issues Identified in the Review Team Report; Crosswalk Presentation; and Maintaining Doses As Low As Reasonably Achievable. A summary of this information is included in this report, with the complete text presented in the appendices

 13. Framework for a Risk-Informed Groundwater Compliance Strategy for Corrective Action Unit 98: Frenchman Flat, Nevada National Security Site, Nye County, Nevada, Revision 1

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Marutzky, Sam

  2010-09-01

  Note: This document was prepared before the NTS was renamed the Nevada National Security Site (August 23, 2010); thus, all references to the site herein remain NTS. Corrective Action Unit (CAU) 98, Frenchman Flat, at the Nevada Test Site (NTS) was the location of ten underground nuclear tests between 1965 and 1971. As a result, radionuclides were released in the subsurface in the vicinity of the test cavities. Corrective Action Unit 98 and other CAUs at the NTS and offsite locations are being investigated. The Frenchman Flat CAU is one of five Underground Test Area (UGTA) CAUs at the NTS that are being evaluated as potential sources of local or regional impact to groundwater resources. For UGTA sites, including Frenchman Flat, contamination in and around the test cavities will not be remediated because it is technologically infeasible due to the depth of the test cavities (150 to 2,000 feet [ft] below ground surface) and the volume of contaminated groundwater at widely dispersed locations on the NTS. Instead, the compliance strategy for these sites is to model contaminant flow and transport, estimate the maximum spatial extent and volume of contaminated groundwater (over a period of 1,000 years), maintain institutional controls, and restrict access to potentially contaminated groundwater at areas where contaminants could migrate beyond the NTS boundaries.

 14. A Hydrostratigraphic System for Modeling Groundwater Flow and Radionuclide Migration at the Corrective Action Unit Scale, Nevada Test Site and Surrounding Areas, Clark, Lincoln, and Nye Counties, Nevada

  International Nuclear Information System (INIS)

  Underground Test Area (UGTA) corrective action unit (CAU) groundwater flow and contaminant transport models of the Nevada Test Site (NTS) and vicinity are built upon hydrostratigraphic framework models (HFMs) that utilize the hydrostratigraphic unit (HSU) as the fundamental modeling component. The delineation and three-dimensional (3-D) modeling of HSUs within the highly complex geologic terrain that is the NTS requires a hydrostratigraphic system that is internally consistent, yet flexible enough to account for overlapping model areas, varied geologic terrain, and the development of multiple alternative HFMs. The UGTA CAU-scale hydrostratigraphic system builds on more than 50 years of geologic and hydrologic work in the NTS region. It includes 76 HSUs developed from nearly 300 stratigraphic units that span more than 570 million years of geologic time, and includes rock units as diverse as marine carbonate and siliciclastic rocks, granitic intrusives, rhyolitic lavas and ash-flow tuffs, and alluvial valley-fill deposits. The UGTA CAU-scale hydrostratigraphic system uses a geology-based approach and two-level classification scheme. The first, or lowest, level of the hydrostratigraphic system is the hydrogeologic unit (HGU). Rocks in a model area are first classified as one of ten HGUs based on the rock's ability to transmit groundwater (i.e., nature of their porosity and permeability), which at the NTS is mainly a function of the rock's primary lithology, type and degree of postdepositional alteration, and propensity to fracture. The second, or highest, level within the UGTA CAU-scale hydrostratigraphic system is the HSU, which is the fundamental mapping/modeling unit within UGTA CAU-scale HFMs. HSUs are 3-D bodies that are represented in the finite element mesh for the UGTA groundwater modeling process. HSUs are defined systematically by stratigraphically organizing HGUs of similar character into larger HSUs designations. The careful integration of stratigraphic information in the development of HSUs is important to assure individual HSUs are internally consistent, correlatable, and mappable throughout all the model areas

 15. Teknologi og design i nye læreplaner i Norge: Hvilken vinkling har fagområdet fått i naturfagplanen?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Berit Bungum

  2012-10-01

  Full Text Available The new curriculum for compulsory education in Norway defines “Technology and design” as a multidisciplinary area, and this area has received a relatively strong position in the curriculum for science. This article describes the process of defining Technology and design in the formal curriculum. It then presents an analysis of how the curriculum approaches Technology and design in various phases towards the final formal curriculum. The analysis focuses on how ideas from Design & Technology as a subject in England and Wales have influenced the formation of the curriculum, and what relationship between science and technology it communicates. It is concluded that there has been a shift from new ideas towards more traditional science content during the process. The new science curriculum nevertheless facilitates a “partnership approach” to science and technology teaching in Norwegian schools, rather than communicating a view of technology as “applied science”

 16. Modeling Approach/Strategy for Corrective Action Unit 99: Rainier Mesa and Shoshone Mountain, Nevada Test Site, Nye County, Nevada, Revision 1, with ROTC-1

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Greg Ruskauff

  2008-06-01

  This document describes an approach for preliminary (Phase I) flow and transport modeling for the Rainier Mesa/Shoshone Mountain (RMSM) Corrective Action Unit (CAU). This modeling will take place before the planned Phase II round of data collection to better identify the remaining data gaps before the fieldwork begins. Because of the geologic complexity, limited number of borings, and large vertical gradients, there is considerable uncertainty in the conceptual model for flow; thus different conceptual models will be evaluated, in addition to different framework and recharge models. The transport simulations will not be used to formally calculate the Contaminant Boundary at this time. The modeling (Phase II) will occur only after the available data are considered sufficient in scope and quality.

 17. Phase II Contaminant Transport Parameters for the Groundwater Flow and Contaminant Transport Model of Corrective Action Unit 98: Frenchman Flat, Nye County, Nevada, Rev. No.: 0

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  DeNovio, Nicole M.; Bryant, Nathan; King, Chrissi B.; Bhark, Eric; Drellack, Sigmund L.; Pickens, John F.; Farnham, Irene; Brooks, Keely M.; Reimus, Paul; Aly, Alaa

  2005-04-01

  This report documents pertinent transport data and data analyses as part of the Phase II Corrective Action Investigation (CAI) for Frenchman Flat (FF) Corrective Action Unit (CAU) 98. The purpose of this data compilation and related analyses is to provide the primary reference to support parameterization of the Phase II FF CAU transport model.

 18. Phase II Hydrologic Data for the Groundwater Flow and Contaminant Transport Model of Corrective Action Unit 98: Frenchman Flat, Nye County, Nevada, Rev. No.: 0

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  John McCord

  2004-12-01

  This report documents pertinent hydrologic data and data analyses as part of the Phase II Corrective Action Investigation (CAI) for Frenchman Flat (FF) Corrective Action Unit (CAU): CAU 98. The purpose of this data compilation and related analyses is to provide the primary reference to support the development of the Phase II FF CAU groundwater flow model.

 19. Groundwater Flow Model of Corrective Action Units 101 and 102: Central and Western Pahute Mesa, Nevada Test Site, Nye County, Nevada, Revision 0

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Greg Ruskauff

  2006-06-01

  The Pahute Mesa groundwater flow model supports the FFACO UGTA corrective action strategy objective of providing an estimate of the vertical and horizontal extent of contaminant migration for each CAU in order to predict contaminant boundaries. A contaminant boundary is the model-predicted perimeter that defines the extent of radionuclide-contaminated groundwater from underground nuclear testing above background conditions exceeding Safe Drinking Water Act (SDWA) standards. The contaminant boundary will be composed of both a perimeter boundary and a lower hydrostratigraphic unit (HSU) boundary. Additional results showing contaminant concentrations and the location of the contaminant boundary at selected times will also be presented. These times may include the verification period, the end of the five-year proof-of-concept period, as well as other times that are of specific interest. The FFACO (1996) requires that the contaminant transport model predict the contaminant boundary at 1,000 years and “at a 95% level of confidence.” The Pahute Mesa Phase I flow model described in this report provides, through the flow fields derived from alternative hydrostratigraphic framework models (HFMs) and recharge models, one part of the data required to compute the contaminant boundary. Other components include the simplified source term model, which incorporates uncertainty and variability in the factors that control radionuclide release from an underground nuclear test (SNJV, 2004a), and the transport model with the concomitant parameter uncertainty as described in Shaw (2003). The uncertainty in all the above model components will be evaluated to produce the final contaminant boundary. This report documents the development of the groundwater flow model for the Central and Western Pahute Mesa CAUs.

 20. Preliminary hydrogeologic assessment of boreholes UE-25c #1, UE-25c #2, and UE-25c #3, Yucca Mountain, Nye County, Nevada

  Science.gov (United States)

  Geldon, A.L.

  1993-01-01

  Boreholes UE-25c #1, UE-25c #2, and UE-25c #3 (collectively called the C-holes) each were drilled to a depth of 914.4 meters at Yucca Mountain, on the Nevada Test Site, in 1983 and 1984 for the purpose of conducting aquifer and tracer tests. Each of the boreholes penetrated the Paintbrush Tuff and the tuffs and lavas of Calico Hills and bottomed in the Crater Flat Tuff. The geologic units penetrated consist of devitrified to vitrophyric, nonwelded to densely welded, ash-flow tuff, tuff breccia, ash-fall tuff, and bedded tuff. Below the water table, which is at an average depth of 401.6 meters below land surface, the rocks are argillic and zeolitic. The geologic units at the C-hole complex strike N. 2p W. and dip 15p to 21p NE. They are cut by several faults, including the Paintbrush Canyon Fault, a prominent normal fault oriented S. 9p W., 52.2p NW. The rocks at the C-hole complex are fractured extensively, with most fractures oriented approximately perpendicular to the direction of regional least horizontal principal stress. In the Crater Flat Tuff and the tuffs and lavas of Calico Hills, fractures strike predominantly between S. 20p E. and S. 20p W. and secondarily between S. 20p E. and S. 60p E. In the Topopah Spring Member of the Paintbrush Tuff, however, southeasterly striking fractures predominate. Most fractures are steeply dipping, although shallowly dipping fractures occur in nonwelded and reworked tuff intervals of the Crater Flat Tuff. Mineral-filled fractures are common in the tuff breccia zone of the Tram Member of the Crater Flat Tuff, and, also, in the welded tuff zone of the Bullfrog Member of the Crater Flat Tuff. The fracture density of geologic units in the C-holes was estimated to range from 1.3 to 7.6 fractures per cubic meter. Most of these estimates appear to be the correct order of magnitude when compared to transect measurements and core data from other boreholes 1.3 orders of magnitude too low. Geophysical data and laboratory analyses were used to determine matrix hydrologic properties of the tuffs and lavas of Calico Hills and the Crater Flat Tuff in the C-holes. The porosity ranged from 12 to 43 percent and, on the average, was larger in nonwelded to partially welded, ash-flow tuff, ashfall tuff, and reworked tuff than in moderately to densely welded ash-flow tuff. The pore-scale horizontal permeability of nine samples ranged from 5.7x10'3 to 2.9 millidarcies, and the pore-scale vertical permeability of these samples ranged from 3.7x10'* to 1.5 millidarcies. Ratios of pore-scale horizontal to vertical permeability generally ranged from 0.7 to 2. Although the number of samples was small, values of pore-scale permeability determined were consistent with samples from other boreholes at Yucca Mountain. The specific storage of nonwelded to partially welded ash-flow tuff, ash-fall tuff, and reworked tuff was estimated from porosity and elasticity to' be 2xlO'6 per meter, twice the specific storage of moderately to densely welded ash-flow tuff and tuff breccia. The storativity of geologic units, based on their average thickness (corrected for bedding dip) and specific storage, was estimated to range from 1xlO's to 2xlO'4. Ground-water flow in the Tertiary rocks of the Yucca Mountain area is not confined by strata but appears to result from the random intersection of water-bearing fractures and faults. Even at the C-hole complex, an area of only 1,027 square meters, water-producing zones during pumping tests vary from borehole to borehole. In borehole UE-25c #1, water is produced mainly from the lower, nonwelded to welded zone of the Bullfrog Member of the Crater Flat Tuff and secondarily from the tuff-breccia zone of the Tram Member of the Crater Flat Tuff. In borehole UE-25c #3, water is produced in nearly equal proportions from these two intervals and the central, moderately to densely welded zone of the Bullfrog Member. In borehole UE-25c #2, almost all production comes from the moderately to dense

 1. External Peer Review Team Report for Corrective Action Unit 97: Yucca Flat/Climax Mine, Nevada National Security Site, Nye County, Nevada, Revision 0

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Marutzky, Sam J. [Navarro-Intera, LLC (N-I), Las Vegas, NV (United States); Andrews, Robert [Navarro-Intera, LLC (N-I), Las Vegas, NV (United States)

  2015-01-01

  The peer review team commends the Navarro-Intera, LLC (N-I), team for its efforts in using limited data to model the fate of radionuclides in groundwater at Yucca Flat. Recognizing the key uncertainties and related recommendations discussed in Section 6.0 of this report, the peer review team has concluded that U.S. Department of Energy (DOE) is ready for a transition to model evaluation studies in the corrective action decision document (CADD)/corrective action plan (CAP) stage. The DOE, National Nuclear Security Administration Nevada Field Office (NNSA/NFO) clarified the charge to the peer review team in a letter dated October 9, 2014, from Bill R. Wilborn, NNSA/NFO Underground Test Area (UGTA) Activity Lead, to Sam J. Marutzky, N-I UGTA Project Manager: “The model and supporting information should be sufficiently complete that the key uncertainties can be adequately identified such that they can be addressed by appropriate model evaluation studies. The model evaluation studies may include data collection and model refinements conducted during the CADD/CAP stage. One major input to identifying ‘key uncertainties’ is the detailed peer review provided by independent qualified peers.” The key uncertainties that the peer review team recognized and potential concerns associated with each are outlined in Section 6.0, along with recommendations corresponding to each uncertainty. The uncertainties, concerns, and recommendations are summarized in Table ES-1. The number associated with each concern refers to the section in this report where the concern is discussed in detail.

 2. Pahute Mesa Well Development and Testing Analyses for Wells ER-20-8 and ER-20-4, Nevada National Security Site, Nye County, Nevada, Revision 0

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Greg Ruskauff and Sam Marutzky

  2012-09-01

  Wells ER-20-4 and ER-20-8 were drilled during fiscal year (FY) 2009 and FY 2010 (NNSA/NSO, 2011a and b). The closest underground nuclear test detonations to the area of investigation are TYBO (U-20y), BELMONT (U-20as), MOLBO (U-20ag), BENHAM (U-20c), and HOYA (U-20 be) (Figure 1-1). The TYBO, MOLBO, and BENHAM detonations had working points located below the regional water table. The BELMONT and HOYA detonation working points were located just above the water table, and the cavity for these detonations are calculated to extend below the water table (Pawloski et al., 2002). The broad purpose of Wells ER-20-4 and ER-20-8 is to determine the extent of radionuclide-contaminated groundwater, the geologic formations, groundwater geochemistry as an indicator of age and origin, and the water-bearing properties and hydraulic conditions that influence radionuclide migration. Well development and testing is performed to determine the hydraulic properties at the well and between other wells, and to obtain groundwater samples at the well that are representative of the formation at the well. The area location, wells, underground nuclear detonations, and other features are shown in Figure 1-1. Hydrostratigraphic cross sections A-A’, B-B’, C-C’, and D-D’ are shown in Figures 1-2 through 1-5, respectively.

 3. Logs and paleoseismic interpretations from trenches 14C and 14D on the Bow Ridge fault, northeastern Yucca Mountain, Nye County, Nevada

  International Nuclear Information System (INIS)

  Detailed studies of trenches 14D and 14C on the Bow Ridge fault indicate two to three displacements and long recurrence intervals during the middle to late Quaternary. The main trace of the fault is marked by a thick (20--40 centimeters wide) subvertical shear zone coated with multiple carbonate-silica laminae and several generations of fine-grained fissure-fill debris. Exposed in the trenches is a vertically stacked sequence of thin (0.3--1.5 meters thick) fine-grained colluvial, alluvial, and eolian deposits that commonly contain smaller wedge-shaped units or several weakly to strongly developed buried paleosols, or both. The two to three surface-rupture events are recognized at discrete stratigraphic intervals in the sequence based on (1) incremental up-section decreases in offset of marker horizons, (b) upward terminations of shear zones, fissure fills, and fractures, and (c) the position of small scarp-derived colluvial wedges deposited adjacent to the fault above downfaulted marker horizons. Preferred estimates of the vertical displacement per event are 12 and 40 centimeters. Left-oblique striations are observed on carbonate fault laminae, which, if tectonic in origin, increase the vertical displacement by factors of 1.1 to 1.7, yielding preferred net slip displacements per event of 13 to 70 centimeters. Thermoluminescence ages of 48 ± 20 and 132 ± 23 thousand years bracket the ages of the events, which probably occurred near the bounding ages of the time interval. These age constraints suggest long, average recurrence intervals between the three events of 75 to 210 ky; the preferred values range between 100 to 140 ky. The small net cumulative displacement of two dated reference horizons yield very low fault slip rates of 0.002 to 0.007 millimeters per year; the preferred value is 0.003 millimeters per year

 4. Special Analysis of Transuranic Waste in Trench T04C at the Area 5 Radioactive Waste Management Site, Nevada Test Site, Nye County, Nevada, Revision 1

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Greg Shott, Vefa Yucel, Lloyd Desotell

  2008-05-01

  This Special Analysis (SA) was prepared to assess the potential impact of inadvertent disposal of a limited quantity of transuranic (TRU) waste in classified Trench 4 (T04C) within the Area 5 Radioactive Waste Management Site (RWMS) at the Nevada Test Site (NTS). The Area 5 RWMS is a low-level radioactive waste disposal site in northern Frenchman Flat on the Nevada Test Site (NTS). The Area 5 RWMS is regulated by the U.S. Department of Energy (DOE) under DOE Order 435.1 and DOE Manual (DOE M) 435.1-1. The primary objective of the SA is to evaluate if inadvertent disposal of limited quantities of TRU waste in a shallow land burial trench at the Area 5 RWMS is in compliance with the existing, approved Disposal Authorization Statement (DAS) issued under DOE M 435.1-1. In addition, supplemental analyses are performed to determine if there is reasonable assurance that the requirements of Title 40, Code of Federal Regulations (CFR), Part 191, Environmental Radiation Protection Standards for Management and Disposal of Spent Nuclear Fuel, High-Level, and Transuranic Radioactive Wastes, can be met. The 40 CFR 191 analyses provide supplemental information regarding the risk to human health and the environment of leaving the TRU waste in T04C. In 1989, waste management personnel reviewing classified materials records discovered that classified materials buried in trench T04C at the Area 5 RWMS contained TRU waste. Subsequent investigations determined that a total of 102 55-gallon drums of TRU waste from Rocky Flats were buried in trench T04C in 1986. The disposal was inadvertent because unclassified records accompanying the shipment indicated that the waste was low-level. The exact location of the TRU waste in T04C was not recorded and is currently unknown. Under DOE M 435.1-1, Chapter IV, Section P.5, low-level waste disposal facilities must obtain a DAS. The DAS specifies conditions that must be met to operate within the radioactive waste management basis, consisting of a performance assessment (PA), composite analysis (CA), closure plan, monitoring plan, waste acceptance criteria, and a PA/CA maintenance plan. The DOE issued a DAS for the Area 5 RWMS in 2000. The Area 5 RWMS DAS was, in part, based on review of a CA as required under DOE M 435.1-1, Chapter IV, Section P.(3). A CA is a radiological assessment required for DOE waste disposed before 26 September 1988 and includes the radiological dose from all sources of radioactive material interacting with all radioactive waste disposed at the Area 5 RWMS. The approved Area 5 RWMS CA, which includes the inventory of TRU waste in T04C, indicates that the Area 5 RWMS waste inventory and all interacting sources of radioactive material can meet the 0.3 mSv dose constraint. The composite analysis maximum annual dose for a future resident at the Area 5 RWMS was estimated to be 0.01 mSv at 1,000 years. Therefore, the inadvertent disposal of TRU in T04C is protective of the public and the environment, and compliant with all the applicable requirements in DOE M 435.1-1 and the DAS. The U.S. Environmental Protection Agency promulgated 40 CFR 191 to establish standards for the planned disposal of spent nuclear fuel, high level, and transuranic wastes in geologic repositories. Although not required, the National Nuclear Security Administration Nevada Site Office requested a supplemental analysis to evaluate the likelihood that the inadvertent disposal of TRU waste in T04C meets the requirements of 40 CFR 191. The SA evaluates the likelihood of meeting the 40 CFR 191 containment requirements (CRs), assurance requirements, individual protection requirements (IPRs), and groundwater protection standards. The results of the SA indicate that there is a reasonable expectation of meeting all the requirements of 40 CFR 191. The conclusion of the SA is that the Area 5 RWMS with the TRU waste buried in T04C is in compliance with all requirements in DOE M 435.1-1 and the DAS. Compliance with the DAS is demonstrated by the results of the Area 5 RWMS CA. Supplemental analyses in the SA indicate there is a reasonable expectation that the TRU in T04C can meet all the requirements of 40 CFR 191. Therefore, inadvertent disposal of a limited quantity of TRU in a shallow land burial trench at the Area 5 RWMS does not pose a significant risk to the public and the environment.

 5. Mineral inventory of the Nevada Test Site, and portions of Nellis Bombing and Gunnery Range Southern Nye County, Nevada. Final report

  International Nuclear Information System (INIS)

  The Nevada Test Site Mineral Inventory was completed in two stages. First, a search of the literature was made, and data on mineral occurrences within the project were compiled on short form Nevada CRIB forms. Mining activity in the area was plotted on maps for field use. Folios were then prepared for each mining district of area which included CRIB forms, geologic data, and pertinent references. This material was used for planning the field examinations. During the field phase of the project, every accessible mining district within the study area was examined. All important properties in each district as well as many outlying prospects were examined and described in order to provide more complete and accurate information beyond that provided in the literature. During the field examination, emphasis was placed on collecting geologic information on mineral occurrences and on noting past activity. In addition, samples showing typical mineralization were collected from most properties visited. All of the samples were high-graded from dumps, ore piles, outcrops, and from subsurface mine workings where access was possible. In some areas, samples of nearby intrusive rock or altered material were collected for comparison purposes

 6. 2010 Annual Summary Report for the Area 3 and Area 5 Radioactive Management Sites at the Nevada National Security Site, Nye County, Nevada

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NSTec Environmental Management

  2011-03-01

  The U.S. Department of Energy, National Nuclear Security Administration Nevada Site Office performed an annual review of the Area 3 and Area 5 Radioactive Waste Management Site (RWMS) Performance Assessments (PAs) and Composite Analyses (CAs) in fiscal year (FY) 2010. This annual summary report presents data and conclusions from the FY 2010 review, and determines the adequacy of the PAs and CAs. Operational factors (e.g., waste forms and containers, facility design, and waste receipts), closure plans, monitoring results, and research and development (R&D) activities were reviewed to determine the adequacy of the PAs. Likewise, the environmental restoration activities at the Nevada National Security Site (NNSS) (formerly the Nevada Test Site) relevant to the sources of residual radioactive material that are considered in the CAs, the land-use planning, and the results of the environmental monitoring and R&D activities were reviewed to determine the adequacy of the CAs.

 7. Approaches to Quantify Potential Contaminant Transport in the Lower Carbonate Aquifer from Underground Nuclear Testing at Yucca Flat, Nevada National Security Site, Nye County, Nevada - 12434

  International Nuclear Information System (INIS)

  Quantitative modeling of the potential for contaminant transport from sources associated with underground nuclear testing at Yucca Flat is an important part of the strategy to develop closure plans for the residual contamination. At Yucca Flat, the most significant groundwater resource that could potentially be impacted is the Lower Carbonate Aquifer (LCA), a regionally extensive aquifer that supplies a significant portion of the water demand at the Nevada National Security Site, formerly the Nevada Test Site. Developing and testing reasonable models of groundwater flow in this aquifer is an important precursor to performing subsequent contaminant transport modeling used to forecast contaminant boundaries at Yucca Flat that are used to identify potential use restriction and regulatory boundaries. A model of groundwater flow in the LCA at Yucca Flat has been developed. Uncertainty in this model, as well as other transport and source uncertainties, is being evaluated as part of the Underground Testing Area closure process. Several alternative flow models of the LCA in the Yucca Flat/Climax Mine CAU have been developed. These flow models are used in conjunction with contaminant transport models and source term models and models of contaminant transport from underground nuclear tests conducted in the overlying unsaturated and saturated alluvial and volcanic tuff rocks to evaluate possible contaminant migration in the LCA for the next 1,000 years. Assuming the flow and transport models are found adequate by NNSA/NSO and NDEP, the models will undergo a peer review. If the model is approved by NNSA/NSO and NDEP, it will be used to identify use restriction and regulatory boundaries at the start of the Corrective Action Decision Document Corrective Action Plan (CADD/CAP) phase of the Corrective Action Strategy. These initial boundaries may be revised at the time of the Closure Report phase of the Corrective Action Strategy. (authors)

 8. Pre-construction geologic section along the cross drift through the potential high-level radioactive waste repository, Yucca Mountain, Nye County, Nevada

  International Nuclear Information System (INIS)

  As part of the Site Characterization effort for the US Department of Energy's Yucca Mountain Project, tunnels excavated by tunnel boring machines provide access to the volume of rock that is under consideration for possible underground storage of high-level nuclear waste beneath Yucca Mountain, Nevada. The Exploratory Studies Facility, a 7.8-km-long, 7.6-m-diameter tunnel, has been excavated, and a 2.8-km-long, 5-m-diameter Cross Drift will be excavated in 1998 as part of the geologic, hydrologic and geotechnical evaluation of the potential repository. The southwest-trending Cross Drift branches off of the north ramp of the horseshoe-shaped Exploratory Studies Facility. This report summarizes an interpretive geologic section that was prepared for the Yucca Mountain Project as a tool for use in the design and construction of the Cross Drift

 9. Special Analysis of Transuranic Waste in Trench T04C at the Area 5 Radioactive Waste Management Site, Nevada Test Site, Nye County, Nevada, Revision 1

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Greg Shott, Vefa Yucel, Lloyd Desotell

  2008-05-01

  This Special Analysis (SA) was prepared to assess the potential impact of inadvertent disposal of a limited quantity of transuranic (TRU) waste in classified Trench 4 (T04C) within the Area 5 Radioactive Waste Management Site (RWMS) at the Nevada Test Site (NTS). The Area 5 RWMS is a low-level radioactive waste disposal site in northern Frenchman Flat on the Nevada Test Site (NTS). The Area 5 RWMS is regulated by the U.S. Department of Energy (DOE) under DOE Order 435.1 and DOE Manual (DOE M) 435.1-1. The primary objective of the SA is to evaluate if inadvertent disposal of limited quantities of TRU waste in a shallow land burial trench at the Area 5 RWMS is in compliance with the existing, approved Disposal Authorization Statement (DAS) issued under DOE M 435.1-1. In addition, supplemental analyses are performed to determine if there is reasonable assurance that the requirements of Title 40, Code of Federal Regulations (CFR), Part 191, Environmental Radiation Protection Standards for Management and Disposal of Spent Nuclear Fuel, High-Level, and Transuranic Radioactive Wastes, can be met. The 40 CFR 191 analyses provide supplemental information regarding the risk to human health and the environment of leaving the TRU waste in T04C. In 1989, waste management personnel reviewing classified materials records discovered that classified materials buried in trench T04C at the Area 5 RWMS contained TRU waste. Subsequent investigations determined that a total of 102 55-gallon drums of TRU waste from Rocky Flats were buried in trench T04C in 1986. The disposal was inadvertent because unclassified records accompanying the shipment indicated that the waste was low-level. The exact location of the TRU waste in T04C was not recorded and is currently unknown. Under DOE M 435.1-1, Chapter IV, Section P.5, low-level waste disposal facilities must obtain a DAS. The DAS specifies conditions that must be met to operate within the radioactive waste management basis, consisting of a performance assessment (PA), composite analysis (CA), closure plan, monitoring plan, waste acceptance criteria, and a PA/CA maintenance plan. The DOE issued a DAS for the Area 5 RWMS in 2000. The Area 5 RWMS DAS was, in part, based on review of a CA as required under DOE M 435.1-1, Chapter IV, Section P.(3). A CA is a radiological assessment required for DOE waste disposed before 26 September 1988 and includes the radiological dose from all sources of radioactive material interacting with all radioactive waste disposed at the Area 5 RWMS. The approved Area 5 RWMS CA, which includes the inventory of TRU waste in T04C, indicates that the Area 5 RWMS waste inventory and all interacting sources of radioactive material can meet the 0.3 mSv dose constraint. The composite analysis maximum annual dose for a future resident at the Area 5 RWMS was estimated to be 0.01 mSv at 1,000 years. Therefore, the inadvertent disposal of TRU in T04C is protective of the public and the environment, and compliant with all the applicable requirements in DOE M 435.1-1 and the DAS. The U.S. Environmental Protection Agency promulgated 40 CFR 191 to establish standards for the planned disposal of spent nuclear fuel, high level, and transuranic wastes in geologic repositories. Although not required, the National Nuclear Security Administration Nevada Site Office requested a supplemental analysis to evaluate the likelihood that the inadvertent disposal of TRU waste in T04C meets the requirements of 40 CFR 191. The SA evaluates the likelihood of meeting the 40 CFR 191 containment requirements (CRs), assurance requirements, individual protection requirements (IPRs), and groundwater protection standards. The results of the SA indicate that there is a reasonable expectation of meeting all the requirements of 40 CFR 191. The conclusion of the SA is that the Area 5 RWMS with the TRU waste buried in T04C is in compliance with all requirements in DOE M 435.1-1 and the DAS. Compliance with the DAS is demonstrated by the results of the Area 5 RWMS CA. Supplemental analyses in the SA indicate there is a

 10. Development of new types of sun shielding systems based on daylight conducting sun shielding glass slats; Udvikling af nye typer solafskaermningssystemer baseret paa dagslysdirigerende solafskaermende glaslameller

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Iversen, A.; Svendsen, Svend (Danmarks Tekniske Univ., DTU Byg, Kgs. Lyngby (Denmark)); Laustsen, J.B. (NIRAS A/S (Denmark)); Traberg-Borup, S.; Johnsen, Kjeld (Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Univ. (Denmark))

  2009-11-15

  The project has developed a new solar shading system consisting of reflective reflective glass slats, which both must act as general sun shading and also be able to improve daylight conditions inside the building when it's needed, by reflecting light further into the room. Simulations with the program IESve / Radiance are performed of daylight conditions in an office room using the developed solar shading concept. The calculation model is used to optimize the glass slat system's shape and dimensions (slat angle, width and distance). The calculations have shown that a slat angle of 30 degrees gives the best daylight conducting effect in overcast weather. At this position, compared with the same facade without sun shading, a slight reduction of daylight factor close to the windows is obtained while the back of the room is largely unchanged. Compared with traditional slat systems the reflective glass slats provide higher daylight factors in the building. Daylight measurements are performed in a daylight laboratory. Measurements show that the daylight factor in cloudy weather is reduced by approx. 20% 1.2 m from the facade where there are usually plenty of light while it is unchanged or slightly higher at the back of the room where there often are problems with too little daylight. On a clear day with direct sunlight and the reflective slats in shading position the result is a reduction of illumination through the whole room. The developed sun shading system reduces sun irradiance in reflective position without diminishing daylight conditions in the building under overcast conditions when the slats are angled in daylight conducting position. The glass slat system's effect on the thermal indoor environment and energy consumption are analyzed using calculations in the program BSim and by measurements of the sun shading system mounted in the Passys test cell at the Technical University of Denmark. (ln)

 11. Physical properties and radiometric age estimates of surficial and fracture-fill deposits along a portion of the Carpetbag fault system, Nevada Test Site, Nye County, Nevada

  International Nuclear Information System (INIS)

  Surficial deposits and fracture-fill deposits (fracture fillings that consist chiefly of calcium carbonate-cemented, pebbly sand) were studied along a 2.5-km-long portion of the Carpetbag fault system in an area characterized by prominent, explosion-produced scarps and a shallow graben that formed during and subsequent to the 1970 Carpetbag nuclear event in the northwestern part of Yucca Flat, Nevada Test Site. The surficial deposits are fluvial and slopewash deposits and mixed eolian sediment that range in grain size from pebble gravel to silty sand. These deposits have been modified by the accumulation of varying amounts of pedogenic silt, clay, calcium carbonate, and probably opaline silica. Despite the occurrence of ancient fractures and linear features on aerial photographs, that are near and parallel to subsurface faults of the Carpetbag system, no other evidence for prehistoric surface faulting was observed in the study area. The lack of prehistoric fault scarps and the lack of offset of stratigraphic contacts exposed in trench excavations suggest that no significant vertical surface displacement has occurred on the Carpetbag system during the past 125,000 years and possible during the past 350,000 years. 39 refs., 12 figs., 8 tabs

 12. Stratigraphy, structure, and some petrographic features of Tertiary volcanic rocks in the USW G-2 drill hole, Yucca Mountain, Nye County, Nevada

  Science.gov (United States)

  Maldonado, Florian; Koether, S.L.

  1983-01-01

  A continuously cored drill hole designated as USW G-2, located at Yucca Mountain in southwestern Nevada, penetrated 1830.6 m of Tertiary volcanic strata composed of abundant silicic ash-flow tuffs, minor lava and flow breccias, and subordinate volcaniclastic rocks. The volcanic strata penetrated are comprised of the following in descending order: Paintbrush Tuff (Tiva Canyon Member, Yucca Mountain Member, bedded tuff, Pah Canyon Member, and Topopah Spring Member), tuffaceous beds of Calico Hills, Crater Flat Tuff (Prow Pass Member, Bullfrog Member, and Tram unit), lava and flow breccia (rhyodacitic), tuff of Lithic Ridge, bedded and ash-flow tuff, lava and flow breccia (rhyolitic, quartz latitic, and dacitic), bedded tuff, conglomerate and ash-flow tuff, and older tuffs of USW G-2. Comparison of unit thicknesses at USW G-2 to unit thicknesses at previously drilled holes at Yucca Mountain indicate the following: (1) thickening of the Paintbrush Tuff members and tuffaceous beds of Calico Hills toward the northern part of Yucca Mountain; (2) thickening of the Prow Pass Member but thinning of the Bullfrog Member and Tram unit; (3) thinning of the tuff of Lithic Ridge; (4) presence of approximately 280 m of lava and flow breccia not previously penetrated by any drill hole; and (5) presence of an ash-flow tuff unit at the bottom of the drill hole not previously intersected, apparently the oldest unit penetrated at Yucca Mountain to date. Petrographic features of some of the units include: (1) decrease in quartz and K-feldspar and increases in biotite and plagioclase with depth in the tuffaceous beds of Calico Hills; (2) an increase in quartz phenocrysts from the top to the bottom members of the Crater Flat Tuff; (3) a low quartz content in the tuff of Lithic Ridge, suggesting tapping of the magma chamber at quartz-poor levels; (4) a change in zeolitic alteration from heulandite to clinoptilolite to mordenite with increasing depth; (5) lavas characterized by a rhyolitic top and dacitic base, suggesting reverse compositional zoning; and (6) presence of hydrothermal mineralization in the lavas that could be related to an intrusive under Yucca Mountain or to volcanism associated with the Timber Mountain-Claim Canyon caldera complex. A fracture analysis of the core resulted n tabulation of 7,848 fractures, predominately open and high angle. The fractures were filled or coated with material in various combinations and include the following in decreasing abundance: CaCo3, iron oxides and hydroxides, SiO2, manganese oxides and hydroxides, clays and zeolites. An increase in the intensity of fracturing can be correlated with the following: (1) densely welded zones, (2) lithophysal zones, (3) vitrophyre, (4) silicified zones, (5) fault zones, and (6) cooling joints. Numerous fault zones were penetrated by the drill hole, predominately in the lithophysal zone of the Topopah Spring Member and below the tuffaceous beds of Calico Hills. The faults are predominately high angle with both a vertical and lateral component. Three major faults were penetrated, two of which intersect the ground surface, with displacements of at least 20 m and possibly as much as 52 m. The faults and some fractures are probably related to the regional doming of the area associated with the volcanism-tectonism of the Timber Mountain-Claim Canyon caldera complex, and to Basin and Range tectonism.

 13. Special Analysis of Transuranic Waste in Trench T04C at the Area 5 Radioactive Waste Management Site, Nevada Test Site, Nye County, Nevada, Revision 1

  International Nuclear Information System (INIS)

  This Special Analysis (SA) was prepared to assess the potential impact of inadvertent disposal of a limited quantity of transuranic (TRU) waste in classified Trench 4 (T04C) within the Area 5 Radioactive Waste Management Site (RWMS) at the Nevada Test Site (NTS). The Area 5 RWMS is a low-level radioactive waste disposal site in northern Frenchman Flat on the Nevada Test Site (NTS). The Area 5 RWMS is regulated by the U.S. Department of Energy (DOE) under DOE Order 435.1 and DOE Manual (DOE M) 435.1-1. The primary objective of the SA is to evaluate if inadvertent disposal of limited quantities of TRU waste in a shallow land burial trench at the Area 5 RWMS is in compliance with the existing, approved Disposal Authorization Statement (DAS) issued under DOE M 435.1-1. In addition, supplemental analyses are performed to determine if there is reasonable assurance that the requirements of Title 40, Code of Federal Regulations (CFR), Part 191, Environmental Radiation Protection Standards for Management and Disposal of Spent Nuclear Fuel, High-Level, and Transuranic Radioactive Wastes, can be met. The 40 CFR 191 analyses provide supplemental information regarding the risk to human health and the environment of leaving the TRU waste in T04C. In 1989, waste management personnel reviewing classified materials records discovered that classified materials buried in trench T04C at the Area 5 RWMS contained TRU waste. Subsequent investigations determined that a total of 102 55-gallon drums of TRU waste from Rocky Flats were buried in trench T04C in 1986. The disposal was inadvertent because unclassified records accompanying the shipment indicated that the waste was low-level. The exact location of the TRU waste in T04C was not recorded and is currently unknown. Under DOE M 435.1-1, Chapter IV, Section P.5, low-level waste disposal facilities must obtain a DAS. The DAS specifies conditions that must be met to operate within the radioactive waste management basis, consisting of a performance assessment (PA), composite analysis (CA), closure plan, monitoring plan, waste acceptance criteria, and a PA/CA maintenance plan. The DOE issued a DAS for the Area 5 RWMS in 2000. The Area 5 RWMS DAS was, in part, based on review of a CA as required under DOE M 435.1-1, Chapter IV, Section P.(3). A CA is a radiological assessment required for DOE waste disposed before 26 September 1988 and includes the radiological dose from all sources of radioactive material interacting with all radioactive waste disposed at the Area 5 RWMS. The approved Area 5 RWMS CA, which includes the inventory of TRU waste in T04C, indicates that the Area 5 RWMS waste inventory and all interacting sources of radioactive material can meet the 0.3 mSv dose constraint. The composite analysis maximum annual dose for a future resident at the Area 5 RWMS was estimated to be 0.01 mSv at 1,000 years. Therefore, the inadvertent disposal of TRU in T04C is protective of the public and the environment, and compliant with all the applicable requirements in DOE M 435.1-1 and the DAS. The U.S. Environmental Protection Agency promulgated 40 CFR 191 to establish standards for the planned disposal of spent nuclear fuel, high level, and transuranic wastes in geologic repositories. Although not required, the National Nuclear Security Administration Nevada Site Office requested a supplemental analysis to evaluate the likelihood that the inadvertent disposal of TRU waste in T04C meets the requirements of 40 CFR 191. The SA evaluates the likelihood of meeting the 40 CFR 191 containment requirements (CRs), assurance requirements, individual protection requirements (IPRs), and groundwater protection standards. The results of the SA indicate that there is a reasonable expectation of meeting all the requirements of 40 CFR 191. The conclusion of the SA is that the Area 5 RWMS with the TRU waste buried in T04C is in compliance with all requirements in DOE M 435.1-1 and the DAS. Compliance with the DAS is demonstrated by the results of the Area 5 RWMS CA. Supplemental analyses in the SA indicate there is a

 14. Analysis of Ground-Water Levels and Associated Trends in Yucca Flat, Nevada Test Site, Nye County, Nevada, 1951-2003

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  J.M. Fenelon

  2005-10-05

  Almost 4,000 water-level measurements in 216 wells in the Yucca Flat area from 1951 to 2003 were quality assured and analyzed. An interpretative database was developed that describes water-level conditions for each water level measured in Yucca Flat. Multiple attributes were assigned to each water-level measurement in the database to describe the hydrologic conditions at the time of measurement. General quality, temporal variability, regional significance, and hydrologic conditions are attributed for each water-level measurement. The database also includes narratives that discuss the water-level history of each well. Water levels in 34 wells were analyzed for variability and for statistically significant trends. An attempt was made to identify the cause of many of the water-level fluctuations or trends. Potential causes include equilibration following well construction or development, pumping in the monitoring well, withdrawals from a nearby supply well, recharge from precipitation, earthquakes, underground nuclear tests, land subsidence, barometric pressure, and Earth tides. Some of the naturally occurring fluctuations in water levels may result from variations in recharge. The magnitude of the overall water-level change for these fluctuations generally is less than 2 feet. Long-term steady-state hydrographs for most of the wells open to carbonate rock have a very similar pattern. Carbonate-rock wells without the characteristic pattern are directly west of the Yucca and Topgallant faults in the southwestern part of Yucca Flat. Long-term steady-state hydrographs from wells open to volcanic tuffs or the Eleana confining unit have a distinctly different pattern from the general water-level pattern of the carbonate-rock aquifers. Anthropogenic water-level fluctuations were caused primarily by water withdrawals and nuclear testing. Nuclear tests affected water levels in many wells. Trends in these wells are attributed to test-cavity infilling or the effects of depressurization following nuclear testing. The magnitude of the overall water-level change for wells with anthropogenic trends can be large, ranging from several feet to hundreds of feet. Vertical water-level differences at 27 sites in Yucca Flat with multiple open intervals were compared. Large vertical differences were noted in volcanic rocks and in boreholes where water levels were affected by nuclear tests. Small vertical differences were noted within the carbonate-rock and valley-fill aquifers. Vertical hydraulic gradients generally are downward in volcanic rocks and from pre-Tertiary clastic rocks toward volcanic- or carbonate-rock units.

 15. Inversion of Gravity Data to Define the Pre-Cenozoic Surface and Regional Structures Possibly Influencing Groundwater Flow in the Rainier Mesa Region, Nye County, Nevada.

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Thomas G. Hildenbrand; Geoffrey A. Phelps; Edward A. Mankinen

  2006-09-21

  A three-dimensional inversion of gravity data from the Rainier Mesa area and surrounding regions reveals a topographically complex pre-Cenozoic basement surface. This model of the depth to pre-Cenozoic basement rocks is intended for use in a 3D hydrogeologic model being constructed for the Rainier Mesa area. Prior to this study, our knowledge of the depth to pre-Cenozoic basement rocks was based on a regional model, applicable to general studies of the greater Nevada Test Site area but inappropriate for higher resolution modeling of ground-water flow across the Rainier Mesa area. The new model incorporates several changes that lead to significant improvements over the previous regional view. First, the addition of constraining wells, encountering old volcanic rocks lying above but near pre-Cenozoic basement, prevents modeled basement from being too shallow. Second, an extensive literature and well data search has led to an increased understanding of the change of rock density with depth in the vicinity of Rainier Mesa. The third, and most important change, relates to the application of several depth-density relationships in the study area instead of a single generalized relationship, thereby improving the overall model fit. In general, the pre-Cenozoic basement surface deepens in the western part of the study area, delineating collapses within the Silent Canyon and Timber Mountain caldera complexes, and shallows in the east in the Eleana Range and Yucca Flat regions, where basement crops out. In the Rainier Mesa study area, basement is generally shallow (< 1 km). The new model identifies previously unrecognized structures within the pre-Cenozoic basement that may influence ground-water flow, such as a shallow basement ridge related to an inferred fault extending northward from Rainier Mesa into Kawich Valley.

 16. A Hydrostratigraphic Model and Alternatives for the Groundwater Flow and Contaminant Transport Model of Corrective Action Unit 97: Yucca Flat-Climax Mine, Lincoln and Nye Counties, Nevada

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Geotechnical Sciences Group Bechtel Nevada

  2006-01-01

  A new three-dimensional hydrostratigraphic framework model for the Yucca Flat-Climax Mine Corrective Action Unit was completed in 2005. The model area includes Yucca Flat and Climax Mine, former nuclear testing areas at the Nevada Test Site, and proximal areas. The model area is approximately 1,250 square kilometers in size and is geologically complex. Yucca Flat is a topographically closed basin typical of many valleys in the Basin and Range province. Faulted and tilted blocks of Tertiary-age volcanic rocks and underlying Proterozoic and Paleozoic sedimentary rocks form low ranges around the structural basin. During the Cretaceous Period a granitic intrusive was emplaced at the north end of Yucca Flat. A diverse set of geological and geophysical data collected over the past 50 years was used to develop a structural model and hydrostratigraphic system for the basin. These were integrated using EarthVision? software to develop the 3-dimensional hydrostratigraphic framework model. Fifty-six stratigraphic units in the model area were grouped into 25 hydrostratigraphic units based on each unit's propensity toward aquifer or aquitard characteristics. The authors organized the alluvial section into 3 hydrostratigraphic units including 2 aquifers and 1 confining unit. The volcanic units in the model area are organized into 13 hydrostratigraphic units that include 8 aquifers and 5 confining units. The underlying pre-Tertiary rocks are divided into 7 hydrostratigraphic units, including 3 aquifers and 4 confining units. Other units include 1 Tertiary-age sedimentary confining unit and 1 Mesozoic-age granitic confining unit. The model depicts the thickness, extent, and geometric relationships of these hydrostratigraphic units (''layers'' in the model) along with the major structural features (i.e., faults). The model incorporates 178 high-angle normal faults of Tertiary age and 2 low-angle thrust faults of Mesozoic age. The complexity of the model area and the non-uniqueness of some of the interpretations incorporated into the base model made it necessary to formulate alternative interpretations for some of the major features in the model. Five of these alternatives were developed so they could be modeled in the same fashion as the base model. This work was done for the U.S. Department of Energy, National Nuclear Security Administration Nevada Site Office in support of the Underground Test Area subproject of the Environmental Restoration Project.

 17. Site characterization in connection with the low level defense waste management site in Area 5 of the Nevada Test Site, Nye County, Nevada. Final report

  International Nuclear Information System (INIS)

  The Site Characterization Report for the Defense Low Level Waste Management Site (RWMS) in Area 5 of the Nevada Test Site deals with the FY80-FY84 DRI activities. The areas that have been studied include geology, hydrology, unsaturated flow, soil and soil water chemistry, flood hazard, and economics-demographics. During this time the site characterization effort focussed on the following items as requested by NVO: geological and hydrological limitations to greater depth disposal of radioactive waste; potential for tectonic, seismic or volcanic activity (extent and frequency which these processes significantly affect the ability of the disposal operation to meet performance objectives); the possibility of groundwater intrusion into the waste zone, and its significance; topography of the RWMS with significance to drainage and flood potential (100-year flood plain, coastal high-hazard area or wetland); upstream drainage which may require modification to avoid erosion; population growth and future development; and the presence or absence of economically significant natural resources which, if exploited, would result in failure to meet performance objectives. The items mentioned above are dealt with in the description of activities and results in the body of the report. Extensive references, 32 figures, 20 tables

 18. A Cultural Resources Inventory and Historical Evaluation of the Smoky Atmospheric Nuclear Test, Areas 8, 9, and 10, Nevada National Security Site, Nye County, Nevada

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Jones, Robert C. [Desert Research Inst. (DRI), Reno, NV (United States); King, Maureen L. [Desert Research Inst. (DRI), Reno, NV (United States); Beck, Colleen M. [Desert Research Inst. (DRI), Reno, NV (United States); Falvey, Lauren W. [Desert Research Inst. (DRI), Reno, NV (United States); Menocal, Tatianna M. [Desert Research Inst. (DRI), Reno, NV (United States)

  2014-09-01

  This report presents the results of a National Historic Preservation Act Section 106 cultural resources inventory and historical evaluation of the 1957 Smoky atmospheric test location on the Nevada National Security Site (NNSS). The Desert Research Institute (DRI) was tasked to conduct a cultural resources study of the Smoky test area as a result of a proposed undertaking by the Department of Energy Environmental Management. This undertaking involves investigating Corrective Action Unit (CAU) 550 for potential contaminants of concern as delineated in a Corrective Action Investigation Plan. CAU 550 is an area that spatially overlaps portions of the Smoky test location. Smoky, T-2c, was a 44 kt atmospheric nuclear test detonated at 5:30 am on August 31, 1957, on top of a 213.4 m (700 ft) 200 ton tower (T-2c) in Area 8 of the NNSS. Smoky was a weapons related test of the Plumbbob series (number 19) and part of the Department of Defense Exercise Desert Rock VII and VIII. The cultural resources effort involved the development of a historic context based on archival documents and engineering records, the inventory of the cultural resources in the Smoky test area and an associated military trench location in Areas 9 and 10, and an evaluation of the National Register eligibility of the cultural resources. The inventory of the Smoky test area resulted in the identification of structures, features, and artifacts related to the physical development of the test location and the post-test remains. The Smoky test area was designated historic district D104 and coincides with a historic archaeological site recorded as 26NY14794 and the military trenches designed for troop observation, site 26NY14795. Sites 26NY14794 and 26NY14795 are spatially discrete with the trenches located 4.3 km (2.7 mi) southeast of the Smoky ground zero. As a result, historic district D104 is discontiguous and in total it covers 151.4 hectares (374 acres). The Smoky test location, recorded as historic district D104 and historic sites 26NY14794 and 26NY14795, is the best preserved post-shot atmospheric nuclear tower test at the NNSS and possibly in the world. It is of local, national, and international importance due to nuclear testing’s pivotal role in the Cold War between the United States and the former Soviet Union. The district and sites are linked to the historic theme of atmospheric nuclear testing. D104 retains aspects of the engineering plan and design for the Smoky tower, instrument stations used to measure test effects, German and French personnel shelters, and military trenches. A total of 33 structures contribute to the significance of D104. Artifacts and features provide significant post-test information. Historic district D104 (discontiguous) and historic site 26NY14794 (the Smoky test area) are eligible for listing on the NRHP under Criteria A, B, C, and D. The historic site 26NY14795 (the Smoky military trenches) is eligible for listing under Criteria A, C, and D. Several items have been identified for removal by the CAU 550 investigation. However, none of them is associated with the Smoky atmospheric test, but with later activities in the area. The military trenches are not part of CAU 550 and no actions are planned there. A proposed closure of the Smoky test area with restrictions will limit access and contribute to the preservation of the cultural resources. It is recommended that the Smoky historic district and sites be included in the NNSS cultural resources monitoring program.

 19. Mini gas turbines. Study related to energy efficient cogeneration applications for new cogeneration markets. Appendix; Mini gasturbiner. Udredning vedr. energieffektive kraftvarmeapplikationer til nye kraftvarmemarkeder. Appendix

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Mikkelsen, J.B.; Weel Hansen, M.; Astrupgaard, N.P.

  2000-12-01

  The aim of the project is to investigate, design and increase the energy efficiency in new cogeneration/cooling systems, which are based on new developed mini gas turbines. Hereby cogeneration can primarily based on natural gas and bio-fuels be spread to new market segments. The appendix presents further details related to gas turbine as burner; cogeneration with recuperation gas turbine; gas turbine for cogeneration/absorption refrigerator; the economic and operational basis used in the study. (EHS)

 20. Logs and paleoseismic interpretations from trenches 14C and 14D on the Bow Ridge fault, northeastern Yucca Mountain, Nye County, Nevada

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Menges, C.M.; Taylor, E.M.; Vadurro, G.; Oswald, J.A.; Cress, R.; Murray, M.; Lundstrom, S.C.; Paces, J.B.; Mahan, S.A.

  1997-12-31

  Detailed studies of trenches 14D and 14C on the Bow Ridge fault indicate two to three displacements and long recurrence intervals during the middle to late Quaternary. The main trace of the fault is marked by a thick (20--40 centimeters wide) subvertical shear zone coated with multiple carbonate-silica laminae and several generations of fine-grained fissure-fill debris. Exposed in the trenches is a vertically stacked sequence of thin (0.3--1.5 meters thick) fine-grained colluvial, alluvial, and eolian deposits that commonly contain smaller wedge-shaped units or several weakly to strongly developed buried paleosols, or both. The two to three surface-rupture events are recognized at discrete stratigraphic intervals in the sequence based on (1) incremental up-section decreases in offset of marker horizons, (b) upward terminations of shear zones, fissure fills, and fractures, and (c) the position of small scarp-derived colluvial wedges deposited adjacent to the fault above downfaulted marker horizons. Preferred estimates of the vertical displacement per event are 12 and 40 centimeters. Left-oblique striations are observed on carbonate fault laminae, which, if tectonic in origin, increase the vertical displacement by factors of 1.1 to 1.7, yielding preferred net slip displacements per event of 13 to 70 centimeters. Thermoluminescence ages of 48 {+-} 20 and 132 {+-} 23 thousand years bracket the ages of the events, which probably occurred near the bounding ages of the time interval. These age constraints suggest long, average recurrence intervals between the three events of 75 to 210 ky; the preferred values range between 100 to 140 ky. The small net cumulative displacement of two dated reference horizons yield very low fault slip rates of 0.002 to 0.007 millimeters per year; the preferred value is 0.003 millimeters per year.

 1. Phase II Corrective Action Investigation Plan for Corrective Action Units 101 and 102: Central and Western Pahute Mesa, Nevada Test Site, Nye County, Nevada, Revision 2

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Jeff Wurtz

  2009-07-01

  This Phase II CAIP describes new work needed to potentially reduce uncertainty and achieve increased confidence in modeling results. This work includes data collection and data analysis to refine model assumptions, improve conceptual models of flow and transport in a complex hydrogeologic setting, and reduce parametric and structural uncertainty. The work was prioritized based on the potential to reduce model uncertainty and achieve an acceptable level of confidence in the model predictions for flow and transport, leading to model acceptance by NDEP and completion of the Phase II CAI stage of the UGTA strategy.

 2. Comparison of Landsat Thematic Mapper and Geophysical and Environmental Research Imaging Spectrometer data for the Cuprite mining district, Esmeralda, and Nye counties, Nevada

  Science.gov (United States)

  Kierein-Young, Kathryn S.; Kruse, Fred A.

  Landsat TM images and Geophysical and Environmental Research Imaging Spectrometer (GERIS) data were analyzed for the Cuprite mining district and compared to available geologic and alteration maps of the area. The TM data, with 30 m resolution and 6 broadbands, allowed discrimination of general mineral groups. Clay minerals, playa deposits, and unaltered rocks were mapped as discrete spectral units using the TM data, but specific minerals were not determined, and definition of the individual alteration zones was not possible. The GERIS, with 15 m spatial resolution and 63 spectral bands, permitted construction of complete spectra and identification of specific minerals. Detailed spectra extracted from the images provided the ability to identify the minerals alunite, kaolinite, hematite, and buddingtonite by their spectral characteristics. The GERIS data show a roughly concentrically zoned hydrothermal system. The mineralogy mapped with the aircraft system conforms to previous field and multispectral image mapping. However, identification of individual minerals and spatial display of the dominant mineralogy add information that can be used to help determine the morphology and genetic origin of the hydrothermal system.

 3. The rhetoric of calculations. Economical arguments for development of new energy technologies; Kalkylenes retorikk. Oekonomiske argumenter i utvikling av nye energiteknologier

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Solli, Joeran

  2004-07-01

  The thesis discusses the theoretical economics and social factors for development of new energy technologies and has chapter on: New energy technologies in an economical and political change, technology development from innovation economy to economical sociology, opinion formation in the energy sector, establishing energy economical discussion, economy as pidgin, financial factors, forming social education and market power versus language strife.

 4. Particulates and organic compounds from wood firing - new investigations of emissions and concentrations; Partikler og organiske forbindelser fra traefyring - nye undersoegelser af udslip og koncentrationer

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Glasius, M.; Konggaard, P.; Stubkjaer, J.; Bossi, R.; Hertel, O.; Ketzel, M.; Waehlin, P.; Schleicher, O.; Palmgren, F.

  2007-03-15

  Recent Danish as well as international studies have shown that wood burning may lead to increased levels air pollution levels of particles and different types of organic compounds in the vicinity of the sources. The air pollution constitutes a health risk for the local population but this risk is poorly quantified. Furthermore, the number of available studies is relatively limited with regard to pollutant emissions and concentrations related to wood burning. This report summarizes a number of studies which have the aim of contributing to the current understanding of the air pollution problem related to the use of wood stoves and boilers. The investigations include studies of emissions and resulting outdoor pollutant levels in two villages. Furthermore investigations of indoor-outdoor levels have been performed in two single-family detached houses. (au)

 5. A Hydrostratigraphic Framework Model and Alternatives for the Groundwater Flow and Contaminant Transport Model of Corrective Action Unit 98: Frenchman Flat, Clark, Lincoln and Nye Counties, Nevada

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bechtel Nevada

  2005-09-01

  A new, revised three-dimensional (3-D) hydrostratigraphic framework model for Frenchman Flat was completed in 2004. The area of interest includes Frenchman Flat, a former nuclear testing area at the Nevada Test Site, and proximal areas. Internal and external reviews of an earlier (Phase I) Frenchman Flat model recommended additional data collection to address uncertainties. Subsequently, additional data were collected for this Phase II initiative, including five new drill holes and a 3-D seismic survey.

 6. Preliminary hydrogeologic assessment of boreholes UE-25c No. 1, UE-25c No. 2, and UE-25c No. 3, Yucca Mountain, Nye County, Nevada

  International Nuclear Information System (INIS)

  The purpose of this report is to characterize-the hydrogeology of saturated tuffaceous rocks penetrated by boreholes UE-25c number-sign 1, UE-25c number-sign 2, and UE-25c number-sign 3. These boreholes are referred to collectively in this report as the C-holes. The C-holes were drilled to perform multiwell aquifer tests and tracer tests; they comprise the only complex of closely spaced boreholes completed in the saturated zone at Yucca Mountain. Results of lithologic and geophysical logging, fracture analyses, water-level monitoring, temperature and tracejector surveys aquifer tests, and hydrochemical sampling completed at the C-hole complex as of 1986 are assessed with respect to the regional geologic and hydrologic setting. A conceptual hydrogeological model of the Yucca Mountain area is presented to provide a context for quantitatively evaluating hydrologic tests performed at the C-hole complex as of 1985, for planning and interpreting additional hydrologic tests at the C-hole complex, and for possibly re-evaluating hydrologic tests in boreholes other than the C-holes

 7. Preliminary hydrogeologic assessment of boreholes UE-25c No. 1, UE-25c No. 2, and UE-25c No. 3, Yucca Mountain, Nye County, Nevada

  International Nuclear Information System (INIS)

  The purpose of this report is to characterize the hydrogeology of saturated tuffaceous rocks penetrated by boreholes UE-25c No. 1, UE-25c No.2, and UE-25c No. 3. These boreholes are referred to collectively in this report as the C-holes. The C-holes were drilled to perform multiwell aquifer tests and tracer tests; they comprise the only complex of closely spaced boreholes completed in the saturated zone at Yucca Mountain. Results of lithologic and geophysical logging, fracture analyses, water-level monitoring, temperature and tracejector surveys, aquifer tests, and hydrochemical sampling completed at the C-hole complex as of 1986 are assessed with respect to the regional geologic and hydrologic setting. A conceptual hydrogeological model of the Yucca Mountain area is presented to provide a context for quantitatively evaluating hydrologic tests performed at the C-hole complex as of 1985, for planning and interpreting additional hydrologic tests at the C-hole complex, and for possibly re-evaluating hydrologic tests in boreholes other than the C-holes

 8. Plan 2000. The electricity companies plan for electricity conservation in the millennium; Plan 2000. Elselskabernes plan for elbesparelser i det nye aartusinde

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  1999-12-01

  Plan 2000 presents an account of the activities in the years 1997 and 1998 and a budget for the year 2000 and forwards. The report includes all 82 electricity companies in Denmark. Furthermore a number of particular analyses of relevance to electricity conservation are presented. All electricity companies work to promote electricity conservation. All consumption sizes and sections are covered. The activities in the individual companies are supported by a number of common campaigns. In Plan 2000 those activities are presented and the economics is analysed. The activities in the first year of the plan are expected to result in conservation corresponding 4% of the present electricity consumption. 80% of the conservation comes from activities, which are measurable. Technical counselling of trade customers is one of the essential activities. Others are e.g. telephone counselling, theme arrangements and teaching of pupils. (EHS)

 9. Bibliography of reports on studies of the geology, hydrogeology and hydrology at the Nevada Test Site, Nye County, Nevada, from 1951--1996

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Seaber, P.R.; Stowers, E.D.; Pearl, R.H.

  1997-04-01

  The Nevada Test Site (NTS) was established in 1951 as a proving ground for nuclear weapons. The site had formerly been part of an Air Force bombing and gunnery range during World War II. Sponsor-directed studies of the geology, hydrogeology, and hydrology of the NTS began about 1956 and were broad based in nature, but were related mainly to the effects of the detonation of nuclear weapons. These effects included recommending acceptable media and areas for underground tests, the possibility of off-site contamination of groundwater, air blast and surface contamination in the event of venting, ground-shock damage that could result from underground blasts, and studies in support of drilling and emplacement. The studies were both of a pure scientific nature and of a practical applied nature. The NTS was the site of 828 underground nuclear tests and 100 above-ground tests conducted between 1951 and 1992 (U.S. Department of Energy, 1994a). After July 1962, all nuclear tests conducted in the United States were underground, most of them at the NTS. The first contained underground nuclear explosion was detonated on September 19, 1957, following extensive study of the underground effect of chemical explosives. The tests were performed by U.S. Department of Energy (DOE) and its predecessors, the U.S. Atomic Energy Commission and the Energy Research and Development Administration. As part of a nationwide complex for nuclear weapons design, testing and manufacturing, the NTS was the location for continental testing of new and stockpiled nuclear devices. Other tests, including Project {open_quotes}Plowshare{close_quotes} experiments to test the peaceful application of nuclear explosives, were conducted on several parts of the site. In addition, the Defense Nuclear Agency tested the effect of nuclear detonations on military hardware.

 10. Tema 2: Design-Based Research – introduktion til en forskningsmetode i udvikling af nye E-læringskoncepter og didaktisk design medieret af digitale teknologier

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ove Christensen

  2012-06-01

  Full Text Available I denne artikel introduceres Design Based Research for første gang på dansk i et videnskabeligt tidsskrift. Artiklen præsenterer de grundlæggende antagelser, som ligger til grund for Design Based Research-traditionen, og artiklen diskuterer de principper, som ligger til grund for gennemførelse af et DBR-forskningsprojekt. Med udgangspunkt i forsknings- og udviklingsprojektet ELYK: E-læring, Yderområder og Klyngedannelse, præsenteres den innovationsmodel, som projektet har udviklet med udgangspunkt i Design Based Research traditionen. ELYKs DBR innovationsmodel har vist sig effektiv i forhold til projektfremdrift, brugerinvolvering og vidensgenerering, og den vil kunne inspirere andre med interesse i forskningsbaseret udvikling af didaktisk design, der er medieret af digitale teknologier.

 11. Selected Micrometeorological, Soil-Moisture, and Evapotranspiration Data at Amargosa Desert Research Site in Nye County near Beatty, Nevada, 2001-05

  Science.gov (United States)

  Johnson, Michael J.; Mayers, C. Justin; Garcia, C. Amanda; Andraski, B.J.

  2007-01-01

  Selected micrometeorological and soil-moisture data were collected at the Amargosa Desert Research Site adjacent to a low-level radio-active waste and hazardous chemical waste facility near Beatty, Nevada, 2001-05. Evapotranspiration data were collected from February 2002 through the end of December 2005. Data were col-lected in support of ongoing research to improve the understanding of hydrologic and con-taminant-transport processes in arid environments. Micrometeorological data include solar radiation, net radiation, air temperature, relative humidity, saturated and ambient vapor pressure, wind speed and direction, barometric pressure, precipita-tion, near-surface soil temperature, soil-heat flux and soil-water content. All micrometeorological data were collected using a 10-second sampling interval by data loggers that output daily and hourly mean values. Daily maximum and minimum values are based on hourly mean values. Precipitation data output includes daily and hourly totals. Selected soil-moisture profiles at depth include periodic measure-ments of soil volumetric water-content measurements at nine neutron-probe access tubes to depths ranging from 5.25 to 29.25 meters. Evapotranspiration data include measurement of daily evapotranspiration and 15-minute fluxes of the four principal energy budget components of latent-heat flux, sensible-heat flux, soil-heat flux, and net radiation. Other data collected and used in equations to determine evapotranspiration include temperature and water content of soil, temperature and vapor pressure of air, and covariance values. Evapotranspiration and flux estimates during 15-minute intervals were calculated at a 0.1-second execution interval using the eddy covariance method. Data files included in this report contain the complete micrometeorological, soil-moisture, and evapotranspiration field data sets. These data files are presented in tabular Excel spreadsheet format. This report highlights selected data con-tained in the computer generated data files using figures, tables, and brief discussions. Instrumentation used for data collection also is described. Water-content profiles are shown to demonstrate variability of water content with depth. Time-series data are plotted to illustrate temporal variations in micrometeorological, soil-water content, and evapotranspiration data.

 12. Hydrologic Data for the Groundwater Flow and Contaminant Transport Model of Corrective Action Units 101 and 102: Central and Western Pahute Mesa, Nye County, Nevada, Revision 0

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Drici, Warda

  2004-02-01

  This report documents the analysis of the available hydrologic data conducted in support of the development of a Corrective Action Unit (CAU) groundwater flow model for Central and Western Pahute Mesa: CAUs 101 and 102.

 13. A Hydrostratigraphic System for Modeling Groundwater Flow and Radionuclide Migration at the Corrective Action Unit Scale, Nevada Test Site and Surrounding Areas, Clark, Lincoln, and Nye Counties, Nevada

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Prothro, Lance; Drellack Jr., Sigmund; Mercadante, Jennifer

  2009-01-31

  Underground Test Area (UGTA) corrective action unit (CAU) groundwater flow and contaminant transport models of the Nevada Test Site (NTS) and vicinity are built upon hydrostratigraphic framework models (HFMs) that utilize the hydrostratigraphic unit (HSU) as the fundamental modeling component. The delineation and three-dimensional (3-D) modeling of HSUs within the highly complex geologic terrain that is the NTS requires a hydrostratigraphic system that is internally consistent, yet flexible enough to account for overlapping model areas, varied geologic terrain, and the development of multiple alternative HFMs. The UGTA CAU-scale hydrostratigraphic system builds on more than 50 years of geologic and hydrologic work in the NTS region. It includes 76 HSUs developed from nearly 300 stratigraphic units that span more than 570 million years of geologic time, and includes rock units as diverse as marine carbonate and siliciclastic rocks, granitic intrusives, rhyolitic lavas and ash-flow tuffs, and alluvial valley-fill deposits. The UGTA CAU-scale hydrostratigraphic system uses a geology-based approach and two-level classification scheme. The first, or lowest, level of the hydrostratigraphic system is the hydrogeologic unit (HGU). Rocks in a model area are first classified as one of ten HGUs based on the rock’s ability to transmit groundwater (i.e., nature of their porosity and permeability), which at the NTS is mainly a function of the rock’s primary lithology, type and degree of postdepositional alteration, and propensity to fracture. The second, or highest, level within the UGTA CAU-scale hydrostratigraphic system is the HSU, which is the fundamental mapping/modeling unit within UGTA CAU-scale HFMs. HSUs are 3-D bodies that are represented in the finite element mesh for the UGTA groundwater modeling process. HSUs are defined systematically by stratigraphically organizing HGUs of similar character into larger HSUs designations. The careful integration of stratigraphic information in the development of HSUs is important to assure individual HSUs are internally consistent, correlatable, and mappable throughout all the model areas.

 14. Contaminant Transport Parameters for the Groundwater Flow and Contaminant Transport Model of Corrective Action Units 101 and 102: Central and Western Pahute Mesa, Nye County, Nevada, Revision 0

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Drici, Warda

  2003-08-01

  This report documents the analysis of the available transport parameter data conducted in support of the development of a Corrective Action Unit (CAU) groundwater flow model for Central and Western Pahute Mesa: CAUs 101 and 102.

 15. A Hydrostrat Model and Alternatives for Groundwater Flow and Contaminant Transport Model of Corrective Action Unit 99: Rainer Mesa-Shoshone Mountain, Nye County, Nevada

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NSTec Geotechnical Sciences Group

  2007-03-01

  The three-dimensional hydrostratigraphic framework model for the Rainier Mesa-Shoshone Mountain Corrective Action Unit was completed in Fiscal Year 2006. The model extends from eastern Pahute Mesa in the north to Mid Valley in the south and centers on the former nuclear testing areas at Rainier Mesa, Aqueduct Mesa, and Shoshone Mountain. The model area also includes an overlap with the existing Underground Test Area Corrective Action Unit models for Yucca Flat and Pahute Mesa. The model area is geologically diverse and includes un-extended yet highly deformed Paleozoic terrain and high volcanic mesas between the Yucca Flat extensional basin on the east and caldera complexes of the Southwestern Nevada Volcanic Field on the west. The area also includes a hydrologic divide between two groundwater sub-basins of the Death Valley regional flow system. A diverse set of geological and geophysical data collected over the past 50 years was used to develop a structural model and hydrostratigraphic system for the model area. Three deep characterization wells, a magnetotelluric survey, and reprocessed gravity data were acquired specifically for this modeling initiative. These data and associated interpretive products were integrated using EarthVision{reg_sign} software to develop the three-dimensional hydrostratigraphic framework model. Crucial steps in the model building process included establishing a fault model, developing a hydrostratigraphic scheme, compiling a drill-hole database, and constructing detailed geologic and hydrostratigraphic cross sections and subsurface maps. The more than 100 stratigraphic units in the model area were grouped into 43 hydrostratigraphic units based on each unit's propensity toward aquifer or aquitard characteristics. The authors organized the volcanic units in the model area into 35 hydrostratigraphic units that include 16 aquifers, 12 confining units, 2 composite units (a mixture of aquifer and confining units), and 5 intrusive confining units. The underlying pre-Tertiary rocks are divided into six hydrostratigraphic units, including three aquifers and three confining units. Other units include an alluvial aquifer and a Mesozoic-age granitic confining unit. The model depicts the thickness, extent, and geometric relationships of these hydrostratigraphic units ('layers' in the model). The model also incorporates 56 Tertiary normal faults and 4 Mesozoic thrust faults. The complexity of the model area and the non-uniqueness of some of the interpretations incorporated into the base model made it necessary to formulate alternative interpretations for some of the major features in the model. Four of these alternatives were developed so they can be modeled in the same fashion as the base model. This work was done for the U.S. Department of Energy, National Nuclear Security Administration Nevada Site Office in support of the Underground Test Area Subproject of the Environmental Restoration Project.

 16. Legacy Compliance Final Report: Results of the Navy/Encapo Soil Stabilization Study at the Nevada Test Site, Nye County, Nevada

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Desotell, Lloyd; Anderson, David; Rawlinson, Stuart; Hudson, David; Yucel, Vefa

  2008-03-01

  Historic atmospheric testing of nuclear devices at the Nevada Test Site (NTS) has resulted in large areas of plutonium-contaminated surface soils. The potential transport of these contaminated soils to onsite and offsite receptors is a concern to the land steward and local stakeholders. The primary transport pathways of interest at the NTS are sediment entrained in surface water runoff and windblown dust. This project was initially funded by the U.S. Navy and subsequently funded by the USDOE Stockpile Stewardship Program. Field tests were conducted over a 20.5 month period to evaluate the efficacy of an organic-based, surface applied emulsion to reduce sediment transport from plutonium-contaminated soils. The patented emulsion was provided by Encapco Technologies LLC. Field tests were conducted within the SMOKY radioactive contamination area (CA). The SMOKY above ground nuclear test was conducted on 08/31/1957, with a reported yield of 44 kilotons and was located at N 37 degrees 10.5 minutes latitude and W 116 degrees 04.5 minutes longitude. Three 'safety tests' were also conducted within approximately 1,500 meters (5,000 feet) of the SMOKY ground zero in 1958. Safety tests are designed to test the response of a nuclear device to an unplanned external force (e.g., nearby detonation of conventional explosives). These three safety tests (CERES, OBERON, and TITANIA) resulted in dispersal of plutonium over a wide area (Bechtel Nevada, 2002). Ten 3 x 4.6 meter test plots were constructed within the SMOKY CA to conduct rainfall-runoff simulations. Six of the ten test plots were treated with the emulsion at the manufacturer recommended loading of 1.08 gallons per square meter, and four plots were held untreated as experimental controls. Separate areas were also treated to assess impacts to native vegetation and surface infiltration rate. Field tests were conducted at approximately 6, 13, and 20.5 months post emulsion treatment. Field tests consisted of rainfall-runoff simulations and double ring infiltrometer measurements. Plant vigor assessments were conducted during peak production time, approximately seven months post treatment. Rainfall was simulated at the approximate 5 minute intensity of a 50-year storm (5.1 inches per hour) for durations of four to five minutes. All runoff generated from each test plot was collected noting the time for each liter of volume. Five gallon carboys containing the runoff water and sediment were shipped to Clemson Environmental Technologies Laboratory for analysis. The samples were separated into liquid and solid fractions. Liquid and solid fractions were weighed and analyzed for Americium-241 (Am-241) by gamma spectrometry. Quality control measures used at the laboratory indicate the analytical data are accurate and reproducible. A weather station was deployed to the field site to take basic meteorological measurements including air temperature, incoming solar radiation, wind speed, wind direction, barometric pressure, relative humidity, precipitation, and volumetric soil moisture content. Meteorological monitoring data indicate the climate over the test period was hot and dry with 41 days having measurable precipitation. The total precipitation for the study period was 12.5 centimeters, 37% of the long-term average. For the 20.5 month test period, 64 freeze-thaw cycles occurred. Vegetation assessments indicate the emulsion treatment did not negatively impact existing vegetation. The three rounds of double ring infiltration tests on treated surfaces indicate the infiltration rate was relatively constant over time and not significantly different from measurements taken on untreated surfaces. Significant differences were observed in the amount of runoff and sediment collected from treated and untreated plots for the first two but not the third round of rainfall-runoff simulations, indicating significant emulsion degradation after 20.5 months of exposure. Treated plots had higher total runoff volumes and sediment loads as compared to untreated plots for the first two rounds of simulati

 17. Phase II Groundwater Flow Model of Corrective Action Unit 98: Frenchman Flat, Nevada Test Site, Nye County, Nevada, Rev. No.: 0

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  John McCord

  2006-05-01

  The Phase II Frenchman Flat groundwater flow model is a key element in the ''Federal Facility Agreement and Consent Order'' (FFACO) (1996) corrective action strategy for the Underground Test Area (UGTA) Frenchman Flat corrective action unit (CAU). The objective of this integrated process is to provide an estimate of the vertical and horizontal extent of contaminant migration for each CAU to predict contaminant boundaries. A contaminant boundary is the model-predicted perimeter that defines the extent of radionuclide-contaminated groundwater from underground testing above background conditions exceeding the ''Safe Drinking Water Act'' (SDWA) standards. The contaminant boundary will be composed of both a perimeter boundary and a lower hydrostratigraphic unit (HSU) boundary. The computer model will predict the location of this boundary within 1,000 years and must do so at a 95 percent level of confidence. Additional results showing contaminant concentrations and the location of the contaminant boundary at selected times will also be presented. These times may include the verification period, the end of the five-year proof-of-concept period, as well as other times that are of specific interest. This report documents the development and implementation of the groundwater flow model for the Frenchman Flat CAU. Specific objectives of the Phase II Frenchman Flat flow model are to: (1) Incorporate pertinent information and lessons learned from the Phase I Frenchman Flat CAU models. (2) Develop a three-dimensional (3-D), mathematical flow model that incorporates the important physical features of the flow system and honors CAU-specific data and information. (3) Simulate the steady-state groundwater flow system to determine the direction and magnitude of groundwater fluxes based on calibration to Frenchman Flat hydrogeologic data. (4) Quantify the uncertainty in the direction and magnitude of groundwater flow due to uncertainty in parameter values and alternative component conceptual models (e.g., geology, boundary flux, and recharge).

 18. Materials development for waste-to-energy plants. New materials for overlay welding. Final report; Udvikling af materialer til affaldsforbraending - Nye materialer til overlagssvejsning. Slutrapport

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Skat Tiedje, N.

  2010-07-01

  This part of the project was to develop a method for rapid benchmarking of new alloys for overlay welding and to apply the method in combination with thermodynamic modeling of microstructures in welded Ni-based alloys. Based on these analyses new, improved alloys were to be developed to be produced in the laboratory and tested using the benchmarking method. Accelerated electrochemical tests proved to be difficult, and the method that was chosen was unreliable. There were two reasons for this. 1: It was difficult to obtain stable experimental conditions in the measuring cell. 2: The sample geometry and various uncontrolled chemical reactions within the welding and in the salt melt surface. The problems of achieving stability turned out to be an Achilles' heel in this part of the project, and it was the cause of significant delays. Thermodynamic modeling gave a number of interesting results, including the coupling between the content of iron and carbon and in terms of how the various alloying elements segregate in the material. The method alone does not tell anything about the risk of corrosion. Here the coupling to the electrostatic experiments were missing which should give information about the phases of greatest importance for corrosion. Calculations of the chemical equilibrium between the alloying elements, oxygen, and chlorine show that all metals react with both chlorine and oxygen at 450 to 500 deg. C. Oxides are the most stable reaction products viz. that once they are formed, they do not participate in further chemical reactions. (LN)

 19. Kritik af gældende ret om udbetaling af forsikring og pension ved død samt forslag til nye regler

  DEFF Research Database (Denmark)

  Feldthusen, Rasmus Kristian; Mortensen, Anne Kjærhus

  2013-01-01

  Med afsæt i en analyse af gældende ret peger forfatterne i artiklen på en række uhensigtsmæssigheder ved det gældende system for udbetaling af forsikring og pension ved død. Det konkluderes, at de nugældende regler i forsikringsaftalelovens § 104 /pensionsopsparingslovens § 4 om anfægtelse af en...... være nærmeste pårørende i en skattebegunstiget pensionsordning. Forfatterne fremkommer afslutningsvis med forslag til et nyt system, som tilnærmer forsikrings- og pensionsreglerne de arveretlige regler - såvel materielt som formelt....

 20. A Hydrostratigraphic Framework Model and Alternatives for the Groundwater Flow and Contaminant Transport Model of Corrective Action Unit 98: Frenchman Flat, Clark, Lincoln and Nye Counties, Nevada

  International Nuclear Information System (INIS)

  A new, revised three-dimensional (3-D) hydrostratigraphic framework model for Frenchman Flat was completed in 2004. The area of interest includes Frenchman Flat, a former nuclear testing area at the Nevada Test Site, and proximal areas. Internal and external reviews of an earlier (Phase I) Frenchman Flat model recommended additional data collection to address uncertainties. Subsequently, additional data were collected for this Phase II initiative, including five new drill holes and a 3-D seismic survey

 1. Territorial'no-politicheskie i regional'nye geopoliticheskie sistemy: sootnoshenie ponjatij [Territorial-political and regional geopolitical systems: correlation of concepts

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Yelatskov Alexey

  2012-01-01

  Full Text Available The article examines the notions of ‘territorial political system’ and ‘regional geopolitical system' as well as a correlation between them from the viewpoint of the socalled activity-based geospatial approach. A regional geopolitical system includes geopolitical relations between the states within the region and those with powerful external actors. A geopolitical region itself can be characterized by integration, autonomization or a permanent geopolitical conflict. A territorial political system is studied in a broad sense (all political phenomena of a certain territory and in a narrow context (geopolitical relations of a certain territory. The latter is considered to be a subsystem of regional geopolitical system. The research results can be applied in the study of geopolitical regions and geopolitical systems. The article develops a methodology for regional geopolitical and political geographical studies. The author wishes to thank his colleagues from Saint Petersburg State University for their comments on earlier versions.

 2. Development of new methods of achieving energy conservation in SMEs. Pamphlet; Udvikling af nye metoder til opnaeelse af energibesparelser i SMV-virksomheder. Brochure

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2006-07-01

  The project has aimed at uncovering barriers that prevent SMEs from exploiting profitable energy conservation activities. The saving potential is estimated to at least 15 % for this target group, alone through simple action oriented activities and changes in behaviour. A qualitative focus group interview followed by a quantitative survey has shown that managers of SMEs lack knowledge of the actual conservation potential and the possibilities for using utility companies' free energy consultancy. Managers direct their focus towards customers' needs. (BA)

 3. Ground-water discharge determined from measurements of evapotranspiration, other available hydrologic components, and shallow water-level changes, Oasis Valley, Nye County, Nevada

  Science.gov (United States)

  Reiner, S.R.; Laczniak, R.J.; DeMeo, G.A.; Smith, Jody L.; Elliott, P.E.; Nylund, W.E.; Fridrich, C.J.

  2002-01-01

  Oasis Valley is an area of natural ground-water discharge within the Death Valley regional ground-water flow system of southern Nevada and adjacent California. Ground water discharging at Oasis Valley is replenished from inflow derived from an extensive recharge area that includes the northwestern part of the Nevada Test Site (NTS). Because nuclear testing has introduced radionuclides into the subsurface of the NTS, the U.S. Department of Energy currently is investigating the potential transport of these radionuclides by ground water flow. To better evaluate any potential risk associated with these test-generated contaminants, a number of studies were undertaken to accurately quantify discharge from areas downgradient in the regional ground-water flow system from the NTS. This report refines the estimate of ground-water discharge from Oasis Valley. Ground-water discharge from Oasis Valley was estimated by quantifying evapotranspiration (ET), estimating subsurface outflow, and compiling ground-water withdrawal data. ET was quantified by identifying areas of ongoing ground-water ET, delineating areas of ET defined on the basis of similarities in vegetation and soil-moisture conditions, and computing ET rates for each of the delineated areas. A classification technique using spectral-reflectance characteristics determined from satellite imagery acquired in 1992 identified eight unique areas of ground-water ET. These areas encompass about 3,426 acres of sparsely to densely vegetated grassland, shrubland, wetland, and open water. Annual ET rates in Oasis Valley were computed with energy-budget methods using micrometeorological data collected at five sites. ET rates range from 0.6 foot per year in a sparse, dry saltgrass environment to 3.1 feet per year in dense meadow vegetation. Mean annual ET from Oasis Valley is estimated to be about 7,800 acre-feet. Mean annual ground-water discharge by ET from Oasis Valley, determined by removing the annual local precipitation component of 0.5 foot, is estimated to be about 6,000 acre-feet. Annual subsurface outflow from Oasis Valley into the Amargosa Desert is estimated to be between 30 and 130 acre-feet. Estimates of total annual ground-water withdrawal from Oasis Valley by municipal and non-municipal users in 1996 and 1999 are 440 acre-feet and 210 acre-feet, respectively. Based on these values, natural annual ground-water discharge from Oasis Valley is about 6,100 acre-feet. Total annual discharge was 6,500 acre-ft in 1996 and 6,300 acre-ft in 1999. This quantity of natural ground-water discharge from Oasis Valley exceeds the previous estimate made in 1962 by a factor of about 2.5. Water levels were measured in Oasis Valley to gain additional insight into the ET process. In shallow wells, water levels showed annual fluctuations as large as 7 feet and daily fluctuations as large as 0.2 foot. These fluctuations may be attributed to water loss associated with evapotranspiration. In shallow wells affected by ET, annual minimum depths to water generally occurred in winter or early spring shortly after daily ET reached minimum rates. Annual maximum depths to water generally occurred in late summer or fall shortly after daily ET reached maximum rates. The magnitude of daily water-level fluctuations generally increased as ET increased and decreased as depth to water increased.

 4. Specialevejledning på seks måneder: De nye specialeregler belyst ved erfaringer fra Institut på Statskundskab, Københavns Universitet

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hanne Nexø Jensen

  2013-03-01

  Full Text Available Artiklen, der bl.a. bygger på resultaterne fra en spørgeskemaundersøgelse blandt specialevejledere på Institut for Statskundskab, KU, viser, at 6-månedersreglen har ført til mere fokus på tidsfaktoren i specialevejledningen, men formentlig også lidt ændrede krav til vejlederne.  Holdningen til 6-månedersreglen hos vejlederne er den samme som hos de studerende, nemlig positiv.In 2007, a 6-months deadline for thesis writing was introduced as a new rule at the Danish Universities. Based, among other things, on the findings from a survey among thesis supervisors at the Department of Political Science, University of Copenhagen, the article shows that the rule has had impacts on the supervision practice. It has led to more focus among supervisors on the time factor, but probably also slightly changed student demands for supervision. The supervisors’ attitude to the rule is the same as the students, namely positive.

 5. Geologic and geophysical maps of the Las Vegas 30' x 60' quadrangle, Clark and Nye counties, Nevada, and Inyo County, California

  Science.gov (United States)

  Page, William R.; Lundstrom, Scott C.; Harris, Anita G.; Langenheim, V.E.; Workman, Jeremiah B.; Mahan, Shannon; Paces, James B.; Dixon, Gary L.; Rowley, Peter D.; Burchfiel, B.C.; Bell, John W.; Smith, Eugene I.

  2005-01-01

  Las Vegas and Pahrump are two of the fastest growing cities in the US, and the shortage of water looms as among the greatest future problems for these cities. These new maps of the Las Vegas 30 x 60-minute quadrangle provide a geologic and geophysical framework and fundamental earth science database needed to address societal issues such as ground water supply and contamination, surface flood, landslide, and seismic hazards, and soil properties and their changing impact by and on urbanization. The mountain ranges surrounding Las Vegas and Pahrump consist of Mesozoic, Paleozoic and Proterozoic rocks. A majority of these rocks are Paleozoic carbonate rocks that are part of Nevada's carbonate rock aquifer province. The Spring Mountains represent a major recharge site in the province, where maximum altitude is 3,632 m (Charleston Peak) above sea level. Rocks in the Sheep and Las Vegas Ranges and Spring Mountains contain correlative, northeast-striking, southeast-verging thrust faults that are part of the Cretaceous, Sevier orogenic belt. These thrusts were offset during the Miocene by the Las Vegas Valley shear system (LVVSZ). We conducted new mapping in the Blue Diamond area, highlighting refined work on the Bird Spring thrust, newly studied ancient landslides, and gravity-slide blocks. We conducted new mapping in the Las Vegas Range and mapped previously unrecognized structures such as the Valley thrust and fold belt; recognition of these structures has led to a refined correlation of Mesozoic thrust faults across the LVVSZ. New contributions in the quadrangle also include a greatly refined stratigraphy of Paleozoic bedrock units based on conodont biostragraphy. We collected over 200 conodont samples in the quadrangle and established stratigraphic reference sections used to correlate units across the major Mesozoic thrust faults. Quaternary deposits cover about half of the map area and underlie most of the present urbanized area. Deposits consist of large coalescing alluvial fans that grade downslope to extensive areas of fine-grained sediment indicative of groundwater-discharge during the Pleistocene. In the central areas of Las Vegas and Pahrump valleys, Quaternary fault scarps associated with past ground-water discharge deposits suggest a genetic relationship. In collaboration with NBMG and University of Nevada, a variety of ages of gravelly alluvium are newly mapped using surficial characteristics and soil development, along with reassessment of previously published mapping during compilation. Reconnaissance geochronology (thermoluminescence and U-series) of eolian and authigenic components of surficial and buried soils and spring deposits is applied to test hypotheses of geomorphic and hydrologic response to climate change over the past 100 k.y.). The major structure in the Las Vegas quadrangle is the LVVSZ. Because the LVVSZ is concealed by thick basin-fill deposits of Quaternary and Tertiary age, it was characterized primarily based on geophysics. Likewise, the newly described State line fault system in Pahrump Valley has also been characterized by geophysics, where geophysically inferred structures correlate remarkably with surface structures defined by our new geologic mapping in the Mound Spring and Hidden Hills Ranch 7.5-minute quadrangles.

 6. Locations and summary of types of data available by borehole or other underground openings, Mercury Core Library and Data Center, Nye County, Nevada

  Data.gov (United States)

  U.S. Geological Survey, Department of the Interior — This geospatial data set represents about 2,500 locations of boreholes, shafts, tunnels, and drifts on and around the Nevada Test Site (NTS) where rock-samples have...

 7. Phase II Groundwater Flow Model of Corrective Action Unit 98: Frenchman Flat, Nevada Test Site, Nye County, Nevada, Rev. No.: 0

  International Nuclear Information System (INIS)

  The Phase II Frenchman Flat groundwater flow model is a key element in the ''Federal Facility Agreement and Consent Order'' (FFACO) (1996) corrective action strategy for the Underground Test Area (UGTA) Frenchman Flat corrective action unit (CAU). The objective of this integrated process is to provide an estimate of the vertical and horizontal extent of contaminant migration for each CAU to predict contaminant boundaries. A contaminant boundary is the model-predicted perimeter that defines the extent of radionuclide-contaminated groundwater from underground testing above background conditions exceeding the ''Safe Drinking Water Act'' (SDWA) standards. The contaminant boundary will be composed of both a perimeter boundary and a lower hydrostratigraphic unit (HSU) boundary. The computer model will predict the location of this boundary within 1,000 years and must do so at a 95 percent level of confidence. Additional results showing contaminant concentrations and the location of the contaminant boundary at selected times will also be presented. These times may include the verification period, the end of the five-year proof-of-concept period, as well as other times that are of specific interest. This report documents the development and implementation of the groundwater flow model for the Frenchman Flat CAU. Specific objectives of the Phase II Frenchman Flat flow model are to: (1) Incorporate pertinent information and lessons learned from the Phase I Frenchman Flat CAU models. (2) Develop a three-dimensional (3-D), mathematical flow model that incorporates the important physical features of the flow system and honors CAU-specific data and information. (3) Simulate the steady-state groundwater flow system to determine the direction and magnitude of groundwater fluxes based on calibration to Frenchman Flat hydrogeologic data. (4) Quantify the uncertainty in the direction and magnitude of groundwater flow due to uncertainty in parameter values and alternative component conceptual models (e.g., geology, boundary flux, and recharge)

 8. Spectral scattering operators in problems of wave diffraction by plane screens. Spektral'nye operatory rasseianiia v zadachakh difraktsii voln na ploskikh ekranakh

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Litvinenko, L.N.; Prosvirnin, S.L.

  1984-01-01

  The operator method, a version of the semi-inversion method used in the theory of diffraction, is examined with reference to two-dimensional stationary problems of electromagnetic wave diffraction by plane screens. Spectral scattering operators are derived for a series of periodic and nonperiodic structures. Practically important problems concerning the diffraction of wave beams, wave propagation in waveguide systems, and diffraction radiation are examined, and a detailed interpretation of results is presented. 115 references.

 9. Summary and evaluation of existing geological and geophysical data near prospective surface facilities in Midway Valley, Yucca Mountain Project, Nye County, Nevada

  International Nuclear Information System (INIS)

  Midway Valley, located at the eastern base of the Yucca Mountain in southwestern Nevada, is the preferred location of the surface facilities for the potential high-level nuclear waste repository at Yucca Mountain. One goal in siting these surface facilities is to avoid faults that could produce relative displacements in excess of 5 cm in the foundations of the waste-handling buildings. This study reviews existing geologic and geophysical data that can be used to assess the potential for surface fault rupture within Midway Valley. Dominant tectonic features in Midway Valley are north-trending, westward-dipping normal faults along the margins of the valley: the Bow Ridge fault to the west and the Paintbrush Canyon fault to the east. Published estimates of average Quaternary slip rates for these faults are very low but the age of most recent displacement and the amount of displacement per event are largely unknown. Surface mapping and interpretive cross sections, based on limited drillhole and geophysical data, suggest that additional normal faults, including the postulated Midway Valley fault, may exist beneath the Quaternary/Tertiary fill within the valley. Existing data, however, are inadequate to determine the location, recency, and geometry of this faulting. To confidently assess the potential for significant Quaternary faulting in Midway Valley, additional data are needed that define the stratigraphy and structure of the strata beneath the valley, characterize the Quaternary soils and surfaces, and establish the age of faulting. The use of new and improved geophysical techniques, combined with a drilling program, offers the greatest potential for resolving subsurface structure in the valley. Mapping of surficial geologic units and logging of soil pits and trenches within these units must be completed, using accepted state-of-the-art practices supported by multiple quantitative numerical and relative age-dating techniques

 10. Frihed til at vælge, men ikke frit valg

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hjort, Katrin; Abrahamsen, Marianne

  2016-01-01

  selvstyring blandt individer og i grupper. Det indebærer en række muligheder og risici. Mellemlederne får på den ene side frihed til at positionere sig på nye måder – skabe sig nye handlerum, indgå i nye relationer og i det hele taget gøre sig synlige i organisationen. På den anden side har de ikke frit valg...

 11. Fotogrammetrien efter den 20. ISPRS kongres

  DEFF Research Database (Denmark)

  Höhle, Joachim

  2005-01-01

  Fotogrammetrien har udviklet sig meget i de seneste år og er nu fuldstændig digital fra optagelse til fremstilling af produkter som ortofotos, topografiske databaser og fotorealistiske by- og landskabsmodeller. Dette faktum blev tydeligt ved den seneste internationale kongres for fotogrammetri og...... telemåling, men også ved nye investeringer hos danske kortlægningsinstitutioner. Disse innovationer beskrives. Der fokuseres på kortlægningsopgaver med flybilleder, men nye sensorer og nye metoder ved terrestrisk fotogrammetri og satellitbaseret fotogrammetri og telemåling behandles også. Med det nye udstyr...

 12. Nationalkomponist - Heimatkünstler - Europäer. Wechselnde Ansichten des Grieg-Bildes vom 19. zum 20. Jahrhundert

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schwab, Heinrich Wilhelm

  2005-01-01

  Griegs reception både i de nordiske lande, i Leipzig, Berlin og Wien og i Paris; Griegforsknings nye accenter: opfinde de europæiske elementer; kompositorisk analyse......Griegs reception både i de nordiske lande, i Leipzig, Berlin og Wien og i Paris; Griegforsknings nye accenter: opfinde de europæiske elementer; kompositorisk analyse...

 13. Humanister skal hurtigere i job

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mogensen, Svend Aage

  2003-01-01

  Det Humanistiske Fakultet vil ændre studiekulturen og gøre de studerende mere jobbevidste. De 8.000 humanistiske studerende på Aarhus Universitet kan se frem til en helt ny studiestruktur, nye undervisningstilbud og nye uddannelser, der skal klæde dem bedre på til et arbejdsmarked, der er i foran...

 14. Videnskabelig dødsforagt - på alles vegne

  DEFF Research Database (Denmark)

  Birkholm, Klavs

  2012-01-01

  Geo-engineering er det sidste nye forsøg på at løse klodens klimaproblemer med et såkaldt teknisk fix......Geo-engineering er det sidste nye forsøg på at løse klodens klimaproblemer med et såkaldt teknisk fix...

 15. International fusion og spaltning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Lone L.

  Bogen analyserer de nye muligheder fra 2007 i europæisk ret med hensyn til fusion eller spaltning mellem aktieselskaber og anpartsselskaber med hjemsted i forskellige europæiske lande. Bogen gennemgår de nye muligheder for strukturændringer, der herved er opstået mulighed for, og den sætter fokus...

 16. Har vi en aftale?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Knudsen, Hanne

  for en række forhold i skolen. Denne diskurs bakkes op med nye former for samarbejde som ansvarsspil og familieklasser. Disse nye former støder dog ind i eksisterende diskurser og rutiner i skolens hverdag. Hermed opstår det paradoks, at retten til at beskrive barn, problemer og mål for samarbejdet...

 17. Konvertible obligationer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rønfeldt, Thomas; Werlauff, Erik

  2008-01-01

  Artiklen forholder sig kritisk til den nye danske lovgivning om selskabers beskatning af avance på konvertible obligationer. Den nye lovgivning, der gør avancer uanset ejertid (og med tilbagevirkende kraft) skattepligtige for selskaber mv., er indført for at værne mod skattefrihed hos kreditorsel...

 18. Dansk international skatteret : Nyt fra perioden 1.1.1994-1.6.1994

  DEFF Research Database (Denmark)

  Michelsen, Aage

  1994-01-01

  I artiklen omtales ny lovgivning, nye dobbeltbeskatningsaftaler samt ny praksis på den internationale skatterets område. Bl.a. omtales de nye dobbeltbeskatningsaftaler, som Danmark har indgået med Estland, Letland og Litauen. Med udgangspunkt i en bindende forhåndsbesked fra Ligningsrådet i Tf...

 19. På fornavn og sms med verdens mest berømte detektiv

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lauridsen, Palle Schantz

  2014-01-01

  Et essay om brugen af nye medier i og omkring BBC's "Sherlock" i anledning af premieren på 3. sæson......Et essay om brugen af nye medier i og omkring BBC's "Sherlock" i anledning af premieren på 3. sæson...

 20. Mark-to-Funding - En ny regnskabsregel til finanskriser?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thinggaard, Frank

  2010-01-01

  Kan nye regnskabsregler reducere risikoen for finans-/kreditkriser, eller kan de minimere effekterne heraf? En gruppe makro- og finansieringsøkonomer har et bud på nye regler, der efter deres mening har disse kvaliteter. Denne artikel præsenterer og vurderer de foreslåede regnskabsregler....

 1. Fysikkens år - 2005

  CERN Multimedia

  Johnsson, Anders

  2004-01-01

  Fysikken reviderer vår oppfatning av verden og universet via nye teorier og nye verktøy. Men dette er også enorm betydning i vårt hverdagsliv, selv om vi kanskje til daglig ikke tenker på det. (1/2 page)

 2. Computed Morphologies

  DEFF Research Database (Denmark)

  Søndergaard, Asbjørn; Dombernowsky, Per

  2014-01-01

  Topologioptimering, som anvendes udbredt i fly- og bilindustrien, kan muliggøre materialebesparelser på op til 70 pct. i betonkonstruktioner, samtidig med at nye, ekspressive arkitektoniske former opstår. Realisering af de komplekse, konstruktive morfologier fordrer imidlertid udvikling af nye...

 3. Idiomer og improviseret musik

  DEFF Research Database (Denmark)

  2013-01-01

  intuitiv musik / fri improvisation, da denne musikform som et nyt fænomen har brug for at den studerende får nye erfaringer og nye begreber at støtte sig til. Her inddrages også Baileys begreber om idiomatisk / ikke-idiomatisk musik og det senere syn på denne skelnen. Musikeksempler fra undervisningen...

 4. Mellem engagement og afmagt

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ahrenkiel, Annegrethe; Nielsen, Birger Steen; Schmidt, Camilla;

  Bogen præsenterer resultaterne fra udviklings- og forskningsprojektet "BUPL-tillidsrepræsentanten. Nye udfordringer - nye svar". Den giver et fyldigt indblik i tillidsrepræsentanternes arbejde, deres engagement, vanskeligheder og forhåbninger. På baggrund af et større værkstedsarbejde fremlægges...

 5. På kurs væk fra markedslogikken

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rasmussen, Palle

  2012-01-01

  Den nye regering er kommet godt fra start på uddannelsesområdet og har taget initiativer, som udstiller en mindre markedsfikseret og mere socialt afbalanceret kurs......Den nye regering er kommet godt fra start på uddannelsesområdet og har taget initiativer, som udstiller en mindre markedsfikseret og mere socialt afbalanceret kurs...

 6. 75 FR 54177 - Notice of Availability of Draft Environmental Impact Statement for the Tonopah Solar Energy...

  Science.gov (United States)

  2010-09-03

  ...: 14X5017] Notice of Availability of Draft Environmental Impact Statement for the Tonopah Solar Energy Crescent Dunes Solar Energy Project, Nye County, NV AGENCY: Bureau of Land Management, Interior. ACTION... (EIS) for the Crescent Dunes Solar Energy Project, Nye County, Nevada, and by this Notice is...

 7. Digital formidling af kulturarv

  DEFF Research Database (Denmark)

  En af tidens store kulturelle dagsordner drejer sig om digital tilgængeliggørelse af kulturarv. Fortidens spor dukker op i nye former på nettet - næsten alle kulturinstitutioner arbejder med, og befolkningen har fået helt nye muligheder for at se med og deltage. Digital formidling af kulturarv...

 8. Media Securitization and Public Opinion

  DEFF Research Database (Denmark)

  Roslyng-Jensen, Palle

  2015-01-01

  Pressedebatten om placering af og godkendelse af nye NATO-mellemdistanceraketter i Vesteuropa set ud fra den politiske debat og den offentlige opinion.......Pressedebatten om placering af og godkendelse af nye NATO-mellemdistanceraketter i Vesteuropa set ud fra den politiske debat og den offentlige opinion....

 9. KADKs demokratiske rum

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ryborg Jørgensen, Thomas

  2014-01-01

  Debatindlægget er oprindelig publiceret på KADKs intranet, i anledning af KADKs nye faglige struktur og ledelsesform......Debatindlægget er oprindelig publiceret på KADKs intranet, i anledning af KADKs nye faglige struktur og ledelsesform...

 10. Kontanthjælpsloft og handicap

  DEFF Research Database (Denmark)

  Amby, Finn

  2016-01-01

  Den nye regel om vurdering af arbejdsevne i forhold til det ordinære arbejdsmarked rejser flere spørgsmål, end den besvarer. Derfor er der stor risiko for, at den nye reform kommer til at ramme ledige med alvorlige handicap eller helbredsproblemer på en måde, som Folketingets flertal forhåbentlig...

 11. Det postmoderne barn

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Ole Henrik

  2010-01-01

  Den nye psykologi fokuserer på dynamik og intersubjektivitet, mens den gamle var optaget af faser og udviklingstrin. Den postmoderne forståelse af det lille barn opfatter ikke faserne som aflåste, historiske sandheder, men som levende narrativer. Og så får det nye børnesyn indflydelse på Frode og...

 12. Digital kulturarvsformidling

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Jens F.

  2010-01-01

  Der er tre fremtrædende tendenser i aktuel museums- og kulturarvsformidling. Den første er den kreative inddragelse af nye teknologier - især digitale, interaktive teknologier - i udstillingsdesign og i repræsentationen af udstillingsobjekter. Den anden er brugen af nye oplevelsesorienterede...

 13. Ejeraftalens håndhævelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Werlauff, Erik

  2010-01-01

  Artiklen advarer om, at den nye danske selskabslov (om aktieselskaber og anpartsselskaber) med virkning fra den 1. marts 2010 på afgørende måde har afsvækket virkningen af aktionær- og anpartshaveroverenskomster indgået vedrørende danske selskaber. Disse aftaler (med lovens nye ord: ejeraftaler) ...

 14. Plot 4

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lund, Inger-Lise; Hermansen, Anne-Mette; Ferdinand, Trine;

  Her møder eleven både den klassiske litteratur og de helt nye tekster. Nye medieformer giver særlige oplevelsesmuligheder og har anderledes sprogformer. Eleverne møder det hele. De skal arbejde med tekster, som udfordrer dem både sprogligt og intellektuelt, og som rummer den store variation, der ...

 15. Vurdering af udsagnene i Greenpeaces rapport samt en tilbagemelding til SNS om hvorvidt rapporten fører til ændringer i jeres oprindelige vurderinger. Zea mays (BT11). Greenpeace risk assessment (report). Modtaget 10-10-2005, deadline 10-11-2005, svar 10-11-2005

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kjellsson, Gøsta; Damgaard, Christian; Strandberg, Morten Tune

  2005-01-01

  "DMU har på baggrund af de nye oplysninger ikke fundet nogen nye uønskede konsekvenser for dyre- og planteliv og rapporten medfører derfor ingen væsentlige ændringer i vores oprindelige risikovurdering. Vi vil dog pointere, som tidligere argumenteret i DMUs økologiske risikovurdering (pr. 28-08-2...

 16. S-tilbagegang styrker regeringen og DF

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thomsen, Søren Risbjerg

  2007-01-01

  ANALYSE: Altingets valgekspert vurderer det nye, vejede månedssnit af meningsmålinger. S afgiver mandater til henholdsvis V og K. Udgivelsesdato: 4. marts 2007......ANALYSE: Altingets valgekspert vurderer det nye, vejede månedssnit af meningsmålinger. S afgiver mandater til henholdsvis V og K. Udgivelsesdato: 4. marts 2007...

 17. Bevægelse- og oplevelsesrum skole

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nagbøl, Søren

  2013-01-01

    Nye kulturelle initiativer indtager vores storbyer, og nye bevægelsesaktiviteter udfolder sig i og omkring storbyerne. Det er bevægelsesmønstre, som ikke kun præger vores traditionelle opfattelse af sport, byliv og kultur, men følger med tidens globale strømninger. Byerne bliver en del af et op...

 18. Medicinalindustrien har brug for diagnoser som ADHD

  DEFF Research Database (Denmark)

  Fugl, Marie

  2008-01-01

  Det er ikke første gang, at medicinalindustriens evne til at finde nye markeder har medført nye eller bredere diagnoser. I det forrige årti så vi et parallelt forløb mellem et boom i antallet af depressionsdiagnoser og forbruget af lykkepiller. Interview med sociolog Thomas Brante. Udgivelsesdato...

 19. Projektpædagogik, cyberspace og individualiserede pædagogiske relationer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Krejsler, John

  2002-01-01

  John Krejsler diskuterer, hvorledes individualisering og informations- og kommunikationsteknologi (IKT) indebærer nye krav til kompetencer, som individet må tilegne sig for at mestre sit arbejds-, borger- og fritidsliv. Dette betyder nye krav til uddannelse og professionalisering. Artiklen tager...

 20. All Eyes on Iran

  DEFF Research Database (Denmark)

  Elling, Rasmus Christian

  2009-01-01

  Review Article. I artiklen anmeldes fem nye bøger om Irans præsident Ahmadinejad og om den Islamiske Republiks atomprogram. Udgivelsesdato: 1/10......Review Article. I artiklen anmeldes fem nye bøger om Irans præsident Ahmadinejad og om den Islamiske Republiks atomprogram. Udgivelsesdato: 1/10...

 1. Astana

  DEFF Research Database (Denmark)

  Brorman Jensen, Boris

  2008-01-01

  Artiklen handler om Kasakhstans nye hovedstad Astana og er en beretning om en af de nye og forholdsvist ubeskrevne statsdannelser, der følger i Dubais fodspor og forsøger at skabe sig en regional identitet på den globale scene. Artiklen rummer samtidig en principiel diskussion af arkitektfagets...

 2. Noget om helte

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen, Line Hjorth

  2013-01-01

  Om det nyligt nedbrændte Frihedsmuseum og fremtidige planer for museet, herunder de danske frihedskæmperes og heltebegrebets position og betydning i det nye museum.......Om det nyligt nedbrændte Frihedsmuseum og fremtidige planer for museet, herunder de danske frihedskæmperes og heltebegrebets position og betydning i det nye museum....

 3. International marketing and export management

  DEFF Research Database (Denmark)

  Strandskov, Jesper; Albaum, Gerald; Duerr, Edwin C.;

  Fremstillingen er en lærebog inden for international markedsføring. Bogen består af ialt 14 kapitler og er en 2. revideret udgave af 1989-bogen. Revisionen er gennemgribende idet den omfatter en række nye cases (også danske), der er tilføjet to nye kapitler om henholdsvis 'Eksportsamarbejde og st...

 4. Business Process Re-engineering- Neotaylorisme, Konsulenthyldevare eller styrkelse af lønmodtagerne ?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Koch, Christian

  1998-01-01

  Kapitlet diskuterer managementkonceptet Business Process Reengineering (BPR). Intentionen er at vurdere konceptet, mhp. nye muligheder for at påvirke arbejdslivets udvikling. Det undersøges hvilke aktører, der fremmer konceptet. Ligheder og forskelle imellem aktørernes version af BPR-konceptet id......Kapitlet diskuterer managementkonceptet Business Process Reengineering (BPR). Intentionen er at vurdere konceptet, mhp. nye muligheder for at påvirke arbejdslivets udvikling. Det undersøges hvilke aktører, der fremmer konceptet. Ligheder og forskelle imellem aktørernes version af BPR...... arbejdsliv hvilke visioner og forståelser, der indgår i koncepterne. Og koncepterne kan ændres. Dermed åbnes en vej for nye alliancer i strategier for at udvikle arbejdet. Logikken bag de nye koncepter må tages alvorligt. En hel sektor -rådgiverne- lever af at produktudvikle nye koncepter, og koncepterne vil...

 5. Phase I Hydrologic Data for the Groundwater Flow and Contaminant Transport Model of Corrective Action Unit 99: Rainier Mesa/Shoshone Mountain, Nevada Test Site, Nye County, Nevada, Revision 1

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Nathan Bryant

  2008-05-01

  This document presents a summary and framework of the available hydrologic data and other information directly relevant to the development of the Rainier Mesa/Shoshone Mountain (RMSM) Corrective Action Unit (CAU) 99 groundwater flow models. Where appropriate, data and information documented elsewhere are briefly summarized with reference to the complete documentation.

 6. Phase I Contaminant Transport Parameters for the Groundwater Flow and Contaminant Transport Model of Corrective Action Unit 99: Rainier Mesa/Shoshone Mountain, Nevada Test Site, Nye County, Nevada, Revision 1

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Nathan Bryant

  2008-05-01

  This document presents a summary and framework of available transport data and other information directly relevant to the development of the Rainier Mesa/Shoshone Mountain (RMSM) Corrective Action Unit (CAU) 99 groundwater transport model. Where appropriate, data and information documented elsewhere are briefly summarized with reference to the complete documentation.

 7. ”Og så stansa jeg litt, og så tenkte jeg”. Fascinasjon og tenkning i møte med moderne maskiner i Alf Prøysens ”Mot nye tider”

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Rustad, Hans Kristian

  2014-12-01

  Full Text Available The Norwegian author Alf Prøysen made use of a number of different media technologies in the production and distribution of his literature for children. But more than that, in some of these stories he also reflected upon modern technology in general. This is the case in his collection of short stories for children, Da jeg var liten (When I was a Child. Here Prøysen emphasises how child protagonists perceive modern technology such as cars, airplanes, and tractors, in a rural setting in the 1920s, with both fascination and anxiety. Still, at the end of the story the protagonist, Alf, exceeds both of these responses when he reflects on the “real” meaning of technology, and comes to the conclusion that nature can create miracles and do things that modern technology cannot. The article discusses how Prøysen’s presentation of modern technologies in Da jeg var liten can be regarded as literary techno-critique, arguing that the protagonist’s change of perception can be interpreted as a shift from what Martin Heidegger more in general has called ”calculative thinking” to that of ”meditative thinking”.

 8. Bistand til risikovurdering (evt. ændring af tidligere risikovurdering). Brassica napus (Ms8 x Rf3). Nye oplysninger til sagen: Hansteril, herbicidtolerant raps. Modtaget 29-10-2004, deadline 16-11-2004, svar 15-11-2004

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kjellsson, Gøsta; Strandberg, Morten Tune; Damgaard, Christian

  2004-01-01

  "DMU har modtaget og vurderet de fremsendte supplerende oplysninger (brev fra Skov- og Naturstyrelsen d. 27-10-2004) vedr. ansøgning om tilladelse til markedsføring af genetisk modificeret raps C/BE/96/01 (MS8xRF3) til import og videreforarbejdning til fødevarer og foderbrug. Vi har gennemgået...... den herbicid-tolerante Ms8xRf3-raps til partier med konventionel eller økologisk raps, hvor GM-forekomst er uønsket. Overvågningen kan foregå ved kontrol af indskibnings- og oplagringssteder og eventuelt også ved at overvåge andre transport- og spredningsveje. Vi skønner at den generelle overvågning...

 9. Phase I Transport Model of Corrective Action Units 101 and 102: Central and Western Pahute Mesa, Nevada Test Site, Nye County, Nevada with Errata Sheet 1, 2, 3, Revision 1

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Greg Ruskauff

  2009-02-01

  As prescribed in the Pahute Mesa Corrective Action Investigation Plan (CAIP) (DOE/NV, 1999) and Appendix VI of the Federal Facility Agreement and Consent Order (FFACO) (1996, as amended February 2008), the ultimate goal of transport analysis is to develop stochastic predictions of a contaminant boundary at a specified level of uncertainty. However, because of the significant uncertainty of the model results, the primary goal of this report was modified through mutual agreement between the DOE and the State of Nevada to assess the primary model components that contribute to this uncertainty and to postpone defining the contaminant boundary until additional model refinement is completed. Therefore, the role of this analysis has been to understand the behavior of radionuclide migration in the Pahute Mesa (PM) Corrective Action Unit (CAU) model and to define, both qualitatively and quantitatively, the sensitivity of such behavior to (flow) model conceptualization and (flow and transport) parameterization.

 10. Phase I Flow and Transport Model Document for Corrective Action Unit 97: Yucca Flat/Climax Mine, Nevada National Security Site, Nye County, Nevada, Revision 1 with ROTCs 1 and 2

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Andrews, Robert

  2013-09-01

  The Underground Test Area (UGTA) Corrective Action Unit (CAU) 97, Yucca Flat/Climax Mine, in the northeast part of the Nevada National Security Site (NNSS) requires environmental corrective action activities to assess contamination resulting from underground nuclear testing. These activities are necessary to comply with the UGTA corrective action strategy (referred to as the UGTA strategy). The corrective action investigation phase of the UGTA strategy requires the development of groundwater flow and contaminant transport models whose purpose is to identify the lateral and vertical extent of contaminant migration over the next 1,000 years. In particular, the goal is to calculate the contaminant boundary, which is defined as a probabilistic model-forecast perimeter and a lower hydrostratigraphic unit (HSU) boundary that delineate the possible extent of radionuclide-contaminated groundwater from underground nuclear testing. Because of structural uncertainty in the contaminant boundary, a range of potential contaminant boundaries was forecast, resulting in an ensemble of contaminant boundaries. The contaminant boundary extent is determined by the volume of groundwater that has at least a 5 percent chance of exceeding the radiological standards of the Safe Drinking Water Act (SDWA) (CFR, 2012).

 11. Phase I Contaminant Transport Parameters for the Groundwater Flow and Contaminant Transport Model of Corrective Action Unit 97: Yucca Flat/Climax Mine, Nevada Test Site, Nye County, Nevada, Revision 0

  International Nuclear Information System (INIS)

  This report documents transport data and data analyses for Yucca Flat/Climax Mine CAU 97. The purpose of the data compilation and related analyses is to provide the primary reference to support parameterization of the Yucca Flat/Climax Mine CAU transport model. Specific task objectives were as follows: (1) Identify and compile currently available transport parameter data and supporting information that may be relevant to the Yucca Flat/Climax Mine CAU. (2) Assess the level of quality of the data and associated documentation. (3) Analyze the data to derive expected values and estimates of the associated uncertainty and variability. The scope of this document includes the compilation and assessment of data and information relevant to transport parameters for the Yucca Flat/Climax Mine CAU subsurface within the context of unclassified source-term contamination. Data types of interest include mineralogy, aqueous chemistry, matrix and effective porosity, dispersivity, matrix diffusion, matrix and fracture sorption, and colloid-facilitated transport parameters

 12. Special Analysis for the Disposal of the Lawrence Livermore National Laboratory Low Activity Beta/Gamma Sources Waste Stream at the Area 5 Radioactive Waste Management Site, Nevada National Security Site, Nye County, Nevada

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Shott, Gregory J. [National Security Technologies, LLC

  2015-06-01

  This special analysis (SA) evaluates whether the Lawrence Livermore National Laboratory (LLNL) Low Activity Beta/Gamma Sources waste stream (BCLALADOEOSRP, Revision 0) is suitable for disposal by shallow land burial (SLB) at the Area 5 Radioactive Waste Management Site (RWMS) at the Nevada National Security Site (NNSS). The LLNL Low Activity Beta/Gamma Sources waste stream consists of sealed sources that are no longer needed. The LLNL Low Activity Beta/Gamma Sources waste stream required a special analysis because cobalt-60 (60Co), strontium-90 (90Sr), cesium-137 (137Cs), and radium-226 (226Ra) exceeded the NNSS Waste Acceptance Criteria (WAC) Action Levels (U.S. Department of Energy, National Nuclear Security Administration Nevada Field Office [NNSA/NFO] 2015). The results indicate that all performance objectives can be met with disposal of the LLNL Low Activity Beta/Gamma Sources in a SLB trench. The LLNL Low Activity Beta/Gamma Sources waste stream is suitable for disposal by SLB at the Area 5 RWMS. However, the activity concentration of 226Ra listed on the waste profile sheet significantly exceeds the action level. Approval of the waste profile sheet could potentially allow the disposal of high activity 226Ra sources. To ensure that the generator does not include large 226Ra sources in this waste stream without additional evaluation, a control is need on the maximum 226Ra inventory. A limit based on the generator’s estimate of the total 226Ra inventory is recommended. The waste stream is recommended for approval with the control that the total 226Ra inventory disposed shall not exceed 5.5E10 Bq (1.5 Ci).

 13. Special Analysis for the Disposal of the Neutron Products Incorporated Sealed Source Waste Stream at the Area 5 Radioactive Waste Management Site, Nevada National Security Site, Nye County, Nevada

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Shott, Gregory

  2014-08-31

  The purpose of this special analysis (SA) is to determine if the Neutron Products Incorporated (NPI) Sealed Sources waste stream (DRTK000000056, Revision 0) is suitable for disposal by shallow land burial (SLB) at the Area 5 Radioactive Waste Management Site (RWMS). The NPI Sealed Sources waste stream consists of 850 60Co sealed sources (Duratek [DRTK] 2013). The NPI Sealed Sources waste stream requires a special analysis (SA) because the waste stream 60Co activity concentration exceeds the Nevada National Security Site (NNSS) Waste Acceptance Criteria (WAC) Action Levels.

 14. 2011 Annual Summary Report for the Area 3 and Area 5 Radioactive Waste Management Sites at the Nevada National Security Site, Nye County, Nevada: Review of the Performance Assessments and Composite Analyses

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NSTec Environmental Management

  2012-03-20

  The Maintenance Plan for the Performance Assessments and Composite Analyses for the Area 3 and Area 5 Radioactive Waste Management Sites at the Nevada Test Site (National Security Technologies, LLC, 2007a) requires an annual review to assess the adequacy of the Performance Assessments (PAs) and Composite Analyses (CAs), with the results submitted annually to U.S. Department of Energy (DOE) Office of Environmental Management. The Disposal Authorization Statements for the Area 3 and Area 5 Radioactive Waste Management Sites (RWMSs) also require that such reviews be made and that secondary or minor unresolved issues be tracked and addressed as part of the maintenance plan (DOE, 1999a; 2000). The U.S. Department of Energy, National Nuclear Security Administration Nevada Site Office performed an annual review of the Area 3 and Area 5 RWMS PAs and CAs for fiscal year (FY) 2011. This annual summary report presents data and conclusions from the FY 2011 review, and determines the adequacy of the PAs and CAs. Operational factors (e.g., waste forms and containers, facility design, and waste receipts), closure plans, monitoring results, and research and development (R and D) activities were reviewed to determine the adequacy of the PAs. Likewise, the environmental restoration activities at the Nevada National Security Site (NNSS) (formerly the Nevada Test Site) relevant to the sources of residual radioactive material that are considered in the CAs, the land-use planning, and the results of the environmental monitoring and R and D activities were reviewed to determine the adequacy of the CAs. Important developments in FY 2011 include the following: (1) Operation of a new shallow land disposal unit and a new Resource Conservation and Recovery Act (RCRA)-compliant lined disposal unit at the Area 5 RWMS; (2) Development of new closure inventory estimates based on disposals through FY 2011; (3) Evaluation of new or revised waste streams by special analysis; (4) Development of version 2.102 of the Area 3 RWMS GoldSim PA model; and (5) Development of version 4.113 of the Area 5 RWMS GoldSim PA model. Analysis of the latest available data using the Area 5 RWMS v4.113 GoldSim PA model indicates that all performance objectives can be met. The results and conclusions of the Area 5 RWMS PA are judged valid, and there is no need to the revise the PA. The Area 3 RWMS has been in inactive status since July 1, 2006, with the last shipment received in April 2006. In FY 2011, there were no operational changes, monitoring results, or R and D results for the Area 3 RWMS that would impact PA validity. Despite the increase in waste volume and inventory at the Area 3 RWMS since 1996 when the PA was approved, the facility performance evaluated with the Area 3 RWMS PA GoldSim model, version 2.0 (with the final closure inventory), remains well below the performance objectives set forth in U.S. Department of Energy Order DOE O 435.1, 'Radioactive Waste Management' (DOE, 2001). The conclusions of the Area 3 RWMS PA remain valid. A special analysis was prepared to update the PA and CA results for the Area 3 RWMS in FY 2011. Release of the special analysis is planned for FY 2012. The continuing adequacy of the CAs was evaluated with the new models, and no significant changes that would alter CA results or conclusions were found. Inclusion of the Frenchman Flat Underground Test Area (UGTA) results in the Area 5 RWMS CA is scheduled for FY 2016, pending the completion of the closure report for the Frenchman Flat UGTA corrective action unit (CAU) in FY 2015. An industrial site, CAU 547, with corrective action sites near the Area 3 RWMS was found to have a significant plutonium inventory in 2009. CAU 547 will be evaluated for inclusion of future revisions or updates of the Area 3 RWMS CA. The revision of the Area 3 RWMS CA, which will include the UGTA source terms, is expected in FY 2024, following the completion of the Yucca Flat CAU Corrective Action Decision Document, scheduled for FY 2023. Near-term R and D efforts will focus on continuing development of the Area 3 and Area 5 RWMS GoldSim PA/CA and inventory models.

 15. 2013 Annual Summary Report for the Area 3 and Area 5 Radioactive Waste Management Sites at the Nevada National Security Site, Nye County, Nevada; Review of the Performance Assessments and Composite Analyses

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Shott, Gregory [NSTec

  2014-03-01

  The Maintenance Plan for the Performance Assessments and Composite Analyses for the Area 3 and Area 5 Radioactive Waste Management Sites at the Nevada Test Site (National Security Technologies, LLC 2007a) requires an annual review to assess the adequacy of the performance assessments (PAs) and composite analyses (CAs), with the results submitted to the U.S. Department of Energy (DOE) Office of Environmental Management. The Disposal Authorization Statements for the Area 3 and Area 5 Radioactive Waste Management Sites (RWMSs) also require that such reviews be made and that secondary or minor unresolved issues be tracked and addressed as part of the maintenance plan (DOE 1999a, 2000). The U.S. Department of Energy, National Nuclear Security Administration Nevada Field Office performed an annual review of the Area 3 and Area 5 RWMS PAs and CAs for fiscal year (FY) 2013. This annual summary report presents data and conclusions from the FY 2013 review, and determines the adequacy of the PAs and CAs. Operational factors (e.g., waste forms and containers, facility design, and waste receipts), closure plans, monitoring results, and research and development (R&D) activities were reviewed to determine the adequacy of the PAs. Likewise, the environmental restoration activities at the Nevada National Security Site (NNSS) relevant to the sources of residual radioactive material that are considered in the CAs, the land-use planning, and the results of the environmental monitoring and R&D activities were reviewed to determine the adequacy of the CAs. Important developments in FY 2013 include the following: • Development of a new Area 5 RWMS closure inventory estimate based on disposals through FY 2013 • Evaluation of new or revised waste streams by special analysis • Development of version 4.115 of the Area 5 RWMS GoldSim PA/CA model The Area 3 RWMS has been in inactive status since July 1, 2006, with the last shipment received in April 2006. The FY 2013 review of operations, facility design, closure plans, monitoring results, and R&D results for the Area 3 RWMS indicates no changes that would impact PA validity. The conclusion of the annual review is that all performance objectives can be met and the Area 3 RWMS PA remains valid. There is no need to the revise the Area 3 RWMS PA. Review of Area 5 RWMS operations, design, closure plans, monitoring results, and R&D activities indicates that no significant changes have occurred. The FY 2013 PA results, generated with the Area 5 RWMS v4.115 GoldSim PA model, indicate that there continues to be a reasonable expectation of meeting all performance objectives. The results and conclusions of the Area 5 RWMS PA are judged valid, and there is no need to the revise the PA. A review of changes potentially impacting the CAs indicates that no significant changes occurred in FY 2013. The continuing adequacy of the CAs was evaluated with the new models, and no significant changes that would alter the CAs results or conclusions were found. The revision of the Area 3 RWMS CA, which will include the Yucca Flat Underground Test Area (Corrective Action Unit [CAU] 97) source term, is scheduled for FY 2024, following the completion of the Corrective Action Decision Document/Corrective Action Plan in FY 2015. Inclusion of the Frenchman Flat Underground Test Area (CAU 98) results in the Area 5 RWMS CA is scheduled for FY 2016, pending the completion of the CAU 98 Closure Report in FY 2015. Near-term R&D efforts will focus on continuing development of the PA, CA, and inventory models for the Area 3 and Area 5 RWMS.

 16. Special Analysis for the Disposal of the Idaho National Laboratory Unirradiated Light Water Breeder Reactor Rods and Pellets Waste Stream at the Area 5 Radioactive Waste Management Site, Nevada National Security Site, Nye County, Nevada

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Shott, Gregory [NSTec

  2014-08-31

  The purpose of this special analysis (SA) is to determine if the Idaho National Laboratory (INL) Unirradiated Light Water Breeder Reactor (LWBR) Rods and Pellets waste stream (INEL103597TR2, Revision 2) is suitable for disposal by shallow land burial (SLB) at the Area 5 Radioactive Waste Management Site (RWMS). The INL Unirradiated LWBR Rods and Pellets waste stream consists of 24 containers with unirradiated fabricated rods and pellets composed of uranium oxide (UO2) and thorium oxide (ThO2) fuel in zirconium cladding. The INL Unirradiated LWBR Rods and Pellets waste stream requires an SA because the 229Th, 230Th, 232U, 233U, and 234U activity concentrations exceed the Nevada National Security Site (NNSS) Waste Acceptance Criteria (WAC) Action Levels.

 17. 2012 Annual Summary Report for the Area 3 and Area 5 Radioactive Waste Management Sites at the Nevada National Security Site, Nye County, Nevada: Review of the Performance Assessments and Composite Analyses

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Shott, G. [National Security Technologies, LLC

  2013-03-18

  The Maintenance Plan for the Performance Assessments and Composite Analyses for the Area 3 and Area 5 Radioactive Waste Management Sites at the Nevada Test Site (National Security Technologies, LLC 2007a) requires an annual review to assess the adequacy of the performance assessments (PAs) and composite analyses (CAs), with the results submitted to the U.S. Department of Energy (DOE) Office of Environmental Management. The Disposal Authorization Statements for the Area 3 and Area 5 Radioactive Waste Management Sites (RWMSs) also require that such reviews be made and that secondary or minor unresolved issues be tracked and addressed as part of the maintenance plan (DOE 1999a, 2000). The U.S. Department of Energy, National Nuclear Security Administration Nevada Site Office performed an annual review of the Area 3 and Area 5 RWMS PAs and CAs for fiscal year (FY) 2012. This annual summary report presents data and conclusions from the FY 2012 review, and determines the adequacy of the PAs and CAs. Operational factors (e.g., waste forms and containers, facility design, and waste receipts), closure plans, monitoring results, and research and development (R&D) activities were reviewed to determine the adequacy of the PAs. Likewise, the environmental restoration activities at the Nevada National Security Site (NNSS) relevant to the sources of residual radioactive material that are considered in the CAs, the land-use planning, and the results of the environmental monitoring and R&D activities were reviewed to determine the adequacy of the CAs. Important developments in FY 2012 include the following: Release of a special analysis for the Area 3 RWMS assessing the continuing validity of the PA and CA; Development of a new Area 5 RWMS closure inventory estimate based on disposals through FY 2012; Evaluation of new or revised waste streams by special analysis; and Development of version 4.114 of the Area 5 RWMS GoldSim PA model. The Area 3 RWMS has been in inactive status since July 1, 2006, with the last shipment received in April 2006. The FY 2012 review of operations, facility design, closure plans, monitoring results, and R&D results for the Area 3 RWMS indicates no changes that would impact PA validity. A special analysis using the Area 3 RWMS v2.102 GoldSim PA model was prepared to update the PA results for the Area 3 RWMS in FY 2012. The special analysis concludes that all performance objectives can be met and the Area 3 RWMS PA remains valid. There is no need to the revise the Area 3 RWMS PA. Review of Area 5 RWMS operations, design, closure plans, monitoring results, and R&D activities indicates no significant changes other than an increase in the inventory disposed. The FY 2012 PA results, generated with the Area 5 RWMS v4.114 GoldSim PA model, indicate that there continues to be a reasonable expectation of meeting all performance objectives. The results and conclusions of the Area 5 RWMS PA are judged valid, and there is no need to the revise the PA. A review of changes potentially impacting the CAs indicates that no significant changes occurred in FY 2012. The continuing adequacy of the CAs was evaluated with the new models, and no significant changes that would alter CA results or conclusions were found. The revision of the Area 3 RWMS CA, which will include the Underground Test Area source term (Corrective Action Unit [CAU] 97), is scheduled for FY 2024, following the completion of the Yucca Flat CAU 97 Corrective Action Decision Document/Corrective Action Plan in FY 2016. Inclusion of the Frenchman Flat CAU 98 results in the Area 5 RWMS CA is scheduled for FY 2016, pending the completion of the CAU 98 closure report in FY 2015. Near-term R&D efforts will focus on continuing development of the Area 3 and Area 5 RWMS GoldSim PA/CA and inventory models.

 18. Special Analysis for the Disposal of the Lawrence Livermore National Laboratory EnergyX Macroencapsulated Waste Stream at the Area 5 Radioactive Waste Management Site, Nevada National Security Site, Nye County, Nevada

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Shott, Gregory J. [National Security Technologies, LLC

  2015-06-01

  This special analysis (SA) evaluates whether the Lawrence Livermore National Laboratory (LLNL) EnergyX Macroencapsulated waste stream (B LAMACRONCAP, Revision 1) is suitable for disposal by shallow land burial (SLB) at the Area 5 Radioactive Waste Management Site (RWMS) at the Nevada National Security Site (NNSS). The LLNL EnergyX Macroencapsulated waste stream is macroencapsulated mixed waste generated during research laboratory operations and maintenance (LLNL 2015). The LLNL EnergyX Macroencapsulated waste stream required a special analysis due to tritium (3H), cobalt-60 (60Co), cesium-137 (137Cs), and radium-226 (226Ra) exceeding the NNSS Waste Acceptance Criteria (WAC) Action Levels (U.S. Department of Energy, National Nuclear Security Administration Nevada Field Office [NNSA/NFO] 2015).The results indicate that all performance objectives can be met with disposal of the waste stream in a SLB trench. Addition of the LLNL EnergyX Macroencapsulated inventory slightly increases multiple performance assessment results, with the largest relative increase occurring for the all-pathways annual total effective dose (TED). The maximum mean and 95th percentile 222Rn flux density remain less than the performance objective throughout the compliance period. The LLNL EnergyX Macroencapsulated waste stream is suitable for disposal by SLB at the Area 5 RWMS. The waste stream is recommended for approval without conditions.

 19. 小约瑟夫·奈、罗伯特·基欧汉与跨国关系研究%Joseph S. Nye, Jr., Robert O. Keohane and Transnational Relations

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  刘颖

  2006-01-01

  随着跨国交往和相互依赖的加深,非国家行为体的作用日益突出.奈和基欧汉通过对跨国关系的研究阐述了国家间互动、跨国互动、跨政府间互动对世界政治产生的影响,这从理论上冲击着传统的"国家中心"范式,促使国际政治研究向世界政治研究的"多中心"范式转变,因而奈和基欧汉的跨国关系研究具有里程碑式的意义.

 20. 2008 Annual Summary Report for the Area 3 and Area 5 Radioactive Waste Management Sites at the Nevada Test Site, Nye County, Nevada: Review of the Performance Assessments and Composite Analyses

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NSTec Environmental Management

  2009-03-30

  The Maintenance Plan for the Performance Assessments and Composite Analyses for the Area 3 and Area 5 Radioactive Waste Management Sites at the Nevada Test Site requires an annual review to assess the adequacy of the Performance Assessments (PAs) and Composite Analyses (CAs) for each of the facilities, with the results submitted annually to U.S. Department of Energy (DOE) Headquarters. The Disposal Authorization Statements for the Area 3 and Area 5 Radioactive Waste Management Sites (RWMSs) also require that such reviews be made and that secondary or minor unresolved issues be tracked and addressed as part of the maintenance plan. The U.S. Department of Energy, National Nuclear Security Administration Nevada Site Office (NNSA/NSO) performed an annual review in fiscal year (FY) 2008 by evaluating operational factors and research results that impact the continuing validity of the PAs and CAs. This annual summary report presents data and conclusions from the FY 2008 review, and determines the adequacy of the PAs and CAs. Operational factors (e.g., waste forms and containers, facility design, and waste receipts), closure plans, monitoring results, and research and development (R&D) activities were reviewed to determine the adequacy of the PAs. Likewise, the environmental restoration activities at the Nevada Test Site relevant to the sources of residual radioactive material that are considered in the CAs, the land-use planning, and the results of the environmental monitoring and R&D activities were reviewed to determine the adequacy of the CAs.

 1. Phase I Hydrologic Data for the Groundwater Flow and Contaminant Transport Model of Corrective Action Unit 97: Yucca Flat/Climax Mine, Nevada Test Site, Nye County, Nevada, Rev. No.: 0

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  John McCord

  2006-06-01

  The U.S. Department of Energy (DOE), National Nuclear Security Administration Nevada Site Office (NNSA/NSO) initiated the Underground Test Area (UGTA) Project to assess and evaluate the effects of the underground nuclear weapons tests on groundwater beneath the Nevada Test Site (NTS) and vicinity. The framework for this evaluation is provided in Appendix VI, Revision No. 1 (December 7, 2000) of the Federal Facility Agreement and Consent Order (FFACO, 1996). Section 3.0 of Appendix VI ''Corrective Action Strategy'' of the FFACO describes the process that will be used to complete corrective actions specifically for the UGTA Project. The objective of the UGTA corrective action strategy is to define contaminant boundaries for each UGTA corrective action unit (CAU) where groundwater may have become contaminated from the underground nuclear weapons tests. The contaminant boundaries are determined based on modeling of groundwater flow and contaminant transport. A summary of the FFACO corrective action process and the UGTA corrective action strategy is provided in Section 1.5. The FFACO (1996) corrective action process for the Yucca Flat/Climax Mine CAU 97 was initiated with the Corrective Action Investigation Plan (CAIP) (DOE/NV, 2000a). The CAIP included a review of existing data on the CAU and proposed a set of data collection activities to collect additional characterization data. These recommendations were based on a value of information analysis (VOIA) (IT, 1999), which evaluated the value of different possible data collection activities, with respect to reduction in uncertainty of the contaminant boundary, through simplified transport modeling. The Yucca Flat/Climax Mine CAIP identifies a three-step model development process to evaluate the impact of underground nuclear testing on groundwater to determine a contaminant boundary (DOE/NV, 2000a). The three steps are as follows: (1) Data compilation and analysis that provides the necessary modeling data that is completed in two parts: the first addressing the groundwater flow model, and the second the transport model. (2) Development of a groundwater flow model. (3) Development of a groundwater transport model. This report presents the results of the first part of the first step, documenting the data compilation, evaluation, and analysis for the groundwater flow model. The second part, documentation of transport model data will be the subject of a separate report. The purpose of this document is to present the compilation and evaluation of the available hydrologic data and information relevant to the development of the Yucca Flat/Climax Mine CAU groundwater flow model, which is a fundamental tool in the prediction of the extent of contaminant migration. Where appropriate, data and information documented elsewhere are summarized with reference to the complete documentation. The specific task objectives for hydrologic data documentation are as follows: (1) Identify and compile available hydrologic data and supporting information required to develop and validate the groundwater flow model for the Yucca Flat/Climax Mine CAU. (2) Assess the quality of the data and associated documentation, and assign qualifiers to denote levels of quality. (3) Analyze the data to derive expected values or spatial distributions and estimates of the associated uncertainty and variability.

 2. Alternative Evaluation Study: Methods to Mitigate/Accommodate Subsidence for the Radioactive Waste Management Sites at the Nevada Test Site, Nye County Nevada, with Special Focus on Disposal Cell U-3ax/bl

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Barker, L.

  1997-09-01

  An Alternative Evaluation Study is a type of systematic approach to problem identification and solution. An Alternative Evaluation Study was convened August 12-15, 1997, for the purpose of making recommendations concerning closure of Disposal Cell U-3ax/bl and other disposal cells and mitigation/accommodation of waste subsidence at the Radioactive Waste Management Sites at the Nevada Test Site. This report includes results of the Alternative Evaluation Study and specific recommendations.

 3. Lithology, fault displacement, and origin of secondary calcium carbonate and opaline silica at Trenches 14 and 14D on the Bow Ridge Fault at Exile Hill, Nye County, Nevada

  International Nuclear Information System (INIS)

  Yucca Mountain, a proposed site for a high-level nuclear-waste repository, is located in southern Nevada, 20 km east of Beatty, and adjacent to the southwest comer of the Nevada Test Site (NTS) (fig. 1). Yucca Mountain is located within the Basin and Range province of the western United States. The climate is semiarid, and the flora is transitional between that of the Mojave Desert to the south and the Great Basin Desert to the north. As part of the evaluation, hydrologic conditions, especially water levels, of Yucca Mountain and vicinity during the Quaternary, and especially the past 20,000 years, are being characterized. In 1982, the US Geological Survey, in cooperation with the US Department of Energy (under interagency agreement DE-A104-78ET44802), excavated twenty-six bulldozer and backhoe trenches in the Yucca Mountain region to evaluate the nature and frequency of Quaternary faulting (Swadley and others, 1984). The trenches were oriented perpendicular to traces of suspected Quaternary faults and across projections of known bedrock faults into Quaternary deposits. Trench 14 exposes the Bow Ridge Fault on the west side of Exile Hill. Although the original purpose of the excavation of trench 14 was to evaluate the nature and frequency of Quaternary faulting on the Bow Ridge Fault, concern arose as to whether or not the nearly vertical calcium carbonate (the term ''carbonate'' in this study refers to calcium carbonate) and opaline silica veins in the fault zone were deposited by ascending waters (ground water). These veins resemble in gross morphology veins commonly formed by hydrothermal processes

 4. Phase II Corrective Action Investigation Plan for Corrective Action Units 101 and 102: Central and Western Pahute Mesa, Nevada Test Site, Nye County, Nevada, Revision 2 with ROTC 1 and 2

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Marutzky, Sam

  2009-07-01

  This Phase II CAIP describes new work needed to potentially reduce uncertainty and achieve increased confidence in modeling results. This work includes data collection and data analysis to refine model assumptions, improve conceptual models of flow and transport in a complex hydrogeologic setting, and reduce parametric and structural uncertainty. The work was prioritized based on the potential to reduce model uncertainty and achieve an acceptable level of confidence in the model predictions for flow and transport, leading to model acceptance by NDEP and completion of the Phase II CAI stage of the UGTA strategy.

 5. Special Analysis for the Disposal of the Consolidated Edison Uranium Solidification Project Waste Stream at the Area 5 Radioactive Waste Management Site, Nevada National Security Site, Nye County, Nevada

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NSTec Environmental Management

  2013-01-31

  The purpose of this Special Analysis (SA) is to determine if the Oak Ridge (OR) Consolidated Edison Uranium Solidification Project (CEUSP) uranium-233 (233U) waste stream (DRTK000000050, Revision 0) is acceptable for shallow land burial (SLB) at the Area 5 Radioactive Waste Management Site (RWMS) on the Nevada National Security Site (NNSS). The CEUSP 233U waste stream requires a special analysis because the concentrations of thorium-229 (229Th), 230Th, 232U, 233U, and 234U exceeded their NNSS Waste Acceptance Criteria action levels. The acceptability of the waste stream is evaluated by determining if performance assessment (PA) modeling provides a reasonable expectation that SLB disposal is protective of human health and the environment. The CEUSP 233U waste stream is a long-lived waste with unique radiological hazards. The SA evaluates the long-term acceptability of the CEUSP 233U waste stream for near-surface disposal as a two tier process. The first tier, which is the usual SA process, uses the approved probabilistic PA model to determine if there is a reasonable expectation that disposal of the CEUSP 233U waste stream can meet the performance objectives of U.S. Department of Energy Manual DOE M 435.1-1, “Radioactive Waste Management,” for a period of 1,000 years (y) after closure. The second tier addresses the acceptability of the OR CEUSP 233U waste stream for near-surface disposal by evaluating long-term site stability and security, by performing extended (i.e., 10,000 and 60,000 y) modeling analyses, and by evaluating the effect of containers and the depth of burial on performance. Tier I results indicate that there is a reasonable expectation of compliance with all performance objectives if the OR CEUSP 233U waste stream is disposed in the Area 5 RWMS SLB disposal units. The maximum mean and 95th percentile PA results are all less than the performance objective for 1,000 y. Monte Carlo uncertainty analysis indicates that there is a high likelihood of compliance with all performance objectives. Tier II results indicate that the long-term performance of the OR CEUSP 233U waste stream is protective of human health and the environment. The Area 5 RWMS is located in one of the least populated and most arid regions of the U.S. Site characterization data indicate that infiltration of precipitation below the plant root zone at 2.5 meters (8.2 feet) ceased 10,000 to 15,000 y ago. The site is not expected to have a groundwater pathway as long as the current arid climate persists. The national security mission of the NNSS and the location of the Area 5 RWMS within the Frenchman Flat Corrective Action Unit require that access controls and land use restrictions be maintained indefinitely. PA modeling results for 10,000 to 60,000 y also indicate that the OR CEUSP 233U waste stream is acceptable for near-surface disposal. The mean resident air pathway annual total effective dose (TED), the resident all-pathways annual TED, and the acute drilling TED are less than their performance objectives for 10,000 y after closure. The mean radon-222 (222Rn) flux density exceeds the performance objective at 4,200 y, but this is due to waste already disposed at the Area 5 RWMS and is only slightly affected by disposal of the CEUSP 233U. The peak resident all-pathways annual TED from CEUSP key radionuclides occurs at 48,000 y and is less than the 0.25 millisievert performance objective. Disposal of the OR CEUSP 233U waste stream in a typical SLB trench slightly increases PA results. Increasing the depth was found to eliminate any impacts of the OR CEUSP 233U waste stream. Containers could not be shown to have any significant impact on performance due to the long half-life of the waste stream and a lack of data for pitting corrosion rates of stainless steel in soil. The results of the SA indicate that all performance objectives can be met with disposal of the OR CEUSP 233U waste stream in the SLB units at the Area 5 RWMS. The long-term performance of the OR CEUSP 233U waste stream disposed in the near surface is protective of human health and the environment. The waste stream is recommended for disposal without conditions.

 6. Temporary evaluation of the air pollution in Norway according to the new EU air quality directives. Part A: Systematic plan and method descriptions; Foreloepig vurdering av luftforurensningen i Norge etter EUs nye luftkvalitetsdirektiver. Del A: Systematisk opplegg og metodebeskrivelser

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Larssen, Steinar; Hagen, Leif Otto; Toennessen, Dag

  1999-07-01

  A temporary evaluation of the air quality in Norway with reference to the EU frame and daughter directives for air quality, is to be conducted. The aim for part A of the project has been to develop systematics and methods for the execution of the evaluation itself. Every area or zone in Norway are classified according to type, emissions, measuring data, spreading calculations and other relevant information. In order to determine/evaluate the air quality a method for each zone is developed from this basis. The evaluation is to be conducted before 2000-07-01.

 7. New taxation on passenger vehicles and energy consumption. Impact on energy and CO{sub 2} from changed taxation in April 2007; Nye bilafgifter og energiforbrug. Energi- og CO{sub 2}-maessige effekter af afgiftsaendringen i april 2007

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Gravesen, R.; Vestergaard, L.; Hedegaard Soerensen, C. (Tetraplan A/S, Copenhagen (Denmark))

  2009-01-15

  In April 2007 the Danish taxation on passenger vehicles was changed to, amongst other things, lower the CO{sub 2} emission. The changed taxation affects one out of five people, who have purchased a new vehicle for passenger use. And it has improved the overall fuel efficiency of the newly sold passenger vehicles by three percent. However, much of the improvement is based on a shift from gasoline to diesel engines leading to only a slightly lower overall energy consumption and CO{sub 2} emission - about a half percent. The general trend of downsizing and shift from gasoline to diesel engines is only partly due to the changed taxation. Rising oil and fuel prices as well as increased focus on energy consumption and CO{sub 2} emission are the major reason for buying a more fuel efficient vehicle for passenger use. Three out of four people buying new passenger vehicles are willing to choose a more fuel efficient type if the purchase tax and thus the price is lowered. Half of the people buying new passenger vehicles also agree on changing the taxation on passenger vehicles from a purchase based tax, which is quit high in Denmark, to a tax based on the use of the vehicles. Moreover, a majority agree that the taxes on passenger vehicles should, to an even larger extend than today, be based on energy use and CO{sub 2} emission. (au)

 8. Unclassified Source Term and Radionuclide Data for the Groundwater Flow and Contaminant Transport Model of Corrective Action Units 101 and 102: Central and Western Pahute Mesa, Nye County, Nevada, Revision 0

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  McCord, John

  2004-08-01

  This report documents the evaluation of the information and data available on the unclassified source term and radionuclide contamination for Central and Western Pahute Mesa: Corrective Action Units (CAUs) 101 and 102.

 9. 2009 Annual Summary Report for the Area 3 and Area 5 Radioactive Waste Management Sites at the Nevada Test Site, Nye County, Nevada: Review of the Performance Assessments and Composite Analysis

  International Nuclear Information System (INIS)

  The U.S. Department of Energy, National Nuclear Security Administration Nevada Site Office performed an annual review of the Area 3 and Area 5 Radioactive Waste Management Site (RWMS) Performance Assessments (PAs) and Composite Analyses (CAs) in fiscal year (FY) 2009. This annual summary report presents data and conclusions from the FY 2009 review, and determines the adequacy of the PAs and CAs. Operational factors (e.g., waste forms and containers, facility design, and waste receipts), closure plans, monitoring results, and research and development (R and D) activities were reviewed to determine the adequacy of the PAs. Likewise, the environmental restoration activities at the Nevada Test Site relevant to the sources of residual radioactive material that are considered in the CAs, the land-use planning, and the results of the environmental monitoring and R and D activities were reviewed to determine the adequacy of the CAs.

 10. Preliminary hydrogeologic assessment of boreholes UE-25c No. 1, UE-25c No. 2, and UE-25c No. 3, Yucca Mountain, Nye County, Nevada; Water-resources investigations report 92-4016

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Geldon, A.L.

  1993-12-31

  The purpose of this report is to characterize the hydrogeology of saturated tuffaceous rocks penetrated by boreholes UE-25c No. 1, UE-25c No.2, and UE-25c No. 3. These boreholes are referred to collectively in this report as the C-holes. The C-holes were drilled to perform multiwell aquifer tests and tracer tests; they comprise the only complex of closely spaced boreholes completed in the saturated zone at Yucca Mountain. Results of lithologic and geophysical logging, fracture analyses, water-level monitoring, temperature and tracejector surveys, aquifer tests, and hydrochemical sampling completed at the C-hole complex as of 1986 are assessed with respect to the regional geologic and hydrologic setting. A conceptual hydrogeological model of the Yucca Mountain area is presented to provide a context for quantitatively evaluating hydrologic tests performed at the C-hole complex as of 1985, for planning and interpreting additional hydrologic tests at the C-hole complex, and for possibly re-evaluating hydrologic tests in boreholes other than the C-holes.

 11. Development of new generations filling equipment that enables filling of CO{sub 2} in the car and cooling system industries; Udvikling af nye generationer fyldestationer, der muliggoer paefyldning af CO{sub 2} i automibil- og koeleindustrien

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Phillipsen, K. [AGRAMKOW Fluid Systems A/S (Denmark)

  2005-07-01

  Climatic change is among the biggest global environmental challenges, if not the biggest, that mankind is facing. Therefore, it is necessary to make an effort to reduce the impact of greenhouse gases and at the same time look for alternatives to known and used refrigerants. Substitution of greenhouse gases within car, air condition and cooling industry is in progress, but at very different levels with very different time frames. The car industry and the commercial cooling systems will undergo conversion in the first phase. Subsequently the conversion will take place in the air condition and heat pump markets. AGRAMKOW has extensive experiences from previous conversions of production plants to new refrigerants. The complexity behind the development of a filling station to CO{sub 2} is extremely difficult due to the fact that CO{sub 2} differs significantly from known and used means. (BA)

 12. Phase I Contaminant Transport Parameters for the Groundwater Flow and Contaminant Transport Model of Corrective Action Unit 97: Yucca Flat/Climax Mine, Nevada Test Site, Nye County, Nevada, Revision 0

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  John McCord

  2007-09-01

  This report documents transport data and data analyses for Yucca Flat/Climax Mine CAU 97. The purpose of the data compilation and related analyses is to provide the primary reference to support parameterization of the Yucca Flat/Climax Mine CAU transport model. Specific task objectives were as follows: • Identify and compile currently available transport parameter data and supporting information that may be relevant to the Yucca Flat/Climax Mine CAU. • Assess the level of quality of the data and associated documentation. • Analyze the data to derive expected values and estimates of the associated uncertainty and variability. The scope of this document includes the compilation and assessment of data and information relevant to transport parameters for the Yucca Flat/Climax Mine CAU subsurface within the context of unclassified source-term contamination. Data types of interest include mineralogy, aqueous chemistry, matrix and effective porosity, dispersivity, matrix diffusion, matrix and fracture sorption, and colloid-facilitated transport parameters.

 13. Volatile Organic Compounds (VOCs) and Elevated Concentrations of Carbon Dioxide (CO2) in Unsaturated-Zone Vapors Near a Chemical and Low-Level Radioactivity Waste-Disposal Facility, Amargosa Desert Research Site, Nye County, Nevada

  Science.gov (United States)

  Baker, R. J.; Andraski, B. J.; Walvoord, M. A.; Stonestrom, D. A.; Prudic, D. E.; Luo, W.

  2003-12-01

  As part of its Toxic Substances Hydrology Program, the U.S. Geological Survey is studying contaminant-transport processes in an arid environment at the Amargosa Desert Research Site (http://nevada.usgs.gov/adrs/). The site is near waste-disposal facilities 20 kilometers east of Death Valley National Park. Low-level radioactive waste was buried in unlined trenches of varying depth during 1962-92. Hazardous chemical waste was buried in unlined trenches at an adjacent facility during 1970-88. Mean annual precipitation at the site from 1981 to 2000 was 108 millimeters. The unsaturated zone is aerobic down to the water table, which is about 110 m (meters) deep. Sampling infrastructure south and west of the facility includes a grid of vapor probes 1.5 m deep, a 23.8-m-deep background borehole (JFDB), and two approximately 100-m-deep boreholes (UZB-2 and UZB-3), which are 160 m and 100 m from the nearest trench, respectively, and are instrumented for multi-level sampling. Analytes detected in unsaturated-zone-vapor samples include elevated concentrations of tritium and carbon-14; three chlorofluorocarbon (CFC) compounds, eight chlorinated solvent compounds, and toluene, all at concentrations exceeding 1,000 parts per billion (ppb) in UZB-3, and at lower concentrations in UZB-2 and in the shallow-vapor-probe grid; and CO2 in concentrations up to 2% in UZB-3, whereas maximum CO2 concentrations in JFDB are less than 0.2%. With the notable exception of toluene, VOCs that are known to be highly biodegradable are generally absent or occur at low concentrations (1,000 ppb) in UZB-3 are relatively recalcitrant to biodegradation in this environment. 4. The similarity among their vertical and radial concentration profiles indicates that the same vapor-transport phenomena are responsible for the observed elevated levels of CO2, hydrocarbons, and radionuclides. The CO2- and VOC-concentration data will be used to enhance ongoing efforts to develop process-based models of contaminant transport at the research site.

 14. I vækkelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bovbjerg, Kirsten Marie

  2008-01-01

    Margaretha Balle-Petersens artikel 'Guds folk i Danmark' fra 1977 handler om de religiøse vækkelser i 1800-tallets landbosamfund og hvordan de havde forbindelse til lovgivning, nye informationsveje og generel opbrud i de sociale former. Herved sætter Balle Petersen scenen for den etnologiske...... tilgang til studiet af religiøse former som en del af og uløseligt forbundet med hverdagslivet, idet der udviklede sig nye økonomiske dispositioner, nye sociale bånd, nye arbejdsmåder, nye religiøse praksisser, sprog og navneskik i kølvandet på vækkelsen, som var med til at ændre de sociale relationer i...... lokalsamfundene. I sin artikel fører Kirsten Marie Bovbjerg problemstillingen frem til i dag og viser på hvilken måde nye religiøse forestillinger har indflydelse på hverdagslivet og bliver en meningsfuld aktivitet i globaliseret verden med nye typer af informationsveje og spredning af ideer. Bovbjerg har især...

 15. Tekstiler i fremtidens hospitaler - Rengøring og desinfektion af funktionelle tekstiler

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mogensen, Jeppe Emil; Jørgensen, Poul-Erik

  2016-01-01

  Formålet med projektet ’Tekstiler til Fremtidens Hospitaler’, har været at undersøge hvordan funktionelle tekstiler kan renholdes og desinficeres, og dermed at give et overblik over mu­lighederne for at anvende vandafvisende og rengøringsvenlige tekstiler i indretningen af frem­tidens hospitaler...... umiddelbart fremadrettet potentiale for implementering i hospitalssektoren. I forbindelse med opførslen af nye hospitaler i Danmark, er der generelt kommet fokus på nye designløs­ninger, der vil kunne fremme driften af disse super-sygehuse. Udviklingen og anvendelsen af nye indretningsmaterialer som tekstiler...

 16. Vi padler på sociale medier

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Tem Frank

  2016-01-01

  I 2015 gav Facebook alle sine brugere mulighed for at ”like” ven- ners statusopdateringer på nye måder. Disse nye mulig- heder hedder ”emojis”, og er en række smileys som giver brugerne mulighed for at gi- ve sit ”like” en særlige karak- ter. Er du en hyppig bruger af Facebook, så er sandsyn- ......- ligheden stor for, at du alle- rede har gjort dig erfaringer med, om disse nye emojis gør det lettere at kommuni- kere med dit like....

 17. Fremtidssikring af kloaknet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Ernst Jan de Place

  2008-01-01

  Beskrivelse af hvordan man ved udbygning af eksisterende kloaknet og ved nytænkning af planlægning af nye bydele kan sikre sig langsigtet mod konsekvenserne af klimaændinger og kraftigere nedbør...

 18. Internasjonal strafferett : En analyse av menneskerettigheter ved bekjempelse av internasjonal terrorisme sett i lys av to FN-konvensjoner og Sikkerhetsrådets resolusjon 1373 (2001)

  OpenAIRE

  2003-01-01

  Oppgaven består av en analyse om hvorvidt menneskerettigheter kan oppstilles som en skranke i den internasjonale kampen mot terrorisme, herunder hvorvidt norske lovgivere har respektert menneskerettighetenes stilling ved vedtakelsen av de nye norske terror-bestemmelsene.

 19. Nilutamide

  Science.gov (United States)

  (nye loo' ta mide)Nilutamide may cause lung disease that can be serious or life-threatening. Tell your doctor ... In case of overdose, call your local poison control center at 1-800-222-1222. If the ...

 20. Guldkaret eller facebook?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Carlsen, Benny Bang

  2013-01-01

  Artiklen præsenterer et nyt dannelsesbegreb, som fokuserer på børn og unges dannelse i informationssamfundets tidsalder. Det nye dannelsesbegreb sammenfattes som et refleksivt semiotisk dannelsesbegreb...

 1. "Det skete ved et under, at Israels børn blev ført ud af Ægypten og kom tørskoet gennem havet"

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sortkær, Allan

  2009-01-01

  1700-tallet betyder en øget skepticisme vendt mod det forunderlige. Det betyder både at ældre rejselitteratur forkastes, men også at nye ekspeditioner planlægges og finder sted. Udgivelsesdato: 2009...

 2. AshMeadowsSpeckledDace_CH

  Data.gov (United States)

  US Fish and Wildlife Service, Department of the Interior — These data identify the areas where final critical habitat for the Ash Meadows Amargosa pupfish (Cyprinodon nevadensis mionectes) occur. "Nevada, Nye County: Each...

 3. Borgerroller og -idealer i globaliseringens tidsalder

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kristensen, Jens Erik

  2013-01-01

  Artiklen fokuserer idehistorisk og samtidsdiagnostisk på borgerbegreber og deres transformationer de seneste årtier samt på nye borgerfigurer som medborgeren, unionsborgeren, verdensborgeren, den multikulturelle borger m.v....

 4. 77 FR 23451 - Funding Opportunity Title; Risk Management Education and Outreach Partnerships Program

  Science.gov (United States)

  2012-04-19

  ... Register Notice 77 FR 21067, April 9, 2012: The Risk Management Agency (RMA) is changing the Catalog of..., Churchill, Douglas, Elko, Esmeralda, Eureka, Humboldt, Lander, Lincoln, Lyon, Mineral, Nye, Pershing,...

 5. AshMeadowsAmargosaPupfish_CH

  Data.gov (United States)

  US Fish and Wildlife Service, Department of the Interior — These data identify the areas where final critical habitat for the Ash Meadows Amargosa pupfish (Cyprinodon nevadensis mionectes) occur. "Nevada, Nye County: Each...

 6. New Religions and Globalization

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bogen er en antologi af bidrag fra en konference under Research Network on New Religions (RENNER). Med bidrag fra specialister i nye religioner og globalisering fra hele verden introduceres empiriske resultater samt teoretiske og metodiske reflektioner over emnet....

 7. AshMeadowsNaucorid_CH

  Data.gov (United States)

  US Fish and Wildlife Service, Department of the Interior — These data identify the areas where final critical habitat for the Ash Meadows Naucorid (Ambrysus amargosus) occur. "Nevada, Nye County. Point of Rocks Springs and...

 8. Language Works. Sprogvidenskabeligt studentertidsskrift

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thøgersen, Jacob; Hartling, Anna Sofie; Nørreby, Thomas Rørbeck;

  2016-01-01

  Sproget virker! og med dette nye initiativ vil vi gerne give mange flere studerende mulighed for at præsentere deres sprogvidenskabelige arbejder for hinanden, for det videnskabelige miljø og for alle andre interesserede....

 9. Universitetsgaver uden ønskeliste

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holm, Claus

  2009-01-01

  I dag holder Dansk Magisterforening konference om forskerens frihed og medbestemmelse under den nye universitetslov. Men forskernes frihed afhænger af, om den er rentabel for den moderne danske vidensøkonomi....

 10. Bistand til risikovurdering (evt. ændring af tidligere risikovurdering). Zea mays (1507). Supplerende oplysninger om den molekylære karakterisering af 1507 majsen. Modtaget 26-08-2004, deadline 26-09-2004, svar 21-09-2004

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kjellsson, Gøsta; Damgaard, Christian

  2004-01-01

  "Mail: Vi har nu set det suplerende materiale igennem for B-notifikationen C/NL/00/10 igennem. De nye oplysninger giver ikke anledning til nogen ændringer i den tidligere fremsendte risikovurdering."...

 11. Diskussioner om børneperspektiv og inddragelse af børn - er barnet på vej ud med badevandet?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Warming, H.

  2007-01-01

  Artiklen omhandler den nye sociologiske barndomsforsknings fordring på børneperspektiv og inddragelse af børn. Indledningsvis gøres der rede for, hvordan der i den nye barndomsforskning er blevet argumenteret både erkendelsesteoretisk og etisk for børneperspektiv og inddragelse af børn i forsknin......Artiklen omhandler den nye sociologiske barndomsforsknings fordring på børneperspektiv og inddragelse af børn. Indledningsvis gøres der rede for, hvordan der i den nye barndomsforskning er blevet argumenteret både erkendelsesteoretisk og etisk for børneperspektiv og inddragelse af børn i...

 12. Hvor er nørderne, der skal sikre klimaomstillingen?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Frans Ørsted

  2015-01-01

  Kronikken skaber en forbindelse mellem vores nye forskningsprojekt, "Pædagogik på kanten" (som også er titlen på en ny bog, der udkom 6.11.15) og klimaproblemerne / behovet for klimaomstilling....

 13. Globalisering: Når virksomheder opløses i netværk

  DEFF Research Database (Denmark)

  Wangel, Arne

  2004-01-01

  Globaliseringen udbreder en netværksorganiseret, virtuel virksomhedsform, som sætter nye rammer for udvikling af produktion og service. Hvilke krav stiller denne virksomhedsform til kompetencer i ingeniørarbejdet....

 14. Hvem har snor i biblioteksvæsenet?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dorch, Bertil F.

  2015-01-01

  Situationen er, at FFU-bibliotekerne kun har ringe indflydelse på opgaveprioriteringen i den nye konstruktion, uanset at vi udgør en ikke ubetydelig sektor, samt at vi medfinansierer både drift og udvikling....

 15. Krig, korstog og kulturmøder i 1700-tallet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Carsten Selch; Jensen, Janus Møller

  følgende krige. I denne periode, hvor europæiske magter intensiverede deres bestræbelser på at vinde nye kolonier overalt på kloden, der førte til en næsten uendelig række af nye krige og kulturmøder, blev nogle af de gamle forestillinger fra middelalderens korstog således genoplivet og revitaliseret i...

 16. Æstetik er tilbage som nøgle til at forstå samtiden

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sharma, Devika

  2013-01-01

  Casper Christensen er gakket, Hello Kitty er nuttet og konceptkunsten er interessant. Her er tre nye kategorier at forstå senkapitalismen med. I anledning af Sianne Ngais bog "Our aesthetic categories: zany, cute, interesting" .......Casper Christensen er gakket, Hello Kitty er nuttet og konceptkunsten er interessant. Her er tre nye kategorier at forstå senkapitalismen med. I anledning af Sianne Ngais bog "Our aesthetic categories: zany, cute, interesting" ....

 17. ECONOMIC INTERDEPENDENCE BETWEEN THE USA AND CHINA

  OpenAIRE

  MANTEA Alin

  2012-01-01

  Interdependence is one of the main concepts in international relations. The idea of this theory appears for the first time within Robert Keohane and Joseph Nye`s research ?Power and Interdependence?, in the mid 70`s. They focus mainly on liberalism, economy, international organizations and transnational corporations.We can speak about interdependence both at the global level, between all international actors as well as at the bilateral level, between two states. First part of the paper is abo...

 18. Ny organisering av Statoils virksomhet på norsk sokkel: standardisering og fleksibilitet

  OpenAIRE

  Nesheim, Torstein; Olsen, Karen Modesta; Stensaker, Inger G.; Tharaldsen, Jorunn Elise; Kjærland-Haga, Maria

  2011-01-01

  I denne artikkelen har vi gjort rede for den nye driftsmodellen i Statoil. Hvordan Statoil organiserer sine aktiviteter på norsk sokkel, er interessant ut fra den økonomiske betydningen av petroleumsvirksomheten, ut fra det høye ambisjonsnivået som ligger til grunn for endringene, og ikke minst med tanke på den kombinasjon av organisasjonsprinsipper som benyttes. Den nye driftsmodellen kombinerer standardisering av organisasjonsdesign og arbeidsprosesser på den ene siden, med fleksibel person...

 19. One More Thing

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schultz, Majken

  2014-01-01

  Virksomheder kan bruge historien til at være kraftfulde ressourcer for innovation og række langt ind i fremtiden. Tim Cook og Apple viste – igen – vejen ved præsentationen af det nye ur.......Virksomheder kan bruge historien til at være kraftfulde ressourcer for innovation og række langt ind i fremtiden. Tim Cook og Apple viste – igen – vejen ved præsentationen af det nye ur....

 20. Dyrkning af GMO-afgrøder er ikke problemfrit

  DEFF Research Database (Denmark)

  Streibig, Jens Carl

  2012-01-01

  Middtvesten i USA oplever efter 16 år med GMO-afgrøder stigende problemer med resistent ukrudt - en udvikling der måske også kan ramme danske landmænd med de nye pesticidafgifter......Middtvesten i USA oplever efter 16 år med GMO-afgrøder stigende problemer med resistent ukrudt - en udvikling der måske også kan ramme danske landmænd med de nye pesticidafgifter...

 1. Kun folk i arbejde er ligeberettigede samfundsborgere

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jørgensen, Henning

  2015-01-01

  Arbejdets historie fortæller om både negative og positive arbejdsbegreber. I dag tages disciplinering til lønarbejde nye former med "sparken nedad" mod dem, der ikke aktuelt udbyder deres arbejdskraft......Arbejdets historie fortæller om både negative og positive arbejdsbegreber. I dag tages disciplinering til lønarbejde nye former med "sparken nedad" mod dem, der ikke aktuelt udbyder deres arbejdskraft...

 2. Snit: SF frem, NA og EL under spærregrænsen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thomsen, Søren Risbjerg

  2008-01-01

  NYHED: SF fortsætter fremgangen, mens såvel NA som EL er røget under spærregrænsen i det nye vejede snit af meningsmålinger. Udgivelsesdato: 6. januar......NYHED: SF fortsætter fremgangen, mens såvel NA som EL er røget under spærregrænsen i det nye vejede snit af meningsmålinger. Udgivelsesdato: 6. januar...

 3. Obamas Fortsatte Krig mod Terror

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ulrich, Philip Christian

  2013-01-01

  Kronikken argumenterer for at den type overvågningsskandaler som er fulgt i kølvandet på Edward Snowdens afsløringer blot er et symptom på den nye fase af krigen mod terror som Obama administrationen har ønsket at føre USA ind i. Den nye fase vil være præget af mere efterretningsvirksomhed snarere...

 4. Det naive og sentimentale museum

  DEFF Research Database (Denmark)

  Goldbæk, Henning

  2012-01-01

  Uskyldens museum er et eksempel på en realisering af diskursen mellem ordene og tingene som Michel Foucault skrev om i Ordene og Tingene og som Orhan Pamuk omsatte i praksis i Istanbuls nye museum.......Uskyldens museum er et eksempel på en realisering af diskursen mellem ordene og tingene som Michel Foucault skrev om i Ordene og Tingene og som Orhan Pamuk omsatte i praksis i Istanbuls nye museum....

 5. DNA-Origami

  DEFF Research Database (Denmark)

  Voigt, Niels Vinther; Tørring, Thomas; Gothelf, Kurt Vesterager

  2010-01-01

  DNA-nanostrukturer giver nye muligheder for studier af individuelle molekyler. Ved at udnytte DNAs unikke selvsamlende egenskaber kan man designe systemer, hvorpå der kan studeres kemiske reaktioner, fluoroforer og biiomolekyler på enkeltmolekyle-niveau.......DNA-nanostrukturer giver nye muligheder for studier af individuelle molekyler. Ved at udnytte DNAs unikke selvsamlende egenskaber kan man designe systemer, hvorpå der kan studeres kemiske reaktioner, fluoroforer og biiomolekyler på enkeltmolekyle-niveau....

 6. Nyt slankemiddel i håndkøb på markedet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Astrup, Arne

  2009-01-01

  Har du hørt om det nye slankemiddel Alli, men er i tvivl om, det er noget for dig, så læs her, hvordan Alli virker Udgivelsesdato: 6. maj......Har du hørt om det nye slankemiddel Alli, men er i tvivl om, det er noget for dig, så læs her, hvordan Alli virker Udgivelsesdato: 6. maj...

 7. Digital dannelse til gymnasieeleverne

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kaarsted, Thomas; Holch Andersen, Knud

  2012-01-01

  Søsætningen af en ny tænketank skal udstikke nye digital retningslinjer for gymnasiekolerne. Baggrunden er en erkendelse af, at it-infrastruktur og digital teknologi ikke gør de alene.......Søsætningen af en ny tænketank skal udstikke nye digital retningslinjer for gymnasiekolerne. Baggrunden er en erkendelse af, at it-infrastruktur og digital teknologi ikke gør de alene....

 8. Morfologičeskie i sintaktiko-semantičeskie modeli v imperativnom značenii

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Fekete Egon

  2008-01-01

  Full Text Available (ruski V nastojaščej rabote rassmatrivajutsja: (a morfologičeskie formy imperativa v serbskom jazyke i (b drugie grammatičeskie sredstva, s pomošč'ju kotoryh možno vyrazit' imperativnye značenija (prezens, buduščee vremja, glagol'nye pričastija, infinitiv, imena suščestvitel'nye, narečija i meždometija.

 9. Villavejen og dens muligheder

  DEFF Research Database (Denmark)

  Vedel-Petersen, F.

  Publikationen handler om hvordan villavejen kan tilføres nye kvaliteter, blive smukkere, mere oplevelsesrig og sikker for de mange der bor og færdes på vejen. Den beskriver en lille villavej, Hjortekærbakken, og indeholder desuden en række råd og anvisninger vedrørende planlægning af nye villavej...

 10. Pædagogiske ballader

  DEFF Research Database (Denmark)

  Tuft, Karsten; Lûtken, Gerd; Frørup, Anna Katrine;

  blive under dynerne. Ballade er liv, viljer og humør, der rører på sig og indbyder pædagogen til at danse med. At ville styre ustyrligheden er som at ville reparere et spindelvæv med fingrene. I 2014 blev pædagoguddannelsen reformeret. Den nye organisering af uddannelsen giver nye muligheder, men også...

 11. Discursos de otredad, conflictos políticos y movimientos sociales en Bolivia

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jeppesen, Anne Marie Ejdesgaard

  2006-01-01

  Sociale bevægelser, demokrati, deltagelse og konflikt. Bogen undersøger de sociale bevægelsers rolle som aktører i de politiske forandringsprocesser i Bolivia i begyndelsen af det nye årtusind......Sociale bevægelser, demokrati, deltagelse og konflikt. Bogen undersøger de sociale bevægelsers rolle som aktører i de politiske forandringsprocesser i Bolivia i begyndelsen af det nye årtusind...

 12. Family System Nursing Intervention: Nurses' experiences and its impact on heart failure families' readjustment processes

  DEFF Research Database (Denmark)

  Voltelen, Barbara

  Baggrund: Alvorlig hjertesygdom berører ikke kun patienten, men hele familien. Familie sygepleje samtaler (FNTC) kunne måske hjælpe både patienten og deres familier til at håndtere livet under de nye omstændigheder bedre. Når nye tiltag i sygeplejepraksis evalueres er effektmål som overlevelse og...

 13. Museets interface

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pold, Søren

  2007-01-01

  Søren Pold gør sig overvejelser med udgangspunkt i museumsprojekterne Kongedragter.dk og Stigombord.dk. Han argumenterer for, at udviklingen af internettets interfaces skaber nye måder at se, forstå og interagere med kulturen på. Brugerne får nye medievaner og perceptionsmønstre, der må medtænkes...

 14. Clinical epidemiology of Systemic Lupus Erythematosus with emphasis on nephritis and autoantibody production

  OpenAIRE

  Eilertsen, Gro Østli

  2011-01-01

  Systemisk Lupus Erythematosus (SLE) er en kronisk sykdom der immunforsvaret produserer antistoffer som kan angripe kroppens egne organer. I 1997 ble klassifikasjonskriteriene for å stille diagnosen endret slik at flere typer autoantistoffer ble inkludert. For å undersøke mulige endringer etter innføring av de nye 1997 klassifikasjonskriteriene for SLE, delte vi inn pasientene i to grupper. En ny gruppe som fikk diagnosen basert på de nye klassifikasjonskriteriene, og en ”eldre” grupp...

 15. Hvilket køn har en engel?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holm, Claus

  2009-01-01

  Den sydafrikanske verdensmester på 800 meter for kvinder, Caster Semenya, er hermafrodit. Denne biologiske identitet blev forleden accepteret - eller gjorde den? Kampen mod den kønslige selvbestemmelse raser fortsat, men myndighederne er oppe mod nye modstandere.......Den sydafrikanske verdensmester på 800 meter for kvinder, Caster Semenya, er hermafrodit. Denne biologiske identitet blev forleden accepteret - eller gjorde den? Kampen mod den kønslige selvbestemmelse raser fortsat, men myndighederne er oppe mod nye modstandere....

 16. Fabelagtig digital isvinter

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mygind, Sarah

  2015-01-01

  Hybrid: Merete Pryds Helles litterære app sætter helt nye standarder for digital litteratur til børn. Hos ”Wuwu & Co.” kan man hverken tie eller sidde stille.......Hybrid: Merete Pryds Helles litterære app sætter helt nye standarder for digital litteratur til børn. Hos ”Wuwu & Co.” kan man hverken tie eller sidde stille....

 17. 建构新自由制度主义的研究纲领--关于《权力与相互依赖》的一种解读%Research Guide to the Construction of Neoliberalism: An Interpretation of Power and Interdependence by Robert Keohane and Joseph Nye, Jr

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  门洪华

  2002-01-01

  @@ 《权力与相互依赖》由美国著名学者罗伯特·基欧汉、约瑟夫·奈合著.1977年,该书第一版出版,标志着美国自由主义国际关系学派挑战(新)现实主义理论主导地位的开始,构成新自由制度主义兴起的理论基石;1989年,该书重版并增加了对批评的回应;2001年该书第三版出版,两位学者将全球化、国际机制与相互依赖概念相整合,指点国际局势,激扬文字,对21世纪初的世界政治(World Politics)进行严肃的理论分析,成为代表新自由制度主义发展的颠峰之作.《权力与相互依赖》既有理论上的深度建构,也有实践上的指导价值,自1977年以来,该书一直是国际关系研究引用频率最高的著作之一,其真知灼见力透纸背,堪称洛阳纸贵之作.

 18. Vurdering af nye oplysninger fra ansøgeren som svar på spørgsmål fra Skov- og Naturstyrelsen. Beta vulgaris. glyphosate (Roundup) tolerance. Modtaget, 26-02-2004, deadline 12-03-2004, svar 11-03-2004

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kjellsson, Gøsta; Strandberg, Morten Tune

  2002-01-01

  Danmarks Miljøundersøgelser foreslår stadig, at der som supplement til den generelle overvågning foretages en specifik overvågning af dyrkningssystemet med henblik på at detektere eventuelle langtidseffekter af den ændrede anvendelse af herbicid i forbindelse med dyrkning af Roundup resistente fo...

 19. Reporting of the air pollution situation in Norway according to EU's new air quality directives. Proposal of a GIS-based tool for reporting on visualisation of the air pollution situation in Norway; Rapportering av forurensningstilstanden i Norge etter EUs nye luftkvalitetsdirektiver. Forslag til verktoey for rapportering og visualisering av forurensningstilstanden i Norge

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Larssen, Steinar; Thanh, The Nguyen; Hagen, Leif Otto; Endregard, Geir

  1999-12-01

  Norway shall, after 2001, annually report to the EU on the air quality situation in all zones. This report presents a proposal on a data (GIS)-based tool that will make this reporting more efficient. the concept is to visualise the AQ situation in the zones by means of values and isolines on maps, with zooming possibilities. (author)

 20. SNS ønsker DMUs (eventuelle) bemærkninger til de nye oplysninger i sagen. Dianthus caryophyllus (123.2.38/ 123.2.2). Supplerende materiale til Nellike-sagen. Modtaget 23-09-2005, deadline 13-10-2005, svar 13-10-2005

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kjellsson, Gøsta; Damgaard, Christian

  2005-01-01

  "1. Yderligere informationer om de biokemiske analyser. De fremlagte oplysninger indikerer lav toksicitet af delphinidin. Andre oplysninger tyder på at sandsynligheden er meget lav for at de importerede GM-nelliker vil indgå i fødekæden. 2. Forekomst af vilde nelliker i Europa. Der er givet oplys...