WorldWideScience

Sample records for bevare danmarks nukleare

 1. Internationalt samarbejde om digital bevaring

  DEFF Research Database (Denmark)

  Zierau, Eld

  2014-01-01

  Hvorfor er internationalt samarbejde vigtigt for digital bevaring? Hvilke eksempler er der på internationalt samarbejde?......Hvorfor er internationalt samarbejde vigtigt for digital bevaring? Hvilke eksempler er der på internationalt samarbejde?...

 2. Danmark. Religion

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lausten, Martin Schwarz

  1991-01-01

  Danmarks kirkehistorie fra begyndelsen til nyere tid. Kirkehistorie, historie, folkekirke, religion......Danmarks kirkehistorie fra begyndelsen til nyere tid. Kirkehistorie, historie, folkekirke, religion...

 3. Hvordan håndteres den nødvendige distribution af digital bevaring?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Zierau, Eld

  2014-01-01

  Distribueret digital bevaring er nødvendig, men også tit vanskelig, især når flere organisationer er involveret. En referenceramme kan bistå til forståelse, opbygning og tjek af distribueret digital bevaring, så tilliden til den digitale bevaring opretholdes......Distribueret digital bevaring er nødvendig, men også tit vanskelig, især når flere organisationer er involveret. En referenceramme kan bistå til forståelse, opbygning og tjek af distribueret digital bevaring, så tilliden til den digitale bevaring opretholdes...

 4. JazzDanmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Harsløf, Olav

  2009-01-01

  Artikel om genreorganisationen JazzDanmarks udvikling fra Dansk Jazz Forbund til JazzDanmark Udgivelsesdato: April-maj......Artikel om genreorganisationen JazzDanmarks udvikling fra Dansk Jazz Forbund til JazzDanmark Udgivelsesdato: April-maj...

 5. Atlantvolden i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen, Claus Bundgård

  2014-01-01

  Anmeldelse af Lulu Anne Hansen & Martin Rheinheimer (red.): Bunkers. Atlantvoldens perspektiver i Danmark.......Anmeldelse af Lulu Anne Hansen & Martin Rheinheimer (red.): Bunkers. Atlantvoldens perspektiver i Danmark....

 6. Kernekraft og nuklear sikkerhed 2007

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rapporten er den femte rapport i en serie af årlige rapporter om kernekraft og nuklear sikkerhed. Rapporten er udarbejdet af medar-bejdere ved Risø DTU og Beredskabsstyrelsen. Den omhandler den internationale udvikling inden for kernekraft med særlig vægt på sikkerhedsmæssige forhold og nukleart ...... beredskab. Rapporten for 2007 dækker følgende emner: Status for kernekraftens el-produktion, regionale tendenser, reaktorudvikling, sikkerhedsrelate-rede hændelser ved kernekraft samt internationale forhold og kon-flikter.......Rapporten er den femte rapport i en serie af årlige rapporter om kernekraft og nuklear sikkerhed. Rapporten er udarbejdet af medar-bejdere ved Risø DTU og Beredskabsstyrelsen. Den omhandler den internationale udvikling inden for kernekraft med særlig vægt på sikkerhedsmæssige forhold og nukleart...

 7. Progress Report. Teilinstitut Nukleare Festkoerperphysik

  International Nuclear Information System (INIS)

  Kaefer, K.

  1978-10-01

  This Progress Report of the Teilinstitut Nukleare Festkoerperphysik covers the work done at the Institute during the period from June 1, 1977 to May 31, 1978. The main research areas presently under investigation are underlined by the arrangement of the report: structure and dynamics of solids, electronic structure and magnetism of solids, and the development and investigation of novel materials. Some technical developments important in carrying out this research are included as well. (orig.) [de

 8. Progress report of the Teilinstitut Nukleare Festkoerperphysik

  International Nuclear Information System (INIS)

  Heger, G.

  1976-09-01

  This progress report of the Teilinstitut Nukleare Festkoerperphysik covers the period from 1st June 1975 - 31st May 1976. The arrangement has been chosen to emphasis the main areas of research in which the institute is presently involved. These areas are Dynamics of Solids and Liquids, Electronic Structure and Magnetism of Solids and Development of Materials. Some of the technical developments relevant to these topics are also included. (orig.) [de

 9. Progress report of the Teilinstitut Nukleare Festkoerperphysik

  International Nuclear Information System (INIS)

  Geerk, J.; Linker, G.

  1977-10-01

  This progress report of the Teilinstitut Nukleare Festkoerperphysik covers the period from June 1sup(st), 1976 - May 31sup(st), 1977. The arrangement has been chosen to emphasize the main research areas the institute is presently involved. These areas are the Dynamics of Solids and Liquids, the Electronic Structure and Magnetism of Solids, and the Development and Investigation of New Materials. Some of the technical developments relevant to these topics are also included. (orig.) [de

 10. Danmark under overfladen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hjorth, M.; Danø, R.

  "Danmark under overfladen" er et nyt undervisningstilbud til de danske skoler. På Internettet, www.danmarkunderoverfladen.dk kan man downloade grundbogen og fire andre temahæfter, samt se film og løse opgaver. "Danmark under overfladen" henvender sig til alle som er interesseret i havbiologi, men...... som undervisningsmateriale retter bogen sig særligt til de ældste klasser i folkeskolen og til det naturfaglige grundforløb i gymnasiet. Denne bog starter med at introducere den naturvidenskabelige arbejdsmetode i kapitel 1. Det er en tankegang som man må gå ind på,...

 11. Mellem Detroit og Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen, Lars K.

  2013-01-01

  Danmark var et af de første steder, man producerede Ford i Europa – fra 1919 på Nørrebro – og det blev hurtigt en succes. Sidenhen tvang danske arbejdere verdens største bilproducent til at acceptere »den danske model«. Dog kun for en tid.......Danmark var et af de første steder, man producerede Ford i Europa – fra 1919 på Nørrebro – og det blev hurtigt en succes. Sidenhen tvang danske arbejdere verdens største bilproducent til at acceptere »den danske model«. Dog kun for en tid....

 12. Frivilligcentrene i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Henriksen, Lars Skov

  Rapporten udgør den fjerde og afsluttende delrapport vedrørende evalueringen af 'Puljen til oprettelse af nye og styrkelse af eksisterende frivilligcentre i Danmark'. Udviklingspuljen er en del af sats­pulje­aftalen 2005, hvor satspuljeordførerne besluttede at afsætte 49 millioner kr. til en styr...

 13. Etniske minoritetsunge i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Liversage, Anika; Christensen, Christiane Præstgaard

  Denne rapport tegner et bredt billede af 18-årige etniske minoritetsunges liv i Danmark i dag, sammenlignet med jævnaldrende fra den danske majoritet. Rapporten kommer rundt om en lang række emner som familieforhold og - ressourcer, uddannelse, helbred og trivsel, venner og fritidsliv, stoffer, a...

 14. Udkants-Danmark i forvandling

  DEFF Research Database (Denmark)

  Madsen, Mogens Ove

  2012-01-01

  Udkants-Danmark kan ses som et kondenseret spejl af et samfundsmæssigt yderområde, som fungerer under svære betingelser og derfor bør politikere og planlæggere fremover operere med en bred, generisk definition af Udkants-Danmark......Udkants-Danmark kan ses som et kondenseret spejl af et samfundsmæssigt yderområde, som fungerer under svære betingelser og derfor bør politikere og planlæggere fremover operere med en bred, generisk definition af Udkants-Danmark...

 15. Familiepleje i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bryderup, Inge; Engen, Mie; Kring, Sune

  Familiepleje i Danmark handler om den danske familiepleje – om de familier, som vælger at blive familieplejere, og om de børn og unge, der er anbragt hos dem. Siden slutningen af 1980’erne har familiepleje været den mest anvendte anbringelsesform, når det gælder socialt udsatte børn og unge. Vi v...

 16. Danmarks biodiversitet 2010

  DEFF Research Database (Denmark)

  Wiberg-Larsen, Peter; Holm, Thomas Eske; Josefson, Alf B.

  Vi undersøger i denne rapport, om Danmark har nået EU’s mål om at standse tabet af biodiversitet ved udgangen af 2010. Undersøgelsen gennemføres for skov, kyst, græsland/hede, mose/eng, søer, vandløb, hav, agerland og det urbane landskab. For hvert af disse ni økosystemer er udvalgt mellem 10 og ...

 17. Friluftsliv i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andkjær, Søren

  semistrukturerede interviews med deltagere og ledere i friluftsliv fra de udvalgte cases. Herudover inddrages struktureret og direkte deltagende observation af praksis samt dokumentmateriale. I den komparative, perspektiverende del, er der foretaget et kvalitativt casestudy af Outdoor Education i New Zealand med...... anvendelse af metoder svarende til den kvalitative undersøgelse af organiseret friluftsliv i Danmark. Analysen af Outdoor Education i New Zealand tjener primært til at give perspektiv til undersøgelsen af friluftsliv i Danmark.   Resultater Deltagelse i friluftsliv handler for de unge primært om sociale...... til udtryk i from af undervisernes pædagogiske idealer samt skolernes værdisæt, og i mindre grad er en del af deltagernes oplevelse og forståelse. Praksis og værdier i Outdoor Education i New Zealand kan på mange måder sammenlignes med adventure, som en nyere trend i friluftsliv i Danmark. Samtidigt...

 18. ERP-systemer i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Møller, Charles; Kræmmergaard, Pernille

  2004-01-01

  Denne artikel beskriver ERP systemers udbredelse blandt store virksomheder i Danmark. Artiklen bygger på projektet "Virksomhedssystemer i Danmark (VIDK) 2003". VIDK 2003 er en undersøgelse af de 500 største danske virksomheders brug af ERP. Undersøgelsen, der har en har en svarprocent på 88,4%, e...

 19. HRM i Danmark efter krisen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bévort, Frans; Holt Larsen, Henrik; Hjalager, Anne-Mette

  Kortlægning af praksis for Human Resource Management (HRM) i alle organisationer i Danmark med mere end 100 ansatte.......Kortlægning af praksis for Human Resource Management (HRM) i alle organisationer i Danmark med mere end 100 ansatte....

 20. Mars bevares

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hendricks, Vincent Fella; Hendricks, Elbert

  2009-01-01

  2009 er femåret for Mission Mars. I den anledning opridser de to kronikører, far og søn, hvorfor man bør lade planer om en bemandet tur til Mars forblive i skrivebordsskuffen......2009 er femåret for Mission Mars. I den anledning opridser de to kronikører, far og søn, hvorfor man bør lade planer om en bemandet tur til Mars forblive i skrivebordsskuffen...

 1. Prostitution i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kofod, Jens Erik; Frøkjær Dyrvig, Theresa; Markwardt, Kristoffer

  Denne rapport præsenterer resultaterne af SFI’s kortlægning af prostitution i Danmark. Rapporten belyser omfanget af prostitution og de prostitueredes levevilkår. Rapporten er dels baseret på en omfattende kvalitativ interviewundersøgelse blandt nuværende og tidligere prostituerede samt relevante...... livssituation særligt er knyttet til, om de føler sig økonomisk afhængige eller uafhængige af penge fra prostitution, og om de føler sig socialt inkluderet eller ekskluderet af samfundet. Kortlægningen viser, at gruppen af prostituerede er meget heterogen, og at de prostituerede har meget forskellige ønsker og...

 2. Arbejdsmarkedsrelationer i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Carsten Strøby

  overenskomst- og aftalesystem. Samtidigt indeholder bogen kapitler der belyser konsekvenserne af EU-samarbejdet for det danske arbejdsmarked, ligesom globaliseringens konsekvenser vurderes. Boger er på 318 sider indeholder følgende kapitler. 1. Arbejdsmarkedsrelationer i Danmark, 2. Teorier om de industrielle...... relationer, 3. Faglige organisationer og de industrielle relationer, 4. Arbejdsgiverorganisering og de industrielle relationer, 5. Staten og de industrielle relationer, 6. Overenskomstsystemets grundtræk og udviklingstendenser, 7. Mod nye ledelses-medarbejderrelationer, 8. Komparative perspektiver på...... arbejdsmarkedsrelationerne i Europa, 9. Europæisering af de industrielle relationer, 10. Globaliseringens udfordringer og den danske IR-model, 11. Konklusion - Fra konfliktbaseret konsensus til konsensusbaseret konflikt.   ...

 3. Romahadet er allemandseje i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Molbæk-Steensig, Helga

  2017-01-01

  Artiklen adresserede politiets twitter-omtale af begrebet ’roma’ som synonym for ’omrejsende kriminel’. Artiklen gjorde opmærksom på Danmarks generelle og specifikke ansvar for at bekæmpe diskrimination, med henvisning til den europæiske menneskerettighedskonventions generelle diskriminationsforbud...

 4. Da Danmark var en slavenation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Peters, Rikke Louise Alberg; Brunbech, Peter Johan Yding; Poulsen, Jens Aage

  I mere end 250 år var Danmark en stor kolonimagt. Skt. Jan, Skt. Thomas og Skt. Croix, eller U.S. Virgin Islands, som de kaldes i dag, var danske kolonier, hvor der bl.a. blev dyrket sukkerrør og bomuld. Det hårde arbejde blev udført af slaver, som man fra slutningen af 1600-tallet begyndte at tr...

 5. Team Danmarks støttekoncept

  DEFF Research Database (Denmark)

  Storm, Rasmus K.

  Evaluering af Team Danmarks støttekoncept 2005-2008 med omfattende analyser af Team Danmarks virke, dets støttekoncept og de samarbejdsrelationer med specialforbund, udøvere, politisk valgte ledere, trænere mv., som udmøntningen af støttekonceptet forudsætter. Herunder analyse af...

 6. Hastighedskort for Danmark vha. GPS

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Ove; Lahrmann, Harry; Torp, Kristian

  2011-01-01

  Hastighed på vejnettet er en central metrik indenfor trafikplanlægning og trafikoptimering. I denne artikel beskrives, hvorledes et hastighedskort for hele Danmark er skabt udelukkende vha. GPS data. To tilgangsvinkler til at beregne hastigheder vha. GPS data er præsenteret. Dette er hhv. en....... Opsummeret anses den turbaseret for at beregne det mest akkurate estimat, men metoden er meget datakrævende. Det er derfor nødvendigt at have den punktbaserede at falde tilbage på. Generelt mangler metoder til beregning af hastigheder vha. GPS data at blive valideret. Hvordan en sådan validering kan...

 7. Design i Danmark = Danish Design?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lentz, Uffe

  2003-01-01

  Titlen på denne forelæsning har 3 led skønt det ser ud som om der er 4. Design i Danmark er en geografisk afgrænsning af et ikke særligt veldefineret begreb, der både kan dække over ting og aktiviteter, mens Danish Design er en fælles hat man har markedsført en række produkter under, for at få...... værdiopfattelse før fra det ene produkt til det andet. Et Brand ville det hedde i dag....

 8. Danmark ligger til otte OL-medaljer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Klaus; Storm, Rasmus K.

  2012-01-01

  Danmark står til at vinde otte medaljer uden dog at have oplagte guldkandidater i London, viser en analyse af medaljefordelingen ved det kommende OL. Her vil Kina sandsynligvis overhale USA som den mest vindende nation.......Danmark står til at vinde otte medaljer uden dog at have oplagte guldkandidater i London, viser en analyse af medaljefordelingen ved det kommende OL. Her vil Kina sandsynligvis overhale USA som den mest vindende nation....

 9. Domesticeringen af Ford i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Wagner, Michael

  2011-01-01

  Det amerikanske automobilfirma Ford Motor Company (1903) med hovedkvarter i Detroit begyndte at drive forretning i Danmark omkring 1906. Dermed havde Ford tidligt fået et stærkt fodfæste i Nordeuropa, som udviklingen i salget af Ford automobiler de næste årtier til fulde skulle demonstrere....... Artiklen har fokus på Ford Motor Companys aktiviteter som agent for fordismen i en dansk kulturel kontekst. Hvordan reagerede de danske forretningsforbindelser, politikere, arbejdere og deres fagforeninger, samt forbrugerne på fordismen og de amerikanske forretningsmetoder. På hvilken måde blev forbrugeren...... defineret og inklineret af Ford Motor Company og de danske forhandlere gennem annoncer og andre marketingstiltag, og hvordan blev Ford automobilet kulturelt iscenesat som en ’dansk’ bil....

 10. Blog Teknologi Nuklear Malaysia as an Alternative of Nuclear Information Dissemination

  International Nuclear Information System (INIS)

  Mohd Hasnor Hassan; Norzehan Ngadiron; Mohd Hafizal Yusof; Habibah Adnan; Rosmawati Hassan; Iberahim Ali

  2013-01-01

  This paper discusses the technical aspects of development Nuclear Technology Blog in Malaysia, developed by the Division of Information Management (BPM) and can be access through the official web site Malaysian Nuclear Agency (Nuclear Malaysia). This blog features general information in the form of electronic or e-books such as pamphlets, Warta Nuklear Malaysia, Nada Nuklear Malaysia, Nuclear Malaysia in the News and annual report issued by Malaysian Nuclear Agency circulated in hard copy to the public. In addition, this blog also embedded with the video such as plant and facilities at this agency. This blog is expected to help the public to retrieve information about nuklear technology and its application in various fields more quickly, accurately and easily. (author)

 11. Dødsbrande i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Leth, Peter Mygind

  2006-01-01

  rapporten fremgår det om dødsbrande, at: • Det årlige antal af omkomne i brand har ligget på gennemsnitligt 83 personer om året i perioden 2000 - 2005. • De fleste af de omkomne i brand er mænd, således omkom dobbelt så mange mænd i brand som kvinder i 2005. • Alder er en væsentlig faktor. Jo ældre man er......Denne rapport indeholder en gennemgang og analyse af dødsbrande i Danmark i perioden 2000-2005. Analysen bygger primært på talmateriale, der stammer fra Beredskabsstyrelsens indsamling af oplysninger om dødsbrande. I rapporten beskrives desuden, hvordan antallet af omkomne i brand kan nedbringes. I......, jo højere risiko har man for at omkomme i brand. • Tobaksrygning udgør den største enkeltårsag til dødsbrande. • Hovedparten af de branddøde omkommer i forbindelse med brande i boligen. Antallet af plejehjemsbeboere og beboere i beskyttede boliger er overrepræsenterede i dødsbrandstatistikken. • De...

 12. Der er fuld religionsfrihed i Danmark, men..

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christoffersen, Lisbet

  2018-01-01

  Artiklen analyserer en rapport, udgivet af FN's special rapporteur on Freedom of Religion and Belief, Heiner Bielefeldt. Rapporten vedrører Danmark. Analysen tilslutter sig rapporten på de fleste punkter, men kritiserer begrebet 'blød diskrimination'; kritiserer at rapporten ikke er gået tættere på...

 13. Muslim i Danmark - muslim i verden

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schmidt, Garbi

  muslimske ungdomsmiljø i det hele taget et homogent miljø, eller viser det os islam i Danmark som et flerstemmigt fænomen, præget af indre debat om, hvilken rolle islam skal spille nationalt og globalt? Er islam i disse sammenhænge et spirituelt budskab eller en politisk ideologi; en individuel vejledning...

 14. Danmarks Største Fossiler

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lindow, Bent Erik Kramer; Cuny, Gilles Guy Roger

  2008-01-01

  For 8 millioner år siden myldrede Nordsøen af en mangfoldighed af hajer, hvaler, havskildpadder og sæler, mange flere end i dag. Blandt dem finder man Danmarks største fossiler som er udstillet på Museum Sønderjylland - Naturhistorie og Palæontologi i Gram.......For 8 millioner år siden myldrede Nordsøen af en mangfoldighed af hajer, hvaler, havskildpadder og sæler, mange flere end i dag. Blandt dem finder man Danmarks største fossiler som er udstillet på Museum Sønderjylland - Naturhistorie og Palæontologi i Gram....

 15. Hjemløshed i Danmark 2011

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lauritzen, Heidi Hesselberg; Boje-Kovacs, Bence; Benjaminsen, Lars

  Rapporten fremlægger resultaterne af den tredje nationale kortlægning af hjemløshed i Danmark og giver et ajourført billede af omfanget og karakteren af hjemløsheden. Ligesom i de to forrige optællinger blev der i kortlægningsugen (uge 6) registreret ca. 5.000 hjemløse. Sammensætningen af gruppen...

 16. Kom nyliberalismen til Danmark i 1982?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ydesen, Christian; Høberg, Per

  2009-01-01

  Med afsæt i statsminister Anders Fogh Rasmussens nytårstaler fra 2004 og 2007, hvor der tales om en konsekvent økonomisk linje fra 1982 og frem til i dag, rejser dette bidrag en diskussion af, hvorvidt og på hvilke præmisser startskuddet til det nuværende nyliberale regime i Danmark lød med lance...

 17. Engflåter fundet i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bødker, Rene; Chriél, Mariann; Isbrand, Anastasia

  2017-01-01

  Da en guldsjakal sidste år blev nedlagt på en rævejagt i Vestjylland, havde den flyttet sig så hurtigt fra Østeuropa til Danmark, at 21 flåter stadig sad i pelsen. Dermacentor reticulartus - "engflåten" blev derfor for første gang fundet i dansk natur. Engflåten kan blive et problem for danske hu...

 18. Tendenser inden for den nyere fagsprogsforskning i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bergenholtz, Henning; Engberg, Jan

  1995-01-01

  I artiklen præsenteres hovedtendenserne i den fagsproglige forskning, der er foregået specielt med rod i handelshøjskolerne i Danmark i de seneste 25 år. Efter en indledning om fagsprogsbegreber og rammerne for fagsproglig forskning i Danmark præsenteres fagsproglige arbejder inden for områderne ...

 19. Call centre i Danmark 2004 - Ledelse, samarbejde og teknologi

  DEFF Research Database (Denmark)

  El-Salanti, Nadia; Sørensen, Ole Henning; Wiegmann, Inger-Marie

  Foundation”. Den finder sted gennem et samarbejde mellem uafhæn-gige forskere i og omkring universitetsmiljøerne i en række lande i EU, Nordamerika, Afrika, det sydlige Asien, Syd-Øst Asien og Australien. I Danmark er det Danmarks Tekniske Universitet der er ansvarlig for un-dersøgelsen. CASA (Center...

 20. Limitations and challenges towards an effective business continuity management in Nuklear Malaysia

  Science.gov (United States)

  Hamid, A. H. A.

  2018-01-01

  One of Nuklear Malaysia’s top concerns is radiological and nuclear safety as well as security preparedness of its operational facility management, which was bonded by Act 304, Directive 20 and International Atomic Energy Agency (IAEA) guidelines. In 2012, the Malaysian government initialised the Business Continuity Management System under the supervision of Malaysian Administrative Modernization and Management Planning Unit (MAMPU), referring to MAMPU.BPICT.700-4/2/11 (3), ISO 22301:2012 and Business Continuity Good Practice Guidelines 2013 documentation. These standards are integral to the implementation of a resilient management program that indicates an organisation’s capability to prevent any accident from occurring and spreading its impact, which includes sufficient recovery action to post-accident situation towards a normal operational and managerial state. Unfortunately, there is a lack of certified Business Continuity Management standard among the public sector agencies compared to local private sectors. Subsequently, Nuklear Malaysia has been selected by MAMPU and CyberSecurity Malaysia as one of the pioneering agencies to be certified accordingly. This paper significantly recognized Nuklear Malaysia’s effort to plan, analyse, design, implement, review and validate the establishment of this standard currently. The project was implemented using a case study approach to complete the required certification activities. As a result, this paper proposed benchmarking the selected literature reviews against the Nuklear Malaysia experience to determine best practices in implementing and managing Business Continuity effectively. It concluded that a resilient Business Continuity Management program needs to be incorporated into Nuclear Malaysia’s capabilities in ensuring its mitigation capacities to survive any unexpected event and subsequently overcome future challenges.

 1. Da den moderne jazz kom til Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Høyer, Ole Izard; Nielsen, Anders H.U.

  som tog over, deriblandt Erik Moseholm, Bent Axen og Jørn Elniff. Denne bog forklarer, hvordan den moderne jazz kom til Danmark, og hvordan den udviklede det danske jazzmiljø. Den inddrager faktorer som udenlandske musikeres besøg, koncerter og efterfølgende jazzsessions. Hvilken betydning havde disse...... for den danske jazzudvikling? Hvor blev musikken spillet, og hvordan blev den behandlet af medierne og af samfundet? Sammen med beskrivelser af de vigtigste moderne jazzmusikere fra perioden, analyseres og beskrives en række indspilninger af moderne dansk jazz for at undersøge hvornår, og hvilke af de nye...

 2. … vandt sig Danmark al … - hvad mente Harald?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Roesdahl, Else

  2013-01-01

  Diskussion af meningen med sætningen 'vandt sig Danmark al' på den store Jellingsten. Ordet 'vandt' tolkes i retning af nudansk 'vandt' og ikke som 'samlede', hvilket tit fremføres.......Diskussion af meningen med sætningen 'vandt sig Danmark al' på den store Jellingsten. Ordet 'vandt' tolkes i retning af nudansk 'vandt' og ikke som 'samlede', hvilket tit fremføres....

 3. En 'dansk' immigrationspakke til EU - uden Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Adler-Nissen, Rebecca

  2008-01-01

  og den franske immigrationspagt i Danmark, skyldes, som så ofte før, at vi her i landet har en Europadebat, der er vendt på hovedet i forhold til den, der føres i de andre EU-lande. Mens danske politikere hen over sensommeren har diskuteret, hvordan man kan minimere EU's indflydelse på dansk......I dag præsenterer Kommissionen en ambitiøs pakke om lovlig og ulovlig indvandring og integration. Målet er, at den skal vedtages sammen med det franske formandskabs immigrationspagt af EU's stats- og regeringschefer den 15.-16. oktober 2008. At der ikke har været mere debat om Kommissionens pakke...... indvandringspolitik og særligt familiesammenføringsreglerne, har resten af EU diskuteret, hvordan man fortsat kan styrke EU's rolle i indvandrings- og immigrationspolitikken og skabe en højere grad af solidaritet mellem medlemslandene. Udgivelsesdato: 8. oktober...

 4. Informatik og eventyr - videotex i Frankrig og Danmark

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mads Christoffersen

  1989-09-01

  Full Text Available Da eksperimenterne med videotex, eller teledata som teleselskaberne kalder det, blev påbegyndt i Danmark i 1982, var forventningerne til informations- udbud og brugerefterspørgsel store. Forventningerne blev imidlertid ikke indfriet, og selvom systemet er blevet relanceret, lever det danske teledata fortsat en skyggetilværelse med omkring 2400 brugere. I modsætning hertil er det i Frankrig lykkedes at udvikle et videotex-koncept, der er blevet en succes. I denne artikel analyserer Mads Christoffersen videotex-udviklingen i henholdsvis Danmark og Frankrig og belyser årsagerne til den forskellige udvikling. Endelig skitserer han et seks punkts program for en dansk tele- matik-politik, der kan gøre videotex til et slagkraftigt medium i Danmark.

 5. Print og netaviser i Danmark, USA og Frankrig

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ørsten, Mark; Willig, Ida

  2013-01-01

  Denne artikel undersøger forskelle og ligheder mellem print og netaviser i Danmark, USA og Frankrig, både på tværs af platforme og på tværs af de tre analyserede lande. Den komparative analyse sker med udgangspunkt i mediesystemteori, hvor Danmark er placeret i den korporative/demokratiske model,...... vinde indpas på bekostning af de andre modeller. Denne artikels resultater peger dog på, at kommercielle aspekter muligvis har større indflydelse på tværs af alle tre modeller, når det komparative fokus skifter fra print til net....

 6. Digitalisering af arbejdet og digitale platforme i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ilsøe, Anna; Madsen, Louise Weber

  2017-01-01

  Halvdelen af de erhvervsaktive i Danmark bruger i udstrakt grad computere eller andre digitale devices i deres arbejde, mens hver femte bruger computerstyrede maskiner. Flere end 100.000 danskere tjener penge via digitale arbejds- eller kapitalplatforme. Det viser den hidtil største undersøgelse ...

 7. Independent Reporting Mechanism (IRM): Danmark statusrapport 2014-15

  DEFF Research Database (Denmark)

  Eberholst, Mads Kæmsgaard

  Størstedelen af forpligtelserne var fuldført i den anden danske handlingsplan, da den blev evalueret midtvejs. For at øge sin indflydelse på OGP kan Danmark udvide det offentliges ejerskab af OGP-processen og uddybe sit personlige engagement i interessenterne. Fremtidige handlingsplaner kan inklu...

 8. Hvad er NATO enhanced Forward Presence, og hvordan bidrager Danmark?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lillelund, Lene Sonne; Ringsmose, Jens

  I begyndelsen af januar 2018 udsender Danmark et militært bidrag på ca. 200 soldater til NATO's såkaldte "forstærkede fremskudte tilstedeværelse" / "enhanced Forward Presence" (eFP) i Baltikum og Polen. Det danske kontingent bliver udstationeret i Tapa, Estland, og det skal dels være med til...

 9. Hvilke planter er hjemmehørende i Danmark?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Erik, Buchwald,; Wind, Peter; Bruun, Hans Henrik

  2013-01-01

  Der har i de senere år været debat om, hvorvidt konkrete plantearter - fx Ær (Acer pseudoplatanus) og Gyvel (Cytisus scoparius) - er hjemmehørende arter i Danmark eller indførte fremmede (Buchwald 2008, 20110: Friis 2010: Møller 2011; Bruun2011). En medvirkende årsag til diskussionerne er, at derr...

 10. Barrierer og potentialer for oprindelssmærker i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Egelyng, Henrik; Fredskild, Marie H.; Hansen, Henning Otte

  2016-01-01

  Artiklen giver en analyse og vurdering af barrierer og potentialer ved en øget satsning på anvendelse af EU kvalitetsordningens geografiske betegnelser (oprindelsesmærker) i Danmark. Artiklen konkluderer, at det ikke er “vore nordiske hjerner, som kommer til kort“, når det gælder evnen til...

 11. Stofmisbrugsbehandling blandt grønlændere i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Baviskar, Siddhartha

  2016-01-01

  undersøgelsen af en forløbsanalyse af en udvalgt gruppe på 221 grønlændere over en 5-årig periode, 2007-2011. Denne gruppe ankom for første gang til Danmark i 2007 og opholdt sig i landet i alle årene til og med 2011. Dermed opnår vi viden om både graden af sårbarhed blandt grønlænderne på stofmisbrugsområdet...... målt i forhold til de øvrige danskere, og hvordan grønlændernes sårbarhed ændrer sig over tid i Danmark. Oplysninger vedrørende stofmisbrugsbehandling stammer fra Register over stofmisbrugere i behandling (SIB), som er et register over borgere, der gennem deres kommune er visiteret til behandling...

 12. Mod bæredygtig FM i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holm, Camilla Bøje; Pietras, Carsten; Maslesa, Esmir

  2013-01-01

  Klodens begrænsede ressourcer og klimaforandringer kalder på innovation og pionerer indenfor FM faget. Der er brug for nytænkning og gode eksempler på, hvordan FM opgaver forenes med et bæredygtigt samfundsperspektiv. I Danmark synes der, at være store udviklingspotentialer i FM verdenen på dette...... område, og pt. er der ingen endelige svar på, hvad bæredygtig FM egentlig er....

 13. Results report on research and development work 1980 of the Institut fuer Nukleare Entsorgungstechnik

  International Nuclear Information System (INIS)

  1981-02-01

  The Institut fuer Nukleare Entsorgungstechnik performs research and development work on the treatment, solidification and final storage of radioactive wastes. The main target of the work is to develop processes and concepts for a safe disposal of radioactive wastes from nuclear plants. The work on waste treatment is carried out within the framework of the reprocessing and waste treatment project. It comprises of the development and characterization of ultimate storable waste products as well as the development of processes for the treatment and solidification of radioactive wastes mainly from reprocessing irradiated nuclear fuels. The studies on the ultimate storage are carried out together with the 'Gesellschaft fuer Strahlen- und Umweltforschung'. Their main concern is the analysis of processes in the neighbourhood of ultimate storage (waste product, packing, filling and immediate surrounding storage medium) for normal and accident conditions and their safety technical optimization. The report is supplemented by a list of publications and lectures of the institute coworkers in 1980. (orig./RB) [de

 14. NUKEM. Innovative solutions for nuclear engineering; Innovative Loesungen rund um nukleares Engineering

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Scheffler, Beate [NUKEM Technologies GmbH, Alzenau (Germany)

  2011-03-15

  Management of radioactive waste, handling spent fuel elements, decommissioning of nuclear facilities, and engineering and consulting activities are services associated with the name of NUKEM all over the world. The company's scientists and engineers develop solution concepts combining the latest technologies with proven techniques and many years of experience. The company;s history and the services offered to the nuclear industry began more than 5 decades ago. The predecessor, NUKEM Nuklear-Chemie-Metallurgie, was founded in 1960 as one of the earliest nuclear companies in Germany. Originally, the firm produced fuel elements for a variety of reactor lines. As early as in the 1970s, logical extensions of these business activities were nuclear engineering and plant construction. In the meantime, NUKEM Technologies GmbH has developed a worldwide reputation for its activities. Numerous reference projects bear witness to optimum project management and customer satisfaction. Since 2009, NUKEM Technologies has been a wholly owned subsidiary of the Russian Atomstroyexport. NUKEM Technologies operates sales and project offices outside Germany, e.g. in Russia, China, Lithuania, France, and Bulgaria. In this way, the company is present in its target markets of Russia, Western and Eastern Europe as well as Asia, offering customers and partners fast and direct contacts. (orig.)

 15. Forbruget af træer og buske i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Jan Svejgaard; Laursen, Allan Bach; Kjær, Erik Dahl

  Træer og buske er vigtige elementer i byen og landskabet, og i Danmark bruges der mellem 60 og 80 millioner vedplanter hvert år. Forbruget har været konstant stigende og der er sket store forskydninger i forbrugsmønstret i retning af større fokus på mangfoldighed og autencitet. Undersøgelsen...... klarlægger forbrugsmønstret for træer og buske og undersøger, hvad brugerne lægger vægt på i deres valg af planter....

 16. Overnatningsbranchen - en analyse af Airbnb, hoteller og vandrerhjem i Danmark

  OpenAIRE

  Ilhan, Mustafa; Saeed, Haider; Keller, Jesper Mikkel; Behrsin, Lasse Alexander

  2016-01-01

  I denne projektrapport arbejdes der med overnatningsbranchen, med fokus på hoteller og vandrerhjems påvirkning af internet platformen Airbnb, i Danmark. Dette projekt basere sig på to kvantitative undersøgelser, som har til formål at skabe en dybere viden omkring markedet og dets kunder. Dette projekt vil gennem en markedsanalyse, undersøge hvilke faktorer for markedet som spiller til fordel for både overnatningsbranchen og Airbnb. Der vil med udgangspunkt i analyseværktøjerne Porters Five Fo...

 17. Overvågning af aviær influenza i vilde fugle i Danmark 2014

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hjulsager, Charlotte Kristiane; Krog, Jesper Schak; Madsen, Jesper J.

  Overvågningen af aviær influenza (AI) virus i vilde fugle i Danmark i 2014 blev udført i samarbejde mellem Veterinærinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet (DTU-VET), Fødevarestyrelsen (FVST) og Statens Naturhistoriske Museum, Københavns Universitet (SNM) i henhold til ” Projektplan vedr....... overvågningen af aviær influenza i vilde fugle i Danmark i 2014” (bilag 4). Overvågning af AI på EU niveau går tilbage til 2002, og Danmark er underlagt EU kommissionens bestemmelser for udformning af overvågningen, der dog har skiftet gennem årene i takt med indhøstede erfaringer. I 2014 blev der udført passiv...

 18. Sådan kan Danmarks fire nyeste krige undersøges

  DEFF Research Database (Denmark)

  Clemmesen, Michael Hesselholt

  2016-01-01

  Artiklen understreger behovet for hurtigst muligt komme i gang med delprojekter for at redde arkivalierne fra Danmarks krigsdeltagelse i Kosovo, Irak og Afghanistan. Den anviser i slutningen en mulig, pragmatisk vej frem.......Artiklen understreger behovet for hurtigst muligt komme i gang med delprojekter for at redde arkivalierne fra Danmarks krigsdeltagelse i Kosovo, Irak og Afghanistan. Den anviser i slutningen en mulig, pragmatisk vej frem....

 19. Sårbare børn og unge i tandplejeregi i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Uldum, Birgitte; Christensen, Hanne Nødgaard; Haubek, Dorte

  2016-01-01

  Hvorledes identificeres sårbare børn og unge i tandplejeregi i Danmark? I denne artikel sættes fokus på danske sårbare børn og unge i tandplejeregi og på udviklingen I Danmark siden 2009. En dansk spørgeskemaundersøgelse om tandplejens erfaring fra 2008 omtales kort. Der lægges vægt på det odonto...

 20. Receptindløst anti-osteoporotisk behandling i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Carrinna; Konradsen, Hanne; Pedersen, Birthe D.

  den farmaceutiske behandling er fortsat uklare. Formål: At opnå en dybere forståelse af patienters liv med osteoporose ved at bestemme omfanget af, samt beskrive faktorer vedrørende receptindløst compliance og vedholdenhed af oral anti-osteoporotisk behandling blandt nye brugere af oral anti......-osteoporotisk medicin i Danmark. Metode: En epidemiologisk registerbaseret national åben kohorte undersøgelse af compliance og vedholdenhed af anti-osteoporotisk behandling. Undersøgelsen omfattede 100.949 mænd og kvinder. Statistiske analyser blev anvendt til at forklare årsager til behandlingssvigt, herunder backward...... præparater, hormon behandling, prednisolon og anti-depressiva, ko-morbiditeter særligt 3 og derover, lunge og reumatologisk lidelser. Konklusion: Studiets fund bidrager med ny viden vedrørende compliance problematikken, ved at beskrive afgørende faktorer for potentielle risikogrupper. Resultaterne peger...

 1. Pladebranchen - om den ændrede mediesituation i Danmark

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Poul Martin Bonde

  1992-08-01

  Full Text Available Lanceringen af nye plader i radio og TV er afgørende elementer i mar- kedsføringen. Den danske pladebranche var sen til at udnytte de nye muligheder som åbnede sig med lokalradioerne i 1983 - men i dag giver en kombination af henved 50 store lokalradioer og tre TV-kanaler (DR, TV2 og TV3 samt i mindre omfang satellitkanalerne, helt nye muligheder for at få nye musiknavne frem i publikums øre- og øjenhøjde. Det har givet uoverskuelighed med indtil videre også en ny alsidighed og vitalitet i pladeproduktionen i Danmark. Både med hensyn til de unges rock og den bredere folkelighed med Jodle Birge osv.. Poul Martin Bonde er free-lance musikkonsulent og -skribent og rapporterer her fra er sted midt mellem publikum og dansk medie- og musikindustri.

 2. Mad, terroir og tv: Smag på Danmark!

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dorthe Refslund Christensen

  2008-09-01

  Full Text Available Mad fylder mere i medierne, men hvordan underholder fx et madprogram på tv? Med afsæt i de 13 afsnit af Claus Meyer-serien Smag på Danmark! undersøger vi, hvordan serien er konstrueret og fortalt. Især ser vi på, hvilken rolle de 13 forskellige steder, som serien foregår på, har. Vi diskuterer begreber som terroir og mytologisering. Serien etablerer dobbeltheder og relationer, og i tråd med dette forlenes sted som terroir både med al og med ingen betydning. Mad knyttes som et tegn, med Barthes in mente, til stedet, men på en måde, der leverer rum for seerens eget forestillingsarbejde. Serien demonstrerer for seerne, hvordan smagsdomme kan foregå med Meyer som seerens stedfortræder i et ferie- og fritidsunivers. Den nydelse, som serien konstant etablerer, demonstrerer og anticiperer, kan seeren deltage i med sit eget fantasiarbejde: Det er god underholdning, fordi så meget er overladt til seernes forestillingsarbejde. Food, Terroir, and Television: Taste Denmark! Food has become more dominant in the media landscape, but how does a food programme on television entertain us? We analyse how the 13 episodes of the Claus Meyer series Smag på Danmark (Taste Denmark!are constructed and narrated. We pay particular attention to the different locations of the episodes and discuss the terms terroir and mythologization. The series establishes ambiguities and relations, and in this connection the location understood as terroir means everything – and at the same time means nothing at all. With reference to Barthes, the series links food as a sign to location, but in such a way that room is left for the viewer’s own imagination. The series demonstrates to the viewers how judgements of taste can be made in a time of leisure and a universe of holidays, with Meyer acting as the viewer’s proxy. The series is constantly establishing, demonstrating and anticipating a pleasure in which the viewer can participate in his or her own imagination

 3. Overvågning af aviær influenza i vilde fugle i Danmark 2013

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hjulsager, Charlotte Kristiane; Krog, Jesper Schak; Madsen, Jesper J.

  Overvågningen af aviær influenza (AI) virus i vilde fugle i Danmark i 2012 er udført i samarbejde mellem Fødevarestyrelsen (FVST), Veterinærinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet (DTU-VET) og Statens Naturhistoriske Museum, Københavns Universitet (SNM) i henhold til ”Aftale mellem Fødevaresty......Overvågningen af aviær influenza (AI) virus i vilde fugle i Danmark i 2012 er udført i samarbejde mellem Fødevarestyrelsen (FVST), Veterinærinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet (DTU-VET) og Statens Naturhistoriske Museum, Københavns Universitet (SNM) i henhold til ”Aftale mellem...... Fødevarestyrelsen og Veterinærinstituttet om overvågning af aviær influenza i vilde fugle i Danmark i 2012” (bilag 4). Overvågning af AI på EU niveau går tilbage til 2002, og Danmark er underlagt EU kommissionens bestemmelser for udformning af overvågningen, der dog har skiftet gennem årene i takt med indhøstede...... erfaringer. I 2012 blev der udført passiv overvågning af døde vilde fugle, der blev fundet i naturen på lokaliteter, der fordelte sig over det meste af landet. Der blev testet 18 fugle, og ingen af disse var positive for HPAI. To prøver var positive for LPAI virus, men disse virus var ikke af influenza A H5...

 4. Overvågning af aviær influenza i vilde fugle 2012 i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hjulsager, Charlotte Kristiane; Trebbien, Ramona; Madsen, Jesper J.

  Overvågningen af aviær influenza (AI) virus i vilde fugle i Danmark i 2012 er udført i samarbejde mellem Fødevarestyrelsen (FVST), Veterinærinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet (DTU-VET) og Statens Naturhistoriske Museum, Københavns Universitet (SNM) i henhold til ”Aftale mellem Fødevaresty......Overvågningen af aviær influenza (AI) virus i vilde fugle i Danmark i 2012 er udført i samarbejde mellem Fødevarestyrelsen (FVST), Veterinærinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet (DTU-VET) og Statens Naturhistoriske Museum, Københavns Universitet (SNM) i henhold til ”Aftale mellem...... Fødevarestyrelsen og Veterinærinstituttet om overvågning af aviær influenza i vilde fugle i Danmark i 2012” (bilag 4). Overvågning af AI på EU niveau går tilbage til 2002, og Danmark er underlagt EU kommissionens bestemmelser for udformning af overvågningen, der dog har skiftet gennem årene i takt med indhøstede...... erfaringer. I 2012 blev der udført passiv overvågning af døde vilde fugle, der blev fundet i naturen på lokaliteter, der fordelte sig over det meste af landet. Der blev testet 18 fugle, og ingen af disse var positive for HPAI. To prøver var positive for LPAI virus, men disse virus var ikke af influenza A H5...

 5. Trepartsforhandlinger i Danmark og Europa følges ikke ad

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mailand, Mikkel

  2016-01-01

  Trepartsforhandlinger med flere emner på dagsordenen flore-rede særligt i 1990’erne og tidligt i 00’erne rundt omkring i Europa, hvor de var fraværende i Danmark. Efter den øko-nomiske krise synes billedet at være vendt.......Trepartsforhandlinger med flere emner på dagsordenen flore-rede særligt i 1990’erne og tidligt i 00’erne rundt omkring i Europa, hvor de var fraværende i Danmark. Efter den øko-nomiske krise synes billedet at være vendt....

 6. Domesticeringen af Ford i Danmark:Den kulturelle tilegnelse af Ford og fordismen, 1920-1940

  OpenAIRE

  Wagner, Michael

  2009-01-01

  Det amerikanske automobilfirma Ford Motor Company med hovedkvarter i Detroit begyndte at drive forretning i Danmark omkring 1906. De første aktiviteter blev konsolideret samme år ved udnævnelsen af motorforhandleren F. Bülow & Co. til salgsagent i Danmark og importør af Ford automobiler til det skandinaviske marked. Dermed havde Ford tidligt fået et stærkt fodfæste i Nordeuropa, som udviklingen i salget af Ford autobiler de næste årtier til fulde skulle demonstrere. Ford Motor Company er ...

 7. Er Danmark virkelig dårligere til ligestilling end Burundi?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sjørup, Karen

  2016-01-01

  Danmark ligger ifølge den årlige Gender Gap Report under Rwanda og Burundi I ligestiling. Men kan det nu have sin rigtighed, spørger Karen Sjørup? Nej svarer hun, men derfor kan regeringen godt tage sig sammen......Danmark ligger ifølge den årlige Gender Gap Report under Rwanda og Burundi I ligestiling. Men kan det nu have sin rigtighed, spørger Karen Sjørup? Nej svarer hun, men derfor kan regeringen godt tage sig sammen...

 8. Karlsruhe Research Center, Nuclear Safety Research Project (PSF). Annual report 1994; Forschungszentrum Karlsruhe, Projekt Nukleare Sicherheitsforschung. Jahrsbericht 1994

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Hueper, R. [ed.

  1995-08-01

  The reactor safety R and D work of the Karlsruhe Research Centre (FZKA) has been part of the Nuclear Safety Research Projet (PSF) since 1990. The present annual report 1994 summarizes the R and D results. The research tasks are coordinated in agreement with internal and external working groups. The contributions to this report correspond to the status of early 1995. An abstract in English precedes each of them, whenever the respective article is written in German. (orig.) [Deutsch] Seit Beginn 1990 sind die F+E-Arbeiten des Forschungszentrum Karlsruhe (FZKA) zur Reaktorsicherheit im Projekt Nukleare Sicherheitsforschung (PSF) zusammengefasst. Der vorliegende Jahresbericht 1994 enthaelt Beitraege zu aktuellen Fragen der Sicherheit von Leichtwasserreaktoren und innovativen Systemen sowie der Umwandlung von minoren Aktiniden. Die konkreten Forschungsthemen und -vorhaben werden mit internen und externen Fachgremien laufend abgestimmt. An den beschriebenen Arbeiten sind die folgenden Institute und Abteilungen des FZKA beteiligt: Institut fuer Materialforschung IMF I, II, III; Institut fuer Neutronenphysik und Reaktortechnik INR; Institut fuer Angewandte Thermo- und Fluiddynamik IATF; Institut fuer Reaktorsicherheit IRS; Hauptabteilung Ingenieurtechnik HIT; Hauptabteilung Versuchstechnik HVT sowie vom KfK beauftragte externe Institutionen. Die einzelnen Beitraege stellen den Stand der Arbeiten zum Fruehjahr 1995 dar und sind entsprechend dem F+E-Programm 1994 numeriert. Den in deutscher Sprache verfassten Beitraege sind Kurzfassungen in englischer Sprache vorangestellt. (orig.)

 9. Del recuerdo a la experiencia

  DEFF Research Database (Denmark)

  Højrup, Thomas

  2010-01-01

  Om at anskue kulturarv som erindring eller som erfaring. Problemstillingen analyseres principielt og demonstreres med konkret empirisk analyse af landsplanlægning i Danmark, bevaring af kulturmiljøer og andre eksempelstudier...

 10. Højhuse i Danmark 1950-2010

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Rasmus Braad Christensen

  2010-11-01

  Full Text Available Med udgangspunkt i det moderne højhus' fødsel i det 19. århundredes USA samt fænomenets internationale historie, belyser artiklen højhusets historie og udbredelse i Danmark. Fra velfærdsstatens funktionalistiske boligkolosser i midten af det tyvende århundrede, over 1970'erne og 80'ernes modreaktion og 'småt er godt'-mentalitet til de seneste årtiers individuelle og amerikansk inspireredeprestige-projekter med vartegnsambitioner, sættes den danske udvikling ind i en europæisk kontekst og prioriteret bevidsthedshistorisk forklaringsramme. Siden midten af det tyvende århundrede har erhvervshøjhuse i bycenteret hørt til de mest karakteristiske træk ved storbyers udvikling verden over, men i Danmark er den slags højhuse endnu relativt sjældne. Også i danske byer peger udviklingen i de seneste år dog i retning af flere høje, markante byggerier i eller nær bymidten.Abstract:In recent decades, the distinctive urban setup, with a nucleus dominated by clusters of office towers, has spread to most parts of the world. Economic growth and structural conditions are obviously of fundamental importance for this development, but as the present article shows, the limited construction of such centrally located high-rise buildings in Danish (and European cities may also be put into a framework of history of consciousness. The first modern skyscrapers were erected in American cities in the late 19th Century, but it was not until the middle of the 20th Century that a related, but dissimilar development gained momentum in Europe and Denmark. In Copenhagen, as well as in other European cities, office towers fitted badly into the the maze of streets in the city centres, and they also conflicted with the laws that restricted building heights. Because of the post-war shortage of housing and the rapid economic growth of the 1950s and -60s, the first high-rise buildings in Denmark were built in the mid-1950s in the form of suburban residential towers

 11. CMS: Vil Danmark bakke op om Guterres’ reformbestræbelser?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jacobsen, Katja Lindskov; Engell, Troels Gauslå

  2017-01-01

  Danmark bør aktivt øve indflydelse på reformprocessen og udformningen af fremtiden for FN’s fredsarbejde og formulere en klar målsætning med sine bidrag til FN's fredsarbejde i det kommende forsvarsforlig og den udenrigs- og sikkerhedspolitiske strategi....

 12. Rekruttering og fastholdelse af højtuddannede arbejdsmigranter i Danmark, Norge, Holland, Storbritannien og Canada

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thuesen, Frederik; Tørslev, Mette Kirstine; Jensen, Tina Gudrun

  Danmark får i stigende grad behov for at rekruttere højtuddannet arbejdskraft fra udlandet. Denne rapport undersøger, hvordan en række lande rekrutterer og fastholder højtuddannet arbejdskraft fra tredjelande, og opstiller et idékatalog over best practice på området. I forhold til rekruttering vi...

 13. 2014-reformen af EU’s fælles landbrugspolitik og implikationer for Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lind, Kim Martin Hjorth; Kærgård, Niels; Zobbe, Henrik

  2014-01-01

  Den samlede støtte til landbruget i EU omregnet til faste priser vil efter de seneste reformer være gradvist faldende, men ikke mere end, at konsekvenserne er til at overskue. Langt større konsekvenser har udjævningen af støtten både mellem lande og internt i landene. Særligt kvægsektoren i Danmark...

 14. Deregulation in the field of decommissioning and dismantling of nuclear facilities. Legal frame conditions and regulations in the field of nuclear engineering; Deregulierung bei der Stillegung und Beseitigung nuklearer Anlagen; Rechtliche Rahmenbedingungen und kerntechnisches Regelwerk

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kurz, A [Kernforschungszentrum Karlsruhe GmbH (Germany). Vorstandsbereich 2 - Neue Technologien und Grundlagenforschung; Baumgaertel, G [Kernforschungszentrum Karlsruhe GmbH (Germany). Koordinationsstelle Genehmigungsverfahren (KGV)

  1994-05-01

  The report comprises two articles covering current topics of the decommissioning and dismantling of nuclear facilities. In the first article written by Kurz, the legal standards are listed together with conclusions and proposals regarding their implementation for the further development of this field of law. The article by Baumgaertel is aimed at evaluating the regulations governing nuclear technology as regards their applicability to the decommissioning and dismantling of nuclear facilities. These articles shall contribute to the discussions taking place in this field at the moment. As a result, an appropriate and project-specific application of the legal provisions and not legally binding (technical) regulations in the field of nuclear technology (deregulation) in the licensing procedures required for the decommissioning and dismantling of nuclear facilities is requested by the authors. (orig.) [Deutsch] Der Bericht enthaelt zwei Ausarbeitungen zu aktuellen Themenstellungen der Stillegung und Beseitigung nuklearer Anlagen. Der Bericht von Kurz beinhaltet eine thesenartige Auflistung der normativen Voraussetzungen mit Schlussfolgerungen und Umsetzungsvorschlaegen zur Weiterentwicklung dieses Rechtsgebietes; die Ausarbeitung von Baumgaertel beinhaltet eine wertende Durchsicht des kerntechnischen Regelwerkes im Hinblick auf die Anwendbarkeit bei der Stillegung und Beseitigung nuklearer Anlagen. Die Ausarbeitungen dienen als Beitrag zur aktuellen Diskussion in diesem Themenfeld. Im Ergebnis fordern die Autoren die angemessene, vorhabensspezifische Anwendung der rechtlichen Voraussetzungen des kerntechnischen Regelwerkes (Deregulierung) in den zur Stillegung und Beseitigung nuklearer Anlagen erforderlichen Genehmigungsverfahren. (orig.)

 15. Kortlægning af luftkvalitet langs motor- og landeveje i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Steen Solvang; Im, Ulas; Ketzel, Matthias

  2016-01-01

  Denne artikel beskriver resultaterne af en kortlægning af luftkvaliteten langs motor- og landeveje i hele Danmark. Det er første gang, at der skabes et nationalt datasæt af modellerede luftkvalitetsdata langs hele statsvejnettet. Beregningerne er gennemført for årsmiddelkoncentrationer i 2012 af ...... sundheds-relaterede stoffer NO2, PM2.5 og PM10. Kortlægningen er gennemført med OML-Highway luftkvalitets-modellen, og anvendte metoder og datagrundlag er beskrevet. Endvidere er beregningerne sammenholdt med tidligere gennemførte målinger og beregninger....

 16. Overvågning af aviær influenza i vilde fugle i Danmark 2016

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hjulsager, Charlotte Kristiane; Krog, Jesper Schak; Madsen, Jesper J.

  H5 eller H7 subtype, påvist i en stormmåge. De øvrige 138 prøver var negative for AI virus. HPAI H5N8 blev også påvist i en hobby besætning i november 2016. Fund af HPAI H5N8 i vilde fugle fortsatte i 2017. Molekylærfylogenetisk analyse af HA genet i HPAI H5N8 virus fundet i Danmark i 2016 viste...

 17. Danmarks rolle i de globale værdikæder for konventionel og certificeret soja og palmeolie

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bosselmann, Aske Skovmand; Gylling, Morten

  2012-01-01

  Dette notat kortlægger Danmarks rolle i de globale handelsveje for soja og palmeolie ved brug af import- og eksportstatistikker, fremlægger de økonomiske aspekter ved import og brug af certificeret soja og palmeolie, og diskuterer, hvorvidt certificeringsordningerne kan beskrives som legitime og ...

 18. Lightcurves and Periods for Asteroids 1081 Reseda 2117 Danmark, 2315 Czechoslovakia, 2871 Schober, 6392 Takashimizuno, and (6409) 1992 VC

  Science.gov (United States)

  Yankov, Arten; Ditteon, Richard

  2009-01-01

  Ten asteroids were observed at the Oakley Southern Sky Observatory on six nights during the months of 2008 July and August. The asteroids were 1081 Reseda, 1421 Esperanto, 2117 Danmark, 2315 Czechoslovakia, 2871 Schober, 6392 Takashimizuno, (6409) 1992 VC, 7046 Reshetnev, (14276) 2000 CF2, and (32219) 2000 OU20.

 19. Musikplanlægning i Danmarks Radio - et interview med to musikansvarlige

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Henrik Dahl

  1992-08-01

  Full Text Available Danmarks Radio er en væsentlig faktor i det danske musikliv i dag. Musikindustrien får sine potentielle hits præsenteret og den levende musik kommer ud via transmissionsvognene. DR har tre orkestre og 2 kor og producerer selv musik af høj kvalitet. Der er tale om et kredsløb - eller fødekæde om man vil - hvor radioen indgår som distributionskanal, udstillingsvindue og formidler af både musik og diskussionen omkring den. Hvordan forvalter Danmarks Radio sin musik- og kulturpolitiske funktion? Hvem bestemmer hvad der skal spilles i radioen? Er det medarbejderne, programcheferne eller radioledelsen? Og hvem tager man hensyn til? Lyttertal? Den offentlige mening? - I dette dobbeltinterview med to chefer, Bent-Erik Rasmussen og Torben Bille, der er ansvarlige for musikken på henholdsvis P2 (undtagen Danmarkskanalen og P3, prøver vi at belyse de overvejelser der ligger bag den seneste kanalomlægning og den daglige styring af danskernes musikoplevelser.

 20. Danmark læser - en kulturkampagne mellem flere tider og mange dagsordner

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dalsgård, Anne Line; Lund, Niels D.

  2016-01-01

  The national campaign Denmark is reading (Danmark læser) was carried out in the years 2013-15 and was a significant cultural policy initiative – the biggest of its kind ever in Denmark – with the object of getting more Danes to read fiction. This article describes the aim and contents of the camp......The national campaign Denmark is reading (Danmark læser) was carried out in the years 2013-15 and was a significant cultural policy initiative – the biggest of its kind ever in Denmark – with the object of getting more Danes to read fiction. This article describes the aim and contents...... of the campaign and analyses its position at the interface between established educational thinking and contemporary event culture, as well as considering its relations to other current agendas in the politics of culture and literature: the book market, literacy, public libraries, the concept of dissemination...... into perspective sections of contemporary Scandinavian research about books, literature, reading and the dissemination of literature. The campaign was characterised by its broad social and geographical scope, which both retained Danish public libraries as central players and involved a great number of innovative...

 1. Varmeplan Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dyrelund, Anders; Lund, Henrik; Möller, Bernd

  brændselsforbrug, CO2-emission og samfundsøkonomi som fjernvarme. Samfundsøkonomisk er de lidt dårligere indenfor og i nærheden af eksisterende fjernvarmeområder, mens de er lidt bedre når man kommer længere ud. På langt sigt i et 100% VE-system er brændselsøkonomien god, men der kræves en højere andel af biogas...... kedler baseret på olie, naturgas eller biomasse. I forhold til dette udgangspunkt viser analyserne, at der generelt er god brændselsøkonomi, CO2-reduktioner og samfundsøkonomi i at omlægge disse til fjernvarme. Dette udsagn gælder såvel i det nuværende (år 2006) system som i et fremtidigt scenario frem...... brændselsceller på brint ser ikke ud til at være et hverken brændselseffektivt, CO2-effektivt eller samfundsøkonomisk godt alternativ, heller ikke i et langsigtet 100 % VE-perspektiv. Tabene og omkostningerne er simpelthen for store. Og der er bedre og billigere måder at udnytte eventuel overskuds produktion fra...

 2. Et lykkeligt fornuftsægteskab? Turistforeningen for Danmark mellem hjemstavnsturisme og eksportturisme ca. 1888-1967

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mikael Frausing

  2010-11-01

  Full Text Available Artiklen baserer sig på undersøgelser af Turistforeningen for Danmarks virke med hovedvægt på perioden 1923-1945. Nedsættelsen af „Udenrigsministeriets Udvalg for Turistpropaganda i Udlandet" i 1934 betød en gennemgribende forandring, hvor staten for første gang involverede sig aktivt i Turistforeningens organisationog arbejde. Turisme blev herved i højere grad opfattet som et eksporterhverv og indrettet efter sit økonomiske indtjeningspotentiale. Hermed lagdes grunden til den organisation og den turismeopfattelse, som kom til at dominere efterkrigstidens danske turisme, mens tidligere, konkurrerende syn på turismen på sigt marginaliseredes. En gennemgang af Turistforeningens brochurer og udgivelservil i øvrigt demonstrere, at „Danmark som turistland" repræsenteredes i meget forskellige og konkurrerende diskurser, lige fra en hjemstavnsorientering med vægt på oldtid, landskaber og landbokultur til det „moderne Danmark" med levende byliv, uhøjtidelig harmoni, ungdommelighed og social ansvarlighed. Overordnet betød mellemkrigstiden både i organisation og repræsentation en forskydning af turistarbejdet fra provinsens lokale, folkelige forankring til byernes, primært københavnske, erhvervsinteresser.Abstract: A Happy Marriage of Convenience?The Danish National Tourist Organization c.1888-1967Turistforeningen for Danmark was the Danish National Tourist Organization from 1923-1967. It replaced Den danske Turistforening which dissolved in the turmoil following World War I, and was itself replaced in 1967 by Danmarks Turistråd. This article offers an outline of the development of Turistforeningen for Danmark with a main focus on the interwar-period 1923-1939. Through an analysis of the organization's activities to attract foreign visitors as well as to„enhance"the travel of Danes within their own country it is shown, how two distinct understandings of „tourism" co-existed, and was balanced against each other, within the

 3. Sange fra Vestkysten – en overset side af populærmusikken i Danmark

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Niels Kayser Nielsen

  2011-06-01

  Full Text Available Det vestjyske musikmiljø, på kysten fra Grænsen til Skagen, henlever en stille tilværelse i den danske kulturelle offentlighed og er med enkelte markante undtagelser næsten ukendt på den populærkulturelle musikscene. Denne artikel er et forsøg på at give mæle til et populærkulturelt marginalområde af Danmark; ikke for at placere det i en offerrolle, men snarere for at komplettere billedet af dansk musikkultur ved at pege på en center/periferi-tilgang. Nærmere bestemt foretages der analyser af de tematikker – kærlighed, politik, arbejde, kristentro, hjemstedsfornemmelse – der er så fremtrædende i den vestjyske musikkultur. Det er en grundtanke, at en opmærksomhed på også denne del af dansk musikliv er ønskværdig i henseende til udformningen af et kulturelt demokrati med henblik på en ligeværdig anerkendelse. 

 4. At gøre en dyd af nødvendigheden. Hans Hedtoft og Danmarks internationale placering fra Norden til NATO

  DEFF Research Database (Denmark)

  Villaume, Poul

  2009-01-01

  Hans Hedtofts afgørende rolle for Danmarks internationale sikkerhedspolitiske stilling fra ikke-allieret brobyggerrolle over forsøget på deltagelse i et nordisk forsvarsforbund til medlemskab af Atlantpagten/NATO tematiseres. Hedtofts NATO-loyale, men samtidig på flere områder forbeholdne tilgang...

 5. En analyse af potentialet for salg af fødevarer gennem Internettet i Danmark og England

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ramus, Kim Bjarne

  2001-01-01

  I Kim Ramus ph.d.-projekt gennemføres en undersøgelse af danske og britiske forbrugeres holdninger og præferencer til handel med fødevarer på Internettet, hvor formålet er at finde potentialet for salg af fødevarer online. Internettet er ganske udbredt i begge lande, men England er dog et godt st...... stykke foran Danmark med supermarkedskæden Tesco i spidsen, når det gælder salg af fødevarer. I Danmark er der endnu ingen landsdækkende kæder, som for alvor er gået i gang med at sælge fødevarer online.......I Kim Ramus ph.d.-projekt gennemføres en undersøgelse af danske og britiske forbrugeres holdninger og præferencer til handel med fødevarer på Internettet, hvor formålet er at finde potentialet for salg af fødevarer online. Internettet er ganske udbredt i begge lande, men England er dog et godt...

 6. Beskrivelse af patientpopulationen i klinisk musikterapi på fem psykiatriske institutioner i Danmark i perioden august 2003 - juli 2004

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Niels Hannibal

  2005-02-01

  Full Text Available Denne artikel indeholder præsentation og analyse af data indsamlet på 5 psykiatriske institutioner i Danmark, der har musikterapi i behandlingen. Formålet med undersøgelsen er dels at beskrive den patientgruppe der modtager musikterapi i psykiatrien, og dels undersøge om enkelte variable kan prædiktere drop-out fra behandlingen. Både demografiske, psykiatriske og terapeutiske data indsamles fra 91 patienter, der har modtaget musikterapi i perioden august 2003 til juli 2004. Undersøgelsen viser, at i denne gruppe rekrutteres patienterne overvejende fra hospitalerne, de har ofte enten skizofreni lidelser eller personlighedsforstyrrelser. 16 % dropper i gennemsnit ud af behandlingen. Der var ingen enkelte variable, der prædikterede drop-out fra behandlingen.

 7. At ændre nutiden gennem fortiden – mundtlig historiefortælling i Danmark

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lene Andersen

  2010-12-01

  Full Text Available Mange i dag tænker umiddelbart, at mundtlig fortælling af traditionelle sagn og eventyr mest hører fortiden til. Men inden for de sidste årtier er der opstået en ny interesse for mundtlig historiefortælling i Danmark. De nye fortællere beretter traditionelle sagn og eventyr, men også historier de selv har oplevet eller fundet på, eller historier fra skønlitterære værker. Man får indtryk af, at historiefortælling stadig har en forbindelse til fortiden. De største fortællefestivaler finder sted i historiske omgivelser på museer, og nutidens historiefortællere henviser ofte til fortælletraditionens lange historie, når de taler og skriver om historiefortælling.Hidtil har den nye interesse for historiefortælling ikke været genstand for forskning, men artiklen fremlægger et studie af historiefortælleres syn på fortælling og fortid. Fokus er, hvilke betydninger begreberne nostalgi og autenticitet har for fortællerne. Artiklen bygger primært på interviews med historiefortællere. Fortællerne blev blandt andet bedt om at beskrive, hvordan de umiddelbart forestillede sig, at historiefortælling fandt sted i fortiden. Det er et positivt billede af fortiden, der toner frem, og fortællerne bruger billederne af fortiden som afsæt til at kritisere træk af den moderne levemåde. De kritiserer medierne og de elektriske apparater for at gøre mennesker passive og ødelægge deres nærvær med andre levende mennesker. Ved at genoptage - hvad fortællerne opfatter som - en ældgammel og uddød tradition, ønsker de at skabe nogle oplevelser, som det moderne menneske savner i vore dages samfund. For fortællerne danner fortiden et idealiseret modbillede til nutiden og rummer dermed mulighed for, at fortællerne kan tale om deres idealer og håb for historiefortælling.Changing the Present through the Past - Oral Story-Telling in DenmarkToday, many people spontaneously think that oral transmission of traditional legends and fairy

 8. At ændre nutiden gennem fortiden – mundtlig historiefortælling i Danmark

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lene Andersen

  2010-12-01

  Full Text Available Mange i dag tænker umiddelbart, at mundtlig fortælling af traditionelle sagn og eventyr mest hører fortiden til. Men inden for de sidste årtier er der opstået en ny interesse for mundtlig historiefortælling i Danmark. De nye fortællere beretter traditionelle sagn og eventyr, men også historier de selv har oplevet eller fundet på, eller historier fra skønlitterære værker. Man får indtryk af, at historiefortælling stadig har en forbindelse til fortiden. De største fortællefestivaler finder sted i historiske omgivelser på museer, og nutidens historiefortællere henviser ofte til fortælletraditionens lange historie, når de taler og skriver om historiefortælling.Hidtil har den nye interesse for historiefortælling ikke været genstand for forskning, men artiklen fremlægger et studie af historiefortælleres syn på fortælling og fortid. Fokus er, hvilke betydninger begreberne nostalgi og autenticitet har for fortællerne. Artiklen bygger primært på interviews med historiefortællere. Fortællerne blev blandt andet bedt om at beskrive, hvordan de umiddelbart forestillede sig, at historiefortælling fandt sted i fortiden. Det er et positivt billede af fortiden, der toner frem, og fortællerne bruger billederne af fortiden som afsæt til at kritisere træk af den moderne levemåde. De kritiserer medierne og de elektriske apparater for at gøre mennesker passive og ødelægge deres nærvær med andre levende mennesker. Ved at genoptage - hvad fortællerne opfatter som - en ældgammel og uddød tradition, ønsker de at skabe nogle oplevelser, som det moderne menneske savner i vore dages samfund. For fortællerne danner fortiden et idealiseret modbillede til nutiden og rummer dermed mulighed for, at fortællerne kan tale om deres idealer og håb for historiefortælling. Changing the Present through the Past - Oral Story-Telling in Denmark Today, many people spontaneously think that oral transmission of traditional legends and fairy

 9. Den hvide side af det (etnisk) blandet Danmark: En udforskning af køns- og racerelaterede aspekter i blandede parforhold

  DEFF Research Database (Denmark)

  Singla, Rashmi

  2017-01-01

  af sådanne blandede par gennem stigninger i pardannelse på tværs af socialt konstruererede nationale og etniske/ race grænser. På trods af den hvide ægtefælles privilegeret position i samfundet (Twine, 2010) er deres motivation, hverdagsdynamikker, bevidsthed relateret til køns-udfordringer og...... mixed couple). Fokus er især på hvordan blandedhed (mixedness) kontekstualiseres i Danmark samt hvilke strategier der anvendes til at forhandle de køns- og racemæssige processer i det sociale rum. Derudover besværes spørgsmål som hvilke kategorier deres børn inkluderes i eller ekskluderes fra og hvilke...... race/ farve - én partner tilhører den hvide danske kategori, mens den anden stammer fra Sydasien (Indien eller Pakistan). Primært baseret på kvalitative interviews foretaget i Danmark (Singla, 2012, 2015) er begge køns erfaringer analyseret. Artiklen diskuterer også væsentlige metodiske...

 10. Dansk udenrigs- og sikkerhedspolitisk aktivisme i en stadig mere multipolær verdensorden. Danmarks håndtering af den nye stormagt Kina

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sørensen, Camilla T. N.

  2016-01-01

  Dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik med dets fokus på at fremme dansk sikkerhed, danske interesser og danske værdier står over for nye betingelser. Det centrale spørgsmål er, hvordan dansk udenrigs- og sikkerhedspolitisk aktivisme skal operere i en stadig mere multipolær verdensorden. I artiklen...... anvendes en neoklassisk realistisk analyseramme, som muliggør analyse af, hvordan igangværende udviklinger i systemiske og indenrigspolitiske betingelser påvirker dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik. Analysen viser, hvordan handlerummet for den danske værdipolitiske udenrigs- og sikkerhedspolitiske...... afhænger af stærke og stabile relationer til nye økonomiske og politiske magtcentre, som ikke deler værdier med Danmark. Den ændrede linje i dansk udenrigs- og sikkerhedspolitisk aktivisme viser sig tydeligst i forhold til Danmarks håndtering af den nye stormagt Kina, hvor 1990ernes danske megafondiplomati...

 11. Varmeplan Danmark 2010

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dyrelund, Anders; Fafner, Klaus; Ulbjerg, Flemming

  2010-01-01

  -overløbet reduceres med små 40 % ift. referencen (i et lukket system uden handel med el), hvilket i et åbent system med handel med el kan omsættes til en øget fortjeneste på i størrelsesordnen 50-100 mio.kr./år. De konkrete tal skal tages med den usikkerhed denne type af analyser medfører, men selve konklusionen om...... række barrierer for at dette kan gennemføres, samt udarbejdet forslag til virkemidler til at imødegå disse. De foreslåede virkemidler spænder bredt i karakter, og inkluderer således både informative, restriktive samt økonomiske virkemidler. I den nuværende situation er påvirkningen af statskassen...

 12. Temporaer pacemakerbehandling i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mickley, H; Frandsen, F; Pless, P

  1990-01-01

  The employment of temporary pacing (TP) in Denmark in 1986 is illustrated by means of a questionnaire investigation. Seventy-four out of 77 Danish hospitals with a medical-cardiological specialist returned usable replies. Facilities for temporary pacing were available in 39 (53%) of the hospitals...

 13. Ludomani i Danmark II

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bonke, Jens

  Rapporten belyser en række karakteristika ved problemspillere sammenlignet med ikke-problemspillere. Det viser sig, at flere problemspillere har haft en utryg og usikker opvækst, flere oplyser at have dårligt helbred, flere ryger og flere har prøvet at tage amfetamin, end ikke-problemspillere. Pr...

 14. Onkoplastisk kirurgi i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Klit, Anders; Henriksen, Trine Foged; Siersen, Hans Erik

  2014-01-01

  With improved survival rates after breast cancer treatment, more attention is drawn to improve the cosmetic outcome after surgical treatment of breast cancer. In this process the oncoplastic breast surgery was conceived. It supplements the traditional surgical treatments (mastectomy and breast...... conserving surgery) with increased focus on individualized therapy. The ambition is to obtain the best possible cosmetic outcome without compromising recurrence rates and survival. This article provides an overview of the current oncoplastic breast surgery treatment offered in Denmark....

 15. Onkoplastisk brystkirurgi i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Klit, Anders; Henriksen, Trine Foged; Siersen, Hans Erik

  2013-01-01

  With improved survival rates after breast cancer treatment, more attention is drawn to improve the cosmetic outcome after surgical treatment of breast cancer. In this process the oncoplastic breast surgery was conceived. It supplements the traditional surgical treatments (mastectomy and breast...... conserving surgery) with increased focus on individualized therapy. The ambition is to obtain the best possible cosmetic outcome without compromising recurrence rates and survival. This article provides an overview of the current oncoplastic breast surgery treatment offered in Denmark....

 16. Madjournalistik i Danmark

  OpenAIRE

  Cantor, Simon

  2013-01-01

  This project studies Danish food journalism in four newspapers, a food magazine and in an agricultural magazine. The purpose of this study is to make general observations about the topics, genres and number of sources in the selected media. This is done through a quantitative study over two months of publication. The quantitative study finds that economic and business-related food journalism follows the basic principles of journalism while the food related articles in the newspaper supplement...

 17. Formidlingsbegrebets digitalisering i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rudloff, Maja

  2014-01-01

  This article investigates the development of the concept of museum communication in a Danish cultural political context from 2006 until 2013 and the practical consequences a changed interpretation of the concept has for the Danish state-owned and state-supported museums. The main argument is that...

 18. Darwin i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Klassiske danske oversættelser af Charles Darwins skrifter, bl.a. Om Arternes Oprindelse, Menneskets Afstamning, Rejse om Jorden og Live og Breve. Indeholder også forskellige 1800-tals reaktioner til Darwin sammen med en række introduktioner, bibliografier og andre ressourcer for studerende og...

 19. Kiropraktikkens historie i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jørgensen, Per

  Bogen er den første samlede, forskningsbaserede fremstilling om kiropraktikkens danske historie. Den har udblik til kiropraktikkens historie i USA.......Bogen er den første samlede, forskningsbaserede fremstilling om kiropraktikkens danske historie. Den har udblik til kiropraktikkens historie i USA....

 20. Tvangsauktioner i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Haldrup, Karin; Staunstrup, Jan Kloster; Zangenberg Hansen, Jonas

  Aalborg Universitet og DREAM har analyseret 12.865 boliger solgt på tvangsauktion i perioden 2007-12. Desuden er der foretaget detaljerede analyser af 3.606 tvangsauktionssager i de tre retskredse Roskilde, Næstved og Nykøbing Falster. Disse kredse omfatter 14 kommuner, hvoraf mange har været sær...

 1. Sprogtilegnelse i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Højen, Anders; Bleses, Dorthe

  2009-01-01

    Forskning behøver egentlig ikke begrunde sig selv. Mennesket har altid stræbt efter ny viden, også selv om nytteværdien ikke altid er klar eller måske først bliver det lang tid senere - eller måske aldrig. Sprogforskere får ofte spørgsmålet: hvad kan det bruges til? Det kræver sommetider nogle ...

 2. Lesson study i Danmark?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mogensen, Arne

  2009-01-01

  Der beskrives et japansk lesson study forløb, og det diskuteres i hvilket omfang, de gode japanske erfaringer kan overføres til dansk matematikundervisning.......Der beskrives et japansk lesson study forløb, og det diskuteres i hvilket omfang, de gode japanske erfaringer kan overføres til dansk matematikundervisning....

 3. Udbytteannonceringseffekter i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Raaballe, J.; Laustrup, E. K.

  2005-01-01

  the announcement effect of unexpected earnings on CSE. This study complements these studies since we are able to control for unexpected dividends. Controlling for unexpected dividends, this study lends support to a more optimistic view regarding market efficiency than the most recent study does.Finally, we find...... to a significant announcement effect of 2.6%. Controlling for simultaneous earnings announcements, we find a significant announcement effect of the same order. This announcement effect is at least in line with results reported for UK and US markets, but differs from results reported for Continental Europe where...... indications that the owner structure may explain the asymmetric announcement effect of unexpected increases/decreases in dividends.Overall, the findings are in support of a signaling hypothesis. However, there are indications that this explanation does not hold for firms dominated by large shareholders where...

 4. Udbytteannonceringseffekten i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Raaballe, Johannes; Laustrup, Esben Kolind

  2006-01-01

  effect of unexpected earnings on CSE. This study complements these studies since we are able to control for unexpected dividends. Controlling for unexpected dividends this study lends support to a more optimistic view regarding market efficiency than the most recent study does.Finally, we find...... to a significant announcement effect of 2.6%. Controlling for simultaneous earnings announcements we find a significant announcement effect of the same order. This announcement effect is at least in line with results reported for UK and US markets, but differs from results reported for Continental Europe where...... indications that the owner structure may explain the asymmetric announcement effect of unexpected increases/decreases in dividends.    Overall, the findings are in support of a signaling hypothesis. However, there are indications that this explanation does not hold for firms dominated by large shareholders...

 5. Jodindtagelse i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, K M; Nøhr, S B; Laurberg, P

  1997-01-01

  Iodine deficiency with a high frequency of goitre and, in severely affected areas, cretinism is common in some areas of the world. In Denmark the iodine intake as evaluated by urinary iodine excretion has been at a stable low level for many years, except for the part of the population now taking...... iodine supplementation as part of vitamin/ mineral preparations. The iodine intake is lowest in the western part of the country where an epidemiological study of elderly subjects has demonstrated a high frequency of goitre and hyperthyroidism in women. This supports the suggestion of a controlled...... moderate increase in iodine intake via an iodine supplementation program. Udgivelsesdato: 1997-Apr-7...

 6. Brystkraeftkirurgi i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kroman, Niels; Christiansen, Peer Michael; Hussain, Zubair B

  2010-01-01

  Surgical treatment for breast cancer is changing towards less extensive procedures and hence the need for hospitalisation is reduced. In order to investigate the organisation of such procedures, the choice of surgical procedures, length of hospitalisation, and mortality were evaluated using...

 7. Storlandbrug i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rentz-Petersen, Nee

  2011-01-01

  Med udgangspunkt i storlandbrugets udfordringer med at indpasse deres nye produktionsanlæg i det danske kulturlandskab, introduceres et nyt princip for helhedsplanlægning for nye storlandbrug anlagt på 'bar mark'. Forslaget indeholder produktionsbygning med tilhørende tekniske anlæg, samt 3 bepla...

 8. Housing First i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Benjaminsen, Lars; Dyrby, Therese Marie; Enemark, Morten Holm

  Rapporten er en evaluering af arbejdet med at udbrede og forankre Housing First-indsatsen og tre evidensbaserede bostøttemetoder. Hovedprincippet i Housing First er, at udsatte borgere, der er endt i hjemløshed, får et permanent sted at bo allerede i starten af et indsatsforløb, samtidig med...... at borgeren får en intensiv social støtte i hverdagen. De evidensbaserede bostøttemetoder, der er anvendes sammen med Housing First-tilgangen er Critical Time Intervention (CTI), Intensive Case Management (ICM) og Assertive Community Treatment (ACT). Rapporten beskriver erfaringer omkring de ledelsesmæssige...... og organisatoriske rammer, målgruppen for indsatserne og om de konkrete indsatser i kommunerne. Evalueringen viser, at både borgere og kommuner har gode erfaringer med Housing First, men at især manglen på billige og passende boliger er en alvorlig barriere for udbredelsen af indsatsen. Evalueringen...

 9. Danmark - En korstogsnation?

  OpenAIRE

  Markedal, Jacob Ejdrup; Midtgaard, Tobias; Hernø-Toftild, Liv; Kjær, Julie Vitcetz

  2016-01-01

  In modern popular culture, the Christian conquests in North-Eastern Europe during the 12th and 13th centuries are called the Northern Crusades or The Baltic Crusades. The specific usage of the word crusade has been cause for debate in studies from more recent times. When we talk about these conquests, it is associated with the Danish, German and Swedish conquests in the lands that lie along the Baltic Sea. These acts of war were of a continuous nature and, therefore, different from the crusad...

 10. Resistent tuberkulose i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thomsen, V O; Johansen, I S; Bauer, J O

  2001-01-01

  INTRODUCTION: Increased rates of multidrug-resistant (MDR) tuberculosis (TB) has been reported from countries close to Denmark. We evaluated the incidence of drug resistance in Denmark in order to determine the magnitude of the problem. MATERIALS AND METHODS: Susceptibility testing was performed......-cluster. Among all patients with isoniazid- and streptomycin-resistance, 77.0% had clustered strains. DISCUSSION: In conclusion, although drug resistance among untreated Danes was close to the rate estimated in good national programmes, close monitoring is needed in future years, as active transmission...

 11. EU ligger i Danmark!

  DEFF Research Database (Denmark)

  Adler-Nissen, Rebecca

  2007-01-01

  EU må ikke reduceres til et spørgsmål om folkeafstemninger. Den virkelige udfordring handler om, hvordan EU-beslutninger om alt fra dyretransporter til terrorbekæmpelse kan kontrolleres på en demokratisk måde. De beslutninger, der bliver truffet i Bruxelles er i højeste grad en del af den nationa...

 12. Danmarks indvandrere skaber udvikling

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christiansen, Connie Carøe

  2007-01-01

   hvis de engagerer sig i udviklingsprojekter i hjemlandet, bliver de beskyldt for manglende vilje til integration. Og hvis de engagerer sig i integration, beskyldes de for manglende engagement i hjemlandet. Det bevirker at indvandrerne er uenige om, hvor de skal bruge deres positive engagement og kræfter...

 13. BUILD UP Skills Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Forsingdal, Charlotte Vartou; Lauridsen, Vagn Holk; Hougaard, Karsten Frøhlich

  opfyldelsen af 2020-målene, skal de rette kompetencer inden for energief-fektivitet og brug af vedvarende energi være til stede blandt de udførende i bygge- og an-lægsbranchen. Det er på denne baggrund, at Europa-Kommissionen har igangsat Build Up Skills projektet på tværs af Europa. Formålet med denne...

 14. Klimadebatten i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Danielsen, Oluf

  type klimadebat, der i dag er vokset til et meget stort omfang. Nedslaget ved de to klimatopmøder, Conferences Of Partners, dvs. konferencer med deltagelse af de lande, der i 1992 i Rio de Janeiro vedtog og siden ratificerede FN's Klimakonvention, hænger sammen med en del af projektets gennemgående...

 15. Chernobyl accident and Danmark

  International Nuclear Information System (INIS)

  1986-12-01

  The report describes the Chernobyl accident and its consequences for Denmark in particular. It was commissioned by the Secretary of State for the Environment. Volume 1 contains copies of original documents issued by Danish authorities during the first accident phase and afterwards. Evaluations, monitoring data, press releases, legislation acts etc. are included. (author)

 16. Problemskabende ungdomsgrupper i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Perry, Kevin

  2013-01-01

  Baggrunden for denne rapport er et ønske om at belyse, hvad der kendetegner grupper af unge med problemskabende og kriminel adfærd – som grupper. Undersøgelsens empiri udgøres af interview 12 steder i landet med i alt 55 professionelle fagfolk, der kender og arbejder med de unge i lokalområderne....

 17. Ni landsbyer i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, Jacob Norvig

  Denne rapport beskriver en evaluering af statsstøttede forsøg med at styrke og udvikle mindre lokalsamfund. Forsøgene er gennemført i ni kommuner. Da der i disse år er stor opmærksomhed om de små byers og samfunds udviklingsmuligheder, har erfaringerne fra forsøgsprojekterne bred interesse. Forsø...

 18. Hiv og kontaktopsporing i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rodkjær, Lotte Ørneborg; Østergaard, Lars; Frydenberg, Morten

  2008-01-01

  INTRODUCTION: Counselling and partner notification play significant roles in the prevention of HIV. In Denmark, there is no overall strategy or monitoring concerning partner notification and the results of partner notification are unknown. The primary purposes of the study were to describe...... the present organisation and conditions concerning partner notification in Denmark. MATERIALS AND METHODS: Information about organizational factors was collected through a questionnaire and supplementary interviews. The study population was all consecutive, newly-diagnosed HIV positive persons in the period...... from 1 May 2005 to 1 June 2006. During this period 254 were diagnosed with HIV. RESULTS: The study showed significant differences in the organisation of partner notification. A total of 123 index cases were offered partner notification. The stated number of partners per index case was 2.4, and 1...

 19. Type 2-diabetes i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Beck-Nielsen, Henning; Henriksen, Jan Erik

  2012-01-01

  Our vision is that the opportunistic screening system will be improved in order to find patients with occult type 2 diabetes (T2D), since an early treatment based on a correct phenotyping is the goal. Individual goals for HbA1c, blood pressure and lipids must be set up, and the number of drugs used...

 20. Arbejdsgiver-organisationer i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Navrbjerg, Steen Erik; Ibsen, Christian Lyhne

  Den moderne arbejdsgiverorganisation er både arbejdsgiverorganisation og brancheorganisation – og har formået at tilpasse sig i en tid, hvor medlemmerne ændrer profil under pres fra skarp international konkurrence, ny teknologi og fald i lønmodtagerorganiseringen. Det er et af resultaterne i en F...

 1. Det legale opioidforbrug i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jarlbaek, Lene; Kehlet, Henrik; Sjøgren, Per

  2010-01-01

  To identify users and use of opioids in Denmark three databases were combined. The latest fifteen years an increase in users has been noted, and the costs of opioids have increased from 175 million DKK (1994) to 540 million DKK (2008). Oxycodone and transdermal fentanyl constitute 60% of the total...

 2. Lønkurve for Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nicolaisen, Sten; Tranæs, Torben

  1996-01-01

  In this paper we first discuss the concept of a "wage curve " and its relation to standard supply and demand analysis. Second, we follow the tradition of Blanch/lower and Oswald (1994) and estimate some wage curves for Denmark on cross section data for 1994. Our wage data contains the wages for a...... less wage flexibility on the Danish labour market in comparison with these other countries....... for a number of different locations and categories labour as reported directly by firms. We do find the elasticity of the 1994 wage curve for Denmark to have the expected negative sign. But in contrast to the results of studies for many other countries, the elasticity is significantly below -0.1, suggesting...

 3. Per Pettersons Ekkoland – Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Gemzøe, Anker

  2011-01-01

  Artiklen introducerer til Per Pettersons forfatterskab med udgangspunkt i en analyse af hans første roman Ekkoland – med hovedvægt på handlingssted, genre og stil. Titlen gengiver Paul la Cours betegnelse for Jylland, og romanen foregår i Nordjylland. Ekkoland er mere novelleagtig end nogen af de...... senere romaner, men afprøver samtidig nogle af Per Petterson væsentlige romangreb siden hen, fx udgangspunktet i hovedpersonens bevidsthed og de smidige skift mellem tider og steder – som her altså også er lande og sprog....

 4. Tetanus ses stadig i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hertz, Mathias Amdi; Sørensen, Signe Maj

  2015-01-01

  Tetanus (lockjaw) is caused by toxins produced by Clostridium tetani, usually transmitted through contaminated wounds. We describe a case of tetanus in an unvaccinated, previously healthy 78-year-old woman. Twelve days after minor trauma to the right palm, initially treated with tetanus vaccination...

 5. Kraeft og forebyggelse i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dreyer, L; Winther, J F

  2001-01-01

  , and the uterine cervix is potentially avoidable, whereas only a small proportion of breast and colorectal cancers is preventable on the given knowledge. The main causative factors include active and passive smoking, alcohol intake, exposure to asbestos and other occupational carcinogens, solar and ionising....... A large proportion of the cancers occurring in the lungs, larynx, upper digestive tract, skin, lower urinary tract, and the uterine cervix are potentially avoidable. More research in the field of aetiological factors causing female breast cancer and colorectal cancer is much needed in order to be able......INTRODUCTION: The aim of the study was to estimate the preventable potential of various types of cancer in Denmark on the basis of present knowledge. MATERIAL AND METHODS: The well-documented factors in lifestyle and environment causing cancer in Denmark were identified from the IARC Monograph...

 6. Forekomst af diabetes i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Drivsholm, Thomas Bo; Frederiksen, Kirsten; Olivarius, Niels de Fine

  2003-01-01

  as on December 31, 1999. Discussion: The possibility of developing a monitoring programme from existing data in registers seems to be present. If a validated monitoring programme is developed, this can not only be used to estimate the prevalence of diabetes, but also for a continuous monitoring of diabetes......Summary The prevalence of diabetes in Denmark. Ugeskr Læger 2003;165: 2887-91. Introduction: The prevalence of diabetes in Denmark is unknown. The purpose of the present article was to describe the possibilities of developing a method to identify individuals with diagnosed diabetes in Denmark...... on the basis of existing national registers. Material and methods: Record linkage of data from The Danish National Hospital Register, The Danish National Health Service Register and The Register of Medicinal Product Statistics. Results: A minimum of 130,000 individuals in Denmark are estimated to have diabetes...

 7. Praehospitale laegebaserede behandlinger i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kindberg, Karsten; Nielsen, Søren Loumann; Møller, Ann M

  2009-01-01

  INTRODUCTION: With the reduction of administrative Regions in Denmark to a total of five, more focus has been given to prehospital services. Since access to and quality of prehospital treatment is not standardized, it may very well vary between regions. MATERIAL AND METHODS: Information was colle......INTRODUCTION: With the reduction of administrative Regions in Denmark to a total of five, more focus has been given to prehospital services. Since access to and quality of prehospital treatment is not standardized, it may very well vary between regions. MATERIAL AND METHODS: Information......-based prehospital units are staffed with a specialist in anaesthesiology. CONCLUSION: There is considerable variation in the coverage of the physician-based prehospital units in Denmark. There are sound medical arguments for having a specialist in anaesthesiology staffing physician-based prehospital units. All...

 8. Computer Aided Design i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sigrist, F.; Barfoed, P; Henriksen, L.

  Rapporten beskriver sidste fase i et projekt, som sigter mod at opbygge erfaringer om brug af CAD på danske tegnestuer. På en studietur valgte tre tegnestuer hver et CAD-system til afprøvning i fire måneder. Rapporten redegør for erfaringerne og belyser forholdet mellem dansk byggeri og datatekni...

 9. Danmark i det globale turismebillede

  DEFF Research Database (Denmark)

  der sket med erhvervsstrukturen? Hvordan har den politiske diskurs forandret sig? Hvilke centrale innovationer bør fremhæves? Hvad har den digitale revolution betydet? Og hvordan har uddannelsen og efteruddannelsen til turismens arbejdsmarked mødt den nye virkelighed? Et bud på svarene på disse...

 10. ESRI Brugerklub Danmark Seminar 2009

  DEFF Research Database (Denmark)

  Balstrøm, Thomas

  2009-01-01

  En dynamisk model til at simulere et støt stigende havspejl, som det findes i et tidevandsmiljø, er udviklet vha. ModelBuilder-værktøjet til ArcGIS 9.3. Modellen er implementeret for et udsnit af halvøen Skallingen, som er beliggende vest for Esbjerg i Midtjylland.......En dynamisk model til at simulere et støt stigende havspejl, som det findes i et tidevandsmiljø, er udviklet vha. ModelBuilder-værktøjet til ArcGIS 9.3. Modellen er implementeret for et udsnit af halvøen Skallingen, som er beliggende vest for Esbjerg i Midtjylland....

 11. Domesticeringen af Ford i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Wagner, Michael

  forstand voksede sig stor og stærk i den selv samme periode som Ford Motor Company gennem udbredelse af bilismen. Det var især FDM's medlemsblad MOTOR, som løbende bragte en stor mængde artikler om Ford Motor Company og reklamer for firmaets produkter i hele perioden 1906-1940. De to store aktører...

 12. Det legale opioidforbrug i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jarlbaek, Lene; Kehlet, Henrik; Sjøgren, Per

  2010-01-01

  To identify users and use of opioids in Denmark three databases were combined. The latest fifteen years an increase in users has been noted, and the costs of opioids have increased from 175 million DKK (1994) to 540 million DKK (2008). Oxycodone and transdermal fentanyl constitute 60% of the tota...

 13. "Jeg skal opfølgende anmode jer om at melde tilbage, hvorvidt I mener, at der er nogen sundheds- eller miljømæssige ricisi, der kan begrunde, at Danmark stemmer imod ansøgningen. Jeg skal bede om en tilbagemeldig allerede i dag, kl. 17.00. Svar den 25.10.2005" Dianthus caryophyllus (123.2.38/ 123

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kjellsson, Gøsta

  2005-01-01

  Mail: DMU har på grundlag af vores økologiske risikovurdering (pr. 18-04-2005) samt yderligere oplysninger i sagen (DMU kommentarer pr. 27-05-2005 og 13-10-2005) ikke fundet nogen miljømæssige ricisi, der kan begrunde at Danmark stemmer imod en markedsføring af den genmodificerede Florigene nelli...

 14. Advanced nuclear systems in comparison; Fortgeschrittene nukleare Systeme im Vergleich

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Brogli, R.; Foskolos, K.; Goetzmann, C.; Kroeger, W.; Stanculescu, A.; Wydler, P. [Paul Scherrer Inst. (PSI), Villigen (Switzerland)

  1996-09-01

  This study aims at a comparison of future reactor concepts, paying particular attention to aspects of safety, of the fuel cycle, the economics, the experience-base and the state of development. Representative examples of typical development lines, that could possibly be `of interest` within a time horizon of 50 years were selected for comparison. This can be divided into three phases: - Phase I includes the next 10 years and will be characterised mainly by evolutionary developments of light water reactors (LWR) of large size; representative: EPR, - Phase II: i.e. the time between 2005 and 2020 approximately, encompasses the forecasted doubling of today`s world-wide installed nuclear capacity; along with evolutionary reactors, innovative systems like AP600, PIUS, MHTGR, EFR will emerge, - Phase III covers the time between 2020 and 2050 and is characterised by the issue of sufficient fissile material resources; novel fast reactor systems including hybrid systems can, thus, become available; representatives: IFR, EA, ITER (the latter being). The evaluated concepts foresee partly different fuel cycles. Fission reactors can be operated in principle on the basis of either a Uranium-Plutonium-cycle or a Thorium-Uranium-cycle, while combinations of these cycles among them or with other reactor concepts than proposed are possible. With today`s nuclear park (comprising mainly LWRs), the world-wide plutonium excess increases annually by about 100 t. Besides strategies based on reprocessing like: - recycling in thermal and fast reactors with mixed oxide fuels, - plutonium `burning` in reactors with novel fuels without uranium or in `hybrid` systems, allowing a reduction of this excess, direct disposal of spent fuel elements including their plutonium content (`one-through`) is being considered. (author) figs., tabs., 32 refs.

 15. Nuclear medicine 2009. Abstracts; NuklearMedizin 2009. Vortraege

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2009-07-01

  The journal contains the abstracts of 188 lectures and the abstracts of 103 poster contributions concerning the following topics: systemic therapy; oncology: PET/therapy; physics: device technology; oncology: PET/new pharmaceuticals; neurology: receptors; motion correction methods; oncology: PET/FDG; cardiology; malign thyroid tumors; neuroendocrine tumors; radiochemistry {sup 1}8F, oncology: pre-clinic PET; neurology-oncology-activation; physics: quantification; various topics; radiochemistry: radioactive metals; benign thyroid tumors; therapeutical studies; neurology: neurodegeneration; oncology: SPECT/planar scintigraphy; local therapy; inflammation; dosimetry - radiation protection; radiochemistry: halogens.

 16. Vertikal smitte med hiv i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kvinesdal, Birgit Bak; Valerius, Niels Henrik; Herlin, Troels

  2002-01-01

  INTRODUCTION: Vertical transmission of HIV can be reduced if the pregnant woman and new born child receive antiretroviral treatment. Delivery by caesarean section and avoidance of breast feeding further reduce vertical transmission. The aim of this study was to describe the treatment of HIV......-positive pregnant women in Denmark and the risk of vertical transmission. MATERIAL AND METHODS: We retrospectively describe the risk of vertical transmission of HIV among HIV-positive women giving birth in Denmark during the period, mid-1994 to February 2000. RESULTS: Fifty children were born. One mother gave birth...... mothers was the HIV-infection known until the time of delivery or later. Transmission of HIV did not occur in the 34 mother-child pairs who received antepartum and intrapartum antiretroviral treatment, who had a caesarean delivery, who did not breast-feed, and whose children were given postpartum...

 17. Danmark-Kina, tur-retur

  DEFF Research Database (Denmark)

  Engel, Lisbeth Vinberg

  2010-01-01

  's globalisation budget have facilitated travel to China and the framework for cooperation with significant partners in China: partners much sought after by Chinese students. Currently the cooperation has resulted in Danish nursing practical experience in China, and students from China undergoing the same......The article describes a Danish-Chinese educational cooperation intended to create a shared training program. The training programme will involve nursing students spending respectively two years in China and two in Denmark. The training will be given in English and Danish. Funds from the government...

 18. Transkønnedes identitetsproblematikker i Danmark

  OpenAIRE

  Veng-Christensen, Louise Nordtorp; Bobak, Anders Victor Rønnemoes; Sørensen, Caroline Mygind; Lausch, Line Grønborg; Larsen, Cathrine; Boldemann, Camilla Funk

  2017-01-01

  Gender identity is normally understood as binary: man or woman. Transgender people, however, transcends this binary gender discourse and thus find themselves abnormal and stigmatized. This study tries to answer the question of how transgender people put the binary understanding of gender to discussion and how this discussion impacts their options of expressing their true identity. Through methods of deduction and induction, the theories of Erving Goffman, Judith Butler and Michel Foucault...

 19. Udvikling og udfordringer i fertilitetsbehandling i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ingerslev, Hans Jakob; Humaidan, Peter; Andersen, Anders Nyboe

  2012-01-01

  injection, frozen embryo replacement and oocyte donation) has been stable around 20% per cycle initiated during the last decade, despite the transfer of fewer embryos. The future challenges are the increasing age of women seeking fertility treatment, the development of biomarkers of embryonic implantation...... potential as well as the improvement of embryo culture, and embryo freezing techniques....

 20. Medieforbrug hos etniske minoriteter I Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christiansen, Connie Carøe

  2005-01-01

  Bag spørgsmålet om etniske minoriteters medieforbrug ligger en forventning om et anderledes forbrug end den øvrige befolkning og det bekræftes af forskellige undersøgelser. Der er større spredning på medier hos disse dele af befolkningen, og især tyrkiske familier ser megen tv fra hjemlandet. Men...

 1. Diagnoseregistrering af primaer ovariecancer i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Petri, Anette Lykke; Høgdall, Claus; Lidegaard, Ojvind

  2009-01-01

  ) and The Danish Gynaecology Cancer Database (DGCD). All four registers are obligatory, but none are 100% complete. In the future a faithful electronic registration by an electronic patient record will probably complete the variable profit ratio and data completeness. Udgivelsesdato: 2009-Feb-2...

 2. Hvor langt er PISA fra Danmark?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dolin, Jens; Krogh, Lars Brian

  2008-01-01

  PISA 2006 science testen i en dansk kontekst. I det første delprojekt sammenlignes PISA science frameworket med de danske mål for naturfagsuddannelserne. I det andet delprojekt undersøges hvorledes PISA testformatet er i overensstemmelse med evalueringspraksis i naturfagene i den danske folkeskole. I...... det tredje delprojekt sammenlignes elevers score i PISA science testen med deres resultater i en mere dialogbaseret evalueringssituation.   De tre delundersøgelser betjener sig af forskellige metoder, nemlig henholdsvis tekstanalyse, spørgeskemaundersøgelse/ interview samt en egentlig feltvalidering...

 3. Praehospitalt hjertestop i Danmark. Er beredskabet effektivt?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hallas, P

  2000-01-01

  The chain-of-survival concept is an established principle in the treatment of out-of-hospital cardiac arrest. Survival is improved when out-of-hospital cardiac arrest is followed by a sequence of events: early access to help, early cardiopulmonary resuscitation, early defibrillation and early adv...... is the time between the emergency call and the start of adequate treatment. Options for defibrillation and--in some cities--advanced life support are good, but hard to exploit as ambulances frequently arrive too late for treatment to be effective....

 4. Variationer i hyppigheden af kejsersnit i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sperling, Lene; Knudsen, L B; Secher, N J

  1990-01-01

  An investigation is presented on the basis of the medical register of births concerning all primiparae who were delivered of a liveborn singleton infant in 1982 and 1986. On the basis of the section on complications in the notification of the births, we have made a subdivision into four "approxim......% in the group of dystocia. The group of breech presentations is, by and large, unchanged in Denmark as a whole but great differences are present between counties. This register investigation does not permit the possibility of deeper analysis of the reasons for the variations....

 5. Skadestuestrukturen i Danmark 1985-1992

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, T B; Rebling, H; Larsen, C F

  1994-01-01

  routinely, and 29 (42%) used the Glasgow Coma Scale as a routine. It is concluded that there has only been a minor centralisation in trauma treatment structure in Denmark over the period 1985-1992, and there are still many accident and emergency departments with relatively few annual patient contacts...

 6. Meteoritfald fra Indonesien landet i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Haack, Henning; Wolff, Bente

  2015-01-01

  Om morgenen den 20. juli 2015 arbejdede familiefaderen Yusman Dakhi i sin onkels rismark på øen Nias i det vestlige Indonesien. Pludselig hørte han et dybt TA-TA-TA-TA-TA fra himlen. Lyden blev hurtigere og voldsommere, og med ét ’eksploderede’ jorden foran ham som ved et bombenedslag. Yusman blev...

 7. Kolera i Danmark--et importeret sygdomstilfoelde

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lange, K H; Pedersen, K M; Nielsen, S E

  1995-01-01

  A case of cholera imported to Denmark from the Pacific is presented. The patient was successfully treated with rehydration and antibiotics. A survey of the ongoing seventh pandemic of cholera is given and the possible emergence of a new eighth pandemic is discussed. Guidelines for prophylactic...

 8. Laparoskopisk operation for kolorektal cancer i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mynster, Tommie; Harling, Henrik

  2009-01-01

  INTRODUCTION: Laparoscopic resection of colorectal cancer may be oncologically equal to open surgery. Since 2001 the departments performing colorectal cancer surgery in Denmark, have reported variables for patient diagnostics, treatment and course to the DCCG database. MATERIAL AND METHODS......, and the median length of stay was eight and four days, respectively. Departments performing more than 100 laparoscopic procedures removed significantly more lymph nodes during colon surgery and had lower rate of anastomosis leakage compared with departments with less experience. CONCLUSION: The oncologic quality...

 9. Praehospitalt hjertestop i Danmark. Er beredskabet effektivt?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hallas, P

  2000-01-01

  The chain-of-survival concept is an established principle in the treatment of out-of-hospital cardiac arrest. Survival is improved when out-of-hospital cardiac arrest is followed by a sequence of events: early access to help, early cardiopulmonary resuscitation, early defibrillation and early...... advanced care. The Danish emergency medical system is only to some extent in accordance with the standards of the chain-of-survival concept. The current way of evaluating the efficiency of the system is based mainly upon the driving time for the ambulance, but the time that counts for the patient...... is the time between the emergency call and the start of adequate treatment. Options for defibrillation and--in some cities--advanced life support are good, but hard to exploit as ambulances frequently arrive too late for treatment to be effective....

 10. Diagnoseregistrering af primaer ovariecancer i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Petri, Anette Lykke; Høgdall, Claus; Lidegaard, Ojvind

  2009-01-01

  The purpose of this status article was to summarise the registration of ovarian cancer in Denmark up to 2007. In Denmark ovarian cancer is registered in four different registers/databases: The Danish Cancer Registry (CR), The Pathology Data Bank (PDB), The National Registry of Patients (LPR......) and The Danish Gynaecology Cancer Database (DGCD). All four registers are obligatory, but none are 100% complete. In the future a faithful electronic registration by an electronic patient record will probably complete the variable profit ratio and data completeness. Udgivelsesdato: 2009-Feb-2...

 11. Urininkontinenskirurgi i Danmark 2001-2003

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ammendrup, Astrid Cecilie; Bendixen, Anette; Sander, Pia

  2009-01-01

  , during a three year period is outlined. MATERIAL AND METHODS: This was a retrospective study, where data were extracted from the Danish National Patient Register (LPR) from 2001 to 2003. Data were supported by discharge letters and chart operation descriptions for women readmitted within 30 days after...... of postoperative complications was 33.9% after an abdominal procedure, 10.8% after a Tension free Vaginal Tape (TVT) like procedure and 2.3% after urethral injection therapy. For abdominal procedures, "high volume" departments (> 45 operations/3 years) had significantly fewer complications compared to "low volume...

 12. Anbefaling af ens vaekstkurver i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Birkebæk, Niels; Kamperis, Konstantinos; Main, Katharina Maria

  2007-01-01

  Growth monitoring is essential for the evaluation of health in children. Growth and final height have changed over time, the secular trend, and therefore updated growth curves are important. In this article the growth curves in use in Denmark are reviewed. In 2003 two different growth curves...... with older reference populations were used for growth evaluation after the neonatal period, and five different growth curves were in use for neonatal growth evaluation. To make growth evaluation more homogeneous we recommend one updated Scandinavian growth curve for child growth monitoring in Denmark...

 13. Anbefaling af ens vaekstkurver i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Birkebaek, Niels Holtum; Kamperis, Konstantinos; Main, Katharina Maria

  2007-01-01

  Growth monitoring is essential for the evaluation of health in children. Growth and final height have changed over time, the secular trend, and therefore updated growth curves are important. In this article the growth curves in use in Denmark are reviewed. In 2003 two different growth curves...... with older reference populations were used for growth evaluation after the neonatal period, and five different growth curves were in use for neonatal growth evaluation. To make growth evaluation more homogeneous we recommend one updated Scandinavian growth curve for child growth monitoring in Denmark....

 14. Urininkontinenskirurgi i Danmark 2001-2003

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ammendrup, Astrid Cecilie; Bendixen, Anette; Sander, Pia

  2009-01-01

  of postoperative complications was 33.9% after an abdominal procedure, 10.8% after a Tension free Vaginal Tape (TVT) like procedure and 2.3% after urethral injection therapy. For abdominal procedures, "high volume" departments (> 45 operations/3 years) had significantly fewer complications compared to "low volume......" departments (TVT-like group. Registration of complications and reoperations was incomplete and incorrect, especially in the TVT-like group. Mortality within 30 days was 0. CONCLUSION: This study shows a decentralised organisation of surgical...... incontinence activity in Denmark. Many departments carried out very few operations. There is a need for better registration, especially of TVT slings, and there is a need to reliably monitor the quality of incontinence surgery in Denmark. Surgical incontinence activity should be more centralised...

 15. Danmarks første energineutrale etageboliger

  DEFF Research Database (Denmark)

  Østergaard Jensen, Søren; Grimmig, Mikael; Dyck-Madsen, Søren

  2017-01-01

  Bolig+ bygningen i Søborg er kulminationen på en 10 år lang proces. Det hele startede ved Energy Camp 2005, hvor store dele af energi- og byggesektoren mødtes og skabte ideen om energineutrale boliger til verdens voksende befolkning....

 16. Danmarks nye erhvervsikoner venter i kulissen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ørholst, Henrik

  2018-01-01

  Ikonerne brænder ud. Falck, A.P. Møller - Mærsk, LEGO, Novo Nordisk og Danske Bank har ikke længere en status som urørlige. Nu er de kommet ned på jorden, og står alle med en stribe udfordringer....

 17. Transmission af hepatitis E i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lindberg, Jens; Böttiger, Blenda; Norder, Heléne

  2009-01-01

  A case of acute hepatitis due to hepatitis E virus genotype 3 was diagnosed by serology and genomic sequencing. Phylogenetic analysis demonstrated a strain identical to one isolated from a Swedish pig, which supports the hypothesis that swine serves as reservoirs for HEV infection. The patient did...... not have any recent travel history, had experienced no contact with animals and the origin of the infection remained unknown. We emphasize that health personnel should be aware of acute hepatitis E even among patients without a travel history. Udgivelsesdato: 2009-Jun-22...

 18. Udenlandske direkte investeringe r i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Bo Bernhard; Geisler Asmussen, Christian; Weatherall, Cecilie Dohlmann

  Udenlandske investeringer betragtes ofte som en vigtig kilde til viden, vækst og vær diskabende job, som spredes i den lokale økonomi via personlige netværk og mobilitet på arbejdsmarkedet. Hvordan disse udenlandske investeringer er place ret i forhold til de lokale rammebetingelser i land, by el...

 19. Evangelist - på mission i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Gottfredsen, Rikke

  2009-01-01

  Den kristne missionsforening Evangelist er kendt fra medierne, hvor foreningen ofte fremstilles som hjernevaskende og provokerende. De prædikater glæder Christian Hedegaard, foreningens centrale frontfigur sig over, for det viser at Evangelists arbejde virker, siger han.......Den kristne missionsforening Evangelist er kendt fra medierne, hvor foreningen ofte fremstilles som hjernevaskende og provokerende. De prædikater glæder Christian Hedegaard, foreningens centrale frontfigur sig over, for det viser at Evangelists arbejde virker, siger han....

 20. Socialøkonomiske virksomheder i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thuesen, Frederik; Bach, Henning Bjerregaard; Albæk, Karsten

  rettet mod private kunder på markedet, andre er bygget op omkring foreninger og frivillige, og andre igen er tættere knyttet til det kommunale beskæftigelsessystem. I interview peger virksomhedslederne på, at det er hårdt at drive en socialøkonomisk virksomhed, og især beskæftigelseslovens krav og EU ’s...

 1. Forekomsten af passiv rygning i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kristensen, T S; Møller, L; Holstein, B E

  1990-01-01

  The occurrence of passive smoking in the adult population in Denmark has not been described previously. This article publishes data from three investigations all of which were carried out in 1987. One was an interview investigation of a random section of the Danish population carried out by the D...... inconvenienced by passive smoking at work and a corresponding fraction had taken steps to reduce the extent of passive smoking in their daily life. Udgivelsesdato: 1990-Aug-27...... showed consistent results as regards the occurrence of passive smoking among adult Danes. About 12% of non-smokers were exposed to passive smoking for at least eight hours and 40% for at least one hour daily. Altogether 73% were exposed to passive smoking daily. About one third of the non-smokers were...

 2. Lepra--stadig aktuel i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, A G; Bygbjerg, Ib Christian; Jensen, H

  1992-01-01

  A case of borderline tuberculoid leprosy in a 27 year old woman from the Philippines is presented. The diagnosis was made after repeated biopsies. Only a single mycobacterium was present and the histology of the initial biopsies was inconclusive. This case emphasizes that leprosy is still imported...

 3. Fedmekirurgi i Danmark--er vi på rette vej?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Funch-Jensen, Peter; Iversen, Maria Gerding; Kehlet, Henrik

  2008-01-01

  INTRODUCTION: In 2005 the National Board of Health (NBH) published guidelines on bariatric surgery in Denmark. The aim of the present study was to shed light on the national bariatric effort in relation to these guidelines. MATERIAL AND METHODS: The analysis is based on extraction of the following......, a tendency which was attributable to the activities of one of the private clinics. CONCLUSION: The frequency with which bariatric surgery is performed follows a strongly increasing trend and the procedures are only performed at the public departments selected by the National Board of Health...... data from the National Patient Registry in the period from 2005 through 2007: annual number of operations, type of operation, laparoscopic versus open procedure. Furthermore, the centres were compared. RESULTS: A total of 2,098 bariatric procedures were performed in the years 2005 to 2007. Apart from...

 4. Den kirurgiske service i Danmark--er det tid til reorganisering?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kehlet, Henrik; Ottesen, Bent S; Schroeder, Torben V

  2003-01-01

  Denmark is a small country (about 5 million inhabitants) and has a unique registration of hospital admissions, surgical procedures and specific person-numbers in national registers. However, there is currently no system to monitor the overall quality of surgical care. Also, surgical services...... are provided in a large number of hospitals. In order to provide a rational basis of professional and administrative strategies to monitor and improve the quality of surgical care, establishment of a nation-wide monitoring system and quality improvement programme is required as well as regionalisation of major...

 5. Nuclear power and nuclear safety 2009; Kernekraft og nuklear sikkerhed 2009

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Lauritzen, B.; OElgaard, P.L. (eds.); Nonboel, E. (Risoe DTU, Roskilde (Denmark)); Kampmann, D.; Nystrup, P.E.; Thorlaksen, B. (Beredskabsstyrelsen, Birkeroed (Denmark))

  2010-05-15

  The report is the seventh report in a series of annual reports on the international development of nuclear power production, with special emphasis on safety issues and nuclear emergency preparedness. The report is written in collaboration between Risoe DTU and the Danish Emergency Management Agency. The report for 2009 covers the following topics: status of nuclear power production, regional trends, reactor development, safety related events, international relations, conflicts and the European safety directive. (LN)

 6. Institut fuer Nukleare Entsorgungstechnik: Status report on research and development 1984

  International Nuclear Information System (INIS)

  1985-02-01

  Some of the main points tackled by the Institute during 1984 included: Testing the glassification technique for radioactive waste and design and construction of a glassification plant; examination of the properties of glass products, testing of incineration of waste containing plutonium; solidification of concentrate containing alpha particles; separation of actinides and fission products from MAW; examination of the release procedures of radio-nuclides from waste solidified with cement; development of long-term containers for the final storage of HAW glass products in salt; model calculations for thermo-mechanical processes and for release mechanisms in final storage. (RB) [de

 7. Research and development activities of the Institut fuer Nukleare Entsorgungstechnik on the decontamination of surfaces

  International Nuclear Information System (INIS)

  Dippel, T.; Hentschel, D.; Kunze, S.

  1983-06-01

  After developing a procedure for the ''Testing of Surface Coating Materials for the Decontamination'' about 900 different surface coating materials had been tested and evaluated for the domestic and foreign industry. The results prove the following basic facts: Surface coatings, low in porosity, forming a smooth surface and containing limited amounts of filler are in the majority very effectively decontaminated if they are prepared of chemically stable, water repellent materials; Decontamination results are drastically poorer if the degree of filling of the materials is high especially if hygroscopic fillers and/or hygroscopic colouring matters are used. Currently available cleansers and washing powders used for decontamination did not fulfill the three basic demands for a decontamination agent: high efficiency, small foam generation and sufficient thermal stability. Therefore for the decontamination of walls, floors, etc. a water delutable, liquid cleanser was developed. In the same context a washing powder was optimized for the decontamination of contaminated clothing. The experiments on the decontamination of stainless steels ended up with the formulation of a pickling paste. Furthermore all investigations were aimed at a minimization of the waste generation by the decontamination process. This resulted in decontamination techniques, in which the decontaminating agents were applied in thin layers. A comparison of the currently practiced dipping technique with the coating technique showed that the latter one gave the better decontamination results and that the amount of decontamination waste was reduced. (orig./HP) [de

 8. Nuclear power and nuclear safety 2006; Kernekraft og nuklear sikkerhed 2006

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Lauritzen, B.; Oelgaard, P.L. (eds.); Kampmann, D.; Majborn, B.; Nonboel, E.; Nystrup, P.E.

  2007-04-15

  The report is the fourth report in a series of annual reports on the international development of nuclear power production, with special emphasis on safety issues and nuclear emergency preparedness. The report is written in collaboration between Risoe National Laboratory and the Danish Emergency Management Agency. The report for 2006 covers the following topics: status of nuclear power production, regional trends, reactor development and development of emergency management systems, safety related events of nuclear power, and international relations and conflicts. (LN)

 9. Nuclear power and nuclear safety 2010; Kernekraft og nuklear sikkerhed 2010

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Lauritzen, B.; OElgaard, P.L. (eds.); Nonboel, E. (Risoe DTU, Roskilde (Denmark)); Kampmann, D.; Nystrup, P.E. (Beredskabsstyrelsen, Birkeroed (Denmark))

  2011-07-15

  The report is the eighth report in a series of annual reports on the international development of nuclear power production, with special emphasis on safety issues and nuclear emergency preparedness. The report is written in collaboration between Risoe DTU and the Danish Emergency Management Agency. The report for 2010 covers the following topics: status of nuclear power production, regional trends, reactor development, safety related events, international relations, and conflicts and the Fukushima accident. (LN)

 10. Nuclear power and nuclear safety 2007; Kernekraft og nuklear sikkerhed 2007

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Lauritzen, B.; OElgaard, P.L. (eds.); Kampmann, D.; Majborn, B.; Nonboel, E.; Nystrup, P.E.

  2008-05-15

  The report is the fifth report in a series of annual reports on the international development of nuclear power production, with special emphasis on safety issues and nuclear emergency preparedness. The report is written in collaboration between Risoe DTU and the Danish Emergency Management Agency. The report for 2007 covers the following topics: status of nuclear power production, regional trends, reactor development, safety related events of nuclear power, and international relations and conflicts. (LN)

 11. Nuclear threshold countries in the Third World. Nukleare Schwellenlaender in der Dritten Welt

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Stahl, K. (FEST, Heidelberg (Germany))

  1990-08-01

  The article analyses the nuclear-technological capacities and the danger of nuclear weapons proliferation in the six nuclear threshold countries: Argentina, Brazil, India, Pakistan, Israel and South Africa. All six states have developed sensitive nuclear facilities that are not covered by IAEA-safeguards. The risk of nuclear proliferation in Argentina and Brazil is considered at present as non-existent. The economic and especially the nuclear cooperation between the two states and the mutual visits of the unsafeguarded nuclear facilities has promoted a process of confidence building and political detente between them. The risk of nuclear weapons proliferation in the Middle East is considered high. It is estimated that Israel already has built up a nuclear weapons arsenal. The growing political influence of nationalistic groups in India and Pakistan, that favour a course of confrontation between the two states, have augmented the risk of nuclear proliferation in both states. South Africa is economically and militarily clearly dominating its black ruled neighbours. The Apartheid-regime is at present negociating with the nuclear weapons states about its adherence to the NPT, but demands political, economic and military concessions in exchange for its adherence to the treaty. (orig./HSCH).

 12. Report on research and development work 1982 of the Institut fuer Nukleare Entsorgungstechnik

  International Nuclear Information System (INIS)

  1983-02-01

  The R and D work carried out at the Institute of Nuclear Waste Processing during 1982 under the four sections Chemistry, Processing Technology, Final Storage, and Infrastructure and Analysis is reported here. Areas of emphasis were: 1) Development and demonstration of a technical process for embedding highly radioactive solutions of fission products in borosilicate glass blocks, 2) Study of the properties of original glass moulds produced in this process, 3) Solidification of low and medium-active waste concentrates in cement, 4) Separation of actinides and fission products from medium-active waste solutions, 5) Solidification of alpha-containing concentrates in a ceramic matrix and characterization of the products, 6) Demonstration of wet chemical oxidation of combustible wastes containing higher levels of Pu together with the recovery of Pu, 7) Investigation of the release of radionuclides from medium-active waste products by leaching, corrosion, and mechanical or thermal stress, 8) Studies on the development of long-term stable containers suitable for final storage of highly radioactive glass products in salt, 9) Studies on the storage of heat-generating waste in salt, 10) Studies on analytical safety assurance for final storage in geological formations. (orig./RB) [de

 13. Nuclear power and nuclear safety 2012; Kernekraft og nuklear sikkerhed 2012

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Lauritzen, B.; Nonboel, E. (eds.); Oelgaard, P.L. [Technical Univ. of Denmark. DTU Risoe Campus, Roskilde (Denmark); Israelson, C.; Kampmann, D.; Nystrup, P.E.; Thomsen, J. [Beredskabsstyrelsen, Birkeroed (Denmark)

  2013-11-15

  The report is the tenth report in a series of annual reports on the international development of nuclear power production, with special emphasis on safety issues and nuclear emergency preparedness. The report is prepared in collaboration between DTU Nutech and the Danish Emergency Management Agency. The report for 2012 covers the following topics: status of nuclear power production, regional trends, reactor development, safety related events, international relations and conflicts, and the results of the EU stress test. (LN)

 14. Nuclear power and nuclear safety 2005; Kernekraft of nuklear sikkerhed 2005

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Lauritzen, B.; Oelgaard, P.L.; Kampman, D.; Majborn, B.; Nonboel, E.; Nystrup, P.E.

  2006-03-15

  The report is the third report in a series of annual reports on the international development of nuclear power production, with special emphasis on safety issues and nuclear emergency preparedness. The report is written in collaboration between Risoe National Laboratory and the Danish Emergency Management Agency. The report for 2005 covers the following topics: status of nuclear power production, regional trends, reactor development and development of emergency management systems, safety related events of nuclear power and international relations and conflicts. (ln)

 15. Nuclear power and nuclear safety 2004; Kernekraft og nuklear sikkerhed 2004

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2005-03-01

  The report is the second report in a new series of annual reports on the international development of nuclear power production, with special emphasis on safety issues and nuclear emergency preparedness. The report is written in collaboration between Risoe National Laboratory and the Danish Emergency Management Agency. The report for 2004 covers the following topics: status of nuclear power production, regional trends, reactor development and development of emergency management systems, safety related events of nuclear power and international relations and conflicts. (ln)

 16. Nuclear safety research in HGF 2011; Nukleare Energieforschung 2011. Forschungszentren. Status und Entwicklung

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Tromm, Walter [Karlsruher Institut fuer Technologie (KIT), Eggenstein-Leopoldshafen (Germany). Programm NUKLEAR

  2012-06-15

  After the events at the Japanese nuclear power plant of Fukushima Daiichi, the German federal government decided that Germany will give up electricity generation from nuclear power within a decade. The last reactor will be disconnected from the power grid in 2022. Helping to make this opt-out as safe as possible is one of the duties of the Helmholtz Association with its Nuclear Safety Research Program within the Energy Research Area. Also the demolition of nuclear power plants and the repository problem will keep society, and thus also research, busy for a number of decades to come. Giving up electricity production from nuclear power thus must not mean giving up the required nuclear technology competences. In the fields of reactor safety, demolition, final storage, radiation protection, and crisis management, in critical support of international developments, and for competent evaluation of nuclear facilities around Germany, these competences will be in demand far beyond the German opt-out. This is the reason why the final report by the Ethics Committee on 'Safe Energy Supply' emphasizes the importance of nuclear technology research. Close cooperation on national, European and international levels is indispensable in this effort. Also nuclear safety research in the Helmholtz Association is aligned with the challenges posed by the opt-out of the use of nuclear power. It is important that the high competences in the areas of plant safety and demolition, handling of radioactive waste, and safe final storage as well as radiation protection be preserved. The Nuclear Safety Research Program within the Energy Research Area of the Helmholtz Association therefore will continue studying scientific and technical aspects of the safety of nuclear reactors and the safety of nuclear waste management. These research activities are provident research conducted for society and must be preserved for a long period of time. The work is closely harmonized with the activities of the partners in the Nuclear Competence Association. As of January 2011, the Dresden-Rossendorf Helmholtz Center (HZDR), with its 2 Institutes of Safety Research and for Radiochemistry, is an integral part of the Nuclear Safety Research Program within the Energy Research Area. Both institutes work on topics of safety research for nuclear reactors and safety research for nuclear waste management. In this way, the 2 institutes represent very welcome added value as well as a supplement to the Nuclear Safety Research Program. (orig.)

 17. Nuclear emergency protection. Today and tomorrow; Nuklearer Notfallschutz. Heute und morgen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Buettner, Jens Uwe [Gesellschaft fuer Anlagen- und Reaktorsicherheit (GRS) gGmbH, Koeln (Germany). Abt. Strahlenschutz; Flury, Christoph [Bundesamt fuer Bevoelkerungsschutz BABS, Bern (Switzerland). Eidgenoessisches Departement fuer Verteidigung Bevoelkerungsschutz und Sport VBS; Gellermann, Rainer [Nuclear Control and Consulting GmbH, Braunschweig (Germany); and others

  2016-07-01

  The state of affairs of the nuclear emergency protection at accidents in connection with the use of nuclear power, at incidents with dangerous radiation sources as well as in case of criminal use of radioactive substances is presented. Moreover, the organization and the responsibilities as well as the preparation and realization of emergency training are considered and commented.

 18. Nuclear power and nuclear safety 2008; Kernekraft og nuklear sikkerhed 2008

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Lauritzen, B.; OElgaard, P.L. (eds.); Nonboel, E. (Risoe DTU, Roskilde (Denmark)); Kampmann, D. (Beredskabsstyrelsen, Birkeroed (Denmark))

  2009-06-15

  The report is the fifth report in a series of annual reports on the international development of nuclear power production, with special emphasis on safety issues and nuclear emergency preparedness. The report is written in collaboration between Risoe DTU and the Danish Emergency Management Agency. The report for 2008 covers the following topics: status of nuclear power production, regional trends, reactor development, safety related events of nuclear power, and international relations and conflicts. (LN)

 19. Nuclear power and nuclear safety 2011; Kernekraft og nuklear sikkerhed 2011

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Lauritzen, B.; OElgaard, P.L. (eds.); Hedemann Jensen, P.; Nonboel, E. (Technical Univ. of Denmark. DTU Risoe Campus, Roskilde (Denmark)); Aage, H.K.; Kampmann, D.; Nystrup, P.E.; Thomsen, J. (Beredskabsstyrelsen, Birkeroed (Denmark))

  2012-07-15

  The report is the ninth report in a series of annual reports on the international development of nuclear power production, with special emphasis on safety issues and nuclear emergency preparedness. The report is written in collaboration between Risoe DTU and the Danish Emergency Management Agency. The report for 2011 covers the following topics: status of nuclear power production, regional trends, reactor development, safety related events, international relations and conflicts, and the Fukushima accident. (LN)

 20. The international regime for nuclear safety after Fukushima; Das internationale System nuklearer Sicherheit nach Fukushima

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Raetzke, Christian [CONLAR Consulting on Nuclear Law and Regulation, Leipzig (Germany)

  2014-05-15

  The Chernobyl catastrophe in 1986 lead to a new foundation of the international regime for nuclear safety: the 1994 Convention on Nuclear Safety introduced for the first time obligations on adhering states to adopt certain principles to achieve a high level of safety. The Convention, however, does not contain detailed standards, nor does it install a 'hard' mechanism for control and enforcement. While the system has undoubtedly lead to improvements in nuclear safety worldwide, it was not able to detect and remedy the deficiencies in the Japanese system. Ideas voiced immediately after the Fukushima accident to take a further decisive step towards a more stringent international system seemed not to be met with enthusiasm. The general tendency is to use the existing instruments and mechanisms in a more effective manner. However, very recently (in April 2014) the member states of the Convention on Nuclear Safety decided to stage a diplomatic conference with the aim to amend the Convention and to insert safety objectives. Time will eventually show whether this is a first, but decisive step towards the idea of an international system of mandatory and enforceable nuclear safety standards. (orig.)

 1. Menarkalderen blandt skolepiger i Odense. Falder menarkalderen fortsat i Danmark?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Boldsen, J L; Jeune, B; Bach-Rasmussen, K L

  1993-01-01

  at the menarche was found to be the same throughout the municipality (13.27 years; 95% confidence limit 13.20-13.35). The variations were found to be significantly differentiated by the type of school district. The variations were low in the suburbs and in the surrounding rural districts, higher in the inner city...

 2. Risikovurdering for Downs syndrom i Danmark--sekundaerpublikation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ekelund, Charlotte Kvist; Andersen, Hans Jakob; Christensen, Jeanette

  2010-01-01

  In 2004 The Danish National Board of Health introduced a new guideline regarding prenatal screening. All pregnant women are now offered a Down's syndrome risk assessment. The new guideline has had an impact on the number of invasive early prenatal procedures. The number of procedures fell by 50......% from 2000 to 2006. 90% of the foetuses with Down's syndrome are detected prenatally. Denmark is one of the first countries in the world in which risk assessment for Down's syndrome has been successfully implemented at a national level....

 3. Risikovurdering for Downs syndrom i Danmark - sekundærpublikation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ekelund, Charlotte Kvist; Andersen, Hans Jakob; Christensen, Jeanette

  2010-01-01

  In 2004 The Danish National Board of Health introduced a new guideline regarding prenatal screening. All pregnant women are now offered a Down's syndrome risk assessment. The new guideline has had an impact on the number of invasive early prenatal procedures. The number of procedures fell by 50......% from 2000 to 2006. 90% of the foetuses with Down's syndrome are detected prenatally. Denmark is one of the first countries in the world in which risk assessment for Down's syndrome has been successfully implemented at a national level. Udgivelsesdato: 2010-Jun-7...

 4. Risikovurdering for Downs syndrom i Danmark - sekundærpublikation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ekelund, Charlotte Kvist; Andersen, Hans Jakob; Christensen, Jeanette

  2010-01-01

  In 2004 The Danish National Board of Health introduced a new guideline regarding prenatal screening. All pregnant women are now offered a Down's syndrome risk assessment. The new guideline has had an impact on the number of invasive early prenatal procedures. The number of procedures fell by 50......% from 2000 to 2006. 90% of the foetuses with Down's syndrome are detected prenatally. Denmark is one of the first countries in the world in which risk assessment for Down's syndrome has been successfully implemented at a national level....

 5. Pengespil blandt unge i Danmark 2007-2016

  DEFF Research Database (Denmark)

  Fridberg, Torben; Birkelund, Jesper Fels

  2016-01-01

  unge, der i 2007 havde en risikabel spilleadfærd. Undersøgelsen viser, at selv om udbuddet af pengespil er blevet større, så spiller færre unge om penge i 2016 end i 2007. Den viser desuden, at der ikke er flere unge, der er i risiko for at få problemer med pengespil. Undersøgelsen er finansieret af...

 6. Kommentarer til FN-rapport om religionsfrihed i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christoffersen, Lisbet

  Papiret kommenterer Report of the Special Rapporteur on freedom of religion and belief on his mission to Denmark. Papiret dannede grundlag for mundtlige kommentarer ved konference på Christiansborg 24.11.17......Papiret kommenterer Report of the Special Rapporteur on freedom of religion and belief on his mission to Denmark. Papiret dannede grundlag for mundtlige kommentarer ved konference på Christiansborg 24.11.17...

 7. MOOCs - perspektiver for UC-sektoren i Danmark

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hanne Wacher Kjærgaard

  2013-11-01

  Due to an increasing financial pressure in the Danish educational sector and a demand for rationalization as well as higher quality through digitization, the question of whether or not to adopt MOOCs (Massive Open Online Courses becomes interesting. A MOOC is a free, online course offered to all with no entry level demands and with no limitation on participant numbers. Studies (Barbour, 2012; Kim, 2012 show that several universities have plunged into this type of courses relatively headlong, perhaps mainly driven by fear of losing out in the competition for international students.  With the intention of contributing to an informed discussion of the university college perspectives of MOOCs, this article describes the phenomenon and discusses its peda-gogical perspectives in the context of the global education market. Through a literature review as well as hands-on participation in a number of MOOCs, the aim is to uncover what it takes to offer a MOOC, what others have done, who the providers are, who the participants are, and what perspectives MOOCs might hold in a Scandinavian context.

 8. Brug af foetocidium ved sene provokerede aborter i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen, Anne Vinggaard; Petersson, Birgit

  2012-01-01

  As a result of prenatal screening, the number of late terminations of pregnancy is increasing in Denmark. The fact that the foetus sometimes shows signs of life after the termination is a large concern for health-care staff and parents. In other countries feticide is performed intrauterinely to e...... to ensure that the foetus is dead before the delivery. In Denmark this method is legally used in foetal reduction, but not in late termination of pregnancy. In the light of international literature on the subject, perspectives on feticide in late termination of pregnancy are explored....

 9. Udvikling i ynglebestanden af Fjordterner i Danmark 1970-2012

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bregnballe, Thomas; Jørgensen, Hans Erik

  2013-01-01

  of declines in these areas are generally unknown. However, there are indications that for some of the former key localities, declining numbers were related to increasing occurrence of red fox Vulpes vulpes. In recent years, Common Terns have bred in fairly high numbers and with high success on small islets...

 10. Insekticidresistens hos væggelus i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kilpinen, Ole; Jensen, Karl-Martin Vagn; Kristensen, Michael

  . Organophosfaten chlorpyrifos, var der derimod kun let nedsat følsomhed for og denne viste sig fuldt effektiv når væggelusene blev eksponeret på overflader behandlet med de kommercielle produkter. Da chlorpyrifos næppe bliver gen-registreret, står man tilbage med pyrethroiderne, som ikke længere kan anbefales til...

 11. Den præhospitale service i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Trier, H; Larsen, C F

  1993-01-01

  In Denmark, emergency ambulances are dispatched by 41 centres manned either by trained firemen (in Copenhagen) or policemen (outside Copenhagen). In 1990, emergency ambulance calls totalled 284,000. Utilisation of emergency ambulance services increases with urbanisation. A doctor-manned ambulance...... is in operation in Copenhagen, and in some other large towns anaesthesiology and intensive care teams can be dispatched from hospital to give on-the-spot care. In less populated areas, some general practitioners give advanced life-support. Although many areas are serviced by ambulances equipped...... with defibrillators, the majority of patients receive only basic life-support from ambulance personnel. New initiatives resulting from a recent report by a commission appointed by central authorities, and focused on prehospital treatment, are expected to improve the service by raising the level of training given...

 12. Danmarks produktivitet, værdiskabelse og nationalindkomst per arbejdstime

  DEFF Research Database (Denmark)

  Whitta-Jacobsen, Hans Jørgen; Sørensen, Peter Birch; Jørgensen, Kristian Binderup

  mængdemæssig timeproduktivitet, real værdiskabelse per arbejdstime og nationalindkomst per arbejdstime. Det gælder fx, når vi sammenligner med lande som USA, Tyskland, Frankrig og Sverige. Der er dog en bemærkelsesværdig og vedholdende tendens til, at Holland og Belgien ligger på et højere niveau end de øvrige...

 13. Tællinger af vandfugle i Danmark 1998-99

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pihl, S.; Laubek, B.

  1999-01-01

  Denne rapport præsenterer Miljø- og Energiministeriets seks feltstationer med beskrivelse af deres historie, naturforhold og overvågningsprogram. Resultaterne af fugleobservationer i 1997 beskrives i sammenhæng med tidligere års udvikling. Desuden præsenteres resultater af tre undersøgelser af he...

 14. Antikkens veje til renæssancens Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  , og vi møder foruden Petrarca blandt andre også den store humanist Erasmus af Rotterdam, den danske professor Erasmus Lætus, der skrev digte på latin, og kong Christian IV, der udsmykkede Frederiksborg Slot efter antikke idealer. Alle trak de på antikken som forbillede for at kunne opfylde deres egne...

 15. DTU Bibliotek - Danmarks Tekniske Informationscenter - 75 år

  DEFF Research Database (Denmark)

  DTU Bibliotek markerer sit 75-års jubilæum med bl.a. dette jubilæumsskrift, med en udstilling, en film og et event den 23. november 2017. Hovedparten af materialerne findes for eftertiden på bibliotekets hjemmeside: www.bibliotek.dtu.dk Ved tidligere jubilæer blev der udgivet fine, trykte......, med tilknytning til DTU Bibliotek. Fortællingen om DTU Bibliotek starter med et bibliotek, der i sit udgangspunkt har rødder tilbage til etableringen af Den polytekniske Læreanstalt, nu DTU, i 1829. Et samlet teknisk bibliotek blev først skabt i 1942 ved en fusion mellem Teknisk bibliotek og...

 16. Populærmusikkultur i Danmark siden 2000

  DEFF Research Database (Denmark)

  rap, pop, rock, metal, verdensmusik og electronica – ikke blot på kunstnerne og deres tekster, produktioner, udgivelser og optrædener, men også på alt det, der udspiller sig rundt om kunstnerne, dvs. fankulturerne, pladeselskaberne, festivalerne, koncertbegivenhederne, talentudviklingen med mere...

 17. Kommenteret checkliste over Danmarks bier – Del 3

  DEFF Research Database (Denmark)

  Madsen, Henning Bang; Calabuig, Isabel

  2010-01-01

  This paper presents Part 3 of a checklist for the taxa of bees occurring in Denmark, dealing with the families Melittidae and Megachilidae, and covering 53 species. The remaining two families (Halictidae and Apidae) will be dealt with in future papers. The following two species are hereby recorded...... as belonging to the Danish bee fauna: Melitta tricincta Kirby, 1802 and Hoplosmia spinulosa (Kirby, 1802). Megachile pyrenaea Pérez, 1890 and Osmia bicolor (Schrank, 1781) are excluded from the Danish checklist. Species that have the potential to occur in Denmark are discussed briefly....

 18. Mangelfuld implementering af retningslinjer for basal genoplivning i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Steensen, Christian Overgaard; Krarup, Niels Henrik; Løfgren, Bo

  2008-01-01

  INTRODUCTION: Early bystander cardiopulmonary resuscitation (CPR) improves survival following out of hospital cardiac arrest. Bystanders perform basic life support in less than one third of witnessed cardiac arrests. Furthermore, the quality of CPR differs considerably. Unambiguous course material...... may improve education in resuscitation and further the provision and efficiency of CPR. In 2005 the European Resuscitation Council (ERC) published guidelines for adult basic life support. The objective of this investigation is to evaluate the adherence of Danish course material for laypeople...

 19. Den eneste ene - hvordan etniske minoritetsunge i Danmark danner par

  DEFF Research Database (Denmark)

  Singla, Rashmi

  Rapporten handler om etniske unges måde at danne par på. Rapporten er baseret på en større empirisk undersøgelse gennemført af forfatteren i 2003 og er desuden inspireret af forfatterens egen ph.d.-afhandling: "Ungdom, etnicitet og psychosocial intervention" (2000, Københavns Universitet). Rappor...

 20. To importerede tilfaelde af "West Nile fever" i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Knudsen, Troels Bygum; Wilcke, Jon Torgny R; Andersen, Ove

  2003-01-01

  In the light of the current American epidemic, and since West Nile fever (WNF) has never previously been reported in Denmark, we describe two cases imported from Israel and Canada, respectively. WNF was diagnosed in a 46-year-old Danish tourist returning from Israel and a visiting 73-year-old Can...... infection of Canadian origin....

 1. Alkoholindustriens disciplinering af nydelse. Forebyggelseskampagner til unge i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Demant, Jakob; Houborg, Esben

  2011-01-01

  Aims – To analyze how two youth alcohol prevention campaigns funded by the Danish alcohol industry articulate the relationship between alcohol, intoxication and pleasure. Design – The two campaigns are first analyzed by applying an analytical model developed by Karlsson and Bergmark (2009) to ana...... consumption with disciplined pleasure can be seen as a corporate social responsibility strategy by the alcohol industry. These strategies become relevant to include in order to understand prevention efforts within the national state.......Aims – To analyze how two youth alcohol prevention campaigns funded by the Danish alcohol industry articulate the relationship between alcohol, intoxication and pleasure. Design – The two campaigns are first analyzed by applying an analytical model developed by Karlsson and Bergmark (2009......) to analyze drug prevention campaigns in Sweden. After this a more detailed analysis of how the two campaigns articulate pleasure is done. Results – Both campaigns recognize recreational motives for consuming alcohol. In both campaigns pleasure is central to the regulation of alcohol consumption among young...

 2. Aktivistisk med forbehold? Danmark, EU og den amerikanske verdensorden

  DEFF Research Database (Denmark)

  Wivel, Anders

  2017-01-01

  I hvilken grad og hvordan kan dansk europapolitik tolkes som aktivistisk? Dansk europapolitik er karakteriseret ved stor kontinuitet med en kombination af pragmatisk interessevaretagelse og forsøg på dagsordensættende indflydelsesmaksimering på udvalgte værdipolitiske områder. Samtidig er europap...

 3. Ovariekraeft i Danmark. Status for den kirurgiske indsats

  DEFF Research Database (Denmark)

  Marx, Charlotte Iben; Møller, Charlotte; Bendixen, Anette

  2006-01-01

  -operative hospital stay, complications and mortality were obtained. RESULTS: 765 women, mean age 61 years (range 5-96 years), were operated on for ovarian cancer. The operations were distributed among 52 different hospital departments, and the surgery for advanced stage III patients took place in 32 different...

 4. Den illegale indvandring til Europa – og til Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Tranæs, Torben; Jensen, Bent

  to be linked to globalisation in general. However, the topic is not as high on the political agenda in Denmark as legal immigration. This book aims to give a concise yet comprehensive overview of illegal immigration to Europe. Who are the illegal immigrants, and how many of them are there? What economic forces...... and their populations? This last topic is analysed in chapters on immigrants’ labour market situation, their patterns of criminality, and their significance for the financial stability of the welfare state. The book also examines various methods of calculating the size of illegal immigrant populations, and it concludes...

 5. Med 3. styrmand på Danmark-Ekspeditionen

  DEFF Research Database (Denmark)

  ekspeditionsliv var uden radio, GPS, telefon og andre moderne bekvemmeligheder. De var afskåret fra omverdenen. Kort sagt. Bendix Thostrup (1876-1945) er født i Viborg og er fra de gamle sejlskibes tid. Han fik sine styrmandspapirer i marinen i 1902 og opsøgte i efteråret 1905, som en af de første ekspeditionens...

 6. Psykisk helbred blandt asylbørn i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Signe Smith; Nørredam, Marie; Christensen, Karen Louise

  2007-01-01

  and behavioural problems were highly prevalent among asylum-seeking children--also in comparison to children in the general population. This is in accordance with former studies. The causes of the children's condition should be reviewed and relevant psychological and psychiatric treatment should be secured......INTRODUCTION: There is growing concern for the mental health of asylum-seeking children due to protracted periods of stay at asylum centres and an increasing need for psycho-social measures. The objective of this study is to survey asylum-seeking children's mental health in Denmark. MATERIALS...... AND METHODS: The population comprised all asylum-seeking children aged 4-16 years living at asylum centres run by the Danish Red Cross. In order to assess their mental health the Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ) was employed along with four questions from the Health Behaviour in School...

 7. Selvvurderet helbred blandt unge fra etniske minoriteter i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bennedsen, Anne; Ibfelt, Else Helene; Hansen, Jane Lindschou

  2006-01-01

  -grade students (aged 15 to 16 years), including 264 first-generation and 391 second-generation immigrants from non-Western countries. Self-reported health and self-efficacy, defined as the belief in the ability to affect one's own health, were included in the analyses, using SPSS cross-tabulations and logistical...

 8. Forebyggende helbredsundersøgelser af gravide kvinder i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kristensen, F B; Andersen, K V; Andersen, A M

  1989-01-01

  for the medical staffs of the institutions involved. 49% of the general practitioners had worked in departments of obstetrics and gynaecology for at least six months. 62% of the doctors who described antenatal examination in week 16-18 were house officers or registrars and 28% were specialists. Among the medical...... staff who described an antenatal examination of a woman with an at risk pregnancy, 61% were consultants or senior registrars and 49% were specialists. The commonest goal for postgraduate training where non-specialists were concerned was general practice. Supervision in one form or another was possible...... in all of the departments participating, as a rule because an experienced colleague was present in the outpatient department. Supervision may be improved by alterations in the working arrangements....

 9. Vildtudbyttet i Danmark i jagtsæsonen 2000 / 2001

  DEFF Research Database (Denmark)

  Asferg, T.

  -udbytte-statistik end normalt. Usikkerheden skyldes især at en del jægere er registreret for usandsynligt store udbytter af især kronvildt, dåvildt og sika. Direkte henvendelse til en del af disse jægere bekræftede at der i næsten alle tilfælde var tale om fejlregistrering. Fejlene er opstå-et i forbin-del-se med den...

 10. Ambulanceservice til patienter med akutte hjertelidelser i Danmark - en status

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lybecker, H; Larsen, C F; Nielsen, J R

  1990-01-01

  In 1985, the Danish Board of Health published a review of the therapeutic value of heart ambulances. A report is presented here concerning the extent to which prehospital treatment of cardiac arrest recommended by the Board of Health has been intensified after publication of the review. The preho......In 1985, the Danish Board of Health published a review of the therapeutic value of heart ambulances. A report is presented here concerning the extent to which prehospital treatment of cardiac arrest recommended by the Board of Health has been intensified after publication of the review...

 11. Turister i Danmark skal have mere value-for-money

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sørensen, Flemming; Jensen, Jens Friis

  2015-01-01

  Den nyeste forskning viser at værdiskabelsen og produktiviteten kan øges i mange turistvirksomheder. Det kræver imidlertid nytænkning af kundemøderne i mange turistvirksomheder og et opgør med vanetænkning....

 12. Transport-in vitro-fertilisation/intracytoplasmatisk sperminjektion i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Østergård, Marianne Louise Vang; Børlum, Karl-Gerhardt; Fedder, Jens

  2002-01-01

  INTRODUCTION: This study describes the results obtained with a small IVF/ICSI-transport programme carried out between a private specialist clinic and a public IVF-clinic. MATERIALS AND METHODS: All women treated in the specialist clinic over a three and a half years period were entered. Ovarian...... stimulation cycles were performed with 68% IVF, 19% ICSI, and 13% cycles with cryopreserved oocytes (FER). The material comprises 259 oocyte aspirations with a total of 1969 oocytes, 1229 were fertilised. Oocyte and transfer-data are given in Table 2. The pregnancy rate was 29% for IVF and 27.1% for ICSI......, but only 12.2% in FER. DISCUSSION: These results are consistent with that of other private and public IVF treatments in Denmark, where differences in population and oocyte handling are comparable (Table 3). As reported from the Netherlands, the UK, and Argentina (Table 4) transportation of oocytes does...

 13. Nutritiv rakitis i Danmark – medicinske og orale manifestationer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Beck-Nielsen, Signe Sparre; Gjørup, Hans; Haubek, Dorte

  2016-01-01

  Medicinske og orale manifestationer af nutritiv rakitis Rakitis, også kaldet ”engelsk syge”, er en sygdom, der oftest skyldes langvarig D-vitaminmangel. Rakitis er en sjælden sygdom, der primært optræder blandt børn med forældre af anden etnisk baggrund end dansk, men sygdommen ses også blandt bø...

 14. Flåtbårne infektioner i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Bo Bødker; Ocias, Lukas Frans; Andersen, Nanna Skaarup

  2017-01-01

  The castor bean tick, Ixodes ricinus, is common in woodlands in most of Denmark. Besides Borrelia burgdorferi, it can harbour a number of pathogenic microorganisms such as tick-borne encephalitis virus, Anaplasma phagocytophilum, Rickettsia helvetica, Francisella tularensis, Candidatus Neoehrlichia...

 15. Pumped storage power plants in Denmark. Pumpekraftvaerker i Danmark

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  1988-12-15

  In 1988 there are about 250 pumped storage power plants throughout the world, yet it is difficult to obtain data about them. They are usually situated in mountainous areas so that great differences in height can be obtained between the upper and lower water storage facilities. These plants consist of the power system (turbines, pumps, generators, motors, etc.) natural or artificial water storage facilities, and water routes, (in and outgoing constructions, pressure pipes, etc.). In Denmark, reversible pumping turbines are preferred, and here specific Danish products are examined (62.5MW and a 125 MW). Possible designs for water storage basins are analyzed in detail, also with regard to their comparative economic advantages. It has been considered reasonable to site this kind of power plant in Danish coastal regions, this would be the first case where the sea has been used for the lower water storage basin. Possible sites in Jutland and on the island of Als have been investigated. In a basin for a 250 MW pumped storage power plant with optimal production throughout 8 hours, a siting 60 m above sea level could cover power production for an area of about 100 hectars. Material for a dam surrounding the lower water storage system could be produced when digging out the basin. The dam should be about 20m higher than the surrounding terrain and the volume would be about 3,2 mio. m/sup 3/. The filled basin would contain 14.0 mio. m/sup 3/ water. The velocity and volume of outgoing water masses would be very considerable and would exact safety precautions to protect ships and bathers. A tentative cost benefit analysis is presented which indicates that the possible establishment of this type of power plant in Denmark could be of considerable interest. (AB). 15 refs.

 16. Kommenteret checkliste over Danmarks bier - Del 2: Andrenidae (Hymenoptera, Apoidea)

  DEFF Research Database (Denmark)

  Calabuig, Isabel; Madsen, Henning Bang

  2009-01-01

  are hereby recorded as new to the Danish bee fauna: Andrena alfkenella Perkins, 1914, Andrena apicata Smith, 1847, Andrena fulvida Schenck, 1853, Andrena gelriae van der Vecht, 1927, Andrena intermedia Thomson, 1870, Andrena minutuloides Perkins, 1914, Andrena nasuta Giraud, 1863, Andrena niveata Friese...

 17. Det nye forskningsrådssystem i Danmark og EU

  DEFF Research Database (Denmark)

  Højgaard, Liselotte

  2005-01-01

  gives independent advice to the government and the Parliament. ESFRI, the European Strategy Forum on Research Infrastructure, is an organisation giving advice to the European Union on questions of research infrastructure. Also in Denmark, a research infrastructure programme has been initiated...

 18. Implementering og anvendelse af Activity-based Costing i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Steen; Jakobsen, Morten

  2007-01-01

  .a. lønsomhed og virksomhedens indirekte eller faste omkostninger. Denne undersøgelses problemfelt tages derfor i at skabe en større indsigt i området, set i relation til det fremtidige potentiale og cost/benefit som implementering af ABC generelt forventes at have i danske virksomheder. Til sidst......Activity-Based Costing (ABC) er i dag ét af mest omtalte "moderne" økonomistyringsværktøjer blandt virksomheder og i forskerverdenen. Baseret på en en undersøgelse af 90 mellemstore og større danske fremstillingsvirksomheder præsenteres en Strukturel lignings model, som giver en helhedsforståelse...

 19. Heat plan Denmark 2010. Main report; Varmeplan Danmark 2010. Hovedrapport

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Dyrelund, A.; Fafner, K.; Ulbjerg, F. (and others)

  2010-09-15

  Heat Plan Denmark 2010 is an update of Heat Plan Denmark 2008 and confirms how the sector has reduced the CO{sub 2} emission in Denmark since 1980 and how this development can continue in a cost effective way to an almost CO{sub 2} neutral heating sector in 2030. The study is based on an overall least cost evaluation of the best existing technology taking into account the interaction between buildings, district heating and the power system with a large share of wind energy. It provides recommendations to the central administration, to municipalities, to district heating companies and to consumers on how to continue the development of the heating sector in the most cost effective way towards a CO{sub 2} neutral society in a sustainable way, mainly: 1) to increase the market share of District heating from 50 % to 70%; 2) to supply 70% of all new buildings with district heating; 3) to supply 30 % with heat pumps; 4) to encourage end-users to save heat and reduce the return temperature; 5) to use more renewable energy, such as waste to energy with fluegas condensation, biofuel CHP, large scale solar heating, geothermal energy and electric boilers and heat pumps to absorb surplus wind energy. (ln)

 20. Heat plan Denmark 2010. Appendix report; Varmeplan Danmark 2010. Bilagsrapport

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Dyrelund, A.; Fafner, K.; Ulbjerg, F. (and others)

  2010-09-15

  Heat Plan Denmark 2010 is an update of Heat Plan Denmark 2008 and confirms how the sector has reduced the CO{sub 2} emission in Denmark since 1980 and how this development can continue in a cost effective way to an almost CO{sub 2} neutral heating sector in 2030. The study is based on an overall least cost evaluation of the best existing technology taking into account the interaction between buildings, district heating and the power system with a large share of wind energy. The present appendix report contains the technical and economical documentation for the main report. (ln)

 1. Indlaeggelsesvarighed efter operation med hofte- og knaealloplastik i Danmark. I

  DEFF Research Database (Denmark)

  Husted, Henrik; Hansen, Hans Christian; Holm, Gitte

  2006-01-01

  The goal of this study was to evaluate hospital stays for patients operated on with primary total hip- and knee-arthroplasty (THA and TKA) in Denmark in order to focus on the relationship between duration of hospital stay, surgical volume, morbidity and mortality and resources.......The goal of this study was to evaluate hospital stays for patients operated on with primary total hip- and knee-arthroplasty (THA and TKA) in Denmark in order to focus on the relationship between duration of hospital stay, surgical volume, morbidity and mortality and resources....

 2. Forebyggelse af vertikal transmission af human immundefektvirus i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rasmussen, Maria Birkvad; Rasmussen, Johannes Boyen; Nielsen, Vibeke Rosenfeldt

  2008-01-01

  during the study period. In 79% of the cases, the woman knew her HIV status at the beginning of her pregnancy. The median CD4 count before delivery was 447 x 10(6)/l, and in 76% of the cases the HIV-RNA was ... breastfed. None of the children were infected during pregnancy, delivery or after birth. During the same period of time, 8 children were diagnosed with HIV in Denmark; they were born to mothers whose HIV infection was not diagnosed during pregnancy or delivery and therefore preventive treatment...... was not initiated. CONCLUSION: As long as preventive treatment strategies are followed, there is no transmission of HIV from mother to child, neither during pregnancy nor during or after birth....

 3. Forebyggelse af vertikal transmission af human immundefektvirus i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rasmussen, Maria Birkvad; Rasmussen, Johannes Boyen; Nielsen, Vibeke Rosenfeldt

  2008-01-01

  during the study period. In 79% of the cases, the woman knew her HIV status at the beginning of her pregnancy. The median CD4 count before delivery was 447 x 10(6)/l, and in 76% of the cases the HIV-RNA was ... breastfed. None of the children were infected during pregnancy, delivery or after birth. During the same period of time, 8 children were diagnosed with HIV in Denmark; they were born to mothers whose HIV infection was not diagnosed during pregnancy or delivery and therefore preventive treatment...... was not initiated. CONCLUSION: As long as preventive treatment strategies are followed, there is no transmission of HIV from mother to child, neither during pregnancy nor during or after birth. Udgivelsesdato: 2008-Aug-18...

 4. Den østamerikanske brakvandskrabbe Rhithropanopeus harrisii i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Tendal, Ole Secher; Olesen, Jørgen; Lundholm, Beth S.

  2011-01-01

  Estuarine mud crab (Harris mud crab, white-fingered mud crab) in Denmark: Old guest and new invasive species Rhithropanopeus harrisii has been recognized in Europe since 1949. It was, however, introduced from the American east coast at least 75 years earlier, but was described and became known...

 5. Lyngheden som naturtype er trængt i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Odgaard, Bent Vad

  2015-01-01

  in traditional and historical cultural landscapes with no counterparts today. The alternative management proposed was inspired by Mid-Holocene open heathland forest which were open to some extent because of recurrent wild-fires. The function of the wild-fires can be mimicked today by prescribed burning...... in smaller areas of heathlands under even strong invasion by woody plants. Management by prescribed and very local fires could be repeated in a mosaic pattern after some decades. Advantages of such a management system would be low resource requirements and the maintenance of a diversity of habitats...... for heathland organisms, open forest organisms and those dependent on the ecotone between the two....

 6. Fyrvaerkeriskader i Danmark i perioden 1995/1996-2006/2007

  DEFF Research Database (Denmark)

  Foged, Thomas; Lauritsen, Jens; Ipsen, Tune

  2007-01-01

  The purpose of this study was to observe the occurrence and character of firework injuries on the two days around New Year in Denmark over the last decade.......The purpose of this study was to observe the occurrence and character of firework injuries on the two days around New Year in Denmark over the last decade....

 7. Post Danmark II, Now Concluded by the ECJ

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lundqvist, Björn

  2016-01-01

  the competition law doctrine for rebates unchanged and, more specifically, made it obvious that the ECJ does not support a general exclusive as-efficient-competitor test in the rebate abuse arena. However, the article continues and concludes that by clinging on to the competition law doctrine regarding rebate...

 8. Arbejdsrapport fra KLEO-projektets første runde 2018 Hvad skal bevares og hvad skal ændres? Rapport til KLEO-konsulenter og KLEO-ledere

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lund, Lea

  2018-01-01

  således et arbejdsredskab til konsulen-terne og lederne, hvorfor alle data er medtaget og desuden med plads til noter ind imellem og til slut, samt til slut en opsummering af de gentagne pointer udtrykt af både leder, lærere og konsulenter. Denne rapport viser således ikke, hvordan lærerne har arbejdet...... med deres ak-tioner og hvad de har erfaret herved. Denne indsigt foreligger i ’Tegn på lærer-udvikling – Rapport 1. En evaluering af KLEO-projektets første runde 2018’ (Lund, 2018), hvor man også kan læse mere om det teoretiske afsæt bag projektet.......: Grenaa gymnasium: HF, Randers HF & VUC: AVU, SOSU Herning: SO-SU og Silkeborg Business College: HHX. Denne afrapporterings formål er lavet med henblik på at sikre at tilrettelæggelsen af det videre forløb på de nye skoler og på Skive College, bliver justeret ud fra lærernes oplevelser. Rapporten er...

 9. Consequences of nuclear accidents for human beings and the environment; Auswirkungen nuklearer Unfaelle auf den Menschen und die Umwelt

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Huebner, Felix; Jung, Jennifer Jana; Schultmann, Frank

  2017-03-15

  In the 1950s and 1960s many countries believed that they could become energy self-efficient with the help of nuclear power plants. For this reason, nuclear energy experienced internationally an enormous upswing during these years. In the following decades, many nuclear power plants were planned and built. Despite a few critics, who drew attention to the dangers of nuclear power use, an end to the upturn was not foreseeable. But in 1979, the nuclear accident in Three Mile Island in Harrisburg (USA) caused international attention and the critics of the nuclear power became stronger. However, many Europeans only were aware of the danger by nuclear power plants when in 1986 the nuclear disaster occurred in the Ukrainian nuclear power plant in Chernobyl. The effects of this nuclear disaster were also felt in Central Europe. Recently, the nuclear disaster at the Fukushima nuclear power plant has prompted a nuclear phase-out in Germany and the rest of the world. This work focuses not on the political implications of these nuclear accidents, but rather on the impacts of nuclear accidents on human beings, animals and the environment. In particular, reports on the incidents in Chernobyl and Fukushima as well as studies on their effects are analysed and summarised.

 10. Environmental protection and nuclear safety in the European nuclear policy; Umweltschutz und nukleare Sicherheit in der europaeischen Atompolitik

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Frenz, Walter; Ehlenz, Christian [RWTH Aachen (Germany)

  2011-07-01

  The facilities' security significantly affects the health production of the population and the environmental protection. With the introduction of the Treaty of the European Atomic Energy Community, security aspects were not in the foreground. From today's perspective, the safety aspects were taken into account adequately. The opportunity to adjust the EAG in the framework of the Lisbon Treaty has not been noticed. This is the 54th Declaration to the Final Act of the Intergovernmental Conference which adopted the Lisbon Treaty signed on 13th December, 2007. Till to this date, the factual questions characterized by the risks of use on a broad interpretation of the EAG can be controlled.

 11. Neutronic simulation calculations to assess the proliferation resistance of nuclear technologies; Neutronenphysikalische Simulationsrechnungen zur Proliferationsresistenz nuklearer Technologien

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Englert, Matthias

  2009-07-13

  This thesis investigates the proliferation resistance of nuclear technologies on the basis of three case studies. After a brief description of the concept of proliferation resistance the utilized computer codes and methods are presented. The first case study investigates the potential of monolithic fuel for the conversion of one-fuel-element high-flux research reactors from highly enriched to low enriched uranium using the example of the german research reactor FRM-II. The second case study assesses the proliferation potential of future tokamak based fusion reactors by using neutronic simulations of a possible plutonium production. The third example investigates the proliferation potential of spallation neutron sources to produce nuclear weapon relevant material and the proliferation resistance of such facilities. (orig.)

 12. The nuclear era. From the nuclear fission to the disposal; Das nukleare Zeitalter. Von der Kernspaltung bis zur Entsorgung

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Eidemueller, Dirk

  2012-07-01

  Nuclear energy is a controverse theme - and the debate between proponents and opponents is often very emotional. by this not only the sober scientific facts but also socially significant points can easily lose sight. These information gaps Dirk Eidemueller will close with his book. He explains the foundations of the atomic force and the risks, which are connected with this: In the uranium mining, in the proliferation of nuclear weapons, but particularly in the operation of nuclear power plants and the disposal of atomic waste, which will us still keep busy for generations.

 13. Nuclear safety research in HGF 2012; Fortschrittsbericht 2012. Programm 'Nukleare Sicherheitsforschung' Helmholtz-Gemeinschaft

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Anon.

  2013-06-15

  After the events at the Japanese nuclear power plant of Fukushima Daiichi, the German Federal government decided that Germany will give up electricity generation from nuclear power within a decade. The last reactor will be disconnected from the power grid in 2022. Helping to make this opt-out safe is one of the duties of the Helmholtz Association with its Nuclear Safety Research Program within the Energy Research Area. Also the demolition of nuclear power plants and the repository problem will keep society, and thus also research, busy for a number of decades to come. Giving up electricity production from nuclear power thus must not mean giving up the required nuclear technology competences. In the fields of reactor safety, demolition, final storage, radiation protection, and crisis management, in critical support of international developments, and for competent evaluation of nuclear facilities around Germany, these competences will be in demand far beyond the German opt-out. This is the reason why the final report by the Ethics Committee on 'Safe Energy Supply' emphasizes the importance of nuclear technology research. Close cooperation on national, European and international levels is indispensable in this effort. Also nuclear safety research in the Helmholtz Association is aligned with the challenges posed by the opt-out of the use of nuclear power. It is important that the high competences in the areas of plant safety and demolition, handling of radioactive waste, and safe final storage as well as radiation protection be preserved. The Nuclear Safety Research Program within the Energy Research Area of the Helmholtz Association therefore will continue studying scientific and technical aspects of the safety of nuclear reactors and the safety of nuclear waste management. These research activities are provident research conducted for society and must be preserved for a long period of time. The work is closely harmonized with the activities of the partners in the Nuclear Competence Association. The Forschungszentrum Juelich GmbH, HZDR Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf and the KIT Karlsruhe Institute of Technology are involved in the Nuclear Safety Research Program within the Helmholtz Association. The work and results in 2012 are presented. (orig.)

 14. Germany and the nuclear non-proliferation; Current situation and prospects; Deutschland und die nukleare Nichtverbreitung; Zwischenbilanz und Ausblick

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Preisinger, J.

  1993-07-01

  A summary is given of the consequences, both positive and negative, of international non-proliferation policy. The numerous, complex branches and connections of national measures and inter-stake agreements for the peaceful, controlled uses of nuclear technology and related military technologies are expertly described, and assessed on their effectiveness. Weak aspects of the nuclear non-proliferation regime are pointed out and past reforms are illustrated and assessed in the light of recent developments. The interests of the German Federal Republic from the centre of this analysis. The author shows that, after a certain hesitary, German diplomacy has now become active in the establishment of an international non-proliferation regime. He concludes that Germany should take a strong initiative role in maintaining a peaceful international nuclear order. (orig.) [Deutsch] Es wird ein Resuemee der bisherigen Erfolge und Misserfolge internationaler Nichtverbreitungspolitik gezogen. Die komplexen, vielfach veraestelten und verschachtelten nationalen Massnahmen und zwischenstaatlichen Vereinbarungen zur Ueberwachung und friedlichen Zweckbindung von Nukleartechnologie und militaerisch relevanten Anschlusstechnologien werden sachkundig erlaeutert und auf ihre Wirksamkeit ueberprueft. Schwachstellen des nuklearen Nichtverbreitungsregimes werden offengelegt, Reformschritte der vergangenen Jahre werden dargestellt und im Lichte der juengsten Entwicklungen bewertet. Dabei steht die Interessenlage der Bundesrepublik Deutschland im Zentrum der Analyse. Der Autor zeigt, dass die deutsche Diplomatie sich nach einer gewissen Zurueckhaltung schliesslich aktiv in die Gestaltung des internationalen Nichtverbreitungsregimes eingeschaltet hat. Er plaediert fuer eine kraftvolle Initiativrolle Deutschlands zur Erhaltung einer friedlichen internationalen Nuklearordnung. (orig.)

 15. Handbook on criticality. Vol. 1. Criticality and nuclear safety; Handbuch zur Kritikalitaet. Bd. 1. Kritikalitaet und nukleare Sicherheit

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2015-04-15

  This handbook was prepared primarily with the aim to provide information to experts in industry, authorities or research facilities engaged in criticality-safety-related problems that will allow an adequate and rapid assessment of criticality safety issues already in the planning and preparation of nuclear facilities. However, it is not the intention of the authors of the handbook to offer ready solutions to complex problems of nuclear safety. Such questions have to remain subject to an in-depth analysis and assessment to be carried out by dedicated criticality safety experts. Compared with the previous edition dated December 1998, this handbook has been further revised and supplemented. The proven basic structure of the handbook remains unchanged. The handbook follows in some ways similar criticality handbooks or instructions published in the USA, UK, France, Japan and the former Soviet Union. The expedient use of the information given in this handbook requires a fundamental understanding of criticality and the terminology of nuclear safety. In Vol. 1, ''Criticality and Nuclear Safety'', therefore, first the most important terms and fundamentals are introduced and explained. Subsequently, experimental techniques and calculation methods for evaluating criticality problems are presented. The following chapters of Vol. 1 deal i. a. with the effect of neutron reflectors and absorbers, neutron interaction, measuring methods for criticality, and organisational safety measures and provide an overview of criticality-relevant operational experience and of criticality accidents and their potential hazardous impact. Vol. 2 parts 1 and 2 finally compile criticality parameters in graphical and tabular form. The individual graph sheets are provided with an initially explained set of identifiers, to allow the quick finding of the information of current interest. Part 1 includes criticality parameters for systems with {sup 235}U as fissile material, while part 2 deals with systems comprising {sup 233}U, plutonium and higher actinides.

 16. Research program on nuclear technology and nuclear safety; Forschungsprogramm Kerntechnik und Nukleare Sicherheit - Synthesebericht 2009 des BFE-Programmleiters

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Dreier, J.

  2010-04-15

  This paper elaborated for the Swiss Federal Office of Energy (SFOE) presents the synthesis report for 2009 made by the SFOE's program leader on the research program concerning nuclear technology and nuclear safety. Work carried out, knowledge gained and results obtained in the various areas are reported on. These include projects carried out in the Laboratory for Reactor Physics and System Behaviour LRS, the LTH Thermohydraulics Laboratory, the Laboratory for Nuclear Materials LNM, the Laboratory for Final Storage Safety LES and the Laboratory for Energy Systems Analysis LEA of the Paul Scherrer Institute PSI. Work done in 2009 and results obtained are reported on, including research on transients in Swiss reactors, risk and human reliability. Work on the 'Proteus' research reactor is reported on, as is work done on component safety. International co-operation in the area of serious accidents and the disposal of nuclear wastes is reported on. Future concepts for reactors and plant life management are discussed. The energy business in general is also discussed. Finally, national and international co-operation is noted and work to be done in 2010 is reviewed.

 17. Research program on nuclear technology and nuclear safety - Overview report 2010; Forschungsprogramm Kerntechnik und Nukleare Sicherheit. Ueberblicksbericht 2010

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Cavedon, J.-M.

  2011-07-01

  This comprehensive report for the Swiss Federal Office of Energy (SFOE) summarises the program's main points of interest, work done in the year 2010 and the results obtained. The main highlights of the research program, which was co-ordinated by the Paul Scherrer Institute PSI are presented and discussed. Work done within the STARS program on third-generation nuclear power stations is discussed, as is that carried out on probabilistic safety analyses and human reliability. Analysis of activated materials and MOX nuclear fuel assemblies is discussed. A further project examined aging mechanisms in pressure-loaded components. Processes involved in serious accidents and cooling media loss were also examined. Other fluid-dynamic processes involved, along with other factors, are discussed. Work done on the upgrade of the PROTEUS experimental reactor is discussed, as is that done in connection with PSI's hot laboratory and on radiation-induced creeping in structural materials. Fuel cycles and the disposal of radioactive wastes are looked at and the optimisation of safety in sodium-cooled reactors is discussed. Energy economics aspects and national and international co-operation are briefly looked at and work to be done in 2011 is reviewed. A list of current and completed projects completes the report.

 18. Peribatodes ilicaria (Geyer, 1833) (Lepidoptera, Geometridae) i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Karsholt, Ole; Skou, Peder

  2012-01-01

  on old lichen-overgrown bushes of privet (Ligustrum vulgare) in Alstrup on Falster. We discuss the total distribution of P. ilicaria. The species has an atlanto-mediterranean distribution ranging from Morocco through the Iberian Peninsula and France to southern Belgium. Outside this area it is known from....... ilicaria. Records from Bulgaria, Italy, Slovakia, Rumania and Turkey are discussed and considered erroneous. We conclude that outside of its permanent distribution range from Morocco to Belgium P. ilicaria occurs as a rare migrant which is sometimes able to establish temporary populations...

 19. Administrative stordriftsfordele ved kommunalre-formen i Danmark – sandede eller tilsandede?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kurt Houlberg

  2012-01-01

  Full Text Available

  The Danish Local Government Reform in 2007 reduced the number of municipalities from 271 to 98 and the number of Regions from 14 to 5 along with major changes in tasks, finances and the equalisation scheme. One of the objectives of the reform was to realize administrative economies of scale. Measured by administrative costs, this article concludes that the amalgamated municipalities so far have not realized the expected administrative economies of scale. It is, however, also shown that the potential economies of scale prior to the Reform was inflated in a Reform legitimating process. Before as well as after the Reform, administrative economies of scale exist if analysing on administrative costs. Technically administrative costs by decentralised agencies, however, cannot be calculated and are therefore not included in the analysis. Basing the analysis instead on administrative personnel, including administrative staff employed at schools, kindergartens etc., the conclusion is that larger municipalities do not spend less resources on administration than smaller municipalities.

 20. Sælfinger erhvervet i Danmark og diagnosticeret ved PCR-teknik

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jansen, Louise Charlotte; Justesen, Ulrik Stenz; Roos, Signe Moeslund

  2012-01-01

  Seal finger is an unusual infection in Denmark but is seen quite often in Greenland. A 69 year-old Danish man developed severe infection after cutting his finger on a sea urchin while handling a fishing net. Treatment with beta-lactam antibiotics had no effect. Standard culture from the lesion...... was negative. A Mycoplasma species was detected by PCR and DNA sequencing and subsequently cultured on special media. Specifically asked about exposure to sea mammals the patient could inform that a dead seal had also been trapped in the fishing net....

 1. Skal det være slut med herreløse katte i Danmark?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sandøe, Peter

  2015-01-01

  En arbejdsgruppe med deltagelse af bl.a. Den Danske Dyrlægeforening og Dyrenes Beskyttelse foreslår at enhver, der fodrer en herreløs kat, skal vedkende sig ejerskab. Professor Peter Sandøe kritiserer arbejdsgruppens forslag, som han mener i praksis vil forværre forholdene for de herreløse katte....

 2. Off-label-brug af psykofarmaka til børn og unge i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pagsberg, Anne Katrine; Thomsen, Per Hove

  2017-01-01

  Despite regulatory initiatives, psychopharmacological treatment of adolescents is challenged by missing trial data on efficacy and safety. In Denmark, an estimated mean off-label prescription rate of 30-40% in clinical child- and adolescent mental health services has been found in recent studies....... The lowest rates were found for drugs treating ADHD (2-3%), and the highest for antipsychotics (96%) and melatonin (100%). The use of melatonin is growing, while the use of other psychopharmacological drugs appears to be stabilizing or decreasing, in spite of an increased number of adolescents treated...

 3. Helbredseffekter og eksterne omkostninger fra luftforurening i Danmark over 37 år (1979-2015)

  DEFF Research Database (Denmark)

  Brandt, Jørgen; Andersen, Mikael Skou; Bønløkke, Jakob Hjort

  2016-01-01

  Ifølge WHO udgør luftforurening nu den største miljømæssige sundhedsrisiko i verden. Dette har væsentlig betydning for udviklingen af velfærd og med store samfundsøkonomiske omkostninger som følge af ringere sundhed, øget dødelighed og større ulighed i fordelingen af velfærd – både for det enkelt...

 4. Fedtstoffernes betydning for forebyggelse af hjerte-kar-sygdom i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Astrup, Arne; Larsen, Mogens Lytken; Stender, Steen

  2014-01-01

  In Denmark death from cardiovascular disease (CVD) has decreased, mainly due to a 72% reduction since 1990 in death from ischaemic heart disease from reduced smoking, elimination of industrial trans fatty acids in the diet, and more effective medical treatment. Replacement of saturated fat...

 5. The role of Denmark in the Nordic power market; Danmarks rolle i det nordiske kraftmarkedet

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  1996-03-07

  This report discusses whether Danish power producers are subject to any technological, political or economic restrictions which may influence their power trade with the other Nordic countries. Since Danish environmental accounts are corrected for foreign power trade, there are at present no limitations on the exchange of power. But the possibility of a more restrictive environmental policy may cause the producers to adapt their activities to the aims of the authorities. To illustrate the significance of possible restrictions on power trade between Denmark and the other Nordic countries, two alternative model calculations have been done. In the first, it is assumed that Danish producers may export freely. In the second, it is assumed that they are subject to neutral energy exchange. For free exploitation of Danish surplus capacity, the power consumption is estimated to 10 TWh more than for neutral energy exchange. The Swedish consumption will rise. The flexibility of the Danish system has been analysed. Certain technical properties of the Danish system may sometimes restrict import from Norway. Due to high costs of shutdowns and start-ups of thermal power plants, the speed with which Danish producers can adjust their schedule is limited. Power export from Norway and Sweden beyond top load periods must therefore be expected to last before Danish agents will replace local production with hydro electric power. The calculations demonstrate very clearly the crucial role of Denmark in the development of the Nordic power market. 10 refs., 22 figs.

 6. Tyske våben og øvrige udrustning i Danmark efter 2. verdenskrig

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hertel Rasmussen, Peter

  2016-01-01

  When the Second World War ended in May 1945 the German armed forces left a very large stock of weapons and military equipment in Denmark. For the Danish army this presented a welcome opportunity to used left German arms and military equipment for a limited period in the training of the first Danish...... of Denmark. So when peace came in spring 1945 the Danish Army was without any weapons and more or less without any foreign currency to buy new weapons. The destruction took its start in late summer 1945; guns, tanks, rifles, machine-guns, helmets etc. were turned into scrap by the Army´s Technical corps...... of German weapons and military equipment for use by the Norwegian Army. A special problem constituted the large German air bases in Denmark, constructed in the second part of the war as part of the German air defence against the allied bomber offensive against Germany. There was evidence that former Danish...

 7. Tema 1: BEWARE – Danmarks største regnmåler

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Jesper Ellerbæk; Ahm, Malte; Rasmussen, Michael Robdrup

  2016-01-01

  BEWARE opstillingen har til formål at undersøge, om flowmålinger fra en kendt befæstet overflade giver en mere direkte måling af nedbørens afstrømning. Det kan være udfordrende at placere regnmålere i byen, hvorfor det derfor er værd at undersøge om afstrømningsmålinger kan supplere regnmålere. R...

 8. Modelling deposition of dioxin in Denmark; Modellering af dioxindeposition i Danmark

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Mantzius Hansen, K.; Christensen, Jesper H.

  2008-06-15

  We have estimated the deposition of dioxin in Denmark for the years 1970, 1975, 1980, 1985, 1990, 1995, 2000 and 2004 as well as the contribution to air concentrations and depositions from Danish sources relative to the contribution from other European sources. The estimate is based on model simulations with the high-resolution atmospheric chemistry transport model DEHM, where dioxin is modelled as one compound in form of particles. Two different expert emission estimates from EMEP's Meteorological Synthesizing Centre East were used as model input. There are large differences in estimated emissions for some countries from 1990 and onwards, which has a large influence on the simulated depositions. However, it has not been possible to determine which estimate is the most realistic. The concentrations of dioxin in air as well as the depositions increase slightly up to 1980, from where they decrease until 2004. The simulated air concentrations in 2004 are 3,2 fg I-TEQ/m3 and 0,8 fg I-TEQ/m3 for the two emission estimates. The deposited amount of dioxin to Danish land surfaces are 36 g I-TEQ and 9 g I-TEQ for the two emission estimates for 2004. The relative contribution from Danish sources to the deposition of dioxin to Danish land surfaces are 14% and 15% for the two emission estimates for 2004. Despite of large differences in emissions and simulated air concentrations and depositions between the two applied emission estimates, the relative contribution of the Danish sources to the deposition in Denmark does not differ much between the two emission estimates. The contribution of Danish sources to the deposition to Danish land surfaces is estimated to be between 10% and 20%, although there is a large regional variation, from less than 5% to more than 40%. It should be kept in mind that there are sources that are not included in this estimate, such as sources outside Europe and re-emission from previously deposited dioxin, which potentially can give a large contribution to the deposition. It is difficult to determine how trustworthy the model results are, partly because the applied model set-up was simplified and partly due to the large uncertainties on the applied emission estimates. Finally the simulated concentrations and depositions are not in accordance with previously made Danish measurements. The simulated air concentrations are one order of magnitude lower than the measured air concentrations, while the simulated depositions are also lower, but of the same order of magnitude as the deposition estimated from measurements. The difference between simulated and measured concentrations and depositions could indicate either that the model set-up is not adequate, that there are sources not included in the emission estimates, or that the included sources in the emission estimates are too low. It is interesting to notice that the difference between simulated and measured depositions is smaller than the difference between simulated and measured air concentrations. (au)

 9. Fedtstoffernes betydning for forebyggelse af hjerte-kar-sygdom i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Astrup, Arne; Larsen, Mogens Lytken; Stender, Steen

  2014-01-01

  by carbohydrate and/or n-6 polyunsaturated fat may increase CVD, but it is reduced by substitution with n-3 fats, monounsaturated fat, or low glycaemic index carbohydrates. Despite a high saturated fat content dark chocolate and cheese may reduce CVD and diabetes risk and eggs may be neutral, and less restrictive...

 10. Bør vi udvide den legale brug af cannabismedicin i Danmark?

  OpenAIRE

  Brøndt, Rikke Søs; Borup, Anastasija; Andreasen, Kristvør; Nielsen, Stig Hamborg

  2016-01-01

  Cannabis is believed to have many medical purposes mostly as a way to treat pain connected with cancer and multiple sclerosis. Despite of the medical effect cannabis is mainly used for its intoxicating effect. This lead to an ilegalization of cannabis. The illegalization made it hard to research in cannabis medicine, and collect data for its usage. In 1985 the first Cannabis medicine became legalized in Denmark.The purpose of this report is to enlighten the debate in an objective way, on whet...

 11. Grønland i Hverdag og Fest - Kolonialisme, nationalisme og folkelig oplysning i mellemkrigstidens Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thisted, Kirsten

  2012-01-01

  Taking its point of departure in a widely used general education textbook on Greenland, published in 1928 by the Danish geographer Sophie Petersen, the article demonstrates how nationalism and colonialism were closely linked in Denmark in the yesrs between the two world wars. The Greenlanders were...

 12. Udviklingen i ynglebestanden af Sølvmåger i Danmark 1920-2012

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bregnballe, Thomas; Lyngs, Peter

  2014-01-01

  time, the large open dumps near Copenhagen and Malmø – which especially during winter provided food for both the Saltholm and Græsholm birds – were closed down. This resulted in a decline of the Danish breeding population as a whole, and a geographical shift in the growth centre from eastern to western...... selection of Herring Gulls have been undertaken, which hampers our evaluation of the reasons for the population development in Denmark, especially since the mid 1980s....

 13. New energy and innovation in Denmark; Ny energi og innovation i Danmark

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Dannemand Andersen, P.; Borup, M.; Gregersen, B.; Nygaard Tanner, A.

  2009-07-01

  The objective of this project is to analyse the framework conditions for development of energy technologies in Denmark through an innovation perspective. The project is an analytical contribution to the discussion of development and possible improvements of the framework conditions and public-private interplay in the energy area. Moreover, the project provides new insight in Danish energy innovation in general and in development dynamics on individual technology areas. Main elements of the analysis are in-depth studies of innovation dynamics and framework conditions on five selected technology areas - all strategic priority areas within Danish energy research and development. The areas are: bio energy, hydrogen technology and fuel cells, wind power technology, solar cells, and energy efficient end-use technologies. Another main element is a broad questionnaire survey across the energy sector and its different actor groups. More than 300 organisations answered the questionnaire. The main results of the project are a.o. that 1) the Danish energy innovation system and the framework conditions for development of energy technologies on many points are well-developed and not immature in general. 2) The energy technology industry is one of the most important industries in Denmark with large export and an innovativeness that is higher than in the manufacturing industry in general. 3) Despite EU, internationalisation and globalisation and despite significant international connections, the energy innovation system is anchored primarily on the domestic level. Strengthening of the framework conditions and ambitious competences and goals on Danish level is therefore required to maintain a strong Danish energy technology development. 4) The technology areas differ significantly with respect to innovation dynamics, competence bases, actors, etc. and it is therefore needed that policy efforts to some extent are adjusted to the individual technology areas. Among the more detailed conclusions are e.g. that stop-go tendencies in the R and D support should be reduced; that the balance between application-based knowledge (learning-by-doing) and science-based knowledge can be improved in some of the technology areas; and that the pronounced traditions for public/private interaction and for cross-going collaboration and discussion are an important stronghold of Danish energy innovation.

 14. Et deltagelsesperspektiv på lektionsstudier som metode til lærerudvikling i danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Skott, Charlotte Krog; Møller, Hanne

  2016-01-01

  I kapitlet beskrives lektionsstudier (LS) med udgangspunkt i et forløb gennemført i tæt samarbejde mellem lærerteams i dansk og matematik på en skole i Københavns omegn og ressourcepersoner fra University College Capital (UCC). Fokus er på, hvordan dette samarbejde konstituerer sig i LS-forløbet,...

 15. Alternativ behandling i Danmark--brug, brugere og årsager til brug

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lønroth, Helle Langhoff; Ekholm, Ola

  2006-01-01

  : The survey revealed that 40.2% had ever used CAM and 20.1% had used CAM within the last year. Of those reporting having used CAM ever, reflexology (22.7%), massage/osteopathy/other manipulative techniques (16.5%) and acupuncture (16.2%) were the most frequently used. The use of CAM was more common among...

 16. Den internationale fordring i læreruddannelse i Danmark. Diskurser, diskussioner og dilemmaer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Carlsen, Benny Bang; Bjerg Petersen, Karen

  2014-01-01

  Karen Bjerg Petersen and Benny Bang Carlsen raise a certain number of questions regarding the internationalization of Danish teacher education. Their start is historical, but even with the clear opinion of seeing the international claim as a gain, dilemmas remain, which have to be solved in a dif...... in a difficult search for harmony....

 17. Heteroseksuel HIV-smitte i Danmark. Observationer fra en infektionsmedicinsk afdeling

  DEFF Research Database (Denmark)

  Smith, E; Sonne, I; Lundgren, Jens Dilling

  1990-01-01

  heterosexually. Out of the heterosexually infected women, a total of 9 were found to be living in a regular partnership with a HIV positive partner and eight of these couples were suitable for investigation. Seven of the eight women were probably infected by their regular male partner, four of whom belonged...

 18. Kommenteret checkliste over Danmarks bier – Del 1: Colletidae (Hymenoptera, Apoidea)

  DEFF Research Database (Denmark)

  Madsen, Henning Bang; Calabuig, Isabel

  2008-01-01

  This paper presents Part 1 of a checklist for the taxa of bees occurring in Denmark, dealing with the family Colletidae, and covering 27 species. The remaining five families will be dealt with in future papers. The following species are hereby recorded as new to the Danish bee fauna: Colletes...... floralis Eversmann, 1852, Hylaeus angustatus (Schenck, 1861) and Hylaeus gracilicornis (Morawitz, 1867). Hylaeus annulatus (Linnaeus, 1758) is excluded from the Danish checklist. Species that have the potential to occur in Denmark are discussed briefly. A systematic overview of the bee families and genera...

 19. Heteroseksuel HIV-smitte i Danmark. Observationer fra en infektionsmedicinsk afdeling

  DEFF Research Database (Denmark)

  Smith, E; Sonne, I; Lundgren, Jens Dilling

  1990-01-01

  to known risk groups. Six of the eight men were HIV tested on account of HIV related symptoms while all of the women were tested because their regular partners were found to be HIV positive. The diagnosis of AIDS was established in ten out of 16 persons. Six of the men and three of the women were found...... to have AIDS less than one year after the first positive HIV test while the diagnosis was established in one man 22 months after the HIV test. The six men with HIV related symptoms had sought medical help on an average eight weeks before a HIV test was carried out and the diagnosis of AIDS was established...... in five immediately after referral to the special department. It is emphasized that every Danish doctor should be aware of the symptoms of HIV and these should be borne in mind even in the case of patients who do not belong to the known risk groups....

 20. The status of the environment in Denmark today. Miljoetilstanden i Danmark

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  1991-01-01

  The aim of the National Agency for Environmental Protection (under the Danish government) in publishing this document was to spread information on the current extent of pollution, and of its effects, in Denmark. As a basis for this, information is given on the social and economic aspects of life in Denmark today and on Danish business life, industrial production and wastes, consumption of goods, transport, the energy sector and supply of raw materials. Details are also offered on urban and rural areas and on the agriculture, here historical and geographical aspects are touched upon. The extent of pollution of the air and of surface and ground waters is described, in addition to that of the soil. Pollutive deposition on plants and trees, and its effect on their growth is dealt with. Pollutive sources and global aspects are discussed. A considerable amount of statistical data is presented. It is hoped that this document will contribute to a general, more qualified debate on the subject of environmental protection. (AB).

 1. Tromboseprofylakse pa kirurgiske afdelinger i Danmark. Status 2005 og 25 ars udvikling

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schmidt, L.M.; Foli-Andersen, N.J.; Rasmussen, H.M.

  2008-01-01

  OBJECTIVES: To assess Danish surgical departments' attitudes to and clinical guidelines on the use of perioperative thrombo-prophylaxis (TP). MATERIALS AND METHODS: Questionnaires regarding TP were sent to Danish departments which performed major surgery in 2005. The questionnaires contained...... questions regarding the use of TP routinely after clinical guidelines for both elective and acute surgery, indications for the use of TP, the type of TP and the duration of the TP treatment. The results are registered descriptively. The results are compared with five previously performed surveys from 1981......-2000. RESULTS: In the five surveys from 1981 to 2000, 85%, 90%, 92%, 95%, 93% answered the questionnaire, in the present survey 88% answered. Since the beginning of these surveys, there has been a significant increase in the use of TP following clinical guidelines from approximately 50% in 1981 to 96...

 2. Epidemisk stigning i forekomsten af carbapenemase-producerende enterobakterier i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Wang, Mikala; Ellermann-Eriksen, Svend; Hansen, Dennis Schrøder

  2016-01-01

  Carbapenemase-producing Enterobacteriaceae (CPE) are extremely multiresistant bacteria with few or no treatment options. Infections with CPE are associated with a mortality of 40-50%. In Denmark, CPE were first detected in 2008. Prior to 2013 the CPE incidence was low, but since then the incidence...

 3. Proposal for a climate strategy for Denmark; Oplaeg til klimastrategi for Danmark

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2003-02-01

  As a consequence of the 1997 Kyoto Protocol and the subsequent 1998 EU Burden Sharing Agreement, Denmark is committed to reducing its average annual greenhouse gas emissions in the period 2008-2012 by 21% in relation to the basis year, 1990. Danish greenhouse gas emissions have only decreased slightly since 1990, and substantial efforts are still required. In relation to expected emissions in 2008-2012, if no further initiatives are taken, excess emissions in relation to the reduction commitments are expected to be 20-25 million tonnes CO{sub 2} equivalents per year. This corresponds to 25-30% of total Danish greenhouse gas emissions. Denmark's reduction commitments are extensive. This is primarily due to the fact that Denmark has accepted very ambitious reduction commitments in connection with establishing burden sharing among the individual EU Member States. In comparison, the total EU reduction commitments amount to 8%. Flexible mechanisms, i.e. trading in the so-called credits from CO{sub 2} reduction projects in developing countries and in Central and Eastern Europe as well as trading in CO{sub 2} quotas, may contribute to fulfilling Denmark's reduction commitments. This reflects the facts that greenhouse gas emissions are a global problem that must be solved by ensuring the most cost-effective reduction at global level. Furthermore, flexible mechanisms can contribute to developing the countries in question through the transfer of know-how and capital. The costs for society of eliminating excess emissions will be between DKK 1-2 billion (EUR 135-269 million) and DKK 4-5 billion (EUR 538-673 million) per year in the five-year period 2008-2012, dependent on the choice of measures. The most expensive initiative would be significant utilisation of flexible mechanisms, the price of which would be unlikely to exceed DKK 100 (EUR 13.46) per tonne CO{sub 2}, with a price level of DKK 40-60 (EUR 5.38-8.07) per tonne CO{sub 2} being the most likely. Regardless of the size of the burden of these reductions and how the financial burden is shared, ultimately Danish citizens will pay for the total efforts. Therefore, the way we deal with this challenge is crucial. An overall climate strategy should be based on cost-effective initiatives. (au)

 4. Forebyggende helbredsundersøgelser af gravide kvinder i Danmark. Struktur og tilrettelaeggelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, K V; Kristensen, F B; Andersen, A M

  1989-01-01

  examination and certain conditions of organization. The obstetricians could describe three different types of antenatal examinations depending upon the place and arrangement of work. The percentage replies received were 62 for general practice, 86 for the midwives and 62, 69 and 55 from the doctors...

 5. Hvad Danmark skal forstå om Rigsfællesskabet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Gad, Ulrik Pram

  2016-01-01

  Mere fokus på Arktis. Det er et af hovedbudskaberne i den længe ventede Taksøe-rapport om dansk diplomati og forsvar. Men fordi rapportens analyse er for konfliktsky, forspilder den en chance for at fremtidssikre Rigsfællesskabet.......Mere fokus på Arktis. Det er et af hovedbudskaberne i den længe ventede Taksøe-rapport om dansk diplomati og forsvar. Men fordi rapportens analyse er for konfliktsky, forspilder den en chance for at fremtidssikre Rigsfællesskabet....

 6. Lumbal spondylodese for degenerativ ryglidelse i Danmark i 2005-2006

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rasmussen, Sten; Jensen, Claus Munk; Iversen, Maria Gerding

  2009-01-01

  INTRODUCTION: The indication and use of lumbar spinal fusion surgery for degenerative conditions is being debated. PURPOSE: The objective of this study was to describe recent trends in lumbar fusion surgery for degenerative conditions in Denmark. MATERIAL AND METHODS: A cohort study using a sample...... degeneration in 947 cases, degenerative spondylolisthesis in 600 cases and non-specific lumbar pain in 45 cases. Posterior fusion was performed in 74.3% and 81.9% in public and private hospitals, respectively. Combined anterior and posterior fusion was performed in 12.1% and 10.1% in public and private...... hospitals, respectively. CONCLUSION: Lumbar fusion rates for degenerative conditions increased from 2005 to 2006 with variation in operative procedures in relation to diagnoses. We propose to monitor data in a database to improve registration of various fusion techniques for various indications...

 7. Projekt Palliation i Nyborg Kommune på Fyn i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Raunkiær, Mette; Kronborg, N. C; Tind Nielsen, K

  2012-01-01

  de forskellige faggruppers (læger, sygeplejersker og andre pleje-omsorgspersoner) oplevede udfordringer og med udgangspunkt i The Gold Standards Framework er der udviklet og iværksat følgende interventioner: screening af palliative kræft- og ikke-kræftpatienter, forløbsbeskrivelse, opsporingsskema...

 8. Da Sherlock Holmes kom til Danmark første gang

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lauridsen, Palle Schantz

  2011-01-01

  Præsentation og analyse af Holmes-figurens udvikling i populærkulturen med udgangspunkt i det succesfulde teaterstykke "Sherlock Holmes" fra 1901......Præsentation og analyse af Holmes-figurens udvikling i populærkulturen med udgangspunkt i det succesfulde teaterstykke "Sherlock Holmes" fra 1901...

 9. Utrangerte verpehøner: Store forskjeller i utnyttelsen i Norge, Sverige og Danmark

  OpenAIRE

  Løes, Anne-Kristin

  2015-01-01

  Spent laying hens are killed in different ways. Whereas in Sweden a large proportion is slaughtered for food purpose, even for export, most hens are slaughtered by a mobile system in Denmark, killing the hens in a mobile gas container and mincing them for mink feed. In Norway, most laying hens are killed by gas and incinerated.

 10. beta-thalassaemia major hos børn og unge i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jung, Anne; Main, Katharina Maria; Scheibel, Elma

  2002-01-01

  . One patient had died. The body height was between 1.5 and -5.4 SDS (median -1.7) and the sitting height was -0.6 to -5.6 SDS (median -2.3). The bone age was delayed 1-5 years (median -2.5) in six out of ten examined patients, and puberty delayed in four out of five. A dilated left ventricle...... strategy. MATERIAL AND METHODS: During 1998-99 all Danish pediatric departments were contacted for identification of children aged 0-18 years with beta-thalassemia major. Blood transfusions and chelation therapy were registered, and for Eastern Denmark clinical, endocrine, cardiac, and serologic parameters....... An earlier and more effective iron chelation therapy together with improved patient support may reduce growth disturbances and endocrine and cardiac late effects....

 11. Hvordan håndterer Danmark risikoen for civile tab i sine bombeangreb med F16?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kjærgaard, Steen; Marrup, Karsten

  Danske kampfl y har i de seneste fem år med jævne mellemrum deltaget i angrebsmissioner i Afghanistan, Libyen eller som nu i Irak og Syrien. Der har løbende været fremført kritik fra bl.a. Amnesty International af, om der gøres nok for at begrænse utilsigtede følgeskader, herunder civile tab, i...

 12. beta-thalassaemia major hos børn og unge i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jung, Anne; Main, Katharina Maria; Scheibel, Elma

  2002-01-01

  INTRODUCTION: Beta-thalassemia major occurs with increasing frequency among Danish children as a result of immigration. The aim of the study was to estimate the occurrence of beta-thalassemia major in Denmark, analyse the treatment and organ functions, and identify areas for an improved treatment...... strategy. MATERIAL AND METHODS: During 1998-99 all Danish pediatric departments were contacted for identification of children aged 0-18 years with beta-thalassemia major. Blood transfusions and chelation therapy were registered, and for Eastern Denmark clinical, endocrine, cardiac, and serologic parameters...... were performed. RESULTS: Twenty-six children had beta-thalassemia major. Out of these, 20 received blood transfusions, and 17 patients were chelated. Eight patients were not chelated owing to previous bone marrow transplantation, treatment with hydroxyurea or ferritin

 13. Beta-thalassaemia major hos børn og unge i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jung, A.; Main, K.M.; Scheibel, E.

  2002-01-01

  INTRODUCTION: Beta-thalassemia major occurs with increasing frequency among Danish children as a result of immigration. The aim of the study was to estimate the occurrence of beta-thalassemia major in Denmark, analyse the treatment and organ functions, and identify areas for an improved treatment...... strategy. MATERIAL AND METHODS: During 1998-99 all Danish pediatric departments were contacted for identification of children aged 0-18 years with beta-thalassemia major. Blood transfusions and chelation therapy were registered, and for Eastern Denmark clinical, endocrine, cardiac, and serologic parameters...... were performed. RESULTS: Twenty-six children had beta-thalassemia major. Out of these, 20 received blood transfusions, and 17 patients were chelated. Eight patients were not chelated owing to previous bone marrow transplantation, treatment with hydroxyurea or ferritin

 14. National overvågning af Helicobacter pylori-eradikationsterapi i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Juul, K.V.; Thomsen, V O; Nissen, A.

  1999-01-01

  We wanted to characterize the use of H. pylori eradication therapy in Denmark (inhabitants 5,227,862). All H. pylori eradication treatments from a nation wide database covering all drug prescriptions in the period January 1994-June 1996 were identified. We found 28,784 out-patients having...... a prescription with drugs for H. pylori eradication, accounting for 34,582 prescriptions in total. The incidence of new consumers was 220 per 10(5) inhabitants per year, with a maximum at 70-79 years of age. Eighty-six percent of the patients had only one treatment course. Forty-five percent had an anti...... of drug regimens used. Anti-ulcer drugs were often given after H. pylori eradication therapy, suggesting an inappropriate use of eradication treatment....

 15. Denmark in Scotland: The energy and housing market 1988. Danmark i Skotland: Energi- og boligmarkedet 1988

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Joergensen, K

  1988-02-01

  A Danish architect and planning firm, ''Praxis'' (Aarhus), and the Scottish firm ''Heatwise'' (Glasgow), backed up by the Ministry of Housing, the Scottish Development Agency and the European Communities, have cooperated in order to examine the Scottish market for Danish ''know-how'' concerning energy conservation and efficiency in relation to the heating of residential buildings. Danish experts could also advise on energy policy and planning and renewable energy sources. The buildings on a large peripheral housing estate were examined in detail, especially with regard to heat losses caused by insufficient insulation and inefficient heating systems. it was discovered that the cost of raising the standard of heating in Scottish residences to that of the average Danish ones would be approximately 7 milliard pounds including necessary general repairs and upheep. There are also many barriers to development inspired by Danish know-how and technology - some being the lack of economical resources and as Glasgow is a town with great poverty problems, other needs hold higher priority amongst its inhabitants. However cooperation between the Danish and English firms will continue. (AB).

 16. Aendringer i immunstatus blandt nydiagnosticerede hiv-inficerede i Danmark 1995-2005

  DEFF Research Database (Denmark)

  Høegh, Simon; Lohse, Nicolai; Hansen, Ann-Brit Eg

  2008-01-01

  . MATERIALS AND METHODS: Observational study based on the Danish HIV Cohort Study, which includes all adults seen at Danish HIV clinics since 1995. RESULTS: From 2000 to 2004 the number of newly-infected homosexual men increased (from 69 to 123), particularly in persons under 30 years (from 5 to 42......INTRODUCTION: The incidence of new HIV diagnoses in Denmark has remained stable since 1991, but it has increased among the subgroup of homosexual men in recent years. This may reflect an actual increase in newly infected, e.g. as a result of increased risk behaviour, or it may reflect increased HIV...... testing. To clarify the causes of this increase we describe and analyse the development of HIV infection in Denmark in the period 1995-2005 with special emphasis on the route of transmission, immunological status at the time of diagnosis and the prevalence of patients at risk of transmitting HIV...

 17. Genoptraeden af kernikterus hos nyfødte børn i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bjerre, Jesper V.; Ebbesen, Finn

  2006-01-01

  encephalopathy. One child had only minor signs of this condition. Seven were boys, and six infants were of Caucasian descent. Two of the infants died. CONCLUSION: The incidence of kernicterus in Denmark is increasing, as in the rest of the Western world; this after a period of at least 20 years in which no cases...... were reported. A change in the assessment of the risk and inadequate knowledge of the serious consequences of bilirubin encephalopathy may be explanations. Through information and education of health personnel, it is possible to provide sufficient information to parents, perform screening procedures...

 18. DigDag, Digitalt atlas over Danmarks historisk-administrative geografi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Knudsen, Bo Nissen; Gammeltoft, Peder

  2012-01-01

  Administrative geografiske enheder ses ofte som stabile over tid. Det er imidlertid ikke tilfældet. Der kan forekomme en række af rumlige, sociale – og sproglige – ændringer; eksempelvis navneskift, ændrede grænsedragninger og ændringer i den administrative struktur. Dette betyder at forskning som...... tager udgangspunkt i geografisk relaterede eller ordnede data, kan komme i problemer så snart geografien på dataindsamlingstidspunktet ikke svarer til den nuværende geografi, og den 'gamle' geografi ikke er umiddelbart til at få rede på. DigDag-projektet adresserer denne udfordring for forskere inden...

 19. Optimizing gas extraction at landfills in Denmark; Optimering af gasindvinding pae deponeringsanlaeg i Danmark

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Willumsen, H.C. [LFG Consult (Denmark)

  2005-07-01

  In landfills which contain organic material and anaerobic decomposition takes place, and landfill gas (LFG) is produced. The LFG contains approximately 50% methane, which contributes to the greenhouse effect when emitting from the landfill. Approximately 19% of the greenhouse gases in the atmosphere are methane, and around 8% of this is emission from landfills. This means that roughly 1.5% of the global warming is related to emission from landfills. Extraction of LFG for energy purposes was started 30 years ago in USA. In Denmark 26 LFG plants have been established since 1985. The gas is utilized for CHP or pure power production in gas engine/generator units. In some cases the LFG is used in gas burners in connection with boilers for district heating systems. 24 million m{sup 3} was recovered in 2004, which is equivalent to a reduction of CO{sub 2} of 160.000 tons CO{sub 2}/year. (BA)

 20. Analgetikaforbrug, -overdosering og -dødsfald i Danmark 1979-1986

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ott, P; Hansen, P B; Dalhoff, K P

  1990-01-01

  During 1978-1987 the annual sale of analgetics increased by 28% to 164 millions defined daily doses (mDDD) per year. Paracetamol changed status to over-the-counter drug by 1.1.1984 as did combinations of acetylicsalicylic acid and codein 14.5.1984. The consumption of paracetamol increased rapidly...... to 47 mDDD/-year, the mortality steadily decreasing to 0.07 deaths/mDDD in 1986. The consumption of salicylics decreased from 113 to 94 mDDD, of which the salicylic/codein combination constituted an increasing fraction. The mortality of salicylics increased from 0.05 death/mDDD in 1983 to 0.27/m...

 1. Hysterektomi i Danmark. En analyse af postoperativ hospitalisering, morbiditet og genindlaeggelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Møller, Charlotte; Kehlet, Henrik; Utzon, Jan

  2002-01-01

  Register over a two-year period (1998-2000) on hysterectomies for benign indications, carcinoma in situ cervicis uteri, and cancer corporis uteri stage 1. A stratified sample of 821 discharge résumés was reviewed for detection of complications. RESULTS: Over the two-year period, 10,171 women had "standard......" hysterectomies followed by a median postoperative hospitalisation of four days. In departments performing more than 100 operations per year, the median hospital stay varied from three to 5.5 days. Eighty per cent of the hysterectomies were abdominal, 6% laparoscopically assisted, and 14% vaginal with marked...... regional variation in the choice of surgical approach. The number of vaginal hysterectomies varied from 0 to 67% in departments with a surgical activity of more than 100 per year. Eight per cent were readmitted within 30 days of the operation and the mortality rate was 0.6@1000. Extrapolation from...

 2. Aendringer i immunstatus blandt nydiagnosticerede hiv-inficerede i Danmark 1995-2005

  DEFF Research Database (Denmark)

  Høegh, Simon; Lohse, Nicolai; Hansen, Ann-Brit Eg

  2008-01-01

  INTRODUCTION: The incidence of new HIV diagnoses in Denmark has remained stable since 1991, but it has increased among the subgroup of homosexual men in recent years. This may reflect an actual increase in newly infected, e.g. as a result of increased risk behaviour, or it may reflect increased HIV....... MATERIALS AND METHODS: Observational study based on the Danish HIV Cohort Study, which includes all adults seen at Danish HIV clinics since 1995. RESULTS: From 2000 to 2004 the number of newly-infected homosexual men increased (from 69 to 123), particularly in persons under 30 years (from 5 to 42......). The median CD4 cell count at the time of diagnosis increased in this group (median 19.1 cells/microL per year [95% CI: 3.7-11.3]), while it remained stable among heterosexually infected. The number of newly-diagnosed homosexually infected under 30 years with a CD4 cell count over 400 cells/microL increased...

 3. Danmarks Økonomisk Monetære Integration i EU

  OpenAIRE

  Mærks-Møller, Christian; Elmegaard, Joachim; Jensen, Rasmus Wagner; Wolf, Pernille

  2012-01-01

  The project is a critical assessment of the Danish economical monetary integration in the EU. The assignment will highlight the problem definition; What characterizes economical monetary integration in Denmark, and why is the integration different from Finland? For this, the following theories will be used; Adam Smith's theory of the Invisible Hand and Absolute Advantages, David Ricardo's theory of comparative advantages, neofunctionalism and intergovernmentalism. The project is a critical...

 4. Ulykker og ulykkesdødsfald i Danmark - en sammenligning med Norden og EU

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, T B; Röck, N D; Poulstrup, A

  1994-01-01

  -years remained constant. The subcategory, fatal road accidents, manifested a marked reduction in incidence, despite the increase in traffic density during the period, and there was a reduction in the loss of life-years. Thus, in the category, accidental deaths, the increase in the incidence of accidental...... increase in the incidence of accidental poisoning with medical drugs and alcohol during the period was found to be a factor contributing to the poorer Danish statistics during the period. In the subcategory, death after a fall, there was an increase in incidence among the elderly, but the loss of life...

 5. Forebyggende helbredsundersøgelser af gravide kvinder i Danmark. Almindelige helbredsgener i svangerskabet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lindenskov, Lena; Kristensen, F B; Andersen, A M

  1994-01-01

  professionals about the ailments, and most often they wanted to talk to a midwife about the ailments. We conclude that common ailments of pregnancy are frequent and they should be investigated more. Nearly all pregnant women want to talk about the subject during prenatal visits. The objectives of giving advice......The study was conducted in order to describe the extent and content of advice on common ailments in pregnancy given by doctor or midwife during prenatal visits and to describe the frequency of ailments in the period before the visits. The design was a nationwide cross-sectional study based...... on questionnaires completed by pregnant women who had seen a general practitioner (GP), midwife or hospital doctor for prenatal care. Ailments and advice in connection with one specific visit were reported. The questionnaires were completed by 517 women after a prenatal visit to their GP (92% of eligible), by 514...

 6. På sporet af Alborg - et eksempel på små centre perifert i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Vogt, Susanne Margrethe Rossen

  2007-01-01

  An account is given of the use of a Nordic girl's name, Alborg, possibly of German origin. The name only occurs in East and South Sjælland but it was of extremely frequent occurrence for a limited period at the end of the eighteenth century. A description is also given of the means that are avail...... the reason for the disappearance of the name. It may have been thought that it was too similar to the name of the town of Aalborg and might therefore have been thought to be slightly comical....

 7. Klinisk og molekylærgenetisk diagnostik af Retts syndrom i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schönewolf-Greulich, Bitten; Dunø, Morten; Ravn, Kirstine

  2015-01-01

  The neurodevelopmental disorder Rett syndrome was first described in 1966 by Andreas Rett, who described girls with loss of speech and hand use displaying characteristic hand stereotypies. Since then, the disease has been linked to mutations in the gene MECP2. However, the basis of the diagnosis...

 8. Udvikling af en generisk vejledning for multidisciplinære team konferencer i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lajer, Henrik; Hillingsø, Jens; Høyer, Søren

  2016-01-01

  Since 2005 multidisciplinary team conferences (MDT) has been a crucial pivot for the Danish national integrated cancer pathways. Despite the formal decision to implement MDT-conferences, many aspects of this complex organization have never been addressed. In 2014, The Danish Multidisciplinary...... Cancer Groups (DMCG) provided a workgroup with the task of drafting a Danish national guideline for keeping MDT-conferences. This article presents the process of the workgroup, the background for the final content of the guideline as well as minutes from different parts of the guideline....

 9. Smart Grid in Denmark. Appendix report; Smart Grid i Danmark. Bilagsrapport

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  2010-07-01

  Electricity consumption and electricity production in Denmark will change significantly in future years. Electricity customers will demand new services in line with that they replace oil furnaces with electric heat pumps and the traditional petrol car with an electric car. The electricity sector must be ready to deliver those services with the same high delivery reliability as before. This must happen in a situation where power generation is increasingly coming from renewable energy. The purpose of the present analysis was to describe and analyse the specific challenges facing the electricity system in the next 15 to 25 years. Energinet.dk and the Danish Energy Association has analysed the part of the Smart Grid that enables an efficient interaction between wind power production, heat pumps in residential buildings as well as electric and plug-in hybrid cars. The appendix report describes the following issues: Scenarios for the power system's future loads; Optimisation of the power distribution grid for the future; Electro technical challenges in the future power grid; Components for handling the future challenges; Value of power system deliveries through establishing a Smart Grid; Economic analyses. (ln)

 10. Typeinddeling og kvalitetselementer for marine områder i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, K.; Sømod, B.; Christiansen, T.

  betragtes som udkast til en fremtidig vejledning for planlægning af vandkvaliteten i marine områder. INDLEDNING: Vandrammedirektivet har til formål at forebygge forurening og forringelse af den økologiske tilstand samt at danne grundlag for restaurering af vandområder med henblik på at opnå en god økologisk...... collection For many years the water stage has been registered by means of manual readings of a water level gauge placed at many of the sta-tions, but also automatic chart recorders have been in operation since the beginning of the 20th century. Nowadays, registrations are nor-mally performed by dataloggers...

 11. Undersøgelse af moderne økonomistyringsværktøjer i Danmark 2001

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Steen; Melander, Preben; Jakobsen, Morten

  2003-01-01

  , ikkefinansielleperformance mål, quality costing, cost of engineering,strategic costing, Business Excellence Modellen, BalancedScorecard, videnregnskab, Economic Value Added, samtShareholder Value. Disse begreber er udvalgt, da de vurderes atvære de mest kendte og mest omdiskuterede såvel i teorien som ipraksis. De...

 12. Indicator report. Danmark's national strategy for sustainable development: a shared future - balanced development

  International Nuclear Information System (INIS)

  2002-08-01

  The Danish vision of sustainable development is based on eight objectives and principles: 1) The welfare society must be developed and economic growth must be decoupled from environmental impacts. 2) There must be a safe and healthy environment for everyone, and we must maintain a high level of protection. 3) We must secure a high degree of bio-diversity and protect ecosystems. 4) Resources must be used more efficiently. 5) We must take action at an international level 6) Environmental considerations must be taken into account in all sectors. 7) The market must support sustainable development. 8) Sustainable development is a shared responsibility and we must measure progress. (au)

 13. Identifikation af referencevandløb til implementering af vandrammedirektivet i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kristensen, Esben Astrup; Baattrup-Pedersen, Annette; Skriver, Jens

  Definition og beskrivelse af referencetilstanden er centralt for implementering af vandrammedirektivet, da bedømmelse af den økologiske tilstand sker som afvigelsen fra den upåvirkede referencetilstand. I denne rapport præsenteres analyser af danske, udenlandske og historiske data med det formål...

 14. National overvågning af Helicobacter pylori-eradikationsterapi i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Juul, K.V.; Thomsen, V O; Nissen, A.

  1999-01-01

  a prescription with drugs for H. pylori eradication, accounting for 34,582 prescriptions in total. The incidence of new consumers was 220 per 10(5) inhabitants per year, with a maximum at 70-79 years of age. Eighty-six percent of the patients had only one treatment course. Forty-five percent had an anti......-ulcer drug prescribed 1-12 months after the H. pylori eradication therapy. Consumption of antibiotics used for H. pylori eradication accounted for 1.4% of the total consumption of antibiotics. In conclusion, the incidence of H. pylori eradication therapy was fairly stable but with changes in the pattern...

 15. Green taxes in EU and Denmark; Groenne skatter og afgifter i EU og Danmark

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Dyck-Madsen, S.

  2000-12-01

  One of the most essential means to reach an increased sustainability in the world is to increase the use of economical means and hereby extend the polluter-pay-principle. The EU-commission, OECD and other governments in the EU-countries recommend an increased use of green taxes. This book takes as its starting point the implementation of a green tax reform, where the taxation is moved from tax on manpower to tax on resource consumption and pollution. Hereby both the environmental effort and the economic development are strengthened. The book briefly examines the different definitions of sustainability and outlines the principles for a green tax reform. The elaboration of green taxes, the reversing entry to environmental aims or to the Exchequer, the relation to the social distribution, the financing of the welfare state, the development of the green taxes in the EU countries, removal of environmentally damaging subsidies and the positive effect of the existing green taxes are subjects treated in the book. Finally the book presents a proposal for some Danish possibilities to increase existing green taxes or to introduce new Danish green taxes. (EHS)

 16. Elevoprør og studenteroprør i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Knud Holt

  iagttage flere større protestbølger blandt de danske unge. Rapporten påviser bl.a., at det er nødvendigt med en revurdering af den betydning, man ofte tillægger året 1968 og studenteroprøret. Perioden 1966-1971 markerer således ikke et klimaks for unge uddannelsessøgendes deltagelse i kollektive...

 17. Nuclear disarmament. Options for the coming non-proliferation treaty surveillance cycle; Nukleare Abruestung. Optionen fuer den kommenden Ueberpruefungszyklus des NVV

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Mueller, Harald

  2011-07-01

  The report is aimed on the nuclear disarmament discussion with respect to the disagreement of nuclear weapon states and those without nuclear weapons, esp. the non-aligned movement (NAM) concerning the non-proliferation treaty. The report covers the following issues: The role of the non-proliferation treaty, nuclear disarmament in the last surveillance conference 2010, the different disarmament philosophies, the possibilities of bridging the disagreement, further disarmament options for the future non-proliferation treaty surveillance cycle, German options for the future surveillance cycle.

 18. Safety techniques in the change of nuclear systems. Radiation protection at spallation neutron sources and transmutation facilities; Sicherheitstechnik im Wandel Nuklearer Systeme. Strahlenschutz bei Spallationsneutronenquellen und Transmutationsanlagen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Nuenighoff, Kay

  2009-07-01

  To push the boundary towards higher neutron fluxes concepts based on spallation reactions have been discussed. Here neutrons are produced by bombarding a heavy metal target (e.g. mercury, tungsten, or tantalum) with high energetic protons. Up to now such facilities could not be realised because of the high power particle accelerators needed. Recent developments of the accelerator technology open the possibility of construction and operating proton accelerators in the MW region. This is demonstrated by construction and commissioning of two MW spallation neutron sources, namely SNS (Oak Ridge, Tennessee, USA) with a power of 1.4 MW and J-PARC (Japan) with 1 MW. The realisation of proton accelerators at this power level will open the way towards energy amplifiers, as proposed e.g. by Carlo Rubbia. Such a facility will not only produce electric power. Furthermore longliving radionuclides can be transmutated into shortlived or even stable nuclides by neutron induced nuclear reactions. A mitigation of the problem of nuclear waste disposal. The above discussed developments prove that accelerators are not only constructed for research, moreover application of these technology became state of the art. With the emergence of particle accelerators in the MW region, radiation protection is confronted with new kind of problems to be solved. Especially the higher kinetic energies of the primary beam particles requires modification and expansion of computer programs well known in nuclear engineering. In contrast to nuclear reactors with kinetic energies up to 2-3 MeV, in spallation reaction secondary particles up to the incident energy in the GeV region will be produced. Problems related to radiation protection have to be considered in an energy range three orders of magnitude higher than known from nuclear reactors. In this thesis existing computer codes are compared and validated with data from selected experiments. Questions concerning radiation protection covers a broad range: production of secondary particles, induced radiotoxicity, energy deposition, and the moderation of neutrons and their transport through neutron guides. All these topics are discussed, and numerical solutions are presented. To answer questions concerning the radiation protection of such facilities complex numerical simulations are mandatory. Especially the strong interest in the field of basic research in cold neutron beams requires not only the study of the interaction of high energetic particles with matter, but furthermore the investigation of the influence of neutron optical phenomenons. The presented numerical methods allow the engineer responsible for radiation protection to analyse radiological hazards during the design phase of a project and the early and cheap implementation of technical solutions improving safety. Quoted as an example spallation neutron sources as well as energy amplifiers are discussed. At the end the philosophy of the safety of high power accelerator driven systems are discussed from the point of view of a safety scientist. (orig.)

 19. Nuclear waste disposal. A wicked and highly conflict bearing societal problem; Nukleare Entsorgung. Ein ''wicked'' und hoechst konfliktbehaftetes Gesellschaftsproblem

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Brunnengraeber, Achim; Mez, Lutz [Freie Univ. Berlin (Germany). Forschungszentrum fuer Umweltpolitik; Di Nucci, Maria Rosaria; Schreuers, Miranda [Freie Univ. Berlin (Germany)

  2012-12-15

  The final disposal of nuclear wastes is called ''messy'' or ''wicked'' in the political science literature. The highly complicated problems are characterized by a number of features such as intra- and inter-generational aspects and ethical questions. In the case of stakeholders the differences concern ideologies, interests, merits and preferences that cause conflicts. The search for solutions is complicated due to interacting political, social, ecologic, economic and technical aspects. The concepts ''wicked problems'' and ''multi-level-governance'' are promising approaches to solve the complicated situation.

 20. Regulatory oversight report 2007 concerning nuclear safety in Swiss nuclear installations; Aufsichtsbericht 2007 ueber die nukleare Sicherheit in den schweizerischen Kernanlagen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2008-04-15

  This annual report issued by the Swiss Federal Nuclear Inspectorate (HSK) reports on the work carried out by the Inspectorate in 2007. This report reviews the regulatory activities in the four Swiss nuclear power stations and in four further nuclear installations in various Swiss research facilities. It deals with topics such as operational details, technologies in use, radiation protection, radioactive wastes, emergency dispositions and personnel and provides an assessment of operations from the point of view of safety. Also, the transportation of nuclear materials - both nuclear fuels and nuclear wastes - is reported on. General topics discussed include probabilistic safety analyses and accident management. Finally, the disposal of nuclear wastes and work done in the rock laboratories in Switzerland is commented on.

 1. Regulatory oversight report 2008 concerning nuclear safety in Swiss nuclear installations; Aufsichtsbericht 2008 ueber die nukleare Sicherheit in den schweizerischen Kernanlagen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2009-04-15

  This annual report issued by the Swiss Federal Nuclear Inspectorate (ENSI) reports on the work carried out by the Inspectorate in 2008. This report reviews the regulatory activities in the four Swiss nuclear power stations and in four further nuclear installations in various Swiss research facilities. It deals with topics such as operational details, technologies in use, radiation protection, radioactive wastes, emergency dispositions, personnel and provides an assessment of operations from the safety point of view. Also, the transportation of nuclear materials - both nuclear fuels and nuclear wastes - is reported on. General topics discussed include probabilistic safety analyses and accident management, earthquake damage analysis and agreements on nuclear safety. The underground disposal of highly-radioactive nuclear wastes and work done in the rock laboratories are discussed, as are proposals for additional nuclear power stations.

 2. Radiological and nuclear emergency preparedness and response. How well are we prepared?; Radiologischer und nuklearer Notfallschutz. Wie gut sind wir vorbereitet?

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Geick, Gunther H.G. [Dataport, Altenholz (Germany); Herrmann, Andre R. [HERRMANN Consultant, Basel (Switzerland); Koch, Doris [Ministerium fuer Justiz, Gleichstellung und Integration, Kiel (Germany); Meisenberg, Oliver [Helmholtz Zentrum Muenchen Deutsches Forschungszentrum fuer Gesundheit und Umwelt GmbH, Neuherberg (Germany); Rauber, Dominique [Bundesamt fuer Bevoelkerungsschutz (BABS), Zuerich (CH). Eidgenoessisches Dept. fuer Verteidigung, Bevoelkerungsschutz und Sport (VBS); Stuerm, Rolf P. [SafPro AG, Basel (Switzerland); Weiss, Wolfgang [Bundesamt fuer Strahlenschutz, Salzgitter (Germany); Miska, Horst; Schoenhacker, Stefan

  2011-07-01

  The contributions to this topic are dealing, in a broad overview, with important aspects of Nuclear Emergency Preparedness and Response, like the influence of the new ICRP recommendations number 103 and number 109 on emergency preparedness and on planning for response, possible problems in installing and operating emergency care centres, experience from exercises as well as the training of response personnel in Austria and Germany. Finally, measures in emergency preparedness with regard to a dirty bomb attack are reported by means of an INEX-4-exercise in Switzerland. (orig.)

 3. Nuclear solid-state physics. Nuclear-physics measureing methods and their applications. 4. upd. ed.; Nukleare Festkoerperphysik. Kernphysikalische Messmethoden und ihre Anwendungen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Schatz, Guenter; Weidinger, Alois; Deicher, Manfred

  2010-07-01

  This book is thought as accompanying textbook for a course about nuclear solid-state physics, as book for the preparation of experiments in the physical graduate practicum, and as introducing book in one of the treated fields of research. At each theme theory and measurement technique are presented, measurement results shown, detectors explained, and experimental slopes explained. The text was for the 4th edition completely modernized and revised. Newly included were sections about the radiotracer methods (trace diffusion, photoluminescence, and capacitance-transient spectroscopy with radioactive probes), which were hitherto not presented. In the neutron diffraction the for the application especially important field of the small-angle scattering and the reflectometry were newly included in the book, in the Moessbauer effect the application of the synchrotron radiation for Moessbauer studies is described. Important applications like the magnetic-resonance tomography and the positron-emission tomography are also treated in the new edition.

 4. Nuclear catastrophes and their consequences. 30 years after Chernobyl, 5 years after Fukushima; Nukleare Katastrophen und ihre Folgen. 30 Jahre nach Tschernobyl, 5 Jahre nach Fukushima

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Liebert, Wolfgang; Gepp, Christian; Reinberger, David (eds.)

  2016-07-01

  The book on nuclear catastrophes covers the following issues: A historical oversight on nuclear power; two catastrophic reactor accidents: Chernobyl and Fukushima; presentation of important experiences on the radiological consequences of the severe accidents; regulatory reactions in Europe as a consequence of Fukushima; beyond Chernobyl and Fukushima: fundamental problems with nuclear energy.

 5. Overview of nuclear education and outreach program among Malaysian school students

  Science.gov (United States)

  Sahar, Haizum Ruzanna; Masngut, Nasaai; Yusof, Mohd Hafizal; Ngadiron, Norzehan; Adnan, Habibah

  2017-01-01

  This paper gives an overview of nuclear education and outreach program conducted by Agensi Nuklear Malaysia (Nuklear Malaysia) throughout its operation and establishment. Since its foundation in 1972, Nuklear Malaysia has been the pioneer and is competent in the application of nuclear science and technology. Today, Nuklear Malaysia has ventured and eventually contributed into the development of various socio-economic sectors which include but not limited to medical, industry, manufacturing, agriculture, health, radiation safety and environment. This paper accentuates on the history of education and outreach program by Nuklear Malaysia, which include its timeline and evolution; as well as a brief on education and outreach program management, involvement of knowledge management as part of its approach and later the future of Nuklear Malaysia education and outreach program.

 6. “Anders And, han virker så dansk” -At vokse op med Disney i Danmark

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anne Mette Stevn

  1999-09-01

  Full Text Available Siden Mickey Mouse først så dagens lys i 1928, har Walt Disneys figurer og eventyruniverser bredt sig til hele jordkloden: Anders And, Mickey Mouse, Snehvide, Simba, Tarzan m.fl. Indtil for 10-15 år siden var den normale Disneyoplevelse for en dansker først og fremmest knyttet til det skriftlige medie, nemlig tegneserie-bladene og især Anders And & Co. I dag er 'Disneykulturen' en stærk flerarmet mediekultur, som går på tværs af generationer og krydser landegrænser; og Disneys tilstedeværelse i børns populærkultur i næsten hele verden er blevet meget mere omfat- tende, siden eventyrets begyndelse i 1920erne. I denne artikel belyser Anne Mette Stevn gennem en historisk orienteret receptionsanalyse, hvorledes danskernes brug og oplevelse af Disneys produkter har ud- viklet sig.

 7. Ødematøs underernæring ses også hos børn i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kristensen, Kia Hee Schultz; Rytter, Maren Johanne Heilskov; Sørensen, Amira Catharina Khattar

  2016-01-01

  We describe two children with oedematous malnutrition; one admitted to a nutrition unit in Uganda and another to a paediatric department in Denmark. Both children received nutritional therapy and recovered. Although oedematous malnutrition is rarely seen in industrialized countries, the condition...

 8. Samfunds- og selskabsøkonomisk analyse af bioethanol-produktion i Danmark i samproduktion med kraftvarme. Fase I

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Lars Henrik; van Maarschalkerweerd, Christian

  Aims of the project are to carry out combined socio-economic and corporate-economic analyses of concepts for bioethanol production in Denmark. The project is split into two phases and will in total analyze 3 different plant concepts for bioethanol production based on biomass inputs comprising straw...... fuel. Bioethanol co-produced with CHP and biogas (Risø-DTU concept). The biomass inputs to the process are straw, whole crop, biomass residues, domestic waste etc... By-products from the production are re-circled to agriculture as well-declared fertilizer products. These two concepts will be analyzed...... and compared based on the same input biomass materials. The present project information concerns phase I of the total project, and comprises the socio-economic and corporate-economic analysis of bioethanol production co-produced with CHP (IBUS concept). Due to difficulties in achieving data, consistency...

 9. Security of energy supply: Account of the security of supply in Denmark; Energiforsyningssikkerhed. Redegoerelse om forsyningssikkerheden i Danmark

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  2010-02-15

  A secure and stable energy supply is a prerequisite for a society like the Danish. Through many years of active energy policy we in Denmark have developed an efficient energy system with a very high security of supply. In coming decades it is necessary to implement a major transformation of our energy supplies to more renewable energy and phase out fossil fuels. The Government's vision is that we must have a Denmark that is independent of fossil fuels. With such a fundamental transformation of our energy supply and energy system it becomes a challenge to maintain the high security of supply, as we know it today. Conversely, it is not a long term solution to continue to allow society to be dependent on fossil fuels. And it is against this background, the Danish Minister for Climate and Energy submit this account on security of energy supplies in Denmark. The account shows that we in Denmark have a high security of supply. There is still access to sufficient energy resources, we have a well-functioning infrastructure, and we have good access to the exchange of energy within the EU and other countries. This places Denmark in a good situation. Today, Denmark has a significant import of especially petroleum and coal and export of petroleum and gas. The future declining production of oil and gas in the North Sea means an increasing need for imported fuels from fewer and fewer countries and regions, and at the same time there will be an increased international demand for the same fuels. This brings Denmark in the same situation as the other EU countries. Thus we have the basis for reducing consumption of fossil fuels and instead accommodate increasing amounts of renewable energy in our energy supply, but it requires a further development of the system to be possible to store energy and manage energy consumption. It will be necessary if the growing parts of our energy must come from fluctuating sources like wind and solar energy. Efficiency in energy supply has doubled since the oil crises of the 1970s. Now we must start the next step in the transformation of the energy supply. We must continue with developing efficient energy consumption significantly, and we must replace the consumption of fossil fuels with renewable energy. The account shows that it is possible. But it does not come by itself, and it requires intelligent solutions. Development and implementation of energy efficient and cost effective solutions for production, distribution, trading and use of energy will be necessary. And the work must be done at national level as well as at EU level. (ln)

 10. Kortlægning af it-kompetenceudviklingsmuligheder i det ikke-formelle it-undervisningssystem for voksne i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rattleff, Pernille; Duus Henriksen, Thomas

  Formålet med denne kortlægning er ”at tilvejebringe et retvisende og fyldestgørende overblik over de eksisterende muligheder for it-kompetenceudvikling i det ikke-formelle it-undervisningssystem for voksne i Danmark” (jf. udbudsmaterialet, p. 51). Kortlægningen skal klarlægge, i hvilken udstrækni...

 11. Socio-economic analysis of CCS/EOR in Denmark; Samfundsoekonomisk analyse af CCS/EOR i Danmark

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2012-12-15

  The Danish Energy Agency has initiated an analysis of the socio-economic sustainability of a CCS / EOR system based on CO{sub 2} capture from Danish sources and injected into selected Danish North Sea oil fields. The analysis shall assess the socioeconomic consequences of such a project as well as highlight the budgetary economic effects for the parties involved. Taking into account a realistic time frame for conversion of the cogeneration power plants and for the extent of the possible capture of CO{sub 2} in each of these plants, it has been chosen only to presuppose the establishment of CCS in three plants, namely Studstrupvaerket, Fynsvaerket and Nordjyllandsvaerket. Only the oil fields Dan, Halfdan and Gorm were selected for the analysis. The analysis shows that in the selected oil fields it is possible to increase the oil production by approx. 151 million. barrels of oil to the year 2049, which corresponds to approx. 40% of the estimated potential in these fields. The increased oil production requires that approx. 95 million. tonnes of CO{sub 2} is captured in the three power plants, which are subsequently transported and injected in the oil fields in the North Sea. The transport of CO{sub 2} from the CHP plants to the North Sea are assumed to be done by ship, since this solution is economically favorable and also offers logistical advantages and increased flexibility. The analysis shows that both the budget economic and the socio-economic analysis as a whole provide a positive economic net present value over a 30-year period. The socio-economic benefit is expected to be about. 3.5 billion DKK higher. This difference is due to especially the following conditions: a) CO{sub 2} emissions of CO{sub 2} transport are only included in the socio-economic analysis, since shipping is outside the quota system. In the socio-economic analysis, the estimated value of damage impact on the environment is included; b) The value of the oil produced after 2049 is included in the socio-economic analysis as terminal values, while the budget economic analysis does not include effects beyond 30 years; c) The value of district heating losses in the socio-economic analysis are assumed to correspond to the socio-economic costs of district heating, while the value in the budget economic analysis is calculated as the district heating consumers' expected additional price at the transition from cogeneration to district heating.; d) The cost of SO{sub 2} emissions is in the socio-economic analysis set to damaging effects while in the budget economic analysis it is set to the level of charges. (LN)

 12. Resultater efter ekstrakorporal membranoxygeneringsbehandling af nyfødte og spaedbørn i Danmark 1995-2004

  DEFF Research Database (Denmark)

  Eriksen, Vibeke; Helvind, Morten H; Greisen, Gorm

  2007-01-01

  of the survey. 42% of the parents reported sequels or suspicion of sequels. The primary sequels were reduced hearing, which was observed in eight infants, and chronic lung disease, which was observed in seven. Only one child was severely disabled. CONCLUSION: The underlying diagnoses, mortality and disability...

 13. Karkirurgiske procedurer i Danmark 1996-2004. Amtslig karkirurgisk funktion er associeret med hyppigere indgreb, der forebygger amputation og apopleksi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lindholt, Jes S; Jensen, Leif Panduro

  2007-01-01

  INTRODUCTION: International studies indicate that decentralised vascular surgical activity could have a positive influence on the organisation of vascular services in Denmark. MATERIALS AND METHODS: Numbers of vascular operations in 1994-2004 in the various Danish counties were collected from the...... (P amputation. Udgivelsesdato: 2007-Nov-19...

 14. Incidensen af børnediabetes i Danmark. En prospektiv registrering i Fyns, Ribe, Sønderjyllands og Vejle amter

  DEFF Research Database (Denmark)

  Svendsen, Anders Jørgen; Kreutzfeld, J C; Lund, E B

  1997-01-01

  been an increase of about 20-25% in the incidence during the last 20 years. Our study stresses the importance of a continuous registration of new cases of childhood diabetes in Denmark, thereby providing clues for further aetiological studies as well as providing reference values for the planning...

 15. Biogas production in Denmark - Assessments of the operational and societal economy; Biogasproduktion i Danmark - Vurderinger af drifts- og samfundsoekonomi

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Jacobsen, Brian H.; Laugesen, F.M.; Dubgaard, A.; Bojesen, M.

  2013-06-15

  In the mid 1990's, the increase in the biogas production came from 20 centralised biogas plants. Since then the increase in biogas production has come mainly from farm biogas plants and it is estimated that around 8% of all slurry today is used to produce biogas. With the energy agreement from 2012 and a new political ambition of using up to 50% of all slurry and manure in the production of biogas, new targets, as well as a new framework have been set up for the future biogas production in Denmark. The aim of this report is to assess the business and socio-economics of biogas in Denmark under the new conditions given by the 2012 energy agreement. It is the aim to highlight many of the different parameters which, in effect, decides the economic outcome. Furthermore, it is the aim to look at the socio-economic gains and costs related to biogas production, including the positive side effects which come from biogas. The analysis of farm biogas indicates that the business profit is positive of around 0.4 million DKK per year, while the result for the organic plant is a deficit of around 4 million DKK per year despite the assumption that the farms are located relatively near the biogas plant. In the socio-economic analysis, the value of replaced natural gas is included as well as the value of increased fertiliser value and reduced nitrogen leaching. In the calculations, a net tax factor of 35% has been used to change the factor prices to consumer prices. A tax distortion factor (dead weight loss factor) of 20% has been used to account for the subsidies given and the change in taxation required. This is done even though the Danish PSO levy ensures that the subsidies given do actually affect the price of the energy bought by the consumer. The interest is set at 4.25% following the recommendation by the Ministry of Finance and The Environment Agency. The analyses show that the direct socio-economic costs are 39.5 million DKK and that the tax distortion effect costs 5.0 million DKK per year. The direct income is 21.4 million DKK and the values of the side effects are 2.3 million DKK per year. The net cost is 20.8 million DKK or 2.8 DKK per m{sup 3} methane. The net socio-economic costs are larger as the subsidy is not included in the income and because the costs are higher. Sensitivity analyses show that increased use of animal manure can reduce the societal costs to 632 DKK per tonne CO{sub 2}. The cheapest option is increased use of deep bedding which can reduce the costs to 414 DKK per tonne CO{sub 2}. Using more maize increases the socio economic costs considerable. The socio-economic costs related to upgraded biogas are higher than selling it to combined power and heat plants, as the upgraded biogas does not replace much more CO{sub 2}, but the costs are higher. Even when the reduced loss of heat is included, the socio-economic costs are still lower using CHP than when upgrading biogas to bio natural gas. The societal costs are slightly higher from a farm plant than the Case 2012, but the difference is not large. The socio-economic costs based on an organic plant are, on the other hand, much higher as the costs are close to 3,000 DKK per tonne CO{sub 2}. The socio-economic costs have increased due to the changed calculation methods and increased costs for the purchase of the solid fraction. On the other hand, it is expected that society might have to pay a higher price towards the Danish goal of independence from fossil fuels in 2050. In the short term, the low EU CO{sub 2}-quota price does mean that biogas has become more expensive and less competitive. In the long run, binding CO{sub 2} quotas should increase the CO{sub 2} quota price and increase the need for green energy like biogas. It is not likely that the goal of using 50% of all slurry will be achieved by 2020, but the energy agreement from 2012 has created a foundation which will ensure an increase in the future Danish biogas production. (LN)

 16. Udviklingen i dødelighed, incidens og letalitet af iskaemisk hjertesygdom i Danmark 1982-1992

  DEFF Research Database (Denmark)

  Osler, M; Sørensen, Thorkild I.A.; Sørensen, S

  1997-01-01

  (NIHD, ICD8 codes 410-4) and broadly defined IHD (BIHD, ICD8 codes 410-4, 427 & 795-6) were calculated for the period 1982 through 1992. During the entire period the age-standardized mortality of AMI, NIHD and BIHD decreased in both men and women. The incidence of AMI and NIHD decreased, while...

 17. The Danish transport infrastructure 2030. Report from the Danish Infrastructure Commission; Danmarks transportinfrastruktur 2030. Betaenkning fra Infrastrukturkommissionen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  2008-01-15

  The Danish Infrastructure Commission was appointed in November 2006 following a government decision. The terms of reference for the work of the commission state that 'the overall objective is for Denmark to maintain and develop its position as one of the countries in the world with the best transport systems, despite the fact that growing traffic volumes are increasing the requirements in the long term'. On this background, the commission has been given the following main tasks: 1) To analyse and assess the key challenges and development potential for the infrastructure and national traffic investments until 2030. 2) To identify and assess the strategic options and priorities and to put forward suggestions to strengthen the basis for the national investment decisions in the transport area. Furthermore, the commission was given the task of analysing and assessing proposals for strategies for handling a number of selected issues. These include the issue of cost-effective organisation and management of construction projects, the handling of preservation, climate and environmental concerns, the opportunity for better utilisation of the infrastructure by means of modern IT, and the significance of the long-term physical planning. The Danish Infrastructure Commission recommends six focus areas to be used as the starting point for planning the future transport system. Transport is about quality of life and prosperity - about connections between people, families and businesses. Infrastructure contributes to ensuring that we can get to work, and that products and goods can be transported to their destination in the shops and to the consumers. This makes infrastructure a vital cornerstone for our welfare and prosperity. Mobility is a key element in the competitiveness of businesses - and thus also for the growth conditions of Danish society. Efficient transport systems contribute to ensuring that goods can be produced in the best and least expensive location. The production and distribution of goods become simpler and less expensive, because faster and more reliable delivery to the consumers is ensured. And high mobility contributes to businesses being able to attract the right manpower. At the same time, it is important to be aware that the development in the climate and environmental areas may influence our planning of infrastructure as well as urban planning. (au)

 18. Stigende astmadødelighed i Danmark 1969-1988. Ikke på grund af ændret kodepraksis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Juel, K; Pedersen, Poul A

  1993-01-01

  We have studied asthma mortality in Denmark from 1969 to 1988. Age standardized mortality rates calculated in three age groups, 10-34, 35-59, and > 60 years, disclosed similar trends. Increasing mortality from asthma in the mid-1970s to 1988 was seen in all three age groups with higher mortality...... in 1979-1988 as compared with 1969-1978 of 95%, 55%, and 69%, respectively. Since the eighth revision of the International Classification of Diseases (ICD-8) was used in Denmark over the entire 20-year period, changes in coding practice due to change of classification system cannot explain the findings....

 19. Tænketankes brug af dagbladene som et marked for politiske idéer i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kelstrup, Jesper Dahl

  2016-01-01

  interest organisations. It is argued that think tanks are using the media as a means of supplying independent ideas which are in demand among decision-makers and other target audiences. In addition, the article suggests that think tanks with idea political stances are more visible in Danish newspapers than...

 20. Peptiske ulcera i Danmark, 1981-1993. Analyse af data fra landspatient- og dødsårsagsregisteret

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, I B; Bonnevie, O; Jørgensen, T

  1999-01-01

  The aim of this study was to determine whether the improvements in the treatment of peptic ulcers are associated with decreasing age- and sex-specific hospitalization and death rates for peptic ulcers in Denmark. The study was based on all discharges as registered in the National Hospital Dischar...

 1. Samfundsomkostninger forbundet med zoonotiske Salmonella- og andre fødevarebårne bakterielle infektioner i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Korsgaard, Helle; Wegener, Henrik Caspar; Helms, M.

  2005-01-01

  Introduktion: Hyppigheden af bakteriel gastroenteritis, forårsaget af Salmonella, Campylobacter og Yersinia, steg i 1980’erne og 1990’erne. Den toppede i 1997 med en incidens på 146 registrerede tilfælde pr. 100.000 personer. Det reelle antal tilfælde kendes ikke, men antages at være 5-20 gange...... fødevareindustrien. Resultater: I 2001 registreredes 7.824 tilfælde af gastroenteritis forårsaget af Salmonella, Campylobacter og Yersinia. Det reelle antal fødevarebårne infektioner anslås til 34.000-135.000, svarende til omkostninger på 166-411 mio. kr. Iværksættelsen af Salmonella-handlingsplanerne mindskede...

 2. Radikal konservativ idédebat og højreautoritær fascination i Danmark, ca. 1928-1940

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holm, Adam

  1999-01-01

  Historie, Højreradikalisme, Konservatisme, Fascisme, Mellemkrigstid, Idéhistorie, Intellektuelle......Historie, Højreradikalisme, Konservatisme, Fascisme, Mellemkrigstid, Idéhistorie, Intellektuelle...

 3. Klar svækkelse af den faglige organisering de sidste ti år i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Scheuer, Steen

  2006-01-01

  skyldes især at fagforbundene ikke har kunnet følge med den stigende arbejdsstyrke. Det påpeges desuden, at LO’s dominerende position på det organiserede arbejdsmarked bliver svækket, idet LO’s andel af samtlige fagligt organiserede er markant faldende, fra 73% i 1980 til 65% i dag, hvilket især skyldes...

 4. Fortsat tuberkuloseproblemer blandt danskere og grønlændere i Danmark og behov for styrket kontrol

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lillebæk, Troels; Andersen, Ase Bengård; Seersholm, Niels Jørgen

  2012-01-01

  Active transmission of Mycobacterium tuberculosis (Mt) continues at surprisingly high rates in Denmark. The transmission is particularly observed in specific high risk segments of the population with social problems such as homelessness, alcohol, and/or drug abuse. The patients are infected...

 5. Overlevelsen ved dissemineret sklerose i Danmark. En landsdækkende undersøgelse for perioden 1948-1986

  DEFF Research Database (Denmark)

  Brønnum-Hansen, Henrik; Koch-Henriksen, Nils; Hyllested, K

  1995-01-01

  We estimated survival probability and excess death rates for patients with multiple sclerosis (MS) on the basis of data from the Danish Multiple Sclerosis Registry, which includes virtually all patients diagnosed with MS in Denmark since 1948. We reviewed and reclassified all case records according...... before the onset of the disease was 28 years in men (compared with 40 years in the matched general male population) and 33 years in women (versus 46 years). The excess death rate between onset and follow-up (observed deaths per 1000 person-year minus the expected number of deaths in a matched general...

 6. Et lykkeligt fornuftsægteskab? Turistforeningen for Danmark mellem hjemstavnsturisme og eksportturisme ca. 1888-1967

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mikael Frausing

  2010-11-01

  It also meant noticeable changes in the representations of Denmark through brochures and guidebooks and the beginnings of a modern tourism discourse of 'fairy-tale Denmark', stressing tranquillity, laid-back city-life, social welfare and design. This development was halted by World War II, but though co-operation (as well as organizational debate persisted throughout the 1950's and 1960's, the commercial and professional understanding of tourism became increasingly dominant, thereby pushing different ways of managing and thinking about tourism to the margins.

 7. Bag gårdsleddet. Arkæologiske studier af den middelalderlige bondegård i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kristiansen, Mette Svart

  2007-01-01

  imidlertid, at resultaterne er behæftet med en så stor usikkerhed, at de kun med store forbehold kan danne grundlag for synteser i nutidig forskning. Da en stor del af vores viden om den middelalderlige bebyggelse stammer fra Steensbergs arbejder, må det give anledning til en generel revurdering af vores...

 8. Projection of Denmark's energy consumption and emission of greenhouse gases 2012; Danmarks energifremskrivning 2012

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2012-09-15

  The Danish energy Agency's baseline projection of Denmark's energy consumption and greenhouse gas emissions is not a forecast, but describes the development which may occur in the coming years, based on a number of assumptions about technological development, prices, economic development, etc., hypothetically assuming that no new initiatives or measures beyond those already taken are implemented. The consumption of coal and natural gas are expected to fall by 50 % and 27 %, respectively, the next 8 years, and overall Denmark's fossil fuel consumption is reduced by approx. 120 PJ by 2020. Instead, renewable energy consumption will increase by more than 40 % from 2011 to 2020. The largest contribution to new renewable energy comes from the future offshore wind farms at Anholt, Krieger's Flak and Horns Rev, and from the increased use of biomass. With this conversion, the share of renewable energy in electricity supply is expected to increase from approx. 40 % in 2011 to around 69 % in 2020 and to 75 % in 2025. Final energy consumption drops from 640 PJ in 2011 to 632 PJ in 2020 as a consequence of a decline in industrial and household energy consumption, while the transport sector's energy consumption is expected to increase. With the projection's assumptions, a renewable energy share in the transport sector of 11 % may be achieved. Denmark's total greenhouse gas emissions are expected to decrease to 45.1 million tons of CO{sub 2} equivalent in 2020. This corresponds directly to the total emissions being reduced by 35 % compared to emissions in the 1990 base year. The figure is, however, highly uncertain. (LN)

 9. The biofuel potential of crop based biomass in Denmark in 2020; Danmarks potentiale for afgroedebaseret biobraendstofproduktion i aar 2020

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bertelsen Blume, S

  2008-02-15

  According to climate change observations and foresights several countries including Denmark have committed to reduce GHGemissions. However, the transport sector is still increasing its GHGemissions. Substitution of fossil fuels with biofuels seems to be the best way to reduce CO{sub 2}-emission from this sector on the shorter term. This project evaluates how Denmark can produce enough biofuels to fulfil the political goal of 10 % substitution of the fossil fuel consumption in the year of 2020. This project also approaches the suitability of different crop species to the biofuel industry. Maize and sugar beet are the most suitable crops for biofuel production when only focusing on maximum biofuel yield. Alfalfa is likewise showings great potential and is the most suitable crop in terms of sustainable biofuel production, because of low energy requirements (diesel, fertilizer, pesticide and irrigation) during cropping. Even though maize has higher needs for energy during cropping, it will still be suitable for sustainable biofuel production because of the high biofuel yield. Present calculations show that it is possible to meet the required amount of biofuels by using domestic biomass, which is currently exported (cereal grain) or not utilized (eg. straw). However, these calculations assume that it will become possible to convert the whole amount of carbohydrates into biofuel before 2020. In terms of assessing the biofuel production potential three storylines are defined for the development until 2020. Changes in land use and crop composition are suggested for each storyline to adjust the biofuel production to Danish agriculture. The biofuel production potential is also assessed for two regions in Denmark. Here the region of Storstroem shows greater potential than the region of Soenderjylland because of low density of domestic animals. (au)

 10. Dictionary of the energy-producing industry. Nuclear and non-nuclear energy sources. Vol. 1. Fachwoerterbuch zur Energiewirtschaft. Nukleare und nichtnukleare Energietraeger. Bd. 1. Deutsch-Englisch/Englisch-Deutsch

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Mannhardt, K H

  1981-01-01

  This technical dictionary, compiled in everyday practice, gives an outline of the terminology and phraseology of a modern field of engineering. Users should have some basic knowledge of the English language and also of engineering as well as access to standard-language dictionaries. Core subjects of the dictionary are nuclear power, reactor engineering, fusion technology, solar energy, wind energy, tidal energy, radiation protection, nuclear safety, coal gasification and coal liquefaction, cooperative agreements and managerial problems.

 11. Convention on nuclear safety report by the government of the Federal Republic of Germany for the second extraordinary meeting in August 2012; Uebereinkommen ueber nukleare Sicherheit. Bericht der Regierung der Bundesrepublik Deutschland fuer die Zweite ausserordentliche Tagung im August 2012

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2012-04-25

  The nuclear consequences of the earthquake disaster in Japan represent a profound change for the peaceful use of nuclear power, also in Germany. In the light of these events, the German Federal Government, together with the Prime Ministers of the Laender in which NPPs are operated had reviewed the safety of all German NPPs by the German Reactor Safety Commission in close collaboration with the competent nuclear regulatory authorities of the Laender and, through an Ethics Commission on ''Secure Energy Supply'', also started a dialogue among the German society on the risks involved in the use of nuclear power and on the possibility of an accelerated transition to the age of renewable energies. Taking into account the results of the Reactor Safety Commission and the Ethics Commission on ''Secure Energy Supply'' as well as the absolute priority of nuclear safety, the Federal Government decided to terminate the use of nuclear power at the earliest possible date. The amendments in the Atomic Energy Act that went into force in August 2011 induce the progressive abandonment of electricity generation by NPPs in Germany by the end of 2022 at the latest. Germany took an active part in the assessment of the robustness of the NPPs in Europe (EU stress test) under the leadership of the European Nuclear Safety Regulators Group (ENSREG). The results of these reviews show that the German plants partly have considerable safety margins and that additional precautionary measures have been taken in order to prevent (preventive measures) or limit (mitigative measures) the effects of the beyond-design-basis events considered in the reviews. Based on the results of the plant-specific reviews, the RSK has derived first recommendations for further examinations. Some plant-specific improvement measures are already in implementation or planned. The results of the EU stress test will be taken into account in future RSK recommendations. On behalf of the BMU, the Gesellschaft fuer Anlagen- und Reaktorsicherheit (GRS) prepared an Information Notice on the conclusions drawn from the Fukushima accident for German NPPs. The recommendations also include measures for a further improvement of the control of beyonddesign- basis events. The recommendations essentially concern the electrical energy supply, residual-heat removal, and accident management procedures. As regards emergency preparedness measures, the Federal Environment Ministry has initiated a working group of the Commission on Radiological Protection (in Germany abbreviated as SSK) that carries out a review of the German regulations for emergency preparedness on the basis of the experience feedback from the Fukushima accident. Corresponding changes and measures will be defined once the results are available.

 12. Decommissioning of the nuclear facilities at Risoe National Laboratory. Descriptions and cost assessment. Danish summary[Denmark]; Dekommissionering af Risoes nukleare anlaeg - vurdering af opgaver og omkostninger. Dansk sammenfatning

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Lauridsen, Kurt

  2001-02-01

  The report gives a brief description of relevant aspects of the decommissioning of all nuclear facilities at Risoe National Laboratory, including the necessary operations to be performed and the associated costs. Together with a more detailed report, written in English, this report is the result of a project initiated by Risoe in the summer of 2000. The English report has undergone an international review, the results of which are summarised in the present report. (au)

 13. The crisis bears the chance. The nuclear conflict with Iran and the impact on the nuclear non-proliferation regime; In der Krise liegt die Chance. Der Atomkonflikt mit Iran und seine Auswirkungen auf das nukleare Nichtverbreitungsregime

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Meier, Oliver

  2014-10-15

  The contribution on the nuclear conflict with Iran and the impact on the nuclear non-proliferation regime covers the following topics: Iran and the verification of non-nuclear -weapon states, the system of nuclear safeguards, the application of new verification instruments, verification of possible military research and development activities, the limitation of proliferation relevant activities, delivery guarantees as mean for non-proliferation, Iran and the handling of contract violations, graded reactions, political issues, problems of harmonization, capacity and process deficiencies, before the ninth non-proliferation verification conference, approaches for strengthening the non-proliferation regime, recommendation to the German politics.

 14. American alliances and nuclear non-proliferation. The end of nuclear weapon activities of US allies; Amerikanische Allianzen und nukleare Nichtverbreitung. Die Beendigung von Kernwaffenaktivitaeten bei Verbuendeten der USA

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Schneider, Jonas

  2016-07-01

  Jonas Schneider tackles a question that is of great interest both to scholars of nuclear proliferation and to practitioners of nonproliferation diplomacy: Why do some political leaders of U.S. allies agree to abandon their nation's nuclear weapons activities, while others - who are often members of the same allied government and sometimes even of the same political party - steadfastly reject such a course reversal? Our existing stock of theories does not fare well in accounting for this important variation in leaders' attitudes. To solve this puzzle, Schneider develops an innovative theory that draws on the individual status conceptions of allied political leaders. Subsequently, the author undertakes to test his theory using four thoroughly researched case studies, and he derives important lessons for international nonproliferation diplomacy toward the Middle East and Northeast Asia.

 15. The public organization of feelings and the nuclear threat. On the political psychology of war and peace. Oeffentliche Gefuehlsorganisation und nukleare Bedrohung. Zur politischen Psychologie von Krieg und Frieden

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Koenig, H.

  1987-07-01

  Lasting control of the new world-threatening potential for destruction is only possible if the passionate, instinctive nature of man is reflected on the social and individual level. The instincts and instinctive desires which are suppressed in every human social process emerge in (mostly subconscious) fantasies of total power, which the state makes use of: it does not prevent the injustice fed by instinctive desires but monopolizes it. (orig.).

 16. Method and apparatus for nuclear logging making use of lithium detectors and equipment for gamma ray stripping; Fremgangsmaate og apparat til nuklear logging med bruk av litiummontasjer og anordning for gammastraalestripping

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Perry, C.A.; Daigle, G.A.; Bruck, W.D. [and others

  1998-05-11

  The patent deals with a borehole logging tool where a pair of spaced-apart lithium detectors is lowered into a borehole traversing a sursurface formation. The formation is irradiated with bursts of neutrons, and the neutrons returning to the borehole are detected by thermal neutron detectors. The dieaway gamma ray spectra provide information on the formation porosity. A MWD system includes a programmable gain amplifier and gamma ray stripping means. 30 figs.

 17. Mand træn din bækkenbund og få bedre rejsning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ravnkilde Marlet, Laila; Gerbild, Helle Nygaard

  2016-01-01

  Har du (eller din mand) problemer med at holde på urin eller at opnå eller bevare rejsningen, er der god grund til at søge hjælp. Der findes nemlig effektive og billige behandlingsmuligheder.......Har du (eller din mand) problemer med at holde på urin eller at opnå eller bevare rejsningen, er der god grund til at søge hjælp. Der findes nemlig effektive og billige behandlingsmuligheder....

 18. Økologisk landbrug bør være en niche

  DEFF Research Database (Denmark)

  Streibig, Jens Carl

  2011-01-01

  For at bevare de sidste rester af oprindelig natur skal vi inden for fyrre år fordoble produktionen på den jord, vi allerede har fravristet naturen, hvis vi skal brødføde ca. 9 mia. mennesker, og det kan kun gøres med konventionelle midler.......For at bevare de sidste rester af oprindelig natur skal vi inden for fyrre år fordoble produktionen på den jord, vi allerede har fravristet naturen, hvis vi skal brødføde ca. 9 mia. mennesker, og det kan kun gøres med konventionelle midler....

 19. SeniorInteraktion – Innovation gennem dialog

  DEFF Research Database (Denmark)

  SeniorInteraktion er et bud på en ny strategisk tilgang til design for det gode ’ældreliv’. Kernen i dagordenen er et fokus på at designe for social interaktion, dvs. at designe for at bevare og styrke sociale relationer, at bevare eller genskabe følelsen af at blive set og høre til samt følelsen...... seniorer i levende (design) laboratorier hvor seniorernes hverdagsaktiviteter udfolder sig. Det ene fra et ældreboligkompleks i Valby. Det andet fra et motionsfællesskab i Valbyparken i København....

 20. Rent vand i 150 år

  DEFF Research Database (Denmark)

  Arvin, Erik

  2003-01-01

  Vandforsyningen i Odense har været en succes siden begyndelsen i 1853. Ny gælder det om at fastholde landvindingerne, og det bør bl.a. ske ved at bevare det fynske selveje i stedet for at kaste sig i armene på en storkoncern.......Vandforsyningen i Odense har været en succes siden begyndelsen i 1853. Ny gælder det om at fastholde landvindingerne, og det bør bl.a. ske ved at bevare det fynske selveje i stedet for at kaste sig i armene på en storkoncern....

 1. A History of Prices and Wages in Denmark, 1660-1800. Vol. II: Prices and Wages in Danish Estate Accounts

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Dan H.; Pedersen, Erik Helmer

  Historie, Prishistorie, Danmark 1600-1800, Godsøkonomi, Landbosamfund, Lønninger, Priser, Godser, Landarbejdere......Historie, Prishistorie, Danmark 1600-1800, Godsøkonomi, Landbosamfund, Lønninger, Priser, Godser, Landarbejdere...

 2. Sognenavne, Albertslund Kommune (3 artikler). trap.dk

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kællerød, Lars-Jakob Harding

  2019-01-01

  Artikler til Trap Danmarks netpublikation trap.dk Sognenavnene Herstedvester, Herstedøster og Opstandelseskirkens Sogn......Artikler til Trap Danmarks netpublikation trap.dk Sognenavnene Herstedvester, Herstedøster og Opstandelseskirkens Sogn...

 3. Integration

  DEFF Research Database (Denmark)

  Emerek, Ruth

  2004-01-01

  Bidraget diskuterer de forskellige intergrationsopfattelse i Danmark - og hvad der kan forstås ved vellykket integration......Bidraget diskuterer de forskellige intergrationsopfattelse i Danmark - og hvad der kan forstås ved vellykket integration...

 4. Inquiry i naturfags undervisningen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Harlen, Wynne; Guldager, Ida; Auning, Claus

  Hvordan arbejde med en IBSE tilgang til undervisningen og beskrivelse af erfaringer fra Fibonacci Projektet i Danmark......Hvordan arbejde med en IBSE tilgang til undervisningen og beskrivelse af erfaringer fra Fibonacci Projektet i Danmark...

 5. Epidemiologi, sygdomspræsentation og forløb af idiopatisk trombocytopenisk purpura hos børn i Danmark 1998-2000

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kjaersgaard, Mimi; Edslev, Pernille Wendtland; Rosthøj, Steen

  2008-01-01

  INTRODUCTION: Idopathic Thrombocytopenic Purpura (ITP) is a condition with isolated thrombocytopenia and bleeding symptoms in skin and mucous membranes. It is easy to establish the diagnosis, but treatment is controversial, possibly due to different estimates of the risk for serious bleeding. We...

 6. Veje og udveje i et felt under forandring. En komparativ analyse af to grupper lærerstuderende i Danmark og USA

  DEFF Research Database (Denmark)

  Steensen, Jette Johanne

  Afhandlingen bidrager til at undersøge, hvordan såvel Bourdieus begreb om habitus som Archers begreb "den interne konversation" kan anvendes til at belyse lærerstuderendes karriereorientering og fremtidsperspektiver i to lande. Med afsæt i kritisk realisme som videnskabsteoretisk grundlag muliggør...

 7. Soybean biomass produced in Argentina : myths and realities. Presented at Beyond Kyoto: Addressing the Challenges of Climate Change, Aarhus University, Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Semino, Stella Maris

  2009-01-01

  Soybean biomass for biodiesel, is considered by some to reduce greenhouse gas emissions and mitigate climate change when compared with fossil fuel. To ensure that the production of biofuels is ‘sustainable', EU institutions and national governments are currently designing certification schemes....... This paper questions the validity of proposed environmental standards, using the production of Argentine soybean as a case study. The study concludes that to certify soy monocultures as sustainable would exacerbate existing climatic and environmental problems....

 8. Updated analysis of Denmark's possibilities of reducing NO{sub X} emissions; En opdateret analyse af Danmarks muligheder for at reducere emissionerne af NOx

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  COWI A/S, Kgs. Lyngby (Denmark)

  2009-07-01

  The update of the measures included in the 2006 analysis has given the following key results: 1) A number of measures such as boosting and reburning on power stations and other large point sources are no longer considered as relevant measures. 2) Minor revisions and adjustments have been implemented for measures in the industry, district heating sector, for mobile sources and for offshore. 3) Additional measures have been considered. This includes primarily the use of SNCR (Selective Non-Catalytic Reduction) and SCR (Selective Catalytic Reduction). Most sources of NO{sub x} emissions can be fitted with either of these abatement technologies. There is for example a potential by more frequent replacement of the catalytic elements in the SCR units. Also by increased ammonia dosing the reduction in SNCR units can be increased. These are relevant measures in waste incineration installations. The report includes rough estimates of reduction potentials and costs. The calculations show the costs and benefits of the relevant measures. The measures are ranked according to their shadow price with the damage costs of emissions of one kg NO{sub x}, being DKK 52 per kg NO{sub x}. The measures with a shadow price of less than the damage costs would give a welfare-economic surplus. This implies that the most cost-effective measures are 1) Better controls for gas engines at combined heat and power plants (CHP) 2) Optimisation of SNCR in waste incineration installations 3) Replacement to low-NO{sub x} burners at light oil fuel kettles in industry and CHP The measures in CHP and industry remove 3300 tonnes NO{sub x} in 2010. The measures imply a cost of DKK 3 million per year for the business sector and DKK 12 million per year for the government due to a loss in tax revenues. Moreover reductions can be expected from the measures within the waste incineration installations, but the exact potential has not been estimated here. A number of sensitivity analyses have been carried out where assumptions are changed to show their influence on the results. The analysis show that the measures are robust to changes in interest rates and in the prices of electricity, gas and oil. However, if the investments are carried out at lower costs, four more measures would give a welfare-economic surplus. If the damage costs of emissions are lowered, fewer measures will give a welfare-economic surplus. Compared to the analysis from 2006, fewer measures will now give a welfareeconomic surplus, due to a lower damage cost of emissions. However better controls for gas engines at combined heat and power plants (CHP) and replacement to low-NOx burners at light oil fuel kettles in industry do still give a welfare-economic surplus. Moreover, replacement to low-NO{sub x} burners at light oil fuel kettles in CHP is now also a cost effective measure. Besides, their might be a potential for cost effective NO{sub x} reductions by optimising SNCR in waste incineration installations. (author)

 9. Forudsigelse af udviklingen i dødelighed af iskaemisk hjertesygdom i Danmark 1982-1991 ved anvendelse af simulationsmodellen Prevent

  DEFF Research Database (Denmark)

  Brønnum-Hansen, Henrik; Sjøl, A

  1996-01-01

  Population Studies). Relative risk estimates are those implemented in the Dutch version of Prevent based on international literature. The risk factors are: tobacco smoking, hypertension, cholesterol, and alcohol consumption. Results are given for ages below 65 years. The pronounced decline in mortality......The simulation model "Prevent" estimates the effect on mortality of changes of exposures to risk factors taking the multifactorial nature of the associations between risk factors and diseases, time dimensions, and demography into account. The objective of the study is to compare the actual...... of ischaemic heart disease in Denmark cannot be foreseen by the model based on the development of the associated risk factors. However, the combined trend of risk factors for the last 10 to 15 years is only modest and does not indicate the dramatic decline in mortality. Prevent is too simple to make...

 10. Svær D-vitamin-mangel hos børn født i Danmark af kvinder med mørk hud

  DEFF Research Database (Denmark)

  Brok, Jesper; Huusom, Lene; Cortes, Dina

  2011-01-01

  Rickets due to malnutrition is rare in Denmark. The Danish Board of Health recommend that: pregnant women are treated with a daily dose of vitamin D daily (10 micrograms); emigrants with coloured skin have their vitamin D level assessed during pregnancy; all children receive a daily dose of vitamin...... D (10 micrograms) until two years old. Despite of these recommendations two cases of severe nutritional rickets among children of emigrants were discovered upon hospital admission. The symptoms were heterogeneous: delayed walking skills and convulsions. We conclude that nutritional rickets...

 11. Diabetesskole og læring i en kommunal diabetesskole i Danmark, et tværfagligt og tværinstitutionelt udviklingsprojekt

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sølling, Ina Koldkjær; Bak, Pia; Nørgaard Rasmussen, Lene

  Diabetes School and learning an interdisciplinary development project in a local comunity in Denmark......Diabetes School and learning an interdisciplinary development project in a local comunity in Denmark...

 12. Udviklingen i provokerede aborter i Danmark frem til 1995. Belyst i relation til aendrede datakilder, de senere års forstaerkede forebyggelsesindsats og svangerskabslaengden

  DEFF Research Database (Denmark)

  Westergaard, H B; Krebs, L; Helweg-Larsen, K

  1998-01-01

  This study presents a review of the trend in the Danish abortion rate, with a view to prevention campaigns and introduction of electronic registration of abortions through the National Patient Registry. The number of induced abortions has been decreasing steadily since 1975; abortion on demand up...... of abortions was highest among women aged 20-29 years, and in the capital area. Since 1993 the health authorities have strengthened campaigns to reduce the number of unplanned pregnancies, primarily focusing on younger women and with special programs in the capital area. The reduction for these groups could...

 13. White paper on perspectives of biofuels in Denmark - with focus on 2nd generation bioethanol; Hvidbog om perspektiver for biobraendstoffer i Danmark - med fokus paa 2. generations bioethanol

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Larsen, Gy.; Foghmar, J.

  2009-11-15

  The white paper presents the perspectives - both options and barriers - for a Danish focus on production and use of biomass, including sustainable 2nd generation bioethanol, for transport. The white paper presents the current knowledge of biofuels and bioethanol and recommendations for a Danish strategy. (ln)

 14. Indfødte folk og humant materiale på museum - en voksende etisk og museumspolitisk debat. En repatrieringssag fra Danmarks Nationalmuseum

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jørgensen, Helle

  2005-01-01

  Tilstedeværelsen af humant materiale i museale samlinger og udstillinger er i stigende grad blevet problematiseret inden for de sidste årtier, særligt i forhold til indfødte folk som New Zealands maorier. Stadig flere krav på repatriering af sådant materiale fremsættes kloden over, og også skandi...

 15. Mårhundens (Nyctereutes procyonoides) føde og fødeoverlap med hjemmehørende rovdyr i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mikkelsen, Dorthe Malene Götz; Nørgaard, Louise Solveig; Jensen, Trine Hammer

  2016-01-01

  The raccoon dog (Nyctereutes procyonoides) is an omnivorous carnivore from East Asia, which has been introduced in Europe. It has recently established a free-ranging population in Denmark. The dietary habits of this non-native species were examined and compared to the diet of native badger (Meles...... meles) and red fox (Vulpes vulpes). The raccoon dog diet was determined from undigested remains in the stomach. The examined raccoon dogs primarily originated from road kills, hunting and culling. Individuals that were caught in baited traps were excluded from the analysis. A total of 244 free......-ranging raccoon dogs were collected in 2008-2014. Only 129 of these were included in the analysis based on the cause of death. The diet of raccoon dogs comprised small mammals (56% frequency of occurrence (FO) and carcasses/unidentified materials (57% FO); invertebrates (86% FO); birds (46% FO); fruits...

 16. Reed canary grass tried as a fuel in commercial district heating plants in Denmark; Provfoerbraenning av energigraeset roerflen vid tvaa kommersiella halmeldade anlaeggningar i Danmark

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Burvall, J [Sveriges Lantbruksuniversitet, Enheten foer Biomassa, Biobraenslen och Fibergroedor, Umeaa (Sweden)

  1992-03-01

  In two different types of district heating combustion plants in Denmark, normally using straw as fuel, the energy grass Reed canary grass (summer harvested) has been tested as a new fuel. The combustion plant in Ringsted burns the fuel as whole bales with the so called `cigar method`. In Nykoebing the fuel is burned on a rust as unpacked bales using a straw divider to divide the bales. The heating effect of the combustion plants is 4.5 MW and 4.0 MW, respectively. For both plants, there was no handling or technical problem observed in the test with Reed canary grass compared to straw. The analysis of the emission to air shows high average values for CO- and NO{sub x} during the test period which is unacceptable according to Swedish limit values for emissions. For combustion plants with a heating effect over 10 MW, the limit values for NO{sub x} is 100-200 mg/MJ. For smaller plants there are no limits values today but in the future demands for limitation of NO{sub x} emission may come. For both plants, the O{sub 2}-content in fumes varied a lot, with a high mean value, about 10%. The content of chlorine in straw and energy grass can reach high levels. Most of the chlorine binds up in the ash (KCl), and therefore the emission of HCl are low. The emission to air of SO{sub x}, which is 100 mg/MJ, is below the limit value for smaller plants. The variation of moisture and the low density are the properties of grass and straw that mainly causes problems in the combustion and gives high emission levels. Today it seems to be necessary to press the material into fuel briquetts or fuel pellets to get a better combustion, that can meet environmental demands. (7 figs., 17 tabs.).

 17. Reed canary grass tried as a fuel in commercial district heating plants in Denmark. Provfoerbraenning av energigraeset roerflen vid tvaa kommersiella halmeldade anlaeggningar i Danmark

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Burvall, J [Sveriges Lantbruksuniversitet, Enheten foer Biomassa, Biobraenslen och Fibergroedor, Umeaa (Sweden)

  1992-03-01

  In two different types of district heating combustion plants in Denmark, normally using straw as fuel, the energy grass Reed canary grass (summer harvested) has been tested as a new fuel. The combustion plant in Ringsted burns the fuel as whole bales with the so called 'cigar method'. In Nykoebing the fuel is burned on a rust as unpacked bales using a straw divider to divide the bales. The heating effect of the combustion plants is 4.5 MW and 4.0 MW, respectively. For both plants, there was no handling or technical problem observed in the test with Reed canary grass compared to straw. The analysis of the emission to air shows high average values for CO- and NO[sub x] during the test period which is unacceptable according to Swedish limit values for emissions. For combustion plants with a heating effect over 10 MW, the limit values for NO[sub x] is 100-200 mg/MJ. For smaller plants there are no limits values today but in the future demands for limitation of NO[sub x] emission may come. For both plants, the O[sub 2]-content in fumes varied a lot, with a high mean value, about 10%. The content of chlorine in straw and energy grass can reach high levels. Most of the chlorine binds up in the ash (KCl), and therefore the emission of HCl are low. The emission to air of SO[sub x], which is 100 mg/MJ, is below the limit value for smaller plants. The variation of moisture and the low density are the properties of grass and straw that mainly causes problems in the combustion and gives high emission levels. Today it seems to be necessary to press the material into fuel briquetts or fuel pellets to get a better combustion, that can meet environmental demands. (7 figs., 17 tabs.).

 18. Dansk Rapport: Work Stream 3: Fokus gruppe interviews:Militante fra den anden side Side: Demokratiske kræfter mod hate-speech i Danmark

  OpenAIRE

  Siim, Birte; Larsen, Jeppe Fuglsang; Meret, Susi

  2014-01-01

  The purpose of this national report is to analyze the role of social movements/organizations/initiatives in the struggle against racism, discrimination, hate-speech and behavior in Denmark. The first part includes a brief summary of the Danish political landscape for the democratic anti-bodies. This is followed by a mapping of voluntary movements/groups/organizations comparing the diverse policies and strategies towards racism, discrimination and hate-speech and behavior as well as the kind o...

 19. The use of biomass in Denmark. Goal and means in ``Energy 21``; Biomasseanvendelse i Danmark. Maal og virkemidler i ``Energi 21``

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Odgaard, O.

  1997-12-31

  This conference paper discusses the role of biomass in Denmark up to 2005. The energy action plan ``Energy 21``, which was adopted in 1996, conforms to the goal of reducing the CO{sub 2} emission by 20% by 2005 compared to the 1988 level and by 50% by 2030. In 2030, 20% of the net energy consumption will come from biomass. The instruments for achieving this ambitious goal take the form of agreements with the electricity utilities, taxes and charges, and selective subsidies to the use of biomass technologies, to electricity produced from biomass, and to research and development. Revisions of the Biomass Agreement may contribute to achieving the goals. The market conditions for the electricity utilities for buying straw and wood chips have been made more flexible and biogas may now be used for decentralized combined heat and power in natural gas regions. The development and demonstration projects have paid off by having brought the development to a level where a forced biomass utilization is possible. The development of biomass is undergoing a comprehensive readjustment. 1 figure, 5 tabs.

 20. Concentrations of base cations, phosphorous and nitrogen in tree stumps in Sweden, Finland and Denmark; Halter av baskatjoner, fosfor och kvaeve i stubbar i Sverige, Finland och Danmark

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Hellsten, Sofie; Waengberg, Ingvar (The Swedish Environmental Research Institute Ltd., Stockholm (Sweden)); Helmisaari, Heljae-Sisko; Kaakinen, Seija; Kukkola, Mikko; Saarsalmi, Anna (Metla, Vantaa (Finland)); Melin, Ylva; Petersson, Hans (Swedish Univ. of Agriculture, Umeaa (Sweden)); Skovsgaard, Jens Peter (Forest and Landscape Denmark, Univ. of Copenhagen, Hoersholm (Denmark)); Akselsson, Cecilia (Lunds Univ., Lund (Sweden))

  2009-05-15

  Stump removal is becoming increasingly important in as demand for renewable energy is increasing. Nutrient concentrations in stumps are applied when evaluating the environmental effect of stump removal on acidification and nutrient balances in forest soil. The objectives of this study was to evaluate concentrations of nutrients in stumps in Sweden, Finland and Denmark, and to evaluate how nutrient concentrations vary with site characteristics, stand age and deposition level. Concentrations of N, P, Ca, K, Mg and Na in spruce, pine and birch stumps were assessed in eight sites across Scandinavia. The results of this study indicate that the concentration of nutrients are higher in birch stumps compared with spruce and pine. In Sweden and Finland, the nutrient concentrations were generally higher in the southern sites compared with northern sites in the country, except for P. Nutrient concentrations were significantly higher in the bark of the stump and the roots compared to the wood for all nutrients. Furthermore nutrients concentration increased significantly with decreasing root diameter. In Jaedraaas, Sweden, nutrient concentration of N, K, Mg and P in pine decreased with age of the stump harvested tree, for stumps < 65 years. This relation was not evident for other age spans or sites. Further studies are needed to provide a broader picture of how the nutrient concentrations vary with site characteristics, stand age and forestry management to get a better foundation when setting up recommendations for stump removal

 1. Forureningen på museum – museernes arbejde med miljøspørgsmål i Danmark og nabolande

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Anders Chr.; Svabo, Connie; Bergkvist Hansen, Katrine

  2014-01-01

  Public understanding of environmental issues is critical for the active positions we need to take as individuals and societies for transforming unsustainable to green economic activities. Museums have the potential to contribute significantly to this by communicating scientific knowledge on envir......Public understanding of environmental issues is critical for the active positions we need to take as individuals and societies for transforming unsustainable to green economic activities. Museums have the potential to contribute significantly to this by communicating scientific knowledge...

 2. Postoperativ mortalitet ved kolecystektomi. Opgørelse vedrørende samtlige kolecystektomier blandt kvinder i Danmark i perioden 1977-1981

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bredesen, J; Jørgensen, T; Andersen, T F

  1994-01-01

  This paper assesses the risk of dying within thirty days of admission among 13,854 women who had a cholecystectomy performed as the principal operation during the period 1977-81. The overall crude mortality rate was 1.2%. Women who had a simple elective cholecystectomy performed had a mortality...

 3. Survey of public green energy research, development and demonstration in Denmark; Kortlaegning af offentlig groen energiforskning, -udvikling og -demonstration i Danmark

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  2012-07-01

  The Danish energy research has a leading position in the world - both in terms of volume and quality. This is the result of a survey of the public green energy research, development and demonstration. The Danish Ministry of Climate, Energy and Building and the Ministry of Science, Innovation and Higher Education have prepared the survey, which provides a factual status with a number of key figures for the public green energy-related RD and D. The survey shows the basic fact that Denmark has a good foundation for RD and D in green energy. Moreover, the survey shows that prioritisation of energy research can be a major driving force behind increased growth and employment. (LN)

 4. Biomass for biogas plants in Denmark - in the short and long term; Biomasse til biogasanlaeg i Danmark - pae kort og langt sigt

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Birkmose, T.; Hjort-Gregersen, K.; Stefanek, K.

  2013-04-15

  In the short term, it is one of the major challenges for the developments of the biogas sector that resources of organic waste of the type (organic industrial wastes) that have heretofore been used, generally are estimated to be nearly exhausted. This has led to a number of new biogas projects based on the use of corn (energy crops) as additional biomass to livestock manure. However, Danish policy now has implemented a restriction on the use of corn and other energy crops for biogas production. It is with the restriction clarified that there is a need to use other additional biomass for biogas production. There is a need in the short term to clarify how alternative biomasses such as straw, nature preservation biomass, household waste, etc. in a technically and economically reliable and satisfactory way can be used for biogas production, so that the dependence of energy crops can be reduced. Additionally, it will be essential if the yield of using manure can be increased to reduce economic dependence on energy crops. In the longer term it is essential to strengthen the assessment of the resource potential of biomass available for the production of biogas, and thus what the contribution of biogas in the long term is estimated to be in the future energy supply based on renewable energy. The present report presents the current and future biomass resources potential and biogas production potential. The biomass resources are primarily agricultural and municipal wastes. (LN)

 5. Videnskabelig aktivitet på klinisk fysiologisk/nuklearmedicinske afdelinger i Danmark i perioden 1989-1994.En bibliometrisk analyse af "impact" og citeringsfrekvens

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, HB; Brinch, K; Henriksen, Jens Henrik Sahl

  1998-01-01

  This study reports a bibliometric analysis of 860 scientific publications of which 763 are papers in scientific journals emanating from departments of clinical physiology and nuclear medicine in Denmark in the years 1989-1994. The number of publications decreased significantly over time. The 763...... and its cumulated impact. In an analysis of 217 papers a direct relation was found between the journal impact factor and the citation factor. A linear relation was found between cumulated citations and time, and the number of citations per year reached a maximum 3-7 years after publication, whereas...... to be a good agreement between journal impact factor and overall citation frequency in papers from clinical physiology & nuclear medicine. Udgivelsesdato: 1998-Aug-3...

 6. Hydrogen technologies. Strategy for research, development and demonstration in Denmark, June 2005; Brintteknologier. Strategi for forskning, udvikling og demonstration i Danmark, juni 2005

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2005-06-01

  Hydrogen as energy carrier makes its mark on the international energy and research political agenda. In numerous places around the world great expectations are tied to hydrogen and fuel cell technology as a significant contributor to a future sustainable energy economy, which implies gradual reduction of fossil fuel dependence, reduction of greenhouse gas emission and increased use of renewable energy. Denmark has even now an international position of strength in this area. This position has been reached through continuous research and development efforts since the early 1990ies. This strategy report describes existing and future technologies within hydrogen production, distribution and use. Furthermore, the international development is described. The report points at areas in which Danish research and development can assist in helping Danish industry to influence the future global market for hydrogen and fuel cell technologies. (BA)

 7. Coal research in Denmark - that much have been managed until now, January 1983. Kulforskning i Danmark - saa langt er vi naaet, januar 1983

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  1983-01-01

  Coal research has high priority in the research program of the Danish Ministry of Energy. This publication contains a list of coal research projects in progress supported by the Ministry of Energy and a list of literature published in connection to the research projects. (In Danish)

 8. Chaucer in Denmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Klitgård, Ebbe

  En undersøgelse af reception og oversættelse af den engelske middelalderforfatter Geoffrey Chaucer i Danmark 1782-2012. Afhandlingen analyserer Chaucer i Danmark som et eksempel på engelsk i Danmark, dvs. sprog, litteratur, kultur og uddannelse, fra oplysningstiden til i dag....

 9. Integreret Design

  DEFF Research Database (Denmark)

  Helweg-Larsen, Klavs; Lenau, Torben Anker; Kristensen, Tore

  Integreret Design (ItD) var et tværdisciplinært kursus, der gennemførtes i samarbejde mellem Danmarks Designskole, Danmarks Tekniske Universitet og Handelshøjskolen i København i årene 1998 - 2001. Som støtte for undervisningen blev der udviklet et kompendium i bogform, som udgives af Danmarks...

 10. Forbedret dyrevelfærd baseret på viden

  DEFF Research Database (Denmark)

  Manske, Thomas; Thomsen, Peter

  2010-01-01

  Der synes at være enighed mellem dyrlæger og forskere om behovet for at bevare eller forbedre velfærden for produktionsdyr. Hvad "god velfærd" egenlig indebærer diskuteres dog stadig. Udgivelsesdato: oktober 2010...

 11. Hvem taler? Hvem lytter?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Gad, Ulrik Pram

  2009-01-01

    Den danske regerings antiterrorstrategi strækker sig fra militære midler til dialog; et centralt begreb i regeringens såkaldte 'Arabiske Initiativ' til fremme af partnerskaber om 'fremskridt og reform' i Mellemøsten. Men hvordan bevarer man kontrollen over dialogens retning? Og hvorfor er det s...

 12. Institutional change and spheres of authority

  DEFF Research Database (Denmark)

  Aagaard, Peter

  institutioner. Denne tilgang bidrager til at udvikle global governance begrebet "spheres of authority" Det forklarer hvordan transnational lederskab kan bevares, selv om magten spredes i en globaliseret verden. Gennem en illustrativ case om microcredit, viser artiklen hvordan en tilgang baseret på institutional...

 13. Målstyring af og frihedsgrader til de menneskelige ressourcer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Kjeld

  2010-01-01

  bevaring af arbejdspladser. I den voluntaristiske tilgang til ledelse af personale bevæger virksomhederne sig i en ”sociologisk dualisme” mellem hårde og bløde tilgange. Strukturerne på arbejdsmarkedet og kulturelle forhold i samspillet mellem samfund og virksomhed i det danske samfund betyder, at begge...

 14. Transformation of Nuclear Malaysia into Research and Development Organisation and Technical Support Organisation (TSO++): Restructuring Study

  International Nuclear Information System (INIS)

  Muhd Noor Muhd Yunus; Ariff Shah Ismail; Prak Tom, P.P.

  2011-01-01

  Malaysian Nuclear Agency (Nuklear Malaysia), formerly known as Malaysian Institute for Nuclear Technology Research (MINT) was established on September 1972. As an agency under the purview of Ministry of Science, Technology and Innovation (MOSTI), Nuklear Malaysia has a role to introduce and promote the application of nuclear science and technology for national development. Besides that, Nuklear Malaysia plays important role in providing quality and best-in-class research towards comprehensively generating new technologies in nuclear field. For the past few years, the government has been studying the possibility of deploying nuclear energy for electricity generation. On 11th January 2011, Y.A.B Prime Minister announced the establishment of Malaysian Nuclear Power Cooperation (MNPC) that is responsible to plan, spearhead and coordinate the implementation of nuclear energy development program for Malaysia and to take the necessary action to realize the development of the first nuclear power plant (NPP) in Malaysia. This is a strong and significant indication that Malaysia is seriously considering to embark into nuclear power program. As an agency that has been involve in nuclear field for the past few decades, Nuklear Malaysia has been identified as Technical Support Organisation (TSO) for the NPP project. Since then, preparation for transforming Nuklear Malaysia into TSO has been started. One of the areas that have been studied is the preparedness of organizations structure to effectively uphold the responsibilities of TSO. This paper briefly describes attributes of TSO, example of effective TSO organizations and study that has been conducted in preparation of Nuklear Malaysia to be Research and Development and Technical Support Organization (TSO++). (author)

 15. Dictionary of the energy-producing industry. Nuclear and non-nuclear energy sources. Vol. 3. Fachwoerterbuch zur Energiewirtschaft. Nukleare und nichtnukleare Energietraeger. - Diccionario tecnico de terminos de la industria de energia. Recursos energeticos nucleares y no nucleares. Bd. 3. Aleman-Espanol/Espanol-Aleman

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Mannhardt, K H

  1981-01-01

  This technical dictionary, compiled in everyday practice, gives an outline of the terminology and phraseology of a modern field of engineering. Users should have some basic knowledge of the Spanish language and also of engineering as well as access to standard-language dictionaries. Core subjects of the dictionary are nuclear power, reactor engineering, fusion technology, solar energy, wind energy, tidal energy, radiation protection, nuclear safety, coal gasification and coal liquefaction, cooperative agreements and managerial problems.

 16. Dictionary of the energy-producing industry. Nuclear and non-nuclear energy sources. Vol. 2. Fachwoerterbuch zur Energiewirtschaft. Nukleare und nichtnukleare Energietraeger. - Dictionnaire technique de l'economie energetique. Sources d'energie nucleaire et autre que nucleaire. Bd. 2. Allemand-Francais/Francais-Allemand

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Mannhardt, K H

  1981-01-01

  This technical dictionary, compiled in everyday practice, gives an outline of the terminology and phraseology of a modern field of engineering. Users should have some basic knowledge of the French language and also of engineering as well as access to standard-language dictionaries. Core subjects of the dictionary are nuclear power, reactor engineering, fusion technology, solar energy, wind energy, tidal energy, radiation protection, nuclear safety, coal gasification and coal liquefaction, cooperative agreements and managerial problems.

 17. Nuclear safety assessment of nuclear power plants and nuclear risk in Eastern Europe and other regions. Scientific-technical cooperation with nuclear regulatory authorities and technical support organizations (TSOs); Einschaetzung der nuklearen Sicherheit von Kernkraftwerken sowie nuklearer Risiken in Osteuropa und anderen Regionen. Wissenschaftlich-technische Zusammenarbeit mit atomrechtlichen Behoerden und deren Sachverstaendigenorganisationen (TSO)

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Wolff, Holger

  2014-09-15

  The BMUB/BfS project 3611I01512 formed the frame of the GRS for the scientifictechnical cooperation with Technical Support Organisations and Nuclear Regulatory Authorities in the field of nuclear safety of NPPs and for the evaluation of nuclear risks in Eastern Europe and other regions for the period from September 2011 till June 2014. In the present final report main results of the project are described. The project comprised the following technical topics: - Record status of NPP modernisation programs, Monitoring and evaluation of modernisation programs; - Design basis and severe accident analyses for NPP with PWR (WWER-440, WWER-1000); - Cooperation with INSC partner countries on DBA, BDBA and severe accident analyses for WWER plants of generation 3+ and on building NRA and safety evaluation capacities; - Decommissioning of nuclear facilities and disposal of radioactive waste; - Evaluation of new reactor concepts and their safety design; Panels at regulatory level. The work results are preceded by a summary on the activities related to the project management and to the planning of the bilateral work.

 18. The nuclear detectives. The international atomic energy agency IAEA is supposed to trace countries that produce or disseminate nuclear materials for nuclear weapons. A team from Juelich is supporting the process; Die Nukleardetektive. Die internationale Atomenergie-Organisation IAEO soll Staaten aufspueren, die heimlich nukleares Material fuer Atomwaffen herstellen oder verbreiten. Ein Juelicher Team unterstuetzt sie dabei

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Frick, Frank

  2015-07-01

  The Juelich Team is part of the International Standing Advisory Group on Safeguard Implementation that is supposed to find violations of the Non-Proliferation Treaty. Using wipe cloth in nuclear facilities it is possible to find uranium or plutonium containing particles. The study of the isotopic composition of uranium particles allows the identification of the uranium enrichment in the facility. In Juelich reference uranium particles with defined isotopic composition are produced for calibration purposes. The Juelich team supporting IAEA is also developing computer programs for the automatic processing of satellite data with respect to nuclear facilities.

 19. Convention on Nuclear Safety - CNS. Report by the government of the Federal Republic of Germany for the sixth review conference in March/April 2014; Uebereinkommen ueber nukleare Sicherheit. Bericht der Regierung der Bundesrepublik Deutschland fuer die Sechste Ueberpruefungstagung im Maerz/April 2014

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2013-08-01

  The report by the government of the Federal Republic of Germany for the sixth review conference (Convention on Nuclear Safety - CNS) in March/April 2014 covers the following issues: reappraisal of nuclear energy in the Federal Republic of Germany; measures as consequence of the reactor accident in the nuclear power plant Fukushima; safety regulations; execution of the IRRS follow-up mission in Germany; safety management and technical qualification of the occupational personnel; safety surveillance; radiation protection, overview on important safety topics; events and incidents larger INES 0. Assessment of the existing nuclear facilities; progress and changes since 2011; future activities.

 20. Convention on Nuclear Safety - CNS. Report by the government of the Federal Republic of Germany for the seventh review conference in March/April 2017; Uebereinkommen ueber nukleare Sicherheit. Bericht der Regierung der Bundesrepublik Deutschland fuer die Siebte Ueberpruefungstagung im Maerz/April 2017

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2016-06-22

  The CNS (Convention on Nuclear Safety) report by the government of the Federal Republic of Germany for the seventh review conference in March/April 2017 covers the following topics: Summary of the most important results since the sixth review conference: existing nuclear facilities, frame for legislation and execution, licensing system, regulatory authority, governmental organizations, responsibility of the licensee, priority of safety, financing and personnel, human factors, quality assurance, safety assessment, radiation protection, emergency preparedness, site selection for nuclear facilities, design and construction, operation.

 1. Nuclear proliferation in the Near East. What is the reaction of the regional neighbors on Iran's nuclear program? An analysis based on the proliferation debate; Nukleare Proliferation im Nahen Osten. Wie reagieren die regionalen Nachbarn auf Irans Nuklearprogramm? Eine Analyse anhand der Proliferationsdebatte

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Erny, Matthias [Zuericher Hochschule fuer Angewandte Wissenschaften (ZHAW), Winterthur (Switzerland)

  2012-07-01

  The booklet on the reactions of the neighbor states on Iran's nuclear program covers the following topics: Iran's position in the Near East: historical aspects, Iran's nuclear program. The nuclear proliferation and the theory debate: the role of nuclear weapons in the international policy, proliferation optimism, proliferation pessimism. Analysis of the players and theory criticism: nuclear states (Israel, Pakistan), emerging nuclear states (Saudi Arab, Egypt, Turkey, Syria), states without nuclear weapons (Iraq, Jordan, GCC states); analysis, theory criticism.

 2. Runtime extension and nuclear safety. On the legal and technological context of the 11th and 12th amendment of the Atomic Energy Act; Laufzeitverlaengerung und nukleare Sicherheit. Zum rechtlichen und technischen Zusammenhang von 11. und 12. AtG Novelle

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Renneberg, Wolfgang [Renneberg Consult UG, Alfter (Germany)

  2011-04-15

  The 11th and 12 Amendment of the Atomic Energy Act with which on the one hand the runtime is extended and on the other hand the safety requirements have been renormalized, formally are independent legislative projects. Concerning to the contents, the 12th Amendment appears as an essential element for securing the extension of operation periods. At the same time it constitutes censorship in the safety assessment of nuclear power plants which is equivalent to a modification in the existing security philosophy. The relationships allowing this interpretation go beyond purely legal issues. Therefore the contribution under consideration reports on the legal, safety related and safety political genesis of the actual legal situation following the contributions of Rossnagel/Hentschel and Ziehm.

 3. Danish Telecommunications: Keeping the Policy Options Open

  DEFF Research Database (Denmark)

  Henten, Anders; Wulff, Thomas

  1996-01-01

  In recent years Danish telecommunications policy has gone through a marked change in emphasis, Tele Danmark, formed only 6 years ago as the national operator in order to strengthen the Danish telecom industry, has come under pressure in the present liberalization. This article discusses Tele...... Danmark's situation and future possibilities and presents background information on the new Danish telecommunications legislation, the present Danish telecommunications market, and Tele Danmark's strategies. Copyright (C) 1996 Elsevier Science Ltd...

 4. Boosting skills

  DEFF Research Database (Denmark)

  Tække, Jesper

  2016-01-01

  Danmark ligger pænt placeret blandt de skandinaviske lande når det gælder faglig og samfundsmæssig brug af sociale medier. Især ser Danmark ud til at klare sig godt når det gælder brugen af LinkedIn, der er blevet vores erhvervsmæssige sociale medie i Danmark. Når det gælder sammenligningen af de...

 5. Den brede, folkelige debat om EU

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dosenrode, Søren

  2005-01-01

  I Danmark er EUropa noget fjernt på trods af, at EU er rammen om dansk politik, både udenrigs og indenrigs. Danmark er medlem af en de facto føderation, men de brede folkelige debater om hvordan EU skal gestaltes har manglet.......I Danmark er EUropa noget fjernt på trods af, at EU er rammen om dansk politik, både udenrigs og indenrigs. Danmark er medlem af en de facto føderation, men de brede folkelige debater om hvordan EU skal gestaltes har manglet....

 6. Brune bønner på danske middagsborde

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bjerno, Gudrun Lau

  2005-01-01

  Linser, nødder og olivenolie eller pasta, ris og kartofler? Hvad skal vi spise for at bevare den slanke linie? Ifølge nogle eksperter bør kost¬pyramiden vendes på hovedet, mens andre mener, at den er god nok, som den er. Hvad er op og ned på kostpyramiden og eksperternes råd? Det spørgsmål forsøger...

 7. Optimering af model for spredning af luftforurening

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Jens Christian

  2008-01-01

  De nuværende luftforureningsmodeller har problemer med at bevare massen af diverse kemiske stoffer og med at der ind i mellem optræder negative værdier. Derfor arbejder specialestuderende Ayoe Buus Hansen på om at forbedre den model DMU bruger til at beskrive transport og spredning af luftforuren...... luftforurening på alle skalaer på den nordlige halvkugle ved at sammenligne tre alternative beregningsmodeller. ...

 8. Scenarios for total utilisation of hydrogen as an energy carrier in the future Danish energy system. Final report; Scenarier for samlet udnyttelse af brint som energibaerer i Danmarks fremtidige energisystem. Slutrapport

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Hauge Petersen, A; Engberg Pedersen, T; Joergensen, K [and others

  2001-04-01

  This is the final report from a project performed for the Danish Energy Agency under its Hydrogen Programme. The project, which within the project group goes by the abbreviated title 'Hydrogen as an energy carrier', constructs and analyses different total energy scenarios for introducing hydrogen as an energy carrier, as energy storage medium and as a fuel in the future Danish energy system. The primary aim of the project is to study ways of handling the large deficits and surpluses of electricity from wind energy expected in the future Danish energy system. System-wide aspects of the choice of hydrogen production technologies, distribution methods, infrastructure requirements and conversion technologies are studied. Particularly, the possibility of using in the future the existing Danish natural gas distribution grid for carrying hydrogen will be assessed. For the year 2030, two scenarios are constructed: One using hydrogen primarily in the transportation sector, the other using it as a storage option for the centralised power plants still in operation by this year. For the year 2050, where the existing fossil power plants are expected to have been phased out completely, the scenarios for two possible developments are investigated: Either, there is a complete decentralisation of the use of hydrogen, converting and storing electricity surpluses into hydrogen in individual buildings, for later use in vehicles or regeneration of power and heat. Or, some centralised infrastructure is retained, such as hydrogen cavern stores and a network of vehicle hydrogen filling stations. The analysis is used to identify the components in an implementation strategy, for the most interesting scenarios, including a time sequence of necessary decisions and technology readiness. The report is in Danish, because it is part of the dissemination effort of the Hydrogen Committee, directed at the Danish population in general and the Danish professional community in particular. (au)

 9. Barneleg. Marginalier på en emaljeret kande i Danmarks Nationalmuseum = Child's play : marginal images on an enamelled ewer in the National Museum of Denmark / Poul Grinder-Hansen

  Index Scriptorium Estoniae

  Grinder-Hansen, Poul 1956-

  2006-01-01

  14. sajandi rikkalike emailkaunistustega kullatud hõbekann Taani Rahvusmuuseumi kogust, mida kasutati missal vee ja veini segamiseks. Kann on valmistatud Pariisi töökojas käsikirjade illuminaatori Jean Pucelli stiilis ja emailkaunistused kujutavad marginaalseid stseene mängivatest lastest

 10. Scenarios for total utilisation of hydrogen as an energy carrier in the future Danish energy system. Final report; Scenarier for samlet udnyttelse af brint som energibaerer i Danmarks fremtidige energisystem. Slutrapport

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Hauge Petersen, A.; Engberg Pedersen, T.; Joergensen, K. (and others)

  2001-04-01

  This is the final report from a project performed for the Danish Energy Agency under its Hydrogen Programme. The project, which within the project group goes by the abbreviated title 'Hydrogen as an energy carrier', constructs and analyses different total energy scenarios for introducing hydrogen as an energy carrier, as energy storage medium and as a fuel in the future Danish energy system. The primary aim of the project is to study ways of handling the large deficits and surpluses of electricity from wind energy expected in the future Danish energy system. System-wide aspects of the choice of hydrogen production technologies, distribution methods, infrastructure requirements and conversion technologies are studied. Particularly, the possibility of using in the future the existing Danish natural gas distribution grid for carrying hydrogen will be assessed. For the year 2030, two scenarios are constructed: One using hydrogen primarily in the transportation sector, the other using it as a storage option for the centralised power plants still in operation by this year. For the year 2050, where the existing fossil power plants are expected to have been phased out completely, the scenarios for two possible developments are investigated: Either, there is a complete decentralisation of the use of hydrogen, converting and storing electricity surpluses into hydrogen in individual buildings, for later use in vehicles or regeneration of power and heat. Or, some centralised infrastructure is retained, such as hydrogen cavern stores and a network of vehicle hydrogen filling stations. The analysis is used to identify the components in an implementation strategy, for the most interesting scenarios, including a time sequence of necessary decisions and technology readiness. The report is in Danish, because it is part of the dissemination effort of the Hydrogen Committee, directed at the Danish population in general and the Danish professional community in particular. (au)

 11. Strategy for research, development and demonstration regarding hydrogen technology in Denmark. Phase 1 - Background and appendix report; Strategi for forskning, udvikling og demonstration vedroerende brintteknologi i Danmark. Fase 1 - Baggrunds- og bilagsrapport

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2004-08-01

  Hydrogen as an energy carrier is rapidly ascending the international energy and research political agenda. Around the world great things are expected from hydrogen as a future solution to the challenges within the energy and transport sector. Staking on hydrogen is tightly connected to security of supply and to climatic and environmental issues. The oil production will peak within the next decades and at the same time the energy demand will rise. A significant reason for using hydrogen as an energy carrier is to locate alternatives to fossil fuels, hereby securing future energy supplies. Furthermore, hydrogen is a clean energy carrier and will contribute to a reduction of greenhouse gas emission and local pollution. Finally, staking on hydrogen might create interesting high-tech business sectors benefiting job creation and economic growth. (BA)

 12. Development and demonstration of Denmark's first low-energy class 1 office building with focus on electricity consumption. Final report; Udvikling og demonstration af Danmarks foerste lavenergiklasse 1 kontorbyggeri med fokus pae elforbrug. Slutrapport

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Stephansen, C. [En2tech, Skanderborg (Denmark); Nellemose Knudsen, H. [Aalborg Univ., Statens Byggeforskningsinstitut (SBi), Koebenhavn (Denmark); Busk Rohde, T. [EnergiMidt, Silkeborg (Denmark); Nielsen, Allan [Insight Building Automation, Silkeborg (Denmark)

  2012-12-15

  The company EnergiMidt's new office building is established as a low-energy class 1 building, and although it has shown a significantly higher consumption than expected in the first 1.5 years of operation, extensive experience and knowledge of the development and implementation of a low-energy class 1 building was provided, as well as of the possibilities for improvements so that low energy requirements can realistically be achieved. Employees' expectations for the new systems and indoor climate are largely met, but considerable experience is also gained about how to introduce and adapt new technology in the workplace for the employees. (LN)

 13. State of the Art. Work Stream 3 - the Danish Report:Militante fra den anden side. Anti-bodies og hate-speech og adfærd i Danmark.

  OpenAIRE

  Siim, Birte; Larsen, Jeppe Fuglsang; Meret, Susi

  2014-01-01

  The purpose of the State Of the Art (SOA) is to gain knowledge about the Danish Context on organisations, groups and movements in civil society countering hate speech, institutional racism and exclusionary practices and to identify gaps in national research on the issue that can be explored through field work, interviews and group discussions/dialogues, possibly to be debated at roundtable convening in the autumn of 2014.The SOA gives an overview of the role of the state, institutions, the po...

 14. Smart grid in Denmark 2.0. Implementing three key recommendations from the Smart Grid Network. [DanGrid]; Smart Grid i Danmark 2.0. Implementering af tre centrale anbefalinger fra Smart Grid netvaerket

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2012-11-01

  In 2011 the Smart Grid Network, established by the Danish Climate and Energy minister in 2010, published a report which identifies 35 recommendations for implementing smart grid in Denmark. The present report was prepared by the Danish Energy Association and Energinet.dk and elaborates three of these recommendations: Concept for controlling the power system; Information model for the dissemination of data; Roadmap for deployment of smart grid. Concept of Smart Grid: The concept mobilizes and enables electric power demand response and production from smaller customers. This is done by customers or devices connected to the power system modify their behavior to meet the needs of the power system. The concept basically distinguishes between two different mechanisms to enable flexibility. One is the use of price signals (variable network tariffs and electricity prices), which gives customers a financial incentive to move their electricity consumption and production to times when it is of less inconvenience to the power system. The second is flexibility products, where a pre-arranged and well-specified performance - for example, a load reduction in a defined network area - can be activated as required by grid operators and / or Energinet.dk at an agreed price. Information Model for Disseminating Data: The future power system is complex with a large number of physical units, companies and individuals are actively involved in the power system. Similarly, the amount of information needed to be collected, communicated and processed grows explosively, and it is therefore essential to ensure a well-functioning IT infrastructure. A crucial element is a standardized information model in the Danish power system. The concept therefore indicates to use international standards to define an information model. Roadmap Focusing on Grid Companies' Role: There is a need to remove two key barriers. The first barrier is that the existing regulation does not support the grid using smart grid technology. The second barrier is that network companies today do not have a real opportunity to use price signals as an instrument to recover customers' flexibility. This report has developed a roadmap with special focus on grid companies' role, describing the most important steps towards a smart grid. (LN)

 15. Low- and intermediate level radioactive waste from Risoe, Denmark. Site studies. Report no. 5. Thise, Skive Municipality; Lav- og mellem radioaktivt affald fra Risoe, Danmark. Omegnsstudier. Rapport nr. 5. Omraede Thise, Skive Kommune

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Gravesen, P.; Nilsson, B.; Binderup, M.; Larsen, Tine; Schack Pedersen, S.A.

  2012-07-01

  The low- and intermediate-level radioactive wastes from Risoe (the nuclear reactor buildings, different types of material from the research periods and waste from hospitals and research institutes) have to be stored in a final disposal in Denmark for at least 300 years. In 2011, the results of the first analyses of 20 potential areas for siting a waste disposal were published. Of these potential areas, 6 specific sites were selected for further detailed studies. The site studies include information about geology, land use, nature preservation, archaeology, drinking water supply etc. The 5 municipalities with the 6 selected sites have been visited to obtain as much information about local conditions as possible. The present report describes the results for the area Thise, in the Municipality of Skive, northern Jutland. (LN)

 16. Low- and intermediate level radioactive waste from Risoe, Denmark. Site studies. Report no. 3. Kertinge Mark, Kerteminde Municipality; Lav- og mellem radioaktivt affald fra Risoe, Danmark. Omegnsstudier. Rapport nr. 3. Omraede Kertinge Mark, Kerteminde Kommune

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Gravesen, P.; Nilsson, B.; Binderup, M.; Larsen, Tine; Schack Pedersen, S.A.

  2012-07-01

  The low- and intermediate-level radioactive wastes from Risoe (the nuclear reactor buildings, different types of material from the research periods and waste from hospitals and research institutes) have to be stored in a final disposal in Denmark for at least 300 years. In 2011, the results of the first analyses of 20 potential areas for siting a waste disposal were published. Of these potential areas, 6 specific sites were selected for further detailed studies. The site studies include information about geology, land use, nature preservation, archaeology, drinking water supply etc. The 5 municipalities with the 6 selected sites have been visited to obtain as much information about local conditions as possible. The present report describes the results for the area Kertinge Mark in the Municipality of Kerteminde, the island Funen. (LN)

 17. Low- and intermediate level radioactive waste from Risoe, Denmark. Site studies. Report no. 4. Hvidbjerg, Thyholm, Struer Municipality; Lav- og mellem radioaktivt affald fra Risoe, Danmark. Omegnsstudier. Rapport nr. 4. Omraede Hvidbjerg, Thyholm, Struer Kommune

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Gravesen, P.; Nilsson, B.; Binderup, M.; Larsen, Tine; Schack Pedersen, S.A.

  2012-07-01

  The low- and intermediate-level radioactive wastes from Risoe (the nuclear reactor buildings, different types of material from the research periods and waste from hospitals and research institutes) have to be stored in a final disposal in Denmark for at least 300 years. In 2011, the results of the first analyses of 20 potential areas for siting a waste disposal were published. Of these potential areas, 6 specific sites were selected for further detailed studies. The site studies include information about geology, land use, nature preservation, archaeology, drinking water supply etc. The 5 municipalities with the 6 selected sites have been visited to obtain as much information about local conditions as possible. The present report describes the results for the area Hvidbjerg, Thyholm, in the Municipality of Struer, northern Jutland. (LN)

 18. Low- and intermediate level radioactive waste from Risoe, Denmark. Site studies. Report no. 6. Skive Vest, Skive Municipality; Lav- og mellem radioaktivt affald fra Risoe, Danmark. Omegnsstudier. Rapport nr. 6. Omraede Skive Vest, Skive Kommune

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Gravesen, P.; Nilsson, B.; Binderup, M.; Larsen, Tine; Schack Pedersen, S.A.

  2012-07-01

  The low- and intermediate-level radioactive wastes from Risoe (the nuclear reactor buildings, different types of material from the research periods and waste from hospitals and research institutes) have to be stored in a final disposal in Denmark for at least 300 years. In 2011, the results of the first analyses of 20 potential areas for siting a waste disposal were published. Of these potential areas, 6 specific sites were selected for further detailed studies. The site studies include information about geology, land use, nature preservation, archaeology, drinking water supply etc. The 5 municipalities with the 6 selected sites have been visited to obtain as much information about local conditions as possible. The present report describes the results for the area Skive Vest, in the Municipality of Skive, northern Jutland. (LN)

 19. Analysis on the furthering of competition in relation to the establishment of large off-shore wind farms in Denmark. Main report; Analyse vedroerende fremme af konkurrence ved etablering af store havmoelleparker i Danmark. Hovedrapport

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Joergensen, Carsten; Enevoldsen, M [Deloitte, Copenhagen (Denmark)

  2011-04-15

  The report, based on the 2010 tender for Anholt Offshore Wind Farm, is an analysis of how competition in the offshore wind power area can be increased, and a lower consumer price achieved. The study concludes that there is broad support for the Danish tender model among relevant parties, just as the process of working with Danish authorities and connecting to the power grid were viewed positively by potential investors in Danish offshore wind farms. But the report also found that inflexible guidelines in the Anholt Offshore Wind Farm tender contributed to a higher settlement price. One example singled out by the report was the threat of drastic fines and short deadlines. Moreover, the tender also occurred at a time when the production of wind turbines and foundations could not keep pace with increasing demand, particularly in Germany and the United Kingdom. Deloitte forecasts that the price for building and operating offshore wind farms, despite the increasing demand for offshore wind turbines, can be cut by between 25% and 30% by 2020, given the right framework guidelines and tender conditions. Applied to the planned Kriegers Flak Offshore Wind Farm, this calculation would result in a settlement price of between DKK 0.781 and DKK 0.979/kWh. The settlement price for Anholt Offshore Wind farm is currently DKK 1.051/kWh. The report recommends that the tender be altered to permit a greater dialogue with potential bidders, and to allow for information about the tenders to be spread internationally. Deloitte's report is based on interviews with individuals from a number of energy companies, investors, and public agencies, and takes into account other countries' experiences building offshore wind farms, as well as an evaluation of the competitive conditions within the offshore wind sector. (ENS)

 20. Forebyggende helbredsundersøgelser af gravide kvinder i Danmark. Anamnesepraksis og samtale om proenatal diagnostik ved tidlig undersøgelse i svangerskabet hos praktiserende loege, på fødestedet og hos jordemoder

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lindenskov, Lena; Andersen, A M; Andersen, K V

  1993-01-01

  In Denmark, pregnant women are offered antenatal care in a nationwide programme. This programme is organized around health examinations in general practice, hospital outpatient departments and at midwives' centres. During winter 1986-1987, a nationwide investigation of antenatal care was carried ...

 1. Scenarios for the transportation sector's energy consumption in Denmark. Focus on road transport. Documentation report; Scenarier for transportsektorens energiforbrug i Danmark. Med fokus paa vejtransporten. Dokumentationsrapport

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Hethey, J.; Kofoed-Wiuff, A.; Lindboe, H.H.

  2011-05-15

  The purpose of this project was to make a number of predictions of how the Danish energy consumption for transport purposes may evolve until 2035. The analyses include the total energy consumption for passenger and freight transport and transportation-related energy consumption in the production industry. Air and maritime transport and freight trains are not considered in the analyses. Five scenarios have been calculated, including a reference scenario, three technology scenarios (efficiency, electric vehicle, a biofuel scenario), and a combined scenario. For all scenarios, the development of fuel consumption is calculated and CO{sub 2} emissions both locally and totally are presented. The analyses show that the total energy consumption and total CO{sub 2} emission had a peak in 2007, after which the already registered decrease is likely to continue. This continued decline happens in spite of continued growth in transport services, primarily due to the assumed and expected development of more fuel-efficient cars. (ln)

 2. Dødeligheden i de første seks år efter kolecystektomi. Opgørelse af samtlige kolecystektomier blandt kvinder i Danmark i perioden 1977-1981

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, T F; Brønnum-Hansen, H; Jørgensen, T

  1998-01-01

  to both hysterectomy patients and a sample of the female population. Adjusting for age and other covariates, patients with psychiatric hospital admissions prior to surgery experienced a threefold risk of dying within six years after surgery. Patients with prior somatic admissions and patient with acute...... admissions had a relative risk (RR) of about 1.5. Cholecystectomy patients had a significantly increased mortality when compared to hysterectomy patients, RR = 1.3 (1.1-1.6), and to the population sample. Heart diseases and cancer occurred significantly more often as causes of death among cholecystectomy...

 3. Low- and intermediate level radioactive waste from Risoe, Denmark. Site studies. Report no. 2. Roedbyhavn, Lolland Municipality; Lav- og mellem radioaktivt affald fra Risoe, Danmark. Omegnsstudier. Rapport nr. 2. Omraede Roedbyhavn, Lolland Kommune

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Gravesen, P.; Nilsson, B.; Binderup, M.; Larsen, Tine; Schack Pedersen, S.A.

  2012-07-01

  The low- and intermediate-level radioactive wastes from Risoe (the nuclear reactor buildings, different types of material from the research periods and waste from hospitals and research institutes) have to be stored in a final disposal in Denmark for at least 300 years. In 2011, the results of the first analyses of 20 potential areas for siting a waste disposal were published. Of these potential areas, 6 specific sites were selected for further detailed studies. The site studies include information about geology, land use, nature preservation, archaeology, drinking water supply etc. The 5 municipalities with the 6 selected sites have been visited to obtain as much information about local conditions as possible. The present report describes the results for the area at Roedbyhavn in the Municipality of Lolland, southern Denmark. (LN)

 4. Low- and intermediate level radioactive waste from Risoe, Denmark. Site studies. Report no. 1. Oestermarie - Paradisbakkerne, Bornholm Region; Lav- og mellem radioaktivt affald fra Risoe, Danmark. Omegnsstudier. Rapport nr. 1. Omraede Oestermarie - Paradisbakkerne, Bornholms Regionskommune

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Gravesen, P.; Nilsson, B.; Binderup, M.; Larsen, Tine; Schack Pedersen, S.A.

  2012-07-01

  The low- and intermediate-level radioactive wastes from Risoe (the nuclear reactor buildings, different types of material from the research periods and waste from hospitals and research institutes) have to be stored in a final disposal in Denmark for at least 300 years. In 2011, the results of the first analyses of 20 potential areas for siting a waste disposal were published. Of these potential areas, 6 specific sites were selected for further detailed studies. The site studies include information about geology, land use, nature preservation, archaeology, drinking water supply etc. The 5 municipalities with the 6 selected sites have been visited to obtain as much information about local conditions as possible. The present report describes the results for the area at Oestermarie-Paradisbakkerne in the region of Bornholm, East Denmark. (LN)

 5. Analysis on the furthering of competition in relation to the establishment of large off-shore wind farms in Denmark. Main report; Analyse vedroerende fremme af konkurrence ved etablering af store havmoelleparker i Danmark. Hovedrapport

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Joergensen, Carsten; Enevoldsen, M. (Deloitte, Copenhagen (Denmark))

  2011-04-15

  The report, based on the 2010 tender for Anholt Offshore Wind Farm, is an analysis of how competition in the offshore wind power area can be increased, and a lower consumer price achieved. The study concludes that there is broad support for the Danish tender model among relevant parties, just as the process of working with Danish authorities and connecting to the power grid were viewed positively by potential investors in Danish offshore wind farms. But the report also found that inflexible guidelines in the Anholt Offshore Wind Farm tender contributed to a higher settlement price. One example singled out by the report was the threat of drastic fines and short deadlines. Moreover, the tender also occurred at a time when the production of wind turbines and foundations could not keep pace with increasing demand, particularly in Germany and the United Kingdom. Deloitte forecasts that the price for building and operating offshore wind farms, despite the increasing demand for offshore wind turbines, can be cut by between 25% and 30% by 2020, given the right framework guidelines and tender conditions. Applied to the planned Kriegers Flak Offshore Wind Farm, this calculation would result in a settlement price of between DKK 0.781 and DKK 0.979/kWh. The settlement price for Anholt Offshore Wind farm is currently DKK 1.051/kWh. The report recommends that the tender be altered to permit a greater dialogue with potential bidders, and to allow for information about the tenders to be spread internationally. Deloitte's report is based on interviews with individuals from a number of energy companies, investors, and public agencies, and takes into account other countries' experiences building offshore wind farms, as well as an evaluation of the competitive conditions within the offshore wind sector. (ENS)

 6. Large-scale offshore wind farms in Denmark. Update of ''Future offshore sites for wind turbines 2025''; Stor-skala havmoelleparker i Danmark. Opdatering af fremtidens havmoelleplaceringer

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  2011-04-15

  This updating of the ''Future offshore sites for wind turbines 2025'', is made by the Offshore Wind Farm Committee and adjusts primarily the existing sites in relation to a updated data basis. The sites are adjusted within the already identified areas, and no new areas are therefore included. In addition to an update of the underlying data base, including the revised sailing routes, the new Natura 2000 sites and mineral resources, there are now further collected knowledge about the seabed in the designated areas. Moreover, the underlying assumptions for construction costs and grid connection updated, which has resulted in a revised socio-economic priority of the areas. The Offshore Wind Farm Committee's report confirms that the placement of the 600 MW Kriegers Flak Offshore Wind Farm in the Baltic Sea is the best location for Denmark's next major offshore wind farm. Kriegers Flak Offshore Wind Farm is already included in the Government's energy strategy. (LN)

 7. Potential and barriers for biogas production in Denmark at widely expanded organic farming with focus on the soil carbon content; Potentiale og barrierer for biogasproduktion i Danmark ved omfattende oekologisk jordbrug med fokus paa dyrkningsjordens kulstofforhold

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Buch Salomonsen, K.

  2000-06-01

  The Ph.D. thesis describes the influence from continued expansion of organic farming systems to the potential for energy production from biogas in Denmark. The project analyses the consequence from three categories of barriers: 1) Practical barriers, 2) The attitude of organic farmers, and 3) Agricultural biological problems. Economic and political barriers are not examined. When the barriers can be quantified, they are included in the calculation of the maximum biogas potential. When not, the implications of barriers are expressed qualitatively. It has been a particular goal to provide new information on whether agricultural biological problems are a barrier to biogas production in organic farming systems. One important question in this connection is whether biogas production has a negative influence on the soil carbon content compared to composting. This question is investigated by an experiment. The project is based on technical and natural science disciplines, with an interdisciplinary basis ranging over energy planning, agricultural science, microbiology, and crop, and animal operation. (au)

 8. Institute for Nuclear Waste Disposal. Annual Report 2011

  International Nuclear Information System (INIS)

  Geckeis, H.; Stumpf, T.

  2012-01-01

  The R and D at the Institute for Nuclear Waste Disposal, INE, (Institut fuer Nukleare Entsorgung) of the Karlsruhe Institute of Technology (KIT) focuses on (i) long term safety research for nuclear waste disposal, (ii) immobilization of high level radioactive waste (HLW), (iii) separation of minor actinides from HLW and (iv) radiation protection.

 9. Approval Procedure for Technical Specifications for Procurement by Quotation and Tender

  International Nuclear Information System (INIS)

  Shaharum Ramli; Izhar Abu Hussin; Ying, K.K.

  2015-01-01

  Technical specifications for procurement requires the approval of the Jawatankuasa Penyemak Spesifikasi Teknikal Tender/ Sebutharga Agensi Nuklear Malaysia. This paper provides guidance for those who have to prepare a technical specification. In addition, the technical specification online library is introduced to facilitate them to re-use old technical specifications for new procurements or to make those the bases for drafting new specifications. (author)

 10. Ozone as an air pollutant

  DEFF Research Database (Denmark)

  Berg, Rolf W.

  1996-01-01

  A Danish new book on ozone as an air pollutant has been reviewed. The Book is "Ozon som luftforurening" by Jes Fenger, Published by "Danmarks Miljøundersøgelser, 1995.......A Danish new book on ozone as an air pollutant has been reviewed. The Book is "Ozon som luftforurening" by Jes Fenger, Published by "Danmarks Miljøundersøgelser, 1995....

 11. Farming of Freshwater Rainbow Trout in Denmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jokumsen, Alfred; Svendsen, Lars Moeslund

  Textbook on Farming of Freshwater Rainbow Trout in Denmark. Danish edition with the title: Opdræt af regnbueørred i Danmark......Textbook on Farming of Freshwater Rainbow Trout in Denmark. Danish edition with the title: Opdræt af regnbueørred i Danmark...

 12. Education, Learning and Development in the Periphery

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rasmussen, Palle

  2012-01-01

  Palle Rasmussens artikkel handler om utdannelse, læring og utvikling i utkantområder, belyst gjennom utdanningens rolle i den regionale utviklingen i Danmark. Rasmussen peker på at Danmark har et velutviklet utdanningssystem som sikrer en relativt lik fordeling av befolkningens utdanningsmulighet...

 13. Anvendelse af informationsteknologi i større danske virksomheders miljøstyring og -rapportering

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rikhardsson, Pall M.

  2001-01-01

  Artiklen beskriver resultaterne fra en spørgeskemaundersøgelse i Danmarks største virksomheder udført af PricewaterhouseCoopers Danmark, om deres anvendelse af IT til at understøtte miljøfunktionen. Den generelle konklusion er, at der er forholdsvis lille fokus på udbygning af IT i miljøfunktionen...

 14. Nul-Arbejdsulykker som et konkurrenceparameter?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rikhardsson, Pall M.

  2002-01-01

  Artiklen beskriver resultaterne fra en spørgeskemaundersøgelse i Danmarks største virksomheder udført af PricewaterhouseCoopers Danmark, om deres anvendelse af IT til at understøtte miljøfunktionen. Den generelle konklusion er, at der er forholdsvis lille fokus på udbygning af IT i miljøfunktionen...

 15. Sundhedspolitik på steroider

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christiansen, Ask Vest

  2012-01-01

  Danmark er det land i verden der har valgt den måske mest drastiske metode til bekæmpelse af brug af anabole androgene steroider (AAS) i fitness- og styrketræningsmiljøerne. Ikke pga. oplysningskampagnerne, samarbejdet med SKAT eller at AAS er ulovlige. Der hvor Danmark skiller sig ud er ved brugen...

 16. Privatisering. Diplomatiet under forvandling

  DEFF Research Database (Denmark)

  Adler-Nissen, Rebecca

  2008-01-01

  Det traditionelle diplomati er under voldsom forvandling. Det erstattes i stigende grad af en aktiv markedsføring af nationen, og nu er Danmark er også kommet med på bølgen. Med den seneste finanslov har Udenrigsministeriet afsat 7,7 mio. kroner om året frem til 2010 til at pleje Danmarks image g...

 17. Design og plantevalg i bredere løvtrælæhegn

  DEFF Research Database (Denmark)

  Olrik, Ditte Christina; Westergaard, Lars H.; Jensen, Jan Svejgaard

  I 1995-96 blev der anlagt omfattende forsøgsplantninger seks forskellige steder i Danmark. Lokaliteterne repræsenterer en stor del af den variation i klima- og jordbundsforhold, der forekommer i Danmark. Målet var en så bred vurdering og afprøvning af plantematerialet som muligt. Set i relation t...

 18. Eyes on Syria

  DEFF Research Database (Denmark)

  I 1961 deltog Danmark i en mission for at redde truet kulturarv i Nubien; i Nubien deltog kronprinsesse Margrethe i arbejdet som arkæolog. Med på opgaven var to danske fotografer. Rejsen gik for deres vedkommende fra Danmark til Nubien gennem Europa, og videre til Syrien fra Tyrkiet, i et folkevo...

 19. Religion 2.0

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, René Dybdal

  17 artikler som hver især fremviser og diskuterer aktuelle temaer i forhold til religion i Danmark i dag......17 artikler som hver især fremviser og diskuterer aktuelle temaer i forhold til religion i Danmark i dag...

 20. Vi er ved at indføre en ny slags systemkontrol

  DEFF Research Database (Denmark)

  Booss-Bavnbek, Bernhelm

  2016-01-01

  Om forholdet mellem det formale og det sociale. Sindelagskontrol i 1970ernes Vesttyskland og dagens Danmark. Diskussionen mellem Alf Ross og Hal Koch. En tysk matematikers syn.......Om forholdet mellem det formale og det sociale. Sindelagskontrol i 1970ernes Vesttyskland og dagens Danmark. Diskussionen mellem Alf Ross og Hal Koch. En tysk matematikers syn....

 1. War on Terror - war on democracy?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bondebjerg, Ib

  2009-01-01

  En sammenlignende analyse af dokumentarfilm fra USA, England og Danmark som har behandlet krigen mod terror og krigene i Afghanistan og Irak......En sammenlignende analyse af dokumentarfilm fra USA, England og Danmark som har behandlet krigen mod terror og krigene i Afghanistan og Irak...

 2. Terrorbekæmpelse og menneskerettigheder

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rytter, Jens Elo

  2008-01-01

  Artiklen undersøger Danmarks rolle som USA's koalitionspartner  i krigen i Afghanistan, som fulgte efter terrorangrebene den 11. september 2001. Artiklen konkluderer, at Danmark overtrådte folkeretten ved at overføre tilfangetagne personer til amerikanske styrker, eftersom USA's politik...

 3. Mediation – idrættens nye konfliktløser

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pagh, Lone

  2002-01-01

  Om mediation som konfliktløsningsmetode i dansk og international idræt. Gennemgang af sager ved Danmarks Idræts-Forbunds appeludvalg og Den Internationale Sportsdomstol CAS......Om mediation som konfliktløsningsmetode i dansk og international idræt. Gennemgang af sager ved Danmarks Idræts-Forbunds appeludvalg og Den Internationale Sportsdomstol CAS...

 4. The right to drinking water and sanitation in Denmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Baaner, Lasse; Edinger, Wieke Willemijn Huizing; Anker, Helle Tegner

  2012-01-01

  I Danmark er retten til adgang til vand og sanitet ikke absolut, i den forstand at der er ret til fri adgang til vand og sanitet. Danmark har ratificeret, men ikke indarbejdet i ICESCR, og national ret anses for at være i overensstemmelse med konventionen. Alligevel kan man argumentere for, at de...

 5. Arbejdet under forandring - forandring af arbejdet

  DEFF Research Database (Denmark)

  I september 1966 afholdtes en nordisk konference om arbejdsliv i Danmark. der var 120 deltagere fra Finland, Norge, Svaerige og Danmark. Konferencen samlede arbejdslivshistorikere, sociologier og ingeniører til en diskussion om forandringsprocesser i arbejdslivet.I denne udgivelse, som er...

 6. Dansk sekretær i DAC

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Jens Enevold Thaulov

  2007-01-01

  Danmark lå noget længere nede ad listen, hvad deltagere angår - på linie med Algeriet, Venezuela og Estland! Selvom Euroanalysis kongressen og DANSAK kongressen nu holdes i henholdsvis ulige og lige år, så var det alligevel kun de tre medlemmer af Analytikergruppen fra DTU, som repræsenterede Danmark. Det...

 7. From Continental Discourse to "A Breath from a Better World"

  DEFF Research Database (Denmark)

  Østermark-Johansen, Lene

  2010-01-01

  Artiklen diskuterer Oscar Wildes tidlige reception i Danmark fra 1890'erne til 2. Verdenskrig. Den fokuserer bl.a. på Herman Bangs komplekse dialog med Wilde, på teaterhistorie og opsættelsespraksis af Wildes stykker i Danmark i første halvdel af 1900-tallet og på Wildes status som en kontroversiel...

 8. Krigsfanger under 1. Verdenskrig

  DEFF Research Database (Denmark)

  Krabbe Meyer, Mette Kia

  2016-01-01

  Hvem er de små uniformerede mænd, der stavrer ud af skovbrynet? Nogle med krykker, andre med sygeplejersker eller nydeligt klædte kvinder under armen? Det er krigsfanger, der under 1. Verdenskrig, blev sendt til Danmark for at blive restitueret. Krigsfangelejrene skulle understøtte Danmarks status...

 9. Kold krig anno 2014

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lund, Joachim

  2014-01-01

  Anmeldelse af: ' Ulve, får og vogtere - Den Kolde Krig i Danmark 1945-1991'. Bent Jensen. Gyldendal, 2014. 1.512 sider. 799 kroner.......Anmeldelse af: ' Ulve, får og vogtere - Den Kolde Krig i Danmark 1945-1991'. Bent Jensen. Gyldendal, 2014. 1.512 sider. 799 kroner....

 10. Holmes i danske tegneserier

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lauridsen, Palle Schantz

  2017-01-01

  En mediehistorisk og -analytisk undersøgelse af fremstillingen af Sherlock Holmes-karakteren og -universet i tegneserier udgivet i Danmark. Del 1 omhandler en upåagtet række søndagsstriber, Storm P. tegnede for Ekstrabladet i 1910-11. De hører til blandt Danmarks allerførste tegneserier...

 11. Natur formet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Søberg, Martin

  2011-01-01

  Anmeldelse af Malene Hauxner, "Fra naturlig natur til SUPERNATUR – Europæisk landskabsarkitektur 1967-2007 set fra Danmark", Risskov: Ikaros Press, 2011.......Anmeldelse af Malene Hauxner, "Fra naturlig natur til SUPERNATUR – Europæisk landskabsarkitektur 1967-2007 set fra Danmark", Risskov: Ikaros Press, 2011....

 12. Ergoterapi i Oman

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Ulla

  2000-01-01

  En historie om at forstå et land på dets egne præmisser. Refleksioner over sundhedsvæsenet i Oman kontra i Danmark.......En historie om at forstå et land på dets egne præmisser. Refleksioner over sundhedsvæsenet i Oman kontra i Danmark....

 13. Arbejdsmiljøindsatsen i 25 år - succes eller fiasko?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hasle, Peter; Broberg, Ole; Hvenegaard, Hans

  Denne udredning er udarbejdet af CASA på foranledning af arbejdsmiljøudvalget i Ingeniørforeningen i Danmark (IDA). Udvalget har ønsket en indledende udredning om effekterne af den forebyggende arbejdsmiljøindsats i Danmark de sidste 25 år samt nogle bud på, hvordan denne indsats kan styrkes frem...

 14. Samfundets nye kulturpolitik

  DEFF Research Database (Denmark)

  Storm, Rasmus K.

  2009-01-01

  Sportens placering i en oplevelsesøkonomisk ramme er i dansk sammenhæng relativ ny. Med rapporten 'Danmark i kultur- og oplevelsesøkonomien - fem nye skridt på vejen' (fremlagt i 2003) samt handlingsplanen for at skaffe store idrætsbegivenheder til Danmark (lanceret i 2007) betonede regeringen i...

 15. Religion and Societal Integration in Denmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lüchau, Peter

  Ph.d.-afhandling som benytter diverse spørgeskemaundersøgelser til at analysere civilreligion på individniveau i Danmark. Konklusionen er at der er en civilreligion på individniveau, men at tilslutningen er for begrænset til at man kan påstå at den medvirker til at holde Danmark sammen som nation....

 16. New Public Management - Are we talking same languages?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Voxted, Søren; Andersen, Torben; Rasmussen, Erling

  Paperet er et longitudinalt studie der beskriver forskelle og ligheder mellem New Zealand og Danmark ved anvendelse og udlægning af NPM teorier......Paperet er et longitudinalt studie der beskriver forskelle og ligheder mellem New Zealand og Danmark ved anvendelse og udlægning af NPM teorier...

 17. Professor: Lær af Canada

  DEFF Research Database (Denmark)

  Greve, Carsten

  2013-01-01

  Transportdebatten: En mulig finansiering af fremtidige infrastrukturprojekter kunne være OPP. Danmark bør tage ved lære af erfaringer fra Canada.......Transportdebatten: En mulig finansiering af fremtidige infrastrukturprojekter kunne være OPP. Danmark bør tage ved lære af erfaringer fra Canada....

 18. Mette og Murakami

  DEFF Research Database (Denmark)

  Roesgaard, Marie Højlund

  2017-01-01

  Chiro og Heksene, mange ved at manga er japanske tegneserier, Nationalmuseet laver udstilling om cosplay og opstiller en purikura-maskine, der kan lave billeder af gæsterne i nuttede, storøjede udgaver – så jo, Japan er synlig i Danmark. Mindre kendt er det, at Japan og Danmark allerede under Christian...

 19. Talentudvikling i Sport

  DEFF Research Database (Denmark)

  Talentudvikling er et satsningsområde i Danmark. Det er helt berettiget og dybt nødvendigt. Danmark er et lille land på en stor international scene. Vi skal kunne lave talentudvikling i verdensklasse. Heldigvis gør vi det godt. Dansk talent-forskning er i international top klasse. De bedste dansk...

 20. Salg og markedsføring af brugskunst i EU

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rørdam, Mette Ohm

  2012-01-01

  Brugskunst kan i Danmark beskyttes efter reglerne i ophavsretsloven i indtil 70 år efter ophavsmandens død. I England beskyttes brugskunst kun i 25 år efter designretlige regler. Derfor kan der i England lovligt produceres og sælges brugskunst, der er ophavsretlig beskyttet i Danmark, uden aftale...

 1. Nordisk Forsvarssamarbejde 2016 - vilkår og muligheder

  DEFF Research Database (Denmark)

  Tarp, Kristoffer Nilaus; Dahl, Ann-Sofie; Saxi, Håkon Lunde

  I 2016 var der et sammenfald af personer og ansvarsområder, der gjorde Danmark til en oplagt vært for at mødes og tale om forsvarssamarbejde i Norden. En dansker, Henrik Dam Kristensen, var præsident for Nordisk Råd, og samtidig havde Danmark formandskabet i Nordic Defence Cooperation (NORDEFCO)....

 2. Multiple Chemical Sensitivity

  DEFF Research Database (Denmark)

  Junge, Anne Gram

  Et voksende antal mennesker i Danmark oplever at være overfølsomme over for dufte og kemikalier. Imidlertid er den tilskrevne diagnose Multiple Chemical Sensitivity (MCS) ikke medicinsk anerkendt i Danmark pga. mangel på organiske og patofysiologisk basis for symptomerne. Dette speciale bygger på...

 3. Women’s education in Vietnam and the changes of socio-economic environment. Comparative thoughts based on cases from Vietnam and Denmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nørlund, Irene

  2012-01-01

  Tendensen til at kvinder i stigende grad vinder ind på mænd i uddannelsessystemet og har overhalet dem på selv de høejeste niveauer i forhold til antal i Danmark er ikke uden parelleller i Vietnam. Kvinderne i Vietnam er ikke så ligestillede i Danmark, men der er sket store forbedringer inden for...

 4. Den grønlandske forbindelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jacobsen, Marc

  2016-01-01

  Danmarks tilstedeværelse i Arktis er helt og aldeles afhængig af, at rigsfællesskabet består. Uden Grønland ville Danmark miste muligheden for at sidde til højbords med USA, Rusland og Canada. En mulighed som, Danmarks størrelse taget i betragtning, er helt unik og af uvurderlig betydning for Dan...... for Danmarks plads i det globale hierarki. Det er derfor alfa og omega, at Danmark fortsat plejer forholdet til Grønland med stor omhu, og at eventuelle uenigheder mellem Nuuk og København bliver taget seriøst og behandlet med stor, gensidig respekt...

 5. Scientific-technical exchange of experiences between Germany and the GUS, the Baltic and MOE states, and central Asia and other regions. Workshop and establishment of a common knowledge base for nuclear safety and security. Final report; Wissenschaftlich-technischer Erfahrungsaustausch Deutschlands mit der GUS, den Baltischen und den MOE-Staaten sowie Laendern Zentralasiens und anderer Regionen. Arbeitstreffen und Schaffung gemeinsamer Wissensbasen fuer nukleare Sicherheit und Sicherung. Abschlussbericht

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Dabrowski, Anna

  2017-03-15

  The report on the workshop concerning scientific-technical exchange of experiences between Germany and the GUS, the Baltic and MOE states, and central Asia and other regions includes the following issues: Results an d success of know-how transfer from West to East, topical issues for mutual exchange of experience, scope of the project, concept of the realization of mutual exchange of experiences. The emphasis of the workshop covered the following issues: emergency preparedness, international requirements concerning nuclear safety and radiation protection, transport of radioactive wastes and communication in nuclear technology.

 6. Sherlock Holmes i arkiverne

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lauridsen, Palle Schantz

  2014-01-01

  Er præsentation af, hvordan arkiver og museer har været af afgørende betydning for, at det overhovedet kunne lade sig gøre for forfatteren at finde materiale til bogen "Sherlock Holmes i Danmark".......Er præsentation af, hvordan arkiver og museer har været af afgørende betydning for, at det overhovedet kunne lade sig gøre for forfatteren at finde materiale til bogen "Sherlock Holmes i Danmark"....

 7. Total_Aktion

  DEFF Research Database (Denmark)

  Søndergaard, Morten

  2008-01-01

  digitale medier er registreringen og muligheden for at opbevare og håndtere digital data uden begrænsninger. Oplevelse, registrering og bevaring knyttes sammen i en ny museal virkelighed, hvor samlingens særlige dokumentariske karakter og fokus, som er unikt for Museet for Samtidskunst, er i centrum...... at mikse deres personlige drinks. TOTAL_AKTION viser Hørbar#3, som er en videreudvikling af den første version. METASYN af Carl Emil Carlsen: Metadata er centralt for Carl Emil Carlsens projekt, der betragter museets samling som et ”univers” af værker (analoge og digitale), beskrivelser og relationer. I...

 8. Lokalisering av arbeidsplasser og boliger

  DEFF Research Database (Denmark)

  Næss, Petter

  2011-01-01

  En miljømessig effektiv lokalisering av arbeidsplasser og boliger sikter mot å begrense - og helst redusere - biltrafikk og miljøproblemer knyttet til bytransport, sammenliknet med alternative lokaliseringer. En effektiv transportmessig lokalisering kan også bidra til å redusere tap av verdifulle...... arealer (f eks jordbruksareal eller natur- og friluftsområder) utenfor dagens tettstedsgrense. Tiltaket må samtidig utformes slik at en kan bevare viktige bomiljøkvaliteter og så mye som mulig av de grønne arealene innenfor tettbebyggelsen....

 9. Annual dose distribution of Nuclear Malaysia radiation workers for monitoring period from year 2003 to 2007

  International Nuclear Information System (INIS)

  Hairul Nizam Idris; Azimawati Ahmad; Norain Ab Rahman

  2008-08-01

  Estimation of radiation dose (external exposure) received by Nuklear Malaysia's radiation workers are measured by using personal dosimetry device which are provided by SSDL-Nuklear Malaysia. Dose assessment report for monitoring period from year 2003 - 2007 shows that almost all radiation workers received annual doses less than 20 mSv, only in very small percentage of radiation workers received annual doses between 20.1 to 50 mSv and none of the workers received doses higher than 50 mSv/year. Exposure dose below 20 mSv/year (the new annual dose limit to be used in Malaysia soon) could be fully achieved by improving the compliance with the safety regulations and enhancing the awareness about radiation safety among the workers. (Author)

 10. VESPA. Behaviour of long-lived fission and activation products in the nearfield of a nuclear waste repository and the possibilities of their retention

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bischofer, Barbara; Hagemann, Sven [Gesellschaft fuer Anlagen- und Reaktorsicherheit (GRS) gGmbH, Koeln (Germany); Altmaier, Marcus [Karlsruher Institut fuer Technologie (KIT) (Germany); and others

  2016-06-15

  The present document is the final report of the Joint Research Project VESPA (Behaviour of Long-lived Fission and Activation Products in the Near Field of a Nuclear Waste Repository and the Possibilities of Their Retention), started in July 2010 with a duration of four years. The following four institutions were collaborative Partners in VESPA: - Gesellschaft fuer Anlagen- und Reaktorsicherheit (GRS) gGmbH - Institut fuer Energie- und Klimaforschung, IEK-6: Nukleare Entsorgung und Reaktorsicherheit, Forschungszentrum Juelich (FZJ) - Institut fuer Ressourcenoekologie (IRE), Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf (HZDR) - Institut fuer Nukleare Entsorgung (INE), Karlsruher Institut fuer Technologie (KIT) VESPA was funded by the German Federal Ministry of Economics and Energy (BMWi) under the contract numbers 02 E 10770 (GRS), 02 E 10780 (FZJ-IEF-6), 02 E 10790 (HZDR-IRE), 02 E 10800 (KIT-INE).

 11. Radiation and environmental radioactivity

  International Nuclear Information System (INIS)

  Muhamat Omar; Ismail Sulaiman; Zalina Laili

  2015-01-01

  This book is written based on 25 years authors experience especially in scientifc research of radiation and environmental radioactivity field at Malaysian Nuclear Agency (Nuklear Malaysia). Interestingly, from the authors experience in managing the services and consultancies for radiological environmental monitoring, it is also helpful in preparing the ideas for this book. Although this book focuses on Malaysian radiation information environmental radioactivity, but the data collected by the international bodies are also included in this book.

 12. Untersuchungen zur Radiotoxizität von Tc-99m-markierten Radiotracern in vitro an FRTL-5- und A431-Zellen

  OpenAIRE

  Maucksch, Ute

  2016-01-01

  Einleitung/ Zielstellung Zusätzlich zur Gammastrahlung emittiert 99mTc ca. 5 niederenergetische Auger-Elektronen mit Reichweiten von wenigen Nanometern im Gewebe. Diese haben für die nuklear-medizinische Diagnostik keine Bedeutung. Es wird jedoch über eine therapeutische Nutzung diskutiert, wofür eine Anreicherung der Auger-Elektronen-Emitter in einem strahlensensitiven Zellkompartiment erforderlich ist. Ziel der Arbeit war es, verschiedene [99mTc]Tc-Radiopharmaka hinsichtlich ihres U...

 13. Die nuklearen Anlagen von Hanford (1943-1987) Eine Fallstudie über die Schnittstellen von Physik, Biologie und die US-amerikanische Gesellschaft zur Zeit des Kalten Krieges

  Science.gov (United States)

  Macuglia, Daniele

  Die Geschichte des Kalten Krieges eröffnet viele Möglichkeiten, sich näher mit den Schnittstellen von Physik und Biologie während des 20. Jahrhunderts zu befassen. Nicht nur das Unglück in Tschernobyl aus dem Jahr 1986, auch das Beispiel der nuklearen Anlagen in Hanford in den Vereinigten Staaten zeigt die biologischen Folgen von nuklearer Physik.

 14. European Inventory on Validation of Non-formal and Informal Learning 2010

  DEFF Research Database (Denmark)

  Aagaard, Kirsten

  2011-01-01

  Rapporten er en status over arebjdet med anerkendelse af realkomptencer i Danmark, om nationale perspektiver, organisationelle perspektiver, og perspektiver på anerkednelse af realkompetncer set ud fra et individperspektiv. Endeligt beskrives arbejdet med kvalitetssikring, det konkrete arbejde me...

 15. Political Leadership - Future Challenges

  DEFF Research Database (Denmark)

  Klausen, Kurt Klaudi

  2013-01-01

  Bidraget analyserer behovet for studiet af politisk lederskab, gennemgår forskningslitteraturen og diskuterer fremtidens politiske lederskab med reference til egne undersøgelser af lokalt lederskab international og i Danmark...

 16. La experiencia de Dinamarca con las concesiones pesqueras transferibles

  DEFF Research Database (Denmark)

  Højrup, Thomas

  2013-01-01

  Erfaringerne med omsættelige fiskekvoters indførelse i Danmark i 2003 og 2007 og deres konsekvenser i form af kvote koncentration, spekulation, profitdreven monopolisering og erstatning af garn- og snurrefiskeri med tung bundtrawling....

 17. The strategic use of evidence on teacher education

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bjerre, Jørn; Reimer, David

  2014-01-01

  Denne artikel analyserer tre forskellige rapporter. Alle rapporter omhandler læreruddannelse, er produceret af forskellige analyseinstitutter i Danmark og er brugt som evidens indenfor uddannelsessektoren. Analysen identificerer kritiske metodologiske og konceptuelle forhold, der er relateret til...

 18. Art History in The Nordic Countries

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dam Christensen, Hans; Karlholm, Dan; Rampley, Matthew

  2012-01-01

  Artiklen belyser kunsthistoriefagets udvikling i Danmark, Norge, Sverige og Finland siden midten af 1800-tallet og frem til i dag, hvorvisuel kultur-studier i stigende grad præger billedforskningen....

 19. Un contexte danois caricatural

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bojsen, Heidi; Malki Jepsen, Johan

  2006-01-01

  Artikel om baggrunden for reaktionerne på Islam i Danmark og på publiceringen af karikaturtegningerne af Muhammed i Jyllandsposten i 2005. Om forholdet mellem social status, magt og ytringsfrihed...

 20. Young people without qualifications

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rasmussen, Preben Horsholt

  1999-01-01

  Rapporten er et bidrag til en beskrivelse af hvordan uddannelses- og arbejdsmarkedspolitikken påvirker unge uden formelle kvalifikationer i fem europæiske lande : Belgien, Danmark, Cypern, Finland og Grækenland....

 1. En utænkelig rejse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bjerre, Jacob Halvas

  2016-01-01

  Fortællingen om den dansk statsborger og jøde Alice som er bosiddende i Belgien under Anden Verdenskrig. Op mod julen 1943 hjælper diplomatiet hende med at arrangere en rejse tilbage til Danmark....

 2. Creativity in Social Work Education

  DEFF Research Database (Denmark)

  Austring, Bennyé D.

  2014-01-01

  I artiklen beskrives den gradvise nedprioritering af de kunstbaserede fag i pædagoguddannelsen i Danmark som et paradoks sammenholdt med samfundets, i særlig grad konkurrencesamfundets, behov for kreative medborgere....

 3. Bevægelse i undervisningen 2

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ottesen, Claus Løgstrup

  2015-01-01

  Undervisningsmateriale til lærere og pædagoger i skolen omkring bevægelse integreret i undervisningen i forbindelse med den nationale sundhedskampagne Aktiv Året Rundt (tidligere Aktiv Rundt i Danmark)...

 4. Teori og baggrundsviden

  DEFF Research Database (Denmark)

  Skytte, Marianne

  2005-01-01

  Bogdel med følgende kapitler: Statistik om befolkningssammensætningen i Danmark. Kultur og etnicitet. Kategorisering, stereotypering, stigmatisering og diskrimination. Integrationsstrategier. Værdier omkring familieliv og børneopdragelse. Tosprogethed. Kulturagram. Dilemmaet mellem ligebehandling...

 5. Integrated vs. Federated Search:Hvad er hvad?

  OpenAIRE

  Løvschall, Kasper

  2009-01-01

  Oplæg om forskelle og ligheder mellem integrated og federated search i bibliotekskontekst. Holdt ved temadag om "Integrated Search - samsøgning i alle kilder" på Danmarks Biblioteksskole den 22. januar 2009.

 6. Selskabsloven (lov om aktie- og anpartsselskaber) med kommentarer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Werlauff, Erik; Schaumburg-Müller, Peer

  Bogen gennemgår samtlige 375 paragraffer i selskabsloven, gældende i Danmark for aktie- og anpartsselskaber fra den 1. marts 2010, og knytter - over 1343 sider - uddybende og analyserende kommentarer til hver enkelt paragraf i loven....

 7. RE in Denmark - Political and Professional Discourses and Debates, Past and Present

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Tim; Kjeldsen, Karna

  2013-01-01

  Artiklen analyserer politiske processer og politiske, faglige og offentlige debatter om religionsundervisningen i Danmark og hvordan disse har influeret de normative bestemmelser for religionsfagene og religionslæreruddannelserne i historisk og nutidig lys....

 8. Agening and qualification

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Bibi Bording; Sørensen, John Houman

  2006-01-01

  "Alder og kvalifikationer" - et Leonardo da Vinci EU finansieret projekt, der sammenligner ældres stilling på arbejdsmarkedet i Belgien, Holland, Tyskland og Danmark. Projektet blev koordineret af Erfurt universitet....

 9. Ødelæg alt muligt med et bogstav

  DEFF Research Database (Denmark)

  Konzack, Lars

  2017-01-01

  En gang imellem griber en raptus SoMe-Danmark, og så fyldes alles feed med samme slags indhold. Senest overspringshandlede vi med hashtagget #oedelaeg1filmed1bogstav - og alle mulige afledninger af det....

 10. Internationale perspektiver på seksualundervisning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Roien, Line Anne; Simovska, Venka

  2018-01-01

  I Danmark er vi i ikke så vant til at forholde os til internationale erfaringer for seksualundervisning. Men ud fra tanken om, at man kan lære meget om sit eget uddannelsessystem ved at spejle sig i andres, vil vi i dette kapitel rette blikket ud over Danmarks grænser og redegøre for nogle af de...

 11. Fugemateriale til belægningssten og fliser

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, Kristian

  2004-01-01

  Der anlægges ca. 9 millioner kvadratmeter belægning i betonsten og fliser om året i Danmark. Fugearealet udgør gennemsnitlig 4 %, svarende til et areal på ca. 36 ha.......Der anlægges ca. 9 millioner kvadratmeter belægning i betonsten og fliser om året i Danmark. Fugearealet udgør gennemsnitlig 4 %, svarende til et areal på ca. 36 ha....

 12. Mulighedernes land?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Munck Petersen, Rikke

  2001-01-01

  Kommentar om arbejde med det åbne land i forlængelse af konfencen "Mulighedernes land" og vigtigheden af at landskabsarkitekter går aktivt ind i debatten og arbejdet med landskabets forandring i Danmark.......Kommentar om arbejde med det åbne land i forlængelse af konfencen "Mulighedernes land" og vigtigheden af at landskabsarkitekter går aktivt ind i debatten og arbejdet med landskabets forandring i Danmark....

 13. Ukraine i fokus sammen med Georgien

  DEFF Research Database (Denmark)

  Fledelius, Karsten

  2017-01-01

  Der er god grund til at sammenligne Ukraine og Georgien, nu fokuslande for Danmark, og der er god grund til at støtte disse to eks-sovjetiske stater med i høj grad parallelle problemer.......Der er god grund til at sammenligne Ukraine og Georgien, nu fokuslande for Danmark, og der er god grund til at støtte disse to eks-sovjetiske stater med i høj grad parallelle problemer....

 14. The Changing Scope of Professional Autonomy

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jespersen, Peter Kragh; Wrede, Sirpa

  2009-01-01

  Kapitlet undersøger hvordan lægeprofessionens autonomi ændres i relation til ledelse i sygehuse i Danmark, Norge, Sverige og Finland i tiden fra 1970 og fremefter.......Kapitlet undersøger hvordan lægeprofessionens autonomi ændres i relation til ledelse i sygehuse i Danmark, Norge, Sverige og Finland i tiden fra 1970 og fremefter....

 15. Coops bank kan flytte milliard-omsætning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Østergaard Jacobsen, Per

  2013-01-01

  Coop Danmark har med sine bank-planer flere udfordringer at overvinde i de kommende år, men på sigt kan Coops bank være med til at flytte en milliard-omsætning.......Coop Danmark har med sine bank-planer flere udfordringer at overvinde i de kommende år, men på sigt kan Coops bank være med til at flytte en milliard-omsætning....

 16. Seniorforsker Ole Hertel udnævnt til adjungeret professor

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Jens Christian

  2009-01-01

  Sektionsleder og seniorforsker Ole Hertel, Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) ved Aarhus Universitet, er udnævnt til adjungeret professor ved Institut for Miljø, Samfund og Rumlig Forandring på Roskilde Universitet.......Sektionsleder og seniorforsker Ole Hertel, Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) ved Aarhus Universitet, er udnævnt til adjungeret professor ved Institut for Miljø, Samfund og Rumlig Forandring på Roskilde Universitet....

 17. Innovation i fødevaresektoren: En tværfaglig opgave

  DEFF Research Database (Denmark)

  Grunert, Klaus G.

  2006-01-01

  forbrugere kunne stole på, at kvaliteten altid var ens. Danmark var og er pioner, når det handler om at udvikle nye processer, der kan øge effektiviteten og dermed sænke omkostningerne. Danmark var og er pioner, når det gælder om at opspore nye markeder, hvor de danske produkter er efterspurgte. Innovationen...

 18. Da abort ikke var en sag for kvinden

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schultz, Annette Østergaard

  2013-01-01

  Case fra tiden før 1973, hvor der ikke var fri abort i Danmark. Sagen er fundet i Mødrehjælpens arkiv og giver som andre sager indblik i kvindens situation. Led i serien: Nyt i arkivet.......Case fra tiden før 1973, hvor der ikke var fri abort i Danmark. Sagen er fundet i Mødrehjælpens arkiv og giver som andre sager indblik i kvindens situation. Led i serien: Nyt i arkivet....

 19. APPRECIATIVE INQUIRY AND PEDAGOGY

  DEFF Research Database (Denmark)

  Duvander, Mille Themsen

  2017-01-01

  I blogindlægget gives en lille indblik i hvordan Appreciative Inquiry kan anvendes i undervisningen af pædagogstuderende på en Professionshøjskole i Danmark......I blogindlægget gives en lille indblik i hvordan Appreciative Inquiry kan anvendes i undervisningen af pædagogstuderende på en Professionshøjskole i Danmark...

 20. Støbeforme af sten fra middelalderen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Søvsø, Mette Højmark; Neiß, Michael; Jensen, Anne Juul

  2015-01-01

  religiøse souvenirs i Europa. Der findes mange bevarede genstande, også i Danmark, men sporene efter selve produktionen er sjældne. Genstandene blev typisk støbt i stenforme, som kendes fra spredte fund i Danmark. I Ribe er efterhånden fundet syv fragmenter af sådanne forme, som viser, at der har fundet...

 1. Hvordan påvirker indvandrernes integration, ressourcer og diaspora deres bosætningspræferencer?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Hans Skifter

  Etniske minoriteters boligønsker må i vid udstrækning antages, at have de samme årsager, som generelt er fundet i forbindelse med studier af boligvalg i Danmark og andre europæiske lande. Men indvandreres bosætning i Danmark og andre lande afviger så meget fra den indfødte befolknings, at den ikk...

 2. Efter valget - find den internationale dagsorden frem igen!

  DEFF Research Database (Denmark)

  Høyrup, Nis

  2015-01-01

  Folketingsvalget var som ventet støvsuget for konstruktive forslag til, hvordan et lille eksportorienteret Danmark skal finde løsninger på fremtidens udfordringer. Her er et par bud fra Kinafronten.......Folketingsvalget var som ventet støvsuget for konstruktive forslag til, hvordan et lille eksportorienteret Danmark skal finde løsninger på fremtidens udfordringer. Her er et par bud fra Kinafronten....

 3. THE GREAT DETECTIVE IN DENMARK – THE EARLY YEARS

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lauridsen, Palle Schantz

  2014-01-01

  Forskingsbaseret, engelsksproget artikel om den tværmediale introduktion af Sherlock Holmes i Danmark, 1891-1911 i aviser, bøger, seriehæfter, film og på teateret.......Forskingsbaseret, engelsksproget artikel om den tværmediale introduktion af Sherlock Holmes i Danmark, 1891-1911 i aviser, bøger, seriehæfter, film og på teateret....

 4. Gamle og nye Holmes-fans

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lauridsen, Palle Schantz

  2016-01-01

  På baggrund af et internetbaseret spørgeskema undersøger artiklen forskelle og ligheder mellem medlemmer af Sherlock Holmes Klubben i Danmark og følgere af facebook-siden Sherlocked.dk......På baggrund af et internetbaseret spørgeskema undersøger artiklen forskelle og ligheder mellem medlemmer af Sherlock Holmes Klubben i Danmark og følgere af facebook-siden Sherlocked.dk...

 5. Indvandrerkvinders helbred, tradition og tro

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dyhr, Lise

  2000-01-01

  Interview sammen med Læge Sajida Fazal og jordemoder Hanne Gylche om erfaringer og løsningsforslag til at forbedre mødet med indvandrerkvinder i Danmark. Udgivelsesdato: 2000/11/6......Interview sammen med Læge Sajida Fazal og jordemoder Hanne Gylche om erfaringer og løsningsforslag til at forbedre mødet med indvandrerkvinder i Danmark. Udgivelsesdato: 2000/11/6...

 6. Integrated vs. Federated Search

  DEFF Research Database (Denmark)

  Løvschall, Kasper

  2009-01-01

  Oplæg om forskelle og ligheder mellem integrated og federated search i bibliotekskontekst. Holdt ved temadag om "Integrated Search - samsøgning i alle kilder" på Danmarks Biblioteksskole den 22. januar 2009.......Oplæg om forskelle og ligheder mellem integrated og federated search i bibliotekskontekst. Holdt ved temadag om "Integrated Search - samsøgning i alle kilder" på Danmarks Biblioteksskole den 22. januar 2009....

 7. Sognenavne, Lemvig Kommune (18 artikler). trap.dk

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kællerød, Lars-Jakob Harding

  2017-01-01

  Artikler til Trap Danmarks netpublikation trap.dk Sognenavnene Bøvling, Dybe, Engbjerg, Fabjerg, Ferring, Fjaltring, Flynder, Gudum, Heldum, Hygum, Lomborg, Møborg, Nees, Nørlem, Rom, Trans, Tørring og Vandborg......Artikler til Trap Danmarks netpublikation trap.dk Sognenavnene Bøvling, Dybe, Engbjerg, Fabjerg, Ferring, Fjaltring, Flynder, Gudum, Heldum, Hygum, Lomborg, Møborg, Nees, Nørlem, Rom, Trans, Tørring og Vandborg...

 8. Good News

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jakobsen, Peter Viggo; Møller, Karsten Jakob

  2012-01-01

  Danmark har udviklet sin egen særlige måde at føre krig på siden Murens fald. Undervejs er landet blevet en krigernation, som ser brugen af våbenmagt som et legitimt og nyttigt instrument med en central rolle i dansk udenrigspolitik i de sidste 20 år. På den baggrund kom Danmarks entusiastiske de...

 9. Introduktion

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jacobsen, Louise Brix; Agger, Gunhild; Christensen, Jørgen Riber

  2018-01-01

  I den første egentlige skolelov i Danmark fra 1814 var det intentionen, at eleverne skulle bevæge sig ”Een Time Dagligen”, som det hed i Anordning for Almue-Skolevæsenet paa Landet i Danmark (XXXX). Mange reformer og skolelove senere blev der i 2014 efter præcis 200 år gjort endnu et forsøg på...

 10. Motion og bevægelse i skolen

  DEFF Research Database (Denmark)

  I den første egentlige skolelov i Danmark fra 1814 var det intentionen, at eleverne skulle bevæge sig ”Een Time Dagligen”, som det hed i Anordning for Almue-Skolevæsenet paa Landet i Danmark (XXXX). Mange reformer og skolelove senere blev der i 2014 efter præcis 200 år gjort endnu et forsøg på...

 11. The Female Christ at the Stock Exchange

  DEFF Research Database (Denmark)

  Gade, Rune

  2016-01-01

  En diskussion af sammenhængen mellem Lene Adler Petersen og Bjørn Nørgaards aktion ‘Den kvindelige kristus på Børsen’ og frigivelsen af billedpornografien i Danmark i 1969.......En diskussion af sammenhængen mellem Lene Adler Petersen og Bjørn Nørgaards aktion ‘Den kvindelige kristus på Børsen’ og frigivelsen af billedpornografien i Danmark i 1969....

 12. Harekillingerne overlever ikke deres første sommer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Jens Christian

  2009-01-01

  Der er færre harekillinger som bliver voksne end tidligere, og det er hovedårsagen til den tilbagegang i bestanden af harer vi har set i Danmark gennem de sidste 50 år. Det fremgår af en ny ph.d.-afhandling fra Danmarks Miljøundersøgelser ved Aarhus Universitet. Afhandlingen giver også et bud på ...

 13. Hydrogen for transport in Denmark towards 2050. Contribution to electric-powered transport, growth, CO{sub 2} reduction and independence of fossil fuels; Brint til transport i Danmark frem mod 2050. Bidrag til elektrisk transport, vaekst, CO{sub 2} reduktion og fossil uafhaengighed. Baggrundsrapport. Endelig udgave

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Wennike, F. (Hydrogen Link Danmark (Denmark)); Mortensgaard, A. (Brint and Braendselscelle Partnerskabet, Copenhagen (Denmark)); Sloth, M. (H2 Logic A/S, Herning (Denmark))

  2011-12-15

  Significant funding has been invested internationally in the development of hydrogen and fuel cells for the last 10 years, among others by the leading car makers. In Denmark alone businesses have, along with contributions from public programs, invested two billion DKK since 2001. The investments have helped to develop and mature hydrogen and fuel cells so that a deployment can be initiated from 2015. With the Danish government's new initiative, ''Our Energy'', which is targeted towards a switch to a fossil fuel-independent society in 2050, it is obvious that hydrogen is included as one of many technologies that can help solve the challenge within the transport sector. The Hydrogen Link Denmark Association and selected Danish players in the Hydrogen and Fuel Cell Partnership in Denmark has therefore prepared this analysis which describes a possible contribution to electrical transport, growth, CO{sub 2} reduction and fossil fuel independence by introduction of hydrogen for transport in Denmark up to 2050. The analysis is based on a possible share of hydrogen cars in the Danish car fleet in 2050 of 50% and the secondary effects of activation of the energy policy objectives for fossil fuel independence, and not least the significant potential for Danish exports of hydrogen and fuel cell technology and affected jobs. Similarly, the contribution of hydrogen for transport in relation to balancing the increased share of fluctuating renewable energy production was analyzed. (LN)

 14. Strategy for research development and demonstration regarding hydrogen technology in Denmark. Hydrogen production. An account of production technologies against planning of a optimal danish effort within hydrogen; Strategi for forskning, udvikling og demonstration vedroerende brintteknologi i Danmark. Brintproduktion - Gennemgang af produktionsteknologier med henblik pae planlaegning af en optimal dansk indsats pae brintomraedet

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2004-12-01

  This report has been prepared as part of the Danish Energy Authorities' formulation of a Danish strategy for hydrogen as an energy carrier, especially within production of hydrogen and hydrogen-containing fuels. The working-group has defined hydrogen production as the chain of processes necessary to convert a specific energy into enough clean hydrogen or hydrogen-containing fuels. The work has focused on energy sources that can be converted to hydrogen directly, i.e. biomass, solar energy, electricity, and fossil sources. (BA)

 15. DanGrid. Report from working group 24. Roadmap for Smart Grid in Denmark with emphasis on the transmission companies' role; DanGrid. Delrapport. Arbejdsgruppe 24. Roadmap for Smart Grid i Danmark med saerlig vaegt pae netselskabernes rolle

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Lomholt Finnemann, K. [DONG Energy, Virum (Denmark); Soerensen, Per [TRE-FOR, Kolding (Denmark); Larsen, Jim [EnergiMidt, Silkeborg (Denmark); Balasiu, A. [Siemens, Ballerup (Denmark); Holmberg Rasmussen, L. [Nordjysk Elhandel, Aalborg (Denmark); Moeller Joergensen, J. [Energinet.dk, Fredericia (Denmark); Norsk Jensen, A.; Nejsum, T.; Andersen, Kim [Dansk Energi, Frederiksberg (Denmark)

  2012-09-15

  The present report identifies a number of recommendations where specifically grid companies, but also authorities, customers and market players must initiate actions and activities to realize Smart Grid in Denmark by 2020. The report forms the basis for each network operator to implement Smart Grid, and is divided such that: 1 the management can create an overview of the steps to be taken in connection with the implementation, and 2. the technical department can develop a series of concrete actions to be implemented in the Smart Grid. The measures are divided into four groups: 1 - Establishment of business case and strategy: Efforts that support that each network operator prepares a business case and define a strategy for the creation of a Smart Grid. 2 - New technology in the grid: Measures relating to the importation of new technology in the grid, for example establishment of technology solutions for automating and monitoring the load on the network, and installing additional measurements at strategic points in the distribution network. 3 - Enabling customers' demand response: Initiatives that support that the grid company actively involves end users through price signals or by entering into agreements to regulate or move power consumption to a time of free capacity in the grid. 4 - Other activities: Measures which are horizontal and support that network companies develop a Smart Grid. New economic regulation of network companies is required to support the introduction of new technology in the grid, and at the same time crucial to enable customers' demand response. IT and data security must be established and customer engagement as active consumers of electricity should be strengthened. (LN)

 16. som Ungarn har fremsendt giver anledning til kommentarer eller ændringer i den risikovurdering som Danmark har gennemført i forbindelse med tilladelsen til markedsføring af majslinien MON810. " Zea mays (MON810), Indsigelse fra Ungarn vedr. nye oplysninger der påvirker risikovurderingen. Modtaget 20

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kjellsson, Gøsta; Strandberg, Morten Tune; Damgaard, Christian

  2005-01-01

  "DMU vurderer at det præsenterede undersøgelsesmateriale fra Ungarn ikke giver nogen videnskabelig velbegrundet formodning om at den ovennævnte MON810-majs udgør en risiko for miljøet. Ungarn har således for nærværende ingen videnskabeligt baseret grund til at forbyde dyrkning og salg af såsæd in...

 17. A preliminary study on micronucleus analysis and nuclear anomalies in Pelophylax ridibundus (Pallas,

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mert Gürkan

  2015-12-01

  Full Text Available Bu çalışmada Vize (Kırklareli ve Kazdağı (Yenice, Çanakkale civarında toplanan Pelophylax ridibundus örneklerine ait eritrositlerde mikronukleus analizi yapıldı ve nuklear anomaliler tespit edildi. Bu amaçla Nisan 2011’de Vize’den 9 (5♂♂, 4♀♀, Mayıs 2011’de Kazdağı’ndan 5 (3♂♂, 2♀♀ adet P. ridibundus örneği toplandı. Vize’den toplanan örneklerde ortalama mikronukleus sayısı 6±4,17, frekans % 0,3; Kazdağı’ndan toplanan örneklerde ise 0,6±0,43, frekans % 0,03 olarak hesaplandı. İstatistiksel analizler neticesinde iki lokalite arasında toplam mikronukleus sayısı bakımından önemli fark bulunduğu belirlendi (p≤0,05. Çalışmada binuklear, çentikli, tomurcuklu ve küçük loplu olmak üzere 4 tip nuklear anomali saptandı. Vize ve Kazdağı örnekleri arasında toplam nuklear anomali sayısı bakımından fark tespit edilmedi (p=0,31. Araştırmamız sonunda elde edilen bulgulara göre, Vize örneklerinde mikronukleus frekansının daha yüksek bulunması, bölgedeki yoğun tarımsal faaliyetlerde kullanılan genotoksik pestisitlere maruz kalınmayla ilişkilendirilebilir

 18. Areal Informations Systemet - AIS

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, K.; Stjernholm, M.; Olsen, B. Ø.

  Forord: Denne rapport giver en kort beskrivelse af Areal Informations Systemet (AIS), som er et databasesystem med natur- og miljødata, som kan stedfæstes geografisk. Projektet er gennemført i perioden 1996-2000 som et samarbejdsprojekt mellem Danmarks Miljøundersøgelser (DMU), Danmarks og...... og enkeltpersoner med interesse for natur- og miljøforhold i Danmark. Yderligere oplysninger om Areal Informations Systemet, herunder adgangsforhold, kan fås på DMU's hjemmeside med følgende adresse: http://ais.dmu.dk/ Projektet er finansieret af Miljø- og Energiministeriet, mens en række...... (planlægning, beskyttelse), geologi (overfladegeologi og marin geologi), samt marin dybdemodel. # Etablering af dataadgang for Miljø- og Energiministeriets institutioner til AIS-data. # Afprøvning af systemet i forhold til konkrete projekter. # Formidling af produkterne til brugerkredsen....

 19. Tv-nyheder fra hjemlandet – integration eller ghettoisering? Om transnationalisme og nyhedsforbrug

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Connie Carøe Christiansen

  2001-09-01

  Full Text Available Hvilken rolle spiller medierne i hverdagslivet blandt etniske minoriteter i Danmark? Lidt firkantet kan man spørge: er mennesker af anden etnisk oprindelse mere integrerede, når de foretrækker dansk produceret fjern- syn, end når de foretrækker oprindelseslandets tv? Kultursociologen Connie Carøe Christiansen har i denne artikel trukket nogle af pointerne op fra en undersøgelse, som Danmarks Radio bestilte hos Socialforsk- ningsinstituttet om netop nogle af ovenstående spørgsmål. Carøe, en af rapportens hovedforfattere, analyserer medieforbruget hos etniske mino- riteter i Danmark i lyset af diskussioner om multikulturalisme og social integration. Artiklen er således inspireret af diskussioner om transnationa- lisme og diaspora-identiteter.

 20. 12 Flasktransport of vitrified High Level Waste (HLW)

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Verdier, A.; Lancelot, J. [COGEMA Logistics (AREVA Group) (France); Gisbertz, A.; Graf, W. [GNS (Germany); Bartagnon, O. [COGEMA (AREVA Group) (France)

  2004-07-01

  The return of HLW to Germany has started in 1996 with the first attribution of 28 glass canisters to German utilities by COGEMA. After several transports comprising 1, 2 and 6 flasks per shipment German and French Authorities requested to transport 12 flasks in a single shipment. The first of these 12-flask-transports was performed with the type CASTOR {sup registered} HAW 20/28 CG flask in 2002 and the second followed in 2003. COGEMA LOGISTICS is responsible for the overall transport assigned by GNS (Gesellschaft fuer Nuklear-Service mbH) being itself entrusted by the German utilities with the return of reprocessing residues.