WorldWideScience

Sample records for bevare danmarks nukleare

 1. At forandre for at bevare

  DEFF Research Database (Denmark)

  Petersen, Michael Nebeling

  2012-01-01

  forlængelse af David Engs genlæsning af John D’Emilio viser jeg, hvordan denne inkludering i biopolitikken lader sig gøre ved, at skrive det homoseksuelle par ind i et genkendelig heteronormativt slægtskab. Denne heteronormative rekonfiguration af den homoseksuelle figur muliggør et emancipations- og...... modernitetsnarrativ, der etablerer den homoseksuelle som en central markør på både temporal og geografisk modernitet. Hermed bliver den heteronormative inkludering af den homoseksuelle figur et bevis på det liberale fortælling om fremskridt og en konstituering af Danmark som særligt moderne. Jeg konkluderer, at den...

 2. Danmark. Religion

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lausten, Martin Schwarz

  1991-01-01

  Danmarks kirkehistorie fra begyndelsen til nyere tid. Kirkehistorie, historie, folkekirke, religion......Danmarks kirkehistorie fra begyndelsen til nyere tid. Kirkehistorie, historie, folkekirke, religion...

 3. Kernekraft og nuklear sikkerhed 2010

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lauritzen, Bent; Ølgaard, Poul L.; Kampmann, Dan

  Rapporten er den ottende rapport i en serie af årlige rapporter om kernekraft og nuklear sikkerhed. Rapporten er udarbejdet af medar-bejdere ved Risø DTU og Beredskabsstyrelsen. Den omhandler den internationale udvikling inden for kernekraft med særlig vægt på sikkerhedsmæssige forhold og nuklear...... beredskab. Rapporten for 2010 dækker følgende emner: Status for kernekraftens el-produktion, regionale tendenser, reaktorudvikling, beredskabssy-stemer, sikkerhedsrelaterede hændelser ved kernekraft, Fukushima-ulykken samt internationale forhold og konflikter....

 4. Kernekraft og nuklear sikkerhed 2007

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rapporten er den femte rapport i en serie af årlige rapporter om kernekraft og nuklear sikkerhed. Rapporten er udarbejdet af medar-bejdere ved Risø DTU og Beredskabsstyrelsen. Den omhandler den internationale udvikling inden for kernekraft med særlig vægt på sikkerhedsmæssige forhold og nukleart ...... beredskab. Rapporten for 2007 dækker følgende emner: Status for kernekraftens el-produktion, regionale tendenser, reaktorudvikling, sikkerhedsrelate-rede hændelser ved kernekraft samt internationale forhold og kon-flikter.......Rapporten er den femte rapport i en serie af årlige rapporter om kernekraft og nuklear sikkerhed. Rapporten er udarbejdet af medar-bejdere ved Risø DTU og Beredskabsstyrelsen. Den omhandler den internationale udvikling inden for kernekraft med særlig vægt på sikkerhedsmæssige forhold og nukleart...

 5. Atlantvolden i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen, Claus Bundgård

  2014-01-01

  Anmeldelse af Lulu Anne Hansen & Martin Rheinheimer (red.): Bunkers. Atlantvoldens perspektiver i Danmark.......Anmeldelse af Lulu Anne Hansen & Martin Rheinheimer (red.): Bunkers. Atlantvoldens perspektiver i Danmark....

 6. Progress report of the Teilinstitut Nukleare Festkoerperphysik

  International Nuclear Information System (INIS)

  Heger, G.

  1976-09-01

  This progress report of the Teilinstitut Nukleare Festkoerperphysik covers the period from 1st June 1975 - 31st May 1976. The arrangement has been chosen to emphasis the main areas of research in which the institute is presently involved. These areas are Dynamics of Solids and Liquids, Electronic Structure and Magnetism of Solids and Development of Materials. Some of the technical developments relevant to these topics are also included. (orig.) [de

 7. Progress report of the Teilinstitut Nukleare Festkoerperphysik

  International Nuclear Information System (INIS)

  Geerk, J.; Linker, G.

  1977-10-01

  This progress report of the Teilinstitut Nukleare Festkoerperphysik covers the period from June 1sup(st), 1976 - May 31sup(st), 1977. The arrangement has been chosen to emphasize the main research areas the institute is presently involved. These areas are the Dynamics of Solids and Liquids, the Electronic Structure and Magnetism of Solids, and the Development and Investigation of New Materials. Some of the technical developments relevant to these topics are also included. (orig.) [de

 8. Friluftsliv i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andkjær, Søren

    Friluftsliv i Danmark Unges deltagelse i organiseret  friluftsliv set i kulturelt perspektiv.   Introduktion Dette projekt handler om unge menneskers organiserede friluftsliv i Danmark med et komparativt perspektiv til New Zealand. Baggrunden for studiet er en markant udvikling indenfor...... semistrukturerede interviews med deltagere og ledere i friluftsliv fra de udvalgte cases. Herudover inddrages struktureret og direkte deltagende observation af praksis samt dokumentmateriale. I den komparative, perspektiverende del, er der foretaget et kvalitativt casestudy af Outdoor Education i New Zealand med...... anvendelse af metoder svarende til den kvalitative undersøgelse af organiseret friluftsliv i Danmark. Analysen af Outdoor Education i New Zealand tjener primært til at give perspektiv til undersøgelsen af friluftsliv i Danmark.   Resultater Deltagelse i friluftsliv handler for de unge primært om sociale...

 9. Danmark efter Brexit

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sørensen, Catharina; Wivel, Anders

  2017-01-01

  - geografisk og politisk - ved at fremhæve karakteristika ved deres samfund, som de anså for både anderledes og bedre end resten af Europa. Brexit forstærker marginaliseringen af Danmark i EU og samtidig er de danske politiske partier i dag mere EU-skeptiske end tidligere. Danske politiske beslutningstagere er...... Brexit søger Danmark, at skabe nye alliancer med andre små intergovernmentalistiske og atlantisk orienterede EU-medlemslande og at tiltrække arbejdspladser og kapital, der forlader Storbritannien på grund af udmeldelsen....

 10. Danmark under overfladen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hjorth, M.; Danø, R.

  "Danmark under overfladen" er et nyt undervisningstilbud til de danske skoler. På Internettet, www.danmarkunderoverfladen.dk kan man downloade grundbogen og fire andre temahæfter, samt se film og løse opgaver. "Danmark under overfladen" henvender sig til alle som er interesseret i havbiologi, men...... som undervisningsmateriale retter bogen sig særligt til de ældste klasser i folkeskolen og til det naturfaglige grundforløb i gymnasiet. Denne bog starter med at introducere den naturvidenskabelige arbejdsmetode i kapitel 1. Det er en tankegang som man må gå ind på,...

 11. Frivilligcentrene i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Henriksen, Lars Skov

  Rapporten udgør den fjerde og afsluttende delrapport vedrørende evalueringen af 'Puljen til oprettelse af nye og styrkelse af eksisterende frivilligcentre i Danmark'. Udviklingspuljen er en del af sats­pulje­aftalen 2005, hvor satspuljeordførerne besluttede at afsætte 49 millioner kr. til en styr...

 12. Prostitution i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kofod, Jens Erik; Frøkjær Dyrvig, Theresa; Markwardt, Kristoffer

  Denne rapport præsenterer resultaterne af SFI’s kortlægning af prostitution i Danmark. Rapporten belyser omfanget af prostitution og de prostitueredes levevilkår. Rapporten er dels baseret på en omfattende kvalitativ interviewundersøgelse blandt nuværende og tidligere prostituerede samt relevante...

 13. Etniske minoritetsunge i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Liversage, Anika; Christensen, Christiane Præstgaard

  Denne rapport tegner et bredt billede af 18-årige etniske minoritetsunges liv i Danmark i dag, sammenlignet med jævnaldrende fra den danske majoritet. Rapporten kommer rundt om en lang række emner som familieforhold og - ressourcer, uddannelse, helbred og trivsel, venner og fritidsliv, stoffer, a...

 14. ERP-systemer i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Møller, Charles; Kræmmergaard, Pernille

  2004-01-01

  Denne artikel beskriver ERP systemers udbredelse blandt store virksomheder i Danmark. Artiklen bygger på projektet "Virksomhedssystemer i Danmark (VIDK) 2003". VIDK 2003 er en undersøgelse af de 500 største danske virksomheders brug af ERP. Undersøgelsen, der har en har en svarprocent på 88,4%, er...

 15. HRM i Danmark efter krisen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bévort, Frans; Holt Larsen, Henrik; Hjalager, Anne-Mette

  Kortlægning af praksis for Human Resource Management (HRM) i alle organisationer i Danmark med mere end 100 ansatte.......Kortlægning af praksis for Human Resource Management (HRM) i alle organisationer i Danmark med mere end 100 ansatte....

 16. Udkants-Danmark i forvandling

  DEFF Research Database (Denmark)

  Madsen, Mogens Ove

  2012-01-01

  Udkants-Danmark kan ses som et kondenseret spejl af et samfundsmæssigt yderområde, som fungerer under svære betingelser og derfor bør politikere og planlæggere fremover operere med en bred, generisk definition af Udkants-Danmark...

 17. Mars bevares

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hendricks, Vincent Fella; Hendricks, Elbert

  2009-01-01

  2009 er femåret for Mission Mars. I den anledning opridser de to kronikører, far og søn, hvorfor man bør lade planer om en bemandet tur til Mars forblive i skrivebordsskuffen......2009 er femåret for Mission Mars. I den anledning opridser de to kronikører, far og søn, hvorfor man bør lade planer om en bemandet tur til Mars forblive i skrivebordsskuffen...

 18. Introduktion. Danmarks Kina-politik

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sørensen, Camilla T. N.; Delman, Jørgen

  2016-01-01

  Dette særnummer analyserer og diskuterer udviklingen i dansk Kina-politik i de senere år. Vores fokus er på den danske dimension i Danmark-Kina relationen set i en historisk kontekst og med kritiske vurderinger af, hvad Danmark får ud af den store satsning på Kina og af de muligheder og udfordrin...

 19. Arbejdsmarkedsrelationer i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Carsten Strøby

  overenskomst- og aftalesystem. Samtidigt indeholder bogen kapitler der belyser konsekvenserne af EU-samarbejdet for det danske arbejdsmarked, ligesom globaliseringens konsekvenser vurderes. Boger er på 318 sider indeholder følgende kapitler. 1. Arbejdsmarkedsrelationer i Danmark, 2. Teorier om de industrielle...... relationer, 3. Faglige organisationer og de industrielle relationer, 4. Arbejdsgiverorganisering og de industrielle relationer, 5. Staten og de industrielle relationer, 6. Overenskomstsystemets grundtræk og udviklingstendenser, 7. Mod nye ledelses-medarbejderrelationer, 8. Komparative perspektiver på...... arbejdsmarkedsrelationerne i Europa, 9. Europæisering af de industrielle relationer, 10. Globaliseringens udfordringer og den danske IR-model, 11. Konklusion - Fra konfliktbaseret konsensus til konsensusbaseret konflikt.   ...

 20. Danmark i det globale turismebillede

  DEFF Research Database (Denmark)

  Universitet på Kandidatuddannelsen i Turisme, næstformand i bestyrelsen for Center for Regional- og Turismeforskning og bestyrelsesmedlem i Arbejdsmarkedets Feriefond. Henrik Halkier er professor i turisme og regional udvikling ved Aalborg Universitet, Institut for Kultur og Globale Studier. Han er dr. phil....... fra Aalborg Universitet og forsker og underviser i turisme og destinationsudvikling, herunder turismepolitik, erhvervsfremme, fødevareturisme og branding. Medlem af bestyrelsen for VisitNordjylland 2007-14, og formand for TiD – Turismeforskere i Danmark. Turismen er i dag Danmarks 3. største...

 1. Da Danmark var en slavenation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Peters, Rikke Louise Alberg; Brunbech, Peter Johan Yding; Poulsen, Jens Aage

  I mere end 250 år var Danmark en stor kolonimagt. Skt. Jan, Skt. Thomas og Skt. Croix, eller U.S. Virgin Islands, som de kaldes i dag, var danske kolonier, hvor der bl.a. blev dyrket sukkerrør og bomuld. Det hårde arbejde blev udført af slaver, som man fra slutningen af 1600-tallet begyndte at tr...

 2. Team Danmarks støttekoncept

  DEFF Research Database (Denmark)

  Storm, Rasmus K.

  Evaluering af Team Danmarks støttekoncept 2005-2008 med omfattende analyser af Team Danmarks virke, dets støttekoncept og de samarbejdsrelationer med specialforbund, udøvere, politisk valgte ledere, trænere mv., som udmøntningen af støttekonceptet forudsætter. Herunder analyse af...

 3. Blog Teknologi Nuklear Malaysia as an Alternative of Nuclear Information Dissemination

  International Nuclear Information System (INIS)

  Mohd Hasnor Hassan; Norzehan Ngadiron; Mohd Hafizal Yusof; Habibah Adnan; Rosmawati Hassan; Iberahim Ali

  2013-01-01

  This paper discusses the technical aspects of development Nuclear Technology Blog in Malaysia, developed by the Division of Information Management (BPM) and can be access through the official web site Malaysian Nuclear Agency (Nuclear Malaysia). This blog features general information in the form of electronic or e-books such as pamphlets, Warta Nuklear Malaysia, Nada Nuklear Malaysia, Nuclear Malaysia in the News and annual report issued by Malaysian Nuclear Agency circulated in hard copy to the public. In addition, this blog also embedded with the video such as plant and facilities at this agency. This blog is expected to help the public to retrieve information about nuklear technology and its application in various fields more quickly, accurately and easily. (author)

 4. Hastighedskort for Danmark vha. GPS

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Ove; Lahrmann, Harry; Torp, Kristian

  2011-01-01

  Hastighed på vejnettet er en central metrik indenfor trafikplanlægning og trafikoptimering. I denne artikel beskrives, hvorledes et hastighedskort for hele Danmark er skabt udelukkende vha. GPS data. To tilgangsvinkler til at beregne hastigheder vha. GPS data er præsenteret. Dette er hhv. en....... Opsummeret anses den turbaseret for at beregne det mest akkurate estimat, men metoden er meget datakrævende. Det er derfor nødvendigt at have den punktbaserede at falde tilbage på. Generelt mangler metoder til beregning af hastigheder vha. GPS data at blive valideret. Hvordan en sådan validering kan...

 5. Limitations and challenges towards an effective business continuity management in Nuklear Malaysia

  Science.gov (United States)

  Hamid, A. H. A.

  2018-01-01

  One of Nuklear Malaysia’s top concerns is radiological and nuclear safety as well as security preparedness of its operational facility management, which was bonded by Act 304, Directive 20 and International Atomic Energy Agency (IAEA) guidelines. In 2012, the Malaysian government initialised the Business Continuity Management System under the supervision of Malaysian Administrative Modernization and Management Planning Unit (MAMPU), referring to MAMPU.BPICT.700-4/2/11 (3), ISO 22301:2012 and Business Continuity Good Practice Guidelines 2013 documentation. These standards are integral to the implementation of a resilient management program that indicates an organisation’s capability to prevent any accident from occurring and spreading its impact, which includes sufficient recovery action to post-accident situation towards a normal operational and managerial state. Unfortunately, there is a lack of certified Business Continuity Management standard among the public sector agencies compared to local private sectors. Subsequently, Nuklear Malaysia has been selected by MAMPU and CyberSecurity Malaysia as one of the pioneering agencies to be certified accordingly. This paper significantly recognized Nuklear Malaysia’s effort to plan, analyse, design, implement, review and validate the establishment of this standard currently. The project was implemented using a case study approach to complete the required certification activities. As a result, this paper proposed benchmarking the selected literature reviews against the Nuklear Malaysia experience to determine best practices in implementing and managing Business Continuity effectively. It concluded that a resilient Business Continuity Management program needs to be incorporated into Nuclear Malaysia’s capabilities in ensuring its mitigation capacities to survive any unexpected event and subsequently overcome future challenges.

 6. At tænke over Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  van der Meijden, Peter Alexander

  2009-01-01

  Artiklen diskuterer to værker af den danske billedkunstner Jens Haaning, DANMARK (2004-) og Recent Danish History (2008), primært i lyset af den tyske psykoanalytiker Wilhelm Reichs måde at analysere den sociale sindstilstand gennem individets personlige sindstilstand på. Selvom begge værker vise...

 7. Pardannelse blandt etniske minoriteter i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schmidt, Garbi; Jakobsen, Vibeke

  Hvor meget indflydelse har de etniske minoritetsunge i Danmark på, hvem de skal giftes med? I hvilken udstrækning forekommer der tvangsægteskaber? Og hvad er de unges - og deres forældres - holdninger til kærlighedsægteskabet? Denne undersøgelse viser, at etniske minoritetsunge ikke adskiller sig...

 8. Danmarks Største Fossiler

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lindow, Bent Erik Kramer; Cuny, Gilles Guy Roger

  2008-01-01

  For 8 millioner år siden myldrede Nordsøen af en mangfoldighed af hajer, hvaler, havskildpadder og sæler, mange flere end i dag. Blandt dem finder man Danmarks største fossiler som er udstillet på Museum Sønderjylland - Naturhistorie og Palæontologi i Gram.......For 8 millioner år siden myldrede Nordsøen af en mangfoldighed af hajer, hvaler, havskildpadder og sæler, mange flere end i dag. Blandt dem finder man Danmarks største fossiler som er udstillet på Museum Sønderjylland - Naturhistorie og Palæontologi i Gram....

 9. Status over revisionsforskningen i Danmark (2)

  DEFF Research Database (Denmark)

  Seehausen, Jesper; Holm, Claus

  2005-01-01

  for revisors virke. I artiklen gør ph.d.-studerende, cand.merc.aud. Jesper Seehausen fra Aalborg Universitet og lektor, ph.d. Claus Holm fra Handelshøjskolen i Århus status over revisionsforskningen i Danmark. Der fokuseres på den forskning, som gennemføres og publiceres i form af ph.d.-afhandlinger. I første...

 10. Bevaring af historisk regntoej

  DEFF Research Database (Denmark)

  Skals, Irene; Shashoua, Yvonne

  2004-01-01

  The Danish Defence Museum has an extensive and very fine collection of military uniforms comprising raincoats, jackets, trousers and headwear which date from around 1600 to the present. Many of the uniforms are samples which have never been worn, but have been approved, because of their high qual...

 11. Insekticidresistens hos væggelus i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kilpinen, Ole; Jensen, Karl-Martin Vagn; Kristensen, Michael

  Væggelus indsamlet på 20 forskellige lokaliteter i Danmark blev testet for resistens mod pyrethroider og organophosfater, de to grupper af insektgifte der er tilladt til bekæmpelse af væggelus i Danmark. Der blev fundet udbredt resistens mod de syntetiske pyrethroider, permethrin og deltamethrin...

 12. Muslim i Danmark - muslim i verden

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schmidt, Garbi

  Denne bog bygger på en videnskabelig undersøgelse af muslimske ungdomsforeninger i Danmark i tiåret frem til Muhammadkrisen i 2006. Hvilke tolkninger af islam vokser frem inden for foreningerne, og hvordan forholder de unge sig til det omgivne danske samfund og muslimer andetsteds i verden? Er de......, blandt andet bogen Islam in Urban America: Sunni Muslims in Chicago (2004). Udgivelser i serien "Studier av inter-religiösa relationer" publiceres i samarbejde med forskellige distributører og forlag. Udgiverne er Ingvar Svanberg och David Westerlund ved Södertörns högskola....

 13. Visualisering af Danmarks erhvervsgeografi vha. kvadratnetsklynger

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hovgesen, Henrik Harder; Nielsen, Thomas Alexander Sick; Kappel, Mikkel

  2005-01-01

  mindste enheder (100x100 meter) i kombination med en opgørelse af arbejdspladser på brancher inden for ca. 8000 kvadratnets-klynger, til at visualisere lokaliseringstendenser og udviklingstræk for hele Danmark fra 1982 til 2002. Som en del af analyserne har forskellige metoder til aggregering af de...... disaggregerede geodata været overvejet. Paper og foredrag præsenterer forskellige muligheder for aggregering samt resultater af analyserne af lokaliseringen af arbejdspladserne inden for 6 udvalgte branchegrupper fra 1982 til 2002....

 14. KGB's kontakt- og agentnet i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Heiberg, Morten Rievers

  Danmark og PET's kontraefterretningsindsats under den kolde krig. De to sager, som begge har en politisk-ideologisk dimension, vedrører forfatter Arne Herløv Petersen og journalist Jørgen Dragsdahl. De to skribenter beskrives i interne KGB-rapporter som henholdsvis "fortrolig kontakt" og "agent" for KGB.......I perioden 1975-1999 indhentede PET et betydeligt antal efterretninger om danske statsborgere, der mistænktes for at have stået i forbindelse med KGB. Oplysningerne stammede fra to KGB-officerer, Oleg Gordijevskij og Vasilij Mitrokhin, der hoppede af til Vesten i henholdsvis 1985 og 1992....... Delberetningen giver en samlet karakteristik af dette omfangsrige materiale og redegør for de kildemæssige og bevismæssige spørgsmål, som er forbundet med anvendelsen af Gordijevskijs og Mitrokhins oplysninger. Dernæst analyseres to konkrete efterforskningssager, som kaster nyt lys over KGB's operationer i...

 15. Hjemløshed i Danmark 2015

  DEFF Research Database (Denmark)

  Benjaminsen, Lars; Lauritzen, Heidi Hesselberg

  Denne rapport indeholder resultaterne af den femte kortlægning af hjemløshed i Danmark i 2015. Kortlægningerne har været gennemført hvert andet år siden 2007. I denne kortlægning er antallet af hjemløse borgere opgjort til 6.138 personer i uge 6, 2015. Det er 318 personer flere end ved den forrige...... kortlægning i 2013, svarende til en stigning på 5 pct. Sammenholdt med 2009, hvor tallet var 4.998 personer, er der siden 2009 sket en stigning på 23 pct. Antallet af hjemløse er steget betydeligt i aldersgruppen mellem 25 og 29 år, hvor der i 2015 blev registreret 797 personer i denne aldersgruppe mod 616...

 16. Post Danmark II, Now Concluded by the ECJ

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lundqvist, Björn

  2016-01-01

  In this article, the Post Danmark II judgment is discussed and analysed in the light of recent rulings by the Court of Justice (ECJ) and the General Court (together CJEU). The article quickly resolves that it is clear that the ECJ with Post Danmark II has, generally and rather stubbornly, kept th...... low pricing, selective targeted rebates as exclusionary abuses, and price discrimination under Article 102(c) TFEU should, according to ECJ, be treated rather differently, making it difficult for dominant firms to respond to new entrants....... schemes, while making changes to the price discrimination test in Post Danmark I, the ECJ creates unease in the interface between pricing abuses, rebate abuses and discrimination, according to Article 102(c) TFEU. The unease can only be resolved by acknowledging that judged under different tests selective...

 17. Print og netaviser i Danmark, USA og Frankrig

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ørsten, Mark; Willig, Ida

  2013-01-01

  Denne artikel undersøger forskelle og ligheder mellem print og netaviser i Danmark, USA og Frankrig, både på tværs af platforme og på tværs af de tre analyserede lande. Den komparative analyse sker med udgangspunkt i mediesystemteori, hvor Danmark er placeret i den korporative/demokratiske model,...... vinde indpas på bekostning af de andre modeller. Denne artikels resultater peger dog på, at kommercielle aspekter muligvis har større indflydelse på tværs af alle tre modeller, når det komparative fokus skifter fra print til net....

 18. Digitalisering af arbejdet og digitale platforme i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ilsøe, Anna; Madsen, Louise Weber

  2017-01-01

  Halvdelen af de erhvervsaktive i Danmark bruger i udstrakt grad computere eller andre digitale devices i deres arbejde, mens hver femte bruger computerstyrede maskiner. Flere end 100.000 danskere tjener penge via digitale arbejds- eller kapitalplatforme. Det viser den hidtil største undersøgelse ...

 19. Danmarks position i det internationale elitesportskapløb

  DEFF Research Database (Denmark)

  Storm, Rasmus K.

  2009-01-01

  penge til elitearbejdet med et argument om, at uden forøgede ressourcer vil Danmark tabe sportsligt terræn i fremtiden. [1] Artiklen vurderer på denne baggrund den danske position i det internationale elitesportskapløb, og identificerer de problemstillinger som organiseringen af dansk eliteidræt står...

 20. Independent Reporting Mechanism (IRM): Danmark statusrapport 2014-15

  DEFF Research Database (Denmark)

  Eberholst, Mads Kæmsgaard

  Størstedelen af forpligtelserne var fuldført i den anden danske handlingsplan, da den blev evalueret midtvejs. For at øge sin indflydelse på OGP kan Danmark udvide det offentliges ejerskab af OGP-processen og uddybe sit personlige engagement i interessenterne. Fremtidige handlingsplaner kan inklu...... inkludere forpligtelser til at løse nøglespørgsmål som finansiering af politiske partier, regulering af lobbyarbejde og reformer om adgang til information....

 1. Beskyttelse af immateriel kulturarv i Danmark og UNESCO´s konvention om immateriel kulturarv

  DEFF Research Database (Denmark)

  Østrup, Anne

  2012-01-01

  25 min. interview om beskyttelse af immateriel kulturarv i Danmark og UNESCO´s konvention om immateriel kulturarv i Radio24Syvs program AF24syv, den 26. januar 2012.......25 min. interview om beskyttelse af immateriel kulturarv i Danmark og UNESCO´s konvention om immateriel kulturarv i Radio24Syvs program AF24syv, den 26. januar 2012....

 2. Film og TV-produktion i USA og Danmark

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Poul Erik Nielsen

  1995-09-01

  Full Text Available Med baggrund i den amerikanske film og TV-industris historie diskuterer Poul Erik Nielsen i denne artikel de produktionelle og organisatoriske for- hold og sammenholder dette med den forandringsproces dansk film film og TV-dramatik står midt i. Han fremhæver centrale forskelle mellem det amerikanske og danske system men argumenterer for nædvendigheden af at etablere et samarbejde mellem film og TV-branchen i Danmark, hvis man vil sikre en national filmproduktion og populærkulturel TV-dramatik med bred gennemslagskraft i forhold til publikum.

 3. Sårbare børn og unge i tandplejeregi i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Uldum, Birgitte; Christensen, Hanne Nødgaard; Haubek, Dorte

  2016-01-01

  Hvorledes identificeres sårbare børn og unge i tandplejeregi i Danmark? I denne artikel sættes fokus på danske sårbare børn og unge i tandplejeregi og på udviklingen I Danmark siden 2009. En dansk spørgeskemaundersøgelse om tandplejens erfaring fra 2008 omtales kort. Der lægges vægt på det odonto...

 4. Receptindløst anti-osteoporotisk behandling i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Carrinna; Konradsen, Hanne; Pedersen, Birthe D.

  den farmaceutiske behandling er fortsat uklare. Formål: At opnå en dybere forståelse af patienters liv med osteoporose ved at bestemme omfanget af, samt beskrive faktorer vedrørende receptindløst compliance og vedholdenhed af oral anti-osteoporotisk behandling blandt nye brugere af oral anti......-osteoporotisk medicin i Danmark. Metode: En epidemiologisk registerbaseret national åben kohorte undersøgelse af compliance og vedholdenhed af anti-osteoporotisk behandling. Undersøgelsen omfattede 100.949 mænd og kvinder. Statistiske analyser blev anvendt til at forklare årsager til behandlingssvigt, herunder backward...... præparater, hormon behandling, prednisolon og anti-depressiva, ko-morbiditeter særligt 3 og derover, lunge og reumatologisk lidelser. Konklusion: Studiets fund bidrager med ny viden vedrørende compliance problematikken, ved at beskrive afgørende faktorer for potentielle risikogrupper. Resultaterne peger...

 5. Skovmårens biologi og levevis i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Elmeros, Morten; Birch, Mette Marie; Madsen, Aksel Bo

  2008-01-01

   Skovmåren er et af landets mest sjældne pattedyr. Den har været meget sjælden i de sidste 100 år, men trods en fredning allerede tilbage i 1934 har dens status ikke ændret sig væsentligt. I de seneste årtier er udbredelsen tilsyneladende gået lidt frem. Detaljeret kendskab til artens biologi og...... levevis i danske kulturlandskaber har været sparsomt. Rapporten giver det første samlede overblik over skovmårens biologi og levevis i Danmark efter undersøgelser af artens ynglebiologi og fødevalg, bestandens aldersstruktur og genetik samt territoriestørrelser og habitatvalg. Sidstnævnte blev kortlagt i...

 6. Hvad er NATO enhanced Forward Presence, og hvordan bidrager Danmark?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lillelund, Lene Sonne; Ringsmose, Jens

  I begyndelsen af januar 2018 udsender Danmark et militært bidrag på ca. 200 soldater til NATO's såkaldte "forstærkede fremskudte tilstedeværelse" / "enhanced Forward Presence" (eFP) i Baltikum og Polen. Det danske kontingent bliver udstationeret i Tapa, Estland, og det skal dels være med til...... forsikre de baltiske allierede om, at NATO står last og brast med dem, og dels virke til at afskrække Rusland fra at handle aggressivt mod NATO's østligste medlemslande. I dette brief zoomer vi ind på baggrunden for eFP, det danske bidrag samt de udfordringer, der knytter sig til NATO "forstærkede...

 7. Mad, terroir og tv: Smag på Danmark!

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dorthe Refslund Christensen

  2008-09-01

  Full Text Available Mad fylder mere i medierne, men hvordan underholder fx et madprogram på tv? Med afsæt i de 13 afsnit af Claus Meyer-serien Smag på Danmark! undersøger vi, hvordan serien er konstrueret og fortalt. Især ser vi på, hvilken rolle de 13 forskellige steder, som serien foregår på, har. Vi diskuterer begreber som terroir og mytologisering. Serien etablerer dobbeltheder og relationer, og i tråd med dette forlenes sted som terroir både med al og med ingen betydning. Mad knyttes som et tegn, med Barthes in mente, til stedet, men på en måde, der leverer rum for seerens eget forestillingsarbejde. Serien demonstrerer for seerne, hvordan smagsdomme kan foregå med Meyer som seerens stedfortræder i et ferie- og fritidsunivers. Den nydelse, som serien konstant etablerer, demonstrerer og anticiperer, kan seeren deltage i med sit eget fantasiarbejde: Det er god underholdning, fordi så meget er overladt til seernes forestillingsarbejde. Food, Terroir, and Television: Taste Denmark! Food has become more dominant in the media landscape, but how does a food programme on television entertain us? We analyse how the 13 episodes of the Claus Meyer series Smag på Danmark (Taste Denmark!are constructed and narrated. We pay particular attention to the different locations of the episodes and discuss the terms terroir and mythologization. The series establishes ambiguities and relations, and in this connection the location understood as terroir means everything – and at the same time means nothing at all. With reference to Barthes, the series links food as a sign to location, but in such a way that room is left for the viewer’s own imagination. The series demonstrates to the viewers how judgements of taste can be made in a time of leisure and a universe of holidays, with Meyer acting as the viewer’s proxy. The series is constantly establishing, demonstrating and anticipating a pleasure in which the viewer can participate in his or her own imagination

 8. Trepartsforhandlinger i Danmark og Europa følges ikke ad

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mailand, Mikkel

  2016-01-01

  Trepartsforhandlinger med flere emner på dagsordenen flore-rede særligt i 1990’erne og tidligt i 00’erne rundt omkring i Europa, hvor de var fraværende i Danmark. Efter den øko-nomiske krise synes billedet at være vendt.......Trepartsforhandlinger med flere emner på dagsordenen flore-rede særligt i 1990’erne og tidligt i 00’erne rundt omkring i Europa, hvor de var fraværende i Danmark. Efter den øko-nomiske krise synes billedet at være vendt....

 9. Højhuse i Danmark 1950-2010

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Rasmus Braad Christensen

  2010-11-01

  Full Text Available Med udgangspunkt i det moderne højhus' fødsel i det 19. århundredes USA samt fænomenets internationale historie, belyser artiklen højhusets historie og udbredelse i Danmark. Fra velfærdsstatens funktionalistiske boligkolosser i midten af det tyvende århundrede, over 1970'erne og 80'ernes modreaktion og 'småt er godt'-mentalitet til de seneste årtiers individuelle og amerikansk inspireredeprestige-projekter med vartegnsambitioner, sættes den danske udvikling ind i en europæisk kontekst og prioriteret bevidsthedshistorisk forklaringsramme. Siden midten af det tyvende århundrede har erhvervshøjhuse i bycenteret hørt til de mest karakteristiske træk ved storbyers udvikling verden over, men i Danmark er den slags højhuse endnu relativt sjældne. Også i danske byer peger udviklingen i de seneste år dog i retning af flere høje, markante byggerier i eller nær bymidten.Abstract:In recent decades, the distinctive urban setup, with a nucleus dominated by clusters of office towers, has spread to most parts of the world. Economic growth and structural conditions are obviously of fundamental importance for this development, but as the present article shows, the limited construction of such centrally located high-rise buildings in Danish (and European cities may also be put into a framework of history of consciousness. The first modern skyscrapers were erected in American cities in the late 19th Century, but it was not until the middle of the 20th Century that a related, but dissimilar development gained momentum in Europe and Denmark. In Copenhagen, as well as in other European cities, office towers fitted badly into the the maze of streets in the city centres, and they also conflicted with the laws that restricted building heights. Because of the post-war shortage of housing and the rapid economic growth of the 1950s and -60s, the first high-rise buildings in Denmark were built in the mid-1950s in the form of suburban residential towers

 10. Del recuerdo a la experiencia

  DEFF Research Database (Denmark)

  Højrup, Thomas

  2010-01-01

  Om at anskue kulturarv som erindring eller som erfaring. Problemstillingen analyseres principielt og demonstreres med konkret empirisk analyse af landsplanlægning i Danmark, bevaring af kulturmiljøer og andre eksempelstudier...

 11. Overvågning af aviær influenza i vilde fugle i Danmark 2016

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hjulsager, Charlotte Kristiane; Krog, Jesper Schak; Madsen, Jesper J.

  , der blev fundet i naturen. Der blev testet 204 fugle. Der blev for første gang i Danmark påvist højpatogen aviær influenza (HPAI) virus subtype H5N8. Det første fund var i en død troldand fundet den 7. november i Stadsgraven ved Christiania, København, og var første fund i et efterfølgende større...... H5 eller H7 subtype, påvist i en stormmåge. De øvrige 138 prøver var negative for AI virus. HPAI H5N8 blev også påvist i en hobby besætning i november 2016. Fund af HPAI H5N8 i vilde fugle fortsatte i 2017. Molekylærfylogenetisk analyse af HA genet i HPAI H5N8 virus fundet i Danmark i 2016 viste...... også udført en aktiv overvågning af AI virus i vilde fugle i Danmark i 2016. Denne blev udført i samarbejde mellem Veterinærinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet (DTU-VET), Fødevarestyrelsen(FVST) og Statens Naturhistoriske Museum, Københavns Universitet (SNM) i henhold til ”Projektplan vedr...

 12. Problematiseringer af 'ghetto'-skoler i Danmark og Frankrig i et komparativt perspektiv

  DEFF Research Database (Denmark)

  Moldenhawer, Bolette; Jacobsen, Gro Hellesdatter

  2014-01-01

  etnicitet og kulturforskelle på et officielt samfundsmæssigt plan glider i baggrunden som forskelskategorier. Det interessante i forhold til at sammenligne problematiseringer af ’ghetto’-skoler i Danmark og Frankrig er ydermere, at trods en udpræget fælles samfundsmæssig og uddannelsespolitisk grundtanke i...

 13. 2014-reformen af EU’s fælles landbrugspolitik og implikationer for Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lind, Kim Martin Hjorth; Kærgård, Niels; Zobbe, Henrik

  2014-01-01

  Den samlede støtte til landbruget i EU omregnet til faste priser vil efter de seneste reformer være gradvist faldende, men ikke mere end, at konsekvenserne er til at overskue. Langt større konsekvenser har udjævningen af støtten både mellem lande og internt i landene. Særligt kvægsektoren i Danmark...

 14. Kortlægning af luftkvalitet langs motor- og landeveje i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Steen Solvang; Im, Ulas; Ketzel, Matthias

  2016-01-01

  Denne artikel beskriver resultaterne af en kortlægning af luftkvaliteten langs motor- og landeveje i hele Danmark. Det er første gang, at der skabes et nationalt datasæt af modellerede luftkvalitetsdata langs hele statsvejnettet. Beregningerne er gennemført for årsmiddelkoncentrationer i 2012 af ...... sundheds-relaterede stoffer NO2, PM2.5 og PM10. Kortlægningen er gennemført med OML-Highway luftkvalitets-modellen, og anvendte metoder og datagrundlag er beskrevet. Endvidere er beregningerne sammenholdt med tidligere gennemførte målinger og beregninger....

 15. Lightcurves and Periods for Asteroids 1081 Reseda 2117 Danmark, 2315 Czechoslovakia, 2871 Schober, 6392 Takashimizuno, and (6409) 1992 VC

  Science.gov (United States)

  Yankov, Arten; Ditteon, Richard

  2009-01-01

  Ten asteroids were observed at the Oakley Southern Sky Observatory on six nights during the months of 2008 July and August. The asteroids were 1081 Reseda, 1421 Esperanto, 2117 Danmark, 2315 Czechoslovakia, 2871 Schober, 6392 Takashimizuno, (6409) 1992 VC, 7046 Reshetnev, (14276) 2000 CF2, and (32219) 2000 OU20.

 16. Humanistisk og samfundsvidenskabelig forskning i Danmark og Grønland. Foredrag for den Norske Nationalkomite for Polarforskning, Dansk Polarcenter 5. sept

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sejersen, Frank

  2006-01-01

  De samfundsvidenskabelige og humanistiske miljøer i Danmark og Grønland beskrives og der lægges vægt på 5 store IPY projekter, samt mulighederne for samarbejde med naturvidenskab......De samfundsvidenskabelige og humanistiske miljøer i Danmark og Grønland beskrives og der lægges vægt på 5 store IPY projekter, samt mulighederne for samarbejde med naturvidenskab...

 17. Partikelfiltre på tunge køretøjer i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Palmgren, F.; Wåhlin, P.; Berkowicz, R.

  Der er gennemført beregninger af virkningen af at montere filtre på tunge køretøjer i Danmark. Beregningerne, der er behæftet med meget stor usikkerhed, viser at bl.a. forureningen med PM10 kun reduceres lidt (skønsmæssigt 2% i København og ca. 0,5% som vægtet landsgennemsnit) i byernes baggrund......, hvis der sættes filtre på alle tunge køretøjer. At reduktionen er så beskeden skyldes at en meget stor del af denne forurening er regional, d.v.s fra hele Europa, samt at dieselpartikler hovedsageligt er ultrafine med meget lav masse. Den dominerende trafikkilde til PM10 er lastbiler, der bidrager med...

 18. Ph.d.-vejlederkurser i Danmark: Status på indhold og diskussion af kvalitet

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sofie Kobayashi

  2017-03-01

  Full Text Available I denne artikel kortlægger vi kompetenceudviklingsaktiviteter for ph.d.-vejledere i Danmark, hvilket ikke tidligere er gennemført systematisk. Syv ud af de otte danske universiteter udbød kompetence­udviklingsaktiviteter for ph.d.-vejledere. I alt identificerede vi 14 kurser/aktiviteter gennemført i 2015. Undersøgelsen er dels baseret på data fra en tematisk analyse af eksisterende kursusbeskrivelser og programmer, og dels på en spørgeskemaundersøgelse. Kortlægningen viser, at fire faglige temaer går igen i de fleste kurser; vejlederroller, relationer, understøttelse af den ph.d.-studerendes selvstændighed samt kommunikation. Kortlægningen diskuteres op imod international litteratur fra forskningsfeltet med særlig fokus på et australsk studie, hvor udbuddet af ph.d.-vejlederkurser kortlægges på otte store (forskningstunge australske universiteter. Udbuddet i Danmark er forholdsvis ensartet sammenlignet med både Australien og aktiviteter rapporteret fra andre lande, hvor en større variation af formater er afprøvet, fx online kurser og uformelle læringscirkler. Herefter tages spørgsmålet om kvalitet i kompetenceudviklingsaktiviteterne op. Internationalt vurderes kvalitet i ph.d.-vejlederkurser på, hvorvidt det lykkes at få vejlederen til at reflektere over sin praksis. Vi har derfor valgt at diskutere kvalitet med udgangspunkt i Schön’s begreber om refleksion-over-praksis og refleksion-i-praksis (Schön, 1987. Målet er, at artiklen kan bruges af ph.d.-skoler og pædagogiske enheder til videreudvikling af deres udbud af kurser og andre initiativer målrettet ph.d.-vejledere.

 19. Varmeplan Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dyrelund, Anders; Lund, Henrik; Möller, Bernd

  100% VE-system kræver dette alternativ tilført biogas/syngas og analyserne viser, at alternativet hverken i forhold til brændselsforbrug eller samfundsøkonomiske omkostninger er konkurrencedygtig med hverken fjernvarme eller biomasse-kedler. Med de nuværende høje olie/naturgas-priser og lave kul og el...... elvarme anledning til et højt brændselsforbrug, og samfundsøkonomien er derfor meget følsomt overfor hvilke brændselspriser, der regnes med for biogas/syngas og biomasse på langt sigt. Individuelle varmepumper er det mest oplagte alternativ til fjernvarme. På kort sigt ligger de på samme niveau hvad angår...... brændselsforbrug, CO2-emission og samfundsøkonomi som fjernvarme. Samfundsøkonomisk er de lidt dårligere indenfor og i nærheden af eksisterende fjernvarmeområder, mens de er lidt bedre når man kommer længere ud. På langt sigt i et 100% VE-system er brændselsøkonomien god, men der kræves en højere andel af biogas/syngas...

 20. Danmarks rolle i de globale værdikæder for konventionel og certificeret soja og palmeolie

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bosselmann, Aske Skovmand; Gylling, Morten

  2012-01-01

  Dette notat kortlægger Danmarks rolle i de globale handelsveje for soja og palmeolie ved brug af import- og eksportstatistikker, fremlægger de økonomiske aspekter ved import og brug af certificeret soja og palmeolie, og diskuterer, hvorvidt certificeringsordningerne kan beskrives som legitime og...... bibringer merværdi til den danske del af værdikæden for soja og palmeolie....

 1. Et lykkeligt fornuftsægteskab? Turistforeningen for Danmark mellem hjemstavnsturisme og eksportturisme ca. 1888-1967

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mikael Frausing

  2010-11-01

  Full Text Available Artiklen baserer sig på undersøgelser af Turistforeningen for Danmarks virke med hovedvægt på perioden 1923-1945. Nedsættelsen af „Udenrigsministeriets Udvalg for Turistpropaganda i Udlandet" i 1934 betød en gennemgribende forandring, hvor staten for første gang involverede sig aktivt i Turistforeningens organisationog arbejde. Turisme blev herved i højere grad opfattet som et eksporterhverv og indrettet efter sit økonomiske indtjeningspotentiale. Hermed lagdes grunden til den organisation og den turismeopfattelse, som kom til at dominere efterkrigstidens danske turisme, mens tidligere, konkurrerende syn på turismen på sigt marginaliseredes. En gennemgang af Turistforeningens brochurer og udgivelservil i øvrigt demonstrere, at „Danmark som turistland" repræsenteredes i meget forskellige og konkurrerende diskurser, lige fra en hjemstavnsorientering med vægt på oldtid, landskaber og landbokultur til det „moderne Danmark" med levende byliv, uhøjtidelig harmoni, ungdommelighed og social ansvarlighed. Overordnet betød mellemkrigstiden både i organisation og repræsentation en forskydning af turistarbejdet fra provinsens lokale, folkelige forankring til byernes, primært københavnske, erhvervsinteresser.Abstract: A Happy Marriage of Convenience?The Danish National Tourist Organization c.1888-1967Turistforeningen for Danmark was the Danish National Tourist Organization from 1923-1967. It replaced Den danske Turistforening which dissolved in the turmoil following World War I, and was itself replaced in 1967 by Danmarks Turistråd. This article offers an outline of the development of Turistforeningen for Danmark with a main focus on the interwar-period 1923-1939. Through an analysis of the organization's activities to attract foreign visitors as well as to„enhance"the travel of Danes within their own country it is shown, how two distinct understandings of „tourism" co-existed, and was balanced against each other, within the

 2. Kernekraft og nuklear sikkerhed 2011

  DEFF Research Database (Denmark)

  Aage, Helle Karina; Hedemann Jensen, Per; Kampmann, Dan

  beredskab. Rapporten for 2011 dækker følgende emner: Kernekraft efter Fukushima, status for kernekraftens el-produktion, regionale tendenser, reaktorudvik-ling, beredskabssystemer, sikkerhedsrelaterede hændelser ved ker-nekraft, Fukushima-ulykken samt internationale forhold og konflik-ter....

 3. Sange fra Vestkysten – en overset side af populærmusikken i Danmark

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Niels Kayser Nielsen

  2011-06-01

  Full Text Available Det vestjyske musikmiljø, på kysten fra Grænsen til Skagen, henlever en stille tilværelse i den danske kulturelle offentlighed og er med enkelte markante undtagelser næsten ukendt på den populærkulturelle musikscene. Denne artikel er et forsøg på at give mæle til et populærkulturelt marginalområde af Danmark; ikke for at placere det i en offerrolle, men snarere for at komplettere billedet af dansk musikkultur ved at pege på en center/periferi-tilgang. Nærmere bestemt foretages der analyser af de tematikker – kærlighed, politik, arbejde, kristentro, hjemstedsfornemmelse – der er så fremtrædende i den vestjyske musikkultur. Det er en grundtanke, at en opmærksomhed på også denne del af dansk musikliv er ønskværdig i henseende til udformningen af et kulturelt demokrati med henblik på en ligeværdig anerkendelse. 

 4. Overvågning af aviær influenza i vilde fugle i Danmark 2014

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hjulsager, Charlotte Kristiane; Krog, Jesper Schak; Madsen, Jesper J.

  2012. De er ikke beslægtet med H5N8 HPAI fundet i Europa i 2014. Fylogenetisk analyse af H7 fra de 3 H7 positive prøver viste, at de var beslægtet med H7 gener fra europæiske virus. En prøve, H7N7, havde et HA gen, der var meget nært beslægtet med HA fra det H7N7 virus, der var årsag til udbrud af LPAI...... fugle som 286 pools eller enkeltdyrsprøver af kloaksvabere fra så vidt muligt op til 5 fugle af samme art, fundet på samme sted og på samme tid. I modsætning til 2011 og 2012, men ligesom i 2013, blev prøverne udtaget fra enkeltdyr og sendt til laboratoriet, hvor de blev poolet inden test. Prøverne blev...... (n=1), H7N7 (n=1), H6N2(n=1) og H16N3(n=2). Alle isolaterne var fra svømmeænder, bortset fra H16N3 isolaterne som var fra en måge og en blishøne. H3N1 og H7N3 subtypekombinationerne er ikke før fundet i Danmark, men de enkelte H og N subtyper er fundet før. Prøverne blev ikke screenet...

 5. En analyse af potentialet for salg af fødevarer gennem Internettet i Danmark og England

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ramus, Kim Bjarne

  2001-01-01

  I Kim Ramus ph.d.-projekt gennemføres en undersøgelse af danske og britiske forbrugeres holdninger og præferencer til handel med fødevarer på Internettet, hvor formålet er at finde potentialet for salg af fødevarer online. Internettet er ganske udbredt i begge lande, men England er dog et godt st...... stykke foran Danmark med supermarkedskæden Tesco i spidsen, når det gælder salg af fødevarer. I Danmark er der endnu ingen landsdækkende kæder, som for alvor er gået i gang med at sælge fødevarer online.......I Kim Ramus ph.d.-projekt gennemføres en undersøgelse af danske og britiske forbrugeres holdninger og præferencer til handel med fødevarer på Internettet, hvor formålet er at finde potentialet for salg af fødevarer online. Internettet er ganske udbredt i begge lande, men England er dog et godt...

 6. At gøre en dyd af nødvendigheden. Hans Hedtoft og Danmarks internationale placering fra Norden til NATO

  DEFF Research Database (Denmark)

  Villaume, Poul

  2009-01-01

  Hans Hedtofts afgørende rolle for Danmarks internationale sikkerhedspolitiske stilling fra ikke-allieret brobyggerrolle over forsøget på deltagelse i et nordisk forsvarsforbund til medlemskab af Atlantpagten/NATO tematiseres. Hedtofts NATO-loyale, men samtidig på flere områder forbeholdne tilgang...

 7. At ændre nutiden gennem fortiden – mundtlig historiefortælling i Danmark

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lene Andersen

  2010-12-01

  Full Text Available Mange i dag tænker umiddelbart, at mundtlig fortælling af traditionelle sagn og eventyr mest hører fortiden til. Men inden for de sidste årtier er der opstået en ny interesse for mundtlig historiefortælling i Danmark. De nye fortællere beretter traditionelle sagn og eventyr, men også historier de selv har oplevet eller fundet på, eller historier fra skønlitterære værker. Man får indtryk af, at historiefortælling stadig har en forbindelse til fortiden. De største fortællefestivaler finder sted i historiske omgivelser på museer, og nutidens historiefortællere henviser ofte til fortælletraditionens lange historie, når de taler og skriver om historiefortælling.Hidtil har den nye interesse for historiefortælling ikke været genstand for forskning, men artiklen fremlægger et studie af historiefortælleres syn på fortælling og fortid. Fokus er, hvilke betydninger begreberne nostalgi og autenticitet har for fortællerne. Artiklen bygger primært på interviews med historiefortællere. Fortællerne blev blandt andet bedt om at beskrive, hvordan de umiddelbart forestillede sig, at historiefortælling fandt sted i fortiden. Det er et positivt billede af fortiden, der toner frem, og fortællerne bruger billederne af fortiden som afsæt til at kritisere træk af den moderne levemåde. De kritiserer medierne og de elektriske apparater for at gøre mennesker passive og ødelægge deres nærvær med andre levende mennesker. Ved at genoptage - hvad fortællerne opfatter som - en ældgammel og uddød tradition, ønsker de at skabe nogle oplevelser, som det moderne menneske savner i vore dages samfund. For fortællerne danner fortiden et idealiseret modbillede til nutiden og rummer dermed mulighed for, at fortællerne kan tale om deres idealer og håb for historiefortælling.Changing the Present through the Past - Oral Story-Telling in DenmarkToday, many people spontaneously think that oral transmission of traditional legends and fairy

 8. At ændre nutiden gennem fortiden – mundtlig historiefortælling i Danmark

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lene Andersen

  2010-12-01

  Full Text Available Mange i dag tænker umiddelbart, at mundtlig fortælling af traditionelle sagn og eventyr mest hører fortiden til. Men inden for de sidste årtier er der opstået en ny interesse for mundtlig historiefortælling i Danmark. De nye fortællere beretter traditionelle sagn og eventyr, men også historier de selv har oplevet eller fundet på, eller historier fra skønlitterære værker. Man får indtryk af, at historiefortælling stadig har en forbindelse til fortiden. De største fortællefestivaler finder sted i historiske omgivelser på museer, og nutidens historiefortællere henviser ofte til fortælletraditionens lange historie, når de taler og skriver om historiefortælling.Hidtil har den nye interesse for historiefortælling ikke været genstand for forskning, men artiklen fremlægger et studie af historiefortælleres syn på fortælling og fortid. Fokus er, hvilke betydninger begreberne nostalgi og autenticitet har for fortællerne. Artiklen bygger primært på interviews med historiefortællere. Fortællerne blev blandt andet bedt om at beskrive, hvordan de umiddelbart forestillede sig, at historiefortælling fandt sted i fortiden. Det er et positivt billede af fortiden, der toner frem, og fortællerne bruger billederne af fortiden som afsæt til at kritisere træk af den moderne levemåde. De kritiserer medierne og de elektriske apparater for at gøre mennesker passive og ødelægge deres nærvær med andre levende mennesker. Ved at genoptage - hvad fortællerne opfatter som - en ældgammel og uddød tradition, ønsker de at skabe nogle oplevelser, som det moderne menneske savner i vore dages samfund. For fortællerne danner fortiden et idealiseret modbillede til nutiden og rummer dermed mulighed for, at fortællerne kan tale om deres idealer og håb for historiefortælling. Changing the Present through the Past - Oral Story-Telling in Denmark Today, many people spontaneously think that oral transmission of traditional legends and fairy

 9. Hvorfor akut kræft? Et bud på en epidemisk forståelse af tid og kræft-tendenser i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Tørring, Marie Louise

  2014-01-01

  Artiklen tager udgangspunkt i den danske akut-kræft-agenda i nullerne, der kulminerede i 2007, hvor den danske regering og Danske Regioner indgik en aftale om akut handling og blandt andet indførte kræft-pakkerne. Aftalen beskrives ofte som en kolossal præstation og succeshistorie, og den udvikling......, der gik forud, omtales gerne som en forbrødring, en kulturændring, ja sågar et mirakel. Påstande om revolutioner og mirakler i det danske sundhedsvæsen rejser interessante antropologiske spørgsmål om kulturel fortid og kulturelle forskelle i måden at opfatte og behandle sygdomme på. Den danske akut-kræft-agenda...... kræft som akut sygdom i Danmark i nullerne? Analysen her peger på, at akut kræft i Danmark var resultatet af 1) en eksponentiel vækst i kræft-repræsentationer som overlevelsesestimater og ventetidsfrekvenser (øget digital tydelighed), 2) magtfulde minder om kræft, 3) øget levealder og 4) en kontekst af...

 10. Dansk udenrigs- og sikkerhedspolitisk aktivisme i en stadig mere multipolær verdensorden. Danmarks håndtering af den nye stormagt Kina

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Camilla Tenna Nørup Sørensen

  2016-12-01

  Full Text Available Dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik med dets fokus på at fremme dansk sikkerhed, danske interesser og danske værdier står over for nye betingelser. Det centrale spørgsmål er, hvordan dansk udenrigs- og sikkerhedspolitisk aktivisme skal operere i en stadig mere multipolær verdensorden. I artiklen anvendes en neoklassisk realistisk analyseramme, som muliggør analyse af, hvordan igangværende udviklinger i systemiske og indenrigspolitiske betingelser påvirker dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik. Analysen viser, hvordan handlerummet for den danske værdipolitiske udenrigs- og sikkerhedspolitiske aktivisme mindskes særligt som følge af USA's svækkende stormagtsposition og dermed et øget pres på liberale værdier som universelle værdier. Handlerummet mindskes yderligere som følge af øget indenrigspolitisk fokus på varetagelsen af danske økonomiske og kommercielle interesser, som i stigende grad afhænger af stærke og stabile relationer til nye økonomiske og politiske magtcentre, som ikke deler værdier med Danmark. Den ændrede linje i dansk udenrigs- og sikkerhedspolitisk aktivisme viser sig tydeligst i forhold til Danmarks håndtering af den nye stormagt Kina, hvor 1990ernes danske megafondiplomati på det værdipolitiske felt er slut.

 11. Den hvide side af det (etnisk) blandet Danmark: En udforskning af køns- og racerelaterede aspekter i blandede parforhold

  DEFF Research Database (Denmark)

  Singla, Rashmi

  2017-01-01

  trods: om ægteskabsmigration i Danmark København; Frydenlund • Refsing, K. (1998) Gender Identity and Gender Role Patterns in Cross- Cultural Marriages: The Japanese- Danish Case in Breger & Hill Cross- Cultural marriage: Identity and Choice New York: Berg pp 193-208 • Root, P.P. (2001) Love’s...... Revolution: Interracial Marriage Philadelphia; Temple University Press • Singla, R. & Holm, D. (2012) Intermarried couples, mental health and psychosocial well-being: Negotiating mixedness in the Danish context of ‘homogeneity’. In: Counseling Psychology Quarterly, Vol. 25, Nr. 2, s. 151-165 • Singla, R....... (2015) Intermarriage and Mixed Parenting, Promoting Mental Health and Wellbeing: Crossover Love Basingstoke: Palgrave Macmillan • Twine, France Winddance (2010) A white Side of Black Britain: interracial Intimacy and Racial Literacy Durham, Duke University Press...

 12. Naturtyper og arter omfattet af EF-Habitatdirektivet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pihl, S.; Søgaard, B.; Ejrnæs, R.

  Baggrund og formål I henhold til Habitatdirektivet (Det Europæiske Råd: Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter) har Danmark udpeget i alt 194 habitatområder, der skal indgå i et europæisk netværk af særlige bevaringsområder, Natura 2000. Udpe...

 13. Sprogtilegnelse i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Højen, Anders; Bleses, Dorthe

  2009-01-01

    Forskning behøver egentlig ikke begrunde sig selv. Mennesket har altid stræbt efter ny viden, også selv om nytteværdien ikke altid er klar eller måske først bliver det lang tid senere - eller måske aldrig. Sprogforskere får ofte spørgsmålet: hvad kan det bruges til? Det kræver sommetider nogle ...

 14. Prostitution i Danmark

  OpenAIRE

  Weng, Millie Cammilla

  2012-01-01

  Prostitution in Denmark - Poor slut or independent woman? Criminalization or legalization? The main subject in this project is prostitution in Denmark and the Danish legalisation concerning the subject. First the circumstances and living conditions of the prostitutes´ will be studied. After this the current legalization on the subject will be discussed and it will be discussed whether prostitution should be legalized as a business or criminalized to buy. There have been made some...

 15. Civile Droner i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lygum, Anne; Nielsen, Jakon Skjødt; Bådum, Nicklas Bang

  2014-01-01

  kreds af interessenter og myndigheder. Kortlægningen gennemgår: Dansk og international regulering på området og planer for droners integration i det generelle luftrum Aktuel og potentiel drone-anvendelse inden for områderne beredskab, inspektion, geodata, natur/miljøovervågning og landbrug, samt andre...

 16. Formidlingsbegrebets digitalisering i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rudloff, Maja

  2014-01-01

  is that the concept of cultural communication, specifically concerning museums, has undergone a transformation towards having a digital content of meaning in recent years. And furthermore: that the meaning ascribed to the concept has practical impact. The increased attention paid to communication, particularly...... digital communication, in the tasks of the museums, is redistributing the museums’ resources, foci and priorities. This call for a more thorough discussion of what museums must and can be in the future – and not least for whom....

 17. Integration i Danmark

  OpenAIRE

  Mikkelsen, Caroline; Olsen, Kristine Falk; Weng, Millie Cammilla; Andersen, Stine Bjørnstrup

  2012-01-01

  We found interest in this project, when we through the media discovered that there is a lot of prejudicesregardingimmigrants in Denmark. We saw a problem in these prejudices and wanted to get an insight in howthese prejudicesaffect the integration in Denmark, which led us to following question of reach: What are the problems about the Danish integration in relation to stigma and what part do the conquests play in the debate, regarding assimilation or integration in the Danish society. Our ...

 18. Mediernes udvikling i Danmark

  OpenAIRE

  Knudsen, Lisbeth; Christensen, Lars Holmgaard

  2017-01-01

  Hvis der er to ord, der ubetinget de fi nerer vores tid, så er det disruption og globalisering . Digital disruption handler ikke bare om teknologier, robotter og kunstig intelligens. Denne disruption påvirker vores private liv, vores arbejdsliv, vores erhvervsliv, vores demokrati, vores samfund, vores dagli - ge adfærdsmønstre, vores kultur og vores medieforbrug. Det samme gør globaliseringen, som ikke bare drejer sig om store handelsaftaler, arbejdskraft...

 19. Housing First i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Benjaminsen, Lars; Dyrby, Therese Marie; Enemark, Morten Holm

  at borgeren får en intensiv social støtte i hverdagen. De evidensbaserede bostøttemetoder, der er anvendes sammen med Housing First-tilgangen er Critical Time Intervention (CTI), Intensive Case Management (ICM) og Assertive Community Treatment (ACT). Rapporten beskriver erfaringer omkring de ledelsesmæssige......Rapporten er en evaluering af arbejdet med at udbrede og forankre Housing First-indsatsen og tre evidensbaserede bostøttemetoder. Hovedprincippet i Housing First er, at udsatte borgere, der er endt i hjemløshed, får et permanent sted at bo allerede i starten af et indsatsforløb, samtidig med...... og organisatoriske rammer, målgruppen for indsatserne og om de konkrete indsatser i kommunerne. Evalueringen viser, at både borgere og kommuner har gode erfaringer med Housing First, men at især manglen på billige og passende boliger er en alvorlig barriere for udbredelsen af indsatsen. Evalueringen...

 20. Ludomani i Danmark II

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bonke, Jens

  Rapporten belyser en række karakteristika ved problemspillere sammenlignet med ikke-problemspillere. Det viser sig, at flere problemspillere har haft en utryg og usikker opvækst, flere oplyser at have dårligt helbred, flere ryger og flere har prøvet at tage amfetamin, end ikke-problemspillere. Pr...

 1. BUILD UP Skills Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Forsingdal, Charlotte Vartou; Lauridsen, Vagn Holk; Hougaard, Karsten Frøhlich

  opfyldelsen af 2020-målene, skal de rette kompetencer inden for energief-fektivitet og brug af vedvarende energi være til stede blandt de udførende i bygge- og an-lægsbranchen. Det er på denne baggrund, at Europa-Kommissionen har igangsat Build Up Skills projektet på tværs af Europa. Formålet med denne...

 2. Udbytteannonceringseffekten i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Raaballe, Johannes; Laustrup, Esben Kolind

  2006-01-01

    SUMMARY: This event study is the first to examine the price effect of dividend announcements on the Copenhagen Stock Exchange (CSE). Almost all Danish dividend announcements (98%) coincide with the release of the yearly accounting report, and we find that an unexpected dividend increase leads...... to a significant announcement effect of 2.6%. Controlling for simultaneous earnings announcements we find a significant announcement effect of the same order. This announcement effect is at least in line with results reported for UK and US markets, but differs from results reported for Continental Europe where...... and unexpected earnings both contain significant information in explaining the announcement effect of the yearly accounting report. Furthermore we find significant interaction effects of the simultaneous announcement of dividends and earnings.There have been published several studies regarding the announcement...

 3. Udbytteannonceringseffekter i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Raaballe, J.; Laustrup, E. K.

  2005-01-01

  This event study is the first to examine the price effect of dividend announcements on the Copenhagen Stock Exchange (CSE). Almost all Danish dividend announcements (98%) coincide with the release of the yearly accounting report, and we find that an unexpected dividend increase leads to a signifi......This event study is the first to examine the price effect of dividend announcements on the Copenhagen Stock Exchange (CSE). Almost all Danish dividend announcements (98%) coincide with the release of the yearly accounting report, and we find that an unexpected dividend increase leads...... to a significant announcement effect of 2.6%. Controlling for simultaneous earnings announcements, we find a significant announcement effect of the same order. This announcement effect is at least in line with results reported for UK and US markets, but differs from results reported for Continental Europe where...... dividends and unexpected earnings both contain significant information in explaining the announcement effect of the yearly accounting report. Furthermore, we find significant interaction effects of the simultanous announcement of dividends and earnings.There have been published several studies regarding...

 4. Adipositasepidemien i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Due, Pernille; Heitmann, Berit L; Sørensen, Thorkild

  2006-01-01

  . The Danish studies show heterogeneity in the development of the obesity epidemic within various birth cohorts over time. This indicates a need for further etiological research, not only into behavioural factors but also into early life factors that may explain some of this pattern.......In the last 25-30 years, there has been a marked increase in the prevalence of obesity within almost all age groups of the Danish population. The largest increase has been documented in studies based on objective data from total populations, and the latest data show the increase as continuing...

 5. Resistent tuberkulose i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thomsen, V O; Johansen, I S; Bauer, J O

  2001-01-01

  INTRODUCTION: Increased rates of multidrug-resistant (MDR) tuberculosis (TB) has been reported from countries close to Denmark. We evaluated the incidence of drug resistance in Denmark in order to determine the magnitude of the problem. MATERIALS AND METHODS: Susceptibility testing was performed ...

 6. Madjournalistik i Danmark

  OpenAIRE

  Cantor, Simon

  2013-01-01

  This project studies Danish food journalism in four newspapers, a food magazine and in an agricultural magazine. The purpose of this study is to make general observations about the topics, genres and number of sources in the selected media. This is done through a quantitative study over two months of publication. The quantitative study finds that economic and business-related food journalism follows the basic principles of journalism while the food related articles in the newspaper supplement...

 7. Synstruende xeroftalmi i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Høngaard, Sarah Katrine; Hjortdal, Jesper

  2010-01-01

  . The right eye healed with little scarring, vision: 0.5. The left eye was stabilized after a second cornea transplantation and covering with conjunctiva, vision: hand movement at a distance of 1 m. This proves the existence of symptomatic vitamin A deficiency among socially exposed subjects in Denmark...

 8. Kiropraktikkens historie i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jørgensen, Per

  Bogen er den første samlede, forskningsbaserede fremstilling om kiropraktikkens danske historie. Den har udblik til kiropraktikkens historie i USA.......Bogen er den første samlede, forskningsbaserede fremstilling om kiropraktikkens danske historie. Den har udblik til kiropraktikkens historie i USA....

 9. Tvangsauktioner i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Haldrup, Karin; Staunstrup, Jan Kloster; Zangenberg Hansen, Jonas

  Aalborg Universitet og DREAM har analyseret 12.865 boliger solgt på tvangsauktion i perioden 2007-12. Desuden er der foretaget detaljerede analyser af 3.606 tvangsauktionssager i de tre retskredse Roskilde, Næstved og Nykøbing Falster. Disse kredse omfatter 14 kommuner, hvoraf mange har været sær...

 10. Onkoplastisk brystkirurgi i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Klit, Anders; Henriksen, Trine Foged; Siersen, Hans Erik

  2014-01-01

  With improved survival rates after breast cancer treatment, more attention is drawn to improve the cosmetic outcome after surgical treatment of breast cancer. In this process the oncoplastic breast surgery was conceived. It supplements the traditional surgical treatments (mastectomy and breast...... conserving surgery) with increased focus on individualized therapy. The ambition is to obtain the best possible cosmetic outcome without compromising recurrence rates and survival. This article provides an overview of the current oncoplastic breast surgery treatment offered in Denmark....

 11. Onkoplastisk kirurgi i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Klit, Anders; Henriksen, Trine Foged; Siersen, Hans Erik

  2014-01-01

  With improved survival rates after breast cancer treatment, more attention is drawn to improve the cosmetic outcome after surgical treatment of breast cancer. In this process the oncoplastic breast surgery was conceived. It supplements the traditional surgical treatments (mastectomy and breast...... conserving surgery) with increased focus on individualized therapy. The ambition is to obtain the best possible cosmetic outcome without compromising recurrence rates and survival. This article provides an overview of the current oncoplastic breast surgery treatment offered in Denmark....

 12. Onkoplastisk brystkirurgi i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christiansen, Peer Michael

  2013-01-01

  With improved survival rates after breast cancer treatment, more attention is drawn to improve the cosmetic outcome after surgical treatment of breast cancer. In this process the oncoplastic breast surgery was conceived. It supplements the traditional surgical treatments (mastectomy and breast...... conserving surgery) with increased focus on individualized therapy. The ambition is to obtain the best possible cosmetic outcome without compromising recurrence rates and survival. This article provides an overview of the current oncoplastic breast surgery treatment offered in Denmark....

 13. Arbejdsmarkedsrelationer i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Carsten Strøby

  Bogen giver en samlet fremstilling af udviklingstræk i arbejdsmarkedsrelationerne på det danske arbejdsmarked.  Der sættes fokus på fagforeninger, på arbejdsgiverorganisationer og diskuteres årsager til medlemsskab eller mangel på samme. Bogen indeholder en analyse af udviklingstræk i overenskoms...

 14. Problemskabende ungdomsgrupper i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Perry, Kevin

  2013-01-01

  Baggrunden for denne rapport er et ønske om at belyse, hvad der kendetegner grupper af unge med problemskabende og kriminel adfærd – som grupper. Undersøgelsens empiri udgøres af interview 12 steder i landet med i alt 55 professionelle fagfolk, der kender og arbejder med de unge i lokalområderne....

 15. Lesson study i Danmark?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mogensen, Arne

  2009-01-01

  Der beskrives et japansk lesson study forløb, og det diskuteres i hvilket omfang, de gode japanske erfaringer kan overføres til dansk matematikundervisning.......Der beskrives et japansk lesson study forløb, og det diskuteres i hvilket omfang, de gode japanske erfaringer kan overføres til dansk matematikundervisning....

 16. Chernobyl accident and Danmark

  International Nuclear Information System (INIS)

  1986-12-01

  The report describes the Chernobyl accident and its consequences for Denmark in particular. It was commissioned by the Secretary of State for the Environment. Volume 1 contains copies of original documents issued by Danish authorities during the first accident phase and afterwards. Evaluations, monitoring data, press releases, legislation acts etc. are included. (author)

 17. Danmarks indvandrere skaber udvikling

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christiansen, Connie Carøe

  2007-01-01

   hvis de engagerer sig i udviklingsprojekter i hjemlandet, bliver de beskyldt for manglende vilje til integration. Og hvis de engagerer sig i integration, beskyldes de for manglende engagement i hjemlandet. Det bevirker at indvandrerne er uenige om, hvor de skal bruge deres positive engagement og kræfter...

 18. Darwin i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Klassiske danske oversættelser af Charles Darwins skrifter, bl.a. Om Arternes Oprindelse, Menneskets Afstamning, Rejse om Jorden og Live og Breve. Indeholder også forskellige 1800-tals reaktioner til Darwin sammen med en række introduktioner, bibliografier og andre ressourcer for studerende og...

 19. Danmark uden forbehold

  OpenAIRE

  Juhl, Michael Thinggaard; Reinhardt, Gerd Maria; Weichel, Lisbeth

  2008-01-01

  Since 1972 Denmark has been a member of the European Community (EF). In 1993 The Community transformed into the European Union (EU), and the transition from Community to Union implied new legislations for the future decision-making processes confirmed by the Maastricht Treaty. The provisions of the Treaty stated that decisive powers in some respects were transferred from national parliaments to the European Union Parliament. In Denmark such a hand over of sovereignty is not possible without c...

 20. What's Happening? Sådan bevares arven fra 1960'erne og 70'erne

  DEFF Research Database (Denmark)

  Cone, Louise

  2015-01-01

  In the exhibition What's Happening, now on show at Statens Museum for Kunst, there are quite a few performative works, that have either been recreated specifically for the exhibition, or are the actual physical remains of a performance/happening from the 60’s or 70’s. From a conservation point...... that only has meaning within a performative setting, to be being an object that may be asked to function on its own with little or very little reference to its original use or origins. The conception or original intention of the work is arguably very important to convey, in that the work is conceived...... as just one part of a greater whole, but a whole that only exists via documentary films, still photographs or by reenactments – a far cry from the actual physical object. The transition from relic to artwork effects the way we view the work, interpret its meaning and ultimately the choices we make...

 1. Det legale opioidforbrug i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jarlbaek, Lene; Kehlet, Henrik; Sjøgren, Per

  2010-01-01

  To identify users and use of opioids in Denmark three databases were combined. The latest fifteen years an increase in users has been noted, and the costs of opioids have increased from 175 million DKK (1994) to 540 million DKK (2008). Oxycodone and transdermal fentanyl constitute 60% of the total...

 2. Hiv og kontaktopsporing i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rodkjær, Lotte Ørneborg; Østergaard, Lars; Frydenberg, Morten

  2008-01-01

  INTRODUCTION: Counselling and partner notification play significant roles in the prevention of HIV. In Denmark, there is no overall strategy or monitoring concerning partner notification and the results of partner notification are unknown. The primary purposes of the study were to describe...... the present organisation and conditions concerning partner notification in Denmark. MATERIALS AND METHODS: Information about organizational factors was collected through a questionnaire and supplementary interviews. The study population was all consecutive, newly-diagnosed HIV positive persons in the period...... from 1 May 2005 to 1 June 2006. During this period 254 were diagnosed with HIV. RESULTS: The study showed significant differences in the organisation of partner notification. A total of 123 index cases were offered partner notification. The stated number of partners per index case was 2.4, and 1...

 3. Computer Aided Design i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sigrist, F.; Barfoed, P; Henriksen, L.

  Rapporten beskriver sidste fase i et projekt, som sigter mod at opbygge erfaringer om brug af CAD på danske tegnestuer. På en studietur valgte tre tegnestuer hver et CAD-system til afprøvning i fire måneder. Rapporten redegør for erfaringerne og belyser forholdet mellem dansk byggeri og datatekni...

 4. Type 2-diabetes i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Beck-Nielsen, Henning; Henriksen, Jan Erik

  2012-01-01

  Our vision is that the opportunistic screening system will be improved in order to find patients with occult type 2 diabetes (T2D), since an early treatment based on a correct phenotyping is the goal. Individual goals for HbA1c, blood pressure and lipids must be set up, and the number of drugs used...

 5. ESRI Brugerklub Danmark Seminar 2009

  DEFF Research Database (Denmark)

  Balstrøm, Thomas

  2009-01-01

  En dynamisk model til at simulere et støt stigende havspejl, som det findes i et tidevandsmiljø, er udviklet vha. ModelBuilder-værktøjet til ArcGIS 9.3. Modellen er implementeret for et udsnit af halvøen Skallingen, som er beliggende vest for Esbjerg i Midtjylland.......En dynamisk model til at simulere et støt stigende havspejl, som det findes i et tidevandsmiljø, er udviklet vha. ModelBuilder-værktøjet til ArcGIS 9.3. Modellen er implementeret for et udsnit af halvøen Skallingen, som er beliggende vest for Esbjerg i Midtjylland....

 6. Praehospitale laegebaserede behandlinger i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kindberg, Karsten; Nielsen, Søren Loumann; Møller, Ann M

  2009-01-01

  INTRODUCTION: With the reduction of administrative Regions in Denmark to a total of five, more focus has been given to prehospital services. Since access to and quality of prehospital treatment is not standardized, it may very well vary between regions. MATERIAL AND METHODS: Information was colle......INTRODUCTION: With the reduction of administrative Regions in Denmark to a total of five, more focus has been given to prehospital services. Since access to and quality of prehospital treatment is not standardized, it may very well vary between regions. MATERIAL AND METHODS: Information......-based prehospital units are staffed with a specialist in anaesthesiology. CONCLUSION: There is considerable variation in the coverage of the physician-based prehospital units in Denmark. There are sound medical arguments for having a specialist in anaesthesiology staffing physician-based prehospital units. All...

 7. Det legale opioidforbrug i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jarlbaek, Lene; Kehlet, Henrik; Sjøgren, Per

  2010-01-01

  annual costs, and together with the increasing costs of buprenorphine, the three opioids constitute 70% of the total costs in the primary health care sector. The largest group of users is individuals with acute pain, however, the highest consumption is generated by individuals with chronic non...

 8. Kraeft og forebyggelse i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dreyer, L; Winther, J F

  2001-01-01

  INTRODUCTION: The aim of the study was to estimate the preventable potential of various types of cancer in Denmark on the basis of present knowledge. MATERIAL AND METHODS: The well-documented factors in lifestyle and environment causing cancer in Denmark were identified from the IARC Monograph......, and the uterine cervix is potentially avoidable, whereas only a small proportion of breast and colorectal cancers is preventable on the given knowledge. The main causative factors include active and passive smoking, alcohol intake, exposure to asbestos and other occupational carcinogens, solar and ionising......% of all cancers occurring respectively in men and women, around the year 2000. Smoking habits account for more than half of these avoidable cases. DISCUSSION: The incidence of cancer could be greatly reduced through primary prevention, especially of tobacco smoking, which is the major single factor...

 9. Forekomst af diabetes i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Drivsholm, Thomas Bo; Frederiksen, Kirsten; Olivarius, Niels de Fine

  2003-01-01

  Summary The prevalence of diabetes in Denmark. Ugeskr Læger 2003;165: 2887-91. Introduction: The prevalence of diabetes in Denmark is unknown. The purpose of the present article was to describe the possibilities of developing a method to identify individuals with diagnosed diabetes in Denmark...... as on December 31, 1999. Discussion: The possibility of developing a monitoring programme from existing data in registers seems to be present. If a validated monitoring programme is developed, this can not only be used to estimate the prevalence of diabetes, but also for a continuous monitoring of diabetes...... on the basis of existing national registers. Material and methods: Record linkage of data from The Danish National Hospital Register, The Danish National Health Service Register and The Register of Medicinal Product Statistics. Results: A minimum of 130,000 individuals in Denmark are estimated to have diabetes...

 10. Udvikling i laegemiddelforbruget i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Madsen, Hans Klarskov; Hallas, Jesper

  2009-01-01

  Information on all drugs dispensed in Denmark is registered and used for the compilation of statistics which are presented on the internet as a service for healthcare authorities. The registered information is also used for ad hoc analysis of suspected suboptimal prescription patterns and for sci......Information on all drugs dispensed in Denmark is registered and used for the compilation of statistics which are presented on the internet as a service for healthcare authorities. The registered information is also used for ad hoc analysis of suspected suboptimal prescription patterns...

 11. Domesticeringen af Ford i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Wagner, Michael

  forstand voksede sig stor og stærk i den selv samme periode som Ford Motor Company gennem udbredelse af bilismen. Det var især FDM's medlemsblad MOTOR, som løbende bragte en stor mængde artikler om Ford Motor Company og reklamer for firmaets produkter i hele perioden 1906-1940. De to store aktører...

 12. Status over revisionforskningen i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Seehausen, Jesper; Holm, Claus

  På universiteter og handelshøjskoler landet over bliver der blandt andet forsket inden for revisionsområdet, ligesom der bliver forsket inden for en række fagområder, som på forskellig måde har betydning for revisors virke. I artiklen gør ph.d.-studerende, cand.merc.aud. Jesper Seehausen fra...

 13. Tetanus ses stadig i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hertz, Mathias Amdi; Sørensen, Signe Maj

  2015-01-01

  Tetanus (lockjaw) is caused by toxins produced by Clostridium tetani, usually transmitted through contaminated wounds. We describe a case of tetanus in an unvaccinated, previously healthy 78-year-old woman. Twelve days after minor trauma to the right palm, initially treated with tetanus vaccination...

 14. Psykiatriske behandlingspakker: Erfaring fra Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Heinskou, Torben; Alberdi Olano, Francisco Javier Lorenzo; Jordet, Henning

  2015-01-01

  "Det hedder ikke længe 'patienter' eller for den sags skyld 'mennesker', men 'cpr-numre'", skriver tre danske behandlere i dette svaret til helseministeren......."Det hedder ikke længe 'patienter' eller for den sags skyld 'mennesker', men 'cpr-numre'", skriver tre danske behandlere i dette svaret til helseministeren....

 15. Arbejdsgiver-organisationer i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Navrbjerg, Steen Erik; Ibsen, Christian Lyhne

  Den moderne arbejdsgiverorganisation er både arbejdsgiverorganisation og brancheorganisation – og har formået at tilpasse sig i en tid, hvor medlemmerne ændrer profil under pres fra skarp international konkurrence, ny teknologi og fald i lønmodtagerorganiseringen. Det er et af resultaterne i en F...

 16. Urininkontinenskirurgi i Danmark 2001-2003

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ammendrup, Astrid Cecilie; Bendixen, Anette; Sander, Pia

  2009-01-01

  of postoperative complications was 33.9% after an abdominal procedure, 10.8% after a Tension free Vaginal Tape (TVT) like procedure and 2.3% after urethral injection therapy. For abdominal procedures, "high volume" departments (> 45 operations/3 years) had significantly fewer complications compared to "low volume......" departments (TVT-like group. Registration of complications and reoperations was incomplete and incorrect, especially in the TVT-like group. Mortality within 30 days was 0. CONCLUSION: This study shows a decentralised organisation of surgical...... incontinence activity in Denmark. Many departments carried out very few operations. There is a need for better registration, especially of TVT slings, and there is a need to reliably monitor the quality of incontinence surgery in Denmark. Surgical incontinence activity should be more centralised...

 17. Danmark-Kina, tur-retur

  DEFF Research Database (Denmark)

  Engel, Lisbeth Vinberg

  2010-01-01

  The article describes a Danish-Chinese educational cooperation intended to create a shared training program. The training programme will involve nursing students spending respectively two years in China and two in Denmark. The training will be given in English and Danish. Funds from the government......'s globalisation budget have facilitated travel to China and the framework for cooperation with significant partners in China: partners much sought after by Chinese students. Currently the cooperation has resulted in Danish nursing practical experience in China, and students from China undergoing the same...... in Denmark at Herlev Hospital. The National Board of Health and the Ministry of Foreign of Affairs support the cooperation, which can be seen as a way of meetings the demand for an international dimension to Danish education....

 18. Laparoskopisk operation for kolorektal cancer i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mynster, Tommie; Harling, Henrik

  2009-01-01

  INTRODUCTION: Laparoscopic resection of colorectal cancer may be oncologically equal to open surgery. Since 2001 the departments performing colorectal cancer surgery in Denmark, have reported variables for patient diagnostics, treatment and course to the DCCG database. MATERIAL AND METHODS......, and the median length of stay was eight and four days, respectively. Departments performing more than 100 laparoscopic procedures removed significantly more lymph nodes during colon surgery and had lower rate of anastomosis leakage compared with departments with less experience. CONCLUSION: The oncologic quality...

 19. Vertikal smitte med hiv i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kvinesdal, Birgit Bak; Valerius, Niels Henrik; Herlin, Troels

  2002-01-01

  INTRODUCTION: Vertical transmission of HIV can be reduced if the pregnant woman and new born child receive antiretroviral treatment. Delivery by caesarean section and avoidance of breast feeding further reduce vertical transmission. The aim of this study was to describe the treatment of HIV......-positive pregnant women in Denmark and the risk of vertical transmission. MATERIAL AND METHODS: We retrospectively describe the risk of vertical transmission of HIV among HIV-positive women giving birth in Denmark during the period, mid-1994 to February 2000. RESULTS: Fifty children were born. One mother gave birth...... mothers was the HIV-infection known until the time of delivery or later. Transmission of HIV did not occur in the 34 mother-child pairs who received antepartum and intrapartum antiretroviral treatment, who had a caesarean delivery, who did not breast-feed, and whose children were given postpartum...

 20. Diagnoseregistrering af primaer ovariecancer i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Petri, Anette Lykke; Høgdall, Claus; Lidegaard, Ojvind

  2009-01-01

  The purpose of this status article was to summarise the registration of ovarian cancer in Denmark up to 2007. In Denmark ovarian cancer is registered in four different registers/databases: The Danish Cancer Registry (CR), The Pathology Data Bank (PDB), The National Registry of Patients (LPR......) and The Danish Gynaecology Cancer Database (DGCD). All four registers are obligatory, but none are 100% complete. In the future a faithful electronic registration by an electronic patient record will probably complete the variable profit ratio and data completeness. Udgivelsesdato: 2009-Feb-2...

 1. Forekomsten af passiv rygning i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kristensen, T S; Møller, L; Holstein, B E

  1990-01-01

  The occurrence of passive smoking in the adult population in Denmark has not been described previously. This article publishes data from three investigations all of which were carried out in 1987. One was an interview investigation of a random section of the Danish population carried out by the D...... inconvenienced by passive smoking at work and a corresponding fraction had taken steps to reduce the extent of passive smoking in their daily life. Udgivelsesdato: 1990-Aug-27...

 2. Fødevarerelateret livsstil i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bredahl, Lone; Grunert, Klaus G.; Brunsø, Karen

  1995-01-01

  Executive summary 1. Rapporten beretter om en undersøgelse af danskernes fødevarerelaterede livsstil, baseret på en repræsentativ stikprøve på 1200 danske husstande. 2. Danskerne kan beskrives ved 6 segmenter, der adskiller sig ved i hvilken grad og hvordan de anvender mad og fødevarer til at opnå...... i disse forbrugeres livsførelse. Deres impulsivitet bevirker dog, at de lader sig friste af nye produkter, især hvis disse ikke kræver den store tilberedning. 6. De økologisk moderate fødevareforbrugere udgør 20% af befolkningen. Dette segment tillægger forbruget af mad og fødevarer moderat...

 3. Kolera i Danmark--et importeret sygdomstilfoelde

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lange, K H; Pedersen, K M; Nielsen, S E

  1995-01-01

  A case of cholera imported to Denmark from the Pacific is presented. The patient was successfully treated with rehydration and antibiotics. A survey of the ongoing seventh pandemic of cholera is given and the possible emergence of a new eighth pandemic is discussed. Guidelines for prophylactic an...

 4. Anbefaling af ens vaekstkurver i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Birkebæk, Niels; Kamperis, Konstantinos; Main, Katharina Maria

  2007-01-01

  Growth monitoring is essential for the evaluation of health in children. Growth and final height have changed over time, the secular trend, and therefore updated growth curves are important. In this article the growth curves in use in Denmark are reviewed. In 2003 two different growth curves...... with older reference populations were used for growth evaluation after the neonatal period, and five different growth curves were in use for neonatal growth evaluation. To make growth evaluation more homogeneous we recommend one updated Scandinavian growth curve for child growth monitoring in Denmark...

 5. Anbefaling af ens vaekstkurver i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Birkebaek, Niels Holtum; Kamperis, Konstantinos; Main, Katharina Maria

  2007-01-01

  Growth monitoring is essential for the evaluation of health in children. Growth and final height have changed over time, the secular trend, and therefore updated growth curves are important. In this article the growth curves in use in Denmark are reviewed. In 2003 two different growth curves...... with older reference populations were used for growth evaluation after the neonatal period, and five different growth curves were in use for neonatal growth evaluation. To make growth evaluation more homogeneous we recommend one updated Scandinavian growth curve for child growth monitoring in Denmark....

 6. Turismepolitik a la Toppen af Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kvistgaard, Peter

  -tik (ferielovgivning og visaregler) osv. I alle landes turismepolitiske forhold spiller også traditioner, historie og kultur væsentlige roller i forhold til, hvem der bestemmer hvad og over hvem i relation til turismeudvikling. Formået med kapitlet er overordnet at give et indblik i nogle af de processer, der gør...

 7. Medieforbrug hos etniske minoriteter I Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christiansen, Connie Carøe

  2005-01-01

  Bag spørgsmålet om etniske minoriteters medieforbrug ligger en forventning om et anderledes forbrug end den øvrige befolkning og det bekræftes af forskellige undersøgelser. Der er større spredning på medier hos disse dele af befolkningen, og især tyrkiske familier ser megen tv fra hjemlandet. Men...

 8. Diagnoseregistrering af primaer ovariecancer i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Petri, Anette Lykke; Høgdall, Claus; Lidegaard, Ojvind

  2009-01-01

  ) and The Danish Gynaecology Cancer Database (DGCD). All four registers are obligatory, but none are 100% complete. In the future a faithful electronic registration by an electronic patient record will probably complete the variable profit ratio and data completeness. Udgivelsesdato: 2009-Feb-2...

 9. Variationer i hyppigheden af kejsersnit i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sperling, Lene; Knudsen, L B; Secher, N J

  1990-01-01

  An investigation is presented on the basis of the medical register of births concerning all primiparae who were delivered of a liveborn singleton infant in 1982 and 1986. On the basis of the section on complications in the notification of the births, we have made a subdivision into four "approxim......An investigation is presented on the basis of the medical register of births concerning all primiparae who were delivered of a liveborn singleton infant in 1982 and 1986. On the basis of the section on complications in the notification of the births, we have made a subdivision into four...... "approximate indications". We find a variation in frequencies of Caesarean section from 9.7% (1982) to 17.1% (1986) between the various counties and an increase during the period investigated of 19%. 50% of the increase occurred in the group termed "other causes", 25% in the group of foetal distress and 25...

 10. Lepra--stadig aktuel i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, A G; Bygbjerg, Ib Christian; Jensen, H

  1992-01-01

  A case of borderline tuberculoid leprosy in a 27 year old woman from the Philippines is presented. The diagnosis was made after repeated biopsies. Only a single mycobacterium was present and the histology of the initial biopsies was inconclusive. This case emphasizes that leprosy is still imported...

 11. Sikring af forsvarshistorisk kulturarv i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen, Jens Ole

  2006-01-01

  Sikring af kulturarv er en af de kulturhistoriske museers hovedopgaver. Denne indadvendte side af museernes virksomhed foregår, på trods af dens afgørende betydning for museernes fremtidige muligheder, ubemærket og uden megen faglig diskussion. Tøjhusmuseet har siden 1990-erne bevæget sig fra en ...

 12. Laparoskopisk operation for kolorektal cancer i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mynster, Tommie; Harling, Henrik

  2009-01-01

  INTRODUCTION: Laparoscopic resection of colorectal cancer may be oncologically equal to open surgery. Since 2001 the departments performing colorectal cancer surgery in Denmark, have reported variables for patient diagnostics, treatment and course to the DCCG database. MATERIAL AND METHODS......: This article is based on data for patients classified with laparoscopic procedure until 31.12.2007. RESULTS: From an annual number of 50 operations, the number increased to 761 completed laparoscopic operations in 2007. The median number of investigated lymph nodes in radical colon operation increased from 11...... in 2001-2005 to 15 in 2007. The median blood loss was 50 ml. The postoperative complications were 27% after rectum surgery and 20% after colon surgery, whereas the rate of anastomotic leakage was 7% in both groups. Total 30-day-mortality was 5.5% in the rectum group and 3% in the colon group...

 13. Laparoskopisk operation for kolorektal cancer i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mynster, Tommie; Harling, Henrik

  2009-01-01

  Laparoscopic resection of colorectal cancer may be oncologically equal to open surgery. Since 2001 the departments performing colorectal cancer surgery in Denmark, have reported variables for patient diagnostics, treatment and course to the DCCG database.......Laparoscopic resection of colorectal cancer may be oncologically equal to open surgery. Since 2001 the departments performing colorectal cancer surgery in Denmark, have reported variables for patient diagnostics, treatment and course to the DCCG database....

 14. Transmission af hepatitis E i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lindberg, Jens; Böttiger, Blenda; Norder, Heléne

  2009-01-01

  A case of acute hepatitis due to hepatitis E virus genotype 3 was diagnosed by serology and genomic sequencing. Phylogenetic analysis demonstrated a strain identical to one isolated from a Swedish pig, which supports the hypothesis that swine serves as reservoirs for HEV infection. The patient did...... not have any recent travel history, had experienced no contact with animals and the origin of the infection remained unknown. We emphasize that health personnel should be aware of acute hepatitis E even among patients without a travel history. Udgivelsesdato: 2009-Jun-22...

 15. Kolecystektomi i Danmark 1989-2003

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ainsworth, Alan Patrick; Adamsen, Sven; Rosenberg, Jacob

  2005-01-01

  INTRODUCTION: The aim of this study was to describe the cholecystectomy rate in Denmark in the last 15 years, since the introduction of laparoscopic cholecystectomy might have had an influence on it. MATERIALS AND METHODS: An analysis was done of data from the mandatory Danish National Patient Re...... who were operated on for acute cholecystitis decreased from 14% in 1996 to 12% in 2003 (p stones....

 16. Urininkontinenskirurgi i Danmark 2001-2003

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ammendrup, Astrid Cecilie; Bendixen, Anette; Sander, Pia

  2009-01-01

  The centralisation of surgical activity is an important aspect of the ongoing planning of the Danish Healthcare System. Knowledge of the actual status is crucial in the process of decision. In this article incontinence surgery in Denmark, including the frequency of complications, during a three...

 17. Urininkontinenskirurgi i Danmark 2001-2003

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ammendrup, Astrid Cecilie; Bendixen, Anette; Sander, Pia

  2009-01-01

  INTRODUCTION: The centralisation of surgical activity is an important aspect of the ongoing planning of the Danish Healthcare System. Knowledge of the actual status is crucial in the process of decision. In this article incontinence surgery in Denmark, including the frequency of complications...... primary operation or if the hospital stays were prolonged. RESULTS: In total 2678 incontinence operations were performed in the period by 51 different departments. Seven departments carried out 51% of all the procedures, while 33 departments carried out 14% of all the procedures. The frequency...... incontinence activity in Denmark. Many departments carried out very few operations. There is a need for better registration, especially of TVT slings, and there is a need to reliably monitor the quality of incontinence surgery in Denmark. Surgical incontinence activity should be more centralised...

 18. Urininkontinenskirurgi i Danmark 2001-2003

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ammendrup, Astrid Cecilie; Bendixen, Anette; Sander, Pia

  2009-01-01

  , during a three year period is outlined. MATERIAL AND METHODS: This was a retrospective study, where data were extracted from the Danish National Patient Register (LPR) from 2001 to 2003. Data were supported by discharge letters and chart operation descriptions for women readmitted within 30 days after...... of postoperative complications was 33.9% after an abdominal procedure, 10.8% after a Tension free Vaginal Tape (TVT) like procedure and 2.3% after urethral injection therapy. For abdominal procedures, "high volume" departments (> 45 operations/3 years) had significantly fewer complications compared to "low volume...

 19. Danmarks ynglebestand af skarver i 2017

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bregnballe, Thomas; Nitschke, Max

  i 17 kolonier. I 5 af tilfældene havde Naturstyrelsen givet private lodsejere tilladelse til at gennemføre tiltagene. I de øvrige 12 kolonier forestod Naturstyrelsen selv tiltagene. I alt blev 4.855 reder udsat for indgreb, heraf blev æggene i 2.888 reder olieret, mens de resterende indgreb (1...

 20. Udenlandske direkte investeringe r i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Bo Bernhard; Geisler Asmussen, Christian; Weatherall, Cecilie Dohlmann

  Udenlandske investeringer betragtes ofte som en vigtig kilde til viden, vækst og vær diskabende job, som spredes i den lokale økonomi via personlige netværk og mobilitet på arbejdsmarkedet. Hvordan disse udenlandske investeringer er place ret i forhold til de lokale rammebetingelser i land, by el...

 1. Nätet ger Danmark demokratilektioner

  DEFF Research Database (Denmark)

  Gøtze, John

  1998-01-01

  Democracy in the information society is discussed from a citizens point of view. The Internet has consequences on, and creates new possibilities for, politics and citizen-government connections. The article is aimed at governmental processes and readers.......Democracy in the information society is discussed from a citizens point of view. The Internet has consequences on, and creates new possibilities for, politics and citizen-government connections. The article is aimed at governmental processes and readers....

 2. Udvikling og udfordringer i fertilitetsbehandling i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ingerslev, Hans Jakob; Humaidan, Peter; Andersen, Anders Nyboe

  2012-01-01

  In Denmark, a total of 31,000 assisted reproductive technology (ART) and intrauterine insemination treatments yearly results in the delivery of around 6,300 children, which represents 9% of the Danish birth cohort. The delivery rate following ART (in vitro fertilization/intracytoplasmatic sperm...... potential as well as the improvement of embryo culture, and embryo freezing techniques....

 3. Udvikling og udfordringer ifertilitetsbehandling i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ingerslev, Hans Jakob; Humaidan, Peter; Andersen, Anders Nyboe

  2012-01-01

  In Denmark, a total of 31,000 assisted reproductive technology (ART) and intrauterine insemination treatments yearly results in the delivery of around 6,300 children, which represents 9% of the Danish birth cohort. The delivery rate following ART (in vitro fertilization/intracytoplasmatic sperm...... potential as well as the improvement of embryo culture, and embryo freezing techniques....

 4. Hvad har klimaet nogensinde gjort for Danmark?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Wivel, Anders

  2009-01-01

  Climate policy plays an important role in Danish foreign policy. Viewing Danish climate policy as a foreign policy strategy, the article evaluates to which extent the current climate policy is serving Denmark's foreign policy interests. Success is measured according to the so-called ‘smart state...... strategy' approach focusing on the content and form of the climate policy as well as on Denmark's role in the negotiations leading up to COP 15 in Copenhagen in December 2009....

 5. Variationer i hyppigheden af kejsersnit i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sperling, Lene; Knudsen, L B; Secher, N J

  1990-01-01

  An investigation is presented on the basis of the medical register of births concerning all primiparae who were delivered of a liveborn singleton infant in 1982 and 1986. On the basis of the section on complications in the notification of the births, we have made a subdivision into four "approxim...

 6. Fedmekirurgi i Danmark--er vi på rette vej?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Funch-Jensen, Peter; Iversen, Maria Gerding; Kehlet, Henrik

  2008-01-01

  INTRODUCTION: In 2005 the National Board of Health (NBH) published guidelines on bariatric surgery in Denmark. The aim of the present study was to shed light on the national bariatric effort in relation to these guidelines. MATERIAL AND METHODS: The analysis is based on extraction of the following......, a tendency which was attributable to the activities of one of the private clinics. CONCLUSION: The frequency with which bariatric surgery is performed follows a strongly increasing trend and the procedures are only performed at the public departments selected by the National Board of Health...... data from the National Patient Registry in the period from 2005 through 2007: annual number of operations, type of operation, laparoscopic versus open procedure. Furthermore, the centres were compared. RESULTS: A total of 2,098 bariatric procedures were performed in the years 2005 to 2007. Apart from...

 7. Den kirurgiske service i Danmark--er det tid til reorganisering?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kehlet, Henrik; Ottesen, Bent S; Schroeder, Torben V

  2003-01-01

  Denmark is a small country (about 5 million inhabitants) and has a unique registration of hospital admissions, surgical procedures and specific person-numbers in national registers. However, there is currently no system to monitor the overall quality of surgical care. Also, surgical services...... are provided in a large number of hospitals. In order to provide a rational basis of professional and administrative strategies to monitor and improve the quality of surgical care, establishment of a nation-wide monitoring system and quality improvement programme is required as well as regionalisation of major...

 8. Nuclear power and nuclear safety 2006; Kernekraft og nuklear sikkerhed 2006

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Lauritzen, B.; Oelgaard, P.L. (eds.); Kampmann, D.; Majborn, B.; Nonboel, E.; Nystrup, P.E.

  2007-04-15

  The report is the fourth report in a series of annual reports on the international development of nuclear power production, with special emphasis on safety issues and nuclear emergency preparedness. The report is written in collaboration between Risoe National Laboratory and the Danish Emergency Management Agency. The report for 2006 covers the following topics: status of nuclear power production, regional trends, reactor development and development of emergency management systems, safety related events of nuclear power, and international relations and conflicts. (LN)

 9. Nuclear power and nuclear safety 2012; Kernekraft og nuklear sikkerhed 2012

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Lauritzen, B.; Nonboel, E. (eds.); Oelgaard, P.L. [Technical Univ. of Denmark. DTU Risoe Campus, Roskilde (Denmark); Israelson, C.; Kampmann, D.; Nystrup, P.E.; Thomsen, J. [Beredskabsstyrelsen, Birkeroed (Denmark)

  2013-11-15

  The report is the tenth report in a series of annual reports on the international development of nuclear power production, with special emphasis on safety issues and nuclear emergency preparedness. The report is prepared in collaboration between DTU Nutech and the Danish Emergency Management Agency. The report for 2012 covers the following topics: status of nuclear power production, regional trends, reactor development, safety related events, international relations and conflicts, and the results of the EU stress test. (LN)

 10. Nuclear power and nuclear safety 2005; Kernekraft of nuklear sikkerhed 2005

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Lauritzen, B.; Oelgaard, P.L.; Kampman, D.; Majborn, B.; Nonboel, E.; Nystrup, P.E.

  2006-03-15

  The report is the third report in a series of annual reports on the international development of nuclear power production, with special emphasis on safety issues and nuclear emergency preparedness. The report is written in collaboration between Risoe National Laboratory and the Danish Emergency Management Agency. The report for 2005 covers the following topics: status of nuclear power production, regional trends, reactor development and development of emergency management systems, safety related events of nuclear power and international relations and conflicts. (ln)

 11. Report on research and development work 1982 of the Institut fuer Nukleare Entsorgungstechnik

  International Nuclear Information System (INIS)

  1983-02-01

  The R and D work carried out at the Institute of Nuclear Waste Processing during 1982 under the four sections Chemistry, Processing Technology, Final Storage, and Infrastructure and Analysis is reported here. Areas of emphasis were: 1) Development and demonstration of a technical process for embedding highly radioactive solutions of fission products in borosilicate glass blocks, 2) Study of the properties of original glass moulds produced in this process, 3) Solidification of low and medium-active waste concentrates in cement, 4) Separation of actinides and fission products from medium-active waste solutions, 5) Solidification of alpha-containing concentrates in a ceramic matrix and characterization of the products, 6) Demonstration of wet chemical oxidation of combustible wastes containing higher levels of Pu together with the recovery of Pu, 7) Investigation of the release of radionuclides from medium-active waste products by leaching, corrosion, and mechanical or thermal stress, 8) Studies on the development of long-term stable containers suitable for final storage of highly radioactive glass products in salt, 9) Studies on the storage of heat-generating waste in salt, 10) Studies on analytical safety assurance for final storage in geological formations. (orig./RB) [de

 12. Nuclear power and nuclear safety 2008; Kernekraft og nuklear sikkerhed 2008

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Lauritzen, B.; OElgaard, P.L. (eds.); Nonboel, E. (Risoe DTU, Roskilde (Denmark)); Kampmann, D. (Beredskabsstyrelsen, Birkeroed (Denmark))

  2009-06-15

  The report is the fifth report in a series of annual reports on the international development of nuclear power production, with special emphasis on safety issues and nuclear emergency preparedness. The report is written in collaboration between Risoe DTU and the Danish Emergency Management Agency. The report for 2008 covers the following topics: status of nuclear power production, regional trends, reactor development, safety related events of nuclear power, and international relations and conflicts. (LN)

 13. Phylogenie der Accipitriformes (Greifvögel) anhand verschiedener nuklearer und mitochondrialer DNA-Sequenzen

  OpenAIRE

  Kocum, Annett

  2008-01-01

  Kurzfassung der Dissertation an der Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald, Zoologisches Institut und Museum Greifswald & Vogelwarte Hiddensee, betreut durch Prof. Dr. A. J. Helbig (†), Prof. Dr. G. Alberti, Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald, Zoologisches Institut und Museum; Prof. Dr. P. de Knijff, Universität Leiden/ Niederlande.

 14. The European Union and nuclear safety; Die EU und die nukleare Sicherheit

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Raetzke, Christian [CONLAR Consulting on Nuclear Law and Regulation, Leipzig (Germany)

  2014-02-15

  In recent years the EU Commission has developed a range of activities in the area of nuclear safety. Currently, the Commission has submitted a draft Directive revising the Nuclear Safety Directive 2009/71 to the Council. It seems that this draft text will undergo substantial changes in the course of Council deliberations and it is not clear yet whether any revision of the Directive will be adopted at all. The article shortly explains the background and the history of EU legislative activities in nuclear safety - a history which has been somewhat less than straightforward and has not yet reached its final chapter. The Commission's endeavours to introduce meaningful legislation have always met resistance from Member States determined to protect their sovereignty in this area. A decisive handicap for the Commission in this struggle certainly is the fact that it does not have a sufficient degree of in-house expertise in nuclear safety. Unless this is changed by upgrading and empowering the Commission to become a 'super-regulatory authority' - which seems to be very unlikely -, the Commission will have to resign itself to contribute to the further development of nuclear safety by closely cooperating with the Member States and their regulators. In any case, this can be a very effective and meaningful role. (orig.)

 15. Nuclear power and nuclear safety 2010; Kernekraft og nuklear sikkerhed 2010

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Lauritzen, B.; OElgaard, P.L. (eds.); Nonboel, E. (Risoe DTU, Roskilde (Denmark)); Kampmann, D.; Nystrup, P.E. (Beredskabsstyrelsen, Birkeroed (Denmark))

  2011-07-15

  The report is the eighth report in a series of annual reports on the international development of nuclear power production, with special emphasis on safety issues and nuclear emergency preparedness. The report is written in collaboration between Risoe DTU and the Danish Emergency Management Agency. The report for 2010 covers the following topics: status of nuclear power production, regional trends, reactor development, safety related events, international relations, and conflicts and the Fukushima accident. (LN)

 16. Nuclear power and nuclear safety 2011; Kernekraft og nuklear sikkerhed 2011

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Lauritzen, B.; OElgaard, P.L. (eds.); Hedemann Jensen, P.; Nonboel, E. (Technical Univ. of Denmark. DTU Risoe Campus, Roskilde (Denmark)); Aage, H.K.; Kampmann, D.; Nystrup, P.E.; Thomsen, J. (Beredskabsstyrelsen, Birkeroed (Denmark))

  2012-07-15

  The report is the ninth report in a series of annual reports on the international development of nuclear power production, with special emphasis on safety issues and nuclear emergency preparedness. The report is written in collaboration between Risoe DTU and the Danish Emergency Management Agency. The report for 2011 covers the following topics: status of nuclear power production, regional trends, reactor development, safety related events, international relations and conflicts, and the Fukushima accident. (LN)

 17. Nuclear threshold countries in the Third World. Nukleare Schwellenlaender in der Dritten Welt

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Stahl, K. (FEST, Heidelberg (Germany))

  1990-08-01

  The article analyses the nuclear-technological capacities and the danger of nuclear weapons proliferation in the six nuclear threshold countries: Argentina, Brazil, India, Pakistan, Israel and South Africa. All six states have developed sensitive nuclear facilities that are not covered by IAEA-safeguards. The risk of nuclear proliferation in Argentina and Brazil is considered at present as non-existent. The economic and especially the nuclear cooperation between the two states and the mutual visits of the unsafeguarded nuclear facilities has promoted a process of confidence building and political detente between them. The risk of nuclear weapons proliferation in the Middle East is considered high. It is estimated that Israel already has built up a nuclear weapons arsenal. The growing political influence of nationalistic groups in India and Pakistan, that favour a course of confrontation between the two states, have augmented the risk of nuclear proliferation in both states. South Africa is economically and militarily clearly dominating its black ruled neighbours. The Apartheid-regime is at present negociating with the nuclear weapons states about its adherence to the NPT, but demands political, economic and military concessions in exchange for its adherence to the treaty. (orig./HSCH).

 18. Institut fuer Nukleare Entsorgungstechnik: Status report on research and development 1984

  International Nuclear Information System (INIS)

  1985-02-01

  Some of the main points tackled by the Institute during 1984 included: Testing the glassification technique for radioactive waste and design and construction of a glassification plant; examination of the properties of glass products, testing of incineration of waste containing plutonium; solidification of concentrate containing alpha particles; separation of actinides and fission products from MAW; examination of the release procedures of radio-nuclides from waste solidified with cement; development of long-term containers for the final storage of HAW glass products in salt; model calculations for thermo-mechanical processes and for release mechanisms in final storage. (RB) [de

 19. Nuclear power and nuclear safety 2009; Kernekraft og nuklear sikkerhed 2009

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Lauritzen, B.; OElgaard, P.L. (eds.); Nonboel, E. (Risoe DTU, Roskilde (Denmark)); Kampmann, D.; Nystrup, P.E.; Thorlaksen, B. (Beredskabsstyrelsen, Birkeroed (Denmark))

  2010-05-15

  The report is the seventh report in a series of annual reports on the international development of nuclear power production, with special emphasis on safety issues and nuclear emergency preparedness. The report is written in collaboration between Risoe DTU and the Danish Emergency Management Agency. The report for 2009 covers the following topics: status of nuclear power production, regional trends, reactor development, safety related events, international relations, conflicts and the European safety directive. (LN)

 20. Nuclear emergency protection. Today and tomorrow; Nuklearer Notfallschutz. Heute und morgen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Buettner, Jens Uwe [Gesellschaft fuer Anlagen- und Reaktorsicherheit (GRS) gGmbH, Koeln (Germany). Abt. Strahlenschutz; Flury, Christoph [Bundesamt fuer Bevoelkerungsschutz BABS, Bern (Switzerland). Eidgenoessisches Departement fuer Verteidigung Bevoelkerungsschutz und Sport VBS; Gellermann, Rainer [Nuclear Control and Consulting GmbH, Braunschweig (Germany); and others

  2016-07-01

  The state of affairs of the nuclear emergency protection at accidents in connection with the use of nuclear power, at incidents with dangerous radiation sources as well as in case of criminal use of radioactive substances is presented. Moreover, the organization and the responsibilities as well as the preparation and realization of emergency training are considered and commented.

 1. Research and development activities of the Institut fuer Nukleare Entsorgungstechnik on the decontamination of surfaces

  International Nuclear Information System (INIS)

  Dippel, T.; Hentschel, D.; Kunze, S.

  1983-06-01

  After developing a procedure for the ''Testing of Surface Coating Materials for the Decontamination'' about 900 different surface coating materials had been tested and evaluated for the domestic and foreign industry. The results prove the following basic facts: Surface coatings, low in porosity, forming a smooth surface and containing limited amounts of filler are in the majority very effectively decontaminated if they are prepared of chemically stable, water repellent materials; Decontamination results are drastically poorer if the degree of filling of the materials is high especially if hygroscopic fillers and/or hygroscopic colouring matters are used. Currently available cleansers and washing powders used for decontamination did not fulfill the three basic demands for a decontamination agent: high efficiency, small foam generation and sufficient thermal stability. Therefore for the decontamination of walls, floors, etc. a water delutable, liquid cleanser was developed. In the same context a washing powder was optimized for the decontamination of contaminated clothing. The experiments on the decontamination of stainless steels ended up with the formulation of a pickling paste. Furthermore all investigations were aimed at a minimization of the waste generation by the decontamination process. This resulted in decontamination techniques, in which the decontaminating agents were applied in thin layers. A comparison of the currently practiced dipping technique with the coating technique showed that the latter one gave the better decontamination results and that the amount of decontamination waste was reduced. (orig./HP) [de

 2. Brug af foetocidium ved sene provokerede aborter i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen, Anne Vinggaard; Petersson, Birgit

  2012-01-01

  As a result of prenatal screening, the number of late terminations of pregnancy is increasing in Denmark. The fact that the foetus sometimes shows signs of life after the termination is a large concern for health-care staff and parents. In other countries feticide is performed intrauterinely...

 3. Den eneste ene - hvordan etniske minoritetsunge i Danmark danner par

  DEFF Research Database (Denmark)

  Singla, Rashmi

  Rapporten handler om etniske unges måde at danne par på. Rapporten er baseret på en større empirisk undersøgelse gennemført af forfatteren i 2003 og er desuden inspireret af forfatterens egen ph.d.-afhandling: "Ungdom, etnicitet og psychosocial intervention" (2000, Københavns Universitet). Rappor...

 4. Nutritiv rakitis i Danmark – medicinske og orale manifestationer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Beck-Nielsen, Signe Sparre; Gjørup, Hans; Haubek, Dorte

  2016-01-01

  Medicinske og orale manifestationer af nutritiv rakitis Rakitis, også kaldet ”engelsk syge”, er en sygdom, der oftest skyldes langvarig D-vitaminmangel. Rakitis er en sjælden sygdom, der primært optræder blandt børn med forældre af anden etnisk baggrund end dansk, men sygdommen ses også blandt bø...

 5. Flåtbårne infektioner i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Bo Bødker; Ocias, Lukas Frans; Andersen, Nanna Skaarup

  2017-01-01

  The castor bean tick, Ixodes ricinus, is common in woodlands in most of Denmark. Besides Borrelia burgdorferi, it can harbour a number of pathogenic microorganisms such as tick-borne encephalitis virus, Anaplasma phagocytophilum, Rickettsia helvetica, Francisella tularensis, Candidatus Neoehrlich...... mikurensis, Bartonella spp., Borrelia miyamotoi and Babesia spp. These tick-borne infections should be a differential diagnostic consideration during the tick season in Denmark. We review the distribution, clinical manifestations, diagnosis and treatment of these microorganisms....

 6. Om forskning og kreative miljøer i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rehfeld, Jens F.

  Zeneca, Sony Ericsson, ST-Ericsson, Sony Mobile, SAAB, Volvo, Gambro osv. Krisen tvingar politikerna att agera. För dem är det en ryggmärgsreflex att lösa problem genom att skjuta till pengar. Men i det här fallet handlar det egentligen inte om brist på pengar, det handlar mer om att använda pengarna på rätt...

 7. Antikkens veje til renæssancens Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  , og vi møder foruden Petrarca blandt andre også den store humanist Erasmus af Rotterdam, den danske professor Erasmus Lætus, der skrev digte på latin, og kong Christian IV, der udsmykkede Frederiksborg Slot efter antikke idealer. Alle trak de på antikken som forbillede for at kunne opfylde deres egne...

 8. Den præhospitale service i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Trier, H; Larsen, C F

  1993-01-01

  is in operation in Copenhagen, and in some other large towns anaesthesiology and intensive care teams can be dispatched from hospital to give on-the-spot care. In less populated areas, some general practitioners give advanced life-support. Although many areas are serviced by ambulances equipped......In Denmark, emergency ambulances are dispatched by 41 centres manned either by trained firemen (in Copenhagen) or policemen (outside Copenhagen). In 1990, emergency ambulance calls totalled 284,000. Utilisation of emergency ambulance services increases with urbanisation. A doctor-manned ambulance...... with defibrillators, the majority of patients receive only basic life-support from ambulance personnel. New initiatives resulting from a recent report by a commission appointed by central authorities, and focused on prehospital treatment, are expected to improve the service by raising the level of training given...

 9. Forebyggelse af vertikal transmission af human immundefektvirus i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rasmussen, Maria Birkvad; Rasmussen, Johannes Boyen; Nielsen, Vibeke Rosenfeldt

  2008-01-01

  during the study period. In 79% of the cases, the woman knew her HIV status at the beginning of her pregnancy. The median CD4 count before delivery was 447 x 10(6)/l, and in 76% of the cases the HIV-RNA was ... breastfed. None of the children were infected during pregnancy, delivery or after birth. During the same period of time, 8 children were diagnosed with HIV in Denmark; they were born to mothers whose HIV infection was not diagnosed during pregnancy or delivery and therefore preventive treatment...... was not initiated. CONCLUSION: As long as preventive treatment strategies are followed, there is no transmission of HIV from mother to child, neither during pregnancy nor during or after birth....

 10. Mellem lyst og pligt: Filmkultur og filmkritik i Danmark

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Peter Schepelern

  1995-09-01

  Full Text Available Filmen står måske i dag for de fleste, som det af de audiovisuelle medier der er tættest på at repræsentere kunsten. Men sådan har det ikke altid været. Som alle nye medier måtte filmen først igennem en lang historisk fase, hvor den nærmest blev betragtet som en trussel mod kulturen, indtil den i dag er blevet en statsbeskyttet filmkultur. I denne artikel skriver Peter Schepelern oplagt og underholdende om den danske filmkulturs udvikling fra skadelig kultur til kunst, og samtidig fortæller han historien om kritikken og teorierne om filmen fra starten til i dag i lyset af de store ideologiske og kulturelle bevægelser og i relation til de andre kunstarter. Hans konklusion er, at filmen i dag har erhvervet respektabilitet i det etablerede kulturlivs øjne, men stadigvæk ikke har fået ligestilling.

 11. Stofmisbrugsbehandling blandt grønlændere i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Baviskar, Siddhartha

  2016-01-01

  , nationalitet) - Demografiske og socioøkonomiske karakteristika (fx skole og erhvervsuddannelse, hovedindtægtskilde, boligsituation, civilstatus, børn) - Hvilke stoffer der indtages (både hovedstoffer, fx hash, metadon, heroin, amfetamin og kokain, og sidestoffer såsom alkohol) - Hvor hyppigt og hvordan...

 12. Forebyggende helbredsundersøgelser af gravide kvinder i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kristensen, F B; Andersen, K V; Andersen, A M

  1989-01-01

  staff who described an antenatal examination of a woman with an at risk pregnancy, 61% were consultants or senior registrars and 49% were specialists. The commonest goal for postgraduate training where non-specialists were concerned was general practice. Supervision in one form or another was possible...

 13. Ovariekraeft i Danmark. Status for den kirurgiske indsats

  DEFF Research Database (Denmark)

  Marx, Charlotte Iben; Møller, Charlotte; Bendixen, Anette

  2006-01-01

  INTRODUCTION: In Denmark women have not only one of the highest risks of ovarian cancer but also the highest mortality rate. The primary surgery is a key factor in the outcome. MATERIALS AND METHODS: Surgery for the treatment of ovarian cancer in Denmark was evaluated for the period from 1 July...... departments. The mean postoperative hospital stay was 9.0 days; 28% experienced one or more complications, and 8.1% were reoperated. The mortality rate was 4.2%. CONCLUSION: This first nationwide evaluation of surgery for ovarian cancer in Denmark showed that the surgery took place in far more hospital...

 14. Pengespil blandt unge i Danmark 2007-2016

  DEFF Research Database (Denmark)

  Fridberg, Torben; Birkelund, Jesper Fels

  2016-01-01

  unge, der i 2007 havde en risikabel spilleadfærd. Undersøgelsen viser, at selv om udbuddet af pengespil er blevet større, så spiller færre unge om penge i 2016 end i 2007. Den viser desuden, at der ikke er flere unge, der er i risiko for at få problemer med pengespil. Undersøgelsen er finansieret af...

 15. Selvvurderet helbred blandt unge fra etniske minoriteter i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bennedsen, Anne; Ibfelt, Else Helene; Hansen, Jane Lindschou

  2006-01-01

  -grade students (aged 15 to 16 years), including 264 first-generation and 391 second-generation immigrants from non-Western countries. Self-reported health and self-efficacy, defined as the belief in the ability to affect one's own health, were included in the analyses, using SPSS cross-tabulations and logistical...

 16. Den illegale indvandring til Europa – og til Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Tranæs, Torben; Jensen, Bent

  Illegal immigration to Europe is accorded high priority in the media today. Such immigration has also played a key role in defining European Union cooperation on external borders. Increasing illegal immigration is a difficult issue to deal with and is associated with great uncertainty; it seems...... to be linked to globalisation in general. However, the topic is not as high on the political agenda in Denmark as legal immigration. This book aims to give a concise yet comprehensive overview of illegal immigration to Europe. Who are the illegal immigrants, and how many of them are there? What economic forces...

 17. Ambulanceservice til patienter med akutte hjertelidelser i Danmark - en status

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lybecker, H; Larsen, C F; Nielsen, J R

  1990-01-01

  In 1985, the Danish Board of Health published a review of the therapeutic value of heart ambulances. A report is presented here concerning the extent to which prehospital treatment of cardiac arrest recommended by the Board of Health has been intensified after publication of the review. The preho...... recovery when intensified prehospital treatment of cardiac arrest is employed. Hence legislation steps should be taken to improve pre-hospital treatment of cardiac arrest....

 18. Risikovurdering for Downs syndrom i Danmark--sekundaerpublikation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ekelund, Charlotte Kvist; Christensen, Jeanette; Ersbak, Vibeke

  2010-01-01

  In 2004 The Danish National Board of Health introduced a new guideline regarding prenatal screening. All pregnant women are now offered a Down's syndrome risk assessment. The new guideline has had an impact on the number of invasive early prenatal procedures. The number of procedures fell by 50......% from 2000 to 2006. 90% of the foetuses with Down's syndrome are detected prenatally. Denmark is one of the first countries in the world in which risk assessment for Down's syndrome has been successfully implemented at a national level....

 19. Transport-in vitro-fertilisation/intracytoplasmatisk sperminjektion i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Østergård, Marianne Louise Vang; Børlum, Karl-Gerhardt; Fedder, Jens

  2002-01-01

  INTRODUCTION: This study describes the results obtained with a small IVF/ICSI-transport programme carried out between a private specialist clinic and a public IVF-clinic. MATERIALS AND METHODS: All women treated in the specialist clinic over a three and a half years period were entered. Ovarian...... stimulation cycles were performed with 68% IVF, 19% ICSI, and 13% cycles with cryopreserved oocytes (FER). The material comprises 259 oocyte aspirations with a total of 1969 oocytes, 1229 were fertilised. Oocyte and transfer-data are given in Table 2. The pregnancy rate was 29% for IVF and 27.1% for ICSI......, but only 12.2% in FER. DISCUSSION: These results are consistent with that of other private and public IVF treatments in Denmark, where differences in population and oocyte handling are comparable (Table 3). As reported from the Netherlands, the UK, and Argentina (Table 4) transportation of oocytes does...

 20. Psykisk helbred blandt asylbørn i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Signe Smith; Nørredam, Marie; Christensen, Karen Louise

  2007-01-01

  INTRODUCTION: There is growing concern for the mental health of asylum-seeking children due to protracted periods of stay at asylum centres and an increasing need for psycho-social measures. The objective of this study is to survey asylum-seeking children's mental health in Denmark. MATERIALS...... AND METHODS: The population comprised all asylum-seeking children aged 4-16 years living at asylum centres run by the Danish Red Cross. In order to assess their mental health the Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ) was employed along with four questions from the Health Behaviour in School-Aged...

 1. Forebyggelse af vertikal transmission af human immundefektvirus i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rasmussen, Maria Birkvad; Rasmussen, Johannes Boyen; Nielsen, Vibeke Rosenfeldt

  2008-01-01

  INTRODUCTION: Human immunodeficiency virus (HIV) is a RNA virus that can be transmitted parenterally, sexually or vertically. An effective prevention strategy has been implemented in industrialised countries, thereby reducing vertical transmission from 15-25% to ... was to describe vertical transmission of HIV in Denmark after the introduction of ART. MATERIALS AND METHODS: The study was a retrospective study of all HIV-infected women who gave birth in Denmark between 1 January 2000 and 31 May 2005 and their children. RESULTS: 83 HIV-infected women gave birth to 96 children...... was not initiated. CONCLUSION: As long as preventive treatment strategies are followed, there is no transmission of HIV from mother to child, neither during pregnancy nor during or after birth. Udgivelsesdato: 2008-Aug-18...

 2. Heat plan Denmark 2010. Appendix report; Varmeplan Danmark 2010. Bilagsrapport

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Dyrelund, A.; Fafner, K.; Ulbjerg, F. (and others)

  2010-09-15

  Heat Plan Denmark 2010 is an update of Heat Plan Denmark 2008 and confirms how the sector has reduced the CO{sub 2} emission in Denmark since 1980 and how this development can continue in a cost effective way to an almost CO{sub 2} neutral heating sector in 2030. The study is based on an overall least cost evaluation of the best existing technology taking into account the interaction between buildings, district heating and the power system with a large share of wind energy. The present appendix report contains the technical and economical documentation for the main report. (ln)

 3. Aktivistisk med forbehold? Danmark, EU og den amerikanske verdensorden

  DEFF Research Database (Denmark)

  Wivel, Anders

  2017-01-01

  reflekterer de globale og europæiske incitamenter. Dansk europapolitik formuleres af danske beslutningstagere som en nødvendighedens politik, men dette udelukker ikke en aktivisme, der ofte fremstår som dristig i sin udfordring af den dominerende tysk-fransk forståelse af EU’s betydning og fremtid....

 4. Lyngheden som naturtype er trængt i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Odgaard, Bent Vad

  2015-01-01

  Many Danish heathlands suffer from natural succession into non-heathland vegetation types as a result of lack of management resources. Based on palaeoecological data the present paper suggests an alternative management target for some heathlands. Targets for managed heathlands are derived from uses...... in traditional and historical cultural landscapes with no counterparts today. The alternative management proposed was inspired by Mid-Holocene open heathland forest which were open to some extent because of recurrent wild-fires. The function of the wild-fires can be mimicked today by prescribed burning...... in smaller areas of heathlands under even strong invasion by woody plants. Management by prescribed and very local fires could be repeated in a mosaic pattern after some decades. Advantages of such a management system would be low resource requirements and the maintenance of a diversity of habitats...

 5. Risikovurdering for Downs syndrom i Danmark - sekundærpublikation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ekelund, Charlotte Kvist; Andersen, Hans Jakob; Christensen, Jeanette

  2010-01-01

  In 2004 The Danish National Board of Health introduced a new guideline regarding prenatal screening. All pregnant women are now offered a Down's syndrome risk assessment. The new guideline has had an impact on the number of invasive early prenatal procedures. The number of procedures fell by 50% ......% from 2000 to 2006. 90% of the foetuses with Down's syndrome are detected prenatally. Denmark is one of the first countries in the world in which risk assessment for Down's syndrome has been successfully implemented at a national level....

 6. Mangelfuld implementering af retningslinjer for basal genoplivning i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Steensen, Christian Overgaard; Krarup, Niels Henrik; Løfgren, Bo

  2008-01-01

  may improve education in resuscitation and further the provision and efficiency of CPR. In 2005 the European Resuscitation Council (ERC) published guidelines for adult basic life support. The objective of this investigation is to evaluate the adherence of Danish course material for laypeople...... to the ERC Guidelines. MATERIALS AND METHODS: Printed Danish course material is compared to the ERC Guidelines with respect to algorithm, resuscitation techniques and illustrations. RESULTS: The majority of the investigated material does not adhere to the ERC Guidelines, especially with regard...... to resuscitation techniques and illustrations. There were considerable discrepancies concerning airway management, recognition of cardiac arrest, activation of emergency medical services and chest compressions. CONCLUSION: We demonstrate substantial differences between Danish course material and the ERC Guidelines...

 7. Populærmusikkultur i Danmark siden 2000

  DEFF Research Database (Denmark)

  rap, pop, rock, metal, verdensmusik og electronica – ikke blot på kunstnerne og deres tekster, produktioner, udgivelser og optrædener, men også på alt det, der udspiller sig rundt om kunstnerne, dvs. fankulturerne, pladeselskaberne, festivalerne, koncertbegivenhederne, talentudviklingen med mere...

 8. Kommenteret checkliste over Danmarks bier - Del 2: Andrenidae (Hymenoptera, Apoidea)

  DEFF Research Database (Denmark)

  Calabuig, Isabel; Madsen, Henning Bang

  2009-01-01

  This paper presents Part 2 of a checklist for the taxa of bees occurring in Den- mark, dealing with the family Andrenidae, and covering 61 species. The re- maining four families (Halictidae, Melittidae, Megachilidae and Apidae) will be dealt with in future papers. The following 13 species......, 1887, Andrena nycthemera Imhoff, 1868, Andrena semilaevis Pérez, 1903, Andrena similis Smith, 1849, An- drena simillima Smith, 1851 and Andrena subopaca Nylander, 1848. Andrena nana (Kirby, 1802) is excluded from the Danish checklist. Species that have the po- tential to occur in Denmark are discussed...

 9. Kommenteret checkliste over Danmarks bier – Del 3

  DEFF Research Database (Denmark)

  Madsen, Henning Bang; Calabuig, Isabel

  2010-01-01

  This paper presents Part 3 of a checklist for the taxa of bees occurring in Denmark, dealing with the families Melittidae and Megachilidae, and covering 53 species. The remaining two families (Halictidae and Apidae) will be dealt with in future papers. The following two species are hereby recorded...... as belonging to the Danish bee fauna: Melitta tricincta Kirby, 1802 and Hoplosmia spinulosa (Kirby, 1802). Megachile pyrenaea Pérez, 1890 and Osmia bicolor (Schrank, 1781) are excluded from the Danish checklist. Species that have the potential to occur in Denmark are discussed briefly....

 10. Danmark venter stadig på sin psykiatrireform

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bengtsson, Steen

  Det danske psykiatriske behandlingssystem har været under ændring siden 1950’erne. Blandt andet har behandlingsstrategiernes vægtning af på den ene side medicin og på den anden side samtaler, grupper, aktiviteter, tanker, arbejde m.m. ændret sig med årene. Senest har kommunalreformen 2007 grebet ...

 11. Det nye forskningsrådssystem i Danmark og EU

  DEFF Research Database (Denmark)

  Højgaard, Liselotte

  2005-01-01

  Research is on the political agenda in Denmark and the other EU countries. In January 2004, a new structure for the Danish Research Council was launched, including the Danish Councils for Independent Research and the the Danish Council for Strategic Research. The Danish Political Research Council....... For researchers it is important to be informed about the research council structures in order to be able to secure optimal research funding....

 12. Fyrvaerkeriskader i Danmark i perioden 1995/1996-2006/2007

  DEFF Research Database (Denmark)

  Foged, Thomas; Lauritsen, Jens; Ipsen, Tune

  2007-01-01

  The purpose of this study was to observe the occurrence and character of firework injuries on the two days around New Year in Denmark over the last decade.......The purpose of this study was to observe the occurrence and character of firework injuries on the two days around New Year in Denmark over the last decade....

 13. Flåtbårne infektioner i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Bo Bødker; Ocias, Lukas Frans; Andersen, Nanna Skaarup

  2017-01-01

  The castor bean tick, Ixodes ricinus, is common in woodlands in most of Denmark. Besides Borrelia burgdorferi, it can harbour a number of pathogenic microorganisms such as tick-borne encephalitis virus, Anaplasma phagocytophilum, Rickettsia helvetica, Francisella tularensis, Candidatus Neoehrlichia...

 14. Brug af foetocidium ved sene provokerede aborter i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen, Anne Vinggaard; Petersson, Birgit

  2012-01-01

  As a result of prenatal screening, the number of late terminations of pregnancy is increasing in Denmark. The fact that the foetus sometimes shows signs of life after the termination is a large concern for health-care staff and parents. In other countries feticide is performed intrauterinely to e...... to ensure that the foetus is dead before the delivery. In Denmark this method is legally used in foetal reduction, but not in late termination of pregnancy. In the light of international literature on the subject, perspectives on feticide in late termination of pregnancy are explored....

 15. Heat plan Denmark 2010. Main report; Varmeplan Danmark 2010. Hovedrapport

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Dyrelund, A.; Fafner, K.; Ulbjerg, F. (and others)

  2010-09-15

  Heat Plan Denmark 2010 is an update of Heat Plan Denmark 2008 and confirms how the sector has reduced the CO{sub 2} emission in Denmark since 1980 and how this development can continue in a cost effective way to an almost CO{sub 2} neutral heating sector in 2030. The study is based on an overall least cost evaluation of the best existing technology taking into account the interaction between buildings, district heating and the power system with a large share of wind energy. It provides recommendations to the central administration, to municipalities, to district heating companies and to consumers on how to continue the development of the heating sector in the most cost effective way towards a CO{sub 2} neutral society in a sustainable way, mainly: 1) to increase the market share of District heating from 50 % to 70%; 2) to supply 70% of all new buildings with district heating; 3) to supply 30 % with heat pumps; 4) to encourage end-users to save heat and reduce the return temperature; 5) to use more renewable energy, such as waste to energy with fluegas condensation, biofuel CHP, large scale solar heating, geothermal energy and electric boilers and heat pumps to absorb surplus wind energy. (ln)

 16. Udvikling i ynglebestanden af Fjordterner i Danmark 1970-2012

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bregnballe, Thomas; Jørgensen, Hans Erik

  2013-01-01

  of fledglings. Thus a survey of breeding success during 1997-2002 indicated that only fledged per pair despite high hatching success in most years (Andersen-Harild 1997, 1998, 1999, 2003). The mean annual frequency with which parents fed their young was

 17. Ulve (Canis lupus) i Danmark 2012-2017

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sunde, Peter; Olsen, Kent

  mest oplagte områder for ulverevirer i fremtiden befinder sig i Vest- og Midtjylland, Nordjylland, Thy samt på Djursland. Etableringen af det første ulvepar og dets høje ynglesucces, giver grundlag til at forudsige, at der fra og med 2018 vil ske en yderligere stigning i antal par og kobler. Den...... største ubekendte faktor for hvor hurtigt denne bestandsvækst vil foregå, er ulves overlevelsesrater, som på grundlag af foreliggende data, synes at være lavere end hvad man skulle forvente for en bestand, som ikke er genstand for forfølgelse....

 18. Billeddiagnostisk håndtering af akut lungeemboli i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Madsen, Poul Henning; Hess, Søren; Jørgensen, Henrik Boel

  2005-01-01

  the diagnosis. Our objective was to determine what the diagnostic method of choice in Denmark is. MATERIALS AND METHODS: We conducted a survey in 30 hospital departments in Denmark regarding the primary imaging procedure for patients with suspected pulmonary embolism. These departments represented various types...... of hospitals in all parts of Denmark but were otherwise randomly selected. RESULTS: Twenty-seven departments responded. Approximately half of the departments used lung scintigraphy as the primary diagnostic test, one third used echocardiography and the rest used spiral computed tomography. This distribution...

 19. Med 3. styrmand på Danmark-Ekspeditionen

  DEFF Research Database (Denmark)

  ekspeditionsliv var uden radio, GPS, telefon og andre moderne bekvemmeligheder. De var afskåret fra omverdenen. Kort sagt. Bendix Thostrup (1876-1945) er født i Viborg og er fra de gamle sejlskibes tid. Han fik sine styrmandspapirer i marinen i 1902 og opsøgte i efteråret 1905, som en af de første ekspeditionens...

 20. MOOCs - perspektiver for UC-sektoren i Danmark

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hanne Wacher Kjærgaard

  2013-11-01

  Due to an increasing financial pressure in the Danish educational sector and a demand for rationalization as well as higher quality through digitization, the question of whether or not to adopt MOOCs (Massive Open Online Courses becomes interesting. A MOOC is a free, online course offered to all with no entry level demands and with no limitation on participant numbers. Studies (Barbour, 2012; Kim, 2012 show that several universities have plunged into this type of courses relatively headlong, perhaps mainly driven by fear of losing out in the competition for international students.  With the intention of contributing to an informed discussion of the university college perspectives of MOOCs, this article describes the phenomenon and discusses its peda-gogical perspectives in the context of the global education market. Through a literature review as well as hands-on participation in a number of MOOCs, the aim is to uncover what it takes to offer a MOOC, what others have done, who the providers are, who the participants are, and what perspectives MOOCs might hold in a Scandinavian context.

 1. Flåtbårne infektioner i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Bo Bødker; Ocias, Lukas Frans; Andersen, Nanna Skaarup

  2017-01-01

  The castor bean tick, Ixodes ricinus, is common in woodlands in most of Denmark. Besides Borrelia burgdorferi, it can harbour a number of pathogenic microorganisms such as tick-borne encephalitis virus, Anaplasma phagocytophilum, Rickettsia helvetica, Francisella tularensis, Candidatus Neoehrlichia...... mikurensis, Bartonella spp., Borrelia miyamotoi and Babesia spp. These tick-borne infections should be a differential diagnostic consideration during the tick season in Denmark. We review the distribution, clinical manifestations, diagnosis and treatment of these microorganisms....

 2. Vibrio vulnificus-infektioner i Danmark sommeren 1994

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bruun, Brita Grønbech; Frimodt-Møller, N; Dalsgaard, A.

  1996-01-01

  The clinical manifestations and epidemiological data of 11 patients infected with Vibrio vulnificus found in Denmark during the unusually warm summer of 1994 are reported. All patients had been exposed to seawater prior to illness, but none had consumed seafood. Nine patients, including four with...... climates such as the Danish. Exposure to seawater, including handling of fresh seafood, during warm periods carries a risk of infection with V. vulnificus.......The clinical manifestations and epidemiological data of 11 patients infected with Vibrio vulnificus found in Denmark during the unusually warm summer of 1994 are reported. All patients had been exposed to seawater prior to illness, but none had consumed seafood. Nine patients, including four...

 3. Menarkalderen blandt skolepiger i Odense. Falder menarkalderen fortsat i Danmark?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Boldsen, J L; Jeune, B; Bach-Rasmussen, K L

  1993-01-01

  at the menarche was found to be the same throughout the municipality (13.27 years; 95% confidence limit 13.20-13.35). The variations were found to be significantly differentiated by the type of school district. The variations were low in the suburbs and in the surrounding rural districts, higher in the inner city...

 4. Implementering og anvendelse af Activity-based Costing i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Steen; Jakobsen, Morten

  2007-01-01

  .a. lønsomhed og virksomhedens indirekte eller faste omkostninger. Denne undersøgelses problemfelt tages derfor i at skabe en større indsigt i området, set i relation til det fremtidige potentiale og cost/benefit som implementering af ABC generelt forventes at have i danske virksomheder. Til sidst...

 5. Handbook on criticality. Vol. 1. Criticality and nuclear safety; Handbuch zur Kritikalitaet. Bd. 1. Kritikalitaet und nukleare Sicherheit

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2015-04-15

  This handbook was prepared primarily with the aim to provide information to experts in industry, authorities or research facilities engaged in criticality-safety-related problems that will allow an adequate and rapid assessment of criticality safety issues already in the planning and preparation of nuclear facilities. However, it is not the intention of the authors of the handbook to offer ready solutions to complex problems of nuclear safety. Such questions have to remain subject to an in-depth analysis and assessment to be carried out by dedicated criticality safety experts. Compared with the previous edition dated December 1998, this handbook has been further revised and supplemented. The proven basic structure of the handbook remains unchanged. The handbook follows in some ways similar criticality handbooks or instructions published in the USA, UK, France, Japan and the former Soviet Union. The expedient use of the information given in this handbook requires a fundamental understanding of criticality and the terminology of nuclear safety. In Vol. 1, ''Criticality and Nuclear Safety'', therefore, first the most important terms and fundamentals are introduced and explained. Subsequently, experimental techniques and calculation methods for evaluating criticality problems are presented. The following chapters of Vol. 1 deal i. a. with the effect of neutron reflectors and absorbers, neutron interaction, measuring methods for criticality, and organisational safety measures and provide an overview of criticality-relevant operational experience and of criticality accidents and their potential hazardous impact. Vol. 2 parts 1 and 2 finally compile criticality parameters in graphical and tabular form. The individual graph sheets are provided with an initially explained set of identifiers, to allow the quick finding of the information of current interest. Part 1 includes criticality parameters for systems with {sup 235}U as fissile material, while part 2 deals with systems comprising {sup 233}U, plutonium and higher actinides.

 6. Neutronic simulation calculations to assess the proliferation resistance of nuclear technologies; Neutronenphysikalische Simulationsrechnungen zur Proliferationsresistenz nuklearer Technologien

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Englert, Matthias

  2009-07-13

  This thesis investigates the proliferation resistance of nuclear technologies on the basis of three case studies. After a brief description of the concept of proliferation resistance the utilized computer codes and methods are presented. The first case study investigates the potential of monolithic fuel for the conversion of one-fuel-element high-flux research reactors from highly enriched to low enriched uranium using the example of the german research reactor FRM-II. The second case study assesses the proliferation potential of future tokamak based fusion reactors by using neutronic simulations of a possible plutonium production. The third example investigates the proliferation potential of spallation neutron sources to produce nuclear weapon relevant material and the proliferation resistance of such facilities. (orig.)

 7. Consequences of nuclear accidents for human beings and the environment; Auswirkungen nuklearer Unfaelle auf den Menschen und die Umwelt

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Huebner, Felix; Jung, Jennifer Jana; Schultmann, Frank

  2017-03-15

  In the 1950s and 1960s many countries believed that they could become energy self-efficient with the help of nuclear power plants. For this reason, nuclear energy experienced internationally an enormous upswing during these years. In the following decades, many nuclear power plants were planned and built. Despite a few critics, who drew attention to the dangers of nuclear power use, an end to the upturn was not foreseeable. But in 1979, the nuclear accident in Three Mile Island in Harrisburg (USA) caused international attention and the critics of the nuclear power became stronger. However, many Europeans only were aware of the danger by nuclear power plants when in 1986 the nuclear disaster occurred in the Ukrainian nuclear power plant in Chernobyl. The effects of this nuclear disaster were also felt in Central Europe. Recently, the nuclear disaster at the Fukushima nuclear power plant has prompted a nuclear phase-out in Germany and the rest of the world. This work focuses not on the political implications of these nuclear accidents, but rather on the impacts of nuclear accidents on human beings, animals and the environment. In particular, reports on the incidents in Chernobyl and Fukushima as well as studies on their effects are analysed and summarised.

 8. Safety techniques in the change of nuclear systems. Radiation protection at spallation neutron sources and transmutation facilities; Sicherheitstechnik im Wandel Nuklearer Systeme. Strahlenschutz bei Spallationsneutronenquellen und Transmutationsanlagen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Nuenighoff, Kay

  2009-07-01

  To push the boundary towards higher neutron fluxes concepts based on spallation reactions have been discussed. Here neutrons are produced by bombarding a heavy metal target (e.g. mercury, tungsten, or tantalum) with high energetic protons. Up to now such facilities could not be realised because of the high power particle accelerators needed. Recent developments of the accelerator technology open the possibility of construction and operating proton accelerators in the MW region. This is demonstrated by construction and commissioning of two MW spallation neutron sources, namely SNS (Oak Ridge, Tennessee, USA) with a power of 1.4 MW and J-PARC (Japan) with 1 MW. The realisation of proton accelerators at this power level will open the way towards energy amplifiers, as proposed e.g. by Carlo Rubbia. Such a facility will not only produce electric power. Furthermore longliving radionuclides can be transmutated into shortlived or even stable nuclides by neutron induced nuclear reactions. A mitigation of the problem of nuclear waste disposal. The above discussed developments prove that accelerators are not only constructed for research, moreover application of these technology became state of the art. With the emergence of particle accelerators in the MW region, radiation protection is confronted with new kind of problems to be solved. Especially the higher kinetic energies of the primary beam particles requires modification and expansion of computer programs well known in nuclear engineering. In contrast to nuclear reactors with kinetic energies up to 2-3 MeV, in spallation reaction secondary particles up to the incident energy in the GeV region will be produced. Problems related to radiation protection have to be considered in an energy range three orders of magnitude higher than known from nuclear reactors. In this thesis existing computer codes are compared and validated with data from selected experiments. Questions concerning radiation protection covers a broad range: production of secondary particles, induced radiotoxicity, energy deposition, and the moderation of neutrons and their transport through neutron guides. All these topics are discussed, and numerical solutions are presented. To answer questions concerning the radiation protection of such facilities complex numerical simulations are mandatory. Especially the strong interest in the field of basic research in cold neutron beams requires not only the study of the interaction of high energetic particles with matter, but furthermore the investigation of the influence of neutron optical phenomenons. The presented numerical methods allow the engineer responsible for radiation protection to analyse radiological hazards during the design phase of a project and the early and cheap implementation of technical solutions improving safety. Quoted as an example spallation neutron sources as well as energy amplifiers are discussed. At the end the philosophy of the safety of high power accelerator driven systems are discussed from the point of view of a safety scientist. (orig.)

 9. Nuclear catastrophes and their consequences. 30 years after Chernobyl, 5 years after Fukushima; Nukleare Katastrophen und ihre Folgen. 30 Jahre nach Tschernobyl, 5 Jahre nach Fukushima

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Liebert, Wolfgang; Gepp, Christian; Reinberger, David (eds.)

  2016-07-01

  The book on nuclear catastrophes covers the following issues: A historical oversight on nuclear power; two catastrophic reactor accidents: Chernobyl and Fukushima; presentation of important experiences on the radiological consequences of the severe accidents; regulatory reactions in Europe as a consequence of Fukushima; beyond Chernobyl and Fukushima: fundamental problems with nuclear energy.

 10. Partitioning and transmutation of nuclear wastes. Chances and risk in research and application; Partitionierung und Transmutation nuklearer Abfaelle. Chancen und Risiken in Forschung und Anwendung

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Glose, Evelyn (comp.)

  2014-07-01

  Partitioning and transmutation is focused on the transformation of long-lived radioisotopes in short-lived isotopes. The methodology could be a possibility to reduce the long.-term risk of heat developing nuclear waste in final repositories. During partitioning of spent fuel elements the uranium, plutonium and the minor actinides (neptunium, americium and curium) are separated. The remaining fission and activation products are vitrified and disposed in the final repository. During the partition process radioactive water from decontamination and washing is generated as secondary waste. The transmutation process includes the irradiation of plutonium and the minor actinides with fast neutrons resulting in stable or short-lived isotopes. The separated uranium can be used for fuel element production. The facility for transmutation is being developed and is supposed to be safer than the actual nuclear power plants. The potential risks of the technology are discussed.

 11. Nuclear disarmament. Options for the coming non-proliferation treaty surveillance cycle; Nukleare Abruestung. Optionen fuer den kommenden Ueberpruefungszyklus des NVV

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Mueller, Harald

  2011-07-01

  The report is aimed on the nuclear disarmament discussion with respect to the disagreement of nuclear weapon states and those without nuclear weapons, esp. the non-aligned movement (NAM) concerning the non-proliferation treaty. The report covers the following issues: The role of the non-proliferation treaty, nuclear disarmament in the last surveillance conference 2010, the different disarmament philosophies, the possibilities of bridging the disagreement, further disarmament options for the future non-proliferation treaty surveillance cycle, German options for the future surveillance cycle.

 12. Regulatory oversight report 2007 concerning nuclear safety in Swiss nuclear installations; Aufsichtsbericht 2007 ueber die nukleare Sicherheit in den schweizerischen Kernanlagen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2008-04-15

  This annual report issued by the Swiss Federal Nuclear Inspectorate (HSK) reports on the work carried out by the Inspectorate in 2007. This report reviews the regulatory activities in the four Swiss nuclear power stations and in four further nuclear installations in various Swiss research facilities. It deals with topics such as operational details, technologies in use, radiation protection, radioactive wastes, emergency dispositions and personnel and provides an assessment of operations from the point of view of safety. Also, the transportation of nuclear materials - both nuclear fuels and nuclear wastes - is reported on. General topics discussed include probabilistic safety analyses and accident management. Finally, the disposal of nuclear wastes and work done in the rock laboratories in Switzerland is commented on.

 13. Regulatory oversight report 2008 concerning nuclear safety in Swiss nuclear installations; Aufsichtsbericht 2008 ueber die nukleare Sicherheit in den schweizerischen Kernanlagen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2009-04-15

  This annual report issued by the Swiss Federal Nuclear Inspectorate (ENSI) reports on the work carried out by the Inspectorate in 2008. This report reviews the regulatory activities in the four Swiss nuclear power stations and in four further nuclear installations in various Swiss research facilities. It deals with topics such as operational details, technologies in use, radiation protection, radioactive wastes, emergency dispositions, personnel and provides an assessment of operations from the safety point of view. Also, the transportation of nuclear materials - both nuclear fuels and nuclear wastes - is reported on. General topics discussed include probabilistic safety analyses and accident management, earthquake damage analysis and agreements on nuclear safety. The underground disposal of highly-radioactive nuclear wastes and work done in the rock laboratories are discussed, as are proposals for additional nuclear power stations.

 14. Forebyggende helbredsundersøgelser af gravide kvinder i Danmark. Almindelige helbredsgener i svangerskabet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lindenskov, Lena; Kristensen, F B; Andersen, A M

  1994-01-01

  on questionnaires completed by pregnant women who had seen a general practitioner (GP), midwife or hospital doctor for prenatal care. Ailments and advice in connection with one specific visit were reported. The questionnaires were completed by 517 women after a prenatal visit to their GP (92% of eligible), by 514......The study was conducted in order to describe the extent and content of advice on common ailments in pregnancy given by doctor or midwife during prenatal visits and to describe the frequency of ailments in the period before the visits. The design was a nationwide cross-sectional study based...... women after a prenatal visit to the midwife (91% of eligible), and by 203 women after a prenatal visit to a doctor in the maternity department in pregnancy week 16-18 (84% of eligible). The results showed that nausea, pollakisuria, tiredness and heartburn had been present during the period before...

 15. Forebyggende helbredsundersøgelser af gravide kvinder i Danmark. Struktur og tilrettelaeggelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, K V; Kristensen, F B; Andersen, A M

  1989-01-01

  In Denmark, pregnant women are offered antenatal care in a nationwide programme. This programme is organized around health examinations in general practice, midwives centres and hospital outpatient departments. During the winter 1986/87 a nationwide investigation of antenatal care was carried out...... of pregnancy. 25% of the places for examination by midwives were outside hospitals, which, according to the guidelines for antenatal care, do not entirely fulfill the intentions concerning situation in the patient's immediate surroundings. All of the obstetric departments offered routine examinations in the 16...

 16. Proposal for a climate strategy for Denmark; Oplaeg til klimastrategi for Danmark

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2003-02-01

  As a consequence of the 1997 Kyoto Protocol and the subsequent 1998 EU Burden Sharing Agreement, Denmark is committed to reducing its average annual greenhouse gas emissions in the period 2008-2012 by 21% in relation to the basis year, 1990. Danish greenhouse gas emissions have only decreased slightly since 1990, and substantial efforts are still required. In relation to expected emissions in 2008-2012, if no further initiatives are taken, excess emissions in relation to the reduction commitments are expected to be 20-25 million tonnes CO{sub 2} equivalents per year. This corresponds to 25-30% of total Danish greenhouse gas emissions. Denmark's reduction commitments are extensive. This is primarily due to the fact that Denmark has accepted very ambitious reduction commitments in connection with establishing burden sharing among the individual EU Member States. In comparison, the total EU reduction commitments amount to 8%. Flexible mechanisms, i.e. trading in the so-called credits from CO{sub 2} reduction projects in developing countries and in Central and Eastern Europe as well as trading in CO{sub 2} quotas, may contribute to fulfilling Denmark's reduction commitments. This reflects the facts that greenhouse gas emissions are a global problem that must be solved by ensuring the most cost-effective reduction at global level. Furthermore, flexible mechanisms can contribute to developing the countries in question through the transfer of know-how and capital. The costs for society of eliminating excess emissions will be between DKK 1-2 billion (EUR 135-269 million) and DKK 4-5 billion (EUR 538-673 million) per year in the five-year period 2008-2012, dependent on the choice of measures. The most expensive initiative would be significant utilisation of flexible mechanisms, the price of which would be unlikely to exceed DKK 100 (EUR 13.46) per tonne CO{sub 2}, with a price level of DKK 40-60 (EUR 5.38-8.07) per tonne CO{sub 2} being the most likely. Regardless of the size of the burden of these reductions and how the financial burden is shared, ultimately Danish citizens will pay for the total efforts. Therefore, the way we deal with this challenge is crucial. An overall climate strategy should be based on cost-effective initiatives. (au)

 17. Inquiry-based science education : - har naturfagsundervisningen i Danmark brug for det?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Østergaard, Lars Domino; Sillasen, Martin Krabbe; Hagelskjær, Jens

  2010-01-01

  Inquiry-based science education (IBSE) er en internationalt afprøvet naturfagsdidaktisk metode der har til formål at øge elevernes interesse for og udbytte af naturfag. I artiklen redegøres der for metoden, der kan betegnes som en elevstyret problem- og undersøgelsesbaseret naturfagsundervisnings......Inquiry-based science education (IBSE) er en internationalt afprøvet naturfagsdidaktisk metode der har til formål at øge elevernes interesse for og udbytte af naturfag. I artiklen redegøres der for metoden, der kan betegnes som en elevstyret problem- og undersøgelsesbaseret...

 18. Tromboseprofylakse pa kirurgiske afdelinger i Danmark. Status 2005 og 25 ars udvikling

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schmidt, L.M.; Foli-Andersen, N.J.; Rasmussen, H.M.

  2008-01-01

  OBJECTIVES: To assess Danish surgical departments' attitudes to and clinical guidelines on the use of perioperative thrombo-prophylaxis (TP). MATERIALS AND METHODS: Questionnaires regarding TP were sent to Danish departments which performed major surgery in 2005. The questionnaires contained ques...

 19. Etablering af en status for forekomst af herbicidresistens i Danmark (2013-2015)

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mathiassen, Solvejg K; Kudsk, Per

  resistensbrydere, belastet med en høj afgift (for eksempel Boxer (prosulfocarb), Stomp (pendimethalin) og Kerb (propyzamid)), og derfor blev det indføjet i ’Aftale om Sprøjtemiddelstrategi 2013-2015’ (Miljøstyrelsen, 2012a), at forekomsten af resistens skal overvåges. Resultaterne af moniteringen gør det muligt...

 20. Beta-thalassaemia major hos børn og unge i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jung, A.; Main, K.M.; Scheibel, E.

  2002-01-01

  INTRODUCTION: Beta-thalassemia major occurs with increasing frequency among Danish children as a result of immigration. The aim of the study was to estimate the occurrence of beta-thalassemia major in Denmark, analyse the treatment and organ functions, and identify areas for an improved treatment...... strategy. MATERIAL AND METHODS: During 1998-99 all Danish pediatric departments were contacted for identification of children aged 0-18 years with beta-thalassemia major. Blood transfusions and chelation therapy were registered, and for Eastern Denmark clinical, endocrine, cardiac, and serologic parameters...... were performed. RESULTS: Twenty-six children had beta-thalassemia major. Out of these, 20 received blood transfusions, and 17 patients were chelated. Eight patients were not chelated owing to previous bone marrow transplantation, treatment with hydroxyurea or ferritin

 1. beta-thalassaemia major hos børn og unge i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jung, Anne; Main, Katharina Maria; Scheibel, Elma

  2002-01-01

  INTRODUCTION: Beta-thalassemia major occurs with increasing frequency among Danish children as a result of immigration. The aim of the study was to estimate the occurrence of beta-thalassemia major in Denmark, analyse the treatment and organ functions, and identify areas for an improved treatment...... strategy. MATERIAL AND METHODS: During 1998-99 all Danish pediatric departments were contacted for identification of children aged 0-18 years with beta-thalassemia major. Blood transfusions and chelation therapy were registered, and for Eastern Denmark clinical, endocrine, cardiac, and serologic parameters...... were performed. RESULTS: Twenty-six children had beta-thalassemia major. Out of these, 20 received blood transfusions, and 17 patients were chelated. Eight patients were not chelated owing to previous bone marrow transplantation, treatment with hydroxyurea or ferritin

 2. National overvågning af Helicobacter pylori-eradikationsterapi i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Juul, K.V.; Thomsen, V O; Nissen, A.

  1999-01-01

  We wanted to characterize the use of H. pylori eradication therapy in Denmark (inhabitants 5,227,862). All H. pylori eradication treatments from a nation wide database covering all drug prescriptions in the period January 1994-June 1996 were identified. We found 28,784 out-patients having...... a prescription with drugs for H. pylori eradication, accounting for 34,582 prescriptions in total. The incidence of new consumers was 220 per 10(5) inhabitants per year, with a maximum at 70-79 years of age. Eighty-six percent of the patients had only one treatment course. Forty-five percent had an anti...... of drug regimens used. Anti-ulcer drugs were often given after H. pylori eradication therapy, suggesting an inappropriate use of eradication treatment....

 3. Utrangerte verpehøner: Store forskjeller i utnyttelsen i Norge, Sverige og Danmark

  OpenAIRE

  Løes, Anne-Kristin

  2015-01-01

  Spent laying hens are killed in different ways. Whereas in Sweden a large proportion is slaughtered for food purpose, even for export, most hens are slaughtered by a mobile system in Denmark, killing the hens in a mobile gas container and mincing them for mink feed. In Norway, most laying hens are killed by gas and incinerated.

 4. Heteroseksuel HIV-smitte i Danmark. Observationer fra en infektionsmedicinsk afdeling

  DEFF Research Database (Denmark)

  Smith, E; Sonne, I; Lundgren, Jens Dilling

  1990-01-01

  heterosexually. Out of the heterosexually infected women, a total of 9 were found to be living in a regular partnership with a HIV positive partner and eight of these couples were suitable for investigation. Seven of the eight women were probably infected by their regular male partner, four of whom belonged...

 5. Peribatodes ilicaria (Geyer, 1833) (Lepidoptera, Geometridae) i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Karsholt, Ole; Skou, Peder

  2012-01-01

  on old lichen-overgrown bushes of privet (Ligustrum vulgare) in Alstrup on Falster. We discuss the total distribution of P. ilicaria. The species has an atlanto-mediterranean distribution ranging from Morocco through the Iberian Peninsula and France to southern Belgium. Outside this area it is known from....... ilicaria. Records from Bulgaria, Italy, Slovakia, Rumania and Turkey are discussed and considered erroneous. We conclude that outside of its permanent distribution range from Morocco to Belgium P. ilicaria occurs as a rare migrant which is sometimes able to establish temporary populations...

 6. Tyske våben og øvrige udrustning i Danmark efter 2. verdenskrig

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hertel Rasmussen, Peter

  2016-01-01

  When the Second World War ended in May 1945 the German armed forces left a very large stock of weapons and military equipment in Denmark. For the Danish army this presented a welcome opportunity to used left German arms and military equipment for a limited period in the training of the first Danish...... army units, established in the summer of 1945. However, the Potsdam agreements from August 1945 stipulated that all German arms and military equipment be destroyed in order to prevent the re-emergence of a new German weapons industry. On that basis the British Military Mission in Denmark requested...... the Danish authorities to destroy the entire stock of German arms and military equipment in Denmark. This request created serious problems for both the Danish politicians and the Danish Army; the German Wehrmacht had robbed to Danish Army of all its weapons and other military equipment during the occupation...

 7. Heteroseksuel HIV-smitte i Danmark. Observationer fra en infektionsmedicinsk afdeling

  DEFF Research Database (Denmark)

  Smith, E; Sonne, I; Lundgren, Jens Dilling

  1990-01-01

  Since January 1985, 77 women have been found to be HIV-positive in the Department for Infectious Diseases, Hvidovre Hospital. Thirty-four out of these 77 women had histories of intravenous drug abuse, 11 had probably been infected with HIV by transfusion while 32 had probably been infected...... in five immediately after referral to the special department. It is emphasized that every Danish doctor should be aware of the symptoms of HIV and these should be borne in mind even in the case of patients who do not belong to the known risk groups....

 8. Green taxes in EU and Denmark; Groenne skatter og afgifter i EU og Danmark

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Dyck-Madsen, S.

  2000-12-01

  One of the most essential means to reach an increased sustainability in the world is to increase the use of economical means and hereby extend the polluter-pay-principle. The EU-commission, OECD and other governments in the EU-countries recommend an increased use of green taxes. This book takes as its starting point the implementation of a green tax reform, where the taxation is moved from tax on manpower to tax on resource consumption and pollution. Hereby both the environmental effort and the economic development are strengthened. The book briefly examines the different definitions of sustainability and outlines the principles for a green tax reform. The elaboration of green taxes, the reversing entry to environmental aims or to the Exchequer, the relation to the social distribution, the financing of the welfare state, the development of the green taxes in the EU countries, removal of environmentally damaging subsidies and the positive effect of the existing green taxes are subjects treated in the book. Finally the book presents a proposal for some Danish possibilities to increase existing green taxes or to introduce new Danish green taxes. (EHS)

 9. Den internationale fordring i læreruddannelse i Danmark. Diskurser, diskussioner og dilemmaer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Carlsen, Benny Bang; Bjerg Petersen, Karen

  2014-01-01

  Karen Bjerg Petersen and Benny Bang Carlsen raise a certain number of questions regarding the internationalization of Danish teacher education. Their start is historical, but even with the clear opinion of seeing the international claim as a gain, dilemmas remain, which have to be solved...

 10. Projekt Palliation i Nyborg Kommune på Fyn i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Raunkiær, Mette; Kronborg, N. C; Tind Nielsen, K

  2012-01-01

  de forskellige faggruppers (læger, sygeplejersker og andre pleje-omsorgspersoner) oplevede udfordringer og med udgangspunkt i The Gold Standards Framework er der udviklet og iværksat følgende interventioner: screening af palliative kræft- og ikke-kræftpatienter, forløbsbeskrivelse, opsporingsskema...

 11. DigDag, Digitalt atlas over Danmarks historisk-administrative geografi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Knudsen, Bo Nissen; Gammeltoft, Peder

  2012-01-01

  Administrative geografiske enheder ses ofte som stabile over tid. Det er imidlertid ikke tilfældet. Der kan forekomme en række af rumlige, sociale – og sproglige – ændringer; eksempelvis navneskift, ændrede grænsedragninger og ændringer i den administrative struktur. Dette betyder at forskning som...... tager udgangspunkt i geografisk relaterede eller ordnede data, kan komme i problemer så snart geografien på dataindsamlingstidspunktet ikke svarer til den nuværende geografi, og den 'gamle' geografi ikke er umiddelbart til at få rede på. DigDag-projektet adresserer denne udfordring for forskere inden...

 12. Projektledelse i Mk Illumination Danmark: Project Management in MK Illumination Denmark

  OpenAIRE

  Leisner, Lasse; Wewer, Leander; Jensen, Cecilie; Behrsin, Lasse; Ferklov, Vladyslav; Christiansen, Gia

  2016-01-01

  This project aims to examine how MK Illumination involves project management in their daily work and to identify how to implement the possible optimization options. The base knowledge we have acquired is based upon our interview with sales manager Jesper Clausen and project manager Ras-mus Fenger. In the first part of the project, we have identified which elements of project management that occur in MK Illumination. We have done this by using our theoretical basis. By doing so we have been ab...

 13. Udarbejdelse af en generisk vejledning til multidisciplinære team-konferencer i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lajer, Henrik; Hillingsø, Jens; Høyer, Søren

  2016-01-01

  The development of a generic guideline for multidisciplinary team conferences in Denmark Since 2005 multidisciplinary team conferences (MDT) has been a crucial pivot for the Danish national integrated cancer pathways. Despite the formal decision to implement MDT-conferences, many aspects...... of this complex organization have never been addressed. In 2014, The Danish Multidisciplinary Cancer Groups (DMCG) provided a workgroup with the task of drafting a Danish national guideline for keeping MDT-conferences. This article presents the process of the workgroup, the background for the final content...

 14. Udarbejdelse af en generisk vejledning til multidisciplinære team-konferencer i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lajer, Henrik; Hillingsø, Jens; Høyer, Søren

  2016-01-01

  Since 2005 multidisciplinary team conferences (MDT) has been a crucial pivot for the Danish national integrated cancer pathways. Despite the formal decision to implement MDT-conferences, many aspects of this complex organization have never been addressed. In 2014, The Danish Multidisciplinary...... Cancer Groups (DMCG) provided a workgroup with the task of drafting a Danish national guideline for keeping MDT-conferences. This article presents the process of the workgroup, the background for the final content of the guideline as well as minutes from different parts of the guideline....

 15. Udvikling af en generisk vejledning for multidisciplinære team konferencer i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lajer, Henrik; Hillingsø, Jens; Høyer, Søren

  2016-01-01

  Since 2005 multidisciplinary team conferences (MDT) has been a crucial pivot for the Danish national integrated cancer pathways. Despite the formal decision to implement MDT-conferences, many aspects of this complex organization have never been addressed. In 2014, The Danish Multidisciplinary...... Cancer Groups (DMCG) provided a workgroup with the task of drafting a Danish national guideline for keeping MDT-conferences. This article presents the process of the workgroup, the background for the final content of the guideline as well as minutes from different parts of the guideline....

 16. Forebyggende helbredsundersøgelser af gravide kvinder i Danmark. Almindelige helbredsgener i svangerskabet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lindenskov, Lena; Kristensen, F B; Andersen, A M

  1994-01-01

  The study was conducted in order to describe the extent and content of advice on common ailments in pregnancy given by doctor or midwife during prenatal visits and to describe the frequency of ailments in the period before the visits. The design was a nationwide cross-sectional study based...... women after a prenatal visit to the midwife (91% of eligible), and by 203 women after a prenatal visit to a doctor in the maternity department in pregnancy week 16-18 (84% of eligible). The results showed that nausea, pollakisuria, tiredness and heartburn had been present during the period before...... professionals about the ailments, and most often they wanted to talk to a midwife about the ailments. We conclude that common ailments of pregnancy are frequent and they should be investigated more. Nearly all pregnant women want to talk about the subject during prenatal visits. The objectives of giving advice...

 17. Forebyggende helbredsundersøgelser af gravide kvinder i Danmark. Struktur og tilrettelaeggelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, K V; Kristensen, F B; Andersen, A M

  1989-01-01

  of pregnancy. 25% of the places for examination by midwives were outside hospitals, which, according to the guidelines for antenatal care, do not entirely fulfill the intentions concerning situation in the patient's immediate surroundings. All of the obstetric departments offered routine examinations in the 16...

 18. Brint research in Denmark - Challenges and perspectives; Brintforskning i Danmark - udfordringer og perspektiver

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Noerskov, J.K. [Danmarks Tekniske Univ., Lyngby (Denmark); Feidenhans' l, R. [Risoe National Lab., Materials Res. Dept., Roskilde (DK)] (eds.)

  2004-05-01

  Nordel is a body for co-operation between the transmission system operators (TSO's) in Denmark, Finland, Iceland, Norway and Sweden with the primary objective to create conditions for and develop an efficient and harmonised Nordic electricity market, regardless of national borders. Furthermore, Nordel serves as forum for contact between the TSOs and representatives of the market players in the Nordic countries. The statistical part of Nordel's annual report includes data about: Exchange of electricity; Gross consumption; Electricity generation; Installed capacity; Generation of condensing power; Net consumption; Transmission capacity; Pumped storage power; Losses; Occasional power to electric boilers; Total consumption; CHP generation. (BA)

 19. Typeinddeling og kvalitetselementer for marine områder i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, K.; Sømod, B.; Christiansen, T.

  and occasionally with a telemetry link to the stations. At most stations, however, the actual registration is still performed by the use of float and pulley in a stilling well. Flow measurements are performed by the use of a propeller instrument. Flow velocity and river gradients Fall gradients of Danish streams...... and the values are used in connection with agricul-tural and draining interests, bridge structures, fish ladders and river restoration projects. Period of reference On the basis of the analyses and assessments of this report as well as earlier investigations it is recommended that the median minimum, median...

 20. På sporet af Alborg - et eksempel på små centre perifert i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Vogt, Susanne Margrethe Rossen

  2007-01-01

  An account is given of the use of a Nordic girl's name, Alborg, possibly of German origin. The name only occurs in East and South Sjælland but it was of extremely frequent occurrence for a limited period at the end of the eighteenth century. A description is also given of the means...

 1. Fund af småsommerfugle fra Danmark i 2009 (Lepidoptera)

  DEFF Research Database (Denmark)

  Buhl, Otto; Falck, Per; Karsholt, Ole

  2010-01-01

  ; Coleophoridae 118; Tortricidae 383 and of Pyralidae 196; this results in a total of 1560 species of Microlepidoptera (families Micropterigidae-Pyralidae) found in Denmark. The total amount of Macrolepidoptera mentioned from Denmark is now 962, bringing the number of Danish Lepidoptera to a total of 2522 species....

 2. Fund af småsommerfugle fra Danmark i 2011 (Lepidoptera)

  DEFF Research Database (Denmark)

  Buhl, Otto; Falck, Per; Karsholt, Ole

  2012-01-01

  This article reports and comments on interesting Danish Microlepidoptera collected in 2011 and include remarkable findings from previous years. The classification and nomenclature follow the new Danish checklist (Karsholt & Stadel Nielsen, in press). Ten species are reported as new to the Danish ...... the number of Danish Lepidoptera to a total of 2551 species. There are moreover 10 species on the so-called observation list, containing species of uncertain status, which was erected in 2009....

 3. Fund af småsommerfugle fra Danmark i 2013 (Lepidoptera)

  DEFF Research Database (Denmark)

  Buhl, Otto; Falck, Per; Karsholt, Ole

  2014-01-01

  This article reports and comments on interesting Danish Microlepidoptera collected in 2013 and include remarkable findings from previous years. The classification and nomenclature follow the Danish checklist (Karsholt & Stadel Nielsen, 2013). Eight species are reported as new to the Danish fauna:...

 4. Fund af småsommerfugle fra Danmark i 2010 (Lepidoptera)

  DEFF Research Database (Denmark)

  Buhl, Otto; Falck, Per; Karsholt, Ole

  2011-01-01

  ; Tortricidae 384; Epermeniidae 7; Pterophoridae 46 and Pyralidae 197; this results in a total of 1574 species of Microlepidoptera (families Micropterigidae-Pyralidae) found in Denmark. The total amount of Macrolepidoptera mentioned from Denmark is now 965, bringing the number of Danish Lepidoptera to a total...

 5. Danmark læser - en kulturkampagne mellem flere tider og mange dagsordner

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dalsgård, Anne Line; Lund, Niels D.

  2016-01-01

  partnerships and dissemination activities, including a greater variety of texts than those available in traditionally printed books. However, the campaign was affected by changes in focus along the way, moving from a focus on the general educational potential of literature to a pragmatic emphasis on experience......, partnership practice and city branding. Issues of social identity and categorising are also discussed. The article is based on a strong foundation of documents produced by the players involved in the campaign, and on an anthropological follow-up research project. The article also discusses and puts...

 6. Peribatodes ilicaria (Geyer, 1833) (Lepidoptera, Geometridae) i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Karsholt, Ole; Skou, Peder

  2012-01-01

  on old lichen-overgrown bushes of privet (Ligustrum vulgare) in Alstrup on Falster. We discuss the total distribution of P. ilicaria. The species has an atlanto-mediterranean distribution ranging from Morocco through the Iberian Peninsula and France to southern Belgium. Outside this area it is known from...... scattered records throughout Germany. It is moreover known from five specimens found at the south coast of England (1990-2002), in one specimen from northern Poland (1919) and one specimen from the Czech Republic. There is also a record of a specimen from Greece, far outside of the known range of P...

 7. Tuberkuløs perikarditis er stadig en differentialdiagnose i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Krogstrup, Maria; Ravn, Pernille

  2013-01-01

  We report a case where tuberculous pericarditis was diagnosed in a 46-year-old man with Turkish background. The patient had typical symptoms of tuberculosis in the form of chest pain, cough and breathlessness and systemic symptoms such as fever, weight loss and fatigue. An echocardiography showed...

 8. Incidens og mortalitet af diabetisk ketoacidose i Danmark. En registerbaseret opgørelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Henriksen, Otto Mølby; Røder, Michael Einar; Svendsen, Ole Lander

  2007-01-01

  The aim of this study was to estimate the incidence of diabetic ketoacidosis (DKA) and mortality from DKA using data from public health registries. We extracted information on 4807 admissions during the period 1996-2002 and 137 deaths during the period 1996-2000 with a diagnosis of DKA from...

 9. Danmarks Økonomisk Monetære Integration i EU

  OpenAIRE

  Mærks-Møller, Christian; Elmegaard, Joachim; Jensen, Rasmus Wagner; Wolf, Pernille

  2012-01-01

  The project is a critical assessment of the Danish economical monetary integration in the EU. The assignment will highlight the problem definition; What characterizes economical monetary integration in Denmark, and why is the integration different from Finland? For this, the following theories will be used; Adam Smith's theory of the Invisible Hand and Absolute Advantages, David Ricardo's theory of comparative advantages, neofunctionalism and intergovernmentalism. The project is a critical...

 10. Brugen af Geografiske Informationssystemer til effektundersøgelse af Intelligent Farttilpasning i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Agerholm, Niels; Tradisauskas, Nerius; Bolet, Lars

  2012-01-01

  Geografiske Informationssystemer er anvendt til at dels at dokumentere, hvilke effekter Intelligent Farttilpasning har på hastighedsoverskridelser, og dels til at undersøge, hvordan disse overskridelser kan præsenteres meningsfuldt i spatiale analyser. Analyser af effekten på kørselsadfærden er...... til at beskrive kørselsadfærden ved spatiale analyser....

 11. Levetiden blandt personer med og uden hiv-infektion i Danmark 1995-2005

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lohse, Nicolai; Hansen, Ann-Brit Eg; Pedersen, Gitte

  2007-01-01

  It has been difficult to measure the median survival of HIV-infected patients by comparing selected HIV samples and control groups. Data from the Danish HIV Cohort Study combined with the Central Registration System has made it possible to accurately compare the survival of HIV-infected persons...... and uninfected persons. In 2000 to 2005, the median remaining lifetime at age 25 years in the general population was 51 years and 39 years for HIV-infected persons without hepatitis C virus infection. In conclusion, persons with HIV infection have a good, albeit far from normal, life expectancy. Udgivelsesdato...

 12. Lumbal spondylodese for degenerativ ryglidelse i Danmark i 2005-2006

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rasmussen, Sten; Jensen, Claus Munk; Iversen, Maria Gerding

  2009-01-01

  INTRODUCTION: The indication and use of lumbar spinal fusion surgery for degenerative conditions is being debated. PURPOSE: The objective of this study was to describe recent trends in lumbar fusion surgery for degenerative conditions in Denmark. MATERIAL AND METHODS: A cohort study using a sample...... degeneration in 947 cases, degenerative spondylolisthesis in 600 cases and non-specific lumbar pain in 45 cases. Posterior fusion was performed in 74.3% and 81.9% in public and private hospitals, respectively. Combined anterior and posterior fusion was performed in 12.1% and 10.1% in public and private...... hospitals, respectively. CONCLUSION: Lumbar fusion rates for degenerative conditions increased from 2005 to 2006 with variation in operative procedures in relation to diagnoses. We propose to monitor data in a database to improve registration of various fusion techniques for various indications...

 13. Identifikation af referencevandløb til implementering af vandrammedirektivet i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kristensen, Esben Astrup; Baattrup-Pedersen, Annette; Skriver, Jens

  Definition og beskrivelse af referencetilstanden er centralt for implementering af vandrammedirektivet, da bedømmelse af den økologiske tilstand sker som afvigelsen fra den upåvirkede referencetilstand. I denne rapport præsenteres analyser af danske, udenlandske og historiske data med det formål...

 14. Analgetikaforbrug, -overdosering og -dødsfald i Danmark 1979-1986

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ott, P; Hansen, P B; Dalhoff, K P

  1990-01-01

  During 1978-1987 the annual sale of analgetics increased by 28% to 164 millions defined daily doses (mDDD) per year. Paracetamol changed status to over-the-counter drug by 1.1.1984 as did combinations of acetylicsalicylic acid and codein 14.5.1984. The consumption of paracetamol increased rapidly...... to 47 mDDD/-year, the mortality steadily decreasing to 0.07 deaths/mDDD in 1986. The consumption of salicylics decreased from 113 to 94 mDDD, of which the salicylic/codein combination constituted an increasing fraction. The mortality of salicylics increased from 0.05 death/mDDD in 1983 to 0.27/m...

 15. Et arkitektonisk syn på renoveringer af almene boligbebyggelser i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bech-Danielsen, Claus

  2012-01-01

  på renovering af de industrialiserede bebyggelser fra 1960–1979. Indledningsvist beskrives bebyggelsernes overordnede problemer, og det påpeges, at renoveringer ofte tager afsæt i en præcis kortlægning af byggetekniske og sociale problemer, mens arkitektoniske og rumlige problemer formuleres upræcist...

 16. Alternativ behandling i Danmark--brug, brugere og årsager til brug

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lønroth, Helle Langhoff; Ekholm, Ola

  2006-01-01

  INTRODUCTION: The purpose of this study was to examine the use of complementary and alternative medicine (CAM) in Denmark, possible associations between the use of CAM and various socio-economic variables, and motives for the use of CAM. MATERIALS AND METHODS: Our data derived from the Danish...... women than men, among people aged 30-66 years and among people with 13-14 years of education. There was no association between marital status and CAM. Thirty-nine percent of those having ever used CAM stated that CAM is a supplement to the treatment received in the conventional Danish health care system...

 17. Lumbal spondylodese for degenerativ ryglidelse i Danmark i 2005-2006

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rasmussen, Sten; Jensen, Claus Munk; Iversen, Maria Gerding

  2009-01-01

  degeneration in 947 cases, degenerative spondylolisthesis in 600 cases and non-specific lumbar pain in 45 cases. Posterior fusion was performed in 74.3% and 81.9% in public and private hospitals, respectively. Combined anterior and posterior fusion was performed in 12.1% and 10.1% in public and private...

 18. Kommenteret checkliste over Danmarks bier – Del 1: Colletidae (Hymenoptera, Apoidea)

  DEFF Research Database (Denmark)

  Madsen, Henning Bang; Calabuig, Isabel

  2008-01-01

  This paper presents Part 1 of a checklist for the taxa of bees occurring in Denmark, dealing with the family Colletidae, and covering 27 species. The remaining five families will be dealt with in future papers. The following species are hereby recorded as new to the Danish bee fauna: Colletes...... floralis Eversmann, 1852, Hylaeus angustatus (Schenck, 1861) and Hylaeus gracilicornis (Morawitz, 1867). Hylaeus annulatus (Linnaeus, 1758) is excluded from the Danish checklist. Species that have the potential to occur in Denmark are discussed briefly. A systematic overview of the bee families and genera...

 19. Undersøgelse af moderne økonomistyringsværktøjer i Danmark 2001

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Steen; Melander, Preben; Jakobsen, Morten

  2003-01-01

  Artiklen er resultatet af en undersøgelse af 154 virksomhederforetaget indenfor et samlebegreb, der her benævnes 'ModerneØkonomistyrings-Værktøjer' (MØV). MØV omfatter her: ActivityBased Costing, Activity Based Management, target costing, lifecycle-costing, kaizen costing, Total Quality Managemen...

 20. Udviklingen i ynglebestanden af Sølvmåger i Danmark 1920-2012

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bregnballe, Thomas; Lyngs, Peter

  2014-01-01

  of unpublished data concerning breeding numbers of all colonial coastal bird species recorded at individual sites were organised in a database. Furthermore, to ensure an updated overview of total breeding numbers in Denmark, a country wide survey of these species was conducted in 2010 with the help of many...... volunteers. Based on the coverage of breeding sites censused in individual years we selected specific years where counts of Herring Gulls had been conducted at the most imporant localities as well as on a very large number of other less important breeding localities. For the sites that had not been covered....... The population development differed considerably between eastern and western Denmark. In 1974, almost 61% of the entire population bred in the eastern part of the country (eastern Zealand and Bornholm; regions 11-14). Most of these birds bred in two colonies: Græsholmen off Bornholm (at least 13¤000 pairs...

 1. New energy and innovation in Denmark; Ny energi og innovation i Danmark

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Dannemand Andersen, P.; Borup, M.; Gregersen, B.; Nygaard Tanner, A.

  2009-07-01

  The objective of this project is to analyse the framework conditions for development of energy technologies in Denmark through an innovation perspective. The project is an analytical contribution to the discussion of development and possible improvements of the framework conditions and public-private interplay in the energy area. Moreover, the project provides new insight in Danish energy innovation in general and in development dynamics on individual technology areas. Main elements of the analysis are in-depth studies of innovation dynamics and framework conditions on five selected technology areas - all strategic priority areas within Danish energy research and development. The areas are: bio energy, hydrogen technology and fuel cells, wind power technology, solar cells, and energy efficient end-use technologies. Another main element is a broad questionnaire survey across the energy sector and its different actor groups. More than 300 organisations answered the questionnaire. The main results of the project are a.o. that 1) the Danish energy innovation system and the framework conditions for development of energy technologies on many points are well-developed and not immature in general. 2) The energy technology industry is one of the most important industries in Denmark with large export and an innovativeness that is higher than in the manufacturing industry in general. 3) Despite EU, internationalisation and globalisation and despite significant international connections, the energy innovation system is anchored primarily on the domestic level. Strengthening of the framework conditions and ambitious competences and goals on Danish level is therefore required to maintain a strong Danish energy technology development. 4) The technology areas differ significantly with respect to innovation dynamics, competence bases, actors, etc. and it is therefore needed that policy efforts to some extent are adjusted to the individual technology areas. Among the more detailed conclusions are e.g. that stop-go tendencies in the R and D support should be reduced; that the balance between application-based knowledge (learning-by-doing) and science-based knowledge can be improved in some of the technology areas; and that the pronounced traditions for public/private interaction and for cross-going collaboration and discussion are an important stronghold of Danish energy innovation.

 2. Klinisk og molekylærgenetisk diagnostik af Retts syndrom i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schönewolf-Greulich, Bitten; Dunø, Morten; Ravn, Kirstine

  2015-01-01

  The neurodevelopmental disorder Rett syndrome was first described in 1966 by Andreas Rett, who described girls with loss of speech and hand use displaying characteristic hand stereotypies. Since then, the disease has been linked to mutations in the gene MECP2. However, the basis of the diagnosis...

 3. National action plan for renewable energy in Denmark; National handlingsplan for vedvarende energi i Danmark

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  2010-06-15

  Renewable energy sources shall lead to a reduced emission of greenhouse gases in the European Union (EU) and to an improved security of energy supply. Therefore, the EU has defined a general target of at least 20% of renewable energy in 2020 of the final energy consumption. The target is divided between the 27 member countries in the EU Directive on Renewable Energy. With a target of 30%, Denmark is among those countries which have committed itself to the largest use of renewable energy. Also transport shall increasingly be based on renewable energy. The EU directive on renewable energy therefore contains a special target for the share of renewable energy for transportation of at least 10% in each member country by 2020. On 23 June 2010, Denmark sent its national action plan for renewable energy to the EU Commission. The action plan follows the outline required by the EU and describes the Danish energy policy for the renewable energy field and how Denmark will meet the demands in the EU directive. (ln)

 4. Parallelle verdener. Magisk og rituel praksis blandt moderne hekse i Danmark.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anne Mia Steno

  2012-05-01

  Full Text Available Parallel Worlds - Magical Practice Among Modern Witches in DenmarkThe purpose of the present article is to make a contribution to an understanding of what it means to be a witch in Denmark today. The article thus reviews the extent of the magical circle in Denmark and highlights special characteristics of the modern witch. The magical practice of the witches is elucidated and  analysed through a ritual case, since the very magical practice appears to be characteristic of the witches and defines them in contrast to other similar new religious groups and communities.The article advocates an analytical approach to magic; rather than studying magic as a symbol of something else, for instance as a way of handling uncertainty in difficult times, magical practice should be seen as an emic concept, and the way in which the witches exist in and understand this world. In this  context, the understanding of the existence of two parallel universes is important: the profane and the magic universe, since it is the movements of the witches across the two that make magic possible and explain it. In continuation of this the questions are asked: What do the witches use the magic for, and how is magical practice meaningful in a wider social context? The article argues that the motivations and the subtle shades of the magical practice are overlooked if the analysis does not include the above questions and approach, and it underlines the importance of physicality in the magical practice.

 5. Parallelle verdener. Magisk og rituel praksis blandt moderne hekse i Danmark.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anne Mia Steno

  2012-05-01

  Full Text Available Parallel Worlds - Magical Practice Among Modern Witches in Denmark The purpose of the present article is to make a contribution to an understanding of what it means to be a witch in Denmark today. The article thus reviews the extent of the magical circle in Denmark and highlights special characteristics of the modern witch. The magical practice of the witches is elucidated and  analysed through a ritual case, since the very magical practice appears to be characteristic of the witches and defines them in contrast to other similar new religious groups and communities. The article advocates an analytical approach to magic; rather than studying magic as a symbol of something else, for instance as a way of handling uncertainty in difficult times, magical practice should be seen as an emic concept, and the way in which the witches exist in and understand this world. In this  context, the understanding of the existence of two parallel universes is important: the profane and the magic universe, since it is the movements of the witches across the two that make magic possible and explain it. In continuation of this the questions are asked: What do the witches use the magic for, and how is magical practice meaningful in a wider social context? The article argues that the motivations and the subtle shades of the magical practice are overlooked if the analysis does not include the above questions and approach, and it underlines the importance of physicality in the magical practice.

 6. Overvågning af aviær influenza i vilde fugle i Danmark 2013

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hjulsager, Charlotte Kristiane; Krog, Jesper Schak; Madsen, Jesper J.

  fundet virus med følgende subtyper: H2N2, H2N3, H3N2, H3N8, H4N6, H6N9, H9N2 og H10N5. Desuden kunne 2 isolater kun H-subtypes som henholdsvis H2 og H16 virus, og et isolat reagerede som både H7 og H10 samt N2. H16 isolatet var fra en måge, hvilket er i overensstemmelse med at dette er en subtype, der...

 7. Overvågning af aviær influenza i vilde fugle 2012 i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hjulsager, Charlotte Kristiane; Trebbien, Ramona; Madsen, Jesper J.

  fundet virus med følgende subtyper: H2N2, H2N3, H3N2, H3N8, H4N6, H6N9, H9N2 og H10N5. Desuden kunne 2 isolater kun H-subtypes som henholdsvis H2 og H16 virus, og et isolat reagerede som både H7 og H10 samt N2. H16 isolatet var fra en måge, hvilket er i overensstemmelse med at dette er en subtype, der...

 8. Jagt- og forstyrrelsesfrie kerneområder for vandfugle 1994-97. Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Clausen, P.; Bøgebjerg, E.; Fox, A. D.

  -rørende svømmeændernes ophold i landet. I denne rapport gives en status for dele af det udførte arbejde i 1994-97, med fokus på optællingerne af vandfugle. Standardiserede optællinger af vandfugle blev udført i hovedparten af de nye eller kommende reservater, og resultaterne indtastedes i databaser. Resultaterne af...... optællingerne præsenteres i summarisk form i rapportens Appendix 1. Da hovedparten af de nye reservater først etableredes med virkning fra 1996-97 er der kun basis for at give et foreløbigt skøn over virkningen af det nye reservatnetværk på forekomsten af vandfuglene i landet. Resultater vedrørende udviklingen...

 9. Hysterektomi i Danmark. En analyse af postoperativ hospitalisering, morbiditet og genindlaeggelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Møller, Charlotte; Kehlet, Henrik; Utzon, Jan

  2002-01-01

  Register over a two-year period (1998-2000) on hysterectomies for benign indications, carcinoma in situ cervicis uteri, and cancer corporis uteri stage 1. A stratified sample of 821 discharge résumés was reviewed for detection of complications. RESULTS: Over the two-year period, 10,171 women had "standard......" hysterectomies followed by a median postoperative hospitalisation of four days. In departments performing more than 100 operations per year, the median hospital stay varied from three to 5.5 days. Eighty per cent of the hysterectomies were abdominal, 6% laparoscopically assisted, and 14% vaginal with marked...... regional variation in the choice of surgical approach. The number of vaginal hysterectomies varied from 0 to 67% in departments with a surgical activity of more than 100 per year. Eight per cent were readmitted within 30 days of the operation and the mortality rate was 0.6@1000. Extrapolation from...

 10. Genoptraeden af kernikterus hos nyfødte børn i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bjerre, Jesper V.; Ebbesen, Finn

  2006-01-01

  of this disease. METHODS: The study included all infants in Denmark born term or near term, with symptoms of classical kernicterus, in the period from 1977 to 2003. RESULTS: From 1977 to 1993, no cases of kernicterus were reported. In the following period, from 1994 to 2002, eight patients were registered....... The maximum plasma total bilirubin concentration was 531-745 mol/l. The aetiology was determined in two infants: spherocytosis and galactosaemia. Most likely, ABO blood type immunization was the reason in four cases. In two cases, the aetiology was unknown. Seven infants had symptoms of chronic bilirubin...... and commence therapy at the appropriate time. This could possibly contribute to a reduction in the incidence of the disease and its serious consequences. Udgivelsesdato: 2006-Feb-13...

 11. Smart Grid in Denmark. Appendix report; Smart Grid i Danmark. Bilagsrapport

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  2010-07-01

  Electricity consumption and electricity production in Denmark will change significantly in future years. Electricity customers will demand new services in line with that they replace oil furnaces with electric heat pumps and the traditional petrol car with an electric car. The electricity sector must be ready to deliver those services with the same high delivery reliability as before. This must happen in a situation where power generation is increasingly coming from renewable energy. The purpose of the present analysis was to describe and analyse the specific challenges facing the electricity system in the next 15 to 25 years. Energinet.dk and the Danish Energy Association has analysed the part of the Smart Grid that enables an efficient interaction between wind power production, heat pumps in residential buildings as well as electric and plug-in hybrid cars. The appendix report describes the following issues: Scenarios for the power system's future loads; Optimisation of the power distribution grid for the future; Electro technical challenges in the future power grid; Components for handling the future challenges; Value of power system deliveries through establishing a Smart Grid; Economic analyses. (ln)

 12. Optimizing gas extraction at landfills in Denmark; Optimering af gasindvinding pae deponeringsanlaeg i Danmark

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Willumsen, H.C. [LFG Consult (Denmark)

  2005-07-01

  In landfills which contain organic material and anaerobic decomposition takes place, and landfill gas (LFG) is produced. The LFG contains approximately 50% methane, which contributes to the greenhouse effect when emitting from the landfill. Approximately 19% of the greenhouse gases in the atmosphere are methane, and around 8% of this is emission from landfills. This means that roughly 1.5% of the global warming is related to emission from landfills. Extraction of LFG for energy purposes was started 30 years ago in USA. In Denmark 26 LFG plants have been established since 1985. The gas is utilized for CHP or pure power production in gas engine/generator units. In some cases the LFG is used in gas burners in connection with boilers for district heating systems. 24 million m{sup 3} was recovered in 2004, which is equivalent to a reduction of CO{sub 2} of 160.000 tons CO{sub 2}/year. (BA)

 13. Klinisk og molekylærgenetisk diagnostik af Retts syndrom i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schönewolf-Greulich, Bitten; Dunø, Morten; Ravn, Kirstine

  2015-01-01

  The neurodevelopmental disorder Rett syndrome was first described in 1966 by Andreas Rett, who described girls with loss of speech and hand use displaying characteristic hand stereotypies. Since then, the disease has been linked to mutations in the gene MECP2. However, the basis of the diagnosis...... is still clinical as defined by the latest clinical criteria as proposed by Neul and colleagues in 2010. This article presents a short clinical and molecular overview of the latest in Rett syndrome with emphasis on the Danish patients, headlines for making the diagnosis, differential diagnoses...

 14. Administrative stordriftsfordele ved kommunalre-formen i Danmark – sandede eller tilsandede?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kurt Houlberg

  2012-01-01

  Full Text Available

  The Danish Local Government Reform in 2007 reduced the number of municipalities from 271 to 98 and the number of Regions from 14 to 5 along with major changes in tasks, finances and the equalisation scheme. One of the objectives of the reform was to realize administrative economies of scale. Measured by administrative costs, this article concludes that the amalgamated municipalities so far have not realized the expected administrative economies of scale. It is, however, also shown that the potential economies of scale prior to the Reform was inflated in a Reform legitimating process. Before as well as after the Reform, administrative economies of scale exist if analysing on administrative costs. Technically administrative costs by decentralised agencies, however, cannot be calculated and are therefore not included in the analysis. Basing the analysis instead on administrative personnel, including administrative staff employed at schools, kindergartens etc., the conclusion is that larger municipalities do not spend less resources on administration than smaller municipalities.

 15. Aendringer i immunstatus blandt nydiagnosticerede hiv-inficerede i Danmark 1995-2005

  DEFF Research Database (Denmark)

  Høegh, Simon; Lohse, Nicolai; Hansen, Ann-Brit Eg

  2008-01-01

  INTRODUCTION: The incidence of new HIV diagnoses in Denmark has remained stable since 1991, but it has increased among the subgroup of homosexual men in recent years. This may reflect an actual increase in newly infected, e.g. as a result of increased risk behaviour, or it may reflect increased HIV....... MATERIALS AND METHODS: Observational study based on the Danish HIV Cohort Study, which includes all adults seen at Danish HIV clinics since 1995. RESULTS: From 2000 to 2004 the number of newly-infected homosexual men increased (from 69 to 123), particularly in persons under 30 years (from 5 to 42......). The median CD4 cell count at the time of diagnosis increased in this group (median 19.1 cells/microL per year [95% CI: 3.7-11.3]), while it remained stable among heterosexually infected. The number of newly-diagnosed homosexually infected under 30 years with a CD4 cell count over 400 cells/microL increased...

 16. Udarbejdelse af en generisk vejledning til multidisciplinære team-konferencer i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lajer, Henrik; Hillingsø, Jens; Høyer, Søren

  2016-01-01

  Since 2005 multidisciplinary team conferences (MDT) has been a crucial pivot for the Danish national integrated cancer pathways. Despite the formal decision to implement MDT-conferences, many aspects of this complex organization have never been addressed. In 2014, The Danish Multidisciplinary...

 17. Beta-thalassaemia major hos børn og unge i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jung, A.; Main, K.M.; Scheibel, E.

  2002-01-01

  were performed. RESULTS: Twenty-six children had beta-thalassemia major. Out of these, 20 received blood transfusions, and 17 patients were chelated. Eight patients were not chelated owing to previous bone marrow transplantation, treatment with hydroxyurea or ferritin ...INTRODUCTION: Beta-thalassemia major occurs with increasing frequency among Danish children as a result of immigration. The aim of the study was to estimate the occurrence of beta-thalassemia major in Denmark, analyse the treatment and organ functions, and identify areas for an improved treatment...... strategy. MATERIAL AND METHODS: During 1998-99 all Danish pediatric departments were contacted for identification of children aged 0-18 years with beta-thalassemia major. Blood transfusions and chelation therapy were registered, and for Eastern Denmark clinical, endocrine, cardiac, and serologic parameters...

 18. Fedtstoffernes betydning for forebyggelse af hjerte-kar-sygdom i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Astrup, Arne; Larsen, Mogens Lytken; Stender, Steen

  2014-01-01

  by carbohydrate and/or n-6 polyunsaturated fat may increase CVD, but it is reduced by substitution with n-3 fats, monounsaturated fat, or low glycaemic index carbohydrates. Despite a high saturated fat content dark chocolate and cheese may reduce CVD and diabetes risk and eggs may be neutral, and less restrictive...

 19. Heteroseksuel HIV-smitte i Danmark. Observationer fra en infektionsmedicinsk afdeling

  DEFF Research Database (Denmark)

  Smith, E; Sonne, I; Lundgren, Jens Dilling

  1990-01-01

  Since January 1985, 77 women have been found to be HIV-positive in the Department for Infectious Diseases, Hvidovre Hospital. Thirty-four out of these 77 women had histories of intravenous drug abuse, 11 had probably been infected with HIV by transfusion while 32 had probably been infected...

 20. Sælfinger erhvervet i Danmark og diagnosticeret ved PCR-teknik

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jansen, Louise Charlotte; Justesen, Ulrik Stenz; Roos, Signe Moeslund

  2012-01-01

  Seal finger is an unusual infection in Denmark but is seen quite often in Greenland. A 69 year-old Danish man developed severe infection after cutting his finger on a sea urchin while handling a fishing net. Treatment with beta-lactam antibiotics had no effect. Standard culture from the lesion...... was negative. A Mycoplasma species was detected by PCR and DNA sequencing and subsequently cultured on special media. Specifically asked about exposure to sea mammals the patient could inform that a dead seal had also been trapped in the fishing net....

 1. Bakteriel meningitis i Danmark 2002 og 2003. Landsdaekkende registrering baseret på laboratoriedata

  DEFF Research Database (Denmark)

  Meyer, Christian N; Schønheyder, Henrik Carl; Bangsborg, Jette Marie

  2007-01-01

  Notification of bacterial meningitis (BM) is likely to be incomplete, and a recent Danish study indicated that unbalanced notification may bias expected aetiology of BM. Therefore the Danish Bacterial Meningitis Group initiated a national registration of culture-positive BM....

 2. Første påvisning af Clostridium difficile type 027 i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Søes, Lillian M; Brock, Inger; Torpdahl, Mia

  2009-01-01

  Increasing rates of Clostridium difficile-associated diarrhoea (CDAD) with an unusual, severe course have been reported in Canada, USA and several European countries since 2003. A new virulent strain, PCR ribotype 027 (CD027), is associated with this increase. We report the first Danish case...

 3. Beta-thalassaemia major hos børn og unge i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jung, A.; Main, K.M.; Scheibel, E.

  2002-01-01

  strategy. MATERIAL AND METHODS: During 1998-99 all Danish pediatric departments were contacted for identification of children aged 0-18 years with beta-thalassemia major. Blood transfusions and chelation therapy were registered, and for Eastern Denmark clinical, endocrine, cardiac, and serologic parameters...... were performed. RESULTS: Twenty-six children had beta-thalassemia major. Out of these, 20 received blood transfusions, and 17 patients were chelated. Eight patients were not chelated owing to previous bone marrow transplantation, treatment with hydroxyurea or ferritin .... An earlier and more effective iron chelation therapy together with improved patient support may reduce growth disturbances and endocrine and cardiac late effects....

 4. beta-thalassaemia major hos børn og unge i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jung, Anne; Main, Katharina Maria; Scheibel, Elma

  2002-01-01

  strategy. MATERIAL AND METHODS: During 1998-99 all Danish pediatric departments were contacted for identification of children aged 0-18 years with beta-thalassemia major. Blood transfusions and chelation therapy were registered, and for Eastern Denmark clinical, endocrine, cardiac, and serologic parameters...... were performed. RESULTS: Twenty-six children had beta-thalassemia major. Out of these, 20 received blood transfusions, and 17 patients were chelated. Eight patients were not chelated owing to previous bone marrow transplantation, treatment with hydroxyurea or ferritin .... An earlier and more effective iron chelation therapy together with improved patient support may reduce growth disturbances and endocrine and cardiac late effects....

 5. Overview of nuclear education and outreach program among Malaysian school students

  Science.gov (United States)

  Sahar, Haizum Ruzanna; Masngut, Nasaai; Yusof, Mohd Hafizal; Ngadiron, Norzehan; Adnan, Habibah

  2017-01-01

  This paper gives an overview of nuclear education and outreach program conducted by Agensi Nuklear Malaysia (Nuklear Malaysia) throughout its operation and establishment. Since its foundation in 1972, Nuklear Malaysia has been the pioneer and is competent in the application of nuclear science and technology. Today, Nuklear Malaysia has ventured and eventually contributed into the development of various socio-economic sectors which include but not limited to medical, industry, manufacturing, agriculture, health, radiation safety and environment. This paper accentuates on the history of education and outreach program by Nuklear Malaysia, which include its timeline and evolution; as well as a brief on education and outreach program management, involvement of knowledge management as part of its approach and later the future of Nuklear Malaysia education and outreach program.

 6. Dynamics of Lived Experience and Participant Learning

  DEFF Research Database (Denmark)

  2008-01-01

  Professor Daniel Stern presenting at University College Lillebelt, Odense, 2008, about communication, now-moments and narrative Identity - Forelæsning v. konference -Værdifuldt at bevare Daniel Sterns værdifulde bidrag for eftertiden...

 7. Dynamics of Lived Experience and Participant Learning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kristensen, Rene Vorgod

  2008-01-01

  Professor Daniel Stern presenting at University College Lillebelt, Odense, 2008, about communication, now-moments and narrative Identity - Forelæsning v. konference -Værdifuldt at bevare Daniel Sterns værdifulde bidrag for eftertiden......Professor Daniel Stern presenting at University College Lillebelt, Odense, 2008, about communication, now-moments and narrative Identity - Forelæsning v. konference -Værdifuldt at bevare Daniel Sterns værdifulde bidrag for eftertiden...

 8. Muligheder for antibiotikafri produktion af økologisk mælk og svinekød i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Vaarst, Mette; Sørensen, Jan Tind

  en handlingsplan klar for håndtering af syge dyr uden brug af antibiotika. Produktion efter spor 1 vil kræve en betydelig indsats. Sådan en produktion kan have virkninger på produktion (mælkeydelse og tilvækst). Mange af rutinerne vil sandsynligvis kræve flere arbejdstimer, samt ændringer i rutinerne....... Der er mange muligheder for sikker adskillelse mellem to parallelle besætninger (ab-fri hhv. ikke ab-fri økologisk produktion) på samme bedrift, eller to nabo-bedrifter (spor 2) ved tydelig mærkning af dyr, registrering samt fysisk adskillelse, samt på produktniveau. Sikre dokumentationssystemer......, muligheder for fysisk adskillelse, et højt hygiejneniveau, og en generel stor sundhedsfremmende indsats betragtes som forudsætninger på alle niveauer. Mange danske økologiske besætninger må forventes at kunne indgå en produktion med en forholdsvis lille indsats. Det kunne være interessant at undersøge en...

 9. Fortsat tuberkuloseproblemer blandt danskere og grønlændere i Danmark og behov for styrket kontrol

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lillebæk, Troels; Andersen, Ase Bengård; Seersholm, Niels Jørgen

  2012-01-01

  Active transmission of Mycobacterium tuberculosis (Mt) continues at surprisingly high rates in Denmark. The transmission is particularly observed in specific high risk segments of the population with social problems such as homelessness, alcohol, and/or drug abuse. The patients are infected...... with the "Danish Cluster 2" Mt outbreak strain, and the transmission is attributed to delayed diagnosis. This situation demands increased focus on early tuberculosis diagnosis, control of transmission, and improved actions calls for prioritising the prevention and control of tuberculosis politically...

 10. Udvikling og afregningsmønster for kirurgi i privat og offentligt sygehusregi i Danmark 2004-2008

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kehlet, Henrik; Hindsø, Klaus; Iversen, Maria Gerding

  2009-01-01

  INTRODUCTION: The organisation and the reimbursement pattern for surgery in Denmark are relatively unknown. MATERIAL AND METHODS: The organisation and activity of hip and knee replacement, laparoscopic cholecystectomy and inguinal herniotomy, low-back surgery and obesity surgery were analysed...... together with the surgery reimbursement pattern in Denmark in the 5-year period 2004-2008 based on national register data. RESULTS: During the 4-year period 2004-2007 activity rose for all types of surgery, except laparoscopic cholecystectomy. A predominant part of the increased activity was seen within...

 11. Incidensen af børnediabetes i Danmark. En prospektiv registrering i Fyns, Ribe, Sønderjyllands og Vejle amter

  DEFF Research Database (Denmark)

  Svendsen, Anders Jørgen; Kreutzfeld, J C; Lund, E B

  1997-01-01

  been an increase of about 20-25% in the incidence during the last 20 years. Our study stresses the importance of a continuous registration of new cases of childhood diabetes in Denmark, thereby providing clues for further aetiological studies as well as providing reference values for the planning...

 12. Socio-economic analysis of CCS/EOR in Denmark; Samfundsoekonomisk analyse af CCS/EOR i Danmark

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2012-12-15

  The Danish Energy Agency has initiated an analysis of the socio-economic sustainability of a CCS / EOR system based on CO{sub 2} capture from Danish sources and injected into selected Danish North Sea oil fields. The analysis shall assess the socioeconomic consequences of such a project as well as highlight the budgetary economic effects for the parties involved. Taking into account a realistic time frame for conversion of the cogeneration power plants and for the extent of the possible capture of CO{sub 2} in each of these plants, it has been chosen only to presuppose the establishment of CCS in three plants, namely Studstrupvaerket, Fynsvaerket and Nordjyllandsvaerket. Only the oil fields Dan, Halfdan and Gorm were selected for the analysis. The analysis shows that in the selected oil fields it is possible to increase the oil production by approx. 151 million. barrels of oil to the year 2049, which corresponds to approx. 40% of the estimated potential in these fields. The increased oil production requires that approx. 95 million. tonnes of CO{sub 2} is captured in the three power plants, which are subsequently transported and injected in the oil fields in the North Sea. The transport of CO{sub 2} from the CHP plants to the North Sea are assumed to be done by ship, since this solution is economically favorable and also offers logistical advantages and increased flexibility. The analysis shows that both the budget economic and the socio-economic analysis as a whole provide a positive economic net present value over a 30-year period. The socio-economic benefit is expected to be about. 3.5 billion DKK higher. This difference is due to especially the following conditions: a) CO{sub 2} emissions of CO{sub 2} transport are only included in the socio-economic analysis, since shipping is outside the quota system. In the socio-economic analysis, the estimated value of damage impact on the environment is included; b) The value of the oil produced after 2049 is included in the socio-economic analysis as terminal values, while the budget economic analysis does not include effects beyond 30 years; c) The value of district heating losses in the socio-economic analysis are assumed to correspond to the socio-economic costs of district heating, while the value in the budget economic analysis is calculated as the district heating consumers' expected additional price at the transition from cogeneration to district heating.; d) The cost of SO{sub 2} emissions is in the socio-economic analysis set to damaging effects while in the budget economic analysis it is set to the level of charges. (LN)

 13. Projection of Denmark's energy consumption and emission of greenhouse gases 2012; Danmarks energifremskrivning 2012

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2012-09-15

  The Danish energy Agency's baseline projection of Denmark's energy consumption and greenhouse gas emissions is not a forecast, but describes the development which may occur in the coming years, based on a number of assumptions about technological development, prices, economic development, etc., hypothetically assuming that no new initiatives or measures beyond those already taken are implemented. The consumption of coal and natural gas are expected to fall by 50 % and 27 %, respectively, the next 8 years, and overall Denmark's fossil fuel consumption is reduced by approx. 120 PJ by 2020. Instead, renewable energy consumption will increase by more than 40 % from 2011 to 2020. The largest contribution to new renewable energy comes from the future offshore wind farms at Anholt, Krieger's Flak and Horns Rev, and from the increased use of biomass. With this conversion, the share of renewable energy in electricity supply is expected to increase from approx. 40 % in 2011 to around 69 % in 2020 and to 75 % in 2025. Final energy consumption drops from 640 PJ in 2011 to 632 PJ in 2020 as a consequence of a decline in industrial and household energy consumption, while the transport sector's energy consumption is expected to increase. With the projection's assumptions, a renewable energy share in the transport sector of 11 % may be achieved. Denmark's total greenhouse gas emissions are expected to decrease to 45.1 million tons of CO{sub 2} equivalent in 2020. This corresponds directly to the total emissions being reduced by 35 % compared to emissions in the 1990 base year. The figure is, however, highly uncertain. (LN)

 14. Security of energy supply: Account of the security of supply in Denmark; Energiforsyningssikkerhed. Redegoerelse om forsyningssikkerheden i Danmark

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  2010-02-15

  A secure and stable energy supply is a prerequisite for a society like the Danish. Through many years of active energy policy we in Denmark have developed an efficient energy system with a very high security of supply. In coming decades it is necessary to implement a major transformation of our energy supplies to more renewable energy and phase out fossil fuels. The Government's vision is that we must have a Denmark that is independent of fossil fuels. With such a fundamental transformation of our energy supply and energy system it becomes a challenge to maintain the high security of supply, as we know it today. Conversely, it is not a long term solution to continue to allow society to be dependent on fossil fuels. And it is against this background, the Danish Minister for Climate and Energy submit this account on security of energy supplies in Denmark. The account shows that we in Denmark have a high security of supply. There is still access to sufficient energy resources, we have a well-functioning infrastructure, and we have good access to the exchange of energy within the EU and other countries. This places Denmark in a good situation. Today, Denmark has a significant import of especially petroleum and coal and export of petroleum and gas. The future declining production of oil and gas in the North Sea means an increasing need for imported fuels from fewer and fewer countries and regions, and at the same time there will be an increased international demand for the same fuels. This brings Denmark in the same situation as the other EU countries. Thus we have the basis for reducing consumption of fossil fuels and instead accommodate increasing amounts of renewable energy in our energy supply, but it requires a further development of the system to be possible to store energy and manage energy consumption. It will be necessary if the growing parts of our energy must come from fluctuating sources like wind and solar energy. Efficiency in energy supply has doubled since the oil crises of the 1970s. Now we must start the next step in the transformation of the energy supply. We must continue with developing efficient energy consumption significantly, and we must replace the consumption of fossil fuels with renewable energy. The account shows that it is possible. But it does not come by itself, and it requires intelligent solutions. Development and implementation of energy efficient and cost effective solutions for production, distribution, trading and use of energy will be necessary. And the work must be done at national level as well as at EU level. (ln)

 15. Tænketankes brug af dagbladene som et marked for politiske idéer i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kelstrup, Jesper Dahl

  2016-01-01

  How has the visibility of think tanks in Danish newspapers developed in the recent decade, and how might this development be accounted for? The article shows that the ten most mentioned think tanks have become more visible in Danish newspapers in the period 2006-2015 compared to the most mentioned...... interest organisations. It is argued that think tanks are using the media as a means of supplying independent ideas which are in demand among decision-makers and other target audiences. In addition, the article suggests that think tanks with idea political stances are more visible in Danish newspapers than...... think tanks which focus on certain issues or policies....

 16. Behandling af diabetisk ketoacidose hos voksne på medicinske afdelinger i Danmark. Behov for nationale retningslinjer?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Henriksen, Otto Mølby; Røder, Michael Einar; Svendsen, Ole Lander

  2007-01-01

  This study examines variations in treatment routines for diabetic ketoacidosis (DKA) in Denmark. All departments of internal medicine in Denmark managing DKA were invited to complete a questionnaire. 88% replied. The study shows significant variations in management routines of DKA in Denmark...

 17. Status for bæredygtig transport i Danmark - med Kohberg Bakery Group A/S som eksempel

  DEFF Research Database (Denmark)

  Haas, Henning de; Kronborg Jensen, Jesper; Gerber, Jan

  2010-01-01

  for emnet, bæredygtighed, transport og Supply Chain Management. Dette er udgangspunkt for en præsentation af resultaterne fra undersøgelsen af bæredygtig transport. Undersøgelsen opsummeres og leder frem til et eksempel på hvordan Kohberg Bakery Group A/S i praksis arbejder med bæredygtighed og transport...

 18. Antonio Beccadellis bog om kong Alfonso I af Napoli (1455) og reformationskongen Christian III af Danmark-Norge (1550)

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lausten, Martin Schwarz

  2016-01-01

  Præsentation af Beccadellis bog (1455) og redegørelse for, hvorledes den ukendte Erhard efter tilskyndelse fra Melanchthon kunne tilegne denne katolske humanistiske bog, ændret i lettere grad, til den lutherske konge Christian III (1550)....

 19. Samfunds- og selskabsøkonomisk analyse af bioethanol-produktion i Danmark i samproduktion med kraftvarme. Fase I

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Lars Henrik; van Maarschalkerweerd, Christian

  and compared based on the same input biomass materials. The present project information concerns phase I of the total project, and comprises the socio-economic and corporate-economic analysis of bioethanol production co-produced with CHP (IBUS concept). Due to difficulties in achieving data, consistency......Aims of the project are to carry out combined socio-economic and corporate-economic analyses of concepts for bioethanol production in Denmark. The project is split into two phases and will in total analyze 3 different plant concepts for bioethanol production based on biomass inputs comprising straw...... in data, and consensus on data as expected and agreed in the project outline among project partners the project unfortunately could not be carried out to its original intention. As consequence only the limited project reporting from phase I of the project is available. The project report from October 2007...

 20. Peptiske ulcera i Danmark, 1981-1993. Analyse af data fra landspatient- og dødsårsagsregisteret

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, I B; Bonnevie, O; Jørgensen, T

  1999-01-01

  the age-adjusted peptic ulcer mortality increased mainly due to complicated duodenal ulcers. The analysis of the age-specific hospitalization and mortality for peptic ulcer complications showed that the increasing trends mainly occurred among the elderly. The improved medical treatment of peptic ulcers...

 1. Forebyggelse af arbejdsulykker i Danmark- De fleste virksomheder vil ikke, men de få kan godt

  DEFF Research Database (Denmark)

  Koch, Christian

  1999-01-01

  Bidraget fremlægger erfaringer fra danske virksomheder, der aktivt forebygger arbejdsulykker. Disse foregangsvirksomheder anvender en bred vifte af metoder og fremgangsmåder, en orkestrering, ofte med sikkerhedslederen som en central ildsjæl....

 2. Biogas production in Denmark - Assessments of the operational and societal economy; Biogasproduktion i Danmark - Vurderinger af drifts- og samfundsoekonomi

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Jacobsen, Brian H.; Laugesen, F.M.; Dubgaard, A.; Bojesen, M.

  2013-06-15

  In the mid 1990's, the increase in the biogas production came from 20 centralised biogas plants. Since then the increase in biogas production has come mainly from farm biogas plants and it is estimated that around 8% of all slurry today is used to produce biogas. With the energy agreement from 2012 and a new political ambition of using up to 50% of all slurry and manure in the production of biogas, new targets, as well as a new framework have been set up for the future biogas production in Denmark. The aim of this report is to assess the business and socio-economics of biogas in Denmark under the new conditions given by the 2012 energy agreement. It is the aim to highlight many of the different parameters which, in effect, decides the economic outcome. Furthermore, it is the aim to look at the socio-economic gains and costs related to biogas production, including the positive side effects which come from biogas. The analysis of farm biogas indicates that the business profit is positive of around 0.4 million DKK per year, while the result for the organic plant is a deficit of around 4 million DKK per year despite the assumption that the farms are located relatively near the biogas plant. In the socio-economic analysis, the value of replaced natural gas is included as well as the value of increased fertiliser value and reduced nitrogen leaching. In the calculations, a net tax factor of 35% has been used to change the factor prices to consumer prices. A tax distortion factor (dead weight loss factor) of 20% has been used to account for the subsidies given and the change in taxation required. This is done even though the Danish PSO levy ensures that the subsidies given do actually affect the price of the energy bought by the consumer. The interest is set at 4.25% following the recommendation by the Ministry of Finance and The Environment Agency. The analyses show that the direct socio-economic costs are 39.5 million DKK and that the tax distortion effect costs 5.0 million DKK per year. The direct income is 21.4 million DKK and the values of the side effects are 2.3 million DKK per year. The net cost is 20.8 million DKK or 2.8 DKK per m{sup 3} methane. The net socio-economic costs are larger as the subsidy is not included in the income and because the costs are higher. Sensitivity analyses show that increased use of animal manure can reduce the societal costs to 632 DKK per tonne CO{sub 2}. The cheapest option is increased use of deep bedding which can reduce the costs to 414 DKK per tonne CO{sub 2}. Using more maize increases the socio economic costs considerable. The socio-economic costs related to upgraded biogas are higher than selling it to combined power and heat plants, as the upgraded biogas does not replace much more CO{sub 2}, but the costs are higher. Even when the reduced loss of heat is included, the socio-economic costs are still lower using CHP than when upgrading biogas to bio natural gas. The societal costs are slightly higher from a farm plant than the Case 2012, but the difference is not large. The socio-economic costs based on an organic plant are, on the other hand, much higher as the costs are close to 3,000 DKK per tonne CO{sub 2}. The socio-economic costs have increased due to the changed calculation methods and increased costs for the purchase of the solid fraction. On the other hand, it is expected that society might have to pay a higher price towards the Danish goal of independence from fossil fuels in 2050. In the short term, the low EU CO{sub 2}-quota price does mean that biogas has become more expensive and less competitive. In the long run, binding CO{sub 2} quotas should increase the CO{sub 2} quota price and increase the need for green energy like biogas. It is not likely that the goal of using 50% of all slurry will be achieved by 2020, but the energy agreement from 2012 has created a foundation which will ensure an increase in the future Danish biogas production. (LN)

 3. Fortsat tuberkuloseproblemer blandt danskere og grønlændere i Danmark og behov for styrket kontrol

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lillebæk, Troels; Andersen, Ase Bengård; Seersholm, Niels Jørgen

  2012-01-01

  Active transmission of Mycobacterium tuberculosis (Mt) continues at surprisingly high rates in Denmark. The transmission is particularly observed in specific high risk segments of the population with social problems such as homelessness, alcohol, and/or drug abuse. The patients are infected...

 4. Resultater efter ekstrakorporal membranoxygeneringsbehandling af nyfødte og spaedbørn i Danmark 1995-2004

  DEFF Research Database (Denmark)

  Eriksen, Vibeke; Helvind, Morten H; Greisen, Gorm

  2007-01-01

  of the survey. 42% of the parents reported sequels or suspicion of sequels. The primary sequels were reduced hearing, which was observed in eight infants, and chronic lung disease, which was observed in seven. Only one child was severely disabled. CONCLUSION: The underlying diagnoses, mortality and disability...

 5. The biofuel potential of crop based biomass in Denmark in 2020; Danmarks potentiale for afgroedebaseret biobraendstofproduktion i aar 2020

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bertelsen Blume, S.

  2008-02-15

  According to climate change observations and foresights several countries including Denmark have committed to reduce GHGemissions. However, the transport sector is still increasing its GHGemissions. Substitution of fossil fuels with biofuels seems to be the best way to reduce CO{sub 2}-emission from this sector on the shorter term. This project evaluates how Denmark can produce enough biofuels to fulfil the political goal of 10 % substitution of the fossil fuel consumption in the year of 2020. This project also approaches the suitability of different crop species to the biofuel industry. Maize and sugar beet are the most suitable crops for biofuel production when only focusing on maximum biofuel yield. Alfalfa is likewise showings great potential and is the most suitable crop in terms of sustainable biofuel production, because of low energy requirements (diesel, fertilizer, pesticide and irrigation) during cropping. Even though maize has higher needs for energy during cropping, it will still be suitable for sustainable biofuel production because of the high biofuel yield. Present calculations show that it is possible to meet the required amount of biofuels by using domestic biomass, which is currently exported (cereal grain) or not utilized (eg. straw). However, these calculations assume that it will become possible to convert the whole amount of carbohydrates into biofuel before 2020. In terms of assessing the biofuel production potential three storylines are defined for the development until 2020. Changes in land use and crop composition are suggested for each storyline to adjust the biofuel production to Danish agriculture. The biofuel production potential is also assessed for two regions in Denmark. Here the region of Storstroem shows greater potential than the region of Soenderjylland because of low density of domestic animals. (au)

 6. Et lykkeligt fornuftsægteskab? Turistforeningen for Danmark mellem hjemstavnsturisme og eksportturisme ca. 1888-1967

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mikael Frausing

  2010-11-01

  It also meant noticeable changes in the representations of Denmark through brochures and guidebooks and the beginnings of a modern tourism discourse of 'fairy-tale Denmark', stressing tranquillity, laid-back city-life, social welfare and design. This development was halted by World War II, but though co-operation (as well as organizational debate persisted throughout the 1950's and 1960's, the commercial and professional understanding of tourism became increasingly dominant, thereby pushing different ways of managing and thinking about tourism to the margins.

 7. “Anders And, han virker så dansk” -At vokse op med Disney i Danmark

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anne Mette Stevn

  1999-09-01

  Full Text Available Siden Mickey Mouse først så dagens lys i 1928, har Walt Disneys figurer og eventyruniverser bredt sig til hele jordkloden: Anders And, Mickey Mouse, Snehvide, Simba, Tarzan m.fl. Indtil for 10-15 år siden var den normale Disneyoplevelse for en dansker først og fremmest knyttet til det skriftlige medie, nemlig tegneserie-bladene og især Anders And & Co. I dag er 'Disneykulturen' en stærk flerarmet mediekultur, som går på tværs af generationer og krydser landegrænser; og Disneys tilstedeværelse i børns populærkultur i næsten hele verden er blevet meget mere omfat- tende, siden eventyrets begyndelse i 1920erne. I denne artikel belyser Anne Mette Stevn gennem en historisk orienteret receptionsanalyse, hvorledes danskernes brug og oplevelse af Disneys produkter har ud- viklet sig.

 8. Resultater efter ekstrakorporal membranoxygeneringsbehandling af nyfødte og spaedbørn i Danmark 1995-2004

  DEFF Research Database (Denmark)

  Eriksen, Vibeke; Helvind, Morten H; Greisen, Gorm

  2007-01-01

  INTRODUCTION: In 1995 extracorporeal membrane oxygenation (ECMO) was introduced in Denmark as a treatment for critically ill infants. ECMO is primarily used in infants with severe meconium aspiration, but can be used for all kinds of pulmonary and cardiac failures as well. The purpose of our work...

 9. Udvikling og afregningsmønster for kirurgi i privat og offentligt sygehusregi i Danmark 2004-2008

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kehlet, Henrik; Hindsø, Klaus; Iversen, Maria Gerding

  2009-01-01

  the private sector, especially in obesity and low-back surgery. A predominant part of the activity in the private sector was financed via public sector funding. CONCLUSION: The results show increased surgical activity in five common operations and call for intensified monitoring of activity and quality...... to secure research and further development on a nationwide basis. Udgivelsesdato: 2009-May...

 10. CIT-AWARE-09 - En undersøgelse af it-sikkerhed blandt borgerne i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sharp, Robin

  Forskningsråd. Undersøgelsen blev udført som en anonym, webbaseret spørgeskemaundersøgelse, hvor der blev stillet spørgsmål inden for 8 tekniske områder: Generelt kendskab til it-sikkerhed, Datasikring, Adgangskoder, Virus og andet ondskabsfuldt programmel, E-mail, Download, E-banking og ehandel og...

 11. Stigende astmadødelighed i Danmark 1969-1988. Ikke på grund af ændret kodepraksis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Juel, K; Pedersen, Poul A

  1993-01-01

  We have studied asthma mortality in Denmark from 1969 to 1988. Age standardized mortality rates calculated in three age groups, 10-34, 35-59, and > 60 years, disclosed similar trends. Increasing mortality from asthma in the mid-1970s to 1988 was seen in all three age groups with higher mortality ...

 12. Samfundsomkostninger forbundet med zoonotiske Salmonella- og andre fødevarebårne bakterielle infektioner i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Korsgaard, Helle; Wegener, Henrik Caspar; Helms, M.

  2005-01-01

  Introduktion: Hyppigheden af bakteriel gastroenteritis, forårsaget af Salmonella, Campylobacter og Yersinia, steg i 1980’erne og 1990’erne. Den toppede i 1997 med en incidens på 146 registrerede tilfælde pr. 100.000 personer. Det reelle antal tilfælde kendes ikke, men antages at være 5-20 gange...... fødevareindustrien. Resultater: I 2001 registreredes 7.824 tilfælde af gastroenteritis forårsaget af Salmonella, Campylobacter og Yersinia. Det reelle antal fødevarebårne infektioner anslås til 34.000-135.000, svarende til omkostninger på 166-411 mio. kr. Iværksættelsen af Salmonella-handlingsplanerne mindskede...

 13. Klar svækkelse af den faglige organisering de sidste ti år i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Scheuer, Steen

  2006-01-01

  skyldes især at fagforbundene ikke har kunnet følge med den stigende arbejdsstyrke. Det påpeges desuden, at LO’s dominerende position på det organiserede arbejdsmarked bliver svækket, idet LO’s andel af samtlige fagligt organiserede er markant faldende, fra 73% i 1980 til 65% i dag, hvilket især skyldes...

 14. The Danish transport infrastructure 2030. Report from the Danish Infrastructure Commission; Danmarks transportinfrastruktur 2030. Betaenkning fra Infrastrukturkommissionen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  2008-01-15

  The Danish Infrastructure Commission was appointed in November 2006 following a government decision. The terms of reference for the work of the commission state that 'the overall objective is for Denmark to maintain and develop its position as one of the countries in the world with the best transport systems, despite the fact that growing traffic volumes are increasing the requirements in the long term'. On this background, the commission has been given the following main tasks: 1) To analyse and assess the key challenges and development potential for the infrastructure and national traffic investments until 2030. 2) To identify and assess the strategic options and priorities and to put forward suggestions to strengthen the basis for the national investment decisions in the transport area. Furthermore, the commission was given the task of analysing and assessing proposals for strategies for handling a number of selected issues. These include the issue of cost-effective organisation and management of construction projects, the handling of preservation, climate and environmental concerns, the opportunity for better utilisation of the infrastructure by means of modern IT, and the significance of the long-term physical planning. The Danish Infrastructure Commission recommends six focus areas to be used as the starting point for planning the future transport system. Transport is about quality of life and prosperity - about connections between people, families and businesses. Infrastructure contributes to ensuring that we can get to work, and that products and goods can be transported to their destination in the shops and to the consumers. This makes infrastructure a vital cornerstone for our welfare and prosperity. Mobility is a key element in the competitiveness of businesses - and thus also for the growth conditions of Danish society. Efficient transport systems contribute to ensuring that goods can be produced in the best and least expensive location. The production and distribution of goods become simpler and less expensive, because faster and more reliable delivery to the consumers is ensured. And high mobility contributes to businesses being able to attract the right manpower. At the same time, it is important to be aware that the development in the climate and environmental areas may influence our planning of infrastructure as well as urban planning. (au)

 15. Historieundervisning och historiebruk i en språklig minoritetskontext. Minoritetsskolor i Danmark, Tyskland och Finland som identitetsformande undervisning

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tom Gullberg

  2015-12-01

  Full Text Available History Teaching and the Use of History in a Linguistic Minority Context. Minority Schools in Denmark, Germany and Finland as a Field of Research on Education for Identity Construction Apart from subject knowledge and historical thinking skills, didactical theories generally consider identity as an important issue for history education. The article discusses history teaching and its function in identity construction in schools for language minority groups. It focuses on identity formation processes in three kinds of minority schools: upper secondary schools for the German minority in Southern Denmark, upper secondary schools for the Danish minority in the Northern part of Germany, and upper secondary schools for the Swedish-speaking population in Finland. The content and the educational aims of the school subject history are compared in these minority school systems and conclusions are drawn in relation to a theoretical model of the use of history. It is concluded that history is used in a political-educational and existential way in the Danish minority schools, with a strong focus on minority issues, while the German minority schools have a more neutral and “Danish” approach to German history in Denmark, with some elements of non-use of history (i.e. discreet treatment of the German occupation during the WW II. As Swedish is equal to Finnish as a national language, the Swedish schools in Finland could be expected to have the same approach in history teaching as the Finnish schools – the curriculum has the same content and aims in both cases – but there is an explicit ambition in the Swedish schools to use history in a more existential and ideological way in relation to Finland’s shared history with Sweden. The comparison of history teaching in minority schools turned out to improve the didactical understanding of the use of history in history teaching.

 16. Radikal konservativ idédebat og højreautoritær fascination i Danmark, ca. 1928-1940

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holm, Adam

  1999-01-01

  Historie, Højreradikalisme, Konservatisme, Fascisme, Mellemkrigstid, Idéhistorie, Intellektuelle......Historie, Højreradikalisme, Konservatisme, Fascisme, Mellemkrigstid, Idéhistorie, Intellektuelle...

 17. American alliances and nuclear non-proliferation. The end of nuclear weapon activities of US allies; Amerikanische Allianzen und nukleare Nichtverbreitung. Die Beendigung von Kernwaffenaktivitaeten bei Verbuendeten der USA

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Schneider, Jonas

  2016-07-01

  Jonas Schneider tackles a question that is of great interest both to scholars of nuclear proliferation and to practitioners of nonproliferation diplomacy: Why do some political leaders of U.S. allies agree to abandon their nation's nuclear weapons activities, while others - who are often members of the same allied government and sometimes even of the same political party - steadfastly reject such a course reversal? Our existing stock of theories does not fare well in accounting for this important variation in leaders' attitudes. To solve this puzzle, Schneider develops an innovative theory that draws on the individual status conceptions of allied political leaders. Subsequently, the author undertakes to test his theory using four thoroughly researched case studies, and he derives important lessons for international nonproliferation diplomacy toward the Middle East and Northeast Asia.

 18. The public organization of feelings and the nuclear threat. On the political psychology of war and peace. Oeffentliche Gefuehlsorganisation und nukleare Bedrohung. Zur politischen Psychologie von Krieg und Frieden

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Koenig, H.

  1987-07-01

  Lasting control of the new world-threatening potential for destruction is only possible if the passionate, instinctive nature of man is reflected on the social and individual level. The instincts and instinctive desires which are suppressed in every human social process emerge in (mostly subconscious) fantasies of total power, which the state makes use of: it does not prevent the injustice fed by instinctive desires but monopolizes it. (orig.).

 19. Økologisk landbrug bør være en niche

  DEFF Research Database (Denmark)

  Streibig, Jens Carl

  2011-01-01

  For at bevare de sidste rester af oprindelig natur skal vi inden for fyrre år fordoble produktionen på den jord, vi allerede har fravristet naturen, hvis vi skal brødføde ca. 9 mia. mennesker, og det kan kun gøres med konventionelle midler.......For at bevare de sidste rester af oprindelig natur skal vi inden for fyrre år fordoble produktionen på den jord, vi allerede har fravristet naturen, hvis vi skal brødføde ca. 9 mia. mennesker, og det kan kun gøres med konventionelle midler....

 20. SeniorInteraktion – Innovation gennem dialog

  DEFF Research Database (Denmark)

  SeniorInteraktion er et bud på en ny strategisk tilgang til design for det gode ’ældreliv’. Kernen i dagordenen er et fokus på at designe for social interaktion, dvs. at designe for at bevare og styrke sociale relationer, at bevare eller genskabe følelsen af at blive set og høre til samt følelsen...... seniorer i levende (design) laboratorier hvor seniorernes hverdagsaktiviteter udfolder sig. Det ene fra et ældreboligkompleks i Valby. Det andet fra et motionsfællesskab i Valbyparken i København....

 1. Svær D-vitamin-mangel hos børn født i Danmark af kvinder med mørk hud

  DEFF Research Database (Denmark)

  Brok, Jesper; Huusom, Lene; Cortes, Dina

  2011-01-01

  Rickets due to malnutrition is rare in Denmark. The Danish Board of Health recommend that: pregnant women are treated with a daily dose of vitamin D daily (10 micrograms); emigrants with coloured skin have their vitamin D level assessed during pregnancy; all children receive a daily dose of vitamin...... D (10 micrograms) until two years old. Despite of these recommendations two cases of severe nutritional rickets among children of emigrants were discovered upon hospital admission. The symptoms were heterogeneous: delayed walking skills and convulsions. We conclude that nutritional rickets...

 2. Overvågning af voksenbefolkningens tandstatus og tandlægebesøg i Danmark. Situationen i 2005 og udviklingen siden 1987

  DEFF Research Database (Denmark)

  Petersen, Poul Erik; Ekholm, Ola; Jürgensen, Nanna

  2010-01-01

  2005; spørgeskema inkluderede selv-rapporteret antal tilstedeværende tænder og tandlægebesøg gennem de seneste fem år. Resultater - I alt var 7 % tandløse; andelen var dog 28 % blandt personer på 65 år og derover. Som helhed havde 81 % af de interviewede mindst 20 tænder; andelen var dog 39 % blandt...... % tandløse; andelen var dog 28 % blandt personer på 65 år og derover. Som helhed havde 81 % af de interviewede mindst 20 tænder; andelen var dog 39 % blandt personer på 65 år og derover. Regelmæssige tandlægebesøg blev oplyst af 79 % af respondenterne; andelen var 66 % blandt personer på 65 år og derover...

 3. Survey of public green energy research, development and demonstration in Denmark; Kortlaegning af offentlig groen energiforskning, -udvikling og -demonstration i Danmark

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  2012-07-01

  The Danish energy research has a leading position in the world - both in terms of volume and quality. This is the result of a survey of the public green energy research, development and demonstration. The Danish Ministry of Climate, Energy and Building and the Ministry of Science, Innovation and Higher Education have prepared the survey, which provides a factual status with a number of key figures for the public green energy-related RD and D. The survey shows the basic fact that Denmark has a good foundation for RD and D in green energy. Moreover, the survey shows that prioritisation of energy research can be a major driving force behind increased growth and employment. (LN)

 4. Biomass for biogas plants in Denmark - in the short and long term; Biomasse til biogasanlaeg i Danmark - pae kort og langt sigt

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Birkmose, T.; Hjort-Gregersen, K.; Stefanek, K.

  2013-04-15

  In the short term, it is one of the major challenges for the developments of the biogas sector that resources of organic waste of the type (organic industrial wastes) that have heretofore been used, generally are estimated to be nearly exhausted. This has led to a number of new biogas projects based on the use of corn (energy crops) as additional biomass to livestock manure. However, Danish policy now has implemented a restriction on the use of corn and other energy crops for biogas production. It is with the restriction clarified that there is a need to use other additional biomass for biogas production. There is a need in the short term to clarify how alternative biomasses such as straw, nature preservation biomass, household waste, etc. in a technically and economically reliable and satisfactory way can be used for biogas production, so that the dependence of energy crops can be reduced. Additionally, it will be essential if the yield of using manure can be increased to reduce economic dependence on energy crops. In the longer term it is essential to strengthen the assessment of the resource potential of biomass available for the production of biogas, and thus what the contribution of biogas in the long term is estimated to be in the future energy supply based on renewable energy. The present report presents the current and future biomass resources potential and biogas production potential. The biomass resources are primarily agricultural and municipal wastes. (LN)

 5. The use of biomass in Denmark. Goal and means in ``Energy 21``; Biomasseanvendelse i Danmark. Maal og virkemidler i ``Energi 21``

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Odgaard, O.

  1997-12-31

  This conference paper discusses the role of biomass in Denmark up to 2005. The energy action plan ``Energy 21``, which was adopted in 1996, conforms to the goal of reducing the CO{sub 2} emission by 20% by 2005 compared to the 1988 level and by 50% by 2030. In 2030, 20% of the net energy consumption will come from biomass. The instruments for achieving this ambitious goal take the form of agreements with the electricity utilities, taxes and charges, and selective subsidies to the use of biomass technologies, to electricity produced from biomass, and to research and development. Revisions of the Biomass Agreement may contribute to achieving the goals. The market conditions for the electricity utilities for buying straw and wood chips have been made more flexible and biogas may now be used for decentralized combined heat and power in natural gas regions. The development and demonstration projects have paid off by having brought the development to a level where a forced biomass utilization is possible. The development of biomass is undergoing a comprehensive readjustment. 1 figure, 5 tabs.

 6. Updated analysis of Denmark's possibilities of reducing NO{sub X} emissions; En opdateret analyse af Danmarks muligheder for at reducere emissionerne af NOx

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  COWI A/S, Kgs. Lyngby (Denmark)

  2009-07-01

  The update of the measures included in the 2006 analysis has given the following key results: 1) A number of measures such as boosting and reburning on power stations and other large point sources are no longer considered as relevant measures. 2) Minor revisions and adjustments have been implemented for measures in the industry, district heating sector, for mobile sources and for offshore. 3) Additional measures have been considered. This includes primarily the use of SNCR (Selective Non-Catalytic Reduction) and SCR (Selective Catalytic Reduction). Most sources of NO{sub x} emissions can be fitted with either of these abatement technologies. There is for example a potential by more frequent replacement of the catalytic elements in the SCR units. Also by increased ammonia dosing the reduction in SNCR units can be increased. These are relevant measures in waste incineration installations. The report includes rough estimates of reduction potentials and costs. The calculations show the costs and benefits of the relevant measures. The measures are ranked according to their shadow price with the damage costs of emissions of one kg NO{sub x}, being DKK 52 per kg NO{sub x}. The measures with a shadow price of less than the damage costs would give a welfare-economic surplus. This implies that the most cost-effective measures are 1) Better controls for gas engines at combined heat and power plants (CHP) 2) Optimisation of SNCR in waste incineration installations 3) Replacement to low-NO{sub x} burners at light oil fuel kettles in industry and CHP The measures in CHP and industry remove 3300 tonnes NO{sub x} in 2010. The measures imply a cost of DKK 3 million per year for the business sector and DKK 12 million per year for the government due to a loss in tax revenues. Moreover reductions can be expected from the measures within the waste incineration installations, but the exact potential has not been estimated here. A number of sensitivity analyses have been carried out where assumptions are changed to show their influence on the results. The analysis show that the measures are robust to changes in interest rates and in the prices of electricity, gas and oil. However, if the investments are carried out at lower costs, four more measures would give a welfare-economic surplus. If the damage costs of emissions are lowered, fewer measures will give a welfare-economic surplus. Compared to the analysis from 2006, fewer measures will now give a welfareeconomic surplus, due to a lower damage cost of emissions. However better controls for gas engines at combined heat and power plants (CHP) and replacement to low-NOx burners at light oil fuel kettles in industry do still give a welfare-economic surplus. Moreover, replacement to low-NO{sub x} burners at light oil fuel kettles in CHP is now also a cost effective measure. Besides, their might be a potential for cost effective NO{sub x} reductions by optimising SNCR in waste incineration installations. (author)

 7. Postoperativ mortalitet ved kolecystektomi. Opgørelse vedrørende samtlige kolecystektomier blandt kvinder i Danmark i perioden 1977-1981

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bredesen, J; Jørgensen, T; Andersen, T F

  1994-01-01

  rate (0.2%) similar to women who had a simple hysterectomy, but significantly higher than in the general female population. High age, acute admission, admission to hospital in the three months prior to the index admission, the number of discharge diagnoses, and the geographical region were......This paper assesses the risk of dying within thirty days of admission among 13,854 women who had a cholecystectomy performed as the principal operation during the period 1977-81. The overall crude mortality rate was 1.2%. Women who had a simple elective cholecystectomy performed had a mortality...... significantly associated with increased mortality. The higher mortality associated with exploration of the common bile duct disappeared when number of discharge diagnoses was taken into account. As regards early mortality, it is concluded that simple elective cholecystectomy is a safe procedure before the age...

 8. White paper on perspectives of biofuels in Denmark - with focus on 2nd generation bioethanol; Hvidbog om perspektiver for biobraendstoffer i Danmark - med fokus paa 2. generations bioethanol

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Larsen, Gy.; Foghmar, J.

  2009-11-15

  The white paper presents the perspectives - both options and barriers - for a Danish focus on production and use of biomass, including sustainable 2nd generation bioethanol, for transport. The white paper presents the current knowledge of biofuels and bioethanol and recommendations for a Danish strategy. (ln)

 9. Diabetesskole og læring i en kommunal diabetesskole i Danmark, et tværfagligt og tværinstitutionelt udviklingsprojekt

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sølling, Ina Koldkjær; Bak, Pia; Nørgaard Rasmussen, Lene

  Diabetes School and learning an interdisciplinary development project in a local comunity in Denmark......Diabetes School and learning an interdisciplinary development project in a local comunity in Denmark...

 10. Soybean biomass produced in Argentina : myths and realities. Presented at Beyond Kyoto: Addressing the Challenges of Climate Change, Aarhus University, Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Semino, Stella Maris

  2009-01-01

  Soybean biomass for biodiesel, is considered by some to reduce greenhouse gas emissions and mitigate climate change when compared with fossil fuel. To ensure that the production of biofuels is ‘sustainable', EU institutions and national governments are currently designing certification schemes. T....... This paper questions the validity of proposed environmental standards, using the production of Argentine soybean as a case study. The study concludes that to certify soy monocultures as sustainable would exacerbate existing climatic and environmental problems.......Soybean biomass for biodiesel, is considered by some to reduce greenhouse gas emissions and mitigate climate change when compared with fossil fuel. To ensure that the production of biofuels is ‘sustainable', EU institutions and national governments are currently designing certification schemes...

 11. Epidemiologi, sygdomspræsentation og forløb af idiopatisk trombocytopenisk purpura hos børn i Danmark 1998-2000

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kjaersgaard, Mimi; Edslev, Pernille Wendtland; Rosthøj, Steen

  2008-01-01

  INTRODUCTION: Idopathic Thrombocytopenic Purpura (ITP) is a condition with isolated thrombocytopenia and bleeding symptoms in skin and mucous membranes. It is easy to establish the diagnosis, but treatment is controversial, possibly due to different estimates of the risk for serious bleeding. We...

 12. Soybean biomass produced in Argentina : myths and realities. Presented at Beyond Kyoto: Addressing the Challenges of Climate Change, Aarhus University, Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Semino, Stella Maris

  2009-01-01

  Soybean biomass for biodiesel, is considered by some to reduce greenhouse gas emissions and mitigate climate change when compared with fossil fuel. To ensure that the production of biofuels is ‘sustainable', EU institutions and national governments are currently designing certification schemes. T...

 13. Forureningen på museum – museernes arbejde med miljøspørgsmål i Danmark og nabolande

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Anders Chr.; Svabo, Connie; Bergkvist Hansen, Katrine

  2014-01-01

  Public understanding of environmental issues is critical for the active positions we need to take as individuals and societies for transforming unsustainable to green economic activities. Museums have the potential to contribute significantly to this by communicating scientific knowledge on envir...

 14. Indfødte folk og humant materiale på museum - en voksende etisk og museumspolitisk debat. En repatrieringssag fra Danmarks Nationalmuseum

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jørgensen, Helle

  2005-01-01

  Tilstedeværelsen af humant materiale i museale samlinger og udstillinger er i stigende grad blevet problematiseret inden for de sidste årtier, særligt i forhold til indfødte folk som New Zealands maorier. Stadig flere krav på repatriering af sådant materiale fremsættes kloden over, og også skandi...

 15. Forudsigelse af udviklingen i dødelighed af iskaemisk hjertesygdom i Danmark 1982-1991 ved anvendelse af simulationsmodellen Prevent

  DEFF Research Database (Denmark)

  Brønnum-Hansen, Henrik; Sjøl, A

  1996-01-01

  Population Studies). Relative risk estimates are those implemented in the Dutch version of Prevent based on international literature. The risk factors are: tobacco smoking, hypertension, cholesterol, and alcohol consumption. Results are given for ages below 65 years. The pronounced decline in mortality......The simulation model "Prevent" estimates the effect on mortality of changes of exposures to risk factors taking the multifactorial nature of the associations between risk factors and diseases, time dimensions, and demography into account. The objective of the study is to compare the actual...... a satisfactory forecast of mortality, which however, is not the main purpose of the model. By comparing the development of a reference and an intervention population the effects of unknown factors are to some extent eliminated and the model may therefore give a good impression of the benefits of preventive...

 16. Mårhundens (Nyctereutes procyonoides) føde og fødeoverlap med hjemmehørende rovdyr i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mikkelsen, Dorthe Malene Götz; Nørgaard, Louise Solveig; Jensen, Trine Hammer

  2016-01-01

  The raccoon dog (Nyctereutes procyonoides) is an omnivorous carnivore from East Asia, which has been introduced in Europe. It has recently established a free-ranging population in Denmark. The dietary habits of this non-native species were examined and compared to the diet of native badger (Meles...... meles) and red fox (Vulpes vulpes). The raccoon dog diet was determined from undigested remains in the stomach. The examined raccoon dogs primarily originated from road kills, hunting and culling. Individuals that were caught in baited traps were excluded from the analysis. A total of 244 free-ranging.......37 and 0.30, respectively). Percentage food overlap between raccoon dog and badger was higher (70%) than food overlap with red fox (45%). The study suggests that birds’ eggs and nestlings is a rare food for raccoon dogs as also observed in most other European dietary studies of raccoon dogs. To determine...

 17. Videnskabelig aktivitet på klinisk fysiologisk/nuklearmedicinske afdelinger i Danmark i perioden 1989-1994.En bibliometrisk analyse af "impact" og citeringsfrekvens

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, HB; Brinch, K; Henriksen, Jens Henrik Sahl

  1998-01-01

  This study reports a bibliometric analysis of 860 scientific publications of which 763 are papers in scientific journals emanating from departments of clinical physiology and nuclear medicine in Denmark in the years 1989-1994. The number of publications decreased significantly over time. The 763...... and its cumulated impact. In an analysis of 217 papers a direct relation was found between the journal impact factor and the citation factor. A linear relation was found between cumulated citations and time, and the number of citations per year reached a maximum 3-7 years after publication, whereas...... to be a good agreement between journal impact factor and overall citation frequency in papers from clinical physiology & nuclear medicine. Udgivelsesdato: 1998-Aug-3...

 18. Economics for wind turbines in Denmark. Investments, operation and maintenance costs for selected vintages of turbines; Oekonomi for vindmoeller i Danmark. Etablerings- drifts- og vedligeholdelsesomkostninger for udvalgte generationer

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Hjuler Jensen, P.; Morthorst, P.E.; Skriver, S.; Rasmussen, M.; Larsen, H.; Hansen, L.H.; Nielsen, P.; Lemming, J.

  2002-10-01

  During the last two decades of operational experience with wind turbines in Denmark, a number of investigations on wind energy economics have been carried out on behalf of the Danish Energy Agency. The aim of this study has been to analyse the development of investments cost, O and M-cost, insurance costs etc. including the economic and technical lifetime of wind turbines. Based on a questionnaire and an existing database, time series for O and M-cost components are established going back to the early 80's. These time series are used to analyse the development of O and M-costs during the lifetime of different turbine sizes and vintages. A major issue of the project is to use the results achieved for older turbines (55kW to 150 kW) to establish an expected development of O and M-costs for newer larger turbines, typically of the 500kW to 750kW sizes.(au)

 19. Udviklingen i provokerede aborter i Danmark frem til 1995. Belyst i relation til aendrede datakilder, de senere års forstaerkede forebyggelsesindsats og svangerskabslaengden

  DEFF Research Database (Denmark)

  Westergaard, H B; Krebs, L; Helweg-Larsen, K

  1998-01-01

  This study presents a review of the trend in the Danish abortion rate, with a view to prevention campaigns and introduction of electronic registration of abortions through the National Patient Registry. The number of induced abortions has been decreasing steadily since 1975; abortion on demand up...

 20. Veje og udveje i et felt under forandring. En komparativ analyse af to grupper lærerstuderende i Danmark og USA

  DEFF Research Database (Denmark)

  Steensen, Jette Johanne

  Afhandlingen bidrager til at undersøge, hvordan såvel Bourdieus begreb om habitus som Archers begreb "den interne konversation" kan anvendes til at belyse lærerstuderendes karriereorientering og fremtidsperspektiver i to lande. Med afsæt i kritisk realisme som videnskabsteoretisk grundlag muliggø...

 1. Ulven kommer – ellr gør den?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Provencal, Philippe

  2017-01-01

  Beskrivelse af ulvens (Canis lupus) status i Danmark ud fra forskning foretaget bl. a. af Statens Naturhistoriske Museum.......Beskrivelse af ulvens (Canis lupus) status i Danmark ud fra forskning foretaget bl. a. af Statens Naturhistoriske Museum....

 2. I Jylland ... findes der Capitalister: Et studie i det jyske Bank-Contoir i Aarhuus' etablering og virke 1837-1848

  DEFF Research Database (Denmark)

  Märcher, Michael

  2005-01-01

  Danmarks Nationalbank Århus, Bankvæsen, Historie, Økonomisk historie, Bankkriser, Bankfilialer, Filialer......Danmarks Nationalbank Århus, Bankvæsen, Historie, Økonomisk historie, Bankkriser, Bankfilialer, Filialer...

 3. Religion, Politics, and Moral in Recent Denmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lüchau, Peter

  2014-01-01

  Foredrag om forholdet mellem religion, politik og moral i Danmark udfra kvantitative data fra diverse surveys......Foredrag om forholdet mellem religion, politik og moral i Danmark udfra kvantitative data fra diverse surveys...

 4. Inquiry i naturfags undervisningen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Harlen, Wynne; Guldager, Ida; Auning, Claus

  Hvordan arbejde med en IBSE tilgang til undervisningen og beskrivelse af erfaringer fra Fibonacci Projektet i Danmark......Hvordan arbejde med en IBSE tilgang til undervisningen og beskrivelse af erfaringer fra Fibonacci Projektet i Danmark...

 5. Integration

  DEFF Research Database (Denmark)

  Emerek, Ruth

  2004-01-01

  Bidraget diskuterer de forskellige intergrationsopfattelse i Danmark - og hvad der kan forstås ved vellykket integration......Bidraget diskuterer de forskellige intergrationsopfattelse i Danmark - og hvad der kan forstås ved vellykket integration...

 6. Chaucer in Denmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Klitgård, Ebbe

  En undersøgelse af reception og oversættelse af den engelske middelalderforfatter Geoffrey Chaucer i Danmark 1782-2012. Afhandlingen analyserer Chaucer i Danmark som et eksempel på engelsk i Danmark, dvs. sprog, litteratur, kultur og uddannelse, fra oplysningstiden til i dag....

 7. Integreret Design

  DEFF Research Database (Denmark)

  Helweg-Larsen, Klavs; Lenau, Torben Anker; Kristensen, Tore

  Integreret Design (ItD) var et tværdisciplinært kursus, der gennemførtes i samarbejde mellem Danmarks Designskole, Danmarks Tekniske Universitet og Handelshøjskolen i København i årene 1998 - 2001. Som støtte for undervisningen blev der udviklet et kompendium i bogform, som udgives af Danmarks...

 8. EU-ekspert: Det er en maveplasker for de hårdeste EU-modstandere

  DEFF Research Database (Denmark)

  Wind, Marlene

  2017-01-01

  Den 8. december var professor Marlene Wind i Politikken, hvor hun kommenterede på udviklingen i Brexit-forhandlingerne. Her vurderede professor Wind, at forhandlingerne på nuværende tidspunkt ligger op til en eller anden form for ’norsk løsning’, hvor briterne altså bevarer retten til at deltage i...

 9. Fremtidens grænseløse menneske

  DEFF Research Database (Denmark)

  Weirsøe, Mathilde

  2009-01-01

  Vi uploader vores hjerner til computere. Vi tager piller for at bevare forelskelsen i vores ægteskab. Vi bliver klogere, hurtigere og mere tolerante – og så lever vi meget længere. Sådan tegner fremtiden sig, hvis det står til de udviklingsoptimistiske transhumanister. De accepterer ikke uden vid...

 10. Forbedret dyrevelfærd baseret på viden

  DEFF Research Database (Denmark)

  Manske, Thomas; Thomsen, Peter

  2010-01-01

  Der synes at være enighed mellem dyrlæger og forskere om behovet for at bevare eller forbedre velfærden for produktionsdyr. Hvad "god velfærd" egenlig indebærer diskuteres dog stadig. Udgivelsesdato: oktober 2010...

 11. Institutional change and spheres of authority

  DEFF Research Database (Denmark)

  Aagaard, Peter

  institutioner. Denne tilgang bidrager til at udvikle global governance begrebet "spheres of authority" Det forklarer hvordan transnational lederskab kan bevares, selv om magten spredes i en globaliseret verden. Gennem en illustrativ case om microcredit, viser artiklen hvordan en tilgang baseret på institutional...

 12. Målstyring af og frihedsgrader til de menneskelige ressourcer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Kjeld

  2010-01-01

  bevaring af arbejdspladser. I den voluntaristiske tilgang til ledelse af personale bevæger virksomhederne sig i en ”sociologisk dualisme” mellem hårde og bløde tilgange. Strukturerne på arbejdsmarkedet og kulturelle forhold i samspillet mellem samfund og virksomhed i det danske samfund betyder, at begge...

 13. Selvregulering og dyadisk regulering i musikterapi med demensramte

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ridder, Hanne Mette Ochsner

  2017-01-01

  Selvregulering er tæt koblet til socialt samvær og følelsesregulering og styres af neuroaffektive processer, der har med empati og stress at gøre. Hvordan vi ældes, og om vi bevarer engagement og motivation, kan have betydning for udvikling af demens. Mennesker med demens vil opleve gradvist at få...

 14. Runtime extension and nuclear safety. On the legal and technological context of the 11th and 12th amendment of the Atomic Energy Act; Laufzeitverlaengerung und nukleare Sicherheit. Zum rechtlichen und technischen Zusammenhang von 11. und 12. AtG Novelle

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Renneberg, Wolfgang [Renneberg Consult UG, Alfter (Germany)

  2011-04-15

  The 11th and 12 Amendment of the Atomic Energy Act with which on the one hand the runtime is extended and on the other hand the safety requirements have been renormalized, formally are independent legislative projects. Concerning to the contents, the 12th Amendment appears as an essential element for securing the extension of operation periods. At the same time it constitutes censorship in the safety assessment of nuclear power plants which is equivalent to a modification in the existing security philosophy. The relationships allowing this interpretation go beyond purely legal issues. Therefore the contribution under consideration reports on the legal, safety related and safety political genesis of the actual legal situation following the contributions of Rossnagel/Hentschel and Ziehm.

 15. Dictionary of the energy-producing industry. Nuclear and non-nuclear energy sources. Vol. 3. Fachwoerterbuch zur Energiewirtschaft. Nukleare und nichtnukleare Energietraeger. - Diccionario tecnico de terminos de la industria de energia. Recursos energeticos nucleares y no nucleares. Bd. 3. Aleman-Espanol/Espanol-Aleman

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Mannhardt, K.H.

  1981-01-01

  This technical dictionary, compiled in everyday practice, gives an outline of the terminology and phraseology of a modern field of engineering. Users should have some basic knowledge of the Spanish language and also of engineering as well as access to standard-language dictionaries. Core subjects of the dictionary are nuclear power, reactor engineering, fusion technology, solar energy, wind energy, tidal energy, radiation protection, nuclear safety, coal gasification and coal liquefaction, cooperative agreements and managerial problems.

 16. Convention on Nuclear Safety - CNS. Report by the government of the Federal Republic of Germany for the sixth review conference in March/April 2014; Uebereinkommen ueber nukleare Sicherheit. Bericht der Regierung der Bundesrepublik Deutschland fuer die Sechste Ueberpruefungstagung im Maerz/April 2014

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2013-08-01

  The report by the government of the Federal Republic of Germany for the sixth review conference (Convention on Nuclear Safety - CNS) in March/April 2014 covers the following issues: reappraisal of nuclear energy in the Federal Republic of Germany; measures as consequence of the reactor accident in the nuclear power plant Fukushima; safety regulations; execution of the IRRS follow-up mission in Germany; safety management and technical qualification of the occupational personnel; safety surveillance; radiation protection, overview on important safety topics; events and incidents larger INES 0. Assessment of the existing nuclear facilities; progress and changes since 2011; future activities.

 17. Convention on Nuclear Safety - CNS. Report by the government of the Federal Republic of Germany for the seventh review conference in March/April 2017; Uebereinkommen ueber nukleare Sicherheit. Bericht der Regierung der Bundesrepublik Deutschland fuer die Siebte Ueberpruefungstagung im Maerz/April 2017

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2016-06-22

  The CNS (Convention on Nuclear Safety) report by the government of the Federal Republic of Germany for the seventh review conference in March/April 2017 covers the following topics: Summary of the most important results since the sixth review conference: existing nuclear facilities, frame for legislation and execution, licensing system, regulatory authority, governmental organizations, responsibility of the licensee, priority of safety, financing and personnel, human factors, quality assurance, safety assessment, radiation protection, emergency preparedness, site selection for nuclear facilities, design and construction, operation.

 18. Nuclear safety assessment of nuclear power plants and nuclear risk in Eastern Europe and other regions. Scientific-technical cooperation with nuclear regulatory authorities and technical support organizations (TSOs); Einschaetzung der nuklearen Sicherheit von Kernkraftwerken sowie nuklearer Risiken in Osteuropa und anderen Regionen. Wissenschaftlich-technische Zusammenarbeit mit atomrechtlichen Behoerden und deren Sachverstaendigenorganisationen (TSO)

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Wolff, Holger

  2014-09-15

  The BMUB/BfS project 3611I01512 formed the frame of the GRS for the scientifictechnical cooperation with Technical Support Organisations and Nuclear Regulatory Authorities in the field of nuclear safety of NPPs and for the evaluation of nuclear risks in Eastern Europe and other regions for the period from September 2011 till June 2014. In the present final report main results of the project are described. The project comprised the following technical topics: - Record status of NPP modernisation programs, Monitoring and evaluation of modernisation programs; - Design basis and severe accident analyses for NPP with PWR (WWER-440, WWER-1000); - Cooperation with INSC partner countries on DBA, BDBA and severe accident analyses for WWER plants of generation 3+ and on building NRA and safety evaluation capacities; - Decommissioning of nuclear facilities and disposal of radioactive waste; - Evaluation of new reactor concepts and their safety design; Panels at regulatory level. The work results are preceded by a summary on the activities related to the project management and to the planning of the bilateral work.

 19. Transformation of Nuclear Malaysia into Research and Development Organisation and Technical Support Organisation (TSO++): Restructuring Study

  International Nuclear Information System (INIS)

  Muhd Noor Muhd Yunus; Ariff Shah Ismail; Prak Tom, P.P.

  2011-01-01

  Malaysian Nuclear Agency (Nuklear Malaysia), formerly known as Malaysian Institute for Nuclear Technology Research (MINT) was established on September 1972. As an agency under the purview of Ministry of Science, Technology and Innovation (MOSTI), Nuklear Malaysia has a role to introduce and promote the application of nuclear science and technology for national development. Besides that, Nuklear Malaysia plays important role in providing quality and best-in-class research towards comprehensively generating new technologies in nuclear field. For the past few years, the government has been studying the possibility of deploying nuclear energy for electricity generation. On 11th January 2011, Y.A.B Prime Minister announced the establishment of Malaysian Nuclear Power Cooperation (MNPC) that is responsible to plan, spearhead and coordinate the implementation of nuclear energy development program for Malaysia and to take the necessary action to realize the development of the first nuclear power plant (NPP) in Malaysia. This is a strong and significant indication that Malaysia is seriously considering to embark into nuclear power program. As an agency that has been involve in nuclear field for the past few decades, Nuklear Malaysia has been identified as Technical Support Organisation (TSO) for the NPP project. Since then, preparation for transforming Nuklear Malaysia into TSO has been started. One of the areas that have been studied is the preparedness of organizations structure to effectively uphold the responsibilities of TSO. This paper briefly describes attributes of TSO, example of effective TSO organizations and study that has been conducted in preparation of Nuklear Malaysia to be Research and Development and Technical Support Organization (TSO++). (author)

 20. Danish Telecommunications: Keeping the Policy Options Open

  DEFF Research Database (Denmark)

  Henten, Anders; Wulff, Thomas

  1996-01-01

  In recent years Danish telecommunications policy has gone through a marked change in emphasis, Tele Danmark, formed only 6 years ago as the national operator in order to strengthen the Danish telecom industry, has come under pressure in the present liberalization. This article discusses Tele...... Danmark's situation and future possibilities and presents background information on the new Danish telecommunications legislation, the present Danish telecommunications market, and Tele Danmark's strategies. Copyright (C) 1996 Elsevier Science Ltd...

 1. Radiolysis and corrosion of Pu-doped UO2 pellets in chloride brine

  Indian Academy of Sciences (India)

  Unknown

  Radiolysis and corrosion of. 238. Pu-doped UO2 pellets in chloride brine. M KELM* and E BOHNERT. Forschungszentrum Karlsruhe, Institut für Nukleare Entsorgung, Postfach. 3640, 76021 Karlsruhe, Germany e-mail: kelm@ine.f3k.de. Abstract. Deaerated 5 M NaCl solution is irradiated in the presence of UO2 pellets.

 2. Annual Report 2011 : Institute for Nuclear Waste Disposal. (KIT Scientific Reports ; 7617)

  OpenAIRE

  Geckeis, H. [Hrsg.; Stumpf, T. [Hrsg.

  2012-01-01

  The R&D at the Institute for Nuclear Waste Disposal, INE, (Institut für Nukleare Entsorgung) of the Karlsruhe Institute of Technology (KIT) focuses on (i) long term safety research for nuclear waste disposal, (ii) immobilization of high level radioactive waste (HLW), (iii) separation of minor actinides from HLW and (iv) radiation protection.

 3. Progress report on R + D activities in 1980 of the Institut fuer Material- und Festkoerperforschung

  International Nuclear Information System (INIS)

  1981-02-01

  The activities of IMF in the following fields are discussed: 1) Project Schneller Brueter (core, cladding, and structural materials; safety analyses; instrumentation; core monitoring.) 2) Project Nukleare Sicherheit (fuel element behaviour during accidents; core meltdown) 3) Project Wiederaufarbeitung und Abfallbehandlung (reprocessing and waste treatment) 4) Fusion technology 5) Innovation research. (RW) [de

 4. DMU-forskere med i ny filmserie

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Jens Christian

  2010-01-01

  Der er masser af flotte oplevelser at hente under overfladen af havet omkring Danmark. Det kan du forvisse dig om i filmserien "Et Hav af Liv". Her medvirker medarbejdere fra Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) ved Aarhus Universitet i indslag om stenrev, sæler og marsvin.......Der er masser af flotte oplevelser at hente under overfladen af havet omkring Danmark. Det kan du forvisse dig om i filmserien "Et Hav af Liv". Her medvirker medarbejdere fra Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) ved Aarhus Universitet i indslag om stenrev, sæler og marsvin....

 5. Den brede, folkelige debat om EU

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dosenrode, Søren

  2005-01-01

  I Danmark er EUropa noget fjernt på trods af, at EU er rammen om dansk politik, både udenrigs og indenrigs. Danmark er medlem af en de facto føderation, men de brede folkelige debater om hvordan EU skal gestaltes har manglet.......I Danmark er EUropa noget fjernt på trods af, at EU er rammen om dansk politik, både udenrigs og indenrigs. Danmark er medlem af en de facto føderation, men de brede folkelige debater om hvordan EU skal gestaltes har manglet....

 6. Portræt: Den koreanske dansker

  DEFF Research Database (Denmark)

  Henriksen, Carsten

  2009-01-01

  Lene Myong Petersen har som den første i Danmark skrevet ph.d.-afhandling om adoption. Og ifølge Lene Myong Petersen er det belastede begreb om race ikke til at slippe uden om, hvis man vil forstå vilkårene for adopterede i Danmark.......Lene Myong Petersen har som den første i Danmark skrevet ph.d.-afhandling om adoption. Og ifølge Lene Myong Petersen er det belastede begreb om race ikke til at slippe uden om, hvis man vil forstå vilkårene for adopterede i Danmark....

 7. Terrorbekæmpelse og menneskerettigheder

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rytter, Jens Elo

  2008-01-01

  Artiklen undersøger Danmarks rolle som USA's koalitionspartner  i krigen i Afghanistan, som fulgte efter terrorangrebene den 11. september 2001. Artiklen konkluderer, at Danmark overtrådte folkeretten ved at overføre tilfangetagne personer til amerikanske styrker, eftersom USA's politik  for beha......Artiklen undersøger Danmarks rolle som USA's koalitionspartner  i krigen i Afghanistan, som fulgte efter terrorangrebene den 11. september 2001. Artiklen konkluderer, at Danmark overtrådte folkeretten ved at overføre tilfangetagne personer til amerikanske styrker, eftersom USA's politik...

 8. Ødelæggelsesgeografier

  DEFF Research Database (Denmark)

  Svabo, Connie

  2012-01-01

  STEDERS KVALITET: Hvad er værdien af et stykke jungle? Af en nutidig ruin? Et brasiliansk jungleområde og tærede kobberrør i et sjællandsk kasemat fra første verdenskrig har begge oplevelsesmæssige kvaliteter som kan gøres til argument for, at de ikke må ødelægges; de skal bevares. Spørgsmål om...

 9. Det åbne internet bør ikke ofres på ophavsrettens alter

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schwemer, Sebastian Felix; Riis, Thomas; Wallberg, Knud

  2018-01-01

  En række eksperter har peget på det problematiske i EU's direktiv om ophavsret på det digitale indre marked, som kan udfordre brugernes rettigheder på internettet. Men vi må værne om vores fundamentale rettigheder for at bevare grundlaget for et innovativt, digitalt samfund, skriver forskere fra...... CIIR. https://www.altinget.dk/digital/artikel/forskere-det-aabne-internet-boer-ikke-ofres-paa-ophavsrettens-alter...

 10. Applicability and midterm results of branch cuff closure with vascular plug in branched endovascular repair for thoracoabdominal aortic aneurysms.

  Science.gov (United States)

  Hongku, Kiattisak; Resch, Timothy; Sonesson, Björn; Kristmundsson, Thorarinn; Dias, Nuno V

  2017-08-01

  This study assessed the applicability and outcomes of the closure of unused cuffs in branched endovascular aneurysm repair (b-EVAR) of thoracoabdominal aortic aneurysm. We reviewed b-EVAR procedures at a tertiary referral center to identify patients who underwent incomplete branching and needed closure of the unused branch cuffs. An electronic database and intraoperative and follow-up imaging studies were reviewed to assess technical applicability and outcomes. Between January 2007 and December 2015, 17 patients underwent incomplete branching during b-EVAR. The unused branch cuff in one patient occluded spontaneously after b-EVAR and was excluded from this analysis. The remaining 16 patients underwent 11 elective and five emergency repairs. Amplatzer Vascular Plugs (St. Jude Medical, Plymouth, Minn) were used to successfully close 17 branches: 8 targeting preoperatively occluded target vessels, 3 optional branches where fenestrations were used instead, 5 after failures of catheterization or stent bridging to target vessels, and 1 renal branch of an atrophic kidney. Four branch cuffs were extended with a peripheral covered stent before plug deployment. Sixteen branch cuffs were closed intraoperatively, and the remaining cuff was closed percutaneously at a later occasion. Perioperative death occurred in two patients. Median follow-up duration was 19 months (interquartile range, 11-30 months). There was no endoleak or reintervention related to the plugged cuffs. Two late deaths occurred not related to the aneurysm. Two patients required reinterventions for type III endoleaks with interval sac expansions caused by aortic stent graft component separation in tortuous thoracic segments not related to the occluded cuffs. Closure of the branch cuff of multibranched stent graft with Amplatzer Vascular Plug is feasible and effective. It was not associated with adverse aneurysm outcomes, and it is very useful especially when using an off-the-shelf device in the acute setting

 11. Forebyggende helbredsundersøgelser af gravide kvinder i Danmark. Anamnesepraksis og samtale om proenatal diagnostik ved tidlig undersøgelse i svangerskabet hos praktiserende loege, på fødestedet og hos jordemoder

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lindenskov, Lena; Andersen, A M; Andersen, K V

  1993-01-01

  In Denmark, pregnant women are offered antenatal care in a nationwide programme. This programme is organized around health examinations in general practice, hospital outpatient departments and at midwives' centres. During winter 1986-1987, a nationwide investigation of antenatal care was carried...... of responsibility for care of pregnant women by three professional groups requires specification of the content of the consultation. Official guidelines should be more specific about this point....

 12. Low- and intermediate level radioactive waste from Risoe, Denmark. Site studies. Report no. 2. Roedbyhavn, Lolland Municipality; Lav- og mellem radioaktivt affald fra Risoe, Danmark. Omegnsstudier. Rapport nr. 2. Omraede Roedbyhavn, Lolland Kommune

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Gravesen, P.; Nilsson, B.; Binderup, M.; Larsen, Tine; Schack Pedersen, S.A.

  2012-07-01

  The low- and intermediate-level radioactive wastes from Risoe (the nuclear reactor buildings, different types of material from the research periods and waste from hospitals and research institutes) have to be stored in a final disposal in Denmark for at least 300 years. In 2011, the results of the first analyses of 20 potential areas for siting a waste disposal were published. Of these potential areas, 6 specific sites were selected for further detailed studies. The site studies include information about geology, land use, nature preservation, archaeology, drinking water supply etc. The 5 municipalities with the 6 selected sites have been visited to obtain as much information about local conditions as possible. The present report describes the results for the area at Roedbyhavn in the Municipality of Lolland, southern Denmark. (LN)

 13. Low- and intermediate level radioactive waste from Risoe, Denmark. Site studies. Report no. 1. Oestermarie - Paradisbakkerne, Bornholm Region; Lav- og mellem radioaktivt affald fra Risoe, Danmark. Omegnsstudier. Rapport nr. 1. Omraede Oestermarie - Paradisbakkerne, Bornholms Regionskommune

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Gravesen, P.; Nilsson, B.; Binderup, M.; Larsen, Tine; Schack Pedersen, S.A.

  2012-07-01

  The low- and intermediate-level radioactive wastes from Risoe (the nuclear reactor buildings, different types of material from the research periods and waste from hospitals and research institutes) have to be stored in a final disposal in Denmark for at least 300 years. In 2011, the results of the first analyses of 20 potential areas for siting a waste disposal were published. Of these potential areas, 6 specific sites were selected for further detailed studies. The site studies include information about geology, land use, nature preservation, archaeology, drinking water supply etc. The 5 municipalities with the 6 selected sites have been visited to obtain as much information about local conditions as possible. The present report describes the results for the area at Oestermarie-Paradisbakkerne in the region of Bornholm, East Denmark. (LN)

 14. Low- and intermediate level radioactive waste from Risoe, Denmark. Site studies. Report no. 4. Hvidbjerg, Thyholm, Struer Municipality; Lav- og mellem radioaktivt affald fra Risoe, Danmark. Omegnsstudier. Rapport nr. 4. Omraede Hvidbjerg, Thyholm, Struer Kommune

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Gravesen, P.; Nilsson, B.; Binderup, M.; Larsen, Tine; Schack Pedersen, S.A.

  2012-07-01

  The low- and intermediate-level radioactive wastes from Risoe (the nuclear reactor buildings, different types of material from the research periods and waste from hospitals and research institutes) have to be stored in a final disposal in Denmark for at least 300 years. In 2011, the results of the first analyses of 20 potential areas for siting a waste disposal were published. Of these potential areas, 6 specific sites were selected for further detailed studies. The site studies include information about geology, land use, nature preservation, archaeology, drinking water supply etc. The 5 municipalities with the 6 selected sites have been visited to obtain as much information about local conditions as possible. The present report describes the results for the area Hvidbjerg, Thyholm, in the Municipality of Struer, northern Jutland. (LN)

 15. Adoption, psykiske lidelser og kriminalitet blandt 15-27 årige. En landsomfattende sammenlignelig registerbaseret undersøgelse af adopterede og af stedbørn sammenlignet med ikke-adopterede i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Laubjerg, Merete; Petersson, Birgit

  2010-01-01

  adopterede > 12 mdr. samt stedbørn har 3-4 gange højere risiko. Derimod er 'oprindelse' en risikofaktor for kriminalitet for internationalt adopterede og for indvandrere. Alder ved adoption, kontakt til psykiatrien og 'bor ikke hos forælder' er risiko for dom og recidiv. Drenge får i langt højere grad end...

 16. Low- and intermediate level radioactive waste from Risoe, Denmark. Site studies. Report no. 3. Kertinge Mark, Kerteminde Municipality; Lav- og mellem radioaktivt affald fra Risoe, Danmark. Omegnsstudier. Rapport nr. 3. Omraede Kertinge Mark, Kerteminde Kommune

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Gravesen, P.; Nilsson, B.; Binderup, M.; Larsen, Tine; Schack Pedersen, S.A.

  2012-07-01

  The low- and intermediate-level radioactive wastes from Risoe (the nuclear reactor buildings, different types of material from the research periods and waste from hospitals and research institutes) have to be stored in a final disposal in Denmark for at least 300 years. In 2011, the results of the first analyses of 20 potential areas for siting a waste disposal were published. Of these potential areas, 6 specific sites were selected for further detailed studies. The site studies include information about geology, land use, nature preservation, archaeology, drinking water supply etc. The 5 municipalities with the 6 selected sites have been visited to obtain as much information about local conditions as possible. The present report describes the results for the area Kertinge Mark in the Municipality of Kerteminde, the island Funen. (LN)

 17. Smart grid in Denmark 2.0. Implementing three key recommendations from the Smart Grid Network. [DanGrid]; Smart Grid i Danmark 2.0. Implementering af tre centrale anbefalinger fra Smart Grid netvaerket

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2012-11-01

  In 2011 the Smart Grid Network, established by the Danish Climate and Energy minister in 2010, published a report which identifies 35 recommendations for implementing smart grid in Denmark. The present report was prepared by the Danish Energy Association and Energinet.dk and elaborates three of these recommendations: Concept for controlling the power system; Information model for the dissemination of data; Roadmap for deployment of smart grid. Concept of Smart Grid: The concept mobilizes and enables electric power demand response and production from smaller customers. This is done by customers or devices connected to the power system modify their behavior to meet the needs of the power system. The concept basically distinguishes between two different mechanisms to enable flexibility. One is the use of price signals (variable network tariffs and electricity prices), which gives customers a financial incentive to move their electricity consumption and production to times when it is of less inconvenience to the power system. The second is flexibility products, where a pre-arranged and well-specified performance - for example, a load reduction in a defined network area - can be activated as required by grid operators and / or Energinet.dk at an agreed price. Information Model for Disseminating Data: The future power system is complex with a large number of physical units, companies and individuals are actively involved in the power system. Similarly, the amount of information needed to be collected, communicated and processed grows explosively, and it is therefore essential to ensure a well-functioning IT infrastructure. A crucial element is a standardized information model in the Danish power system. The concept therefore indicates to use international standards to define an information model. Roadmap Focusing on Grid Companies' Role: There is a need to remove two key barriers. The first barrier is that the existing regulation does not support the grid using smart grid technology. The second barrier is that network companies today do not have a real opportunity to use price signals as an instrument to recover customers' flexibility. This report has developed a roadmap with special focus on grid companies' role, describing the most important steps towards a smart grid. (LN)

 18. Large-scale offshore wind farms in Denmark. Update of ''Future offshore sites for wind turbines 2025''; Stor-skala havmoelleparker i Danmark. Opdatering af fremtidens havmoelleplaceringer

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  2011-04-15

  This updating of the ''Future offshore sites for wind turbines 2025'', is made by the Offshore Wind Farm Committee and adjusts primarily the existing sites in relation to a updated data basis. The sites are adjusted within the already identified areas, and no new areas are therefore included. In addition to an update of the underlying data base, including the revised sailing routes, the new Natura 2000 sites and mineral resources, there are now further collected knowledge about the seabed in the designated areas. Moreover, the underlying assumptions for construction costs and grid connection updated, which has resulted in a revised socio-economic priority of the areas. The Offshore Wind Farm Committee's report confirms that the placement of the 600 MW Kriegers Flak Offshore Wind Farm in the Baltic Sea is the best location for Denmark's next major offshore wind farm. Kriegers Flak Offshore Wind Farm is already included in the Government's energy strategy. (LN)

 19. Scenarios for total utilisation of hydrogen as an energy carrier in the future Danish energy system. Final report; Scenarier for samlet udnyttelse af brint som energibaerer i Danmarks fremtidige energisystem. Slutrapport

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Hauge Petersen, A.; Engberg Pedersen, T.; Joergensen, K. (and others)

  2001-04-01

  This is the final report from a project performed for the Danish Energy Agency under its Hydrogen Programme. The project, which within the project group goes by the abbreviated title 'Hydrogen as an energy carrier', constructs and analyses different total energy scenarios for introducing hydrogen as an energy carrier, as energy storage medium and as a fuel in the future Danish energy system. The primary aim of the project is to study ways of handling the large deficits and surpluses of electricity from wind energy expected in the future Danish energy system. System-wide aspects of the choice of hydrogen production technologies, distribution methods, infrastructure requirements and conversion technologies are studied. Particularly, the possibility of using in the future the existing Danish natural gas distribution grid for carrying hydrogen will be assessed. For the year 2030, two scenarios are constructed: One using hydrogen primarily in the transportation sector, the other using it as a storage option for the centralised power plants still in operation by this year. For the year 2050, where the existing fossil power plants are expected to have been phased out completely, the scenarios for two possible developments are investigated: Either, there is a complete decentralisation of the use of hydrogen, converting and storing electricity surpluses into hydrogen in individual buildings, for later use in vehicles or regeneration of power and heat. Or, some centralised infrastructure is retained, such as hydrogen cavern stores and a network of vehicle hydrogen filling stations. The analysis is used to identify the components in an implementation strategy, for the most interesting scenarios, including a time sequence of necessary decisions and technology readiness. The report is in Danish, because it is part of the dissemination effort of the Hydrogen Committee, directed at the Danish population in general and the Danish professional community in particular. (au)

 20. Barneleg. Marginalier på en emaljeret kande i Danmarks Nationalmuseum = Child's play : marginal images on an enamelled ewer in the National Museum of Denmark / Poul Grinder-Hansen

  Index Scriptorium Estoniae

  Grinder-Hansen, Poul 1956-

  2006-01-01

  14. sajandi rikkalike emailkaunistustega kullatud hõbekann Taani Rahvusmuuseumi kogust, mida kasutati missal vee ja veini segamiseks. Kann on valmistatud Pariisi töökojas käsikirjade illuminaatori Jean Pucelli stiilis ja emailkaunistused kujutavad marginaalseid stseene mängivatest lastest

 1. Low- and intermediate level radioactive waste from Risoe, Denmark. Site studies. Report no. 5. Thise, Skive Municipality; Lav- og mellem radioaktivt affald fra Risoe, Danmark. Omegnsstudier. Rapport nr. 5. Omraede Thise, Skive Kommune

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Gravesen, P.; Nilsson, B.; Binderup, M.; Larsen, Tine; Schack Pedersen, S.A.

  2012-07-01

  The low- and intermediate-level radioactive wastes from Risoe (the nuclear reactor buildings, different types of material from the research periods and waste from hospitals and research institutes) have to be stored in a final disposal in Denmark for at least 300 years. In 2011, the results of the first analyses of 20 potential areas for siting a waste disposal were published. Of these potential areas, 6 specific sites were selected for further detailed studies. The site studies include information about geology, land use, nature preservation, archaeology, drinking water supply etc. The 5 municipalities with the 6 selected sites have been visited to obtain as much information about local conditions as possible. The present report describes the results for the area Thise, in the Municipality of Skive, northern Jutland. (LN)

 2. Low- and intermediate level radioactive waste from Risoe, Denmark. Site studies. Report no. 6. Skive Vest, Skive Municipality; Lav- og mellem radioaktivt affald fra Risoe, Danmark. Omegnsstudier. Rapport nr. 6. Omraede Skive Vest, Skive Kommune

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Gravesen, P.; Nilsson, B.; Binderup, M.; Larsen, Tine; Schack Pedersen, S.A.

  2012-07-01

  The low- and intermediate-level radioactive wastes from Risoe (the nuclear reactor buildings, different types of material from the research periods and waste from hospitals and research institutes) have to be stored in a final disposal in Denmark for at least 300 years. In 2011, the results of the first analyses of 20 potential areas for siting a waste disposal were published. Of these potential areas, 6 specific sites were selected for further detailed studies. The site studies include information about geology, land use, nature preservation, archaeology, drinking water supply etc. The 5 municipalities with the 6 selected sites have been visited to obtain as much information about local conditions as possible. The present report describes the results for the area Skive Vest, in the Municipality of Skive, northern Jutland. (LN)

 3. Potential and barriers for biogas production in Denmark at widely expanded organic farming with focus on the soil carbon content; Potentiale og barrierer for biogasproduktion i Danmark ved omfattende oekologisk jordbrug med fokus paa dyrkningsjordens kulstofforhold

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Buch Salomonsen, K.

  2000-06-01

  The Ph.D. thesis describes the influence from continued expansion of organic farming systems to the potential for energy production from biogas in Denmark. The project analyses the consequence from three categories of barriers: 1) Practical barriers, 2) The attitude of organic farmers, and 3) Agricultural biological problems. Economic and political barriers are not examined. When the barriers can be quantified, they are included in the calculation of the maximum biogas potential. When not, the implications of barriers are expressed qualitatively. It has been a particular goal to provide new information on whether agricultural biological problems are a barrier to biogas production in organic farming systems. One important question in this connection is whether biogas production has a negative influence on the soil carbon content compared to composting. This question is investigated by an experiment. The project is based on technical and natural science disciplines, with an interdisciplinary basis ranging over energy planning, agricultural science, microbiology, and crop, and animal operation. (au)

 4. State of the Art. Work Stream 3 - the Danish Report:Militante fra den anden side. Anti-bodies og hate-speech og adfærd i Danmark.

  OpenAIRE

  Siim, Birte; Larsen, Jeppe Fuglsang; Meret, Susi

  2014-01-01

  The purpose of the State Of the Art (SOA) is to gain knowledge about the Danish Context on organisations, groups and movements in civil society countering hate speech, institutional racism and exclusionary practices and to identify gaps in national research on the issue that can be explored through field work, interviews and group discussions/dialogues, possibly to be debated at roundtable convening in the autumn of 2014.The SOA gives an overview of the role of the state, institutions, the po...

 5. Strategy for research, development and demonstration regarding hydrogen technology in Denmark. Phase 1 - Background and appendix report; Strategi for forskning, udvikling og demonstration vedroerende brintteknologi i Danmark. Fase 1 - Baggrunds- og bilagsrapport

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2004-08-01

  Hydrogen as an energy carrier is rapidly ascending the international energy and research political agenda. Around the world great things are expected from hydrogen as a future solution to the challenges within the energy and transport sector. Staking on hydrogen is tightly connected to security of supply and to climatic and environmental issues. The oil production will peak within the next decades and at the same time the energy demand will rise. A significant reason for using hydrogen as an energy carrier is to locate alternatives to fossil fuels, hereby securing future energy supplies. Furthermore, hydrogen is a clean energy carrier and will contribute to a reduction of greenhouse gas emission and local pollution. Finally, staking on hydrogen might create interesting high-tech business sectors benefiting job creation and economic growth. (BA)

 6. Scenarios for the transportation sector's energy consumption in Denmark. Focus on road transport. Documentation report; Scenarier for transportsektorens energiforbrug i Danmark. Med fokus paa vejtransporten. Dokumentationsrapport

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Hethey, J.; Kofoed-Wiuff, A.; Lindboe, H.H.

  2011-05-15

  The purpose of this project was to make a number of predictions of how the Danish energy consumption for transport purposes may evolve until 2035. The analyses include the total energy consumption for passenger and freight transport and transportation-related energy consumption in the production industry. Air and maritime transport and freight trains are not considered in the analyses. Five scenarios have been calculated, including a reference scenario, three technology scenarios (efficiency, electric vehicle, a biofuel scenario), and a combined scenario. For all scenarios, the development of fuel consumption is calculated and CO{sub 2} emissions both locally and totally are presented. The analyses show that the total energy consumption and total CO{sub 2} emission had a peak in 2007, after which the already registered decrease is likely to continue. This continued decline happens in spite of continued growth in transport services, primarily due to the assumed and expected development of more fuel-efficient cars. (ln)

 7. Forebyggende helbredsundersøgelser af gravide kvinder i Danmark. Anamnesepraksis og samtale om proenatal diagnostik ved tidlig undersøgelse i svangerskabet hos praktiserende loege, på fødestedet og hos jordemoder

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lindenskov, Lena; Andersen, A M; Andersen, K V

  1993-01-01

  practitioners, 63% of the doctors at the place of delivery and 86% of the midwives replied. Among the pregnant women, 92% replied from general practice, 84% from hospital outpatient departments and 91% from midwives' centres. The interviews about date of delivery and genetic counselling at early visits...... was employed only on special indications. It was concluded that there was a considerable overlap between the interview about the date of delivery and genetic counselling at early visits in general practice and in hospital outpatient departments and, to some extent, at the midwives' centres. The sharing...

 8. Analysis on the furthering of competition in relation to the establishment of large off-shore wind farms in Denmark. Main report; Analyse vedroerende fremme af konkurrence ved etablering af store havmoelleparker i Danmark. Hovedrapport

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Joergensen, Carsten; Enevoldsen, M. (Deloitte, Copenhagen (Denmark))

  2011-04-15

  The report, based on the 2010 tender for Anholt Offshore Wind Farm, is an analysis of how competition in the offshore wind power area can be increased, and a lower consumer price achieved. The study concludes that there is broad support for the Danish tender model among relevant parties, just as the process of working with Danish authorities and connecting to the power grid were viewed positively by potential investors in Danish offshore wind farms. But the report also found that inflexible guidelines in the Anholt Offshore Wind Farm tender contributed to a higher settlement price. One example singled out by the report was the threat of drastic fines and short deadlines. Moreover, the tender also occurred at a time when the production of wind turbines and foundations could not keep pace with increasing demand, particularly in Germany and the United Kingdom. Deloitte forecasts that the price for building and operating offshore wind farms, despite the increasing demand for offshore wind turbines, can be cut by between 25% and 30% by 2020, given the right framework guidelines and tender conditions. Applied to the planned Kriegers Flak Offshore Wind Farm, this calculation would result in a settlement price of between DKK 0.781 and DKK 0.979/kWh. The settlement price for Anholt Offshore Wind farm is currently DKK 1.051/kWh. The report recommends that the tender be altered to permit a greater dialogue with potential bidders, and to allow for information about the tenders to be spread internationally. Deloitte's report is based on interviews with individuals from a number of energy companies, investors, and public agencies, and takes into account other countries' experiences building offshore wind farms, as well as an evaluation of the competitive conditions within the offshore wind sector. (ENS)

 9. A cost-effective fulfilment of Denmark's reduction commitments. Documentation of projection and analyses of the energy sector; En omkostningseffektiv opfyldelse af Danmarks reduktionsforpligtelse - dokumentation af fremskrivning og analyser pae energiomraedet

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2003-02-01

  This documentation report describes the projections and analyses that formed the basis of an interdepartmental report 'En omkostningseffektiv klimastrategi' prepared by the Danish Ministry of Finance, the Danish Ministry of the Environment, the Danish Ministry of Economics and Business Affairs and the Danish Ministry of Taxation. The report contains: Projections of fuel prices, emissions and estimations of additional environmental impacts; Documentation for projections of future greenhouse gas emissions in the energy field; Documentation of the analyses of undertakings in the energy field. (ba)

 10. Scientific-technical exchange of experiences between Germany and the GUS, the Baltic and MOE states, and central Asia and other regions. Workshop and establishment of a common knowledge base for nuclear safety and security. Final report; Wissenschaftlich-technischer Erfahrungsaustausch Deutschlands mit der GUS, den Baltischen und den MOE-Staaten sowie Laendern Zentralasiens und anderer Regionen. Arbeitstreffen und Schaffung gemeinsamer Wissensbasen fuer nukleare Sicherheit und Sicherung. Abschlussbericht

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Dabrowski, Anna

  2017-03-15

  The report on the workshop concerning scientific-technical exchange of experiences between Germany and the GUS, the Baltic and MOE states, and central Asia and other regions includes the following issues: Results an d success of know-how transfer from West to East, topical issues for mutual exchange of experience, scope of the project, concept of the realization of mutual exchange of experiences. The emphasis of the workshop covered the following issues: emergency preparedness, international requirements concerning nuclear safety and radiation protection, transport of radioactive wastes and communication in nuclear technology.

 11. Mid-term Outcomes of Endovascular Repair of Ruptured Thoraco-abdominal Aortic Aneurysms with Off the Shelf Branched Stent Grafts.

  Science.gov (United States)

  Hongku, Kiattisak; Sonesson, Björn; Björses, Katarina; Holst, Jan; Resch, Timothy; Dias, Nuno V

  2018-03-01

  To assess the mid-term outcomes and feasibility of branched endovascular repair (b-EVAR) of ruptured thoracoabdominal aortic aneurysms (rTAAAs). All patients undergoing b-EVAR of rTAAAs between 2011 and 2016 were included. Pre-, intra and postoperative imaging was reviewed to assess technical success, outcomes, and feasibility of b-EVAR in the emergent setting. Eleven emergency b-EVAR of rTAAAs (10 aneurysms and 1 chronic dissection) were performed using off-the-shelf (OTS) branched stentgrafts. Only 18% of patients complied to the anatomical instruction-for-use of the OTS device; a small aortic lumen and occluded target vessels were the main violations. Median operative time was 430 (IQR 395-629) minutes. Technical failure was 36% including one intraoperative death, one target vessel catheterization failure, one type Ia and one type III endoleak. Thirty-day mortality was 27%. Only early re-intervention was for the type Ia endoleak. Spinal cord ischemia occurred in 4 patients (30%), of which 2 recovered completely. Median clinical follow-up were 15 (IQR 7-39) months respectively. The median clinical follow-up index (FUI) was 0.65 (0.32-0.95). Overall survival was 75 ± 21.7% at 18 months. Four branch occlusions occurred; one renal stent occlusion led to permanent hemodialysis. Branch patency was 87.5 ± 8.3% and 72.2 ± 12% at 1 and 2 years, respectively. One stentgraft migrated but no late major endoleak occurred. Emergency b-EVAR of rTAAA with OTS device is feasible despite a low anatomical suitability. With proper adjunctive procedures, it can be offered to most hemodynamically stable patients. These time-consuming complex procedures are not suitable for unstable patients. Often the procedure is done as life-saving in the emergency setting and reinterventions may be needed later. Consequently, the success rates are lower than in the elective setting. These results need to be confirmed by larger studies and longer follow-up. Copyright © 2017 European

 12. Eyes on Syria

  DEFF Research Database (Denmark)

  I 1961 deltog Danmark i en mission for at redde truet kulturarv i Nubien; i Nubien deltog kronprinsesse Margrethe i arbejdet som arkæolog. Med på opgaven var to danske fotografer. Rejsen gik for deres vedkommende fra Danmark til Nubien gennem Europa, og videre til Syrien fra Tyrkiet, i et folkevo...

 13. Vi ved stadig alt for lidt om sexhandel

  DEFF Research Database (Denmark)

  Heinskou, Marie Bruvik; Groes-Green, Christian; Skilbrei, May-Len

  2014-01-01

  I Danmark har vi generelt en tradition for at være tilbageholdende over for unødig kriminalisering. Den tradition er inden for de senere år blevet udfordret, og specifikt blusser diskussionen om kriminalisering op, når emnet vedrører sexarbejde. I Danmark diskuteres det, hvorvidt man, som i Norge...

 14. Europæisk kulturpolitik mellem nationalisme og kosmopolisme

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kulturpolitikken i Danmark og andre nationer i Europa har i de seneste år lagt vægt på at konstruere et nationalt værdigrundlag for kunstens udfoldelse og sociale betydning. Danmark har siden 2001 været præget af en omfattende kulturpolitisk re-nationalisering. Ligesom i Holland publiceres...

 15. Dansk sekretær i DAC

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Jens Enevold Thaulov

  2007-01-01

  Danmark lå noget længere nede ad listen, hvad deltagere angår - på linie med Algeriet, Venezuela og Estland! Selvom Euroanalysis kongressen og DANSAK kongressen nu holdes i henholdsvis ulige og lige år, så var det alligevel kun de tre medlemmer af Analytikergruppen fra DTU, som repræsenterede Danmark. Det...

 16. Cervisia etenim Danica et medo precipue habebantur..

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pajung, Stefan

  2010-01-01

  Artiklen beskæftiger sig med den hanseatiske kulturindflydelse i Danmark fra ca. 1250-1650 eksemplificeret gennem udbredelsen af kulturgodet humleøl. Parallelt med hansaens voksende økonomiske indflydelse i middelalderens og renæssancens Danmark vandt også deres fremmeste eksportartikel, humleøll...

 17. Multiple Chemical Sensitivity

  DEFF Research Database (Denmark)

  Junge, Anne Gram

  Et voksende antal mennesker i Danmark oplever at være overfølsomme over for dufte og kemikalier. Imidlertid er den tilskrevne diagnose Multiple Chemical Sensitivity (MCS) ikke medicinsk anerkendt i Danmark pga. mangel på organiske og patofysiologisk basis for symptomerne. Dette speciale bygger på...

 18. Forord

  DEFF Research Database (Denmark)

  Marcussen, Martin; Ronit, Karsten

  2009-01-01

  De ialt 7 bidrag samt forord tematiserer Danmarks rolle som postkolonial nation. Fra analyser af rejselitteratur over dansk grønlandspolitik til teologi påviser bidragene, at Danmarks fortid som kolonination den dag i dag kan registreres på forskellig vis og har betydning blandt andet for den måd...

 19. Når medierne skader demokratiet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Böss, Michael

  2009-01-01

  Ideelt set funger demokratiet, når borgerne kan opleve sig delagtiggjort i samtaler og overvejelser, som kan føre til beslutninger, der er bedre end dem, det politiske flertal oprindelig havde forestillet sig. En artikel om nyhedsformidlingen i USA og Danmark og tendensen i Danmark til "infotainm...... "infotainment". Udgivelsesdato: 7. september 2009...

 20. Women’s education in Vietnam and the changes of socio-economic environment. Comparative thoughts based on cases from Vietnam and Denmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nørlund, Irene

  2012-01-01

  Tendensen til at kvinder i stigende grad vinder ind på mænd i uddannelsessystemet og har overhalet dem på selv de høejeste niveauer i forhold til antal i Danmark er ikke uden parelleller i Vietnam. Kvinderne i Vietnam er ikke så ligestillede i Danmark, men der er sket store forbedringer inden for...

 1. Hvilket lands lov finder anvendelse, når ophavsrettigheder krænkes på Internettet?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, Torsten Bjørn

  2011-01-01

  Artiklen gennemgår de lovvalgsregler, der finder anvendelse i Danmark for ophavsretskrænkelser på Internettet......Artiklen gennemgår de lovvalgsregler, der finder anvendelse i Danmark for ophavsretskrænkelser på Internettet...

 2. Professor: Lær af Canada

  DEFF Research Database (Denmark)

  Greve, Carsten

  2013-01-01

  Transportdebatten: En mulig finansiering af fremtidige infrastrukturprojekter kunne være OPP. Danmark bør tage ved lære af erfaringer fra Canada.......Transportdebatten: En mulig finansiering af fremtidige infrastrukturprojekter kunne være OPP. Danmark bør tage ved lære af erfaringer fra Canada....

 3. The right to drinking water and sanitation in Denmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Baaner, Lasse; Edinger, Wieke Willemijn Huizing; Anker, Helle Tegner

  2012-01-01

  I Danmark er retten til adgang til vand og sanitet ikke absolut, i den forstand at der er ret til fri adgang til vand og sanitet. Danmark har ratificeret, men ikke indarbejdet i ICESCR, og national ret anses for at være i overensstemmelse med konventionen. Alligevel kan man argumentere for, at de...

 4. Er etnisk identitet kun for minoriteter?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Steensen, Jette Johanne Elisabeth

  2010-01-01

  Kapitlet bygger på indsigter fra kritisk multikulturel pædagogik, som anvender racismebegrebet i bredere betydning end vi sædvanligvis forstår det i Danmark og spørger om ikke etniske minoriteter i Danmark kan siges at blive udsat for racisme. Kapitlet introducerer vigtige pointer fra Beverely...

 5. Nye vinde over kriseramt erhvervsliv

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Poul Houman; Rask, Morten

  2009-01-01

  Danmark er udtaget som forsøgsland i et internationalt millionprojekt for el-biler. Projektet styrker vindenergien i Danmark og giver erhvervslivet i Århus-området et kraftigt fingerpeg hen mod morgendagens forretningsområder. http://www.asb.dk/news.aspx?pid=16479&focus=20642 Udgivelsesdato: 6...

 6. Sundhedspolitik på steroider

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christiansen, Ask Vest

  2012-01-01

  Danmark er det land i verden der har valgt den måske mest drastiske metode til bekæmpelse af brug af anabole androgene steroider (AAS) i fitness- og styrketræningsmiljøerne. Ikke pga. oplysningskampagnerne, samarbejdet med SKAT eller at AAS er ulovlige. Der hvor Danmark skiller sig ud er ved brugen...

 7. Religion 2.0

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, René Dybdal

  17 artikler som hver især fremviser og diskuterer aktuelle temaer i forhold til religion i Danmark i dag......17 artikler som hver især fremviser og diskuterer aktuelle temaer i forhold til religion i Danmark i dag...

 8. Rehabilitering og 'motion på recept'

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, Niels Sandholm; Larsen, Kristian

  2008-01-01

  i Danmark, og i 2005 brugte 10 amter 15 millioner kroner på initiativet. 'Motion på recept' udgør dog en mindre del af den vederlagsfri fysioterapi, som udbydes i Danmark. Udgifterne til genoptræning og vedligeholdelsestræning er siden 1989 vokset fra 22 til 488 millioner kroner (Mølgaard & Orth...

 9. Nachbar zweier deutscher Staaten. Dänemark, die Bundesrepublik und die DDR

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lammers, Karl Christian

  Artiklen omhandler den danske politik over for de to tyske stater fra 1949. Danmark var eneste NATO- land, der under den Kolde Krig havde grænser til begge tyske stater, og det stillede Danmark i en særlig position.   The article treats with Danish politics towards the two German states after 194...

 10. Talentudvikling i Sport

  DEFF Research Database (Denmark)

  Talentudvikling er et satsningsområde i Danmark. Det er helt berettiget og dybt nødvendigt. Danmark er et lille land på en stor international scene. Vi skal kunne lave talentudvikling i verdensklasse. Heldigvis gør vi det godt. Dansk talent-forskning er i international top klasse. De bedste dansk...

 11. Is there something rotten in the state of Denmark? Or in the US?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Engsig, Thomas Thyrring

  Gennem en kultur-historisk teoretisk ramme sammenlignes inkluderende undervisning i Danmark og USA. Et kultur-historisk komparativt perspektiv anlægges på udviklingen af inkluderende undervisning i Danmark henholdsvis USA, og det diskuteres, hvorvidt de komparative analyser kan bidrage til udvikl...

 12. Religion and Societal Integration in Denmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lüchau, Peter

  Ph.d.-afhandling som benytter diverse spørgeskemaundersøgelser til at analysere civilreligion på individniveau i Danmark. Konklusionen er at der er en civilreligion på individniveau, men at tilslutningen er for begrænset til at man kan påstå at den medvirker til at holde Danmark sammen som nation....

 13. Grænsen mellem tro og videnskab er flydende

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kærgård, Niels

  2017-01-01

  I Danmark er man blevet urimelig skeptisk over for religion og ideologi. Danskerne tror fejlagtigt, at de kan klare sig med rationelle og videnskabelige argumenter.......I Danmark er man blevet urimelig skeptisk over for religion og ideologi. Danskerne tror fejlagtigt, at de kan klare sig med rationelle og videnskabelige argumenter....

 14. (U)synliggørelse og den muslimske anden

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sparre, Sara Cathrine Lei

  2016-01-01

  Denne artikel belyser religiøs identitet og muslimske-kristne relationer blandt irakiske kristne i Danmark. I de irakiske kristnes narrativer om fugt og mødet med Danmark er der en konstant svingning mellem dels opnåelse af tryghed, lige rettigheder og religiøs frihed og dels minorisering pga. op...

 15. Areal Informations Systemet - AIS

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, K.; Stjernholm, M.; Olsen, B. Ø.

  Forord: Denne rapport giver en kort beskrivelse af Areal Informations Systemet (AIS), som er et databasesystem med natur- og miljødata, som kan stedfæstes geografisk. Projektet er gennemført i perioden 1996-2000 som et samarbejdsprojekt mellem Danmarks Miljøundersøgelser (DMU), Danmarks og Grønla...

 16. Denmark’s limited support for UN peacekeeping is here to stay

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jakobsen, Peter Viggo

  2017-01-01

  Danmarks bidrag FNs fredsbevarende operationer formes af nationale interesser, altruisme og udenrigspolitisk identitet. De opfattes i dag på en måde som udelukker større danske troppebidrag til disse operationer. Danmarks beslutningstagere anser troppebidrag til militære operationer anført af NAT...

 17. Samfundets nye kulturpolitik

  DEFF Research Database (Denmark)

  Storm, Rasmus K.

  2009-01-01

  Sportens placering i en oplevelsesøkonomisk ramme er i dansk sammenhæng relativ ny. Med rapporten 'Danmark i kultur- og oplevelsesøkonomien - fem nye skridt på vejen' (fremlagt i 2003) samt handlingsplanen for at skaffe store idrætsbegivenheder til Danmark (lanceret i 2007) betonede regeringen i ...

 18. Salg og markedsføring af brugskunst i EU

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rørdam, Mette Ohm

  2012-01-01

  Brugskunst kan i Danmark beskyttes efter reglerne i ophavsretsloven i indtil 70 år efter ophavsmandens død. I England beskyttes brugskunst kun i 25 år efter designretlige regler. Derfor kan der i England lovligt produceres og sælges brugskunst, der er ophavsretlig beskyttet i Danmark, uden aftale...

 19. From Continental Discourse to "A Breath from a Better World"

  DEFF Research Database (Denmark)

  Østermark-Johansen, Lene

  2010-01-01

  Artiklen diskuterer Oscar Wildes tidlige reception i Danmark fra 1890'erne til 2. Verdenskrig. Den fokuserer bl.a. på Herman Bangs komplekse dialog med Wilde, på teaterhistorie og opsættelsespraksis af Wildes stykker i Danmark i første halvdel af 1900-tallet og på Wildes status som en kontroversi...

 20. Farming of Freshwater Rainbow Trout in Denmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jokumsen, Alfred; Svendsen, Lars Moeslund

  Textbook on Farming of Freshwater Rainbow Trout in Denmark. Danish edition with the title: Opdræt af regnbueørred i Danmark......Textbook on Farming of Freshwater Rainbow Trout in Denmark. Danish edition with the title: Opdræt af regnbueørred i Danmark...

 1. Mediation – idrættens nye konfliktløser

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pagh, Lone

  2002-01-01

  Om mediation som konfliktløsningsmetode i dansk og international idræt. Gennemgang af sager ved Danmarks Idræts-Forbunds appeludvalg og Den Internationale Sportsdomstol CAS......Om mediation som konfliktløsningsmetode i dansk og international idræt. Gennemgang af sager ved Danmarks Idræts-Forbunds appeludvalg og Den Internationale Sportsdomstol CAS...

 2. Mette og Murakami

  DEFF Research Database (Denmark)

  Roesgaard, Marie Højlund

  2017-01-01

  Chiro og Heksene, mange ved at manga er japanske tegneserier, Nationalmuseet laver udstilling om cosplay og opstiller en purikura-maskine, der kan lave billeder af gæsterne i nuttede, storøjede udgaver – så jo, Japan er synlig i Danmark. Mindre kendt er det, at Japan og Danmark allerede under Christian...

 3. Ozone as an air pollutant

  DEFF Research Database (Denmark)

  Berg, Rolf W.

  1996-01-01

  A Danish new book on ozone as an air pollutant has been reviewed. The Book is "Ozon som luftforurening" by Jes Fenger, Published by "Danmarks Miljøundersøgelser, 1995.......A Danish new book on ozone as an air pollutant has been reviewed. The Book is "Ozon som luftforurening" by Jes Fenger, Published by "Danmarks Miljøundersøgelser, 1995....

 4. Natur formet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Søberg, Martin

  2011-01-01

  Anmeldelse af Malene Hauxner, "Fra naturlig natur til SUPERNATUR – Europæisk landskabsarkitektur 1967-2007 set fra Danmark", Risskov: Ikaros Press, 2011.......Anmeldelse af Malene Hauxner, "Fra naturlig natur til SUPERNATUR – Europæisk landskabsarkitektur 1967-2007 set fra Danmark", Risskov: Ikaros Press, 2011....

 5. Fluorerede stoffer i mademballage af pap og papir

  DEFF Research Database (Denmark)

  Trier, Xenia; Cederberg, Tommy Licht; Jensen, Lisbeth Krüger

  detektionsgrænser. Indholdet af fluorerede stoffer overholder derfor både de tidligere aktionsgrænser anvendt i Danmark, der baserede sig på de eksisterende TDI-værdier og den vejledende grænseværdi, som Danmark har fastsat i 2015 for total organisk fluor (omregnet til tilsvarende PFOA ækvivalenter)....

 6. Annual dose distribution of Nuclear Malaysia radiation workers for monitoring period from year 2003 to 2007

  International Nuclear Information System (INIS)

  Hairul Nizam Idris; Azimawati Ahmad; Norain Ab Rahman

  2008-08-01

  Estimation of radiation dose (external exposure) received by Nuklear Malaysia's radiation workers are measured by using personal dosimetry device which are provided by SSDL-Nuklear Malaysia. Dose assessment report for monitoring period from year 2003 - 2007 shows that almost all radiation workers received annual doses less than 20 mSv, only in very small percentage of radiation workers received annual doses between 20.1 to 50 mSv and none of the workers received doses higher than 50 mSv/year. Exposure dose below 20 mSv/year (the new annual dose limit to be used in Malaysia soon) could be fully achieved by improving the compliance with the safety regulations and enhancing the awareness about radiation safety among the workers. (Author)

 7. VESPA. Behaviour of long-lived fission and activation products in the nearfield of a nuclear waste repository and the possibilities of their retention

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bischofer, Barbara; Hagemann, Sven [Gesellschaft fuer Anlagen- und Reaktorsicherheit (GRS) gGmbH, Koeln (Germany); Altmaier, Marcus [Karlsruher Institut fuer Technologie (KIT) (Germany); and others

  2016-06-15

  The present document is the final report of the Joint Research Project VESPA (Behaviour of Long-lived Fission and Activation Products in the Near Field of a Nuclear Waste Repository and the Possibilities of Their Retention), started in July 2010 with a duration of four years. The following four institutions were collaborative Partners in VESPA: - Gesellschaft fuer Anlagen- und Reaktorsicherheit (GRS) gGmbH - Institut fuer Energie- und Klimaforschung, IEK-6: Nukleare Entsorgung und Reaktorsicherheit, Forschungszentrum Juelich (FZJ) - Institut fuer Ressourcenoekologie (IRE), Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf (HZDR) - Institut fuer Nukleare Entsorgung (INE), Karlsruher Institut fuer Technologie (KIT) VESPA was funded by the German Federal Ministry of Economics and Energy (BMWi) under the contract numbers 02 E 10770 (GRS), 02 E 10780 (FZJ-IEF-6), 02 E 10790 (HZDR-IRE), 02 E 10800 (KIT-INE).

 8. Structural characterization of thin-film cadmium stearate by X-ray diffraction technique

  International Nuclear Information System (INIS)

  Mohamad Deraman; Mohd Ali Sufi; Kok Kuan Ying; Muhamad Mat Salleh; Chew Tat Tian

  1990-01-01

  X-ray diffraction measurement were carried out on thin films of cadmium stearate using an X-ray diffractometer at Unit Tenaga Nuklear. Structure characteristic obtained from the measured diffraction pattern are compared with that of thin films of manganese stearate reported earlier by Pomerantz et. al. Some of the structural similarities (such as inter-planar spacing) and differences (such as the absence of subsidiary peak between Bragg peaks) are found and discussed

 9. Die nuklearen Anlagen von Hanford (1943-1987) Eine Fallstudie über die Schnittstellen von Physik, Biologie und die US-amerikanische Gesellschaft zur Zeit des Kalten Krieges

  Science.gov (United States)

  Macuglia, Daniele

  Die Geschichte des Kalten Krieges eröffnet viele Möglichkeiten, sich näher mit den Schnittstellen von Physik und Biologie während des 20. Jahrhunderts zu befassen. Nicht nur das Unglück in Tschernobyl aus dem Jahr 1986, auch das Beispiel der nuklearen Anlagen in Hanford in den Vereinigten Staaten zeigt die biologischen Folgen von nuklearer Physik.

 10. Radiation and environmental radioactivity

  International Nuclear Information System (INIS)

  Muhamat Omar; Ismail Sulaiman; Zalina Laili

  2015-01-01

  This book is written based on 25 years authors experience especially in scientifc research of radiation and environmental radioactivity field at Malaysian Nuclear Agency (Nuklear Malaysia). Interestingly, from the authors experience in managing the services and consultancies for radiological environmental monitoring, it is also helpful in preparing the ideas for this book. Although this book focuses on Malaysian radiation information environmental radioactivity, but the data collected by the international bodies are also included in this book.

 11. Radiative aspects in coupled nuclear fusion-fission processes

  OpenAIRE

  Fiedler, Jens

  2009-01-01

  Der Prozess der fusionsverstärkten Kernspaltung wird durch eine Vielzahl von wichtigen physikalischen Prozessen begleitet. Neben den Implosions- und Expansionsvorgängen unter Einwirkung nuklearer Spalt- und Fusionsprozesse, beeinflusst die bei hohen Temperaturen entstehende Wärmestrahlung das System zusätzlich. Die Grundlage der theoretischen Behandlung eines solchen Systems bilden die hydrodynamischen Gleichungen. Die Wechselwirkung zwischen Materie, Spalt- und Strahlungsp...

 12. Low-spin mixed particle-hole structures in W-185

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Bondarenko, V.; Honzátko, Jaroslav; Tomandl, Ivo; Egidy, T. von; Wirth, HF.; Sukhovoj, A. M.; Malov, L.A.; Simonova, L. I.; Berzinš, J.; Hertenberger, R.; Eisermann, Y.; Graw, G.; Alexa, P.

  2005-01-01

  Roč. 762, - (2005), s. 167-215 ISSN 0375-9474 R&D Projects: GA ČR GA202/03/0891; GA ČR(CZ) GA202/99/D087 Institutional research plan: CEZ:AV0Z10480505 Keywords : nuklear reactions * measured prompt and delayed E gamma * gamma gamma-coincidences Subject RIV: BG - Nuclear, Atomic and Molecular Physics, Colliders Impact factor: 1.950, year: 2005

 13. Lokalisering av arbeidsplasser og boliger

  DEFF Research Database (Denmark)

  Næss, Petter

  2011-01-01

  En miljømessig effektiv lokalisering av arbeidsplasser og boliger sikter mot å begrense - og helst redusere - biltrafikk og miljøproblemer knyttet til bytransport, sammenliknet med alternative lokaliseringer. En effektiv transportmessig lokalisering kan også bidra til å redusere tap av verdifulle...... arealer (f eks jordbruksareal eller natur- og friluftsområder) utenfor dagens tettstedsgrense. Tiltaket må samtidig utformes slik at en kan bevare viktige bomiljøkvaliteter og så mye som mulig av de grønne arealene innenfor tettbebyggelsen....

 14. Ødelæg alt muligt med et bogstav

  DEFF Research Database (Denmark)

  Konzack, Lars

  2017-01-01

  En gang imellem griber en raptus SoMe-Danmark, og så fyldes alles feed med samme slags indhold. Senest overspringshandlede vi med hashtagget #oedelaeg1filmed1bogstav - og alle mulige afledninger af det....

 15. Un contexte danois caricatural

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bojsen, Heidi; Malki Jepsen, Johan

  2006-01-01

  Artikel om baggrunden for reaktionerne på Islam i Danmark og på publiceringen af karikaturtegningerne af Muhammed i Jyllandsposten i 2005. Om forholdet mellem social status, magt og ytringsfrihed...

 16. La experiencia de Dinamarca con las concesiones pesqueras transferibles

  DEFF Research Database (Denmark)

  Højrup, Thomas

  2013-01-01

  Erfaringerne med omsættelige fiskekvoters indførelse i Danmark i 2003 og 2007 og deres konsekvenser i form af kvote koncentration, spekulation, profitdreven monopolisering og erstatning af garn- og snurrefiskeri med tung bundtrawling....

 17. Naturkapitalindeks for danske kommuner

  DEFF Research Database (Denmark)

  Skov, Flemming; Bladt, Jesper; Dalby, Lars

  I denne rapport beskrives et naturkapitalindeks, der viser naturtilstanden for alle danske kommuner. Et naturkapitalindeks er et diagram, der viser arealfordelingen på forskellige naturtyper og deres estimerede naturkvalitet. Naturkapitalindekset er udviklet i et projektsamarbejde mellem Danmarks...

 18. Integrated vs. Federated Search:Hvad er hvad?

  OpenAIRE

  Løvschall, Kasper

  2009-01-01

  Oplæg om forskelle og ligheder mellem integrated og federated search i bibliotekskontekst. Holdt ved temadag om "Integrated Search - samsøgning i alle kilder" på Danmarks Biblioteksskole den 22. januar 2009.

 19. Art History in The Nordic Countries

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dam Christensen, Hans; Karlholm, Dan; Rampley, Matthew

  2012-01-01

  Artiklen belyser kunsthistoriefagets udvikling i Danmark, Norge, Sverige og Finland siden midten af 1800-tallet og frem til i dag, hvorvisuel kultur-studier i stigende grad præger billedforskningen....

 20. RE in Denmark - Political and Professional Discourses and Debates, Past and Present

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Tim; Kjeldsen, Karna

  2013-01-01

  Artiklen analyserer politiske processer og politiske, faglige og offentlige debatter om religionsundervisningen i Danmark og hvordan disse har influeret de normative bestemmelser for religionsfagene og religionslæreruddannelserne i historisk og nutidig lys....

 1. Creativity in Social Work Education

  DEFF Research Database (Denmark)

  Austring, Bennyé D.

  2014-01-01

  I artiklen beskrives den gradvise nedprioritering af de kunstbaserede fag i pædagoguddannelsen i Danmark som et paradoks sammenholdt med samfundets, i særlig grad konkurrencesamfundets, behov for kreative medborgere....

 2. Iværksætternes eksport og vækst

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen, Poul Rind; Nielsen, Kent

  2009-01-01

  Artiklen belyser, hvordan den erhvervspolitiske interesse i stigende grad har samlet sig om to centrale spørgsmål, nemlig antallet af iværksættere i Danmark i forhold til andre lande og andelen af vækstiværksættere. Synspunktet er, at nok er vi i Danmark kommet på højde med andre lande, når det g...... gælder etableringsraten, men for få iværksættere i Danmark udvikler sig til egentlige vækstiværksættere. Analyser baseret på registerdata fra Danmarks Statistik bringes i spil for at belyse den rolle tidlig eksport har for iværksætternes vækstorientering....

 3. Guide til Pantheon i Rom

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schultz, Ole

  2002-01-01

  Bogbidrag til efteruddannelseskurser på Danmarks Pædagogiske Universitet, til faget Arkitektur i Folkeskolen. A-3 folder til brug i artikel- og emnesamling og som arkitekturguide på studierejser...

 4. Young people without qualifications

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rasmussen, Preben Horsholt

  1999-01-01

  Rapporten er et bidrag til en beskrivelse af hvordan uddannelses- og arbejdsmarkedspolitikken påvirker unge uden formelle kvalifikationer i fem europæiske lande : Belgien, Danmark, Cypern, Finland og Grækenland....

 5. La componente linguistica nell´insegnamento delle scienze

  DEFF Research Database (Denmark)

  Eggersen, Dorte Vang; Marianna Bollone, Silvia; Sartoni, Roberta

  2016-01-01

  Komparativ analyse af biologi-undervisningsmaterialer med henblik på sprog, læsbarhed, læsetilpasning og læseunderstøttende elementer. med udgangspunkt i biologifagenes curricula i henholdsvis Italien, Danmark og Wales...

 6. The strategic use of evidence on teacher education

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bjerre, Jørn; Reimer, David

  2014-01-01

  Denne artikel analyserer tre forskellige rapporter. Alle rapporter omhandler læreruddannelse, er produceret af forskellige analyseinstitutter i Danmark og er brugt som evidens indenfor uddannelsessektoren. Analysen identificerer kritiske metodologiske og konceptuelle forhold, der er relateret til...

 7. Political Leadership - Future Challenges

  DEFF Research Database (Denmark)

  Klausen, Kurt Klaudi

  2013-01-01

  Bidraget analyserer behovet for studiet af politisk lederskab, gennemgår forskningslitteraturen og diskuterer fremtidens politiske lederskab med reference til egne undersøgelser af lokalt lederskab international og i Danmark...

 8. Siting of nuclear power plants in accordance with the scenario of a ''fossil nuclear energy mix'' prepared by the CDU/CSU and FDP in the inquiry commission of the Bundestag on ''Sustainable energy supply in times of globalisation and deregulation''. Short study; Standortbestimmung fuer Kernkraftwerke gemaess dem von CDU/CSU und FDP definierten Szenario 'fossil-nuklearer Energiemix' der Enquete-Kommission 'Nachhaltige Energieversorgung unter den Bedingungen der Globalisierung und der Liberalisierung' des Deutschen Bundestages. Kurzstudie

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Benik, G.; Gundelach, T.

  2002-08-28

  In effect the present study makes concrete proposals for the installation of a nuclear power plant capacity of 91.8 GW as determined by the CDU/CSU and FDP in the inquiry commission on ''Sustainable development''. Because of the infrastructural requirements and the large number of plants that would have to be planned in Germany alone these siting proposals must be regarded as an outline for the implementation of a nuclear climate protection strategy. Without extensive assessment work a short study such as this cannot of course replace the detailed planning that would be required for authorisation procedures. The primary benefit of the study is that it makes clear the true consequences of a nuclear climate protection policy that is now being discussed as a hypothetical possibility. [German] Die vorliegende Studie macht im Ergebnis entsprechend der Aufgabenstellung konkrete Vorschlaege fuer die Bereitstellung der im von CDU/CSU und FDP in der Enquete-Kommission ''Nachhaltige Entwicklung'' definierten Szenario ''Fossilnuklearer Energiemix'' ermittelten nuklearen Kraftwerksleistung von 91,8 GW Diese Standortvorschlaege muessen angesichts der infrastrukturellen Anforderungen und der grossen Zahl von zu planenden Anlagen allein innerhalb der Grenzen der Bundesrepublik Deutschland als Anhaltspunkte fuer die Umsetzung einer nuklearen Klimaschutzstrategie herangezogen werden. Dabei kann eine Kurzstudie selbstverstaendlich ohne umfaengliche Pruefung keine detaillierten Planungen ersetzen, welche im Rahmen entsprechender Genehmigungsverfahren erforderlich sind. Der Nutzen der Studie besteht in erster Linie darin, deutlich vor Augen zu fuehren, welche realen Konsequenzen eine zur Zeit noch hypothetisch gefuehrte Diskussion ueber den Einsatz der Kernkraft zum Klimaschutz hat. (orig.)

 9. Fugemateriale til belægningssten og fliser

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, Kristian

  2004-01-01

  Der anlægges ca. 9 millioner kvadratmeter belægning i betonsten og fliser om året i Danmark. Fugearealet udgør gennemsnitlig 4 %, svarende til et areal på ca. 36 ha.......Der anlægges ca. 9 millioner kvadratmeter belægning i betonsten og fliser om året i Danmark. Fugearealet udgør gennemsnitlig 4 %, svarende til et areal på ca. 36 ha....

 10. Good News

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jakobsen, Peter Viggo; Møller, Karsten Jakob

  2012-01-01

  Danmark har udviklet sin egen særlige måde at føre krig på siden Murens fald. Undervejs er landet blevet en krigernation, som ser brugen af våbenmagt som et legitimt og nyttigt instrument med en central rolle i dansk udenrigspolitik i de sidste 20 år. På den baggrund kom Danmarks entusiastiske de...

 11. KGB : de russiske sikkerhedstjenester fra Ivan den Grusomme til Vladimir Putin

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kulavig, Erik

  Om den russiske sikkerhedstjeneste eller det hemmelige politis historie fra starten under Ivan den Grusomme i 1600-tallet, gennem tsarernes Rusland og bolsjevikkernes Sovjetunionenen til Putins periode. Med afstikkere til aktiviteterne uden for Ruslands grænser, herunder i Danmark......Om den russiske sikkerhedstjeneste eller det hemmelige politis historie fra starten under Ivan den Grusomme i 1600-tallet, gennem tsarernes Rusland og bolsjevikkernes Sovjetunionenen til Putins periode. Med afstikkere til aktiviteterne uden for Ruslands grænser, herunder i Danmark...

 12. Vejret og hastigheden på motorvej

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Thomas Christian; Nielsen, Jesper Ellerbæk

  2016-01-01

  perspektiv, men kan skyldes at rigtigt dårligt vejr er et relativt sjældent fænomen i Danmark. Dog kan klimaforandringerne måske ændre vejrets betydning for hastighederne fremover. DMI forventer, at det fremtidige klima i Danmark bliver varmere med tørrere somre og vådere vintre. Men selvom sommernedbøren...

 13. Agening and qualification

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Bibi Bording; Sørensen, John Houman

  2006-01-01

  "Alder og kvalifikationer" - et Leonardo da Vinci EU finansieret projekt, der sammenligner ældres stilling på arbejdsmarkedet i Belgien, Holland, Tyskland og Danmark. Projektet blev koordineret af Erfurt universitet......."Alder og kvalifikationer" - et Leonardo da Vinci EU finansieret projekt, der sammenligner ældres stilling på arbejdsmarkedet i Belgien, Holland, Tyskland og Danmark. Projektet blev koordineret af Erfurt universitet....

 14. Un avenir postcolonial groenlando-danois ?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Gad, Ulrik Pram

  2009-01-01

  Grønland har nylig vedtaget at gå fra 'hjemmestyre' til 'selvstyre' i forhold til Danmark. Oplevelsen er, at formel selvstændighed hermed er et skridt nærmere. Samtidig er der i Grønland en udbredt enighed om, at man endnu behøver hjælp og støtte udefra. I Danmark beskrives 'Rigsfællesskabet' mel...

 15. Un avenir postcolonial groenlando-danois ?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Gad, Ulrik Pram

  2009-01-01

  Grønland har nylig vedtaget at gå fra 'hjemmestyre' til 'selvstyre' i forhold til Danmark. Oplevelsen er, at formel selvstændighed hermed er et skridt nærmere. Samtidig er der i Grønland en udbredt enighed om, at man endnu behøver hjælp og støtte udefra. I Danmark beskrives 'Rigsfællesskabet...

 16. Art History in The Nordic Countries

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dam Christensen, Hans; Karlholm, Dan; Rampley, Matthew

  2012-01-01

  Artiklen belyser kunsthistoriefagets udvikling i Danmark, Norge, Sverige og Finland siden midten af 1800-tallet og frem til i dag, hvorvisuel kultur-studier i stigende grad præger billedforskningen.......Artiklen belyser kunsthistoriefagets udvikling i Danmark, Norge, Sverige og Finland siden midten af 1800-tallet og frem til i dag, hvorvisuel kultur-studier i stigende grad præger billedforskningen....

 17. Seniorforsker Ole Hertel udnævnt til adjungeret professor

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Jens Christian

  2009-01-01

  Sektionsleder og seniorforsker Ole Hertel, Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) ved Aarhus Universitet, er udnævnt til adjungeret professor ved Institut for Miljø, Samfund og Rumlig Forandring på Roskilde Universitet.......Sektionsleder og seniorforsker Ole Hertel, Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) ved Aarhus Universitet, er udnævnt til adjungeret professor ved Institut for Miljø, Samfund og Rumlig Forandring på Roskilde Universitet....

 18. Er det økologisk madordninger ofte sundere?

  DEFF Research Database (Denmark)

  He, Chen

  koordinatorer fra de offentlige primære/sekundære skoler (børn 6 til 15 år) i Danmark, Tyskland, Finland og Italien som respondenter i et internet spørgeskema. Undersøgelsen blev først gennemført i Danmark, og derefter i de andre tre lande. Spørgeskemaet blev oversat, og tilpasset kulturerne ogindeholdt...

 19. The Changing Scope of Professional Autonomy

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jespersen, Peter Kragh; Wrede, Sirpa

  2009-01-01

  Kapitlet undersøger hvordan lægeprofessionens autonomi ændres i relation til ledelse i sygehuse i Danmark, Norge, Sverige og Finland i tiden fra 1970 og fremefter.......Kapitlet undersøger hvordan lægeprofessionens autonomi ændres i relation til ledelse i sygehuse i Danmark, Norge, Sverige og Finland i tiden fra 1970 og fremefter....

 20. Hvordan påvirker indvandrernes integration, ressourcer og diaspora deres bosætningspræferencer?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Hans Skifter

  Etniske minoriteters boligønsker må i vid udstrækning antages, at have de samme årsager, som generelt er fundet i forbindelse med studier af boligvalg i Danmark og andre europæiske lande. Men indvandreres bosætning i Danmark og andre lande afviger så meget fra den indfødte befolknings, at den ikk...

 1. APPRECIATIVE INQUIRY AND PEDAGOGY

  DEFF Research Database (Denmark)

  Duvander, Mille Themsen

  2017-01-01

  I blogindlægget gives en lille indblik i hvordan Appreciative Inquiry kan anvendes i undervisningen af pædagogstuderende på en Professionshøjskole i Danmark......I blogindlægget gives en lille indblik i hvordan Appreciative Inquiry kan anvendes i undervisningen af pædagogstuderende på en Professionshøjskole i Danmark...

 2. Grønland i tøbrud

  DEFF Research Database (Denmark)

  Gad, Ulrik Pram

  2014-01-01

  Grønland og Danmark har i årevis givet Rigsfællesskabet mening ved at fortælle forskellige historier om det. Men de globale magtforhold er i hastig forandring, og et Grønland på vej mod selvstændighed har ikke længere kun Danmark som ven. Historierne om Rigsfællesskabet er ved at blive skrevet om....

 3. Coops bank kan flytte milliard-omsætning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Østergaard Jacobsen, Per

  2013-01-01

  Coop Danmark har med sine bank-planer flere udfordringer at overvinde i de kommende år, men på sigt kan Coops bank være med til at flytte en milliard-omsætning.......Coop Danmark har med sine bank-planer flere udfordringer at overvinde i de kommende år, men på sigt kan Coops bank være med til at flytte en milliard-omsætning....

 4. Integrated vs. Federated Search

  DEFF Research Database (Denmark)

  Løvschall, Kasper

  2009-01-01

  Oplæg om forskelle og ligheder mellem integrated og federated search i bibliotekskontekst. Holdt ved temadag om "Integrated Search - samsøgning i alle kilder" på Danmarks Biblioteksskole den 22. januar 2009.......Oplæg om forskelle og ligheder mellem integrated og federated search i bibliotekskontekst. Holdt ved temadag om "Integrated Search - samsøgning i alle kilder" på Danmarks Biblioteksskole den 22. januar 2009....

 5. Er dansk læreruddannelse under internationalt niveau?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holm, Claus

  2010-01-01

  I Danmark snakker vi på 17. år om at undervisningsdifferentiere, men vi bruger ikke lærebøger i læreruddannelsen, der fortæller, hvordan det lader sig gøre i praksis. Professor Jens Rasmussen forklarer, hvorfor vi i Danmark ikke forener teori og praksis, mens lande som Singapore og Canada bare gø...

 6. Ukraine i fokus sammen med Georgien

  DEFF Research Database (Denmark)

  Fledelius, Karsten

  2017-01-01

  Der er god grund til at sammenligne Ukraine og Georgien, nu fokuslande for Danmark, og der er god grund til at støtte disse to eks-sovjetiske stater med i høj grad parallelle problemer.......Der er god grund til at sammenligne Ukraine og Georgien, nu fokuslande for Danmark, og der er god grund til at støtte disse to eks-sovjetiske stater med i høj grad parallelle problemer....

 7. Internationale perspektiver på seksualundervisning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Roien, Line Anne; Simovska, Venka

  2018-01-01

  I Danmark er vi i ikke så vant til at forholde os til internationale erfaringer for seksualundervisning. Men ud fra tanken om, at man kan lære meget om sit eget uddannelsessystem ved at spejle sig i andres, vil vi i dette kapitel rette blikket ud over Danmarks grænser og redegøre for nogle af de...

 8. Fattigdom, afsavn og coping

  DEFF Research Database (Denmark)

  Müller, Maja; Hussain, M. Azhar; Elm Larsen, Jørgen

  Danmark præges af stigende ulighed. De seneste år har mange pointeret, at Danmark er blevet et mere ulige samfund, bl.a. som følge af skærpede regler for overførselsindkomster. Men mens ulighed, sociale ydelser og arbejdsmarked har været genstand for omfattende offentlig debat, har der været påfa...

 9. Fleretagers træhuse - Brandforhold

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dragsted, Anders; Markert, Frank; Larsen, Finn

  2017-01-01

  Dette notat er udarbejdet som del af InnoBYG spireprojektet: Fleretagers Træhuse i Danmark – Er det muligt og hvad mangler? Det overordnede mål med projektet er, at skabe et langsigtet fundament for større anvendelse af træ i fleretagers byggeri i Danmark og gøre træ til et mere naturligt valg fo...

 10. Hydrogen for transport in Denmark towards 2050. Contribution to electric-powered transport, growth, CO{sub 2} reduction and independence of fossil fuels; Brint til transport i Danmark frem mod 2050. Bidrag til elektrisk transport, vaekst, CO{sub 2} reduktion og fossil uafhaengighed. Baggrundsrapport. Endelig udgave

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Wennike, F. (Hydrogen Link Danmark (Denmark)); Mortensgaard, A. (Brint and Braendselscelle Partnerskabet, Copenhagen (Denmark)); Sloth, M. (H2 Logic A/S, Herning (Denmark))

  2011-12-15

  Significant funding has been invested internationally in the development of hydrogen and fuel cells for the last 10 years, among others by the leading car makers. In Denmark alone businesses have, along with contributions from public programs, invested two billion DKK since 2001. The investments have helped to develop and mature hydrogen and fuel cells so that a deployment can be initiated from 2015. With the Danish government's new initiative, ''Our Energy'', which is targeted towards a switch to a fossil fuel-independent society in 2050, it is obvious that hydrogen is included as one of many technologies that can help solve the challenge within the transport sector. The Hydrogen Link Denmark Association and selected Danish players in the Hydrogen and Fuel Cell Partnership in Denmark has therefore prepared this analysis which describes a possible contribution to electrical transport, growth, CO{sub 2} reduction and fossil fuel independence by introduction of hydrogen for transport in Denmark up to 2050. The analysis is based on a possible share of hydrogen cars in the Danish car fleet in 2050 of 50% and the secondary effects of activation of the energy policy objectives for fossil fuel independence, and not least the significant potential for Danish exports of hydrogen and fuel cell technology and affected jobs. Similarly, the contribution of hydrogen for transport in relation to balancing the increased share of fluctuating renewable energy production was analyzed. (LN)

 11. DanGrid. Report from working group 24. Roadmap for Smart Grid in Denmark with emphasis on the transmission companies' role; DanGrid. Delrapport. Arbejdsgruppe 24. Roadmap for Smart Grid i Danmark med saerlig vaegt pae netselskabernes rolle

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Lomholt Finnemann, K. [DONG Energy, Virum (Denmark); Soerensen, Per [TRE-FOR, Kolding (Denmark); Larsen, Jim [EnergiMidt, Silkeborg (Denmark); Balasiu, A. [Siemens, Ballerup (Denmark); Holmberg Rasmussen, L. [Nordjysk Elhandel, Aalborg (Denmark); Moeller Joergensen, J. [Energinet.dk, Fredericia (Denmark); Norsk Jensen, A.; Nejsum, T.; Andersen, Kim [Dansk Energi, Frederiksberg (Denmark)

  2012-09-15

  The present report identifies a number of recommendations where specifically grid companies, but also authorities, customers and market players must initiate actions and activities to realize Smart Grid in Denmark by 2020. The report forms the basis for each network operator to implement Smart Grid, and is divided such that: 1 the management can create an overview of the steps to be taken in connection with the implementation, and 2. the technical department can develop a series of concrete actions to be implemented in the Smart Grid. The measures are divided into four groups: 1 - Establishment of business case and strategy: Efforts that support that each network operator prepares a business case and define a strategy for the creation of a Smart Grid. 2 - New technology in the grid: Measures relating to the importation of new technology in the grid, for example establishment of technology solutions for automating and monitoring the load on the network, and installing additional measurements at strategic points in the distribution network. 3 - Enabling customers' demand response: Initiatives that support that the grid company actively involves end users through price signals or by entering into agreements to regulate or move power consumption to a time of free capacity in the grid. 4 - Other activities: Measures which are horizontal and support that network companies develop a Smart Grid. New economic regulation of network companies is required to support the introduction of new technology in the grid, and at the same time crucial to enable customers' demand response. IT and data security must be established and customer engagement as active consumers of electricity should be strengthened. (LN)

 12. Strategy for research development and demonstration regarding hydrogen technology in Denmark. Hydrogen production. An account of production technologies against planning of a optimal danish effort within hydrogen; Strategi for forskning, udvikling og demonstration vedroerende brintteknologi i Danmark. Brintproduktion - Gennemgang af produktionsteknologier med henblik pae planlaegning af en optimal dansk indsats pae brintomraedet

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2004-12-01

  This report has been prepared as part of the Danish Energy Authorities' formulation of a Danish strategy for hydrogen as an energy carrier, especially within production of hydrogen and hydrogen-containing fuels. The working-group has defined hydrogen production as the chain of processes necessary to convert a specific energy into enough clean hydrogen or hydrogen-containing fuels. The work has focused on energy sources that can be converted to hydrogen directly, i.e. biomass, solar energy, electricity, and fossil sources. (BA)

 13. som Ungarn har fremsendt giver anledning til kommentarer eller ændringer i den risikovurdering som Danmark har gennemført i forbindelse med tilladelsen til markedsføring af majslinien MON810. " Zea mays (MON810), Indsigelse fra Ungarn vedr. nye oplysninger der påvirker risikovurderingen. Modtaget 20

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kjellsson, Gøsta; Strandberg, Morten Tune; Damgaard, Christian

  2005-01-01

  "DMU vurderer at det præsenterede undersøgelsesmateriale fra Ungarn ikke giver nogen videnskabelig velbegrundet formodning om at den ovennævnte MON810-majs udgør en risiko for miljøet. Ungarn har således for nærværende ingen videnskabeligt baseret grund til at forbyde dyrkning og salg af såsæd in...

 14. Study of Physical Protection System at PUSPATI TRIGA Reactor (RTP)

  International Nuclear Information System (INIS)

  Ligam, A.S.; Ina, I.; Zarina Masood

  2016-01-01

  Physical protection program at PUSPATI TRIGA Reactor (RTP) which is located at Nuklear Malaysia, Bangi Complex has been strengthened and upgraded from time to time to accommodate current situation needs. However, there is always room for improvement. Hence, study have been made to look deeper into physical protection components such as delay systems, external sensors, PPS intruder alarm sensors, use of video system, personnel security or insider threats, access control operation system operation rules and security culture that may need to take into consideration. (author)

 15. 12 Flasktransport of vitrified High Level Waste (HLW)

  International Nuclear Information System (INIS)

  Verdier, A.; Lancelot, J.; Gisbertz, A.; Graf, W.; Bartagnon, O.

  2004-01-01

  The return of HLW to Germany has started in 1996 with the first attribution of 28 glass canisters to German utilities by COGEMA. After several transports comprising 1, 2 and 6 flasks per shipment German and French Authorities requested to transport 12 flasks in a single shipment. The first of these 12-flask-transports was performed with the type CASTOR registered HAW 20/28 CG flask in 2002 and the second followed in 2003. COGEMA LOGISTICS is responsible for the overall transport assigned by GNS (Gesellschaft fuer Nuklear-Service mbH) being itself entrusted by the German utilities with the return of reprocessing residues

 16. Heat transport the cold way

  International Nuclear Information System (INIS)

  Anon.

  1981-01-01

  A novel system for long-distance heat transport is being born in the 'Kernforschungsanlage Juelich' with the project being called 'Nukleare Fernenergie' (nuclear district energy). The project is also known as 'EVA/ADAM' [EVA = Einzelrohr-Versuchs-Anlage (single tube test facility); ADAM = Anlage mit Drei Adiabaten Methanisierungsreaktoren (plant provided with three adiabate methanising reactors)] and is based in principle on transport of energy in chemical bond within a closed loop. In the 60ies already this development was discussed both in the 'Kernforschungsanlage Juelich' and in the 'Rheinische Braunkohlenwerke' independent of each other. In 1975 these two organizations concluded a co-operation contract. (orig.) [de

 17. Landovervågningsoplande 2000

  DEFF Research Database (Denmark)

  Grant, R.; Blicher-Mathiesen, G.; Paulsen, I.

  således baseret på amts-kommunale data og rapporter af over-vågningen af de ferske vande. Rapporten Marine områder 2000. Miljøtilstand og udvikling er ba-seret på amtskommunale data og rapporter af overvågningen af kystvande og fjorde samt Dan-marks Miljøundersøgel-sers og vore nabolandes over-vågning af...... de åbne havområder. Rapporten Landover-vågningsoplande er baseret på data indbe-rettet af amtskommuner-ne fra 7 overvågnings-oplande og er ud-arbejdet i samarbejde med Danmarks Geologi-ske Un-dersøgel-ser. Endelig er rapporten Atmosfærisk deposition 2000 baseret på Dan-marks Miljø......-undersø-gelsers overvågning af luftkvaliteten i Dan-mark. RESUMÉ Det gennemsnitlige kvælstofoverskud på landbrugsjorden i Dan-mark, angivet pr arealenhed, er reduceret med ca. 38 % i perioden fra 1990 til 2000. Modelberegninger for landovervågningsoplandene har vist at kvælstofudvaskningen reduceres med 32 % når de...

 18. Søer 2000

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, J. P.; Søndergaard, M.; Jeppesen, E.

  -kommunale data og rapporter af over-vågningen af de ferske vande. Rapporten Marine områder - Status over miljøtilstanden i 2000 er ba-seret på amtskommunale data og rapporter af overvågningen af kystvande og fjorde samt Dan-marks Miljøundersøgel-sers og vore nabolandes over-vågning af de åbne havområder....... Rapporten Landover-vågningsoplande er baseret på data indbe-rettet af amtskommuner-ne fra 7 overvågnings-oplande og er ud-arbejdet i samarbejde med Danmarks Geologi-ske Un-dersøgel-ser. Endelig er rapporten Atmosfærisk deposition 2000 baseret på Danmarks Miljø-undersø-gelsers overvågning af luftkvaliteten i...

 19. Tv-nyheder fra hjemlandet – integration eller ghettoisering? Om transnationalisme og nyhedsforbrug

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Connie Carøe Christiansen

  2001-09-01

  Full Text Available Hvilken rolle spiller medierne i hverdagslivet blandt etniske minoriteter i Danmark? Lidt firkantet kan man spørge: er mennesker af anden etnisk oprindelse mere integrerede, når de foretrækker dansk produceret fjern- syn, end når de foretrækker oprindelseslandets tv? Kultursociologen Connie Carøe Christiansen har i denne artikel trukket nogle af pointerne op fra en undersøgelse, som Danmarks Radio bestilte hos Socialforsk- ningsinstituttet om netop nogle af ovenstående spørgsmål. Carøe, en af rapportens hovedforfattere, analyserer medieforbruget hos etniske mino- riteter i Danmark i lyset af diskussioner om multikulturalisme og social integration. Artiklen er således inspireret af diskussioner om transnationa- lisme og diaspora-identiteter.

 20. Design Education

  DEFF Research Database (Denmark)

  Brandt, Eva

  2007-01-01

  of the change processes at Danmarks Designskole. A questionnaire explore the present students reasons for wanting to become designers and their expectations to the design education and future jobs. Eight focus groups including representatives from various design professions discuss what skills and competencies...... background information about Danmarks Designskole, the initiation of the change process, and curriculum concerns. Then the research approach is described. From section 3 to section 6 the results from the investigations are discussed. First if a vocational education still is expected? Then views about......In resent years the two main design schools in Denmark (Danmarks Designskole and Designskolen Kolding ) undergo many changes. The overall goal for both is to obtain status as a university, and they will be evaluated in this regard in 2010. Transforming a vocational school with long handicraft...

 1. Characterization of Microfibrillar-associated Protein 4 in the Development of Pulmonary Emphysema-like Changes

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holm, Anne Trommelholt

  fibre i ECM og binder både til fibrillin-1 og elastin, hvilket kan betyde at det spiller en rolle i at danne eller bevare integriteten af de elastiske fibre. Vores formål var at undersøge in vivo pulmonale konsekvenser af MFAP4-mangel. Lunge-funktionsmålingerne af unge og ældre Mfap4-deficiente mus...... undersøgelse af de histologiske snit af lungevævet. Sammenholdt tyder vores resultater på, at Mfap4-deficiente mus udvikler homogen alveolær lufvejsforstørrelse uden tilstedeværelse af inflammation. Humane studier viser, at aldersrelaterede ændringer af lunge-arkitektur og funktion er forbundet med en øget...

 2. Foucaults governmentality-begreb og studiet af kolonialisme

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rud, Søren

  2007-01-01

  Foucaults governmentalitybegreb har, ikke mindst, i de sidste to årtier inspireret forskere til at genanalysere kulturelle praktikker. Denne artikel viser, hvordan governmentality-begrebet er blevet bragt i anvendelse i et konkret studie af kolonialismen på Fiji, og påpeger samtidigt de mange...... interessante paralleller mellem Fiji og Grønland mod slutningen af 1800-tallet. Begge steder stod de koloniale administratorer over for den udfordring at skulle mediere mellem et ønske om at bevare den "traditionelle kultur" og et ønske om at modernisere og optimere befolkningens forhold. Artiklen påpeger...

 3. Politisk marketing

  DEFF Research Database (Denmark)

  Disciplinen politisk marketing er udbredt i mange vestlige lande. Imidlertid er kendskabet til politisk marketing i Danmark bemærkelsesværdigt lavt. I det lys er denne bog Politisk Marketing: Personer, Partier & Praksis den første bog i Danmark, som -ud fra marketing- indkredser de sidste mange års...... brudflader i dansk politik. Gennem ti bidrag fra forskere og praktikere udskraber forfatterne et DNA for feltet politisk marketing. Kort sagt kan du i denne bog finde svarene på: Hvad er politisk marketing? Hvordan har det udviklet sig? Og hvilke konsekvenser har dette fænomen for vælgere, partier og...

 4. Lad ikke kurserne tage samfundsansvaret med i faldet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Buhmann, Karin

  2008-01-01

  Finanskrisen er en anledning til at holde fast i den anstændige opførsel i Danmark og i de lande, vores varer produceres i, og til at tænke CSR ind i produkternes livscyklus Udgivelsesdato: 5. december 2008......Finanskrisen er en anledning til at holde fast i den anstændige opførsel i Danmark og i de lande, vores varer produceres i, og til at tænke CSR ind i produkternes livscyklus Udgivelsesdato: 5. december 2008...

 5. Bliver big data til big business?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ritter, Thomas

  2015-01-01

  Danmark har en digital infrastruktur, en registreringskultur og it-kompetente medarbejdere og kunder, som muliggør en førerposition, men kun hvis virksomhederne gør sig klar til næste big data-bølge.......Danmark har en digital infrastruktur, en registreringskultur og it-kompetente medarbejdere og kunder, som muliggør en førerposition, men kun hvis virksomhederne gør sig klar til næste big data-bølge....

 6. Valgretsdebatens vitale stemmer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Fiig, Christina

  2014-01-01

  Med afsæt i habermasiansk og feministisk offentlighedsteori analyserer artiklen en del af valgretsdebatten frem mod opnåelse af valgretten i Danmark 1915. Artiklen diskuterer kvinders politiske modenhed på baggrund af John Stuart Mills tænkning......Med afsæt i habermasiansk og feministisk offentlighedsteori analyserer artiklen en del af valgretsdebatten frem mod opnåelse af valgretten i Danmark 1915. Artiklen diskuterer kvinders politiske modenhed på baggrund af John Stuart Mills tænkning...

 7. Når fremtiden tegner sig

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Mette Lykke; Katznelson, Noemi

  Når fremtiden tegner sig er en rapport om unge i et yderkantsområder i Danmark. Den giver indblik i nogle af de subjektive, kulturelle og samfundsmæssige mekanismer der kan få betydning for, hvordan fremtiden tegner sig for unge.......Når fremtiden tegner sig er en rapport om unge i et yderkantsområder i Danmark. Den giver indblik i nogle af de subjektive, kulturelle og samfundsmæssige mekanismer der kan få betydning for, hvordan fremtiden tegner sig for unge....

 8. Duplik til Nils Hybels tredje eventyr

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bøgh, Anders

  2005-01-01

  Andet indlæg i en debat med og om lektor, dr.phil. Nils Hybel i anledning af hans bog: Danmark og Europa 750-1300, 2003. Indlægget handler mest om kildernes status i den historiske forskningsproces.......Andet indlæg i en debat med og om lektor, dr.phil. Nils Hybel i anledning af hans bog: Danmark og Europa 750-1300, 2003. Indlægget handler mest om kildernes status i den historiske forskningsproces....

 9. Öffentlichkeit, offentlighed, espace public, public sphere - historien om et begreb hos Jürgen Habermas

  DEFF Research Database (Denmark)

  Frandsen, Finn

  1996-01-01

  Undersøgelse af medieforskningens reception af den tyske filosof Jürgen Habermas' offentlighedsbegreb i henholdsvis Danmark, Frankrig og England/USA i forbindelse med oversættelsen af Strukturwandel der Öffentlichkeit (1962) til henholdvis norsk (1972), fransk (1978), og engelsk (1989).......Undersøgelse af medieforskningens reception af den tyske filosof Jürgen Habermas' offentlighedsbegreb i henholdsvis Danmark, Frankrig og England/USA i forbindelse med oversættelsen af Strukturwandel der Öffentlichkeit (1962) til henholdvis norsk (1972), fransk (1978), og engelsk (1989)....

 10. Købmandens by

  DEFF Research Database (Denmark)

  Barnow, Niels Finn

  Bogen handler først og fremmest om Danmark og Norditalien (bystaterne), men med afstikkere til andre 'feudale' lokaliteter i Frankrig, på Sicilien, i Mellemøsten (korstogene), i Tyskland (Hanseforbundet) og til slut helt over til Dansk Vestindien.......Bogen handler først og fremmest om Danmark og Norditalien (bystaterne), men med afstikkere til andre 'feudale' lokaliteter i Frankrig, på Sicilien, i Mellemøsten (korstogene), i Tyskland (Hanseforbundet) og til slut helt over til Dansk Vestindien....

 11. Impedance imaging in core analysis. Imaging of phase distributions in samples of natural cores of North Sea chalk containing conducting as well as non-conducting fluids. Part: 1-3

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Laursen, S. [DTU, Inst. for Kemi (Denmark)] Moeller Nielsen, C. [DTU, Inst. for Energiteknik (Denmark)

  1997-12-31

  The present report documents the efforts to develop an impedance method for determining the distribution of the water saturation in a chalk core sample. Measurement of this distribution during a displacement process will make it possible to make numerical simulations of the process which may in turn reveal important rock parameters. The impedance method is one among other methods to determine saturation profiles in a research programme on rock parameters with participants from Danmarks Tekniske Universitet, DTU, and Danmarks og Groenlands Geologiske Undersoegelse, GEUS. The other methods investigated are nmr-scanning and {gamma}-logging. (au)

 12. UNESCO-L'ORÉAL-legat til argentinsk DMU-gæsteforsker

  DEFF Research Database (Denmark)

  Voigt, Steen

  2008-01-01

  Carolina Trochine, biolog, ph.d. og i fjor gæsteforsker ved Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) ved Aarhus Universitet har modtaget UNESCO-L'ORÉAL's to-årige naturvidenskabelige forskerlegat "Young Women in Life Sciences" for 2008. Udgivelsesdato: 6. marts......Carolina Trochine, biolog, ph.d. og i fjor gæsteforsker ved Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) ved Aarhus Universitet har modtaget UNESCO-L'ORÉAL's to-årige naturvidenskabelige forskerlegat "Young Women in Life Sciences" for 2008. Udgivelsesdato: 6. marts...

 13. Ole Bornedals Danmarksfilm

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Kim Toft

  2016-01-01

  Dette kapitel sætter fokus på den politiske reception af 1864. Først viser jeg, hvordan der er en række interessante ligheder mellem Poul Henningensens Danmark (1935) og 1864; ligheder, der ikke som sådan er indholdsmæssige ud over, at både Danmark og 1864 tematiserer nogle nationale synspunkter;...... diskuterer jeg, hvorvidt Ole Bornedal selv kan siges at være kulturradikal, og i så fald på hvilken måde....

 14. Balanceret Open Access er nøglen for samfundsvidenskab

  DEFF Research Database (Denmark)

  Møllgaard, Peter

  2016-01-01

  Danmark bør overveje at korrigere Open Access-måltallet, da fagområdernes forskellige embargoperioder gør det svært at nå målene. Det mener Peter Møllgaard, forskningsdekan på CBS.......Danmark bør overveje at korrigere Open Access-måltallet, da fagområdernes forskellige embargoperioder gør det svært at nå målene. Det mener Peter Møllgaard, forskningsdekan på CBS....

 15. Team og test

  DEFF Research Database (Denmark)

  Fryd, Krogh, Pernille

  Afhandlingen TEAM & TEST er en systemteoretisk og komparativ interviewundersøgelse af implementeringen af accountability-reformpolitik i grundskolen i Danmark og USA. Formålet med afhandlingen er at frembringe forskningsbaseret viden om accountability-reformpolitikkens mulige indvirkning på...... skolelederes og læreres selvforståelse og pædagogiske praksis i den offentlige grundskole i Danmark og USA. Undersøgelsen identificerer en række forskningsresultater, der indikerer, at selvstyrende teamorganisering, som ramme omkring samarbejdet om implementering af nationale standarder og test, ikke altid har...

 16. Difficulties in swallowing and eating following acquired brain injury

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kjærsgaard, Annette

  Apopleksi og traumatisk hjerneskade er de største årsager til erhvervet hjerneskade. Der var i 2009 ca. 12.500 indlæggelsesforløb pga. apopleksi og ca. 9.500 indlæggelsesforløb pga. traumatisk hjerneskade i Danmark. Mange af disse patienter har behov for rehabilitering. I Danmark udvikles og......: Individuelle psykologiske egenskaber, synkning og fordøjelse, spise og drikke, kommunikation og måltider samt rehabilitering under indlæggelse og efter udskrivelse. Forandringsprocesser blev fortolket som adaptationsprocesser. Tre betydningsfulde undertemaer fremkom: 1) Mad og drikke ved hjælp af sonde; 2...

 17. Historisierung der Energiefrage

  DEFF Research Database (Denmark)

  Czeskleba-Dupont, Rolf

  2014-01-01

  Anmeldelse af prof.em.Bent Sørensens bog, der præsenterer energiregnskaber fra Neanderthalerne til vor tid inden for det geografiske område, som Danmark dækker/har dækket. Bidrag til et kommende fag energi-historie.......Anmeldelse af prof.em.Bent Sørensens bog, der præsenterer energiregnskaber fra Neanderthalerne til vor tid inden for det geografiske område, som Danmark dækker/har dækket. Bidrag til et kommende fag energi-historie....

 18. Udsatte byområder kan ikke fjernes, men en negativ udvikling kan bremses

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Hans Skifter

  2016-01-01

  DEBAT: Hvis man helt vil ændre status for et udsat byområde, skal man rive en stor del af det ned og udskifte beboerne. Det er ikke en metode, vi finder acceptabel i Danmark, skriver adjungeret professor Hans Skifter Andersen i dagens debat.......DEBAT: Hvis man helt vil ændre status for et udsat byområde, skal man rive en stor del af det ned og udskifte beboerne. Det er ikke en metode, vi finder acceptabel i Danmark, skriver adjungeret professor Hans Skifter Andersen i dagens debat....

 19. Fantastiske forbindelser relationer i undervisning og læringssamvær

  DEFF Research Database (Denmark)

  Antologiens artikler er lavet af en række anerkendte forskere og ide-folk fra Danmark, Norge, Holland, England og USA. Herunder Peter Lang, Daniel Stern, Maria Aarts, Thomas Armstrong, Maria Aarts, Jan Tønnesvang, Stein Bråten, Jesper Juul og Susan Hart......Antologiens artikler er lavet af en række anerkendte forskere og ide-folk fra Danmark, Norge, Holland, England og USA. Herunder Peter Lang, Daniel Stern, Maria Aarts, Thomas Armstrong, Maria Aarts, Jan Tønnesvang, Stein Bråten, Jesper Juul og Susan Hart...

 20. Voluntary organized sport in Denmark and Norway

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ibsen, Bjarne; Seippel, Ørnulf

  2010-01-01

  Idræt organiseret i frivillige foreninger er meget udbredt i de skandinaviske lande. I denne artikel sammenlignes idræt i foreninger i Norge og Danmark. De to lande sammenlignes på en række dimensioner: den frivillige sektor generelt og frivillig organiseret sport specifikt. Efter denne sammenlig......Idræt organiseret i frivillige foreninger er meget udbredt i de skandinaviske lande. I denne artikel sammenlignes idræt i foreninger i Norge og Danmark. De to lande sammenlignes på en række dimensioner: den frivillige sektor generelt og frivillig organiseret sport specifikt. Efter denne...