WorldWideScience

Sample records for bespozvonochnykh zony avarii

 1. Results of archaeological fieldwork in 2005 / Ülle Tamla

  Index Scriptorium Estoniae

  Tamla, Ülle

  2006-01-01

  Uurimisteemadega seotud arheoloogilistest kaevamistest ja allveearheolooglistest uuringutest, avarii- ja päästekaevamistest, järelevalvetöödest ja eeluuringutest, maastikuinspektsioonidest ja juhuleidudest.

 2. Tuumajaamadebatis tuleb riskidest rääkida / Jaan Raik

  Index Scriptorium Estoniae

  Raik, Jaan

  2011-01-01

  Tuumajaamade arutelus peaks arvesse võtma ka kõige mustemaid stenaariume, arvab autor. Enne, kui uuringutele suuri summasid kulutada, tuleks selgeks teha, kas me ikka vajame tuumajaama. Ohutsoonid Fukushima avarii mõõtkavas. Kaart

 3. Vene allveelaevnikud Hollywoodi filmis / Mart Linnart

  Index Scriptorium Estoniae

  Linnart, Mart, 1962-

  2002-01-01

  USA mängufilm nõukogude allveelaevaga 1991.a. toimunud avariist "K-19 : The Widowmaker" (režissöör Kathryn Bigelow) esilinastus Venemaal Peterburi Mariinski teatris. Osalesid ka avarii läbiteinud veteranid

 4. Kirevad killud meilt ja mujalt / koostanud Anto Juske

  Index Scriptorium Estoniae

  2010-01-01

  Sajaani-Sušenskoje HEJ-s 2009. a augustis aset leidnud avarii tagajärjeks oli Venemaa viimaste aastate ulatuslikem tööõnnetus. Hukkus 75 inimest. Jangtse jõele on rajatud üks maailma suurimatest paisudest Kolme Kuristiku pais

 5. Sünnipäeval BMW-ga surnuks

  Index Scriptorium Estoniae

  2010-01-01

  Nädala kõmulisimas avariis Kapu külas hukkus oma sünnipäeval noor mees, kolm samas autos viibinud inimest viidi haiglasse. Nädal liikluses (31. mai kuni 6. juuni 2010): hukkunuid 1, vigastatuid 39

 6. Politsei eest põgenenud roolijoodik tappis lapse

  Index Scriptorium Estoniae

  2009-01-01

  11. mai pärastlõunal põhjustas Jeep Grand Cherokee juht Tartus avarii, kohale kutsutud politsei eest põgenedes sõitis mees läbi tänavapiirde otsa kahele tüdrukule. Nädal liikluses: 11. mai kuni 17. mai 2009

 7. Tšernobõli järelkajad / Mai Treial

  Index Scriptorium Estoniae

  Treial, Mai, 1952-

  2001-01-01

  Siiani ei ole õiguslikku alust, kuidas Tšhernobõli aatomielekrijaama avarii tagajärgede likvideerimisel osalenute meditsiinilisi uuringuid korraldatakse. Sotsiaalminister Eiki Nestori vastusest Mai Treiali arupärimisele 18. aprillil. Autor: ERL. Parlamendisaadik. Ilmunud ka: ERL Teataja, mai, nr. 5, lk. 7

 8. Indiana Jones Punalipulises Põhjamere laevastikus / Jaan Ruus

  Index Scriptorium Estoniae

  Ruus, Jaan, 1938-2017

  2002-01-01

  USA mängufilm nõukogude allveelaevaga 1991.a. toimunud avariist "K-19 : The Widowmaker" (režissöör Kathryn Bigelow) esilinastus Venemaal Peterburi Mariinski teatris. Osalesid ka avarii läbiteinud veteranid. Ka nende ja vene kriitikute hinnanguid

 9. "K-19" vsplõla v Peterburge

  Index Scriptorium Estoniae

  2002-01-01

  USA mängufilm nõukogude allveelaevaga 1991.a. toimunud avariist "K-19 : The Widowmaker" (režissöör Kathryn Bigelow) esilinastus Venemaal Peterburi Mariinski teatris. Osalesid ka avarii läbiteinud veteranid. Artikli lõpus Andrei Plahhovi intervjuu režissööriga

 10. Results of Archaeological fieldwork in 2004 / Ülle Tamla

  Index Scriptorium Estoniae

  Tamla, Ülle

  2005-01-01

  Uurimistöödega seotud arheoloogilised kaevamised, avarii- ja päästekaevamised, järelevalvetööd ja proovikaevamised, maastikuinspektsioonid, juhuleiud. Tabel: 2004. aasta arheoloogilised kaevamised Eestis. Joonis: Arheoloogilised välitööd Eestis 2004. aastal.

 11. Iz etničke prapovijesti Evrazije – Altajci, kineski izvori i Turanija

  OpenAIRE

  Heršak, Emil

  2000-01-01

  Rad je podijeljen na tri dijela. U prvome, autor razmatra problematiku altajskih jezika te iznosi podatke o protoaltajskom rječniku i o mogućem smještaju altajske pradomovine. U drugom dijelu predstavljaju se starokineski podaci o drevnim narodima koji su živjeli na granicama Kine. U trećem dijelu rada raspravlja se o mogućim jezičnim, odnosno etničkim i povijesnim identitetima naroda označenim u kineskim izvorima, kao i o širim evrazijskim vezama i mogućoj kontaktnoj zoni u Turaniji.

 12. Soil organic components distribution in a podzol and the possible relations with the biological soil activities

  Science.gov (United States)

  Alvarez-Romero, Marta; Papa, Stefania; Verstraeten, Arne; Curcio, Elena; Cools, Nathalie; Lozano-Garcia, Beatriz; Parras-Alcántara, Luis; Coppola, Elio

  2016-04-01

  This research reports the preliminary results of a study based on the SOC (Soil Organic Carbon) fractionation in a pine forest soil (Pinus nigra). Hyperskeletic Albic Podzol soil (P113005, World Reference Base, 2014), described by the following sequence O-Ah-E-Bh-Bs-Cg, was investigated at Zoniën, Belgium. Total (TOC) and extractable (TEC) soil contents were determined by Italian official method of soil analysis. Different soil C fractions were also determined: Humic Acid Carbon (HAC) and Fulvic Acid Carbon (FAC). Not Humic Carbon (NHC) and Humin Carbon (Huc) fractions were obtained by difference. Along the mineral soil profile, therefore, were also tested some enzymatic activities, such as cellulase, xylanase, laccase and peroxidase, involved in the degradation of the main organic substance components, and dehydrogenase activity, like soil microbial biomass index. The results shows a differential TEC fractions distribution in the soil profile along three fronts of progress: (i) An E leaching horizon of TEC; Bh horizon (humic) of humic acids preferential accumulation, morphologically and analytically recognizable, in which humic are more insoluble that fulvic acids, and predominate over the latter; (ii) horizon Bs (spodic) in which fulvic acids are more soluble that humic acid, and predominate in their turn. All enzyme activities appear to be highest in the most superficial part of the mineral profile and decrease towards the deeper layers with different patterns. It is known that the enzymes production in a soil profile reflects the organic substrates availability, which in turn influences the density and the composition of the microbial population. The deeper soil horizons contain microbial communities adapted and specialized to their environment and, therefore, different from those present on the surface The results suggest that the fractionation technique of TEC is appropriate to interpret the podsolisation phenomenon that is the preferential distribution of

 13. Soil Organic Carbon (SOC) distribution in two differents soil types (Podzol and Andosol) under natural forest cover.

  Science.gov (United States)

  Álvarez-Romero, Marta; Papa, Stefania; Verstraeten, Arne; Cools, Nathalie; Lozano-García, Beatriz; Parras-Alcántara, Luis; Coppola, Elio

  2017-04-01

  Andosols are young soils that shall know a successive evolution towards pedological types where the dominant pedogenetic processes are more evident. Vegetation and climate influence Andosols evolution to other order of soils. In cold and wet climates or on acid vulcanite under heavy leaching young Andosols could change into Podzols (Van Breemn and Buurman, 1998). Were investigated a Podzol soil (World References Base, 2014) at Zoniën (Belgium), were and an Andosol soil (World References Base, 2014) at Lago Laceno (Avellino, Italy). This study shows the data on the SOC (Soil Organic Carbon) fractionation in two profiles from two natural pine forest soils. Together with the conventional activities of sampling and analysis of soil profile were examined surveys meant to fractionation and characterization of SOC, in particular: Total Organic Carbon (TOC) and Total Extractable Carbon (TEC) soil contents were determined by Italian official method of soil analysis (Mi.P.A.F. (2000)). Different soil C fractions were also determined: Humic Acid Carbon (HAC), Fulvic Acid Carbon (FAC), Not Humic Carbon (NHC) and Humin Carbon (Huc) fractions were obtained by difference. In the whole profile, therefore, were also assayed cellulose and lignin contents. The aim of this work was to compare the distribution of different soil organic components in a podzol and a soil with andic properties. The data show great similarity, among the selected profiles, in the organic components distribution estudied. References: - Mi.P.A.F. - Ministero per le Politiche Agricole e Forestali - Osservatorio Nazionale Pedologico e per la Qualità del Suolo (2000): Metodi Ufficiali di Analisi Chimica del Suolo. In: Franco Angeli (Editor), Collana di metodi analitici per l'agricoltura diretta da Paolo Sequi, n. 1124.2, Milano, Italy. - Van Breemn N. and Buurman P. (1998) Chapter 12 Formation of Andisols. In: Soil formation. Kluwer Ed., Wageningen, The Netherlands, 271-289. -Ussiri D.A.N., Johnson C

 14. Indukovani potencijal između interaktivnih čestica u nano nivoima / Induced potential between interacting particles at nanolevels / Наведенный потенциал между взаимодействующими частицами на наноуровне

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Leonid I. Gretchihin / Леонид И. Гречихин

  2015-07-01

  Full Text Available Обосновано наличие потенциального барьера на границе раздела взаимодействующих частиц. Формирование потенциального барьера в зоне контакта существенно увеличивает энергию связи бинарного взаимодействия. Показано, какую совокупность разных взаимодействий необходимо учитывать при установлении энергии бинарной связи. / One has substantiated the existence of a potential barrier at the interface of interacting particles. The formation of the potential barrier in the contact area significantly increases the binding energy of the binary interaction. It has been shown which sets of different interactions should be taken into account when establishing the energy of binary binding. / U članku je objašnjena pojava stvaranja potencijalne barijere na pragovima razdvajanja čestica u interakciji. Stvaranje potencijalne barijere u kontaktnoj zoni znatno povećava vezanu energiju binarne interakcije. U radu su navedene različite vrste interakcija relevantne za stvaranje energije binarne veze.

 15. Karakterizacija vakuum plazma naprskane kobalt-nikal-hrom-aluminijum-itrijum prevlake

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mihailo R. Mrdak

  2013-12-01

  -217. Aluminijum u legurama CoNiCrAlY formira β(Co,NiAl fazu koja služi kao rezervoar za obnavljanje zaštitnog oksida α - Al2O3. Legure na bazi Co sa aluminijumom proizvode β - CoAl fazu koja poboljšava otpornost legure na  sulfidizaciju i β - NiAl fazu koja poboljšava otpornost legure na visoko temperaturnu oksidacionu. Prevlake CoNiCrAlY često se deponuju plazma sprej postupkom u vakuumu (VPS. Glavna razlika je što se proces izvodi u vakuumu bez prisustva vazduha uz nizak pritisak u veoma čistim uslovima i uz primenu transferovanog luka za čišćenje površine substrata.  U deponovanom stanju mikrostruktura CoNiCrAlY prevlake se sastoji od dve faze γ i β. γ faza je čvrst rastvor Co, Ni i Cr.  β (Co,NiAl faza je formirana od β - CoAl faze i β - NiAl faze. Prisutna β faza i njen udeo u strukturi je od suštinskog značaja za zaštitu CoNiCrAlY prevlake. Radni vek CoNiCrAlY prevlake u uslovima oksidacije je u direktnoj vezi sa količinom β faze. Stabilnost β(Co,NiAl faze se smanjuje na visokim temperaturama zbog difuzije Al. Cheruvu i Mobarra sa saradnicima (Cheruvu, et al., 2000, pp.50 - 54, (Mobarra, et al., 2006, pp.2202-2207 su ustanovili da na visokim temperaturama Al iz β faze popunjava oksidni sloj na površini prevlake i siromaši β fazu sa Al. Izlaganjem CoNiCrAlY legure na 1100°C se na površini formira TGO zona sa zaštitnim oksidnim slojem α - Al2O3. U zoni blizu zaštitnog oksidnog sloja α - Al2O3 nije prisutna β-(Ni,CoAl faza jer je površinski sloj osiromašio sa Al (Nicholls, Bennett, 2000, pp.413-428. Samo mala količina Al ostaje u regionima bogatim (Ni,Co (Leea, 2005, pp,239 - 242. U ovom području egzistira β - zona iscrpljena sa Al, koja se nalazi ispod gornjeg oksidnog TGO sloja. Debljina β - iscrpljene zone se povećava dužim izlaganjem legure na visokoj temperaturi zbog potrošnje aluminijuma i rasta TGO sloja (Nicholls, Bennett, 2000, pp.413-428. U TGO zoni, pored oksida α - Al2O3, su prisutna i spinel jedinjenja kao

 16. Modern weapons and military equipments for issue 1-2017 / Современное вооружение и военное оборудование за но. 1-2017 / Savremeno naoružanje i vojna oprema za broj 1-2017

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nikola M. Ostojić

  2017-01-01

  specijalni avioni IL-76, koji su namenjeni za prevoz padobranaca i desantiranje u zoni dejstva. Takođe, iz te letelice desantiran je i oklopni transporter. Vežba je dobila i moto „Odlučan odgovor tri vojske”, s obzirom na to da predstavlja zajednički odgovor specijalnih protiv-terorističkih jedinica tri bratske države na oružano delovanje terorističkih snaga. Vežbama sa ruskim i beloruskim pripadnicima, naša vojska uspešno se osposobljava za učešće u multinacionalnim operacijama, što je kvalitet više u ukupnoj osposobljenosti oružane sile naše zemlje. / The exercises of Russian and Serbian pilots BARS 2016 and 2016 Slovenian brotherhood. Members of our armed forces, especially the Air Force, from the experienced Russian pilots, learn new lessons about the use of modern aircraft. The development of military equipment in the world, weapons and other techniques require a new understanding of the country's defense and the lag can be prevented modernization of our armed forces, as well as practicing members of the Army of Serbia in the new tactical procedures and preparing for possible new forms of opposition to aggression. With international cooperation and gaining new experiences our army trained for participation in multinational military forces. Exercise Serbian and Russian pilots BARS 2016, established itself as the main task after the purchase of two planes MIG-29 and helicopters MI-17. Not only does the introduction of annual and combat characteristics of these aircraft, but also to master the tactical use in complex combat. There is no doubt that the Russian pilots have very valuable experience in interdiction operations with the aircraft MIG-29, as well as in an air battle. This aircraft has exceptional flight possibilities and under the skillful hand pilot can perform very complex maneuvers that provide supremacy in the airspace and the victory in the air battle. Therefore, the exercise of Russian and Serbian pilots BARS 2016 can be seen, as a

 17. Aspects of reducing the effects of vehicle-borne improvised explosive devices / Аспекты снижения последствий подрывов автомобилей, совершенных с помощью самодельных взрывных устройств / Aspekti umanjivanja efekata napada improvizovanom eksplozivnom napravom u vozilu

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jan Drozd

  2018-04-01

  елается на снижение негативных последствий после самого нападения. Исходя из предположения, что теракты подобного вида невозможно полностью извести, авторы данной статьи представляют решения по снижению негативных последствий для населения, посвящая особое внимание техническим параметрам различных стредств. Некоторые из предлагаемых мер отличаются простотой применения, в то время как более сложные из них требуют и значительных финансовых вложений. / U radu su razmatrani taktički i tehnički aspekti napada pomoću improvizovane eksplozivne naprave u vozilu (vehicle-borne improvised explosive device - VBIED. Ovakvi napadi obično su usmereni protiv takozvanih mekih ciljeva, odnosno ljudi koji se nađu u zoni planiranog terorističkog akta u trenutku napada. Svrhe ovih napada mogu biti različite, a zajedničko im je izazivanje što većih posledica, prevashodno što većeg broja ljudskih žrtava. Pošto se u radu polazi od pretpostavke da je nemoguće u potpunosti eliminisati napade ove vrste, formulisana su moguća rešenja radi ublažavanja njihovih efekata na ljude, s posebnim osvrtom na tehničke parametre različitih sredstava. Primena pojedinih mera i sredstava je jednostavnija, dok neka složenija sredstva zahtevaju znatnije finansijske resurse.