WorldWideScience

Sample records for bernard van leer

 1. Bernard van Leer Foundation Annual Review 1993 = Fundacion Bernard van Leer Revista Anual 1993.

  Science.gov (United States)

  Bernard Van Leer Foundation, The Hague (Netherlands).

  This report, in both English and Spanish versions, aims to highlight the Bernard van Leer Foundation's identity, objectives, and major activities, as well as the work undertaken by the projects the foundation supports. The review features articles on the Foundation's work on advocacy, supporting families living in disadvantaged circumstances,…

 2. Barbs in the Arrow: Explorations in Early Childhood Education and Care. The Bernard van Leer Foundation: 1965-1986.

  Science.gov (United States)

  Philp, Hugh

  The Bernard van Leer Foundation, now headquartered in The Hague, Netherlands, was established as a philanthropic institution in 1949. This book examines the range and complexity of the foundation's work on behalf of young disadvantaged children, and illustrates the unique character of the foundation. The book, which consists of 11 chapters,…

 3. Bevordering van transformerende leer: Die skryf van ’n reflektiewe joernaal in die Natuurwetenskappe

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Erna R. du Toit

  2012-03-01

  Full Text Available Die doel van die artikel is om aan te toon hoe die skryf van ’n reflektiewe joernaal in die Natuurwetenskappe die perspektiewe en denke van onderwysstudente kan transformeer en/of leer kan bevorder. Die studie maak voorspraak vir die gebruik van ’n reflektiewe joernaal as ’n instrument vir studente om betekenis te gee aan die leeromgewing vanuit verskillende perspektiewe deur te leer in praktyk. ’n Kwalitatiewe navorsingsmetode is gevolg om die inskrywings in ’n joernaal te analiseer aan die hand van bepaalde indikatore. Die bevindinge toon dat die meeste studente na die praktykervaring positief was en sommiges het tot ander perspektiewe vanweë hul ervaring gekom.

 4. Interview met Leon Deben: van tegenstellingen leer je het meeste

  NARCIS (Netherlands)

  van Diepen, A.; Huisman, C.

  2008-01-01

  Wat in de jaren zeventig begonnen is als Sociologie van bouwen en wonen is uitgegroeid tot Stadssociologie. Leon Deben heeft het medeopgebouwd. Hij nam onlangs afscheid van de universiteit met een rede over de openbare ruimte. "Het centrale bestuur van de stad is druk met de waan van de dag en dan

 5. Die invloed van grootgroeponderrig op die selfgereguleerde leer van tersiêre wiskundeleerders

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Annalie

  2013-04-01

  Full Text Available elfregulering is belangrik in die ontwikkeling van lewenslange leerders, veral by voordiensonderwysers wat op hul beurt modelleerders van selfregulering in hul eie klaskamers gaan wees. Onderrig op tersiêre vlak word grootliks gekenmerk deur tradisionele onderrigmetodes vanweë die groot groepe leerders betrokke. In hierdie studie is vasgestel of ’n bepaalde grootgroeponderrigstrategie ’n invloed het op lede van groot klasgroepe se selfregulering, al dan nie. ’n Kwantitatiewe voortoets-natoets-ontwerp is gebruik waarin die studiegewoontesveld van die Studie-Oriëntasievraelys in Wiskunde aan die begin en einde van die semester ingesluit is. In ’n tweede vraelys het leerders hul belewenis van die grootgroeponderrigstrategie volgens ’n vyfpunt-Likertskaal beoordeel en ’n oopeindevraag voltooi wat ingesluit is om moontlike addisionele verklarings te bied vir die resultate wat verkry is uit die geslote vrae van die vraelys oor grootgroeponderrig. Beskrywende statistiek is gebruik om die data te interpreteer. Uit die resultate blyk dit dat daar nie ’n verbetering in leerders se selfregulering was nie. By ontleding van die oopeindevraag het dit aan die lig gekom dat verskeie aspekte van selfregulering by leerders ontbreek, soos tydsbestuur en goeie studiegewoontes, asook die bereidwilligheid om meer as net die voorgeskrewe probleme te doen.The influence of a large group teaching strategy on the self-regulated learning of tertiary mathematics learners. Self-regulation is important in developing lifelong learners, especially in the case of pre-service teachers who will soon be models of self-regulation in their own classrooms. In many instances, teaching at tertiary level is characterised by traditional teaching methods in large classes. In this study a particular large group instructional strategy was examined to determine whether it had an influence on learners’ self-regulation. A quantitative pre-test post-test design was used which

 6. Die waarde van tolking vir tersiêre onderrig en leer. 'n Ondersoek na ...

  African Journals Online (AJOL)

  tesis in Tolkstudie. Die studie het spesifiek 'n bydrae gemaak tot die bestaande navorsing in Opvoedkundige tolking. Simultane (gesproke) opvoedkundige tolking het relatief onlangs as aparte subdomein van gemeenskapstolking in Suid-Afrika ...

 7. Die waarde van tolking vir tersiêre onderrig en leer. 'n Ondersoek na ...

  African Journals Online (AJOL)

  Kate H

  tesis in. Tolkstudie. ..... Clausen (2011) het in haar M-tesis die potensiaal van tolking in die Fakulteit Lettere en Sosiale. Wetenskappe aan die US ...... Mouton, J. 2001. How to succeed in your master's and doctoral studies: A South African guide.

 8. Edificio Van Leer. Holanda

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Breuer, Marcel

  1965-02-01

  Full Text Available This building houses the offices of a large industrial firm. The central part of the building is H shaped and has two floor. The general services, washrooms, dressing rooms, stores, archive and mechanical equipment are housed on the ground floor. This level also provides communication between the offices in the wings and the staff canteen. The top floor has a hall-cum-reception room, the exhibition of the firms products and a section of the offices. The two lateral wings, which are Y shaped in planform, are taken up with offices on both floor levels. This building clearly shows the touch of a master designer in its layout, finish and details. It is a most perfect solution in terms of its location, its function and its human requirements.El complejo aloja las oficinas de una gran empresa industrial. El cuerpo central del edificio principal—en forma de H—tiene dos plantas: la baja comprende los servicios generales, aseos y vestuarios para empleados, almacenes, archivo, equipos mecánicos, etc., y sirve de calle y comunicación entre los niveles inferiores de las alas de oficinas y la cantina para empleados. La planta alta alberga el vestíbulo, utilizado también como sala de recepción, espera, exposición de los productos fabricados por las factorías de la empresa y parte de oficinas. Las dos alas laterales—con plantas en forma de V—alojan, en sus dos niveles, las oficinas generales. El planteamiento, acabado y detalles de este inmueble muestran la mano de un maestro, que ha realizado un trabajo perfecto, teniendo en cuenta el emplazamiento—Holanda—, el lugar y el cometido a que se destina el edificio.

 9. Die Familiennamen des ostfriesischen Kreises Leer : sprachliche und geographisch-statistische Untersuchungen zum Namenbestand um 1940

  NARCIS (Netherlands)

  Ebeling, Rudolf Albert

  2008-01-01

  In deze studie wordt het in 1979 gepubliceerde familienanenregister van de Oostfriese 'Kreis’ Leer ( R. A. Ebeling: Familiennamen im Landkreis Leer um 1940) naamkundig gekarakteriseerd d.m.v. een beschrijving van het onomastisch specifieke van dat repertoire en een onderzoek naar de mogelijke

 10. Leer la interculturalidad

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Carmen Servén Díez

  2010-01-01

  Full Text Available Reseña de la obra: Isabel Tejerina Lobo (Coord.. Leer la interculturalidad: una propuesta didáctica para la ESO desde la narrativa, el álbum y el teatro. Cantabria. Universidad de Cantabria-Gobierno de Cantabria. 2008. ISBN 978-84-691-5119-8

 11. LeerKracht!

  NARCIS (Netherlands)

  Rinnooy Kan, Alexander; Rinnooy Kan, Alexander; Daher, Mustapha; van Es, Andrée; Frantzen, Harry; Hoffman, Rudi; Kil-Albersen, Annet; Vermeulen, Marc; ter Wal, Floor; van der Wende, Marijk

  2007-01-01

  Nederland staat aan de vooravond van een dramatisch kwantitatief tekort aan kwalitatief goede leraren. Dit dubbele lerarenprobleem definieert het werkterrein van de Commissie Leraren die in mei 2007 door de minister van OCW is ingesteld om te adviseren over deze fundamentele bedreiging voor de

 12. Intentando leer el Caribe

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Juan Carlos Rodríguez

  2011-06-01

  Full Text Available La primera sorpresa al releer a Alejo Carpentier se nos ofrece sin duda como la clave de cualquier escritura novelística: quiero decir, hasta qué punto Carpentier es capaz de “suspender nuestra incredulidad”, como indicaba Coleridge. De ahí la sorpresa: hoy es difícil leer novelas y mucho más creérnoslas. Afortunadamente Carpentier escribió en un momento en que aún se creía en la Literatura (precisamente casi el último o mejor momento, en que aún se creía en ese milagro de contar historias cotidianas como si fueran “maravillas”.

 13. Questions for Bernard Spolsky

  Science.gov (United States)

  McCarty, Teresa L.

  2016-01-01

  This essay is based on a June 2014 interview with Bernard Spolsky, in which he discussed his life with educational linguistics. A self-described "accidental professor," Spolsky directed the first study of Navajo sociolinguistics, established educational linguistics as a field of study and practice, co-created a national language policy…

 14. Bernard Lewis: An Appreciation.

  Science.gov (United States)

  Humphreys, R. Stephen

  1990-01-01

  Discusses the career and publications of Bernard Lewis, a noted scholar in the field of Middle-Eastern studies and Islamic history. Traces the history of Western-based Islamic historiography. Examines Lewis' interpretation of Islamic history, outlining his political and social views. (RW)

 15. INVESTIGAR: LEER Y ESCRIBIR

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Omar Parra Rozo

  2007-01-01

  Full Text Available La íntima relación que se establece entre la investigación, la lectura y la escritura determina las posibilidades de acercarse al mundo, de tratar de entenderlo, interpretarlo y proponer su transformación. El investigador busca afanosamente una explicación para los sucesos que lo rodean. El lector se detiene a palpar las figuras, a entender los artilugios del lenguaje y el escritor recrea el mundo. Estas interacciones se fundamentan en cuestionamientos elementales que parten del sencillo hecho de la observación y confluyen en la complejidad del juicio sobre deter- minadas situaciones. Se lee para tratar de entender, interpretar y transformar el contexto y se plasman las ideas sobre un pasado y un presente con el sueño de un cambio, de un mejoramiento individual y colectivo. Las preguntas dan apertura a nuevos interrogantes que se enmarcan en la posibilidad de leer, escribir e investigar para ser ordena- dos o definitivamente para sobrevivir, probablemente para ser felices, lo cual constituye el último horizonte del ser humano y su razón de vida.

 16. Bernard T. Feld

  International Nuclear Information System (INIS)

  Anon.

  1993-01-01

  Bernard T. Field, 73, died in New York City February 19 of lymphoma. Bernie Field was a physicist whose passion was world peace. Bernie Field assisted Leo Szilard and Enrico Fermi to produce a controlled self-sustaining nuclear chain reaction. Later, he became a group leadrer in the atom bomb project. After the war, he dedicated his time to nuclear disarmament, international cooperation, and peaceful conflict resolution

 17. Proyecto Leer Bulletin Number 6.

  Science.gov (United States)

  Tome, Martha V., Ed.

  This annotated, cumulative bibliography, developed by the Proyecto Leer Program, of more than 600 selected works in Spanish focuses on works which meet the following criteria: (1) reading difficulty does not exceed 10th grade level, and (2) selections are suitable for a Spanish-American community. Books for children are listed separately from…

 18. Bernard Hyams (1925 - 2015)

  CERN Multimedia

  2015-01-01

  Bernard Hyams, a distinguished scientist who worked at CERN for 32 years, died on 15 May 2015 at the age of 90.     He started his career in Manchester, at Blackett’s laboratory, working on a magnetic spectrograph to measure the momentum of single cosmic ray particles (1950). Then, leading a group from Manchester University, he set up a cosmic ray experiment at the Pic du Midi Observatory in France. Having joined CERN in 1958, he performed one of the first experiments at the PS by demonstrating that in pion decay the muon spin behaves as expected. After studying vector meson decays into muon pairs, he spent several years working on precision pion measurements. When the ISR started operation in early 1971, it was realised that there was no experiment in place capable of looking for quarks, which was quite sobering, considering the ISR was constructed as a “discovery machine”. Bernard acted decisively, supporting a small and mostly young team of...

 19. Nägemuslik Bernard Kangro / Livia Viitol

  Index Scriptorium Estoniae

  Viitol, Livia, 1953-

  2017-01-01

  Urmas Bereczki kolmeosalise kunstieksperimendi tulemusena valmisid Bernard Kangro luuletustega CD, film "Kesksuvetants" ja raamat "See sinine sirjendav kaugus. Bernard Kangro ridade vahel tuhlates". Pikemalt nimetatud filmist

 20. [Was Claude Bernard an atheist?].

  Science.gov (United States)

  Donnet, V

  1998-01-01

  During his stay at Villefranche-sur-Saône College, Claude Bernard became acquainted with Ferdinand Donnet, appointed a short while ago, priest of the Parish. This priest became Cardinal and carried out his apostolate at Bordeaux for 47 years. 40 years after their meeting at Villefranche, Cardinal Donnet and Claude Bernard found again each other as "Sénateurs d'Empire" in Paris. In his writings, Claude Bernard never mentioned Religion: he rather gave impression, in many ways, of being anticlerical! Paul Bert and his colleagues looked upon Claude Bernard as a great priest of atheism. Shortly after his death, Cardinal Donnet wrote a letter where he entirely proved that Claude Bernard has been, on the contrary, a fervent catholic.

 1. Bernard Tschumi Draws Architecture!

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gevork Hartoonian

  2014-08-01

  Full Text Available Bernard Tschumi’s delineation prepared for the Museu de Arte Contemporânea provides the starting point for this essay, which discusses the historicity of drawing and highlights the horizontality and the verticality that structure architecture’s contrast with the pictorial realm. Juxtaposing a freehand sketch with the digital image of the same project, Tschumi moves to address the paradox concerning the position of the body and drawing. This drawing also speaks for the reversal in the position of the body brought about by digital reproductivity.The reversal alludes to Tschumi’s theorization of architecture in terms of space and event. These, I will argue, are anticipated in The Manhattan Transcripts (1981 where a set of freehand drawings is used to evoke a filmic mood wherein the image is projected parallel to the spectator’s seated position. The essay goes further, suggesting that the theatricality permeating the present architecture is part of the shift from horizontality to the painterly, and yet the phenomenon is not merely a technical issue. Rather, it alludes to architecture’s dialogical rapport with painting at work since the Renaissance.

 2. Hoe leer je iemand effectief te leren?

  NARCIS (Netherlands)

  Kester, Liesbeth; Koper, Rob; Gijselaers, Jérôme; Bahreini, Kiavash; De Vries, Fred; Wetzels, Sandra; Kirschner, Paul A.; Berkhout, Jeroen; Storm, Jeroen

  2012-01-01

  Kester, L., Koper, R., Gijselaers, J., Bahreini, K., De Vries, F., Berkhout, J., & Storm, J. (2012, 30 maart). Hoe leer je iemand effectief te leren? Masterclass in de OpenU community. Open universiteit, Heerlen, Nederland. Beschikbaar op

 3. The 1979 Bernard Gregory lectures

  International Nuclear Information System (INIS)

  Weisskopf, V.F.

  1980-02-01

  This volume contains the texts of the lectures given by Professor V.F. Weisskopf at CERN and in Paris in the autumn of 1979, as the first Gregory lecturer. The titles of the three different texts are 'Growing up with Field Theory', 'Recent Trends in Particle Physics' and 'L'Art et la Science'. While the latter lecture was given in French, an English text here follows the French one. The volume starts with a short biographical note about Bernard Gregory. (orig.)

 4. TWEE (7) DUITSE VLIEGTUIE VAN DUALA

  African Journals Online (AJOL)

  leer German Monoplanes from Duala, aanwesig onder die dokumente in die Mili- fer-Historiese en Argivale Dienste, Pretoria, meer besonderhede verstrek. 1 Die Unieregering all1lvaardie aanbod: Dr. Weston se hulp ingerocp. Op 16 Desember 1914 stuur die Sekretaris van die Britse Departement van Kolonies 'n telegram ...

 5. Yves Bernard (1954-2014)

  CERN Multimedia

  2014-01-01

  Yves Bernard, who has passed away at the age of 59, worked in the transport and handling service (EN-HE) and had been at CERN since 1 July 1975.   Yves Bernard, CERN Open Day 2008. He initially worked for the various transport companies on site, such as H. Reigner, ISS, DBS and ALTEAD, during which time he quickly climbed the ladder (from driver to team leader to foreman) before becoming a member of the CERN personnel in 2004. He was also a volunteer firefighter at the Grilly-Divonne fire station. He worked on all the large accelerator and experiment worksites, in particular on the installation of DELPHI and the North Area (UA1, UA2, UA5), on the Meyrin site (ISR, ISOLDE, AD, the CTF3 complex, n_TOF, LINAC4) and on consolidation work (PS, East Area, PSB). Always friendly and open, he was well-known by many people all over CERN. If ever you had a transport problem, he was the man to call. His commitment to the Organization meant he always went the extra mile to help out physicists and users....

 6. Onderrig van Generasie Y

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Elza Venter

  2016-02-01

  Full Text Available Generasie Y-leerders is jongmense wat ongeveer tussen 1977 en 2000 gebore is. Hierdie leerders het voor skerms grootgeword, ongeag of dit televisie-, rekenaar- of selfoonskerms was. Hulle is gebore in ’n samelewing waar inligting, opvoeding en vermaak net ’n klik ver was. Navorsers meen dat dié leerders se kritiese denke en ander kognitiewe vaardighede geaffekteer is omdat hulle ’n aansienlike hoeveelheid tyd daaraan bestee het om woorde en beelde passief te absorbeer, eerder as om met insig te lees. Leerders uit die generasie is dikwels ongemotiveerd en onbetrokke by hul eie leerervaring omdat hulle hul gelyktydig op ’n menigte digitale toestelle vermaak, terwyl die opvoeder hulle aandag probeer kry. Hulle verkies multitaakverrigting eerder as om op een taak of persoon op ’n slag te fokus en stel dikwels meer belang in wat op die skerm voor hulle aangaan as in wat die onderwyser hulle kan bied. Opvoeders op sekondêre en tersiêre vlak moet kennis hiervan neem en opnuut dink oor hulle onderrig- en leerstrategieë. Die klem in hierdie navorsing val op leerders, studente en opvoeders op sekondêre en tersiêre vlak. Die navorsing is deur die toepassing van ’n literatuuroorsig gedoen. Die hoofnavorsingsvraag van die studie is: ‘Hoe kan Generasie Y-leerders beter deur opvoeders by hulle eie leer in die klaskamer of lesinglokaal betrek word?’ Die twee subvrae is: (1 ‘Wat is sommige van die eienskappe van Generasie Y-leerders wat leer beïnvloed?’ en (2 ‘Watter onderrigstrategieë kan gebruik word om Generasie Y-leerders meer by hulle eie leer te betrek?’ Die outeur van hierdie artikel wil poog om opvoeders deur die literatuurstudie van riglyne in hierdie verband te voorsien.

 7. De betekenis van A. Kuypers gemene gratie - leer voor vandag

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  J. Douma

  1986-03-01

  Full Text Available This article explores the meaning of Kuyper's doctrine of general grace for today, starting off with a consideration of grace and culture from the perspective of three possibilities: grace residing in opposition to, next to or within culture. Calvinism is posited as accepting the last view. The author explores Kuyper's harking back to predestination for a founding of general grace. This bestows meaning on everything, and the author subsequently explores this in more detail, looking at both main trends and by ways, and linking specific racial culture (according to Kuyper very definitely with development. This leads to a consideration of Christendom and technology. This is followed by a critical evaluation of Kuyper’s doctrine, in the course of which it is delegated to a nine­ teenth century vision (in view of subsequent developments, more espe­ cially in view of the increasing secularization of the West, in contradistinction to Kuyper's earlier expectations of Calvinist expansion. This is also evident in Kuyper's views of the historical supremacy of the White races. It remains important, however, for the Calvinist to remain within culture, although in the final analysis the first priority should be the gospel of Christ and not the culture of people.

 8. Die effek van multimedia leer- en onderrigsteunmateriaal op ...

  African Journals Online (AJOL)

  The National Reading Strategy was one of the responses to address their concerns. In order to address this issue effectively, it is imperative that the effective teaching of reading should commence in the Foundation Phase, where the basis for more advanced skills should be established. The purpose of this study was to ...

 9. Vermengde leer: Innovering in die onderrig van Praktiese Teologie ...

  African Journals Online (AJOL)

  15 Feb 2013 ... Blended learning: Innovation in the teaching of practical theology to undergraduate students. Blended learning is becoming increasingly prevalent in the academic environment. This approach to learning was developed for various reasons, including the problem of information overloading and the need for ...

 10. Vermengde leer: Innovering in die onderrig van Praktiese Teologie ...

  African Journals Online (AJOL)

  Blended learning: Innovation in the teaching of practical theology to undergraduate students. Blended learning is becoming increasingly prevalent in the academic environment. This approach to learning was developed for various reasons, including the problem of information overloading and the need for integration of ...

 11. Genetics Home Reference: Bernard-Soulier syndrome

  Science.gov (United States)

  ... Bernard-Soulier syndrome often have heavy or prolonged menstrual periods (menorrhagia). Related Information What does it mean ... in an autosomal recessive pattern , which means both copies of the GP1BA , GP1BB , or GP9 gene in ...

 12. Psigologiese benadering van pastorale arbeid

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  D. J. Strümpfer

  1969-03-01

  Full Text Available In die spreektaal van ons Afrikaanse kerke is ons lief om die bedienaar van die Woord aan te dui as „die predikant”, „die leraar” of „die dominee”. Miskien plaas ons met hierdie semantiese gebruik van terme wat lering en proklamering impliseer, ’n ongelukkige klem op die preekamp. Daarteenoor, het ons semanties miskien iets te leer van die Pinkstersektes wat die benaming „pastoor” verkies, of die Amerikaanse ge­ bruik van die term „the pastor”. Ons is wel lief om te praat van „ons herder en leraar”. Veelal word die herderlike, of pastorale, deel van die taak van die bedienaar van die Woord egter in sy eie gedagtes, asook in die gedagtes van sy gemeentelede, deur die leraarskap op die agtergrond gedwing. Al te dikwels word hy deur gemeentelede beskou as iemand wat op Sondag op die kansel gesien moet word en wat niks met die res van hul lewens te doen het nie. Herstel van die pastoraat sal deel moet wees van die proses om die ontkerstening van die hedendaagse lewe teen te gaan.

 13. Tienie du Plessis: maker van boeke

  African Journals Online (AJOL)

  28 Mrt. 2016 ... huldeblyk. Na 'n heupoperasie sterf hy aan 'n hartaanval op. Vrydagoggend 9 Oktober 2015 in die Little Company of Mary Hospitaal in Pretoria. Ons het mekaar leer ken deur sy betrokkenheid by die uitgewery Taurus en. Stet, die kortstondige little magazine van die 1980's. Hy het Taurus se boeke ontwerp.

 14. The mathematical works of Bernard Bolzano

  CERN Document Server

  Russ, Steve

  2004-01-01

  Bernard Bolzano (1781-1848, Prague) was a remarkable thinker and reformer far ahead of his time in many areas, including philosophy, theology, ethics, politics, logic, and mathematics. Aimed at historians and philosophers of both mathematics and logic, and research students in those fields, this volume contains English translations, in most cases for the first time, of many of Bolzano's most significant mathematical writings. - ;Bernard Bolzano (1781-1848, Prague) was a remarkable thinker and reformer far ahead of his time in many areas, including philosophy, theology, ethics, politics, logic,

 15. Bernard of Clairvaux and the Cistercian Mystical Tradition

  DEFF Research Database (Denmark)

  McGuire, Brian Patrick

  2013-01-01

  Bernard of Clairvaux and the Cistercian mystical tradition; Bernard's hagiography, the Vita prima; Bernard, sharing with audience, perceptions of God's advent as the divine Word; Brothers of the New Monastery in 1098, less interest in the mystical; Medieval mystics and mystical traditions; Sensuous...

 16. Marketingová strategie firmy Bernard.

  OpenAIRE

  Hanzalová, Lenka

  2011-01-01

  The thesis focuses on marketing strategy of Rodinný pivovar Bernard. The thesis is divided into two main parts - theoretical and practical. The theoretical part deals with general basics of marketing and introduce tools of marketing strategy. In the practical part I analyze company using marketing tools and on that basis I give recommendations to improve the activities of this brewery.

 17. Prof. Bernard R. Cooper (1936 - 2013)

  International Nuclear Information System (INIS)

  Lederman, David

  2014-01-01

  Bernard (Barry) R. Cooper, Claude W. Benedum professor emeritus at West Virginia University, passed away at age 77 on June 10, 2013 in Morgantown, West Virginia. A fellow of the American Physical Society, Barry was a theoretical condensed matter physicist best known for his contributions to the fundamental understanding of the magnetic and electronic properties of transition, rare earth, and actinide metals. He also contributed to early efforts to accurately calculate and predict the properties of materials using first-principles methods

 18. De noodzaak van een alternatief pensioenakkoord

  NARCIS (Netherlands)

  van Praag, B.

  2011-01-01

  Het pensioenakkoord lijkt solide, maar er worden nog te veel heikele discussiepunten onder het tapijt geveegd. Bernard van Praag laat zijn licht schijnen over keuzes en niet gemaakte keuzes in het pensioenakkoord. Het afgesloten pensioenakkoord is volgens hem niet meer dan een Pyrrhus-overwinning en

 19. La filosofia del conocer de Bernard Lonergan

  OpenAIRE

  Walczak, Monika

  2008-01-01

  Este trabajo ofrece una presentación general del perfil personal y de la filosofía de Bernard Lonergan (teólogo y filósofo católico canadiense), en especial de su teoría cognitiva y su epistemología. Se centra en la exposición de sus ideas a partir de su obra filosófica más importante: Insight: A Study of Human Understanding (Londres 1957, edición crítica: Toronto 1992). Para exponer la filosofía del conocer de Lonergan, se tratan los puntos siguientes: 1. ...

 20. Die optimalisering van leer by skoolbeginners deur middel van 'n verrykte klasmusiekprogram / Ria Pieterse

  OpenAIRE

  Pieterse, Ria

  1994-01-01

  The TED syllabus prescribes classroom music as a compulsory subject for Grade I. This study wished to determine whether an enriched class music programme can afford more opportunities for optimisation of learning to beginners and enable them to integrate more easily into the formal teaching situation. By means of initial reading, information was gained on learning ability, intelligence, giftedness, creativity and lower giftedness. The use of information of child play and drawin...

 1. The aesthetics of laboratory inscription: Claude Bernard's Cahier Rouge.

  Science.gov (United States)

  Sattar, Atia

  2013-03-01

  This essay explores the aesthetic sensibilities of the French physiologist Claude Bernard (1813-1878). In particular, it analyzes the Cahier Rouge (1850-1860), Bernard's acclaimed laboratory notebook. In this notebook, Bernard articulates the range of his experience as an experimental physiologist, juxtaposing without differentiation details of laboratory procedure and more personal queries, doubts, and reflections on experimentation, life, and art. Bernard's insights, it is argued, offer an aesthetic and phenomenological template for considering experimentation. His physiological point of view ranges from his own bodily aesthesis or sensory perception, through personal reflections on scientific discovery as an artistic process, to a broader metaphysical conception of life as an artistic creation. Such an aesthetic approach to physiology enables Bernard to reconcile his empirical methodology and his romantic idealism; it offers the history of laboratory science a framework for considering the individual, bodily, and emotional labor inherent in physiological experimentation.

 2. Plutonium-induced osteosarcomas in the St. Bernard

  International Nuclear Information System (INIS)

  Taylor, G.N.; Thurman, G.B.; Mays, C.W.; Shabestari, L.; Angus, W.; Atherton, D.R.

  1981-01-01

  Fourteen osteosarcomas were observed among the eight St. Bernards that died following the injection of 239 Pu. Early data tentatively indicate that the St. Bernard is about 5 times more sensitive than the beagle and about 130 times more sensitive than the average person is estimated to be to 239 Pu-induced bone sarcomas. Thus the St. Bernard may be an excellent model in which to study the pathogenesis of bone cancer induction, to evaluate the relationship between spontaneous susceptibility and radiosensitivity, and to determine whether radiosensitivity significantly affects the toxicity ration of 239 Pu/ 226 Ra

 3. Plutonium-induced osteosarcomas in the St. Bernard

  International Nuclear Information System (INIS)

  Taylor, G.N.; Thurman, G.B.; Mays, C.W.; Shabestari, L.; Angus, W.; Eaton, J.; Hitchman, J.

  1978-01-01

  Thirteen osteosarcomas have been observed among the 7 St. Bernards that have died following the injection of 239 Pu. Preliminary data indicate that the St. Bernard is about 6 times more sensitive than the Beagle, and about 150 times more sensitive than the average person is to 239 Pu-induced bone sarcomas. Thus, the St. Bernard may be an excellent model to study the pathogenesis of bone cancer induction, to evaluate the relationship between spontaneous susceptibility and radiosensitivity, and to determine whether or not radiosensitivity significantly affects the toxicity ratio

 4. Die partypolitiek en die toekoms van die Afrikaanse volkskultuur

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  A.P. Treurnicht

  1970-03-01

  Full Text Available Reeds in 1853 het die Zuid Afrikaan hom soos volg uitgelaat: „Dis ’n dwaling wat ons reeds meermale bestry het dat ons as Britse onderdane verplig sou wees, om die Britse nasionaliteit ons s’n te maak. Die Kolonis van Hollandse oorsprong kan geen Engelsman word nie, en moet ook geen Nederlander wil wees nie. Wanneer hy weet om sy standpunt te waardeer, dan sal hy as verligte kolonis die grondtrekke van die Engelse volkskarakter met dié van die Nederlandse harmonies leer verenig en daardeur word wat hy as Kapenaar moet word.”

 5. 'n ope brief aan Dorian Gray en 'n peiling van die Afrikaanse ...

  African Journals Online (AJOL)

  19 Mrt. 2018 ... kritieser lesers (nie net vriende, Instagram-ondersteuners en kollegas nie) en 'n in- tensiewer ontginning van beskikbare toetsterreine. Het hy ooit gedigte voorgelê vir. NB-Uitgewers se Nuwe stemme-reeks? Sterk debutante soos Ilse van Staden, Bernard. Odendaal, Ronelda Kamfer, Loftus Marais, Hennie ...

 6. Kierkegaard se, drei grossen ideen” en die ini- siasie van henry van eeden (sewe dae b y die silbersteins

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  L. S. Venter

  1977-03-01

  Full Text Available Die doel van Henry se verblyf by die Silbersteins word vroeg in Sewe dae verwoord as Jock tydens die eerste aandbyeenkoms sê dat Henry „van sekere gevestigde idees” (p. 16 ontslae moet raak. Ook mrs. Silberstein beskou dit as noodsaaklik dat sy on­ skuld vemietig moet word (p. 22. Op die oggendwandeling van die tweede dag herhaal Jock sy stelling van die vorige aand en voeg daaraan toe dat daar baie dinge is wat Henry ,,sal moet leer en verleer” (p. 28. Vir die modeme mens, wat „van die vrug van kennis geëet” het, is daar „geen illussies meer nie” (p. 32.

 7. Las artes de leer e interpretar las hojas de coca

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Eugenia Flores

  2017-03-01

  Full Text Available En este artículo quisiera hablar sobre un oficio secreto, subterráneo, clandestino, que es el arte de leer e interpretar las hojas de coca en espacios marginales del valle de Salta. Muestro en estas páginas las diferentes formas y modos en que la coca es utilizada por la población local, diversa y heterogénea, donde tradiciones indígenas ancestrales se manifiestan en prácticas concretas que rozan los límites entre la magia y la terapia. Presto especial interés, a partir del trabajo de campo realizado, a aquellas personas que manejan estas artes de leer las hojas de coca, las cuales en los casos analizados fueron adquiridas a partir de un ritual de paso, que fue el haber sido “tocado por el rayo”. Me interesa particularmente trabajar con estos hombres y mujeres, cuyo arte de hacer con coca es equiparable a las “maneras de hacer”. Estas maneras de hacer con la coca ritual no están visibilizadas y son subterráneas, marginales y silenciosas, en este artículo se pretende dar cuenta de estas prácticas con coca y sus dinámicas relaciones inter e intra comunales. Palabras-claves: Artes; maneras de hacer; coca; ritual.

 8. Leer y escribir en las ciencias sociales en universidades argentinas

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Paula Carlino

  2017-06-01

  Full Text Available Este trabajo explora los puntos de vista de docentes y alumnos universitarios sobre la escritura y lectura involucradas en el estudio de las ciencias sociales. Los datos fueron recogidos predominantemente a través de entrevistas, complementadas con grupos focales. Los resultados muestran que leer y escribir son requerimientos ubicuos en las materias estudiadas pero suelen pasar inadvertidos: no aparecen mencionados en los programas de cátedra, y resultan escasamente orientados por los docentes ya que se dan por sabidos. Sin embargo, los entrevistados revelan que la lectura y escritura requeridas en estas materias son prácticas novedosas y desafiantes para los alumnos porque difieren de los modos de leer y escribir ejercitados en la escuela secundaria. A pesar de que los problemas de los alumnos son reconocidos, los docentes no suelen ocuparse de cómo leen y escriben sus estudiantes por limitaciones institucionales y por considerarlo impropio de su función, en base a ciertos supuestos, cuestionados por las investigaciones. Estos resultados son relevantes para la discusión de políticas institucionales, atinentes a quienes cabe la responsabilidad de ayudar a participar en las prácticas de estudio que la universidad demanda. La respuesta debería considerar también el cómo y el porqué.

 9. Neil Young - også kendt som Bernard Shakey

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Peter Ole

  2016-01-01

  A chronological analysis of the films made by the musician Neil Young. The article takes a closer look at the criticism of society and the portrayal of America and it's music culture in the works of Bernard Shakey a.k.a. Neil Young......A chronological analysis of the films made by the musician Neil Young. The article takes a closer look at the criticism of society and the portrayal of America and it's music culture in the works of Bernard Shakey a.k.a. Neil Young...

 10. Performance Evaluation and Opportunity Assessment for St. Bernard Project

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Dickson, B.

  2011-06-01

  This report describes efforts by IBACOS, a Department of Energy Building America research team, in the St. Bernard Project, a nonprofit, community-based organization whose mission is to assist Hurricane Katrina survivors return to their homes in the New Orleans area. The report focuses on energy modeling results of two plans that the St. Bernard Project put forth as 'typical' building types and on quality issues that were observed during the field walk and Best Practice recommendations that could improve the energy efficiency and durability of the renovated homes.

 11. Performance Evaluation and Opportunity Assessment for St. Bernard Project

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Dickson, Bruce [IBACOS, Inc., Pittsburgh, PA (United States)

  2011-06-01

  This report describes efforts by IBACOS, a Building America research team, in the St. Bernard Project, a nonprofit, community-based organization whose mission is to assist Hurricane Katrina survivors to return to their homes in the New Orleans area. The report focuses on energy modeling results of two plans that the St. Bernard Project put forth as 'typical' building types and on quality issues that were observed during the field walk and best practice recommendations that could improve the energy efficiency and durability of the renovated homes.

 12. Die tug oor ampsdraers tydens die doleansie van 1886

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  J. Visser

  1986-06-01

  Full Text Available In art 29 van die Nederlandse Geloofsbelydenis word bely: “Die merktekens om die ware Kerk te ken is die volgende: As die Kerk die suiwere prediking van die evangelie uitoefen, as dit die suiwer bediening van die sakramente gebruik soos Christus dit ingestel het, as die kerklike tug gebruik word om die sondes te straf.” Dit spreek vanself dat wanneer ampsdraers, aan wie Christus sy kudde toevertrou het (Hand 20 : 28, met leer en /of lewenswandel in sonde volhard en nie daarin met tug gestuit word nie, word die ware kerk nie gebou nie maar afgebreek. 0ns sal later in hierdie artikel aantoon hoedanig die suiwer tug oor ampsdraers, veral leertug, tydens die Doleansie tot skade van die kerk van Christus agterweë gebly het.

 13. Die intrapersoonlike leerder se ervaring van koöperatiewe leer en ...

  African Journals Online (AJOL)

  Erna Kinsey

  The intrapersonal learner's experience of co-operative learning and group work. ... the participants withdrew from collaborative learning environments and they ...... Dina Cloete is Lecturer in the Department of Arts, Language and Movement ...

 14. Die intrapersoonlike leerder se ervaring van koöperatiewe leer en ...

  African Journals Online (AJOL)

  South African Journal of Education ... The intrapersonal learner's experience of co-operative learning and group work. ... The researchers found that the participants withdrew from collaborative learning environments and they indicated both ...

 15. [See sinine sirjendav kaugus : Bernard Kangro ridade vahel tuhlates] / B. M.

  Index Scriptorium Estoniae

  Melts, Brita, 1984-

  2016-01-01

  Tutvustus: See sinine sirjendav kaugus : Bernard Kangro ridade vahel tuhlates : Kangro luulest inspireeritud raamat, joonistused, heliplaat ja film / [koostaja Urmas Bereczki. Tallinn : Lepalind, 2016

 16. Ideology and Post-structuralism after Bernard Stiegler

  OpenAIRE

  Turner, Ben

  2017-01-01

  What is the objective of ideology critique today? A unique answer to this question can be found in the work of Bernard Stiegler: the object of ideology critique is stupidity. Stiegler’s work will be situated with regard to the study of ideology and post-structuralism, reframed as respective versions of a dichotomy between critical and neutral theories, to show how Stiegler’s conception of ideology encompasses both. How he thinks ideology 'after' post-structuralism will be explored through his...

 17. Leer la vida. Una investigación desde la perspectiva narrativa

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Víctor Amar-Rodríguez

  2016-01-01

  Full Text Available La idea de leer la vida, leer el mundo, no es nueva. Pertenece al pedagogo brasileño Paulo Freire y ha sido el pretexto para iniciarnos en un recorrido investigativo introduciendo la perspectiva narrativa. Leer la vida, para comprenderla y darla a comprender. Dos consignas que queremos compartir con el lector escritor sin perder del horizonte la presencia y labor de la didáctica de la lengua y la literatura en este recorrido que incluye también las pantallas. Un texto humanizado, repleto de referencias a la pintura, la literatura (narrativa y poesía, al cine, a la filosofía, etc., pues qué es la vida, la lectura o la escritura sin esta conexión de entornos vitales.

 18. Die voorsienigheidsleer van Calvyn: Uit sy debatte

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Morné Diedericks

  2014-09-01

  Full Text Available Calvyn se leer van God se voorsienigheid is ongetwyfeld een van die mees kontroversiële onderwerpe van sy teologie. Dit word duidelik in al die debatte waarin Calvyn sy leer oor die voorsienigheid moes verdedig, byvoorbeeld teen Pighius, Bolsec, Bullinger en Castellio. Vyfhonderd jaar later word Calvyn weer in die openbaar oor sy voorsienigheidsleer aangeval deur ’n Suid-Afrikaanse teoloog, Adrio König. Calvyn se antwoord op Castellio in Die verborge voorsienigheid van God is duidelik nie deur König in ag geneem nie. In Calvyn se verdediging van sy voorsienigheidsleer verwerp hy nooit die soewereiniteit van God nie, maar gee ook nie vir God die skuld vir die kwaad nie – ’n beskuldiging wat Castellio en König teen Calvyn inbring. Die troos van God se voorsienigheid lê vir Calvyn juis daarin dat God alle dinge, ook teenspoed en verdrukking, deur sy verborge voorsienigheid beskik met die doel om sy kinders nader na Hom te lei. Calvin’s teaching on providence: From his debates. Calvin’s teaching on God’s providence is without doubt one of the most controversial subjects in his theology. This is clear in all the debates in which Calvin had to defend his teaching on providence, against, for example, Pighius, Bolsec, Bullinger and Castellio. Five hundred years later Calvin has again been publicly attacked on his teaching on providence by a South African theologian, Adrio König. König, however, did not consider Calvin’s response to Castellio in The secret providence of God. In Calvin’s defence of his teaching on providence he in no circumstances denies the sovereignty of God, but also does not give God the blame for any ills that might result – an accusation that Castellio and König levied against him. For Calvin, the consolation of God’s providence rests in the fact that God ordains all things, including adversity and affliction, through his secret providence for the purpose of leading his children closer to him.

 19. Ontsporing van die regstaatsbegrip en sy konsekwensies vir die afrikanervolk

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  N. G.S. Van der Walt

  1966-03-01

  Full Text Available Die opvatting van die suiwere regstaat bring sy vraagstukke mee wanneer dit in verband gebring word met die leer van die soewereiniteit in eie kring. Laasgenoemde leer wortel in die geloof dat God die mens roep tot diens aan Hom, en dat die mens vry moet wees om ten opsigte van alle lewensaspekte God na die hoogste mate te kan dien. Hierdie verskeidenheid van aspekte is deur dr. A. Kuyper en sy volgelinge gesistemati- seer tot menslike verbande en lewenskringe, elk met ’n be- paalde sfeer waarin ander kringe nie mag inmeng nie. Elkeen is dan soewerein binne sy eie kring. Met verwysing na die staat is dan gespreek van die staatstaak as synde die hand- hawing van die reg, en omdat die staat in toenemende mate hom veral in die latere tyd ook besig gehou het met bedrywig- hede wat nouliks as van juridiese aard beskou kan word, is daar die onderskeid gemaak tussen die primêre en sekundêre taak van die staat. Die sistematiek van die wetsidee, deur prof. Dooyeweerd ontwikkel, waar die staat sy bestemmingsfunksie in die regsaspek vind, het vanselfsprekend geen plek vir so 'n dualistiese staatstaak nie, en die oplossing is deur sommige daarin gesoek om sulke staatsoptrede te vertolk as hebbende wel betrekking op die regsgemeenskap of die regsverkeer. Staatsondernemings soos paaie, spoorweë, spellingreëling, ens. word dan beskou as noodsaaklik vir die instandhouding van die regsgemeenskap en regsverkeer. Tereg wys A. M. Donner1 daarop dat so ’n vertolking eintlik neerkom op ’n oorspanning van die regsbegrip. Hy self sien dan die staatstaak in vrede- of orde-handhawing, wat in die eerste plaas wel regshandha- wing veronderstel. Onder orde word dan alles verstaan wat noodsaaklik is vir die gladde verkeer in die ontwikkelingsgang van die regsgemeenskap. Die wese van die staat het dan vol- gens hom te doen met reg, maar sy taak is meer as suiwere regshandhawing. Wat onrus verwek en die orde versteur, moet uit die openbare lewe verwyder word, en die

 20. Bernard Zappoli's contribution to the French scientific life

  Science.gov (United States)

  Prud'homme, Roger

  2017-01-01

  In November 2014, at the annual meeting of the research group "Fundamental and Applied Microgravity" held in Carqueiranne, France, I was asked to speak on Bernard Zappoli and his accomplishments. The following is an edited transcription of the speech delivered in his honor following his recent retirement as the Head of The Physical Science Programme at the French Space Agency (CNES). After an introduction outlining his human qualities and retirement as engineer emeritus, his career is summarized. It then details the scientific activities he has undertaken during different periods of his career at several universities, the European Society of Propulsion ("Société européenne de propulsion", SEP), and the CNES. Special attention is devoted to the research groups at the CNES/CNRS that we initiated and the management of which I had been sharing with him for several years. Allusion is made to his recent and new retiree activities.

 1. In memoriam: Arthur Bernard Singer, 1917-1990

  Science.gov (United States)

  Robbins, Chandler S.

  1993-01-01

  Arthur Bernard Singer was born 4 December 1917, and died 6 April 1990. Although brought up in New York City, Arthur developed an early fascination with birds. His favorite haunts were the Bronx Zoo and the American Museum of Natural History, where Robert Cushman Murphy encouraged his efforts and where Arthur acquired a worldwide perspective. After graduating from Cooper Union Art School in New York City in 1939, he began his career as an art teacher, art director, and designer, His real interest, however, was in depicting the postures and plumages of birds and mammals. As early as 1941 his wildlife art was exhibited at the Bronx Zoo. While he was in the army, his wife Edith (“Judy”) helped mount this first exhibit; Arthur never saw the show.

 2. Moral Luck from Bernard Williams’ Point of View

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Zahra Khazai ; Fatemeh Tamaddon

  2016-08-01

  Full Text Available Moral luck is an important issue in meta- ethics. Its conflict to principle of control make challenges to moral moral assessment, moral judgment and moral responsibility. Bernard Williams is the first philosopher who uses the expression "moral luck" and tries to show that the contradiction between “moral” and “luck” is not so serious. Against Kantian’s idea and also our intuitions Williams doesn’t believe that morality is immune of luck and that unlike other values, is accessible to all people. If moral value is accessible to all, according to his idea, it should be not only immune of luck but also supreme. Giving some examples, Williams by concepts like justification, regret and retrospective, shows that morality hasn’t these characteristics. Dividing moral luck into four types: resultant, circumstantial, constitutive and causal, Thomas Nagel puts Williams' moral luck under the first type and criticizes it. This study seeks to explain Bernard Williams’ viewpoint on moral luck. At first it clears types of moral luck, principle of control and its contradiction with moral luck, then after explaining Williams’ account of moral luck criticizes it. Nagel’s criticisms and others show that although they accept the existence of moral luck and also their account is compatible to williams’ but they deny williams’ success in defending of this phenomenon. Finally, despite of all critiques, it seems that Williams’ failure in defense of moral luck didn’t decrease the importance of this matter, but made some stronger ideas were appeared by Thomas Nagel in this regard.

 3. Bepaling van de kwaliteit van reinigingsprocessen.

  NARCIS (Netherlands)

  Terpstra, P.M.J.

  1993-01-01

  Ingegaan wordt op de operationalisering van het begrip schoon voor verschillende toepassingen. Daarna worden twee recent ontwikkelde onderzoekmethoden gepresenteerd voor de meting van respectievelijk het reinigingseffect van textiel reinigen en het reinigen van harde vloeroppervlakken en enkele met

 4. [Technical information: The 'so called' Camille Bernard lower lip reconstruction: An eponymous confusion clarified].

  Science.gov (United States)

  Marck, K W; Martin, D

  2017-12-01

  The use of eponyms honours those who have contributed to the development of medicine and facilitates communication between colleagues. Eponyms are based on historical knowledge to know who was the first to use a given technique. In the previous century, two different operative procedures have been attached to the 'so called' Bernard lower lip reconstruction. This historical literature on lip reconstruction with a focus on the years 1853-1855 elucidates the roles of Bernard, Saeman, Desgranges and Burow, and gives suggestions for eponyms that do justice to the innovating surgeons Bernard, Burow and Desgranges. Copyright © 2017. Published by Elsevier Masson SAS.

 5. Bernard Bolzano a jeho představy o společnosti

  OpenAIRE

  ŠŤASTNÁ, Kateřina

  2014-01-01

  This Bachelor´s degree thesis "Bernard Bolzano and his conception of society" deals with the characteristic and the analysis of Bernard Bolzano´s philosophical views, mainly concerning the social issues. The first part introduces the biography of Bernard Bolzano and his significance to the history of social sciences. The next part focuses on the pedagogical activity and Bolzano´s lectures. The third part concerns Bolzano´s criticism of Immanuel Kant. The fourth part deals with the characteris...

 6. Varemed ja aiad : barokk-kirjanduse esteetika Bernard Kangro Tartu-romaanides / Maarja Hollo

  Index Scriptorium Estoniae

  Hollo, Maarja

  2014-01-01

  Tuuakse välja barokk-kirjanduse ja Bernard Kangro romaanide olulisemad ühisjooned ning peatutakse Walter Benjamini allegooriakäsitlustel, mille valguses analüüsitakse Tartu-romaanides esinevaid allegoorilisi stseene

 7. Kaks nooremat luuletajat : Bernard Kangro "Vanad majad" ja Heiti Talviku "Kohtupäev" / Ants Oras

  Index Scriptorium Estoniae

  Oras, Ants

  2004-01-01

  Arvustus: Kangro, Bernard. Vanad majad : luuletusi 1936-37. Tartu : Eesti Kirjanikkude Liit, 1937 ; Talvik, Heiti. Kohtupäev. Tartu : Eesti Kirjanikkude Liit, 1937. Varem ilmunud: Eesti Kirjandus, 1937, nr. 12, lk. 618-622

 8. St. Bernard Parish : la crise d’un territoire suburbain St. Bernard Parish, the crisis of a suburban territory

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jean-Marc Zaninetti

  2009-04-01

  Full Text Available Situé à l’est de La Nouvelle-Orléans, St. Bernard Parish est l’un des territoires les plus vulnérables au risque d’ondes de tempêtes de toute la région métropolitaine. Après avoir été ravagée par le cyclone Katrina en 2005, St. Bernard peine à se redresser et montre le plus faible niveau de reprise de toute la région du Golfe du Mexique frappée par Katrina. De plus, la reconstruction est freinée par des polémiques virulentes qui nous rappellent les pires années des tensions raciales des années 1960. Cet article s’intéresse aux relations supposées entre les fragmentations urbaines et la faculté d’adaptation aux risques naturels. L’étude du cas de St. Bernard illustre la force d’inertie des territoires et comment de vieilles querelles ville-banlieue affaiblissent la résilience urbaine.Located east of New Orleans, St. Bernard Parish is one of the most vulnerable parts of the greater New Orleans metropolitan area to storm surges. After having been devastated by Hurricane Katrina in 2005, St. Bernard still struggles to recover from the storm, and displays the lowest recovery level of the entire Katrina-hit Gulf Coast area so far. Moreover, reconstruction is hampered by loud polemics that remind us of the worst years of racial polarization during the 1960’s. This paper explores the possible linkage between urban fragmentations and adaptive capacity to natural hazard. The St. Bernard case-study illustrates the strength of path dependency, and how long-entrenched suburb-central city mistrust hampers urban resilience.

 9. De democratische paradox van de RKSP. De 'leer van de uiterste noodzaak' als uiting van de groeiende eensgezindheid tussen katholieken en sociaal-democraten in het interbellum

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  M.J.M. Hoogenboom

  2005-01-01

  Full Text Available The democratic paradox of the Roman Catholic State Party (RKSP. The ‘doctrine of the last resort’ as an expression of the growing solidarity between the Catholics and Social Democrats during the interbellumBetween the First and Second World War, coalition-building was fairly problematic in Dutch politics. This was partly caused by the refusal of the Roman Catholic State Party (RKSP to form a government coalition with the Social Democratic Labour Party (SDAP. On several occasions, the leadership of the party argued that the RKSP would only agree to collaborate in a so-called ‘Roman-red coalition’ out of ‘sheer necessity’. In the literature, roughly two interpretations of the Catholic refusal can be discerned. According to the first interpretation, the RKSP rejected a government coalition with the SDAP because the leadership of the party thought that the ideological differences between both parties were insurmountable. According to the second interpretation, the Catholic leadership refused to collaborate because it was afraid that the Catholic party would disintegrate as a result of the internal schism. In this article, it is claimed that the first interpretation is not tenable, and the second only partly. The refusal of the RKSP leadership to collaborate with the SDAP did not signify Catholic division or a clash between Catholic and social democratic principles but, paradoxically, a growing Catholic unity and a growing consensus between both parties. However, for the Catholic leaders a Roman-red coalition was a taboo subject since it would force the party to explicitly recognise that the Catholic and social democratic ideologies were reconcilable.

 10. Die keuse van 'n taal van leer en onderrig in die verdere en hoër onderwys in Suid-Gauteng / J.J.J. van Rensburg

  OpenAIRE

  Van Rensburg, Johannes Jurgens Jansen

  2006-01-01

  The research problem addressed in this study, is the tendency, of especially African Language speakers, to reject the mother-tongue as a language of learning and teaching (LoLT) in favour of English in the Further and Higher Educational Phases. In spite of the right, as stated in the South African Constitution, to receive instruction through the language of choice at public educational institutions, there is, with the exception of Afrikaans and English speaking learners, a general rejectio...

 11. Eerste inschatting van vrijkomen van plastics als gevolg van slijtage van Mosselzaad-Invagsystemen (MZI's)

  NARCIS (Netherlands)

  Hartog, E.; Brink, van den A.M.; Kamermans, P.

  2014-01-01

  IMARES heeft onderzoek uitgevoerd naar het ontstaan en de aanwezigheid van microplastic zwerfvuil afkomstig van mosselzaad invangsystemen (hierna MZI’s genoemd). Deze studie is onderdeel van een opdracht van het ministerie van EL&I, om de ecologische effecten van opschaling van MZI’s in de

 12. El porque de la importancia de la ninez: Dedicando esfuerzos a la atencion y desarrollo de la primera infancia (Why Children Matter: Investing in Early Childhood Care and Development).

  Science.gov (United States)

  Cohen, Ruth; Chetley, Andrew

  This Spanish-language publication reflects the philosophy and support of the Bernard van Leer Foundation for early childhood care and development. It highlights different approaches to early childhood care and development and explains why the foundation believes that investing in early childhood is one of the best ways of building a brighter,…

 13. El Poder de Cambiar: La Experiencia del Proyecto Costa Atlantica de Colombia (The Power To Change: The Experience of the Atlantic Coast Project in Columbia, 1977-1989).

  Science.gov (United States)

  Chetley, Andrew

  In 1977, the Bernard van Leer Foundation began supporting a project in Colombia that had the objective of improving the quality of early childhood care and education in a small village. The Costa Atlantica project offered an approach to development that was based on community organization, social management, participation, cooperation, popular…

 14. Iniciativa sobre Efectividad: Un entorno para el aprendizaje (Initiative about Effectiveness: An Environment for Learning).

  Science.gov (United States)

  Moreno Garcia, Teresa, Ed.

  2000-01-01

  This Spanish- and Portuguese-language bulletin presents articles focusing on the Effectiveness Initiative (EI), a project of the Bernard van Leer Foundation for making a qualitative analysis of those elements of the programs of Early Childhood Development (ECD) that benefit the participants and their communities and cultures. The first article…

 15. Current Programme 1990.

  Science.gov (United States)

  Bernard Van Leer Foundation, The Hague (Netherlands).

  This report includes descriptions of 105 projects in 42 countries that are financed and supported by the Bernard van Leer Foundation. Projects profiled are those with a duration of 1-5 years which were operationally active at the end of January, 1990. Each project is described in terms of: (1) the sponsoring institution, that is, the institution…

 16. Katalytisch verbranden van varkensmest

  NARCIS (Netherlands)

  Hendriks, J.

  1995-01-01

  Door het verbranden van mest kan het mestvolume worden verkleind. Binnenkort gaat op het Varkensproefbedrijf 'Zuid- en West-Nederland' in Sterksel onderzoek van start om de mogelijkheden van het katalytisch verbranden van varkensmest te bekijken.

 17. La lectura como actividad ideológica: apropiación y enseñanza de la literatura (qué leer y para qué leer

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Escalera Cordero, Matías

  2009-04-01

  Full Text Available Reading first is an ideological activity, more intricate than the mass media and the School are determined that it is; and the texts are the results of many and different ideological appropriations. To be aware and to pay attention about this become crucial. Why we are just reading that we are reading? Why we have not chosen to read anything different? Which of our resolutions have been really ours in this course of repeated ideological appropriations? Being conscious about this become actually crucial, especially if we want to lead the way of our reading; if we want to star our own reading experience. Because of listening to some music, observing works of art, reading books –per se, without discerning– are not worth; we can even become worse than we were; as reading –or listening to, or looking at– is not a miraculous –or magical– achievement –behaviour–. It depends of how we read some text, and why –or what for– exactly we are just reading this text and not another one.Leer es un acto ideológico, mucho más complejo de lo que los medios de comunicación y la Academia pretenden hacernos pensar; y los textos, resultado de múltiples “apropiaciones”. Ser conscientes de ambos hechos: de cuántas de esas decisiones que nos han llevado a leer lo que leemos, son –realmente– nuestras; y de cuál ha sido exactamente la secuencia de “apropiaciones” que ha articulado –finalmente– “aquello que leemos”, nos es capital, especialmente si deseamos ser protagonistas de la experiencia y del acto mismo de leer, y no nos resignamos a ser arrastrados, acaso adonde nunca querríamos llegar, o que, en el mejor de los casos, a que la experiencia de leer resulte irrelevante o frustrada. Leer por leer, mirar un cuadro por mirarlo o escuchar a Wagner por escucharlo, no sólo no nos hace mejores, sino que pueden incluso hacernos peores de lo que somos. Leer no tiene propiedades intrínsecamente maravillosas, es cómo leemos y por

 18. Claude Bernard: bicentenary of birth and his main contributions to neurology

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marleide da Mota Gomes

  2014-04-01

  Full Text Available Claude Bernard (1813-1878 followed two main research paths: the chemical and physiological study of digestion and liver function, along with experimental section of nerves and studies on sympathetic nerves. Curare studies were, for example, of longstanding interest. His profound mental creativity and hand skillfulness, besides methodology quality, directed his experiments and findings, mainly at the Collège de France. His broader and epistemological concerns were carried out at the Sorbonne and later at the Muséum national d'Histoire naturelle. His insight gave clues to define the “ milieu intérieur”, later known as “homeostasis”, and grasp the brain complexity. Bernard followed and surpassed his master François Magendie who also fought against dogmas and laid the foundations of experimental medicine, and its main heinous tool – vivisection. Bernard created the methodological bases of experimental medicine, and collected honors as a renowned researcher.

 19. El estudio de la comunidad como un espacio para leer y escribir

  OpenAIRE

  Judith Kalman

  2004-01-01

  El estudio de la comunidad como un espacio para leer y escribir La investigación reportada en este artículo responde a la demanda actual de construir propuestas de educación de adultos en general, y de alfabetización en particular, relevantes y pertinentes para los contextos cotidianos de los usuarios de estos programas. Define a la alfabetización como el aprender a manipular y utilizar el lenguaje deliberadamente para participar en eventos socialmente valo...

 20. La dialectique du nouveau et du même dans God's Grace de Bernard Malamud

  OpenAIRE

  Chard-Hutchinson, Martine

  2017-01-01

  What's the use avoiding rats and horror, hiding from Cops and dentists' drills ? Somebody will invent Buchenwald next door. Alan Ginzberg "If it's all right with you," he addressed the gorilla in gratitude, "I'd like to call you George after my late wife's father, who was an accomplished dentist, a wonderful man. He often fixed people's teeth for nothing." Bernard Malamud God's Grace, le dernier roman achevé de Bernard Malamud, est une histoire "pleine de fureur et de bruit" qui se présente ...

 1. Verbeteren van functionele fitheid van brandweermensen

  NARCIS (Netherlands)

  van Orden, Claudia Y.D.

  Posterpresentatie over IAG4-project 'Functional Fitness Monitor', een methodiek voor het verbeteren van functionele fitheid van brandweermensen door een combinatie van meten, presenteren van feedback en coaching. Gepresenteerd op Symposium Healthy Work: Good for Business, gehouden op 29 april 2016

 2. Síndrome de Claude Bernard-Horner associada ao empiema pleural Claude Bernard-Horner syndrome resulting from pleural empyema

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Fernando Luiz Westphal

  2006-04-01

  Full Text Available A síndrome de Claude Bernard-Horner apresenta várias etiologias, ocorre por interrupção do estímulo nervoso em qualquer ponto do trajeto do nervo e pode ser intra ou extratorácica. É relatado um caso dessa síndrome causado por empiema pleural septado, localizado em região paravertebral, no terço superior do hemitórax direito. O paciente foi submetido à toracotomia para drenagem da cavidade pleural. A evolução foi satisfatória, com regressão do quadro infeccioso, expansão pulmonar e remissão da síndrome.Claude Bernard-Horner syndrome presents various etiologies and occurs as the direct result of interrupted nerve signaling at any point along the nerve trajectory, be it intrathoracic or extrathoracic. Herein, we report a case of Claude Bernard-Horner syndrome caused by loculated pleural empyema located in the paravertebral region of the upper third of the right hemithorax. The patient was submitted to thoracotomy in order to drain the infected fluids. The end result was satisfactory, including resolution of the infection, pulmonary expansion, and remission of the syndrome.

 3. Die teologies-polemiese gerigtheid van Genesis 1-3: implikasies vir die gereformeerde leer oor die erfsonde

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  N. Vorster

  2009-07-01

  Full Text Available The theological polemic purpose of Genesis 1-3: implications for the reformed doctrine on original sin This article focuses on the polemic nature of Genesis 1-3 and the implications thereof on the reformed doctrine regarding original sin. In the first place the views of the creation narratives as historical-literal and mythological material are discussed. Thereafter the article proposes that the creation narratives must be treated as theological material with a polemic and prophetic purpose. The implications of this for the reformed doctrine on original sin are subsequently discussed.

 4. Göttliche Liebes=Flamme : De lutherse leer van de Heilige Geest en haar invloed op Johann Sebastian Bach

  NARCIS (Netherlands)

  Zwitser, M.S.

  2012-01-01

  In the 1990s, the discussion about Bach and the Holy Spirit followed was revived after Renate Steiger’s (re)discovery of an emblem by Johann Saubert, in which the alto is described as the voice of the Holy Spirit in the believer’s heart. Despite the lively debate and some illuminating

 5. Die vermyding van etniese spanning en konflik in Suid-Afrika: Wat kan Paulus se ervaring ons leer?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Markus Cromhout

  2011-04-01

  The dream of a ‘rainbow nation’ in South Africa appears to be on the wane as ethnic tension and conflict seem to simmer just beneath the surface. This article investigates Paul’s approach to the issue of ethnic identity with reference to ethnicity and social identity theory. Initially, Paul adopted a radical approach, which basically rendered ethnic identity irrelevant. However, he came to realise that ethnic differences need to be accommodated within the group of Jesus followers. The article applies these insights in calling for strong, moral, visionary and discerning leadership in South Africa.

 6. El estudio de la comunidad como un espacio para leer y escribir

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Judith Kalman

  2004-01-01

  Full Text Available El estudio de la comunidad como un espacio para leer y escribir La investigación reportada en este artículo responde a la demanda actual de construir propuestas de educación de adultos en general, y de alfabetización en particular, relevantes y pertinentes para los contextos cotidianos de los usuarios de estos programas. Define a la alfabetización como el aprender a manipular y utilizar el lenguaje deliberadamente para participar en eventos socialmente valorados. A partir de un marco teórico-metodológico cualitativo, presenta los hallazgos de un estudio de una comunidad marginada a las orillas de la Ciudad de México en el cual se exploró las oportunidades y escenarios locales para leer y escribir así como las situaciones cotidianas que favorecen la apropiación de la cultura escrita. Presenta una caracterización de cuatro diferentes espacios sociales comunitarios (la Iglesia, la familia, el puesto de periódicos, la historia reciente de su desarrollo y su ubicación en la vida comunicativa de los miembros de la comunidad. Concluye que para incrementar la calidad de la educación de adultos, particularmente lo referente a los usos y conocimientos de la lengua escrita, es indispensable no desestimar el carácter dinámico de los espacios de lectura y escritura.

 7. Optimaliseren van een biovergister

  NARCIS (Netherlands)

  van der Bij, Joost; Rademaker, Mark; Visser, Klaas; de Vries, Herman

  2014-01-01

  Dit rapport beschrijft onderzoek van conversie van biomassa in een Swill-gasser geplaatst bij het Van der Valk restaurant in Cuijk. De Swill-gasser is een biomassa vergister voor restaurant afval. Het onderzoek heeft zich gericht op het optimaliseren van de data acquisitie en op het bepalen van de

 8. Effectieve bestrijding van varroa

  NARCIS (Netherlands)

  Cornelissen, B.; Blacquiere, T.; Steen, van der J.J.M.

  2010-01-01

  De varroa mijtziekte (Varroa destructor) is de belangrijkste bedreiging van de Europese honingbij. Wintersterfte van honingbijen is in de meeste gevallen toe te schrijven aan deze ziekte. Deze brochure van de WUR biedt informatie over de biologie van varroa, de effecten van varroa op honingbijen en

 9. K pramenům Husových Punkt: Jan Hus a Bernard Gui

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Soukup, Pavel

  2015-01-01

  Roč. 62, č. 1 (2015), s. 235-247 ISSN 1803-7429 R&D Projects: GA ČR(CZ) GBP405/12/G148 Institutional support: RVO:67985955 Keywords : Medieval sermons * Hussitism * preaching aids * John Hus * Bernard Gui Subject RIV: AB - History http://hdl.handle.net/11222.digilib/134673

 10. The two Bernard Berenson cousins: The interplay among immigration, culture, and narcissism.

  Science.gov (United States)

  Goldberg, Susan G

  2016-12-01

  The lives of two 19th century cousins, both of whom changed their names to Bernard Berenson, are considered from historical and psychodynamic perspectives, using a psychobiographical method. The Jewish cousins immigrated separately to Boston from Lithuania in 1875 and 1882. One cousin, later calling himself simply B.B., became a world-renowned art historian. The other Bernard became a misanthrope after feeling deeply humiliated by his cousin's family in Boston. Many biographies were written about the famous B.B. The only histories of his cousin Bernard were family stories, as he was the author's great-grandfather. The intersecting lives of these cousins are discussed. Both men faced the challenges of immigration as well as intense anti-Semitism and prejudice in each country in which they lived. These cultural and historical conditions interacted with the cousins' narcissistic vulnerabilities. Their lives demonstrate different manifestations of narcissistic suffering, with B.B's being more consistent with the construct of a "grandiose narcissist" and Bernard's being more consistent with that of a "closet narcissist." The life stories of these two cousins with the same name offers an intriguing instance of a complicated relationship among immigration, prejudice, and narcissism and case examples of the manifestation of how narcissistic suffering can influence lives. Copyright © 2016 Institute of Psychoanalysis.

 11. Bernard Stiegler's Philosophy of Technology: Invention, Decision, and Education in Times of Digitization

  Science.gov (United States)

  Kouppanou, Anna

  2015-01-01

  Bernard Stiegler's concept of individuation suggests that the human being is co-constituted with technology. Technology precedes the individual in the respect that the latter is thrown in a technological world that always already contains externally inscribed memories--what he calls tertiary memories--that selectively form the individual and the…

 12. Produktie van pigmenten

  NARCIS (Netherlands)

  Etman EJ; Duesmann HB; Eijssen PHM; LAE

  1994-01-01

  Dit rapport over de produktie van pigmenten is gepubliceerd binnen het Samenwerkingsproject Procesbeschrijvingen Industrie Nederland (SPIN). In het kader van dit project is informatie verzameld over industriele bedrijven of industriele processen ter ondersteuning van het overheidsbeleid op het

 13. Kosten van allogene stamceltransplantaties

  NARCIS (Netherlands)

  M. van Agthoven (Michel); M.T. Groot (Martijn); C.A. Uyl-de Groot (Carin)

  2001-01-01

  textabstractAllogene stamceltransplantatie is een topspecialistische procedure die met succes kan worden ingezet in de behandeling van (hematologische) maligniteiten, met name bij leukemie. Van oudsher worden transplantaten van verwante donoren gebruikt, maar met de mogelijkheden om transplantaten

 14. “Dobbiamo diventare la quasi-causa del niente – del nihil”. Un’intervista con Bernard Stiegler

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Judith Wambacq

  2016-11-01

  Full Text Available This interview with the philosopher Bernard Stiegler was conducted in Paris on 28 January 2015, and first appeared in Dutch translation in the journal De uil van Minerva. The conversation begins by discussing the fundamental place occupied by the concept of ‘technics’ in Stiegler’s work, and how the ‘constitutivity’ of technics does and does not relate to Kant and Husserl. Stiegler is then asked about his relationship with Deleuze, and he responds by focusing on the concept of quasi-causality, but also by arguing that there is a certain trajectory in Deleuze’s thought, situating his own philosophy in relation to its various moments. Stiegler is then asked to respond to the Charlie Hebdo terrorist attacks carried out three weeks prior to the interview. After making a couple of precautionary remarks, Stiegler relates such occurrences to the problem of what he calls ‘spiritual poverty’, to the intensification of ‘negative sublimation’ that can occur when there is a disconnection between the generations, and more generally to the growth of nihilism. All of these phenomena relate to the exploitation of technology by a virulent capitalism that irrationally believes that only the market is rational. After consideration of the complex historical relationship between Islam and modernization, and of both of these to Nietzsche’s ‘death of God’, and after recalling the destructive role played by the West in the rise of fundamentalism and jihadism, Stiegler concludes by reflecting on the fact that, ultimately, ‘intellectuals’ have failed to use technologies in ways that produce alternatives to consumerism.

 15. « Nous avons à devenir la quasi-cause du rien – du nihil ». Un entretien avec Bernard Stiegler

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Judith Wambacq

  2016-11-01

  Full Text Available This interview with the philosopher Bernard Stiegler was conducted in Paris on 28 January 2015, and first appeared in Dutch translation in the journal De uil van Minerva. The conversation begins by discussing the fundamental place occupied by the concept of ‘technics’ in Stiegler’s work, and how the ‘constitutivity’ of technics does and does not relate to Kant and Husserl. Stiegler is then asked about his relationship with Deleuze, and he responds by focusing on the concept of quasi-causality, but also by arguing that there is a certain trajectory in Deleuze’s thought, situating his own philosophy in relation to its various moments. Stiegler is then asked to respond to the Charlie Hebdo terrorist attacks carried out three weeks prior to the interview. After making a couple of precautionary remarks, Stiegler relates such occurrences to the problem of what he calls ‘spiritual poverty’, to the intensification of ‘negative sublimation’ that can occur when there is a disconnection between the generations, and more generally to the growth of nihilism. All of these phenomena relate to the exploitation of technology by a virulent capitalism that irrationally believes that only the market is rational. After consideration of the complex historical relationship between Islam and modernization, and of both of these to Nietzsche’s ‘death of God’, and after recalling the destructive role played by the West in the rise of fundamentalism and jihadism, Stiegler concludes by reflecting on the fact that, ultimately, ‘intellectuals’ have failed to use technologies in ways that produce alternatives to consumerism.

 16. Een revisie van de taxonomie van gifkikkers

  NARCIS (Netherlands)

  Poelman, E.H.

  2007-01-01

  Recent kwam het lang verwachte ruim tweehonderdvijftig pagina`s tellende manuscript uit met daarin een revisie van de taxonomie van gifkikkers. De auteurs onder leiding van Taran Grant stellen een nieuwe taxonomie voor, die de familie Dendrobatidae met haar tien algemener geaccepteerde genera

 17. Detectie van ziektesymptomen met behulp van fluorescentiebeelden

  NARCIS (Netherlands)

  Loon, van P.C.C.

  2004-01-01

  Rapport over de positie van de biologische paddestoelenteelt op intersectoraal en (inter)-regionaal niveau. Het overzicht in tabel- en schemavorm van de stromen grondstoffen en producten verduidelijkt de intersectorale positie van de champignonteelt. Dit kan een aanzet zijn bij het signaleren en

 18. Niños y apps: aprendiendo a leer y escribir en digital

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Araceli García Rodríguez

  2016-06-01

  Full Text Available La lectoescritura es uno de los aprendizajes fundamentales en la etapa escolar, y uno de los retos más importantes de los maestros. Para ello se pueden utilizar diferentes metodologías, materiales y recursos entre los cuales están las aplicaciones móviles que pueden favorecer que los niños aprendan a leer y escribir de forma sencilla, divertida e interactiva, permitiendo a los más pequeños iniciarse en esta competencia de una forma lúdica. Dado que los profesores necesitan conocer estos desarrollos, el artículo analiza las características relativas a sistema operativo, modelos de negocio, tendencias más significativas, metodología utilizada, etc. y propone una clasificación de las aplicaciones destinadas al aprendizaje de la lectura y la escritura.

 19. Een geschiedenis van vleesloos eten

  NARCIS (Netherlands)

  Dagevos, H.

  2009-01-01

  Recensie van de populaire editie van het proefschrift van Dirk-Jan Verdonk: Het dierloze gerecht: een vegetarische geschiedenis in Nederland. Hierin wordt de geschiedenis van het vegetarisme vanaf de tweede helft van de 19e eeuw tot nu beschreven

 20. Management and Internal Standardization of Chemistry Terminology: A Northern Sotho Case Study Bestuur en interne standaardisering van chemieterminologie: 'n Noord-Sotho gevallestudie.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Elsabé Taljard

  2012-01-01

  Full Text Available

  One of the many implications of the process of language democratization which started post-1994 in South Africa is the empowerment of the previously marginalized South African Bantu languages to become languages of higher functions, i.e. languages of learning and teaching, and also of scientific discourse. This in turn implies the development, consolidation and especially standardization of terminology for each of these languages, and the compilation of LSP dictionaries. This article describes the terminological processing of a technical source text prior to translation, which formed part of the compilation of a Quadrilingual Explanatory Dictionary of Chemistry. It reports on the model of terminology management that was utilized and explores strategies for the internal standardization of terms in the absence of readily available, standardized chemistry terminology.

  Een van die talle implikasies van die proses van taaldemokratisering wat na 1994 in Suid-Afrika plaasgevind het, is die bemagtiging van die voorheen benadeelde Suid-Afrikaanse Bantoetale om ook tale van hoër funksies te word, dit wil sê tale van onderrig en leer, en ook tale van wetenskaplike diskoers. Dit impliseer die ontwikkeling, konsolidasie en veral standaardisering van terminologie vir elkeen van hierdie tale, asook die saamstel van vakwoordeboeke. Hierdie artikel beskryf die terminologiese prosessering van 'n tegniese teks voor die vertaling daarvan. Die vertaling vorm deel van die samestelling van 'n Viertalige Verklarende Chemiewoordeboek. Die artikel lewer verslag oor die model van terminologiebestuur wat gebruik is en verken strategieë vir die interne standaardisering van terme in die afwesigheid van algemeen-beskikbare, gestandaardiseerde chemieterme.

   

 1. Bernard Thibault au chevet du CERN "La précarité n'est pas inéluctable"

  CERN Multimedia

  Monin, Valérie

  2003-01-01

  Bernard Thibault, General Secretary of the CGT, came yesterday to CERN to take note directly of the difficulties for the 1500 workers employed by outsourcing firms on the CERN site. He presented a project for a Site Convention

 2. Persona Grata - Bernard Vanheusden, Contemporary Issues in International Law, an Interview with Associate Professor of Environmental Law, Hasselt University

  OpenAIRE

  Gordeeva, Yelena M.

  2016-01-01

  An Interview with an Associate Professor of Environmental Law, Law Faculty, Hasselt University, PhD in Law Bernard Vanheusden environmental law; climate change; European Environmental Law Forum; procedural environmental rights

 3. Ziekten van het ruggenmerg

  NARCIS (Netherlands)

  Groen, Robertus; Kuks, Joannes; Snoek, Jozef; Kuks, Jan B.M.; Snoek, Jos W.

  2016-01-01

  Er zijn vele oorzaken voor een myelopathie. Beschadiging van het myelum kan compleet zijn (zoals in het geval van een complete dwarslaesie), maar is vaker incompleet (zoals bij een incomplete traumatische dwarslaesie en de meeste vormen van myelopathie op basis van niet-traumatische oorzaken). Er

 4. Economische gevolgen van ontwapening

  NARCIS (Netherlands)

  Duisenberg, Willem Frederik

  1965-01-01

  Samenvatting van de gehele studie 4.1. Economie en ontwapening Ontwapening betekent in deze studie de algehele, snelle afschaffing van alle militaire maatregelen in aIle landen. Het negeren van de politieke waarschijnlijkheden die veeleer wijzen op een zeer geleidelijke afschaffing van slechts

 5. Van die Gasredakteur

  African Journals Online (AJOL)

  cherish and teach.'1. Die Fakulteit Geneeskunde van die Universiteit van die Oranje-Vrystaat het pragtig gegroei ge- durende die eerste 21 jaar van sy bestaan. Die entoesiasme, doelgerigtheid, harde werk en inisia- tiewe van 'n groot aantal persone was hiervoor verantwoordelik. 'If we see a bit more clearly than they, it is ...

 6. Gevolgen van hydrocephalus

  NARCIS (Netherlands)

  Tromp, Cornelis Nicolaas

  1984-01-01

  Hydrocephalus is een aandoening van het centrale zenuwstelsel die de clinicus vrij lang voor grote problemen ten aanzien van de behandeling heeft qesteld. Door de toepassing van de ventriculo-atriale shunttechniek zijn de behandelingsmogelijkheden van hydrocephalus sterk verbeterd. Deze studie

 7. Geochemische bodematlas van Nederland

  NARCIS (Netherlands)

  Mol, G.; Spijker, J.H.; Gaans, van P.; Römkens, P.F.A.M.

  2012-01-01

  Deze Geochemische bodematlas geeft een uniek overzicht van de chemische samenstelling van de bodem in Nederland. Bodemmonsters van meer dan 350 locaties zijn geanalyseerd op meer dan 40 chemische elementen. De atlas geeft niet alleen informatie over de door de mens beïnvloede toplaag van de bodem,

 8. Neurotoxische effecten van broomcyclohexaan

  NARCIS (Netherlands)

  Velsen; F.L.van; Danse; L.H.J.C.; Vries; L.J.de; Liefde; A.de

  1984-01-01

  Kortdurende toediening (4-7 dagen) van broomcyclohexaan (BCH) veroorzaakt in een dosering van 1200 mg/kg lichaamsgewicht (per maagsonde) necrose van gegranuleerde cellen in de korrellaag van de kleine hersenen. In deze doseringen zijn ook gedragsafwijkingen waargenomen d.m.v. een objectieve

 9. Rebeccah A. Bernard: APA/APAGS Award for Distinguished Graduate Student in Professional Psychology.

  Science.gov (United States)

  2014-11-01

  The APA/APAGS Award for Distinguished Graduate Student in Professional Psychology is awarded on an annual basis by the APA Board of Professional Affairs (BPA) and the American Psychological Association of Graduate Students (APAGS) to a graduate student who has demonstrated outstanding practice and application of psychology. A qualified candidate must demonstrate exemplary performance in working with an underserved population in an applied setting or have developed an innovative method for delivering health services to an underserved population. This year there are joint recipients of the award, Allie Abrahamson and Rebeccah A. Bernard. Their vision, creativity, courage, and dedication led them to create the Human Rights Forum at Chestnut Hill College to promote human rights education, awareness, and community service opportunities for doctoral students. Rebeccah A. Bernard's award citation, biography, and a selected bibliography are presented here. PsycINFO Database Record (c) 2014 APA, all rights reserved.

 10. Knowledge, care and trans-individuation: An interview with Bernard Stiegler

  OpenAIRE

  Crogan, P.

  2010-01-01

  An Interview with French philosopher of technology and activist, Bernard Stiegler. The interview was conducted in November 2008 in Paris. It appears in the special issue on Stiegler in the journal Cultural Politics (6:2, July 2010), guest edited by Patrick Crogan. Stiegler discusses culture, politics and his current projects including the book series, Prendre Soin. The interview was translated for the journal by Chris Turner.

 11. Perspectivism and Intersubjective Criteria for Personal Identity: A Defense of Bernard Williams’ Criterion of Bodily Continuity

  OpenAIRE

  Torriani, Tristan Guillermo

  2010-01-01

  In this article I revisit earlier stages of the discussion of personal identity, before Neo-Lockean psychological continuity views became prevalent. In particular, I am interested in Bernard Williams’ initial proposal of bodily identity as a necessary, although not sufficient, criterion of personal identity. It was at this point that psychological continuity views came to the fore arguing that bodily identity was not necessary because brain transplants were logically possible, even if physica...

 12. [Claude Bernard, the experimental method, and the Société de Biologie].

  Science.gov (United States)

  Bange, Christian

  2009-01-01

  Claude Bernard was one of the founder of the Société de Biologie created in 1849. He actively took part to it from its very beginning by presenting various communications and several important memoirs. Epistemological thoughts found in these memoirs lead to the methodological chapters introducing the volumes of his edited lessons given at the Collège de France. In 1865, these texts formed the basis to his Introduction à l'étude de la Médecine expérimentale, in which Bernard claims the experimental method should rely on the principle of determinism of the phenomena of Life. He was a dutiful President of the Société from 1867 until his death. He nevertheless was not often involved in debates, but agreed on the defense of the scientific principles he had claimed. He remained influential until his death, as noted in 1899 by the report Engène Gley wrote on the Société de Biologie during its fifty first years. Gley points regularly to Bernard's axioms which remained the true scientific credo of French biologists.

 13. The concept of the spiritual path in the views of Augustine and Bernard of Clairvaux: comparative analysis

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  A. V. Timofeev

  2015-01-01

  Full Text Available The article examines the transformation of St. Augustine’s anthropological views in virtually unexplored in Ukraine philosophical and theological teachings of the medieval mystic Bernard of Clairvaux. Research field focused on the issues of negative and positive theological approaches, metaphysical and existential position of philosophical view of the problem of man. Based on the study of foreign scientists, outlines the key aspects of Augustinian doctrine of the human desire for God, the theoretical basis for philosophical and theological views of St. Bernard of Clairvaux. The conclusions substantiated regarding the impact of anthropological views of St. Augustine on the formation of existential components in the concept of the spiritual path of Bernard of Clairvaux. Transforming an ontological approach to the problem of man in practical sense of being in God as a form of spiritual path, St. Bernard complements the existential aspect of Christian anthropology. By means of a comparative analysis revealed the originality of the author’s approach St. Bernard to the problem of man’s spiritual development, which finds expression in the symbolic images of the spiritual marriage ­ an allegorical interpretation of the relationship between God and the soul at the highest levels of mystical contemplation. Dominant moral and practical sense in the teaching of St. Bernard is presented as a justification for the tendency to anthropological turning in medieval philosophy.

 14. Herbesin oor die opleiding van natuurwetenskaponderwysers in Suid-Afrika: Lesse uit Finland

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Josef de Beer

  2017-12-01

  Full Text Available Finland word dikwels gesien as die ‘goudstandaard‘ in natuurwetenskaponderwys, danksy die land se uitmuntende prestasie in internasionale toetse soos die program vir internasionale studentassessering (PISA en tendense in internasionale wiskunde- en natuurwetenskapstudie (TIMSS. Daarteenoor laat Suid-Afrika se prestasie in TIMSS veel te wense oor. Volgens die Wêreld-Ekonomiese Forum (WEF se wêreldwye mededingendheidsverslag (2010–2011, is Suid-Afrika 137ste op die ranglys van 139 lande wat betref die gehalte van wiskunde- en natuurwetenskaponderwys. Die skrywers van hierdie artikel beskou die gehalte van natuurwetenskaponderwysers as die sleutel om hierdie probleem die hoof te bied. Ons dink na oor Finland as die ‘superoutoriteit’ in natuurwetenskaponderwys en oor lesse wat Suid-Afrika kan leer omtrent die verskaffing van beter voordiensopleiding vir studente wat hulle as natuurwetenskaponderwysers wil bekwaam. In hierdie artikel verbind ons ontluikende temas wat uit kwalitatiewe navorsingsdata na vore gekom het met aanbevelings oor hoe voordiensopleiding vir voornemende onderwysers verbeter kan word, gebaseer op die beste gebruike in Finland. Ons gebruik onderhoude met Finse onderwysers en onderwysdosente, skoolwaarneming in beide lande, artefakte soos die refleksies van Suid-Afrikaanse onderwysstudente oor hulle ondervindings in skole, en onderwysers se reaksies op die Sienings van die Aard van Natuurwetenskappe (Views of the Nature of Science-vraelys. Die derdegenerasie–kultuurhistoriese aktiwiteitsteorie (KHAT word gebruik as ’n navorsingslens om ‘spanning/onderstrominge’ in natuurwetenskaponderwys in Suid-Afrika te beklemtoon, en ons dui aan hoe hierdie aspekte by die opleiding van onderwysers verreken kan word.

 15. Het planetarium van Hartog van Laun

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hans Hooijmaaijers

  2009-12-01

  Full Text Available The instrument maker Hartog van Laun devised a special table for an orrery, a lunarium and a tellurium. Van Laun made these instruments for educational purposes, but what makes his planetariums so interesting is the great variety and accuracy of demonstrations one can perform with them. In this paper I will deal with Van Laun and his instrument makers business. I will outline the design of the planetarium and some of the firm’s other instruments. Furthermore I will demonstrate that the detailed description of the planetarium made by Professor Jan Hendrik van Swinden boosted the spread of the instrument.

 16. B. J. van der Merwe . Pentateugtradisies in die prediking van ...

  African Journals Online (AJOL)

  B. J. van der Merwe . Pentateugtradisies in die prediking van Deuterojesaja. Proefschrift ter verkrijging van de graad van Doctor in de Godgeleerdheid aan de Rijkuniversiteit te Groningen. Uitg. J. B. Wolters, Groningen, Djakarta. 1955. 280 bls.

 17. De fysica van polymere materialen

  NARCIS (Netherlands)

  Struik, L.C.E.

  1987-01-01

  Rede, uitgesproken ter gelegenheid van de aanvaarding van het ambt van buitengewoon hoogleraar in de fysica van polymere materialen aan de Universitelt Twente op donderdag 22 januarì 1987 door Dr.lr. L.C.E. Struik.

 18. Mogelijkheden tot productie van beertjes

  NARCIS (Netherlands)

  Scholten, R.; Huiskes, J.

  1994-01-01

  In opdracht van het Produktschap Vee en Vlees is het project Mogelijkheden tot productie van vleesbeertjes en afzet van vlees en vleesproducten hiervan uitgevoerd. De afzetmogelijkheden voor vlees van beertjes zijn en blijven vooralsnog minimaal

 19. Van verenigingsondersteuning naar verenigingsontwikkeling

  NARCIS (Netherlands)

  Slender, Hans; Meijburg, Heleen; Boven, Magda; Dijk, Bake; de Jong, Johan

  2017-01-01

  Sportverenigingen staan momenteel voor grote uitdagingen zoals bijvoorbeeld vermeend consumentgedrag van leden (Van der Roest, 2015), steeds meer eisen vanuit de overheid om bij te dragen aan maatschappelijke vraagstukken (Waardenburg, 2016) en teruglopende ledenaantal in krimpregio’s. Enkele

 20. Claves teóricas para leer la literatura de la vanguardia histórica

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Eva Mª Martínez-Moreno

  2016-01-01

  Full Text Available En este trabajo se exponen las claves teóricas que estimamos necesarias para leer comprensivamente las obras literarias de la vanguardia histórica. Se parte de la novedosa concepción de la imagen como fenómeno de doble vía, perceptiva e inteligible, por ser el procedimiento principal y común de todas las creaciones. Para conseguir una lectura plena, se plantea analizar los textos desde la unión de fenomenología y gestalt , sugerida por Dalí, su conexión con la estética de la recepción, relacionada a su vez con los principios de Gombrich y Arnheim, y la dimensión cogniti - va de todas ellas. Se cuestiona la validez de la estilística y la semiótica para esta pretensión. Además, se concluye que la nueva imagen exige un receptor activo -llamado sensolec - tor por la doble vía- que puede construir la significación de las obras experimentando la lectura como una vivencia creadora equiva - lente a la del autor, lo que se ejemplifica en la lectura del poema “Sinopsis” de Guillermo de Torre.

 1. Teelt van hybride wintertarwerassen

  NARCIS (Netherlands)

  Timmer, R.D.; Paauw, J.G.M.

  2003-01-01

  Om de mogelijkheden van de teelt van hybride wintertarwerassen onder Nederlandse omstandigheden in beeld te brengen zijn er van 2000-2002 proeven uitgevoerd op het PPO-proefbedrijf te Lelystad. In deze proeven zijn een 4-tal hybriderassen (Hybnos, Hyno-braba, Hyno-esta, Mercury) vergeleken met een

 2. Het presteren van FM

  NARCIS (Netherlands)

  van der Voordt, D.J.M.

  2008-01-01

  Prestatieafspraken. Prestatiespecificaties. Prestatiecontracten. Het woord prestatie duikt steeds vaker op in de wereld van FM. Maar wat bedoelen we er nu precies mee? En kunnen we de prestaties van FM wel op een betrouwbare en valide manier meten? Een beschouwing vanuit de wereld van een

 3. Handelsstromen van pluimveevlees

  NARCIS (Netherlands)

  Tacken, G.M.L.; Horne, van P.L.M.

  2006-01-01

  Dit onderzoek geeft inzicht in de goederenstromen van (rauw) pluimveevlees binnen envooral naar Nederland en de daarmee gepaard gaande zoönoserisico's. Het onderzoek biedtinput voor het nog op te zetten controlebeleid, waarmee handhaving van het beleidsvoornemenom het aanbieden van rauw

 4. De Smartcard van 2010

  NARCIS (Netherlands)

  Hartel, Pieter H.; Jacobs, Bart

  2001-01-01

  Aan de universiteiten van Twente en Nijmegen zijn twee onderzoeksgroepen onder leiding van de auteurs intensief bezig met smartcards. Beide auteurs zijn eerder dit jaar betrokken geweest bij het opstellen van de nieuwe Europese onderzoeksagenda voor smartcards, binnen het zogenaamde zesde kader

 5. Benaderingen van over

  NARCIS (Netherlands)

  Boer, M.G. de

  2010-01-01

  SAMENVATTING In dit hoofdstuk wordt de relatie tussen de betekenissen van het Nederlandse voorzetsel over en een aantal corpora bestudeerd. Het hoofdstuk begint met een analyse van de voorbeelden uit Uit het leven van Dik Trom (1891); daarna wordt de woordenboekinformatie behandeld en vergeleken

 6. van der Waals

  Indian Academy of Sciences (India)

  University education was beyond reach for van der Waals as he had to work for earning his daily bread ... languages, which was a prerequisite for entering a University those days. van der Waals worked as a school ... take academic examinations at the University yet, van der Waals continued studying at Leiden. University ...

 7. De keuze van Vincent

  NARCIS (Netherlands)

  Stolwijk, Chris

  2003-01-01

  Official publication to accompany the important exhibition Vincent's Choice, Van Gogh's 'musee imaginaire' at the Van Gogh Museum, Amsterdam marking the 150th anniversary of the artist's birth.Thanks to van Gogh's correspondence, it has been possible to identify the works he knew and admired. The

 8. An annotated translation of Noël Bernard's 1899 article 'On the germination of Neottia nidus-avis'.

  Science.gov (United States)

  Selosse, Marc-André; Minasiewicz, Julita; Boullard, Bernard

  2017-08-01

  We translate Noël Bernard's discovery of orchid symbiotic germination discovered on Neottia nidus-avis, as published in the May 1899 issue of the Comptes rendus hebdomadaires des séances de l'Académie des sciences. In his note, Bernard (1874-1911) establishes the need for a fungus, which is also forming mycorrhizae in adults, for seeds germination. We provide illustrations reproduced from his later works, and summaries of the French text he cited. In our annotations, we show how early this discovery was done in Bernard's career, and insist on the scientific framework at the end of the nineteenth century, where orchid germination was mysterious and the need for vicinity of parents was not fully understood. We comment the text of Bernard on the basis of the most recent knowledge on Neottia nidus-avis and on orchid mycorrhizal fungi. Introducing his following papers, we finally discuss the emergence of the concept of peloton digestion, and how Bernard's work quickly paved the way to a general understanding of mycoheterotrophic germination in orchids and beyond.

 9. Nonsense mutation in the glycoprotein Ibα coding sequence associated with Bernard-Soulier syndrome

  International Nuclear Information System (INIS)

  Ware, J.; Russell, S.R.; Vicente, V.; Scharf, R.E.; Tomer, A.; McMillian, R.; Ruggeri, Z.M.

  1990-01-01

  Three distinct gene products, the α and β chains of glycoprotein (GP) Ib and GP IX, constitute the platelet membrane GP Ib-IX complex, a receptor for von Willebrand factor and thrombin involved in platelet adhesion and aggregation. Defective function of the GP Ib-IX complex is the hallmark of a rare congenital bleeding disorder of still undefined pathogenesis, the Bernard-Soulier syndrome. The authors have analyzed the molecular basis of the disease in one patient in whom immunoblotting of solubilized platelets demonstrated absence of normal GP Ibα but presence of a smaller immunoreactive species. The truncated polypeptide was also present, along with normal protein, in platelets from the patient's mother and two of his four children. Genetic characterization identified a nucleotide transition changing the Trp-343 codon (TGG) to a nonsense codon (TGA). Such a mutation explains the origin of the smaller GP Ibα, which by lacking half of the sequence on the carboxyl-terminal side, including the transmembrane domain, cannot be properly inserted in the platelet membrane. Both normal and mutant codons were found in the patient, suggesting that he is a compound heterozygote with a still unidentified defect in the other GP Ibα allele. Nonsense mutation and truncated GP Ibα polypeptide were found to cosegregate in four individuals through three generations and were associated with either Bernard-Soulier syndrome or carrier state phenotype. The molecular abnormality demonstrated in this family provides evidence that defective synthesis of GP Ibα alters the membrane expression of the GP Ib-IX complex and may be responsible for Bernard-Soulier syndrome

 10. Thought and Perception: Bernard Noël and the Mind's Eye

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Laurie Edson

  1989-11-01

  Full Text Available Bernard Noël has investigated the relationship between the conceptual and the visual in many of his prose and poetic texts. From the earlier "body" poetry of Extraits du corps , where the image of the inward-looking eye makes its appearance, to his book on Magritte's "visible thought" and the prose text Le 19 octobre 1977 , where he thematizes the functioning of perception, Noël explores the complex interplay between seeing and thought, language and thought, and seeing and writing. This study analyzes these and other major issues driving Noel's poetics.

 11. Versterking van de loopbaanladder van leraren : wat kunnen we leren van Singapore?

  NARCIS (Netherlands)

  Elffers, L.

  2015-01-01

  In de Lerarenagenda 2013-2020 is een aantal doelstellingen geformuleerd ten aanzien van de bevordering van de loopbaan en professionele ontwikkeling van leraren. Enerzijds wordt ingezet op het stimuleren van professionalisering van leraren na hun initiële opleiding, anderzijds op het versterken van

 12. Narsisisme dan Kompleks Oedipus yang Tergambar dalam Pygmalion, Karya George Bernard Shaw

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Essy Syam

  2017-06-01

  Full Text Available Abstract This writing analyzes narcisism and oedipuis complex as refelcted in a literary work entitles “pygmalion” written by George Bernard Shaw. Thus, the objective of this analysis is to show and to analyze how narcisism and Oedipus complex are suffered from the protagonist of this work. To reach that objective, this analysis applies psychoanalitical analysis  to demonstrate the mental condition of the main character. Related to that idea, this analysis applies adescriptive analysis method in which the result of the analysis will be described clearly. From teh presented description, it will show how the main character of this work lives his life and in his interaction with other characters will describe his mental condition.   Keywords: Pygmalion, psychoanalisis, Narcisism, Oedipus Complex.    Abstrak Tulisan ini menganalisis kasus Narsisme dan Kompleks Oedipus yang tergambar pada sebuah karya sastra berjudul Pygmalion yang ditulis oleh George  Bernard Shaw.  Maka tujuan penelitian ini adalah untuk memperlihatkan dan menganalisis bagaimana kasus narsisme dan kompleks oedipus yang dialami oleh tokoh utama karya ini. Untuk mencapai tujuan itu, kajian ini menerapkan kajian psikoanalisis  untuk memperlihatkan kondisi kejiwaan tokoh utama yang mengalami gangguan jiwa yang dimanakan Narsisime dan Kompleks Oedipus.  Kajian ini menerapkan metode deskriptif analisis dimana hasil analisis akan dideskripsikan dengan jelas. Dari deskripsi yang dijabarkan akan memperlihatkan bagaimana tokoh utama karya ini dalam kehidupannya dan interaksinya dengan tokoh yang lain memperlihatkan kondisi jiwanya.   Kata Kunci: Pygmalion, Psikoanalisis. Narsisime, Kompleks Oedipus

 13. Catholicisme et bourgeoisie. Retour sur les Origines de l'esprit bourgeois en France de Bernard Groethuysen

  OpenAIRE

  Maire, Catherine; Hours, Bernard

  2008-01-01

  Dans le cadre du GDR 2342 « l'esprit moderne en religion (xvie-xxe siècle) », le Centre d'anthropologie religieuse européenne (CARE) avec Catherine Maire et l'Institut d'histoire du christianisme avec Bernard Hours, ont organisé à Lyon, dans les locaux de l'université Jean-Moulin, une table ronde autour du livre de Bernard Groethuysen, Origines de l'esprit bourgeois en France (1927), avec la participation de Philippe Boutry, Louis Châtellier, François Chaubet, Marcel Gauchet, Alain Guéry, Ber...

 14. De leer, serie radial sobre la promoción de la lectura

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Alejandro Uribe-Tirado

  2008-01-01

  Full Text Available Presenta la serie radial De leer, un viaje por la promoción de la lectura, como producto derivado delproyecto de investigación aplicada, realizado en el formato de radio cultural y educativa por laEscuela Interamericana de Bibliotecología, La Emisora Cultural y la Dirección de Regionalización dela Universidad de Antioquia. La serie consta de 16 programas, que abordan temas referidos a lalectura, el lector, las bibliotecas y, principalmente, la promoción de la lectura. Está dirigida a todos losactores participantes en la formación social de los lectores, es decir, padres de familia, maestros,bibliotecarios y otros trabajadores culturales presentes en las distintas regiones del Departamento deAntioquia, Colombia. El objetivo del proyecto era trabajar por el cumplimiento de una de las tareasmás esenciales de la Universidad de Antioquia, cual es la de la proyección social en búsqueda delmejoramiento de la calidad de la educación, con especial énfasis en las regiones del Departamento. Elartículo plantea, inicialmente, la identificación sucinta de la problemática que enfrentó el proyecto;luego realiza la descripción de los públicos objetivos de la serie, sus componentes formativos, lametodología seguida en su producción, los principios pedagógicos rectores de la serie y los indicadoresde medición de impacto.

 15. Karakterisering van het "Etimologiewoordeboek van Afrikaans" (EWA)

  African Journals Online (AJOL)

  Als etymologisch woordenboek bezit EWA een aantal bijzondere, eigen kenmerken. De selectie van de woorden is bepaald door het beoogde gebruikerspubliek. Als gevolg daarvan bevat EWA verscheidene typen woorden die in traditionele etymologische woordenboeken doorgaans veronachtzaamd worden, zoals ...

 16. The Significance of the Sola Fide and the Sola Gratia in the Theology of Bernard of Clairvaux and Martin Luther

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Else Marie Wiberg

  2009-01-01

  By way of a forward reading of Bernard's and Luther's texts, this article demonstrates great similarities between Bernard and Luther, as well as between the Italian reform Catholics and Luther, in their understanding of faith and grace. Thus, it counters the tradition from the Luther renaissance...

 17. Verslag van de voorstudie: Paddenstoelen bedrijf van de toekomst

  NARCIS (Netherlands)

  Tuijl, van B.A.J.; Bos, A.P.; Sonnenberg, A.S.M.

  2013-01-01

  Het rapport ‘Paddenstoelenbedrijf van de toekomst’ is het resultaat van een uitgebreid vooronderzoek en geeft de eerste aanzet tot het creëren van gemeenschappelijke visie van de sector op een betere toekomst voor paddenstoelenkwekerijen. Het rapport doet verslag van een reeks interviews en een

 18. Onderzoek naar vermindering van de bijvangst van een boomkortuig

  NARCIS (Netherlands)

  Marlen, van B.; Ybema, M.S.; Duijn, van J.B.

  2005-01-01

  In het kader van EU-project RECOVERY werden vergelijkende visserij- en selectiviteitsproeven uitgevoerd in 2002 en 2003 aan boord van MS “Tridens” aan 12 m boomkortuigen. De resultaten van een negental vistuigproeven zijn hier gegeven, gericht op het bepalen van het effect van een grote mazen kap

 19. Verdeling van oxytetraxycline (afkomstig van versleping) in diervoeders

  NARCIS (Netherlands)

  Stolker, A.A.M.; Zuidema, T.; Egmond, van H.J.; Jong, de J.; Haelermans, P.J.M.; Hooglugt, J.H.

  2012-01-01

  De laatste jaren is er een toenemende aandacht voor de mogelijke bijdrage van therapeutisch gebruik van antibiotica in de dierhouderij op de ontwikkeling van antimicrobiële resistentie. Een additionele bron van blootstelling van landbouwhuisdieren aan antibiotica is versleping via diervoeders. In

 20. Selectie van Italiaanse werkwoordsvormen op basis van frequentieonderzoek

  NARCIS (Netherlands)

  Boer, M.G. de

  2009-01-01

  SAMENVATTING Dit artikel is een vroege recensie (mei 1972) van het LIF, de frequentielijst van IBM Italia uit 1971. De auteur concentreert zich op de verschillen met het project van Juilland, dat als uitgangspunt voor het LIF heeft gefungeerd. Op grond van de gegevens van het LIF is een basislijst

 1. n Oorsig van die huidige stand van navorsing oor die

  African Journals Online (AJOL)

  Test

  7 Jun 2011 ... Die eerste maal wat dit as deel van die teks van 1 Johannes aangehaal word, is in die. 4de eeu in 'n Latynse teks, Liber Apologeticus (hf 4). Eers aan die einde van die 16de eeu is dit in 'n amptelike Katolieke uitgawe van die Vulgaat ingesluit. Die doel van die Johannesbriewe. Waarom is die Briewe ...

 2. Biologische effectiviteit van bespuitingen: effecten van druppelgrootte en waterkwaliteit

  NARCIS (Netherlands)

  Zande, van de J.C.; Schans, van der D.A.; Koster, A.T.J.

  2004-01-01

  Deze rapportage beschrijft de invloed van watervolume, druppelgrootte en kwaliteit van het tankmengsel op de biologische effectiviteit van bespuitingen. Onder kwaliteit van het tankmengsel wordt in dit verband verstaan: temperatuur, hardheid, pH en zoutgehalte (chloor en ijzerzouten) van de

 3. 09 Van Coller 03.pmd

  African Journals Online (AJOL)

  Owner

  29 Jul 2010 ... strangeness, awakening in it a drama whose actors are all those assumptions and operations which make the text the work of another period”. Die spore van Raka: Oor herskrywing en kanonisering. (Deel 2). H.P. van Coller en A. van Jaarsveld. H. P. van Coller is hoof van die Departement. Afrikaans ...

 4. De auteursrechtelijke groeipijnen van Google

  NARCIS (Netherlands)

  Hugenholtz, P.B.

  2011-01-01

  Het succesverhaal van Google behoort tot de canon van de geschiedenis van onze informatiemaatschappij. In 1998 begonnen in een studentenkamer op de campus van Stanford University, groeide Google in enkele jaren uit tot het orakel van het internet. Zo werd ‘googelen’ de gebruikelijke term voor zoeken

 5. Invoering van algemene vaardigheden: mogelijkheden van een vakoverstijgende aanpak

  NARCIS (Netherlands)

  Leenders, F.J.

  2003-01-01

  Centrale vraag: Het onderzoek richtte zich op de implementatie van vakoverstijgend vaardighedenonderwijs in de Tweede Fase van het voortgezet onderwijs. Belangrijkste conclusies: De brochure bevat onder meer een beschrijving van vijf scholen waar op verschillende wijze vaardighedenonderwijs

 6. Karakterisering van het Etimologiewoordeboek van Afrikaans (EWA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Fons Moerdijk

  2011-10-01

  Full Text Available

  Samenvatting: Zesendertig jaar na Afrikaanse etimologieë van Boshoff en Nienaber verscheener in 2003 een nieuw etymologisch woordenboek van het Afrikaans: het Etimologiewoordeboek vanAfrikaans (EWA. Tussen die twee woordenboeken bestaat een wezenlijk verschil. Het werk vanBoshoff en Nienaber is vrijwel alleen toegankelijk voor specialisten en niet specifiek bedoeld vooreen breed publiek. EWA is juist allereerst bestemd voor de leek die zich interesseert voor de oorsprongen de geschiedenis van de eigen taal. Daarnaast biedt het ook de etymoloog en historischtaalkundige een hoop gegevens en inspiratie voor nader onderzoek. Als etymologisch woordenboekbezit EWA een aantal bijzondere, eigen kenmerken. De selectie van de woorden is bepaalddoor het beoogde gebruikerspubliek. Als gevolg daarvan bevat EWA verscheidene typen woordendie in traditionele etymologische woordenboeken doorgaans veronachtzaamd worden, zoals afleidingen,samenstellingen, neologismen en gemeenzame spreektaalwoorden. De artikelstructuurwordt gekenmerkt door een hoge graad van uniformiteit en consistentie. Het accent ligt op dezogenaamde etymologia proxima, de etymologie waarbij men één stap teruggaat en de meestdirecte herkomst van het woord biedt. Voorts is speciale aandacht besteed aan polysemie: nietalleen de herkomst van de dominante betekenis van een woord wordt gegeven, maar ook die vanzijn eventuele andere betekenis(sen. Benoemingsmotieven komen ook veelvuldig aan bod. In eeneventuele tweede druk zouden opvallende verschillen in vorm of betekenis altijd verklaard of inieder geval besproken moeten worden. Dat blijft nu nogal eens achterwege. Ook zou voorafgaandaan zo'n volgende editie meer onderzoek naar woordhistorisch materiaal uit primaire bronnenvoor met name de 17de–19de eeuw verricht moeten worden. Het zou mooi zijn als deze eersteuitgave van EWA de aanleiding tot een dergelijk onderzoek zou vormen.

  Sleutelwoorden: BENOEMINGSMOTIEF, ETYMOLOGIA PROXIMA

 7. Die Romeinse nastrewing van onsterflikheid deur middel van memoria

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  D. R. Fouché

  1985-05-01

  Full Text Available Benewens die omvangryke en nasionale manifestasies van die oorspronklike onsterflikheidsgedagte in die Romeinse gemeenskap, vind ons by die Romein op kleiner skaal in groepe of indiwidueel ’n strewe na onsterflikheid langs die weg van memoria. Soos aangetoon sal word, verskil die pogings van die verskillende groepe radikaal van mekaar, hoewel die strewe en einddoel dieselfde bly, naamlik om deur die daarstelling van memoria op die gebied van woord of daad onsterflikheid te bekom.

 8. Exploring the Potential of Music Education to Facilitate Children’s Cross-Community Activities in Northern Ireland [Keynote

  OpenAIRE

  Odena, O.

  2009-01-01

  This keynote discusses the potential of using music education activities as a tool for social and ethnic inclusion, drawing on an investigation carried out in Northern Ireland (NI) supported by the Bernard van Leer Foundation. The background, methodology and selected interview data from the NI enquiry are discussed. Practical implications are considered in the conclusions - which were linked to a workshop that was delivered later that day on their potential application to the schools context ...

 9. Duurzame inzetbaarheid van ouderen: resultaten van de eerste twee metingen van STREAM

  NARCIS (Netherlands)

  Heuvel, S. van den; Ybema, J.F; Leijten, F.; Wind, A. de

  2013-01-01

  In deze notitie richten we ons op voorspellers van duurzame inzetbaarheid, waarbij we gebruik maken van de resultaten van de eerste twee metingen van STREAM en van een interviewstudie bij deelnemers aan STREAM. Meer specifiek gaan we na hoe personen met gezondheidsproblemen toch productief kunnen

 10. Dark Ages Religious Conflicts and their Literary Representations: The Winter King, by Bernard Cornwell

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Carlos A. Sanz Mingo

  2011-07-01

  Full Text Available This paper analyses the religious situation in Britain in the fifth and sixth centuries as reflected in Arthurian literature. This reflection usually depicts religious strife which brought a political division between the British kingdoms. This, in turn, provoked the final defeat against the Anglo-Saxons. Four religious creeds will be dealt with: the native Celtic religion and the cults that the Romans brought with them from the Eastern Mediterranean, including Christianity and the mysteries of Isis and Mithras. All of them are represented in Bernard Cornwell’s trilogy The WarlordChronicles. We will concentrate on how these creeds influenced the lives of Britons in the agerepresented and exemplified in the first book of Conrnwell’s trilogy, The Winter King. Despite thefact that religion has always been one of the most common topics in Arthuriana, modern literaturedeals with it in a different way to previous texts, linking it with history and politics.

 11. De democratische kwaliteit van gemeenteraadsverkiezingen’

  NARCIS (Netherlands)

  Boogers, Marcel; Reynaert, Herwig

  2018-01-01

  Gemeenteraadsverkiezingen horen ertoe bij te dragen dat het lokale beleid overeenkomt met de beleidsvoorkeuren van inwoners. Dat is immers de democratische functie van verkiezingen. De gedachte hierachter is dat als kiezers zich uitspreken over de beleidsprestaties en verkiezingsbeloften van

 12. Late effecten van kankerbehandeling

  NARCIS (Netherlands)

  Langeveld, Nelia E.

  2004-01-01

  In dit artikel wordt ingegaan op de lange termijn effecten van kanker op de kinderleeftijd. Vervolgens wordt een kort overzicht gegeven van de belangrijkste late gevolgen die kunnen optreden na een oncologische behandeling met radio- en/of chemotherapie toegepast in de kinderleeftijd. Er wordt kort

 13. Het geheim van Alibaba

  NARCIS (Netherlands)

  den Butter, F.A.G.; Wu, X.

  2016-01-01

  Alibaba is in korte tijd uitgegroeid tot het grootste internet handelsplatform in de wereld. Volgens de Amsterdamse hoogleraar Frank den Butter en de Chinese studente Xiaoyi Wu weet Alibaba uitstekend in te spelen op de Chinese cultuur en instituties bij het omlaag brengen van de kosten van

 14. Een kwestie van vertrouwen

  NARCIS (Netherlands)

  Bastiaansen, H.J.M.; Wijk, Y.W. van; Wortmann, H.; Bakkers, J.P.

  2013-01-01

  Generieke Logius-producten en diensten zoals DigiD en Digipoort zijn onderdeel van een ICT-keten waarin veel organisaties samenwerken. Deze diensten moeten continu in de lucht zijn om bijvoorbeeld een uitkering bij UWV te kunnen aanvragen of goederen bij de Douane in te voeren. Als er bij een van de

 15. van der Waals

  Indian Academy of Sciences (India)

  in the world without learning the 'van der Waals equation'. ... theory”. Those days, however, molecules were assumed to be point masses occupying no .... was 36 to obtain his PhD due to the prevailing social conditions. van der Waals died in ...

 16. 'De 'lijmwaarde' van merken

  NARCIS (Netherlands)

  Mossinkoff, Marco

  2013-01-01

  Marketingwetenschap en -praktijk lijken in een crisis te verkeren: de consument en haar koopgedrag lijken steeds minder voorspelbaar, met alle nadelige gevolgen van dien voor het aanzien van marketing als vakgebied. Bij nadere beschouwing blijkt die onvoorspelbaarheid echter vooral betrekking te

 17. Classificatie van biologische agentia

  NARCIS (Netherlands)

  Klein MR; LIS; cib

  2012-01-01

  Deze rapportage omvat een inventarisatie van de problematiek rond de classificatie van biologische agentia, die ziekte bij de mens kunnen veroorzaken.

  De constatering is dat de Europese lijst met classificaties verouderd is en geactualiseerd en uitgebreid zou moeten worden. De lijst bevat

 18. De magie van plekken

  NARCIS (Netherlands)

  Hospers, Gerrit J.

  2015-01-01

  Maakt het in deze tijd eigenlijk nog uit waar we ons bevinden? Sommige experts beweren van niet. Ze bespeuren een death of distance: onder invloed van informatie- en communicatietechnologie zou afstand steeds minder relevant worden. Door mobiele telefonie, internet, Facebook en Skype lijkt het niet

 19. TIEN VAN DO

  Indian Academy of Sciences (India)

  Home; Journals; Sadhana. TIEN VAN DO. Articles written in Sadhana. Volume 41 Issue 8 August 2016 pp 817-823. A closed-form solution for a two-server heterogeneous retrial queue with threshold policy · TIEN VAN DO DENES PAPP RAM CHAKKA JINTING WANG JANOS SZTRIK · More Details Abstract Fulltext PDF.

 20. De aantrekkingskracht van gebouwen

  NARCIS (Netherlands)

  Frank van Enckevort; Ronald Beckers

  2012-01-01

  Hogescholen zijn de laatste jaren flink bezig met de ontwikkeling van gebouwen, met de nodige investeringen. In rap tempo worden er ultramoderne gebouwen neergezet of worden oude gebouwen gerenoveerd. Natuurlijk zijn deze ontwikkelingen in eerste instantie gericht op het nog beter ondersteunen van

 1. Praktijkevaluatie van 'piglet snatching'

  NARCIS (Netherlands)

  Smits, J.M.; Binnendijk, G.P.; Eijck, I.A.J.M.

  2002-01-01

  Bij piglet snatching worden biggen van een zeug direct bij de geboorte weggevangen en overgelegd naar een zeug op een ander bedrijf. In de praktijk is dit een goede, welzijnsvriendelijke manier om biggen van een bedrijf met een lage ziektevrij-status maar met een hoge genetische waarde over te

 2. Keuzeprocessen van Consumenten

  NARCIS (Netherlands)

  B. Wierenga (Berend)

  1987-01-01

  textabstractVoor de aanbieder van een voedingsmiddel, of dit nu een merkprodukt a la Mona is of een 'commodity', bijvoorbeeld karnemelk, is het van groot belang te weten welke factoren bepalen of een consument het betreffende produkt zal kiezen dan wel voor een concurrerend alternatief zal opteren.

 3. Kroniek van het mededingingsrecht

  NARCIS (Netherlands)

  Wesseling, R.; Truijens Martinez, J.

  2015-01-01

  Waar liggen de grenzen van het bereik van het mededingingsrecht? Die vraag komt steeds vaker op. Buiten het mededingingsrecht heeft de Europese Commissie beperkte handhavingsbevoegdheden. Voor de Commissie is een probleem dus al snel een mededingingsrechtelijke kwestie. De Libor-affaire en

 4. Proeven van tekstkritiek. Een onderzoek betreffende de tekstgeschiedenis van de Renout van Montalbaen en de Perceval

  NARCIS (Netherlands)

  Hogenhout-Mulder, Maaike Janna

  1984-01-01

  In dit proefschrift wordt een poging gedaan de tekstgeschiedenis te achterhalen van twee Middelnederlandse tekstfragmenten: een gedeelte uit de RENOUT VAN MONTALBAEN en een gedeelte uit de PERCEVAL. ... Zie: Twee tekstfragmenten als object van onderzoek

 5. Hogere verwachtingen van technologie dan van elkaar?

  NARCIS (Netherlands)

  Dr. Stijn Verhagen

  2012-01-01

  Boekbespeking van Sherrie Turkle, 2011, Alone Together: Why We Expect More from Technology and Less from Each Other. New York: Basic Books. Mails, sms’jes, instant messages, tweets, Skype, voicemails, Facebookberichten – via smartphones en andere apparaten zijn we vrijwel non-stop in contact met

 6. Lichtdoorlatendheid van kasdekken onder verschillende omstsndigheden

  NARCIS (Netherlands)

  Bot, G.P.A.

  1984-01-01

  Aandacht voor lichtonderschepping; bewolkingsgraad; direkte straling; diffuse straling en gevolgen van veranderingen in kaskonstruktie of materiaaleigenschappen ten aanzien van de lichtdoorlatendheid. Bij vergelijking van de lichttransmissie van diverse kasdekken dient te worden uitgegaan van

 7. Bepaling van de optredende temperaturen bij tunnelcompostering van geitenmest

  NARCIS (Netherlands)

  Melse, R.W.; Sauvage, de G.J.; Roest, H.I.J.

  2010-01-01

  Het doel van het project is om inzicht te krijgen in de composteerbaarheid van geitenmest en het hiermee samenhangende temperatuursverloop . Bepaald dient te worden welke temperaturen tijdens het composteren van geitenmest worden bereikt om op basis daarvan een inschatting te kunnen maken van de

 8. Kleinschalige raffinage van bietenblad : eerste verkenning van de moglijkheden

  NARCIS (Netherlands)

  Wolf, de P.L.; Visser, de C.L.M.; Keijsers, E.R.P.; Meesters, K.P.H.; Heesakkers, J.W.M.; Aerts, M.

  2013-01-01

  Doelstelling van de eerste fase van het onderzoek was ‘het verkennen van kleinschalige keten(s) voor de raffinage van bietenblad’, met aandacht voor de technologische en economische haalbaarheid. Deze verkenning vormt de basis voor de volgende fase, waarin kansrijke opties verder worden uitgewerkt

 9. Inclusie door interprofessionele samenwerking. : Resultaten van de proeftuinen van PACT.

  NARCIS (Netherlands)

  Doornenbal, Jeannette; Fukkink, Ruben; van Yperen, Tom; Balledux, Mariëlle; Spoelstra, Jolanda; Verseveld, Marloes

  2017-01-01

  Deze rapportage gaat over de resultaten van de PACT-proeftuinen waaraan in opdracht van Het Kinderopvangfonds van 2015 tot 2017 is gewerkt. PACT-proeftuinen zijn innovatieve praktijken waarin door middel van interprofessionele samenwerking tussen de kinderopvang, het basisonderwijs en de zorg wordt

 10. Digitale incunabelen : Over het belang van het archiveren van websites

  NARCIS (Netherlands)

  Voerman, Gerrit; Keyzer, Andreas; den Hollander, Franciscus

  'Het geheugen van Nederland verpulvert'. Zo luidde de noodkreet van ruim twintig grote bibliotheken in het voorjaar van 1998. In een advertentie in enkele landelijke dagbladen vroegen deze bibliotheken om honderden miljoenen guldens voor het restaureren, fotograferen en digitaliseren van boeken en

 11. Digitale incunabelen : Over het belang van het archiveren van websites

  NARCIS (Netherlands)

  Voerman, Gerrit; Keyzer, Andreas; den Hollander, Franciscus

  2000-01-01

  'Het geheugen van Nederland verpulvert'. Zo luidde de noodkreet van ruim twintig grote bibliotheken in het voorjaar van 1998. In een advertentie in enkele landelijke dagbladen vroegen deze bibliotheken om honderden miljoenen guldens voor het restaureren, fotograferen en digitaliseren van boeken en

 12. A. VAN SELMS. LUKAS SE SEGSMAN VIR DIE GESKIEDENIS VAN ...

  African Journals Online (AJOL)

  Test

  oordele aan die eerste drie hoofstukke van sy Evangelie, het Lukas onder „van ..... Simon te onderskei van Simon Petrus, hoef ons nie erns te maak nie. .... op hulle beurt vereenselwig met Mosa van Jos. .... i&) Lukas der Arzt. Leipzig, 1906.

 13. Leer la ciudad. Itinerarios, mapas y paisajes urbanos en la novela argentina de 1880

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Fabio Espósito

  2007-09-01

  Full Text Available Este trabajo reconstruye los diferentes mapas de la ciudad que se van trazando a partir de los itinerarios, las localizaciones y los vínculos de los personajes en algunas novelas argentinas aparecidas en la década de 1880, con el objeto de demostrar que esta cartografía urbana es el emergente de una estructura de sentimiento legitimadora de la hegemonía de una clase y que se conecta, a su vez, con la necesidad de reducir y simplificar las relaciones sociales cada vez más problemáticas de la ciudad moderna.

 14. Die opleiding van bedryfsielkundiges aan die universiteit van Fort Hare

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  W. Botha

  1977-11-01

  Full Text Available Die Departement Bedryfsielkunde aan die Universiteit van Fort Hare is 'n relatiewe jong departement en het eers in 1965 tot stand gekom. Voor hierdie datum is Bedryfsielkunde as 'n kort kursus deur die departement van suiwer Sielkunde aangebied en een van die destydse dosente, Dr. W. Backer, het die inisiatief geneem om 'n selfstandige departement van Bedryfsielkunde in die Fakulteit van Ekonomiese Wetenskappe op die been te bring.

 15. Controle van spectrofotometers in ziekenhuislaboratoria

  NARCIS (Netherlands)

  Ham; W.A.van den; Steentjes; G.M.; Buitenhuis; S.G.; Terlingen; J.B.A.

  1985-01-01

  In dit rapport worden de resultaten beschreven van een onderzoek dat door twee medewerkers van het Laboratorium voor Klinische Chemie en Hematologie werd ingesteld naar de toestand van 22 fotometers in ziekenhuislaboratoria. Onderzocht werden: - juistheid van de golflengte-instelling - juistheid

 16. Siektes van peroksisome - 'n oorsig

  African Journals Online (AJOL)

  (x 14 SOO). Peroksisoomsiektes2. ,3,5.6. Ongeveer 12 genetiese siektes wat as gevolg van foute in die ontwikkeling of in die samestelling van peroksisome antstaan, is reeds beskryf. Volgens die omvang van die biogenetiese fout en die graad van verlies aan peroksisoomfunksies word hierdie sindrome in 3 groepe.

 17. Preventie van slaapgebrek en vermoeidheid

  NARCIS (Netherlands)

  Simons, R; Valk, P.

  2006-01-01

  Korte schets van de bijdrage aan het Europese Fit-to Fly project ( Early Warning Systems sensoren) van TNO Defensie en Veiligheid en hun eigen onderzoek naar fase-verschuiving van de slaap en strategisch gedoseerde slaapperioden. De eisen die een missie aan het personeel stelt, de verstoring van het

 18. Algemene principes van palliatieve zorg

  NARCIS (Netherlands)

  de Graeff, A; Jobse, A.; Teunissen, SCCM; Verkuijlen, S.; Vissers, K.C.P.; Zylicz, Z; Gilsing, M.

  2017-01-01

  Palliatieve zorg is een benadering die de kwaliteit van leven verbetert van patiënten (kinderen en volwassenen) en hun naasten die te maken hebben met een levensbedreigende aandoening, door het voorkomen en verlichten van lijden door middel van vroegtijdige signalering en zorgvuldige beoordeling en

 19. Burnout : de stand van zaken

  NARCIS (Netherlands)

  Taris, T.; Houtman, I.L.D.; Schaufeli, W.

  2013-01-01

  Dit artikel geeft een overzicht van de stand van zaken in het onderzoek naar burnout. Burnout is een syndroom van extreme vermoeidheid (uitputting), afstand nemen van het werk (distantie) en weinig vertrouwen in het eigen kunnen (verminderde competentie), waarbij de oorzaken voor deze aspecten

 20. Microbewerking met behulp van lasers

  NARCIS (Netherlands)

  Ezendam, M.M.M.

  1994-01-01

  Het bewerken van materialen met behulp van lasers staat momenteel enorm in de belangstelling, en terecht. De ontwikkeling van bestaande en nieuwe typen lasers staat alles behalve stil. Ontwikkelingen bevinden zich met name in het gebied van hogere vermogens, betere bundelkwaliteit en hogere

 1. Bestrijding van duist in wintertarwe

  NARCIS (Netherlands)

  Timmer, R.D.

  2006-01-01

  Duist, en speciaal resistente duist, is één van de grootste problemen in het graantelend gebied het Oldambt. De wintertarwegewassen ondervinden sterke concurrentie van de groeiende duistpopulatie, hetgeen ten koste gaat van de opbrengst. De inzet en kosten van de toegepaste herbiciden nemen toe

 2. Ingredienten voor kwaliteitsborging van modelonderzoek

  NARCIS (Netherlands)

  Grinsven JJM van; Haan BJ de; Braat LC; MNV; LBG; CIM

  1995-01-01

  In dit rapport wordt een aanzet gepresenteerd tot harmonisatie van de kwaliteitsborging van modelonderzoek in het RIVM. Het rapport komt voort uit initiatieven van leden van het Intersectoraal Modellen Overleg. Het rapport is in eerste instantie bedoeld voor onderzoekers die modellen

 3. Bernard Clairvaux'st (1090-1153) : võitleja, organisaator, müstik / Friedrich Prinz ; saksa keelest tõlk. Andreas Ardus

  Index Scriptorium Estoniae

  Prinz, Friedrich

  2006-01-01

  Keskaja prantsuse pühaku Bernard Clairvaux' elust, tegevusest ja teoloogiast. Tema rollist tsistertslaste uute rangema distsipliiniga kloostrite rajamisel, ristisõjapropagandas ning Euroopat hõlmanud kirikulõhes

 4. De eeuw van de Beeldenstorm

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  F. Postma

  1988-01-01

  Full Text Available P. van Boheemen, N.P.J. van der Lof, E. van Meurs, Het boek in Nederland in de 16e eeuw S. Groenveld, Ketters en papen onder Filips II. Het godsdienstig leven in de tweede helft van de zestiende eeuw R. Kistemaker, M. Jonker, De smaak van de elite. Amsterdam in de eeuw van de Beeldenstorm W.Th. Kloek, Kunst voor de Beeldenstorm. Noord-Nederlandse kunst ca 1525-1580, [I], Inleiding, [II, Catalogus] J.R. ter Molen, A.P.E. Ruempol, A.G.A. Dongen, Huisraad van een molenaarsweduwe. Gebruiksvoorwerpen uit een 16e eeuwse boedelinventaris M. de Roever, B. Bakker, Woelige tijden. Amsterdam in de eeuw van de Beeldenstorm I.M. Veldman, Leerrijke reeksen van Maarten van Heemskerck

 5. Ondersteuning van mobiele hulpverleners

  NARCIS (Netherlands)

  Huis in 't Veld, M.M.A.; Streefkerk, J.W.

  2007-01-01

  TNO onderzoekt hoe mobiele hulpverleners beter ondersteund kunnen worden. Wat is de visie van TNO? Twee praktijkvoorbeelden geven inzicht. In het project "Decision Support Tools" zijn twee typen beslisondersteuningsconcepten ontwikkeld en getest, een Simulatie tool (CFSim) en een Critical Thinking

 6. Ontwerpen van productkwaliteit

  NARCIS (Netherlands)

  Boxtel, van A.J.B.; Stigter, J.D.; Entius, S.D.J.

  2004-01-01

  Bij het ontwerpen van productie- en voedselbereidingsapparatuur worden fysische grootheden als uitgangspunt genomen. Het ligt echter meer voor de hand om de berekeningen op de beoogde producteigenschappen te baseren. Tot nu toe zijn de rekenmethoden voor complexere producten ontoereikend. Wageningen

 7. Effectief leren van multimedia

  NARCIS (Netherlands)

  Kester, Liesbeth

  2013-01-01

  Kester, L. (2012, March). Effectief leren van multimedia [Effective learning from multimedia]. Keynote presented at a miniconference Learning Sciences of the Open University of the Netherlands, Eindhoven, the Netherlands.

 8. CLUNY, Note sur le Recueil des chartes de l’abbaye de Cluny d’Auguste Bernard et Alexandre Bruel.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sébastien Barret

  2009-06-01

  Full Text Available Les six volumes issus des efforts conjugués d’Auguste Bernard (1811-1868 et Alexandre Bruel (1841-1920 forment la base des actes clunisiens intégrés aux CBMA ; ils ont aussi été le fondement de nombreuses études historiques clunisiennes et bourguignonnes. Œuvre collective entamée par Bernard et poursuivie par Bruel qui n’a pu en venir à bout, le Recueil a tout naturellement fait l’objet de compléments et de travaux d’ampleurs variables destinés à le parfaire ; ainsi, le chanoine Maurice Cha...

 9. Ellis Van Creveld syndrome

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Shilpy S

  2007-05-01

  Full Text Available Ellis Van Creveld syndrome is a rare disorder and is a form of short-limbed dwarfism. It is an autosomal recessive disorder characterized by tetrad of disproportionate dwarfism, post-axial polydactyly, ectodermal dysplasia and heart defects. This case report presents a classical case of a seven-year-old boy with Ellis Van Creveld syndrome presented with discrete clinical findings.

 10. Space Van system update

  Science.gov (United States)

  Cormier, Len

  1992-07-01

  The Space Van is a proposed commercial launch vehicle that is designed to carry 1150 kg to a space-station orbit for a price of $1,900,000 per flight in 1992 dollars. This price includes return on preoperational investment. Recurring costs are expected to be about $840,000 per flight. The Space Van is a fully reusable, assisted-single-stage-to orbit system. The most innovative new feature of the Space Van system is the assist-stage concept. The assist stage uses only airbreathing engines for vertical takeoff and vertical landing in the horizontal attitude and for launching the rocket-powered orbiter stage at mach 0.8 and an altitude of about 12 km. The primary version of the orbiter is designed for cargo-only without a crew. However, a passenger version of the Space Van should be able to carry a crew of two plus six passengers to a space-station orbit. Since the Space Van is nearly single-stage, performance to polar orbit drops off significantly. The cargo version should be capable of carrying 350 kg to a 400-km polar orbit. In the passenger version, the Space Van should be able to carry two crew members - or one crew member plus a passenger.

 11. De toekomst van flex : een onderzoek van tno naar flexstrategieën van Nederlandse bedrijven

  NARCIS (Netherlands)

  Verbiest, S.E.; Goudswaard, A.; Wijk, E.B. van

  2014-01-01

  In 2020 zal het personeelsbestand van organisaties voor 30% uit flexkrachten bestaan. Op dit moment is dat 25%. Dit blijkt uit een onderzoek van TNO onder 900 ondernemingen in opdracht van de ABU (Algemene Bond Uitzendondernemingen). Het blijkt dat met name organisaties die al gebruikmaken van

 12. De trek van kruiden van volgroeid wortelmateriaal : handleiding van A tot Z in beknopte vorm

  NARCIS (Netherlands)

  Wijk, van C.A.P.

  2005-01-01

  Deze teelthandleiding richt zich op de trek van vooral dragon, krulpeterselie, rucola en munt, uitgaande van wortelmateriaal dat in de vollegrond wordt geteeld. Deze forcering richt zich zowel op aanbod van kruiden in potjes als de meermalige oogst van het gesneden product in een kas of een

 13. Plaatsen van beschaafd vertier

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  James Kennedy

  2014-09-01

  Full Text Available Plaatsen van beschaafd vertier [Places of civilised amusement] by Jan Hein Furnée, which appeared as a PhD thesis in 2007 and was adapted and extended into a book in 2012, is regarded by historians of the Low Countries as an impressive tour de force. In a stimulating manner Furnée demonstrates with this profound urban history that for the elite of The Hague leisure activities played an important role in acquiring status and maintaining their position. His study is based on extensive and systematic research into a great variety of sources, from census registers, membership lists of clubs and societies to address books. This gives the reader an extraordinarily detailed picture of the changing social relations in the upper echelons of society in The Hague in the latter half of the nineteenth century. The sophisticated use of both qualitative and quantitative methods can serve as a model for other historians in the field of urban history. In a lively fashion Furnée shows that the inhabitants of The Hague grasped at all kinds of pastimes in order to distinguish themselves from others, and when possible to increase their own status through their participation in elegant societies, theatre visits or supporting the proposed zoo: but the book also makes statements about status and class, the history of gender and of politics at the end of the nineteenth century. Plaatsen van beschaafd vertier van Jan Hein Furnée dat in 2007 als proefschrift en in 2012 bewerkt en uitgebreid als boek verscheen, staat onder historici van de Lage Landen bekend als een imponerende tour de force. Op prikkelende wijze laat Furnée in deze diepgravende stadsgeschiedenis zien dat vrijetijdsbesteding voor Haagse elites een belangrijke rol speelde in standsvorming en handhaving van hun positie. Zijn studie is gebaseerd op uitgebreid en systematisch onderzoek van veelsoortige bronnen, van volkstellingsregisters, ledenlijsten van verenigingen en sociëteiten tot adresboeken

 14. Radon in bone as measured in neonatal, juvenile, and mature beagles and in adult St. Bernards

  International Nuclear Information System (INIS)

  Lloyd, R.D.; Bruenger, F.W.; Mays, C.W.; Jones, C.W.

  1982-01-01

  The measured 222 Rn/ 226 Ra ratio in bone following 226 Ra injection of 5-year-old mature beagles and adult St. Bernards was similar to that predicted by an equation derived from data of beagles injected as young adults. However, Rn/Ra ratios were significantly lower in beagles injected as 3-month-old juveniles for about the first 600 days after injection, but were indistinguishable thereafter from the values predicted by the equation associated with young adult beagles. A 2-term equation was developed from the data for juveniles, the first term of which was the equation for young adults. For beagles injected as juveniles, the skeletal Rn/Ra ratio as a function of time after injection (t, in days) was Rn/Ra = 0.075 t 0 158 (1-e/sup -0.181t/) - 0.058 (e/sup -0.0061t/-e/sup -0.162t/). Beagles injected as 2-day-old neonates exhibited ratios for the first 2 weeks which were similar enough to those of juveniles that a separate equation was not derived for neonatal beagles

 15. Dermal arteritis of the nasal philtrum in a Giant Schnauzer and three Saint Bernard dogs.

  Science.gov (United States)

  Torres, Sheila M F; Brien, Timothy O; Scott, Danny W

  2002-10-01

  Arteritis of the nasal philtrum is described in four dogs. Two of the Saint Bernards were related. The lesions were solitary, well-circumscribed, linear ulcers that were neither pruritic nor painful. The age of the dogs at the time the owners first noticed the lesion ranged from 3 to 6 years. The ulcers had been present for 0.5-5 years before diagnosis was pursued. Three of the dogs experienced repeated, mild episodes of arterial bleeding from the ulcers. Two dogs also experienced a severe episode of bleeding that required surgical intervention. Histopathological findings included a V-shaped ulcer, neutrophilic dermal inflammation subjacent to the ulcer and lymphoplasmacytic dermatitis bordering the ulcer. The most remarkable pathological findings were present in the deep dermal arteries and arterioles subjacent to the ulcer. The changes were characterized by subendothelial spindle cell proliferation with marked extracellular matrix deposition that stained blue with Alcian Blue (mucin) and Masson's trichrome (collagen) and resulted in intimal thickening, and stenosis of dermal arteries and arterioles. Immunohistochemical studies suggested that the proliferating spindle cells were of either myofibroblast or smooth muscle origin (actin and vimentin positive). Anti-inflammatory therapy (glucocorticoids; tetracycline and niacinamide; fish oil) may be beneficial for long-term control of this condition, however, long-term maintenance treatment appears to be necessary.

 16. Paradigm, experiment and conclusion: La Casa by Bernard Rudofsky in three acts

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Héctor García-Diego Villarías

  2018-04-01

  Full Text Available La Casa –or in English, the house– that Bernard Rudofsky built on the Spanish Mediterranean coast in 1971 is a valuable case study on the operational possibilities of popular architecture in the practice of this contemporary discipline. It is a repository of theoretical references typical of the vernacular world; its author, known for the exhibition Architecture without Architects, is emblematic of this type of architecture to which he dedicated much of his efforts as a theorist and polemicist throughout the course of his life. Additionally, La Casa is a unique architectural feat as it involves the practical materialization of its implicated theoretical position. It is possible that a concrete conclusion can be drawn from this case, which may shed light on the possible operability of a type of architecture that presents more than a few difficulties for the current context of the discipline, despite being habitually admired and praised. Additionally, the text presented here brings to light unpublished information found in the personal diaries of the architect that allows for the recreation of the circumstances surrounding the ideation and construction of this piece of architecture.

 17. Interview with Mr Bernard Dormy, Chair of TREF, in November 2017

  CERN Multimedia

  Staff Association

  2018-01-01

  Mr Bernard Dormy finished his term of office as the Chair of the Tripartite Employment Conditions Forum (TREF) (see Echo No. 242) at the end of 2017. On this occasion, the Staff Association met with him to discuss CERN and its personnel and, amongst other things, the model for concertation. Moreover, the Staff Association would like to take this opportunity to applaud Mr Dormy for the commitment he has shown since 2003, when he first started at TREF as a delegate of France. It is easy to believe that Mr Dormy found his mandate in this Forum particularly pleasing, since he served as the Vice-Chair of TREF from 2007 to 2011, and then as the Chairman from 2012 to 2017. During his chairmanship, Mr Dormy always made sure that the concertation took place under the best possible conditions, in a constructive manner and in a spirit of mutual respect. Furthermore, he placed great emphasis on diversity at CERN: there was not a single TREF meeting without an update on diversity issues and progress ma...

 18. La portata etica della tragedia tra Bernard Williams e Martha Nussbaum

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Francesco Testini

  2015-11-01

  Full Text Available Questo breve scritto si propone di ripercorrere sinteticamente alcuni nodi fondamentali del dibattito filosofico tra Bernard Williams e Martha Nussbaum sul significato e sul valore etico della rappresentazione tragica non tanto all’interno del mondo greco quanto per la contemporaneità. Il campo su cui questa analisi intende muoversi è delimitato principalmente da due testi fondamentali come Vergogna e Necessità e l’introduzione alla nuova edizione del 2001, insieme alla prima parte, de La fragilità del bene. Si cercherà di mostrare lo scarto tra queste due diverse concezioni riconducendo ad ognuna il particolare atteggiamento etico che sostiene; di questi diversi punti di vista si cercherà di ricostruire il nesso con le differenti interpretazioni che i due autori forniscono dell’Agamennone di Eschilo e con le diverse reazioni che motivano nei confronti del protagonista e della sua vicenda. Gli obiettivi delle argomentazioni che seguono sono principalmente due: innanzitutto evidenziare come in alcune delle critiche mosse dalla filosofa americana al collega britannico siano rinvenibili spunti fondamentali per quella che si ritiene una più completa comprensione della tragedia come caso limite del conflitto tra soggetto etico e mondo e, in secondo luogo, produrre una giustificazione filosofica ulteriore della reazione motivata da Nussbaum davanti alla condotta di Agamennone che sia compatibile con l’approccio di Williams attraverso una riproposizione del conflitto di valori in termini di conflitto di ruoli.

 19. Henri Bergson y George Bernard Shaw: hábito, vida, muerte

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Álvaro Cortina Urdampilleta

  2015-01-01

  Full Text Available Este artículo indaga en algunos aspectos de la antropología filosófica expuesta en la obra del francés Henri Bergson. Para ello, nos serviremos de la confrontación de su doctrina original con la de un bergsoniano sui generis, el intelectual y dramaturgo irlandés George Bernard Shaw. El Prefacio. A medio siglo infiel, de Shaw, incluido en su obra más ambiciosa, Vuelta a Matusalén. Un Pentateuco Metabiológico, de 1921, será el texto base con el que haremos dialogar a Bergson con este periférico bergsonismo. Tomaremos como hilo conductor la teoría sobre el hábito, en el contexto de la metafísica de la evolución de los seres orgánicos, y lo llevaremos hasta el concepto límite, que parece conciliar ambas posturas: la idea de muerte superable. Ni en Bergson ni en Shaw los hábitos (la Cultura forman parte integral de la esencia del hombre, y la muerte (cuestión en la que Bergson es mucho más elusivo juega en ellos un rol anfibio, entre Cultura y Naturaleza.

 20. Entretien avec M. Bernard Dormy, Président du TREF, courant novembre 2017

  CERN Multimedia

  Staff Association

  2018-01-01

  M. Bernard Dormy, Président du TREF (Tripartite Employment Conditions Forum) (voir Echo n° 242) a terminé son mandat à la fin de l'année 2017. L’Association du personnel a souhaité s’entretenir avec lui sur le CERN et son personnel et, entre autres, sur le modèle de concertation. Cette publication est également l’occasion pour l’Association du personnel de saluer M. Dormy pour l’engagement dont il a fait preuve depuis 2003, année où il a débuté au TREF comme délégué français. Il faut croire que son mandat au sein de ce forum lui a particulièrement plu, puisque M. Dormy a occupé les fonctions de Vice-président du TREF de 2007 à 2011, puis de Président de 2012 à 2017. Sous sa prési...

 1. Seven decades of history of science: I. Bernard Cohen (1914-2003), second editor of Isis.

  Science.gov (United States)

  Dauben, Joseph W; Gleason, Mary Louise; Smith, George E

  2009-03-01

  I. Bernard Cohen (1914-2003), the first American to receive a Ph.D. in history of science, was a Harvard undergraduate ('37) and then a Ph.D. student and protégé of George Sarton, founder of Isis and the History of Science Society. He went on to succeed Sarton as editor of Isis (1952-1958) and, later, president of the Society (1961-1962); he was also a president of the International Union of the History and Philosophy of Science. Cohen was an internationally recognized Newton scholar; his interests were encyclopedic, ranging from science and public policy to the history of computers, with several decades as a special consultant for history of computing with IBM. Among his hundreds of publications were such major books as Franklin and Newton (1956), The Birth of a New Physics (1959; rpt., 1985), The Newtonian Revolution (1980), Revolution in Science (1985), Science and the Founding Fathers (1995), Howard Aiken: Portrait of a Computer Pioneer (1999), and his last book, The Triumph of Numbers (2005), not to mention two jointly authored contributions, the variorum edition and new English translation of Newton's Principia, which will surely still be read a century from now.

 2. Task force St. Bernard: operational issues and medical management of a National Guard disaster response operation.

  Science.gov (United States)

  Bonnett, Carl J; Schock, Tony R; McVaney, Kevin E; Colwell, Christopher B; Depass, Christopher

  2007-01-01

  After Hurricane Katrina struck the Gulf Coast of the United States on 29 August 2005, it became obvious that the country was facing an enormous national emergency. With local resources overwhelmed, governors across the US responded by deploying thousands of National Guard soldiers and airmen. The National Guard has responded to domestic disasters due to natural hazards since its inception, but an event with the magnitude of Hurricane Katrina was unprecedented. The deployment of >900 Army National Guard soldiers to St. Bernard Parish, Louisiana in the aftermath of the Hurricane was studied to present some of the operational issues involved with providing medical support for this type of operation. In doing so, the authors attempt to address some of the larger issues of how the National Guard can be incorporated into domestic disaster response efforts. A number of unforeseen issues with regards to medical operations, medical supply, communication, preventive medicine, legal issues, and interactions with civilians were encountered and are reviewed. A better understanding of the National Guard and how it can be utilized more effectively in future disaster response operations can be developed.

 3. Perspectivism and Intersubjective Criteria for Personal Identity: A Defense of Bernard Williams’ Criterion of Bodily Continuity

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tristan Guillermo Torriani

  2008-06-01

  Full Text Available In this article I revisit earlier stages of the discussion of personal identity, before Neo-Lockean psychological continuity views became prevalent. In particular, I am interested in Bernard Williams’ initial proposal of bodily identity as a necessary, although not sufficient, criterion of personal identity. It was at this point that psychological continuity views came to the fore arguing that bodily identity was not necessary because brain transplants were logically possible, even if physically impossible. Further proposals by Shoemaker of causal relations between mental states in our memory and Parfit’s discussion of branching causal chains created additional complications. My contention in this paper is that psychological continuity views deflected our attention from what should have remained in the spotlight all the time: the intersubjective character (or not of criteria proposed to decide personal identity in our language game, and ultimately our form of life concerning ourselves as persons. B. Williams’ emphasis on the body was not just common sense. It was also recognition of the importance of giving priority to criteria that could be kept under intersubjective control.

 4. Perspectivism and Intersubjective Criteria for Personal Identity: A Defense of Bernard Williams’ Criterion of Bodily Continuity

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tristan Guillermo Torriani

  2010-09-01

  Full Text Available In this article I revisit earlier stages of the discussion of personal identity, before Neo-Lockean psychological continuity views became prevalent. In particular, I am interested in Bernard Williams’ initial proposal of bodily identity as a necessary, although not sufficient, criterion of personal identity. It was at this point that psychological continuity views came to the fore arguing that bodily identity was not necessary because brain transplants were logically possible, even if physically impossible. Further proposals by Shoemaker of causal relations between mental states in our memory and Parfit’s discussion of branching causal chains created additional complications. My contention in this paper is that psychological continuity views deflected our attention from what should have remained in the spotlight all the time: the intersubjective character (or not of criteria proposed to decide personal identity in our language game, and ultimately our form of life concerning ourselves as persons. B. Williams’ emphasis on the body was not just common sense. It was also recognition of the importance of giving priority to criteria that could be kept under intersubjective control.

 5. Piëtisme en die wyse waarop die leer van die sogenaamde second blessing beleef word: perspektiewe vanuit die Praktiese Teologie

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  P.A. Rousseau

  2011-07-01

  Full Text Available Pietism and the manner in which the doctrine of the so-called second blessing is experienced: perspectives from Practical Theology The aim of the research underlying this article was to explore the experience of individuals supporting the form of pietism known as the so-called “second blessing” that implies suc- cessive works of grace. In this form of pietism sanctification is overemphasised at the expense of justification. In this article, a basis-theoretical assessment of core elements is followed by empirical-qualitative research data, more specifically the results of narrative analysis. A purposive sample of nine participants was used. The research data was obtained by means of a semi-structured questionnaire that the participants had to com- plete, as well as by a semi-structured interview that was con- ducted with each participant individually. The content analysis of the research data indicates possible reasons why some in- dividuals favour this form of pietism, why some individuals do not favour this doctrine, why some individuals remain sup-porters of this form of pietism, and how some individuals are “freed” from it. Guidelines are given on a practice-theoretical level concerning the way in which the outcome of these results can be applied. An indication is given of the ways in which spiritual leaders, counsellors and other believers may find it useful to utilise the research data in their pastoral counselling of persons who practise this form of pietism.

 6. De auteursrechtelijke aansprakelijkheid van intermediairs, het kabelpiratenarrest revisited in de tijd van Internet

  NARCIS (Netherlands)

  Dommering, E.J.; Verkade, D.W.F.; Visser, D.J.G.

  1998-01-01

  Het kabelpiratenarrest vestigde de auteursrechtelijke aansprakelijkheid van de kabelexploitant voor het verspreiden van gestolen films die clandestien na de uitzendingen van de reguliere omroepen werden uitgezonden met gebruikmaking van de centrale antenne-inrichting van KTA. Zouden wij de

 7. Praktijkkennis van leerkrachten als ontwerpers van een ICT rijke leeromgeving

  NARCIS (Netherlands)

  Boschman, Ferry; McKenney, Susan; Voogt, Joke

  2011-01-01

  Ormel, B., Pareja, N., & McKenney, S. (2011, 8-10 June). Praktijkkennis van leerkrachten als ontwerpers van een ICT rijke leeromgeving. Presentation at the ORD annual meeting, Maastricht, The Netherlands.

 8. Richtlijnen voor selectie en weergave van residugehaltes van bestrijdingsmiddelen

  NARCIS (Netherlands)

  van den Velde-Koerts T; van Hoeven-Arentzen PH; Ossendorp BC; CSR

  2002-01-01

  Residubeoordelingen van bestrijdingsmiddelen worden uitgevoerd om wettelijke residulimieten (MRLs = maximum residue limits) vast te leggen. MRLs worden afgeleid uit de resultaten van die residuproeven met bestrijdingsmiddelen die volgens kritisch "Good Agricultural Practice" zijn

 9. Preoperative blood transfusion for gynecological operation of a patient with Bernard-Soulier syndrome: Case report

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Pešić-Stevanović Ivana

  2011-01-01

  Full Text Available Bernard-Soulier syndrome belongs to congenital thrombocytopathic platelet disorders. There is a change of the structure of the glycoprotein in platelet membrane, causing the impair of platelet adherence on the blood vessel wall. This syndrome is clinically manifested by spontaneous bleeding in the skin and mucosa. The prognosis is usually good with an adequate support, but serious bleeding episodes occur during menstruation, trauma or surgery intervention. Treatment of bleeding or prophylaxis during surgical intervention is usually based upon platelet transfusion and the use of antifibrinolitic drugs. The object of case report is the significance of the right and an adequate preparation for the operational treatment: Mrs 42 year old, with diagnosis: Bernard-Soulier thrombocytopathia. Iron deficiency anemia. Status post operationem cystis ovarii sinistri. Admitted to the Clinic of gynaecology and obstetrics 'Narodni front' for operative treatment. The menstrual cycle is on 28 days, duration 7 days. From juvenile period there were reports of episodes of bleeding with thrombocytopathia. In prepartal period transfused with few doses of platelet. All dental interventions followed with bleeding, done with 6 doses of platelet concentrate. The history of operation of a cyst with a diagnosis: Cysta ovarii lateralis dextri torquata in 2005. The operation followed with pre-operative use of 15 doses of platelet concentrate, 2 units of fresh frosen plasm and 3 units of deplasmatic erythrocytes. There was a report of adverse reaction due to plasm transfusion and erythrocytes as a hypersensitive reaction, but during operation, there was no bigger post-operative bleeding. In following 2 years, the patient was hospitalized few times because of seriuos menometrorrhagia, and conservativly treated with iron preparations, with a difficult tolerating. Anamnesis: allergy to preparation of salicylate, ranitidin, diclofenac and tranexamic acid. In last hospitalization

 10. Bernard Mandeville e l’economia politica: commercio, lusso e libertà

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Daniele Francesconi

  2009-01-01

  Full Text Available In this paper I deal with Bernard Mandeville's views on political economy, in order to reconstruct his overall perspectives on individual moral psychology and on the topic of luxury. First, I discuss Mandeville's views on labour, wages, political management and the balance of trade against the background of contemporary paradigms of 'mercantilism' and 'free trade'. I argue that he freely moved between these categories, and I also contend that they can not be taken as a rigid orthodoxy, which would prevent a real historical recovery of their meaning. Then I turn to his discussion of luxury. I maintain that this aspect of Mandeville's thought can not be reduced to a paradoxical provocation (however brilliant, but must be reconstructed along a three-dimensional framework, because Mandeville elaborated the relative difference between needs and desires in three contexts. This framework was not explicitly stated by Mandeville, but can be recosntructed through a close reading of his writings: first, an international context, in which certain countries specialised in exporting, whereas others in consuming, luxury goods; secondly, a social context, in which the differentiation between luxuries and wants mirrors a social hierarchy; and finally an evolutionary dimension, in which the consumption of luxury goods helps spread benefits to all social ranks in the next generations. In a final section I reconsider the classic question of Mandeville's role in the growth of political economy and his alledged theory of 'possessive individualism' coupled with classical liberalism. I disagree with those reconstructions that take for granted the attendant rise of free trade, individualism and liberalism. Mandeville is a crucial case in point for showing how economic arguments were still strictly interwoven with insights in moral psychology, party politics and social criticism.

 11. Obstetric and gynecological intervention in women with Bernard-Soulier syndrome: Report of two cases

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mitrović Mirjana

  2014-01-01

  Full Text Available Introduction. Bernard-Soulier syndrome (BSS is a rare inherited bleeding disorder characterized by giant platelets thrombocytopenia e prolonged bleeding timee frequent hemorrhages with considerable morbidity. Data on the outcome of pregnancy and gynecological intervention in BSS are rare and there are no general therapeutic recommendations. Cases Outline. We report two cases of BSS. In the first case a 29-year-old patient with BSS was admitted in 8 weeks of gestation. The diagnosis of BSS was made on the basis of prolonged bleeding time, giant-platelets thrombocytopenia, and absent ristocetin-induced platelet aggregation. In 38 week of gestation Cesarean section, with platelets transfusion preparation, was performed. Obstetric intervention passed without complication. Postoperative course was complicated with a three-week vaginal bleeding resistant to platelet transfusion. Neonate platelet count was normal. Our second case was a 28-year-old patient with BSS, hospitalized for ovarial tumor surgery. The patient was prepared for the intervention with platelets transfusion. The surgery was uncomplicated, but on the second postoperative day a massive vaginal bleeding, resistant to the platelet transfusion, developed. Bleeding control was achieved with activated recombinant factor VII. Twelve hours the patient developed later hypertensive crisis with epileptic seizure due to subarachnoid hemorrhage. Therapy was continued with platelet transfusion, antihypertensive and antiedema drugs. PH examination of tumor tissue showed hemorrhagic ovarial cyst. Conclusion. Obstretic and gynecological intervention in women with BSS may be associated with a life-threatening bleeding thus requiring a multidisciplinary approach with adequate preparation. Because of the limited data in the literature, it is not possible to provide firm management recommendations and each case should be managed individually.

 12. Analise van die Tswanaraaisel

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  S. A. Swanepoel

  1984-05-01

  Full Text Available ’n Strukturele, stilistiese en funksionele bcskrywing van die Twanaraaisel bring mee dat daar aan die volgende aspekte aandag gegee moet word: •\tWat is ’n raaisel en lioe word dit in Tswana genoem. •\tTot watter studiegebied en literere genre hoort die raaisel en watter subvorme kan vir Tswana onderskei word. •\tHoe sien die struktuur van Tswanaraaisels daar uit. •\tDeur wie, waar, wanneer en hoe word Tswanaraaisels voorgedra. •\tWatter stilistiese kenmcrke kan in Tswanaraaisels onderskei word. •\tWatter funksies vervul raaisels in ’n Tswanagcmeenskap.

 13. De verleidelijkheid van het grote gebaar : Het werk van Dogma

  NARCIS (Netherlands)

  Teerds, P.J.

  2013-01-01

  In vier portacabins op het parkeerterrein van de Delftse Faculteit Bouwkunde is nog tot volgende week de tentoonstelling 11+1 projects te zien, een overzichtstentoonstelling van het intrigerende werk van het Brusselse bureau Dogma. Met de tentoonstelling zet de faculteit na de brand in 2008 weer een

 14. ʼn Kritiese evaluering van wetgewing wat die gesondheid van ...

  African Journals Online (AJOL)

  User

  gereguleer wat "basiese watervoorsiening" omskryf as "die voorgeskrewe minimum standaard van watervoorsieningsdienste wat nodig is vir die betroubare voorsiening van ʼn toereikende hoeveelheid en gehalte water aan huishoudings, met inbegrip van informele huishoudings, om lewe en persoonlike higiëne te steun".

 15. Prediking aan die hand van die metafoor van fiksieskryf

  African Journals Online (AJOL)

  p1243322

  HTS 64(3) 2008 siening van die self en waarheid. In die pre-moderne paradigma kan die dominante metafoor verstaan word aan die hand van 'n spieël wat die lig uit 'n transendente oorsprong weerkaats, terwyl die moderne paradigma uitgedruk word met die metafoor van 'n lamp wat 'n eie, oorspronklike lig binne die self.

 16. "Die beiteltjie" van N.P. van Wyk Louw en

  African Journals Online (AJOL)

  Tom

  belangrike kenmerk van die postmodernisme is, wil ek dit nie tot abso- lute kenmerk verhef nie. Een van die .... oorgang vanaf 'n epistemologiese ingesteldheid tot 'n ontologiese ingesteldheid demonstreer en ..... the neglected and a whole range of phenomena which have been denied a history. Die formulering van die ...

 17. Kwantificatie van de invloed van regen op de verkeerdoorstroming

  NARCIS (Netherlands)

  Calvert, S.C.; Van Stralen, W.; Molin, E.J.E.

  2013-01-01

  Kwantificatie van de invloed van regen op de verkeerdoorstroming Het is bekend dat het weer invloed heeft op het verkeer op snelwegen, en in het bijzonder filevorming. Op de eerste plaats wordt de wegcapaciteit tijdelijk beïnvloed door een verandering in rijgedrag van bestuurders. Ten tweede

 18. Toepassing van de basisvrachtbenadering op fosfaat van compost; advies

  NARCIS (Netherlands)

  Ehlert, P.A.I.

  2005-01-01

  Bij het vormgeven van het stelsel van gebruiksnormen is een maatschappelijke discussie ontstaan over de aanvoer van fosfaat met grond in compost en zwarte grond. Deze deskstudie gaat in op vragen die hierbij gesteld zijn. Het aandeel grond in compost en zwarte grond en de hoeveelheid fosfaat daarin

 19. Beheersing van valse meeldauw in de akkerbouwmatige teelt van peterselie

  NARCIS (Netherlands)

  Mheen, van der H.J.C.J.; Lamers, J.G.

  2009-01-01

  In 2007 en 2008 heeft PPO-agv in opdracht van het Productwschap Akkerbouw onderzoek gedaan naar de beheersing van valse meeldauw in de akkerbouwmatige teelt van peterselie. Diverse fungicidentoepassingen zijn in staat om de peterselie (in meer of mindere mate) tegen valse meeldauw te beschermen.

 20. Die ontwikkeling van menslike potensiaal in die Republiek van Suid ...

  African Journals Online (AJOL)

  Erna Kinsey

  Dit het dus ook te doen met lewenstandaard, aangesien lewenstandaard `n bepalende faktor is met betrekking tot die optimale ontwikkeling van menslike potensiaal. Ander minder materiële aspekte van menslike potensiaal het te doen met menslike vryheid, waaronder vryheid van spraak, beweging en keuse ter sake is.

 1. De afschaffing van de bezwaarfase bij boetebesluiten van de ACM

  NARCIS (Netherlands)

  Jans, J.H.; Outhuijse, A.

  Per 1 maart 2013 ontstaat door samenvoeging van de NMa, de OPTA en de Consumentenautoriteit, de Autoriteit Consument en Markt. Om de ACM slagvaardig te laten functioneren, wordt voorgesteld het handhavingsinstrumentarium m.b.t. het markttoezicht van de ACM te vereenvoudigen. Eén van de voorstellen

 2. Invioed van de zuurtegraad van varkensurine op de ammoniakemissie

  NARCIS (Netherlands)

  Eizing, A.; Aarnink, A.J.A.

  1996-01-01

  Dit rapport beschrijft het effect van een lagere urine-pH op de ammoniakemissie in een varkensstal. Het onderzoek is uitgevoerd in een modelopstelling met de zogenaamde stalsimulator, waarbij de invloed van de urine-pH op de ammoniakemissie werd onderzocht. Hiervoor werd de urine van vleesvarkens op

 3. DIE ROL VAN DIE TAALWETENSKAP IN DIE ONTWIKKELING VAN ...

  African Journals Online (AJOL)

  aanslag op die sogenaamde "Intentional Fallacy", heelwat verder. n. Mens sou hier eintlik ook op die invloed van Lacan se toepassing van. De Sacs sure op Freud moet wys, en op Macherey se Theory of Literary. Production. Barthes is naamlik besig om repressie teen te werk, en die teks as produksieproses in stede van ...

 4. 'n Voordrag van Adrianus van Seims oor hermeneutiek | Boshoff ...

  African Journals Online (AJOL)

  A lecture on hermeneutics by Adrianus van Seims This article is the content of a lecture on hermeneutics given by A van Seims. After a few opening words on the introduction to the lecture and its content, the presentation is reproduced in its entirety. Van Seims considers that hermeneutics is concerned not only with ...

 5. Implementatie van de Surviving Sepsis Campaign bundels : Monitoring van ervaringen

  NARCIS (Netherlands)

  Lilian Vloet; J. Schouten; N. Stevens; A. Rensen; A. Willems; F. Zeegers

  2011-01-01

  Sepsis komt vaak voor in ziekenhuizen. Ernstige sepsis is verantwoordelijk voor 10 - 20% van alle Intensive Care (IC) opnames en is de belangrijkste doodsoorzaak op niet-cardiale IC?s. De gemiddelde mortaliteit van volwassenen met ernstige sepsis op de IC is 33% en van volwassenen met septische

 6. Kwaliteitskosten door niet nuchter afleveren van vleesvarkens

  NARCIS (Netherlands)

  Huiskes, J.

  1998-01-01

  Voor het maken en verkopen van kwaliteitsham moet de vleeskwaliteit van het karkas na het slachten goed zijn. De vleesvarkenshouder speelt een belangrijke rol in het vormen van de juiste omstandigheden voor het verkrijgen van de gewenste vleeskwaliteit.

 7. Samenstelling van de vluchtige olie van Origanum vulgare L. ssp. vulgare gedurende de ontwikkeling van de plant

  NARCIS (Netherlands)

  Maarse, Henk

  1971-01-01

  INLEIDING EN DOEL VAN HET ONDERZOEK Vele onderzoekers hebben de laatste jaren de vorming van de verbindingen in vluchtige olien van planten bestudeerd door het bepalen van de verandering in de samenstelling van de vluchtige olie tijdens de groei van de plant. Lemli (68) wees als eerste op de

 8. Nederlands pensioenstelsel verre van af

  NARCIS (Netherlands)

  Boot, A.

  2008-01-01

  Het Nederlandse pensioenstelsel wordt verblijd met een nieuw type pensioeninstelling, de API (Algemene Pensioeninstelling). In optimale vrijheid moet deze kunnen functioneren met een toezichtregime dat aansluit op zowel dat van verzekeraars als dat van pensioenfondsen. Het pensioenstelsel is daarmee

 9. Meie saarelt Mnemosyne juurde. Saar kui omaelulooline kujund Bernard Kangro loomingus. From Our Island to Mnemosyne. The Island as an Autobiographical Figure in Bernard Kangro’s work

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Maarja Hollo

  2012-04-01

  Full Text Available The aim of this article is to explore how a sense of place informs the autobiographical in the work of Bernard Kangro. In order to establish a wider context for the relationship between the writer in exile, writing, and a sense of place there is a reference to the work and literary views of the German-speaking Jewish poet Paul Celan. The common basis for the comparison of the work of the two writers is their exile status, but they also share an understanding of the interrelationship between language and reality, a distinctive relationship with places and a sense of place as well as religiousness in their work. The current article focuses on the depiction of places and a sense of place, and its associations with exile as a state of mind that heightens the sensitivity to the real places experienced in the past as well as the imaginary places experienced in the present. In the description of places and a sense of place the autobiographical element occurs on two levels. Firstly, an autobiographical reading is made possible by the proper names in the text that signify real geographical places, which allow for a positivist interpretation with regard to the author’s biography. Secondly, the autobiographical may be revealed through certain figures in Kangro’s work, which are repeated from work to work but whose meaning might be diametrically opposite. Such recurrent figures are, for example, those of the island, the sea, the land, the tree, fog, snow, the wind, the bog, the sky, and the star. The present article addresses the figure of the island and the shifting scale of meanings it creates in Kangro’s work. An approach to the autobiographical via textual tropes is based on Paul de Man’s consideration of autobiography, who was against defining autobiography as a genre or a mode but viewed it instead as “a figure of reading or of understanding that can occur in all texts”. In Kangro’s texts three kinds of islands are found: islands

 10. Maatskaplike aspekte van geriatriese sorg

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  D. Louw

  1979-09-01

  Full Text Available Dit is maar enkele dekades gelede dat Westerse gemeenskappe bewus geword het van die besondere behoeftes van die relatief groot en nog steeds groeiende persentasie bejaardes in hulle midde. Nie alleen het die liggaamlike behoeftes van liggaamlike afgetakelde bejaardes die aandag getrek nie maar die gemeenskappe het ook bewus geword van die maatskaplike behoeftes van ouerwordendes in ’n tydperk wat gekenmerk is deur die dramatiese veranderings in die lewenswyses van ons mense — veranderinge wat in baie opsigte ’n negatiewe invloed gehad het op die lewensomstandighede van ’n groot groep bejaardes. Welsynsbeplanners het besef dat hulle in hulle beplanning spesiale voorsiening moes maak vir die lewensbehoeftes van hierdie groep in die gemeenskap en dat hulle in die verband ’n groot agterstand het om in te haal. Geneeshere wat belang begin stel het in die gesondheidsbehoeftes van bejaardes het ook besef dat gevestigde geneeskundige praktyke geensins voldoen aan die spesifieke behoeftes van ’n groot groep bejaardes nie en dat groot aanpassings gemaak moes word met betrekking tot hulle benaderings en metodes van behandeling van hierdie pasiente.

 11. Effect van Moddus op graszaad

  NARCIS (Netherlands)

  Borm, G.E.L.

  2005-01-01

  Het onderzoek was de eerste jaren gericht op het verkrijgen van een brede toelating van de groeiregulator Moddus in graszaadgewassen en in de laatste jaren op het optimaliseren van de toepassing hiervan. Moddus kan goed worden ingezet in graszaadgewassen, maar het optimale toepassingtijdstip is

 12. Energie- en eiwitbehoefte van schapen

  NARCIS (Netherlands)

  Sebek, L.B.J.; Gosselink, J.M.J.

  2006-01-01

  In 2004 is een literatuuronderzoek uitgevoerd om een betere onderbouwing en eventuele aanpassing van de behoeftenormen voor schapen mogelijk te maken. Op basis van deze literatuurstudie is aanpassing van de normen mogelijk. Het rapport levert echter geen ‘kant-en-klare’ voedernormen voor schapen,

 13. Implementatie van EU-handhavingsvoorschriften

  NARCIS (Netherlands)

  Adriaanse, P.C.; Barkhuysen, T.; Boswijk, P.; Habib, K.; Kruif, C. de; Luchtman, M.J.J.P.; Ouden, W. den; Prechal, A.; Steunenberg, B.; Vervaele, J.A.E.; Voermans, W.J.M.; Vries, S.A. de; Widdershoven, R.J.G.M.

  2008-01-01

  Na een verkennend onderzoek op twaalf beleidsterreinen naar aard, wijze en variatie van de EU/EG-beïnvloeding van nationale handhaving, zijn aan de hand van ‘beïnvloedingsscores’ acht beleidsterreinen geselecteerd voor nadere analyse. In het onderzoek staan de volgende vragen centraal:Hoe is de

 14. Van wie zijn zij? De ambtenaren

  NARCIS (Netherlands)

  Peters, Jit

  2011-01-01

  Aan de hand van actuele voorbeelden gaat Jit Peters tijdens zijn afscheidscollege in op de toegenomen macht van ambtenaren. De loyaliteit van de ambtenaar is volgens hem nu te veel gericht op het ondersteunen van de eigen minister. Als tegenwichten van de macht van de ambtenaar staat Peters stil bij

 15. Van de leestafel

  NARCIS (Netherlands)

  Hedrén, M.

  1996-01-01

  Door middel van allo-enzymstudies toont de Zweedse auteur aan dat D. praetermissa een permanente tetraploide hybride is die is ontstaan uit D. incarnata en D. maculata/ fuchsii, een resultaat dat eerdere studies gebaseerd op morfologische eigenschappen ondersteunt. Daarnaast noemt de auteur het

 16. Pythagoras Meets Van Hiele.

  Science.gov (United States)

  Flores, Alfinio

  1993-01-01

  Develops the Pythagorean Theorem in the context of the Van Hiele levels by presenting activities appropriate for each level. Activities point to preparatory development (level 0), give 3 different versions of Euclid's proof (levels 1, 2, and 3), give some generalizations of the theorem (level 3), and explore the Pythagorean relationship in other…

 17. Beheersing van het Schmallenbergvirus

  NARCIS (Netherlands)

  Poel, van der W.H.M.

  2013-01-01

  Schmallenbergvirus (SVB) werd in 2011 voor het eerst in Europa gezien en veroorzaakte een epidemie van aangeboren afwijkingen, vooral misvormde ledematen en hersenafwijkingen, bij kalveren en lammeren. Het ging om een niet eerder gevonden virus, dat om die reden aanvankelijk moeilijk onderkend kon

 18. Van Bahrein tot Bitcoin

  NARCIS (Netherlands)

  Lodder, A.R.

  2014-01-01

  Door het internet kan de burger rechtstreeks contact krijgen met zijn publiek zonder hulp van derden als omroepen, kranten, uitgevers, muziekindustrie, etc. Bij al deze communicaties is prominent (Youtube) of minder prominent (Wordpress) een derde partij betrokken die de communicatie faciliteert.

 19. Van Gogh's Sunflowers

  Science.gov (United States)

  Daddino, Michelle

  2010-01-01

  In this article, the author describes an art project wherein kindergarten students painted sunflowers. These beautiful and colorful sunflowers were inspired by the book "Camille and the Sunflowers" by Laurence Anholt, which does an amazing job of introducing young children to the art and life of Vincent van Gogh.

 20. Het importeren van honingbijen

  NARCIS (Netherlands)

  Cornelissen, B.

  2007-01-01

  Er wordt in de wereld volop gehandeld in bijen en bijenproducten. De globalisering is niet aan de bijenteelt voorbij gegaan. Producten als honing en propolis, maar ook raszuivere koninginnen worden over heel de wereld gemaakt en verspreid. Met deze wereldwijde verplaatsing van bijen kunnen ook

 1. Najaarsteelt van leeuwebek (Antirrhinum)

  NARCIS (Netherlands)

  Krogt, van der T.M.

  1982-01-01

  Een sortiment handelsrassen dat ook in de voorjaarsteelt gebruikt wordt, is getoetst op de gebruiksmogelijkheden in het najaar. Met enkele kultivars is een temperatuurproef gedaan. In de twee daaropvolgende jaren is een gekombineerde zaaitijden-rassenproef genomen, waarbij gebruik werd gemaakt van

 2. Bacteriologisch Onderzoek van slachtdieren

  NARCIS (Netherlands)

  Engel HWB; van Leusden FM; Erne EHW

  1986-01-01

  Door zes vleeskeuringsdiensten en het RIVM werd gezamenlijk onderzoek verricht naar het in de Vleeskeuringswet omschreven "Bacteriologisch Onderzoek" (BO) bij slachtdieren. Doel was na te gaan of er verschillen zouden zijn in de aantallen positieve resultaten van het BO tussen de diensten

 3. Kalibemesting van zetmeelaardappelen

  NARCIS (Netherlands)

  Wijnholds, K.H.

  2003-01-01

  Het is bekend dat kali een grote invloed kan hebben op het OWG en het uitbetalingsgewicht. Bij een stikstofgift die op het ras is afgestemd, is het effect van een hogere kaligift op het uitbetalingsgewicht bij de oogst echter vrij gering. Na bewaring is er een lichte trend aanwezig dat een hogere

 4. Utilizing NASA EOS to Assist in Determining Suitable Planting Locations for Bottomland Hardwood Trees in St. Bernard Parish, Louisiana

  Science.gov (United States)

  Reahard, R. R.; Arguelles, M.; Ewing, M.; Kelly, C.; Strong, E.

  2012-12-01

  St. Bernard Parish, located in southeast Louisiana, is rapidly losing coastal forests and wetlands due to a variety of natural and anthropogenic disturbances (e.g. subsidence, saltwater intrusion, low sedimentation, nutrient deficiency, herbivory, canal dredging, levee construction, spread of invasive species, etc.). After Hurricane Katrina severely impacted the area in 2005, multiple Non-Governmental Organizations (NGOs) have focused not only on rebuilding destroyed dwellings, but on rebuilding the ecosystems that once protected the citizens of St. Bernard Parish. Volunteer groups, NGOs, and government entities often work separately and independently of each other and use different sets of information to choose the best planting sites for restoring coastal forests. Using NASA Earth Observing Systems (EOS), Natural Resource Conservation Service (NRCS) soil surveys, and ancillary road and canal data in conjunction with ground truthing, the team created maps of optimal planting sites for several species of bottomland hardwood trees to aid in unifying these organizations, who share a common goal, under one plan. The methodology for this project created a comprehensive Geographic Information System (GIS) to help identify suitable planting sites in St. Bernard Parish. This included supplementing existing elevation data using Digital Elevation Models derived from LIDAR data, and determining existing land cover in the study area from classified Advanced Spaceborne Thermal Emission and Reflection Radiometer (ASTER) imagery. Airborne Visible/Infrared Imaging Spectrometer (AVIRIS) data from a single low-altitude swath was used to assess the health of vegetation over an area near the Mississippi River Gulf Outlet Canal (MRGO) and Bayou La Loutre. Historic extent of coastal forests was also mapped using aerial photos collected between 1952 and 1956. The final products demonstrated yet another application of NASA EOS in the rebuilding and monitoring of coastal ecosystems in

 5. Beoordeling van het gedrag van bestrijdingsmiddelen in de verzadigde zone van de bodem

  NARCIS (Netherlands)

  Linden, van der A.M.A.; Beek, van C.G.E.M.; Boesten, J.J.T.I.; Leistra, M.; Meinardi, C.R.; Puijker, L.M.

  1999-01-01

  In het MeerJarenPlan-Gewasbescherming van 1991 is de mogelijkheid gegeven om door middel van onderzoek in de verzadigde fase van de bodem aan te tonen dat bestrijdingsmiddelen, die kunnen uitspoelen naar de verzadigde zone, alsnog voor toelating in aanmerking kunnen komen als de omzettingssnelheid

 6. Beoordeling van het gedrag van bestrijdingsmiddelen in de verzadigde zone van de bodem

  NARCIS (Netherlands)

  Linden AMA van der; Beek CGEM van; Boesten JJTI; Leistra M; Meinardi CR; Puijker LM; LBG

  1994-01-01

  In het MeerJarenPlan-Gewasbescherming van 1991 is de mogelijkheid gegeven om door middel van onderzoek in de verzadigde fase van de bodem aan te tonen dat bestrijdingsmiddelen, die kunnen uitspoelen naar de verzadigde zone, alsnog voor toelating in aanmerking kunnen komen als de

 7. Databank van de lithografische opbouw en morfologische ontwikkeling van de uiterwaarden van de Midden-Waal

  NARCIS (Netherlands)

  Hebinck, K.A.

  2008-01-01

  In de uiterwaarden zijn de komende decennia veel ingrepen gepland. Een goede kennis van de sedimentatiedynamiek en morfologische ontwikkeling van de uiterwaarden is daarbij een vereiste. Daartoe is een digitale databank (op CD bij dit rapport) opgesteld van de opbouw en geomorfologische ontwikkeling

 8. Fluorescentievingerafdruk van Aardappel, Melganzenvoet en Mais : Eerste resultaten van plantonderscheid met behulp van fluorescentie

  NARCIS (Netherlands)

  Groot, T.T.; Nieuwenhuizen, A.T.

  2012-01-01

  Als het spectrum van één “soort” (gewas) vergeleken wordt met de rest (onkruid) neemt het onderscheid van het “gewas” af tot 70%. Het lijkt dus nodig ook de spectra van alle soorten onkruid in het veld te kennen om een goed onderscheid mogelijk te maken. De doelstelling voor deze metingen is een

 9. Die nabyheid van die Koninkryk

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  W.J. Snyman

  1963-03-01

  Full Text Available Vanweë die belangrikheid daarvan volg hier ’n breër bespreking van die proefskrif van dr. Tjaart van der Walt oor die nabyheid van die Koninkryk as wat in ’n gewone resensie kan geskied. Die vraagstuk wat onder oë gesien word is so oud as die kerk en die teologie, soms minder en soms meer op die voorgrond. Tans kan gesê word, staan dit in die middelpunt. Daarby is dit nie maar ’n akademiese vraagstuk nie, maar ’n vraagstuk waarvoor elke nadenkende leser van die Skrif te staan kom.

 10. Afbouw van het Wsw-bestand: actualisatie op basis van Wsw-gegevens ultimo 2013

  NARCIS (Netherlands)

  Berden, C.; Tempelman, C.

  2014-01-01

  In opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft SEO Economisch Onderzoek onderzoek gedaan naar de verdeling van het Participatiebudget over gemeenten. Een onderdeel van dit onderzoek vormde het voorspellen van de afbouw van het huidige zittend bestand in de Wsw op basis van

 11. Invloed van minerale olie op de bestrijding van Phytophthora infestans in pootaardappelen

  NARCIS (Netherlands)

  Spits, H.G.; Bus, C.B.

  2003-01-01

  De invloed van toevoeging van olie aan een fungicide op de werking van het fungicide is afhankelijk van het gebruikte fungicide. Gezamenlijk spuiten van olie en Aviso DF, Curzate M en mogelijk ook Acrobat, verhoogt de curatieve werking van deze fungiciden. Gezamenlijk spuiten van olie en Aviso DF,

 12. Bruised witness: Bernard Spilsbury and the performance of early twentieth-century English forensic pathology.

  Science.gov (United States)

  Burney, Ian; Pemberton, Neil

  2011-01-01

  This article explores the status, apparatus and character of forensic pathology in the inter-war period, with a special emphasis on the 'people's pathologist', Bernard Spilsbury. The broad expert and public profile of forensic pathology, of which Spilsbury was the most prominent contemporary representative, will be outlined and discussed. In so doing, close attention will be paid to the courtroom strategies by which he and other experts translated their isolated post-mortem encounters with the dead body into effective testimony. Pathologists built a high-profile practice that transfixed the popular, legal and scientific imagination, and this article also explores, through the celebrated 1925 murder trial of Norman Thorne, how Spilsbury's courtroom performance focused critical attention on the practices of pathology itself, which threatened to destabilise the status of forensic pathology. In particular, the Thorne case raised questions about the interrelation between bruising and putrefaction as sources of interpretative anxiety. Here, the question of practice is vital, especially in understanding how Spilsbury's findings clashed with those of rival pathologists whose autopsies centred on a corpse that had undergone further putrefactive changes and that had thereby mutated as an evidentiary object. Examining how pathologists dealt with interpretative problems raised by the instability of their core investigative object enables an analysis of the ways in which pathological investigation of homicide was inflected with a series of conceptual, professional and cultural difficulties stemming in significant ways from the materiality of the corpse itself. This article presents early findings of a larger study of twentieth-century English homicide investigation which focuses on the interaction between two dominant forensic regimes: the first, outlined in part here, is a body-centred forensics, associated with the lone, 'celebrity' pathologist, his scalpel and the mortuary

 13. Dynamics of human-divine civilization with an overview of Bernard Lewis' standpoints

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hadžajlić Mirsad

  2014-01-01

  Full Text Available An unbiased scientific research evaluating our until recently leading civilization, the Islamic civilization, based on the research of a famous researcher in the area of Islamic world, Bernard Lewis, shows its collapse both in the field of military and economic power and in the fields of culture and science. It seems that the Islamic civilization, with its inherent discrimination between the three categories of humans: Muslim - non-Muslim, slave - master, woman - man, has been by far superseded with contemporary theories about free and civil society, human rights, tolerance and the like. Philosophically discussing human being as such, this work comes up with the definition of human being which is naturally acceptable, both from the purely rational and intuitive point of view, as well as from the viewpoint of traditional theses about human being. Both of these cognitive resources show that it is natural for the human, as a divine being - which can be under influence of Satan or even be a satanic being - to reside in a kind of mythological world. Since contemporary scientific standards reject the mythological as non-scientific, howsoever precise and objective analyses it offers, it is not possible to apply these standards, as such, on humanistic, particularly religious sciences. According to the mythological description of the world, though God himself gave Satan the ability to act against the humans, but before that He gave to the humans the ability to show and prove their own superiority. In this sense, Islamic civilization emerges as the civilization of the Human-centric divinity and the Theo-centric humanity; if there is any discrimination, it is only to improve that divine humanity and to protect it from satanic anti-human plots and pretensions. Hence, the Islamic human-loving civilization, with more or less intensity, has existed and exists in each corner of the history and the world where there is care, theories and actions to preserve and

 14. Die identifisering van maatstawwe vir die navorsingsprestasie van akademici

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  H. A. Labuschagne

  1990-06-01

  Full Text Available Identification of criteria for academic research performance. At South African universities, the achievement of objectives is usually measured in terms of so-called "process criteria" (e.g. pass rates, instead of performance criteria which reflect the quality of academic personnel. Stimulated by the need to identify valid indices of research performance, as a component of academic performance, this study investigated the dimensionality of several criteria, identified from empirical and literature studies. It was found that various valid criteria could be represented by six constructs, viz.: the stature of the researcher as scientist; scientific contributions; enhancement of own profession; community development; participation in research projects; and giving advice to persons or institutions outside the university. Opsomming By Suid-Afrikaanse universiteite word doelwitbereiking gewoonlik aan die hand van sogenaamde "prosesmaat-stawwe" (bv. slaagsyfers in plaas van prestasiemaatstawwe wat die gehalte van akademiese personeel weerspieel, gemeet. Na aanleiding van 'n behoefte aan die identifisering van geldige rigtingwysers vir navorsingsprestasie as 'n komponent van akademiese prestasie, is daar ondersoek ingestel na die dimensionaliteit van verskillende maatstawwe wat vooraf deur middel van empiriese- en literatuurstudies geidentifiseer is. Daar is gevind dat verskeie geldige maatstawwe deur ses konstrukte verteenwoordig word, te wete: die statuur van die navorser as wetenskaplike, wetenskaplike bydraes, uitbouing van eie professie, gemeenskapsontwikkeling, deelname aan navorsingsprojekte en advieslewering aan persone of instellings buite die Universiteit.

 15. Die gebruik van parallelplaatreologie vir die bepaling van die intrinsieke viskositeit van poli-etileentereftalaat

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  O. C. Vorster

  2005-09-01

  Full Text Available Die bepaling van die intrinsieke viskositeit van poli-etileentereftalaat word bemoeilik deur die feit dat daar tans slegs twee metodes in gebruik is. In die eerste metode word die bepaling deur middel van oplossingsviskometrie gedoen, maar die toksisiteit van die oplosmiddel, asook die tydperk wat dit neem om die bepaling te doen, is ’n probleem. Die tweede metode word beperk deur die kompleksiteit en beskikbaarheid van die apparatuur in Suid-Afrika. In hierdie studie word ’n alternatiewe metode, gebaseer op parallelplaatreologie, voorgestel wat albei hierdie probleme oorkom en die resultate sodoende verkry, word vergelyk met dié wat met bestaande metodes verkry is.

 16. FROM MRS WARREN’S PROFESSION TO PRESS CUTTINGS: THE WOMAN QUESTION IN GEORGE BERNARD SHAW’S PLAYS

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Banu ÖĞÜNÇ

  2017-06-01

  Full Text Available George Bernard Shaw, who introduced social realism to the British stage, is considered to be the most significant playwright of the Victorian era. In his plays, he challenged the typical Victorian representation of female characters and introduced a new woman type who stands as a powerful and independent figure. Shaw’s female characters can be analysed in line with the suffragette movement, the fight given by British women to gain their right to vote. In this regard, Shaw’s play Mrs Warren’s Profession exemplifies a female character who can be considered as an advocate for female liberation and power. On the other hand, his play Press Cuttings, which was specifically written to support the suffragette movement, neither exemplifies the new woman image presented by Shaw in his plays nor contributes to the suffragette movement. Hence, this study aims to discuss the theme of the rights of women and to focus on George Bernard Shaw’s Mrs Warren’s Profession and Press Cuttings by means of Shaw’s involvement in and support for the suffragette movement from the Victorian to the Edwardian era.

 17. Ellis-van Creveld

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dhandabani Jayaraj

  2012-01-01

  Full Text Available Ellis-van Creveld (EVC syndrome is an autosomal recessive disorder that is also known as chondro-ectodermal dysplasia. The common manifestations of this syndrome are short ribs, postaxial polydactyly, growth retardation, and ectodermal and cardiac defects. The present case report is about an 8-year-old boy who had the features of bilateral hexadactyly, knocked knees, cardiac problems, congenital absence of incisors, fused upper and lower labial frenulum, and mulberry molars.

 18. Leren van ver weg

  NARCIS (Netherlands)

  Switzer, Andrew

  2016-01-01

  Van de week kreeg ik in mijn klushuis in de Bijlmer bezoek over de vloer: een onderzoekster uit het verre São Paulo die samen met collega’s aan een project over zel ouw werkt. Wie aan zel ouw in Brazilië denkt, komt al snel uit op de favela’s en het valt te betwijfelen of er vraag is naar dit soort

 19. Onderzoek naar de effecten van snoezelen op het gedrag van demente verpleeghuisbewoners en de werkbeleving van verzorgenden.

  NARCIS (Netherlands)

  Weert, J. van; Peter, J.; Dulmen, S. van; Ribbe, M.; Bensing, J.

  2004-01-01

  Het effect van snoezelen in de 24-uurszorg op de stemming en het gedrag van demente ouderen is nooit eerder onderzocht. Ook is in geen van de eerdere studies het effect onderzocht van snoezelen op de werkbeleving van verzorgenden. Uit onderzoek is bekend dat in verpleeghuizen waar geen

 20. Rituele van plesier: Dolf van Coller se Die Bieliebalies

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  J. van Wyk

  1998-04-01

  Full Text Available Rituals of pleasure: Dolf van Coller’s Die Bieliebalies This article is an analysis of Dolf van Coller's Die Bieliebalies (1993, read as a hedonist text. It has many points of similarity with what Bakhtin (1984 called grotesque realism, and with Nietzsche’s views as expounded in The birth of tragedy (1956. By comparing Van Caller's text to that of Bakhtin and Nietzsche, a counter-discourse to contemporary moral discourses such as feminism is explored. Van Coller’s use of laughter as a relativising mechanism is very liberating in the context where petty morality intervenes dogmatically in the field of literature and other spheres of life.

 1. Leer por placer en los colegios: ¿Misión Imposible? / Read for pleasure in schools: mission impossible?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gallardo Álvarez, Isabel

  2008-12-01

  Full Text Available Resumen: El presente artículo es fruto del trabajo en el aula universistaria, donde junto con los grupos de estudiantes, se buscaron formas alternativas de atraer a los estudiantes de secudaria a la lectura. En él se reflexiona sobre las causas por las cuales el grupo de jóvenes que asiste a los colegios de secundaria se resistea leer. Para ello se indaga tanto en las razones sociales y tecnológicas, como las educativas y se buscan explicaciones a la negativa de enfrentarse a un texto literario. Además, se revisan los contenidos sobre la lectura de textos literarios que propone el Ministerio de Educación Pública Costarricense, así como las novelas de lectura obligatoria. Finalmente, se presentan dos actividades basadas en la imagen, que buscan despertar el gusto por la lectura y acercar al joven a desarrollar esta habilidad.Abstract: This article is the result of work in the high education classroom, which along with student groups, were sought alternative ways to attract students secudaria to reading. It reflects on the reasons why the group of young people who attend secondary schools are reluctant to read. This explores both the technological and social reasons, such as educational and sought explanations for the failure to address a literary text. In addition, we review the content on the reading of literary texts proposed by the Costarrican Ministry of Public Education, as well as the novels of required reading. Finally, there are two activities based on the image, seeking to awaken the taste for reading and bring the youth to develop this skill.

 2. Toepassing van finite difference- en finite element methoden voor het oplossen van een aantal stationaire grondwaterstromingsproblemen

  NARCIS (Netherlands)

  Wesseling, J.G.

  1977-01-01

  In dit verslag worden de oplossingsmethoden met de bijbehorende zelfontwikkelde FORTRAN computerprogramma's van de volgende stationaire grondwaterstromingsgevallen gegeven: - Analyse van de grondwaterstroming in een horizontaal vlak over een gedeelte van de Astense Aa, waar van plaats tot plaats

 3. Advies voor de toepassing van ground-penetrating radar bij de inventarisatie van de grondwaterdynamiek

  NARCIS (Netherlands)

  Knotters, M.

  2001-01-01

  Ground-penetrating radar (GPR) biedt mogelijk een nauwkeurig alternatief voor arbeidsintensieve metingen van de grondwaterstand in boorgaten. De GPR-metingen kunnen als hulpinformatie dienen bij geostatistische interpolatie van grondwaterstanden. Op basis van literatuurstudie en verkenning van het

 4. Bepaling van enkele neurotransmitters, monoaminen, en metabolieten, met behulp van Continuous Flowapparatuur

  NARCIS (Netherlands)

  Eigeman L; Schonewille F; Borst M; van der Laan JW

  1986-01-01

  Bij het onderzoek in de psychofarmacologie kan kennis van de effecten van stoffen op de omzettingssnelheid van neurotransmitters een belangrijk aspect zijn. Met de huidige psychofarmaca lijken vooral de klassieke neurotransmitters zoals de monoaminen, noradrenaline, dopamine en serotonine van

 5. Kansen voor conflictbemiddeling : Verslag van een onderzoek naar de toepassingsmogelijkheden van conflictbemiddeling

  NARCIS (Netherlands)

  Geveke, Henk; Plant, Ernelies; Thieme, Marianneke; Verberk, Marielle

  1998-01-01

  In opdracht van het Platform ADR, een klankbordgroep en denktank op het gebied van alternatieve geschilbeslechting, is onderzoek verricht naar de toepasbaarheid van een specifieke vorm van Alternative Dispute Resolution (ADR): conflictbemiddeling (mediation). De onderzoeksopdracht was als volgt: het

 6. Chloroplast DNA haplotype samenstelling van eikenopstanden (categorie "van bekende origine") van de Rassenlijst van Bomen; een aanvullende methode voor identificatie van autochtoniteit

  NARCIS (Netherlands)

  Buiteveld, J.; Boerwinkel, M.C.; Bovenschen, J.; Kranenborg, K.G.; Vries, de S.M.G.

  2005-01-01

  Tegenwoordig kan autochtoon materiaal op de Rassenlijst van Bomen geplaatst worden in de categorie `van bekende origine¿ en heeft daardoor een `officiële¿ status. Identificatie van autochtone opstanden blijft echter nog een lastige zaak. Momenteel worden autochtone opstanden geïdentificeerd met de

 7. Bepaling van 14C in afvalwater

  NARCIS (Netherlands)

  Hiemstra YS; Kwakman PJM; Nissan LN; Aldenkamp FJ; LSO

  1998-01-01

  In opdracht van de Hoofdinspectie Milieuhygiene van het ministerie van VROM heeft LSO een methode ontwikkeld om 14C in afvalwater van nucleaire installaties te bepalen. De methode meet organisch gebonden-14C en anorganisch-14C in de vorm van carbonaat (14CO32-) in afvalwater. Het rapport

 8. De syntaxis van de Italiaanse preposities

  NARCIS (Netherlands)

  Boer, M.G. de

  2010-01-01

  SAMENVATTING In dit hoofdstuk wordt een inventaris opgesteld van de Italiaanse preposities die voorkomen in een corpus bestaande uit de romans La Ciociara van Moravia en Il Gattopardo van Tomasi di Lampedusa. Achtergrond voor de herkenning van preposities is de Extended Standard Theory van de

 9. Hoge resolutie typering van Coxiella burnetii

  NARCIS (Netherlands)

  Janse, I.; Bossers, A.; Roest, H.I.J.; Rotterdam, van B.

  2011-01-01

  Dit rapport beschrijft het onderzoek wat uitgevoerd is in het kader van het project ‘Hoge Resolutie Typering Coxiella burnetii’’. Het doel van dit project was om de genoomsequenties van een aantal Nederlandse isolaten van de bacterie Coxiella burnetii, de veroorzaker van Q-koorts, in kaart te

 10. Studentopinie als onderdeel van Cursuskwaliteit : Quickscan

  NARCIS (Netherlands)

  Elzinga, Hanny; Groenewoud, Jan; Ike, Paul; Loth, Betram; Reitsma, Sieuwke; Schotanus, Janke; Schuurman, Mieke; Steur, Jessica

  2015-01-01

  In het kader van dit onderzoek is een quickscan (15 vragen) opgesteld met als doel die informatie te verzamelen die nodig is om een eerste indicatie te krijgen van de kwaliteit van een cursus (vak). De quickscan is gebaseerd op literatuuronderzoek en best practices van de faculteiten van de

 11. Effectiviteit van markting management support systemen

  OpenAIRE

  Bruggen, Gerrit; Smidts, Ale; Wierenga, Berend

  1994-01-01

  textabstractVerhoogt het gebruik van marketing management support systemen de kwaliteit van marketingbeslissingen? En zo ja, onder welke omstandigheden? Aan de hand van een experimenteel laboratoriumonderzoek met het simulatiespel MARKSTRATonder 80 marketing managers en 160 studenten, kan de eerste vraag positief worden beantwoord. Omstandigheden als tijdsdruk, ervaring in het nemen van marketingbeslissingen en de analytische capaciteiten van de gebruikers vormen een belangrijk aandachtspunt ...

 12. Barcode van DNA. Democratisering van de taxonomie door digitaal identificatiesysteem

  NARCIS (Netherlands)

  Bakker, F.T.

  2011-01-01

  Het herkennen van biologische soorten aan de hand van een gestandaardiseerde DNA-barcode heeft de laatste tijd een enorme vlucht genomen. Gedreven door aan de ene kant de biodiversiteitscrises en de mogelijke global change, en aan de andere kant zowel razendsnelle technologische vooruitgang als ook

 13. De invloed van bodemreiniging op de biologische beschikbaarheid van metalen

  NARCIS (Netherlands)

  Adema DMM*; Boer JLM de; Gestel CAM van; Jong P de*

  1987-01-01

  Er werd onderzoek uitgevoerd met als doel het uitlooggedrag en de biologische beschikbaarheid van metalen in verontreinigde gronden voor en na reiniging te bepalen. Dit (deel)rapport beschrijft de resultaten van het onderzoek naar de biologische beschikbaarheid. Op zes locaties in Nederland

 14. Dutch Water Mining: Potentie van een zuiverend landschap van overvloed

  NARCIS (Netherlands)

  Os, van E.; Kruijs, A.; Bomas, B.; Poelman, M.; Pater, de M.; Bokhoven, van D.

  2012-01-01

  De blauwalg in het Volkerak - Zoommeer zorgt jaarlijks voor veel overlast. In de zomerperiode zijn giftig water en stank een hinderlijk fenomeen voor iedereen. Met de techniek Dutch Water Mining verdwijnt de overlast van blauwalgen. Voor de omliggende landbouwbedrijven ontstaat de zekerheid van een

 15. Betekenis van Legionella-soorten voor preventiebeleid van leidingwaterinstallaties

  NARCIS (Netherlands)

  Versteegh JFM; Brandsema PS; Lodder WJ; de Roda Husman AM; Schalk JAC; van der Aa NGFM; IMG; LZO; EPI

  2009-01-01

  Het RIVM adviseert om de huidige normstelling voor het preventiebeleid van Legionella te handhaven en niet uitsluitend op Legionella pneumophila te richten. Als andere Legionella-soorten worden aangetroffen kan er ook groei van Legionella pneumophila optreden. Als er dan geen maatregelen worden

 16. Het dichtwerk van Jan van Foreest (1585-1651)

  NARCIS (Netherlands)

  Vries, M. de

  2007-01-01

  The dissertation consists of an edition of Jan van Foreest's Greek poems and the greater part of those written in Latin, provided with translations and a succinct commentary in Dutch. A number of the Latin poems appears in print for the first time ever. Jan van Foreest (1586-1651) studied arts at

 17. Prestatiemeting ten tijde van economische crisis: de aanpak van DSM

  NARCIS (Netherlands)

  van Rinsum, M.; den Dekker, R.; Maas, V.

  2011-01-01

  Deze studie besteedt aandacht aan de gevolgen van de financiële crisis voor het prestatiemeetsysteem van een onderneming. Vanwege de financiële crisis hebben veel ondernemingen naast langetermijndoelstellingen ook een aantal kortetermijndoelstellingen geformuleerd die betrekking hebben op hun

 18. Stabilisatie en samenstelling van het glycosidenmengsel van Folia digitalis

  NARCIS (Netherlands)

  Tattje, Derk Hendrik Evert

  1952-01-01

  Na een korte inleiding wordt een omschrijving van het begrip stabilisatie gegeven en besproken hoe deze stabilisatie, dit is het irreversibel inactiveren van de enzymen, in het algemeen tot stand kan worden gebracht. Tevens wordt nagegaan of ook door verschillende oplosmiddelen reeds bij gewone

 19. Verzuring van bodem en grondwater als gevolg van atmosferische depositie

  NARCIS (Netherlands)

  Hoeks, J.

  1983-01-01

  In het kader van de Tweede-Kamer-rapportage over verzuring door atmosferische depositie heeft het ICW een bijdrage geleverd aan het deelrapport over effecten op bodem en grondwater. Deze ICW-notitie is hier nu nader uitgewerkt, waarbij vooral aandacht wordt besteed aan de methode om effecten van

 20. die rol van die unieverdedigingsmag in die onderdrukking van die

  African Journals Online (AJOL)

  agv regeringsoptrede nie.39. Siotsom. In die geskiedenis van die Unieverdedigings- mag word die gebeure random die 1914-staking oorskadu deur die Rebellie en Suid-Afrika se deelname aan die Eerste Wereldoorlog. Tog was dit 'n belangrike mylpaal in die geskiedenis van die organisasie, omdat dit sy eerste optrede ...

 1. Vergelyking van twee metodes vir die bepaling van vitamien A ...

  African Journals Online (AJOL)

  Vergelyking van twee metodes vir die bepaling van vitamien A. J.J. Erasmus. Abstract. No Abstract. Full Text: EMAIL FREE FULL TEXT EMAIL FREE FULL TEXT · DOWNLOAD FULL TEXT DOWNLOAD FULL TEXT · AJOL African Journals Online. HOW TO USE AJOL... for Researchers · for Librarians · for Authors · FAQ's ...

 2. Invloed van waterconditioners en hulpstoffen op de effectiviteit van gewasbeschermingsmiddelen

  NARCIS (Netherlands)

  Zeeland, van M.G.

  2007-01-01

  In 2005 heeft de gebruikerscommissie naar aanleiding van de literatuurstudie over hulpstoffen drie aanbevelingen voor verder onderzoek geformuleerd. In 2006 zijn twee daarvan in onderzoek genomen, namelijk: wordt door toevoegen van waterconditioners (Easi-mix, Intake, X-change) aan hard water de

 3. Die konteks vir die keuse van geriefsvoedsel van bepaalde ...

  African Journals Online (AJOL)

  Seugnet

  70. Die konteks vir die keuse van geriefsvoedsel van bepaalde beroepsvroue *. Martha Kok en Priscilla Botha. ABSTRACT. The purpose of this research is to understand and describe the context in which career women choose, purchase and use convenience food (CF). A person is rarely isolated from or unaffected by.

 4. De beoordeling van arbeidsongeschiktheid in Engeland

  NARCIS (Netherlands)

  Zuidam, W.; Cremer, R.; Brenninkmeijer, V.; Boer, W. de

  2003-01-01

  In het kader van een studie naar verschillende vormen van claimbeoordeling in 14 landen bezochten Wendy Zuidam en Roel Cremer Engeland om daar de privaat uitgevoerde arbeidsongeschiktheidsbeoordeling in kaart te brengen. In dit artikel wordt verslag gedaan van hun bevindingen.

 5. Medische begeleiding produktiepersoneel uit oogpunt van produktbescherming

  NARCIS (Netherlands)

  Boot R; Bremer VHP; Hannik CA; Middelkoop-Selman YB; van Steenis G

  1986-01-01

  Dit rapport bevat globale richtlijnen betreffende gezondheidsaspecten van personeel, binnen het RIVM betrokken bij de bereiding van biologische prudkten voor humane toepassing, gericht op bescherming van deze produkten. In het rapport : a) wordt het betreffende produktiepersoneel (PP) nader

 6. Genetiese parameters van speenkafrf^ eienskappe by ...

  African Journals Online (AJOL)

  Genetiese en. Omgewingsparameters van 'n VIeisraskudde. Ph.D.-tesis,. Univ. van die Oranje-Vrystaat. VAN MARLE, J., 1964. Untersuchungen tiber Einfltisse von. Umwelt und Erbanlage auf die Gewichtsentwicklung von. Fleischrinden unter extensiven Weidebedingungen der. Versuchstation Armoedsvlakte in Stidafrika.

 7. 3D-computersimulatie van het verhardingsproces

  NARCIS (Netherlands)

  Eijk, van R.J.; Brouwers, H.J.H.

  2000-01-01

  De ontwikkeling van geavanceerde meettechnieken heeft het mogelijk gemaakt de structuur van cement en zijn hydratatieproducten te volgen en zo meer inzicht te krijgen in het ingewikkelde hydratatieproces. De beschikbaarheid van rekenkracht en vernieuwde kennis over de hydratatieproducten en

 8. Effectiviteit van markting management support systemen

  NARCIS (Netherlands)

  G.H. van Bruggen (Gerrit); A. Smidts (Ale); B. Wierenga (Berend)

  1994-01-01

  textabstractVerhoogt het gebruik van marketing management support systemen de kwaliteit van marketingbeslissingen? En zo ja, onder welke omstandigheden? Aan de hand van een experimenteel laboratoriumonderzoek met het simulatiespel MARKSTRATonder 80 marketing managers en 160 studenten, kan de eerste

 9. Of mice and men: evolution and the socialist utopia. William Morris, H.G. Wells, and George Bernard Shaw.

  Science.gov (United States)

  Hale, Piers J

  2010-01-01

  During the British socialist revival of the 1880s competing theories of evolution were central to disagreements about strategy for social change. In News from Nowhere (1891), William Morris had portrayed socialism as the result of Lamarckian processes, and imagined a non-Malthusian future. H.G. Wells, an enthusiastic admirer of Morris in the early days of the movement, became disillusioned as a result of the Malthusianism he learnt from Huxley and his subsequent rejection of Lamarckism in light of Weismann's experiments on mice. This brought him into conflict with his fellow Fabian, George Bernard Shaw, who rejected neo-Darwinism in favour of a Lamarckian conception of change he called "creative evolution."

 10. Afscheid van de stapelmarkt

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  J.W. Veluwenkamp

  2003-01-01

  Full Text Available C. Lesger, Handel in Amsterdam ten tijde van de Opstand. Kooplieden, commerciële expansie en verandering in de ruimtelijke economie van de Nederlanden ca. 1550-ca. 1630 Farewell to the Staple Market, Jan Willem VeluwenkampLesger argues that Amsterdam's essential function in international trade in the seventeenth century was turnover promotion through price stabilisation. Claiming that the relevant mechanism involved information provision rather than stockpiling, he convincingly bids farewell to the historiographical tradition of the Amsterdam staple market and introduces Amsterdamas the centre of information provision. I contest two aspects of Lesger's argument. Unlike him, I do not think that information provision was decisive in Amsterdam's commercial expansion around 1600: Prior to 1585, information exchange and expansion were characteristic for Antwerp too. The Amsterdam acceleration essentially involved the penetration of Asia and the Atlantic area, which was mainly provoked by the war. In addition, I think that Lesger underestimates the Dutch intermediate trade. On the one hand, Dutch industry-related import and export were more significant than he indicates. On the other hand, he attaches too little meaning to the fact that Dutchmen dominated international commerce even when they did not steer all commodity flows via the Dutch Republic.

 11. De metafoor van het washandje. Column

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Yolan Koster-Dreese

  2007-03-01

  Full Text Available In hun artikel ‘Kwaliteit en Zorg’ van ruim tien jaar geleden stellen Van Houten en Prins (1995 dat de thans vigerende zorgtaal in meer algemene zin kan worden aangeduid als ‘zorg-Taylorisme’: een scientific management-benadering van zorg. Met de introductie van de ‘zorgmarkt’ is een benadering ontstaan die grote overeenkomsten vertoont met die scientific management-benadering uit het begin van de vorige eeuw, zo menen Van Houten en Prins.

 12. Overleving van pathogenen bij mestverwerking

  NARCIS (Netherlands)

  Hoeksma, P.; Rutjes, S.; Aarnink, A.J.A.; Blaak, H.; Buisonjé, de F.E.

  2016-01-01

  In de producten van verschillende mestverwerkingsprocessen zijn de concentraties gemeten van een aantal pathogenen. De resultaten laten zien dat mechanische scheiding vrijwel geen effect heeft op het aantal pathogenen. Vergisting heeft weinig effect op virussen en grampositieve bacteriën, maar

 13. Die binding van die konfessie

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  P. J. Coetzee

  1970-05-01

  Full Text Available Ons moet waak teen twee uiterstes. Aan die een kant het die dogma as onversoenlike vyand die dogmatisme en aan die ander kant die antidogmatisme — dit hou enersyds die gevaar in van verabsolutering (oorskatting, en ander- syds die gevaar van relativisme (onderskatting.

 14. Fractioneren van gras en luzerne

  NARCIS (Netherlands)

  Kasper, G.J.

  1998-01-01

  Gewasfractionering is de mechanische scheiding van gewassen in een aantal fracties voor een betere benutting van het oorspronkelijke materiaal. Het is een proces waarbij de bladrijke plant sterk gekneusd en samengeperst wordt. Hierdoor ontstaat een relatief eiwitrijke en een vezelarme sapfractie en

 15. DIE GESKIEDENIS VAN AFDELING LOGISTIEK

  African Journals Online (AJOL)

  1 Aug 1978 ... dan ook aangebied, Agv die probleem wat ont- staan het met die gebrek aan goedgekeurde poste vir die Afdeling en as gevolg van die ver- wagte vertraging met die ondersoek van die. DOS-span, het die Afdeling Logistiek en Afde- ling Personeel oorleg gepleeg en laasgenoemde het ingestem dat die ...

 16. prosesseringsmetodes op die voedingswaarde van

  African Journals Online (AJOL)

  gebring is, kon geen betekenisvolle verskille tussen die drie monsters gevind word nie. Volgens Opstvedt (1976) kan ME waardes ook dien as 'n kriteria van proteien- kwaliteit, hoofsaaklik a.g.v. die verhoogde stikstofuit- skeiding in die urine wat sal plaasvind a.g.v. beskadiging van aminosure. De Groote (1968) het gevind ...

 17. De stijl van gewoon proza

  NARCIS (Netherlands)

  Fagel-de Werd, Suzanne

  2015-01-01

  Ook gewóón proza heeft stijl. Dat is de argumentatieve stelling die in de titel van dit proefschrift verborgen zit. Vaak wordt stijl gelijkgesteld met het gebruik van stijlfiguren en wordt daarnaast aangenomen dat er dus ook zoiets bestaat als proza zonder stijl. Dat ook ‘gewoon’ proza stijl heeft

 18. Integrale diergezondheid : beheersing van leverbot

  NARCIS (Netherlands)

  Neijenhuis, F.; Verkaik, J.C.; Verwer, C.M.; Smolders, E.A.A.; Wagenaar, J.P.

  2014-01-01

  Leverbotinfecties zijn in toenemende mate een knelpunt in de diergezondheid van melkvee en andere herkauwers. Bestrijding en/of behandeling van leverbot kent de volgende beperkingen: de besmettingscyclus is complex, beschikbare geneesmiddelen zijn in Nederland nagenoeg niet inzetbaar bij dieren die

 19. De materiaaleigenschappen van houtachtige materialen

  NARCIS (Netherlands)

  Kuilen, J.W.G. van de

  2000-01-01

  Naast gezaagd hout en gelamineerd hout is een uitgebreid palet aan houtachtige (plaat)materialen ontwikkeld, waarvan triplex en Oriented Strand Board tot de meest gebruikte behoren. Een van de eerste typen plaatmateriaal ontwikkeld op basis van hout is triplex. Daarna zijn vele typen platen

 20. De prijsgevoeligheid van huishoudelijk watergebruik.

  NARCIS (Netherlands)

  Kooreman, P.

  1993-01-01

  Het kabinet wil het mogelijk maken dat huishoudens een rekening krijgen voor waterverbruik, rioolrechten en zuiveringsheffing. De hoogte van die rekening moet geheel afhankelijk zijn van de hoeveelheid water die het huishouden verbruikt. De achterliggende gedachte hierbij is dat dit mensen ertoe zal

 1. Aernout van Buchel in Napels

  NARCIS (Netherlands)

  de Jong, Jan; Kemper, J.A.R.

  2012-01-01

  Aernout van Buchel a Napoli Il 18 ottobre 1587, dopo un viaggio in Germania, il giovane studioso olandese Aernout van Buchel (Buchellio/Arnoldus Buchellius) da Utrecht arrivò in Italia. Il suo scopo fu visitare Roma ed esaminare, con i propri occhi, i monumenti e le iscrizioni dell’Antichità. Fin da

 2. Huisverkoop van biologisch vlees : handboek

  NARCIS (Netherlands)

  Heijden, van der C.H.T.M.

  2005-01-01

  Voor biologische boeren die willen beginnen met de verkoop van biologisch vlees aan huis, is het 'Handboek Huisverkoop Biologisch Vlees' samengesteld. Het handboek bevat o.a. marketingtips en een overzicht van de wet- en regelgeving. Het is opgesteld door Wageningen UR in samenwerking met Biologica

 3. Management control van ondersteunende diensten

  NARCIS (Netherlands)

  Vosselman, E.G.J.

  1996-01-01

  In dit artikel worden alternatieve inrichtingstypen van ‘management control’-systemen voor ondersteunende (facilitaire) diensten algeleid. Daaraan voorafgaand wordt de ‘management control’-functie in algemene zin beschreven. Het oorspronkelijke ‘management control’ raamwerk van Anthony (1988) wordt

 4. Meningen van kinderen over natuurverlies

  NARCIS (Netherlands)

  Mabelis, A.A.

  1999-01-01

  Ongeveer 400 leerlingen van basisonderwijs en middelbaar onderwijs (MAVO en MAVO/VBO) in de regio Amerongen-Veenendaal werden geenqueteerd over hun gevoelens m.b.t. natuurverlies (uitsterven van soorten; bossterfte) en milieuverontreiniging (water-, bodem- en luchtverontreiniging; kernramp). Verder

 5. Broeigedrag en -sukses van tuinduiwe

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Pieter le Roux

  2013-02-01

  Full Text Available Broei-aktiwiteite van tuinduiwe (Columba livia in die Bloemfonteinse stadsgebied vind dwarsdeur die jaar plaas met ’n afname gedurende die laat somermaande wanneer seisoenale reënval in die streek ’n hoogtepunt bereik. Nesstrukture is relatief primitief en word gekenmerk deur ’n losse samestelling van nesmateriaal op opgehoopte, droë voëlmis. Broeisels van twee eiers is die mees algemene grootte en die eiers word gewoonlik binne twee dae ná mekaar gelê. Beide ouers is by die broeiproses van meer as twee weke betrokke, waartydens die eiers ’n progressiewe afname in massa ondergaan. Pas uitgebroeide neskuikens is met geel dons bedek en is grootliks hulpeloos. Egte vere begin eers ná die eerste week te voorskyn kom, en vanaf die derde week kan individue wankelrig rondbeweeg. Afgesien van die eerste paar dae na uitbroei, handhaaf neskuikens van seldsame enkeleier-broeisels deurgaans ’n laer liggaammassa as dié van normale broeisels. Die broeisukses van 247 broeipare vir hierdie studie is 34%. Eierverlies is hoër as die mortaliteitsyfer van neskuikens, en word veral deur klimaatsfaktore soos reënval geaffekteer. Predasie blyk die belangrikste faktor te wees wat die mortaliteitsyfer van neskuikens beïnvloed. Antagonistiese interaksie tussen krans- en tuinduiwe, asook moontlike intraspesie-aggressie, speel egter ook ’n beduidende rol.

 6. Filosofiese tendense in die wordinggeskiedenis van ons verstaan van die fisiese natuur

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  D. F. M. Strauss

  2006-09-01

  Full Text Available Die ontstaan van ’n lang tradisie van natuurwetenskaplike denke is in antieke Griekeland te vind – die bakermat van die Westerse beskawing en die bron van geartikuleerde rasionele besinning. Die vroegste fases van die Griekse kultuur het reeds geboorte geskenk aan ’n teoretiese nadenke oor die heelal. Die Pythagoreërs is veral bekend vir hul klem op die verklaringskrag van getalsverhoudinge. In hul tese dat “alles getal is” het hulle egter slegs rasionale getalle (breuke erken en gevolglik uiteindelik vasgeloop in die ontdekking van irrasionale getalle wat tot die geometrisering van die Griekse wiskunde gelei het en tegelyk die bedding gevorm het van waaruit ’n magtige tradisie van ruimte-metafisika gegroei het wat die hele middeleeuse tydperk omspan het. Die vermeende statiese syn is in die mees ekstreme geval – die skool van Parmenides en die argumente van Zeno teen veelheid en beweging – tot in die uiteindelike antinomiese konsekwensies daarvan deurdink. Dit was egter eers die vroeg-moderne tyd – die voorgangers en nakomelinge van Galilei – wat naas getal en ruimte ’n waardering ontwikkel het vir die verklaringskrag van beweging (vergelyk die klassieke meganistiese wêreldbeeld van die heelal as ’n meganisme van stofdeeltjies in beweging. Maar ook hierdie meganistiese reduksie (waardeur alle fisiese verskynsels herlei is tot die beweging van al of niegelade massapunte sou uiteindelik misluk omdat dit nie van die onomkeerbaarheid van fisiese prosesse rekenskap kon gee nie. Gevolglik beliggaam eers die fisika van die 20ste eeu ’n erkenning van die deurslaggewend-stempelende rol van energie-werking (dus van die fisiese aspek in die aard van stoflike dinge en prosesse. Die artikel word afgesluit met ’n vlugtige verduideliking van die implikasies van die voorafgaande argumentasie vir ’n benadering van die misterie van die bestaan van materie.

 7. Voorbij Bijltjesdag? Recente werken over de bestraffing van collaboratie na beide wereldoorlogen in de Lage Landen

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Helen Grevers

  2012-03-01

  Full Text Available Lijst van besproken publicaties: Guido Abuys, Bas Kortholt, Interneringskamp Westerbork. Verhalen van een vergeten verleden 1945-1948 (Hilversum: Just Publishers, 2010, 175 p. + dvd, ISBN 978 90 8975 143 0Guillaume Baclin, Laurence Bernard, Xavier Rousseaux, En première ligne: La justice militaire belge face à ‘l’incivisme’ au sortir de la Première Guerre Mondiale (Études sur la Première Guerre mondiale. Studies over de Eerste Wereldoorlog. Studies on World War One 16; Bruxelles: Archives générales du Royaume, 2010, 249 pp., ISBN 978 90 5746 257 3Koos Groen, Fout en niet goed. De vervolging van collaboratie en verraad na de Tweede Wereldoorlog (Hilversum: Just Publishers, 2009, 695 p., ISBN 978 90 77895 64 1Xavier Rousseaux, Laurence Van Ypersele (eds., La Patrie crie vengeance! La Répression des ‘inciviques’ belges au sortir de la guerre 1914-1918 (Histoire; Bruxelles: Le Cri, 2008, 437 pp., ISBN 978 2 8710 6493 0Frank Seberechts, Frans-Jos, Verdoodt, Leven in twee werelden. Belgische collaborateurs en de diaspora na de Tweede Wereldoorlog (Leuven: Davidsfonds, 2010, 236 p., ISBN 978 90 5826 664 4Jan Sintemaartensdijk, Yfke Nijland, Operatie Black Tulip. De uitzetting van Duitse Burgers na de oorlog (Amsterdam: Boom, 2009, 175 p., ISBN 978 90 8506 808 2Pierre-Alain Tallier, Patrick Nefors (eds., Quand les canons se taisent. En toen zwegen de kanonnen. When the Guns fall Silent. Actes du colloque international organisé par les Archives de l’État et le Musée royal de l’Armée et d’Histoire militaire (Bruxelles, 3-6 novembre 2008 (Études sur la Première Guerre mondiale. Studies over de Eerste Wereldoorlog. Studies on World War One 18; Bruxelles: Archives générales du Royaume, 2010, 631 pp., ISBN 978 90 5746 284 9Marc Van den Wijngaert, e.a., Beulen van Breendonk. Schuld en boete (Antwerpen: Standaard, 2010, 223 p., ISBN 978 90 02 23956 4

 8. Beoordeling van de gevoeligheid van soorten en habitattypes van Europees belang bij verstoringingrepen

  OpenAIRE

  Wouters, Jan

  2011-01-01

  Om ecologische schade te vermijden, moeten activiteiten of plannen met mogelijk schadelijke effecten doorgelicht worden. Het instrument ‘effectenindicator’ licht activiteiten in algemene termen door op mogelijke natuureffecten. De in dit advies weergegeven gevoeligheidstabellen geven de gevoeligheid op van soorten en biotopen voor effecten ten gevolge van menselijke activiteiten. De tabellen bevatten deze gegevens voor de soorten waarvoor gewestelijke instandhoudingsdoelstellingen zijn opgest...

 9. Overzicht van de onderzoekresultaten van kroketten, bitterballen en frikandellen van 1986

  NARCIS (Netherlands)

  Cazemier, G.; Veen, van der N.G.

  1987-01-01

  In 1986 werden in opdracht van de AID 54 monsters frikandellen en 237 monsters kroketten en bitterballen door het RIKILT onderzocht op de eisen, zoals die zijn vastgelegd in de Kwaliteitsverordening Kroketten, Bitterballen en Frika(n)dellen. In dit verslag zijn de analyseresultaten van deze monsters

 10. Ontwikkeling van een protocol voor de transformatie van iris; introductie van resistentie tegen irismozaik viris (IMMV)

  NARCIS (Netherlands)

  Langeveld, S.A.; Klerk, de G.J.M.

  2004-01-01

  Twee iris cultivars, Blue Magic en Blue Sail, werden in weefselkweek gebracht en callus werd geïnduceerd. Dit callus werd genetisch gemodificeerd met virusresistentie via de particle gun procedure die eerder voor lelie was ontwikkeld. Van een van de cultivars, Blue Magic, werden getransformeerde

 11. Die hermeneutiek van gereformeerde kerkreg

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Andries le Roux du Plooy

  2012-10-01

  Full Text Available Die artikel het op die belangrikheid en noodsaaklikheid van ‘n hermeneutiek vir die gereformeerde kerkreg gefokus. Die kerkregtelike dokument wat besonderlik ter sake was, is die kerkorde van die Gereformeerde kerke in Suid-Afrika, met sy besondere band met die Dordtse kerkorde van 1618 en 1619. Agtereenvolgens is aandag gegee aan die volgende aspekte soos (1 die eiesoortige aard van ‘n kerkorde as ‘n teologiese dokument en teks, in onderskeiding van regsdokumente; (2 die aard van die hermeneutiek van kerkreg; (3 enkele teorieë oor die interpretasie of uitleg van tekste, veral regstekste en (4 normatiewe vooronderstellings en reëls vir die interpretasie en verstaan van die teks en artikels van die kerkorde asook besluite van kerklike vergaderinge. Die gevolgtrekking was dat weinig indringende navorsing gedoen is oor die saak van hermeneutiek vir kerkreg, hoewel dit noodsaaklik is. Duidelike hermeneutiese reëls is gesuggereer en verduidelik, wat sou kon meehelp dat kerke en kerklike vergaderinge die artikels van die kerkorde asook besluite en reglemente wat daarop berus het, kan interpreteer en toepas. The hermeneutics of reformed church polity. The article focused on the importance and urgency of a design for reformed hermeneutics on church polity. The Church Order referred to in the article is the Church Order of the Reformed Churches in South Africa, which are closely related to the Church Order of Dordt of 1618 and 1619. The following aspects received attention namely (1  the unique character of a Church Order, in comparison to and distinguished from legal documents and statutes; (2 the character and nature of hermeneutics of church polity; (3 theories of interpretation in the common law tradition and their relevance to church polity and (4 normative presuppositions and marks for the interpretation and understanding of the text and articles of the Church Order, as well as the resolutions of church assemblies. It was found that

 12. Resultaten van het Rijkswaterstaat JAMP 2009 monitoringsprogramma van bot (Platichthys flesus L.). Biologische gegevens van bot en milieukritische stoffen in bot

  OpenAIRE

  Hoek-van Nieuwenhuizen, van, M.; Barneveld, van, E.

  2010-01-01

  De in dit rapport beschreven werkzaamheden zijn in 2009 door IMARES uitgevoerd op basis van een opdracht van Rijkswaterstaat in het kader van het Joint Assessment and Monitoring Program van de OSPARCOM. De opdracht hield in het verkrijgen van biologische gegevens van bot (visziekten). De benodigde monsters bot werden verzameld door IMARES. Tevens werd materiaal van bot verzameld voor chemisch onderzoek en geanalyseerd.

 13. Stroming en samenstelling van de sprengen en het grondwater van de Veluwe in 1996; een vergelijking met de toestand van 1986

  NARCIS (Netherlands)

  Meinardi CR; LBG

  1999-01-01

  Monsters water uit sprengen en grondwater van de Veluwe zijn onderzocht op concentraties van hoofdcomponenten en van microcomponenten (bepalingen door NITG). Onderzoek is gedaan ter bepaling van verblijftijden in de bodem van grondwater en van het water in sprengen. De intrekgebieden van de

 14. Omkering van de bewijslast: knelpunten in de regeling en bij de toepassing van de omkering van de sanctie (deel I)

  NARCIS (Netherlands)

  Okhuizen, E.C.G.

  2013-01-01

  De omkering van de bewijslast als processuele sanctie op het niet nakomen van de aangifteplicht en de daaraan verbonden bijkomende verplichtingen lijken niet weg te denken uit ons belastingrecht. De sanctie kwam al voor in de fiscale wetgeving die dateert van vóór de invoering van de Algemene wet

 15. Ontwateren van zeugenmest door middel van omgekeerde osmose

  NARCIS (Netherlands)

  Thelosen, J.; Gastel, van J.; Cuyck, van J.

  1992-01-01

  In periodiek nummer 1 (februari 1991) is het proces van omgekeerde osmose reeds beschreven. In het kort komt omgekeerde osmose op het volgende neer: de te ontwateren vloeistof wordt onder hoge druk (55 bar) door filterbuizen gepompt.

 16. Verteerbaarheid van katoensaadbevattende diete en die effek van ...

  African Journals Online (AJOL)

  , 15 and 20% whole cottonseed respectively, was determined in sheep at a feeding level of ... Die skynbare verteerbaarheid van droe materie (DM), organiese materie (OM), totale ruproteien (TRP), ruvesel (RV), neutraalbestande vesel (NBV), ...

 17. 'n Kwalitatiewe ondersoek na die invloed van aspekte van die ...

  African Journals Online (AJOL)

  S Blignaut

  ISSN 0378-5254 Journal of Family Ecology and Consumer Sciences, Vol 26: No1, 1998. 15 ...... van byvoorbeeld die televisie en gedrukte media 'n invloed op die .... fashion promotion and advertising. New York. ... Consumer behaviour to-.

 18. Het effect van het calciumgehalte van pootgoed op de ziektegevoeligheid

  NARCIS (Netherlands)

  Velema, R.; Griend, van de P.; Velvis, H.

  2001-01-01

  Het onderzoek dat in dit verslag is beschreven heeft betrekking op de relatie tussen het calciumgehalte in de knol en het optreden van de ziekten Fusarium spp, Helminthosporium solani, Phytophthora infestans en Erwinia spp.

 19. Achtergrondconcentraties van 17 sporenmetalen in het grondwater van Nederland

  NARCIS (Netherlands)

  Fraters B; Boumans LJM; Prins HP; LBG

  2002-01-01

  Er worden achtergrondconcentraties gegeven van 17 sporenmetalen in het grondwater in Nederland. De drie typen achtergrondconcentraties die onderscheiden worden, zijn: natuurlijk, semi-natuurlijk en regionaal. De natuurlijke achtergrondconcentratie is de concentratie zoals die gemeten zou worden op

 20. Fieldlab als aanjager van het innovatie ecosysteem

  NARCIS (Netherlands)

  Stolwijk, C.; Seiffert, L.

  2016-01-01

  Recente ontwikkelingen op het gebied van innovatiebeleid tonen een hernieuwde aandacht voor de rol van fieldlabs in het aanjagen van het omliggende innovatie ecosysteem1. Voorbeelden van deze trend zijn o.a. de Europese ’Innovation Hubs’, de Duitse ‘Mittelstand 4.0-Kompetenzzentren’, en de

 1. Effecten van wintergewassen op verliezen en benutting van stikstof bij de teelt van snijmaos; verslag van onderzoek op ROC Aver-Heino tussen voorjaar 1991 en najaar 1994

  NARCIS (Netherlands)

  Dijk, van W.; Schröder, J.J.; Holte, ten L.; Groot, de W.J.M.

  1995-01-01

  Tussen 1988 en 1994 is onderzoek verricht naar de effecten van wintergewassen (winterrogge en onderzaai van gras) op de verliezen en benutting van stikstof bij continuteelt van snijmaos op zandgrond. Gemiddeld over de gehele onderzoeksperiode nam zowel rogge als gras 30-40 kg/ha op in de

 2. Van Varroa jacobsoni naar Varroa destructor

  NARCIS (Netherlands)

  Calis, Johan

  2002-01-01

  Resultaten van onderzoek naar de verschillende voortplantingsstrategieën van Varroa jacobsoni en Varroa destructor in respectievelijk de Oosterse honigbij (Apis cerana) en de Westerse honingbij (Apis mellifera). Het hygiënisch gedrag van de Oosterse honingbij (leegruimen van aangetaste

 3. Consumentenonderzoek in het Restaurant van de Toekomst

  NARCIS (Netherlands)

  Wijk, de R.A.; Gorselink, M.; Steenbekkers, L.P.A.; Wabeke, M.; Thomasson, T.

  2010-01-01

  Miljoenen mensen lunchen dagelijks op hun werk. Over bijvoorbeeld motieven bij de keuze van maaltijdcomponenten, de invloed van de inrichting van het restaurant of variaties in het assortiment op dit keuzegedrag is weinig tot niets bekend. In het Restaurant van de Toekomst doet de Consumer Science

 4. Mechanische preventie van tarweopslag in graszaadteelt

  NARCIS (Netherlands)

  Wever, A.C.; Borm, G.E.L.

  2003-01-01

  Voor de chemische bestrijding van tarwe in veldbeemdgras is, na het vervallen van de toelating van diuron in juni '99, alleen chloorprofam nog toegelaten. Van beide middelen is een vrij grote kans op schade en is de effectiviteit tegen tarwe matig en zeer wisselend. Omdat de kans op nieuwe

 5. De kern van HRM. - 2e dr.

  NARCIS (Netherlands)

  Verburg, R.; den Hartog, D.

  2008-01-01

  In dit boek staat de kern van HRM centraal. Op basis van praktijkvoorbeelden, toonaangevende internationale publicaties en onderzoek in Nederland worden essentiële thema's van HRM belicht. Zo komen de volgende onderwerpen aan de orde: - De oorsprong van HRM - De veranderende relatie tussen werkgever

 6. Numerieke simulatie van de blastbelasting op vlucht MH17 van Malaysia Airlines als gevolg van de detonatie van een gevechtslading (U)

  NARCIS (Netherlands)

  2015-01-01

  De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) onderzoekt de crash van vlucht MH17 van Malaysia Airlines die plaatsvond op donderdag 17 juli 2014 in de regio Donetsk (Oekraïne). De OVV wil een duidelijk beeld geven van de oorzaak van de crash. Een mogelijke oorzaak is fatale schade aan het vliegtuig als

 7. Evaluatie van de Alcohol Verkeer Cursussen

  NARCIS (Netherlands)

  Leuw, Ed.; Brouwers, M.

  1992-01-01

  In dit rapport wordt een overzicht gegeven van de opzet, doelstellingen en uitkomsten van het evaluatie-onderzoek dat is verbonden aan de landelijke invoering van Alcohol Verkeer Cursussen (AVC's). Het verslag geeft een globaal en beschrijvend beeld van de belangrijkste kenmerken (deelname en

 8. Endopolygalacturonases van Botrytis cinerea: karakteristieken in vitro

  NARCIS (Netherlands)

  Krooshof, G.H.; Kester, H.C.M.; Burgers, K.; Benen, J.A.E.

  2003-01-01

  In dit artikel samenvattingen van lezingen van zeven presentaties van zestien onderzoekers van de KNPV-werkgroep Botrytis die op 18 september 2002 hun jaarlijkse bijeenkomst op het PPO Bomen in Boskoop hielden. De lezingen hadden de volgende onderwerpen: 1) Botrytis problems in hardy ornamentals; 2)

 9. Die teologiese arbeid van Antonius HJ Gunneweg

  African Journals Online (AJOL)

  En dis 'n klein treetjie van klagte na aanklag en na protes teen die gode, die heersers wat die mens vernietig deur hom oor sy ware lewe te bedrieg. Die ideologie eis dan ook dienooreenkomstig die bevryding en emansipasie van die mens van die gode en van God (1983: 118—119). Volgens die Jahwis is dit die slang wat, ...

 10. De polders van Nederland: een geologisch succesverhaal?

  NARCIS (Netherlands)

  Cohen, K.M.

  Overal in Nederland is de gesteldheid van de ondergrond het gevolg van landschapsvorming door de natuur, en van bedoelde en onbedoelde acties door de mens. Dat is nog eens extra waar in de poldergebieden van de kustvlakte en het rivierengebied. Al in de Romeinse tijd lagen daar lokaal de nodige

 11. De Balanced Scorecard, van theorie naar praktijk

  NARCIS (Netherlands)

  Schotanus, Fredo

  2004-01-01

  Meten is weten en wat men meet is wat men krijgt. Ofwel, wat gemeten wordt, is waar aandacht aan geschonken wordt. Dit zijn veelgehoorde statements en zij geven het belang aan van het meten van prestaties en van het meten van de juiste factoren. Hoe moet dit meten in de praktijk worden gebracht? Aan

 12. Over de zin en onzin van ecolabels

  NARCIS (Netherlands)

  Duim, van der V.R.

  2004-01-01

  In dit forum een discussie over de zin en onzin van ecolabels en keurmerken in toerisme. Voorstanders van eco-labeling plaatsen het debat in de context van een brede visie op milieuverandering. Labels zijn voor duurzame ontwikkeling een essentieel instrument om de belangen van burger-consumenten in

 13. Die Subjektiewe en Objektiewe doelwitte van Arbeid

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  T. H. Veldsman

  1982-11-01

  Die artikel gee aandag aan die subjektiewe en objektiewe doelwitte van arbeid. Hul plek en funksie binne 'n voorgestelde geïntegreerde motiveringsmodel word eerstens aangedui. Vervolgens word die verwantskap tussen die twee doelwitte uitgelig, gevolg deur 'n bespreking van die aard van die objektiewe doel. Laastens word die invloed van moderne arbeid op hierdie doelwitte uitgestippel.

 14. De fysiologische tremor van de hand

  NARCIS (Netherlands)

  Weerden, Tiemen Willem van

  1989-01-01

  Bij het innemen van een houding, zoals het willekeurig horizontaal gestrekt houden van de hand, vertoont het betrokken lichaamsdeel kleine fluctuaties in positie: de fysiologische tremor. Het doel van het proefschrift is, naast een beschrijving van het fenomeen, inzicht te geven in de oorzakelijke

 15. Stabiliteit van drijvende lichamen; anti-slingertanks

  NARCIS (Netherlands)

  Bourgingnon, G.P.

  1980-01-01

  Het dempen van de slingerbewegingen (roll) van een drijvend lichaam door middel van tanks met een vrije vloeistofoppervlakte. In de scheepsbouwkunde is vrij veel bekend over het toepassen van anti-slingertanks. De anti-slingertank, die ook dempt bij een stilliggend schip (in tegenstelling tot

 16. HISTORIESE OORSIG VAN DIE ONTSTAAN EN ONTWIKKELING ...

  African Journals Online (AJOL)

  In 1933 belas Rykskanselier. Hitler vir. Goering, Minister van Lugvaart, in die geheim met die skepping van die Luftwaffe. Die basis in Rusland is gesluit en toekomstige vlieeniers is nou in die geheim na Italie waar hulle elke aspek van moderne oorlog- voering oefen en die Blitzkrieg-gedagte, deur op ondersteuning van 'n.

 17. Biobrood van eigen bodem: een ketenproject

  NARCIS (Netherlands)

  Postma, R.; Bakker, den A.; Derksen, V.; Kruiger, K.; Maassen, J.; Osman, A.M.; Schepers, H.E.

  2008-01-01

  In 2007 is het ketenproject “Biobrood van eigen bodem” uitgevoerd in het kader van het coinnovatieprogramma biologische afzetketens. Het betrof een samenwerkingsproject van een aantal ketenpartijen uit de biologische broodketen en een aantal kennisinstellingen. Het doel van het project was gericht

 18. Het microscopisch onderzoek van amandelspijs en banketspijs

  NARCIS (Netherlands)

  Jong, de W.J.H.J.

  1982-01-01

  Nagaan of het door middel van microscopisch onderzoek mogelijk is om de identiteit vast te stellen van de gebruikte grondstoffen bij de bereiding van amandelspijs en banketspijs. Van een aantal monsters (22) gevulde speculaas werd de spijs geïsoleerd. Voor het microscopisch onderzoek werden een

 19. Het effect van creatief schrijven op het lezen van korte verhalen

  NARCIS (Netherlands)

  Janssen, T.; van den Bergh, H.

  2010-01-01

  Schrijven en lezen zijn complementaire vaardigheden, niet alleen bij referentiële teksten, maar ook bij fictionele. Janssen en Van den Bergh doen verslag van een onderzoek naar de invloed van creatief schrijven op het lezen van verhalen. Als leerlingen, voorafgaand aan het lezen van een verhaal, een

 20. Tranen van bloed : Het beleg van 's-Hertogenbosch en de oorlog in de Nederlanden, 1629

  NARCIS (Netherlands)

  Cauwer, de Peter

  2008-01-01

  Het beleg van 's-Hertogenbosch en de veldtocht van 1629 staat in de Nederlandse geschiedschrijving te boek als een van de meest roemruchte gebeurtenissen van de Tachtigjarige Oorlog. Het beeld en de interpretaties van deze gebeurtenis zijn de afgelopen decennia nauwelijks veranderd. Toch bleven de

 1. Detectie van Meloidogyne spp. in grondmonsters - een vergelijking van twee technieken

  NARCIS (Netherlands)

  Veenhuizen, P.T.M.; Schoemakers, N.; Vos, J.; Versteegen, F.; Landeweert, R.; Karssen, G.

  2007-01-01

  Hier volgen de samenvattingen van de bijeenkomst van 20 maart 2007 van de KNPV-werkgroep Meloidogyne. 1) Kwantitatieve multiplexdetectie van aaltjes; 2). Meloidogyne chitwoodi en M. fallax: vergelijking visuele beoordeling en Taqman-PCR aan pootaardappelen; 3) Detectie van Meloidogyne spp. in

 2. Kroniek van de intellectuele eigendom

  NARCIS (Netherlands)

  Visser, D.J.G.

  2015-01-01

  Het online doorverkopen en uitlenen van e-books is omstreden. De thuiskopieheffing blijft een kostbaar hoofdpijndossier. Een parodie vereist een humoristische bedoeling. Onpersoonlijke geschriften en verweesde werken zijn niet meer beschermd. Een stoel is geen merk, maar een winkelinrichting

 3. Voedingsgewoonten van overvloed en onbehagen.

  NARCIS (Netherlands)

  Hartog, den A.P.

  1996-01-01

  Vijf artikelen waarin de volgende aspecten zijn belicht: -) vijftig jaar eten in Nederland; -) sociale klasseverschillen in (op)voeding; -) voedingsaankopen in het gezin; -) invloed sociale omgeving; -) effectiviteit van vet- en suikervervangers

 4. Gezondheidsaspecten van Legionella in water

  NARCIS (Netherlands)

  Schets FM; de Roda Husman AM; MGB

  2004-01-01

  Legionella pneumophila is een veroorzaker van ernstige longontsteking bij mensen. Legionella bacterien blijken overal in waterige milieus aanwezig te zijn. Met name in kunstmatige waterige milieus kunnen mensen blootgesteld worden aan aerosolen waarin Legionella aanwezig is. Dit beknopte

 5. Tandem Van de Graaff facility

  Data.gov (United States)

  Federal Laboratory Consortium — Completed in 1970, the Tandem Van de Graaff facility was for many years the world's largest electrostatic accelerator facility. It can provide researchers with beams...

 6. Gentegreerde woordeboekgebruik van vakwoordeboeke vir ...

  African Journals Online (AJOL)

  Riette Ruthven

  word bespreek asook daardie vakwoordeboeke wat op aanleerders van sowel 'n taal as die vak gerig is. ... Abstract: Integrated Dictionary Use of Specialised Dictionaries for Learn- ers. ...... Applied Language Studies 25(3): 319-331. Gouws ...

 7. Evaluatie van relatievorming in de laagdrempelige verslavingszorg

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Esther Kuis

  2010-12-01

  deze vergelijking de vragenlijst die de meeste aspecten van de kwaliteit van de relatie meet, en bewerkten deze. Daarna is dit instrument getoetst in een onderzoek onder 80 bezoekers van laagdrempelige verslavingscentra in vier verschillende steden. De auteurs concluderen dat de bewerkte vragenlijst onderscheidend vermogen bezit voor verschillende werkers en instellingen. De lijst is behulpzaam bij het meten van de kwaliteit van de relatie tussen cliënt en hulpverlener.

 8. Mediamonitering in die bestuur van korporatiewe beeld

  OpenAIRE

  2012-01-01

  M.Comm. Die waarde van hierdie ondersoek hou verband met die bemarking van 'n onderneming en die handhawing van 'n mededingende voordeel deur die projektering van 'n positiewe beeld (Anon., 1995a:92; Bateman & Zeithaml, 1993:75; Caminiti, 1992:50; Kotler & Armstrong, 1991:240). Hierdie aspek neem toe in belangrikheid soos wat die besigheidsmilieu in Suid-Afrika verander, veral wat betref die toetrede van buitelandse maatskappye tot die Suid-Afrikaanse mark.

 9. Van Hove singularities revisited

  International Nuclear Information System (INIS)

  Dzyaloshinskii, I.

  1987-07-01

  Beginning with the work of Hirsch and Scalapino the importance of ln 2 -Van Hove singularity in T c -enhancement in La 2 CuO 4 -based compounds was realized, which is nicely reviewed by Rice. However, the theoretical treatment carried out before is incomplete. Two things were apparently not paid due attention to: interplay of particle-particle and particle-hole channels and Umklapp processes. In what follows a two-dimensional weak coupling model of LaCuO 4 will be solved exactly in the ln 2 -approximation. The result in the Hubbard limit (one bare charge) is that the system is unstable at any sign of interaction. Symmetry breaking moreover is pretty peculiar. Of course, there are separate singlet superconducting pairings in the pp-channel (attraction) and SDW (repulsion) and CDW (attraction) in the ph-channel. It is natural that Umklapps produce an SDW + CDW mixture at either sign of the interaction. What is unusual is that both the pp-ph interplay and the Umklapps give rise to a monster-coherent SS + SDW + CDW mixture, again at either sign of the bare charge. In the general model where all 4 charges involved are substantially different, the system might remain metallic. A more realistic approach which takes into account dopping in La-M-Cu-O and interlayer interaction provides at least a qualitative understanding of the experimental picture. 10 refs, 5 figs

 10. SLAM in a van

  Science.gov (United States)

  Binns, Lewis A.; Valachis, Dimitris; Anderson, Sean; Gough, David W.; Nicholson, David; Greenway, Phil

  2002-07-01

  We have developed techniques for Simultaneous Localization and Map Building based on the augmented state Kalman filter, and demonstrated this in real time using laboratory robots. Here we report the results of experiments conducted out doors in an unstructured, unknown, representative environment, using a van equipped with a laser range finder for sensing the external environment, and GPS to provide an estimate of ground truth. The goal is simultaneously to build a map of an unknown environment and to use that map to navigate a vehicle that otherwise would have no way of knowing its location. In this paper we describe the system architecture, the nature of the experimental set up, and the results obtained. These are compared with the estimated ground truth. We show that SLAM is both feasible and useful in real environments. In particular, we explore its repeatability and accuracy, and discuss some practical implementation issues. Finally, we look at the way forward for a real implementation on ground and air vehicles operating in very demanding, harsh environments.

 11. St. Teresa van Avila: sentrale figuur in die werk van Cussons en Van Wyk Louw

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  H. van Vuuren

  1989-05-01

  Full Text Available A central poem in Van Wyk Louw’s Tristia (1962, is “H. Teresa van Avila flap uit” (literally translated: “Saint Teresa of Avila talks too much/babbles uncontrollably”. This article illustrates how intertextual reading helped to clarify the poem. Teresa of Avila’s The way of perfection (a translation of the Spanish work El Camino de la Perfección, 1573 is the intertext of the Van Wyk Louw poem. In the last section of the article it is shown how the figure of St. Teresa of Avila is central not only to Van Wyk Louw’s Tristia (1962, but also to the oeuvre of Sheila Cussons, which underlines a strong intertextuality between these two Afrikaans oeuvres.

 12. ‘n Kritiese bespreking van roskam se seining van apartheid as grondslag van die Suid-afrikaanse samelewing

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  N. van Loggerenberg

  1963-03-01

  Full Text Available Segregasie is al deur vele ondersoekers histories tot ’n tradisie uit die stigtingsjaar 1652 met die aankoms van Jan van Riebeeck herlei. Roskam sion dit egter as 'n beleid wat veel later aanvaar is. Hy sien dit as beleid wat bepaalde groepe van die bevolking as 'n politieke eenheid, kragtens ’n sosiale hiërargie, van mekaar wil afskei, isoleer. Dit is vir  hom duidelik dat die politieke eenheid van Ordinansie 50 van 1828 nooit werklikheid geword het nie, en die tradisie van blanke heerskappy pas vir liom as heleid beter in die huidige situasic as segregasie. Roskam is dan van oordeel dat ..white supremacy” daarom die juiste en omskrywende betekenis van segregasie is.

 13. Gebruik van TaqMan PCR voor het kwantificeren van Fusarium spp. en Microdochium nivale in gewassen en gewasresten van tarwe.

  NARCIS (Netherlands)

  Köhl, J.; Haas, de B.H.; Kastelein, P.; Burgers, S.L.G.E.; Waalwijk, C.

  2005-01-01

  Infecties van tarwe door toxigene Fusarium spp. kunnen leiden tot contaminatie van graan met diverse mycotoxines. Voorkoming van mycotoxinebesmetting is uit oogpunt van voedselveiligheid, diergezondheid, maar ook bedrijfseconomisch, vereist. Voor vier Fusariumsoorten is een kwantitatieve detectie

 14. Inzicht in het presteren van de executieketen : Ontwikkeling van een monitor voor het meten van Kritieke Prestatie Indicatoren in de Executieketen

  NARCIS (Netherlands)

  Braak, S.W. van den; Netten, C.P.M.; Witzenburg, R. van

  2013-01-01

  Dit zijn de voorlopige resultaten van het ontwikkelprojcet Monitor Kritieke Prestatie Indicatoren Executieketen. Het structureel meten van de vastgestelde Kritieke Prestatie Indicatoren (KPI's) behelst het periodiek verzamelen, bewerken en presenteren van grote hoeveelheden data van verschillende

 15. Resultaten van de proeftuinen van PACT : inclusie door interprofessionele samenwerking in kindvoorzieningen 0-6 jaar

  NARCIS (Netherlands)

  Doornenbal, Jeannette; Balledux, Marielle; Fukkink, Ruben; Spoelstra, Jolanda; van Verseveld, Marloes; van Yperen, Tom

  2018-01-01

  In deze bijdrage worden de onderzoeksresultaten gepresenteerd van de ontwikkelingen in de PACT-proeftuinen om door middel van interprofessionele samenwerking tussen onderwijs, kinderopvang en zorg inclusie van elk kind te realiseren.

 16. Rapport van het onderzoek naar de kosten, verbonden aan het bewaren van consumptie-aardappelen

  NARCIS (Netherlands)

  Anonymous,

  1941-01-01

  Het doel van deit rapport is vast te stellen hoe het verloop van den prijs van consumptie-aardappelen gedurende den winter en het voorjaar moet zijn om de gemaakte kosten en het verlies aan product goed te maken.

 17. Lange termijneffecten van jeugdparticipatie : Persistente effecten van deelname aan jeugdverenigingen in Nederland en de Verenigde Staten

  NARCIS (Netherlands)

  Bekkers, René; Hooghe, Marc; Stolle, Dietlind

  2004-01-01

  Gelet op het belang van primaire socialisatieprocessen, kan men van de verwachting uitgaan dat participatie in jeugdverenigingen persistente effecten zal hebben op latere gedrags- en attitudinale actoren. Deze effecten kunnen zowel verklaard worden vanuit een sociale integratie- (interiorisatie van

 18. Leven en werken van Geert Reinders. De grondlegger van de immunologie.

  NARCIS (Netherlands)

  Bruins, Luitje Hendrik

  1951-01-01

  De levensgeschiedenis van Geert Reinders is het relaas van de vele prestaties, waartoe deze man ondanks een zeer gebrekkige schoolopleiding in staat was. Hij was werkzaam als molenaar, boer, koopman, redger, gemeentesecretaris, secretaris en ontvanger van een groot zijlvest, veeartsenijdeskundige;

 19. Is the Charcot and Bernard case (1883) of loss of visual imagery really based on neurological impairment?

  Science.gov (United States)

  Zago, Stefano; Allegri, Nicola; Cristoffanini, Marta; Ferrucci, Roberta; Porta, Mauro; Priori, Alberto

  2011-11-01

  INTRODUCTION. The Charcot and Bernard case of visual imagery, Monsieur X, is a classic case in the history of neuropsychology. Published in 1883, it has been considered the first case of visual imagery loss due to brain injury. Also in recent times a neurological valence has been given to it. However, the presence of analogous cases of loss of visual imagery in the psychiatric field have led us to hypothesise functional origins rather than organic. METHODS. In order to assess the validity of such an inference, we have compared the symptomatology of Monsieur X with that found in cases of loss of visual mental images, both psychiatric and neurological, presented in literature. RESULTS. The clinical findings show strong assonances of the Monsieur X case with the symptoms manifested over time by the patients with functionally based loss of visual imagery. CONCLUSION. Although Monsieur X's damage was initially interpreted as neurological, reports of similar symptoms in the psychiatric field lead us to postulate a functional cause for his impairment as well.

 20. Die regsposisie van die gemolesteerde kind 1

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  P.J. Schabort

  1991-03-01

  Full Text Available Hoe reik die reg uit na die seksueel gemolesteerde kind? As na die reg in wye verband gekyk word, sou dit alie wetgewing en alle gemeneregsbeginsels en alle regsprosedures insluit waardeur die Staat poog om molestering te voorkom en die gemolesteerde kind in beskerming te neem. Dit le baie wyd en sou byvoorbeeld die maatreels insluit van die Kindenvet 33 van 1960; die Wet op Egskeiding 70 van 1979; die Wet op Kindersorg 74 van 1983; die Wet op die Status van Kinders 82 van 1987 en die Wet op Bemiddeling in Sekere Egskeidingsaangeleenthede 24 van 1987. Eersdaags sal dit moontlik ook ’n Manifes vir die Regte van Kinders insluit wat vermoedelik geskoei sal wees op die W O se Konvensie vir die Regte van die Kind (1989 w a arv an die RSA tan s nog nie ’n ondertekenaar is nie.

 1. Resultaten van het RWS-RIKZ JAMP 2005 monitoringsprogramma van bot (Platichthys flesus L.) : Biologische gegevens van bot en milieukritische stoofen in bot

  NARCIS (Netherlands)

  Kotterman, M.J.J.

  2006-01-01

  In opdracht van RWS-RIKZ werden door het RIVO werkzaamheden uitgevoerd in het kader van het Joint Assessment and Monitoring Program van de OSPARCOM. De opdracht hield in het verkrijgen van biologische gegevens van bot. De werkzaamheden bestonden uit het verzamelen van monsters bot waarvan

 2. Resultaten van het Rijkswaterstaat JAMP 2008 monitoringsprogramma van bot (Platichthys flesus L.). Biologische gegevens van bot en milieukritische stoffen in bot

  NARCIS (Netherlands)

  Hoek-van Nieuwenhuizen, van M.; Barneveld, van E.

  2009-01-01

  De in dit rapport beschreven werkzaamheden zijn door Wageningen IMARES uitgevoerd op basis van een opdracht van Rijkswaterstaat in het kader van het Joint Assessment and Monitoring Program van de OSPARCOM. De opdracht hield in het verkrijgen van biologische gegevens van bot. De benodigde monsters

 3. Resultaten van het Rijkswaterstaat JAMP 2009 monitoringsprogramma van bot (Platichthys flesus L.). Biologische gegevens van bot en milieukritische stoffen in bot

  NARCIS (Netherlands)

  Hoek-van Nieuwenhuizen, van M.; Barneveld, van E.

  2010-01-01

  De in dit rapport beschreven werkzaamheden zijn in 2009 door IMARES uitgevoerd op basis van een opdracht van Rijkswaterstaat in het kader van het Joint Assessment and Monitoring Program van de OSPARCOM. De opdracht hield in het verkrijgen van biologische gegevens van bot (visziekten). De benodigde

 4. "Krakende kaken"; psychiatrische beschouwingen over het syndroom van het pijnlijke, slecht functionerende kaakgewricht (Arthrosis deformans van het kaakgewricht of het syndroom van Costen)

  NARCIS (Netherlands)

  Schuler, Jacques

  1966-01-01

  Naar aanleiding van klinische indrukken en mede op grond van literatuurgegevens werd een psychiatrisch onderzoek verricht naar het aandeel van psychogene factoren bij het tot stand komen van kaakgewrichtsklachten. Het klachtencomplex dat van stoornissen in de functie van het kaakgewricht het gevolg

 5. DIE HEDENDAAGSE SIENING VAN DIE NORMERING VAN DUITS ...

  African Journals Online (AJOL)

  v a k t a a l k w a l i £ i k a s i e s ) neem d i e I n s t i t u t t a l l e take waar ter u i t b r e i d i n g van kennis van die Duitse taal in die buiteland. Sedert 1964 publiseer die. Institut die tydskrif Deutsch als Fremdsprache met die bylae Sprachpraxis, asook 'n handboek met die titel Deutsch - eln Lehrbuch Eur Auslander (Duits.

 6. Bestrijdingsmiddelen en teelten; een verkenning van de risico's van het gebruik van bestrijdingsmiddelen voor waterorganismen binnen enkele landbouwkundige teelten

  NARCIS (Netherlands)

  Deneer, J.W.

  2003-01-01

  Voor de vijftien landbouwkundige gewassen met het grootste areaal in Nederland is geonventarisseerd tot welke toxische belasting de driftbelasting met bestrijdingsmiddelen zal leiden. Slechts bij twee van de vijftien onderzochte teelten bleeft de belasting van algen, kreeftachtigen en vissen beneden

 7. Ellis-van Creveld Syndrome

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  K Rajendra

  2010-01-01

  Full Text Available Ellis-van Creveld syndrome also known as chondroectodermal dysplasia is a rare genetic disorder of the skeletal dysplasia type, first described by Richard WS Ellis and Simon van Creveld in 1940. The syndrome manifests with several skeletal anomalies, oral mucosal and dental anomalies, congenital cardiac defects, nail dysplasia and polydactyly of one or both limbs. It is caused by mutation of EVC1 and EVC2 genes located in a head-to-head configuration on chromosome 4p16, which has been identified as the causative. The EVC phenotype is variable and affects multiple organs. The presence of oral mucosal and dental alterations, like the presence of numerous frenulum, oligodontia, bellshaped anterior teeth, hypoplastic erupted teeth with high-caries index, will confirm the diagnosis of Ellis-van Creveld syndrome and hence its importance to dentists.

 8. Leerteoretiese basis van die andragogie

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  C. J. A. Simpson

  1991-06-01

  Full Text Available Learning theory basis of andragogy. A cursory glance at andragogy creates the impression that humanistic learning theory plays an all encompassing role in the learner centered approach andragogy espouses. A closer look, however, reveals that Knowles (1973, after having made an intensive study of learning theory, created an extensive framework within which human resource development can take place. The fact that Knowles attracted critique from different areas, led to a need to ascertain the role different learning theories, if any, played in the emergence of andragogy. Having looked at the assumptions displayed by the andragogical approach, as well as a comparison of different learning theories and their connection with andragogy, it became clear that andragogy contains elements of various learning theories in an adapted way. These adaptations resulted in an approach to adult education in which learners are given the opportunity to be part of the learning process in such a way that they themselves contribute to the development which takes place. Opsomming Met 'n eerste oogopslag wil dit voorkom asof humanistiese leerteorie 'n oorheersende rol in die leerdergesentreerde benadering van andragogie speel. By nadere ondersoek blyk dit egter dat Knowles (1973, na 'n deeglike studie van verskillende leerteoretiese beginsels, 'n omvangryke raamwerk geskep het waarbinne, aan die hand van verskeie aangepaste leerteoretiese beginsels, menslike hulpbronontwikkeling kan plaasvind. As gevolg van die feit dat Knowles vanuit verskillende oorde kritiek op die lyf geloop het, is besluit om die rol wat verskillende leerteorieë in andragogie speel, te bestudeer. Dit blyk dat andragogie nie net elemente van verskillende leerteorieë bevat nie, maar dat toepaslike aspekte van die teoriee wat ondersoek is, benut en aangepas is om 'n geintegreerde benadering te bewerkstellig waarin veral volwassene-leerders by leergeleenthede en hulle selfontwikkeling betrek word.

 9. ’n Oorsig van die bepaling van die vroeë bakterisidiese aktiwiteit van verskeie antituberkulosemiddels

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  P. R. Donald

  2003-06-01

  Full Text Available Die vroeë bakterisidiese aktiwiteit (VBA van ’n antituberkulosemiddel is die daaglikse afname van M tuberculosis in log10 kolonievormende eenhede per ml sputum, tydens die eerste twee dae van behandeling met die middel. Dit weerspieël die vermoë van ’n middel om aktief metaboliserende organismes in tuberkulose-longholtes te dood. Dit is ’n relatief goedkoop metode om in ’n klein groep pasiënte die antituberkulose-aktiwiteit van ’n middel, binne maande, in vivo te evalueer. Hierdie artikel som ons ondervinding op tydens sewe gepubliseerde VBA-studies, en die bronne van variasie in die prosedure word identifiseer. Die pasiënte in hierdie studies was gemiddeld 33 jaar oud, met ’n gemiddelde gewig van 50 kg en 55% het ekstensiewe of massiewe longaantasting gehad. Die hoogste VBA-waardes (0,50-0,66 is gevind in pasiënte wat isoniasied ontvang het, en die laagste waardes (0,05 en 0,09 respektiewelik was gevind in pasiënte wat die aminoglikosiede amikasien en paromomisien, albei in doserings van 15 mg/kg liggaamsgewig, ontvang het. Die algehele variasie in die VBA van 248 pasiënte was 0,0312, en die variasie toegeskryf aan die proses van sputumproduksie en -versameling was 0,0223. Dit blyk dat die verskillende aspekte van sputumproduksie en -versameling, betrokke by die lewering van ’n verteenwoordigende sputummonster, ’n groter bydrae maak tot variasie tydens die prosedure as die laboratoriumaspekte van die tegniek. Die keuring van pasiënte vir insluiting in VBA-studies, en hulle vermoë om saam te werk om ’n verteenwoordigende sputummonster te produseer, is van deurslaggewende belang in die suksesvolle voltooiing van VBA-studies.

 10. ¿Cómo y con qué propósitos leer para aprender en historia? Sentidos contrastantes adjudicados a la lectura en la formación docente

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Manuela Cartolari

  2016-05-01

  Full Text Available Actualmente, las investigaciones en socio-retórica, en didácticas específicas y en lingüística aplicada nos permiten afirmar que aprender contenidos en una disciplina implica poder apropiarse de particulares formas de pensar y leer en dicho campo de conocimientos. Sin embargo, no es claro aún de qué manera/s se pone en juego en las aulas la relación entre cómo leer y cómo aprender a (re construir los contenidos en determinada disciplina. Partiendo de este problema, nos propusimos identificar y analizar en qué aspectos y con qué sentidos, docentes y alumnos vinculan el aprendizaje de contenidos históricos con los modos de leer en historia. Para ello, observamos y audiograbamos todas las clases impartidas en tres materias de un Profesorado en Historia de Buenos Aires, durante el segundo semestre de un año lectivo. Asimismo, entrevistamos en profundidad a sus docentes y estudiantes. El análisis cualitativo del material muestra que los sujetos participantes informan modos de leer que resultan similares a aquellos que, según distintos estudios, ejercen los profesionales expertos en historia. En este trabajo, analizamos particularmente las formas de lectura referidas por la mayoría de estudiantes: 1 leer para analizar la perspectiva histórica o el trabajo historiográfico de los autores y autoras, y 2 leer para comprender procesos versus leer para memorizar fechas y acontecimientos. Los resultados muestran que, según estos modos de leer se pongan en juego en situaciones dialógicas o monológicas de enseñanza, el estudiantado puede adjudicarle un sentido disciplinar –al tratar de ejercerlos por sí mismo– o un sentido arbitrario –al buscar reproducir las interpretaciones del propio profesor o profesora sobre textos que no comprenden–. Dado que numerosas políticas educativas subrayan la importancia de formar “personal docente-investigador” y, con ello, apuestan a la interpenetración de las actividades pedag

 11. De werking van de hydro- en acetylverbindingen van kinidine en kinine op het hart van Rana esculenta

  NARCIS (Netherlands)

  Sibie, Johan Dirk

  1942-01-01

  In hoofdstuk I werd een inleiding gegeven betreffende de geschiedenis van de kina en van het begin der kinacultuur op Java, de chemie der kinaälkaloïden en enkele aspecten der pharmacologische werking van de kinaderivaten. ... Zie: Samenvatting

 12. Bereiding van gevriesdroogd cholesterolcalibratie en -controleserum ten behoeve van de Stichting Kwaliteitsbewaking Chemische Analyse ten behoeve van Epidemiologisch Onderzoek (KCA)

  NARCIS (Netherlands)

  Dreumel; H.J.van; Wikkeling; R.H.; Steentjes; G.M.; Buitenhuis; S.G.; Koedam; J.C.

  1986-01-01

  In het kader van de samenwerking tussen het RIVM en de Stichting KCA (Kwaliteitsbewaking Chemische Analyse t.b.v. Epidemiologisch Onderzoek) werden drie partijen cholesterolserum bereid. Uitgegaan werd van menselijk serum (Centraal Laboratorium van de Bloedtransfusiedienst). Door uit een deel

 13. De mislukte missie van mr. Maarten van Naarden als luitenant-stadhouder van Stad en Lande 1541-1557

  NARCIS (Netherlands)

  Postma, F.

  2005-01-01

  Maarten van Naarden’s failed mission as lieutenant-stadholder of the province of Groningen, 1541-1557 In November 1557, Maarten van Naarden resigned from his post as lieutenant-stadholder of the province of Groningen and left the province after staying there for sixteen years. Van Naarden’s

 14. N HERSIENING VAN DIE AFRIKAANSE VERTALING VAN DIE ...

  African Journals Online (AJOL)

  Test

  aangetoon het, 'n huis in Kapernaum gehad en hierdie geskiedenis speel in Kapernaum of daar digby af. Jesus en sy dissipele het namelik, volgens 6:35 geland by Gennesaret, net suid van Kapernaum Die gevolgtrekking word ondersteun deur Joh. 6:17 waarvolgens die dissi pele na die spysiging op Kapernaum gevaar ...

 15. Die pastorale begeleiding van predikante van die Nederduitse ...

  African Journals Online (AJOL)

  21 Jan 2013 ... Stone, M.F., 1999, Coaching, counselling & mentoring: How to choose & use the right technique to boost employee performance, AMACOM, New York. Strydom, W.A., 2011, 'Pastoraat aan getraumatiseerde kinders in die intensiewesorgeenheid: 'n Gestalt benadering', DD tesis, Universiteit van Suid-. Afrika ...

 16. Stapeling van stigma? Interculturele aspecten van stigma bij psychische problemen

  NARCIS (Netherlands)

  Hoogsteder, M; Veling, Willem; van Weeghel, Jaap; Pijnenborg, Marieke; van 't Veer, Job; Kienhorst, Gerdie

  2015-01-01

  Mensen met psychische aandoeningen hebben vaak te maken met sociale afwijzing en uitsluiting. Het stigma op psychische problemen speelt een belangrijke rol bij het in stand houden van belemmeringen voor maatschappelijke participatie, zelfs nadat mensen hersteld zijn. Daarnaast heeft het stigma vaak

 17. Invloed van mielieaanvulling en weidruk op produksie van ooie en ...

  African Journals Online (AJOL)

  Massaveranderinge van ooie en lammers met verskillende tipe energieaanvullings op gespaarde wintersuurveld is vir drie opeenvolgende winterseisoene ondersoek in 'n 3 X 2 X 2-faktoriale proefontwerp. Veldkampe is vir 60 dae in Junie tot Augustus bewei teen 3 of 6 kg beskikbare DM/ooi/d. Mieliegraan teen 300 g en ...

 18. De bijdrage van ecologisch milieubeheer aan de kwaliteit van natuurgebieden

  NARCIS (Netherlands)

  Eijsackers, H.J.P.

  2008-01-01

  Natuurbeheer heeft drie relaties met milieubeheer. Namelijk: 1. via man-made ecosystemen; 2. via de invloed van negatieve milieuomstandigheden op de natuur; 3. via de mogelijkheid om natuurlijke processen in te zetten om verontreiniging in natuurgebieden op te ruimen. In dit artikel komen alle drie

 19. Die helende krag van regverdige vergifnis, sonder kondonering van ...

  African Journals Online (AJOL)

  22 Jul 2016 ... Scan this QR code with your .... respond to the wrongdoer based on the moral principle of ..... van mag, maar aan die ander kant tree mense wat onreg ervaar ..... One of the achievements of Christian ethics has been to extend.

 20. Effecten van zuurbelasting op de grondwaterkwaliteit van een pyriethoudende ondergrond

  NARCIS (Netherlands)

  Kanb, W.C.J.P.

  1985-01-01

  Onderzoek naar de gevolgen van zure depositie vanuit de atmosfeer beperkt zich in het algemeen tot de bovengrond. Het in deze nota beschreven onderzoek was in het bijzonder gericht op de ondergrond. Essentieel hierbij is, dat de experimenten onder anaërobe omstandigheden zijn uitgevoerd. Het doel

 1. Die funksies en toepassings van retoriese vrae | van der Merwe ...

  African Journals Online (AJOL)

  Dit kan byvoorbeeld in ekspressiewe funksie aangewend word ter be- klemtoning, ter oorreding en ter uiting van emosies. Hierdie soort vrae kom voor in mondelinge kommunikasie (bv. toesprake, didaktiese redevoering en gemoedelike gesprekvoering) en geskrewe taal (bv. in die media en die letterkunde). Die retoriese ...

 2. De mythe van moederliefde. Geschiedenis van een gevoel.

  NARCIS (Netherlands)

  dr. Pauline Naber

  2014-01-01

  Column over Elisabeth Badinter in Pedagogiek in de Praktijk. 81 (20), 24-27. Er zijn boeken die zo’n diepe indruk maken dat je er weken niet van loskomt. Er zijn boeken die je een wereld intrekken waarvan je het bestaan niet eens vermoedde. Er zijn boeken die een inzicht aandragen dat je leven

 3. Het sluiten van een huurovereenkomst door middel van nieuwe telecommunicatiemiddelen

  NARCIS (Netherlands)

  Deli, D.E.J.A.

  2001-01-01

  In 2000 werden twee nieuwe wettelijke regelingen in België ingevoerd om uitwerking te geven aan de Europese Richtlijn 1999/93/EG van 13 december 1999 'betreffende een gemeenschappelijk kader voor elektronische handtekeningen' (Publ.L EG 19 januari 2000, afl. 13, 12-20). In dit artikel worden de

 4. Evaluering van Suid-Afrikaanse protelenbronne: Gebruik van ...

  African Journals Online (AJOL)

  binding as measure of protein quality in fish-meal South. African fish-meals differing in origin, composition and ... technique could serve as a quality control measure at the processing plants in the fish-meal industry. .... aangepas tot 'n vlak wat verseker dat die. Prometerlesing heer isas 'n kleurstotbinding van 2,0 mmol.l - 1.

 5. 'n Voordrag van Adrianus van Seims oor hermeneutiek

  African Journals Online (AJOL)

  Differen-en ignoriert werden sollten, sondern so, dass, indem man sie fest im Blick behalt, die Einheit als eine lebendige und spannungsreiche zur Erscheinung kommt'. (Bultmann 1929:196). Sover ek weet, was Van Seims se lesing oor hermeneutiek die eerste geleent- heid waar hy, nadat hy die Hervormde Kerk verlaat ...

 6. Mediaplanning : Van marketingcommunicatieplan tot mediaplanning en –inkoop

  NARCIS (Netherlands)

  Babs van Teylingen-Geerlings

  2010-01-01

  Het boek Mediaplanning verschaft snel inzicht in het gehele mediaplanningsproces: van mediabriefing, het selecteren van de mediumtypen aan de hand van de mediumbeoordelingscriteria, media- en planningsschema, budgetverdeling tot media-inkoop. Kennis van het mediaplanningsproces alleen is echter niet

 7. Databestanden van de opgraving Colmont-Ponderosa 2001

  NARCIS (Netherlands)

  Verpoorte, A.; Voormolen, B.

  2005-01-01

  Het veldwerk bestond uit vier onderdelen: oppervlaktekartering van de vindplaats Colmont-Ponderosa, geo-archeologisch booronderzoek, een archeologische proefopgraving, en een veldkartering in de omgeving (zgn. Eiland van Ubachsberg). In het kader van de waardering van oppervlaktevindplaatsen uit het

 8. Haalbaarheidsstudie naar de productie en afzet van Zeeuwse cider

  NARCIS (Netherlands)

  Schreuder, S.A.M.M.; Ravesloot, M.B.M.

  2005-01-01

  Verslag van een onderzoek om inzicht te krijgen in de technische en economische mogelijkheden van de productie van cider in Zeeland. In dat kader is een bureaustudie uitgevoerd naar de kenmerken van de ciderconsumptie en productie in diverse Europese landen.

 9. Altijd wat te doen bij het sluisje van Dorkwerd

  NARCIS (Netherlands)

  den Hollander, Franciscus; van Dam, Vanessa; Langenberg, Sjaak

  2006-01-01

  Ooggetuigeverslagen van 84 Nederlandse auteurs die op 1 september 2006 van 11.00 tot 17.00 uur langs de 118 kilometer lange vaarroute van Lemmer naar Delfzijl (Prinses Margrietkanaal, Van Starkenborg-kanaal, Eemskanaal) zaten.

 10. Biologische reiniging van baggerspecie op de landfarm Kreekraksluizen; monitoring 2001

  NARCIS (Netherlands)

  Harmsen, J.; Toorn, van den A.; Dijk-Hooyer, van O.M.; Zweers, A.J.; Bouwman, L.A.; Ma, W.C.; Bodt, J.M.

  2002-01-01

  De monitoring betreft de afbraak van PAK, minerale olie; en het gedrag van zware metalen. De species zijn afkomstig van de Geulhaven (Rotterdam), de havens van Wemeldinge en Zierikzee, de Petroleumhaven (Amsterdam)

 11. Interlaboratorium vergelijking van het onderzoek naar Aeromonas spp. in drinkwater

  NARCIS (Netherlands)

  Havelaar AH; During M; Versteegh JFM

  1986-01-01

  Door middel van onderzoek van zes kunstmatig besmette gesimuleerde monsters drinkwater ( 4 Aeromonas spp., 1 Klebsiella oxytoca, 1 Pseudomonas aeruginosa) werd een vergelijking gemaakt van de resultaten van Aeromonas onderzoek in 14 laboratoria. De tellingen in de deelnemende laboratoria

 12. Hoe verloopt identiteit-verificatie van online studenten?

  OpenAIRE

  Janssen, José

  2018-01-01

  Presentatie over identiteit verificatie van online studenten tijdens een werkbezoek van NUFFIC (https://www.nuffic.nl/) aan de Open Universiteit. Topics: identiteit verificatie, vormen van authenticatie, online toetsen, toetsfraude, TeSLA instrumenten voor authenticatie en verificatie van auteurschap.

 13. Hoe verloopt identiteit-verificatie van online studenten?

  NARCIS (Netherlands)

  Janssen, José

  2018-01-01

  Presentatie over identiteit verificatie van online studenten tijdens een werkbezoek van NUFFIC (https://www.nuffic.nl/) aan de Open Universiteit. Topics: identiteit verificatie, vormen van authenticatie, online toetsen, toetsfraude, TeSLA instrumenten voor authenticatie en verificatie van

 14. The Application of Divergences in Prototype Based Vector Quantization

  NARCIS (Netherlands)

  Haase, Sven

  2014-01-01

  Dit proefschrift geeft een systematische analyse van op divergentie gebaseerde leer algoritmen en levert het mathematisch kader voor het gebruik van deze informatie theoretische maten in verschillende leer algoritmen, waaronder gradient gebaseerde training voorschriften. In het bijzonder richten we

 15. An ARHGEF10 deletion is highly associated with a juvenile-onset inherited polyneuropathy in Leonberger and Saint Bernard dogs.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kari J Ekenstedt

  2014-10-01

  Full Text Available An inherited polyneuropathy (PN observed in Leonberger dogs has clinical similarities to a genetically heterogeneous group of peripheral neuropathies termed Charcot-Marie-Tooth (CMT disease in humans. The Leonberger disorder is a severe, juvenile-onset, chronic, progressive, and mixed PN, characterized by exercise intolerance, gait abnormalities and muscle atrophy of the pelvic limbs, as well as inspiratory stridor and dyspnea. We mapped a PN locus in Leonbergers to a 250 kb region on canine chromosome 16 (Praw = 1.16×10-10, Pgenome, corrected = 0.006 utilizing a high-density SNP array. Within this interval is the ARHGEF10 gene, a member of the rho family of GTPases known to be involved in neuronal growth and axonal migration, and implicated in human hypomyelination. ARHGEF10 sequencing identified a 10 bp deletion in affected dogs that removes four nucleotides from the 3'-end of exon 17 and six nucleotides from the 5'-end of intron 17 (c.1955_1958+6delCACGGTGAGC. This eliminates the 3'-splice junction of exon 17, creates an alternate splice site immediately downstream in which the processed mRNA contains a frame shift, and generates a premature stop codon predicted to truncate approximately 50% of the protein. Homozygosity for the deletion was highly associated with the severe juvenile-onset PN phenotype in both Leonberger and Saint Bernard dogs. The overall clinical picture of PN in these breeds, and the effects of sex and heterozygosity of the ARHGEF10 deletion, are less clear due to the likely presence of other forms of PN with variable ages of onset and severity of clinical signs. This is the first documented severe polyneuropathy associated with a mutation in ARHGEF10 in any species.

 16. Persoonlikheidskorrelate van posttraumatiese stresversteuring by polisiebeamptes

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  C Sophia Henning

  2000-10-01

  Die doelstelling van die onderhawige studie was om die persoonlikheidskorrelate van posttaumatiese stresversteuring (PTSV by polisiebeamptes te ondersoek. *Please note: This is a reduced version of the abstract. Please refer to PDF for full text.

 17. Orienterend onderzoek naar de kwaliteit van champignonconserven

  NARCIS (Netherlands)

  Worp, van de H.H.M.; Herstel, H.

  1981-01-01

  Oriënterend onderzoek naar de kwaliteit van champignonconserven in verband met het in werking treden, per 1 januari 1982, van Verordening PGF 1981 Verduurzaamde Groenten. Vijf monsters champignonconserven werden onderzocht op etikettering, bijzondere kwaliteitsvoorschriften, de toevoegingen

 18. Verkorting kiemrust en vervroeging van groeikracht.

  NARCIS (Netherlands)

  Ittersum, van M.K.; Scholte, K.

  1993-01-01

  Een gewasbespuiting met gibberellinezuur 3-6 dagen voor de loofvernietiging van het pootgoedgewas en bewaartemperatuurregimes, onmiddelijk na de oogst toegepast, kunnen de kiemrustduur van pootgoed met maanden verkorten. Dezelfde behandelingen hebben een zeer positief effect op de groeikracht bij

 19. Van Goghi kirjavahetus näitusel

  Index Scriptorium Estoniae

  2008-01-01

  2010. aastal avatakse Londoni Royal Academys näitus Vincent van Goghi kirjadest. Näitusega kaasneb raamat "The Complete Correspondence of Van Gogh", mis sisaldab kirju originaalkeeles koos ingliskeelse tõlkega

 20. Open access: Financiering van de APC

  NARCIS (Netherlands)

  Bonder, K.A.

  2014-01-01

  Hoe worden de kosten van BioMedCentral’s Article Processing Charges gedekt, hoe worden verantwoordelijkheden omtrent de betaling daarvan gedeeld, en wat zijn de opvattingen van deze auteurs over Open Access? Enquête.

 1. Het effect van het bijvoeren van tarwe aan vleeskuikens op de slachtrendementen

  NARCIS (Netherlands)

  Middelkoop, van J.H.; Harn, van J.

  1994-01-01

  Tarwe bijvoeren aan vleeskuikens staat momenteel volop in de belangstelling. Redenen hiervoor zijn de lage prijs van de tarwe en het positieve effect dat tarwe kan hebben op de resultaten en gezondheid van de koppel. Door het bijvoeren van tarwe wordt de werking van de spiermaag en de ontwikkeling

 2. 'Uytnemende Schilder van Antwerpen' : Joos van Cleve: atelier, productie en werkmethoden

  NARCIS (Netherlands)

  Leeflang, Micha

  2007-01-01

  Joos van Cleve (ca. 1480-1541) was een van de meest invloedrijke Antwerpse schilders in de eerste helft van dezestiende eeuw. Hij kreeg belangrijke opdrachten voor portretten en altaarstukken van onder anderen de Franse koning Frans I. Micha Leeflang onderzocht met name de materieel-technische

 3. Reductie van het kiemgetal van bacteriën op champignons : literatuuroverzicht

  NARCIS (Netherlands)

  Baars, J.J.P.

  2006-01-01

  Dit rapport bevat een literatuurstudie waarin een overzicht wordt gegeven van de beschikbare literatuur m.b.t. hoogte van het kiemgetal van bacteriën op champignons en de grondstoffen voor de champignonteelt, aanwezigheid van pathogene bacteriën op champignons die in de retail worden aangeboden en

 4. Ontwerp van een interventie om de groenteconsumptie van jongeren te verhogen

  NARCIS (Netherlands)

  Gilissen, L.J.W.J.; Meer, van der I.M.; Reinders, M.J.; Sluis, van der A.A.; Woltering, E.J.

  2011-01-01

  In dit rapport zullen verschillende mogelijke strategieën besproken worden die ingezet kunnen worden om de consumptie van groenten door jongeren te verhogen. De centrale vragen van dit onderzoek zijn: 1) Hoe kunnen groenten in het eetpatroon van jongeren een vaste plek van voldoende omvang krijgen?

 5. Evaluatie van bemesting en bekalking in bossen en de ontwikkeling van onbehandelde bossen

  NARCIS (Netherlands)

  Olsthoorn, A.F.M.; Berg, van den C.A.; Gruijter, de J.J.

  2006-01-01

  Dit rapport doet verslag van een deelonderzoek uit de Evaluatie van effectgerichte maatregelen in multifunctionele bossen 2004-2005 en is gericht op de effecten van de maatregelen bemesting en bekalking in bossen als overbruggingsmaatregel in het kader van het Overlevingsplan Bos en Natuur (OBN). Na

 6. Vergelijking van vangsten van een 12 m pulskor met een conventionele wekkerboomkor

  NARCIS (Netherlands)

  Marlen, van B.; Ybema, M.S.; Kraayenoord, A.; Vries, de M.; Rink, G.J.

  2005-01-01

  In het kader van de ontwikkeling van een pulskor als alternatief voor de conventionele boomkor met wekkerkettingen werd in nov-dec 2004 en jan 2005 onderzoek uitgevoerd op het visserij-onderzoekingsvaartuig “Tridens” naar de vangstverschillen van beide visserijtechnieken en de overleving van door

 7. Kenmerkend van hierdie afdeling is die tema van ouderdom wat in ...

  African Journals Online (AJOL)

  8 Apr 2016 ... Kenmerkend van hierdie afdeling is die tema van ouderdom wat in menige van die stories voorkom. Hier is dit die onvermydelike aftakelingsproses van die liggaam (en verstand) wat 'n beduidende invloed op die skrywer het. In verhale soos “Wat 'n lieflike geraas”, “Die ou met die overall”, “Lofredes en ...

 8. Introductie van de Chevon : een zoektocht naar de afzet van geitenvlees

  NARCIS (Netherlands)

  Eleveld, I.; Louis Bolk,

  2008-01-01

  Het afmesten en afzetten van lammeren op een biologisch bedrijf is geen gemakkelijke weg. Aan de smaak van het vlees zal het niet liggen. De chevon, lammeren met een leeftijd van 5 tot 7 maand, geven vlees met karakter: een vleugje geit! De onbekendheid van het vlees vereist een zorgvuldige

 9. Effectiviteit van facultatief aansluitonderwijs wiskunde in de transitie van voortgezet naar hoger onderwijs

  NARCIS (Netherlands)

  Tempelaar, D.T.; Rienties, B.; Kaper, W.; Giesbers, B.; Gastel, van L.J.; Vrie, van de E.M.; Kooij, van der H.; Cuypers, H.

  2011-01-01

  Samenvatting Wat is het effect van vrijwillig aansluitonderwijs, zoals het remediërend wiskundeonderwijs dat op veel instellingen voor hoger onderwijs wordt gegeven ter verbetering van de doorstroom? Bepaling van de doelmatigheid van dit onderwijs wordt bemoeilijkt door selectie-effecten die kunnen

 10. Esperanto: een taal van mij, een taal om van te houden = Esperanto: lingvo malfremda, lingvo amida

  NARCIS (Netherlands)

  Jansen, W.

  2010-01-01

  Onderstaande tekst vormt de artikelversie van mijn op 4 september 2009 gehouden oratie bij de aanvaarding van het bijzonder hoogleraarschap in de interlinguïstiek en het Esperanto aan de Universiteit van Amsterdam (Jansen, 2009). Ten opzichte van de oorspronkelijke oratie is de nu volgende tekst op

 11. Opname van nicotine door kippen en overdracht naar eieren bij toepassing van nicotine tegen bloedluis

  NARCIS (Netherlands)

  Traag, W.A.; Rijk, de T.C.; Zomer, P.; Vos Van Avezathe, A.; Kan, C.A.; Zeilmaker, M.; Hoogenboom, L.A.P.

  2005-01-01

  Uit onderzoek van de AID blijkt nicotine gebruikt te worden voor de bestrijding van bloedluis bij kippen. Dit levert mogelijk gezondheidsrisico's op voor de consument van het kippenvlees of de eieren. Omdat niet duidelijk is of het nicotine na de bestrijding van bloedluis in het vlees of eieren

 12. Vervluchtiging van EPTC, tri-allaat en parathion na bespuiting van een kleigrond

  NARCIS (Netherlands)

  Bor, G.; Berg, van den F.; Smelt, J.H.; Peppel-Groen, van de A.E.; Leistra, M.

  1995-01-01

  Op tien tijdstippen na de bespuiting van een onbegroeide kleigrond met EPTC, tri-allaat en parathion werden de snelheden van vervluchtiging van deze middelen bepaald met de kapmethode en de theoretisch-profielmethode (TP-methode). De vervluchtiging was het hoogst op de dag van toepassing. In de

 13. Verspreiding van zout bij het terugwinnen van zeezand uit een depot in het Haringvliet

  NARCIS (Netherlands)

  Kranenburg, C.

  1991-01-01

  Dit rapport geeft een beknopte analyse van de verdunning en verspreiding van zout vanuit een gepland depot voor ontzilt zeezand in het Haringvliet. Beschouwd zijn de initiële menging van het zout bij terugwinnen van het zand, de verspreiding door stroming en turbulentie bij geopende spuisluis, en de

 14. Naar meer bruto nationaal sportgeluk? Verkenning van de rol van sport in geluk

  NARCIS (Netherlands)

  Dool, R. van den; Breedveld, K.

  2017-01-01

  Op verzoek van NOC*NSF heeft het Mulier Instituut, met financiële steun van het ministerie van VWS, een verkenning uitgevoerd naar de relatie tussen sport en geluk. NOC*NSF en de Nederlandse sportbonden streven, als onderdeel van het 'transitietraject', ernaar om duidelijker voor het

 15. Een nieuwe ondersoort van Zosterops montana afkomstig van de Goenoeng Papandajan (West Java)

  NARCIS (Netherlands)

  Hoogerwerf, A.; Boer, de L.E.

  1947-01-01

  In zijn laatste revisie van het genus Zosterops (Journ. für Orn., vol. 87, 1939, p. 156-164) geeft Stresemann o.a. een schematische voorstelling van de horizontale en verticale verspreiding binnen deze Archipel van de vier voornaamste groepen van dit geslacht: montana, atricapilla, palpebrosa en

 16. Enkele aspecten van de diagnostiek van hypophysaire insufficiëntie bij kinderen

  NARCIS (Netherlands)

  Israëls, Albertus Leonard Maurits

  1960-01-01

  In dit proefschrift is een onderzoek beschreven, dat naar de functie van de hypophyse bij kinderen met tekenen van hypophysaire insufficiëntie werd ingesteld. Het onderzoek werd in de kinderkliniek van het Academisch Ziekenhuis te Groningen verricht. In hoofdstuk I is een overzicht van de literatuur

 17. Vloeistof-vloeistof verdeling als onderzoekmethode bij de vergelijking van enige rassen van digitalis purpurea L.

  NARCIS (Netherlands)

  Henning, Gerardus Johannes

  1962-01-01

  De samenstelling van het glycosidenmengsel van drie rassen van Digitalis purpura L. werd in verschillende groeistadia onderzocht. Door extractie met chloroform van een waterige oplossing der in het gefermenteerde blad voorkomende glycosiden werden deze in twee groepen verdeeld, een in chloroform

 18. Enkele hydrologische aspecten van een bodem- en grondwaterverontreiniging op het fabrieksterrein van Nestle te Rotterdam

  NARCIS (Netherlands)

  Mulschlegel; J.; Kusse; A.A.M.

  1984-01-01

  De Regionaal Inspecteur van de Volksgezondheid voor de Milieuhygiene voor Zuid-Holland verzocht RIVM-LBG inzicht te geven in de eventuele verbreiding van een verontreiniging op het fabrieksterrein van Nestle te Rotterdam. Bij het uitgevoerde onderzoek is gebruik gemaakt van een 3-dimensionaal

 19. De economische kracht van de baggerindustrie: clusterstudie met behulp van de 'methode Porter'

  NARCIS (Netherlands)

  Jacobs, D.; Limpens, I.; Kuijper, J.; Ven, B. van de

  1993-01-01

  Deze clusterstudie van de Nederlands-Belgische baggerindustrie is uitgevoerd in opdracht van IHC Holland, de belangrijkste bouwer van baggerschepen ter wereld, en de Vereniging Centrale Baggerbedrijf, de branche-organisatie van aannemers in de bagger. De bedoeling is een beter inzicht te krijgen in

 20. Het gebruik van antropometrische gegevens bij het opstellen van normen voor kantoorstoelen

  NARCIS (Netherlands)

  Groot, M.D. de; Voorbij, A.I.M.; Molenbroek, J.F.M.

  2003-01-01

  De fysieke belasting van werknemers is bij het invoeren van de personal computer veranderd. De werkplekken zijn zitplekken geworden. Het aantal gebruikers van kantoorstoelen is daarmee enorm toegenomen. Achter een monitor zitten mensen vaak lang achter elkaar in dezelfde houding, wat in weerwil van

 1. De opdeling van Centraal-Afrika, 1875-1885 : een analyse van twee territoriale conflicten

  NARCIS (Netherlands)

  Foeken, D.W.J.

  1992-01-01

  Deze studie beschrijft een politiek-historisch proces en vormt een bijdrage aan de systematische studie van internationale territoriale conflicten vanuit het gezichtspunt van de politieke geografie. Tevens worden aspecten van het Europese imperialisme van de late 19e eeuw nader verklaard. De

 2. die impak van metodologie op die verstaan van die nuwe testament

  African Journals Online (AJOL)

  voorbeeld eers een maal deur die bril van die vorm- en redaksiekritiek na die Evangelies gekyk het, dink jy vir altyd anders oor hulle tot- standkoming. Inderdaad, nuwe metodes lei tot nuwe perspektiewe! Dit is dan ook waar die fokus van hierdie artikel val: die impak van metodologie op die verstaan van die Nuwe ...

 3. Onderdeel: Kwaliteit van uitleg, deel uitmakend van het onderzoek naar: Corporate governance in Nederland

  NARCIS (Netherlands)

  Schutte-Veenstra, J.N.; Boschma, H.E.

  2011-01-01

  De wijze en mate van naleving en toepasing van de principes en best practices van de nederlandse corporate governance code door de Nederlandse beursgenoteede vennootschappen in ht boekjaar 2010, alsmede de redengeving van eventuele afwijkingen, d.d. 21 september 2011.

 4. Van strafbaar tot huwbaar : homorecht wereldwijd (presentatie op Ministerie van Buitenlandse Zaken, Den Haag)

  NARCIS (Netherlands)

  Waaldijk, C.

  2015-01-01

  Met de door hem ontwikkelde Global Index on Legal Recognition of Homosexual Orientation (GILRHO) geeft Kees Waaldijk op een schaal van nul tot acht aan, hoe ver een land is met het uit het strafrecht halen van homoseksualiteit, met het verbieden van homodiscriminatie en met het erkennen van

 5. Effect minerale samenstelling van bodem en plant op de expressie van bladnecrose bij Freesia

  NARCIS (Netherlands)

  Doorduin, J.C.; Bos, van den A.L.

  2003-01-01

  Freesiatelers veronderstellen een relatie tussen de voedingstoestand in de grond, de minerale samenstelling van de plant en de expressie van bladnecrose bij freesia. Op verzoek van de Landelijke Freesiacommissie van LTO is een inventarisatie uitgevoerd op ‘gezonde’ en ‘necrose’ bedrijven naar de

 6. VT-NRK Toepassing bioplastics : verbeteren van de technische eigenschappen van PLA-folies

  NARCIS (Netherlands)

  Molenveld, K.; Schennink, G.G.J.

  2009-01-01

  Het doel van dit project, VT-NRK toepassing bioplastics, is het genereren en verspreiden van kennis met betrekking tot het verbeteren van de technische eigenschappen van PLA folies. De kennis is bedoeld voor de bedrijven die binnen de kunststofindustrie aangesloten zijn bij de MJA én folies

 7. Lysine analoga; bereiding en enzymatische hydrolyse van peptide derivaten van lysine en lysine analoga

  NARCIS (Netherlands)

  Tesser, Godefridus Ignatius

  1961-01-01

  De synthese van enkele structuuranaloga van lysine wordt beschreven. Aangetoond wordt dat zij lysine in substraten voor trypsine, cathepsine B en papaine kan vervangen. Daar de structuur van de analoga O-(Beta-aminoaethyl)serine en S-(Beta-aminoaethyl) cysteine die van lysine dicht nadert, wordt

 8. Achtergronden bij de berekening van vermesting van bodem en grondwater voor de 5e Milieuverkenning met het model STONE

  NARCIS (Netherlands)

  Overbeek GBJ; Grinsven JJM; Roelsma J; Groenendijk P; Egmond PM van; Beusen AHW; LBG; LAE; CIM

  2001-01-01

  Ten behoeve van de vijfde milieuverkenning is de voorgenomen Integrale Aanpak van de Mestproblematiek van de Nederlandse regering doorgerekend met het model STONE naar landsdekkende milieueffecten op bodem, bovenste grondwater en belasting van het regionale oppervlaktewater voor de periode

 9. Van strijdtonelen en luchtkastelen. Gedachten en observaties over de rol van communicatie bij innovatie in het publieke domein

  NARCIS (Netherlands)

  Leeuwis, C.

  2003-01-01

  In een bewerkte versie van de inaugurele rede, die de auteur heeft uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar Communicatie en Innovatie Studies aan Wageningen Universiteit, volgt een schets van de veranderingen in het denken over communicatie

 10. Resultaten van het RWS-RIKZ JAMP 2006 monitoringsprogramma van bot (Platichthys flesus L.). Biologische gegevens van bot en milieukritische stoffen in bot

  OpenAIRE

  Kotterman, M.J.J.; Barneveld, van, E.

  2007-01-01

  De in dit rapport beschreven werkzaamheden werden door IMARES uitgevoerd op basis van een opdracht van Rijkswaterstaat- Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ) in het kader van het Joint Assessment and Monitoring Program van de OSPARCOM. De opdracht hield in het verkrijgen van biologische gegevens van bot. De benodigde monsters bot werden verzameld door IMARES. Tevens werd materiaal van bot verzameld voor chemisch onderzoek en geanalyseerd.

 11. Modelle in die onderrig van fisika

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  J. J. A. Smit

  1998-07-01

  Full Text Available Die rol van modelle in die onderrig van fisika is sedert die vroeë tagtigerjare erken. In die onderrig word die absent op die kwantitaiewe aspekte van die vak geplaas, terwyl die kwatitatiewe aspekte min aandag kry.

 12. Vruchtzetting paprika spel van vraag en aanbod

  NARCIS (Netherlands)

  Marcelis, L.F.M.; Heuvelink, E.

  2005-01-01

  Voor een goede productie bij paprika is niet het aantal bloemen, maar het aantal gezette vruchten de beperkende factor. De zetting wordt vooral bepaald door de beschikbaarheid van assimilaten. Die beschikbaarheid wordt bepaald door de aanmaak van deze suikers en de vraag ernaar van al gezette

 13. Kwantificatie van PCB-componenten in krachtvoeders

  NARCIS (Netherlands)

  Mazijk, van R.J.; Munsteren, van A.J.; Tuinstra, L.G.M.Th.

  1981-01-01

  Met behulp van individuele chloorbifenylstandaarden is het PCB-gehalte van een aantal krachtvoeders bepaald, waarbij voor de onbekende componenten een geschatte waarde is gebruikt. Uit deze gehalten is met behulp van omrekeningsfactoren de theoretische DCB-opbrengst bij perchloreren berekend. Dit

 14. Bijdrage tot de kennis van het insuline

  NARCIS (Netherlands)

  Wetsema, Jan

  1932-01-01

  Getracht is een einde te maken aan de bestaande meeningsverschillen, ten opzichte van het aantal eenheden in pancreas van verschillende diersoorten aanwezig. Om vergelijkbare cijfers te krijgen diende steeds dezelfde methode van bereiding en zuivering toegepast te worden. Daartoe werd de

 15. Liberia : van vrijheidsideaal naar verloren paradijs

  NARCIS (Netherlands)

  Kraaij, van der F.

  2013-01-01

  Als enthousiaste twintiger vertrekt de schrijver in de jaren zeventig van de vorige eeuw naar het West-Afrikaanse land Liberia. Hij gaat er les geven aan de Universiteit van Liberia. Onder zijn studenten bevinden zich latere ministers; een van zijn studenten ontpopt zich als een gevreesde warlord.

 16. Gebruik en veiligheid van doping en sportvoedingssupplementen

  NARCIS (Netherlands)

  van den Berg SW; Venhuis BJ; Buurma EJM; Rompelberg CJM; L& G; V& Z

  2018-01-01

  In Nederland gebruiken weinig mensen doping en sportvoedingssupplementen. In 2016 gaf 0,5 procent van de Nederlanders van 15 jaar en ouder aan dat zij in het voorgaande jaar een prestatieverhogend middel hadden gebruikt. Naar schatting komt dat neer op 65.000 mensen. Dit blijkt uit onderzoek van het

 17. Vertaling en bewerking van de Pioetim

  NARCIS (Netherlands)

  van Bekkum, W.J.; Rosenberg, A.W.

  1998-01-01

  Gebedenboek voor het Pesachfeest met Hebreeuwse (resp. Aramese) tekst rechts en Nederlandse vertaling of parafrase links; voorzien van toelichtingen en praktische aanwijzingen vert. [uit het Hebreeuws] en bew. I. Dasberg ; vert. en bew. van de pioetim W.J. van Bekkum ; red. A.W. Rosenberg

 18. Kansrijk ; verbeteren van Leerlingprestaties door schoolontwikkeling

  NARCIS (Netherlands)

  Houtveen, A.A.M.; Kuijpers, J.M.; Mijs, T.J.E.

  2004-01-01

  Zes onderwijskansenscholen zijn onder begeleiding van het Christelijk Pedagogische Studiecentrum (CPS) hard aan het werk om de kwaliteit van hun onderwijs te verbeteren. Er zijn vier hoofdoorzaken aan te wijzen voor het achterblijven van de prestaties op onderwijskansenscholen. Deze zijn: een

 19. Duurzaam functioneren van populatienetwerken in de stad

  NARCIS (Netherlands)

  Snep, R.P.H.; Opdam, P.F.M.; Kwak, R.G.M.

  2000-01-01

  In een case-studie voor een deel van het Rotterdamse havengebied is voor enige vogelsoorten onderzocht in hoeverre habitatnetwerken van populaties (metapopulaties) duurzaam kunnen functioneren in het stedelijk gebied. Daarvoor is gebruik gemaakt van het model LARCH (Landschapsecologische Analyse en

 20. Opstandige biologische bestrijder van het wortelknobbelaaltje

  NARCIS (Netherlands)

  Wurff, van der A.W.G.

  2007-01-01

  Uit een in vitro toets blijkt dat de bacterie Pasteuria penetrans een veelbelovende bestrijder is van het wortelknobbelaaltje. De bacterie heeft echter een sterke voorkeur voor bepaalde stammen uit een kas van een bioteler van kasgroenten. Knobbelaaltjes bij andere biotelers lieten de bacterie links

 1. De genetica van grauwe schimmelresistentie in tomaat

  NARCIS (Netherlands)

  Finkers, H.J.

  2010-01-01

  Resistentie tegen Botrytis cinerea is gevonden in wilde verwanten van tomaat en deze resistentie was meestal kwantitatief. Het doel van dit promotieonderzoek was om kwantitatieve loci (QTLs) te identificeren die bijdragen aan resistentie tegen B. cinerea. Met behulp van DNA-merkertechnologie en een

 2. MENSWAARDIGHEID NA TIEN JAAR VAN REGSTAATLIKHEID IN ...

  African Journals Online (AJOL)

  Administrator

  rasionele mens daarvoor moet hê. Outonomie is gevolglik die grondslag van die waardigheid van die menslike natuur en van iedere rasionele skepsel. 11. Bekende Angelsaksiese regsfilosowe onderskryf 'n soortgelyke benadering. Volgens Ronald. Dworkin, wat deels vir John Rawls aanhaal, is die gelyke respek wat aan ...

 3. Emissie van Cryptosporidium en Giardia door landbouwhuisdieren

  NARCIS (Netherlands)

  Schrijven JF; Bruin HAM de; Engels GB; Leenen EJTM; MGB

  1999-01-01

  Het hier gepresenteerde deelonderzoek richt zich op de relatieve bijdrage van verschillende populaties landbouwhuisdieren via mest en afvalwater aan de totale emissie van Cryptosporidium en Giardia in Nederland. Vleeskalveren vormen per jaar in Nederland via hun mest een grote emissiebron van

 4. Productie en kwaliteit krulpeterselie: invloed van teeltmaatregelen

  NARCIS (Netherlands)

  Mheen, van der H.J.C.J.

  2001-01-01

  Bij akkerbouwmatige teelt van krulpeterselie voor industriële verwerking (drogerij of invriezen) wordt de kwaliteit van de grondstof steeds belangrijker. PPO onderzocht de afgelopen jaren de invloed van teeltmaatregelen (gebruikte peterselie-selectie; zaaidichtheid; vroeg, normaal of laat oogsten;

 5. Digilanid C by die behandeling van hartlyers

  NARCIS (Netherlands)

  Snyman, Hendrik Willem

  1942-01-01

  In die voorafgaande word 'n literatuur studie oor die ontwikkeling en huidige stand van die chemie en farmakologie van die Digitalis purpurea en Digitalis lanata gegee, waarin spesiaal gelet word op die chemiese samestelling en farmakologiese aktiwiteit van die Digitalis lanata glikoside. Daarna

 6. Katholieken en de Vrede van Munster

  NARCIS (Netherlands)

  Spaans, J.W.

  1997-01-01

  De tweede helft van de zeventiende eeuw geldt als een periode waarin de katholieken het in de Republiek wat makkelijker kregen. Van vervolgingen was al langer geen sprake meer. De vergaand anti-katholieke wetgeving zoals die in de plakkaten was vervat, was en bleef formeel van kracht. Zij werd

 7. Netwerkneutraliteit : stand van zaken in Nederland

  NARCIS (Netherlands)

  Bekkers, R.N.A.; Brennenraedts, R.; Smeets, S.J.J.; te Velde, R.

  2009-01-01

  In opdracht van het Ministerie van Economische Zaken - directie Telecommarkt deed Dialogic onderzoek naar NetwerkNeutraliteit in Nederland. Het onderzoek richtte zich allereerst op de vraag of schendingen van NetwerkNeutraliteit in Nederland voor komen. Dat komen ze - getuige ook voornoemde

 8. Aspekte van mikrostrukturele verskeidenheid en inkonsekwentheid

  African Journals Online (AJOL)

  Information Technology

  splintering in die tekssamehang van 'n semantiese subkommentaar a.g.v. die afstandsadressering tussen koteksinskrywing en betekenisparafrase of vertaal- ekwivalent. Alhoewel die gebrek aan onmiddellike adressering die samehang versteur, word 'n mate van kohesie steeds behou deur 'n duidelike markering van die ...

 9. De toekomst van Real Time Intelligence

  NARCIS (Netherlands)

  Broek, J. van den; Berg, C.H. van den

  2013-01-01

  Al direct vanaf de start van de Nationale Politie is gewerkt aan het opzetten van tien real-time intelligence centra in Nederland. Van daaruit worden 24 uur per dag en zeven dagen in de week agenten op straat actief ondersteund met real-time informatie bij de melding waar ze op af gaan. In de visie

 10. Het effect van framing op pensioenperceptie

  NARCIS (Netherlands)

  Prast, Henriette; Teppa, F.

  2017-01-01

  Het communiceren van het te verwachten pensioen in termen van een percentage van het huidige inkomen heeft een ander effect dan de gebruikelijke communicatie in euro’s. Deelnemers denken bij communicatie in procenten vaker dat het te bereiken pensioen te laag is. Communicatie in procenten kan het

 11. De crisis van de staat in Afrika

  NARCIS (Netherlands)

  Ellis, S.

  1994-01-01

  Thans, vijf jaar na de val van de Berlijnse Muur, is het duidelijk dat in het grootste deel van Afrika meerpartijendemocratie als zodanig niet geschikt of voldoende is om het politieke gezag te herstellen dat regeringen ten tijde van de onafhankelijkheid genoten en dat sinds die tijd gestaag is

 12. High Tech Campus Eindhoven, Netwerk van ontmoetingsmogelijkheden

  NARCIS (Netherlands)

  Doevendans, C.H.

  2005-01-01

  Eindhoven wil zichzelf als brainport op de kaart zetten, als centrum van de Nederlandse kenniseconomie. Stond Eindhoven van oudsher vooral bekend als de Philips company town, in het postindustriële tijdperk moet het een innovatieve netwerkstad worden. Een brandpunt van innovatieve cultuur en

 13. DIE EKSISTENSIEFILOSOFIE VAN KARL JASPERS. ENKELE ...

  African Journals Online (AJOL)

  Test

  Kierkegaard en Nietzsche, Max Weber en Dilthey, om maar enkeles te noem, en 5.) Jaspers se persoonlike beskouing oor die roe ping en die taak van die Filosofie, sy aanvoeling van die filosofiese problematiek en sy grondhouding teenoor die eksistensiële verbonden- hede. Die woord van Fichte, naamlik dat die Filosofie ...

 14. De psychologische aspekten van reumatoide artritis

  OpenAIRE

  Ploeg, Francesco Antonius Everardus van der

  1980-01-01

  In dit proefschrift wordt een onderzoek beschreven naar de psygologische aspekten van reumatoïde artritis (ra). Er werden twee vraagstellingen onderzocht. Ten eerste, bestaan er bepaalde typerende persoonlijkheidskenmerken van patiënten lijdende aan reumatoïde artritis? Ten tweede, wat is het verband tussen het verloop van reumatoïde artritis en psychologische variabelen? ... Zie: Samenvatting

 15. Reisverslag van de boomkorsurvey (BTS) in 2012

  NARCIS (Netherlands)

  Boois, de I.J.; Bol, R.A.

  2012-01-01

  In 2012 is de beam trawl survey (BTS) uitgevoerd met de Tridens II en de Isis in opdracht van het ministerie van EL&I. De survey is onderdeel van het EU Data Collectie Programma (DCF) en valt daarmee onder de wettelijke taken die binnen IMARES worden uitgevoerd. In dit rapport staan de

 16. De verborgen hand van culturele sturing

  NARCIS (Netherlands)

  Becker, H.M.

  2003-01-01

  Deze dissertatie bestaat uit een uitvoerige beschrijving van ‘good practice’, een casestudy dus. Humanitas Rotterdam als leverancier van zorg, welzijn en wonen is daarbij met een aantal theoretische instrumenten doorgelicht en ook uitvoerig empirisch onderzocht. Humanitas heeft een traditie van

 17. Effect van ozontoepassing in lange bewaring Conference

  NARCIS (Netherlands)

  Geijn, van de F.G.

  2012-01-01

  Ozon toepassing heeft op basis van deze proef en voorliggende ervaringen geen grote effecten in de reductie van rot en schimmels bij langdurige Conference bewaring. Gezien het beperkte effect op rot onderdrukking op één van de herkomsten met een hoger aantastingspercentage rot kan ook niet gesteld

 18. A G van Aarde as teoloog (1979-)

  African Journals Online (AJOL)

  partment of New Testament Studies (Sec A) at the Uni versity of ... In sy Skrifbeskouing meen Van Aarde (1982b: 16) dat as uitgangspunt die diver- ...... teen is geloof meer as kennis van God se Woord en meer as die doen van God se wil.

 19. Enige aspecten van vrij en dwangmatig herhalen

  NARCIS (Netherlands)

  Kuijper, Siem

  1963-01-01

  Het doel van deze studie is geweest enige aspecten van het vrije en onvrije handelen te bestuderen door de veelheid van feiten in de eerste plaats descriptief te nemen. Langs deze weg werd getracht een nader inzicht te krijgen in het gemeenschappelijk wezen en in het onderscheid tussen deze twee

 20. 03 Van Wyk WEB 03.pmd

  African Journals Online (AJOL)

  Owner

  die hand van Kenneth Ramchand se The West Indian Novel and its Backgroundmeld hy die volgende tipologie: die .... background for the stories they write.” (Martin 170). Nogtans word hulle sentimente ... Walter Palm van die eiland Curaçao beskryf in sy gedig “Avondmuziek” (1997) hoe die liedere van die Katolieke nonne ...

 1. Regio intelligence Utrecht: vergelijkbaarheid van informatie

  NARCIS (Netherlands)

  Linderhof, V.G.M.; Michels, R.

  2014-01-01

  recente informatie over de economische potentie van de regio Utrecht. Het ministerie is specifiek geïnteresseerd in het verdienvermogen van kleine en grote bedrijven. Het project beoogt voor de provincie Utrecht: 1. in kaart te brengen welke informatie over de regionaal-economische potentie van de

 2. uniform van die staatspresidentswag - herkoms en tradisie

  African Journals Online (AJOL)

  A blue uniform was inter alia proposed in 1980 but finally rejected by the Prime Minister in 1984. Instructions were issued to put forth new ideas. All the arguments in ..... In 1896 Is die rang van kommandant van die Staatsartlllerie verhoog tot die van lultenant-kolonel. Henning Pretorlus, father and first commandant of the.

 3. Zuivering brouwerijprocesafvalwater met behulp van microalgen: Resultaten onderzoek 2012

  NARCIS (Netherlands)

  Dijk, van W.; Schipperus, R.; Grobben, S.A.; Weide, van der R.Y.

  2013-01-01

  In een samenwerkingsverband van Heineken Nederland BV, Algae Food & Fuel en WUR (Acrres) is in 2012 een onderzoeksproject gestart om de mogelijkheden van zuivering van procesafvalwater van de brouwerijen met behulp van algen te onderzoeken. In het kader van dit project is in 2012 een

 4. Afbouw van het Wsw-bestand: update 2011

  NARCIS (Netherlands)

  Berden, C.; Tempelman, C.

  2012-01-01

  In opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft SEO Economisch Onderzoek recent onderzoek gedaan naar bouwstenen voor verdeelsleutels van het ongebundelde participatiebudget (Tempelman et al., 2012). Een onderdeel van dit onderzoek vormde het voorspellen van de afbouw van

 5. Optimale toepassing van Moddus in zaadgewassen Engels raaigras

  NARCIS (Netherlands)

  Schoot, van der J.R.

  2008-01-01

  De effecten van de toepassing van de groeiregulator Moddus zijn in de praktijk vooral bij zaadgewassen van Engels raaigras wisselvallig. In opdracht van het Hoofdproductschap Akkerbouw is onderzoek gestart om een meer consistent effect van Moddus te bereiken in de wijze van toepassing en de

 6. DIE ONTVC'ERP VAN 'N SENDINGBELEID IN DIE HUIDIGE ...

  African Journals Online (AJOL)

  Test

  DIE ONTVC'ERP VAN 'N SENDINGBELEID IN DIE. HUIDIGE SITUASIE. Sending is 'n deel van die vervulling van die apostoliese opdrag van die kerk. Dit geskied op grond van en in gehoorsaamheid aan Gods. \\C'oord. Teologiese besinning is daarom die eerste en grondliggende vereiste by die ontwerp van 'n ...

 7. Schroeien of scheren? Ontharen van uier veroorzaakt amper stress

  OpenAIRE

  Ybema, A.S.; Sinnige, P.A.; Beerda, B.; Tol, van der, P.P.J.

  2005-01-01

  Om te voorkomen dat koeienuiers vervuilen met aanklevende mest verwijderen veel veehouders het haar van de uiers. De bekende werkwijze is scheren, vrij nieuw is het wegschroeien van uierhaar. Studenten van het Van Hall Instituut inventariseerden, in samenwerking met onderzoekers van ASG, de diervriendelijkheid van deze methoden

 8. Simon van der Meer retires

  International Nuclear Information System (INIS)

  Anon.

  1991-01-01

  CERN's big Auditorium was packed on Friday 23 November for a 'Simon van der Meer Feest' to mark the formal retirement of the gifted Dutch accelerator physicist who has made so many valuable contributions to his field and to CERN's success

 9. Protocollering van toetsen op Erwinia

  NARCIS (Netherlands)

  Dees, R.H.L.; Martin, W.S.; Doorn, van J.

  2009-01-01

  De problemen in de bloembollenteelt zijn de laatste tien jaar sterk toegenomen. Voorheen was de aanwezigheid van Erwinia carotovora subsp. carotovora (Ecc, nu Pectobacterium caotovorum) als witsnot in vooral hyacint bekend, maar gaf vrijwel nooit grote uitval in de teelt. Er zijn momenteel geen

 10. Te hard van stapel gelopen.

  NARCIS (Netherlands)

  W-J. Verhoeven (Willem-Jan)

  2008-01-01

  textabstractHoe goed we ook trachten de samenleving te organiseren, fraude maakt er deel van uit. Dit blijkt uit spraakmakende grote schandalen zoals de Enron-zaak, de Bouwfraude-zaak en de Nigerian letter scams. Maar fraude komt ook op minder geruchtmakende schaal voor, zoals oplichting op

 11. Introductie van virusresistentie in lelie

  NARCIS (Netherlands)

  Langeveld, S.A.; Klerk, de G.J.M.

  2004-01-01

  Door middel van transformatie via de paicle gun methode was in een voorgaand project resistentie tegen LSV geïntroduceerd in lelie (Lilium longiflorum ‘Snow Queen). In het huidige project werd de resistentie verder onderzocht. De resistentie bleek niet absoluut en niet altijd stabiel

 12. LED licht van de toekomst

  NARCIS (Netherlands)

  Zeiler, W.

  2009-01-01

  De gloeilamp is verleden tijd, na ongeveer 125 jaar na de ontdekking door Thomas Edison valt langzaam maar zeker binnen een decennium het doek. Australië heeft de klassieke gloeilamp al in de ban gedaan en vele landen volgen deze trend. De rol van de klassieke gloeilamp wordt overgenomen door LED.

 13. 14 Van Krevelen 02.pmd

  African Journals Online (AJOL)

  Owner

  23 juni 2009 ... teiten en experimenten benadrukt, maar de publieke en kritische perceptie van zijn werk lijkt de fundamentele samenhang daarvan te miskennen, en reduceert het tot gefragmenteerde, op zichzelf staande aspecten. Poëzie is levenskunst. Als Breyten Breytenbach alleen maar poëzie had geschreven was ...

 14. Compost duurzaam ingezet. De Compost Scorekaarten: een instrument voor het afwegen van de waarde van compost

  OpenAIRE

  Schrik, Yannick; Koopmans, Chris

  2015-01-01

  Het duurzame gebruik van een reststof zoals compost hangt sterk samen met de waarde die de compost heeft bij toepassing. Deze publicatie geeft via heldere Compost Score Kaarten inzicht in het vinden van de juiste compostsoort voor het gewenste doel. Of het nu gaat om organischestofvoorziening, verbetering van de bodemstructuur of de nutriëntenvoorziening van gewassen: een bewuste keuze voor de compostsoort en –kwaliteit draagt bij aan een duurzame inzet en duurzaam hergebruik van reststoffen.

 15. Utilizing NASA Earth Observing System (EOS) Data to Determine Ideal Planting Locations for Wetland Tree Species in St. Bernard Parish, Louisiana

  Science.gov (United States)

  Reahard, Ross; Arguelles, Maria; Strong, Emma; Ewing, Michael; Kelly, Chelsey

  2012-01-01

  St. Bernard Parish, in southeast Louisiana, is rapidly losing coastal forests and wetlands due to a combination of natural and anthropogenic disturbances (e.g. subsidence, saltwater intrusion, low sedimentation, nutrient deficiency, herbivory, canal dredging, levee construction, spread of invasive species, etc.). After Hurricane Katrina severely impacted the area in 2005, multiple Non-Governmental Organizations (NGOs) have worked not only on rebuilding destroyed dwellings, but on rebuilding the ecosystems that once protected the citizens of St. Bernard Parish. Volunteer groups, NGOs, and government entities often work separately and independently of each other and use different sets of information to choose the best planting sites for coastal forests. Using NASA EOS, NRCS soil surveys, and ancillary road and canal data in conjunction with ground truthing, the team created maps of optimal planting sites for several species of wetland trees to aid in unifying these organizations, who share a common goal, under one plan. The methodology for this project created a comprehensive Geographic Information System (GIS) to help identify suitable planting sites in St. Bernard Parish. This included supplementing existing elevation data using LIDAR data and classifying existing land cover in the study area from ASTER multispectral satellite data. Low altitude AVIRIS hyperspectral imagery was used to assess the health of vegetation over an area near the intersection of the Mississippi River Gulf Outlet Canal (MRGO) and Bayou la Loutre. Historic extent of coastal forests was mapped using aerial photos from USGS collected between 1952 and 1956. The final products demonstrated the utility of combining NASA EOS with other geospatial data in assessing, monitoring, and restoring of coastal ecosystems in Louisiana. This methodology also provides a useful template for other ecological forecasting and coastal restoration applications.

 16. Contractiemechanisme en elektrolythuishouding van het geïsoleerde, overlevende rattehart, mede in verband met de werking van insuline

  NARCIS (Netherlands)

  Meijler, F.L.; Offerijns, F.G.J.; Willebrands, A.F.; Groen, J.

  1959-01-01

  Het waarnemen van een effect van insuline op de contracties van het geïsoleerde, overlevende rattenhart was aanleiding om de fysische verrichtingen in samenhang van het gehalte aan water en elektrolyten van dit orgaan tot onderwerp van studie te maken. Daarbij werd een zo goed mogelijk aan de

 17. Vaststellen reproduceerbaarheid van de nachtactiviteit van de Balb/c/rivm muis over de afgelopen vijf jaar

  NARCIS (Netherlands)

  Steen BVL; Jansen van ' t Land C; CDL

  1999-01-01

  Om de inschatting van de mate van ongerief onafhankelijk te maken van ervaring en interpretatie van de persoon die de observatie uitvoert, maken wij in onze studies gebruik van een volledig geautomatiseerde opstelling. Met deze geautomatiseerde opstelling kan de bewegingsactiviteit van

 18. Magnesium productie in de Eemsmond, De milieueffecten van magnesiumproductie in de Eemsmond en de milieuprestaties van magnesium in auto's

  NARCIS (Netherlands)

  Sambeek, E.J.W. van

  1999-01-01

  Naar aanleiding van de dreigende sluiting van de primiaire aluminiumindustrie in Delfzijl (Aldel) is het Aldel convenant gevormd. Het doel van het convenant is het versterken van de economische structuur en het vergroten van de werkgelegenheid in en rond Delfzijl, opdat het verlies van

 19. De consequenties van categorieën: een analyse van grensoverschrijdende genre-identiteit in de populaire muziek

  NARCIS (Netherlands)

  van Venrooij, A.; Schmutz, V.

  2013-01-01

  Op basis van een analyse van de genreclassificaties door recensenten van 2951 popmuziekalbums worden in dit paper de consequenties onderzocht van het bezitten van een fuzzy of grensoverschrijdende genre-identiteit op het vergaren van commercieel en kritisch succes. De resultaten bevestigen in grote

 20. Pylstertmotte (Lepidoptera: Sphingidae van die Nasionale Krugerwildtuin

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  M. A. van den Berg

  1975-07-01

  Full Text Available 'n Totaal van 42 spesies van pylstertmotte is in die Nasionale Krugerwildtuin versamel. Die bekendste hiervan is die patatrusper (Herse convolvuli (L en die dood-skedelmot (Acherontia atropos (L. Die volgende spesies wat versamel is, se voorkoms is nog nie voorheen vir die Republiek van Suid-Afrika aangemeld nie nl. Pemba flavillacea (Walk., Praedora plagiata (R. &J., Leptoclanis basalis (Walk., Polyptychus calcareus (R. &J., Polyptychus compar (R. &J., Nephele aequivalens (Walk., Nephele peneus (Cram., Hippotion roseipennis (Butler en Xenosphingia jansei (Jord.. Die verspreiding van Oligographa juniperi (Bsd. wat langs die kusgebiede van Natal en die Oos-Kaap aangetrefword, is op verskeie plekke in die Krugerwildtuin versamel.

 1. [From Algebra as art to School Algebra : The textbooks written by Pierre de La Ramée, Bernard Salignac and Lazare Schöner].

  Science.gov (United States)

  Loget, François

  2011-01-01

  Bernard Salignac and Lazare Schöner both published a treatise based on La Ramée's Algebra. Why did they endeavour to republish a book that their master had abandoned ? What changes did they make in the original ? They turned algebra into apedagogical discipline at a time when Ramism was making its presence felt in some Northern European educational establishments. Salignac took La Ramée's thoughts concerning the language of mathematics further and offered an original and precocious contribution to what I call the "scriptural turn" of mathematics at the end of the 16(th) century.

 2. Discourse of Dissent: Bernard Acworth, the British Anti-Oil Movement and the Royal Navy's Use of Fuels, 1927--1937

  Science.gov (United States)

  Wereley, Ian Fraser

  This thesis investigates the interwar expressions of resistance to the use of oil by the British Royal Navy in the period 1927-1937. In particular, it examines the work of Captain Bernard Acworth and the South Wales Back to Coal Movement. It uses a critical geopolitics approach to analyse the ways in which the anti-oil critique framed the social, political, economic and military consequences of Britain's entry into the age of oil; the methods that were used by Acworth and the Back to Coal Movement to give voice to their dissent, and the reception given to their message by official and popular audiences.

 3. Charles Bernard Puestow (1902-1973): American surgeon and commander of the 27th Evacuation Hospital during the Second World War.

  Science.gov (United States)

  Bosmia, Anand N; Christein, John D

  2017-08-01

  Dr. Charles Bernard Puestow (1902-1973) was an American surgeon who is well known for developing the longitudinal pancreaticojejunostomy, which is known as the "Puestow procedure" in his honor. Puestow served in the American military during the Second World War and commanded the 27th Evacuation Hospital, which provided medical and surgical services to wounded individuals in Europe and North Africa. In 1946, he founded the surgical residency training program at the Hines Veterans Hospital, which was the first such program in the United States based at a veterans hospital.

 4. Complementary effect of fibrinogen and rFVIIa on clotting ex vivo in Bernard-Soulier syndrome and combined use during three deliveries

  DEFF Research Database (Denmark)

  Palsson, Ragnar; Vidarsson, Brynjar; Gudmundsdottir, Brynja R

  2014-01-01

  Women with Bernard-Soulier syndrome (BSS) are considered to be at high risk of serious bleeding during childbirth. Due to the frequently occurring platelet transfusion refractoriness, alternative prophylactic therapy is required. Using rotational thromboelastometry, we evaluated the whole blood......, the findings were confirmed on blood from a non-pregnant woman and three men suffering from BSS. During delivery, bleeding refractory to platelets occurred and immediately following delivery she received both rFVIIa and fibrinogen intravenously. Immediate cessation of bleeding occurred, and no postpartum...

 5. Perchlorering van PCB-extracten van paling : verificatie van Decachloorbifenyl m.b.v. massa spectrometrie

  NARCIS (Netherlands)

  Traag, W.A.; Mazijk, van R.J.; Tuinstra, L.G.M.Th.

  1980-01-01

  De gaschromatografische analyse van Decachloorbifenyl (DCB) wordt meestal uitgevoerd op een korte gepakte kolom, waardoor het mogelijk is een groot aantal monsters in een kort tijdsbestek te analyseren. Om eventuele interferentie aan te tonen werd de analyse uitgevoerd op een capillaire kolom met

 6. Effect van PCB's op de energiekosten van migratie en bloedparameters van Europese aal

  NARCIS (Netherlands)

  Ginneken, van V.J.T.; Palstra, A.P.; Nieveen, M.; Berg, van den J.H.J.; Murk, A.J.

  2005-01-01

  Er zijn nog steeds PCB's aanwezig in het ecosysteem (water en land). Als palingen 6000 km migreren, zullen ze hun vetreserves aanspreken en komen er giftige PCB's vrij in het lichaam. Daarnaast kan de embryonale ontwikkeling nadelig beïnvloed worden door ophoping van PCB's in dooiermateriaal.

 7. Discussie over de metamorfose van Nederland

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  I. de Haan

  2006-01-01

  Full Text Available N.C.F. van Sas, De metamorfose van Nederland. Van oude orde naar moderniteit, 1750-1900 Ido de Haan, N.C.F. van Sas, De metamorphose van Nederland The collection of articles, which N.C.F. van Sas wrote over the course of two decades, reflect a shift in the periodization of Dutch history; away from the beginning of the Kingdom of the United Netherlands in 1813, to what Van Sas describes  as the birth of modern politics in the Netherlands in the Patriot Revolt in the 1780s. His version of the modernization of Dutch society, a the meal so discussed in the socio-economic history of Jan Luiten van Zanden and Arthur van Riel, and the cultural approach of Joost Kloek and Wijnand Mijnhardt, stresses the political aspects of the metamorphosis in the Dutch Sattelzeit. Van Sas convincingly shows how this politicization of cultural ideals, and the revolutionary zeal with which this was practised, was not just an import from France but part and parcel of tendencies that were already present within Dutch society around 1800. Disappointingly, however, Van Sas refrains from giving a more general evaluation of the political reconstruction and innovation that took shape in the early nineteenth century, there by missing the opportunity to link these episodes to the discussion about the constitutional transition after 1848 and the renewed nationalism at the end of the nineteenth century.

 8. Voedselverspilling, waarden van voedsel in de keten : de mogelijke rol van het groene onderwijs bij het oplossen van een maatschappelijke opgave

  OpenAIRE

  Waarts, Y.R.; Onwezen, M.C.; Wiersinga, R.C.; Eppink, M.M.; Thoden van Velzen, E.U.; Timmermans, A.J.M.

  2009-01-01

  Het doel van deze verkenning is om op basis van literatuur en interviews met belangrijkste stakeholders een visie te formuleren over de wijze waarop het groene onderwijs een bijdrage kan leveren aan het verminderen van voedselverliezen binnen alle schakels van de keten inclusief de consument, en aan de nuttige toepassing van reststromen.

 9. Resultaten van het RWS-RIKZ JAMP 2006 monitoringsprogramma van bot (Platichthys flesus L.). Biologische gegevens van bot en milieukritische stoffen in bot

  NARCIS (Netherlands)

  Kotterman, M.J.J.; Barneveld, van E.

  2007-01-01

  De in dit rapport beschreven werkzaamheden werden door IMARES uitgevoerd op basis van een opdracht van Rijkswaterstaat- Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ) in het kader van het Joint Assessment and Monitoring Program van de OSPARCOM. De opdracht hield in het verkrijgen van biologische gegevens

 10. Groei van ongelijkjarige mengingen van grove den en berk op arme zandgronden; resultaten van metingen in 22 opstanden op de Veluwe en de Sallandse Heuvelrug

  NARCIS (Netherlands)

  Wijdeven, S.M.J.; Oosterbaan, A.; Berg, v.d. C.; Jole, van M.

  2000-01-01

  Het voorkomen en de groei van berk in ongelijkjarige mengingen van grove den en berk is bepaald op basis van opstandgemiddelden. Er is geen duidelijk verband tussen het voorkomen en de groei van berk en de schermdichtheid van grove den. Actuele groeigegevens zijn noodzakelijk voor een nadere

 11. Evaluatie van het gebruik van de iPad in het klaslokaal : Een onderzoek naar het iPadgebruik onder brugklasleerlingen van een Leeuwarder Lyceum

  NARCIS (Netherlands)

  Klaas Jan Huizing; Chantal Philipsen; Luka Linster

  2013-01-01

  In november 2012 kregen alle brugklasleerlingen van het Leeuwarder Lyceum een iPad uitgereikt. Dit nieuwe ‘device’ is de aanjager van onderwijsvernieuwingen op het gebied van digitalisering van lesmateriaal. Sowijs volgde de implementatie van de iPad en vroeg zich af: hoe is het iPadgebruik na een

 12. Witte vlekken in het bereik van NME? : raamwerk voor het meten van gebruik en de effecten van NME in het primair onderwijs

  NARCIS (Netherlands)

  Vreke, J.; Langers, F.; Berg, van den A.E.

  2011-01-01

  In het NME-beleid wordt het geven van NME ingezet als instrument om bij te dragen aan het reduceren van de achteruitgang, in omvang en kwaliteit, van natuur en milieu. Het bereik van NME moet aangeven in hoeverre NME de bevolking heeft bereikt en aan dit doel heeft bijgedragen. Het identificeren van

 13. Dimensies van onafhankelijkheid: de Surinaamse ervaring

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  P. Meel

  2002-01-01

  Full Text Available J. Trommelen, Dwars door Suriname. Drie Guyana's in een tegendraads portret H. Breeveld, Jopie Pengel 1916-1970. Leven en werk van een Surinaamse politicus J. Jansen van Galen, J.A. Jansen, Hetenachtsdroom. Suriname, erfenis van de slavernij J. Jansen van Galen, Het Suriname-syndroom. De PvdA tussen Den Haag en Paramaribo M. van Kessel, H. van der Vlist, Tussen twee huizen. Het leven van de Surinaamse Nederlander Jan Veldema G. Oostindie, I. Klinkers, Knellende koninkrijksbanden. Het Nederlandse dekolonisatiebeleid in de Caraïben, 1940-2000, I, 1940-1954, II, 1954-1975, III, 1975-2000 R. Tjin, C. Buma, J. Reichert, Suriname onafhankelijk. 25 November 1975. Srefidensi sranan = Suriname free. 25 November 1975

 14. Het handwerk van de theorie in de praktijk van het Sociaal Werk

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hans Oostrik

  2010-06-01

  Sociaal werk is een narratieve praktijk. Vanuit een sociaal-constructivistische invalshoek, reflecteert de auteur in dit artikel op de vraag hoe vanuit deze narratieve praktijk tot theoretische handelingsmodellen kan worden gekomen. Drie elementen spelen daarbij een rol, welke door de auteur worden behandeld. Ten eerste zijn dat de vaardigheden van de professional, die bijdragen aan conceptualisering, zoals daar zijn: het signaleren van kwesties, het analyseren en vormen van begrippen en het ontwerpen van conceptuele modellen. Ten tweede kunnen theoretische modellen in de praktijk van het sociaal werk gebruikt worden als instrumenten om die praktijk als het ware te theoretiseren of reflectief te maken. De praktijk wordt met behulp van modellen zoals scenario’s en stappenplannen, verbeterd en verder ontwikkeld. Ten derde bestaat het handwerk van de theorie in het innemen van een theoretische houding of praktische verstandigheid waardoor sociaal werkers beter om kunnen gaan met de complexiteit van hun praktijk.

 15. Die beskerming van biologiese diversiteit deur gebruik te maak van die gevoeligheidsvariasie van spesies vir toksiese stowwe

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  A. J. Reinecke

  2003-09-01

  Full Text Available Pogings om algemeen geldende standaarde of maatstawwe vir omgewingskwaliteit op te stel vir die beskerming van Suid-Afrika se ryk biodiversiteit word bemoeilik deur die feit dat spesies baie kan verskil  ten opsigte van hulle gevoeligheid vir toksiese stowwe. Daar kan dus nie sonder meer vanaf een spesie na ’n ander geëkstrapoleer word nie. Deur egter juis gebruik te maak van hierdie variasie in gevoeligheid van spesies, kan die assessering van die risiko wat besoedelingstowwe vir organismes inhou wel op ’n meer wetenskaplike grondslag bedryf word. Hierdie konsep gaan uit van die standpunt dat indien kwaliteitskriteriums opgestel word wat die sensitiefste spesies beskerm, alle ander spesies outomaties beskerm word. Hierdie bydrae fokus op die gebruik van sensitiwiteitsverspreidings van spesies as metode en kyk oorsigtelik en krities na die aard en toepassings van die ekstrapolasiemodelle wat op hierdie verspreidings gebaseer is. Die moontlike aanwending daarvan en die argumente ten gunste daarvan en daarteen word bespreek. Die gevolgtrekking word gemaak dat spesie-sensitiwiteitsverspreidings wel nuttige aanwending kan vind, maar dat  gegewens oor die gevoeligheid van plaaslike spesies  baie skaars is. Hoewel dit reeds bruikbaar is, kan die algemene aanwending daarvan  in Suid-Afrika aansienlik uitgebrei word indien meer navorsing gedoen word om betroubare toksisiteitsgegewens vir verskillende spesies in te win, sodat die model meer verfyn kan word. Daarvoor moet gestandaardiseerde toksisiteitstoetse vir plaaslike spesies eers ontwikkel word.

 16. Die berekening van vloeiing in ’n roterende annulus deur die metode van kunsmatige saamdrukbaarheid

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  H. Grobler

  1987-03-01

  Full Text Available Die vloeiing van ’n onsaamdrukbare, viskeuse vloeier word ondersoek aan die hand van die numeriese oplossing van die gediskretiseerde Navier-Stokes- en kontinuiteitsbeheervergelykings. In die besonder word vloeiing in ’n annulus bestaande uit twee koaksiale silinders wat elk ten opsigte van die ander kan roteer, en met ’n voorgeskrewe drukval oor die lengte van die silinder, beskou. Die oplossings word bereken deur die toepassing van Chorin se metode van kunsmatige saamdrukbaarheid, waarin die tydonafhanklike beheervergelykings getransformeer word na tydafhanklike hulpvergelykings deur die invoering van ’n kunsmatige toestandsvergelyking. Die oplossing van die hulpvergelykings konvergeer na ’n stasionêre oplossing, wat ooreenstem met die oplossing van die oorspronklike tydonafhanklike beheervergelykings. Die gedrag van die vloeier, wanneer ten voile ontwikkelde laminêre vloeiing bereik word, is met sukses bereken. ’n Eenvoudige model vir die bepaling van ontwikkeling van vloeiing langs die annulus vir enige gegewe invloeisnelheidsprofiel word voorgestel. Die berekende resultate stem ooreen met die resultate wat uit die fisika van die probleem verwag word.

 17. Bernard-Soulier Syndrome

  Science.gov (United States)

  ... Deficiency Factor V Deficiency Combined FV & FVIII Deficiencies Factor VII Deficiency Factor X Deficiency Factor XI Deficiency Factor ... Deficiency Factor V Deficiency Combined FV & FVIII Deficiencies Factor VII Deficiency Factor X Deficiency Factor XI Deficiency Factor ...

 18. Van der Waals black hole

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Aruna Rajagopal

  2014-10-01

  Full Text Available In the context of extended phase space, where the negative cosmological constant is treated as a thermodynamic pressure in the first law of black hole thermodynamics, we find an asymptotically AdS metric whose thermodynamics matches exactly that of the Van der Waals fluid. We show that as a solution of Einstein's equations, the corresponding stress energy tensor obeys (at least for certain range of metric parameters all three weak, strong, and dominant energy conditions.

 19. Aernout van Buchel in Napels

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jan L. de Jong

  2012-05-01

  Full Text Available Aernout van Buchel a NapoliIl 18 ottobre 1587, dopo un viaggio in Germania, il giovane studioso olandese Aernout van Buchel (Buchellio/Arnoldus Buchellius da Utrecht arrivò in Italia. Il suo scopo fu visitare Roma ed esaminare, con i propri occhi, i monumenti e le iscrizioni dell’Antichità.Fin da giovane, Van Buchel raccolse notizie su ogni genere di cose che successero o che osservava. Il manoscritto con queste notizie, scritto in Latino ed intitolato Commentarius rerum quotidianarum, è oggi conservato nella biblioteca universitaria di Utrecht. Fa parte di questo manoscritto l’ Iter Italicum.Dopo un breve schizzo della vita e degli interessi del cittadino di Utrecht, gli autori in questo articolo presentano un’ edizione di una parte del suo ‘Grand Tour’. Si tratta della sua visita di Napoli (Iter Neapolitanum nel 1588. Gli autori hanno fatto una nuova collazione del testo del manoscritto e presentano qui nel quadro del loro progetto di un’edizione completa, il testo latino accompagnato da una traduzione neerlandese con commento storico-letterario.

 20. Die invloed van drie kruisbestuiwers op die saadinhoud van Minneola tangelo (Citrus parodist x C reticulata

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  H. J. Esterhuizen

  1991-07-01

  Full Text Available Die invloed van verskillende kruisbestuiwers (Clementine, Empress en Valencia op die gemiddelde saadinhoud van Minneo­la tangelo is ondersoek. Clementine en Empress as kruisbestuiwers het die grootste invloed op die gemiddelde saadinhoud van die vrugte gehad, terwyl dié van Valencia nie noemenswaardig was nie. Die gemiddelde saadinhoud van die vrugte het afgeneem met toename in afstand vanaf die kruisbestuiwer. Indien ’n beperking op die afstand tussen kultivar en kruisbestuiwer geplaas word, sal ’n groter persentasie vrugte aan uitvoerstandaarde ten opsigte van saadinhoud voldoen.