WorldWideScience

Sample records for belyst gennem feltarbejde

 1. Lærerstuderendes tanker om feltarbejde i folkeskolens biologi- og geografiundervisning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, K.; Breiting, Søren; Andersen, A. M.

  Rapporten belyser, hvilke forestillinger lærerstuderende har om muligheder for feltarbejde og ekskursioner i folkeskolen i biologi og gegorafi, herunder læringspotentialer og forskellige typer af barrierer, som grundlag for en forbedring af kommende læreres baggrund for at varetage feltarbejde i ...

 2. Geografisk information gennem tiden

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sørensen, Esben Munk

  2004-01-01

  At lave kort hænger sammen med et behov for at kommunikere geografisk information. Der har gennem historien altid været en tidstypisk sammenhæng mellem dette behov, den tilgængelige teknologi til formålet og så den pågældende datamodel. Helt tilbage fra den yngste kartografi og til fremtidens brug...... af stedbestemmelse med allestedsnærværende computerkraft - pervasive computing. En udvikling, der understreger, at geografisk information altid tjener samfundet eller et eksplicit behov. Udgivelsesdato: Februar...

 3. Vurdering af roebiomassefraktioner som husdyrfoder belyst gennem analyser og forsøg

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nørgaard, Jan Værum; Hvelplund, Torben

  2011-01-01

  Der var ikke væsentlige forskelle på pulpen mellem de to roesorter Angus (sukkerroe) og Colosse (foderroe). Derimod var der store forskelle mellem pulp fra rod og top fraktionerne. Rod fraktionerne var karakteriseret af et stort sukkerindhold og høje in vitro og in vivo fordøjeligheder for både s...

 4. Gensyn med Ginir - etiopisk feltarbejde efter 30 års venten

  DEFF Research Database (Denmark)

  Friis, Ib; Weber, Odile

  2014-01-01

  Forfatterne gennemførte i 2013 en måneds feltarbejde i området omkring Ginir, Sheik Hussein, Imi og Dolo Mena in den østlige Oromia og tilgrænsende dele af Somalia Regional States. Ib Friis havde for 30 år siden i forbindelse med det etiopiske floraprojekt forsøgt at arrangere en felttur til områ...

 5. Vækst gennem overtagelse og fusion

  DEFF Research Database (Denmark)

  Werlauff, Erik

  2007-01-01

  Analyse af de måder, hvorpå et aktie- eller anpartsselskab juridisk kan overtage et andet selskab helt eller delvis, nemlig gennem fusion, spaltning eller virksomhedsoverdragelse.......Analyse af de måder, hvorpå et aktie- eller anpartsselskab juridisk kan overtage et andet selskab helt eller delvis, nemlig gennem fusion, spaltning eller virksomhedsoverdragelse....

 6. Pragmatiske ferdigheter hos barn med cochleaimplantat : - belyst ved et kasusstudie

  OpenAIRE

  2008-01-01

  Pragmatiske ferdigheter hos barn med cochleaimplantat - belyst ved et kasusstudie. Bakgrunn: Cochleaimplantat (CI) er et høreapparat som gir sterkt hørselshemmede muligheten til å oppfatte lyd. Elektroder implanteres i sneglehuset (cochlea) og stimulerer hørselsnerven direkte (MED-EL 2006, Waltzman 2005). Forskning rundt barn med CI og deres språkutvikling har hovedsakelig vært konsentrert rundt de lingvistiske sidene ved språket (Thoutenhoofd m. fl. 2005). Like viktig vil det være å se p...

 7. Bæredygtig inklusion gennem community dannelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  From, Ditte-Marie; Holm, Jesper; Olesen, Birgitte Ravn;

  Bæredygtig inklusion gennem community dannelse er et forsknings- og udviklingsprojekt finansieret under Region Sjællands Socialafdeling. Det har som mål at undersøge, om og i givet fald hvordan det er muligt gennem orkestrering af forskellige former for fællesskaber på, mellem og udenfor sociale ...... tilbuds matrikler, at give mennesker med middelsvære psykiske og evt. fysiske funktionsnedsættelser mulighed for i højere grad at realisere et liv i mødet med en større del af det omgivende samfund....

 8. Krig i Afghanistan gennem fire årtier

  DEFF Research Database (Denmark)

  Vestenskov, David

  2014-01-01

  I mere en et årti har dansk og international sikkerhedspolitik haft øjnene rettet mod det etnisk og politisk fragmenterede land i Centralasien, og engagement i Afghanistan har på mange måder været skelsættende for dansk militærhistorie. Landet har gennem de seneste fire årtier befundet sig i en p...

 9. Empowerment gennem opgradering - En analyse af opgraderingsstrategiers potentielle effekter på empowerment af ghanesiske kakaobønder

  OpenAIRE

  Fristrup, Morten Ulrik; Sørensen, Mark

  2013-01-01

  En analyse af ghanesiske kakaobønders opgraderingsmuligheder og disses effekter på empowerment. En række opgraderingsstrategier undersøges gennem litteraturstudie, for at afdække de potentielle effekter af disse strategier. Dernæst analyseres disse opgraderingsstrategier ud fra empowerment teori, for at evaluere bøndernes muligheder for at opnå empowerment. Det konkluderes at Fairtrade certificering er den eneste strategi der har et specifikt fokus på empowerment af bønderne.

 10. Pla(y)cefully – når børn finder sted gennemt transformationer af institutionelle konstruktioner

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nørgård, Rikke Toft; Toft, Herdis

  2014-01-01

  gennem leg med artefakter, redskaber og teknologier i krydsfeltet mellem interaktionsdesign, human-centered design, digitale teknologier og konstruktionisme. Gennem den transdisciplinære tilgang til pla(y)ces og pla(y)cefullness og på bagrund af centrale emergerende kategorier i de to feltarbejder...

 11. Apokalypseforestillinger gennem tiden

  OpenAIRE

  Wirenfeldt, Jasmin Sofie Farzin; Jensen, Julie; Fredmark, Malina Thordahl; Ates, Rabiye; Randeris, Sarah Schwab; Mogensen, Sofia Tolstrup

  2015-01-01

  This paper will discuss conceptions of the apocalypse in modern literature and films. It is interesting to see how The Book of Revelation in many ways frames the modern perception and presentation of the apocalypse. The main objective of this paper is to answer the question of which conceptions of the apocalypse are expressed in Theis Ørntoft’s Digte 2014 and Lars von Trier’s Melancholia. Furthermore the historical foundation and present reasoning behind these conceptions will be el...

 12. Trepartssamarbejdet gennem tiderne

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mailand, Mikkel

  2011-01-01

  Arbejdsmarkedets parter vil via trepartssamarbejde blive forsøgt involveret i løsningen af mange af de økonomiske og beskæftigelsesmæssige udfordringer, Danmark står over for. Det stod klart, endnu inden forhandlerne fra Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre og SF havde fundet frem til, hvem d...

 13. Gennem kendskab til venskab:

  DEFF Research Database (Denmark)

  Frederichsen, Kim

  En undersøgelse af sovjetisk kulturdiplomati i Danmark med særlig fokus på virksomheden i den dansk-sovjetiske foreningens aktiviteter. Herudover en gennemgang af det sovjetiske apparat for kulturdiplomati og finansieringen af virksomheden. Byggede primært på danske forenings- og privatarkiver....

 14. Samarbejde gennem spil

  OpenAIRE

  Beckmann Jegsen, Nicolaj; Lie Barret, Sille; Harder Thygesen, Maja; Debel, Niels; Mirfat, Zeciri; Patursson, Guttormur; Møller Bach, Katrine

  2012-01-01

  This project concerns the development of a game, wherein co-operation is a crucial aspect. Through analysis of the game during use, we will seek to uncover how it functions, and if it lives up to our goals, both concerning the efficiency of the design and its effect on the users. Our goal with the game is to create a framework, in which co-operation is needed to both participate and succeed, while still being an entertaining experience to the us-er. The purpose of the game itself is to inc...

 15. Skrivekulturer i folkeskolens niende klasse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen, Torben Spanget; Elf, Nikolaj Frydensbjerg; Krogh, Ellen

  Skrivekulturer i folkeskolens niende klasse undersøger, hvad, hvordan og hvorfor der skrives i tre niendeklasser i den danske folkeskole. Bogen bygger på omfattende etnografisk feltarbejde gennem et år og viser, hvordan skrivekulturer på godt og ondt sætter rammer for elevers skrivning og læreres...

 16. Metodeovervejelser i en kvalitativ og kvantitativ fængselsundersøgelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Minke, Linda Annette Kjær

  2009-01-01

  Artiklen omhandler nogle præliminære metodiske overvejelser indhentet gennem et længerevarende etnografisk feltarbejde foretaget i et lukket fængsel for mandlige indsatte. Det er efterhånden blevet almindeligt at forskere i sådanne kontekster underlægges indberetningspligt, hvilket kan være dilem...

 17. Løgnene er ikke så nemme at huske som sandheden

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bertelsen, Bettina

  2005-01-01

  Formålet med denne artikel er at belyse og diskutere, hvordan og hvorvidt prostituion kan forstås som et socialt problem. Dette vil jeg gøre gennem en teoretisk diskussion og analyse af prostitution som et socialt problem belyst ud fra konkrete projekterfaringer. Erfaringerne stammer dels fra to...

 18. Hvad er hjemkundskabslæreren?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Benn, Jette

  2009-01-01

      En appetizer: De praktisk-musiske fag på dagsordenen Temaet for denne artikel er hjemkundskabsfaget, -professionen og dens praktisering belyst gennem et interviewstudie fra 2008 af lærerstuderende og deres lærere. Dette studie relateres til forfatterens tidligere studie af fag og profession i...

 19. Integration gennem voksen- og efteruddannelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Wahlgren, Bjarne; Lund, Karen; Geiger, Tinne

  I de nordiske lande står en relativt stor andel af indvandrere og efterkommere uden for arbejdsmarkedet. Højkonjunkturen, der varede frem til omkring 2008, gav indvandrere bedre muligheder for at komme ind på arbejdsmarkedet. Voksen- og efteruddannelse kunne være et godt redskab til at støtte den...

 20. Integration gennem voksen- og efteruddannelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Geiger, Tinne; Lund, Karen

  I de nordiske lande står en relativt stor andel af indvandrere og efterkommere uden for arbejdsmarkedet. Højkonjunkturen, der varede frem til omkring 2008, gav indvandrere bedre muligheder for at komme ind på arbejdsmarkedet. Voksen- og efteruddannelse kan være et redskab til at støtte den proces...

 1. Identificering af teknologi gennem narrativer

  OpenAIRE

  Stoustrup, Sune Wiingaard; Rising, Carl Johan; Petersen, Mikael

  2011-01-01

  Denne rapport arbejder med en gennemgang af den såkaldte 3D printer teknologi. Denne vil sættes i sammenhæng med et teknologifilosofisk ’form of life ́ forståelse fremsat af Langdon Winner, samt en metode til at udrede det komplekse forhold: menneske-teknologi, med aktør-netværk teori som værktøj.

 2. Forbedret SCM gennem koordineret lagerstyring

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, Christian; Thorstenson, Anders

  2009-01-01

  Effektiv lagerstyring er en vigtig del af god supply chain management (SCM). At opnå en sådan lagerstyring er imidlertid ikke en triviel opgave. Det kræver indsigt i virkemåden af flertrins (engelsk: multi-echelon, multi-level eller multi-stage) lagersystemer med usikker fremtidig efterspørgsel...

 3. Evaluering af Teori gennem Anvendelser

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen, Hans Peter

  1999-01-01

  Two different assessments methods are evaluated. Assessment of theoretical competencies through project work and assessment of theoretical competencies through group assignment.......Two different assessments methods are evaluated. Assessment of theoretical competencies through project work and assessment of theoretical competencies through group assignment....

 4. Anbragte børn mellem kammerater og pædagoger

  DEFF Research Database (Denmark)

  Stokholm, Anja

  2006-01-01

  Afhandlingen omhandler 6-15-årige anbragte børns hverdagsliv og bygger på 8½ måneds etnografisk feltarbejde på to behandlende døgninstitutioner i Danmark. Gennem afhandlingen analyseres, hvordan børn manøvrerer i og mellem til tider modsætningsfulde sociale sammenhænge, nemlig børnegruppen som fæ...

 5. Internprising i multinasjonale konsern : retningslinjer belyst med empiri fra Statoil

  OpenAIRE

  Gussiås, Gunnhild

  2006-01-01

  Internprising er prising av transaksjoner mellom tilknyttede foretak. Multinasjonale konsern møter i dag komplekse problemstillinger knyttet til internprising og skatt. Dette har ført til at omfattende lover og retningslinjer har blitt utarbeidet. Denne utredningen gir først en kort introduksjon til internprisingsproblematikken generelt og konsernet Statoil ASA. Deretter beskrives norske lovbestemmelser tilknyttet internprising, OECDs retningslinjer, skatteavtaler mellom de ulike land og Adva...

 6. Nintendo Wii hjælper patienter i Esbjerg:Gennem leg kan man glemme sine muskelsmerter og få øget livskvalitet, viser forstudierne i et forskningsprojekt i Esbjerg, der derfor søger flere forsøgspersoner.

  OpenAIRE

  Lewis Brooks, Anthony (aka Tony)

  2010-01-01

  En forsker med fokus på leg og interaktive teknologier og en speciallæge, der vil hjælpe smerteramte fibromyalgi-patienter til en bedre hverdag – det er det makkerpar, der i disse dage søger nye deltagere til et projekt med spændende perspektiver. Deres indledende undersøgelser med tre forsøgspersoner har givet dem en tro på, at leg og bevægelse gennem Nintendo Wii-spil giver meget fine resultater og bedre livskvalitet for patienter, som ellers lider af smerter og isolation på grund af sygdom...

 7. Bæredygtig inklusion gennem community dannelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  From, Ditte-Marie; Holm, Jesper; Olesen, Birgitte Ravn;

  tilbuds matrikler, at give mennesker med middelsvære psykiske og evt. fysiske funktionsnedsættelser mulighed for i højere grad at realisere et liv i mødet med en større del af det omgivende samfund. Hertil gennemfører vi grundige casestudier af frontløbere på området, Marjatta og Østagergaard, besøg på...

 8. SeniorInteraktion – Innovation gennem dialog

  DEFF Research Database (Denmark)

  SeniorInteraktion er et bud på en ny strategisk tilgang til design for det gode ’ældreliv’. Kernen i dagordenen er et fokus på at designe for social interaktion, dvs. at designe for at bevare og styrke sociale relationer, at bevare eller genskabe følelsen af at blive set og høre til samt følelsen...

 9. Leverresektioner gennem ti år

  DEFF Research Database (Denmark)

  Wettergren, André; Larsen, Peter N; Rasmussen, Allan; Hillingsø, Jens; Kirkegaard, Preben

  2008-01-01

  AIMS: The results after liver resection have improved over the last decade with an operative mortality rate of less than 5% in high-volume centres. The aim of the present study was to assess the perioperative outcome after hepatic resection and to assess the long-term survival after liver resecti...

 10. Læring gennem aktivitet og samarbejde

  DEFF Research Database (Denmark)

  Duus, Lene; Bruhn, Stinne; Sørensen, Brigitte;

  2013-01-01

  , entreprenørskab, hvorfor studerendes aktive deltagelse samt udvikling af fortagsomhed bliver vigtig. Opgaven beskriver et udviklet undervisningsdesign, hvor vi benytter blended learning. Vi sætter fokus på kommunikation i tværfagligt samarbejde – afgrænset til 2 lektioner i auditoriet, som optakt til......Modul 5 er et tværfagligt modul med jordemoder-, fysioterapeut-, ergoterapeut-, sygepleje- og radiografstuderende. Der er ca 230 studerende i alt. Modulet er denne gang væsentligt ændret, blendet learning anvendes som princip for tilrettelæggelse af undervisningen. Der er fokus på innovation...

 11. I sansernes vold - kommunikation gennem sanseperception

  OpenAIRE

  Futó, Zsuzsanna

  2013-01-01

  What is a sensory experience? Moreover, what is its purpose, and what can it do for us in an interpersonal communications situation. Can it help? Or will it more likely disturb the understanding between the communication partners? This thesis is built around these kinds of questions. Its main interest is to explore, whether our sensory experience can be used beneficially in a face-to-face communications situation. It gathers the basic knowledge about the most important ingredients for a se...

 12. Usurering af osteosyntesemateriale gennem øsofagus efter anterior cervikalkirurgi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Wiis, Julie Therese; Nittby, Henrietta Carolina; Lauritsen, Anne Oberg

  can give false negative results. We present a case of a 74-year-old male, who was readmitted with sepsis and abscess in the operation area three weeks after anterior cervical surgery. Veillonella parvula was found in the abscess material and computed tomography confirmed the diagnosis of oesophageal...

 13. Erkendelse gennem oplevelse: Når indlevelse ikke er mulig

  DEFF Research Database (Denmark)

  Warming, H.

  Artiklen omhandler deltagen observation, diskuteret fra et moderat social konstruktivistisk perspektiv. I artiklen stilles skarpt på relationen mellem begreberne erkendelse, indlevelse og oplevelse, idet det diskuteres hvilken type erkendelse det er muligt at opnå qua deltagelse i en børnegruppe ...

 14. Reducering af madspild gennem leg og læring

  OpenAIRE

  Grindsted, Christine; Krandorf, Jacob; Pazyj, Alexander Sørensen; Christensen, Alexander Nordkild; Hansen, Anders Holm

  2015-01-01

  In the past years, the focus about the food waste problem, have been brought up in the media, which has created a big discussion among consumers. There have been a lot of campaigns and further information about the subject especially to adults. In our project we have been trying to involve the children in this discussion. We have created a board game, with the intension to inform the consumers about the food waste problem and by that creating a dialog in the home between children and adults. ...

 15. Furesø Erhvervsforenings historie gennem 125 år

  DEFF Research Database (Denmark)

  Moos, Henriette

  2015-01-01

  Dette tilbageblik over Furesø Erhvervsforenings historie tilbage til 1890 er udarbejdet i forbindelse med foreningens 125 års jubilæum i 2015 på baggrund af research i lokalarkiver og samtaler med nuværende og tidligere medlemmer. Beretningen er en fascinerede rejse tilbage i dansk erhvervshistorie...... i 1982 med stor økonomisk gevinst. Disse historier - og mange flere - gør det til noget helt særligt at være medlem af Furesø Erhvervsforening – et fællesskab af iværksættere, ildsjæle, erhvervsfolk og handelsdrivende, der igennem fire generationer har udvist stort engagement i at drive virksomhed...

 16. Laparoskopisk rectumresektion med salpingo-ooforektomi gennem en enkelt incision

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bulut, Orhan; Nielsen, Claus B.

  2011-01-01

  Single-Incision Laparoscopic Surgery (SILS) is an evolving alternative to conventional laparoscopic surgery. We present the case of a low anterior resection combined with left salpingo-oophorectomy performed as a SILS procedure. The patient was a 83-year-old woman, who had a T3N1 rectal cancer 10...

 17. Forsknings- og udviklingsbaseret praksis gennem uddannelse og samarbejde

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dalsgaard, Annemarie; Thomsen, Lene Iskov; Christiansen, Connie Biehl

  2010-01-01

  Will cooperation between students, clinical supervisors and lectureres about the employment of research and deveolpment-based literature in relation to a given professional nursing problem stregthen and develop the informationseeking skills of the participants? The involved participants of this...

 18. Praksisnærhed i erhvervsskolens naturfagsundervisning gennem betydende overgange

  DEFF Research Database (Denmark)

  Valero, Paola; Daugbjerg, Peer Schrøder; Løvenskjold Svejgaard, Karin

  2014-01-01

  Relation to practice is often used as a teaching principle in vocational science education. The principle is based on the assumption that it improves students’ possibilities to do a more effective transfer of knowledge between a school context and a context of professional practice. In the paper we...... how teaching facilitates different consequential transitions among them....

 19. Med Schopenhauer gennem musikkens døre

  OpenAIRE

  Olsen, Majbrit Munk

  2016-01-01

  The following thesis is integrated in Philosophy & Science Studies and History and is based upon the intention of trying to put the German 19th century philosopher Arthur Schopenhauer's ideas of music into a different context, that of the music of the counterculture from the late 1960s. This enquiry is based upon the use of source material from magazines like the Danish underground magazine Superlove and its British counterpart International Times amongst others. Record reviews, interviews w...

 20. Elever kommunikerer gennem digital video i idræt

  DEFF Research Database (Denmark)

  Elbæk, Lars; Rødbro, Lise Langagergaard

  2012-01-01

  I artiklen redegøres kort for et projekt, som førte frem til en videoplatform, der er et bud på et ’lukket YouTube’ med funktioner specifikt udviklet til skolens idrætsundervisning. Med afsæt i systemisk kommunikationsteori analyseres observations- og interviewdata for at belyse den kommunikation...

 1. Vold i Arhus gennem to årtier

  DEFF Research Database (Denmark)

  Brink, Ole; Bitch, Oluf; Petersen, Klaus Kjaer;

  2002-01-01

  rate dropped to 4.6 victims/1000. This decrease in violence was particularly seen among 15-24-year-old males. The extent of violence against women remained unchanged in the years 1999-2000. Foreigners were significantly higher represented among the victims. The character and severity of the violence......INTRODUCTION: Data collected from hospitals and the police have on several occasions proved to be useful in gaining knowledge about violence. The casualty departments, the Institute of Forensic Medicine, and the police in Aarhus have co-operated in three earlier studies of inter-person violence......, the latest in 1993-1994. The aim of this study was to update knowledge about the incidence and character of violence in Aarhus. MATERIAL AND METHODS: A dynamic cohort study was carried out in the period 1 April 1999 to 31 March 2000. Persons who arrived at the casualty wards or Institute of Forensic...

 2. Praksisnærhed i erhvervsskolens naturfagsundervisning gennem betydende overgange

  DEFF Research Database (Denmark)

  Valero, Paola; Daugbjerg, Peer Schrøder; Løvenskjold Svejgaard, Karin

  2014-01-01

  Relation to practice is often used as a teaching principle in vocational science education. The principle is based on the assumption that it improves students’ possibilities to do a more effective transfer of knowledge between a school context and a context of professional practice. In the paper we...

 3. Business2Business - En Analyse af Udvikling gennem Virksomhedspartnerskaber

  OpenAIRE

  Fernandez, Cecilie; Overgaard, Anna Glent

  2010-01-01

  This report deals with the commitment and qualifications of Danish companies engaged in business partnerships under the Danida B2B programme in sub-Saharan Africa and their possible contribution to economic and social development. The analysis is based on interviews with 6 key actors in Danish companies engaged in the programme and draws on theoretical ideas about the private sector as the main driver of economic as well as social development. Furthermore the activities of the companies are a...

 4. Optimering af lokalt skole/virksomhedssamarbejde gennem partnerskabsaftaler

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mols, Lars

  I udgangspunktet var det projektets formål, at IBCs tre HG-afdelinger i Kolding, Aabenraa og Fredericia skulle knytte tættere bånd og styrke samarbejdet med det lokale erhvervsliv i de tre lokalområder ved at udvikle nye partnerskaber. Partnerskaberne skulle medvirke til at etablere en forpligtende...... styrker elevernes kompetencer inden for entrepreneurskab og giver dem ny viden om opstart og drift af egen virksomhed. Gerne afprøvet i samarbejde med erhvervslivet. IBC trak i projektet på erfaringer, som Business College Horsens har gjort i et afsluttet FoU-projekt om Partnerskaber med Erhvervslivet. BC...... Horsens har fx udviklet et aktivitetskatalog med 15 højt prioriterede aktiviteter, som gennemføres i samarbejde med lokale virksomheder. IBC brugte kataloget som inspiration og udviklede sit eget aktivitetskatalog med de 13 højst prioriterede aktiviteter, som gælder på tværs af de tre HG-afdelinger....

 5. Kognitiv empowerment gennem virtuelle fællesskaber

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schmidt, Dorte; Konnerup, Ulla

  2009-01-01

  samfundet. Med afsæt i den nyeste hjerneforskning diskuteres, hvordan kognitiv fitness i virtuelle fællesskaber kan føre til kognitiv empowerment, således at hjerneskadede mennesker fortsat kan fungere som selvstændige og myndige personer, der er i stand til selv at modvirke afmagt og afhængighed samt...

 6. Indlevelse i historien gennem brugen af kommercielle computerspil

  OpenAIRE

  Marckwardt, Naja Cecilie

  2015-01-01

  This study deals with the use of commercial videogames in the education of history. The study provides a broad understanding of immersion in videogames, historical dissemination and in the primary school subject of history. This comprehension tells us that the dissemination of history and the primary school subject is developing towards bigger use of IT and media. Videogames is a media as such and gives the player a unique kind of prospect to emphasize and immersive in a different world. T...

 7. Avislæsning gennem 20 år

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sigurd Bennike

  1991-09-01

  Full Text Available Hvis man vil forstå udviklingen på dagbladsområdet, er det nødvendigt, men langtfra tilstrækkeligt at kende til avisernes oplagstal; man må des- uden have oplysninger om læserne, blandt andet deres demografiske karakteristika: disse oplysninger findes i et "media indeks". Sigurd Ben- nike, mangeårog drivkraft i Dansk Media Komite, præsenterer her i over- sigtsform 20 års talmateriale med tilhørende forklaringer fra Dansk Media Indeks. Tallene indeholder oplysninger om den andel af befolkningen der læser hverdagsavis, læserprofilen for forskellige dagbladstyper samt en række forskellige kontaktparametre, bl.a. dagbladenes stærke og svage sider i forhold til andre medier, læsested og -tidspunkt.

 8. Kreative ledere - store ideer gennem 30 år

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hermansen, Judy

  2010-01-01

  Kreativitet påvirkes ligesom alt andet af den samfundsmæssige udvikling, men præcis hvordan ved vi ikke så meget om. Det er dog en udbredt opfattelse blandt kreative ledere selv, at reklamekreativiteten er faldet. Denne undersøgelse bygger på interview med kreative ledere fra store og mellemstore...

 9. Thalassemi i Norge : Klinisk bilde, behandling og heterogenitet belyst ved en familiestudie

  OpenAIRE

  2009-01-01

  Background: The thalassaemias are a group of inherited haemoglobin disorders frequently found in tropical and subtropical areas, evolutionary selected for due to carriers’ resistance to malaria. It is regarded as an autosomal recessive disorder. In Norway it is still a seldom disease although the incidence is increasing as a result of immigration from endemic countries. Many Norwegian doctors lack the experience and knowledge required to screen, diagnose and treat these patients. Although it ...

 10. Lärande i molnet : EduSync belyst ur ett connectivistiskt synsätt

  OpenAIRE

  Karlsson, David; Andersson, Michael

  2009-01-01

  This essay has discussed and analyzed a draft for an idea about a network called EduSync. This idea is based on that teachers and students, attending and holding courses, all over the world should be able to find and interact with each other. EduSync is founded from a new learning theory, connectivism. Interviews, participation in a conference and two workshops have been used to gather information and different points of view concerning e-learning, for example possibilities and problems with ...

 11. Bruk av captive forsikringsselskap i internasjonal olje- og energiforsikring : Belyst ved Statoil Forsikring a.s.

  OpenAIRE

  2010-01-01

  Oppgaven tar for seg bruken av captive forsikringsselskaper, herunder særskilt Statoil Forsikring a.s. I tillegg behandles den gjensidige mekanismen for energiforsikring - O.I.L., behovet for captive-fronting i fremmede jurisdiksjoner, samt forsikringsordningen for SDØE på norsk kontinentalsokkel.

 12. Helbredskonsekvenser af den elektroniske cigaret er dårligt belyste

  DEFF Research Database (Denmark)

  Tøttenborg, Sandra Søgaard; Holm, Astrid Ledgaard; Wibholm, Niels Christoffer;

  2014-01-01

  Despite increasing popularity, health consequences of vaping (smoking electronic cigarettes, e-cigarettes) are poorly described. Few studies suggest that vaping has less deleterious effects on lung function than smoking conventional cigarettes. One large study found that e-cigarettes were...... as efficient as nicotine patches in smoking cessation. The long-term consequences of vaping are however unknown and while some experts are open towards e-cigarettes as a safer way of satisfying nicotine addiction, others worry that vaping in addition to presenting a health hazard may lead to an increased...

 13. Religion i offentligheten : Belyst gjennom Anders Fogh Rasmussens religionspolitikk og Jürgen Habermas' religionsfilosofi

  OpenAIRE

  2011-01-01

  Denne oppgaven utforsker religion i offentligheten igjennom ulike begreper, filosofer og politikere. Hovedfokuset ligger på religionens rolle i det multikulturelle samfunn og argumentasjon for eller imot religion i offentligheten. Mine hoveddebattanter er tidligere statsminister i Danmark, Anders Fogh Rasmussen, og den tyske filosofen, Jürgen Habermas. Igjennom lesninger av Fogh Rasmussens artikkel ”Hold religionen indendørs” og hans nyttårstaler (2002-2009), har jeg studert Danmarks og F...

 14. Regionale sykelighetsforskjeller i Nord-Trøndelag fylke belyst med tall fra ulike datakilder

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Steinar Fretland

  2009-10-01

  Full Text Available  SAMMENDRAGNord-Trøndelag fylke inndeles i to sykehusområder, Namdal i nord/nordvest og Innherred i sør. Det ertidligere påvist høyere sykehusforbruk i Namdal enn i Innherred. En undersøkelse fra 80-tallet tydet på atforhold i primærhelsetjenesten forklarte noen av disse forskjellene: større stabilitet blant primærlegene ogbedre samarbeid mellom første- og andrelinjetjenesten i Innherred kunne forklare lavere sykehusforbruk i detteområdet. Forhold knyttet til geografi, næringsstruktur og befolkningssammensetning så ikke ut til å spillenoen vesentlig rolle. Formålet med denne undersøkelsen var å kartlegge eventuelle forskjeller i sykelighetmellom befolkningene i Namdal og Innherred. For å beskrive sykdomsmønstre i fylket har vi hentet data frabefolkningsundersøkelser i fylket, fra sykehusstatistikk, fra registrering hos primærleger, fra kreftregisteret,fra meldingssystemet for infeksjonssykdommer, fra dødsårsaksregisteret, fra fylkets trygdekontor og fraFylkeslegen. Det var høyere forekomst av hjertesykdom og høyere nivåer for risikofaktorer for hjertesykdom(målte gjennomsnittlige kolesterolverdier, høyt blodtrykk, daglig røyking og infarktrisk-skåre i Namdal enn iInnherred. Regionale ulikheter i sykelighet registrert ved Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT blebekreftet av tilsvarende forskjeller ved innleggelser i sykehus for en rekke sykdommer.Fretland S, Krüger Ø. Regional differences in disease morbidity in Nord-Trøndelag county.Nor J Epidemiol ENGLISH SUMMARYPrevious research has revealed that the population-adjusted number of hospital admissions through manyyears has been higher in Namdal than in Innherred hospital region. This was not explained by differences inpopulation age or sex distributions, but was to some extent associated with the level of primary health care.The aim of this study was to investigate if there were differences in morbidity between the two hospitalregions. We have used different sources to collect information about the disease patterns: The Nord-Trøndelag Health Survey, data from general practitioners in the county, the Cancer Registry of Norway, theNational Institute of Public Health, the hospital registers in the county of Nord-Trøndelag, the National DeathRegister, the public insurance company and from the County Health Office. There was a substantially higheroccurrence of heart disease and risk factors for heart disease (levels of cholesterol and blood pressure, cigarettesmoking and infarction risk score in Namdal than in Innherred hospital region. The regional differencesin coronary heart disease were clearly confirmed in hospital admission data, and also for several otherdiseases: stroke, asthma, rheumatoid arthritis, Bechterew's disease and arm and hip fractures –1998; 8 (1: 73-78.

 15. Kriminalitetsutveckling och -belastning belyst genom fördelsekohortstatistik. : Födda 1958-1991.

  OpenAIRE

  Forslund, Inger; von Hofer, Hanns; Thorsson, Ulf

  2012-01-01

  The purpose of this report is to describe the development of different age groups, so-called birth cohorts, with regard to their criminal activity as measured by data from the conviction database at Statistics Sweden for the years 1973-2008 (no data readily available after 2008). Most existing cohort studies are limited to one or a few cohorts which are examined in depth. The present study, in contrast, covers 34 cohorts, i.e. all persons born in Sweden from 1958 to 1991, and describes, among...

 16. Forskel og fællesskab

  DEFF Research Database (Denmark)

  Gulløv, Eva; Bundgaard, Helle

  Bogen er en diskussion af, hvordan hverdagen former sig i daginstitutioner med børn med forskellige sociale og kulturelle baggrunde. Gennem seks måneder har vi udført etnografisk feltarbejde, dvs. dagligt deltaget og observeret i to integrerede daginstitutioner i en mindre kommune på Sjælland for...... relationer, rutiner og arbejdsgange, pædagogik og institutionsliv blev opfattet. Efterhånden som vi har analyseret materialet, har vi fået blik for nogle af de modsætninger og sammenhænge, der kan forklare, hvorfor hverdagen former sig, som den gør. Det er disse analyser, bogen rummer....

 17. Forekomsten af forkøleslse, snue og hoste blandt voksne danskere. Epidemiologi belyst ved DIKE's befolkningsundersøgelser

  DEFF Research Database (Denmark)

  Trier, H; Rasmussen, N K; Brønnum-Hansen, Henrik

  1991-01-01

  The occurrence of upper respiratory symptoms among adult Danes was examined by the use of data from the Danish Health and Morbidity Survey 1986-1987. In this study, 14.0 per cent of 6,672 individuals reported complaints of colds or coughs (CC) during the two-week period preceding the interview...

 18. At ændre nutiden gennem fortiden – mundtlig historiefortælling i Danmark

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lene Andersen

  2010-12-01

  Full Text Available Mange i dag tænker umiddelbart, at mundtlig fortælling af traditionelle sagn og eventyr mest hører fortiden til. Men inden for de sidste årtier er der opstået en ny interesse for mundtlig historiefortælling i Danmark. De nye fortællere beretter traditionelle sagn og eventyr, men også historier de selv har oplevet eller fundet på, eller historier fra skønlitterære værker. Man får indtryk af, at historiefortælling stadig har en forbindelse til fortiden. De største fortællefestivaler finder sted i historiske omgivelser på museer, og nutidens historiefortællere henviser ofte til fortælletraditionens lange historie, når de taler og skriver om historiefortælling.Hidtil har den nye interesse for historiefortælling ikke været genstand for forskning, men artiklen fremlægger et studie af historiefortælleres syn på fortælling og fortid. Fokus er, hvilke betydninger begreberne nostalgi og autenticitet har for fortællerne. Artiklen bygger primært på interviews med historiefortællere. Fortællerne blev blandt andet bedt om at beskrive, hvordan de umiddelbart forestillede sig, at historiefortælling fandt sted i fortiden. Det er et positivt billede af fortiden, der toner frem, og fortællerne bruger billederne af fortiden som afsæt til at kritisere træk af den moderne levemåde. De kritiserer medierne og de elektriske apparater for at gøre mennesker passive og ødelægge deres nærvær med andre levende mennesker. Ved at genoptage - hvad fortællerne opfatter som - en ældgammel og uddød tradition, ønsker de at skabe nogle oplevelser, som det moderne menneske savner i vore dages samfund. For fortællerne danner fortiden et idealiseret modbillede til nutiden og rummer dermed mulighed for, at fortællerne kan tale om deres idealer og håb for historiefortælling.Changing the Present through the Past - Oral Story-Telling in DenmarkToday, many people spontaneously think that oral transmission of traditional legends and fairy tales are a thing of the past. But in the last few decades a new interest has arisen in Denmark in oral story-telling. The new story-tellers relatetraditional legends and fairy tales, but also adventures that they themselves have experienced or invented, or stories from works of fiction. One has the impressionthat story-telling still has a link to the past. The major story-telling festivalstake place in historical surroundings in museums, and present-day story-tellers frequently point to the long history of the story-telling tradition when they speakor write about story-telling.So far, the new interest in story-telling has not been a subject for research, but the present article presents a study of the view of the story-tellers on story-telling and the past. Focus is on which meanings the concepts of nostalgia and authenticityhave for the story-tellers.The article is primarily based on interviews with story-tellers. They were interalia asked to describe how they would spontaneously imagine that story-telling took place in the past. It is a positive picture of the past that emerges, and the story-tellers use images of the past as a platform from which to criticize modernways of life. They criticize the media and electronic gadgets for making people passive and spoiling their being together with other living human beings. By reviving - what the storytellers see as - an ancient and extinct tradition, they wish to create experiences that modern man misses in present-day society. For the story-tellers, the past presents an idealized contrast to the present and thus contains a possibility for the story-tellers to expand about their ideals and hopes for story-telling. 

 19. Danske Banks kommunikation gennem finanskrisen - et forsøg på imagegenoprettelse

  OpenAIRE

  Jørgensen, Steffie Hede

  2012-01-01

  Abstract The thesis in hand regards Danske Bank’s communication through the crisis. The crisis impacted Danske Bank at September the 15th 2008, which induced loss of liquidity. The bank was subsequently accused of composing inferior credit ratings and to be a greedy and harsh bank. It resulted in a historic decline of Danske Bank’s image. Consequently, this thesis seeks to answer following research question: How did Danske Bank communicate through the crisis and how suitable is thei...

 20. 3D-skrivebordsprinteren Udbredelse Gennem Diffusion Og Netværk Som Innovation

  OpenAIRE

  Suhr, Toke Kristian; Hendriksen Licht, Esben; Fagerberg Ranten, Maja; Hauch Jensen, Halfdan; Madsen, Martin Jacob

  2011-01-01

  This project surrounds the complexity of working with diffusion of the innovation, the desktop-3DPrinter. With offset in theorist Everet Rogers Diffusion of Innovations Theory and Actor-Network Theory, we determine the development state of the desktop-3DPrinter, and addresses how to work with diffusion of this innovation. We tests theory and method in a two-day workshop about the desktop-3DPrinter, and ends up with analytic reflections about the diffusion of this innovation. The project al...

 1. Planlægning gennem fortælling af den gode historie

  DEFF Research Database (Denmark)

  Olesen, Kristian

  2015-01-01

  Planlægningen af store infrastrukturprojekter tager som hovedregel udgangspunkt i projektets samfundsøkonomi, men ofte ligger der helt andre rationaler bag den politiske vedtagelse af et givent projekt. Typisk vil et projekts skæbne afhænge af det politiske klima på et givent tidspunkt, samt i hv...

 2. Kultur-retur: Historien om et tatoveret hoveds rejse gennem museumsverdenen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jørgensen, Helle

  2006-01-01

  I 1998 overdrog Nationalmuseet et tatoveret hoved af en mand fra New Zealands indfødte befolkning, maorierne, til New Zealands nationalmuseum, Te Papa Tongarewa. En sådan hjemsendelse rummer sin egen historie om kulturel udvikling, som nok er værd at se på....

 3. Yes, we can sing. Hvordan virksomheder kan skabe succesfuld CSR kommunikation gennem interessentinvolvering

  OpenAIRE

  Bülow-Olsen, Christine; Skovbo, Mette M.

  2008-01-01

  RESUMÉ Environmental challenges caused by global warming and an increasing inequality between rich and poor, together with the diminishing role of the nation state, poses new challenges to today’s business environment. Many see Corporate Social Responsibility (CSR); meaning social and environmental sustainability in businesses, as one of the key solutions. CSR cannot be accomplished alone by businesses, which is why the term also includes involving the company’s various stakeholders. ...

 4. Effektregnskab for projektet ”Rubjerg Knude – formidling af naturen gennem edutainment og sansning”

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mark, Stine

  Effektregnskabet for projektet Rubjerg Knude – formidling af naturen med edutainment og sansning er udarbejdet af forskningscenteret INCEVIDA, Aalborg Universitet 2012. Rapporten er gennemført i et samarbejde mellem INCEVIDA, KulturarvNord og Vendsyssel Historiske Museum & Historisk Arkiv...

 5. Elevers læring gennem undersøgelse og faglig læsning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Negendahl, Kim; Daugbjerg, Peer

  2014-01-01

  Med afsæt i Prof. Jens Rasmussens (2013) argumenter for undervisningsdifferentiering vha. præstationsstandarder behandles differentiering af naturfagsundervisnings målsætning for alle skolens elever. Fokus vil være på læreres arbejde med undervisningsplaner og opstillede mål i forhold til undervi...

 6. Integreret ulykkesforebyggelse i træindustrien gennem fokus på kommunikation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Louise

  2009-01-01

  dokumentstudier). Dette følges op af en målrettet intervention i virksomhed A i 2009-2010 rettet mod henholdsvis 1) Værkførerne og teamlederne (3+4 personer) i form af et ledelsesseminar og efterfølgende månedlig coaching, 2) De 120 ansatte, 3 timers workshops i foråret og efteråret 2009 og 3...... mod kommunikation, holdninger og adfærd blandt værkførerne, teamlederne, de produktionsansatte samt i virksomhedens sikkerhedsorganisation. METODE: Projektet er opbygget ud fra et quasi-eksperimentelt design med to virksomheder indenfor samme koncern. Virksomhed A’s træafdeling indgår som...

 7. Som i et spejl - Hans Egede-receptionen gennem tre hundrede år

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kjærgaard, Kathrine

  2008-01-01

  Erik Pauelsen - hang i tusindvis af hjem og blev i årene omkring 1800 et af de mest udbredte og elskede billeder i Danmark-Norge. For Hans Egede-receptionen blev opløsningen af den dansk-norske union ved freden i Kiel januar 1814 skæbnesvanger. I Norge var vreden over at Grønland var gået til Danmark...... tilbageholdende med at omklamre tidligere norske landsmænd som Hans Egede. Først hen mod slutningen af 1800-tallet begyndte forbeholdene at smelte et efter et. Den definitive omdefinering af den dansk-norske 1700-tals patriot til national dansk kirkefyrste kom med opstillingen 1913 af hans statue ved Marmorkirken...

 8. Interaktion mellem virksomhedens og universitetets handlings- og reflektionsrum gennem aktionslæring og aktionsforskning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rask, Morten

  Lektor Morten Rask fra Institut for Ledelse har forsøgt at skabe en kobling mellem aktionsforskning og undervisning. I den forbindelse inddrog han en virksomhed, der stod med en aktuel problemstilling i kursusforløbet. Derved anvendte Morten Rask aktionslæring til at give de studerende en bedre i...... indsigt i sammenhængen mellem teori og praksis. Artiklen åbner også op for debatten omkring den traditionelle forlæsningsform og dens manglende inddragelse af de studerende....

 9. Kreativitet og innovation gennem værkstedsarbejde i en sfo

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bech Lillelund, Luise ( Felicia)

  2011-01-01

  can support children aged 6-10 in developing their creativity and innovation skills through artwork and handcraft. When considering how best to do it, you can choose to bring two perspectives. A perspective that is based on utility values or a perspective that incorporates intrinsic values in...... individuals. In the educational world is seen in these years, a problem that the thesis tries to relate to. The problem is that you are experiencing constant demand for performance management and evaluation oriented activities, which are mostly utility-oriented. The individual value rationale has less...... significance. When the more creative theories talk about that creative products must have a value for others, you can also glimpse a utility. It is the thesis discussed is whether to comply with external demands for a target rationales or whether more attention should also weights value rationale. The answer...

 10. Dansk franske militære relationer gennem 1.000 år

  DEFF Research Database (Denmark)

  , i forbindelse med operationerne i Mali og på landjorden i bl.a. Kosovo. Det dansk-franske militære samarbejde kan imidlertid spores langt tilbage i tiden. Igennem de seneste 1000 år har danske og franske enheder og enkeltpersoner bl.a. kæmpet side om side – og til tider imod hinanden. Denne antologi...

 11. Personlig videnstyring - om at finde vej gennem informationsmængden

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schreiber, Trine; Harbo, Karen

  2004-01-01

  Hvilken rolle spiller strukturering og formidling af information for læreprocessen? Artiklen sætter fokus på denne problematik og præsenterer emnet personlig videnstyring som en metode til at udvikle og understøtte den enkeltes informationskompetence....

 12. Feminismens vej ind i prostitutionsdebatten går gennem polemikken om menneskehandel

  DEFF Research Database (Denmark)

  Spanger, Marlene

  2009-01-01

  Policyfeltet menneskehandel er i løbet af de sidste seks år vokset frem i Danmark. Artiklen diskuterer, hvorvidt dette policyfelt har været en løftestang for feministiske argumenter i den offentlige danske debat om prostitutionslovgivningen....

 13. "De verkar te å gå bakåt" : språk, etnicitet och identitet belyst utifrån emigrant- och dialektmaterial

  OpenAIRE

  Flodell, Gunvor

  2002-01-01

  "Things seem to decline..." - Language, ethnicity and identity illustrated by material from a former Swedish colony in Misiones, Argentina and dialect material from Bjurholm, Sweden Nowadays there is a universal tendency towards convergence and simplification in several official European languages, the existence of non-codified languages is threatened and dialectal varieties are subject to levelling. If minority languages and intralinguistic varieties are to survive, this depends to a great e...

 14. Inspirator og støttespiller? “Transformasjonsledelse og LMX-ledelse belyst i en surveystudie med 2 910 norske ledere”

  OpenAIRE

  Knudsen, Thomas; Susegg, John Andreas

  2012-01-01

  This study focuses on Norwegian leaders and their practice of leadership, measured by the leadership theories of Transformational Leadership and Leader-Member Exchange Leadership Theory, and how they promote Organizational Citizenship Behavior (OCB), which contributes in encouraging the interests of the organization on an individual and organizational level. The aim of the study was to explore three relations. The relations between the leaders' behavior (Transformational Leadership), their re...

 15. Videnskabelige artikler i Ugeskrift for Laeger gennem 25 år. Analyse og tolkning af forsøgsresultater

  DEFF Research Database (Denmark)

  Gøtzsche, P C; Forrest, M; Hermann, G G; Jørgensen, P E; Andersen, B

  1989-01-01

  suitable employment of statistics could be demonstrated. Common problems were: analyses of materials in which some patients participated once while others participated on several occasions; debatable analyses of data on ranking scales; employment of 2-group tests on several groups; insufficient analysis of...

 16. ”Det er blevet et socialt netværk" - forbedring af studiemiljøet gennem studiefacilitering

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hanne Kirstine Adriansen

  2012-09-01

  Full Text Available Vi søgte at forbedre studiemiljøet på DPU ved at styrke samarbejdet i studiegrupperne. Til det formål trænede vi 17 studerende i facilitering. Disse studiefacilitatorer styrede derefter interaktion og peer learning i deres studiegrupper. Virkningen på studiemiljøet var god; bl.a. tredobledes andelen af studerende, der følte sig som del af et større fællesskab på studiet. Omkring 500 nye studerende trænes hvert år i facilitering af studiegrupper på DPUs to største kandidatuddannelserBy strengthening cooperation between students in study groups, we tried to improve the study environment at the Department of Education at Aarhus University. 17 students were trained in facilitation and made responsible for interaction and peer learning in the study groups. The project had several positive outcomes, such as a tripling of the proportion of students who reported a sense of belonging to their degree programme. Some 500 entering students are now trained every year at DPU’s two largest degree programmes.

 17. Byens grønne områder opleves også gennem næsen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lygum, Victoria Linn

  Dufte betyder mere for os end vi umiddelbart tror. På trods af deres flygtighed ligger der et stort potentiale i at udvikle anvendelsen af plantedufte i byens grønne områder. Det er på mange måder udfordrende at arbejde målrettet med dufte. Ved at have fokus på gode vækstbetingelser, tage højde f...... hvordan planten frigiver sin duft samt tænke på tilgængeligheden, kan man dog optimere duftoplevelsen....

 18. Problemorienteret læring gennem udfordringer på jobbet - praksis på HDO Organisation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Gjerding, Allan Næs

  2014-01-01

  Kapitlet belyser det taksonomiske grundlag for HDO på AAU og beskriver det som en kombination af Blooms taksonomi og Kolbs læringsteori. I den forbindelse introducerer kapitlet begrebet "cirkulær progression"......Kapitlet belyser det taksonomiske grundlag for HDO på AAU og beskriver det som en kombination af Blooms taksonomi og Kolbs læringsteori. I den forbindelse introducerer kapitlet begrebet "cirkulær progression"...

 19. Narrative strukturer i barokoperaer eksemplificeret gennem en analyse af Marin Marais' og A. Houdart de la Mottes 'Alcione' (1706)

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jørgensen, Henrik

  Artiklen diskuterer de fortællende strukturer i en barokopera (Marin Marais' og A. Houdart de le Mottes 'Alcione' fra 1706). Pointen er at barokoperaer på den ene side har behov for en narrativ struktur for at få et scenisk forløb, og på den anden side i høj grad demonterer dette forløb ved stadi...

 20. Hvor stor rolle er Fremskrittspartiet og Sosialistisk Venstreparti villig til å gi religion i et flerkulturelt samfunn? : Et komparativt studium av religionspolitiske holdninger i Fremskrittspartiet og Sosialistisk Venstreparti belyst ved debatten om hijab i det offentlige.

  OpenAIRE

  2012-01-01

  Dette prosjektet tar for seg Fremskrittspartiet og Sosialistisk Venstreparti sine holdninger til religion i det offentlige. Basert på partiprogram, analysemateriell fra media og intervjuer gjør jeg en komparativ fremstilling av FrP og SV, og søker med dette å finne ut hvor stor rolle partiene er villige til å gi religion i et flerkulturelt samfunn. Videre belyser jeg problematikken rundt religion i det offentlige gjennom et case-studie av hijabdebatten, der jeg knytter denne debatten opp mot ...

 1. Stordrifts- og samdriftsfordele i det danske sygehusvæsen?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kristensen, Troels

  2009-01-01

  Denne tværsnitsundersøgelse analyserer omfanget af stordriftsfordele (economies of scale) og samdriftsfordele (economies of scope) for de offentlige sygehuse i Danmark i 2004.  Der er kun belyst forhold for somatiske behandlinger. Omkostningsforholdene er belyst ved hjælp af driftsudgifter fra...

 2. Digital Imperfektion

  DEFF Research Database (Denmark)

  Peder Pedersen, Claus

  Diskussion af potentialer og problemstillinger knyttet til udviklingen af arkitekturtegninger gennem digitale medier......Diskussion af potentialer og problemstillinger knyttet til udviklingen af arkitekturtegninger gennem digitale medier...

 3. Optimization of cooling and heat pump systems through interaction between PackCalc and BSim; Optimering af koele- og varmepumpeanlaeg gennem samspil mellem PackCalc og BSim

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Johnsen, K. [Aalborg Univ., Statens Byggeforskningsinstitut (SBi), Hoersholm (Denmark); Olsen, Lars [Teknologisk Institut, Taastrup (Denmark); Barky, T. [Ramboell, Copenhagen (Denmark); Juel Skovrup, M. [IPU, Kgs. Lyngby (Denmark)

  2012-08-15

  The purpose of the project was: To develop a PC-tool, which can help show the economic consequences of different design of systems and choices of components and control strategy in relations to heat pump and air-conditioning systems in buildings. The tool should also assist in relating the economic consequences to the achieved indoor climate in the building. The resulting tool is a combination (and extension) of two previous existing tools: 1) Pack Calculation II for simulating refrigeration and heat pump systems. 2) BSim for detailed simulation of buildings. By combining the two tools it has been possible to: 3) Enable BSim users to get an insight in the economic and indoor climate consequences of their choice of technical system (heat pump and air-conditioning). 4) Enable PackCalc users to get a much more detailed overview - through BSim simulations - of the load situation when dimensioning refrigeration systems and heat pumps. (Author)

 4. Professionel identitetsudvikling gennem uddannelse til erhvervsskolelærer i en empirisk undersøgelse på en diplomuddannelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Duch, Henriette

  2016-01-01

  New vocational teachers in Denmark already have an education when they become teach-ers. They also have several years of work experience. Regardless of educational background and employing college, they have to attend the same course when they are employed at a vocational college. It is mandatory...... to complete the Diploma of Education in four years. During that course, the teacher is in transition to become a professional vocational teacher. Drawing on theories of identity the aim is to analyse the development of a professional identity. The terms “professional identity”, “personal identity......” and “identity of the profession” are de-fined. The main finding is that vocational teachers develop new ways to act and think. They develop the professional identity in interaction with colleagues and students from other vocational colleges, but the development is individual. The research project...

 5. Scientific theory and methodology

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holmgren, Steen

  2001-01-01

  Arbejdspapir om forskningsmetode og videnskabsteori, specielt dialogforskning, belyst ved case studiet i Holmbladsgade og med reference til generel teori og metode. Retter sig mod phd- og masterstuderende. Engelsk version af "Videnskabsteori og metodelære"......Arbejdspapir om forskningsmetode og videnskabsteori, specielt dialogforskning, belyst ved case studiet i Holmbladsgade og med reference til generel teori og metode. Retter sig mod phd- og masterstuderende. Engelsk version af "Videnskabsteori og metodelære"...

 6. Fusion, følelser, forandringer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Senger, Ulla

  2013-01-01

  Teksten handler om den psykologiske og organisatoriske udfordring, der karakteriserer fusioner. Problematikken belyses gennem en poststrukturalistisk tilgang.......Teksten handler om den psykologiske og organisatoriske udfordring, der karakteriserer fusioner. Problematikken belyses gennem en poststrukturalistisk tilgang....

 7. Britiske søfolk splitter Iran

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Claus Valling

  Om Iran, indenrigspolitiske forhold som udtrykt gennem landets forhold til Vesten/USA Udgivelsesdato: 30. marts......Om Iran, indenrigspolitiske forhold som udtrykt gennem landets forhold til Vesten/USA Udgivelsesdato: 30. marts...

 8. "Det skete ved et under, at Israels børn blev ført ud af Ægypten og kom tørskoet gennem havet"

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sortkær, Allan

  2009-01-01

  1700-tallet betyder en øget skepticisme vendt mod det forunderlige. Det betyder både at ældre rejselitteratur forkastes, men også at nye ekspeditioner planlægges og finder sted. Udgivelsesdato: 2009...

 9. Videokameraet som etnografisk redskab online og offline

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rehder, Mads Middelboe

  2013-01-01

  “Med udgangspunkt i et visuelt feltarbejde såvel online som offline, på YouTube og i New York City, beskæftiger dette kapitel sig med kameraet som medieringsteknologi, med fokus på levende billeder. Det diskuteres, hvordan kameraets multiple anvendelsesmuligheder empirisk og metodisk kan skabe...... forskellige muligheder og begrænsninger i et feltarbejde, samt hvordan det visuelle materiale kan variere som resultat af disse forskellige anvendelser. Den indledende del af kapitlet består af en beskrivelse af det empiriske felt online på YouTube, og det diskuteres, hvordan et online felt relaterer sig til...

 10. Intertwining romance and finance

  DEFF Research Database (Denmark)

  Oxlund, Bjarke

  Litteratur om kærlighed og sex i Sydafrika har ofte modstillet såkaldt transaktionel sex med en normativ forestilling om ren kærlighed, som formodes at være uafhængig af socio-økonomiske interesser eller lyster og drifter. Baseret på etnografisk feltarbejde på Turfloop Campus ved Limpopo Universi...

 11. Positioneringsmuligheder og social integration i et særligt støtteboligtilbud

  DEFF Research Database (Denmark)

  Wulf-Andersen, Trine Østergaard

  I afhandlingen undersøges positioneringsmuligheder og former for social integration, som et særligt støtteboligtilbud for 18-25årige udvirker. Afhandlingen bidrager på baggrund af tre måneders etnografisk feltarbejde i boligerne med detaljerede eksempler på og analyser af, hvad der foregår i hver...

 12. Master's Thesis: Mind the Gap, Feed the Roots

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pallesen, Cecil Marie

  2013-01-01

  I dette speciale udforsker jeg, hvorledes livet udfolder sig for mennesker, som på én gang hører til alle steder og ingen steder. Med udgangspunkt i mit materiale, som jeg har indsamlet under mit seks måneder lange feltarbejde blandt mennesker af indisk oprindelse i Tanzania, stiller jeg i proble...

 13. Det senmoderne menneske mellem magt og afmagt

  DEFF Research Database (Denmark)

  Krogsdal, Iben Egekvist

  Afhandlingen bygger på intensivt feltarbejde i et dansk NLP-miljø. Den beskriver de grundlæggende menneske-og verdenssyn, der ligger bag ved både NLP-metoden og store dele af senmoderne terapiformer. Derefter beskriver og diskuterer den, hvordan religion (kristendom) i en senmoderne og...

 14. The Paradox of Schooling

  DEFF Research Database (Denmark)

  Valentin, Karen

  En antropologisk ph.d. afhandling baseret på længerevarende feltarbejde blandt urbane squatter-familer i Kathmandu. I afhandlingen diskuteres dels hvordan forskellige former for social differentiering forhandles i forhold til erfaringer af og forventninger til skoling, dels hvordan børn og unge er...

 15. Fucking mange tusser

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Sune Qvotrup; Olesen, Annette

  2009-01-01

  Artiklen diskuterer resultaterne af et etnografisk feltarbejde blandt kriminaliserede unge mænd med etnisk minoritetsbaggrund i Århus. Forfatterne ønsker at at vise, at der mangler noget grundlæggende i forståelsen af visse kriminalitetsmønstre, der udvikles på kanten af samfundet, og som først o...

 16. Global Health Care-seeking Discourses Facing Local Clinical Realities

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Rikke Sand; Tørring, Marie Louise; Vedsted, Peter

  2014-01-01

  På baggrund af et længerevarende feltarbejde i danske klinikker i almen praksis undersøger denne artikel forholdet mellem forebyggelsesorienterede diskurser om lægesøgning og − hvad der betragtes som − legitime lægesøgningspraksisser på klinik-niveau. Forfatterne argumenterer for, at der i almen ...

 17. Træernes rolle i et landbrugslandskab i Senegal

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Jens Christian

  2010-01-01

  Ved at gå ind i et eksisterende projektsamarbejde er det lykkedes Steen Christensen at gennemføre et vellykket feltarbejde i Senegal inden for et 6-måneders speciale. Resultaterne fra projektet vil kunne indgå som grundlag for en lokal forvaltning som tager sigte på at beskytte træerne som er en...

 18. E. Valentine Daniel: Fluid Signs - Being a Person the Tamil Way

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kjærholm, Lars

  en diskussion af de generelle muligheder for at anvende C.S. Peirce's semiotiske teorier i antropologisk analyse, og en specifik fremstilling og diskussion af hvorvidt det lykkes for E. Valentine Daniel at demonstrere værdien af disse teorier i antropologisk feltarbejde og analyse...

 19. Molecular and morphometric study of metacercariae and adults of Pseudamphistomum truncatum (Opisthorchiidae) from roach (Rutilus rutilus) and wild American mink (Mustela vison)

  DEFF Research Database (Denmark)

  Skov, Jakob; Kania, Per Walter; Jørgensen, Thomas Rohde;

  2008-01-01

  Den digene ikte Pseudamphistomum forekommer som metacercarie i skaller fra Furesøen og som adult i mink fra området. Dette er belyst ved morfometriske og molekylære metoder. Fundet er væsentligt, idet parasitten er zoonotisk og kan inficere mennesker, der indtager utilstrækkeligt varmebehandlet f...

 20. Education, Learning and Development in the Periphery

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rasmussen, Palle

  2012-01-01

  Palle Rasmussens artikkel handler om utdannelse, læring og utvikling i utkantområder, belyst gjennom utdanningens rolle i den regionale utviklingen i Danmark. Rasmussen peker på at Danmark har et velutviklet utdanningssystem som sikrer en relativt lik fordeling av befolkningens utdanningsmulighet...

 1. Volante III

  DEFF Research Database (Denmark)

  Richardt, Ann-Sofie; Busck, Anne Gravsholt; Kristensen, Søren Bech Pilgaard;

  2015-01-01

  I den danske del af Volante projektet er det med en kombination af spørgeskemaundersøgelse og interview med udvalgte landmænd belyst, hvordan den enkelte landmand forholder sig til den eksisterende administration og regulering. Samtidig har vi gennemført en undersøgelse af implementeringen af...

 2. Treatment trains for the remediation of aquifers polluted with MTBE and other xenobiotic compounds

  DEFF Research Database (Denmark)

  Tsitonaki, Aikaterini

  2008-01-01

  litteraturstudier og laboratorieforsøg, hvor anvendelsen af aktiveret persulfat og effekten på mikrobiel aktivitet blev belyst. I kolonneforsøg er kombinationen af aktiveret persulfat og biologisk nedbrydning til fjernelse af et tilsætningsstof til benzin (MTBE) og tjærestoffer blevet undersøgt. ISCO er en meget...

 3. Hverdagens snak og soapens samtalemønstre. En analytisk indkredsning af talegenrer i en dansk soap

  DEFF Research Database (Denmark)

  From, Unni

  2006-01-01

  Soapen er blevet belyst fra mange varierende vinkler. I denne artikel undersøges forholdet mellem et af genrens overordnede karakteristika, nemlig at der tales langt mere end der handles, og de måder der rent fakstisk tales på. Artiklen introducerer Bakhtins talegenrebegreb som inspirationskilde ...

 4. Getting to Finland

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holm, Claus

  2015-01-01

  Kan man både opnå topplaceringer i PISA og blive Nordens mester i lighed gennem uddannelse? Finland kan. Men har den danske folkeskole mod til at tage samme type af ansvar for skabe større lighed gennem uddannelse, end vi hidtil har opnået?......Kan man både opnå topplaceringer i PISA og blive Nordens mester i lighed gennem uddannelse? Finland kan. Men har den danske folkeskole mod til at tage samme type af ansvar for skabe større lighed gennem uddannelse, end vi hidtil har opnået?...

 5. Strengthening the retention of child protection workers

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Niels Rosendal

  2016-01-01

  Anmeldelsen gennemgår Kenneth Burns afhandling om, hvordan professionelle i børneforsorgen kan søges fastholdt gennem karrieremuligheder, udveksling af job og erfaringer samt jobmobilitet......Anmeldelsen gennemgår Kenneth Burns afhandling om, hvordan professionelle i børneforsorgen kan søges fastholdt gennem karrieremuligheder, udveksling af job og erfaringer samt jobmobilitet...

 6. Tanker kommer af en krop

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hoffmeyer, Jesper

  2010-01-01

  Følelserne, det slimede dyr inden i os, betragtes som menneskets store svaghed. Men faktisk udvikler intelligensen sig i nogen grad gennem en tilpasning til menneskets indre natur.......Følelserne, det slimede dyr inden i os, betragtes som menneskets store svaghed. Men faktisk udvikler intelligensen sig i nogen grad gennem en tilpasning til menneskets indre natur....

 7. De nye dissidenter i Rusland

  DEFF Research Database (Denmark)

  Fledelius, Karsten

  2012-01-01

  Den nye kvindeaktionsgruppe "Pussy Riot" repræsenterer en ny form for systemkritik i Rusland, som gennem sin mediebrug har givet ny slagkraft til oppositionen mod Putin......Den nye kvindeaktionsgruppe "Pussy Riot" repræsenterer en ny form for systemkritik i Rusland, som gennem sin mediebrug har givet ny slagkraft til oppositionen mod Putin...

 8. Japan mellem øst og vest

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Annette Skovsted; Ipsen, Lene

  Skildrer Japans historie gennem de sidste 200 år inklusiv et kapitel om historiebrug ift. Nanjingmassakren i 1937-1938.......Skildrer Japans historie gennem de sidste 200 år inklusiv et kapitel om historiebrug ift. Nanjingmassakren i 1937-1938....

 9. East African Taarab as a contemporary mediator of the diversity an vitality of a musical tradition within Islamic Culture

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kirkegaard, Annemette

  2007-01-01

  Artiklen diskuterer hvordan musikkulturen, taarab, i Zanzibar gennem en snart ethundrede år lang periode har været i en fortsat forhandling mellem et religiøst og et sekulært meningsindhold. Gennem tiden efter østatens selvstændighed i 1963 og frem til begyndelsen af det 21. århundrede har disse ...

 10. Gode karakterer i fædrelandskærlighed

  DEFF Research Database (Denmark)

  Suzuki, Yumi

  2007-01-01

  Skal Japans skoler uddanne ukritiske patrioter med gode karakterer i fædrelandskærlighed - og skal lærerne sende deres elever i krig gennem det nyoprettede forsvarsministerium?......Skal Japans skoler uddanne ukritiske patrioter med gode karakterer i fædrelandskærlighed - og skal lærerne sende deres elever i krig gennem det nyoprettede forsvarsministerium?...

 11. The Story of Music

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sørensen, Bent Erik

  2016-01-01

  Udvalgte musikværker gennem historien, indspillet med digitale eller analoge instrumenter og udgivet i forbindelse med bogen "Music across Times & Fences"......Udvalgte musikværker gennem historien, indspillet med digitale eller analoge instrumenter og udgivet i forbindelse med bogen "Music across Times & Fences"...

 12. Videnbaseret indsats over for udsatte børn i dagtilbud – modelprogram

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Bente; Brandi, Ulrik; Kousholt, Dorte; Berliner, Peter; Yung Andersen, Thomas; Hellmund, Gunnar; Holm, Anders

  Rapporten beskriver baseline for Vida programmets institutioner. Baseline er sat gennem en spørgeskemaundersøgelse af program institutioner samt kontrolgruppe institutioner......Rapporten beskriver baseline for Vida programmets institutioner. Baseline er sat gennem en spørgeskemaundersøgelse af program institutioner samt kontrolgruppe institutioner...

 13. Demokratiseringen af den politiske diskurs i Polen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Arnfast, Juni Søderberg

  1999-01-01

  Gennem en analyse af brugen af personlige pronominer i politiske tekster fra udvalgte, polske medier diskuteres forandringerne i den polske, politiske diskurs gennem 1980'erne. Det påvises at det kommunistiske styres anvendelse af pronominet 'vi' skifter konnotationer i retning af en mindre ideol...

 14. Det Hellige Rum

  DEFF Research Database (Denmark)

  Boelsbjerg, Hanne Bess

  2013-01-01

  ). Dette suppleres med en kort deltagerobservation. Der gøres rede for de begrænsninger, som var forbundet med udførelsen af feltarbejde, hvilket indgår som en del af analysen af ’det hellige rum’. Ved at inddrage Batesons forståelse af ’det hellige’ samt Turners ritual-forståelse, udskilles de elementer...

 15. Fra jomfru til knullemaskin. En analyse av seksualitet i norsk ungdomsfilm.

  OpenAIRE

  Feiring, Ådne Loennechen

  2015-01-01

  Seksualitet er et sentralt tema i norsk ungdomsfilm. Ungdommene i ungdomsfilmene snakker om sex, drømmer om sex og har sex. Ungdomsfilmen er fortellinger om ung seksualitet. I denne masteroppgaven undersøkes hvordan seksualitet fremstilles i norsk ungdomsfilm. Dette er et lite belyst tema. Med tekstanalyse som metode analyseres norske ungdomsfilmer produsert i perioden 2011 til 2014. Hensikten er å undersøke hvordan seksualitet fremstilles for ungdomspublikummet. Hva er seksualitet i norsk un...

 16. Professionernes etiske kerne

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dige, Morten

  2014-01-01

  grundværdier. Hvad der kvalificerer som etiske grundværdier søges belyst ud fra en aristotelisk etikforståelse. På baggrund heraf gøres der rede for, hvorfor de "tre au'er": autorisation, autonomi og autenti¬citet ifølge den etiske læsning er fundamentale forudsætninger for etisk forsvarlig professions...

 17. Striden om et hodeplagg : Norsk avisdebatt (2003- 2004) i lys av muslimske kvinners erfaringer

  OpenAIRE

  2005-01-01

  SAMMENDRAG Den offentlige hijabdebatten i Norge kom som en følge av en større europeisk diskusjon som startet i desember 2003, da Frankrike vedtok et lovforbud mot synlige religiøse symboler i offentlig grunnskole. Debatten vakte enorm interesse i norsk mediesammenheng, og var mangfoldig i den forstand at debattanter med forskjellige offentlige verv uttalte seg. Det var likevel et perspektiv som ikke ble tilstrekkelig belyst. Tildekkede muslimske kvinner hadde få eller bortimot ingen musl...

 18. Performance og adfærdsændring

  OpenAIRE

  Høy Birkesholm, Amanda; Falkenberg, Anna Dorete; Carlsson, Jacqueline; Lohse, Thomas

  2014-01-01

  Denne rapport stiller spørgsmålet: Hvordan kan man ændre menneskers adfærd til at tage trappen frem for rulletrappen gennem vores performance? I den forbindelse undersøges og forklares først hvordan man kan påvirke mennesker gennem nudge og persuasive communication, samt hvordan hjernen agerer når den skal træffe valg. Derudover frembringes også hvordan visuelle midler modtages af forskellige mennesker. Gennem analyse af en nudgingperformance udført på Hovedbanegården i København, skildres hv...

 19. Performative former

  DEFF Research Database (Denmark)

  Szatkowski, Janek

  Antologien forholder sig til begrebet performativitet som videnskabeligt begreb. De 10 artikler analyserer og diskuterer begrebet som eksempel på, hvordan en type begivenheder, hvor menneskelig handling og interaktion gennem gentagelse danner mening og kulturel betydning....

 20. Sabiduría y Poder en la Investigación Colaborativa

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Chistina Hee; Olesen, Birgitte Ravn; Frølunde, Lisbeth;

  Workshoppens formål er at stimulere dialogisk kommunikation og vidensproduktion gennem forskellige analytiske tilgange til empirisk kollaborativ forskning. Der trækkes på socialkonstruktionistiske tilgange til dialogisk kommunikationsteori og aktionsforskning. Deltagerne anvender visuelle metoder...

 1. Contesting Promised Land

  DEFF Research Database (Denmark)

  Henningsen, Anne Folke

  2010-01-01

  I artiklen analyseres jordkonflikter i Sydafrika gennem retssager mellem den herrnhutiske missionskirke i landet og grupper af utilfredse bebore på missionsstationerne over retten til den jord missionstationerne ligger på....

 2. Communicación para el Cambio Social

  DEFF Research Database (Denmark)

  Denne antologi samler ialt 200 bidrag fra 150 forfattere som gennem tiderne har bidraget til udvikling af forskings- og praksisfeltet 'social forandringskommunikation'. Dette felt formulerer sig i opposition til den funktionalistisk orienterede strategiske kommunikations traditioner, og udvikles ...

 3. Projektklar? - 1

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hellensberg, Christina; Folino, Betty

  Projektklar? giver eleverne de redskaber, der skal til for at kunne gennemføre et projektarbejde. Med danskfaglige indfaldsvinkler bliver eleverne ført gennem projektarbejdets mange elementer, faser og metoder....

 4. Ejer jeg mit DNA?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hoffmeyer, Jesper

  2010-01-01

  Havasupai-indianerne har så lidt som nogen andre mennesker selv frembragt deres DNA. Det repræsenterer en form for biologisk viden opsamlet gennem milliuoner af års forhistorie......Havasupai-indianerne har så lidt som nogen andre mennesker selv frembragt deres DNA. Det repræsenterer en form for biologisk viden opsamlet gennem milliuoner af års forhistorie...

 5. Eske K. Mathiesen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Skiveren, Tobias; Gregersen, Martin

  I monografien tegner Martin Gregersen og Tobias Skiveren et portræt af Eske K. Mathiesens særegne forfattervirke gennem en tæt sammenvævning af humorfilosofi, økokritiske perspektiver og kritisk teori.......I monografien tegner Martin Gregersen og Tobias Skiveren et portræt af Eske K. Mathiesens særegne forfattervirke gennem en tæt sammenvævning af humorfilosofi, økokritiske perspektiver og kritisk teori....

 6. Sprog og tv

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mortensen, John

  En undersøgelse af, hvad det gør ved sproget, at det formidles gennem mediet tv. Her skal personer tale med hinanden, men deres tale er samtidig rettet til anonyme og usynlige tredjepersoner, seerne.......En undersøgelse af, hvad det gør ved sproget, at det formidles gennem mediet tv. Her skal personer tale med hinanden, men deres tale er samtidig rettet til anonyme og usynlige tredjepersoner, seerne....

 7. Apoyo psico-social inmediato a los supervivientes de un desastre

  DEFF Research Database (Denmark)

  Berliner, Peter; Navarro Gongora, José; Espaillet, Vanessa

  Artiklen beskriver psykosocial hjælp til overlevere fra et stort jordskælv i Haiti i 2010. De overlevendes reaktioner og behov for hjælp beskrives gennem konkrete eksempler og en samlende diskussion.......Artiklen beskriver psykosocial hjælp til overlevere fra et stort jordskælv i Haiti i 2010. De overlevendes reaktioner og behov for hjælp beskrives gennem konkrete eksempler og en samlende diskussion....

 8. Strategisk ledelse i det offentlige

  DEFF Research Database (Denmark)

  Klausen, Kurt Klaudi

  Bogen opsamler 10 års forskning og undervisning i strategisk ledelse i det offentlige og udvikler en ny koncepttænkning om at se ind i fremtiden og foregribe den gennem de tre F'er......Bogen opsamler 10 års forskning og undervisning i strategisk ledelse i det offentlige og udvikler en ny koncepttænkning om at se ind i fremtiden og foregribe den gennem de tre F'er...

 9. Lineær Algebra via Eksempler

  DEFF Research Database (Denmark)

  Salomonsen, Hans Anton; Nielsen, Holger Andreas

  Notesæt til anvendelse i kurserne Calculus 1 og 2. Den elementære lineære algebra præsenteres gennem en række gennemregnede eksempler.......Notesæt til anvendelse i kurserne Calculus 1 og 2. Den elementære lineære algebra præsenteres gennem en række gennemregnede eksempler....

 10. De hjemsøgte

  DEFF Research Database (Denmark)

  Raahauge, Kirsten Marie; Tønsberg, Ivar

  2012-01-01

  Mange mennesker, der oplever spøgelser og hjemsøgelse, ved ikke rigtig, om de skal tro, hvad de hørte eller så. Det følgende bygger på et antropologisk feltarbejde, der inkluderer interviews med ca. 70 hjemsøgte mennesker i Danmark. De fleste af informanterne har selv svært ved at rubricere deres...... oplevelse. Ofte er "hjemsøgelse" eller "spøgelse" betegnelser, de bruger i mangel af bedre....

 11. De hjemsøgte

  DEFF Research Database (Denmark)

  Raahauge, Kirsten Marie; Tønsberg, Ivar

  2013-01-01

  Mange mennesker, der oplever spøgelser og hjemsøgelse, ved ikke rigtig, om de skal tro, hvad de hørte eller så. Det følgende bygger på et antropologisk feltarbejde, der inkluderer interviews med ca. 70 hjemsøgte mennesker i Danmark. De fleste af informanterne har selv svært ved at rubricere deres...... oplevelse. Ofte er "hjemsøgelse" eller "spøgelse" betegnelser, de bruger i mangel af bedre....

 12. Ved vejen – I komplekset

  DEFF Research Database (Denmark)

  Raahauge, Kirsten Marie

  2007-01-01

  Under et antropologisk feltarbejde i to danske boligkvarterer med fokus på materialitet, spatialitet og virtualitet blev et andet tema uomgængeligt: naboer. De to kvarterer befinder sig i to forskellige danske provinsbyer, hvor de omtales som velhaverkvarterer. Inden for de sidste ti år er beboerne...... forbundne. Desuden diskuterer artiklen, hvorvidt tendensen til usynligt gatede communities er en følge af globale strømme eller et bolværk imod dem og konkluderer, at fænomenet er et resultat af begge processer....

 13. Ældres hverdagspraksisser og aldringspolitik. Om synkroniseringsarbejdet imellem hverdag og politik

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Aske Juul Lassen

  2015-07-01

  Full Text Available Ældres hverdagspraksisser fremtræder ofte som problemer, som aldringspolitik- ken søger at løse. Forfatterne diskuterer forskellige etnologiske tilgange til hver- dagen, og præsenterer forholdet imellem hverdagspraksisser og politiske praksis- ser som et kontinuerligt synkroniseringsarbejde. Dette bruges til at vise, hvordan problemer som afhængighed, forfald, ensomhed og passivitet bliver problemati- seret på bestemte måder i diskursen om aktiv aldring, og hvordan problemerne tager sig ud for de ældre, set fra et hverdagslivsperspektiv. Artiklen er baseret på et etnografisk feltarbejde på to aktivitetscentre.

 14. Generelle aspekter ved mediereception? – Et bud på en multidimensional model for analyse af kvalitative receptionsinterviews

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kim Schrøder

  2003-09-01

  Full Text Available Findes der generelle aspekter ved receptionen af medieprodukter, som det kan være analytisk frugtbart at orientere sig efter, og som man altid bør belyse, når man analyserer kvalitative receptionsdata – og måske også allerede når man skal planlægge det empiriske feltarbejde i et em- pirisk receptionsprojekt? Denne artikel bygger på, at dette spørgsmål kan besvares bekræftende, og fremlægger et bud på, hvordan en multi- dimensional model for kvalitativ receptionsanalyse kunne se ud.

 15. Arbejdsmigration fra de nye EU-lande

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Louise M.; Lund Thomsen, Trine

  2011-01-01

  danske arbejdsmarked. Migrantarbejderne fra de nye EU-lande er karakteriseret ved høj grad af fleksibilitet, mobilitet og villighed til at arbejde, dårligere socioøkonomiske forhold og arbejdsmæssige vilkår i deres hjemlande samt en anden kulturel baggrund end deres danske kolleger. Denne artikel giver...... et indblik i nogle af konsekvenserne ved arbejdsmigration fra de nye EU-lande på det (u)faglærte danske arbejdsmarked belyst ud fra en analyse af henholdsvis et politisk, et fagforenings-, et brancheorganisations, et virksomhedsejer-, et arbejdsleder- og et medarbejderperspektiv....

 16. Instagram - æstetisering af hverdagslivet

  OpenAIRE

  Bach-Dal, Amalie; Breede, Camilla; Hoppe, Ene; Mølgaard, Nina; Karlsson, Sara; Thrane, Kaper

  2013-01-01

  I projektet vil det sociale medie Instagram, blive belyst grundet dets stadig voksende popularitet i vores samfund. I takt med teknologiens udvikling i samfundet samt internettets tilgængelighed for den almene borger, bidrager Instagram til selvfremstilling og æstetisering af hverdagen for brugerne af fotodelings mediet. Projektet redegør for de ændringer og udviklinger, det digitale fotografi har gennemgået frem mod den visuelle fremstilling af hverdagen på internettet i dag. Herefter fø...

 17. Merkevaren Zenit Yoga

  OpenAIRE

  Sørensen, Camilla; Røst, Guro Sjaastad; Olsen, Marita Kvandal

  2013-01-01

  I denne bacheloroppgaven har vi skrevet om Zenit Yoga og sett på hvordan vi kan styrke deres merkevare. Vi har gjennomført en undersøkelse med den hensikt å få svar på vår problemstilling: Hvordan kan Zenit Yoga styrke sin posisjon i det lokale markedet? For å kunne løse vår problemstilling gjennomførte vi et omfattende litteratursøk både i forskningsartikler og fagbøker og vi har belyst teori innenfor merkevarebygging og posisjonering. Teorikapittelet la grunnlaget for en v...

 18. Transformativa kunskapsprocesser för verksamhetsutveckling : En feministisk aktionsforskningsstudie i förskolan

  OpenAIRE

  Gillberg, Claudia

  2009-01-01

  Denna avhandling hade två syften. 1. Att i ett organisations-, professions- och pedagogiskt samverkansperspektiv studera några förskollärares möjligheter och hinder för utvecklingen av en genusmedveten pedagogik. 2. Att bedriva kvalita-tiv forskning utifrån antaganden om forskning för social rättvisa, som ett bidrag till metodologiutveckling. Följande frågeställningar belyste dessa syften: Hur skapar förskollärare utrymme för reflektion och kunskapsprocesser över tid; vil-ka individuel...

 19. C. Schous Fabriker A/S – Direkte fra Fabrik til Forbruger

  OpenAIRE

  Berit Guldmann Andersen

  2014-01-01

  I artiklen redegøres der for, hvorfor Den Gamle By har valgt at prioritere etablering og formidling af netop et Schous Sæbehus i museets nye 1927-kvarter. C. Schous Fabriker var virksomheden, som stod bag fabrikationen og leverancerne til Schous Sæbehus og andre sæbeudsalg. I det følgende vil C. Schous Fabrikers historie blive belyst, set i forhold til den samfundsmæssige og markedsmæssige udvikling. Der sættes fokus på betydningen af familieejerskabet og på organisationens udvikling og tilpa...

 20. Leder - medarbeider relasjonen sett i lys av attribusjon og emosjoner

  OpenAIRE

  2007-01-01

  PROBLEMOMRÅDET/PROBLEMSTILLINGER: Tema for hovedoppgaven er relasjonen mellom leder og medarbeider. Denne relasjonen blir belyst og diskutert i forhold til attribusjon og emosjoner. Mellommenneskelige ferdigheter blant de lederferdigheter som er ansett å ha betydning for effektivt lederskap. Disse er evnen til å forstå andre menneskers følelser, holdninger og motiver for hvorfor de sier og gjør som de gjør. Det er også evnen til å kommunisere tydelig og effektivt(Yukl 2002). Betydningen a...

 1. ”Det ger ju en närhet tycker jag att man öppnar sig” : Pars upplevelse av Emotional Focused Couple Therapy

  OpenAIRE

  Edfast, Erica; Lundström Sundin, Maria

  2015-01-01

  Syfte: Studien syftade till att undersöka hur par som fullföljt parterapin Emotionally Focused Couple Therapy (EFT) hos certifierade EFT-terapeuter i Sverige, upplevt parterapin. Två frågeställningar belystes; vilken upplevelse paren har av förändring i relationen samt vad paren upplevde som verksamt i EFT-behandlingen. Metod: Åtta individuella telefon intervjuer genomfördes och analyserades med kvalitativ innehållsanalys. Resultat: Analysen utmynnade i två teman Den egna förändringen samt Te...

 2. Supply Chain Management og Supply Chain costing: Et teoribaseret case-studie med vægt på rentabilitetsformålet

  OpenAIRE

  Nielsen, Steen; Mortensen, Ole

  2002-01-01

  Formålet med denne artikel er at belyse de muligheder som ligger i at integrere virksomhedens økonomiske styring med begrebet Supply Chain Management (SCM). Dette søges belyst ved først at beskrive den teoretiske ramme, hvori SCM indgår. Herefter analyseres begrebet Supply Chain Costing (SCC) som prøver at integrere SCM med de økonomiske forhold. Herefter gives et bud på, hvordan lønsomhedsformålet kan udtrykkes, når relationen mellem juridisk selvstændige parter skal gøres op. Den udviklede ...

 3. Analyse af rødvine ved hjælp af kemiske analysemetoder

  OpenAIRE

  Bjerre, Peter; Eilersen, Pernille Rikke; Hansen, Charlotte Kæstel; Hansen, Simon Lynge; Jeppesen, Nanna Søndergaard; Windfeld, Ronja

  2008-01-01

  1 Abstrakt Formålet med dette projekt er at undersøge, om det er muligt at klassificere forskellige druetyper i rødvine ved hjælp af kemiske analysemetoder som ultraviolet/visuel spektroskopi, UV/Vis, infrarød spektroskopi, IR, og high performance liquid chromatography, HPLC. Problemstillingen er blevet belyst ved hjælp af forsøgsresultater fra eksperimenter på Nationallaboratoriet for Bæredygtig Energi på Risø DTU og Roskilde Universitetscenter, samt ved litteraturstudier. I proje...

 4. Utslipp av avløpsvann Lista Aluminiumverk. Kontrollundersøkelser 1979 - 1980

  OpenAIRE

  Knutzen, J.

  1981-01-01

  Mulige effekter av utslipp fra Lista Aluminiumverk er belyst ved observasjoner av avløpsvann, resipientvann, strandsonens flora og fauna, samt registrering av polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH) og fluor i tang og albuskjell. På de utslippsnære stasjonene er det registrert tydelige negative effekter på fjærebeltesamfunnet. I avstander over 500 m fra utslippet er det bare usikre indikasjoner på redusert forekomst av enkelte arter. Det sterkt varierende innhold av fluor i tang har ikke ...

 5. Entreprenørielle intensjoner hos ferdigutdannede økonomer : er det sammenheng mellom jobbsituasjon og entreprenørielle intensjoner?

  OpenAIRE

  Eilertsen, Kristoffer; Ryan, Andreas

  2010-01-01

  Entreprenørskap driver verden fremover. Det skaper nye verdier og innovasjoner på markedet, og nye arbeidsplasser. Entreprenørskap har blitt et stadig mer belyst tema i forskningen de siste tiårene – både på makronivå og mikronivå. Entreprenørielle intensjoner er en forutsetning for at nye bedrifter skal se lyset. Dog er svært lite forskning gjort på entreprenørielle intensjoner i forhold til ulike forhold rundt jobbsituasjonen til ansatte. Vi ønsker å undersøke hvorvidt jobbsi...

 6. Fra kompetanselæring på kurs til anvendelse på arbeidsplassen: En kvalitativ studie av tre ledere sine opplevelser av sammenhengen mellom forventninger om læring og anvendelse av kunnskap

  OpenAIRE

  Blix, Cathrine Hagen

  2013-01-01

  Jeg har i denne studien belyst temaene læring og kompetanseoverføring. Problemstillingen min er: «Hvordan opplever ledere som deltar på ledertreningskurs sammenhengen mellom det de lærer på kurs og forventningene om å anvende det i hverdagen?» Formålet med oppgaven er å se nærmere sammenhengen mellom forventninger om læring og anvendelse av kunnskap.Jeg har brukt kvalitativ metode med fenomenologisk tilnærming som forskningsmetode. Jeg valgte å benytte arbeidsgiveren min, omtalt som Virksomhe...

 7. Fra kompetanselæring på kurs til anvendelse på arbeidsplassen : En kvalitativ studie av tre ledere sine opplevelser av sammenhengen mellom forventninger om læring og anvendelse av kunnskap

  OpenAIRE

  Blix, Cathrine Hagen

  2013-01-01

  Jeg har i denne studien belyst temaene læring og kompetanseoverføring. Problemstillingen min er: «Hvordan opplever ledere som deltar på ledertreningskurs sammenhengen mellom det de lærer på kurs og forventningene om å anvende det i hverdagen?» Formålet med oppgaven er å se nærmere sammenhengen mellom forventninger om læring og anvendelse av kunnskap. Jeg har brukt kvalitativ metode med fenomenologisk tilnærming som forskningsmetode. Jeg valgte å benytte arbeidsgiveren min, omtalt som Virksomh...

 8. Interaction and learning in PhD supervision – a qualitative study of supervision with multiple supervisors

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sofie Kobayashi

  2013-03-01

  Full Text Available This paper presents a case of a single PhD supervision session with multiple supervisors from a life science faculty. The aim is to identify how learning opportunities are created. The supervisors and PhD student were interviewed about their experiences of the supervisory process. The session was analysed using positioning theory. Learning opportunities were created through the diverging voices of the supervisors. This is apparent from the interaction and confirmed in the interviews.Denne artikel omhandler en analyse af en vejledningssituation med flere vejledere fra et naturvidenskabeligt fakultet med det formål at identificere, hvordan der skabes læringsmuligheder gennem vejledningen. Sessionen blev analyseret vha. positioneringsteori, og vejledere og ph.d.-studerende blev efterfølgende interviewet om deres oplevelser af vejledningsforløbet. Læringsmuligheder skabes gennem divergerende stemmer i vejledningen, hvilket blev bekræftet gennem interviews.

 9. Refleksiv ret og virksomheders samfundsansvar

  DEFF Research Database (Denmark)

  Buhmann, Karin

  2013-01-01

  gennem refleksion bidrager til virksomheders legitimitet, og hvordan overnational regulering, der begrænser virksomheders handlefrihed, søger legitimitet gennem aktiv involvering af virksomheder. Den danske lovpligtige CSR-rapportering bringes ind som perspektivering i forhold til reflektion versus...... samregulering til hård (bindende) lovgivning. Virksomheders samfundsansvar (CSR) udtrykker et samfundsmæssigt behov for, at især multinationale virksomheder respekterer og bidrager til en global udvikling, som er bæredygtig ud fra hensyn til miljø, menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder mv. Herigennem kan...... virksomheder opretholde deres samfundsmæssige ’licence to operate’. Gennem to cases - udviklingen af FNs Global Compact, og den første fase (2002-2004) af EUs Multistakeholder Forum (MSF) om CSR – forklares, hvordan den systemteori-inspirerede retsvidenskabelige teori og reguleringsstrategi refleksiv ret...

 10. Targeting of the retroviral envelope protein SL3-2 towards the human G-Protein coupled receptor hAPJ

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pagh, Kristina

  overflade protein af SL3-2 har indsat en naturlig ligand for et humant protein. Det er apelin receptoren, APJ, som findes på overfladen af forskellige humane celletyper. Gennem de beskrevne forsøg er det lykkedes os at få SL3-2 til at inficere celler via APJ. Det har vist sig, at SL3-2 er en fremragende...... aktiviteten af de to proteiner. Fremtidige studier vil vise, om det er muligt at inducere membran fusion gennem disse biotinylerede proteiner....

 11. Terrorisme på tværs

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Birthe

  Bogen beskriver de historiske forudsætninger for terrorisme og trækker både en kronologisk og en tematisk linje gennem terrorismens historie i det 20. og 21. århundrede. Bogen skelner mellem og definerer de forskelige former for terrorisme og deres særlige træk.......Bogen beskriver de historiske forudsætninger for terrorisme og trækker både en kronologisk og en tematisk linje gennem terrorismens historie i det 20. og 21. århundrede. Bogen skelner mellem og definerer de forskelige former for terrorisme og deres særlige træk....

 12. “Ear room” i Himlen over Berlin

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lønstrup, Ansa

  2010-01-01

  Artiklen undersøger på hvilken måde lyden i filmen Himlen over Berlin etablerer et særligt "ear room" hvorfra tilhøreren kan hente en særlig poetisk-intuitiv erkendelse gennem englenes særlige sanseevne og historisk bevidnende betydning......Artiklen undersøger på hvilken måde lyden i filmen Himlen over Berlin etablerer et særligt "ear room" hvorfra tilhøreren kan hente en særlig poetisk-intuitiv erkendelse gennem englenes særlige sanseevne og historisk bevidnende betydning...

 13. Facebook

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sørensen, Estrid

  2009-01-01

  En teknologi som Facebook bliver af de fleste forstået som en 'teknologi for alle'. At dette ikke stemmer overens med virkeligheden viser artiklen gennem en case om en studerende, som på grund af sin mangetydlige identitet, ikke passer ind i Facebook offentligheden.......En teknologi som Facebook bliver af de fleste forstået som en 'teknologi for alle'. At dette ikke stemmer overens med virkeligheden viser artiklen gennem en case om en studerende, som på grund af sin mangetydlige identitet, ikke passer ind i Facebook offentligheden....

 14. Predicting Hierarchical Structure in Small World Social Networks

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hussain, Dil Muhammad Akbar

  2009-01-01

  Typisk analytisk foranstaltninger i grafteori gerne grad centralitet, betweenness og nærhed centralities er meget almindelige og har lang tradition for deres vellykkede brug. Men modellering af skjult, terrorister eller kriminelle netværk gennem sociale grafer ikke rigtig give den hierarkiske str...... udnyttet til at forudsige den kommandostruktur af nettet. Nøgleord: Social Networks Analyse, Bayes Teorem, entropi, hierarkisk struktur.......Typisk analytisk foranstaltninger i grafteori gerne grad centralitet, betweenness og nærhed centralities er meget almindelige og har lang tradition for deres vellykkede brug. Men modellering af skjult, terrorister eller kriminelle netværk gennem sociale grafer ikke rigtig give den hierarkiske...

 15. Industrial PhD report: Sustainable Innovation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Olesen, Gitte Gylling Hammershøj

  2011-01-01

  Erhvervs PhD rapport udarbejdet i tilknytning til Erhvervs PhD kurset der er obligatorisk for Erhvervs PhD studerende. Rapporten omhandler relationer melllem den akademiske verden og industrien i sammenhæng med PhD projektet, betragtet og analyseret gennem teori om bæredygtig innovation.......Erhvervs PhD rapport udarbejdet i tilknytning til Erhvervs PhD kurset der er obligatorisk for Erhvervs PhD studerende. Rapporten omhandler relationer melllem den akademiske verden og industrien i sammenhæng med PhD projektet, betragtet og analyseret gennem teori om bæredygtig innovation....

 16. Hellere lille og innoverende, end stor og standardiserende - en analyse af GourmetBryggeriet A/S´ nutidige og fremtidige markedsposition i mikrobryggeribranchen

  OpenAIRE

  Boysen, Christian; Munch-Petersen, Mette Marie

  2008-01-01

  Resumé Denne rapport omhandler den danske mikrobryggeribranche med særlig vægt på GourmetBryggeriet A/S i Roskilde. Gennem en PEST-analyse og Michael E. Porters teori om markedsanalyse og konkurrencestrategi, undersøges GourmetBryggeriets nuværende og potentielle, fremtidige markedsposition. Mikrobryggeribranchen undersøges hovedsagligt gennem Porters Five Forces med særlig vægt på de tre kræfter; intern konkurrence, potentielle indtrædere og kunder. Det har vist sig, at mikrobryggeribranc...

 17. Den Russiske Tvivl

  OpenAIRE

  Bergstrøm, Sebastian; Grünfeld, Martin; Madsen, Jonas Bo; Nielsen, Anders Hou; Reindel, Philip; Stribæk-Frandsen, Jon

  2004-01-01

  Projektrapporten ”Den Russiske Tvivl” forsøger med nyhistorismen, som litterær tilgang og uddy-bet gennem historiefilosoffen Hayden White, at placere Dostojevskijs ”Brødrene Karamazov”, i Foucaults moderne episteme, for at kunne påvise tvivlen i de idéhistoriske strømninger i Rusland i slutningen af 1800-tallet. Gennem en diskursanalytisk og tematisk tolkning af værket, ved hjælp af Mikhail Bakhtins polyfonibegreb og inspiration af Bertil Rombergs romanteori, drages paralleller mellem de tre ...

 18. Det Intelligente Hjem:Et Dansk Energi Producerende Eksperiment Designet med Dagslys

  OpenAIRE

  Hansen, Ellen Kathrine; Olesen, Gitte Gylling Hammershøj; Mullins, Michael

  2013-01-01

  Artiklen sætter fokus på mulighederne for at høste energi direkte fra solen ved brug af intelligente vinduer. Design og udvikling af intelligente teknologier integreret i vinduets design skaber unikke udfordringer og muligheder for at designe bygninger med de bedst mulige omgivelser for mennesker og natur. Gennem en tværfaglig tilgang behandles samspillet mellem dagslys defineret i tekniske termer og dagslys er defineret i æstetiske, arkitektoniske udtryk. Gennem feltstudier af et dansk CO2 n...

 19. NLP

  DEFF Research Database (Denmark)

  Krogsdal, Iben

  Artiklen søger at problematisere forståelsen af terapiformen NLP (Neuro Linguistisk Programmering) som fremelsker af selvstyrende individer. Den viser, hvordan NLP - gennem sin underliggende fortælling om det autentiske menneske som ideal - fordrer et fortsat selvudviklingarbejde via terapeutisk...... intervention. NLP-praksis kan derfor anskues som en løbende bemyndigelsesproces, hvor klientens selvforståelse først afvises som uautentisk hvorefter en ny selvforståelse installeres gennem terapeutiske tolkninger af "det ubevidste"....

 20. Overforbrug - et projektarbejde om de bagvedliggende grunde for overforbruget

  OpenAIRE

  Bengtsen, Diana; Bayat, Milad

  2012-01-01

  I det postmoderne samfund hvor forbruget er stadig stigende står forbrugeren nu over for en række nye udfordringer – samfundet og identitet er blevet et flydende begreb. Ifølge Bauman skal identiteten nu skabes gennem forbruget; men hvordan gør man så det? Vi beskæftiger os i dette projekt med fænomenet overforbrug; et forbrug som har taget overhånd. Gennem projektet vil vi med sociologiske og erhvervsøkonomiske tanker forsøge at komme med et svar på hvad der ligger bag overforbruget. ...

 1. En tragisk parodi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Etemadi, Maziar Haghpaidar

  2004-01-01

  Tre skikkelser symboliserer den europæiske ånds gang gennem historien; disse tre er antikkens homeriske helt Odysseus; Dantes opdigtede selvbiografi i den førmoderne og kristne middelalderlige fortælling Den guddommelige komedie og endelig Goethes moderne historie om Faust.......Tre skikkelser symboliserer den europæiske ånds gang gennem historien; disse tre er antikkens homeriske helt Odysseus; Dantes opdigtede selvbiografi i den førmoderne og kristne middelalderlige fortælling Den guddommelige komedie og endelig Goethes moderne historie om Faust....

 2. Små ændringer - store forandringer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Jon Boje

  2010-01-01

  Artiklen gør rede for udvikling af en inkluderende praksis over et 2-årigt forløb for 2 klasser på mellemtrinnet gennem aktioslæring på baggrund af elevers opfattelse af undervisning og læring......Artiklen gør rede for udvikling af en inkluderende praksis over et 2-årigt forløb for 2 klasser på mellemtrinnet gennem aktioslæring på baggrund af elevers opfattelse af undervisning og læring...

 3. Fra selvdannelse til eksistensoplysning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Finn Thorbjørn

  2002-01-01

  Dette indledningskapitel for KVANs temanummer om børn og modernitet gør rede for modernitetsfænomenet beskrevet gennem henholdsvis Foucaults, Rortys og Schanzs optik og det diskuteres hvordan disse tre forskellige optikker tegner en oplysningsforståelse i dag. Artiklen afsluttes med en perspektiv......Dette indledningskapitel for KVANs temanummer om børn og modernitet gør rede for modernitetsfænomenet beskrevet gennem henholdsvis Foucaults, Rortys og Schanzs optik og det diskuteres hvordan disse tre forskellige optikker tegner en oplysningsforståelse i dag. Artiklen afsluttes med en...

 4. Ultrastructure of emulsions - a comparative electron microscopy study

  OpenAIRE

  Jensen, Louise Helene Søgaard; Horsewell, Andy

  2013-01-01

  Fiskeolie indeholder de to lang-kædede omega-3 fedtsyrer eicosapentaensyre og docosahexaensyre. De er essentielle fedtsyrer og deres kort-kædede prækursorer konverteres ikke effektivt i kroppen. Derfor anbefales det at indtage disse gennem kosten. Trods den nylige debat om virkningerne af omega-3 kosttilskud er omega-3 fedtsyrer genstand for stor interesse fra forbrugerne, fødevareindustrien og flere forskellige forskningsområder. Én måde at indtage fiskeolie tilskud på, er gennem fiske olie ...

 5. Hvad snakker de om - hvad taler vi om? Danske soaps i genreanalytisk perspektiv

  DEFF Research Database (Denmark)

  From, Unni

  2003-01-01

  Afhandlingen har den danske soap som genstandsfelt og undersøger gennem en række tekstanalyser genrens konstituerende træk. I en empirisk publikumsundersøgelse sætter afhandlingen fokus på serien "Taxas" modtagelse i en dansk og en svensk kontekst.......Afhandlingen har den danske soap som genstandsfelt og undersøger gennem en række tekstanalyser genrens konstituerende træk. I en empirisk publikumsundersøgelse sætter afhandlingen fokus på serien "Taxas" modtagelse i en dansk og en svensk kontekst....

 6. Simulering af fotoinitieret nedbrydning af maling

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kiil, Søren

  2013-01-01

  Beskyttende malingslag udsat for sollys, ilt og vand forvitrer gennem en række komplicerede fysiske og kemiske processer. Glasovergangstemperaturen af malingen og tilstedeværelsen af små mængder lysstabilisatorer har stor indflydelse på nedbrydningshastigheden.......Beskyttende malingslag udsat for sollys, ilt og vand forvitrer gennem en række komplicerede fysiske og kemiske processer. Glasovergangstemperaturen af malingen og tilstedeværelsen af små mængder lysstabilisatorer har stor indflydelse på nedbrydningshastigheden....

 7. Storytelling

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Heidi

  2015-01-01

  Dette kapitel introducerer til storytelling som kommunikationsdisciplin. Der præsenteres dels en teoretisk forståelse af, hvordan mennesket tænker i og skaber mening gennem historier, dels en række praktiske værktøjer til arbejdet med storytelling.......Dette kapitel introducerer til storytelling som kommunikationsdisciplin. Der præsenteres dels en teoretisk forståelse af, hvordan mennesket tænker i og skaber mening gennem historier, dels en række praktiske værktøjer til arbejdet med storytelling....

 8. Det ambiente

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schmidt, Ulrik

  Om begrebet "det ambiente", der beskriver, hvad der sker, når vi fornemmer baggrundsmusikkens diskrete beats, betragter udsigten gennem panoramavinduet eller tager 3D-brillerne på og læner os tilbage i biografsædet. Bogen analyserer, hvorfan ambiente oplevelser skabes, og hvilke konsekvenser det...

 9. Hvad karakteriserer den netbaserede vejledning?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kjeldsen, Lars Peter

  2008-01-01

  Hensigten med artiklen er at bidrage til forståelsen af sider ved den netbaserede vejledning. Fremgangsmåden vil være: •Først at beskrive og diskutere, hvorledes jeg forstår det virtuelle læringsmiljø, herunder en afklaring af, hvad der karakteriserer den netbaserede vejledning. •Dernæst gennem e...

 10. Mulighedsbetingelser for transkulturelle processer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Petersen, Karen Bjerg

  2012-01-01

  En tiltagende neoliberal diskurs ikke kun i international uddannelsespolitik i de seneste årtier, men også i skandinaviske lande som fx Danmark i 2000-tallet indikerer betydningsfulde ændringer i forståelsen af formålet med kulturelle processer som læring og undervisning. Eksemplificeret gennem...

 11. Instagram as Cultural Heritage

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Bente

  2013-01-01

  Rammen for undersøgelsen er inddragelse af brugerne i kulturarvsinstitutioner, social fotografering og kommunikation gennem sociale medier. Analysen er baseret på case studier af danske arkiver og museer bruger fotodeling app Instagram til digital kuratering, formidling og kommunikation. Det bliv...

 12. Man er mere fri

  DEFF Research Database (Denmark)

  Berliner, Peter; Larsen, Line Natascha

  2010-01-01

  Artiklen belyser community psykologisk praksis gennem en præsentation af det community psykologiske perspektiv i psyko-sociale programmer, der iværksættes for at fremme mental og social trivsel hos individer,i familier og i lokalsamfund og netværk. Der gives en beskrivelse og analyse af projektet...

 13. Praktiserende læger og forskning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jørgensen, Arvid Frank

  1997-01-01

  forskningsprofessorater, forskningslektorater, stipendier og legater, evt. gennem en særskilt fond oprettet af medicinalindustrien. 5) Amternes interesse for igangsættelse af relevant forskning i det lokale sundhedsvæsens funktioner med vægt på det tværsektorielle bør medføre en skabelse af amtslige platforme for...

 14. Service life of light weight bathrooms

  DEFF Research Database (Denmark)

  Brandt, Erik

  Paperet beskriver de erfaringer der er gjort med anvendelse af lette badeværelser i Danmark gennem de seneste 30 år. Herunder beskrives hvilke ændringer erfaringerne har afstedkommet. Endelig beskrives de metoder der er udviklet til vurdering af ydeevne og levetid i forbindelse med godkendelser....

 15. Motivation og mismod

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bovbjerg, Kirsten Marie; Wright, Susan; Krause-Jensen, Jakob;

  I bogen gives eksempler på de situationer, hvor medarbejderne er i krydspres mellem klienter og politikere. Eller hvor deres faglige mål for arbejde ikke harmonere med ydre mål for service/kvalitet uanset om det er i skoler, kommuner eller på universiteter. Gennem feltstudier gives et indblik i m...

 16. Fra Kulturformidling til Kulturmødesteder

  DEFF Research Database (Denmark)

  Langer, Roy

  2004-01-01

  kommunikationsnetværk tager til gengæld udgangspunkt i, at migranter altid er tilknyttet forskellige netværk; gen-nem disse netværk modificeres, modereres eller afvises de udsendte informationer. Kommunikationsteoriernes metodologiske præmisser er bundet til forskellige sprogspil og benytter sig af de dertil hørende...

 17. Hvordan kan staten fremme innovation, der fører til bæredygtige energisystemer?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Helle Ørsted; Pedersen, Anders Branth

  2013-01-01

  kan fremme innovation, der sikrer en sådan omstilling. Artiklen undersøger, om nyere systemiske transitionsteorier indebærer en reformulering af statens rolle i innovationsprocesser sammenlignet med traditionelle økonomiske teorier om innovationsfremme. Det gør den dels gen-nem teori-review, dels...

 18. MaXi Avisen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kanstrup, Anne Marie; Sørensen, Marianne

  2008-01-01

  metode til konceptudvikling af it-services til kronikere med diabetikere som fokusgruppe. Målet er at kunne fremlægge en række koncepter for it-services til støtte af kronikere i deres hverdagsliv. I år 2008 deltager 8 familier i innovationsprocessen gen-nem interviews, dagbøger, workshops og...

 19. Krimi, viden og kultur

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Kim Toft

  2010-01-01

  Fordi krimien således er narrativt tæt knyttet til forsøget på at generere viden gennem efterforskerens opklaringsmetoder, har genren et sensitivt forhold til mulighedsbetingelserne for opnåelse af sikker viden. Krimien følger i sin genremæssige udvikling derfor ikke kun et kulturelt mønster, hvo...

 20. Kultur i bevægelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hasse, Cathrine

  Bogen belyser et nyt videns- og læringsfelt: den kulturelle læreproces. Kultur belyses som det vi sanser og erfarer vores omverden med - i lige så høj grad som det vi sanser og erfarer. Gennem et konkret felarbejde blandt en gruppe nyankomne fysikstuderende belyses in- og eksklusioner fra en kultur...

 1. (H)vide verden

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rasmussen, Lise Dam

  2013-01-01

  Ph.d.-afhandlingen (H)vide verden - om relationer mellem professionsidentiteter og kvalitetssikring er en undersøgelse af kvalitetssikring som styringsredskab i hospitalsvæsenet og hvordan professionsidentiteter formes gennem styring. Her tages afsæt i debatten om den offentlige sektor, hvor...

 2. Effektmåling på handlingsplaner og Balanced Scorecards i Kvægproduktion 2010

  DEFF Research Database (Denmark)

  Clausen, Michael Fussing; Lund, Mogens

  gennemførelsen af instruktionerne i handlingsplanerne kun begrænset betydning for målopfyldelsen.   Den gennemførte evaluering indikerer endvidere, at landbrugsbedrifterne har opnået en tilfredsstillende målopfyldelse gennem anvendelsen af Balanced Scorecards (BSC). Det største problem i anvendelsen af BSC ser...

 3. In Situ Flash Pyrolysis of Straw

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bech, Niels

  In-Situ Flash Pyrolysis of Straw Ph.D. dissertation by Niels Bech Submitted: April 2007. Supervisors: Professor Kim Dam-Johansen, Associate Professor Peter Arendt Jensen Erfaringerne med forbrænding af halm opnået gennem et årti har vist, at en proces der kan koncentrere energien på marken, fjerne...

 4. Presseetikkens historie i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mogensen, Kirsten

  2002-01-01

  Fokus for de presseetiske diskussioner har skiftet gennem tiden. I 1930'erne var nordiske journalister og redaktører meget optaget af, hvordan de kunne beskytte sig selv og deres læsere mod propaganda fra især nazistisk orienterede kredse. I de første år efter anden verdenskrig handlede diskussio...

 5. Notat vedr. regn, rørdimensionering og bassindimensionering

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bentzen, Thomas Ruby

  Dette notat vil redegøre for simple men meget anvendte metoder til dimensionering af afløbssystemer. Notatet vil primært behandle overfladevand(regnvand) som på en tilfredsstillende måde skal kunne ledes gennem afløbssystemet. Såfremt f.eks. husspildevand skal medtages er dimensioneringsprocedure...

 6. Online dagbogen i praktik- og klinikforløb på sundhedsvidenskabelige uddannelser

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Janne Saltoft Hansen

  2014-09-01

  Full Text Available Færdighedstræning gennem praktik- og klinikforløb er en vigtig del af de sundhedsvidenskabelige uddannelser. På tandplejeruddannelsen på Aarhus Universitet fører de studerende gennem hele praktikforløbet en online dagbog, hvor indlæggene er styret i forhold til en obligatorisk opgave, som på forhånd er stillet af underviserne. Dagbogen læses og kommenteres undervejs af underviserne. Det værktøj, som de studerende bruger til dagbogen, har de fået gennem Aarhus Universitets nye learning management system, Blackboard, og værktøjet findes derfor integreret der, hvor de studerendes normale online aktiviteter foregår. I artiklen fremlægges de studerende og undervisernes erfaringer med brug af online dagbogen til understøttelse af et praktikforløb og de studerendes kommunikationstræning. Artiklens formål er at undersøge, hvorvidt læring og færdighedstræning i praktikken styrkes gennem løbende skriftlig refleksion, og hvilken betydning online dagbogens muligheder for kontinuerlig feed back giver i den forbindelse. Videre diskuteres implementeringen af værktøjet i uddannelsen, og der gives perspektiver på håndtering af ressourceforbruget til e-moderation i den fremtidige drift.

 7. Sociale medier og ulovlige netværk i gymnasieskolen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Tække, Jesper; Paulsen, Michael Eric

  2016-01-01

  Artiklen handler om spændingen mellem det lærerstyrede undervisningsfællesskab og hemmelige netværk i en gymnasieklasse. De hemmelige netværk deler resultater og opgaver gennem lukkede Facebook-grupper. Denne aktivitet ville lærerne betegne som plagieren og altså som forbudt snyd, hvis de kendte ...

 8. Lær Nemt! Organisation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lægaard, Jørgen

  Her er bogen, som giver dig overblikket over organisationsteorier lige fra Schein til Mintzberg og mange flere - teoretikere, som op gennem de seneste 100 år, har præget organisationsteori. Med dette kompendium får du en dansk fremstilling af organisationsbegrebets teoretiske landskab og får...

 9. The Window - a Poetic Device and Technical Tool to Improve Life in Energy Positive Homes

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Ellen Kathrine; Olesen, Gitte Gylling Hammershøj

  Formålet med dette paper er at illustrere, hvordan en holistisk tilgang til vinduet som designelement kan bruges som et poetisk virkemiddel og teknisk værktøj til at forbedre livskvaliteten i energipositive hjem. Gennem et casestudie af enfamilieboligen Bolig for Livet, der er bygget i overensste...

 10. Respekt og realiteter

  DEFF Research Database (Denmark)

  Husted, Mia; Tofteng, Ditte Maria Børglum

  Afhandlingen beskæftiger sig med forholdet mellem arbejde og udstødning, hvor den indre relation mellem det moderne fleksible arbejde og samtidige udstødning og arbejdsløshed er genstand for kritisk analyse. Analysen udforskes i praksis gennem aktionsforskningsprojektet 'Fantasi og rummelighed...

 11. En undersøgelse af det rhizomatiske rum i Franz Kafkas Der Process

  DEFF Research Database (Denmark)

  Marcussen, Marlene

  Artiklen er et forsøg på at læse steder og rum i Franz Kafkas Der Process gennem Deleuze og Guattaris rhizomebegreb. Herigennem vises rummene i Kafkas romanunivers at befinde sig mellem center og periferi, fortætning og forskydning, som åbner op for en forståelse af den ellers udefinerbare lov....

 12. Confronting the Imaginary of the Artificial. From cyberspace to the internet and from the internet to us

  DEFF Research Database (Denmark)

  Michelsen, Anders Ib

  muligt at betragte computation som en kreativ dimension – eller institution, som skaber betydning gennem sin artikulation, hvilket berører temaer fra cyberspace til internettet og fra internettet til os. I afhandlingen betegnes denne imaginære institution som “det imaginære for det artificielle...

 13. Redesign af logistiksystemet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bjarnø, Ole-Christian; Johannsen, Bjørn

  1997-01-01

  Brüel og Kjær har gennem en årrække arbejdet med en strategi for redesign af logistiksystemet, en høj grad af outsourcing samy direkte leverancer til end-user. Med udgangspunkt i koncepterne for Business Reengineering. Supply Chain Management og kompleksitetsanalyse introduceres problemstillingen...

 14. Stephen Schwartz og den folkelige lyd

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kreutzfeldt, Jacob

  2013-01-01

  Stephen Schwartz døde i foråret 2013. I denne artikel forsøger Jacob Kreutzfeldt, der gennemførte en række interviews med Schwartz gennem hans sidste år, at indkredse den æstetiske grundholdning, der prægede hans arbejde med radiomontagen i DR....

 15. Den humane virksomhed

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christiansen, Christian O.; Thorup, Mikkel

  2006-01-01

  Med den stadig tiltagende opmærksomhed på mennesket som den væsentligste ressource i videnssamfundet, har virksomhederne gennem de seneste årtier opprioriteret de menneskelige værdier i en sådan grad, at man i dag taler om en humanisering af kapitalismen. Christian Olaf Christiansen og Mikkel Tho...

 16. Perception, adfærd og oplevet arkitektonisk kvalitet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Brorson Fich, Lars; Harder, Henrik; Suenson, Valinka;

  2011-01-01

  Dette paper beskriver, hvordan man med udgangspunkt i en RFID baseret kortlægning af menneskers adfærd i bygningsrum teoretisk og praktisk kan arbejde evidensbaseret med perception i betydningen af "menneskers opfattelse og fortolkning af deres omgivelser". Paperet opbygger gennem en kombination af...

 17. Kampen om ressourcerne

  DEFF Research Database (Denmark)

  Czeskleba-Dupont, Rolf

  2013-01-01

  SUV-typen; dels den tyske diskurs om 'Energie-Wende' og dens politisk-taktiske brug gennem Merkel-regeringen, der skaber inkonsistenser og social slagside i den reelle omstilling. Investeringsstyring og social udligning ses som opgaver, samfundet må påtage sig i perspektivet af en fredsskabende...

 18. Uddannelse til entreprenørskab i sociale uddannelser

  DEFF Research Database (Denmark)

  Willer, Jens; Løwenstein, Kim

  koncept om ny uddannelse til SE. I en separat del i afhandlingen præsenterer et koncept om en uddannelse til SE. Uddannelsen skal fungerer gennem fortløbende eksplorativ netværksdannelse deltagere og uddannelsesinstitutioner imellem. Vi tænker SE både bredt og hybridt – både som socialøkonomiske...

 19. Toxische Emissionen und entwertete CO2-Neutralität

  DEFF Research Database (Denmark)

  Czeskleba-Dupont, Rolf

  ufuldstændig forbrænding. Under henvisning til en række tidligere og nyere publikationer af forfatteren rekonstrueres derfor de specifikke karakteristika ved problemet dioxin fra forbrændingsprocesser, suppleret gennem argumenter for en tese om, at antagelsen af CO2-neutralitet i tilfældet træforbrænding real...

 20. Kartografi morfologi topologi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dinesen, Cort Ross

  2009-01-01

    I 2004 blev der oprettet en Sommerskole på den græske ø Hydra som ramme om et forskningsbaseret arbejde om morfologiske og topologiske studier. Dette arbejde har fundet sted siden da gennem et 4 ugers ophold hvert år.   Med udgangspunkt i Hydras topografi er der blevet udviklet forskellige måder...

 1. Eros and phronesis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Finn Thorbjørn

  2007-01-01

  Artiklen ser særlig nærmere på Hubert Dreyfus syn på phronesis-dimensionen i ekspertens arbejde og jeg kritiserer ham for at have et for ensidigt eksistentialistisk syn på phronesis-begrebet gennem Hannah Arendt læsning, der vægter den eksistensfilosofiske "meaning-receiving" dimension....

 2. Bjerget og sumpen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Tine Wirenfeldt

  2015-01-01

  selvstændighedsbegrebet og specialet kappes og/eller selvstændighedsbegrebet gennem manglende refleksivitet gradvist tømmes for betydning, så mister specialet sin rolle som et centralt uddannelseselement. Sker dette, vil det blive meget vanskeligt at finde andre strategier til igen at bringe selvstændighedsbegrebet ind i...

 3. Mellem tillid og mistillid

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen, Søren

  2009-01-01

  Artiklen diskuterer gennem en undersøgelse af danske globaliseringsstrategiske overvejelser det sidste årti den rolle, som dansk kultur tilskrives i konkurrencestrategisk øjemed. Det vises først, at dansk kultur (eller 'danskhed') er blevet noget nær nøglen til at forstå dansk konkurrenceevne. De...

 4. Fra Berlin til Bagdad

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bekker-Nielsen, Tønnes

  2013-01-01

  Banegården i Haydarpasa blev bygget som endestation for Bagdadbanen og har gennem hundrede år været Istanbuls fælles modtageværelse. Nu er den overflødig, og hvad skal der ske med den historiske bygning?...

 5. Jagten på det ukendte

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mordhorst, Camilla

  2008-01-01

  En ny verden af mærkelige væsener og fremmede materialer flød ind over Europa i renæssancen. Gennem indsamling og konkrete undersøgelser af de nye fænomener forholdt de lærde sig til en ny tid. Udgivelsesdato: september...

 6. Ledelse og Arbejdsmiljø

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Per Langå

  2006-01-01

  Der har i de seneste decennier været en øget interesse for at fastholde medarbejdere gennem udvikling af arbejdet. Dette præger bl.a. retorikken omkring virksomheders strategi. I virksomhederne er der flere afdelinger, udvalg o. lign. der arbejder med dette. Særlig interessant i denne forbindelse...

 7. Changing the Shape of Interaction

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rasmussen, Majken Kirkegård

  Denne afhandling adresserer emnet at designe form-forandrende grænseflader, og er placeret i krydsfeltet mellem design og Human Computer Interaction (HCI). Emnet er blevet behandlet gennem design eksperimenter med fire design cases, der hver især udforsker forskellige aspekter af at designe form-...

 8. Kultur og etnicitet på arbejde

  DEFF Research Database (Denmark)

  Steensen, Jette Johanne Elisabeth; Day, Barbara Noel

  Gennem temaerne etnicitet, etnisk udvikling, kultur, multikulturalitet og racisme behandler bogen emnet interkulturel kompetence fra såvel et teoretisk som et praktisk perrspektiv. Teorierne giver dermed indblik i en lang række praksisfelter såsom socialt arbejde, skole hjem samarbejde, demokratisk...

 9. Skolehaver som pædagogisk arena for udvikling af identitet og sociale kompetencer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nørtoft, Kamilla; Wistoft, Karen

  ARTICLES, PsycInfo, Sage Knowledge, Sociological abstracts og google scholar, mens et enkelt studie er fundet gennem forskere på Århus Universitet. Der blev læst abstracts for 120 tekster, hvoraf 36 gik videre til fuldtekstlæsning, mens 18 studier blev inddraget i reviewet. Gennemgangen af de inddragede tekster...

 10. In Your Face!

  DEFF Research Database (Denmark)

  Katzeff, Ask

  2010-01-01

  Magtens ansigt har gennem tiden udgjort et yndet objekt for demonstrationer af dissens og socialt oprør. Kongens, kejserens, præsidentens, sultanens ansigt som mål for hån og latterliggørelse. Denne artikel undersøger netop denne form for fysiognomisk ydmygelse som aktivistisk strategi, som en mo...

 11. Interfacing Self-Assembled Nanostructures with Biology

  DEFF Research Database (Denmark)

  Vinther, Mathias

  DNA nanoteknologi har gennem de seneste to ̊artier gennemg ̊aet en forblø↵ende udvikling. Brugen af DNA til bottom-up fabrikation af selvsamlende nanopartikler har vist sig uhyre succes- fuld. Teknologien har s ̊aledes været i stand til at producere nanostrukturer af højere strukturel kompleksite...

 12. Symptom attributions in patients with colorectal cancer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Line Flytkjær; Hvidberg, Line; Pedersen, Anette Fischer;

  2015-01-01

  Størstedelen af kolorektal cancere opdages gennem patienters symptomatiske henvendelse i almen praksis. Man ved dog ikke meget om, hvordan patienter selv oplever deres symptomer. Formålet med studiet var, at undersøge om symptom attributioner er associeret med hvilket symptom man oplevede før læg...

 13. Om guldbiller, Bach og basepar

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mogensen, T.E.

  I sin stærkt encyklopædiske roman The Gold Bug Variations søger den amerikanske forfatter Richard Powers gennem utallige detaljer, synekdoker og intrikate forbindelser at inddrage al verden og radikalt udvide romanens rum. Men romanen er også, eller især, en fortælling om kærlighed....

 14. Hormonforstyrrende effekter af kombinationer af pesticider

  DEFF Research Database (Denmark)

  Vinggaard, Anne Marie; Hass, Ulla; Nellemann, Christine;

  Resumé: Hvad sker der, når vi mennesker udsættes for en cocktail af hormonforstyrrende pesticider gennem kosten? Miljøstyrelsen har undersøgt pesticidblandinger i cellekulturer og i dyreforsøg for at vurdere samspillet mellem stofferne. Undersøgelserne har fokuseret på østrogene og antiandrogene...

 15. Dansens demokratiske dannelsespotentiale

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Jens-Ole

  2011-01-01

  Gennem de senere år er moderne dans i stigende grad blevet inviteret indenfor på landets skoler, ligesom dans visse steder i udlandet har fået en mere permanent rolle i skolens hverdag. Når der danses i skolens regi, skal dansen, ligesom alle skolens øvrige aktiviteter bidrage til, at skolen...

 16. Michelangelos Moses

  DEFF Research Database (Denmark)

  Tønnesen, Mette

  1995-01-01

  I Moses-skulpturen har Michelangelo fanget hele fortællingen om Moses' vandring gennem sine valg med skulpturen. Hvordan en skulptur bliver metonymisk og får fortællingens kvaliteter, påviser Freud i en skarp analyse og endelig påviser Mette Tønnesen hvordan en bibelsk oversættelsesdetalje kan...

 17. Lektionsstudier i læreruddannelsens praktik - et professionelt løft?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jørgensen, Ella; Rostgaard, Peder; Mogensen, Arne

  2015-01-01

  Forestillingen i læreruddannelsen er, at vi gennem praktik kvalificerer den studerendes kompetencer til planlægning og refleksion i mødet med den erfarne underviser. Forskning viser, at vejledningssamtaler mellem praktiklærer og lærerstuderende ofte har karakter af instruktion, at didaktiske plan...

 18. Arbejdslogikkens credo i skolens progressive pædagogikformer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Øland, Trine

  2011-01-01

  Gennem et formanalytisk og kapitalteoretisk sociologisk greb, udfolder artiklen på hvilken måde progressiv pædagogik i dag – med et bestemt fokus på ’arbejdsaktivitet’ – adskiller sig fra, og samtidig indoptager elementer fra, tidligere former for progressiv pædagogik og de arbejdslogikker, der v...

 19. Professionalisering af pædagoger?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bøje, Jakob Ditlev

  2011-01-01

  I denne artikel undersøges pædagogers professionelle status i relation til den danske uddannelsespolitik. Fokus ligger på at analysere, hvordan uddannelsespolitikken har rummet og i dag rummer bestemte muligheder for at praktisere og udfolde et professionsbegreb. Gennem en historisk diskursanalys...

 20. Nordic Perspectives on Encountering Foreignness

  DEFF Research Database (Denmark)

  Antologien præsenterer det NOS-HS-finansierede forskningsnetværk "Encountering Foreignness" gennem eksempler på den forskning medlemmerne har produceret i forbindelse med arbejdet i netværket. Den meget forskelligartede samling af tekster viser, hvor bred netværkets spændvidde har været. Der...

 1. Idræt og integration

  DEFF Research Database (Denmark)

  Michelsen la Cour, Annette

  2011-01-01

  Integration gennem idræt er en politisk "opfindelse", som inddrager civilsamfundet og dets organisationer i et forsøg på at få nydanskere integreret i foreningslivet og i samfundet. Artiklen gennemgår tankegangen bag metoden og redegør for det potentiale idrætsforeninger og idrætsaktiviteter i...

 2. DR's undervisning på tværs af medier

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Janne

  2014-01-01

  Afhandlingens formål er at undersøge den historiske udvikling af mediesamspil i DR’s voksenundervisning samt den intentionalitet, som kan forstås som indskrevet i den tværmediale praksis. Det sker gennem en analyse af, hvordan institutionen igennem tiden har realiseret mediesamspil på forskellige...

 3. Et dansk hotell

  DEFF Research Database (Denmark)

  Baca, Susan; Busck, Ole Gunni

  Rapporten præsenterer resultatet af en undersøgelse af, hvorledes et hotel i Nordjylland fungerer som arbejdsplads for indvandrere af overvejende ikke-vestlig oprindelse. Der fokuseres på i hvilket omfang og gennem hvilke mekanismer arbejdsmiljjøet i bred forstand, herunder forhold i ledelsen...

 4. Uddannelsespolitikkens next practice

  DEFF Research Database (Denmark)

  Steensen, Jette Johanne

  2009-01-01

  Gennem de seneste årtier er også uddannelsespolitikken i stadig stigende grad blevet designet efter New Public Management-grundregler, hvor “accountability”, akkreditering, kontrol, evidens, tests og central styring har været hovedingredienser. Nu vil “next practice” den rigide disciplinering...

 5. Flipped Learning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hachmann, Roland; Holmboe, Peter

  arbejde med faglige problemstillinger gennem problembaserede og undersøgende didaktiske designs. Flipped Learning er dermed andet og mere end at distribuere digitale materialer til eleverne forud for undervisning. Flipped Learning er i lige så høj grad et syn på, hvordan undervisning med digitale medier...

 6. Matematiklæreren som "sproglærer"

  DEFF Research Database (Denmark)

  Johansen, Lene Østergaard

  Gennem hele grundskolen skal eleverne i matematikundervisningen udvikle deres kommunikative kompetence, der dels består i at kunne sætte sig ind i og fortolke andre personers matematikholdige skriftlige, mundtlige eller visuelle udsagn og "tekster", og dels i selv at kunne udtrykke sig om matemat...

 7. Strategi i praksis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holm, Michael Jessen; Jenster, Per; Junghagen, Sven;

  Præsentation af seks danske små og mellemstore virksomheder, som alle har været succesfulde inden for deres metier. Gennem en belysning af hver virksomheds strategiske situation og udviklingsinitiativer skabes et billede af hvorledes strategi praktiseres i disse virksomheder...

 8. OK 2008 og hovedorganisationerne

  DEFF Research Database (Denmark)

  Due, Jesper Jørgen; Madsen, Jørgen Steen

  Da LO holdt kongres i oktober og valgte Harald Børsting som afløser for Hans Jensen havde flere politiske iagttagere travlt med at skrive gravskriften over den dominerende hovedorganisation på det danske arbejdsmarked gennem mere end 100 år. LO's rolle var ved at være udspillet politisk, og overe...

 9. Inklusion i foranderlige fællesskaber

  DEFF Research Database (Denmark)

  Berliner, Peter; de Casas Soberón, Elena

  2011-01-01

  Artiklen beskriver, hvordan inklusion udvikles gennem systemer, der sætter muligheder for deltagelse i fællesskaber, der skaber trivsel og vækstmuligheder. Disse fællesskaber har bestemte kendetegn, som vi først nu er ved at kunne beskrive og dermed kunne fremme. Det er i samspillet mellem mennes...

 10. Skolebilleder

  DEFF Research Database (Denmark)

  Buhl, Mie

  Denne artikel tager afsæt i en tese om, at vi gennem et skoleforløb konstruerer et visuelt repertoire af billeder og visuelle fænomener, som vi bruger i vores konstruktioner af virkelighed. Disse konstruktioner etablerer paradigmer, som vi kategoriserer virkelighed ud fra.  Skoleparadigme er i...

 11. Web-based versus traditional paper questionnaires

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hohwü, Lena; Lyshol, Heidi; Gissler, Mika;

  2013-01-01

  Svarprocenten for spørgeskemaundersøgelser har været faldende gennem det seneste årti. Dette studie viser, at dataindsamling via web-baserede spørgeskemaer er ligeså effektivt som indsamling via traditionelle spørgeskemaer i papirform. Der er færre udgifter ved den elektroniske dataindsamling, og...

 12. Perspektiver, positioner og processer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Gulløv, John Matthias

  2015-01-01

  Pædagogik defineres gennem forhandling mellem mange parter. Forskellige holdninger til pædagogik er udtryk for, at der er forskellige perspektiver og positioner til stede i samfundet. Ud fra et pædagogisk antropologisk perspektiv, viser kapitlet, hvordan pædagogik afspejler en mangfoldig og uforu...

 13. Kulturkamp.com

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pold, Søren; Nielsen, Henrik Kaare

  2007-01-01

  Hvordan ser det kunstneriske værkbegreb ud set gennem interfacet? Hvordan konceptualiserer og konstruerer interfacet æstetikkens objekter, hvordan fungerer de i kulturen og i kulturøkonomien? Er digitale værker åbne værker i den forstand, som Umberto Eco diskuterede det i 1962 i forbindelse med n...

 14. Transformativ forskningsmetode

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ravn, Ib

  2010-01-01

  Mange forskere ønsker givetvis, at deres forskning kan bidrage til arbejdslivets eller organisationers udvikling. Men der findes ikke mange metoder, der tillader os at gøre det gennem selve forskningsprocessen. I et nyligt gennemført forsknings- og udviklingsprojekt om bedre møder benyttede vi en...

 15. J.F. Willumsens ateliervilla

  DEFF Research Database (Denmark)

  Weylandt, Birgit

  2003-01-01

  Billedkunstneren J.F. Willumsen har med sin ateliervilla på Strandagervej 28, København, givet en helt personlig fortolkning af arkitektur som skulptur og rumkunst, som stadig gennem nytolkninger har givet grundlag for debat og fordybelse i arkitektur som begreb og som kunstnerisk produktion...

 16. Skriftlige opgaver i sygeplejerskeuddannelsen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Glinsvad, Birte; Frederiksen, Kirsten

  2014-01-01

  Kapitlet tager fat i to af de væsentligste forhold, der kendetegner en god sygeplejefaglig opgave: argumentation og struktur. De illustreres gennem et eksempel på en type opgave, som studerende typisk vil møde i starten af uddannelsen. Kapitlet afsluttes med Stephen Toulmins argumentationsmodels...

 17. Caspar Paludan-Müller - Zur frühen Ranke-Rezeption in Dänemark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Møller, Jes Fabricius

  2007-01-01

  Den danske reception af Leopold von Rankes værker og historismen skete i overvejende grad gennem Caspar Paludan-Müller, der også anvendte de kildekritiske principper, der hørte til Rankes og Niebuhrs historisme. Historismen og dermed også Paludan-Müllers verdensbillede blev udsat for et stadig st...

 18. På vej mod voksenlivet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Meinert, Lotte

  2005-01-01

  Gennem tre cases beskriver kapitlet, hvordan ideer om migration og social mobilitet skabes - og ofte skuffes - i unge uganderes liv. I processen fra at være barn til at blive voksen er der knyttet forestillinger om, at flytning i det fysiske rum er tegn på forandring i den sociale position. Børn ...

 19. Om institutionalisering af børneopdragelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Gulløv, Eva

  2009-01-01

    Kapitlet beskæftiger sig med konsekvenser ved institutionsophold. Ikke de psykologiske konsekvenser, som institutionsophold kan have for det enkelte barn, men de mere kollektive implikationer ved, at børneopdragelse gennem de sidste 50 år er blevet et samfundsanliggende. Diskussionen består af ...

 20. The Attalid Kingdom and the Cult of Cybele at Pessinous

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rasmussen, Anders Holm

  2002-01-01

  Artiklen diskuterer den status præsterne for Cybelekulten i Pessinous havde i samfundet i hellenistisk tid. Dette belyses bl.a. gennem en overleveret korrespondance mellem disse præster og de attalidiske konger. Det hævdes, at præsterne besad en fremtrædende position i Pessinous....

 1. Tusindkunst lever

  DEFF Research Database (Denmark)

  Broe, Lotte

  Forsknings- og evalueringsrapport om forsøgsordningen Tusindkunst (1998 - 2000). Forsøgsordningen havde som formål at fremme børns møder med kunst og kultur i skoler og institutioner bl.a. gennem samarbejde med professionelle kunstnere. Rapporten indeholder bl.a. analyser af rammebetingelsers bet...

 2. Kulturarv eller ej

  DEFF Research Database (Denmark)

  Philipson, Karen Birgitte

  2009-01-01

  Folkebiblioteket er i sig selv kulturarv. Den opfattelse understøttes såvel af UNESCOs definition af immateriel kulturarv som af forventningerne til folkebibliotekets praksisfelter og funktion i samfundet gennem den tid, det har eksisteret. Ud fra en analyse af et specifikt folkebiblioteks...

 3. Lys, ilt og vands nedbrydning af maling

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kiil, Søren

  Udendørsmaling forvitrer gennem en række fysiske og kemiske mekanismer. En ingeniørmæssig forståelse af nedbrydningsprocesserne giver et solidt grundlag for at fortolke data fra acceæererede test og for at vurdere relevansen af en given test....

 4. Pædagogers formidling af naturen i naturbørnehaver

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ejbye-Ernst, Niels

  , interviews, andenordensrefleksioner og udsagn fra 500 pædagoger) giver mulighed for triangulering af resultaterne (Denzin & Lincoln 1998) og dermed mulighed for at belyse området alsidigt. I forskningsprojektets sigte indgår både en analyse af feltet gennem gennemgribende iagttagelser af pædagogers...

 5. Tid i arkitektur

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bock, Lars Nicolai

  Tiden er arkitekturens fjerde dimension. Hvordan kan det nybuggede bære vidnesbyrd om samtiden, og samtidig føje sig ind i historien? Hvad må tilpasses, hvad må vige? Kan der skabes fremragende arkitektur gennem et sådant samspil? Det er en af de vanskeligste problemstillinger, som møder nutidens...

 6. Tid, rum og rumtid

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Anja C.

  2009-01-01

  Tiden og rummet har været udsat for mange videnskabelige teorier og spekulationer i mange tusinde år. Fra Aristoteles til Einstein har videnskabsmænd og filosoffer forsøgt at beskrive tiden og rummet gennem tiden, og der har været mange opfattelser af, hvad tid og rum egentlig er for størrelser...

 7. Anvendelse af screencasting i et didaktisk perspektiv

  DEFF Research Database (Denmark)

  Behrens, Thomas Seiger; Hansen, Lars Myhre

  screencasten kan eksempelvis inddrages videofiler fra YouTube, egenproducerede videooptagelser, lydfiler, musens bevægelse på skærmen, dit eget ansigt gennem dit webcam, tekst, figurer og meget andet. Der produceres således en selvkomponeret optagelse af alt det der er sket på din computerskærm mens du har...

 8. Forskning i musikterapi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Inge Nygaard

  2012-01-01

  , tilrettelægges musikterapien, så den fokuserer på basale udtryks- og kontaktmuligheder. Gennem musikalsk improvisation er det muligt at matche den enkelte klients musikalske udtryksmønster og emotionelle tilstand og herfra følge og gradvist ændre sammenspilsformen i et tempo, patienten kan tillade og være med i...

 9. Wave Dragon

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kofoed, Jens Peter; Petersen, Anne-Louise S.

  2004-01-01

  Udvikling og produktion af vindmøller har været en af de største danske erhvervssucceser gennem de sidste 10 år. Nu er det næste danske bud på en vedvarende energikilde under udvikling havets bølger skal fanges, og deres energi skal tappes....

 10. Michael Foucault og liberalisme kritik

  DEFF Research Database (Denmark)

  Villadsen, Kaspar Feilberg

  2002-01-01

  Den Foucault-inspirerede sociologi har gennem en årrække været domineret af den såkaldte “governmentality litteratur“. Herhjemme har især dens britiske og australske repræsentanter i stigende grad fungeret som inspirationskilder. Artiklen diskuterer nogle problematiske tendenser i denne litteratur...

 11. Erfaringer med forlænget laktation hos malkekvæg

  DEFF Research Database (Denmark)

  van Vliet, Sophie; Mogensen, Lisbeth; Kristensen, Troels

  2012-01-01

  For at forlænget laktation kan blive en succes er det nødvendigt, at køerne kan opretholde ydelsen gennem laktationen, og at holdbarheden kan øges, da der vil være færre kvier til indsætning i besætningen....

 12. Is the EU Harmonization of Excise Taxes on Tobacco Products a Barrier to Health Promotion?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thygesen, Jette

  2013-01-01

  Verden over er der enighed om, at tobaksforbruget til stadighed er et sundhedsproblem, der skal bekæmpes. På EU-plan er der enighed om at tobaksrygningens sundhedsskadelige virkning bør bekæmpes gennem lovgivningsmæssige tiltag. Spørgsmålet er imidlertid, hvilke lovgivningsmæssige tiltag der skal...

 13. Makroevents i komprimerede udtryk

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Johan

  2010-01-01

  Formålet med dette kapitel er dobbelt: dels at diskutere de sprogtypologiske aspekter af en række komplekse semantiske strukturer, og dels gennem en kontrastiv analyse af H. C. Andersens Sneemanden at illustrere hvorledes parallelkorpora, som dem der er blevet opbygget i forbindelse med Mulinco-p...

 14. Talentudvikling i idrætsklasser

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Jens Christian; Stilling Olesen, Jesper; Skrubbeltrang, Lotte Stausgaard

  Artiklen beskæftiger sig med idrætsklasser i folkeskolens udskoling som en ny form for organisering af talentudvikling og en ny form for samarbejde mellem eliteidræt, folkeskole og idrætsudøvere. I artiklen belyser vi gennem en række eksempler, hvad det er for en fælles praksis, der bliver...

 15. Multimodal perspectives on moving image production by young people

  DEFF Research Database (Denmark)

  Frølunde, Lisbeth

  Multimodale perspektiver på børn og unges filmproduktion - fire nordiske studier om læring gennem arbejdet med filmproduktion. Præsentation af fire aktuelle empiriske nordiske studier, som på forskellig vis stiller spørgsmål om unges filmproduktion ud fra et fælles teoretisk perspektiv (multimoda...

 16. Mobil nationalisme

  DEFF Research Database (Denmark)

  Koefoed, Lasse Martin

  2006-01-01

  , varer, mennesker og kapital men derimod en integreret del af disse tendenser. Gennem begrebet mobil nationalisme argumenteres der for en analytisk optik, hvor nationalisme forstås som en proces hvorigennem skiftende relationer og bevægelser mellem forskellige socio-rumlige skalaer som kroppen...

 17. Paragraf 18

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lundgaard Andersen, Linda; Neerup, Stine; Cauchi, Pernille

  Redegørelsen tegner et aktuelt billede af bredden og variationen af samarbejdet mellem de frivillige sociale foreninger og kommuner i fem udvalgte kommuner. Den giver et billede af hvilke opgaver der varetages inden for det frivillige sociale arbejde, støttet gennem § 18 midler i serviceloven og...

 18. Artistic Sense in Action Research

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Birger Steen; Nielsen, Kurt Aagaard

  2016-01-01

  Kapitlet udarbejder den skabende dimension i dannelsen af social fantasi som den kan finde sted i aktionsforskning, præciseret gennem begrebet om kunstsans. Hverdagserfaringerne er den sociale fantasis grundlag, ved hjælp af kunstsans kan de transformeres i retning af en "ægte historisk erfaring"...

 19. På vej med sproget

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Michael Svendsen

  Med udgangspunkt i et konkret undervisningsforløb, "Forberedelse til SOSU", hvor kvinder med anden etnisk baggrund end dansk forberedes til at tage en SOSU-uddannelse gennem en kombination af praktik og sprogundervisning, undersøges forskellige læringsdimensioner - kognitiv sprogtilegnelse...

 20. Test af permeable befæstelser på parkeringsplads ved Svanemøllehallen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Støvring, Jan

  2015-01-01

  Permeable befæstelser, der tillader vand at sive gennem belægningen til temporær opmagasinering i bærelaget forud for infiltration, er brugt vidt i udlandet. De seneste år har teknologien fundet brug i Danmark. Resultater fra dokumentationsforsøg i Danmark viser, at de virker, men at der er brug...

 1. Som at noget lettede

  DEFF Research Database (Denmark)

  Berliner, Peter; Glendøs, Mia

  2010-01-01

  Den høje voldsrate i Kalaallit Nunaat (Grønland) forklares ofte ud fra alkoholmisbrug og affektive handlinger. I denne artikel vises det gennem en kvantitativ og kvalitativ undersøgelse, at den episodiske vold må forstås som symptomer på strukturel vold. Den strukturelle vold er en kontekst, der ...

 2. God, king and country

  DEFF Research Database (Denmark)

  Skyggebjerg, Anna Karlskov

  2008-01-01

  Artiklen indeholder en gennemgang af teorier om den historiske roman i almindelighed og den historiske roman for børn i særdeleshed. Gennem analyser af to historiske romaner for børn, Mairus Dahlsgaards Thorkilds træl (1932) og Lars-Henrik Olsens Sagaen om Svend Pindehugger (1993), belyses den ge...

 3. Den danske velfædsstat er bygget på livstidsdomme til embedsmænd med lange finger.

  OpenAIRE

  Jensen, Mette Frisk

  2013-01-01

  Danmark er i dag et af verdens absolut mindst korrupte lande. Et forhold, som de fleste danskere nok ikke er bevidste om. Netop korruptionshistorien har dog formentligt har haft afgørende betydning for udviklingen af den danske samfundsmodel og etableringen af grundlaget for velfærdsstaten gennem de seneste århundreder.

 4. Urban Games

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Rune; Løssing, Tobias

  2004-01-01

  Gennem udviklingen af en række spilprototyper, undersøges nye arbejdsmetoder for fremtidens arkitekter indenfor planlægning og design. Områder som borger/brugerinddragelse, informationsvisualisering, interaktion mellem fysiske og digitale artefakter og processtyring. Udviklingen af spillene, Urban...

 5. Sir Alex Fergusons otte ledelsesprincipper – tilfører de ledelsesdisciplinen nye indsigter?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Agger Nielsen, Jeppe

  2015-01-01

  Fodbold og (offentlig) ledelse har umiddelbart ikke mange fællestræk, men der er måske inspiration at hente fra en af de mest anerkendte fodboldmanagers gennem tiden. I hvert fald er Sir Alex Fergusons ledelsesformular blevet en del af pensum på Harvard Business School. Men giver det virkelig god...

 6. Lad os se på mulighederne

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bøttcher, Louise; Dammeyer, Jesper Herup

  2011-01-01

    Gennem artiklen vil vi præsentere og diskutere fire forskellige syn på handicap; den biologiske, den funktionalistiske, den humanistiske og den kulturelle forståelse, inden vi præsenterer den dialektiske handicapforståelse som en femte mulighed, der integrerer elementer fra de foregående. Den d...

 7. Management of Reinforcement Corrosion

  DEFF Research Database (Denmark)

  Küter, Andre

  Adskillelige foranstaltninger mod armeringskorrosion er blevet foreslået gennem de seneste årtier. Disse omfatter både forebyggende og udbedrende tiltag. Kun få metoder, som brug af rustfrie ståltyper og katodisk beskyttelse, synes at være effektive foranstaltninger mod armeringskorrosion, men ka...

 8. Event-as-participation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kjeldsen, Lena

  2016-01-01

  herved skabe en ny begivenhed- en begivenhed der gennem artiklen konceptualiseres som ”event-as-participation”. Omdrejningspunktet i denne artikel er således de ændrede dynamikker forårsaget af samspillet mellem transmitterede politiske begivenheder og sociale netværkssider. Praksissen skaber nye...

 9. Designing Mobile Interactions: The continual convergence of form and context

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kjeldskov, Jesper

  2013-01-01

  fremmes en design-orienteret måde at opnå konvergens mellem form og kontekst gennem en kontekstuelt forankret, helhedsorienteret, og kontinuerligt udfoldende designproces. “Fantasi er vigtigere end viden. For viden er begrænset, mens fantasien favner hele verden” sagde Albert Einstein i 1931. Inden for...

 10. 10 NYE LANDSKABER. KARTOGRAFI HYDRA 10. 2013 #2

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dinesen, Cort Ross

  Arbejdet med Kartografien rummer en særlig opmærksomhed på hvorledes det æstetiske håndterer de mange forskellige informationer, der krydser kortet og udvirker et særligt tegningssprog, der ikke er en reference til bestemte diskurser, men gennem de mange hændelser og niveauer/lag virker producere...

 11. Eyes on Syria

  DEFF Research Database (Denmark)

  I 1961 deltog Danmark i en mission for at redde truet kulturarv i Nubien; i Nubien deltog kronprinsesse Margrethe i arbejdet som arkæolog. Med på opgaven var to danske fotografer. Rejsen gik for deres vedkommende fra Danmark til Nubien gennem Europa, og videre til Syrien fra Tyrkiet, i et folkevo...

 12. Transfer and Cohesion in Interdisciplinary Education

  DEFF Research Database (Denmark)

  Klausen, Søren Harnow

  2014-01-01

  Der argumenteres for at sammenhæng mellem fag og discipliner i tværfaglig undervisning skabes gennem overførsel (transfer) af elementer mellem de forskellig fag. De grundlæggende typer af sådanne elementer identificeres og analyseres, og der argumenteres for at relevant sammenhæng kan skabes på...

 13. Resistance is fertile - om overvågningens oligoptiske blik

  DEFF Research Database (Denmark)

  Gad, Christopher; Hansen, Lone Koefoed

  2010-01-01

  Artiklen omhandler overvågningens effekter og konsekvenser gennem at sætte Bruno Latours begreb "oligoptikon" i samspil med samtidskunstens problematisering af den omsiggribende overvågning i samfundet. Mediekunstneren Jill Magids performative objekt “Surveillance Shoe | Legoland” (2000-7) er et ...

 14. Fra uddannelse til arbejde

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jørgensen, Christian Helms

  2009-01-01

  Det har høj politisk prioritet at få de unge hurtigere og mere direkte gennem uddannelserne og ud på arbejdsmarkedet. Men de unge er stadig længere tid undervejs i uddannelsessystemet, de har et øget frafald, og en stigende andel afslutter slet ikke nogen ungdomsuddannelse. På trods af disse aktu...

 15. Coaching som redskab til at forbedre værkførernes og teamledernes sikkerhedskommunikation og dermed at mindske chancen for arbejdsulykker indenfor træindustrien

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Louise

  2009-01-01

  PROBLEMSTILLING: Hvordan kan (små-) ulykker forebygges gennem fokus på værkførernes og teamledernes sikkerhedskommunikation overfor de produktionsansatte – for hvem, hvornår, og under hvilke betingelser? METODE: Projektet er opbygget ud fra et kombineret casestudie- og quasi-eksperimentelt design...

 16. Skulptursamlingen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bekker-Nielsen, Tønnes

  2008-01-01

  En virtuel rundgang gennem samlingen af egyptisk, græsk og romersk skulptur i afstøbning på SDUs Kolding-campus. Hvert billede ledsages af en kort tekst, der sætter den afbildede genstand ind i dens historiske, kunsthistoriske eller mytologiske sammenhæng....

 17. Døden i Dantes Den guddommelige Komedie

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Else Marie Wiberg

  2007-01-01

  Denne artikel koncentrerer sig om det guddommelig spil i Dantes store prosadigt Den guddommelige Komedie,samt om dets teologi og nærmere bestemt dets eskatologi (læren om de sidste ting eller de sidste tider). Artiklen følger fortællerjeg'ets rejse gennem de tre "dødsriger" (helvede...

 18. Measuring efficiency of the Writereader-app

  DEFF Research Database (Denmark)

  Heiden, Thomas Roed

  2016-01-01

  Dette studie forsøger at påvise, at anvendelsen af læringsværktøjet Skriv og Læs som en del af danskundervisningen i 1. klasse øger elevernes tilegnelse af fonologiske strategier gennem egen skrivning. Der var primært fokus på elevernes anvendelse af fonologiske strategier, samt den kvantitative ...

 19. En guide til gyset. Horror: The Film Reader

  DEFF Research Database (Denmark)

  Toft-Nielsen, Claus

  Der er gennem tiden skrevet og teoretiseret vidt og bredt om, hvad horrorgenren er for en størrelse – og det med skiftende held. Antologien Horror: The Film Reader forsøger at levere en både bred og dybdegående introduktion til det mudrede genrefelt, som horror er. Det lykkedes langt hen af vejen....

 20. You are the Medium and the Message

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen, Lars Holmgaard

  2007-01-01

  Alle er blevet deres eget medie, lyder det optimistisk fra mediefolk og forskere. Almindelige mennesker har fået mulighed for at være andres foretrukne indholdskanal gennem produktion af blogs og personlige hjemmesider. Folk kan mediere deres følelser, holdninger og intime tanker på nettet, men s...

 1. Physical violence against women in domestic situations

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Niels Rosendal

  2015-01-01

  Kirken har hidtil "ligget underdrejet" i forbindelse med vold mod kvinder eller børn. Forfatteren er præst i Belgien og udvikler gennem sin PhD-afhandling et syn på, hvordan kirken kan spille en aktiv rolle (kyriarki til erstatning for patriarkat)...

 2. Markedets endelige slag mod staten

  DEFF Research Database (Denmark)

  Henriksen, Lasse Folke; Christensen, Pil

  2014-01-01

  Selskabet for Kritisk Samfundsanalyse Den vordende Transatlantiske Handels-og Investeringsaftale mellem EU og USA (TTIP) er endnu et forsøg på at sparke væksten i gang gennem mindre regulering af markederne - på bekostning af demokratiet. Den stat, der tidligere dannede rammen for markedet...

 3. Hvad betyder det at have vanskeligheder i matematik

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ejersbo, Lisser Rye

  2014-01-01

  Professor Daniel Ansari var oplægsholder på konferencen Hjerne og Læring, som blev afholdt på DPU, Aarhus Universitet den 18. november. Han gjorde gennem sin præsentation rede for, hvad gode matematikkompetencer betyder for elever og på samme måde, hvilke konsekvenser en problematisk tilgang til...

 4. Metoder til miljøkonsekvensvurdering af økonomisk politik

  DEFF Research Database (Denmark)

  Møller, F.

  I rapporten gøres der rede for, hvilke forhold der skal beskrives for at miljøkonse-kvensvurdere forskellige former for økonomisk politik. Endvidere beskrives mulig-hederne for at gennemføre miljøkonsekvensvurderingen gennem brug af national-regnskabets input-output tabeller samt ved brug...

 5. Veje til professionel udvikling - i læreruddannelse og lærerabejde (red.)

  DEFF Research Database (Denmark)

  I bogen præsenteres forskellige veje til udvikling af praksis gennem et samarbejde mellem forskning, skole og uddannelse. Veje der kan bidrage til udvikling af undervisningspraksis og samtidig bidrage til professionel udvikling hos lærerstuderende, lærere i skolen, ledere i skolen og undervisere ...

 6. Forskningsdata og Open Access

  DEFF Research Database (Denmark)

  Heller, Alfred; Blaabjerg, Niels Jørgen; Clausen, Nanna Floor; Christensen-Dalsgaard, Birte; Dorch, Bertil

  Hvilke rolle spiller forskningsbiblioteker i forhold til sikring og tilgængeliggørelse af forskningsresultater der er i form af data, visualiseringer m.m. Rapporten peger tydelig på, at bibliotekerne supplerer eksisterende aktører på området gennem deres spidskompetencer i langtidsbevaring, metad...

 7. Selvbestemmelsesteoriens behovspsykologi

  DEFF Research Database (Denmark)

  2014-01-01

  Menneskers behov for autonomi, kompetence og tilhørsforhold er centrale for et godt liv. De amerikanske motivationspsykologer Edward Deci og Richard Ryan har gennem de sidste 40 år udviklet selvbestemmelseteorien (Self-Determination Theory, SDT), hvis behovspykologi her præsenteres af lektor Ib...

 8. Situationsdidaktik - fra teori til praksis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Fougt, Simon Skov

  læreren giver Feedback). Den anden udfordring, den projektorienterede undervisnings kendte tendens til manglende faglig fordybelse, imødekommes i casen med orienteret autonomi gennem vurderingsfokus. Artiklen undersøger dermed situationsdidaktik med orienteret autonomi og vurderingsfokus som redskaber til...

 9. Renovering af enfamiliehuset

  DEFF Research Database (Denmark)

  Gram-Hanssen, Kirsten; Bech-Danielsen, Claus

  Meddelelsen beskriver et pilotprojekt, der undersøger hvilke arkitektoniske og økologiske overvejelser ejere af enfamiliehuse gør sig, når de renoverer deres huse. Undersøgelsen tager udgangspunkt i to kvarterer dels fra begyndelsen af 1950'erne, dels fra slutningen af 1960'erne. Gennem spørgeske...

 10. At blive kastet for de sultne løver

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thilo, Tina; Berg, Mathias Sune

  2012-01-01

  Kroppens sprog har stor betydning for autenticitet, nærvær, empati, lederskab, relationskompetence og krisehåndtering i professionel praksis. Gennem et kalejdoskop af forskningsbaseret teori og praksisnære, vedkommende fortællinger synliggør denne antologi kropslighedens, sanselighedens og...

 11. Sport i oplevelsesøkonomien

  DEFF Research Database (Denmark)

  Storm, Rasmus K.

  2008-01-01

  Spørgsmålet om hvad Danmark skal lee af i fremtiden er gennem de senere år blevet bevaret med mere eller mindre vidtløftig politisk retorik om sporten som vækstgenerator. Artiklen drøfter, hvorvidt sporten er dansk økonomis nye redningsplanke? Udgivelsesdato: November...

 12. A study of young Parisian speech

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Anita Berit

  Fransk talt i Paris har gennem århundrede udgjort en model for den øvrige franske befolkning. Udtalen er dog på ingen måde fri for variation eller forandring. Artiklen behandler udtalen hos 9 unge parisere (såvel studerende som personer med kort teknisk uddannelse), der tydeligvis deltager i fler...

 13. Christians Güldencrones rejsebog

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mührmann-Lund, Jørgen

  2003-01-01

  Christian Güldencrones rejsebog (ca. 1700) omhandler baronens dannelsesrejse gennem Holland, Frankrig, Italien, Østrig, Polen og Sverige 1694-99. Selvom baronen optræder i 1. person, dokumenteres det, at forfatteren er hans ledsagende hovmester, Matthias Poulson. Artiklen er et mentalitetshistori...

 14. Reflections on Contemporary Construction Practice

  DEFF Research Database (Denmark)

  Beim, Anne

  2011-01-01

  Indledningskapitlet til bogen, Tectonic Visions in Architecture, som behandler det for arkitketuren centrale tektonikbegreb. Gennem analyse af et antal moderne bygningsværker berøres arkitekturens teknologiske aspekter og produktonsformer og ikke mindst industrielle processer og miljøtilpasset by...

 15. Arkitektur og kartografi - det kunstige mijø

  DEFF Research Database (Denmark)

  Michelsen, Anders Ib

  Kartografien følger i den moderne æra, fra 1500-tallet frem en dynamik, hvor det synlige bliver kodet gennem kartografiske udsagn og artikulationer - 'en modeldannelse der kommunikerer rumlig information effektivt'; i en kompleksitet, der rækker fra det umiddelbart synlige, i den forstand geograf...... fremstår som blot en ud af flere "constraints" (Castoriadis)....

 16. Tanker om tid og rum - eller det spatio-temporale univers

  DEFF Research Database (Denmark)

  Brande-Lavridsen, Hanne

  2006-01-01

  Begrebet rum eller rumlig har vi alle en mening om, specielt os, der arbejder med stedfæstede (geografiske) data. Begrebet tid er imidlertid ikke så entydigt. Gennem historien har forskellige videnskabelige retninger forsøgt at komme med en definition på tidsbegrebet, hver fra sit synspunkt; et h...

 17. Branding og designmanagement

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hermansen, Judy

  2009-01-01

    Præsentation af en brand management model, der viser, hvordan integration af design og brand management gennem hele produktudviklingsprocessen fremmer udviklingen af en konsistent brandoplevelse. Modellen er udviklet på baggrund af dybdeinterview med 37 ledere af spanske virksomheder, der er ke...

 18. Sproget som ændringsagent

  DEFF Research Database (Denmark)

  Søndergaard, Dorte Marie

  Artiklen peger på forskellige muligheder for aktivt at bruge sproget som ændringsagent gennem at gribe ind i de tænketeknologier eller de diskursive praksisser, vi lever vores liv så selvfølgeligt igennem. Ideen er at skubbe og tviste betydninger 'indefra' og derigennem gribe ændrende ind i tekno...

 19. Erfaringer med mobning fra barndommen og det levede liv

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mathiassen, Charlotte; Viala, Eva Silberschmidt

  2009-01-01

  Gennem analyser af konkret levet liv med mobning i 1950érnes og 1960érnes skoleliv sættes der fokuspå menneskers erfaringer med mobning og deres position i en given historisk og sociokulturel kontekst. På den baggrund argumenteres det, at hvis man som forsker eller praktiker ikke anstrenger sig f...

 20. Den journalistiske automatskrift

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Leif Becker

  2013-01-01

  Det journalistiske sprog er – i lighed med det akademiske – præget af en normativ og ensartet skrivetradition som journalister tilegner sig gennem mesterlære og imitation. Sprognormerne internaliseres som ”mavefornemmelser”, og det betyder at sproglige og stilistiske valg foretages pr. intuition på...

 1. It og udvikling

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hachmann, Roland; Carlsen, Dorthe

  2013-01-01

  Artiklen sætter fokus på fagteamets arbejde med at udvikle fagene med fokus på it og digitale læremidler. Der gives, gennem konkrete modeller og værktøjer, eksempler på hvordan fagteamet kan gøre en indsats i forhold til deres nuværende praksis....

 2. Teaching in a language limbo

  DEFF Research Database (Denmark)

  Clemensen, Nana

  Med udgangspunkt i længerevarende etnografiske skolestudier og interviews med lærere og elever diskuterer artiklen Zambias nuværende sprogpolitik på grundskoleområdet. Hensigten med denne politik har været fremme en inkluderende, elevcentreret pædagogik gennem systematisk kobling af lokale sprog ...

 3. Håndholdt geografisk information

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ejbye-Ernst, Niels

  2013-01-01

  I takt med at flere og flere har adgang til internettet gennem deres telefon, stiger udbuddet såvel som efterspørgslen af frilufts- og udendørs anvendelser af det mobile internet. I denne artikel tager vi et blik på udviklingen af mobilapplikationer, der retter sig mod frilufts- og udendørslivet...

 4. Det er ik' arkitektur

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ovesen, Hans

  2001-01-01

  Filmen er et portræt af 1990ernes udpræget æstetiske arkitekturideal med minimalistiske kasseformer - oftest i glas. Gennem 6 udvalgte cases og interviews med periodens aktører og indsigtsfulde kommentatorer focuseres på det mest karakteristiske for arkitekturudviklingen op mod år 2000. Hans Oves...

 5. Hvad er PET og fMRI?

  DEFF Research Database (Denmark)

  B. Paulson, Olaf; Balslev, Daniela; Gerlach, Christian

  2007-01-01

  Hvilken rolle spiller følelserne for vores tankeliv, og hvorfor har vi overhovedet følelser? I kraft af avancerede hjerneskanningsteknikker er den moderne hjernevidenskab blevet i stand til at besvare disse spørgsmål. Gennem artiklerne i denne antologi, skrevet af ledende danske forskere, bliver ...

 6. Regulation of the market for listed securities - An introduction to the Danish experience related to insider dealing

  DEFF Research Database (Denmark)

  Clausen, Nis Jul

  Gennem en klarlæggelse af de hensyn, som ligger bag EU's børsdirektiver og specielt insiderdirektivet, påvises det, at den danske børslovgivning nu udgør et selvstændigt retsområde - børsret - som adskiller sig fra den traditionelle selskabsretlige regulering....

 7. The Sacrificial Crisis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Östman, Lars

  2007-01-01

  Med udgangspunkt i Jesus´ lidelseshistorie forsøger artiklen via den franske religionsfilosof René Girards tanker om den hellige krise at knytte an til en generel teori om en tilstand, hvor lov og ret er suspenderede. Gennem en kritisk og perspektiverende læsning af Carl Schmitt forståes denne kr...

 8. The betwixt and between family class

  DEFF Research Database (Denmark)

  Knudsen, Hanne

  2009-01-01

  Artiklen analyserer familieklassen gennem tre teoretiske perspektiver. Først som empowerment teknologi ved hjælp af Michel Foucaults begreb om selvteknologi og governmentality. Dertil trækkes på det systemteoretiske begreb om sociale styringsteknologier, og endelig trækkes begrebet om "boundary o...

 9. CAS-potentialer realiseret som fleksibilitet i matematiske begreber

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andresen, Mette

  2006-01-01

  skift mellem niveauerne i den model for matematisk begrebsdannelse og ?udvikling gennem matematisering som danner grundlagt for Realistic Math Education. I foredraget gives eksempler på hvordan brugen af CAS fremmer fleksibiliteten i gymnasieelevers opfattelse af differentialligninger og deres løsning...

 10. Architectural Creation of Light

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bülow, Katja

  2015-01-01

  Bidraget "Architectural Creation of Light" indgår sammen med 108 andre bidrag i bogen "You Say Light, I Think Shadow". Bogens indhold undersøger: "Hvad er lys". I dette bidrag besvares spørgsmålet gennem iagttagelser af arkitektstuderendes undersøgelser af lyset i deres arbejdsmodeller i...

 11. Samspil mellem universiteter og virksomheder om uddannelse - nordjyske virksomheders samarbejde med HA-uddannelsen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen, Jesper Lindgaard

  sædvanligvis ikke. Med udgangspunkt i evalueringer foretaget blandt virksomhederne gennem de seneste næsten 10 år præsenteres resultater vdr. erfaringerne med den erhvervsøkonomiske uddannelses ordning på 5.semester, hvor de studerende er tilknyttet en virksomhed i den nordjyske region og skriver deres projekt...

 12. Metabolism of alkylated PAHs by Nereis diversicolor

  DEFF Research Database (Denmark)

  Malmquist, Linus Mattias Valdemar

  ’er, forvitret råolie og en af de mest væsentlige PAH metabolitter (1-pyrenkarboxylsyre), gennem enkeltstof- og blandingsforsøg med sediment eksponeringer af disse til børsteormen Nereis diversicolor. Resultaterne fra ph.d studiet viste at alkylerede PAH’er blev mere effektivt omdannet end deres usubstituerede...

 13. History in the Flesh

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bencard, Adam

  drevet af en historisering, en vilje til at placere historie hvor der før var biologi.   Denne afhandling undersøger denne interesse i kroppen gennem en analyse af hvad jeg kalder den historiserede krop som diskursiv figur. Den historiserede krop er ikke et klart aftegnet koncept eller en skarp afgrænset...

 14. Innovations aktionslæringsmodellen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Frydendahl, Jette Aabo; Andersen, Bente Kjeldbjerg; Thastum, Karen

  2016-01-01

  aktionslæringsmodel kaldet Innovations aktionslæringsmodellen, som beskriver en metode for, hvordan nye tiltag og innovationer kan undersøges og eksperimenteres med i teamfællesskaber, gennem aktioner i egen praksis. Modellen giver redskaber til at arbejde med både forberedelse, gennemførsel og evaluering af...

 15. Holistic Evaluation of Sustainable Buildings through a Symbiosis of Quantitative and Qualitative Assessment Methods

  DEFF Research Database (Denmark)

  Olesen, Gitte Gylling Hammershøj; Knudstrup, Mary-Ann; Heiselberg, Per; Hansen, Ellen Kathrine

  Gennem de sidste årtier har der været en stigende interesse for kvantitativ vurdering af bygningens ydeevne i overensstemmelse med den tekniske og praktiske udvikling af bæredygtige bygninger. Nu begynder konturerne af en mere holistisk tilgang til bæredygtige bygninger at vinde frem, for eksempe...

 16. Turisten og det mobile medie

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Jens F.

  2010-01-01

  Gennem det sidste årti har de mobile medier - og ikke mindst mobiltelefonen - udviklet sig med stor hast. Mobiltelefonen er ikke alene det medie, der har haft den hurtigste vækst i verdenshistorien, den er også allerede det mest udbredte medie med over 4 milliarder mobiltelefoner på verdensplan....

 17. Designing for meaning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Legaard, Jesper Falck

  2016-01-01

  Artiklen undersøger mening i produktdesign og indfører og bygger på Produkt Menings Taksonomien. Gennem disse sonderinger søger artiklen også en øget forståelse af, hvad det vil sige at designe for meningsfuldhed, samt afdække forholdet mellem mening og meningsfuldhed. Artiklen diskuterer tre (af...

 18. Overvågning af mærkningsordninger

  DEFF Research Database (Denmark)

  Juhl, Hans Jørn; Poulsen, Carsten Stig

  mærkningsordnings succes. Den grundlæggende antagelse for konceptet er, at der eksisterer en typologi af forbrugere, der adskiller sig med hensyn til engagement i mærkningsordninger. Hver forbrugertypes engagement kan beskrives ved en valgt rute gennem et modificeret effekthierarki. I den empiriske del af artiklen...

 19. Re-description

  DEFF Research Database (Denmark)

  Storch, Jacob; Ziethen, Morten

  2013-01-01

  Artiklen undersøger og diskutere, hvilke mulighed og perspektiver på organisatoriske udviklingsprocesser, der åbner sig gennem en læsning af den amerikanske filosof Richard Rortys neopragmatisme og herunder hans forståelse af ironi som en særlig måde, mennesket kan forholde sig til sin sproglige ...

 20. Finansiel rådgivning - behov for enkel og effektiv finansaftalelov

  DEFF Research Database (Denmark)

  Grosen, Anders; Tanggaard, Carsten

  rådgivningen af deres kunder. På denne baggrund foreslår vi, at god-skik-regler mv. afløses af en egentlig finansaftalelov til direkte regulering af retsforholdet mellem kunde og bank. Vi foreslår desuden, at Folketinget gennem lovgivning sikrer, at alle nødvendige oplysninger for en kvalificeret rådgivning er...

 1. Udviklingen af TPM (Total Productive Maintenance) - og relationer til andre koncepter

  DEFF Research Database (Denmark)

  Michelsen, Aage U.

  2003-01-01

  Koncepterne TPS, TQC og TPM har gennem årtier undergået en løbende udvikling, og for alle tre koncepter gælder, at deres indhold herved gradvist er blevet udvidet - fra at omfatte specifikke problemstillinger i produktionen til at omfatte næsten hele virksomheden. I artiklen skitseres træk af den...

 2. RFiD tracking af brugeres adfærd i bygningsrum

  DEFF Research Database (Denmark)

  Suenson, Valinka; Harder, Henrik

  2011-01-01

  dette felt. Forude venter derfor flere forsøg, førend forskningsfeltet kan siges at være metodisk veletableret. Radio Frequency Identification (RFID), videoovervågning og Bluetooth er alle metoder, der bliver forsket i. Adfærdsanalyser i bygninger er med andre ord et både levende og dynamisk felt, og...... metoderne fornyr sig i takt med, nye teknologier opstår. I nærværende artikel vil det blive belyst hvordan RFID teknologien kan bruges til at gennemføre en adfærdsanalyse af et eller flere bygningsrum. Forskningen anvender teknologien til at sige noget om brugen af bygningen. Hvordan bruges den? Hvem bruger...

 3. Supply Chain Management og Supply Chain costing

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Steen; Mortensen, Ole

  2002-01-01

  Formålet med denne artikel er at belyse de muligheder som ligger i at integrere virksomhedens økonomiske styring med begrebet Supply Chain Management (SCM). Dette søges belyst ved først at beskrive den teoretiske ramme, hvori SCM indgår. Herefter analyseres begrebet Supply Chain Costing (SCC) som...... Århus. Et resultat er, at via begrebet Supply Chain Costing skabes der mulighed for at måle logistikkædens aktiviteter i kr./øre. Anvendelsen af denne information har også strategisk betydning for at kunne vælge kunde og leverandør. Ved hjælp af integrationen skabes der også helt nye mulighed for at...

 4. Lærebog i Obligationsret I

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Mads Bryde; Lookofsky, Joseph

  Denne fjerde udgave af Lærebogen tager højde for den lovgivning, retspraksis og litteratur, der er kommet til i de 5 år der er forløbet siden tredje udgave fra 2010 og frem til 1. juni 2015. Bogens fokus er på dansk rets almindelige og til dels uskrevne obligationsretlige grundsætninger belyst ved...... righoldige henvisninger til retspraksis, lovgivning og udtalelser i den juridiske teori. Det globale perspektiv iagttages bl.a. ved inddragelse af United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG) og ved henvisninger til de internationale instrumenter, der har søgt at...

 5. Olika synsätt på arbetsplatsförlagd utbildning (APU). : En studie av lokalt samarbete mellan Parkskolan - Näringslivet i Örnsköldsvik.

  OpenAIRE

  Hörnfeldt, Mats

  2011-01-01

  Syftet med studien var att undersöka och analysera vilka förväntningar skolans företrädare har på APU och vad närlingslivets företrädare erbjuder eleverna under APU-perioden. Studien belyste bl a samarbetet mellan skola och näringslivet, närlingslivets organisering och dess synsätt av APU. Studien har genomförts enligt en kombination av kvalitativ och kvantitativ metod via enkäter och intervjuer av skolpersonal och personal vid de företag där elever ur Parkskolans Industriprogram utfört sin a...

 6. Blått vann

  OpenAIRE

  Jensen, Poul Johannes

  2013-01-01

  Verket består av to "blå vann" i høybrent porselæn som er plassert i en sansehage. Et rundt "vann" med diameter 350 cm og retangulært "vann" på 125 x 700 cm. Begge "vann" er belyst med ledlys som kan skifte fargetemperatur/farge. Her er brukt blå porselensfliser for å gi en følelse av vann. Flisene som er ca. 23 x 23 cm er etter 1. brenning dekorert med vannløselige keramiske farger som tildels glir i hverandre og veksler i farge og nyanse, fra blått til grønt ettersom hvilke farge som ...

 7. LED-lys til ældre: Lys, trivsel og alder - Hvordan hænger det sammen?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sander, Birgit Agnes; Kessel, Line; Ahmad, Hajer;

  forbedre søvnkvaliteten og dermed øge trivsel og aktivitetsniveau. Samtidig har markedet fået helt nye lyskilder som LED. De giver langt flere muligheder, end vi har været vant til med gløde- og halogenpærer og sparepærer. Glostrup Hospitals Øjenafdeling, DTU Fotonik, Statens Byggeforskningsinstitut, Gate...... 21 med flere har i forskningsprojektet ‘LED-lys til ældre’ belyst sammenhængen mellem alder, synsevne, indretning og nye lyskilder. I november 2013 installerede forskningsgruppen LED-lys hos 29 ældre borgere (+ 65 år) i 20 boliger i Albertslund Kommune. Den ene halvdel af boligerne fik et lysdesign...

 8. C. Schous Fabriker A/S – Direkte fra Fabrik til Forbruger

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Berit Guldmann Andersen

  2014-06-01

  Full Text Available I artiklen redegøres der for, hvorfor Den Gamle By har valgt at prioritere etablering og formidling af netop et Schous Sæbehus i museets nye 1927-kvarter. C. Schous Fabriker var virksomheden, som stod bag fabrikationen og leverancerne til Schous Sæbehus og andre sæbeudsalg. I det følgende vil C. Schous Fabrikers historie blive belyst, set i forhold til den samfundsmæssige og markedsmæssige udvikling. Der sættes fokus på betydningen af familieejerskabet og på organisationens udvikling og tilpasning til skiftende tider. Der bliver også set nærmere på varesortimentets tilpasning til forbrugernes behov, og på koncernens markedsføringsarbejde. I 1974 gik C. Schous Fabriker konkurs, og årsagerne til den søges belyst undervejs i artiklen.In 1927 the family owned company C. Schous Fabriker produced and delivered goods to 946 Schou’s Soap Shops in Denmark. The open air museum Den Gamle By is currently building a new town quarter focusing on that year. As most Danish towns had one or more soap shops, it was found important to add one to the new town quarter. In doing so the history behind C. Schous Fabriker was looked into. The company was in existence from 1859 to 1974. In the article it is described how the company struggled in the beginning, overcame difficulties and began to flourish from approx. 1900. C. Schous Fabriker was especially successful under Lauritz Schou’s leadership, and when he died in 1938 the company slowly lost steam and finally collapsed in 1974. How C. Schous Fabriker developed its management structure, factories, product range, shops and marketing strategy is discussed in this article. Finally some of the reasons behind the collapse of C. Schous Fabriker are suggested.

 9. Domesticeringen af Ford i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Wagner, Michael

  med en markedsandel på mere end 50%. En position som Ford måtte afgive til General Motors i løbet af årtiet. I Danmark var mere end hvert andet indregistreret automobil i 1930 antageligt af mærket Ford, og helt frem til verdenskrigens udbrud var Ford Motor Company et brand, som spillede en meget...... markant rolle i den danske offentlighed. Dette paper undersøger hvordan og med hvilke midler, Fords brand image blev formidlet gennem virksomhedens handlinger og gennem reklamer for firmaets produkter i den danske motor-offentlighed. Der var tale om en helt ny type offentlighed, som i bogstaveligste...

 10. Temamøde om økologisk og konventionel frilandssvineproduktion

  DEFF Research Database (Denmark)

  lever op til forbrugernes forvent-ninger om naturlighed, god dyrevelfærd og skånsomhed overfor miljøet. Vi ønsker med dette temamøde at gøre en status over nogle af de forskningsresultater, der er opnået gennem de seneste år med henblik på at pege på mulige udviklingsveje for at øge denne produktion....... Derudover præsenteres resultater fra bl.a. projekterne: - Kvalitet og integritet i økologisk æg-, - kyllinge- og svineproduktion, finan-sieret af Fødevareministeriet gennem ICROFS. - Økologisk svineproduktion uden kastration, finansieret af Fonden for Økolo-gisk Landbrug, Dyrenes Beskyttelse og Friland Food...

 11. Eurokrisen forlænget ved en fejl

  DEFF Research Database (Denmark)

  Enrum, Nils

  2012-01-01

  De ledende organisationer har taget fejl i deres økonomiske anbefalinger gennem hele eurokrisen. Det erkender IMF nu. Spørgsmålet er dog, om det får nogen indflydelse på den fremtidige kurs, hvor EU-landene synes hvirvlet ind i et fælles ’race to the bottom’......De ledende organisationer har taget fejl i deres økonomiske anbefalinger gennem hele eurokrisen. Det erkender IMF nu. Spørgsmålet er dog, om det får nogen indflydelse på den fremtidige kurs, hvor EU-landene synes hvirvlet ind i et fælles ’race to the bottom’...

 12. Filmens fødekæde genopfundet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Relster, Anders; Givskov, Cecilie

  2012-01-01

  Like-kultur. Når ’Iron Sky’ i dag får premiere, er det med godt 12 procent af filmens budget eller omkring en million euro fra folkelige bidrag gennem såkaldt ’crowdfunding’ i ryggen. En finansieringsform i voldsom vækst, og som kan demokratisere filmindustrien......Like-kultur. Når ’Iron Sky’ i dag får premiere, er det med godt 12 procent af filmens budget eller omkring en million euro fra folkelige bidrag gennem såkaldt ’crowdfunding’ i ryggen. En finansieringsform i voldsom vækst, og som kan demokratisere filmindustrien...

 13. Enhedsskolen i et historisk analytisk perspektiv

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kirkegaard, Preben Olund

  2010-01-01

  mange elever uden, de bliver integreret i gode skolefaglige læreprocesser. Skolen reproducerer den sociale ulighed. Der har udviklet sig en eftergivenhedskultur i uddannelsessystemet. I bind 1 bliver den historiske baggrund for enhedsskolen fremstillet. Der gøres rede for, hvordan uddannel...... lavt læringstryk med svage faglige og sociale færdigheder for mange. Reformpædagogikkens illusioner om frigørende pædagogik og udvikling af elevernes selvtillid ender op med en desillusioneret institutionel eftergivenhed. Dale rekonstruerer en ny pædagogik for enhedsskolen gennem den liberale...... perspektiv henviser til mulighederne for forandring af individet gennem dets egen læring og selvdannelse i en institutionaliseret kontekst med henblik på at udvikle handlingskompetence eller livsdygtighed. I bind 2 gøres der rede for, hvordan fælles kvalitetsansvar kan tilvejebringes i uddannelsessystemet...

 14. Narrative udvidelser

  DEFF Research Database (Denmark)

  Skøtt, Bo

  2015-01-01

  Dette pilotstudies ambition er at undersøge, hvordan og hvorfor narrative elementer lejlighedsvist aktiveres af aktører i deres kontakt med bibliotekarer i folkebiblioteker. Ved hjælp af en kulturanalytisk tilgang studeres forskellige aktørers narrative udvidelser af referenceinterviewet. Teoretisk....... Pilotstudiet bekræfter de 2 indledende antagelser: 1) at nogle aktører anvender narrative udvidelser, fordi de vælger at betone den mellemmenneskelige relation mellem aktør og bibliotekar, som om det var enhver anden social relation og derved ignorerer andre, mere repræsentative dele af bibliotekarernes...... funktioner. Og 2) at nogle aktører anvender narrative udvidelser i bestræbelserne på at legitimere egne sociale positioner og identitetsdannelse gennem kritisk refleksion over bibliotekarernes og folkebibliotekets institutionelle position og magt. Gennem den narrative udvidelse formår disse aktører at...

 15. Orientering og banelægning med Google Earth og Condes

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jørgensen, Henrik Taarsted; Piaster, Thomas Gabriel

  2011-01-01

  Et e-læringsmodul på Danmarks undervisningsportal, som handler om hvordan man kan arbejde med banelægning indenfor o-løb. Med udgangspunkt i de to gratisprogrammer Google Earth og Condes lærer man gennem modulet, hvordan man indtegner poster og hvordan eleverne kan gøre det samme.......Et e-læringsmodul på Danmarks undervisningsportal, som handler om hvordan man kan arbejde med banelægning indenfor o-løb. Med udgangspunkt i de to gratisprogrammer Google Earth og Condes lærer man gennem modulet, hvordan man indtegner poster og hvordan eleverne kan gøre det samme....

 16. Pla(y)ceskabelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Toft, Herdis; Nørgård, Rikke Toft

  2016-01-01

  robotteknologi. Gennem en analyse af feltobservationer af børnehavebørns leg med Modular Robotic Tiles vises, hvordan robotteknologi gennem leg kan lykkes med at transgredere fra velfærdsteknologi til en teknologi, børn leger og designer med. Kernebegreberne pla(y)ce-skabelse og transgression definerer...... kategorier for konstruktions- og refleksionsspørgende handlinger, herunder det legekulturelle: ”Hvad nu hvis…?” og det designtænkende: ”Hvordan kan vi…?”. Artiklen konkluderer, at mødet mellem legebørn og robotteknologi, konceptualiseret som pla(y)ceskabelse, kan fremme børns erobring af distribueret...

 17. Sygefravær-lovgivning, udvikling og tværsektorielt samarbejde

  DEFF Research Database (Denmark)

  Johansen, Kristina; Mikkelsen, Sigurd; Andersen, John Sahl; Lynge, Elsebeth

  2013-01-01

  Op gennem nullerne var det en udbredt antagelse at sygefraværet i Danmark var højt og stigende, og store reformer af sygedagpengeloven blev iværksat på den baggrund. Artiklen undersøger, om denne antagelse holder stik, og om flere mennesker virkelig var fraværende fra deres job på grund af sygdom...... sygefravær har været stor set konstant gennem de sidste mange år, samt at det tværsektorielle samarbejde er hæmmet af et mangefacetteret sæt af barrierer omfattende såvel psykologiske faktorer som lav motivation og strukturelle faktorer som statslige styringsmekanismer....

 18. Etik og normativitet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Tofteng, Ditte Maria Børglum; Husted, Mia

  2012-01-01

  erkendelsesproces. Fra de tidlige Hawthorne-eksperimenter ved vi, at forskeren gennem sin tilstedeværelse ændrer vilkårene for egen forskning (Nielsen 2000, Gillespie 1939). Fra Tavistock og Maria Jahodas studie af arbejdsløshed ved vi, at forskerens ønske om at hjælpe og støtte feltets aktører stiller sig op, som...

 19. Forskningskortlægning og forskervurdering af skandinavisk forskning i året 2010 i institutioner for de 0-6 årige (førskolen)

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, Michael Søgaard; Kousholt, Dorte; Ploug, Niels;

  Hvad ønsker vi at få at vide? Arten og kvaliteten af skandinavisk forskning i året 2010 i dagtilbud for de 0-6årige gen-nem en forskningskortlægning og forskervurdering. Hvem ønsker at vide det og hvorfor? Projektet er udført af Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning som et samarbejds...

 20. Indkomst- og beskæftigelsesmæssige effekter af udbygning af biogas-produktion i et landdistriktsperspektiv

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jørgensen, Henning P.

  2016-01-01

  af en konkret udvidelse af produktionen er det søgt at synliggøre ressourcestrømme, værdikæder samt indkomst- og beskæftigelsesmæssig effekter. End-videre gives en vurdering af lokal og ikke-lokal bosætningseffekt. Dette foretages gen-nem en input-output-beregning, som sporer aktivitetsvirkningen...

 1. Dianalund KiD-rapport

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Anders Elof

  2006-01-01

  Formålet med projektet i Dianalund er at fremme en udvikling af de 0-6 årige i kommunens dagtilbud og institutioner, med særligt fokus på børns egne læringskanaler og læringsstrategier: at erfare, erkende og opleve sig selv og verden gennem sproget og kroppen. Derudover at skabe en fælles forståe...

 2. Opgør med de onde, gamle dage

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thomsen, Torsten Bøgh

  2014-01-01

  Disneys spillefilm Maleficent er en kritisk revision af det ortodokse Disney-univers, som man kender det fra 50’ernes og 60’ernes tegnefilm. Klassiske opdelinger i godt og ondt, helte og skurke, er under pres. Kongen er årsag til alle problemerne, og prinsen kan ikke redde nogen som helst. Det er...... det feminine og naturen fremfor maskulin kultur, der triumferer. Alt sammen sker det i en nuancering af Disneys ondeste skurk gennem tiderne: Maleficent....

 3. Tredje generations coaching - en invitation til nytænkning og faglig udvikling

  OpenAIRE

  Reinhard Stelter

  2012-01-01

  Tredje generations coaching” udfolder et nyt univers for coaching og coachingpsykologi gennem en bearbejdelseaf aktuel samfundsforskning, nye læringsteorier og diskurser om det personlige lederskab. ”Tredjegenerations coaching” er funderet på en samfundsmæssig forståelse af coaching. Coaching er blevet så betydningsfuld,fordi samfundet opleves som uoverskueligt og hyperkomplekst. Viden skal nu udformes oganvendes i specifikke kontekster og situationer, og både i privatliv og i det offentlige ...

 4. Pesticidrester i fødevarer 2013

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Bodil Hamborg; Andersen, Jens Hinge; Petersen, Annette; Hilbert, Gudrun; Grossmann, Annette; Kousholt, Anna

  afgrøder, som meget ofte ender i danskernes maver, har de generelle tendenser været stabile gennem årene. Analysen sammenholder indholdet af sprøjterester i gulerødder, jordbær, pærer, tomater, æbler og hvede. Mange forhold har indflydelse på, hvor meget sprøjtegift, der er brug for i produktionen af frugt...

 5. Eliten modstår massens indtog på universitetet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Peder Holm

  2010-01-01

  Gennem årtier har elitens børn fået universitetsuddannelser, der fungerede som forsikringer om at forblive en del af samfundets øverste lag. Men hvad gør eliten for at forblive elite, når den skal dele universitetet med børn af hr. og fru ufaglært? Interview med uddannelsesforsker Jens Peter...

 6. "I virkeligheden lurer katastrofen hver gang"

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holmboe, Rasmus

  2013-01-01

  artFREQ. – eller artFREQUENCY – som navnet lyder i sin helhed, har gennem de seneste 6 år stået for nogle af de mest spektakulære musikalske begivenheder på den københavnske scene. Seismograf/DMT har mødt kunstnerisk leder, Lars Top-Galia til en snak om kvalitet, intuition, radikal højkultur og om...

 7. Modellering af kviksølvs globale spredning - 1. rejsebrev fra Harvard

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sørensen, Anne Lærke; Skov, Henrik; Glasius, Marianne;

  2008-01-01

  Spredning af kviksølv via atmosfæren er et globalt problem. Kviksølv har en lang levetid i atmosfæren og deponerer derfor langt fra den oprindelige kilde. Herefter kan det bioakkumulere, hvilket især sker i den akvatiske fødekæde (figur 1). Gennem bioakkumulationen ender kviksølv i det øverste le...

 8. Fra politiske principper til kommerciel pragmatisme

  DEFF Research Database (Denmark)

  Buhmann, Karin

  2016-01-01

  stormagtsstatus. Trods fortsat politisk følsomhed i Kina er der sket visse forbedringer af politiske og borgerlige rettigheder, bl.a. på det strafferetlige område. I samme periode har Danmarks menneskerettighedssamarbejde med Kina i stigende grad fokuseret på integration af menneskerettigheder i det kommercielle...... samarbejde gennem virksomheders samfundsansvar, også kaldet Corporate Social Responsibility (CSR)....

 9. The making of an elite performance

  DEFF Research Database (Denmark)

  Stilling Olesen, Jesper

  gennem deres kobling til en lang række af heterogene aktører. Præstationer studeres traditionelt på tre forskellige måder: som realisering af et individuelt talent (fx Williams & Reilly 2000); som et resultat af mange års målrettet træning (fx Ericsson, Krampe & Tesch-Römer 1993) eller som et produkt af...

 10. The All Africa Lutheran Conferences 1955-1965

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schjørring, Jens Holger

  I  årene 1955-1965, hvor det afrikanske kontinent blev præget af afkoloniseringen, blev der afholdt tre konferenver for repræsentanter for de lutherske kirker i Afrika og Europa. Gennem møderne får man et levende indtryk af de store udfordringer, der mødte kirkerne i kirkerne i en periode, der va...

 11. At stå i det åbne

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Finn Thorbjørn

  Bogen At stå i det åbne: Dannelse gennem filosofisk undren og nævær er en pædagogisk-filosofisk undersøgelse af, hvad det vil sige at stå i et "undringsfællesskab" i en undervisnings- og vejledningssituation. Ved at trække på den eksistentiel-fænomenologiske og filosofisk-hermeneutiske forskning ...

 12. Et spil om overlevelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Teglhus, Hanne

  Vinterferiens arrangement i februar 2010 var et spil om overleve alverdens farlige sygdomme gennem tiden. Ved at kaste terninger kunne man se hvor stor ens chance var for overlevelse. Men i kraft at man kunne deltage i spillet må ens slægt have været både heldig og stærk, for ellers ville man ikk...

 13. Ny EU-dom om afgifter på motorkøretøjer - en bombe under de nationale registreringsafgifter

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thygesen, Jette

  2013-01-01

  Gennem tiden har EU-Domstolen, i en mængde sager, taget stilling til medlemsstaternes ret til at opkræve afgift af motorkøretøjer. EU-Domstolen har således taget stilling til, om afgift på motorkøretøjer er forenelig med EU-retten i forbindelse med arbejdskraftens frie bevægelighed, etableringsre...

 14. Ligene i kælderen og den kollektive amnesi. W.G. Sebald og debatten om bombardementerne af de tyske byer under Anden Verdenskrig

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hoffmann, Birthe

  den såkaldte 'moral bombing' af Tyskland og sætter den debat, der fulgte på Sebalds tese om den (litterære) fortrængning af disse erfaringer ind i en større kontekst. Gennem en række litterære eksempler diskuteres Sebalds æstetiske kriterier for en adekvat repræsentation af erfaringer, der i en vis...

 15. Socioeconomic position and cardiovascular risk factors among people with screen-detected Type 2 DM

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dalsgaard, Else-Marie; Vestergaard, Mogens; Skriver, Mette Vinther; Borch-Johnsen, Knut; Lauritzen, Torsten; Sandbaek, Annelli

  2014-01-01

  Studiet undersøger, om socioøkonomisk position (SEP) har betydning for opnåelse af behandlingsmål blandt personer fundet med type 2 diabetes gennem screening i almen praksis i 5.9 års follow-up. Studiet viste generelt forbedring i HbA1c, kolesterol og blodtryk fra baseline til follow-up. Dette bl...

 16. Det faderløse samfund

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Henrik

  Det faderløse samfund er en kulturhistorisk afdækning af fader- og autoritetstabet i det 20. århundredes Europa, med fokus på fader-søn-forholdet og fortalt gennem skikkelser som Max Weber, Freud, Jung, Kafka - og ’den uregerlige søn’ over dem alle, psykologen og anarkisten Otto Gross. Den er sam...

 17. Træbrændselsressourcer fra danske skove over ½ ha

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nord-Larsen, Thomas; Suadicani, Manne Kjell

  Anvendelsen af træ til energiformål har været stadigt stigende gennem de seneste 20 år. Med de seneste års øgede fokus på vedvarende energi, forventes anvendelsen af træ til energi fortsat at stige. Danmark har forpligtiget sig til at dække 30 % af det samlede energiforbrug med vedvarende energi ...

 18. Traditionel ukrudtssprøjtning og alternative behandlingsstrategier

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Lars Bo; Riis-Nielsen, Torben; Ravn, Hans Peter;

  Det har været et vigtigt mål i den danske miljøpolitik at beskytte flora og fauna i det terrestiske miljø. Derfor har det været et politisk ønske, at pesticider skal udfases i statsskovbruget samt begrænses i det private skovbrug gennem motivation og oplysning for at sikre grundvandsressourcerne og...

 19. Det aktionslæringsbaserede bachelorprojekt

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hedegaard, Karen; Høy, Carsten; Krogh, Karen Elise

  2016-01-01

  Lærerstuderende, undervisere på læreruddannelsen og lærere i skolen udgør de tre samarbejdende parter i læreruddannelse. Nærværende undersøgelse følger to grupper af lærerstuderende gennem et bachelorprojektforløb på deres afsluttende studieår, hvor rammen udgøres af et aktionslæringsbaseret prof...

 20. Brasilien bygger sit eget internet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Kenneth; Føhns, Henrik

  2014-01-01

  Den brasilianske præsident Dilma Rousseff har sat blus under landets planer om at lave et internet, der ikke løber gennem USA, og hvor brasilianske borgeres data bliver på servere i Brasilien – også selvom de ligger hos Google eller Facebook. Hun vil også have det nationale postvæsen til at tilbyde...

 1. Situationsbaseret Ledelse - En analyse af lederes evne til at vekselvirke mellem fire ledelsesstile

  OpenAIRE

  Fahnøe, Mads; Rasmussen, Nicolai Herring; Weber, Søren Lauszus

  2014-01-01

  Dette projekt har til formål at analysere hvordan opfattelsen af lederes evne til at vekselvirke mellem de fire ledelsesstile i Situationsbaseret Ledelse, kan nuanceres ved hjælp af eksisterende ledelsesteori. Gennem en hermeneutisk videnskabsteoretisk tilgang og en hypotetisk-deduktiv metode, analyseres det hvorledes de følgende teorier; Trait-, Skill- og Style-approach, Contingency- og Path-Goal- Theory, Transactional analysis, Transformational Leadership og GLOBE, kan udvide forståelsen fo...

 2. Når døde børn er livets gave

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Anja Marie Bornø

  Det er kvinder, især mødre til organdonorer, der gennem en særlig praktisering af “moderskab” sætter dagsordenen for den organisatoriske støtte og opfølgning, der tilbydes alle pårørende til organdonorer i USA i tiden efter samtykket til organdonation. Men hvordan kommer dette partikulære modersk...

 3. Immaterialret og international frihandel

  DEFF Research Database (Denmark)

  Blomqvist, Jørgen

  2016-01-01

  Den immaterialretlige beskyttelse er gennem en årrække i tiltagende grad blevet inddraget i handels- og investeringstraktater på bi-, pluri- og multilateralt plan. Dynamikken i denne internationale udvikling gennemgås i det væsentlige kronologisk. Med afsæt i den senest indgåede traktat, the Tran......-Pacific Strategic Economic Partnership (TPP), drøftes, hvilken indflydelse handelsaspektet har fået på den immaterialretlige regulering....

 4. Working with socially endangered children in danish daycare institutions

  DEFF Research Database (Denmark)

  Petersen, Kirsten Elisa

  2008-01-01

  Artiklen sætter fokus på socialt udsatte børn i daginstitutionens almenpædagogiske praksis. Der redegøres dels for internationale og danske undersøgelser, som har fokuseret på at undersøge daginstitutionens betingelser og muligheder for at arbejde på, gennem pædagogisk indsats, at forbedre social...

 5. EU

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nissen, Mogens Rostgaard

  2008-01-01

  politiske sigte er, at det tværnationale samarbejde skal øge den politiske og kulturelle samhørighed landene imellem. I det dansk-tyske grænseområde har EU gennem mange år forsøgt at medvirke til øge samarbejdet over grænsen. Der er ydet økonomisk og politisk støtte til forskellige projekter, der kan styrke...

 6. Physicochemical and numerical modeling of electrokinetics in inhomogenous matrices

  OpenAIRE

  Paz-Garcia, Juan Manuel; Riberio, Alexandra; Rodriguez-Maroto, José Miguel; Johannesson, Björn; Ottosen, Lisbeth M.

  2012-01-01

  Påtrykkes et elektrisk felt over et porøst materiale, vil kemiske forbindelser transporteres gennem elektrolytten, og der kan yderligere være transport af selve elektrolytten. Med baggrund i dette, er en række teknikker blevet udviklet med det formål at fjerne udvalgte forureningskomponenter eller injicere specifikke forbindelser i det porøse, faste materiale af varierende type.Sådanne teknikker kaldes typisk for elektrokinetisk behandling. For de elektrokinetisk inducerede transportprocesser...

 7. Tekst i arkæologiske udstillinger

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Mette Bjerrum

  2008-01-01

  Du kender det godt: Foran dig er en tætskreven planche med en udtømmende forklaring til de genstande, der er fremstillet i montren. Du begynder at læse. Men da du når til den tredje planchetekst, husker du kun en brøkdel, og du opgiver at læse dig gennem resten af udstillingen. Denne artikel brug...

 8. Undervisningsdifferentiering i naturfag

  DEFF Research Database (Denmark)

  Daugbjerg, Peer; Negendahl, Kim

  2014-01-01

  præstationer vedrørende faglig læsning i naturfag. Vi benytter en gruppe lærerstuderendes forløb om klimaundervisning på en folkeskole. Vi fremhæver hvordan de enkelte elever gennem før-evaluering kan få indsigt i hvad de ved om emnet, og hvordan det også vil aktualisere lærerens grundlag for differentiering...

 9. Finans/Invest - Årsrapport 2014

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bechmann, Ken L.

  Lederen gør status for Finans/Invest i 2014 gennem en "årsrapport", hvor en række centrale nøgletal for Finans/Invest præsenteres. Nøgletallene viser eksempelvis, at ca. hver femte artikel/artikelforslag afvises, at forfatterne til publicerede artikler er ligeligt fordelt mellem akademikere og...... praktikere, samt at artiklerne i Finans/Invest har givet anledning til en del medieopmærksomhed i 2014....

 10. Fra konflikt til kompromis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jepsen, Henrik

  2011-01-01

  Issue linkage betegner en simultan forhandling om flere issues med henblik på en samlet aftale. På den ene side gør issue linkage det muligt at opnå større aftaler gennem udveksling af indrømmelser på tværs af issues. På den anden side indebærer issue linkage en risiko for, at en hårdknude på ét ...

 11. Complicated grief – a challenge in bereavement support in palliative care: an update of the field

  DEFF Research Database (Denmark)

  Guldin, Mai-Britt

  2014-01-01

  Når livet slutter, påvirker det ikke blot den døende, men hele familien. Derfor omfatter den palliative behandling også støtte til de nærmeste gennem sygdomsforløbet og efter patientens død. Alligevel er der først for nylig udarbejdet forslag til kliniske guidelines om, hvordan man bedst støtter ...

 12. Indre motivation eller ydre tvang

  DEFF Research Database (Denmark)

  Koudahl, Peter

  2013-01-01

  I denne artikel vil jeg diskutere, hvordan det kan være, at til trods for politisk bevågenhed og en mængde forskellige indsatser, er det stadig op imod en femtedel af en ungdomsårgang, der ender med folkeskolen som højest gennemførte uddannelse. Til trods for at der gennem årene er igangsat en mæ...

 13. Regenterne

  DEFF Research Database (Denmark)

  Fledelius, Karsten

  2012-01-01

  Gennem 1200- og 1300-tallet udviklede Catalonien sig til en regional stormagt i Middelhavet, i kraft af sine enestående flåde og dygtige kommando-soldater, som udstrakte nationens indflydelse til Sicilien, Grækenland og Lilleasien. Centralt heri stod det kongelige skibsværk, Reials Drassanes, som...... stadig er en af hovedstaden Barcelonas vigtigste attraktioner fra middelalderen...

 14. Til bunds i metropolen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Juul, Kristine; Schmidt, Jeanett; Kastanje, Maj; Nielsen, Henrik

  Dette kapitel søger at belyse hvordan vestafrikanske hjemløse, der er kommet til Danmark som arbejdsmriganter klarer sig i København. Pga. vansligheder med at komme ind på det københavnske arbejdsmarked fratages de initiativet som arbejdstagere og overlever istedet som en art moderne jæger-samler......-samler folk gennem flaskesamling og som klienter på diverse sociale tilbud. Denne deroute er forbundet med hvad Goffman har betegnet som stigma....

 15. Læring mellem elever

  DEFF Research Database (Denmark)

  Georgsen, Marianne; Davidsen, Jacob

  2010-01-01

  I denne rapport præsenteres resultater fra følgeforskningen til projektet Læring gennem Bevægelse, som er gennemført på Søndervangskolen i Hammel i perioden august 2009 - maj 2010. Projektet er gennemført i samspil mellem lærere, it-vejleder, elever og skolens ledelse. Projektets overordnede formål...

 16. To steder er maden go´

  DEFF Research Database (Denmark)

  Auken, Sune

  Gennem en udlægning af et ganske enkelt reklamedigt tydeliggør artiklen en række af de grundlæggende træk der er på spil, når man fortolker en tekst på baggrund af dens genre. Det betyder, at artiklen arbejder med to overordnede spørgsmål 1) hvilke genrer kan teksten tilskrives, og hvad sker der ...

 17. Egenomsorg og motivatorrollen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Evron, Lotte

  2015-01-01

  Gennem en undersøgelse af faldforebyggelse på tværs af sektorgrænser i et bestemt faldforebyggelsesprogram viser jeg i en ph.d.-afhandling, hvordan egenomsorg i dag anvendes som et sundhedspolitisk styringsredskab (Evron 2015a). Styringen går ud på, at få mennesker til at styre sig selv (styring-...... amerikanske sygeplejeteoretiker Dorothea Orems egenomsorgsbegreb, hvor behandlerperspektivet står centralt (Sundhedsstyrelsen 2005b)....

 18. Håndbog i Nudansk i leksikografisk perspektiv

  DEFF Research Database (Denmark)

  Tarp, Sven

  2007-01-01

  leksikografiske opslagsværker, og hvilke konsekvenser dette har for deres indhold, opbygning og præsentation. Det følgende bidrag vil søge at råde bod på denne mangel, idet det på grundlag af nogle generelle overvejelser om leksikografi og håndbøger vil tage hul på spørgsmålet gennem en undersøgelse og diskussion...

 19. Autogenous Phenomena in Cement-Based Materials

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Ole Mejlhede

  2005-01-01

  , som styrer deformationsforløbet. I forbindelse med denne afhandling er disse to fænomener blevet studeret gennem flere år. Den gennemgående tilgang har været at variere en lang række systemparametre – bl.a. temperatur, mikrosilicatilsætning, cementtype og vand/cement-forhold – og via en efterfølgende...

 20. Epidemiologi af spiseforstyrrelser

  DEFF Research Database (Denmark)

  Waaddegaard, Mette

  2010-01-01

  Spiseforstyrrelser som anoreksi og bulimi har op gennem det 20. århundrede og især inden for de sidste 50 år været et stigende problem i den vestlige verden. Problemet er særlig udbredt blandt unge kvinder, der står på tærsklen til voksenverdenen, og har store omkostninger af såvel psykologisk so...

 1. Little Magazines etc. - en dossier

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ørum, Tania; Serup, Martin Glaz; Olsson, Jesper

  Jesper Olsson, Martin Glaz Serup og Tania Ørum redegør her for den sektion af tidsskriftet OEI (nr. 35:440-531), som de har redigeret i fællesskab, og som handler om de små tidsskrifter (little magazines), der op gennem det 20. århundrede har haft så stor betydning for modernismen og avantgarden....

 2. Begegnungen mit dem 'grossen Anderen'

  DEFF Research Database (Denmark)

  Halse, Sven

  2008-01-01

  I så godt som alle fortællingerne i Bunte Steine udgør spørgsmålet om egenidentitet et centralt tema. I artiklen analyseres fortællingernes forhandling, etablering og forandring af kulturel identitet gennem mødet med det store Andet, det være sig i form af uhørte naturfænomener, historiske hændel...

 3. Færdig til tiden - sådan planlægger og styrer du specialet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jørgensen, Annegrethe

  Du bliver færdig til tiden, hvis du planlægger fra starten. Dette hæfte giver planlægnings- og styringsredskaber til opgaveskrivning, som hjælper dig med at undgå stress og med at arbejde effektivt gennem alle faserne: Fra emnevalg og det første overblik over arbejdet til færdiggørelse og...

 4. Desocupación en la sociedad postindustrial

  DEFF Research Database (Denmark)

  Agustin, Lise Rolandsen

  2004-01-01

  Piqueteros-bevægelsen opstod i Argentina i slutningen af 90'erne som et udslag af den stigende arbejdsløshed og fattigdom, der fulgte i kølvandet på den begyndende økonomiske krise. Bevægelsen begyndte at rejse krav på vegne af de arbejdsløse, såvel i form af direkte aktion i gaderne som gennem o...

 5. Omlæg operationen i Afghanistan

  DEFF Research Database (Denmark)

  Veicherts, Nicolas Teodors

  2008-01-01

  Ingen er længere i tvivl om, at tidens krige i f.eks. Afghanistan ikke alene kan vindes med militære midler. Sejr i Afghanistan i form af et nyt stabilt politisk system kan kun ske gennem en kombination af militær og civil indsats. Særligt når det gælder bekæmpelsen af væbnede og aggressive...

 6. Computerspil og kunstmuseer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Andre Wang

  Gennem en række eksempler diskuterer artiklen forskellige sammenhænge mellem teknologi, computer spil og præsentationer af kunst. På baggrund af Walter Benjamins berømte dictum fra fortiden, at fremtidens analfabeter ikke vil være de der ikke kan læse, men de som ikke forstår deres egen tids visu...

 7. Miljøfremmedestoffer i regnafstrømning: Udvikling fra traditionelle målinger til anvendelse af modeller

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sharma, Anitha Kumari; Vezzaro, Luca; Birch, H.; Eriksson, Eva; Lützhøft, Hans-Christian Holten; Høg, H. H.; Mikkelsen, Peter Steen

  kaldet ”Hersted Industri Park” som udleder vand til Harrestrup å gennem et regnvandsbassin ”Bassin K”. Der er også fokuseret på kildesporing og at udvikle et modelværktøj, som kan simulere hvordan koncentrationen af miljøfremmede stoffer varierer under regnafstrømningen og påvirkes ved passage igennem et...

 8. Afrikansk modstand bremser varig løsning af piratproblem

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nordby, Johannes Riber

  Somaliland er det tætteste man kommer på et godt eksempel, når det gælder om at løse fremtidens sikkerhedsudfordringer på Det afrikanske Horn – herunder en varig løsning af piratproblemet. Vejen til et mere stabilt Somalia går derfor gennem og en opdeling af landet, men den Afrikanske Union strit...

 9. Mangler - ressourcer - erfaring

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Michael Svendsen

  2008-01-01

  Stort frafald og lavt niveau hos etniske minoritetselever i erhvervsuddannelserne er problemer som forsøges løst gennem en lang række pædagogiske udviklingsprojekter. Der udvises både kreativitet og engagement i bestræbelserne på at finde "værktøjer" der kan hjælpe eleverne til at forblive i og g...

 10. Vender Obama testbølgen?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mehlsen, Camilla

  2009-01-01

  Amerikanske lærere, skoleledere og uddannelsesforskere drømmer om et bedre og mere lige uddannelsessystem og er begejstrede for, at deres nye præsident vil reformere den udskældte lov No Child Left Behind, der gennem syv år har fået testkulturen til at eskalere i USA. Men drømmer de forgæves? Lek...

 11. Det betydningstomme kulturmøde:

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rud, Søren

  Gennem en analyse af Hernan Cortés 2. brev vises det, at forestillingen om europæernes kulturelle overlegenhed ikke kan bekræftes i brevet. Snarrere lader det til at vidne om den kulturelle uoversættelighed, der synes at have præget mødet mellem indianere og spaniere. Udgivelsesdato: Marts...

 12. Mere kvalificeret studievalg – mindre frafald?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Heilesen, Simon

  2015-01-01

  Artiklen redegør for to forsøg med at anvende MOOC-formatet (Massive Open Online Course) i en dansk, regional sammenhæng. Forsøgene er tænkt som et bud på en mulig vej til at nedbringe studiefrafald gennem bedre information på ungdomsuddannelserne om, hvad et universitetsstudium indebærer. De to...

 13. Ukraine

  DEFF Research Database (Denmark)

  Fledelius, Karsten

  2012-01-01

  Ukraine, det største land som ligger helt inden for Europas grænser, er ukendt af de fleste, er splittet mellem øst og vest, har gennemgået voldsomme og tragiske begivenheder gennem de sidste 100 år, men er i dag præget af stærke civilsamfundsorganisationer, som kæmper for at fastholde og styrke en...

 14. Implementering af miljøledelse I: Interessentindflydelse og egenpåvirkning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Madsen, Henning; Ulhøi, John Parm

  2004-01-01

  Artiklen gør nærmere rede for, hvorledes udvikling omkring indførelse af miljøledelse i danske industrielle virksomheder er forløbet gennem de sidste knap 10 år. På den baggrund er det muligt at få et kvalificeret indblik i, hvorledes danske industrivirksomheder opfatter dels påvirkningen fra en...

 15. Retssikkerhed og masseforvaltning på det sociale område

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hielmcrone, Nina Elisabeth von

  2004-01-01

  Det sociale område har gennem de senere år været præget af en voldsom regelvækst. I  artiklen sættes spørgsmålstegn ved hensigtsmæssigheden af denne udvikling. Regelmængden og den måde, retten forvaltes på, er ­ trods påstande om det modsatte - en trussel mod borgernes retssikkerhed. I artiklen...

 16. Projekt READ - sammen om læsning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen, Mette Vedsgaard; Østerbye, Torkil

  2015-01-01

  Projekt READ er et et-årigt projekt gennemført i et samarbejde mellem TrygFondens Børneforskningscenter, Aarhus Universitet, Aarhus Kommune og VIA University College. Projektet undersøger, om læse- og skrivefærdigheder hos elever i 2. og 3. klasse kan løftes gennem en intervention, hvor forældre...

 17. Innovation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Helms, Niels Henrik

  2012-01-01

  Kravet om innovation og kreativitet er på flere måder en stor og en ny udfordring for voksenuddannelserne. Det udfordrer det didaktiske dilemma, det at vi skal gøres til kompetente og frie mennesker gennem pædagogiske handlinger, som netop pålægger os en ufrihed. – Men hvor denne ufrihed...... innovative, netop er det, vi endnu ikke kender...

 18. Meme Fame

  DEFF Research Database (Denmark)

  Konzack, Lars

  2015-01-01

  Artiklen beskriver og analyserer de nye former for berømmelse, internettet har skabt og udviklet. Den sætter fokus på mennesker, der alene har opnået berømmelse gennem informationsspredning og videndeling på internettet - internet-mem. Hvad er et internet-mem? spørger artiklen. Den gennemgår litt...

 19. EU og Latinamerika

  DEFF Research Database (Denmark)

  Agustin, Oscar Garcia

  2008-01-01

  I juni blev EU’s medlemslande enige om et direktiv angående hjemsendelse. Direktivet er en del af EU’s strategi om at udvikle en fælles ramme mod den såkaldte illegale immigration. Det tog ikke lang til, før reaktionen kom, og den kom rigtig stærkt fra Latinamerika, blandt andet gennem et åbent b...

 20. Happy Pinning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Fausing, Bent

  2012-01-01

  Om det sociale netværk Pinterest. Den måde, vi indfanger og udtrykker vores erfaringer og smag, er ¿¿via ting eller billeder af tingene, som vi omgiver os med. Billederne og tingene afspejler også vores drømme og ønsker. De ¿¿måder, vi deler billederne, har at ændret sig radikalt især gennem de s...

 1. Køb af B2B serviceydelser

  DEFF Research Database (Denmark)

  Grünbaum, Niels Nolsøe; Hollensen, Svend; Andresen, Marc

  2011-01-01

  I den tidlige B-t-B-købsadfærdslitteratur har man lagt megen vægt på, at købsadfærden i forbindelse med B-t-B-serviceydelser er meget rationel præget. Gennem en større eksplorativ undersøgelse af danske virksomheders indkøb af konsulentydelser inden for hr, har forfatterne fået indblik i de...

 2. Etisk vegetarisme

  OpenAIRE

  Rommedahl, Mads Peter; Jensen, Signe Emalia Abildgaard

  2014-01-01

  Resume: Dette projekt omhandler etisk vegetarisme, herunder hvilke argumenter for og mod etisk vegetarisme, der ses i den filosofiske debat om dyreetik. Ud fra de udvalgte argumenter undersøges det gennem filosofisk diskussion, hvorvidt kødspisning er etisk forsvarligt. Projektet tager udgangspunkt i et basalt argument for etisk vegetarisme, hvorefter tre indvendinger diskuteres. Indvendingerne er udvalgt ud fra det kriterie, at de er repræsentative for holdninger, der ofte ses i den g...

 3. Nintendo Wii hjælper patienter i Esbjerg

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lewis Brooks, Anthony (aka Tony)

  2010-01-01

  forsøgspersoner har givet dem en tro på, at leg og bevægelse gennem Nintendo Wii-spil giver meget fine resultater og bedre livskvalitet for patienter, som ellers lider af smerter og isolation på grund af sygdommen fibromyalgi. Derfor vil Hans-Jacob Haga, der er speciallæge i reumatologi med egen klinik i Esbjerg...

 4. Effektivisering af forbelastning ved anvendelse af vertikaldræn

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, B. S.; Sørensen, Carsten S.

  2000-01-01

  delelementer af vejen, udføres vejen ved forbelastning. Sætninger fra traditionel konsolidering af forbelastning vil tage 30 år. Da denne periode skal reduceres til 20 måneder, vælges at etablere vertikal dræn gennem forbelastningsdæmningen. Herved reduceres drænvejen fra 6,O m til 0,5 m og drænretningen...

 5. Sæbeopera som forestillingsgenererende teknologi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Waltorp, Karen

  2013-01-01

  Gennem en række empiriske eksempler fra Mauretanien, Danmark og Sydafrika analyserer artiklen dramaserier på tv som en art social teknologi, der tillader infor- manterne at generere forestillinger om andre liv og andre verdener, der på én gang er langt væk og tæt på. 'Soap operas' produceret i USA...

 6. Literary Translation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Klitgård, Ida

  2008-01-01

  Bogens formål er at give læseren et indblik i fænomenet oversættelse og opstille et begrebsapparat, som kan anvendes ved analyser af konkrete oversættelser. Gennem tolv kapitler præsenterer bogens tre forfattere en række generelle og specifikke. Oversættelsesteorier. Bogen er skrevet primært til ...

 7. Parkour og den mobile teknologi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Klausen, Maja

  2010-01-01

  Parkour betegnes af udøverne som en ”bevægelseskunst”. Den grundlæggende idé er at bevæge sig i et flow gennem omgivelserne kun ved brug af kroppen for at komme fra punkt A til punkt B så hurtigt og effektivt som muligt. Udøverne, som kaldes ”traceurs” og primært er unge mænd, traverserer byrummet...

 8. Talentudvikling og differentiering af elever i talentklasser

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rasmussen, Annette

  2015-01-01

  Dansk uddannelsespolitik har gennem de senere år haft stigende fokus på at fremme talentudvikling gennem uddannelserne. Fokuseringen på talent har på grundskoleniveau blandt andet ført til oprettelse af forskellige former for talentklasser, hvor særligt talentfulde elever kan dyrke og få ekstra...... udfordringer inden for bestemte områder. Når det gælder talent for skolearbejde som sådan, de bogligt stærke elever, er det blevet en udbredt praksis inden for landets kommuner at tilbyde undervisning for disse elever i såkaldte talentklasser, som foregår efter almindelig skoletid, ofte i ungdomsskoleregi....... Denne artikel ser nærmere på, hvad der socialt og i relation til talent kendetegner de elever, som opsøger og følger en sådan talentklasseundervisning, og diskuterer dernæst talentklasser som en form for social differentiering legitimeret gennem uddannelsessystemet. Det empiriske grundlag for artiklens...

 9. Social arv, ulighed og dagtilbuds betydning med henblik på mønsterbrydning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Bente

  2015-01-01

  virkeliggørelse og effekt ved et kombineret metodisk design af et casestudie og et randomiseret, kontrolleret eksperimentstudie.Baggrunden er mange årtiers forskningsmæssige påpegning af, at det ikke er lykkedes at dæmme op for negativ social arv og denne arvs konsekvenser i form af ulige muligheder......). Men også her er der forskellige tilgange til professionel udvikling med forskellige konsekvenser. I et igangværende review af litteraturen om ’Effective Approaches to Professional Development” (Jensen et al., 2015) er identificeret tre trends. En trend drejer sig om at styrke professionel...... kompetenceudvikling gennem korte ’on-the job-training’-kurser. En anden trend lægger vægt på, at professionel udvikling kan styrkes gennem supervision og coaching. En tredje trend lægger vægt på, at det er gennem samarbejde i lærende fællesskaber blandt professionelle, at de største virkninger opnås. Det er denne...

 10. Helvede hos Dante

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Else Marie Wiberg

  2012-01-01

  Dante Alighier (1265-1321) skrev sit store digt La Comedia, kendt som Den guddommelige Komedie i 1300-tallets begyndelse, efter at han var forvist fra Firenze. Digtet skildrer en rejse gennem tre riger: Helvede, Renselsesbjerget og Paradis, som hver især beskriver faser i et menneskes vej mod...... større erkendelse og mod frelse. Netop derfor skal læseren ikke standse ved Helved, men foretage hele rejsen. Dantes pointe er, at vejen til Paradis går gennem Helvede, for menneskelivet er qua mennesket selv langtfra fuldkomment. Artiklen her viser, hvordan Dante beskriver ethvert menneskes vanskelige...... livsafgørelser (kriser) ved fra første færd at inddrage læseren i en knusende krisestemning og føre os ned i all helvedes pinsler, før vi føres op gennem rensende selvindsigter og endelig til at se større livsperspektiver. Ifølge Dante er Helvede kun et kritisk begyndelsespunkt, ikke et slutpunkt....

 11. Smagen af koliv med udsigt. En udforskning af dyret i kødet

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Maria Maarbjerg

  2015-07-01

  Full Text Available Fænomener som urbanisering, industrielt landbrug og skarpt opdelte by- og land- zoner betyder, at de fleste møder mellem landbrugsdyr og mennesker i dagens Danmark finder sted ved middagsbordet, når mennesker spiser kød. Men hvad betyder det for den måde, vi som forbrugere forholder os til kødet på, at vi og dyrene er flyttet fra hinanden? Og hvilken betydning har det for den måde, dyret og kødet bliver gjort på undervejs fra mark til måltid?Med udgangspunkt i et større feltarbejde om dyret og kødets vej fra mark til mål- tid analyserer artiklen med nedslag i feltbesøg på godset Mineslund, i super- markedskæden Irma og hos en kødelskende familie, hvordan dyret bliver gjort i sammenhænge, hvor netop det, at dyret i kødet er nærværende, når forbrugerne sætter tænderne i det, bliver betragtet som et kvalitetsstempel. En central pointe er, at dyret i kødet er en dynamisk tilsynekomst, der forandres alt afhængig af de konkrete relationer og situationer dyret og kødet indgår i.

 12. Kampen om mindesmærkerne

  DEFF Research Database (Denmark)

  Juul, Kristine; Nielsen, Henrik

  Monumenter og mindesmærker har i de seneste år fået stigende opmærksomhed blandt geografer og andre samfundsforskere, der beskæftiger sig med opbygning af national identitet og kollektiv historie kultur. Gennem deres placering i det offentlige rum indgår monumenterne som del af hverdagslivets pol...... territorier forsøger artiklen at analysere nogle af de konkrete former for 'banal nationalisme', som medvirker til at holde modsætningsforholdene mellem albanere og serbere i live....

 13. National and Transnational Identities:Turkish Organising Processes and Identity Construction in Denmark, Sweden and Germany

  OpenAIRE

  Jørgensen, Martin Bak

  2009-01-01

  Gennem de seneste årtier er international migration blevet et globalt fænomen. Det har præsenteret både nationalstaten og velfærdsstaten med en række udfordringer, som sætter nye krav til, hvordan nytilkommere inkorporeres i samfundet, og hvordan samfundet generelt kan omstruktureres for at tackle disse udfordringer. Den norske forsker Grete Brochmann opsummerer denne udfordring klart, når hun hævder, at mens modtagerlande tidligere havde den fornødne tid til, at indvandrere langsomt over gen...

 14. Den Afrikanske Union - regional sikkerhed i Afrika

  OpenAIRE

  Munch, Malte

  2011-01-01

  Projektet undersøger om den Afrikanske Union (AU) formår, at samle dens medlemslande om et kontinentalt sikkerhedsarbejde. Projektet tager udgangspunkt i AU’s panafrikanske vision om et samlet Afrika og undersøger gennem unionens konstitution og unionens fire fredsmissioner i hhv. Burundi, Sudan, Comoros og Somalia, hvordan AU formår, at overføre den panafrikanske vision til sine medlemslande. Undersøgelsen af sikkerhed bygger på tre analyseniveauer; det globale, regionale og domestiske, som ...

 15. Entropi og varmedød - en gennemgang af de videnskabsteoretiske problemer ved varmedødshypotesen

  OpenAIRE

  Nielsen, Søren Zebitz; Kramer, Esben; van Deurs, Henriette Schönheyder; Jupin, Victor; Bierlich, Christian

  2006-01-01

  Vi undersøger de filosofiske problemer i forbindelse med ekstrapolation af termodynamikkens anden lov, som fører til hypotesen om universets varmedød. Vi laver analyser ud fra tre filosoffers klart adskilte epistemologi: Immanuel Kant, Karl R. Popper og J.J.C. Smart. Vi definerer, gennem en grundig præsentation af de filosofiske positioner, terminologien, som derefter anvendes til at diskutere varmedødshypotesen. Ved et moderne kosmologisk argument opstiller vi en antinomi: ’universe...

 16. Visuel kultur

  DEFF Research Database (Denmark)

  Vi lever i en visuel kultur. Billeder og andre visualiseringsformer har altid haft betydning for menneskers kommunikation og forståelse af verden, men gennem de seneste årtier har udviklingen taget fart, blandt andet fordi nye medieteknologier har gjort det lettere at producere og distribuere...... billeder. Med afsæt i nutidens visuelle kompleksitet har undersøgelser af den visuelle kultur etableret sig som et forskningsområde, der går på tværs af traditionelle discipliner inden for human- og samfundsvidenskab. Visuel kultur - viden, liv, politik giver et bredt indblik i, hvordan visuel kultur...

 17. Interview

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kvale, Steinar; Brinkmann, Svend

  Interviewet spiller en afgørende rolle i en stor del kvalitativ forskning. Men det er samtidig en kompleks disciplin, der rummer mange faldgruber og kræver fintfølende analytiske kompetencer. I denne bog giver Steinar Kvale og Svend Brinkmann en introduktion til de teoretiske og praktiske aspekte...... disciplin gennem en præsentation af dets syv stadier, hvor forfatterne klæder læseren fagligt på til at planlægge og foretage interviews....

 18. : at vokse op med en global mediegigant

  OpenAIRE

  Drotner, Kirsten

  2003-01-01

  Alle har et forhold til Disneys figurer, der findes i ethvert dansk børneværelse - i blade, på film, som musik og som krammedyr, på tøj og skoletasker. Alligevel findes der kun ganske lidt samlet viden om, hvad verdens største mediegigant betyder for brugerne - børnene selv. Gennem analyse af interview med 48 børn og deres forældre belyses den indflydelse, Disneys univers har på danske børns identitet i spændingsfeltet mellem det globale og det lokale.

 19. Jagten på fremtidens nye vækstvirksomheder

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dahl, Michael S.; Jensen, Pernille Gjerløv; Nielsen, Kristian

  Aktiv iværksætterpolitik har gennem de seneste årtier været en central del af dansk erhvervspolitik. Formålet har primært været at få flere iværksættere generelt, og med begrænset fokus på i hvilken grad disse iværksættere er succesfulde eller ej. Denne bog præsenterer en dybdegående undersøgelse...

 20. Tilfredshedsundersøgelse af Palliativt Team Fyn

  DEFF Research Database (Denmark)

  Paulsen, Maja Skov

  2007-01-01

  Behandling af døende patienter i eget hjem kan være en vanskelig og udfor­ drende opgave. Målet med behand­ lingen skifter fra kurativt til lindrende, hvilket udfordrer selvopfattelsen som be­ handler, og samtidig vil palliativ behand­ ling ofte rumme komplicerede medicinsk faglige problemstillin...... problemstillinger samt eksisten­ tielle spørgsmål. Gennem de senere år er der etableret specialiserede palliative teams med udgående funktioner som støtte til de primære behandlere af dø­ ende mennesker....

 1. Characterization of the bacterial gut microbiota in new neonatal porcine diarrhoea

  OpenAIRE

  Hermann-Bank, Marie Louise; Skovgaard, Kerstin; Boye, Mette; Mølbak, Lars

  2014-01-01

  Gennem det seneste årti har griseavlere og dyrlæger rapporteret om forekomsten af en spædgrisediarré (ny neonatal porcin diarré, NNPD), der afficerer spædgrise op til 7 dage gamle. Rutine laboratorietests er negative for kendte patogener, og vaccination samt behandling med antibiotika eller alternative zootekniske interventioner har begrænset effekt. NNPD er ikke associeret med en øget dødelighed, men kan forårsage betydelig morbiditet indenfor besætninger samt kuld. Det er i særdeleshed spæd...

 2. Moralfilosofi Hos Jürgen Habermas og John Rawls

  OpenAIRE

  Belmark, Lee Alexander; Jensen, Mai Lønbro; Jensen, Birgitte Skov; Knudsen, Rasmus; Nielsen, Jesper; Sønderskov, Line Maria; Sørensen, Louis Valente

  2004-01-01

  #Projektet tager udgangspunkt i værkerne A Theory of Justice af John Rawls og Diskursetik – en notits til et begrundelsesprogram af Jürgen Habermas, og forsøger at belyse teoriernes moralfilosofiske indhold. Habermas mener, at moralsk rigtighed findes i konsensus opnået gennem diskurs. Filosoffens rolle er at bidrage med terapeutisk hjælp, så den ideelle diskurs, som Habermas mener at rekonstruere, kan gennemføres. Rawls søger at finde moralsk retfærdighed i sin teori ”jus...

 3. Segmented Thermoelectric Oxide-based Module

  OpenAIRE

  Le, Thanh Hung; Pryds, Nini; Van Nong, Ngo; Linderoth, Søren

  2014-01-01

  Siden 1990'erne, har oxid termoelektriske materialer været betragtet som lovende termoelektriske (TE) materialer på grund af fraværet af giftige stoffer, lave omkostninger og kemisk stabilitet ved høje temperaturer. Resultaterne viser store muligheder for anvendelser i termoelektriske generatorer (TEG) ved høj temperatur og har derfor tiltrukket sig opmærksomhed gennem årene. Men oxid TEG’er bruges stadig ikke bredt på grund af deres lave ydelse. Denne afhandling er fokuseret på forskning og ...

 4. Den lidt for virkelige reality

  OpenAIRE

  Lars Holmgaard Christensen

  2002-01-01

  En vigtig dimension i de store reality koncepter som Robinson Ekspe- ditionen, Big Brother og Baren er deres høje grad af (inter)aktivitet, som bliver formidlet gennem andre medier. Artiklen behandler det dis- kussionsforum, som TV3 oprettede i forbindelse med Robinson Ekspe- ditionen 2000. Det spiller en særlig rolle, at kommunikationen foregår i et offentligt rum i regi af TV3, og debattørerne udfolder en opmærksom- hedsvækkende diskurs, som har en fornærmende og rituel ...

 5. Power system integration of VSC-HVDC connected offshore wind power plants

  OpenAIRE

  Zeni, Lorenzo; Sørensen, Poul Ejnar; Hansen, Anca Daniela; Hesselbæk, Bo; Kjær, Philip Carne

  2015-01-01

  Denne rapport giver et overblik over udfordringer og løsninger i forbindelse med integration af offshore vindkraftværker, som er tilsluttet el-nettet på land gennem ene jævnstrømsforbindelse med moderne spændingsstyrede konvertere (Voltage-Source Converter – High Voltage Direct Current, VSC-HVDC). Rapporten omhandler (i) principper for styring af offshore vekselstrømssystemet bag konverteren, (ii) systemydelser til el-systemet som kan leveres af vindkraftværket og (iii) koordineret styring af...

 6. Heterogeneous catalysis in highly sensitive microreactors

  OpenAIRE

  Olsen, Jakob Lind; Hansen, Ole; Chorkendorff, Ib

  2010-01-01

  Denne afhandling præsenterer en silicium mikroreaktor med høj følsomhed og eksempler p_a dens brug til studier af katalyse. Det eksperimentelle setup bygget til behandling af reaktionsgasser og temperaturstyring beskrives. Implementeringen af kommunikation gennem LabView for alle komponenter, gør det muligt at automatisere eksperimenter og dataopsamling. Argon udskylning ved O-ringene (brugt til sammenkoblingen af silicium mikroreaktoren og gassystemet), som blev udviklet præsenteres, dette t...

 7. Conform or Confront: Generationality and the Pursuit of Identity in a Postmodern Society

  OpenAIRE

  Christensen, Andrea Bang; Holmegaard, Thorbjørn; Kühn, Lena; Lucas-Hinrichsen, Vilhelm Morten Valery; McNally, Martin James; Svenningsen, Ida Kilias

  2015-01-01

  Dette projekt omhandler generationsidentitet i en postmoderne periode, og er baseret på Douglas Couplands to romaner Shampoo Planet og Generation X: Tales for an Accelerated Culture. Vi undersøger gennem en litterær analyse, hvordan generationsidentitet bliver præsenteret i forhold til den postmodernistiske periode. Dette belyses og undersøges på en teoretisk baggrund af Bent Sørensens og hans introduktion til generationalitet, Gerard Genette og hans begreb ‘paratekstualitet’, Wil...

 8. Når kommunikationsarbejde bliver til administration

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pors, Anja Svejgaard

  2013-01-01

  Bidraget undersøger effekter af institutionaliseringen af arbejdet med kommunikation på det offentlige hospital. Gennem en empirisk undersøgelse udforskes det organisatoriske maskinrum, hvor kommunikationsarbejde integreres i hospitalet: Hvordan gøres arbejdet med kommunikation til en organisator...... organisatorisk opgave, der kan kvalificeres adskilt fra den sundhedsfaglige kerneopgave? Argumentet er, at samfundets kalden på bedre kommunikation i sundhedsvæsnet besvares med institutionaliseringer af kommunikation, der iværksætter administrative praksisser....

 9. Selvidentitet og dating på nettet - en online undersøgelse af selvfremstilling og interaktion for brugere på Dating.dk

  OpenAIRE

  Fogh, Einar; Kristensen, Johannes Kjær; Laasholdt, Morten; Nielsen, Morten

  2005-01-01

  Projektets problemstilling drejer sig om identitet og brugen af datingportaler på internettet. Projektets fokus er Danmarks pt. største datingportal, Dating.dk. Det centrale spørgsmål er, hvordan individets selvidentitet påvirkes gennem selvfremstilling og interaktion i Dating.dk’s sociale rum. Rapporten er bundet sammen af tre temaer som er blevet behandlet teoretisk og empirisk. De tre temaer er 1) interaktion og fællesskab, 2) selvfremstilling og identitetsstrategier 3) refleksion. ...

 10. Mere restriktion?

  OpenAIRE

  Sørensen, Louise; Sofiasdottir, Mariann; Pultz Hansen, Sarah Sabine; Widz, Aleksandra

  2013-01-01

  Rapporten bevægede sig inden for kategorien politisk filosofi, med fokus på det normative spørgsmål, om den danske prostitutionslovgivning i Danmark bør ændres. Spørgsmålet søgtes blandt andet besvaret gennem burdens principle, samt filosofiske komponenter, som rationaler og velbegrundede intuitioner om, hvornår man bør lovgive og dermed, begrænse individers autonomi. Den foreliggende diskussion baserer sig på tekster om prostitution, af Scott A. Anderson samt Pe...

 11. Leadership Pipeline i den offentlige sektor

  DEFF Research Database (Denmark)

  Molly-Søholm, Thorkil; Dahl, Kristian Aagaard

  2013-01-01

  Teorien Leadership Pipeline er de seneste ca. ti år vundet kraftigt frem som en deskriptiv ramme for ledelse og som et styrende paradigme for store internationale koncerners ledelsesinfrastruktur (Kaiser, 2011). Teorien beskriver bl.a. hvilke færdigheder, prioriteter og arbejdsværdier, der skal til......, om Leadership pipelineteoriens Gennem en række kvalitative fokusgruppeinterviews med 100 ledere fra forskellige lederniveauer blev der arbejdet med disse spørgsmål. Analysen af dataene indikerer, at teorien skal suppleres af otte kompetencefelter. Afslutningsvist diskuteres begrænsninger i...

 12. Coordinate Metrology by Traceable Computed Tomography

  OpenAIRE

  Müller, Pavel; De Chiffre, Leonardo; Hansen, Hans Nørgaard; Cantatore, Angela

  2013-01-01

  Røntgen computer tomografi (CT) er en måleteknik som er blevet en vigtig teknologi i produktionsmiljøer gennem de seneste år. På grund af et antal fordele ved CT, eksempelvis sammenlignet med koordinatmålemaskiner (CMM’er), er CT på det seneste blevet udbredt indenfor produktions- og koordinatmåleteknik og er aktuelt ved at blive en mere og mere vigtig måleteknik til dimensionsmålinger. Dette er primært på grund af at man med CT relativt hurtigt kan visualisere en komplet tredimensionel model...

 13. Towards Semiocy?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Elf, Nikolaj Frydensbjerg

  I denne afhandling undersøges hvorledes mediepædagogik kan integreres med modersmålsdidaktik og H.C. Andersen-undervisning på gymnasieniveau. Tesen er at dette kan ske gennem opstilling af et nyt kompetencemål for faget, betegnet semiocy. Afhandlingen gennemfører en teoretisk diskussion og defini...... definition af dette begreb og undersøger på eksperimentelt-empirisk grundlag hvordan begrebet kan informere og udfordre undervisning på gymnasieniveau for lærere og elever i handelsgymnasiet....

 14. Synthesis and Validation of Vision Based Spacecraft Navigation

  OpenAIRE

  Massaro, Alessandro Salvatore; Jørgensen, John Leif

  2013-01-01

  Denne afhandling er rettet mod navigering af rumfartøjer ved hjælp af billed sensorer. Målet er at opnå selvstændig, robust og effektiv navigation gennem en tværfaglig R&D indsat, der omfatter områder som computer vision, elektronik, optik og mekanik.Verdens rumorganisationer, både offentlige og private, fokusere nu deres opmærksomed imod vores naturlige satellit. Månen tilbyder et ufatteligt rigt reservoir af ressourcer på dens overflade, f.eks. Helium-3. Desuden gør afstanden fra Jorden...

 15. Novo Nordisks employer branding - en systemteoretisk tilgang

  OpenAIRE

  Sørensen, Ask Hovmand; Gerhke, Rasmus Ulrik; Ravn, Anders; Jakobsen, Emil; Nielsen, Michael Skibsted; Villaume, Simon Buhl

  2010-01-01

  I dette projekt vil vi undersøge hvorledes Novo Nordisk igennem deres Employer Brand formår at skabe et homogent værdisæt for medarbejdere og virksomhed. Således at de kan sikre overensstemmelse mellem deres egen og mulige medarbejderes verdensopfattelse. Dette udredes gennem en række Employer Brand teoretikere og teorien omkring sociale systemer af Niklas Luhmann. Da der således både gives et indblik i hvorledes Novo Nordisk tilgang til dette kan forstås, samt hvilke betydninger dette har...

 16. Arbejdet med at optimere arbejdet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lystbæk, Christian Tang

  2014-01-01

  Optimering har en lang historie i arbejdslivet. Artiklen analyserer forskydninger i semantikkerne og teknikkerne omkring arbejdet med at optimere arbejdet i Human Resource Management. I HRM-litteraturen er det udbredt at skelne mellem to forskellige tilgange til arbejdet med at optimere arbejdet...... som et potentiale, der skal udvikles gennem løbende kompetenceudvikling i arbejdslivet. Ofte betegnes disse ofte for en ”hård” hhv. ”blød” tilgang (Storey 1992) eller en ”high performance” hhv. ”high commitment” tilgang til HRM (Legge 2005). Nærværende artikel videreudvikler denne analyse ved at...

 17. Forandringslæring med autismediagnoser?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Gustafson, Kari Ingrid; Mørck, Line Lerche

  2013-01-01

  Rasmus’ ændringer i læring, selvforståelse og tilhørsforhold perspektiveres med andre ASF-diagnostiseredes læring udforsket bl.a. gennem gruppeinterviews i regi af Asperger-foreningen. Artiklen byder således på et alternativ i form af at forstå forandringslæring som overskridende læring, med langt større...... hvor fx Asperger-foreningen, lærere og skolebørns- og unges-fællesskaber, samt forældrene er vigtige aktører i overskridelsen af marginalisering....

 18. Hydrogeology in Clay Tills

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kessler, Timo Christian; Klint, Knud Erik; Nilsson, Bertel;

  2012-01-01

  Low-permeability soils such as clayey tills constitute geological boundaries to underlying chalk aquifers that are commonly used as a drinking water resource. Fractures and sand lenses within till sequences represent hydraulic avenues with high hydraulic conductivites limiting the protective...... have on the hydraulic regime within a clayey till aquitard. De fleste steder i Danmark danner moræneler en geologisk grænse til underliggende grundvandsmagasiner, der udgør vigtige drikkevandskilder i den danske vandforsyning. Sprækker og sandlinser i moræneleret resulterer i en øget strømning gennem...

 19. Politisk marketing

  DEFF Research Database (Denmark)

  Disciplinen politisk marketing er udbredt i mange vestlige lande. Imidlertid er kendskabet til politisk marketing i Danmark bemærkelsesværdigt lavt. I det lys er denne bog Politisk Marketing: Personer, Partier & Praksis den første bog i Danmark, som -ud fra marketing- indkredser de sidste mange års...... brudflader i dansk politik. Gennem ti bidrag fra forskere og praktikere udskraber forfatterne et DNA for feltet politisk marketing. Kort sagt kan du i denne bog finde svarene på: Hvad er politisk marketing? Hvordan har det udviklet sig? Og hvilke konsekvenser har dette fænomen for vælgere, partier og...

 20. Uddannelse og social innovation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rasmussen, Palle

  2012-01-01

  Social innovation handler om at udvikle af innovative svar på samfundsmæssige behov, som ikke i tilstrækkeligt omfang dækkes af eksisterende former for privat eller offentlig service. Der er oftest tale om svar, som udvikles af ikke-kommercielle organisationer og aktører gennem kreative processer...... handler om uddannelse som og i tilknytning til social innovation. Som forudsætning for dette behandles også generelt karakteren af social innovation og de samfundsmæssige rammer for den. I forhold til uddannelsesfeltet fokuseres på, hvordan social innovation har præget historiske og aktuelle udviklinger...

 1. Forekomst af indvoldsorm hos hunde på Færøerne

  OpenAIRE

  Petersen, Signar; Joensen, Kristina Dahl; Monrad, Jesper; Thamsborg, Stig Milan

  2008-01-01

  SammendragForekomsten af helminther hos hunde på Færøerneer ikke tidligere systematisk beskrevet. Fæcesprøverfra 227 færøske hunde, hvis ejere varadviseret gennem aviser eller direkte af forfatterneog lokale dyrlæger, blev undersøgt i februarog marts 2004. Fæcesprøverne blev opsamlet afejerne og afleveret sammen med et udfyldt spørgeskemamed oplysninger om hunden. Hundene,hvis gennemsnitsalder var 3½ år (2 mdr.-12 år),omfattede 102 fårehunde og 125 familiehundefordelt over hele Færøerne. Hund...

 2. Erhverv i boligkvarteret - en vej til bedre bymiljø?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jørgensen, G.

  Gennem mange år har byplanlægningen været præget af en stadig mere udtalt adskillelse af byens funktioner - og særligt af boliger og erhverv. Som et alternativ hertil arbejdes nu med planlægning af integrerede bykvarterer. På grundlag af konkrete undersøgelser behandler denne Ph.D.-afhandling de ...... kvaliteter og konflikter, der kan opstå, når erhverv ligger mellem boliger. Rapporten henvender sig til kommunale planlæggere, bygherrer, investorer og andre, der beskæftiger sig med planlægning og projektering af erhvervsbyggeri....

 3. 15 minuts of fame

  OpenAIRE

  Vabø, Julie; Ehrenreich, Maja; Andersen, Line; Tighe, Rosa; Møller, Karen; Nedergaard, Lærke

  2005-01-01

  #Vi har foretaget en kvalitativ undersøgelse af fem personers motivation, forventninger og faktiske udbytte i forbindelse med at deltage i et reality-program. I projektopgaven har vi beskæftiget os med sociologiske og psykologiske teorier, der dannede grundlag for analysen af de medvirkendes svar. Ud fra teorierne mener vi, at kunne konkludere, at vi befinder os i det sen-moderne samfund, hvor individet er refleksivt og gennem selvfortællingen må forsøge, at skabe en tilfredsstillende iden...

 4. Vidensledelse og den sociale dimension i deling af viden

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lauring, Jakob

  2004-01-01

  gør vidensbegrebet interessant i forhold til ledelse af virksomheder. - Fokus på de sociale barrierer for deling af viden Jeg vil i det kommende illustrere, hvilke betydninger den sociale dimension i deling af viden kan have for videnledelse. Det vil jeg gøre gennem beskrivelser af to forskellige...... sociale barrierer for vidensdeling - den afgrænsende og den begrænsende. Der bliver ofte ikke taget hensyn til disse barrierer i systemer for videnledelse. I stedet antages det, at den sociale interaktion fungerer tilfredsstillende. Alligevel kan de have en meget stor betydning for vidensintensive...

 5. Buyology II

  OpenAIRE

  Dam, Anne-Kathrine; Jeppesen, Christina Høst; Møller, Ida Grevsen; Fournaise, Maria; Benneweis, Nadia

  2010-01-01

  Vores rapport tager udgangspunkt i bogen Buyology, hvori Martin Lindstrøm beskriver hvordan neurovidenskab og marketing kombineres, hvilket gennem strategier underbevidst får os til at købe. Vi har benyttet Morten L. Kringelbach til at supplere Lindstrøms strategier samt, for at sikre korrektheden af de videnskabelige begreber inden for hjerneforskning. Lindstrøms strategier er brugt som analytiske redskaber for at klarlægge IKEAs varehus’ brug af neuromarketing. Vi fandt i varehuset påfalde...

 6. Hvad er textil design?

  OpenAIRE

  Riisberg, Vibeke

  2002-01-01

  I denne forelæsning fokuseres på textildesign udfra følgende fire aspekter: Konstruktion, taktilitet, funktion og dekoration. Via konstruktionen bliver textilet en fysisk realitet, taktilitet bibringer det specifikke egenskaber, der har betydning for anvendelsen og appellerer til følesansen. Funktionen imødekommer et behov, og gennem dekorationen sættes øje og erindring i spil. I en senere forelæsningvil målgrupper og produktionsmetoders indflydelse på textildesign blive taget op. Desuden int...

 7. Realisering af Smart City/Smart House i Nordjylland

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lindgren, Peter; Saghaug, Kristin Margrethe

  2008-01-01

  beskriver tankerne, visionerne og perspektiverne i forhold til at realisere Smart House-konceptet i Region Nordjylland. Smart House-tankerne er baseret på at bygge smarte huse og smarte byggekomponenter til fremtidens brugere, hvor den nyeste teknologi indenfor byggematerialer kombineres med nye værdier....... Formålet med Smart House Nordjylland er at flytte byggeindustriens og forskernes fokus fra en indbyrdes konkurrence lokalt til et udviklende innovationssamarbejde, som sigter mod det globale marked. På denne måde kan regionen skabe et udstillingsvindue indenfor fremtidens byggeri gennem en interaktion...

 8. Byboliger i forandring:Etablering af nye boliger i den eksisterende bygningsmasse - en eksempelsamling

  OpenAIRE

  Bech-Danielsen, Claus

  2008-01-01

  I rapporten beskrives og illustreres 15 udvalgte byboliger fra otte europæiske lande. Eksempelsamlingen viser, at der gemmer sig store muligheder for at etablere spændende og tidssvarende boliger i den eksisterende bygningsmasse. Desuden illustrerer eksemplerne, at bymæssig fortætning, der ofte debatteres med fokus på opførelse af højhuse, også kan ske gennem omdannelser og tilføjelser i den eksisterende bygningsmasse.

 9. Effect of pulse current on energy consumption and removal of heavy metals during electrodialytic soil remediation

  OpenAIRE

  Sun, Tian Ran; Geiker, Mette Rica; Mortensen, John; Ottosen, Lisbeth M.

  2013-01-01

  Forurening af jord og grundvand tiltrækker til stadighed opmærksomhed verden over. De forskellige typer af forurening, som giver bekymring, inkluderer en lang række toksiske forbindelser så som tungmetaller, radioaktive stoffer og organiske forbindelser. Miljøet og mennesker eksponeres for disse forureninger gennem forskellige eksponeringsveje og i uacceptabelt høje doser, hvilket leder til uacceptable, uønskede bivirkninger på både folkesundhed og miljøet. I de seneste årtier har jord og gru...

 10. Interview med professor Paul du Gay om bureaukratiets værdi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pors, Anja Svejgaard

  2013-01-01

  Paul du Gay er sociolog og globaliseringsprofessor ved Institut for Organisation på Copenhagen Business School. I hans forskning interesserer han sig blandt andet for bureaukratiet som styreform. Gennem årtier har bureaukratiet været genstand for omfattende kritik for dets langsommelighed......, inhumanitet og manglende fleksibilitet. Paul du Gay har taget til genmæle og forsvarer bureaukratiet som en styreform, der understøtter demokrati. I arbejdet med administration som praksis og faglighed har vi interviewet Paul du Gay om nogle af de centrale pointer i denne forskning. Samtalen kredser om...

 11. Fra Avantgarde til Street art

  OpenAIRE

  Ohm, Peter; Petersen, Rune Gjerulff; Goodale, Lærke Ea; Bartholin, Frederik Schultz; Eriksen, Cecilie; Pedersen, Cecilie

  2012-01-01

  Dette projekt tager udgangspunkt i street art, som fænomen. Ud fra en historisk gennemgang vil, der blive redegjort for avantgarde, situationisme og street art. Street artisten, Banksy vil gennem projektet være i fokus, og der vil blive foretaget en analyse af udvalgte værker fra netop Banksy, med inddragelse af Nicolas Bourriauds teori, relationel æstetik. Endvidere vil der med kritiske øjne blive set på diskussionen omkring street art, som et kommercielt fænomen. Der vil blive diskuter...

 12. Specialoperationer - myter og fakta

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Lars Henrik Ehrensvärd

  Briefet analyserer nogle af de myter som gennem tiden har skabt en institutionel modstand på de politiske militære beslutningsniveauer mod at forstå og overveje specialoperationer som et strategisk værdifuldt værktøj i nutidig og fremtidig konfliktforebyggelse, krisestyring og konflikthåndtering........ Briefet giver et summarisk overblik over hvad specialoperationer egentlig er og fokuserer derfor på at udvikle en bredere forståelse for nyttigheden af specialoperationer i en småstats strategi....

 13. Miljøvurdering af energiproduktion fra affald og biomasse

  OpenAIRE

  Tonini, Davide; Astrup, Thomas Fruergaard

  2013-01-01

  Forskningen fokuser på fastlæggelse af de miljømæssige konsekvenser ved fremstilling af energi baseret på biomasse og affald. Et centralt element i arbejdet har været at undersøge miljøaspekterne ved nye og innovative teknologier til bæredygtig energiproduktion. De miljømæssige konsekvenser ved energiteknologier og energisystemerne er blevet fastlagt ved livscyklusvurdering baseret på detaljerede analyser af ressource-, stof-, og energistrømme gennem hele energisystemer såvel som enkelte tekn...

 14. Omsorgsarbejde, subjektivitet og læring

  DEFF Research Database (Denmark)

  Liveng, Anne

  Afhandlingen omhandler social- og sundhedshjælperelevers subjektive orienteringer i forhold til at uddanne sig til omsorgsarbejde for ældre og syge hjælptrængende mennesker. Gennem analyser af fire cases fremskrives, at orienteringer mod uddannelse og arbejde er livshistorisk konstitueret, uanset...... særlig arbejdsorientering. Ud fra praktikobservationer tematiseres omsorgsarbejdet som læringsrum, hvori relationen til den konkrete Anden er af central betydning. Arbejdets indlejring i et kønshierarki, et fagligt hierarki og et "smudshierarki" ses som medvirkende til en ringe samfundsmæssig...

 15. Personlig Branding

  OpenAIRE

  Zeij, Kasper; Drost Laursen, Ole; Otte, Dennis

  2008-01-01

  Dette projekt handler om personlig branding, set gennem et socialpsykologisk perspektiv. Efter en redegørelse af begrebet personlig branding, redegøres der for sociologerne Kenneth J. Gergen, Jerome Bruner og Erving Goffmans respektive teoriapparater. Som et konkret eksempel på personlig branding, har vi opstillet en case om den amerikanske million-arving, Paris Hilton, som vi mener, er særligt interessant ud fra et branding synspunkt. I vores diskussion stilles der skarpt på, hvordan Par...

 16. Risk Implications of Energy Policy Instruments

  OpenAIRE

  Kitzing, Lena; Morthorst, Poul Erik; Mitchell, Catherine

  2014-01-01

  I mange lande I Europa og resten af verden står el-systemer ved overgangen til en ny æra: De omdannes fra at være centraliseret og baseret på fossile brændsler til at blive bæredygtige og mere integreret. Politiske beslutningstagere har en vigtig rolle i denne process: Ambitiøse mål for at øge andelen af vedvarende energikilder skal realiseres gennem tilsvarende investeringer i nye teknologier. Forståelsen for energipolitikkens virkning samt effekten af støtteinstrumenter på investeringer, is...

 17. Enhanced Oil Recovery with Surfactant Flooding

  OpenAIRE

  Sandersen, Sara Bülow; Stenby, Erling Halfdan; von Solms, Nicolas

  2012-01-01

  Forbedret olieindvinding (EOR) vinder større og større indpas i olieindustrien og flere forskellige teknologier er brudt frem gennem de sidste årtier, alle med det overordnede formål at bidrage til at optimere olieindvinding efter at traditionelle indvindingsmetoder er anvendt.Gennemskylning med overfladeaktivt stof (surfactant flooding) er en EOR teknik, hvor faseadfærd og faseligevægt inde i reservoiret kan manipuleres via injektion af surfactanter og co-surfactanter. Herved dannes fordelag...

 18. Hysteresis in Magnetocaloric Materials:An experimental and modelling approach

  OpenAIRE

  von Moos, Lars; Bahl, Christian; Nielsen, Kaspar Kirstein; Engelbrecht, Kurt

  2014-01-01

  I denne afhandling behandles effekten af hysterese på magnetokaloriske materialers egenskaber samt dens indflydelse på ydeevnen i magnetiske kølingsapparater. Dette gøres gennem et kombineret eksperimentelt og modelleringsstudie af de to første ordens magnetokaloriske materialer MnFe(P,As) og Gd5Si2Ge2. Den eksperimentelle karakterisering af den magnetokaloriske effekt (MCE) i disse materialer er udført ved brug af konventionelle indirekte metoder, baseret på magnetometri og kalorimetri, samt...

 19. Urban Varmeø i København - et felt studie

  OpenAIRE

  Voss, Anders; Aagaard, Johanne; Brønnum, Ebbe Skovgård; Høegh Jensen, Nanna; Graversgaard, Morten

  2010-01-01

  Resumé Dette projekt er et casestudie af den urbane varmeøeffekt i København og omhandler dermed temperaturforskellen mellem det urbane og rurale. Gennem et felteksperiment måles lufttemperaturen fra en bil på to ruter i og omkring København. Ved interpolering af temperaturer i ruralt område (Holbæk) bestemmes varmeøintensiteten , som forskellen mellem den målte temperatur i byen og temperaturen i det rurale. Ved anvendelse af GIS som analyseredskab, kortlægges varmeøintensiteten i forho...

 20. Evacuation of People with Visual Impairments

  OpenAIRE

  Sørensen, Janne Gress; Dederichs, Anne

  2014-01-01

  Brand har altid været en trussel mod mennesker og forårsager hvert år tab af menneskeliv. Der er foretaget mange tiltag for at brandsikre vores bygningsværker, men brand opstår stadig og koster menneskeliv. Gennem de seneste årtier er der opstået en tendens til at bygninger opføreres mere og mere komplekst. Dette udfordrer brandingeniørerne og de præskriptive brandkrav. En konsekvens heraf er udvikling og implementering af de funktionsbaserede brandkrav. Samtidig er tilgængelighed til bygning...

 1. Development and evaluation of methods for recovery of Noroviruses from food, water and air

  OpenAIRE

  Uhrbrand, Katrine; Hedlund, Kjell-Olof; Myrmel, Mette; Christensen, Laurids Siig

  2012-01-01

  Norovirus (NoV) er den primære årsag til viral gastroenteritis på verdensplan. Med en estimeret infektiv dosis (ID50) på 18 virus partikler er NoV ekstremt infektiøse. NoV smitter via den fækalorale rute enten direkte via person-til-person kontakt eller indirekte gennem kontaminerede genstande, vand eller fødevarer. I de senere år er utallige udbrud af gastroenteritis blevet forbundet med indtagelse af NoV kontamineret drikkevand, skaldyr, grøntsager og bær. Endelig er der set indikationer på...

 2. Biofortificering af hvede: Kan vi forøge mængden og biotilgængeligheden af jern i frøhviden?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Borg, Søren; Brinch-Pedersen, Henrik; Tauris, Birgitte;

  2009-01-01

  Gennem århundreder har fokus i forbedringen af vores afgrøder ligget i forædlingen mod højere udbytte, medens indholdet af essentielle mineraler stort set har været ignoreret. I de seneste år har forståelsen af de molekylære mekanismer, der ligger til grund for optagelse, transport og deponering af...... mineraler i planter lagt grunden til en mere målrettet angrebsvinkel for forbedring af  den næringsmæssige værdi af vore afgrøder baseret på bioteknologi....

 3. Lean versus Quick Response Manufacturing og andre koncepter - er Lean den eneste ene?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Michelsen, Aage U

  2005-01-01

  Begrebet Lean har gennem de senere år vundet en enorm udbredelse. Antallet af publikationer om Lean har været eksplosivt stigende, og mange virksomheder har gennemført eller gennemfører Lean-projekter. Er Lean et nyt koncept? Er Lean den eneste løsning? Kan Lean kombineres med tankegange og princ...... løsning af en anden produktionsopgave. I fjerde afsnit skitseres kort relationerne mellem Lean og to andre begreber, Six Sigma og TPM, der begge har samme mål som Lean, men forskellige udgangspunkter og forskellige indfaldsvinkler....

 4. R&D Towards Commercialization of Sea Wave Slot Cone Generator (SSG) Overtopping Wave Energy Converter:selected topics in the field of wave energy

  OpenAIRE

  Margheritini, Lucia

  2009-01-01

  Et element i kampen mod klimaændringer er udviklingen af alternative ikke-forurenende kilder til produktion af energi. SSG er netop en teknologi, som omdanner havets bølger til elektricitet. SSG konceptet fungerer ved at bølgerne løber op ad en rampe, over en kam og fanges i en række reservoirer. Det vand, som nu befinder sig på et højere niveau end havoverfladen, bringes tilbage til havet gennem nogle lavt-tryks vandturbiner, og der udvindes elektricitet. Nærværende afhandling indeholder en ...

 5. Caspar Paludan-Müller - Zur frühen Ranke-Rezeption in Dänemark

  OpenAIRE

  Møller, Jes Fabricius

  2007-01-01

  Den danske reception af Leopold von Rankes værker og historismen skete i overvejende grad gennem Caspar Paludan-Müller, der også anvendte de kildekritiske principper, der hørte til Rankes og Niebuhrs historisme. Historismen og dermed også Paludan-Müllers verdensbillede blev udsat for et stadig større pres i løbet af det 19. århundrede. og især Kristian Erslevs kritik af Paludan-Müller skal ses som et udtryk for modernismens og positivismens fremkomst. Erslevs kritik af Paludan-Müller var Ersl...

 6. Mellem solospil og solidaritet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hjort, Katrin; Raae, Peter Henrik

  Den danske gymnasieskole er først sent blevet omfattet af de reformer, der gennem de sidste 25 år har sat sit præg på det øvrige nordiske uddannelsessystem. Men med gymnasiereformen 2005 og selvejereformen 2007 deler gymnasierne nu grundlæggende vilkår med de øvrige uddannelsesinstitutioner....... Gymnasieskolerne skal forholde sig til de nye styringsteknologier, New Public Management, der er på spil i den nationale konkurrencestat, og til de neoliberale tendenser i transnational uddannelsespolitik - kompetenceorientering, resultatvurdering og kommercialisering. Tendenser, som bl.a. er repræsenterede i den...

 7. Call centre i Danmark 2004 - Ledelse, samarbejde og teknologi

  DEFF Research Database (Denmark)

  El-Salanti, Nadia; Sørensen, Ole Henning; Wiegmann, Inger-Marie

  Cornell University i staten New York, USA har igangsat en international benchmarking undersøgelse af HR management og ’performance’ i call centre. Den har titlen ”The Global Call Center Industry Project. Strategy, HR Practices, & Performance”. Undersøgelsen er sponsoreret af ”Russell Sage...... Foundation”. Den finder sted gennem et samarbejde mellem uafhæn-gige forskere i og omkring universitetsmiljøerne i en række lande i EU, Nordamerika, Afrika, det sydlige Asien, Syd-Øst Asien og Australien. I Danmark er det Danmarks Tekniske Universitet der er ansvarlig for un-dersøgelsen. CASA (Center for...

 8. HR som business partner

  DEFF Research Database (Denmark)

  Søndergård, Birger; Jensen, André Barsøe

  2014-01-01

  De fleste af os vælger at antage, at forandringer kan styres, i hvert fald til en vis grad. Ellers ville man også kunne falde i en slags handlingslammelse, og det er ikke, hvad der efterspørges fra HR’s ansvarlige. Der kræves resultater. HR er gennem en årrække blevet langt mere strategisk, hvor HR...... deltager i de strategiske beslutningsprocesser, og det kræver HR-medarbejdere, der forstår forretningen....

 9. Fossiler i Grønland. 2. del

  DEFF Research Database (Denmark)

  Harper, David Alexander Taylor; Lindow, Bent Erik Kramer

  2009-01-01

  Dette er anden og sidste del af POST Greenlands serie om fossiler i Grønland med tre frimærker, der beretter om de mange og spændende fossilfund fra Grønland. Mærkerne fortsætter vores rejse gennem nogle af nøglebegivenhederne i livets historie, smukt illustreret af endnu flere unikke fossiler....... Disse tre fossiler, en plante, et bløddyr og et hvirveldyr, er fra de yngre aflejringer i Grønland med aldre spændende fra for 200 millioner og indtil kun 8.000 år siden....

 10. Traces of Fire:The Pun and Modern Poetry

  OpenAIRE

  Kjerkegaard, Stefan

  2005-01-01

    Afhandlingen omhandler et ofte ugleset, men dog vitalt element i både læsningen og skrivningen af poesi og litteratur, nemlig ordspillet. Gennem 9 kapitler og en fyldig introduktion indkredses fænomenet både med henblik på en klargøring i en litteraturhistorisk og en litteraturanalytisk betydning. Især det sidste lægger afhandlingen vægt på og indeholder bl.a. derfor en mere analytisk del, hvor ordspillets funktion og betydning undersøges i forbindelse med tre digteres poetiske strategier. ...

 11. Makroinfaunal biodiversitet og mikrobiel olienedbrydning

  OpenAIRE

  Ibdah, Sana; Buck, Sine; Prehn, Jonas; Enggaard, Mattias

  2006-01-01

  Gennem opstilling af enkelt-, dobbelt- og trippelartssammensætninger af henholdsvis Arinicola marina, Nereis diversicolor og Cerastoderma edule undersøger projektet sammenhængen mellem biodiversitet af bioturberende infauna og mikrobiel nedbrydning samt fjernelse for alkaner og methylphenantrener (MP) i sedimentet ved en nominel koncentration på 700 ppm råolie. Forsøget forløb over 4 uger. Ud fra ekstraktioner af sedimentet i 3 dybder ved forsøgets afslutning, hvorfra udvalgte oliekompone...

 12. DRs dilemma

  OpenAIRE

  Holten-Lund, Anders; Vigild Laursen, Pernille; Schmidt Jørgensen, Sidsel

  2006-01-01

  Titel: DRs dilemma - en undersøgelse af DR og legitmitet. Opgaven bygger på en branche og virksomhedsanalyse gennem brugen af Porters five forces og SWOT-analyse. Dette har været grundlaget til beskrive DRs stakeholders og finde frem til hvilke krav og forventninger de har. Dette er suppleret med en institutionel og nyinstitutionel organisationsopfattelse, hvormed vi har fundet frem til regulative, normative og kognitive strukturer der påvirker DR. I diskussionen kommer vi ind på hvad...

 13. Ikke bare porno på mobilen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Tem Frank

  2013-01-01

  Den britiske børne- og ungdomsforsker professor Sonia Livingstone ved London School of Economics viser gennem en række interviews, at billeder af eksplicitte sexhandlinger er en velkendt del af den ungdommelige cirkulation af ’hverdagspornografisk’ materiale (Ringrose et al. 2012). ’Sexting’ er a...... altså ikke bare porno på en mobilplatform. Det er handlinger og værgestrategier, som unge piger er nødt til at forholde sig til i hverdagen, mens drengene umiddelbart ser ud til at slippe relativt let udenom den chikane, der kan ligge i ’sexting’....

 14. Integrated environmental and economic assessment of waste management systems

  OpenAIRE

  Martinez Sanchez, Veronica; Astrup, Thomas Fruergaard

  2016-01-01

  Affaldssektoren har gennem det seneste årti udviklet sig fra en sektor med primær fokus på minimering af miljøpåvirkningen fra affaldshåndteringen, henimod en sektor med fokus på genvinding og udnyttelse af ressourcerne i affaldet. Affaldshierarkiet udgør en overordnet rettesnor for lovgivning på affaldsområdet og prioriterer forebyggelse af affald højest, efterfulgt af genbrug og genanvendelse, dernæst nyttiggørelse med henblik på energiproduktion, og endelig deponering af affald som den min...

 15. Det legende byrum

  OpenAIRE

  Secher, Louise; Bendixen, Anne Sophie; Holm-Rasmussen, Lise

  2011-01-01

  Projektet “Det legende byrum” søger at redegøre for, hvordan planlægningen kan bidrage til en omformning af det eksisterende byrum, således at det bliver mere orienteret mod bevægelse. Der tages udgangspunkt i bevægelsesformen parkour, for at belyse dennes anderledes brug af byrummet i bevægelsesøjemed. Problemstillingen belyses således både gennem teori og empiri. Teorien behandler byrummet og dets forskellige strukturer og anvendelsesmuligheder samt borgeren i byrummet. Ydermere belyser den...

 16. Luhmanns sociologiske systemteori

  DEFF Research Database (Denmark)

  Keiding, Tina Bering

  Denne artikel får sit særlige blik på ledelse på to måder. For det første gennem dens systemteoretiske ansats, som baserer sig på Niklas Luhmanns teori om sociale systemer. For det andet ved, at den i tråd med Wilke (1999) beskriver ledelse som interventionskommunikation, forstået som kommunikation...... begribe et komplekst fænomen. For som Luhmann (2000a, s.64) siger "Kun kompleksitet kan reducere kompleksitet". Modydelsen for den kompleksitet, som dette kombinerede blik fremanalyserer, er en overraskende og kompleksitetsfølsom beskrivelse af interventionskommunikationens indbyggede paradokser...

 17. Musikterapi med kontakt- og kommunikationssvage børn

  DEFF Research Database (Denmark)

  Frederiksen, Britta Vinkler

  2009-01-01

  I artiklen beskrives, hvordan musikterapi er med til at støtte en målrettet udviklingsproces hos børn, med diagnoser som Asperger syndrom, autisme, opmærksomhedsforstyrrelser, ADHD o.lign. Musikkens kvaliteter beskrives og illustreres gennem vignetter fra terapiforløb, der alle er foregået i Klin...... for Musikterapi, Turesensgade 15, København. Forløbene er blevet mulige efter en velgørenhedskoncert på Hard Rock Café i København til fordel for musikterapi med børn....

 18. Kvalitative Interviews med D&I Censorer, Undervisere, Kandidater og Studerende

  DEFF Research Database (Denmark)

  Brodersen, Søsser; Lindegaard, Hanne

  2010-01-01

  Som en opfølgning på telefon surveys blev der i tredje fase af D&I evalueringen gennemført en række kvalitative interviews med udvalgte censorer, undervisere, kandidater og studerende. Formålet med de kvalitative interviews har været at undersøge om: - D&I studerende og kandidater gennem forløbet i...... forskellige jobfunktioner, samt nogle uden job. - For studerende ønskede vi informanter, som vi mente havde gjort sig overvejelser omkring uddannelsen og deres fremtidige job. Interviewene blev hovedsagelig foretaget som face-to-face interviews enten hos informanterne eller på DTU. I ét tilfælde var det ikke...... muligt at arrangere interviewet som en face-to-face situation, så der blev interviewet lavet over telefonen. Alle interview ligger som båndede optagelser. Formålet i denne afrapportering er at fortælle informanternes ’historie’, hvilket gøres gennem resumeer af interviewene. Alle interviews tog...

 19. I metaforens lys

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansbøl, Gorm

  nogle dikotomier, der har stor betydning for vor erkendelse af virkeligheden. Kvernbekk skelner endvidere mellem direkte og indirekte perception af facts. Mange af vore erkende perceptioner medieres på en eller anden måde. ?Dette betyder, at de er indirekte, og at vi ser dem gennem at se noget andet...... uddannelsesforskning og teoretisk udvikling afgørende for praksis (Kvernbekk, 1999, s. 129. Min oversættelse). Hvilket tager udgangspunkt i, at vi må skelne mellem direkte perception af objekter, dvs. simpel seen, og direkte perception af facts som navngives gennem lingvistiske elementer sat ind i sætninger (Kvernbekk......, 2000, s. 362). Begge dele betegnes som seeing that. Kvernbekk foreslår derfor, at vi skelner mellem at se objekter og facts, dvs. skelner mellem sanse perception og kognitiv (fact) perception. Skelner mellem at se at, der ligger et stykke wire på jorden som et objekt, og se hvad det er, der er...

 20. Verdens ældste stenarkitektur

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kjær Christoffersen, Louise; Skov-Hansen, Alette Lena

  1998-01-01

  På Malta og Gozo findes der rester af 18 megalit-templer. De er rejst i det 4. årtusinde f.Kr., og har været i brug gennem cirka 1.000 år. I september 1994 styrtede et af disse templer delvist sammen, og det blev startskuddet til et større dokumentationsarbejde. Denne artikel omhandler undersøgel......På Malta og Gozo findes der rester af 18 megalit-templer. De er rejst i det 4. årtusinde f.Kr., og har været i brug gennem cirka 1.000 år. I september 1994 styrtede et af disse templer delvist sammen, og det blev startskuddet til et større dokumentationsarbejde. Denne artikel omhandler...... undersøgelser af templet Ta’ Hagrat, der ligger på det nordvestlige Malta ved byen Mgarr. Ta’ Hagrat blev opført i perioden 3.800-3.600 f.Kr., og er dermed et af de tidligste maltesiske templer, og samtidig et af de mindste. Det består af to sammenbyggede templer, hvoraf det mindste antages at repræsentere et...

 1. En form av television. Globaliseringen av nationell TV-kultur

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Göran Bolin

  2005-09-01

  Full Text Available Det populære svenske spil- og underholdningsprogram, Bingolotto, har været vist på national svensk tv lige så længe der har været kommer- ciel tv i Sverige. Programmet har haft skiftende succe siden starten i 1991 og havde på sit højdepunkt over 2 milllioner seere. Artiklen be- skriver Bingolotto som et særligt format inden for spil- og legeprogram- mer. Det sker gennem en diskussion af formatbegrebet i forhold til be- grebet genre, og gennem en identifikation af 4 karakteristiske dimen- sioner i formatbegrebet. Forfatteren fremhæver tv-formatet som en konceptuel beholder, der dels kan kapitaliseres, men som også kun kan anvendes på visse genrer. Desuden betragtes tv-formaternes fremvækst som et slags kulturelt oversættelsesarbejde i en globalise- ret tid, hvor internationale formater versioneres til et bestemt publikum ved at give formatet nationalt kulturelt særpræg.

 2. Er der sammenhæng mellem foderudnyttelse, aktivitet og sundhed?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Damgaard, Birthe Marie; Hansen, Steffen W

  2010-01-01

  Gennem de senere år er minken blevet tungere år efter år, og undersøgelser har vist, at det er muligt at øge foderudnyttelsen gennem avl. Formålet med denne undersøgelse var at belyse aktivitet, kropsvægt og immunstatus hos mink med høj og lav residual foderindtag (RFI) ved restriktiv og ad libitum...... fodring. I undersøgelsen indgik 30 minktæver, halvdelen med høj RFI og halvdelen med lav RFI. Resultaterne viste, at forskellen i RFI mellem de to hold ikke entydigt kan tilskrives en større gennemsnitlig aktivitet for RFI-Høj end for RFI-Lav, da forskellen i aktivitet ikke var signifikant (P=0,092), men...... der var en tendens til større aktivitet for RFI-Høj end for RFI-Lav. Endvidere viste resultaterne, at restriktiv fodring hos mink med høj RFI vil give immunsuppression og bevirke, at minken koncentrerer sin aktivitet til perioden op til fodring på bekostning af aktivitet på andre tidspunkter af døgnet....

 3. Social konstruktion af personlig identitet på Facebook

  DEFF Research Database (Denmark)

  Tække, Jesper

  Der tages i papiret udgangspunkt i Luhmanns teori om de tre systemdannelsesplaner (det biologiske, det sociale og det psykiske), samt i mediernes rolle for selvdannelse gennem socioevolutionen, dvs. selvdannelse under indflydelse af forskellige historiske mediesamfund (samfund baseret på forskell......Der tages i papiret udgangspunkt i Luhmanns teori om de tre systemdannelsesplaner (det biologiske, det sociale og det psykiske), samt i mediernes rolle for selvdannelse gennem socioevolutionen, dvs. selvdannelse under indflydelse af forskellige historiske mediesamfund (samfund baseret på...... forskellige medier), der giver forskellige muligheder for at reflektere over selvet og få respons på det socialt. Således vælges individet og dets personlige socialt konstruerede identitet som fokus med baggrund i en udgranskning af forskellige mediesamfund. Spørgsmålet der herefter arbejdes med er hvordan de...... nye såkaldte sociale medier, i form af Facebook, indvirker på selvet og den sociale konstruktion af dets personlige identitet. Der tages tre perspektiver op, nemlig 1 hvad Facebooks kommunikative rum, der afforder netværkskommunikation nærmere end fællesskabskommunikation betyder for selvet, 2 hvordan...

 4. Restriktiv spisning i narrativ belysning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mark, Edith

  fortælle sin egen historie gennem den litterære fortælling fik barnet mulighed for at konfigurere sin egen livshistorie med sigte på at styrke dets håb og livsmod. Ved hjælp af storylinemetoden fik børnene lejlighed til at udtrykke deres oplevelser og historier gennem tegning, modellering og andre kreative...... sygdom. Børnene opdager, at de har en god og interessant historie om deres sygdom. De børn, der også har en sammenhængende og en livsbekræftende historie ved siden af historien om sygdommen, formår at tage skæbnen op. De føler, at livet er godt, og madglæden er intakt. Børn med overvægt har ikke en...... diagnose, de har ikke trygge relationer til sundhedspersonalet, og de oplever overvældende skam. De føler, deres overvægt er selvforskyldt, mens de ikke magter at ændre situationen. Børnene mener derfor, at de har en dårlig historie, som de ikke ønsker at dele med andre. De isolerer sig ofte og fortsætter...

 5. Improvisation – om pædagogens møde med barnet i æstetiske processer

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sonja Svendsen

  2014-12-01

  Full Text Available Abstract: The article is about the concept of improvising in aesthetical pedagogical praxis, in kindergartens. The main theme is that improvised proficiencies/skills can be developed through an awareness of the dynamic relationship between preparatory work in relation to planned frameworks and special attention on the pedagogue’s different ways of relating to pedagogical praxis. In the article it is discussed how the pedagogue by being attentive and aware of the above relationship can contribute to promoting children’s own expressions in aesthetical processes. The topic is discussed with reference to a two year action research project about aesthetical pedagogical praxis in three different kindergartens.Resumé: Artiklen handler om begrebet improvisation i æstetisk pædagogisk praksis i børnehaven. Temaet i artiklen er, at improvisatoriske færdigheder kan udvikles gennem en bevidsthed om det dynamiske forhold mellem det forberedende arbejde med rammesætning og en særlig opmærksomhed på pædagogens forholdemåder. I artiklen diskuteres det, hvordan pædagogen, med en opmærksomhed på en improvisatorisk forholdemåde, kan medvirke til at fremme børns egne udtryk i æstetiske processer. Gennem henvisninger til et toårigt aktionsforskningsprojekt om æstetisk pædagogisk praksis i tre børnehaver, drøftes dette tema.

 6. Introduktion. Om rotavirus. Teknologi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Wejse, Christian

  vil skyldes rotavirus. Typisk vil børnene få feber, opkastninger og/eller diarré. Sygdommen går sædvanligvis over af sig selv i løbet af 3 til 7 dage. Nogle børn får dog væske- og saltmangel i en sådan grad, at de må indlægges på hospital til behandling med drop og væske direkte ind i årerne. 85 – 90...... % af danske børn følger det danske børnevaccinationsprogram og bliver vaccineret mod en række infektioner. Der findes i Danmark to velafprøvede og godkendte vacciner mod rotavirus. Begge vacciner gives gennem munden og ikke gennem indsprøjtning i huden, som de øvrige vacciner i det danske...... børnevaccinationsprogram. Verdenssundhedsorganisation (WHO=World Health Organisation) samt nationale og europæiske faglige selskaber har anbefalet at vaccinere mod rotavirus. I en række europæiske lande er vaccination mod rotavirus indført i det nationale børnevaccinationsprogram. Andre europæiske lande har fravalgt...

 7. Bogen om GIS og geodata

  DEFF Research Database (Denmark)

  Balstrøm, Thomas; Jacobi, Ole; Bodum, Lars

  OM INDHOLDET: Kort har gennem århundreder været brugt til at afbilde fænomener på vores runde Jord på papir, men i dagens IT-samfund håndteres de i computere ved brug af geografiske informationssystemer - forkortet GIS. I dem er det for eksempel muligt at koble kortinformationer med registeroplys......OM INDHOLDET: Kort har gennem århundreder været brugt til at afbilde fænomener på vores runde Jord på papir, men i dagens IT-samfund håndteres de i computere ved brug af geografiske informationssystemer - forkortet GIS. I dem er det for eksempel muligt at koble kortinformationer med...... kriterier osv. I systemerne findes der også værktøjer til beregning af korteste vej i vejnetværk og analyser på cellebaserede data som eksempelvis digitale højdemodeller. I denne første dansksprogede lærebog gives der en introduktion til de basale begreber i forståelsen af GIS eksemplificeret ved fokus på...... geodata i databaser, analysemetoder, kartografiske principper, metadata (data om data) og udvalgte eksempler på geodata til brug for den offentlige forvaltning, private virksomheder og borgere. Bogen afrundes med en perspektivering om mulighederne i fremtidens brug af GIS og geodata, som desværre ikke har...

 8. Radon og boligen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rasmussen, Torben Valdbjørn

  Radon er en radioaktiv og sundhedsskadelig luftart, som ved indånding øger risikoen for lungekræft. Der er ingen dokumenteret nedre grænse for, hvornår radon er ufarligt. Derfor anbefales det, at man tilstræber et så lavt radonindhold i indeluften som muligt. Man kan hverken lugte, se, høre eller...... smage radon, så vil du vide, om du har radon i din bolig, må du måle radonindholdet i indeluften. Radon forekommer naturligt i jorden og kan suges ind sammen med jordluft, hvis der inde er et undertryk, og hvis konstruktionerne mod jord er utætte. Jordluft trænger ind gennem revner og utætte samlinger......, fx omkring rør til kloak, vand og varmeforsyning. Koncentrationen af radon i jorden varierer meget fra sted til sted, også lokalt og gennem året. Tidligere undersøgelser har vist, at der kan forekomme høje koncentrationer i Sydgrønland, specielt i området syd for Narsalik ved Paamiut, 61°30’N....

 9. Udviklingen i forekomsten af vandfugle i Skjern Enge i efterårene 2002-2011

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bregnballe, Thomas; Amstrup, Ole; Bak, Mogens;

  Naturgenopretningen i Skjern Enge blev afsluttet i 2002, og denne rapport belyser udviklingen i efterårsforekomsten af trækkende vandfugle gennem de 10 efterfølgende år samt områdets betydning for denne gruppe af fugle. Med forekomster på op til 7.000-16.000 individer har svømmeænder været den...... fuglegruppe, der først og fremmest har draget fordel af de nye vådområder. Skjern Enge har dog også været et vigtigt raste- og/eller fødesøgningsområde for hejrer, svaner, gæs, blishøns og enkelte arter af vadefugle. Mange af arterne er fortsat med at optræde i forholdsvise høje antal gennem perioden fra...... samlede udnyttelse af området påvirket af om vandstanden generelt var høj eller lav i de enkelte efterår. Det konkluderes, at naturgenopretningen i væsentlig grad har bidraget til at forbedre levevilkårene for trækkende vandfugle i Ringkøbing Fjord-området, og Skjern Enge bedømmes til at være blevet...

 10. Web-tv for kulturinstitutioner

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sørensen, Peter; Christensen, Nikolaj; Schytz Marvit, Mathilde;

  Denne publikation er resultatet af et samarbejde mellem Statens Museum for Kunst (SMK) og Danmarks Medie- og Journalisthøjskole om at belyse og undersøge, hvordan web-tv kan bruges i museums- og kunstformidlingen. Samarbejdet indledtes tilbage i 2010 med etableringen af projektet ”Kvalificeret...... kulturformidling gennem web-tv”, som har fået støtte fra Kulturstyrelsen. Formålet med projektet har været at belyse følgende spørgsmål: —Hvordan bruges web-tv i museums- og kunstformidling? —Hvordan kan det beskrives og kategoriseres? —Hvilke faktorer er vigtige at forholde sig til, når web-tv er...... kommunikationsmidlet? —Hvordan er brugernes oplevelse af web-tv? Analysearbejdet og erkendelserne er ikke kun sket inden for projektets rammer, men har foregået løbende i perioden gennem SMK’s praksis på om- rådet og Danmarks Medie- og Journalisthøjskoles undervisnings- og udviklingsaktiviteter. Projektet har også...

 11. Vitenskapelig usikkerhet – etiske utfordringer for forskning og forvaltning

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Frøydis Gillund

  2007-11-01

  Full Text Available En stor del av dagens forskningsaktivitet er knyttet til utvikling av ny teknologi. Teknologiutvikling anses gjerne som et gode, fordi den bidrar til økt eller ny bruk av naturlige ressurser til beste for menneskers generelle levekår og helse, samt miljøet og samfunnet som helhet. Bruk av ny teknologi innebærer imidlertid også risiko for uønskede effekter. Risikovurderinger er ofte preget av vitenskapelig usikkerhet, spesielt med hensyn til effekter som oppstår over tid. Denne usikkerheten reiser nye etiske dilemmaer og gjør det nødvendig med en kritisk vurdering av kunnskapsgrunnlaget. I denne artikkelen fokuserer vi på hvilke etiske utfordringer vitenskapelig usikkerhet har for forskning og forvaltning, og vi vil se nærmere på bruk av DNA-vaksiner i oppdrettsnæring. Vi argumenterer for at det er viktig å anerkjenne kvalitative former for vitenskapelig usikkerhet, som går utover det som uttrykkes i statistiske termer. Walker & Harremoeës (W&H usikkerhetsanalyse presenteres som en metode for å identifisere og systematisere vitenskapelig usikkerhet av kvalitativ karakter. En slik analyse kan øke forskeres evne til å reflektere over og kommunisere usikkerhet knyttet til eget arbeid. Vi argumenterer videre for at kommunikasjon av vitenskapelig usikkerhet bør være en del av forskerens etiske ansvar, blant annet for å stimulere føre-var-basert forskning og forvaltning. En helhetsvurdering av nytte, risikomomenter og usikkerhet kan best oppnås gjennom en tverrfaglig tilnærming. Det vil bidra til at de implisitte verdiene som er assosiert til bruk av ny teknologi blir bedre belyst.http://dx.doi.org/10.5324/eip.v1i1.1685

 12. Danske duehøges populationsøkologi og forvaltning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Drachmann, J.; Nielsen, J. T.

  henholdsvis immature og adulte hunner. Blandt adulte hunner tenderede hunner der var ældre end ni år, mod at udskyde æg-lægningstidspunktet for første æg. I år med høj gennemsnitstemperatur i perioden op til æglægningen (februar/marts) blev det første æg lagt signifikant tidligere end i år med lav gen-nem....... Vejrforholdene omkring klækningstidspunktet (maj) påvirkede også ungeproduktionen da en høj gen-nemsnitstemperatur i maj generelt resulterede i flere udfløjne unger pr. hun end lave gen-nem-snitstemperaturer i denne periode. Hos duehøg er hunnens æglægningstidspunkt afhængigt af hannens evne til at fodre hende...

 13. Kødet som forståelses- og kommunikationsmiddel

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Kim Toft; Christensen, Jørgen Riber

  2010-01-01

  “And your very flesh shall be a great poem,” skrev digteren Walt Whitman i indledningen til Leaves of Grass fra 1855. Fra før Whitman, over Kafkas straffekoloni, kødet som ernæringsmiddel og David Cronenbergs new flesh, til moderne udsmykning af kroppen og æstetisk kirurgi har kødet været et...... (gen)forene. Tanke og omverden har været som to ens poler, der gennem menneskets historie har skubbet sig længere og længere fra hinanden uden blik for, at kroppen ikke kun er en begrænser, men faktisk også kan fungere som en mediator for forholdet mellem omverden og sind....

 14. Akademisk kvarter #1

  DEFF Research Database (Denmark)

  “And your very flesh shall be a great poem,” skrev digteren Walt Whitman i indledningen til Leaves of Grass fra 1855. Fra før Whitman, over Kafkas straffekoloni, kødet som ernæringsmiddel og David Cronenbergs new flesh, til moderne udsmykning af kroppen og æstetisk kirurgi har kødet været et...... (gen)forene. Tanke og omverden har været som to ens poler, der gennem menneskets historie har skubbet sig længere og længere fra hinanden uden blik for, at kroppen ikke kun er en begrænser, men faktisk også kan fungere som en mediator for forholdet mellem omverden og sind. Som poesien kan være en...

 15. Processer i undervisningen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bundsgaard, Jeppe

  Undersøgelsen har fokus på processer i undervisningen – og derigennem på hvordan digitale læremidler kan understøtte eller integreres i typiske processer. Undersøgelsen hviler på deltagende observation på Abildgårdskolen i Odense. Gennem observationerne er der identificeret en række eksempler på...... udfordringer for at gennemføre de undervisningsmæssige processer og givet bud på digitale læremidler der forventes at kunne understøtte processerne. Undersøgelsen viser samtidig hvordan fokus på processer kan fungere som en metode til brugerdreven innovation....

 16. Indoor Environmental Quality of the first European ModelHome 2020

  DEFF Research Database (Denmark)

  Foldbjerg, Peter; Olesen, Gitte Gylling Hammershøj; Feifer, Lone;

  House visionen tager netop denne udfordring op ved at kombinere energi, indeklima og miljø til at udvikle ideer og viden om vores fremtidige bygninger. ModelHome 2020 projektet tager udgangspunkt i Active House vision og materialiserer det ved at designe og konstruere seks bygninger som forslag til...... at udforske kvaliteter og erfaring der skabes ved at bo i huset. Dette paper fokuserer på at udforske indeklimakvaliteten i det første ModelHome 2020 boligprojekt - enfamiliehuset Bolig for livet i Danmark. Huset er målt gennem et år, mens en test familie har boet i huset og har udført normale...

 17. Indoor Environmental Quality og the first European ModelHome 2020

  DEFF Research Database (Denmark)

  Olesen, Gitte Gylling Hammershøj; Hansen, Ellen Kathrine; Foldbjerg, Peter;

  House visionen tager netop denne udfordring op ved at kombinere energi, indeklima og miljø til at udvikle ideer og viden om vores fremtidige bygninger. ModelHome 2020 projektet tager udgangspunkt i Active House vision og materialiserer det ved at designe og konstruere seks bygninger som forslag til...... at udforske kvaliteter og erfaring der skabes ved at bo i huset. Dette paper fokuserer på at udforske indeklimakvaliteten i det første ModelHome 2020 boligprojekt - enfamiliehuset Bolig for livet i Danmark. Huset er målt gennem et år, mens en test familie har boet i huset og har udført normale...

 18. Tegn på sprog - tegn på dygtighed

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holm, Lars

  Med teoretisk afsæt i den internationale diskurs om testing af flersprogede elevers literacy og på baggrund af etnografiske data fra et længdestudie i tre klassers testspraksis sættes der i dette paper focus på, hvordan forskellige tests producerer viden om flersprogede elevers literacykompetence......, og på hvordan testredskaber og testresultater indlejres i lokal praksis. Det er et velkendt forhold, at flersprogede elevers resultater i test i literacy adskiller sig fra etsprogede elevers resultater. Abedi (2011:49) opsummerer situationen på denne måde. "Research on the assessment of ELLs clearly...... literacy diskuteres central træk ved de testredskaber, der anvendes i de tre klasser, og hvordan der gennem testningen skabes viden om flersprogede elevers literacykompetence og literacyniveau....

 19. Rational approach to Unilateral Pleural Effusion in Patients suspected of Malignancy

  DEFF Research Database (Denmark)

  Reuter, Simon Bertram; Bødtger, Uffe

  2015-01-01

  Vi vil udrede den hyppigste og mest dødelige kræft form i verden mere skånsomt, hurtigere og mere økonomisk. Gennem udredningsfasen er patienten præget af frustration, angst, usikkerhed og tab af selvværd. Udover det psykosociale stress, bliver patienter udsat for stort fysiologisk stress som følge...... studier har til dato undersøgt effektiviteten af det nuværende undersøgelsesprogram som bruges overalt i verden. Det er således ubesvaret, om der bruges for mange eller få undersøgelser i udredningen. Vi vil undersøge: 1. Om PET/CT medfører hurtigere diagnose, og dermed mindsker antallet af videre meget...

 20. Havvindmøller i Energi E2. - Et projekt om havvindmøllers konkurrenceevne på et liberaliseret elmarked

  OpenAIRE

  Rygaard, Michael A.; Jakobsen, Mai Gritt; Christensen, Ditte Vesterager; Jahn, Tino Killen

  2003-01-01

  Problematikken vedrørende emissioner af CO2, SO2 og NOx som følge af afbrænding af fossile brændsler, har ført til en stigende debat. Der hersker et ønske om at nedbringe emissionerne samtidig med at elmarkedet liberaliseres. Projektet tager udgangspunkt i Energi E2 som case-virksomhed. E2 er den største elproducent i Østdanmark. I projektet benyttes Avedøre 1 og 2, Nordjyllandsværket, DTU-værket samt Nysted Havmøllepark som referenceanlæg. Gennem projektet vil vi svare på f...