WorldWideScience

Sample records for behandling med azathioprin

 1. Epstein-Barr-virus-associeret lymfom hos en patient med colitis ulcerosa i behandling med azathioprin

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kofoed, Kristian; Kiszka-Kanowitz, Marianne; Albrectsen, Jens Mørch;

  2008-01-01

  A 28 year-old man with ulcerative colitis treated for 10 years with azathioprine (AZA) returned from Central Asia with fever, swollen lymph glands, hepatosplenomegaly, and pancytopenia. He was tested positive for acute Epstein-Barr virus (EBV) infection. Before the final diagnosis of EBV-associat......A 28 year-old man with ulcerative colitis treated for 10 years with azathioprine (AZA) returned from Central Asia with fever, swollen lymph glands, hepatosplenomegaly, and pancytopenia. He was tested positive for acute Epstein-Barr virus (EBV) infection. Before the final diagnosis of EBV...

 2. GIM-behandling af en traumatiseret flygtning med PTSD – med fokus på traumebearbejdning

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Torben Moe

  2016-12-01

  Full Text Available Artiklen omhandler en case med fokus på direkte traumebehandling i traumefokuseret Guided Imagery and Music (GIM. Patienten deltog i et mixed methods feasibility-pilotprojekt vedrørende behandling af traumatiserede flygtninge, som er beskrevet i artiklen Feasibility of trauma-focused Guided Imagery and Music with adult refugees diagnosed with PTSD – a pilot study. Patienten modtog 16 sessioner over en periode på ca. 6 måneder. I artiklen gives eksempler på traumefokuserede interventioner og eksempler på patientens kommentarer, oplevelser, refleksioner og udbytte af behandlingen. Behandlingstilgangen i konteksten med traumatiserede flygtninge er en ny variation inden for spektret af GIM-terapi, og beskrivelsen af behandlingsforløbet understøttes af teoretisk forståelse af processen. Resultater for pilotstudiet viser, at patienten fik signifikant udbytte af terapien. Dette bliver understøttet af patientens egne udtalelser i evalueringen af forløbet samt ud fra data fra de spørgeskemaer, der blev anvendt i undersøgelsen. Patienten har efter GIM-forløbet en score på Harwards Trauma Questionaire (HTQ, som ligger under cut-off for diagnosen PTSD og scorer markant højere på WHO-5 livsstil-skemaet.

 3. Fysisk rehabilitering i forbindelse med behandling af hæmatologiske sygdomme

  DEFF Research Database (Denmark)

  Høgdal, Nina; Bartels, Frederik Reith; Smith, Nicholas Simon;

  2015-01-01

  I denne statusartikel vurderes det, hvorvidt det eksisterende fysioterapeutiske træningstilbud under behandling af maligne sygdomme med højdosis kemoterapi og perifer stamcellestøtte (HD-ASCT) lever op til anbefalingerne i Kræftplan III. Alle seks hospitaler i Danmark, som behandler patienter med...... HDASCT, indgår i undersøgelsen. Resultatet af undersøgelsen peger på, at fysisk aktivitet ikke er højt prioriteret på landets hospitaler. Fysioterapinormeringen er sparsom, så daglig prioritering er nødvendig, og enkelte steder er der under indlæggelse ventetid på opstart af fysioterapi...

 4. Dilemmaer i musikterapeutisk behandling af en traumatiseret flygtning med musikerbaggrund

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bolette Daniels Beck

  2016-12-01

  Full Text Available Denne artikel præsenterer et single case-studie af et receptivt musikterapiforløb med en 55-årig syrisk flygtning, som har været udsat for fængsling og tortur på grund af sine aktiviteter som protestsanger og musiker. Der beskrives problemstillinger og dilemmaer relateret til at anvende musik, der både kan trigge traumer, men også vække indre ressourcer. Kortlægning af patientens forskellige personlighedsdele og musikkens evne til integration af dem vil blive belyst gennem teorien om strukturel dissociation.

 5. Revmatoid artritt i Norge – demografi, sykdomskarakteristika og behandling. En sammenligning med andre europeiske land og USA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Glenn Haugeberg

  2012-11-01

  Full Text Available Bakgrunn: Revmatoid artritt (RA er en kronisk inflammatorisk leddsykdom som gir økt sykelighet og dødelighet. Nye biologiske legemidler har de siste 10 årene bedret prognosen betydelig. I 2005 ble QUEST-RA (Quantitative Standard Monitoring of Patients with Rheumatoid Arthritis prosjektet etablert for å sammenligne sykdomsstatus og behandling hos RA-pasienter i forskjellige land. I denne artikkelen presenteres status for RA-pasienter i Norge sammenlignet med andre europeiske land og USA.Materiale og metode: Tilfeldig utvalgte RA-pasienter fulgt opp ved revmatologisk poliklinikk ved Sørlandet sykehus i Kristiansand (n=100 og St. Olavs Hospital i Trondheim (n=100 ble inkludert. I henhold til protokoll ble demografiske, sykdoms- og behandlingsdata registrert.Resultater: Norske RA-pasienter skilte seg lite fra gjennomsnittet i andre land med hensyn til alder, utdannelse og sykdomsvarighet. Sykdomsalvorlighet og sykdomsstatus til norske RA-pasienter er sammenlignbare med pasienter fra land som har lavest sykdomsaktivitet og best helsestatus. I Norge er andelen som behandles med biologiske legemidler ca 30%, og Norge er blant de land med størst andel pasienter som behandles med denne legemiddelgruppen. Fortolkning: RA-pasienter i Norge er blant de i Europa som har lavest sykdomsaktivitet. En årsak antas å være den relativt utbredte bruken av biologiske legemidler i Norge.

 6. "Som natt och dag" : Kvinnors upplevelser av att leva med IBS och behandling med låg FODMAP-kost

  OpenAIRE

  Börjesson, Louise; Lindberg, Emelie

  2014-01-01

  Introduktion: Irritable Bowel Syndrome, IBS, är den vanligaste funktionella mag-tarmsjukdomen i västvärlden med en prevalens på cirka 15-20 % i befolkningen. IBS är generellt sett dubbelt så vanligt förekommande hos kvinnor som hos män och majoriteten som drabbas är kvinnor under 40 år. Behandling med låg FODMAP-kost är den mest effektiva kostbehandlingen vid IBS. Det finns få kvalitativa studier om IBS och behandling med låg FODMAP-kost och det behövs en ökad förståelse av hur det är att lev...

 7. Behandling af angste psykiatriske patienter med MusiCure - et pilotprojekt

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Torben Egelund Sørensen

  2005-02-01

  Full Text Available I perioden 1.11.2003 til 1.3.2004 blev der på to åbne og en lukket sengeafdeling på psykiatrisk afdeling, Horsens sygehus, gennemført et pilotprojekt, med det formål at undersøge om brugen af speciel designet musik (MusiCure ville have en positiv effekt på angste og urolige patienter. 30 patienter fik MusiCurebehandling en eller flere gange, og af disse fik de 26 en positiv effekt af behandlingen: De blev beroliget; faldt til ro/i søvn. For en patient havde behandlingeningen effekt, og for 3 patienter havde behandlingen en negativ effekt. Interviews med patienter og plejepersonalet viste at brugen af MusiCure havde en angstdæmpende effekt, enten givet aleneeller i kombination med PN medicin og /eller kugledyne. Det konkluderes at undersøgelsens samlede resultat tyder på at MusiCure kan anvendes til såvel psykotiske som ikke-psykotiskepatienter, og at MusiCure, anvendt alene eller sammen med kugledyne, kan være et alternativ til brugen af PN medicin. Artiklen er en revideret udgave af artikel med samme titel bragt på Musica Humanas hjemmeside.

 8. Mentaliseringsbaseret behandling og musikterapi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hannibal, Niels

  2013-01-01

  Denne artikel behandler spørgsmålet, om mentaliseringsbaseret terapi er en metode der medfører et skift i terapeutisk forholdemåde for analytisk orienterede musikterapeuter i arbejde med patienter med personlighedsforstyrrelse. Artiklen skal ses om en del af den teoretiske integrationer af MBT i...

 9. Svær interstitiel lungesygdom på grund af Infliximab og Azathioprin hos patient med Colitis Ulcerosa

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Lars Koch; Cecere, Stefano; Thøgersen, Thøger

  2014-01-01

  A 41-year-old man developed severe interstitial lung disease (ILD) after treatment with infliximab (IFX) and azathioprine (AZA). A relapse of ulcerative colitis was treated with corticosteroids (CS) and IFX as rescue therapy. Following remission AZA was given as prophylaxis. AZA was initiated...

 10. Er danske sygeplejersker "klædt på" til mødet med patienter, som anvender alternativ behandling

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lunde, Anita

  alternativ behandling forekommer af og til, dialogen indgår dog sjældent som et fast punkt i planlagte samtaler, ligesom langt de fleste sygeplejersker aldrig giver konkrete anbefalinger om alternativ behandling. Sygeplejersker anser alternativ behandling som et meget bredt felt, som også afspejler sig i...

 11. Gentaget selvmordsforebyggende behandling

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lind, Bertel

  2014-01-01

  forbedringer i deres behandling, der kunne oplyse os om effekten af behandlingen på patienterne og på at reducere deres på selvmordsforsøgs rate. Metoder Den metodiske tilgang er mixed design ( Creswell 2009) med både kvantitativ og kvalitativ metode i dataindsamlingen og i analysen. Den overliggende metodiske...

 12. Behandling af hydatidose med albendazol

  DEFF Research Database (Denmark)

  Magnussen, P; Gelletlie, R; Bygbjerg, Ib Christian

  1989-01-01

  Eight patients with hydatidosis treated with albendazol in daily doses of 10 mg/kg daily in courses of 28 days (4-6 courses) were analysed. The patients came from Morocco, Spain, Turkey and Yugoslavia. Seven patients had a cyst (or cysts) in the liver and one had also cysts in the kidneys. One...

 13. Behandling af insulinom med alkoholsklerosering

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schnack, Christina; Hansen, Carina Ørts; Beck-Nielsen, Henning;

  2012-01-01

  The efficacy and safety of endoscopic ultrasound (EUS)-guided alcohol ablation of an insulinoma in a patient not candidate for surgery is being evaluated. A 89 year-old male patient with insulinoma and serious cardiac disease was treated with EUS-guided alcohol ablation. The only complication...

 14. Pneumocystepneumoni ved behandling med infliximab

  DEFF Research Database (Denmark)

  Josephson, Maria Eklund; Kristensen, Lena Hagelskjaer; Andersen, Vibeke

  2008-01-01

  The treatment of ulcerative colitis has improved since the appearance of Tumor Necrosis Factor (TNF)-alpha inhibitors. However, the use of TNF-alpha inhibitors increases the risk of opportunistic infections. We describe two cases of Pneumocystis jiroveci pneumonia during infliximab therapy...... for active ulcerative colitis. They were successfully treated with sulfametoxazole/trimetroprim. High awareness of P. jiroveci pneumonia in patients who develop pulmonary symptoms with hypoxia during TNF-alpha modulator therapy is recommended....

 15. Gir tidlig vurdering og behandling hos spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering reduksjon i langtidsfravær hos sykmeldte med muskel- og skjelettsykdommer?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Harald Elvsåshagen

  2010-01-01

  Full Text Available Bakgrunn: De fleste langtidssykmeldte med muskel- og skjelettsykdommer blir utredet, behandlet og fulgt opp av fastlege. Ved lengre tids sykmelding henvises mange fra sin fastlege til spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering for å optimalisere behandlingsopplegget.Formålet med denne studien var å undersøke om henvisning direkte fra NAV til spesialist uten å gå veien om fastlege, medførte redusert antall sykmeldingsdager og mindre bruk av andre trygdeytelser som rehabiliteringspenger, yrkesrettet attføring og uførepensjon.Materiale og metode: I samarbeid med 14 NAV-kontor i Vestfold ble 829 sykmeldte i alder 25-50 år med 8-12 ukers sykmelding for muskel- og skjelettsykdommer randomisert til en intervensjonsgruppe (n=409 og en kontrollgruppe (n=420. Eksklusjonskriterier var manglende arbeidsforhold, revmatiske sykdommer, brudd og leddsykdommer. Intervensjonsgruppen ble undersøkt og behandlet av spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering, Spesialsykehuset for rehabilitering, avd. Stavern. Kontrollgruppen fortsatte behandling hos sin fastlege. Noen av disse pasientene ble henvist til samme poliklinikk eller til annen spesialist på initiativ fra sin fastlege. Data for sykmeldingsdager, uførepensjon, rehabiliteringspenger og attføringspenger ble samlet inn fra NAV-kontorene. De samme parametre ble brukt som endepunkter. Etter to år ble endepunktene analysert. Data ble analysert etter "intention to treat"- prinsippet.Resultater: I intervensjonsgruppen var gjennomsnittlig antall sykmeldingsdager 138 dager (SD 86,2 mot 147 dager (SD 88,0 i kontrollgruppen, en forskjell på ni sykmeldingsdager. Forskjellen er ikke statistisk signifikant (p=0,163. Det var heller ikke statistisk signifikant forskjell i forbruket av yrkesrettet attføring og rehabiliteringspenger mellom intervensjonsgruppen og behandlingsgruppen.Konklusjon: Henvisning til spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering direkte fra NAV etter 8-12 ukers sykmelding

 16. Eksperimentel bakteriofagterapi til behandling af kronisk Pseudomonas aeruginosaotitis hos hund

  DEFF Research Database (Denmark)

  Moodley, Arshnee; Mølgaard, Jesper

  2016-01-01

  Vi beskriver en case med anvendelsen af bakteriofager til behandling af kronisk otitis forårsaget af multiresistente Pseudomonas aeruginosa som en sidste behandlingsmulighed før aflivning. Trods gentagne behandlinger, både topikalt og systemisk, med op til seks forskellige antibiotika over en...

 17. Azathioprine induced cholestatic hepatitis

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Viju Moses

  2011-01-01

  Full Text Available We report a case of cholestatic hepatitis developed one week after exposure to azathioprine. The subsequent prolonged cholestatic phase was followed by full clinical remission. Current knowledge on pathogenesis and epidemiology and the diagnostic challenges presented by this rare complication are discussed, followed by recommendations for monitoring and management.

 18. Azathioprine treatment during lactation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen, L.A.; Dahlerup, J.F.; Nielsen, M.J.

  2008-01-01

  BACKGROUND: Thiopurines are widely used to maintain remission in inflammatory bowel disease. Treatment during pregnancy is generally recommended to improve the chance of a normal birth outcome, but advice concerning breastfeeding is conflicting. Aim To estimate the exposure of breastfed infants...... confirm that breastfeeding during treatment with azathioprine seems safe and should be recommended, considering the extensive beneficial effects Udgivelsesdato: 2008/11/15...

 19. Behandling af digital dermatitis på KFC

  DEFF Research Database (Denmark)

  Krogh, Kenneth; Thomsen, Peter

  2008-01-01

  På Kvægbrugets Forsøgscenter blev de rutinemæssige klovbade i maj 2007 erstattet med månedlige tjek af klove i beskærerboks og behandling af klovlidelser, herunder især Digital Dermatitis. Behandlingseffekten har været høj med 90 % helbredte efter en måned. Udgivelsesdato: april 2008......På Kvægbrugets Forsøgscenter blev de rutinemæssige klovbade i maj 2007 erstattet med månedlige tjek af klove i beskærerboks og behandling af klovlidelser, herunder især Digital Dermatitis. Behandlingseffekten har været høj med 90 % helbredte efter en måned. Udgivelsesdato: april 2008...

 20. Nyrefunktionen under behandling med angiotensinkonverterende enzymhaemmere

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rasmussen, K; Heitmann, M; Nielsen, J I;

  1995-01-01

  The use of ACE-inhibitors has increased greatly during the last years. They were first used in treating hypertension, but nowadays cardiac diseases, mainly cardiac failure, are common indications. This means that the drugs are used in the treatment of more elderly patients who often have generali......The use of ACE-inhibitors has increased greatly during the last years. They were first used in treating hypertension, but nowadays cardiac diseases, mainly cardiac failure, are common indications. This means that the drugs are used in the treatment of more elderly patients who often have...... generalised atherosclerosis. This means that the patients must be controlled more often after initiation of treatment, especially concerning kidney function, since treatment with ACE-inhibitors can cause pronounced changes in renal haemodynamics and kidney function. This review focuses on the effects of ACE......-inhibitors on renal haemodynamics and kidney function, which may be positive, with preservation of kidney function in diabetic and other chronic nephropathy, or negative, for example in cases with atherosclerotic stenosis of large or small renal arteries. It is concluded, that in cases of diabetic nephropathy an ACE...

 1. Impotens forarsaget af behandling med methotrexat

  DEFF Research Database (Denmark)

  Penninga, Ida Elisabeth Irene; Larsen, H.K.; Andersen, S.E.

  2008-01-01

  Methotrexate (MTX) is used in the treatment of malignant and non-malignant diseases. This case report describes impotence as a seldom but possible overlooked adverse effect to MTX treatment. A 58 year-old man was treated for erythrodermia with a weekly dose of 7.5 mg MTX. He developed erective...... impotence nine months after initiation of treatment. Two weeks after discontinuation of MTX the impotence subsided, but when MTX treatment was reintroduced, the impotence returned after two months. Only a few other cases of impotence associated with MTX have been described previously Udgivelsesdato: 2008/1/28...

 2. Behandling af Tourettes syndrom med aripiprazol

  DEFF Research Database (Denmark)

  Stenstrøm, Anne Dorte; Sindø, Ingrid

  2008-01-01

  , due to TS. The initial treatment consisted of pimozide and risperidone, both of which had an unsatisfactorily efficacy on tics and side effects in the form of weight gain and sedation. The patient is now treated with aripiprazole and there is a marked reduction of tics and no side effects...

 3. Behandl dig selv med honning"

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mejrup, Kristian; Bjerring-Nielsen, Mattias

  2015-01-01

  with a heavenly figure, a potent Joseph lookalike, who reveals to her inexpressible secrets mediated in an exuberant honeycomb. The revelatory capacity of honey is stylistically rendered by means of repetition, pleonasm, chorus, reprises and gestures. The encounter with “Das ganz Andere” does not leave Aseneth...

 4. Bilateral akillesseneruptur efter behandling med ciprofloxacin

  DEFF Research Database (Denmark)

  Attarzadeh, Amir Pasha; Ryge, Camilla

  2013-01-01

  We report a case of spontaneous non-traumatic bilateral rupture of the Achilles tendons following ciprofloxacin treatment. A 54-year-old man presented with spontaneous Achilles tendon rupture on the left side, tendinitis and partial tear on the right side following few days of treatment with cipr......We report a case of spontaneous non-traumatic bilateral rupture of the Achilles tendons following ciprofloxacin treatment. A 54-year-old man presented with spontaneous Achilles tendon rupture on the left side, tendinitis and partial tear on the right side following few days of treatment...... with ciprofloxacin 500 mg twice daily and long-term treatment with prednisolon 10 mg once daily. This rare side effect caused by concurrent treatment with steroids and ciprofloxacin should be kept in mind. Any signs of tendinitis following this treatment should arouse the physicians' suspicion towards ciprofloxacin....

 5. Behandling af diabetes mellitus med biologiske laegemidler

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, Claus Morten; Mandrup-Poulsen, Thomas

  2008-01-01

  Biologic therapeutics are currently not approved for the treatment of patients with type 1 and type 2 diabetes. However, promising results from recent randomized controlled studies suggest that biologic therapeutics have therapeutic potential. This article summarizes the causal steps of the patho......Biologic therapeutics are currently not approved for the treatment of patients with type 1 and type 2 diabetes. However, promising results from recent randomized controlled studies suggest that biologic therapeutics have therapeutic potential. This article summarizes the causal steps...... of the pathogenesis of type 1 and type 2 diabetes which are targeted by biologic therapeutics and reviews the treatment results. Udgivelsesdato: 2008-Jun-9...

 6. Behandling med kosmetiske bløddelsfyldere

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thyssen, Jacob Pontoppidan; Christensen, Lise H; Zachariae, Claus O C

  2007-01-01

  An increasing number of patients undergo soft-tissue augmentation. The quality depends on the applied filler substance, the compliance of the patient and the physician. Long-term adverse reactions are referred to as nodules or granulomas. Nodules following degradable gels and polyacrylamide hydro...

 7. Behandling af ideopatisk hypereosinofilt syndrom med imatinib

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sørensen, Anne Louise; Larsen, Herdis

  2008-01-01

  We here report a case of idiopathic hypereosinophilic syndrome with prompt response to treatment with imatinib. The patient presented with chest pain, myalgias, fatigue and weakness. Blood tests and bone marrow examination revealed striking eosinophilia. Clonal or reactive disorders were excluded...

 8. Omkostningseffektivitet ved hypertensionsbehandling med Losartan i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Keiding, Hans; Hildebrandt, Per; Burke, Thomas;

  2006-01-01

  Formålet med denne analyse var set såvel fra samfundets som fra det danske sundhedsvæsens perspektiv at evaluere omkostningseffektiviteten af losartan sammenlignet med atenolol ved behandling af hypertension, baseret på Losartan Intervention For Endpoint (LIFE)-undersøgelsens data Udgivelsesdato...

 9. Evidens for akupunktur til patienter med kvalme og opkastning i forbindelse med kemoterapi? Et litteraturstudie

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Birgith; Bundgaard Sørensen, Lene; Stricker, Lisbeth;

  2008-01-01

  Patienter, der får kemoterapi med højemetogene stoffer lider stadig af kvalme og opkastning trods understøttende behandling med moderne antieemtika som 5HT3-antagonister eksempelvis ondansetron. Akupunkturstimulation anvendes for flere lidelser i sundhedsvæsenet og det undersøges om der er evidens...

 10. Akupunktur til patienten med kvalme og opkastning i forbindelse med kemoterapi - er der evidens for dette?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Birgith; Sørensen, Lene Bundgaard; Stricker, Lisbeth

  2008-01-01

    Patienter, der får kemoterapi med højemetogene stoffer lider stadig af kvalme og opkastning trods understøttende behandling med moderne antieemtika som 5HT3-antagonister eksempelvis ondansetron. Akupunkturstimulation anvendes for flere lidelser i sundhedsvæsenet og det undersøges om der er evid...

 11. 6-Mercaptopurine for Azathioprine Intolerant Inflammatory Bowel Disease: Literature Search and Reappraisal of Own Data.

  Science.gov (United States)

  Actis, Giovanni Clemente; Pellicano, Rinaldo; Rosina, Floriano

  2015-01-01

  Thiopurines have been shown to effectively maintain remission of both Crohn's disease (CD) and ulcerative colitis (UC), and to behave as disease modifiers if used for >12 months in UC. Gastric intolerance manifesting as nausea constitutes a demanding drawback of thiopurines, at times forcing treatment discontinuance. A few studies have now indicated that some patients might tolerate mercaptopurine (6-MP) for azathioprine. In this paper, we review the literature, and reappraise our own data against the published figures. The data which form the basis for this study span over all visit reports that were released between January 2008 and December 2011 in a primary care Hospital, in Turin, Italy. For the aim of this study we searched our own database and the MedLine using the key-words "azathioprine", "mercaptopurine", "thiopurine", "inflammatory bowel disease", "Crohn's disease", "ulcerative colitis". We retrieved 85 azathioprine prescriptions for 42 UC, 37 CD, and 6 miscellaneous patients. There were 10 episodes of gastric intolerance to azathioprine, which were switched to 6-MP: 6 out of 10 (60%) responded and tolerated the switch drug in a median follow-up of 66 months. Female gender prevailed (p=0.038) in the azathioprine intolerant subset. A trial with 6-MP is worth being offered to azathioprine intolerant inflammatory bowel disease subjects at any center matching the standard figures of specific performance.

 12. Alternativ behandling og kræft

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lunde, Anita; Johannessen, Helle

  2010-01-01

  Baggrund: Interessen for komplementær og alternativ behandling (KAB) er stadig stigende, og der kan dokumenteres et større forbrug af KAB blandt kræftpatienter. Patienter anvender primært KAB som supplement til deres konventionelle behandling, og mange så gerne KAB som en integreret praksis. Fler...

 13. Forskning i ergoterapeutisk behandling indenfor neurorehabilitering - en stor udfordring og nødvendighed!

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schow, Trine

  2011-01-01

  Der sker i disse år meget indenfor både forskning og behandling i neurorehabilitering. Både grundforskning og kliniske studier bidrager til viden om neuroplasticitet og til udvikling og dokumentation af forskellige behandlingsformer og det er vigtigt at det ergoterapeutiske felt følger med. Denne...

 14. Azathioprine

  Science.gov (United States)

  ... of the colon [large intestine] and rectum) and Crohn's disease. Talk to your doctor about the possible risks ... taking, as well as any products such as vitamins, minerals, or other dietary supplements. You should bring ...

 15. Folkeretlige problemstillinger i forbindelse med konflikten mellem Ukraine og Rusland

  DEFF Research Database (Denmark)

  Buhl, Kenneth Øhlenschlæger

  Konflikten mellem Ukraine og Rusland udgør en trussel mod den internationale retsorden og dermed også hele den europæiske orden. Med henblik på at give et grundlag for at forstå omfanget af dette aspekt af konflikten behandles her lovligheden af nogle af de handlinger, som har været konfliktens...

 16. Compound list: azathioprine [Open TG-GATEs

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available azathioprine AZP 00046 ftp://ftp.biosciencedbc.jp/archive/open-tggates/LATEST/Human/in_vitro/azathiopr...ine.Human.in_vitro.Liver.zip ftp://ftp.biosciencedbc.jp/archive/open-tggates/LATEST/Rat/in_vitro/azathiopr...ine.Rat.in_vitro.Liver.zip ftp://ftp.biosciencedbc.jp/archive/open-tggates/LATEST/Rat/in_vi....jp/archive/open-tggates/LATEST/Rat/in_vivo/Liver/Repeat/azathioprine.Rat.in_vivo.Liver.Repeat.zip ...

 17. Forebyggelse og behandling af osteoporose i forbindelse med behandling af ikke-metastaserende prostatacancer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Eiken, Pia Agnete; Langdahl, Bente Lomholt; Eiken, Frederik L;

  2011-01-01

  The prevention of cancer treatment-induced bone loss in patients with prostatae cancer due to gonadotropin-releasing hormone (GnRH)-agonist, GnRH-antagonist and orchidectomi therapy has a high priority. We present an algorithm for the prevention and treatment of osteoporosis during treatment of non...

 18. Palliativ behandling af patienter med terminal kronisk obstruktiv lungesygdom

  DEFF Research Database (Denmark)

  von Plessen, Christian; Nielsen, Thyge L; Steffensen, Ida E;

  2011-01-01

  Terminal chronic obstructive pulmonary disease (COPD) and advanced cancer have similar prognosis and symptom burden. However, palliative care of patients with terminal COPD has been neglected in Denmark. We describe the symptoms of terminal COPD and suggest criteria for defining the palliative...... phase of the disease. Furthermore we discuss the prognostic and ethical challenges for patients, their families and their caregivers. Finally, we summarize the current evidence for palliative treatment of dyspnoea and ways to evaluate response to treatment....

 19. Behandling af metforminassocieret laktatacidose med hæmodialyse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schousboe, K.; Rasmussen, K.; El Fassi, D.;

  2012-01-01

  Metformin-associated lactate acidosis is rare but serious and characterized by metabolic acidosis and elevated lactate. We describe a single-institution experience of four cases in one year. Despite pH levels of 6.85 to 7.12 and lactate levels of 11-28 mmol/l three of the patients survived. Two...... of the patients had normal kidney function previous to hospitalization. Treatment includes fluid replacement, IV sodium bicarbonate and haemodialysis....

 20. Behandling af peritoneal karcinose med laparoskopisk intraperitoneal kemoterapi under tryk

  DEFF Research Database (Denmark)

  Graversen, Martin; Pfeiffer, Per; Mortensen, Michael Bau

  2016-01-01

  Pressurized intraperitoneal aerosol chemotherapy (PIPAC) is a new treatment option in patients with peritoneal carcinomatosis (PC). PIPAC has proven efficacious in the treatment of PC from ovarian, colon and gastric cancer. PIPAC has a favourable profile regarding safety for patients and occupati......Pressurized intraperitoneal aerosol chemotherapy (PIPAC) is a new treatment option in patients with peritoneal carcinomatosis (PC). PIPAC has proven efficacious in the treatment of PC from ovarian, colon and gastric cancer. PIPAC has a favourable profile regarding safety for patients...

 1. Legionella pneumoni hos patienter, der er i behandling med infliximab

  DEFF Research Database (Denmark)

  Vinter, Hanne; Nielsen, Henrik Ib

  2009-01-01

  Therapy with tumour necrosis factor-alfa inhibitors is widely used in various inflammatory disorders, but adverse events from severe infections with intracellular pathogens may occur. We describe two cases of severe pulmonary legionellosis in patients treated with infliximab for Crohn's disease a...... and psoriasis, respectively. We conclude that legionella infections are probably more frequent in patients receiving immunosuppressive therapy with tumour necrosis factor-alfa inhibitors than in the background population. Udgivelsesdato: 2009-Jan-19...

 2. Graviditet i livmoderhalsen kan behandles konservativt med methotrexat

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sørensen, Marie; Clausen, Helle Vibeke

  2011-01-01

  Two cases of cervical ectopic pregnancy after in vitro fertilization embryo transfer were managed conservatively. One living cervical ectopic pregnancy was treated with intra-amniotic and systemic injection of methotrexate, and the other cervical ectopic pregnancy with a fetal pole was treated...... with systemic methotrexate. The patient with the living cervical ectopic pregnancy had stable vital signs during the period of treatment. The patient with the fetal pole was admitted with heavy vaginal bleeding and anaemia and was stabilised before treatment was initiated. She was stable throughout...

 3. Laktatacidose ved behandling af type 2-diabetes med metformin

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holst, Helle; Eldrup, Ebbe; Guldstad, Nana Harriet;

  2012-01-01

  Metformin (MET) is the first-line agent in treatment of type 2 diabetes. However, MET has been associated with lactic acidosis (MALA), a potential but rare complication which has influenced treatment strategies in decades. Recently, guidelines have been changed in regards of age and heart failure...

 4. Behandling af pilonidalcyster med neodynium-yttriumaluminiumgranat-laser

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lindholt, Christine S; Lindholt, Jes Sanddal; Lindholt, Jan

  2008-01-01

  A 23 year-old woman with a nonsupporative pilonidal cyst was successfully treated causally with Nd-YAG laser, and without any recidivate after 9 months follow-up. The mechanism is presumed to be that YAG-laser has a wave-length of 1064 nm. Consequently, the wave penetration through the skin is de...... is deeper than most other lasers before the energy is absorbed in melanin and oxyhaemoglobin, so the contents of the cyst can be reached and destroyed. The treatment could be a very attractive alternative to open surgery....

 5. Behandling af pilonidalcyster med neodynium-yttriumaluminiumgranat-laser

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lindholt, Christine S; Lindholt, Jes S; Lindholt, Jan

  2008-01-01

  A 23 year-old woman with a nonsupporative pilonidal cyst was successfully treated causally with Nd-YAG laser, and without any recidivate after 9 months follow-up. The mechanism is presumed to be that YAG-laser has a wave-length of 1064 nm. Consequently, the wave penetration through the skin is de...... is deeper than most other lasers before the energy is absorbed in melanin and oxyhaemoglobin, so the contents of the cyst can be reached and destroyed. The treatment could be a very attractive alternative to open surgery. Udgivelsesdato: 2008-Jun-23...

 6. Den haemostatiske balance under behandling med nyere p-pillepraeparater

  DEFF Research Database (Denmark)

  Petersen, K R; Skouby, S O; Sidelmann, Johannes Jakobsen

  1994-01-01

  of fibrinogen and factor VII increased while the capacity of coagulation inhibition was affected by increased protein C and decreased protein S levels. Increased fibrinolytic capacity was indicated by elevated activity and reduced antigen levels of tissue plasminogen activator and reduced activity...

 7. HIV kan og skal behandles samtidig med tuberkulose

  DEFF Research Database (Denmark)

  von der Maase, Sarah; Gerstoft, Jan; Wejse, Christian

  2014-01-01

  The proper timing of antiretroviral therapy (ART) to HIV-patients co-infected with tuberculosis has been debated. We review three studies on this matter. One study found a significant reduced mortality for patients with CD4+ T-cell counts (CD4+) ≤ 200 per mm3 who received ART early, whereas...... the other two studies found this difference for patients with CD4+ HIV after the initiation of ART....

 8. Myopati hos en patient i behandling med simvastatin og fluconazol

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Jens Kristian; Lydolph, Magnus Christian; Somnier, Finn

  2016-01-01

  A 69-year-old female was admitted due to progressive loss of muscle strength following addition of fluconazole to long-term simvastatin treatment. Rhabdomyolysis was suspected and both drugs were discontinued. Forced diuresis was initiated together with a short course of prednisolone. After 21...

 9. Karkirurgisk behandling hos patienter med påvirket nyrefunktion

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hensler, M K; Forrest, M; Lorentzen, Jørgen Ewald

  1994-01-01

  and blood pressure status was evaluated preoperatively and at follow-up. The perioperative mortality was 5% (n = 2) and morbidity 21% (n = 9). At discharge from hospital renal function was maintained in 38 patients (90%), including three patients who at the time of operation were without diuresis and had...

 10. Behandling af patienter med Guillan Barré syndrom

  DEFF Research Database (Denmark)

  Oliel, Vibeke S.

  2011-01-01

  Resumè Guillain Barrés syndrom er en autoimmum sygdom karakteriseret ved motorisk, sensorisk og autonom dysfunktion. I Danmark rammes omkring 80 personer i alle aldre årligt af sygdommen. Akut inflammatorisk polyradikoloneuropati rammer de perifere nervers nerveskeder og medfører progredierende...

 11. Karakteristik, diagnostik og behandling af patienter med autoimmun hepatitis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ytting, Henriette; Larsen, Fin Stolze

  2012-01-01

  Autoimmune hepatitis is a relatively rare disease that may lead to rapidly progressing liver cirrhosis and even fulminant liver failure, if diagnosis and treatment is delayed or ineffective. Diagnosing the disease can be challenging, and one in five patients respond insufficiently to standard tre...... treatment. Patients, who are diagnosed late in the disease course or only respond partly to medical treatment, are at high risk of developing severe liver insufficiency. This article summarizes the present knowledge and evidence regarding diagnostics, therapy and disease course....

 12. Muskuloskeletal behandling af 11-årig med artrogrypose

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thomsen, Maria Morandi; Thomsen, Stig Aaberg; Due, Pernille

  2010-01-01

  A two-year-old patient was diagnosed with arthrogryposis because of inflected knees (15-20 degrees) and stiff hamstrings. All joints and reflexes were normal. Activities were described as age-appropriate, but the patient walked with inflected knees and increased lumbal lordosis. Physiotherapy...... and botox did not improve the condition. Because of pain and hampered activities, the patient - now aged 11 years - was treated with musculoskeletal medicine. After treatment the patient could walk normally without pain and stand with stretched knees....

 13. Bedre prognose af cystinose ved behandling med cysteamin og nyretransplantation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Oczachowska-Kulik, Anna Ewa; Lund, Allan; Skovby, Flemming

  2011-01-01

  Cystinosis is a rare, autosomal recessive disease with cystine deposits in different tissues. First signs come from kidneys and eyes, but during progression of the disease other organs can also be affected. Previously, patients with cystinosis had a very poor prognosis, but it is now considerably...

 14. Trombosering af mekanisk mitralklapprotese under behandling med dabigatran

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thomsen, Jakob Hartvig; Kjaergaard, Jesper; Saust, Laura Trolle;

  2014-01-01

  Dabigatran has been approved for prevention of thromboembolic complications in nonvalvular atrial fibrillation. We present a case of thrombosis of a mechanical prosthetic mitral valve during anticoagulation with dabigatran, switched from warfarin. The patient presented with cardiogenic shock...

 15. Mindfulness som smertehåndteringsredskab for kvinder med endometriose

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Mette Kold; Vedsted-Hansen, Hanne; Hansen, Tia G. B.

  2011-01-01

  Endometriose er en kronisk underlivssygdom med smerter og en række afledte problemer, som ikke nødvendigvis kan behandles med lægelige tiltag. Artiklen argumenterer for, at en mindfulness-baseret tilgang med fokus på smertehåndtering kan anvendes til denne klientgruppe. I vestlig terapeutisk...... sammenhæng kan mindfulness karakteriseres som nærvær, observation og beskrivelse af sansninger uden vurdering eller reaktion. Mindfulness-træning har effekt mod andre typer stress og kroniske smerter, og artiklen opridser et koncept til anvendelse ved endometriose. Konceptet belyses med en case, hvor...

 16. Glutathione transferases in the bioactivation of azathioprine.

  Science.gov (United States)

  Modén, Olof; Mannervik, Bengt

  2014-01-01

  The prodrug azathioprine is primarily used for maintaining remission in inflammatory bowel disease, but approximately 30% of the patients suffer adverse side effects. The prodrug is activated by glutathione conjugation and release of 6-mercaptopurine, a reaction most efficiently catalyzed by glutathione transferase (GST) A2-2. Among five genotypes of GST A2-2, the variant A2*E has threefold-fourfold higher catalytic efficiency with azathioprine, suggesting that the expression of A2*E could boost 6-mercaptopurine release and adverse side effects in treated patients. Structure-activity studies of the GST A2-2 variants and homologous alpha class GSTs were made to delineate the determinants of high catalytic efficiency compared to other alpha class GSTs. Engineered chimeras identified GST peptide segments of importance, and replacing the corresponding regions in low-activity GSTs by these short segments produced chimeras with higher azathioprine activity. By contrast, H-site mutagenesis led to decreased azathioprine activity when active-site positions 208 and 213 in these favored segments were mutagenized. Alternative substitutions indicated that hydrophobic residues were favored. A pertinent question is whether variant A2*E represents the highest azathioprine activity achievable within the GST structural framework. This issue was addressed by mutagenesis of H-site residues assumed to interact with the substrate based on molecular modeling. The mutants with notably enhanced activities had small or polar residues in the mutated positions. The most active mutant L107G/L108D/F222H displayed a 70-fold enhanced catalytic efficiency with azathioprine. The determination of its structure by X-ray crystallography showed an expanded H-site, suggesting improved accommodation of the transition state for catalysis.

 17. Infliximab, azathioprine, or combination therapy for Crohn's disease

  DEFF Research Database (Denmark)

  Colombel, Jean Frédéric; Sandborn, William J; Reinisch, Walter

  2010-01-01

  The comparative efficacy and safety of infliximab and azathioprine therapy alone or in combination for Crohn's disease are unknown.......The comparative efficacy and safety of infliximab and azathioprine therapy alone or in combination for Crohn's disease are unknown....

 18. Are we giving azathioprine too much time?

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  Fernando Gomollón; Santiago García López

  2008-01-01

  Azathioprine is Currently the key drug in the maintenance treatment of inflammatory bowel diseases. However, there are still some practical issues to be resolved: one is how long we must maintain the drug. Given that inflammatory bowel diseases are to date chronic, non-curable conditions, treatment should be indefinite and only the loss of efficacy or the appearance of serious side effects may cause withdrawal. As regards to efficacy and their maintenance over time, evidence supports the continuous usefulness of the drug in the long term: in fact its withdrawal very substantially increases the risk of relapse. About side effects, azathioprine is a relatively well tolerated drug and even indefinite use seems safe. The main theoretical risks of prolonged use would be the myelotoxicity, hepatotoxicity, and the development of cancer. In fact, serious bone marrow suppression or serious liver damage are uncommon, and can be minimized with proper use of the drug. Recent metanalysis suggests that the risk of lymphoma is real, but the individual risk is rather low, and decision analysis suggests a favorable benefit/risk ratio in the long term. Therefore, in patients with inflammatory bowel diseases in whom azathioprine is effective and well tolerated, the drug should not be stopped. This recommendation concerns the use of azathioprine as a single maintenance drug, and is not necessarily applicable to patients receiving concomitant biological therapy.

 19. Teknologiers mellemkomst i ambulant behandling og egenomsorg

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ballegaard, Stinne Aaløkke; Aarhus, Rikke

  2009-01-01

  Vigtige tendenser i den danske sundhedssektor i disse år er centralisering af behandling og øget egenomsorg. Teknologi ses ofte som en del af denne udvikling, omend der eksisterer både dystopiske og utopiske forestillinger om, hvorvidt teknologi fremmedgør eller støtter patienten. I denne artikel...

 20. EMDR-behandling  : Barns och ungdomars upplevelser en kvalitetssäkringsstudie 

  OpenAIRE

  Fredin, Ingela

  2005-01-01

  Föreliggande studie är dels ett led i att kvalitetssäkra EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) som behandlingsmetod för barn och ungdomar och dels att utröna om behandlingen bidragit till ett förbättrat mående. EMDR som behandlingsmetod för barn och ungdomar har stöd i kontrollerade studier, men ytterligare forskning behövs. I den här studien deltog åtta barn och ungdomar med varierande diagnoser, vilka fått EMDR-behandling i barn- och ungdomspsykiatrisk öppenvård. Behandlingen...

 1. Juridiske overvejelser i forbindelse med Influence Operationer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nissen, Thomas Elkjer

  2014-01-01

  Kapitel 8: Juridiske overvejelser i forbindelse med influence-operationer Af Thomas Elkjer Nissen Dette kapitel fokuserer ligesom kapitel 9 på de juridiske problemstillinger, som den teknologiske udvikling har bragt med sig til væbnede konflikter; i dette kapitel er der fokus på kommunikation....... Kapitlet ser nærmere på det moderne informationsmiljø, dets betydning i moderne konflikter og den stigende anvendelse af information som magtmiddel. Herefter rettes blikket mod de juridiske overvejelser, der er forbundet med influence-operationer, bl.a. tid og rum, chefansvar, mandat og juridisk grundlag....... Afsnittet behandler desuden bl.a. jus in bello’s grundlæggende princippers indflydelse på influence-operationer....

 2. Endring i adaptiv atferd hos eldre personer med utviklingshemning - en sammenligning mellom personer med Down syndrom og personer med annen utviklingshemning

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anne Marit Bygdnes

  2012-01-01

  Materiale og metode: Undersøkelsen omfatter 87 personer med utviklingshemning som tidligere har bodd på en sentralinstitusjon. Datainnsamling skjedde ved at omsorgspersoner fylte ut ABDQ.  Resultater: Det var 24 % i utvalget som hadde nedgang i adaptiv atferd. Fortolkning: ABDQ er et hjelpemiddel til å avdekke nedgang i adaptiv atferd. Det er viktig at svikt avdekkes tidligst mulig og videreformidles til helsepersonell for utredning, diagnostisering, relevant behandling og tilrettelagte helse- og omsorgstjenester. Mange personer med utviklingshemning mestrer ikke å informere om egen helsetilstand og er avhengig av at omsorgspersonalet kan avdekke sykdom og lidelser så tidlig som mulig i sykdomsforløpet.

 3. Behandling med valproat under graviditet: beskrivelse af fire cases med føtalt valproatsyndrom

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sabers, Anne; Larsen, Katja; Blichfeldt, Susanne;

  2009-01-01

  INTRODUCTION: Treatment with valproate is associated with an increased risk of teratogenicity compared to other antiepileptic drugs and can cause a complex of serious symptoms usually referred to as "foetal valproate symdrome" which is characterised by major and minor malformations in association...

 4. Behandling med dopaminagonister og udvikling af hjerteklapsygdom hos patienter med hyperprolaktinæmi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Steffensen, Maria Charlotte; Mægbæk, Merete Lund; Laurberg, Peter

  2014-01-01

  Treatment with dopamin agonists, particularly cabergoline, is the primary and preferred therapy for prolactinomas and symptomatic hyperprolactinaemia due to its effectiveness and tolerability. However, an association has been demonstrated between fibrotic heart valve disease and high-dose dopamin...

 5. Patient med nedsat leverfunktion fik myoklonier under behandling med selektive serotoningenoptagelseshæmmere

  DEFF Research Database (Denmark)

  Forsberg-Gillving, Mimmi; Bode, Matthias; Sindrup, Søren Hein

  2015-01-01

  Side effects such as myoclonus and tremor are rare when treating with selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs). We present a case where a patient with known liver cirrho-sis and in treatment with citalopram developed myoclonus, tremor and gait difficulties. The symptoms were reduced when...

 6. Angioneurotisk ødem i forbindelse med behandling med angiotensinkonverterende enzym-haemmer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Johansen, E C; Johansen, J B; Døssing, H

  1996-01-01

  illustrate problems in the diagnosis and management of this life-threatening condition, and also demonstrate that angioedema re-occurs if the ACE inhibitor is not discontinued. If angioedema is suspected, therapy with any angiotensin converting-enzyme inhibitor should be discontinued promptly, respiratory...... distress should be treated appropriately, and subsequent therapy should be initiated with an agent from an alternative class of drugs....

 7. [Azathioprine-induced pancytopenia: case series].

  Science.gov (United States)

  Martínez Faci, Cristina; Ros Arnal, Ignacio; Martínez de Zabarte Fernández, José M; Sorribes Estorch, Jordi; López Campos, Mónica; Rodríguez-Vigil Iturrate, Carmen

  2016-08-01

  Azathioprine is an immunosuppressive drug that has shown effectiveness in inflammatory bowel disease treatment. Its metabolite, 6-mercaptopurine, is metabolized through thiopurine methyltransferase. Patients with low enzyme activity may have more frequent and severe side effects. The most common is leukopenia, and rarely pancytopenia. The thiopurine methyltransferase activity monitoring shows an individualized profile of enzymatic activity but it should not replace monitoring by performing serial blood counts. In patients with fever and severe neutropenia, early empirical antibiotic treatment should be initiated to prevent severe and disseminated infection. Two patients with this condition are reported.

 8. Side effects of azathioprine in patients with Crohn's disease.

  NARCIS (Netherlands)

  Jong, Dirk de; Goullet, M.; Naber, A.H.J.

  2004-01-01

  OBJECTIVE: In clinical trials 0-15% of patients discontinued azathioprine due to side effects. The aim of this study was to assess the rate of side effects leading to discontinuation of azathioprine and to determine predictive factors for discontinuation. DESIGN: A retrospective cohort analysis of c

 9. Hydrotermisk stabilitet av mikroporøse materialer med CHA topologi

  OpenAIRE

  Nilsen, Fredrik Bø

  2015-01-01

  Dette arbeidet har undersøkt to materialer, zeolitten SSZ-13 og det zeotype materialet SAPO-34, begge med CHA-topologi. Materialene ble syntetisert ut i fra tidligere utarbeidete prosedyrer før de ble hydrotermisk behandlet. Betingelsene under behandlingen var temperaturer på 600⁰C og 700⁰C med en konstant vanntilførsel på 6 ml/time over 4 timer. Før og etter behandling ble prøvene karakterisert med XRD, N2 adsorpsjon og BET beregninger, SEM, EDS, FT-IR med CO og pyridin som probemolekyler og...

 10. Weekly azathioprine pulse versus daily azathioprine in the treatment of Parthenium dermatitis: A non-inferiority randomized controlled study

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kaushal K Verma

  2015-01-01

  Full Text Available Background: Azathioprine in daily doses has been shown to be effective and safe in the treatment of Parthenium dermatitis. Weekly pulses of azathioprine (WAP are also effective, but there are no reports comparing the effectiveness and safety of these two regimens in this condition. Aims: To study the efficacy and safety of WAP and daily azathioprine in Parthenium dermatitis. Methods: Sixty patients with Parthenium dermatitis were randomly assigned to treatment with azathioprine 300 mg weekly pulse or azathioprine 100 mg daily for 6 months. Patients were evaluated every month to assess the response to treatment and side effects. Results: The study included 32 patients in the weekly azathioprine group and 28 in the daily azathioprine group, of whom 25 and 22 patients respectively completed the study. Twenty-three (92% patients on WAP and 21 (96% on daily azathioprine had a good or excellent response. The mean pretreatment clinical severity score decreased from 26.4 ± 14.5 to 4.7 ± 5.1 in the WAP group, and from 36.1 ± 18.1 to 5.7 ± 6.0 in the daily azathioprine group, which was statistically significant and comparable (P = 0.366. Patients on WAP had a higher incidence of adverse effects (P = 0.02. Limitations: The study had a small sample size and the amount of clobetasol propionate used in each patient was not determined, though it may not have affected the study outcome due to its comparable use in both groups. Conclusions: Azathioprine 300 mg weekly pulse and 100 mg daily dose are equally effective and safe in the treatment of Parthenium dermatitis.

 11. Early pregnancy azathioprine use and pregnancy outcomes.

  LENUS (Irish Health Repository)

  Cleary, Brian J

  2012-02-01

  BACKGROUND: Azathioprine (AZA) is used during pregnancy by women with inflammatory bowel disease (IBD), other autoimmune disorders, malignancy, and organ transplantation. Previous studies have demonstrated potential risks. METHODS: The Swedish Medical Birth Register was used to identify 476 women who reported the use of AZA in early pregnancy. The effect of AZA exposure on pregnancy outcomes was studied after adjustment for maternal characteristics that could act as confounders. RESULTS: The most common indication for AZA use was IBD. The rate of congenital malformations was 6.2% in the AZA group and 4.7% among all infants born (adjusted OR: 1.41, 95% CI: 0.98-2.04). An association between early pregnancy AZA exposure and ventricular\\/atrial septal defects was found (adjusted OR: 3.18, 95% CI: 1.45-6.04). Exposed infants were also more likely to be preterm, to weigh <2500 gm, and to be small for gestational age compared to all infants born. This effect remained for preterm birth and low birth weight when infants of women with IBD but without AZA exposure were used as a comparison group. A trend toward an increased risk of congenital malformations was found among infants of women with IBD using AZA compared to women with IBD not using AZA (adjusted OR: 1.42, 95% CI: 0.93-2.18). CONCLUSIONS: Infants exposed to AZA in early pregnancy may be at a moderately increased risk of congenital malformations, specifically ventricular\\/atrial septal defects. There is also an increased risk of growth restriction and preterm delivery. These associations may be confounded by the severity of maternal illness.

 12. Musikterapi med personer med demens

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ridder, Hanne Mette Ochsner

  2014-01-01

  Musikterapi er forholdsvist velkendt i forhold til mennesker med neurologiske problemstillinger som erhvervet hjerneskade eller demens. Delkapitlet her giver et bredt helserelateret og udviklingspsykologisk perspektiv på neurologiske problemstillinger som følge af forandringer i hjernen. Derfor i...

 13. Biochemical and morphological study on hepatotoxicity of azathioprine in rat.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Watanabe,Akiharu

  1979-02-01

  Full Text Available Sprague-Dawley rats given azathioprine in the diet for 3 to 4 weeks developed severe liver damage. Elevations of serum alkaline phosphatase and gamma-glutamyl transpeptidase activities were associated with increased hepatic glucose 6-phosphate dehydrogenase levels and decreased liver glucose 6-phosphatase activities, i.e., conditions which were commonly observed in various hepatotoxin-induced liver injuries. Light and electron microscopic observations revealed centrolobular necrosis with large scars and the proliferation of the mitochondria and rough endoplasmic reticulum. This model could be used to study the mechanisms of azathioprine-induced liver damage and its prevention.

 14. Undervisning i klynger – en artikel om erfaringer med at organisere en form for undervisning, der skaber forbindelse mellem projektarbejde og bredere faglige temaer

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Thomas Gitz-Johansen

  2007-11-01

  Full Text Available Forfatterne har på RUC arbejdet med at udvikle og beskrive den form for undervisning, som til dagligt går under betegnelsen klynge, hvis hovedformål er at skabe sammenhæng mellem de studerendes projektarbejde og et bredere fagligt og socialt miljø. Artiklen behandler forfatternes erfaringer med at gennemføre et klyngeforløb samt de pædagogiske principper, der er lagt til grund for klyngeundervisningen.

 15. Increased incidence of azathioprine-induced pancreatitis in Crohn's disease compared with other diseases

  NARCIS (Netherlands)

  Weersma, RK; Peters, FTM; Oostenbrug, LE; Van den Berg, AP; Van Haastert, M; Ploeg, RJ; Posthumus, MD; Van der Heide, JJH; Jansen, PLM; Van Dullemen, HM

  2004-01-01

  Background: Azathioprine is widely used in Crohn's disease. A major drawback is the occurrence of side-effects, especially acute pancreatitis. Acute pancreatitis is rarely seen when azathioprine is used for other diseases than Crohn's disease. Aim: To survey side-effects of azathioprine after liver

 16. Risk of non-melanoma skin cancer in myasthenia patients treated with azathioprine

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, E G; Pottegård, A; Hallas, J

  2014-01-01

  The association between use of azathioprine and risk of non-melanoma skin cancer (NMSC) in patients with myasthenia was evaluated in a nationwide setting. Treatment of autoimmune myasthenia frequently involves long-term exposure to immunosuppressants, including azathioprine. Use of azathioprine...

 17. Plica Neuropathica (Plica polonica) Following Azathioprine-induced Pancytopenia

  OpenAIRE

  Joshi, Rajiv; Singh, Simran

  2010-01-01

  A 54-yr-old woman, on azathioprine for interstitial lung disease, developed pancytopenia and presented with sudden onset of extensive hair loss from the scalp followed overnight by appearance of elongated broad mass of uncombable matted hair which had the typical appearance of Plica neuropathica. Microscopic examination of hair clipped from the matted mass revealed irregular, nodal, superficial fractures of the hair shaft resembling Trichorrhexis nodosa and irregular ruffling of the cuticles....

 18. Pharmacogenetics of azathioprine in inflammatory bowel disease: a role for glutathione-S-transferase?

  Science.gov (United States)

  Stocco, Gabriele; Pelin, Marco; Franca, Raffaella; De Iudicibus, Sara; Cuzzoni, Eva; Favretto, Diego; Martelossi, Stefano; Ventura, Alessandro; Decorti, Giuliana

  2014-04-01

  Azathioprine is a purine antimetabolite drug commonly used to treat inflammatory bowel disease (IBD). In vivo it is active after reaction with reduced glutathione (GSH) and conversion to mercaptopurine. Although this reaction may occur spontaneously, the presence of isoforms M and A of the enzyme glutathione-S-transferase (GST) may increase its speed. Indeed, in pediatric patients with IBD, deletion of GST-M1, which determines reduced enzymatic activity, was recently associated with reduced sensitivity to azathioprine and reduced production of azathioprine active metabolites. In addition to increase the activation of azathioprine to mercaptopurine, GSTs may contribute to azathioprine effects even by modulating GSH consumption, oxidative stress and apoptosis. Therefore, genetic polymorphisms in genes for GSTs may be useful to predict response to azathioprine even if more in vitro and clinical validation studies are needed.

 19. Nationale domstoles behandling af internationale normkonflikter

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kjeldgaard-Pedersen, Astrid

  2013-01-01

  Med sin dom af 12. september 2012 i sagen Nada v. Switzerland har Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol (EMD) givet ny næring til debatten om, hvordan konflikter mellem staters forpligtelser ifølge Den Europæiske Menneskerettighedskonvention (EMRK) og deres forpligtelser efter bindende...

 20. A study of the utility of azathioprine metabolite testing in myasthenia gravis.

  Science.gov (United States)

  Rae, William; Burke, Georgina; Pinto, Ashwin

  2016-04-15

  Myasthenia gravis (MG) is an autoimmune neuromuscular disorder characterised by fatigable voluntary skeletal muscle weakness. The underlying pathogenesis is complex involving adaptive autoimmune responses. Azathioprine remains a first line broad acting immunosuppressant for MG. Due to varied clinical responses to azathioprine we aimed to investigate the relationship between azathioprine metabolites and symptom control. Mild correlations between Quantitative Myasthenia Gravis Score (QMG) vs. 6-thioguanine nucleotides (R=-0.317 p=0.186) and QMG vs. lymphocyte count (R=0.402 p=0.08) were found. Azathioprine metabolite measurement should be considered in MG patients with; pancytopenia, deranged liver function or recurrent infections.

 1. Udredning og behandling af osteoporose hos patienter med prostatacancer uden knoglemetastaser

  DEFF Research Database (Denmark)

  Eiken, Pia Agnete; Langdahl, Bente Lomholt; Eiken, Frederik L;

  2011-01-01

  The prevention of cancer treatment-induced bone loss in patients with prostate cancer due to gonadotropin-releasing hormone (GnRH)-agonist, GnRH-antagonist and orchidectomi therapy has a high priority. We present an algorithm for the prevention and treatment of osteoporosis during treatment of non...

 2. Behandling af blødende øsofagusvaricer med selvekspanderende metalstenter

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dahlerup, Jens F; Kruse, Aksel; Grønbaek, Henning;

  2007-01-01

  We report that haemostasis was obtained by the use of SEMS in two patients with bleeding oesophageal varices which failed conventional therapy (vasoactive drugs, antibiotics, endoscopy, and Sengstaken balloon tamponade). One patient subsequently died of sepsis; the other was treated with TIPS...

 3. Et Patientperspektivistisk Studie i Brug af Alternativ Behandling hos Danske Patienter med Diabetes

  DEFF Research Database (Denmark)

  Gerbild, Helle Nygaard

  2008-01-01

  theory. The data originate from an explorative study based on semi-structured individual in-depth interviews with ten diabetic using CAM. The selection of patients for the interviews was based on several strategies. Results: In order to understand the patients’ experiences and positions of CAM......Background and objectives: There have not earlier been studies focusing on experiences of Danish diabetic patients using Complementary and Alternative Medicine (CAM) – considered from the patients’ point of view. The existing studies mostly based on quantitative methods of patients with diabetes...... prevalence in use of CAM, which is generally rather low, especially the CAM used specifically for diabetes. The objective of this paper is to develop concepts to understand patients having experiences and positions of diabetes in their use of CAM. Methods: This qualitative study its inspiration from grounded...

 4. Behandling af kardiogent shock med perkutan mekanisk cirkulationsstøtte

  DEFF Research Database (Denmark)

  Junker, Anders; Kaltoft, Anne; Hassager, Christian

  2013-01-01

  Despite rapid revascularisation with circulatory support using inotropes and intra-aortic balloon counterpulsation, the mortality of cardiogenic shock complicating acute myocardial infarction still exceeds 50%. An alternative treatment strategy is restoration of cardiac output by using a ventricu......Despite rapid revascularisation with circulatory support using inotropes and intra-aortic balloon counterpulsation, the mortality of cardiogenic shock complicating acute myocardial infarction still exceeds 50%. An alternative treatment strategy is restoration of cardiac output by using...... a ventricular assist device which can be inserted in the acute setting using the Impella device, a catheter-based flow pump. DanShock is a Danish multicentre study that will assess whether circulatory support using the Impella device will improve the outcome of cardiogenic shock compared to conventional...

 5. Svær laryngomalaci hos børn kan behandles med laserkirurgi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Meyer, Lars Christian; Godballe, Christian

  2012-01-01

  Laryngomalacia is the most common cause for congenital stridor. The stridor is caused by collapse of supraglottic structures during inspiration. Two severe cases treated with laser-assisted supraglottoplasty are presented. Our cases as well as the literature describe good effect of the treatment...

 6. Manglende evidens for skadelig effekt på knogleheling ved behandling med NSAID

  DEFF Research Database (Denmark)

  Janum, Susanne; Kristensen, Billy Bjarne

  2012-01-01

  discard of NSAID for postoperative pain relief in uncomplicated cases. However, NSAID should be considered a potentiel risk factor of impaired bone healing and avoided in patients with a high risk of pseudoarthrosis. Recommended daily doses should be respected and duration of treatment should be limited....

 7. Behandling af uraemisk osteodystrofi med laegemidler, som påvirker calcium-fosfor-omsaetningen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Vestergaard, Peter; Eiken, Pia A

  2012-01-01

  This review discusses the mineral bone disorders in patients with chronic kidney disease. We focus on the management of these conditions by administration of calcium, vitamin D (ergocalciferol and cholecalciferol), vitamin D receptor activators (calcitriol, alphacalcidiol), phosphate binders...

 8. Akut iliofemoral venøs trombose bør behandles med kateterbaseret trombolyse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Broholm, Rikke; Just, Sven; Jørgensen, Maja;

  2012-01-01

  Treatment of acute iliofemoral deep venous thrombosis (DVT) with catheter-directed thrombolysis (CDT) has been performed in Denmark since 1999. The purpose of CDT is to dissolve thrombus and to restore the venous lumen as fast as possible and thereby save venous valve function and prevent...... postthrombotic syndrome. Danish studies have shown that treatment of acute iliofemoral DVT using CDT results in good patency, preserves venous valve function, reduces the frequency of PTS, and is associated with a higher quality of life....

 9. Behandling og diagnostik af tuberkulose: fremad med små skridt

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bengård Andersen, Åse; Lillebæk, Troels; Bang, Didi;

  2011-01-01

  Development of new drugs for the treatment of drug sensitive and drug resistent tuberculosis is badly needed. Substantial progress has been made in the field and presently six new drug components are in clinical phase I and II trials. Drugs approved for other indications e.g. newer fluoroquinolones...

 10. Segmentel vending af tyndtarmen til behandling af voksne patienter med korttarms syndrom

  DEFF Research Database (Denmark)

  Burgdorf, Stefan K; Qvist, Niels; Gögenur, Ismail

  2014-01-01

  Short bowel syndrome is the result of extensive surgical resection, inherited defects or loss of functional absorbing intestine. Parenteral nutrition is associated with high economical expenses, increased morbidity and decreased quality of life. Intestinal transplantation is associated with high...... morbidity and mortality rates. Segmental reversal of the small bowel can prolong the transit time in the small bowel and in many cases permanently end parenteral nutrition dependency. Segmental reversal of the small bowel should be integrated in the surgical treatment of adults with short bowel syndrome....

 11. Sekundær prævention af apopleksi med effektiv antihypertensiv behandling

  DEFF Research Database (Denmark)

  Knudsen, Signe Boye; Strandgaard, Svend; Paulson, Olaf B.

  2013-01-01

  In this meta-analysis, four of five placebo-controlled studies showed that antihypertensive treatment prevented stroke recurrence, most markedly in a study with a combination of an angiotensin-converting enzyme inhibitor and a diuretic. Studies with beta-blockers were not included. Two head...

 12. Behandling med dopaminagonister i den tidlige fase af Parkinsons sygdom: gennemgang af et Cochrane-review

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bode, Matthias

  2009-01-01

  The Cochrane analysis confirms some well-known facts: initial therapy with dopamine agonists (DA) delays the incidence of motor complications, but is associated with inferior motor control and a higher frequency of non-motor adverse events (AE) compared with levodopa. Some serious AE are missing...

 13. Udredning og behandling af osteoporose hos patienter med kronisk obstruktiv lungesygdom

  DEFF Research Database (Denmark)

  Eiken, Pia Agnete; Brask-Lindemann, Dorte; Vestbo, Jørgen;

  2012-01-01

  Patients with chronic obstructive pulmonary disease have a high risk of osteoporosis and fractures. We present an algorithm for the prevention and treatment of osteoporosis in patients with chronic obstructive pulmonary disease.......Patients with chronic obstructive pulmonary disease have a high risk of osteoporosis and fractures. We present an algorithm for the prevention and treatment of osteoporosis in patients with chronic obstructive pulmonary disease....

 14. Screening for tuberkuloseinfektion før behandling med biologiske lægemidler

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ravn, Pernille

  2011-01-01

  Tumour necrosis factor antagonists (anti-TNFα) have become an invaluable treatment against chronic inflammatory diseases. Individuals treated with anti-TNFα have more than a fourfold increased risk of tuberculosis (TB) reactivation depending on the clinical setting and the TNF-antagonist used. All...... candidates for anti-TNFα treatment in Denmark should be evaluated for possible latent TB using history of exposure, chest X-ray and an interferon-γ release assay. Preventive chemotherapy is recommended for all individuals with latent TB infection before initiation of anti-TNFα as it is expected to reduce...

 15. Vellykket behandling af supraventrikulær takykardi med modificeret Valsalvas manøvre

  DEFF Research Database (Denmark)

  Wallentin, Johan; Sjøl, Anette

  2016-01-01

  Supraventricular tachycardia (SVT) is a frequent challenge in medical emergency units. Adenosine, the drug of choice, may cause severe discomfort. The Danish Society of Cardiology's National Treatment Guidelines for SVT recommend first aid treatment with ''vagus stimulation such as carotid massage...

 16. Risiko for anastomoselækage ved postoperativ behandling med nonsteroide antiinflammatoriske stoffer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Klein, M.; Gögenür, Ismayil; Rosenberg, J.

  2010-01-01

  strength and reduced deposition of hydroxyproline. Retrospective human studies have reported increased leakage rates after postoperative diclofenac and celecoxib treatment. We recommend that diclofenac and celecoxib be omitted from analgesic regimens after colorectal surgery involving an anastomosis...

 17. Kardiovaskulære risici ved behandling med nonsteroide antiinflammatoriske lægemidler

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schmidt, Morten; Fosbøl, Emil Loldrup; Torp-Pedersen, Christian

  2016-01-01

  cyclooxygenase-2 inhibitors has been associated with a substantial vascular risk but increasing concern also relates to traditional NSAIDs, in particular diclofenac. This review summarizes the current evidence regarding the cardiovascular safety of NSAIDs and presents recommendations for their use....

 18. Behandling af højt blodtryk hos patienter med akut apopleksi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Olsen, T S; Jørgensen, H S; Garde, E;

  1995-01-01

  The study was performed to investigate how often reduction of high blood pressure (> or = 220 mmHg systolic and or > or = 120 mmHg diastolic) was attempted in patients with acute stroke or transient ischemic attacks (TIA). Of 1351 consecutive patients with acute stroke or TIA 119 had high blood...

 19. Diagnostik og behandling af kvinder med urin-inkontinens på danske gynaekologiske afdelinger

  DEFF Research Database (Denmark)

  Vejtorp, M; Fischer-Rasmussen, W; Blaabjerg, J

  1990-01-01

  The routine practice in the diagnosis and treatment of urinary incontinence was investigated by means of a questionnaire to which all 32 departments replied. Miction charts were employed routinely in 17 departments and for selected patients in eight departments. Weighing of diapers was employed...

 20. Mulig forbedret behandling af kolorektal cancer med sentinel lymph node-diagnostik

  DEFF Research Database (Denmark)

  Burgdorf, Stefan K; Eriksen, Jens Ravn; Gögenür, Ismail

  2014-01-01

  Possibly improved treatment of colorectal cancer by sentinel lymph node mapping Prognosis for colorectal cancer is dependent on radical surgical intervention. Chemotherapy in patients with advanced disease has improved the survival. A considerable proportion of the patients going through radical...... surgery will subsequently relapse. Adjuvant chemotherapy is reserved for patients with lymph node metastases, why undetected malignant lymph nodes will result in understaging and exclusion from the possible benefit of adjuvant chemotherapy. With sentinel lymph node mapping it may be possible to detect...

 1. Effekt af trombolytisk behandling på udfaldet af tidlig arbejdstest hos patienter med akut myokardieinfarkt

  DEFF Research Database (Denmark)

  Svendsen, Jesper Hastrup; Madsen, J K; Saunamäki, K I;

  1994-01-01

  Exercise test variables, such as an impaired heart rate response, are known to be related to left ventricular function and patient prognosis following acute myocardial infarction. The present study was performed to compare exercise test variables in acute myocardial infarct patients following eit...

 2. Indikation for behandling med warfarin bør altid fremgå eksplicit ved sektorskifte

  DEFF Research Database (Denmark)

  Vestergaard, Thea; Hjort, Johanne; Madsen, Henrik Bjørnsgaard;

  2014-01-01

  Warfarin has a narrow therapeutic window and side effects include bleeding causing e.g. hospital admission and death. Monitoring of treatment and review of indication are mandatory. We report a case of more than four years of warfarin treatment without indication. Treatment was not discontinued due...... to inadequate medical record keeping and communication among health-care providers. Medical-record keeping should follow guidelines from the National Board of Health. In addition, clearly stated treatment duration and indication may prevent unwarranted or premature termination of treatment....

 3. Blødningskomplikationer ved behandling med clopidogrel og acetylsalicylsyre efter akut koronart syndrom

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kjær, Janus; Larsen, Christian Hastrup; Poulsen, Tina Svenstrup

  2006-01-01

  INTRODUCTION: The Clopidogrel in Unstable Angina to Prevent Recurrent Events (CURE) study showed that patients with unstable angina pectoris (UAP) and non-ST-elevation myocardial infarction (NSTEMI) benefit from combined therapy with acetylsalicylic acid (ASA) and clopidogrel. However, only...

 4. Evaluering af ordning med psykologbehandling af personer med let til moderat depression

  DEFF Research Database (Denmark)

  Fjeldsted, Rita; Christensen, Kaj Sparle

  tidligere evaluering af forsøgsordning af psykologbehandling af depression i perioden 2005-06. 18.419 personer i alderen 18-37 år blev henvist til psykolog i den undersøgte ordning i perioden 1.2.2009 – 31.1.2010, svarende til en henvisningshyppighed på 1,6 % af baggrundsbefolkningen i samme aldersgruppe...... samme niveau som fandtes i evalueringen fra 2007. Remissionsraten for personer med depression ved behandlingsstart er 87 % målt med MDI. Patienters selvrapporterede effekt er 95 %. I opfølgningsgruppen har 89 % ingen depression 3 år efter afsluttet behandling, 56 % har oplevet mindst én ny...... for begge køn, og der ses et fald på 40 % for kvinder og 70 % for mænd over de givne 3 år. Tidsperspektivet er for denne gruppe mere relevant for overordnet vurdering, men der savnes en sammenligningsgruppe. Ifølge spørgeskemadata øges andelen af personer, der er i arbejde, selvforsørgelse eller på SU fra...

 5. Nonmelanoma skin cancer risk awareness in azathioprine-treated myasthenia gravis patients.

  LENUS (Irish Health Repository)

  McGurgan, Iain J

  2015-10-01

  Increased rates of NMSC (nonmelanoma skin cancer) have recently been reported in people with MG (myasthenia gravis) receiving azathioprine treatment. Guidelines on azathioprine for patients with dermatological and gastrointestinal disorders stress the importance of NMSC risk awareness and prevention. The aim of this study is to assess whether MG patients are being informed of this risk.

 6. Gensyn med Firenze- og med store kunstnere

  DEFF Research Database (Denmark)

  Davidsen-Nielsen, Niels

  2015-01-01

  Eftertanken. Med Michelangelo og E. M. Forster som rejseførere kan et besøg i den italienske renæssanceby Firenze blive livsforandrende.......Eftertanken. Med Michelangelo og E. M. Forster som rejseførere kan et besøg i den italienske renæssanceby Firenze blive livsforandrende....

 7. Musik og billeddannelse (GIM med PTSD-ramte flygtninge: Introduktion til tre single case-studier

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bolette Daniels Beck

  2016-12-01

  Full Text Available Mange flygtninge kommer fra kulturer med helt andre forestillinger og begreber om årsager til og forventninger om behandling af psykisk lidelse end man almindeligvis anvender i psykiatrien. F.eks. er psykisk lidelse i mange mellemøstlige kulturer forbundet med skam, og udtrykkes måske derfor snarere i form af fysisk smerte. For at et behandlingsforløb skal lykkes, er der behov for kulturel sensitivitet hos behandleren, når der skal samarbejdes med tolken, skabes et møde på tværs af kulturer samt etableres en fælles forståelse af behandlingens formål og proces.

 8. Protective effect of pumpkin seed oil against genotoxicity induced by azathioprine

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  S.A. Elfiky

  2012-10-01

  Full Text Available Pumpkin is a leafy green vegetable; it belongs to the Cucurbitaceae family. Pumpkin seed oil supplementation can prevent changes in plasma lipids and blood pressure. The present study was conducted to evaluate the protective effect of pumpkin seed oil against cytotoxicity and genotoxicity of azathioprine. Oral administration of pumpkin seed oil either before or after treatment of azathioprine was effective in the reduction of the frequencies of Mn-PCEs, decreased the DNA fragmentation, total sperm abnormalities and significantly increased sperm count, percentage of PCEs, and enhanced the ratio of PCEs to NCEs. However, random amplified polymorphism of DNA (RAPD showed distinct differences in animal groups intoxicated with azathioprine before and after pumpkin seed oil treatment, which reflected a DNA protective effect of pumpkin seed oil. Depletion of glutathione content in the testis was also observed in azathioprine treated mice, which was improved by an oral administration of pumpkin seed oil either before or after treatment with azathioprine.

 9. MedSun Reports

  Data.gov (United States)

  U.S. Department of Health & Human Services — The Medical Product Safety Network (MedSun) is an adverse event reporting program launched in 2002. The primary goal for MedSun is to work collaboratively with the...

 10. Azathioprine-induced fatal macrocytic anemia in rabbits.

  Science.gov (United States)

  Al-Safi, Saafan; Tashtoush, Bassam; Abdul-Razzakl, Khalid

  2002-01-01

  Azathioprine (AZA) is used clinically sometimes at high doses for short-term therapy to treat acute rejection of kidney allograft or to desensitize hypersensitive patients to it. The delayed consequences of this approach had not been well investigated. Therefore, in this study we have investigated the delayed consequences of high-dose short-term AZA administration in rabbits. Our results showed that oral administration of AZA (10 mg/kg/day) to rabbits for two weeks induced reversible thrombocytosis and delayed fatal macrocytic anemia. Moreover, neither the hemoglobin level nor the white blood cell count was affected by AZA. The solvent of AZA had no effect on blood cell counts and hemoglobin levels. We can conclude that although high-dose AZA therapy may not induce immediate and significant changes in blood picture, delayed fatal macrocytosis may occur.

 11. Advancing PubMed?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Wildgaard, Lorna Elizabeth; Lund, Haakon

  2016-01-01

  the efficiency of biomedical literature searches. PubMed remains the primary resource for biomedical literature, and as PubMed makes the Medline data and Entrez PubMed Programming utilities freely available, any developer can produce alternative tools to search the database. The authors question if PubMed still...... provides the superior search interface for systematic searches or if the innovativeness of third-party tools provide alternatives worth considering. The paper aims to discuss these issues. Design/methodology/approach In all, 76 third-party tools that build on PubMed content were identified in a PubMed...... search and in published studies known to the authors. Only tools that provided free access to the broad PubMed content and designed specifically to enhance the search were included, reducing the set to 16 tools. The functionality of each tool within the scenario of a systematic search was compared across...

 12. Low-dose allopurinol plus azathioprine/cyclosporin/prednisolone, a novel immunosuppressive regimen.

  Science.gov (United States)

  Chocair, P; Duley, J; Simmonds, H A; Cameron, J S; Ianhez, L; Arap, S; Sabbaga, E

  1993-07-10

  Early rejection can still complicate renal transplantation even with cyclosporin. We added low-dose allopurinol (25 mg on alternative days) to "triple" immunosuppression with cyclosporin, prednisolone, and azathioprine for twelve recipients of cadaver renal grafts. The controls were fifteen patients on triple therapy alone. Only one rejection episode occurred among the allopurinol-treated patients, whereas eleven controls had rejections (seven with more than one episode). Allopurinol may be toxic when combined with azathioprine, yet the bone marrow tolerated the new regimen well. As expected, reduction of the azathioprine dose was necessary in the treated group.

 13. A case of interstitial pneumonitis in a patient with ulcerative colitis treated with azathioprine

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  Ferenc Nagy; Tamas Molnar; Eva Makula; Ildiko Kiss; Peter Milassin; Eva Zollei; Laszlo Tiszlavicz; Janos Lonovics

  2007-01-01

  The early hypersensitivity reaction and late bone marrow depression are well-known side-effects of azathioprine,whereas interstitial pneumonia is a rare complication.A 40-year old male patient had been treated with azathioprine in consequence of extensive ulcerative colitis for 10 years. He then complained of 7 d of fever,cough and catarrhal signs, without symptoms of active colitis. Opportunistic infections were ruled out. The chest X-ray, CT and lung biopsy demonstrated the presence of interstitial inflammation. Azathioprine therapy was discontinued as a potential source of the pulmonary infiltrate. In response to steroid therapy, and intensive care, the pulmonary infiltrate gradually decreased within 4 wk. Three months later, his ulcerative colitis relapsed,and ileo-anal pouch surgery was performed. In cases of atypical pneumonia, without a proven infection,azathioprine-associated interstitial pneumonitis may be present, which heals after withdrawal of the drug.

 14. The importance of thiopurine methyltransferase activity for the use of azathioprine in transplant recipients.

  Science.gov (United States)

  Chocair, P R; Duley, J A; Simmonds, H A; Cameron, J S

  1992-05-01

  The immunosuppressive efficacy of azathioprine is related to its rapid metabolism in vivo to 6-mercaptopurine (6MP), with subsequent conversion to thioguanine nucleotides by an anabolic route involving hypoxanthine-guanine phosphoribosyltransferase. Two alternative catabolic routes exist: oxidation to 6-thiouric acid via xanthine oxidase and methylation to 6-methylmercaptopurine via the enzyme thiopurine methyltransferase (TPMT). Catabolism via either route would restrict formation of the active metabolites. We analyzed TPMT activity in erythrocyte lysates of 25 controls, 25 uremic patients on dialysis, and 68 transplanted patients. Median activity was lower in controls (31.0 pmol/hr/mg Hb, range 16.2-43.0) and transplanted patients receiving only cyclosporine and prednisolone (31.7 pmol/hr/mg Hb, range 12.7-43.5) than in the azathioprine treated group, (36.1 pmol/hr/mg Hb, range 16.1-71.3), or the uremic group on dialysis, (35.5 pmol/hr/mg Hb, range 18.6-62.6) suggesting that both azathioprine and uremia induce the enzyme, but CsA does not. Only 3 patients demonstrated total intolerance to azathioprine, 2 of whom had very low TPMT activity (zero and 12.7 pmol/hr/mg Hb). The intolerance of the third patient, despite high TPMT activity, was attributed to concomitant cotrimoxazole therapy. Patients with intermediate activity (15-26 pmol/hr/mg Hb) could tolerate azathioprine well. Of 29 cadaver recipients given only azathioprine plus prednisolone, 24 with a better clinical outcome had a significantly lower activity (33.1 pmol/hr/mg Hb, range 16.1-46.1) than 5 with reduced allograft function (42.5 pmol/hr/mg Hb, range 33.8-51.5). TPMT activity in these 24 patients was also significantly lower than the general group of azathioprine-treated recipients. This inverse association between TPMT activity and allograft function was again found among 30 patients receiving triple therapy (azathioprine, CsA, prednisolone). Self-selection of the best recipients for azathioprine

 15. Nostalgitrip med Pikachu

  DEFF Research Database (Denmark)

  Konzack, Lars

  2016-01-01

  Sommeren 2016 vil blive husket for den omsiggribende dille, Pokémon Go, med over 100 millioner downloads. Tusindvis af især børn og unge, men også forældre med barnevogne og hele familier, kunne pludselig ses på gader og stræder, i parker og grønne områder med en smartphone i hånden på jagt efter...

 16. Virtuelt skrivebord med open office

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Kurt Gammelgaard

  2009-01-01

  SDUs erfaringer med projektet Port 22: en virtuel platform med Open Office som kontorpakke til studerende.......SDUs erfaringer med projektet Port 22: en virtuel platform med Open Office som kontorpakke til studerende....

 17. Azathioprine associated acute respiratory distress syndrome: case report and literature review

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Scherbak D

  2014-08-01

  Full Text Available A 58-year-old Caucasian man treated with azathioprine to prevent rejection of an orthotopic liver transplant, presented to the Carl Hayden VA Medical Center with rapid respiratory decline and appeared septic. He required urgent intubation, mechanical ventilator support and empiric antibiotics. His clinical picture and imaging studies were consistent with acute respiratory distress syndrome; however, extensive infectious work up failed to reveal an offending organism. Review of his current medications implicated azathioprine and upon discontinuation of this agent, the patient made a rapid recovery. He was subsequently extubated, transferred out of the ICU and soon discharged home in good health. Prescribed for organ transplant rejection and a wide array of autoimmune diseases, azathioprine has been rarely correlated with pneumonitis and rapid respiratory failure. No reported cases were found in which azathioprine was used to treat liver transplant rejection and associated with development of the adult respiratory distress syndrome (ARDS. However, there have been ARDS cases in which azathioprine was used for other purposes. We review all the available cases of azathioprine associated ARDS. The patients in these reports had similar clinical symptoms on presentation as our patient: hypoxia, febrile episodes and rapid development of ARDS with no infectious etiology. Most notable is the rapid resolution of ARDS after discontinuation of azathioprine. Although azathioprine toxicity related respiratory failure is rare, this correlation should still be considered in the differential for immunosuppressed patients presenting with rapid pulmonary decline. Further studies are needed and warranted to better correlate this connection, but it is imperative to recognize that the relationship exists.

 18. Electrochemical, spectroscopic, and theoretical studies on the interaction between azathioprine and DNA.

  Science.gov (United States)

  Jalali, Fahimeh; Rasaee, Gelareh

  2015-11-01

  Possible interaction between immunosuppressive drug, azathioprine, and calf thymus DNA was explored by cyclic voltammetry, spectrophotometry, competitive spectrofluorimetry, circular dichroism spectroscopy (CD), and viscosity measurements. Cyclic voltammetry showed negative shift in the reduction peak of azathioprine in the presence of DNA, and large decrease in peak current, referring to the predominance of electrostatic forces. The binding constant was calculated to be 1.22×10(3)M(-1). Absorption hyperchromism without shift in wavelength was observed when DNA was added to azathioprine solution. Competitive fluorescence experiments were conducted by using Hoechst 33258 and methylene blue as probes for minor groove and intercalation binding modes, respectively. The studies showed that azathioprine could release Hoechst 33258, while negligible effect was detected in the case of methylene blue. Stern-Volmer quenching constant (KSV) and complex formation constant (Kf) were obtained from the fluorescence measurements to be 7.6×10(3)M(-1) and 7.76×10(4)M(-1), respectively, at 298K. Enthalpy and entropy changes during the interaction between azathioprine and DNA were calculated from Van't Hoff plot (ΔH=-20.2kJmol(-1); ΔS=26.11Jmol(-1)K(-1) at 298K) which showed an exothermic spontaneous reaction, and involvement of electrostatic forces in the complex formation with DNA. Moreover, circular dichroism studies revealed that azathioprine induced detectable changes in the negative band of DNA spectrum. Viscosity of DNA solution decreased in the presence of azathioprine, showed a non-intercalative mode of interaction. Finally, molecular docking calculations showed that in the lowest energy level of drug-DNA complex, azathioprine approaches the minor grooves of DNA.

 19. Skoleudvikling med it

  DEFF Research Database (Denmark)

  Gylling, Martin; Christiansen, René Boyer; Ryberg, Birgit

  En af ambitionerne med demonstrationsskoleprojektet har været at skabe skoler i fortsat udvikling med it. I slutningen af projektet møder vi dog fortsat lærere og skoleledere, der betragter det som udfordrende at arbejde processuelt med ledelse i skoleudvikling for at fremme innovativ undervisning...... med integration af it. Det er en grundlæggende problemstilling i skolehverdagen, at der eksisterer relativt lidt viden om, hvilke ledelsespraksisser der faciliterer at lærere og ledere arbejder processuelt og gør skoleudvikling i et hverdagsperspektiv. I vores artikel vil vi derfor sætte situationer...

 20. Processeringsoptimering med Canons software

  DEFF Research Database (Denmark)

  Precht, Helle

  2009-01-01

  . Muligheder i software optimering blev studeret i relation til optimal billedkvalitet og kontrol optagelser, for at undersøge om det var muligt at acceptere diagnostisk billedkvalitet og derved tage afsæt i ALARA. Metode og materialer Et kvantitativt eksperimentelt studie baseret på forsøg med teknisk og...... humant fantom. CD Rad fantom anvendes som teknisk fantom, hvor billederne blev analyseret med CD Rad software, og resultatet var en objektiv IQF værdi. Det humane fantom var et lamme pelvis med femur, der via NRPB’ er sammenlignelig med absorptionen ved et femårigt barn. De humane forsøgsbilleder blev...

 1. Leg med vision

  DEFF Research Database (Denmark)

  Munk, Mette; Bertelsen, Katrine

  2011-01-01

  alle med interesse for leg og bevægelse i daginstitutioner. Bogen er skrevet i et samarbejde mellem Ringsted Kommune og det nationale videncenter for sundhed, kost og motion for børn og unge, KOSMOS (www.vicekosmos.dk).Der er i samarbejde med to daginstitutioner indhentet vigtige og kvalificerede...

 2. Meningspause med forstyrrelser

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dehs, Jørgen

  1986-01-01

  Jürgen Habermas: "Der philosophische Diskurs der Moderne" - Æstetikken som krisesymptom, opgør med den fornuftskritiske tradition.......Jürgen Habermas: "Der philosophische Diskurs der Moderne" - Æstetikken som krisesymptom, opgør med den fornuftskritiske tradition....

 3. Erfaringer med uddannelsydelsesordningen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rasmussen, Preben Horsholt

  En landsdækkende undersøgelse af erfaringerne med uddannelsesydelsesordningen i Danmark i perioden 1985-86. 2. del baseret på interviews.......En landsdækkende undersøgelse af erfaringerne med uddannelsesydelsesordningen i Danmark i perioden 1985-86. 2. del baseret på interviews....

 4. Erfaringer med fotografi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rasmussen, Kim

  2013-01-01

  Kapitlet fortæller og reflekterer over metodiske erfaringer med at benytte fotografering og fotografier i børneforskning og pædagogisk udviklingsarbejde......Kapitlet fortæller og reflekterer over metodiske erfaringer med at benytte fotografering og fotografier i børneforskning og pædagogisk udviklingsarbejde...

 5. En mening med galskaben

  DEFF Research Database (Denmark)

  Toft-Nielsen, Claus

  2003-01-01

  Hvorfor kan en så feteret og professionel skuespiller som Jack Nicholson overhovedet slippe af sted med at levere en så overspillet og forceret præstation, som den han kommer med i Stanley Kubricks The Shining? Og hvorfor har den til fingerspidserne perfektionistiske Kubrick ikke stoppet Nicholson...

 6. Advancing PubMed?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Wildgaard, Lorna Elizabeth; Lund, Haakon

  2016-01-01

  Purpose Systematic reviews of biomedical literature are used to inform patient treatment. Yet the acquisition of relevant literature is proving increasingly challenging due to the large volume of information that needs to be searched, filtered and collocated. There is a need to improve...... provides the superior search interface for systematic searches or if the innovativeness of third-party tools provide alternatives worth considering. The paper aims to discuss these issues. Design/methodology/approach In all, 76 third-party tools that build on PubMed content were identified in a Pub...... the efficiency of biomedical literature searches. PubMed remains the primary resource for biomedical literature, and as PubMed makes the Medline data and Entrez PubMed Programming utilities freely available, any developer can produce alternative tools to search the database. The authors question if PubMed still...

 7. Role of Rosemary Leaves Extract as A Protective Agent Against Azathioprine-Induced Toxicity in Rats

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hala M T El-Mougy*, Gehan A Youssef

  2011-04-01

  Full Text Available Background: Rosemary is widely found along the coasts of the Mediterranean Sea. Its leaves or extract were found to have a high antioxidant and anti-inflammatory activity. It is also used as an antispasmodic, analgesic, anti-rheumatic and expectorant. These actions are mainly due to its content of essential oils. Azathioprine (AZA is an immunosuppressive drug. It is widely used in many diseases. A major drawback is the occurrence of side-effects, especially acute pancreatitis. Aim of the work: This work was done to study the effect of dietary supplement of rosemary leaves as a strategy for amelioration of the side-effects of azathioprine. Material and Methods: Thirty-two adult male albino rats were used in this study. They were equally divided into four groups. Group I: control group, group II: rosemary group, the animals were given a daily oral dose of rosemary leaves extract. Group III: azathioprine group, the animals were given a single dose of AZA intraperitoneally. Group IV: rosemary azathioprine group: the rats were given daily doses of rosemary leaves extract then azathioprine in the last day of the experiment as in the previous regimen. The experiment continued for ten days. Blood samples were taken from all groups and examined for tumour necrosis factor alpha, serum amylase enzyme, C-reactive protein and renal function tests (serum urea and creatinine. Results: Rosemary significantly decreased the levels of tumour necrosis factor alpha, serum amylase enzyme and serum urea and C-reactive protein in rosemary AZA group compared to AZA group . Conclusion: The aqueous rosemary leaves extract has the ability to ameliorate the biochemical pathways of the side-effects of azathioprine, so it is advisable to give it concomitantly to patients treated by azathioprine.

 8. PubMed

  CERN Document Server

  PubMed is the National Library of Medicine's search service that provides access to over 10 million citations in MEDLINE, PreMEDLINE, and other related databases, with links to participating online journals.

 9. Barn med Asperger syndrom

  OpenAIRE

  Ahlström, Hanna

  2003-01-01

  Det här examensarbetet handlar om barn med Asperger syndrom. Syftet med arbetet var att ta reda på vad Asperger syndrom är och hur man som lärare kan hjälpa dessa elever på bästa sätt. Jag är intresserad av elever som har det svårt och antar att jag någon gång under min tid som lärare kommer att stöta på dessa elever. Arbetet inleds med en teorigenomgång där jag främst går igenom de utmärkande dragen hos barn med Asperger syndrom. Där går jag också bl a igenom orsaker till Asperger och diagn...

 10. DailyMed Webservices

  Data.gov (United States)

  U.S. Department of Health & Human Services — The DailyMed RESTful API is a web service for accessing current SPL information. It is implemented using HTTP and can be thought of as a collection of resources,...

 11. Baderum med finurlige kontraster

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dickson, Thomas

  2004-01-01

  Indledes med:Hvorfor skal badeværelser være så kedelige, tænkte Jannik Larsen, da han skulle glæde sin kone med et nyrenoveret badeværelse. Han havde hverken mange kvadratmeter eller penge til rådighed, men arbejdskraft og en god fantasi.......Indledes med:Hvorfor skal badeværelser være så kedelige, tænkte Jannik Larsen, da han skulle glæde sin kone med et nyrenoveret badeværelse. Han havde hverken mange kvadratmeter eller penge til rådighed, men arbejdskraft og en god fantasi....

 12. DailyMed

  Data.gov (United States)

  U.S. Department of Health & Human Services — DailyMed provides high quality information about marketed drugs. This information includes FDA labels (package inserts). This Web site provides health information...

 13. PubMed

  Data.gov (United States)

  U.S. Department of Health & Human Services — PubMed comprises more than 26 million citations for biomedical literature from MEDLINE, life science journals, and online books. Citations may include links to...

 14. Use of azathioprine for non-thymoma myasthenia and risk of cancer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, E G; Pottegård, Anton; Hallas, J

  2013-01-01

  BACKGROUND AND PURPOSE: To evaluate the association between the use of azathioprine and risk of cancer in patients with non-thymoma myasthenia gravis (MG) in a nationwide setting. METHODS: Case-control study based on population-based registries. Cases were patients with MG with a first time...... diagnosis of cancer (except non-melanoma skin cancer) registered during 2000-2009, and controls were patients with MG with no history of cancer. Prior use of azathioprine in cases and controls was assessed through prescription records (1995-2009). We used unconditional logistic regression to calculate odds...... ratios (ORs) with 95% confidence intervals (CIs) for cancer associated with a high cumulative dose [≥ 1000 defined daily doses (DDD)] or long-term use (≥ 5 years) of azathioprine, compared with never use of the drug and adjusted for potential confounders. RESULTS: We identified 89 cases and 873 controls...

 15. Kritik med objektets forrang

  DEFF Research Database (Denmark)

  Liebst, Lasse Suonperä; Stamer, Naja Buono

  2010-01-01

  Nærværende artikel vil i lyset af den idealistiske epistemologis fremtrædende position i sociologien foreslå, at et fremadrettet brud med denne idealisme kan ske med en tilbagevenden til Theodor W. Adornos negative dialektik. Det frugtbare ved denne særegne dialektik er, hvordan den med en...... tildeling af forrang til objektet insisterer på ikke-identiteten mellem de subjektive (ideale) og objektive (reale) momenter. Vores tese er, at Slavoj Žižek kan anses som dén teoretiske arvtager Adorno aldrig fik. Således argumenteres der for, at en revitalisering af Adornos negative dialektik og hermed den...... tidlige Frankfurterskoles kritiske ærinde skal ske med afsæt i netop Žižeks dialektiske psykoanalyse. Ved at placere objektet 'internt' for det symbolsk-sproglige – og ikke 'eksternt' som hos Adorno – er det med udgangspunkt i Žižek muligt at formulere en mere ikke-identisk og derved mindre pessimistisk...

 16. What are the effects of adding azathioprine to corticosteroids in polymyositis?

  Science.gov (United States)

  Meneses, Cristina; Rada, Gabriel

  2015-07-08

  The treatment of polymyositis is based on corticosteroid therapy, with addition of azathioprine for non responsive cases or as an attempt to diminish corticosteroids requirements. However, there is no clear evidence of its benefit in controlling symptoms. Searching in Epistemonikos database, which is maintained by screening 30 databases, we identified only one systematic review including one pertinent randomized trial. We generated a summary of findings following the GRADE approach. We concluded there is uncertainty if azathioprine improves or not muscular strength in polymyositis because the certainty of the evidence is very low.

 17. Orale senfølger af behandling for hoved-halscancer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Assaad, Hala; Dynesen, Anja Weirsøe; Thisted, Lise Bjerrum;

  2014-01-01

  Forebyggelse af orale senfølger af behandling for hoved-hals-cancer er vigtig for orale funktioner og livskvalitet Patienter, der er strålebehandlet for hovedhals-cancer, oplever betydelige senfølger i mundhulen; herunder xerostomi og hyposalivation, oral candidose, ubehag og smerte fra...... orale senfølger....

 18. Antitrombotisk behandling ved iskæmisk apopleksi og transitorisk cerebral iskæmi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Overgaard, Karsten; Poulsen, Tina Svenstrup; Husted, Steen

  2007-01-01

  Nærværende statusartikel omhandler antitrombotisk behandling ved transitorisk cerebral iskæmi (TCI) og iskæmisk apopleksi, dog omtales trombolyse ikke. Behandlingen bør individualiseres efter evidensbaserede principper som anbefalet i nationale og internationale kliniske retningslinjer. Ofte er der...

 19. Selskabsloven med kommentarer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schaumburg-Müller, Peer; Werlauff, Erik

  Selskabsloven med kommentarer er bibelen på området for kapitalselskaber. Den er et juridisk arbejdsredskab for praktikere, rådgivere, forskere og studerende. Bogen indeholder en komplet opdatering af kommentarerne i forhold til de mange ændringer i selskabsloven siden 1.-udgaven, men bygger i øv...

 20. Byggematerialer med asbest

  DEFF Research Database (Denmark)

  , de er anvendt. Oplysningerne er indsamlet i 1986 og revideret og udvidet 2010. Anvisningen er knyttet til SBi-anvisning 228, Asbest i bygninger, der beskriver håndtering af asbest i praksis i overensstemmelse med krav i lovgivningen på en sikker og sundhedsmæssig forsvarlig måde. SBi-anvisning 228 og...

 1. Professionalisme med innovativt potentiale

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Inger Marie

  To teoretiske sværvægtere bliver koblet sammen i Inger Marie Larsen-Nielsen arbejdspapir om professionalisme med innovativt potentiale. De to teoretikere er læringsteoretikeren John Dewey og socialpsykologen Georg Herbert Mead, som er sat sammen i en teoretisk forståelsesramme omkring professionel...

 2. Kommunale aktiveringsprojekter med produktion

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rosdahl, Anders

  .a. at opkvalificere de ledige og styrke deres muligheder for at få et job på almindelige vilkår. På baggrund af data fra alle landets kommuner kortlægger rapporten omfanget og arten af disse særligt tilrettelagte aktiveringsprojekter med produktion og beskriver gruppen af aktiverede. Desuden berører rapporten...

 3. Vinterbyggeri med forhindringer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Ernst Jan de Place; Larsen, Jacob Norvig

  2009-01-01

  Lav aktivitet i byggeriet om vinteren forbindes normalt med klimaets indflydelse på forholdene på byggepladsen, ikke mindst på nordlige breddegrader. Det er en udbredt holdning, at en ujævn aktivitet fører til en fordyrelse af byggeriet, som følge af at materiel og arbejdskraft ikke udnyttes opti...

 4. [Bacillus cereus bacteremia in Crohn's disease with multiple ileal stricture on maintenance azathioprine therapy].

  Science.gov (United States)

  Hizawa, Kazuoki; Nagata, Yuko; Taniguchi, Masahiko; Nakamori, Mari; Matsumoto, Takayuki; Iida, Mitsuo

  2009-01-01

  We describe a case of 36-year-old Japanese man with Crohn's disease, complicated by Bacillus cereus bacteremia on maintenance azathioprine therapy. Although anti-microbial agents were ineffective, the patient became well immediately after a partial resection of the ileum with multiple severe stenosis.

 5. Alcohol binging causes peliosis hepatis during azathioprine therapy in Crohn's disease

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  Christoph Elsing; Joerg Placke; Thomas Herrmann

  2007-01-01

  Patients with inflammatory bowel disease have normal life expectancy and, due to modern immunosuppressive therapies, also a normal quality of life. Since mostly young people are affected, their social behaviour suits this environment. Alcohol binging is an increasingly disturbing factor among young people. We describe a patient with Crohn's disease, treated with azathioprine,who developed peliosis hepatis after three epsiodes of alcohol binging. Liver toxicity was not observed previously during the course of the treatment.Azathioprine-induced peliosis hepatis is thought to be idiosyncratic in humans. From animal studies, however,it is clear that hepatic depletion of glutathione leads to azathioprine toxicity to the sinusoidal endothelial cells. Damage of these cells causes peliosis hepatis.Since alcohol binging leads to hepatic glutathione depletion, we conclude that in our patient the episodes of binging have reduced liver gluathione content and therefore this has increased azathioprine toxicity causing peliosis hepatis. The problem of alcohol binging has not yet been addressed in IBD patients undertaking immunosuppressive therapy. This should be reviewed in future considerations regarding patients advice.

 6. Azathioprine/methylprednisolone versus cyclophosphamide in proliferative lupus nephritis. A randomized controlled trial

  NARCIS (Netherlands)

  Grootscholten, C.; Ligtenberg, G.; Hagen, E. C.; van den Wall Bake, A. W. L.; de Glas-Vos, J. W.; Bijl, M.; Assmann, K. J.; Bruijn, J. A.; van Houwelingen, H. C.; Derksen, R. H. W. M.; Berden, J. H. M.; Weening, J.J.

  2006-01-01

  Until recently, intravenous cyclophosphamide pulses with oral corticosteroids were regarded standard therapy for proliferative lupus nephritis (LN). Azathioprine, a less toxic alternative, was never proven to be inferior. In the first Dutch lupus nephritis study (enrollment between 1995 and 2001), w

 7. Azathioprine/methylprednisolone versus cyclophosphamide in proliferative lupus nephritis. A randomized controlled trial.

  NARCIS (Netherlands)

  Grootscholten, C.; Ligtenberg, G.; Hagen, E.C.; Wall Bake, A.W. van den; Glas-Vos, J.W. de; Bijl, M.; Assmann, K.J.M.; Bruijn, J.A.; Weening, J.J.; Houwelingen, H.C. van; Derksen, R.H.W.M.; Berden, J.H.M.

  2006-01-01

  Until recently, intravenous cyclophosphamide pulses with oral corticosteroids were regarded standard therapy for proliferative lupus nephritis (LN). Azathioprine, a less toxic alternative, was never proven to be inferior. In the first Dutch lupus nephritis study (enrollment between 1995 and 2001), w

 8. Treatment with adalimumab in a patient with regenerative nodular hyperplasia secondary to azathioprine

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Rafael León-Montañes

  2013-03-01

  Full Text Available Introduction: regenerative nodular hyperplasia (RNH is a rare liver disease with an etiology that is not well understood. Among the etiological factors are purine-analogue drugs such as azathioprine. Case report: we present a case of a 47-year-old patient diagnosed with Crohn's disease in treatment with azathioprine due to corticosteroid dependency who developed RNH with clinical and laboratory signs of portal hypertension one year after starting treatment. After discontinuation of azathioprine, the patient started treatment and, given the poor disease progression, started treatment with adalimumab. This was continued with an excellent response and without deleterious effects on the liver. Discussion: the relevance of this case is twofold: First, this is a rare and early side effect of azathioprine treatment and this is an irreversible disease with potentially serious complications. Second, because treatment was carried out with biological drugs (adalimumab despite the patient having advance liver disease with portal hypertension without any evidence of its worsening, nor signs of deleterious effects or complications, given that there is scarce or no experience with adalimumab treatment in this type of situation.

 9. Structural determinants of glutathione transferases with azathioprine activity identified by DNA shuffling of alpha class members.

  Science.gov (United States)

  Kurtovic, Sanela; Modén, Olof; Shokeer, Abeer; Mannervik, Bengt

  2008-02-01

  A library of alpha class glutathione transferases (GSTs), composed of chimeric enzymes derived from human (A1-1, A2-2 and A3-3), bovine (A1-1) and rat (A2-2 and A3-3) cDNA sequences was constructed by the method of DNA shuffling. The GST variants were screened in bacterial lysates for activity with the immunosuppressive agent azathioprine, a prodrug that is transformed into its active form, 6-mercaptopurine, by reaction with the tripeptide glutathione catalyzed by GSTs. Important structural determinants for activity with azathioprine were recognized by means of primary structure analysis and activities of purified enzymes chosen from the screening. The amino acid sequences could be divided into 23 exchangeable segments on the basis of the primary structures of 45 chosen clones. Segments 2, 20, 21, and 22 were identified as primary determinants of the azathioprine activity representing two of the regions forming the substrate-binding H-site. Segments 21 and 22 are situated in the C-terminal helix characterizing alpha class GSTs, which is instrumental in their catalytic function. The study demonstrates the power of DNA shuffling in identifying segments of primary structure that are important for catalytic activity with a targeted substrate. GSTs in combination with azathioprine have potential as selectable markers for use in gene therapy. Knowledge of activity-determining segments in the structure is valuable in the protein engineering of glutathione transferase for enhanced or suppressed activity.

 10. Comparative study of azathioprine-interferon g dispensing to patients with idiopathic pulmonary fibrosis

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Fotios Drakopanagiotakis

  2009-01-01

  Full Text Available SUMMARY. Introduction: Idiopathic pulmonary fibrosis (IPF is characterized by progressive deterioration of lung function, leading ultimately to death. No pharmacological treatment has been found to stabilize the evolution of the disease, but interferon-g and azathioprine have been used as therapeutic options. Aim: To compare the effectiveness of treatment with interferon-g plus low dose prednisone or azathioprine plus low dose prednisone in patients with IPF. Materials and methods: Patients newly diagnosed with IPF were recruited, 22 in total, of whom 10 received azathioprine plus prednisone and 12 patients received interferon-g plus prednisone for six months. Clinical evaluation, lung function tests, HRCT, bronchoscopy and bronchoalveolar lavage (BAL were performed at baseline and after six months of treatment. Results: All patients were alive after six months of treatment. No statistically significant difference between the two groups was detected regarding clinical deterioration, inflammatory biomarkers such as erythrocyte sedimentation rate (ESR, C-reactive protein (CRP, and BAL cell sub-populations. There was a trend, not statistically significant, towards a greater reduction in forced vital capacity and diffusing capacity for carbon monoxide in the interferon-g group. Conclusion: Interferon-g does not offer any therapeutic advantage over azathioprine as regards the clinical course, lung function tests and BAL cell counts of patients with IPF. Pneumon 2009, 22(3:240-253.

 11. Are we giving azathioprine too late? The case for early immunomodulation in inflammatory bowel disease

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  María Josefina Etchevers; Montserrat Aceituno; Miquel Sans

  2008-01-01

  Inflammatory bowel disease (IBD) includes two entities, Crohn's disease and ulcerative colitis. Both are chronic conditions with frequent complications and surgical procedures and a great impact on patient's quality of life. The thiopurine antimetabolites azathioprine and 6-mercaptopurine are widely used in IBD patients. Current indications include maintenance therapy, steroid-dependant disease, fistula closure, prevention of infliximab immunogenicity and prevention of Crohn's disease recurrence. Surprisingly, the wide use of immunosuppressants in the last decades has not decreased the need of surgery, probably because these treatments are introduced at too late stages in disease course. An earlier use of immunossupressants is now advocated by some authors. The rational includes: (1) failure to modify IBD natural history of present therapeutic approach, (2) demonstration that azathioprine can induce mucosal healing, a relevant prognostic factor for Crohn's disease and ulcerative colitis, and (3) demonstration that early immunossupression has a very positive impact on pediatric, recently diagnosed Crohn's disease patients. We are now awaiting the results of new studies, to clarify the contribution of azathioprine, as compared to infliximab (SONIC Study), and to demonstrate the usefulness of azathioprine in recently diagnosed adult Crohn's disease patients (AZTEC study).

 12. Are pancreatic autoantibodies associated with azathioprine-induced pancreatitis in Crohn's disease?

  NARCIS (Netherlands)

  Weersma, Rinse K; Batstra, Manou R; Kleibeuker, Jan H; van Dullemen, Hendrik M

  2008-01-01

  CONTEXT: Azathioprine is frequently used in the treatment of Crohn's disease. A severe side effect is acute pancreatitis, which is specific for Crohn's disease. Autoantibodies against exocrine pancreas occur in about 30% of Crohn's disease cases but not in other inflammatory diseases. Pancreatic aut

 13. The effect of azathioprine on anastomotic healing: an experimental study in rats

  DEFF Research Database (Denmark)

  Stolzenburg, Tilo; Ljungmann, Ken; Christensen, Henrik

  2007-01-01

  healing was tested. METHODS: In an experimental study, rats were randomly given one oral dose of azathioprine (5 mg or 20 mg/kg body weight per day) or placebo. After 28 days of treatment, a left colonic anastomosis was performed. After three days of healing, the breaking strengths of the anastomoses were...

 14. Azathioprine versus Beta Interferons for Relapsing-Remitting Multiple Sclerosis: A Multicentre Randomized Non-Inferiority Trial

  Science.gov (United States)

  Massacesi, Luca; Tramacere, Irene; Amoroso, Salvatore; Battaglia, Mario A.; Benedetti, Maria Donata; Filippini, Graziella; La Mantia, Loredana; Repice, Anna; Solari, Alessandra; Tedeschi, Gioacchino; Milanese, Clara

  2014-01-01

  For almost three decades in many countries azathioprine has been used to treat relapsing-remitting multiple sclerosis. However its efficacy was usually considered marginal and following approval of β interferons for this indication it was no longer recommended as first line treatment, even if presently no conclusive direct β interferon-azathioprine comparison exists. To compare azathioprine efficacy versus the currently available β interferons in relapsing-remitting multiple sclerosis, a multicenter, randomized, controlled, single-blinded, non-inferiority trial was conducted in 30 Italian multiple sclerosis centers. Eligible patients (relapsing-remitting course; ≥2 relapses in the last 2 years) were randomly assigned to azathioprine or β interferons. The primary outcome was annualized relapse rate ratio (RR) over 2 years. Key secondary outcome was number of new brain MRI lesions. Patients (n = 150) were randomized in 2 groups (77 azathioprine, 73 β interferons). At 2 years, clinical evaluation was completed in 127 patients (62 azathioprine, 65 β interferons). Annualized relapse rate was 0.26 (95% Confidence Interval, CI, 0.19–0.37) in the azathioprine and 0.39 (95% CI 0.30–0.51) in the interferon group. Non-inferiority analysis showed that azathioprine was at least as effective as β interferons (relapse RRAZA/IFN 0.67, one-sided 95% CI 0.96; p<0.01). MRI outcomes were analyzed in 97 patients (50 azathioprine and 47 β interferons). Annualized new T2 lesion rate was 0.76 (95% CI 0.61–0.95) in the azathioprine and 0.69 (95% CI 0.54–0.88) in the interferon group. Treatment discontinuations due to adverse events were higher (20.3% vs. 7.8%, p = 0.03) in the azathioprine than in the interferon group, and concentrated within the first months of treatment, whereas in the interferon group discontinuations occurred mainly during the second year. The results of this study indicate that efficacy of azathioprine is not inferior to that of

 15. Azathioprine versus beta interferons for relapsing-remitting multiple sclerosis: a multicentre randomized non-inferiority trial.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Luca Massacesi

  Full Text Available For almost three decades in many countries azathioprine has been used to treat relapsing-remitting multiple sclerosis. However its efficacy was usually considered marginal and following approval of β interferons for this indication it was no longer recommended as first line treatment, even if presently no conclusive direct β interferon-azathioprine comparison exists. To compare azathioprine efficacy versus the currently available β interferons in relapsing-remitting multiple sclerosis, a multicenter, randomized, controlled, single-blinded, non-inferiority trial was conducted in 30 Italian multiple sclerosis centers. Eligible patients (relapsing-remitting course; ≥ 2 relapses in the last 2 years were randomly assigned to azathioprine or β interferons. The primary outcome was annualized relapse rate ratio (RR over 2 years. Key secondary outcome was number of new brain MRI lesions. Patients (n = 150 were randomized in 2 groups (77 azathioprine, 73 β interferons. At 2 years, clinical evaluation was completed in 127 patients (62 azathioprine, 65 β interferons. Annualized relapse rate was 0.26 (95% Confidence Interval, CI, 0.19-0.37 in the azathioprine and 0.39 (95% CI 0.30-0.51 in the interferon group. Non-inferiority analysis showed that azathioprine was at least as effective as β interferons (relapse RRAZA/IFN 0.67, one-sided 95% CI 0.96; p<0.01. MRI outcomes were analyzed in 97 patients (50 azathioprine and 47 β interferons. Annualized new T2 lesion rate was 0.76 (95% CI 0.61-0.95 in the azathioprine and 0.69 (95% CI 0.54-0.88 in the interferon group. Treatment discontinuations due to adverse events were higher (20.3% vs. 7.8%, p = 0.03 in the azathioprine than in the interferon group, and concentrated within the first months of treatment, whereas in the interferon group discontinuations occurred mainly during the second year. The results of this study indicate that efficacy of azathioprine is not inferior to that of β interferons for

 16. Farlig sex med engle

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mejrup, Kristian

  2013-01-01

  De fleste af os tænker ikke på engle som kønnede væsner med en seksualitet, og selv om vi er i stand til at acceptere engle i alle mulige afskygninger, fra juletræets tyksakker i glitrende guld til frygtindgydende skikkelser i de bibelske skrifter, så er vi tilbøjelig til at ignorere spørgsmålet ...

 17. Advancing PubMed?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Wildgaard, Lorna Elizabeth; Lund, Haakon

  2016-01-01

  Purpose Systematic reviews of biomedical literature are used to inform patient treatment. Yet the acquisition of relevant literature is proving increasingly challenging due to the large volume of information that needs to be searched, filtered and collocated. There is a need to improve the effici......Med remains the superior provider for searching, identifying, and exporting biomedical literature for systematic reviews. Originality/value The work contributes to the discussion of how librarians can help researchers navigate the biomedical literature in systematic reviews....

 18. Behandling af renovaskulær hypertension med transluminal angioplastik--13 års erfaring--sekundærpublikation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Øvrehus, Kristian Altern; Andersen, Poul Erik; Jacobsen, Ib Abildgaard

  2008-01-01

  The result of treatment of renovascular hypertension by renal angioplasty over a period of 13 years was analysed. Patients with a positive diagnostic work-up with renography or renal vein renin measurement had renal angiography performed and in cases of renal artery stenosis, transluminal...... angioplasty. A total of 124 patients were treated; 31% were normotensive immediately after angioplasty, 59% had improved blood pressure control and 10% had unchanged hypertension. The corresponding figures after six months and at the latest follow-up were 13, 72 and 15%. Udgivelsesdato: 2008-Jan-21...

 19. Intrauterin insemination med donorsaed. Behandling af ufrivillig barnløshed på grund af mandlig infertilitet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Vilsbøll, Tina; Helmsøe-Zinck, Lise; Andersen, A N

  1994-01-01

  of conception and expected delivery was respectively 96% and 86%. The results show that intrauterine insemination with donor semen is a good treatment for couples with male infertility. Ultrasonic measurement of the follicles and timing of hCG injection were used for optimal timing of intrauterine donor...

 20. Heterotop graviditet efter IVF-behandling med excision af rumperet interstitiel graviditet og senere kejsersnit nær termin

  DEFF Research Database (Denmark)

  Elers, Jimmi; Zingenberg, Helle; Bing, Mette H;

  2016-01-01

  We describe a rare case of heterotopic pregnancy following in vitro fertilization with transferring of two embryos in a 39-year-old woman with previous bilateral salpingectomy. An ultrasound examination was performed on the day before admission showing a vital intrauterine pregnancy and no ectopic...... pregnancy. The woman was admitted with a ruptured cornual pregnancy at ten weeks of gestation. Laparotomy was performed on vital indication with excision of the ruptured haemorrhagic cornual pregnancy. The intrauterine pregnancy continued uneventfully with obstetric and fetal medicine specialist monitoring...

 1. Fatal blødning ved operation for hoftenær fraktur hos en patient i behandling med dabigatran

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rasmussen, Lasse Enkebølle; Viberg, Bjarke L; Pottegård, Anton

  2015-01-01

  An 82-year-old woman in treatment with the thrombin inhibitor dabigatran etexilate (a new oral anticoagulant (NOAC)) was admitted with a subtrochanteric femoral fracture and surgery was initiated 15 hours after admittance. She had a blood loss of 6,000 ml and died the next morning from multi......-organ failure. In 2013 1.8% of hip fracture patients in Funen received NOACs. Surgery is recommended within 24 hours for hip fracture patients to reduce mortality, but patients in treatment with NOACs should wait at least 48 hours before major surgery. Care should be taken when prescribing NOACs to patients...

 2. En krobjektiv lidelse? Forståelse og behandling af kroniske, diffuse smertelidelser med fibromyalgi som eksempel

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Rie Lykke Danielsen

  2011-12-01

  Full Text Available The article deals with the disease field chronic diffuse pains, here exemplified by fibromyalgia, where patients are frequently rendered homeless in an objectivity focused medical treatment system, whose specialities (ideally seen are mutually exclusive, and where the absence of a diagnosis therefore poses a fundamental problem. In the treatment field there is, however, also a bio-psycho-social approach, and these two treatment regimes are respectively termed as a chrObjective approach and a holistic subject approach.By empirical examples, from stories by both therapists and patients, the article describes how the actors navigate between the two treatment regimes, to which the patients must necessarily adapt in their wish for acceptance and assistance from both sides. The authors further discuss to which degree the two treatment regimes are actually incompatible. The interviews and observation of participants, which constitute the empirical basis for the article, were carried out among therapists and patients in Denmark in 2010.

 3. Behandling med duodenal-jejunal bypass-sleeve ved svær overvægt

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rohde, Ulrich; Gylvin, Silas; Vilmann, Peter;

  2014-01-01

  Overweight and obesity are risk factors for several co-morbidities reducing life expectancy. Conservative treatment of obesity is generally ineffective in the long-term. Bariatric surgery has proven effective, but is associated with potential complications. Duodenal-jejunal bypass sleeve is a novel...

 4. Cadmium in willow plantations - municipal waste products as fertilizers; Kadmiumhalt i Salixodlingar efter behandling med kommunala restprodukter

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Hasselgren, K. [ENVIRO Miljoekonsult (Sweden)

  1995-07-01

  Plantations of willows (i.e. Salix spp) seem to absorb cadmium (Cd) from arable land to a greater extent than other plant cultivations. Thus, energy forestry, based upon cultivation of Salix, could possibly be used for biofuel production in combination with biological purification of arable land contaminated with Cd by atmospheric deposition and P fertilizers during the passed 100 years. Application of sewage sludge (5-7 ppm Cd of dry solids) up to 550 g Cd per hectare, or 140 g Cd hectare and year, resulted in clearly increased concentrations of Cd in the upper 10 cm layer of the soil. In deeper soil layers the differences compared with control plots were small. Lower rates of sludge application, corresponding to less than 70 g added per hectare and year, did not materially affect the Cd-content in the soil irrespective of layer. A general pattern was that the content of Cd in plant tissues decreased with increased stem diameter, increased age of stems and stands as well as increased biomass growth. Thus, concentrations of Cd in Salix material, in clones from some of the first generation of energy forest plants (S. viminalis, S. dasyclados and S. schwerinii). were fairly high in young stands. In general, 1-year-old shoots contained 5-6 ppm Cd of dry solids in stems and 10-15 ppm in leaves. In older shoots, up to three years, and older stands, up to six years, the Cd contents decreased to 1-2 ppm Cd and 2-4 ppm Cd of dry solids for stems and leaves, respectively. Abundant supplies of water and nutrients seem to stimulate the Cd uptake in Salix in terms of higher concentrations in plant tissues as well as higher plant growth levels compared with conventional energy forestry. Stands with older stems, not irrigated and not fully fertilized resulted in uptake rates in the range of 10-30 g Cd per hectare and year. 14 refs, 9 figs, 1 tab

 5. Udvikling af cerebrale infarkter hos en 17-årig mand i behandling med sertralin og lisdexamfetamin

  DEFF Research Database (Denmark)

  Martinussen, Malene; Debes, Nanette Mol; Christensen, Catrine;

  2016-01-01

  A 17-year-old male with ADHD who was treated with sertraline and lisdexamfetamine presented with transient episodes of speech impairment and right-sided hemiparesis preceded by headaches. Magnetic resonance imaging revealed three cerebral ischaemic lesions. Treatment was initiated with aspirin an...... be ruled out as risk factors.......A 17-year-old male with ADHD who was treated with sertraline and lisdexamfetamine presented with transient episodes of speech impairment and right-sided hemiparesis preceded by headaches. Magnetic resonance imaging revealed three cerebral ischaemic lesions. Treatment was initiated with aspirin...

 6. Forebyggelse af infektioner hos patienter, der har kronisk inflammatorisk tarmsygdom og er i behandling med TNF-hæmmere

  DEFF Research Database (Denmark)

  Risager Christensen, Katrine; Steenholdt, Casper

  2014-01-01

  suppression of the immune system. National and international guidelines recommend screening and vaccination for selected infectious agents prior to anti-TNF initiation as well as during ongoing anti-TNF therapy. This review focuses on current available recommendations and discusses physicians’ and patients...

 7. Behandling af reumatoid artrit med anti-tumornekrosefaktor-alpha-antistof. Individuel monitorering af biotilgaengelighed og immunogenicitet-- sekundaerpublikation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bendtzen, Klaus; Geborek, Pierre; Svenson, Morten

  2007-01-01

  Remicade/infliximab is effective in rheumatoid arthritis (RA), but response failure is frequent. Sera from 106 RA patients were monitored using an RIA for functional infliximab and an RIA for anti-infliximab antibody (Ab). S-infliximab varied considerably, e.g. 0-22 microg/ml before the 3rd...... infusion, and 44% were Ab-positive after 6 months. Low s-infliximab was associated with Ab development and later therapeutic failure, and high Ab levels could be related to dose increases, side-effects and cessation of therapy. Pharmacological monitoring should help optimize anti-TNF therapies....

 8. Skandinaviske kliniske retningslinjer for præhospital behandling af patienter med svære hovedtraumer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Juul, Niels; Sollid, Snorre; Sundstrøm, Terje;

  2008-01-01

  Head trauma causes the death of many young persons. The number of fatalities can be reduced through systematic management. Preventing secondary brain injury together with the fastest possible transport to a neurosurgical unit has been shown to be effective in reducing mortality and morbidity...

 9. Behandling af våd aldersrelateret makuladegeneration med vaskulaer endotel vaekstfaktorhaemmer. Gennemgang af et Cochrane-review

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bloch, Sara Brandi; Larsen, Michael

  2009-01-01

  a direct comparison or an indirect statistical comparison between the two antiangiogenic agents. In clinical practice ranibizumab compared to pegaptanib is the drug of choice because of cost-utility analysis and the number of patients gaining visual acuity. Udgivelsesdato: 2009-Nov......This evaluation of a Cochrane-review including five clinical trials of good methodological quality indicates that the antiangiogenic therapeutic agents, pegaptanib and ranibizumab, are effective treatment strategies for neovascular Age-Related Macular Degeneration (AMD). The review does not include...

 10. Behandling af defaekationsblokade som følge af dyb fossa recto-genitalis med total baekkenbundsrekonstruktion med Prolene-net

  DEFF Research Database (Denmark)

  Møller, P; Monrad, H; Kehlet, H

  1992-01-01

  of the abdominal pain and dependence on morphine in two of the patients. Rectal compression resulting from an abnormally deep recto-genital fossa should be included in the differential diagnostic deliberations in patients with severe constipation and defaecation blockage. Complete reconstruction of the pelvic......The causes of severe defaecation blockage resulting from compression of the rectum and deep recto-genital fossa are reviewed and are illustrated by three patients who had previously undergone hysterectomy and who had incapacitating defaecation blockage and abdominal pain requiring morphine in two...... of the patients. The condition had not been diagnosed despite previous hospital contact for many years in two of the patients. Complete reconstruction of the pelvic floor with prolene net was performed. Subsequent defaecography showed normalization of defaecation without rectal compression and with relief...

 11. MedPAC Data Book

  Data.gov (United States)

  U.S. Department of Health & Human Services — MedPACs Data Book is the result of discussions with congressional staff members regarding ways that MedPAC can better support them. Some of the information it...

 12. Matrixregning med SAS

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Aage T.; Feilberg, Michael; Milhøj, Anders

  IML i SAS anvendes til matrixberegninger som en integreret del af SAS pakken. Den anvendes typisk til matrixberegninger i tilknytning til andre SAS applikationer, fx kan matricer let dannes ud fra datasæt i SAS. Desuden indeholder IML en række videregående matematiske og statistiske subroutiner......, der ikke findes andre steder i SAS.I bogen gennemgås matrixregning svarende til et indledende matematikkursus ved en højere læreanstalt. Den teoretiske gennemgang understøttes og demonstreres konsekvent med IML programmering, så fokus er på praktiske anvendelser af matricer....

 13. Blødningsforstyrrelser hos kvinder. Undersøgelse og behandling i almen praksis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Astrup, Karen

  1994-01-01

  Artiklen omfatter resultaterne af en spørgeskemaundersøgelse til 200 praktiserende læger efteråret 1992 om lægernes undersøgelse og behandling af forskellige former for blødningsforstyrrelser hos kvinder i almen praksis. Undersøgelsen blev udført mhp. Karen Astrup's deltagelse i expertpanelet til...... konsensuskonferencen "Blødningsforstyrrelser hos kvinder" febr. 1993. Udgivelsesdato: 1994......Artiklen omfatter resultaterne af en spørgeskemaundersøgelse til 200 praktiserende læger efteråret 1992 om lægernes undersøgelse og behandling af forskellige former for blødningsforstyrrelser hos kvinder i almen praksis. Undersøgelsen blev udført mhp. Karen Astrup's deltagelse i expertpanelet til...

 14. Thiopurine Drugs Azathioprine and 6-Mercaptopurine Inhibit Mycobacterium paratuberculosis Growth In Vitro

  OpenAIRE

  Shin, Sung Jae; Collins, Michael T.

  2008-01-01

  The in vitro susceptibility of human- and bovine-origin Mycobacterium paratuberculosis to the thioupurine drugs 6-mercaptopurine (6-MP) and azathioprine (AZA) was established using conventional plate counting methods and the MGIT 960 ParaTB culture system. Both 6-MP and AZA had antibacterial activity against M. paratuberculosis; isolates from Crohn's disease patients tended to be more susceptible than were bovine-origin isolates. Isolates of Mycobacterium avium, used as controls, were general...

 15. A comparative effectiveness research of azathioprine and cyclophosphamide on the clinical and serological response in pemphigus vulgaris

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kabir Sardana

  2016-01-01

  Full Text Available Context: A prospective study was carried out to examine the efficacy of cyclophosphamide and azathioprine in pemphigus vulgaris. Aims: To compare the clinical and serological effect of azathioprine and cyclophosphamide in pemphigus patients. Materials and Methods: Prospective, institutional based study was conducted twenty-one patients of pemphigus vulgaris were initiated on either azathioprine (n = 9 or cyclophosphamide (n = 7 in addition to prednisolone and were evaluated clinically (mucosal and cutaneous severity and serologically enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA at 0, 3 and 6 months. Results: Azathioprine had a slower onset of action with a statistically significant improvement seen by 6 months (P = 0.016. Cyclophosphamide had a faster onset of action (3 months though there was no statistical difference in the efficacy between the two at the end of 6 months. The (RonT was 33.3-44.4% for azathioprine and 28.8-42.9% for cyclophosphamide at 6 months. Though ELISA had a high sensitivity and specificity for diagnosis, as a tool for assessing therapeutic response a significant decrease was seen only till 3 months. This was restricted to Dsg1 for the azathioprine group and both Dsg3 and Dsg1 levels for the cyclophosphamide group. There were two deaths, both in the cyclophosphamide group. Conclusions: Azathiorpine and cyclophosphamide are equally effective for mucosal and cutaneous disease in pemphigus after 6 months of therapy. Dsg ELISA is useful for diagnosis of pemphigus but is not a useful tool for monitoring response to therapy.

 16. I bad med Picasso

  DEFF Research Database (Denmark)

  Tanggaard, Lene; Stadil, Christian Nicolas

  Alle er kreative! I denne bog viser Lene Tanggaard (professor i kreativitet) og Christian N. Stadil (ejer af bl.a. Hummel), at alle kan blive endnu mere kreative. De har interviewet en række af Danmarks mest kreative mennesker, for at finde ud af, hvordan de gør. Picasso gik i bad, når han skulle...... få nye ideer. I bogen hører du om Ingolf Gabolds blå elefanter, Kenneth Bagers bad, Bjarke Ingels visioner, René Redzepis lørdagssessioner, Jørgen Leth gåture og Søren Rasteds tvivl. Du får inspiration til at udfordre dig selv og arbejde med din egen kreativitet....

 17. Akut dissemineret encefalomyelitis. Afgraensning, behandling, prognose og evidens

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen, Pia Sønderby; Østergaard, John R

  2008-01-01

  and prognosis for children with ADEM and to evaluate the level of evidence in treatment. MATERIALS AND METHODS: Medical records were found by searching for diagnoses and reviewed retrospectively. The level of evidence in treatment was evaluated by searching PubMed, EMBASE and The Cochrane Library. RESULTS: 11...

 18. Med patientens øjne

  DEFF Research Database (Denmark)

  2008-01-01

  Med patientens øjne viser patientens møde med sundhedsvæsenet på en dårlig dag og på en god dag. Omhandler kommunikation, medinddragelse, kontinuitet samt eksempler på intern og ekstern service. Indeholder CD-rom med brugerguide, forslag til 3 undervisningslektion incl. powerpointshow Medforfattere......: Anne Kragh-Sørensen, Birte Hagen, Katja Holm Hansen, Helle Vagner...

 19. Mødet med Nanoscience

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holmegaard, Henriette Tolstrup; Malm, Rie Hjørnegaard; Madsen, Lene Møller

  Formålet med undersøgelsen er at undersøge de studerendes møde med studiet, deres integration på studiet og de studerendes overvejelser om at blive eller forlade studiet. Undersøgelsen formidler de studerendes perspektiv på første studieår på nanoscience og bidrager med input, der kan bruges...

 20. Videntransformationer i forbindelsen med intrapreneurskab

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Anders Paarup

  2006-01-01

  Intrapreneurskab kan være en vigtig faktor i forbindelse med udvikling af ny viden for virksomheden. Intrapreneurskab kan derudover også spille en central rolle i forbindelse med transformationen af allerede eksisterende viden i virksomheden. Videntransformation er vigtig, idet denne muliggør en ...

 1. Med det sociale som designmateriale

  DEFF Research Database (Denmark)

  Brandt, Eva; Binder, Thomas

  2016-01-01

  Samarbejde, samskabelse og social nysgerrighed er i dag en præmis for den nyskabende designer. Det sociale er det nye designmateriale som unge designere giver sig i kast med når f.eks. Emmy Linde samarbejder med plejehjemsbeboere, deres pårørende, plejepersonale og fysioterapeuter for at designe ...

 2. Sygeplejersken skal tale med selvmordstruede

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Inger; Bech, Søren

  2005-01-01

  Dødstanker. Hvert år tager omkring 730 mennesker i Danmark deres eget liv, mens 10 gange så mange forsøger på det. Sygeplejersker kan med en aktiv indsats være med til at forebygge problemet....

 3. Long term results of use of azathioprine in patients with ulcerative colitis in India

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  Ajit Sood; Vandana Midha; Neena Sood; Manu Bansal

  2006-01-01

  AIM: To evaluate the role of azathioprine (AZA) in Indian patients with ulcerative colitis over longer duration of time.METHODS: One hundred fifty six patients with ulcerative colitis who were treated with AZA from .January 1995 to December 2003 were reviewed. The indications for its use were as follows: (1) steroid dependent and steroid refractory disease; (2) Azathioprine monotherapy for na(i)ve patients with severe disease; and (3) combination therapy (AZA + sulfasalazine or 5-aminosalicylates) for na(i)ve patients with severe disease. The data included patient and disease demographics, efficacy and toxicity profile of AZA. Patients with a minimum duration of 6 mo use of AZA were included in this report.RESULTS: Of a total of 156 patients treated with AZA,45 were excluded from analysis for the following reasons(follow up less than 6 mo,n = 9; poor follow up,n = 18;adverse affects,n = 18). In steroid refractory/dependent group the mean number of relapses prior to and post initiation of AZA therapy were 3.28 (± 0.81) and 0.94 (±0.29) respectively. Discontinuation of steroids could be accomplished in 12 of the 15 steroid dependent patients.The proportion of patients with sustained remission of 1,2, 3, 4 and 5 years duration were calculated. Eighteen patients experienced adverse effects necessitating withdrawal of AZA (pancreatitis,n = 7; hepatitis,n = 3; gastrointestinal intolerance,n = 2; alopecia,n = 2; and hematological, n = 4) while 13 patients needed dose reduction or temporary withdrawal of the drug.CONCLUSION: Azathioprine is well tolerated and has therapeutic benefits lasting as long as 4 years. Adverse effects such as pancreatitis, hepatitis, cytopenias and gastrointestinal symptoms do occur but are controlled by drug withdrawal only.

 4. Pure red cell aplasia due to azathioprine therapy for Crohn′s disease

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nagesh Kamath

  2016-01-01

  Full Text Available Various mechanisms contribute to anemia in inflammatory bowel diseases (IBD, drug-related causes being less frequent. The hematological and other adverse events of azathioprine (AZA therapy are well documented, but drug-associated pure red cell aplasia (PRCA is an uncommon event. We hereby describe two cases of AZA-associated PRCA in patients with Crohn′s disease. The diagnosis was supported by pathological reports, and prompt hematological recovery was seen with discontinuation of the offending drug. This report highlights the need to consider this rare entity in IBD patients in appropriate settings and for adopting adequate precautionary measures.

 5. Pure red cell aplasia due to azathioprine therapy for Crohn's disease.

  Science.gov (United States)

  Kamath, Nagesh; Pai, C Ganesh; Deltombe, Thylbert

  2016-01-01

  Various mechanisms contribute to anemia in inflammatory bowel diseases (IBD), drug-related causes being less frequent. The hematological and other adverse events of azathioprine (AZA) therapy are well documented, but drug-associated pure red cell aplasia (PRCA) is an uncommon event. We hereby describe two cases of AZA-associated PRCA in patients with Crohn's disease. The diagnosis was supported by pathological reports, and prompt hematological recovery was seen with discontinuation of the offending drug. This report highlights the need to consider this rare entity in IBD patients in appropriate settings and for adopting adequate precautionary measures.

 6. A Comparative Effectiveness Research of Azathioprine and Cyclophosphamide on the Clinical and Serological Response in Pemphigus Vulgaris

  Science.gov (United States)

  Sardana, Kabir; Agarwal, Pooja; Bansal, Shivani; Uppal, Beena; Garg, Vijay K

  2016-01-01

  Context: A prospective study was carried out to examine the efficacy of cyclophosphamide and azathioprine in pemphigus vulgaris. Aims: To compare the clinical and serological effect of azathioprine and cyclophosphamide in pemphigus patients. Materials and Methods: Prospective, institutional based study was conducted twenty-one patients of pemphigus vulgaris were initiated on either azathioprine (n = 9) or cyclophosphamide (n = 7) in addition to prednisolone and were evaluated clinically (mucosal and cutaneous severity) and serologically enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) at 0, 3 and 6 months. Results: Azathioprine had a slower onset of action with a statistically significant improvement seen by 6 months (P = 0.016). Cyclophosphamide had a faster onset of action (3 months) though there was no statistical difference in the efficacy between the two at the end of 6 months. The (RonT) was 33.3–44.4% for azathioprine and 28.8–42.9% for cyclophosphamide at 6 months. Though ELISA had a high sensitivity and specificity for diagnosis, as a tool for assessing therapeutic response a significant decrease was seen only till 3 months. This was restricted to Dsg1 for the azathioprine group and both Dsg3 and Dsg1 levels for the cyclophosphamide group. There were two deaths, both in the cyclophosphamide group. Conclusions: Azathiorpine and cyclophosphamide are equally effective for mucosal and cutaneous disease in pemphigus after 6 months of therapy. Dsg ELISA is useful for diagnosis of pemphigus but is not a useful tool for monitoring response to therapy. PMID:27512188

 7. Optimizing 6-mercaptopurine and azathioprine therapy in the management of inflammatory bowel disease

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  Kara Bradford; David Q Shih

  2011-01-01

  The thiopurine drugs, 6-mercaptopurine (6-MP) and azathioprine, are efficacious in the arsenal of inflammatory bowel disease (IBD) therapy. Previous reports indicate that 6-thioguanine nucleotide (6-TGN) levels correlate with therapeutic efficacy, whereas high 6-methylmercaptopurine (6-MMP) levels are associated with hepatotoxicity and myelotoxicity. Due to their complex metabolism, there is wide individual variation in patient response therein, both in achieving therapeutic drug levels as well as in developing adverse reactions. Several strategies to optimize 6-TGN while minimizing 6-MMP levels have been adopted to administer the thiopurine class of drugs to patients who otherwise would not tolerate these drugs due to side-effects. In this report, we will review different approaches to administer the thiopurine medications, including the administration of 6-mercaptopurine in those unsuccessfully treated with azathioprine; co-administration of thiopurine with allopurinol; co-administration of thiopurine with anti-tumor necrosis factor a; 6-TGN administration; desensitization trials; and split dosing of 6-MP.

 8. Long-term follow-up of cyclophosphamide compared with azathioprine for initial maintenance therapy in ANCA-associated vasculitis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Walsh, M.; Faurschou, M.; Berden, A.;

  2014-01-01

  BACKGROUND AND OBJECTIVES: Treatment with azathioprine within 3 months of remission induction with cyclophosphamide is a common treatment strategy for patients with ANCA-associated vasculitis. This study comprised patients undergoing long-term follow-up who were randomly allocated to azathioprine...... after 3-6 months or after 12 months of cyclophosphamide treatment. DESIGN, SETTING, PARTICIPANTS, & MEASUREMENTS: Patients from 39 European centers between 1995 and 1997 with a new diagnosis of ANCA-associated vasculitis that involved the kidneys or another vital organ were eligible. At the time...

 9. Høreapparat med identifikationsenhed

  DEFF Research Database (Denmark)

  2006-01-01

  Denne frembringelse vedrører et høreapparat, der omfatter en identifikationsenhed med en antenne tilpasset til at modtage et aktiveringssignal og til at sende et svarsignal samt med en signalgenerator tilpasset til at genere svarsignalet når aktiveret af aktiveringssignalet, og ligeledes vedrører...... denne frembringelse en høreapparatskanner, der omfatter en antenne tilpasset til at udsende et aktiveringssignal og til at modtage et svarsignal fra identifikationsenheden i høreapparatet....

 10. Er det forskningsmessig interessant å koble data fra Medisinsk fødselsregister med data fra Kreftregisteret?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Steinar Tretli

  2009-10-01

  Full Text Available Medisinsk fødselsregister og Kreftregisteret inneholder personidentifiserbare data som via fødselsnummeret kan kobles sammen innenfor de rammer som lovverket gir. Denne sammenkoblingen gir oss interessante muligheter til å studere fødselskarakteristikas betydning for risikoen for å få kreft senere i livet. På den måten vil vi også kunne få informasjon om hvilke mekanismer som er med å påvirke vår kreftrisiko. Det gir oss også muligheter til å studere hvilke konsekvenser kreftforekomst med påfølgende behandling kan ha både for senere svangerskap og barn som blir født.Per 2006 er det akkumulert 12 443 krefttilfeller blant de barn som er registrert i Medisinsk fødselsregister siden det ble etablert i 1967. Selv om dette er et betydelig antall krefttilfeller, er de fordelt på mange krefttyper, noe som har begrenset nytteverdien i kreftforskningen så langt. Imidlertid vil forskningsmuligheteneøke med alderen til registeret. Også andre nordiske land har muligheter for slike koblinger, og til sammen gir dette unike muligheter til å gjennomføre interessant forskning.I denne fremstillingen gis en kort presentasjon av gjennomførte og pågående vitenskapelige studier basert på sammenkobling mellom data fra Medisinsk fødselsregister og Kreftregisteret.

 11. Er det forskningsmessig interessant å koble data fra Medisinsk fødselsregister med data fra Kreftregisteret?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Steinar Tretli

  2007-01-01

  Full Text Available Medisinsk fødselsregister og Kreftregisteret inneholder personidentifiserbare data som via fødselsnummeret kan kobles sammen innenfor de rammer som lovverket gir. Denne sammenkoblingen gir oss interessante muligheter til å studere fødselskarakteristikas betydning for risikoen for å få kreft senere i livet. På den måten vil vi også kunne få informasjon om hvilke mekanismer som er med å påvirke vår kreftrisiko. Det gir oss også muligheter til å studere hvilke konsekvenser kreftforekomst med påfølgende behandling kan ha både for senere svangerskap og barn som blir født.Per 2006 er det akkumulert 12 443 krefttilfeller blant de barn som er registrert i Medisinsk fødselsregister siden det ble etablert i 1967. Selv om dette er et betydelig antall krefttilfeller, er de fordelt på mange krefttyper, noe som har begrenset nytteverdien i kreftforskningen så langt. Imidlertid vil forskningsmuligheteneøke med alderen til registeret. Også andre nordiske land har muligheter for slike koblinger, og til sammen gir dette unike muligheter til å gjennomføre interessant forskning.I denne fremstillingen gis en kort presentasjon av gjennomførte og pågående vitenskapelige studier basert på sammenkobling mellom data fra Medisinsk fødselsregister og Kreftregisteret

 12. Manual for procesorienteret musikterapi med personer med BPD

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hannibal, Niels; Pedersen, Inge Nygaard; Bonde, Lars Ole

  2012-01-01

  Denne artikel introducerer et musikterapeutisk behandlingskoncept kaldet: Procesorienteret Musikterapi (PROM). PROM er et forsøg på at formulere en principiel ramme for musikterapi i psykiatrien, som dels tager udgangspunkt i 17 års klinisk erfaring, dels stiler mod at være ”best practice”. PROM ...... musikterapi for patienter med personlighedsforstyrrelser. Manualen indgår også som en del af et pilotprojekt, der har til formål at udvikle en protokol for et internationalt RCT projekt med samme målgruppe....

 13. Gruppemusikterapi med patienter med borderline-personlighedsforstyrrelse i dagbehandlingsregi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hannibal, Niels

  2008-01-01

  Denne artikel er første redegørelse for de erfaringer, som er gjort med gruppemusikterapi (GMT) for patienter med borderline-personlighedsforstyrrelse (BPF) i dagbehandlingsregi på Aalborg Psykiatriske Sygehus. Artiklen indeholder både konkrete anvisninger til aktiviteter og interventioner, ligesom...... den i et teoretisk perspektiv redegør for forskellige processer og reaktioner, der kan iagttages i behandlingen. Artiklen konkluderer, at GMT i sin nuværende form kan bidrage til udvikling af BPF-patienters evne til mentalisering og affektregulering, til opbygning af en gruppefølelse og fremme af...

 14. Azathioprine-associated acute myeloid leukemia in a patient with Crohn's disease and thiopurine S-methyltransferase deficiency

  DEFF Research Database (Denmark)

  Yenson, P.R.; Forrest, D.; Schmiegelow, K.;

  2008-01-01

  risk of hematologic toxicity and leukemogenesis. We present such a patient who was a slow metabolizer for azathioprine, and developed a rapidly lethal form acute myeloid leukemia after relatively low dose exposure to the drug. There was prominent hemophagocytic activity in the bone marrow...

 15. Lack of evidence of a beneficial effect of azathioprine immune-mediated hemolytic anemia: a retrospective cohort study

  NARCIS (Netherlands)

  Piek, C.J.; Spil, Van W.E.; Junius, G.; Dekker, A.

  2011-01-01

  Background Azathioprine is used as an immunosuppressant in canine immune-mediated hemolytic anemia (IMHA), but this potentially toxic and carcinogenic drug has not been proven to be beneficial. The aim of this study was to determine the difference in outcome and survival of dogs with idiopathic IMHA

 16. Use of azathioprine and corticosteroids during pregnancy and birth outcome in women diagnosed with inflammatory bowel disease

  DEFF Research Database (Denmark)

  Plauborg, Anne Veie; Hansen, Anne Vinkel; Garne, Ester

  2016-01-01

  Background: The aim of this study was to describe prescription patterns for azathioprine and corticosteroids for pregnant women with inflammatory bowel diseases (IBD) before, during, and after pregnancy and to describe pregnancy outcomes. Methods: A cohort composed of all singleton pregnancies in...

 17. A Case of Crohn’s Disease with Improvement after Azathioprine-Induced Pancytopenia

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Yong Sung Choi

  2011-07-01

  Full Text Available The immunosuppressant azathioprine (AZA is widely used in the treatment of inflammatory bowel disease (IBD for both inducing and maintaining remission. However, the adverse effects of AZA can often necessitate a dose reduction or discontinuation. Bone marrow suppression is one of the most serious complications with AZA treatment. On the other hand, some reports have suggested that neutropenia during AZA therapy reduced the relapse rates of IBD patients, and there have been some cases where eradication of the sensitized leukocytes by leukapheresis or bone marrow transplantation improved the IBD, which may explain the relevant role of neutropenia in controlling disease activity. This report describes the case of a 22-year-old male patient who had Crohn’s colitis and complicated perianal fistulas that required immunosuppression; he achieved endoscopically determined remission and showed accelerated mucosal healing as well as clinical remission following the AZA-induced pancytopenia.

 18. Informationsledelse med mindset-map

  DEFF Research Database (Denmark)

  Brodersen, Lars

  Teorien og modellerne om informationsledelse med mindset-map bygger på Aalborg Universitets PBL-model, naturvidenskabelige principper, tekniske principper og humanistiske teorier. I kombination udgør disse grundlag et stærkt grundlag, som sikrer resultater. Informationsledelse handler om projektf......Teorien og modellerne om informationsledelse med mindset-map bygger på Aalborg Universitets PBL-model, naturvidenskabelige principper, tekniske principper og humanistiske teorier. I kombination udgør disse grundlag et stærkt grundlag, som sikrer resultater. Informationsledelse handler om...

 19. Med Kingo på dybt vand

  DEFF Research Database (Denmark)

  Arndal, Lars Stubbe

  2014-01-01

  Tag med digteren Thomas Kingo ud på dybt vand i selskab med lektor og mag.art. Lars Arndal, der kaster nye perspektiver på Kingos forlisdigt Hierte-Suk. Arndal kommer hermed også med et bud på, hvordan man som lærer kan invitere eleverne med på opdagelse i digtet...

 20. Metodekombination med kritisk analyse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bilfeldt, Annette

  2007-01-01

  "Metodekombination med kritisk teoretisk analyse" fremlægger en kombinationsmetode, der bygges op om en problemstilling med et normativt grundlag for studiet af køn og arbejdsliv. Med fokus på rationalitet og humaniseringsbarrierer i arbejdslivet lægges der med inspiration fra Marie Jahoda op til...

 1. Spilleregler i musikterapi med voksne

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holck, Ulla

  2005-01-01

  Artiklen gennemgår udvalgt faglitteratur, der på et overordnet plan beskriver typer af spilleregler i musikterapi med (fortrinsvis) voksne klientgrupper. Udgangspunktet er Priestleys anvendelse af begrebet, og hendes inddeling af spilleregler i forhold til forskellige teknikker gennemgås, efterfu...

 2. Interview med avatar Gunhild Soderstrom

  DEFF Research Database (Denmark)

  Grund, Cynthia M.; Christensen, Inger-Marie F.

  2009-01-01

  Interview med avatar Gunhild Soderstrom Bag avataren Gunhild Soderstrom gemmer sig lektor i filosofi Cynthia Grund fra SDU, som avataren Inga Miles alias Inger-Marie Christensen i anden optagelse har interviewet i Second Life. Det er blevet til en diskussion om læringspotentialet i virtuelle verd...

 3. Rundvisning med avatar Gunhild Soderstrom

  DEFF Research Database (Denmark)

  Grund, Cynthia M.

  2009-01-01

  Første optagelse tager seeren med på en rundvisning in-world, hvor Gunhild Soderstrom præsenterer Percipitopia, der bl.a. byder på en rekonstruktion af den irske filosof George Berkeleys hjem "Whitehall" på Rhode Island og The White Room of Disorientation, der illustrerer Berkeleys "Theory of vis...

 4. Fotofilm om musikterapi med flygtninge

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lindvang, Charlotte

  2016-01-01

  mennesker fra andre kulturer. Musikken er et universelt sprog og musik kan derfor være et mødested. Musikterapi i forbindelse med voksne traumatiserede flygtninge giver god mening, fordi musikken giver mulighed for at regulere den stress som sidder i krop og sind. Flygtningebørn kan have svært ved at udtale...

 5. Unges friluftsliv set med integrationsbriller

  DEFF Research Database (Denmark)

  Gentin, Sandra

  2010-01-01

  Det er almindelig kendt, at indvandrere ikke deltager i foreningsliv i samme omfang som etniske danskere. Det er der forsøgt rådet bod på ved at invitere unge med anden etnisk baggrund end dansk til at dyrke spejdersport i henholdsvis Varde og København NV. Tilgangen til at integrere de unge var...

 6. Analysis list: Med [Chip-atlas[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available Med Cell line + dm3 http://dbarchive.biosciencedbc.jp/kyushu-u/dm3/target/Med.1.tsv... http://dbarchive.biosciencedbc.jp/kyushu-u/dm3/target/Med.5.tsv http://dbarchive.biosciencedbc.jp/kyushu-u/dm3/target/Med....10.tsv http://dbarchive.biosciencedbc.jp/kyushu-u/dm3/colo/Med.Cell_line.tsv http://dbarchive.biosciencedbc.jp/kyushu-u/dm3/colo/Cell_line.gml ...

 7. Privat voldgift med offentligretlige delspørgsmål

  DEFF Research Database (Denmark)

  Werlauff, Erik

  2008-01-01

  Artiklen behandler de offentligretlige delspørgsmål, der kan opstå under en voldgiftssag, fx vedrørende el-, varme-, naturgas- og anden forsyningslovgivning, national eller fællesskabsretlig konkurrencelovgivning, forskrifter om statsforvaltningens godkendelse af vilkårene for udtræden af fællesk...

 8. Fang CO2 med Aminosyrer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lerche, Benedicte Mai

  2010-01-01

  Med såkaldte “carbon capture-teknikker” er det muligt at rense røgen fra kulfyrede kraftværker, således at den er næsten helt fri for drivhusgassen CO2. Kunsten er at gøre processen tilstrækkeligt billig. Et lovende fangstredskab i denne proces er aminosyrer.......Med såkaldte “carbon capture-teknikker” er det muligt at rense røgen fra kulfyrede kraftværker, således at den er næsten helt fri for drivhusgassen CO2. Kunsten er at gøre processen tilstrækkeligt billig. Et lovende fangstredskab i denne proces er aminosyrer....

 9. Severe Sweet's Syndrome with Elevated Cutaneous Interleukin-1β after Azathioprine Exposure: Case Report and Review of the Literature.

  Science.gov (United States)

  Imhof, Laurence; Meier, Barbara; Frei, Pascal; Kamarachev, Jivko; Rogler, Gerhard; Kolios, Antonios; Navarini, Alexander A; Contassot, Emmanuel; French, Lars E

  2015-01-01

  Sweet's syndrome (SS) is a dermatosis with systemic symptoms characterized by tender, red nodules or papules, occasionally covered with vesicles, pustules or bullae, usually affecting the upper limbs, face and neck. SS is frequently observed in patients with leukemia or connective tissue diseases, while it is rather seldom in patients with inflammatory bowel disease. The exact pathogenesis of SS is only partially understood. We report the case of a 50-year-old patient with indeterminate colitis, presenting with a febrile diffuse papulopustular and necrotizing skin eruption that healed with significant scarring and appeared 14 days after onset of treatment with azathioprine. Histological examination revealed the presence of features typical of SS, gene expression analysis very high levels of interleukin-1β (IL-1β) mRNA in lesional skin, and immunohistochemistry high levels of IL-1β at the protein level. SS associated with azathioprine is being increasingly reported and is reviewed herein.

 10. Voltammetric studies of Azathioprine on the surface of graphite electrode modified with graphene nanosheets decorated with Ag nanoparticles

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Asadian, Elham [Institute for Nanoscience and Nanotechnology (INST), Sharif University of Technology, Tehran (Iran, Islamic Republic of); Iraji zad, Azam [Institute for Nanoscience and Nanotechnology (INST), Sharif University of Technology, Tehran (Iran, Islamic Republic of); Department of Physics, Sharif University of Technology, Tehran 14588-89694 (Iran, Islamic Republic of); Shahrokhian, Saeed, E-mail: shahrokhian@sharif.edu [Institute for Nanoscience and Nanotechnology (INST), Sharif University of Technology, Tehran (Iran, Islamic Republic of); Department of Chemistry, Sharif University of Technology, Tehran 11155-9516 (Iran, Islamic Republic of)

  2016-01-01

  By using graphene nanosheets decorated with Ag nanoparticles (AgNPs-G) as an effective approach for the surface modification of pyrolytic graphite electrode (PGE), a sensing platform was fabricated for the sensitive voltammetric determination of Azathioprine (Aza). The prepared AgNPs-G nanosheets were characterized using transmission electron microscopy (TEM), X-ray diffraction (XRD), UV–vis and Raman spectroscopy techniques. The electrochemical behavior of Aza was investigated by means of cyclic voltammetry. Comparing to the bare PGE, a remarkable enhancement was observed in the response characteristics of Aza on the surface of the modified electrode (AgNPs-G/PGE) as well as a noticeable decrease in its reduction overpotential. These results can be attributed to the incredible enlargement in the microscopic surface area of the electrode due to the presence of graphene nanosheets together with strong adsorption of Aza on its surface. The effect of experimental parameters such as accumulation time, the amount of modifier suspension and pH of the supporting electrolyte were also optimized toward obtaining the maximum sensitivity. Under the optimum conditions, the calibration curve studies demonstrated that the peak current increased linearly with Aza concentrations in the range of 7 × 10{sup −7} to 1 × 10{sup −4} mol L{sup −1} with the detection limit of 68 nM. Further experiments revealed that the modified electrode can be successfully applied for the accurate determination of Aza in pharmaceutical preparations. - Highlights: • A novel electrochemical sensing platform based on graphene nanosheets decorated with Ag nanoparticles was constructed for determination of Azathioprine. • The prepared modified electrode showed an efficient catalytic role toward the electro-reduction of Azathioprine. • The prepared modified electrode shows a wide linear dynamic range and a nanomolar detection limit for Azathioprine. • The modification procedure provides a

 11. Azathioprine, mucosal healing in ulcerative colitis, and the chemoprevention of colitic cancer: a clinical-practice-based forecast.

  Science.gov (United States)

  Actis, Giovanni C; Pellicano, Rinaldo; David, Ezio; Sapino, Anna

  2010-03-01

  The development of colorectal cancer in ulcerative colitis is a function of disease duration, with the risk approaching 14% at 25 years. Colitic cancer has become an issue in the last decades, as the availability of effective immune suppressors has reduced resort to curative colectomies. Scrutiny of the available drug options for ulcerative colitis has generated solid evidence of a chemopreventive role of mesalamines. Recent studies on the thiopurines azathioprine and mercaptopurine have unraveled the ability of these drugs to reduce inflammation and influence adaptive immunity by enhancing apoptosis. This evidence, speaking in favor of a chemopreventive role of thiopurines, has not been supported until recently by clinical studies. By contrast, endoscopic and clinical data in our hands have continued to suggest such a role: of a cohort of ulcerative colitis patients treated with azathioprine for 17 years, those on active treatment had no mucosal inflammation on endoscopy and overall none in this cohort developed cancer. This retrospective data have now been validated by cutting-edge information from a prospective nationwide study from an independent group which found a significant chemopreventive effect of azathioprine in those with extended long-standing colitis. Combination of our single-center experience with the data from this large study strongly indicates that the immune modulatory properties of thiopurines can translate into clinically meaningful anti-cancer activity in colitis. These results are likely to influence the medical choices of inflammatory bowel disease caregivers in the decades to come.

 12. Human melioidosis reported by ProMED

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Katherinn Melissa Nasner-Posso

  2015-06-01

  Conclusions: Internet-based reporting systems such as ProMED are useful to gather information and synthesize knowledge on emerging infections. Although certain areas need to be improved, ProMED provided good information about melioidosis.

 13. Langtidsforsøg med totrinsforgasseren "Viking"

  DEFF Research Database (Denmark)

  Henriksen, Ulrik Birk; Ahrenfeldt, Jesper; Bentzen, Jens Dall

  Projektets formål har været at få erfaringer med langtidsdrift, samt at løbende forbedre anlæggets komponenter i takt med de indvundne driftserfaringer. Status for Vikingforgasseren ved projektets afslutning er: • En række komponenter er løbende forbedret med henblik på driftssikkerhed, levetid, ...

 14. Hvad skal vi med et naturhistorisk museum?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kjærgaard, Peter C.

  2016-01-01

  I Danmark har vi nationale museer for kunsten, kulturen og naturen. Vi er i fuld gang med at lave et nyt, stort supermuseum for naturhistorien. Hvad skal vi egentlig med det? Efter et år på posten som direktør for Statens Naturhistoriske Museum gør Peter C. Kjærgaard status med en personlig...

 15. MED-SUV Data policy

  Science.gov (United States)

  Sangianantoni, Agata; Puglisi, Giuseppe

  2014-05-01

  MED-SUV proposes the development and implementation of a digital infrastructure for data access and for volcanic risk management aimed at applying the rationale of Supersites GEO initiative to Campi Flegrei/Vesuvius and Mt. Etna. It's fully recognized the clear need of an open data policy in order to ensure that data will be properly and in an ethical manner managed and can be used and accessed from its community. In MED-SUV there is a multitude of different partners with varying scientific, technical, legal and economical interests and therefore data and data products produced will be wide-ranging so it's necessary to set principles and legal arrangements. Within Europe several Directives and Regulations have brought into force which provide the leading guidelines in terms of the principle of openness to knowledge and access to scientific information. So in creating a suite policy the EC Supersites (MarSite and FutureVolc, under the EPOS umbrella) projects need to strength their efforts in defining a common data management strategy. In this presentation we will show the leading principles of the data policy, as for instance Open Access, flexibility of approach in order to harmonize the different methods of data distribution among its partners, Creative Commons licensing, data preservation and unique identification through Persistent Identifiers.

 16. The haemotoxicity of azathioprine in repeat dose studies in the female CD-1 mouse.

  Science.gov (United States)

  Molyneux, Gemma; Gibson, Frances M; Chen, Christabelle M; Marway, Harpal K; McKeag, Sean; Mifsud, Charles V J; Pilling, Andrew M; Whayman, Matthew J; Turton, John A

  2008-04-01

  Azathioprine (AZA) is a cytotoxic immunosuppressive drug used in the prevention of rejection in organ transplants and the treatment of auto-immune diseases. However, AZA is haemotoxic causing significant bone marrow depression. The present studies were to characterize the haemotoxicity of AZA in the female CD-1 mouse. In Experiment 1, a dose-ranging study, with AZA gavaged daily for 10 days, clinical evidence of toxicity was evident at 125 mg/kg and above. Experiment 2 was a dose-response study with AZA gavaged daily for 10 days at 40-120 mg/kg. At day 1 after the final dose, AZA induced a dose-related pancytopaenia, reduced femoral marrow cellularity, increases in serum levels of the cytokine fms-like tyrosine kinase 3 ligand, reduction in granulocyte-monocyte colony-forming units and erythroid colonies, and increased bone marrow apoptosis. Histology demonstrated hepatocyte hypertrophy, thymic atrophy, reduced splenic extramedullary haemopoiesis, and reduced cellularity of sternal bone marrow. In Experiment 3, AZA was dosed for 10 days at 100 mg/kg with autopsies at 1, 3, 9, 22, 29, 43 and 57 days postdosing. At 1, 3 and 9 days, haematological parameters reflected changes in Experiment 2. At 22/29 days, many blood parameters were returning towards normal; at 43/57 days, most parameters compared with controls. However, there was some evidence of a persistent (i.e. residual/late-stage) mild reduction in RBC and erythroid progenitor cell counts at day 43/57. We conclude that the CD-1 mouse provides an acceptable model for the haemotoxicity of AZA in man.

 17. Thiopurine drugs azathioprine and 6-mercaptopurine inhibit Mycobacterium paratuberculosis growth in vitro.

  Science.gov (United States)

  Shin, Sung Jae; Collins, Michael T

  2008-02-01

  The in vitro susceptibility of human- and bovine-origin Mycobacterium paratuberculosis to the thioupurine drugs 6-mercaptopurine (6-MP) and azathioprine (AZA) was established using conventional plate counting methods and the MGIT 960 ParaTB culture system. Both 6-MP and AZA had antibacterial activity against M. paratuberculosis; isolates from Crohn's disease patients tended to be more susceptible than were bovine-origin isolates. Isolates of Mycobacterium avium, used as controls, were generally resistant to both AZA and 6-MP, even at high concentrations (> or =64.0 microg/ml). Among rapidly growing mycobacteria, Mycobacterium phlei was susceptible to 6-MP and AZA whereas Mycobacterium smegmatis strains were not. AZA and 6-MP limited the growth of, but did not kill, M. paratuberculosis in a dose-dependent manner. Anti-inflammatory drugs in the sulfonamide family (sulfapyridine, sulfasalazine, and 5-aminosalycilic acid [mesalamine]) had little or no antibacterial activity against M. paratuberculosis. The conventional antibiotics azithromycin and ciprofloxacin, used as control drugs, were bactericidal for M. paratuberculosis, exerting their killing effects on the organism relatively quickly. Simultaneous exposure of M. paratuberculosis to 6-MP and ciprofloxacin resulted in significantly higher CFU than use of ciprofloxacin alone. These data may partially explain the paradoxical response of Crohn's disease patients infected with M. paratuberculosis to treatment with immunosuppressive thiopurine drugs, i.e., they do not worsen with anti-inflammatory treatment as would be expected with a microbiological etiologic pathogen. These findings also should influence the design of therapeutic trials to evaluate antibiotic treatments of Crohn's disease: AZA drugs may confound interpretation of data on therapeutic responses for both antibiotic-treated and control groups.

 18. Azathioprine therapy selectively ablates human Vδ2⁺ T cells in Crohn's disease.

  Science.gov (United States)

  McCarthy, Neil E; Hedin, Charlotte R; Sanders, Theodore J; Amon, Protima; Hoti, Inva; Ayada, Ibrahim; Baji, Vidya; Giles, Edward M; Wildemann, Martha; Bashir, Zora; Whelan, Kevin; Sanderson, Ian; Lindsay, James O; Stagg, Andrew J

  2015-08-03

  Tumor-derived and bacterial phosphoantigens are recognized by unconventional lymphocytes that express a Vγ9Vδ2 T cell receptor (Vδ2 T cells) and mediate host protection against microbial infections and malignancies. Vδ2 T cells are absent in rodents but readily populate the human intestine, where their function is largely unknown. Here, we assessed Vδ2 T cell phenotype and function by flow cytometry in blood and intestinal tissue from Crohn's disease patients (CD patients) and healthy controls. Blood from CD patients included an increased percentage of gut-tropic integrin β7-expressing Vδ2 T cells, while "Th1-committed" CD27-expressing Vδ2 T cells were selectively depleted. A corresponding population of CD27+ Vδ2 T cells was present in mucosal biopsies from CD patients and produced elevated levels of TNFα compared with controls. In colonic mucosa from CD patients, Vδ2 T cell production of TNFα was reduced by pharmacological blockade of retinoic acid receptor-α (RARα) signaling, indicating that dietary vitamin metabolites can influence Vδ2 T cell function in inflamed intestine. Vδ2 T cells were ablated in blood and tissue from CD patients receiving azathioprine (AZA) therapy, and posttreatment Vδ2 T cell recovery correlated with time since drug withdrawal and inversely correlated with patient age. These results indicate that human Vδ2 T cells exert proinflammatory effects in CD that are modified by dietary vitamin metabolites and ablated by AZA therapy, which may help resolve intestinal inflammation but could increase malignancy risk by impairing systemic tumor surveillance.

 19. Rapamycin instead of mycophenolate mofetil or azathioprine in treatment of post-renal transplantation urothelial carcinoma

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  HU Xiao-peng; MA Lin-lin; WANG Yong; YIN Hang; WANG Wei; YANG Xiao-yong; ZHANG Xiao-dong

  2009-01-01

  Background Malignant tumor is the most common complication occurred in transplant recipients. It is widely recognized that immunosuppressive treatments increase the risk of cancer in transplant recipients. The efficacy and safety of rapamycin (RPM) in combination with low-dose calcineurin inhibitor (CNI) in treating 15 renal allograft recipients which developed urothelial carcinoma were observed. Methods Immunosuppressive regimen in all recipients was altered with rapamycin to replace mycophenolate mofetil (MMF) or azathioprine (Aza). The initial loading dosage was 2 mg/d, and the next dosage was 1 mg/d. The dosage of rapamycin was carefully adjusted according to the blood drug level and concentration of the drug was maintained at 4-6 ug/L. In all the 15 patients, the calcineurin inhibitor was reduced down to one third of the original dosage after the rapamycin blood concentration became stable. Surgical treatment and intravesical instillation chemotherapy were carried out in all patients. Recurrence of the tumor was monitored throughout the study. Post-transplant renal function and side effects were also closely monitored. Results Among the 15 patients, 9 had no tumor recurrence in 2 years, 2 had tumor recurrences twice, and 4 had once. There was no acute rejection observed during RPM treatment. Post-transplant renal function in 11 patients was improved, with a decreased creatinine level. Hyperlipoidemia and thrombocytopenia were the most frequent adverse events which responded well to corresponding treatments. Conclusion Among the renal allograft recipients with urothelial carcinoma, combination of rapamycin and low dose calcineurin inhibitor treatment is effective and safe.

 20. Stormfuld vandretur med nymodens teknik

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Niels Christian

  2008-01-01

  Lørdag den 1. marts 2008 havde en af vores samarbejdspartnere, Miljøforeningen på Fanø havde inviteret til vandretur ad Hjertestien ved Nordby. Vi benyttede lejligheden til at afprøve GPS-udstyr, der var anskaffet til ToLearn projektet, mhp. introduktion af nye steds-baserede teknologier og medie...... i turisme og kulturformidling. Forsøget lykkedes, da de indhentede geografiske data var af tilstrækkelig præcision, og da det med brug af frit tilgængeligt software lod sig gøre at lave grafisk tilfredsstillende illustrationer til brug i den lokale presse. Udgivelsesdato: 13/3 2008...

 1. Patienter med basalcellenævussyndrom bør tilbydes tidlig interdisciplinær opfølgning og behandling

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bay, Christiane; Ousager, Lilian Bomme; Jelsig, Anne Marie

  2016-01-01

  Basal cell naevus syndrome (Gorlin-Goltz syndrome) is a rare, autosomal dominantly inherited condition with a wide range of developmental and multiple organ-related anomalies. Cardinal features include multiple basal cell carcinomas, jaw cysts, palmoplantar pits and calcification of the falx...

 2. OPUS: Randomiseret multicenterundersøgelse af integreret behandling sammenlignet med standardbehandling før første psykoseepisode--sekundaerpublikation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nordentoft, Merete; Petersen, Lone; Jeppesen, Pia;

  2006-01-01

  A total of 547 patients with first-episode psychosis were included in a randomised clinical trial comparing integrated treatment with standard treatment. The integrated treatment consisted of assertive community treatment with programmes for family involvement and social skills training. Patients...

 3. Mænd med rejsningsbesvær efter radikal prostatektomi bør behandles efter sædvanlige retningslinjer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Fode, Mikkel; Hansen, Rikke Bølling; Maigaard, Thomas

  2015-01-01

  . The method is effective in animal models, but the results cannot be confirmed in humans. At this time, treatment regimens which actually create erections and allow for sexual intercourse following surgery should be prescribed. These include PDE5 inhibitors, vacuum erection devices, injection therapy...

 4. Mænd med rejsningsbesvær efter radikal prostatektomi bør behandles efter sædvanlige retningslinjer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Fode, Mikkel; Hansen, Rikke Bølling; Maigaard, Thomas

  2014-01-01

  . The method is effective in animal models, but the results cannot be confirmed in humans. At this time, treatment regimens which actually create erections and allow for sexual intercourse following surgery should be prescribed. These include PDE5 inhibitors, vacuum erection devices, injection therapy...

 5. Præhospital behandling af svært tilskadekomne patienter med fokus på damage control-kirurgi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sørensen, Anne Marie; Larsen, Claus Falck; Steinmetz, Jacob

  2011-01-01

  The majority of patients undergoing damage control surgery initially receive prehospital treatment. Bleeding causes 40% of trauma deaths, half of which happen in the prehospital setting. Future research and improved treatment before hospital admission should focus on control of the bleeding, avoi...

 6. Kontrollmestringsteori og Becks kognitve teori. En sammenlignende undersøkelse av teoriene med henblikk på forståelse og behandling av depresjon

  OpenAIRE

  Brabrand, Kristin; Søvik, Ellen; Blomdal, Ane Jostedt

  2012-01-01

  Psychotherapy theories differ in how they understand and approach depression (Nordahl et al., 2012). In this paper we compare the control-mastery theory and Beck`s cognitive theory, with the aim to identify similarities and differences between the theories. In this comparison, similarities in conceptualization appeared. Both the control- mastery theory and Beck`s cognitive theory describe depression as developed on the basis of maladaptive cognitions (Beck, 1970; Weiss, 1993). At the same tim...

 7. Stress i gymnasiet - Hvad der stresser gymnasielever og hvordan forebyggelse og behandling virker med ’Åben og Rolig for Unge’

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Anne Maj; Lagermann, Laila Colding

  Denne undersøgelse af stress hos gymnasieelever i Aalborg viser, hvordan stress giver sig udslag i gymnasiet, hvad der stresser eleverne, hvad der adskiller de stressramte elever fra andre elever, hvordan et stressreduktionskurset Åben og Rolig for Unge virker for de unge i gymnasiet, og hvad der...

 8. Rusmisbruk, angst og depresjon etter 10 år: En prospektiv undersøkelse av stoffmisbrukere med og uten LAR-behandling

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ravndal Edle

  2015-12-01

  Full Text Available Substance abuse, anxiety and depression after 10 years: A prospective study of drug users in and outside OMT treatment AIMS - The national Opiate Maintenance Treatment (OMT program in Norway started officially in 1998. The same year a treatment study was initiated, including the most used treatment measures for drug users in Norway. The main aim in the present study was to investigate the prevalence of live OMT patients in the total sample after 10 years, and to compare the outcome of primarily substance abuse, anxiety and depression among OMT patients versus non-OMT patients. DESIGN & METHODS - Four hundred and seven patients, in Oslo and the nearby regions, who started in 16 different in- and outpatients programs, were followed from intake to treatment and during ten years (1998-2009. Patients in the sample were interviewed after one, two, seven and ten years, and they were divided into three different treatment groups: inpatient residency for grown-ups, outpatient psychiatric youth teams and youths living in collectives. Data was collected through use of EuropASI and HSCL-25 at all follow-ups. RESULTS - After ten years 15 % were deceased. Of the 333 persons left, 73 % (n=248 were interviewed after ten years. Forty percent (n=99 were then in OMT. After ten years there were no gender differences regarding attendance to OMT, but the OMT-group was older (30 vs .28 yrs, p<0.05, and they used more benzodiazepines (p<0.000 and cannabis (p<0.01 than the others. The OMT-group reported to a larger extent more anxiety and depression throughout the total observation period than the non OMT participants. Use of heroin and criminality were significantly reduced in both groups. CONCLUSIONS - In spite of reduced use of heroin, the OMT patients seemed to have more difficulties in reducing the use of benzodiazepines and cannabis, whereas the anxiety and depression scores were high and stable through the total observation time.

 9. Prevention of mouse-rat brain xenograft rejection by a combination therapy of cyclosporin A, prednisolone and azathioprine

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, E B; Poulsen, F R; Zimmer, J;

  1995-01-01

  treatment. Eight weeks' postgrafting medication with cyclosporin A, prednisolone and azathioprine had resulted in survival of 14 out of 15 grafts (93%), compared with 11 out of 14 (79%) in the group treated with cyclosporin A alone. Only 2 out of 13 grafts (15%) survived in placebo-treated animals....... Transplants in the trimedication group displayed distinct cell and neuropil layers and only minimal cellular infiltration by leukocyte common antigen-expressing cells, whereas grafts in cyclosporin A- and placebo-treated groups were densely infiltrated. The results are discussed in relation to the need...... for extended immunosuppressive and antiinflammatory therapies after intracerebral grafting of histoincompatible tissues....

 10. Casestudie - En ung pige med debuterende skizofreni

  OpenAIRE

  Britta Frederiksen

  2005-01-01

  Artiklen beskriver et individuelt musikterapiforløb med en ung skizofren pige. Der fokuseres på at beskrive den musikalske interaktion som udtryk for patientens udvikling i forløbet. For at strukturere og overskueliggøre beskrivelsen af det musikalske materiale anvendes bl.a. Mercedes Pavlicevics Musikalske Interaktion Ratings (MIR) med 9 niveauer til at beskriveinteraktionen mellem patient og terapeut i musikalske kliniske improvisationer. Suppleret med patient kommentarer og terapeutens not...

 11. Danske børn med sprogforstyrrelser

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sundahl Olsen, Lone

  2013-01-01

  , italiensk, svensk og hebræisk osv. Det specifikke udfald af SLI afviger dog fra sprog til sprog, og der er på nuværende tidspunkt ikke udført systematisk forskning, der dokumenterer det specifikke udfald af SLI for danske børn. De primære mål med denne ph.d.-afhandling var at undersøge:  Grammatiske...... aldersmatchede og yngre børn med typisk sprogudvikling. Studie III viste, at sproglige vanskeligheder var signifikant associeret med dårlig arbejdshukommelse for børnene med SLI, men ikke for børnene med typisk sprogudvikling. Børnene med SLI havde dog alderssvarende hukommelsesmæssige færdigheder, når der var...... hos børn med SLI end den, der kendertegner børn, der følger en typisk sprogudvikling. Studiet indikerer dog, at børn med SLI ikke har generelle hukommelsesmæssige vanskeligheder, men at der formodentlig eksisterer en uoverensstemmelse mellem krav og ressourcer, hvor børnene med typisk sprogudvikling...

 12. The impact of azathioprine and cyclosporine on long-term function in kidney transplantation.

  Science.gov (United States)

  Montagnino, G; Colturi, C; Tarantino, A; Masa, A; Banfi, G; Aroldi, A; Viganó, E; Cesana, B; Ponticelli, C

  1991-04-01

  To assess the impact of cyclosporine on long-term kidney function in transplant patients, we retrospectively analyzed 273 patients on azathioprine and 308 on CsA with graft functioning at 1 year. To balance the length of follow-ups, the observation of patients was cut at 5 years. Actual graft survival rate at 5 years was similar in Aza and CsA (88% vs. 90%). Multivariate analysis in Aza pts showed that proteinuria (P = 0.006) and hypertension at 1 year (P = 0.002) increased the probability of irreversible graft failure by 2.47 and 2.85, respectively. In CsA patients, proteinuria (P = 0.007) and plasma creatinine higher than 2.5 mg/dl (P = 0.006) increased the probability of graft failure by 5.12 and 6.48, respectively. In both Aza and CsA patients with a follow-up of at least 5 years, plasma creatinine levels were significantly worse at 5 years vs. 1 year (P = 0.004). The slopes of plasma creatinine values plotted vs time were not different between the two groups. Chronic graft dysfunction (CGD) was defined as a stable increase of plasma creatinine of at least 50% above stable values at 1 year. The probability of remaining without CGD at 5 years was 75% for CsA and 80% for Aza patients (P = N.S.). Multivariate analysis of factors influencing the development of CGD showed that hypertension (P = 0.003) and proteinuria at 1 year (P = 0.081) increased the probability of developing CGD by 2.19 and 1.76, respectively, in Aza, while in CsA patients proteinuria only (P = 0.063) increased the probability of developing CGD by 2.29. Graft survival at 5 years after development of CGD was 34% in Aza and 53% in CsA-treated patients. These data confirm that in the long-term CsA does not cause a higher prevalence of CGD and show that, in the presence of CGD, CsA has a superior protective effect than Aza.

 13. Preclinical evaluation of azathioprine plus buthionine sulfoximine in the treatment of human hepatocarcinoma and colon carcinoma

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  Borja Hernández-Breijo; Luis G Guijarro; Jorge Monserrat; Sara Ramírez-Rubio; Eva P Cuevas; Diana Vara; Inés Díaz-Laviada; M Dolores Fernández-Moreno; Irene D Román; Javier P Gisbert

  2011-01-01

  AIM: To evaluate the efficacy and the safety of aza-thioprine (AZA) and buthionine sulfoximine (BSO) by localized application into HepG2 tumor in vivo.METHODS: Different hepatoma and colon carcinoma cell lines (HepG2, HuH7, Chang liver, LoVo, RKO, SW-48, SW-480) were grown in minimal essencial medium supplemented with 10% fetal bovine serum and 1% antibiotic/antimycotic solution and maintained in a humidified 37'C incubator with 5% CO2. These cells were pretreated with BSO for 24 h and then with AZA for different times. We examined the effects of this combination on some proteins and on cellular death. We also studied the efficacy and the safety of AZA (6 mg/kg per day) and BSO (90 mg/kg per day) in HepG2 tumor growth in vivo using athymic mice. We measured safety by serological markers such as amino-transferases and creatine kinase.RESULTS: The in vitro studies revealed a new mechanism of action for the AZA plus BSO combination in the cancer cells compared with other thiopurines (6-mer-captopurine, 6-methylmercaptopurine, 6-thioguanine and 6-methylthioguanine) in combination with BSO. The cytotoxic effect of AZA plus BSO in HepG2 cells resulted from necroptosis induction in a mitochondrial-de-pendent manner. From kinetic studies we suggest that glutathione (GSH) depletion stimulates c-Jun amino-ter-minal kinase and Bax translocation in HepG2 cells with subsequent deregulation of mitochondria (cytochrome c release, loss of membrane potential), and proteolysis activation leading to loss of membrane integrity, release of lactate dehydrogenase and DNA degradation. Some of this biochemical and cellular changes could be reversed by N-acetylcysteine (a GSH replenisher). In vivo studies showed that HepG2 tumor growth was inhibited when AZA was combined with BSO.CONCLUSION: Our studies suggest that a combination of AZA plus BSO could be useful for localized treatment of hepatocellular carcinoma as in the currently used transarterial chemoembolization method.

 14. Significant Differences Between Crohn's Disease and Ulcerative Colitis Regarding the Impact of Body Mass Index and Initial Disease Activity on Responsiveness to Azathioprine: Results from a European Multicenter Study in 1,176 Patients

  NARCIS (Netherlands)

  M.H. Holtmann; F. Krummenauer; C. Claas; K. Kremeyer; D. Lorenz; O. Rainer; I. Vogel; U. Boecker; S. Boehm; C. Buening; R. Duchmann; G. Gerken; H. Herfarth; N. Luegering; W. Kruis; M. Reinshagen; J Schmidt; A. Stallmach; J. Stein; A. Sturm; P.R. Galle; D.W. Hommes; G. D'Haens; P. Rutgeerts; M.F. Neurath

  2010-01-01

  In a survey comprising 1,176 patients with inflammatory bowel disease (IBD) we recently showed that azathioprine (AZA) beyond 4 years is beneficial in ulcerative colitis (UC) patients and in a subset of Crohn's disease (CD) patients. Here, we show for the first time that azathioprine responsiveness

 15. Automation med pneumatiske servodrev - status og fremtid

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sørensen, Paul Haase

  1996-01-01

  Der er råd for problemer med ulineariteter. Med de nyeste metoder kan der lineære driftsområde udvides. Men pneumatikkomponenter skal være af høj kvalitet, når positionering skal være nøjagtig....

 16. Relevansen af nyere psykodynamisk teori for det klinisk musikterapeutiske arbejde med psykiatriske patienter med personlighedsforstyrrelser

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hannibal, Niels

  2007-01-01

  Denne artikel beskriver et rationale for anvendelse af musik i en psykoterapeutisk kontekst. Det eksplicitte og implicitte forandringsniveau i psykoterapi med patienter med borderline-personlighedsforstyrrelse (BPF) diskuteres herpå med henvisning til to forskellige syn på terapeutisk forandring...

 17. Tandlægers erfaringer med at foreslå og få gennemført behandling med kroner og broer i privat praksis [Experiences of Danish dentists in private practice in motivating treatment with crowns and bridges

  DEFF Research Database (Denmark)

  Isidor, F.; Moore, R.

  2003-01-01

  English:What subjective experiences have Danish dentists in private practice to propose and implement treatment with crowns and bridges? A mailed questionnaire were completed and returned by 216 private practice dentists for a random sample from Aarhus. Of these, 22% thought...... and bridges, or lack of success in getting treatment completed hung mostly with practice type and location. Almost 76% of the dentists felt that it should be possible to learn how to motivate patients for the expensive treatments (eg bridges). More than 90% of the dentists felt the need for a better insurance...

 18. PVC med DEHP - funktionelt men farligt

  OpenAIRE

  2009-01-01

  Nærværende projekt beskæftiger sig med problematikkerne ved Polyvinylchlorid (PVC) artikler med [Di-2-ethyl-hexyl]phthalat (DEHP) til patientbehandling i hospitalssektoren. En lovgivning omkring substitution af materialet PVC har spillet fallit, hvorfor fokus rettes mod udbyder og efterspørgere, der som aktører, kan presse på en substitution af PVC artikler med DEHP. Feltets aktører eksemplificeres ved plastproducenten Coloplast A/S, Glostrup Hospital samt Region Hovedstadens indkøbscentral, ...

 19. Lack of evidence of a beneficial effect of azathioprine in dogs treated with prednisolone for idiopathic immune-mediated hemolytic anemia: a retrospective cohort study

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Junius Greet

  2011-04-01

  Full Text Available Abstract Background Azathioprine is used as an immunosuppressant in canine immune-mediated hemolytic anemia (IMHA, but this potentially toxic and carcinogenic drug has not been proven to be beneficial. The aim of this study was to determine the difference in outcome and survival of dogs with idiopathic IMHA treated with a protocol that included azathioprine and prednisolone versus a protocol that included prednisolone alone. Results The study included 222 dogs with a hematocrit lower than 0.30 L/L and either a positive Coombs' test or spherocytosis and no evidence of diseases that could trigger IMHA. The clinical and laboratory data at the time of diagnosis and the response to therapy and survival were compared in dogs treated according to the prednisolone and azathioprine protocol (AP protocol; n = 149 and dogs treated according to the prednisolone protocol (P protocol; n = 73. At study entry, the two groups were comparable, except that thrombocyte counts were significantly lower and clinical signs had been present significantly longer in the AP protocol group. No significant difference in survival was found between the two groups: the 1-year survival was 64% (95% CI 54 - 77% in the P protocol group and 69% (95% CI 59-80% in the AP protocol group, respectively. Conclusions Azathioprine would appear not to be beneficial as standard treatment for all cases of IMHA; however, a blinded, randomized clinical trial is needed to establish whether outcome is different with the two treatment protocols.

 20. Long-term follow-up of a randomised controlled trial of azathioprine/methylprednisolone versus cyclophosphamide in patients with proliferative lupus nephritis

  NARCIS (Netherlands)

  Arends, Suzanne; Grootscholten, Cecile; Derksen, Ronald H. W. M.; Berger, Stefan P.; de Sevaux, Ruud G. L.; Voskuyl, Alexandre E.; Bijl, Marc; Berden, Jo H. M.

  2012-01-01

  Objectives The objectives of this study are to analyse the long-term follow-up of a randomised controlled trial of induction treatment with azathioprine/methylprednisolone (AZA/MP) versus high-dose intravenous cyclophosphamide (ivCY) in patients with proliferative lupus nephritis (LN) and to evaluat

 1. Long-term follow-up of a randomised controlled trial of azathioprine/methylprednisolone versus cyclophosphamide in patients with proliferative lupus nephritis.

  NARCIS (Netherlands)

  Arends, S.; Grootscholten, C.; Derksen, R.H.W.M.; Berger, S.P.; Sevaux, R.G.L. de; Voskuyl, A.E.; Bijl, M. van der; Berden, J.H.M.

  2012-01-01

  OBJECTIVES: The objectives of this study are to analyse the long-term follow-up of a randomised controlled trial of induction treatment with azathioprine/methylprednisolone (AZA/MP) versus high-dose intravenous cyclophosphamide (ivCY) in patients with proliferative lupus nephritis (LN) and to evalua

 2. Reassuring results on birth outcomes in children fathered by men treated with azathioprine/6-mercaptopurine within 3 months before conception

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nørgård, B M; Magnussen, B; Larsen, M D;

  2017-01-01

  OBJECTIVE: Information on the safety of paternal use of azathioprine (AZA) and 6-mercaptopurine (6-MP) prior to conception is limited. Based on nationwide data from the Danish health registries, we examined the association between paternal use of AZA/6-MP within 3 months before conception and adv...

 3. Plasma exchange combined with azathioprine in multiple sclerosis using serial gadolinium-enhanced MRI to monitor disease activity: a randomized single-masked cross-over pilot study

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sørensen, P.S.; Wanscher, B; Szpirt, W;

  1996-01-01

  the whole trial, and three patients discontinued the trial, two during the run-in period of azathioprine treatment and one at the introduction of PE. The primary efficacy variables were the number of gadolinium-enhancing lesions and the occurrence of new enhancing lesions on serial MRI performed every 3...

 4. 硫唑嘌呤治疗炎症性肠病诱发淋巴瘤%Risk of lymphoma after treatment of inflammatory bowel disease with azathioprine

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  罗凤燕; 白爱平

  2013-01-01

  Inflammatory bowel disease (IBD) is a chronic,non-specific inflammatory disease of the intestine,characterized by excessive activation of the immune system.Immunosuppressive therapy has been widely and effectively used in IBD patients.However,the occurrence of lymphoma after immunosuppressive therapy for IBD,especially azathioprine,has been recently reported.This article reviews the clinical application of azathioprine in IBD,the possible mechanisms responsible for lymphoma induction by azathioprine,and the assessment of benefit and risk of immunosuppressive therapy for IBD.%炎症性肠病(inflammatory bowel disease,IBD)是一类肠道免疫系统过度激活引起的慢性非特异性炎症性疾病,包括溃疡性结肠炎(ulcerative colitis,UC)与克罗恩病(Crohn′s disease,CD).免疫抑制剂在IBD患者中广泛应用,且对于IBD治疗有效,但是这些药物诱发淋巴瘤的发生报道越来越多,尤其以硫唑嘌呤(azathioprine,AZA)为甚.AZA治疗IBD是否使淋巴瘤风险增加引起越来越多的关注.本文主要对于AZA在IBD临床应用、诱发淋巴瘤发生的可能机制、风险评估等进行讲述.

 5. Elefanter med krøllede snabler?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Daugaard, Line Møller; Kristensen, Kitte Søndergaard

  2012-01-01

  Thushanti på tre år producerer ubestemmelige røde tegn i børnehaven. Måske er det kruseduller? Måske leger hun med den røde farve? Eller kunne det være tamilske skrifttegn? Artiklen sætter fokus på skriftsprogspraksisser og sprogideologiske processer i børnehaven. Med afsæt i analyse af empirisk ...

 6. Dimensioner i arbejdet med egne sagtekster

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hermann, Jesper

  1990-01-01

  Sprogpsykologi, skrivning: "For at skrive er det ikke nødvendigt med hverken geni eller personlighed, for der er objektive regler der gælder for alle og altid" "Brev til en lærerinde" 1971, 13  ......Sprogpsykologi, skrivning: "For at skrive er det ikke nødvendigt med hverken geni eller personlighed, for der er objektive regler der gælder for alle og altid" "Brev til en lærerinde" 1971, 13  ...

 7. Ud med Freud, Marx og Lacan

  DEFF Research Database (Denmark)

  Clasen, Mathias

  2009-01-01

  Det er på høje tid, at humanister løsriver sig fra deres forældede teorier. Freud, Marx og Lacan skal erstattes med evolutionspsykologi, biologi og kognitionsvidenskab.......Det er på høje tid, at humanister løsriver sig fra deres forældede teorier. Freud, Marx og Lacan skal erstattes med evolutionspsykologi, biologi og kognitionsvidenskab....

 8. Effektelektronik - teknologi med energibesparelser og forbedret performance

  DEFF Research Database (Denmark)

  Blaabjerg, Frede

  2004-01-01

  Lige siden transistoren blev opfundet, har det altid været ønskeligt at kunne anvende en sådan til at styre store strømme/spændinger i elektriske systemer. Det er teknologisk også sket, først med tyristorer til styring af store effekter, men siden hen også med den bipolare transistor MOSFET, samt...

 9. Lydpuder med musik til psykiatriske patienter

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bonde, Lars Ole

  2009-01-01

  Kort gennemgang af musikmedicinske og musikterapeutiske målsætninger og arbejdsmåder i psykiatrien i Danmark. Omtale af forsøg med musiklytning via "lyttepude" til psykiatriske patienter.......Kort gennemgang af musikmedicinske og musikterapeutiske målsætninger og arbejdsmåder i psykiatrien i Danmark. Omtale af forsøg med musiklytning via "lyttepude" til psykiatriske patienter....

 10. Sociale indsatser til mennesker med ADHD

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bengtsson, Steen; Alim, Winnie; Holmskov, Henriette

  Igennem de seneste år har flere og flere fået stillet diagnosen ADHD, som er en adfærdsmæssig forstyrrelse. Mennesker med ADHD har meget forskelligt støttebehov, og rapportens formål er at skabe overblik over de eksisterende sociale indsatser og tilbud til børn, unge og voksne med ADHD. Langt de...... ansvar for sociale end for terapeutiske tilbud i forhold til gruppen med ADHD. Mange voksne med ADHD beskriver, at det kræver mange ressourcer at få den fornødne støtte fra kommunen, mens forældre til børn med ADHD oplever det som nemmere at få adgang til de rette støttetilbud. Men begge grupper møder...... mange udfordringer som fx manglende koordinering og hyppige sagsbehandlerskift. Rapporten er udarbejdet i tilknytning til Servicestyrelsens projekt ’Ny og forstærket indsats til børn, unge og voksne med ADHD’ og er finansieret af Socialministeriet....

 11. PubMedAlertMe--standalone Windows-based PubMed SDI software application.

  Science.gov (United States)

  Ma'ayan, Avi

  2008-05-01

  PubMedAlertMe is a Windows-based software system for automatically receiving e-mail alert messages about recent publications listed on PubMed. The e-mail messages contain links to newly available abstracts listed on PubMed describing publications that were selectively returned from a specified list of queries. Links are also provided to directly export citations to EndNote, and links are provided to directly forward articles to colleagues. The program is standalone. Thus, it does not require a remote mail server or user registration. PubMedAlertMe is free software, and can be downloaded from: http://amp.pharm.mssm.edu/PubMedAlertMe/PubMedAlertMe_setup.zip.

 12. Hverdagslivet som uformel omsorgsudøver med en partner med Parkinsons sygdom, – en interviewundersøgelse af kvinders erfaringer med omsorg og livskvalitet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hounsgaard, Lise; Pedersen, B.; Wagner, L.

  2012-01-01

  Formål: At undersøge de levede erfaringer for kvindelige partnere til hjemmeboende patienter med Parkinsons sygdom. Baggrund: Det er kendt, at hverdagslivet med en partner med Parkinsons sygdom indebærer radikale omvæltninger i familien, især for den kvindelige partner. Metode: En fænomenologisk......-hermeneutisk metode blev anvendt. I 2008 gennemførtes interview med kvindelige partnere (N = 10) til hjemmeboende patienter med Parkinsons sygdom. Den franske filosof Ricoeurs teori om fortolkning blev anvendt i analysen af data. Konklusion: Undersøgelsen viste, at livet sammen med en partner med Parkinsons sygdom...

 13. The MED-SUV Multidisciplinary Interoperability Infrastructure

  Science.gov (United States)

  Mazzetti, Paolo; D'Auria, Luca; Reitano, Danilo; Papeschi, Fabrizio; Roncella, Roberto; Puglisi, Giuseppe; Nativi, Stefano

  2016-04-01

  In accordance with the international Supersite initiative concept, the MED-SUV (MEDiterranean SUpersite Volcanoes) European project (http://med-suv.eu/) aims to enable long-term monitoring experiment in two relevant geologically active regions of Europe prone to natural hazards: Mt. Vesuvio/Campi Flegrei and Mt. Etna. This objective requires the integration of existing components, such as monitoring systems and data bases and novel sensors for the measurements of volcanic parameters. Moreover, MED-SUV is also a direct contribution to the Global Earth Observation System of Systems (GEOSS) as one the volcano Supersites recognized by the Group on Earth Observation (GEO). To achieve its goal, MED-SUV set up an advanced e-infrastructure allowing the discovery of and access to heterogeneous data for multidisciplinary applications, and the integration with external systems like GEOSS. The MED-SUV overall infrastructure is conceived as a three layer architecture with the lower layer (Data level) including the identified relevant data sources, the mid-tier (Supersite level) including components for mediation and harmonization , and the upper tier (Global level) composed of the systems that MED-SUV must serve, such as GEOSS and possibly other global/community systems. The Data level is mostly composed of existing data sources, such as space agencies satellite data archives, the UNAVCO system, the INGV-Rome data service. They share data according to different specifications for metadata, data and service interfaces, and cannot be changed. Thus, the only relevant MED-SUV activity at this level was the creation of a MED-SUV local repository based on Web Accessible Folder (WAF) technology, deployed in the INGV site in Catania, and hosting in-situ data and products collected and generated during the project. The Supersite level is at the core of the MED-SUV architecture, since it must mediate between the disparate data sources in the layer below, and provide a harmonized view to

 14. Casestudie - En ung pige med debuterende skizofreni

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Britta Frederiksen

  2005-02-01

  Full Text Available Artiklen beskriver et individuelt musikterapiforløb med en ung skizofren pige. Der fokuseres på at beskrive den musikalske interaktion som udtryk for patientens udvikling i forløbet. For at strukturere og overskueliggøre beskrivelsen af det musikalske materiale anvendes bl.a. Mercedes Pavlicevics Musikalske Interaktion Ratings (MIR med 9 niveauer til at beskriveinteraktionen mellem patient og terapeut i musikalske kliniske improvisationer. Suppleret med patient kommentarer og terapeutens noter beskrives, hvordan der i musikterapien skabes et rum for patienten hvor hendes kreative ressourcer og egne initiativer kan komme til udtryk, og hjælpe hende til at være i samspil frem for at isolere sig. Som beskrevet i forrige kapitel er det følgende en beskrivelse af et musikterapiforløb med en ung pige med debuterende skizofreni. Musikterapien forløb over et halvt år under hendes indlæggelse på et psykiatrisk sygehus.

 15. A marvel of precision: MedAustron

  CERN Multimedia

  Anaïs Schaeffer

  2013-01-01

  MedAustron, which is currently being built in Austria, will be one of the most advanced centres for ion beam therapy and research in Europe. It is based on the same design as the Italian National Centre for Oncological Hadrontherapy (CNAO), which in turn is based on the CERN-led Proton Ion Medical Machine Study (PIMMS). MedAustron should welcome its first patient at the end of 2015.   Layout of the MedAustron accelerator complex.  With three ion-sources, a linac, a synchrotron and four irradiation rooms (see picture), MedAustron is a huge accelerator complex. Among other equipment, it comprises 300 magnets of 30 different types, all designed at CERN but produced at different sites: “We are working with five main suppliers from Europe and Russia,” explains Thomas Zickler, leader of the MedAustron magnet group. “All the magnets come to CERN to undergo a series of strict acceptance tests.” From the interfaces, to the electrical insulation, the co...

 16. Azathioprine desensitizes liver cancer cells to insulin-like growth factor 1 and causes apoptosis when it is combined with bafilomycin A1

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Hernández-Breijo, Borja [Departamento de Biología de Sistemas, Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Hepáticas y Digestivas (CIBEREHD), Universidad de Alcalá, 28871 Alcalá de Henares (Spain); Monserrat, Jorge [Departamento de Medicina y Especialidades Médicas, Universidad de Alcalá, 28871 Alcalá de Henares (Spain); Román, Irene D. [Departamento de Biología de Sistemas, Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Hepáticas y Digestivas (CIBEREHD), Universidad de Alcalá, 28871 Alcalá de Henares (Spain); González-Rodríguez, Águeda [Departamento de Biomedicina y Biotecnología, Instituto Ramón y Cajal de Investigación Sanitaria (IRYCIS), Universidad de Alcalá, 28871 Alcalá de Henares (Spain); Fernández-Moreno, M. Dolores [Departamento de Biología de Sistemas, Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Hepáticas y Digestivas (CIBEREHD), Universidad de Alcalá, 28871 Alcalá de Henares (Spain); and others

  2013-11-01

  Hepatoblastoma is a primary liver cancer that affects children, due to the sensitivity of this tumor to insulin-like growth factor 1 (IGF-1). In this paper we show that azathioprine (AZA) is capable of inhibiting IGF1-mediated signaling cascade in HepG2 cells. The efficiency of AZA on inhibition of proliferation differs in the evaluated cell lines as follows: HepG2 (an experimental model of hepatoblastoma) > Hep3B (derived from a hepatocellular carcinoma) > HuH6 (derived from a hepatoblastoma) ≫ HuH7 (derived from a hepatocellular carcinoma) = Chang Liver cells (a non-malignant cellular model). The effect of AZA in HepG2 cells has been proven to derive from activation of Ras/ERK/TSC2, leading to activation of mTOR/p70S6K in a sustained manner. p70S6K phosphorylates IRS-1 in serine 307 which leads to the uncoupling between IRS-1 and p85 (the regulatory subunit of PI3K) and therefore causing the lack of response of HepG2 to IGF-1. As a consequence, proliferation induced by IGF-1 is inhibited by AZA and autophagy increases leading to senescence of HepG2 cells. Our results suggest that AZA induces the autophagic process in HepG2 activating senescence, and driving to deceleration of cell cycle but not to apoptosis. However, when simultaneous to AZA treatment the autophagy was inhibited by bafilomycin A1 and the degradation of regulatory proteins of cell cycle (e.g. Rb, E2F, and cyclin D1) provoked apoptosis. In conclusion, AZA induces resistance in hepatoblastoma cells to IGF-1, which leads to autophagy activation, and causes apoptosis when it is combined with bafilomycin A1. We are presenting here a novel mechanism of action of azathioprine, which could be useful in treatment of IGF-1 dependent tumors, especially in its combination with other drugs. - Highlights: • Azathioprine activated Ras/ERK/TSC-2/mTOR/p70S6K signaling pathway in HepG2 cells. • Azathioprine inhibited IGF-1-mediated signaling cascade. • Azathioprine induced autophagy leading to cell cycle

 17. Predicting clicks of PubMed articles.

  Science.gov (United States)

  Mao, Yuqing; Lu, Zhiyong

  2013-01-01

  Predicting the popularity or access usage of an article has the potential to improve the quality of PubMed searches. We can model the click trend of each article as its access changes over time by mining the PubMed query logs, which contain the previous access history for all articles. In this article, we examine the access patterns produced by PubMed users in two years (July 2009 to July 2011). We explore the time series of accesses for each article in the query logs, model the trends with regression approaches, and subsequently use the models for prediction. We show that the click trends of PubMed articles are best fitted with a log-normal regression model. This model allows the number of accesses an article receives and the time since it first becomes available in PubMed to be related via quadratic and logistic functions, with the model parameters to be estimated via maximum likelihood. Our experiments predicting the number of accesses for an article based on its past usage demonstrate that the mean absolute error and mean absolute percentage error of our model are 4.0% and 8.1% lower than the power-law regression model, respectively. The log-normal distribution is also shown to perform significantly better than a previous prediction method based on a human memory theory in cognitive science. This work warrants further investigation on the utility of such a log-normal regression approach towards improving information access in PubMed.

 18. Forandringslæring med autismediagnoser?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Gustafson, Kari Ingrid; Mørck, Line Lerche

  2013-01-01

  Rasmus’ ændringer i læring, selvforståelse og tilhørsforhold perspektiveres med andre ASF-diagnostiseredes læring udforsket bl.a. gennem gruppeinterviews i regi af Asperger-foreningen. Artiklen byder således på et alternativ i form af at forstå forandringslæring som overskridende læring, med langt større...... hvor fx Asperger-foreningen, lærere og skolebørns- og unges-fællesskaber, samt forældrene er vigtige aktører i overskridelsen af marginalisering....

 19. En demokratisk skole med udfordringer for alle

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bogen formidler viden om det pædagogiske udviklingsarbejde der foregik på Kroggårdsskolen ved Odense i 1960'erne med bl.a. orienteringsundervisning, lejrskoler og skoledemokrati, og udviklingsarbejdet relateres til den sociale, kulturelle og politiske historie.......Bogen formidler viden om det pædagogiske udviklingsarbejde der foregik på Kroggårdsskolen ved Odense i 1960'erne med bl.a. orienteringsundervisning, lejrskoler og skoledemokrati, og udviklingsarbejdet relateres til den sociale, kulturelle og politiske historie....

 20. Ti år med formidlingspligt

  DEFF Research Database (Denmark)

  Meyer, Gitte

  2014-01-01

  Jubilæet blev markeret ved et symposium - men hvor var journalisterne, og hvor var forskerne? For få uger siden lagde TV 2 hus til et symposium om videnskab, formidling, journalistik og spin. Danske Videnskabsjournalister og Akademiet for de Tekniske Videnskaber tog med arrangementet et behjertet...... initiativ. De ville gøre status efter ti år med lovfæstet formidlingspligt på universiteterne. Samtidig lagde de op til et kritisk blik på universitetsverdenens kommunikationsafdelinger...

 1. Finding Fluid Form: en arkitektur med vaner

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ramsgaard Thomsen, Mette

  2007-01-01

  I efteråret 2006 afholdt CITA en række kurser i parametrisk design, realiseret gennem et gæsteprofessorat med Mark Goulthorpe fra MIT og tegnestuen d'ECOI. CITA inviterede desuden Roly Hudson fra University of Bath til at undervise i Generative Components. Parallelt med dette underviste Gehry...... Technologies i Digital Projects. CITA planlægger p.t. en række kurser, som skal undersøge den digitale formgivningsproces i forhold til produktionsprocessen....

 2. Udvendig efterisolering af gavle med præfabrikerede komponenter

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nørregaard, M.; Stampe, M.; Kjær, A.

  Rapporten bringer resultaterne af et demonstrationsprojekt, hvor en fritliggende gavl på hver af to ældre etageejendomme blev efterisoleret med præfabrikerede komponenter. Den ene gavl blev beklædt med komponenter af fiberbeton monteret fra stillads, den anden med store stålkassetter monteret med...

 3. Nonicteric liver damage with a gamma-glutamyl transpeptidase level of 5,609 units/l in a renal-transplant recipient receiving azathioprine.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Watanabe,Akiharu

  1984-12-01

  Full Text Available A 26-year-old male with renal allograft, who received immunosuppressive treatment with azathioprine, presented marked elevations of serum biliary tract enzymes, such as gamma-glutamyl transpeptidase (5,609 units/l and alkaline phosphatase (60.5 Bessey-Lowry units, 14 months after transplantation. Two months later the patient became icteric; he died of respiratory failure 19 months after the renal allograft. Postmortem examination revealed intrahepatic cholestasis with minimal inflammatory cell infiltration, indicating drug hepatotoxicity.

 4. Global klimaovervågning med GNSS

  DEFF Research Database (Denmark)

  Madsen, Finn Bo; Khan, Shfaqat Abbas; Nielsen, Jens Emil

  2010-01-01

  Hvornår bliver de folkerige floddeltaer i Asien ubeboelige, hvornår forsvinder Maldiverne eller som merhuset på Danmarks Vestkyst. Verdenshavene stiger i takt med at ismasserne ved polerne smelter og ledes ud i oceanerne. Et centralt spørgsmål for hele verdenssamfundet er: hvor hurtigt sker det o...

 5. Rasmussen kom i klemme med firmaets kreditkort

  DEFF Research Database (Denmark)

  Langsted, Lars Bo

  2004-01-01

  Højesteret har netop stemplet et aftalevilkår i kortindehaverreglerne for Eurocard som værende i strid med redelig handlemåde. Samtidig har afgørelsen ført til en klart forbedret retsstilling for ansatte, der anvender firmakort....

 6. Parmaskinker - nitritfrie charcuterivarer med optimal farvedannelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Adamsen, Christina Elslund; Møller, Jens Kristian Stenbæk; Skibsted, Leif Horsfelt

  2005-01-01

  De legendariske Parmaskinker "Prosciutto di Parma" er kendt for deres gode smag og unikke farve. De er resultat af en speciel tørsaltningsproces med havsalt fra Middelhavet. Men hvordan fremkommer den specielle farve, og hvilken kemisk struktur ligger bag?...

 7. Med skuespilleren på arbejde

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thygesen, Mads

  2010-01-01

  for Konstantin Stanislavskijs, Michael Chekhovs og Mike Leighs arbejde med skuespilleren. I anden del, ”Den dramaturgiske proces”, handler det om Bertolt Brecht, Sanford Meisner og Jacques Lecoq. I tredje del handler det om ”Den konceptuelle proces” hos Edward Gordon Craig, Vselovod Mejerhold og Eugenio Barba...

 8. Elever med adfærdsvanskeligheder

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nissen, Poul

  2001-01-01

  Artikel i særnummer om folkeskolens urolige elever, hvor der redegøres for den viden der aktuelt er i Danmark på området samt vanskelighederne med at skelne mellem de elever i skolen, der reagerer "sundt" på omgivelsernes pres og de elever som har alvorligere problemer. De kan se ens ud på...

 9. Historien med stort H endte i '89

  DEFF Research Database (Denmark)

  Østergaard, Uffe

  2015-01-01

  Revolution. Uffe Østergaard, Jean Monnet professor i europæisk historie på Copenhagen Business School, tager os med op, og betragter debatten om årsagerne til, og betydningen af, Murens fald i fugleperspektiv. Hvorfor var der ingen, der havde forudset begivenhederne?...

 10. Kørsel med spiritus og stoffer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bernhoft, Inger Marie; Hels, Tove; Janstrup, Kira;

  2012-01-01

  Alkohol er væsentlig hyppigere til stede hos alvorligt tilskadekomne bilister end misbrugs- og lægemiddelstoffer, hvorimod forekomsten hos bilister i trafikken er ligeligt delt mellem alkohol og andre stoffer. Højeste risiko for alvorlige personskadeuheld findes hos bilister, der kører med ulovli...

 11. Analysis list: Med1 [Chip-atlas[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available Med1 Adipocyte,Blood,Breast,Embryonic fibroblast,Epidermis,Pluripotent stem cell + ...mm9 http://dbarchive.biosciencedbc.jp/kyushu-u/mm9/target/Med1.1.tsv http://dbarchive.biosciencedbc.jp/kyushu-u/mm9/target/Med1....5.tsv http://dbarchive.biosciencedbc.jp/kyushu-u/mm9/target/Med1.10.tsv http://dbarchive....biosciencedbc.jp/kyushu-u/mm9/colo/Med1.Adipocyte.tsv,http://dbarchive.bioscienc...edbc.jp/kyushu-u/mm9/colo/Med1.Blood.tsv,http://dbarchive.biosciencedbc.jp/kyushu-u/mm9/colo/Med1.Breast.tsv

 12. Metastatic Hepatocellular Carcinoma in a Patient with Crohn’s Disease Treated with Azathioprine and Infliximab: A Case Report and Literature Review

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kyle J. Fortinsky

  2014-01-01

  Full Text Available Hepatocellular carcinoma most commonly occurs in patients with underlying liver disease or cirrhosis. We describe a case of hepatocellular carcinoma in a 34-year-old man with Crohn’s disease treated with azathioprine and infliximab. The patient had no history of liver disease and a complete autoimmune and viral workup was unremarkable. Unfortunately, the patient developed widespread metastatic disease and passed away 5 months after his initial diagnosis. The mechanism of hepatocellular carcinoma in patients’ with Crohn’s disease is poorly understood and may include both autoimmunity and treatment-related complications. Previous case reports suggest the possibility of a concerning association between azathioprine therapy and the development of hepatocellular carcinoma in patients with Crohn’s disease. Clinicians may consider early imaging in patients with Crohn’s disease presenting with concerning symptomatology or abnormal liver enzymes, especially in those being treated with azathioprine alone or in combination with infliximab. Future research may help to uncover additional risk factors for this exceedingly rare diagnosis in this patient population.

 13. Musikterapi med børn med svær autisme - en litteraturgennemgang

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ulla Holck

  2003-03-01

  Full Text Available Faglitteratur om musikterapi med børn med autisme er omfattende og indeholder såvel kvalitative case-beskrivelser som kvantitative forskningsundersøgelser. I artiklen gennemgås faglitteraturen systematisk med henblik på at specifi cere musikterapiens effekt og virkemåder i forhold til denne målgruppe. Vægten ligger på børn med svær autisme, men litteratur om voksne højtfungerende personer med autisme inddrages også. Forskningslitteraturen viser, at det især er inden for områderne koncentration, visuel opmærksomhed, respons og initiativ, samt brug af stemme og tur-tagning, at musikterapi har en effekt. Case-litteraturen begrunder denne effekt med musikkens evne til at være redundant, anvendelse af imitation og responsfremmende teknikker (overraskelse etc., fælles opbyggede samspilsformer, samt det temporale-interaktive element i improvisatorisk musikterapi. Ud fra en interaktionsteoretisk indfaldsvinkel sammenkobles effekten endvidere med, at den musikalske interaktion hjælper musikterapeuten til at fastholde et dynamisk udtryk, hvilket er afgørende i forhold til en klientgruppe, der ofte giver ´flad´ eller stærkt afvigende feedback.

 14. Metodeudvikling i omsorgsforskningen med inspiration fra den franske filosof Michel Foucaults arbejde med brud

  DEFF Research Database (Denmark)

  Frederiksen, Kirsten; Lomborg, Kirsten; Beedholm, Kirsten

  Titel: METODEUDVIKLING I OMSORGSFORSKNINGEN MED INSPIRATION FRA DEN FRANSKE FILOSOF MICHEL FOUCAULTS ARBEJDE MED BRUD Baggrund Inden for omsorgsforskning har den franske filosof Michel Foucaults forfatterskab inspireret til diskursanalytiske eller magtanalytiske undersøgelser. Forfatterskabet...... efterfølgende til at udvikle sin metode i Foucaults forfatterskab. Metode Med afsæt i den franske historiske epistomologi-tradition og med særlig vægt på Michel Foucaults forfatterskab præsenterer vi med eksempler fra egen forskning vores overvejelser over, hvordan man med brug af Foucaults begreb om 'brud' kan......, og for det andet, at det er metoden - eller blikket - der bestemmer, hvordan spørgsmålet stilles, og efterfølgende hvordan undersøgelsen gennemføres. Konklusion Ved at arbejde med Foucaults begreb om 'brud' kan der udvikles typer af spørgsmål og metoder, som gør det muligt for forskeren at rette det...

 15. Azathioprine inhibits vaccinia virus replication in both BSC-40 and RAG cell lines acting on different stages of virus cycle.

  Science.gov (United States)

  Damaso, Clarissa R A; Oliveira, Marcus F; Massarani, Susana M; Moussatché, Nissin

  2002-08-15

  In the present study we demonstrate that azathioprine (AZA) inhibits vaccinia virus (VV) replication in both BSC-40 and RAG cell lines, acting on different stages of virus cycle. In BSC-40 cells, early protein synthesis was not significantly affected, but late gene expression was severely impaired. In RAG cells all stages of gene expression were completed during synchronous infection in the presence of the drug. The onset of DNA replication was not affected in RAG cells, but a severe inhibition was observed in BSC-40 cells. Electron microscopic analysis of VV-infected RAG cells treated with AZA revealed brick-shaped particles presenting abnormal definition of the internal structure. Purified virions from AZA-treated RAG cells presented several modifications of the protein content, a lesser amount of DNA, and a lower PFU:particle ratio. Our results suggest that in VV-infected RAG cells AZA interfered with virus morphogenesis, whereas in BSC-40 cells the replicative cycle was inhibited at the DNA replication stage.

 16. Azathioprine-induced Acute Pancreatitis in Patients with Inflammatory Bowel Diseases—A Prospective Study on Incidence and Severity

  Science.gov (United States)

  Mohl, Wolfgang; Bokemeyer, Bernd; Bündgens, Burkhard; Büning, Jürgen; Miehlke, Stephan; Hüppe, Dietrich; Maaser, Christian; Klugmann, Tobias; Kruis, Wolfgang; Siegmund, Britta; Helwig, Ulf; Weismüller, Joseph; Drabik, Attyla; Stallmach, Andreas

  2016-01-01

  Background and Aims: Azathioprine [AZA] is recommended for maintenance of steroid-free remission in inflammatory bowel disease IBD. The aim of this study has been to establish the incidence and severity of AZA-induced pancreatitis, an idiosyncratic and major side effect, and to identify specific risk factors. Methods: We studied 510 IBD patients [338 Crohn’s disease, 157 ulcerative colitis, 15 indeterminate colitis] with initiation of AZA treatment in a prospective multicentre registry study. Acute pancreatitis was diagnosed in accordance with international guidelines. Results: AZA was continued by 324 [63.5%] and stopped by 186 [36.5%] patients. The most common cause of discontinuation was nausea [12.2%]. AZA-induced pancreatitis occurred in 37 patients [7.3%]. Of these: 43% were hospitalised with a median inpatient time period of 5 days; 10% had peripancreatic fluid collections; 24% had vomiting; and 14% had fever. No patient had to undergo nonsurgical or surgical interventions. Smoking was the strongest risk factor for AZA-induced acute pancreatitis [p < 0.0002] in univariate and multivariate analyses. Conclusions: AZA-induced acute pancreatitis is a common adverse event in IBD patients, but in this study had a mild course in all patients. Smoking is the most important risk factor. PMID:26468141

 17. Effects of carbon tetrachloride and azathioprine on diethylnitrosamine and N-2-fluorenylacetamide-induced hyperplastic liver nodule and hepatocellular carcinoma

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sakata,Tatsuro

  1984-12-01

  Full Text Available Effects of carbon tetrachloride (CCl4 and azathioprine (AZP on the evolution of hyperplastic liver nodules and foci and hepatocellular carcinoma (HCC were tested in short- and long-term in vivo experiments. In diethylnitrosamine (DEN-treated rats, which were fed a N-2-fluorenylacetamide (FAA-containing diet and additionally treated with repeated CCl4 injections, gamma-glutamyl transpeptidase (gamma-GTP-positive hyperplastic nodules were markedly developed in the 8th week of the experiment. However, their number and area in liver sections were remarkably small in DEN-treated rats fed a diet containing both FAA and AZP. Increased area of gamma-GTP-positive foci was also observed in the 12th week in DEN-injected rats fed a choline-devoid died alone or treated with repeated doses of CCl4 alone. Hepatocellular carcinoma in DEN-injected rats treated with both FAA and CCl4 was first detected in the 21st week, and the incidence up to the 36th week was very high. However, no hepatocellular carcinoma developed in DEN-injected rats treated with both FAA and AZP. The increased activity of liver aniline hydroxylase observed 12 h after the administration of FAA, AZP or DEN alone was not observed when AZP was administered simultaneously with FAA to DEN-injected rats. The mechanisms of the effects of CCl4 and AZP on hepatocarcinogenesis are discussed with special reference to drug interaction.

 18. Voltammetric studies of Azathioprine on the surface of graphite electrode modified with graphene nanosheets decorated with Ag nanoparticles.

  Science.gov (United States)

  Asadian, Elham; Iraji Zad, Azam; Shahrokhian, Saeed

  2016-01-01

  By using graphene nanosheets decorated with Ag nanoparticles (AgNPs-G) as an effective approach for the surface modification of pyrolytic graphite electrode (PGE), a sensing platform was fabricated for the sensitive voltammetric determination of Azathioprine (Aza). The prepared AgNPs-G nanosheets were characterized using transmission electron microscopy (TEM), X-ray diffraction (XRD), UV-vis and Raman spectroscopy techniques. The electrochemical behavior of Aza was investigated by means of cyclic voltammetry. Comparing to the bare PGE, a remarkable enhancement was observed in the response characteristics of Aza on the surface of the modified electrode (AgNPs-G/PGE) as well as a noticeable decrease in its reduction overpotential. These results can be attributed to the incredible enlargement in the microscopic surface area of the electrode due to the presence of graphene nanosheets together with strong adsorption of Aza on its surface. The effect of experimental parameters such as accumulation time, the amount of modifier suspension and pH of the supporting electrolyte were also optimized toward obtaining the maximum sensitivity. Under the optimum conditions, the calibration curve studies demonstrated that the peak current increased linearly with Aza concentrations in the range of 7 × 10(-7) to 1 × 10(-4)mol L(-1) with the detection limit of 68 nM. Further experiments revealed that the modified electrode can be successfully applied for the accurate determination of Aza in pharmaceutical preparations.

 19. Paclitaxels farmakogenomik hos patienter med kræft i æggestokken

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bergmann, Troels Korshøj; Mirza, Mansoor Raza; Andersen, Charlotte Brasch;

  Formål og baggrund: Paclitaxel (Taxol®) er et kemoterapeutikum der bruges til behandling af bl.a æggestokkræft. Paclitaxel doseres individuelt (175mg/m2) men alligevel er der klinisk betydende variation i forekomsten af bivirkninger (neurotoksicitet, kvalme/opkast, knoglemarvspåvirkning m...

 20. MED-SUV final strategic issues

  Science.gov (United States)

  Spampinato, Letizia; Puglisi, Giuseppe; Sangianantoni, Agata

  2016-04-01

  Aside the scientific, technical and financial aspects managed by the "Project Management" Work Package (WP1), the great challenge and more time consuming task of this WP has surely been the definition and application of some strategic guidelines crucial to trace the project right path to its final success and for the project outcome sustainability after month 36. In particular, given that one of the main objectives of MED-SUV is that to be compliant with the GEO initiative, particularly concerning the data sharing, great efforts have been made by WP1 at first to define the MED-SUV Data Policy Guidelines, and currently to make it suitable for the EU Supersites. At present, WP1 is also dealing with the exploitation of the achieved foreground among the project's participant and to define a Memorandum of Understanding to sustain the monitoring systems and e-infrastructure developed in the project framework. Whilst the Data Policy guidelines document was implemented in the first year of MED-SUV, WP1 is now focused on the last deliverable 'Strategic and Legal deliverables', which includes the remaining issues. To the aim, WP1 has strategically separated the Exploitation of Foreground document preparation from the Memorandum of Understanding definition. The Exploitation of Foreground process has regarded the identification of Foreground, the exploitable results, the purpose of such Foreground, the collection of information from either the scientific community of MED-SUV or industrial participants; to this aim WP1 circulated an ad hoc questionnaire to put together information on (the) every kind of MED-SUV outcome, on their owners, on the kind of ownership (single/joint), on the outcome exploitation, and on proposals for its sustainability. While the first information will allow us to prepare the final Exploitation Agreement among the project's participant, the information on the exploitation of the outcome and likely sustainability proposals will contribute to the

 1. The use of PubMed/Medline in psychiatry. 3: Searching PubMed.

  Science.gov (United States)

  Theander, Sten S

  2006-01-01

  This paper is the third in a series of three, intended as a tutorial in the use of PubMed/Medline for an inexperienced user. The papers have the following contents: I--a description of NLM, Medline, PubMed and the system of Medical Subject Headings (MeSH), which form the basis for the indexing of scientific articles, books and other items at NLM. II--A description and a tutorial of the PubMed search window. III--The present article deals mainly with the searching for references in PubMed. Ways of restricting and concentrating the search are presented, and exercises are proposed. A reader may also find guidance for a search for medical books in the NLM Catalog, and in the use of tools like Related Articles, Bookshelf, and Index. With eating disorders as an example, more information is presented on the use of MeSH terms.

 2. PubMed Medline 7: Gestionar els resultats. Gener 2011

  OpenAIRE

  2011-01-01

  També podeu consultar altres tutorials sobre el PubMed: 1. PubMed Medline: Accés, http://hdl.handle.net/2445/15122; 2. PubMed Medline: Cerca bàsica, http://hdl.handle.net/2445/15123; 3. PubMed Medline: Elements de cerca i límits, http://hdl.handle.net/2445/15124; 4. PubMed Medline: Matèries MeSH, http://hdl.handle.net/2445/15125; 5. PubMed Medline: Cerca avançada, http://hdl.handle.net/2445/15126; 6. PubMed Medline: Exemple de cerca avançada, http://hdl.handle.net/2445/15127; 8. PubMed Medli...

 3. Ekodesign med SolidWorks Sustainability

  OpenAIRE

  Plahn, Diana

  2013-01-01

  I dagens samhälle börjar det bli allt viktigare att tänka på miljöaspekterna vid framtagningen av nya produkter. Med hjälp av olika datorprogram kan det bli lättare att konstruera produkter som har mindre påverkan på miljön. Denna rapport hade som syfte att få en förståelse för hur man kan använda sig av SolidWorks program Sustainability i konstruktionsarbetet och att med hjälp av ekodesignens 10 Gyllene Regler och CES EduPack mäta/värdera i vad mån SolidWorks Sustainability ger en bättre pro...

 4. Hvordan slipper man af med fantomsmerter?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Gad, Ulrik Pram

  2008-01-01

  Finn Lynge ligner i Den vanskelige tango dén post-koloniale tilstand, som Grønland befinder sig i, med de smerter, som Peter Freuchen havde i sit træben. Artiklen undersøger, om nye metaforer og en ny sprogpolitik kan bruges som kur mod Grønlands fantomsmerter. Konklusionen er for det første, at en...

 5. Højskoleforløb med mentorordning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Ulla Højmark

    I dette arbejdspapir er det målet at få beskrevet og diskuteret, hvem de unge, der kan deltage i FFD-pro­jektet, er (de unge uden afsluttet uddannelse efter 9./10. klasse), hvad en mentor er og kan være, og at komme med bud på hvilke mulige mentorroller og -relationer der vil være hensigtsmæssige...

 6. POGLAVITNE RAZLIKE MED GRADBENO IN PODJEMNO POGODBO

  OpenAIRE

  Prešeren, Urša

  2014-01-01

  Diplomsko delo obravnava poglavitne razlike med gradbeno in podjemno pogodbo. Gradbena pogodba je vrsta podjemne pogodbe. Ker njen obseg presega zahtevnost in obseg del pri podjemni pogodbi, jo ureja posebno poglavje obligacijskega zakonika. Za primere, ko pravila gradbene pogodbe določenega razmerja ne urejajo, se uporabijo pravila o podjemni pogodbi. Materijo gradbene pogodbe urejajo tudi drugi predpisi kot so Posebne gradbene uzance, Zakon o graditvi objektov (ZGO-1), ipd. Gradbena pogo...

 7. Inklusion i folkeskolen med musik og musikterapi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lindvang, Charlotte

  2014-01-01

  I denne artikel sættes der fokus på nogle af de problemer og udfordringer som knytter sig til kravet om inklusion af børn med særlige behov i den almindelige folkeskole, og der argumenteres for at styrke anvendelsen af musik i forhold til at skabe fællesskab og optimere børnenes opmærksomhed og...

 8. Debat: MED ANDRE ORD: Kan det passe?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Post, Bettina

  2014-01-01

  Alene inden for de seneste fire måneder har DR1 beriget seerne med hele tre serier om dem af os, som lever de problemfyldte liv på langvarig overførselsindkomst. Seneste skud på stammen havde premiere i mandags, hvor "Detektor"-vært Thomas Buch-Andersen i første afsnit af "Den dag de fremmede for...

 9. Bøger med QR-lyd

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hellensberg, Christina

  2015-01-01

  Anmeldelse af DigiRead engelsk supplerende læsning med QR-lyd. Lyd på QR-koder til bøger kræver smartphone eller tablet; devices, kun nogle elever i indskolingen har adgang til, men som er lige ved hånden for en stor del af mellemtrinnets elever. Men kvaliteten af lyden er god; rigtig god...

 10. Digital kommunikation med den offentlige sektor

  DEFF Research Database (Denmark)

  Berger, Jesper; Andersen, Kim Normann

  2013-01-01

  til. I denne undersøgelse sættes der fokus på myndighedernes besvarelse af den digitale post. Digital post blev bl.a. etableret som et alternativ til almindelig e-mail for at det offentlige kan kommunikere med borgere og virksomheder på en sikker måde, dvs. uden at uvedkommende kan få adgang til...... følsomme oplysninger. Fokus for undersøgelsen er hvordan håndterer myndighederne besvarelserne i den digitale postkasse: svarer de på digital post og e-mail, hvor hurtigt svarer de og er svarene brugbare? Undersøgelsen medtager myndighedernes besvarelse af digital post og e-mail, dels for at kunne...... sammenligne de to digitale kanaler og for at kunne sammenligne med en tidligere undersøgelse af digital kommunikation med det offentlige. Herudover er der tidligere gennemført en undersøgelse af e-mail svar og svartider i New Zealand og Australien. De danske resultater fra e-mail undersøgelsen, men ikke...

 11. Digital kommunikation med den offentlige sektor

  DEFF Research Database (Denmark)

  Berger, Jesper Bull; Andersen, Kim Normann

  til. I denne undersøgelse sættes der fokus på myndighedernes besvarelse af den digitale post. Digital post blev bl.a. etableret som et alternativ til almindelig e-mail for at det offentlige kan kommunikere med borgere og virksomheder på en sikker måde, dvs. uden at uvedkommende kan få adgang til...... følsomme oplysninger. Fokus for undersøgelsen er hvordan håndterer myndighederne besvarelserne i den digitale postkasse: svarer de på digital post og e-mail, hvor hurtigt svarer de og er svarene brugbare? Undersøgelsen medtager myndighedernes besvarelse af digital post og e-mail, dels for at kunne...... sammenligne de to digitale kanaler og for at kunne sammenligne med en tidligere undersøgelse af digital kommunikation med det offentlige. Herudover er der tidligere gennemført en undersøgelse af e-mail svar og svartider i New Zealand og Australien. De danske resultater fra e-mail undersøgelsen, men ikke...

 12. Digital kommunikation med den offentlige sektor

  DEFF Research Database (Denmark)

  Berger, Jesper Bull; Andersen, Kim Normann

  digital postkasse, som borgerne kunne skrive til. I denne undersøgelse sættes der fokus på myndighedernes besvarelse af den digitale post. Digital post blev bl.a. etableret som et alternativ til almindelig e-mail for at det offentlige kan kommunikere med borgere og virksomheder på en sikker måde, dvs....... uden at uvedkommende kan få adgang til følsomme oplysninger. Fokus for undersøgelsen er hvordan håndterer myndighederne besvarelserne i den digitale postkasse: svarer de på digital post og e-mail, hvor hurtigt svarer de og er svarene brugbare? Vi har også undersøgt besvarelse af e-mail, dels...... for at kunne sammenligne de to digitale kanaler og for at kunne sammenligne med en tidligere undersøgelse af digital kommunikation med det offentlige. Herudover er der tidligere gennemført en undersøgelse af e-mail svar og svartider i New Zealand og Australien. De danske resultater fra e-mail undersøgelsen...

 13. The 17-year single-center experience with the use of azathioprine to maintain remission in ulcerative colitis.

  Science.gov (United States)

  Actis, Giovanni C; Fadda, Maurizio; Pellicano, Rinaldo; David, Ezio; Rizzetto, Mario; Sapino, Anna

  2009-06-01

  Despite the accumulation of positive data, the role of azathioprine (AZA) in the maintenance of remission of ulcerative colitis is still controversial. We looked at the follow-up of the ulcerative colitis patients who, after responding to either steroids or cyclosporin (CsA), received AZA at our referral center for over a decade. The 39 patients (29 m/10f) were treated between 1991 and 2007. Twenty-five of them had responded to CsA, the remaining 14 to corticosteroids. AZA was usually overlapped with either of the two agents at the initial dose of 2mg/kg/day. The definitions of remission, relapse, and AZA toxicity followed commonly agreed criteria. The median duration of the AZA treatment was 14 months (<1-201). Fifty-two percent and 14%, respectively, of the CsA and the steroid responders needed surgery (overall rate=38%). The figures were 32 and 15 at the first year. The majority of the patients had 1-2 relapses often in connection with withdrawal of AZA; only 3 of these relapsers needed hospitalization. AZA caused toxicity in 16/39 (41%) patients, requiring withdrawal in 23% of the cases; leukopenia (17%) and hepatitis/cholestasis (10%) ranked first and second for frequency. All of the patients in whom AZA was stopped (or reduced) relapsed. In conclusion, the 1-year colectomy rates compare favorably with the figures reported by the literature. By contrast, the toxicity rates were higher than expected. Failure to genotype or to use escalating AZA doses can only be hypothesized as causes.

 14. Technical development of PubMed Interact: an improved interface for MEDLINE/PubMed searches

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Fontelo Paul

  2006-11-01

  Full Text Available Abstract Background The project aims to create an alternative search interface for MEDLINE/PubMed that may provide assistance to the novice user and added convenience to the advanced user. An earlier version of the project was the 'Slider Interface for MEDLINE/PubMed searches' (SLIM which provided JavaScript slider bars to control search parameters. In this new version, recent developments in Web-based technologies were implemented. These changes may prove to be even more valuable in enhancing user interactivity through client-side manipulation and management of results. Results PubMed Interact is a Web-based MEDLINE/PubMed search application built with HTML, JavaScript and PHP. It is implemented on a Windows Server 2003 with Apache 2.0.52, PHP 4.4.1 and MySQL 4.1.18. PHP scripts provide the backend engine that connects with E-Utilities and parses XML files. JavaScript manages client-side functionalities and converts Web pages into interactive platforms using dynamic HTML (DHTML, Document Object Model (DOM tree manipulation and Ajax methods. With PubMed Interact, users can limit searches with JavaScript slider bars, preview result counts, delete citations from the list, display and add related articles and create relevance lists. Many interactive features occur at client-side, which allow instant feedback without reloading or refreshing the page resulting in a more efficient user experience. Conclusion PubMed Interact is a highly interactive Web-based search application for MEDLINE/PubMed that explores recent trends in Web technologies like DOM tree manipulation and Ajax. It may become a valuable technical development for online medical search applications.

 15. Bygningsdele med celluloseuld og høruld

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Ernst Jan de Place

  2001-01-01

  Resume af rapport med eksempler på bygningsdele med papir- eller hørisolering, der overholder bygningsreglementerne, udarbejdet af Dansk Brandteknisk Institut under Energistyrelsens udviklingsprogram "Miljø- og arbejdsmiljøvenlig isolering"...

 16. Opbygning af alliance. Musikterapi med en teenagepige fra børnepsykiatrien med diagnosen infantil autisme

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Inge Nygaard Pedersen

  2003-03-01

  Full Text Available Denne artikel er et forsøg på at bringe læseren med ind i atmosfæren, i oplevelsen og overvejelserne i forbindelse med opstart på et musikterapiforløb med en patient, som er meget svær at få kontakt med. Den er skrevet i et detaljerigt praksisnært sprog og har på én gang til for mål at starte på dokumentation af musikterapeutisk arbejde i børnepsykiatrien på musikterapiklinikken,APS og at formidle de mange facetter i et allianceopbyggende arbejde med en meget kontaktsvag patient. Artiklen beskriver prøveforløb og første del af et behandlingsforløb og er bygget op, således at praksisbeskrivelser fra enkelte sessioner efterfølges af teoretiske overvejelser over klinisk praksis. Beskrivelsen af prøveforløbet danner samtidig udgangspunkt for en artikel af min kollega Ulla Holck, hvori hun diskuterer musikterapiens appel og virkefelt ud fra et interaktionsteoretisk perspektiv.

 17. DCC-GARCH modeller med ulike avhengighetsstrukturer

  OpenAIRE

  Aardal, Helene

  2013-01-01

  Hovedfokuset i denne oppgaven er å finne gode metoder for modellering av volatilitet og avhengighetsstruktur i finansielle porteføljer. En spesifikk multivariat GARCH modell, Dynamic Conditional Correlation (DCC-) GARCH, kombineres med copulaer og par-copula-konstruksjoner for å få en mer fleksibel modell til å modellere nettopp dette. GARCH-modeller er verktøy for å predikere og analysere volatiliteten i tidsrekker når denne varierer over tid, mens copulaer gir mulighet til å modellere ...

 18. Fagdidaktik med interaktive whiteboards

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bundsgaard, Jeppe

  2010-01-01

  Jeppe Bundsgaard, lektor, ph.d., Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Aarhus Universitet, gør i denne artikel rede for, at der er masser af potentiale med interaktive whiteboards (IWB), men at fokus skal flyttes tilbage til (fag-)didaktikken. IWB er et læremiddel, dvs. netop et middel til...... at opnå de mål, som vi sætter for undervisningen. Det er altså ikke nødvendigvis de mest nærliggende ting, vi skal anvende IWB til – det er ikke IWB, der skal bestemme undervisningsformen, men undervisningsformen der skal bestemme IWB's plads. Udgivelsesdato: 15. oktober 2010...

 19. Forsøg med brobygning til EUD

  DEFF Research Database (Denmark)

  Katznelson, Noemi; Görlich, Anne; Hansen, Niels-Henrik Møller

  En evaluering af 12 projekter, som Arbejdsmarkedsstyrelsen har igangsat i samarbejde med Undervisningsministeriet. De 12 projekter har til hensigt at hjælpe unge på kontanthjælp i gang med en ordinær uddannelse. Der er tale om en midtvejsevaluering , hvorved målet med evalueringen er at give de...

 20. Comparative Analysis of Azathioprine versus Cyclosporine-based Therapy in Primary Haplo-identical Live-Donor Kidney Transplantation: A 20-Year Experience

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gheith Osama

  2008-01-01

  Full Text Available Chronic allograft nephropathy (CAN remains a major cause of graft failure over the long term, second only to patient mortality. The main adverse effects of cyclosporine A (CsA include nephrotoxicity, hypertension, symptomatic hyperuricemia, hirsutism, and gum hyperplasia. Available studies among live related donor renal transplants lack adequate information regarding the long-term efficacy and safety of primary CsA-based immunosuppressive regimens. This prospective randomized study is aimed at evaluating the long-term results of CsA-based immunosuppressive protocols in live-donor kidney transplantation. The follow-up data of 444 renal transplant recipients operated at the Urology and Nephrology Center, Mansoura University, prior to 1996 were reviewed. Primary immuno-suppressive protocols included: steroids and azathioprine (group I, 130 cases; steroids and CsA (group II, 75 cases; and steroids, CsA, and azathioprine (group III, 239 cases. Only adult primary renal transplant recipients with age ranging between 18 and 60 years and one haplotype HLA mismatch with the donor were included. All patients received kidneys from living related donors with previous donor non-specific blood transfusions. The percentage of cases with chronic rejection was significantly higher in group III. Living cases with graft failure were significantly higher in group III, whereas mortality was significantly higher in group I. Diabetic patients and those with serious bacterial infections were significantly more prevalent in group II. Hypertensive patients were significantly more common in groups I and II. Liver disease was more prevalent among patients in group III. Our study suggests that the long-term results of treatment with steroids and azathioprine are satisfactory in live related donor kidney transplant recipients. Chronic rejection was significantly higher in patients in group III, possibly due to the risk of CsA nephrotoxicity. Groups with CsA-based protocols

 1. Long-term graft survival after conversion from cyclosporin to azathioprine 1 year after renal transplantation. A prospective, randomized study from 1 to 6 years after transplantation.

  Science.gov (United States)

  Pedersen, E B; Hansen, H E; Kornerup, H J; Madsen, S; Sørensen, A W

  1993-01-01

  Cyclosporin has improved graft survival after renal transplantation, but cyclosporin nephrotoxicity is a severe clinical problem. Conversion from cyclosporin to azathioprine 1 year after transplantation might improve long-term graft survival by avoidance of cyclosporin nephrotoxicity. After treatment with cyclosporin and prednisolone during the first year after renal transplantation, 106 patients were consecutively randomized to treatment with either azathioprine and prednisolone or cyclosporin and prednisolone in a prospective, controlled study during the following 5 years, i.e. 6 years after transplantation. Actuarial estimates of graft survival rates after inclusion in the study were obtained by the product-limit method of Kaplan-Meier, and the Mantel-Cox log rank test was used to compare the two treatment regimens. When the end-points in the analyses were cessation of graft function or withdrawal of immunosuppressive treatment due to side-effects, and when patients alive with graft function or who had died with a functioning graft were treated as censored observations, graft survival 5 years after inclusion in the study was 57.7 +/- 5.2% in the total material and was the same in both the azathioprine group (52.4 +/- 7.7%) and the cyclosporin group (63.3 +/- 6.7%) (log rank = 0.40, P = 0.53). When cessation of graft function was the only end-point, graft survival 5 years after inclusion in the study was 73.7 +/- 5.2% for the total material with no significant differences between the two groups (log rank = 0.58, P = 0.45).(ABSTRACT TRUNCATED AT 250 WORDS)

 2. Successful Treatment of Long-Term Severe Progressive Interstitial Pneumonia with Low-Dose Corticosteroid and Azathioprine in a Patient with Diffuse Systemic Sclerosis

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Takuya Kotani

  2012-01-01

  Full Text Available For progressive interstitial pneumonia (progressive IP that accompanies diffuse systemic sclerosis (diffuse SSc, no treatment guidelines have yet been established, and it is a complication with a poor prognosis. We herein report a case in which combination therapy of a low-dose corticosteroid and low-dose azathioprine was performed for progressive SSc-IP in a 64-year-old female whose respiratory function was severely damaged for a long period of time and for whom improvement was achieved. The beneficial effect has continued for 3 years with no side effects being observed during the course.

 3. Om erfaringer med podcasts i universiteternes undervisning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Heilesen, Simon

  2009-01-01

  I disse år investerer de videregående uddannelser ganske mange ressourcer i at understøtte undervisningen med audio- og videooptagelser. Især podcasting er i vælten, og det er en almindelig antagelse både på læreanstalterne og i den offentlige debat, at podcasting er til gavn for de studerende. Men...... hvor meget er forventninger, og hvor meget er hårde kendsgerninger? Det søger denne artikel at give et indtryk af på baggrund af et bredt udvalg af den videnskabelige litteratur, som beskæftiger sig med målinger af virkningen af at inddrage podcasting i undervisningen. Artiklen ser på de studerendes...... generelle oplevelse af at have at have lyd- og videooptagelser til rådighed; på målinger af de studerendes resultater ved prøver; samt på nogle af de konsekvenser, som podcasting kan have for tilrettelæggelsen af undervisningen....

 4. Ion Sources for MedAustron

  CERN Document Server

  Lettry, J; Wallner, J; Sargsyan, E; CERN. Geneva. BE Department

  2010-01-01

  The MedAustron Ion therapy center will be constructed in Wiener Neustadt (Austria) in the vicinity of Vienna. Its accelerator complex consists of four ion sources, a linear accelerator, a synchrotron and a beam delivery system to the three medical treatment rooms and to the research irradiation room. The ion sources shall deliver beams of H31+, C4+ and light ions with utmost reliability and stability. This paper describes the features of the ion sources presently planned for the MedAustron facility; such as ion source main parameters, gas injection, temperature control and cooling systems. A dedicated beam diagnostics technique is proposed in order to characterize ECR ions beams; in the first drift region after the ion source, a fraction of the mixed beam is selected via moveable aperture. With standard beam diagnostics, we then aim to produce position-dependant observables such as ion-current density, beam energy distribution and emittance for each charge states to be compared to simulations of ECR e-heating...

 5. MedAustron board visits CERN

  CERN Multimedia

  CERN Bulletin

  On 14 October, the board of EBG MedAustron, which is overseeing the construction of Austria’s hadron therapy centre, visited CERN. The visit recognized the relationship of shared knowledge, technology and training between CERN and MedAustron.   Normal.dotm 0 0 1 17 98 cern 1 1 120 12.0 0 false 18 pt 18 pt 0 0 false false false /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;} ...

 6. COSMO-SkyMed and GIS applications

  Science.gov (United States)

  Milillo, Pietro; Sole, Aurelia; Serio, Carmine

  2013-04-01

  Geographic Information Systems (GIS) and Remote Sensing have become key technology tools for the collection, storage and analysis of spatially referenced data. Industries that utilise these spatial technologies include agriculture, forestry, mining, market research as well as the environmental analysis . Synthetic Aperture Radar (SAR) is a coherent active sensor operating in the microwave band which exploits relative motion between antenna and target in order to obtain a finer spatial resolution in the flight direction exploiting the Doppler effect. SAR have wide applications in Remote Sensing such as cartography, surface deformation detection, forest cover mapping, urban planning, disasters monitoring , surveillance etc… The utilization of satellite remote sensing and GIS technology for this applications has proven to be a powerful and effective tool for environmental monitoring. Remote sensing techniques are often less costly and time-consuming for large geographic areas compared to conventional methods, moreover GIS technology provides a flexible environment for, analyzing and displaying digital data from various sources necessary for classification, change detection and database development. The aim of this work si to illustrate the potential of COSMO-SkyMed data and SAR applications in a GIS environment, in particular a demostration of the operational use of COSMO-SkyMed SAR data and GIS in real cases will be provided for what concern DEM validation, river basin estimation, flood mapping and landslide monitoring.

 7. Analysis list: med-1 [Chip-atlas[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available med-1 Embryo + ce10 http://dbarchive.biosciencedbc.jp/kyushu-u/ce10/target/med-1.1....tsv http://dbarchive.biosciencedbc.jp/kyushu-u/ce10/target/med-1.5.tsv http://dbarchive.biosciencedbc.jp/kyushu-u/ce10/target/med...-1.10.tsv http://dbarchive.biosciencedbc.jp/kyushu-u/ce10/colo/med-1.Embryo.tsv http://dbarchive.biosciencedbc.jp/kyushu-u/ce10/colo/Embryo.gml ...

 8. Optimization of the PubMed Automatic Term Mapping.

  Science.gov (United States)

  Thirion, Benoit; Robu, Ioana; Darmoni, Stéfan J

  2009-01-01

  PubMed, freely available on the internet, is the best known database for medical information. We propose a method of optimization of the PubMed Automatic Term Mapping (ATM) that includes MeSH terms. This method is evaluated using two queries constructed to emphasize the differences between the PubMed queries as they are at present and also between these queries and the optimized one. The proposed query is significantly more precise than the current PubMed query (54.5% vs. 27%). The optimized query proposed would be easy to implement into PubMed.

 9. Analysis list: Med12 [Chip-atlas[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available Med12 Embryo,Embryonic fibroblast,Pluripotent stem cell + mm9 http://dbarchive.bios...ciencedbc.jp/kyushu-u/mm9/target/Med12.1.tsv http://dbarchive.biosciencedbc.jp/kyushu-u/mm9/target/Med12.5.t...sv http://dbarchive.biosciencedbc.jp/kyushu-u/mm9/target/Med12.10.tsv http://dbarchive.biosciencedbc.jp/kyushu-u/mm9/colo/Med1...2.Embryo.tsv,http://dbarchive.biosciencedbc.jp/kyushu-u/mm9/colo/Med1...2.Embryonic_fibroblast.tsv,http://dbarchive.biosciencedbc.jp/kyushu-u/mm9/colo/Med12.Pluripotent_stem_

 10. Tur-samspil i musikterapi med børn med svære kommunikationsvanskeligheder

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holck, Ulla

  2006-01-01

  Tur-samspil udgør en vigtig grundsten i den tidlige sociale og kommunikative udvikling, og optræder ofte i musikterapeutiske samspil med kommunikationssvage børn. Artiklen præsenterer relevante begreber fra faglitteraturen om tur-samspil i voksendialoger (de såkaldte Konversationsanalyser), som k...

 11. Med historierne og flowet i centrum

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kabel, Lars

  2014-01-01

  Historier, 16-17 timer i døgnet, året rundt på alle platforme, også de kuraterede og sociale medier. En endeløs strøm af data i realtid, der danner udgangspunkt for indholdsstrømmene i de måske 10-15 forskellige medier, platforme, kanaler og videoservere, som mediehuse, virksomheder og...... for journalistisk værdiska- belse. Nye videoformater, der gør op med de klassiske konventioner. En model for et professionelt workflow i de sociale medier. I fire artikler udforsker rappor- ten helt centrale elementer af multimedieflowet via en række cases og giver for første gang et sammenhængende bud på, hvad...

 12. The MedAustron Accelerator Control System

  CERN Document Server

  Gutleber, J; Marchhart, M; Torcato de Matos, C; Dedic, J; Moser, R

  2011-01-01

  This paper presents the architecture and design of the MedAustron accelerator control system. This ion therapy and research facility is currently under construction in Wr. Neustadt, Austria. The accelerator and its control system are designed at CERN. This class of machine is characterized by rich sets of configuration data, real-time reconfiguration needs and high stability requirements. The machine is operated according to a pulse-to-pulse modulation scheme. Each beam cycle is described in terms of ion type, energy, beam dimensions, intensity and spill length. The control system is based on a multi-tier architecture with the aim to achieve a clear separation between front-end devices and their controllers. In-house developments cover a main timing system, a light-weight layer to standardize operation and communication of front-end controllers, fast and slow control of power converters and a procedure programming framework for automating high-level control and data analysis tasks.

 13. Searching PubMed during a pandemic.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ole Norgaard

  Full Text Available BACKGROUND: The 2009 influenza A(H1N1 pandemic has generated thousands of articles and news items. However, finding relevant scientific articles in such rapidly developing health crises is a major challenge which, in turn, can affect decision-makers' ability to utilise up-to-date findings and ultimately shape public health interventions. This study set out to show the impact that the inconsistent naming of the pandemic can have on retrieving relevant scientific articles in PubMed/MEDLINE. METHODOLOGY: We first formulated a PubMed search algorithm covering different names of the influenza pandemic and simulated the results that it would have retrieved from weekly searches for relevant new records during the first 10 weeks of the pandemic. To assess the impact of failing to include every term in this search, we then conducted the same searches but omitted in turn "h1n1," "swine," "influenza" and "flu" from the search string, and compared the results to those for the full string. PRINCIPAL FINDINGS: On average, our core search string identified 44.3 potentially relevant new records at the end of each week. Of these, we determined that an average of 27.8 records were relevant. When we excluded one term from the string, the percentage of records missed out of the total number of relevant records averaged 18.7% for omitting "h1n1," 13.6% for "swine," 17.5% for "influenza," and 20.6% for "flu." CONCLUSIONS: Due to inconsistent naming, while searching for scientific material about rapidly evolving situations such as the influenza A(H1N1 pandemic, there is a risk that one will miss relevant articles. To address this problem, the international scientific community should agree on nomenclature and the specific name to be used earlier, and the National Library of Medicine in the US could index potentially relevant materials faster and allow publishers to add alert tags to such materials.

 14. Har du talt med dit barn i dag?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Korsgaard, Klara Aalbæk

  2012-01-01

  Sommer er ferie og leg og samvær med børnene. Fri for skole og fri for arbejde. God tid. Men det betyder ikke nødvendigvis, at skriften skal skippes. Lad den følge med.......Sommer er ferie og leg og samvær med børnene. Fri for skole og fri for arbejde. God tid. Men det betyder ikke nødvendigvis, at skriften skal skippes. Lad den følge med....

 15. Revolution of peer review-PubMed Commons%同行评议的革命-PubMed Commons

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  陈莹

  2014-01-01

  介绍了加入PubMed Commons的3种途径以及使用PubMed Commons添加、回复和分享评论的方法,为用户更快地掌握PubMed Commons的使用方法提供帮助,指出了PubMed开放评论的意义。%Three methods to become a member of PubMed Commons and the ways to add, reply and share reviews using PubMed Commons were described in order to help its users to master how to use it, and the significance of PubMed open reviews was pointed out.

 16. CAS i folkeskolens matematikundervisning med øget læringsudbytte for drenge på mellemtrinnet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mogensen, Arne; Bull, Adrian Rau; Hansen, Mette Hesselholt Henne

  2016-01-01

  Artiklen rapporterer et studie der skal afdække om brug af CAS-værktøjer (Computer Algebra Systems) i en matematikundervisning hvor rammen er undersøgende, eksperimenterende og procesorienteret, ændrer elevers tilgang til behandling af matematiske problemstillinger på en sådan måde at det øger...

 17. Sammenhængende forløb for borgere med KOL, med særlig fokus på teknologi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Vestergaard*, Kitt; Bagger, Bettan; Bech, Lone

  2014-01-01

  . Deltagerne rekrutteredes af KOL Kompetencecenter. Resultater: Resultater og perspektiver præsenteres ved konferencen. References: 1. Accelerating innovation: the power of the crowd. Global lessons in e-Health implementation d Documents/e-health-implementation Case study: UK Department of Health: Whole System......, Økonomi- og Indenrigsministeriet & Finansministeriet (2012): National handlingsplan for udbredelse af telemedicin, Fonden for Velfærdsteknologi 3. Sundhedsstyrelsen (2007), Resume af anbefalinger for KOL. Tidlig opsporing, opfølgning, behandling og rehabilitering af KOL. http...

 18. Sammenhængende forløb for patienter med KOL, med særlig fokus på teknologi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Vestergaard*, Kitt; Bagger, Bettan; Bech, Lone

  2014-01-01

  /e-health-implementation Case study: UK Department of Health: Whole System Demonstrator program http://www.kpmg.com/Global/en/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/accelerating-innovation/Documents/ehealth-implementation.pdf 2. Danske Regioner, Kommunernes Landsforening, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, Social- og...... Integrationsministeriet, Erhvervs- og Vækstministeriet, Økonomi- og Indenrigsministeriet & Finansministeriet (2012): National handlingsplan for udbredelse af telemedicin, Fonden for Velfærdsteknologi 3. Sundhedsstyrelsen (2007), Resume af anbefalinger for KOL. Tidlig opsporing, opfølgning, behandling og rehabilitering af...

 19. PubMed QUEST: The PubMed Query Search Tool. An informatics tool to aid cancer centers and cancer investigators in searching the PubMed databases

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  David A. Hanauer

  2006-01-01

  Full Text Available Searching PubMed for citations related to a specific cancer center or group of authors can be labor-intensive. We have created a tool, PubMed QUEST, to aid in the rapid searching of PubMed for publications of interest. It was designed by taking into account the needs of entire cancer centers as well as individual investigators. The experience of using the tool by our institution’s cancer center administration and investigators has been favorable and we believe it could easily be adapted to other institutions. Use of the tool has identified limitations of automated searches for publications based on an author’s name, especially for common names. These limitations could likely be solved if the PubMed database assigned a unique identifier to each author

 20. Arbeta med rangordningsövningar

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Johan Larsson

  2011-03-01

  Full Text Available Som lärare söker man alltid efter nya undervisningsformer och övningar som ger bättre förutsättningar för studenternas lärande. Ett exempel på detta är rangordningsövningar. Rangordningsövningarna bygger på variation och jämförelse. Läraren väljer vilka egenskaper som varieras och kan rikta studenternas uppmärksamhet mot just de kritiska aspekter man vill uppmärksamma. Under 2010 har vi arbetat med ett pedagogiskt projekt vid Uppsala Universitet där rangordningsövningar prövats i flera olika naturvetenskapliga ämnen. Målet har varit att introducera, utveckla och pröva rangordningsövningar på svenska, där övningarna också breddats, utvecklats och kopplats till aktuell lärandeteori. Rangordningsövningar har visat sig värdefulla inom  fysik, biologi, kemi och geologi där de visat sig fungera i flera olika studentaktiverande sammanhang, t.ex. som aktiverande moment under föreläsningar, som uppgifter under laborationer och fältövningar, under räkneövningar och vid examination. Rangordningsövningarna har också visat sig fungera som utgångspunkt för mer kvalitativa vetenskapliga resonemang.

 1. Psykoterapi med demokratiske verdier i kulturmøtet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kvale Havig, Anne; Hagen, Audhild; Willert, Søren

  2006-01-01

  Denne artikkelen er basert på en kandidatavhandling, hvor utgangspunkett var en forestilling om at psykoterapi med ikke-vestlige klienter kan være utfordrende på grunn av terapeutens og klientens ulike kulturbakfrunner. Avhandlingens kvalitative intervjuer med erfarne terapeuter satte imidlertid ...

 2. Musikterapi med kontakt- og kommunikationssvage børn

  DEFF Research Database (Denmark)

  Frederiksen, Britta Vinkler

  2009-01-01

  I artiklen beskrives, hvordan musikterapi er med til at støtte en målrettet udviklingsproces hos børn, med diagnoser som Asperger syndrom, autisme, opmærksomhedsforstyrrelser, ADHD o.lign. Musikkens kvaliteter beskrives og illustreres gennem vignetter fra terapiforløb, der alle er foregået i Klinik...

 3. Erfaringer med mobning fra barndommen og det levede liv

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mathiassen, Charlotte; Viala, Eva Silberschmidt

  2009-01-01

  Gennem analyser af konkret levet liv med mobning i 1950érnes og 1960érnes skoleliv sættes der fokuspå menneskers erfaringer med mobning og deres position i en given historisk og sociokulturel kontekst. På den baggrund argumenteres det, at hvis man som forsker eller praktiker ikke anstrenger sig f...

 4. Hvornår lykkes man med sin undervisning?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ejersbo, Lisser Rye

  2014-01-01

  Denne blog er et lille indblik i en løbende kommunikation, som jeg har med Peter Müller, matematiklærer på Ellekærskolen i Aarhus, med hvem jeg samarbejder i mit forskningsprojekt om at omsætte neurovidenskab til aktiv matematikundervisning. I denne samtale kommer vi ind på, hvordan man forbereder...

 5. Skoleudvikling med fokus på sprog i al undervisning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schindler Rangvid, Beatrice

  I sommeren 2012 iværksatte Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling i samarbejde med 14 skoler et udviklingsprogram til styrkelse af tosprogede elevers faglighed. Kernen i udviklingsprogrammet er et vedvarende fokus på sprog i al undervisning med det mål at løfte de tosprogede elevers f...

 6. Fytoremediering af forurening med olie- og tjæreprodukter

  DEFF Research Database (Denmark)

  Karlson, Ulrich; Nielsen, Mette; Trapp, Stefan

  nuværende viden. Arbejdet med dette projekt er et samarbejde mellem Afdeling for Mikrobiel Økologi og Bioteknologi på Danmarks Miljøundersøgelser og Institut for Miljøteknologi på Danmarks Tekniske Universitet. Tak til Steward Strand, University of Washington, for hjælp med afsnit om MTBE....

 7. Bosnian and Herzegovinian medical scientists in PubMed database.

  Science.gov (United States)

  Masic, Izet

  2013-01-01

  In this paper it is shortly presented PubMed as one of the most important on-line databases of the scientific biomedical literature. Also, the author has analyzed the most cited authors, professors of the medical faculties in Bosnia and Herzegovina, from the published papers in the biomedical journals abstracted and indexed in PubMed.

 8. Tandlæger og personer med en spiseforstyrrelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Gehrt, Charlotte Astrid; Christensen, Lisa Bøge; Klinker, Sabine;

  2016-01-01

  og personer med en spiseforstyrrelse. I alt 1.405 tandlæger deltog, mens 260 personer med en spiseforstyrrelse besvarede spørgeskemaet. Resultater: Tandlægerne havde større selvrapporteret viden om orale komplikationer ved en spiseforstyrrelse end om spiseforstyrrelser generelt. Størstedelen af...

 9. Further confirmation of the MED13L haploinsufficiency syndrome

  NARCIS (Netherlands)

  van Haelst, M.M.; Monroe, G.R.; Duran, K.J.; van Binsbergen, E.; Breur, J.M.P.J.; Giltay, J.C.; van Haaften, G.W.

  2015-01-01

  MED13L haploinsufficiency syndrome has been described in two patients and is characterized by moderate intellectual disability (ID), conotruncal heart defects, facial abnormalities and hypotonia. Missense mutations in MED13L are linked to transposition of the great arteries and non-syndromal intelle

 10. Hemossiderose pulmonar idiopática tratada com azatioprina: relato de caso em criança Idiopathic pulmonary hemosiderosis treated with azathioprine in a child

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Clemax Couto Sant`Anna

  2007-12-01

  Full Text Available A hemossiderose pulmonar idiopática (HPI, principal causa de hemossiderose pulmonar em crianças, cursa com sangramento alveolar intermitente e presença de hemossiderófagos no escarro ou no lavado gástrico. O tratamento é baseado nos corticoesteróides e citostáticos, em condições especiais. Descreve-se o caso de uma menina de sete anos com HPI, que conseguiu controle parcial da doença mediante altas doses de corticoesteróide. O tratamento, no entanto, necessitou ser suspenso gradualmente visto a paciente ter desenvolvido fácies cushingóide. Foi iniciada a associação da azatioprina ao corticóide até a substituição total por azatioprina isolada, cujo uso foi mantido por quatro anos, com ótimo resultado.Idiopathic pulmonary hemosiderosis (IPH, the main cause of pulmonary hemosiderosis in children, is characterized by intermittent alveolar bleeding and hemosiderin-laden macrophages in sputum and in gastric lavage. The treatment is based on corticosteroids and cytotoxic drugs, under special conditions. We describe the case of a 7-year-old girl with IPH who achieved partial clinical remission with high doses of corticosteroids. However, the treatment had to be discontinued because the patient developed Cushing's syndrome. Treatment was started with an azathioprine-corticosteroid combination and then changed to azathioprine alone, which was maintained for four years, with excellent results.

 11. Human mediator subunit MED15 promotes transcriptional activation.

  Science.gov (United States)

  Nakatsubo, Takuya; Nishitani, Saori; Kikuchi, Yuko; Iida, Satoshi; Yamada, Kana; Tanaka, Aki; Ohkuma, Yoshiaki

  2014-10-01

  In eukaryotes, the Mediator complex is an essential transcriptional cofactor of RNA polymerase II (Pol II). In humans, it contains up to 30 subunits and consists of four modules: head, middle, tail, and CDK/Cyclin. One of the subunits, MED15, is located in the tail module, and was initially identified as Gal11 in budding yeast, where it plays an essential role in the transcriptional regulation of galactose metabolism with the potent transcriptional activator Gal4. For this reason, we investigated the function of the human MED15 subunit (hMED15) in transcriptional activation. First, we measured the effect of hMED15 knockdown on cell growth in HeLa cells. The growth rate was greatly reduced. By immunostaining, we observed the colocalization of hMED15 with the general transcription factors TFIIE and TFIIH in the nucleus. We measured the effects of siRNA-mediated knockdown of hMED15 on transcriptional activation using two different transcriptional activators, VP16 and SREBP1a. Treatment with siRNAs reduced transcriptional activation, and this reduction could be rescued by overexpression of HA/Flag-tagged, wild-type hMED15. To investigate hMED15 localization, we treated human MCF-7 cells with the MDM2 inhibitor Nutlin-3, thus inducing p21 transcription. We found that hMED15 localized to both the p53 binding site and the p21 promoter region, along with TFIIE and TFIIH. These results indicate that hMED15 promotes transcriptional activation.

 12. Fatal hæmofagocytisk lymfohistiocytose og mononukleose hos en patient med colitis ulcerosa

  DEFF Research Database (Denmark)

  Juul Ingvardsen, Charlotte; Ballegaard, Vibe Cecilie; Homøe, Preben

  2012-01-01

  We report a case of Epstein-Barr virus primo infection with the development of lethal haemophagocytic lymphohistiocytosis (HLH) in a 22 year-old man, who was being treated with azathioprin for colitis ulcerosa. HLH is a rare, life-threatening disease, which is caused by an inappropriate activatio...

 13. Fatal hæmofagocytisk lymfohistiocytose og mononukleose hos en patient med colitis ulcerosa

  DEFF Research Database (Denmark)

  Juul Ingvardsen, Charlotte; Ballegaard, Vibe Cecilie; Homøe, Preben

  2012-01-01

  We report a case of Epstein-Barr virus primo infection with the development of lethal haemophagocytic lymphohistiocytosis (HLH) in a 22 year-old man, who was being treated with azathioprin for colitis ulcerosa. HLH is a rare, life-threatening disease, which is caused by an inappropriate activation...

 14. Til julefrokost med Bjørn & Okay

  DEFF Research Database (Denmark)

  Smith-Sivertsen, Henrik

  2012-01-01

  I denne artikel vises med udgangspunkt i en beskrivelse af et specifikt arrangement med det danske danseorkester Bjørn & Okay, hvordan man optræder inden for denne særlige musiktradition. Bjørn & Okays performative udgangspunkt er, at de, trods en status som landskendt orkester med mange hits, i ...... the audience and constantly telling them what to do. At the same time he and the other musicians actively bond with the audience, both onstage and offstage, which helps building the spirit of community, which is the clear goal of the musical performance....

 15. Modellering av nedslagsfeltet- Veumdalen i Fredrikstad med programmet SWMM

  OpenAIRE

  2015-01-01

  Fredrikstad kommune har hatt store prosjekter pågang i de siste årene i forbindelse med opprustning av ledningsnettet. Oppfylte kjellere har vært en viktig tema for kommunen, og de har en intensjon om å redusere faren for oversvømmelser i utsatte steder. En av de utsatte stedene i Fredrikstad er Veumdalen som har problemer med oversvømmelser nesten hvert år. Som en forebyggende tiltak har kommunen i samarbeid med COWI bygget en tunnel fra Veumveien/Veumbekken til Seutelva. Det ...

 16. Market and strategy - results of the ZB MED market study

  OpenAIRE

  Gail, Fabian; Korwitz, Ulrich

  2014-01-01

  In order to guarantee a future-oriented positioning of ZB MED it is indispensable to have an exact knowledge of the market and the target groups so that the product portfolio can be aligned to the needs of the customers. For this reason, a large-scale external market study was realized to get reliable facts as a basis for the strategic and operative development of ZB MED. This article describes the methodology of the market study and presents the important results for ZB MED. At first, market...

 17. LactMed: New NLM Database on Drugs and Lactation

  Science.gov (United States)

  ... NIH LactMed: New NLM Database on Drugs and Lactation Past Issues / Summer 2006 Table of Contents For ... free online database with information on drugs and lactation, is one of the newest additions to the ...

 18. "Det der med, at det skal ud at leve"

  DEFF Research Database (Denmark)

  Greve, Charlotte

  2013-01-01

  Professionshøjskolerne vil øge andelen af ph.d.'er fra 5% til 50% i det kommende tiår. I De Danske Professionshøjskolers strategi er ph.d.'ernes forskning karakteriseret ved en "dobbeltkvalificering": på den ene side mod praktisk relevans og på den anden side mod de normer, der gælder for anvendt...... forskning og udvikling. Med udgangspunkt i tre interviews med tre ph.d.-studerende og en lektor med ph.d. giver artiklen en indikator på, hvordan ph.d.'erne i professionshøjskolerne forvalter denne balance. Med udgangspunkt i organisationsteoretikeren Karl Weick spørger artiklen, hvordan de skaber mening...

 19. Erfaringer med Journal Club på modul 12

  DEFF Research Database (Denmark)

  Koustrup, Pia; Røge Aagaard, Lene

  2013-01-01

  I Ortopædkirurgisk afdeling, Aarhus Universitets Hospital, har vi i samarbejde med undervisere fra VIA University College udviklet og implementeret studieaktiviteten Journal Club. Studieaktiviteten afvikles indenfor rammerne af den kliniske studiemetode ”Seminar” og den planlagte studieaktivitet ...

 20. Geograf med GIS som ledetråd

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Søren Zebitz

  2013-01-01

  Fra speciale om kortlægning af luft forurening med NO2 i troposfæren målt fra satellit til PhD studerende med fokus på forståelsen af menneskers bevægelsesmønstre i byer. GIS og geodata er den røde tråd der binder de brede interesser indenfor geografi en sammen for denne forskerlærling.......Fra speciale om kortlægning af luft forurening med NO2 i troposfæren målt fra satellit til PhD studerende med fokus på forståelsen af menneskers bevægelsesmønstre i byer. GIS og geodata er den røde tråd der binder de brede interesser indenfor geografi en sammen for denne forskerlærling....

 1. Using PubMed effectively to access the orthopaedic literature.

  Science.gov (United States)

  Clough, J F Myles; Hitchcock, Kristin; Nelson, David L

  2011-01-01

  PubMed is the free public Internet interface to the US National Library of Medicine's MEDLINE database of citations to medical scientific articles. Many orthopaedic surgeons use PubMed on a regular basis, but most orthopaedic surgeons have received little or no training in how to use PubMed effectively and express frustration with the experience. Typical problems encountered are data overload with very large numbers of returns to look through, failure to find a specific article, and a concern that a search has missed important papers. It is helpful to understand the system used to enter journal articles into the database and the classification of the common types of searches and to review suggestions for the best ways to use the PubMed interface and find sources for search teaching and assistance.

 2. MedWatch Safety Alerts for Human Medical Products

  Data.gov (United States)

  U.S. Department of Health & Human Services — MedWatch alerts provide timely new safety information on human drugs, medical devices, vaccines and other biologics, dietary supplements, and cosmetics. The alerts...

 3. Review Raises Questions about Herbal Meds for Heart Problems

  Science.gov (United States)

  ... page: https://medlineplus.gov/news/fullstory_163808.html Review Raises Questions About Herbal Meds for Heart Problems ... popular among people with heart disease, a new review suggests. "Physicians should improve their knowledge of herbal ...

 4. Meds May Curb Risky Behaviors for Kids with ADHD

  Science.gov (United States)

  ... Meds May Curb Risky Behaviors for Kids With ADHD Study found drug abuse, STDs and injuries were ... Despite concerns that the stimulants used to treat attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD) might raise the risk of drug abuse, ...

 5. 76 FR 12016 - MedBow-Routt Resource Advisory Committee

  Science.gov (United States)

  2011-03-04

  ... meeting. SUMMARY: The MedBow-Routt Resource Advisory Committee will meet in Walden, Colorado. The... will be held at Parks Ranger District, 100 Main Street, Walden, Colorado. Written comments should...

 6. Spilleregler i musikterapi med børn

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holck, Ulla

  2005-01-01

  Artiklen gennemgår udvalgte eksempler på anvendelse af spilleregler i musikterapi med børneklientgrupper. Efter en kort introduktion af Priestleys syn på analytisk musikterapi med børn, præsenteres læseren således for en række caseeksempler fra faglitteraturen, der giver indblik i udformning og a...

 7. Sprog hos børn med autisme

  DEFF Research Database (Denmark)

  Brynskov, Cecilia

  2010-01-01

  Spredningen i sproglige færdigheder hos børn med autisme er enorm. Dette forhold vanskeliggør forskning inden for området, og omvendt bevirker forskningen og de valg – og ikke mindst fravalg – som autismeforskere er nødt til at foretage, at gruppen af børn med autisme kommer til at fremstå mere...

 8. Forsøg med Hi-Con altanelement

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Lars Pilegaard

  Denne rapport beskriver forsøg udført på Laboratoriet for Bærende Konstruktioner, Aalborg Universitet med et altanelement leveret af Hi-Con Aps, Hjallerup. Forsøgene er udført i september 2002. Forsøgene omfatter en statisk prøvning, hvor altanelementet blev belastet med sandsække og nedbøjningerne...

 9. VKO kan med sindsro tage et valg i utide

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thomsen, Søren Risbjerg

  2008-01-01

  ANALYSE: VKO har øget sit flertal med ét mandat til 91 på en måned i snittet af alle meningsmålinger, skriver professor Søren Risbjerg. Udgivelsesdato: 3. februar......ANALYSE: VKO har øget sit flertal med ét mandat til 91 på en måned i snittet af alle meningsmålinger, skriver professor Søren Risbjerg. Udgivelsesdato: 3. februar...

 10. Co-publishing with BioMed Central

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  2013-01-01

  <正>We are delighted to announce that Chinese Birds will be published in partnership with BioMed Central,part of Springer,under the Open Access model from 2014.As the leading Open Access publisher,BioMed Central will support the journal in its continued growth and development,and will promote to a broader community of audience.Beijing Forestry University will support the journal by sponsoring Article-

 11. PubMed searches: overview and strategies for clinicians.

  Science.gov (United States)

  Lindsey, Wesley T; Olin, Bernie R

  2013-04-01

  PubMed is a biomedical and life sciences database maintained by a division of the National Library of Medicine known as the National Center for Biotechnology Information (NCBI). It is a large resource with more than 5600 journals indexed and greater than 22 million total citations. Searches conducted in PubMed provide references that are more specific for the intended topic compared with other popular search engines. Effective PubMed searches allow the clinician to remain current on the latest clinical trials, systematic reviews, and practice guidelines. PubMed continues to evolve by allowing users to create a customized experience through the My NCBI portal, new arrangements and options in search filters, and supporting scholarly projects through exportation of citations to reference managing software. Prepackaged search options available in the Clinical Queries feature also allow users to efficiently search for clinical literature. PubMed also provides information regarding the source journals themselves through the Journals in NCBI Databases link. This article provides an overview of the PubMed database's structure and features as well as strategies for conducting an effective search.

 12. Indsatser over for børn og unge med ADHD samt forældre med ADHD

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holtet, Marie Benkert; Bengtsson, Steen

  2016-01-01

  Med udgangspunkt i Socialstyrelsens indsats over for børn og unge med ADHD samt forældre med ADHD har SFI udarbejdet en litteraturoversigt, der har til formål at skabe overblik over, hvilken viden der foreligger på følgende to områder: 1. Forældretræning i familier, hvor den ene eller begge...... forældre er i udsatte positioner eller har ADHD (delinitiativ I) 2. Indsatser i form af mentor eller støttekontaktperson til de unge med udadreagerende adfærd eller ADHD (delinitiativ III). Litteraturoversigten kan medvirke til at understøtte og udvikle de indsatser, der retter sig mod de to målgrupper...

 13. Glassy carbon electrodes modified with a film of nanodiamond-graphite/chitosan: Application to the highly sensitive electrochemical determination of Azathioprine

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Shahrokhian, Saeed, E-mail: shahrokhian@sharif.ed [Department of Chemistry, Sharif University of Technology, Tehran 11155-9516 (Iran, Islamic Republic of); Institute for Nanoscience and Technology, Sharif University of Technology, Tehran (Iran, Islamic Republic of); Ghalkhani, Masoumeh [Department of Chemistry, Sharif University of Technology, Tehran 11155-9516 (Iran, Islamic Republic of)

  2010-04-15

  A novel modified glassy carbon electrode with a film of nanodiamond-graphite/chitosan is constructed and used for the sensitive voltammetric determination of azathioprine (Aza). The surface morphology and thickness of the film modifier are characterized using atomic force microscopy. The electrochemical response characteristics of the electrode toward Aza are investigated by means of cyclic voltammetry. The modified electrode showed an efficient catalytic role for the electrochemical reduction of Aza, leading to a remarkable decrease in reduction overpotential and enhancement of the kinetics of the electrode reaction with a significant increase of peak current. The effects of experimental variables, such as the deposited amount of modifier suspension, the pH of the supporting electrolyte, the accumulation potential and time were investigated. Under optimal conditions, the modified electrode showed a wide linear response to the concentration of Aza in the range of 0.2-100 muM with a detection limit of 65 nM. The prepared modified electrode showed several advantages: simple preparation method, high stability and uniformity in the composite film, high sensitivity, excellent catalytic activity in physiological conditions and good reproducibility. The modified electrode can be successfully applied to the accurate determination of trace amounts of Aza in pharmaceutical and clinical preparations.

 14. Inkludering av ungdom med minoritetsbakgrunn i NIF-organisert idrett

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mari Kristin Sisjord

  2014-10-01

  Full Text Available Norges Idrettsforbund og Olympiske og Paralympiske Komité (NIF har en uttalt målsetting om en åpen og inkluderende idrett. Hvordan kommer dette til uttrykk i den praktiske virksomheten? Denne artikkelen, som bygger på data fra en undersøkelse om likestilling og mangfold i den organiserte idretten (NIF, retter søkelyset mot arbeid med inklusjon av ungdom med minoritetsbakgrunn på ulike organisasjonsnivå i NIF: særforbund, idrettskretser og idrettslag. Datamaterialet er kvalitative intervju med representanter fra ulike organisasjonsnivå. Resultatene viser at NIFs overordnede politikk i varierende grad nedfelles i særforbundenes virksomhet, i idrettskretsene og i idrettslagene. Av særforbundene skiller Fotballforbundet og Klatreforbundet seg ut som aktive pådrivere i arbeidet med inkludering. Mange idrettslag oppfattet slike spørsmål som lite aktuelle i sitt rekrutteringsområde. Representanter for lag som hadde erfaring med inkludering og rekruttering av minoritetsungdom, tilkjennega varierte erfaringer og synspunkter.

 15. Synchronously Driven Power Converter Controller Solution for MedAustron

  CERN Document Server

  Šepetavc, Luka; Tavčar, Rok; Moser, Roland; Gutleber, Johannes

  2011-01-01

  MedAustron is an ion beam cancer therapy and research centre currently under construction in Wiener Neustadt, Austria. This facility features a synchrotron particle accelerator for light ions. Cosylab is closely working together with MedAustron on the development of a power converter controller (PCC) for the 260 deployed power converters – power supplies. Power converters deliver power to magnets used for focusing and steering particle beams. We have designed and developed software and hardware which allows integration of different types of power converters into MedAustron's control system (MACS). PCC's role is to synchronously control and monitor connected power converters. Custom real-time fibre optics link and modular front end devices have been designed for this purpose. Modular front end devices make it possible to interface with almost any type of power converter – with or without built in regulation logic. We implemented realtime mechanisms and a dedicated real-time fibre link to ...

 16. Beskrivelse af næringsstofomsætning med metabolomics

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hedemann, Mette Skou

  2010-01-01

  I et forsøg med mink med lav eller høj foderkonvertering er der blevet taget blodprøver på tre tidspunkter. Blodprøverne er blevet taget i en periode, hvor minkene er blevet fodret restriktivt (en prøve) og i en periode med ad libitum fodring (to prøver). Blodprøverne blev analyseret ved hjælp af...... fra restriktivt fodrede mink end i plasma fra ad libitum fodrede mink - betain og carnitin. Derudover er der en lang række andre metabolitter, som også findes i forskellig koncentration som endnu ikke er identificeret....

 17. Vad är egentligen meningen med PLM?

  OpenAIRE

  Taxén, Lars

  2008-01-01

  Alltsomoftast hör man frågan ”vad menas med PLM?” Alltså: vad är PLM egentligen? Att PLM som företeelse inte är lätt att definiera har jag berört i tidigare krönikor, och det lär nog aldrig komma fram en väl fungerande definition av PLM som alla kan skriva under på. Det är förmodligen inte heller nödvändigt för att kunna arbeta med PLM på ett bra sätt. En betydligt viktigare fråga att ställa sig är ”vad är meningen med PLM?” Denna krönika ska alltså handla om begreppet ”mening”. ...

 18. Behandling af brandskader

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lang, Christian Lyngsaa; Partoft, Søren; Astrup, Jakob;

  2015-01-01

  This paper aims to clarify the newly revised guidelines regarding burn injuries as to assist medical personnel dealing with burns. The Department of Burns at Rigshospitalet is the main burn centre in Denmark, and thus creates the National Guidelines of burns treatment. The new guidelines have...

 19. Korrekt behandling af forfrysninger

  DEFF Research Database (Denmark)

  El-Charnoubi, Waseem Ghulam; Bonde, Christian; Alsbjørn, Bjarne F

  2011-01-01

  Frostbite is rare in Denmark and is often associated with psychiatric conditions or drug- and alcohol abuse. It is seen regularly in countries with an arctic climate and tradition for outdoor activities such as skiing and climbing. The past winter in Denmark was long and cold, so we may see this ...... this phenomenon more frequently in the future. We report two cases from the winter 2009/2010 and summarize the pathophysiology and briefly present the treatment strategy....

 20. Behandling af lokaliseret prostatacancer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jakobsen, Henrik; Iversen, Peter; Mikines, Kári J;

  2007-01-01

  The incidence of prostate cancer is increasing sharply in Denmark and an increasing proportion of patients have clinically localised disease at diagnosis. The therapeutic strategy encompasses intended curative therapy: radical prostatectomy with complete removal of the prostate gland and seminal...... vesicles performed as an open procedure or laparoscopically, external beam radiation therapy, or implantation of radioactive seeds into the prostate (brachytherapy). In older patients with good prognostic factors, active surveillance should be considered. The various therapeutic modalities are reviewed...

 1. Behandling af lokaliseret prostatacancer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jakobsen, Henrik; Iversen, Peter; Mikines, Kári J;

  2007-01-01

  The incidence of prostate cancer is increasing sharply in Denmark and an increasing proportion of patients have clinically localised disease at diagnosis. The therapeutic strategy encompasses intended curative therapy: radical prostatectomy with complete removal of the prostate gland and seminal...... vesicles performed as an open procedure or laparoscopically, external beam radiation therapy, or implantation of radioactive seeds into the prostate (brachytherapy). In older patients with good prognostic factors, active surveillance should be considered. The various therapeutic modalities are reviewed....

 2. Behandling af infantile spasmer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Lars Kjaersgård; Rasmussen, Niels Henrik

  2006-01-01

  Infantile spasms (IS) are characterised by neurodevelopmental regression, a unique type of seizures and a hypsarrhythmic EEG pattern. Studies recommend the medical treatment of IS as a positive short-term outcome with respect to the spasms and in the resolution of the hypsarrhythmia. However, the...

 3. Korrekt behandling af forfrysninger

  DEFF Research Database (Denmark)

  El-Charnoubi, Waseem Ghulam; Bonde, Christian; Alsbjørn, Bjarne F

  2011-01-01

  Frostbite is rare in Denmark and is often associated with psychiatric conditions or drug- and alcohol abuse. It is seen regularly in countries with an arctic climate and tradition for outdoor activities such as skiing and climbing. The past winter in Denmark was long and cold, so we may see...

 4. Behandling af Dupuytrens kontraktur

  DEFF Research Database (Denmark)

  Raundrup Kornø, Maj; Søe, Niels Henrik; Dahlin, Lars B

  2015-01-01

  Dupuytren’s disease treatment Dupuytren’s disease is a hereditary fibroproliferative disease commonly affecting the palmar fascia of the hand, which results in progressive and irreversibly fixed flexion contractures of the hand. It may occur in the sole of the foot or in the penis. Gen­erally, tr......Dupuytren’s disease treatment Dupuytren’s disease is a hereditary fibroproliferative disease commonly affecting the palmar fascia of the hand, which results in progressive and irreversibly fixed flexion contractures of the hand. It may occur in the sole of the foot or in the penis. Gen...

 5. Samfundserhvervet pneumoni--behandling

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Ljubica; Brock, Birgitte; Jakobsen, Preben

  2008-01-01

  Penicillin is the drug of choice for treatment of community-acquired pneumonia (CAP) in Denmark. The primary determinant for therapeutic activity of penicillin is ''penicillin time'' (T>MIC), i.e. time with penicillin concentration above minimum inhibitory concentration. Eradication of S. pneumon......Penicillin is the drug of choice for treatment of community-acquired pneumonia (CAP) in Denmark. The primary determinant for therapeutic activity of penicillin is ''penicillin time'' (T>MIC), i.e. time with penicillin concentration above minimum inhibitory concentration. Eradication of S....... pneumoniae requires T>MIC above 40-50%. The second determinant for therapeutic activity is the ratio between maximum penicillin concentration in serum and MIC (Cmax/MIC). Considering penicillin pharmacokinetics, intravenous penicillin 2 million units four times a day is recommended as empirical treatment...

 6. Behandlingsresistent depression kan behandles

  DEFF Research Database (Denmark)

  Vinberg, Maj; Levinsen, Mette Frandsen; Kessing, Lars Vedel

  2011-01-01

  Depression is considered resistant when two treatment attempts with antidepressants from different classes fail to produce significant clinical improvement. In cases of treatment-resistant depression, it is recommended to reevaluate the diagnosis, clarify comorbidity, substance abuse and lack...... of compliance. Regarding treatment, evidence is sparse, but switching to a different antidepressant, and combination or augmentation with another agent, admission and treatment with ECT are the options. The choice of treatment must be based on the characteristics of the depression, the severity of treatment...

 7. Death, dying and informatics: misrepresenting religion on MedLine

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Fins Joseph J

  2005-07-01

  Full Text Available Abstract Background The globalization of medical science carries for doctors worldwide a correlative duty to deepen their understanding of patients' cultural contexts and religious backgrounds, in order to satisfy each as a unique individual. To become better informed, practitioners may turn to MedLine, but it is unclear whether the information found there is an accurate representation of culture and religion. To test MedLine's representation of this field, we chose the topic of death and dying in the three major monotheistic religions. Methods We searched MedLine using PubMed in order to retrieve and thematically analyze full-length scholarly journal papers or case reports dealing with religious traditions and end-of-life care. Our search consisted of a string of words that included the most common denominations of the three religions, the standard heading terms used by the National Reference Center for Bioethics Literature (NRCBL, and the Medical Subject Headings (MeSH used by the National Library of Medicine. Eligible articles were limited to English-language papers with an abstract. Results We found that while a bibliographic search in MedLine on this topic produced instant results and some valuable literature, the aggregate reflected a selection bias. American writers were over-represented given the global prevalence of these religious traditions. Denominationally affiliated authors predominated in representing the Christian traditions. The Islamic tradition was under-represented. Conclusion MedLine's capability to identify the most current, reliable and accurate information about purely scientific topics should not be assumed to be the same case when considering the interface of religion, culture and end-of-life care.

 8. Yrkesforberedelse eller fagopplæring med fagbrev? Med design og håndverk som kontekst

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bjørn Magne Aakre

  2013-09-01

  Full Text Available Artikkelen drøfter forholdet mellom yrkesforberedelse og fagopplæring med utgangspunkt i den kombinerte studieretningen formgivingsfag som ble innført i Norge i 1994. I 2006 ble den delt i et programfag under studiespesialiserende fag, og et nytt yrkesfaglig program med betegnelse design og håndverk. Hvilke interesser lå til grunn for endringene, hvor dyptgripende ble de og hvilke overveieleser kan en gjøre i ettertid om forholdet mellom yrkesforberedelse og fagopplæring? Artikkelen søker å svare på spørsmålene ut fra relevante dokumenter og to kvantitative undersøkelser med elever og lærere som informanter. Artikkelen konkluderer med at innholdet forble nokså likt, antall elever ble halvert og at frafallet økte. Det konkluderes videre med at mange forhold bidrar til å legitimere et fag og dets innhold som henholdsvis skolefag, vitenskapsfag eller yrkesfag. Legitimeringen preges ofte av motstridende motiver og interesser, og sjelden bare faglige begrunnelser.

 9. LactMed-new NLM database on drugs and lactation.

  Science.gov (United States)

  Tomasulo, Patricia

  2007-01-01

  LactMed, released in the spring of 2006, is a new peer-reviewed database from the Specialized Information Services division of the National Library of Medicine that is accessible free of charge through the TOXNET suite of databases. As its name indicates, Lact- Med provides information on medicines used during lactation along with data on the levels of these drugs in breast milk and infant blood, the potential effects on the breastfed infants, and possible alternatives to these drugs. doi:10.1300/J115v26n01_05.

 10. [E-med: illustration and vector of globalization in healthcare].

  Science.gov (United States)

  Dixneuf, M

  2006-12-01

  Destined for healthcare professionals interested in public health policy in developing countries, E-med is one of the few francophone forums on essential medicines. Bringing together users with diverse backgrounds, discussion groups illustrate the effects of globalization on health policy: disappearance of distance, convergence of political and sanitary issues, enhanced cooperation between public and private sectors, coalitions of heterogeneous players and destruction of national and international barriers. Having benefited from the development of the Internet in recent years, as a secondary tool, E-med, must now evolve with this tool that is now ubiquitous in international health policy.

 11. 英国PubMed entral启动

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  李忠霞(编译)

  2007-01-01

  2007年1月8日,英国PubMed Central启动。以后科研人员可以获取到大量生命医学的研究资源,并能提交自己的出版作品。基于美国卫生部目前使用的模型,英国PubMed Central(UKPMC)将提供对医学和生命科学领域、经同行评议的研究成果的永久在线存档的免费获取。

 12. Selvforsyning med øko-mineraler og -vitaminer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sehested, Jakob; Jensen, Søren Krogh; Søegaard, Karen

  2010-01-01

  Forskere ved DJF har vist, at det er muligt at opnå et tilstrækkeligt indhold af vitaminer og mineraler i foderrationen til økologiske malkekøer ved at anvende hjemmedyrkede grovfodermidler med en høj andel af mineral- og vitaminrige, grønne fodermidler. Udgivelsesdato: oktober......Forskere ved DJF har vist, at det er muligt at opnå et tilstrækkeligt indhold af vitaminer og mineraler i foderrationen til økologiske malkekøer ved at anvende hjemmedyrkede grovfodermidler med en høj andel af mineral- og vitaminrige, grønne fodermidler. Udgivelsesdato: oktober...

 13. Musikterapi til reduktion af agitation hos personer med demens

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ridder, Hanne Mette Ochsner; Stige, Brynjulf

  2015-01-01

  Urolig adfærd hos demensramte på plejehjem kan defineres og måles med fagbegrebet agitation. Agitation har alvorlige konsekvenser for de berørte og kan føre til fald i livskvalitet og øget medicinering hos personer med svær demens, og kan ligeledes føre til udbrændthed hos omsorgsgivere. Agitation...... regarding the single individual. A relevant method in an integrated and holistic approach is professional music therapy combined with other staffs’ use of music in daily dementia care....

 14. Co-publishing with BioMed Central

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  2013-01-01

  <正>We are delighted to announce that our journal will be published in partnership with BioMed Central,part of Springer,under the Open Access model from 2014.As the leading Open Access publisher,BioMed Central will support the journal in its continued growth and development,and will promote to a broader community of audience.Beijing Forestry University will support the journal by sponsoring ArticleProcessing-Charges(APCs)for authors in the first three years which means authors

 15. Undersøgelse med georadar i umættede sandaflejringer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thorsen, Grete; Andreasen, F.

  2000-01-01

  Denne artikel beskriver resultater af en undersøgelse med georadar af umættede sandede aflejringer. Formålet med undersøgelsen var at af- eller bekræfte et rygte om, at der skulle findes en underjordisk tunnel fra den tidligere klosterkirke. På baggrund af undersøgelsen med georadar, suppleret med...

 16. Selektive utfordringer ved assistert befruktning for personer med Klinefelter syndrom

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bjørn Hofmann

  2008-05-01

  Full Text Available Ny bioteknologi gir nye muligheter som har vist seg å være moralsk utfordrende. Det gjelder særlig innenfor menneskelig reproduksjon, der denne teknologien er spesielt potent. Med virkeliggjøringen av antikkens drøm om å kunne påvirke fremtidige barns egenskaper følger en rekke vanskelige valg. I analysen av og debatten om slike valg har man forsøkt å skille mellom tilvalg og fravalg med hensyn på bestemte egenskaper. Ett konkret eksempel er hvorvidt personer med Klinefelter syndrom skal tilbys assistert befruktning, og det illustrerer at slike skiller kanskje ikke er så dekkende eller viktige for den etiske debatten som man kan få inntrykk av. Andre grunnleggende problemstillinger synes vel så påtrengende. Det betyr ikke at vi må forkaste seleksjonsmodellen. Eksemplet med Klinefelter syndrom stimulerer derimot til å revidere og utvikle den, og det gir føringer for hvordan modellen kan nyanseres og anvendes ut over skillet mellom tilvalg og fravalg. Denne revisjonen kan redusere seleksjonsproblematikkens polemiske kraft, men kanskje også øke dens anvendelse for etikk i praksis.http://dx.doi.org/10.5324/eip.v2i1.1690

 17. Bilingvale ordbøger med dansk og ungarsk

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pálfi, Loránd-Levente; Stokholm, Erzsébet; Tarp, Sven

  2010-01-01

  Bilingval leksikografi med dansk og ungarsk er et meget sjældent behandlet emne i Norden. Så vidt vi ved, er der endnu ikke blevet udgivet noget videnskabelig litteratur (heller ikke anden slags litteratur) om emnet nogensinde på dansk. Motivationen til nærværende artikel, som er et pionérarbejde...

 18. Opfølgende hjemmebesøg med video

  DEFF Research Database (Denmark)

  Wentzer, Helle

  Denne publikation beskriver erfaringerne fra et udviklingsprojekt, hvor opfølgende hjemmebesøg kombineres med videokonference-teknologi. Projektet har bestået i at gennemføre et eksperiment, hvor video benyttes til at mediere samtalen mellem læge, hjemmesygeplejerske og den ældre medicinske patient...

 19. Symboltanker og symbolhandlinger i forbindelse med alvorlig sygdom

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lorentzen, Vibeke

  2007-01-01

  Denne artikel er blevet til på baggrund af et indlæg, jeg holdt på konferencen Interpersonal Relationships in Nursing i 2006 i Århus. Artiklen er et komprimeret resumé af min ph.d.-afhandling Symboltanker og symbolhandlinger som fænomen i forbindelse med alvorlig sygdom (1), der skal ses som en...

 20. Sygemeldte og førtidspensionister med handicap

  DEFF Research Database (Denmark)

  Tørslev, Mette Kirstine; Weibel, Kristina; Høgelund, Jan

  2010-01-01

  sygedagpengemodtagere og førtidspensionister med handicap igangsat af Vidensnetværket, som er forankret i Danske Handicaporganisationer. Arbejdspapiret er udarbejdet af forskningsassistent, cand.mag. (antropologi) Mette Kristine Tørslev, forskningsassistent, cand.scient.soc. Kristina Weibel og seniorforsker, cand...

 1. Student employment opportunities within ORD, with an emphasis on MED

  Science.gov (United States)

  This is a talk to undergraduate Juniors and Seniors in the UW-Madison School of Pharmacy's Pharm/Tox program about student employment opportunities w/in ORD such as SSC, ORISE, etc. wtih an emphasis on MED. I would classify as this as Outreach: how to navigate EPA websites to f...

 2. Naturlig ventilation kombineret med varmegenvinding og natkøling

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hviid, Christian Anker

  2007-01-01

  Naturlig ventilation i kontorbyggerier har været et alternativ til mekanisk ventilation i små 10 år. Ventilation med naturlige drivkræfter har den klare fordel, at der ikke forbruges elenergi ved ventilering af bygningen, fordi ventilatorer ikke er påkrævet. Imidlertid lider naturlig ventilation...

 3. Grønnere skibsfart med modstandsdygtige motorer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lassen, Lisbeth

  2015-01-01

  Udledningen af forurening fra skibsmotorer skal sænkes kraftigt i de kommende år, og derfor står den maritime industri overfor helt nye krav til blandt andet hvilke brændstoffer, man kan bruge. På grund af de nye regler, der begrænser skibenes energiforbrug, er man også begyndt at sejle med nedsa...

 4. PubMed Central Canada: Beyond an Open Access Repository?

  Science.gov (United States)

  Nariani, Rajiv

  2013-01-01

  PubMed Central Canada (PMC Canada) represents a partnership between the Canadian Institutes of Health Research (CIHR), the National Research Council's Canada Institute for Scientific and Technical Information (NRC-CISTI), and the National Library of Medicine of the US. The present study was done to gauge faculty awareness about the CIHR Policy on…

 5. Sygeplejerskers MED-indflydelse på faglig kvalitet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ahrenkiel, Annegrethe; Dybbroe, Betina; Sommer, Finn M.

  2008-01-01

  Artiklen diskuterer, hvordan samarbejds- og medindflydelsesudvalg (MED-udvalg) fungerer i sundhedsfeltet i forhold til diskussioner af påtrængende problemer i sygeplejerskernes arbejde. Især de problemer, der drejer sig om sammenhængen mellem kvaliteten i arbejdsmiljøet og kvaliteten i arbejdet i...

 6. Specialiserede tilbud til borgere med handicap - efter reformen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bonfils, Inge Storgaard; Permin Berger, Nichlas

  Som en del af kommunalreformen fik kommunerne i 2007 det fulde ansvar for handicapområdet. AKF har i 2006-2010 undersøgt, hvilke forandringer brugere, medarbejdere og ledere på specialtilbuddene oplevede i forbindelse med reformen. Undersøgelsen viser, at brugerne kun har oplevet få eller ingen æ...

 7. Udstilling af børn og fostre med misdannelser

  DEFF Research Database (Denmark)

  Meyer, Ion

  2008-01-01

  Artiklen beskriver baggrunden for etableringen af de første anatomiske samlinger og de første samlinger med teratologiske præparater i Sct. Petersborg og Berlin. Den Saxtorphske Samling på Medicinsk Museion indeholder den største samling af teratologiske præparater i Danmark, og bagrunden for sam...

 8. Beregning af rejsetider for rejser med bil og kollektiv trafik

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thorlacius, P.

  Rapporten dokumenterer hvorledes der i forbindelse med forskningsprojektet ALTRANS er opbygget en model af transportsystemet for bil- og kollektivrejser i Danmark i det geografiske informationssystem ARC/INFO, og hvorledes denne model er anvendt til beregning af rejsetider for rejser hentet fra...

 9. Brandforsøg med fingerskarrede limtrælameller

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Peter C.; Olesen, Frits Bolonius

  I rapporten redegøres for resultatet af en mindre serie pilotforsøg, som i februar 1981 er gennemført i instituttets brandlaboratorium med det formål at få belyst fingerskarrede limtrælamellers modstandsevne over for brandpåvirkning....

 10. Senior medical students' appraisal of CanMEDS competencies.

  NARCIS (Netherlands)

  Rademakers, J.; Rooy, N. de; Cate, O.T.J. ten

  2007-01-01

  CONTEXT: In 2003 the Dutch Central College of Medical Specialties presented guidelines for the modernisation of all medical specialty training programmes in the Netherlands. These guidelines are based to a large extent on the CanMEDS (Canadian Medical Education Directives for Specialists) 2000 model

 11. Radikale innovationer i services med kunden som partner

  DEFF Research Database (Denmark)

  Scupola, Ada; Westh Nicolajsen, Hanne; Henten, Anders

  2009-01-01

  I artiklen argumenteres der for, at kunder kan være aktive partnere i forbindelse med radikale service innovationer. Artiklen er bygget op omkring en teoretisk forståelse af hvad radikal innovation er og hvad kundeinvolvering er og kan være, herunder hvilke udfordringer der er (del 1). I en...

 12. Udvikling af antistoffer efter vaccination mod og podning med PRRSV

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sonne Kristensen, Charlotte; Qvist Pawlowski, Mia; Thoning, Henrik;

  SEGES Videncenter for Svineproduktion har undersøgt, om det er muligt at opnå den samme udvikling i antistoffer i grise, der var dobbelt-vaccineret med MLV-vaccine mod både PRRSV Type 1 og Type 2 samtidig, sammenlignet med grise, der kun havde fået den ene af vaccinerne. Ud fra forsøget kan vi...... konkludere, at det er muligt at vaccinere med begge PRRS vacciner på samme tid og opnå antistofsvar for begge typer PRRSV. Husk dog altid at give forskellige vacciner i hver sin side af nakken. Blodprøver fra grisene viste, at de havde dannet antistoffer og blev positive i ELISA-testen for PRRSV Type 1 21......-35 dage og PRRSV Type 2 6-14 dage efter vaccination. I IPT-testen testede grisene positive 6-14 dage efter vaccination. Den østeuropæiske PRRSV Type 1 subtype 2 (PRRSV Type Øst), som 1/3 af grisene blev podet med, gav ligeledes anledning til antistofudvikling, der kunne måles i både ELISA-EU og ELISA...

 13. Primary EBV-positive Hodgkin's lymphoma of the CNS under azathioprine treatment. Case report and review of the literature

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Henkenberens, Christoph; Christiansen, Hans [Medizinische Hochschule Hannover, Klinik fuer Strahlentherapie und Spezielle Onkologie, Hannover (Germany); Franzke, Anke [Medizinische Hochschule Hannover, Klinik fuer Haematologie, Haemostaseologie, Onkologie und Stammzelltransplantation, Hannover (Germany); Raab, Peter [Medizinische Hochschule Hannover, Institut fuer Diagnostische und Interventionelle Neuroradiologie, Hannover (Germany); Oschlies, Ilske; Klapper, Wolfram [Universitaetsklinikum Schleswig-Holstein, Institut fuer Pathologie, Sektion Haematopathologie, Kiel (Germany)

  2014-09-15

  Retrospective and prospective cohort studies suggest that central nervous system involvement occurs in approximately 0.5 % of patients with advanced Hodgkin's lymphoma. The isolated primary intracranial manifestation of Hodgkin's lymphoma is an extremely rare finding, with few cases reported in the literature. Little is known about the optimal treatment and prognosis of these tumors. Here, we present a case report with a review of the literature. A 47-year-old Caucasian man with persistent frontal headache and unspecific vertigo for half a month was diagnosed with nodular space-occupying lesions in the cerebellum. His medical history included multiple sclerosis, which was treated for 20 years with the immunosuppressive drug azathioprine. Further staging revealed no additional lesions suspected of being malignant. The patient underwent total tumor resection. Immunohistopathological examination showed Epstein-Barr virus-associated classic Hodgkin's lymphoma. Diagnostic bone marrow punction excluded lymphoma involvement of the bone marrow. The patient had no B symptoms. Consequently, the patient was classified as having stage I{sub E}A disease according to the Modified Ann Arbor Classification of Hodgkin Lymphoma and received systemic chemotherapy followed by radiation therapy for the former cerebellar tumor region. He was in complete clinical remission at the last follow-up 9 months after the initial diagnosis. This case report and literature review suggest that multimodal treatment leads to a remarkable clinical outcome in Hodgkin's lymphoma with intracranial involvement. (orig.) [German] Retrospektive und prospektive Kohortenstudien deuten daraufhin, dass eine Beteiligung des zentralen Nervensystems (ZNS) in etwa bei 0,5 % der Patienten mit fortgeschrittenem Hodgkin-Lymphom auftritt. Die isoliert primaer intrakranielle Manifestation des Hodgkin-Lymphoms ist extrem selten, mit wenigen bisher bekannten Faellen. Wenig ist auch ueber die optimale

 14. Perianal disease, small bowel disease, smoking, prior steroid or early azathioprine/biological therapy are predictors of disease behavior change in patients with Crohn's disease

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  Peter Laszlo Lakatos; Zsofia Czegledi; Tamas Szamosi; Janos Banai; Gyula David; Ferenc Zsigmond; Tunde Pandur; Zsuzsanna Erdelyi; Orsolya Gemela; Janos Papp; Laszlo Lakatos

  2009-01-01

  AIM: To assess the combined effect of disease phenotype, smoking and medical therapy [steroid, azathioprine (AZA), AZA/biological therapy] on the probability of disease behavior change in a Caucasian cohort of patients with Crohn's disease (CD). METHODS: Three hundred and forty well-characterized, unrelated, consecutive CD patients were analyzed (M/F: 155/185, duration: 9.4 ± 7.5 years) with a complete clinical follow-up. Medical records including disease phenotype according to the Montreal classification, extraintestinal manifestations, use of medications and surgical events were analyzed retrospectively. Patients were interviewed on their smoking habits at the time of diagnosis and during the regular follow-up visits. RESULTS: A change in disease behavior was observed in 30.8% of patients with an initially non-stricturing, non-penetrating disease behavior after a mean disease duration of 9.0 ± 7.2 years. In a logistic regression analysis corrected for disease duration, perianal disease, smoking, steroid use, early AZA or AZA/ biological therapy use were independent predictors of disease behavior change. In a subsequent Kaplan-Meier survival analysis and a proportional Cox regression analysis, disease location ( P = 0.001), presence of perianal disease ( P < 0.001), prior steroid use ( P = 0.006), early AZA ( P = 0.005) or AZA/biological therapy ( P = 0.002), or smoking ( P = 0.032) were independent predictors of disease behavior change. CONCLUSION: Our data suggest that perianal disease, small bowel disease, smoking, prior steroid use, early AZA or AZA/biological therapy are all predictors of disease behavior change in CD patients.

 15. Effect of felodipine on renal haemodynamics and tubular sodium handling after single-dose cyclosporin infusion in renal transplant recipients treated with azathioprine and prednisolone.

  Science.gov (United States)

  Madsen, J K; Kornerup, H J; Pedersen, E B

  1995-11-01

  A total of 25 renal transplant recipients, treated solely with prednisolone and azathioprine, were investigated in a randomized, double-blind, placebo-controlled, cross-over study. The effect of a single oral dose of felodipine 5 mg or placebo on: glomerular filtration rate (GFR); renal plasma flow (RPF); renal vascular resistance (RVR); renal tubular sodium and water handling, measured by the lithium clearance technique; plasma levels of angiotensin II (AngII), aldosterone (Aldo), atrial natriuretic factor (ANF) and arginine vasopressin (AVP); blood pressure (BP), and heart rate (HR) was studied before, during, and after an intravenous infusion of cyclosporin (CyA). Three consecutive clearance periods were performed, each lasting 1 h. During the second period, CyA (0.75 mg kg-1 body weight) was infused. Before infusion of CyA, felodipine caused a significant rise (6.7%) in RPF and lowered RVR, but did not change GFR significantly. The rise in RPF was abolished by infusion of CyA. After infusion, both GFR (7.8%) and RPF (9.4%) were significantly higher and RVR lower after felodipine than after placebo. Proximal tubular output and total sodium excretion were higher on the felodipine day before and after, but not during CyA infusion. In all three periods felodipine reduced both systolic and diastolic BP. In conclusion, a single dose of felodipine increases RPF and decreases blood pressure in renal transplant recipients not treated with CyA. Although some of these changes are abolished by an acute intravenous infusion of CyA, the effects of felodipine are present again also during the 1st hour after the infusion and thereby indicate at least in part some renal protective effect of felodipine. It is suggested that a higher dose of felodipine might also have been preventive against CyA renal side-effects during the acute infusion.

 16. New and cost effective cell-based assay for Dialyzed Leukocyte Extract (DLE)-induced Jurkat cells proliferation under azathioprine treatment.

  Science.gov (United States)

  Cardoso, F M; Tomkova, M; Petrovajova, D; Bubanova, M; Ragac, O; Hornakova, T

  2017-01-31

  The human Dialyzed Leukocyte Extract (DLE) is a heterogeneous mix of oligopeptides of assays exist: E-rosette test, induction of delayed type hypersensitivity in mice, leukocyte migration and IFN-γ secretion. The animal-origin materials and in vivo assays convey a considerable logistic, ethic and economic burden, meanwhile the available in vitro assays have been reported with limited reproducibility and sometimes contradictory results. Here we are reporting a new DLE biological activity cell-based assay. The A20 and Jurkat cell lines were treated with (+Aza) or without (-Aza) azathioprine, DLE (+DLE) or both (+Aza/+DLE). After 72h, the cell proliferation was analyzed by the MTT or BrdU incorporation assays. In +Aza/+DLE treated cells, we observed a significant higher proliferation, when compared with +Aza/-DLE. In the absence of Aza, cells did not present any proliferation difference between -DLE or +DLE treatments. Both assays, MTT and BrdU showed similar results, being the MTT test more cost effective and we select it for validation as DLE biological assay using Jurkat cells only. We tested three different lyophilized DLE batches and we found consistent results with acceptable assay reproducibility and linearity. The DLE capacity for rescuing Jurkat cell proliferation during +Aza treatment was consistent using different liquid and lyophilized DLE batches, presenting also consistent chromatographic profiles. Finally, DLE treatment in Jurkat cells did not result into significant IL-2 of IFN-γ secretion, and known lymphocyte proliferative drugs failed to rescue Jurkat cells viability in presence of +Aza, as +DLE treatment did in our MTT assay. In conclusion, our new cell-based MTT assay has excellent DLE biological activity consistency, robustness and is cost effective, presenting important advantages over previous DLE activity in vitro and in vivo assays.

 17. Materia Socio Medica is Indexed in Pubmed and Archived in PubMed Central.

  Science.gov (United States)

  Masic, Izet

  2013-01-01

  Materia Socio Medica Journal has been accepted for archiving in PubMed Central from 2011. The journal started in 1993 as offi cial journal of Social Medicine Association of B&H. During last 3 years Mat Soc Med has included in almost all femous on-line databases (except WoS). All issues of Mat Soc Med published in 2012 are now visible on PubMed/PubMed Central.

 18. PubMed - Medline. Exportació de registres a RefWorks. Maig 2012

  OpenAIRE

  Universitat de Barcelona. CRAI

  2012-01-01

  També podeu consultar altres tutorials sobre el PubMed: 1. PubMed Medline: Accés, http://hdl.handle.net/2445/15122; 2. PubMed Medline: Cerca bàsica, http://hdl.handle.net/2445/15123; 3. PubMed Medline: Elements de cerca i límits, http://hdl.handle.net/2445/15124; 4. PubMed Medline: Matèries MeSH, http://hdl.handle.net/2445/15125; 5. PubMed Medline: Cerca avançada, http://hdl.handle.net/2445/15126; 6. PubMed Medline: Exemple de cerca avançada, http://hdl.handle.net/2445/15127; 7. PubMed Medli...

 19. Musikterapi til reduktion af agitation hos personer med demens

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ridder, Hanne Mette Ochsner; Stige, Brynjulf

  2015-01-01

  Urolig adfærd hos demensramte på plejehjem kan defineres og måles med fagbegrebet agitation. Agitation har alvorlige konsekvenser for de berørte og kan føre til fald i livskvalitet og øget medicinering hos personer med svær demens, og kan ligeledes føre til udbrændthed hos omsorgsgivere. Agitatio...... regarding the single individual. A relevant method in an integrated and holistic approach is professional music therapy combined with other staffs’ use of music in daily dementia care........ The concept agitation is used professionally to define and measure disturbing behaviours in people with severe dementia. The causes are multiple and include factors in the psychosocial environment, which suggests that treatment should be holistic and interdisciplinary and not limited to symptom management...

 20. Vejbygning i områder med permafrost

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jørgensen, Anders Stuhr

  2009-01-01

  Siden begyndelsen af 1990’erne er der registreret en markant stigning i den årlige middeltemperatur i Nunavik, Québec Canada. Dette har ført til en reduktion i udbredelsen af permafrost, hvilket truer stabiliteten af lufthavne og veje i området. I sommeren 2007 blev en teststrækning opført i...... Tasiujaq Lufthavn for at studere effekten af tre forskellige metoder, som skal være med til at reducere optøningen af permafrost under landingsbanen. De tre metoder, som er blevet undersøgt, er konvektionskøling (air convection embankment), varmeudtrækning (heat drain) samt et forsøg med ændring af...

 1. Udfordringer og løsninger med succesfuld offentlig innovation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Aagaard, Annabeth

  2012-01-01

  Den tidligere regerings globaliseringsstrategi fra 2005 var med til at satte innovation på dagsordenen for offentlige virksomheder, som en helt central løsning på landets problemer og til sikring af velfærdssamfundets fremtid. For hvis Danmark skal bidrage til Lissabon-strategien for EU fra 2000 ...... at forny produkter, services og processer. Det helt centrale er dog, man de kommunale organisationer ikke bare skal lave innovation for innovationens skyld, men for at skabe merværdi for borgerne indenfor de økonomiske rammer, der skal overholdes....... at ‘blive den mest konkurrencedygtige og dynamiske videnbaserede økonomi i verden’, er der seriøst behov for et mere innovativt politisk lederskab i Danmark. Den offentlige sektors aktuelle problemstillinger består i, at borgerne kontinuerligt forventer mere og bedre service, samtidig med at disse...

 2. APM杂志被PubMed/MEDLINE收录

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  钟清华

  2015-01-01

  Annals of Palliative Medicine(《姑息医学年鉴》,简称APM杂志),于2015年3月11日被PubMed/MEDLINE收录。目前,AME旗下12本杂志被PubMed收录(10本被PubMed Central(PMC)全文收录,2本被MEDLINE收录)。MEDLINE始于1960年,是PubMed最重要的组成部分。PubMed由美国健康研究院(NIH)提供支持,已成为写作者最常使用的索引工具,而其拥有的2300万条索引中,

 3. Med 3. styrmand på Danmark-Ekspeditionen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Trolles Legat har i samarbejde med Det grønlandske Selskab valgt at udgive en dagbog, der skildrer hverdagen gennem de to år. Det er 3. styrmand på ekspeditionsskibet ”Danmark” Christian Bendix Thostrups dagbøger, der tegner fine skildringer af det hårde liv i Nordøstgrønland fra en tid, hvor...... Nordøstgrønland. De er begge praktisk anlagt og har et overblik, der får stor betydning for ekspeditionen, da Mylius-Erichsens slædehold omkommer i Nordøstgrønland i 1907. Men inden da har Bendix sit hyr med at få tingene til at glide mellem den unge, ærekære skibschef Alf Trolle og den temperamentsfulde...

 4. Designing, Integrating, and Coordinating the Installation of MedAustron

  CERN Document Server

  Nicquevert, B; Benedikt, M

  2011-01-01

  "Give me a layout good enough and a building to place it, and I will install your accelerator". To paraphrase Archimedes, this is the role attributed to the Integration team in the MedAustron project. Starting with the optics layout and a building sketch, the integration work consists of a series of activities, interlinked in a complex manner. First the design and the integration of accelerator: list all items, define geometrical envelopes with interfaces, put them in position in CAD, identify conflicts and define input for design of items and of infrastructure. Then the various equipment is procured: verify and validate design data, follow-up manufacturing, fiducialize equipment and build supports. Lastly the global installation: check building and infrastructure, define survey framework, install and pre-align equipment on supports, move assemblies to their final location, survey actual position and adjust to theoretical position. The whole chain of operations from the layout to a real beam in MedAustron, i...

 5. Ledelsesudvikling i ejerledede virksomheder med vækstambitioner

  DEFF Research Database (Denmark)

  Korsgaard, Steffen T.

  2006-01-01

  Dette bidrag beskriver konsulentvirksomheden Jonathan A/S' ledelsesudviklingsforløb 'Virksomheder i Vækst'. Forløbet henvender sig til ejerledere med vilje til og potentiale for vækst. Bidraget gør rede for Jonathan A/S' metoder og forudsætningerne for deres arbejde. Disse sættes løbende i relation...

 6. [Surgical implantation of the Med-El vibrant Soundbridge].

  Science.gov (United States)

  Ramos Macías, Angel

  2008-11-01

  Surgical implantation of the Med-El Vibrant Soundbridge is, in the initial phases, similar to that of other otologic processes but differs in certain aspects that should be known. The surgical steps are as follows: incision, mastoidectomy, posterior tympanotomy, preparation of the implant bed, and placement of the device. The present article also describes the surgical procedure for placement of the device in the round window.

 7. Grønnere skibsfart med modstandsdygtige motorer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lassen, Lisbeth

  2015-01-01

  hastighed. Både de nye brændstoftyper og den nedsatte hastighed giver problemer for skibsmotorerne, problemer som projektet SULCOR, Sulfuric Acid corrosion in Large Marine Diesel Engines, netop har modtaget 16 millioner kr. fra Innovationsfonden til at begynde at løse. Projektet ledes af DTU Mekanik og...... foregår i samarbejde med DTU Kemiteknik og MAN Diesel & Turbo....

 8. Tunnelerede centrale venekatetre til børn med cancer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schrøder, Henrik; Malchau, Emma; Larsen, Line Nordahl

  2008-01-01

  foretaget en retrospektiv og prospektiv journalgennemgang med henblik på CVK-type, dato for anlæggelse, barnets alder ved CVK-anlæggelse, diagnose, dato for fjernelse af CVK og årsag til fjernelse. Resultater: Der blev anlagt i alt 155 2-Hick og 86 2-PaC. Det samlede antal CVK-dage var 27.192 for 2-Hick og...

 9. Hvad skal danske hospitaler med ungecaféer?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kvisgaard Knudsen, Kristina; Bregnballe, Vibeke

  at forbedre unges oplevelse af at være indlagt, er der i Danmark etableret ungecaféer. Formål: At undersøge ungecaféers betydning for indlagte unge. Metode: Fire semistrukturerede interviews er foretaget med kronisk eller alvorligt syge unge i alderen 11-19 år. De unge har besøgt Café Nexus på Aarhus...

 10. Nye didaktiske veje med mobile medier i voksenundervisningen af ordblinde

  DEFF Research Database (Denmark)

  Gjedde, Lisa; Misfeldt, Morten; Levinsen, Karin

  2012-01-01

  Projektet Mobil Efteruddannelse er et samarbejde mellem ddannelsesinstitutioner og virksomheder i Region Syddanmark - herunder VUC’erne, der har til hensigt at udvikle mobile og praksisnære uddannelsesformer. Projektet er støttet af Regionsrådet og EU’s Socialfond. Projektet har haft til formål...... udenlandsk baggrund og arbejdsmarkedsengelsk. For at undersøge potentialerne i anvendelsen af mobile medier i forhold til VUC - kursister med læsevanskeligheder har projektet initieret et pilotforløb for ordblinde kursister i samarbejde med VUC Vejle. To hold kursister har over en kursusperiode på 5 uger...... afprøvet mobiltelefonen som læringsværktøj i dansk og matematik. I projekter om læring på arbejdspladsen har mobillæring tidligere vist sig at have potentiale for ordblinde og læsesvage. (Gjedde & Gredsted 2005, 2007). Der er bl.a. høstet erfaringer med mobil tale-til-tekst, der først blev udviklet i MELFO...

 11. Digital kommunikation med den offentlige sektor: Styrelser og statslige institutioner

  DEFF Research Database (Denmark)

  Berger, Jesper Bull; Andersen, Kim Normann

  digital postkasse, som borgerne kunne skrive til. I denne undersøgelse sættes der fokus på myndighedernes besvarelse af den digitale post. Digital post blev bl.a. etableret som et alternativ til almindelig e-mail for at det offentlige kan kommunikere med borgere og virksomheder på en sikker måde, dvs....... uden at uvedkommende kan få adgang til følsomme oplysninger. Fokus for undersøgelsen er hvordan håndterer myndighederne besvarelserne i den digitale postkasse: svarer de på digital post og e-mail, hvor hurtigt svarer de og er svarene brugbare? Vi har også undersøgt besvarelse af e-mail, dels...... for at kunne sammenligne de to digitale kanaler og for at kunne sammenligne med en tidligere undersøgelse af digital kommunikation med det offentlige. Herudover er der tidligere gennemført en undersøgelse af e-mail svar og svartider i New Zealand og Australien. De danske resultater fra e-mail undersøgelsen...

 12. Hyperbilirubinemi hos nyfødte – et kontroversielt tema. Erfaringer med nye indikasjoner for fototerapi og utskiftningstransfusjon

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Alf Meberg

  2009-10-01

  Full Text Available  SAMMENDRAGNye indikasjoner for behandling av hyperbilirubinemi hos nyfødte (bilirubinskjema fra Hillingdon sykehus,England ble innført ved Vestfold sentralsykehus primo 1994. Endringene i panoramaet av behandlingstiltak(lysbehandling, utskiftningstransfusjon ble registrert i kohortene av levende fødte ved sykehuset i toårsperioden1994-95 og sammenlignet med foregående treårsperiode 1991-93. Total lysbehandlingsprevalens falt signifikantfra 6,9% av levende fødte i perioden 1991-93 til 5,5% i perioden 1994-95 (p betydelig fall i prevalensen av fullbårne barn som ble lysbehandlet for fysiologisk ikterus, fra 4,3% til 1,6% ihenholdsvis første og siste periode (p steg signifikant fra 2,0% av levende fødte til 3,2% (p økning i prematuritetsinsidensen, som steg fra 4,5% i perioden 1991-93 til 5,9% i perioden 1994-95 (p Andelen premature som ble lysbehandlet steg fra 45,2% i første til 53,1% i siste periode (p av blodgruppeimmuniserte barn som ble lysbehandlet var uforandret i de to periodene (henholdsvis 0,6% og0,7% (p > 0,05. Det var en markert reduksjon i prevalensen av barn som gjennomgikk utskiftningstransfusjon(fra 0,2 til 0,06% henholdsvis i de to periodene (p effekter av lysbehandling til friske fullbårne barn med ikterus, reduseres relativt betydelig med de moderatejusteringer av indikasjonene som er foretatt. Rutineskiftet har også betydd ressurssparing. På landsbasis vil en slikrutineendring medføre at 1000-2000 fullbårne barn hvert år kan unngå lysbehandling. Indikasjonene for fototerapiog utskiftningstransfusjon for hyperbilirubinemi hos nyfødte i Norge må diskuteres på nytt i lys av ny forskningmed tanke på nasjonal konsensus. Kortere liggetider for nyfødte i sykehus etter fødselen gjør det nødvendig medgode rutiner for oppfølging av hyperbilirubinemi utenfor sykehus.Meberg A. Hyperbilirubinemia – a controversial topic. Experiences with new guidelines for phototherapyand exchange transfusion . Nor J

 13. Monitoração terapêutica da azatioprina: uma revisão Therapeutic drug monitoring of azathioprine: a review

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Maurílio Pacheco Neto

  2008-06-01

  Full Text Available Os nucleotídeos de tioguanina (6-TGN, metabólitos ativos da azatioprina (AZA e da 6-mercaptopurina (6-MP, atuam como antagonistas das purinas, inibindo as sínteses de DNA, RNA e a protéica, e induzindo à citotoxicidade/imunossupressão. A enzima geneticamente determinada, tiopurina metiltransferase (TPMT, está envolvida no metabolismo desses agentes e, hipoteticamente, determina a resposta clínica às tiopurinas. A baixa atividade dessa enzima diminui a metilação das tiopurinas, resultando em potencial sobredose, enquanto altos níveis de TPMT levam à superprodução do metabólito tóxico 6-metilmercaptopurina (6-MMP e à não-efetividade terapêutica da AZA e da 6-MP. Várias mutações no gene da TPMT têm sido identificadas e correlacionadas com fenótipos de baixa atividade. Neste artigo, também se discute a monitoração terapêutica desses fármacos por meio da medida dos níveis de 6-TGN intra-eritrocitários, os quais se correlacionam com imunossupressão e mielotoxicidade. Já a 6-MMP está diretamente relacionada com hepatotoxicidade. Esses ensaios estão associados ao uso de doses adequadas dessa droga, resultando num melhor controle da doença e menor uso de corticosteróides.Thioguanine nucleotides (6-TGN, active metabolites of azathioprine (AZA and 6-mercaptopurine (6-MP, act as purine antagonists, inhibiting DNA, RNA, and protein synthesis and inducing cytotoxicity and immunosuppression. The genetically determined thiopurine methyltransferase enzyme (TPMT is involved in the metabolism of these agents and, theoretically, determines the clinical response to thiopurines. Low activity of this enzyme decreases the methylation of thiopurines, what results in potential overdosing, whereas high TPMT status leads to overproduction of toxic metabolite 6-methilmercaptopurine (6-MMP and ineffectiveness of AZA and 6-MP. Several mutations in the TPMT gene have been identified and correlated with low activity phenotypes. In this

 14. Patterns of 6-mercaptopurine and azathioprine maintenance therapy among a cohort of commercially insured individuals diagnosed with Crohn's disease in the United States

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lund JL

  2013-12-01

  Full Text Available Jennifer L Lund,1 Suzanne F Cook,2 Jeffery K Allen,2 Charlotte F Carroll,2 Michael D Kappelman3 1Department of Clinical Epidemiology, Aarhus University, Aarhus, Denmark; 2Worldwide Epidemiology, GlaxoSmithKline, Research Triangle Park, NC, USA; 3Department of Pediatrics, University of North Carolina at Chapel Hill, Chapel Hill, NC, USA Background and aims: Thiopurines, including 6-mercaptopurine (6-MP and azathioprine (AZA, are the mainstay of maintenance therapy for Crohn's disease (CD. However, studies examining their effectiveness in routine practice among diverse patient populations are lacking. Among a cohort of new users of 6MP/AZA, we described treatment patterns and changes in subsequent therapy. Methods: Using the Truven Health Analytics databases, we identified all individuals diagnosed with CD and initiating 6-MP/AZA monotherapy from 2001–2008 (n=3,657. We estimated the proportion of CD patients remaining on 6-MP/AZA monotherapy, using Kaplan–Meier methods, and identified predictors of treatment noncontinuation, using multivariable Cox regression. Among the “noncontinuers,” we described subsequent patterns of maintenance therapy and summarized the diagnosis and procedure codes and prescription drug claims preceding treatment discontinuation. Results: The 1-year 6-MP/AZA treatment continuation rate was 42%. Children (age ≤18 years and individuals with no prior anti-tumor necrosis factor (TNF use were more likely to continue 6-MP/AZA, while those dispensed more (>4 outpatient prescriptions for any drug before initiation of 6-MP/AZA were less likely to continue maintenance treatment. Overall, 1,128 (39% and 105 (4% individuals experienced a clinical event potentially indicating active disease or 6-MP/AZA-intolerance prior to discontinuation, respectively. Most patients discontinued therapy; among the remaining patients who failed to continue 6-MP/AZA, most augmented with an anti-TNF. Conclusion: Most patients initiating 6-MP

 15. The CanMEDS framework: Relevant but not quite the whole story

  NARCIS (Netherlands)

  Lee, N. van der; Fokkema, J.P.; Westerman, M.; Driessen, E.W.; Vleuten, C.P.M. van der; Scherpbier, A.J.J.A.; Scheele, F.

  2013-01-01

  Background: Despite acknowledgement that the Canadian Medical Educational Directives for Specialists (CanMEDS) framework covers the relevant competencies of physicians, many educators and medical professionals struggle to translate the CanMEDS roles into comprehensive training programmes for specifi

 16. MedlinePlus FAQ: MedlinePlus and MEDLINE/PubMed

  Science.gov (United States)

  ... What is the difference between MedlinePlus and MEDLINE/PubMed? To use the sharing features on this page, ... latest health professional articles on your topic. MEDLINE/PubMed: Is a database of professional biomedical literature Is ...

 17. Crimean-Congo hemorrhagic fever infections reported by ProMED

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Yavuz Ince

  2014-09-01

  Conclusions: Case reporting systems such as ProMED are useful to gather information and synthesize knowledge on the emerging infections. Although certain areas need to be improved, ProMED provided good information about Crimean-Congo hemorrhagic fever.

 18. Vejledning af og støtte til studerende med psykisk sårbarhed

  DEFF Research Database (Denmark)

  Grønkjær, Lene Gertsen

  2015-01-01

  Vejledning af og støtte til studerende med psykisk sår-barhed: Fremlæggelse af delresultater fra "Projekt vejledning af og støtte til studerende med psykisk sår-barhed". Delresultaterne har 2 foki: 1 med fokus på hvordan studerende med ADHD og depression beskriver deres læringsforudsætninger i kl...

 19. Tracking Studies of the MedAustron HEBT

  CERN Document Server

  Schönauer, H

  2014-01-01

  The design of the HEBT, the High Energy Beam Transfer line of the MedAustron Hadron Therapy Centre is based on new concepts developed in the CERN PIMMS Study of the Nineties. One of those is the ‘bar-of-charge’, a very realistic description of the particularities of the horizontal phase space distribution of the slow-extracted beams. Tracking a distribution - produced by simulation of the slow extraction - from the electrostatic septum through the modules of the transfer line gives the sometimes rather particular phase space distributions and their projections at the monitors. Knowing the theoretical phase space distributions there is helpful in the interpretation of the profiles observed.

 20. Delivery of Special Magnets for the MedAustron Project

  CERN Document Server

  Kramer, T; Barlow, R A; Barnes, MJ; Borburgh, J; Ducimetière, L; Fowler, T; Hourican, M; Mertens, V; Prost, A

  2014-01-01

  Ten different types of kickers, bumpers, and electrostatic and magnetic septa, along with certain power supplies and associated control system components, have been designed in a collaboration between CERN and MedAustron for an ion therapy centre in Wr. Neustadt (Austria). This paper focuses on the status of the special magnets work package and the improvements applied during the production. The design parameters are compared with data from measurements, hardware test and initial commissioning. The major factors contributing to the successful completion of the work package are highlighted.

 1. File list: Oth.ALL.50.Med.AllCell [Chip-atlas[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available Oth.ALL.50.Med.AllCell dm3 TFs and others Med All cell types SRX1021231,SRX1021230,...SRX1021232 http://dbarchive.biosciencedbc.jp/kyushu-u/dm3/assembled/Oth.ALL.50.Med.AllCell.bed ...

 2. File list: Oth.ALL.05.Med.AllCell [Chip-atlas[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available Oth.ALL.05.Med.AllCell dm3 TFs and others Med All cell types SRX1021230,SRX1021231,...SRX1021232 http://dbarchive.biosciencedbc.jp/kyushu-u/dm3/assembled/Oth.ALL.05.Med.AllCell.bed ...

 3. File list: Oth.ALL.50.Med1.AllCell [Chip-atlas[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available Oth.ALL.50.Med1.AllCell mm9 TFs and others Med1 All cell types SRX657147,SRX657149,...319,SRX022694,SRX657139,SRX355576,SRX355581,SRX657154,SRX657137,SRX800018,SRX800019 http://dbarchive.biosciencedbc.jp/kyushu-u/mm9/assembled/Oth.ALL.50.Med1.AllCell.bed ...

 4. File list: Oth.EmF.50.Med1.AllCell [Chip-atlas[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available Oth.EmF.50.Med1.AllCell mm9 TFs and others Med1 Embryonic fibroblast SRX520210,SRX5...X520205,SRX520211,SRX657143,SRX330320,SRX330319 http://dbarchive.biosciencedbc.jp/kyushu-u/mm9/assembled/Oth.EmF.50.Med1.AllCell.bed ...

 5. File list: Oth.PSC.05.Med12.AllCell [Chip-atlas[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available Oth.PSC.05.Med12.AllCell mm9 TFs and others Med12 Pluripotent stem cell SRX022692,S...RX022693,SRX651987 http://dbarchive.biosciencedbc.jp/kyushu-u/mm9/assembled/Oth.PSC.05.Med12.AllCell.bed ...

 6. Sygemeldte og førtidspensionister med handicap: Jobcentermedarbejderes perspektiver på jobcentrenes indsats

  DEFF Research Database (Denmark)

  Høgelund, Jan; Tørslev, Mette Kirstine; Weibel, Kristina

  Denne rapport belyser udvalgte jobcentermedarbejderes syn på beskæftigelsesindsatsen over for sygedagpengemodtagere og førtidspensionister med handicap. Rapporten bygger på kvalitative interviews med medarbejdere og ledelsesrepræsentanter i tre jobcentre. Der er gennemført interview med i alt 12 ...

 7. Osmolaritetsmåling af tårevæsken med Tearlab

  DEFF Research Database (Denmark)

  Vestergaard, Anders Højslet; Hjortdal, Jesper

  2013-01-01

  Tørre øjne er en hyppigt forekommende tilstand, og med alderen ses ofte tiltagende symptomer. Tårefilmen og graden af tørre øjne kan evalueres på mange forskellige måder og med forskellige teknikker, som dog ikke altid korrelerer med hinanden og patientens symptomer. Måling af tårefilmens...

 8. Searching PubMed for molecular epidemiology studies: the case of chromosome aberrations

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ugolini, Donatella; Neri, Monica; Knudsen, Lisbeth E

  2006-01-01

  to environmental pollutants. The search, done on the PubMed/MedLine database, was based on a strategy combining descriptors listed in the PubMed Medical Subject Headings (MeSH) Thesaurus and other available tools (free text or phrase search tools). 178 articles were retrieved by searching the period from January 1...

 9. File list: Oth.ALL.10.Med.AllCell [Chip-atlas[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available Oth.ALL.10.Med.AllCell dm3 TFs and others Med All cell types SRX1021230,SRX1021231,...SRX1021232 http://dbarchive.biosciencedbc.jp/kyushu-u/dm3/assembled/Oth.ALL.10.Med.AllCell.bed ...

 10. File list: Oth.ALL.20.Med.AllCell [Chip-atlas[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available Oth.ALL.20.Med.AllCell dm3 TFs and others Med All cell types SRX1021231,SRX1021230,...SRX1021232 http://dbarchive.biosciencedbc.jp/kyushu-u/dm3/assembled/Oth.ALL.20.Med.AllCell.bed ...

 11. Metal waste (Cu and Ni) prevention by SLM and MED

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Van de Voorde, I.; Vander Linden, J.; De Ketelaere, R. F. [Chemical and Biochemical Research Centre KaHo Sint-Lieven (CBOK), Ghent (Belgium)

  2001-07-01

  Results of an investigation into implementing supported liquid membranes (SLM) and modified electrodialysis (MED) technology for the recovery of copper and nickel from electroplating effluents in order to prevent metal waste, are discussed. To date, the study of the influence of the individual parameters and their aggregate effect on mass transfer has been completed on laboratory scale equipment. The SLM pilot plant has also been tested extensively, confirming the feasibility of the technique for use with solutions containing up to 500 ppm of metal, as well as for use with other solutions with low metal concentrations originating in other than plating shops. A modified electrodialysis unit also has been designed and constructed using solid ion exchangers. Although development of the technique of electrolytic regeneration and simultaneous conditioning of solid ion exchangers has been successfully completed, the PARCOM 0.5 ppm level envisaged for the deionisation of nickel salts, has not been achieved. Development of the entire control system for SLM and more experiments for MED to replace the ion exchanger membranes, and the effective nickel ion exchanger, by one simple ceramic cell of variable porosity, are the next steps. 7 refs., 3 tabs.

 12. Læringslandskaber for elever med indlæringsvanskeligheder

  DEFF Research Database (Denmark)

  Szulevicz, Thomas

  Baggrund Denne afhandling består af en empirisk undersøgelse af den pædagogiske praksis på Havredal Praktiske Landbrugsskole (HPL). HPL er en mesterlæreinspireret landbrugsuddannelse for unge elever mellem 16-25 år med indlæringsvanskeligheder. HPL fungerer som et moderne landbrug, der drives af...... elever og lærere i fællesskab. Der er 38 indskrevne elever på skolen, der dyrker 140 ha jord og har en besætning på 50 sortbrogede malkekøer i løsdriftsstald, 250 søer samt 10 heste. Elevernes uddannelse og læring er struktureret omkring deres deltagelse i landbrugsaktiviteterne på skolen. HPL er...... observationerne fandt sted i forskningsprojektets første 14 måneder. Herudover er der blevet foretaget kvalitative interviews med 12 elever fra HPL. Heraf blev de 7 af eleverne interviewet à 3 omgange. 7 lærere på HPL er blevet interviewet. Endelig er der blevet foretaget to videoobservationer af en elevs...

 13. Quince años de MedUNAB

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Natalia Hérnandez Rey

  2013-08-01

  Full Text Available Para conmemorar los quince años de MedUNAB el comité estudiantil quiso escribir sobre el significado que tiene para cada uno de sus miembros pertenecer a ella. Es así como en este editorial recogemos las distintas experiencias que se han tenido, algunas de años, otras de meses. MedUNAB es una escuela editorial que hace posible que tres veces al año la comunidad académica de Latinoamérica cuente, tanto física como virtualmente, con una revista científica del área de la salud. Los miembros del comité estudiantil son seleccionados por el editor y por los integrantes con más antigüedad después de hacer un entrenamiento en el cual se aprenden las bases para el proceso editorial que va desde la recepción de los artículos, hasta cómo hacer llegar la revista a cada uno de ustedes en aulas de clase, congresos, simposios, charlas y consultorios, pasando por la evaluación de los escritos, basada en los estrictos parámetros internacionales, la búsqueda de revisores calificados, la corrección de estilo y la diagramación.

 14. Forskning i musikterapi - børn med en Autisme Spektrum Forstyrrelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holck, Ulla

  2011-01-01

  Der er forskningsmæssig evidens for, at musikterapi med børn med en autisme spektrum forstyrrelse (ASF) har en signifikant effekt. Cochrane reviews påviser, at musikterapi fremmer verbal og navnlig nonverbal kommunikation hos børn med ASF. En RCT-undersøgelse viser endvidere en signifikant effekt...... diagnostisk udredning af barnets evne til socialt engagement og nonverbal kommunikation. Musikterapeutisk assessment er specielt velegnet til at skelne børn med en autismeforstyrrelse fra børn med en svær kommunikationsforstyrrelse....

 15. PubMed Medline 1: Accés. Gener 2011

  OpenAIRE

  Universitat de Barcelona. CRAI

  2011-01-01

  També podeu consultar altres tutorials sobre el PubMed: 2. PubMed Medline: Cerca bàsica, http://hdl.handle.net/2445/15123; 3. PubMed Medline: Elements de cerca i límits, http://hdl.handle.net/2445/15124; 4. PubMed Medline: Matèries MeSH, http://hdl.handle.net/2445/15125; 5. PubMed Medline: Cerca avançada, http://hdl.handle.net/2445/15126; 6. PubMed Medline: Exemple de cerca avançada, http://hdl.handle.net/2445/15127; 7. PubMed Medline: Gestionar els resultats, http://hdl.handle.net/2445/1512...

 16. Med5(Nut1 and Med17(Srb4 are direct targets of mediator histone H4 tail interactions.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Zhongle Liu

  Full Text Available The Mediator complex transmits activation signals from DNA bound transcription factors to the core transcription machinery. In addition to its canonical role in transcriptional activation, recent studies have demonstrated that S. cerevisiae Mediator can interact directly with nucleosomes, and their histone tails. Mutations in Mediator subunits have shown that Mediator and certain chromatin structures mutually impact each other structurally and functionally in vivo. We have taken a UV photo cross-linking approach to further delineate the molecular basis of Mediator chromatin interactions and help determine whether the impact of certain Mediator mutants on chromatin is direct. Specifically, by using histone tail peptides substituted with an amino acid analog that is a UV activatible crosslinker, we have identified specific subunits within Mediator that participate in histone tail interactions. Using Mediator purified from mutant yeast strains we have evaluated the impact of these subunits on histone tail binding. This analysis has identified the Med5 subunit of Mediator as a target for histone tail interactions and suggests that the previously observed effect of med5 mutations on telomeric heterochromatin and silencing is direct.

 17. Recognition of Terrestrial Impact Craters with COSMO-SkyMed

  Science.gov (United States)

  Virelli, M.; Staffieri, S.; Battagliere, M. L.; Komatsu, G.; Di Martino, M.; Flamini, E.; Coletta, A.

  2016-08-01

  All bodies having a solid surface, without distinction, show, with greater or lesser evidence, the marks left by the geological processes they undergone during their evolution. There is a geomorphological feature that is evident in all the images obtained by the probes sent to explore our planetary system: impact craters.Craters formed by the impact of small cosmic bodies have dimensions ranging from some meters to hundreds of kilometers. However, for example on the Lunar regolith particles, have been observed also sub- millimeter craters caused by dust impacts. The kinetic energy of the impactor, which velocity is in general of the order of tens km/s, is released in fractions of a second, generally in a explosive way, generating complex phenomena that transform not only the morphology of the surface involved by the impact, but also the mineralogy and crystallography of the impacted material. Even our planet is not immune to these impacts. At present, more than 180 geological structures recognized as of impact origin are known on Earth.In this article, we aim to show how these impact structures on Earth's surface are observed from space. To do this, we used the images obtained by the COSMO-SkyMed satellite constellation.Starting from 2013, ASI proposed, in collaboration with the Astrophysical Observatory of Turin and University D'Annunzio of Chieti, the realization of an Encyclopedic Atlas of Terrestrial Impact Craters using COSMO-SkyMed data that will become the first atlas of all recognized terrestrial impact craters based on images acquired by a X band radar. To observe these impact craters all radar sensor modes have been used, according to the size of the analyzed crater.The project includes research of any new features that could be classified as impact craters and, for the sites whereby it is considered necessary, the implementation of a geological survey on site to validate the observations.In this paper an overview of the Atlas of Terrestrial Impact

 18. De danske fanger i Sachsenhausen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Danielsen, Astrid Marie Møller

  2009-01-01

  Specialet behandler systematisk tidligere danske kz- fangers interaktion med andre fangenationaliteter belyst ud fra erindringer og kendt forskning om KZlejren Sachsenhausen.......Specialet behandler systematisk tidligere danske kz- fangers interaktion med andre fangenationaliteter belyst ud fra erindringer og kendt forskning om KZlejren Sachsenhausen....

 19. Overview of the MedAustron design and technology choices

  CERN Document Server

  Benedikt, M; Palm, M; Pirkl, W; Dorda, U; Fabich, A

  2010-01-01

  MedAustron is a synchrotron based accelerator facility for cancer treatment in Austria currently in the development phase. The design is based on the PIMMS study [1] and CNAO [2] synchrotron. In addition to the clinical application, the accelerator will also provide beams for nonclinical research in the fields of medical radiation physics, radiation biology and experimental physics with an extended proton energy range beyond medical requirements to 800 MeV. The differences to others medical acceleratorbased facilities will be elaborated, specifically the used source technologies and configuration (starting up with protons (p) and carbon ions (C6+) allowing a later upgrade to ion species up to neon) and the online verification of all relevant beam parameters. The current project status is presented.

 20. Hur arbetar man med so-ämnena i skolan?

  OpenAIRE

  2002-01-01

  Syftet med arbetet är att genom litteraturstudier och en empirisk undersökning få en inblick i hur lärare undervisar i so idag. Vi vill också se vad styrdokumenten säger om so-ämnena och utifrån litteraturstudier och intervjuer ta reda på hur vi själva skulle vilja arbeta. I den första delen av arbetet har vi valt att redovisa relevanta delar ur de nuvarande styrdokumenten och ger där även en kortfattad historisk tillbakablick. Därefter följer en litteraturgenomgång där vi valt att redovisa ...

 1. Produktudvikling af fødevarer med Quality Function Deployment

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bech, Anne C.

  1998-01-01

  Produktudvikling af fødevarer stiller stadig større krav til virksomhedernes kompetencer. QFD filosofien kan bidrage til at skabe en fælles forståelse af grundlaget for udvikling af nye produkter. Udgangspunktet er en forståelse af forbrugernes behov i relation til virksomhedens muligheder...... konkurrentprodukter. Efterfølgende faser handler om at generere forskellige mulige løsninger, inden der træffes valg af løsningsalternativ. Anvendelse af QFD modellen for produktudvikling betyder, at forbrugernes behov er centrale i hele produktudviklingsforløbet, samt at det udviklede produkt sigter mod at opfylde...... væsentlige identificerede behov set fra forbrugernes synspunkt. At virksomheden ser implementering af QFD som en investering, medarbejdernes commitment og målrettet projekt, er væsentlig for en succesfuld implementering af QFD til produktudvikling. QFD tankegangen illustreres med et eksempel på udvikling af...

 2. Utveckling av ett webbforum med innehållshanteringssystemet Drupal

  OpenAIRE

  Lindqvist, Christoffer

  2010-01-01

  Detta examensarbete består av två huvuddelar. Den första delen är en teoretisk analys av innehållshanteringssystem i allmänhet och en forskning i hur det populära innehållshanteringsverktyget Drupal är uppbyggt. Den andra delen av arbetet är en praktisk genomgång av hur funktionalitet för ett webbforum kan byggas upp med hjälp av Drupals ramverk. Den teoretiska analysen undersöker vad ett innehållshanteringsverktyg är, vad det används till och vilka huvuddrag det i allmänhet består av. Sed...

 3. Numerisk simulering og eksperimentelle forsøg med koldflydepresning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sibbernsen, Niels Jørgen; Albrectsen, Lasse; Arentoft, Mogens

  forsøget var blevet tilsendt af virksomheden Piper Impact, der fremstille disse komponenter. Testemnerne blev derefter opmålt i metrolab. Disse data samt temperaturdataene blev analyseret og sammenlignet med dataene fra de numeriske simuleringer. For plug end’en var det spændingerne i emnematerialet og...... temperaturerne i næsen af dornen, der var skyld i toleranceproblemerne. For bottom house var det primært udbøjninger, der var årsagen til toleranceafvigelserne. Det resulterede i, at dornen for plug end’en skulle have parallelle sider i næsen, se fig. 1 for de forsøg, der blev udført i værkstedet. For Piper...

 4. Erfaringer med substitution af PVC ved renere teknologi og brancheaftaler

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jørgensen, Ulrik

  Rapporten gennemgår den danske debat om PVC og de miljøpolitiske tiltag, der har været gennemført. Et survey i danske plastvirksomheder gennemført i projektet viser, at industrien er forberedt på at gennemføre en omfattende substitution af PVC, hvis der stilles politisk krav om det eller markedet...... efterspørger det. Til gengæld viser brancheaftalerne sig at være et svagt instrument og der peges på et behov for en opfølgning af de gode resultater, der er opnået med substitution af PVC i en række renere teknologi projekter, som har fået statslig støtte....

 5. Skal vi synge den originale eller folkelige version af vores danske sange?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Olsen, Jens Stig

  2015-01-01

  Artiklen behandler problemet med, at sange har en tendens til at ændre sig over tid og flittig brug, og via nogle kendte eksempler behandler den spørgsmålet om, hvordan vi kan forholde os til denne problematik.......Artiklen behandler problemet med, at sange har en tendens til at ændre sig over tid og flittig brug, og via nogle kendte eksempler behandler den spørgsmålet om, hvordan vi kan forholde os til denne problematik....

 6. The Mediterranean Supersite Volcanoes (MED-SUV) Project: an overview

  Science.gov (United States)

  Puglisi, Giuseppe

  2013-04-01

  In response to the EC call ENV.2012.6.4-2 (Long-term monitoring experiments in geologically active regions of Europe prone to natural hazards: the Supersite concept - FP7-ENV-2012-two-stage) a wide community of volcanological institutions proposed the project Mediterranean Supersite Volcanoes (MED-SUV), which is in the negotiation phase at the time of writing. The Consortium is composed by 18 European University and research institutes, four Small or Medium Enterprises (SME) and two non-European University and research institutes. MED-SUV will improve the consortium capacity of assessment of volcanic hazards in Supersites of Southern Italy by optimising and integrating existing and new observation/monitoring systems, by a breakthrough in understanding of volcanic processes and by increasing the effectiveness of the coordination between the scientific and end-user communities. More than 3 million of people are exposed to potential volcanic hazards in a large region in the Mediterranean Sea, where two among the largest European volcanic areas are located: Mt. Etna and Campi Flegrei/Vesuvius. This project will fully exploit the unique detailed long-term in-situ monitoring data sets available for these volcanoes and integrate with Earth Observation (EO) data, setting the basic tools for a significant step ahead in the discrimination of pre-, syn- and post-eruptive phases. The wide range of styles and intensities of volcanic phenomena observed on these volcanoes, which can be assumed as archetypes of 'closed conduit ' and 'open conduit' volcano, together with the long-term multidisciplinary data sets give an exceptional opportunity to improve the understanding of a very wide spectrum of geo-hazards, as well as implementing and testing a large variety of innovative models of ground deformation and motion. Important impacts on the European industrial sector are expected, arising from a partnership integrating the scientific community and SMEs to implement together new

 7. TERENO-MED: Terrestrial Environmental Observatories in the Mediterranean Region

  Science.gov (United States)

  Krueger, Elisabeth; Friesen, Jan; Kallioras, Andreas; Bogena, Heye; Devaraju, Anusuriya; Vereecken, Harry; Teutsch, Georg

  2013-04-01

  Centres and jointly operated with local partners across the Mediterranean region. In a number of Mediterranean mesoscale hydrological catchments TERENO-MED will investigate the long-term effects of global change on the quality and the dynamics of water resources in human-influenced environments under water scarcity. The Helmholtz Centres UFZ (overall coordinator) and FZJ have therefore initiated the set-up of a network of global change observatories in 5-10 Mediterranean river catchments. The TERENO-MED observatories will: - investigate societally relevant water problems in the context of 'typical' Mediterranean environments, - provide long-term and quality-controlled data available to the scientific community, - be operated and maintained through local research institutes and universities, - establish common monitoring platforms and foster synergies between research organizations, - provide solutions to pressing local and regional water problems by building partnerships between scientific partners and regional authorities.

 8. The MedAustron Project at CERN, Status Report, May 2013

  CERN Document Server

  Benedikt, M; Gutleber, J

  2013-01-01

  MedAustron is a light ion-therapy and research centre based on a synchrotron accelerator complex under construction in Austria. It is the first large-scale accelerator facility in Austria. For the implementation of the required accelerator technologies, the county of Lower Austria and the company EBG MedAustron have set up dedicated agreements with CERN. These cover the assistance of CERN for the design and manufacturing follow-up of accelerator components and training of MedAustron personnel. CERN contributed to the MedAustron construction in particular by providing domain expertise, infrastructure, and manpower in relation with the design, the tendering and procurement processes.\

 9. Elevated MED28 expression predicts poor outcome in women with breast cancer

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Horvath Steve

  2010-06-01

  Full Text Available Abstract Background MED28 (also known as EG-1 and magicin has been implicated in transcriptional control, signal regulation, and cell proliferation. MED28 has also been associated with tumor progression in in vitro and in vivo models. Here we examined the association of MED28 expression with human breast cancer progression. Methods Expression of MED28 protein was determined on a population basis using a high-density tissue microarray consisting of 210 breast cancer patients. The association and validation of MED28 expression with histopathological subtypes, clinicopathological variables, and disease outcome was assessed. Results MED28 protein expression levels were increased in ductal carcinoma in situ and invasive ductal carcinoma of the breast compared to non-malignant glandular and ductal epithelium. Moreover, MED28 was a predictor of disease outcome in both univariate and multivariate analyses with higher expression predicting a greater risk of disease-related death. Conclusions We have demonstrated that MED28 expression is increased in breast cancer. In addition, although the patient size was limited (88 individuals with survival information MED28 is a novel and strong independent prognostic indicator of survival for breast cancer.

 10. Performance requirements of the MedAustron beam delivery system

  CERN Document Server

  AUTHOR|(CDS)2073034

  The Austrian hadron therapy center MedAustron is currently under construction with patient treatment planned to commence in 2015. Tumors will be irradiated using proton and carbon ions, for which the steeply rising Bragg curve and finite range offer a better conformity of the dose to the geometrical shape of the tumor compared to conventional photon irradiation. The current trend is to move from passive scattering toward active scanning using a narrow pencil beam in order to reach an even better dose conformation and limit the need of patient specific hardware. The quality of the deposited dose will ultimately depend on the performance of the beam delivery chain: beam profile and extraction stability of the extracted beam, accuracy and ramp rate of the scanning magnet power supplies, and precision of the beam monitors used for verifying the delivered dose. With a sharp lateral penumbra, the transverse dose fall-off can be minimized. This is of particular importance in situations where the lesion is adjace...

 11. Body image hos mastektomiopererede kvinder, med og uden rekonstruktion

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thorup, Charlotte Brun; Gregersen, Anette Møller; Damgaard, Helle;

  2012-01-01

  Baggrund: I Danmark er incidensen for brystkræft ca. 5.000 årligt. Kvinder, der er mastektomiopereret, risikerer ubalance i body image. De kan føle sig amputeret, lemlæstede, mindre kvindelige og mindre seksuelt attraktive. De kan frygte at se sig selv i spejlet. De kan opleve, at kroppen ikke er...... hel. Mange undersøgelser er kvantitative og kun få har undersøgt kvindernes oplevelse af body image kvalitativt. Formål: At opnå indsigt i danske mastektomiopererede kvinders oplevelse af body image, med fokus på den akutte fase samt år efter operationen, hvor beslutningen om valg eller fravalg af...... rekonstruktion var taget. Metode: Undersøgelsen var fænomenologisk hermeneutisk, idet hensigten var at opnå indsigt i kvinders oplevelser af body image relateret til mastektomi. Fund: Undersøgelsen resulterede i tre temaer, der følger Bob Price begreber. Kropsrealiteten viste sig som ”en krop, der ikke var hel...

 12. Electrical Network Analysis for Vacuum Profile of MedAustron

  CERN Document Server

  Christina Yin Vallgren, CY; Jose Antonio Ferreira Somoza, JF

  2012-01-01

  MedAustron is a synchrotron based hadron therapy facility for cancer treatment currently under construction in Wiener Neustadt, Austria, 40 km south-west of Vienna. Ion beams of H+3 and C4+ are generated in gaseous plasma (H2 or CO2) in an Electron Cyclotron Resonance (ECR) ion source and extracted at a kinetic energy of 8 keV=u and transformed by the Low-Energy Beam Transfer line (LEBT). The beam of ions is then accelerated up to 400 keV/u in the Linear accelerator (LINAC) and transferred via the Medium Energy Beam Transfer line (MEBT) to the synchrotron. After extraction, the beam is transferred to the treatment rooms for cancer therapy use. The quality of the dose delivered to the patient for cancer treatment is ultimately determined by the performance of the beam delivery chain. The performance of beam delivery chain are accordingly influenced by many factors in the entire accelerator chain and the vacuum performance is one of key factors steering the beam quality, especially in the synchrotron. In this r...

 13. Betydningsfulde øjeblikke - med modtageren i centrum

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  John Fiske

  1992-08-01

  Full Text Available TV2 har fra starten positioneret sig som en modtagerorienteret kanal. I modsætning til DR-TV, hvor afsenderens hensigter (opdragelse, oplysning, demokratisk debat har været styrende for programpolitik- ken. Når afsenderhensigten bliver det overordnede i kommunikations- processen, kaldes det af mange bedreviden, formynderi eller skole- lærer TV. Den historiske forankring for sådanne programopfattelser har været diskuteret af Ib Bondebjerg i MedieKultur nr.14 og af Henrik Dahl i nr. 15. I konkurrencen med TV2 er DR-TV på vej væk fra sine rødder i bor- gerlige dannelsesidealer, forestillingen som enhedskulturen og oplys- ningstraditionen. For at give et lidt bredere perspektiv på konsekven- serne af den modtagerorientering, som også har præget diskussionen om receptionsforskningen i Danmark (se MedieKultur nr.7, bringer vi her en oversættelse af John Fiskes artikel fra "Critical Studies in Mass Communication", vol. 5: 246-251, 1988. For Fiske er modtageren det afgørende element, når en tekst skal tillægges betydning. Hermed sæt- ter han en ny ramme for diskussionen af hvad det er, der gør en tekst betydningsfuld, dvs. hvad der giver den kvalitet. John Fiske er en kontroversiel person i international medieforskning. Efter klassikeren "Reading Television" (1978, har han placeret sig, eller er blevet placeret som medieforskningens "enfant terrible", den totale populismes bannerfører, der ser sund folkelig modstand, hvor andre ser ideologisk hjernevask. Hans seneste udgivelser om popu- lærkultur, "Reading the Popular" og "Understanding Popular Culture" er blevet kaldt den største trussel i nyere tid mod et politisk forpligtet "cultural studies" (Martin Barkers anmeldelse i "Magazine of Culture Studies" nr.1, 1990. Artiklen er oversat af Mette Davidsen Nielsen.

 14. Dokumenterede metoder i bostøtteindsatsen over for mennesker med psykiske lidelser

  DEFF Research Database (Denmark)

  Amilon, Anna; Mehlsen, Line; Bengtsson, Steen;

  2017-01-01

  fortsætter til og med december 2017, hvorefter der udarbejdes en endelig evaluering. Dette betyder, at konklusioner og fortolkninger i SFI’s endelige evaluering vil kunne være forskellige fra dem, der fremgår af dette notat. Det overordnede mål med projektet er at afprøve den evidensbaserede, socialfaglige...

 15. Fugtforhold i træfacader med letbeton bagvægge

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dela Stang, B.

  Denne rapport beskriver, hvilke faktorer der har indflydelse på ophobningen af fugt i lette træfacader med bagvægge af letbeton. Såvel laboratorieforsøg som inspektion af eksisterende bygninger viser, at bagvægge af letbeton kombineret med lette træfacader giver en konstruktion, som er yderst føl...

 16. En integrativ terapeutisk anvendelse af sang med udgangspunkt i neuropsykologiske, psykofysiologiske og psykodynamiske teorier

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ridder, Hanne Mette Ochsner

  2007-01-01

  Hvordan kan terapeutiske forløb tilrettelægges så klienter med svære neurologiske forstyrrelser, fx mennesker med en demenssygdom, kan opnå en form for indsigt og terapeutisk forandring? Dette spørgsmål søges besvaret ved at beskrive anvendelsen af sang i den terapeutiske relation ud fra neuropsy...

 17. Fra mundtlig gruppeeksamen til løbende evaluering med portfolio

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ambjørn, Lone

  2008-01-01

   Hensigten med denne artikel er at præsentere og argumentere for en didaktisk model, som forfatteren har udviklet på baggrund af indførelse af løbende evaluering med portfolio som en alternativ prøveform til mundtlig gruppeeksamen. Modellen, der tager afsæt i en fremmedsproglig læringskontekst...

 18. Bør det være strafbart at have sex med dyr?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christiansen, Stine Billeschou; Greve, Vagn; Sandøe, Peter

  2009-01-01

  Artiklen opridser baggrunden for den standende diskussion om, hvorvidt der i Danmark bør være et generelt og absolut forbud mod menneskers seksuelle omgang med dyr. Indledningsvis gives et historisk overblik over udviklingen i den danske regulering af menneskers seksuelle omgang med dyr. Efterføl...

 19. Three PubMed skills to support evidence-based dentistry.

  Science.gov (United States)

  Deahl, S Thomas

  2011-02-01

  The National Library of Medicine's PubMed database can powerfully assist dentists in evidence-based practice. Three useful PubMed skills can improve the efficiency of the clinician's search: (1) Use of MeSH terms; (2) Use of Limits; (3) Use of Clinical Queries.

 20. Obamas opgør med Bush låser ham i dronekrig

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ulrich, Philip Christian

  2013-01-01

  En helt central del af Obamas valgkamp i 2008 var et opgør med dele af Bush administrationens krig mod terror. Obama er dog blevet fanget i en kontroversiel dronepolitik på grund af hans manglende succes med de indenrigspolitiske aspekter af opgøret...

 1. Intervention rettet mod sproget hos børn med autisme

  DEFF Research Database (Denmark)

  Brynskov, Cecilia

  2014-01-01

  Sprogniveauet hos børn med autisme er afgørende for deres muligheder for udfoldelse og udvikling, og sproget er et udviklingsområde, der er meget modtageligt for intensiv intervention. Imidlertid modtager danske børn med autisme kun sjældent intensiv intervention rettet mod sproget. De intensive...

 2. Lysaktiveret desinfektion med Riboflavin - et nyt terapeutisk tiltag til parodontal- og rodkanalbehandlinger?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schlafer, Sebastian

  Lysaktiveret desinfektion (LAD) er en terapi, der bruges i stigende omfang til at dræbe bakterier i dentale biofilm. Bakterierne bliver først behandlet med et farvestof, som kaldes for fotosensitizer, og derefter belyst med lys af en bestemt bølgelængde. Fotosensitizer-molekylerne optager lysener...

 3. Performing Environmental Change: MED Theatre and the Changing Face of Community-Based Performance Research

  Science.gov (United States)

  Schaefer, Kerrie

  2012-01-01

  This article examines a programme of work produced by community-based theatre company, Manaton and East Dartmoor (MED) Theatre, addressing issues of climate change as they impact on life in rural Devon, UK. After some discussion of MED Theatre's constitution as a community-based company and the group's long-term engagement with the place, history,…

 4. How to improve your PubMed/MEDLINE searches: 1. background and basic searching.

  Science.gov (United States)

  Fatehi, Farhad; Gray, Leonard C; Wootton, Richard

  2013-12-01

  PubMed provides free access via the Internet to more than 23 million records, of which over 19 million are from the MEDLINE database of journal articles. PubMed also provides access to other databases, such as the NCBI Bookshelf. To perform a basic search, you can simply enter the search terms or the concept that you are looking for in the search box. However, taking care to clarify your key concepts may save much time later on, because a non-specific search is likely to produce an overwhelming number of result hits. One way to make your search more specific is to specify which field you want to search using field tags. By default, the results of a search are sorted by the date added to PubMed and displayed in summary format with 20 result hits (records) on each page. In summary format, the title of the article, list of authors, source of information (e.g., journal name followed by date of publication, volume, issue, pages) and the unique PubMed record number called the PubMed identifier (PMID) are shown. Although information is stored about the articles, PubMed/MEDLINE does not store the full text of the papers themselves. However, PubMedCentral (PMC) stores more than 2.8 million articles (roughly 10% of the articles in PubMed) and provides access to them for free to the users.

 5. Formalizing MedDRA to support semantic reasoning on adverse drug reaction terms.

  Science.gov (United States)

  Bousquet, Cédric; Sadou, Éric; Souvignet, Julien; Jaulent, Marie-Christine; Declerck, Gunnar

  2014-06-01

  Although MedDRA has obvious advantages over previous terminologies for coding adverse drug reactions and discovering potential signals using data mining techniques, its terminological organization constrains users to search terms according to predefined categories. Adding formal definitions to MedDRA would allow retrieval of terms according to a case definition that may correspond to novel categories that are not currently available in the terminology. To achieve semantic reasoning with MedDRA, we have associated formal definitions to MedDRA terms in an OWL file named OntoADR that is the result of our first step for providing an "ontologized" version of MedDRA. MedDRA five-levels original hierarchy was converted into a subsumption tree and formal definitions of MedDRA terms were designed using several methods: mappings to SNOMED-CT, semi-automatic definition algorithms or a fully manual way. This article presents the main steps of OntoADR conception process, its structure and content, and discusses problems and limits raised by this attempt to "ontologize" MedDRA.

 6. 75 FR 22630 - Nautilus, Inc., Currently Known as Med-Fit Systems Incorporated, Commercial Division, Including...

  Science.gov (United States)

  2010-04-29

  ..., Virginia. The notice was published in the Federal Register on February 16th, 2010 (75 FR 7032). At the... Employment and Training Administration Nautilus, Inc., Currently Known as Med-Fit Systems Incorporated.... was sold in September 2009 and is currently known as Med-Fit Systems, Incorporated. Some...

 7. Exome sequencing identifies highly recurrent MED12 somatic mutations in breast fibroadenoma.

  Science.gov (United States)

  Lim, Weng Khong; Ong, Choon Kiat; Tan, Jing; Thike, Aye Aye; Ng, Cedric Chuan Young; Rajasegaran, Vikneswari; Myint, Swe Swe; Nagarajan, Sanjanaa; Nasir, Nur Diyana Md; McPherson, John R; Cutcutache, Ioana; Poore, Gregory; Tay, Su Ting; Ooi, Wei Siong; Tan, Veronique Kiak Mien; Hartman, Mikael; Ong, Kong Wee; Tan, Benita K T; Rozen, Steven G; Tan, Puay Hoon; Tan, Patrick; Teh, Bin Tean

  2014-08-01

  Fibroadenomas are the most common breast tumors in women under 30 (refs. 1,2). Exome sequencing of eight fibroadenomas with matching whole-blood samples revealed recurrent somatic mutations solely in MED12, which encodes a Mediator complex subunit. Targeted sequencing of an additional 90 fibroadenomas confirmed highly frequent MED12 exon 2 mutations (58/98, 59%) that are probably somatic, with 71% of mutations occurring in codon 44. Using laser capture microdissection, we show that MED12 fibroadenoma mutations are present in stromal but not epithelial mammary cells. Expression profiling of MED12-mutated and wild-type fibroadenomas revealed that MED12 mutations are associated with dysregulated estrogen signaling and extracellular matrix organization. The fibroadenoma MED12 mutation spectrum is nearly identical to that of previously reported MED12 lesions in uterine leiomyoma but not those of other tumors. Benign tumors of the breast and uterus, both of which are key target tissues of estrogen, may thus share a common genetic basis underpinned by highly frequent and specific MED12 mutations.

 8. Health informatics research in Australia: retrospective analysis using PubMed

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kumara Mendis

  2007-01-01

  Discussion Australian HI publications in PubMed increased consistently throughout the period 1970-2005, which is on a par with world trends in HI publications. In Australia, most HI publications are in general medical journals. Lack of consistency in author names and failure to include the country name and even the state are the main obstacles to PubMed bibliometric analysis.

 9. Mediologi - eller ideernes materielle kraft. Samtale med Régis Debray

  DEFF Research Database (Denmark)

  Frandsen, Finn

  1997-01-01

  En samtale med den franske filosof Régiz Debray om mediologien, dvs. den videnskab om den 'symbolske effektivitets veje og midler', som han har arbejdet med siden begyndelsen af 90'erne. Der redeføres for mediologiens teoretiske forudsætninger hos bla. André Leroi-Gourhan og Marshall McLuhan...

 10. Mediator MED23 regulates basal transcription in vivo via an interaction with P-TEFb.

  Science.gov (United States)

  Wang, Wei; Yao, Xiao; Huang, Yan; Hu, Xiangming; Liu, Runzhong; Hou, Dongming; Chen, Ruichuan; Wang, Gang

  2013-01-01

  The Mediator is a multi-subunit complex that transduces regulatory information from transcription regulators to the RNA polymerase II apparatus. Growing evidence suggests that Mediator plays roles in multiple stages of eukaryotic transcription, including elongation. However, the detailed mechanism by which Mediator regulates elongation remains elusive. In this study, we demonstrate that Mediator MED23 subunit controls a basal level of transcription by recruiting elongation factor P-TEFb, via an interaction with its CDK9 subunit. The mRNA level of Egr1, a MED23-controlled model gene, is reduced 4-5 fold in Med23 (-/-) ES cells under an unstimulated condition, but Med23-deficiency does not alter the occupancies of RNAP II, GTFs, Mediator complex, or activator ELK1 at the Egr1 promoter. Instead, Med23 depletion results in a significant decrease in P-TEFb and RNAP II (Ser2P) binding at the coding region, but no changes for several other elongation regulators, such as DSIF and NELF. ChIP-seq revealed that Med23-deficiency partially reduced the P-TEFb occupancy at a set of MED23-regulated gene promoters. Further, we demonstrate that MED23 interacts with CDK9 in vivo and in vitro. Collectively, these results provide the mechanistic insight into how Mediator promotes RNAP II into transcription elongation.

 11. Fra interne udviklingsplaner til åben innovation med brug af Web 2.0 teknologi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Scupola, Ada; Sørensen, Flemming; Nicolajsen, Hanne Westh

  Abstrakt: Artiklen handler om brugerinddragelse i service innovation. Der er fokus på idéfasen kombineret med anvendelse af kommunikationsteknologi og i særdeleshed webblogmediet. Behov som kreativitet, heterogenitet, engagement med mere diskuteres. Der afrapporteres fra et eksperiment på Roskild...

 12. Ablation of coactivator Med1 switches the cell fate of dental epithelia to that generating hair.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Keigo Yoshizaki

  Full Text Available Cell fates are determined by specific transcriptional programs. Here we provide evidence that the transcriptional coactivator, Mediator 1 (Med1, is essential for the cell fate determination of ectodermal epithelia. Conditional deletion of Med1 in vivo converted dental epithelia into epidermal epithelia, causing defects in enamel organ development while promoting hair formation in the incisors. We identified multiple processes by which hairs are generated in Med1 deficient incisors: 1 dental epithelial stem cells lacking Med 1 fail to commit to the dental lineage, 2 Sox2-expressing stem cells extend into the differentiation zone and remain multi-potent due to reduced Notch1 signaling, and 3 epidermal fate is induced by calcium as demonstrated in dental epithelial cell cultures. These results demonstrate that Med1 is a master regulator in adult stem cells to govern epithelial cell fate.

 13. Using PubMed in radiology: Ten useful tips for radiologists.

  Science.gov (United States)

  Sriganesh, Vasumathi

  2011-07-01

  PubMed contains a bibliography of articles published in around 4800 journals. It combines MEDLINE and OLDMEDLINE (articles from 1960, going back till the 1940s). PubMed is updated on a daily basis; to include both published and ahead of print references. As a radiologist, one can use PubMed to track several journals, track topics, search for specific topics, verify incomplete or incorrect references, store one's own publications, and save selected references; one can also create filters depending on one's own search needs for some regular topics. This article provides some key background knowledge on searching PubMed and also describes some features that are often left unexplored. The PubMed site has undergone many changes in the last few years and this article will update users on the current features.

 14. Retrieving Clinical Evidence: A Comparison of PubMed and Google Scholar for Quick Clinical Searches

  Science.gov (United States)

  Bejaimal, Shayna AD; Sontrop, Jessica M; Iansavichus, Arthur V; Haynes, R Brian; Weir, Matthew A; Garg, Amit X

  2013-01-01

  Background Physicians frequently search PubMed for information to guide patient care. More recently, Google Scholar has gained popularity as another freely accessible bibliographic database. Objective To compare the performance of searches in PubMed and Google Scholar. Methods We surveyed nephrologists (kidney specialists) and provided each with a unique clinical question derived from 100 renal therapy systematic reviews. Each physician provided the search terms they would type into a bibliographic database to locate evidence to answer the clinical question. We executed each of these searches in PubMed and Google Scholar and compared results for the first 40 records retrieved (equivalent to 2 default search pages in PubMed). We evaluated the recall (proportion of relevant articles found) and precision (ratio of relevant to nonrelevant articles) of the searches performed in PubMed and Google Scholar. Primary studies included in the systematic reviews served as the reference standard for relevant articles. We further documented whether relevant articles were available as free full-texts. Results Compared with PubMed, the average search in Google Scholar retrieved twice as many relevant articles (PubMed: 11%; Google Scholar: 22%; P<.001). Precision was similar in both databases (PubMed: 6%; Google Scholar: 8%; P=.07). Google Scholar provided significantly greater access to free full-text publications (PubMed: 5%; Google Scholar: 14%; P<.001). Conclusions For quick clinical searches, Google Scholar returns twice as many relevant articles as PubMed and provides greater access to free full-text articles. PMID:23948488

 15. Fluconazol og amning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Andreas James Thestrup; Hessellund, Anne; Bergmann, Troels Korshøj;

  2016-01-01

  Når lokalbehandling til candidainfektion ikke er nok, er næste valg systemisk behandling. Men hvad, hvis kvinden ammer? Kan systemisk behandling med tablet fluconazol anvendes? Svaret er ja – men langvarig behandling (> 2 uger) bør undgås. Fluconazol vil udskilles i brystmælk, men mængden af...... fluconazol, som barnet derved indtager, er lav....

 16. The MedAustron project: an example of large-scale technology transfer

  CERN Multimedia

  Antonella Del Rosso & Michael Benedikt

  2013-01-01

  In January this year, CERN’s Director-General Rolf Heuer handed over the first ion source to the MedAustron therapy centre in the town of Wiener Neustadt in the presence of the Austrian authorities. This milestone marks the beginning of the transition from the development and design phase to the commissioning of the new facility.   Handover of the ion source to MedAustron on 11 January, 2013. From left to right: Michael Benedikt (Project Leader MedAustron at CERN), Karlheinz Töchterle (Austrian Federal Minister of Science and Research), Erwin Pröll (Governor of Lower Austria), Rolf Heuer (Director-General CERN), Klaus Schneeberger (Lower Austrian State Parliament, Head of EBG MedAustron Council). The goal of the MedAustron project is the construction of an ion-therapy and research centre, based on a synchrotron accelerator complex, in Austria (for more about the technical part of the MedAustron project, click here). “MedAustron will be the first large-sca...

 17. Vaccination med Porcilis PCV i to danske svinebesætninger

  DEFF Research Database (Denmark)

  Haugegaard, J.; Astrup, P.; Haugegaard, S.;

  2010-01-01

  I to besætninger med forekomst af Porcint Circovirus type 2 (PCV2) og lette kliniske symptomer på Porcin Circovirus Disease (PCVD) blev vaccination med Porcilis PCV gennemført ved injektion af 2 ml 1 gang ved ca. 4 (3-5) ugers alderen. Resultaterne viste, at vaccination gav et ensartet serologisk...... respons. I den ene besætning, hvor vaccinerede grise blev opstaldet adskilt fra ikke-vaccinerede fra fravænning til slagtning, forhindrede vaccination viraemi. I den anden besætning blev PCV2-niveauet i serum reduceret med mindst 2 log(10) enheder, selvom grisene befandt sig i et smittet miljø med direkte...... kontakt med ikke-vaccinerede og viraemiske stifæller. I denne besætning blev en signifikant øget daglig tilvækst på 39 g registreret i perioden fra 8-16 uger efter fravænning hos vaccinerede grise sammenholdt med ikke-vaccinerede. Undersøgelsen konkluderer, at vaccination med Porcilis PCV reducerede...

 18. A synergetic hybridization of adsorption cycle with the multi-effect distillation (MED)

  KAUST Repository

  Thu, K.

  2014-01-01

  Multi-effect distillation (MED) systems are proven and energy efficient thermally-driven desalination systems for handling harsh seawater feed in the Gulf region. The high cycle efficiency is markedly achieved by latent energy re-use with minimal stage temperature-difference across the condensing steam and the evaporating saline seawater in each stage. The efficacies of MED system are (i) its low stage-temperature-difference between top brine temperature (TBT) and final condensing temperature, (ii) its robustness to varying salinity and ability to handle harmful algae Blooming (HABs) and (iii) its compact foot-print per unit water output. The practical TBT of MED systems, hitherto, is around 65 C for controllable scaling and fouling with the ambient-limited final condenser temperature, usually from 30 to 45 C. The adsorption (ADC) cycles utilize low-temperature heat sources (typically below 90 C) to produce useful cooling power and potable water. Hybridizing MED with AD cycles, they synergistically improve the water production rates at the same energy input whilst the AD cycle is driven by the recovered waste heat. We present a practical AD + MED combination that can be retrofitted to existing MEDs: The cooling energy of AD cycle through the water vapor uptake by the adsorbent is recycled internally, providing lower temperature condensing environment in the effects whilst the final condensing temperature of MED is as low as 5-10 C, which is below ambient. The increase in the temperature difference between TBT and final condensing temperature accommodates additional MED stages. A detailed numerical model is presented to capture the transient behaviors of heat and mass interactions in the combined AD + MED cycles and the results are presented in terms of key variables. It is observed that the water production rates of the combined cycle increase to give a GOR of 8.8 from an initial value of 5.9. © 2013 Elsevier Ltd. All rights reserved.

 19. Stress og profylakse samt behandling

  DEFF Research Database (Denmark)

  Netterstrøm, Bo

  2012-01-01

  Prevention of stress should address the stressors and factors which modify the effect of these. At the community level legislation and agreements on the labour market are important tools. At the enterprise level policies to reduce stress and monitoring the psychosocial work environment has...... the first priority in prevention. Treatment of stress is often a long-term process involving diagnostic assessment, psycho-education and counselling. The Danish National Board of Health has published recommendations to both general practitioners and the public in this area....

 20. Diagnostik og behandling af trigeminusneuralgi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Maarbjerg, Stine; Heinskou, Tone Bruvik; Wolfram, Frauke

  2016-01-01

  Trigeminal neuralgia (TN) is characterized by unilateral evoked short-lasting intense pain paroxysms in the face. A concomitant persistent background pain is frequently present. Neurovascular contact causing displacement or atrophy of the trigeminal nerve is important to TN aetiology. TN can also...

 1. Behandling af astma hos gravide

  DEFF Research Database (Denmark)

  Akram, Iram; Ulrik, Charlotte Suppli; Johnsen, Claus Rikard

  2016-01-01

  Asthma is one of the most frequent chronic diseases which complicate pregnancy. Well-controlled asthma during pregnancy reduces the risk of for exacerbations and, consequently, the risk of adverse pregnancy outcome. Pharmacological therapy for pregnant women with asthma is a challenge, not least...... due to suboptimal adherence with controller therapy and pregnant women's concerns about harmful effects of medication on the fetus. This review provides an update on the safety of asthma medication during pregnancy, based on recent clinical studies and international guidelines....

 2. Behandling af gener efter whiplash

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rittig-Rasmussen, Bjarne; Kongsted, Alice; Carstensen, Tina Birgitte;

  2010-01-01

  Treatment of whiplash-associated disorders starts with a thorough clinical examination, which may be repeated after 1-3 weeks. For optimal results it is essential that the patient receives clear information about the condition and that any pain is treated effectively with analgesics. Risk factors...

 3. Onkologisk behandling af meningeal carcinomatose

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sulim, S.; Høyer, Morten

  2005-01-01

  Meningeal carcinomatosis (MC) occurs in 5-8% of cancer patients. In the       majority of cases, MC appears in patients with advanced disease. The       increase in incidence is probably caused by improved survival due to       improvements in systemic therapy and an increased awareness of MC among...

 4. Biologisk behandling af spondylitis ankylopoietica

  DEFF Research Database (Denmark)

  Freiesleben, S.; Schou, M.

  2008-01-01

  All of the three well-known TNF alpha inhibitors (infliximab, adalimumab and etanercept) have a rapidly occurring and long-lasting effect in ankylosing spondylitis (AS). The IL-1 antagonist, anakinra, has been investigated in two open label studies with partially conflicting results. Apart from...

 5. Behandling af neuroendokrine gastrointestinale tumorer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Carsten Palnaes; Langer, Seppo; Frevert, Susanne;

  2010-01-01

  of cure. Palliative therapy includes surgery and intra-arterial embolization of hepatic metastases, chemotherapy, biotherapy with interferon-alpha and radionuclear treatment. Tumour-targeted therapy with tyrosine kinase inhibitors, mammalian target of rapamycin inhibitors or monoclonal antibodies...

 6. Diagnostik og behandling af fenylketonuri

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bayat, Allan; Møller, Lisbeth Birk; Lund, Allan Meldgaard

  2015-01-01

  Primary phenylalanine hydroxylase deficiency, also known as phenylketonuria, results in accumulation of phenylalanine in the blood. Early identification and treatment prevents the majority of clinical sequelae to the disease, but psychological and neurodevelopmental problems can occur in some...

 7. Kirurgisk behandling af cancer pancreatis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bergenfeldt, Magnus; Hansen, Carsten Palnaes; Mortensen, Michael Bau

  2010-01-01

  Surgery remains the only hope for cure in pancreatic cancer. The most common procedures are reviewed. Postoperative morbidity and mortality below 30% and 5%, respectively, are the standard. The benefit of extended lymph node dissection and portal-mesenteric vein resection is dubious. Selected...... patients with locally advanced cancer may be down-staged with chemo-radiotherapy and eventually resected. Endoscopic stent placement is the preferred method to relieve biliary and/or gastrointestinal obstruction. The outcome is better for patients treated at high-volume centres than at smaller hospitals....

 8. Gastropleural fistel kan behandles torakoskopisk

  DEFF Research Database (Denmark)

  Laugesen, Sofie; Nekrasas, Vytautas; Haahr, Poul Erik

  2014-01-01

  Gastropleural fistula (GPF) is although uncommon a severe and sometimes fatal complication after prior thoracic surgery, trauma or malignancy. Standard therapy has often included major surgery such as laparotomia with gastrectomi. In this case report we present a patient with GPF who underwent...

 9. Udredning og behandling af reflekssynkoper

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mehlsen, Jesper; Mehlsen, Anne-Birgitte

  2008-01-01

  Syncope is associated with considerable costs to society as well as to the patient. Syncope may arise on a neurological, cardiac, or neurovascular background. Cardiac and neurological causes are evaluated by standard methods. Neurovascular syncope is diagnosed by tilt table testing and carotid ma...... massage. The treatment of neurological or cardiac syncope aims at the underlying cause, whereas the treatment of neurovascular syncope consists of information and instruction in reasonable precautions. In persisting cases, medical treatment or pacemaker implantation may be necessary....

 10. Diagnose og behandling af binyrebarkkarcinom

  DEFF Research Database (Denmark)

  Abildgaard, Julie; Pappot, Helle; Petersen, Peter Meidahl;

  2013-01-01

  Adrenocortical carcinomas (ACC) are rare tumours responsible for only 0.02% of the total number of malignant diseases. However the ACC are aggressive with a mean fiveyears survival of 20-50% and are often associated with increased production of adrenocortical hormones. The effect of the treatment...... is controversial and often based on small retrospective series or expert opinions. Centralization, international attention and collaboration in the treatment of ACC are mandatory. Randomized clinical trials are needed to determine the best treatment strategy in order to increase survival in patients with ACC....

 11. Kirurgisk behandling af cancer pancreatis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bergenfeldt, Magnus; Hansen, Carsten Palnaes; Mortensen, Michael Bau

  2010-01-01

  Surgery remains the only hope for cure in pancreatic cancer. The most common procedures are reviewed. Postoperative morbidity and mortality below 30% and 5%, respectively, are the standard. The benefit of extended lymph node dissection and portal-mesenteric vein resection is dubious. Selected...

 12. Hypertension--forekomst og behandling

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ibsen, Hans; Jørgensen, Torben; Jensen, Gorm B;

  2009-01-01

  Hypertension is the most important modifiable risk factor for cardiovascular disease. However, less than half of all hypertensives have their blood pressure reduced to relevant goals. The prevalence of hypertension in Denmark was found to be between 26% and 40% of the adult population. Just over ...... half were aware of the diagnosis, but less than half were in treatment. Blood pressure control in patients who are undergoing treatment has improved during recent years, but there is still a gap to achievable control rates. Udgivelsesdato: 2009-Jun-8...

 13. Hypertension--forekomst og behandling

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ibsen, Hans; Jørgensen, Torben; Jensen, Gorm B;

  2009-01-01

  Hypertension is the most important modifiable risk factor for cardiovascular disease. However, less than half of all hypertensives have their blood pressure reduced to relevant goals. The prevalence of hypertension in Denmark was found to be between 26% and 40% of the adult population. Just over ...... half were aware of the diagnosis, but less than half were in treatment. Blood pressure control in patients who are undergoing treatment has improved during recent years, but there is still a gap to achievable control rates....

 14. Does light mobilization treatment reduce long-term sick leave for low back pain? / Kan råd om fysisk aktivitet redusere sykefraværet for pasienter med ryggplager?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Eli Molde Hagen

  2009-10-01

  aktivitet selv om ryggen var vond. Kontrollgruppen fikk vanlig behandling i primærhelsetjenesten.Resultater: Pasientene som ble behandlet på ryggpoliklinikken kom fortere tilbake i jobb enn de pasientene som fikk vanlig behandling i primærhelsetjenesten. Etter et år var 68% friskmeldt i ryggpoliklinikkgruppen og 56% friskmeldt i primærhelsetjenestegruppen. Den raskere tilbakekomst til jobb det første året medførte ikke økt risiko for resykmelding de påfølgende to år og ga samfunnsøkonomiske besparelser. De som hadde best nytte av behandlingen på ryggpoliklinikken, var de som trodde at deres arbeidsevne var betydelig redusert, hadde konstant belastning på ryggen mer enn halve arbeidstiden, og trodde at årsak til ryggplagene ikke hadde sammenheng med tilfeldigheter. Studien viser også at ryggpasienter har flere subjektive helseplager enn normalbefolkningen.Fortolkning: Den tidlige intervensjonen på ryggpoliklinikken medførte mindre sykefravær, og resultater fra analysene kan tyde på at denne behandlingen reduserte pasientenes frykt og engstelse for smertene og endret tro og forventninger om hvilken betydning jobben hadde som årsak til plagene.    

 15. Automatic Export of PubMed Citations to EndNote.

  Science.gov (United States)

  London, Sue; Gurdal, Osman; Gall, Carole

  2010-04-01

  The export of MEDLINE references to EndNote can be accomplished in various ways. Unlike Ovid MEDLINE, PubMed does not have a direct export feature to EndNote. Until recently, PubMed references had to be saved as a text file to import into EndNote. Now, the automatic export of PubMed references can be done using Internet Explorer (IE) or Mozilla Firefox Web browsers. The development and teaching of seamless citation management is a value-added service to health professionals.

 16. Are some of the challenging aspects of the CanMEDS roles valid outside Canada?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ringsted, Charlotte; Hansen, Torben Lindskov; Davis, Deborah

  2006-01-01

  CONTEXT: Many countries have adopted the CanMEDS roles. However, there is limited information on how these apply in an international context and in different specialties. OBJECTIVES: To survey trainee and specialist ratings of the importance of the CanMEDS roles and perceived ability to perform t...... a sketch of the content and construct validity of the CanMEDS roles in a non-Canadian setting. More research is needed in how these aspects of competence can be best taught and applied across specialties in different jurisdictions. Udgivelsesdato: 2006-Aug...

 17. Quertle and KNALIJ: searching PubMed has never been so easy and effective.

  Science.gov (United States)

  Giglia, E

  2011-12-01

  Quertle and KNALIJ are two innovative tools created to search PubMed in a easier and more effective way. They dramatically reduce time to discover meaningful results. Quertle allows a semantic search in multiple biomedical databases (PubMed included) and runs a query via relationships between concepts, so that you retrieve at ease more pertinent results and can navigate them by "key concepts". KNALIJ is a visualization tool which searches PubMed and presents the results in the form of visual, interactive maps you can zoom, scale, and explore according to new paths.

 18. Bildterapins betydelse för personer med mental ohälsa : en litteraturstudie

  OpenAIRE

  Hanna, Storlund; Helenelund, Pernilla

  2012-01-01

  Syftet med examensarbetet är att genom en litteraturstudie ta reda på hur bildterapi som behandlingsform inverkar på personer med mental ohälsa. Respondenterna vill med hjälp av litteraturstudien öka både vårdares och samhällets kunskap om bildterapi och dess effekter. Forskningsfrågorna som ställts är: För vilka psykiska sjukdomar lämpar sig bildterapi som behandlingsform? Vilken problematik kan bildterapi underlätta? De teoretiska utgångspunkter som respondenterna valt att använda är ...

 19. Förekomst av karies och parodontit hos personer med Morbus Crohn

  OpenAIRE

  Johansson, Annika; Olsson, Sara

  2012-01-01

  Syftet med litteraturstudien var att undersöka förekomsten av karies och parodontit hos personer med Morbus Crohn. Metoden som användes var en allmän litteraturstudie. Materialet till litteraturstudien samlades in genom sökning i databaserna Cinahl, PubMed och ScienceDirect. De sökord som användes vid litteratursökningen i samtliga databaser var ”caries”, ”Crohn’s disease”, ”periodontal disease” och ”periodontitis”. Vetenskapliga artiklar som fick ingå i litteraturstudien begränsades till ”En...

 20. Etiske utfordringer med non-invasive prenatale tester (NIPT

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bjørn Hofmann

  2014-05-01

  Full Text Available Analyser av cellefritt DNA fra foster i gravide kvinners blod gir nye muligheter innen fosterdiagnostikk: Testene er bedre enn eksisterende tester, de reduserer risikoen og er billigere. Flere land har tatt i bruk disse testene, og Helsedirektoratet i Norge har mottatt søknad om å ta i bruk en test som erstatter tidlig ultralyd og blodprøver. Likevel nøler norske myndigheter. Hvorfor gjør de det? Ett av svarene er at non-invasive prenatale tester fører med seg en rekke faglige og moralske spørsmål og gir flere grunnleggende etiske utfordringer. Denne artikkelen gjennomgår et bredt knippe av de utfordringene som NIPT reiser. Hensikten er å synliggjøre hvorfor NIPT påkaller etisk refleksjon og å bidra til en åpen debatt og en transparent beslutningsprosess. Artikkelen identifiserer fem sentrale og konkrete spørsmål for vurderingen av NIPT.Nøkkelord: non-invasiv prenatal diagnostikk, testing, fravalg, foster, blodprøve, ekspressivisme, statsliberalt dilemma, dilemma, abort, retten til ikke å viteEnglish summary: Ethical challenges with non-invasive prenatal tests (NIPTNon-invasive prenatal testing (NIPT performed with the use of massively parallel sequencing of cell-free DNA (cfDNA testing in maternal plasma gives extended possibilities in prenatal screening. The tests are claimed to be better than existing alternative tests, they reduce the risk, and it is claimed they are cheaper. They have been used in several countries since 2012, and the University Hospital of North Norway has applied to the Directorate of Health to replace first trimester ultrasound and plasma screening with NIPT. The Directorate of Health is reluctant to reply. Why is this? One of the answers may be that NIPT raises a series of professional and moral questions, and poses profound ethical challenges. This article reviews a series of the challenges with NIPT. The aim is to highlight why NIPT calls for ethical reflection and to contribute to an open debate