WorldWideScience

Sample records for befrugtning af hiv-positive en

 1. En verden af medier

  DEFF Research Database (Denmark)

  Tække, Jesper

  2009-01-01

  Bogen: 'En verden af medier – Medialiseringen af politik, sprog, religion og leg' anmeldes. Anmeldelsen kan læses på: http://ojs.statsbiblioteket.dk/index.php/mediekultur/article/view/1370/1499 Udgivelsesdato: 2009......Bogen: 'En verden af medier – Medialiseringen af politik, sprog, religion og leg' anmeldes. Anmeldelsen kan læses på: http://ojs.statsbiblioteket.dk/index.php/mediekultur/article/view/1370/1499 Udgivelsesdato: 2009...

 2. En verden af medier

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hjarvard, Stig

  selvstændig institution, der forvalter samfundets fælles kommunikation, sætter de spillereglerne for andre aktører, og de er samtidig en selvfølgelig del af hverdagslivets kommunikation mellem familie, venner og kolleger. I samspillet mellem de gamle massemedier og nye interaktive medier opstår forandringer...

 3. En skygge af modernitet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Skov, Christian Egander

  2015-01-01

  Artiklen vil kort skitsere forskellige, samtidige konservative reaktioner på teknikken, hvis destruktive potentiale var blevet åbenbart i og med Første Verdenskrig, og derefter gennem en læsning af Drachmanns politiske og skønlitterære forfatterskab identificere nøgleelementer og begreber i Drach...

 4. En genlæsning af John Rawls i lyset af hans diskussion af forholdet til fremtidige generationer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lübcke, Poul

  2009-01-01

  På grundlag af en konsekventialistisk rekonstruktion af Rawls' politiske position gøres der rede for Rawls eksplicitte og implicitte vurdering af vores ansvar over for fremtidige generationer......På grundlag af en konsekventialistisk rekonstruktion af Rawls' politiske position gøres der rede for Rawls eksplicitte og implicitte vurdering af vores ansvar over for fremtidige generationer...

 5. En bid af ældres hverdagsliv

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bundgaard, Karen Marie; Top Christensen, Boye

  2000-01-01

  Undersøgelsen har udforsket hjemmeboende ældres egen forståelse og oplevelse af måltiddsaktiviteters betydning, og hvilke behov aktiviteterne dækker hos de ældre. Aktiviteterne har betydninger der knytter sig til maden men aktiviteterne har også betydninger i sig selv. Undersøgelsen er en af fler...

 6. DVD anmeldelse - En Verden af Lyd og Musik

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holck, Ulla

  2006-01-01

  Anmeldelse af DVD-udgivelse af Claus Bang (2005): En Verden af Lyd og Musik. Musikterapi for døve, hørehæmmede og multihandicappede børn og unge. Al tale med undertekst eller tegnsprogstolkning. DVD-boks med 3 stk. dobbeltlag DVD beregnet til afspilning på PC. Udgivet af Musikterapi-foreningen En...

 7. En kvantitativ metode til analyse af radio

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Christine Lejre

  2014-06-01

  Full Text Available I den danske såvel som den internationale radiolitteratur er bud på metoder til analyse af radiomediet sparsomme. Det skyldes formentlig, at radiomediet er svært at analysere, fordi det er et medie, der ikke er visualiseret i form af billeder eller understøttet af printet tekst. Denne artikel har til formål at beskrive en ny kvantitativ metode til analyse af radio, der tager særligt hensyn til radiomediets modalitet – lyd struktureret som et lineært forløb i tid. Metoden understøtter dermed både radiomediet som et medie i tid og som et blindt medie. Metoden er udviklet i forbindelse med en komparativ analyse af kulturprogrammer på P1 og Radio24syv lavet for Danmarks Radio. Artiklen peger på, at metoden er velegnet til analyse af ikke kun radio, men også andre medieplatforme samt forskellige journalistiske stofområder.

 8. En tegning af æstetik 2013

  DEFF Research Database (Denmark)

  Buhl, Mie; Ejsing-Duun, Stine

  2013-01-01

  Denne artikel fremstiller skredet fra det individuelle fokus til den sociale forhandling omkring en situation, som er det nye perspektiv indenfor æstetik. Derigennem identificeres tendenser som er med til at udgøre platformen for børn og unges kulturer, hvor det handler om, at et æstetisk system er...... selvproducerende og stiller sig til rådighed for erkendelse. Disse kulturer udfolder sig i formater, som skolen ikke er gearet til at imødekomme. Som eksempel ville DrawSomething vanskeligt kunne begrundes i forhold til billedkunstfagets af ministeriet fastsatte ”fælles mål” – eller kan det? En central udfordring...... er, hvordan der skal arbejdes med æstetiske praksisformer i en nutidig læringskontekst, når børn og unges kulturer udfolder og udvikler sig i formater, der er præget af foranderlighed og flygtighed; af en uendelig skaben for nogen og med nogen og af situationer, der bebos med attituder? Vi diskuterer...

 9. Evaluering af en sygeplejestyret hjertesvigtsklinik

  DEFF Research Database (Denmark)

  Streym, Súsanna við

  2008-01-01

  den helbredsrelaterede livskvalitet målt ved hjælp af Minnesota Living with Heart Failure Questionnaire (MLHF) ved baseline og efter der minimum var gået 10 uger. Genindlæggelseshyppigheden og gennemsnitsindlæggelsestiden, blev målt ved at sammenligne alle førstegangsindlæggelser fra 1. marts 2006 til...... tilbuddet om fysisk træning, ville have taget imod det (n=18). Konklusion: Den helbredsrelaterede livskvalitet var signifikant forbedret efter opfølgende undersøgelse. Dog kan dette studie ikke påvise, eksakt hvilke interventioner der har haft indflydelse på forbedringen. Der er ingen forskel på...

 10. Aftaler om arbejdsmiljø - en analyse af udvalgte overenskomster

  DEFF Research Database (Denmark)

  Petersen, Jens Voxtrup; Wiegmann, Inger-Marie; Vogt-Nielsen, Karl

  En analyse af overenskomsters betydning for arbejdsmiljøet indenfor industri, slagterier, rengøring, det grønne område, hotel og restauration og busdrift.......En analyse af overenskomsters betydning for arbejdsmiljøet indenfor industri, slagterier, rengøring, det grønne område, hotel og restauration og busdrift....

 11. Er genomisk selektion en revolution af avlsarbejdet med mink?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Berg, Peer

  2011-01-01

  Genomisk selektion udnytter, at den enkelte mink kan genotypes for tusindvis af genetiske markører. Et dyrs avlsværdi kan skønnes med ret stor sikkerhed på basis af en blod- eller hårprøve, hvor dyrets sæt af genetiske markører bestemmes. Det er altså ikke nødvendigt at registrere minkens egne eg...

 12. Udvikling af en internetsøgestrategi til identifikation af ny medicinsk teknologi inden for prostatacancer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thygesen, Marianne; Vondeling, Hindrik; Douw, Karla

  2007-01-01

  internetsider efter efficiens. Her er efficiens forstået som mindst antal minutter brugt pr. fund af information om en ny væsentlig medicinsk teknologi. Resultater: Strategien består af ti sider, som bør benyttes i følgende rækkefølge: YahooHealth, DoctorsGuide, The National Electronic Library for Medicines...

 13. Dilemmaer i musikterapeutisk behandling af en traumatiseret flygtning med musikerbaggrund

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bolette Daniels Beck

  2016-12-01

  Full Text Available Denne artikel præsenterer et single case-studie af et receptivt musikterapiforløb med en 55-årig syrisk flygtning, som har været udsat for fængsling og tortur på grund af sine aktiviteter som protestsanger og musiker. Der beskrives problemstillinger og dilemmaer relateret til at anvende musik, der både kan trigge traumer, men også vække indre ressourcer. Kortlægning af patientens forskellige personlighedsdele og musikkens evne til integration af dem vil blive belyst gennem teorien om strukturel dissociation.

 14. Selskaberne er en del af staten

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hein Jessen, Mathias

  2016-01-01

  Lækket af Panama Papers fremhæver endnu engang den paradoksale rolle, ikke mindst multinationale selskaber spiller i politik og økonomi: De er både skabt af staten, og fremstår stadig som uden for og i opposition til staten. Hvis vi vil gøre noget ved problemet, må vi forstå, hvordan stat og...

 15. Omrids af en trækultur

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rauff Greisen, Johannes

  2007-01-01

  høje prioritering af de fysiske rammer kan aflæses i de store linjer såvel som i de redelige detaljer. Artiklens spørgsmål er, hvorledes håndværkstraditionens kvaliteter og kerne kan overleveres til det moderne byggeri, der også i Vorarlberg i stigende grad præges af industrialiseringen, samt i hvilke...

 16. Studerende og underviseres brug af digitale medier - En kvantitativ undersøgelse af Aarhus Universitets studerende og underviseres brug af digitale medier og internettet anno 2008

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Maria Hvid Stenalt

  2009-06-01

  • Hvilke medier anvender universitetsstuderende generelt? • Ligner undervisernes medievalg/forbrug de studerendes? • Hvilke medier inddrager underviserne i undervisningen? Nærværende artikel vil forsøge at besvare disse spørgsmål på baggrund af en kvantitativ spørgeskemaundersøgelse af Aarhus Universitets studerende og underviseres brug af digitale medier og internettet. Undersøgelsen blev gennemført i efteråret 2008 af E-læringsenheden ved Aarhus Universitet som led i en almen kvalitetssikring på media- og e-læringsområdet, samt som led i en behovsafklaring vedrørende etablering af et medie- og podcastarkiv. E-læringsenheden er en administrativ enhed, der teknisk og pædagogisk understøtter underviseres inddragelse af digitale medier i undervisningen.

 17. Dannelsen af en psykologisk og videnskabelig habitus hos psykologistuderende

  DEFF Research Database (Denmark)

  Feilberg, Casper

  Dannelsen af en psykologisk og videnskabelig habitus hos psykologistuderende, Casper Feilberg Afhandlingen er en empirisk undersøgelse af psykologistuderendes tilegnelse af træk ved en psykologisk og videnskabelig habitus ved psykologistudierne på Roskilde Universitet og Aalborg Universitet. Herved...... bidrager afhandlingen til den overordnede diskussion om, hvad målet med og kvalitet i en universitetsuddannelse skal forstås som. Som udgangspunkt for studiet af psykologistuderendes dannelsesprocesser indføres en analytisk distinktion mellem en psykologisk habitus (fænomen orienteret), og en videnskabelig...... habitus (teoretisk/metodisk). Herved tydeliggøres de studerendes dobbelte opgave der består i, at man må lære at trække på sin egen livsverden på en kvalificeret måde, når man skal forstå andre (psykologisk habitus), men at denne psykologiske sans for problemstillingen også må opkvalificeres via...

 18. Anmeldelse af Kristiansen, S. (2005). Kvalitativ dataanalyse og software - en introduktion til Nvivo

  DEFF Research Database (Denmark)

  Musaeus, Peter

  2005-01-01

  En anmdelse af en brugervenlig bog om Nvivo (QSR Nvivo), der er en videreudvikling af NUD*IST. Herværende bog, der er den første af sin slags på dansk, diskuteres i forhold til dens introduktion til Nvivo. Udgivelsesdato: december......En anmdelse af en brugervenlig bog om Nvivo (QSR Nvivo), der er en videreudvikling af NUD*IST. Herværende bog, der er den første af sin slags på dansk, diskuteres i forhold til dens introduktion til Nvivo. Udgivelsesdato: december...

 19. Bekæmpelse af social dumping er også en kommunal opgave

  DEFF Research Database (Denmark)

  Baadsgaard, Kelvin; Jørgensen, Henning

  2018-01-01

  Kommunal indsats mod social dumping er en væsentlig del af den samlede indsats, og en evaluering af Københavns Kommunes indsats har givet indsigt i nogle af betingelserne for at få effektiviseret en sådan. Dette er også fulgt op politisk.......Kommunal indsats mod social dumping er en væsentlig del af den samlede indsats, og en evaluering af Københavns Kommunes indsats har givet indsigt i nogle af betingelserne for at få effektiviseret en sådan. Dette er også fulgt op politisk....

 20. Inflation er en af finanskrisens løsninger

  DEFF Research Database (Denmark)

  Boje Rasmussen, Martin Møller

  2013-01-01

  Med en lille anekdote om børnepasning illustrerer den amerikanske stjerneøkonom Paul Krugman, hvorfor økonomiske recessioner opstår, og hvad vi bør stille op over for dem. Inflation er et af svarene.......Med en lille anekdote om børnepasning illustrerer den amerikanske stjerneøkonom Paul Krugman, hvorfor økonomiske recessioner opstår, og hvad vi bør stille op over for dem. Inflation er et af svarene....

 1. En kvantitativ analyse af danskernes huskesedler

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schmidt, Marcus

  2005-01-01

  .Samlet rummede de 871 sedler 8047 vareemner. Skønsvist drejer det sig om mellem 600 og 800 forskellige produkter. Det præcise tal lader sig ikke helt fastlægge, idet visse vareemner ("grønt", "pålæg" og "tøj" osv. i modsætning til agurker, hamburgerryg og Adidas T-shirt XL) ikke tillader identifikation af et...

 2. Loyalitet i praksis:En etnologisk kulturanalyse af fænomenet den loyale forbruger

  OpenAIRE

  Breddam, Mads Dupont

  2015-01-01

  Loyalitet i praksis – en etnologisk kulturanalyse af fænomenet den loyale forbruger , er en kvalitativ kulturanalyse af, hvordan loyalitet skabes i forbindelse med den danske detailhandels - og andelsorganisation Coop og Coops loyalitetsprogram CoopPlus. Undersøgelserne bygger på et empirisk materiale , som hovedsageligt består af kvalitative interviews med en række medlemmer og medejere af Coop samt med medarbejdere i Coops hovedkvarter i Albertslund . Afhandlingen er en praksiografisk under...

 3. Sorg som relation og emotion – konturerne af en kritik af den tiltagende patologisering af sorgen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jacobsen, Michael Hviid

  2017-01-01

  Vi oplever i disse år en stadig større interesse for sorgen som genstandsfelt for forskellige forskningsmæssige initiativer og satsninger samt en stadig mere intensiveret kamp for de ressourcer, der følger med denne udvikling. Selvom vi altid skal byde ny viden velkommen, så bør vi også være vars...

 4. En litteraturbaseret gennemgang af mulige velfærdsmæssig betydning af brugen af længerevarende smertelindring til kalve efter afhorning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Herskin, Mette S.; Nielsen, Bodil Højlund

  2018-01-01

  Dette er et udvidet sammendrag af vidensyntesen. Store dele af vidensyntesen er under review til et videnskabeligt tidsskrift, og kan derfor ikke offentliggøres elektronisk før denne proces er afsluttet. Den fulde rapport kan fremsendes pr. mail. Hvis du gerne vil have den tilsendt, så send en mail...

 5. Vurdering af effekten af en vindmøllepark ved Overgaard på forekomsten af fugle i EF-fuglebeskyttelsesområde nr. 15

  DEFF Research Database (Denmark)

  Clausen, P.; Larsen, J. K.

  forekomsten af en række arter der enten yngler eller raster inden for EF-fuglebeskyttelsesområdet, og er omfattet af EF-fuglebeskyttelsesdirektivets bilag I. Det drejer sig om arterne skarv Phalacrocorax carbo sinensis, blå kærhøg Circus cyaneus, hjejle Pluvialis apricaria, brushane Philomachus pugnax, klyde...

 6. Fra teori til praksis - om evaluering af arbejdsmiljøindsatser i en ustyrlig virkelighed

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hasle, Peter; Nielsen, Klaus T.; Limborg, Hans Jørgen

  indsats, outcome er de umiddelbare virkninger indsatsen har over for målgruppen, mens impact er den mere langsigtede virkning. Af pragmatiske grunde evalueres ofte på outputs af indsatser, fx antal downloads af en given BAR-vejledning. Disse outputs må dog ikke forveksles med opnåelse af det ønskede...

 7. En retorisk analyse af en Hodayot-salme fra Qumran

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hasselbalch, Trine Bjørnung

  2007-01-01

  I salmesamlingen Hodayot (1QHa), fundet blandt Dødehavsrullerne, skelner man mellem to grupper af salmer på baggrund af måden hvorpå salmisten fremtræder. Når forskere diskuterer salmesamlingens organisationsprincip, bygger de ofte deres synspunkter på den antagelse at der har været mindst to for...

 8. Ledelse af samskabelse er en ny ledelsesdisciplin

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ulrich, Jens; Martin Nielsen, Kim; Bartram, Jan

  2018-01-01

  Samskabelse er blevet det nye orienteringspunkt for rigtig mange offentlige organisationer. Det skyldes en udbredt konsensus om, at velfærdsopgaverne ikke kan løses inden for de vante organisatoriske rammer, men må løses i tæt kontakt med de parter, som opgaverne vedrører. Denne nye tilgang til...

 9. Paradisfremstillinger: En komparativanalyse af Paradies: Liebe og Paradise Hotel

  OpenAIRE

  Bitsch, Josefine Højberg; Brusvang, Anne Emilie Frandsen; Larsen, Rebecca Hyldahl; Albrechtsen, Camilla Hagen

  2013-01-01

  Projektet tager udgangspunkt i den østrigske film Paradies: Liebe og konceptet Paradise Hotel. Igennem en komparativ analyse af form, indhold og modtager, undersøges forskelle og ligheder mellem de to paradisfremstillinger. Dernæst diskuteres, hvordan filmen og konceptet placerer sig i kulturen og i relationen mellem fin- og massekultur, og efterfølgende hvorvidt skellet mellem fin- og massekultur stadig eksisterer. I projektet inddrages blandt andet teori fra Kirsten Drotner, Jean Fisher, Pi...

 10. En referenceramme til analyse af en detailkæde og strukturen i dens branche

  DEFF Research Database (Denmark)

  Skytte, Hans

  2001-01-01

  identitet, dens opfattelser og fortolkning af mar-kedet og konkurrencesituationen, samt relationer over til dens strukturer, sortiment og salgsadfærd. Analysen vil kunne gennemføres på et bestemt tidspunkt og således give et øjebliksbillede af en detailkæde, eller den kan gennemføres flere på hinanden...... følgende gange, hvorved man kan opnå en analyse af sammenhænge i udviklingen i de faktorer, der indgår i analysen. Ved udviklingen af analyserammen er der tænkt på en europæisk fødevaredetailkæde, men rammen kan lige så godt anvendes på en detailkæde, der distribuerer modetøj eller møbler. Analyserammen...

 11. Overnatningsbranchen - en analyse af Airbnb, hoteller og vandrerhjem i Danmark

  OpenAIRE

  Ilhan, Mustafa; Saeed, Haider; Keller, Jesper Mikkel; Behrsin, Lasse Alexander

  2016-01-01

  I denne projektrapport arbejdes der med overnatningsbranchen, med fokus på hoteller og vandrerhjems påvirkning af internet platformen Airbnb, i Danmark. Dette projekt basere sig på to kvantitative undersøgelser, som har til formål at skabe en dybere viden omkring markedet og dets kunder. Dette projekt vil gennem en markedsanalyse, undersøge hvilke faktorer for markedet som spiller til fordel for både overnatningsbranchen og Airbnb. Der vil med udgangspunkt i analyseværktøjerne Porters Five Fo...

 12. En governmentality analyse af Professionshøjskolen UCC

  DEFF Research Database (Denmark)

  Berendsen, Ida Theodora Wolf

  2009-01-01

  pædagogseminarier. Her konkluderede jeg ud fra en Bushs typologi om "Educationel leadership and management" (Bush 2003), at følgende tre nedenstående former var karakteristiske for ledelse af lærer- og pædagogseminarier, før seminariebegrebet blev skrevet ud ved "Lov om professionshøjskoler" (LOV nr. 562 af 06...... katastrofer, men som også skabte resultater. Jeg har også set nogen, der brugte overtalelse, forførte folk til ting, som man mere eller mindre ikke skulle, men det behøvede ikke at være farrollen. Farrollen er mere der, hvor man lægger ansvaret fra sig og siger " I passer jer selv, hvis I har et problem...

 13. Argumentationsanalyse. Grundtræk af en modulær sprogvidenskabelig tilgang

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nølke, Henning

  1998-01-01

  Artiklen argumenterer for, at egentlig lingvistisk teori bør være en integreret del af argumentationsteori og giver grundtrækkene af en modulær tilgang, der anvender instruktionel (i modsætning til repræsentationel) og argumentativ (i modsætning til referentiel) semantik. Efter en kort præsentati...... Ducrot....

 14. Relación entre el virus humano herpes 8 y el sarcoma de Kaposi en pacientes positivos y negativos para el VIH Relationship between human herpes virus 8 and Kaposi sarcomain HIV positive and negative patients

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  BEATRIZ OROZCO

  2007-09-01

  Full Text Available Introducción. Parece existir una relación de causalidad entre la infección por el virus humano herpes 8 ( human Herpesvirus 8, HHV-8 y el desarrollo de sarcoma de Kaposi, especialmente en la población positiva para virus de inmunodeficiencia humana (VIH. Objetivo. Fue determinar la relación entre los resultados serológicos positivos para HHV-8 y el sarcoma de Kaposi en pacientes positivos y negativos para VIH de Medellín, buscando la relación con distintas variables. Materiales y métodos. Es un estudio descriptivo, de cohorte, prospectivo, del suero de 98 pacientes de diferentes instituciones de salud de Medellín, los cuales se dividieron en cuatro grupos para determinar por inmunofluorescencia su seropositividad frente a HHV-8 y poder asociar en forma univariada y bivariada con diferentes variables. Resultados. Se estudiaron 98 sueros. En el grupo de pacientes con sarcoma de Kaposi y VIH, 83,3% fueron positivos para HHV- 8, en el grupo sin sarcoma de Kaposi pero con sífilis, 20,8% fueron positivos para HHV-8, en el grupo sin sarcoma de Kaposi pero VIH positivos, 8% fueron positivos para HHV-8 y en el grupo de sueros de banco de sangre, 4% fueron positivos para HHV-8. La presencia de sarcoma de Kaposi no tuvo relación con la evolución de la enfermedad por VIH ni con el recuento de CD4/ml. Conclusiones. El HHV-8 circula en nuestro medio y existe una relación entre la infección por este virus y el desarrollo de sarcoma de Kaposi, especialmente en pacientes con enfermedades de transmisión sexual y VIH positivos.Background: Apparently, there is a relationship between human Herpesvirus 8 (HHV-8 infection and Kaposi´ sarcoma, especially in HIV-positive population. Objectives: To define the relationship between seropositivity against HHV- 8 and Kaposi´ sarcoma in an HIV positive and negative population from Medellín, looking for its relationship with different variables. Methods: It is a descriptive, cohort, prospective study which

 15. En etisk diskussion af screening for kræftsygdomme

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Peter Laurs Sørensen

  2009-05-01

  Full Text Available I 2007 gennemførte forbundskansler Angela Merkel en sundhedsreform der blandt andet indebærer, at tyske borgere ikke frit kan afgøre, om de vil deltage i forebyggende programmer, da et fravalg kan medføre økonomiske konsekvenser. Hermed udvider den tyske stat sin ret til at gribe ind i borgernes liv, når det handler om sekundær forebyggelse, fx i form af screening for kræftsygdomme. Dette kan være problematisk da den bedst tilgængelige evidens viser at tre igangværende kræftscreeningsprogrammer ikke kun har gavnlige virkninger, men også betydelige skadelige virkninger. Formålet med denne undersøgelse var at undersøge, hvilke holdninger eksperter, politikere og sundhedsmyndigheder i Danmark har til tvang og/eller belønning i forbindelse med screening for kræftsygdomme, og om de ville støtte eller fraråde en tysk model i det danske sundhedsvæsen.Der blev foretaget enkeltinterviews med strategisk udvalgte eksperter. Interviewene blev transskriberet og analyseret med en fænomenologisk analysemetode, og derefter analyseret og diskuteret i forhold til utilitaristisk og deontologisk etik, samt evidensen vedrørende de tre eksisterende kræftscreeningsprogrammer i Danmark.Alle informanterne var kritiske over for det tyske forslag. Til gengæld blev forholdet mellem de gavnlige og skadelige virkninger af kræftscreening vurderet meget forskelligt. Manglen på enighed, uklare udtalelser og ikke-stringent terminologi bestyrkede vor konklusion; at det danske sundhedsvæsen for det første ikke bør følge den tyske kurs og, for det andet, at man bør være kritisk over for implementering af screeningsprogrammer for kræftsygdomme. Hvis forebyggende initiativer kan være mere til skade end gavn, bør de altid overvejes nøje i lyset af sundhedsvæsnets oprindelige intention om at hjælpe og beskytte det enkelte menneske.http://dx.doi.org/10.5324/eip.v3i1.1712

 16. Nutrition and HIV-Positive Pregnancy

  Science.gov (United States)

  Montgomery, Kristen S.

  2003-01-01

  When an HIV-positive woman becomes pregnant, additional nutritional considerations are warranted. Compared to routine prenatal nutritional assessment and intervention, pregnant HIV-positive women have increased needs to promote a healthy outcome. This column contains information on HIV and pregnancy, nutrition and infection, and nutrition for HIV-positive pregnancy. This content can be integrated into childbirth education settings to improve care to women who are HIV-positive. PMID:17273329

 17. Nutrition and HIV-Positive Pregnancy

  OpenAIRE

  Montgomery, Kristen S.

  2003-01-01

  When an HIV-positive woman becomes pregnant, additional nutritional considerations are warranted. Compared to routine prenatal nutritional assessment and intervention, pregnant HIV-positive women have increased needs to promote a healthy outcome. This column contains information on HIV and pregnancy, nutrition and infection, and nutrition for HIV-positive pregnancy. This content can be integrated into childbirth education settings to improve care to women who are HIV-positive.

 18. Det moderne projekt – og portfolioen som en af mange succesteknologier

  DEFF Research Database (Denmark)

  Helms, Niels Henrik

  2010-01-01

  I artiklen diskuteres portfolioen i lyset af den canadiske fi losof Taylors begreber om rationel selvkontrol og ekspressiv artikulering som forskellige udtryk for det moderne. En række pædagogiske succesteknologier problematiseres og afsluttende foreslås en kommunitarisk forståelse af det...

 19. Interaktion i ph.d.-vejledning – et kvalitativt studie af en vejledningssession med flere vejledere

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kobayashi, Sofie

  positioneringsteori ses en samtale som en tri-polar struktur af tale-handlinger, storylines, og positionering. Positionering sker når individet tilskriver andre eller selv påtager sig pligter og rettigheder, som de aktuelle diskursive praksisser muliggør. Storylines er den personlige brug af de diskursive praksisser...

 20. Rapporteringskløften: En empirisk undersøgelse af forskellen imellem virksomheders og kapitalmarkedets prioritering af supplerende informationer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Christian

  . Undersøgelsen understøtter 'cost of disclosure' teorien, og konkluderer, at virksomhedens rapportering spiller en vigtig rolle i at legitimisere virksomhedens eksistens. Mængden af informationer i analytikernes proaktive rapporter relaterer sig imidlertid til ressourcerne til rådighed for analytiker...

 1. En analyse af potentialet for salg af fødevarer gennem Internettet i Danmark og England

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ramus, Kim Bjarne

  2001-01-01

  I Kim Ramus ph.d.-projekt gennemføres en undersøgelse af danske og britiske forbrugeres holdninger og præferencer til handel med fødevarer på Internettet, hvor formålet er at finde potentialet for salg af fødevarer online. Internettet er ganske udbredt i begge lande, men England er dog et godt st...... stykke foran Danmark med supermarkedskæden Tesco i spidsen, når det gælder salg af fødevarer. I Danmark er der endnu ingen landsdækkende kæder, som for alvor er gået i gang med at sælge fødevarer online.......I Kim Ramus ph.d.-projekt gennemføres en undersøgelse af danske og britiske forbrugeres holdninger og præferencer til handel med fødevarer på Internettet, hvor formålet er at finde potentialet for salg af fødevarer online. Internettet er ganske udbredt i begge lande, men England er dog et godt...

 2. Leadership Pipeline – en neo-weberiansk revitalisering af bureaukratiet?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dahl, Kristian Aagaard; Nielsen, Jeppe

  2015-01-01

  Selvom Leadership Pipeline har vundet indpas i mange private og offentlige organisationer, er den akademiske litteratur om ledelsesmodellen indtil videre forbavsende beskeden. I denne artikel søger vi at indkredse svar på, hvorvidt Leadership Pipeline udgør et (gammeldags) bureaukratisk perspektiv...... på ledelse. Vores dokumentanalyse viser, at Leadership Pipeline modellen bygger på weberianske og neo-weberianske principper om klare over-/underordnelsesforhold og faste referencestrukturer. Samtidig viser en nøjere granskning, at modellen også inkluderer andre ledelsesdyder med betoning af...... meningsskabelse, innovation, helhedsorientering og ledelse på tværs. Det leder os til at foreslå, at Leadership Pipeline modellen i dens udtryksform udviser ambidekstrale træk, hvor weberianske og neo- weberianske principper søges koblet med tilsyneladende modsatrettede, postmoderne ledelsesforståelser. Vi...

 3. En problematisering af samspillet mellem centrale pædagogiske principper på arkitektuddannelsen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Grønbæk, Niels; Hedegaard Møller, Camilla

  2013-01-01

  Ud fra John Deweys erfaringspædagogik, bygget op om begreberne erfaring, situation og samspil, undersøges aspekter af en strukturel adskillelse af målstyrede og projektbaserede undervisningspraksisser med arkitektuddannelsen på Kunstakademiets Skoler for Arkitektur Design og Konservering som...

 4. Spil er en effektiv genvej til indførelse af Lean-filosofien

  DEFF Research Database (Denmark)

  Laursen, Martin Lindgård

  2004-01-01

  LEAN I SERVICEBRANCHEN. To forskere ved Aalborg Universitet har udviklet og testet et spil, som giver deltagerne den basale forståelse for og accept af Lean-principperne, der er nødvendig for at bane vejen for indførelse af Lean Production i en virksomhed. Spillet fungerer også i organisationer...

 5. McTv. Bidrag til en forståelse af tv-formaternes globale popularitet

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Silvio Waisbord

  2005-09-01

  Full Text Available Globaliseringen har knyttet verdens tv-industrier tættere sammen. Struk- turelle og institutionelle forbindelser mellem tv-systemer og tv-industrier har skabt en tv-branche, der i stigende grad styres af de samme prak- sisser og mål. Denne dynamik afspejles i tv-formaternes popularitet. På overfladen bidrager den globale udbredelse af tv-formater dog ikke kun til en global integration af industriens økonomi men også til en standardi- sering af programmernes indhold. Få store medieselskaber sælger idéer på et internationalt marked, således at seerne tilsyneladende ser natio- nale variationer af de samme programmer. På et dybere niveau viser salget af formater dog, at tv stadig er knyttet til lokale og nationale kulturer. Med eksempler fra Latinamerika argumenterer denne artikel for det syns- punkt, at tv på én gang er globalt og nationalt formet både af de globalise- rede medieøkonomier og af de lokale og nationale kulturer.

 6. Den 'dygtige' lærer er en del af problemet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hedegaard-Sørensen, Lotte

  2016-01-01

  Lærerne lever faktisk op til politikernes forestilling om ’den gode undervisning’, men dermed bliver de en del af problemet og ikke løsningen på folkeskolens inklusionsudfordring......Lærerne lever faktisk op til politikernes forestilling om ’den gode undervisning’, men dermed bliver de en del af problemet og ikke løsningen på folkeskolens inklusionsudfordring...

 7. En kvalitativ undersøgelse af gravides valg af nakkefoldscanning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sørensen, Stina Lou; Dahl, Katja; Beck risør, Mette

  2007-01-01

  valg. Vi ønskede at undersøge informationens rolle i den gravides forståelse og valg af nakkefoldskanning. Materiale og metoder: Seksogtyve gravide blev interviewet efter første svangrekonsultation og igen efter misdannelseskanningen. Undersøgelsesresultaterne i denne artikel stammer primært fra første...

 8. Energirenovering af parcelhuse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Aggerholm, Søren

  af de tre huse består i efterisolering af lofter op til 300 mm, udskiftning af almindelige termoruder til energiruder, og installation af solvarmeanlæg til produktion af varmt brugsvand. I de tre huse er der ved energirenoveringen opnået en reduktion af energiforbruget på 16-22 procent. Rapporten...

 9. Udvikling af studerendes akademiske skrivekompetencer – en model for en indsats på fakultetsniveau

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tine Wirenfeldt Jensen

  2017-03-01

  Full Text Available I artiklen præsenteres en model for, hvordan den faglige ledelse på enkeltuddannelser og den faglige ledelse på tværs af flere uddannelser (her konkret et helt fakultet kan igangsætte arbejdet med udviklingen af de studerendes akademiske skrivekompetencer på en måde, der både er forankret i de enkelte faglige miljøer og samtidig muliggør opsamling af erfaringer og behov på tværs af fag. Modellen er udviklet og afprøvet i forbindelse med et projekt afviklet i efteråret 2015 i samarbejde med samtlige syv institutter på Aarhus BSS ved Aarhus Universitet. Særligt fremhæves tre af modellens styrker: 1. Modellen faciliterer, at flere centrale faglige aktører involveres i arbejdet med at understøtte de studerendes skrivekompetencer, 2. Modellen giver indsigt i studerendes aktuelle udfordringer og behov på tværs af et fakultet (her i form af 354 skriftlige evalueringer og 3. Modellen har vist potentiale til at motivere fagene til at fortsætte arbejdet med at understøtte de studerendes skrivekompetencer på egen hånd og tilføre nødvendig viden til dette fortsatte arbejde. This article presents a model for initiating development of academic writing skills in a manner that is both embedded in the disciplines and makes it possible to gain insight into students’ experiences and needs across departments. The model is developed and tested in the fall 2015 with all 7 departments at Aarhus BSS, Aarhus University. Three of the models strengths are emphasized: 1. The model facilitates the involvement of central players regarding the task of supporting students writing skills, 2. The model enables insight into the challenges and needs of student writers across faculty (the form of 354 written evaluations and 3. The model has shown potential to motivate departments to continue to focus on developing students’ writing skills.

 10. Sange fra Vestkysten – en overset side af populærmusikken i Danmark

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Niels Kayser Nielsen

  2011-06-01

  Full Text Available Det vestjyske musikmiljø, på kysten fra Grænsen til Skagen, henlever en stille tilværelse i den danske kulturelle offentlighed og er med enkelte markante undtagelser næsten ukendt på den populærkulturelle musikscene. Denne artikel er et forsøg på at give mæle til et populærkulturelt marginalområde af Danmark; ikke for at placere det i en offerrolle, men snarere for at komplettere billedet af dansk musikkultur ved at pege på en center/periferi-tilgang. Nærmere bestemt foretages der analyser af de tematikker – kærlighed, politik, arbejde, kristentro, hjemstedsfornemmelse – der er så fremtrædende i den vestjyske musikkultur. Det er en grundtanke, at en opmærksomhed på også denne del af dansk musikliv er ønskværdig i henseende til udformningen af et kulturelt demokrati med henblik på en ligeværdig anerkendelse. 

 11. La importancia del diagnóstico temprano en la supervivencia de los pacientes HIV positivos The importance of early diagnosis for the survival of HIV positive patients

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Darío A. Dilernia

  2010-10-01

  Full Text Available En la Argentina, el diagnóstico del HIV se realiza por solicitud voluntaria de los individuos o a través de la detección de sintomatología asociada a la infección. Sin embargo, debido a la elevada proporción de sujetos portadores que desconocen su estado serológico son necesarias nuevas estrategias. En el presente artículo mostramos cómo un modelo matemático predice el impacto de la expansión de la prueba diagnóstica del HIV en la Argentina. El modelo se basa en matrices de Markov y utiliza probabilidades de transición dependientes de parámetros obtenidos de estudios de cohortes nacionales e internacionales. Las predicciones incluyen tiempo en estadios clínicos y tratamiento, conteo de CD4, carga viral, estadío de infección, edad, tasas de mortalidad y proporción de infección desconocida a nivel poblacional. Las simulaciones se desarrollaron para la situación actual y para un escenario hipotético con diagnóstico más temprano. Mostramos predicciones que sugieren que el diagnóstico realizado antes de la progresión a sida incrementaría la expectativa de vida en unos 10.7 años. También, mostramos cómo la reducción del tiempo al diagnóstico hasta 5 años o menos desde la infección reduciría la tasa de mortalidad en el primer año de HAART de 7.6% a 2.1%, la proporción de infección no reconocida de 43.2% a 23.8% y la proporción de individuos con infección desconocida y que requieren tratamiento de 12% a 0.2%. Basados en estas predicciones resaltamos la importancia de implementar políticas de salud destinadas a detectar la infección por HIV en estadios tempranos en la Argentina.In Argentina, HIV diagnosis is reached by voluntary testing or symptom-based case findings. However, because of the high proportion of infected individuals unaware of their serologic status new strategies are required. In this article we show how a mathematic model predicts the impact of expanding HIV testing in Argentina. The model is

 12. ESCO i danske kommuner: En opsamling af motiver, overvejelser og foreløbige erfaringer med ESCO i kommunale bygninger

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Jesper Ole; Nielsen, Susanne Balslev; Hansen, Jesper Rohr

  Rapporten har til formål at give overblik over de hidtidige erfaringer med brug af ESCO i danske kommuner. ESCO er i dansk sammenhæng en ny samarbejdsform, som i de seneste år er blevet aktualiseret af ønsket om energioptimering af eksisterende bygninger. ESCO, som den benyttes herhjemme, adskill...

 13. En integrativ terapeutisk anvendelse af sang med udgangspunkt i neuropsykologiske, psykofysiologiske og psykodynamiske teorier

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ridder, Hanne Mette Ochsner

  2007-01-01

  Hvordan kan terapeutiske forløb tilrettelægges så klienter med svære neurologiske forstyrrelser, fx mennesker med en demenssygdom, kan opnå en form for indsigt og terapeutisk forandring? Dette spørgsmål søges besvaret ved at beskrive anvendelsen af sang i den terapeutiske relation ud fra neuropsy...

 14. Den årlige klining af moskéen i Jenné

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andreasen, Jørgen

  2007-01-01

  Danske studerende hjælper med kliningen af den store moské i Jenné under 'Mohammed-krisen'. Jenné er et af UNESCO's 'heritage sites' - en by helt bygget i ler. Vedligeholdelse og årlig klining er nødvendig. Moskeen er den største bygning, lukket for ikke-muslimer. Det danske hold fik adgang til m...

 15. Audiological manifestations in HIV-positive adults

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Carla Gentile Matas

  2014-07-01

  Full Text Available OBJECTIVE:To characterize the findings of behavioral hearing assessment in HIV-positive individuals who received and did not receive antiretroviral treatment.METHODS:This research was a cross-sectional study. The participants were 45 HIV-positive individuals (18 not exposed and 27 exposed to antiretroviral treatment and 30 control-group individuals. All subjects completed an audiological evaluation through pure-tone audiometry, speech audiometry, and high-frequency audiometry.RESULTS:The hearing thresholds obtained by pure-tone audiometry were different between groups. The group that had received antiretroviral treatment had higher thresholds for the frequencies ranging from 250 to 3000 Hz compared with the control group and the group not exposed to treatment. In the range of frequencies from 4000 through 8000 Hz, the HIV-positive groups presented with higher thresholds than did the control group. The hearing thresholds determined by high-frequency audiometry were different between groups, with higher thresholds in the HIV-positive groups.CONCLUSION:HIV-positive individuals presented poorer results in pure-tone and high-frequency audiometry, suggesting impairment of the peripheral auditory pathway. Individuals who received antiretroviral treatment presented poorer results on both tests compared with individuals not exposed to antiretroviral treatment.

 16. Audiological manifestations in HIV-positive adults.

  Science.gov (United States)

  Matas, Carla Gentile; Angrisani, Rosanna Giaffredo; Magliaro, Fernanda Cristina Leite; Segurado, Aluisio Augusto Cotrim

  2014-07-01

  To characterize the findings of behavioral hearing assessment in HIV-positive individuals who received and did not receive antiretroviral treatment. This research was a cross-sectional study. The participants were 45 HIV-positive individuals (18 not exposed and 27 exposed to antiretroviral treatment) and 30 control-group individuals. All subjects completed an audiological evaluation through pure-tone audiometry, speech audiometry, and high-frequency audiometry. The hearing thresholds obtained by pure-tone audiometry were different between groups. The group that had received antiretroviral treatment had higher thresholds for the frequencies ranging from 250 to 3000 Hz compared with the control group and the group not exposed to treatment. In the range of frequencies from 4000 through 8000 Hz, the HIV-positive groups presented with higher thresholds than did the control group. The hearing thresholds determined by high-frequency audiometry were different between groups, with higher thresholds in the HIV-positive groups. HIV-positive individuals presented poorer results in pure-tone and high-frequency audiometry, suggesting impairment of the peripheral auditory pathway. Individuals who received antiretroviral treatment presented poorer results on both tests compared with individuals not exposed to antiretroviral treatment.

 17. HIV-positive men who have sex with men: biography, diversity in lifestyles, common experience of living with HIV. ANRS-EN12 VESPA Study, 2003.

  Science.gov (United States)

  Lert, France; Sitta, Rémi; Bouhnik, Anne-Deborah; Dray-Spira, Rosemary; Spire, Bruno

  2010-01-01

  The conceptualisation of male who have sex with male (MSM) to account for male homosexual behaviour has been developed to facilitate the endorsement of prevention message since the advent of HIV infection. Population studies performed to understand and monitor sexual and preventive behaviour usually recruit respondents through gay-friendly channels such as media, sexual venues or festivals, leading to recruitment bias. Few studies question possible differences according to varying sexual biography and current behaviour within the MSM population. The random sample of HIV+ individuals treated in specialised outpatient clinics (ANRS-EN12-VESPA study, 2003) provides the opportunity to question the MSM conceptualisation regarding sexual biography, social characteristics, current sexual behaviour, use of condom, living with HIV (quality of life, discrimination and participation in NGOs). Among the 2932 respondents, 1309 men reported a lifetime male sexual partner. Information regarding sexual biography (lifetime and current numbers of male and female sexual partners, lifetime number of male and female stable couples) was computed using cluster analysis and identified five profiles: exclusive gay (53.7%), gay with some bisexuality (21.8%), gay with mixed sexual history (8.1%), bisexual (7.8%) and heterosexual with male-to-male sex (8.6%). The profiles matched self-identification better among the most exclusive homosexuals than among men with current bisexuality. These five subgroups differed regarding demographic and social characteristics (except migration status), their period of diagnosis, age and CD4 count at diagnosis. Sexual activity, steady partnership, number of male and female partners, use of sexual venues and illegal substance use were different across subgroups. Reversely, these groups are homogenous regarding experience of discrimination and involvement in People living with HIV/AIDS (PLWHA) activities. These findings among men living with HIV support the MSM

 18. Kosmetisk kirurgi og den transformérbare krop -en analyse af den amerikanske tv-serie Nip/Tuck

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jerslev, Anne

  2009-01-01

  En analyse af krops- og kønsiscenesættelser i den amerikanske tv-serie om kosmetisk kirurgi Nip/Tuck......En analyse af krops- og kønsiscenesættelser i den amerikanske tv-serie om kosmetisk kirurgi Nip/Tuck...

 19. En procesorienteret miljøvurdering af F&U

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lyhne, Ivar

  Miljøperformance af fremtidens energiteknologier defineres i høj grad i de tidlige F&U aktiviteter. Energinet.dk har i flere år miljøvurderet ForskEL-programmet og i dette projekt forbedres systemets nytte ved at muliggøre øgede krav til programmets samlede performance og følge op på projekternes...

 20. Styrkelse af en skoles team- og samarbejdskultur gennem implementering af undersøgende arbejdsformer i alle fag

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sillasen, Martin Krabbe; Lundgaard, Birthe; Ersted, Dan

  Der er stor fokus på den viden, færdigheder og kompetencer som børn skal tilegne sig for at kunne klare sig i det 21. århundrede. Rapporten ”Learning for the 21st century” anbefaler at børn udvikler kompetencer inden for information og kommunikation, kritisk tænkning og problemløsning samt...... interpersonelle relationer og selv-styring (Learning for the 21st century). Undersøgende arbejdsformer i skolen støtter elevers tilegnelse af disse kompetencer (Canada Education Association). Med udgangspunkt i et skoleudviklingsprojekt fokuserer dette symposium på, hvordan team- og samarbejdskulturen på en skole...

 1. Mucocutaneous disorders in Hiv positive patients

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kar H

  1996-01-01

  Full Text Available Twenty eight HIV positive patients were included in this study. They were evaluated for their mucocutaneous disorders, sexually transmitted diseases and other systemic disorders between 1994-95 in the department of Dermatology and STD Dr R M L Hospital of New Delhi. The heterosexual contact with commercial sex workers (CSWs was the most common route of HIV transmission. Chancroid, syphilis and genital warts were common STDs found in HIV positive patients. Oral thrush (67.9% was the commonest mucocutaneous disorder found in these patients followed by herpes zoster (25% and seborrhoeic dermatitis (21.4%. There was no unusual clinical presentation seen in mucocutaneous disorders and STDs.

 2. Energirenovering af Sems Have

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Søren Østergaard; Rose, Jørgen; Mørck, Ove

  Nærværende rapport udgør en del af afrapporteringen af PSO ELFORSK projektet Vejledning for energirenovering af boligblokke til lavenergiklasse 2015 og 2020. Arbejdet har været finansieret af PSO midler via ELFORSK, projekt: 347-023. Formålet med projektet er at udvikle en vejledning for dybtgående...

 3. Energirenovering af Traneparken

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rose, Jørgen; Thomsen, Kirsten Engelund; Mørck, Ove

  Nærværende rapport udgør en del af afrapporteringen af PSO ELFORSK projektet Vejledning for energirenovering af boligblokke til lavenergiklasse 2015 og 2020. Arbejdet har været finansieret af PSO midler via ELFORSK, projekt: 347-023. Formålet med projektet er at udvikle en vejledning for dybtgående...

 4. "Brokenhagen": elementer til en forståelse af COP-15

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Mikael Skou

  2010-01-01

  selvom både Barack Obama og Wen Jiabao er reform-politikere med sympati for klimaspørgsmålet, så var de bundet af forestillingerne og mandaterne fra deres respektive baglande. Med finanskrisen indtrådte en ny økonomisk verdensorden, som vendte op og ned på de fastlagte forestillinger om hvem der kunne...

 5. Konstruktionen af en fælles europæisk skriftlighed

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holm, Lars

  2007-01-01

  Europarådets "Common European Framework of References for Langauges: Learning, teaching, assessment" (1996,2001) fremstår som en hel central publikation for mange landes uddannelsespolitiske praksis i relation til evaluering af sprog og sprogundervisning. I denne artikel afdækkes det teoretiske o...

 6. Spilscenarier i undervisningen - præsentation af en didaktisk model

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hanghøj, Thorkild

  2012-01-01

  I takt med den stigende interesse for brugen af spil på videregående uddannelser er der behov for at udvikle tilsvarende didaktisk tænkning, som kan hjælpe undervisere med at integrere spil i deres undervisning. I denne artikel præsenteres en didaktisk model, der antager at spilbaseret undervisning...

 7. INTEGRATIV GESTALT PRAKSIS - IGP : EN RAMME FOR FORSTÅELSE AF FORHOLDET MELLEM TERAPI OG COACHING

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mikael Sonne

  2017-01-01

  Full Text Available Jeg vil i denne artikel præsentere gestalttilgangens teoretiske og praktiske grundstruktur. Der vil endvidere blive redegjort for, hvordan gestalttilgangens feltteori, med inspiration fra Ken Wilber’s integrale perspektivisme (Wilber 1995; 2000; 2006, kan danne grundlag for en integrativ rammesætning for forskellige psykologiske og psykoterapeutiske tilgange, samt for en forståelse af forholdet mellem terapi og coaching.

 8. Hvor kommer meninger fra? - en analyse af diskursiv praksis i forbindelse med bachelorvejledning og -skrivning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Møller, Hanne

  2004-01-01

  Læreruddannelsen er placeret i uddannelseshierarkiet som en både professions og akademisk orienteret uddannelse, hvis forvaltere er placeret uden direkte forbindelse med hverken skolepraksis eller akademisk praksis. Den overordnede diskursorden er i læreruddannelsen reguleret ud fra en orienterin...... artiklen på "at mene" i læreruddannelsens diskursive praksis, og der identificeres en problemstilling som drejer sig om hvordan en lærerstuderende / kommende lærers position skal forstås som etableret af de ord den studerende producerer i BA-opgaven....

 9. Restaurering af Skjern Å

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jessen, K.; Boysen Larsen, B.; Bundgaard, P.

  Denne rapport indeholder resultaterne af den natur- og miljøovervågning, der blev iværksat som en del af naturgenopretningen af Skjern Å 1999-2002. Ved projektet ophørte den kunstige afvanding af den vestlige del af Skjern Å dalen. Størstedelen af de dyrkede arealer ændredes til ekstensive græsni...

 10. Función ecológica de la Agricultura Familiar (AF) en la legislación argentina

  OpenAIRE

  Victoria, María Adriana

  2017-01-01

  Construir una nueva ruralidad en la región pasa por fortalecer la Agricultura Familiar (AF) y, a tales fines, los países están desarrollando políticas públicas y programas para estimular este sector fundamental del agro. Por ello, resulta necesario, analizar la función ecológica que cumple la AF en el contenido de la legislación, de aplicación en las provincias argentinas, a partir del marco doctrinario de la Multifuncionalidad de la agricultura (MFA) o Nueva ruralidad (NR) de la AF, a la luz...

 11. Anmeldelse af Evolution, Literature and Film

  DEFF Research Database (Denmark)

  Grodal, Torben Kragh

  2011-01-01

  Diskussion af basisproblemer i evolutionær fiktionsteori med udgangspunkt i en anmeldelse af Evolution, Literature and Film......Diskussion af basisproblemer i evolutionær fiktionsteori med udgangspunkt i en anmeldelse af Evolution, Literature and Film...

 12. Morfologisk og molekylær karakterisering af en eimeriaart fra danske mink

  DEFF Research Database (Denmark)

  Petersen, Heidi Huus; Chriél, Mariann; Hansen, Mette Sif

  2017-01-01

  I perioden april til oktober 2016, blev fæces fra mink (Neovison vison) på 30 danske minkgårde undersøgt med henblik på at fastlægge forekomsten og arterne af Eimeria hos danske mink (Neovison vison). På basis af morfologisk undersøgelse af sporulerede oocyster, blev oocyster som lignede tidligere...... beskrevet art, kaldet E. vison identificeret. Den fundne art var dog en smule mindre end E. vison. Efterfølgende blev oocysterne forsøgt identificeret molekylært og sammenlignet med sekvenser i Genbank. Desværre var der ikke tilgængelige mink sekvenser i GenBank, og den nyligt fundne Eimeria art kaldes...... derfor for Eimeria vison-like. I alt fandtes 2,6% (108/4.141) af de underøgte fæcesprøver positive for E. vison-like oocyster ved mikroskopi, svarende til at 23,9% (78 mink) af minkene udskilte E. vison-like oocyster mindst én gang i undersøgelsesperioden....

 13. Styring af kommunal digitalisering

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jæger, Birgit

  2017-01-01

  Digitalisering af både interne arbejdsprocesser og kommunikation med borgere og virksomheder har længe været en vigtig faktor i moderniseringen af den offentlige sektor. Derfor er der stort fokus på styring af digitaliseringen. Denne artikel undersøger, dels hvordan digitaliseringen i den kommunale...... sektor styres, og dels hvilke styringsparadigmer der kan identificeres. Med udgangspunkt i en konkret kommune analyseres styringen af digitalisering gennem et hierarki af offentlige digitaliseringsstrategier. Gennem udvikling af en helt ny form for organisering, en såkaldt Digitaliseringsforening...

 14. Mere undervisning, større studieintensitet? En multilevelanalyse af 7.917 studerendes tidsforbrug

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kim Jesper Herrmann

  2015-03-01

  Full Text Available Der har de seneste år været betydelig interesse for danske universitetsstuderendes studieintensitet, og der er blevet givet forskellige anbefalinger i forhold til, hvordan de studerende kan motiveres til at studere mere. Det empiriske grundlag for sådanne anbefalinger er imidlertid sparsomt. Formålet med dette studie er dels at beskrive den gennemsnitlige studieaktivitet blandt studerende på Aarhus Universitet, dels at analysere det indbyrdes forhold mellem undervisning og forberedelse. En multilevelanalyse af 7.917 studerendes selvrapporterede tidsforbrug viser overraskende en negativ sammenhæng mellem antallet af timer brugt på undervisning og antallet af timer brugt på forberedelse. Yderligere analyser tyder på, at sammenhængen mellem undervisningstid og forberedelsestid varierer på tværs af uddannelser.   In recent years, the study habits of Danish university students have been a cause for concern, and various initiatives to improve motivation and encourage students to study harder have been introduced. However, the empirical support for such initiatives is limited. This article aims to describe the average student’s study habits and analyse the interrelationship between teaching and independent study time. A multilevel analysis of 7,917 students self-reported time budgets surprisingly reveals negative correlation between hours spent studying and hours spent participating in classes. Further analyses suggest that this correlation varies across study programmes.

 15. Contraception in HIV-positive female adolescents

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ananworanich Jintanat

  2011-06-01

  Full Text Available Abstract Sexual behavior of HIV-positive youths, whether infected perinatally, through risky behavior or other ways, is not substantially different from that of HIV-uninfected peers. Because of highly active antiretroviral therapy, increasing number of children, infected perinatally, are surviving into adolescence and are becoming sexually active and need reproductive health services. The objective of this article is to review the methods of contraception appropriate for HIV-positive adolescents with a special focus on hormonal contraceptives. Delaying the start of sexual life and the use of two methods thereafter, one of which is the male condom and the other a highly effective contraceptive method such as hormonal contraception or an intrauterine device, is currently the most effective option for those who desire simultaneous protection from both pregnancy and sexually transmitted diseases. Health care providers should be aware of the possible pharmacokinetic interactions between hormonal contraception and antiretrovirals. There is an urgent need for more information regarding metabolic outcomes of hormonal contraceptives, especially the effect of injectable progestins on bone metabolism, in HIV-positive adolescent girls.

 16. Exploring fertility decisions among pregnant HIV- positive women on ...

  African Journals Online (AJOL)

  making, and practices among HIV-positive pregnant women attending antenatal clinic at ... HIV/AIDS continues to be a major public health challenge, as it directly and ..... Community groups conduct nutrition education for HIV- positive people.

 17. En kuffert af ord: Gertrude Stein i København

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schultz, Laura Luise

  2010-01-01

  Gertrude Stein oplever i disse år et sandt gennembrud i dansk teater. Det hænger sammen med en ny tilgang til teksten i det postdramatiske teater, hvor den udnyttes som et materiale på lige fod med andre virkemidler. Dermed er Gertrude Steins eksperimenterende tekster blevet tilgængelige og...

 18. Clients' experiences of HIV positive status disclosure to sexual ...

  African Journals Online (AJOL)

  The purpose of the study was to describe the experiences of HIV positive clients as they disclose their HIV positive status to their sexual partners. A qualitative descriptive and phenomenological design was used. Purposive sampling was used to select 15 HIV positive clients to participate in the study. Semi-structured ...

 19. Værsgo' ta' en tablet. Om brugen af tablets i dansk

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lorentzen, Rasmus Fink

  2014-01-01

  Hvordan kan vi udvikle elevernes faglighed ved hjælp af it? Hvad er det i det hele taget vigtigt at lære i en tidssvarende folkeskole, så eleverne bliver klædt på til fremtidens samfund? Og kan iPads bruges til dette? Dette kapitel handler om fagdidaktik og tablets i undervisningen.......Hvordan kan vi udvikle elevernes faglighed ved hjælp af it? Hvad er det i det hele taget vigtigt at lære i en tidssvarende folkeskole, så eleverne bliver klædt på til fremtidens samfund? Og kan iPads bruges til dette? Dette kapitel handler om fagdidaktik og tablets i undervisningen....

 20. Bliver man en bedre leder af at være på lederuddannelse?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sørensen, Peter

  2018-01-01

  Det globale marked for uddannelser og kurser til offentlige og private ledere er en milliardforretning. Men på trods af de meget store investeringer ved både danske og internationale forskere ganske lidt om, hvordan de mange kurser og uddannelser egentlig påvirker de ledere, der går på uddannelse...... eller kursus. Artiklen formidler resultatet af en undersøgelse i fem danske kommuner. Konklusionen på undersøgelsen er, at man på de kommunale arbejdspladser forholdsvis nemt kan forbedre vilkårene for, at ledere under uddannelse kan forbedre vilkårene for at anvende ny viden i praksis....

 1. Undervisning af tosprogede elever

  DEFF Research Database (Denmark)

  Horst, Christian

  2003-01-01

  Artiklen fremdrager hovedresultaterne fra Virginia P. Collier's og Wayne P. Thomas's længdeundersøgelser af tosprogede elever i USA, som formentlig er de mest omfattende undersøgelser af undervisningen af tosprogede elever overhovedet. Resultaterne diskuteres i relation til udviklingen af en...

 2. Beregning af nitratudvaskning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Petersen, Jens; Petersen, Bjørn Molt; Blicher-Mathiesen, Gitte

  2006-01-01

  I forbindelse med kommunalreformen ønskes en ensartet forvaltning af reglerne for vurdering af virkninger på miljøet (VVM) ved ansøgninger om udvidelse af husdyrbrug, herunder beregning af nitratudvaskningen. Rapporten foreslår et beregningskoncept, der bygger på den ansøgende bedrifts samlede kv...

 3. Immune Recovery Syndrome in the HIV-positive patient: Radiological Findings of Paradoxical Reactions; Sindrome de recuperacion inmune en el enfermo positivo al VIH: hallazgos radiologicos de reacciones paradojicas

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Martinez, E.; Sanchez, M. A.; Torres, M.; Benito, J.; Avila, A. [Hospital Universitario 12 de Octubre. Madrid (Spain)

  2004-07-01

  To describe immune recovery syndrome (IRS) and related radiological findings in HIV-positive patients. To alert radiologists to the ever-increasingly frequent appearance of paradoxical reactions (PR) in granulomatous diseases under antiretroviral treatment. We present a retrospective study of 9 adult HIV-positive patients who showed IRS, 6 cases of tuberculosis (TBC), 2 cases of atypical mycobacterium and a case of sarcoidosis. At the time of IRS/PR diagnosis, any suspicion of infectious activity was excluded through the use of appropriate microbiological tests. clinical and radiological characteristics of the above mentioned cases are analyze here. All patients experienced a clinical and/or radiological worsening of condition following variable periods of antiretroviral and/or anti-tuberculosis treatment, and coinciding with viral load decrease and CD4-T-lymphocyte recovery. Diagnosis of IRS/PR was clinical in five cases and radiological in four. In all but one case, antiretroviral treatment had at some time been previously administered. IRS/PR is a diagnosis of exclusion which must be included in the differential diagnosis of newly appearing lesions or worsening of already existing ones in HIV-positive patients that have recently begun antiretroviral and/or anti-tuberculosis treatment. Such should be done after excluding drug resistance, treatment non-adherence and intercurrent disease. (Author) 8 refs.

 4. Nursing Care of HIV-Positive Women

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Ben; Martinsen, Bente

  2015-01-01

  to improve quality of life after being diagnosed with HIV, a sharp distinction between HIV and AIDS and a religious and spiritually coping. Identifying the emotional challenges women living with HIV face in their daily lives may help nurses obtain a clearer understanding and greater knowledge of how...... to provide HIV-positive women with effective care that empower and support these women in managing their chronic disease. However to ensure that nurses have the proper tools for effective care for women living with HIV European studies are essentials in relation to what emotional challenges these women...

 5. En problematisering af samspillet mellem centrale pædagogiske principper på arkitektuddannelsen

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Niels Grønbæk

  2013-09-01

  Full Text Available Ud fra John Deweys erfaringspædagogik, bygget op om begreberne erfaring, situation og samspil, undersøges aspekter af en strukturel adskillelse af målstyrede og projektbaserede undervisningspraksisser med arkitektuddan­­nelsen på Kunstakademiets Skoler for Arkitektur Design og Konservering som eksempel på en uddannel­­­se baseret på både et videnskabeligt og et kunstnerisk grundlag. Det dis­kuteres om den også konkret rumlige adskillelse af de to grundlags respektive pædagogiske platforme i henholdsvis kursusundervisning og projektundervisning er tilsigtet og hensigtsmæssig med særligt henblik på at opspore tiltag, der kan styrke uddannelsens forskningsbasering. I et bredere perspektiv plæderer artiklen for etableringen af fagstudiemiljøer til befordring af erfaringsdannelsen i samspilssituationer på tværs af grundlag - i dette tilfælde det kunstneriske og videnskabelige.    John Dewey’s pedagogy of experience, inspired by the concepts of experience, situation and interaction forms the frame for contemplating the apparent conflict between curriculum and project based pedagogical methods encompassing both the sciences and the arts. Investigating a particular case, the article considers whether the spatial separation of practiced pedagogical methods relative to the scientific and the artistic, has been intentional and appropriate. The inquiry aims at identifying new ways of strengthening the scientific basis of the education framework under discussion. Considering Dewey’s understanding of a learning context as ‘total social set-up’ the article in a broader perspective, argues in favour of an understanding of ‘learning context’ potentially as ‘context which learns’: Accordingly, given that the total social set-up of learning is considered dynamic rather than static the article suggests to affect such dynamic processes deliberately. In conclusion such deliberations, as motivated by pedagogical

 6. Kvalitetsvurdering af sundhedsoplysende materiale

  DEFF Research Database (Denmark)

  Osler, Merete; Bech, Lars; Sybille, Bojlén

  1990-01-01

  Lægeforeningens Hygiejnekomités arbejdsgruppe vedrørende sundhedsoplysning har udarbejdet en "huskeliste" til brug for en kvalitetsvurdering af skriftligt sundhedsoplysende materiale......Lægeforeningens Hygiejnekomités arbejdsgruppe vedrørende sundhedsoplysning har udarbejdet en "huskeliste" til brug for en kvalitetsvurdering af skriftligt sundhedsoplysende materiale...

 7. Hvad griner du af?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lorenzen, Tobias Hiort

  2012-01-01

  latterliggørelse indenfor en sådan teori. Sociologiens begreb om ”un-laughter” angives som en mulig udvej af dette problem. I forlængelse af dette kritiseres den moderne humor-psykologis lære om populationers humor-patologi og til slut argumenteres der for at en moderne dannelse af humor må have en moralsk...

 8. Cerebral perfusion imaging in HIV positive patients

  International Nuclear Information System (INIS)

  Kundley, Kshama; Chowdhury, D.; Lele, V.R.; Lele, R.D.

  1998-01-01

  Full text: Twelve human immunodeficiency virus (HIV) positive patients were studied by SPECT cerebral perfusion imaging 1 hour post injection of 15 mCi of 99m Tc-ECD under ideal conditions with a triple head gamma camera (Prism 3000 X P LEUHR), fanbeam collimators followed by Folstein Mini Mental Status Examination (FMMSE) and AIDS dementia complex (ADC) staging on the same day. All 12 patients were male, in the age range of 23-45 y (mean 31 y). The infected status was diagnosed by ELISA (10 patients) or Western blot (5 patients). The interval between diagnosis and imaging ranged from 1 month - 35 months (mean 15.3 months). Two patients were alcoholic and 2 were smokers. None of them had CNS disorder clinically. ADC staging and FMMSE could be performed in 4 patients. Two patients were normal (stage 0) and 2 were subclinical (stage 0.5) on ADC staging. FMMSE revealed normal or near normal status (mean score 35; maximum score 36). Cerebral perfusion images were interpreted simultaneously by 3 observers blind towards history and examination using semi-quantitative and quantitative methods by consensus. It revealed multiple areas of hypoperfusion, viz. temporal (11 patients (91 %), parietal 10 patients (83%), frontal 9 patients (75%, pre and post central gyrus 7 patients (58%), occipital 6 patients (50%) cingulate gyrus and cerebellum 5 patients (41%) and thalamic in 2 patients (16%). Hyper perfusion in caudate nuclei was noted in 10 patients (83%). The study reveals presence of multiple perfusion abnormalities on cerebral perfusion imaging in HIV positive patients who have normal/near normal mental status suggesting precedence of perfusion abnormality over clinically apparent mental deficit

 9. Régimen legal de la Agricultura Familiar (AF) en el derecho provincial de Argentina

  OpenAIRE

  Victoria, María Adriana

  2015-01-01

  A partir de un "marco doctrinario" de la agricultura familiar (AF), comprensivo de lo que se entiende por la misma, su alcance y beneficios, se analiza el cuadro normativo que la disciplina a nivel nacional, con la reciente Ley nº 27.118/141 sobre reparación histórica de la agricultura familiar para la construcción de una nueva ruralidad en la Argentina, ley que establece un sistema de adhesión de las provincias, habiendo hecho uso de dicha facultad la provincia de Jujuy (Ley nº 5864/15). Asi...

 10. Sundhedseffekter af luftforurening-beregningspriser

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, M. S.; Frohn, L. M.; Jensen, S. S.

  Denne rapport afrapporterer det fortsatte arbejde med udvikling af miljøøkonomiske beregningspriser. På grundlag af EcoSense 4.0 fra ExternE-projektet, er der foretaget nye beregninger af eksternaliteter ved luftforurening med sundhedseffekter. Samtidig giver rapporten en vurdering af luftspredni......Denne rapport afrapporterer det fortsatte arbejde med udvikling af miljøøkonomiske beregningspriser. På grundlag af EcoSense 4.0 fra ExternE-projektet, er der foretaget nye beregninger af eksternaliteter ved luftforurening med sundhedseffekter. Samtidig giver rapporten en vurdering af...

 11. Fundering af mindre bygninger

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, J.; Ballisager, C.C.

  Denne SBI-anvisning indeholder en gennemgang af de jordbunds- og grundvandsforhold, som er bestemmende for funderingen af en bygning. Specielt gennemgås de betingelser, der skal være opfyldt, for at man på forsvarlig måde kan fundere en mindre bygning i traditionel udformning. Publikationen...

 12. Diskussionen af Nykredits børsnotering i Finans/Invest samt forslag til en aktionærforeningsmodel

  DEFF Research Database (Denmark)

  Raaballe, Johannes

  Møller og Nielsen (2016) argumenterer for, at Nykredit Holding efter en børsnotering er ”tvunget” til at maksimere markedsværdien af aktierne, og at dette indebærer, at Nykredits realkreditlåntagere og Foreningen Nykredit ikke får noget ud af ”kundekronemodellen”. Christensen og Rangvid (2016) ar....... Nærværende artikel er tænkt som et debatoplæg og rejser spørgsmålet, om man helt skal kaste en flere hundrede år gammel realkreditmodel på møddingen....

 13. Behandling af elmesyge

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thomsen, Iben Margrete; Kristoffersen, Palle

  2004-01-01

  Ingen midler er p.t. godkendt og dermed lovlige til bekæmpelse af elmesyge i Danmark. Lovprisning af nye behandlinger ses f.eks. på internettet, men dokumentation mangler. Økonomien og nytten ved en kemisk bekæmpelse frem for sanering af syge træer skal afvejes nøje....

 14. Globalisering af uddannelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Henning Høgh

  2005-01-01

  Det globale marked for uddannelse er i voldsom vækst og er ved at blive et af Danmarks vigtigste vareområder. Hvorledes kan KVL agere i globaliseringen af uddannelse for at sikre en høj kvalitet af egne kandidater med gode jobmuligheder?...

 15. Livscyklusvurdering af basiskemikalier

  DEFF Research Database (Denmark)

  Olsen, Stig Irving

  1998-01-01

  Dette resumé af metoder og væsentlige erfaringer fra erhvervsforskerprojektet Livscyklusvurdering af basiskemikalier er skrevet i erkendelse af, at hovedrapporten er for omfattende til en hurtig introduktion i problemstillingerne. Formålet med denne rapport er derfor at give et kort overblik over...

 16. Digital formidling af kulturarv

  DEFF Research Database (Denmark)

  En af tidens store kulturelle dagsordner drejer sig om digital tilgængeliggørelse af kulturarv. Fortidens spor dukker op i nye former på nettet - næsten alle kulturinstitutioner arbejder med, og befolkningen har fået helt nye muligheder for at se med og deltage. Digital formidling af kulturarv...

 17. Af Upraktiske Grunde

  DEFF Research Database (Denmark)

  Vaaben, Nana Katrine

  2001-01-01

  som både Claude Levi-Strauss lægger op til i sine klassiske studier af "den vilde tanke", og som Jean Baudrillard siden har lagt op til i sine analyser af samlere som en slags ekstreme forbrugere, der er i færd med at komplettere deres identitet gennem besiddelser af genstande. Imidlertid tillægger...

 18. Mental Health of HIV Positive Adolescents in Zambia ... - Lusaka

  African Journals Online (AJOL)

  Objectives: To assess the mental health of HIV positive Zambian adolescents by comparing with Zambian school sample and an age matched British normative sample. Design: This was a cross-sectional study of adolescents from school in the age range of 11-15 and HIV positive adolescents from clinics in Lusaka.

 19. Suicide Attempt in a Recently Diagnosed HIV Positive Subject: Is ...

  African Journals Online (AJOL)

  Suicide Attempt in a Recently Diagnosed HIV Positive Subject: Is Pre and Post Counseling Still Being Adequately Practiced? ... A case of attempted suicide in a recently diagnosed HIV positive subject without adequate counseling is reported. Subject ... Key Words: Suicide Attempt, HIV/AIDS, Pre and Post test Counseling.

 20. Induced abortion among HIV-positive women in Northern Vietnam

  DEFF Research Database (Denmark)

  Gammeltoft, Tine; Rasch, Vibeke; Nguyen Thi, Thuy Hanh

  2010-01-01

  an abortion after being diagnosed as HIV-positive, exploring their reflections, concerns and dilemmas. The results show that the HIV-positive pregnant women sought to balance their desires for a child with their worries of being unable to fulfill their responsibilities as mothers. Even while strongly desiring...

 1. Factors Influencing Pregnancy Desires among HIV Positive Women ...

  African Journals Online (AJOL)

  Factors Influencing Pregnancy Desires among HIV Positive Women in Sibande District in Mpumalanga, South Africa. ... Gender and Behaviour ... The objective of the study is to present findings on factors influencing pregnancy desires amongst HIV positive women that have participated in Prevention of Mother to child ...

 2. Midtvejsrapport – Udvikling, test og validering af QTI-spørgsmål i en dansk gymnasiekontekst

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lund, Lea; Lund, Rolf Lyneborg

  Rapporten omhandler specifikt udviklingen af en dansk version af spørgsmålene i ’Questionnaire on Teachers Interaction’ (QTI), som er et element af projektet ”Relationskompetence og Klasseledelse i gymnasiet” (ROK). QTI er et empirisk velafprøvet og udbredt spørgeskema til elever, som giver et blik...... Utrecht Universitet til stadighed ændrer på begrebsbetegnelserne i deres modeller for MITB (The Model for Interpersonal Teacher Behavior), som er grundlaget for QTI. Det er vores håb med denne rapports gennemsigtighed omkring spørgsmålsudviklingen og fremlæggelsen af alle data og den endeligt statistisk...

 3. Om distributionen af hvidhed

  DEFF Research Database (Denmark)

  Frello, Birgitta

  2007-01-01

  Med udgangspunkt i John Fords Western, Forfølgeren fra 1956, præsenteres en analyse af repræsentationer af race og overskridelse af raceskel, særligt i relation til konstitueringen af subjektpositioner, hvorfra spørgsmål om hvidhed og ikke-hvidhed kan afgøres.......Med udgangspunkt i John Fords Western, Forfølgeren fra 1956, præsenteres en analyse af repræsentationer af race og overskridelse af raceskel, særligt i relation til konstitueringen af subjektpositioner, hvorfra spørgsmål om hvidhed og ikke-hvidhed kan afgøres....

 4. ”Den lange rejse …” – metaforiske betydningslag i filmmediet En analyse af Aarhus Universitets vejlednings-, branding- og rekrutteringskampagne 2012

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Christine Petersen

  2014-11-01

  Full Text Available Artiklen tager udgangspunkt i kampagnefilmen ”Tænk. Hvis det er dig”, som var en del af den branding-, vejlednings- og rekrutteringskampagne, som Aarhus Universitet lancerede i 2012, og på baggrund af en analyse af filmens komposition samt billed- og lydside undersøger artiklen, hvordan kampagnefilmen opbygger en handlingsmæssig struktur, som realiserer en grundlæggende metaforisk forståelse af ’uddannelse som en rejse’. Ved hjælp af George Lakoff og Mark Johnsons metaforteori undersøges den anvendte metafors beskaffenhed, struktur og betydning(er, og i artiklen argumenterer vi for en tolkning af den anvendte metafor som ’uddannelse som en moderne dannelsesrejse’. Lakoff og Johnsons metaforteori, som tager udgangspunkt i sproglige tegn, vil i denne artikel blive anvendt på analysen af visuelle tegn, og dermed ønsker vi at demonstrere, at et oprindeligt sproglig-tekstuelt baseret metaforbegreb også kan bidrage til en bedre forst.else af visuel-fi lmiske narrative teknikker.

 5. Skolelivskvalitet - en multivariat analyse af faktorer med betydning for trivslen i Københavnske folkeskoleanalyse baseret på Københavnerbarometeret 2009 pdf 2010

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hermansen, Mads

  2010-01-01

  En multivariat analyse af svar på Københavnerbarometret 2009, hvor sammenhæng mellem sundhed og fagligt fremskridt undersøges......En multivariat analyse af svar på Københavnerbarometret 2009, hvor sammenhæng mellem sundhed og fagligt fremskridt undersøges...

 6. Coexpresión de CD4 y CD8 en linfocitos de sangre periférica en pacientes positivos para VIH Peripheral blood lymphocyte CD4 and CD8 co-expression in HIV positive patients

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Alberto Gómez

  2008-12-01

  Full Text Available Objetivo. La coexpresión en membrana de las moléculas CD4 y CD8 en leucocitos de sangre periférica se halla generalmente restringida a casos de leucemias agudas T prolinfocíticas o de leucemias T del adulto y no representa más de 3% a 5% de los linfocitos T periféricos. En este trabajo buscamos establecer la frecuencia de elevación de los linfocitos CD4+CD8+ de la totalidad de las muestras de pacientes remitidos para tipificación al Instituto de Referencia Andino en el año 2007. Diseño. Se hizo la tipificación de 1.883 subpoblaciones de linfocitos T de individuos diferentes y, luego, se procedió a la revisión retrospectiva de los resultados que correspondían a la totalidad de los análisis del 2007 en nuestro instituto. Además, se tabularon 142 muestras recibidas en enero de 2008 con el fin de determinar valores de referencia para la población estudiada. Metodología. Las muestras de sangre total se marcaron con anticuerpos monoclonales fluorescentes utilizando el reactivo Cyto-Stat® triCHROME™ CD8-FITC/CD4-RD1/CD3-PC5 y, luego, se procesaron en un citómetro Epics XL-MCL. Resultados. El análisis de los pacientes tipificados en 2007 reveló la existencia de dos individuos (0,11% en los que se presentó el fenómeno de aumento de la coexpresión en membrana de las moléculas CD4 y CD8. Conclusiones. El hallazgo de este fenotipo linfocitario en sangre periférica de pacientes no leucémicos debe alertar a los laboratorios que tipifican aisladamente los linfocitos CD4+ sin evaluar los marcadores CD3 y CD8, puesto que podrían estar sobreestimando los recuentos y porcentajes reales de células CD4+CD8 en la sangre periférica de sus pacientes y subestimando una subpoblación de linfocitos que es infrecuente, pero que se ha reportado como funcional y diferenciada en una variedad de infecciones y modelos experimentales.Objective: Membrane co-expression of CD4 and CD8 molecules in peripheral blood leukocytes is usually restricted to

 7. Udforskning af journalistiske moralnormer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mogensen, Kirsten

  2010-01-01

  Kirsten Mogensen beskriver professionelle journalistiske normer. Med udgangspunkt i amerikansk tv's dækning af begivenhederne 11. september kombinerer Kirsten Mogensen kvalitative interviews og tekstanalyse for på den måde at beskrive professionelle journalistiske normer. Metoden er en kombinatio...... af halvstrukturerede, udforskende interviews med både kvantitative og kvalitative analyser af den faktiske dækning, og er primært udledt af Alf Ross' essay om normer og direktiver....

 8. Bilag til forskningsoversigt - Effekterne af Cooperative Learning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, Lea Lund

  Ved en opsamling af de empiriske studier vedrørende effekten af CL inden for voksenundervisningsfeltet ses en overvægt af studier, som rapporterer en positiv effekt af CL i forhold til de voksne lærendes faglige udbytte. En meta-analyse over 168 amerikanske undersøgelser på universitetsniveau vis...

 9. En fænomenologisk undersøgelse af modoverføring i musikalsk improvisation i voksenpsykiatrien – en praksisbaseret og praksisrelateret forskningsundersøgelse

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Inge Nygaard Pedersen

  2008-05-01

  Full Text Available Denne artikel er baseret på uddrag fra min senior-ph.d.-afhandling om modoverføring i musikterapi i voksenpsykiatrien. Der bringes uddrag fra de vigtigste teoretiske bidrag til emnet inden for den del af musikterapilitteraturen, som også er inkluderet i afhandlingen. Der bringes detaljerede beskrivelser af dele af undersøgelsesmetoden for at illustrere, hvordan jeg i forberedelsen til de dybdegående interviews har fokuseret på, at deltagernes subjektive betydningsfulde udsagn er knyttet til og har rod i udvalgte praksiserfaringer. Selve analysemetoden illustreres, og resultaterne af denne beskrives kort. Resultaterne fra undersøgelsen relateres til de beskrevne teorier i musikterapilitteraturen, og deres relevans for musikterapeutisk praksis præsenteres. Artiklens målgruppe er musikterapeuter og andre kolleger inden for psykiatrien. Jeg har derfor valgt - lidt utraditionelt - at bringe selektive uddrag fra de mest relevante dele af undersøgelsesmetoden i form af en ureflekteret illustration af disse. Med udgangspunkt i disse bringer jeg refleksioner over undersøgelsesresultaternes sammenhæng med den anvendte musikterapiteori og vigtige uddrag af resultaternes relevans for musikterapeutisk praksis.

 10. Temporal Variation and Association of Aflatoxin B₁ Albumin-Adduct Levels with Socio-Economic and Food Consumption Factors in HIV Positive Adults.

  Science.gov (United States)

  Jolly, Pauline E; Akinyemiju, Tomi F; Jha, Megha; Aban, Inmaculada; Gonzalez-Falero, Andrea; Joseph, Dnika

  2015-11-30

  The association between aflatoxin exposure and alteration in immune responses observed in humans suggest that aflatoxin could suppress the immune system and work synergistically with HIV to increase disease severity and progression to AIDS. No longitudinal study has been conducted to assess exposure to aflatoxin (AF) among HIV positive individuals. We examined temporal variation in AFB₁ albumin adducts (AF-ALB) in HIV positive Ghanaians, and assessed the association with socioeconomic and food consumption factors. We collected socioeconomic and food consumption data for 307 HIV positive antiretroviral naive adults and examined AF-ALB levels at recruitment (baseline) and at six (follow-up 1) and 12 (follow-up 2) months post-recruitment, by age, gender, socioeconomic status (SES) and food consumption patterns. Generalized linear models were used to examine the influence of socioeconomic and food consumption factors on changes in AF-ALB levels over the study period, adjusting for other covariates. AF-ALB levels (pg/mg albumin) were lower at baseline (mean AF-ALB: 14.9, SD: 15.9), higher at six months (mean AF-ALB: 23.3, SD: 26.6), and lower at 12 months (mean AF-ALB: 15.3, SD: 15.4). Participants with the lowest SES had the highest AF-ALB levels at baseline and follow up-2 compared with those with higher SES. Participants who bought less than 20% of their food and who stored maize for less than two months had lower AF-ALB levels. In the adjusted models, there was a statistically significant association between follow up time and season (dry or rainy season) on AF-ALB levels over time (p = 0.04). Asymptomatic HIV-positive Ghanaians had high plasma AF-ALB levels that varied according to season, socioeconomic status, and food consumption patterns. Steps need to be taken to ensure the safety and security of the food supply for the population, but in particular for the most vulnerable groups such as HIV positive people.

 11. Temporal Variation and Association of Aflatoxin B1 Albumin-Adduct Levels with Socio-Economic and Food Consumption Factors in HIV Positive Adults

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Pauline E. Jolly

  2015-11-01

  Full Text Available The association between aflatoxin exposure and alteration in immune responses observed in humans suggest that aflatoxin could suppress the immune system and work synergistically with HIV to increase disease severity and progression to AIDS. No longitudinal study has been conducted to assess exposure to aflatoxin (AF among HIV positive individuals. We examined temporal variation in AFB1 albumin adducts (AF-ALB in HIV positive Ghanaians, and assessed the association with socioeconomic and food consumption factors. We collected socioeconomic and food consumption data for 307 HIV positive antiretroviral naive adults and examined AF-ALB levels at recruitment (baseline and at six (follow-up 1 and 12 (follow-up 2 months post-recruitment, by age, gender, socioeconomic status (SES and food consumption patterns. Generalized linear models were used to examine the influence of socioeconomic and food consumption factors on changes in AF-ALB levels over the study period, adjusting for other covariates. AF-ALB levels (pg/mg albumin were lower at baseline (mean AF-ALB: 14.9, SD: 15.9, higher at six months (mean AF-ALB: 23.3, SD: 26.6, and lower at 12 months (mean AF-ALB: 15.3, SD: 15.4. Participants with the lowest SES had the highest AF-ALB levels at baseline and follow up-2 compared with those with higher SES. Participants who bought less than 20% of their food and who stored maize for less than two months had lower AF-ALB levels. In the adjusted models, there was a statistically significant association between follow up time and season (dry or rainy season on AF-ALB levels over time (p = 0.04. Asymptomatic HIV-positive Ghanaians had high plasma AF-ALB levels that varied according to season, socioeconomic status, and food consumption patterns. Steps need to be taken to ensure the safety and security of the food supply for the population, but in particular for the most vulnerable groups such as HIV positive people.

 12. Undersøgelse af Magnuseffekten på en cylinder ved brug af dimensionsanalyse og empirisk data

  OpenAIRE

  Lauritzen, Ann Katrine Toft; Clarke, Danijel Charles; Ajslev, Mikkel Zielinski; Victor, David Eklund; Bisgaard, Stefan; Thomsen, Malina Masik Talita Isaksen; Larsen, Emil Ellegaard

  2016-01-01

  Projektet har til formal at undersøge tværkraften, der optærder på en roterende cylinder, sombevæger sig relativt til et fluid. Tværkraften kender man som Magnuskraften, og er oftest beskreveti forhold til en roterende sfære. En mangel på viden om Magnuskraftens opførsel på cylindrehar inspireret os til projektet. Dette emne undersøges gennem dimensionsanalyse og ved brugaf empirisk data. Der indledes med et kapitel om grundlæggende teori indenfor fluiddynamikfor at give en kvalitativ forståe...

 13. En analyse af de danske familiers gældsætning og finansielle sårbarhed

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lunde, Jens

  2012-01-01

  . De egentlige risici ved den høje gæld blandet danske boligejere opsummeres afslutningsvis. Det drejer sig om risiko for 1) yderligere boligprisfald, 2) yderligere tilbageslag i økonomien, 3) rentestigninger. Hertil kommer, at mange låntagere med afdragsfrie realkreditlån får mindst en fordobling af...

 14. En undersøgelse af EduScrum og nudging i forbindelse med et projekteksamensforløb

  DEFF Research Database (Denmark)

  Duus, Anne Karin Bendix

  Hvad skal der til, for at de studerende synes, det kunne være en fordel at arbejde i teams til eksamen? En mulig løsning kunne være dels at gøre brug af nudging, der er udviklet indenfor adfærdsforskning, og dels at præsentere de studerende for Scrum, som er udviklet indenfor it. Scrum......-konceptet betegnes i øvrigt ’Scrum software development...

 15. ARCgame - gamification af undervisning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Camilla Gyldendahl

  2014-01-01

  Gamification er et begreb, der anvendes til at beskrive brugen af spilelementer i andre miljøer for at forbedre brugernes oplevelse. Følgende tekst har til formål at behandle emnet i forhold til af opnå en forståelse for de elementer der indvirker på en ”gamification af et undervisningsforløb”, her...

 16. Strategisk ledelse af evalueringskulturen

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gitte Orlowitz

  2016-02-01

  Full Text Available Hvis evaluering skal anvendes til at udvikle uddannelser, er en af ledelsen vigtigste opgaver at udvikle en strategi for udvikling af evalueringskulturen – herunder strategier for udvikling af kommunikation og evalueringskapacitet. Den strategiske ledelse kan i den sammenhæng anvendes til at håndtere de ofte modsatte krav, som eksterne og interne interessenter stiller til evaluering.

 17. Concealment tactics among HIV-positive nurses in Uganda

  OpenAIRE

  Kyakuwa, M.; Hardon, A.

  2012-01-01

  This paper is based on two-and-a-half years of ethnographic fieldwork in two rural Ugandan health centres during a period of ART scale-up. Around one-third of the nurses in these two sites were themselves HIV-positive but most concealed their status. We describe how a group of HIV-positive nurses set up a secret circle to talk about their predicament as HIV-positive healthcare professionals and how they developed innovative care technologies to overcome the skin rashes caused by ART that thre...

 18. Coaching af dit studieliv

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Rasmus Thorning

  2008-01-01

  En generel beskrivelse af de problemer specialestuderende sidder med og hvorledes coaching kan hjælpe med at (gen)skabe motivation og fokus......En generel beskrivelse af de problemer specialestuderende sidder med og hvorledes coaching kan hjælpe med at (gen)skabe motivation og fokus...

 19. Administration af informationsmodeller

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hundebøl, Jesper

  2013-01-01

  En informationsmodel er i denne sammenhæng en digital repræsentation af et givent byggeri. Både offentlige og private bygherrer anvender informationsmodeller, når der 'bygges digitalt'. I denne artikel undersøges det, hvilke konkrete udfordringer der følger af digitaliseringen, hvor gennemgribend...

 20. Betydningen af en række faktorer for døvfødte børn med CI

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bengtsson, Steen; Larsen, Lena Bech

  2014-01-01

  Formålet med dette notat er ved hjælp af data fra SFI's undersøgelse af levevilkår for døvfødte børn med CI at belyse spørgsmålet om, hvad forskellige faktorer betyder for deres situation. Spørgsmålet er belyst ved at se på syv forhold, som repræsenterer forskellige sider af det resultat, som...... barnet har fået af CI-behandlingen. Vi belyser resultatet af behandlingen med spørgsmål, der giver vurderinger af: 1) barnets handicap, 2) barnets skolepræstationer, 3) barnets emotionelle forstyrrelser, 4) om barnet er en enspænder, 5) omfang af barnets besøg hos kammerater, 6) forældrenes bekymring...

 1. A tale of two fjords – en analyse af bundfauna samfund i Odense og Roskilde Fjord

  DEFF Research Database (Denmark)

  Banta, Gary Thomas; Delefosse, Matthieu; Canal Vergés, Paula

  gravende muslinger (f.eks. Cerastoderma spp.) mens Odense Fjord (OF) havde flere orme. Ligeledes så vi mange tubificide orme i den indre del af OF. I den indre del af RF så vi i stedet mange dansemyggelarver (Chironomidae). Af de undersøgte miljøvariable var vanddybde og salinitet (både niveauet og...

 2. En stratigrafisk og tafonomisk analyse af fossile fugle og fjer fra Fur Formationen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lindow, Bent Erik Kramer

  2007-01-01

  Resultaterne af den første kvantitative stratigrafiske og tafonomiske analyse af de fossile fugle fra Fur Formationen viser at: 1) Hovedparten (71%) af det stratigrafisk bestembare fossile fuglemateriale stammer fra to horisonter, dels i intervallet fra askelag +22 til +35 og dels i intervallet...

 3. Genlyden af et nej

  DEFF Research Database (Denmark)

  Östman, Lars

  2011-01-01

  Europa og den vestlige verden er ramt af en økonomisk krise. Det er en krise, der er anderledes, end den vi har været vant til fx fra 1980'erne.......Europa og den vestlige verden er ramt af en økonomisk krise. Det er en krise, der er anderledes, end den vi har været vant til fx fra 1980'erne....

 4. Brainstem Auditory Evoked Potential in HIV-Positive Adults.

  Science.gov (United States)

  Matas, Carla Gentile; Samelli, Alessandra Giannella; Angrisani, Rosanna Giaffredo; Magliaro, Fernanda Cristina Leite; Segurado, Aluísio C

  2015-10-20

  To characterize the findings of brainstem auditory evoked potential in HIV-positive individuals exposed and not exposed to antiretroviral treatment. This research was a cross-sectional, observational, and descriptive study. Forty-five HIV-positive individuals (18 not exposed and 27 exposed to the antiretroviral treatment - research groups I and II, respectively - and 30 control group individuals) were assessed through brainstem auditory evoked potential. There were no significant between-group differences regarding wave latencies. A higher percentage of altered brainstem auditory evoked potential was observed in the HIV-positive groups when compared to the control group. The most common alteration was in the low brainstem. HIV-positive individuals have a higher percentage of altered brainstem auditory evoked potential that suggests central auditory pathway impairment when compared to HIV-negative individuals. There was no significant difference between individuals exposed and not exposed to antiretroviral treatment.

 5. Why HIV Positive Patients on Antiretroviral Treatment and/or ...

  African Journals Online (AJOL)

  Why HIV Positive Patients on Antiretroviral Treatment and/or Cotrimoxazole Prophylaxis Use Traditional Medicine: Perceptions of Health Workers, Traditional Healers and Patients: A Study in Two Provinces of South Africa.

 6. Gammabenzene hexachloride-induced convulsions in an HIV positive individual

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Panvelkar V

  1996-01-01

  Full Text Available A case report of chancroid with scabies with HIV positivity is being presented. The individual was treated with 1% gamma benzene hexachloride for scabies and developed convulsions.

 7. Asociación entre los niveles de estrés y depresión y la adhesión al tratamiento en personas seropositivas al VIH en Hermosillo, México Association between stress and depression levels and treatment adherence among HIV-positive individuals in Hermosillo, México

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Julio Alfonso Piña López

  2008-06-01

  Full Text Available OBJETIVOS: Evaluar la asociación entre las variables relacionadas con el estrés, los motivos y la depresión en personas seropositivas al VIH y la adhesión al tratamiento, y analizar su consistencia según un modelo psicológico teórico. MÉTODOS: Estudio transversal con la participación de 25 mujeres y 39 hombres seropositivos al VIH atendidos en el Centro Ambulatorio para la Prevención y Atención a VIH/Sida e Infecciones de Transmisión Sexual, en Hermosillo, Sonora, México. Se exploraron las variables psicológicas y el grado de adhesión al tratamiento, las situaciones vinculadas con el estrés y el grado de depresión. Se elaboraron índices de las variables de interés asociadas con el estrés, los motivos y la depresión. La asociación entre las variables se determinó mediante regresión múltiple. RESULTADOS: En el mes previo al estudio, 65,6% de los 64 participantes informó haber seguido fielmente el tratamiento indicado, mientras 34,4% incumplieron el tratamiento en alguna medida (χ2 = 6,250; P = 0,012. Según el análisis de regresión se encontró que solamente la combinación de niveles intermedios de estrés vinculado con la tolerancia a la ambigüedad y niveles bajos de depresión presentó una asociación significativa (F [3,58] = 3,298; P = 0,027 con la adhesión al tratamiento; la combinación de ambas variables explicó 38,2% de la varianza total encontrada. CONCLUSIONES: La combinación de los niveles de estrés vinculado con la tolerancia a la ambigüedad y de depresión podría emplearse como factor de predicción del fiel cumplimiento de las indicaciones médicas prescritas. Se deben tener en cuenta estos resultados al diseñar intervenciones y programas dirigidos a promover la adhesión al tratamiento en personas seropositivas al VIH.OBJECTIVES: To evaluate the association between variables related to stress, reasons, and depression, and adherence to treatment in HIV-positive individuals, and to analyze the

 8. Globalisering og international integration af produktion – dansk økonomi i en værdikædeanalyse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Refslund, Bjarke

  2014-01-01

  internationale økonomiske integration og interaktion. GVC-perspektivet giver en dybere analytisk forståelse af de store omvæltninger i den internationale arbejdsdeling. Især produktionsnetværk er blevet mere globale, hvilket resulterer i stigende handel med halvfabrikater, outsourcing/offshoring samt deraf......Globaliseringsbegrebet bruges ikke blot som buzz-ord i den politiske diskurs, også i videnskaben er det ofte et løst og usammenhængende begreb, som ofte hænger fast i en forældet forståelse af den internationale økonomi. Denne artikel præsenterer en Global Value Chain (GVC) tilgang til den stigende...... konkurrenceevne i den mere integrerede internationale økonomi i artiklens anden halvdel....

 9. Diversity management: the treatment of HIV-positive employees.

  Science.gov (United States)

  Yap, Matthew H T; Ineson, Elizabeth M

  2012-01-01

  Socio-demographic dimensions such as age, gender, sexual orientation, race and ethnicity are commonly included in diversity studies. With a view to helping Asian hospitality managers to manage HIV-positive employees in their workplaces through diversity management (DM) theory, this research extends the boundaries of previous diversity studies by considering Human Immunodeficiency Virus (HIV) infection as a diverse characteristic. Both quantitative and qualitative primary data were collected from purposively selected Asian hospitality managers through postal questionnaire and follow-up telephone interviews. Transformed raw data were analysed using summary statistics and template analysis. Asian hospitality managers agreed that DM would be appropriate in the management of HIV-positive employees and that it could generate substantial benefits for employees and employers. However, they believe that the successful adoption and implementation of DM is not easy; it requires training and, ideally, the recruitment of experienced directors. Nevertheless, Asian hospitality managers are confident that implementing DM to manage HIV-positive employees can enhance tolerance, improve understanding and promote equality. The purposive sampling technique and the small number of respondents have impacted the external validity of the study. However, this exploratory study initiates an equality discussion to include HIV-positive employees in DM discourse beyond antidiscrimination legislation. It also supplements the sparse literature addressing HIV-positive employees in the Asian hospitality workplace. Asian hospitality managers are advised to understand and employ DM to treat HIV-positive employees fairly to overcome hospitality workplace marginalisation, discrimination and stigmatisation.

 10. Online lektiehjælp – Udvikling af en vejledningsdidaktik med pædagogisk designforskning som metode

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jens Jørgen Hansen

  2016-05-01

  Full Text Available Lektievejledning er en pædagogisk praksis i rivende udvikling med fokus på at støtte elever i at forstå og håndtere udfordringer i deres lektiearbejde. Lektievejledning er på den politiske dagsorden i skole og ungdomsuddannelser og tilbydes både internt af uddannelsesinstitutionerne samt af private og offentlige aktører. Men lektievejledning er ikke etableret som et teoretisk felt eller som en særlig vejledningskompetence. Der er således behov for at begrebsliggøre og udvikle teori om, hvad lektievejledning er, og hvordan vejledningsformen didaktisk kan håndteres. Mere konkret er ud-fordringen at udvikle et nuanceret fagsprog samt en modellering af feltet til forklaring af lektievejledningens komplekse praksis med det mål at udvikle og kvalificere lektievejledning som pædagogisk teori og pædagogisk prak-sis. Denne artikel præsenterer resultatet af et forskningsprojekt, hvis mål er at udvikle en vejledningsdidaktik, herunder metoder, modeller og materialer for lektievejledning i regi af Lektier Online. Lektier Online er en organisation ved Statsbiblioteket i Århus, der tilbyder en online lektiecafe, hvor bl.a. gymnasie-elever kan få hjælp af frivillige universitetsstuderende. Dette didaktiske de-sign er et eksempel på, hvordan digitalisering og ny teknologi er en katalysator for udvikling af nye innovative læringsmiljøer og læringstilbud, der åbner fleksible og stedsuafhængige rum for læring, giver mulighed for samspil med aktører uden for skolens formelle rammer, og som er båret af integration af digitale teknologier i læringssituationen. Artiklen beskriver forskningsproces-sen med at indkredse en vejledningsdidaktik for lektiehjælp samt udviklingen, konceptualiseringen, afprøvningen og evalueringen af en række vejlednings-modeller på grundlag af forskningsmetoden Pædagogisk designforskning og dens tradition for brugerdreven innovation. Artiklen beskriver for det første resultatet af forskningsprocessen i form

 11. Udlejers godkendelse af ny erhvervslejer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Munk-Hansen, Carsten

  2009-01-01

  I artiklen er taget udgangspunkt i den »klassiske« afståelsessituation, hvor en lejer vil afhænde den i de lejede lokaler drevne virksomhed, og lejeren har afståelsesret til en af udlejer godkendt lejer, uden at kravene til den ny lejer er specificeret. På baggrund af Vestre Landsrets dom af 9/2 ...

 12. Being an HIV-positive mother: meanings for HIV-positive women and for professional nursing staff

  OpenAIRE

  Monticelli, Marisa; Santos, Evanguelia Kotzias Atherino dos; Erdmann, Alacoque Lorenzini

  2007-01-01

  OBJECTIVES: To comprehend the meanings of being an HIV-positive mother for HIV-positive women and for professional nursing staff of shared in-patient maternity wards, and to identify similarities and contrasts present in these meanings. METHODS: This was a descriptive and comparative secondary analysis study of data from two previous larger studies conducted in Public Hospitals of the Greater Florianopolis Area, Santa Catarina, Brazil. Data was collected through observation and interviews. RE...

 13. Boligboblen pustes op af bankerne

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ravn, Ib

  2017-01-01

  Den aktuelle boligboble blæses i vejret af bankerne, der gennem opkøb af realkreditobligationer skaber nye penge og dermed presser boligpriserne i vejret - en kreditfinansieret bolig- eller finansboble....

 14. Masser af information uden betydning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Brier, Søren

  en diskussion af informationsteorien i Tor Nørretranders "Mærk verden" og en skitse til et alternativ baseret på anden ordens kybernetik og semiotik......en diskussion af informationsteorien i Tor Nørretranders "Mærk verden" og en skitse til et alternativ baseret på anden ordens kybernetik og semiotik...

 15. Cauda equina enhancing lesion in a HIV-positive patient. Case report and literature revision.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Luigi Maria Larocca

  2011-01-01

  Full Text Available

  EN-GB;" lang="EN-GB">We describe the case a spinal cord localization of neurological toxoplasmosis in a HIV-positive patient with Burkitt lymphoma, previously treated with chemotherapy and immunotherapy. This complication occurred while patient was in complete remission of lymphoma, with CD4+ T cell count of 270 /EN-GB;" lang="EN-GB">mEN-GB;" lang="EN-GB">l, undetectable HIV viremia, and despite the trimethoprim/ sulfamethoxazole prophylaxis. Indeed, we hypothesize that in our patient neurologic toxoplasmosis has been fostered more by previous immuno-chemotherapy than by HIV- related immunodeficiency. On the whole, this case suggests that parameters usually employed to predict the risk for opportunistic infections in HIV-positive people might not apply to patients with HIV-related lymphomas.

 16. Æstetiseringen af forbruget: En undersøgelse af to udstillinger, hvor branding er kunst - og kunst er branding

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hermansen, Judy

  2008-01-01

  Æstetiseringen af hverdagen er ét af de helt centrale træk ved det postmoderne forbrugersamfund. Og denne nedbrydning af grænserne mellem kunst og forbrug er det også vigtigt for marketingteorien at udforske. Artiklen analyserer to (kunst?)udstillinger i England, som på hver sin måde tematiserer,...

 17. Pattern of neuropsychological performance among HIV positive patients in Uganda

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Parsons Thomas D

  2007-04-01

  Full Text Available Abstract Background Few studies have examined cognitive functioning of HIV positive patients in sub-Saharan Africa. It cannot be assumed that HIV positive patients in Africa exhibit the same declines as patients in high-resource settings, since there are differences that may influence cognitive functioning including nutrition, history of concomitant disease, and varying HIV strains, among other possibilities. Part of the difficulty of specifying abnormalities in neuropsychological functioning among African HIV positive patients is that there are no readily available African normative databases. The purpose of the current study was to evaluate the pattern of neuropsychological performance in a sample of HIV positive patients in comparison to HIV negative control subjects in Uganda. Methods The neuropsychological test scores of 110 HIV positive patients (WHO Stage 2, n = 21; WHO Stage 3, n = 69; WHO Stage 4, n = 20 were contrasted with those of 100 control subjects on measures of attention/concentration, mental flexibility, learning/memory, and motor functioning. Results Analysis of covariance (ANCOVA revealed significant group differences on measures of verbal learning and memory, speed of processing, attention and executive functioning between HIV seropositive and seronegative subjects. Conclusion Ugandan patients with HIV demonstrated relative deficits on measures of verbal learning and memory, speed of processing, attention, and executive functioning compared to HIV negative controls. These results from a resource limited region where clades A and D are prevalent are consistent with previous findings in the developed world where clade B predominates.

 18. Parforhold og medier i en refleksiv modernitet - en undersøgelse af mænds refleksioner over samliv og medier

  OpenAIRE

  Kay, Kresten; Ribers, Bjørn; Wenzel, Kåre

  2007-01-01

  This thesis, Intimate Relationships and Media in a Reflexive Modernity ("Parforhold og medier i en refleksiv modernitet - En undersøgelse af mænds refleksioner over samliv og medier"), investigates the present status of romantic relationships in an urban environment in Denmark. The research interests focus on the posttraditional intimate relationship, paying particular attention to examining the influences and effects of reflexive modernity and detraditionalization. Through interviews with ni...

 19. Supervision af psykoterapi

  DEFF Research Database (Denmark)

  SUPERVISION AF PSYKOTERAPI indtager en central position i uddannelsen og udviklingen af psykoterapeuter. Trods flere lighedspunkter med psykoterapi, undervisning og konsultation er psykoterapisupervision et selvstændigt virksomhedsområde. Supervisor må foruden at være en trænet psykoterapeut kende...... supervisionens rammer og indplacering i forhold til organisation og samfund. En række kapitler drejer sig om supervisors opgaver, roller og kontrolfunktion, supervision set fra supervisandens perspektiv samt betragtninger over relationer og processer i supervision. Der drøftes fordele og ulemper ved de...... forskellige måder, hvorpå en sag kan fremlægges. Bogens første del afsluttes med refleksioner over de etiske aspekter ved psykoterapisupervision. Bogens anden del handler om de særlige forhold, der gør sig gældende ved supervision af en række specialiserede behandlingsformer eller af psykoterapi med bestemte...

 20. Concealment tactics among HIV-positive nurses in Uganda.

  Science.gov (United States)

  Kyakuwa, Margaret; Hardon, Anita

  2012-01-01

  This paper is based on two-and-a-half years of ethnographic fieldwork in two rural Ugandan health centres during a period of ART scale-up. Around one-third of the nurses in these two sites were themselves HIV-positive but most concealed their status. We describe how a group of HIV-positive nurses set up a secret circle to talk about their predicament as HIV-positive healthcare professionals and how they developed innovative care technologies to overcome the skin rashes caused by ART that threatened to give them away. Together with patients and a traditional healer, the nurses resisted hegemonic biomedical norms denouncing herbal medicines and then devised and advocated for a herbal skin cream treatment to be included in the ART programme.

 1. Beregning af luftlydisolation mellem to rum

  DEFF Research Database (Denmark)

  Donovan, A.

  Meddelelsen bringer resultaterne af en forundersøgelse af to beregningsmetoder. Den ene metode belyses nærmere gennem nogle forenklede eksempler, der viser omfanget af regnearbejdet og peger på nogle af de vanskeligheder det vil indebære at opstille en praktisk anvendelig beregningsmetode....

 2. På sporet af de gyldne opskrifter?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Poulfelt, Flemming

  2015-01-01

  Børsen Ledelse. Markedet for kogebøger er stort. For der produceres hvert år et hav nye af slagsen. Nogle udgives af kendte kokke, nogle af særlige eksperter inden for kost og motion, og andre af personer, der har en ægte interesse inden for gastronomi og mad. På ledelsesområdet findes en...

 3. Professor: Lær af Canada

  DEFF Research Database (Denmark)

  Greve, Carsten

  2013-01-01

  Transportdebatten: En mulig finansiering af fremtidige infrastrukturprojekter kunne være OPP. Danmark bør tage ved lære af erfaringer fra Canada.......Transportdebatten: En mulig finansiering af fremtidige infrastrukturprojekter kunne være OPP. Danmark bør tage ved lære af erfaringer fra Canada....

 4. Regulering af det psykiske arbejdsmiljø

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Klaus T.

  nationale informationer om reguleringen af det psykiske arbejdsmiljø. Rapport er bygget op med ◊ et internationalt overblik over regulering af psykisk arbejdsmiljø ◊ en bredere diskussion af reguleringens dilemmaer ◊ en gennemgang af den aktuelle danske udvikling ◊ udfordringerne på området...

 5. Midtvejsevaluering af EGA handlingsplanen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Møller, Niels; Hasle, Peter; Christiansen, Jørgen Møller

  Center for Alternativ Samfundsanalyse (CASA) og Institut for Teknologi og Samfund ved Danmarks Tekniske Universitet har gennemført denne midtvejsevaluering af arbejdsmarkedets parters handlingsplan mod reduktion af ensidigt gentaget arbejde. Undersøgelsen viser, at der er sket en betydelig...

 6. Pregnancy in HIV-Positive Patients: Effects on Vaginal Flora

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Cristina Vallone

  2012-01-01

  Full Text Available A high proportion of HIV-infected pregnant women present pathogenic organisms in their lower genital tract. This has been associated with the development of postpartum morbility, HIV transmission to the partner and offspring, and other gynaecological conditions, such as cervical dysplasia or cancer. Vaginal flora alterations can range from 47% in Western countries to 89% in Africa in pregnant HIV-positive patients, much higher than about 20% of the general population. Pathogen organism retrieval is high. As peripartum complications due to vaginal infections seem higher in HIV-positive patients, accurate investigation and treatment of such infections are strongly mandatory.

 7. Breast Gangrene in an HIV-Positive Patient

  Science.gov (United States)

  Venkatramani, V; Pillai, S; Marathe, S; Rege, SA; Hardikar, JV

  2009-01-01

  Introduction Breast gangrene has been reported as a complication following puerperal sepsis, breast surgery, nipple piercings, warfarin toxicity, etc. We report a case of primary breast gangrene in an HIV-positive individual which, to the best of our knowledge, is the first of its kind. Case report A 40-year-old previously healthy woman presented with fulminating left breast gangrene. She was detected to be HIV positive. Mastectomy was performed. The detailed management of the condition is discussed. Conclusion Severe necrotising infections may be initial manifestations of HIV infection and patients with such infections should be screened for HIV. PMID:19622255

 8. Ledelse af Organisationens Kreativitet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hedemann, Lars

  2008-01-01

  forskel, så er man som leder nødt til at arbejde mere målrettet med de medarbejdere som forventes at præstere et kreativt udbytte. Inspireret af analyseværktøjet "KEYS, Assessing the Work Environment for Creativity" udviklet af den amerikanske psykolog og ledelsesforsker ved Harvard University, Teresa...... Amabile, blev en undersøgelse derfor gennemført i udviklingsafdelingerne, Idéland og Idélab hos Bang og Olufsen, for at få et indblik i anvendeligheden af KEYS som inspirationskilde for succesfuld ledelse af organisationens kreativitet....

 9. Intelligent styring af dynamisk LED belysning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thorseth, Anders; Corell, Dennis Dan; Hansen, Søren Stentoft

  Denne slutrapport giver en kort beskrivelse af arbejdet, der er udført af DTU Fotonik i projektet ”Intelligent styring af dynamisk LED belysning” støttet af EUDP. Arbejdet er udført i perioden 2011‐2012 i samarbejde med Lighten.......Denne slutrapport giver en kort beskrivelse af arbejdet, der er udført af DTU Fotonik i projektet ”Intelligent styring af dynamisk LED belysning” støttet af EUDP. Arbejdet er udført i perioden 2011‐2012 i samarbejde med Lighten....

 10. E-materialer, som de forstås og bruges : en undersøgelse af forskelle i forståelsen af e-læring i hhv. et universitets- og forskningsbiblioteksforankret regi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Stenalt, Maria Hvid; Engerer, Volkmar; Thestrup, Jesper Boserup

  2010-01-01

  Artiklen belyser, hvordan e-materialer, som et område inden for e-læring, omtales og forstås på tværs af universitetsrelaterede netværk. Artiklens hypotese er, at der er en forskel mellem universitetsforankret og forskningsbiblioteksforankret diskurs om e-materialer, og at denne diskrepans slører...

 11. Brug af alternativ isolering i forbindelse med renovering af ældre etageejendomme

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Ernst Jan de Place

  2003-01-01

  Resume af rapport om praktiske erfaringer med brug af alternative isoleringsmaterialer i en renoveringsopgave, udarbejdet af Byfornyelse København m.fl. under Energistyrelsens udviklingsprogram "Miljø- og arbejdsmiljøvenlig isolering"...

 12. Virkelighedsflugt og masser af sex

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lorentzen, Rasmus Fink

  2011-01-01

  I artiklen laves en læsning af ungdomsromanen "6" (2010) af Ronni Andersen. Dernæst udfoldes en række litteraturpædagogiske forslag tilen undervisning i romanen i skolens ældste klasser. Arbejdsforslagene er baseret på en kompetencetilgang til danskfaget og rummer fire værksteder hvor eleverne sk...

 13. Anbefalinger til organisering af uddannelserne

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Lars; Andersen, Lars Døvling; Hornemann, Birte C.

  2009-01-01

  Notatet sammenfatter de diskussioner, som det af fakulteterne nedsatte udvalg vedrørende nye undervisnings- og eksamensformer har haft, og de anbefalinger til en omlægning af vores uddannelsessystem, som udvalget har valgt at give. Notatet er samtidig en begyndelse på en erfaringsudveksling om ny...

 14. Udvidet anmeldelse af Tenna Mose Rhigers ph.d.-afhandling Liturgiens Åndedræt – Et liturgisk animationsteaterlaboratorium med fokus på udviklingen af en liturgisk teologisk og performativ tilgang til gudstjenestefejringen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schleicher, Marianne; Aune, Vigdis; Ravn Iversen, Hans

  2016-01-01

  Tenna Mose Rhiger har skrevet en ph.d.-afhandling, hvori hun udarbejder en ny tilgang til gudstjenestefejring med særligt henblik på at fremme præsters nærvær i den danske Folkekirke. Formålet med denne anmeldelse af Rhigers ph.d.-afhandling er for det første at dele bedømmelsesudvalgets begejstr...

 15. Sexual risk behavior among HIV-positive persons in Jamaica.

  African Journals Online (AJOL)

  Background: HIV/AIDS remains a global public health challenge, especially in sub-Saharan Africa and the Caribbean. Sexual .... more cost effective. Objectives. The objectives of this study were to: 1. Determine socio-economic, attitudes and psycholog- ical factors that influence HIV-positive people to engage in risky ...

 16. Aetiology and management of malnutrition in HIV-positive children.

  Science.gov (United States)

  Rose, Anna M; Hall, Charles S; Martinez-Alier, Nuria

  2014-06-01

  Worldwide, more than 3 million children are infected with HIV and, without treatment, mortality among these children is extremely high. Both acute and chronic malnutrition are major problems for HIV-positive children living in resource-limited settings. Malnutrition on a background of HIV represents a separate clinical entity, with unique medical and social aetiological factors. Children with HIV have a higher daily calorie requirement than HIV-negative peers and also a higher requirement for micronutrients; furthermore, coinfection and chronic diarrhoea due to HIV enteropathy play a major role in HIV-associated malnutrition. Contributory factors include late presentation to medical services, unavailability of antiretroviral therapy, other issues surrounding healthcare provision and food insecurity in HIV-positive households. Treatment protocols for malnutrition have been greatly improved, yet there remains a discrepancy in mortality between HIV-positive and HIV-negative children. In this review, the aetiology, prevention and treatment of malnutrition in HIV-positive children are examined, with particular focus on resource-limited settings where this problem is most prevalent. Published by the BMJ Publishing Group Limited. For permission to use (where not already granted under a licence) please go to http://group.bmj.com/group/rights-licensing/permissions.

 17. Oral health awareness in HIV positive Nigerian adults | Taiwo ...

  African Journals Online (AJOL)

  Lesions commonly noticed includes; Candidiasis, Xerostomia, Herpes Stomatitis and Aphthous Ulcerations. Patient's educational level did not affect their ability to detect a change in their mouths (X2=2.932, p=0.402). Conclusion: The awareness of HIV-positive patients to their oral health is poor. As oral manifestations of ...

 18. Management of mental health disorders in HIV-positive patients

  African Journals Online (AJOL)

  Mental Health Guidelines Committee, Southern African HIV Clinicians Society, ... triple diagnosis (HIV/mental disorder/substance use disorder), or mental .... fatigue or loss of energy .... between 20% and 60% of HIV-positive adults suffer from some form ... patients on complex regimens should be reviewed regularly with a.

 19. Rheumatic manifestations among HIV positive adults attending the ...

  African Journals Online (AJOL)

  Rheumatic manifestations among HIV positive adults attending the Infectious ... diseases seen depend on a number of factors such as, the CD4 count, HLA status ... population were commonest finding followed by HIV associated arthritis at 4.3%. ... affected with the knees (28.8%) and ankles (26.9%) contributing the highest.

 20. Psychiatric symptoms among an HIV positive Urban Population in ...

  African Journals Online (AJOL)

  RICHY

  frequently psychiatric symptoms in an HIV positive adult ... affect the outcome of HIV disease. Firstly ... ignoring the serious consequences and impact the have on ... separated. 10. 5.4 divorced. 19. 10.3 widowed. 48. 26.0. Educational level.

 1. Prevalence and clinical presentation of HIV positive female ...

  African Journals Online (AJOL)

  Nine of the 19 HIV positive patients (47%) had a pre-existing primary psychiatric diagnosis, most commonly Bipolar Disorder, recent episode mania with psychotic symptoms. The most common psychotic symptoms were grandiose delusions followed by auditory hallucinations, paranoid delusions and visual hallucinations.

 2. Family correlates of depression among hiv positive patients ...

  African Journals Online (AJOL)

  Background information: HIV infection may impact negatively on family relationship and vice versa. Members of the family of HIV positive patients may become frustrated because of the stigma of having a family member with HIV infection, and the burden of having to care for the patient. This can result into the family ...

 3. Coinfection with Hepatitis B and C Viruses among HIV Positive ...

  African Journals Online (AJOL)

  Background: Hepatitis B and C viruses coinfection in HIV positive pregnant women is a common public health problem and recognized worldwide. The consequences of this problem in our poor resource setting with the risk of mother to child transmission is obvious with increased morbidity and mortality in our environment.

 4. Effects of micronutrients on oxidative stress in HIV positive patients ...

  African Journals Online (AJOL)

  Micronutrient supplementation was therefore shown to reduce oxidative stress in HIV positive patients on HAART and could possibly be very helpful as an adjunct in the treatment of this disease. Key Words: Antiretroviral, micronutrients, malondialdehyde, ART naïve, reactive oxygen species, supplementation.

 5. Evaluation of liver function tests of HIV positive patients on ...

  African Journals Online (AJOL)

  Liver enzymes-alanine and aspartate aminotransferases and alkaline phosphatase (AST, ALT and ALP), bilirubin and serum proteins were determined using standard laboratory methods and these parameters were used to evaluate the liver function of human immunodeficiency virus (HIV)- positive patients receiving ...

 6. Spirituality and adherence to antiretroviral drugs among HIV positive ...

  African Journals Online (AJOL)

  Method: It was an observational, longitudinal study in which 215 consenting HIV positive patients aged 18 to 65 years who were on antiretroviral drugs were recruited through systematic random sampling technique. Socio-demographic characteristics, clinical history and physical examination findings were documented for ...

 7. Fertility Desires and Intentions among HIV-Positive Women during ...

  African Journals Online (AJOL)

  AJRH Managing Editor

  Perceived partner desire for children also impacts on women's fertility intentions, highlighting the importance of engaging men during the post-natal period. (Afr J Reprod Health ... increase the lifespan and quality of life of PLHIV, they will be in need of ..... considering that many HIV-positive women do not wish to be pregnant ...

 8. Evidence-based treatments for the asymptomatic HIV- positive ...

  African Journals Online (AJOL)

  banzi

  ty of the women attending antenatal clin- ics are healthy and therefore ... a decrease in the patient's risk of falling ill from opportunistic .... 10% risk in those who are tuberculin-. n e g a t i v e . In summary. • There is grade-A evidence that. HIV-positive patients who are tuberculin skin-positive benefit from anti-TB prophylaxis.

 9. 9592 THE EXPERIENCES OF HIV-POSITIVE MOTHERS ...

  African Journals Online (AJOL)

  Mimi

  exclusive breastfeeding, HIV-positive mothers, aged 21-41 years, married and unemployed, participated during two visits to the study site. Responses to semi- ... Five major themes emerged: (i) benefits of breast milk to the mother and the baby ...

 10. Ovarian pregnancy in an HIV positive patient: Case report ...

  African Journals Online (AJOL)

  Ovarian pregnancy in an HIV positive patient: Case report. A Mohammed, AG Adesiyun, AA Mayun, CA Ameh. Abstract. No Abstract. Full Text: EMAIL FULL TEXT EMAIL FULL TEXT · DOWNLOAD FULL TEXT DOWNLOAD FULL TEXT · AJOL African Journals Online. HOW TO USE AJOL... for Researchers · for Librarians ...

 11. A qualitative exploration of HIV-positive pregnant women's decision ...

  African Journals Online (AJOL)

  HIV-positive women's abortion decisions were explored by: (i) investigating influencing factors; (ii) determining knowledge of abortion policy and public health services; and (iii) exploring abortion experiences. In-depth interviews were held with 24 HIVpositive women (15 had an abortion; 9 did not), recruited at public health ...

 12. Pregnancy, Obstetric and Neonatal Outcomes in HIV Positive ...

  African Journals Online (AJOL)

  While the effect of HIV infection on some maternal outcomes is well established, for some others there is conflicting information on possible association with HIV. In this study we investigated pregnancy and neonatal outcome of HIV positive women in large HIV treatment centre over a period of 84 months. They were ...

 13. Finding the HIV Positive Mother Symposium: HIV and its meanings ...

  African Journals Online (AJOL)

  Despite the prevalence of maternal HIV infection, HIV positive mothers have only recently become a focus of psychological-scientific investigation. ... to emerge from this literature will be presented with reference to the key themes of disclosure, incidence of psychiatric symptoms, coping and support and parenting efficacy.

 14. Prevalence of HIV positive blood donors among screened ...

  African Journals Online (AJOL)

  hope&shola

  2006-04-03

  Apr 3, 2006 ... Department of Physiology, Obafemi Awolowo College of Health Sciences, Olabisi Onabanjo University Teaching. Hospital ... screening volunteer donors by initial criteria alone does not fully eliminate all HIV positive donors. The prevalence of HIV ... HIV test criteria alone to qualify for blood donation in the.

 15. Identifying risks for mental health problems in HIV positive ...

  African Journals Online (AJOL)

  Background: Mental health problems of adolescents are underserved in low and middle-income countries where they account for a significant proportion of disease burden. Perinatally infected HIV-positive adolescents have a high prevalence of mental health disorders; however, little is known about those retained in care in ...

 16. Correlates of HIV stigma in HIV-positive women.

  Science.gov (United States)

  Wagner, Anne C; Hart, Trevor A; Mohammed, Saira; Ivanova, Elena; Wong, Joanna; Loutfy, Mona R

  2010-06-01

  We examined the variables associated with HIV stigma in HIV-positive women currently living in Ontario, Canada. Based on previous literature, we predicted that variables of social marginalization (e.g., ethnicity, income, education), medical variables (e.g., higher CD4 count, lower viral load), and increased psychological distress would be associated with higher perceived HIV stigma among HIV-positive women. One hundred fifty-nine HIV-positive women between the ages of 18 and 52 in Ontario completed self-report measures of the aforementioned variables. Women were recruited through 28 AIDS service organizations, eight HIV clinics, and two community health centers. In multiple regression analyses, for women born in Canada, lower educational level and higher anxiety were associated with higher HIV stigma. For women born outside of Canada, having been judged by a physician in Canada for trying to become pregnant was associated with higher HIV stigma. For HIV-positive women born outside of Canada, negative judgment by a physician regarding intentions to become pregnant should be addressed to reduce perceived HIV stigma and vice versa. Health care providers should be trained in the provision of sensitive and effective health care for women living with HIV, especially when providing reproductive health care.

 17. Nutrient Intake and Nutritional Status Profile of HIV-Positive ...

  African Journals Online (AJOL)

  The intake of sufficient nutrients is important for maintaining the functional compounds of the immune system. The main aim of this study was to assess the nutrient intake and nutritional status profile of HIV positive individuals. Home dietary recall and six days\\' food intake from the nutrition center was used to estimate the ...

 18. Dannelsen af den ansvarlige elev

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, Jesper

  2010-01-01

  Denne artikel handler om den del af lærergerningen, der har at gøre med udarbejdelse af elevplaner. Der tages udgangspunkt i en foucaultsk forståelse, hvor beskrivelsen af den enkelte elev udtrykker et særligt normativt ideal om, hvilke former for elevhed der er de ønskværdige i den danske...

 19. Effekten af absolut kumulation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kyvsgaard, Britta; Klement, Christian

  2012-01-01

  Som led i finansloven for 2011 blev regeringen og forligspartierne enige om at undersøge reglerne om strafudmåling ved samtidig pådømmelse af flere kriminelle forhold og i forbindelse hermed vurdere konsekvenserne af at ændre de gældende regler i forhold til kapacitetsbehovet i Kriminalforsorgens...... samlet bødesum ved en absolut kumulation i forhold til en modereret kumulation, som nu er gældende....

 20. Evaluering af kollegial supervision

  DEFF Research Database (Denmark)

  Petersen, Anne Line Bjerre Folsgaard; Bager, Lene Tortzen; Jørgensen, Mette Eg

  2015-01-01

  Videoen er en evaluering af arbejdet med en metodisk tilgang til kollegial supervision på VIA Ergoterapeutuddannelsen gennem et par år. Evalueringen sætter fokus på selve metoden, der er anvendt til kollegial supervision. Derudover er der fokus på erfaringer og udbytte af at arbejde systematisk med...... kollegial supervision blandt undervisere på VIA Ergoterapeutuddannelsen....

 1. Mindfulness – en religionssociologisk analyse af et moderne fænomen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Gottfredsen, Rikke

  2013-01-01

  Mindfulness er et fænomen i vækst. Den udbydes af mange forskellige typer af udbydere. Denne undersøgelse kategoriserer i et komplet sample af mindfulness-udbydere i Aarhus måden hvorpå disse udbydere kommunikerer deres tilhørsforhold til mindfulness som henholdsvis buddhisme, spiritualitet eller a......-religiøs teknik. Dette gøres ved hjælp af kriterier indenfor autorisation, tekst- og visuelle referencer. Artiklens undersøgelse viser, at mindfulness udbydes som a-religiøs teknik, men hævder samtidigt med udgangspunkt i Hornborg og Durkheim, at selv denne påståede a-religiøsitet kan kaldes religiøs....

 2. A Cultural Perspective on Sexual Health: HIV Positive and Negative Monolingual Hispanic Women in South Florida.

  Science.gov (United States)

  Villar-Loubet, Olga M; Vamos, Szonja; Jones, Deborah L; Lopez, Eliot; Weiss, Stephen M

  2011-06-01

  This study explored feelings and attitudes with regard to HIV and sexual health among 82 monolingual Spanish-speaking, HIV-positive ( n = 30) and at-risk women ( n = 52), participating in the NOW en Español Project-a cognitive behavioral sexual risk-reduction intervention in Miami, Florida. Hispanic cultural values and beliefs, such as machismo, marianismo, and sexual silence, emerged throughout the intervention as important determinants of sexual behavior. Recommendations for integrating these culture-specific issues in sexual health interventions for Hispanic women are provided.

 3. Croatian Recommendations for Dialysis of HIV-Positive Patients

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gulin Marijana

  2016-06-01

  Full Text Available Human immunodeficiency virus (HIV infection may be associated with renal impairment since about 0.4% of all HIV-positive patients develop end-stage renal disease. The share of patients with HIV infection in hemodialysis centers throughout the world ranges from 0.3% to as high as 38%. In Croatia, renal replacement therapy was needed by 1% of all the HIV-positive patients from 1985 until the end of 2014. Healthcare professionals (HP should be aware of the risks of occupational exposure to blood-borne infections in their daily work. Performing dialysis in HIV-positive patients increases the risk of exposure to HIV during the extracorporeal circulation of the infected blood. However, post-exposure prophylaxis (PEP with effective antiretroviral drugs significantly reduces the risk of infection after occupational exposure. On behalf of the Croatian Society of Nephrology, Dialysis and Transplantation, the authors of this paper have proposed recommendations for the management of HIVpositive patients on dialysis, which aim to prevent the transmission of HIV among patients and HPs. The important recommendations include the following: 1. when the need arises, it is necessary to provide HIV-positive patients with dialysis in the vicinity of their place of residence. 2. HIV-positive patients should be dialyzed with a separate hemodialysis machine in an isolated area. Alternatively, they can be dialyzed in an area for the hemodialysis of HCV-positive and/or HBVpositive patients. 3. Specialized and trained personnel should be provided during the hemodialysis procedure, together with strict compliance with the standard precautions for the prevention of blood-borne infections. 4. There should be a good and prompt cooperation with the National Referral Center for HIV infection.

 4. Offentliggørelse af årsregnskaber via Internettet. En undersøgelse af investors adgang til finansiel information fra børsnoterede aktieselskabers websites

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holm, Claus

  1999-01-01

  I de seneste år er der sket et gennembrud med hensyn til offentliggørelse af årsregnskaber via Internettet. Denne rapport beskriver, hvorledes offentliggørelse af finansielle informationer fra børsnoterede selskaber er under forandring, og hvordan dette får konsekvenser for investors regnskabsana...

 5. Aspekter af integrationsindsatsen i 6 kommuner

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rosdahl, Anders

  Dette arbejdspapir præsenterer resultaterne af en mindre kvalitativ undersøgelse af kommuners indsats for at bringe nyankomne flygtninge og indvandrere i beskæftigelse. Undersøgelsen er en opfølgning på en kvantitativ benchmarkanalyse, som er gennemført af Amternes og Kommunernes Forskningsinstit...

 6. Gestantes HIV positivas e sua não-adesão à profilaxia no pré-natal Mujeres embarazadas con HIV positivo y su non adhesión a la profilaxia en el prenatal HIV positive pregnant women who do not follow the prenatal prophylaxis

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Petrolina Libana Cechim

  2007-10-01

  Full Text Available Este é um estudo exploratório descritivo com abordagem qualitativa. Investigamos a não-adesão de gestantes portadoras do vírus HIV/AIDS ao tratamento preconizado pelo Ministério da Saúde no período pré-natal. Os sujeitos desta pesquisa foram sete mulheres soropositivos, que, durante a gestação, não aderiram ao tratamento profilático recomendado. Os dados foram coletados por uma entrevista semi-estruturada. Para a análise dos dados, elaboramos categorias com base nas falas destes sujeitos. Com os resultados, observamos que existe a vulnerabilidade da mulher em realizar a negociação do sexo seguro com o seu parceiro e que associado às baixas condições socio-econômicas, desemprego e falta de afeto, faz com que as mulheres se tornem vítimas do HIV/AIDS.Este es un estudio exploratorio descriptivo con abordaje cualitativo. Se buscó investigar a la no adhesión de las gestantes portadoras del vírus HIV/SIDA al tratamiento preconizado por el Ministério de la Salud en el periodo prenatal. Los sujetos de esta encuesta fueron siete mujeres seropositivas, que durante la gestación, no se adhirieron al tratamiento profiláctico recomendado por el Ministerio de la Salud. Los datos fueron colectados por las autoras del estudio, a través de una entrevista semiestructurada. Para el análisis de los datos, elaboramos categorías desde lo que expresaron estos sujetos. Con los resultados observamos que existe la vulnerabilidad de la mujer en realizar negociación del sexo seguro con su compañero y que asociado a las bajas condiciones socioeconómicas, desempleo y falta de afecto, hace con que las mujeres se conviertan en víctimas del HIV/SIDA.This is an exploratory study based on a qualitative approach. The objective was to investigate why HIV positive pregnant women do not follow the treatment which is recommended by the Health Ministry during the prenatal period. The individuals participating of this investigation were seven HIV

 7. Generelle aspekter ved mediereception? – Et bud på en multidimensional model for analyse af kvalitative receptionsinterviews

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kim Schrøder

  2003-09-01

  Full Text Available Findes der generelle aspekter ved receptionen af medieprodukter, som det kan være analytisk frugtbart at orientere sig efter, og som man altid bør belyse, når man analyserer kvalitative receptionsdata – og måske også allerede når man skal planlægge det empiriske feltarbejde i et em- pirisk receptionsprojekt? Denne artikel bygger på, at dette spørgsmål kan besvares bekræftende, og fremlægger et bud på, hvordan en multi- dimensional model for kvalitativ receptionsanalyse kunne se ud.

 8. Relevansen af Aristoteles' etik for konceptionen af eksistentiel terapi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dræby, Anders

  Siden sin undfangelse i begyndelsen af det 20. århundrede har den eksistentielle terapi repræsenteret et filosofisk funderet alternativ til de former for terapeutisk praksis, der er funderet i den funktionalistiske medicinske metafysik. Anvendelse af elementer fra Aristoteles' etik muliggør en...... fremhævelse af den eksistentielle terapi som en praktisk eksistensfænomenologisk livskunst, hvis anliggende er en frembringelse af det enkelte menneskes muligheder fra det skjulte og ind i det uskjulte, så mennesket viser sig som det er ved sig selv...

 9. Udvikling af studerendes akademiske skrivekompetencer – en indsats på fakultetsniveau

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Tine Wirenfeldt; Andersen, Per

  skrivning bedst konceptualiseres som study skills eller som academic literacy (Lea & Street, 1998; Wingate 2006). I forlængelse af disse diskussioner blev det et mål for indsatsen, at de studerende ikke blot opfattede workshops om akademisk skrivning som snæver eksamenstræning, men blev i stand til...... og perspektiver på akademisk skrivning. Særlige temaer udpeges som fremtidige indsatsområder (fx på baggrund af de studerendes oplevelser med brugen af peer feedback i undervisningen). Referencer Lea, Mary R., and Brian V. Street. "Student writing in higher education: An academic literacies approach......." Studies in higher education 23.2 (1998): 157-172. Russell, David R. Writing in the Academic Disciplines, 1870-1990: A Curricular History. Southern Illinois University Press, (1991). Wingate, Ursula. "Doing away with ‘study skills’." Teaching in Higher Education. 11.4 (2006): 457-469. Murphy, Christina...

 10. Menopausal symptoms and associated factors in HIV-positive women.

  Science.gov (United States)

  Lui-Filho, Jeffrey F; Valadares, Ana Lúcia R; Gomes, Debora de C; Amaral, Eliana; Pinto-Neto, Aarão M; Costa-Paiva, Lúcia

  2013-10-01

  To evaluate menopausal symptoms and their associated factors in HIV-positive women. A cross-sectional study was conducted with 537 women of 40-60 years of age, 273 of whom were HIV-positive and 264 HIV-negative. The women were interviewed to obtain data on their sociodemographic characteristics and menopausal symptoms. The mean age of the seropositive women was 47.7±5.8 years compared to 49.8±5.3 for the seronegative women (psymptoms in the seropositive group (p=0.009), specifically hot flashes (pHIV serological status and any of the menopausal symptoms. In this study, after controlling for confounding variables, HIV infection was not found to be associated with vasomotor, genitourinary or psychological symptoms or with insomnia. Copyright © 2013 Elsevier Ireland Ltd. All rights reserved.

 11. HIV-positive and HIV-negative consumers accept an instant soy maize porridge

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Susanna C Bouwer

  2008-11-01

  Full Text Available The objective of this study was to assess consumer acceptability, preference and consumption intent of an instant soy maize porridge, compared to an instant plain maize porridge, in order to determine the successful inclusion of the soy maize porridge as a food supplement for HIV subjects in a subsequent nutrition intervention trial, to improve their nutritional status. A 5-point hedonic and food action rating scale was used for this purpose. HIV-positive (n=57 and HIV-negative (n=47 subjects were recruited on a basis of availability and willingness to participate. Long-term acceptability and compliance of HIV-positive consumers (n=9 was assessed after three and five months. Analysis of variance (ANOVA, Tukey’s multiple comparison test and T-tests (p≤0.05 were performed. Overall, consumers found the soy maize porridge significantly more acceptable, preferred it to, and also intended to consume it more often than the plain maize porridge. There were no significant differences between the HIV-positive and HIV-negative group regarding acceptability, preference and consumption intent. After three and five months, the HIV-positive consumers (n=9 did not find acceptability of the soy maize porridge significantly different from the first evaluation. It therefore had the potential to be included successfully in the nutrition intervention trial. The current study emphasises the need for sensory evaluation of food products prior to including them in intervention studies, to assess consumers’ acceptance of them. Opsomming Die doel van hierdie studie was om verbruikers se aanvaarding, voorkeur en voorneme van verbruik van ‘n kitssojamieliepap, in vergelyking met ‘n gewone kitsmieliepap te bepaal, ten einde die suksesvolle insluiting van die kitssojamieliepap as voedselaanvulling vir HIV-proefpersone om hul voedingstatus te verbeter, in ‘n daaropvolgende voedingsintervensiestudie te ondersoek. ‘n Vyf-punt hedoniese en voedselaksie

 12. Methamphetamine initiation among HIV-positive gay and bisexual men

  OpenAIRE

  Nakamura, Nadine; Semple, Shirley J.; Strathdee, Steffanie A.; Patterson, Thomas L.

  2009-01-01

  This study describes factors associated with methamphetamine initiation in a racially diverse sample of 340 methamphetamine-using, HIV-positive gay and bisexual men. A factor analysis was conducted on reasons for initiation, and four factors were identified: to party, to cope, for energy, and to improve self-esteem. Methamphetamine to party accounted for more than one-third of the variance in the factor analysis. Methamphetamine to cope captured almost 9% of the variance, methamphetamine for ...

 13. Osseous Kaposi sarcoma in an HIV-positive patient

  International Nuclear Information System (INIS)

  Thanos, Loukas; Mylona, Sofia; Kalioras, Vasilios; Pomoni, Maria; Batakis, Nikolaos

  2004-01-01

  A case of osseous Kaposi sarcoma in a 35-year-old man is described. The patient (HIV-positive for 8 years) suffered from cutaneous Kaposi sarcoma and presented with right-sided chest pain. He underwent a chest CT scan that revealed three osteolytic lesions involving rib and vertebra with large soft tissue masses, without cutaneous lesions at these sites. CT-guided core needle biopsy led to a histological diagnosis of Kaposi sarcoma. (orig.)

 14. Enhancing psychosocial support for HIV positive adolescents in Harare, Zimbabwe.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Webster Mavhu

  Full Text Available There is a recognized gap in the evidence base relating to the nature and components of interventions to address the psycho-social needs of HIV positive young people. We used mixed methods research to strengthen a community support group intervention for HIV positive young people based in Harare, Zimbabwe.A quantitative questionnaire was administered to HIV positive Africaid support group attendees. Afterwards, qualitative data were collected from young people aged 15-18 through tape-recorded in-depth interviews (n=10, 3 focus group discussions (FGDs and 16 life history narratives. Data were also collected from caregivers, health care workers, and community members through FGDs (n=6 groups and in-depth interviews (n=12. Quantitative data were processed and analysed using STATA 10. Qualitative data were analysed using thematic analysis.229/310 young people completed the quantitative questionnaire (74% participation. Median age was 14 (range 6-18 years; 59% were female. Self-reported adherence to antiretrovirals was sub-optimal. Psychological well being was poor (median score on Shona Symptom Questionnaire 9/14; 63% were at risk of depression. Qualitative findings suggested that challenges faced by positive children include verbal abuse, stigma, and discrimination. While data showed that support group attendance is helpful, young people stressed that life outside the confines of the group was more challenging. Caregivers felt ill-equipped to support the children in their care. These data, combined with a previously validated conceptual framework for family-centred interventions, were used to guide the development of the existing programme of adolescent support groups into a more comprehensive evidence-based psychosocial support programme encompassing caregiver and household members.This study allowed us to describe the lived experiences of HIV positive young people and their caregivers in Zimbabwe. The findings contributed to the enhancement of

 15. Gynaecological morbidity among HIV positive pregnant women in Cameroon

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nana Philip N

  2008-07-01

  Full Text Available Abstract Objective To compare the prevalence of gynaecological conditions among HIV infected and non-infected pregnant women. Methods Two thousand and eight (2008 pregnant women were screened for HIV, lower genital tract infections and lower genital tract neoplasia at booking antenatal visit. Results About 10% (198/2008 were HIV positive. All lower genital tract infections except candidiasis were more prevalent among HIV positive compared to HIV negative women: vaginal candidiasis (36.9% vs 35.4%; p = 0.678, Trichomoniasis (21.2% vs 10.6%; p p p = 0.026, syphilis (35.9% vs 10.6%; p Chlamydia trachomatis (38.4% vs 7.1%; p p p Conclusion We conclude that (i sexually transmitted infections (STIs are common in both HIV positive and HIV negative pregnant women in Cameroon, and (ii STIs and preinvasive cervical lesions are more prevalent in HIV-infected pregnant women compared to their non-infected compatriots. We recommend routine screening and treatment of STIs during antenatal care in Cameroon and other countries with similar social profiles.

 16. Cohort study of HIV-positive and -negative methamphetamine users.

  Science.gov (United States)

  Spolsky, Vladimir W; Clague, Jason; Shetty, Vivek

  2018-04-20

  The effects of methamphetamine (MA) on caries have been well documented. Little, however, is known about its effects on the periodontium. The authors conducted this study to determine the prevalence and severity of periodontal disease in an urban population of HIV-positive MA users. This cross-sectional survey was conducted in one of the most populous urban areas of Los Angeles County, California, beset with high rates of MA use. Participants were recruited by a combination of street outreach methods, referral from drug treatment centers, and word of mouth. Participants were eligible if they were older than 18 years, spoke English or Spanish, used MA in the past 30 days, were willing to undergo a dental examination and psychosocial assessments, and were willing to provide a urine sample. Periodontal assessments were completed for 541 participants by 3 trained and calibrated dentists. The prevalence and severity of periodontal disease were high in this population of HIV-positive and -negative MA users. Cigarette smoking and age were identified as risk factors. The HIV-positive and -negative cohorts were remarkably similar, suggesting that their lifestyles contributed more to their destructive periodontal disease than their MA use. MA users are at high risk of developing destructive periodontal disease and badly broken-down teeth. Clinicians should plan accordingly for timely management of the patients' care, knowing that MA users have extensive periodontal and restorative treatment needs. Copyright © 2018 American Dental Association. Published by Elsevier Inc. All rights reserved.

 17. Associated Factors of Suicidal Thoughts in HIV-Positive Individuals

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Fatemeh Dabaghzadeh

  2015-11-01

  Full Text Available  Objective: As a first study, suicidal ideation and its correlates have been evaluated in Iranian HIV positive population .  Methods:One hundred and fifty HIV-positive individuals were recruited in this cross-sectional study. The Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS, Positive and Negative Suicide Ideation (PANSI, Pittsburgh Sleep Quality Inventory (PSQI and Somatization subscale of Symptom Checklist 90 (SCL 90 as self- reported questionnaires were used to assess the patients’ anxiety and depression status, suicidal thoughts, sleep quality and physiological factors, respectively . Results:Antiretroviral therapy and efavirenz intake did not show any significant effects on the patients’ suicidal ideation. Anxiety (p<0.001, depression (p<0.001, poor physical activity (P<0.001 and sleep quality (p<0.001 were significantly associated with the patients’ negative suicidal ideation. From the patients’ demographic data, unemployment (p = 0.04, living alone (p = 0.01, and lack of family support (p = 0.01 were correlated with the patients’ negative suicidal thoughts . Conclusion:Although hospitals are the main referral centers for providing care for HIV-positive individuals in Tehran, Iran, conducting a multi-center study with sufficient sample size from different areas of our country that include individuals with different behaviors and cultures is essential to confirm the results of this study.

 18. Test af spørgeskema

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hermansen, Jonathan

  2017-01-01

  Denne bog gennemgår alle surveyarbejdets faser og giver en praktisk indføring i •design af undersøgelsen og udvælgelse af stikprøver, •formulering af spørgeskemaer samt indsamling og kodning af data, •metoder til at analysere resultaterne....

 19. Evaluering af afdeling H

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kjær Minke, Linda; Birkmose, Sofie Meldal

  2016-01-01

  Som led i Kriminalforsorgens flerårsaftale 2013-2016 blev det åbne statsfængsel Søbysøgård i januar 2015 udvidet med 42 lukkede pladser i den nybyggede afdeling H. Nærværende evaluering kortlægger de erfaringer personalet og indsatte har gjort sig i løbet af det første år. Etableringen af den...... lukkede fængselsafdeling H giver en unik mulighed for at følge henholdsvis hvilke faktorer, der bidrager til udvikling af fængselskultur, og hvordan de respektive faktorer influerer på udvikling af fængselskulturen. Evalueringens metoder består af kvalitative og kvantitative metoder såsom dokumentanalyse...

 20. Modellering af elforbrug til netanalyse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Østergaard, Jacob

  I denne rapport undersøges mulighederne for at etablere en model for elforbruget, der kan anvendes ved analyser af det østdanske transmissionsnet. Rapporten henvender sig til ingeniører og beslutningstagere, der ønsker viden om betydningen af en nøjagtig elforbrugsmodel og om mulighederne for i p...... simuleringsresultater med mindre usikkerhed, og der opnås en integration mellem eksisterende systemer, idet data fra en række systemer bl.a. Panda, elforbrugsprognoser, elforbrugspaneler og stationsprognoser kan udnyttes til etableringen af en model....

 1. Mod en ny forståelse af den digitaliseringsstrategiske proces

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ivang, Reimer

  2007-01-01

  Den digitale teknologi er vigtig, og vigtigheden kan ikke kun afspejles i den konstant stigende mængde af litteratur, der relaterer sig til fænomenet. Men vigtigheden er også identificeret på Danfoss, der er afhandlingens empiriske kontekst. Der synes at være enighed om, at den digitale teknologi...

 2. I Frans af Assisis fodspor

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bonde, Lisbeth

  2015-01-01

  En fodrejse fra Assisi til Rom i Frans af Assisis fodspor sætter gang i tankerne og giver anledning til nye ideer......En fodrejse fra Assisi til Rom i Frans af Assisis fodspor sætter gang i tankerne og giver anledning til nye ideer...

 3. Forhastet regulering af de store

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thomsen, Steen

  2013-01-01

  Christiansborg gennemfører sandsynligvis en markant skærpet regulering af de store finansielle virksomheder. Det vil virke kontraktivt og medvirke til erhvervslivets kredittørke.......Christiansborg gennemfører sandsynligvis en markant skærpet regulering af de store finansielle virksomheder. Det vil virke kontraktivt og medvirke til erhvervslivets kredittørke....

 4. Strategi til udbredelse og udvikling af aquaponik

  OpenAIRE

  Bartholin, Aline; Nielsen, Per

  2014-01-01

  Denne rapport omhandler, hvorledes aquaponik i fremtiden skal udbredes med henblik på at produktionsmetoden bliver en del af den etablerede fødevaresektor. Ud fra et interview med PlanteLaboratoriet som er en del af foreningen Akvaponisk Selskab, samt observationer af en workshop afholdt af PlanteLaboratoriet forsøger vi at kortlægge den førte strategi til udbredelse og udvikling af aquaponik, samt undersøge hvorledes aquaponik som innovation bliver taget imod af mulige adoptere. Empirien sam...

 5. Undersøgelsen af brugernes evaluering af kontorpakker på Århus Sygehus og i Psykiatrien i Århus

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hørlück, Jens

  En analyse af brugernes opfattelse af kvaliteten af tre office pakker: MS Office 2003 / 2007 og OpenOffice.  ......En analyse af brugernes opfattelse af kvaliteten af tre office pakker: MS Office 2003 / 2007 og OpenOffice.  ...

 6. Erfaringer fra nedrivning af boligblok i Rødbyhavn

  DEFF Research Database (Denmark)

  Eriksen, Søren Skibstrup; Hansen, Klaus; Krogh, Hanne

  Denne meddelelse indeholder en beskrivelse af nedrivningen af et betonelementbyggeri. Der er foretaget en registrering af energiforbrug i forbindelse med nedrivningen og bortskaffelsen samt en registrering af de miljøbelastende stoffer i bygningsaffaldet. Inden bebyggelsen blev revet ned, blev de...

 7. Om den sociale og symbolske funktion af uddannelsesevalueringer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nørholm, Morten

  Ph.d.-afhandlingen handler om evalueringer, om evalueringer af uddannelse med et fokus og perspektiv som er begrænset til en afdækning af forhold om evalueringer, til en formulering af en teori om evalueringer. I afhandlingens analyser og diskussioner anvendes teorier af Émile Durkheim, Pierre...

 8. Notat vedr. By- og Landskabsstyrelsens anmodning om en foreløbig vurdering af mulige konsekvenser på udpegningsgrundlaget for Natura 2000 område nr. 162 ved etablering af sommerhuse på Agersø og Orø (Notat til Skov- og Naturstyrelsen)

  DEFF Research Database (Denmark)

  Wind, Peter

  2008-01-01

    By- og Landskabsstyrelsen har med brev af den 30. maj 2008 anmodet Danmarks Miljøundersøgelser om at foretage en screening af mulige konsekvenser på udpegningsgrundlaget som anført ovenfor på baggrund af eksisterende data og viden.   I notatet gør DMU rede for mulige konsekvenser for udpegnings......  By- og Landskabsstyrelsen har med brev af den 30. maj 2008 anmodet Danmarks Miljøundersøgelser om at foretage en screening af mulige konsekvenser på udpegningsgrundlaget som anført ovenfor på baggrund af eksisterende data og viden.   I notatet gør DMU rede for mulige konsekvenser...

 9. Big Data er en meningsskabelsesproces, der tager afsæt i dit mindset

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rydén, Pernille

  2017-01-01

  flere perspektiver, der ikke er begrænset af dit vante – og ofte lukkede - mindset. Det du ved, og det du har lært/erfaret gennem årene, sætter rammen for, hvordan du ser og fortolker nye inputs, men den gode nyhed er, at når du først forstår dette, er det nemmere at ændre dine tankemønstre og mindset....

 10. Delegation af lovgivningsmagt: risiko for ringere regulering?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Morten Jarlbæk; Christensen, Geert Laier; Ravn, Jacob

  2016-01-01

  kortsigtetede, politiske incitamenter. Samtidig underlægges delegation ikke samme grad af kvalitetskontrolmekanismer som almindelig lovgivning; dette kunne ellers kompensere for den mere politiserede delegation. En øget brug af bekendtgørelser kan derfor betyde en stigende risiko for regulering af lavere...

 11. Registrering og Benchmarking af Modus 2 Forskning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Duus, Henrik Johannsen; Jørgensen, Jens E.

  2004-01-01

  Fremvæksten af modus 2 forskning stiller krav om en revurdering af højere læreanstalters evaluerings- og meriteringspraksis. Den endimensionale prioritering af modus 1 forskning såvel som dennes ligeså endimensionale evaluering via publikationer må afvises som utidssvarende. Som en konsekvens her...

 12. Modelanalyser af mobilitet og miljø

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen, Linda; Gudmundsson, Henrik

  Begrebet bæredygtig transport diskuteres og ved hjælp af persontrafikmodellen ALTRANS belyses mulighederne for at fremme bæredygtig udvikling gennem en række scenarier. Desuden præsenteres en mere detaljeret analyse af ændringer i CO2-belastningen ved forbedring af den kollektive trafiks servicen...

 13. Renal Impairment and Cardiovascular Disease in HIV-Positive Individuals

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Lene Ryom; Lundgren, Jens D; Ross, Mike

  2016-01-01

  BACKGROUND: While the association between renal impairment and cardiovascular disease (CVD) is well established in the general population, the association remains poorly understood in human immunodeficiency virus (HIV)-positive individuals. METHODS: Individuals with ≥2 estimated glomerular...... filtration rate (eGFR) measurements after 1 February 2004 were followed until CVD, death, last visit plus 6 months, or 1 February 2015. CVD was defined as the occurrence of centrally validated myocardial infarction, stroke, invasive cardiovascular procedures, or sudden cardiac death. RESULTS: During a median...

 14. Imaging of the brain in the HIV-positive child

  International Nuclear Information System (INIS)

  Safriel, Y.I.

  2000-01-01

  The prevalence of human immune-deficiency virus (HIV) infection around the world, coupled with increasing population movement, make it likely that many physicians will treat HIV-infected patients. New treatment protocols for the specific manifestations of acquired immune-deficiency syndrome (AIDS) make distinguishing the different neurological diseases of great importance. The pattern of disease in children differs from those of adults both in its distribution and etiology. This article encapsulates the salient aspects relating to the imaging of the brain in HIV-positive children, paying particular attention to recent advances and the different features of the various pathological conditions affecting the HIV-infected brain in children. (orig.)

 15. MEDICINAL HERBS USED BY HIV-POSITIVE PEOPLE IN LESOTHO.

  Science.gov (United States)

  Mugomeri, Eltony; Chatanga, Peter; Chakane, Ntema

  2016-01-01

  The use of medicinal herbs whose efficacy and toxicities are not known by HIV-positive people in Lesotho is a threat to the effectiveness of antiretroviral treatment. This study explored some medicinal herbs used by HIV-positive people in Lesotho and the reasons for their use. This was a cross sectional study based on a questionnaire distributed to purposively-sampled HIV-positive people in Leribe and Maseru districts of Lesotho. The participants' socio-demographic and clinical variables were summarized using frequency tables in Stata version 13 statistical software. Data variables for medicinal herbs used, frequency of use, uses by the participants and in the literature, parts of plants used and the method of preparation were also explored. Out of 400 questionnaires distributed to the participants, 389 were returned with data acceptable for analysis. Ages of the participants ranged from 18 to 75 years (Mean=43 + 11.6). Out of the 272 (69.9%) participants who conceded that they had used medicinal herbs at least once, 30 (7.7%) participants used medicinal herbs frequently while 242 (62.2 %) rarely used the herbs. At least 20 plant species belonging to 16 families were reportedly used by the participants. Asteraceae was the most common plant family reportedly used by the participants. Allium sativum and Dicoma anomala , reportedly used by 21.0% and 14.3% respectively, were the most commonly used medicinal herbs in this population. In addition, boosting the immune system and treating gastrointestinal ailments, apparently cited by 32% and 28% participants respectively, were the most commonly reported reasons for using medicinal herbs. A considerable proportion (69.9%) of HIV-positive people use medicinal herbs in this population, and 7.7% use them frequently. At least 20 plant species belonging to 16 families were reportedly used by the participants. HIV counselling protocols in Lesotho should emphasize the dangers of using medicinal herbs whose safety and

 16. Effekten af en funktionsevnevurdering til korttidsindlagte akutte medicinske patienter, et litteraturstudie

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen Bruun, Inge; Schiøttz-Christensen, Berit; Nørgaard, Birgitte

  artikel, idet funktionsevnevurdering ikke er en defineret søgeterm (MeSH). 2) En systematisk søgning med en bred søgeprofil opbygget over: a) Patientgruppe: Indlagte ældre; b) Lokalitet: Korttidsafsnit/Akutafdeling, c) Indsats: Funktionsevnevurdering. Søgningen omfattede 5 faser: 1) Søgning i Pub...

 17. Hverdagens snak og soapens samtalemønstre. En analytisk indkredsning af talegenrer i en dansk soap

  DEFF Research Database (Denmark)

  From, Unni

  2006-01-01

  Soapen er blevet belyst fra mange varierende vinkler. I denne artikel undersøges forholdet mellem et af genrens overordnede karakteristika, nemlig at der tales langt mere end der handles, og de måder der rent fakstisk tales på. Artiklen introducerer Bakhtins talegenrebegreb som inspirationskilde ...

 18. Anvendelse af MIP ved kildekarakterisering og vurdering af nedbrydning af chlorerede opløsningsmidler

  DEFF Research Database (Denmark)

  Broholm, Mette Martina; Janniche, Gry Sander; Damgaard, Ida

  2014-01-01

  Membrane Interface Probing (MIP) er et 'direct push' screeningsværktøj, som kan anvendes ved karakterisering af forurenede grunde. Karakterisering af kildeområder med chlorerede opløsningsmidler (som DNAPL) udgør et vigtigt led i udviklingen af den konceptuelle forståelse, som er essentiel...... for risikovurdering og valg af afværgestrategi. Integreret karakterisering med en række metoder for direkte såvel som indirekte dokumentation af DNAPL i moræneler, herunder MIP, er beskrevet i Kerrn-Jespersen et al. (2013). Det samlede DNAPL-karakteriseringsprojekt er beskrevet i detaljer i Janniche et al. (2013). En...... vurdering af anvendte detektorer for MIP er foretaget af Olsson (2013). Ved karakterisering af forurening med bl.a. chlorerede opløsningsmidler er der behov for en vurdering af forureningssammensætning og nedbrydning. Tilsvarende vurdering er nødvendig, når udviklingen af stimuleret reduktiv dechlorering...

 19. De uhørte stemmer: En undersøgelse af skolehjemsamarbejdet mellem forældre af somalisk afstamning og lærere i den danske folkeskole. Ph.d. forsvarsforelæsning d. 12.12.14

  DEFF Research Database (Denmark)

  Matthiesen, Noomi Christine Linde

  2018-01-01

  Denne artikel er en revideret udgave af ph.d. forsvaret af afhandlingen ”Voices of the Unheard. Home-school collaboration between Somali diaspora parents and teachers in Danish public schools.” (Matthiesen, 2014). Afhandlingen udforsker skole-hjem-samarbejdet mellem lærere i folkeskolen og forældre...

 20. Non-infective pulmonary disease in HIV-positive children

  International Nuclear Information System (INIS)

  Theron, Salomine; Andronikou, Savvas; George, Reena; Plessis, Jaco du; Hayes, Murray; Mapukata, Ayanda; Goussard, Pierre; Gie, Robert

  2009-01-01

  It is estimated that over 90% of children infected with human immunodeficiency virus (HIV) live in the developing world and particularly in sub-Saharan Africa. Pulmonary disease is the most common clinical feature of acquired immunodeficiency syndrome (AIDS) in infants and children causing the most morbidity and mortality, and is the primary cause of death in 50% of cases. Children with lung disease are surviving progressively longer because of earlier diagnosis and antiretroviral treatment and, therefore, thoracic manifestations have continued to change and unexpected complications are being encountered. It has been reported that 33% of HIV-positive children have chronic changes on chest radiographs by the age of 4 years. Lymphocytic interstitial pneumonitis is common in the paediatric HIV population and is responsible for 30-40% of pulmonary disease. HIV-positive children also have a higher incidence of pulmonary malignancies, including lymphoma and pulmonary Kaposi sarcoma. Immune reconstitution inflammatory syndrome is seen after highly active antiretroviral treatment. Complications of pulmonary infections, aspiration and rarely interstitial pneumonitis are also seen. This review focuses on the imaging findings of non-infective chronic pulmonary disease. (orig.)

 1. Delevalueringer af teknologi og velfærd i 4skit

  DEFF Research Database (Denmark)

  Miller, Tanja; Haslam, Trine Lolk; Abildgaard, Katrine Copmann

  Som et led i evaluering af satspuljeprojekt i regi af AMU - Aalborg har CEPRA udført en række delevaluering af udvalgte projekter......Som et led i evaluering af satspuljeprojekt i regi af AMU - Aalborg har CEPRA udført en række delevaluering af udvalgte projekter...

 2. Centralisering af FM organisationer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Susanne Balslev

  2016-01-01

  Centralisering af FM organisationer kan let føre til mange frustrerende arbejds- dage for medarbejdere og deres ledere. Denne artikel giver et bud på hvad kom- muner og andre kan gøre for at komme bedre igennem en omorganisering.......Centralisering af FM organisationer kan let føre til mange frustrerende arbejds- dage for medarbejdere og deres ledere. Denne artikel giver et bud på hvad kom- muner og andre kan gøre for at komme bedre igennem en omorganisering....

 3. Kuratering af Samtidskunst

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kuratering af Samtidskunst er den første bogudgivelse i Danmark, der fokuserer på kuratering som fag og praksis. Kuratering spiller en stadig større rolle i samtidskunsten. Bogen er en introduktion til skiftende forståelser af udstillings- og kuratorpraksisser og deres udfordringer, indkredset ge...... Kofod Olsen, Teresa Gleadowe, Helle Ryberg, Kirse Junge-Stevnsborg, Malene Natascha Ratcliffe, Pelin Uran, Jacob Fabricius, Lotte Juul Petersen, Jacob Lillemose, Solvej Helweg Ovesen, Frederikke Hansen & Tone Olaf Nielsen (kuratorisk aktion) og Temporary Services....

 4. På sporet af innovation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Strandgaard, Lone Bak

  organisationen blandt ledere og medarbejdere samt eksternt, uden for organisationen, hos dens kunder. Ph.d.-afhandlingen På sporet af innovation har som formål at bidrage til forståelse af, hvordan organisationers arbejde med digital selvbetjening kan fremmes, set i et innovationsteoretisk perspektiv. Foruden en...... indføring i innovationsteorien og dens udvikling belyser afhandlingens resultater hvordan at innovationspotentialet kan styrkes gennem organisatorisk åbenhed og samarbejde i alle dele af den innovative proces. Dette gælder ved både idéudvikling, realisering og spredning af nye digitale løsninger.......Flere og flere private og offentlige servicer digitaliseres, så kunder, borgere og virksomheder, i øget grad betjener sig selv. Digital selvbetjening kan potentielt effektivisere driften og skabe bedre kundeservice. Men processen har udfordringer, da den kan kræve omfattende omstilling internt i...

 5. Energiforbrug til opvarmning af bygninger

  DEFF Research Database (Denmark)

  Budde, J.; Pedersen, D.O.

  Rapporten giver oplysninger om enhedsforbrug til varme og varmt brugsvand i forskellige typer af bygninger baseret på en analyse af et omfattende datamateriale. Formålet med undersøgelsen har været at ajourføre denne del af grundlaget for både landsdækkende og lokal varmeplanlægning i Danmark....

 6. Afgivelse af formue til trusts

  DEFF Research Database (Denmark)

  Feldthusen, Rasmus Kristian

  2009-01-01

  Kravet om at en stifter skal have foretaget en "uigenkaldelig og effektiv udskillelse" for at dansk skatteret vil anerkende at der foreligger en trust vurderes. Kravet er senest lagt til grund i SKM 2009.249 SR. Forfatteren opfordrer til, at SKAT i stedet foretager en konkret vurdering af selve...

 7. Kompetenceudvikling integreret i jobfunktionen - en beskrivelse af ideen bag og metoden til videnoverførsel fra universitetet kombineret med læring på jobbet

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Flemming Fink

  2006-05-01

  Full Text Available Første gang publiceret i UNEV nr. 8: Tilrettelæggelse af efter- og videreuddannelse på universitetet, nov. 2006, red. Sanne Almeborg og Tom Nyvang.
  ISSN 1603-5518.

  Tilrettelæggelse af efter- og videreuddannelse på universitetsniveau har traditionelt været betragtet som en opgave på lige fod med planlægning af kurser for studerende. Den traditionelle forståelse har været, at man engang imellem havde godt af at komme en tur ”tilbage på skolebænken”. Denne artikel beskriver en anden måde at tænke efter- og videreuddannelse på, hvor der tages udgangspunkt i kravene til ny viden fra jobfunktionen, hvor arbejdspladsens behov vægtes mindst ligeså højst som den lærendes personlige behov. Artiklen bygger på flere års erfaring fra ingeniørernes arbejdsområde, fra såvel store som små virksomheder.

 8. Den hvide side af det (etnisk) blandet Danmark: En udforskning af køns- og racerelaterede aspekter i blandede parforhold

  DEFF Research Database (Denmark)

  Singla, Rashmi

  2017-01-01

  af sådanne blandede par gennem stigninger i pardannelse på tværs af socialt konstruererede nationale og etniske/ race grænser. På trods af den hvide ægtefælles privilegeret position i samfundet (Twine, 2010) er deres motivation, hverdagsdynamikker, bevidsthed relateret til køns-udfordringer og...... mixed couple). Fokus er især på hvordan blandedhed (mixedness) kontekstualiseres i Danmark samt hvilke strategier der anvendes til at forhandle de køns- og racemæssige processer i det sociale rum. Derudover besværes spørgsmål som hvilke kategorier deres børn inkluderes i eller ekskluderes fra og hvilke...... race/ farve - én partner tilhører den hvide danske kategori, mens den anden stammer fra Sydasien (Indien eller Pakistan). Primært baseret på kvalitative interviews foretaget i Danmark (Singla, 2012, 2015) er begge køns erfaringer analyseret. Artiklen diskuterer også væsentlige metodiske...

 9. Treating depression in HIV-positive patients affects adherence

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  M Y H Moosa

  2012-08-01

  Full Text Available Aim. To determine changes in adherence to antiretroviral therapy (ART in HIV-positive patients with depression, following treatment with an antidepressant or psychotherapy. Methods. The study was prospective, randomised and controlled. Consenting volunteers aged ≥18 years and stable on ART for ≥6 months were included in the study. Sociodemographic data were obtained, and a clinical diagnostic evaluation and the Hamilton Depression rating scale (HAMD were performed on all subjects at entry to and at the end of the study. Participants found to be depressed were randomly assigned antidepressant treatment (20 mg citalopram or interpersonal psychotherapy (IPT (5 sessions. Medication was dispensed at each visit and patients were asked to return all unused medication to determine ART adherence. The study was approved by the University of the Witwatersrand. Results. Sixty-two HIV-positive persons receiving ART participated; 30 were not depressed (control group and 32 were depressed (patient group. No significant differences in demographic characteristics existed between the control and patient groups. Mean ART adherence at the start of the study was 99.5% (standard error (SE ±0.46 and 92.1% (SE ±1.69 in the control and patients groups, respectively. Mean ART adherence at the end of the study changed marginally in the control group (99.7%; SE ±0.46 and increased significantly in the patient group (99.5%; SE± 0.13 (p>0.05. The mean ART adherence rate of patients who received pharmacotherapy increased from 92.8% to 99.5%, and of those who received psychotherapy increased from 91.1% to 99.6% (p>0.05. There was no significant association between the increased adherence in the patient group and baseline demographic and clinical characteristics, irrespective of antidepressant therapy or IPT (p>0.05. Conclusion. Successful treatment of depression with an antidepressant or psychotherapy was associated with improved ART adherence, independent of the type

 10. En vakker vase af jern og stål: Michelle Yeoh

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schubart, Rikke

  2006-01-01

  Artikel om den malaysiske skuespiller Michelle Yeoh og hendes action persona fra en lang række Hong Kong film og hendes senere internationale film.......Artikel om den malaysiske skuespiller Michelle Yeoh og hendes action persona fra en lang række Hong Kong film og hendes senere internationale film....

 11. Barrierer for ibrugtagning af videooptaget universitetsundervisning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rattleff, Pernille

  2009-01-01

  tilgængelige for studerende og andre interesserede. Der kan således iagttages nogle barrierer i forhold til ibrugtagning af videooptaget undervisning på universitetsniveau, idet underviserne for en umiddelbar betragtning tilsyneladende for det første har nogle forbehold af psykologisk, for det andet af...... begrebsafklaring, præsenterer forfatterne i denne artikel erfaringerne med tilbud af videostreamet og podcastet universitetsundervisning til studerende på Danmarks Pædagogiske Universitetsskole med henblik på en diskussion af de potentialer og især de barrierer, der kan iagttages i forhold til en mere systematisk...

 12. Reversible Thrombocytopenia after Gabapentin in an HIV-Positive Patient

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mohammed Basith

  2018-01-01

  Full Text Available Gabapentin has become increasingly used in psychiatric practice specifically for anxiety disorders. Even though gabapentin is not approved by the US Food and Drug Administration to treat anxiety, physicians sometimes use it as an alternative to benzodiazepines in patients with a history of substance abuse. Gabapentin is also prescribed when individuals are at risk of thrombocytopenia which is not considered a side effect. Among patients at risk of thrombocytopenia are those positive for human immunodeficiency virus (HIV. Here we present a case of an HIV-positive man who presented for inpatient psychiatric care with severe anxiety and a history of alcohol and benzodiazepine abuse. In this patient, gabapentin worsened thrombocytopenia after repeated exposure to this medication. We suggest caution when considering gabapentin for patients with preexisting low platelet counts, as there seems to be a risk for worsening thrombocytopenia with this antiepileptic in the presence of HIV infection.

 13. Tuberculous iliopsoas abscess in a HIV positive female patient

  International Nuclear Information System (INIS)

  Elenkov, I.; Tomov, T.; Stefanov, P.; Genov, P.; Dineva, S.; Alexiev, I.; Nikolova, M.

  2015-01-01

  Patients with HIV can often present a diagnostic challenge and may have atypical presentations of more common diseases. This case demonstrates a HIV (+) patient with an advanced immunosuppression with tuberculosis complaining about 2 months before admission to the hospital of backache, anorexia and weight loss. On investigation she was found to have unilateral tuberculous psoas abscesses, diagnosed microbiologically and with a CT scan. Complex treatment (surgical, tuberculostatics, antiretroviral) was performed with a good effect. A review of the literature shows that this is a rare presentation of an already unusual problem, with subtle signs requiring a high index of clinical suspicion. However, with HIV-positive patients more likely to present with extrapulmonary tuberculosis, there is need for increased awareness of this diagnosis. (authors) Key words: HIV. TUBERCULOUS PSOAS ABSCESS

 14. HIV positive patient with GBS-like syndrome.

  Science.gov (United States)

  Shepherd, Samantha J; Black, Heather; Thomson, Emma C; Gunson, Rory N

  2017-08-01

  Introduction. Guillain-Barré Syndrome (GBS) is an acute demyelinating polyneuropathy which can occur post-infection. Criteria of diagnosis of GBS include areflexia with progressive bilateral weakness in arms and legs. GBS can lead to severe respiratory and cardiac complications. The fatality rate can be up to 5 % in patients, depending on the severity of the symptoms. HIV can cause a range of neurological disorders including, on rare occasions, GBS. GBS can occur at any stage of HIV infection, highlighting the complexity of diagnosis of GBS within HIV patients. Case presentation. A 57 year old female with lumbar back pain radiating to the legs, poor mobility and tiredness, with reports of a viral-like illness four days previously, was initially diagnosed with a lower respiratory tract infection and discharged. Seventeen days later the patient was readmitted to hospital with progressive lower and upper limb weakness, areflexia and sensory loss. She was diagnosed with GBS and was unexpectedly discovered to be HIV-positive. HIV avidity was low indicating a recently acquired HIV infection. The patient was treated with intravenous immunoglobulin for five days for the GBS and commenced antriretrovirals for HIV. The patient was discharge from hospital 53 days after admission with walking aids and regular physiotherapy follow-up. . This case highlighted the need for all clinicians to be aware that patients with symptoms of GBS, regardless of clinical history should be offered an HIV test. GBS can be the first sign a patient is HIV-positive.

 15. Sammenligning af kvaliteten af kommunernes sagsbehandling

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rasmussen, Martin

  flere forskellige spørgsmål fra praksis¬undersøgelser i samme sammenligning. Vi foreslår også, at metoder til såkaldte ’multi¬ple sammenligninger’ bruges til dele af undersøgelserne. Det er en ældre og ikke særlig kendt metode, men den er særdeles relevant både i den konkrete anvendelse og i andre...

 16. Implementering af accountability - en udfordring for den pædagogiske profession

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mørk, Brian

  2014-01-01

  dagtilbudområdet på. En styring, der kan identificeres som en accountability-politik, hvor det pædagogiske personale ansvarliggøres og stilles til regnskab for deres præstationer i arbejdet med udsatte børn. Fokus rettes blandt andet på de vanskeligheder og konsekvenser, der opstår hos ”gulvpædagoger” i...

 17. Forskning og uddannelse er en forudsætning for gevinst af Big Data

  DEFF Research Database (Denmark)

  Riis, Mark Bernhard; Rootzén, Helle; Odgaard, Mads H

  2014-01-01

  Vi står lige nu ved begyndelsen til en revolution, der vil forandre den måde, vi lever, arbejder og tænker på. Man taler om en ny Big Data-tidsalder, hvor stort set alt i vores hverdag kan måles og vejes, fordi det kan sættes på digital formel. Big data handler om, at vi systematisk indsamler, op...

 18. Opfindelsen af naturen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thomsen, Torsten Bøgh

  2016-01-01

  Kritisk omtale og kontekstualisering af Andrea Wulfs, "The Invention of Nature: Alexander von Humboldt’s New World". Der er en direkte forbindelse imellem oplysningstidens naturforståelse og den nuværende klimakrisevirkelighed. Alexander von Humboldt opfandt ikke bare naturen, han påpegede også det...

 19. Digitalisering af undervisning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christiansen, René B.; Hansen, Søren; Rossen, Svend

  2010-01-01

  Rapporten er et bestillingsarbejde fra FU (Forskning og Udvikling) og viser en række eksempler på hvorledes undervisningsforløb kan konstrueres online. Herunder ved brug af både LMS-systemer og web 2.0-værktøjer...

 20. Definition af et landdistrikt

  DEFF Research Database (Denmark)

  Søgaard, Villy

  2008-01-01

  Forskellige lande arbejder med meget forskellige definitioner af begrebet landdistrikt. Arbejdspapiret diskuterer først en række generelle krav til definitioner og anbefaler på den baggrund konkrete justeringer i forhold til den hidtidige danske praksis på området. Arbejdspapiret er blevet til i...

 1. Benchmarking af kommunernes sagsbehandling

  DEFF Research Database (Denmark)

  Amilon, Anna

  Fra 2007 skal Ankestyrelsen gennemføre benchmarking af kommuernes sagsbehandlingskvalitet. Formålet med benchmarkingen er at udvikle praksisundersøgelsernes design med henblik på en bedre opfølgning og at forbedre kommunernes sagsbehandling. Dette arbejdspapir diskuterer metoder for benchmarking...

 2. Konsekvensanalyse af Kulturby 96

  DEFF Research Database (Denmark)

  Fridberg, Torben; Koch-Nielsen, Inger

  1997-01-01

  Rapporten om Kulturby 96 indeholder en beskrivelse af kulturbyårets aktiviteter og responsen herpå fra publikum, turister, presse og samarbejdspartnere i øvrigt. Der redegøres for projektets organisatoriske struktur, herunder Kulturbysekretariatets organisation og rolle. Rapporten indeholder...

 3. Arbejdsformer under anvendelse af 4. generationsværktøjer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen, Søren; Grønbæk, Kaj; Rolskov, Tove

  En belysning af sammenhængen mellem arbejdsformer og anvendelse af 4. generationsværktøjer i systemudvikling -- baseret på en undersøgelse af 9 systemudviklingsprojekter og et litteraturstudium...

 4. Identifikation af forkullet lig ved hjælp af ganeaftryk og koralnyresten

  DEFF Research Database (Denmark)

  Leth, Peter Mygind; Bindslev, Dorthe Arenholt; Kristensen, Ingrid Bayer

  1997-01-01

  En retstodontologisk undersøgelse af en dødfunden, uidentificeret person, bygger almindeligvis på en undersøgelse af tandsættet. Hvis personen er tandløs må andre identifikationsmetoder tages i anvendelse. Fingeraftryk er et almindelig kendt eksempel på en alternativ metode, som bygger på, at cri...

 5. Magtens repræsentation af danskhed

  DEFF Research Database (Denmark)

  Madsen, Carsten

  2016-01-01

  Med udgangspunkt i Maurice Charlands begreb om konstitutiv retorik og Jacques Derridas dekonstruktion af repræsentationslogik foretager artiklen en kritisk analyse og fortolkning af repræsentationen af dansk nationalidentitet, sådan som den kommer til udtryk i Dronning Margrethes nytårstaler...

 6. Hærdeteknologi og Holdbarhed af Betonkonstruktioner

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sørensen, Eigil V.

  Kurset Hærdeteknologi og Holdbarhed af Betonkonstruktioner afholdes i 1. og 2. periode af forårssemesteret 2006. Kurset sigter på at give de studerende en grundlæggende forståelse af, hvorledes man designer og udfører holdbare betonkonstruktioner....

 7. Påvisning af PCV2

  DEFF Research Database (Denmark)

  Neumann, Katrine; Buse, Katja Strøm; Hjulsager, Charlotte Kristiane

  2018-01-01

  Mængden af PCV2-virus i poolede serumprøver kan anvendes til at finde grise med meget PCV2-virus, hvorimod mængden af PCV2-virus i spyt og fæces er velegnede til at vurdere tilstedeværelsen af eller tidspunktet for en begyndende PCV2-infektion...

 8. Påvisning af PCV2

  DEFF Research Database (Denmark)

  Neumann, Katrine; Buse, Katja Strøm; Hjulsager, Charlotte Kristiane

  Mængden af PCV2-virus i poolede serumprøver kan anvendes til at finde grise med meget PCV2-virus, hvorimod mængden af PCV2-virus i spyt og fæces er velegnede til at vurdere tilstedeværelsen af eller tidspunktet for en begyndende PCV2-infektion...

 9. Evaluering af FIU`s akademiuddannelser

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Agnete Meldgaard; Nielsen, Kurt Aagaard

  I rapporten præsenteres en empirisk evaluerinf af to nye uddannelser i FIUs regi. I forlængelse af evalueringen præsenteres en forskningsmæssig analyse a uddannelsernes rolle i fagbevægelsens modernisering......I rapporten præsenteres en empirisk evaluerinf af to nye uddannelser i FIUs regi. I forlængelse af evalueringen præsenteres en forskningsmæssig analyse a uddannelsernes rolle i fagbevægelsens modernisering...

 10. Østliggørelse af Vesten i en global verden

  DEFF Research Database (Denmark)

  Fibiger, Marianne Qvortrup

  2018-01-01

  Artikel om, hvordan østlige begreber og verdensforståelser spiller en større og større rolle i nutidens Europa med eksempler fra Danmark, men også hvordan de transformeres, så de passer til den nye kontekst....

 11. Fremtidssikring af kloaknet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Ernst Jan de Place

  2008-01-01

  Beskrivelse af hvordan man ved udbygning af eksisterende kloaknet og ved nytænkning af planlægning af nye bydele kan sikre sig langsigtet mod konsekvenserne af klimaændinger og kraftigere nedbør...

 12. Livsforløb for restauranter. En organisationsøkologisk analyse af nyetableringer, overlevelser og nedlæggelser af arbejdssteder i restaurantsektoren 1980-1994

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hjalager, Anne-Mette

  1999-01-01

  Undersøgelsen omfatter alle restaurantvirksomheder i Danmark i perioden 1980-1994. Den kortlægger livsforløb, og undersøger sammenhænge med geografi, størrelse, ejerforhold, medarbejdersammensætning m.v. Ikke overraskende findes, at restaurantsektoren er en meget turbulent branche med en stor...

 13. Anmeldelse af Eigil Lego Andersen: Dirigent og generalforsamling

  DEFF Research Database (Denmark)

  Werlauff, Erik

  2011-01-01

  Artiklen er en anmeldelse af advokat, adj. professor, dr. jur. Eigil Lego Andersens juridiske monografi om dirigenten og generalforsamlingen, herunder med lancering af en række nye afstemningsmetoder til brug for generalforsamlingen i (større) aktieselskaber.......Artiklen er en anmeldelse af advokat, adj. professor, dr. jur. Eigil Lego Andersens juridiske monografi om dirigenten og generalforsamlingen, herunder med lancering af en række nye afstemningsmetoder til brug for generalforsamlingen i (større) aktieselskaber....

 14. Anvendelse af koldpresset rapsolie på varebiler

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Claus Suldrup; Ivarsson, Anders; Schramm, Jesper

  Denne rapport sammenfatter resultaterne af undersøgelserne omkring anvendelse af koldpresset rapsolie på varebiler. Undersøgelsen, som er udført af Danmarks Tekniske Universitet, Institut for Mekanisk Teknologi, er en del af et større projekt, som er finansieret af Trafikstyrelsens (tidligere Fær...... Færdselsstyrelsen) tilskudsordning til forsøg med biodiesel. Projektet har været administreret af Odense Kommune....

 15. Autoconcepto en jóvenes practicantes de danza y no practicantes: Análisis factorial confirmatorio de la escala AF5

  OpenAIRE

  Sergio Murgui; Carmela Garc\\u00EDa; \\u00C1ngel Garc\\u00EDa; Fernando Garc\\u00EDa

  2012-01-01

  Este trabajo analizó la estructura pentafactorial del Cuestionario de Autoconcepto AF5 en practicantes de danza y no practicantes. Se analizaron las respuestas de 1630 participantes (490, de la modalidad de danza clásica y contemporánea y 1240 no practicantes) mediante modelos de ecuaciones estructurales. Los resultados indicaron que el modelo pentadimensional oblicuo, propuesto por los autores, se ajustaba mejor que los alternativos unifactorial y ortogonal, y que esta estructura penta-facto...

 16. Dyrkning af jatropha blandt småbønder i Mozambique - En strategi til reduceret CO2-udledning og lokal udvikling?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rasmussen, Laura Vang

  2010-01-01

  I Cabo Delgado-regionen i det nordlige Mozambique er småbønder inden for de sidste tre år begyndt at dyrke biobrændselsafgrøden jatropha. Bønderne har plantet jatrophatræer som hække langs de eksisterende majsmarker. Da dyrkningen af jatropha anses for en strategi til at skabe lokal udvikling i...

 17. Maternal hiv positive sero-prevalence at delivery at a tertiary ...

  African Journals Online (AJOL)

  Background Key Words: Maternal HIV positive sero-prevalence, delivery, birth sex ratio,Orlu.: The duo of HIV/AIDS infection has become a Global public health problem. This study was conducted to determine the maternal HIV positive seroprevalence at delivery at the Imo State University Teaching Hospital, Orlu. Methods: ...

 18. Non-invasive ventilation in HIV positive patients with sepsis and ...

  African Journals Online (AJOL)

  Method: We conducted an observational prospective cohort study for the NIV arm (in the first half of 2016) with a retrospective chart review for the controls that focused on HIV positive patients with sepsis and hypoxaemic respiratory failure. 77 consecutive HIV positive patients with sepsis and respiratory distress meeting the ...

 19. Estimated glomerular filtration rate, chronic kidney disease and antiretroviral drug use in HIV-positive patients

  NARCIS (Netherlands)

  Mocroft, Amanda; Kirk, Ole; Reiss, Peter; de Wit, Stephane; Sedlacek, Dalibor; Beniowski, Marek; Gatell, Jose; Phillips, Andrew N.; Ledergerber, Bruno; Lundgren, Jens D.; Losso, M.; Elias, C.; Vetter, N.; Zangerle, R.; Karpov, I.; Vassilenko, A.; Mitsura, V. M.; Suetnov, O.; Clumeck, N.; Poll, B.; Colebunders, R.; Vandekerckhove, L.; Hadziosmanovic, V.; Kostov, K.; Begovac, J.; Machala, L.; Rozsypal, H.; Sedlacek, D.; Nielsen, J.; Kronborg, G.; Benfield, T.; Larsen, M.; Gerstoft, J.; Katzenstein, T.; Hansen, A.-B. E.; Skinhøj, P.; Pedersen, C.; Oestergaard, L.; Zilmer, K.; Smidt, Jelena; Ristola, M.; Katlama, C.; Viard, J.-P.; Girard, P.-M.; Livrozet, J. M.; Vanhems, P.; Pradier, C.; Dabis, F.; Neau, D.; Rockstroh, J.

  2010-01-01

  Objectives: Chronic kidney disease (CKD) in HIV-positive persons might be caused by both HIV and traditional or non-HIV-related factors. Our objective was to investigate long-term exposure to specific antiretroviral drugs and CKD. Design: A cohort study including 6843 HIV-positive persons with at

 20. cd4 changes in haart-naïve hiv positive pregnant women on haart

  African Journals Online (AJOL)

  boaz

  This study thus attempt an assessment of the pattern of immunologic (CD4) changes in naïve. HIV positive pregnant women, in the first two months of commencing HAART, with a view to possibly postulate CD4 response rate and recommend the ideal time to initiate HAARTin HIV positive pregnant patients. METHODOLOGY.

 1. Viking Link er en risikofyldt investering af broget kulør

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mathiesen, Brian Vad; Lund, Henrik; Djørup, Søren Roth

  2018-01-01

  Danmark har planer om at bygge en kabelforbindelse til England ved navn Viking Link. Dette er et investeringsprojekt til 11 mia. kroner. Vi har tidligere forholdt os kritisk til ikke blot selve investeringen, men også processen bag investeringsbeslutningen, der er foregået uden, at offentligheden...... har kunnet få indblik i beslutningsgrundlaget. Tilbage står, at Viking Link er en risikofri investering for de danske elproducenter, som får alle fordelene, men er særdeles risikofyldt for de danske elforbrugere, som står tilbage med regningen, hvis forudsætningerne ikke holder. Desuden findes...... alternativer, hvor vi som samfund får mere for pengene, men økonomien i disse alternativer forringes, hvis vi bygger Viking Link. Vi anbefaler, at man som minimum udskyder Viking Link, til vi har realiseret de bedre alternativer....

 2. Børnebøger : Døden er en del af livet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Petersen, Anne

  2010-01-01

  Der findes mange kvalitetsbøger, som giver børn en litterær hjælpende hånd til at håndtere de store eksistentielle spørgmål om døden, og som kan lette sorgen. Bøgerne er ofte lune og usentimentale, men kan være højtidelige. På den fine måde.......Der findes mange kvalitetsbøger, som giver børn en litterær hjælpende hånd til at håndtere de store eksistentielle spørgmål om døden, og som kan lette sorgen. Bøgerne er ofte lune og usentimentale, men kan være højtidelige. På den fine måde....

 3. Yummy Mummy – et forskningsprojekt om konstruktioner af kropsidentitet efter en fødsel

  DEFF Research Database (Denmark)

  Prinds, Christina Lange; Folmann, Birgitte; Nikolajsen, Helene

  2015-01-01

  “... those extra pounds make you sexyyou don't have to look like Beyonce, test me”. Sådan lød en tekstbid fra Phlake i P3’s “ugens uundgåelige” i uge 39 denne sensommer. Phlake hylder, med et solidt R&B beat, i hittet “Pregnant” hans kærestes gravide krop OG den særprægede længsel efter Oreos og...

 4. Neurological manifestations in HIV positive patients in Tehran, Iran

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Minoo Mohraz

  2014-02-01

  Full Text Available Objective: To evaluate the neurological complications among Iranian HIV-positive patients. Methods: This cross-sectional study was conducted among 428 patients diagnosed with HIV infection between 2006 and 2009 at Imam Khomeini hospital, Tehran, Iran. Demographic and clinical variables as well as laboratory tests were extracted and analyzed. Also, another 100 patients refereed to Voluntary Counseling and Testing center of the hospital were visited and evaluated for neurological complications. Results: Among the patients, neurologic manifestations were observed in 34 (7.94% patients. Twenty three percent of the patients received antiretroviral therapy. Identified causes included brain toxoplasmosis (14.7%, progressive multi-focal leuko encephalopathy (5.9%, HIV encephalopathy (5.9%, TB meningitis (5% and unknown etiologies (11.8%. Also, among 100 patients who were admitted and visited at the Voluntary Counseling and Testing center, no one was diagnosed for any neurological manifestations. Conclusions: According to our results, toxoplasmosis is the most frequent cause of neurological conditions among Iranian HIV infected patients and should be considered in any HIV/AIDS patient with neurological manifestations.

 5. Anvendeligheden af GIS

  DEFF Research Database (Denmark)

  Winstrup, Mie; Levin, Gregor

  2011-01-01

  Fragmentering af naturen er en trussel mod biodiversiteten, og etablering af økologiske forbindelser/korridorer mellem naturområderne er én måde hvorved nedgangen i biodiversitet kan stoppes. Med Næstved Kommune som case-område har jeg undersøgt, hvordan analyser i GIS kan bruges til at udvælge...... omdannet til reelle korridorer, hvor bredden afhænger af arealdækket som forbindelserne krydser. I implementerings øjemed er det anvendeligt at vide om nogle forbindelser er særlig vigtige for at skabe mere sammenhængende natur. GIS er anvendeligt hertil, idet GIS kan bruges til at bestemme den enkelte...

 6. Videoanalyse af social interaktion

  DEFF Research Database (Denmark)

  Igennem de sidste 40 år er videooptagelser af praksis blevet anvendt som et redskab i forskning af social interaktion inden for f.eks. læring, design, mediering, kommunikationstræning og i sundhedsvæsenet. Videoanalyse af social interaktion giver et stærkt metodisk, teoretisk og praktisk blik ind i...... videoanalyse og viser, hvordan man som forsker og studerende kan bruge videoanalyse til at undersøge social interaktion. Bogens temaer og spørgsmål udgør således en grundsten i arbejdet med videoanalyse på professions-, universitets- og forskeruddannelser såvel som i forskning mere generelt og omfatter: - de...

 7. Realisering af Vision 2020

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bertelsen, Niels Haldor; Hansen, Ernst Jan de Place

  Repræsentanter for byggesektoren har på 11 dialogmøder drøftet Erhvervs- og Byggestyrelsens "Vision 2020 - Byggeri med mening". Drøftelserne førte til formulering af en lang række initiativforslag til realisering af visionen. Den mest centrale udfordring bliver at reducere fejl og mangler i...... byggeriet. Branchen lægger også vægt på, at styringen af Vision 2020s reaisering sker i byggesektoren. Initiativforslagene er i rapporten samlet under 3 hovedområder. Det første hovedområde lægger vægt på bygningerne, brugerbehov og det globale samfund. Det andet omhandler processen og leverancesystemet...

 8. Eksperimentel bakteriofagterapi til behandling af kronisk Pseudomonas aeruginosaotitis hos hund

  DEFF Research Database (Denmark)

  Moodley, Arshnee; Mølgaard, Jesper

  2016-01-01

  Vi beskriver en case med anvendelsen af bakteriofager til behandling af kronisk otitis forårsaget af multiresistente Pseudomonas aeruginosa som en sidste behandlingsmulighed før aflivning. Trods gentagne behandlinger, både topikalt og systemisk, med op til seks forskellige antibiotika over en...

 9. Aféresis en el tratamiento de pancreatitis aguda hipertrigliceridémica: Reporte de caso y revisión de la literatura

  OpenAIRE

  Zaragoza, José J.; Villa, Gianluca; Borbolla-Arizti, Juan Pablo; Salgado-Hernández, Turmalina; Cerón-Díaz, Ulises

  2015-01-01

  La hipertrigliceridemia severa está asociada con varias patologías incluyendo pancreatitis aguda. Las opciones de tratamiento para la pancreatitis aguda hipertrigliceridémica incluyen insulina, glucosa y heparina en infusión, así como muchos tipos de aféresis. Los pacientes se pueden beneficiar del uso temprano de recambio plasmático para reducir los niveles de lípidos en sangre. El tiempo de inicio y el tipo de terapia juegan un papel importante para conseguir los beneficios completos del pr...

 10. Tilsætning af uorganisk og organisk kobber til smågrisefoder

  DEFF Research Database (Denmark)

  Maribo, Hanne; Poulsen, Hanne Damgaard

  2011-01-01

  Et højt indhold af kobber i foderet udgør en risiko for belastning af miljøet, og en begrænsning i udledningen af kobber er derfor ønskelig. Brug af organisk bundet kobber (kobberlysin) som alternativ til uorganisk kobber (kobbersulfat) i foderblandinger kan muligvis begrænse det totale forbrug af...

 11. Effekter af koordineret hjerneskaderehabilitering. Et systematisk litteraturreview

  DEFF Research Database (Denmark)

  Glintborg, Chalotte; Hansen, Tia G. B.

  beskrevet. Der er ingen klar dansk definition af koordination. Begrebet bliver ofte brugt inkonsistent, og koordination er meget forskelligt tilrettelagt. Derfor kan man ikke generelt dokumentere, om koordinatorfunktioner er en sikker vej til forbedring af komplekse rehabiliteringsforløb. Sundhedsstyrelsen......Forskningsprojekt udvikler ny definition af begrebet koordination Som et led i forskningsprojektet ”Bio-psyko-sociale effekter af koordineret hjerneskaderehabilitering” er der udviklet en ny definition af koordinationsbegrebet. Forskningsprojektet ”Bio-psyko-sociale effekter af koordineret...... senhjerneskadeområdet – initiativer, der skal fremme en sammenhængende og helhedsorienteret rehabiliteringsindsats. Men hvad dækker begrebet koordination egentlig over? Det har et nyt forskningsprojekt set på og kommer med et bud på en ny definition. Dansk definition mangler Indholdet i koordination har været upræcist...

 12. Optimering af byggeprocessen via bedre/forøget brug af digitale modeller

  DEFF Research Database (Denmark)

  Carlsen, Mads; Grøn, Dorte Marie Frilund; Alon, Nevo

  2013-01-01

  Projektet klarlægger nødvendigheden for, og muligheder i, en struktureret og konsekvent planlægning ved anvendelsen af BIM i relation til projektering, udførelse og drift af byggeri. Der er udarbejdet et planlægningsværktøj, der muliggør en sådan planlægning. Samtidig kortlægges de nødvendige data......, der kan udtrækkes af en BIM model ved gennemførelsen af en LCA simulering. Projektet afsluttes med en præsentation af en udviklet demonstratorapplikation til gennemførelse af LCA simuleringer koblet med BIM modellen....

 13. Om Hegels opfattelse af Gorgias, set på baggrund af tidligere filosofihistorikeres fremstilling

  DEFF Research Database (Denmark)

  Huggler, Jørgen

  2010-01-01

  En undersøgelse af Hegels tolkning af sofisten Gorgias giver anledning til at se på receptionen af sofisterne hos notable filosofihistorikere i det 18. århundrede. En sådan undersøgelse viser, at Hegel har en original og velvillig tolkning af sofisterne koncentreret omkring begrebet Bildung og det...... at give grunde for noget. Hegels udlægning af Gorgias bygger på hans tolkning af eleaterne, især af Zenon. Når Hegel har en særlig tolkning af eleaterne, skyldes det hans egne mangeårige filosofiske bestræbelser, og en identificering af en særlig, immanent objektiv dialektik hos Zenon, som han finder......, at Gorgias fører videre. Hegels filosofiske forståelse er tilstrækkelig udviklet til at kunne knytte positive kommentarer til alle dele af diskussionen i Gorgias' ræsonnement Om det ikkeværende, eller Om naturen. Det lykkes dog bedst i forhold til de to første af Gorgias' tre underteser. I hegelsk perspektiv...

 14. Offentliggørelse af kursrelevante oplysninger

  DEFF Research Database (Denmark)

  Werlauff, Erik; Schaumburg-Müller, Peer

  2013-01-01

  Artiklen analyserer, særligt på baggrund af EU-Domstolens dom af 28. juni 2012 i C-19/11, Daimler AG, hvilken betydning en række mellemliggende trin, der fører frem til en kursrelevant og offentliggørelsespligtig begivenhed, har for tidspunktet for indtrædelsen af pligten til offentliggørelse. De...

 15. Dansk udenrigs- og sikkerhedspolitisk aktivisme i en stadig mere multipolær verdensorden. Danmarks håndtering af den nye stormagt Kina

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sørensen, Camilla T. N.

  2016-01-01

  Dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik med dets fokus på at fremme dansk sikkerhed, danske interesser og danske værdier står over for nye betingelser. Det centrale spørgsmål er, hvordan dansk udenrigs- og sikkerhedspolitisk aktivisme skal operere i en stadig mere multipolær verdensorden. I artiklen...... anvendes en neoklassisk realistisk analyseramme, som muliggør analyse af, hvordan igangværende udviklinger i systemiske og indenrigspolitiske betingelser påvirker dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik. Analysen viser, hvordan handlerummet for den danske værdipolitiske udenrigs- og sikkerhedspolitiske...... afhænger af stærke og stabile relationer til nye økonomiske og politiske magtcentre, som ikke deler værdier med Danmark. Den ændrede linje i dansk udenrigs- og sikkerhedspolitisk aktivisme viser sig tydeligst i forhold til Danmarks håndtering af den nye stormagt Kina, hvor 1990ernes danske megafondiplomati...

 16. Kontrol af konventionelle våben i Europa

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hoffmann, Rune; Kierulf, John; Pradhan-Blach, Flemming

  Rapporten indledes med en historisk gennemgang af tilblivelsen og udviklingen af Traktat om Konventionelle Væbnede Styrker i Europa (CFE), som blev iværksat af NATO og det tidligere Warszawapagten i 1973. Traktaten fastsætter et loft for antallet af kampvogne, pansrede kampkøretøjer, artilleripje...

 17. Miljørigtig ombygning af Mallinggård

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Ernst Jan de Place

  2002-01-01

  Resume af rapport om den byggetekniske anvendelse af alternativ isolering ved en ombygning af Mallinggårds lade til undervisningslokaler, udarbejdet af Bent Møller fra Rudolf Steiner Skolen i Skanderborg under Energistyrelsens udviklingsprogram "Miljø- og arbejdsmiljøvenlig isolering"...

 18. Gender Differences in Depressive Symptoms Among HIV-Positive Concordant and Discordant Heterosexual Couples in China.

  Science.gov (United States)

  Li, Li; Liang, Li-Jung; Lin, Chunqing; Ji, Guoping; Xiao, Yongkang

  2017-03-01

  HIV seropositive individuals and their heterosexual partners/spouses, either seropositive or seronegative, are facing several mental health challenges. The objective of this study was to examine gender differences in depressive symptoms among HIV-positive concordant and HIV-discordant couples. We identified heterosexual couples from participants of a randomized controlled trial conducted in Anhui province, China. A total of 265 couples, comprising 129 HIV+ male/HIV- female couples, 98 HIV- male/HIV+ female couples, and 38 HIV-positive concordant couples, were included in the analyses. We collected data using the computer-assisted personal interview method. We used a linear mixed-effects regression model to assess whether gender differences in depressive symptoms varied across couple types. HIV-positive women reported a significantly higher level of depressive symptoms than their partners/spouses. HIV-positive women with HIV-positive partners had higher depressive symptoms than those with HIV-negative partners, whereas HIV-positive men reported similar levels of depressive symptoms regardless of their partners' serostatus. Among the concordant couples, those with the highest annual family income showed the greatest gender differences in depressive symptoms. We suggest that family interventions should be gender- and couple-type specific and that mental health counseling is warranted not only for HIV-positive women but also for HIV-negative women in an HIV-affected relationship.

 19. Radiological differences between HIV-positive and HIV-negative children with cholesteatoma.

  Science.gov (United States)

  McGuire, J K; Fagan, J J; Wojno, M; Manning, K; Harris, T

  2018-07-01

  HIV-positive children are possibly more prone to developing cholesteatoma. Chronic inflammation of the middle ear cleft may be more common in patients with HIV and this may predispose HIV-positive children to developing cholesteatoma. There are no studies that describe the radiological morphology of the middle ear cleft in HIV-positive compared to HIV-negative children with cholesteatoma. Compare the radiological differences of the middle ear cleft in HIV-positive and HIV-negative children with cholesteatoma. A retrospective, cross-sectional, observational analytical review of patients with cholesteatoma at our institute over a 6 year period. Forty patients were included in the study, 11 of whom had bilateral cholesteatoma and therefore 51 ears were eligible for our evaluation. HIV-positive patients had smaller (p=0.02) mastoid air cell systems (MACS). Forty percent of HIV-positive patients had sclerotic mastoids, whereas the rate was 3% in HIV-negative ears (p<0.02). Eighty-two percent of the HIV-positive patients had bilateral cholesteatoma compared to 7% of the control group (p<0.02). There was no difference between the 2 groups with regards to opacification of the middle ear cleft, bony erosion of middle ear structures, Eustachian tube obstruction or soft tissue occlusion of the post-nasal space. HIV-positive paediatric patients with cholesteatoma are more likely to have smaller, sclerotic mastoids compared to HIV-negative patients. They are significantly more likely to have bilateral cholesteatoma. This may have implications in terms of surveillance of HIV-positive children, as well as, an approach to management, recurrence and follow-up. HIV infection should be flagged as a risk factor for developing cholesteatoma. Copyright © 2018. Published by Elsevier B.V.

 20. Produktudvikling af fødevarer med Quality Function Deployment

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bech, Anne C.

  1998-01-01

  Produktudvikling af fødevarer stiller stadig større krav til virksomhedernes kompetencer. QFD filosofien kan bidrage til at skabe en fælles forståelse af grundlaget for udvikling af nye produkter. Udgangspunktet er en forståelse af forbrugernes behov i relation til virksomhedens muligheder...... konkurrentprodukter. Efterfølgende faser handler om at generere forskellige mulige løsninger, inden der træffes valg af løsningsalternativ. Anvendelse af QFD modellen for produktudvikling betyder, at forbrugernes behov er centrale i hele produktudviklingsforløbet, samt at det udviklede produkt sigter mod at opfylde...... væsentlige identificerede behov set fra forbrugernes synspunkt. At virksomheden ser implementering af QFD som en investering, medarbejdernes commitment og målrettet projekt, er væsentlig for en succesfuld implementering af QFD til produktudvikling. QFD tankegangen illustreres med et eksempel på udvikling af...

 1. Lokal integration af førtidspensionister

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jacobsen, Joannes; Lindstrøm, Maia

  Denne rapport kortlægger livsvilkårene for en bred gruppe af førtidspensionister med fokus på deres hverdag og de vilkår, som omgiver dem. Derudover identificerer rapporten en gruppe af førtidspensionister, der selv ønsker mere social interaktion og indhold i hverdagen. Undersøgelsen viser, at de...

 2. Professionel udvikling af naturfagslærere

  DEFF Research Database (Denmark)

  Krogh, Lars Brian

  2016-01-01

  & Hollingsworth, 2002) som model for tænkning omkring TPD, samt anvende en mange-lags evalueringsoptik i overensstemmelse med Guskey (2002). Den eksisterende viden om, hvad der skal til for at professionelle udviklingsaktiviteter får virkning opsummeres som afsæt for en drøftelse af TPD-design. Endelig...

 3. Logning af teledata i lyset af Tele2-dommen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lentz, Lene Wacher

  2017-01-01

  De danske teleudbydere har siden 2007 været underlagt en pligt efter logningsbekendtgørelsen til at registrere data om al telekommunikation for at sikre at data er tilgængelige ved en eventuel senere efterforskning. Logningspligten må nu revideres og i vidt omfang afvikles som følge af EU-domstol...

 4. E-materialer, som de forstås og bruges – en undersøgelse af forskelle i forståelsen af e-læring i hhv. et universitets- og forskningsbiblioteks-forankret regi

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Maria Hvid Stenalt

  2010-10-01

  Full Text Available Artiklen belyser, hvordan e-materialer, som et område inden for e-læring, omtales og forstås på tværs af universitetsrelaterede netværk. Artiklens hypotese er, at der er en forskel mellem universitetsforankret og forskningsbiblioteksforankret diskurs om e-materialer, og at denne diskrepans slører samarbejdsmuligheder og udviklingsmuligheder. Forfatterne argumenterer for at (genåbne diskursen angående e-materialer for at fremme den brede e-læring på universiteterne. I artiklen forholder forfatterne sig til artikler om e-materialer, der er publiceret i Tidsskriftet for Læring & Medier og til Statsbibliotekets e-materialer, som de præsenteres og formidles på bibliotekets hjemmeside.

 5. Pilotprojekt - In situ test af stimuleret aerob nedbrydning til oprensning af pesticidpunktkilder

  DEFF Research Database (Denmark)

  Tsitonaki, Katerina; Roost, Sandra; Larsen, Lars

  Denne rapport omhandler et pilotforsøg i felten, hvor det er undersøgt, hvorvidt aerob nedbrydning af phenoxysyre-pesticider kan stimuleres ved tilsætning af ilt suppleret med tilsætning af specifikke pesticidnedbrydende bakterier. Forsøget er udført på en forurenet lokalitet, Skelstofte, hvor der...

 6. Predicting the short-term risk of diabetes in HIV-positive patients

  DEFF Research Database (Denmark)

  Petoumenos, Kathy; Worm, Signe W; Fontas, Eric

  2012-01-01

  HIV-positive patients receiving combination antiretroviral therapy (cART) frequently experience metabolic complications such as dyslipidemia and insulin resistance, as well as lipodystrophy, increasing the risk of cardiovascular disease (CVD) and diabetes mellitus (DM). Rates of DM and other...... glucose-associated disorders among HIV-positive patients have been reported to range between 2 and 14%, and in an ageing HIV-positive population, the prevalence of DM is expected to continue to increase. This study aims to develop a model to predict the short-term (six-month) risk of DM in HIV...

 7. En sammenlignende undersøgelse af praktikforløb og færdighedstræning i tre videregående uddannelser

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anne Mette Mørcke

  2015-03-01

  Full Text Available Praktikforløb i videregående uddannelser er blevet et politisk indsatsområde, og der er i sundhedsuddannelserne også et internationalt forskningsfokus på emnet. I denne artikel vil vi beskrive og sammenligne rammerne for praktikforløb og færdighedstræning på idræts-, læge- og sygeplejerskeuddannelsen. Artiklen tager afsæt i Heggens skelnen mellem begreberne professionsidentitet og professionel identitet. Den studerendes opfattelse af sig selv som professionsudøver må ud fra dette afsæt udvikles via tilegnelse af både en særlig videnskabelig funderet teoretisk viden, særlig praktisk ekspertise, samt en særlig etisk og social forpligtelse til at arbejde for medborgernes bedste. I den konkrete sammenligning af idræts-, læge- og syge-plejerskeuddannelserne konkluderes, at både færdighedstræning og praktik vægtes højt, men at både omfang, struktur, placering og læringsmål varierer betydeligt. Det må have væsensforskellige konsekvenser for de studerendes tilegnelse af viden, færdigheder og holdninger og dermed for deres professionelle identitetsudvikling. Vi kan ikke afgøre om professionsidentitetsforståelsen er årsag eller virkning, men der ser ud til at være et samspil mellem uddannelsernes undervisningsformer og professionsidentitet.   In this paper we describe and compare workplace learning and skills training in medicine, nursing and sports science education. The paper builds on Heggen’s concepts concerning the identity of a profession versus a personal professional identity. Based on this, a student’s perception of herself as a professional develops from learning a particular scientific knowledge-base, a particular set of practical skills and a particular ethical and social obligation to work for the community. We concluded that all three educations studied attach great importance to workplace learning and skills training, but the extent, the structure, the timing and the learning outcomes differ

 8. AF Sites

  Science.gov (United States)

  AF Bands Air Force Band Recordings Air National Guard Band of the Midwest Air National Guard Band of U.S. Air Force Bands U.S. Air Force Heartland of America Band U.S. Air Force Heritage of America Band U.S. Air Forces in Europe Band US Air Forces Central Command Band Medical 42d Medical Group 59th

 9. Styring af international transfer pricing

  DEFF Research Database (Denmark)

  Reuther, Peter; Rossing, Christian Plesner

  2011-01-01

  Nærværende artikel introducerer international transfer pricing, dels som et skatteretligt fænomen og dels som et værktøj til planlægning og økonomisk styring af koncernforbundne selskaber i en multinational virksomhed (MNV). Med udgangspunkt i en case-analyse af MNV’en gives der et konkret eksempel...... på hvordan transfer pricing håndteres i praksis. Artiklens formål er at give et praktisk eksempel på at transfer pricing handler om at efterleve regler, ikke omgå dem. På baggrund af case-analysen argumenteres der for, at såvel akademikere som praktikere bør tage virksomhedens tilgang til...... international transfer pricing i betragtning, når økonomiske styringssystemer i en MNV skal anvendes til planlægning og opfølgning....

 10. Udredning af xerostomi og hyposalivation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Anne Marie Lynge; Dynesen, Anja Weirsøe; Jensen, Siri Beier

  2011-01-01

  Mundtørhed kræver grundig undersøgelse Xerostomi er ofte associeret til betydelig nedsat spytsekretion, men kan forekomme, uden at der objektivt kan påvises nedsat spytsekretion. Udredning af patienter, som klager over mundtørhed, bør således altid inkludere en omhyggelig anamnese, en detaljeret ...

 11. El baile de las que sobran, el contrato como estrategia de adaptación en Loco Afán

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Alejandro Rossi Brotfeld

  2015-08-01

  Full Text Available A partir de la oposición entre los conceptos de masoquismo y sadismo, en este trabajo se realiza un análisis de cuatro textos de Loco afán: crónicas de sidario (1996 de Pedro Lemebel: “La noche de los visones”, “La Regine de Aluminios el Mono”, “Atada a un granito de arena” y “Su ronca risa loca”. A partir de las etimologías literarias de ambos conceptos, propongo que las nociones de masoquismo y sadismo describen la manera en que se establecen lazos sociales En breve, si el masoquismo implica relaciones horizontales (contractuales, el sadismo implica relaciones verticales. Sobre esta base conceptual, el objetivo general del trabajo es identificar el tipo de vínculo social (¿masoquista o sádico? que establecen las travestis presentes en las crónicas de Loco afán. Se propone que, en las crónicas de Lemebel, el lazo es masoquista y no sádico pues sus personajes protagónicos (miembros de minorías sexuales y políticas suturan su posición de exclusión social a través del comercio sexual. Al saberse excluidos, estos personajes desarrollan una relación masoquista en el trato con el otro (cliente ocasional. En suma, en las crónicas de Lemebel el carácter contractual del lazo masoquista que establecen en sus prácticas de comercio sexual les permite satisfacer la fantasía de la legalidad de su condición sexual: la forma en que se produce el contrato en las crónicas siempre involucra el cuerpo. Se concluye que es este tipo de prácticas el que, paradójicamente, excluye a la travesti de la sociedad en primera instancia (por reflejar superficialmente la condición sexual que tiene, y al mismo tiempo, es la herramienta que utiliza para poder construir su fantasía e inscribirse en el tejido social.

 12. Depressive patienters oplevelse af at modtage ECT

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Christine Damsbo

  Dette studie handler om, hvordan det opleves for den voksne depressive patient at gennemgå et ECT-behandlingsforløb (electroconvulsive therapy). Formålet med projektet er dels at undersøge, hvordan processen omkring ECT-behandlingen udspiller sig og dels at undersøge patienternes oplevelse......, reaktioner og tanker omkring ECT-behandlingen. Studiet bygger på den eksisterende viden om patienters oplevelse af ECT. Metoden er feltforskning med deltagende observation og etnografisk interview. Dette suppleres af to spørgeskemaer. Der blev inkluderet 8 patienter i undersøgelsen. Analysen udspringer af...... konstruktivistisk epistemiologisk vinkel. Ved en teoristyret analyse fremkom 2 overordnede temaer: Anspændthed og tryghed. Disse temaer blev behandlet i en procesorienteret forståelse af ECT-forløbet. Denne proces bestod af: Betingelser, interaktion og konsekvenser. Diskussionen er en kritisk diskussion af fund og...

 13. Analyse og design af produktionssystemer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Johansen, John; Riis, Jens Ove; Arlbjørn, Jan Stentoft

  lys, men til vores store glæde og overraskelse har vi erfaret, at dele af materialet stadigvæk er anvendt på en del ingeniør- og økonomiuddannelser i Danmark. Nogle af de tanker og metoder som blev udviklet i ViPSprogrammet har overlevet og opfattes fortsat som relevante og anvendelige også til...

 14. Subregional innovation – indikatorer til optimering af den erhvervsrettede innovationspolitik

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mortensen, Peter Stendahl; Graversen, Ebbe Krogh; Haase, Sanne Schioldann

  områder tilgodeses bedst muligt. Desuden kan en differentieret, subregional innovations-politik give erhvervslivet bedre udbytte end en samlet regional eller national innovationspolitik. Selvom Danmark er et lille land, er der store geografiske forskelle internt i landets erhvervsstruktur og i...... virksomhedernes innovationsaktiviteter. Som resultat af en udvidelse af den danske del af CIS 2006-undersøgelsen2 med ekstra virksomheder kan der gives en betydeligt mere nuanceret karak-teristik af virksomheder helt ned på subregionalt niveau. Analysen underbygger, at de innovations-politiske tiltag, der sættes......, lokal brug af resultaterne er nødvendig. Først gennemgås de valgte målepunkter. Det primære er en opdeling i praksis- og forsknings-orientering af virksomheders innovationstilgang, hvorved der identificeres fire grupper af innovationsaktive virksomheder. Det andet er korrektion af de anvendte...

 15. Frede P. Jensen og den danske indkredsning af Vasatidens Sverige 40 år efter

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Dan H.

  2016-01-01

  Artiklen er en analyse af receptionen af Frede P. Jensens kritik af den svenske historiker Arthur Stilles indflydelsesrige teori fra 1918 om årsagerne den svenske stormagts opståen. Stilles teori så den svenske politik som et grundlæggende defensivt og eksistentielt svar på en dansk indkredsning af...

 16. Disclosure of HIV Positive Result to a Sexual Partner among Adult ...

  African Journals Online (AJOL)

  HP

  360 HIV positive individuals selected by systematic random sampling. ... The main reasons for not disclosing were fear of divorce [32%], fear of stigma and .... associated with having children and high self- .... negative effect on service provided.

 17. Assessment of HIV-positive in-patients using the International ...

  African Journals Online (AJOL)

  version checklist was used to assess the impairments, activity limitations and participation restrictions experienced by a sample of HIV-positive in-patients admitted to Chris Hani Baragwanath Hospital in Johannesburg, South Africa. Laboratory ...

 18. Non-typhoidal Salmonella and Campylobacter infections among HIV-positive patients in Denmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, I.K.; Gradel, Kim Oren; Helms, M.

  2011-01-01

  Non-typhoidal Salmonella (NTS) and Campylobacter are common causes of diarrhoea in human immunodeficiency virus (HIV)-positive patients. To investigate if incidence has changed since the introduction of highly active antiretroviral therapy (HAART), we combined data from The Danish Surveillance Re...... population. Moreover our study suggests that there is an increased incidence of Campylobacter-related illness among homosexual men in the HIV-positive population.......Non-typhoidal Salmonella (NTS) and Campylobacter are common causes of diarrhoea in human immunodeficiency virus (HIV)-positive patients. To investigate if incidence has changed since the introduction of highly active antiretroviral therapy (HAART), we combined data from The Danish Surveillance...... Registry for Enteric Pathogens and The Danish National Hospital Registry. We found that the incidences of NTS- and Campylobacter-related illness among HIV-positive patients in Denmark have declined since the introduction of HAART, although the incidences remained higher compared to the background...

 19. Factors associated with conception among a sample of HIV-positive ...

  African Journals Online (AJOL)

  positive status, the variables were compared for women in two groups: those who conceived while knowing their HIV-positive status and those who discovered their HIV status during pregnancy. Bivariate and logistic regression analyses were ...

 20. På kanten af ungdomslivet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sørensen, Niels Ulrik; Pless, Mette

  2015-01-01

  ). Parallelt hermed fortælles moderne ungdomsliv (i ungdomssociologien) frem gennem ”…theoretical frameworks based on urban experiences which capture neither the lives of rural young people nor the spatial dimensions of the structures and cultures that make up contemporary youth.” (Farrugia 2013......, at yderområder er hårdt ramt af ungdomsarbejdsløshed (Bjørnsted & Andersen 2013), at områderne er præget af høj koncentration af unge med arbejderklassebaggrund (Ottosen et a 2010), mens de uddannelsesorienterede og ressourcestærke unge er tilbøjelige til at flytte væk og ind til byerne (Helve 2003). Og ser man...... stedstilknytning og stedbundne ressourcer. Teoretiske perspektiver, der peger på vigtigheden af en mere ”..spatialised youth sociology that is sensitive to macro-level processes producing different spaces, as well as the local, emplaced ways in which young people are responding to social changest hat shape...

 1. Anvendelse af alternative isoleringsmaterialer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Ernst Jan de Place

  2003-01-01

  Resume af By og Byg Anvisning 207 om anvendelse af alternative isoleringsmaterialer, udarbejdet af Statens Byggeforskningsinstitut under udviklingsprogrammet "Miljø- og arbejdsmiljøvenlig isolering"......Resume af By og Byg Anvisning 207 om anvendelse af alternative isoleringsmaterialer, udarbejdet af Statens Byggeforskningsinstitut under udviklingsprogrammet "Miljø- og arbejdsmiljøvenlig isolering"...

 2. US: developments in the treatment of HIV-positive prisoners in two states.

  Science.gov (United States)

  Gibson, Katie

  2005-08-01

  Legal actions have been launched in Alabama and Mississippi to address living conditions and medical care of HIV-positive prisoners in state prisons. These were the only two states to allow complete segregation of HIV-positive prisoners in state prisons into the 1990s. The two cases highlight the ways in which the courts have been involved in supervising prison conditions in the United States.

 3. Community attitudes toward childbearing and abortion among HIV-positive women in Nigeria and Zambia

  OpenAIRE

  Kavanaugh, Megan L.; Moore, Ann M.; Akinyemi, Odunayo; Adewole, Isaac; Dzekedzeke, Kumbutso; Awolude, Olutosin; Arulogun, Oyedunni

  2012-01-01

  Although stigma towards HIV-positive women for both continuing and terminating a pregnancy has been documented, to date few studies have examined relative stigma towards one outcome versus the other. This study seeks to describe community attitudes towards each of two possible elective outcome of an HIV-positive woman’s pregnancy – induced abortion or birth – to determine which garners more stigma and document characteristics of community members associated with stigmatising attitudes towards...

 4. Antiretroviral therapy, immune suppression and renal impairment in HIV-positive persons

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Lene Ryom; Mocroft, Amanda; Lundgren, Jens D

  2014-01-01

  The purpose of this article is to review recent literature on antiretroviral treatment (ART) and immune suppression as risk factors for renal impairment in HIV-positive persons, and to discuss pending research questions within this field.......The purpose of this article is to review recent literature on antiretroviral treatment (ART) and immune suppression as risk factors for renal impairment in HIV-positive persons, and to discuss pending research questions within this field....

 5. Optimal management of cervical cancer in HIV-positive patients: a systematic review

  International Nuclear Information System (INIS)

  Ntekim, Atara; Campbell, Oladapo; Rothenbacher, Dietrich

  2015-01-01

  The clinical management of cervical cancer in HIV-positive patients has challenges mainly due to the concerns on immune status. At present, their mode of management is similar to HIV-seronegative patients involving the use of chemotherapy and radiotherapy concurrently as indicated. HIV infection, cancer, radiotherapy, and chemotherapy lower immunity through reduction in CD4 cell counts. At present there are no treatment guidelines for HIV-positive patients. This study was done to systematically review the literature on cervical cancer management in HIV-positive patients and treatment outcomes. A systematic literature search was done in the major databases to identify studies on the management of HIV-positive patients with cervical cancer. Identified studies were assessed for eligibility and inclusion in the review following the guidelines of The Cochrane Handbook for Systematic Reviews and CRD's (Centre for Reviews and Dissemination) guidance for undertaking reviews in health care. Eight eligible studies were identified from the literature. Three of them were prospective while five were retrospective studies. Notably, the average age at diagnosis of cervical cancer in HIV-positive patients was a decade lower than in seronegative patients. There was no difference in distribution of stages of disease at presentation between HIV-positive and negative patients. Mild acute toxicity (Grades 1 and 2) was higher in HIV-positive patients than in HIV-negative patients in hematopoietic system. In the grades 3 and 4 reactions, anemia was reported in 4% versus 2% while gastrointestinal reactions were reported in 5% versus 2% respectively. In general, patients who were started early on HAART had higher rates of treatment completion. The study supports the suggestion that HAART should be commenced early at cervical cancer diagnosis in HIV-positive patients diagnosed with cervical cancer to ensure less toxicity and better treatment compliance

 6. Prestatiekenmerken van de bepaling van As, Cd, Pb en Hg in voeding en biologisch materiaal met ICP-MS en AFS

  NARCIS (Netherlands)

  Velde-Koerts T van der; Bom CM; LAC

  1999-01-01

  Een ICP-MS-methode werd ontwikkeld voor de bepaling van As, Cd en Pb in salpeterzuur-destruaten van voeding en biologisch materiaal. De methode werd geoptimaliseerd op basis van minimale spectrale storingen en matrixeffecten met behulp van correctieformules, interne standaarden en

 7. Turtelduer?: Medier, stat og politik i Central- og Østeuropa. Medieforandring i Central- og Østeuropa: Udvikling af en analysemodel

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Karol Jacubowicz

  1996-09-01

  Full Text Available Den polske medieforsker, Karol Jakubowicz, tager os med på en rundtur i de tidligere kommunistiske lande i Øst- og Centraleuropa. Hvordan går det med pressefriheden og mediernes løsrivelse fra staten? spørger han. Han opstiller følgende kriterier for frie medier: Differentiering, professiona- lisering af journalister, demonopolisering, decentralisering og en grad af demokratisering. Ifølge Jakubowicz er der en tæt sammenhæng mellem de politiske og økonomiske reformer, et land har gennemgået, og medier- nes frigørelsesproces. De tidligere kommunistiske lande grupperes efter, hvilket stade medieudviklingen er nået til og de politiske og økonomiske forhindringer for medieudviklingen opregnes. Den gennemgående tendens i det østeuropæiske medielandskab er "italienske tilstande", dvs. udbredt statslig kontrol med medierne, stærke partitilhørsforhold og integration mellem medier og den politiske elite, konkluderer Jakubowicz. Artiklen har før været publiceret i tidsskriftet Javnost/The Public.

 8. Omsætning af fast ejendom

  DEFF Research Database (Denmark)

  Edlund, Hans Henrik

  Bogen er en systematisk gennemgang af lov om omsætning af fast ejendom, der regulerer ejendomsmægleres virke. Følgende emner er bl.a. behandlet: Hvem kan drive ejendomsmæglervirksomhed og ejendomsmæglernes pligter og ansvar.......Bogen er en systematisk gennemgang af lov om omsætning af fast ejendom, der regulerer ejendomsmægleres virke. Følgende emner er bl.a. behandlet: Hvem kan drive ejendomsmæglervirksomhed og ejendomsmæglernes pligter og ansvar....

 9. Diffusion tensor MR imaging of white matter integrity in HIV-positive patients with planning deficit

  International Nuclear Information System (INIS)

  Correa, Diogo Goulart; Doring, Thomas M.; Wilner, Nina Ventura; Cabral, Rafael Ferracini; Gasparetto, Emerson Leandro; Zimmermann, Nicolle; Fonseca, Rochele Paz; Leite, Sarah C.B.; Bahia, Paulo R.V.

  2015-01-01

  The aim of this study was to evaluate whether normal controls and human immunodeficiency virus (HIV) patients with and without planning deficits differ on white matter integrity. A total of 34 HIV-positive patients with planning deficits were compared with 13 HIV-positive patients without planning deficits and 19 gender-, age-, and education-matched control subjects. Diffusion tensor imaging (DTI) was performed along 30 noncolinear directions in a 1.5-T scanner. For tract-based spatial statistics analysis, a white matter skeleton was created, and a permutation-based inference with 5000 permutations with a threshold of p < 0.05 was used to identify abnormalities in fractional anisotropy (FA). The median, radial, and axial diffusivities were also projected onto the mean FA skeleton. Compared with controls, HIV-positive patients with planning deficits had decreased FA in bilateral anterior thalamic radiations, bilateral inferior fronto-occiptal fasciculi, genu and splenium of the corpus callosum, bilateral superior longitudinal fascicule, and bilateral uncinate fasciculi. Compared to HIV-positive patients without planning deficits, patients with planning deficits had decreased FA in bilateral anterior thalamic radiations, bilateral inferior fronto-occiptal fasciculi, genu of the corpus callosum, bilateral superior longitudinal fascicule, and right uncinate fascicule. DTI can detect extensive white matter abnormalities in the normal-appearing white matter of HIV-positive patients with planning deficits compared with controls and HIV-positive patients without planning deficits. (orig.)

 10. Diffusion tensor MR imaging of white matter integrity in HIV-positive patients with planning deficit

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Correa, Diogo Goulart; Doring, Thomas M.; Wilner, Nina Ventura; Cabral, Rafael Ferracini; Gasparetto, Emerson Leandro [Hospital Universitario Clementino Fraga Filho, Rio de Janeiro, RJ (Brazil); Clinica de Diagnostico por Imagem (CDPI), Rio de Janeiro, RJ (Brazil); Zimmermann, Nicolle; Fonseca, Rochele Paz [Hospital Universitario Clementino Fraga Filho, Rio de Janeiro, RJ (Brazil); Pontifical Catholic University of Rio Grande do Sul, Department of Psychology, Rio Grande do Sul (Brazil); Leite, Sarah C.B.; Bahia, Paulo R.V. [Hospital Universitario Clementino Fraga Filho, Rio de Janeiro, RJ (Brazil)

  2015-05-01

  The aim of this study was to evaluate whether normal controls and human immunodeficiency virus (HIV) patients with and without planning deficits differ on white matter integrity. A total of 34 HIV-positive patients with planning deficits were compared with 13 HIV-positive patients without planning deficits and 19 gender-, age-, and education-matched control subjects. Diffusion tensor imaging (DTI) was performed along 30 noncolinear directions in a 1.5-T scanner. For tract-based spatial statistics analysis, a white matter skeleton was created, and a permutation-based inference with 5000 permutations with a threshold of p < 0.05 was used to identify abnormalities in fractional anisotropy (FA). The median, radial, and axial diffusivities were also projected onto the mean FA skeleton. Compared with controls, HIV-positive patients with planning deficits had decreased FA in bilateral anterior thalamic radiations, bilateral inferior fronto-occiptal fasciculi, genu and splenium of the corpus callosum, bilateral superior longitudinal fascicule, and bilateral uncinate fasciculi. Compared to HIV-positive patients without planning deficits, patients with planning deficits had decreased FA in bilateral anterior thalamic radiations, bilateral inferior fronto-occiptal fasciculi, genu of the corpus callosum, bilateral superior longitudinal fascicule, and right uncinate fascicule. DTI can detect extensive white matter abnormalities in the normal-appearing white matter of HIV-positive patients with planning deficits compared with controls and HIV-positive patients without planning deficits. (orig.)

 11. Chorioamnionitis in pregnancy: a comparative study of HIV-positive and HIV-negative parturients.

  Science.gov (United States)

  Ocheke, Amaka N; Agaba, Patricia A; Imade, Godwin E; Silas, Olugbenga A; Ajetunmobi, Olanrewaju I; Echejoh, Godwins; Ekere, Clement; Sendht, Ayuba; Bitrus, James; Agaba, Emmanuel I; Sagay, Atiene S

  2016-03-01

  Chorioamnionitis is an important risk factor for vertical transmission of HIV/AIDS. We compared the prevalence and correlates of histologic chorioamnionitis (HCA) in HIV-positive and HIV-negative pregnant women. HIV-positive and -negative parturients were interviewed, examined and had their placentas examined histologically for chorioamnionitis. Data regarding HIV were also retrieved from their hospital records. A total of 298 parturients (150 HIV positive and 148 HIV negative) were enrolled. The two groups were similar in socio-demographic and obstetric parameters except for age. The prevalence of HCA was 57.1% in HIV-positive women and 61.6% in HIV-negative women (p = 0.43). HCA staging was associated with the number of intrapartum vaginal examinations in HIV-positive subjects and nulliparity in HIV-negative subjects. The number of intrapartum vaginal examinations and coitus in the week prior to delivery significantly affected the grade of HCA in HIV-negative subjects. The prevalence of HCA in both HIV-positive and HIV-negative is high. Most variables did not affect the occurrence of HCA in both groups studied except number of intrapartum examinations, coitus in the preceding one week and nulliparity, which were related to severity of the disease. © The Author(s) 2016.

 12. Blended Learning Analytics Model for Evaluation (BLAME). Et case-studie af universitetsunderviseres brug af Blackboard

  DEFF Research Database (Denmark)

  Musaeus, Peter; Bennedsen, Andreas Brændstrup; Hansen, Janne Saltoft

  2015-01-01

  I denne artikel vil vi præsentere en strategi til inddragelse af læringsanalytik (learning analytics) ved evaluering af universitetsunderviseres brug af et nyt LMS på Aarhus Universitet: Blackboard. Vi diskuterer en model (BLAME: Blended Learning Analytics Model of Evaluation) for, hvordan...... kategorisering af kurser og data om læringsanalytik indsamlet på Blackboard kan integreres. Endvidere belyser vi, hvilke implikationer en sådan læringsanalytik kan have for blended learning ved at analysere to forskellige uddannelses-cases/illustrationer. Dernæst diskuterer vi pædagogisk udvikling i forbindelse...

 13. Innovation af innovation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Harste, Gorm

  2009-01-01

  , at innovation af innovationen forsøges gennemført på en måde, hvor tiden kræves at forholde sig til sin egen tidslighed i form af fremtid, nutid, fortid og ikke mindst i form af samtidighed. I tiden skal vi iagttage, hvordan vi iagttager tiden. Vi dobbelt-koder tiden på samme måde, som forskning forsker i...... organisationssystemerne. De to typer systemer kan noget helt bestemt med fænomenet tid. De kan synkronisere. Analyseres organisationssystemer ser vi, imidlertid at innovation kræver ro. Stærkt innovative systemer er militærsystemet og kunstsystemet, der også inddrages, og hvor vi ser paradokset mellem innovation og...... involution. Tid er med et medium og ikke et lufttomt rum. Tid er end ikke en gasart, men udgør et solidt fluidum, som samfundet bader i og flyder i, konstant i bevægelse. Reformer forudsætter former, og innovation forudsætter involution. Kun sådan muliggøres evolution....

 14. Didaktisk design af et pervasive learning game

  DEFF Research Database (Denmark)

  Oldenskov, Joakim; Westergren, Jens; Frank, Anders Bredahl

  2010-01-01

  Projektet er et studie i det teoretiske grundlag for, og en empirisk undersøgelse, af en prototype for et didaktisk design af et pervasive learning game. Der arbejdes overordnet med udviklingen af et didaktisk design af et læringsspil som kombinerer mobile teknologier, det fysiske rum og eleverne...... game med en analyse af legen og motivationen iboende spillet. I det læringsteoretiske felt inddrages og diskuteres forskellige tilgange til læring og pervasive games, som alle repræsenterer et socialkonstruktivistisk syn på læring. Det didaktiske design danner grundlag for et prototypedesign af et...... funktionalitet som en del af undervisningen. Det er afgørende at teknologien er pålidelig og er let at gå til, da det er kernefunktionen i denne type af spil. Legens rolle er vigtig for motivationen, men må ikke overtage de formelle krav til den undervisning, som spillet er del af. Det var entydigt omkring...

 15. Digital innovation af folkeskolernes åbenhed og sammenlignelighed

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Kim Normann; Henriksen, Helle Zinner; Agger Nielsen, Jeppe

  2013-01-01

  Denne artikel præsenterer en normativ model (Public Sector Process Rebuilding, PPR), som kan indfange, hvor innovativt offentlige organisationer anvender digitale løsninger. Optag af digital innovation anskues ofte i litteraturen binært – enten er innovationen anskaffet eller ikke anskaffet. Vores...... argument er imidlertid, at optag af digitale innovationer kan gradbøjes. Vores sigte er derfor at få fokus væk fra anskaffelse og mere i retning af udnyttelse af digitaliseringen med henblik på at skabe forbedring af kerneydelserne og gavne slutbrugerne. Med empirisk afsæt i danske folkeskolers tolkning af...

 16. Uddrag af Ph.d.-afhandlingen Den groteske modernisme

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lübker, Henrik

  2011-01-01

  Om forholdet mellem "det groteske" og "den groteske modernisme" eksemplificeret i en læsning af E.A. Poes "The Fall of the House of Usher" og flere af Francis Bacons malerier.......Om forholdet mellem "det groteske" og "den groteske modernisme" eksemplificeret i en læsning af E.A. Poes "The Fall of the House of Usher" og flere af Francis Bacons malerier....

 17. International fragmentation af produktionen og vertikal disintegration af styringsformer i produktionskæderne

  DEFF Research Database (Denmark)

  Refslund, Bjarke

  Stigende international økonomisk integration har betydet en stigende fragmentering af produktionen, hvor store dele udføres i forskellige lande. Dertil kommer en stigende disintegration af vertikale styringsformer i produktions-værdikæder (Global Value Chains). Dette konferencepaper diskutere...

 18. Tema 1: Programmering af robotenheder i grundskolen

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Stine Ejsing-Duun

  2016-01-01

  Full Text Available I denne artikel undersøger vi potentialerne for at lære matematik gennem programmering af robotter. Vi foreslår en model med tre indbyrdes afhængige læringspotentialer, som programmering fordrer. Det omfatter elevens evne til at; (1 tænke i algoritmer, (2 producere viden og artefakter gennem brug af matematik og (3 foretage abstraktion og indkapsling. Programmering er blevet en del af grundskolens læringsmål i flere lande. I Danmark er programmering et læringsmål i forenklede fælles mål for Fysik/Kemi og desuden en del af den nationale undervisningsvejledning for matematik. En analyse af potentialerne i at anvende programmering i forbindelse med disse fag er derfor væsentlig. I denne artikel fokuserer vi på samspillet mellem matematik og programmering gennem litteraturstudier og analyse af empiriske situationer fra undervisning i programmering af LEGO Mindstorms. Teoretisk anvendes den instrumentelle tilgang til teknologi i matematikundervisning. Analysen viser en række måder, hvorpå didaktisk opmærksomhed på epistemisk forhandling kan understøtte læring af matematik gennem programmering.

 19. The oral microbiome in human immunodeficiency virus (HIV)-positive individuals.

  Science.gov (United States)

  Kistler, James O; Arirachakaran, Pratanporn; Poovorawan, Yong; Dahlén, Gunnar; Wade, William G

  2015-09-01

  Human immunodeficiency virus (HIV) infection is associated with a range of oral conditions, and increased numbers of disease-associated microbial species have previously been found in HIV-positive subjects. The aim of this study was to use next-generation sequencing to compare the composition of the oral microbiome in HIV-positive and -negative individuals. Plaque and saliva were collected from 37 HIV-positive individuals and 37 HIV-negative individuals, and their bacterial composition determined by pyrosequencing of partial 16S rRNA genes. A total of 855,222 sequences were analysed. The number of species-level operational taxonomic units (OTUs) detected was significantly lower in the saliva of HIV-positive individuals (mean = 303.3) than in that of HIV-negative individuals (mean = 365.5) (P PCoA) based on community membership (Jaccard index) and structure (Yue and Clayton measure of dissimilarity) showed significant separation of plaque and saliva samples [analysis of molecular variance (AMOVA), P PCoA plots did not show any clear separation based on HIV status. However, AMOVA indicated that there was a significant difference in the community membership of saliva between HIV-positive and -negative groups (P = 0.001). Linear discriminant analysis effect size revealed an OTU identified as Haemophilus parainfluenzae to be significantly associated with HIV-positive individuals, whilst Streptococcus mitis/HOT473 was most significantly associated with HIV-negative individuals. In conclusion, this study has confirmed that the microbial composition of saliva and plaque is different. The oral microbiomes of HIV-positive and -negative individuals were found to be similar overall, although there were minor but significant differences in the composition of the salivary microbiota of the two groups.

 20. Association of depression with social support and self-esteem among HIV positives.

  Science.gov (United States)

  Jagannath, Vinita; Unnikrishnan, B; Hegde, Supriya; Ramapuram, John T; Rao, S; Achappa, B; Madi, D; Kotian, M S

  2011-12-01

  Depression in Human Immunodeficiency Virus (HIV) positives has implications such as poor drug compliance, lower quality of life, faster progression to full blown Acquired Immunodeficiency Syndrome (AIDS) and higher mortality. To assess depression, social support and self-esteem in HIV positives and to find out the association of depression with social support and self-esteem among HIV positive patients. Kasturba Medical College (KMC) Hospital, a tertiary care hospital, Mangalore, India and cross-sectional design. Study constituted of 105 HIV positive subjects; depression was assessed using BDI (Beck depression inventory), social support was assessed using Lubben social network scale and self-esteem was assessed using Rosenberg self-esteem scale. Kappa statistics was used to measure the agreement of depression assessed by BDI with clinical diagnosis of depression. Logistic regression analyses were done to find out predictors of depression among HIV positives. All analyses were conducted using Statistical Package for Social Sciences (SPSS) version 11.5. Depression was found to be present in 43.8% of HIV positives. Among the study subjects, 10.5% had high risk for isolation and low self-esteem was found only among 5.7%. In univariate analysis both gender and self-esteem were significantly associated with depression whereas in multivariate analysis only self-esteem was found to be significantly associated with depression. The present study shows a high prevalence of depression in HIV positive patients along with the importance of self-esteem. Copyright © 2011 Elsevier B.V. All rights reserved.

 1. Impact of ART on the fertility of HIV-positive women in sub-Saharan Africa.

  Science.gov (United States)

  Yeatman, Sara; Eaton, Jeffrey W; Beckles, Zosia; Benton, Lorna; Gregson, Simon; Zaba, Basia

  2016-09-01

  Understanding the fertility of HIV-positive women is critical to estimating HIV epidemic trends from surveillance data and to planning resource needs and coverage of prevention of mother-to-child transmission services in sub-Saharan Africa. In the light of the considerable scale-up in antiretroviral therapy (ART) coverage over the last decade, we conducted a systematic review of the impact of ART on the fertility outcomes of HIV-positive women. We searched Medline, Embase, Popline, PubMed and African Index Medicus. Studies were included if they were conducted in sub-Saharan Africa and provided estimates of fertility outcomes (live births or pregnancies) among women on ART relative to a comparison group. Of 2070 unique references, 18 published papers met all eligibility criteria. Comparisons fell into four categories: fertility of HIV-positive women relative to HIV-negative women; fertility of HIV-positive women on ART compared to those not yet on ART; fertility differences by duration on ART; and temporal trends in fertility among HIV-positive women. Evidence indicates that fertility increases after approximately the first year on ART and that while the fertility deficit of HIV-positive women is shrinking, their fertility remains below that of HIV-negative women. These findings, however, were based on limited data mostly during the period 2005-2010 when ART scaled up. Existing data are insufficient to characterise how ART has affected the fertility of HIV-positive women in sub-Saharan Africa. Improving evidence about fertility among women on ART is an urgent priority for planning HIV resource needs and understanding HIV epidemic trends. Alternative data sources such as antenatal clinic data, general population cohorts and population-based surveys can be harnessed to understand the issue. © 2016 John Wiley & Sons Ltd.

 2. En undersøgelse af de 253 første nyrestensbehandlinger med 3. generations Siemens Lithoskop™

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kruckow, Line; Eldrup, Jesper

  Introduktion: Kandidatspecialets formål er at undersøge et års behandlinger af nyresten ved ny stenknuser, Siemens Lithoskop. Undersøgelsen fokuserer på hvorvidt stenstørrelse, BMI og stenplacering har indflydelse på stenfrihedsraten. Metode: Mellem 6/12-11 og 11/12-12 blev 253 behandlinger og...

 3. Recuperar el afán de conocimientos de Leonardo da Vinci en la era de las nuevas tecnologías: arte, ciencia y vida cotidiana

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Carretero Gómez, Mª.B.

  2007-09-01

  Full Text Available En este artículo describimos de forma resumida el trabajo interdisciplinar,que formando parte de un proyecto de innovación educativa,han llevado a cabo un grupo de profesores de enseñanza secundaria pertenecientes al I.E.S.Isabel la Católica.El eje central del mismo ha sido la figura de Leonardo da Vinci maestro en numerosasdisciplinas:pintor,escultor,cocinero,inventor etc.Con él hemos querido contagiar a nuestros alumnos de su incansable afán por conocer y aprender.Se han realizado numerosas actividades (talleres,proyección de películas,recetas de cocina etc.quedestacan por la interconexión entre distintas áreas del saber y por la participación mayoritaria tanto del profesorado como del alumnado del centro.

 4. Duer ikke! Væk!: En undersøgelse af individets fremtoning og adfærd på Tinder.

  OpenAIRE

  Vognsen, Karen Marie Veje; Hansen, Nick Krarup; Sloth, Andreas; Oftebro-Svendsen, Kristoffer; Bannebjerg, Laura Emilie

  2016-01-01

  Denne projektrapport behandler emnerne 'Individets adfærd og relations-dannelse' på det sociale medie 'Tinder'. Med afsæt i en række udvalgte teoretikere, har vi undersøgt, hvorvidt tinder giver brugerne anledning til en overfladisk adfærd. Derudover har vi set nærmere på Tinders system og opbygning, og undersøgt hvordan disse påvirker brugerne, når de møder hinanden for første gang. Projektet anvender både primær og sekundær data, samlet gennem litteratur, kvalitative og kvantitative metoder...

 5. Digital visualisering i udbygning af Roskilde Universitetscenter

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sørensen, Nils Lykke

  Rapporten beskriver tre forsøg med 3D-visualisering i forbindelse med konkurrencer vedrørende udbygning af Roskilde Universitetscenter. Første forsøg var en metode til hurtigt at skabe en række digitale modeller i højt abstraktionsniveau. Forsøget resulterede i 15 små animationer, der blev benyttet...... af dommerkomiteen til volumenstudier af bygningskonkurrencens indsendte forslag. Andet forsøg var afprøvning af et modelleringsarbejde i lavere abstraktionsniveau, som resulterede i en animation af vinderprojektet. I sidste forsøg blev de praktiske erfaringer fra de to første forsøg implementeret hos...

 6. Characteristics of HIV-Positive Transgender Men Receiving Medical Care: United States, 2009-2014.

  Science.gov (United States)

  Lemons, Ansley; Beer, Linda; Finlayson, Teresa; McCree, Donna Hubbard; Lentine, Daniel; Shouse, R Luke

  2018-01-01

  To present the first national estimate of the sociodemographic, clinical, and behavioral characteristics of HIV-positive transgender men receiving medical care in the United States. This analysis included pooled interview and medical record data from the 2009 to 2014 cycles of the Medical Monitoring Project, which used a 3-stage, probability-proportional-to-size sampling methodology. Transgender men accounted for 0.16% of all adults and 11% of all transgender adults receiving HIV medical care in the United States from 2009 to 2014. Of these HIV-positive transgender men receiving medical care, approximately 47% lived in poverty, 69% had at least 1 unmet ancillary service need, 23% met criteria for depression, 69% were virally suppressed at their last test, and 60% had sustained viral suppression over the previous 12 months. Although they constitute a small proportion of all HIV-positive patients, more than 1 in 10 transgender HIV-positive patients were transgender men. Many experienced socioeconomic challenges, unmet needs for ancillary services, and suboptimal health outcomes. Attention to the challenges facing HIV-positive transgender men may be necessary to achieve the National HIV/AIDS Strategy goals of decreasing disparities and improving health outcomes among transgender persons.

 7. The relationship between skin manifestations and CD4 counts among hiv positive patients

  International Nuclear Information System (INIS)

  Rad, F.; Ghaderi, E.; Moradi, G.; Mafakheri, L.

  2008-01-01

  Skin manifestations are common clinical features among HIV positive patients. The aim of this study was to document skin manifestations and their relationships with CD4 cell counts among HIV positive patients in Sanandaj. This was a descriptive study. The patients were examined for skin disorders by a dermatologist and CD4 counts were obtained from the patient's medical records. Independent samples T test were used for data analysis. In this study 66 (94.3%) patients had at least one skin problem. Fungal infections were the most common cause. The eight most common types of mucocutaneous problems were gingivitis, pallor, itching, photosensitivity, seborrheic dermatitis, candidiasis, folliculitis and tinea versicolor. The most common manifestation was gingivitis. Mean CD4 cell counts were lower in individuals with viral and bacterial skin diseases (P <0.05). The results of this study indicated that skin problems were common among HIV positive patients. Patients with advanced stages of skin disorders had relatively lower CD4 counts. Therefore examination of skin is recommended for all HIV positive patients for early detection of skin disorders, as early diagnosis and management of dermatologic problems will improve the quality of life in HIV positive patients. (author)

 8. Social networks of HIV-positive women and their association with social support and depression symptoms.

  Science.gov (United States)

  Cederbaum, Julie A; Rice, Eric; Craddock, Jaih; Pimentel, Veronica; Beaver, Patty

  2017-02-01

  Social support is important to the mental health and well-being of HIV-positive women. Limited information exists about the specific structure and composition of HIV-positive women's support networks or associations of these network properties with mental health outcomes. In this pilot study, the authors examine whether support network characteristics were associated with depressive symptoms. Survey and network data were collected from HIV-positive women (N = 46) via a web-based survey and an iPad application in August 2012. Data were analyzed using multivariate linear regression models in SAS. Depressive symptoms were positively associated with a greater number of doctors in a woman's network; having more HIV-positive network members was associated with less symptom reporting. Women who reported more individuals who could care for them had more family support. Those who reported feeling loved were less likely to report disclosure stigma. This work highlighted that detailed social network data can increase our understanding of social support so as to identify interventions to support the mental health of HIV-positive women. Most significant is the ongoing need for support from peers.

 9. The burden of anaemia and associated factors in HIV positive Nigerian women.

  Science.gov (United States)

  Ezechi, O C; Kalejaiye, O O; Gab-Okafor, C V; Oladele, D A; Oke, B; Ekama, S O; Odunukwe, N N; Ujah, I A O

  2013-02-01

  Anaemia is the most common complication of pregnancy and a predictor of poor maternal and foetal outcomes. HIV infection is now recognized as one of the major contributors to anaemia in pregnancy. It is therefore important to determine the burden and risk factors of anaemia in maternal HIV infection in others to plan effective prevention strategies as well as optimize management outcomes. To determine the prevalence and risk factors of anaemia in pregnant HIV positive Nigerians. The prevalence and possible risk factors of anaemia were investigated in HIV positive pregnant Nigerian women at a large HIV treatment clinic in southwestern Nigeria using a cross-sectional design between January 2006 and December 2011. Nine hundred and eighty-five (42.5 %) women of 2,318 HIV positive pregnant women seen during the period were anaemic by WHO standard defined by haemoglobin anaemia in HIV positive pregnant women after controlling for confounding variables. Anaemia was found to be high at 42.5 % among the HIV positive women studied and was found to be independently associated with short inter birth interval, presence of OIs, advanced HIV disease and use of zidovudine containing HAART regimen.

 10. Unintended pregnancy among HIV-positive pregnant women in Enugu, southeast Nigeria.

  Science.gov (United States)

  Ezugwu, Euzebus C; Iyoke, Chukwuemeka A; Nkwo, Peter O; Ezegwui, Hygenius U; Akabueze, Jude C; Agu, Polycap U

  2016-01-01

  To determine the prevalence and factors associated with unintended pregnancy among HIV-positive pregnant women in Enugu, southeast Nigeria. A questionnaire-based cross-sectional study was performed of HIV-positive pregnant women receiving prenatal care at two tertiary health institutions in Enugu between March 1 and August 31, 2012. The women were interviewed with a pretested questionnaire. Overall, 180 HIV-positive pregnant women were recruited, 67 (37.2%) of whom declared that their pregnancy was unintended. Overall, 174 (96.7%) patients were receiving antiretroviral therapy and 99 (55.0%) had future fertility intensions. Participants with regular partners (married or cohabiting) had a significantly higher rate of unintended pregnancy than those with unstable partners (40.3%, n=64/159 vs 14.3%, n=3/21 P=0.029). Age, parity, educational level, and current treatment with antiretroviral therapy did not significantly affect the prevalence of unintended pregnancy. A substantial number of HIV-positive pregnant women declared their pregnancies to be unintended. Modern contraceptives should be made readily available and accessible to HIV-positive women to help eliminate mother-to-child transmission of HIV and subsequent new pediatric HIV infections. Copyright © 2015 International Federation of Gynecology and Obstetrics. Published by Elsevier Ireland Ltd. All rights reserved.

 11. Modellering af ATS forhold på Bjergmarken Renseanlæg

  DEFF Research Database (Denmark)

  Laursen, Jesper; Rasmussen, Michael R.

  Denne rapport indeholder resultaterne af numeriske beregninger af en procestank opereret under ATS-drift på Bjergmarken Renseanlæg.......Denne rapport indeholder resultaterne af numeriske beregninger af en procestank opereret under ATS-drift på Bjergmarken Renseanlæg....

 12. Reformationens tøvende omfortolkning af kætterbegrebet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holm, Bo Kristian; Thomsen, Søren Feldtfos

  2012-01-01

  Denne artikel undersøger påstanden om en omfortolkning af kætterbegrebet i den lutherske reformation. Der argumenteres for, at det giver god mening at tale om nytænkning af kætterbegrebet hos den unge Luther i form af en internalisering af kætteriet, hvor den enkeltes eget syndige selv udpeges som...

 13. Langtidseffekten af intervention på børns eksponering for bly

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Jesper Bo; Kristiansen, Jesper

  Resumé I 2003 blev der gennemført en undersøgelse (miljøprojekt nr. 845) af effekten af de tiltag, der anbefales i Miljøstyrelsens vejledning nr. 7 2000 "Rådgivning af beboere i lettere forurenede områder". Projektet viste en reduktion af eksponeringen efter interventionen i de to let forurenede ...

 14. Anmeldelse af: Bruner og de små børns læring

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen, Bodil

  2013-01-01

  Anmeldelse af: Bruner og de små børns læring - en introduktion af Sandra Smidt, Hans Reitzels Forlag, 2013.......Anmeldelse af: Bruner og de små børns læring - en introduktion af Sandra Smidt, Hans Reitzels Forlag, 2013....

 15. Coaching af sygedagpengemodtagere

  DEFF Research Database (Denmark)

  Coop Henriksen, Annemette

  SFI gennemførte i foråret 2008 til foråret 2009 en pilotundersøgelse om coaching. Undersøgelsen var designet som et lodtrækningsforsøg og omfattede 42 kvindelige sygedagpengemodtagere fra Rødovre Jobcenter, der var sygemeldt med psykiske lidelser i form af stress, depression eller udbrændthed eller...... med lidelser i bevægeapparatet. Undersøgelsen er bestilt og finansieret af Rødovre Jobcenter. I rapporten undersøges, om coaching kan bidrage til at bringe sygedagpengemodtagere i arbejde eller tættere på arbejdsmarkedet målt ved, om deltagerne får fx øget motivation, mere selvtillid, øget afklaring...... og færre symptomer på sygdom. Undersøgelsen viser, at gruppen, der har modtaget coaching, oplever en positiv udvikling i forhold til stress, depression og udbrændthed. Gruppen, der modtog coaching, har den tydeligste positive udvikling, men begge grupper har oplevet en helbredsmæssig fremgang i...

 16. Børn af veteraner

  DEFF Research Database (Denmark)

  Frederiksen, Signe; Lausten, Mette

  Siden starten af 1990’erne har Danmark sendt over 30.000 soldater og andet personel på internationale missioner – langt de fleste til Eks-Jugoslavien, Afghanistan og Irak. Denne undersøgelse handler om de børn, hvis fædre har været udsendt på militære missioner i udlandet. For hvordan håndterer...... spørgsmål er fokus for undersøgelsen. Undersøgelsen bygger på en spørgeskemaundersøgelse blandt børn af veteraner på henholdsvis 7, 11 og 15 år. Undersøgelsen er gennemført for og i samarbejde med Veterancentrets Videncenter, som er en del af Forsvarsministeriets Personalestyrelse....

 17. Fastholdelse af erhvervsskoleelever i det danske erhvervsuddannelsessystem

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Klaus; Jørgensen, Christian Helms; Koudahl, Peter

  2013-01-01

  Forskningsprojektet ”Retention of Vocational Students in the Danish VET System” undersøger de påvirkelige faktorer, der kan bidrage til at mindske frafaldet på de erhvervsfaglige uddannelser (EUD). For etablering af en sådan viden er dannet et konsortium bestående af såvel forskere med stor...

 18. Økonomisk vurdering af energibesparende foranstaltninger

  DEFF Research Database (Denmark)

  Johnsen, Kjeld; Andersen, Hans Skifter

  Anvisningen gennemgår detaljeret hvordan man gennemfører analyser af lønsomhed og likviditetsvirkninger som led i udarbejdelsen af det teknisk-økonomiske grundlag for beslutninger om energibesparende investeringer. Anvisningen indeholder blandt andet en række enkle skemaer, der kan lette og syste...

 19. Sproget afhænger af stedet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Monka, Malene

  2014-01-01

  I artiklen præsenteres resultaterne af et ph.d.-projekt ved Nordisk Forskningsinstitut ved Københavns Universitetet, der undersøger sammenhænge mellem sted og sprogforandring. Projektet er en undersøgelse af sprogforandring i virkelig tid, hvor gamle og nye optagelser med 23 informanter fra tre j...

 20. Betydningen af pesticider for forekomsten af vilde bier

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bruus, Marianne; Dupont, Yoko Luise; Grant, Ruth

  Både i Danmark og andre steder er der observeret en nedgang i de insekter, der bestøver landmandens afgrøder og de vilde planter. Tilbagegangen falder sammen med, at landbrugsdriften er blevet mere intensiv, og anvendelsen af pesticider er øget. Vi ved imidlertid ikke, hvilken rolle pesticiderne ...

 1. HIV-positive migrants’ encounters with the Swedish health care system

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mehdiyar, Manijeh; Andersson, Rune; Hjelm, Katarina

  2016-01-01

  of access and adversity’ was identified as the core category of the study. Three additional categories were ‘appreciation of free access to treatment’, ‘the impact of the Swedish Disease Act on everyday life’, and ‘encountering discrimination in the general health care system’. The main finding indicated......Background: There is limited knowledge about human immunodeficiency virus (HIV)-positive migrants and their experiences in the Swedish health care system. It is necessary to increase our knowledge in this field to improve the quality of care and social support for this vulnerable group of patients....... Objective: The aim of this study was to describe the experiences of HIV-positive migrants and their encounters with the health care system in Sweden. Design: This is a Grounded Theory study based on qualitative interviews with 14 HIV-positive migrants living in Sweden, aged 29–55 years. Results: ‘A hybrid...

 2. Respiratory health status is impaired in UK HIV-positive adults with virologically suppressed HIV infection.

  Science.gov (United States)

  Brown, J; McGowan, J A; Chouial, H; Capocci, S; Smith, C; Ivens, D; Johnson, M; Sathia, L; Shah, R; Lampe, F C; Rodger, A; Lipman, M

  2017-09-01

  We sought to evaluate whether people living with HIV (PLWH) using effective antiretroviral therapy (ART) have worse respiratory health status than similar HIV-negative individuals. We recruited 197 HIV-positive and 93 HIV-negative adults from HIV and sexual health clinics. They completed a questionnaire regarding risk factors for respiratory illness. Respiratory health status was assessed using the St George's Respiratory Questionnaire (SGRQ) and the Medical Research Council (MRC) breathlessness scale. Subjects underwent spirometry without bronchodilation. PLWH had worse respiratory health status: the median SGRQ Total score was 12 [interquartile range (IQR) 6-25] in HIV-positive subjects vs. 6 (IQR 2-14) in HIV-negative subjects (P respiratory health appears more common in HIV-positive adults, and has a significant impact on health-related quality of life. © 2017 The Authors HIV Medicine published by John Wiley & Sons Ltd on behalf of British HIV Association.

 3. Predicting the short-term risk of diabetes in HIV-positive patients

  DEFF Research Database (Denmark)

  Petoumenos, Kathy; Worm, Signe Westring; Fontas, Eric

  2012-01-01

  Introduction: HIV-positive patients receiving combination antiretroviral therapy (cART) frequently experience metabolic complications such as dyslipidemia and insulin resistance, as well as lipodystrophy, increasing the risk of cardiovascular disease (CVD) and diabetes mellitus (DM). Rates of DM ......). Factors predictive of DM included higher glucose, body mass index (BMI) and triglyceride levels, and older age. Among HIV-related factors, recent CD4 counts of...... and other glucose-associated disorders among HIV-positive patients have been reported to range between 2 and 14%, and in an ageing HIV-positive population, the prevalence of DM is expected to continue to increase. This study aims to develop a model to predict the short-term (six-month) risk of DM in HIV...

 4. [Stigma and discrimination: the experiences of HIV-positive women in poor neighborhoods of Maputo, Mozambique].

  Science.gov (United States)

  Andrade, Rosário Gregório; Iriart, Jorge Alberto Bernstein

  2015-03-01

  The HIV/AIDS epidemic is a serious public health problem in Mozambique. The country has high prevalence rates, and the epidemic's impact is aggravated by the stigma affecting HIV-positive persons. This study takes a socio-anthropological perspective to analyze the experience of HIV-positive women in poor neighborhoods of Maputo and the ways they cope with stigma and discrimination. Semi-structured interviews were conducted with 10 HIV-positive women. The results show how gender inequalities increase women's vulnerability to HIV and contribute to their stigmatization and discrimination. In dealing with stigma, women try to keep their diagnosis confidential, seeking support in group meetings with others living with HIV. Public policies should focus on women's empowerment and the reduction of HIV/AIDS-related stigma.

 5. Risk Behaviors Among HIV-Positive Gay and Bisexual Men at Party-Oriented Vacations

  Science.gov (United States)

  Fisher, Michael P.; Ramchand, Rajeev; Bana, Sarah; Iguchi, Martin Y.

  2013-01-01

  Objective: This study examined substance use (intended and actual), unprotected sex, and HIV disclosure practices (disclosure and questioning) among HIV-positive men who have sex with men (MSM) at two party-oriented vacations, where substance use and sexual risk may be heightened. Method: A random sample of 489 MSM attending one of two party-oriented vacations participated in PartyIntents, a short-term longitudinal survey. Nearly half (47%) completed a follow-up assessment at the event or online for up to 2 weeks after the event. We examined rates of baseline intentions to use substances, actual substance use, and unprotected intercourse among HIV-positive men in attendance.Rates among HIV-negative men were estimated for comparison. Multiple logistic regression was used to assess the impact of illegal drug use and HIV status on unprotected anal intercourse (UAI). Results: HIV-positive attendees (17%) were significantly more likely than HIV-negative attendees to use nitrite inhalants (or “poppers”) (24.3% vs. 10.7%). HIV-positive attendees were also significantly more likely to have insertive UAI (64.3% vs. 34.1%) and receptive UAI (68.8% vs. 22.2%). Multivariate models showed associations between HIV status and illegal drug use with UAI (for HIV status, odds ratio [OR] = 4.5, p = .001; for any illegal drug use, OR = 16.4, p < .001). There was no evidence that the influence of drug use moderated risk by HIV status. Rates of HIV disclosure and questioning did not differ by HIV status. Conclusions: HIV-positive men attending these events engaged in higher rates of illegal drug use and sexual risk than HIV-negative men. Prevention campaigns targeting MSM at high-risk events should include messages geared toward HIV-positive men. PMID:23200162

 6. Prevalence and Determinants of Chronic periodontitis in HIV positive patients in Nigeria

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kehinde Adesola Umeizudike

  2014-08-01

  Full Text Available Objective: To determine the prevalence and determinants of chronic periodontitis in HIV positive patients. Methods: A total of 120 HIV positive patients attending the dedicated HIV outpatient clinic of the Lagos University Teaching Hospital, Nigeria were recruited for the study. Their periodontal status was assessed using the community periodontal index of treatment needs. Their CD4+ cell count was determined using the flow-cytometer method. The risk factors for periodontitis including age, gender, education, smoking, CD4+ cell counts, bleeding on probing (BOP were determined. Results: Prevalence of periodontitis was high (63.3% in the HIV positive patients. In a bivariate analysis, significant associations were observed between severity of periodontitis and age ≥35 years (P=0.021, male gender (P=0.005, smoking (P=0.040 and ≥3 community periodontal index of treatment needs sextants exhibiting BOP (P=0.004. In a binary logistic regression, independent predictors of periodontitis were ≥3 sextants exhibiting BOP (odds ratio 1.738, 95% CI 1.339 to 2.256, P=0.000 and age ≥35 years (odds ratio 1.057, 95% CI 1.005 to 1.111, P=0.030. The CD4+ cell counts were not associated with periodontitis in the HIV positive patients (P=0.988. Conclusions: A high prevalence of periodontitis was found among the HIV positive Nigerian patients in this study. Older age ≥35 years and BOP were the determinants of periodontitis. There is therefore a need for close periodontal monitoring of HIV positive Nigerian patients with emphasis on preventive, professional oral prophylaxis.

 7. [Analysis of the risky behaviors among HIV positive female sex workers].

  Science.gov (United States)

  Wang, Jue; Jia, Manhong; Luo, Hongbing; Li, Youfang; Song, Lijun; Mei, Jingyuan; Ma, Yanling; Yang, Yanling; Lu, Ran; Wang, Ling; Zhang, Renzhong; Pan, Songfeng; Li, Zhiqing; Lu, Lin

  2015-11-01

  To analyze the characteristics of risky behaviors among different age groups of HIV positive female sex workers, and to explore the strengthening of their management. From January to June 2014, 22 814 female sex workers were investigated and tested HIV in 117 sentinel surveillance sites in Yunnan Province, and 181 were confirmed to be HIV antibody positive, who accepted questionnaire surveys. According to the age, the participants were divided into the HIV/AIDS and related risk behaviors characteristics of the two groups were obtained via questionnaire surveys among 181 HIV positive female sex workers, and in-depth qualitative interviews were conducted from among 12 HIV positive sex workers. HIV antibody positive rate was 0.8% (181), the age of the 181 subjects were (35.83 ± 9.17) years old, 76 cases (42.0%) were HIV, the proportion of AIDS awareness was 95.6% (173); the proportion of drug use among ≥ 35 years old age group was 51.4% (54), which was higher than that in HIV counseling and testing in the past year. The proportion of continuing to engage in sexual services over 5 years after HIV infection was 48.5% (51/105) and the proportion of receiving antiretroviral treatment was 69.5% (73/105) in ≥ 35 years old age group, which were higher than those in the HIV positive female sex workers found that regular clients, not consistent use of condoms were the main cause of no condom use. Economic and livelihood factors are important reasons for continuing to engage in sexual services among HIV positive sex workers. HIV positive sex workers still have high risk behaviors including continuing to engage in commercial sexual service and no condom use after knowing their HIV infection status, and the proportion of using drugs in the ≥ 35 years old group was higher than that in < 35 years old group.

 8. DATING AND SEXUAL CHALLENGES FACED BY HIV-POSITIVE PEOPLE IN KWAZULU-NATAL, SOUTH AFRICA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mulqueeny, Delarise

  2013-05-01

  Full Text Available According to the 2010 UNAIDS Report, an estimated 320 000 (or 20% fewer people died of AIDS-related causes in 2009 when compared to figures in 2004 in sub-Saharan Africa, when antiretroviral therapy was markedly expanded (UNAIDS, 2010. This decreased mortality rate offers hope for HIV-infected people to plan a future, part of which will include dating and sexual relationships. The Report cites KwaZulu-Natal in South Africa as being at the heart of the HIV/AIDS epidemic; this article is based on research on dating and sexuality among HIV-positive people in KwaZulu-Natal. Dating and sexuality are an integral part of living. Yet HIV-positive persons are denied intimacy at a time when this is most needed (Kasiram in Kasiram, Partab & Dano, 2006. Little is known about the full range of sexual adaptations that HIV-infected individuals choose (Schiltz & Sandfort, 2000. Kasiram, Partab, Dano and Van Greunen (2003:9 cite interaction and intimacy among HIV-positive persons as a neglected research focus, while Painter (2001 adds that insufficient attention is afforded to couple relationships for infected people. An important reason that motivated this study on dating and sexual challenges faced by HIV-positive people was the first author’s (the main researcher’s personal experience of being HIV positive and counselling and life coaching HIV-positive people. She is confronted regularly with variations of the question “Will I be normal?”, which often translates to: “Will I be able to date and have sex.

 9. NIR: optimerer produktionen af gammeldags modnede sild

  DEFF Research Database (Denmark)

  Svensson, T.; Bro, Rasmus; Nielsen, Henrik Hauch

  2005-01-01

  Måling med nærinfrarødt (NIR) lys er et godt supplement til de nuværende metoder til at følge modningen af sild saltede i tønder. Det viser resultaterne af et forskningsprojekt udført i samarbejde mellem Lykkeberg A/S, Danmarks Fiskeriundersøgelser og Den Kgl Veterinær- og Landbohøjskole. Ved hjælp...... af avanceret matematik er det nemt og hurtigt at bestemme modningsgraden af sild direkte fra en NIR måling....

 10. Digitalisering af det eksisterende byggeri

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sørensen, Nils Lykke; Øien, Turid Borgestrand

  2010-01-01

  Digitalisering af det eksisterende byggeri er en vanskelig og uendelig opgave. Det giver kun mening at digitalisere eksisterende byggeri, når man har et konkret behov, og da kun at indhente og lagre de informationer, som man strategisk eller konkret har behov for. Erhvervs og Byggestyrelsen har i...

 11. Ledelsesroller i globalisering af cleantech

  DEFF Research Database (Denmark)

  Knudsen, Poul Frøjk; Tambo, Torben

  2011-01-01

  nyeste teknologier, globalisering af salg, installation og produktion, og at vækstdagsordenen er blevet fastholdt. Den globale satsning på cleantech sætter disse ledelsesmæssige kvaliteter under pres. Dette studie ser på en mellemstor komponentleverandør til vindindustrien, og dennes kamp...

 12. Bidrag til automatisering af ortofotomosaikfremstilling

  DEFF Research Database (Denmark)

  Vestergaard, Jacob Schack; Andersen, Simon G.; Nielsen, Allan Aasbjerg

  Mosaikker af nabo-ortofotos, der udgør et vigtigt element i dagens automatiske kortfremstilling og -opdatering, laves i dag ved håndkraft. Her vil vi vise en vigtig byggeklods til automatisering af denne proces. Der findes metoder, der baserer sig på den såkaldte “bidirectional reflectance...... bestemt ortofoto typisk vil skulle kalibreres til flere nabo-ortofotos. Disse flere kalibreringer vil iblandt være i modstrid med hinanden. For eksempel kan en kalibrering til et ortofoto mod nord udsige, at pixels i ortofotoet skal have en højere værdi samtidigt med, at ortofotoet mod vest kræver en...

 13. Implementering af MultifunC

  DEFF Research Database (Denmark)

  Henze-Pedersen, Sofie; Kohl, Katrine Syppli; Oldrup, Helene

  (MultifunC), som allerede havde vist lovende resultater i Norge og Sverige. I 2011 og 2012 åbnede to danske MultifunC-institutioner derfor i henholdsvis København og Aarhus. Denne rapport undersøger, hvordan implementeringen af MultifunC-programmet er forløbet i Danmark. Undersøgelsen viser, at ingen af de...... to danske institutioner lykkedes med at implementere MultifunC tilfredsstillende i løbet af implementeringsperioden. Det har fx været vanskeligt at implementere det tætte tværfaglige samarbejde mellem medarbejdere med forskellige fagprofessionelle baggrunde, som behandlingsprogrammet indebærer. Det har...... desuden været særdeles vanskeligt for de danske MultifunC-institutioner at få etableret det eksterne samarbejde med de sociale myndigheder i kommunerne, politiet, skoler og praktiksteder samt fritidstilbud i nærområdet, som også er en væsentlig del af behandlingsprogrammet. Undersøgelsen af finansieret af...

 14. A Case of Respiratory Syncytial Virus Infection in an HIV-Positive Adult

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Aakriti Gupta

  2012-01-01

  Full Text Available Respiratory syncytial virus (RSV is commonly known to cause an influenza-like illness. However, it can also cause more severe disease in young children and older adults comprising of organ transplant patients with immunocompromised status. Till date, only four cases of RSV infections have been reported in HIV-positive adults. We describe here a case of HIV-positive female with relatively preserved immune function who presented with RSV infection requiring ventilation and showed improvement after prompt treatment with intravenous immunoglobulin.

 15. Benign lymphoepithelial cysts of the parotid glands in HIV-positive patients. A case report

  International Nuclear Information System (INIS)

  Piqueras, R.M.; Marco, S.F.; Lazaro, S.; Gonzlez, M.

  1997-01-01

  Benign parotid lymphoepithelial cysts (BPLEC) with cervical lymph node involvement are a recently reported radiological sign of HIV infection in head and neck in patients ar risk for developing AIDS. These cysts lesions present in the parotid glands of HIV-positive individuals and are associated with cervical lymph node involvement. We present a case of BPLEC in a HIV-positive patients that was studied by ultrasound and computerized tomography. The diagnosis was confirmed by ultrasound-guided percutaneous biopsy. We describe the radiological signs of this lesion as detected by the imaging techniques employed and we establish the differential diagnosis. (Author) 14 refs

 16. Contraceptive use among HIV-positive women in Quang Ninh province, Vietnam

  DEFF Research Database (Denmark)

  Chi, Bui Kim; Gammeltoft, Tine; Hanh, Nguyen Thi Thuy

  2012-01-01

  Objective  To investigate contraceptive use among HIV-positive women in Ha long city and Cam Pha town of Quang Ninh, a Northern province of Vietnam. Methods  Cross-sectional questionnaire study among HIV-positive women identified through the district HIV/AIDS register. Information on socioeconomic...... contraceptive use and the women's socioeconomic characteristics. Logistic regression analyses were applied to adjust for possible confounding. The women's contraceptive use before HIV testing and after HIV testing was described and compared by Chi-square testing, and the association between post...

 17. Cauda equina enhancing lesion in a HIV-positive patient. Case report and literature revision.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Pasquale De Bonis

  2011-10-01

  Full Text Available We describe the case a spinal cord localization of neurological toxoplasmosis in a HIV-positive patient with Burkitt lymphoma, previously treated with chemotherapy and immunotherapy. This complication occurred while patient was in complete remission of lymphoma, with CD4+ T cell count of 270 /ml, undetectable HIV viremia, and despite the trimethoprim/ sulfamethoxazole prophylaxis. Indeed, we hypothesize that in our patient neurologic toxoplasmosis has been fostered more by previous immuno-chemotherapy than by HIV- related immunodeficiency. On the whole, this case suggests that parameters usually employed to predict the risk for opportunistic infections in HIV-positive people might not apply to patients with HIV-related lymphomas.

 18. Papulonodular Secondary Syphilis Presenting as Multiple Distinct Cutaneous Lesions in an HIV-Positive Transgender Woman

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kristina Navrazhina

  2017-03-01

  Full Text Available We present the first reported case of papulonodular secondary syphilis in an HIV-positive transgender female. Syphilis is classified into primary, secondary, latent, and tertiary stages, with secondary syphilis having notably diverse cutaneous manifestations. Our patient presented with diverse lesions throughout her body, all pathologically consistent with papulonodular secondary syphilis. Proper identification of the multiple presentations of syphilis is crucial to early diagnosis and treatment. This report seeks to broaden the scope of dermatological manifestations that arise secondary to papulonodular syphilis in HIV-positive patients.

 19. Double-blind trial of bestatin in HIV-positive patients

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hørding, M; Gøtzsche, P C; Dalh Christensen, L

  1990-01-01

  Twenty-two HIV-positive homosexual men with a moderately impaired immune system were randomized to bestatin capsules 60 mg a day or placebo for 4 weeks. None suffered from opportunistic infections. The immunomodulating effect of bestatin was investigated by lymphocyte proliferation assay with pok......Twenty-two HIV-positive homosexual men with a moderately impaired immune system were randomized to bestatin capsules 60 mg a day or placebo for 4 weeks. None suffered from opportunistic infections. The immunomodulating effect of bestatin was investigated by lymphocyte proliferation assay...

 20. Grønland som del af den bibelske fortælling - en 1700-tals studie

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kjærgaard, Kathrine

  2010-01-01

   For missionærerne i Grønland som for de fleste andre i 1700-tallet var Bibelen en historisk sand fortælling om verden, der omfattede hele verdenshistorien fra Skabelsen til de sidste tider. Bibelen var ikke bare en sand historie om fortiden, den var også en sand historie om nutiden og om fremtid...

 1. Ekstraktion af æteriske olier fra oregano

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ellitsgaard Jakobsen, Jens; Ankerfeldt, Dorte; Jensen, Morten Busch

  2010-01-01

  med keratin - Ammoniakforurening reduceres med ny teknologi - Genvinding og genanvendelse af ammoniak fra spildevand og husdyrgødning - Ginseng - en virkningsfuld medicinplante - Ekstraktion af æteriske olier fra oregano "Biotek" er udviklet med udgangspunkt i originalartikler udarbejdet af forskere...

 2. Når ledelse af ledelse rettes mod selvet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Krause-Jensen, Niels Henrik

  2012-01-01

  Der fokuseres på det nye selvledelsesforhold som ledelse af ledelse er med til at fremkalde. Ud fra et signalement af det nye arbejdsliv beskrives det hvordan ledelse af ledelse skal forvalte en indgriben i medarbejderens selvforhold, hvor både magt og afmagt vil gøre sig gældende....

 3. Arbejdsmiljøet ved udbud af renovationsarbejde

  DEFF Research Database (Denmark)

  Busck, Ole Gunni

  Forfatteren gennemførte 2003-2005 en undersøgelse for Branchearbejdsmiljådet for transport af danske kommuners praksis i forbindelse med udbud og udlicitering af renovationsopgaver. Formålet var at kortlægge og analysere erfaringerne med varetagelse af arbejdsmiljøhensyn i kommunernes udbud og dr...

 4. Afståelsesbeskatning ved flytning af DEMPE-funktioner

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kjærsgaard, Louise Fjord; Bundgaard, Jakob

  2017-01-01

  OECD har i den senest opdaterede version af Transfer Pricing Guidelines fastsat en definition af immaterielle aktiver og har samtidig indført konceptet DEMPE-funktioner, der omfatter visse vigtige funktioner relateret til immaterielle aktiver. SKAT synes at være af den opfattelse, at DEMPE...

 5. Læremiddeltjek af Fandange - dansk for 5. klasse af Trine May og Susanne Arne-Hansen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen, Mette Vedsgaard

  2013-01-01

  Fandango 5 er skrevet af Trine May og Susanne Arne-Hansen og er første gang udgivet i 2009. Systemet er siden kommet i flere oplag. Fandango – dansk for 5. klasse består af en grundbog (264 sider) Arbejdsbog A (64 sider) Arbejdsbog B (64 sider), en lærervejledning (ca. 220 sider) og en hjemmeside...

 6. Retsplejelovens regulering af politiets adgang til teledata

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lentz, Lene Wacher

  2017-01-01

  Politiet kan som led i en strafferetlig efterforskning få adgang til en række data om telekommunikation efter retsplejeloven, hvis regulering nu må revideres i lyset af ”Tele2-sagen”, hvor EU-domstolen fandt, at en generel logningspligt for teleudbyderne til at sikre teledata til brug for eventue...

 7. En evaluering af projektet 'bib:talk unge mødes' på Ballerup Bibliotek

  DEFF Research Database (Denmark)

  Khawaja, Iram; Staunæs, Dorthe

  2007-01-01

  På Ballerup Bibliotekerne blev ord som integration og gensidig forståelse omsat til praktisk handling i 2006. Med økonomisk støtte fra Biblioteksstyrelsens udviklingspulje for skole- og folkebiblioteker kørte Ballerup Bibliotekerne i efteråret et dialogprojekt "Unge mødes og dialog opstår. Vores ...... opbygget, har løftet BIB:talk-projektets kvalitet markant. Opbakningen fra resten af personalet på biblioteket har været fantastisk og alle har følt ejerskab til projektet....

 8. Hvorfor lejere bliver sat ud af deres bolig

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Torben Heien; Christensen, Gunvor

  Antallet af lejere, der bliver sat ud af deres bolig, er steget fra 1499 i 2002 til 2589 i 2006. Lejere kan blive sat ud af deres bolig, hvis de ikke betaler deres husleje til tiden, eller hvis de ikke overholder husordenen det sted de bor. Denne rapport beskriver årsager til, at lejere bliver sat...... ud af deres boliger og baggrunden for stigningen i antallet af udsættelser. desuden beskriver rapporten konsekvenser af en udsættelse og kommer med en række anbefalinger til indsatsområder. Af afgørende betydning for, at lejere bliver sat ud af deres bolig, er lav indkomst, lavt rådighedsbeløb, stor...

 9. Vidensledelse og den sociale dimension i deling af viden

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lauring, Jakob

  2004-01-01

  imidlertid et alternativt syn på viden som i højere grad inddrager den sociale dimension ved vidensdeling - den socialkonstruktivistiske opfattelse. I denne artikel vil jeg beskæftige mig med den socialkonstruktivistiske opfattelse af viden og beskrive, hvorledes denne synsvinkel kan rette fokus mod nogle...... meget væsentlige problemstillinger ved organisatorisk adfærd, som man ofte kommer til at ignorere, hvis man i for høj grad baserer ledelsen på en funktionalistisk opfattelse af viden. Delingen af viden er en aktuel udfordring for anvendelse af viden i forretningssammenhæng. Det er hovedsageligt det, som...... gør vidensbegrebet interessant i forhold til ledelse af virksomheder. - Fokus på de sociale barrierer for deling af viden Jeg vil i det kommende illustrere, hvilke betydninger den sociale dimension i deling af viden kan have for videnledelse. Det vil jeg gøre gennem beskrivelser af to forskellige...

 10. Infant feeding methods among HIV-positive mothers in Yei County ...

  African Journals Online (AJOL)

  2016-08-03

  Aug 3, 2016 ... a mother is HIV-positive, exclusive replacement feeding. (e.g. with infant formula) is usually recommended provided it is affordable and safe. This is often not ... logistic regression model was used and odds ratio obtained for the factors that have significant association with choice of exclusive breast feeding, ...

 11. Disseminated Penicillium marneffei sepsis in a HIV-positive Thai woman in Denmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mens, Helene; Højlyng, Niels; Arendrup, Maiken Cavling

  2004-01-01

  We report the first case of disseminated Penicillium marneffei infection, in a 32-y-old HIV positive Thai woman, in Denmark. Untreated it is a life-threatening infection. Therefore it is extremely important to consider P. marneffei in patients who are immunocompromized and who have been travelling...

 12. Retention of children under 18 months testing HIV positive in care in ...

  African Journals Online (AJOL)

  Retention of children under 18 months testing HIV positive in care in Swaziland: a retrospective study. ... children within the first two months of life and linking them into care. However, as time progresses the retention of children in care declines. Innovative strategies need to be developed to enhance patient retention.

 13. Morbidity and mortality of black HIV-positive patients with end-stage ...

  African Journals Online (AJOL)

  in HIV-positive patients receiving chronic haemodialysis, but survival ... had continued for at least 6 months were eligible for inclusion in the ... Values for each year ... the case of more than one value an annual average was calculated; .... not accurately reflect the socioeconomic ... consent would increase the recruitment.

 14. Ethnographic experiences of HIV-positive nurses in managing stigma at a clinic in rural Uganda

  NARCIS (Netherlands)

  Kyakuwa, M.

  2009-01-01

  This paper explores the workplace experiences of HIV-positive nurses and their attempts to manage HIV/AIDS stigma. An HIV diagnosis can have a major impact on an individual's psychological and emotional wellbeing. Moreover, caring for those suffering from chronic HIV-related illnesses comes with

 15. Pulmonary candidiasis and CD4 count in HIV positive patients seen ...

  African Journals Online (AJOL)

  Pulmonary candidiasis and CD4 count in HIV positive patients seen in Jos, north central Nigeria. YJ Peter, AH Isa, AS Anzaku, MI Builders. Abstract. Background: Accurate and reliable diagnosis of HIV opportunistic infections plays a central role in effective HIV intervention programmes. Pulmonary infections are the leading ...

 16. Sarcoma Botyroides of the Cervix in a HIV Positive 45 Year Old ...

  African Journals Online (AJOL)

  Conclusion: The need for a high index of suspicion of sarcoma botyroides of the cervix must be borne in mind when making a diagnosis on all cervical polypoidal masses. Also the importance of looking out for lesions and malignancies on all HIV positive patients cannot be over-emphasized. Key Words: Sarcoma botyroides ...

 17. Medicinal herbs used by HIV-positive people in Lesotho | Mugomeri ...

  African Journals Online (AJOL)

  Background: The use of medicinal herbs whose efficacy and toxicities are not known by HIV-positive people in Lesotho is a threat to the effectiveness of antiretroviral treatment. This study ... need to be explored. Key words: Allium sativum; Anti-retroviral treatment; Dicoma anomala; Herb-drug interaction; HIV; Medicinal herb ...

 18. Development of a definition for Rapid Progression (RP) of renal function in HIV-positive persons

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kamara, David A; Nielsen, Lene Ryom; Ross, Michael

  2014-01-01

  No consensus exists on how to define abnormally rapid deterioration in renal function (Rapid Progression, RP). We developed an operational definition of RP in HIV-positive persons with baseline estimated glomerular filtration rate (eGFR) >90ml/min/1.73m2 (using Cockcroft Gault) in the Data...

 19. HIV-positive patients' and their families' comprehension of HIV- and ...

  African Journals Online (AJOL)

  HIV-positive patients' and their families' comprehension of HIV- and AIDS-related information. ... perceived that pre- and post-counselling provided an opportunity for information sharing, but that they need health care workers to spend more time with them, to be non-judgemental and to make more use of visual aids.

 20. Factors influencing HIV-risk behaviors among HIV-positive urban African Americans.

  Science.gov (United States)

  Plowden, Keith O; Fletcher, Audwin; Miller, J Lawrence

  2005-01-01

  Urban African Americans are disproportionately affected by HIV, the virus associated with AIDS. Although incidence and mortality appear to be decreasing in some populations, they continue to remain steady among inner-city African Americans. A major concern is the number of HIV-positive individuals who continue to practice high-risk behaviors. Understanding factors that increase risks is essential for the development and implementation of effective prevention initiatives. Following a constructionist epistemology, this study used ethnography to explore social and cultural factors that influence high-risk behaviors among inner-city HIV-positive African Americans. Leininger's culture care diversity and universality theory guided the study. Individual qualitative interviews were conducted with HIV-positive African Americans in the community to explore social and cultural factors that increase HIV-risky behaviors. For this study, family/kinship, economic, and education factors played a significant role in risky behaviors. Reducing HIV disparity among African Americans is dependent on designing appropriate interventions that enhance protective factors. Clinicians providing care to HIV-positive individuals can play a key role in reducing transmission by recognizing and incorporating these factors when designing effective prevention interventions.

 1. HIV-positive MSM's knowledge of HPV and anal cancer self-sampling: A scoping review.

  Science.gov (United States)

  Poon, M K L; Wong, J P H; Li, A T W; Manuba, M; Bisignano, A; Owino, M; Vahabi, M

  2018-02-01

  Human papillomavirus (hpv) infection is the cause of anal squamous cell cancer (ascc) in 80% of cases. Available research has also shown high prevalence of anal hpv infection among men who have sex with men (msm). However, hpv vaccination is low among msm in Canada. In light of this information, we conducted a scoping review with the aim of exploring (1) the knowledge of hpv and anal cancer among hiv-positive msm and (2) the acceptability of hpv and anal cancer self-sampling in this population. In conducting the review, we searched five electronic databases for peer-reviewed articles and abstracts published in English, between 2007 and 2017. A total of 803 articles were retrieved; after accounting for duplicates ( n= 40) and unmet criteria ( n= 754), a total of 794 articles were excluded. A final total of nine articles were used in this review. Results of this review show that hiv-positive msm have limited knowledge regarding the risks of anal cancer associated with hiv and hpv coinfection. Furthermore, there is limited research on hpv and anal cancer self-sampling in this population. However, the review of available studies suggested that hiv-positive msm were open to anal cancer self-sampling. It also identified potential barriers to self-sampling. In conclusion, we provide suggestions and future directions for policy-makers and educators to develop inclusive and accessible strategies to reach hiv-positive msm regarding anal cancer education and self-screening.

 2. Fertility desires and condom use among HIV-positive women at an ...

  African Journals Online (AJOL)

  As access to anti-retroviral therapy (ART) increases in sub-Saharan Africa, fertility and contraception patterns are likely to change. Two hundred HIV-positive women at an ART roll-out site in Zimbabwe responded to a questionnaire on fertility desires and condom use. Ten women (5%) reported planning a pregnancy in the ...

 3. Is nelfinavir exposure associated with cancer incidence in HIV-positive individuals?

  NARCIS (Netherlands)

  Boettiger, David C.; Sabin, Caroline A.; Grulich, Andrew; Ryom, Lene; Bonnet, Fabrice; Reiss, Peter; Monforte, Antonella d'Arminio; Kirk, Ole; Phillips, Andrew; Bower, Mark; Fätkenheuer, Gerd; Lundgren, Jens D.; Law, Matthew

  2016-01-01

  Nelfinavir exhibits potent anticancer properties against a range of tumours. However, in 2006/2007, nelfinavir supplies were accidently contaminated with a carcinogen. This analysis investigated the association between nelfinavir use and cancer risk in HIV-positive persons. Observational cohort

 4. Avascular necrosis of the femoral head in HIV positive patients-an ...

  African Journals Online (AJOL)

  26 consecutive patients (37 hips) with avascular necrosis (AVN) of the femoral head treated surgically at our institution from 1999 to 2008 were reviewed . The aims of the study were to evaluate the risk factors associated with AVN in HIV positive and HIV negative individuals, and assess early response to total hip ...

 5. Vinblastine, rituximab and HAART, treatment of an HIV -positive patient with multicentric Castleman's disease

  NARCIS (Netherlands)

  van Aalderen, M. C.; Brinkman, K.; van den Berk, G. E. L.; Terpstra, W. E.

  2010-01-01

  An HIV-positive man from Somalia presented with severe malaise, weight loss, relapsing fever, lymphadenopathy and splenomegaly. An FDG-PET-scan-guided lymph node biopsy revealed the characteristic histological features of the plasma cell variant of Castleman's disease. A high HHV-8 viral load was

 6. Risky Behaviors among HIV-Positive Female Sex Workers in Northern Karnataka, India

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Apoorva Jadhav

  2013-01-01

  Full Text Available Purpose. Little is known about the risky sexual behaviors of HIV-positive female sex workers (FSWs in the developing world, which is critical for programmatic purposes. This study aims to shed light on their condom use with regular clients as well as husband/cohabiting partner, a first in India. Methods. Multivariate logistic regression analyses for consistent condom use with regular clients and husband/cohabiting partner are conducted for the sample of 606 HIV-positive FSWs. Results. Older FSWs are 90% less likely and nonmobile FSWs are 70% less likely to consistently use condoms. FSWs on ART are 3.84 times more likely to use condoms. Additionally, FSWs who changed their occupation after HIV diagnosis are 70% less likely to use condoms. FSWs who are currently cohabiting are more likely to consistently use condoms with repeat clients and are 3.22 times more likely to do so if they have felt stigma associated with being HIV-positive. FSWs who have multiple repeat clients, and who do not know the sexual behavior of these clients, are more likely to use condoms consistently. Conclusion. This study would help inform programs to target the following particularly vulnerable HIV-positive FSWs: those who are older, those who changed their occupation post-HIV diagnosis, and those who are nonmobile.

 7. Symptomatic primary cytomegalovirus infection in a HIV-positive pregnant woman.

  LENUS (Irish Health Repository)

  Bergin, Sarah

  2014-12-01

  We describe a case of symptomatic primary Cytomegalovirus infection in a HIV-positive pregnant woman on antiretroviral treatment with a CD4 count >200 × 10(6)\\/l requiring intravenous ganciclovir. No adverse consequences from ganciclovir or evidence of congenital Cytomegalovirus infection were found.

 8. Serodiscordance and disclosure among HIV-positive pregnant women in the Southwestern United States.

  Science.gov (United States)

  Nacius, Lori A; Levison, Judy; Minard, Charles G; Fasser, Carl; Davila, Jessica A

  2013-04-01

  The prevalence of HIV-positive pregnant women in relationships with HIV-negative men in the United States is unclear. The purpose of this study was to calculate the prevalence of HIV-positive pregnant women with a serodiscordant (HIV-negative) partner within a single clinic population, assess disclosure of their HIV status, and examine factors associated with disclosure. All HIV-positive pregnant women who received prenatal care at the Harris County Hospital District Women's Program at Northwest Health Center in Houston TX between 1/1/2006 and 4/1/2011 were identified. Data were obtained from electronic medical records. Prevalence of serodiscordance and disclosure was calculated, and predictors of disclosure were evaluated. We identified 212 HIV-positive pregnant women. About 40% had a serodiscordant partner, and 34% had a partner with an unknown HIV status. Disclosure occurred in over 90% of women with a serodiscordant partner and in 68% of women with partners whose HIV status was unknown. Among pregnant women who knew their HIV status prior to the current pregnancy and had a serodiscordant partner, 92% reported disclosing their status prior to conception. Our data indicated that serodiscordant relationships are common in our clinic population. Suboptimal disclosure rates were observed, especially among women who have a partner with an unknown HIV status. Further research is needed to evaluate the prevalence of serodiscordance and disclosure in other United States populations.

 9. A comparison of the clinical features of depression in hiv-positive ...

  African Journals Online (AJOL)

  by far the worst affected region in the world with a continental prevalence of around ... This study compared the clinical features of major depression between .... programme Statistical Package for Social Scientists (SPSS), version 11.5. ... HIV-Positive N=64 n(%) HIV-Negative N=66 n(%) X2. OR (95%CI). P-Value. Gender.

 10. Detection of drug-induced dyslipidaemia in HIV-positive patients ...

  African Journals Online (AJOL)

  Purpose: To determine whether protease inhibitors (PIs) cause hypercholesterolaemia and hypertriglyceridaemia, and to assess the influence of sex and age on serum total cholesterol (TC) and triglycerides (TG), and the level of adherence to therapeutic laboratory monitoring guidelines in HIV positive patients in the ...

 11. HIV-positive and HIV-negative consumers accept an instant soy ...

  African Journals Online (AJOL)

  HIV-positive and HIV-negative consumers accept an instant soy maize porridge. ... Health SA Gesondheid ... The objective of this study was to assess consumer acceptability, preference and consumption intent of an instant soy ... as a food supplement for HIV subjects in a subsequent nutrition intervention trial, to improve

 12. Fertility desire and family-planning demand among HIV-positive ...

  African Journals Online (AJOL)

  Little information exists about desire to have children and family-planning use among HIV-positive individuals and how this may vary according to individual, social, health and demographic characteristics, especially in developing countries. To assess these topics in Ethiopia, a facility-based cross-sectional study was ...

 13. Morbidity and mortality of black HIV-positive patients with end-stage ...

  African Journals Online (AJOL)

  Methods. This retrospective study compared the incidences of vascular and infectious morbidity and mortality in black HIV-positive patients with those in a group of HIV-negative patients matched for ethnicity, age and gender. All the patients were receiving chronic haemodialysis in the medically insured healthcare sector of ...

 14. Tuberculosis among HIV-positive patients across Europe: changes over time and risk factors

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kruk, Alexey; Bannister, Wendy; Podlekareva, Daria N

  2011-01-01

  OBJECTIVE:: To describe temporal changes in the incidence rate of tuberculosis (TB) (pulmonary or extrapulmonary) among HIV-positive patients in western Europe and risk factors of TB across Europe. METHODS:: Poisson regression models were used to determine temporal changes in incidence rate of TB...

 15. Multicenter European Prevalence Study of Neurocognitive Impairment and Associated Factors in HIV Positive Patients

  DEFF Research Database (Denmark)

  Haddow, Lewis J; Laverick, Rosanna; Daskalopoulou, Marina

  2018-01-01

  We conducted a cross-sectional study in 448 HIV positive patients attending five European outpatient clinics to determine prevalence of and factors associated with neurocognitive impairment (NCI) using computerized and pen-and-paper neuropsychological tests. NCI was defined as a normalized Z scor...

 16. Latent tuberculosis in HIV positive, diagnosed by the M. tuberculosis specific interferon-gamma test

  DEFF Research Database (Denmark)

  Brock, Inger; Ruhwald, Morten; Lundgren, Bettina

  2006-01-01

  Although tuberculosis (TB) is a minor problem in Denmark, severe and complicated cases occur in HIV positive. Since the new M. tuberculosis specific test for latent TB, the QuantiFERON-TB In-Tube test (QFT-IT) became available the patients in our clinic have been screened for the presence of latent...

 17. Latent tuberculosis in HIV positive, diagnosed by the M. tuberculosis specific interferon-gamma test

  DEFF Research Database (Denmark)

  Brock, Inger; Ruhwald, Morten; Lundgren, Bettina

  2006-01-01

  BACKGROUND: Although tuberculosis (TB) is a minor problem in Denmark, severe and complicated cases occur in HIV positive. Since the new M. tuberculosis specific test for latent TB, the QuantiFERON-TB In-Tube test (QFT-IT) became available the patients in our clinic have been screened...

 18. Tuberculosis among HIV-positive patients across Europe: changes over time and risk factors

  NARCIS (Netherlands)

  Kruk, Alexey; Bannister, Wendy; Podlekareva, Daria N.; Chentsova, Nelly P.; Rakhmanova, Aza G.; Horban, Andrzej; Domingo, Perre; Mocroft, Amanda; Lundgren, Jens D.; Kirk, Ole; Losso, M.; Elias, C.; Vetter, N.; Zangerle, R.; Karpov, I.; Vassilenko, A.; Mitsura, V. M.; Suetnov, O.; Clumeck, N.; de Wit, S.; Delforge, M.; Colebunders, R.; Vandekerckhove, L.; Hadziosmanovic, V.; Kostov, K.; Begovac, J.; Machala, L.; Sedlacek, D.; Nielsen, J.; Kronborg, G.; Benfield, T.; Larsen, M.; Gerstoft, J.; Katzenstein, T.; Hansen, A.-B. E.; Skinhøj, P.; Pedersen, C.; Ostergaard, L.; Zilmer, K.; Ristola, M.; Katlama, C.; Viard, J.-P.; Girard, P.-M.; Livrozet, J. M.; Vanhems, P.; Pradier, C.; Dabis, F.; Neau, D.; Rockstroh, J.; Reiss, P.

  2011-01-01

  To describe temporal changes in the incidence rate of tuberculosis (TB) (pulmonary or extrapulmonary) among HIV-positive patients in western Europe and risk factors of TB across Europe. Poisson regression models were used to determine temporal changes in incidence rate of TB among 11,952 patients

 19. Incidence of neuropsychiatric side effects of efavirenz in HIV-positive ...

  African Journals Online (AJOL)

  2016-06-30

  Jun 30, 2016 ... HIV-positive treatment-naïve patients in public-sector ... current depression or other mental disorders would increase ... medication and the importance of adherence is discussed ..... neuropsychiatric side effects, substance abuse and emotional ... All authors contributed towards the conceptualisation and.

 20. Enrolling HIV-positive adolescents in mental health research: A case ...

  African Journals Online (AJOL)

  HIV-positive adolescents in low- and middle-income countries ... orphaned and did not have legal guardians, 27% were symptomatic for depression, ... N Woollett,1 MA (Psychology, Art Therapy); J Peter,2 SC, BCom, LLB, LLM; .... lifetime physical abuse, 35.5% for lifetime emotional abuse and 9% .... Author contributions.

 1. Chronic Kidney Disease and Antiretroviral Therapy in HIV-Positive Individuals

  DEFF Research Database (Denmark)

  Achhra, Amit C; Nugent, Melinda; Mocroft, Amanda

  2016-01-01

  Chronic kidney disease (CKD) has emerged as an important health concern in HIV-positive individuals. Preventing long-term kidney toxicity from an antiretroviral therapy is therefore critical. Selected antiretroviral agents, especially tenofovir disoproxil fumarate (TDF) and some ritonavir-boosted...

 2. HIV-positive patients in the intensive care unit: A retrospective audit ...

  African Journals Online (AJOL)

  HIV-positive patients had a median CD4 count of 232.5 (interquartile range 59 - 459) cells/μL. Respiratory illness, mainly community-acquired pneumonia, accounted for 30.7% of ICU admissions. ICU and hospital mortality rates were 25.3% and 34.7%, respectively. Predictors of ICU mortality included an Acute Physiology ...

 3. Being and Becoming “Fully Human” in an Hiv-Positive World: Hiv ...

  African Journals Online (AJOL)

  Feminists have researched the link between gender and HIV/AIDS and shown that women are not always morally responsible for being HIV-positive. This article contributes to the debate by presenting a systematic discussion of women's experience of HIV/AIDS and spirituality. It offers a model of full humanity that interprets ...

 4. Predicting the short-term risk of diabetes in HIV-positive patients

  DEFF Research Database (Denmark)

  Petoumenos, Kathy; Worm, Signe W; Fontas, Eric

  2012-01-01

  HIV-positive patients receiving combination antiretroviral therapy (cART) frequently experience metabolic complications such as dyslipidemia and insulin resistance, as well as lipodystrophy, increasing the risk of cardiovascular disease (CVD) and diabetes mellitus (DM). Rates of DM and other...

 5. Svingningsundersøgelse af betonskorsten

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dalgaard, Lars-Bo; Kristensen, Peter

  Dette projekt omhandler en teoretisk og en eksperimentel undersøgelse af svingningsforholdene for en 110 meter høj betonskorsten. Skorstenen tilhører I/S Nordjyllands elektricitetsforsyning(NEFO) og er opført i forbindelse med en udbygning af Vendsysselværket med en sektion II med en turbine effe...... på 300 MW. Vendsysselværkets sektion I og II er afbilledet i figur 1.1.1, hvor værket er set fra nordøst med den undersøgte skorsten til højre i billedet. Skorstenen er projekteret af firmaet Rambøll og Hannemann og taget i brug i foråret 1977....

 6. Typebestemmelse af de danske M. bovis stammer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kokotovic, Branko

  Mycoplasma bovis er en af de mest betydningsfulde mykoplasma i kvægbruget på verdensplan. Bakterien findes oftest i forbindelse med mastitis, lunge- og ledbetændelse, men andre kliniske manifestationer kan også forekomme. Der findes ikke præcise, nyere beregninger over konsekvenser af M. bovis...... relateret sygdomme, men det anses, at infektionen hvert år globalt set pålægger en økonomisk byrde til kvægbruget i en multimillion skala. M. bovis blev for første gang påvist i Danmark i 1981 og gennem 1980’erne har bakterien forårsaget store udbrud af mastitis. I de følgende årtier blev bakterien isoleret...... sporadisk fra mange forskellige kvægbesætninger, men på trods af en tilsyneladende stigende forekomst i 1990’erne, blev der ikke registret omfattende sundhedsmæssige problemer som følge af M. bovis smitte. Siden 2011 er M. bovis dog kommet i fokus igen på grund af alvorlige udbrud af især ledbetændelse, men...

 7. Sammenligning af laboratorieforsøg med kemiske, biologiske og termiske metoder til oprensning af residual fri fase under grundvandsspejlet i Kærgård Plantage

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christophersen, Mette; Christensen, Jørgen Fjeldsø; Jørgensen, Torben H.

  , sulfonamider, barbiturater, anilin, cyanid og kviksølv, og det har resulteret i en meget kompleks forurening. Efter afgravning af 4000 tons meget forurenet jord ned til grundvandsspejlet i to af de seks gruber er næste skridt afprøvning af forskellige metoder til fjernelse af den kraftige grundvandsforurening...

 8. HIV-positive patients’ and their families’ comprehension of HIV- and AIDS-related information

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gedina E. de Wet

  2013-04-01

  Full Text Available Despite acknowledgement of the importance of sharing HIV- and AIDS-related information with people living with HIV, it is still unclear as to what their actual comprehension is of this information. This research was part of a larger project, Tswaragano, conducted in the North-West Province, South Africa, which explored and described the competence, ability and strengths of the family of the HIV-positive patient during home support. This research focused on Potchefstroom in the North-West Province. This article focuses on research with the objective being to explore and describe the comprehension of HIV-positive patients and their families with regard to HIV- and AIDS-related information, and to formulate recommendations to improve their comprehension of this information. A quantitative, explorative and descriptive survey design was followed. Data were collected by means of questionnaires completed by HIV-positive patients (n = 79 and their family members (n = 34. Descriptive statistical analysis by means of frequency analysis was conducted. Ethical considerations and mechanisms to enhance validity and reliability are discussed. The results indicated that both HIV-positive respondents and their families face social and financial challenges due to unemployment and low income. A strength found in this research is that the majority of respondents are linked to a church, which can be a valuable platform to share information on HIV and AIDS. With regards to sharing, sources and comprehension of HIV- and AIDS-related information, it is apparent that respondents perceived that pre- and post-counselling provided an opportunity for information sharing, but that they need health care workers to spend more time with them, to be non-judgemental and to make more use of visual aids. It furthermore seems that the majority of HIV-positive respondents in this study did comprehend the need for and negotiate for safer sexual practices. It was concluded that

 9. HIV-positive patients’ and their families’ comprehension of HIV- and AIDS-related information

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gedina E. de Wet

  2013-04-01

  Full Text Available Despite acknowledgement of the importance of sharing HIV- and AIDS-related information with people living with HIV, it is still unclear as to what their actual comprehension is of this information. This research was part of a larger project, Tswaragano, conducted in the North-West Province, South Africa, which explored and described the competence, ability and strengths of the family of the HIV-positive patient during home support. This research focused on Potchefstroom in the North-West Province. This article focuses on research with the objective being to explore and describe the comprehension of HIV-positive patients and their families with regard to HIV- and AIDS-related information, and to formulate recommendations to improve their comprehension of this information. A quantitative, explorative and descriptive survey design was followed. Data were collected by means of questionnaires completed by HIV-positive patients (n= 79 and their family members (n= 34. Descriptive statistical analysis by means of frequency analysis was conducted. Ethical considerations and mechanisms to enhance validity and reliability are discussed. The results indicated that both HIV-positive respondents and their families face social and financial challenges due to unemployment and low income. A strength found in this research is that the majority of respondents are linked to a church, which can be a valuable platform to share information on HIV and AIDS. With regards to sharing, sources and comprehension of HIV- and AIDS-related information, it is apparent that respondents perceived that pre- and post-counselling provided an opportunity for information sharing, but that they need health care workers to spend more time with them, to be non-judgemental and to make more use of visual aids. It furthermore seems that the majority of HIV-positive respondents in this study did comprehend the need for and negotiate for safer sexual practices. It was concluded that although

 10. Lejere der bliver sat ud af deres bolig

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen, Gunvor; Nielsen, Torben Heien

  Antallet af lejere, der bliver sat ud af deres bolig, er steget i perioden 2002-06. I 2006 blev 2600 husstande, svarende til 0,1 pct. af samtlige husstande i Danmark, sat ud af deres bolig. Stigningen er især sket i de fem største byer: København, Århus, Odense, Ålborg og Esbjerg. I dette...... skal give viden om, hvilke årsager der er til, at nogle lejere bliver sat ud af deres bolig, og hvorfor der er sket en stigning i antallet af udsættelser. Den endelige afrapportering af undersøgelsen af udsættelser i Danmark vil ske i foråret 2008. Undersøgelsen er finansieret af Socialministeriet....

 11. 6 belysninger af vejledning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Toft, Helle Mary; Jessing, Carla Tønder; Nymann, Anette

  Artiklerne belyser vejledning af unge og vejledning af voksne. I relation til unge drejer det sig om: 1. vejledning af unge med vanskeligheder i forhold til uddannelse - her unge med særlige vejledningsbehov, og mentorordninger for unge, og 2. vejledning af unge i ungdomsuddannelser og i erhvervs...

 12. Lyden-af-Leg

  DEFF Research Database (Denmark)

  Toft, Herdis

  Præsentation af seniorforsker-projekt Lyden-af-Leg i et traderingsperspektiv og med indledende fokus på YouTube som traderings-platform.......Præsentation af seniorforsker-projekt Lyden-af-Leg i et traderingsperspektiv og med indledende fokus på YouTube som traderings-platform....

 13. Missed opportunities: poor linkage into ongoing care for HIV-positive pregnant women in Mwanza, Tanzania.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Deborah Watson-Jones

  Full Text Available Global coverage of prevention of mother-to-child (PMTCT services reached 53% in 2009. However the number of pregnant women who test positive for HIV in antenatal clinics and who link into long-term HIV care is not known in many resource-poor countries. We measured the proportion of HIV-positive pregnant women in Mwanza city, Tanzania, who completed the cascade of care from antenatal HIV diagnosis to assessment and engagement in care in adult HIV clinics.Thirty antenatal and maternity ward health workers were interviewed about PMTCT activities. Nine antenatal HIV education sessions were observed. A prospective cohort of 403 HIV-positive women was enrolled by specially-trained clinicians and nurses on admission to delivery and followed for four months post-partum. Information was collected on referral and attendance at adult HIV clinics, eligibility for highly active antiretroviral therapy (HAART and reasons for lack of attendance.Overall, 70% of PMTCT health workers referred HIV-positive pregnant women to the HIV clinic for assessment and care. Antenatal HIV education sessions did not cover on-going care for HIV-infected women. Of 310 cohort participants tested in pregnancy, 51% had received an HIV clinic referral pre-delivery. Only 32% of 244 women followed to four months post-partum had attended an HIV clinic and been assessed for HAART eligibility. Non-attendance for HIV care was independently associated with fewer antenatal visits, poor PMTCT prophylaxis compliance, non-disclosure of HIV status, and non-Sukuma ethnicity.Most women identified as HIV-positive during pregnancy were not assessed for HAART eligibility during pregnancy or in the first four months post-partum. Initiating HAART at the antenatal clinic, improved counselling and linkages to care between PMTCT and adult HIV treatment services and reducing stigma surrounding disclosure of HIV results would benefit on-going care of HIV-positive pregnant women.

 14. Hepatitis C virus reinfection incidence and treatment outcome among HIV-positive MSM.

  Science.gov (United States)

  Martin, Thomas C S; Martin, Natasha K; Hickman, Matthew; Vickerman, Peter; Page, Emma E; Everett, Rhiannon; Gazzard, Brian G; Nelson, Mark

  2013-10-23

  Liver disease secondary to hepatitis C virus (HCV) infection in the context of HIV infection is one of the leading non-AIDS causes of death. Sexual transmission of HCV infection among HIV-positive MSM appears to be leading to increased reports of acute HCV infection. Reinfection after successful treatment or spontaneous clearance is reported among HIV-positive MSM but the scale of reinfection is unknown. We calculate and compare HCV reinfection rates among HIV-positive MSM after spontaneous clearance and successful medical treatment of infection. Retrospective analysis of HIV-positive MSM with sexually acquired HCV who subsequently spontaneously cleared or underwent successful HCV treatment between 2004 and 2012. Among 191 individuals infected with HCV, 44 were reinfected over 562 person-years (py) of follow-up with an overall reinfection rate of 7.8/100 py [95% confidence interval (CI) 5.8-10.5]. Eight individuals were subsequently reinfected a second time at a rate of 15.5/100 py (95% CI 7.7-31.0). Combining all reinfections, 20% resulted in spontaneous clearance and treatment sustained viral response rates were 73% (16/22) for genotypes one and four and 100% (2/2) for genotypes two and three. Among 145 individuals with a documented primary infection, the reinfection rate was 8.0 per 100 py (95% CI 5.7-11.3) overall, 9.6/100 py (95% CI 6.6-14.1) among those successfully treated and 4.2/100 py (95% CI 1.7-10.0) among those who spontaneously cleared. The secondary reinfection rate was 23.2/100 py (95% CI 11.6-46.4). Despite efforts at reducing risk behaviour, HIV-positive MSM who clear HCV infection remain at high risk of reinfection. This emphasizes the need for increased sexual education, surveillance and preventive intervention work.

 15. Sexual behaviour and inheritance rights among HIV-positive women in Abia State, Nigeria.

  Science.gov (United States)

  Enwereji, E E

  2008-04-01

  In developing countries, culture favours males for economic ventures more than females. There is evidence that allowing HIV positive women inheritance rights will mitigate negative economic consequences of HIV/AIDS and other related risks. This study aimed to examine the extent to which HIV positive women have access to family resources in Abia State, Nigeria. Data collection instruments were questionnaire, focus group discussion and interview guides using 98 HIV positive women in network of people living with HIV/AIDS. Five key informants were also interviewed to authenticate women's responses. Results showed that 85 (86.7%) of the women were denied rights to family resources. Thirty-eight (64.4%) of them had negative relationship with their family members for demanding their husbands' property. Because of limited financial assistance, the women took two types of risks in order to survive in the communities. Twenty-five women (25.5%) earned their livelihood by acting as hired labourers to others in the farm. More that half (55.1%) of the HIV positive women were practicing unprotected sex. Although as high as 79.6% of women were aware of risks of unprotected sex, 54 (55%) of them practised it. The commonest reason for taking the risk was sex partners' dislike for condom use. The high proportion of HIV positive women who were denied access to family resources, could suggest lack of care and support. If this denial continues, Government's efforts to reduce HIV prevalence would yield no significant result. There is therefore need for organized community education programme that emphasizes the benefits of empowering women living positively with HIV/AIDS economically.

 16. Anvendelse af screencasting i et didaktisk perspektiv

  DEFF Research Database (Denmark)

  Behrens, Thomas Seiger; Hansen, Lars Myhre

  anvendelse af screencasting i forbindelse med deres praktikperioder i folkeskolen. I projektet defineres en screencast som ”en digital skærmoptagelse på en computer eller et lignende medie, eksempelvis en tablet”. Det betyder i praksis at man laver en digital optagelse af indholdet på en computerskærm. I...

 17. Relative Efficiency of Field and Online Strategies in the Recruitment of HIV-Positive Men Who Have Sex With Men.

  Science.gov (United States)

  Vial, Andrea C; Starks, Tyrel J; Parsons, Jeffrey T

  2015-04-01

  Efforts to reach HIV-positive men who have sex with men (MSM) and link them to care must be expanded; however, finding and recruiting them remains a challenge. We compared the efficiency of three recruitment sources in reaching self-identified HIV-positive MSM with various characteristics. Relative to recruitment online and at clubs and bars, AIDS Service Organizations (ASOs) were significantly more efficient in reaching HIV-positive MSM in general. This was also true for those with specific characteristics of interest such as substance/stimulant use, and HIV-positive MSM who were racial/ethnic minorities. Both ASOs and online recruitment were more efficient than clubs and bars in reaching HIV-positive MSM not taking HIV medication. This was also the case for White HIV-positive MSM in general, and White HIV-positive MSM who used substances and stimulants. Online recruitment was also more efficient than clubs and bars in reaching HIV-positive MSM who were young across the board.

 18. Måling af stress hos mink

  DEFF Research Database (Denmark)

  Malmkvist, Jens

  2010-01-01

  Sammendrag Stress indgår som et element ved vurdering af dyrevelfærd. Endvidere kan stress mål anvendes i undersøgelser, hvor forskellige typer af avl, burmiljø og pasning af mink sammenlignes. Men hvad er stress egentlig og hvordan måles det? Er unormal adfærd koblet til stress hos mink? På...... temadagen præsenteres nye resultater og metoder til at vurdere stress hos mink. I en metode måles koncentrationen af nedbrydningsprodukter af hormonet cortisol i gødning fra mink. Der er en række fordele ved denne metode, frem for blodprøvetagning. Forsøg viste, at hovedparten af cortisol udskilles i fæces...... (83 %) frem for i urin (17 %), samt at omsætningen af radioaktivt mærket cortisol ikke er forskellig mellem mink med hhv. lav og høj forekomst af stereotypi. Denne viden kan bruges til bedre at forstå koblingen f.eks. unormal adfærd og stress hos mink....

 19. Litterær æstetisk oplevelse:Læsning, læseoplevelser og læseundersøgelser: en diskussion af teoretiske og metodiske tilgange

  OpenAIRE

  Balling, Gitte

  2009-01-01

  I denne afhandling undersøges læseoplevelser og deres kendetegn med henblik på at kunne foretage empiriske undersøgelser af fænomenet. Læseoplevelsen indkredses dels teoretisk med afsæt i æstetisk teori, dels empirisk med afsæt i kvalitative interviews med voksne læsere. Læseoplevelsen defineres teoretiske som en litterær æstetisk oplevelse og empirisk som den italesatte læseoplevelse.   Afhandlingen besvarer følgende spørgsmål: Hvilken viden foreligger der om læsning og læseoplevelser på gru...

 20. Mere end blot en bid af hverdagen- Måltidet i et leve- og bomiljø

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bundgaard, Karen Marie

  2005-01-01

  . Datamaterialet bygger på deltagerobservationer og interviews. Undersøgelsen viste, at den måde måltiderne var organiseret på gav tid og rum til en hjemlig atmosfære, til et levende fællesskab, til det at være noget og at være sig selv og til at have værdifulde gøremål. Måltiderne var ikke blot en bid – men en...

 1. Lyden af musik - er lyden af idealisme

  DEFF Research Database (Denmark)

  Eigtved, Michael

  2015-01-01

  Programartiklen til Det Ny Teaters opsætning af Rodgers & Hammersteins The Sound of Music, undersøger musicalgenrens - og især de konkrete ophavsmænds- affinitet til fremstillingen af såvel idealistiske som ideologiske universer.......Programartiklen til Det Ny Teaters opsætning af Rodgers & Hammersteins The Sound of Music, undersøger musicalgenrens - og især de konkrete ophavsmænds- affinitet til fremstillingen af såvel idealistiske som ideologiske universer....

 2. Overvågning af orkidéer 2000

  DEFF Research Database (Denmark)

  Wind, P.

  resultaterne af orkidéovervågningen (Wind 2001). Hertil kommer præsentationen af projektet og dets resultater efter forløbet af de første tre år (Løjtnant 1991a) og en bearbejdning af projektets resultater for årene 1987-1995 (Wind 1997). I nærværende rapport undersøges skov-hullæbe for en eventuel sammenhæng...... mellem skudanlæggelsen udtrykt ved antallet af blomstrende og vegetative skud i et givet år og nedbørsmængder i august og september året før. Det er en udbredt antagelse at der er en sammenhæng mellem skudanlæggelse og mængden af nedbør det foregående år. Undersøgelser af skov-hullæbe populationer i...... truet og sårbar samt de to arter der er omfattet af Habitatdirektivets bilag 2. I 2000 kan det i forhold til 1999 konstateres at der i 15 bestande er optalt et øget antal skud. I 11 bestande er der noteret en nedgang i antallet af skud sammenlignet med optællingerne i 1999. Af disse er der 2 be...

 3. Produktion og afsætning af nicheprodukter

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Jonas Baungaard; Hansen, Henning Otte

  2016-01-01

  . Egnsmærker opnår generelt en merpris på 20-30 pct. Det er dog bemærkelsesværdigt, at landmanden “kun” har omkring 13 pct. af forbrugerkronen på Lammefjords-kartofler. Her er der tale om unikke produkter, hvor det i praksis udelukkende er landmanden og landmandens placering og produktion, som skaber de unikke...

 4. Analyse af IPCC delrapport 2 - Effekter, klimatilpasning og sårbarhed

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen, Jens Hesselbjerg; Arnbjerg-Nielsen, Karsten; Grindsted, Aslak

  . Med afsæt i denne delrapport er der udarbejdet en dansk analyse, der nærmere beskriver effekterne af et ændret klima i Danmark suppleret med den seneste danske forskning udført af det danske Center for Regional Changes in the Earth System (CRES). ”Analyse af IPCC delrapport 2 – Effekter...

 5. Udvikling af materialer til affaldsforbrænding – Nye materialer til overlagssvejsning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Tiedje, Niels Skat

  Denne del af projektet havde til formål at udvikle en metode til hurtig benchmarking af nye legeringer til overlagssvejsning og at anvende metoden i kombination med termodynamisk modellering af mikrostrukturer i svejste Ni–baserede legeringer. På baggrund af disse analyser skulle der udvikles nye...

 6. Sexual behavior and risk practices of HIV positive and HIV negative Rwandan women

  Science.gov (United States)

  ADEDIMEJI, Adebola A.; HOOVER, Donald R.; SHI, Qiuhu; GARD, Tracy; MUTIMURA, Eugene; SINAYOBYE, Jean d’Amour; COHEN, Mardge H.; ANASTOS, Kathryn

  2014-01-01

  It is not well understood how infection with HIV and prior experience of sexual violence affects sexual behavior in African women. We describe factors influencing current sexual practices of Rwandan women living with or without HIV/AIDS. By design, 75% of participants were HIV positive and ~50% reported having experienced genocidal rape. Univariate and multivariate logistic regression models were fit to describe demographic and clinical characteristics that influenced sexual behavior in the previous 6 months, condom use, history of transactional sex, and prior infection with a non-HIV sexually transmitted disease. Respondents’ age, where they lived, whether or not they lived with a husband or partner, experience of sexual trauma, CD4 count, CES-D and PTSD scores were strongly associated with risky sexual behavior and infection with non-HIV STI. HIV positive women with a history of sexual violence in the contexts of war and conflict may be susceptible to some high-risk sexual behaviors. PMID:25488169

 7. Orofacial manifestations of histoplasmosis in HIV-positive patients: a case report.

  Science.gov (United States)

  Gomes Ferreira, O; Vieira Fernandes, A; Sebastião Borges, A; Simão Ferreira, M; Mota Loyola, A

  2001-01-01

  Amongst the main opportunistic diseases that affect the HIV-positive patient, histoplasmosis is found. This systemic mycosis caused by the fungus Histoplasma capsulatum has the capacity to disseminate from the lung to the skin and oral mucosa. Oral lesions of histoplasmosis can be found with ulcerated or nodular aspect, being always very painful and infiltrating the mucosa. When they are present in the mouth, they strongly indicate the presence of some kind of immunosuppression. This study shows the disease's evolution in an HIV-positive patient, who presented several ulcerated lesions in the oral cavity and facial skin. The symptomatology and clinical aspects of the lesions were not specific for the disease, and due to this, the diagnosis was obtained by cytological smear and oral biopsy. The results of the exams defined the disseminated picture of the infection. The treatment plan involved the use of amphotericin B for the lesions' remission, and, following this, itraconazole was administered in the maintenance phase.

 8. Cardiovascular risk factors associated with lower baseline cognitive performance in HIV-positive persons.

  Science.gov (United States)

  Wright, E J; Grund, B; Robertson, K; Brew, B J; Roediger, M; Bain, M P; Drummond, F; Vjecha, M J; Hoy, J; Miller, C; Penalva de Oliveira, A C; Pumpradit, W; Shlay, J C; El-Sadr, W; Price, R W

  2010-09-07

  To determine factors associated with baseline neurocognitive performance in HIV-infected participants enrolled in the Strategies for Management of Antiretroviral Therapy (SMART) neurology substudy. Participants from Australia, North America, Brazil, and Thailand were administered a 5-test neurocognitive battery. Z scores and the neurocognitive performance outcome measure, the quantitative neurocognitive performance z score (QNPZ-5), were calculated using US norms. Neurocognitive impairment was defined as z scores penetration effectiveness rank of antiretroviral regimens were not. In this HIV-positive population with high CD4 cell counts, neurocognitive impairment was associated with prior CVD. Lower neurocognitive performance was associated with prior CVD, hypertension, and hypercholesterolemia, but not conventional HAD risk factors. The contribution of CVD and cardiovascular risk factors to the neurocognition of HIV-positive populations warrants further investigation.

 9. Tinea capitis in the form of concentric rings in an HIV positive adult on antiretroviral treatment

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kirti Narang

  2012-01-01

  Full Text Available Dermatophyte infection may present in the form of concentric rings caused by Trichophyton concentricum, known as Tinea Imbricata. In immunosuppressed patients, there are reports of lesions in the form of concentric rings caused by dermatophytes other than Trichophyton concentricum too, mostly by Trichophyton tonsurans, known as Tinea indesiciva or Tinea pseudoimbricata. We report a case of tinea capitis in a HIV-positive adult woman on antiretroviral therapy, who presented with concentric rings of papules and pustules with slight scaling on the scalp along with diffuse thinning of hair. Both Potassium hydroxide mount and culture showed the presence of Dermatophytes. Tinea capitis is considered rare in adults, but new cases are being reported in immunocompromised as well as in immunocompetent patients. The pertinent features of this case are: HIV-positive adult female on antiretroviral therapy, presenting with tinea capitis in the form of concentric rings; culture from the lesion grew Microsporum audouinii; responding to oral Terbinafine.

 10. Exceptional suffering? Enumeration and vernacular accounting in the HIV-positive experience.

  Science.gov (United States)

  Benton, Adia

  2012-01-01

  Drawing on 17 months of ethnographic fieldwork in Freetown, Sierra Leone, I highlight the recursive relationship between Sierra Leone as an exemplary setting and HIV as an exceptional disease. Through this relationship, I examine how HIV-positive individuals rely on both enumerative knowledge (seroprevalence rates) and vernacular accounting (NGO narratives of vulnerability) to communicate the uniqueness of their experience as HIV sufferers and to demarcate the boundaries of their status. Various observers' enumerative and vernacular accounts of Sierra Leone's decade-long civil conflict, coupled with global health accounts of HIV as exceptional, reveal the calculus of power through which global health projects operate. The contradictions between the exemplary and the exceptional-and the accompanying tension between quantitative and qualitative facts-are mutually constituted in performances and claims made by HIV-positive individuals themselves.

 11. Doppler echocardiographic evaluation of HIV-positive patients in different stages of the disease

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Werneck Guilherme Lobosco

  1999-01-01

  Full Text Available OBJETIVE: To evaluate by Doppler echocardiography (DE early abnormalities of ventricular function in HIV-positive patients, as well as other cardiac abnormalities that can be detected by this method, with special emphasis on mitral valve flow. METHODS: 84 HIV- positive patients, 59 with CD4 cell count >500/mm³ (Group A and 25 with CD4 cell count 500/mm³ had no abnormalities by DE. Patients with a more advanced infection (those with a CD4 cell count <500/mm³, had a significantly abnormal LV systolic function and a higher incidence of pericardial effusion and mitral regurgitation. Mitral valve inflow by Doppler did not indicate diastolic dysfunction.

 12. Adequacy of Mental Health Services for HIV-Positive Patients with Depression

  DEFF Research Database (Denmark)

  Choi, Stephanie K Y; Boyle, Eleanor; Cairney, John

  2016-01-01

  use and antidepressant use, as well as mental health care for depression in accordance with existing Canadian guidelines for HIV-positive patients with depression in Ontario, Canada. METHODS: We conducted a prospective cohort study linking data from the Ontario HIV Treatment Network Cohort Study...... income or educational attainment, or as non-native English speakers or immigrants to Canada were less likely to obtain care. Of 493 patients using mental health services, 250 (51%) received mental health care for depression in accordance with existing Canadian guidelines. CONCLUSIONS: Our results showed......BACKGROUND: Major depression can profoundly impact clinical and quality-of-life outcomes of people living with HIV, and this disease is underdiagnosed and undertreated in many HIV-positive individuals. Here, we describe the prevalence of publicly funded primary and secondary mental health service...

 13. Risk factors for HIV positivity among more than 3,400 Tanzanian women

  DEFF Research Database (Denmark)

  Faber, Mette Tuxen; Munk, Christian; Mwaiselage, Julius

  2017-01-01

  In a cross-sectional study of 3,424 women from urban (Dar es Salaam) and rural (Pwani, Mwanza, and Mtwara) Tanzania, conducted in 2008–2009, we investigated risk factors for human immunodeficiency virus (HIV) and the association between different measures of human papillomavirus (HPV) and HIV...... positivity. Study participants were interviewed about socio-demographic and reproductive factors and sexual behavior. Blood samples were tested for HIV, and the women underwent a gynecological examination. HPV status was determined by Hybrid Capture 2, and HPV genotyping was performed using the LiPA Extra...... test. Multivariable logistic regression models estimating odds ratios (OR) and 95% confidence intervals (CI) were used. The overall HIV prevalence was 10.2%. HIV-positive women were more likely to have high-risk (HR) HPV detected (OR = 4.11; 95% CI: 3.23–5.24) and clinically visible genital warts (OR...

 14. Elevated triglycerides and risk of myocardial infarction in HIV-positive persons

  DEFF Research Database (Denmark)

  Worm, Signe W; Kamara, David Alim; Reiss, Peter

  2011-01-01

  Objectives: To explore the relationship between elevated triglyceride levels and the risk of myocardial infarction (MI) in HIV-positive persons after adjustment for total cholesterol (TC), high-density lipoprotein–cholesterol (HDL-C) and nonlipid risk factors. Background: Although elevated...... triglyceride levels are commonly noted in HIV-positive individuals, it is unclear whether they represent an independent risk factor for MI. Methods: The incidence of MI during follow-up was stratified according to the latest triglyceride level. Multivariable Poisson regression models were used to describe...... the independent association between the latest triglyceride level and MI risk after adjusting for TC and HDL-C, nonlipids cardiovascular disease (CVD) risk factors, HIV and treatment-related factors. Results: The 33 308 persons included in the study from 1999 to 2008 experienced 580 MIs over 178 835 person...

 15. Production of nanodrug for Bacillus cereus isolated from HIV positive patient using Mallotus philippensis

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  R. Bhuvaneswari

  2016-04-01

  Full Text Available The present investigation was aimed to synthesis of silver nanoparticles (AgNPs using Mallotus philippensis leaf extract and their antibacterial potential against Bacillus cereus isolated from HIV positive patient. In this, UV- Visible spectroscopy showed the high peak of absorption band at 450 nm. Based on XRD analysis, face centered cubic structure and average size of the AgNPs was around 16 nm. FTIR spectroscopy study revealed the seventeen functional groups of the AgNPs was observed. The morphology of AgNPs was spherical, oval shapes and diameter of the particle size ranges between 9 and 24 nm was measured using transmission electron microscopy (TEM. In addition to these green synthesized AgNPs were found to express the higher efficacy in inhibiting the growth of Bacillus cereus (B. cereus isolated from the HIV-positive patient.

 16. Røveri af bil - forbrydelsen der ikke findes

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lentz, Lene Wacher

  2018-01-01

  Artiklen behandler den særegne strafferetlige problematik, at røveri af bil ikke straffes som sådan, men alene som ulovlig tvang og brugstyveri. Dette skyldes en formodning om, at tyven kun vil bruge bilen, ikke tilegne sig bilen. Konsekvensen bliver en langt lavere straf for "røveri af bil", end...

 17. Erfaringer med dokumentation af musikterapeutisk praksis i kommunal demensomsorg

  DEFF Research Database (Denmark)

  Krøier, Julie Kolbe; Jefsen, Anders

  2016-01-01

  Denne artikel afdækker centrale erfaringer fra etableringen af faste musikterapitilbud i kommunerne Hillerød og Sønderborg. I begge kommuner er musikterapien blevet et fast tilbud på baggrund af en prøvepe- riode, og der er blevet skabt en systematisk dokumentationspraksis. Denne er blevet etable...

 18. Sparring på evaluering af Destination Trivsel

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schulz, Anette

  , konklusion – hvor udsagn fra elever i henholdsvis indskolingen, mellemtrinnet og udskolingen indledningsvist behandles separat og deskriptivt. Efterfølgende er data analyseret med afsæt i en kryds-case-analyse, hvor der på baggrund af den deskriptive analyse koblet til de respektive målgrupper er udledt en...

 19. Strukturreformens succes afhænger af de offentlige ledere

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, John Storm

  2005-01-01

  Bliver strukturreformen en succes eller fiasko? Det afhænger af ledernes evner og muligheder for at omstille driften i den offentlige sektors mange institutiner.......Bliver strukturreformen en succes eller fiasko? Det afhænger af ledernes evner og muligheder for at omstille driften i den offentlige sektors mange institutiner....

 20. Evaluering af Senter for flerkulturelt og internasjonalt arbeid (SEFIA)

  DEFF Research Database (Denmark)

  Stensaker, Bjørn; Benedicte, Brøgger; Nielsen, Kjeld

  2006-01-01

  Rapporten indeholder en beskrivelse af resultaterne fra en intern og ekstern evaluering af SEFIA - et center der driver undervisning og forsknings- og udviklingsarbejde samt formidling inden for temaerne flerkulturel forståelse og internationalt udviklingsarbejde. Evalueringen er foretaget på gru...

 1. Evaluering af ny kokkeuddannelse for hørehandicappede

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Niels-Henrik Møller

  2010-01-01

  Center for Ungdomsforskning har netop afsluttet en evaluering af en ny uddannelse indenfor madproduktion, rettet imod personer med et hørehandicap. Hensigten med uddannelsen er, at kunne tilbyde døve, døvblinde og hørehæmmede personer et uddannelsestilbud indenfor fremstilling af mad. Konkret han...

 2. Testning af alment ordforråd hos danske universitetsstuderende

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sørensen, Louise Langhoff; Ravn, Ida Elise; Weed, Ethan

  2017-01-01

  Artiklen indeholder udviklingen og afprøvningen af en ordforrådstest designet specielt til universi- tetsstuderende. Testen er en elektronisk, revideret version af ’Hvilket billede passer til ordet’ udviklet med udgangspunkt i de billeder og ord, der bruges i Vejledende Læsetest for Voksne (VLV)....

 3. Overvågning af influenza i svin 2012

  DEFF Research Database (Denmark)

  Breum, Solvej Østergaard; Hjulsager, Charlotte Kristiane; Larsen, Lars Erik

  % af de positive indsendelser. Dette fald kan indikere at dette virus har toppet i udbredelse, men det kan også være en tilfældig variation. I overvågningen 2011 fandt vi udover de forventede subtyper også nye svineinfluenzavirus subtyper. En af de nye subtyper - H1avN2hu - blev fundet i...

 4. Domesticeringen af Ford i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Wagner, Michael

  2011-01-01

  Det amerikanske automobilfirma Ford Motor Company (1903) med hovedkvarter i Detroit begyndte at drive forretning i Danmark omkring 1906. Dermed havde Ford tidligt fået et stærkt fodfæste i Nordeuropa, som udviklingen i salget af Ford automobiler de næste årtier til fulde skulle demonstrere....... Artiklen har fokus på Ford Motor Companys aktiviteter som agent for fordismen i en dansk kulturel kontekst. Hvordan reagerede de danske forretningsforbindelser, politikere, arbejdere og deres fagforeninger, samt forbrugerne på fordismen og de amerikanske forretningsmetoder. På hvilken måde blev forbrugeren...... defineret og inklineret af Ford Motor Company og de danske forhandlere gennem annoncer og andre marketingstiltag, og hvordan blev Ford automobilet kulturelt iscenesat som en ’dansk’ bil....

 5. Infant feeding and HIV positive mothers in the Capricorn District of Limpopo Province

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  N.S. Ramara

  2010-09-01

  Full Text Available HIV-positive mothers who practise infant feeding of their choice at Mankweng clinic in the Limpopo province are experiencing specific problems with various feeding methods. This study was undertaken with the aim to explore and describe the socioeconomic and cultural experiences of HIV-positive mothers who practise infant feeding of their choice. The research design was exploratory, descriptive, qualitative and contextual in nature. A phenomenological approach was adopted to focus on the lived experiences of HIV-positive mothers. The study sample was purposely selected. Ten HIV-positive mothers volunteered to participate in the study. Data were collected through in-depth unstructured interviews. All participants responded to an open-ended question: “Could you please tell me, in detail, your experience on infant feeding of your choice?” Interviews were conducted until saturation, as was reflected in repeating themes, was reached. The model of trustworthiness, as outlined in Guba and Lincoln (1985:301 -318, to ensure credibility and dependability, was used in this study. The study adhered to the ethical standards as set by DENOSA (1998:2.3.2-2.3.4. Data were analysed according to Tesch’s method, as outlined in Creswell (2003:192 and De Vos (1998:343. Literature control was performed to verify the results. Two main categories that emerged were guided by options for infant feeding; namely those that chose formula feeding for their babies and those participants who opted to breast-feed their babies The study proposed to recommend guidelines for the development of relevent content for inclusion in health education programmes of registered midwives who, in turn, can use such information to educate mothers

 6. Infant feeding and HIV positive mothers in the Capricorn District of Limpopo province.

  Science.gov (United States)

  Ramara, N S; Maputle, M S; Lekhuleni, M E

  2010-03-01

  HIV-positive mothers who practise infant feeding of their choice at Mankweng clinic in the Limpopo province are experiencing specific problems with various feeding methods. This study was undertaken with the aim to explore and describe the socioeconomic and cultural experiences of HIV-positive mothers who practise infant feeding of their choice. The research design was exploratory, descriptive, qualitative and contextual in nature. A phenomenological approach was adopted to focus on the lived experiences of HIV-positive mothers. The study sample was purposely selected. Ten HIV-positive mothers volunteered to participate in the study. Data were collected through in-depth unstructured interviews. All participants responded to an open-ended question: "Could you please tell me, in detail, your experience on infant feeding of your choice?" Interviews were conducted until saturation, as was reflected in repeating themes, was reached. The model of trustworthiness, as outlined in Guba and Lincoln (1985:301-318), to ensure credibility and dependability, was used in this study. The study adhered to the ethical standards as set by DENOSA (1998:2.3.2-2.3.4). Data were analysed according to Tesch's method, as outlined in Creswell (2003:192) and De Vos (1998:343). Literature control was performed to verify the results. Two main categories that emerged were guided by options for infant feeding; namely those that chose formula feeding for their babies and those participants who opted to breast-feed their babies. The study proposed to recommend guidelines for the development of relevent content for inclusion in health education programmes of registered midwives who, in turn, can use such information to educate mothers.

 7. Early repeated infections with Trichomonas vaginalis among HIV-positive and HIV-negative women.

  Science.gov (United States)

  Kissinger, Patricia; Secor, W Evan; Leichliter, Jami S; Clark, Rebecca A; Schmidt, Norine; Curtin, Erink; Martin, David H

  2008-04-01

  The purpose of the study was to examine whether early repeated infections due to Trichomonas vaginalis among human immunuodeficiency virus (HIV)-positive and HIV-negative women are reinfections, new infections, or cases of treatment failure. Women attending an HIV outpatient clinic and a family planning clinic in New Orleans, Louisiana, who had culture results positive for T. vaginalis were treated with 2 g of metronidazole under directly observed therapy. At 1 month, detailed sexual exposure and sexual partner treatment information was collected. Isolates from women who had clinical resistance (i.e., who tested positive for a third time after treatment at a higher dose) were tested for metronidazole susceptibility in vitro. Of 60 HIV-positive women with trichomoniasis, 11 (18.3%) were T. vaginalis positive 1 month after treatment. The 11 recurrences were classified as 3 probable reinfections (27%), 2 probable infections from a new sexual partner (18%), and 6 probable treatment failures (55%); 2 of the 6 patients who experienced probable treatment failure had isolates with mild resistance to metronidazole. Of 301 HIV-negative women, 24 (8.0%) were T. vaginalis positive 1 month after treatment. The 24 recurrences were classified as 2 probable reinfections (8%) and 22 probable treatment failures (92%); of the 22 patients who experienced probable treatment failure, 2 had strains with moderate resistance to metronidazole, and 1 had a strain with mild resistance to metronidazole. HIV-positive women were more likely to have sexual re-exposure than were HIV-negative women, although the rate of treatment failure was similar in both groups. High rates of treatment failure among both HIV-positive and HIV-negative women indicate that a 2-g dose of metronidazole may not be adequate for treatment of some women and that rescreening should be considered.

 8. Gender Differences in Depressive Symptoms Among HIV-Positive Concordant and Discordant Heterosexual Couples in China

  OpenAIRE

  Li, Li; Liang, Li-Jung; Lin, Chunqing; Ji, Guoping; Xiao, Yongkang

  2016-01-01

  HIV seropositive individuals and their heterosexual partners/spouses, either seropositive or seronegative, are facing several mental health challenges. The objective of this study was to examine gender differences in depressive symptoms among HIV-positive concordant and HIV-discordant couples. We identified heterosexual couples from participants of a randomized controlled trial conducted in Anhui province, China. A total of 265 couples, comprising 129 HIV+ male/HIV− female couples, 98 HIV− ma...

 9. Postnatal Depression Symptoms are Associated with Increased Diarrhea among Infants of HIV-Positive Ghanaian Mothers

  OpenAIRE

  Okronipa, Harriet E.T.; Marquis, Grace S.; Lartey, Anna; Brakohiapa, Lucy; Perez-Escamilla, Rafael; Mazur, Robert E.

  2012-01-01

  HIV infection is linked to increased prevalence of depression which may affect maternal caregiving practices and place young infants at increased risk of illness. We examined the incidence and days ill with diarrhea among infants of HIV positive (HIV-P), HIV negative (HIV-N), and unknown HIV status (HIV-U) women, and determined if symptoms of maternal postnatal depression (PND) modulated the risk of diarrhea. Pregnant women (n=492) were recruited from 3 antenatal clinics; mothers and infants ...

 10. The effects of antiretroviral therapy on HIV-positive individuals in Wakiso District, Uganda

  OpenAIRE

  Yang, Tina Yang

  2015-01-01

  AIM The aim was to explore the experiences of HIV-positive individuals before and after gaining access to antiretroviral therapy in Wakiso District, Uganda and how antiretroviral therapy impacts certain aspects of those living with HIV, such as sexual behavior, support systems, faith and personal identity. METHODS Based on secondary data analysis of “Life On Antiretroviral Therapy: People’s Adaptive Coping And Adjustment To Living With HIV As A Chronic Condition In Wakiso District, Uganda” by...

 11. Legal knowledge, needs, and assistance seeking among HIV positive and negative women in Umlazi, South Africa.

  Science.gov (United States)

  Hill, Lauren M; Maman, Suzanne; Holness, David; Moodley, Dhayendre

  2016-01-22

  The rights of women and people living with HIV (PLHIV) are protected under South African law, yet there is a gap in the application of these laws. While there are numerous systemic and social barriers to women's and PLHIV's exercise of their legal rights and rights to access social services, there has been little effort to document these barriers as well as legal needs and knowledge in this context. 1480 HIV-positive and HIV-negative women recruited from an antenatal clinic in Umlazi Township completed a questionnaire on legal knowledge, experience of legal issues, assistance seeking for legal issues, and barriers to seeking assistance. We compared the legal knowledge and experience of legal issues of HIV-positive and HIV-negative women, and described assistance seeking and barriers to assistance seeking among all women. Both HIV-positive and HIV-negative women had high levels of knowledge of their legal rights. There were few important differences in legal knowledge and experience of legal issues by HIV status. The most common legal issues women experienced were difficulty obtaining employment (11 %) and identification documents (7 %). A minority of women who had ever experienced a legal issue had sought assistance for this issue (38 %), and half (50 %) of assistance sought was from informal sources such as family and friends. Women cited lack of time and government bureaucracy as the major barriers to seeking assistance. These results indicate few differences in legal knowledge and needs between HIV-positive and HIV-negative women in this context, but rather legal needs common among women of reproductive age. Legal knowledge may be a less important barrier to seeking assistance for legal issues than time, convenience, and cost. Expanding the power of customary courts to address routine legal issues, encouragement of pro bono legal assistance, and introduction of legal navigators could help to address these barriers.

 12. Prevalence and predictors of severe menopause symptoms among HIV-positive and -negative Nigerian women.

  Science.gov (United States)

  Agaba, Patricia A; Meloni, Seema T; Sule, Halima M; Ocheke, Amaka N; Agaba, Emmanuel I; Idoko, John A; Kanki, Phyllis J

  2017-11-01

  We compared the prevalence of menopause symptoms between women living with HIV to their HIV-negative peers and determined predictors of severe menopause symptoms in Jos, Nigeria. This descriptive cross-sectional study included 714 women aged 40-80 years. We compared prevalence and severity of menopause symptoms using the menopause rating scale (MRS). Logistic regression analysis was used to determine the predictors of severe symptoms. Six-hundred and seven (85.0%) were HIV-positive, with a mean duration of infection of 5.6 ± 2.7 years. The mean age of the cohort was 46 ± 5 years. The most prevalent menopause symptoms were hot flushes (67.2%), joint and muscle discomfort (66.2%), physical/mental exhaustion (65.3%), heart discomfort (60.4%), and anxiety (56.4%). The median MRS score was higher for HIV-positive compared to HIV-negative women (p = 0.01). Factors associated with severe menopause symptoms included HIV-positive status (aOR: 3.01, 95% CI: 1.20-7.54) and history of cigarette smoking (aOR: 4.18, 95% CI: 1.31-13.26). Being married (aOR: 0.49, 95% CI: 0.32-0.77), premenopausal (aOR: 0.60, 95% CI: 0.39-0.94), and self-reporting good quality of life (aOR: 0.62. 95% CI: 0.39-0.98) were protective against severe menopause symptoms. We found HIV infection, cigarette smoking, quality of life, and stage of the menopause transition to be associated with severe menopause symptoms. As HIV-positive populations are aging, additional attention should be given to the reproductive health of these women.

 13. Recreational drug use and related social factors among HIV-positive men in Japan.

  Science.gov (United States)

  Togari, Taisuke; Inoue, Yoji; Takaku, Yosuke; Abe, Sakurako; Hosokawa, Rikuya; Itagaki, Takashi; Yoshizawa, Shigeyuki; Oki, Sachiko; Katakura, Naoko; Yamauchi, Asae; Wakabayashi, Chihiro; Yajima, Takashi

  2016-07-01

  This study aims to determine the relationship between recreational drug use in HIV-positive males in the past year and socio-economic factors and/or social support networks in Japan. A national online survey in a cross-sectional study was conducted by HIV Futures Japan project from July 2013 to February 2014. Of the 1095 HIV-positive individuals who responded, 913 responses were determined to be valid; responses from the 875 males were analysed. A total of 282 participants used addictive drugs (32.2%) in past year. New psychoactive substances were used by 121 participants (13.8%), methamphetamine or amphetamine by 47 (5.4%), air dusters/sprays/gas by 31 (3.5%), 5-methoxy-N,N-diisopropyltryptamine (5MeO-DIPT) by 16 (1.8%) and cannabis (1.0%) by 9. Multiple logistic regression analysis was performed with the use of alkyl nitrites, addictive drugs, air dusters and thinners, which are low illegality, as dependent variables. We found that the odds ratio (95% confidence interval) for use among participants with full-time and temp/contracted/part-time employees compared to management/administration professions were 2.59 (0.99-6.77) and 2.61 (0.91-7.51). Also, a correlation was observed between alkyl nitrites and new psychoactive substances and usage rates in people engaged in few HIV-positive networks. It is necessary to develop targeted policies for drug use prevention and user support among HIV-positive men and to support and provide care for drug users who are isolated or have a narrow HIV/AIDS support network.

 14. HIV positive refugees/asylum seekers and clinical trials: some ethical issues

  OpenAIRE

  McDonald, Linda

  2014-01-01

  The aim of this thesis was to identify some of the ethical issues of HIV positive asylum seekers and refugees participating in clinical trials in Britain. While all individuals are to some degree vulnerable in clinical trials, I have shown in this thesis that this group is particularly vulnerable in a number of areas. Many will not have English as a first language and while they may be able to understand everyday language, the participant information sheet (PIS) may be difficult to comprehend...

 15. Magnetic resonance imaging findings in spinal tuberculosis: Comparison of HIV positive and negative patients

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Cameron Michael Anley

  2012-01-01

  Full Text Available Background: There is an increasing incidence of Human immunodeficiency virus (HIV and tuberculosis (TB co-infection. This has led to an increasing number of atypical features on magnetic resonance imaging (MRI. We postulated that the type 4 hypersensitivity response causing granulomatous inflammation may be disrupted by the HIV resulting in less vertebral body destruction. This study compares the MRI features of spinal tuberculosis in HIV positive and negative patients. Materials and Methods: Fifty patients with confirmed spinal tuberculosis, HIV status and available MRI scans at a single institution from 2003-2009 were identified. HIV status was positive in 20 and negative in 30. Females were predominant (34:16. The HIV positive group was younger at 32.4 versus 46 years (P=0.008. Blood parameters (WCC, ESR, Hb, Lymphocyte count were not significantly different between the HIV groups. MRI scans were reviewed by a radiologist who was blinded to the HIV status. Site, extent of disease, body collapse, abscess location and volume, kyphotic deformity and cord signal were reported. Results: There was no difference between the number of vertebral bodies affection with TB involvement, presence of cord signal or incidence of non-contiguous lesions. The HIV negative group had significantly more total vertebral collapse (P=0.036 and greater kyphosis (P=0.002. The HIV positive group had a trend to larger anterior epidural pus collection (P=0.2. Conclusion: HIV negative patients demonstrate greater tuberculous destruction in terms of total percentage body collapse and resultant kyphosis. There is no difference in the incidence of cord signal or presence of non-contiguous lesions. HIV positive patients show a trend to a greater epidural abscess volume. This difference may be explained by the reduced autoimmune response of the type 4 hypersensitivity reaction caused by the HIV infection.

 16. Determinants of subjective health status of HIV positive mothers in NAUTH Nnewi.

  Science.gov (United States)

  Nwabueze, S A; Adogu, P O U; Adinma, E D; Ifeadike, C O; Nnebue, C C; Ilika, A L; Ikechebelu, J I

  2012-01-01

  Acquired immune deficiency syndrome (AIDS) caused by human immune deficiency virus (HIV), once dominated by infected males has become feminized especially in sub-Saharan Africa where the majority of adults living with the condition are females. Positive life styles, belonging to social support groups and stigma-free HIV services by providers may have good impact on the quality of life of HIV-positive mothers. This study was aimed at assessing the determinants of subjective health status of HIV-positive mothers accessing prevention-of-mother-to-child-transmission (PMTCT) of HIV services in Nnamdi Azikiwe University Teaching Hospital (NAUTH) Nnewi. This is a descriptive study in which 288 consenting HIV positive mothers were selected using the systematic sampling technique. Data on demographics, life style, social support, contraceptive use and subjective feeling about current health status were collected from the subjects using a pre-tested, structured, interviewer-administered questionnaire. The mean age of the respondents was 30.46 +/- 4.86 years. Majority (89.2%) of them were married while 55.2% were traders. A significantly higher proportion of the mothers on highly active anti retroviral therapy (HAART) (70.8%) than non users (29.2%) described their current health status as 'excellent' (p<0.001). Also a significantly higher proportion of condom users (99%) than pill users (1%) described their health status as 'excellent' (p<0.02). The same significantly higher proportions of 'excellent' response were given by subjects who engage in social support activities (p<0.001), who practice good feeding (p<0.01) andpersonal hygiene (p<0.01). Access to family planning services and HAART, participation in support group activities and positive lifestyle practices tend to improve subjective health status and should be comprehensively encouraged among the HIV positive mothers.

 17. Pregnancy outcomes in HIV-positive women: a retrospective cohort study.

  Science.gov (United States)

  Arab, Kholoud; Spence, Andrea R; Czuzoj-Shulman, Nicholas; Abenhaim, Haim A

  2017-03-01

  In the United States, an estimated 8500 HIV (human immunodeficiency virus) positive women gave birth in 2014. This rate appears to be increasing annually. Our objective is to examine obstetrical outcomes of pregnancy among HIV-positive women. A population-based cohort study was conducted using the Nationwide Inpatient Sample database (2003-2011) from the United States. Pregnant HIV-positive women were identified and compared to pregnant women without HIV. Multivariate logistic regression was used to estimate the adjusted effect of HIV status on obstetrical and neonatal outcomes. Among 7,772,999 births over the study period, 1997 were in HIV-positive women (an incidence of 25.7/100,000 births). HIV-infected patients had greater frequency of pre-existing diabetes and chronic hypertension, and use of cigarettes, drugs, and alcohol during pregnancy (p HIV-infected women had greater likelihood of antenatal complications: preterm premature rupture of membranes (OR 1.35, 95% CI 1.14-1.60) and urinary tract infections (OR 3.02, 95% CI 2.40-3.81). Delivery and postpartum complications were also increased among HIV-infected women: cesarean delivery (OR 3.06, 95% CI 2.79-3.36), postpartum sepsis (OR 8.05, 95% CI 5.44-11.90), venous thromboembolism (OR 2.21, 95% CI 1.46-3.33), blood transfusions (OR 3.67, 95% CI 3.01-4.49), postpartum infection (OR 3.00, 95% CI 2.37-3.80), and maternal mortality (OR 21.52, 95% CI 12.96-35.72). Neonates born to these mothers were at higher risk of prematurity and intrauterine growth restriction. Pregnancy in HIV-infected women is associated with adverse maternal and newborn complications. Pregnant HIV-positive women should be followed in high-risk healthcare centers.

 18. Evolution of hepatitis A virus seroprevalence among HIV-positive adults in Taiwan

  Science.gov (United States)

  Lin, Kuan-Yin; Cheng, Chien-Yu; Li, Chia-Wen; Yang, Chia-Jui; Tsai, Mao-Song; Tang, Hung-Jen; Lin, Te-Yu; Wang, Ning-Chi; Lee, Yi-Chien; Lin, Shih-Ping; Huang, Yu-Shan; Sun, Hsin-Yun; Zhang, Jun-Yu; Ko, Wen-Chien; Cheng, Shu-Hsing; Lee, Yuan-Ti; Hung, Chien-Ching

  2017-01-01

  Objectives The study aimed to describe the seroprevalence of hepatitis A virus (HAV) in HIV-positive adult patients in Taiwan between 2012 and 2016 and to examine the evolution of HAV seroprevalence between 2004–2007 and 2012–2016. Methods Clinical information and data of anti-HAV antibody results were collected from 2,860 antiretroviral-naïve HIV-positive Taiwanese aged 18 years or older who initiated combination antiretroviral therapy at 11 hospitals around Taiwan between 2012 and 2016 (2012–2016 cohort). A multivariate logistic regression model was applied to identify independent variables associated with HAV seropositivity. Comparisons of HAV seroprevalences and associated clinical characteristics were made between this 2012–2016 cohort and a previous cohort of 1580 HIV-positive patients in 2004–2007 (2004–2007 cohort). Results Of the 2,860 HIV-positive patients between 2012 and 2016, the overall HAV seropositivity rate was 21.2% (605/2860), which was independently associated with an older age (adjusted odds ratio [AOR], per 1-year increase, 1.13; 95% confidence interval [95% CI], 1.11–1.15) and co-infection with hepatitis B virus (AOR 1.44; 95% CI, 1.08–1.93). Residence in southern Taiwan (AOR 0.49; 95% CI, 0.34–0.72) was inversely associated with HAV seropositivity. The overall HAV seroprevalence in the 2012–2016 cohort was significantly lower than that in the 2004–2007 cohort (21.2% vs 60.9%, pa country without nationwide childhood vaccination program against HAV. PMID:29036227

 19. Tilblivelsen af det ny nordiske køkken

  DEFF Research Database (Denmark)

  Scheuer, John Damm; Nickelsen, Niels Christian

  2009-01-01

  Denne artikel er en analyse af en organisatorisk transformations indledende fase. Konkret den fase, hvor en institutionel entreprenør undfanger en idé, der bryder med eksisterende logikker i et organisatorisk felt og derved skaber et potentiale for forandring ved at udfordre eksisterende logikker...... institutionel entreprenør kan initiere forandring i et organisatorisk felt, samt en afprøvning af et begrebsapparat opstillet af Svejenova et al. (2007). Analysen knytter an til agens/struktur problematikken. Hvor neo-institutionelle analyser samt andre sociologisk orienterede analyser enten undereksponerer....... Analysens gennemgående empiriske forankringspunt er det gastronomiske felt i Danmark og i Norden og mere specifikt; kokken og entreprenøren Claus Meyers ambitioner om at virkeliggøre en madpolitisk vision. Artiklens teoretiske bidrag er en begrebsliggørelse, præcisering og nuancering af, hvordan en...

 20. Nye ledelsesudfordringer i forebyggelse af stress i videnarbejdet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Vibeke; Ipsen, Christine; Mogensen, Mette

  arbejdssituation og muligheder for forebyggelse af arbejdsrelateret stress i vidensarbejdet. – Et kvalitaivt studie af arbejdsrelateret stress i vidensarbejdet. Lyngby, The Technical University of Denmark. Kärreman, Dan, Stefan Svenningson and Mats Alvesson (2003): The Return of the Machine Bureaucracy? Management......Afsættet for projektet ”Forebyggelse af stress i videnarbejdet – mellem begejstring og belastning” er, at der er behov for en ny forståelse af stress i det moderne arbejdsliv, for at kunne arbejde med stressforebyggelse blandt videnarbejdere. I dette paper tager vi udgangspunkt i begrebet...... mangetydighed/ambiguity som en karakteristik af videnarbejdet, da det stiller nogle helt nye udfordringer til hvordan ledelse af videnarbejdet skal foregå, når målet er at forebygge arbejdsrelateret stress. Vi karakteriserer videnarbejdet som mangetydigt og som Alvesson (2004) påpeger, udgør dilemmaerne i...

 1. Ramifications of ostracism as a consequence of revelation of HIV positive status: its effect o individuals and families in Botswana

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tabitha T. Langeni

  2003-12-01

  the structure and composition of the family in Botswana. The study showed that the highest proportion of respondents who would abandon an HIV positive partner (58.4% occurs among young people aged 15 to 19 years; and that the propensity to abandon an HIV positive partner diminishes with advancement in age. In-depth inquiries on why HIV positive partners would be abandoned produced responses that revolved around fear of exposure, vulnerability and association with an HIV positive individual. The study showed that the highest proportion of respondents who would not reveal their HIV positive status occurs among those who have lost a relative or a friend to AIDS. Fear of being isolated, rejected, stigmatized and unwanted featured among the top reasons why respondents would not reveal their HIV positive status. Society’s reaction towards HIV positive individuals and families with HIV/AIDS patients appeared strong enough to drive individuals to hide their positive status and to go ahead and take the risk of onward transmission of the virus.

 2. Anti-glomerular basement membrane glomerulonephritis in an HIV positive patient: case report

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Eduardo José Bellotto Monteiro

  Full Text Available We report on a case of a patient with HIV infection, diagnosed 18 months prior to the development of an anti-glomerular basement membrane (anti-GBM rapidly progressive glomerulonephritis; this is probably the first report of such an association. A 30-year-old white man presented with elevation of serum creatinine (1.3 - 13.5 mg/dL within one month. At admission, the urinalysis showed proteinuria of 7.2 g/L and 8,000,000 erythrocytes/mL. Renal biopsy corresponded to a crescentic diffuse proliferative glomerulonephritis mediated by anti-GBM, and serum testing for anti-GBM antibodies was positive; antinuclear antibodies (ANA and anti-neutrophilic cytoplasmic antibodies (ANCA were also positive. The patient underwent hemodyalisis and was treated with plasmapheresis, cyclophosphamide and prednisone. The association described here is not casual, as crescentic glomerulonephritis is not common in HIV-positive patients, anti-GBM glomerulonephritis is rare and anti-GBM antibodies are frequently observed in HIV-positive subjects when compared to the overall population. Based on the current case and on the elevated frequency of the positivity for such antibodies in this group of patients, it is advisable to be aware of the eventual association between these two conditions and to promote an active search for anti-GBM antibodies and early diagnosis of eventual urinary abnormalities in HIV-positive subjects, considering the severity of anti-GBM glomerulonephritis.

 3. Perinatal Outcomes in HIV Positive Pregnant Women with Concomitant Sexually Transmitted Infections

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Erin Burnett

  2015-01-01

  Full Text Available Objective. To evaluate whether HIV infected pregnant women with concomitant sexually transmitted infection (STIs are at increased risk of adverse perinatal and neonatal outcomes. Methods. We conducted a cohort study of HIV positive women who delivered at an inner-city hospital in Atlanta, Georgia, from 2003 to 2013. Demographics, presence of concomitant STIs, prenatal care information, and maternal and neonatal outcomes were collected. The outcomes examined were the association of the presence of concomitant STIs on the risk of preterm birth (PTB, postpartum hemorrhage, chorioamnionitis, preeclampsia, intrauterine growth restriction, small for gestational age, low Apgar scores, and neonatal intensive care admission. Multiple logistic regression was performed to adjust for potential confounders. Results. HIV positive pregnant women with concomitant STIs had an increased risk of spontaneous PTB (odds ratio (OR 2.11, 95% confidence interval [CI] 1.12–3.97. After adjusting for a history of preterm birth, maternal age, and low CD4+ count at prenatal care entry the association between concomitant STIs and spontaneous PTB persisted (adjusted OR 1.96, 95% CI 1.01–3.78. Conclusions. HIV infected pregnant women with concomitant STIs relative to HIV positive pregnant women without a concomitant STI are at increased risk of spontaneous PTB.

 4. Experiences of work among people with disabilities who are HIV-positive in Zambia.

  Science.gov (United States)

  Njelesani, Janet; Nixon, Stephanie; Cameron, Deb; Parsons, Janet; Menon, Anitha

  2015-01-01

  This paper focuses on accounts of how having a disability and being HIV-positive influences experiences of work among 21 people (12 women, 9 men) in Lusaka, Zambia. In-depth semi-structured interviews were conducted in English, Bemba, Nyanja, or Zambian sign language. Descriptive and thematic analyses were conducted. Three major themes were generated. The first, a triple burden, describes the burden of having a disability, being HIV-positive, and being unemployed. The second theme, disability and HIV is not inability, describes participants' desire for work and their resistance to being regarded as objects of charity. Finally, how work influences HIV management, describes the practicalities of working and living with HIV. Together these themes highlight the limited options available to persons with disabilities with HIV in Lusaka, not only secondary to the effects of HIV influencing their physical capacity to work, but also because of the attendant social stigma of being a person with a disability and HIV-positive.

 5. Struggling to care: A discursive-material analysis of negotiating agency among HIV-positive MSM.

  Science.gov (United States)

  Canoy, Nico A; Ofreneo, Mira Alexis P

  2017-11-01

  A discursive-materialist framework of agency asserts the mutual constitution of agency within cultural discursive, economic, and embodied material structures. Understanding how HIV-positive men who have sex with men in the Philippines negotiate agency vis-a-vis wider social structures, we utilized Foucault's care of the self to locate agency in relationships with the self, others, and the broader world. Using data from narratives of 20 Filipino HIV-positive men who have sex with men, we analyzed the negotiation of agency as HIV-positive as embedded in the unique discursive terrain of Roman Catholicism and the economic materiality of a developing country. Three main processes of negotiating agency are elaborated: (1) questioning the spiritual self and the sexual body in the relationship with the self, (2) navigating interpersonal limits to care giving in the relationship with others, and (3) reclaiming human dignity in health care in the relationship with the broader world. Theoretical insights on the discursive and material constitution of healing in light of discursive and material challenges are discussed.

 6. After the fall from grace: negotiation of new identities among HIV-positive women in Peru.

  Science.gov (United States)

  Valencia-Garcia, Dellanira; Starks, Helene; Strick, Lara; Simoni, Jane M

  2008-10-01

  Despite increasing rates of HIV infection among heterosexual women in Peru, married women remain virtually invisible as a group at risk of HIV or requiring treatment. This study analyzed the intersections of HIV with machismo and marianismo, the dominant discourses in Latin America that prescribe gender roles for men and women. Data sources include recent literature on machismo and marianismo and interviews conducted with 14 HIV-positive women in Lima, Peru. Findings indicate how the stigma associated with HIV constructs a discourse that restricts the identities of HIV-positive women to those of 'fallen women' whether or not they adhere to social codes that shape and inform their identities as faithful wives and devoted mothers. Lack of public discourse concerning HIV-positive marianas silences women as wives and disenfranchises them as mothers, leaving them little room to negotiate identities that allow them to maintain their respected social positions. Efforts must be aimed at expanding the discourse of acceptable gender roles and behaviour for both men and women within the context of machismo and marianismo so that there can be better recognition of all persons at risk of, and living with, HIV infection.

 7. Immune Recovery Syndrome in the HIV-positive patient: Radiological Findings of Paradoxical Reactions

  International Nuclear Information System (INIS)

  Martinez, E.; Sanchez, M. A.; Torres, M.; Benito, J.; Avila, A.

  2004-01-01

  To describe immune recovery syndrome (IRS) and related radiological findings in HIV-positive patients. To alert radiologists to the ever-increasingly frequent appearance of paradoxical reactions (PR) in granulomatous diseases under antiretroviral treatment. We present a retrospective study of 9 adult HIV-positive patients who showed IRS, 6 cases of tuberculosis (TBC), 2 cases of atypical mycobacterium and a case of sarcoidosis. At the time of IRS/PR diagnosis, any suspicion of infectious activity was excluded through the use of appropriate microbiological tests. clinical and radiological characteristics of the above mentioned cases are analyze here. All patients experienced a clinical and/or radiological worsening of condition following variable periods of antiretroviral and/or anti-tuberculosis treatment, and coinciding with viral load decrease and CD4-T-lymphocyte recovery. Diagnosis of IRS/PR was clinical in five cases and radiological in four. In all but one case, antiretroviral treatment had at some time been previously administered. IRS/PR is a diagnosis of exclusion which must be included in the differential diagnosis of newly appearing lesions or worsening of already existing ones in HIV-positive patients that have recently begun antiretroviral and/or anti-tuberculosis treatment. Such should be done after excluding drug resistance, treatment non-adherence and intercurrent disease. (Author) 8 refs

 8. Negotiating cultures: disclosure of HIV-positive status among people from minority ethnic communities in Sydney.

  Science.gov (United States)

  Körner, Henrike

  2007-01-01

  Because of the multiple stigma attached to HIV/AIDS, disclosure of HIV-positive serostatus is a considerable social risk for those who disclose. While HIV/AIDS-related stigma affects all HIV-positive people, for people from minority cultures additional cultural factors may play a significant role in self-disclosure. This paper draws on data from semi-structured, in-depth interviews with HIV-positive people from minority cultures in Sydney. Disclosure decisions were influenced by gender, sexual orientation, as well as cultural background. Gay men drew on both collectivist and individualist notions of interdependence and self-reliance in different socio-cultural contexts. This enabled them to accommodate the imperative to maintain harmony with the family and meet their individual needs for support. Heterosexual men who had disclosed voluntarily or involuntarily experienced discrimination and avoidance, and interdependence with family and ethnic community was disrupted. Heterosexual women disclosed to no one outside the health care system and were anxious to avoid any disclosure in the future. For all participants, voluntary and involuntary disclosure caused potential and actual disruption of relationships with their families and ethnic communities. The paper concludes by arguing for an ecological perspective of health in which decisions are not located in rational decision making alone but in the broader context of family and community.

 9. Low prevalence of H. pylori Infection in HIV-Positive Patients in the Northeast of Brazil

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Silva Cícero IS

  2011-02-01

  Full Text Available Abstract Background This study conducted in Northeastern Brazil, evaluated the prevalence of H. pylori infection and the presence of gastritis in HIV-infected patients. Methods There were included 113 HIV-positive and 141 age-matched HIV-negative patients, who underwent upper gastrointestinal endoscopy for dyspeptic symptoms. H. pylori status was evaluated by urease test and histology. Results The prevalence of H. pylori infection was significantly lower (p H. pylori status and gender, age, HIV viral load, antiretroviral therapy and the use of antibiotics. A lower prevalence of H. pylori was observed among patients with T CD4 cell count below 200/mm3; however, it was not significant. Chronic active antral gastritis was observed in 87.6% of the HIV-infected patients and in 780.4% of the control group (p = 0.11. H. pylori infection was significantly associated with chronic active gastritis in the antrum in both groups, but it was not associated with corpus chronic active gastritis in the HIV-infected patients. Conclusion We demonstrated that the prevalence of H. pylori was significantly lower in HIV-positive patients compared with HIV-negative ones. However, corpus gastritis was frequently observed in the HIV-positive patients, pointing to different mechanisms than H. pylori infection in the genesis of the lesion.

 10. Chlamydia and gonorrhea infections in HIV-positive women in urban Lusaka, Zambia

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Maria L Alcaide

  2012-01-01

  Full Text Available Background: Sexually transmitted infections (STIs remain an important public health issue in sub-Saharan Africa. STIs in HIV-positive women are associated not only with gynecological complications but with increased risk of HIV transmission to HIV-negative partners and newborns. Aims: The aims of this study are to determine the prevalence of chlamydia (CT and gonorrhea (GC and examine the demographic characteristics and risk behaviors associated with these STIs in a group of HIV-positive women in Lusaka, Zambia. Settings and Design: Cross-sectional study of a sample of HIV-infected women enrolled in two large studies conducted in urban Lusaka, Zambia. Materials and Methods: HIV-seropositive women (n = 292 were assessed for demographic and behavioral risk factors and tested for CT and GC. Univariate analysis was used to determine the demographic characteristics and risk behaviors associated with having CT or GC. Results: The identified prevalence of CT was 1% and of GC was 1.4%. There was an association of CT/GC with the use of alcohol before sex (OR = 9.I, CI = 0.59-0.15, P = 0.03. Conclusions: Rates of CT and GC are described in this sample of HIV-positive women. While being in HIV care may serve to increase medical care and condom use, alcohol use should be addressed in this population.

 11. High prevalence of oral colonization by Candida dubliniensis in HIV-positive patients in Argentina.

  Science.gov (United States)

  Binolfi, Andrés; Biasoli, Marisa S; Luque, Alicia G; Tosello, María E; Magaró, Hortensia M

  2005-08-01

  Candida dubliniensis is a recently described yeast species, closely related to Candida albicans. This work represents the first general survey of the carriage of C. dubliniensis in the oral cavities of HIV-positive patients in Argentina. We studied 133 strains isolated from 162 HIV-positive patients, using the following identification tests: chlamydospore production on corn meal agar with Tween 80; colony color on CHROMagar Candida media; differential growth at 45 degrees C on potato dextrose agar; D-xylose assimilation; chlamydospore formation on sunflower seed agar (SSA); carbohydrate assimilation profiles using the API 20 C Aux commercial kit and PCR using primers that hybridize to the class IV intron of the ACT1 gene. Out of the 133 strains, 21 were identified as C. dubliniensis, representing approximately 13% of the 162 patients in this study. From these data, we conclude that although the PCR assay is the most reliable method, clamydospore formation on SSA is an easier and less expensive test for the screening of C. dubliniensis in the routine laboratory. Our results show that C. dubliniensis has a high prevalence among HIV-positive patients in Argentina.

 12. Optimism, community attachment and serostatus disclosure among HIV-positive men who have sex with men.

  Science.gov (United States)

  Murphy, Patrick J; Hevey, David; O'Dea, Siobhán; Ní Rathaille, Neans; Mulcahy, Fiona

  2015-01-01

  This study investigated the relationship between HIV health optimism (HHO) (the belief that health will remain good after HIV infection due to treatment efficacy), HIV-positive community attachment (HCA), gay community attachment (GCA) and serostatus disclosure to casual sex partners by HIV-positive men who have sex with men (MSM). Cross-sectional questionnaire data were gathered from 97 HIV-positive MSM attending an HIV treatment clinic in Dublin, Ireland. Based on self-reported disclosure to casual partners, participants were classified according to their pattern of disclosure (consistent, inconsistent or non-disclosers). Multinomial logistic regression was used to assess HHO, HCA and GCA as predictors of participants' pattern of disclosure. Classification as a non-discloser (compared to a consistent discloser) was associated with higher HHO, less HCA and greater GCA. Classification as an inconsistent discloser (compared to a consistent discloser) was associated with higher GCA. The study provided novel quantitative evidence for associations between the constructs of interest. The results suggest that (1) HHO is associated with reduced disclosure, suggesting optimism may preclude individuals reaping the benefits of serostatus disclosure and (2) HCA and GCA represent competing attachments with conflicting effects on disclosure behaviour. Limitations and areas for future research are discussed.

 13. Anti-tuberculosis therapy-induced hepatotoxicity among Ethiopian HIV-positive and negative patients.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Getnet Yimer

  2008-03-01

  Full Text Available To assess and compare the prevalence, severity and prognosis of anti-TB drug induced hepatotoxicity (DIH in HIV positive and HIV negative tuberculosis (TB patients in Ethiopia.In this study, 103 HIV positive and 94 HIV negative TB patients were enrolled. All patients were evaluated for different risk factors and monitored biochemically and clinically for development of DIH. Sub-clinical hepatotoxicity was observed in 17.3% of the patients and 8 out of the 197 (4.1% developed clinical hepatotoxicity. Seven of the 8 were HIV positive and 2 were positive for HBsAg.Sub-clinical hepatotoxicity was significantly associated with HIV co-infection (p = 0.002, concomitant drug intake (p = 0.008, and decrease in CD4 count (p = 0.001. Stepwise restarting of anti TB treatment was also successful in almost all the patients who developed clinical DIH. We therefore conclude that anti-TB DIH is a major problem in HIV-associated TB with a decline in immune status and that there is a need for a regular biochemical and clinical follow up for those patients who are at risk.

 14. Domesticeringen af Ford i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Wagner, Michael

  forstand voksede sig stor og stærk i den selv samme periode som Ford Motor Company gennem udbredelse af bilismen. Det var især FDM's medlemsblad MOTOR, som løbende bragte en stor mængde artikler om Ford Motor Company og reklamer for firmaets produkter i hele perioden 1906-1940. De to store aktører...

 15. Skoling af lyst

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bjerg, Helle

  2011-01-01

  På baggrund af interview med tre elevgenerationer fremanalyseres skolens virkningsfuldhed i skoling af lyst i et historisk perspektiv. I afhandlingen udvikles to teoretisk-analytiske optikker: Skolen som ideologisk rum - med inspiration fra Slavoj Zizeks ideologikritik, samt Skolen som affektivt...

 16. Hvad er ledelse af brugerinddragelse?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holm-Petersen, Christina; Navne, Laura Emdal

  2015-01-01

  Brugerinddragelse i det danske sundhedsvæsen står højt på den politiske dagsorden, men det er stadig en udfordring at implementere visionen i klinisk praksis. Ledelse af brugerinddragelse bliver aktuelt udpeget som en central nøgle til at føre visionen ud i livet. Samtidig er der kun relativt lidt......, at brugerinddragelse skal implementeres i en verden, hvor der allerede er en række andre mål tilstede. En central ledelsesudfordring er derfor, at nogle af målene med brugerinddragelse forudsætter nye måder at organisere ikke bare arbejdet og kompetencer på, men også relationer til patienter og pårørende. En væsentlig...... that organize relations Patient involvement in the health services in Denmark is high on the political agenda, though continues to be a challenge to implement. It is increasingly said that leadership is crucial to the implementation process. However, research into the role of leaders in patient involvement...

 17. Ensretning af historieundervisningen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rønhede, Søren

  2008-01-01

  "Det er ikke kun i Putins Rusland, at statsmagten vil dirigere historieundervisningen." (Politiken havde fokuseret på "ensretning af historieundervisningen" i Rusland) "Kanonen fra 2006 er undfanget af Udvalget til Styrkelse af Historie i Folkeskolen. Dette udvalg havde regeringen nedsat; men bid...... bidrager kanonen til faglig styrkelse?" spørges der. Det vises, at flere kanonpunkter ikke er fagligt funderede, men af mytologisk art....

 18. Brands som brikker i konstruktionen af identitet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hermansen, Judy

  2008-01-01

  Forbrug spiller en vigtig rolle i produktionen af mening og værdier, som kan skabe og vedligeholde både forbrugerens personlige og sociale verden - og derfor er reklame også en vigtig kilde til disse symbolske betydninger. Udgivelsesdato: juni...

 19. Distribution af video – lige meget hvordan?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Diba Markus

  2009-04-01

  Full Text Available Artiklen omhandler løsninger til distribution af video og de faktorer, der kan være udslagsgivende, når man som underviser eller universitet skal vælge, hvilken man vil gøre brug af. De kommercielle løsninger såsom YouTube m.fl. er kendt af de fleste. Hvad færre måske ved er, at der eksisterer alternativer. På europæisk plan har en række institutioner og forskningsnet, herunder det danske, således valgt at lave deres egne løsninger. Der er afgørende forskelle i disse hhv. kommercielle og ikke-kommercielle videodistributionstjenesters tilgange til problemstillinger vedrørende adgangsbegrænsning, ophavsret, metadatering og bevaring samt kvalitetssikring af indhold - forskelle, der for en stor del udspringer af deres respektive opdrag og muligheder for brugerautentificering. Kun de færreste af alternativerne kan bruges af danske studerende og universitetsansatte. Som der argumenteres for i artiklen, er disse problemstillinger imidlertid vigtig baggrundsinformation, når der skal tages stilling til, hvordan man bedst distribuerer videoressourcer. I artiklen beskrives overordnede fællestræk ved hhv. de kommercielle og de ikke-kommercielle distributionsløsninger, og de helt grundliggende forskelle mellem dem diskuteres.

 20. En analyse af Activity Based Costing og driftsøkonomi som ex ante og ex post information. Del 2

  DEFF Research Database (Denmark)

  Israelsen, Poul; Rohde, Carsten

  2009-01-01

   I en tidligere artikel (Israelsen & Rohde, 2008)har vi under ex ante analyseret forskellene mellem ABC og driftsøkonomi under forudsætning om ledig henholdsvis knap kapacitet. I den pågældende artikel forudsatte vi, at alle ressourcerne var særbestemte pr. aktivitet. Denne forudsætning ophæves h...

 1. Cervical Screening within HIV Care: Findings from an HIV-Positive Cohort in Ukraine

  Science.gov (United States)

  Bailey, Heather; Thorne, Claire; Semenenko, Igor; Malyuta, Ruslan; Tereschenko, Rostislav; Adeyanova, Irina; Kulakovskaya, Elena; Ostrovskaya, Lyudmila; Kvasha, Liliana; Cortina-Borja, Mario; Townsend, Claire L.

  2012-01-01

  Introduction HIV-positive women have an increased risk of invasive cervical cancer but cytologic screening is effective in reducing incidence. Little is known about cervical screening coverage or the prevalence of abnormal cytology among HIV-positive women in Ukraine, which has the most severe HIV epidemic in Europe. Methods Poisson regression models were fitted to data from 1120 women enrolled at three sites of the Ukraine Cohort Study of HIV-infected Childbearing Women to investigate factors associated with receiving cervical screening as part of HIV care. All women had been diagnosed as HIV-positive before or during their most recent pregnancy. Prevalence of cervical abnormalities (high/low grade squamous intraepithelial lesions) among women who had been screened was estimated, and associated factors explored. Results Overall, 30% (337/1120) of women had received a cervical screening test as part of HIV care at study enrolment (median 10 months postpartum), a third (115/334) of whom had been tested >12 months previously. In adjusted analyses, women diagnosed as HIV-positive during (vs before) their most recent pregnancy were significantly less likely to have a screening test reported, on adjusting for other potential risk factors (adjusted prevalence ratio (APR) 0.62, 95% CI 0.51–0.75 p<0.01 for 1st/2nd trimester diagnosis and APR 0.42, 95% CI 0.28–0.63 p<0.01 for 3rd trimester/intrapartum diagnosis). Among those with a cervical screening result reported at any time (including follow-up), 21% (68/325) had a finding of cervical abnormality. In adjusted analyses, Herpes simplex virus 2 seropositivity and a recent diagnosis of bacterial vaginosis were associated with an increased risk of abnormal cervical cytology (APR 1.83 95% CI 1.07–3.11 and APR 3.49 95% CI 2.11–5.76 respectively). Conclusions In this high risk population, cervical screening coverage as part of HIV care was low and could be improved by an organised cervical screening programme for HIV-positive

 2. Arbejdsmiljø ved udbud af busdrift

  DEFF Research Database (Denmark)

  Wiegmann, Inger-Marie; Mathiesen, Karin; Hasle, Peter

  En undersøgelse af sammenhængen mellem arbejdsmiljø og udbud af busdrift i tre trafikselskabet. Resultaterne peger på at arbejdsmiljøet går fra udelukkende til at være et anliggende mellem arbejdsgiver og arbejdstager til et trepartsforhold hvor også udbyder (trafikselskabet) får et ansvar og har...

 3. Gennemgang af den danske samfundsregulering

  DEFF Research Database (Denmark)

  Falch, Morten

  investeringer hos en bred række af markedsaktører’1. Midlet til at opnå dette mål har været at skabe et regelsæt der gør det lettere for nye virksomheder at komme ind på det nye telemarked, og konkurrere på lige fod med TDC. Herudover, har man hjulpet de nye operatører på vej gennem en såkaldt asymmetrisk...

 4. Danskernes brug af nyhedsmedier 2018

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schrøder, Kim Christian; Ørsten, Mark; Eberholst, Mads Kæmsgaard

  Hvis der er ét begreb, der i 2018 er blevet slået fast med syvtommersøm i den offentlige debat verden over, så er det ’fake news’! Bekymringen over fænomenet er vokset eksplosivt, samtidig med at det er blevet mere og mere uklart, hvad ’fake news’ egentlig dækker over. I dette års analyse af...... brugen af nyhedsmedier sætter Reuters Institute Digital News Report, og også denne specialrapport om Danmark, analytisk fokus på ’fake news’ og kaster lys over borgernes opfattelse af fænomenet på en måde, så vi får nuancerne i det komplekse begreb med. Et andet emne, der er blevet diskuteret...... for fake news og egne oplevelser af fake news, og danskernes viden om, hvordan nyheder bliver lavet (nyheds-literacy)....

 5. Manejo clínico da gestante com hiv positivo nas maternidades de referência da região do Cariri Manejo clínico de la embarazada hiv positivo en las maternidades de referencia de la región de Cariri Clinical management of the hiv positive pregnant women in reference maternities from the region of Cariri

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Camilla Thania Dias de Lima

  2010-09-01

  Full Text Available Esta pesquisa objetivou identificar como ocorre o manejo clínico e medicamentoso da gestante com HIV nas maternidades de referência da região do Cariri. Estudo descritivo, retrospectivo, com dados de 22 prontuários e 21 fichas de notificação entre agosto de 2003 e setembro de 2007, analisados por estatística descritiva. Todas as gestantes realizaram 4 a 6 consultas de pré-natal. A maioria recebeu profilaxia com AZT; foram realizados 16 testes rápidos para o HIV. O parto cesáreo foi o mais utilizado; 17 receberam AZT intraparto e esquema completo; 9 iniciaram o AZT intravenoso antes de três horas de internação. No puerpério, sete realizaram inibição mecânica da lactação; duas, inibições hormonais; e oito, os dois métodos. Todos recém-nascidos receberam AZT oral e fórmula infantil. As maternidades investigadas seguem as orientações do MS quanto: uso de teste rápido, escolha do tipo de parto, profilaxia com AZT intravenoso, inibição da lactação e cuidados imediatos aos recém-nascidos.Esta investigación objetivó identificar como ocurre el manejo clínico y medicamentoso de las mujeres embarazadas con VIH en las maternidades de referencia de la región de Cariri. Estudio descriptivo, retrospectivo, con datos de 22 prontuarios y 21 fichas de notificación de agosto de 2003 hasta septiembre de 2007, analizados por estadística descriptiva. Todas las mujeres embarazadas realizaron de 4 a 6 consultas de prenatal. La mayoría recibió profilaxis con AZT; realizados 16 exámenes rápidos para el VIH. El parto [cesáreo] fue el más utilizado; 17 recibieron AZT intraparto y esquema completo; 9 iniciaron el AZT intravenoso antes de tres horas de internación. En el puerperio, siete realizaron inhibición mecánica de la lactación, dos inhibiciones hormonales y ocho, los dos métodos. Todos los recién nacidos recibieron AZT oral y fórmula infantil. Las maternidades investigadas siguen las orientaciones del MS cuanto: uso

 6. Impact of antiretroviral therapy on tuberculosis incidence among HIV-positive patients in high-income countries

  NARCIS (Netherlands)

  del Amo, Julia; Moreno, Santiago; Bucher, Heiner C.; Furrer, Hansjakob; Logan, Roger; Sterne, Jonathan; Pérez-Hoyos, Santiago; Jarrín, Inma; Phillips, Andrew; Lodi, Sara; van Sighem, Ard; de Wolf, Frank; Sabin, Caroline; Bansi, Loveleen; Justice, Amy; Goulet, Joseph; Miró, José M.; Ferrer, Elena; Meyer, Laurence; Seng, Rémonie; Toulomi, Giota; Gargalianos, Panagiotis; Costagliola, Dominique; Abgrall, Sophie; Hernán, Miguel A.; Ainsworth, J.; Anderson, J.; Babiker, A.; Delpech, V.; Dunn, D.; Easterbrook, P.; Fisher, M.; Gazzard, B.; Gilson, R.; Gompels, M.; Hill, T.; Johnson, M.; Leen, C.; Orkin, C.; Phillips, A.; Pillay, D.; Porter, K.; Sabin, C.; Schwenk, A.; Walsh, J.; Bansi, L.; Glabay, A.; Thomas, R.; Jones, K.; Perry, N.; Pullin, A.; Churchill, D.; Nelson, M.; Asboe, D.; Bulbeck, S.; Mandalia, S.; Clarke, J.; Munshi, S.; Post, F.; Khan, Y.; Patel, P.; Karim, F.; Duffell, S.; Man, S.-L.; Williams, I.; Dooley, D.; Youle, M.; Lampe, F.; Smith, C.; Grabowska, H.; Chaloner, C.; Ismajani Puradiredja, D.; Weber, J.; Kemble, C.; Mackie, N.; Winston, A.; Wilson, A.; Bezemer, D. O.; Gras, L. A. J.; Kesselring, A. M.; van Sighem, A. I.; Smit, C.; Zhang, S.; Zaheri, S.; Prins, J. M.; Boer, K.; Bos, J. C.; Geerlings, S. E.; Godfried, M. H.; Haverkort, M. E.; Kuijpers, T. W.; Lange, J. M. A.; van der Meer, J. T. M.; Nellen, F. J. B.; Pajkrt, D.; van der Poll, T.; Reiss, P.; Scherpbier, H. J.; van der Valk, M.; Wit, F. W. M. N.; Vrouenraets, S. M. E.; van Vugt, M.; Schreij, G.; Lowe, S.; Oude Lashof, A.; Bravenboer, B.; Pronk, M. J. H.; van der Ende, M. E.; van der Feltz, M.; Gelinck, L. B. S.; Nouwen, J. L.; Rijnders, B. J. A.; de Ruiter, E. D.; Slobbe, L.; Schurink, C. A. M.; Verbon, A.; de Vries-Sluijs, T. E. M. S.; Driessen, G.; Hartwig, N. G.; Branger, J.; Kauffmann, R. H.; Schippers, E. F.; Groeneveld, P. H. P.; Alleman, M. A.; Bouwhuis, J. W.; ten Kate, R. W.; Soetekouw, R.; Kroon, F. P.; Arend, S. M.; de Boer, M. G. J.; van den Broek, P. J.; van Dissel, J. T.; Jolink, H.; van Nieuwkoop, C.; den Hollander, J. G.; Pogany, K.; Bronsveld, W.; Kortmann, W.; van Twillert, G.; Vriesendorp, R.; Leyten, E. M. S.; van Houte, D.; Polée, M. B.; van Vonderen, M. G. A.; ten Napel, C. H. H.; Kootstra, G. J.; Brinkman, K.; van den Berk, G. E. L.; Blok, W. L.; Frissen, P. H. J.; Schouten, W. E. M.; van Eeden, A.; Verhagen, D. W. M.; Mulder, J. W.; van Gorp, E. C. M.; Smit, P. M.; Weijer, S.; Juttmann, J. R.; Brouwer, A. E.; van Kasteren, M. E. E.; Veenstra, J.; Lettinga, K. D.; Koopmans, P. P.; Brouwer, A. M.; Dofferhoff, A. S. M.; van der Flier, M.; de Groot, R.; ter Hofstede, H. J. M.; Keuter, M.; van der Ven, A. J. A. M.; Sprenger, H. G.; van Assen, S.; Doedens, R.; Scholvinck, E. H.; Stek, C. J.; Hoepelman, A. I. M.; Arends, J. E.; Ellerbroek, P. M.; van der Hilst, J. C. H.; Jaspers, C. A. J. J.; Maarschalk-Ellerbroek, L. J.; Oosterheert, J. J.; Peters, E. J. G.; Mudrikova, T.; Schneider, M. M. E.; Wassenberg, M. W. M.; Geelen, S. P. M.; Wolfs, T. F. W.; Danner, S. A.; van Agtmael, M. A.; Bierman, W. F. W.; Claessen, F. A. P.; de Jong, E. V.; Perenboom, R. M.; bij de Vaate, E. A.; Richter, C.; van der Berg, J.; Gisolf, E. H.; van den Berge, M.; Stegeman, A.; Duits, A. J.; Winkel, K.; Abgrall, S.; Barin, F.; Bentata, M.; Billaud, E.; Boué, F.; Burty, C.; Cabié, A.; Costagliola, D.; Cotte, L.; de Truchis, P.; Duval, X.; Duvivier, C.; Enel, P.; Fredouille-Heripret, L.; Gasnault, J.; Gaud, C.; Gilquin, J.; Grabar, S.; Katlama, C.; Khuong, M. A.; Lang, J. M.; Lascaux, A. S.; Launay, O.; Mahamat, A.; Mary-Krause, M.; Matheron, S.; Meynard, J. L.; Pavie, J.; Pialoux, G.; Pilorgé, F.; Poizot-Martin, I.; Pradier, C.; Reynes, J.; Rouveix, E.; Simon, A.; Tattevin, P.; Tissot-Dupont, H.; Viard, J. P.; Viget, N.; Jacquemet, N.; Guiguet, M.; Lanoy, E.; Lièvre, L.; Selinger-Leneman, H.; Lacombe, J. M.; Potard, V.; Bricaire, F.; Herson, S.; Desplanque, N.; Girard, P. M.; Meyohas, M. C.; Picard, O.; Cadranel, J.; Mayaud, C.; Clauvel, J. P.; Decazes, J. M.; Gerard, L.; Molina, J. M.; Diemer, M.; Sellier, P.; Honoré, P.; Jeantils, V.; Tassi, S.; Mechali, D.; Taverne, B.; Bouvet, E.; Crickx, B.; Ecobichon, J. L.; Picard-Dahan, C.; Yeni, P.; Berthé, H.; Dupont, C.; Chandemerle, C.; Mortier, E.; Tisne-Dessus, D.; Weiss, L.; Salmon, D.; Auperin, I.; Roudière, L.; Fior, R.; Delfraissy, J. F.; Goujard, C.; Jung, C.; Lesprit, Ph; Vittecoq, D.; Fraisse, P.; Rey, D.; Beck-Wirth, G.; Stahl, J. P.; Lecercq, P.; Gourdon, F.; Laurichesse, H.; Fresard, A.; Lucht, F.; Bazin, C.; Verdon, R.; Chavanet, P.; Arvieux, C.; Michelet, C.; Choutet, P.; Goudeau, A.; Maître, M. F.; Hoen, B.; Eglinger, P.; Faller, J. P.; Borsa-Lebas, F.; Caron, F.; Daures, J. P.; May, T.; Rabaud, C.; Berger, J. L.; Rémy, G.; Arlet-Suau, E.; Cuzin, L.; Massip, P.; Thiercelin Legrand, M. F.; Pontonnier, G.; Yasdanpanah, Y.; Dellamonica, P.; Pugliese, P.; Aleksandrowicz, K.; Quinsat, D.; Ravaux, I.; Delmont, J. P.; Moreau, J.; Gastaut, J. A.; Retornaz, F.; Soubeyrand, J.; Galinier, A.; Ruiz, J. M.; Allegre, T.; Blanc, P. A.; Bonnet-Montchardon, D.; Lepeu, G.; Granet-Brunello, P.; Esterni, J. P.; Pelissier, L.; Cohen-Valensi, R.; Nezri, M.; Chadapaud, S.; Laffeuillade, A.; Raffi, F.; Boibieux, A.; Peyramond, D.; Livrozet, J. M.; Touraine, J. L.; Trepo, C.; Strobel, M.; Saint-Martin, C. H.; Bissuel, F.; Pradinaud, R.; Sobesky, M.; Contant, M.; Aebi, C.; Battegay, M.; Bernasconi, E.; Böni, J.; Brazzola, P.; Bucher, H. C.; Bürgisser, Ph; Calmy, A.; Cattacin, S.; Cavassini, M.; Cheseaux, J.-J.; Drack, G.; Dubs, R.; Egger, M.; Elzi, L.; Fischer, M.; Flepp, M.; Fontana, A.; Francioli, P.; Furrer, H. J.; Fux, C.; Gayet-Ageron, A.; Gerber, S.; Gorgievski, M.; Günthard, H.; Gyr, Th; Hirsch, H.; Hirschel, B.; Hösli, I.; Hüsler, M.; Kaiser, L.; Kahlert, Ch; Karrer, U.; Kind, C.; Klimkait, Th; Ledergerber, B.; Martinetti, G.; Martinez, B.; Müller, N.; Nadal, D.; Paccaud, F.; Pantaleo, G.; Raio, L.; Rauch, A.; Regenass, S.; Rickenbach, M.; Rudin, C.; Schmid, P.; Schultze, D.; Schüpbach, J.; Speck, R.; Taffé, P.; Telenti, A.; Trkola, A.; Vernazza, P.; Weber, R.; Wyler, C.-A.; Yerly, S.; Casabona, J.; Miró, J. M.; Alquézar, A.; Isern, V.; Esteve, A.; Podzamczer, D.; Murillas, J.; Gatell, J. M.; Agüero, F.; Tural, C.; Clotet, B.; Ferrer, E.; Segura, F.; Riera, M.; Navarro, G.; Force, L.; Vilaró, J.; Masabeu, A.; García, I.; Guadarrama, M.; Romero, A.; Agustí, C.; Montoliu, A.; Ortega, N.; Lazzari, E.; Puchol, E.; Sanchez, M.; Blanco, J. L.; Garcia-Alcaide, F.; Mallolas, J.; Martínez, E.; López-Dieguez, M.; García-Goez, J. F.; Sirera, G.; Romeu, J.; Jou E Negredo, A.; Miranda, C.; Capitan, M. C.; Olmo, M.; Barragan, P.; Saumoy, M.; Bolao, F.; Cabellos, C.; Peña, C.; Sala, M.; Cervantes, M.; Navarro, M.; Jose Amengual, M.; Penelo, E.; Barrufet, P.; Berenguer, J.; del Amo, J.; García, F.; Gutiérrez, F.; Labarga, P.; Moreno, S.; Muñoz, M. A.; Sobrino, P.; Alejos, B.; Monge, S.; Hernando, V.; Alvarez, D.; Jarrín, I.; Gómez Sirvent, J. L.; Rodríguez, P.; Alemán, M. R.; Alonso, M. M.; López, A. M.; Hernández, M. I.; Soriano, V.; Barreiro, P.; Medrano, J.; Rivas, P.; Herrero, D.; Blanco, F.; Vispo, M. E.; Martín, L.; Ramírez, G.; de Diego, M.; Rubio, R.; Pulido, F.; Moreno, V.; Cepeda, C.; Hervás, R. l; Iribarren, J. A.; Arrizabalaga, J.; Aramburu, M. J.; Camino, X.; Rodríguez-Arrondo, F.; von Wichmann, M. A.; Pascual, L.; Goenaga, M. A.; Masiá, M.; Ramos, J. M.; Padilla, S.; Sánchez-Hellín, V.; Bernal, E.; Escolano, C.; Montolio, F.; Peral, Y.; López, J. C.; Miralles, P.; Cosín, J.; Sánchez, M.; Gutiérrez, I.; Ramírez, M.; Padilla, B.; Vidal, F.; Sanjuan, M.; Peraire, J.; Veloso, S.; Viladés, C.; López-Dupla, M.; Olona, M.; Vargas, M.; Aldeguer, J. L.; Blanes, M.; Lacruz, J.; Salavert, M.; Montero, M.; Cuéllar, S.; de los Santos, I.; Sanz, J.; Oteo, J. A.; Blanco, J. R.; Ibarra, V.; Metola, L.; Sanz, M.; Pérez-Martínez, L.; Sola, J.; Uriz, J.; Castiello, J.; Reparaz, J.; Arriaza, M. J.; Irigoyen, C.; Antela, A.; Casado, J. L.; Dronda, F.; Moreno, A.; Pérez, M. J.; López, D.; Gutiérrez, C.; Hernández, B.; Pumares, M.; Martí, P.; García, L.; Page, C.; Hernández, J.; Peña, A.; Muñoz, L.; Parra, J.; Viciana, P.; Leal, M.; López-Cortés, L. F.; Trastoy, M.; Mata, R.; Justice, A. C.; Fiellin, D. A.; Rimland, D.; Jones-Taylor, C.; Oursler, K. A.; Titanji, R.; Brown, S.; Garrison, S.; Rodriguez-Barradas, M.; Masozera, N.; Goetz, M.; Leaf, D.; Simberkoff, M.; Blumenthal, D.; Leung, J.; Butt, A.; Hoffman, E.; Gibert, C.; Peck, R.; Mattocks, K.; Braithwaite, S.; Brandt, C.; Bryant, K.; Cook, R.; Conigliaro, J.; Crothers, K.; Chang, J.; Crystal, S.; Day, N.; Erdos, J.; Freiberg, M.; Kozal, M.; Gandhi, N.; Gaziano, M.; Gerschenson, M.; Good, B.; Gordon, A.; Goulet, J. L.; Hernán, M. A.; Kraemer, K.; Lim, J.; Maisto, S.; Miller, P.; Mole, L.; O'Connor, P.; Papas, R.; Robins, J. M.; Rinaldo, C.; Roberts, M.; Samet, J.; Tierney, B.; Whittle, J.; Brettle, R.; Darbyshire, J.; Fidler, S.; Goldberg, D.; Hawkins, D.; Jaffe, H.; Johnson, A.; McLean, K.; Porter, Kholoud; Cursley, Adam; Ewings, Fiona; Fairbrother, Keith; Gnatiuc, Louisa; Murphy, Brendan; Douglas, G.; Kennedy, N.; Pritchard, J.; Andrady, U.; Rajda, N.; Maw, R.; McKernan, S.; Drake, S.; Gilleran, G.; White, D.; Ross, J.; Toomer, S.; Hewart, R.; Wilding, H.; Woodward, R.; Dean, G.; Heald, L.; Horner, P.; Glover, S.; Bansaal, D.; Eduards, S.; Carne, C.; Browing, M.; Das, R.; Stanley, B.; Estreich, S.; Magdy, A.; O'Mahony, C.; Fraser, P.; Hayman, B.; Jebakumar, S. P. R.; Joshi, U.; Ralph, S.; Wade, A.; Mette, R.; Lalik, J.; Summerfield, H.; El-Dalil, A.; France, A. J.; White, C.; Robertson, R.; Gordon, S.; McMillan, S.; Morris, S.; Lean, C.; Vithayathil, K.; McLean, L.; Winter, A.; Gale, D.; Jacobs, S.; Tayal, S.; Short, L.; Green, S.; Williams, G.; Sivakumar, K.; Bhattacharyya, D. N.; Monteiro, E.; Minton, J.; Dhar, J.; Nye, F.; DeSouza, C. B.; Isaksen, A.; McDonald, L.; Franca, A.; William, L.; Jendrulek, I.; Peters, B.; Shaunak, S.; El-Gadi, S.; Easterbrook, P. J.; Mazhude, C.; Johnstone, R.; Fakoya, A.; Mchale, J.; Waters, A.; Kegg, S.; Mitchell, S.; Byrne, P.; Rice, P.; Mullaney, S. A.; McCormack, S.; David, D.; Melville, R.; Phillip, K.; Balachandran, T.; Mabey-Puttock, S.; Sukthankar, A.; Murphy, C.; Wilkins, E.; Ahmad, S.; Haynes, J.; Evans, E.; Ong, E.; Grey, R.; Meaden, J.; Bignell, C.; Loay, D.; Peacock, K.; Girgis, M. R.; Morgan, B.; Palfreeman, A.; Wilcox, J.; Tobin, J.; Tucker, L.; Saeed, A. M.; Chen, F.; Deheragada, A.; Williams, O.; Lacey, H.; Herman, S.; Kinghorn, D.; Devendra, S. V.; Wither, J.; Dawson, S.; Rowen, D.; Harvey, J.; Bridgwood, A.; Singh, G.; Chauhan, M.; Kellock, D.; Young, S.; Dannino, S.; Kathir, Y.; Rooney, G.; Currie, J.; Fitzgerald, M.; Devendra, S.; Keane, F.; Booth, G.; Green, T.; Arumainayyagam, J.; Chandramani, S.; Rajamanoharan, S.; Robinson, T.; Curless, E.; Gokhale, R.; Tariq, A.; Luzzi, G.; Fairley, I.; Wallis, F.; Smit, E.; Ward, F.; Loze, B.; Morlat, P.; Bonarek, M.; Bonnet, F.; Nouts, C.; Louis, I.; Reliquet, V.; Sauser, F.; Biron, C.; Mounoury, O.; Hue, H.; Brosseau, D.; Ghosn, J.; Rannou, M. T.; Bergmann, J. F.; Badsi, E.; Rami, A.; Parrinello, M.; Samanon-Bollens, D.; Campa, P.; Tourneur, M.; Desplanques, N.; Jeanblanc, F.; Chiarello, P.; Makhloufi, D.; Blanc, A. P.; Allègre, T.; Baillat, V.; Lemoing, V.; Merle de Boever, C.; Tramoni, C.; Sobesky, G.; Abel, S.; Beaujolais, V.; Slama, L.; Chakvetadze, C.; Berrebi, V.; Fournier, I.; Gerbe, J.; Koffi, K.; Augustin-Normand, C.; Miailhes, P.; Thoirain, V.; Brochier, C.; Souala, F.; Ratajczak, M.; Beytoux, J.; Jacomet, C.; Montpied, G.; Morelon, S.; Olivier, C.; Lortholary, O.; Dupont, B.; Maignan, A.; Ragnaud, J. M.; Raymond, I.; Leport, C.; Jadand, C.; Jestin, C.; Longuet, P.; Boucherit, S.; Sereni, D.; Lascoux, C.; Prevoteau, F.; Sobel, A.; Levy, Y.; Lelièvre, J. D.; Dominguez, S.; Dumont, C.; Aumaître, H.; Delmas, B.; Saada, M.; Medus, M.; Guillevin, L.; Tahi, T.; Yazdanpanah, Y.; Pavel, S.; Marien, M. C.; Drenou, B.; Beck, C.; Benomar, M.; Muller, E.; Tubiana, R.; Ait Mohand, H.; Chermak, A.; Ben Abdallah, S.; Touam, F.; Drobacheff, C.; Folzer, A.; Obadia, M.; Prudhomme, L.; Bonnet, E.; Balzarin, F.; Pichard, E.; Chennebault, J. M.; Fialaire, P.; Loison, J.; Galanaud, P.; Bornarel, D.; Six, M.; Ferret, P.; Batisse, D.; Gonzales-Canali, G.; Devidas, A.; Chevojon, P.; Turpault, I.; Lafeuillade, A.; Cheret, A.; Philip, G.; Morel, P.; Timsit, J.; Amirat, N.; Brancion, C.; Cabane, J.; Tredup, J.; Stein, A.; Ravault, I.; Chavanet, C.; Buisson, M.; Treuvetot, S.; Nau, P.; Bastides, F.; Boyer, L.; Wassoumbou, S.; Oksenhendeler, E.; Gérard, L.; Bernard, L.; Poincaré, R.; Domart, Y.; Merrien, D.; Greder Belan, A.; Mignot, A.; Gayraud, M.; Bodard, L.; Meudec, A.; Beuscart, C.; Daniel, C.; Pape, E.; Vinceneux, P.; Simonpoli, A. M.; Zeng, A.; Mourier, L.; Fournier, L.; Jacquet, M.; Fuzibet, J. G.; Sohn, C.; Rosenthal, E.; Quaranta, M.; Chaillou, S.; Sabah, M.; Audhuy, B.; Schieber, A.; Pasteur, L.; Moreau, P.; Niault, M.; Vaillant, O.; Huchon, G.; Compagnucci, A.; de Lacroix Szmania, I.; Richier, L.; Lamaury, I.; Saint-Dizier, F.; Garipuy, D.; Drogoul, M. P.; Poizot Martin, I.; Fabre, G.; Lambert, G.; Abraham, B.; Perino, C.; Lagarde, P.; David, F.; Roche-Sicot, J.; Saraux, J. L.; Leprêtre, A.; Veil, S.; Fampin, B.; Uludag, A.; Morin, A. S.; Bletry, O.; Zucman, D.; Regnier, A.; Girard, J. J.; Quinsat, D. T.; Heripret, L.; Grihon, F.; Houlbert, D.; Ruel, M.; Chemlal, K.; Debab, Y.; Tremollieres, F.; Perronne, V.; Slama, B.; Perré, P.; Miodovski, C.; Guermonprez, G.; Dulioust, A.; Boudon, P.; Malbec, D.; Patey, O.; Semaille, C.; Deville, J.; Remy, G.; Béguinot, I.; Boue, F.; Chambrin, V.; Pignon, C.; Estocq, G. A.; Levy, A.; Duracinsky, M.; Le Bras, P.; Ngussan, M. S.; Peretti, D.; Medintzeff, N.; Lambert, T.; Segeral, O.; Lezeau, P.; Laurian, Y.; Piketty, C.; Karmochkine, M.; Eliaszewitch, M.; Jayle, D.; Tisne, D.; Kazatchkine, M.; Colasante, U.; Nouaouia, W.; Vilde, J. L.; Bollens, D.; Binet, D.; Diallo, B.; Fonquernie, L.; Lagneau, J. L.; Pietrie, M. P.; Sicard, D.; Stieltjes, N.; Michot, J.; Bourdillon, F.; Lelievre, J. D.; Obenga, G.; Escaut, L.; Bolliot, C.; Schneider, L.; Iguertsira, M.; Tomei, C.; Dhiver, C.; Tissot Dupont, H.; Vallon, A.; Gallais, J.; Gallais, H.; Durant, J.; Mondain, V.; Perbost, I.; Cassuto, J. P.; Karsenti, J. M.; Venti, H.; Ceppi, C.; Krivitsky, J. A.; Bouchaud, O.; Honore, P.; Delgado, J.; Rouzioux, C.; Burgard, M.; Boufassa, L.; Peynet, J.; Ferreros, I.; Hurtado, I.; González, C.; Caro, A. M.; Muga, R.; Sanvicens, A.; Tor, J.; del Romero, J.; Raposo, P.; Rodríguez, C.; Vera, M.; Garcia de Olalla, P.; Cayla, J.; Alastrue, I.; Belda, J.; Trullen, P.; Fernández, E.; Santos, C.; Tasa, T.; Zafra, T.; Guerrero, R.; Marco, A.; Quintana, M.; Ruiz, I.; Nuñez, R.; Pérez, R.; Castilla, J.; Guevara, M.; de Mendoza, C.; Zahonero, N.; Antoniadou, A.; Chrysos, G.; Daikos, G.; Gargalianos-Kakolyris, P.; Gogos, H. A.; Katsarou, O.; Kordossis, T.; Lazanas, M.; Nikolaidis, P.; Panos, G.; Paparizos, V.; Paraskevis, D.; Sambatakou, H.; Skoutelis, A.; Touloumi, G.; Pantazis, N.; Bakoyannis, G.; Vourli, G.; Gioukari, V.; Papadopoulos, A.; Petrikkos, G.; Paraskeva, D.; Hatziastros, P.; Psichogiou, M.; Xylomenos, G.; Maragos, M. N.; Kouramba, A.; Ioannidou, P.; Kontos, A.; Chini, M.; Tsogas, N.; Kolaras, P.; Metallidis, S.; Haratsis, G.; Leuow, K.; Kourkounti, S.; Mariolis, I.; Papastamopoulos, V.; Baraboutis, I.

  2012-01-01

  The lower tuberculosis incidence reported in human immunodeficiency virus (HIV)-positive individuals receiving combined antiretroviral therapy (cART) is difficult to interpret causally. Furthermore, the role of unmasking immune reconstitution inflammatory syndrome (IRIS) is unclear. We aim to

 7. A qualitative assessment of decisions affecting contraceptive utilization and fertility intentions among HIV-positive women in Soweto, South Africa.

  Science.gov (United States)

  Laher, Fatima; Todd, Catherine S; Stibich, Mark A; Phofa, Rebecca; Behane, Xoliswa; Mohapi, Lerato; Gray, Glenda

  2009-06-01

  The HIV epidemic in sub-Saharan Africa disproportionately affects women of reproductive age. The increasing provision of Highly Active Anti-Retroviral Therapy (HAART) with improved prognosis and maternal-fetal outcomes calls for an understanding of fertility planning for HIV-positive women. We describe the effect of HIV and HAART on pregnancy desires and contraceptive use among HIV-positive women in Soweto, South Africa. Focus group discussions and in-depth interviews were conducted with 42 HIV-positive women of reproductive age. Analysis was performed using ATLAS-ti (ATLAS-ti Center, Berlin). Emergent themes were impact of HIV diagnosis on pregnancy intentions; factors affecting contraceptive uptake including real and normative side effects, body image, and perceived vaginal wetness; and the mitigating influence of partnership on both pregnancy intentions and contraceptive use. Routine counseling about pregnancy desires and contraception should be offered to HIV-positive women.

 8. Alcohol and condom use among HIV-positive and HIV-negative female sex workers in Nagaland, India.

  Science.gov (United States)

  Nuken, Amenla; Kermode, Michelle; Saggurti, Niranjan; Armstrong, Greg; Medhi, Gajendra Kumar

  2013-09-01

  This study examines the relationship between alcohol use, HIV status, and condom use among female sex workers in Nagaland, India. We analyzed data from a cross-sectional survey undertaken in 2009, using descriptive and multivariate statistics. Out of 417 female sex workers, one-fifth used alcohol daily and one-tenth were HIV-positive. HIV-positive female sex workers were more likely than HIV-negative female sex workers to consume alcohol daily (30.2% vs. 18.0%). HIV-positive daily alcohol users reported lower condom use at last sex with regular clients compared to HIV-positive non-daily alcohol users (46.2% vs. 79.3%), a relationship not evident among HIV-negative female sex workers. There is a need to promote awareness of synergies between alcohol use and HIV, and to screen for problematic alcohol use among female sex workers in order to reduce the spread of HIV.

 9. Burden, Determinants, and Pharmacological Management of Hypertension in HIV-Positive Patients and Populations: A Systematic Narrative Review.

  Science.gov (United States)

  Nguyen, Kim Anh; Peer, Nasheeta; Mills, Edward J; Kengne, Andre Pascal

  2015-01-01

  Hypertension among HIV-positive populations has emerged as a new threat to the health and well being of people living with HIV, particularly among those receiving antiretroviral therapy. We reviewed the global evidence on the burden of disease (including prevalence and incidence), determinants of hypertension among HIV-positive populations, and the pharmacological management of hypertension in HIV-positive patients. We systematically searched PubMed-MEDLINE and EMBASE from January 2000 through February 2015 for relevant studies and traced their citations through the ISI Web of Science. We also searched the websites of the World Health Organisation, the International Society of Hypertension, and the International AIDS Society and constructed a narrative data synthesis. Hypertension is common in HIV-positive populations, with prevalence estimates ranging from 4.7 to 54.4% in high-income countries, and from 8.7 to 45.9% in low- and middle-income countries. The role of HIV-specific factors including disease severity, duration of disease, and treatments on the presence of hypertension in HIV-positive patients is reported, but patterns remain unclear. The clinical management of hypertension in HIV-positive patients is similar to those with hypertension in the general population; however, additional considerations should be given to potential drug interactions between antihypertensive agents and antiretroviral drugs to inform the clinician's selection of these therapies. Hypertension is common in HIV-positive populations and remains an important comorbidity affecting mortality outcomes. Further research examining the development of hypertension and its associated care in HIV-positive patients is required to optimize management of the dual conditions.

 10. Interactive "Video doctor" counseling reduces drug and sexual risk behaviors among HIV-positive patients in diverse outpatient settings

  OpenAIRE

  Gilbert, P; Ciccarone, D; Gansky, SA; Bangsberg, DR; Clanon, K; McPhee, SJ; Calderón, SH; Bogetz, A; Gerbert, B

  2008-01-01

  Background Reducing substance use and unprotected sex by HIV-positive persons improves individual health status while decreasing the risk of HIV transmission. Despite recommendations that health care providers screen and counsel their HIV-positive patients for ongoing behavioral risks, it is unknown how to best provide “prevention with positives” in clinical settings. Positive Choice, an interactive, patient-tailored computer program, was developed in the United States to improve clinic-based...

 11. Factors associated with specific causes of death amongst HIV-positive individuals in the D:A:D Study

  DEFF Research Database (Denmark)

  Smith, Colette; Sabin, Caroline A; Lundgren, Jens D

  2010-01-01

  To investigate any emerging trends in causes of death amongst HIV-positive individuals in the current cART era, and to investigate the factors associated with each specific cause of death.......To investigate any emerging trends in causes of death amongst HIV-positive individuals in the current cART era, and to investigate the factors associated with each specific cause of death....

 12. Tegn på lærerudvikling – Rapport 1. En evaluering af KLEO-projektets første runde 2018

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lund, Lea

  2018-01-01

  -projektet, fra ja-nuar til april 2018 understøttet af de otte KLEO-konsulenter tilknyttet projektet. Fra efteråret 2018 skal disse erfaringer spredes til yderligere fire skoler: Grenaa gymnasium: HF, Randers HF & VUC: AVU, SOSU Herning: SOSU og Silkeborg Business College: HHX. På hver af disse skoler deltager...

 13. Skattemæsssig kvalifikation af trusts i praksis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Feldthusen, Rasmus Kristian

  2013-01-01

  Artiklen har til formål at systematisere og redegøre for skattemyndighedernes fremgangsmåde og kvalifikation af trusts i dansk ret. Baggrunden herfor er, at antallet af trust-sager for såvel de administrative myndigheder som domstolene relativt set er vokset betydeligt siden årtusindeskiftet. Ud...... fra en gennemgang af doms- og administrativ praksis kan det konstateres, at kvalifikationen af trusts kan opdeles i fire hovedkategorier, som er væsentlige at have kendskab til, såfremt en skattesag indeholdende trust-elementer måtte være under opsejling. Endvidere inddrages skattestrafferetlig...... praksis på baggrund af en nyligt afsagt landsretsdom vedrørende en offshore trust....

 14. Association of asymptomatic oral candidal carriage, oral candidiasis and CD4 lymphocyte count in HIV-positive patients in China.

  Science.gov (United States)

  Liu, X; Liu, H; Guo, Z; Luan, W

  2006-01-01

  To compare the prevalence of asymptomatic oral candidal carriage in healthy volunteers with human immunodeficiency virus (HIV)-positive patients in China, as well as to investigate the relationship between CD4+ lymphocyte count and oral candidal colonization or oral candidiasis. Oral candidal carriage and oral candidiasis were investigated in 101 patients with HIV-infection seen at Youan Hospital, Beijing, China. Two hundred and seventeen healthy volunteers were involved as a control. Culture from saliva was used to test for the presence of oral Candida. CD4+ lymphocyte count was measured by flow cytometry. All data were analyzed statistically by SAS. Asymptomatic oral candidal carriage rate (28.6%) in HIV-positive group was similar to that in the healthy group (18.0%; P = 0.07). No significant difference in CD4+ lymphocyte count was found between oral Candida carriers and non-carriers among HIV-positive subjects (P = 0.89). However, the frequency of oral candidiasis increased with the decrease in CD4+ lymphocyte count (P < 0.0001), and pseudomembranous candidiasis was predominant in HIV-positive patients with CD4+ <200 cells microl(-1) (66.7%). In HIV-positive subjects, asymptomatic oral candidal colonization is not related to CD4+ lymphocyte count of blood, and the carriage rate is similar to that in the healthy population. Oral candidiasis is more likely to be observed in HIV-positive patients who have a low CD4+ lymphocyte count.

 15. Fra inaktiv til regelmæssig motionsløber - en kvalitativ interviewundersøgelse af succesfuld adfærdsændring blandt motionsløbere

  DEFF Research Database (Denmark)

  Løite, Vibeke Brinkmann; Lund-Cramer, Pernille

  2014-01-01

  er baseret på filosofisk-hermeneutisk fortolkning af individuelle, semi-strukturerede interviews. Ti informanter blev selekteret strategisk blandt deltagere i forskningsprojektet DANO-RUN (7 mænd, 3 kvinder, gennemsnitsalder 41,5 år). Interviewguiden blev udarbejdet med afsæt i Theory of Planned...... Behavior (TPB) og The Transtheoretical Model (TTM). Efterfølgende kodning og analyse af interviewene blev udført i analysesoftwaren NVivo 10. Resultater: TPB: Informanterne oplevede en erfaringsbaseret ændring i affective beliefs knyttet til løbeadfærden, som medvirkede til, at intentionen for at løbe...... of change anvendtes i størst omfang på action stage, hvorimod behavioral processes of change primært anvendtes på maintenance stage. Informanterne tillagde alle forpligtigelsen overfor DANO-RUN at have afgørende motiverende betydning. Konklusion: Denne undersøgelse viste, at individuelle faktorer i form af...

 16. Optimering af model for spredning af luftforurening

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Jens Christian

  2008-01-01

  De nuværende luftforureningsmodeller har problemer med at bevare massen af diverse kemiske stoffer og med at der ind i mellem optræder negative værdier. Derfor arbejder specialestuderende Ayoe Buus Hansen på om at forbedre den model DMU bruger til at beskrive transport og spredning af luftforuren...... luftforurening på alle skalaer på den nordlige halvkugle ved at sammenligne tre alternative beregningsmodeller. ...

 17. Overvågning af karplanter i Suserup Skov

  DEFF Research Database (Denmark)

  Wind, P.

  1999-01-01

  Vejler, i alt ca. 5.500 ha. Feltstationen blev oprettet i 1978, og siden har observatørerne registreret fuglelivet i Vejlerne og de omgivende arealer foruden vandstand, saltholdighed og drift af området. Tipperne ligger i den sydlige del af Ringkøbing Fjord. Fuglelivet blev fredet i 1898. Reservatet blev...... en samlet fredning af Vadehavet, omfatter øen Langli på 80 ha og vandarealer på i alt ca. 8.000 ha. Øen består af klitter og salte strandenge. Vandområdet er præget af tidevand, hvor vidtstrakte sand- og mudderflader og spredte muslingebanker er synlige ved lavvande. Vorsø ligger i Horsens Fjord...... saltholdighed i Ringkøbing Fjord bevirker, at vandplanter vokser dårligt eller forsvinder. Vandplanter udgør en væsentlig del af føden for visse andefugle og kan derfor have stor betydning for antallet af rastende fugle. Der blev registreret lave antal af knortegå, gråand, pibeand og krikand. Af blishøne blev...

 18. Undernutrition among HIV-positive children in Dar es Salaam, Tanzania: antiretroviral therapy alone is not enough

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sunguya Bruno F

  2011-11-01

  Full Text Available Abstract Background The prevalence of HIV/AIDS has exacerbated the impact of childhood undernutrition in many developing countries, including Tanzania. Even with the provision of antiretroviral therapy, undernutrition among HIV-positive children remains a serious problem. Most studies to examine risk factors for undernutrition have been limited to the general population and ART-naive HIV-positive children, making it difficult to generalize findings to ART-treated HIV-positive children. The objectives of this study were thus to compare the proportions of undernutrition among ART-treated HIV-positive and HIV-negative children and to examine factors associated with undernutrition among ART-treated HIV-positive children in Dar es Salaam, Tanzania. Methods From September to October 2010, we conducted a cross-sectional survey among 213 ART-treated HIV-positive and 202 HIV-negative children in Dar es Salaam, Tanzania. We measured the children's anthropometrics, socio-demographic factors, food security, dietary habits, diarrhea episodes, economic status, and HIV clinical stage. Data were analyzed using both univariate and multivariate methods. Results ART-treated HIV-positive children had higher rates of undernutrition than their HIV-negative counterparts. Among the ART-treated HIV-positive children, 78 (36.6% were stunted, 47 (22.1% were underweight, and 29 (13.6% were wasted. Households of ART-treated HIV-positive children exhibited lower economic status, lower levels of education, and higher percentages of unmarried caregivers with higher unemployment rates. Food insecurity was prevalent in over half of ART-treated HIV-positive children's households. Furthermore, ART-treated HIV-positive children were more likely to be orphaned, to be fed less frequently, and to have lower body weight at birth compared to HIV-negative children. In the multivariate analysis, child's HIV-positive status was associated with being underweight (AOR = 4.61, 95% CI 1

 19. Relationships matter: contraceptive choices among HIV-positive women in Tanzania.

  Science.gov (United States)

  Nyanja, Tabitha Alexandria Njeri; Tulinius, Charlotte

  2017-07-01

  Efforts to eliminate mother-to-child transmission of HIV in Tanzania are guided by a four-prong strategy advocated by the World Health Organization (WHO). Prong 2, prevention of unintended pregnancies among women living with HIV, has, however, received the least attention and contraceptive use to prevent unintended pregnancies remains low. This study explored the perceived barriers to the use of modern methods of contraception, and factors influencing contraceptive choice among HIV-positive women in urban Dar-es-Salaam, Tanzania. A qualitative multi-site study was conducted, utilising in-depth interviews and focus group discussions with 37 sexually active HIV-positive women aged between 20 and 44 years, attending three health facilities within Dar-es-Salaam. The theoretical framework was a patient centred model. Four barriers were identified: the influence of the women's spousal relationships; personal beliefs and the relationship of these in understanding her disease; the influence of the social demands on the woman and her relationships; and the importance of a woman's relationship with her healthcare provider/healthcare system. Being the bearers of bad news (HIV-positive status) the pregnant women experienced conflicts, violence, abandonment and rejection. The loss in negotiating power for the women was in relation to their intimate partners, but also in the patient-healthcare provider relationship. The role of the male partner as a barrier to contraceptive use cannot be understated. Therefore, the results suggest that healthcare providers should ensure patient-focused education and provide support that encompasses the importance of their relationships. Additional research is required to elucidate the functional association between contraceptive choices and personal and social relationships.

 20. Prevalence and predictors of depressive symptoms among HIV-positive men who inject drugs in Vietnam.

  Science.gov (United States)

  Levintow, Sara N; Pence, Brian W; Ha, Tran Viet; Minh, Nguyen Le; Sripaipan, Teerada; Latkin, Carl A; Vu, Pham The; Quan, Vu Minh; Frangakis, Constantine; Go, Vivian F

  2018-01-01

  HIV infection is common among people who inject drugs (PWID), and HIV-positive PWID may be particularly vulnerable to depression. This study measured the prevalence of depressive symptoms and the factors associated with severe symptoms among 455 HIV-positive PWID in Thai Nguyen, Vietnam. We used cross-sectional data from PWID in a randomized controlled trial of an intervention to reduce high-risk injecting and sexual behaviors in Thai Nguyen from 2009-2013. Depressive symptoms were measured with the Center for Epidemiologic Studies Depression Scale (CES-D). We used logistic regression to assess demographic, clinical, and psychosocial predictors of severe depressive symptoms (CES-D≥23) with prevalence odds ratios (POR) and 95% confidence intervals (CI). The prevalence of severe depressive symptoms (CES-D≥23) was 44%. 25% of participants had mild to moderate depressive symptoms (16≤CES-D<23), and 31% experienced no depressive symptoms (CES-D<16). Not being married, self-rated poor health, greater frequency of injection drug use, history of overdose, no alcohol use, and daily cigarette smoking were positively associated with severe depressive symptoms in unadjusted models and remained predictive in a multivariable model. The strongest predictors of depressive symptoms were self-reported poor health (POR = 2.94, 95% CI: 1.82, 4.76), no current alcohol use (POR = 2.35, 95% CI: 1.47, 3.77), and not currently married or cohabitating (POR = 2.21, 95% CI = 1.40, 3.47). Severe depressive symptoms were common among HIV-positive PWID in Thai Nguyen and were strongly associated with demographic, clinical, and psychosocial factors. Interventions that promote social support from family and reduce drug dependence may particularly benefit PWID experiencing severe depressive symptoms. Greater recognition and treatment of depressive symptoms has the potential to enhance quality of life and improve HIV clinical outcomes for PWID.