WorldWideScience

Sample records for befrugtning af hiv-positive en

 1. En verden af medier

  DEFF Research Database (Denmark)

  Tække, Jesper

  2009-01-01

  Bogen: 'En verden af medier – Medialiseringen af politik, sprog, religion og leg' anmeldes. Anmeldelsen kan læses på: http://ojs.statsbiblioteket.dk/index.php/mediekultur/article/view/1370/1499 Udgivelsesdato: 2009......Bogen: 'En verden af medier – Medialiseringen af politik, sprog, religion og leg' anmeldes. Anmeldelsen kan læses på: http://ojs.statsbiblioteket.dk/index.php/mediekultur/article/view/1370/1499 Udgivelsesdato: 2009...

 2. Realisering af en boligpolitik

  DEFF Research Database (Denmark)

  Avnby, F.(red.)

  Meddelelsen bringer indlæggene på en konference afholdt i anledning af Bygge-boligåret '88 og Køge bys 700 års jubilæum om realisering af Køge kommunes boligpolitik med blandede, tæt lave bebyggelser. Indlæggene illustreres med tegninger og fotos fra de bebyggelser, der blev besøgt.......Meddelelsen bringer indlæggene på en konference afholdt i anledning af Bygge-boligåret '88 og Køge bys 700 års jubilæum om realisering af Køge kommunes boligpolitik med blandede, tæt lave bebyggelser. Indlæggene illustreres med tegninger og fotos fra de bebyggelser, der blev besøgt....

 3. En skygge af modernitet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Skov, Christian Egander

  2015-01-01

  Artiklen vil kort skitsere forskellige, samtidige konservative reaktioner på teknikken, hvis destruktive potentiale var blevet åbenbart i og med Første Verdenskrig, og derefter gennem en læsning af Drachmanns politiske og skønlitterære forfatterskab identificere nøgleelementer og begreber i Drach...

 4. Signalement af en tabers temperament

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holm, Claus

  2009-01-01

  En moderne taber tager ting for tungt, benytter sig ikke nok af glemslens nådegave og har vanskeligt ved at finde en lykkelig fortælling om fortiden. Derfor siger vi i dag: Tag en slapper, tag en pille og tag nogle samtaler....

 5. En beskrivelse af tidligere stofmisbrugere

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hecksher, Dorte

  2004-01-01

  Artiklen fokuserer på en del af et sample fra en større opfølgningsundersøgelse af døgnbehandlingsindsatsen overfor stofmisbrugere i Danmark. Formålet med artiklen er at beskrive den stoffri gruppe forud for indskrivning i døgnbehandling og i de første to år efter udskrivning fra døgnbehandling. ...

 6. En vurdering af Arbejdsskadestyrelsens Fastholdelsescenter

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nilsson, Klara; Holt, Helle

  Fastholdelsescentret blev etableret af Arbejdsskadestyrelsen i 2008 med det formål at øge kvaliteten af sagsbehandlingen og forbedre samarbejdet med kommunerne om at hjælpe arbejdsskaderamte borgere, der er i fare for at miste tilknytningen til arbejdsmarkedet. I denne rapport beskrives det, hvor...... løser alle de regelsammenstød og interessesammenstød, der kan opstå, og som af aktørerne kan opleves som en barriere for at kunne fastholde den skadelidte på arbejdsmarkedet....

 7. En genlæsning af John Rawls i lyset af hans diskussion af forholdet til fremtidige generationer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lübcke, Poul

  2009-01-01

  På grundlag af en konsekventialistisk rekonstruktion af Rawls' politiske position gøres der rede for Rawls eksplicitte og implicitte vurdering af vores ansvar over for fremtidige generationer......På grundlag af en konsekventialistisk rekonstruktion af Rawls' politiske position gøres der rede for Rawls eksplicitte og implicitte vurdering af vores ansvar over for fremtidige generationer...

 8. En bid af ældres hverdagsliv

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bundgaard, Karen Marie; Top Christensen, Boye

  2000-01-01

  Undersøgelsen har udforsket hjemmeboende ældres egen forståelse og oplevelse af måltiddsaktiviteters betydning, og hvilke behov aktiviteterne dækker hos de ældre. Aktiviteterne har betydninger der knytter sig til maden men aktiviteterne har også betydninger i sig selv. Undersøgelsen er en af fler...

 9. DVD anmeldelse - En Verden af Lyd og Musik

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holck, Ulla

  2006-01-01

  Anmeldelse af DVD-udgivelse af Claus Bang (2005): En Verden af Lyd og Musik. Musikterapi for døve, hørehæmmede og multihandicappede børn og unge. Al tale med undertekst eller tegnsprogstolkning. DVD-boks med 3 stk. dobbeltlag DVD beregnet til afspilning på PC. Udgivet af Musikterapi-foreningen En...... Verden af Lyd og Musik; produceret af Zenaria, Aalborg. Se også www.clausbang.com...

 10. En kvantitativ metode til analyse af radio

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Christine Lejre

  2014-06-01

  Full Text Available I den danske såvel som den internationale radiolitteratur er bud på metoder til analyse af radiomediet sparsomme. Det skyldes formentlig, at radiomediet er svært at analysere, fordi det er et medie, der ikke er visualiseret i form af billeder eller understøttet af printet tekst. Denne artikel har til formål at beskrive en ny kvantitativ metode til analyse af radio, der tager særligt hensyn til radiomediets modalitet – lyd struktureret som et lineært forløb i tid. Metoden understøtter dermed både radiomediet som et medie i tid og som et blindt medie. Metoden er udviklet i forbindelse med en komparativ analyse af kulturprogrammer på P1 og Radio24syv lavet for Danmarks Radio. Artiklen peger på, at metoden er velegnet til analyse af ikke kun radio, men også andre medieplatforme samt forskellige journalistiske stofområder.

 11. Evaluering af en sygeplejestyret hjertesvigtsklinik

  DEFF Research Database (Denmark)

  Streym, Súsanna við

  2008-01-01

  den helbredsrelaterede livskvalitet målt ved hjælp af Minnesota Living with Heart Failure Questionnaire (MLHF) ved baseline og efter der minimum var gået 10 uger. Genindlæggelseshyppigheden og gennemsnitsindlæggelsestiden, blev målt ved at sammenligne alle førstegangsindlæggelser fra 1. marts 2006 til...... tilbuddet om fysisk træning, ville have taget imod det (n=18). Konklusion: Den helbredsrelaterede livskvalitet var signifikant forbedret efter opfølgende undersøgelse. Dog kan dette studie ikke påvise, eksakt hvilke interventioner der har haft indflydelse på forbedringen. Der er ingen forskel på...

 12. En systemteoretisk analyse af underviseres medlemskab af uddannelsessteder

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kaspersen, Steffen Warming

  2014-01-01

  Afhandlingen undersøger ved hjælp af Niklas Luhmanns systemteori, hvordan undervisere på to uddannelsessteder der skal fusionere, er med til at bidrage til det nye uddannelsesstedets selvbeskrivelse. Der konkluderes, at undervisernes egen iagttagelse af uddannelsesstedet afgør hvilke faktorer der...

 13. Etablering af en status for forekomst af herbicidresistens i Danmark (2013-2015)

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mathiassen, Solvejg K; Kudsk, Per

  resistensbrydere, belastet med en høj afgift (for eksempel Boxer (prosulfocarb), Stomp (pendimethalin) og Kerb (propyzamid)), og derfor blev det indføjet i ’Aftale om Sprøjtemiddelstrategi 2013-2015’ (Miljøstyrelsen, 2012a), at forekomsten af resistens skal overvåges. Resultaterne af moniteringen gør det muligt...

 14. Aftaler om arbejdsmiljø - en analyse af udvalgte overenskomster

  DEFF Research Database (Denmark)

  Petersen, Jens Voxtrup; Wiegmann, Inger-Marie; Vogt-Nielsen, Karl

  En analyse af overenskomsters betydning for arbejdsmiljøet indenfor industri, slagterier, rengøring, det grønne område, hotel og restauration og busdrift.......En analyse af overenskomsters betydning for arbejdsmiljøet indenfor industri, slagterier, rengøring, det grønne område, hotel og restauration og busdrift....

 15. Er genomisk selektion en revolution af avlsarbejdet med mink?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Berg, Peer

  2011-01-01

  Genomisk selektion udnytter, at den enkelte mink kan genotypes for tusindvis af genetiske markører. Et dyrs avlsværdi kan skønnes med ret stor sikkerhed på basis af en blod- eller hårprøve, hvor dyrets sæt af genetiske markører bestemmes. Det er altså ikke nødvendigt at registrere minkens egne eg...

 16. Fra Plan til undervisning - en evaluering af fagligt samspil

  DEFF Research Database (Denmark)

  Svejgaard, Karin Løvenskjold; Madsen, Anne Grethe; Ingerslev, Gitte Holten

  Fra plan til undervisning er en rapport fra et evalueringsprojekt finansieret af undervisningsministeriets midler til udviklingsarbejde og forsøg på de gymnasiale uddannelser. Projektet er gennemført af et konsortium bestående af tre tekniske skoler, DPU og DEL. Rapporten er udarbejdet af Gitte...... har realiseret ’det faglige samspil’ som meningsfuld praksis på grundforløbet af htx. Konkret er evalueringsprojektet gennemført som et casestudie af skolernes praksis med fagligt samspil. Projektets væsentligste resultat fremstilles i rapporten Fra plan til Undervisning som tre cases. Casene...... indeholder en del fællestræk, da skolernes arbejde med fagligt samspil udspringer af en række fælles erfaringer og træk ved undervisningskulturen på htx. Det gælder først og fremmest det forhold, at fagligt samspil knyttes sammen med de tematiske forløb, som er en væsentlig del af studieområdet på...

 17. Udvikling af en internetsøgestrategi til identifikation af ny medicinsk teknologi inden for prostatacancer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thygesen, Marianne; Vondeling, Hindrik; Douw, Karla

  2007-01-01

  internetsider efter efficiens. Her er efficiens forstået som mindst antal minutter brugt pr. fund af information om en ny væsentlig medicinsk teknologi. Resultater: Strategien består af ti sider, som bør benyttes i følgende rækkefølge: YahooHealth, DoctorsGuide, The National Electronic Library for Medicines...

 18. Baggrundsundersøgelser ifm. udarbejdelse af Nationale Annekser til EN1990 og EN1991

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sørensen, John Dalsgaard; Munch-Andersen, Jørgen; Hansen, Svend Ole

  . Endvidere beskrives kombination af laster for STR/GEO og EQU/UPL og kalibrering af partialkoefficienter for laster og materialer. I kapitel 3 behandles udmattelse. I kapitel 4 omtales baggrunden for hvorledes vandret masselast indføres i det nationale anneks til EN1990. Kapitel 5, 6 og 7 beskriver...... baggrunden for nogle af valgene i de nationale annekser til EN1991-1-1 (nyttelast), EN1991-1-3 (snelast) og EN 1991-1-4 (vindlast). kapitel 8 beskriver konsekvensvurderinger dels i form af sammenligninger af regningsmæssige nyttelaster i fleretages huse og dels i et eksempel med eksempler på...

 19. Studerende og underviseres brug af digitale medier - En kvantitativ undersøgelse af Aarhus Universitets studerende og underviseres brug af digitale medier og internettet anno 2008

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Maria Hvid Stenalt

  2009-06-01

  • Hvilke medier anvender universitetsstuderende generelt? • Ligner undervisernes medievalg/forbrug de studerendes? • Hvilke medier inddrager underviserne i undervisningen? Nærværende artikel vil forsøge at besvare disse spørgsmål på baggrund af en kvantitativ spørgeskemaundersøgelse af Aarhus Universitets studerende og underviseres brug af digitale medier og internettet. Undersøgelsen blev gennemført i efteråret 2008 af E-læringsenheden ved Aarhus Universitet som led i en almen kvalitetssikring på media- og e-læringsområdet, samt som led i en behovsafklaring vedrørende etablering af et medie- og podcastarkiv. E-læringsenheden er en administrativ enhed, der teknisk og pædagogisk understøtter underviseres inddragelse af digitale medier i undervisningen.

 20. Studerende og underviseres brug af digitale medier - En kvantitativ undersøgelse af Aarhus Universitets studerende og underviseres brug af digitale medier og internettet anno 2008

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Maria Hvid Stenalt

  2009-04-01

  • Hvilke medier anvender universitetsstuderende generelt? • Ligner undervisernes medievalg/forbrug de studerendes? • Hvilke medier inddrager underviserne i undervisningen? Nærværende artikel vil forsøge at besvare disse spørgsmål på baggrund af en kvantitativ spørgeskemaundersøgelse af Aarhus Universitets studerende og underviseres brug af digitale medier og internettet. Undersøgelsen blev gennemført i efteråret 2008 af E-læringsenheden ved Aarhus Universitet som led i en almen kvalitetssikring på media- og e-læringsområdet, samt som led i en behovsafklaring vedrørende etablering af et medie- og podcastarkiv. E-læringsenheden er en administrativ enhed, der teknisk og pædagogisk understøtter underviseres inddragelse af digitale medier i undervisningen.

 1. Dannelsen af en psykologisk og videnskabelig habitus hos psykologistuderende

  DEFF Research Database (Denmark)

  Feilberg, Casper

  Dannelsen af en psykologisk og videnskabelig habitus hos psykologistuderende, Casper Feilberg Afhandlingen er en empirisk undersøgelse af psykologistuderendes tilegnelse af træk ved en psykologisk og videnskabelig habitus ved psykologistudierne på Roskilde Universitet og Aalborg Universitet. Herved...... bidrager afhandlingen til den overordnede diskussion om, hvad målet med og kvalitet i en universitetsuddannelse skal forstås som. Som udgangspunkt for studiet af psykologistuderendes dannelsesprocesser indføres en analytisk distinktion mellem en psykologisk habitus (fænomen orienteret), og en videnskabelig...... habitus (teoretisk/metodisk). Herved tydeliggøres de studerendes dobbelte opgave der består i, at man må lære at trække på sin egen livsverden på en kvalificeret måde, når man skal forstå andre (psykologisk habitus), men at denne psykologiske sans for problemstillingen også må opkvalificeres via...

 2. Anmeldelse af Kristiansen, S. (2005). Kvalitativ dataanalyse og software - en introduktion til Nvivo

  DEFF Research Database (Denmark)

  Musaeus, Peter

  2005-01-01

  En anmdelse af en brugervenlig bog om Nvivo (QSR Nvivo), der er en videreudvikling af NUD*IST. Herværende bog, der er den første af sin slags på dansk, diskuteres i forhold til dens introduktion til Nvivo. Udgivelsesdato: december......En anmdelse af en brugervenlig bog om Nvivo (QSR Nvivo), der er en videreudvikling af NUD*IST. Herværende bog, der er den første af sin slags på dansk, diskuteres i forhold til dens introduktion til Nvivo. Udgivelsesdato: december...

 3. Inflation er en af finanskrisens løsninger

  DEFF Research Database (Denmark)

  Boje Rasmussen, Martin Møller

  2013-01-01

  Med en lille anekdote om børnepasning illustrerer den amerikanske stjerneøkonom Paul Krugman, hvorfor økonomiske recessioner opstår, og hvad vi bør stille op over for dem. Inflation er et af svarene.......Med en lille anekdote om børnepasning illustrerer den amerikanske stjerneøkonom Paul Krugman, hvorfor økonomiske recessioner opstår, og hvad vi bør stille op over for dem. Inflation er et af svarene....

 4. En kvantitativ analyse af danskernes huskesedler

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schmidt, Marcus

  2005-01-01

  .Samlet rummede de 871 sedler 8047 vareemner. Skønsvist drejer det sig om mellem 600 og 800 forskellige produkter. Det præcise tal lader sig ikke helt fastlægge, idet visse vareemner ("grønt", "pålæg" og "tøj" osv. i modsætning til agurker, hamburgerryg og Adidas T-shirt XL) ikke tillader identifikation af et...

 5. Brugbarhedsevaluering af LyngsoeMobil - En applikation til hjemmeplejen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Janne Jul

  blev deltagerne bedt om at udfylde et spørgeskema om demografisk profil og IT-erfaring. Ud fra testen og spørgeskemaerne er der identificeret en række styrker og svagheder ved LyngsoeMobil. Følgende områder af LyngsoeMobil fungerer tilfredsstillende eller godt: • Journal-delen, både hvad angår......Denne rapport indeholder resultaterne af en brugbarhedsevaluering af LyngsoeMobil, Lyngsoe System A/S’ applikation til hjemmeplejen. Evalueringen er gennemført i maj 2006. LyngsoeMobil er en elektronisk afløser til de eksisterende papirbaserede kørelister som anvendes i mange hjemmeplejer i dag....... LyngsoeMobil understøtter de eksisterende arbejdsgange i de papirbaserede kørelister, foruden en del ekstra funktionalitet, såsom online adgang til en borgers journal, mulighed for at følge kollegers kørelister og adgang til større mængder af information som ellers kun har været tilgængelig ude hos...

 6. Loyalitet i praksis:En etnologisk kulturanalyse af fænomenet den loyale forbruger

  OpenAIRE

  Breddam, Mads Dupont

  2015-01-01

  Loyalitet i praksis – en etnologisk kulturanalyse af fænomenet den loyale forbruger , er en kvalitativ kulturanalyse af, hvordan loyalitet skabes i forbindelse med den danske detailhandels - og andelsorganisation Coop og Coops loyalitetsprogram CoopPlus. Undersøgelserne bygger på et empirisk materiale , som hovedsageligt består af kvalitative interviews med en række medlemmer og medejere af Coop samt med medarbejdere i Coops hovedkvarter i Albertslund . Afhandlingen er en praksiografisk under...

 7. Bekæmpelse af social dumping er også en kommunal opgave

  DEFF Research Database (Denmark)

  Baadsgaard, Kelvin; Jørgensen, Henning

  2018-01-01

  Kommunal indsats mod social dumping er en væsentlig del af den samlede indsats, og en evaluering af Københavns Kommunes indsats har givet indsigt i nogle af betingelserne for at få effektiviseret en sådan. Dette er også fulgt op politisk....

 8. Vurdering af effekten af en vindmøllepark ved Overgaard på forekomsten af fugle i EF-fuglebeskyttelsesområde nr. 15

  DEFF Research Database (Denmark)

  Clausen, P.; Larsen, J. K.

  forekomsten af en række arter der enten yngler eller raster inden for EF-fuglebeskyttelsesområdet, og er omfattet af EF-fuglebeskyttelsesdirektivets bilag I. Det drejer sig om arterne skarv Phalacrocorax carbo sinensis, blå kærhøg Circus cyaneus, hjejle Pluvialis apricaria, brushane Philomachus pugnax, klyde...

 9. En litteraturbaseret gennemgang af mulige velfærdsmæssig betydning af brugen af længerevarende smertelindring til kalve efter afhorning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Herskin, Mette S.; Nielsen, Bodil Højlund

  2018-01-01

  Dette er et udvidet sammendrag af vidensyntesen. Store dele af vidensyntesen er under review til et videnskabeligt tidsskrift, og kan derfor ikke offentliggøres elektronisk før denne proces er afsluttet. Den fulde rapport kan fremsendes pr. mail. Hvis du gerne vil have den tilsendt, så send en mail...

 10. Affaldsafgiften 1987-1996:En ex-post evaluering af incitamenter og miljøeffekter

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, M. S.; Dengsøe, N.; Brendstrup, S.

  TEORETISKE OG METODISKE OVERVEJELSER VED EVALUERING AF ØKONOMISKE STYRINGSMIDLER I MILJØPOLITKKEN; Nogle forskelle på den miljøøkonomiske teori og andendelse af miljøafgifter i praktisk regulering; Metodeovervejelser ved evaluering af miljøafgifter; Nødvendige elementer i en ex-post evaluering af...

 11. Sektor- og samfundsøkonomisk vurdering af 3 scenarier for en udvidet dansk produktion og raffinering af biomasse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jacobsen, Lars Bo; Jensen, Jørgen Dejgård

  En forøgelse af biomasseproduktionen fra jordbruget og skovbruget samt en inddragelse af hidtil uudnyttet biomasse til bioraffinering vil kunne have konsekvenser for økonomi og beskæftigelse. Der vil være tale om såvel direkte effekter i umiddelbart berørte sektorer som jordbrug, skovbrug og...... biomasseoptimeret scenario, samt et miljøoptimeret scenario. Der er forudsat fire kilder til fremskaffelse af biomasse - omlægning af den egentlige planteproduktion, fx omlægning af afgrødesammensætning, efterafgrøder mv. - indsamling af eksterne biomasseressourcer (vejrabatter, grødeskæring osv.) - biomasse i...... husdyrgødning - øget produktion af biomasse fra skovbruget Produktionsomkostninger i de primære erhverv: Der er udført beregninger af de ekstra omkostninger i tre biomassescenarier i landbrug og skovbrug, defineret som summen af omkostninger til gødning, pesticider, energi, tjenesteydelser, maskiner og...

 12. Ledelse af samskabelse er en ny ledelsesdisciplin

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ulrich, Jens; Martin Nielsen, Kim; Bartram, Jan

  2018-01-01

  Samskabelse er blevet det nye orienteringspunkt for rigtig mange offentlige organisationer. Det skyldes en udbredt konsensus om, at velfærdsopgaverne ikke kan løses inden for de vante organisatoriske rammer, men må løses i tæt kontakt med de parter, som opgaverne vedrører. Denne nye tilgang til...

 13. Smagen af koliv med udsigt. En udforskning af dyret i kødet

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Maria Maarbjerg

  2015-07-01

  Full Text Available Fænomener som urbanisering, industrielt landbrug og skarpt opdelte by- og land- zoner betyder, at de fleste møder mellem landbrugsdyr og mennesker i dagens Danmark finder sted ved middagsbordet, når mennesker spiser kød. Men hvad betyder det for den måde, vi som forbrugere forholder os til kødet på, at vi og dyrene er flyttet fra hinanden? Og hvilken betydning har det for den måde, dyret og kødet bliver gjort på undervejs fra mark til måltid? Med udgangspunkt i et større feltarbejde om dyret og kødets vej fra mark til mål- tid analyserer artiklen med nedslag i feltbesøg på godset Mineslund, i super- markedskæden Irma og hos en kødelskende familie, hvordan dyret bliver gjort i sammenhænge, hvor netop det, at dyret i kødet er nærværende, når forbrugerne sætter tænderne i det, bliver betragtet som et kvalitetsstempel. En central pointe er, at dyret i kødet er en dynamisk tilsynekomst, der forandres alt afhængig af de konkrete relationer og situationer dyret og kødet indgår i.

 14. De nationale mål for sundhed – en strategi til en normalisering af befolkningen?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Boelsbjerg, Hanne Bess; Præstegaard Hendriksen, Marie

  2018-01-01

  Der ses en stigende samfundsmæssig tendens til at søge efter løsninger på sociale såvel som medicinske problematikker ud fra biomedicinsk viden. Kapitlet har fokus på, hvilken betydning de nationale mål for sundhed har som strategi til en normalisering af befolkningen. Og hvilken rolle myndighede...

 15. Nutrition and HIV-Positive Pregnancy

  Science.gov (United States)

  Montgomery, Kristen S.

  2003-01-01

  When an HIV-positive woman becomes pregnant, additional nutritional considerations are warranted. Compared to routine prenatal nutritional assessment and intervention, pregnant HIV-positive women have increased needs to promote a healthy outcome. This column contains information on HIV and pregnancy, nutrition and infection, and nutrition for HIV-positive pregnancy. This content can be integrated into childbirth education settings to improve care to women who are HIV-positive. PMID:17273329

 16. Nutrition and HIV-Positive Pregnancy

  OpenAIRE

  Montgomery, Kristen S.

  2003-01-01

  When an HIV-positive woman becomes pregnant, additional nutritional considerations are warranted. Compared to routine prenatal nutritional assessment and intervention, pregnant HIV-positive women have increased needs to promote a healthy outcome. This column contains information on HIV and pregnancy, nutrition and infection, and nutrition for HIV-positive pregnancy. This content can be integrated into childbirth education settings to improve care to women who are HIV-positive.

 17. En etisk diskussion af screening for kræftsygdomme

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Peter Laurs Sørensen

  2009-05-01

  Full Text Available I 2007 gennemførte forbundskansler Angela Merkel en sundhedsreform der blandt andet indebærer, at tyske borgere ikke frit kan afgøre, om de vil deltage i forebyggende programmer, da et fravalg kan medføre økonomiske konsekvenser. Hermed udvider den tyske stat sin ret til at gribe ind i borgernes liv, når det handler om sekundær forebyggelse, fx i form af screening for kræftsygdomme. Dette kan være problematisk da den bedst tilgængelige evidens viser at tre igangværende kræftscreeningsprogrammer ikke kun har gavnlige virkninger, men også betydelige skadelige virkninger. Formålet med denne undersøgelse var at undersøge, hvilke holdninger eksperter, politikere og sundhedsmyndigheder i Danmark har til tvang og/eller belønning i forbindelse med screening for kræftsygdomme, og om de ville støtte eller fraråde en tysk model i det danske sundhedsvæsen.Der blev foretaget enkeltinterviews med strategisk udvalgte eksperter. Interviewene blev transskriberet og analyseret med en fænomenologisk analysemetode, og derefter analyseret og diskuteret i forhold til utilitaristisk og deontologisk etik, samt evidensen vedrørende de tre eksisterende kræftscreeningsprogrammer i Danmark.Alle informanterne var kritiske over for det tyske forslag. Til gengæld blev forholdet mellem de gavnlige og skadelige virkninger af kræftscreening vurderet meget forskelligt. Manglen på enighed, uklare udtalelser og ikke-stringent terminologi bestyrkede vor konklusion; at det danske sundhedsvæsen for det første ikke bør følge den tyske kurs og, for det andet, at man bør være kritisk over for implementering af screeningsprogrammer for kræftsygdomme. Hvis forebyggende initiativer kan være mere til skade end gavn, bør de altid overvejes nøje i lyset af sundhedsvæsnets oprindelige intention om at hjælpe og beskytte det enkelte menneske.http://dx.doi.org/10.5324/eip.v3i1.1712

 18. En analyse af potentialet for salg af fødevarer gennem Internettet i Danmark og England

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ramus, Kim Bjarne

  2001-01-01

  I Kim Ramus ph.d.-projekt gennemføres en undersøgelse af danske og britiske forbrugeres holdninger og præferencer til handel med fødevarer på Internettet, hvor formålet er at finde potentialet for salg af fødevarer online. Internettet er ganske udbredt i begge lande, men England er dog et godt st...... stykke foran Danmark med supermarkedskæden Tesco i spidsen, når det gælder salg af fødevarer. I Danmark er der endnu ingen landsdækkende kæder, som for alvor er gået i gang med at sælge fødevarer online.......I Kim Ramus ph.d.-projekt gennemføres en undersøgelse af danske og britiske forbrugeres holdninger og præferencer til handel med fødevarer på Internettet, hvor formålet er at finde potentialet for salg af fødevarer online. Internettet er ganske udbredt i begge lande, men England er dog et godt...

 19. Leadership Pipeline – en neo-weberiansk revitalisering af bureaukratiet?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dahl, Kristian Aagaard; Nielsen, Jeppe

  2015-01-01

  Selvom Leadership Pipeline har vundet indpas i mange private og offentlige organisationer, er den akademiske litteratur om ledelsesmodellen indtil videre forbavsende beskeden. I denne artikel søger vi at indkredse svar på, hvorvidt Leadership Pipeline udgør et (gammeldags) bureaukratisk perspektiv...... på ledelse. Vores dokumentanalyse viser, at Leadership Pipeline modellen bygger på weberianske og neo-weberianske principper om klare over-/underordnelsesforhold og faste referencestrukturer. Samtidig viser en nøjere granskning, at modellen også inkluderer andre ledelsesdyder med betoning af...... meningsskabelse, innovation, helhedsorientering og ledelse på tværs. Det leder os til at foreslå, at Leadership Pipeline modellen i dens udtryksform udviser ambidekstrale træk, hvor weberianske og neo- weberianske principper søges koblet med tilsyneladende modsatrettede, postmoderne ledelsesforståelser. Vi...

 20. Opsamling af studerendes svardata fra Study Quiz – en case beskrivelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ahler, Thomas; Bader, Steffen

  2015-01-01

  Denne artikel er en case beskrivelse af et projekt- og implementeringsforløb af en mobil applikation ved navn Study Quiz i Fysioterapeutuddannelsen på University College Lillebælt (UCL). Artiklen består dels i beskrivelse af app’ens funktionsmuligheder og dels i en eksemplarisk beskrivelse af......, hvorledes én af app’ens funktioner har været anvendt på Fysioterapeutuddannelsen. Fokus i beskrivelserne er primært, hvordan app’en kan anvendes, og er blevet anvendt, til at opsamle svardata fra de studerende, og på hvordan disse data kan bruges til at kvalificere undervisningsplanlægningen. De indhentede...... erfaringer fra implementeringen bliver præsenteret, og på den baggrund fremsættes en række anbefalinger, som yderligere kan kvalificere den fortsatte implementering af app’en i UCL, men som også kan gælde implementering af tilsvarende teknologier i andre undervisermiljøer....

 1. Opsamling af studerendes svardata fra Study Quiz – en case beskrivelse

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Thomas Ahler

  2015-09-01

  Full Text Available Denne artikel er en case beskrivelse af et projekt- og implementeringsforløb af en mobil applikation ved navn Study Quiz i Fysioterapeutuddannelsen på University College Lillebælt (UCL. Artiklen består dels på beskrivelse af app’ens funktionsmuligheder og dels på en eksemplarisk beskrivelse af, hvorledes én af app’ens funktioner har været anvendt på Fysioterapeutuddannelsen. Fokus i beskrivelserne er primært, hvordan app’en kan anvendes, og er blevet anvendt, til at opsamle svardata fra de studerende, og på hvordan disse data kan bruges til at kvalificere undervisningsplanlægningen. De indhentede erfaringerne fra implementeringen bliver præsenteret, og på den baggrund fremsættes en række anbefalinger, som yderligere kan kvalificere den fortsatte implementering af app’en i UCL, men som også kan gælde implementering af tilsvarende teknologier i andre undervisermiljøer.

 2. Opsamling af studerendes svardata fra Study Quiz – en case beskrivelse

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Thomas Ahler

  2015-02-01

  Full Text Available Denne artikel er en case beskrivelse af et projekt- og implementeringsforløb af en mobil applikation ved navn Study Quiz i Fysioterapeutuddannelsen på University College Lillebælt (UCL. Artiklen består dels på beskrivelse af app’ens funktionsmuligheder og dels på en eksemplarisk beskrivelse af, hvorledes én af app’ens funktioner har været anvendt på Fysioterapeutuddannelsen. Fokus i beskrivelserne er primært, hvordan app’en kan anvendes, og er blevet anvendt, til at opsamle svardata fra de studerende, og på hvordan disse data kan bruges til at kvalificere undervisningsplanlægningen. De indhentede erfaringerne fra implementeringen bliver præsenteret, og på den baggrund fremsættes en række anbefalinger, som yderligere kan kvalificere den fortsatte implementering af app’en i UCL, men som også kan gælde implementering af tilsvarende teknologier i andre undervisermiljøer.

 3. ITS-NANO - en interessentdrevet intelligent forskningsstrategi for testning af nanomaterialer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Saber, A. T.; Stone, Vicki; Pozzi-Mucelli, S.

  2014-01-01

  Det stigende antal nanomaterialer, som introduceres på markedet disse år, øger behovet for risikovurdering af disse materialer. Da det ikke er muligt at vurdere risikoen særskilt for hvert enkelt nanomateriale, er der behov for en forskningsstrategi på området, som prioriterer de tilgængelige...... økonomiske og tidsmæssige resurser. For- målet med ITS-NANO projektet var netop at udvikle en forskningsstrategi, der sigter mod udvikling af en intelligent teststrategi, som sikrer sikker anvendelse af alle nye nanomaterialer i fremtiden....

 4. En problematisering af samspillet mellem centrale pædagogiske principper på arkitektuddannelsen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Grønbæk, Niels; Hedegaard Møller, Camilla

  2013-01-01

  Ud fra John Deweys erfaringspædagogik, bygget op om begreberne erfaring, situation og samspil, undersøges aspekter af en strukturel adskillelse af målstyrede og projektbaserede undervisningspraksisser med arkitektuddannelsen på Kunstakademiets Skoler for Arkitektur Design og Konservering som...

 5. En undersøgelse af vejledning i fællesskaber

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thomsen, Rie

  2011-01-01

  artikel er en lettere revideret udgave af mit forsvar for ph.d.-afhandlingen, ’Vejledning i fællesskaber - karrierevejledning fra et deltagerperspektiv’, hvor udvalgte vejledningspraksis undersøges med metoder og begreber fra den kritiske psykologi. Et af målene med afhandlingen og deraf også med denne...

 6. En analyse af "Bedre Bustur" - Med fokus på kampagneugen 63 nationaliteter

  OpenAIRE

  Bruun, Mathilde; Giese, Julie; Jensen, Ninni Azalie; Metrak, Milena; Mikkelsen, Thomas Hjalmar

  2011-01-01

  Projektet er en kampagneevaluering af ”Bedre Bustur”. Vi undersøger, hvorvidt det lykkes Arriva at nå målgruppen buspassagerer. Der undersøges, hvilket udbytte passagerne har af kampagneugen ”63 nationaliteter”, og hvordan den påvirker passagerernes brand image af Arriva og Movia. Data er indsamlet ved enkeltinterviews og observationer af passagerer. Halkier og Sepstrup anvendes som projektets teoretiske ramme. Vi kan konkludere, at kampagnen i ringe grad formåede at nå passagererne. Udfor...

 7. McTv. Bidrag til en forståelse af tv-formaternes globale popularitet

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Silvio Waisbord

  2005-09-01

  Full Text Available Globaliseringen har knyttet verdens tv-industrier tættere sammen. Struk- turelle og institutionelle forbindelser mellem tv-systemer og tv-industrier har skabt en tv-branche, der i stigende grad styres af de samme prak- sisser og mål. Denne dynamik afspejles i tv-formaternes popularitet. På overfladen bidrager den globale udbredelse af tv-formater dog ikke kun til en global integration af industriens økonomi men også til en standardi- sering af programmernes indhold. Få store medieselskaber sælger idéer på et internationalt marked, således at seerne tilsyneladende ser natio- nale variationer af de samme programmer. På et dybere niveau viser salget af formater dog, at tv stadig er knyttet til lokale og nationale kulturer. Med eksempler fra Latinamerika argumenterer denne artikel for det syns- punkt, at tv på én gang er globalt og nationalt formet både af de globalise- rede medieøkonomier og af de lokale og nationale kulturer.

 8. Anvendelsen af sammenligningslejemål i sager om fastsættelse af det lejedesværdi- med udgangspunkt i en analyse af T:BB 2009.164 V

  DEFF Research Database (Denmark)

  Juul-Sandberg, Jakob

  2009-01-01

  I T:BB 2009.164 V tog Vestre Landsret i en tvist om størrelsen af det lejedes værdi stilling til den bevismæssige betydning af, om størrelsen af lejen i et sammenligningslejemål havde været prøvet i huslejenævnet, ligesom boligretten afgrænsede de relevante sammenligningslejemål med forskellige...

 9. Sange fra Vestkysten – en overset side af populærmusikken i Danmark

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Niels Kayser Nielsen

  2011-06-01

  Full Text Available Det vestjyske musikmiljø, på kysten fra Grænsen til Skagen, henlever en stille tilværelse i den danske kulturelle offentlighed og er med enkelte markante undtagelser næsten ukendt på den populærkulturelle musikscene. Denne artikel er et forsøg på at give mæle til et populærkulturelt marginalområde af Danmark; ikke for at placere det i en offerrolle, men snarere for at komplettere billedet af dansk musikkultur ved at pege på en center/periferi-tilgang. Nærmere bestemt foretages der analyser af de tematikker – kærlighed, politik, arbejde, kristentro, hjemstedsfornemmelse – der er så fremtrædende i den vestjyske musikkultur. Det er en grundtanke, at en opmærksomhed på også denne del af dansk musikliv er ønskværdig i henseende til udformningen af et kulturelt demokrati med henblik på en ligeværdig anerkendelse. 

 10. ESCO i danske kommuner: En opsamling af motiver, overvejelser og foreløbige erfaringer med ESCO i kommunale bygninger

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Jesper Ole; Nielsen, Susanne Balslev; Hansen, Jesper Rohr

  Rapporten har til formål at give overblik over de hidtidige erfaringer med brug af ESCO i danske kommuner. ESCO er i dansk sammenhæng en ny samarbejdsform, som i de seneste år er blevet aktualiseret af ønsket om energioptimering af eksisterende bygninger. ESCO, som den benyttes herhjemme, adskill...

 11. Den årlige klining af moskéen i Jenné

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andreasen, Jørgen

  2007-01-01

  Danske studerende hjælper med kliningen af den store moské i Jenné under 'Mohammed-krisen'. Jenné er et af UNESCO's 'heritage sites' - en by helt bygget i ler. Vedligeholdelse og årlig klining er nødvendig. Moskeen er den største bygning, lukket for ikke-muslimer. Det danske hold fik adgang til m...

 12. Udvikling af studerendes akademiske skrivekompetencer – en indsats på fakultetsniveau

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Tine Wirenfeldt; Andersen, Per

  , and Joe Law. Landmark essays on writing centers. Vol. 9. Routledge, (2013). Gillespie, Paula, et al., eds. Writing center research: Extending the conversation. Routledge, (2001). Lillis, Theresa, and Joan Turner. "Student writing in higher education: contemporary confusion, traditional concerns." Teaching...... afviklet i efteråret 2015 i samarbejde med samtlige syv institutter på Aarhus BSS (Business and Social Sciences) ved Aarhus Universitet. Modellen bestod af fire komponenter, hvoraf en var afholdelse af 48 workshops om akademisk skrivning. Modellens styrke ligger i at den muliggør en indsats på...... in the diciplines) og størstedelen af litteraturen om writing centers (Murphy & Law, 2013; Gillespie, 2001). Spørgsmålet er, hvor meget der meningsfuldt kan overføres til danske forhold. En diskussion, der har vist sig relevant og produktiv at inddrage i samtaler med de faglige miljøer er hvorvidt akademisk...

 13. Kosmetisk kirurgi og den transformérbare krop -en analyse af den amerikanske tv-serie Nip/Tuck

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jerslev, Anne

  2009-01-01

  En analyse af krops- og kønsiscenesættelser i den amerikanske tv-serie om kosmetisk kirurgi Nip/Tuck......En analyse af krops- og kønsiscenesættelser i den amerikanske tv-serie om kosmetisk kirurgi Nip/Tuck...

 14. Amoebiasis cutis in HIV positive patient

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bumb R

  2006-01-01

  Full Text Available Protozoan infections of the skin, particularly cutaneous amoebiasis, are rare in HIV-positive patients. We report a case of amoebiasis cutis in an HIV-positive truck driver with a history of frequent unprotected sexual exposures. He presented with multiple painful ulcers and sinuses with purulent discharge, necrotic slough and scarring in the perianal and gluteal region for the last 2 years. He was positive for HIV-1 and -2. Cutaneous biopsy revealed numerous Entamoeba histolytica in the trophozoite form, in addition to an inflammatory infiltrate and necrotic debris. He responded well to oral metronidazole and chloroquine. Amoebiasis cutis should be considered in the differential diagnosis of perianal ulcers, particularly in HIV-positive patients.

 15. HIV-positive men who have sex with men: biography, diversity in lifestyles, common experience of living with HIV. ANRS-EN12 VESPA Study, 2003.

  Science.gov (United States)

  Lert, France; Sitta, Rémi; Bouhnik, Anne-Deborah; Dray-Spira, Rosemary; Spire, Bruno

  2010-01-01

  The conceptualisation of male who have sex with male (MSM) to account for male homosexual behaviour has been developed to facilitate the endorsement of prevention message since the advent of HIV infection. Population studies performed to understand and monitor sexual and preventive behaviour usually recruit respondents through gay-friendly channels such as media, sexual venues or festivals, leading to recruitment bias. Few studies question possible differences according to varying sexual biography and current behaviour within the MSM population. The random sample of HIV+ individuals treated in specialised outpatient clinics (ANRS-EN12-VESPA study, 2003) provides the opportunity to question the MSM conceptualisation regarding sexual biography, social characteristics, current sexual behaviour, use of condom, living with HIV (quality of life, discrimination and participation in NGOs). Among the 2932 respondents, 1309 men reported a lifetime male sexual partner. Information regarding sexual biography (lifetime and current numbers of male and female sexual partners, lifetime number of male and female stable couples) was computed using cluster analysis and identified five profiles: exclusive gay (53.7%), gay with some bisexuality (21.8%), gay with mixed sexual history (8.1%), bisexual (7.8%) and heterosexual with male-to-male sex (8.6%). The profiles matched self-identification better among the most exclusive homosexuals than among men with current bisexuality. These five subgroups differed regarding demographic and social characteristics (except migration status), their period of diagnosis, age and CD4 count at diagnosis. Sexual activity, steady partnership, number of male and female partners, use of sexual venues and illegal substance use were different across subgroups. Reversely, these groups are homogenous regarding experience of discrimination and involvement in People living with HIV/AIDS (PLWHA) activities. These findings among men living with HIV support the MSM

 16. Opbygning af alliance. Musikterapi med en teenagepige fra børnepsykiatrien med diagnosen infantil autisme

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Inge Nygaard Pedersen

  2003-03-01

  Full Text Available Denne artikel er et forsøg på at bringe læseren med ind i atmosfæren, i oplevelsen og overvejelserne i forbindelse med opstart på et musikterapiforløb med en patient, som er meget svær at få kontakt med. Den er skrevet i et detaljerigt praksisnært sprog og har på én gang til for mål at starte på dokumentation af musikterapeutisk arbejde i børnepsykiatrien på musikterapiklinikken,APS og at formidle de mange facetter i et allianceopbyggende arbejde med en meget kontaktsvag patient. Artiklen beskriver prøveforløb og første del af et behandlingsforløb og er bygget op, således at praksisbeskrivelser fra enkelte sessioner efterfølges af teoretiske overvejelser over klinisk praksis. Beskrivelsen af prøveforløbet danner samtidig udgangspunkt for en artikel af min kollega Ulla Holck, hvori hun diskuterer musikterapiens appel og virkefelt ud fra et interaktionsteoretisk perspektiv.

 17. Styrkelse af en skoles team- og samarbejdskultur gennem implementering af undersøgende arbejdsformer i alle fag

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sillasen, Martin Krabbe; Lundgaard, Birthe; Ersted, Dan

  Der er stor fokus på den viden, færdigheder og kompetencer som børn skal tilegne sig for at kunne klare sig i det 21. århundrede. Rapporten ”Learning for the 21st century” anbefaler at børn udvikler kompetencer inden for information og kommunikation, kritisk tænkning og problemløsning samt...... interpersonelle relationer og selv-styring (Learning for the 21st century). Undersøgende arbejdsformer i skolen støtter elevers tilegnelse af disse kompetencer (Canada Education Association). Med udgangspunkt i et skoleudviklingsprojekt fokuserer dette symposium på, hvordan team- og samarbejdskulturen på en skole...

 18. Energirenovering af Traneparken

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rose, Jørgen; Thomsen, Kirsten Engelund; Mørck, Ove

  Nærværende rapport udgør en del af afrapporteringen af PSO ELFORSK projektet Vejledning for energirenovering af boligblokke til lavenergiklasse 2015 og 2020. Arbejdet har været finansieret af PSO midler via ELFORSK, projekt: 347-023. Formålet med projektet er at udvikle en vejledning for dybtgående...

 19. Mucocutaneous disorders in Hiv positive patients

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kar H

  1996-01-01

  Full Text Available Twenty eight HIV positive patients were included in this study. They were evaluated for their mucocutaneous disorders, sexually transmitted diseases and other systemic disorders between 1994-95 in the department of Dermatology and STD Dr R M L Hospital of New Delhi. The heterosexual contact with commercial sex workers (CSWs was the most common route of HIV transmission. Chancroid, syphilis and genital warts were common STDs found in HIV positive patients. Oral thrush (67.9% was the commonest mucocutaneous disorder found in these patients followed by herpes zoster (25% and seborrhoeic dermatitis (21.4%. There was no unusual clinical presentation seen in mucocutaneous disorders and STDs.

 20. En undersøgelse af det rhizomatiske rum i Franz Kafkas Der Process

  DEFF Research Database (Denmark)

  Marcussen, Marlene

  2011-01-01

  Artiklen er et forsøg på at læse steder og rum i Franz Kafkas Der Process gennem Deleuze og Guattaris rhizomebegreb. Herigennem vises rummene i Kafkas romanunivers at befinde sig mellem center og periferi, fortætning og forskydning, som åbner op for en forståelse af den ellers udefinerbare lov....

 1. "Brokenhagen": elementer til en forståelse af COP-15

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Mikael Skou

  2010-01-01

  selvom både Barack Obama og Wen Jiabao er reform-politikere med sympati for klimaspørgsmålet, så var de bundet af forestillingerne og mandaterne fra deres respektive baglande. Med finanskrisen indtrådte en ny økonomisk verdensorden, som vendte op og ned på de fastlagte forestillinger om hvem der kunne...

 2. Asymptomatic Bacteriuria in HIV Positive Nigerian Children ...

  African Journals Online (AJOL)

  This study was carried out to determine the prevalence of asymptomatic bacteriuria in HIV positive children and to identify the causative organisms. We studied 155 Human Immunodeficiency Virus (HIV) infected children aged 10 months to 17 years attending the Paediatric HIV clinics of the University of Benin Teaching ...

 3. INTEGRATIV GESTALT PRAKSIS - IGP : EN RAMME FOR FORSTÅELSE AF FORHOLDET MELLEM TERAPI OG COACHING

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mikael Sonne

  2017-01-01

  Full Text Available Jeg vil i denne artikel præsentere gestalttilgangens teoretiske og praktiske grundstruktur. Der vil endvidere blive redegjort for, hvordan gestalttilgangens feltteori, med inspiration fra Ken Wilber’s integrale perspektivisme (Wilber 1995; 2000; 2006, kan danne grundlag for en integrativ rammesætning for forskellige psykologiske og psykoterapeutiske tilgange, samt for en forståelse af forholdet mellem terapi og coaching.

 4. Vi lever af myter

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bilde, Per

  2005-01-01

  En kritisk gennemgang af en kronik om regeringens forsknings- og universitetspolitik af Helge Sander, Minister for Videnskab, Teknologi og Udvikling: "Myter om universiteter står for fald" (Morgenavisen Jyllands-Posten 11/11 2005)...

 5. Restaurering af Skjern Å

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jessen, K.; Boysen Larsen, B.; Bundgaard, P.

  Denne rapport indeholder resultaterne af den natur- og miljøovervågning, der blev iværksat som en del af naturgenopretningen af Skjern Å 1999-2002. Ved projektet ophørte den kunstige afvanding af den vestlige del af Skjern Å dalen. Størstedelen af de dyrkede arealer ændredes til ekstensive græsni...

 6. Anmeldelse af Evolution, Literature and Film

  DEFF Research Database (Denmark)

  Grodal, Torben Kragh

  2011-01-01

  Diskussion af basisproblemer i evolutionær fiktionsteori med udgangspunkt i en anmeldelse af Evolution, Literature and Film......Diskussion af basisproblemer i evolutionær fiktionsteori med udgangspunkt i en anmeldelse af Evolution, Literature and Film...

 7. Styring af kommunal digitalisering

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jæger, Birgit

  2017-01-01

  Digitalisering af både interne arbejdsprocesser og kommunikation med borgere og virksomheder har længe været en vigtig faktor i moderniseringen af den offentlige sektor. Derfor er der stort fokus på styring af digitaliseringen. Denne artikel undersøger, dels hvordan digitaliseringen i den kommunale...... sektor styres, og dels hvilke styringsparadigmer der kan identificeres. Med udgangspunkt i en konkret kommune analyseres styringen af digitalisering gennem et hierarki af offentlige digitaliseringsstrategier. Gennem udvikling af en helt ny form for organisering, en såkaldt Digitaliseringsforening...

 8. Función ecológica de la Agricultura Familiar (AF) en la legislación argentina

  OpenAIRE

  Victoria, María Adriana

  2017-01-01

  Construir una nueva ruralidad en la región pasa por fortalecer la Agricultura Familiar (AF) y, a tales fines, los países están desarrollando políticas públicas y programas para estimular este sector fundamental del agro. Por ello, resulta necesario, analizar la función ecológica que cumple la AF en el contenido de la legislación, de aplicación en las provincias argentinas, a partir del marco doctrinario de la Multifuncionalidad de la agricultura (MFA) o Nueva ruralidad (NR) de la AF, a la luz...

 9. Dannelsen af en psykologisk og videnskabelig habitus hos psykologistuderende

  DEFF Research Database (Denmark)

  Feilberg, Casper

  psykoanalysen (Bion) og kritisk teori (Habermas, Negt). Der peges på, at studerende i psykologi står over for en dobbelt udfordring. De skal både have en sans for de praktiske fænomener ’bag’ teorien og metoden ved at trække på egen livsverden, OG de skal lære at undersøge sagen via relevant teori, empiri og...

 10. En sammenligning af 3 forskellige pensionsprodukter med særlig henblik på udbetalingsfasen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jørgensen, Peter Løchte; Linnemann, Per

  2009-01-01

  Formålet med nærværende artikel er at illustrere, hvordan de pensioner som en pensionsopsparer vil kunne (forvente at) få udbetalt vil afhænge af den pensionsopsparingsform, han har valgt. Vi sammenligner 3 meget forskellige pensionsopsparingsprodukter: Den "traditionelle" form med ret til bonus...... (gennemsnitsrenteproduktet), en markedsbaseret Unit Link ordning og endelig SEB Pensions Tidspension, som på mange måder er en mellemting mellem de to førstnævnte opsparingsformer....

 11. Cuba shows jump in HIV positives.

  Science.gov (United States)

  Cuba experienced a substantial increase in the number of HIV cases in 1996 due primarily to a growth of foreign tourism and an increase in prostitution, health officials said. The Juventud Rebelde newspaper said that since HIV/AIDS testing began in 1985, government-run hospitals and clinics have detected 1609 HIV-positive cases. In 1995 the total was reported at 1196, meaning that 413 new cases were detected in 1996. This compared with only 97 new cases reported during 1995. HIV infection among the island's 11 million inhabitants has remained relatively low due to a massive testing program and a public health infrastructure that provides universal and free medical treatment. Cuba was a pioneer in the use of interferon on those testing HIV-positive. Cuba produces its own interferon, which prolongs the life expectancy of patients, and also reagents for AIDS testing. There are special sanitariums for AIDS patients in most of Cuba's 12 provinces. Cuban adults who test HIV-positive are required to enter the sanitarium in a policy reminiscent of the way tuberculosis patients were tested in the US earlier in this century. Officials said the isolation of patients in sanitariums has been somewhat relaxed over past years by introducing greater flexibility in allowing persons who are considered reliable to live at home or make prolonged visits. full text

 12. Mere undervisning, større studieintensitet? En multilevelanalyse af 7.917 studerendes tidsforbrug

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kim Jesper Herrmann

  2015-03-01

  Full Text Available Der har de seneste år været betydelig interesse for danske universitetsstuderendes studieintensitet, og der er blevet givet forskellige anbefalinger i forhold til, hvordan de studerende kan motiveres til at studere mere. Det empiriske grundlag for sådanne anbefalinger er imidlertid sparsomt. Formålet med dette studie er dels at beskrive den gennemsnitlige studieaktivitet blandt studerende på Aarhus Universitet, dels at analysere det indbyrdes forhold mellem undervisning og forberedelse. En multilevelanalyse af 7.917 studerendes selvrapporterede tidsforbrug viser overraskende en negativ sammenhæng mellem antallet af timer brugt på undervisning og antallet af timer brugt på forberedelse. Yderligere analyser tyder på, at sammenhængen mellem undervisningstid og forberedelsestid varierer på tværs af uddannelser.   In recent years, the study habits of Danish university students have been a cause for concern, and various initiatives to improve motivation and encourage students to study harder have been introduced. However, the empirical support for such initiatives is limited. This article aims to describe the average student’s study habits and analyse the interrelationship between teaching and independent study time. A multilevel analysis of 7,917 students self-reported time budgets surprisingly reveals negative correlation between hours spent studying and hours spent participating in classes. Further analyses suggest that this correlation varies across study programmes.

 13. Undervisning af tosprogede elever

  DEFF Research Database (Denmark)

  Horst, Christian

  2003-01-01

  Artiklen fremdrager hovedresultaterne fra Virginia P. Collier's og Wayne P. Thomas's længdeundersøgelser af tosprogede elever i USA, som formentlig er de mest omfattende undersøgelser af undervisningen af tosprogede elever overhovedet. Resultaterne diskuteres i relation til udviklingen af en...

 14. Om distributionen af hvidhed

  DEFF Research Database (Denmark)

  Frello, Birgitta

  2007-01-01

  Med udgangspunkt i John Fords Western, Forfølgeren fra 1956, præsenteres en analyse af repræsentationer af race og overskridelse af raceskel, særligt i relation til konstitueringen af subjektpositioner, hvorfra spørgsmål om hvidhed og ikke-hvidhed kan afgøres....

 15. Rapporteringskløften: En empirisk undersøgelse af forskellen imellem virksomheders og kapitalmarkedets prioritering af supplerende informationer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Christian

  I de senere år har der været megen omtale af behovet for offentliggørelsen af supplerende oplysninger fx igennem årsrapporten, supplerende rapporteringsformer eller ad andre kommunikationsveje. Danmark bliver ofte nævnt som foregangsland i denne henseende, bl.a. pga. Videnskabsministeriets videnr...

 16. Factors Influencing Pregnancy Desires among HIV Positive Women ...

  African Journals Online (AJOL)

  Fertility issues for HIV-positive women are becoming increasingly important. The study investigated the pregnancy desires of HIV positive women of Gert Sibande District in Mpumalanga, South Africa. The objective of the study is to present findings on factors influencing pregnancy desires amongst HIV positive women that ...

 17. Exploring fertility decisions among pregnant HIV- positive women on ...

  African Journals Online (AJOL)

  making, and practices among HIV-positive pregnant women attending antenatal .... HIV-positive women. A 24-year-old participant said: “Doctor, do you listen to radio? HIV-positive people are free to bear children but adhere to drug therapy to prevent transmitting HIV to the ..... In other words, this vulnerability could lead to.

 18. En kuffert af ord: Gertrude Stein i København

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schultz, Laura Luise

  2010-01-01

  Gertrude Stein oplever i disse år et sandt gennembrud i dansk teater. Det hænger sammen med en ny tilgang til teksten i det postdramatiske teater, hvor den udnyttes som et materiale på lige fod med andre virkemidler. Dermed er Gertrude Steins eksperimenterende tekster blevet tilgængelige og anven...

 19. Bliver man en bedre leder af at være på lederuddannelse?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sørensen, Peter

  2018-01-01

  Det globale marked for uddannelser og kurser til offentlige og private ledere er en milliardforretning. Men på trods af de meget store investeringer ved både danske og internationale forskere ganske lidt om, hvordan de mange kurser og uddannelser egentlig påvirker de ledere, der går på uddannelse...... eller kursus. Artiklen formidler resultatet af en undersøgelse i fem danske kommuner. Konklusionen på undersøgelsen er, at man på de kommunale arbejdspladser forholdsvis nemt kan forbedre vilkårene for, at ledere under uddannelse kan forbedre vilkårene for at anvende ny viden i praksis....

 20. Unges museumsbrug - resultater af en målgruppeundersøgelse for Kulturarvsstyrelsen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jørgensen, Helle

  2011-01-01

  Center for Museologi om at foretage en undersøgelse af barrierer og muligheder for unges museumsbrug. Denne opfølgende kvalitative undersøgelse fik til opdrag at dække aldersgruppen 15-30 år. Undersøgelsen tager udgangspunkt i eksisterende dansk og international viden på feltet og bygger på interviews...... med unge og museumsfagfolk. Undersøgelsen bekræfter megen af den viden, vi har om barrierer for museumsbrug set fra de unges perspektiv – men belyser også institutionelle forhold på museerne og viser, at barriererne mellem museer og unge går begge veje. Disse barrierer kan der arbejdes med. En...

 1. Værsgo' ta' en tablet. Om brugen af tablets i dansk

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lorentzen, Rasmus Fink

  2014-01-01

  Hvordan kan vi udvikle elevernes faglighed ved hjælp af it? Hvad er det i det hele taget vigtigt at lære i en tidssvarende folkeskole, så eleverne bliver klædt på til fremtidens samfund? Og kan iPads bruges til dette? Dette kapitel handler om fagdidaktik og tablets i undervisningen.......Hvordan kan vi udvikle elevernes faglighed ved hjælp af it? Hvad er det i det hele taget vigtigt at lære i en tidssvarende folkeskole, så eleverne bliver klædt på til fremtidens samfund? Og kan iPads bruges til dette? Dette kapitel handler om fagdidaktik og tablets i undervisningen....

 2. Immune Recovery Syndrome in the HIV-positive patient: Radiological Findings of Paradoxical Reactions; Sindrome de recuperacion inmune en el enfermo positivo al VIH: hallazgos radiologicos de reacciones paradojicas

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Martinez, E.; Sanchez, M. A.; Torres, M.; Benito, J.; Avila, A. [Hospital Universitario 12 de Octubre. Madrid (Spain)

  2004-07-01

  To describe immune recovery syndrome (IRS) and related radiological findings in HIV-positive patients. To alert radiologists to the ever-increasingly frequent appearance of paradoxical reactions (PR) in granulomatous diseases under antiretroviral treatment. We present a retrospective study of 9 adult HIV-positive patients who showed IRS, 6 cases of tuberculosis (TBC), 2 cases of atypical mycobacterium and a case of sarcoidosis. At the time of IRS/PR diagnosis, any suspicion of infectious activity was excluded through the use of appropriate microbiological tests. clinical and radiological characteristics of the above mentioned cases are analyze here. All patients experienced a clinical and/or radiological worsening of condition following variable periods of antiretroviral and/or anti-tuberculosis treatment, and coinciding with viral load decrease and CD4-T-lymphocyte recovery. Diagnosis of IRS/PR was clinical in five cases and radiological in four. In all but one case, antiretroviral treatment had at some time been previously administered. IRS/PR is a diagnosis of exclusion which must be included in the differential diagnosis of newly appearing lesions or worsening of already existing ones in HIV-positive patients that have recently begun antiretroviral and/or anti-tuberculosis treatment. Such should be done after excluding drug resistance, treatment non-adherence and intercurrent disease. (Author) 8 refs.

 3. Nursing Care of HIV-Positive Women

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Ben; Martinsen, Bente

  2015-01-01

  to improve quality of life after being diagnosed with HIV, a sharp distinction between HIV and AIDS and a religious and spiritually coping. Identifying the emotional challenges women living with HIV face in their daily lives may help nurses obtain a clearer understanding and greater knowledge of how...... to provide HIV-positive women with effective care that empower and support these women in managing their chronic disease. However to ensure that nurses have the proper tools for effective care for women living with HIV European studies are essentials in relation to what emotional challenges these women...

 4. En retorisk analyse af en Hodayot-salme fra Qumran

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hasselbalch, Trine Bjørnung

  2007-01-01

  I salmesamlingen Hodayot (1QHa), fundet blandt Dødehavsrullerne, skelner man mellem to grupper af salmer på baggrund af måden hvorpå salmisten fremtræder. Når forskere diskuterer salmesamlingens organisationsprincip, bygger de ofte deres synspunkter på den antagelse at der har været mindst to for...

 5. Kvalitetsvurdering af sundhedsoplysende materiale

  DEFF Research Database (Denmark)

  Osler, Merete; Bech, Lars; Sybille, Bojlén

  1990-01-01

  Lægeforeningens Hygiejnekomités arbejdsgruppe vedrørende sundhedsoplysning har udarbejdet en "huskeliste" til brug for en kvalitetsvurdering af skriftligt sundhedsoplysende materiale......Lægeforeningens Hygiejnekomités arbejdsgruppe vedrørende sundhedsoplysning har udarbejdet en "huskeliste" til brug for en kvalitetsvurdering af skriftligt sundhedsoplysende materiale...

 6. En problematisering af samspillet mellem centrale pædagogiske principper på arkitektuddannelsen

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Niels Grønbæk

  2013-09-01

  Full Text Available Ud fra John Deweys erfaringspædagogik, bygget op om begreberne erfaring, situation og samspil, undersøges aspekter af en strukturel adskillelse af målstyrede og projektbaserede undervisningspraksisser med arkitektuddan­­nelsen på Kunstakademiets Skoler for Arkitektur Design og Konservering som eksempel på en uddannel­­­se baseret på både et videnskabeligt og et kunstnerisk grundlag. Det dis­kuteres om den også konkret rumlige adskillelse af de to grundlags respektive pædagogiske platforme i henholdsvis kursusundervisning og projektundervisning er tilsigtet og hensigtsmæssig med særligt henblik på at opspore tiltag, der kan styrke uddannelsens forskningsbasering. I et bredere perspektiv plæderer artiklen for etableringen af fagstudiemiljøer til befordring af erfaringsdannelsen i samspilssituationer på tværs af grundlag - i dette tilfælde det kunstneriske og videnskabelige.    John Dewey’s pedagogy of experience, inspired by the concepts of experience, situation and interaction forms the frame for contemplating the apparent conflict between curriculum and project based pedagogical methods encompassing both the sciences and the arts. Investigating a particular case, the article considers whether the spatial separation of practiced pedagogical methods relative to the scientific and the artistic, has been intentional and appropriate. The inquiry aims at identifying new ways of strengthening the scientific basis of the education framework under discussion. Considering Dewey’s understanding of a learning context as ‘total social set-up’ the article in a broader perspective, argues in favour of an understanding of ‘learning context’ potentially as ‘context which learns’: Accordingly, given that the total social set-up of learning is considered dynamic rather than static the article suggests to affect such dynamic processes deliberately. In conclusion such deliberations, as motivated by pedagogical

 7. Robust regulering af destillationskolonner

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Kim

  1987-01-01

  Sharke og Dixons metode benyttes til minimalrealisering af Laplace-overføringsmatricer. Ud fra denne metode til minimalrealisering opnåes en tilstandsbeskrivelse med første ordens Pade'-approximation af tidsforsinkelsen i Laplace-overføringsfunktionsmatricerne. Ud fra A.N Hansens frekvensanalyser...... bør denne regulator dog undersøges med eksakt beskrivelse af tidsforsinkelsen, hvilket ikke er nået indenfor denne opgave, væsenligst på grund af problemer med MIMOFAD Konklusion. Med Sharked og Dixons metode er der opnået kendskab til en simpel metode til minimalrealisering af Laplace......-overføringsmatricer. Metoden munder ud i et simpelt program der foretager minimalrealisering af Laplace-overføringsfunktionsmatricer med reelle adskildte poler. Anvendelsen af programmet resulterer i en tilstandsbeskrivelse af Laplace-overføringsfunktioner for velbeskrevne kolonner i litteraturen. Den opnåede...

 8. Spillet i filmen - filmen i spillet: På sporet af en lucidografi

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bo Kampmann Walther

  2003-09-01

  Full Text Available Artiklen præsenterer en lucidografi, en lære om film og spil baseret på cinematografi (læren om film og ludologi (læren om spil. Med denne lucidografi sammenligner forfatteren computerspil og film, og opstiller en systematik for spil-elementer i film (sceneopbygning, special effects m.m. og film-elementer i spil (montage, trailer, cut-scenes, m.m.. Vi lever i ludologiens tidsalder, påstår forfatteren, og filmmediets leg med tid i film som Memento (2000, Mulholland Drive (2001 og Sliding Doors (1998 er inspireret af computerspillet, ligesom æstetikken i The Matrix (1999 og narrativiteten i Lola Rennt (1999 er funderet i computerspillet.

 9. Cerebral perfusion imaging in HIV positive patients

  International Nuclear Information System (INIS)

  Kundley, Kshama; Chowdhury, D.; Lele, V.R.; Lele, R.D.

  1998-01-01

  Full text: Twelve human immunodeficiency virus (HIV) positive patients were studied by SPECT cerebral perfusion imaging 1 hour post injection of 15 mCi of 99m Tc-ECD under ideal conditions with a triple head gamma camera (Prism 3000 X P LEUHR), fanbeam collimators followed by Folstein Mini Mental Status Examination (FMMSE) and AIDS dementia complex (ADC) staging on the same day. All 12 patients were male, in the age range of 23-45 y (mean 31 y). The infected status was diagnosed by ELISA (10 patients) or Western blot (5 patients). The interval between diagnosis and imaging ranged from 1 month - 35 months (mean 15.3 months). Two patients were alcoholic and 2 were smokers. None of them had CNS disorder clinically. ADC staging and FMMSE could be performed in 4 patients. Two patients were normal (stage 0) and 2 were subclinical (stage 0.5) on ADC staging. FMMSE revealed normal or near normal status (mean score 35; maximum score 36). Cerebral perfusion images were interpreted simultaneously by 3 observers blind towards history and examination using semi-quantitative and quantitative methods by consensus. It revealed multiple areas of hypoperfusion, viz. temporal (11 patients (91 %), parietal 10 patients (83%), frontal 9 patients (75%, pre and post central gyrus 7 patients (58%), occipital 6 patients (50%) cingulate gyrus and cerebellum 5 patients (41%) and thalamic in 2 patients (16%). Hyper perfusion in caudate nuclei was noted in 10 patients (83%). The study reveals presence of multiple perfusion abnormalities on cerebral perfusion imaging in HIV positive patients who have normal/near normal mental status suggesting precedence of perfusion abnormality over clinically apparent mental deficit

 10. Régimen legal de la Agricultura Familiar (AF) en el derecho provincial de Argentina

  OpenAIRE

  Victoria, María Adriana

  2015-01-01

  A partir de un "marco doctrinario" de la agricultura familiar (AF), comprensivo de lo que se entiende por la misma, su alcance y beneficios, se analiza el cuadro normativo que la disciplina a nivel nacional, con la reciente Ley nº 27.118/141 sobre reparación histórica de la agricultura familiar para la construcción de una nueva ruralidad en la Argentina, ley que establece un sistema de adhesión de las provincias, habiendo hecho uso de dicha facultad la provincia de Jujuy (Ley nº 5864/15). Asi...

 11. Sundhedseffekter af luftforurening-beregningspriser

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, M. S.; Frohn, L. M.; Jensen, S. S.

  Denne rapport afrapporterer det fortsatte arbejde med udvikling af miljøøkonomiske beregningspriser. På grundlag af EcoSense 4.0 fra ExternE-projektet, er der foretaget nye beregninger af eksternaliteter ved luftforurening med sundhedseffekter. Samtidig giver rapporten en vurdering af luftspredni......Denne rapport afrapporterer det fortsatte arbejde med udvikling af miljøøkonomiske beregningspriser. På grundlag af EcoSense 4.0 fra ExternE-projektet, er der foretaget nye beregninger af eksternaliteter ved luftforurening med sundhedseffekter. Samtidig giver rapporten en vurdering af...

 12. Fundering af mindre bygninger

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, J.; Ballisager, C.C.

  Denne SBI-anvisning indeholder en gennemgang af de jordbunds- og grundvandsforhold, som er bestemmende for funderingen af en bygning. Specielt gennemgås de betingelser, der skal være opfyldt, for at man på forsvarlig måde kan fundere en mindre bygning i traditionel udformning. Publikationen...

 13. Billeder af verdens svovl

  DEFF Research Database (Denmark)

  Samson, Kristine

  2014-01-01

  Film- og billedmediet har en særlig plads i skildringen af vores samfund og økonomi. Produktionen i de vestlige samfund består i dag primært af tegn, symboler, billeder og begær, mens de forgangne tiders maskinelle og, ikke mindst, manuelle bearbejdning af materialer – det vi stadigvæk umiddelbar...

 14. Globalisering af uddannelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Henning Høgh

  2005-01-01

  Det globale marked for uddannelse er i voldsom vækst og er ved at blive et af Danmarks vigtigste vareområder. Hvorledes kan KVL agere i globaliseringen af uddannelse for at sikre en høj kvalitet af egne kandidater med gode jobmuligheder?...

 15. Screening for hepatitis C among HIV positive patients at Mulago ...

  African Journals Online (AJOL)

  ... cost of HCV screening, routine HCV testing cannot be recommended among all HIV positive patients in our health care settings with limited resources. We recommend that HCV screening be limited to investigating HIV positive patients with features suggestive of liver disease in order to identify HCV as a possible cause.

 16. Mental Health of HIV Positive Adolescents in Zambia | Menon ...

  African Journals Online (AJOL)

  Objectives: To assess the mental health of HIV positive Zambian adolescents by comparing with Zambian school sample and an age matched British normative sample. Design: This was a cross-sectional study of adolescents from school in the age range of 11-15 and HIV positive adolescents from clinics in Lusaka.

 17. Tuberculosis among HIV-positive patients across Europe

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kruk, Alexey; Bannister, Wendy; Podlekareva, Daria

  2011-01-01

  To describe temporal changes in the incidence rate of tuberculosis (TB) (pulmonary or extrapulmonary) among HIV-positive patients in western Europe and risk factors of TB across Europe.......To describe temporal changes in the incidence rate of tuberculosis (TB) (pulmonary or extrapulmonary) among HIV-positive patients in western Europe and risk factors of TB across Europe....

 18. 9592 THE EXPERIENCES OF HIV-POSITIVE MOTHERS ...

  African Journals Online (AJOL)

  Mimi

  explorative, descriptive qualitative study design was employed to describe the experiences of HIV-positive mothers in Swaziland breastfeeding exclusively. Seven exclusive breastfeeding, HIV-positive mothers, aged 21-41 years, married and unemployed, participated during two visits to the study site. Responses to semi-.

 19. Leukocyte Profile in HIV Positive Adults in Owerri, Nigeria ...

  African Journals Online (AJOL)

  Leukocyte Profile in HIV Positive Adults in Owerri, Nigeria. USB Anyaehie, RO Nneli, P Amadi, ED Nwodobo. Abstract. Leukocyte profile of 102 HIV positive asymptomatic adults (aged 18 – 56 years) in Owerri was compared with that of 80 HIV-negative adults (aged 22 – 50 years). The goal was to define early indicators of ...

 20. Perception of HIV Positive Women Regarding Measures to Improve ...

  African Journals Online (AJOL)

  The aim of the study was to explore and describe the perceptions of HIV-positive women regarding measures required to improve the quality of focused antenatal provided to HIV positive. This study used a qualitative descriptive, exploratory design. Eighteen individual semi-structured interviews were conducted with 18 HIV ...

 1. Sexual behaviour and inheritance rights among HIV- positive ...

  African Journals Online (AJOL)

  In developing countries, culture favours males for economic ventures more than females. There is evidence that allowing HIV positive women inheritance rights will mitigate negative economic consequences of HIV/AIDS and other related risks. This study aimed to examine the extent to which HIV positive women have ...

 2. Induced abortion among HIV-positive women in Northern Vietnam

  DEFF Research Database (Denmark)

  Gammeltoft, Tine; Rasch, Vibeke; Nguyen Thi, Thuy Hanh

  2010-01-01

  an abortion after being diagnosed as HIV-positive, exploring their reflections, concerns and dilemmas. The results show that the HIV-positive pregnant women sought to balance their desires for a child with their worries of being unable to fulfill their responsibilities as mothers. Even while strongly desiring...

 3. Hearing disorder in HIV positive adult patients not on Anti ...

  African Journals Online (AJOL)

  Conclusion: Hearing loss is more prevalent in HIV positive individuals not on anti - retroviral drugs than negative normal subjects. Low CD4 cell count and advanced HIV diseases were associated with increased chance of having a hearing loss. Otological care should be part of the comprehensive care of HIV positive ...

 4. HIV positive status disclosure to sexual partner among women ...

  African Journals Online (AJOL)

  Background: Disclosure of HIV positive status has key role in the prevention and control of HIV/AIDS. Reports of non-disclosure and negative outcome of disclosure are common. Thus, disclosure of HIV positive status is a theme that demands investigation. Objective: The objective of this study was to determine the ...

 5. Suicide Attempt in a Recently Diagnosed HIV Positive Subject: Is ...

  African Journals Online (AJOL)

  Suicide Attempt in a Recently Diagnosed HIV Positive Subject: Is Pre and Post Counseling Still Being Adequately Practiced? ... A case of attempted suicide in a recently diagnosed HIV positive subject without adequate counseling is reported. Subject ... Key Words: Suicide Attempt, HIV/AIDS, Pre and Post test Counseling.

 6. Sexual risk behavior among HIV-positive persons in Jamaica ...

  African Journals Online (AJOL)

  Sexual risk behaviors among HIV-positive persons place their partners at risk for HIV transmission and other sexually transmitted infections. Stopping transmission acts among HIV-positive people is crucial in reversing HIV incidence. Objective: This study aimed to assess the prevalence and predictors of sexual risk ...

 7. ”Den lange rejse …” – metaforiske betydningslag i filmmediet En analyse af Aarhus Universitets vejlednings-, branding- og rekrutteringskampagne 2012

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Christine Petersen

  2014-11-01

  Full Text Available Artiklen tager udgangspunkt i kampagnefilmen ”Tænk. Hvis det er dig”, som var en del af den branding-, vejlednings- og rekrutteringskampagne, som Aarhus Universitet lancerede i 2012, og på baggrund af en analyse af filmens komposition samt billed- og lydside undersøger artiklen, hvordan kampagnefilmen opbygger en handlingsmæssig struktur, som realiserer en grundlæggende metaforisk forståelse af ’uddannelse som en rejse’. Ved hjælp af George Lakoff og Mark Johnsons metaforteori undersøges den anvendte metafors beskaffenhed, struktur og betydning(er, og i artiklen argumenterer vi for en tolkning af den anvendte metafor som ’uddannelse som en moderne dannelsesrejse’. Lakoff og Johnsons metaforteori, som tager udgangspunkt i sproglige tegn, vil i denne artikel blive anvendt på analysen af visuelle tegn, og dermed ønsker vi at demonstrere, at et oprindeligt sproglig-tekstuelt baseret metaforbegreb også kan bidrage til en bedre forst.else af visuel-fi lmiske narrative teknikker.

 8. Temporal Variation and Association of Aflatoxin B₁ Albumin-Adduct Levels with Socio-Economic and Food Consumption Factors in HIV Positive Adults.

  Science.gov (United States)

  Jolly, Pauline E; Akinyemiju, Tomi F; Jha, Megha; Aban, Inmaculada; Gonzalez-Falero, Andrea; Joseph, Dnika

  2015-11-30

  The association between aflatoxin exposure and alteration in immune responses observed in humans suggest that aflatoxin could suppress the immune system and work synergistically with HIV to increase disease severity and progression to AIDS. No longitudinal study has been conducted to assess exposure to aflatoxin (AF) among HIV positive individuals. We examined temporal variation in AFB₁ albumin adducts (AF-ALB) in HIV positive Ghanaians, and assessed the association with socioeconomic and food consumption factors. We collected socioeconomic and food consumption data for 307 HIV positive antiretroviral naive adults and examined AF-ALB levels at recruitment (baseline) and at six (follow-up 1) and 12 (follow-up 2) months post-recruitment, by age, gender, socioeconomic status (SES) and food consumption patterns. Generalized linear models were used to examine the influence of socioeconomic and food consumption factors on changes in AF-ALB levels over the study period, adjusting for other covariates. AF-ALB levels (pg/mg albumin) were lower at baseline (mean AF-ALB: 14.9, SD: 15.9), higher at six months (mean AF-ALB: 23.3, SD: 26.6), and lower at 12 months (mean AF-ALB: 15.3, SD: 15.4). Participants with the lowest SES had the highest AF-ALB levels at baseline and follow up-2 compared with those with higher SES. Participants who bought less than 20% of their food and who stored maize for less than two months had lower AF-ALB levels. In the adjusted models, there was a statistically significant association between follow up time and season (dry or rainy season) on AF-ALB levels over time (p = 0.04). Asymptomatic HIV-positive Ghanaians had high plasma AF-ALB levels that varied according to season, socioeconomic status, and food consumption patterns. Steps need to be taken to ensure the safety and security of the food supply for the population, but in particular for the most vulnerable groups such as HIV positive people.

 9. Temporal Variation and Association of Aflatoxin B1 Albumin-Adduct Levels with Socio-Economic and Food Consumption Factors in HIV Positive Adults

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Pauline E. Jolly

  2015-11-01

  Full Text Available The association between aflatoxin exposure and alteration in immune responses observed in humans suggest that aflatoxin could suppress the immune system and work synergistically with HIV to increase disease severity and progression to AIDS. No longitudinal study has been conducted to assess exposure to aflatoxin (AF among HIV positive individuals. We examined temporal variation in AFB1 albumin adducts (AF-ALB in HIV positive Ghanaians, and assessed the association with socioeconomic and food consumption factors. We collected socioeconomic and food consumption data for 307 HIV positive antiretroviral naive adults and examined AF-ALB levels at recruitment (baseline and at six (follow-up 1 and 12 (follow-up 2 months post-recruitment, by age, gender, socioeconomic status (SES and food consumption patterns. Generalized linear models were used to examine the influence of socioeconomic and food consumption factors on changes in AF-ALB levels over the study period, adjusting for other covariates. AF-ALB levels (pg/mg albumin were lower at baseline (mean AF-ALB: 14.9, SD: 15.9, higher at six months (mean AF-ALB: 23.3, SD: 26.6, and lower at 12 months (mean AF-ALB: 15.3, SD: 15.4. Participants with the lowest SES had the highest AF-ALB levels at baseline and follow up-2 compared with those with higher SES. Participants who bought less than 20% of their food and who stored maize for less than two months had lower AF-ALB levels. In the adjusted models, there was a statistically significant association between follow up time and season (dry or rainy season on AF-ALB levels over time (p = 0.04. Asymptomatic HIV-positive Ghanaians had high plasma AF-ALB levels that varied according to season, socioeconomic status, and food consumption patterns. Steps need to be taken to ensure the safety and security of the food supply for the population, but in particular for the most vulnerable groups such as HIV positive people.

 10. ARCgame - gamification af undervisning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Camilla Gyldendahl

  2014-01-01

  Gamification er et begreb, der anvendes til at beskrive brugen af spilelementer i andre miljøer for at forbedre brugernes oplevelse. Følgende tekst har til formål at behandle emnet i forhold til af opnå en forståelse for de elementer der indvirker på en ”gamification af et undervisningsforløb”, her...

 11. Bestyrer af egen ro

  DEFF Research Database (Denmark)

  Søndergård, Birger; L. Friis, Klaus

  2000-01-01

  Evnen til at håndtere en indre uro synes at være blevet en væsentlig egenskab i forhold til udviklingen af vort samfund og de hastige brud i kontinuiteten af et liv, der leves. arbejdsforhold. stress. arbejdsmiljø. arbejdsliv...

 12. Kvalitetssikring af sygeplejerskeuddannelsen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Scheel, Linda Schumann

  2001-01-01

  På Sønderborg Sygehus er der gennemført en detaljeret undersøgelse af praktikuddannelsen, hvor resultaterne viser både sygeplejerskers og studerendes opfattelse af praktikforløbet. Der blev i den forbindelse udarbejdet detaljerede beskrivelser om læringsforholdene og udvik-let en evalueringsmetod...

 13. Coaching af dit studieliv

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Rasmus Thorning

  2008-01-01

  En generel beskrivelse af de problemer specialestuderende sidder med og hvorledes coaching kan hjælpe med at (gen)skabe motivation og fokus......En generel beskrivelse af de problemer specialestuderende sidder med og hvorledes coaching kan hjælpe med at (gen)skabe motivation og fokus...

 14. Administration af informationsmodeller

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hundebøl, Jesper

  2013-01-01

  En informationsmodel er i denne sammenhæng en digital repræsentation af et givent byggeri. Både offentlige og private bygherrer anvender informationsmodeller, når der 'bygges digitalt'. I denne artikel undersøges det, hvilke konkrete udfordringer der følger af digitaliseringen, hvor gennemgribend...

 15. En undersøgelse af EduScrum og nudging i forbindelse med et projekteksamensforløb

  DEFF Research Database (Denmark)

  Duus, Anne Karin Bendix

  Hvad skal der til, for at de studerende synes, det kunne være en fordel at arbejde i teams til eksamen? En mulig løsning kunne være dels at gøre brug af nudging, der er udviklet indenfor adfærdsforskning, og dels at præsentere de studerende for Scrum, som er udviklet indenfor it. Scrum......-konceptet betegnes i øvrigt ’Scrum software development...

 16. Udvikling af lærerens digitale kompetencer med iPad’en som læringsressource

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sørensen, Birgitte Holm; Levinsen, Karin Tweddell; Holm, Madeleine Rygner

  2017-01-01

  Denne artikel tager udgangspunkt i et forskningsprojekt på en dansk folkeskole i årene 2012-2015. Projektet handlede om implementeringen af iPads på begyndertrinnet og artiklen præsenterer de tilknyttede læreres kompetenceudvikling, ift. både digitale- og didaktiske kompetencer. Artiklens formål er...... at beskrive og analysere hvordan læreres kompetenceudvikling kan organiseres med udgangspunkt i iPad’en som læringsressource i et didaktisk perspektiv. Lærernes kompetenceudvikling er organiseret i en struktur, der tager udgangspunkt i specifikt udvalgte fokusområder fra undervisningen som udvikles over...... fokuspunkter fra projektet. En af artiklens hovedpointer er, at en praksisnær kompetenceudvikling er frugtbar, når lærerne arbejder med specifikt udvalgte fokusområder relateret til iPad’en som læringsressource og på baggrund af dette arbejde udvikler nye design for læring i læringsfællesskaber....

 17. Genlyden af et nej

  DEFF Research Database (Denmark)

  Östman, Lars

  2011-01-01

  Europa og den vestlige verden er ramt af en økonomisk krise. Det er en krise, der er anderledes, end den vi har været vant til fx fra 1980'erne.......Europa og den vestlige verden er ramt af en økonomisk krise. Det er en krise, der er anderledes, end den vi har været vant til fx fra 1980'erne....

 18. Kontormiljøets historiske udvikling - en registrering af kontorarbejdets og kontorbyggeriets udvikling

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mørch Flagstad, S.; Laustsen, S.

  Rapporten beskriver kontorarbejdets og kontorbyggeriets udvikling systematisk og kronologisk ved hjælp af eksempler på kontorarbejde og typer af kontorbyggerier fra midten af 1700-tallet, hvorfra de første egentlige kontorbyggerier stammer, og frem til i dag. Rapporten slutter med at opridse nogl...

 19. Argumentationsanalyse. Grundtræk af en modulær sprogvidenskabelig tilgang

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nølke, Henning

  1998-01-01

  af modellens overordnede struktur indføres tre moduler, der beskæftiger sig med henholdsvis sproglige topoi, polyfoni og argumentative funktorer. De tre miniteorier er inspirerede af Teorien om Argumentation i Sproget, som den er udviklet af de franske lingvister Jean-Claude Anscombre og Oswald...

 20. Gammabenzene hexachloride-induced convulsions in an HIV positive individual

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Panvelkar V

  1996-01-01

  Full Text Available A case report of chancroid with scabies with HIV positivity is being presented. The individual was treated with 1% gamma benzene hexachloride for scabies and developed convulsions.

 1. immunological profiles in hiv positive patients following haart ...

  African Journals Online (AJOL)

  2014-08-01

  Social. Cornum; all located in Kigali. Subjects: Thirty three (33) HAART initiation eligible HIV positive patients including 13 women and 20 men. Results: A drop in viral load (though only a small number of patients achieved an.

 2. immunological profiles in hiv positive patients following haart

  African Journals Online (AJOL)

  2014-08-01

  Social. Cornum; all located in Kigali. Subjects: Thirty three (33) HAART initiation eligible HIV positive patients including 13 women and 20 men. Results: A drop in viral load (though only a small number of patients achieved an.

 3. Why HIV Positive Patients on Antiretroviral Treatment and/or ...

  African Journals Online (AJOL)

  Why HIV Positive Patients on Antiretroviral Treatment and/or Cotrimoxazole Prophylaxis Use Traditional Medicine: Perceptions of Health Workers, Traditional Healers and Patients: A Study in Two Provinces of South Africa.

 4. Dealing with disclosure: Perspectives from HIV-positive children and ...

  African Journals Online (AJOL)

  Dealing with disclosure: Perspectives from HIV-positive children and their older carers living in rural south-western Uganda. Esther Dusabe-Richards, Rwamahe Rutakumwa, Flavia Zalwango, Allen Asiimwe, Elvis Kintu, Fatuma Ssembajja, Janet Seeley ...

 5. Diversity management: the treatment of HIV-positive employees.

  Science.gov (United States)

  Yap, Matthew H T; Ineson, Elizabeth M

  2012-01-01

  Socio-demographic dimensions such as age, gender, sexual orientation, race and ethnicity are commonly included in diversity studies. With a view to helping Asian hospitality managers to manage HIV-positive employees in their workplaces through diversity management (DM) theory, this research extends the boundaries of previous diversity studies by considering Human Immunodeficiency Virus (HIV) infection as a diverse characteristic. Both quantitative and qualitative primary data were collected from purposively selected Asian hospitality managers through postal questionnaire and follow-up telephone interviews. Transformed raw data were analysed using summary statistics and template analysis. Asian hospitality managers agreed that DM would be appropriate in the management of HIV-positive employees and that it could generate substantial benefits for employees and employers. However, they believe that the successful adoption and implementation of DM is not easy; it requires training and, ideally, the recruitment of experienced directors. Nevertheless, Asian hospitality managers are confident that implementing DM to manage HIV-positive employees can enhance tolerance, improve understanding and promote equality. The purposive sampling technique and the small number of respondents have impacted the external validity of the study. However, this exploratory study initiates an equality discussion to include HIV-positive employees in DM discourse beyond antidiscrimination legislation. It also supplements the sparse literature addressing HIV-positive employees in the Asian hospitality workplace. Asian hospitality managers are advised to understand and employ DM to treat HIV-positive employees fairly to overcome hospitality workplace marginalisation, discrimination and stigmatisation.

 6. Management of sexually transmitted infections in HIV positive individuals.

  Science.gov (United States)

  Gilleece, Yvonne; Sullivan, Ann

  2005-02-01

  This review aims to summarize recent developments in the epidemiology and management of sexually transmitted infections in HIV positive individuals. It will also discuss briefly the legal aspects of disclosure in relation to HIV transmission. There has been a dramatic increase in the reported number of cases of syphilis globally in recent years. In the United Kingdom this has mainly been observed among HIV positive men who have sex with men (MSM). Since 2003 there have been a series of outbreaks of lymphogranuloma venereum reported in several European cities occurring mostly in HIV positive MSM. Sexual transmission of hepatitis C is increasing and appears to be more common in HIV positive MSM. Legal issues regarding HIV transmission have also come to the fore, becoming an important part of the discussion of sexual health with an HIV positive patient. Increases in sexually transmitted infection among HIV positive individuals suggest a worrying lack of adherence to safe sex guidelines and needs to be addressed urgently. The transmission of HIV is facilitated by the presence of certain sexually transmitted infections. Management of sexual health is an essential part of HIV care.

 7. Udlejers godkendelse af ny erhvervslejer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Munk-Hansen, Carsten

  2009-01-01

  I artiklen er taget udgangspunkt i den »klassiske« afståelsessituation, hvor en lejer vil afhænde den i de lejede lokaler drevne virksomhed, og lejeren har afståelsesret til en af udlejer godkendt lejer, uden at kravene til den ny lejer er specificeret. På baggrund af Vestre Landsrets dom af 9/2 ...

 8. Online lektiehjælp – Udvikling af en vejledningsdidaktik med pædagogisk designforskning som metode

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jens Jørgen Hansen

  2016-05-01

  Full Text Available Lektievejledning er en pædagogisk praksis i rivende udvikling med fokus på at støtte elever i at forstå og håndtere udfordringer i deres lektiearbejde. Lektievejledning er på den politiske dagsorden i skole og ungdomsuddannelser og tilbydes både internt af uddannelsesinstitutionerne samt af private og offentlige aktører. Men lektievejledning er ikke etableret som et teoretisk felt eller som en særlig vejledningskompetence. Der er således behov for at begrebsliggøre og udvikle teori om, hvad lektievejledning er, og hvordan vejledningsformen didaktisk kan håndteres. Mere konkret er ud-fordringen at udvikle et nuanceret fagsprog samt en modellering af feltet til forklaring af lektievejledningens komplekse praksis med det mål at udvikle og kvalificere lektievejledning som pædagogisk teori og pædagogisk prak-sis. Denne artikel præsenterer resultatet af et forskningsprojekt, hvis mål er at udvikle en vejledningsdidaktik, herunder metoder, modeller og materialer for lektievejledning i regi af Lektier Online. Lektier Online er en organisation ved Statsbiblioteket i Århus, der tilbyder en online lektiecafe, hvor bl.a. gymnasie-elever kan få hjælp af frivillige universitetsstuderende. Dette didaktiske de-sign er et eksempel på, hvordan digitalisering og ny teknologi er en katalysator for udvikling af nye innovative læringsmiljøer og læringstilbud, der åbner fleksible og stedsuafhængige rum for læring, giver mulighed for samspil med aktører uden for skolens formelle rammer, og som er båret af integration af digitale teknologier i læringssituationen. Artiklen beskriver forskningsproces-sen med at indkredse en vejledningsdidaktik for lektiehjælp samt udviklingen, konceptualiseringen, afprøvningen og evalueringen af en række vejlednings-modeller på grundlag af forskningsmetoden Pædagogisk designforskning og dens tradition for brugerdreven innovation. Artiklen beskriver for det første resultatet af forskningsprocessen i form

 9. Darcy flow forsøg til bestemmelse af permeabiliteten af intaktjordprøver

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ahm, Malte

  Denne vejledning omhandler bestemmelse af permeabiliteten af intaktjordprøver ved brug af Darcys lov. Forsøget bliver også omtalt som ”Constant-head conductivity test” i den engelske faglitteratur. Vejledningen er en del af en serie, der beskriver udførelsen af geotekniske klassifikationsforsøg o...

 10. Asociación entre los niveles de estrés y depresión y la adhesión al tratamiento en personas seropositivas al VIH en Hermosillo, México Association between stress and depression levels and treatment adherence among HIV-positive individuals in Hermosillo, México

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Julio Alfonso Piña López

  2008-06-01

  Full Text Available OBJETIVOS: Evaluar la asociación entre las variables relacionadas con el estrés, los motivos y la depresión en personas seropositivas al VIH y la adhesión al tratamiento, y analizar su consistencia según un modelo psicológico teórico. MÉTODOS: Estudio transversal con la participación de 25 mujeres y 39 hombres seropositivos al VIH atendidos en el Centro Ambulatorio para la Prevención y Atención a VIH/Sida e Infecciones de Transmisión Sexual, en Hermosillo, Sonora, México. Se exploraron las variables psicológicas y el grado de adhesión al tratamiento, las situaciones vinculadas con el estrés y el grado de depresión. Se elaboraron índices de las variables de interés asociadas con el estrés, los motivos y la depresión. La asociación entre las variables se determinó mediante regresión múltiple. RESULTADOS: En el mes previo al estudio, 65,6% de los 64 participantes informó haber seguido fielmente el tratamiento indicado, mientras 34,4% incumplieron el tratamiento en alguna medida (χ2 = 6,250; P = 0,012. Según el análisis de regresión se encontró que solamente la combinación de niveles intermedios de estrés vinculado con la tolerancia a la ambigüedad y niveles bajos de depresión presentó una asociación significativa (F [3,58] = 3,298; P = 0,027 con la adhesión al tratamiento; la combinación de ambas variables explicó 38,2% de la varianza total encontrada. CONCLUSIONES: La combinación de los niveles de estrés vinculado con la tolerancia a la ambigüedad y de depresión podría emplearse como factor de predicción del fiel cumplimiento de las indicaciones médicas prescritas. Se deben tener en cuenta estos resultados al diseñar intervenciones y programas dirigidos a promover la adhesión al tratamiento en personas seropositivas al VIH.OBJECTIVES: To evaluate the association between variables related to stress, reasons, and depression, and adherence to treatment in HIV-positive individuals, and to analyze the

 11. Gruppebaserede øvelser: en empirisk analyse af muligheder og udfordringer

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Morten Kyed

  2016-10-01

  Full Text Available Gruppebaseret øvelsesundervisning har et vigtigt, men stadig ikke fuldt (aner-kendt læringspotentiale som redskab i universitetspædagogikken. I denne artikel formidles hovedresultaterne fra den første større danske undersøgelse af erfaringer med gruppebaseret øvelsesundervisning gennemført blandt samtlige studerende og undervisere på sociologistudiet på Aalborg Universitet. Undersøgelsen viser, at undervisere og studerende er enige om øvelsernes læringsmæssige relevans. Endvidere er der enighed om, at øvelsernes primære formål er at diskutere metodiske og teoretiske begreber samt at koble undervisningens begreber til praksis. Dog er deres incitamenter forskellige; underviserene er ofte orienterede mod at træne kritisk og kreativ tænkning gennem aktiv involvering og kollektiv vidensdeling, mens de studerende er ek-samensorienterede. Undersøgelsen viser desuden udfordringer dels i forhold til koordinering underviserne imellem og dels i forhold til de studerendes faglige diversitet og aktivitetsniveau i forbindelse med øvelsesundervisningen. Artiklen slutter derfor af med at diskutere en række organisatoriske og praktiske tiltag, som kan forbedre de studerendes aktivitet, læring og oplevelse af ’alignment’ mellem øvelsesundervisningen, læringsmålene og eksamen. Group-based exercises have an important but still not fully acknowledged role as a learning tool in university pedagogy. This article reports key findings from a study of the experiences of sociology students and teachers at Aalborg University who participated in group-based exercises. The study reveals that teachers and students agree on the relevance of the exercises and that the main purposes of these are to discuss theoretical and methodological concepts and to connect concepts to practice. However, the incentives they stress are different; teachers are often focused on training academic thinking through collective involvement and knowledge sharing, while

 12. Udvikling af CO2 neutralt byrumsarmatur

  DEFF Research Database (Denmark)

  Poulsen, Peter Behrensdorff; Dam-Hansen, Carsten; Corell, Dennis Dan

  Denne rapport indeholder en beskrivelse af arbejdet udført i og resultaterne af forsknings- og udviklingsprojektet ” Udvikling af CO2 neutralt byrumsarmatur” og udgør slutrapportering for dette projekt.......Denne rapport indeholder en beskrivelse af arbejdet udført i og resultaterne af forsknings- og udviklingsprojektet ” Udvikling af CO2 neutralt byrumsarmatur” og udgør slutrapportering for dette projekt....

 13. Anvendelse af en forståelsesorienteret metode til fremme af sprogelevernes grammatiske færdigheder

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ambjørn, Lone; Andersen, Vibeke

  1997-01-01

  Hvorfor har vores elever så svært ved at lære grammatik? Hvorfor går de samme fejl igen og igen i elevernes skriftlige opgaver? Hvad kan man gøre for at fremme elevernes grammatiske færdigheder? Såvel svaret som forslag til en løsning mener forfatterne at have fundet i den nyere teori inden for a...

 14. Æstetiseringen af forbruget: En undersøgelse af to udstillinger, hvor branding er kunst - og kunst er branding

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hermansen, Judy

  2008-01-01

  Æstetiseringen af hverdagen er ét af de helt centrale træk ved det postmoderne forbrugersamfund. Og denne nedbrydning af grænserne mellem kunst og forbrug er det også vigtigt for marketingteorien at udforske. Artiklen analyserer to (kunst?)udstillinger i England, som på hver sin måde tematiserer,...

 15. Installation af opvaskemaskine

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christiansen, J.; Skibstrup Eriksen, S.; Nielsen, F.

  Denne SBI-anvisning er et led i en serie om modernisering af installationerne i den ældre boligmasse. Den henvender sig til både beboere, husejere, VVS-installatører og andre interesserede. Anvisningen indeholder almene afsnit om valg og placering af opvaskemaskine, sagsforløb ved installation......, forhold til myndigheder, priser, finansieringsmuligheder m.m. Anvisningen indeholder endvidere tekniske afsnit om vandinstallation, afløb og elinstallation i forbindelse med installation af opvaskemaskine....

 16. Cauda equina enhancing lesion in a HIV-positive patient. Case report and literature revision.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Luigi Maria Larocca

  2011-01-01

  Full Text Available

  EN-GB;" lang="EN-GB">We describe the case a spinal cord localization of neurological toxoplasmosis in a HIV-positive patient with Burkitt lymphoma, previously treated with chemotherapy and immunotherapy. This complication occurred while patient was in complete remission of lymphoma, with CD4+ T cell count of 270 /EN-GB;" lang="EN-GB">mEN-GB;" lang="EN-GB">l, undetectable HIV viremia, and despite the trimethoprim/ sulfamethoxazole prophylaxis. Indeed, we hypothesize that in our patient neurologic toxoplasmosis has been fostered more by previous immuno-chemotherapy than by HIV- related immunodeficiency. On the whole, this case suggests that parameters usually employed to predict the risk for opportunistic infections in HIV-positive people might not apply to patients with HIV-related lymphomas.

 17. Contemplating abortion: HIV-positive women's decision to terminate pregnancy.

  Science.gov (United States)

  Maccarthy, Sarah; Rasanathan, Jennifer J K; Crawford-Roberts, Ann; Dourado, Ines; Gruskin, Sofia

  2014-01-01

  Research on pregnancy termination largely assumes HIV status is the only reason why HIV-positive women contemplate abortion. As antiretroviral treatment (ART) becomes increasingly available and women are living longer, healthier lives, the time has come to consider the influence of other factors on HIV-positive women's reproductive decision-making. Because ART has been free and universally available to Brazilians for more than two decades, Brazil provides a unique context in which to explore these issues. A total of 25 semi-structured interviews exploring women's pregnancy termination decision-making were conducted with women receiving care at the Reference Centre for HIV/AIDS in Salvador, Brazil. Interviews were transcribed, translated into English and coded for analysis. HIV played different roles in women's decision-making. In all, 13 HIV-positive women did not consider terminating their pregnancy. Influential factors described by those who did consider terminating their pregnancy included fear of HIV transmission, fear of HIV-related stigma, family size, economic constraints, partner and provider influence, as well as lack of access to pregnancy termination services and abortifacients. For some HIV-positive women in Brazil, HIV can be the only reason to consider terminating a pregnancy, but other factors are significant. A thorough understanding of all variables affecting reproductive decision-making is necessary for enhancing services and policies and better meeting the needs and rights of HIV-positive women.

 18. Supervision af psykoterapi

  DEFF Research Database (Denmark)

  SUPERVISION AF PSYKOTERAPI indtager en central position i uddannelsen og udviklingen af psykoterapeuter. Trods flere lighedspunkter med psykoterapi, undervisning og konsultation er psykoterapisupervision et selvstændigt virksomhedsområde. Supervisor må foruden at være en trænet psykoterapeut kende...... supervisionens rammer og indplacering i forhold til organisation og samfund. En række kapitler drejer sig om supervisors opgaver, roller og kontrolfunktion, supervision set fra supervisandens perspektiv samt betragtninger over relationer og processer i supervision. Der drøftes fordele og ulemper ved de...... forskellige måder, hvorpå en sag kan fremlægges. Bogens første del afsluttes med refleksioner over de etiske aspekter ved psykoterapisupervision. Bogens anden del handler om de særlige forhold, der gør sig gældende ved supervision af en række specialiserede behandlingsformer eller af psykoterapi med bestemte...

 19. Parforhold og medier i en refleksiv modernitet - en undersøgelse af mænds refleksioner over samliv og medier

  OpenAIRE

  Kay, Kresten; Ribers, Bjørn; Wenzel, Kåre

  2007-01-01

  This thesis, Intimate Relationships and Media in a Reflexive Modernity ("Parforhold og medier i en refleksiv modernitet - En undersøgelse af mænds refleksioner over samliv og medier"), investigates the present status of romantic relationships in an urban environment in Denmark. The research interests focus on the posttraditional intimate relationship, paying particular attention to examining the influences and effects of reflexive modernity and detraditionalization. Through interviews with ni...

 20. Evaluering af VIFT

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Michael Svendsen

  Denne rapport indeholder en ekstern evaluering af aktiviteter i VIFT, Videncenter for bedre undervisning af tosprogede elever, der er etableret som et samarbejde mellem Videncenter for tosprogethed & interkulturalitet (UC2) ved Professionshøjskolen København (UCC), tidligere CVU København & Nords...

 1. Professor: Lær af Canada

  DEFF Research Database (Denmark)

  Greve, Carsten

  2013-01-01

  Transportdebatten: En mulig finansiering af fremtidige infrastrukturprojekter kunne være OPP. Danmark bør tage ved lære af erfaringer fra Canada.......Transportdebatten: En mulig finansiering af fremtidige infrastrukturprojekter kunne være OPP. Danmark bør tage ved lære af erfaringer fra Canada....

 2. Beregning af luftlydisolation mellem to rum

  DEFF Research Database (Denmark)

  Donovan, A.

  Meddelelsen bringer resultaterne af en forundersøgelse af to beregningsmetoder. Den ene metode belyses nærmere gennem nogle forenklede eksempler, der viser omfanget af regnearbejdet og peger på nogle af de vanskeligheder det vil indebære at opstille en praktisk anvendelig beregningsmetode....

 3. På sporet af de gyldne opskrifter?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Poulfelt, Flemming

  2015-01-01

  Børsen Ledelse. Markedet for kogebøger er stort. For der produceres hvert år et hav nye af slagsen. Nogle udgives af kendte kokke, nogle af særlige eksperter inden for kost og motion, og andre af personer, der har en ægte interesse inden for gastronomi og mad. På ledelsesområdet findes en...

 4. Sikring af forsvarshistorisk kulturarv i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen, Jens Ole

  2006-01-01

  Sikring af kulturarv er en af de kulturhistoriske museers hovedopgaver. Denne indadvendte side af museernes virksomhed foregår, på trods af dens afgørende betydning for museernes fremtidige muligheder, ubemærket og uden megen faglig diskussion. Tøjhusmuseet har siden 1990-erne bevæget sig fra en ...

 5. Demokratiseringen af den politiske diskurs i Polen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Arnfast, Juni Søderberg

  1999-01-01

  Gennem en analyse af brugen af personlige pronominer i politiske tekster fra udvalgte, polske medier diskuteres forandringerne i den polske, politiske diskurs gennem 1980'erne. Det påvises at det kommunistiske styres anvendelse af pronominet 'vi' skifter konnotationer i retning af en mindre ideol...

 6. Overvejelser vedr. effektvurdering af det Digitale Sygehus

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Povl Erik Rostgård; Wit, Camilla Kølsen de

  2001-01-01

  Nærværende skrift indeholder en beskrivelse af de overvejelser og planer, der er lavet på projektet 'Effektvurdering af Det Digitale Sygehus' medio dec. 2001.......Nærværende skrift indeholder en beskrivelse af de overvejelser og planer, der er lavet på projektet 'Effektvurdering af Det Digitale Sygehus' medio dec. 2001....

 7. Brugerinddragelse i rehabilitering. En kvalitativ undersøgelse af brugerens perspektiv

  DEFF Research Database (Denmark)

  Petersen, Kirsten Schultz

  2009-01-01

  -hermeneutisk ramme er anvendt til udvikling af viden om borgerens oplevelse af brugerinddragelse ud fra Paul Ricoeurs teori om teksttolkning udført over tre niveauer: naiv læsning, strukturanalyse og kritisk fortolkning. I fortolkningen inddrages teorier og begreber om situeret læring, autonomi, anerkendelse samt...

 8. Breast Gangrene in an HIV-Positive Patient

  Science.gov (United States)

  Venkatramani, V; Pillai, S; Marathe, S; Rege, SA; Hardikar, JV

  2009-01-01

  Introduction Breast gangrene has been reported as a complication following puerperal sepsis, breast surgery, nipple piercings, warfarin toxicity, etc. We report a case of primary breast gangrene in an HIV-positive individual which, to the best of our knowledge, is the first of its kind. Case report A 40-year-old previously healthy woman presented with fulminating left breast gangrene. She was detected to be HIV positive. Mastectomy was performed. The detailed management of the condition is discussed. Conclusion Severe necrotising infections may be initial manifestations of HIV infection and patients with such infections should be screened for HIV. PMID:19622255

 9. Pregnancy in HIV-Positive Patients: Effects on Vaginal Flora

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Cristina Vallone

  2012-01-01

  Full Text Available A high proportion of HIV-infected pregnant women present pathogenic organisms in their lower genital tract. This has been associated with the development of postpartum morbility, HIV transmission to the partner and offspring, and other gynaecological conditions, such as cervical dysplasia or cancer. Vaginal flora alterations can range from 47% in Western countries to 89% in Africa in pregnant HIV-positive patients, much higher than about 20% of the general population. Pathogen organism retrieval is high. As peripartum complications due to vaginal infections seem higher in HIV-positive patients, accurate investigation and treatment of such infections are strongly mandatory.

 10. Intelligent styring af dynamisk LED belysning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thorseth, Anders; Corell, Dennis Dan; Hansen, Søren Stentoft

  Denne slutrapport giver en kort beskrivelse af arbejdet, der er udført af DTU Fotonik i projektet ”Intelligent styring af dynamisk LED belysning” støttet af EUDP. Arbejdet er udført i perioden 2011‐2012 i samarbejde med Lighten.......Denne slutrapport giver en kort beskrivelse af arbejdet, der er udført af DTU Fotonik i projektet ”Intelligent styring af dynamisk LED belysning” støttet af EUDP. Arbejdet er udført i perioden 2011‐2012 i samarbejde med Lighten....

 11. Virkelighedsflugt og masser af sex

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lorentzen, Rasmus Fink

  2011-01-01

  I artiklen laves en læsning af ungdomsromanen "6" (2010) af Ronni Andersen. Dernæst udfoldes en række litteraturpædagogiske forslag tilen undervisning i romanen i skolens ældste klasser. Arbejdsforslagene er baseret på en kompetencetilgang til danskfaget og rummer fire værksteder hvor eleverne sk...

 12. Anbefalinger til organisering af uddannelserne

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Lars; Andersen, Lars Døvling; Hornemann, Birte C.

  2009-01-01

  Notatet sammenfatter de diskussioner, som det af fakulteterne nedsatte udvalg vedrørende nye undervisnings- og eksamensformer har haft, og de anbefalinger til en omlægning af vores uddannelsessystem, som udvalget har valgt at give. Notatet er samtidig en begyndelse på en erfaringsudveksling om ny...

 13. Dannelsen af den ansvarlige elev

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, Jesper

  2010-01-01

  Denne artikel handler om den del af lærergerningen, der har at gøre med udarbejdelse af elevplaner. Der tages udgangspunkt i en foucaultsk forståelse, hvor beskrivelsen af den enkelte elev udtrykker et særligt normativt ideal om, hvilke former for elevhed der er de ønskværdige i den danske...

 14. Hvor blev tilliden af?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Poulfelt, Flemming

  2015-01-01

  Har man tillid til hinanden på en arbejdsplads, glider tingene typisk lettere. Alligevel måler og vejer ledere deres medarbejdere på et væld af parametre.......Har man tillid til hinanden på en arbejdsplads, glider tingene typisk lettere. Alligevel måler og vejer ledere deres medarbejdere på et væld af parametre....

 15. Hvor blev tilliden af?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Poulfelt, Flemming

  2015-01-01

  Ledelse: Har parterne tillid til hinanden på en arbejdsplads, glider tingene typisk lettere. Alligevel måler og vejer ledere deres medarbejdere på et væld af parametre.......Ledelse: Har parterne tillid til hinanden på en arbejdsplads, glider tingene typisk lettere. Alligevel måler og vejer ledere deres medarbejdere på et væld af parametre....

 16. Sexual risk behaviour among HIV-positive persons in Kumasi ...

  African Journals Online (AJOL)

  David Ofori-Adjei

  2012-03-01

  Mar 1, 2012 ... tics, HIV/AIDS knowledge, attitudes, and beliefs and sexual risk behaviours. Results: Forty-four .... The ques- tionnaire covered various topics such as demographic characteristics; health information (including most re- cent CD4 cell count, current health status, year partici- pants first tested HIV positive, HIV ...

 17. INTRACRANIAL MASS LESIONS IN HIV-POSITIVE PATIENTS ...

  African Journals Online (AJOL)

  m. INTRACRANIAL MASS LESIONS IN. HIV-POSITIVE PATIENTS - THE. KwAZuLU/NATAL EXPERIENCE. A I Bhigjee, K Naidoo, V B Patel, D Govender, for the. Neuroscience AIDS Research Group. Background. Neurological disease heralds the develop1l).~tof. AIDS in 10 - 20% of HIV-seropositive individuals. In over half.

 18. Hiv positive status disclosure among women attending art clinic at ...

  African Journals Online (AJOL)

  Methods: A cross sectional survey was conducted on HIV positive women who were attending ART clinic at Hawassa University Referral Hospital from March to April 2008. Single population proportion formula was used to determine sample size. Convenient sampling was used to recruit patients. Using a structured and ...

 19. Evaluation of liver function tests of HIV positive patients on ...

  African Journals Online (AJOL)

  Liver enzymes-alanine and aspartate aminotransferases and alkaline phosphatase (AST, ALT and ALP), bilirubin and serum proteins were determined using standard laboratory methods and these parameters were used to evaluate the liver function of human immunodeficiency virus (HIV)- positive patients receiving ...

 20. Pregnancy, Obstetric and Neonatal Outcomes in HIV Positive ...

  African Journals Online (AJOL)

  AJRH Managing Editor

  While the effect of HIV infection on some maternal outcomes is well established, for some others there is conflicting information on possible association with HIV. In this study we investigated pregnancy and neonatal outcome of HIV positive women in large. HIV treatment centre over a period of 84 months. They were ...

 1. Pregnancy, Obstetric and Neonatal Outcomes in HIV Positive ...

  African Journals Online (AJOL)

  While the effect of HIV infection on some maternal outcomes is well established, for some others there is conflicting information on possible association with HIV. In this study we investigated pregnancy and neonatal outcome of HIV positive women in large HIV treatment centre over a period of 84 months. They were ...

 2. Awareness about feeding options for infants born to HIV positive ...

  African Journals Online (AJOL)

  Administrator

  0917804072, E-mail: tefera_belachew@yahoo.com; 2Department of Health Systems Management, Faculty of. Public Health, Jimma University. Original article. Awareness about feeding options for infants born to HIV positive mothers and mother to child transmission of HIV in. Gurage zone, south Ethiopia. Tefera Belachew1 ...

 3. HIV positive status disclosure to sexual partner among women ...

  African Journals Online (AJOL)

  Bernt Lindtjorn

  Patient Department (OPD), women living with HIV, at least 18 years old, able to give informed consent and not seriously ill (who were able to respond) while HIV positive status disclosure was the outcome variable; socio-demographic variables, sexual behavior and HIV related factors were independent variables included in.

 4. Ovarian pregnancy in an HIV positive patient: Case report ...

  African Journals Online (AJOL)

  Ovarian pregnancy in an HIV positive patient: Case report. A Mohammed, AG Adesiyun, AA Mayun, CA Ameh. Abstract. No Abstract. Full Text: EMAIL FULL TEXT EMAIL FULL TEXT · DOWNLOAD FULL TEXT DOWNLOAD FULL TEXT · AJOL African Journals Online. HOW TO USE AJOL... for Researchers · for Librarians ...

 5. Knowledge, Attitude, Beliefs and Perception of HIV-positive women ...

  African Journals Online (AJOL)

  Knowledge, Attitude, Beliefs and Perception of HIV-positive women towards PMTCT program services in NAUTH Nnewi, Nigeria. ... Data were collected using a pre-tested structured interviewer-administered questionnaire and analysed by means of the SPSS software. Results: The mean age of the respondents was ...

 6. Bariatric surgery: An HIV-positive patient's successful journey.

  Science.gov (United States)

  Eddy, F; Elvin, S; Sanmani, L

  2016-01-01

  Bariatric surgery is becoming increasingly common in the UK. Little has been done to evaluate its place in HIV-positive patients. Here, we discuss a successful case and the complexities surrounding highly active antiretroviral therapy. © The Author(s) 2015.

 7. Physical activity among HIV positive women of low socioeconomic ...

  African Journals Online (AJOL)

  Physical activity (PA) is beneficial for people living with HIV. The purpose of this study was to investigate the benefits and barriers of PA for HIV-positive women of low socioeconomic status (SES). A concurrent mixed methods study design was used, wherein focus group discussions were conducted with 21 participants to ...

 8. Feeding pratices and HIV positivity rates of exposed infants: results ...

  African Journals Online (AJOL)

  Background: Breast milk despite its benefit is a known route of HIV transmission in developing countries this cannot be easily replaced and as such the feeding of the HIV exposed infant becomes a great challenge. We evaluated the impact of infant feeding practices on HIV positivity rates. Methods: HIV DNA PCR was ...

 9. A qualitative exploration of HIV-positive pregnant women's decision ...

  African Journals Online (AJOL)

  HIV-positive women's abortion decisions were explored by: (i) investigating influencing factors; (ii) determining knowledge of abortion policy and public health services; and (iii) exploring abortion experiences. In-depth interviews were held with 24 HIVpositive women (15 had an abortion; 9 did not), recruited at public health ...

 10. Oral health awareness in HIV positive Nigerian adults | Taiwo ...

  African Journals Online (AJOL)

  Lesions commonly noticed includes; Candidiasis, Xerostomia, Herpes Stomatitis and Aphthous Ulcerations. Patient's educational level did not affect their ability to detect a change in their mouths (X2=2.932, p=0.402). Conclusion: The awareness of HIV-positive patients to their oral health is poor. As oral manifestations of ...

 11. Discovery of, and response to husbands' HIV positive status: The ...

  African Journals Online (AJOL)

  This situation warrants a lot of questions that do not have answers and for many people it leaves them with ambivalent feelings towards the spouse. The present study was conducted to explore the emotions that women experience when the husband tests HIV positive. Semi-structured interviews were conducted with six ...

 12. Psychiatric symptoms among an HIV positive Urban Population in ...

  African Journals Online (AJOL)

  Objectives: The aim of the study was to determine how frequently psychiatric symptoms in an HIV positive adult population occur, as well as to determine social, demographic and clinical factors that are associated with the presence of these symptoms. Design: Through a cross sectional study, one hundred and eighty five ...

 13. Sexual risk behavior among HIV-positive persons in Jamaica.

  African Journals Online (AJOL)

  Background: HIV/AIDS remains a global public health challenge, especially in sub-Saharan Africa and the Caribbean. Sexual .... more cost effective. Objectives. The objectives of this study were to: 1. Determine socio-economic, attitudes and psycholog- ical factors that influence HIV-positive people to engage in risky ...

 14. HIV-positive status among surgeons - an ethical dilemma

  African Journals Online (AJOL)

  2006-08-11

  Aug 11, 2006 ... to discrimination, which has seemingly been influenced more ... chapter II Section 6(1), discrimination on the basis of HIV status ... transmission. This issue will be explored and addressed with regard to the HIV-positive surgeon. Virus transmission in the health care setting. The risk of virus transmission is a ...

 15. Cardiometabolic risk among HIV-Positive Ugandan adults ...

  African Journals Online (AJOL)

  Cardiometabolic risk among HIV-Positive Ugandan adults: prevalence, predictors and effect of long-term antiretroviral therapy. ... (HDL) was 37.5%, high Total cholesterol (Tc)-30.2%, high Low Density Lipoprotein (LDL) -23.6%, high Triglycerides (TG)-21.2%, low physical activity-46.4% and alcohol consumption 26.4%.

 16. Coinfection with Hepatitis B and C Viruses among HIV Positive ...

  African Journals Online (AJOL)

  Background: Hepatitis B and C viruses coinfection in HIV positive pregnant women is a common public health problem and recognized worldwide. The consequences of this problem in our poor resource setting with the risk of mother to child transmission is obvious with increased morbidity and mortality in our environment.

 17. Contraceptive practice among HIV positive women attending anti ...

  African Journals Online (AJOL)

  Conclusion: There is extremely high knowledge and uptake of family planning after diagnosis of sero-conversion among HIV positive women attending the ARV clinic in Port Harcourt with the male condom as the most preferred method. This may have contributed to the reportedly overall slowly declining HIV prevalence.

 18. Prevalence of HIV positive blood donors among screened ...

  African Journals Online (AJOL)

  hope&shola

  2006-04-03

  Apr 3, 2006 ... Department of Physiology, Obafemi Awolowo College of Health Sciences, Olabisi Onabanjo University Teaching. Hospital ... screening volunteer donors by initial criteria alone does not fully eliminate all HIV positive donors. The prevalence of HIV ... HIV test criteria alone to qualify for blood donation in the.

 19. The prevalence of drug induced hepatotoxicity among HIV positive ...

  African Journals Online (AJOL)

  Introduction: Drug induced hepatotoxicity is a recognized problem associated with the anti-tuberculosis (anti-TB) chemotherapy and is of great concern especially in this era of HIV infection. Objectives: To obtain the prevalence of hepatotoxicity due to anti-TB medications in HIV positive and negative patients with pulmonary ...

 20. Evidence-based treatments for the asymptomatic HIV- positive ...

  African Journals Online (AJOL)

  banzi

  The absolute risk reduction (ARR) was. 11% which translates to a number needed to treat (NNT) of 9 (95%. CI 7 - 14). In other words, using this regimen one needs to treat on average only 9 HIV-positive preg- nant mothers to prevent 1 infant from getting AIDS. Even when shorter regimens were used several. RCTs22-24.

 1. Effects of micronutrients on oxidative stress in HIV positive patients ...

  African Journals Online (AJOL)

  Micronutrient supplementation was therefore shown to reduce oxidative stress in HIV positive patients on HAART and could possibly be very helpful as an adjunct in the treatment of this disease. Key Words: Antiretroviral, micronutrients, malondialdehyde, ART naïve, reactive oxygen species, supplementation.

 2. Amniotic fluid embolism in an HIV-positive parturient

  African Journals Online (AJOL)

  2010-02-01

  Feb 1, 2010 ... Case Studies: Amniotic fluid embolism in an HIV-positive parturient. 2010;16(4). S Afr J Anaesthesiol Analg. Abstract. We present a case of a parturient infected with human immunodeficiency virus, who developed amniotic fluid embolism during the delivery of her twins by elective Caesarean section.

 3. Identifying risks for mental health problems in HIV positive ...

  African Journals Online (AJOL)

  Background: Mental health problems of adolescents are underserved in low and middle-income countries where they account for a significant proportion of disease burden. Perinatally infected HIV-positive adolescents have a high prevalence of mental health disorders; however, little is known about those retained in care in ...

 4. Oral Candidosis in a group of HIV positive Nigerians | Agbelusi ...

  African Journals Online (AJOL)

  Oral Candidosis in a group of HIV positive Nigerians. ... Oral candidosis is one of the commonest oral manifestations of HIV infection. The objective of this study was ... In view of this, emphasis should be placed on the importance of systematic examination of the oral cavity in all medical examination of HIV infected patients.

 5. Abnormal cytology in HIV-positive women referred for colposcopy ...

  African Journals Online (AJOL)

  Method: A retrospective review of case records of HIV positive women referred to the colposcopy clinic of a tertiary referral centre in Cape Town, South Africa was done to correlate the cytologic referral findings with colposcopic evaluation and histological diagnosis of biopsy samples. Findings at subsequent follow-up ...

 6. Prevalence and clinical presentation of HIV positive female ...

  African Journals Online (AJOL)

  Nine of the 19 HIV positive patients (47%) had a pre-existing primary psychiatric diagnosis, most commonly Bipolar Disorder, recent episode mania with psychotic symptoms. The most common psychotic symptoms were grandiose delusions followed by auditory hallucinations, paranoid delusions and visual hallucinations.

 7. Immunological profiles in HIV positive patients following Haart ...

  African Journals Online (AJOL)

  ... in and correlation between CD4 count, viral load, IL-10, IL-2 and IFN-γ before HAART and at six months of HAART among HIV positive patients in Kigali; with a view to understand cytokine networks particularly in relation to HAART ; and to see whether they can be used as alternative markers of the disease progression.

 8. Family correlates of depression among hiv positive patients ...

  African Journals Online (AJOL)

  Background information: HIV infection may impact negatively on family relationship and vice versa. Members of the family of HIV positive patients may become frustrated because of the stigma of having a family member with HIV infection, and the burden of having to care for the patient. This can result into the family ...

 9. Udvidet anmeldelse af Tenna Mose Rhigers ph.d.-afhandling Liturgiens Åndedræt – Et liturgisk animationsteaterlaboratorium med fokus på udviklingen af en liturgisk teologisk og performativ tilgang til gudstjenestefejringen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schleicher, Marianne; Aune, Vigdis; Ravn Iversen, Hans

  2016-01-01

  Tenna Mose Rhiger har skrevet en ph.d.-afhandling, hvori hun udarbejder en ny tilgang til gudstjenestefejring med særligt henblik på at fremme præsters nærvær i den danske Folkekirke. Formålet med denne anmeldelse af Rhigers ph.d.-afhandling er for det første at dele bedømmelsesudvalgets begejstr...

 10. Mindfulness – en religionssociologisk analyse af et moderne fænomen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Gottfredsen, Rikke

  2013-01-01

  Mindfulness er et fænomen i vækst. Den udbydes af mange forskellige typer af udbydere. Denne undersøgelse kategoriserer i et komplet sample af mindfulness-udbydere i Aarhus måden hvorpå disse udbydere kommunikerer deres tilhørsforhold til mindfulness som henholdsvis buddhisme, spiritualitet eller a......-religiøs teknik. Dette gøres ved hjælp af kriterier indenfor autorisation, tekst- og visuelle referencer. Artiklens undersøgelse viser, at mindfulness udbydes som a-religiøs teknik, men hævder samtidigt med udgangspunkt i Hornborg og Durkheim, at selv denne påståede a-religiøsitet kan kaldes religiøs....

 11. Hverdagslivet som uformel omsorgsudøver med en partner med Parkinsons sygdom, – en interviewundersøgelse af kvinders erfaringer med omsorg og livskvalitet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hounsgaard, Lise; Pedersen, B.; Wagner, L.

  2012-01-01

  Formål: At undersøge de levede erfaringer for kvindelige partnere til hjemmeboende patienter med Parkinsons sygdom. Baggrund: Det er kendt, at hverdagslivet med en partner med Parkinsons sygdom indebærer radikale omvæltninger i familien, især for den kvindelige partner. Metode: En fænomenologisk......-hermeneutisk metode blev anvendt. I 2008 gennemførtes interview med kvindelige partnere (N = 10) til hjemmeboende patienter med Parkinsons sygdom. Den franske filosof Ricoeurs teori om fortolkning blev anvendt i analysen af data. Konklusion: Undersøgelsen viste, at livet sammen med en partner med Parkinsons sygdom...

 12. Croatian Recommendations for Dialysis of HIV-Positive Patients

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gulin Marijana

  2016-06-01

  Full Text Available Human immunodeficiency virus (HIV infection may be associated with renal impairment since about 0.4% of all HIV-positive patients develop end-stage renal disease. The share of patients with HIV infection in hemodialysis centers throughout the world ranges from 0.3% to as high as 38%. In Croatia, renal replacement therapy was needed by 1% of all the HIV-positive patients from 1985 until the end of 2014. Healthcare professionals (HP should be aware of the risks of occupational exposure to blood-borne infections in their daily work. Performing dialysis in HIV-positive patients increases the risk of exposure to HIV during the extracorporeal circulation of the infected blood. However, post-exposure prophylaxis (PEP with effective antiretroviral drugs significantly reduces the risk of infection after occupational exposure. On behalf of the Croatian Society of Nephrology, Dialysis and Transplantation, the authors of this paper have proposed recommendations for the management of HIVpositive patients on dialysis, which aim to prevent the transmission of HIV among patients and HPs. The important recommendations include the following: 1. when the need arises, it is necessary to provide HIV-positive patients with dialysis in the vicinity of their place of residence. 2. HIV-positive patients should be dialyzed with a separate hemodialysis machine in an isolated area. Alternatively, they can be dialyzed in an area for the hemodialysis of HCV-positive and/or HBVpositive patients. 3. Specialized and trained personnel should be provided during the hemodialysis procedure, together with strict compliance with the standard precautions for the prevention of blood-borne infections. 4. There should be a good and prompt cooperation with the National Referral Center for HIV infection.

 13. Offentliggørelse af årsregnskaber via Internettet. En undersøgelse af investors adgang til finansiel information fra børsnoterede aktieselskabers websites

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holm, Claus

  1999-01-01

  I de seneste år er der sket et gennembrud med hensyn til offentliggørelse af årsregnskaber via Internettet. Denne rapport beskriver, hvorledes offentliggørelse af finansielle informationer fra børsnoterede selskaber er under forandring, og hvordan dette får konsekvenser for investors regnskabsana...

 14. A Cultural Perspective on Sexual Health: HIV Positive and Negative Monolingual Hispanic Women in South Florida

  Science.gov (United States)

  Villar-Loubet, Olga M.; Vamos, Szonja; Jones, Deborah L.; Lopez, Eliot; Weiss, Stephen M.

  2013-01-01

  This study explored feelings and attitudes with regard to HIV and sexual health among 82 monolingual Spanish-speaking, HIV-positive (n = 30) and at-risk women (n = 52), participating in the NOW en Español Project—a cognitive behavioral sexual risk-reduction intervention in Miami, Florida. Hispanic cultural values and beliefs, such as machismo, marianismo, and sexual silence, emerged throughout the intervention as important determinants of sexual behavior. Recommendations for integrating these culture-specific issues in sexual health interventions for Hispanic women are provided. PMID:24994949

 15. A Cultural Perspective on Sexual Health: HIV Positive and Negative Monolingual Hispanic Women in South Florida.

  Science.gov (United States)

  Villar-Loubet, Olga M; Vamos, Szonja; Jones, Deborah L; Lopez, Eliot; Weiss, Stephen M

  2011-06-01

  This study explored feelings and attitudes with regard to HIV and sexual health among 82 monolingual Spanish-speaking, HIV-positive ( n = 30) and at-risk women ( n = 52), participating in the NOW en Español Project-a cognitive behavioral sexual risk-reduction intervention in Miami, Florida. Hispanic cultural values and beliefs, such as machismo, marianismo, and sexual silence, emerged throughout the intervention as important determinants of sexual behavior. Recommendations for integrating these culture-specific issues in sexual health interventions for Hispanic women are provided.

 16. Fekvensomformerbaseret design af hydraulikenhed til laboratorie

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen, Georg Kronborg; Schroll, Esbjørn

  1999-01-01

  Konceptuelt design af en ferkvensomformerbaseret hyraulisk power supply til IKS. Sammenligning af traditionelt pumpedesign med varaiabelt deplacement og en konstant-pump drevet af en AC-motor med frekvensomformer. Frekvensomformer-løsningen er et interressant alternativ for fremtidige power supply's....

 17. Generelle aspekter ved mediereception? – Et bud på en multidimensional model for analyse af kvalitative receptionsinterviews

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kim Schrøder

  2003-09-01

  Full Text Available Findes der generelle aspekter ved receptionen af medieprodukter, som det kan være analytisk frugtbart at orientere sig efter, og som man altid bør belyse, når man analyserer kvalitative receptionsdata – og måske også allerede når man skal planlægge det empiriske feltarbejde i et em- pirisk receptionsprojekt? Denne artikel bygger på, at dette spørgsmål kan besvares bekræftende, og fremlægger et bud på, hvordan en multi- dimensional model for kvalitativ receptionsanalyse kunne se ud.

 18. Gestantes HIV positivas e sua não-adesão à profilaxia no pré-natal Mujeres embarazadas con HIV positivo y su non adhesión a la profilaxia en el prenatal HIV positive pregnant women who do not follow the prenatal prophylaxis

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Petrolina Libana Cechim

  2007-10-01

  Full Text Available Este é um estudo exploratório descritivo com abordagem qualitativa. Investigamos a não-adesão de gestantes portadoras do vírus HIV/AIDS ao tratamento preconizado pelo Ministério da Saúde no período pré-natal. Os sujeitos desta pesquisa foram sete mulheres soropositivos, que, durante a gestação, não aderiram ao tratamento profilático recomendado. Os dados foram coletados por uma entrevista semi-estruturada. Para a análise dos dados, elaboramos categorias com base nas falas destes sujeitos. Com os resultados, observamos que existe a vulnerabilidade da mulher em realizar a negociação do sexo seguro com o seu parceiro e que associado às baixas condições socio-econômicas, desemprego e falta de afeto, faz com que as mulheres se tornem vítimas do HIV/AIDS.Este es un estudio exploratorio descriptivo con abordaje cualitativo. Se buscó investigar a la no adhesión de las gestantes portadoras del vírus HIV/SIDA al tratamiento preconizado por el Ministério de la Salud en el periodo prenatal. Los sujetos de esta encuesta fueron siete mujeres seropositivas, que durante la gestación, no se adhirieron al tratamiento profiláctico recomendado por el Ministerio de la Salud. Los datos fueron colectados por las autoras del estudio, a través de una entrevista semiestructurada. Para el análisis de los datos, elaboramos categorías desde lo que expresaron estos sujetos. Con los resultados observamos que existe la vulnerabilidad de la mujer en realizar negociación del sexo seguro con su compañero y que asociado a las bajas condiciones socioeconómicas, desempleo y falta de afecto, hace con que las mujeres se conviertan en víctimas del HIV/SIDA.This is an exploratory study based on a qualitative approach. The objective was to investigate why HIV positive pregnant women do not follow the treatment which is recommended by the Health Ministry during the prenatal period. The individuals participating of this investigation were seven HIV

 19. Evaluering af afdeling H

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kjær Minke, Linda; Birkmose, Sofie Meldal

  2016-01-01

  Som led i Kriminalforsorgens flerårsaftale 2013-2016 blev det åbne statsfængsel Søbysøgård i januar 2015 udvidet med 42 lukkede pladser i den nybyggede afdeling H. Nærværende evaluering kortlægger de erfaringer personalet og indsatte har gjort sig i løbet af det første år. Etableringen af den...... lukkede fængselsafdeling H giver en unik mulighed for at følge henholdsvis hvilke faktorer, der bidrager til udvikling af fængselskultur, og hvordan de respektive faktorer influerer på udvikling af fængselskulturen. Evalueringens metoder består af kvalitative og kvantitative metoder såsom dokumentanalyse...

 20. [Pneumonia diagnosed with bronchoscopy in HIV-positive patients].

  Science.gov (United States)

  Cruz Villuendas, M; Remacha, M A; Echávarri, B; Lezcano, M A; Omeñaca, M; Arazo, P; Bello, S

  1996-05-01

  The object of our research is to analyse the microbiological results of the samples which have been obtained by means of fibronchoscopy (FB) from HIV positive patients from 1991 until 1993. Sixty fibrobronchoscopies were carried out on fifty-seven HIV positive patients. In every case, samples of bronchoaspirate (BAS), bronchoalveolar lavage (BAL) and telescoping plugged catheter (TPC) were cultured; the last two in a quantitative way. Pneumocystis carinii was investigated in BAL by means of immunofluorescence with monoclonal antibodies. Some microorganisms were isolated in forty-seven bronchoscopies. Thirteen episodes resulted negative. The most frequent etiologic agent was Pneumocystis carinii (seventeen cases). The etiology of fifteen episodes was polymicrobial. The intersticial radiological pattern was the predominant one. It was observed in twenty-seven cases. With regard to immunity, 91% of the patients showed CD4 bacterian pneumonia, we consider necessary not only the use of BAL, but also that of TPC in these processes.

 1. Test af spørgeskema

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hermansen, Jonathan

  2017-01-01

  Denne bog gennemgår alle surveyarbejdets faser og giver en praktisk indføring i •design af undersøgelsen og udvælgelse af stikprøver, •formulering af spørgeskemaer samt indsamling og kodning af data, •metoder til at analysere resultaterne....

 2. Enhancing psychosocial support for HIV positive adolescents in Harare, Zimbabwe.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Webster Mavhu

  Full Text Available There is a recognized gap in the evidence base relating to the nature and components of interventions to address the psycho-social needs of HIV positive young people. We used mixed methods research to strengthen a community support group intervention for HIV positive young people based in Harare, Zimbabwe.A quantitative questionnaire was administered to HIV positive Africaid support group attendees. Afterwards, qualitative data were collected from young people aged 15-18 through tape-recorded in-depth interviews (n=10, 3 focus group discussions (FGDs and 16 life history narratives. Data were also collected from caregivers, health care workers, and community members through FGDs (n=6 groups and in-depth interviews (n=12. Quantitative data were processed and analysed using STATA 10. Qualitative data were analysed using thematic analysis.229/310 young people completed the quantitative questionnaire (74% participation. Median age was 14 (range 6-18 years; 59% were female. Self-reported adherence to antiretrovirals was sub-optimal. Psychological well being was poor (median score on Shona Symptom Questionnaire 9/14; 63% were at risk of depression. Qualitative findings suggested that challenges faced by positive children include verbal abuse, stigma, and discrimination. While data showed that support group attendance is helpful, young people stressed that life outside the confines of the group was more challenging. Caregivers felt ill-equipped to support the children in their care. These data, combined with a previously validated conceptual framework for family-centred interventions, were used to guide the development of the existing programme of adolescent support groups into a more comprehensive evidence-based psychosocial support programme encompassing caregiver and household members.This study allowed us to describe the lived experiences of HIV positive young people and their caregivers in Zimbabwe. The findings contributed to the enhancement of

 3. Lipidemia status among HIV positive adult male on HAART ...

  African Journals Online (AJOL)

  2.4 mmol/L), HDL (0.9 - 1.68 mmol/L) triglyceride (0.41 - 2.61 mmol/L) and total cholesterol (2.55 - 5.7 mmol/L).The prevalence lipidemia was 48.17%. Conclusion: The findings showed that the mean LDL was elevated with proportion of lipidemia at a significant higher level among HIV positive adult patients on HAART with ...

 4. Methamphetamine initiation among HIV-positive gay and bisexual men

  OpenAIRE

  Nakamura, Nadine; Semple, Shirley J.; Strathdee, Steffanie A.; Patterson, Thomas L.

  2009-01-01

  This study describes factors associated with methamphetamine initiation in a racially diverse sample of 340 methamphetamine-using, HIV-positive gay and bisexual men. A factor analysis was conducted on reasons for initiation, and four factors were identified: to party, to cope, for energy, and to improve self-esteem. Methamphetamine to party accounted for more than one-third of the variance in the factor analysis. Methamphetamine to cope captured almost 9% of the variance, methamphetamine for ...

 5. Osseous Kaposi sarcoma in an HIV-positive patient

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Thanos, Loukas; Mylona, Sofia; Kalioras, Vasilios; Pomoni, Maria; Batakis, Nikolaos [Radiology Department, ' ' Korgialeneio-Benakeio' ' , Red Cross Hospital of Athens, 1 Athanasaki Street, 11526, Athens (Greece)

  2004-04-01

  A case of osseous Kaposi sarcoma in a 35-year-old man is described. The patient (HIV-positive for 8 years) suffered from cutaneous Kaposi sarcoma and presented with right-sided chest pain. He underwent a chest CT scan that revealed three osteolytic lesions involving rib and vertebra with large soft tissue masses, without cutaneous lesions at these sites. CT-guided core needle biopsy led to a histological diagnosis of Kaposi sarcoma. (orig.)

 6. Associated Factors of Suicidal Thoughts in HIV-Positive Individuals

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Fatemeh Dabaghzadeh

  2015-11-01

  Full Text Available  Objective: As a first study, suicidal ideation and its correlates have been evaluated in Iranian HIV positive population .  Methods:One hundred and fifty HIV-positive individuals were recruited in this cross-sectional study. The Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS, Positive and Negative Suicide Ideation (PANSI, Pittsburgh Sleep Quality Inventory (PSQI and Somatization subscale of Symptom Checklist 90 (SCL 90 as self- reported questionnaires were used to assess the patients’ anxiety and depression status, suicidal thoughts, sleep quality and physiological factors, respectively . Results:Antiretroviral therapy and efavirenz intake did not show any significant effects on the patients’ suicidal ideation. Anxiety (p<0.001, depression (p<0.001, poor physical activity (P<0.001 and sleep quality (p<0.001 were significantly associated with the patients’ negative suicidal ideation. From the patients’ demographic data, unemployment (p = 0.04, living alone (p = 0.01, and lack of family support (p = 0.01 were correlated with the patients’ negative suicidal thoughts . Conclusion:Although hospitals are the main referral centers for providing care for HIV-positive individuals in Tehran, Iran, conducting a multi-center study with sufficient sample size from different areas of our country that include individuals with different behaviors and cultures is essential to confirm the results of this study.

 7. Modellering af elforbrug til netanalyse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Østergaard, Jacob

  I denne rapport undersøges mulighederne for at etablere en model for elforbruget, der kan anvendes ved analyser af det østdanske transmissionsnet. Rapporten henvender sig til ingeniører og beslutningstagere, der ønsker viden om betydningen af en nøjagtig elforbrugsmodel og om mulighederne for i p...... simuleringsresultater med mindre usikkerhed, og der opnås en integration mellem eksisterende systemer, idet data fra en række systemer bl.a. Panda, elforbrugsprognoser, elforbrugspaneler og stationsprognoser kan udnyttes til etableringen af en model....

 8. Radiografens brug af Retorisk strategi ved en CT undersøglse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rasmussen, Jonas Værlund

  2012-01-01

  tillidsvækkende kommunikation. Etableringen af tillid undersøges via et observationsstudie, hvor kommunikationen mellem radiograf og patient analyseres. Studiet viser at radiografen, ved at bruge direkte og indirekte ethos appel, formår at anvende de genkomne topoi i situationen som tillidsskabende elementer....

 9. Grebet af sport?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Tem Frank

  2017-01-01

  I sommeren 1936 blev de Olympiske Lege gennemført i Tyskland. Mediehistorisk var det en begivenhed, fordi det var de første tv-transmitterede Olympiske Lege. Selvom transmissionen kun nåede ud til små biografteatre i de tyske storbyer, så var det noget af en præstation. Over 70 timers sport med de...... fleste af de discipliner, vi kender fra Legene. (...) Uanset hvornår vi daterer sportens begyndelse, så har den haft en dobbelthed. Sport er ikke kun for dem på banen, men også dem på sidelinjerne....

 10. Nyt planetsystem opdaget af Kepler

  DEFF Research Database (Denmark)

  Buchhave, Lars C. Astrup

  2010-01-01

  Ved hjælp af NASA-satellitten Kepler har astronomerne fundet to planeter, der kredser om en fjern stjerne. Der er muligvis også en tredje planet, der ikke er meget større end Jorden......Ved hjælp af NASA-satellitten Kepler har astronomerne fundet to planeter, der kredser om en fjern stjerne. Der er muligvis også en tredje planet, der ikke er meget større end Jorden...

 11. Dansk udenrigs- og sikkerhedspolitisk aktivisme i en stadig mere multipolær verdensorden. Danmarks håndtering af den nye stormagt Kina

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Camilla Tenna Nørup Sørensen

  2016-12-01

  Full Text Available Dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik med dets fokus på at fremme dansk sikkerhed, danske interesser og danske værdier står over for nye betingelser. Det centrale spørgsmål er, hvordan dansk udenrigs- og sikkerhedspolitisk aktivisme skal operere i en stadig mere multipolær verdensorden. I artiklen anvendes en neoklassisk realistisk analyseramme, som muliggør analyse af, hvordan igangværende udviklinger i systemiske og indenrigspolitiske betingelser påvirker dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik. Analysen viser, hvordan handlerummet for den danske værdipolitiske udenrigs- og sikkerhedspolitiske aktivisme mindskes særligt som følge af USA's svækkende stormagtsposition og dermed et øget pres på liberale værdier som universelle værdier. Handlerummet mindskes yderligere som følge af øget indenrigspolitisk fokus på varetagelsen af danske økonomiske og kommercielle interesser, som i stigende grad afhænger af stærke og stabile relationer til nye økonomiske og politiske magtcentre, som ikke deler værdier med Danmark. Den ændrede linje i dansk udenrigs- og sikkerhedspolitisk aktivisme viser sig tydeligst i forhold til Danmarks håndtering af den nye stormagt Kina, hvor 1990ernes danske megafondiplomati på det værdipolitiske felt er slut.

 12. Erfaringer fra nedrivning af boligblok i Rødbyhavn

  DEFF Research Database (Denmark)

  Eriksen, Søren Skibstrup; Hansen, Klaus; Krogh, Hanne

  Denne meddelelse indeholder en beskrivelse af nedrivningen af et betonelementbyggeri. Der er foretaget en registrering af energiforbrug i forbindelse med nedrivningen og bortskaffelsen samt en registrering af de miljøbelastende stoffer i bygningsaffaldet. Inden bebyggelsen blev revet ned, blev de...

 13. Notat vedr. By- og Landskabsstyrelsens anmodning om en foreløbig vurdering af mulige konsekvenser på udpegningsgrundlaget for Natura 2000 område nr. 162 ved etablering af sommerhuse på Agersø og Orø (Notat til Skov- og Naturstyrelsen)

  DEFF Research Database (Denmark)

  Wind, Peter

  2008-01-01

    By- og Landskabsstyrelsen har med brev af den 30. maj 2008 anmodet Danmarks Miljøundersøgelser om at foretage en screening af mulige konsekvenser på udpegningsgrundlaget som anført ovenfor på baggrund af eksisterende data og viden.   I notatet gør DMU rede for mulige konsekvenser for udpegnings......  By- og Landskabsstyrelsen har med brev af den 30. maj 2008 anmodet Danmarks Miljøundersøgelser om at foretage en screening af mulige konsekvenser på udpegningsgrundlaget som anført ovenfor på baggrund af eksisterende data og viden.   I notatet gør DMU rede for mulige konsekvenser...

 14. Modelanalyser af mobilitet og miljø

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen, Linda; Gudmundsson, Henrik

  Begrebet bæredygtig transport diskuteres og ved hjælp af persontrafikmodellen ALTRANS belyses mulighederne for at fremme bæredygtig udvikling gennem en række scenarier. Desuden præsenteres en mere detaljeret analyse af ændringer i CO2-belastningen ved forbedring af den kollektive trafiks servicen...

 15. Udvikling af intelligent legepraksis i trampoliner

  DEFF Research Database (Denmark)

  Elbæk, Lars; Karoff, Helle Skovbjerg; Rytz Alison, Sigrid

  2012-01-01

  Den digitale dimension ved børns leg spiller en stadig stigende rolle. Denne har nu også fundet vej til legeredskaber og senest til udvikling af et digitalt koncept til en havetrampolin. I design af trampolinen blev anvendt forskellige børneprofiler og legetyper som inspiration i udvikling af de ...

 16. Udvidelse af National Gallery London

  DEFF Research Database (Denmark)

  Svendler Nielsen, Hans Peter

  1987-01-01

  Grundig gennemgang af The Venturis projekt til udvidelse af National Gallery i London, den såkaldte Sainsbury Wing, med en indledning om den amerikanske tegnestues øvrige europæiske projekter: Frankfurts kunsthåndværkermuseum og Ponte dell' Accademia i Venezia.......Grundig gennemgang af The Venturis projekt til udvidelse af National Gallery i London, den såkaldte Sainsbury Wing, med en indledning om den amerikanske tegnestues øvrige europæiske projekter: Frankfurts kunsthåndværkermuseum og Ponte dell' Accademia i Venezia....

 17. Big Data er en meningsskabelsesproces, der tager afsæt i dit mindset

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rydén, Pernille

  2017-01-01

  flere perspektiver, der ikke er begrænset af dit vante – og ofte lukkede - mindset. Det du ved, og det du har lært/erfaret gennem årene, sætter rammen for, hvordan du ser og fortolker nye inputs, men den gode nyhed er, at når du først forstår dette, er det nemmere at ændre dine tankemønstre og mindset....

 18. Imaging of the brain in the HIV-positive child

  International Nuclear Information System (INIS)

  Safriel, Y.I.

  2000-01-01

  The prevalence of human immune-deficiency virus (HIV) infection around the world, coupled with increasing population movement, make it likely that many physicians will treat HIV-infected patients. New treatment protocols for the specific manifestations of acquired immune-deficiency syndrome (AIDS) make distinguishing the different neurological diseases of great importance. The pattern of disease in children differs from those of adults both in its distribution and etiology. This article encapsulates the salient aspects relating to the imaging of the brain in HIV-positive children, paying particular attention to recent advances and the different features of the various pathological conditions affecting the HIV-infected brain in children. (orig.)

 19. Vena saphena magna in situ-bypass til ankel og fod. En prospektiv opg|relse af resultaterne af 101 procedurer hos 94 amputationstruede patienter

  DEFF Research Database (Denmark)

  Røder, Ole Christian; Jensen, L P; Schroeder, T V

  1997-01-01

  The results of 101 in situ by-pass operations to the ankle and foot are given. Seventy-five percent of the patients had other arteriosclerotic manifestations and 55% were diabetics. Ninety-nine percent of the operations were limb salvage surgery. The accumulative secondary patency rate was 87% af...

 20. Æstetisk tolkning af moderne landbrugslandskaber?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Krarup, Jonna Majgaard

  2001-01-01

  Præsentation af del af igangværende ph.d.projekt, titel: landbrugeren som kulturlandskabsforvalter - AAA, DK. I projektet arbejdes der udfra en tese om naturopfattelse som af instrumentiel og formdannende karakter. Det moderne landbrugslandskabs ses således som fysisk og æstetisk udtryk for abstr......Præsentation af del af igangværende ph.d.projekt, titel: landbrugeren som kulturlandskabsforvalter - AAA, DK. I projektet arbejdes der udfra en tese om naturopfattelse som af instrumentiel og formdannende karakter. Det moderne landbrugslandskabs ses således som fysisk og æstetisk udtryk...

 1. Visualisering af Danmarks erhvervsgeografi vha. kvadratnetsklynger

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hovgesen, Henrik Harder; Nielsen, Thomas Alexander Sick; Kappel, Mikkel

  2005-01-01

  mindste enheder (100x100 meter) i kombination med en opgørelse af arbejdspladser på brancher inden for ca. 8000 kvadratnets-klynger, til at visualisere lokaliseringstendenser og udviklingstræk for hele Danmark fra 1982 til 2002. Som en del af analyserne har forskellige metoder til aggregering af de...... disaggregerede geodata været overvejet. Paper og foredrag præsenterer forskellige muligheder for aggregering samt resultater af analyserne af lokaliseringen af arbejdspladserne inden for 6 udvalgte branchegrupper fra 1982 til 2002....

 2. Hverdagens snak og soapens samtalemønstre. En analytisk indkredsning af talegenrer i en dansk soap

  DEFF Research Database (Denmark)

  From, Unni

  2006-01-01

  Soapen er blevet belyst fra mange varierende vinkler. I denne artikel undersøges forholdet mellem et af genrens overordnede karakteristika, nemlig at der tales langt mere end der handles, og de måder der rent fakstisk tales på. Artiklen introducerer Bakhtins talegenrebegreb som inspirationskilde ...

 3. Økologisk risikovurdering af en genmodificeret bomuld GHB-614 i anmeldelse til godkendelse vedr. markedsføring under Forordning 1829/2003/EF

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kjellsson, Gøsta; Sørensen, Jesper Givskov; Strandberg, Morten Tune

  2013-01-01

  DCE vurderer at GM-majsen, som alle andre majs, ikke kan etableres, spredes eller krydse med andre plantearter i dyrkede arealer eller i naturen i Danmark, da de klimatiske forhold udelukker dette. En markedsføring af GM-majsen kan derfor ikke have nogen uønskede økologiske konsekvenser udenfor m...

 4. Makrofossilanalyse af gytjaprøver fra Ronæs Skov. Analysis of plant macrofossil remains in gyttja samples of Ronæs Skov. In: Andersen S. H. (ed.) Ronæs Skov. Marinarkæologiske undersøgelser af en kystboplads fra Ertebølletid, pp. 231-233, 233-236

  DEFF Research Database (Denmark)

  Karg, Sabine

  Makrofossilanalyse af gytjaprøver fra Ronæs Skov. Analysis of plant macrofossil remains in gyttja samples of Ronæs Skov. In: Andersen S. H. (ed.) Ronæs Skov. Marinarkæologiske undersøgelser af en kystboplads fra Ertebølletid...

 5. Non-infective pulmonary disease in HIV-positive children

  International Nuclear Information System (INIS)

  Theron, Salomine; Andronikou, Savvas; George, Reena; Plessis, Jaco du; Hayes, Murray; Mapukata, Ayanda; Goussard, Pierre; Gie, Robert

  2009-01-01

  It is estimated that over 90% of children infected with human immunodeficiency virus (HIV) live in the developing world and particularly in sub-Saharan Africa. Pulmonary disease is the most common clinical feature of acquired immunodeficiency syndrome (AIDS) in infants and children causing the most morbidity and mortality, and is the primary cause of death in 50% of cases. Children with lung disease are surviving progressively longer because of earlier diagnosis and antiretroviral treatment and, therefore, thoracic manifestations have continued to change and unexpected complications are being encountered. It has been reported that 33% of HIV-positive children have chronic changes on chest radiographs by the age of 4 years. Lymphocytic interstitial pneumonitis is common in the paediatric HIV population and is responsible for 30-40% of pulmonary disease. HIV-positive children also have a higher incidence of pulmonary malignancies, including lymphoma and pulmonary Kaposi sarcoma. Immune reconstitution inflammatory syndrome is seen after highly active antiretroviral treatment. Complications of pulmonary infections, aspiration and rarely interstitial pneumonitis are also seen. This review focuses on the imaging findings of non-infective chronic pulmonary disease. (orig.)

 6. Non-infective pulmonary disease in HIV-positive children

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Theron, Salomine; Andronikou, Savvas; George, Reena; Plessis, Jaco du; Hayes, Murray; Mapukata, Ayanda [University of Stellenbosch, Department of Radiology, Tygerberg Academic Hospital, Faculty of Health Sciences, Cape Town (South Africa); Goussard, Pierre; Gie, Robert [University of Stellenbosch, Department of Child Health, Tygerberg Academic Hospital, Cape Town (South Africa)

  2009-06-15

  It is estimated that over 90% of children infected with human immunodeficiency virus (HIV) live in the developing world and particularly in sub-Saharan Africa. Pulmonary disease is the most common clinical feature of acquired immunodeficiency syndrome (AIDS) in infants and children causing the most morbidity and mortality, and is the primary cause of death in 50% of cases. Children with lung disease are surviving progressively longer because of earlier diagnosis and antiretroviral treatment and, therefore, thoracic manifestations have continued to change and unexpected complications are being encountered. It has been reported that 33% of HIV-positive children have chronic changes on chest radiographs by the age of 4 years. Lymphocytic interstitial pneumonitis is common in the paediatric HIV population and is responsible for 30-40% of pulmonary disease. HIV-positive children also have a higher incidence of pulmonary malignancies, including lymphoma and pulmonary Kaposi sarcoma. Immune reconstitution inflammatory syndrome is seen after highly active antiretroviral treatment. Complications of pulmonary infections, aspiration and rarely interstitial pneumonitis are also seen. This review focuses on the imaging findings of non-infective chronic pulmonary disease. (orig.)

 7. Energiforbrug til opvarmning af bygninger

  DEFF Research Database (Denmark)

  Budde, J.; Pedersen, D.O.

  Rapporten giver oplysninger om enhedsforbrug til varme og varmt brugsvand i forskellige typer af bygninger baseret på en analyse af et omfattende datamateriale. Formålet med undersøgelsen har været at ajourføre denne del af grundlaget for både landsdækkende og lokal varmeplanlægning i Danmark....

 8. Metabolic changes associated with antiretroviral therapy in HIV-positive patients Alteraciones metabólicas asociadas a la terapia anti-retroviral en pacientes HIV-positivos Alterações metabólicas associadas à terapia anti-retroviral em pacientes HIV-positivos

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sabrina Esteves de Matos Almeida

  2009-04-01

  Full Text Available OBJECTIVE: To evaluate metabolic changes associated with highly active antiretroviral therapy (HAART in HIV-positive patients, and to identify risk factors associated. METHODS: Retrospective study that included 110 HIV-positive patients who where on HAART in the city of Porto Alegre (Southern Brazil between January 2003 and March 2004. Data on demographic variables, cigarette smoking, diabetes mellitus, cholesterol and triglyceride levels, stage of HIV infection, antiretroviral therapy and HCV coinfection were collected. General linear models procedure for repeated measures was used to test the interaction between HAART and HCV coinfection or protease inhibitor treatment. RESULTS: Total cholesterol, triglycerides, and glucose levels significantly increased after receiving HAART (pOBJETIVO: Evaluar las alteraciones metabólicas asociadas a la terapia anti-retroviral potente en pacientes HIV-positivos e identificar factores de riesgo asociados. MÉTODOS: Estudio retrospectivo con 110 pacientes HIV-positivos que estaban en terapia anti-retroviral potente (HAART en la ciudad de Porto Alegre (Sur de Brasil, entre enero de 2003 y marzo de 2004. Los datos colectados incluyen variables demográficas, tabaquismo, diabetes mellitas, niveles de colesterol y triglicéridos, fase de la infección viral, terapia anti-retroviral y co-infección con hepatitis C. El análisis multivariado para medidas repetidas (General Linear Model procedure for Repeated Measures fue utilizada para analizar la interacción entre el efecto de uso de HAART y el uso de inhibidores de proteasa o co-infección por hepatitis C. RESULTADOS: Fueron observados aumentos significativos en los niveles de colesterol total, triglicéridos y glucosa posterior al tratamiento con HAART (pOBJETIVO: Avaliar as alterações metabólicas associadas à terapia anti-retroviral potente em pacientes HIV-positivos e identificar fatores de risco associados. MÉTODOS: Estudo retrospectivo com 110

 9. Hvordan bliver fagdidaktiske værktøjer fra læreruddannelsen til en del af læreres undervisningsfaglighed?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Petersen, Jørgen Haagen

  2011-01-01

  undervisningsfaglighed (PCK). Resultater med afsæt i analyserede interviewdata viser at de fagdidaktiske værktøjer især gav mening hvis de blev udfoldet i en specifik faglig undervisningssammenhæng. Anerkendelse eller anbefaling fra kolleger ser ud til at spille en rolle for læreres efficacy og villighed til at afprøve...

 10. En fænomenologisk undersøgelse af bevægelse i den specialpædagogiske undervisning på Skolehjemmet Marjatta

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bille, Thomas; Krantz, Göran; Schmidt, Mette

  2017-01-01

  formål var derfor at undersøge: • nye metoder til at integrere bevægelse i undervisning • bevægelsens betydning for børn i en specialpædagogisk kontekst Skolehjemmet Marjatta har udviklet en pædagogik, der gør stærkt brug af bevægelse i forskellige pædagogiske situationer. Fænomenologiske observationer...

 11. Relevansen af Aristoteles' etik for konceptionen af eksistentiel terapi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dræby, Anders

  Siden sin undfangelse i begyndelsen af det 20. århundrede har den eksistentielle terapi repræsenteret et filosofisk funderet alternativ til de former for terapeutisk praksis, der er funderet i den funktionalistiske medicinske metafysik. Anvendelse af elementer fra Aristoteles' etik muliggør en...

 12. Realizing HOPE: The Ethics of Organ Transplantation From HIV-Positive Donors.

  Science.gov (United States)

  Durand, Christine M; Segev, Dorry; Sugarman, Jeremy

  2016-07-19

  The HIV Organ Policy Equity (HOPE) Act now allows transplantation of organs from HIV-positive living and deceased donors to HIV-positive individuals with end-stage organ disease in the United States. Although clinical experience with such transplants is limited to a small number of deceased-donor kidney transplants from HIV-positive to HIV-positive persons in South Africa, unprecedented HIV-positive-to-HIV-positive liver transplantations and living-donor kidney transplantations are also now on the horizon. Initially, all HIV-positive-to-HIV-positive transplantations will occur under research protocols with safeguards and criteria mandated by the National Institutes of Health. Nevertheless, this historic change brings ethical opportunities and challenges. For HIV-positive individuals needing an organ transplant, issues of access, risk, and consent must be considered. For potential HIV-positive donors, there are additional ethical challenges of privacy, fairness, and the right to donate. Careful consideration of the ethical issues involved is critical to the safe and appropriate evaluation of this novel approach to transplantation.

 13. Nedsæt en Øresundskommission, brug de svenske og Stockholmske planlægningserfaringer og lav en samlet plan for by og infrastrukturudviklingen af Øresundsregionen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Harder, Henrik

  2007-01-01

  I Danmark har man over en længere periode diskuteret om, hvorledes fremtidens danske infrastrukturproblemer skal løses. Der har i høj grad været tale om diskussioner af løsninger, med fokus på danske problemer. Diskussionerne er, på et fremragende initiativ af den nuværende danske trafikminister,...

 14. Fremtidens regulering af erhvervsdrivende fonde

  DEFF Research Database (Denmark)

  Feldthusen, Rasmus Kristian; Poulsen, Martin

  2013-01-01

  Artiklen analyserer en række af de væsentligste elementer fra Erhvervsfondsudvalgets rapport. Artiklen analyserer bl.a. Grundbegreber (fondsbegrebet, udvidelse af stifterbegrebet), Fondens ledelse (selvstændig ledelse og uafhængighed, ledelsens udpegning og sammensætning samt ledelsens opgaver og...

 15. Halvering af dagpengeperioden og akutpakken

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nilsson, Klara; Holt, Helle

  Formålet med denne undersøgelse er at give et øjebliksbillede af jobcentrenes og a-kassernes beskæftigelsesindsats her og nu. Gennem en række kvalitative interview med medarbejdere fra jobcentre og a-kasser belyses det, hvordan henholdsvis jobcentre og a-kasser har håndteret halveringen af dagpen...

 16. Parkour og den mobile teknologi: En etnografisk undersøgelse af fænomenet parkour i dimensionerne krop, by og medialisering

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Maja Klausen

  2010-02-01

  Full Text Available Parkour betegnes af udøverne som en ”bevægelseskunst”. Den grundlæggende idé er at bevæge sig i et flow gennem omgivelserne kun ved brug af kroppen for at komme fra punkt A til punkt B så hurtigt og effektivt som muligt. Udøverne, som kaldes ”traceurs” og primært er unge mænd, traverserer byrummet i højt tempo og flydende bevægelser: De glider over gelændre, husmure, hegn, bænke og parkerede biler. Ofte filmer de deres løb med digitalkameraer og uploader materialet på nettet, hvor det kommenteres af og inspirerer andre traceurs. Hvordan nærmer man sig metodisk en kultur som parkourkulturen, der både er en krops-, en by- og en mediekultur? Artiklen refererer til en nu afsluttet undersøgelse af parkourkulturen og diskuterer et metodisk-teoretisk design, der imødekommer dette spørgsmål. Der peges på, at det snarere end at nærme sig feltet, handler om at følge det og dets transformationer gennem både kropslige, rumlige og medierede aspekter. Denne tilgang laver en heterogen og ”mere-end repræsentationel” mapping og prioriterer det relationelle og flertydige ved at fokusere på mulige forbindelser mellem teori, metode og empiri.

 17. Treating depression in HIV-positive patients affects adherence

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  M Y H Moosa

  2012-08-01

  Full Text Available Aim. To determine changes in adherence to antiretroviral therapy (ART in HIV-positive patients with depression, following treatment with an antidepressant or psychotherapy. Methods. The study was prospective, randomised and controlled. Consenting volunteers aged ≥18 years and stable on ART for ≥6 months were included in the study. Sociodemographic data were obtained, and a clinical diagnostic evaluation and the Hamilton Depression rating scale (HAMD were performed on all subjects at entry to and at the end of the study. Participants found to be depressed were randomly assigned antidepressant treatment (20 mg citalopram or interpersonal psychotherapy (IPT (5 sessions. Medication was dispensed at each visit and patients were asked to return all unused medication to determine ART adherence. The study was approved by the University of the Witwatersrand. Results. Sixty-two HIV-positive persons receiving ART participated; 30 were not depressed (control group and 32 were depressed (patient group. No significant differences in demographic characteristics existed between the control and patient groups. Mean ART adherence at the start of the study was 99.5% (standard error (SE ±0.46 and 92.1% (SE ±1.69 in the control and patients groups, respectively. Mean ART adherence at the end of the study changed marginally in the control group (99.7%; SE ±0.46 and increased significantly in the patient group (99.5%; SE± 0.13 (p>0.05. The mean ART adherence rate of patients who received pharmacotherapy increased from 92.8% to 99.5%, and of those who received psychotherapy increased from 91.1% to 99.6% (p>0.05. There was no significant association between the increased adherence in the patient group and baseline demographic and clinical characteristics, irrespective of antidepressant therapy or IPT (p>0.05. Conclusion. Successful treatment of depression with an antidepressant or psychotherapy was associated with improved ART adherence, independent of the type

 18. Sammenligning af kvaliteten af kommunernes sagsbehandling

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rasmussen, Martin

  flere forskellige spørgsmål fra praksis¬undersøgelser i samme sammenligning. Vi foreslår også, at metoder til såkaldte ’multi¬ple sammenligninger’ bruges til dele af undersøgelserne. Det er en ældre og ikke særlig kendt metode, men den er særdeles relevant både i den konkrete anvendelse og i andre...

 19. Renal Impairment and Cardiovascular Disease in HIV-Positive Individuals

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Lene Ryom; Lundgren, Jens D; Ross, Mike

  2016-01-01

  BACKGROUND: While the association between renal impairment and cardiovascular disease (CVD) is well established in the general population, the association remains poorly understood in human immunodeficiency virus (HIV)-positive individuals. METHODS: Individuals with ≥2 estimated glomerular...... relation between confirmed impaired eGFR and CVD was observed. This finding highlights the need for renal preventive measures and intensified monitoring for emerging CVD, particularly in older individuals with continuously low eGFRs....... filtration rate (eGFR) measurements after 1 February 2004 were followed until CVD, death, last visit plus 6 months, or 1 February 2015. CVD was defined as the occurrence of centrally validated myocardial infarction, stroke, invasive cardiovascular procedures, or sudden cardiac death. RESULTS: During a median...

 20. Appeals panel vacates sentence of HIV-positive sex offender.

  Science.gov (United States)

  1998-02-20

  The Ohio Court of Appeals rejected [name removed]'s arguments for a lighter sentence, but remanded the case for resentencing on other grounds. [Name removed] pleaded guilty to one count of corrupting a minor, a plea bargain with prosecutors in which they dropped rape and kidnapping charges. The case involved oral sex with a 13-year-old boy in which [name removed] did not disclose his HIV-positive status. The lower court erred in neglecting to explain its reason for giving [name removed] the maximum allowable sentence, and should not have raised Megan's Law concerns, as the crime took place before that statute was enacted. This was [name removed]'s first offense for a sex crime.

 1. Reversible Thrombocytopenia after Gabapentin in an HIV-Positive Patient

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mohammed Basith

  2018-01-01

  Full Text Available Gabapentin has become increasingly used in psychiatric practice specifically for anxiety disorders. Even though gabapentin is not approved by the US Food and Drug Administration to treat anxiety, physicians sometimes use it as an alternative to benzodiazepines in patients with a history of substance abuse. Gabapentin is also prescribed when individuals are at risk of thrombocytopenia which is not considered a side effect. Among patients at risk of thrombocytopenia are those positive for human immunodeficiency virus (HIV. Here we present a case of an HIV-positive man who presented for inpatient psychiatric care with severe anxiety and a history of alcohol and benzodiazepine abuse. In this patient, gabapentin worsened thrombocytopenia after repeated exposure to this medication. We suggest caution when considering gabapentin for patients with preexisting low platelet counts, as there seems to be a risk for worsening thrombocytopenia with this antiepileptic in the presence of HIV infection.

 2. Tuberculous iliopsoas abscess in a HIV positive female patient

  International Nuclear Information System (INIS)

  Elenkov, I.; Tomov, T.; Stefanov, P.; Genov, P.; Dineva, S.; Alexiev, I.; Nikolova, M.

  2015-01-01

  Patients with HIV can often present a diagnostic challenge and may have atypical presentations of more common diseases. This case demonstrates a HIV (+) patient with an advanced immunosuppression with tuberculosis complaining about 2 months before admission to the hospital of backache, anorexia and weight loss. On investigation she was found to have unilateral tuberculous psoas abscesses, diagnosed microbiologically and with a CT scan. Complex treatment (surgical, tuberculostatics, antiretroviral) was performed with a good effect. A review of the literature shows that this is a rare presentation of an already unusual problem, with subtle signs requiring a high index of clinical suspicion. However, with HIV-positive patients more likely to present with extrapulmonary tuberculosis, there is need for increased awareness of this diagnosis. (authors) Key words: HIV. TUBERCULOUS PSOAS ABSCESS

 3. Evaluering af bygningsfornyelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Gottschalk, Georg; Hansen, Jesper Rohr; Jacobsen, Peter Mark

  I 2004 trådte en ny byfornyelseslov i kraft. SBi og Dansk Byplanlaboratorium har evalueret lovens virkemåde i perioden 1.1.2004 -31.12.2006. Denne delrapport fra SBi, AAU drejer sig om bygningsfornyelse, herunder også friarealforbedringer og kondemnering af usunde/brandfarlige beboelsesbygninger...

 4. Opfindelsen af naturen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thomsen, Torsten Bøgh

  2016-01-01

  Kritisk omtale og kontekstualisering af Andrea Wulfs, "The Invention of Nature: Alexander von Humboldt’s New World". Der er en direkte forbindelse imellem oplysningstidens naturforståelse og den nuværende klimakrisevirkelighed. Alexander von Humboldt opfandt ikke bare naturen, han påpegede også det...

 5. Digitalisering af undervisning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christiansen, René B.; Hansen, Søren; Rossen, Svend

  2010-01-01

  Rapporten er et bestillingsarbejde fra FU (Forskning og Udvikling) og viser en række eksempler på hvorledes undervisningsforløb kan konstrueres online. Herunder ved brug af både LMS-systemer og web 2.0-værktøjer...

 6. Evaluering af Naturprojektet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Westerskov Pedersen, Birgitte; Andkjær, Søren; Støckel, Jan Toftegaard

  Formålet med evalueringen var at belyse, hvordan deltagerne i henholdsvis Furesø og Kerteminde kommune oplevede at deltage i sundheds- og beskæftigelsesprojektet Naturprojektet, samt om de oplevede en forandring i deres fysiske, sociale og mentale helbredstilstand som følge af deres deltagelse i...

 7. Definition af et landdistrikt

  DEFF Research Database (Denmark)

  Søgaard, Villy

  2008-01-01

  Forskellige lande arbejder med meget forskellige definitioner af begrebet landdistrikt. Arbejdspapiret diskuterer først en række generelle krav til definitioner og anbefaler på den baggrund konkrete justeringer i forhold til den hidtidige danske praksis på området. Arbejdspapiret er blevet til i...

 8. Ledelse af Organisationens Kreativitet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hedemann, Lars

  2008-01-01

  mod, at give et overordnet indblik i nogle af de overvejelser man som leder står overfor, når der står kreativitet på dagsordenen. Et af de underpunkter som respondenterne i DEA' undersøgelse efterspørger i forhold til kreativitet, er øget viden om styring og optimering af de processer som skal...... transformere organisationens kreativitet om til succesfulde innovationer. At et øget fokus på organisationens processer kan have en stimulerende effekt på kreativiteten synes der i litteraturen såvel som blandt praktikere at være enighed om, men ligeså vel er der enighed om, at vil man virkeligt gøre en...... forskel, så er man som leder nødt til at arbejde mere målrettet med de medarbejdere som forventes at præstere et kreativt udbytte. Inspireret af analyseværktøjet "KEYS, Assessing the Work Environment for Creativity" udviklet af den amerikanske psykolog og ledelsesforsker ved Harvard University, Teresa...

 9. Kulturelle spejlinger af Profeten Muhammed

  DEFF Research Database (Denmark)

  Høgsbro Lading, Åse

  2008-01-01

  Artiklen er en analyse af to forløb i den såkaldte Muhammedkrise, der udspringer af Jyllandspostens offentliggørelse af karrikaturer af profeten Muhammed. Den første i 2006 ses som et  udspil, der først og frememst er styret  af markedsmæssige interesser, og hvor de globale reaktioner kom bag på...... forsvar opleves  af avisen i splitting-kategorier: enten kan man sige alt, eller også har man ikke ytringsfrihed. Artiklen slutter med et ønske om, at mere komplekse syn på de globale relationer kan etableres...

 10. Forskning og uddannelse er en forudsætning for gevinst af Big Data

  DEFF Research Database (Denmark)

  Riis, Mark Bernhard; Rootzén, Helle; Odgaard, Mads H

  2014-01-01

  Vi står lige nu ved begyndelsen til en revolution, der vil forandre den måde, vi lever, arbejder og tænker på. Man taler om en ny Big Data-tidsalder, hvor stort set alt i vores hverdag kan måles og vejes, fordi det kan sættes på digital formel. Big data handler om, at vi systematisk indsamler...

 11. Implementering af accountability - en udfordring for den pædagogiske profession

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mørk, Brian

  2014-01-01

  dagtilbudområdet på. En styring, der kan identificeres som en accountability-politik, hvor det pædagogiske personale ansvarliggøres og stilles til regnskab for deres præstationer i arbejdet med udsatte børn. Fokus rettes blandt andet på de vanskeligheder og konsekvenser, der opstår hos ”gulvpædagoger” i...

 12. Evaluering af Brugergruppen i Albertslund Kommune

  DEFF Research Database (Denmark)

  Læssøe, Jeppe

  Rapporten sammenfatter resultaterne af en evaluering af en organisatorisk enhed til dialog mellem borgere, forvaltning og politikere i Albertslund Kommune kaldet 'Brugergruppen'. Brugergruppen har fungeret i 25 år og fungerer generelt set fortsat godt. Evalueringen identificerer dog en række...

 13. Recolección de células madre en sangre periférica mediante aféresis de grandes volúmenes

  OpenAIRE

  Greivin Zumbado-Salas; Miguel Rodríguez-Pineda; Xinia Rojas-Camacho; Carlos Rojas-Solano; Hever Herrera-Álvarez

  2014-01-01

  Antecedentes: evaluar el rendimiento y calidad de las recolecciones de células madre en sangre periférica realizadas en el Hospital México entre junio del 2010 hasta Junio del 2012, dado que existe una dosis mínima de células CD34+ (células progenitoras hematopoyéticas) que definen la posibilidad de éxito del injerto en el trasplante de células madre. Métodos: estudio retrospectivo utilizando los registros de los pacientes y los procedimientos de recolecciones de células madre por aféresis ef...

 14. Magtens repræsentation af danskhed

  DEFF Research Database (Denmark)

  Madsen, Carsten

  2016-01-01

  Med udgangspunkt i Maurice Charlands begreb om konstitutiv retorik og Jacques Derridas dekonstruktion af repræsentationslogik foretager artiklen en kritisk analyse og fortolkning af repræsentationen af dansk nationalidentitet, sådan som den kommer til udtryk i Dronning Margrethes nytårstaler...

 15. Påvisning af PCV2

  DEFF Research Database (Denmark)

  Neumann, Katrine; Buse, Katja Strøm; Hjulsager, Charlotte Kristiane

  2018-01-01

  Mængden af PCV2-virus i poolede serumprøver kan anvendes til at finde grise med meget PCV2-virus, hvorimod mængden af PCV2-virus i spyt og fæces er velegnede til at vurdere tilstedeværelsen af eller tidspunktet for en begyndende PCV2-infektion...

 16. Påvisning af PCV2

  DEFF Research Database (Denmark)

  Neumann, Katrine; Buse, Katja Strøm; Hjulsager, Charlotte Kristiane

  Mængden af PCV2-virus i poolede serumprøver kan anvendes til at finde grise med meget PCV2-virus, hvorimod mængden af PCV2-virus i spyt og fæces er velegnede til at vurdere tilstedeværelsen af eller tidspunktet for en begyndende PCV2-infektion...

 17. Hærdeteknologi og Holdbarhed af Betonkonstruktioner

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sørensen, Eigil V.

  Kurset Hærdeteknologi og Holdbarhed af Betonkonstruktioner afholdes i 1. og 2. periode af forårssemesteret 2006. Kurset sigter på at give de studerende en grundlæggende forståelse af, hvorledes man designer og udfører holdbare betonkonstruktioner....

 18. Centrale parametre til karakterisering af bygningers indeklima

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, Tine Steen; Clausen, Geo; Bekö, Gabriel

  Denne rapport omhandler arbejdet med identifikation af de parametre, der i vores indeklima påvirker vores komfort og/eller sundhed. Rapporten skal ses som en afrapportering af de overvejelser og valg, der er truffet forud for identifikationen af de centrale parametre, som kommer til at danne...

 19. Erobringen af Grønland

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rud, Søren

  2006-01-01

  Artiklen viser at opfattelsen af grønlændere i 1800-tallet var præget af en distinkt moderne repræsentationspraksis, hvor "de andre" blev forstået i et komparativt antropologisk perspektiv. Ekspeditionerne til den endnu ukoloniserede østkyst var vigtige i forhold etableringen af et essensialisere...

 20. Af materialitet er du kommet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Gregersen, Martin; Skiveren, Tobias

  2015-01-01

  På baggrund af bogen "Den materielle drejning. En (ny) optik i og på aktuel dansk litteratur", der udkommer i 2016, skitserer artiklen, hvordan en filosofisk-teoretisk nyorientering under overskriften "den materielle drejning" i øjeblikket udkrystalliserer sig på en henholdsvis økokritisk, posthu......, posthuman og kropsmaterialistisk strømning i dansk samtidslitteratur....

 1. Didaktisk design af et pervasive learning game

  DEFF Research Database (Denmark)

  Oldenskov, Joakim; Westergren, Jens; Frank, Anders Bredahl

  2010-01-01

  Projektet er et studie i det teoretiske grundlag for, og en empirisk undersøgelse, af en prototype for et didaktisk design af et pervasive learning game. Der arbejdes overordnet med udviklingen af et didaktisk design af et læringsspil som kombinerer mobile teknologier, det fysiske rum og eleverne...... game med en analyse af legen og motivationen iboende spillet. I det læringsteoretiske felt inddrages og diskuteres forskellige tilgange til læring og pervasive games, som alle repræsenterer et socialkonstruktivistisk syn på læring. Det didaktiske design danner grundlag for et prototypedesign af et...... spilkoncept, hvor remediering og it-kompetencer inddrages som vigtige teoretiske faktorer. Undersøgelsesdesignet er rettet mod elever i Folkeskolen igennem brugen af fokusgruppeinterviews, og dataindsamlingen er foretaget med video. Eleverne udtrykker sig i undersøgelsen klart omkring konceptets...

 2. Realisering af Vision 2020

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bertelsen, Niels Haldor; Hansen, Ernst Jan de Place

  Repræsentanter for byggesektoren har på 11 dialogmøder drøftet Erhvervs- og Byggestyrelsens "Vision 2020 - Byggeri med mening". Drøftelserne førte til formulering af en lang række initiativforslag til realisering af visionen. Den mest centrale udfordring bliver at reducere fejl og mangler i...... byggeriet. Branchen lægger også vægt på, at styringen af Vision 2020s reaisering sker i byggesektoren. Initiativforslagene er i rapporten samlet under 3 hovedområder. Det første hovedområde lægger vægt på bygningerne, brugerbehov og det globale samfund. Det andet omhandler processen og leverancesystemet...

 3. Anvendeligheden af GIS

  DEFF Research Database (Denmark)

  Winstrup, Mie; Levin, Gregor

  2011-01-01

  Fragmentering af naturen er en trussel mod biodiversiteten, og etablering af økologiske forbindelser/korridorer mellem naturområderne er én måde hvorved nedgangen i biodiversitet kan stoppes. Med Næstved Kommune som case-område har jeg undersøgt, hvordan analyser i GIS kan bruges til at udvælge...... omdannet til reelle korridorer, hvor bredden afhænger af arealdækket som forbindelserne krydser. I implementerings øjemed er det anvendeligt at vide om nogle forbindelser er særlig vigtige for at skabe mere sammenhængende natur. GIS er anvendeligt hertil, idet GIS kan bruges til at bestemme den enkelte...

 4. Videoanalyse af social interaktion

  DEFF Research Database (Denmark)

  Igennem de sidste 40 år er videooptagelser af praksis blevet anvendt som et redskab i forskning af social interaktion inden for f.eks. læring, design, mediering, kommunikationstræning og i sundhedsvæsenet. Videoanalyse af social interaktion giver et stærkt metodisk, teoretisk og praktisk blik ind i...... videoanalyse og viser, hvordan man som forsker og studerende kan bruge videoanalyse til at undersøge social interaktion. Bogens temaer og spørgsmål udgør således en grundsten i arbejdet med videoanalyse på professions-, universitets- og forskeruddannelser såvel som i forskning mere generelt og omfatter: - de...

 5. Dyrkning af jatropha blandt småbønder i Mozambique - En strategi til reduceret CO2-udledning og lokal udvikling?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rasmussen, Laura Vang

  2010-01-01

  I Cabo Delgado-regionen i det nordlige Mozambique er småbønder inden for de sidste tre år begyndt at dyrke biobrændselsafgrøden jatropha. Bønderne har plantet jatrophatræer som hække langs de eksisterende majsmarker. Da dyrkningen af jatropha anses for en strategi til at skabe lokal udvikling i...... området, ønsker bønderne imidlertid at ekspandere deres areal med jatropha.Ekspansionen af jatropha-arealet vil med al sandsynlighed ske ved, at bønderne omlægger eksisterende skovarealer til jatropha. Dette kan dog have omfattende negative konsekvenser for miljøet, idet en skovrydning vil medføre øget CO...

 6. Anvendelser af Pervasive Communication

  DEFF Research Database (Denmark)

  Brønsted, Jeppe

  I øjeblikket er den måde, vi kommunikerer på, ved at ændre sig drastisk. Fra at vi for få år siden var nødt til at nøjes med Internetkommunikation mellem stationære computere, forbindes en masse nye typer af enheder i dag på nye måder. Da vi nu ikke længere er bundet til en computer, der ikke kan...... flytte sig, bliver en masse nye ting mulige, fordi vi er forbundet med omverdenen i enhver kontekst. Da vi traditionelt ikke tænker i at være forbundet altid overalt er det ikke let at se, hvordan dette nye paradigme påvirker os i vores hverdag og hvordan vi kan udnytte det til nye forretnings- og...... forskningsmuligheder. For at gøre det hele lidt mere konkret, præsenteres i dette dokument en række eksempler på brug af Pervasive Communication. Udvalget af eksempler skal ikke ses som værende udtømmende, men snarere som håndplukkede eksempler der hver repræsenterer en genre. I dokumentet er både valgt...

 7. Livsforløb for restauranter. En organisationsøkologisk analyse af nyetableringer, overlevelser og nedlæggelser af arbejdssteder i restaurantsektoren 1980-1994

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hjalager, Anne-Mette

  1999-01-01

  Undersøgelsen omfatter alle restaurantvirksomheder i Danmark i perioden 1980-1994. Den kortlægger livsforløb, og undersøger sammenhænge med geografi, størrelse, ejerforhold, medarbejdersammensætning m.v. Ikke overraskende findes, at restaurantsektoren er en meget turbulent branche med en stor uds...

 8. Skal vi være venner? En undersøgelse af den personlige relations betydning for det faglige udbytte af ph.d.-vejledning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bengtsen, Søren Smedegaard

  , om de i en mere personlig relation kan opretholde den neutrale og kritiske tilgang til deres studerendes arbejde, som de mener er målet med vejledningen. Den personlige dimension forstås hér som en mulig trussel og bias i forhold den kritisk-faglige og sobre, professionelle rolle som vejlederne...

 9. Autoconcepto en jóvenes practicantes de danza y no practicantes: Análisis factorial confirmatorio de la escala AF5

  OpenAIRE

  Sergio Murgui; Carmela Garc\\u00EDa; \\u00C1ngel Garc\\u00EDa; Fernando Garc\\u00EDa

  2012-01-01

  Este trabajo analizó la estructura pentafactorial del Cuestionario de Autoconcepto AF5 en practicantes de danza y no practicantes. Se analizaron las respuestas de 1630 participantes (490, de la modalidad de danza clásica y contemporánea y 1240 no practicantes) mediante modelos de ecuaciones estructurales. Los resultados indicaron que el modelo pentadimensional oblicuo, propuesto por los autores, se ajustaba mejor que los alternativos unifactorial y ortogonal, y que esta estructura penta-facto...

 10. Case report of an HIV positive pregnant mother in Keren Hospital

  African Journals Online (AJOL)

  MBY

  Case report of an HIV positive pregnant mother in Keren Hospital, Eritrea. Dr. Leelti G/Selassie, MCH, Keren Hospital, Eritrea. Abstract. A 35 year old HIV positive mother refused to have Caesarian section (C/S) for Cephalo pelvic disproportion and fetal distress claiming her CD4 count was low. Later she agreed to have C/S ...

 11. Virological profile of pregnant HIV positive women with high levels of ...

  African Journals Online (AJOL)

  It was an observational cohort of pregnant HIV positive women ignorant of antiretroviral therapy with CD4 cell count of > 350/mm3 Methods: Routine CD4 cell count assessment in HIV positive pregnant women completed by non exclusive measurement of the viral load by PCR /ARN in those with CD4 cell count > 350/mm3.

 12. Estimated glomerular filtration rate, chronic kidney disease and antiretroviral drug use in HIV-positive patients

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mocroft, Amanda; Kirk, Ole; Reiss, Peter

  2010-01-01

  OBJECTIVES:: Chronic kidney disease (CKD) in HIV-positive persons might be caused by both HIV and traditional or non-HIV-related factors. Our objective was to investigate long-term exposure to specific antiretroviral drugs and CKD. DESIGN:: A cohort study including 6843 HIV-positive persons...

 13. HIV-positive patients' and their families' comprehension of HIV- and ...

  African Journals Online (AJOL)

  2013-04-11

  Apr 11, 2013 ... with them, to be non-judgemental and to make more use of visual aids. It furthermore seems that the majority of HIV-positive respondents in this study did comprehend the need for and negotiate for safer sexual practices. It was concluded that although HIV-positive patients and their families have relatively ...

 14. Maternal hiv positive sero-prevalence at delivery at a tertiary ...

  African Journals Online (AJOL)

  Background Key Words: Maternal HIV positive sero-prevalence, delivery, birth sex ratio,Orlu.: The duo of HIV/AIDS infection has become a Global public health problem. This study was conducted to determine the maternal HIV positive seroprevalence at delivery at the Imo State University Teaching Hospital, Orlu. Methods: ...

 15. Simulering af ændret publikumsbelastning i Mols Bjerge

  DEFF Research Database (Denmark)

  Skov-Petersen, Hans; Foged, Mette

  2010-01-01

  Det kan være svært at forudse, hvad effekten af ændringer i adgangsforholdene til et naturområde vil blive. Dette Videnblad beskriver, hvordan en agent-baseret simuleringsmodel kan anvendes til vurdering af fremtiden ved flytning af en parkeringsplads ved trehøje i Mols Bjerge.......Det kan være svært at forudse, hvad effekten af ændringer i adgangsforholdene til et naturområde vil blive. Dette Videnblad beskriver, hvordan en agent-baseret simuleringsmodel kan anvendes til vurdering af fremtiden ved flytning af en parkeringsplads ved trehøje i Mols Bjerge....

 16. Eksperimentel bakteriofagterapi til behandling af kronisk Pseudomonas aeruginosaotitis hos hund

  DEFF Research Database (Denmark)

  Moodley, Arshnee; Mølgaard, Jesper

  2016-01-01

  Vi beskriver en case med anvendelsen af bakteriofager til behandling af kronisk otitis forårsaget af multiresistente Pseudomonas aeruginosa som en sidste behandlingsmulighed før aflivning. Trods gentagne behandlinger, både topikalt og systemisk, med op til seks forskellige antibiotika over en...

 17. Neurological manifestations in HIV positive patients in Tehran, Iran

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Minoo Mohraz

  2014-02-01

  Full Text Available Objective: To evaluate the neurological complications among Iranian HIV-positive patients. Methods: This cross-sectional study was conducted among 428 patients diagnosed with HIV infection between 2006 and 2009 at Imam Khomeini hospital, Tehran, Iran. Demographic and clinical variables as well as laboratory tests were extracted and analyzed. Also, another 100 patients refereed to Voluntary Counseling and Testing center of the hospital were visited and evaluated for neurological complications. Results: Among the patients, neurologic manifestations were observed in 34 (7.94% patients. Twenty three percent of the patients received antiretroviral therapy. Identified causes included brain toxoplasmosis (14.7%, progressive multi-focal leuko encephalopathy (5.9%, HIV encephalopathy (5.9%, TB meningitis (5% and unknown etiologies (11.8%. Also, among 100 patients who were admitted and visited at the Voluntary Counseling and Testing center, no one was diagnosed for any neurological manifestations. Conclusions: According to our results, toxoplasmosis is the most frequent cause of neurological conditions among Iranian HIV infected patients and should be considered in any HIV/AIDS patient with neurological manifestations.

 18. Styring af international transfer pricing

  DEFF Research Database (Denmark)

  Reuther, Peter; Rossing, Christian Plesner

  2011-01-01

  Nærværende artikel introducerer international transfer pricing, dels som et skatteretligt fænomen og dels som et værktøj til planlægning og økonomisk styring af koncernforbundne selskaber i en multinational virksomhed (MNV). Med udgangspunkt i en case-analyse af MNV’en gives der et konkret eksempel...... international transfer pricing i betragtning, når økonomiske styringssystemer i en MNV skal anvendes til planlægning og opfølgning....

 19. Yummy Mummy – et forskningsprojekt om konstruktioner af kropsidentitet efter en fødsel

  DEFF Research Database (Denmark)

  Prinds, Christina Lange; Folmann, Birgitte; Nikolajsen, Helene

  2015-01-01

  “... those extra pounds make you sexyyou don't have to look like Beyonce, test me”. Sådan lød en tekstbid fra Phlake i P3’s “ugens uundgåelige” i uge 39 denne sensommer. Phlake hylder, med et solidt R&B beat, i hittet “Pregnant” hans kærestes gravide krop OG den særprægede længsel efter Oreos og...

 20. Hvorfor akut kræft? Et bud på en epidemisk forståelse af tid og kræft-tendenser i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Tørring, Marie Louise

  2014-01-01

  Artiklen tager udgangspunkt i den danske akut-kræft-agenda i nullerne, der kulminerede i 2007, hvor den danske regering og Danske Regioner indgik en aftale om akut handling og blandt andet indførte kræft-pakkerne. Aftalen beskrives ofte som en kolossal præstation og succeshistorie, og den udvikling......, der gik forud, omtales gerne som en forbrødring, en kulturændring, ja sågar et mirakel. Påstande om revolutioner og mirakler i det danske sundhedsvæsen rejser interessante antropologiske spørgsmål om kulturel fortid og kulturelle forskelle i måden at opfatte og behandle sygdomme på. Den danske akut-kræft-agenda...... kræft som akut sygdom i Danmark i nullerne? Analysen her peger på, at akut kræft i Danmark var resultatet af 1) en eksponentiel vækst i kræft-repræsentationer som overlevelsesestimater og ventetidsfrekvenser (øget digital tydelighed), 2) magtfulde minder om kræft, 3) øget levealder og 4) en kontekst af...

 1. Induced abortion among HIV-positive women in Northern Vietnam: exploring reproductive dilemmas.

  Science.gov (United States)

  Chi, Bui Kim; Hanh, Nguye Thi Thuy; Rasch, Vibeke; Gammeltoft, Tine

  2010-08-01

  Across the world, childbearing among HIV-positive women is a socially controversial issue. This paper derives from a larger research project that investigated reproductive decisions among HIV-positive women in Quang Ninh, a northern province of Vietnam. The paper focuses on 13 women who had an abortion after being diagnosed as HIV-positive, exploring their reflections, concerns and dilemmas. The results show that the HIV-positive pregnant women sought to balance their desires for a child with their worries of being unable to fulfill their responsibilities as mothers. Even while strongly desiring to become mothers, women in this study opted to terminate their pregnancies out of fear that they could not care adequately for the child they expected. These results indicate that when providing reproductive health counselling and support for HIV-positive women and their families, it is essential to take into account the socio-cultural factors that shape women's reproductive options.

 2. Deficiencies of macronutrient intake among HIV-positive breastfeeding women in Dar es Salaam, Tanzania.

  Science.gov (United States)

  Kim, Faith; Neke, Nyasule M; Hendricks, Kristy; Wamsele, Joyce; Lukmanji, Zohra; Waddell, Richard; Maro, Isaac; Connor, Ruth; Mackenzie, Todd; Matee, Mecky; Bakari, Muhammad; Pallangyo, Kisali; von Reyn, C Fordham

  2014-12-15

  We compared macronutrient intake, food insecurity, and anthropometrics in breastfeeding women: 40 HIV-positive women not yet on antiretroviral therapy and 40 HIV-negative women. Calculated deficits at 2 weeks were 517 kcal per day for HIV-positive women vs 87 kcal per day surplus for HIV-negative women (P = 0.01) and 29 g protein per day for HIV-positive women vs 16 g protein per day for HIV-negative women (P = 0.04). Food insecurity scores were 11.3 for HIV-positive women vs 7.8 for HIV-negative women (P < 0.01). Enhanced dietary education together with macronutrient supplementation may be required to improve health outcomes in HIV-positive women and their infants.

 3. Using IGRA in the diagnosis of tuberculosis or latent tuberculosis infection in HIV-positive persons

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ravn, P.

  2010-01-01

  treatment (HAART) and thereby restore immunity. Diagnosing HIV patients with active TB can be a challenge. To diagnose patients with active TB, the test should have high sensitivity, high specificity and be able to discriminate between active and latent TB. There are many studies assessing IGRA in HIV-positive...... individuals, and our learning curve is going up with new knowledge and circumstantial evidence. There is clearly an effect on the performance of the IGRA test when persons with active TB are co-infected with HIV. Studies looking at the performance of QFT-GIT in HIV-positive/negative TB patients show...... significantly lower positivity rates in HIV-positive patients. The clinical use of IGRA for the diagnosis of active TB in HIV-positives in high endemic regions may be limited for several reasons, and it is not always recommended to use IGRA in all cases of clinical suspicion. Arguments against using IGRA in HIV-positive...

 4. Et liv med sår på benene og stadigvæk en oplevelse af livskvalitet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Marianne

  2012-01-01

  indholdsanalyse inspireret af Krippendorff samt Elo og Kyngäs. Som projektets teoretiske ramme anvendes sygeplejeteoretikerne Patricia Benner og Judith Wrubel. Litteratursøgningen blev foretaget i CINAHL og PubMed og tre artikler blev udvalgt. Formålet havde afsæt i antagelsen om, at patientgruppen med sår på...

 5. Afgivelse af formaldehyd fra byggevarer og forbrugerprodukter

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kolarik, Barbara; Gunnarsen, Lars; Funch, Llis Winther

  Rapporten præsenterer resultatet af en undersøgelse af formaldehydafgivelse fra 22 mulige kilder i indeklimaet. Undersøgelsen er gennemført for om muligt at finde årsagen til de høje koncentrationer af formaldehyd i indeluften, der blev fundet i enkelte danske boliger under en foregående undersøg......Rapporten præsenterer resultatet af en undersøgelse af formaldehydafgivelse fra 22 mulige kilder i indeklimaet. Undersøgelsen er gennemført for om muligt at finde årsagen til de høje koncentrationer af formaldehyd i indeluften, der blev fundet i enkelte danske boliger under en foregående...

 6. Osteoidt osteom i phalanx distalis af en førstefinger

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sonntag, Jesper; Engelund, Dorte

  2014-01-01

  We present a rare case of osteoid osteoma in the distal phalanx of the thumb. Symptoms had started seven months prior with pain and swelling and later progressed to enlargement of the nail. The patient lacked the classic symptoms of nocturnal pain and relief from NSAID. The ostoid osteoma was loc...... was located in relation to the physis and was on the initial X-rays believed to be normal closure of the physis. MRI showed abnormality but the CT scan gave the right diagnosis and was used to plan en-bloc surgery....

 7. Implementering og anvendelse af nyere ledelsesteknologier i den kommunale sektor

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Steen; Nielsen, Christian

  2009-01-01

  New Public Management vedrører transformeringen af ledelse i den offentlige sektor, bl.a. ved introduktion af nye krav til de offentlige ledere, herunder at skulle stå til regnskab for ressourceforbrug, kvaliteten af de leverede ydelser, samt en fornuftig anvendelse af skatteborgernes penge. En...... central del af New Public Management bevægelsen er derfor introduktionen af nye økonomistyringsteknikker og ledelsesmodeller. Denne artikel fokuserer på kendskab, udbredelse, prioritering og nytten af sådanne tiltag i kommunalt regi, og sætter fokus på, hvorvidt økonomistyringsteknikker og...

 8. Om Hegels opfattelse af Gorgias, set på baggrund af tidligere filosofihistorikeres fremstilling

  DEFF Research Database (Denmark)

  Huggler, Jørgen

  2010-01-01

  En undersøgelse af Hegels tolkning af sofisten Gorgias giver anledning til at se på receptionen af sofisterne hos notable filosofihistorikere i det 18. århundrede. En sådan undersøgelse viser, at Hegel har en original og velvillig tolkning af sofisterne koncentreret omkring begrebet Bildung og det...... at give grunde for noget. Hegels udlægning af Gorgias bygger på hans tolkning af eleaterne, især af Zenon. Når Hegel har en særlig tolkning af eleaterne, skyldes det hans egne mangeårige filosofiske bestræbelser, og en identificering af en særlig, immanent objektiv dialektik hos Zenon, som han finder......, at Gorgias fører videre. Hegels filosofiske forståelse er tilstrækkelig udviklet til at kunne knytte positive kommentarer til alle dele af diskussionen i Gorgias' ræsonnement Om det ikkeværende, eller Om naturen. Det lykkes dog bedst i forhold til de to første af Gorgias' tre underteser. I hegelsk perspektiv...

 9. Motivation af den Kreative Sælger

  OpenAIRE

  Sørensen, Mikkel Vallentin; Floor, Jeppe Hjelmsted

  2012-01-01

  Projektet tager udgangspunkt i motivationen af danske sælgere. Med inspiration fra den positive psykologiske videnskab, udfordres eksisterende motivationsredskaber, med henblik på at motivere den enkelte medarbejder til at yde et bedre stykke arbejde for virksomheden. Daniel Pink, Bruno Frey og Frederick Herzberg danner det teoretiske grundlag for opgaven, og problemstillingen undersøges gennem en sammenholdelse af deres teorier med empirisk materiale i en fænomenologisk tilgang. Rapporten af...

 10. Kontrol af konventionelle våben i Europa

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hoffmann, Rune; Kierulf, John; Pradhan-Blach, Flemming

  Rapporten indledes med en historisk gennemgang af tilblivelsen og udviklingen af Traktat om Konventionelle Væbnede Styrker i Europa (CFE), som blev iværksat af NATO og det tidligere Warszawapagten i 1973. Traktaten fastsætter et loft for antallet af kampvogne, pansrede kampkøretøjer, artilleripje...

 11. Fastlæggelse af oprensningskriterier for grundvandstruende forureninger

  DEFF Research Database (Denmark)

  Døssing Overheu, Niels; Tuxen, Nina; Thomsen, Nanna Isbak

  mellemstore sager (olieforureninger og forurening med chlorerede opløsningsmidler) er der opstillet en metodik til opstilling af oprensningskriterier, som involverer følgende trin: 1. Opstilling af konceptuel model for lokaliteten 2. Definition af kontrolpunkter 3. Definition af krav i kontrolpunkter 4...

 12. Produktudvikling af fødevarer med Quality Function Deployment

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bech, Anne C.

  1998-01-01

  Produktudvikling af fødevarer stiller stadig større krav til virksomhedernes kompetencer. QFD filosofien kan bidrage til at skabe en fælles forståelse af grundlaget for udvikling af nye produkter. Udgangspunktet er en forståelse af forbrugernes behov i relation til virksomhedens muligheder...... konkurrentprodukter. Efterfølgende faser handler om at generere forskellige mulige løsninger, inden der træffes valg af løsningsalternativ. Anvendelse af QFD modellen for produktudvikling betyder, at forbrugernes behov er centrale i hele produktudviklingsforløbet, samt at det udviklede produkt sigter mod at opfylde...... væsentlige identificerede behov set fra forbrugernes synspunkt. At virksomheden ser implementering af QFD som en investering, medarbejdernes commitment og målrettet projekt, er væsentlig for en succesfuld implementering af QFD til produktudvikling. QFD tankegangen illustreres med et eksempel på udvikling af...

 13. Måling af diskrimination på baggrund af etnisk oprindelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Tina Gudrun; Weibel, Kristina; Tørslev, Mette Kirstine

  begrebsliggørelse af diskrimination på baggrund af etnisk oprindelse, og der præsenteres et idékatalog indeholdende metoder til måling af faktisk diskrimination inden for en række forskellige samfundsområder som arbejde, uddannelse, offentlige myndigheder og institutioner, det offentlige rum samt kultur- og...

 14. Logning af teledata i lyset af Tele2-dommen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lentz, Lene Wacher

  2017-01-01

  De danske teleudbydere har siden 2007 været underlagt en pligt efter logningsbekendtgørelsen til at registrere data om al telekommunikation for at sikre at data er tilgængelige ved en eventuel senere efterforskning. Logningspligten må nu revideres og i vidt omfang afvikles som følge af EU-domstol...

 15. Gender Differences in Depressive Symptoms Among HIV-Positive Concordant and Discordant Heterosexual Couples in China

  Science.gov (United States)

  Li, Li; Liang, Li-Jung; Lin, Chunqing; Ji, Guoping; Xiao, Yongkang

  2016-01-01

  HIV seropositive individuals and their heterosexual partners/spouses, either seropositive or seronegative, are facing several mental health challenges. The objective of this study was to examine gender differences in depressive symptoms among HIV-positive concordant and HIV-discordant couples. We identified heterosexual couples from participants of a randomized controlled trial conducted in Anhui province, China. A total of 265 couples, comprising 129 HIV+ male/HIV− female couples, 98 HIV− male/HIV+ female couples, and 38 HIV-positive concordant couples, were included in the analyses. We collected data using the computer-assisted personal interview method. We used a linear mixed-effects regression model to assess whether gender differences in depressive symptoms varied across couple types. HIV-positive women reported a significantly higher level of depressive symptoms than their partners/spouses. HIV-positive women with HIV-positive partners had higher depressive symptoms than those with HIV-negative partners, whereas HIV-positive men reported similar levels of depressive symptoms regardless of their partners’ serostatus. Among the concordant couples, those with the highest annual family income showed the greatest gender differences in depressive symptoms. We suggest that family interventions should be gender- and couple-type specific and that mental health counseling is warranted not only for HIV-positive women but also for HIV-negative women in an HIV-affected relationship. PMID:28490832

 16. Challenges facing HIV-positive persons who use drugs and their families in Vietnam.

  Science.gov (United States)

  Lee, Sung-Jae; Li, Li; Lin, Chunqing; Tuan, Le Anh

  2015-01-01

  It is hypothesized that persons who use drugs (PWUD) in Vietnam who are also HIV-positive may face additional challenges in psychosocial outcomes, and these challenges may extend to their family members. In this study, we examined depressive symptoms, stigma, social support, and caregiver burden of HIV-positive PWUD and their family members, compared to the outcomes of HIV-negative PWUD and their family members. Baseline, 3-month, and 6-month assessment data were gathered from 83 PWUD and 83 family members recruited from four communes in Phú Thọ Province, Vietnam. For PWUD, although we observed a general decline in overall stigma over time for both groups, HIV-positive PWUD consistently reported significantly higher overall stigma for all three periods. Depressive symptoms among family members in both groups declined over time; however, family members of HIV-positive PWUD reported higher depressive symptoms across all three periods. In addition, family members of HIV-positive PWUD reported lower levels of tangible support across all three periods. Caregiver burden among family members of HIV-positive PWUD increased significantly over time, whereas the reported burden among family members of HIV-negative PWUD remained relatively unchanged. The findings highlight the need for future interventions for PWUD and family members, with targeted and culturally specific strategies to focus on the importance of addressing additional stigma experienced by PWUD who are HIV-positive. Such challenges may have direct negative impact on their family members' depressive symptoms, tangible support, and caregiver burden.

 17. E-materialer, som de forstås og bruges – en undersøgelse af forskelle i forståelsen af e-læring i hhv. et universitets- og forskningsbiblioteks-forankret regi

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Maria Hvid Stenalt

  2010-10-01

  Full Text Available Artiklen belyser, hvordan e-materialer, som et område inden for e-læring, omtales og forstås på tværs af universitetsrelaterede netværk. Artiklens hypotese er, at der er en forskel mellem universitetsforankret og forskningsbiblioteksforankret diskurs om e-materialer, og at denne diskrepans slører samarbejdsmuligheder og udviklingsmuligheder. Forfatterne argumenterer for at (genåbne diskursen angående e-materialer for at fremme den brede e-læring på universiteterne. I artiklen forholder forfatterne sig til artikler om e-materialer, der er publiceret i Tidsskriftet for Læring & Medier og til Statsbibliotekets e-materialer, som de præsenteres og formidles på bibliotekets hjemmeside.

 18. Depressive patienters oplevelse af at modtage ECT

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Christine Damsbo

  Dette studie handler om, hvordan det opleves for den voksne depressive patient at gennemgå et ECT-behandlingsforløb (electroconvulsive therapy). Formålet med projektet er dels at undersøge, hvordan processen omkring ECT-behandlingen udspiller sig og dels at undersøge patienternes oplevelse......, reaktioner og tanker omkring ECT-behandlingen. Studiet bygger på den eksisterende viden om patienters oplevelse af ECT. Metoden er feltforskning med deltagende observation og etnografisk interview. Dette suppleres af to spørgeskemaer. Der blev inkluderet 8 patienter i undersøgelsen. Analysen udspringer af...... konstruktivistisk epistemiologisk vinkel. Ved en teoristyret analyse fremkom 2 overordnede temaer: Anspændthed og tryghed. Disse temaer blev behandlet i en procesorienteret forståelse af ECT-forløbet. Denne proces bestod af: Betingelser, interaktion og konsekvenser. Diskussionen er en kritisk diskussion af fund og...

 19. En sammenlignende undersøgelse af praktikforløb og færdighedstræning i tre videregående uddannelser

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anne Mette Mørcke

  2015-03-01

  Full Text Available Praktikforløb i videregående uddannelser er blevet et politisk indsatsområde, og der er i sundhedsuddannelserne også et internationalt forskningsfokus på emnet. I denne artikel vil vi beskrive og sammenligne rammerne for praktikforløb og færdighedstræning på idræts-, læge- og sygeplejerskeuddannelsen. Artiklen tager afsæt i Heggens skelnen mellem begreberne professionsidentitet og professionel identitet. Den studerendes opfattelse af sig selv som professionsudøver må ud fra dette afsæt udvikles via tilegnelse af både en særlig videnskabelig funderet teoretisk viden, særlig praktisk ekspertise, samt en særlig etisk og social forpligtelse til at arbejde for medborgernes bedste. I den konkrete sammenligning af idræts-, læge- og syge-plejerskeuddannelserne konkluderes, at både færdighedstræning og praktik vægtes højt, men at både omfang, struktur, placering og læringsmål varierer betydeligt. Det må have væsensforskellige konsekvenser for de studerendes tilegnelse af viden, færdigheder og holdninger og dermed for deres professionelle identitetsudvikling. Vi kan ikke afgøre om professionsidentitetsforståelsen er årsag eller virkning, men der ser ud til at være et samspil mellem uddannelsernes undervisningsformer og professionsidentitet.   In this paper we describe and compare workplace learning and skills training in medicine, nursing and sports science education. The paper builds on Heggen’s concepts concerning the identity of a profession versus a personal professional identity. Based on this, a student’s perception of herself as a professional develops from learning a particular scientific knowledge-base, a particular set of practical skills and a particular ethical and social obligation to work for the community. We concluded that all three educations studied attach great importance to workplace learning and skills training, but the extent, the structure, the timing and the learning outcomes differ

 20. En sammenlignende undersøgelse af praktikforløb og færdighedstræning i tre videregående uddannelser

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anne Mette Mørcke

  2015-03-01

  Full Text Available Praktikforløb i videregående uddannelser er blevet et politisk indsatsområde, og der er i sundhedsuddannelserne også et internationalt forskningsfokus på emnet. I denne artikel vil vi beskrive og sammenligne rammerne for praktikforløb og færdighedstræning på idræts-, læge- og sygeplejerskeuddannelsen. Artiklen tager afsæt i Heggens skelnen mellem begreberne professionsidentitet og professionel identitet. Den studerendes opfattelse af sig selv som professionsudøver må ud fra dette afsæt udvikles via tilegnelse af både en særlig videnskabelig funderet teoretisk viden, særlig praktisk ekspertise, samt en særlig etisk og social forpligtelse til at arbejde for medborgernes bedste. I den konkrete sammenligning af idræts-, læge- og syge-plejerskeuddannelserne konkluderes, at både færdighedstræning og praktik vægtes højt, men at både omfang, struktur, placering og læringsmål varierer betydeligt. Det må have væsensforskellige konsekvenser for de studerendes tilegnelse af viden, færdigheder og holdninger og dermed for deres professionelle identitetsudvikling. Vi kan ikke afgøre om professionsidentitetsforståelsen er årsag eller virkning, men der ser ud til at være et samspil mellem uddannelsernes undervisningsformer og professionsidentitet. In this paper we describe and compare workplace learning and skills training in medicine, nursing and sports science education. The paper builds on Heggen’s concepts concerning the identity of a profession versus a personal professional identity. Based on this, a student’s perception of herself as a professional develops from learning a particular scientific knowledge-base, a particular set of practical skills and a particular ethical and social obligation to work for the community. We concluded that all three educations studied attach great importance to workplace learning and skills training, but the extent, the structure, the timing and the learning outcomes differ

 1. Bliver minus til plus på sigt - En kvalitativ og kvantitativ undersögelse af om ikke-kriminelt belastede bliver kriminelle af at bo sammen med kriminelt belastede på Kriminalforsorgens Pension Skejby

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kjær Minke, Linda

  2012-01-01

  Artiklen undersøger om ikke-kriminelle bliver kriminelle af at bo sammen med kriminelle. Artiklen diskuterer den almindelige opfattelse af straffepraksis og diskuterer også betydningen af det sociale miljø på muligheden for at leve kriminalitetsfrit efter endt straf....

 2. På kanten af ungdomslivet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sørensen, Niels Ulrik; Pless, Mette

  2015-01-01

  ). Parallelt hermed fortælles moderne ungdomsliv (i ungdomssociologien) frem gennem ”…theoretical frameworks based on urban experiences which capture neither the lives of rural young people nor the spatial dimensions of the structures and cultures that make up contemporary youth.” (Farrugia 2013......, at yderområder er hårdt ramt af ungdomsarbejdsløshed (Bjørnsted & Andersen 2013), at områderne er præget af høj koncentration af unge med arbejderklassebaggrund (Ottosen et a 2010), mens de uddannelsesorienterede og ressourcestærke unge er tilbøjelige til at flytte væk og ind til byerne (Helve 2003). Og ser man...... stedstilknytning og stedbundne ressourcer. Teoretiske perspektiver, der peger på vigtigheden af en mere ”..spatialised youth sociology that is sensitive to macro-level processes producing different spaces, as well as the local, emplaced ways in which young people are responding to social changest hat shape...

 3. El baile de las que sobran, el contrato como estrategia de adaptación en Loco Afán

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Alejandro Rossi Brotfeld

  2015-08-01

  Full Text Available A partir de la oposición entre los conceptos de masoquismo y sadismo, en este trabajo se realiza un análisis de cuatro textos de Loco afán: crónicas de sidario (1996 de Pedro Lemebel: “La noche de los visones”, “La Regine de Aluminios el Mono”, “Atada a un granito de arena” y “Su ronca risa loca”. A partir de las etimologías literarias de ambos conceptos, propongo que las nociones de masoquismo y sadismo describen la manera en que se establecen lazos sociales En breve, si el masoquismo implica relaciones horizontales (contractuales, el sadismo implica relaciones verticales. Sobre esta base conceptual, el objetivo general del trabajo es identificar el tipo de vínculo social (¿masoquista o sádico? que establecen las travestis presentes en las crónicas de Loco afán. Se propone que, en las crónicas de Lemebel, el lazo es masoquista y no sádico pues sus personajes protagónicos (miembros de minorías sexuales y políticas suturan su posición de exclusión social a través del comercio sexual. Al saberse excluidos, estos personajes desarrollan una relación masoquista en el trato con el otro (cliente ocasional. En suma, en las crónicas de Lemebel el carácter contractual del lazo masoquista que establecen en sus prácticas de comercio sexual les permite satisfacer la fantasía de la legalidad de su condición sexual: la forma en que se produce el contrato en las crónicas siempre involucra el cuerpo. Se concluye que es este tipo de prácticas el que, paradójicamente, excluye a la travesti de la sociedad en primera instancia (por reflejar superficialmente la condición sexual que tiene, y al mismo tiempo, es la herramienta que utiliza para poder construir su fantasía e inscribirse en el tejido social.

 4. Suboptimal primary and secondary cardiovascular disease prevention in HIV-positive individuals on antiretroviral therapy

  NARCIS (Netherlands)

  van Zoest, Rosan A; van der Valk, Marc; Wit, Ferdinand W N M; Vaartjes, Ilonca; Kooij, Katherine W.; Hovius, Joppe W.; Prins, Maria; Reiss, Peter

  Background We aimed to identify the prevalence of cardiovascular risk factors, and investigate preventive cardiovascular medication use and achievement of targets as per Dutch cardiovascular risk management guidelines among human immunodeficiency virus (HIV)-positive and HIV-negative individuals.

 5. Suboptimal primary and secondary cardiovascular disease prevention in HIV-positive individuals on antiretroviral therapy

  NARCIS (Netherlands)

  van Zoest, Rosan A.; van der Valk, Marc; Wit, Ferdinand W.; Vaartjes, Ilonca; Kooij, Katherine W.; Hovius, Joppe W.; Prins, Maria; Reiss, Peter

  2017-01-01

  Background: We aimed to identify the prevalence of cardiovascular risk factors, and investigate preventive cardiovascular medication use and achievement of targets as per Dutch cardiovascular risk management guidelines among human immunodeficiency virus (HIV)-positive and HIV-negative individuals.

 6. Review af arbejdsmarkedsstyrelsen survey om rekruttering

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bach, Henning Bjerregaard; Milhøj, Anders

  Arbejdsmarkedsstyrelsen har bestilt konsulentfirmaet Rambøll Management til to gange årligt at gennemføre en survey om danske virksomheders rekruttering af medarbejdere. I dette review gennemgår og vurderer SFI surveyens design, herunder udformningen af spørgeskemaer og vejledninger, dataindsamli......Arbejdsmarkedsstyrelsen har bestilt konsulentfirmaet Rambøll Management til to gange årligt at gennemføre en survey om danske virksomheders rekruttering af medarbejdere. I dette review gennemgår og vurderer SFI surveyens design, herunder udformningen af spørgeskemaer og vejledninger...

 7. Omsætning af fast ejendom

  DEFF Research Database (Denmark)

  Edlund, Hans Henrik

  Bogen er en systematisk gennemgang af lov om omsætning af fast ejendom, der regulerer ejendomsmægleres virke. Følgende emner er bl.a. behandlet: Hvem kan drive ejendomsmæglervirksomhed og ejendomsmæglernes pligter og ansvar.......Bogen er en systematisk gennemgang af lov om omsætning af fast ejendom, der regulerer ejendomsmægleres virke. Følgende emner er bl.a. behandlet: Hvem kan drive ejendomsmæglervirksomhed og ejendomsmæglernes pligter og ansvar....

 8. De uhørte stemmer: En undersøgelse af skolehjemsamarbejdet mellem forældre af somalisk afstamning og lærere i den danske folkeskole. Ph.d. forsvarsforelæsning d. 12.12.14

  DEFF Research Database (Denmark)

  Matthiesen, Noomi Christine Linde

  2018-01-01

  Denne artikel er en revideret udgave af ph.d. forsvaret af afhandlingen ”Voices of the Unheard. Home-school collaboration between Somali diaspora parents and teachers in Danish public schools.” (Matthiesen, 2014). Afhandlingen udforsker skole-hjem-samarbejdet mellem lærere i folkeskolen og forældre...... af somalisk herkomst. Studiet var et eksplorativt§ kvalitativ studie af fire familier, der blev fulgt i 1½ år. Der argumenteres for, at for at forstå denne praksis må man dels se på praksissens konstituerede betingelser og dels på interaktionernes her-og-nu konstituerende forhandlinger. Igennem...

 9. Community attitudes toward childbearing and abortion among HIV-positive women in Nigeria and Zambia

  OpenAIRE

  Kavanaugh, Megan L.; Moore, Ann M.; Akinyemi, Odunayo; Adewole, Isaac; Dzekedzeke, Kumbutso; Awolude, Olutosin; Arulogun, Oyedunni

  2012-01-01

  Although stigma towards HIV-positive women for both continuing and terminating a pregnancy has been documented, to date few studies have examined relative stigma towards one outcome versus the other. This study seeks to describe community attitudes towards each of two possible elective outcome of an HIV-positive woman’s pregnancy – induced abortion or birth – to determine which garners more stigma and document characteristics of community members associated with stigmatising attitudes towards...

 10. Non-typhoidal Salmonella and Campylobacter infections among HIV-positive patients in Denmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, I.K.; Gradel, Kim Oren; Helms, M.

  2011-01-01

  Non-typhoidal Salmonella (NTS) and Campylobacter are common causes of diarrhoea in human immunodeficiency virus (HIV)-positive patients. To investigate if incidence has changed since the introduction of highly active antiretroviral therapy (HAART), we combined data from The Danish Surveillance Re...... population. Moreover our study suggests that there is an increased incidence of Campylobacter-related illness among homosexual men in the HIV-positive population....

 11. Disclosure decisions: HIV-positive persons coping with disease-related stressors

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rodkjaer, Lotte; Sodemann, Morten; Ostergaard, Lars

  2011-01-01

  The purpose of this grounded theory study was to investigate how Danish HIV-positive persons live with their disease, focusing on HIV-related stressors. Using the Glaserian method, we analyzed textual data from in-depth interviews with 16 HIV-positive persons. Decisions about disclosure appeared...... and plans, and offers a theoretical basis for interventions designed to assist persons living with HIV to make the best possible individual decisions regarding disclosure, and thereby reduce HIV-related stress....

 12. Plasma Lipidomic Profiling of Treated HIV-Positive Individuals and the Implications for Cardiovascular Risk Prediction

  Science.gov (United States)

  Wong, Gerard; Trevillyan, Janine M.; Fatou, Benoit; Cinel, Michelle; Weir, Jacquelyn M.; Hoy, Jennifer F.; Meikle, Peter J.

  2014-01-01

  Background The increased risk of coronary artery disease in human immunodeficiency virus (HIV) positive patients is collectively contributed to by the human immunodeficiency virus and antiretroviral-associated dyslipidaemia. In this study, we investigate the characterisation of the plasma lipid profiles of treated HIV patients and the relationship of 316 plasma lipid species across multiple lipid classes with the risk of future cardiovascular events in HIV- positive patients. Methods In a retrospective case-control study, we analysed plasma lipid profiles of 113 subjects. Cases (n = 23) were HIV-positive individuals with a stored blood sample available 12 months prior to their diagnosis of coronary artery disease (CAD). They were age and sex matched to HIV-positive individuals without a diagnosis of CAD (n = 45) and with healthy HIV-negative volunteers (n = 45). Results Association of plasma lipid species and classes with HIV infection and cardiovascular risk in HIV were determined. In multiple logistic regression, we identified 83 lipids species and 7 lipid classes significantly associated with HIV infection and a further identified 74 lipid species and 8 lipid classes significantly associated with future cardiovascular events in HIV-positive subjects. Risk prediction models incorporating lipid species attained an area under the receiver operator characteristic curve (AUC) of 0.78 (0.775, 0.785)) and outperformed all other tested markers and risk scores in the identification of HIV-positive subjects with increased risk of cardiovascular events. Conclusions Our results demonstrate that HIV-positive patients have significant differences in their plasma lipid profiles compared with healthy HIV-negative controls and that numerous lipid species were significantly associated with elevated cardiovascular risk. This suggests a potential novel application for plasma lipids in cardiovascular risk screening of HIV-positive patients. PMID:24733512

 13. Plasma lipidomic profiling of treated HIV-positive individuals and the implications for cardiovascular risk prediction.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gerard Wong

  Full Text Available BACKGROUND: The increased risk of coronary artery disease in human immunodeficiency virus (HIV positive patients is collectively contributed to by the human immunodeficiency virus and antiretroviral-associated dyslipidaemia. In this study, we investigate the characterisation of the plasma lipid profiles of treated HIV patients and the relationship of 316 plasma lipid species across multiple lipid classes with the risk of future cardiovascular events in HIV-positive patients. METHODS: In a retrospective case-control study, we analysed plasma lipid profiles of 113 subjects. Cases (n = 23 were HIV-positive individuals with a stored blood sample available 12 months prior to their diagnosis of coronary artery disease (CAD. They were age and sex matched to HIV-positive individuals without a diagnosis of CAD (n = 45 and with healthy HIV-negative volunteers (n = 45. RESULTS: Association of plasma lipid species and classes with HIV infection and cardiovascular risk in HIV were determined. In multiple logistic regression, we identified 83 lipids species and 7 lipid classes significantly associated with HIV infection and a further identified 74 lipid species and 8 lipid classes significantly associated with future cardiovascular events in HIV-positive subjects. Risk prediction models incorporating lipid species attained an area under the receiver operator characteristic curve (AUC of 0.78 (0.775, 0.785 and outperformed all other tested markers and risk scores in the identification of HIV-positive subjects with increased risk of cardiovascular events. CONCLUSIONS: Our results demonstrate that HIV-positive patients have significant differences in their plasma lipid profiles compared with healthy HIV-negative controls and that numerous lipid species were significantly associated with elevated cardiovascular risk. This suggests a potential novel application for plasma lipids in cardiovascular risk screening of HIV-positive patients.

 14. Plasma lipidomic profiling of treated HIV-positive individuals and the implications for cardiovascular risk prediction.

  Science.gov (United States)

  Wong, Gerard; Trevillyan, Janine M; Fatou, Benoit; Cinel, Michelle; Weir, Jacquelyn M; Hoy, Jennifer F; Meikle, Peter J

  2014-01-01

  The increased risk of coronary artery disease in human immunodeficiency virus (HIV) positive patients is collectively contributed to by the human immunodeficiency virus and antiretroviral-associated dyslipidaemia. In this study, we investigate the characterisation of the plasma lipid profiles of treated HIV patients and the relationship of 316 plasma lipid species across multiple lipid classes with the risk of future cardiovascular events in HIV-positive patients. In a retrospective case-control study, we analysed plasma lipid profiles of 113 subjects. Cases (n = 23) were HIV-positive individuals with a stored blood sample available 12 months prior to their diagnosis of coronary artery disease (CAD). They were age and sex matched to HIV-positive individuals without a diagnosis of CAD (n = 45) and with healthy HIV-negative volunteers (n = 45). Association of plasma lipid species and classes with HIV infection and cardiovascular risk in HIV were determined. In multiple logistic regression, we identified 83 lipids species and 7 lipid classes significantly associated with HIV infection and a further identified 74 lipid species and 8 lipid classes significantly associated with future cardiovascular events in HIV-positive subjects. Risk prediction models incorporating lipid species attained an area under the receiver operator characteristic curve (AUC) of 0.78 (0.775, 0.785)) and outperformed all other tested markers and risk scores in the identification of HIV-positive subjects with increased risk of cardiovascular events. Our results demonstrate that HIV-positive patients have significant differences in their plasma lipid profiles compared with healthy HIV-negative controls and that numerous lipid species were significantly associated with elevated cardiovascular risk. This suggests a potential novel application for plasma lipids in cardiovascular risk screening of HIV-positive patients.

 15. Predictors of sexual transmission risk behaviors among HIV-positive young men

  OpenAIRE

  Stein, J. A.; Rotheram-Borus, M.-J.; Swendeman, D.; Milburn, N. G.

  2005-01-01

  Reduction in the incidence of high-risk sexual behaviors among HIV-positive men is a priority. We examined the roles of proximal substance use and delinquency-related variables, and more distal demographic and psychosocial variables as predictors of serious high-risk sexual behaviors among 248 HIV-positive young males, aged 15–24 years. In a mediated latent variable model, demographics (ethnicity, sexual orientation and poverty) and background psychosocial factors (coping style, peer norms, e...

 16. Antiretroviral therapy, immune suppression and renal impairment in HIV-positive persons

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Lene Ryom; Mocroft, Amanda; Lundgren, Jens D

  2014-01-01

  The purpose of this article is to review recent literature on antiretroviral treatment (ART) and immune suppression as risk factors for renal impairment in HIV-positive persons, and to discuss pending research questions within this field.......The purpose of this article is to review recent literature on antiretroviral treatment (ART) and immune suppression as risk factors for renal impairment in HIV-positive persons, and to discuss pending research questions within this field....

 17. Optimal management of cervical cancer in HIV-positive patients: a systematic review

  International Nuclear Information System (INIS)

  Ntekim, Atara; Campbell, Oladapo; Rothenbacher, Dietrich

  2015-01-01

  The clinical management of cervical cancer in HIV-positive patients has challenges mainly due to the concerns on immune status. At present, their mode of management is similar to HIV-seronegative patients involving the use of chemotherapy and radiotherapy concurrently as indicated. HIV infection, cancer, radiotherapy, and chemotherapy lower immunity through reduction in CD4 cell counts. At present there are no treatment guidelines for HIV-positive patients. This study was done to systematically review the literature on cervical cancer management in HIV-positive patients and treatment outcomes. A systematic literature search was done in the major databases to identify studies on the management of HIV-positive patients with cervical cancer. Identified studies were assessed for eligibility and inclusion in the review following the guidelines of The Cochrane Handbook for Systematic Reviews and CRD's (Centre for Reviews and Dissemination) guidance for undertaking reviews in health care. Eight eligible studies were identified from the literature. Three of them were prospective while five were retrospective studies. Notably, the average age at diagnosis of cervical cancer in HIV-positive patients was a decade lower than in seronegative patients. There was no difference in distribution of stages of disease at presentation between HIV-positive and negative patients. Mild acute toxicity (Grades 1 and 2) was higher in HIV-positive patients than in HIV-negative patients in hematopoietic system. In the grades 3 and 4 reactions, anemia was reported in 4% versus 2% while gastrointestinal reactions were reported in 5% versus 2% respectively. In general, patients who were started early on HAART had higher rates of treatment completion. The study supports the suggestion that HAART should be commenced early at cervical cancer diagnosis in HIV-positive patients diagnosed with cervical cancer to ensure less toxicity and better treatment compliance

 18. Blended Learning Analytics Model for Evaluation (BLAME. Et case-studie af universitetsunderviseres brug af Blackboard

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Peter Musaeus

  2015-02-01

  Full Text Available I denne artikel vil vi præsentere en strategi til inddragelse af læringsanalytik (learning analytics ved evaluering af universitetsunderviseres brug af et nyt LMS på Aarhus Universitet: Blackboard. Vi diskuterer en model (BLAME: Blended Learning Analytics Model of Evaluation for, hvordan kategorisering af kurser og data om læringsanalytik indsamlet på Blackboard kan integreres. Endvidere belyser vi, hvilke implikationer en sådan læringsanalytik kan have for blended learning ved at analysere to forskellige uddannelses-cases/illustrationer. Dernæst diskuterer vi pædagogisk udvikling i forbindelse med evalueringsrapport om underviseres brug af Blackboard som beslutningsstøtte for feedback og pædagogisk intervention. Artiklen slutter med en diskussion af, hvordan data til læringsanalytik bør indsamles i LMS og bruges til afrapportering og undervisningsudvikling.

 19. Diffusion tensor MR imaging of white matter integrity in HIV-positive patients with planning deficit

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Correa, Diogo Goulart; Doring, Thomas M.; Wilner, Nina Ventura; Cabral, Rafael Ferracini; Gasparetto, Emerson Leandro [Hospital Universitario Clementino Fraga Filho, Rio de Janeiro, RJ (Brazil); Clinica de Diagnostico por Imagem (CDPI), Rio de Janeiro, RJ (Brazil); Zimmermann, Nicolle; Fonseca, Rochele Paz [Hospital Universitario Clementino Fraga Filho, Rio de Janeiro, RJ (Brazil); Pontifical Catholic University of Rio Grande do Sul, Department of Psychology, Rio Grande do Sul (Brazil); Leite, Sarah C.B.; Bahia, Paulo R.V. [Hospital Universitario Clementino Fraga Filho, Rio de Janeiro, RJ (Brazil)

  2015-05-01

  The aim of this study was to evaluate whether normal controls and human immunodeficiency virus (HIV) patients with and without planning deficits differ on white matter integrity. A total of 34 HIV-positive patients with planning deficits were compared with 13 HIV-positive patients without planning deficits and 19 gender-, age-, and education-matched control subjects. Diffusion tensor imaging (DTI) was performed along 30 noncolinear directions in a 1.5-T scanner. For tract-based spatial statistics analysis, a white matter skeleton was created, and a permutation-based inference with 5000 permutations with a threshold of p < 0.05 was used to identify abnormalities in fractional anisotropy (FA). The median, radial, and axial diffusivities were also projected onto the mean FA skeleton. Compared with controls, HIV-positive patients with planning deficits had decreased FA in bilateral anterior thalamic radiations, bilateral inferior fronto-occiptal fasciculi, genu and splenium of the corpus callosum, bilateral superior longitudinal fascicule, and bilateral uncinate fasciculi. Compared to HIV-positive patients without planning deficits, patients with planning deficits had decreased FA in bilateral anterior thalamic radiations, bilateral inferior fronto-occiptal fasciculi, genu of the corpus callosum, bilateral superior longitudinal fascicule, and right uncinate fascicule. DTI can detect extensive white matter abnormalities in the normal-appearing white matter of HIV-positive patients with planning deficits compared with controls and HIV-positive patients without planning deficits. (orig.)

 20. Diffusion tensor MR imaging of white matter integrity in HIV-positive patients with planning deficit

  International Nuclear Information System (INIS)

  Correa, Diogo Goulart; Doring, Thomas M.; Wilner, Nina Ventura; Cabral, Rafael Ferracini; Gasparetto, Emerson Leandro; Zimmermann, Nicolle; Fonseca, Rochele Paz; Leite, Sarah C.B.; Bahia, Paulo R.V.

  2015-01-01

  The aim of this study was to evaluate whether normal controls and human immunodeficiency virus (HIV) patients with and without planning deficits differ on white matter integrity. A total of 34 HIV-positive patients with planning deficits were compared with 13 HIV-positive patients without planning deficits and 19 gender-, age-, and education-matched control subjects. Diffusion tensor imaging (DTI) was performed along 30 noncolinear directions in a 1.5-T scanner. For tract-based spatial statistics analysis, a white matter skeleton was created, and a permutation-based inference with 5000 permutations with a threshold of p < 0.05 was used to identify abnormalities in fractional anisotropy (FA). The median, radial, and axial diffusivities were also projected onto the mean FA skeleton. Compared with controls, HIV-positive patients with planning deficits had decreased FA in bilateral anterior thalamic radiations, bilateral inferior fronto-occiptal fasciculi, genu and splenium of the corpus callosum, bilateral superior longitudinal fascicule, and bilateral uncinate fasciculi. Compared to HIV-positive patients without planning deficits, patients with planning deficits had decreased FA in bilateral anterior thalamic radiations, bilateral inferior fronto-occiptal fasciculi, genu of the corpus callosum, bilateral superior longitudinal fascicule, and right uncinate fascicule. DTI can detect extensive white matter abnormalities in the normal-appearing white matter of HIV-positive patients with planning deficits compared with controls and HIV-positive patients without planning deficits. (orig.)

 1. Community attitudes toward childbearing and abortion among HIV-positive women in Nigeria and Zambia

  Science.gov (United States)

  Moore, Ann M.; Akinyemi, Odunayo; Adewole, Isaac; Dzekedzeke, Kumbutso; Awolude, Olutosin; Arulogun, Oyedunni

  2012-01-01

  Although stigma towards HIV-positive women for both continuing and terminating a pregnancy has been documented, to date few studies have examined relative stigma towards one outcome versus the other. This study seeks to describe community attitudes towards each of two possible elective outcome of an HIV-positive woman’s pregnancy – induced abortion or birth – to determine which garners more stigma and document characteristics of community members associated with stigmatising attitudes towards each outcome. Data come from community-based interviews with reproductive-aged men and women, 2401 in Zambia and 2452 in Nigeria. Bivariate and multivariate analyses revealed that respondents from both countries overwhelmingly favoured continued childbearing for HIV-positive pregnant women, but support for induced abortion was slightly higher in scenarios in which anti-retroviral therapy (ART) was unavailable. Zambian respondents held more stigmatising attitudes towards abortion for HIV-positive women than did Nigerian respondents. Women held more stigmatising attitudes towards abortion for HIV-positive women than men, particularly in Zambia. From a sexual and reproductive health and rights perspective, efforts to assist HIV-positive women in preventing unintended pregnancy and to support them in their pregnancy decisions when they do become pregnant should be encouraged in order to combat the social stigma documented in this paper. PMID:23173695

 2. Community attitudes towards childbearing and abortion among HIV-positive women in Nigeria and Zambia.

  Science.gov (United States)

  Kavanaugh, Megan L; Moore, Ann M; Akinyemi, Odunayo; Adewole, Isaac; Dzekedzeke, Kumbutso; Awolude, Olutosin; Arulogun, Oyedunni

  2013-01-01

  Although stigma towards HIV-positive women for both continuing and terminating a pregnancy has been documented, to date few studies have examined relative stigma towards one outcome versus the other. This study seeks to describe community attitudes towards each of two possible elective outcomes of an HIV-positive woman's pregnancy - induced abortion or birth - to determine which garners more stigma and document characteristics of community members associated with stigmatising attitudes towards each outcome. Data come from community-based interviews with reproductive-aged men and women, 2401 in Zambia and 2452 in Nigeria. Bivariate and multivariate analyses revealed that respondents from both countries overwhelmingly favoured continued childbearing for HIV-positive pregnant women, but support for induced abortion was slightly higher in scenarios in which anti-retroviral therapy (ART) was unavailable. Zambian respondents held more stigmatising attitudes towards abortion for HIV-positive women than did Nigerian respondents. Women held more stigmatising attitudes towards abortion for HIV-positive women than men, particularly in Zambia. From a sexual and reproductive health and rights perspective, efforts to assist HIV-positive women in preventing unintended pregnancy and to support them in their pregnancy decisions when they do become pregnant should be encouraged in order to combat the social stigma documented in this paper.

 3. Innovation af innovation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Harste, Gorm

  2009-01-01

  , at innovation af innovationen forsøges gennemført på en måde, hvor tiden kræves at forholde sig til sin egen tidslighed i form af fremtid, nutid, fortid og ikke mindst i form af samtidighed. I tiden skal vi iagttage, hvordan vi iagttager tiden. Vi dobbelt-koder tiden på samme måde, som forskning forsker i...... organisationssystemerne. De to typer systemer kan noget helt bestemt med fænomenet tid. De kan synkronisere. Analyseres organisationssystemer ser vi, imidlertid at innovation kræver ro. Stærkt innovative systemer er militærsystemet og kunstsystemet, der også inddrages, og hvor vi ser paradokset mellem innovation og...... involution. Tid er med et medium og ikke et lufttomt rum. Tid er end ikke en gasart, men udgør et solidt fluidum, som samfundet bader i og flyder i, konstant i bevægelse. Reformer forudsætter former, og innovation forudsætter involution. Kun sådan muliggøres evolution....

 4. Blended Learning Analytics Model for Evaluation (BLAME). Et case-studie af universitetsunderviseres brug af Blackboard

  DEFF Research Database (Denmark)

  Musaeus, Peter; Bennedsen, Andreas Brændstrup; Hansen, Janne Saltoft

  2015-01-01

  I denne artikel vil vi præsentere en strategi til inddragelse af læringsanalytik (learning analytics) ved evaluering af universitetsunderviseres brug af et nyt LMS på Aarhus Universitet: Blackboard. Vi diskuterer en model (BLAME: Blended Learning Analytics Model of Evaluation) for, hvordan...... kategorisering af kurser og data om læringsanalytik indsamlet på Blackboard kan integreres. Endvidere belyser vi, hvilke implikationer en sådan læringsanalytik kan have for blended learning ved at analysere to forskellige uddannelses-cases/illustrationer. Dernæst diskuterer vi pædagogisk udvikling i forbindelse...

 5. Betydningen af pesticider for forekomsten af vilde bier

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bruus, Marianne; Dupont, Yoko Luise; Grant, Ruth

  Både i Danmark og andre steder er der observeret en nedgang i de insekter, der bestøver landmandens afgrøder og de vilde planter. Tilbagegangen falder sammen med, at landbrugsdriften er blevet mere intensiv, og anvendelsen af pesticider er øget. Vi ved imidlertid ikke, hvilken rolle pesticiderne...... vigtige for bestøvningen af fx kløver og mange vilde planter. Da humlebier og andre vilde bier har en anden adfærd og placerer deres reder andre steder end honningbierne, er det ikke givet, at de er beskyttet mod pesticideksponering, selv om honningbierne er. I pilotprojektet ”Betydningen af pesticider...... for forekomsten af vilde bier og honningbier” har Aarhus Universitet på to landbrugsbedrifter gennemført en indledende undersøgelse af, om humlebier udsættes for pesticider i danske landbrugsområder. Humlebistader blev sat ud i to værkstedsområder (ved Fensten og Rodstenseje syd for Odder), hvor driftsformen...

 6. Uddrag af Ph.d.-afhandlingen Den groteske modernisme

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lübker, Henrik

  2011-01-01

  Om forholdet mellem "det groteske" og "den groteske modernisme" eksemplificeret i en læsning af E.A. Poes "The Fall of the House of Usher" og flere af Francis Bacons malerier.......Om forholdet mellem "det groteske" og "den groteske modernisme" eksemplificeret i en læsning af E.A. Poes "The Fall of the House of Usher" og flere af Francis Bacons malerier....

 7. Tema 1: Programmering af robotenheder i grundskolen

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Stine Ejsing-Duun

  2016-01-01

  Full Text Available I denne artikel undersøger vi potentialerne for at lære matematik gennem programmering af robotter. Vi foreslår en model med tre indbyrdes afhængige læringspotentialer, som programmering fordrer. Det omfatter elevens evne til at; (1 tænke i algoritmer, (2 producere viden og artefakter gennem brug af matematik og (3 foretage abstraktion og indkapsling. Programmering er blevet en del af grundskolens læringsmål i flere lande. I Danmark er programmering et læringsmål i forenklede fælles mål for Fysik/Kemi og desuden en del af den nationale undervisningsvejledning for matematik. En analyse af potentialerne i at anvende programmering i forbindelse med disse fag er derfor væsentlig. I denne artikel fokuserer vi på samspillet mellem matematik og programmering gennem litteraturstudier og analyse af empiriske situationer fra undervisning i programmering af LEGO Mindstorms. Teoretisk anvendes den instrumentelle tilgang til teknologi i matematikundervisning. Analysen viser en række måder, hvorpå didaktisk opmærksomhed på epistemisk forhandling kan understøtte læring af matematik gennem programmering.

 8. Tema 1: Programmering af robotenheder i grundskolen

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Stine Ejsing-Duun

  2015-12-01

  Full Text Available I denne artikel undersøger vi potentialerne for at lære matematik gennem programmering af robotter. Vi foreslår en model med tre indbyrdes afhængige læringspotentialer, som programmering fordrer. Det omfatter elevens evne til at; (1 tænke i algoritmer, (2 producere viden og artefakter gennem brug af matematik og (3 foretage abstraktion og indkapsling. Programmering er blevet en del af grundskolens læringsmål i flere lande. I Danmark er programmering et læringsmål i forenklede fælles mål for Fysik/Kemi og desuden en del af den nationale undervisningsvejledning for matematik. En analyse af potentialerne i at anvende programmering i forbindelse med disse fag er derfor væsentlig. I denne artikel fokuserer vi på samspillet mellem matematik og programmering gennem litteraturstudier og analyse af empiriske situationer fra undervisning i programmering af LEGO Mindstorms. Teoretisk anvendes den instrumentelle tilgang til teknologi i matematikundervisning. Analysen viser en række måder, hvorpå didaktisk opmærksomhed på epistemisk forhandling kan understøtte læring af matematik gennem programmering.

 9. National monitorering af diabetesforekomst på basis af administrative sundhedsregistre

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kristensen, Jette Kolding; Green, Anders; Carstensen, Bendix

  2005-01-01

    Introduktion: Regeringens Diabeteshandlingsplan anbefalede i 2003 at etablere en national diabetes database med henblik på monitorering af diabetesforekomsten og kvalitetsudvikling. Formålet med denne undersøgelse er at validere en national algoritme til identifikation af erkendt diabetes og sa...

 10. Association of depression with social support and self-esteem among HIV positives.

  Science.gov (United States)

  Jagannath, Vinita; Unnikrishnan, B; Hegde, Supriya; Ramapuram, John T; Rao, S; Achappa, B; Madi, D; Kotian, M S

  2011-12-01

  Depression in Human Immunodeficiency Virus (HIV) positives has implications such as poor drug compliance, lower quality of life, faster progression to full blown Acquired Immunodeficiency Syndrome (AIDS) and higher mortality. To assess depression, social support and self-esteem in HIV positives and to find out the association of depression with social support and self-esteem among HIV positive patients. Kasturba Medical College (KMC) Hospital, a tertiary care hospital, Mangalore, India and cross-sectional design. Study constituted of 105 HIV positive subjects; depression was assessed using BDI (Beck depression inventory), social support was assessed using Lubben social network scale and self-esteem was assessed using Rosenberg self-esteem scale. Kappa statistics was used to measure the agreement of depression assessed by BDI with clinical diagnosis of depression. Logistic regression analyses were done to find out predictors of depression among HIV positives. All analyses were conducted using Statistical Package for Social Sciences (SPSS) version 11.5. Depression was found to be present in 43.8% of HIV positives. Among the study subjects, 10.5% had high risk for isolation and low self-esteem was found only among 5.7%. In univariate analysis both gender and self-esteem were significantly associated with depression whereas in multivariate analysis only self-esteem was found to be significantly associated with depression. The present study shows a high prevalence of depression in HIV positive patients along with the importance of self-esteem. Copyright © 2011 Elsevier B.V. All rights reserved.

 11. Impact of ART on the fertility of HIV-positive women in sub-Saharan Africa.

  Science.gov (United States)

  Yeatman, Sara; Eaton, Jeffrey W; Beckles, Zosia; Benton, Lorna; Gregson, Simon; Zaba, Basia

  2016-09-01

  Understanding the fertility of HIV-positive women is critical to estimating HIV epidemic trends from surveillance data and to planning resource needs and coverage of prevention of mother-to-child transmission services in sub-Saharan Africa. In the light of the considerable scale-up in antiretroviral therapy (ART) coverage over the last decade, we conducted a systematic review of the impact of ART on the fertility outcomes of HIV-positive women. We searched Medline, Embase, Popline, PubMed and African Index Medicus. Studies were included if they were conducted in sub-Saharan Africa and provided estimates of fertility outcomes (live births or pregnancies) among women on ART relative to a comparison group. Of 2070 unique references, 18 published papers met all eligibility criteria. Comparisons fell into four categories: fertility of HIV-positive women relative to HIV-negative women; fertility of HIV-positive women on ART compared to those not yet on ART; fertility differences by duration on ART; and temporal trends in fertility among HIV-positive women. Evidence indicates that fertility increases after approximately the first year on ART and that while the fertility deficit of HIV-positive women is shrinking, their fertility remains below that of HIV-negative women. These findings, however, were based on limited data mostly during the period 2005-2010 when ART scaled up. Existing data are insufficient to characterise how ART has affected the fertility of HIV-positive women in sub-Saharan Africa. Improving evidence about fertility among women on ART is an urgent priority for planning HIV resource needs and understanding HIV epidemic trends. Alternative data sources such as antenatal clinic data, general population cohorts and population-based surveys can be harnessed to understand the issue. © 2016 John Wiley & Sons Ltd.

 12. En undersøgelse af de 253 første nyrestensbehandlinger med 3. generations Siemens Lithoskop™

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kruckow, Line; Eldrup, Jesper

  Introduktion: Kandidatspecialets formål er at undersøge et års behandlinger af nyresten ved ny stenknuser, Siemens Lithoskop. Undersøgelsen fokuserer på hvorvidt stenstørrelse, BMI og stenplacering har indflydelse på stenfrihedsraten. Metode: Mellem 6/12-11 og 11/12-12 blev 253 behandlinger og...

 13. Hvad har idræt og sundhedsfremme i skoleregi med demokrati at gøre? en sociologisk analyse af idrætspolitik i gymnasieskolen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Stine Frydendal; Thing, Lone Friis

  Den internationale forskning påpeger at unge bevæger sig for lidt, og at det har alvorlige konsekvenser for helbredet (WHO 2004; Strong et al 2005). Specielt pigerne bliver inaktive i ungdomsårene (Coleman et al 2008; Ward et al 2006; Pate et al 2005; Allender et al 2005). Skævvridningen i...... idrætsdeltagelsen gælder også i det danske samfund (Pilgård 2009; Osler et al 2001). Internationale studier viser endvidere at fastholdelse af sundhedsinterventioner er svært, og resultaterne påpeger, at der fortsat er brug for viden om hvordan fastholdelse af sundhedsfremme interventioner med henblik på at fremme...... fysisk aktivitet kan ske (Laitakari et al 1996). En del forskningsundersøgelser har forsøgt at have skolen som en platform for sundhedsfremme – bl.a. ved at forsøge at øge idrætsaktiviteten i faget physical education (PE) (Fairclough et al 2008; Fairclough & Stratton 2005; Pate et al 2005). GISU...

 14. Duer ikke! Væk!: En undersøgelse af individets fremtoning og adfærd på Tinder.

  OpenAIRE

  Vognsen, Karen Marie Veje; Hansen, Nick Krarup; Sloth, Andreas; Oftebro-Svendsen, Kristoffer; Bannebjerg, Laura Emilie

  2016-01-01

  Denne projektrapport behandler emnerne 'Individets adfærd og relations-dannelse' på det sociale medie 'Tinder'. Med afsæt i en række udvalgte teoretikere, har vi undersøgt, hvorvidt tinder giver brugerne anledning til en overfladisk adfærd. Derudover har vi set nærmere på Tinders system og opbygning, og undersøgt hvordan disse påvirker brugerne, når de møder hinanden for første gang. Projektet anvender både primær og sekundær data, samlet gennem litteratur, kvalitative og kvantitative metoder...

 15. Recuperar el afán de conocimientos de Leonardo da Vinci en la era de las nuevas tecnologías: arte, ciencia y vida cotidiana

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Carretero Gómez, Mª.B.

  2007-09-01

  Full Text Available En este artículo describimos de forma resumida el trabajo interdisciplinar,que formando parte de un proyecto de innovación educativa,han llevado a cabo un grupo de profesores de enseñanza secundaria pertenecientes al I.E.S.Isabel la Católica.El eje central del mismo ha sido la figura de Leonardo da Vinci maestro en numerosasdisciplinas:pintor,escultor,cocinero,inventor etc.Con él hemos querido contagiar a nuestros alumnos de su incansable afán por conocer y aprender.Se han realizado numerosas actividades (talleres,proyección de películas,recetas de cocina etc.quedestacan por la interconexión entre distintas áreas del saber y por la participación mayoritaria tanto del profesorado como del alumnado del centro.

 16. HIV Status Discordance: Associated Factors Among HIV Positive ...

  African Journals Online (AJOL)

  Le partenaire séronégatif dans une relation sérodiscordantes du VIH est à haut risque de devenir infecté par le VIH. Le risque annuel d'infection par le VIH d'un partenaire d'une personne avec le VIH est d'environ 10%, avec des taux plus élevés de transmission annuels de 20-25% par an comme rapporté au Rwanda et en ...

 17. Coaching af sygedagpengemodtagere

  DEFF Research Database (Denmark)

  Coop Henriksen, Annemette

  SFI gennemførte i foråret 2008 til foråret 2009 en pilotundersøgelse om coaching. Undersøgelsen var designet som et lodtrækningsforsøg og omfattede 42 kvindelige sygedagpengemodtagere fra Rødovre Jobcenter, der var sygemeldt med psykiske lidelser i form af stress, depression eller udbrændthed eller...... med lidelser i bevægeapparatet. Undersøgelsen er bestilt og finansieret af Rødovre Jobcenter. I rapporten undersøges, om coaching kan bidrage til at bringe sygedagpengemodtagere i arbejde eller tættere på arbejdsmarkedet målt ved, om deltagerne får fx øget motivation, mere selvtillid, øget afklaring...... og færre symptomer på sygdom. Undersøgelsen viser, at gruppen, der har modtaget coaching, oplever en positiv udvikling i forhold til stress, depression og udbrændthed. Gruppen, der modtog coaching, har den tydeligste positive udvikling, men begge grupper har oplevet en helbredsmæssig fremgang i...

 18. Børn af veteraner

  DEFF Research Database (Denmark)

  Frederiksen, Signe; Lausten, Mette

  Siden starten af 1990’erne har Danmark sendt over 30.000 soldater og andet personel på internationale missioner – langt de fleste til Eks-Jugoslavien, Afghanistan og Irak. Denne undersøgelse handler om de børn, hvis fædre har været udsendt på militære missioner i udlandet. For hvordan håndterer...... spørgsmål er fokus for undersøgelsen. Undersøgelsen bygger på en spørgeskemaundersøgelse blandt børn af veteraner på henholdsvis 7, 11 og 15 år. Undersøgelsen er gennemført for og i samarbejde med Veterancentrets Videncenter, som er en del af Forsvarsministeriets Personalestyrelse....

 19. Effekter af slægtspleje

  DEFF Research Database (Denmark)

  Knudsen, Lajla; Egelund, Tine

  Slægtspleje er en relativt ny anbringelsesform i Danmark, og den anvendes endnu kun i beskedent omfang. Denne rapport sammenligner effekterne af slægtspleje med effekterne af traditionel familiepleje, og den har til formål at danne et vidensgrundlag for den socialpolitiske diskussion om slægtsple...

 20. Bernhard af Clairvaux. Teolog eller mystiker?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Else Marie Wiberg

  En monografi om Bernhard af Clairvaux's teologi. Bogen er et opgør med at forstå Bernhard som mystiker, og forfatteren giver et grundigt indblik i Bernhards teologi ud fra hans egen kontekst. Bogen er den mest omfattende danske behandling af Bernhards teologi, og den viser, hvorfor han var det 12....... århundredes førende teolog i Europa....

 1. Grønland stiger af havet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Laursen, Steen; Khan, Shfaqat Abbas

  2012-01-01

  En af de varme sommernyheder er, at Grønlands bjergtinder stiger mod himmelen i takt med, at indlandsisen tynder ud. Det viser dansk forskning, som bliver bakket op af amerikanske målinger fra Nasa. Newton har besøgt Nasa på Grønland og interviewet den danske forsker bag de nye resultater....

 2. Byggeriets partssamarbejde i skyggen af udenlandsk arbejdskraft

  DEFF Research Database (Denmark)

  Arnholtz, Jens; Andersen, Søren Kaj

  2015-01-01

  social dumping. Ved overenskomstfornyelserne i byggeriet i 2007, 2010, 2012 og 2014 har udenlandsk arbejdskraft og social dumping været de helt dominerende temaer. Analysen af disse overenskomstrunder viser, at parterne faktisk har formået at skabe en aktørdrevet udvikling af overenskomsterne, der tager...

 3. Manual reduktion af pattegrisedødelighed

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bonde, Marianne; Serup, Tove

  svært at opretholde en målrettet indsats. Aarhus Universitet, Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Foulum har siden 2007 arbejdet på forskningsprojektet Reduceret pattegrisedødelighed og fravænningsdiarre. Et af produkterne fra dette projekt er denne manual for reduktion af pattegrisedødelighed...

 4. Nulrealisering af verbalformer i dansk spontantale

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schachtenhaufen, Ruben

  2012-01-01

  I sammenhængende tale forsvinder mange af de lyde som udtales når ordene artikuleres i isoleret distinkt form. Indimellem forsvinder alle de lyde som et ord ellers består af, hvorved ordet får en nulrealisering. I artiklen analyseres med udgangspunkt i talesprogskorpusset DanPASS verbalformerne e...

 5. Kommunernes rolle i klimaomstilling af byggeriet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holm, Jesper; Stauning, Inger; Søndergård, Bent

  2014-01-01

  -tekniske systemer. Baseret på studier af fire danske kommuner (Sønderborg, Albertslund, Egedal og Næstved) undersøges potentialer og virkemidler, som kommunerne kan benytte i deres rolle som strategiske aktører i udviklingen af sådanne situerede transitionssteder. Kapitlet viser en mangfoldighed i måder, hvorpå...

 6. Supervision af nyudnævnte officerer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jeppesen, Lennart Schou; Okholm, René

  Forskningsprojektet blev skabt i et forsøg på at stille sig nysgerrig over for egen praksis for herigennem at kunne levere den bedst mulige uddannelse. Projektet skal også ses som en del af de akkrediterede uddannelsers overholdelse af krav om udviklingsbaseret undervisning og som et læringsproje...

 7. Effekt evaluering af Svangre-Føde Journal i Region Nordjylland

  DEFF Research Database (Denmark)

  Barlach, Anders

  specifikationer og prototyper der også tager stilling til en organiseringen af målinger med henblik på evaluering. Den teoretiske gennemgang efterfølges af den konkrete fremstilling af måle- og evalueringsdesign af Svangre-føde journalen i Region Nordjylland. Resultaterne er genstand for en statistisk...

 8. Reformationens tøvende omfortolkning af kætterbegrebet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holm, Bo Kristian; Thomsen, Søren Feldtfos

  2012-01-01

  Denne artikel undersøger påstanden om en omfortolkning af kætterbegrebet i den lutherske reformation. Der argumenteres for, at det giver god mening at tale om nytænkning af kætterbegrebet hos den unge Luther i form af en internalisering af kætteriet, hvor den enkeltes eget syndige selv udpeges som...

 9. Characteristics of HIV-Positive Transgender Men Receiving Medical Care: United States, 2009-2014.

  Science.gov (United States)

  Lemons, Ansley; Beer, Linda; Finlayson, Teresa; McCree, Donna Hubbard; Lentine, Daniel; Shouse, R Luke

  2018-01-01

  To present the first national estimate of the sociodemographic, clinical, and behavioral characteristics of HIV-positive transgender men receiving medical care in the United States. This analysis included pooled interview and medical record data from the 2009 to 2014 cycles of the Medical Monitoring Project, which used a 3-stage, probability-proportional-to-size sampling methodology. Transgender men accounted for 0.16% of all adults and 11% of all transgender adults receiving HIV medical care in the United States from 2009 to 2014. Of these HIV-positive transgender men receiving medical care, approximately 47% lived in poverty, 69% had at least 1 unmet ancillary service need, 23% met criteria for depression, 69% were virally suppressed at their last test, and 60% had sustained viral suppression over the previous 12 months. Although they constitute a small proportion of all HIV-positive patients, more than 1 in 10 transgender HIV-positive patients were transgender men. Many experienced socioeconomic challenges, unmet needs for ancillary services, and suboptimal health outcomes. Attention to the challenges facing HIV-positive transgender men may be necessary to achieve the National HIV/AIDS Strategy goals of decreasing disparities and improving health outcomes among transgender persons.

 10. Context-based advocacy for HIV-positive women making reproductive decisions.

  Science.gov (United States)

  McCreary, Linda L; Ferrer, Lilian M; Ilagan, Perla R; Ungerleider, Linda S

  2003-01-01

  As the number of HIV-positive women of childbearing age continues to rise, and treatments available to manage HIV become more accessible, the issue of HIV-positive women's reproductive decision making is gaining importance for nurses in AIDS care. Nurses and other health professionals care for these women as they decide whether to bear children. The decision whether to have children is complex and influenced by a number of individual and societal factors, creating an ethical tension between the interests of HIV-positive women and those of society. This article proposes a six-step, context-based advocacy process for nurses and other health professionals who interact with HIV-positive women of childbearing age. The advocacy process described is grounded in a review of literature on HIV/AIDS, factors influencing HIV-positive women's reproductive choices, and nursing advocacy. The proposed advocacy process enables nurses to support women's self-determination and decision making in a way that is informative and empowering.

 11. The relationship between skin manifestations and CD4 counts among hiv positive patients

  International Nuclear Information System (INIS)

  Rad, F.; Ghaderi, E.; Moradi, G.; Mafakheri, L.

  2008-01-01

  Skin manifestations are common clinical features among HIV positive patients. The aim of this study was to document skin manifestations and their relationships with CD4 cell counts among HIV positive patients in Sanandaj. This was a descriptive study. The patients were examined for skin disorders by a dermatologist and CD4 counts were obtained from the patient's medical records. Independent samples T test were used for data analysis. In this study 66 (94.3%) patients had at least one skin problem. Fungal infections were the most common cause. The eight most common types of mucocutaneous problems were gingivitis, pallor, itching, photosensitivity, seborrheic dermatitis, candidiasis, folliculitis and tinea versicolor. The most common manifestation was gingivitis. Mean CD4 cell counts were lower in individuals with viral and bacterial skin diseases (P <0.05). The results of this study indicated that skin problems were common among HIV positive patients. Patients with advanced stages of skin disorders had relatively lower CD4 counts. Therefore examination of skin is recommended for all HIV positive patients for early detection of skin disorders, as early diagnosis and management of dermatologic problems will improve the quality of life in HIV positive patients. (author)

 12. Cervical Cancer Screening Adherence among HIV-Positive Female Smokers from a Comprehensive HIV Clinic

  Science.gov (United States)

  Fletcher, Faith E.; Vidrine, Damon J.; Tami-Maury, Irene; Danysh, Heather E.; King, Rachel Marks; Buchberg, Meredith; Arduino, Roberto C.; Gritz, Ellen R.

  2013-01-01

  HIV-positive women are at elevated risk for developing cervical cancer. While emerging research suggests that gynecologic health care is underutilized by HIV-positive women, factors associated with adherence to Pap testing, especially among HIV-positive female smokers are not well known. We utilized baseline data from a smoking cessation trial and electronic medical records to assess Pap smear screening prevalence and the associated characteristics among the HIV-positive female participants (n=138). Forty-six percent of the women had at least 1 Pap test in the year following study enrollment. Multiple logistic regression analysis indicated that younger age, African American race, hazardous drinking, increased number of cigarettes smoked per day, and smoking risk perception were associated with non-adherence to Pap smear screening. Cervical cancer screening was severely underutilized by women in this study. Findings underscore the importance of identifying predictors of non-adherence and addressing multiple risk factors and behavioral patterns among HIV-positive women who smoke. PMID:23605155

 13. Social networks of HIV-positive women and their association with social support and depression symptoms.

  Science.gov (United States)

  Cederbaum, Julie A; Rice, Eric; Craddock, Jaih; Pimentel, Veronica; Beaver, Patty

  2017-02-01

  Social support is important to the mental health and well-being of HIV-positive women. Limited information exists about the specific structure and composition of HIV-positive women's support networks or associations of these network properties with mental health outcomes. In this pilot study, the authors examine whether support network characteristics were associated with depressive symptoms. Survey and network data were collected from HIV-positive women (N = 46) via a web-based survey and an iPad application in August 2012. Data were analyzed using multivariate linear regression models in SAS. Depressive symptoms were positively associated with a greater number of doctors in a woman's network; having more HIV-positive network members was associated with less symptom reporting. Women who reported more individuals who could care for them had more family support. Those who reported feeling loved were less likely to report disclosure stigma. This work highlighted that detailed social network data can increase our understanding of social support so as to identify interventions to support the mental health of HIV-positive women. Most significant is the ongoing need for support from peers.

 14. Meconium aspiration syndrome in infants of HIV-positive women: a case-control study.

  Science.gov (United States)

  Gupta, Sachin K; Haerr, Pam; David, Richard; Rastogi, Alok; Pyati, Suma

  2016-05-01

  Our aim was to determine whether maternal HIV infection in the current era is associated with an increased incidence of meconium aspiration syndrome (MAS) in their infants. Infants born to 149 HIV-positive women at our hospital over a 5-year period were compared with infants born to HIV-negative women in a retrospective case-control study. Charts of all 298 patients included in the study were reviewed for maternal and infant demographics, HIV treatment, vertical transmission and untoward events at delivery or during the hospital course. When compared with HIV-negative women, a greater proportion of HIV-positive women had meconium-stained amniotic fluid (MSAF), 33% vs. 13%, Pmeconium staining of the amniotic fluid and such drug exposure was more common among our HIV-positive sample, controlling for this and other possible covariates did not greatly reduce the association of HIV status with meconium-related complications of delivery. Infants born to HIV-positive women had significantly more MSAF and MAS than infants born to non-infected women. It is unclear whether this association results from maternal HIV infection itself or from anti-retroviral therapy. Maternal and infant care providers should be prepared for this complication when attending to the deliveries of HIV-positive women.

 15. Interdisciplinary correlations regarding the clinical and paraclinical evaluations in HIV-positive pregnant women.

  Science.gov (United States)

  Dorobăţ, Carmen Mihaela; Haliciu, Ana Maria; Bejan, Codrina

  2014-01-01

  HIV infection in pregnancy has an increasing prevalence due to the effectiveness of antiretroviral therapy. The risk of HIV vertical transmission varies between 15-20 % in European women who do not breastfeed and 25-40% in African mothers who breastfeed. The most important predictive factor of the vertical transmission is maternal plasma HIV viral load. Vertical transmission can be largely prevented by prenatal screening, perigestational ART, an adapted obstetrical attitude and exclusively artificial feeding of the infant. The study included 36 HIV-positive pregnant women, between 2012-2014, at age of 25-32 years. It has been found that the birth weight was less than 2,700 grams in all newborns of HIV-positive pregnant women or those with advanced disease (AIDS) and, also, they received an APGAR score less than 7. The primordial desideratum is to decrease the rate of mother-fetus vertical transmission, thus the caesarian section has been established as the birth method in all HIV-positive pregnant women after 38 weeks of amenorrhea, on intact membranes, outside labor, resulting in halving the percentage of HIV-positive children. A very important role belongs to the interdisciplinary collaboration between the obstetrician and the infectious diseases specialist during the pregnancy, but also during the postpartum period. The role of the obstetrician is present in all the moments of pregnancy evolution. The HIV-positive pregnant woman is included in the group of high risk pregnancies.

 16. NIR optimerer produktionen af gammeldags modnede sild

  DEFF Research Database (Denmark)

  Svensson, Vibeke Tølbøl; Bro, Rasmus; Nielsen, Henrik Hauch

  2005-01-01

  Måling med nærinfrarødt (NIR) lys er et godt supplement til de nuværende metoder til at følge modningen af sild saltede i tønder. Det viser resultaterne af et forskningsprojekt udført i samarbejde mellem Lykkeberg A/S, Danmarks Fiskeriundersøgelser og Den Kgl Veterinær- og Landbohøjskole. Ved hjælp...... af avanceret matematik er det nemt og hurtigt at bestemme modningsgraden af sild direkte fra en NIR måling....

 17. Implementering af MultifunC

  DEFF Research Database (Denmark)

  Henze-Pedersen, Sofie; Kohl, Katrine Syppli; Oldrup, Helene

  (MultifunC), som allerede havde vist lovende resultater i Norge og Sverige. I 2011 og 2012 åbnede to danske MultifunC-institutioner derfor i henholdsvis København og Aarhus. Denne rapport undersøger, hvordan implementeringen af MultifunC-programmet er forløbet i Danmark. Undersøgelsen viser, at ingen af de...... to danske institutioner lykkedes med at implementere MultifunC tilfredsstillende i løbet af implementeringsperioden. Det har fx været vanskeligt at implementere det tætte tværfaglige samarbejde mellem medarbejdere med forskellige fagprofessionelle baggrunde, som behandlingsprogrammet indebærer. Det har...... desuden været særdeles vanskeligt for de danske MultifunC-institutioner at få etableret det eksterne samarbejde med de sociale myndigheder i kommunerne, politiet, skoler og praktiksteder samt fritidstilbud i nærområdet, som også er en væsentlig del af behandlingsprogrammet. Undersøgelsen af finansieret af...

 18. Patentering af det humane genom

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sommer, Tine

  2004-01-01

  Direktiv 98/44/EF om retlig beskyttelse af bioteknologiske opfindelser blev gennemført i dansk ret med ikrafttrædelse den 30. juli 2000. Direktivet indeholder i artikel 5 en central bestemmelse som giver adgang til patent på humane gener. I artikel 5, stk. 3, er indføjet et skærpet krav til...

 19. Ledelsesroller i globalisering af cleantech

  DEFF Research Database (Denmark)

  Knudsen, Poul Frøjk; Tambo, Torben

  2011-01-01

  nyeste teknologier, globalisering af salg, installation og produktion, og at vækstdagsordenen er blevet fastholdt. Den globale satsning på cleantech sætter disse ledelsesmæssige kvaliteter under pres. Dette studie ser på en mellemstor komponentleverandør til vindindustrien, og dennes kamp...

 20. Digitalisering af det eksisterende byggeri

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sørensen, Nils Lykke; Øien, Turid Borgestrand

  2010-01-01

  Digitalisering af det eksisterende byggeri er en vanskelig og uendelig opgave. Det giver kun mening at digitalisere eksisterende byggeri, når man har et konkret behov, og da kun at indhente og lagre de informationer, som man strategisk eller konkret har behov for. Erhvervs og Byggestyrelsen har i...

 1. Avancering af maksillen ved brug af osseodistraktion

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Kristian; Svenstrup, M; Nørholt, Sven Erik

  2010-01-01

  . Gennemgangen omfatter emnerne: 1) stabilitet og recidiv, 2) peroperativ og postoperativ morbiditet samt gener, 3) ændringer af blødtvæv under distraktion, 4) ændringer af velopharynx og taleevne samt 5) psykosociale effekter af behandlingen. Resultater – De eksisterende artikler har samlet set generelle...

 2. HIV-positive mothers with late adolescent/early adult children: "empty nest" concerns.

  Science.gov (United States)

  Murphy, Debra A; Roberts, Kathleen Johnston; Herbeck, Diane M

  2012-01-01

  In-depth interviews about the "empty nest" were conducted with 57 HIV-positive mothers of late adolescent/early adult children. Empty nest worries included the following: (a) identity loss, (b) loss of social support, (c) financial insecurity, (d) worsening of physical health, and (e) death/dying. Hopes included the following: (a) self-improvement, (a) change of life focus, (c) travel, (d) romantic partners, and (e) familial ties. Respondents' HIV/AIDS status colored their thoughts/feelings about the empty nest; some worries were specific to being HIV positive and would not occur for nonill mothers. Midlife HIV-positive women need health care/social service resources as they navigate health and social-psychological challenges to successful aging.

 3. Prevalence and Determinants of Chronic periodontitis in HIV positive patients in Nigeria

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kehinde Adesola Umeizudike

  2014-08-01

  Full Text Available Objective: To determine the prevalence and determinants of chronic periodontitis in HIV positive patients. Methods: A total of 120 HIV positive patients attending the dedicated HIV outpatient clinic of the Lagos University Teaching Hospital, Nigeria were recruited for the study. Their periodontal status was assessed using the community periodontal index of treatment needs. Their CD4+ cell count was determined using the flow-cytometer method. The risk factors for periodontitis including age, gender, education, smoking, CD4+ cell counts, bleeding on probing (BOP were determined. Results: Prevalence of periodontitis was high (63.3% in the HIV positive patients. In a bivariate analysis, significant associations were observed between severity of periodontitis and age ≥35 years (P=0.021, male gender (P=0.005, smoking (P=0.040 and ≥3 community periodontal index of treatment needs sextants exhibiting BOP (P=0.004. In a binary logistic regression, independent predictors of periodontitis were ≥3 sextants exhibiting BOP (odds ratio 1.738, 95% CI 1.339 to 2.256, P=0.000 and age ≥35 years (odds ratio 1.057, 95% CI 1.005 to 1.111, P=0.030. The CD4+ cell counts were not associated with periodontitis in the HIV positive patients (P=0.988. Conclusions: A high prevalence of periodontitis was found among the HIV positive Nigerian patients in this study. Older age ≥35 years and BOP were the determinants of periodontitis. There is therefore a need for close periodontal monitoring of HIV positive Nigerian patients with emphasis on preventive, professional oral prophylaxis.

 4. Cognitive dysfunction among HIV positive and HIV negative patients with psychosis in Uganda.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Noeline Nakasujja

  Full Text Available BACKGROUND: Cognitive impairment is an established phenomenon in HIV infected individuals and patients that have psychosis. However there is need to establish the severity of the impairment if patients are co morbid with both conditions. AIM: To compare cognitive function among HIV positive individuals and HIV negative individuals with psychosis. METHODS: We recruited patients with psychosis at two national referral hospitals. A standardized demographics questionnaire and psychiatric, physical, and laboratory assessments were conducted. Types of psychosis were diagnosed using the Mini International Neuropsychiatric Inventory-PLUS while cognitive functioning was determined using the Mini mental state examination (MMSE and a neuropsychological test battery. Follow-up assessments on cognitive function and severity of psychiatric illness were performed at 3 and 6 months. Pairwise comparison and multivariable logistic regression analysis were used to determine the differences between the HIV positive and HIV negative individuals. RESULTS: There were 156 HIV positive and 322 HIV negative participants. The mean age was 33 years for the HIV positive group and 29 years for the HIV negative group (p<0.001. The HIV positive individuals were almost three times (OR = 2.62 CI 95% 1.69-4.06 more likely to be cognitively impaired on the MMSE as well as the following cognitive tests:- WHO-UCLA Auditory Verbal Learning Test (OR 1.79, 95% CI 1.09-2.92, Verbal Fluency (OR 3.42, 95% CI 2.24-5.24, Color Trails 1 (OR 2.03, 95% CI 1.29-3.02 and Color Trails 2 (OR 3.50 95% 2.00-6.10 all p = 0.01. There was improvement in cognitive function at follow up; however the impairment remained higher for the HIV positive group (p<0.001. CONCLUSION: Cognitive impairment in psychosis was worsened by HIV infection. Care plans to minimize the effect of this impairment should be structured for the management of individuals with HIV and psychosis.

 5. Factors associated with sterilization among HIV-positive US women in an urban outpatient clinic.

  Science.gov (United States)

  Raziano, V T; Smoots, A N; Haddad, L B; Wall, K M

  2017-05-01

  This cross-sectional study sought to determine factors associated with sterilization among HIV-positive US women. HIV-positive women aged 18-45 completed an Audio Computer Assisted Self Interview (ACASI) questionnaire. Chi-square tests and multivariable logistic regression evaluated factors associated with sterilization. The median age of the 187 participants was 37, the majority had at least a high school education, and 88% were African American. Nearly a quarter (22%) of women had undergone sterilization at an average age of 25; of these women, 71% cited their HIV-positive status as an important factor in deciding to have a tubal ligation, 22% expressed desire for future children, 32% reported sterilization regret, and 20% reported feeling pressure to undergo sterilization. In multivariable analysis, factors significantly associated with sterilization included non-African American race, no desire for future pregnancy, having heard of any birth control methods making it harder to get pregnant in the future, belief that women should take a break from hormonal methods every few years, and having had a child born with HIV. While almost a quarter of this HIV-positive group was sterilized, many during the height of the early HIV epidemic, a large proportion of sterilized women expressed sterilization regret. Counseling messages for sterilized HIV-positive women should be sensitive to the fact that women may have regret regarding a decision that, in some cases, may historically have been part of provider recommendations to prevent vertical transmission of HIV. Improved knowledge about contraceptive options such as the IUD and implant is needed among HIV-positive women.

 6. DATING AND SEXUAL CHALLENGES FACED BY HIV-POSITIVE PEOPLE IN KWAZULU-NATAL, SOUTH AFRICA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mulqueeny, Delarise

  2013-05-01

  Full Text Available According to the 2010 UNAIDS Report, an estimated 320 000 (or 20% fewer people died of AIDS-related causes in 2009 when compared to figures in 2004 in sub-Saharan Africa, when antiretroviral therapy was markedly expanded (UNAIDS, 2010. This decreased mortality rate offers hope for HIV-infected people to plan a future, part of which will include dating and sexual relationships. The Report cites KwaZulu-Natal in South Africa as being at the heart of the HIV/AIDS epidemic; this article is based on research on dating and sexuality among HIV-positive people in KwaZulu-Natal. Dating and sexuality are an integral part of living. Yet HIV-positive persons are denied intimacy at a time when this is most needed (Kasiram in Kasiram, Partab & Dano, 2006. Little is known about the full range of sexual adaptations that HIV-infected individuals choose (Schiltz & Sandfort, 2000. Kasiram, Partab, Dano and Van Greunen (2003:9 cite interaction and intimacy among HIV-positive persons as a neglected research focus, while Painter (2001 adds that insufficient attention is afforded to couple relationships for infected people. An important reason that motivated this study on dating and sexual challenges faced by HIV-positive people was the first author’s (the main researcher’s personal experience of being HIV positive and counselling and life coaching HIV-positive people. She is confronted regularly with variations of the question “Will I be normal?”, which often translates to: “Will I be able to date and have sex.

 7. Prevalence, intensity and complications of Microsporidium spores amongst HIV-positive hospital patients in Ilorin, Nigeria

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Amase Nyamngee

  2013-11-01

  Full Text Available Background: Microsporidiasis, which is of great concern for immunocompromised patients, is poorly studied in developing countries. Objectives: A study was carried out amongst HIV-positive hospital patients and HIV-negative hospital controls in Ilorin, Nigeria, between January 2009 and July 2010 to determine the prevalence and intensity of Microsporidium spores and the complications associated with their presence. Method: Stool samples from 750 HIV-positive patients and 375 HIV-negative patients were studied using the Chromotrope-2R staining technique. Determination of CD4+ count was performed on the Partec Cyflow SL-3 CD4/8 instrument. Intensity of spores was determined by counting the total number of the spores in a 10 μl stained smear of stool. Images were captured with Phenix Microimage Analysis Software and data obtained were analysed using the Statistical Package for the Social Sciences. Results: The prevalence of Microsporidium isolates amongst the HIV-positive hospital patients was significantly higher (42.4% than amongst the HIV-negative controls (19.2%(p < 0.05. The intensity of microsporidial spores amongst HIV-positive hospital patients was also significantly higher than amongst the controls (p < 0.05. However, the difference in the intensity of spores amongst HIV-positive patients who were on antiretroviral therapy(n = 411 and those who were not (n = 339 was not significant (p = 0.236. Microsporidiasis in HIV infection infection was common amongst patients with with low CD4+ counts, diarrhoea, body rashes and cough. Conclusion: Both the prevalence and intensity of Microsporidiasis are high amongst HIV-positive hospital patients; campaigns to promote awareness, prevention and control are required. Laboratory testing for microsporidia in HIV patients should be performed routinely so as to identify the organism for prompt medical attention.

 8. Poly-tobacco use among HIV-positive smokers: implications for smoking cessation efforts.

  Science.gov (United States)

  Tamí-Maury, Irene; Vidrine, Damon J; Fletcher, Faith E; Danysh, Heather; Arduino, Roberto; Gritz, Ellen R

  2013-12-01

  Poly-tobacco use is defined as cigarette and other tobacco consumption with either product used daily or nondaily. While concurrent use of different types of tobacco has been documented within the general population, less is known about poly-tobacco use among HIV-positive smokers and its impact on smoking cessation efforts. To characterize the profile of poly-tobacco users (PTU) in a sample of HIV-positive smokers participating in a cessation program. The study sample consisted of 474 HIV-positive smokers enrolled in a 2-group randomized controlled trial of cigarette smoking cessation comparing a cell phone-based intervention to usual care. Prevalence was determined, and risk factors for poly-tobacco use were evaluated using logistic regression. In this cohort of HIV-positive cigarette smokers, 21.6% of participants were PTU, with cigars (73.4%) the most common tobacco product consumed. Among PTU, 73.5% used other form(s) of tobacco some days, and 26.5% use them every day. Perceived discrimination and unemployment were significantly associated with poly-tobacco use after adjusting for other demographic, behavioral, and psychosocial factors. Analysis showed that participants in the cell phone group (vs. usual care) were more likely to report 24-hr abstinence, both among monocigarette users (16.6% vs. 6.3%, p < .001) and PTU (18.5% vs. 0%, p < .001). Poly-tobacco use prevalence among adult HIV-positive smokers was considerably higher than in the general population. Special attention must be placed on concurrent use of cigarettes and cigars among HIV-positive smokers. Because PTU are a unique population less likely to succeed in brief smoking cessation interventions, effective cessation programs are needed.

 9. Effekt af at reducere befolkningens indtag af salt

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lassen, Anne Dahl; Høberg Hansen, Hanne; Lykke Jeppesen, Jørgen

  2018-01-01

  Diskussionen om salt raser i medierne. Kan for meget salt – eller måske for lidt salt – være skadeligt? Blandt de fleste forskere er der bred enighed. Et højt saltindtag viser en tydelig sammenhæng med forhøjet blodtryk, som igen er forbundet med hjertekarsygdomme. Derfor vil det på befolkningsni...... befolkningsniveau være gavnligt at nedsætte mængden af salt i kosten. Evidensen for effekten af et meget lavt saltindtag, under fem gram dagligt, er dog meget begrænset....

 10. Benign lymphoepithelial cysts of the parotid glands in HIV-positive patients. A case report

  International Nuclear Information System (INIS)

  Piqueras, R.M.; Marco, S.F.; Lazaro, S.; Gonzlez, M.

  1997-01-01

  Benign parotid lymphoepithelial cysts (BPLEC) with cervical lymph node involvement are a recently reported radiological sign of HIV infection in head and neck in patients ar risk for developing AIDS. These cysts lesions present in the parotid glands of HIV-positive individuals and are associated with cervical lymph node involvement. We present a case of BPLEC in a HIV-positive patients that was studied by ultrasound and computerized tomography. The diagnosis was confirmed by ultrasound-guided percutaneous biopsy. We describe the radiological signs of this lesion as detected by the imaging techniques employed and we establish the differential diagnosis. (Author) 14 refs

 11. Papulonodular Secondary Syphilis Presenting as Multiple Distinct Cutaneous Lesions in an HIV-Positive Transgender Woman

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kristina Navrazhina

  2017-03-01

  Full Text Available We present the first reported case of papulonodular secondary syphilis in an HIV-positive transgender female. Syphilis is classified into primary, secondary, latent, and tertiary stages, with secondary syphilis having notably diverse cutaneous manifestations. Our patient presented with diverse lesions throughout her body, all pathologically consistent with papulonodular secondary syphilis. Proper identification of the multiple presentations of syphilis is crucial to early diagnosis and treatment. This report seeks to broaden the scope of dermatological manifestations that arise secondary to papulonodular syphilis in HIV-positive patients.

 12. Differences in housing, health, and well-being among HIV-positive women living in poverty.

  Science.gov (United States)

  Delavega, Elena; Lennon-Dearing, Robin

  2015-01-01

  The social context of living in poverty has a direct and indirect impact on a woman's health and well-being. This cross-sectional study investigates the relationship between housing and adherence to treatment, emotional wellness, environmental safety, physical health status, and risk behaviors among HIV-positive women receiving services from an AIDS service organization in the mid-South. Significant differences were found between stably housed and unstably housed women on the dependent outcome variables. Results suggest that housing services for HIV-positive women may be an effective way to increase their health and well-being as well as prevent transmission to others.

 13. A Case of Respiratory Syncytial Virus Infection in an HIV-Positive Adult

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Aakriti Gupta

  2012-01-01

  Full Text Available Respiratory syncytial virus (RSV is commonly known to cause an influenza-like illness. However, it can also cause more severe disease in young children and older adults comprising of organ transplant patients with immunocompromised status. Till date, only four cases of RSV infections have been reported in HIV-positive adults. We describe here a case of HIV-positive female with relatively preserved immune function who presented with RSV infection requiring ventilation and showed improvement after prompt treatment with intravenous immunoglobulin.

 14. Expression of DC-SIGN and DC-SIGNRs in placentas of HIV-positive patients

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Komala Pillay

  2014-09-01

  Full Text Available Background. Human dendritic cell-specific intracellular adhesion molecule-3 (ICAM3-grabbing non-integrin (DC-SIGN is a mannose-binding lectin that initiates interaction between dendritic cells and resting T-lymphocytes. DC-SIGN is highly expressed in placental tissue on dendritic cells and Hofbauer cells, and it is suggested that HIV may become adsorbed to DC-SIGN on Hofbauer cells as part of the mechanism of mother-to-child HIV transmission. A possible mechanism of transfer of the virus from the Hofbauer cells to the fetus is the subsequent adsorption to DC-SIGN-related molecules (DC-SIGNRs, present on immediately adjacent capillary vascular endothelium. However, data on DC-SIGN and DC-SIGNR expression in the placenta are few. Methods. Forty term placentas from HIV-positive mothers and 21 term placentas from HIV-negative mothers underwent immunohistochemistry staining for DC-SIGN and DC-SIGNR expression. Five random sets of 10 villi were assessed, and the average number of positive cells were counted in each case. In addition, where possible, maternal and cord blood viral loads and maternal CD4+ counts were performed in the HIV-positive group only. Results. The median maternal CD4+ count was 377 cells/µl and 27% of participants had undetectable viral loads; the median detectable viral load was 3.72 log. Most (97% of the cord bloods tested in infants from HIV-positive mothers had lower than detectable viral loads. HIV-positive cases had significantly greater expression of both DC-SIGNRs (median values in HIV-positive cases, 14.5 positive cells/10 villi (pc/10villi, compared with 11 pc/10villi in HIV-negative cases, p=0.020 and DC-SIGN (median value in HIV-positive cases, 26.5 pc/10villi, compared with 23 pc/10villi in HIV-negative cases, p=0.037. DC-SIGNR expression was also noted in Hofbauer cells and decidual macrophages in addition to endothelium (reported currently. There was no difference in expression of DC-SIGN and DC-SIGNRs in patients

 15. Adherence to WHO breastfeeding guidelines among HIV positive mothers in Southern Ethiopia: implication for intervention

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Haile D

  2015-06-01

  Full Text Available Demewoz Haile,1 Tesfaye Setegn,2 Sibhatu Biadgilign31Department of Public Health, College of Medicine and Health Sciences, Madawalabu University, Bale Goba, Ethiopia; 2Department of Reproductive Health, School of Public Health, College of Medicine and Health Sciences, Bahir Dar University, Bahir Dar, Ethiopia; 3Independent Public Health Research Consultants, Addis Ababa, Ethiopia Background: Breastfeeding reduces major causes of infant mortality and morbidity. On the other hand, it is a major mode of vertical HIV transmission. In developing countries like Ethiopia, HIV positive mothers are advised to continue breastfeeding up to 12 months. But there is scarce literature regarding the mothers' adherence to continued breastfeeding recommendations. Therefore, the objective of this study is to assess HIV positive mothers' adherence to the infant feeding recommendations of the new World Health Organization (WHO guidelines for HIV-exposed infants aged ≥6 months. Methods: A cross-sectional study was conducted in health institutions with antiretroviral therapy and prevention of mother to child transmission facilities in Sidama Zone, Southern Ethiopia. Health institutions were considered as clusters and cluster sampling technique was employed. A total of 184 HIV positive mothers with their infants registered at respective health institutions were recruited and assessed for their infant breastfeeding practices. Descriptive statistics (frequency, mean, median, and standard deviation were computed to describe the breastfeeding practices of HIV positive mothers. Result: Almost all (181 [98.4%] of the HIV-exposed infants were “ever breastfed”. Among those mothers who had ever breastfed, 158 (87.3% initiated breastfeeding within an hour of delivery and 157 (85.8% had fed their babies colostrum while 31 (16.8% gave prelacteal food to their infants. The prevalence of continued breastfeeding at 1 year was (54.5% (46.9% for urban mothers and 75% for rural

 16. Cauda equina enhancing lesion in a HIV-positive patient. Case report and literature revision.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Pasquale De Bonis

  2011-10-01

  Full Text Available We describe the case a spinal cord localization of neurological toxoplasmosis in a HIV-positive patient with Burkitt lymphoma, previously treated with chemotherapy and immunotherapy. This complication occurred while patient was in complete remission of lymphoma, with CD4+ T cell count of 270 /ml, undetectable HIV viremia, and despite the trimethoprim/ sulfamethoxazole prophylaxis. Indeed, we hypothesize that in our patient neurologic toxoplasmosis has been fostered more by previous immuno-chemotherapy than by HIV- related immunodeficiency. On the whole, this case suggests that parameters usually employed to predict the risk for opportunistic infections in HIV-positive people might not apply to patients with HIV-related lymphomas.

 17. Sex and secrecy: How HIV-status disclosure affects safe sex among HIV-positive adolescents

  Science.gov (United States)

  Toska, Elona; Cluver, Lucie D.; Hodes, Rebecca; Kidia, Khameer K.

  2015-01-01

  HIV-positive adolescents who engage in unsafe sex are at heightened risk for transmitting or re-acquiring HIV. Disclosure of HIV-status to sexual partners may impact on condom use, but no study has explored the effects of (i) adolescent knowledge of one's HIV-status, (ii) knowledge of partner status and (iii) disclosure to partners, on safer sex behaviour. This study aimed to identify whether knowledge of HIV-status by HIV-positive adolescents and partners was associated with safer sex. Eight fifty eight HIV-positive adolescents (10–19 years old, 52% female, 68.1% vertically infected) who had ever initiated antiretroviral treatment in 41 health facilities in the Eastern Cape, South Africa, were interviewed using standardised questionnaires. Quantitative analyses used multivariate logistic regressions, controlling for confounders. Qualitative research included interviews, focus group discussions and observations with 43 HIV-positive teenagers and their healthcare workers. N = 128 (14.9%) of the total sample had ever had sex, while N = 109 (85.1%) of sexually active adolescents had boy/girlfriend. In total, 68.1% of the sample knew their status, 41.5% of those who were sexually active and in relationships knew their partner's status, and 35.5% had disclosed to their partners. For adolescents, knowing one's status was associated with safer sex (OR = 4.355, CI 1.085–17.474, p = .038). Neither knowing their partner's status, nor disclosing one's HIV-status to a partner, were associated with safer sex. HIV-positive adolescents feared rejection, stigma and public exposure if disclosing to sexual and romantic partners. Counselling by healthcare workers for HIV-positive adolescents focused on benefits of disclosure, but did not address the fears and risks associated with disclosure. These findings challenge assumptions that disclosure is automatically protective in sexual and romantic relationships for HIV-positive adolescents, who may be ill-equipped to

 18. Sex and secrecy: How HIV-status disclosure affects safe sex among HIV-positive adolescents

  OpenAIRE

  Toska, Elona; Cluver, Lucie D.; Hodes, Rebecca; Kidia, Khameer K.

  2015-01-01

  HIV-positive adolescents who engage in unsafe sex are at heightened risk for transmitting or re-acquiring HIV. Disclosure of HIV-status to sexual partners may impact on condom use, but no study has explored the effects of (i) adolescent knowledge of one's HIV-status, (ii) knowledge of partner status and (iii) disclosure to partners, on safer sex behaviour. This study aimed to identify whether knowledge of HIV-status by HIV-positive adolescents and partners was associated with safer sex. Eight...

 19. Sex and secrecy: How HIV-status disclosure affects safe sex among HIV-positive adolescents.

  Science.gov (United States)

  Toska, Elona; Cluver, Lucie D; Hodes, Rebecca; Kidia, Khameer K

  2015-01-01

  HIV-positive adolescents who engage in unsafe sex are at heightened risk for transmitting or re-acquiring HIV. Disclosure of HIV-status to sexual partners may impact on condom use, but no study has explored the effects of (i) adolescent knowledge of one's HIV-status, (ii) knowledge of partner status and (iii) disclosure to partners, on safer sex behaviour. This study aimed to identify whether knowledge of HIV-status by HIV-positive adolescents and partners was associated with safer sex. Eight fifty eight HIV-positive adolescents (10-19 years old, 52% female, 68.1% vertically infected) who had ever initiated antiretroviral treatment in 41 health facilities in the Eastern Cape, South Africa, were interviewed using standardised questionnaires. Quantitative analyses used multivariate logistic regressions, controlling for confounders. Qualitative research included interviews, focus group discussions and observations with 43 HIV-positive teenagers and their healthcare workers. N = 128 (14.9%) of the total sample had ever had sex, while N = 109 (85.1%) of sexually active adolescents had boy/girlfriend. In total, 68.1% of the sample knew their status, 41.5% of those who were sexually active and in relationships knew their partner's status, and 35.5% had disclosed to their partners. For adolescents, knowing one's status was associated with safer sex (OR = 4.355, CI 1.085-17.474, p = .038). Neither knowing their partner's status, nor disclosing one's HIV-status to a partner, were associated with safer sex. HIV-positive adolescents feared rejection, stigma and public exposure if disclosing to sexual and romantic partners. Counselling by healthcare workers for HIV-positive adolescents focused on benefits of disclosure, but did not address the fears and risks associated with disclosure. These findings challenge assumptions that disclosure is automatically protective in sexual and romantic relationships for HIV-positive adolescents, who may be ill-equipped to

 20. Overvågning af karplanter i Suserup Skov

  DEFF Research Database (Denmark)

  Wind, P.

  1999-01-01

  en samlet fredning af Vadehavet, omfatter øen Langli på 80 ha og vandarealer på i alt ca. 8.000 ha. Øen består af klitter og salte strandenge. Vandområdet er præget af tidevand, hvor vidtstrakte sand- og mudderflader og spredte muslingebanker er synlige ved lavvande. Vorsø ligger i Horsens Fjord...

 1. Grundlæggelsen af Skt. Clara kloster i Roskilde

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen, Emil Lauge

  2012-01-01

  En juridisk undersøgelse af stridighederne mellem Ingerd af Regenstein og hendes broderbørn ved Ingerds grundlæggelse af skt. Clara kloster i Roskilde 1256. Ingerd og hendes støtter søgte med juridiske spidsfindigheder at omgå eksisterende lovgivning, og grundlæggelsen blev storpolitik, da pave...

 2. Ekstraktion af æteriske olier fra oregano

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ellitsgaard Jakobsen, Jens; Ankerfeldt, Dorte; Jensen, Morten Busch

  2010-01-01

  med keratin - Ammoniakforurening reduceres med ny teknologi - Genvinding og genanvendelse af ammoniak fra spildevand og husdyrgødning - Ginseng - en virkningsfuld medicinplante - Ekstraktion af æteriske olier fra oregano "Biotek" er udviklet med udgangspunkt i originalartikler udarbejdet af forskere...

 3. Immediat indsættelse af enkelttandsimplantater i privat praksis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hartlev, Jens; Kohberg, Peter; Ahlmann, Søren

  2015-01-01

  Immediat indsættelse af enkelttandsimplantater Formål – At vurdere behandlingsresultat og patienttilfredshed efter immediat indsættelse af enkelttandsimplantat og cementering af en provisorisk krone i samme behandlingsseance, hvor behandlingen var blevet foretaget i privat praksis. Materiale og m...

 4. Afståelsesbeskatning ved flytning af DEMPE-funktioner

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kjærsgaard, Louise Fjord; Bundgaard, Jakob

  2017-01-01

  OECD har i den senest opdaterede version af Transfer Pricing Guidelines fastsat en definition af immaterielle aktiver og har samtidig indført konceptet DEMPE-funktioner, der omfatter visse vigtige funktioner relateret til immaterielle aktiver. SKAT synes at være af den opfattelse, at DEMPE...

 5. Når ledelse af ledelse rettes mod selvet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Krause-Jensen, Niels Henrik

  2012-01-01

  Der fokuseres på det nye selvledelsesforhold som ledelse af ledelse er med til at fremkalde. Ud fra et signalement af det nye arbejdsliv beskrives det hvordan ledelse af ledelse skal forvalte en indgriben i medarbejderens selvforhold, hvor både magt og afmagt vil gøre sig gældende....

 6. Flytning til udlandet af et dansk aktie- eller anpartsselskab

  DEFF Research Database (Denmark)

  Werlauff, Erik

  2008-01-01

  Artiklen analyserer, hvordan flytning af et dansk A/S eller ApS til et andet EU-land kan ske gennem oprettelse af et datterselskab i det andet land, efterfulgt af en omvendt lodret fusion (M ophører, og  D er det fortsættende selskab). Fusionsvederlaget  er aktier i datterselskabet, der kan...

 7. Arbejdsmiljøet ved udbud af renovationsarbejde

  DEFF Research Database (Denmark)

  Busck, Ole Gunni

  Forfatteren gennemførte 2003-2005 en undersøgelse for Branchearbejdsmiljådet for transport af danske kommuners praksis i forbindelse med udbud og udlicitering af renovationsopgaver. Formålet var at kortlægge og analysere erfaringerne med varetagelse af arbejdsmiljøhensyn i kommunernes udbud og dr...

 8. Udvendig efterisolering af gavle med præfabrikerede komponenter

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nørregaard, M.; Stampe, M.; Kjær, A.

  Rapporten bringer resultaterne af et demonstrationsprojekt, hvor en fritliggende gavl på hver af to ældre etageejendomme blev efterisoleret med præfabrikerede komponenter. Den ene gavl blev beklædt med komponenter af fiberbeton monteret fra stillads, den anden med store stålkassetter monteret med...... kran og lift....

 9. Vejrradarbaseret styring af spildevandsanlæg

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rasmussen, Michael R.; Thorndahl, Søren; Grum, Morten

  er i projektet opstillet en radarbaseret prognose for flow og/eller niveau ved et punkt i afløbssystemet i fem forskellige byer. Det er lykkes at prognosticer regn 1-2 timer frem ved brug af radar målingen og at prognosticer niveau og/eller flow en yderligger ½-1½ time frem i tiden ved brug af...... modeller for afløbssystemet. Projektet er i stor udstrækning gennemført ved sammenkobling af eksisterende teknologier. I fire af fem casestudier (Aalborg, Århus, Odense og Hvidovre) benyttes realtidsdata fra lokale vejrradarer (af DHI typen), mens der i den femte case (Holstebro) er benyttet historiske...

 10. Hvorfor lejere bliver sat ud af deres bolig

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Torben Heien; Christensen, Gunvor

  Antallet af lejere, der bliver sat ud af deres bolig, er steget fra 1499 i 2002 til 2589 i 2006. Lejere kan blive sat ud af deres bolig, hvis de ikke betaler deres husleje til tiden, eller hvis de ikke overholder husordenen det sted de bor. Denne rapport beskriver årsager til, at lejere bliver sat...... ud af deres boliger og baggrunden for stigningen i antallet af udsættelser. desuden beskriver rapporten konsekvenser af en udsættelse og kommer med en række anbefalinger til indsatsområder. Af afgørende betydning for, at lejere bliver sat ud af deres bolig, er lav indkomst, lavt rådighedsbeløb, stor...

 11. Vidensledelse og den sociale dimension i deling af viden

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lauring, Jakob

  2004-01-01

  imidlertid et alternativt syn på viden som i højere grad inddrager den sociale dimension ved vidensdeling - den socialkonstruktivistiske opfattelse. I denne artikel vil jeg beskæftige mig med den socialkonstruktivistiske opfattelse af viden og beskrive, hvorledes denne synsvinkel kan rette fokus mod nogle...... meget væsentlige problemstillinger ved organisatorisk adfærd, som man ofte kommer til at ignorere, hvis man i for høj grad baserer ledelsen på en funktionalistisk opfattelse af viden. Delingen af viden er en aktuel udfordring for anvendelse af viden i forretningssammenhæng. Det er hovedsageligt det, som...... gør vidensbegrebet interessant i forhold til ledelse af virksomheder. - Fokus på de sociale barrierer for deling af viden Jeg vil i det kommende illustrere, hvilke betydninger den sociale dimension i deling af viden kan have for videnledelse. Det vil jeg gøre gennem beskrivelser af to forskellige...

 12. Læremiddeltjek af Fandange - dansk for 5. klasse af Trine May og Susanne Arne-Hansen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen, Mette Vedsgaard

  2013-01-01

  Fandango 5 er skrevet af Trine May og Susanne Arne-Hansen og er første gang udgivet i 2009. Systemet er siden kommet i flere oplag. Fandango – dansk for 5. klasse består af en grundbog (264 sider) Arbejdsbog A (64 sider) Arbejdsbog B (64 sider), en lærervejledning (ca. 220 sider) og en hjemmeside...

 13. Lyden-af-Leg

  DEFF Research Database (Denmark)

  Toft, Herdis

  Præsentation af seniorforsker-projekt Lyden-af-Leg i et traderingsperspektiv og med indledende fokus på YouTube som traderings-platform.......Præsentation af seniorforsker-projekt Lyden-af-Leg i et traderingsperspektiv og med indledende fokus på YouTube som traderings-platform....

 14. Lejere der bliver sat ud af deres bolig

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen, Gunvor; Nielsen, Torben Heien

  Antallet af lejere, der bliver sat ud af deres bolig, er steget i perioden 2002-06. I 2006 blev 2600 husstande, svarende til 0,1 pct. af samtlige husstande i Danmark, sat ud af deres bolig. Stigningen er især sket i de fem største byer: København, Århus, Odense, Ålborg og Esbjerg. I dette...... skal give viden om, hvilke årsager der er til, at nogle lejere bliver sat ud af deres bolig, og hvorfor der er sket en stigning i antallet af udsættelser. Den endelige afrapportering af undersøgelsen af udsættelser i Danmark vil ske i foråret 2008. Undersøgelsen er finansieret af Socialministeriet....

 15. Typebestemmelse af de danske M. bovis stammer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kokotovic, Branko

  Mycoplasma bovis er en af de mest betydningsfulde mykoplasma i kvægbruget på verdensplan. Bakterien findes oftest i forbindelse med mastitis, lunge- og ledbetændelse, men andre kliniske manifestationer kan også forekomme. Der findes ikke præcise, nyere beregninger over konsekvenser af M. bovis...... relateret sygdomme, men det anses, at infektionen hvert år globalt set pålægger en økonomisk byrde til kvægbruget i en multimillion skala. M. bovis blev for første gang påvist i Danmark i 1981 og gennem 1980’erne har bakterien forårsaget store udbrud af mastitis. I de følgende årtier blev bakterien isoleret...... sporadisk fra mange forskellige kvægbesætninger, men på trods af en tilsyneladende stigende forekomst i 1990’erne, blev der ikke registret omfattende sundhedsmæssige problemer som følge af M. bovis smitte. Siden 2011 er M. bovis dog kommet i fokus igen på grund af alvorlige udbrud af især ledbetændelse, men...

 16. Retsplejelovens regulering af politiets adgang til teledata

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lentz, Lene Wacher

  2017-01-01

  Politiet kan som led i en strafferetlig efterforskning få adgang til en række data om telekommunikation efter retsplejeloven, hvis regulering nu må revideres i lyset af ”Tele2-sagen”, hvor EU-domstolen fandt, at en generel logningspligt for teleudbyderne til at sikre teledata til brug for eventue...

 17. Risiko eller fare. Åbning og lukning af teaterprocesser

  DEFF Research Database (Denmark)

  Krøgholt, I.

  Artiklen er en analyse af et rollespilsforløb. Forløbet undersøges med henblik på dets collaborative skabelsespraksis, idet der fokuseres på forløbsledelsens konstruktion af interaktivitet og deltagerrespons. I analysen gøres brug af Niklas Luhmanns modstilling af kalkulerbare risici og uforudsete...

 18. How does tuberculosis relate to HIV positive and HIV negative drug users?

  NARCIS (Netherlands)

  Keizer, S. T.; Langendam, M. M.; van Deutekom, H.; Coutinho, R. A.; van Ameijden, E. J.

  2000-01-01

  (1) To compare the incidence of active tuberculosis in HIV positive and HIV negative drug users. (2) To describe the main characteristics of the tuberculosis cases. A prospective study was performed from 1986 to 1996 as part of an ongoing cohort study of HIV infection in Amsterdam drug users. Data

 19. Parasitic diarrhoea in treatment-naïve HIV-positive patients ...

  African Journals Online (AJOL)

  Parasitic diarrhoea in treatment-naïve HIV-positive patients attending the University of Ilorin Teaching Hospital (UITH) Highly Active Antiretroviral Treatment ... Background: HIV is a public health issue with diarrhoea being the commonest gastrointestinal symptom especially in individuals with lower CD4+ cell counts.

 20. Changes in depression in a cohort of Danish HIV-positive individuals: time for routine screening

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rodkjaer, Lotte; Laursen, Tinne; Christensen, Nils B

  2011-01-01

  Background: The aim of this study was to follow a cohort of HIV-positive individuals for 3 years in order to assess changes in depression, adherence, unsafe sex and emotional strains from living with HIV. Methods: Participants were assessed for depression, adherence, emotional strain and unsafe sex...

 1. Improved access increases postpartum uptake of contraceptive implants among HIV-positive women in Rwanda

  NARCIS (Netherlands)

  Dhont, Nathalie; Ndayisaba, Gilles François; Peltier, Cécile Alexandra; Nzabonimpa, Aniceth; Temmerman, Marleen; van de Wijgert, Janneke

  2009-01-01

  Background Long-acting reversible contraceptives (LARCs) and sterilisation are the most cost-effective methods of contraception but are rarely used in sub-Saharan Africa partly due to limited access. Study design HIV-positive pregnant women attending two urban clinics in Rwanda were followed

 2. A comparison of quality of life between HIV positive and negative ...

  African Journals Online (AJOL)

  Objective: To analyse the health-related quality of life (HR-QOL) in two groups of diamondminers (HIVnegative and positive) in South Africa using three instruments. Two hypotheses were to be tested. One, was that the HR-QOL of HIV positive miners would be lower than that of HIV negative miners; and two, the selected ...

 3. Latent tuberculosis in HIV positive, diagnosed by the M. tuberculosis specific interferon-gamma test

  DEFF Research Database (Denmark)

  Brock, Inger; Ruhwald, Morten; Lundgren, Bettina

  2006-01-01

  Although tuberculosis (TB) is a minor problem in Denmark, severe and complicated cases occur in HIV positive. Since the new M. tuberculosis specific test for latent TB, the QuantiFERON-TB In-Tube test (QFT-IT) became available the patients in our clinic have been screened for the presence of latent...

 4. Latent tuberculosis in HIV positive, diagnosed by the M. tuberculosis specific interferon-gamma test

  DEFF Research Database (Denmark)

  Brock, Inger; Ruhwald, Morten; Lundgren, Bettina

  2006-01-01

  BACKGROUND: Although tuberculosis (TB) is a minor problem in Denmark, severe and complicated cases occur in HIV positive. Since the new M. tuberculosis specific test for latent TB, the QuantiFERON-TB In-Tube test (QFT-IT) became available the patients in our clinic have been screened...

 5. Bacillary angiomatosis in HIV-positive patient from Northeastern Brazil: a case report

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Renata Félix da Justa

  2011-10-01

  Full Text Available It is a report of disseminated bacillary angiomatosis (BA in a 23-year-old female patient, who is HIV-positive and with fever, weight loss, hepatomegaly, ascites, and papular-nodular skin lesions. The clinical and diagnostic aspects involved in the case were discussed. Bacillary angiomatosis must always be considered in the diagnosis of febrile cutaneous manifestations in AIDS.

 6. Human Papilloma Virus and Cervical Cancer Education Needs among HIV-Positive Haitian Women in Miami.

  Science.gov (United States)

  Kenya, Sonjia; Carrasquillo, Olveen; Fatil, Marie; Jones, Jamal; Jean, Chrystelle; Huff, India; Kobetz, Erin

  2015-01-01

  Haitian immigrant women, the largest growing Black ethnic group in Miami, experience the highest rates of cervical cancer and account for one of the largest populations diagnosed with human immunodeficiency virus/acquired immunodeficiency syndrome (HIV/AIDS) in South Florida. Using community-based participatory research methods, we conducted a pilot study to examine human papilloma virus (HPV)/cervical cancer knowledge and identify intervention preferences among HIV positive Haitian women. Community health workers conducted three focus groups with 21 HIV-positive Haitian women. All sessions were conducted in Haitian Kreyol, digitally recorded, and subsequently interpreted and transcribed into English. The first focus group assessed HPV/cervical cancer knowledge, the second session explored HPV/cervical cancer considerations specific to HIV-positive women, and the third focus group discussed HPV/cervical cancer screening and intervention preferences. Data analysis was guided by a grounded theory approach. Our sample had limited HPV/cervical cancer knowledge. Misconceptions about screening, transmission, and treatment were common. Participants felt that stigma by providers impacted negatively the care they received and that stigma by the community diminished social support. Strong support for culturally tailored interventions to improve HPV/cervical cancer knowledge was expressed. Although no participants had participated in research previously, all were willing to participate in future trials. There is critical need for culturally relevant interventions to improve HPV/cervical cancer knowledge among HIV-positive Haitian women. Copyright © 2015 Jacobs Institute of Women's Health. Published by Elsevier Inc. All rights reserved.

 7. Ethnographic experiences of HIV-positive nurses in managing stigma at a clinic in rural Uganda

  NARCIS (Netherlands)

  Kyakuwa, M.

  2009-01-01

  This paper explores the workplace experiences of HIV-positive nurses and their attempts to manage HIV/AIDS stigma. An HIV diagnosis can have a major impact on an individual's psychological and emotional wellbeing. Moreover, caring for those suffering from chronic HIV-related illnesses comes with

 8. The pattern of hearing disorders in HIV positive patients on anti ...

  African Journals Online (AJOL)

  Objectives: To determine if patients on Anti - retroviral drugs (ARVs) develop hearing impairment. Design: The comprehensive care clinic (CCC), Kenyatta National Hospital (KNH), Nairobi. Setting: Case controlled study. Subjects: Two hundred and seventy one human immunodeficiency virus (HIV) positive patients on ARVs ...

 9. Risky Behaviors among HIV-Positive Female Sex Workers in Northern Karnataka, India

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Apoorva Jadhav

  2013-01-01

  Full Text Available Purpose. Little is known about the risky sexual behaviors of HIV-positive female sex workers (FSWs in the developing world, which is critical for programmatic purposes. This study aims to shed light on their condom use with regular clients as well as husband/cohabiting partner, a first in India. Methods. Multivariate logistic regression analyses for consistent condom use with regular clients and husband/cohabiting partner are conducted for the sample of 606 HIV-positive FSWs. Results. Older FSWs are 90% less likely and nonmobile FSWs are 70% less likely to consistently use condoms. FSWs on ART are 3.84 times more likely to use condoms. Additionally, FSWs who changed their occupation after HIV diagnosis are 70% less likely to use condoms. FSWs who are currently cohabiting are more likely to consistently use condoms with repeat clients and are 3.22 times more likely to do so if they have felt stigma associated with being HIV-positive. FSWs who have multiple repeat clients, and who do not know the sexual behavior of these clients, are more likely to use condoms consistently. Conclusion. This study would help inform programs to target the following particularly vulnerable HIV-positive FSWs: those who are older, those who changed their occupation post-HIV diagnosis, and those who are nonmobile.

 10. Fertility desires and condom use among HIV-positive women at an ...

  African Journals Online (AJOL)

  As access to anti-retroviral therapy (ART) increases in sub-Saharan Africa, fertility and contraception patterns are likely to change. Two hundred HIV-positive women at an ART roll-out site in Zimbabwe responded to a questionnaire on fertility desires and condom use. Ten women (5%) reported planning a pregnancy in the ...

 11. Keeping the secret: how HIV-positive children in Iringa, Tanzania ...

  African Journals Online (AJOL)

  Journal of Child and Adolescent Mental Health ... The objective of this paper is to explore how HIV-positive children respond to: (1) the disclosure process; and (2) the perceived need for secrecy and silence concerning ... The children received disclosure about their status from healthcare workers rather than caregivers.

 12. Disease patterns and causes of death of hospitalized HIV-positive adults in West Africa

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lewden, Charlotte; Drabo, Youssoufou J; Zannou, Djimon M

  2014-01-01

  OBJECTIVE: We aimed to describe the morbidity and mortality patterns in HIV-positive adults hospitalized in West Africa. METHOD: We conducted a six-month prospective multicentre survey within the IeDEA West Africa collaboration in six adult medical wards of teaching hospitals in Abidjan, Ouagadou...

 13. HIV-Positive Mothers' Communication about Safer Sex and Std Prevention with Their Children

  Science.gov (United States)

  Murphy, Debra A.; Roberts, Kathleen Johnston; Herbeck, Diane M.

  2012-01-01

  Mothers play an important role in promoting the sexual health of their adolescent children. Fifty-seven HIV-positive mothers with adolescent children participated in an in-depth, qualitative interview regarding whether they have talked to their children about safer sex and sexually transmitted disease (STD) prevention, including at what age they…

 14. Infant feeding methods among HIV-positive mothers in Yei County ...

  African Journals Online (AJOL)

  2016-08-03

  Aug 3, 2016 ... a mother is HIV-positive, exclusive replacement feeding. (e.g. with infant formula) is usually recommended provided it is affordable and safe. This is often not ... logistic regression model was used and odds ratio obtained for the factors that have significant association with choice of exclusive breast feeding, ...

 15. Avascular necrosis of the femoral head in HIV positive patients-an ...

  African Journals Online (AJOL)

  Abstract. 26 consecutive patients (37 hips) with avascular necrosis (AVN) of the femoral head treated surgically at our institution from 1999 to 2008 were reviewed . The aims of the study were to evaluate the risk factors associated with AVN in HIV positive and HIV negative individuals, and assess early response to total hip ...

 16. HIV-positive MSM's knowledge of HPV and anal cancer self-sampling: A scoping review.

  Science.gov (United States)

  Poon, M K L; Wong, J P H; Li, A T W; Manuba, M; Bisignano, A; Owino, M; Vahabi, M

  2018-02-01

  Human papillomavirus (hpv) infection is the cause of anal squamous cell cancer (ascc) in 80% of cases. Available research has also shown high prevalence of anal hpv infection among men who have sex with men (msm). However, hpv vaccination is low among msm in Canada. In light of this information, we conducted a scoping review with the aim of exploring (1) the knowledge of hpv and anal cancer among hiv-positive msm and (2) the acceptability of hpv and anal cancer self-sampling in this population. In conducting the review, we searched five electronic databases for peer-reviewed articles and abstracts published in English, between 2007 and 2017. A total of 803 articles were retrieved; after accounting for duplicates ( n= 40) and unmet criteria ( n= 754), a total of 794 articles were excluded. A final total of nine articles were used in this review. Results of this review show that hiv-positive msm have limited knowledge regarding the risks of anal cancer associated with hiv and hpv coinfection. Furthermore, there is limited research on hpv and anal cancer self-sampling in this population. However, the review of available studies suggested that hiv-positive msm were open to anal cancer self-sampling. It also identified potential barriers to self-sampling. In conclusion, we provide suggestions and future directions for policy-makers and educators to develop inclusive and accessible strategies to reach hiv-positive msm regarding anal cancer education and self-screening.

 17. 5. Motor skills and verbal fluency in HIV positive older adults in Rural ...

  African Journals Online (AJOL)

  46987.2

  ABSTRACT. Objectives: To investigate the performance of HIV infected older adults resident in a rural area in Eastern. Zambia with low education level on the motor skills and verbal fluency. Materials and Methods: A quantitative and cross sectional study consisting of 28 HIV positive and 22 HIV negative rural resident ...

 18. sexual risk behaviour among hiv-positive persons in kumasi, ghana

  African Journals Online (AJOL)

  David Ofori-Adjei

  2012-03-01

  Mar 1, 2012 ... cent CD4 cell count, current health status, year partici- pants first tested HIV positive, HIV related ..... 17. Kalichman SC, Ramachandran B, Catz S. Adher- ence to combination antiretroviral therapies in HIV patients of low health literacy. J Gen Int Med. 1999; 14:267-273. 18. Ghana Statistical Survey and ...

 19. Avascular necrosis of the femoral head in HIV positive patients-an ...

  African Journals Online (AJOL)

  26 consecutive patients (37 hips) with avascular necrosis (AVN) of the femoral head treated surgically at our institution from 1999 to 2008 were reviewed . The aims of the study were to evaluate the risk factors associated with AVN in HIV positive and HIV negative individuals, and assess early response to total hip ...

 20. Attendance at an outpatient follow-up clinic by HIV-positive ...

  African Journals Online (AJOL)

  The primary objective of this study was to examine the rate of attendance at the first clinic appointment post discharge from a period of psychiatric hospitalisation in HIV-positive psychiatric patients initiated on ART as inpatients. A secondary objective was to determine which factors, if any, were associated with clinic ...

 1. HIV-positive patients' and their families' comprehension of HIV- and ...

  African Journals Online (AJOL)

  HIV-positive patients' and their families' comprehension of HIV- and AIDS-related information. ... perceived that pre- and post-counselling provided an opportunity for information sharing, but that they need health care workers to spend more time with them, to be non-judgemental and to make more use of visual aids.

 2. Aminoglycoside-induced hearing loss in HIV-positive and HIV ...

  African Journals Online (AJOL)

  Of 115 patients who were genetically screened, none had MT-RNR1 mutations. Conclusion. Ototoxic hearing loss is common in MDR-TB patients treated with aminoglycosides. HIV-positive patients are at increased risk of ototoxicity. Auditory monitoring and auditory rehabilitation should be an integral part of the package of ...

 3. A review of viral hepatitis in HIV positive patients using UBTH as ...

  African Journals Online (AJOL)

  Introduction: Nigeria belongs to the group of countries highly endemic for viral hepatitis, unfortunately little is known about the burden of co-infection in HIV positive patients and the interaction between these two viruses as it affects the natural history of viral hepatitis, management and prevalence. Methods: This work was ...

 4. Michigan judge rules that HIV-positive man not a bioterrorist.

  Science.gov (United States)

  Sinclair, Kelly

  2010-10-01

  On 2 June 2010, the trial court in Macomb County, Michigan, dismissed charges against an HIV-positive man brought under the state's "bioterrorism" statute. David Allen was charged in November under a provision of the statute that prohibits the manufacture, delivery, possession, use or release of a harmful biological substance.

 5. Development of a definition for Rapid Progression (RP) of renal function in HIV-positive persons

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kamara, David A; Nielsen, Lene Ryom; Ross, Michael

  2014-01-01

  No consensus exists on how to define abnormally rapid deterioration in renal function (Rapid Progression, RP). We developed an operational definition of RP in HIV-positive persons with baseline estimated glomerular filtration rate (eGFR) >90ml/min/1.73m2 (using Cockcroft Gault) in the Data...

 6. Sexual and reproductive health in HIV-positive women: a dedicated clinic improves service.

  Science.gov (United States)

  Coyne, Katherine M; Hawkins, F; Desmond, N

  2007-06-01

  We run a one-stop clinic for HIV-positive women, offering sexually transmitted infection screening, cervical cytology and family planning. We completed an audit cycle, and showed that all aspects of our care had improved since the introduction of this integrated service.

 7. HIV-positive patients in the intensive care unit: A retrospective audit ...

  African Journals Online (AJOL)

  HIV-positive patients had a median CD4 count of 232.5 (interquartile range 59 - 459) cells/μL. Respiratory illness, mainly community-acquired pneumonia, accounted for 30.7% of ICU admissions. ICU and hospital mortality rates were 25.3% and 34.7%, respectively. Predictors of ICU mortality included an Acute Physiology ...

 8. Detection of drug-induced dyslipidaemia in HIV-positive patients ...

  African Journals Online (AJOL)

  Purpose: To determine whether protease inhibitors (PIs) cause hypercholesterolaemia and hypertriglyceridaemia, and to assess the influence of sex and age on serum total cholesterol (TC) and triglycerides (TG), and the level of adherence to therapeutic laboratory monitoring guidelines in HIV positive patients in the ...

 9. Adequacy of Mental Health Services for HIV-Positive Patients with Depression

  DEFF Research Database (Denmark)

  Choi, Stephanie K Y; Boyle, Eleanor; Cairney, John

  2016-01-01

  BACKGROUND: Major depression can profoundly impact clinical and quality-of-life outcomes of people living with HIV, and this disease is underdiagnosed and undertreated in many HIV-positive individuals. Here, we describe the prevalence of publicly funded primary and secondary mental health service...

 10. Fertility desire and family-planning demand among HIV-positive ...

  African Journals Online (AJOL)

  Little information exists about desire to have children and family-planning use among HIV-positive individuals and how this may vary according to individual, social, health and demographic characteristics, especially in developing countries. To assess these topics in Ethiopia, a facility-based cross-sectional study was ...

 11. A comparison of the clinical features of depression in HIV-positive ...

  African Journals Online (AJOL)

  Conclusion: These findings show that the clinical and associated features of depression differ between HIV-Positive and HIV-Negative patients, thus requiring different management approaches and further studies related to HIV-related depression. Key words: Clinical features; Depression; HIV/AIDS; Uganda ...

 12. Sarcoma Botyroides of the Cervix in a HIV Positive 45 Year Old ...

  African Journals Online (AJOL)

  Conclusion: The need for a high index of suspicion of sarcoma botyroides of the cervix must be borne in mind when making a diagnosis on all cervical polypoidal masses. Also the importance of looking out for lesions and malignancies on all HIV positive patients cannot be over-emphasized. Key Words: Sarcoma botyroides ...

 13. Medicinal herbs used by HIV-positive people in Lesotho | Mugomeri ...

  African Journals Online (AJOL)

  Background: The use of medicinal herbs whose efficacy and toxicities are not known by HIV-positive people in Lesotho is a threat to the effectiveness of antiretroviral treatment. This study ... need to be explored. Key words: Allium sativum; Anti-retroviral treatment; Dicoma anomala; Herb-drug interaction; HIV; Medicinal herb ...

 14. Assessment of HIV-positive in-patients using the International ...

  African Journals Online (AJOL)

  Assessment of HIV-positive in-patients using the International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) at Chris Hani Baragwanath Hospital, ... may serve as a baseline for developing appropriate and context-sensitive rehabilitation interventions and management strategies for people living with HIV or AIDS.

 15. Risk factors for HIV positivity among more than 3,400 Tanzanian women

  DEFF Research Database (Denmark)

  Faber, Mette Tuxen; Munk, Christian; Mwaiselage, Julius

  2017-01-01

  test. Multivariable logistic regression models estimating odds ratios (OR) and 95% confidence intervals (CI) were used. The overall HIV prevalence was 10.2%. HIV-positive women were more likely to have high-risk (HR) HPV detected (OR = 4.11; 95% CI: 3.23–5.24) and clinically visible genital warts (OR...

 16. Being and Becoming “Fully Human” in an Hiv-Positive World: Hiv ...

  African Journals Online (AJOL)

  Feminists have researched the link between gender and HIV/AIDS and shown that women are not always morally responsible for being HIV-positive. This article contributes to the debate by presenting a systematic discussion of women's experience of HIV/AIDS and spirituality. It offers a model of full humanity that interprets ...

 17. Parasitic diarrhoea in treatment-naïve HIV-positive patients ...

  African Journals Online (AJOL)

  2016-11-09

  Nov 9, 2016 ... parasitic agent. Methods: 250 HIV positive and 250 HIV negative participants were recruited. Stool and blood samples were taken from all participants. Macroscopic and microscopic ..... Table 4: Relationship between hygiene practice, source of water and diarrhoea in HIV patients. Diarrhoea. Hygiene ...

 18. Tuberculosis among HIV-positive patients across Europe: changes over time and risk factors

  NARCIS (Netherlands)

  Kruk, Alexey; Bannister, Wendy; Podlekareva, Daria N.; Chentsova, Nelly P.; Rakhmanova, Aza G.; Horban, Andrzej; Domingo, Perre; Mocroft, Amanda; Lundgren, Jens D.; Kirk, Ole; Losso, M.; Elias, C.; Vetter, N.; Zangerle, R.; Karpov, I.; Vassilenko, A.; Mitsura, V. M.; Suetnov, O.; Clumeck, N.; de Wit, S.; Delforge, M.; Colebunders, R.; Vandekerckhove, L.; Hadziosmanovic, V.; Kostov, K.; Begovac, J.; Machala, L.; Sedlacek, D.; Nielsen, J.; Kronborg, G.; Benfield, T.; Larsen, M.; Gerstoft, J.; Katzenstein, T.; Hansen, A.-B. E.; Skinhøj, P.; Pedersen, C.; Ostergaard, L.; Zilmer, K.; Ristola, M.; Katlama, C.; Viard, J.-P.; Girard, P.-M.; Livrozet, J. M.; Vanhems, P.; Pradier, C.; Dabis, F.; Neau, D.; Rockstroh, J.; Reiss, P.

  2011-01-01

  To describe temporal changes in the incidence rate of tuberculosis (TB) (pulmonary or extrapulmonary) among HIV-positive patients in western Europe and risk factors of TB across Europe. Poisson regression models were used to determine temporal changes in incidence rate of TB among 11,952 patients

 19. Disseminated Penicillium marneffei sepsis in a HIV-positive Thai woman in Denmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mens, Helene; Højlyng, Niels; Arendrup, Maiken Cavling

  2004-01-01

  We report the first case of disseminated Penicillium marneffei infection, in a 32-y-old HIV positive Thai woman, in Denmark. Untreated it is a life-threatening infection. Therefore it is extremely important to consider P. marneffei in patients who are immunocompromized and who have been travelling...

 20. Tetanus infection in an HIV-positive patient with a history of prior ...

  African Journals Online (AJOL)

  An HIV-positive woman (previously vaccinated against tetanus) presented with tetanus infection after uvulectomy and manual vacuum aspiration (MVA).The course of her disease and treatment exposed critical issues in the proper prophylaxis and management of tetanus, particularly in a limited-resource setting with a high ...

 1. Morbidity and mortality of black HIV-positive patients with end-stage ...

  African Journals Online (AJOL)

  Methods. This retrospective study compared the incidences of vascular and infectious morbidity and mortality in black HIV-positive patients with those in a group of HIV-negative patients matched for ethnicity, age and gender. All the patients were receiving chronic haemodialysis in the medically insured healthcare sector of ...

 2. Predicting the short-term risk of diabetes in HIV-positive patients

  DEFF Research Database (Denmark)

  Petoumenos, Kathy; Worm, Signe W; Fontas, Eric

  2012-01-01

  HIV-positive patients receiving combination antiretroviral therapy (cART) frequently experience metabolic complications such as dyslipidemia and insulin resistance, as well as lipodystrophy, increasing the risk of cardiovascular disease (CVD) and diabetes mellitus (DM). Rates of DM and other...

 3. Symptomatic primary cytomegalovirus infection in a HIV-positive pregnant woman.

  LENUS (Irish Health Repository)

  Bergin, Sarah

  2014-12-01

  We describe a case of symptomatic primary Cytomegalovirus infection in a HIV-positive pregnant woman on antiretroviral treatment with a CD4 count >200 × 10(6)\\/l requiring intravenous ganciclovir. No adverse consequences from ganciclovir or evidence of congenital Cytomegalovirus infection were found.

 4. The role of children in their HIV-positive parents' management of ...

  African Journals Online (AJOL)

  The role of children in their HIV-positive parents' management of antiretroviral therapy in Uganda. Ruth Nalugya, Steven Russell, Flavia Zalwango, Janet Seeley. Abstract. Adjustment to life on antiretroviral therapy (ART) and living with HIV as a long-term chronic condition, pose significant medical, social and economic ...

 5. Double-blind trial of bestatin in HIV-positive patients

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hørding, M; Gøtzsche, P C; Dalh Christensen, L

  1990-01-01

  Twenty-two HIV-positive homosexual men with a moderately impaired immune system were randomized to bestatin capsules 60 mg a day or placebo for 4 weeks. None suffered from opportunistic infections. The immunomodulating effect of bestatin was investigated by lymphocyte proliferation assay with pok...

 6. Transportation vulnerability as a barrier to service utilization for HIV-positive individuals.

  Science.gov (United States)

  Sagrestano, Lynda M; Clay, Joy; Finerman, Ruthbeth; Gooch, Jennifer; Rapino, Melanie

  2014-01-01

  Research suggests that transportation vulnerability can negatively impact adherence to HIV-related medical treatment. Moreover, transportation can be a barrier to accessing ancillary services which can increase positive health outcomes for HIV-positive individuals. This study examines transportation vulnerability and its impact on HIV-related health and ancillary service utilization in the Mid-South Region. Focus groups and interviews were conducted with service providers and HIV-positive individuals, and survey data were collected from HIV-positive individuals (N=309) using the five A's of access to frame transportation vulnerability: availability, accessibility, accommodation, affordability, and acceptability. Study results indicate that transportation vulnerability can present significant barriers to service utilization for HIV-positive individuals, including insufficient transportation infrastructure, incompatible fit between transportation and health systems, and insensitivity to privacy issues. One consequence of transportation vulnerability is reliance upon weaving together multiple modes of transport to access care and ancillary services, creating additional barriers to service utilization and medical adherence. The research team recommends more investment in public transit systems, expanded services, and innovative approaches to solving procedural problems.

 7. Aerobic endurance in HIV-positive young adults and HIV-negative ...

  African Journals Online (AJOL)

  2015-03-09

  Mar 9, 2015 ... The objective of this study was to determine the difference in VO2max between HIV-negative and HIV-positive individuals in Blantyre, Malawi. Methods. Fifty five participants (17 males and 38 females) who have HIV and were not taking antiretroviral medication and 78 HIV-negative participants (45.

 8. HIV-positive patients’ and their families’ comprehension of HIV- and AIDS-related information

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gedina E. de Wet

  2013-04-01

  Full Text Available Despite acknowledgement of the importance of sharing HIV- and AIDS-related information with people living with HIV, it is still unclear as to what their actual comprehension is of this information. This research was part of a larger project, Tswaragano, conducted in the North-West Province, South Africa, which explored and described the competence, ability and strengths of the family of the HIV-positive patient during home support. This research focused on Potchefstroom in the North-West Province. This article focuses on research with the objective being to explore and describe the comprehension of HIV-positive patients and their families with regard to HIV- and AIDS-related information, and to formulate recommendations to improve their comprehension of this information. A quantitative, explorative and descriptive survey design was followed. Data were collected by means of questionnaires completed by HIV-positive patients (n= 79 and their family members (n= 34. Descriptive statistical analysis by means of frequency analysis was conducted. Ethical considerations and mechanisms to enhance validity and reliability are discussed. The results indicated that both HIV-positive respondents and their families face social and financial challenges due to unemployment and low income. A strength found in this research is that the majority of respondents are linked to a church, which can be a valuable platform to share information on HIV and AIDS. With regards to sharing, sources and comprehension of HIV- and AIDS-related information, it is apparent that respondents perceived that pre- and post-counselling provided an opportunity for information sharing, but that they need health care workers to spend more time with them, to be non-judgemental and to make more use of visual aids. It furthermore seems that the majority of HIV-positive respondents in this study did comprehend the need for and negotiate for safer sexual practices. It was concluded that although

 9. HIV-positive patients’ and their families’ comprehension of HIV- and AIDS-related information

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gedina E. de Wet

  2013-04-01

  Full Text Available Despite acknowledgement of the importance of sharing HIV- and AIDS-related information with people living with HIV, it is still unclear as to what their actual comprehension is of this information. This research was part of a larger project, Tswaragano, conducted in the North-West Province, South Africa, which explored and described the competence, ability and strengths of the family of the HIV-positive patient during home support. This research focused on Potchefstroom in the North-West Province. This article focuses on research with the objective being to explore and describe the comprehension of HIV-positive patients and their families with regard to HIV- and AIDS-related information, and to formulate recommendations to improve their comprehension of this information. A quantitative, explorative and descriptive survey design was followed. Data were collected by means of questionnaires completed by HIV-positive patients (n = 79 and their family members (n = 34. Descriptive statistical analysis by means of frequency analysis was conducted. Ethical considerations and mechanisms to enhance validity and reliability are discussed. The results indicated that both HIV-positive respondents and their families face social and financial challenges due to unemployment and low income. A strength found in this research is that the majority of respondents are linked to a church, which can be a valuable platform to share information on HIV and AIDS. With regards to sharing, sources and comprehension of HIV- and AIDS-related information, it is apparent that respondents perceived that pre- and post-counselling provided an opportunity for information sharing, but that they need health care workers to spend more time with them, to be non-judgemental and to make more use of visual aids. It furthermore seems that the majority of HIV-positive respondents in this study did comprehend the need for and negotiate for safer sexual practices. It was concluded that

 10. Det er det, de unge vil have. En analyse af studerendes præferencer i relation til undervisning

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Yosef Bhatti

  2014-03-01

  Full Text Available Artiklen undersøger de studerendes forventninger til undervisere og undervisning gennem et survey af ca. 200 grunduddannelses- og overbygnings­­studerende og finder, at der er stærkere præferencer for underviserens forelæsning og gennemgang af pensum i forhold til mere inddragende og perspektiverende undervisning. Ligeledes undersøges demografiske, strukturelle samt subjektive karakteristikas evne til at forklare variationer i de studerendes præferencer. Mod forventning finder vi, at de studerendes præferencer til underviser og undervisning kun i meget ringe grad kan forklares ved de undersøgte faktorer.  The paper examines students' expectations regarding teachers and teaching through a survey of approximately 200 BA and MA students. The findings suggest that students generally prefer lectures and presentations of the curriculum given by teachers rather than alternative methods of curriculum delivery. Demographic, structural and subjective characteristics of the students are included in models to explain variations in student preferences. Contra to our expectations, we find that the preferences of the students regarding teachers and teaching methods are only to a very limited extent explained by the included variables.

 11. Missed opportunities: poor linkage into ongoing care for HIV-positive pregnant women in Mwanza, Tanzania.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Deborah Watson-Jones

  Full Text Available Global coverage of prevention of mother-to-child (PMTCT services reached 53% in 2009. However the number of pregnant women who test positive for HIV in antenatal clinics and who link into long-term HIV care is not known in many resource-poor countries. We measured the proportion of HIV-positive pregnant women in Mwanza city, Tanzania, who completed the cascade of care from antenatal HIV diagnosis to assessment and engagement in care in adult HIV clinics.Thirty antenatal and maternity ward health workers were interviewed about PMTCT activities. Nine antenatal HIV education sessions were observed. A prospective cohort of 403 HIV-positive women was enrolled by specially-trained clinicians and nurses on admission to delivery and followed for four months post-partum. Information was collected on referral and attendance at adult HIV clinics, eligibility for highly active antiretroviral therapy (HAART and reasons for lack of attendance.Overall, 70% of PMTCT health workers referred HIV-positive pregnant women to the HIV clinic for assessment and care. Antenatal HIV education sessions did not cover on-going care for HIV-infected women. Of 310 cohort participants tested in pregnancy, 51% had received an HIV clinic referral pre-delivery. Only 32% of 244 women followed to four months post-partum had attended an HIV clinic and been assessed for HAART eligibility. Non-attendance for HIV care was independently associated with fewer antenatal visits, poor PMTCT prophylaxis compliance, non-disclosure of HIV status, and non-Sukuma ethnicity.Most women identified as HIV-positive during pregnancy were not assessed for HAART eligibility during pregnancy or in the first four months post-partum. Initiating HAART at the antenatal clinic, improved counselling and linkages to care between PMTCT and adult HIV treatment services and reducing stigma surrounding disclosure of HIV results would benefit on-going care of HIV-positive pregnant women.

 12. Hepatitis C virus reinfection incidence and treatment outcome among HIV-positive MSM.

  Science.gov (United States)

  Martin, Thomas C S; Martin, Natasha K; Hickman, Matthew; Vickerman, Peter; Page, Emma E; Everett, Rhiannon; Gazzard, Brian G; Nelson, Mark

  2013-10-23

  Liver disease secondary to hepatitis C virus (HCV) infection in the context of HIV infection is one of the leading non-AIDS causes of death. Sexual transmission of HCV infection among HIV-positive MSM appears to be leading to increased reports of acute HCV infection. Reinfection after successful treatment or spontaneous clearance is reported among HIV-positive MSM but the scale of reinfection is unknown. We calculate and compare HCV reinfection rates among HIV-positive MSM after spontaneous clearance and successful medical treatment of infection. Retrospective analysis of HIV-positive MSM with sexually acquired HCV who subsequently spontaneously cleared or underwent successful HCV treatment between 2004 and 2012. Among 191 individuals infected with HCV, 44 were reinfected over 562 person-years (py) of follow-up with an overall reinfection rate of 7.8/100 py [95% confidence interval (CI) 5.8-10.5]. Eight individuals were subsequently reinfected a second time at a rate of 15.5/100 py (95% CI 7.7-31.0). Combining all reinfections, 20% resulted in spontaneous clearance and treatment sustained viral response rates were 73% (16/22) for genotypes one and four and 100% (2/2) for genotypes two and three. Among 145 individuals with a documented primary infection, the reinfection rate was 8.0 per 100 py (95% CI 5.7-11.3) overall, 9.6/100 py (95% CI 6.6-14.1) among those successfully treated and 4.2/100 py (95% CI 1.7-10.0) among those who spontaneously cleared. The secondary reinfection rate was 23.2/100 py (95% CI 11.6-46.4). Despite efforts at reducing risk behaviour, HIV-positive MSM who clear HCV infection remain at high risk of reinfection. This emphasizes the need for increased sexual education, surveillance and preventive intervention work.

 13. Rapid Serological Tests Ineffectively Screen for HIV Exposure in HIV-Positive Infants.

  Science.gov (United States)

  Urick, Brittany; Fong, Youyi; Okiira, Christopher; Nabukeera-Barungi, Nicolette; Nansera, Denis; Ochola, Emmanuel; Nteziyaremye, Julius; Bigira, Victor; Ssewanyana, Isaac; Olupot-Olupot, Peter; Peter, Trevor; Ghadrshenas, Anisa; Vojnov, Lara; Kiyaga, Charles

  2018-03-01

  Data on the performance and utility of rapid serological tests in infants to determine HIV exposure are unclear and in some instances contradictory. This study sought to understand the performance of rapid serological tests in high HIV burden, high Option B+ coverage settings to be used as an HIV exposure screening tool. A total of 3600 infants up to 24 months of age at 4 regional hospitals in Uganda were systematically enrolled and tested simultaneously using both HIV rapid serological and nucleic acid-based tests. Only 58 of the 94 HIV-positive infants who received both rapid serological and nucleic acid-based tests were positive with the rapid serological test (sensitivity: 61.7%; 95% confidence interval: 51.1 to 71.5). Using rapid serological tests to screen infants for exposure to HIV and follow-up nucleic acid-based testing would have missed 38.3% (36 of 94) of HIV-positive infants. Finally, several HIV-positive infants who were negative by rapid serological test presented to well-child entry points and were considered healthy. All 3 HIV-positive infants presenting to outreach and immunization were negative by rapid serological testing and 73% (8 of 11) presenting to outpatient. These data suggest that the use of rapid serological tests may have inadequate performance as an indicator of exposure and potential HIV infection among infants presenting at both well-child (immunization and community outreach) and sick-infant (nutrition and inpatient) entry points. To improve the identification of HIV-positive infants, nucleic acid-based testing should instead be considered in infants aged younger than 18 months.

 14. Guide til evaluering af Den motiverende samtale

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lunde, Anita; Douw, Karla

  UC Lillebælt har på baggrund af kommunale henvendelser udarbejdet et kursusforløb om Den motiverende samtale (DMS). I en efterfølgende evaluering af forløbet har en nedsat projektgruppe udarbejdet en guide til selvevaluering med fokus på kompetenceudvikling af kursusdeltagerne. For at sikre...... dog også andre kommunikationsmodeller, og DMS indgår i fragmenter. Det er særligt delen om ambivalens og forandringshjulet der fremhæves fra DMS. Evalueringen af SEG peger på følgende: Selvevaluering er mest meningsfyldt, når DMS jævnligt anvendes, hvorfor målgruppen for SEG med fordel kan beskrives...

 15. Måling af stress hos mink

  DEFF Research Database (Denmark)

  Malmkvist, Jens

  2010-01-01

  temadagen præsenteres nye resultater og metoder til at vurdere stress hos mink. I en metode måles koncentrationen af nedbrydningsprodukter af hormonet cortisol i gødning fra mink. Der er en række fordele ved denne metode, frem for blodprøvetagning. Forsøg viste, at hovedparten af cortisol udskilles i fæces...... (83 %) frem for i urin (17 %), samt at omsætningen af radioaktivt mærket cortisol ikke er forskellig mellem mink med hhv. lav og høj forekomst af stereotypi. Denne viden kan bruges til bedre at forstå koblingen f.eks. unormal adfærd og stress hos mink.......Sammendrag Stress indgår som et element ved vurdering af dyrevelfærd. Endvidere kan stress mål anvendes i undersøgelser, hvor forskellige typer af avl, burmiljø og pasning af mink sammenlignes. Men hvad er stress egentlig og hvordan måles det? Er unormal adfærd koblet til stress hos mink? På...

 16. Evaluering af den ernæringsmæssige kvalitet af madordninger i daginstitutioner

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Marie Heyn; Lassen, Anne Dahl; Christensen, Lene Møller

  anbefalinger i relation til planlægningen af deres menuplan. Dog blev kun lidt over en tredjedel af institutionerne (36 %) vurderet til at opfylde alle eller stort set alle anbefalinger (26 point eller flere). Lidt bedre til at opfylde anbefalingerne var de daginstitutioner, der planlagde frokostmenuerne...

 17. Risk factors for anal high-grade squamous intraepithelial lesions in HIV-positive MSM: is targeted screening possible?

  NARCIS (Netherlands)

  Siegenbeek van Heukelom, Matthijs L.; Marra, Elske; de Vries, Henry J. C.; Schim van der Loeff, Maarten F.; Prins, Jan M.

  2017-01-01

  HIV-positive MSM are at increased risk for developing anal squamous cell carcinoma. Detection of precursor lesions of anal cancer [anal high-grade squamous intraepithelial lesions (HSIL)] is cumbersome and expensive. Our objective was to identify potential risk factors for anal HSIL in HIV-positive

 18. Student Sexual Orientation, Promiscuity and Urban Acculturation as Factors That Influence Teacher Judgments about HIV[Positive] Students

  Science.gov (United States)

  Cruce, Michael K.; Stinnett, Terry A.; Choate, Kurt T.

  2003-01-01

  Attributions toward HIV[positive] adolescents made by teacher education students who graduated from rural or urban high schools were examined. Participants read vignettes in which level of promiscuity and sexual orientation were varied, then completed a rating scale that reflected various attitudes toward HIV[positive] students. The vignette…

 19. Mental Health Pathways from Interpersonal Violence to Health-Related Outcomes in HIV-Positive Sexual Minority Men

  Science.gov (United States)

  Pantalone, David W.; Hessler, Danielle M.; Simoni, Jane M.

  2010-01-01

  Objective: We examined mental health pathways between interpersonal violence (IPV) and health-related outcomes in HIV-positive sexual minority men engaged with medical care. Method: HIV-positive gay and bisexual men (N = 178) were recruited for this cross-sectional study from 2 public HIV primary care clinics that treated outpatients in an urban…

 20. Síndromes afásicos corticales y su repercusión en la gramática

  OpenAIRE

  Hernando-Garreta, Alicia

  2012-01-01

  El lenguaje es una actividad compleja que permite la comunicación y la representación de la realidad, por lo que es un eslabón esencial en el intercambio social. Así pues, vinculamos el lenguaje al pensamiento y al conocimiento, realidades propias del hombre. La organización del lenguaje en el cerebro humano se dispone en múltiples áreas interrelacionadas que trabajan de manera cooperativa, pero, ¿qué ocurre cuando una de estas regiones ha sido dañada? Esto es lo que sucede en un individuo qu...

 1. Lyden af musik - er lyden af idealisme

  DEFF Research Database (Denmark)

  Eigtved, Michael

  2015-01-01

  Programartiklen til Det Ny Teaters opsætning af Rodgers & Hammersteins The Sound of Music, undersøger musicalgenrens - og især de konkrete ophavsmænds- affinitet til fremstillingen af såvel idealistiske som ideologiske universer.......Programartiklen til Det Ny Teaters opsætning af Rodgers & Hammersteins The Sound of Music, undersøger musicalgenrens - og især de konkrete ophavsmænds- affinitet til fremstillingen af såvel idealistiske som ideologiske universer....

 2. Deficiencies of macronutrient intake among HIV-positive breast-feeding women in Dar es Salaam, Tanzania

  Science.gov (United States)

  Kim, Faith; Neke, Nyasule Majura; Hendricks, Kristy; Wamsele, Joyce; Lukmanji, Zohra; Waddell, Richard; Maro, Isaac; Connor, Ruth; Mackenzie, Todd; Matee, Mecky; Bakari, Muhammad; Pallangyo, Kisali; von Reyn, C. Fordham

  2014-01-01

  We compared macronutrient intake, food insecurity and anthropometrics in breast feeding women: 40 HIV-positive women not yet on antiretroviral therapy and 40 HIV-negative women. Calculated deficits at 2 weeks were 517 kcal/d for HIV-positive women vs 87 kcal/d surplus for HIV-negative women (p = 0.01) and 29g protein/d for HIV-positive women vs 16g protein/d for HIV-negative women (p = 0.04). Food insecurity scores were 11.3 for HIV-positive women vs 7.8 for HIV− negative women (p < 0.01). Enhanced dietary education together with macronutrient supplementation may be required to improve health outcomes in HIV-positive women and their infants. PMID:25230293

 3. Exclusive breastfeeding prenatal intentions among HIV-positive mothers in Blantyre, Malawi: a correlation study.

  Science.gov (United States)

  Kafulafula, Ursula K; Hutchinson, Mary K; Gennaro, Susan; Guttmacher, Sally; Kumitawa, Andrew

  2013-11-07

  Exclusive breastfeeding is an important component of child survival and prevention of mother-to-child transmission of HIV in resource-poor settings like Malawi. In Malawi, children under the age of six months are exclusively breastfed for an average duration of 3.7 months. This falls short of the recommendations by the World Health Organization as well as the Malawi Ministry of Health that mothers exclusively breastfeed for the first six months of the child's life. Understanding factors that influence exclusive breastfeeding duration among HIV-positive mothers is important in promoting exclusive breastfeeding among these mothers. An exploratory study was therefore conducted to determine factors that influence HIV-positive mothers' prenatal intended duration of exclusive breastfeeding and their likelihood to exclusively breastfeed for six months. This paper is based on data from a longitudinal, descriptive and correlation study that was conducted at Queen Elizabeth Central Hospital in Blantyre, Malawi between May 12, 2009 and March 22, 2010. Theory of Planned Behavior guided the study. A face-to-face survey was utilized to collect data from a convenience sample of 110 HIV-positive mothers who were at least 36 weeks pregnant at baseline. A modified and pre-tested breastfeeding attrition prediction tool was used to measure exclusive breastfeeding beliefs, intentions and external influences at baseline. Data were analyzed using descriptive and association statistics. Additionally, multiple regressions were run to determine significant predictors of HIV-positive mothers' prenatal intended duration of exclusive breastfeeding and their likelihood to exclusively breastfeed for six months. Results revealed high exclusive breastfeeding prenatal intentions among HIV-positive mothers. Prenatal intended duration of exclusive breastfeeding was positively associated with normative, control beliefs and negatively associated with positive beliefs, maternal education and

 4. Implementering af evidensbaseret praksis i det logopædiske arbejdsfelt

  DEFF Research Database (Denmark)

  Oversættelse af Embedding Evidence-Based Practice in Speech and Language Therapy Denne antologi rummer en lang række artikler, der forholder sig til alle hjørner af det evidensbaserede praksisfelt. Fra ledelse og organisering, over formulering af egne forskningsspørgsmål, kritisk vurdering af...

 5. Anvendelse af Water FLUTe multi-level vandprøvetagning til DNAPL-karakterisering

  DEFF Research Database (Denmark)

  Janniche, Gry Sander; Kerrn-Jespersen, Henriette; Christensen, Anders G.

  2013-01-01

  Denne artikel omhandler erfaringer med anvendelse af en ny metode, Water FLUTe til niveauspecifik vandprøvetagning i fm. karakterisering af DNAPL i et kalkmagasin. Metoden blev anvendt i et samarbejdsprojekt mellem DTU Miljø og Region Hovedstaden om afprøvning af metoder til bestemmelse af DNAPL...

 6. Analyse af IPCC delrapport 2 - Effekter, klimatilpasning og sårbarhed

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen, Jens Hesselbjerg; Arnbjerg-Nielsen, Karsten; Grindsted, Aslak

  . Med afsæt i denne delrapport er der udarbejdet en dansk analyse, der nærmere beskriver effekterne af et ændret klima i Danmark suppleret med den seneste danske forskning udført af det danske Center for Regional Changes in the Earth System (CRES). ”Analyse af IPCC delrapport 2 – Effekter...

 7. Evaluering af den netbaserede pædagoguddannelse Midt-Vest/Viborg

  DEFF Research Database (Denmark)

  Keiding, Tina Bering; Mathiasen, Helle; Del Pin Hamilton, Stine

  Rapporten sammenfatter resultaterne af en evaluering af den netbaserede del af pædagoguddannelsen Midt-Vest. Evalueringen er gennemført i efteråret 2009 og afsluttet februar 2010. Evalueringen er gennemført i et team bestående af lektor Tina Bering Keiding, Forskningsprogrammet for de videregående...

 8. Udvikling af materialer til affaldsforbrænding – Nye materialer til overlagssvejsning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Tiedje, Niels Skat

  Denne del af projektet havde til formål at udvikle en metode til hurtig benchmarking af nye legeringer til overlagssvejsning og at anvende metoden i kombination med termodynamisk modellering af mikrostrukturer i svejste Ni–baserede legeringer. På baggrund af disse analyser skulle der udvikles nye...

 9. Mere end blot en bid af hverdagen- Måltidet i et leve- og bomiljø

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bundgaard, Karen Marie

  2005-01-01

  . Datamaterialet bygger på deltagerobservationer og interviews. Undersøgelsen viste, at den måde måltiderne var organiseret på gav tid og rum til en hjemlig atmosfære, til et levende fællesskab, til det at være noget og at være sig selv og til at have værdifulde gøremål. Måltiderne var ikke blot en bid – men en...

 10. Nye ledelsesudfordringer i forebyggelse af stress i videnarbejdet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Vibeke; Ipsen, Christine; Mogensen, Mette

  arbejdssituation og muligheder for forebyggelse af arbejdsrelateret stress i vidensarbejdet. – Et kvalitaivt studie af arbejdsrelateret stress i vidensarbejdet. Lyngby, The Technical University of Denmark. Kärreman, Dan, Stefan Svenningson and Mats Alvesson (2003): The Return of the Machine Bureaucracy? Management......Afsættet for projektet ”Forebyggelse af stress i videnarbejdet – mellem begejstring og belastning” er, at der er behov for en ny forståelse af stress i det moderne arbejdsliv, for at kunne arbejde med stressforebyggelse blandt videnarbejdere. I dette paper tager vi udgangspunkt i begrebet...... mangetydighed/ambiguity som en karakteristik af videnarbejdet, da det stiller nogle helt nye udfordringer til hvordan ledelse af videnarbejdet skal foregå, når målet er at forebygge arbejdsrelateret stress. Vi karakteriserer videnarbejdet som mangetydigt og som Alvesson (2004) påpeger, udgør dilemmaerne i...

 11. Drikkevands optagelse af cadmium og bly fra armaturer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, K.

  Notatet omfatter rapporter fra to forsøgsrækker vedr. brugsvands optagelse af bly og cadmium. Den første omhandler brugsvandsarmaturers afgivelse af bly og cadmium til syntetisk brugsvand med en sammensætning svarende til en sur, blød vandtype. Forsøgene omfatter 10 armaturer og armaturdele....... Resultatet af forsøgene var, at et af armaturerne gav vandet et cadmiumindhold, der var væsentlig over den af WHO fastsatte grænse, mens 3 af armaturerne gav blyindhold, der var noget over denne grænse. Den anden rapport behandler afgivelse af cadmium og bly fra forskellige overflader til 3 forskellige...... at eksponere nogle armaturdele, som i Norge i praksis har vist at afgive meget store mængder bly og cadmium....

 12. Evaluering af ny kokkeuddannelse for hørehandicappede

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Niels-Henrik Møller

  2010-01-01

  Center for Ungdomsforskning har netop afsluttet en evaluering af en ny uddannelse indenfor madproduktion, rettet imod personer med et hørehandicap. Hensigten med uddannelsen er, at kunne tilbyde døve, døvblinde og hørehæmmede personer et uddannelsestilbud indenfor fremstilling af mad. Konkret han...

 13. Røveri af bil - forbrydelsen der ikke findes

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lentz, Lene Wacher

  2018-01-01

  Artiklen behandler den særegne strafferetlige problematik, at røveri af bil ikke straffes som sådan, men alene som ulovlig tvang og brugstyveri. Dette skyldes en formodning om, at tyven kun vil bruge bilen, ikke tilegne sig bilen. Konsekvensen bliver en langt lavere straf for "røveri af bil", end...

 14. 3D modellering af residualspændinger ved pulversvejsning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Jan Langkjær

  1998-01-01

  Der er opbygget en 3D finite element model i et general purpose FEM-program til beregning af henholdsvis temperaturfelter og de heraf inducerede spændinger ved pulversvejsning i 10mm ST37-2 plade.Til verifikation af de termiske felter er der foretaget temperaturmålinger på en serie...

 15. Mobilapplikationers potentiale til understøttelse af specialeprocessen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Nicholai Friis; Albrechtsen, Charlotte; Jensen, Tine Wirenfeldt

  2013-01-01

  Med afsæt i en case om udviklingen af en mobilapplikation til at understøtte specialestuderendes proces argumenterer artiklens forfattere for, at der eksisterer et stort og uudnyttet potentiale i forhold til at udvikle læringsunderstøttende apps til smartphones, ikke mindst når det gælder...

 16. Sparring på evaluering af Destination Trivsel

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schulz, Anette

  , konklusion – hvor udsagn fra elever i henholdsvis indskolingen, mellemtrinnet og udskolingen indledningsvist behandles separat og deskriptivt. Efterfølgende er data analyseret med afsæt i en kryds-case-analyse, hvor der på baggrund af den deskriptive analyse koblet til de respektive målgrupper er udledt en...

 17. Momsmæssig behandling af porteføljeforvaltning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thygesen, Jette

  2015-01-01

  I 2012 kom EU-domstolens afgørelse i Deutsche Bank sagen. Med Deutsche Bank afgørelsen kom der en ny udvikling i fortolkningen af sammensatte ydelsers momsmæssige status. Således afgjorde EU-domstolen, at når en sammensat ydelse ikke kan opdeles, uden dette virker kunstigt, da ydelsen bestå af...

 18. Erfaringer med dokumentation af musikterapeutisk praksis i kommunal demensomsorg

  DEFF Research Database (Denmark)

  Krøier, Julie Kolbe; Jefsen, Anders

  2016-01-01

  Denne artikel afdækker centrale erfaringer fra etableringen af faste musikterapitilbud i kommunerne Hillerød og Sønderborg. I begge kommuner er musikterapien blevet et fast tilbud på baggrund af en prøvepe- riode, og der er blevet skabt en systematisk dokumentationspraksis. Denne er blevet etable...

 19. Optimering af byggeprocessen via bedre/forøget brug af digitale modeller

  DEFF Research Database (Denmark)

  Carlsen, Mads; Grøn, Dorte Marie Frilund; Alon, Nevo

  2013-01-01

  Projektet klarlægger nødvendigheden for, og muligheder i, en struktureret og konsekvent planlægning ved anvendelsen af BIM i relation til projektering, udførelse og drift af byggeri. Der er udarbejdet et planlægningsværktøj, der muliggør en sådan planlægning. Samtidig kortlægges de nødvendige dat...

 20. Vejledning af adjunkter - oplevelse af og betingelser for faglig pædagogisk vejledning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Keiding, Tina Bering

  2007-01-01

  Artiklen tilbyder en teoretisk og didaktisk refleksion over adjunkt-vejleder interaktion. På baggrund heraf konkluderes, at eventuelle vanskeligheder med at tolke præmisserne for interaktionen kan hænge sammen med, at interaktionen ofte udfolder sig inden for en dobbeltkodning. Didaktisk analyse ...... modsvarer de krav til didaktisk kompetence, som adjunkten står overfor. Artiklen afrundes med skitsering af strategier for henholdsvis opløsning og håndtering af de beskrevne modsætninger....

 1. Orofacial manifestations of histoplasmosis in HIV-positive patients: a case report.

  Science.gov (United States)

  Gomes Ferreira, O; Vieira Fernandes, A; Sebastião Borges, A; Simão Ferreira, M; Mota Loyola, A

  2001-01-01

  Amongst the main opportunistic diseases that affect the HIV-positive patient, histoplasmosis is found. This systemic mycosis caused by the fungus Histoplasma capsulatum has the capacity to disseminate from the lung to the skin and oral mucosa. Oral lesions of histoplasmosis can be found with ulcerated or nodular aspect, being always very painful and infiltrating the mucosa. When they are present in the mouth, they strongly indicate the presence of some kind of immunosuppression. This study shows the disease's evolution in an HIV-positive patient, who presented several ulcerated lesions in the oral cavity and facial skin. The symptomatology and clinical aspects of the lesions were not specific for the disease, and due to this, the diagnosis was obtained by cytological smear and oral biopsy. The results of the exams defined the disseminated picture of the infection. The treatment plan involved the use of amphotericin B for the lesions' remission, and, following this, itraconazole was administered in the maintenance phase.

 2. Production of nanodrug for Bacillus cereus isolated from HIV positive patient using Mallotus philippensis

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  R. Bhuvaneswari

  2016-04-01

  Full Text Available The present investigation was aimed to synthesis of silver nanoparticles (AgNPs using Mallotus philippensis leaf extract and their antibacterial potential against Bacillus cereus isolated from HIV positive patient. In this, UV- Visible spectroscopy showed the high peak of absorption band at 450 nm. Based on XRD analysis, face centered cubic structure and average size of the AgNPs was around 16 nm. FTIR spectroscopy study revealed the seventeen functional groups of the AgNPs was observed. The morphology of AgNPs was spherical, oval shapes and diameter of the particle size ranges between 9 and 24 nm was measured using transmission electron microscopy (TEM. In addition to these green synthesized AgNPs were found to express the higher efficacy in inhibiting the growth of Bacillus cereus (B. cereus isolated from the HIV-positive patient.

 3. [Understanding the world as experienced by HIV-positive pregnant women].

  Science.gov (United States)

  Coelho, Débora Fernandes; da Motta, Maria da Graça Corso

  2005-04-01

  This study aims at understanding how a HIV-infected pregnant woman perceives her corporeality in being-in-the-world bearing another being corroborating with the concepts of body and corporeality. It is a qualitative study with a phenomenological approach. HIV-positive pregnant women under pre-natal follow-up took part in the study. Semi-structured interview was carried out to collect the information. The hermeneutic approach was chosen to interpret the collected information. The discourses gave rise to two themes: being in the world while infected with the virus and the concepts of body in the world of HIV-positive pregnant women's concepts of body-in-the-world.

 4. Ischemic maculopathy in zidovudine-induced anemia in an HIV-positive man

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kathir Yoganathan

  2008-03-01

  Full Text Available Kathir Yoganathan1, Michael Austin21Department of Genito-Urinary Medicine, 2Department of Ophthalmology, Singleton Hospital, Sketty, Swansea, SA2 8QA, UKAbstract: Opportunistic cytomegalovirus (CMV infection is common in severely immunocompromised HIV-positive patients. The retina is the commonest site of involvement with hemorrhages a prominent feature. CMV retinitis affects 40% of HIV positive patients who have CD4 count of less than 100 cell/mm3, and in these circumstances clinicians are likely to consider commencing anti-CMV therapy without considering other causes. We report a man with HIV who developed bilateral retinal hemorrhages and ischemic maculopathy in association with zidovudine (AZT-induced anemia. Retinal hemorrhages resolved following blood transfusion.Keywords: Ischemic maculopathy, retinal hemorrhages, anemia, zidovudine, HIV

 5. Sexual Behavior and Risk Practices of HIV Positive and HIV Negative Rwandan Women.

  Science.gov (United States)

  Adedimeji, Adebola A; Hoover, Donald R; Shi, Qiuhu; Gard, Tracy; Mutimura, Eugene; Sinayobye, Jean d'Amour; Cohen, Mardge H; Anastos, Kathryn

  2015-07-01

  It is not well understood how infection with HIV and prior experience of sexual violence affects sexual behavior in African women. We describe factors influencing current sexual practices of Rwandan women living with or without HIV/AIDS. By design, 75 % of participants were HIV positive and ~50 % reported having experienced genocidal rape. Univariate and multivariate logistic regression models were fit to describe demographic and clinical characteristics that influenced sexual behavior in the previous 6 months, condom use, history of transactional sex, and prior infection with a non-HIV sexually transmitted disease. Respondents' age, where they lived, whether or not they lived with a husband or partner, experience of sexual trauma, CD4 count, CES-D and PTSD scores were strongly associated with risky sexual behavior and infection with non-HIV STI. HIV positive women with a history of sexual violence in the contexts of war and conflict may be susceptible to some high-risk sexual behaviors.

 6. Contraceptive use among HIV-positive women in Quang Ninh province, Vietnam

  DEFF Research Database (Denmark)

  Chi, Bui Kim; Gammeltoft, Tine; Hanh, Nguyen Thi Thuy

  2012-01-01

  Objective  To investigate contraceptive use among HIV-positive women in Ha long city and Cam Pha town of Quang Ninh, a Northern province of Vietnam. Methods  Cross-sectional questionnaire study among HIV-positive women identified through the district HIV/AIDS register. Information on socioeconomic...... contraceptive use and the women's socioeconomic characteristics. Logistic regression analyses were applied to adjust for possible confounding. The women's contraceptive use before HIV testing and after HIV testing was described and compared by Chi-square testing, and the association between post...... 3.03, 95% CI 1.03-8.90). Conclusions  A change of contraceptive methods from IUD and oral contraception before HIV diagnosis to condom use after HIV diagnosis was observed. The women's use of condoms after HIV diagnosis was associated with having received post-test counselling....

 7. Cerebrospinal fluid syndromes in HIV-positive patients with acute consciousness compromise

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Batista Marcus Sabry Azar

  1999-01-01

  Full Text Available We reviewed the cerebrospinal fluid (CSF syndromes of 100 consecutive HIV-positive patients presenting acute consciousness compromise in emergency rooms, and correlated them with clinical data. The most frequent CSF syndromes were: absolute protein-cytological dissociation (21, viral (19, neurocryptococcosis (7, relative protein-cytological dissociation (6 and septic (4, moderate hypoglycorrachia (4, severe hypoglycorrachia (4 and hydroelectrolytic disturbance (3. One fifth of the patients had CSF syndromes considered sufficient for diagnosis or an immediate clinical decision. The most common clinical data were infective and neurological. There was little correlation between the clinical data and the CSF syndromes. We conclude that in HIV-positive individuals presenting acute consciousness disturbances there are frequently non-specific results in the CSF analysis that must be weighed against a detailed history and thorough physical examination. Taking this into account, in about one fifth of cases the CSF analysis can offer useful information for treatment.

 8. Domesticeringen af Ford i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Wagner, Michael

  forstand voksede sig stor og stærk i den selv samme periode som Ford Motor Company gennem udbredelse af bilismen. Det var især FDM's medlemsblad MOTOR, som løbende bragte en stor mængde artikler om Ford Motor Company og reklamer for firmaets produkter i hele perioden 1906-1940. De to store aktører...

 9. Identity management strategies among HIV-positive Colombian gay men in London

  OpenAIRE

  Jaspal, Rusi; Williamson, I. R.

  2017-01-01

  Open access article This study set out to explore the social-psychological aspects of living with HIV among a group of HIV-positive Colombian gay men in London, and the strategies that they deployed to manage ensuing threats to their identities. Focus group and individual interview data were collected from 14 Colombian gay men living with HIV, and were analysed using qualitative thematic analysis and identity process theory. The following themes are discussed: (1) identity struggles and co...

 10. Legal knowledge, needs, and assistance seeking among HIV positive and negative women in Umlazi, South Africa.

  Science.gov (United States)

  Hill, Lauren M; Maman, Suzanne; Holness, David; Moodley, Dhayendre

  2016-01-22

  The rights of women and people living with HIV (PLHIV) are protected under South African law, yet there is a gap in the application of these laws. While there are numerous systemic and social barriers to women's and PLHIV's exercise of their legal rights and rights to access social services, there has been little effort to document these barriers as well as legal needs and knowledge in this context. 1480 HIV-positive and HIV-negative women recruited from an antenatal clinic in Umlazi Township completed a questionnaire on legal knowledge, experience of legal issues, assistance seeking for legal issues, and barriers to seeking assistance. We compared the legal knowledge and experience of legal issues of HIV-positive and HIV-negative women, and described assistance seeking and barriers to assistance seeking among all women. Both HIV-positive and HIV-negative women had high levels of knowledge of their legal rights. There were few important differences in legal knowledge and experience of legal issues by HIV status. The most common legal issues women experienced were difficulty obtaining employment (11 %) and identification documents (7 %). A minority of women who had ever experienced a legal issue had sought assistance for this issue (38 %), and half (50 %) of assistance sought was from informal sources such as family and friends. Women cited lack of time and government bureaucracy as the major barriers to seeking assistance. These results indicate few differences in legal knowledge and needs between HIV-positive and HIV-negative women in this context, but rather legal needs common among women of reproductive age. Legal knowledge may be a less important barrier to seeking assistance for legal issues than time, convenience, and cost. Expanding the power of customary courts to address routine legal issues, encouragement of pro bono legal assistance, and introduction of legal navigators could help to address these barriers.

 11. Pregnancy outcomes in HIV-positive women: a retrospective cohort study.

  Science.gov (United States)

  Arab, Kholoud; Spence, Andrea R; Czuzoj-Shulman, Nicholas; Abenhaim, Haim A

  2017-03-01

  In the United States, an estimated 8500 HIV (human immunodeficiency virus) positive women gave birth in 2014. This rate appears to be increasing annually. Our objective is to examine obstetrical outcomes of pregnancy among HIV-positive women. A population-based cohort study was conducted using the Nationwide Inpatient Sample database (2003-2011) from the United States. Pregnant HIV-positive women were identified and compared to pregnant women without HIV. Multivariate logistic regression was used to estimate the adjusted effect of HIV status on obstetrical and neonatal outcomes. Among 7,772,999 births over the study period, 1997 were in HIV-positive women (an incidence of 25.7/100,000 births). HIV-infected patients had greater frequency of pre-existing diabetes and chronic hypertension, and use of cigarettes, drugs, and alcohol during pregnancy (p < 0.001). Upon adjustment for baseline characteristics, HIV-infected women had greater likelihood of antenatal complications: preterm premature rupture of membranes (OR 1.35, 95% CI 1.14-1.60) and urinary tract infections (OR 3.02, 95% CI 2.40-3.81). Delivery and postpartum complications were also increased among HIV-infected women: cesarean delivery (OR 3.06, 95% CI 2.79-3.36), postpartum sepsis (OR 8.05, 95% CI 5.44-11.90), venous thromboembolism (OR 2.21, 95% CI 1.46-3.33), blood transfusions (OR 3.67, 95% CI 3.01-4.49), postpartum infection (OR 3.00, 95% CI 2.37-3.80), and maternal mortality (OR 21.52, 95% CI 12.96-35.72). Neonates born to these mothers were at higher risk of prematurity and intrauterine growth restriction. Pregnancy in HIV-infected women is associated with adverse maternal and newborn complications. Pregnant HIV-positive women should be followed in high-risk healthcare centers.

 12. Early repeated infections with Trichomonas vaginalis among HIV-positive and HIV-negative women.

  Science.gov (United States)

  Kissinger, Patricia; Secor, W Evan; Leichliter, Jami S; Clark, Rebecca A; Schmidt, Norine; Curtin, Erink; Martin, David H

  2008-04-01

  The purpose of the study was to examine whether early repeated infections due to Trichomonas vaginalis among human immunuodeficiency virus (HIV)-positive and HIV-negative women are reinfections, new infections, or cases of treatment failure. Women attending an HIV outpatient clinic and a family planning clinic in New Orleans, Louisiana, who had culture results positive for T. vaginalis were treated with 2 g of metronidazole under directly observed therapy. At 1 month, detailed sexual exposure and sexual partner treatment information was collected. Isolates from women who had clinical resistance (i.e., who tested positive for a third time after treatment at a higher dose) were tested for metronidazole susceptibility in vitro. Of 60 HIV-positive women with trichomoniasis, 11 (18.3%) were T. vaginalis positive 1 month after treatment. The 11 recurrences were classified as 3 probable reinfections (27%), 2 probable infections from a new sexual partner (18%), and 6 probable treatment failures (55%); 2 of the 6 patients who experienced probable treatment failure had isolates with mild resistance to metronidazole. Of 301 HIV-negative women, 24 (8.0%) were T. vaginalis positive 1 month after treatment. The 24 recurrences were classified as 2 probable reinfections (8%) and 22 probable treatment failures (92%); of the 22 patients who experienced probable treatment failure, 2 had strains with moderate resistance to metronidazole, and 1 had a strain with mild resistance to metronidazole. HIV-positive women were more likely to have sexual re-exposure than were HIV-negative women, although the rate of treatment failure was similar in both groups. High rates of treatment failure among both HIV-positive and HIV-negative women indicate that a 2-g dose of metronidazole may not be adequate for treatment of some women and that rescreening should be considered.

 13. Prevalence and predictors of severe menopause symptoms among HIV-positive and -negative Nigerian women.

  Science.gov (United States)

  Agaba, Patricia A; Meloni, Seema T; Sule, Halima M; Ocheke, Amaka N; Agaba, Emmanuel I; Idoko, John A; Kanki, Phyllis J

  2017-11-01

  We compared the prevalence of menopause symptoms between women living with HIV to their HIV-negative peers and determined predictors of severe menopause symptoms in Jos, Nigeria. This descriptive cross-sectional study included 714 women aged 40-80 years. We compared prevalence and severity of menopause symptoms using the menopause rating scale (MRS). Logistic regression analysis was used to determine the predictors of severe symptoms. Six-hundred and seven (85.0%) were HIV-positive, with a mean duration of infection of 5.6 ± 2.7 years. The mean age of the cohort was 46 ± 5 years. The most prevalent menopause symptoms were hot flushes (67.2%), joint and muscle discomfort (66.2%), physical/mental exhaustion (65.3%), heart discomfort (60.4%), and anxiety (56.4%). The median MRS score was higher for HIV-positive compared to HIV-negative women (p = 0.01). Factors associated with severe menopause symptoms included HIV-positive status (aOR: 3.01, 95% CI: 1.20-7.54) and history of cigarette smoking (aOR: 4.18, 95% CI: 1.31-13.26). Being married (aOR: 0.49, 95% CI: 0.32-0.77), premenopausal (aOR: 0.60, 95% CI: 0.39-0.94), and self-reporting good quality of life (aOR: 0.62. 95% CI: 0.39-0.98) were protective against severe menopause symptoms. We found HIV infection, cigarette smoking, quality of life, and stage of the menopause transition to be associated with severe menopause symptoms. As HIV-positive populations are aging, additional attention should be given to the reproductive health of these women.

 14. Evolution of hepatitis A virus seroprevalence among HIV-positive adults in Taiwan

  Science.gov (United States)

  Lin, Kuan-Yin; Cheng, Chien-Yu; Li, Chia-Wen; Yang, Chia-Jui; Tsai, Mao-Song; Tang, Hung-Jen; Lin, Te-Yu; Wang, Ning-Chi; Lee, Yi-Chien; Lin, Shih-Ping; Huang, Yu-Shan; Sun, Hsin-Yun; Zhang, Jun-Yu; Ko, Wen-Chien; Cheng, Shu-Hsing; Lee, Yuan-Ti; Hung, Chien-Ching

  2017-01-01

  Objectives The study aimed to describe the seroprevalence of hepatitis A virus (HAV) in HIV-positive adult patients in Taiwan between 2012 and 2016 and to examine the evolution of HAV seroprevalence between 2004–2007 and 2012–2016. Methods Clinical information and data of anti-HAV antibody results were collected from 2,860 antiretroviral-naïve HIV-positive Taiwanese aged 18 years or older who initiated combination antiretroviral therapy at 11 hospitals around Taiwan between 2012 and 2016 (2012–2016 cohort). A multivariate logistic regression model was applied to identify independent variables associated with HAV seropositivity. Comparisons of HAV seroprevalences and associated clinical characteristics were made between this 2012–2016 cohort and a previous cohort of 1580 HIV-positive patients in 2004–2007 (2004–2007 cohort). Results Of the 2,860 HIV-positive patients between 2012 and 2016, the overall HAV seropositivity rate was 21.2% (605/2860), which was independently associated with an older age (adjusted odds ratio [AOR], per 1-year increase, 1.13; 95% confidence interval [95% CI], 1.11–1.15) and co-infection with hepatitis B virus (AOR 1.44; 95% CI, 1.08–1.93). Residence in southern Taiwan (AOR 0.49; 95% CI, 0.34–0.72) was inversely associated with HAV seropositivity. The overall HAV seroprevalence in the 2012–2016 cohort was significantly lower than that in the 2004–2007 cohort (21.2% vs 60.9%, pa country without nationwide childhood vaccination program against HAV. PMID:29036227

 15. Infant feeding and HIV positive mothers in the Capricorn District of Limpopo province.

  Science.gov (United States)

  Ramara, N S; Maputle, M S; Lekhuleni, M E

  2010-03-01

  HIV-positive mothers who practise infant feeding of their choice at Mankweng clinic in the Limpopo province are experiencing specific problems with various feeding methods. This study was undertaken with the aim to explore and describe the socioeconomic and cultural experiences of HIV-positive mothers who practise infant feeding of their choice. The research design was exploratory, descriptive, qualitative and contextual in nature. A phenomenological approach was adopted to focus on the lived experiences of HIV-positive mothers. The study sample was purposely selected. Ten HIV-positive mothers volunteered to participate in the study. Data were collected through in-depth unstructured interviews. All participants responded to an open-ended question: "Could you please tell me, in detail, your experience on infant feeding of your choice?" Interviews were conducted until saturation, as was reflected in repeating themes, was reached. The model of trustworthiness, as outlined in Guba and Lincoln (1985:301-318), to ensure credibility and dependability, was used in this study. The study adhered to the ethical standards as set by DENOSA (1998:2.3.2-2.3.4). Data were analysed according to Tesch's method, as outlined in Creswell (2003:192) and De Vos (1998:343). Literature control was performed to verify the results. Two main categories that emerged were guided by options for infant feeding; namely those that chose formula feeding for their babies and those participants who opted to breast-feed their babies. The study proposed to recommend guidelines for the development of relevent content for inclusion in health education programmes of registered midwives who, in turn, can use such information to educate mothers.

 16. Extra ocular sebaceous adenocarcinoma in HIV-positive patient - case report*

  Science.gov (United States)

  Menezes, Carla Kellen da Silva; Gomes, Nathália Matos; Jalkh, Alex Panizza; Franco, Emily dos Santos; Martins, Thalita Gomes

  2013-01-01

  Sebaceous adenocarcinoma is a rare adnexal tumor that can affect the skin and is divided into ocular, a more common form and extra ocular, of a rarer occurrence. We report the case of a patient diagnosed with Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) who developed an extra ocular, bulky and fast-growing sebaceous adenocarcinoma on the face. The literature has suggested that transplanted patients and HIV-positive patients have an excess risk for developing adnexal tumors, including sebaceous adenocarcinoma. PMID:24346870

 17. Magnetic resonance imaging findings in spinal tuberculosis: Comparison of HIV positive and negative patients

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Cameron Michael Anley

  2012-01-01

  Full Text Available Background: There is an increasing incidence of Human immunodeficiency virus (HIV and tuberculosis (TB co-infection. This has led to an increasing number of atypical features on magnetic resonance imaging (MRI. We postulated that the type 4 hypersensitivity response causing granulomatous inflammation may be disrupted by the HIV resulting in less vertebral body destruction. This study compares the MRI features of spinal tuberculosis in HIV positive and negative patients. Materials and Methods: Fifty patients with confirmed spinal tuberculosis, HIV status and available MRI scans at a single institution from 2003-2009 were identified. HIV status was positive in 20 and negative in 30. Females were predominant (34:16. The HIV positive group was younger at 32.4 versus 46 years (P=0.008. Blood parameters (WCC, ESR, Hb, Lymphocyte count were not significantly different between the HIV groups. MRI scans were reviewed by a radiologist who was blinded to the HIV status. Site, extent of disease, body collapse, abscess location and volume, kyphotic deformity and cord signal were reported. Results: There was no difference between the number of vertebral bodies affection with TB involvement, presence of cord signal or incidence of non-contiguous lesions. The HIV negative group had significantly more total vertebral collapse (P=0.036 and greater kyphosis (P=0.002. The HIV positive group had a trend to larger anterior epidural pus collection (P=0.2. Conclusion: HIV negative patients demonstrate greater tuberculous destruction in terms of total percentage body collapse and resultant kyphosis. There is no difference in the incidence of cord signal or presence of non-contiguous lesions. HIV positive patients show a trend to a greater epidural abscess volume. This difference may be explained by the reduced autoimmune response of the type 4 hypersensitivity reaction caused by the HIV infection.

 18. Determinants of subjective health status of HIV positive mothers in NAUTH Nnewi.

  Science.gov (United States)

  Nwabueze, S A; Adogu, P O U; Adinma, E D; Ifeadike, C O; Nnebue, C C; Ilika, A L; Ikechebelu, J I

  2012-01-01

  Acquired immune deficiency syndrome (AIDS) caused by human immune deficiency virus (HIV), once dominated by infected males has become feminized especially in sub-Saharan Africa where the majority of adults living with the condition are females. Positive life styles, belonging to social support groups and stigma-free HIV services by providers may have good impact on the quality of life of HIV-positive mothers. This study was aimed at assessing the determinants of subjective health status of HIV-positive mothers accessing prevention-of-mother-to-child-transmission (PMTCT) of HIV services in Nnamdi Azikiwe University Teaching Hospital (NAUTH) Nnewi. This is a descriptive study in which 288 consenting HIV positive mothers were selected using the systematic sampling technique. Data on demographics, life style, social support, contraceptive use and subjective feeling about current health status were collected from the subjects using a pre-tested, structured, interviewer-administered questionnaire. The mean age of the respondents was 30.46 +/- 4.86 years. Majority (89.2%) of them were married while 55.2% were traders. A significantly higher proportion of the mothers on highly active anti retroviral therapy (HAART) (70.8%) than non users (29.2%) described their current health status as 'excellent' (p<0.001). Also a significantly higher proportion of condom users (99%) than pill users (1%) described their health status as 'excellent' (p<0.02). The same significantly higher proportions of 'excellent' response were given by subjects who engage in social support activities (p<0.001), who practice good feeding (p<0.01) andpersonal hygiene (p<0.01). Access to family planning services and HAART, participation in support group activities and positive lifestyle practices tend to improve subjective health status and should be comprehensively encouraged among the HIV positive mothers.

 19. Acid fast cysts in diarrheal stool samples of HIV positive patients

  OpenAIRE

  Anuradha Mokkapati

  2015-01-01

  Background: Gastrointestinal infections are very common in patients with HIV infection or AIDS, and diarrhea is a common clinical presentation of these infections. Acid fast protozoans are very commonly responsible for diarrhea in HIV positive patients leading to death in many cases. Methods: The study group included 50 HIV seropositive patients suffering from diarrhea and the control group included 50 HIV seronegative patients suffering from diarrhea. The stool samples collected were con...

 20. Infant feeding and HIV positive mothers in the Capricorn District of Limpopo Province

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  N.S. Ramara

  2010-09-01

  Full Text Available HIV-positive mothers who practise infant feeding of their choice at Mankweng clinic in the Limpopo province are experiencing specific problems with various feeding methods. This study was undertaken with the aim to explore and describe the socioeconomic and cultural experiences of HIV-positive mothers who practise infant feeding of their choice. The research design was exploratory, descriptive, qualitative and contextual in nature. A phenomenological approach was adopted to focus on the lived experiences of HIV-positive mothers. The study sample was purposely selected. Ten HIV-positive mothers volunteered to participate in the study. Data were collected through in-depth unstructured interviews. All participants responded to an open-ended question: “Could you please tell me, in detail, your experience on infant feeding of your choice?” Interviews were conducted until saturation, as was reflected in repeating themes, was reached. The model of trustworthiness, as outlined in Guba and Lincoln (1985:301 -318, to ensure credibility and dependability, was used in this study. The study adhered to the ethical standards as set by DENOSA (1998:2.3.2-2.3.4. Data were analysed according to Tesch’s method, as outlined in Creswell (2003:192 and De Vos (1998:343. Literature control was performed to verify the results. Two main categories that emerged were guided by options for infant feeding; namely those that chose formula feeding for their babies and those participants who opted to breast-feed their babies The study proposed to recommend guidelines for the development of relevent content for inclusion in health education programmes of registered midwives who, in turn, can use such information to educate mothers