WorldWideScience

Sample records for befolyasolo egyes tenyezok

 1. A versenyképesség aktuális kérdései a pénzügyekben - Összefoglaló a pénzügyi kutatócsoport munkájáról = Current issues of competitiveness - Summary on the work of the Finance research team

  OpenAIRE

  Juhász, Péter

  2012-01-01

  A pénzügy kutatócsoport a TÁMOP-4.2.1.B-09/1/KMR-2010-0005 azonosítójú projektjében igen szerteágazó elemzési munkát végzett. Rámutattunk, hogy a különböző szintű gazdasági szereplők megnövekedett tőkeáttétele egyértelműen a rendszerkockázat növekedéséhez vezet, hiszen nő az egyes szereplők csődjének valószínűsége. Ha a tőkeáttételt eltérő mértékben és ütemben korlátozzák az egyes szektorokban, országokban akkor a korlátozást később bevezető szereplők egyértelműen versenyelőnyhöz jutnak. ...

 2. Phylogeny, Historical Biogeography and the Evolution of Migration in Accipitrid Birds of Prey (Aves: Accipitriformes

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nagy Jenő

  2014-06-01

  Full Text Available A legtöbb mérsékelt övi madárfaj életciklusában alapvető szerepet tölt be a vonulás. A rendszeres, nagy kiterjedésű mozgások, melyek a mérsékelt övi vonulási rendszereket jellemzik, egyes feltételezések szerint a trópusi fajok poszt-glaciális, északi irányú terjeszkedésével párhuzamosan jelentek meg. Ezen felül a vonulás előfordulását számos ökológiai tényező is befolyásolhatja, mint például a környezet szezonalitásának mértéke vagy a téli túlélést befolyásoló tényezők. A vonulás eredete és evolúciója ezért csak úgy érthető meg, ha a madarak biogeográfiai történetiségét és ökológiáját filogenetikai kontextusban tanulmányozzuk. Jelen vizsgálatban a vágómadár-alakúak (Accipitriformes vonulásának evolúcióját elemeztük komparatív módszerekkel. Első lépésben létrehoztunk egy fosszilis adatok alapján datált molekuláris törzsfát, amelyen jellegrekonstrukciót végeztünk és rekonstruáltuk a fajok ősi elterjedési területét. Az elemzéseink alapján a vonulás többször alakult ki a ragadozók esetében, legkorábban a héjaformákon (Accipitrinae belül, vélhetően a Miocén közepén. A legtöbb esetben a vonuló leszármazási vonalak nem vonuló őseinél trópusi elterjedésre következtethetünk. A direkcionális evolúciós teszt alapján a vonulás a trópusokon jelent meg és megnövelte a mérsékelt égöv kolonizációjának rátáját. Eszerint tehát a mérsékelt övi ragadozómadár fajok vonuló trópusi fajok leszármazottainak tekinthetők, melyek az erősen szezonális, északi élőhelyek irányába terjeszkedtek. Végezetül negatív kapcsolatot találtunk a vonulás megjelenése és a táplálékspecializáció mértéke között.

 3. Astrobiology - The New Synthesis

  Science.gov (United States)

  Sik, A.; Simon, T.

  to let acids and alkalis into their cells. - Halophiles: these species are identified from salt lakes, salt mines and salt crystals (some of these are 250 million years old). The salt concentration of their cytoplasm is extreme high so the outer salt can not enter. 2. Extremophiles and evolution Jelentősek az extremofilek evolúciós evolution as- pects vonatkozásai, mivel igen sok ősbaktériumot archaea találunk közöttük. A hagyományos nézet, mely szerint az élővilág a baktériumok bacteria és eukar- ióták eukaryotes birodalmára osztható, a 70-es évek végén (Woese et al), 80-as évek elején (Fox et al) ingott meg, amikor a 16S rRNS (az élővilág egyik legkonz- ervatívabb molekuláris szerkezete molecular structure) összehasonlító szekvenciav- izsgálatai comparative sequence analysis alapján kiderült: az ősbaktériumok különválasztása a legmagasabb rendszertani taxonomy level szinten is indokolt, tehát külön birodalmat separate domain képeznek. Az eddigi genomtérképezések genome sequencing során kiderült, hogy az ősbaktériumok egyes génjei csak eukar- iótákban találhatók meg, nagyobb részük pedig teljesen egyedi [14]. Újabb elméletek szerint az eubaktériumok és ősbaktériumok közös őstől származ- nak, az eukarióták pedig az ősbaktériumokból fejlődhettek ki [15]. Az ősbaktériumok az egyetemes őshöz (LUCA - "last universal common ancestor") legközelebb álló élő kövületek living fossils lehetnek. Luca: az RNS-világ RNS world, a ribo-organizmusok ribo organisms utáni első orga- nizmus, amelyben már kialakult a fehérjék proteins és a DNS DNS mai szerepe. Az ősbaktériumok tanulmányozásával tehát a közel 4 milliárd évvel ezelőtti földi körülményekre következtethetünk. Az utóbbi években a földkéregben felfedezett gazdag extremofil-társulások alapján megdőlni látszik az a hagyományos nézet, mely szerint Luca egy meleg felszíni pocsolyában tenyészett, s divatoss