WorldWideScience

Sample records for beams tekhnologicheskie osnovy

 1. SISTEM ZA KARAKTERIZACIJO ORGANSKIH SOLARNIH CELIC NA OSNOVI FOTONAPETOSTNE SPEKTROSKOPIJE

  OpenAIRE

  Hribernik, Tomaž

  2013-01-01

  Magistrska naloga se osredotoča na korake za izboljšanje sistema za karakterizacijo organskih solarnih celic na osnovi fotonapetostne spektroskopije. Sistem je uporabljen za merjenje prehodov fotonapetosti. Podano je teoretično ozadje s temeljnimi koncepti in principi za boljše razumevanje načrtovanja in delovanja merilnega sistema. Podan je pregled in opis bistvenih elementov sistema. Del naloge je posvečen razlagi programskega dela za nadzor in analizo. Poleg tega je napravljen pregled in i...

 2. Mehanske lastnosti lesa impregniranega s pripravki na osnovi bakra in etanolamina

  OpenAIRE

  Kirar, Sebastjan

  2014-01-01

  Pripravki za zaščito lesa na osnovi bakra in etanolamina so nadomestili pripravke na osnovi bakra in kroma. Fiksacija baker-etanolaminskih pripravkov še ni tako učinkovita kot fiksacija baker-kromovih pripravkov. Domnevali smo, da etanolamin lahko povzroči depolimerizacijo lignina, ta pa večje izpiranje. Da bi ugotovili razlog za slabo fiksacijo baker-etanolaminskih pripravkov, smo vzorce smreke (Picea abies) in bukve (Fagus sylvatica) impregnirali s 3 različnimi pripravki na osnovi bakra in ...

 3. PEPEO KAO SREDSTVO NA CEMENTNO-VAPNENOJ OSNOVI ZA SOLIDIFICIRANJE/STABILIZIRANJE OPASNOG OTPADA

  OpenAIRE

  Lyčkova, Barbora; Huda, Vladimir

  2008-01-01

  Jedan od uobičajenih postupaka obrade opasnih otpada je primjena cementa i solidificiranje/stabiliziranje (C/S) na cementno vapnenoj osnovi. Rad obrađuje mogućnost modifikacije, trenutno često korištene metode upotrebe pepela iz toplana kao agensa u fluidiziranom sloju.

 4. Mobilna aplikacija za prikaz zgodovine stavb na osnovi nadgrajene resničnosti

  OpenAIRE

  CURIŠ, TOMISLAV

  2016-01-01

  Magistrsko delo opisuje področje nadgrajene resničnosti (angl. augmented reality) in postopek razvoja aplikacije za pametni telefon, ki demonstrira uporabo nadgrajene resničnosti v realnem okolju. Dopolnjena ali nadgrajena resničnost je način predstavitve realnega sveta, kateremu so dodani različni virtualni računalniški elementi. V okviru praktičnega dela sem razvil aplikacijo za pametni telefon z operacijskim sistemom Android in sicer na osnovi razpoložljivih knjižnic nadgrajene resničnosti...

 5. NAČRTOVANJE ENERGETSKEGA TRANSFORMATORJA NA OSNOVI ANALITIČNEGA IZRAČUNA

  OpenAIRE

  Gramc, Nina

  2011-01-01

  Cilj diplomske naloge je načrtovanje energetskega transformatorja na osnovi analitičnega izračuna. Pri samem izračunu je potrebno veliko stvari predvidevati ter veliko poizkušati, saj sam izračun zahteva veliko fleksibilnost, tako da so na koncu rezultati zadovoljivi in v okviru zahtevanih lastnosti. Na koncu je opravljena tudi SWOT analiza, na podlagi katere lahko ugotovimo, kateri izračun transformatorja je najbolj optimalen ter nato najboljši za nadaljnjo izdelavo. Po končani SWOT analizi ...

 6. HARMONIJA GLASBE, CVETJA IN PLESA: TERAPEVTSKI CVETNI PLESI NA OSNOVI CVETNEGA ZDRAVLJENJA DR. EDWARDA BACHA

  OpenAIRE

  Lovrenčič, Katja

  2010-01-01

  V diplomski nalogi z naslovom Harmonija glasbe, cvetja in plesa: terapevtski cvetni plesi na osnovi cvetnega zdravljenja dr. Edwarda Bacha so v teoretičnem delu predstavljene krize vrednot novodobne družbe. Pozornost je usmerjena na vzgojne ustanove in otroke, in sicer na probleme zdravja ter razvojnih motenj otrok, ki izvirajo iz neustreznosti današnje šole. Drugo poglavje vsebuje predstavitev novega pojmovanja, ki prinaša novodobno razumevanje, postopke in metode, ki nam pomagajo reševa...

 7. Beam-Beam Effects

  CERN Document Server

  Herr, W

  2014-01-01

  One of the most severe limitations in high-intensity particle colliders is the beam-beam interaction, i.e. the perturbation of the beams as they cross the opposing beams. This introduction to beam-beam effects concentrates on a description of the phenomena that are present in modern colliding beam facilities.

 8. Beam-beam effects

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Zholents, A.

  1994-12-01

  The term beam-beam effects is usually used to designate different phenomena associated with interactions of counter-rotating beams in storage rings. Typically, the authors speak about beam-beam effects when such interactions lead to an increase of the beam core size or to a reduction of the beam lifetime or to a growth of particle`s population in the beam halo and a correspondent increase of the background. Although observations of beam-beam effects are very similar in most storage rings, it is very likely that every particular case is largely unique and machine-dependent. This constitutes one of the problems in studying the beam-beam effects, because the experimental results are often obtained without characterizing a machine at the time of the experiment. Such machine parameters as a dynamic aperture, tune dependencies on amplitude of particle oscillations and energy, betatron phase advance between the interaction points and some others are not well known, thus making later analysis uncertain. The authors begin their discussion with demonstrations that beam-beam effects are closely related to non linear resonances. Then, they will show that a non linearity of the space charge field is responsible for the excitation of these resonances. After that, they will consider how beam-beam effects could be intensified by machine imperfections. Then, they will discuss a leading mechanism for the formation of the beam halo and will describe a new technique for beam tails and lifetime simulations. They will finish with a brief discussion of the coherent beam-beam effects.

 9. Bessel Beams

  OpenAIRE

  McDonald, Kirk T

  2000-01-01

  Scalar Bessel beams are derived both via the wave equation and via diffraction theory. While such beams have a group velocity that exceeds the speed of light, this is a manifestation of the "scissors paradox" of special relativty. The signal velocity of a modulated Bessel beam is less than the speed of light. Forms of Bessel beams that satisfy Maxwell's equations are also given.

 10. Beam - cavity interaction beam loading

  International Nuclear Information System (INIS)

  The interaction of a beam with a cavity and a generator in cyclic accelerators or storage rings is investigated. Application of Maxwell's equations together with the nonuniform boundary condition allows one to get an equivalent circuit for a beam-loaded cavity. The general equation for beam loading is obtained on the basis of the equivalent circuit, and the beam admittance is calculated. Formulas for power consumption by a beam-loaded cavity are derived, and the optimal tuning and coupling factor are analyzed. (author)

 11. Beam loading

  CERN Document Server

  Gamp, Alexander

  2013-01-01

  We begin by giving a description of the radio-frequency generator-cavity-beam coupled system in terms of basic quantities. Taking beam loading and cavity detuning into account, expressions for the cavity impedance as seen by the generator and as seen by the beam are derived. Subsequently methods of beam-loading compensation by cavity detuning, radio-frequency feedback and feedforward are described. Examples of digital radio-frequency phase and amplitude control for the special case of superconducting cavities are also given. Finally, a dedicated phase loop for damping synchrotron oscillations is discussed.

 12. Beam Instabilities

  CERN Document Server

  Rumolo, G

  2014-01-01

  When a beam propagates in an accelerator, it interacts with both the external fields and the self-generated electromagnetic fields. If the latter are strong enough, the interplay between them and a perturbation in the beam distribution function can lead to an enhancement of the initial perturbation, resulting in what we call a beam instability. This unstable motion can be controlled with a feedback system, if available, or it grows, causing beam degradation and loss. Beam instabilities in particle accelerators have been studied and analysed in detail since the late 1950s. The subject owes its relevance to the fact that the onset of instabilities usually determines the performance of an accelerator. Understanding and suppressing the underlying sources and mechanisms is therefore the key to overcoming intensity limitations, thereby pushing forward the performance reach of a machine.

 13. Beam collimator

  CERN Multimedia

  1977-01-01

  A four-block collimator installed on a control table for positioning the alignment reference marks. Designed for use with SPS secondary beams, the collimator operates under vacuum conditions. See Annual Report 1976 p. 121 and photo 7701014.

 14. RAZVOJ SPLETNIH APLIKACIJ NA OSNOVI OGRODIJ ANGULARJS IN EXPRESS

  OpenAIRE

  Rebernak, Rok

  2016-01-01

  Poznavanje sodobnih tehnologij je ključnega pomena za hiter in učinkovit razvoj modernih spletnih aplikacij, zato smo v diplomskem delu preučili nekatere perspektivne odprtokodne JavaScript rešitve. Podrobno smo preučili ogrodje AngularJS, ki se izvaja na strani odjemalca, in ogrodje Express, ki je najbolj priljubljeno ogrodje za strežniško platformo Node.js. Prav tako smo preučili objektno orientirano podatkovno bazo MongoDB in paket za modeliranje v Node.js - Mongoose. Znanje, ki smo ga pri...

 15. Razvoj bioimpedančnega merilnika na osnovi mikrokontrolerja

  OpenAIRE

  OBID, JURE

  2015-01-01

  Diplomska naloga se nanaša na razvoj, izdelavo in testiranje elektronskega vezja, namenjenega nadgradnji merilnika za potrebe merjenja (bio)impedance. Uporabo v mikrokontroler vgrajenega analogno-digitalnega in digitalno-analognega pretvornika sem nadomestil z zunanjimi zmogljivejšimi integriranimi vezji. Tiskano vezje sem zasnoval in izdelal s programskim paketom Altium Designer ter ga povezal z razvojno ploščo mbed NXP LPC1768, ki vsebuje mikrokontroler. S programskim jezikom C++ sem v p...

 16. RAZVOJ SODOBNIH SPLETNIH APLIKACIJ NA OSNOVI ODPRTOKODNEGA OGRODJA LARAVEL

  OpenAIRE

  Vetršek, Rok

  2015-01-01

  V diplomskem delu sta podrobno predstavljeni odprtokodni ogrodji Bootstrap in Laravel. Prvo omogoča enostavno in hitro oblikovanje odzivnih spletnih aplikacij, drugo pa je eno od vodilnih ogrodij, ki temeljijo na jeziku PHP in MVC arhitekturi. Uporaba ogrodji je prikazana z izdelavo spletne aplikacije, ki omogoča vodenje preprostih zapiskov in deljenje le teh v obliki samo za branje. Aplikacija je dinamična in se prilagaja velikosti zaslona naprave, na kateri si jo ogledujemo. Iz pridobljenih...

 17. External Beam Therapy (EBT)

  Science.gov (United States)

  ... Physician Resources Professions Site Index A-Z External Beam Therapy (EBT) External beam therapy (EBT) is a ... follow-up should I expect? What is external beam therapy and how is it used? External beam ...

 18. Beam quality measure for vector beams.

  Science.gov (United States)

  Ndagano, Bienvenu; Sroor, Hend; McLaren, Melanie; Rosales-Guzmán, Carmelo; Forbes, Andrew

  2016-08-01

  Vector beams have found a myriad of applications, from laser materials processing to microscopy, and are now easily produced in the laboratory. They are usually differentiated from scalar beams by qualitative measures, for example, visual inspection of beam profiles after a rotating polarizer. Here we introduce a quantitative beam quality measure for vector beams and demonstrate it on cylindrical vector vortex beams. We show how a single measure can be defined for the vector quality, from 0 (purely scalar) to 1 (purely vector). Our measure is derived from a quantum toolkit, which we show applies to classical vector beams. PMID:27472580

 19. Stable beams

  CERN Multimedia

  2015-01-01

  Stable beams: two simple words that carry so much meaning at CERN. When LHC page one switched from "squeeze" to "stable beams" at 10.40 a.m. on Wednesday, 3 June, it triggered scenes of jubilation in control rooms around the CERN sites, as the LHC experiments started to record physics data for the first time in 27 months. This is what CERN is here for, and it’s great to be back in business after such a long period of preparation for the next stage in the LHC adventure.   I’ve said it before, but I’ll say it again. This was a great achievement, and testimony to the hard and dedicated work of so many people in the global CERN community. I could start to list the teams that have contributed, but that would be a mistake. Instead, I’d simply like to say that an achievement as impressive as running the LHC – a machine of superlatives in every respect – takes the combined effort and enthusiasm of everyone ...

 20. Beam propagation

  International Nuclear Information System (INIS)

  The main part of this thesis consists of 15 published papers, in which the numerical Beam Propagating Method (BPM) is investigated, verified and used in a number of applications. In the introduction a derivation of the nonlinear Schroedinger equation is presented to connect the beginning of the soliton papers with Maxwell's equations including a nonlinear polarization. This thesis focuses on the wide use of the BPM for numerical simulations of propagating light and particle beams through different types of structures such as waveguides, fibers, tapers, Y-junctions, laser arrays and crystalline solids. We verify the BPM in the above listed problems against other numerical methods for example the Finite-element Method, perturbation methods and Runge-Kutta integration. Further, the BPM is shown to be a simple and effective way to numerically set up the Green's function in matrix form for periodic structures. The Green's function matrix can then be diagonalized with matrix methods yielding the eigensolutions of the structure. The BPM inherent transverse periodicity can be untied, if desired, by for example including an absorptive refractive index at the computational window edges. The interaction of two first-order soliton pulses is strongly dependent on the phase relationship between the individual solitons. When optical phase shift keying is used in coherent one-carrier wavelength communication, the fiber attenuation will suppress or delay the nonlinear instability. (orig.)

 1. Beam-beam effects in the Tevatron

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Shiltsev, V.; Alexahin, Y.; Lebedev, V.; Lebrun, P.; Moore, R.S.; Sen, T.; Tollestrup, A.; Valishev, A.; Zhang, X.L.; /Fermilab

  2005-01-01

  The Tevatron in Collider Run II (2001-present) is operating with 6 times more bunches, many times higher beam intensities and luminosities than in Run I (1992-1995). Electromagnetic long-range and head-on interactions of high intensity proton and antiproton beams have been significant sources of beam loss and lifetime limitations. We present observations of the beam-beam phenomena in the Tevatron and results of relevant beam studies. We analyze the data and various methods employed in operations, predict the performance for planned luminosity upgrades, and discuss ways to improve it.

 2. Beam halo in high-intensity beams

  International Nuclear Information System (INIS)

  In space-charge dominated beams the nonlinear space-charge forces produce a filamentation pattern, which in projection to the 2-D phase spaces results in a 2-component beam consisting of an inner core and a diffuse outer halo. The beam-halo is of concern for a next generation of cw, high-power proton linacs that could be applied to intense neutron generators for nuclear materials processing. The author describes what has been learned about beam halo and the evolution of space-charge dominated beams using numerical simulations of initial laminar beams in uniform linear focusing channels. Initial results are presented from a study of beam entropy for an intense space-charge dominated beam

 3. Beam imaging sensor

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  McAninch, Michael D.; Root, Jeffrey J.

  2016-07-05

  The present invention relates generally to the field of sensors for beam imaging and, in particular, to a new and useful beam imaging sensor for use in determining, for example, the power density distribution of a beam including, but not limited to, an electron beam or an ion beam. In one embodiment, the beam imaging sensor of the present invention comprises, among other items, a circumferential slit that is either circular, elliptical or polygonal in nature.

 4. A symplectic coherent beam-beam model

  International Nuclear Information System (INIS)

  We consider a simple one-dimensional model to study the effects of the beam-beam force on the coherent dynamics of colliding beams. The key ingredient is a linearized beam-beam kick. We study only the quadrupole modes, with the dynamical variables being the 2nd-order moments of the canonical variables q, p. Our model is self-consistent in the sense that no higher order moments are generated by the linearized beam-beam kicks, and that the only source of violation of symplecticity is the radiation. We discuss the round beam case only, in which vertical and horizontal quantities are assumed to be equal (though they may be different in the two beams). Depending on the values of the tune and beam intensity, we observe steady states in which otherwise identical bunches have sizes that are equal, or unequal, or periodic, or behave chaotically from turn to turn. Possible implications of luminosity saturation with increasing beam intensity are discussed. Finally, we present some preliminary applications to an asymmetric collider. 8 refs., 8 figs

 5. Literature in Focus Beta Beams: Neutrino Beams

  CERN Multimedia

  2009-01-01

  By Mats Lindroos (CERN) and Mauro Mezzetto (INFN Padova, Italy) Imperial Press, 2009 The beta-beam concept for the generation of electron neutrino beams was first proposed by Piero Zucchelli in 2002. The idea created quite a stir, challenging the idea that intense neutrino beams only could be produced from the decay of pions or muons in classical neutrino beams facilities or in future neutrino factories. The concept initially struggled to make an impact but the hard work by many machine physicists, phenomenologists and theoreticians over the last five years has won the beta-beam a well-earned position as one of the frontrunners for a possible future world laboratory for high intensity neutrino oscillation physics. This is the first complete monograph on the beta-beam concept. The book describes both technical aspects and experimental aspects of the beta-beam, providing students and scientists with an insight into the possibilities o...

 6. Telecommunication using muon beams

  Science.gov (United States)

  Arnold, Richard C.

  1976-01-01

  Telecommunication is effected by generating a beam of mu mesons or muons, varying a property of the beam at a modulating rate to generate a modulated beam of muons, and detecting the information in the modulated beam at a remote location.

 7. The beam dump tunnels

  CERN Multimedia

  Patrice Loïez

  2002-01-01

  In these images workers are digging the tunnels that will be used to dump the counter-circulating beams. Travelling just a fraction under the speed of light, the beams at the LHC will each carry the energy of an aircraft carrier travelling at 12 knots. In order to dispose of these beams safely, a beam dump is used to extract the beam and diffuse it before it collides with a radiation shielded graphite target.

 8. Parabolic scaling beams.

  Science.gov (United States)

  Gao, Nan; Xie, Changqing

  2014-06-15

  We generalize the concept of diffraction free beams to parabolic scaling beams (PSBs), whose normalized intensity scales parabolically during propagation. These beams are nondiffracting in the circular parabolic coordinate systems, and all the diffraction free beams of Durnin's type have counterparts as PSBs. Parabolic scaling Bessel beams with Gaussian apodization are investigated in detail, their nonparaxial extrapolations are derived, and experimental results agree well with theoretical predictions.

 9. Ion beam diagnosis

  International Nuclear Information System (INIS)

  This report is an introduction to ion beam diagnosis. After a short description of the most important ion beam parameters measurements of the beam current by means of Faraday cups, calorimetry, and beam current transformers and measurements of the beam profile by means of viewing screens, profile grids and scanning devices, and residual gas ionization monitors are described. Finally measurements in the transverse and longitudinal phase space are considered. (HSI)

 10. Beam induced heating

  CERN Document Server

  Salvant, B; Arduini, G; Assmann, R; Baglin, V; Barnes, M J; Baudrenghien, P; Bracco, C; Bruce, R; Bertarelli, A; Carra, F; Cattenoz, G; Caspers, F; Claudet, S; Day, H; Esteban Mueller, J; Gentini, L; Goddar, B; Grudiev, A; Henrist, B; Jones, R; Lanza, G; Lari, L; Mastoridis, T; Métral, E; Mounet, N; Nougaret, J L; Piguiet, A M; Redaelli, S; Roncarolo, F; Rumolo, G; Sapinski, M; Shaposhinkova, E; Tavian, L; Timmins, M; Uythoven, J; Vidal, A; Wollmann, D

  2012-01-01

  In 2011, the rapid increase of the luminosity performance of LHC came at the expense of increased temperature and pressure readings on several near-beam LHC equipments. In some cases, this beam induced heating was suspected to cause beam dumps and even degradation of the equipment. This contribution aims at gathering the observations of beam induced heating due to beam coupling impedance, their current level of understanding and possible actions that could be implemented during the winter stop 2011-2012.

 11. Pyramid beam splitter

  Science.gov (United States)

  McKeown, Mark H.; Beason, Steven C.; Fairer, George

  1992-01-01

  The apparatus of the present invention provides means for obtaining accurate, dependable, measurement of bearings and directions for geologic mapping in subterranean shafts, such as, for example, nuclear waste storage investigations. In operation, a laser beam is projected along a reference bearing. A pyramid is mounted such that the laser beam is parallel to the pyramid axis and can impinge on the apex of the pyramid thus splitting the beam several ways into several beams at right angles to each other and at right angles to the reference beam. The pyramid is also translatable and rotatable in a plane perpendicular to the reference beam.

 12. Low current beam techniques

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Saint, A.; Laird, J.S.; Bardos, R.A.; Legge, G.J.F. [Melbourne Univ., Parkville, VIC (Australia). School of Physics; Nishijima, T.; Sekiguchi, H. [Electrotechnical Laboratory, Tsukuba (Japan).

  1993-12-31

  Since the development of Scanning Transmission Microscopy (STIM) imaging in 1983 many low current beam techniques have been developed for the scanning (ion) microprobe. These include STIM tomography, Ion Beam Induced Current, Ion Beam Micromachining and Microlithography and Ionoluminense. Most of these techniques utilise beam currents of 10{sup -15} A down to single ions controlled by beam switching techniques This paper will discuss some of the low beam current techniques mentioned above, and indicate, some of their recent applications at MARC. A new STIM technique will be introduced that can be used to obtain Z-contrast with STIM resolution. 4 refs., 3 figs.

 13. Beam Dynamics and Beam Losses - Circular Machines

  CERN Document Server

  Kain, V

  2016-01-01

  A basic introduction to transverse and longitudinal beam dynamics as well as the most relevant beam loss mechanisms in circular machines will be presented in this lecture. This lecture is intended for physicists and engineers with little or no knowledge of this subject.

 14. Beam-beam issues in asymmetric colliders

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Furman, M.A.

  1992-07-01

  We discuss generic beam-beam issues for proposed asymmetric e{sup +}- e{sup -} colliders. We illustrate the issues by choosing, as examples, the proposals by Cornell University (CESR-B), KEK, and SLAC/LBL/LLNL (PEP-II).

 15. Laser-Beam Separator

  Science.gov (United States)

  Mcdermid, I. S.

  1984-01-01

  Train of prisms and optical stop separate fundamental beam of laser from second and higher order harmonics of beam produced in certain crystals and by stimulated Raman scattering in gases and liquids.

 16. Beam Loss in Linacs

  CERN Document Server

  Plum, M A

  2016-01-01

  Beam loss is a critical issue in high-intensity accelerators, and much effort is expended during both the design and operation phases to minimize the loss and to keep it to manageable levels. As new accelerators become ever more powerful, beam loss becomes even more critical. Linacs for H- ion beams, such as the one at the Oak Ridge Spallation Neutron Source, have many more loss mechanisms compared to H+ (proton) linacs, such as the one being designed for the European Spallation Neutron Source. Interesting H- beam loss mechanisms include residual gas stripping, H+ capture and acceleration, field stripping, black-body radiation and the recently discovered intra-beam stripping mechanism. Beam halo formation, and ion source or RF turn on/off transients, are examples of beam loss mechanisms that are common for both H+ and H- accelerators. Machine protection systems play an important role in limiting the beam loss.

 17. Space charge dominated beams

  International Nuclear Information System (INIS)

  After an introductory section on the relationship between emittance and beam Coulomb energy we discuss the properties of space charge dominated beams in progressive steps: from uniformly charged bunched beams to non-uniformly charged beams to correlation effects between particles (simulation beams or 'crystalline' beams). A practical application can be found in the beam dynamics of a high-current injector. The concept of correlation energy is of practical interest in computer simulation of high-brilliance beams, where one deals with an artificially enhanced two-particle Coulomb energy, if many real particles are combined into one simulation super-particle. This can be a source of non-physical emittance growth. (orig./HSI)

 18. High energy beam lines

  Science.gov (United States)

  Marchetto, M.; Laxdal, R. E.

  2014-01-01

  The ISAC post accelerator comprises an RFQ, DTL and SC-linac. The high energy beam lines connect the linear accelerators as well as deliver the accelerated beams to two different experimental areas. The medium energy beam transport (MEBT) line connects the RFQ to the DTL. The high energy beam transport (HEBT) line connects the DTL to the ISAC-I experimental stations (DRAGON, TUDA-I, GPS). The DTL to superconducting beam (DSB) transport line connects the ISAC-I and ISAC-II linacs. The superconducting energy beam transport (SEBT) line connects the SC linac to the ISAC-II experimental station (TUDA-II, HERACLES, TIGRESS, EMMA and GPS). All these lines have the function of transporting and matching the beams to the downstream sections by manipulating the transverse and longitudinal phase space. They also contain diagnostic devices to measure the beam properties.

 19. Proton beam writing

  OpenAIRE

  Frank Watt; Breese, Mark B H; Bettiol, Andrew A; Jeroen A. van Kan

  2007-01-01

  Proton beam (p-beam) writing is a new direct-writing process that uses a focused beam of MeV protons to pattern resist material at nanodimensions. The process, although similar in many ways to direct writing using electrons, nevertheless offers some interesting and unique advantages. Protons, being more massive, have deeper penetration in materials while maintaining a straight path, enabling p-beam writing to fabricate three-dimensional, high aspect ratio structures with vertical, smooth side...

 20. Welding by laser beam

  International Nuclear Information System (INIS)

  A laser which does not require a vacuum and the beam from which can be projected over a distance without loss of power is sited outside a welding zone and the beam projected through a replaceable laser transparent window. The window is designed and shaped to facilitate access of the beam of workpiece items to be welded in containment. Either the workpiece or the laser beam may be moved during welding. (author)

 1. Slow kaon beams

  International Nuclear Information System (INIS)

  A short description is given of considerations for the design of low-momentum kaon beam lines. Relevant data for the performance of seven existing and decommissioned slow kaon beams are presented. For single-stage separated beams the observed ratio all/K- is greater than 50 for momenta less than 500 MeV/c. We recommend a two-stage separated beam with perhaps an upstream cleanup section for maximal purity

 2. Beam Dynamics for ARIA

  CERN Document Server

  Ekdahl, Carl

  2015-01-01

  Beam dynamics issues are assessed for a new linear induction electron accelerator being designed for flash radiography of large explosively driven hydrodynamic experiments. Special attention is paid to equilibrium beam transport, possible emittance growth, and beam stability. It is concluded that a radiographic quality beam will be produced possible if engineering standards and construction details are equivalent to those on the present radiography accelerators at Los Alamos.

 3. PARTICLE BEAM TRACKING CIRCUIT

  Science.gov (United States)

  Anderson, O.A.

  1959-05-01

  >A particle-beam tracking and correcting circuit is described. Beam induction electrodes are placed on either side of the beam, and potentials induced by the beam are compared in a voltage comparator or discriminator. This comparison produces an error signal which modifies the fm curve at the voltage applied to the drift tube, thereby returning the orbit to the preferred position. The arrangement serves also to synchronize accelerating frequency and magnetic field growth. (T.R.H.)

 4. Electron beam focusing system

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Dikansky, N.; Nagaitsev, S.; Parkhomchuk, V.

  1997-09-01

  The high energy electron cooling requires a very cold electron beam. Thus, the electron beam focusing system is very important for the performance of electron cooling. A system with and without longitudinal magnetic field is presented for discussion. Interaction of electron beam with the vacuum chamber as well as with the background ions and stored antiprotons can cause the coherent electron beam instabilities. Focusing system requirements needed to suppress these instabilities are presented.

 5. Beam Dynamics for ARIA

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Ekdahl, Carl August Jr. [Los Alamos National Lab. (LANL), Los Alamos, NM (United States)

  2014-10-14

  Beam dynamics issues are assessed for a new linear induction electron accelerator being designed for flash radiography of large explosively driven hydrodynamic experiments. Special attention is paid to equilibrium beam transport, possible emittance growth, and beam stability. It is concluded that a radiographic quality beam will be produced possible if engineering standards and construction details are equivalent to those on the present radiography accelerators at Los Alamos.

 6. Beams 92: Proceedings

  International Nuclear Information System (INIS)

  This report contains papers on the following topics: Ion beam papers; electron beam, bremsstrahlung, and diagnostics papers; radiating Z- pinch papers; microwave papers; electron laser papers; advanced accelerator papers; beam and pulsed power applications papers; pulsed power papers; and these papers have been indexed separately elsewhere

 7. Accelerating nondiffracting beams

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Yan, Shaohui; Li, Manman; Yao, Baoli, E-mail: yaobl@opt.ac.cn; Yu, Xianghua; Lei, Ming; Dan, Dan; Yang, Yanlong; Min, Junwei; Peng, Tong

  2015-06-05

  We present a set of beams which combine the properties of accelerating beams and (conventional) diffraction-free beams. These beams can travel along a desired trajectory while keeping an approximately invariant transverse profile, which may be (higher-order) Bessel-, Mathieu- or parabolic-nondiffracting-like beams, depending on the initial complex amplitude distribution. A possible application of these beams presented here may be found in optical trapping field. For example, a higher-order Bessel-like beam, which has a hollow (transverse) pattern, is suitable for guiding low-refractive-index or metal particles along a curve. - Highlights: • A set of beams having arbitrary trajectories of accelerating and nondiffracting behaviors are generalized and presented. • Bessel-like accelerating beams are generalized to the higher-order (hollow) version. • Mathieu-like accelerating beams and parabolic-nondiffracting-like accelerating beams are presented. • A possible application of these beams may be found in optical trapping and guiding of particles.

 8. An Electromagnetic Beam Converter

  DEFF Research Database (Denmark)

  2009-01-01

  The present invention relates to an electromagnetic beam converter and a method for conversion of an input beam of electromagnetic radiation having a bell shaped intensity profile a(x,y) into an output beam having a prescribed target intensity profile l(x',y') based on a further development...

 9. Klystron beam bunching

  International Nuclear Information System (INIS)

  A detailed description of electron-beam bunching phenomena in klystrons is presented. Beam harmonic current is defined, both space-charge and ballistic bunching are analyzed, Ramo's theorem is used to describe how a bunched beam drives a cavity, and a general cavity model including external coupling is provided. (author)

 10. Pushing the limits - beam

  CERN Document Server

  Métral, E

  2011-01-01

  Many collective effects were observed in 2010, first when the intensity per bunch was increased and subsequently when the number of bunches was pushed up and the bunch spacing was reduced. After a review of the LHC performance during the 2010 run, with a particular emphasis on impedances and related single-beam coherent instabilities, but mentioning also beam-beam and electron cloud issues, the potential of the LHC for 2011 will be discussed. More specifically, the maximum bunch/beam intensity and the maximum beam brightness the LHC should be able to swallow will be compared to what the injectors can provide.

 11. Cluster ion beam evaporation

  International Nuclear Information System (INIS)

  Cluster ions can be made by the supercooling due to adiabatic expansion of substances to be vaporized which are ejected from a nozzle. This paper is described on the recent progress of studies concerning the cluster beam. The technique of cluster ion beam has been applied for the studies of thermonuclear plasma, the fabrication of thin films, crystal growth and electronic devices. The density of cluster ion beam is larger than that of atomic ion beam, and the formation of thin films can be easily done in high vacuum. This method is also useful for epitaxial growth. Metallic vapour cluster beam was made by the help of jetting rare gas beam. Various beam sources were developed. The characteristics of these sources were measured and analyzed. (Kato, T.)

 12. Colliding Crystalline Beams

  International Nuclear Information System (INIS)

  The understanding of crystalline beams has advanced to the point where one can now, with reasonable confidence, undertake an analysis of the luminosity of colliding crystalline beams. Such a study is reported here. It is necessary to observe the criteria, previously stated, for the creation and stability of crystalline beams. This requires, firstly, the proper design of a lattice. Secondly, a crystal must be formed, and this can usually be done at various densities. Thirdly, the crystals in a colliding-beam machine are brought into collision. We study all of these processes using the molecular dynamics (MD) method. The work parallels what was done previously, but the new part is to study the crystal-crystal interaction in collision. We initially study the zero-temperature situation. If the beam-beam force (or equivalent tune shift) is too large then over-lapping crystals can not be created (rather two spatially separated crystals are formed). However, if the beam-beam force is less than but comparable to that of the space-charge forces between the particles, we find that overlapping crystals can be formed and the beam-beam tune shift can be of the order of unity. Operating at low but non-zero temperature can increase the luminosity by several orders of magnitude over that of a usual collider. The construction of an appropriate lattice, and the development of adequately strong coding, although theoretically achievable, is a challenge in practice

 13. Beam-beam effect seen through forced vibration

  International Nuclear Information System (INIS)

  In electron accelerator, tune is measured by giving beam transverse forced vibration caused by RF frequency. It is well known that beam-beam parameter can be measured if beam-beam interaction exists. Generally, small value is chosen as the amplitude of forced vibration, and many researches were done in this case. In this report, we discuss effect of resonance caused by beam-beam interaction in case of amplitude of forced vibration being big. (author)

 14. KEKB beam instrumentation systems

  Science.gov (United States)

  Arinaga, M.; Flanagan, J.; Hiramatsu, S.; Ieiri, T.; Ikeda, H.; Ishii, H.; Kikutani, E.; Mimashi, T.; Mitsuhashi, T.; Mizuno, H.; Mori, K.; Tejima, M.; Tobiyama, M.

  2003-02-01

  For the stable high-luminosity operation and luminosity increase, the electron and positron storage rings of the KEK B-Factory (KEKB) is equipped with various beam instrumentations, which have been working well since the start of the commissioning in December, 1998. Details and performance of the beam-position monitor system based on the spectrum analysis using DSPs, the turn-by-turn BPM with four-dimensional function available for measurements of the individual bunch position, phase and intensity, the parametric beam-DCCTs designed so as to avoid the magnetic-core-selection problems for the parametric flux modulation, the bunch-by-bunch feedback system indispensable to suppress the strong multibunch instabilities in KEKB, the various optical beam diagnostic systems, such as synchrotron radiation interferometers for precise beam-size measurement, the tune meters, the bunch length monitors and the beam-loss monitors are described. Delicate machine tuning of KEKB is strongly supported by these instrumentations.

 15. Laser Beam Focus Analyser

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Peter Carøe; Hansen, Hans Nørgaard; Olsen, Flemming Ove;

  2007-01-01

  The quantitative and qualitative description of laser beam characteristics is important for process implementation and optimisation. In particular, a need for quantitative characterisation of beam diameter was identified when using fibre lasers for micro manufacturing. Here the beam diameter limits...... the obtainable features in direct laser machining as well as heat affected zones in welding processes. This paper describes the development of a measuring unit capable of analysing beam shape and diameter of lasers to be used in manufacturing processes. The analyser is based on the principle of a rotating...... mechanical wire being swept through the laser beam at varying Z-heights. The reflected signal is analysed and the resulting beam profile determined. The development comprised the design of a flexible fixture capable of providing both rotation and Z-axis movement, control software including data capture...

 16. Proton Beam Energy Characterization

  OpenAIRE

  Marus, Lauren A.; Engle, J.W.; John, K. D.; Birnbaum, E. R.; Nortier, F. M.

  2015-01-01

  Introduction The Los Alamos Isotope Production Facility (IPF) is actively engaged in the development of isotope production technologies that can utilize its 100 MeV proton beam. Characterization of the proton beam energy and current is vital for optimizing isotope production and accurately conducting research at the IPF. Motivation In order to monitor beam intensity during research irradiations, aluminum foils are interspersed in experimental stacks. A theoretical yield of 22Na from...

 17. Hyperon beam physics

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Cooper, P.S.

  1996-03-01

  This report reviews the present status and recent results in hyperon physics concentrating on results from high energy hyperon beam experiments performed at Fermilab over the past several years. The report focuses on hyperon production polarization, precision hyperon magnetic moment measurements and radiative decay studies. Modern charged hyperon beam experiments are characterized by {approx}100m long apparatus and hyperon beams with {gamma}{sub Y}{approx}100 and hyperon fluxes in the 1-100 kHz range.

 18. Chilled beam application guidebook

  CERN Document Server

  Butler, David; Gräslund, Jonas; Hogeling, Jaap; Lund Kristiansen, Erik; Reinikanen, Mika; Svensson, Gunnar

  2007-01-01

  Chilled beam systems are primarily used for cooling and ventilation in spaces, which appreciate good indoor environmental quality and individual space control. Active chilled beams are connected to the ventilation ductwork, high temperature cold water, and when desired, low temperature hot water system. Primary air supply induces room air to be recirculated through the heat exchanger of the chilled beam. In order to cool or heat the room either cold or warm water is cycled through the heat exchanger.

 19. Semiconductor laser beam bending

  OpenAIRE

  YILDIRIM, REMZİ; ÇELEBİ, FATİH VEHBİ

  2015-01-01

  This study is about a single-component cylindrical structured lens with a gradient curve that was used for bending laser beams. It operates under atmospheric conditions and bends the laser beam independently of temperature, pressure, polarity, polarization, magnetic field, electric field, radioactivity, and gravity. A single-piece cylindrical lens that can bend laser beams was developed. Lenses are made of transparent, tinted, or colored glass and are used to undermine or absorb the energy of...

 20. Mechanical beam isolator

  International Nuclear Information System (INIS)

  Back-reflections from a target, lenses, etc. can gain energy passing backwards through a laser just like the main beam gains energy passing forwards. Unless something blocks these back-reflections early in their path, they can seriously damage the laser. A Mechanical Beam Isolator is a device that blocks back-reflections early, relatively inexpensively, and without introducing aberrations to the laser beam

 1. Resolving Two Beams in Beam Splitters with a Beam Position Monitor

  Science.gov (United States)

  Kurennoy, Sergey

  2002-04-01

  The beam transport system for the Advanced Hydrotest Facility (AHF) anticipates multiple beam splitters. Monitoring two transversely separated beams in a common beam pipe in the splitter sections imposes certain requirements on beam diagnostics for these sections. We explore a two-beam system in a generic beam monitor and study the feasibility of resolving the transverse positions of the two beams with one diagnostics device. Effects of unequal beam currents and of finite transverse sizes of the beams are explored analytically for both the ultra relativistic case and the long-wavelength limit.

 2. Beam cavity interaction

  CERN Document Server

  Gamp, A

  2011-01-01

  We begin by giving a description of the rf generator-cavity-beam coupled system in terms of basic quantities. Taking beam loading and cavity detuning into account, expressions for the cavity impedance as seen by the generator and as seen by the beam are derived. Subsequently methods of beam-loading compensation by cavity detuning, rf feedback, and feed-forward are described. Examples of digital rf phase and amplitude control for the special case of superconducting cavities are also given. Finally, a dedicated phase loop for damping synchrotron oscillations is discussed.

 3. Beam alignment system

  International Nuclear Information System (INIS)

  A patent is claimed for the invention of a beam alignment system. The aim of the invention is the obtention of an accurate monitoring of the beam position and direction. It is of great interest in the nuclear industry. The invention can be applied in an infrared laser beam for welding operations. An auxiliar radiation source is incorporated to the device. The system's configuration allows a simultaneous and separated utilisation of two beams. The description and the design of the proposed system are provided

 4. Simulation of Beam-Beam Background at CLIC

  CERN Document Server

  Sailer, A

  2010-01-01

  The dense beams used at CLIC to achieve a high luminosity will cause a large amount of background particles through beam-beam interactions. Generator level studies with GUINEAPIG and full detector simulation studies with an ILD based CLIC detector have been performed to evaluate the amount of beam-beam back- ground hitting the vertex detector.

 5. Resolving Two Beams in Beam Splitters with a Beam Position Monitor

  CERN Document Server

  Kurennoy, S S

  2002-01-01

  The beam transport system for the Advanced Hydrotest Facility (AHF) anticipates multiple beam splitters [1]. Monitoring two separated beams in a common beam pipe in the splitter sections imposes certain requirements on diagnostics for these sections. In this note we explore a two-beam system in a generic beam monitor and study the feasibility of resolving the positions of the two beams with a single diagnostic device.

 6. Damping of a vibrating beam

  NARCIS (Netherlands)

  Hietanen, Jarmo; Bomer, Johan; Jonsmann, Jacques; Olthuis, Wouter; Bergveld, Piet; Kaski, Kimmo

  2000-01-01

  This study examines the vibration in a beam with one fixed end. The set-up consisted of a beam with one end clamped and a rigid plate having the same thickness of the beam, located adjacent to the unfixed end of the beam. The gap between the beam and the plate varied from 4 to 128 μm depending on th

 7. Beam distribution reconstruction simulation for electron beam probe

  CERN Document Server

  Feng, Yongchun; Li, Peng; Kang, Xincai; Yin, Yan; Liu, Tong; You, Yaoyao; Chen, Yucong; Zhao, Tiecheng; Xu, Zhiguo; Wang, Yanyu; Yuan, Youjin

  2016-01-01

  Electron beam probe (EBP) is a new principle detector, which makes use of a low-intensity and low-energy electron beam to measure the transverse profile, bunch shape, beam neutralization and beam wake field of an intense beam with small dimensions. While can be applied to many aspects, we limit our analysis to beam distribution reconstruction. This kind of detector is almost non-interceptive for all of the beam and does not disturb the machine environment. In this paper, we present the theoretical aspects behind this technique for beam distribution measurement and some simulation results of the detector involved. First, a method to obtain parallel electron beam is introduced and a simulation code is developed. And then, EBP as a profile monitor for dense beam is simulated using fast scan method under various target beam profile, such as KV distribution, waterbag distribution, parabolic distribution, Gaussian distribution and halo distribution. Profile reconstruction from the deflected electron beam trajectory...

 8. Linearizing Intra-Train Beam-Beam Deflection Feedback

  International Nuclear Information System (INIS)

  Beam-beam deflection feedback acting within the crossing time of a single bunch train may be needed to keep linear collider beams colliding at high luminosity. In a short-pulse machine such as the Next Linear Collider (NLC) this feedback must converge quickly to be useful. The non-linear nature of beam-beam deflection vs. beam-beam offset in these machines precludes obtaining both rapid convergence and a stable steady-state lock to beam offsets with a linear feedback algorithm. We show that a simply realizable programmable non-linear amplifier in the feedback loop can linearize the feedback loop, approximately compensating the beam-beam deflection non-linearity. Performance of a prototype non-linear amplifier is shown. Improvement of convergence and stability of the beam-beam feedback loop is simulated

 9. Beaming teaching application

  DEFF Research Database (Denmark)

  Markovic, Milos; Madsen, Esben; Olesen, Søren Krarup;

  2012-01-01

  BEAMING is a telepresence research project aiming at providing a multimodal interaction between two or more participants located at distant locations. One of the BEAMING applications allows a distant teacher to give a xylophone playing lecture to the students. Therefore, rendering of the xylophon...

 10. Ionization beam scanner

  CERN Multimedia

  CERN PhotoLab

  1973-01-01

  Inner structure of an ionization beam scanner, a rather intricate piece of apparatus which permits one to measure the density distribution of the proton beam passing through it. On the outside of the tank wall there is the coil for the longitudinal magnetic field, on the inside, one can see the arrangement of electrodes creating a highly homogeneous transverse electric field.

 11. Mechanically reinforced glass beams

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Jens Henrik; Olesen, John Forbes

  2007-01-01

  The use of glass as a load carrying material in structural elements is rarely seen even though glass is a popular material for many architects. This is owed to the unreliable and low tensile strength, which is due to surface flaws and high brittleness of the material. These properties lead...... to breakage without any warning or ductility, which can be catastrophic if no precautions are taken. One aspect of this issue is treated here by looking at the possibility of mechanically reinforcing glass beams in order to obtain ductile failure for such a structural component. A mechanically reinforced...... laminated float glass beam is constructed and tested in four-point bending. The beam consist of 4 layers of glass laminated together with a slack steel band glued onto the bottom face of the beam. The glass parts of the tested beams are \\SI{1700}{mm} long and \\SI{100}{mm} high, and the total width of one...

 12. Beam director design report

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Younger, F.C.

  1986-08-01

  A design and fabrication effort for a beam director is documented. The conceptual design provides for the beam to pass first through a bending and focusing system (or ''achromat''), through a second achromat, through an air-to-vacuum interface (the ''beam window''), and finally through the vernier steering system. Following an initial concept study for a beam director, a prototype permanent magnet 30/sup 0/ beam-bending achromat and prototype vernier steering magnet were designed and built. In volume II, copies are included of the funding instruments, requests for quotations, purchase orders, a complete set of as-built drawings, magnetic measurement reports, the concept design report, and the final report on the design and fabrication project. (LEW)

 13. Beam director design report

  International Nuclear Information System (INIS)

  A design and fabrication effort for a beam director is documented. The conceptual design provides for the beam to pass first through a bending and focusing system (or ''achromat''), through a second achromat, through an air-to-vacuum interface (the ''beam window''), and finally through the vernier steering system. Following an initial concept study for a beam director, a prototype permanent magnet 300 beam-bending achromat and prototype vernier steering magnet were designed and built. In volume II, copies are included of the funding instruments, requests for quotations, purchase orders, a complete set of as-built drawings, magnetic measurement reports, the concept design report, and the final report on the design and fabrication project

 14. Muon Beam at the Fermilab Test Beam Area

  OpenAIRE

  Denisov, Dmitri; Evdokimov, Valery; Lukić, Strahinja; Ujić, Predrag

  2016-01-01

  The intensities and profiles of the muon beam behind the beam dump of the Fermilab test beam area when the facility is running in the "pion" beam mode are measured and summarized in this note. This muon beam with momenta in the range 10 - 50 GeV/c provides an opportunity to perform various measurements in parallel with other users of the test beam area.

 15. Diffraction of a Laser Beam.

  Science.gov (United States)

  Jodoin, Ronald E.

  1979-01-01

  Investigates the effect of the nonuniform irradiance across a laser beam on diffraction of the beam, specifically the Fraunhofer diffraction of a laser beam with a Gaussian irradiance profile as it passes through a circular aperture. (GA)

 16. Electron Beam Lithography

  Science.gov (United States)

  Harriott, Lloyd R.

  1997-04-01

  Electron beams have played a significant role in semiconductor technology for more than twenty years. Early electron beam machines used a raster scanned beam spot to write patterns in electron-sensitive polymer resist materials. The main application of electron beam lithography has been in mask making. Despite the inherently high spatial resolution and wide process margins of electron beam lithography, the writing rate for semiconductor wafers has been too slow to be economically viable on a large scale. In the late 1970's, variable shape electron beam writing was developed, projecting a rectangular beam whose size can be varied for each "shot" exposure of a particular pattern, allowing some integrated circuits to be made economically where a variety of "customized" patterns are desired. In the cell or block projection electron beam exposure technique, a unit cell of a repetitive pattern is projected repeatedly to increase the level of parallelism. This can work well for highly repetitive patterns such as memory chips but is not well suited to complex varying patterns such as microprocessors. The rapid progress in the performance of integrated circuits has been largely driven by progress in optical lithography, through improvements in lens design and fabrication as well as the use of shorter wavelengths for the exposure radiation. Due to limitations from the opacity of lens and mask materials, it is unlikely that conventional optical printing methods can be used at wavelengths below 193 nm or feature sizes much below 180 nm. One candidate technology for a post-optical era is the Scattering with Angular Limitation Projection Electron-beam Lithography (SCALPEL) approach, which combines the high resolution and wide process latitude inherent in electron beam lithography with the throughput of a parallel projection system. A mask consisting of a low atomic number membrane and a high atomic number pattern layer is uniformly illuminated with high energy (100 ke

 17. Beam Imaging and Luminosity Calibration

  CERN Document Server

  Klute, Markus; Salfeld-Nebgen, Jakob

  2016-01-01

  We discuss a method to reconstruct two-dimensional proton bunch densities using vertex distributions accumulated during LHC beam-beam scans. The $x$-$y$ correlations in the beam shapes are studied and an alternative luminosity calibration technique is introduced. We demonstrate the method on simulated beam-beam scans and estimate the uncertainty on the luminosity calibration associated to the beam-shape reconstruction to be below 1\\%.

 18. Simulations of beam-beam and beam-wire interactions in RHIC

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kim, Hyung J.; Sen, Tanaji; /Fermilab; Abreu, Natalia P.; Fischer, Wolfram; /Brookhaven

  2009-02-01

  The beam-beam interaction is one of the dominant sources of emittance growth and luminosity lifetime deterioration. A current carrying wire has been proposed to compensate long-range beam-beam effects in the LHC and strong localized long-range beam-beam effects are experimentally investigated in the RHIC collider. Tune shift, beam transfer function, and beam loss rate are measured in dedicated experiments. In this paper, they report on simulations to study the effect of beam-wire interactions based on diffusive apertures, beam loss rates, and beam transfer function using a parallelized weak-strong beam simulation code (BBSIMC). The simulation results are compared with measurements performed in RHIC during 2007 and 2008.

 19. Polarized atomic hydrogen beam

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Chan, N.; Crowe, D.M.; Lubell, M.S.; Tang, F.C.; Vasilakis, A.; Mulligan, F.J.; Slevin, J.

  1988-12-01

  We describe the design and operating characteristics of a simple polarized atomic hydrogen beam particularly suitable for applications to crossed beams experiments. In addition to experimental measurements, we present the results of detailed computer models, using Monte-Carlo ray tracing techniques, optical analogs, and phase-space methods, that not only provide us with a confirmation of our measurement, but also allow us to characterize the density, polarization, and atomic fraction of the beam at all points along its path. As a subsidiary result, we also present measurements of the relative and absolute efficiencies of the V/G Supavac mass analyzer for masses 1 and 2.

 20. Laser beam quality metrics

  CERN Document Server

  Ross, T Sean

  2013-01-01

  This book is geared toward engineers and laser physicists involved in the development of laser-based systems, especially laser systems for directed energy applications. It begins with a review of basic laser properties and moves to definitions and implications of the various standard beam quality metrics such as [i]M[/i][sup]2[/sup], power in the bucket, brightness, beam parameter product, and Strehl ratio. The practical aspects of beam metrology, which have not been sufficiently addressed in the literature, are amply covered here.

 1. Beam instrumentation performance overview

  CERN Document Server

  Sapinski, M

  2012-01-01

  The 2011 run has proven that LHC can operate safely and stably with higher bunch intensity and smaller transverse emittance than foreseen in the Technical Design Report. In this presentation the performance of the Beam Position Monitoring (BPM) system is discussed. The improvements to the system, those made during the last year and those expected to be done for 2012 run are presented. The status of the three types of devices measuring the transverse beam emittance, wire scanners (BWS), synchrotron radiation monitors (BSRT) and beam gas ionization monitors (BGI), are shown. The control room applications are reviewed and a set of improvements proposed by the operation team is presented.

 2. Electron Beam for LHC

  CERN Document Server

  Krasny, M W

  2005-01-01

  A method of delivering a monochromatic electron beam to the LHC interaction points is proposed. In this method, heavy ions are used as carriers of the projectile electrons. Acceleration, storage and collision-stability aspects of such a hybrid beam is discussed and a new beam-cooling method is presented. This discussion is followed by a proposal of the Parasitic Ion-Electron collider at LHC (PIE@LHC). The PIE@LHC provides an opportunity, for the present LHC detectors, to enlarge the scope of their research program by including the program of electron-proton and electron-nucleuscollisions with minor machine and detector investments.

 3. LEDA BEAM DIAGNOSTICS INSTRUMENTATION: BEAM POSITION MONITORS

  International Nuclear Information System (INIS)

  The Low Energy Demonstration Accelerator (LEDA) facility located at Los Alamos National Laboratory (LANL) accelerates protons to an energy of 6.7-MeV and current of 100-mA operating in either a pulsed or cw mode. Of key importance to the commissioning and operations effort is the Beam Position Monitor system (BPM). The LEDA BPM system uses five micro-stripline beam position monitors processed by log ratio processing electronics with data acquisition via a series of custom TMS32OC40 Digital Signal Processing (DSP) boards. Of special interest to this paper is the operation of the system, the log ratio processing, and the system calibration technique. This paper will also cover the DSP system operations and their interaction with the main accelerator control system

 4. Bunched beam stochastic cooling

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Wei, Jie

  1992-09-01

  The scaling laws for bunched-beam stochastic cooling has been derived in terms of the optimum cooling rate and the mixing condition. In the case that particles occupy the entire sinusoidal rf bucket, the optimum cooling rate of the bunched beam is shown to be similar to that predicted from the coasting-beam theory using a beam of the same average density and mixing factor. However, in the case that particles occupy only the center of the bucket, the optimum rate decrease in proportion to the ratio of the bunch area to the bucket area. The cooling efficiency can be significantly improved if the synchrotron side-band spectrum is effectively broadened, e.g. by the transverse tune spread or by using a double rf system.

 5. Bunched beam stochastic cooling

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Wei, Jie.

  1992-01-01

  The scaling laws for bunched-beam stochastic cooling has been derived in terms of the optimum cooling rate and the mixing condition. In the case that particles occupy the entire sinusoidal rf bucket, the optimum cooling rate of the bunched beam is shown to be similar to that predicted from the coasting-beam theory using a beam of the same average density and mixing factor. However, in the case that particles occupy only the center of the bucket, the optimum rate decrease in proportion to the ratio of the bunch area to the bucket area. The cooling efficiency can be significantly improved if the synchrotron side-band spectrum is effectively broadened, e.g. by the transverse tune spread or by using a double rf system.

 6. Neutrino beams and experiments

  International Nuclear Information System (INIS)

  After a brief review of the early history of neutrino experiments, the principle of neutrino beams at proton accelerators is described and a survey of neutrino experiments since 1963 is given. ((orig.))

 7. HIRENASD Beam FEM

  Data.gov (United States)

  National Aeronautics and Space Administration — This contains attempts to create BEAM FEM model. I have started a Blog to discuss this... please put your comments there and I will attempt to keep everything...

 8. Pulsed electron beam precharger

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Finney, W.C. (ed.); Shelton, W.N.

  1989-01-01

  This is the fifth in a series of contracts and grants exploring the advanced particulate pollution control technology of electron beam precipitation. The chief goal of the current contract is to develop a laboratory scale electron beam precharger using a pulsed electric field to the proof-of-concept stage. Contract tasks leading to the achievement of this goal are generally divided up into two categories: tasks required to bring the Electron Beam Precipitator (EBP) test system up to an operational level for the contract work, and tasks concerning the actual experimental and analytical phase of the study. Not unexpectedly, the early portion of the contract duration will be devoted to the commissioning of the EBP and its many subsystems, while the latter portion will devote itself to testing the new pulsed electron beam precharger.

 9. Longitudinal beam dynamics

  CERN Document Server

  Tecker, F

  2014-01-01

  The course gives a summary of longitudinal beam dynamics for both linear and circular accelerators. After discussing different types of acceleration methods and synchronism conditions, it focuses on the particle motion in synchrotrons.

 10. LHCb: Beam Pipe portrait

  CERN Multimedia

  LHCb, Collaboration

  2005-01-01

  The proton beams circulate in the accelerator in Ultra High Vacuum to make them interact only with each other when colliding at the interaction point. A special beam pipe "holds" the vacuum where they pass through the LHCb detector: it has to be mechanically very strong to stand the difference in pressure between the vacuum inside it and the air in the cavern but also be as transparent as possible for the particles originating in the proton−proton collisions.

 11. LHCb: Beam Pipe

  CERN Multimedia

  LHCb, Collaboration

  2005-01-01

  The proton beams circulate in the accelerator in Ultra High Vacuum to make them interact only with each other when colliding at the interaction point. A special beam pipe "holds" the vacuum where they pass through the LHCb detector:it has to be mechanically very strong to stand the difference in pressure between the vacuum inside it and the air in the cavern but also be as transparent as possible for the particles originating in the proton−proton collisions.

 12. Neutral beams for mirrors

  International Nuclear Information System (INIS)

  An important demonstration of negative ion technology is proposed for FY92 in the MFTF-α+T, an upgrade of the Mirror Fusion Test Facility at the Lawrence Livermore National Laboratory. This facility calls for 200-keV negative ions to form neutral beams that generate sloshing ions in the reactor end plugs. Three different beam lines are considered for this application. Their advantages and disadvantages are discussed

 13. Transverse Beam Size Effects in Beam Position Monitors

  Science.gov (United States)

  Kurennoy, Sergey

  2001-04-01

  The fields produced by a long beam with a given transverse charge distribution in a homogeneous vacuum chamber are studied. Signals induced by the displaced finite-size beam on electrodes of a beam position monitor (BPM) are calculated and compared to those from a pencil beam. The corrections to BPM signals due to a finite beam size are found analytically for a few particular transverse distributions of the beam current. The results for fields can also be directly applied for calculating the beam coupling impedances of small discontinuities.

 14. Beam-beam studies for the High-Energy LHC

  CERN Document Server

  Ohmi, K; Zimmermann, F

  2011-01-01

  LHC upgrades are being considered both towards higher luminosity (HL-LHC) and towards higher energy (HE-LHC). In this paper we report initial studies of the beam-beam effects in the HE-LHC [1]. The HE-LHC aims at beam energies of 16.5 TeV, where the transverse emittance decreases due to synchrotron radiation with a 2-hour damping time. As a result of this emittance, shrinkage the beam-beam parameter increases with time, during a physics store. The beam-beam limit in the HE-LHC is explored using computer simulations.

 15. LSST optical beam simulator

  CERN Document Server

  Tyson, J A; Gilmore, K; Bradshaw, A; Claver, C; Klint, M; Muller, G; Poczulp, G; Resseguie, E

  2014-01-01

  We describe a camera beam simulator for the LSST which is capable of illuminating a 60mm field at f/1.2 with realistic astronomical scenes, enabling studies of CCD astrometric and photometric performance. The goal is to fully simulate LSST observing, in order to characterize charge transport and other features in the thick fully depleted CCDs and to probe low level systematics under realistic conditions. The automated system simulates the centrally obscured LSST beam and sky scenes, including the spectral shape of the night sky. The doubly telecentric design uses a nearly unit magnification design consisting of a spherical mirror, three BK7 lenses, and one beam-splitter window. To achieve the relatively large field the beam-splitter window is used twice. The motivation for this LSST beam test facility was driven by the need to fully characterize a new generation of thick fully-depleted CCDs, and assess their suitability for the broad range of science which is planned for LSST. Due to the fast beam illuminatio...

 16. Opal neutron beams shutters

  International Nuclear Information System (INIS)

  Full text: The Opal Reactor has five beam tubes for neutron beams. Of these 5 tubes, two come from a cold neutron source, another two from thermal sources, and a fifth is ready for a future hot neutron source. Neutron guides come from the cold and thermal beam tubes. Neutron beams are enabled/disabled through shutters located inside the reactor pool's radial shield. These shutters were specially designed by INVAP for the OPAL reactor. They comprise fixed and movable shields. The movable part allows neutron beam enabling or disabling. The design of these shutters demanded the construction of prototypes that were further submitted to comprehensive tests to be qualified in light of the strict movement precision and high reliability requirements involved. The shielding material - a plastic and steel mix - was also specifically designed for this facility. The design required great efforts as to shield calculation and energy deposition. A heat removal system was designed to dissipate the energy absorbed by the shields. The cold and thermal beam shutters are built following a single vertical axis design. The hot shutter, due to different requirements, was designed with a horizontal axis

 17. High power beam analysis

  Science.gov (United States)

  Aharon, Oren

  2014-02-01

  In various modern scientific and industrial laser applications, beam-shaping optics manipulates the laser spot size and its intensity distribution. However the designed laser spot frequently deviates from the design goal due to real life imperfections and effects, such as: input laser distortions, optical distortion, heating, overall instabilities, and non-linear effects. Lasers provide the ability to accurately deliver large amounts of energy to a target area with very high accuracy. Thus monitoring beam size power and beam location is of high importance for high quality results and repeatability. Depending on the combination of wavelength, beam size and pulse duration , laser energy is absorbed by the material surface, yielding into processes such as cutting, welding, surface treatment, brazing and many other applications. This article will cover the aspect of laser beam measurements, especially at the focal point where it matters the most. A brief introduction to the material processing interactions will be covered, followed by fundamentals of laser beam propagation, novel measurement techniques, actual measurement and brief conclusions.

 18. WELD FORMATION CONTROL AT ELECTRON BEAM WELDING WITH BEAM OSCILLATIONS

  OpenAIRE

  Trushnikov, Dmitriy; Koleva, Elena; Mladenov, Georgy; Shcherbakov, A.

  2014-01-01

  Electron beam welding is used extensively to produce essential machine parts. The control of the basic beam parameters beam power or beam current at constant accelerating voltage, welding speed, current of focusing lens and distance between electron gun and welded sample surface is not enough to obtain at most of the regimes sound welds. Control of the focus position using analysis of the high frequency component of the current, collected by plasma, at periodic interactions on the beam (the o...

 19. Dual-Cantilever-Beam Accelerometer

  Science.gov (United States)

  Reynolds, Emmitt A.; Speckhart, Frank H.

  1988-01-01

  Sensitivity to velocity changes along beam axis reduced. Weighted-end cantilever beams of accelerometer deflected equally by acceleration in y direction. When acceleration to right as well as up or down, right beam deflected more, while left beam deflected less. Bridge circuit averages outputs of strain gauges measuring deflections, so cross-axis sensitivity of accelerometer reduced. New device simple and inexpensive.

 20. Multi-Beam Optical Tweezers

  DEFF Research Database (Denmark)

  2003-01-01

  A set of multi-beam electromagnetic tweezers is provided comprising a multi-beam generator for emission of a plurality of electromagnetic beams, at least some of the electromagnetic beams intersecting each other, or, having an individually controlled polarization whereby the position and/or angul...

 1. Holographic memory using beam steering

  Science.gov (United States)

  Chao, Tien-Hsin (Inventor); Hanan, Jay C. (Inventor); Reyes, George F. (Inventor); Zhou, Hanying (Inventor)

  2007-01-01

  A method, apparatus, and system provide the ability for storing holograms at high speed. A single laser diode emits a collimated laser beam to both write to and read from a photorefractice crystal. One or more liquid crystal beam steering spatial light modulators (BSSLMs) steer a reference beam, split from the collimated laser beam, at high speed to the photorefractive crystal.

 2. 3D terahertz beam profiling

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Pernille Klarskov; Strikwerda, Andrew; Wang, Tianwu;

  2013-01-01

  We present a characterization of THz beams generated in both a two-color air plasma and in a LiNbO3 crystal. Using a commercial THz camera, we record intensity images as a function of distance through the beam waist, from which we extract 2D beam profiles and visualize our measurements into 3D beam...

 3. Beam Trail Tracking at Fermilab

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Nicklaus, Dennis J. [Fermilab; Carmichael, Linden Ralph [Fermilab; Neswold, Richard [Fermilab; Yuan, Zongwei [Fermilab

  2015-01-01

  We present a system for acquiring and sorting data from select devices depending on the destination of each particular beam pulse in the Fermilab accelerator chain. The 15 Hz beam that begins in the Fermilab ion source can be directed to a variety of additional accelerators, beam lines, beam dumps, and experiments. We have implemented a data acquisition system that senses the destination of each pulse and reads the appropriate beam intensity devices so that profiles of the beam can be stored and analysed for each type of beam trail. We envision utilizing this data long term to identify trends in the performance of the accelerators

 4. Review of nondiffracting Bessel beams

  Science.gov (United States)

  Lapointe, Michael R.

  1991-01-01

  The theory of nondiffracting beam propagation and experimental evidence for nearly-nondiffractive Bessel beam propagation are reviewed. The experimental results are reinterpreted using simple optics formulas, which show that the observed propagation distances are characteristic of the optical systems used to generate the beams and do not depend upon the initial beam profiles. A set of simple experiments are described which support this interpretation. It is concluded that nondiffracting Bessel beam propagation has not yet been experimentally demonstrated.

 5. Nonlinear combining of laser beams

  OpenAIRE

  Lushnikov, Pavel M.; Vladimirova, Natalia

  2014-01-01

  We propose to combine multiple laser beams into a single diffraction-limited beam by the beam self-focusing (collapse) in the Kerr medium. The beams with the total power above critical are first combined in the near field and then propagated in the optical fiber/waveguide with the Kerr nonlinearity. Random fluctuations during propagation eventually trigger strong self-focusing event and produce diffraction-limited beam carrying the critical power.

 6. Beam-beam observations in the Relativistic Heavy Ion Collider

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Luo, Y. [Brookhaven National Laboratory (BNL), Upton, NY (United States); Fischer, W. [Brookhaven National Laboratory (BNL), Upton, NY (United States); White, S. [Brookhaven National Laboratory (BNL), Upton, NY (United States)

  2015-06-24

  The Relativistic Heavy Ion Collider (RHIC) at Brookhaven National Laboratory has been operating since 2000. Over the past decade, thanks to the continuously increased bunch intensity and reduced β*s at the interaction points, the maximum peak luminosity in the polarized proton operation has been increased by more than two orders of magnitude. In this article, we first present the beam-beam observations in the previous RHIC polarized proton runs. Then we analyze the mechanisms for the beam loss and emittance growth in the presence of beam-beam interaction. The operational challenges and limitations imposed by beam-beam interaction and their remedies are also presented. In the end, we briefly introduce head-on beam-beam compensation with electron lenses in RHIC.

 7. ICFA Beam Dynamics Newsletter

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Ben-Zvi I.; Kuczewski A.; Altinbas, Z.; Beavis, D.; Belomestnykh,; Dai, J. et al

  2012-07-01

  The Collider-Accelerator Department at Brookhaven National Laboratory is building a high-brightness 500 mA capable Energy Recovery Linac (ERL) as one of its main R&D thrusts towards eRHIC, the polarized electron - hadron collider as an upgrade of the operating RHIC facility. The ERL is in final assembly stages, with injection commisioning starting in October 2012. The objective of this ERL is to serve as a platform for R&D into high current ERL, in particular issues of halo generation and control, Higher-Order Mode (HOM) issues, coherent emissions for the beam and high-brightness, high-power beam generation and preservation. The R&D ERL features a superconducting laser-photocathode RF gun with a high quantum efficiency photoccathode served with a load-lock cathode delivery system, a highly damped 5-cell accelerating cavity, a highly flexible single-pass loop and a comprehensive system of beam instrumentation. In this ICFA Beam Dynamics Newsletter article we will describe the ERL in a degree of detail that is not usually found in regular publications. We will discuss the various systems of the ERL, following the electrons from the photocathode to the beam dump, cover the control system, machine protection etc and summarize with the status of the ERL systems.

 8. A better beam quality

  CERN Multimedia

  CERN Bulletin

  2010-01-01

  Progress has been made on two fronts, providing physics data and preparing for higher intensities. Over the Whitsun weekend of May 22 to 24, 5 fills for physics provided almost 30 hours of stable colliding beams, all with bunch intensities around 2x1010 protons and at a β* of 2m. The first three of these fills were with 6 bunches per beam, giving 3 pairs of collisions in all experiments. For the other two fills, the number of bunches per beam was increased to 13, giving 8 pairs of colliding bunches, and for the first time luminosities were pushed above 1029 cm-2s-1, 2 orders of magnitude higher than first collisions in March. In between and after these physics fills, nominal bunches of 1011 protons were successfully ramped and brought into collision in ATLAS and CMS for the first time (not in stable beam conditions and without squeeze). Event rates seen by the experiments were in the expected range for these conditions. In the middle of this work, a short fill with beams of 7 nominal bunches was ...

 9. Paul Collier : Balancing beams

  CERN Multimedia

  2009-01-01

  As former head of AB Operations, Paul Collier and his group were in the ‘cockpit’ for the LHC’s maiden voyage - piloting the first beam around the ring. But now, as Head of the Beams Department, he will need his feet firmly on the ground in order to balance all the beam activities at CERN. "As Department Head, I’ll have less direct contact with the machines," Collier says with a hint of regret. "I’ll still obviously be very involved, but they won’t actually let me loose in front of the keyboard anymore!" As the new Head of the BE Department, Collier will be in charge of nearly 400 people, and will oversee all the beam activities, including the preparations for the longest period of beam operation in the history of CERN. In the new organization, the BE, TE and EN Departments have been grouped together in the Accelerator and Technology Sector. "‘Partnership’ is a key word for the three departments," says Collier. "The n...

 10. Beam Time Accounting

  CERN Document Server

  Seitova, Diana

  2016-01-01

  ISOLDE is one of the leading research facilities in the field of nuclear physics. A proton beam with an energy 1.4 GeV coming from the Proton Synchrotron Booster (PSB) hits one of the targets at ISOLDE and produces Radioactive Ion Beams (RIBs). Then, the RIBs of interest is selected and delivered to the different experimental stations. In order to deliver the beam to the certain experimental station, the positions of the devices along the beamline should satisfy certain conditions. The purpose of this project is to define the conditions for the beam to pass through the different beamlines and to store the data about device’s status for later analysis and statistics, so it would be possible to know when the beam was used for different experiments. The data with the settings of the different devices is saved in the Timber database and the first steps for making virtual devices to compile the status of the beamlines were completed.

 11. Bringing up beams

  CERN Multimedia

  Katarina Anthony

  2013-01-01

  Last month, commissioning began on CERN’s newest linear accelerator: Linac4. As the replacement machine for Linac2, Linac4 will take a negative hydrogen ion beam to a staggering 160 MeV. We check in to see how the Linac4 team is preparing its machine for its new role as the first link in the accelerator chain.   The Linac4 3 MeV beam line, with the ion source in the back, the RFQ in the middle and the chopping line in the front. On 14 November, members of the Linac4 collaboration and the CERN Operations Group were brought together for their first “real day” in the Linac4 Control Room. Together, they successfully accelerated their first hydrogen ion beam to 3 MeV. It was an exciting moment for everyone involved and marked the start of one of the most critical commissioning phases for the new accelerator. At the start of the Linac4 beam line sits the CERN-made Radio Frequency Quadrupole (RFQ). This vital piece of machinery takes the beam from 45 keV to 3 MeV in ju...

 12. ATA probe beam experiment

  International Nuclear Information System (INIS)

  The philosophy of these tests is to measure the motion of a low current, small diameter electron beam in the accelerator before running high current. By using low current, we can study particle motion in the applied fields without any extra complications associated with the self-forces of high currents. With the steering magnets off, we have measured the transverse drift of the probe beam. Also, we have used the probe beam to optimize the current in the steering magnets to compensate for the drift. There have been concurrent efforts to locate the source of the error field which is presumed to cause the drift. So far, the source has not been established but the search is continuing

 13. Acoustic Tractor Beam

  Science.gov (United States)

  Démoré, Christine E. M.; Dahl, Patrick M.; Yang, Zhengyi; Glynne-Jones, Peter; Melzer, Andreas; Cochran, Sandy; MacDonald, Michael P.; Spalding, Gabriel C.

  2014-05-01

  Negative radiation forces act opposite to the direction of propagation, or net momentum, of a beam but have previously been challenging to definitively demonstrate. We report an experimental acoustic tractor beam generated by an ultrasonic array operating on macroscopic targets (>1 cm) to demonstrate the negative radiation forces and to map out regimes over which they dominate, which we compare to simulations. The result and the geometrically simple configuration show that the effect is due to nonconservative forces, produced by redirection of a momentum flux from the angled sides of a target and not by conservative forces from a potential energy gradient. Use of a simple acoustic setup provides an easily understood illustration of the negative radiation pressure concept for tractor beams and demonstrates continuous attraction towards the source, against a net momentum flux in the system.

 14. Grazing incidence beam expander

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Akkapeddi, P.R.; Glenn, P.; Fuschetto, A.; Appert, Q.; Viswanathan, V.K.

  1985-01-01

  A Grazing Incidence Beam Expander (GIBE) telescope is being designed and fabricated to be used as an equivalent end mirror in a long laser resonator cavity. The design requirements for this GIBE flow down from a generic Free Electron Laser (FEL) resonator. The nature of the FEL gain volume (a thin, pencil-like, on-axis region) dictates that the output beam be very small. Such a thin beam with the high power levels characteristic of FELs would have to travel perhaps hundreds of meters or more before expanding enough to allow reflection from cooled mirrors. A GIBE, on the other hand, would allow placing these optics closer to the gain region and thus reduces the cavity lengths substantially. Results are presented relating to optical and mechanical design, alignment sensitivity analysis, radius of curvature analysis, laser cavity stability analysis of a linear stable concentric laser cavity with a GIBE. Fabrication details of the GIBE are also given.

 15. Beam characteristics of energy-matched flattening filter free beams

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Paynter, D.; Weston, S. J.; Cosgrove, V. P. [St James Institute of Oncology The Leeds Teaching Hospitals NHS Trust, Medical Physics, Leeds LS9 7TF (United Kingdom); Evans, J. A. [LIGHT Institute University of Leeds Leeds LS2 9JT, Division of Medical Physics, Leeds (United Kingdom); Thwaites, D. I. [LIGHT Institute University of Leeds Leeds LS2 9JT, Division of Medical Physics, Leeds, United Kingdom and Institute of Medical Physics, School of Physics, University of Sydney (Australia)

  2014-05-15

  Purpose: Flattening filter free (FFF) linear accelerators can increase treatment efficiency and plan quality. There are multiple methods of defining a FFF beam. The Elekta control system supports tuning of the delivered FFF beam energy to enable matching of the percentage depth-dose (PDD) of the flattened beam at 10 cm depth. This is compared to FFF beams where the linac control parameters are identical to those for the flattened beam. All beams were delivered on an Elekta Synergy accelerator with an Agility multi-leaf collimator installed and compared to the standard, flattened beam. The aim of this study is to compare “matched” FFF beams to both “unmatched” FFF beams and flattened beams to determine the benefits of matching beams. Methods: For the three modes of operation 6 MV flattened, 6 MV matched FFF, 6 MV unmatched FFF, 10 MV flattened, 10 MV matched FFF, and 10 MV unmatched FFF beam profiles were obtained using a plotting tank and were measured in steps of 0.1 mm in the penumbral region. Beam penumbra was defined as the distance between the 80% and 20% of the normalized dose when the inflection points of the unflattened and flattened profiles were normalized with the central axis dose of the flattened field set as 100%. PDD data was obtained at field sizes ranging from 3 cm × 3 cm to 40 cm × 40 cm. Radiation protection measurements were additionally performed to determine the head leakage and environmental monitoring through the maze and primary barriers. Results: No significant change is made to the beam penumbra for FFF beams with and without PDD matching, the maximum change in penumbra for a 10 cm × 10 cm field was within the experimental error of the study. The changes in the profile shape with increasing field size are most significant for the matched FFF beam, and both FFF beams showed less profile shape variation with increasing depth when compared to flattened beams, due to consistency in beam energy spectra across the radiation field

 16. Active Beam Spectroscopy

  Science.gov (United States)

  von Hellermann, M. G.; Delabie, E.; Jaspers, R. J. E.; Biel, W.; Marchuk, O.; Summers, H. P.; Whiteford, A.; Giroud, C.; Hawkes, N. C.; Zastrow, K. D.

  2008-03-01

  Charge eXchange Recombination Spectroscopy (CXRS) plays a pivotal role in the diagnostics of hot fusion plasmas and is implemented currently in most of the operating devices. In the present report the main features of CXRS are summarized and supporting software packages encompassing "Spectral Analysis Code CXSFIT", "Charge Exchange Analysis Package CHEAP", and finally "Forward Prediction of Spectral Features" are described. Beam Emission Spectroscopy (BES) is proposed as indispensable cross-calibration tool for absolute local impurity density measurements and also for the continuous monitoring of the neutral beam power deposition profile. Finally, a full exploitation of the `Motional Stark Effect' pattern is proposed to deduce local pitch angles, total magnetic fields and possibly radial electric fields. For the proposed active beam spectroscopy diagnostic on ITER comprehensive performance studies have been carried out. Estimates of expected spectral signal-to-noise ratios are based on atomic modelling of neutral beam stopping and emissivities for CXRS, BES and background continuum radiation as well as extrapolations from present CXRS diagnostic systems on JET, Tore Supra, TEXTOR and ASDEX-UG. Supplementary to thermal features a further promising application of CXRS has been proposed recently for ITER, that is a study of slowing-down alpha particles in the energy range up to 2 MeV making use of the 100 keV/amu DNB (Diagnostic Neutral Beam) and the 500 keV/amu HNB (Heating Neutral Beam). Synthetic Fast Ion Slowing-Down spectra are evaluated in terms of source rates and slowing-down parameters

 17. Optimal beam focusing through turbulence.

  Science.gov (United States)

  Charnotskii, Mikhail

  2015-11-01

  Beam spread and beam wandering are the most perceptible effects of atmospheric turbulence on propagating laser beams. The width of the mean irradiance profile is typically used to characterize the beam spread. This so-called long-term (LT) statistic allows for a relatively simple theoretical description. However, the LT beam size is not a very practical measure of the beam spread because its measurements are sensitive to the movements of the source and detector, and to the large-scale variations of the refractive index that are not associated with turbulence. The short-term (ST) beam spread is measured relative to the instantaneous position of the beam center and is free of these drawbacks, but has not been studied as thoroughly as the LT spread. We present a theoretical model for the ST beam irradiance that is based on the parabolic equation for the beam wave propagation in random media, and the Markov approximation for calculation of the statistics of the optical field, and discuss an approximation that allows introduction of the isoplanatic ST point spread function (PSF). Unlike the LT PSF, the ST PSF depends on the overall beam geometry. This allows optimization of the initial beam field in terms of minimizing the ST beam size at the observation plane. Calculations supporting this conjecture are presented for the simple case of the coherent Gaussian beam, and Kolmogorov turbulence. PMID:26560908

 18. Optimal beam focusing through turbulence.

  Science.gov (United States)

  Charnotskii, Mikhail

  2015-11-01

  Beam spread and beam wandering are the most perceptible effects of atmospheric turbulence on propagating laser beams. The width of the mean irradiance profile is typically used to characterize the beam spread. This so-called long-term (LT) statistic allows for a relatively simple theoretical description. However, the LT beam size is not a very practical measure of the beam spread because its measurements are sensitive to the movements of the source and detector, and to the large-scale variations of the refractive index that are not associated with turbulence. The short-term (ST) beam spread is measured relative to the instantaneous position of the beam center and is free of these drawbacks, but has not been studied as thoroughly as the LT spread. We present a theoretical model for the ST beam irradiance that is based on the parabolic equation for the beam wave propagation in random media, and the Markov approximation for calculation of the statistics of the optical field, and discuss an approximation that allows introduction of the isoplanatic ST point spread function (PSF). Unlike the LT PSF, the ST PSF depends on the overall beam geometry. This allows optimization of the initial beam field in terms of minimizing the ST beam size at the observation plane. Calculations supporting this conjecture are presented for the simple case of the coherent Gaussian beam, and Kolmogorov turbulence.

 19. Euroschool on Exotic Beams

  CERN Document Server

  Pfützner, Marek; The Euroschool on Exotic Beams, vol. IV

  2014-01-01

  This is the forth volume in a series of Lecture Notes based on the highly successful Euro Summer School on Exotic Beams. The aim of these notes is to provide a thorough introduction to radioactive ion-beam physics at the level of graduate students and young postdocs starting out in the field. Each volume covers a range of topics from nuclear theory to experiment and applications. Vol I has been published as LNP 651, Vol II has been published as LNP 700, and Vol. III has been published as LNP 764.

 20. Merged neutral beams

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Osterwalder, Andreas [Ecole Polytechnique Federale de Lausanne (EPFL), Institute for Chemical Sciences and Engineering, Lausanne (Switzerland)

  2015-12-15

  A detailed description of a merged beam apparatus for the study of low energy molecular scattering is given. This review is intended to guide any scientist who plans to construct a similar experiment, and to provide some inspiration in describing the approach we chose to our goal. In our experiment a supersonic expansion of paramagnetic particles is merged with one of polar molecules. A magnetic and an electric multipole guide are used to bend the two beams onto the same axis. We here describe in detail how the apparatus is designed, characterised, and operated. (orig.)

 1. Molecular beam epitaxy

  CERN Document Server

  Pamplin, Brian R

  1980-01-01

  Molecular Beam Epitaxy introduces the reader to the use of molecular beam epitaxy (MBE) in the generation of III-V and IV-VI compounds and alloys and describes the semiconductor and integrated optics reasons for using the technique. Topics covered include semiconductor superlattices by MBE; design considerations for MBE systems; periodic doping structure in gallium arsenide (GaAs); nonstoichiometry and carrier concentration control in MBE of compound semiconductors; and MBE techniques for IV-VI optoelectronic devices. The use of MBE to fabricate integrated optical devices and to study semicond

 2. Coherent laser beam combining

  CERN Document Server

  Brignon, Arnaud

  2013-01-01

  Recently, the improvement of diode pumping in solid state lasers and the development of double clad fiber lasers have allowed to maintain excellent laser beam quality with single mode fibers. However, the fiber output power if often limited below a power damage threshold. Coherent laser beam combining (CLBC) brings a solution to these limitations by identifying the most efficient architectures and allowing for excellent spectral and spatial quality. This knowledge will become critical for the design of the next generation high-power lasers and is of major interest to many industrial, environme

 3. Tractor beams for optical micromanipulation

  Science.gov (United States)

  Yevick, Aaron; Grier, David G.

  2016-03-01

  Tractor beams are traveling waves that transport illuminated objects in the retrograde direction relative to the direction of propagation. The theory of photokinetic effects identifies design criteria for long-range general- purpose tractor beams. These criteria distinguish first-order tractor beams that couple to induced dipole moments from higher-order tractor beams that rely on coupling to higher-order multipole moments to achieve pulling. First-order tractor beams are inherently longer-ranged and operate on a wider variety of materials. We explore the physics of first-order tractor beams in the context of a family of generalized solenoidal waves.

 4. Effects of Transverse Beam Size in Beam Position Monitors

  CERN Document Server

  Kurennoy, S S

  2001-01-01

  The fields produced by a long beam with a given transverse charge distribution in a homogeneous vacuum chamber are studied. Signals induced by a displaced finite-size beam on electrodes of a beam position monitor (BPM) are calculated and compared to those produced by a pencil beam. The non-linearities and corrections to BPM signals due to a finite transverse beam size are calculated for an arbitrary chamber cross section. Simple analytical expressions are given for a few particular transverse distributions of the beam current in a circular or rectangular chamber. Of particular interest is a general proof that in an arbitrary homogeneous chamber the beam-size corrections vanish for any axisymmetric beam current distribution.

 5. Effects of transverse beam size in beam position monitors.

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kurennoy, S. (Sergey)

  2001-01-01

  The fields produced by a long beam with a given transverse charge distribution in a homogeneous vacuum chamber are studied. Signals induced by the displaced finite-size beam on electrodes of a beam position monitor (BPM) are calculated and compared to those from a pencil beam. The non-linearities and corrections to BPM signals due to a finite transverse beam size are calculated for an arbitrary chamber cross section. Simple analytical expressions are given for a few particular transverse distributions of the beam current in a circular or rectangular chamber. Of particular interest is a general proof that in an arbitrary homogeneous chamber the beam-size corrections vanish for any axisymmetric beam current distribution.

 6. EFFECTS OF TRANSFERSE BEAM SIZE IN BEAM POSITIONS MONITORS

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  S.S. KURENNOY

  2001-06-01

  The fields produced by a long beam with a given transverse charge distribution in a homogeneous vacuum chamber are studied. Signals induced by the displaced finite-size beam on electrodes of a beam position monitor (BPM) are calculated and compared to those from a pencil beam. The non-linearities and corrections to BPM signals due to a finite transverse beam size are calculated for an arbitrary chamber cross section. Simple analytical expressions are given for a few particular transverse distributions of the beam current in a circular or rectangular chamber. Of particular interest is a general proof that in an arbitrary homogeneous chamber the beam-size corrections vanish for any axisymmetric beam current distribution.

 7. Beam Loss and Beam Shape at the LHC Collimators

  CERN Document Server

  Burkart, Florian

  In this master thesis the beam loss and the beam shape at the LHC collimators was measured, analysed, presented and discussed. Beginning with a short introduction of the LHC, the experiments, the supercon- ducting magnet system, the basics on linear beam dynamics and a describtion of the LHC collimation system are given. This is followed by the presentation of the performance of the LHC collimation sys- tem during 2011. A method to convert the Beam Loss Monitor signal in Gy/s to a proton beam loss rate will be introduced. Also the beam lifetime during the proton physics runs in 2011 will be presented and discussed. Finally, the shape of the LHC beams is analysed by using data obtained by scraping the beam at the LHC primary collimators.

 8. High current beam transport with multiple beam arrays

  International Nuclear Information System (INIS)

  Highlights of recent experimental and theoretical research progress on the high current beam transport of single and multiple beams by the Heavy Ion Fusion Accelerator Research (HIFAR) group at the Lawrence Berkeley Laboratory (LBL) are presented. In the single beam transport experiment (SBTE), stability boundaries and the emittance growth of a space charge dominated beam in a long quadrupole transport channel were measured and compared with theory and computer simulations. Also, a multiple beam ion induction linac (MBE-4) is being constructed at LBL which will permit study of multiple beam transport arrays, and acceleration and bunch length compression of individually focused beamlets. Various design considerations of MBE-4 regarding scaling laws, nonlinear effects, misalignments, and transverse and longitudinal space charge effects are summarized. Some aspects of longitudinal beam dynamics including schemes to generate the accelerating voltage waveforms and to amplify beam current are also discussed

 9. Beam transport elements

  CERN Multimedia

  1965-01-01

  Two of the beam transport elements for the slow ejection system. On the left, a quadrupole 1.2 m long with a 5 cm aperture, capable of producing a gradient of 5000 gauss. On the right, a 1 m bending magnet with a 4 cm gap; its field is 20 000 gauss.

 10. Candlestick rubidium beam source

  Science.gov (United States)

  Walkiewicz, M. R.; Fox, P. J.; Scholten, R. E.

  2000-09-01

  We describe a long-lived, bright and intense rubidium atomic beam source based on a previously published recirculating candlestick design for sodium, with several modifications and enhancements. The device operates for thousands of hours without maintenance, with brightness of 1.9×1022 m-2 s-1 sr-1.

 11. LHC Report: Beam on

  CERN Multimedia

  Rossano Giachino for the LHC Team

  2012-01-01

  The powering tests described in the last edition of the Bulletin were successfully finished at the end of the first week of March opening the way for 4 TeV operations this year. The beam was back in the machine on Wednesday 14 March. The first collisions at 4 TeV are scheduled for the first week of April.   The first beam of 2012 is dumped after making a few rounds in the LHC. The magnet powering tests were followed by the machine checkout phase. Here the operations team in collaboration with the equipment groups performs a sequence of tests to ensure the readiness of the LHC for beam. The tests include driving all the LHC systems – beam dump, injection, collimation, RF, power converters, magnet circuits, vacuum, interlocks, controls, timing and synchronization – through the operational cycle. The “checkout phase” is really a massive de-bugging exercise, which is performed with the objective of ensuring the proper functioning of the whole machine and t...

 12. Ion-beam technologies

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Fenske, G.R. [Argonne National Lab., IL (United States)

  1993-01-01

  This compilation of figures and diagrams reviews processes for depositing diamond/diamond-like carbon films. Processes addressed are chemical vapor deposition (HFCVD, PACVD, etc.), plasma vapor deposition (plasma sputtering, ion beam sputtering, evaporation, etc.), low-energy ion implantation, and hybrid processes (biased sputtering, IBAD, biased HFCVD, etc.). The tribological performance of coatings produced by different means is discussed.

 13. Charged particle beams

  CERN Document Server

  Humphries, Stanley

  2013-01-01

  Detailed enough for a text and sufficiently comprehensive for a reference, this volume addresses topics vital to understanding high-power accelerators and high-brightness-charged particle beams. Subjects include stochastic cooling, high-brightness injectors, and the free electron laser. Humphries provides students with the critical skills necessary for the problem-solving insights unique to collective physics problems. 1990 edition.

 14. Beam catcher/dump

  International Nuclear Information System (INIS)

  A simple, low cost aperture limiting device with an absorber block has been developed and installed in the AGS ring at Brookhaven National Laboratory. The device intercepts injection tails, transition losses, and the inward spiraling beam of an aborted accelerations or extraction cycle. The resultant consolidation of losses at one point reduces activation of components around the ring and radiation exposure to personnel

 15. Beam dumping at ISABELLE

  International Nuclear Information System (INIS)

  Safely ejecting the approx. 40 MJ stored energy per beam at ISABELLE is clearly a major problem, both for experimental apparatus and for superconducting magnets. Intensive study of this problem is just beginning. A brief review of the current status is presented

 16. Recycled Paper Beam Sculpture

  Science.gov (United States)

  Keller, Kristin; Tabacchi, Jo

  2011-01-01

  As art department budgets across the country continue to shrink, art teachers are increasingly on the lookout for inexpensive materials that can be used to teach a range of concepts. In this article, the authors describe a newspaper beam tower project inspired by the book, "The Wonderful Towers of Watts" by Patricia Zelver. There are many more…

 17. Mode Gaussian beam tracing

  CERN Document Server

  Trofimov, M Yu; Kozitskiy, S B

  2015-01-01

  An adiabatic mode Helmholtz equation for 3D underwater sound propagation is developed. The Gaussian beam tracing in this case is constructed. The test calculations are carried out for the crosswedge benchmark and proved an excellent agreement with the source images method.

 18. Observations of the beam-beam interaction in hadron colliders

  International Nuclear Information System (INIS)

  This paper has three parts. In the first part the basic beam-beam theory will be reviewed. Theoretical issues relevant to e+e- colliders will not be mentioned. In the second part we summarize the operational experiences at FERMILAB and CERN. In the last part of the paper, experiments on long-range beam-beam interactions in the TEVATRON are reviewed. (orig./BBOE)

 19. Depth-controlled Bessel beams

  CERN Document Server

  Müller, Angelina; Wallrabe, Ulrike

  2016-01-01

  We present a ring aperture with independently switchable segments for the three-dimensional control of quasi propagation invariant beams. We demonstrate that our liquid crystal design concept preserves coherence and generates the Bessel beam structure.

 20. Intense electron and ion beams

  CERN Document Server

  Molokovsky, Sergey Ivanovich

  2005-01-01

  Intense Ion and Electron Beams treats intense charged-particle beams used in vacuum tubes, particle beam technology and experimental installations such as free electron lasers and accelerators. It addresses, among other things, the physics and basic theory of intense charged-particle beams; computation and design of charged-particle guns and focusing systems; multiple-beam charged-particle systems; and experimental methods for investigating intense particle beams. The coverage is carefully balanced between the physics of intense charged-particle beams and the design of optical systems for their formation and focusing. It can be recommended to all scientists studying or applying vacuum electronics and charged-particle beam technology, including students, engineers and researchers.

 1. A beam source model for scanned proton beams

  Science.gov (United States)

  Kimstrand, Peter; Traneus, Erik; Ahnesjö, Anders; Grusell, Erik; Glimelius, Bengt; Tilly, Nina

  2007-06-01

  A beam source model, i.e. a model for the initial phase space of the beam, for scanned proton beams has been developed. The beam source model is based on parameterized particle sources with characteristics found by fitting towards measured data per individual beam line. A specific aim for this beam source model is to make it applicable to the majority of the various proton beam systems currently available or under development, with the overall purpose to drive dose calculations in proton beam treatment planning. The proton beam phase space is characterized by an energy spectrum, radial and angular distributions and deflections for the non-modulated elementary pencil beam. The beam propagation through the scanning magnets is modelled by applying experimentally determined focal points for each scanning dimension. The radial and angular distribution parameters are deduced from measured two-dimensional fluence distributions of the elementary beam in air. The energy spectrum is extracted from a depth dose distribution for a fixed broad beam scan pattern measured in water. The impact of a multi-slab range shifter for energy modulation is calculated with an own Monte Carlo code taking multiple scattering, energy loss and straggling, non-elastic and elastic nuclear interactions in the slab assembly into account. Measurements for characterization and verification have been performed with the scanning proton beam system at The Svedberg Laboratory in Uppsala. Both in-air fluence patterns and dose points located in a water phantom were used. For verification, dose-in-water was calculated with the Monte Carlo code GEANT 3.21 instead of using a clinical dose engine with approximations of its own. For a set of four individual pencil beams, both with the full energy and range shifted, 96.5% (99.8%) of the tested dose points satisfied the 1%/1 mm (2%/2 mm) gamma criterion.

 2. Cold and Slow Molecular Beam

  OpenAIRE

  Rasmussen, Julia; Patterson, Dave; Lu, Hsin-I; Wright, Matthew; Doyle, John M.

  2011-01-01

  Employing a two-stage cryogenic buffer gas cell, we produce a cold, hydrodynamically extracted beam of calcium monohydride molecules with a near effusive velocity distribution. Beam dynamics, thermalization and slowing are studied using laser spectroscopy. The key to this hybrid, effusive-like beam source is a “slowing cell” placed immediately after a hydrodynamic, cryogenic source [Patterson et al., J. Chem. Phys., 2007, 126, 154307]. The resulting CaH beams are created in two regimes. In on...

 3. Polarized atomic beams for targets

  International Nuclear Information System (INIS)

  The basic principle of the production of polarized atomic hydrogen and deuterium beams are reviewed. The status of the present available polarization, density and intensity are presented. The improvement of atomic beam density by cooling the hydrogen atoms to low velocity is discussed. The possible use of polarized atomic beams as targets in storage rings is shown. It is proposed that polarized atomic beams can be used to produce polarized gas targets with high polarization and greatly improved density

 4. Resolving two beams in beam splitters with a beam position monitor

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kurennoy, S. (Sergey)

  2002-01-01

  The beam transport system for the Advanced Hydrotest Facility (AHF) anticipates multiple beam splitters. Monitoring two separated beams in a common beam pipe in the splitter sections imposes certain requirements on diagnostics for these sections. In this note we explore a two-beam system in a generic beam monitor and study the feasibility of resolving the positions of the two beams with a single diagnostic device. In the Advanced Hydrotest Facility (AHF), 20-ns beam pulses (bunches) are extracted from the 50-GeV main proton synchrotron and then are transported to the target by an elaborated transport system. The beam transport system splits the beam bunches into equal parts in its splitting sections so that up to 12 synchronous beam pulses can be delivered to the target for the multi-axis proton radiography. Information about the transverse positions of the beams in the splitters, and possibly the bunch longitudinal profile, should be delivered by some diagnostic devices. Possible candidates are the circular wall current monitors in the circular pipes connecting the splitter elements, or the conventional stripline BPMs. In any case, we need some estimates on how well the transverse positions of the two beams can be resolved by these monitors.

 5. Cherenkov light-based beam profiling for ultrarelativistic electron beams

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Adli, E., E-mail: Erik.Adli@fys.uio.no [Department of Physics, University of Oslo, N-0316 Oslo (Norway); SLAC National Accelerator Laboratory, 2575 Sand Hill Road, Menlo Park, CA 94025 (United States); Gessner, S.J.; Corde, S.; Hogan, M.J. [SLAC National Accelerator Laboratory, 2575 Sand Hill Road, Menlo Park, CA 94025 (United States); Bjerke, H.H. [SLAC National Accelerator Laboratory, 2575 Sand Hill Road, Menlo Park, CA 94025 (United States); Department of Physics, Norwegian University of Science and Technology, N-7491 Trondheim (Norway)

  2015-05-21

  We describe a beam profile monitor design based on Cherenkov light emitted from a charged particle beam in an air gap. The main components of the profile monitor are silicon wafers used to reflect Cherenkov light onto a camera lens system. The design allows for measuring large beam sizes, with large photon yield per beam charge and excellent signal linearity with beam charge. The profile monitor signal is independent of the particle energy for ultrarelativistic particles. Different design and parameter considerations are discussed. A Cherenkov light-based profile monitor has been installed at the FACET User Facility at SLAC. We report on the measured performance of this profile monitor.

 6. Luminosity dilution due to random offset beam-beam interaction

  International Nuclear Information System (INIS)

  We consider beam-beam interaction in a collider in the case when the beams randomly displace around the equilibrium orbit at the interaction point. Due to the random part of the interaction, particles diffuse over the betatron amplitude causing an emittance growth of the beam. A Fokker-Planck equation is derived in which a diffusion coefficient is related with the spectral density of the noise. Estimations for the Superconducting Super Collider parameters give a tolerable level of the high-frequency beam offset at the interaction point. 2 refs

 7. North American radioactive beam initiatives

  International Nuclear Information System (INIS)

  After a brief review of existing radioactive beam facilities in North America, two new initiative (the Oak Ridge Radioactive Ion Beam Facility and the IsoSpin Laboratory) are described in some detail. An evaluation of which nuclei these facilities will be able to study, that cannot be studied with stable targets and beams, also is presented

 8. Nuclear physics with radioactive beams

  International Nuclear Information System (INIS)

  Radioactive beam production through two different mechanisms: acceleration of radioactive nuclei, and production of secondary beams from projectile fragmentation is overviewed. Some topics of the applications of radioactive beams in nuclear physics, such as identification and study of exotic nuclei, neutron halos, nuclear astrophysics and medical applications are discussed. (K.A.). 24 refs., 8 figs

 9. Isotropic beam bouquets for shaped beam linear accelerator radiosurgery

  Science.gov (United States)

  Wagner, Thomas H.; Meeks, Sanford L.; Bova, Frank J.; Friedman, William A.; Buatti, John M.; Bouchet, Lionel G.

  2001-10-01

  In stereotactic radiosurgery and radiotherapy treatment planning, the steepest dose gradient is obtained by using beam arrangements with maximal beam separation. We propose a treatment plan optimization method that optimizes beam directions from the starting point of a set of isotropically convergent beams, as suggested by Webb. The optimization process then individually steers each beam to the best position, based on beam's-eye-view (BEV) critical structure overlaps with the target projection and the target's projected cross sectional area at each beam position. This final optimized beam arrangement maintains a large angular separation between adjacent beams while conformally avoiding critical structures. As shown by a radiosurgery plan, this optimization method improves the critical structure sparing properties of an unoptimized isotropic beam bouquet, while maintaining the same degree of dose conformity and dose gradient. This method provides a simple means of designing static beam radiosurgery plans with conformality indices that are within established guidelines for radiosurgery planning, and with dose gradients that approach those achieved in conventional radiosurgery planning.

 10. Beam-beam simulation code BBSIM for particle accelerators

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kim, Hyung J.; Sen, Tanaji; /Fermilab

  2011-01-01

  A highly efficient, fully parallelized, six-dimensional tracking model for simulating interactions of colliding hadron beams in high energy ring colliders and simulating schemes for mitigating their effects is described. The model uses the weak-strong approximation for calculating the head-on interactions when the test beam has lower intensity than the other beam, a look-up table for the efficient calculation of long-range beam-beam forces, and a self-consistent Poisson solver when both beams have comparable intensities. A performance test of the model in a parallel environment is presented. The code is used to calculate beam emittance and beam loss in the Tevatron at Fermilab and compared with measurements. They also present results from the studies of stwo schemes proposed to compensate the beam-beam interactions: (a) the compensation of long-range interactions in the Relativistic Heavy Ion Collider (RHIC) at Brookhaven and the Large Hadron Collider (LHC) at CERN with a current carrying wire, (b) the use of a low energy electron beam to compensate the head-on interactions in RHIC.

 11. Definition of Beam Diameter for Electron Beam Welding

  International Nuclear Information System (INIS)

  It is useful to characterize the dimensions of the electron beam during process development for electron beam welding applications. Analysis of the behavior of electron beam welds is simplest when a single number can be assigned to the beam properties that describes the size of the beam spot; this value we generically call the 'beam diameter'. This approach has worked well for most applications and electron beam welding machines with the weld dimensions (width and depth) correlating well with the beam diameter. However, in recent weld development for a refractory alloy, Ta-10W, welded with a low voltage electron beam machine (LVEB), it was found that the weld dimensions (weld penetration and weld width) did not correlate well with the beam diameter and especially with the experimentally determined sharp focus point. These data suggest that the presently used definition of beam diameter may not be optimal for all applications. The possible reasons for this discrepancy and a suggested possible alternative diameter definition is the subject of this paper.

 12. Definition of Beam Diameter for Electron Beam Welding

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Burgardt, Paul [Los Alamos National Lab. (LANL), Los Alamos, NM (United States); Pierce, Stanley W. [Los Alamos National Lab. (LANL), Los Alamos, NM (United States); Dvornak, Matthew John [Los Alamos National Lab. (LANL), Los Alamos, NM (United States)

  2016-03-11

  It is useful to characterize the dimensions of the electron beam during process development for electron beam welding applications. Analysis of the behavior of electron beam welds is simplest when a single number can be assigned to the beam properties that describes the size of the beam spot; this value we generically call the “beam diameter”. This approach has worked well for most applications and electron beam welding machines with the weld dimensions (width and depth) correlating well with the beam diameter. However, in recent weld development for a refractory alloy, Ta-10W, welded with a low voltage electron beam machine (LVEB), it was found that the weld dimensions (weld penetration and weld width) did not correlate well with the beam diameter and especially with the experimentally determined sharp focus point. These data suggest that the presently used definition of beam diameter may not be optimal for all applications. The possible reasons for this discrepancy and a suggested possible alternative diameter definition is the subject of this paper.

 13. From Electron Beams to Photon Beams

  International Nuclear Information System (INIS)

  n this article I try to report at the best the events and the emotions I experienced, together with my colleagues, when I was a young researcher working at the Frascati Center of CNEN. In the middle of 70’s the high energy physics activities carried out in Frascati were transferred from CNEN to INFN (Istituto Nazionale Fisica Nucleare) and the personnel had the chance to chose to continue to work at the CNEN (obviously in a different research field) or to continue to work in high energy physics, but at the INFN. I decided to remain at the CNEN and, consequently, I had to change my research activity. I moved from the high energy accelerators research field to the lasers research field in which, at that time at the CNEN, a new interesting project on “uranium laser isotope separation” was just starting. This article is focused on the theoretical and experimental development activity, carried out in the years 70’s-80’s at the CNEN Frascati Center, on a quite particular kind of laser to be utilized in that project. In this laser the active medium is not made of atoms or molecules but is a beam of free electrons running along a spatially periodic magnetic structure: this laser is the “Free Electron Laser”

 14. LEDA beam diagnostics instrumentation: Beam current measurement

  International Nuclear Information System (INIS)

  The Low Energy Demonstration Accelerator (LEDA) facility located at Los Alamos National Laboratory (LANL) accelerates protons to an energy of 6.7 MeV and current of 100 mA operating in either a pulsed or cw mode. Two types of current measurements are used. The first is an AC or pulsed-current measurement which uses three LANL built toroids. They are placed in the beamline in such a way as to measure important transmission parameters and act as a differential current-loss machine protection system. The second system is a DC current measurement used to measure cw beam characteristics and uses toroids from Bergoz Inc. There are two of these systems, so they can also be used for transmission measurements. The AC system uses custom processing electronics whereas the DC system uses a modified Bergoz registered electronics system. Both systems feature data acquisition via a series of custom TMS320C40 Digital Signal Processing (DSP) boards. Of special interest to this paper is the operation of these systems, the calibration technique, the differential current loss measurements and fast-protection processing, current droop characteristics for the AC system, and existing system noise levels. This paper will also cover the DSP system operations and their interaction with the main accelerator control system

 15. Square shaped flat-top beam in refractive beam shapers

  Science.gov (United States)

  Laskin, Alexander; Laskin, Vadim; Ostrun, Aleksei

  2015-08-01

  Lossless transformation of round Gaussian to square shaped flat-top collimated beam is important in building highpower solid state laser systems to improve optical pumping or amplification. There are industrial micromachining applications like scribing, display repair, which performance is improved when a square shaped spot with uniform intensity is created. Proved beam shaping solutions to these techniques are refractive field mapping beam shapers having some important features: flatness of output phase front, small output divergence, high transmittance, extended depth of field, operation with TEM00 and multimode lasers. Usual approach to design refractive beam shapers implies that input and output beams have round cross-section, therefore the only way to create a square shaped output beam is using a square mask, which leads to essential losses. When an input laser beam is linearly polarized it is suggested to generate square shaped flat-top output by applying beam shaper lenses from birefringent materials or by using additional birefringent components. Due to birefringence there is introduced phase retardation in beam parts and is realized a square shaped interference pattern at the beam shaper output. Realization of this approach requires small phase retardation, therefore weak birefringence effect is enough and birefringent optical components, operating in convergent or divergent beams, can be made from refractive materials, which crystal optical axis is parallel to optical axis of entire beam shaper optical system. There will be considered design features of beam shapers creating square shaped flat-top beams. Examples of real implementations and experimental results will be presented as well.

 16. Laser beam steering device

  Science.gov (United States)

  Motamedi, M. E.; Andrews, A. P.; Gunning, W. J.

  1993-01-01

  Agile beam steering is a critical requirement for airborne and space based LIDAR and optical communication systems. Design and test results are presented for a compact beam steering device with low inertia which functions by dithering two complementary (positive and negative) binary optic microlens arrays relative to each other in directions orthogonal to the direction of light propagation. The miniaturized system has been demonstrated at scan frequencies as high as 300 Hz, generating a 13 x 13 spot array with a total field of view of 2.4 degrees. The design is readily extendable to a 9.5 degree field of view and a 52 x 52 scan pattern. The system is compact - less than 2 in. on a side. Further size reductions are anticipated.

 17. Neutrino beam plasma instability

  Indian Academy of Sciences (India)

  Vishnu M Bannur

  2001-10-01

  We derive relativistic fluid set of equations for neutrinos and electrons from relativistic Vlasov equations with Fermi weak interaction force. Using these fluid equations, we obtain a dispersion relation describing neutrino beam plasma instability, which is little different from normal dispersion relation of streaming instability. It contains new, nonelectromagnetic, neutrino-plasma (or electroweak) stable and unstable modes also. The growth of the instability is weak for the highly relativistic neutrino flux, but becomes stronger for weakly relativistic neutrino flux in the case of parameters appropriate to the early universe and supernova explosions. However, this mode is dominant only for the beam velocity greater than 0.25 and in the other limit electroweak unstable mode takes over.

 18. Silicon microfabricated beam expander

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Othman, A., E-mail: aliman@ppinang.uitm.edu.my; Ibrahim, M. N.; Hamzah, I. H.; Sulaiman, A. A. [Faculty of Electrical Engineering, Universiti Teknologi MARA Malaysia, 40450, Shah Alam, Selangor (Malaysia); Ain, M. F. [School of Electrical and Electronic Engineering, Engineering Campus, Universiti Sains Malaysia, Seri Ampangan, 14300,Nibong Tebal, Pulau Pinang (Malaysia)

  2015-03-30

  The feasibility design and development methods of silicon microfabricated beam expander are described. Silicon bulk micromachining fabrication technology is used in producing features of the structure. A high-precision complex 3-D shape of the expander can be formed by exploiting the predictable anisotropic wet etching characteristics of single-crystal silicon in aqueous Potassium-Hydroxide (KOH) solution. The beam-expander consist of two elements, a micromachined silicon reflector chamber and micro-Fresnel zone plate. The micro-Fresnel element is patterned using lithographic methods. The reflector chamber element has a depth of 40 µm, a diameter of 15 mm and gold-coated surfaces. The impact on the depth, diameter of the chamber and absorption for improved performance are discussed.

 19. Slow light beam splitter.

  Science.gov (United States)

  Xiao, Yanhong; Klein, Mason; Hohensee, Michael; Jiang, Liang; Phillips, David F; Lukin, Mikhail D; Walsworth, Ronald L

  2008-07-25

  We demonstrate a slow light beam splitter using rapid coherence transport in a wall-coated atomic vapor cell. We show that particles undergoing random and undirected classical motion can mediate coherent interactions between two or more optical modes. Coherence, written into atoms via electromagnetically induced transparency using an input optical signal at one transverse position, spreads out via ballistic atomic motion, is preserved by an antirelaxation wall coating, and is then retrieved in outgoing slow light signals in both the input channel and a spatially-separated second channel. The splitting ratio between the two output channels can be tuned by adjusting the laser power. The slow light beam splitter may improve quantum repeater performance and be useful as an all-optical dynamically reconfigurable router.

 20. Laser beam methane detector

  Science.gov (United States)

  Hinkley, E. D., Jr.

  1981-01-01

  Instrument uses infrared absorption to determine methane concentration in liquid natural gas vapor. Two sensors measure intensity of 3.39 mm laser beam after it passes through gas; absorption is proportional to concentration of methane. Instrument is used in modeling spread of LNG clouds and as leak detector on LNG carriers and installations. Unit includes wheels for mobility and is both vertically and horizontally operable.

 1. Proton beam therapy facility

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  1984-10-09

  It is proposed to build a regional outpatient medical clinic at the Fermi National Accelerator Laboratory (Fermilab), Batavia, Illinois, to exploit the unique therapeutic characteristics of high energy proton beams. The Fermilab location for a proton therapy facility (PTF) is being chosen for reasons ranging from lower total construction and operating costs and the availability of sophisticated technical support to a location with good access to patients from the Chicago area and from the entire nation. 9 refs., 4 figs., 26 tabs.

 2. Proton beam therapy

  OpenAIRE

  Levin, W P; Kooy, H; Loeffler, J S; T. F. DeLaney

  2005-01-01

  Conventional radiation therapy directs photons (X-rays) and electrons at tumours with the intent of eradicating the neoplastic tissue while preserving adjacent normal tissue. Radiation-induced damage to healthy tissue and second malignancies are always a concern, however, when administering radiation. Proton beam radiotherapy, one form of charged particle therapy, allows for excellent dose distributions, with the added benefit of no exit dose. These characteristics make this form of radiother...

 3. Beam-Material Interaction

  CERN Document Server

  Mokhov, N V

  2016-01-01

  Th is paper is motivated by the growing importance of better understanding of the phenomena and consequences of high- intensity energetic particle beam interactions with accelerator, generic target , and detector components. It reviews the principal physical processes of fast-particle interactions with matter, effects in materials under irradiation, materials response, related to component lifetime and performance, simulation techniques, and methods of mitigating the impact of radiation on the components and envir onment in challenging current and future application

 4. Mode Gaussian beam tracing

  Science.gov (United States)

  Trofimov, M. Yu.; Zakharenko, A. D.; Kozitskiy, S. B.

  2016-10-01

  A mode parabolic equation in the ray centered coordinates for 3D underwater sound propagation is developed. The Gaussian beam tracing in this case is constructed. The test calculations are carried out for the ASA wedge benchmark and proved an excellent agreement with the source images method in the case of cross-slope propagation. But in the cases of wave propagation at some angles to the cross-slope direction an account of mode interaction becomes necessary.

 5. Beam-Material Interaction

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Mokhov, N. V. [Fermilab; Cerutti, F. [CERN

  2016-01-01

  Th is paper is motivated by the growing importance of better understanding of the phenomena and consequences of high-intensity energetic particle beam interactions with accelerator, generic target, and detector components. It reviews the principal physical processes of fast-particle interactions with matter, effects in materials under irradiation, materials response, related to component lifetime and performance, simulation techniques, and methods of mitigating the impact of radiation on the components and environment in challenging current and future applications.

 6. Electron beams in radiation therapy

  International Nuclear Information System (INIS)

  Clinical electron beams in interaction with beam flattening and collimating devices are studied, in order to obtain the means for adequate electron therapy. A treatment planning method for arbitrary field shapes is developed that takes the properties of the collimated electron beams into account. An electron multiple-scattering model is extended to incorporate a model for the loss of electrons with depth, in order to improve electron beam dose planning. A study of ionisation measurements in two different phantom materials yields correction factors for electron beam dosimetry. (Auth.)

 7. Targets and Secondary Beam Extraction

  Science.gov (United States)

  Noah, Etam

  2014-02-01

  Several applications make use of secondary beams of particles generated by the interaction of a primary beam of particles with a target. Spallation neutrons, bremsstrahlung photon-produced neutrons, radioactive ions and neutrinos are available to users at state-of-the-art facilities worldwide. Plans for even higher secondary beam intensities place severe constraints on the design of targets. This article reports on the main targetry challenges and highlights a variety of solutions for targetry and secondary beam extraction. Issues related to target station layout, instrumentation at the beam-target interface, safety and radioprotection are also discussed.

 8. Hyperon Beam Experiment

  CERN Multimedia

  2002-01-01

  The experiment WA89 uses the upgraded Omega facility together with a hyperon beam installed at the end of the H1 beamline. The beam can deliver 2~10$ ^{5} \\% Sigma ^- $ per machine burst at 330 GeV/c with a background of 5 10$ ^{5} \\% \\pi ^- $. \\\\ \\\\ The goals of the experiment are: observation of charmed particles, mainly the charmed-strange baryons and measurements of their production in the kinematical range x$ _{F} $~$>$~0.2, and their decay properties, a search for exotic states such as U(3100) observed in the previous CERN hyperon beam experiment WA62, measurements of hyperon polarization and production properties. \\\\ \\\\ A vertex detector consisting of 24 silicon microstrip planes with 25~$\\mu$m pitch and 6~planes with 50~$\\mu$m pitch provides track measurements of sufficient accuracy to identify the decays of short living charmed particles and measure their lifetimes. A RICH detector provides good $\\pi$/K separation for momenta up to 100~GeV/c and $\\pi$/p separation up to 150~GeV/c. Photons are detecte...

 9. Beam screen issues

  CERN Document Server

  Métral, E

  2011-01-01

  In the High Energy LHC (HE-LHC), a beam energy of about 16.5 TeV is currently contemplated. The beam screen issues linked to the use of 20 T dipole magnets instead of 8.33 T are discussed, with a particular emphasis on two mechanisms, the magneto-resistance and the anomalous skin effect, assuming the nominal machine and beam parameters. The magneto-resistance effect always leads to an increase of the material resistivity (as the mean free path in the presence of a transverse magnetic field becomes smaller). As concerns the anomalous skin effect, the anomalous increase of surface resistance of metals at low temperatures and high frequencies is attributed to the long mean free path of the conduction electrons: when the skin depth becomes much smaller than the mean free path, only a fraction of the conduction electrons moving almost parallel to the metal surface is effective in carrying the current and the classical theory breaks down.

 10. Neutron beam applications

  International Nuclear Information System (INIS)

  For the materials science by neutron technique, the development of the various complementary neutron beam facilities at horizontal beam port of HANARO and the techniques for measurement and analysis has been performed. High resolution powder diffractometer, after the installation and performance test, has been opened and used actively for crystal structure analysis, magnetic structure analysis, phase transition study, etc., since January 1998. The main components for four circle diffractometer were developed and, after performance test, it has been opened for crystal structure analysis and texture measurement since the end of 1999. For the small angle neutron spectrometer, the main component development and test, beam characterization, and the preliminary experiment for the structure study of polymer have been carried out. Neutron radiography facility, after the precise performance test, has been used for the non-destructive test of industrial component. Addition to the development of main instruments, for the effective utilization of those facilities, the scattering techniques relating to quantitative phase analysis, magnetic structure analysis, texture measurement, residual stress measurement, polymer study, etc, were developed. For the neutron radiography, photographing and printing technique on direct and indirect method was stabilized and the development for the real time image processing technique by neutron TV was carried out. The sample environment facilities for low and high temperature, magnetic field were also developed

 11. Operational beams for the LHC

  CERN Document Server

  Papaphilippou, Y; Rumolo, G; Manglunki, D

  2014-01-01

  The variety of beams, needed to set-up in the injectors as requested in the LHC, are reviewed, in terms of priority but also performance expectations and reach during 2015. This includes the single bunch beams for machine commissioning and measurements (probe, Indiv) but also the standard physics beams with 50 ns and 25 ns bunch spacing and their high brightness variants using the Bunch Compression Merging and Splitting (BCMS) scheme. The required parameters and target performance of special beams like the doublet for electron cloud enhancement and the more exotic 8b$\\oplus$4e beam, compatible with some post-scrubbing scenarios are also described. The progress and plans for the LHC ion production beams during 2014-2015 are detailed. Highlights on the current progress of the setting up of the various beams are finally presented with special emphasis on potential performance issues across the proton and ion injector chain.

 12. CLIC Drive Beam Phase Stabilisation

  CERN Document Server

  Gerbershagen, Alexander; Schulte, Daniel

  The thesis presents phase stability studies for the Compact Linear Collider (CLIC) and focuses in particular on CLIC Drive Beam longitudinal phase stabilisation. This topic constitutes one of the main feasibility challenges for CLIC construction and is an essential component of the current CLIC stabilisation campaign. The studies are divided into two large interrelated sections: the simulation studies for the CLIC Drive Beam stability, and measurements, data analysis and simulations of the CLIC Test Facility (CTF3) Drive Beam phase errors. A dedicated software tool has been developed for a step-by-step analysis of the error propagation through the CLIC Drive Beam. It uses realistic RF potential and beam loading amplitude functions for the Drive and Main Beam accelerating structures, complete models of the recombination scheme and compressor chicane as well as of further CLIC Drive Beam modules. The tool has been tested extensively and its functionality has been verified. The phase error propagation at CLIC h...

 13. Relativistic electron beams above thunderclouds

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  M. Füllekrug

  2011-05-01

  Full Text Available Non-luminous relativistic electron beams above thunderclouds are detected by radio remote sensing with low frequency radio signals from 40–400 kHz. The electron beams occur 2–9 ms after positive cloud-to-ground lightning discharges at heights between 22–72 km above thunderclouds. The positive lightning discharges also cause sprites which occur either above or before the electron beam. One electron beam was detected without any luminous sprite occurrence which suggests that electron beams may also occur independently. Numerical simulations show that the beamed electrons partially discharge the lightning electric field above thunderclouds and thereby gain a mean energy of 7 MeV to transport a total charge of 10 mC upwards. The impulsive current associated with relativistic electron beams above thunderclouds is directed downwards and needs to be considered as a novel element of the global atmospheric electric circuit.

 14. Relativistic electron beams above thunderclouds

  DEFF Research Database (Denmark)

  Füellekrug, M.; Roussel-Dupre, R.; Symbalisty, E. M. D.;

  2011-01-01

  Non-luminous relativistic electron beams above thunderclouds have been detected by the radio signals of low frequency similar to 40-400 kHz which they radiate. The electron beams occur similar to 2-9 ms after positive cloud-to-ground lightning discharges at heights between similar to 22-72 km above...... thunderclouds. Intense positive lightning discharges can also cause sprites which occur either above or prior to the electron beam. One electron beam was detected without any luminous sprite which suggests that electron beams may also occur independently of sprites. Numerical simulations show that beams...... of electrons partially discharge the lightning electric field above thunderclouds and thereby gain a mean energy of similar to 7MeV to transport a total charge of similar to-10mC upwards. The impulsive current similar to 3 x 10(-3) Am-2 associated with relativistic electron beams above thunderclouds...

 15. Premature beam dumps in 2011

  CERN Document Server

  Albert, Markus

  2012-01-01

  The statistical analysis of all non-programmed beam dumps during the 2011 proton run is presented. The selection criteria of fills that got considered were that the beam intensity of each of the two beams exceeded at least 1e12 particles per beam in order to exclude all probe beam dumps and most of the MPS test dumps. A distribution of beam dump causes by system is shown, as well as the time it took to re-establish injection after a non-programmed dump for fills which made it into STABLE BEAMS. This was done in an attempt to evaluate the cost of those non-programmed dumps in terms of time.

 16. Special Technologies Related to Electron Beam Welding

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  Zhao; Haiyan; Cai; Zhipeng; Wang; Xichang

  2007-01-01

  In order to improve the manufacturing quality of electron beam welding,some technologies are developed by using the special features of electron beam.Comparing with the conventional electron beam welding,the usage of multi-beam technology and micro-beam technology are introduced.In addition.the development of beam diagnostic system is also presented.

 17. Hidrofobnost lesa impregniranega s pripravki na osnovi lanenega, tungovega in rustikal olja ter parafinskih emulzij

  OpenAIRE

  Matko, Darja

  2014-01-01

  Les, proizvod narave, material preteklosti, se je izkazal za nenadomestljivega. Njegova uporaba se iz dneva v dan povečuje. Sam les pa na žalost ni dovolj odporen, zato ga je treba predhodno zaščititi. Uporaba nebiocidnih pripravkov, kot so olja in voski z drugimi učinkovinami, je vse bolj pogosta. Da bi ugotovili, kakšna je njihova samostojna funkcija, smo na bukovini in smrekovini uporabili različna hidrofobna sredstva: laneno, tungovo in rustikal olje ter parafin in protektin. Polovico vzo...

 18. ANALIZA VEDENJA NAROČNIKOV MARKETINŠKIH RAZISKAV NA OSNOVI TEORIJE NAČRTOVANEGA VEDENJA

  OpenAIRE

  Serec, Andreja

  2016-01-01

  V teoretičnem delu smo predstavili storitve na medorganizacijskem trgu in jih opredelili, ponazorili zgodovinski razvoj medorganizacijskega trga ter njegov pomen. V naslednjem poglavju smo preučili vedenje uporabnikov storitev tako, da smo ga opredelili in opisali njegov pomen. Sledi osrednje poglavje, namenjeno preučitvi teorije načrtovanega vedenja. Najprej smo prikazali razvoj in nato še modele omenjene teorije. V raziskovalnem delu naloge smo na podlagi kvantitativne raziskave an...

 19. ANALIZA VEDENJA PORABNIKOV PREHRANSKIH DOPOLNIL V SLOVENIJI NA OSNOVI TEORIJE NAČRTOVANEGA VEDENJA

  OpenAIRE

  Serec, Darko

  2016-01-01

  V teoretičnem delu smo naprej predstavili osnovne pojme (prehranska dopolnila, vedenje porabnikov in nakupni proces). Nato smo preučili vedenje porabnikov prehranskih dopolnil z predstavitvijo elementov vpliva na vedenje porabnikov prehranskih dopolnil in proces nakupa prehranskih dopolnil. Sledilo je osrednje poglavje, v okviru katerega smo preučili modele teorij načrtovanega vedenja (nadalje TNV), predstavili njihov razvoj in opredelitev, ter jih predstavili tudi posebnosti in značiln...

 20. Mental´nye osnovy drevnerusskogo monarkhizma (seredina XIII-seredina XV vv.)

  OpenAIRE

  Usenko, Oleg G.

  2005-01-01

  Les bases mentales du monarchisme dans la Russie ancienne (milieu xiiie-milieu xve siècle) : les couples fidélité/trahison et vassal/sujet.– On entend ici par monarchisme l'ensemble des notions explicites concernant le monarque et son pouvoir partagées par les membres d’une communauté donnée. Dans la Russie médiévale, du milieu du xiiie au milieu du xve siècle, le monarchisme était fondé sur des liens contractuels (ou « équivalents ») ou quasi-contractuels (« non équivalents »). La plus impor...

 1. PROTOKOL ZA GRUČENJE VOZIL NA OSNOVI MEDSEBOJNE POVEZANOSTI V INTELIGENTNIH TRANSPORTNIH SISTEMIH

  OpenAIRE

  Vodopivec, Samo

  2015-01-01

  Čas interneta stvari, del katerega bodo tudi pametna, povezana vozila, se nezadržno približuje. Slednje odpira vrata novim tehnologijam, ki bodo v prihodnosti imele pomembno vlogo pri zagotavljanju brezžičnih komunikacij med najrazličnejšimi napravami. V doktorski disertaciji je pozornost posvečena organizaciji in optimizaciji brezžičnih ad-hoc omrežij1 cestnih vozili v Inteligentnih transportnih sistemih. Velika dinamika vozil namreč predstavlja svojevrsten izziv za vzpostavitev zaneslji...

 2. RAZVOJ SPLETNEGA MESTA ZA PODROČJE ODNOSOV Z JAVNOSTMI NA OSNOVI SISTEMA WORDPRESS

  OpenAIRE

  Šulc, Dunja

  2013-01-01

  Za urejanje in vzdrževanje spletnih vsebin so vse bolj priljubljeni sistemi WCMS (Web Content Management System), po slovensko sistemi za upravljanje spletnih vsebin. Te programske rešitve od uporabnika ne zahtevajo znanja označevalnega jezika HTML, zato je upravljanje vsebin poenostavljeno. Kljub temu pa je pomembno, da se uporabnik zaveda možnosti prilagoditve in nadgraditve sistema, ki bo ustrezal njegovim specifičnim potrebam in željam. Z optimalnimi razširitvami in vpeljavo dodatnih funk...

 3. Osnovi etičko-filozofske orijentacije Marka Marulića

  OpenAIRE

  Filipović, Vladimir

  1983-01-01

  In his poetic opus, just as in his significant Latin ethico-philosophical works, Marulić produces, in a classical way, a synthesis, reconciling the Ancient World and Christianity. He is a typical Renaissance philosopher who unites Stoical rigour, Platonic objectivity, and Christian heteronomy in ethics, and in morality in particular. In those serious historic conditions (the Turks in front of Split), in wihich the vital existence of the Croatian people was imperilled, Marulić could not lea...

 4. Beam line design using G4BeamLine

  CERN Document Server

  Dogan, Arda

  2014-01-01

  In Turkey in Ankara TAEK SANAEM Proton Accelerator Facility (PAF), there is a cyclotron which produces a focused intense 30 MeV proton beam and sends this beam to four different arms, three of which uses this beam to produce pharmaceutical medicine. The remaining one is spared for R&D purposes and the idea was to use these protons coming out from the fourth arm to use space radiation tests, which cannot be done in Turkey at the moment. However, according to SCC 25100 standards which is for 30 MeV protons, the beam coming out of cyclotron is too intense and focused to use for space radiation tests. Therefore, the main aim of my project is to design a beam line which will defocus the beam and reduce the flux so that the space radiation tests can be done according to the standards of SCC 25100.

 5. LHC Beam Instrumentation: Beam Profile Measurements (2/3)

  CERN Document Server

  CERN. Geneva

  2014-01-01

  The LHC is equipped with a full suite of sophisticated beam instrumentation which has been essential for rapid commissioning, the safe increase in total stored beam power and the understanding of machine optics and accelerator physics phenomena. These lectures will introduce these systems and comment on their contributions to the various stages of beam operation. They will include details on: the beam position system and its use for real-time global orbit feedback; the beam loss system and its role in machine protection; total and bunch by bunch intensity measurements; tune measurement and feedback; diagnostics for transverse beam size measurements, abort gap monitoring and longitudinal density measurements. Issues and problems encountered along the way will also be discussed together with the prospect for future upgrades.

 6. Beam-Beam Effect with an External Noise in LHC

  CERN Document Server

  Ohmi, K; Höfle, Wolfgang; Tomás, R; Zimmermann, F

  2007-01-01

  In absence of synchrotron radiation, proton beams do not have any damping mechanism for incoherent betatron motion. A noise, which kicks beam particles in the transverse plane, gives a coherent betatron amplitude. If the system is linear, the coherent motion is maintained in amplitude. Nonlinear force, beam-beam and beam-electron cloud interactions, cause a decoherence of the betatron motion keeping the amplitude of each beam particle, with the result that an emittance growth arises. We focus only on fast noise with a correlation time of 1-100 turns. Slower noise is less serious, because it is regarded as an adiabatic change like a closed orbit change. As sources of the noise, we consider the bunch by bunch feedback system and phase jitter of cavities which turns to transverse noise via a crab cavity.

 7. Micro-beam XRF localization by a laser beam

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  1999-01-01

  A new method for micro-beam XRF localization is presented. A laserbeam along with an incident X-ray hits on the surface of a sample. The micro region onthe sample that reached by X-ray beam can be localized by means of thevisible spot of the laser beam. This method is suitable for X-ray microprobesusing anX-ray tube or synchrotron radiation as excitation sources.

 8. Optics and beam guidance

  International Nuclear Information System (INIS)

  This is an introductory manual for the field of particle transport (guiding). The utilized method described is that of classical geometrical optics which is based on the action principle or minimal action principle. This manual is addressed to readers neither specialized or familiar with intricate computations. The treatment is focussed upon the transport line of an experimental beam conceived for the late-project PIAFE. This case was chosen as it poses and solves certain significant difficult issues. In addition it will also allow in course of exposition to illustrate formulas and properties and also to give orders of magnitude. Background notions are given on: forces, curvature radius, potential, energy and units. The frame of conception is defined by means of the concepts of particle, referential trajectory, emittance, quadrupoles, electrostatic lenses, etc. Simulation for a large number of systems can be done with fairly high accuracy with the aid of thin lenses. Consequently the properties of several assemblies as for instance the periodic system 'FODO' are studied on the case of a single particle and emittance by means of adaptation and stability notions. The manual is structured on the following sections: 1. Introduction; 2. Basic notions; 3. Particle trajectories; 4. The real beam. Emittance and Evolution; 5.Optics notions and applications; 6. Elements of focusing; 7. Particle beam bending; 8. Some items presented in annexes and conclusions. In annexes the following important technical issues are addressed: 1. Effects of alignment failures on PIAFE structure trajectories; 2. Alignment. Phase 1: Magnetic centers and quadrupoles; 3. Alignment. Phase 2: Structures; 4. Residual gas/ Required pressure

 9. Laser cooling of a stored ion beam: A first step towards crystalline beams

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Hangst, J.S.

  1992-09-01

  This report discusses: a brief introduction to storage rings; crystalline beams; laser cooling of ion beams; description of astrid-the experimental setup; first experiments with lithium 7 ion beam; experiments with erbium 166 ion beams; further experiments with lithium 7 ion beams; beam dynamics, laser cooling,and crystalline beams in astrid; possibilities for further study in astrid.

 10. Beam Instrument Development System

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  2016-01-08

  Beam Instrumentation Development System (BIDS) is a collection of common support libraries and modules developed during a series of Low-Level Radio Frequency (LLRF) control and timing/synchronization projects. BIDS includes a collection of Hardware Description Language (HDL) libraries and software libraries. The BIDS can be used for the development of any FPGA-based system, such as LLRF controllers. HDL code in this library is generic and supports common Digital Signal Processing (DSP) functions, FPGA-specific drivers (high-speed serial link wrappers, clock generation, etc.), ADC/DAC drivers, Ethernet MAC implementation, etc.

 11. Dynamic acoustic tractor beams

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Mitri, F. G., E-mail: F.G.Mitri@ieee.org [Chevron, Area 52 Technology – ETC, Santa Fe, New Mexico 87508 (United States)

  2015-03-07

  Pulling a sphere and vibrating it around an equilibrium position by amplitude-modulation in the near-field of a single finite circular piston transducer is theoretically demonstrated. Conditions are found where a fluid hexane sphere (with arbitrary radius) chosen as an example, centered on the axis of progressive propagating waves and submerged in non-viscous water, experiences an attractive (steady) force pulling it towards the transducer, as well as an oscillatory force forcing it to vibrate back-and-forth. Numerical predictions for the dynamic force illustrate the theory and suggest an innovative method in designing dynamic acoustical tractor beams.

 12. Dynamic acoustic tractor beams

  Science.gov (United States)

  Mitri, F. G.

  2015-03-01

  Pulling a sphere and vibrating it around an equilibrium position by amplitude-modulation in the near-field of a single finite circular piston transducer is theoretically demonstrated. Conditions are found where a fluid hexane sphere (with arbitrary radius) chosen as an example, centered on the axis of progressive propagating waves and submerged in non-viscous water, experiences an attractive (steady) force pulling it towards the transducer, as well as an oscillatory force forcing it to vibrate back-and-forth. Numerical predictions for the dynamic force illustrate the theory and suggest an innovative method in designing dynamic acoustical tractor beams.

 13. Continuous Reinforced Concrete Beams

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hoang, Cao Linh; Nielsen, Mogens Peter

  1996-01-01

  This report deals with stress and stiffness estimates of continuous reinforced concrete beams with different stiffnesses for negative and positive moments e.g. corresponding to different reinforcement areas in top and bottom. Such conditions are often met in practice.The moment distribution...... at the limit state of serviceability is in some simple cases determined by setting up the statical and the compatibility conditions.With these moment distributions, the maximum deflection and the reinforcement stresses at the span middle and at a support are calculated.The results are compared with results...

 14. Injection Beam Loss and Beam Quality Checks for the LHC

  CERN Document Server

  Kain, Verena; Bartmann, Wolfgang; Bracco, Chiara; Drosdal, Lene; Holzer, Eva; Khasbulatov, Denis; Magnin, Nicolas; Meddahi, Malika; Nordt, Annika; Sapinski, Mariusz; Vogt, Mathias

  2010-01-01

  The quality of the injection into the LHC is monitored by a dedicated software system which acquires and analyses the pulse waveforms from the injection kickers, and measures key beam parameters and compares them with the nominal ones. The beam losses at injection are monitored on many critical devices in the injection regions, together with the longitudinal filling pattern and maximum trajectory offset on the first 100 turns. The paper describes the injection quality check system and the results from LHC beam commissioning, in particular the beam losses measured during injection at the various aperture limits. The results are extrapolated to full intensity and the consequences are discussed

 15. Beam Position Monitoring at CLIC

  CERN Document Server

  Prochnow, J

  2003-01-01

  At the European Organisation for Nuclear Research CERN in Geneva, Switzerland the design of the Compact LInear Collider (CLIC) for high energy physics is studied. To achieve the envisaged high luminosity the quadrupole magnets and radio-frequency accelerating structures have to be actively aligned with micron precision and submicron resolution. This will be done using beam-based algorithms which rely on beam position information inside of quadrupoles and accelerating structures. After a general introduction to the CLIC study and the alignment algorithms, the concept of the interaction between beams and radio-frequency structures is given. In the next chapter beam measurements and simulations are described which were done to study the performance of cavity beam position monitors (BPM). A BPM design is presented which is compatible with the multi-bunch operation at CLIC and could be used to align the quadrupoles. The beam position inside the accelerating structures will be measured by using the structures thems...

 16. Controlling Beam Halo-Chaos

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  方锦清; 罗晓曙; 陈关荣; 翁甲强

  2001-01-01

  Beam halo-chaos is essentially a complex spatiotemporal chaotic motion in a periodic-focusing channel of a highpower linear proton accelerator. The controllability condition for beam halo-chaos is analysed qualitatively. A special nonlinear control method, i.e. the wavelet-based function feedback, is proposed for controlling beam halochaos. Particle-in-cell simulations are used to explore the nature of halo-chaos formation, which has shown that the beam hMo-chaos is suppressed effectively after using nonlinear control for the proton beam with an initial full Gaussian distribution. The halo intensity factor Hav is reduced from 14%o to zero, and the other statistical physical quantities of beam halo-chaos are more than doubly reduced. The potential applications of such nonlinear control in experiments are briefly pointed out.

 17. Self accelerating electron Airy beams

  CERN Document Server

  Voloch-Bloch, Noa; Lilach, Yigal; Gover, Avraham; Arie, Ady

  2013-01-01

  We report the first experimental generation and observation of Airy beams of free electrons. The electron Airy beams are generated by diffraction of electrons through a nanoscale hologram, that imprints a cubic phase modulation on the beams' transverse plane. We observed the spatial evolution dynamics of an arc-shaped, self accelerating and shape preserving electron Airy beams. We directly observed the ability of electrons to self-heal, restoring their original shape after passing an obstacle. This electromagnetic method opens up new avenues for steering electrons, like their photonic counterparts, since their wave packets can be imprinted with arbitrary shapes or trajectories. Furthermore, these beams can be easily manipulated using magnetic or electric potentials. It is also possible to efficiently self mix narrow beams having opposite signs of acceleration, hence obtaining a new type of electron interferometer.

 18. Collimation with hollow electron beams

  CERN Document Server

  Stancari, G; Annala, G; Kuznetsov, G; Shiltsev, V; Still, D A; Vorobiev, L G

  2011-01-01

  A novel concept of controlled halo removal for intense high-energy beams in storage rings and colliders is presented. It is based on the interaction of the circulating beam with a 5-keV, magnetically confined, pulsed hollow electron beam in a 2-m-long section of the ring. The electrons enclose the circulating beam, kicking halo particles transversely and leaving the beam core unperturbed. By acting as a tunable diffusion enhancer and not as a hard aperture limitation, the hollow electron beam collimator extends conventional collimation systems beyond the intensity limits imposed by tolerable losses. The concept was tested experimentally at the Fermilab Tevatron proton-antiproton collider. The first results on the collimation of 980-GeV antiprotons are presented.

 19. Beam simulation studies of ECR beam extraction and low energy beam transport for FRIB.

  Science.gov (United States)

  Ren, Haitao; Pozdeyev, Eduard; Lund, Steven M; Machicoane, Guillaume; Wu, Xiaoyu; Morgan, Glenn

  2016-02-01

  To meet the beam power requirements of 400 kW at the fragmentation target for facility for Rare Isotope Beams (FRIB), simultaneous acceleration of two-charge states should be used for heavier ions. These intense multi-charged ion beams will be produced by a 28 GHz electron cyclotron resonance (ECR) ion source at a high voltage of 35 kV. After extraction, the ion beam will be pre-accelerated to 12 keV/u with a 50 kV platform, transported down to an achromatic charge state selection (CSS) system followed by a vertical transport line, and then injected into a radio frequency quadrupole accelerator. The TRACK code developed at ANL is used to perform the simulations of the ECR beam extraction and low energy beam transport for FRIB. In this study, we include the magnetic field of ECR ion source into simulations. Different initial beam conditions as well as different space charge neutralization levels are tested for the ECR beamline. The beam loss in CSS system and the corresponding protective measures are discussed. The detailed results about the beam dynamic simulation and beam loss in CSS system will be presented in this paper.

 20. Simulation of beam-induced plasma for the mitigation of beam-beam effects

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Ma, J.; Wang, G.; Samulyak, R.; Yu, K.; Litvinenko, V.

  2015-05-03

  One of the main challenges in the increase of luminosity of circular colliders is the control of the beam-beam effect. In the process of exploring beam-beam mitigation methods using plasma, we evaluated the possibility of plasma generation via ionization of neutral gas by proton beams, and performed highly resolved simulations of the beam-plasma interaction using SPACE, a 3D electromagnetic particle-in-cell code. The process of plasma generation is modelled using experimentally measured cross-section coefficients and a plasma recombination model that takes into account the presence of neutral gas and beam-induced electromagnetic fields. Numerically simulated plasma oscillations are consistent with theoretical analysis. In the beam-plasma interaction process, high-density neutral gas reduces the mean free path of plasma electrons and their acceleration. A numerical model for the drift speed as a limit of plasma electron velocity was developed. Simulations demonstrate a significant reduction of the beam electric field in the presence of plasma. Preliminary simulations using fully-ionized plasma have also been performed and compared with the case of beam-induced plasma.

 1. Beam simulation studies of ECR beam extraction and low energy beam transport for FRIB

  International Nuclear Information System (INIS)

  To meet the beam power requirements of 400 kW at the fragmentation target for facility for Rare Isotope Beams (FRIB), simultaneous acceleration of two-charge states should be used for heavier ions. These intense multi-charged ion beams will be produced by a 28 GHz electron cyclotron resonance (ECR) ion source at a high voltage of 35 kV. After extraction, the ion beam will be pre-accelerated to 12 keV/u with a 50 kV platform, transported down to an achromatic charge state selection (CSS) system followed by a vertical transport line, and then injected into a radio frequency quadrupole accelerator. The TRACK code developed at ANL is used to perform the simulations of the ECR beam extraction and low energy beam transport for FRIB. In this study, we include the magnetic field of ECR ion source into simulations. Different initial beam conditions as well as different space charge neutralization levels are tested for the ECR beamline. The beam loss in CSS system and the corresponding protective measures are discussed. The detailed results about the beam dynamic simulation and beam loss in CSS system will be presented in this paper

 2. Beam emittance measurements at Fermilab

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Wendt, Manfred; Eddy, Nathan; Hu, Martin; Scarpine, Victor; Syphers, Mike; Tassotto, Gianni; Thurman-Keup, Randy; Yang, Ming-Jen; Zagel, James; /Fermilab

  2008-01-01

  We give short overview of various beam emittance measurement methods, currently applied at different machine locations for the Run II collider physics program at Fermilab. All these methods are based on beam profile measurements, and we give some examples of the related instrumentation techniques. At the end we introduce a multi-megawatt proton source project, currently under investigation at Fermilab, with respect to the beam instrumentation challenges.

 3. Atomic laser-beam finder.

  Science.gov (United States)

  Viering, Kirsten; Medellin, David; Mo, Jianyong; Raizen, Mark G

  2012-11-01

  We report on an experimental method to align a laser beam to a cloud of atoms trapped in a magneto-optical trap (MOT). We show how balanced lock-in detection leads to a very sensitive method to align the laser beam to the atoms in the plane perpendicular to the propagation direction. This provides a very reliable and fast way of aligning laser beams to atoms trapped in a MOT.

 4. Harmonic vibrations of multispan beams

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dyrbye, Claes

  1996-01-01

  Free and forced harmonic vibrations of multispan beams are determined by a method which implies 1 equation regardless of the configuration. The necessary formulas are given in the paper. For beams with simple supports and the same length of all (n) spans, there is a rather big difference between...... the n´th and the (n+1)´th eigenfrequency. The reason for this phenomenon is explained.Keywords: Vibrations, Eigenfrequencies, Beams....

 5. Ion beam assisted film growth

  CERN Document Server

  Itoh, T

  2012-01-01

  This volume provides up to date information on the experimental, theoretical and technological aspects of film growth assisted by ion beams.Ion beam assisted film growth is one of the most effective techniques in aiding the growth of high-quality thin solid films in a controlled way. Moreover, ion beams play a dominant role in the reduction of the growth temperature of thin films of high melting point materials. In this way, ion beams make a considerable and complex contribution to film growth. The volume will be essential reading for scientists, engineers and students working in thi

 6. Compact electron beam focusing column

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Persaud, Arun; Leung, Ka-Ngo; Reijonen, Jani

  2001-07-13

  A novel design for an electron beam focusing column has been developed at LBNL. The design is based on a low-energy spread multicusp plasma source which is used as a cathode for electron beam production. The focusing column is 10 mm in length. The electron beam is focused by means of electrostatic fields. The column is designed for a maximum voltage of 50 kV. Simulations of the electron trajectories have been performed by using the 2-D simulation code IGUN and EGUN. The electron temperature has also been incorporated into the simulations. The electron beam simulations, column design and fabrication will be discussed in this presentation.

 7. Long range beam-beam interaction and the effect on the beam and luminosity lifetimes

  CERN Document Server

  Crouch, Matthew; Barranco Garcia, Javier; Banfi, Danilo; Buffat, Xavier; Tambasco, Claudia; Alexahin, Yuri; Bruce, Roderik; Giachino, Rossano; Pojer, Mirko; Salvachua Ferrando, Belen Maria; Solfaroli Camillocci, Matteo; Trad, Georges; CERN. Geneva. ATS Department

  2016-01-01

  Identifying the minimum crossing angle achievable in the LHC is a key parameter to identify the collider luminosity reach. In this note, we summarise the observations collected during a dedicated experiment performed in 2015, where the strength of the long range beam-beam interaction is varied by reducing the crossing angle at IP1 and IP5. The crossing angle and the impact of the long range beam-beam interaction is analysed with respect to the beam and luminosity lifetimes. The effect of reducing Landau octupoles initially operating at 476 [A] and high chromaticity values (15 units) are also shown. The minimum crossing angle achievable with collisions is identified, together with the impact on beam and luminosity lifetimes

 8. Accelerators, Beams And Physical Review Special Topics - Accelerators And Beams

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Siemann, R.H.; /SLAC

  2011-10-24

  Accelerator science and technology have evolved as accelerators became larger and important to a broad range of science. Physical Review Special Topics - Accelerators and Beams was established to serve the accelerator community as a timely, widely circulated, international journal covering the full breadth of accelerators and beams. The history of the journal and the innovations associated with it are reviewed.

 9. Single Gradientless Light Beam Drags Particles as Tractor Beams

  DEFF Research Database (Denmark)

  Novitsky, Andrey; Qiu, Cheng-Wei; Wang, Haifeng

  2011-01-01

  Usually a light beam pushes a particle when the photons act upon it. We investigate the optical forces by nonparaxial gradientless beams and find that the forces can drag suitable particles all the way towards the light source. The major criterion of realizing the backward dragging force is the s...

 10. LHC beam-beam compensation using wires and electron lenses

  CERN Document Server

  Dorda, U; Shiltsev, V; Zimmermann, F

  2007-01-01

  We present weak-strong simulation results for a possible application of current-carrying wires and electron lenses to compensate the LHC long-range and head-on beambeam interaction, respectively, for nominal and PACMAN bunches. We show that these measures have the potential to considerably increase the beam-beam limit, allowing for a corresponding increase in peak luminosity.

 11. Single-beam collective phenomena transverse I Coasting beams

  CERN Document Server

  Zotter, Bruno W

  1977-01-01

  If a charged particle beam is locally displaced or kicked (e.g. by noise), it will start to oscillate around an equilibrium orbit ('betatron oscillations') due to the external focusing fields of an accelerator or storage ring. These oscillations will excite electromagnetic fields which are modified by the presence of the vacuum chamber walls or other material boundaries in the neighbourhood of the beam. The electromagnetic fields react back on the oscillating beam. If there is an out of phase component of the forces, such as caused by the finite resistivity of the walls, the original oscillations may be reinforced. Their amplitude will then grow exponentially, i.e. the beam is unstable. Linear theory is only concerned with the conditions for the onset of the instability, i.e. the thresholds and initial growth rates, or with the means to stabilize the beam, e.g. by Landau damping or feedback.

 12. Experimental study of proton beam halo in mismatched beams

  International Nuclear Information System (INIS)

  We report measurements of transverse beam-halo formation in mismatched proton beams in a 52-quadrupole FODO-transport channel following the 6.7 MeV RFQ at the Low-Energy Demonstration Accelerator (LEDA) at Los Alamos. Beam profiles in both transverse planes were measured using a new diagnostic device that consists of a movable carbon filament for measurement of the beam core, and scraper plates for measurement of the outer part of the distributions. The initial results indicate a surprisingly strong growth rate of the rms emittance even for the modest space-charge tune depressions of the experiment. Our results are consistent with the complete transfer of free energy of the mismatched beams into emittance growth within 10 envelope oscillations for both the breathing and the quadrupole modes.

 13. Neutron beam tomography software

  International Nuclear Information System (INIS)

  When a sample is traversed by a neutron beam, inhomogeneities in the sample will cause deflections, and the deflections will permit conclusions to be drawn concerning the location and size of the inhomogeneities. The associated computation is similar to problems in tomography, analogous to X-ray tomography though significantly different in detail. We do not have any point-sample information, but only mean values over short line segments. Since each mean value is derived from a separate neutron counter, the quantity of available data has to be modest; also, since each datum is an integral, its geometric precision is inferior to that of X-ray data. Our software is designed to cope with these difficulties. (orig.)

 14. Electron beam silicon purification

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kravtsov, Anatoly [SIA ' ' KEPP EU' ' , Riga (Latvia); Kravtsov, Alexey [' ' KEPP-service' ' Ltd., Moscow (Russian Federation)

  2014-11-15

  Purification of heavily doped electronic grade silicon by evaporation of N-type impurities with electron beam heating was investigated in process with a batch weight up to 50 kilos. Effective temperature of the melt, an indicative parameter suitable for purification process characterization was calculated and appeared to be stable for different load weight processes. Purified material was successfully approbated in standard CZ processes of three different companies. Each company used its standard process and obtained CZ monocrystals applicable for photovoltaic application. These facts enable process to be successfully scaled up to commercial volumes (150-300 kg) and yield solar grade silicon. (copyright 2014 WILEY-VCH Verlag GmbH and Co. KGaA, Weinheim) (orig.)

 15. Neutron beam measurement dosimetry

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Amaro, C.R. [Idaho National Engineering Lab., Idaho Falls, ID (United States)

  1995-11-01

  This report describes animal dosimetry studies and phantom measurements. During 1994, 12 dogs were irradiated at BMRR as part of a 4 fraction dose tolerance study. The animals were first infused with BSH and irradiated daily for 4 consecutive days. BNL irradiated 2 beagles as part of their dose tolerance study using BPA fructose. In addition, a dog at WSU was irradiated at BMRR after an infusion of BPA fructose. During 1994, the INEL BNCT dosimetry team measured neutron flux and gamma dose profiles in two phantoms exposed to the epithermal neutron beam at the BMRR. These measurements were performed as a preparatory step to the commencement of human clinical trials in progress at the BMRR.

 16. Polarized targets and beams

  International Nuclear Information System (INIS)

  First the experimental situation of the single-pion photoproduction and the photodisintegration of the deuteron is briefly discussed. Then a description of the Bonn polarization facilities is given. The point of main effort is put on the polarized target which plays a vital role in the program. A facility for photon induced double polarization experiments at ELSA will be presented in section 4. Properties of a tensor polarized deuteron target are discussed in section 5. The development in the field of polarized targets, especially on new target materials, enables a new generation of polarized target experiments with (polarized) electrons. Some comments on the use of a polarized target in combination with electron beams will be discussed in section 6. Electron deuteron scattering from a tensor polarized deuteron target is considered and compared with other experimental possibilities. (orig./HSI)

 17. In Process Beam Monitoring

  Science.gov (United States)

  Steen, W. M.; Weerasinghe, V. M.

  1986-11-01

  The industrial future of lasers in material processing lies in the combination of the laser with automatic machinery. One possible form of such a combination is an intelligent workstation which monitors the process as it occurs and adjusts itself accordingly, either by self teaching or by comparison to a process data bank or algorithm. In order to achieve this attractive goal in-process signals are required. Two devices are described in this paper. One is the Laser Beam Analyser which is now maturing into a second generation with computerised output. The other is the Acoustic Mirror, a totally novel analytic technique, not yet fully understood, but which nevertheless can act as a very effective process monitor.

 18. Design and Analysis Methodologies for Inflated Beams

  NARCIS (Netherlands)

  Veldman, S.L.

  2005-01-01

  The central theme of the thesis is bending behaviour of inflated beams. Three different types of beams have been analysed for the bending load case: a straight cylindrical beam made of anisotropic foil material, a conical beam made of an isotropic foil material, and a carbon fibre braided beam. The

 19. Molecular-beam scattering

  Science.gov (United States)

  Vernon, M. F.

  1983-07-01

  The molecular-beam technique has been used in three different experimental arrangements to study a wide range of inter-atomic and molecular forces. Chapter 1 reports results of a low-energy (0.2 kcal/mole) elastic-scattering study of the He-Ar pair potential. The purpose of the study was to accurately characterize the shape of the potential in the well region, by scattering slow He atoms produced by expanding a mixture of He in N2 from a cooled nozzle. Chapter 2 contains measurements of the vibrational predissociation spectra and product translational energy for clusters of water, benzene, and ammonia. The experiments show that most of the product energy remains in the internal molecular motions. Chapter 3 presents measurements of the reaction Na + HC1 (FEMALE) NAC1 + H at collision energies of 5.38 and 19.4 kcal/mole. This is the first study to resolve both scattering angle and velocity for the reaction of a short lived (16 nsec) electronic excited state. Descriptions are given of computer programs written to analyze molecular-beam expansions to extract information characterizing their velocity distributions, and to calculate accurate laboratory elastic-scattering differential cross sections accounting for the finite apparatus resolution. Experimental results which attempted to determine the efficiency of optically pumping the Li(2(2)P/sub 3/2/) and Na(3(2)P/sub 3/2) excited states are given. A simple three-level model for predicting the steady-state fraction of atoms in the excited state is included.

 20. Molecular-beam scattering

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Vernon, M.F.

  1983-07-01

  The molecular-beam technique has been used in three different experimental arrangements to study a wide range of inter-atomic and molecular forces. Chapter 1 reports results of a low-energy (0.2 kcal/mole) elastic-scattering study of the He-Ar pair potential. The purpose of the study was to accurately characterize the shape of the potential in the well region, by scattering slow He atoms produced by expanding a mixture of He in N/sub 2/ from a cooled nozzle. Chapter 2 contains measurements of the vibrational predissociation spectra and product translational energy for clusters of water, benzene, and ammonia. The experiments show that most of the product energy remains in the internal molecular motions. Chapter 3 presents measurements of the reaction Na + HCl ..-->.. NaCl + H at collision energies of 5.38 and 19.4 kcal/mole. This is the first study to resolve both scattering angle and velocity for the reaction of a short lived (16 nsec) electronic excited state. Descriptions are given of computer programs written to analyze molecular-beam expansions to extract information characterizing their velocity distributions, and to calculate accurate laboratory elastic-scattering differential cross sections accounting for the finite apparatus resolution. Experimental results which attempted to determine the efficiency of optically pumping the Li(2/sup 2/P/sub 3/2/) and Na(3/sup 2/P/sub 3/2/) excited states are given. A simple three-level model for predicting the steady-state fraction of atoms in the excited state is included.

 1. Molecular-beam scattering

  International Nuclear Information System (INIS)

  The molecular-beam technique has been used in three different experimental arrangements to study a wide range of inter-atomic and molecular forces. Chapter 1 reports results of a low-energy (0.2 kcal/mole) elastic-scattering study of the He-Ar pair potential. The purpose of the study was to accurately characterize the shape of the potential in the well region, by scattering slow He atoms produced by expanding a mixture of He in N2 from a cooled nozzle. Chapter 2 contains measurements of the vibrational predissociation spectra and product translational energy for clusters of water, benzene, and ammonia. The experiments show that most of the product energy remains in the internal molecular motions. Chapter 3 presents measurements of the reaction Na + HCl → NaCl + H at collision energies of 5.38 and 19.4 kcal/mole. This is the first study to resolve both scattering angle and velocity for the reaction of a short lived (16 nsec) electronic excited state. Descriptions are given of computer programs written to analyze molecular-beam expansions to extract information characterizing their velocity distributions, and to calculate accurate laboratory elastic-scattering differential cross sections accounting for the finite apparatus resolution. Experimental results which attempted to determine the efficiency of optically pumping the Li(22P/sub 3/2/) and Na(32P/sub 3/2/) excited states are given. A simple three-level model for predicting the steady-state fraction of atoms in the excited state is included

 2. Measurements of aperture and beam lifetime using movable beam scrapers in Indus-2 electron storage ring

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kumar, Pradeep; Ghodke, A. D.; Karnewar, A. K.; Holikatti, A. C.; Yadav, S.; Puntambekar, T. A.; Singh, G. [Raja Ramanna Centre for Advanced Technology, Indore 452013 (India); Singh, P. [Bhabha Atomic Research Centre, Mumbai (India)

  2013-12-15

  In this paper, the measurements of vertical and horizontal aperture which are available for stable beam motion in Indus-2 at beam energy 2.5 GeV using movable beam scrapers are presented. These beam scrapers are installed in one of the long straight sections in the ring. With the movement of beam scrapers towards the beam centre, the beam lifetime is measured. The beam lifetime data obtained from the movement of vertical and horizontal beam scrapers are analyzed. The contribution of beam loss due to beam-gas scattering (vacuum lifetime) and electron-electron scattering within a beam bunch (Touschek lifetime) is separated from the measured beam lifetime at different positions of the beam scrapers. Vertical and horizontal beam sizes at scrapers location are estimated from the scraper movement towards the beam centre in quantum lifetime limit and their values closely agree with measured value obtained using X-ray diagnostic beamline.

 3. Measurements of aperture and beam lifetime using movable beam scrapers in Indus-2 electron storage ring.

  Science.gov (United States)

  Kumar, Pradeep; Ghodke, A D; Karnewar, A K; Holikatti, A C; Yadav, S; Puntambekar, T A; Singh, G; Singh, P

  2013-12-01

  In this paper, the measurements of vertical and horizontal aperture which are available for stable beam motion in Indus-2 at beam energy 2.5 GeV using movable beam scrapers are presented. These beam scrapers are installed in one of the long straight sections in the ring. With the movement of beam scrapers towards the beam centre, the beam lifetime is measured. The beam lifetime data obtained from the movement of vertical and horizontal beam scrapers are analyzed. The contribution of beam loss due to beam-gas scattering (vacuum lifetime) and electron-electron scattering within a beam bunch (Touschek lifetime) is separated from the measured beam lifetime at different positions of the beam scrapers. Vertical and horizontal beam sizes at scrapers location are estimated from the scraper movement towards the beam centre in quantum lifetime limit and their values closely agree with measured value obtained using X-ray diagnostic beamline.

 4. Space charge dominated beam transport

  International Nuclear Information System (INIS)

  We consider beam transport systems where space charge forces are comparable in strength with the external focusing force. Space charge then plays an important role for beam transmission and emittance growth. We use the envelope model for matching and the generalized field energy equations to study emittance growth. Analytic results are compared with numerical simulation. (orig.)

 5. BOUNDARY STABILIZATION OF TIMOSHENKO BEAM

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  YAN Qingxu

  2000-01-01

  In this paper, the stabilization problem of Timoshenko beam by some nonlinear boundary feedback controls is considered. By virtue of nonlinear semigroup theory and energy-perturbed method, it is shown that the vibration of the beam under the proposed control action decays exponentially or in negative power of time t as t → ∞.

 6. Portal dosimetry in wedged beams

  NARCIS (Netherlands)

  Spreeuw, H.; Rozendaal, R.; Camargo, P.; Mans, A.; Wendling, M.; Olaciregui-Ruiz, I.; Sonke, J.J.; Herk, M. van; Mijnheer, B.

  2015-01-01

  Portal dosimetry using electronic portal imaging devices (EPIDs) is often applied to verify high-energy photon beam treatments. Due to the change in photon energy spectrum, the resulting dose values are, however, not very accurate in the case of wedged beams if the pixel-to-dose conversion for the s

 7. Hybrid beams in the LHC

  CERN Multimedia

  CERN Bulletin

  2011-01-01

  The first proton-ion beams were successfully circulated in the LHC a couple of weeks ago. Everything went so smoothly that the LHC teams had planned the first p-Pb collisions for Wednesday, 16 November. Unfortunately, a last-minute problem with a component of the PS required for proton acceleration prevented the LHC teams from making these new collisions. However, the way is open for a possible physics run with proton-lead collisions in 2012.   Members of the LHC team photographed when the first hybrid beams got to full energy. The proton and lead beams are visible on the leftmost screen up on the wall (click to enlarge the photo). The technical challenge of making different beams circulate in the LHC is by no means trivial. Even if the machine is the same, there are a number of differences when it is operated with beams of protons, beams of lead or beams of proton and lead. Provided that the beams are equal, irrespective of whether they consist of protons or lead nuclei, they revolve at the...

 8. Radioactive beams and their applications

  International Nuclear Information System (INIS)

  The proceedings contain lectures and contributed papers submitted to the second INR (Kiev's) International School on Nuclear Physics (Kiev, June 25 -July 2, 1991). The following sections were included in the Proceedings: Radioactive Beam Facilities, Application of Radioactive Beams in the Investigations of Nuclear Reactions, Exotic Nuclei and Clusters, Polarization Phenomena, Astrophysics and Others

 9. Beam dynamics for induction accelerators

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Lee, Edward P., E-mail: eplee@lbl.gov

  2014-01-01

  An induction linac uses pulsed power that is applied directly, without any intervening resonant cavities, to accelerate a charged particle pulse. This approach can accommodate a large multiple-beam focusing lattice capable of transporting a large total beam current with a long pulse duration, which may be compressed while accelerating as well as afterward. The mean accelerating gradient is relatively low (less than about 1.5 MV/m), but the potential efficiency of energy transfer can be large up to about 50%. A multiple-beam induction linac is therefore a natural candidate accelerator for a heavy ion fusion (HIF) driver. However, the accelerated beams must meet stringent requirements on occupied phase space volume in order to be focused accurately and with small radius onto the fusion target. Dynamical considerations in the beam injector and linac, as well as in the final compression, final focus, and the fusion chamber, determine the quality of the driver beams as they approach the target. Requirements and tolerances derived from beam dynamics strongly influence the linac configuration and component design. After a summary of dynamical considerations, two major topics are addressed here: transportable current limits, which determine the choice of focal system for the linac, and longitudinal control of the beams, which are potentially destabilized by their interaction with the pulsed power system.

 10. Beam tests of phosphorescent screens

  International Nuclear Information System (INIS)

  Twelve phosphorescent screens were beam tested for linearity, uniformity, low radiation damage and a suitable emitted wavelength for use with television cameras. One screen was chosen for the construction of several intercepting profile monitors which were used during the SLC Ten Sector Tests to measure the emittance and wakefield effects of a damped electron beam

 11. An rf electron beam buncher

  International Nuclear Information System (INIS)

  A method is described for producing density modulations on an intense relativistic electron beam by the use of rf fields in a betatron configuration. In concept, a device embodying this method should be capable of producing short (1-10 ns) electron bunches from a long (10-100 ns) beam, and is expected to be relatively compact and to operate efficiently on low power and energy. The method requires that the azimuthal phase velocity of the rf wave equal the electron beam velocity. Depending on phase relative to the rf wave, electrons in the beam gain or lose energy and form bunches by the negative mass effect. The dynamics of the electrons in the combined rf wave and betatron field have been analyzed. An example of an rf electron beam buncher is given

 12. Beta Beams Implementation at CERN

  CERN Document Server

  Hansen, Christian

  2011-01-01

  Beta Beam,the concept of generating a pure and intense (anti) neutrino beam by letting accelerated radioactive ions beta decay in a storage ring, called Decay Ring (DR), is the base of one of the proposed next generation neutrino oscillation facilities, necessary for a complete study of the neutrino oscillation parameter space. Sensitivities of the unknown neutrino oscillation parameters depend on the Decay Ring's ion intensity and of it's duty factor (the filled ratio of the ring). Therefore efficient ion production, stripping, bunching, acceleration and storing are crucial sub-projects under study and development within the Beta Beam collaboration. Specifically the feasibility of these tasks as parts of a Beta Beam implementation at CERN will be discussed in this report. The positive impact of the large {\\theta}13 indications from T2K on the Beta Beam performance will also be discussed.

 13. FXR fast beam imaging diagnostics

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Ferriera, T; Gilliam, R; Ong, M; Wargo, P; Zentler, J

  1999-06-01

  The Lawrence Livermore National Laboratory Flash X-ray (FXR) machine is being upgraded to produce two pulses. A very fast imaging system has been developed to characterize the electron beam diameter and shape. The system consists of a kapton target insertion mechanism and a framing camera. It has a fast gated imaging tube (500 ps) and CCD subsystem to capture and send the image to the control room. The beam diameter data provides insight on mechanisms that effect the x-ray spot size. These colorful beam measurements will be compared with our other diagnostics to form a more complete picture of beam behavior. A demonstration will be described where the image data was used to design a collimator to improve x-ray beam performance.

 14. Autoacceleration of a modulated beam

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Boiko, V.A.; Borodulin, A.I.; Voronkov, R.M.; Voskresenskii, G.V.; Galkin, V.S.; Dobrokhotov, V.V.; Kurdyumov, V.N.; Mamaev, G.L.; Simonov, K.G.

  1982-11-01

  The interaction of a density-modulated electron beam with a passive resonator is considered. The modulation frequency is equal to the resonant frequency of the resonator, and the beam parameters at the resonator outlet are studied as functions of the percentage of modulation. Calculations reveal that the maximum attainable energy at the outlet is approximately three times greater than the energy of the particles at the inlet. Experimental measurements of the beam parameters are reported. At the outlet of the passive resonator a beam of accelerated electrons was produced with current approx.100 A and energy >500 keV; the current in the initial beam was 250 A and the electron energy was 250 keV.

 15. NETWORK CODING BY BEAM FORMING

  DEFF Research Database (Denmark)

  2013-01-01

  Network coding by beam forming in networks, for example, in single frequency networks, can provide aid in increasing spectral efficiency. When network coding by beam forming and user cooperation are combined, spectral efficiency gains may be achieved. According to certain embodiments, a method...... includes operating a user equipment of a plurality of user equipment in a network comprising a plurality of access points. The method also includes the user equipment forming a beam. The method further receives processing received signals from at least one of the plurality of access points at the user...... equipment. The forming the beam is configured to let different user equipment of the plurality of user equipment to receive different signals from the plurality of access points to achieve diversity by using different beams amongst the plurality of user equipment. The method additionally includes...

 16. Cold and Slow Molecular Beam

  CERN Document Server

  Lu, Hsin-I; Wright, Matthew J; Patterson, Dave; Doyle, John M

  2011-01-01

  Employing a two-stage cryogenic buffer gas cell, we produce a cold, hydrodynamically extracted beam of calcium monohydride molecules with a near effusive velocity distribution. Beam dynamics, thermalization and slowing are studied using laser spectroscopy. The key to this hybrid, effusive-like beam source is a "slowing cell" placed immediately after a hydrodynamic, cryogenic source [Patterson et al., J. Chem. Phys., 2007, 126, 154307]. The resulting CaH beams are created in two regimes. One modestly boosted beam has a forward velocity of vf = 65 m/s, a narrow velocity spread, and a flux of 10^9 molecules per pulse. The other has the slowest forward velocity of vf = 40 m/s, a longitudinal temperature of 3.6 K, and a flux of 5x10^8 molecules per pulse.

 17. Toward automated beam optics control

  International Nuclear Information System (INIS)

  We have begun a program aiming toward automatic control of charged-particle beam optics using artificial intelligence programming techniques. In developing our prototype, we are working with LISP machines and the KEE expert system shell. Our first goal was to develop a ''mouseable'' representation of a typical beam line. This responds actively to changes entered from the mouse or keyboard, giving an updated display of the beam line itself, its optical properties, and the instrumentation and control devices as seen by the operater. We have incorporated TRANSPORT, written in Fortran but running as a callable procedure in the LISP environment, for simulation of the beam-line optics. This paper describes the experience gained in meeting our first goal and discusses plans to extend the work so that it is usable, in realtime, on an operating beam line. 11 refs

 18. Symmetric form-invariant dual Pearcey beams.

  Science.gov (United States)

  Ren, Zhijun; Fan, Changjiang; Shi, Yile; Chen, Bo

  2016-08-01

  We introduce another type of Pearcey beam, namely, dual Pearcey (DP) beams, based on the Pearcey function of catastrophe theory. DP beams are experimentally generated by applying Fresnel diffraction of bright elliptic rings. Form-invariant Bessel distribution beams can be regarded as a special case of DP beams. Subsequently, the basic propagation characteristics of DP beams are identified. DP beams are the result of the interference of two half DP beams instead of two classical Pearcey beams. Moreover, we also verified that half DP beams (including special-case parabolic-like beams) generated by half elliptical rings (circular rings) are a new member of the family of form-invariant beams. PMID:27505650

 19. On nonlinear development of beam instability

  International Nuclear Information System (INIS)

  Radiation-resonance interactions are taken into account in the problem of dynamics of an electron beam inb plasma. The beam characteristics to be taken into account are determined. Stabilization conditions for beam instability are established

 20. Modelling of Beam-Beam Effects in Multiscales

  CERN Document Server

  Fedorova, A N; Fedorova, Antonina N.; Zeitlin, Michael G.

  2001-01-01

  We present the applications of nonlinear local harmonic analysis methods to the modelling of beam-beam interaction. Our approach is based on methods provided the possibility to work with dynamical beam localization in phase space. The consideration of Fokker-Planck or Vlasov-Maxwell models is based on a number of anzatzes, which reduce initial problems to a number of dynamical systems (with constraints) and on variational-wavelet approach to polynomial/rational approximations for reduced nonlinear dynamics. We calculate contribution to full dynamics (partition function) from all underlying subscales via nonlinear eigenmodes decomposition.

 1. Coherent instabilities of a relativistic bunched beam

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Chao, A.W.

  1982-06-01

  A charge-particle beam contained in an accelerator vacuum chamber interacts electromagnetically with its environment to create a wake field. This field than acts back on the beam, perturbing the particle motion. If the beam intensity is high enough, this beam-environment interaction may lead to an instability and to subsequent beam loss. The beam and its environment form a dynamical system, and it is this system that will be studied. 84 references.

 2. The electron test accelerator beam injector

  International Nuclear Information System (INIS)

  A beam chopper and buncher system has been designed to improve the capture efficiency and reduce the beam spill in the Electron Test Accelerator. The buncher increases the dc beam capture from 30 to 70%. 100% beam transmission through the accelerator structures is obtained with the chopper. This report describes results of experimental tests with the beam injector. Results from computer modeling and from measurements with prototypes that have led to the design of the beam chopper and buncher system are discussed

 3. Experimental studies on beam-plasma interaction

  International Nuclear Information System (INIS)

  Beam-handling technology has reached now at such a level as to enable highly controlled experiments of beam-plasma interaction. Varieties of hypotheses and suppositions about the beam propagation and interaction in space plasma can be proved and often be corrected by examining the specific processes in laboratory plasma. The experiments performed in this way by the author are briefed: ion beam instability in unmagnetized plasma; ion beam instability perpendicular to magnetic field; and electron beam instability. (Mori, K.)

 4. Random sources for cusped beams.

  Science.gov (United States)

  Li, Jia; Wang, Fei; Korotkova, Olga

  2016-08-01

  We introduce two novel classes of partially coherent sources whose degrees of coherence are described by the rectangular Lorentz-correlated Schell-model (LSM) and rectangular fractional multi-Gaussian-correlated Schell-model (FMGSM) functions. Based on the generalized Collins formula, analytical expressions are derived for the spectral density distributions of these beams propagating through a stigmatic ABCD optical system. It is shown that beams belonging to both classes form the spectral density apex that is much higher and sharper than that generated by the Gaussian Schell-model (GSM) beam with a comparable coherence state. We experimentally generate these beams by using a nematic, transmissive spatial light modulator (SLM) that serves as a random phase screen controlled by a computer. The experimental data is consistent with theoretical predictions. Moreover, it is illustrated that the FMGSM beam generated in our experiments has a better focusing capacity than the GSM beam with the same coherence state. The applications that can potentially benefit from the use of novel beams range from material surface processing, to communications and sensing through random media. PMID:27505746

 5. Dark matter beams at LBNF

  CERN Document Server

  Coloma, Pilar; Frugiuele, Claudia; Harnik, Roni

  2015-01-01

  High-intensity neutrino beam facilities may produce a beam of light dark matter when protons strike the target. Searches for such a dark matter beam using its scattering in a nearby detector must overcome the large neutrino background. We characterize the spatial and energy distributions of the dark matter and neutrino beams, focusing on their differences to enhance the sensitivity to dark matter. We find that a dark matter beam produced by a $Z'$ boson in the GeV mass range is both broader and more energetic than the neutrino beam. The reach for dark matter is maximized for a detector sensitive to hard neutral-current scatterings, placed at a sizable angle off the neutrino beam axis. In the case of the Long-Baseline Neutrino Facility (LBNF), a detector placed at roughly 6 degrees off axis and at a distance of about 200 m from the target would be sensitive to $Z'$ couplings as low as 0.05. This search can proceed symbiotically with neutrino measurements. We also show that the MiniBooNE and MicroBooNE detector...

 6. Asymmetric Laguerre-Gaussian beams

  Science.gov (United States)

  Kovalev, A. A.; Kotlyar, V. V.; Porfirev, A. P.

  2016-06-01

  We introduce a family of asymmetric Laguerre-Gaussian (aLG) laser beams. The beams have been derived via a complex-valued shift of conventional LG beams in the Cartesian plane. While propagating in a uniform medium, the first bright ring of the aLG beam becomes less asymmetric and the energy is redistributed toward peripheral diffraction rings. The projection of the orbital angular momentum (OAM) onto the optical axis is calculated. The OAM is shown to grow quadratically with increasing asymmetry parameter of the aLG beam, which equals the ratio of the shift to the waist radius. Conditions for the OAM becoming equal to the topological charge have been derived. For aLG beams with zero radial index, we have deduced an expression to define the intensity maximum coordinates and shown the crescent-shaped intensity pattern to rotate during propagation. Results of the experimental generation and rotation of aLG beams agree well with theoretical predictions.

 7. Multi channel beam profile digitizer

  International Nuclear Information System (INIS)

  Beam of ions in an accelerator are focussed with the help of focussing magnets to achieve very narrow circular beam. To verify the beam profile along its length, Beam Profile Monitors (BPM) are installed at number of points. The signal generated from these units convey information about the shape and axial error of the beam. Presently BPM signals are monitored on oscilloscope. One oscilloscope is required per BPM channel to be monitored and normally 2 oscilloscopes are kept for viewing beam at two successive points along with one channel selector to select the channel to be monitored. The 8 channel beam profile digitizer being developed is a low cost intelligent PC-add on card, built around Intel's 8751 microcontroller, which can be easily integrated with PC based data acquisition and control system for accelerators. Microcontroller digitizes the signal and stores information on FIFO for PC to read and graphically display the profile. User can select up to 8 profiles to view simultaneously on the screen. (author). 1 ref., 2 figs

 8. ATLAS diamond Beam Condition Monitor

  CERN Document Server

  Gorišek, A; Dolenc, I; Frais-Kölbl, H; Griesmayer, E; Kagan, H; Korpar, S; Kramberger, G; Mandic, I; Meyer, M; Mikuz, M; Pernegger, H; Smith, S; Trischuk, W; Weilhammer, P; Zavrtanik, M

  2007-01-01

  The ATLAS experiment has chosen to use diamond for its Beam Condition Monitor (BCM) given its radiation hardness, low capacitance and short charge collection time. In addition, due to low leakage current diamonds do not require cooling. The ATLAS Beam Condition Monitoring system is based on single beam bunch crossing measurements rather than integrating the accumulated particle flux. Its fast electronics will allow separation of LHC collisions from background events such as beam gas interactions or beam accidents. There will be two stations placed symmetrically about the interaction point along the beam axis at . Timing of signals from the two stations will provide almost ideal separation of beam–beam interactions and background events. The ATLAS BCM module consists of diamond pad detectors of area and thickness coupled to a two-stage RF current amplifier. The production of the final detector modules is almost done. A S/N ratio of 10:1 has been achieved with minimum ionizing particles (MIPs) in the test bea...

 9. Relativistic electron beams above thunderclouds

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  M. Füllekrug

  2011-08-01

  Full Text Available Non-luminous relativistic electron beams above thunderclouds have been detected by the radio signals of low frequency ∼40–400 kHz which they radiate. The electron beams occur ∼2–9 ms after positive cloud-to-ground lightning discharges at heights between ∼22–72 km above thunderclouds. Intense positive lightning discharges can also cause sprites which occur either above or prior to the electron beam. One electron beam was detected without any luminous sprite which suggests that electron beams may also occur independently of sprites. Numerical simulations show that beams of electrons partially discharge the lightning electric field above thunderclouds and thereby gain a mean energy of ∼7 MeV to transport a total charge of ∼−10 mC upwards. The impulsive current ∼3 × 10−3 Am−2 associated with relativistic electron beams above thunderclouds is directed downwards and needs to be considered as a novel element of the global atmospheric electric circuit.

 10. Beam diagnostics with synchrotron radiation

  International Nuclear Information System (INIS)

  Synchrotron radiation is often used to measure the dimensions of an electron beam. The transverse size is obtained from an image of the beam cross section formed by means of the emitted synchrotron radiation. Because of the small natural opening angle the resolution is limited by diffraction. The angular spread of the particles in the beam can be measured by observing the radiation directly. Here, the resolution is limited by the natural opening angle of the emitted light. Measuring both beam cross section and angular spread gives the emittance of the beam. However, in most cases only one of these two parameters is observed and the other deduced from the known particle beam optics at the source of the radiation. Usually one observes radiation emitted in long bending magnets. However, short magnets and undulators are also useful sources for these measurements. For practical reasons the beam diagnostics is carried out using visible or ultraviolet light. This part of the spectrum is usually far below the critical frequency, and corresponding approximations can be applied. Synchrotron radiation is an extremely useful tool for diagnostics in electron (or positron) rings. In some cases it has also served in proton rings using special magnets. (author)

 11. Electron beam machining using rotating and shaped beam power distribution

  Science.gov (United States)

  Elmer, John W.; O'Brien, Dennis W.

  1996-01-01

  An apparatus and method for electron beam (EB) machining (drilling, cutting and welding) that uses conventional EB guns, power supplies, and welding machine technology without the need for fast bias pulsing technology. The invention involves a magnetic lensing (EB optics) system and electronic controls to: 1) concurrently bend, focus, shape, scan, and rotate the beam to protect the EB gun and to create a desired effective power-density distribution, and 2) rotate or scan this shaped beam in a controlled way. The shaped beam power-density distribution can be measured using a tomographic imaging system. For example, the EB apparatus of this invention has the ability to drill holes in metal having a diameter up to 1000 .mu.m (1 mm or larger), compared to the 250 .mu.m diameter of laser drilling.

 12. Simulating Transient Effects of Pulsed Beams on Beam Intercepting Devices

  CERN Document Server

  Richter, Herta; Noah Messomo, Etam

  2011-01-01

  The development in the physics community towards higher beam power through the possibilities of particle accelerators lead to challenges for the developers of elements which are exposed to effect of particle beams (beam intercepting devices = BIDs). For the design of BIDs, the increasing heat load onto these devices due to energetic and focused beams and - in most cases - their highly pulsed nature has to be taken into account. The physics requirements are sometimes opposed to the current state of the art. As one possibility of many in combining the different aspects for these ambitious demands, two highly developed computer programs, namely FLUKA and ANSYS AUTODYN, were joined for this dissertation. The former is a widely enhanced Monte-Carlo-code which specializes on the interaction of particles with static matter, while the latter is a versatile explicit code for the simulation of highly dynamic processes. Both computer programs were developed intensively over years and are still continuously enhanced in o...

 13. Cluster beam sources. Part 1. Methods of cluster beams generation

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  A.Ju. Karpenko

  2012-10-01

  Full Text Available The short review on cluster beams generation is proposed. The basic types of cluster sources are considered and the processes leading to cluster formation are analyzed. The parameters, that affects the work of cluster sources are presented.

 14. Longitudinal compression of ion beams

  International Nuclear Information System (INIS)

  This paper examines the longitudinal compression of ion beams which is necessary in some designs of drivers intended to realize inertial thermonuclear fusion by heavy ions. Taking space-charge forces in the beams into account, two compression schemes are investigated: the first preserves the longitudinal phase-space area of the beams, and the second allows an increase of the phase-space area. The compression-system parameters are optimized for an example of a driver for inertial thermonuclear fusion by heavy ions with an energy of 10 MJ and with a pulse length of 25 ns on the target

 15. Photoelectron photoion molecular beam spectroscopy

  International Nuclear Information System (INIS)

  The use of supersonic molecular beams in photoionization mass spectroscopy and photoelectron spectroscopy to assist in the understanding of photoexcitation in the vacuum ultraviolet is described. Rotational relaxation and condensation due to supersonic expansion were shown to offer new possibilities for molecular photoionization studies. Molecular beam photoionization mass spectroscopy has been extended above 21 eV photon energy by the use of Stanford Synchrotron Radiation Laboratory (SSRL) facilities. Design considerations are discussed that have advanced the state-of-the-art in high resolution vuv photoelectron spectroscopy. To extend gas-phase studies to 160 eV photon energy, a windowless vuv-xuv beam line design is proposed

 16. A polarized atomic hydrogen beam

  International Nuclear Information System (INIS)

  We describe the design and operating characteristics of a simple polarized atomic hydrogen beam particularly suitable for applications to crossed beams experiments. In addition to experimental measurements, we present the results of detailed computer models, using Monte-Carlo ray tracing techniques, optical analogs, and phase-space methods, that not only provide us with a confirmation of our measurement, but also allow us to characterize the density, polarization, and atomic fraction of the beam at all points along its path. As a subsidiary result, we also present measurements of the relative and absolute efficiencies of the V/G Supavac mass analyzer for masses 1 and 2. (orig.)

 17. Beam Transfer and Machine Protection

  CERN Document Server

  Kain, V

  2016-01-01

  Beam transfer, such as injection into or extraction from an accelerator, is one of the most critical moments in terms of machine protection in a high-intensity machine. Special equipment is used and machine protection aspects have to be taken into account in the design of the beam transfer concepts. A brief introduction of the principles of beam transfer and the equipment involved will be given in this lecture. The main concepts of machine protection for injection and extraction will be presented, with examples from the CERN SPS and LHC.

 18. BR2 reactor neutron beams

  International Nuclear Information System (INIS)

  The use of reactor neutron beams is becoming increasingly more widespread for the study of some properties of condensed matter. It is mainly due to the unique properties of the ''thermal'' neutrons as regards wavelength, energy, magnetic moment and overall favorable ratio of scattering to absorption cross-sections. Besides these fundamental reasons, the impetus for using neutrons is also due to the existence of powerful research reactors (such as BR2) built mainly for nuclear engineering programs, but where a number of intense neutron beams are available at marginal cost. A brief introduction to the production of suitable neutron beams from a reactor is given. (author)

 19. Electron beam, laser beam and plasma arc welding studies

  Science.gov (United States)

  Banas, C. M.

  1974-01-01

  This program was undertaken as an initial step in establishing an evaluation framework which would permit a priori selection of advanced welding processes for specific applications. To this end, a direct comparison of laser beam, electron beam and arc welding of Ti-6Al-4V alloy was undertaken. Ti-6Al-4V was selected for use in view of its established welding characteristics and its importance in aerospace applications.

 20. Monitoring external beam radiotherapy using real-time beam visualization

  International Nuclear Information System (INIS)

  Purpose: To characterize the performance of a novel radiation therapy monitoring technique that utilizes a flexible scintillating film, common optical detectors, and image processing algorithms for real-time beam visualization (RT-BV). Methods: Scintillating films were formed by mixing Gd2O2S:Tb (GOS) with silicone and casting the mixture at room temperature. The films were placed in the path of therapeutic beams generated by medical linear accelerators (LINAC). The emitted light was subsequently captured using a CMOS digital camera. Image processing algorithms were used to extract the intensity, shape, and location of the radiation field at various beam energies, dose rates, and collimator locations. The measurement results were compared with known collimator settings to validate the performance of the imaging system. Results: The RT-BV system achieved a sufficient contrast-to-noise ratio to enable real-time monitoring of the LINAC beam at 20 fps with normal ambient lighting in the LINAC room. The RT-BV system successfully identified collimator movements with sub-millimeter resolution. Conclusions: The RT-BV system is capable of localizing radiation therapy beams with sub-millimeter precision and tracking beam movement at video-rate exposure

 1. Test Beam Coordination: 2003 ATLAS Combined Test Beam

  CERN Multimedia

  Di Girolamo, B.

  The 2003 Test Beam Period The 2003 Test Beam period has been very fruitful for ATLAS. In spite of several days lost because of the accelerator problems, ATLAS has been able to achieve many results: FCAL has completed the calibration program in H6 Tilecal has completed the calibration program in H8 Pixel has performed extensive studies with normal and high intensity beams (up to 1.4*108 hadrons/spill) SCT has completed a variety of studies with quite a high number of modules operated concurrently TRT has performed several studies at high, low and very low energy (first use of the new H8 beam in the range 1 to 9 GeV) Muons (MDT,RPC and TGC) have been operating a large setup for about 5 months. The almost final MDT ROD (MROD) has been integrated in the readout and the final trigger electronics for TGC and RPC has been tested and certified with normal beam and during dedicated 40 MHz beam periods. The TDAQ has exploited a new generation prototype successfully and the new Event Filter infrastructure f...

 2. Generating stable tractor beams with dielectric metasurfaces

  Science.gov (United States)

  Pfeiffer, Carl; Grbic, Anthony

  2015-03-01

  Propagation-invariant beams that pull objects towards a light source are commonly known as tractor beams. Here, an efficient, linearly polarized tractor beam with improved stability is introduced. The beam consists of a superposition of transverse-electric and transverse-magnetic polarized Bessel beams of orders m =+1 and m =-1 . It is shown that this beam can stably pull a wide range of dielectric microparticles arbitrarily long distances, independent of ambient conditions. Next, a straightforward method of generating these high-performance beams is proposed. A Si metasurface transforms an incident linearly polarized Gaussian beam into the desired tractor beam. Full-wave simulations demonstrate that it is possible for this simple geometry to pull a polystyrene sphere a distance equal to the nondiffracting range of the Bessel beam. The simplicity of the setup and the robust performance of the proposed tractor beam significantly enhance the ability to manipulate matter with light.

 3. Monitor of SC beam profiles

  CERN Multimedia

  1977-01-01

  A high-resolution secondary emission grid for the measurement of SC beam profiles. Modern techniques of metal-ceramic bonding, developed for micro-electronics, have been used in its construction. (See Annual Report 1977 p. 105 Fig. 12.)

 4. Neutral beams for magnetic fusion

  International Nuclear Information System (INIS)

  Significant advances in forming energetic beams of neutral hydrogen and deuterium atoms have led to a breakthrough in magnetic fusion: neutral beams are now heating plasmas to thermonuclear temperatures, here at LLL and at other laboratories. For example, in our 2XIIB experiment we have injected a 500-A-equivalent current of neutral deuterium atoms at an average energy of 18 keV, producing a dense plasma (1014 particles/cm3) at thermonuclear energy (14 keV or 160 million kelvins). Currently, LLL and LBL are developing beam energies in the 80- to 120-keV range for our upcoming MFTF experiment, for the TFTR tokamak experiment at Princeton, and for the Doublet III tokamak experiment at General Atomic. These results increase our long-range prospects of producing high-intensity beams of energies in the hundreds or even thousands of kilo-electron-volts, providing us with optimistic extrapolations for realizing power-producing fusion reactors

 5. Center for Beam Physics, 1992

  International Nuclear Information System (INIS)

  This report contains the following information on the center for beam physics: Facilities; Organizational Chart; Roster; Profiles of Staff; Affiliates; Center Publications (1991--1993); and 1992 Summary of Activities

 6. ATF beam image monitor software

  International Nuclear Information System (INIS)

  We report about software for the beam image analysis at ATF. We developed image analysis software with a Linux computer. It acquire image data from a video and an IEEE1394 digital camera of the analog. (author)

 7. Quantum fluctuations in beam dynamics

  International Nuclear Information System (INIS)

  Quantum effects could become important for particle and photon beams used in high-luminosity and high brightness applications in the current and next generation accelerators and radiation sources. This paper is a review of some of these effects

 8. LHC beam loss pattern recognition

  CERN Document Server

  Marsili, A; Puzo, P

  2011-01-01

  One of the systems protecting CERN’s Large Hadron Collider (LHC) is the Beam Loss Monitoring system (BLM). More than 3600 monitors are installed around the ring. The beam losses are permanently integrated over 12 different time intervals (from 40 microseconds to 84 seconds). When any loss exceeds the thresholds defined for the integration window, the beam is removed from the machine. Understanding the origin of a beam loss is crucial for machine operation, as it can help to avoid a repetition of the same scenario. The signals read from given monitors can be considered as entries of a vector. This article presents how a loss map of unknown cause can be decomposed using vector based analysis derived from well-known loss scenarios. The algorithms achieving this decomposition are described, as well as the accuracy of the results.

 9. Libera Electron Beam Position Processor

  CERN Document Server

  Ursic, Rok

  2005-01-01

  Libera is a product family delivering unprecedented possibilities for either building powerful single station solutions or architecting complex feedback systems in the field of accelerator instrumentation and controls. This paper presents functionality and field performance of its first member, the electron beam position processor. It offers superior performance with multiple measurement channels delivering simultaneously position measurements in digital format with MHz kHz and Hz bandwidths. This all-in-one product, facilitating pulsed and CW measurements, is much more than simply a high performance beam position measuring device delivering micrometer level reproducibility with sub-micrometer resolution. Rich connectivity options and innate processing power make it a powerful feedback building block. By interconnecting multiple Libera electron beam position processors one can build a low-latency high throughput orbit feedback system without adding additional hardware. Libera electron beam position processor ...

 10. Electrostatic beam-position monitor

  CERN Multimedia

  CERN PhotoLab

  1969-01-01

  Electrostatic beam-position monitor installed in its final location (bake-out cover removed). The ISR will contain about 110 of these monitors. Their accuracy is better than 1 mm, their band width about 1 MHz.

 11. Center for Beam Physics, 1992

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  1993-06-01

  This report contains the following information on the center for beam physics: Facilities; Organizational Chart; Roster; Profiles of Staff; Affiliates; Center Publications (1991--1993); and 1992 Summary of Activities.

 12. Beam emittance measurements in RHIC

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Zelenski,A.; Bazilevsky, A.; Bunce, G.; Gill, R.; Huang, H.; Makdisi, Y.; Morozov, B.; Nemesure, S.; Russo, t.; Steski, D.; Sivertz, M.

  2009-05-04

  The RHIC proton polarimeters can operate in scanning mode, giving polarization profiles and transverse beam intensity profile (beam emittance) measurements. The polarimeters function as wire scanners, providing a very good signal/noise ratio and high counting rate. This allows accurate bunch-by-bunch emittance measurements during fast target sweeps (<1 s) through the beam. Very thin carbon strip targets make these measurements practically non-destructive. Bunch by bunch emittance measurements are a powerful tool for machine set-up; in RHIC, individual proton beam transverse emittances can only be measured by CNI polarimeter scans. We discuss the consistency of these measurements with Ionization Profile Monitors (IPMs) and vernier scan luminosity measurements. Absolute accuracy limitations and cross-calibration of different techniques are also discussed.

 13. RIKEN RI Beam Factory project

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Yano, Yasushige; Goto, Akira; Katayama, Takeshi [Institute of Physical and Chemical Research, Wako, Saitama (Japan)

  1997-03-01

  The RARF proposes `RIKEN RI Beam Factory` as a next facility-expanding project. The factory makes it the primary aim to provide RI (Radioactive Isotope) beams covering over the whole atomic-mass range with the world-highest intensity in a wide energy range up to several hundreds MeV/nucleon. These RI beams are generated by the fragmentation of high-intensity heavy-ion beams. For the efficient production heavy-ion energies will be boosted up to over 100 MeV/nucleon even for very heavy ions by a K2500-MeV superconducting ring cyclotron serving as a post accelerator of the existing K540-MeV ring cyclotron. A new type of experimental installation called `MUSES` (Multi-USe Experimental Storage rings) will be constructed as well. With MUSES, various types of unique colliding experiments will become possible. (author)

 14. A polarized atomic hydrogen beam

  OpenAIRE

  Chan, N; Crowe, D.M.; Lubell, M. S.; Tang, F.C.; Vasilakis, A.; Mulligan, F. J.; Slevin, J.

  1988-01-01

  We describe the design and operating characteristics of a simple polarized atomic hydrogen beam particularly suitable for applications to crossed beams experiments. In addition to experimental measurements, we present the results of detailed computer models, using Monte-Carlo ray tracing techniques, optical analogs, and phase-space methods, that not only provide us with a confirmation of our measurement, but also allow us to characterize the density, polarization, and atomic fraction of the b...

 15. Equipment for ion beam production

  International Nuclear Information System (INIS)

  An equipment has been designed to extend the scope of control of ion beam flux for an intensive ion beam source used for plasma injection in magnetic vessels. The control equipment is connected to the electromagnet power supply. A consumption regulator is fitted in the operating gas supply to the hollow cathode of the ion source. A circuit is also included for discharge voltage maintenance consisting of a control element and a discharge voltage pick-up. (M.D.). 1 fig

 16. Airy beam optical parametric oscillator.

  Science.gov (United States)

  Aadhi, A; Chaitanya, N Apurv; Jabir, M V; Vaity, Pravin; Singh, R P; Samanta, G K

  2016-01-01

  Airy beam, a non-diffracting waveform, has peculiar properties of self-healing and self-acceleration. Due to such unique properties, the Airy beam finds many applications including curved plasma wave-guiding, micro-particle manipulation, optically mediated particle clearing, long distance communication, and nonlinear frequency conversion. However, many of these applications including laser machining of curved structures, generation of curved plasma channels, guiding of electric discharges in a curved path, study of nonlinear propagation dynamics, and nonlinear interaction demand Airy beam with high power, energy, and wavelength tunability. Till date, none of the Airy beam sources have all these features in a single device. Here, we report a new class of coherent sources based on cubic phase modulation of a singly-resonant optical parametric oscillator (OPO), producing high-power, continuous-wave (cw), tunable radiation in 2-D Airy intensity profile existing over a length >2 m. Based on a MgO-doped periodically poled LiNbO3 crystal pumped at 1064 nm, the Airy beam OPO produces output power more than 8 W, and wavelength tunability across 1.51-1.97 μm. This demonstration gives new direction for the development of sources of arbitrary structured beams at any wavelength, power, and energy in all time scales (cw to femtosecond). PMID:27143582

 17. Airy beam optical parametric oscillator.

  Science.gov (United States)

  Aadhi, A; Chaitanya, N Apurv; Jabir, M V; Vaity, Pravin; Singh, R P; Samanta, G K

  2016-05-04

  Airy beam, a non-diffracting waveform, has peculiar properties of self-healing and self-acceleration. Due to such unique properties, the Airy beam finds many applications including curved plasma wave-guiding, micro-particle manipulation, optically mediated particle clearing, long distance communication, and nonlinear frequency conversion. However, many of these applications including laser machining of curved structures, generation of curved plasma channels, guiding of electric discharges in a curved path, study of nonlinear propagation dynamics, and nonlinear interaction demand Airy beam with high power, energy, and wavelength tunability. Till date, none of the Airy beam sources have all these features in a single device. Here, we report a new class of coherent sources based on cubic phase modulation of a singly-resonant optical parametric oscillator (OPO), producing high-power, continuous-wave (cw), tunable radiation in 2-D Airy intensity profile existing over a length >2 m. Based on a MgO-doped periodically poled LiNbO3 crystal pumped at 1064 nm, the Airy beam OPO produces output power more than 8 W, and wavelength tunability across 1.51-1.97 μm. This demonstration gives new direction for the development of sources of arbitrary structured beams at any wavelength, power, and energy in all time scales (cw to femtosecond).

 18. Airy beam optical parametric oscillator

  Science.gov (United States)

  Aadhi, A.; Chaitanya, N. Apurv; Jabir, M. V.; Vaity, Pravin; Singh, R. P.; Samanta, G. K.

  2016-05-01

  Airy beam, a non-diffracting waveform, has peculiar properties of self-healing and self-acceleration. Due to such unique properties, the Airy beam finds many applications including curved plasma wave-guiding, micro-particle manipulation, optically mediated particle clearing, long distance communication, and nonlinear frequency conversion. However, many of these applications including laser machining of curved structures, generation of curved plasma channels, guiding of electric discharges in a curved path, study of nonlinear propagation dynamics, and nonlinear interaction demand Airy beam with high power, energy, and wavelength tunability. Till date, none of the Airy beam sources have all these features in a single device. Here, we report a new class of coherent sources based on cubic phase modulation of a singly-resonant optical parametric oscillator (OPO), producing high-power, continuous-wave (cw), tunable radiation in 2-D Airy intensity profile existing over a length >2 m. Based on a MgO-doped periodically poled LiNbO3 crystal pumped at 1064 nm, the Airy beam OPO produces output power more than 8 W, and wavelength tunability across 1.51–1.97 μm. This demonstration gives new direction for the development of sources of arbitrary structured beams at any wavelength, power, and energy in all time scales (cw to femtosecond).

 19. The ELENA Beam Diagnostics Systems

  CERN Document Server

  Tranquille, G

  2013-01-01

  The Extra Low ENergy Antiproton ring (ELENA) to be built at CERN is aimed at substantially increasing the number of antiprotons to the low energy antiproton physics community. It will be a small machine which will decelerate low intensity beams (<4x107) from 5.3 MeV to 100 keV and will be equipped with an electron cooler to avoid beam losses during the deceleration and to significantly reduce beam phase space at extraction. To measure the beam parameters from the extraction point of the Antiproton Decelerator (AD), through the ELENA ring and all the way to the experiments, many systems will be needed to ensure that the desired beam characteristics are obtained. Particular attention needs to be paid to the performance of the electron cooler which depends on reliable instrumentation in order to efficiently cool the antiprotons. This contribution will present the different monitors that have been proposed to measure the various beam parameters as well as some of the developments going on to further improve th...

 20. Electron beam diagnostic for profiling high power beams

  Science.gov (United States)

  Elmer, John W.; Palmer, Todd A.; Teruya, Alan T.

  2008-03-25

  A system for characterizing high power electron beams at power levels of 10 kW and above is described. This system is comprised of a slit disk assembly having a multitude of radial slits, a conducting disk with the same number of radial slits located below the slit disk assembly, a Faraday cup assembly located below the conducting disk, and a start-stop target located proximate the slit disk assembly. In order to keep the system from over-heating during use, a heat sink is placed in close proximity to the components discussed above, and an active cooling system, using water, for example, can be integrated into the heat sink. During use, the high power beam is initially directed onto a start-stop target and after reaching its full power is translated around the slit disk assembly, wherein the beam enters the radial slits and the conducting disk radial slits and is detected at the Faraday cup assembly. A trigger probe assembly can also be integrated into the system in order to aid in the determination of the proper orientation of the beam during reconstruction. After passing over each of the slits, the beam is then rapidly translated back to the start-stop target to minimize the amount of time that the high power beam comes in contact with the slit disk assembly. The data obtained by the system is then transferred into a computer system, where a computer tomography algorithm is used to reconstruct the power density distribution of the beam.

 1. Diplexer for laser-beam heterodyne receiver

  Science.gov (United States)

  Koepf, G.

  1981-01-01

  Four prism interferometer superposes local oscillator beam on signal beam. Position of movable prism directs incident energy in both beams out one output port. Output port is spatially separated from input ports, and there is no limitation on size of frequency difference between laser beams.

 2. KTeV beam systems design report

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bocean, V.; Childress, S.; Coleman, R. [and others

  1997-09-01

  The primary and secondary beams for the KTeV experiments E799-II and E832 are discussed. The specifications are presented and justified. The technical details of the implementation of the primary beam transport and stability are detailed. The target, beam dump, and radiation safety issues are discussed. The details of the collimation system for the pair of secondary beams are presented.

 3. Electron optics of microlenses with inclined beams

  NARCIS (Netherlands)

  Zhang, Y.; Barth, J.E.; Kruit, P.

  2008-01-01

  For multielectron beam systems with a single electron source, the outside beams need to be collimated before entering the individual microcolumns. As an alternative of the traditional multibeam source design where the broad beam from the source is collimated by a single lens, the broad beam can be f

 4. Beam instrumentation in a multidisciplinary accelerator facility

  NARCIS (Netherlands)

  Schippers, J.M.; Boon, S.N.; Dermois, O.C.; Kiewiet, H.H.

  1998-01-01

  Some recently developed beam diagnostic devices for the beam lines of the AGOR cyclotron are reviewed. The range of applications is from low background nuclear physics experiments at "zero degree" to radiation therapy with proton beams. In particular a method to improve beam quality and the performa

 5. Beam buncher for the K130-cyclotron

  Science.gov (United States)

  Saario, J.; Gustafsson, J.; Kotilainen, P.; Kaski, K.; Lassila, A.; Liukkonen, E.

  1996-02-01

  A beam buncher, developed to improve the beam efficiency in the K130 cyclotron at University of Jyväskylä, is described. The basic acceleration frequency and the second harmonic component were used to simulate a saw-tooth wave, needed for axial injection of the beam. With this method up to eight times increase in the beam intensity was achieved.

 6. Beam buncher for the K130-cyclotron

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Saario, J. [Tampere Univ. of Technol. (Finland). Microelectronics Lab.; Gustafsson, J. [Tampere Univ. of Technol. (Finland). Microelectronics Lab.; Kotilainen, P. [Tampere Univ. of Technol. (Finland). Microelectronics Lab.; Kaski, K. [Tampere Univ. of Technol. (Finland). Microelectronics Lab.; Lassila, A. [Jyvaeskylae Univ. (Finland). Dept. of Physics; Liukkonen, E. [Jyvaeskylae Univ. (Finland). Dept. of Physics

  1996-02-21

  A beam buncher, developed to improve the beam efficiency in the K130 cyclotron at University of Jyvaeskylae, is described. The basic acceleration frequency and the second harmonic component were used to simulate a saw-tooth wave, needed for axial injection of the beam. With this method up to eight times increase in the beam intensity was achieved. (orig.).

 7. Luminosity Loss due to Beam Distortion and the Beam-Beam Instability

  CERN Document Server

  Wu, Juhao; Raubenheimer, Tor O; Seryi, Andrei; Sramek, Christopher K

  2005-01-01

  In a linear collider, sources of emittance dilution such as transverse wakefields or dispersive errors will couple the vertical phase space to the longitudinal position within the beam (the so-called ‘banana effect'). When the Intersection Point (IP) disruption parameter is large, these beam distortions will be amplified by a single bunch kink instability which will lead to luminosity loss. We study this phenomena both analytically using linear theory and via numerical simulation. In particular, we examine the dependence of the luminosity loss on the wavelength of the beam distortions and the disruption parameter. This analysis may prove useful when optimizing the vertical disruption parameter for luminosity operation with given beam distortions.

 8. Detection of Equipment Faults Before Beam Loss

  CERN Document Server

  Galambos, J

  2016-01-01

  High-power hadron accelerators have strict limits on fractional beam loss. In principle, once a high-quality beam is set up in an acceptable state, beam loss should remain steady. However, in practice, there are many trips in operational machines, owing to excessive beam loss. This paper deals with monitoring equipment health to identify precursor signals that indicate an issue with equipment that will lead to unacceptable beam loss. To this end, a variety of equipment and beam signal measurements are described. In particular, several operational examples from the Spallation Neutron Source (SNS) of deteriorating equipment functionality leading to beam loss are reported.

 9. SYNCHROTRON OSCILLATION DAMPING DUE TO BEAM-BEAM COLLISIONS

  CERN Document Server

  Drago, A; Zobov, M; Shatilov, D

  2010-01-01

  In DAΦNE, the Frascati e+/e- collider, the crab waist collision scheme has been successfully implemented in 2008 and 2009. During the collision operations for Siddharta experiment, an unusual synchrotron damping effect has been observed. Indeed, with the longitudinal feedback switched off, the positron beam becomes unstable with beam currents in the order of 200-300 mA. The longitudinal instability is damped by bringing the positron beam in collision with a high current electron beam (~2A). Besides, we have observed a shift of ≈600Hz in the residual synchrotron sidebands. Precise measurements have been performed by using both a commercial spectrum analyzer and the diagnostics capabilities of the DAΦNE longitudinal bunch-by-bunch feedback. This damping effect has been observed in DAΦNE for the first time during collisions with the crab waist scheme. Our explanation is that beam collisions with a large crossing angle produce a longitudinal tune shift and a longitudinal tune spread, providing Landau damping...

 10. Synchrotron oscillation damping due to beam-beam collisions

  CERN Document Server

  Drago, A; Zobov, M; Shatilov, Dmitry

  2010-01-01

  In DA{\\Phi}NE, the Frascati e+/e- collider, the crab waist collision scheme has been successfully implemented in 2008 and 2009. During the collision operations for Siddharta experiment, an unusual synchrotron damping effect has been observed. Indeed, with the longitudinal feedback switched off, the positron beam becomes unstable with beam currents in the order of 200-300 mA. The longitudinal instability is damped by bringing the positron beam in collision with a high current electron beam (~2A). Besides, we have observed a shift of \\approx 600Hz in the residual synchrotron sidebands. Precise measurements have been performed by using both a commercial spectrum analyzer and the diagnostics capabilities of the DA{\\Phi}NE longitudinal bunch-by-bunch feedback. This damping effect has been observed in DA{\\Phi}NE for the first time during collisions with the crab waist scheme. Our explanation is that beam collisions with a large crossing angle produce a longitudinal tune shift and a longitudinal tune spread, providi...

 11. Requirements of CLIC Beam Loss Monitoring System

  CERN Document Server

  Sapinski, M; Holzer, EB; Jonker, M; Mallows, S; Otto, T; Welsch, C

  2010-01-01

  The Compact Linear Collider (CLIC) [1] is a proposed multi-TeV linear electron-positron collider being designed by a world-wide collaboration. It is based on a novel twobeam acceleration scheme in which two beams (drive and main beam) are placed in parallel to each other and energy is transferred from the drive beam to the main one. Beam losses on either of them can have catastrophic consequences for the machine, because of high intensity (drive beam) or high energy and small emittance (main beam). In the framework of machine protection, a Beam Loss Monitoring (BLM) system has to be put in place. This paper discusses the requirements for the beam loss system in terms of detector sensitivity, resolution, dynamic range and ability to distinguish losses originating from various sources. The two-beam module where the protection from beam losses is particularly challenging and important, is studied.

 12. Induced focusing and conversion of a Gaussian beam into an elliptic Gaussian beam

  Indian Academy of Sciences (India)

  Manoj Mishra; Swapan Konar

  2005-09-01

  We have presented an investigation of the induced focusing in Kerr media of two laser beams, the pump beam and the probe beam, which could be either Gaussian or elliptic Gaussian or a combination of the two. We have used variational formalism to derive relevant beam-width equations. Among several important findings, the finding that a very week probe beam can be guided and focused when power of both beams are well below their individual threshold for self-focusing, is a noteworthy one. It has been found that induced focusing is not possible for laser beams of any wavelength and beam radius. In case both beams are elliptic Gaussian, we have shown that when power of both beams is above a certain threshold value then the effective radius of both beams collapses and collapse distance depends on power. Moreover, it has been found that induced focusing can be employed to convert a circular Gaussian beam into an elliptic Gaussian beam.

 13. Vertical Beam Size Measurement by Streak Camera under Colliding and Single Beam Conditions in KEKB

  CERN Document Server

  Ikeda, Hitomi; Fukuma, Hitoshi; Funakoshi, Yoshihiro; Hiramatsu, Shigenori; Mitsuhashi, Toshiyuki; Ohmi, Kazuhito; Uehara, Sadaharu

  2005-01-01

  Beam behavior of KEKB was studied by measurement of the beam size using a streak camera. Effect of the electron-cloud and the parasitic collision on the vertical beam size was examined in beam collision. We intentionally injected a test bunch of positrons after 2 rf buckets of a bunch to enhance the electron cloud effect and changed electron beam conditions to see the beam-beam effect. The beam size was also measured with a single positron beam and compared with that during collision. The result of the measurement is reported in this paper.

 14. Design of typical glued laminated timber beams

  OpenAIRE

  Domadenik, Žiga

  2015-01-01

  In this graduation thesis, I developed a computer program with the help of Excel's built-in developer. I used the programming language Visual Basics (VBA). The program allows dimensioning of typical laminated timber beams covered by Eurocode 5: Single tapered beam, double tapered beam, curved beam and pitched cambered beam. The program uses simplified expressions of Eurocode 5. The first part of the thesis describes expressions used for dimensioning, the second part describes the ...

 15. Fractal zone plate beam based optical tweezers

  Science.gov (United States)

  Cheng, Shubo; Zhang, Xinyu; Ma, Wenzhuo; Tao, Shaohua

  2016-01-01

  We demonstrate optical manipulation with an optical beam generated by a fractral zone plate (FZP). The experimental results show that the FZP beam can simultaneously trap multiple particles positioned in different focal planes of the FZP beam, owing to the multiple foci and self-reconstruction property of the FZP beam. The FZP beam can also be used to construct three-dimensional optical tweezers for potential applications. PMID:27678305

 16. MTN magnet for the SPS extracted beam.

  CERN Multimedia

  1976-01-01

  This type of dipole magnet was used in the extracted beam lines of the North Area. It shows an opening for three different proton beam lines: a primary extracted proton beam, split by an upstream magnetic beam splitter (see photo 7612017) into three separated beams passes through different parts of its aperture: right, left up, left down. These magnets were designed to be concrete-insulated for radiation resistance. F. Streun stands on the right.

 17. Gaussian-Beam Laser-Resonator Program

  Science.gov (United States)

  Cross, Patricia L.; Bair, Clayton H.; Barnes, Norman

  1989-01-01

  Gaussian Beam Laser Resonator Program models laser resonators by use of Gaussian-beam-propagation techniques. Used to determine radii of beams as functions of position in laser resonators. Algorithm used in program has three major components. First, ray-transfer matrix for laser resonator must be calculated. Next, initial parameters of beam calculated. Finally, propagation of beam through optical elements computed. Written in Microsoft FORTRAN (Version 4.01).

 18. Non-paraxial Elliptical Gaussian Beam

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  WANG Zhaoying; LIN Qiang; NI Jie

  2001-01-01

  By using the methods of Hertz vector and angular spectrum transormation, the exact solution of non-paraxial elliptical Gaussion beam with general astigmatism based on Maxwell′s equations is obtained. We discussed its propagation characteristics. The results show that the orientation of the elliptical beam spot changes continuously as the beam propagates through isotropic media. Splitting or coupling of beam spots may occur for different initial spot size. This is very different from that of paraxial elliptical Gaussian beam.

 19. Calibration of waveguide beam position monitors

  CERN Document Server

  Kamps, T

  2000-01-01

  To ensure overlap between the photon beam and electron beam at the SASE-FEL at the TESLA Test Facility, several position-sensitive diagnostics components are installed along the beamline of the FEL. For the undulator part, a new type of waveguide beam position monitors (BPMs) is designed, tested, and installed inside the beam pipe of one undulator module. This paper proposes a method to calibrate these monitors with beam-based measurements

 20. Laguerre-Gauss beams versus Bessel beams showdown: peer comparison.

  Science.gov (United States)

  Mendoza-Hernández, Job; Arroyo-Carrasco, Maximino Luis; Iturbe-Castillo, Marcelo David; Chávez-Cerda, Sabino

  2015-08-15

  We present for the first time a comparison under similar circumstances between Laguerre-Gauss beams (LGBs) and Bessel beams (BB), and show that the former can be a better option for many applications in which BBs are currently used. By solving the Laguerre-Gauss differential equation in the asymptotic limit of a large radial index, we find the parameters to perform a peer comparison, showing that LGBs can propagate quasi-nondiffracting beams within the same region of space where the corresponding BBs do. We also demonstrate that LGBs, which have the property of self-healing, are more robust in the sense that they can propagate further than BBs under similar initial conditions. PMID:26274648

 1. Beam Impedance Studies of the PS Beam Gas Ionization Monitor

  CERN Document Server

  Avgidis, Fotios

  2016-01-01

  The Beam Gas Ionization monitor (BGI) is a device for continuous beam size monitoring that is intended to be installed in the CERN Proton Synchrotron (PS) during the extended year-end technical stop from December 2016 to April 2017. With the objective of determining the impedance contribution of the BGI vacuum chamber to the overall beam impedance, we report on RF measurements on the device in a laboratory frame, measurement data analysis, and RF simulations of the structure under investigation. For the impedance contribution characterization of the BGI, the following approach has been followed: First, the EM fields inside a simplified BGI model that doesn’t include any of the internal components of the vacuum chamber have been simulated. RF measurements have been performed on the same empty structure showing great agreement between measurement and simulation and thus verifying the validity of the model. Second, simulations have been executed on a fully assembled BGI model that includes all the internal ele...

 2. Broad beam and narrow beam attenuation in Lipowitz's metal.

  Science.gov (United States)

  el-Khatib, E E; Podgorsak, E B; Pla, C

  1987-01-01

  Attenuation properties of Lipowitz's metal have been studied for narrow and broad beams of cobalt-60 gamma rays and 4-10 MV x-rays. The measured transmitted fraction for geometries used in radiotherapy depends on the field size and depth of measurement. Therefore a calculation of dose for partially attenuated beams based on narrow beam attenuation coefficients can cause large errors in dosimetry. Our simple calculation of transmitted fractions based on primary attenuation and scattered radiation agrees quite well with the measured data for therapeutic geometries. Also given is a table for linear, mass attenuation, and mass energy absorption coefficients of Lipowitz's metal in the photon energy range from 10 keV to 10 MeV. PMID:3104738

 3. Beam Measurements in Storage Rings

  Science.gov (United States)

  Hofmann, Albert

  1996-05-01

  Beam measurements in storage rings are made to diagnose performance limitations and to gain knowledge of the beam behavior in view of improvements and to the benefit for other machines. In beam optics the measurement of the orbit or the trajectory with beam position monitors distributed around the ring reveals deflection errors. The overall focusing is checked by measuring the betatron frequency (tune) using a pulse or continuous excitation of the oscillation. Observing this oscillation with all the beam position monitors around the ring the beta function and the betatron phase advance are obtained. This measurement done for different momenta, i.e. RF-frequencies, gives the local chromaticity and its correction. The tune dependence on quadrupole strength gives the value of the local beta function. Synchrotron radiation is a powerful diagnostics tool and can give the beam cross section. Beam instabilities are investigated with similar methods. The growth or damping rates and frequencies of betatron and synchrotron oscillations, observed as a function of intensity, give a convolution of the resistive and reactive part of the transverse and longitudinal impedance with the spectrum of the oscillation mode. Coupled bunch instabilities are caused by narrow band impedances at particular frequencies while single traversal effects, including energy loss and bunch lengthening, are due to a broad band impedance. A model of the impedance can be constructed from such measurements done with different bunch lengths, tunes and other parameters. In some cases the element causing an instability can be identified. The dependence of the orbit and phase advance around the ring on intensity can give the location of impedances. To probe the impedance at very high frequencies the effects on very short bunches or the energy loss of a continuous beam due to its Schottky noise are measured. The beam energy, usually known from magnetic measurements, can be obtained directly with high

 4. Electron beam ion source and electron beam ion trap (invited)

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Becker, Reinard [Scientific Software Service, Kapellenweg 2a, D-63571 Gelnhausen (Germany); Kester, Oliver [National Superconducting Cyclotron Laboratory, Michigan State University, East Lansing, Michigan 48824 (United States)

  2010-02-15

  The electron beam ion source (EBIS) and its trap variant [electron beam ion trap (EBIT)] celebrated their 40th and 20th anniversary, respectively, at the EBIS/T Symposium 2007 in Heidelberg. These technologically challenging sources of highly charged ions have seen a broad development in many countries over the last decades. In contrast to most other ion sources the recipe of improvement was not ''sorcery'' but a clear understanding of the physical laws and obeying the technological constraints. This review will report important achievements of the past as well as promising developments in the future.

 5. Nonlinear Localized Coherent Spectrum of Beam-Beam Interactions

  CERN Document Server

  Fedorova, A N; Fedorova, Antonina N.; Zeitlin, Michael G.

  2002-01-01

  We consider modeling for strong-strong beam-beam interactions beyond preceding linearized/perturbative methods such as soft gaussian approximation or FMM (HFMM) etc. In our approach discrete coherent modes, discovered before, and possible incoherent oscillations appear as a result of multiresolution/multiscale fast convergent decomposition in the bases of high-localized exact nonlinear modes represented by wavelets or wavelet packets functions. The constructed solutions represent the full multiscale spectrum in all internal hidden scales from slow to fast oscillating eigenmodes. Underlying variational method provides algebraical control of the spectrum.

 6. METHOD OF ELECTRON BEAM PROCESSING

  DEFF Research Database (Denmark)

  2003-01-01

  As a rule, electron beam welding takes place in a vacuum. However, this means that the workpieces in question have to be placed in a vacuum chamber and have to be removed therefrom after welding. This is time−consuming and a serious limitation of a process the greatest advantage of which is the o......As a rule, electron beam welding takes place in a vacuum. However, this means that the workpieces in question have to be placed in a vacuum chamber and have to be removed therefrom after welding. This is time−consuming and a serious limitation of a process the greatest advantage of which...... is the option of welding workpieces of large thicknesses. Therefore the idea is to guide the electron beam (2) to the workpiece via a hollow wire, said wire thereby acting as a prolongation of the vacuum chamber (4) down to workpiece. Thus, a workpiece need not be placed inside the vacuum chamber, thereby...... exploiting the potential of electron beam processing to a greater degree than previously possible, for example by means of electron beam welding...

 7. Low voltage electron beam accelerators

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Ochi, Masafumi [Iwasaki Electric Co., Ltd., Tokyo (Japan)

  2003-02-01

  Widely used electron accelerators in industries are the electron beams with acceleration voltage at 300 kV or less. The typical examples are shown on manufactures in Japan, equipment configuration, operation, determination of process parameters, and basic maintenance requirement of the electron beam processors. New electron beam processors with acceleration voltage around 100 kV were introduced maintaining the relatively high dose speed capability of around 10,000 kGy x mpm at production by ESI (Energy Science Inc. USA, Iwasaki Electric Group). The application field like printing and coating for packaging requires treating thickness of 30 micron or less. It does not require high voltage over 110 kV. Also recently developed is a miniature bulb type electron beam tube with energy less than 60 kV. The new application area for this new electron beam tube is being searched. The drive force of this technology to spread in the industries would be further development of new application, process and market as well as the price reduction of the equipment, upon which further acknowledgement and acceptance of the technology to societies and industries would entirely depend. (Y. Tanaka)

 8. Triple ion beam irradiation facility

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Lewis, M.B.; Allen, W.R.; Buhl, R.A.; Packan, N.H.; Cook, S.W.; Mansur, L.K.

  1988-12-01

  A unique ion irradiation facility consisting of three accelerators is described. The accelerators can be operated simultaneously to deliver three ion beams on one target sample. The energy ranges of the ions are 50 to 400 keV, 200 keV to 2.5 MeV, and 1.0 to 5.0 MeV. Three different ions in the appropriate mass range can be simultaneously implanted to the same depth in a target specimen as large as 100 mm/sup 2/ in area. Typical depth ranges are 0.1 to 1.0 ..mu..m. The X-Y profiles of all three ion beams are measured by a system of miniature Faraday cups. The low-voltage accelerator can periodically ramp the ion beam energy during the implantation. Three different types of target chambers are in use at this facility. The triple-beam high-vacuum chamber can hold nine transmission electron microscopy specimens at elevated temperature during a irradiation by the three simultaneous beams. A second high-vacuum chamber on the medium-voltage accelerator beamline houses a low- and high-temperature translator and a two-axis goniometer for ion channeling measurements. The third chamber on the high-energy beamline can be gas-filled for special stressed specimen irradiations. Special applications for the surface modification of materials with this facility are described. Appendixes containing operating procedures are also included. 18 refs., 27 figs., 1 tab.

 9. Triple ion beam irradiation facility

  International Nuclear Information System (INIS)

  A unique ion irradiation facility consisting of three accelerators is described. The accelerators can be operated simultaneously to deliver three ion beams on one target sample. The energy ranges of the ions are 50 to 400 keV, 200 keV to 2.5 MeV, and 1.0 to 5.0 MeV. Three different ions in the appropriate mass range can be simultaneously implanted to the same depth in a target specimen as large as 100 mm2 in area. Typical depth ranges are 0.1 to 1.0 μm. The X-Y profiles of all three ion beams are measured by a system of miniature Faraday cups. The low-voltage accelerator can periodically ramp the ion beam energy during the implantation. Three different types of target chambers are in use at this facility. The triple-beam high-vacuum chamber can hold nine transmission electron microscopy specimens at elevated temperature during a irradiation by the three simultaneous beams. A second high-vacuum chamber on the medium-voltage accelerator beamline houses a low- and high-temperature translator and a two-axis goniometer for ion channeling measurements. The third chamber on the high-energy beamline can be gas-filled for special stressed specimen irradiations. Special applications for the surface modification of materials with this facility are described. Appendixes containing operating procedures are also included. 18 refs., 27 figs., 1 tab

 10. COMPASS measurements with hadron beams

  International Nuclear Information System (INIS)

  Muon and hadron beams from the CERN Super Proton Synchrotron are used in the COMPASS experiment for high-energy scattering reactions off fixed targets, aiming at measurements of non-perturbative aspects of quantum chromodynamics. With pion beams, the meson spectrum can be examined via diffractive dissociation, where the existence of hybrid or exotic states is a much discussed issue. The double-diffractive process of central production, which can be measured also with a proton beam, is a promising approach for the search for glueballs. At extremely small momentum transfer, electromagnetic processes are accessible via the Primakoff effect and aim at the determination of QCD low energy constants as the pion polarisability and the chiral anomaly. The muon program, focused on deep inelastic scattering, took place in the years 2002 to 2007. During this time, in autumn 2004, also a first pilot run with a pion beam was taken with the focus on diffractive and Primakoff measurements. Preliminary results and conclusions are presented. Data taking with a pion beam was resumed in 2008, where large statistics for diffractive scattering was collected. First insights, also in view of the findings of previous experiments, are presented, as well as the planning for continuation of data taking in 2009.

 11. Electron beam pumped semiconductor laser

  Science.gov (United States)

  Hug, William F. (Inventor); Reid, Ray D. (Inventor)

  2009-01-01

  Electron-beam-pumped semiconductor ultra-violet optical sources (ESUVOSs) are disclosed that use ballistic electron pumped wide bandgap semiconductor materials. The sources may produce incoherent radiation and take the form of electron-beam-pumped light emitting triodes (ELETs). The sources may produce coherent radiation and take the form of electron-beam-pumped laser triodes (ELTs). The ELTs may take the form of electron-beam-pumped vertical cavity surface emitting lasers (EVCSEL) or edge emitting electron-beam-pumped lasers (EEELs). The semiconductor medium may take the form of an aluminum gallium nitride alloy that has a mole fraction of aluminum selected to give a desired emission wavelength, diamond, or diamond-like carbon (DLC). The sources may be produced from discrete components that are assembled after their individual formation or they may be produced using batch MEMS-type or semiconductor-type processing techniques to build them up in a whole or partial monolithic manner, or combination thereof.

 12. Active beam spectroscopy for ITER

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Von Hellermann, M.; Giroud, C.; Jaspers, R. [Association Euratom-Fom, FOM Institute for Plasma Physics Rijnhuizen, Trilateral Euregio Cluster (Netherlands); Hawkes, N.C.; Mullane, M.O.; Zastrow, K.D. [Euratom/UKAEA Fusion Association, Culham Science Centre, Abingdon (United Kingdom); Krasilnikov, A.; Tugarinov, S. [SRC RF TRINITI, Troitsk, Moscow region (Russian Federation); Lotte, P. [Association Euratom-CEA Cadarache, 13 - Saint-Paul-lez-Durance (France). Dept. de Recherches sur la Fusion Controlee; McKee, G. [Wisconsin Univ., Madison, WI (United States); Malaquias, A. [Associacao EURATOM/IST, Instituto Superior Tecnico, Lisboa (Portugal); Rachlew, E. [Kungliga Tekniska Hoegskolan (KTH), Stockholm(Sweden)

  2003-07-01

  The latest status of 'Active Beam' related spectroscopy aspects as part of the ITER diagnostic scenario is presented. A key issue of the proposed scheme is based on the concept that in order to achieve the ultimate goal of global data consistency, all particles involved, that is, intrinsic and seeded impurity ions as well as helium ash ions and bulk plasma ions and also the plasma background data (e.g. magnetic and electric fields, electron density and temperature profiles) need to be addressed. A further sensible step in this direction is the decision of exploiting both a dedicated low-energy, low-power diagnostic beam (DNB, 2.2 MW 100 keV/amu) as well as the high-power, high-energy heating beams (HNB, 17 MW 500 keV/amu) for maximum diagnostic information. The authors report some new aspects referring to the use of DNB for motional Stark effect (MSE) where the main idea is to treat both beams (HNB and DNB) as potential diagnostic tools with complementary roles. The equatorial ports for the DNB promise excellent spatial resolution, however, the angles are less favourable for a polarimetric MSE exploitation. HNB can be used as probe beam for diagnosing slowing-down fusion alpha with a birth energy of 3,5 MeV.

 13. Applications of electron lenses: scraping of high-power beams, beam-beam compensation, and nonlinear optics

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Stancari, Giulio

  2014-09-11

  Electron lenses are pulsed, magnetically confined electron beams whose current-density profile is shaped to obtain the desired effect on the circulating beam. Electron lenses were used in the Fermilab Tevatron collider for bunch-by-bunch compensation of long-range beam-beam tune shifts, for removal of uncaptured particles in the abort gap, for preliminary experiments on head-on beam-beam compensation, and for the demonstration of halo scraping with hollow electron beams. Electron lenses for beam-beam compensation are being commissioned in the Relativistic Heavy Ion Collider (RHIC) at Brookhaven National Laboratory (BNL). Hollow electron beam collimation and halo control were studied as an option to complement the collimation system for the upgrades of the Large Hadron Collider (LHC) at CERN; a conceptual design was recently completed. Because of their electric charge and the absence of materials close to the proton beam, electron lenses may also provide an alternative to wires for long-range beam-beam compensation in LHC luminosity upgrade scenarios with small crossing angles. At Fermilab, we are planning to install an electron lens in the Integrable Optics Test Accelerator (IOTA, a 40-m ring for 150-MeV electrons) as one of the proof-of-principle implementations of nonlinear integrable optics to achieve large tune spreads and more stable beams without loss of dynamic aperture.

 14. Physics Opportunities with Meson Beams

  CERN Document Server

  Briscoe, William J; Haberzettl, Helmut; Manley, D Mark; Naruki, Megumi; Strakovsky, Igor I; Swanson, Eric S

  2015-01-01

  Over the past two decades, meson photo- and electro-production data of unprecedented quality and quantity have been measured at electromagnetic facilities worldwide. By contrast, the meson-beam data for the same hadronic final states are mostly outdated and largely of poor quality, or even nonexistent, and thus provide inadequate input to help interpret, analyze, and exploit the full potential of the new electromagnetic data. To reap the full benefit of the high-precision electromagnetic data, new high-statistics data from measurements with meson beams, with good angle and energy coverage for a wide range of reactions, are critically needed to advance our knowledge in baryon and meson spectroscopy and other related areas of hadron physics. To address this situation, a state of-the-art meson-beam facility needs to be constructed. The present paper summarizes unresolved issues in hadron physics and outlines the vast opportunities and advances that only become possible with such a facility.

 15. Mycosis fungoides. Electron beam therapy.

  Science.gov (United States)

  Spittle, M F

  1977-01-01

  The most effective treatment of late mycosis fungoides is total skin electron beam therapy. The beam at the Hammersmith Hospital in London has been adapted to treat these patients. Patients with advanced disease who have failed more conservative methods of treatment are irradiated. The electron beam is modified by the use of carbon and copper scatterers to produce an 80 percent depth dose at 5.5, 8 and 11.5 millimeters below the skin surface. The dose achieved in most patients is between 1500 rads and 2600 rads given in 10 to 13 treatments over 5-7 weeks. Recently the higher dose range has been employed and lithium flouride studies have shown that giving these doses from each of 4 fields, the dose achieved on the skin is approximately twice the given dose. The management of patients and the effects of treatment are discussed.

 16. Preservation of beam loss induced quenches, beam lifetime and beam loss measurements with the HERAp beam-loss-monitor system

  Science.gov (United States)

  Wittenburg, Kay

  1994-06-01

  The beam-loss-monitors (BLMs) in the HERA-proton-ring (HERAp) must fulfill the following requirements: They have to measure losses sensitive and fast enough to prevent the superconducting magnets from beam loss induced quenching; the dynamic range of the monitors must exceed several decades in order to measure losses during beam lifetimes of hundreds of hours as well as the much stronger losses that may quench superconducting magnets; they have to be insensitive to the synchrotron radiation of the adjacent electron-ring (HERAe); and their radiation hardness must allow a monitor-lifetime of a few years of HERA operation. These requirements are well satisfied by the HERAp-BLM-System.

 17. Antiproton source beam position system

  International Nuclear Information System (INIS)

  The TeV I Beam Position Monitor (BPM) system is designed to provide a useful diagnostic tool during the commissioning and operational phases of the antiproton source. Simply stated the design goal is to provide single turn position information for intensities of > 1x109 particles, and multi-turn (clocked orbit) information for beam intensities of > 1x107 particles, both with sub-millimeter resolution. It is anticipated that the system will be used during commissioning for establishing the first turn through the Debuncher and Accumulator, for aligning injection orbits, for providing information necessary to correct closed orbits, and for measuring various machine parameters (e.g. tunes, dispersion, aperture, chromaticity). During normal antiproton operation the system will be used to monitor the beam position throughout the accumulation process

 18. Beam Cleaning and Collimation Systems

  CERN Document Server

  Redaelli, S

  2016-01-01

  Collimation systems in particle accelerators are designed to dispose of unavoidable losses safely and efficiently during beam operation. Different roles are required for different types of accelerator. The present state of the art in beam collimation is exemplified in high-intensity, high-energy superconducting hadron colliders, like the CERN Large Hadron Collider (LHC), where stored beam energies reach levels up to several orders of magnitude higher than the tiny energies required to quench cold magnets. Collimation systems are essential systems for the daily operation of these modern machines. In this document, the design of a multistage collimation system is reviewed, taking the LHC as an example case study. In this case, unprecedented cleaning performance has been achieved, together with a system complexity comparable to no other accelerator. Aspects related to collimator design and operational challenges of large collimation systems are also addressed.

 19. Active beam spectroscopy for ITER

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Hellermann, M.G. von, E-mail: mgvh@jet.u [FOM Institute Rijnhuizen, Euratom Association, 3430BE Nieuwegein (Netherlands); Barnsley, R. [ITER Organization, 13108 St.-Paul-Lez-Durance, Cadarache (France); Biel, W. [Institut fuer Energieforschung, Plasmaphysik, Forschungszentrum Juelich, Euratom Association, 52425 Juelich (Germany); Delabie, E. [FOM Institute Rijnhuizen, Euratom Association, 3430BE Nieuwegein (Netherlands); Hawkes, N. [Culham Centre for Fusion Energy, Euratom Association, Culham OX14 3DB (United Kingdom); Jaspers, R. [FOM Institute Rijnhuizen, Euratom Association, 3430BE Nieuwegein (Netherlands); Johnson, D. [Princeton Plasma Physics Laboratory, Princeton, NJ-08548 (United States); Klinkhamer, F. [TNO Science and Industry, Stieltjesweg 1, 2628CK Delft (Netherlands); Lischtschenko, O. [FOM Institute Rijnhuizen, Euratom Association, 3430BE Nieuwegein (Netherlands); Marchuk, O. [Institut fuer Energieforschung, Plasmaphysik, Forschungszentrum Juelich, Euratom Association, 52425 Juelich (Germany); Schunke, B. [ITER Organization, 13108 St.-Paul-Lez-Durance, Cadarache (France); Singh, M.J. [Institute for Plasma Research, Bhat, Gandhinagar, Gurajat 384828 (India); Snijders, B. [TNO Science and Industry, Stieltjesweg 1, 2628CK Delft (Netherlands); Summers, H.P. [Culham Centre for Fusion Energy, Euratom Association, Culham OX14 3DB (United Kingdom); Thomas, D. [ITER Organization, 13108 St.-Paul-Lez-Durance, Cadarache (France); Tugarinov, S. [TRINITI Troitsk, Moscow Region 142092 (Russian Federation); Vasu, P. [Institute for Plasma Research, Bhat, Gandhinagar, Gurajat 384828 (India)

  2010-11-11

  Since the first feasibility studies of active beam spectroscopy on ITER in 1995 the proposed diagnostic has developed into a well advanced and mature system. Substantial progress has been achieved on the physics side including comprehensive performance studies based on an advanced predictive code, which simulates active and passive features of the expected spectral ranges. The simulation has enabled detailed specifications for an optimized instrumentation and has helped to specify suitable diagnostic neutral beam parameters. Four ITER partners share presently the task of developing a suite of ITER active beam diagnostics, which make use of the two 0.5 MeV/amu 18 MW heating neutral beams and a dedicated 0.1 MeV/amu, 3.6 MW diagnostic neutral beam. The IN ITER team is responsible for the DNB development and also for beam physics related aspects of the diagnostic. The RF will be responsible for edge CXRS system covering the outer region of the plasma (1>r/a>0.4) using an equatorial observation port, and the EU will develop the core CXRS system for the very core (0

 20. Status of Design of PEFP Beam Lines

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Park, Bum Sik; Cho, Yong Sub; Kwon, Hyeok Jung; Jang, Ji Ho; Hong, In Seok; Kim, Han Sung; Yun, Sang Pil; Lee, Hwa Ryun; Kim, Kye Ryung; Choi, Byung Ho [Korea Atomic Energy Research Institute, Daejeon (Korea, Republic of)

  2009-10-15

  PEFP(Proton Engineering Frontier Project) is developing a high current 100MeV proton linear accelerator. 20MeV and 100MeV proton beam lines are also under development for beam applications. 10 beam lines will be developed to support various purposes. Two kind of proton beam energy will be transported to 2 beamlines for industrial applications and 3 beamlines for various researches. The characteristic design scheme of PEFP beam lines is the application of a programmable AC magnet. Beam distribution to 3 research beam lines will be conducted sequentially to increase the operation efficiency by using it. To provide flexibility of the irradiation conditions, each beam line is designed to have specific beam parameters. The development of beamline components, including magnets, is conducted in parallel. The details will be reported.

 1. Status of Design of PEFP Beam Lines

  International Nuclear Information System (INIS)

  PEFP(Proton Engineering Frontier Project) is developing a high current 100MeV proton linear accelerator. 20MeV and 100MeV proton beam lines are also under development for beam applications. 10 beam lines will be developed to support various purposes. Two kind of proton beam energy will be transported to 2 beamlines for industrial applications and 3 beamlines for various researches. The characteristic design scheme of PEFP beam lines is the application of a programmable AC magnet. Beam distribution to 3 research beam lines will be conducted sequentially to increase the operation efficiency by using it. To provide flexibility of the irradiation conditions, each beam line is designed to have specific beam parameters. The development of beamline components, including magnets, is conducted in parallel. The details will be reported

 2. Simulation and Experimental Studies on Composite Beams

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  M. Abhinay

  2014-09-01

  Full Text Available A composite beam a one dimensional structure or a rod all of them are sectional dimensions in which width and height are much smaller in comparison to the structure. In structural applications longer beams are more frequently used. In this work a composite beam is manufactured with glass and epoxy combination. And stress analysis is carried out using derived analytical expressions. This research work carried out will enable to determine the beam strength due to bending loads. The importance of fiber reinforcement in the manufacturing of the beam is studied in terms of bending strength of the beam. Mat lab codes are generated to implement analytical equations of the composite beam. The analytical results are validated by performing experiments on composite beams. In this investigation, two different composite beams have been tested and compared the experimental results with the analytical results.

 3. Development of proton beam monitoring devices

  International Nuclear Information System (INIS)

  We develop an 1 channel ionization chamber for beam monitoring system of KOMAC 20/100 MeV proton accelerator with a crystal scintillator, and try to make Multi Functional detectors, which can cover wide range of proton current. After the development, it is possible to provide the beam information to KOMAC beam users. We also develop a fast neutron detector system to detect the proton recoil by the neutron in the beam line. This system can provide the neutron dose information to beam user for safety. The followings are our major study 1) Beam profile and energy monitoring by using scintillators 2) Development of 32 channel Charge integration Embedded DAQ board 3) 1 channel gas scintillation detector for pulse beam monitoring 4) Development of fast neutron detector. Results Our major achievements are as follows ; 1) XY distribution scanning of proton beam by using LYSO crystal scintillator, 2) Development of a 32 channel Charge integration Embedded DAQ board and test it on beam line, 3) Development of 1 channel gas scintillation detector for pulse beam monitoring and test at KOMAC beam line. 4) Development of fast neutron detectors such as liquid scintillator and stilbene and measured neutron at beam line. The most important achievements of this research are ; 1) We measured the timing structure of proton beam by using 1 ch gas scintillation detector, and 2) it was possible to scanning the XY distribution of proton beam at real time

 4. Diagnosing light ion beam diodes

  International Nuclear Information System (INIS)

  This lecture begins with a discussion of diagnostics in ion-beam diodes. This will include electromagnetic measurements, measurements of the electron cloud, and measurements of anode plasmas. A few minutes will be spent on diagnostics of distributed ion sources required for one class of ion diodes, the plasma-filled versions, which require high-density, highly ionized sources of very uniform plasma. The measurements of the beam characteristics will then be discussed. This will be broken into two regions; the region near the diode where diagnostics are generally extensions of those used in other fields; and the region near focus where new diagnostics have been developed

 5. Advanced neutral-beam technology

  International Nuclear Information System (INIS)

  Extensive development will be required to achieve the 50- to 75-MW, 175- to 200-keV, 5- to 10-sec pulses of deuterium atoms envisioned for ETF and INTOR. Multi-megawatt injector systems are large (and expansive); they consist of large vacuum tanks with many square meters of cryogenic pumping panels, beam dumps capable of dissipating several megawatts of un-neutralized beam, bending magnets, electrical power systems capable of fast turnoff with low (capacity) stored energy, and, of course, the injector modules (ion sources and accelerators). The technology requirements associated with these components are described

 6. Quantized beam shifts in graphene

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  de Melo Kort-Kamp, Wilton Junior [Los Alamos National Lab. (LANL), Los Alamos, NM (United States); Sinitsyn, Nikolai [Los Alamos National Lab. (LANL), Los Alamos, NM (United States); Dalvit, Diego Alejandro Roberto [Los Alamos National Lab. (LANL), Los Alamos, NM (United States)

  2015-10-08

  We predict the existence of quantized Imbert-Fedorov, Goos-Hanchen, and photonic spin Hall shifts for light beams impinging on a graphene-on-substrate system in an external magnetic field. In the quantum Hall regime the Imbert-Fedorov and photonic spin Hall shifts are quantized in integer multiples of the fine structure constant α, while the Goos-Hanchen ones in multiples of α2. We investigate the influence on these shifts of magnetic field, temperature, and material dispersion and dissipation. An experimental demonstration of quantized beam shifts could be achieved at terahertz frequencies for moderate values of the magnetic field.

 7. Stochastic cooling of bunched beams

  International Nuclear Information System (INIS)

  Numerical simulation studies are presented for transverse and longitudinal stochastic cooling of bunched particle beams. Radio frequency buckets of various shapes (e.g. rectangular, parabolic well, single sinusoidal waveform) are used to investigate the enhancement of phase space cooling by nonlinearities of synchrotron motion. The connection between the notions of Landau damping for instabilities and mixing for stochastic cooling are discussed. In particular, the need for synchrotron frequency spread for both Landau damping and good mixing is seen to be comparable for bunched beams

 8. Getting ready for SPS beam

  CERN Multimedia

  1977-01-01

  View from downstream of the WA7 experiment along beam H1B. In the foreground are scintillator hodoscopes and immediately behind them, is a threshold Cerenkov counter, standing on its edge. The WA7 control hut is located on the right, over the concrete shielding blocks. Still more right, the other branch of the H1 beam, E1A/H1A, runs towards the Omega Facility. WA7 by the CERN-Genoa-LAPP, Annecy-Niels Bohr Institute, Copenhagen-Oslo, University College, London Collaboration was meant to study two-body reactions at large transverse momentum.

 9. High brightness beams and applications

  International Nuclear Information System (INIS)

  This paper describes the present research on attaining intense bright electron beams. Thermionic systems are briefly covered. Recent and past results from the photoinjector programs are given. The performance advantages and difficulties presently faced by researchers using photoinjectors is discussed. The progress that has been made in photocathode materials, both in lifetime and quantum efficiency, is covered. Finally, a discussion of emittance measurements of photoinjector systems and how the measurement is complicated by the non-thermal nature of the electron beam is presented

 10. Low intensity beam target unit

  CERN Multimedia

  1976-01-01

  This is a wheel fitted with many targets around its periphery (each with three longitudinally arranged thin rods) of which one is placed into the beam via a rotation of the wheel. Upstream of each target is placed a luminescent screen, aligbed on each target axis and viewed with a TV camera, to make sure that one is hitting the target. This target unit was probably used to study target's behaviour (like beam heating). Gualtiero Del Torre stands on the left, Pierre Gerdil on the right.

 11. Free Vibration Analysis for Cracked FGM Beams by Means of a Continuous Beam Model

  OpenAIRE

  E Chuan Yang; Xiang Zhao; Ying Hui Li

  2015-01-01

  Based on Euler-Bernoulli beam theory and a continuous stiffness beam model, the free vibration of rectangular-section beams made of functionally graded materials (FGMs) containing open edge cracks is studied. Assuming the material gradients follow exponential distribution along beam thickness direction, the conversion relation between the vibration governing equations of a FGM beam and that of an isotropic homogenous beam is deduced. A continuous function is used to characterize the bending s...

 12. Beam Coupling Impedances of Obstacles Protruding into Beam Pipe

  CERN Document Server

  Kurennoy, S S

  1997-01-01

  The beam coupling impedances of small obstacles protruding inside the vacuum chamber of an accelerator are calculated at frequencies for which the wavelength is large compared to a typical size of the obstacle. Formulas for a few important particular cases are presented which allow simple practical estimates of the broad-band impedance contributions from such discontinuities.

 13. Applications of electron lenses: scraping of high-power beams, beam-beam compensation, and nonlinear optics

  CERN Document Server

  Stancari, Giulio

  2014-01-01

  Electron lenses are pulsed, magnetically confined electron beams whose current-density profile is shaped to obtain the desired effect on the circulating beam. Electron lenses were used in the Fermilab Tevatron collider for bunch-by-bunch compensation of long-range beam-beam tune shifts, for removal of uncaptured particles in the abort gap, for preliminary experiments on head-on beam-beam compensation, and for the demonstration of halo scraping with hollow electron beams. Electron lenses for beam-beam compensation are being commissioned in the Relativistic Heavy Ion Collider (RHIC) at Brookhaven National Laboratory (BNL). Hollow electron beam collimation and halo control were studied as an option to complement the collimation system for the upgrades of the Large Hadron Collider (LHC) at CERN; a conceptual design was recently completed. Because of their electric charge and the absence of materials close to the proton beam, electron lenses may also provide an alternative to wires for long-range beam-beam compens...

 14. Preliminary Results of Ion Beam Extraction Tests on EAST Neutral Beam Injector

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  胡纯栋

  2012-01-01

  The neutral beam injection (NBI) system is one of the most important auxiliary plasma heating and current driving methods for fusion device. A high power ion beam of 3 MW with 80 keV beam energy in 0.5 s beam duration and a long pulse ion beam of 4 s with 50 keV beam energy ion beam extraction were achieved on the EAST neutral beam injector on the teststand. The preliminary results show that the EAST-NBI system was developed successfully on schedule.

 15. Definition and measurement of the beam propagation factor M2 for chromatic laser beams

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  Tao Fang; Xin Ye; Jinfu Niu; Jianqiu Xu

  2006-01-01

  The concept of the beam propagation factor M2 is extended for chromatic laser beams. The definition of the beam propagation factor can be generalized with the weighted effective wavelength. Using the new definition of factor M2, the propagation of chromatic beams can be analyzed by the beam propagation factor M2 as same as that of monochromatic beams. A simple method to measure the chromatic beam factor M2 is demonstrated. The chromatic factor M2 is found invariable while the laser beam propagates through the dispersion-free ABCD system.

 16. Transverse beam shape measurements of intense proton beams using optical transition radiation

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Scarpine, Victor E.; /Fermilab

  2012-03-01

  A number of particle physics experiments are being proposed as part of the Department of Energy HEP Intensity Frontier. Many of these experiments will utilize megawatt level proton beams onto targets to form secondary beams of muons, kaons and neutrinos. These experiments require transverse size measurements of the incident proton beam onto target for each beam spill. Because of the high power levels, most beam intercepting profiling techniques will not work at full beam intensity. The possibility of utilizing optical transition radiation (OTR) for high intensity proton beam profiling is discussed. In addition, previous measurements of OTR beam profiles from the NuMI beamline are presented.

 17. Vectorial rotating vortex Hankel laser beams

  Science.gov (United States)

  Kotlyar, Victor V.; Kovalev, Alexey A.; Soifer, Victor A.

  2016-09-01

  We propose a generalization of spherical waves in the form of linearly polarized beams with embedded optical vortices. The source of these beams is an infinitely narrow light ring with an infinitely small radius. These vectorial beams are obtained based on scalar Hankel beams discovered by the authors recently. We have derived explicit relations for complex amplitudes of all six components of vectorial vortex Hankel beams. A closed analytical expression for the axial projection of the orbital angular momentum density in far field has been obtained. We also showed that the intensity distribution of the electric vector rotates by 90 degrees upon the beam propagation in near field.

 18. Analytical estimation of ATF beam halo distribution

  CERN Document Server

  Wang, Dou; Yokoya, Kaoru; Gao, Jie

  2013-01-01

  In order to study the background status in the ATF2 beam line and the interaction point (IP), this paper developed an analytical method to give the estimation of ATF beam halo distribution based on K. Hirata and K. Yokoya's theory. The equilibrium particle distribution of beam tail in ATF damping ring, when each electron is being affected by, in addition to the synchrotron radiation damping effects, several stochastic processes, such as beam-gas scattring, beam-gas bremsstrahlung and intra-beam scattering, was presented. This method is common and can be applied on other electron rings.

 19. ORNL positive ion neutral beam program

  International Nuclear Information System (INIS)

  The neutral beam group at Oak Ridge National Laboratory has constructed neutral beam generators for the ORMAK and PLT devices, is presently constructing neutral beam devices for the ISX and PDX devices, and is contemplating the construction of neutral beam systems for the advanced TNS device. These neutral beam devices stem from the pioneering work on ion sources of G. G. Kelley and O. B. Morgan. We describe the ion sources under development at this Laboratory, the beam optics exhibited by these sources, as well as some theoretical considerations, and finally the remainder of the beamline design

 20. Laser-Beam-Alignment Controller

  Science.gov (United States)

  Krasowski, M. J.; Dickens, D. E.

  1995-01-01

  In laser-beam-alignment controller, images from video camera compared to reference patterns by fuzzy-logic pattern comparator. Results processed by fuzzy-logic microcontroller, which sends control signals to motor driver adjusting lens and pinhole in spatial filter.

 1. Digitally compensated beam current transformer

  CERN Document Server

  Kesselman, Martin

  2005-01-01

  The Spallation Neutron Source (SNS) is being built by a collaboration of six laboratories. Beam current monitors (BCMs) will be used to record the current of H-minus and H-plus beams ranging from 15 mA (tune-up in the Front End and Linac) to over 60A fully accumulated in the Ring and dumped to the load as a single pulse in the Ring to Beam Target (RTBT). The time structure of these beams ranges from 645ns "mini" bunches at the 1.05 MHz ring revolution rate, to an overall 1 ms long macro-pulse. The requirements for the BCMs will depend upon their location within the system. The need to measure individual mini-pulses, examine the characteristics of the chopper edge, as well as the longer average current pulse of the macropulse, or long duration pulses during Linac tuning place wide requirements upon the response of current transformers. To obtain the desired accuracy and resolution, current transformers must have less than 1 ns rise time and droops of 0.1 %/ms. This places a significant design burden on the cur...

 2. LHC Report: Freshly squeezed beams!

  CERN Multimedia

  Mike Lamont for the LHC Team

  2011-01-01

  After careful validation of  new machine settings, the LHC was ready for higher luminosity operation. New luminosity records have been set, but the operations team continues to wrestle with machine availability issues.   The commissioning of the squeeze to a ß* of 1 m in ATLAS and CMS described in the last Bulletin took until Wednesday, 7 September to complete. In order to validate the new set-up, beam losses were provoked in a controlled way with low intensity beams. The distribution of beam loss around the machine in these tests is known as a loss map. The loss maps showed that the collimation system is catching the large majority of beam losses as it should, and that the machine was ready for us to ramp the number of bunches back up and go to physics production. The ramp-up of the number of bunches went smoothly with fills at 264, 480, and 912 bunches on the way back to the machine’s previous record of 1380 bunches (first fill on Friday, 9 Se...

 3. Quasiclassical Calculations in Beam Dynamics

  CERN Document Server

  Fedorova, A N; Fedorova, Antonina N.; Zeitlin, Michael G.

  2000-01-01

  We present some applications of general harmonic/wavelet analysis approach (generalized coherent states, wavelet packets) to numerical/analytical calculations in (nonlinear) quasiclassical/quantum beam dynamics problems. (Naive) deformation quantization, multiresolution representations and Wigner transform are the key points.

 4. Treatment Plans for Antiproton Beams

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holzscheiter, Michael; Bassler, Niels; Herrmann, Rochus;

  Antiprotons have been proposed as potential modality for particle beam cancer therapy by Gray and Kalogeropoulos in 1985. This proposal was based on the enhancement of physical dose deposition near the end of range due to the annihilation of antiprotons when captured by a nucleus and the expectat...

 5. Focused ion beams in biology.

  Science.gov (United States)

  Narayan, Kedar; Subramaniam, Sriram

  2015-11-01

  A quiet revolution is under way in technologies used for nanoscale cellular imaging. Focused ion beams, previously restricted to the materials sciences and semiconductor fields, are rapidly becoming powerful tools for ultrastructural imaging of biological samples. Cell and tissue architecture, as preserved in plastic-embedded resin or in plunge-frozen form, can be investigated in three dimensions by scanning electron microscopy imaging of freshly created surfaces that result from the progressive removal of material using a focused ion beam. The focused ion beam can also be used as a sculpting tool to create specific specimen shapes such as lamellae or needles that can be analyzed further by transmission electron microscopy or by methods that probe chemical composition. Here we provide an in-depth primer to the application of focused ion beams in biology, including a guide to the practical aspects of using the technology, as well as selected examples of its contribution to the generation of new insights into subcellular architecture and mechanisms underlying host-pathogen interactions.

 6. CERN fires up neutrino beams

  CERN Multimedia

  2006-01-01

  "CERN has switched on a new neutrino beam, aimed through the earth to the INFN Gran Sasso Laboratories some 730km away near Rome. This is the latest additin to a global endeavour to understand this most elusive of particles and unlock the secrest it carries about the origins and evolution of our Universe." (2 pages)

 7. Active beam spectroscopy for ITER

  NARCIS (Netherlands)

  Hellermann, M.G. von; Barnsley, R.; Biel, W.; Delabie, E.; Hawkes, N.; Jaspers, R.; Johnson, D.; Klinkhamer, J.F.F.; Lischtschenko, O.; Marchuk, O.; Schunke, B.; Singh, M.J.; Snijders, B.; Summers, H.P.; Thomas, D.; Tugarinov, S.; Vasu, P.

  2010-01-01

  Since the first feasibility studies of active beam spectroscopy on ITER in 1995 the proposed diagnostic has developed into a well advanced and mature system. Substantial progress has been achieved on the physics side including comprehensive performance studies based on an advanced predictive code, w

 8. History of the polarized beam

  International Nuclear Information System (INIS)

  In 1973, the first high energy polarized proton beam was developed at the Argonne Zero Gradient Synchrotron (ZGS). It operated very successfully and productively until 1979 when the ZGS was shut down permanently. This report describes the development, characteristics, and operations of this facility

 9. Relativistic atomic beam spectroscopy II

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  1991-12-31

  We are requesting support for a postdoctoral person to participate in H{sup -} studies at Los Alamos. In addition, we are requesting funding for a state-of-the-art YAG laser system that would allow us to obtain data at three times our present rate with improved beam quality.

 10. Three Beam Interfering Pressure Gauge①

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  WUZhaoxia; TANGXuhui; 等

  1997-01-01

  In order to solve the problem of high precision,complete electric insulating detection of the pressure measuring system,we have developed the three-beam interferometer.In this paper,the operation principle,structure of the system and measuring results are given.

 11. Timber-concrete composite beams

  NARCIS (Netherlands)

  Van der Linden, M.L.R.

  1999-01-01

  In this paper an easy-to-use design model for timber-concrete composite beams is discussed. The model is applicable for computer simulations as well as for hand calculations. A research programme was started in 1992 in co-operation with the University of Karlsruhe, to study the loadbearing capacitie

 12. Beam Interlocks for LHC and SPS

  CERN Document Server

  Dinius, A; Gimeno-Vicente, J; Nouchi, P; Puccio, B; Schmidt, R; Wenninger, J

  2003-01-01

  The Large Hadron Collider at CERN (LHC) will operate at 7 TeV/c with a luminosity of 10 cms. This requires two beams with about 3^10 protons/beam, corresponding to a stored energy of about 350 MJ, sufficient to heat and melt 500 kg of copper. Protection of equipment from damage in case of uncontrolled beam losses is challenging. Injection of the beam from the SPS to the LHC could already damage equipment and is only permitted when all LHC systems are correctly prepared. In case of an uncontrolled loss of the circulating LHC beams, it is required to extract the beams into a specially designed target as soon as possible. Beam loss monitors and equipment for hardware surveillance are distributed around the 26 km long accelerator. In case of failures or beam losses, the beam interlock system is informed and sends a dump request to the beam dumping system. The beam interlock system also inhibits injection when the LHC is not ready for beam. In this paper the requirements for the beam interlock system are discussed...

 13. Infrared imaging diagnostics for INTF ion beam

  Science.gov (United States)

  Sudhir, D.; Bandyopadhyay, M.; Pandey, R.; Joshi, J.; Yadav, A.; Rotti, C.; Bhuyan, M.; Bansal, G.; Soni, J.; Tyagi, H.; Pandya, K.; Chakraborty, A.

  2015-04-01

  In India, testing facility named INTF [1] (Indian test facility) is being built in Institute for Plasma Research to characterize ITER-Diagnostic Neutral Beam (DNB). INTF is expected to deliver 60A negative hydrogen ion beam current of energy 100keV. The beam will be operated with 5Hz modulation having 3s ON/20s OFF duty cycle. To characterize the beam parameters several diagnostics are at different stages of design and development. One of them will be a beam dump, made of carbon fiber composite (CFC) plates placed perpendicular to the beam direction at a distance lm approximately. The beam dump needs to handle ˜ 6MW of beam power with peak power density ˜ 38.5MW/m2. The diagnostic is based on thermal (infra-red - IR) imaging of the footprint of the 1280 beamlets falling on the beam dump using four IR cameras from the rear side of the dump. The beam dump will be able to measure beam uniformity, beamlet divergence. It may give information on relative variation of negative ion stripping losses for different beam pulses. The design of this CFC based beam dump needs to address several physics and engineering issues, including some specific inputs from manufacturers. The manuscript will describe an overview of the diagnostic system and its design methodology highlighting those issues and the present status of its development.

 14. Beam halo studies in LEHIPA DTL

  International Nuclear Information System (INIS)

  The Low Energy High Intensity Proton Accelerator (LEHIPA) project at Bhabha Atomic Research Centre (BARC) consists of a 20 MeV, 30 mA proton linac. The accelerator comprises of a 3 MeV Radio Frequency Quadrupole (RFQ) and a 20 MeV Drift Tube Linac (DTL). In such high intensity accelerators, beam halos are of concern as they not only cause an increase in emittance, but also lead to beam loss and radio activation. We have studied the effect of beam mismatch at the DTL input on halo formation and propagation. The particle core model is used to excite the three envelope eigen modes; the quadrupole mode, the fast mode and the slow mode by giving input beam mismatch. These modes get damped as the beam progresses through the DTL. The damping mechanism is clearly Landau damping and leads to increase in rms emittance of the beam. The evolution of these modes and the corresponding increase in beam emittance and maximum beam extent, as the beam propagates through the DTL, has been studied for different space charge tunes. The halo parameter based on the definition of Allen and Wangler has been calculated. It is seen that beam halos are very important for LEHIPA DTL, even at 20 MeV and leads to emittance and beam size increase and also to beam loss in some cases. The longitudinal halo is present even without mismatch and transverse halos arise in the presence of beam mismatch

 15. Beam halo studies in LEHIPA DTL

  Science.gov (United States)

  Roy, S.; Pande, R.; Rao, S. V. L. S.; Krishnagopal, S.; Singh, P.

  2015-11-01

  The Low Energy High Intensity Proton Accelerator (LEHIPA) project at Bhabha Atomic Research Centre (BARC) consists of a 20 MeV, 30 mA proton linac. The accelerator comprises of a 3 MeV Radio Frequency Quadrupole (RFQ) and a 20 MeV Drift Tube Linac (DTL). In such high intensity accelerators, beam halos are of concern as they not only cause an increase in emittance, but also lead to beam loss and radio activation. We have studied the effect of beam mismatch at the DTL input on halo formation and propagation. The particle core model is used to excite the three envelope eigen modes; the quadrupole mode, the fast mode and the slow mode by giving input beam mismatch. These modes get damped as the beam progresses through the DTL. The damping mechanism is clearly Landau damping and leads to increase in rms emittance of the beam. The evolution of these modes and the corresponding increase in beam emittance and maximum beam extent, as the beam propagates through the DTL, has been studied for different space charge tunes. The halo parameter based on the definition of Allen and Wangler has been calculated. It is seen that beam halos are very important for LEHIPA DTL, even at 20 MeV and leads to emittance and beam size increase and also to beam loss in some cases. The longitudinal halo is present even without mismatch and transverse halos arise in the presence of beam mismatch.

 16. Experimental Studies of Compensation of Beam-Beam Effects with Tevatron Electron Lenses

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Shiltsev, V.; /Fermilab; Alexahin, Yu.; Bishofberger, Kip; Kamerdzhiev, V.; Parkhomchuk, V.; Reva, V.; Solyak, N.; Wildman, D.; Zhang, X.-L.; Zimmermann, F.; /Fermilab /Los Alamos /Novosibirsk, IYF /CERN

  2008-02-01

  Applying the space-charge forces of a low-energy electron beam can lead to a significant improvement of the beam-particle lifetime limit arising from the beam-beam interaction in a high-energy collider [1]. In this article we present the results of various beam experiments with 'electron lenses', novel instruments developed for the beam-beam compensation at the Tevatron, which collides 980-GeV proton and antiproton beams. We study the dependencies of the particle betatron tunes on the electron beam current, energy and position; we explore the effects of electron-beam imperfections and noises; and we quantify the improvements of the high-energy beam intensity and the collider luminosity lifetime obtained by the action of the Tevatron Electron Lenses.

 17. External proton and Li beams

  International Nuclear Information System (INIS)

  In the frame of a feasibility study to introduce proton therapy in Argentina in a collaborative agreement between the Physics and Radiobiology Departments of the National Atomic Energy Commission or Argentina and the Centre de Protontherapie de Orsay, France, external proton and Li beams were produced at the TANDAR accelerator in Buenos Aires. The specific aim of this work was to start radiobiology studies on cell cultures and small laboratory animals. In particular we seek to determine here the relative biological effectiveness, RBE, for proton and Li beams as a function of energy for different tumor and normal cell lines. The 24 MeV proton beam was diffused using a 25 μm gold foil and extracted through a Kapton window to obtain a homogeneous field (constant to 95%) of about 7 cm in diameter. Measurements were carried out with quasi-monoenergetic beams (of 20.2 ± 0.07 MeV, 2.9 ± 0.10 MeV y 1.5 ± 0.1 MeV for protons and 21.4 ± 0.4 MeV for Lithium). Proton fluence and Bragg peaks were measured. The dose delivered in each case was monitored on-line with a calibrated transmission ionization chamber. Three cell lines PDV, PDVC 57 and V 79 (as a reference) were irradiated with γ-rays, proton and lithium beams with linear energy transfer (LET) from 2 to 100 keV/μm. RBE values in the range of 1.2-5.9 were obtained. In addition preliminary studies on chromosomal aberrations and viability of alveolar macrophages were carried out. (author)

 18. Denton E-beam Evaporator #1

  Data.gov (United States)

  Federal Laboratory Consortium — Description: CORAL Name: E-Beam Evap 1 This is a dual e-beam/thermal evaporator for the deposition of metal and dielectric thin films. Materials available are: Ag,...

 19. Method for splitting low power laser beams

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Pierscionek, B.K. (University of Melbourne, Optometry Department, Parkville, Victoria 3052, Australia (AU))

  1990-04-01

  A new method for producing parallel rays from a laser beam using a cylindrical lens and pinholes is presented. This method can produce a greater number of emergent rays than using a {ital beam} {ital splitter}.

 20. Ultrafast Beam Switching Using Coupled VCSELs

  Science.gov (United States)

  Ning, Cun-Zheng; Goorjian, Peter

  2001-01-01

  We propose a new approach to performing ultrafast beam switching using two coupled Vertical-Cavity Surface-Emitting Lasers (VCSELs). The strategy is demonstrated by numerical simulation, showing a beam switching of 10 deg at 42 GHz.

 1. Large area ion and plasma beam sources

  International Nuclear Information System (INIS)

  In the past a number of ion beam sources utilizing different methods for plasma excitation have been developed. Nevertheless, a widespread use in industrial applications has not happened, since the sources were often not able to fulfill specific demands like: broad homogeneous ion beams, compatibility with reactive gases, low ion energies at high ion current densities or electrical neutrality of the beam. Our contribution wants to demonstrate technical capabilities of rf ion and plasma beam sources, which can overcome the above mentioned disadvantages. The physical principles and features of respective sources are presented. We report on effective low pressure plasma excitation by electron cyclotron wave resonance (ECWR) for the generation of dense homogeneous plasmas and the rf plasma beam extraction method for the generation of broad low energy plasma beams. Some applications like direct plasma beam deposition of a-C:H and ion beam assisted deposition of Al and Cu with tailored thin film properties are discussed. (orig.)

 2. Standardized beam bouquets for lung IMRT planning

  OpenAIRE

  Yuan, Lulin; Wu, Q. Jackie; Yin, Fangfang; LI, YING; Sheng, Yang; Kelsey, Christopher R.; Ge, Yaorong

  2015-01-01

  The selection of the incident angles of the treatment beams is a critical component of IMRT planning for lung cancer due to significant variations in tumor location, tumor size and patient anatomy. We investigate the feasibility of establishing a small set of standardized beam bouquets for planning. The set of beam bouquets were determined by learning the beam configuration features from 60 clinical lung IMRT plans designed by experienced planners. A k-medoids cluster analysis method was used...

 3. Results of final focus test beam

  OpenAIRE

  Alexandrof, V.A.; Balakin, V.; Mikhailichenko, A..; Flottmann, K.; Peters, F.; Voss, G.A.; Bharadwaj, V.; Halling, M.; Buon, J.; Jeanjean, J.; LeDiberder, F.; Lepeltier, V.; Puzo, P.; Heimlinger, G.; Settles, R.

  1995-01-01

  The beam experiments of Final Focus Test Beam (FFTB) started in September 1993 at SLAC, and have produced a 1.7 μm×75 nm spot of 46 GeV electron beam. A number of new techniques involving two nanometer spot-size monitors have been developed. Several beam diagnostic/tuning schemes are applied to achieve and maintain the small spot. This experiment opens the way toward the nanometer world for future linear colliders

 4. Plasma/Neutral-Beam Etching Apparatus

  Science.gov (United States)

  Langer, William; Cohen, Samuel; Cuthbertson, John; Manos, Dennis; Motley, Robert

  1989-01-01

  Energies of neutral particles controllable. Apparatus developed to produce intense beams of reactant atoms for simulating low-Earth-orbit oxygen erosion, for studying beam-gas collisions, and for etching semiconductor substrates. Neutral beam formed by neutralization and reflection of accelerated plasma on metal plate. Plasma ejected from coaxial plasma gun toward neutralizing plate, where turned into beam of atoms or molecules and aimed at substrate to be etched.

 5. Beam instability studies for the SSC

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Chou, W.

  1994-09-01

  Beam instability studies of the Superconducting Super Collider (SSC) during the period 1989--1993 are briefly reviewed in this paper. Various topics are covered: single bunch and multi-bunch, single beam and beam-beam, parasitic heating and active feedback, etc. Although the SSC will not be built, many of the results obtained from these studies remain as useful references to the accelerator community.

 6. Tunable Beam Diffraction in Infiltrated Microstructured Fibers

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rosberg, Christian Romer; Bennet, Francis H.; Neshev, Dragomir N.;

  We experimentally study beam propagation in two dimensional photonic lattices in microstructured optical fibers infiltrated with high index liquids. We demonstrate strongly tunable beam diffraction by dynamically varying the coupling between individual lattice sites.......We experimentally study beam propagation in two dimensional photonic lattices in microstructured optical fibers infiltrated with high index liquids. We demonstrate strongly tunable beam diffraction by dynamically varying the coupling between individual lattice sites....

 7. Spacecraft Dynamic Characteristics While Deploying Flexible Beams

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  程绪铎; 李俊峰; 樊勇; 王照林

  2002-01-01

  The attitude dynamic equations of a spacecraft while deploying two flexible beams and the beam equations were developed from momentum theory. The dynamic equations were solved numerically using the Runge-Kutta method to calculate the vibration amplitudes of the flexible beams and the attitude angular velocity. The results show that the vibration amplitudes increase as the beam length increases or as the initial attitude angular velocity increases. The results also show that the vibration amplitudes decrease as the deployment velocity increases.

 8. Fractional Fourier transform of Lorentz beams

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  Zhou Guo-Quan

  2009-01-01

  This paper introduces Lorentz beams to describe certain laser sources that produce highly divergent fields. The fractional Fourier transform (FRFT) is applied to treat the propagation of Lorentz beams. Based on the definition of convolution and the convolution theorem of the Fourier transform, an analytical expression for a Lorentz beam passing through a FRFT system has been derived. By using the derived formula, the properties of a Lorentz beam in the FRFT plane are illustrated numerically.

 9. Optical Beams in Nonlocal Nonlinear Media

  DEFF Research Database (Denmark)

  Królikowski, W.; Bang, Ole; Wyller, J.;

  2003-01-01

  We discuss propagation of optical beams in nonlocal Kerr-like media with the nonlocality of general form. We study the effect of nonlocality on modulational instability of the plane wave fronts, collapse of finite beams and formation of spatial solitons.......We discuss propagation of optical beams in nonlocal Kerr-like media with the nonlocality of general form. We study the effect of nonlocality on modulational instability of the plane wave fronts, collapse of finite beams and formation of spatial solitons....

 10. Recent Advances in Beam Diagnostic Techniques

  Science.gov (United States)

  Fiorito, R. B.

  2002-12-01

  We describe recent advances in diagnostics of the transverse phase space of charged particle beams. The emphasis of this paper is on the utilization of beam-based optical radiation for the precise measurement of the spatial distribution, divergence and emittance of relativistic charged particle beams. The properties and uses of incoherent as well as coherent optical transition, diffraction and synchrotron radiation for beam diagnosis are discussed.

 11. The NuMI Neutrino Beam

  CERN Document Server

  Adamson, P; Andrews, M; Andrews, R; Anghel, I; Augustine, D; Aurisano, A; Avvakumov, S; Ayres, D S; Baller, B; Barish, B; Barr, G; Barrett, W L; Bernstein, R H; Biggs, J; Bishai, M; Blake, A; Bocean, V; Bock, G J; Boehnlein, D J; Bogert, D; Bourkland, K; Cao, S V; Castromonte, C M; Childress, S; Choudhary, B C; Coelho, J A B; Cobb, J H; Corwin, L; Crane, D; Cravens, J P; Cronin-Hennessy, D; Ducar, R J; de Jong, J K; Devan, A V; Devenish, N E; Diwan, M V; Erwin, A R; Escobar, C O; Evans, J J; Falk, E; Feldman, G J; Fields, T H; Ford, R; Frohne, M V; Gallagher, H R; Garkusha, V; Gomes, R A; Goodman, M C; Gouffon, P; Graf, N; Gran, R; Grossman, N; Grzelak, K; Habig, A; Hahn, S R; Harding, D; Harris, D; Harris, P G; Hartnell, J; Hatcher, R; Hays, S; Heller, K; Holin, A; Huang, J; Hylen, J; Ibrahim, A; Indurthy, D; Irwin, G M; Isvan, Z; Jaffe, D E; James, C; Jensen, D; Johnstone, J; Kafka, T; Kasahara, S M S; Koizumi, G; Kopp, S; Kordosky, M; Kreymer, A; Lang, K; Laughton, C; Lefeuvre, G; Ling, J; Litchfield, P J; Loiacono, L; Lucas, P; Mann, W A; Marchionni, A; Marshak, M L; Mayer, N; McGivern, C; Medeiros, M M; Mehdiyev, R; Meier, J R; Messier, M D; Michael, D G; Milburn, R H; Miller, J L; Miller, W H; Mishra, S R; Sher, S Moed; Moore, C D; Morfin, J; Mualem, L; Mufson, S; Murgia, S; Murtagh, M; Musser, J; Naples, D; Nelson, J K; Newman, H B; Nichol, R J; Nowak, J A; Connor, J O; Oliver, W P; Olsen, M; Orchanian, M; Osprey, S; Pahlka, R B; Paley, J; Para, A; Patterson, R B; Patzak, T; Pavlovic, Z; Pawloski, G; Perch, A; Peterson, E A; Petyt, D A; Pfutzner, M; Phan-Budd, S; Plunkett, R K; Poonthottathil, N; Prieto, P; Pushka, D; Qiu, X; Radovic, A; Rameika, R A; Ratchford, J; Rebel, B; Reilly, R; Rosenfeld, C; Rubin, H A; Ruddick, K; Sanchez, M C; Saoulidou, N; Sauer, L; Schneps, J; Schoo, D; Schreckenberger, A; Schreiner, P; Shanahan, P; Sharma, R; Smart, W; Smith, C; Sousa, A; Stefanik, A; Tagg, N; Talaga, R L; Tassotto, G; Thomas, J; Thompson, J; Thomson, M A; Tian, X; Timmons, A; Tinsley, D; Tognini, S C; Toner, R; Torretta, D; Trostin, I; Tzanakos, G; Urheim, J; Vahle, P; Vaziri, K; Villegas, E; Viren, B; Vogel, G; Webber, R C; Weber, A; Webb, R C; Wehmann, A; White, C; Whitehead, L; Whitehead, L H; Wojcicki, S G; Wong-Squires, M L; Yang, T; Yumiceva, F X; Zarucheisky, V; Zwaska, R

  2015-01-01

  This paper describes the hardware and operations of the Neutrinos at the Main Injector (NuMI) beam at Fermilab. It elaborates on the design considerations for the beam as a whole and for individual elements. The most important design details of individual components are described. Beam monitoring systems and procedures, including the tuning and alignment of the beam and NuMI long-term performance, are also discussed.

 12. Beam Tests of a Prototype Stripline Beam Position Monitoring System for the Drive Beam of the CLIC Two-beam Module at CTF3

  CERN Document Server

  Benot-Morell, Alfonso; Nappa, Jean-Marc; Vilalte, Sebastien; Wendt, Manfred

  2016-01-01

  In collaboration with LAPP and IFIC, two units of a prototype stripline Beam Position Monitor (BPM) for the CLIC Drive Beam (DB), and its associated readout electronics have been successfully installed and tested in the Two-Beam-Module (TBM) at the CLIC Test Facility 3 (CTF3) at CERN. This paper gives a short overview of the BPM system and presents the performance measured under different Drive Beam configurations.

 13. Orbital angular momentum induced beam shifts

  OpenAIRE

  Hermosa N.; Merano M.; Aiello A.; Woerdman J.P.

  2011-01-01

  We present experiments on Orbital Angular Momentum (OAM) induced beam shifts in optical reflection. Specifically, we observe the spatial Goos-H\\"anchen shift in which the beam is displaced parallel to the plane of incidence and the angular Imbert-Fedorov shift which is a transverse angular deviation from the geometric optics prediction. Experimental results agree well with our theoretical predictions. Both beam shifts increase with the OAM of the beam; we have measured these for OAM indices u...

 14. The NuMI neutrino beam

  Science.gov (United States)

  Adamson, P.; Anderson, K.; Andrews, M.; Andrews, R.; Anghel, I.; Augustine, D.; Aurisano, A.; Avvakumov, S.; Ayres, D. S.; Baller, B.; Barish, B.; Barr, G.; Barrett, W. L.; Bernstein, R. H.; Biggs, J.; Bishai, M.; Blake, A.; Bocean, V.; Bock, G. J.; Boehnlein, D. J.; Bogert, D.; Bourkland, K.; Cao, S. V.; Castromonte, C. M.; Childress, S.; Choudhary, B. C.; Coelho, J. A. B.; Cobb, J. H.; Corwin, L.; Crane, D.; Cravens, J. P.; Cronin-Hennessy, D.; Ducar, R. J.; De Jong, J. K.; Devan, A. V.; Devenish, N. E.; Diwan, M. V.; Erwin, A. R.; Escobar, C. O.; Evans, J. J.; Falk, E.; Feldman, G. J.; Fields, T. H.; Ford, R.; Frohne, M. V.; Gallagher, H. R.; Garkusha, V.; Gomes, R. A.; Goodman, M. C.; Gouffon, P.; Graf, N.; Gran, R.; Grossman, N.; Grzelak, K.; Habig, A.; Hahn, S. R.; Harding, D.; Harris, D.; Harris, P. G.; Hartnell, J.; Hatcher, R.; Hays, S.; Heller, K.; Holin, A.; Huang, J.; Hylen, J.; Ibrahim, A.; Indurthy, D.; Irwin, G. M.; Isvan, Z.; Jaffe, D. E.; James, C.; Jensen, D.; Johnstone, J.; Kafka, T.; Kasahara, S. M. S.; Koizumi, G.; Kopp, S.; Kordosky, M.; Kreymer, A.; Lang, K.; Laughton, C.; Lefeuvre, G.; Ling, J.; Litchfield, P. J.; Loiacono, L.; Lucas, P.; Mann, W. A.; Marchionni, A.; Marshak, M. L.; Mayer, N.; McGivern, C.; Medeiros, M. M.; Mehdiyev, R.; Meier, J. R.; Messier, M. D.; Michael, D. G.; Milburn, R. H.; Miller, J. L.; Miller, W. H.; Mishra, S. R.; Moed Sher, S.; Moore, C. D.; Morfín, J.; Mualem, L.; Mufson, S.; Murgia, S.; Murtagh, M.; Musser, J.; Naples, D.; Nelson, J. K.; Newman, H. B.; Nichol, R. J.; Nowak, J. A.; O`Connor, J.; Oliver, W. P.; Olsen, M.; Orchanian, M.; Osprey, S.; Pahlka, R. B.; Paley, J.; Para, A.; Patterson, R. B.; Patzak, T.; Pavlović, Ž.; Pawloski, G.; Perch, A.; Peterson, E. A.; Petyt, D. A.; Pfützner, M. M.; Phan-Budd, S.; Plunkett, R. K.; Poonthottathil, N.; Prieto, P.; Pushka, D.; Qiu, X.; Radovic, A.; Rameika, R. A.; Ratchford, J.; Rebel, B.; Reilly, R.; Rosenfeld, C.; Rubin, H. A.; Ruddick, K.; Sanchez, M. C.; Saoulidou, N.; Sauer, L.; Schneps, J.; Schoo, D.; Schreckenberger, A.; Schreiner, P.; Shanahan, P.; Sharma, R.; Smart, W.; Smith, C.; Sousa, A.; Stefanik, A.; Tagg, N.; Talaga, R. L.; Tassotto, G.; Thomas, J.; Thompson, J.; Thomson, M. A.; Tian, X.; Timmons, A.; Tinsley, D.; Tognini, S. C.; Toner, R.; Torretta, D.; Trostin, I.; Tzanakos, G.; Urheim, J.; Vahle, P.; Vaziri, K.; Villegas, E.; Viren, B.; Vogel, G.; Webber, R. C.; Weber, A.; Webb, R. C.; Wehmann, A.; White, C.; Whitehead, L.; Whitehead, L. H.; Wojcicki, S. G.; Wong-Squires, M. L.; Yang, T.; Yumiceva, F. X.; Zarucheisky, V.; Zwaska, R.

  2016-01-01

  This paper describes the hardware and operations of the Neutrinos at the Main Injector (NuMI) beam at Fermilab. It elaborates on the design considerations for the beam as a whole and for individual elements. The most important design details of individual components are described. Beam monitoring systems and procedures, including the tuning and alignment of the beam and NuMI long-term performance, are also discussed.

 15. Large deformation dynamic bending of composite beams

  OpenAIRE

  Derian, Edward J.

  1985-01-01

  The large deformation response of composite beams subjected to a dynamic axial load was studied. The beams were loaded with a moderate amount of eccentricity to promote bending. The study was primarily experimental but some finite element results were obtained. Both the deformation and the failure of the beams were of interest. The static response of the beams was also studied in order to determine the difference between the static and dynamic failure. Twelve different la...

 16. Maskless, resistless ion beam lithography

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Ji, Qing

  2003-03-10

  As the dimensions of semiconductor devices are scaled down, in order to achieve higher levels of integration, optical lithography will no longer be sufficient for the needs of the semiconductor industry. Alternative next-generation lithography (NGL) approaches, such as extreme ultra-violet (EUV), X-ray, electron-beam, and ion projection lithography face some challenging issues with complicated mask technology and low throughput. Among the four major alternative NGL approaches, ion beam lithography is the only one that can provide both maskless and resistless patterning. As such, it can potentially make nano-fabrication much simpler. This thesis investigates a focused ion beam system for maskless, resistless patterning that can be made practical for high-volume production. In order to achieve maskless, resistless patterning, the ion source must be able to produce a variety of ion species. The compact FIB system being developed uses a multicusp plasma ion source, which can generate ion beams of various elements, such as O{sub 2}{sup +}, BF{sub 2}{sup +}, P{sup +} etc., for surface modification and doping applications. With optimized source condition, around 85% of BF{sub 2}{sup +}, over 90% of O{sub 2}{sup +} and P{sup +} have been achieved. The brightness of the multicusp-plasma ion source is a key issue for its application to maskless ion beam lithography. It can be substantially improved by optimizing the source configuration and extractor geometry. Measured brightness of 2 keV He{sup +} beam is as high as 440 A/cm{sup 2} {center_dot} Sr, which represents a 30x improvement over prior work. Direct patterning of Si thin film using a focused O{sub 2}{sup +} ion beam has been investigated. A thin surface oxide film can be selectively formed using 3 keV O{sub 2}{sup +} ions with the dose of 10{sup 15} cm{sup -2}. The oxide can then serve as a hard mask for patterning of the Si film. The process flow and the experimental results for directly patterned poly-Si features

 17. Maskless, resistless ion beam lithography

  International Nuclear Information System (INIS)

  As the dimensions of semiconductor devices are scaled down, in order to achieve higher levels of integration, optical lithography will no longer be sufficient for the needs of the semiconductor industry. Alternative next-generation lithography (NGL) approaches, such as extreme ultra-violet (EUV), X-ray, electron-beam, and ion projection lithography face some challenging issues with complicated mask technology and low throughput. Among the four major alternative NGL approaches, ion beam lithography is the only one that can provide both maskless and resistless patterning. As such, it can potentially make nano-fabrication much simpler. This thesis investigates a focused ion beam system for maskless, resistless patterning that can be made practical for high-volume production. In order to achieve maskless, resistless patterning, the ion source must be able to produce a variety of ion species. The compact FIB system being developed uses a multicusp plasma ion source, which can generate ion beams of various elements, such as O2+, BF2+, P+ etc., for surface modification and doping applications. With optimized source condition, around 85% of BF2+, over 90% of O2+ and P+ have been achieved. The brightness of the multicusp-plasma ion source is a key issue for its application to maskless ion beam lithography. It can be substantially improved by optimizing the source configuration and extractor geometry. Measured brightness of 2 keV He+ beam is as high as 440 A/cm2 · Sr, which represents a 30x improvement over prior work. Direct patterning of Si thin film using a focused O2+ ion beam has been investigated. A thin surface oxide film can be selectively formed using 3 keV O2+ ions with the dose of 1015 cm-2. The oxide can then serve as a hard mask for patterning of the Si film. The process flow and the experimental results for directly patterned poly-Si features are presented. The formation of shallow pn-junctions in bulk silicon wafers by scanning focused P+ beam implantation at

 18. Simulating transient effects of pulsed beams on beam intercepting devices

  International Nuclear Information System (INIS)

  The development in the physics community towards higher beam power through the possibilities of particle accelerators lead to challenges for the developers of elements which are exposed to effect of particle beams (beam intercepting devices =BIDs). For the design of BIDs, the increasing heat load onto these devices due to energetic and focused beams and - in most cases - their highly pulsed nature has to be taken into account. The physics requirements are sometimes opposed to the current state of the art. As one possibility of many in combining the different aspects for these ambitious demands, two highly developed computer programs, namely FLUKA and ANSYS AUTODYN, were joined for this dissertation. The former is a widely enhanced Monte-Carlo-code which specializes on the interaction of particles with static matter, while the latter is a versatile explicit code for the simulation of highly dynamic processes. Both computer programs were developed intensively over years and are still continuously enhanced in order to achieve their best potential. As a consequence of their separate development histories, their combination requires a large amount of work - at the physics limits of their application as well as at the frontier of computing technology. The current work did not touch all different points needed for a full integration, but it is a first step towards their coupling within a feasible time frame. For the simulation of metallic targets irradiated with highly energetic uranium ions different material models have been combined and one parameter describing the damage of the material was varied. In the case of two copper targets, this procedure led to a qualitative agreement between simulations and experimental results. (author)

 19. Beam coupling impedances of obstacles protruding into a beam pipe

  Science.gov (United States)

  Kurennoy, Sergey S.

  1997-03-01

  The beam coupling impedances of small obstacles protruding inside the vacuum chamber of an accelerator are calculated at frequencies for which the wavelength is large compared to a typical size of the obstacle. Formulas for a few important particular cases including both essentially three-dimensional objects like a post or a mask and axisymmetric irises, are presented. These results allow simple practical estimates of the broadband impedance contributions from such discontinuities.

 20. Beam coupling impedances of obstacles protruding into a beam pipe

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kurennoy, S.S. [AOT-1, Los Alamos National Laboratory, Los Alamos, New Mexico 87545 (United States)

  1997-03-01

  The beam coupling impedances of small obstacles protruding inside the vacuum chamber of an accelerator are calculated at frequencies for which the wavelength is large compared to a typical size of the obstacle. Formulas for a few important particular cases including both essentially three-dimensional objects like a post or a mask and axisymmetric irises, are presented. These results allow simple practical estimates of the broadband impedance contributions from such discontinuities. {copyright} {ital 1997} {ital The American Physical Society}

 1. Forced Vibrations of a Cantilever Beam

  Science.gov (United States)

  Repetto, C. E.; Roatta, A.; Welti, R. J.

  2012-01-01

  The theoretical and experimental solutions for vibrations of a vertical-oriented, prismatic, thin cantilever beam are studied. The beam orientation is "downwards", i.e. the clamped end is above the free end, and it is subjected to a transverse movement at a selected frequency. Both the behaviour of the device driver and the beam's weak-damping…

 2. LEP beam separator at L3

  CERN Multimedia

  1989-01-01

  During injection and acceleration, separators like this were used to keep the electron and positron beams apart while they travelled in the vacuum chamber. When the beams reached maximum energy the separators at the experiments were turned off, allowing the beams to collide. This one was located near the L3 experiment, whose huge red solenoid magnet can be seen in the background.

 3. Dielectric barrier discharge source for supersonic beams

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Luria, K.; Lavie, N.; Even, U. [Sackler School of Chemistry, Tel Aviv University, Tel Aviv 69978 (Israel)

  2009-10-15

  We present a new excitation source for pulsed supersonic beams. The excitation is based on dielectric barrier discharge in the beam. It produces cold beams of metastable atoms, dissociated neutral atoms from molecular precursors, and both positive and negative ions with high efficiency and reliability.

 4. Study on beam lifetime of JSR

  International Nuclear Information System (INIS)

  JSR is a compact electron storage ring constructed in Tokai Research Establishment. Operation of JSR has been started in April 1989. The stored beam current record till July 1990 was about 160mA. In this report, we have discussed mainly the beam lifetime by measuring the decay of stored beam current. (author)

 5. Beam alignment system for laser welding system

  International Nuclear Information System (INIS)

  The patent describes a beam alignment system for laser welding work pieces, such as fuel rod grids for nuclear fuel assemblies. The apparatus for performing various laser-machining comprises a beam alignment system including alignment target means, as well as means for emitting, directing and focusing the laser beam. (U.K.)

 6. Laser diagnostic for high current H- beams

  International Nuclear Information System (INIS)

  In the last 5 years, significant technology advances have been made in the performance, size, and cost of solid-state diode-pumped lasers. These developments enable the use of compact Q-switched Nd:YAG lasers as a beam diagnostic for high current H- beams. Because the threshold for photodetachment is only 0.75 eV, and the maximum detachment cross section is 4x10-17cm2 at 1.5 eV, A 50 mJ/pulse Q-switched Nd:YAG laser can neutralize a significant fraction of the beam in a single 10 ns wide pulse. The neutral beam maintains nearly identical parameters as the parent H- beam, including size, divergence, energy, energy spread, and phase spread. A dipole magnet can separate the neutral beam from the H- beam to allow diagnostics on the neutral beam without intercepting the high-current H- beam. Such a laser system can also be used to extract a low current proton beam, or to induce fluorescence in partially stripped heavy ion beams. Possible beamline diagnostic systems will be reviewed, and the neutral beam yields will be calculated. copyright 1998 American Institute of Physics

 7. Application of diamond based beam loss monitors

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Hempel, Maria [Brandenburgische Technische Univ. Cottbus (Germany); DESY, Zeuthen (Germany); CERN, Geneva (Switzerland); Baer, Tobias [CERN, Geneva (Switzerland); Hamburg Univ. (Germany); Castro Carballo, Elena Maria [DESY, Zeuthen (Germany); Lohmann, Wolfgang [Brandenburgische Technische Univ. Cottbus (Germany); DESY, Zeuthen (Germany); Schmidt, Ruediger [CERN, Geneva (Switzerland)

  2013-07-01

  The LHC has an operational stored energy of 130MJ per beam. Only a small percentage of beam losses in the LHC equipment can damage material or lead to magnet quenches. Therefore, it is important to monitor different types of beam losses, e.g. scattering on residual gas particles, UFOs, collisions and injection losses. A detailed understanding of beam loss mechanisms is necessary to reduce them and ensure save operation. Two different beam loss monitors are installed in the LHC tunnel: ionization chambers and diamond sensors. Ionization chambers trigger a beam dump if beam losses exceed a certain threshold. They have a time resolution of 40um (half LHC turn) which is not sufficient to resolve bunch-by-bunch beam losses. Diamond sensors have a nanosecond time resolution and can therefore detect bunch-by-bunch beam losses. This time resolution allows an analysis of various types of beam losses and an understanding of the mechanisms. For the first time beam loss intensities were measured bunch-by-bunch caused by different origins of losses. Beam loss measurements using diamond sensors will be presented. The results are compared to simulations and good qualitative agreement was found. The potential of diamond sensors for LHC and experiment applications are discussed.

 8. Electron beam parallel X-ray generator

  Science.gov (United States)

  Payne, P.

  1967-01-01

  Broad X ray source produces a highly collimated beam of low energy X rays - a beam with 2 to 5 arc minutes of divergence at energies between 1 and 6 keV in less than 5 feet. The X ray beam is generated by electron bombardment of a target from a large area electron gun.

 9. Electron Beam Welding of Gear Wheels by Splitted Beam

  Science.gov (United States)

  Dřímal, Daniel

  2014-06-01

  This contribution deals with the issue of electron beam welding of high-accurate gear wheels composed of a spur gearing and fluted shaft joined with a face weld for automotive industry. Both parts made of the high-strength low-alloy steel are welded in the condition after final machining and heat treatment, performed by case hardening, whereas it is required that the run-out in the critical point of weldment after welding, i. e. after the final operation, would be 0.04 mm max.. In case of common welding procedure, cracks were formed in the weld, initiated by spiking in the weld root. Crack formation was prevented by the use of an interlocking joint with a rounded recess and suitable welding parameters, eliminating crack initiation by spiking in the weld root. Minimisation of the welding distortions was achieved by the application of tack welding with simultaneous splitting of one beam into two parts in the opposite sections of circumferential face weld attained on the principle of a new system of controlled deflection with digital scanning of the beam. This welding procedure assured that the weldment temperature after welding would not be higher than 400 °C. Thus, this procedure allowed achieving the final run-outs in the critical point of gearwheels within the maximum range up to 0.04 mm, which is acceptable for the given application. Accurate optical measurements did not reveal any changes in the teeth dimensions.

 10. Accelerated ion beams for in-beam e-gamma spectroscopy

  NARCIS (Netherlands)

  Dionisio, JS; Vieu, C; Schuck, C; Meunier, R; Ledu, D; Lafoux, A; Lagrange, JM; Pautrat, M; Waast, B; Phillips, WR; Varley, BJ; Durell, JL; Dagnall, PG; Dorning, SJ; Jones, MA; Smith, AG; Bacelar, JCS; Rzaca-Urban, T; Folger, H; Vanhorenbeeck, J; Urban, W

  1998-01-01

  A few accelerated ion beam requirements for in-beam e-gamma spectroscopy are briefly reviewed as well as several features of the MP Tandem accelerator of IPN-Orsay and the accelerated ion-beam transport devices leading to the experimental area of in-beam e-gamma spectroscopy. In particular, the main

 11. A BEAM PROFILE MONITOR USING THE IONIZATION OF RESIDUAL-GAS IN THE BEAM PIPE

  NARCIS (Netherlands)

  SCHIPPERS, JM; KIEWIET, HH; ZIJLSTA, J

  1991-01-01

  A beam profile monitor for high energy beams, which has no intercepting parts in the beam pipe, is described. It makes use of the ionization of the residual gas, which is still present in the vacuum chamber of the beam guiding system. The detection of the ionization products is performed with microc

 12. Beam Propagation Factor and Generation of Cosh-squared-Gaussian Beams

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  ZHU Kaicheng; TANG Huiqin; ZHU Zhenhe

  2001-01-01

  A new light beam termed as a cosh-squared-Gaussian beam (ChSGB) which may be one of solutions of the paraxial wave equation for propagation in complex optical systems has been introduced. Their beam propagation factor (M2-factor) is derived and schemes to generate this light beams are proposed.

 13. A new luminescence beam profile monitor for intense proton and heavy ion beams

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Tsang,T.; Bellavia, S.; Connolly, R.; Gassner, D.; Makdisi, Y.; Russo, T.; Thieberger, P.; Trbojevic, D.; Zelenski, A.

  2008-10-01

  A new luminescence beam profile monitor is realized in the polarized hydrogen gas jet target at the Relativistic Heavy Ion Collider (RHIC) facility. In addition to the spin polarization of the proton beam being routinely measured by the hydrogen gas jet, the luminescence produced by beam-hydrogen excitation leads to a strong Balmer series lines emission. A selected hydrogen Balmer line is spectrally filtered and imaged to produce the transverse RHIC proton beam shape with unprecedented details on the RHIC beam profile. Alternatively, when the passage of the high energy RHIC gold ion beam excited only the residual gas molecules in the beam path, sufficient ion beam induced luminescence is produced and the transverse gold ion beam profile is obtained. The measured transverse beam sizes and the calculated emittances provide an independent confirmation of the RHIC beam characteristics and to verify the emittance conservation along the RHIC accelerator. This optical beam diagnostic technique by making use of the beam induced fluorescence from injected or residual gas offers a truly noninvasive particle beam characterization, and provides a visual observation of proton and heavy ion beams. Combined with a longitudinal bunch measurement system, a 3-dimensional spatial particle beam profile can be reconstructed tomographically.

 14. Development of beam flattening system using non-linear beam optics at J-PARC/JSNS

  International Nuclear Information System (INIS)

  As increasing in the beam power, the damage of the target becomes serious. Especially for a target for high power short pulse spallation neutron source, the damage due to the proton beam on the target vessel for liquid metal target such as mercury is reported to be proportional of 4th power of the peak intensity of the proton beam. Reduction of the peak intensity is important for the beam injection system. At the JSNS, beam profile can be described by the clear Gaussian functions. To reduce peak intensity, we have developed a beam transport system by non-linear beam optics using octupole magnets. (author)

 15. Beam-optics study of the gantry beam delivery system for light-ion cancer therapy

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Pavlovic, M. [Gesellschaft fuer Schwerionenforschung mbH, Darmstadt (Germany)

  1997-11-11

  Beams of light ions (Z=1-8) have favourable physical and biological properties for their use in radiotherapy. Their advantages are best pronounced if the beam is delivered in a tumour-shape conformed way. The highest degree of conformity could be achieved by combination of a rotating gantry with an active pencil-beam scanning. Ion-optics considerations on such a gantry beam delivery system for light-ion cancer therapy are presented. A low-angle magnetic beam scanning in two perpendicular directions is included in the beam transport system of the gantry. The optical properties of the beam transport system are discussed. (orig.). 29 refs.

 16. Beam Emittance Measurement with Laser Wire Scanners in the ILC Beam Delivery System

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Agapov, I.; /CERN; Blair, G.A.; /Royal Holloway, U. of London; Woodley, M.; /SLAC

  2008-02-01

  Accurate measurement of the beam phase-space is essential for the next generation of electron accelerators. A scheme for beam optics optimization and beam matrix reconstruction algorithms for the diagnostics section of the beam delivery system of the International Linear Collider based on laser-wire beam profile monitors are discussed. Possible modes of operation of the laser-wire system together with their corresponding performance are presented. Based on these results, prospects for reconstructing the ILC beam emittance from representative laser-wire beam size measurements are evaluated.

 17. A computer algorithm for automatic beam steering

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Drennan, E.

  1992-06-01

  Beam steering is done by modifying the current in a trim or bending magnet. If the current change is the right amount the beam can be made to bend in such a manner that it will hit a swic or BPM downstream from the magnet at a predetermined set point. Although both bending magnets and trim magnets can be used to modify beam angle, beam steering is usually done with trim magnets. This is so because, during beam steering the beam angle is usually modified only by a small amount which can be easily achieved with a trim magnet. Thus in this note, all steering magnets will be assumed to be trim magnets. There are two ways of monitoring beam position. One way is done using a BPM and the other is done using a swic. For simplicity, beam position monitoring in this paper will be referred to being done with a swic. Beam steering can be done manually by changing the current through a trim magnet and monitoring the position of the beam downstream from the magnet with a swic. Alternatively the beam can be positioned automatically using a computer which periodically updates the current through a specific number of trim magnets. The purpose of this note is to describe the steps involved in coming up with such a computer program. There are two main aspects to automatic beam steering. First a relationship between the beam position and the bending magnet is needed. Secondly a beamline setup of swics and trim magnets has to be chosen that will position the beam according to the desired specifications. A simple example will be looked at that will show that once a mathematical relationship between the needed change of the beam position on a swic and the change in trim currents is established, a computer could be programmed to calculate and update the trim currents.

 18. The ATLAS Diamond Beam Monitor

  CERN Document Server

  Schaefer, Douglas; The ATLAS collaboration

  2015-01-01

  After the first three years of the LHC running the ATLAS experiment extracted it's pixel detector system to refurbish and re-position the optical readout drivers and install a new barrel layer of pixels. The experiment has also taken advantage of this access to also install a set of beam monitoring telescopes with pixel sensors, four each in the forward and backward regions. These telescopes were assembled based on chemical vapour deposited (CVD) diamond sensors to survive in this high radiation environment without needing extensive cooling. This talk will describe the lessons learned in construction and commissioning of the ATLAS x Diamond Beam Monitor (DBM). We will show results from the construction quality assurance tests, commissioning performance, including results from cosmic ray running in early 2015 and also expected first results from LHC run 2 collisions.

 19. Test-beam with Python

  CERN Document Server

  CERN. Geneva

  2016-01-01

  The talk will show the current implementation of the software tool developed by Silab (Bonn) and Oxford University to analyze test beam data with Mimosa telescope. Data collected from the telescope are merged with hits recorded on pixel detectors with a FE-I4 chips, the official read-out chip of the Atlas Pixel Detector. The software tool used to collect data, pyBAR, is developed with Python as well. The test-beam analysis tool parses the data-sets, recreates the tracks, aligns the telescope planes and allows to investigate the detectors spatial properties with high resolution. This has just allowed to study the properties of brand new devices that stand as possible candidate to replace the current pixel detector in Atlas.

 20. Industrial Products for Beam Instrumentation

  CERN Document Server

  Schmickler, Hermann

  2001-01-01

  In various branches of high technology industry there has been considerable progress in the past years which could be used for beam instrumentation. The subject will be introduced by two short demonstrations: a demonstration of modern audio electronics with 24bit-96kHz ADC, digital signal electronics and application programs under windows on a PC, which allow to change the parameters of the signal treatment. Potential applications are data monitoring at constant sampling frequency, orbit feedbacks (including high power audio amplifiers), noise reduction on beam current transformers... digital treatment of video signals webcams, frame grabbers, CCD-data via USB, all one needs for image acquisitions, in particular interesting for profile measurements. These introductory demonstrations will not last longer than 30 minutes. The remaining time will be used to pass through the audience collecting information into a two dimensional table, which shall contain as row index the accelerator and as column index the t...

 1. Center for Beam Physics, 1993

  International Nuclear Information System (INIS)

  The Center for Beam Physics is a multi-disciplinary research and development unit in the Accelerator and Fusion Research Division at Lawrence Berkeley Laboratory. At the heart of the Center's mission is the fundamental quest for mechanisms of acceleration, radiation and focusing of energy. Dedicated to exploring the frontiers of the physics of (and with) particle and photon beams, its primary mission is to promote the science and technology of the production, manipulation, storage and control systems of charged particles and photons. The Center serves this mission via conceptual studies, theoretical and experimental research, design and development, institutional project involvement, external collaborations, association with industry and technology transfer. This roster provides a glimpse at the scientists, engineers, technical support, students, and administrative staff that make up this team and a flavor of their multifaceted activities during 1993

 2. Focusing of truncated Gaussian beams

  Science.gov (United States)

  Horváth, Zoltán L.; Bor, Zsolt

  2003-07-01

  It is shown that the focusing of truncated Gaussian beams can be treated by the same manner as uniform spherical waves, i.e., the diffraction integral can be expressed by the Lommel functions, which offers a very efficient way for the calculation of the three-dimensional light distribution near focus. All the expressions for the uniform spherical waves hold good for Gaussian beams if the first variable in the Lommel functions is extended to the complex domain. The intensity distribution depending on the Fresnel number and the truncation coefficient is calculated. The location of the first few minima and maxima of the intensity in focal plane is given for different values of the truncation coefficient. The phase behavior depending on the truncation coefficient is studied.

 3. Materials Science with Ion Beams

  CERN Document Server

  Bernas, Harry

  2010-01-01

  This book introduces materials scientists and designers, physicists and chemists to the properties of materials that can be modified by ion irradiation or implantation. These techniques can help design new materials or to test modified properties; novel applications already show that ion-beam techniques are complementary to others, yielding previously unattainable properties. Also, ion-beam interactions modify materials at the nanoscale, avoiding the often detrimental results of lithographic or chemical techniques. Here, the effects are related to better-known quasi-equilibrium thermodynamics, and the consequences to materials are discussed with concepts that are familiar to materials science. Examples addressed concern semiconductor physics, crystal and nanocluster growth, optics, magnetism, and applications to geology and biology.

 4. Neutron beam testing of triblades

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Michalak, Sarah E [Los Alamos National Laboratory; Du Bois, Andrew J [Los Alamos National Laboratory; Storlie, Curtis B [Los Alamos National Laboratory; Rust, William N [Los Alamos National Laboratory; Du Bois, David H [Los Alamos National Laboratory; Modl, David G [Los Alamos National Laboratory; Quinn, Heather M [Los Alamos National Laboratory; Blanchard, Sean P [Los Alamos National Laboratory; Manuzzato, Andrea [UNIV DEGLI STUDI DI PADOVA ITALY

  2010-12-16

  Four IBM Triblades were tested in the Irradiation of Chips and Electronics facility at the Los Alamos Neutron Science Center. Triblades include two dual-core Opteron processors and four PowerXCell 8i (Cell) processors. The Triblades were tested in their field configuration while running different applications, with the beam aimed at the Cell processor or the Opteron running the application. Testing focused on the Cell processors, which were tested while running five different applications and an idle condition. While neither application nor Triblade was statistically important in predicting the hazard rate, the hazard rate when the beam was aimed at the Opterons was significantly higher than when it was aimed at the Cell processors. In addition, four Cell blades (one in each Triblade) suffered voltage shorts, leading to their inoperability. The hardware tested is the same as that in the Roadrunner supercomputer.

 5. Beam diagnostics in the CIRFEL

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Krishnaswamy, J.; Lehrman, I.S.; Hartley, R. [Northrop Grumman Advanced Technology and Development Center, Princeton, NJ (United States)] [and others

  1995-12-31

  The CIRFEL system has been operating with electron energies in the range of 11 to 12 MeV and RF pulse length of 3 to 4 {mu}secs. The electrons produced by a Magnesium photocathode illuminated by a 261nm mode locked laser are accelerated in the RF gun, and further boosted in energy by a booster section downstream of the RIF gun. The electrons are energy selected in the bending section before insertion into a permanent magnet wiggler. We describe several recent diagnostic measurements carried out on the CIRFEL system: emittance measurements in two different sections of the beam line, energy and energy spread measurements, and jitter characteristics of the photo cathode drive laser as well as the electron beam energy.

 6. Plane waves as tractor beams

  Science.gov (United States)

  Forgács, Péter; Lukács, Árpád; Romańczukiewicz, Tomasz

  2013-12-01

  It is shown that in a large class of systems, plane waves act as tractor beams: i.e., an incident plane wave can exert a pulling force on the scatterer. The underlying physical mechanism for the pulling force is due to the sufficiently strong scattering of the incoming wave into another mode carrying more momentum, in which case excess momentum is created behind the scatterer. This tractor beam or negative radiation pressure (NRP) effect, is found to be generic in systems with multiple scattering channels. In a birefringent medium, electromagnetic plane waves incident on a thin plate exert NRP of the same order of magnitude as optical radiation pressure, while in artificial dielectrics (metamaterials), the magnitude of NRP can even be macroscopic. In two dimensions, we study various scattering situations on vortices, and NRP is shown to occur by the scattering of heavy baryons into light leptons off cosmic strings, and by neutron scattering off vortices in the XY model.

 7. Plane waves as tractor beams

  CERN Document Server

  Forgács, Péter; Romańczukiewicz, Tomasz

  2013-01-01

  It is shown that in a large class of systems plane waves can act as tractor beams: i.e., an incident plane wave can exert a pulling force on the scatterer. The underlying physical mechanism for the pulling force is due to the sufficiently strong scattering of the incoming wave into another mode having a larger wave number, in which case excess momentum is created behind the scatterer. Such a tractor beam or negative radiation pressure effect arises naturally in systems where the coupling between the scattering channels is due to Aharonov-Bohm (AB) gauge potentials. It is demonstrated that this effect is also present if the AB potential is an induced, ("artificial") gauge potential such as the one found in J. March-Russell, J. Preskill, F. Wilczek, Phys. Rev. Lett. 58 2567 (1992).

 8. Beam intensity upgrade at Fermilab

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Marchionni, A.; /Fermilab

  2006-07-01

  The performance of the Fermilab proton accelerator complex is reviewed. The coming into operation of the NuMI neutrino line and the implementation of slip-stacking to increase the anti-proton production rate has pushed the total beam intensity in the Main Injector up to {approx} 3 x 10{sup 13} protons/pulse. A maximum beam power of 270 kW has been delivered on the NuMI target during the first year of operation. A plan is in place to increase it to 350 kW, in parallel with the operation of the Collider program. As more machines of the Fermilab complex become available with the termination of the Collider operation, a set of upgrades are being planned to reach first 700 kW and then 1.2 MW by reducing the Main Injector cycle time and by implementing proton stacking.

 9. Center for Beam Physics, 1993

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  1994-05-01

  The Center for Beam Physics is a multi-disciplinary research and development unit in the Accelerator and Fusion Research Division at Lawrence Berkeley Laboratory. At the heart of the Center`s mission is the fundamental quest for mechanisms of acceleration, radiation and focusing of energy. Dedicated to exploring the frontiers of the physics of (and with) particle and photon beams, its primary mission is to promote the science and technology of the production, manipulation, storage and control systems of charged particles and photons. The Center serves this mission via conceptual studies, theoretical and experimental research, design and development, institutional project involvement, external collaborations, association with industry and technology transfer. This roster provides a glimpse at the scientists, engineers, technical support, students, and administrative staff that make up this team and a flavor of their multifaceted activities during 1993.

 10. Ion beam sputter implantation method

  International Nuclear Information System (INIS)

  By means of ion beam atomizing or sputtering an integrally composed coating, the composition of which continuously changes from 100% of the substrate to 100% of the coating, can be surfaced on a substrate (e.g. molten quartz on plastic lenses). In order to do this in the facility there is directed a primary beam of accelerated noble gas ions on a target from the group of the following materials: SiO2, Al2O3, Corning Glass 7070, Corning Glass 7740 or borosilicate glass. The particles leaving the target are directed on the substrate by means of an acceleration potential of up to 10 KV. There may, however, be coated also metal layers (Ni, Co) on a mylar film resulting in a semireflecting metal film. (RW)

 11. Beam-time for biology

  CERN Multimedia

  Jordan Juras

  2010-01-01

  There's no question that playing with mercury or handling radioactive cadmium with your bare hands is a risky business. But understanding how these and other toxic metals interact with biomolecules within the body is a challenging feat; one for which the ISOLDE IS488 collaboration hopes to provide valuable insight.   General view of the ISOLDE experimental area. Unlike most of the facilities at CERN's accelerator complex, ISOLDE is not targeted mainly at particle physics. Rather, it produces radioactive nuclei during proton bombardment to study, among other things, physical and biological chemistry. At ISOLDE, the 1.4 GeV proton beam of the PS Booster (an early stage in CERN's accelerator complex) produces nuclear reactions in a thick target, creating a large variety of radioactive nuclei, which are mass-separated for use in experiments. In the case of the IS488 collaboration, the ion beam is directed into ice. "We implant radioactive metal ions into ice", explains Monika Stac...

 12. Center for Beam Physics papers

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Sessler, A.M. [ed.

  1996-06-01

  Six papers are included in this collection. They cover: a second interaction region for gamma-gamma, gamma-electron and electron- electron collisions; constraints on laser-driven accelerators for a high-energy linear collider; progress on the design of a high luminosity muon-muon collider; RF power source development at the RTA test facility; sensitivity studies of crystalline beams; and single bunch collective effects in muon colliders.

 13. Physics with polarized electron beams

  International Nuclear Information System (INIS)

  As a distinct field, elementary particle physics is now approximately forty years old. In all that time, only a few of the thousands of experiments that have been performed have made use of spin polarized particle beams. There are two reasons for this lack of interest. The first is that spin polarized beams are difficult to produce, accelerate, and transport. The second reason is that any physical process that can occur during the collision of a polarized particle with another (polarized or not) can also occur during the collision of unpolarized particles. One might ask then, why has any effort been expended on the subject? The answer, at least in the case of polarized electron beams, is that electron accelerators and storage rings have in recent years achieved sufficient energy to begin to probe the weak interaction directly. The weak interaction distinguishes between left- and right-handed fermionic currents. Left-handed particles interact in a fundamentally different way than their right-handed counterparts. If the experimenter wishes to explore or exploit this difference, he (or she) must either prepare the spin state of the incident particles or analyze the spin state of outgoing particles. For reasons, of generality and improved statistical precision, the former is usually preferable to the latter. The first of these lectures will review some of the techniques necessary for the production, transport, and monitoring of polarized electron (or positron) beams. The second lecture will survey some of the physics possibilities of polarized electron--positron collisions. 33 refs., 26 figs., 5 tabs

 14. Quantum Teleportation and Beam Splitting

  OpenAIRE

  Fichtner, Karl-Heinz; Ohya, Masanori

  2000-01-01

  Following the previous paper in which quantum teleportation is rig orously discussed with coherent entangled states given by beam splittings, we further discuss two types of models, perfect teleportation model and non-perfect teleportation model, in general scheme. Then the difference among several models, i.e., the perfect models and the non-perfect models, is studied. Our teleportation models are constructed by means of coherent states in some Fock space with counting measures, so that our ...

 15. Single beam atom sorting machine

  International Nuclear Information System (INIS)

  We create two overlapping one-dimensional optical lattices using a single laser beam, a spatial light modulator and a high numerical aperture lens. These lattices have the potential to trap single atoms, and using the dynamic capabilities of the spatial light modulator may shift and sort atoms to a minimum atom-atom separation of 1.52 μm. We show how a simple feedback circuit can compensate for the spatial light modulator's intensity modulation

 16. LASER BEAM PROPAGATION THROUGH FOG

  OpenAIRE

  Duchet, M; Flocon, B.; Sap, J

  1980-01-01

  The atmosphere is characterized by its molecular absorption coefficient and the fog by the initial radius of droplets which can be drifted by the wind. Absorption and scattering coefficients of droplets are calculated by the MIE's theory from their radius and complex index. In the laser beam, droplets are partially vaporized (we neglect thermal conductivity). Propagation equations are solved by numerical means giving steady state in a first slice of atmosphere and by incremental process in th...

 17. Coherence matrix of plasmonic beams

  DEFF Research Database (Denmark)

  Novitsky, Andrey; Lavrinenko, Andrei

  2013-01-01

  We consider monochromatic electromagnetic beams of surface plasmon-polaritons created at interfaces between dielectric media and metals. We theoretically study non-coherent superpositions of elementary surface waves and discuss their spectral degree of polarization, Stokes parameters, and the for...... of the spectral coherence matrix. We compare the polarization properties of the surface plasmonspolaritons as three-dimensional and two-dimensional fields concluding that the latter is superior....

 18. [Prostate cancer external beam radiotherapy].

  Science.gov (United States)

  de Crevoisier, R; Pommier, P; Latorzeff, I; Chapet, O; Chauvet, B; Hennequin, C

  2016-09-01

  The prostate external beam radiotherapy techniques are described, when irradiating the prostate or after prostatectomy, with and without pelvic lymph nodes. The following parts are presented: indications of radiotherapy, total dose and fractionation, planning CT image acquisition, volume of interest delineation (target volumes and organs at risk) and margins, Intensity modulated radiotherapy planning and corresponding dose-volume constraints, and finally Image guided radiotherapy. PMID:27516051

 19. Electron beam gaseous pollutants treatment

  International Nuclear Information System (INIS)

  Emission of gaseous pollutants, mostly during combustion of fossil fuels, creates a threat to the environment. New, economical technologies are needed for flue gas treatment. A physico-chemical basis of the process using electron beam for the simultaneous removal of sulfur and nitrogen oxides and volatile organic compounds are presented in this report. Development of the process and its upscaling has been discussed. (author)

 20. Experimental demonstration of beam-beam compensation by Tevatron electron lenses and prospects for the LHC

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Shiltsev, V.; Alexahin, Y.; Kamerdzhiev, V.; Kuznetsov, G.; Zhang, X.L.; /Fermilab; Bishofberger, K.; /Los Alamos

  2007-06-01

  Electromagnetic long-range and head-on interactions of high intensity proton and antiproton beams are significant sources of beam loss and lifetime limitations in the Tevatron Collider Run II (2001-present). We present observations of the beam-beam phenomena in the Tevatron and results of relevant beam studies. We analyze the data and various methods employed in high energy physics (HEP) operation, predict the performance for planned luminosity upgrades and discuss ways to improve it.

 1. Repositioning and steering laser beam power via coherent combination of multiple Airy beams.

  Science.gov (United States)

  Zhang, Ze; Ye, Zhuoyi; Song, Daohong; Zhang, Peng; Chen, Zhigang

  2013-12-10

  We study numerically and experimentally laser coherent combination (LCC) with multiple one- or two-dimensional Airy beams. It is shown that the method of LCC using Airy beams leads to a higher combining efficiency and a better feature of propagation than that using conventional Gaussian beams. Based on such coherent Airy beams combination, we propose a laser steering approach that could achieve large-angle beam steering (over 0.6°) without the need of using any mechanical steering component.

 2. Impact of beam-beam effects on precision luminosity measurements at the ILC

  CERN Document Server

  Rimbault, C; Mönig, K; Schulte, D

  2007-01-01

  In this paper, the impact of beam-beam effects on the precision luminosity measurement at the International Linear Collider is investigated quantitatively for the first time. GUINEA-PIG, a beam-beam interaction simulation tool, is adapted to treat the space charge effects affecting the Bhabha events used in this measurement. The biases due to the resulting changes in kinematics are evaluated for different center-of-mass energies and beam parameters.

 3. Preliminary Experimental Study of Ion Beam Extraction of EAST Neutral Beam Injector

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  XU Yong-Jian; HU Chun-Dong; LIU Sheng; XIE Ya-Hong; LIANG Li-Zhen; JIANG Cai-Chao

  2012-01-01

  Neutral beam injection is recognized as one of the most effective means for plasma heating.The preliminary data of ion beam extraction is obtained on the EAST neutral beam injector test-stand.Beam extraction from the ion source of EAST-NBI is verified by measuring the beam current with a Faraday cup and by analyzing the results obtained by means of water calorimetric measurement on the temperature rises of water cooling the accelerator electrodes.

 4. Ion beam analysis fundamentals and applications

  CERN Document Server

  Nastasi, Michael; Wang, Yongqiang

  2015-01-01

  Ion Beam Analysis: Fundamentals and Applications explains the basic characteristics of ion beams as applied to the analysis of materials, as well as ion beam analysis (IBA) of art/archaeological objects. It focuses on the fundamentals and applications of ion beam methods of materials characterization.The book explains how ions interact with solids and describes what information can be gained. It starts by covering the fundamentals of ion beam analysis, including kinematics, ion stopping, Rutherford backscattering, channeling, elastic recoil detection, particle induced x-ray emission, and nucle

 5. Polychromatic and rotating beams of light

  International Nuclear Information System (INIS)

  Beams of light with rotating polarization or mode patterns can be viewed as superpositions of components with a well-defined angular momentum ℎm per photon, each having a frequency shift m times the rotation frequency. Such beams can also be created after passing a monochromatic beam through rotating optical elements. We discuss the properties of the angular momentum of such beams, both for a rotating polarization and a rotating amplitude pattern. We also consider beams where the polarization is not uniform

 6. Beam combining of quantum cascade laser arrays.

  Science.gov (United States)

  Lee, Benjamin G; Kansky, Jan; Goyal, Anish K; Pflügl, Christian; Diehl, Laurent; Belkin, Mikhail A; Sanchez, Antonio; Capasso, Federico A

  2009-08-31

  Wavelength beam combining was used to co-propagate beams from 28 elements in an array of distributed-feedback quantum cascade lasers (DFB-QCLs). The beam-quality product of the array, defined as the product of near-field spot size and far-field divergence for the entire array, was improved by a factor of 21 by using wavelength beam combining. To demonstrate the applicability of wavelength beam combined DFB-QCL arrays for remote sensing, we obtained the absorption spectrum of isopropanol at a distance of 6 m from the laser array.

 7. Development of high current electron beam generator

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Lee, Byeong Cheol; Lee, Jong Min; Kim, Sun Kook [and others

  1997-05-01

  A high-current electron beam generator has been developed. The energy and the average current of the electron beam are 2 MeV and 50 mA, respectively. The electron beam generator is composed of an electron gun, RF acceleration cavities, a 260-kW RF generator, electron beam optics components, and control system, etc. The electron beam generator will be used for the development of a millimeter-wave free-electron laser and a high average power infrared free-electron laser. The machine will also be used as a user facility in nuclear industry, environment industry, semiconductor industry, chemical industry, etc. (author). 15 tabs., 85 figs.

 8. LHC beam instrumentation detectors and acquisition systems

  International Nuclear Information System (INIS)

  An overview of some of the detectors and acquisition systems being developed for measuring and controlling beam parameters in the LHC. The two largest systems concern the measurement of beam position, with over 1000 monitors, and beam loss, with over 3000 monitors. For the beam position system a novel wide band time normaliser has been developed to allow bunch-by-bunch 40MHz acquisitions with a dynamic range greater than 30dB and an overall linearity of better than 1%. Also mentioned will be the acquisition system for the fast beam current transformers and the development of CdTe detectors for luminosity monitoring. [author

 9. OAM beams from incomplete computer generated holograms

  CERN Document Server

  Zambale, Niña Angelica F; Hermosa, Nathaniel

  2016-01-01

  In this letter we show that optical beams with orbital angular momentum (OAM) can be generated even with incomplete computer generated holograms (CGH). These holograms are made such that random portions of it do not contain any information. We observe that although the beams produced with these holograms are less intense, these beams maintain their shape and that their topological charges are not affected. Furthermore, we show that superposition of two or more beams can be created using separate incomplete CGHs interspersed together. Our result is significant especially since most method to generate beams with OAM for various applications rely on pixelated devices or optical elements with imperfections.

 10. Theoretical and Experimental Beam Plasma Physics (TEBPP)

  Science.gov (United States)

  Roberts, B.

  1986-01-01

  The theoretical and experimental beam plasma physics (TEBPP) consists of a package of five instruments to measure electric and magnetic fields, plasma density and temperature, neutral density, photometric emissions, and energetic particle spectra during firings of the particle injector (SEPAC) electron beam. The package is developed on a maneuverable boom (or RMS) and is used to measure beam characteristics and induced perturbations field ( 10 m) and mid field ( 10 m to 100 m) along the electron beam. The TEBPP package will be designed to investigate induced oscillations and induced electromagnetic mode waves, neutral and ion density and temperature effects, and beam characteristics as a function of axial distance.

 11. Electron Beam Curing of Advanced Composites

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  2000-01-01

  The fundamental concept of electron beam method and the application in cure of composites are elaborated in this paper. The components of electron beam curing system are introduced. The mechanisms of interaction between electron beam and polymer matrix composites are presented. Recent studies reported including work of authors themselves on electron beam curing of composites are also discussed. Moreover, the authors believe that it is necessary to do the basic research about understanding how electron beam affects cured network and the mechanical/physical properties of the composites, for establishing a quantitative or semi-quantitative formulation.

 12. Space-variant polarized Airy beam

  CERN Document Server

  Chen, Hao

  2015-01-01

  We experimentally generate an Airy beam with polarization structure while keeping its original amplitude and phase profile intact. This class of Airy beam preserves the acceleration properties. By monitoring their initial polarization structure we have provided insight concerning the self-healing mechanism of Airy beams. We investigate both theoretically and experimentally the self-healing polarization properties of the space-variant polarized Airy beams. Amplitude as well as the polarization structure tends to reform during propagation in spite of the severe truncation of the beam by finite apertures.

 13. Fresnel diffraction patterns as accelerating beams

  CERN Document Server

  Zhang, Yiqi; Zheng, Huaibin; Wu, Zhenkun; Li, Yuanyuan; Lu, Keqing; Zhang, Yanpeng

  2013-01-01

  We demonstrate that beams originating from Fresnel diffraction patterns are self-accelerating in free space. In addition to accelerating and self-healing, they also exhibit parabolic deceleration property, which is in stark contrast to other accelerating beams. We find that the trajectory of Fresnel paraxial accelerating beams is similar to that of nonparaxial Weber beams. Decelerating and accelerating regions are separated by a critical propagation distance, at which no acceleration is present. During deceleration, the Fresnel diffraction beams undergo self-smoothing, in which oscillations of the diffracted waves gradually focus and smooth out at the critical distance.

 14. Beam energy online measurement of BEPCII LINAC

  CERN Document Server

  Wang, Shao-Zhe; Chi, Yun-Long

  2015-01-01

  This paper describes beam energy online measurement of BEPCII linac, presents the calculation formula and some of the results. The method mentioned here measures the beam energy by acquiring beam positions in the horizontal direction with three beam position monitors (BPM) eliminating the effect of orbit fluctuation, which is much better than the one using the single BPM. The error analysis indicates that this online measurement has further potential usage such as a part of beam energy feedback system. The reliability of this method is also discussed and demonstrated in the end of this paper.

 15. Multi-beam laser altimeter

  Science.gov (United States)

  Bufton, Jack L.; Harding, David J.; Ramos-Izquierdo, Luis

  1993-01-01

  Laser altimetry provides a high-resolution, high-accuracy method for measurement of the elevation and horizontal variability of Earth-surface topography. The basis of the measurement is the timing of the round-trip propagation of short-duration pulses of laser radiation between a spacecraft and the Earth's surface. Vertical resolution of the altimetry measurement is determined primarily by laser pulsewidth, surface-induced spreading in time of the reflected pulse, and the timing precision of the altimeter electronics. With conventional gain-switched pulses from solid-state lasers and sub-nsec resolution electronics, sub-meter vertical range resolution is possible from orbital attitudes of several hundred kilometers. Horizontal resolution is a function of laser beam footprint size at the surface and the spacing between successive laser pulses. Laser divergence angle and altimeter platform height above the surface determine the laser footprint size at the surface, while laser pulse repetition-rate, laser transmitter beam configuration, and altimeter platform velocity determine the space between successive laser pulses. Multiple laser transitters in a singlaltimeter instrument provide across-track and along-track coverage that can be used to construct a range image of the Earth's surface. Other aspects of the multi-beam laser altimeter are discussed.

 16. A better beam for ISOLDE

  CERN Multimedia

  2007-01-01

  ISCOOL, the RFQ Cooler and Buncher, recently installed at ISOLDE, heralds a new generation of beam quality. Jérôme Sarret working on the alignment of ISCOOL, ISOLDE’s new RFQ Cooler and Buncher.As any good chef knows, the secret to a good dish lies in the quality of its ingredients. And at ISOLDE, unlocking the juiciest secrets of the nucleus needs a high-quality beam. One recently installed device, the RFQ Cooler and Buncher (RFQCB), will enhance the emittance and bunching properties of the ion beam, giving ISOLDE’s experiments a better shot at teasing out the properties of exotic nuclei. The device, originally conceived in a PhD thesis by Ivan Podadera, was installed and commissioned over the past few weeks by the AB-ATB-IF, AB-OP and PH-IS groups. At ISOLDE, radioactive nuclides are produced in thick high-temperature targets and the RFQ cooler will use a buffer gas, segmented cylinder and RF quadrupole to slow the ions, del...

 17. Multi beam laser target illumination

  International Nuclear Information System (INIS)

  In order to compress matter to high densities by the application of intense pulses of laser energy it is necessary for the implosion of the target to be both stable and spherical. This imposes certain constraints on the uniformity of illumination of the target, and, this in turn places requirements on the illuminating optics and the laser beam quality. This report discusses the uniformity of illumination of a spherical target as provided by a variety of optical systems and for different numbers of laser beams and beam profiles. The results are compared with similar conclusions obtained by other workers. An alternative presentation of the calculations is given which is believed to be a more realistic estimate of the uniformity. Comments are made on the approximations that have been assumed and the results likely to be obtained from the full treatment are discussed. The effects of this non-uniform illumination on the target implosion are considered using the linear theory of the Rayleigh-Taylor instability. Finally, comments are made on other factors of a more practical nature which also govern the final choice of illumination system and the scope of experiments made possible by such a system. (author)

 18. Steady state neutral beam injector

  International Nuclear Information System (INIS)

  Learning from operational reliability of neutral beam injectors in particular and various heating schemes including RF in general on TFTR, JET, JT-60, it has become clear that neutral beam injectors may find a greater role assigned to them for maintaining the plasma in steady state devices under construction. Many technological solutions, integrated in the present day generation of injectors have given rise to capability of producing multimegawatt power at many tens of kV. They have already operated for integrated time >105 S without deterioration in the performance. However, a new generation of injectors for steady state devices have to address to some basic issues. They stem from material erosion under particle bombardment, heat transfer > 10 MW/m2, frequent regeneration of cryopanels, inertial power supplies, data acquisition and control of large volume of data. Some of these engineering issues have been addressed to in the proposed neutral beam injector for SST-1 at our institute; the remaining shall have to wait for the inputs of the database generated from the actual experience with steady state injectors. (author)

 19. Enhancing the accelerated beam current in the booster synchrotron by optimizing the transport line beam propagation

  Indian Academy of Sciences (India)

  Saini R S; Tyagi Y; Ghodke A D; Puntambekar T A

  2016-04-01

  In this paper, we present the results of transverse beam emittance and twiss parameter measurement of an electron beam, delivered by a 20 MeV microtron which is used as a pre-injector system for a booster synchrotron in the Indus Accelerator Facility at RRCAT Indore. Based on these measured beam parameters, beam optics of a transport line was optimized and its results are alsodiscussed in this paper. This beam transport line is used to transport the electron beam from the 20MeV microtron to the booster synchrotron. The booster synchrotron works as a main injector for Indus-1 and Indus-2 synchrotron radiation facilities. To optimize the beam optics of a transport linefor proper beam transmission through the line as well as to match the beam twiss parameters at the beam injection point of another accelerator, it is necessary to know the transverse beam emittance and twiss parameters of the beam coming from the first one. A MATLAB-based GUI program has been developed to calculate the beam emittance and twiss parameters, using quadrupole scanmethod. The measured parameters have been used for beam transport line optimization and twiss parameters matching at booster injection point. After this optimization, an enhancement of ∼50% beam current has been observed in the booster synchrotron.

 20. Low energy beam transport system developments

  Science.gov (United States)

  Dudnikov, V.; Han, B.; Stockli, M.; Welton, R.; Dudnikova, G.

  2015-04-01

  For high brightness beam production it is important to preserve the brightness in the low energy beam transport system (LEBT) used to transport and match the ion beams to the next stage of acceleration, usually an RFQ. While electrostatic focusing can be problematic for high current beam transport, reliable electrostatic LEBT operation has been demonstrated with H- beams up to 60 mA. Now, however, it is commonly accepted that an optimal LEBT for high current accelerator applications consists of focusing solenoids with space charge compensation. Two-solenoid LEBTs are successfully used for high current (>100 mA) proton beam transport. Preservation of low emittances (~0.15 π mm-mrad) requires the addition of a heavy gas (Xe, Kr), which causes ~5% of proton loss in a 1 m long LEBT. Similar Xe densities would be required to preserve low emittances of H- beams, but such gas densities cause unacceptably high H- beam losses. A short LEBT with only one short solenoid, movable for RFQ matching, can be used for reduced negative ion stripping. A strong electrostatic-focusing LEBT has been successfully adopted for transport of high current H- beams in the SNS Front End. Some modifications of such electrostatic LEBTs are expected to improve the reliable transport of intense positive and negative ion beams without greatly degrading their low emittances. We concentrate on processes that determine the beam brightness degradation and on their prevention. Proposed improvements to the SNS electrostatic LEBT are discussed.

 1. Underdense plasma lenses for focusing particle beams

  International Nuclear Information System (INIS)

  Plasma lenses are of interest for providing ultra-strong focusing of particle beams in order to enhance the luminosity of a high-energy linear collider. Previous work has explored the selfpinch of e+ or e- beams as they pass through an overdense slab of passive plasma (i.e., plasma density much greater than the beam density). Here the authors examine the focusing of beams in an underdense plasma through physical and particle simulation models. In this regime the plasma dynamics becomes highly non-linear and differs for e+ and e- beams. For e- beams the plasma electrons are almost completely expelled by the beam's space charge leaving a uniform column of ion charge that provides the focusing force. Compared to the overdense lens, the underdense lens has the advantages that spherical aberrations, longitudinal aberrations, and plasma contribution to background in the detectors are all greatly reduced. 10 refs., 4 figs., 1 tab

 2. Precise formation of geometrically focused ion beams

  International Nuclear Information System (INIS)

  Geometrically focused intense neutral beams for plasma diagnostic consist of many elementary beams formed by a multiaperture ion-optical system and aimed at the focal point. In real conditions, some of the elementary beams may have increased angular divergence and/or deviate from the intended direction, thus diminishing the neutral beam density at the focus. Several improvements to the geometrical focusing are considered in the article including flattening of the plasma profile across the emission surface, using of quasi-Pierce electrodes at the beam periphery, and minimizing the deviation of the electrodes from the spherical form. Application of these measures to the neutral beam Russian diagnostic injector developed in Budker Institute of Nuclear Physics allows an increase of neutral beam current density in the focus by ∼50%

 3. The Gluon Beam Function at Two Loops

  CERN Document Server

  Gaunt, Jonathan; Tackmann, Frank J

  2014-01-01

  The virtuality-dependent beam function is a universal ingredient in the resummation for observables probing the virtuality of incoming partons, including N-jettiness and beam thrust. We compute the gluon beam function at two-loop order. Together with our previous results for the two-loop quark beam function, this completes the full set of virtuality-dependent beam functions at next-to-next-to-leading order (NNLO). Our results are required to account for all collinear ISR effects to the N-jettiness event shape through N^3LL order. We present numerical results for both the quark and gluon beam functions up to NNLO and N^3LL order. Numerically, the NNLO matching corrections are important. They reduce the residual matching scale dependence in the resummed beam function by about a factor of two.

 4. Winding light beams along elliptical helical trajectories

  Science.gov (United States)

  Wen, Yuanhui; Chen, Yujie; Zhang, Yanfeng; Chen, Hui; Yu, Siyuan

  2016-07-01

  Conventional caustic methods in real or Fourier space produced accelerating optical beams only with convex trajectories. We developed a superposition caustic method capable of winding light beams along nonconvex trajectories. We ascertain this method by constructing a one-dimensional (1D) accelerating beam moving along a sinusoidal trajectory, and subsequently extending to two-dimensional (2D) accelerating beams along arbitrarily elliptical helical trajectories. We experimentally implemented the method with a compact and robust integrated optics approach by fabricating micro-optical structures on quartz glass plates to perform the spatial phase and amplitude modulation to the incident light, generating beam trajectories highly consistent with prediction. The theoretical and implementation methods can in principle be extended to the construction of accelerating beams with a wide variety of nonconvex trajectories, thereby opening up a route of manipulating light beams for fundamental research and practical applications.

 5. Rotational Capacity of Reinforced Concrete Beams

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ulfkjær, J. P.; Henriksen, M. S.; Brincker, Rune;

  1995-01-01

  The European Structural Integrity Society-Technical Committee 9, has initiated a Round Robin on 'Scale Effects and Transitional Failure Phenomena of Reinforced Concrete Beams in Flexure'. In Denmark, Aalborg University is participating. The programme for Aalborg University involves an experimental...... programme where 120 reinforced concrete beams, 54 plain concrete beams and 324 concrete cylinders are tested. For the reinforced concrete beams four different parar meters are varied. The slenderness is 6, 12 and 18, the beam depth is 100 mm, 200 mm and 400 mm giving nine different geometries, five...... reinforcement ratios between 0.14% and 1.57%, and the concrete has a compressive strength of approximately 60 MPa or 90 MPa. The beams are tested in threepoint bending in a servo controlled materials testing system specially designed for the wide range of geometries The casting of the beams is finished. The...

 6. Particle beam injector system and method

  Science.gov (United States)

  Guethlein, Gary

  2013-06-18

  Methods and devices enable coupling of a charged particle beam to a radio frequency quadrupole accelerator. Coupling of the charged particle beam is accomplished, at least in-part, by relying on of sensitivity of the input phase space acceptance of the radio frequency quadrupole to the angle of the input charged particle beam. A first electric field across a beam deflector deflects the particle beam at an angle that is beyond the acceptance angle of the radio frequency quadrupole. By momentarily reversing or reducing the established electric field, a narrow portion of the charged particle beam is deflected at an angle within the acceptance angle of the radio frequency quadrupole. In another configuration, beam is directed at an angle within the acceptance angle of the radio frequency quadrupole by the first electric field and is deflected beyond the acceptance angle of the radio frequency quadrupole due to the second electric field.

 7. Multi-beam linear accelerator EVT

  Science.gov (United States)

  Teryaev, Vladimir E.; Kazakov, Sergey Yu.; Hirshfield, Jay L.

  2016-09-01

  A novel electron multi-beam accelerator is presented. The accelerator, short-named EVT (Electron Voltage Transformer) belongs to the class of two-beam accelerators. It combines an RF generator and essentially an accelerator within the same vacuum envelope. Drive beam-lets and an accelerated beam are modulated in RF modulators and then bunches pass into an accelerating structure, comprising uncoupled with each other and inductive tuned cavities, where the energy transfer from the drive beams to the accelerated beam occurs. A phasing of bunches is solved by choice correspond distances between gaps of the adjacent cavities. Preliminary results of numerical simulations and the initial specification of EVT operating in S-band, with a 60 kV gun and generating a 2.7 A, 1.1 MV beam at its output is presented. A relatively high efficiency of 67% and high design average power suggest that EVT can find its use in industrial applications.

 8. M2 qualify laser beam propagation

  International Nuclear Information System (INIS)

  One of the most important properties of a laser resonator is the highly collimated or spatially coherent nature of the laser output beam. Laser beam diameter and quality factor M2 are significant parameters in a wide range of laser applications. This is because the spatial beam quality determines how closely the beam can be focused or how well the beam propagates over long distances without significant dispersion. In the present paper we have used three different methods to qualify the spatial structure of a laser beam propagating in free space, the results are obtained and discussed, and we have found that the Wigner distribution function is a powerful tool which allows a global characterization of any kind of beam

 9. Splitting of high power, cw proton beams

  CERN Document Server

  Facco, Alberto; Berkovits, Dan; Yamane, Isao

  2007-01-01

  A simple method for splitting a high power, continuous wave (cw) proton beam in two or more branches with low losses has been developed in the framework of the EURISOL (European Isotope Separation On-Line adioactive Ion Beam Facility) design study. The aim of the system is to deliver up to 4 MW of H beam to the main radioactive ion beam production target, and up to 100 kWof proton beams to three more targets, simultaneously. A three-step method is used, which includes magnetic neutralization of a fractionof the main H- beam, magnetic splitting of H- and H0, and stripping of H0 to H+. The method allowsslow raising and individual fine adjustment of the beam intensity in each branch.

 10. Mixed beams for the nuclear microprobe

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Saint, A.; Breese, M.B.H.; Legge, G.L.F. [Melbourne Univ., Parkville, VIC (Australia). School of Physics

  1996-12-31

  Recently the Micro-Analytical Research Centre (MARC) at Melbourne University has developed a technique to provide mixed beams of ions for a magnetically focussed nuclear microprobe. Such a mixed beam is defined as two (or more) beams of different species ions that can quickly and easily be made to have the same magnetic rigidity R{sub m} = (mE/q{sup 2}) and therefore be transported, focused and scanned the same in a magnetic nuclear microprobe. The production of mixed beams in an electrostatically focussed micro- probe have already been demonstrated. This paper will show how mixed beams can be produced on a single-ended accelerator. Indications of how to produce them on a tandem will also be given. Applications of these mixed beams in micro-lithography, scanning transmission ion microscopy (STIM) imaging and ion beam induced charge (IBIC) imaging will also be presented. 3 refs., 3 figs.

 11. The electrostatic fields of a tilted beam

  International Nuclear Information System (INIS)

  Calculations are presented of the electrostatic fields resulting from the tilted charge distribution in beams inclined to the vacuum chamber axis in storage rings or dispersive beam lines. Expressions are also given for a beam displaced from the axis. Comparisons made with untilted field amplitudes indicate that the longitudinal space-charge fields of an untilted beam can be compensated by an RF system or ramped induction system of some sort while the longitudinal fields of a tilted beam, since they tend to produce longitudinal shear in the centre of the beam, would be much harder to compensate. Longitudinal bunch-shape distortions may thus be expected to develop in a tilted beam. In addition, the transverse fields, since they tend to shift the centre of the transverse motion, may lead to transverse bunch-shape distortions. (U.K.)

 12. Winding light beams along elliptical helical trajectories

  CERN Document Server

  Wen, Yuanhui; Zhang, Yanfeng; Chen, Hui; Yu, Siyuan

  2016-01-01

  Conventional caustic methods in real or Fourier space produced accelerating optical beams only with convex trajectories. We develop a superposition caustic method capable of winding light beams along non-convex trajectories. We ascertain this method by constructing a one-dimensional (1D) accelerating beam moving along a sinusoidal trajectory, and subsequently extending to two-dimensional (2D) accelerating beams along arbitrarily elliptical helical trajectories. We experimentally implement the method with a compact and robust integrated optics approach by fabricating micro-optical structures on quartz glass plates to perform the spatial phase and amplitude modulation to the incident light, generating beam trajectories highly consistent with prediction. The theoretical and implementation methods can in principle be extended to the construction of accelerating beams with a wide variety of non-convex trajectories, thereby opening up a new route of manipulating light beams for fundamental research and practical ap...

 13. Structural Damping with Friction Beams

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  L. Gaul

  2008-01-01

  Full Text Available In the last several years, there has been increasing interest in the use of friction joints for enhancing damping in structures. The joints themselves are responsible for the major part of the energy dissipation in assembled structures. The dissipated work in a joint depends on both the applied normal force and the excitation force. For the case of a constant amplitude excitation force, there is an optimal normal force which maximizes the damping. A ‘passive’ approach would be employed in this instance. In most cases however, the excitation force, as well as the interface parameters such as the friction coefficient, normal pressure distribution, etc., are not constant. In these cases, a ‘semi-active’ approach, which implements an active varying normal force, is necessary. For the ‘passive’ and ‘semi-active’ approaches, the normal force has to be measured. Interestingly, since the normal force in a friction joint influences the local stiffness, the natural frequencies of the assembled structure can be tuned by adjusting the normal force. Experiments and simulations are performed for a simple laboratory structure consisting of two superposed beams with friction in the interface. Numerical simulation of the friction interface requires non-linear models. The response of the double beam system is simulated using a numerical algorithm programmed in MATLAB which models point-to-point friction with the Masing friction model. Numerical predictions and measurements of the double beam free vibration response are compared. A practical application is then described, in which a friction beam is used to damp the vibrations of the work piece table on a milling machine. The increased damping of the table reduces vibration amplitudes, which in turn results in enhanced surface quality of the machined parts, reduction in machine tool wear, and potentially higher feed rates. Optimal positioning of the friction beams is based on knowledge of the mode

 14. Development of beam instruments at JAERI cyclotron facility

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Okumura, Susumu; Fukuda, Mitsuhiro; Ishibori, Ikuo; Agematsu, Takashi; Yokota, Watalu; Nara, Takayuki; Nakamura, Yoshiteru; Arakawa, Kazuo [Japan Atomic Energy Research Inst., Takasaki, Gunma (Japan). Takasaki Radiation Chemistry Research Establishment

  1997-03-01

  A beam phase monitor and two kinds of fluence distribution monitors have been developed for measuring characteristics of cyclotron beams. The beam phase monitor provides a beam phase signal for tuning a beam chopping system and a beam phase selection system. A two-dimensional fluence distribution on a large area is measured with fluence distribution monitors. (author)

 15. Beam coupling impedances of obstacles protruding into beam pipe

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kurennoy, S.S.

  1997-08-01

  The beam coupling impedances of small obstacles protruding inside the vacuum chamber of an accelerator are calculated analytically at frequencies for which the wavelength is large compared to a typical size of the obstacle. Simple formulas for a few important particular cases, including both essentially three-dimensional objects like a post or a mask and axisymmetric irises, are presented. The analytical results are compared and agree with three-dimensional computer simulations. These results allow simple practical estimates of the broad-band impedance contributions from such discontinuities.

 16. Beam Coupling Impedances of Obstacles Protruding into Beam Pipe.

  Science.gov (United States)

  Kurennoy, Sergey S.

  1997-05-01

  The beam coupling impedances of small obstacles protruding inside the vacuum chamber of an accelerator are calculated analytically at frequencies for which the wavelength is large compared to a typical size of the obstacle. Simple formulas for a few important particular cases including both essentially three-dimensional objects like a post or a mask and axisymmetric irises, are presented. The analytical results are compared and agree with three-dimensional computer simulations. These results allow simple practical estimates of the broad-band impedance contributions from such discontinuities.

 17. Quantitative comparison of self-healing ability between Bessel–Gaussian beam and Airy beam

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Wen, Wei [Department of Physics and Information Engineering, Huaihua University, Huaihua 418008 (China); Chu, Xiuxiang, E-mail: xiuxiangchu@yahoo.com [School of Sciences, Zhejiang Agriculture and Forestry University, Lin’an 311300 (China)

  2015-09-15

  The self-healing ability during propagation process is one of the most important properties of non-diffracting beams. This ability has crucial advantages to light sheet-based microscopy to reduce scattering artefacts, increase the quality of the image and enhance the resolution of microscopy. Based on similarity between two infinite-dimensional complex vectors in Hilbert space, the ability to a Bessel–Gaussian beam and an Airy beam have been studied and compared. Comparing the evolution of the similarity of Bessel–Gaussian beam with Airy beam under the same conditions, we find that Bessel–Gaussian beam has stronger self-healing ability and is more stable than that of Airy beam. To confirm this result, the intensity profiles of Bessel–Gaussian beam and Airy beam with different similarities are numerically calculated and compared.

 18. Use of beam deflection to control an electron beam wire deposition process

  Science.gov (United States)

  Taminger, Karen M. (Inventor); Hofmeister, William H. (Inventor); Hafley, Robert A. (Inventor)

  2013-01-01

  A method for controlling an electron beam process wherein a wire is melted and deposited on a substrate as a molten pool comprises generating the electron beam with a complex raster pattern, and directing the beam onto an outer surface of the wire to thereby control a location of the wire with respect to the molten pool. Directing the beam selectively heats the outer surface of the wire and maintains the position of the wire with respect to the molten pool. An apparatus for controlling an electron beam process includes a beam gun adapted for generating the electron beam, and a controller adapted for providing the electron beam with a complex raster pattern and for directing the electron beam onto an outer surface of the wire to control a location of the wire with respect to the molten pool.

 19. Simulation of Head-on Beam-Beam Limitations in Future High Energy Colliders

  CERN Document Server

  Buffat, Xavier; Florio, Adrien; Pieloni, Tatiana; Tambasco, Claudia

  2016-01-01

  The Future Circular Hadron Collider (FCC-hh) project calls for studies in a new regime of beam-beam interactions. While the emittance damping due to synchrotron radiation is still slower than in past or existing lepton colliders, it is significantly larger than in other hadron colliders. The slow reduction of the emittance is profitable for higher luminosity in term of transverse beam size at the interaction points and also to mitigate long-range beam-beam effects, potentially allowing for a reduction of the crossing angle between the beams during the operation. In such conditions, the strength of head-on beam-beam interactions increases, potentially limiting the beam brightness. 4D weak-strong and strong-strong simulations are performed in order to assess these limitations.

 20. Beam wander of partially coherent array beams through non-Kolmogorov turbulence.

  Science.gov (United States)

  Huang, Yongping; Zeng, Anping; Gao, Zenghui; Zhang, Bin

  2015-04-15

  Based on the theory of second moments and non-Kolmogorov spectrum, the beam wander theory is extend to non-Kolmogorov turbulence, the general analytical expression of beam wander in non-Kolmogorov turbulence is derived. Beam wander depends on the non-Kolmogorov turbulence parameters and the initial second moments of the laser beam at the input plane. Taking the Gaussian Schell model array beams as an example, the effects of the generalized exponent parameter, inner scale, and outer scale of non-Kolmogorov turbulence and the beam separation distance, beam number, and coherence degree on the beam wander are studied in detail. It has been shown that the beam wander varies non-monotonically with increasing generalized exponent parameter of the turbulence. Furthermore, it increases as the inner scale decreases or outer scale increases, and decreases as the beam separation distance and beam number increase and the coherence of the beam becomes weaker. Our results also indicate that the beam wander could be reduced by adjusting the beam parameters appropriately.

 1. Uncertainty of cesium-beam time standards due to beam asymmetry

  Science.gov (United States)

  Becker, G.

  1980-12-01

  As a consequence of the spatial phase distribution in the resonators of cesium-beam time and frequency standards, the generated frequency depends on the specific path of the atomic beam. A change of the position of the atomic beam source may result in a beam displacement normal to the beam direction. For a deflection system consisting of a combination of quadrupole and hexapole magnets for two-dimensional beam deflection, the displacement of the center of mass of the beam resulting from a misalignment of the beam source is computed. To this end, the distribution of the beam intensity on the collector is first determined. It is shown that for the cesium-beam time and frequency standard CS1 of the Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB), the uncertainty of the position of the center of mass of the beam entails a contribution to the uncertainty of the standard of less than 1 x 10 to the -15th. The amount of the displacement of the center of mass of the beam can be determined from the decrease of the beam flux on the collector caused by an adjustment of the beam source.

 2. Improvements on the accuracy of beam bugs

  International Nuclear Information System (INIS)

  At LLNL resistive wall monitors are used to measure the current and position used on ETA-II show a droop in signal due to a fast redistribution time constant of the signals. This paper presents the analysis and experimental test of the beam bugs used for beam current and position measurements in and after the fast kicker. It concludes with an outline of present and future changes that can be made to improve the accuracy of these beam bugs. of intense electron beams in electron induction linacs and beam transport lines. These, known locally as ''beam bugs'', have been used throughout linear induction accelerators as essential diagnostics of beam current and location. Recently, the development of a fast beam kicker has required improvement in the accuracy of measuring the position of beams. By picking off signals at more than the usual four positions around the monitor, beam position measurement error can be greatly reduced. A second significant source of error is the mechanical variation of the resistor around the bug

 3. Improvements on the accuracy of beam bugs

  International Nuclear Information System (INIS)

  At LLNL resistive wall monitors are used to measure the current and position used on ETA-II show a droop in signal due to a fast redistribution time constant of the signals. This paper presents the analysis and experimental test of the beam bugs used for beam current and position measurements in and after the fast kicker. It concludes with an outline of present and future changes that can be made to improve the accuracy of these beam bugs. of intense electron beams in electron induction linacs and beam transport lines. These, known locally as beam bugs, have been used throughout linear induction accelerators as essential diagnostics of beam current and location. Recently, the development of a fast beam kicker has required improvement in the accuracy of measuring the position of beams. By picking off signals at more than the usual four positions around the monitor, beam position measurement error can be greatly reduced. A second significant source of error is the mechanical variation of the resistor around the bug

 4. Standardized beam bouquets for lung IMRT planning

  Science.gov (United States)

  Yuan, Lulin; Wu, Q. Jackie; Yin, Fangfang; Li, Ying; Sheng, Yang; Kelsey, Christopher R.; Ge, Yaorong

  2015-02-01

  The selection of the incident angles of the treatment beams is a critical component of intensity modulated radiation therapy (IMRT) planning for lung cancer due to significant variations in tumor location, tumor size and patient anatomy. We investigate the feasibility of establishing a small set of standardized beam bouquets for planning. The set of beam bouquets were determined by learning the beam configuration features from 60 clinical lung IMRT plans designed by experienced planners. A k-medoids cluster analysis method was used to classify the beam configurations in the dataset. The appropriate number of clusters was determined by maximizing the value of average silhouette width of the classification. Once the number of clusters had been determined, the beam arrangements in each medoid of the clusters were designated as the standardized beam bouquet for the cluster. This standardized bouquet set was used to re-plan 20 cases randomly selected from the clinical database. The dosimetric quality of the plans using the beam bouquets was evaluated against the corresponding clinical plans by a paired t-test. The classification with six clusters has the largest average silhouette width value and hence would best represent the beam bouquet patterns in the dataset. The results shows that plans generated with a small number of standardized bouquets (e.g. 6) have comparable quality to that of clinical plans. These standardized beam configuration bouquets will potentially help improve plan efficiency and facilitate automated planning.

 5. Standardized beam bouquets for lung IMRT planning

  International Nuclear Information System (INIS)

  The selection of the incident angles of the treatment beams is a critical component of intensity modulated radiation therapy (IMRT) planning for lung cancer due to significant variations in tumor location, tumor size and patient anatomy. We investigate the feasibility of establishing a small set of standardized beam bouquets for planning. The set of beam bouquets were determined by learning the beam configuration features from 60 clinical lung IMRT plans designed by experienced planners. A k-medoids cluster analysis method was used to classify the beam configurations in the dataset. The appropriate number of clusters was determined by maximizing the value of average silhouette width of the classification. Once the number of clusters had been determined, the beam arrangements in each medoid of the clusters were designated as the standardized beam bouquet for the cluster. This standardized bouquet set was used to re-plan 20 cases randomly selected from the clinical database. The dosimetric quality of the plans using the beam bouquets was evaluated against the corresponding clinical plans by a paired t-test. The classification with six clusters has the largest average silhouette width value and hence would best represent the beam bouquet patterns in the dataset. The results shows that plans generated with a small number of standardized bouquets (e.g. 6) have comparable quality to that of clinical plans. These standardized beam configuration bouquets will potentially help improve plan efficiency and facilitate automated planning. (paper)

 6. Beam control and Dosimetry in Proton Therapy

  International Nuclear Information System (INIS)

  This thesis deals with beam control devices for scanned proton beams. The IBA society (Ion Beam Applications) has developed a new dynamic beam delivery system called Pencil Beam Scanning. IBA needed a monitor unit to equip its proton beam lines dedicated to the PBS system and called upon the medical applications group of the Laboratoire de Physique Corpusculaire de Caen. In 2008, this group realized, in collaboration with IBA, an ionization chamber monitor IC2/3 for the IBA dedicated PBS nozzle. This device verifies the agreement between planned and delivered particular fluence. The first part of this thesis focused on the characterization of this monitor unit. Proton beams of different clinical energies, positions and dose rates were used to check the specifications requested by IBA. After the introduction about the Proton Therapy, the validation step of IC2/3 is exposed. Information provided by IC2/3 makes it possible beam control in terms of fluence but does not ensure quality control in terms of spatial dose distribution. The second part of the work was devoted to the conception of a beam control device for scanned proton beams. Called Compass PT, it will allow a reconstruction of the spatial dose distribution delivered to the patient. The specifications definition and the conception studies are presented in this thesis. All this work has led to recommendations for the realization of this device and new research prospects. (author)

 7. Annular beam with segmented phase gradients

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Shubo Cheng

  2016-08-01

  Full Text Available An annular beam with a single uniform-intensity ring and multiple segments of phase gradients is proposed in this paper. Different from the conventional superposed vortices, such as the modulated optical vortices and the collinear superposition of multiple orbital angular momentum modes, the designed annular beam has a doughnut intensity distribution whose radius is independent of the phase distribution of the beam in the imaging plane. The phase distribution along the circumference of the doughnut beam can be segmented with different phase gradients. Similar to a vortex beam, the annular beam can also exert torques and rotate a trapped particle owing to the orbital angular momentum of the beam. As the beam possesses different phase gradients, the rotation velocity of the trapped particle can be varied along the circumference. The simulation and experimental results show that an annular beam with three segments of different phase gradients can rotate particles with controlled velocities. The beam has potential applications in optical trapping and optical information processing.

 8. Intense relativistic electron beam: generation and propagation

  International Nuclear Information System (INIS)

  A general review of relativistic electron beam extracted from explosive field emission diode has been presented here. The beam current in the diode gap taking into account cathode and anode plasma expansion velocity and excluding the self magnetic field effect is directly proportional to gap voltage V3/2 and inversely proportional to the square of the effective diode gap (d-vt). In the limit of high current, self magnetic field focusing effect comes into play and results in a critical current at which pinching will take place. When the diode current exceeds the critical current, the electron flow is in the para-potential regime. Different diode geometries such as planner, coaxial, rod-pinched, reflex triode are discussed qualitatively. When the beam is injected into a vacuum drift tube the propagation of the beam is only possible in presence of a strong axial magnetic field which prevents the beam expansion in the radial direction. If the beam is injected in the drift tube filled with dense plasma, then the redistribution of the plasma electrons effectively neutralizes the beam space charge, resulting subsequent propagation of the beam along the drift tube. The beam propagation through neutral gas is similar to the plasma filled drift tube. In this case both the neutral gas pressure and the beam current regulate the transmission of the REB. (author)

 9. Simple Low-Frequency Beam Pickup

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Novokhatski, A.; Heifets, S.; /SLAC; Aleksandrov, A.; /Oak Ridge

  2011-10-12

  Detection of the field induced by a beam outside of the beam pipe can be used as a beam diagnostic. Wires placed in longitudinal slots in the outside wall of the beam pipe can be used as a beam pickup. This has a very small beam-coupling impedance and avoids complications of having a feedthrough. The signal can be reasonably high at low frequencies. We present a field waveform at the outer side of a beam pipe, obtained as a result of calculations and measurements. We calculate the beam-coupling impedance due to a long longitudinal slot in the resistive wall and the signal induced in a wire placed in such a slot and shielded by a thin screen from the beam. These results should be relevant for impedance calculations of the slot in an antechamber and for slots in the PEP-II distributed ion pump screens. The design of the low-frequency beam position monitor is very simple. It can be used in storage rings, synchrotron light sources, and free electron lasers, like LINAC coherent light source.

 10. Unveiling orbital angular momentum and acceleration of light beams and electron beams

  Science.gov (United States)

  Arie, Ady

  Special beams, such as the vortex beams that carry orbital angular momentum (OAM) and the Airy beam that preserves its shape while propagating along parabolic trajectory, have drawn significant attention recently both in light optics and in electron optics experiments. In order to utilize these beams, simple methods are needed that enable to easily quantify their defining properties, namely the OAM for the vortex beams and the nodal trajectory acceleration coefficient for the Airy beam. Here we demonstrate a straightforward method to determine these quantities by astigmatic Fourier transform of the beam. For electron beams in a transmission electron microscope, this transformation is easily realized using the condenser and objective stigmators, whereas for light beam this can be achieved using a cylindrical lens. In the case of Laguerre-Gauss vortex beams, it is already well known that applying the astigmatic Fourier transformation converts them to Hermite-Gauss beams. The topological charge (and hence the OAM) can be determined by simply counting the number of dark stripes of the Hermite-Gauss beam. We generated a series of electron vortex beams and managed to determine the topological charge up to a value of 10. The same concept of astigmatic transformation was then used to unveil the acceleration of an electron Airy beam. The shape of astigmatic-transformed depends only on the astigmatic measure and on the acceleration coefficient. This method was experimentally verified by generating electron Airy beams with different known acceleration parameters, enabling direct comparison to the deduced values from the astigmatic transformation measurements. The method can be extended to other types of waves. Specifically, we have recently used it to determine the acceleration of an optical Airy beams and the topological charge of so-called Airy-vortex light beam, i.e. an Airy light beam with an embedded vortex. This work was supported by DIP and the Israel Science

 11. A new model for the collective beam-beam interaction

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Ellison, J.A.; Sobol, A.V. [New Mexico Univ., Albuquerque, NM (United States); Vogt, M. [Deutsches Elektronen-Synchrotron (DESY), Hamburg (Germany)

  2006-09-15

  The Collective Beam-Beam interaction is studied in the framework of maps with a ''kick-lattice'' model in 4-D phase space. A novel approach to the classical method of averaging is used to derive an approximate map which is equivalent to a flow within the averaging approximation. The flow equation is a continuous-time Vlasov equation which we call the averaged Vlasov equation, the new model of this paper. The power of this approach is evidenced by the fact that the averaged Vlasov equation has exact equilibria and the associated lineralized equations have uncoupled azimuthal Fourier modes. The equation for the Fourier modes leads to a Fredholm integral equation of the third kind and the setting is ready-made for the development of a weakly nonlinear theory to study the coupling of the {pi} and {sigma} modes. The {pi} and {sigma} modes are calculated from the third kind integral equation and results are compared with the kick-lattice model. (orig.)

 12. Using neutral beams as a light ion beam probe (invited)

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Chen, Xi, E-mail: chenxi@fusion.gat.com [Oak Ridge Institute for Science and Education, Oak Ridge, Tennessee 37831 (United States); Heidbrink, W. W. [University of California Irvine, Irvine, California 92697 (United States); Van Zeeland, M. A.; Pace, D. C.; Petty, C. C.; Fisher, R. K. [General Atomics, P.O. Box 85608, San Diego, California 92186-5608 (United States); Kramer, G. J.; Nazikian, R. [Princeton Plasma Physics Laboratory, P.O. Box 451, Princeton, New Jersey 08543 (United States); Austin, M. E. [University of Texas at Austin, Austin, Texas 78712 (United States); Hanson, J. M. [Columbia University, New York, New York 10027 (United States); Zeng, L. [University of California Los Angeles, Los Angeles, California 90095 (United States)

  2014-11-15

  By arranging the particle first banana orbits to pass near a distant detector, the light ion beam probe (LIBP) utilizes orbital deflection to probe internal fields and field fluctuations. The LIBP technique takes advantage of (1) the in situ, known source of fast ions created by beam-injected neutral particles that naturally ionize near the plasma edge and (2) various commonly available diagnostics as its detector. These born trapped particles can traverse the plasma core on their inner banana leg before returning to the plasma edge. Orbital displacements (the forces on fast ions) caused by internal instabilities or edge perturbing fields appear as modulated signal at an edge detector. Adjustments in the q-profile and plasma shape that determine the first orbit, as well as the relative position of the source and detector, enable studies under a wide variety of plasma conditions. This diagnostic technique can be used to probe the impact on fast ions of various instabilities, e.g., Alfvén eigenmodes (AEs) and neoclassical tearing modes, and of externally imposed 3D fields, e.g., magnetic perturbations. To date, displacements by AEs and by externally applied resonant magnetic perturbation fields have been measured using a fast ion loss detector. Comparisons with simulations are shown. In addition, nonlinear interactions between fast ions and independent AE waves are revealed by this technique.

 13. The rise of colliding beams

  International Nuclear Information System (INIS)

  It is a particular pleasure for me to have this opportunity to review for you the rise of colliding beams as the standard technology for high-energy-physics accelerators. My own career in science has been intimately tied up in the transition from the old fixed-target technique to colliding-beam work. I have led a kind of double life both as a machine builder and as an experimenter, taking part in building and using the first of the colliding-beam machines, the Princeton-Stanford Electron-Electron Collider, and building the most recent advance in the technology, the Stanford Linear Collider. The beginning was in 1958, and in the 34 years since there has been a succession of both electron and proton colliders that have increased the available center-of-mass energy for hard collisions by more than a factor of 1000. For the historians here, I regret to say that very little of this story can be found in the conventional literature. Standard operating procedure for the accelerator physics community has been publication in conference proceedings, which can be obtained with some difficulty, but even more of the critical papers are in internal laboratory reports that were circulated informally and that may not even have been preserved. In this presentation I shall review what happened based on my personal experiences and what literature is available. I can speak from considerable experience on the electron colliders, for that is the topic in which I was most intimately involved. On proton colliders my perspective is more than of an observer than of a participant, but I have dug into the literature and have been close to many of the participants

 14. FFAG Beam Line for nuPIL - Neutrinos from PIon Beam Line

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Lagrange, Jean-Baptiste [Fermilab; Pasternak, Jaroslaw [Rutherford; Bross, Alan [Fermilab; Liu, Ao [Fermilab; Appleby, Robert [Cockcroft Inst. Accel. Sci. Tech.; Tygier, Sam [Cockcroft Inst. Accel. Sci. Tech.

  2016-06-01

  The Long Baseline Neutrino Facilities (LBNF) program aims to deliver a neutrino beam for the Deep Underground Neutrino Experiment (DUNE). The current baseline for LBNF is a conventional magnetic horn and decay pipe system. Neutrinos from PIon beam Line (nuPIL) is a part of the optimization effort to optimize the LBNF. It consists of a pion beam line after the horn to clean the beam of high energy protons and wrong-sign pions before transporting them into a decay beam line, where instrumentation could be implemented. This paper focuses on the FFAG solution for this pion beam line. The resulting neutrino flux is also presented.

 15. A computer code for computing the beam profiles in the NBI beam line 'BEMPROF'

  International Nuclear Information System (INIS)

  A computer code was developed which can compute the beam profiles and the percentage heat loadings on the various components in the NBI beam line such as the beam target, the beam limiters and the calorimeter. The geometrical injection efficiency of NBI and the heat input pattern on the counter surface of the injection port of the torus can also be computed. The major feature of this code is that the effects of the beamlet intensity distribution, the beamlet deflection, the beam screening by the upstream limiters and also the plasma density distribution and the divergence angle distribution over the beam extraction area can be taken into account. (author)

 16. Eringen's small length scale coefficient for buckling of nonlocal Timoshenko beam based on microstructured beam model

  Science.gov (United States)

  Zhang, Z.; Challamel, N.; Wang, C. M.

  2013-09-01

  This paper presents the determination of Eringen's small length scale coefficient e0 for buckling of nonlocal Timoshenko beam from a microstructured beam model. The microstructured beam model is composed of discrete rigid elements (of equal length), which are connected by rotational and shear springs that model the bending and shearing behaviors in a beam. The exact solution of e0 is given for nonlocal Timoshenko beam with small length scale term appearing in the normal stress-strain relation only. It is shown that e0 approaches 1/√12 ≈0.289 which coincides with the one calibrated for nonlocal Euler beams.

 17. Development of beam position monitor for test beam of BEPC II

  International Nuclear Information System (INIS)

  Three stripline beam position monitors and some feed-throughs were developed to measure the position of beam non-interceptively in test beam facility. After three stripline beam position monitors were produced, calibrations of the monitors were carried out on a workbench, which has high precision and is controlled by a computer. Then two monitor's were installed at the beam line and some experiments were carried out. Four 1 mm thickness stainless steel strips are main modules of the monitor, signals induced in these strips reflect the position of the beam bunch. Calibration coefficient, system characteristic impedance and port transmission coefficient of monitor are introduced in this paper. (authors)

 18. Quantum teleportation and beam splitting

  International Nuclear Information System (INIS)

  Following the previous paper in which quantum teleportation is rigorously discussed with coherent entangled states given by beam splittings, we further discuss two types of models, the perfect teleportation model and non-perfect teleportation model, in a general scheme. Then the difference among several models, i.e., the perfect models and the non-perfect models, is studied. Our teleportation models are constructed by means of coherent states in some Fock space with counting measures, so that our model can be treated in the frame of usual optical communication. (orig.)

 19. Proton beam therapy control system

  Science.gov (United States)

  Baumann, Michael A.; Beloussov, Alexandre V.; Bakir, Julide; Armon, Deganit; Olsen, Howard B.; Salem, Dana

  2008-07-08

  A tiered communications architecture for managing network traffic in a distributed system. Communication between client or control computers and a plurality of hardware devices is administered by agent and monitor devices whose activities are coordinated to reduce the number of open channels or sockets. The communications architecture also improves the transparency and scalability of the distributed system by reducing network mapping dependence. The architecture is desirably implemented in a proton beam therapy system to provide flexible security policies which improve patent safety and facilitate system maintenance and development.

 20. The appearance of beam lines

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Carey, D.C.

  1993-05-01

  The combination of an existing graphics package with a large program like TRANSPORT has often resulted in considerable modification to the large program. Use of other graphics package has resulted in essentially having to repeat the work. This difficulty has been avoided in a modification of TRANSPORT which produce layouts of beam lines. Drawings of the reference trajectory and three-dimensional images of all magnets are made by the graphics package TOP DRAWER. Nothing specific to TOP DRAWER or any other graphics has been incorporated into TRANSPORT. If a user is with a different graphics package he or she can then begin usage of this alternate package essentially immediately.

 1. Electron Beam Scanning in Industrial Applications

  Science.gov (United States)

  Jongen, Yves; Herer, Arnold

  1996-05-01

  Scanned electron beams are used within many industries for applications such as sterilization of medical disposables, crosslinking of wire and cables insulating jackets, polymerization and degradation of resins and biomaterials, modification of semiconductors, coloration of gemstones and glasses, removal of oxides from coal plant flue gasses, and the curing of advanced composites and other molded forms. X-rays generated from scanned electron beams make yet other applications, such as food irradiation, viable. Typical accelerators for these applications range in beam energy from 0.5MeV to 10 MeV, with beam powers between 5 to 500kW and scanning widths between 20 and 300 cm. Since precise control of dose delivery is required in many of these applications, the integration of beam characteristics, product conveyance, and beam scanning mechanisms must be well understood and optimized. Fundamental issues and some case examples are presented.

 2. A cold 87Rb atomic beam

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  Wang Xiao-Jia; Feng Yan-Ying; Xue Hong-Bo; Zhou Zhao-Ying; Zhang Wen-Dong

  2011-01-01

  We demonstrate an experimental setup for the production of a beam source of cold 87Rb atoms.The atoms are extracted from a trapped cold atomic cloud in an unbalanced three-dimensional magneto-optical trap.Via a radiation pressure difference generated by a specially designed leak tunnel along one trapping laser beam,the atoms are pushed out continuously with low velocities and a high flux.The most-probable velocity in the beam is varied from 9 m/s to 19 m/s by varying the detuning of the trapping laser beams in the magneto-optical trap and the flux can be tuned up to 4× 109 s-1 by increasing the intensity of the trapping beams.We also present a simple model for describing the dependence of the beam performance on the magneto-optical trap trapping laser intensity and the detuning.

 3. Beam diagnostic suite for the SNS linac

  Science.gov (United States)

  Hardekopf, R. A.; Kurennoy, S. S.; Power, J. F.; Shafer, R. E.; Stovall, J. E.

  2000-11-01

  The Spallation Neutron Source (SNS) is the next-generation pulsed neutron source to be built in the United States. The accelerator chosen to produce the 2 MW beam power on the neutron-producing target is an H- linear accelerator (linac) to 1 GeV, followed by a proton accumulator ring. The ring compresses the 1 ms long beam bunches from the linac to less than 1 μs. The linac is pulsed at 60 Hz with a 6% duty factor. Stringent control of the pulse structure and stability of the high-intensity H- beam is needed to minimize beam loss in the linac and to optimize injection into the accumulator ring. This requires a set of beam diagnostics that can operate at high peak currents (˜52 mA) with high sensitivity and minimum beam interception.

 4. The clinical case for proton beam therapy

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Foote Robert L

  2012-10-01

  Full Text Available Abstract Over the past 20 years, several proton beam treatment programs have been implemented throughout the United States. Increasingly, the number of new programs under development is growing. Proton beam therapy has the potential for improving tumor control and survival through dose escalation. It also has potential for reducing harm to normal organs through dose reduction. However, proton beam therapy is more costly than conventional x-ray therapy. This increased cost may be offset by improved function, improved quality of life, and reduced costs related to treating the late effects of therapy. Clinical research opportunities are abundant to determine which patients will gain the most benefit from proton beam therapy. We review the clinical case for proton beam therapy. Summary sentence Proton beam therapy is a technically advanced and promising form of radiation therapy.

 5. Beam loading compensation with variable group velocity

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Farkas, Z.D.

  1992-08-01

  Consider a section with linearly variable group velocity and a beam pulse shorter than the section fill time. Choose the current amplitude so that the gradient of the last bunch equals the gradient of the first bunch. For beam pulses less than about 15% of fill time, the voltage deviation during the beam pulse is small, but as the pulse width increases the voltage deviation also increases. We show that by decreasing the output to input group velocity ratio, we can reduce the first order voltage deviation, and that we can remove the remaining second-order voltage deviation by linearly decreasing the section input power by a small amount starting at beam injection time. This way we can increase the beam pulse width to more than half the fill time, and thereby increase the RF to beam energy transfer efficiency and the luminosity without increasing the voltage deviation.

 6. First years experience of LHC Beam Instrumentation

  CERN Document Server

  Jones, O R

  2011-01-01

  The LHC is equipped with a full suite of sophisticated beam instrumentation which has been essential for rapid commissioning, the safe increase in total stored beam power and the understanding of machine optics and accelerator physics phenomena. This paper will comment on all of these systems and on their contributions to the various stages of beam commissioning. It will include details on: the beam position system and its use for realtime global orbit feedback; the beam loss system and its role in machine protection; total and bunch by bunch intensity measurements; tune measurement and feedback; synchrotron light diagnostics for transverse beam size measurements, abort gap monitoring and longitudinal density measurements. Issues and problems encountered along the way will also be discussed together with the prospect for future upgrades.

 7. The Continuous Electron Beam Accelerator Facility

  International Nuclear Information System (INIS)

  On February 13, 1987, construction started on the Continuous Electron Beam Accelerator Facility - a 4-GeV, 200-μA, continuous beam, electron accelerator facility designed for nuclear physics research. The machine has a racetrack configuration with two antiparallel, 500-MeV, superconducting linac segments connected by beam lines to allow four passes of recirculation. The accelerating structure consists of 1500-MHz, five-cell niobium cavities developed at Cornell University. A liquid helium cryogenic system cools the cavities to an operating temperature of 2 K. Beam extraction after any three of the four passes allows simultaneous delivery of up to three beams of independently variable currents and different, but correlated, energies to the three experimental areas. Beam breakup thresholds exceed the design current by nearly two orders of magnitude. Project completion and the start of physics operations are scheduled for 1993. The total estimated cost is $255 million

 8. Intense electron beam propagation into vacuum

  International Nuclear Information System (INIS)

  The authors have performed experimental and theoretical studies of the propagation of an intense electron beam (1 MeV, 27 kA, 30 ns) into a long evacuated drift cube. In one case the beam propagates because an applied axial magnetic field immerses the entire system. In the second case a localized source of ions for charge neutralization enables the beam is propagate. In the case of a magnetically confined beam, experimental results for current propagation as a function of uniform applied magnetic field (0-1.2 Tesla) are presented for various drift tube diameters, cathode geometries, and anode aperture sizes. An analytic model of laminar beam flow is presented which predicts the space charge limited current of a solid intense relativistic electron beam (IREB) propagating in a grounded drift tube as a function of tube and diode sizes and applied magnetic field. Comparisons between the experimental and theoretical results are discussed

 9. Tractor beams in the Rayleigh limit

  Science.gov (United States)

  Yevick, Aaron; Ruffner, David B.; Grier, David G.

  2016-04-01

  A tractor beam is a traveling wave that transports illuminated objects back to its source, opposite to the wave's direction of propagation, along its entire length. The requisite retrograde force arises when an object scatters the wave's momentum density downstream into the direction of propagation and then recoils upstream by conservation of momentum. Achieving this condition imposes constraints on the structure of the wave, which we elucidate in the Rayleigh limit, when the wavelength exceeds the size of the object. Continuously propagation-invariant modes such as Bessel beams do not satisfy these conditions at dipole order in the multipole expansion and so cannot serve as general-purpose long-ranged tractor beams. Modes with discrete propagation invariance, however, can act as first-order tractor beams. We demonstrate this by introducing a class of minimal solenoidal waves together with a set of design criteria that distinguish tractor beams that pull objects from repulsor beams that push them.

 10. Gamma beam system at ELI-NP

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Ur, Calin Alexandru, E-mail: calin.ur@eli-np.ro [Extreme Light Infrastructure, IFIN-HH, Magurele-Bucharest (Romania)

  2015-02-24

  The Gamma Beam System of ELI-NP will produce brilliant, quasi-monochromatic gamma-ray beams via Inverse Compton Scattering of short laser pulses on relativistic electron beam pulses. The scattered radiation is Doppler upshifted by more than 1,000,000 times and is forward focused in a narrow, polarized, tunable, laser-like beam. The gamma-ray beam at ELI-NP will be characterized by large spectral density of about 10{sup 4} photons/s/eV, narrow bandwidth (< 0.5%) and tunable energy from 200 keV up to about 20 MeV. The Gamma Beam System is a state-of-the-art equipment employing techniques and technologies at the limits of the present-day's knowledge.

 11. Electron beam treatment of industrial wastewater

  International Nuclear Information System (INIS)

  For industrial wastewater with low impurity levels such as contaminated ground water, cleaning water and etc., purification only with electron beam is possible, but it should be managed carefully with reducing required irradiation doses as low as possible. Also for industrial wastewater with high impurity levels such as dyeing wastewater, leachate and etc., purification only with electron beam requires high amount of doses and far beyond economies. Electron beam treatment combined with conventional purification methods such as coagulation, biological treatment, etc. is suitable for reduction of non-biodegradable impurities in wastewater and will extend the application area of electron beam. A pilot plant with electron beam for treating 1,000 m3/day of wastewater from dyeing industries has constructed and operated continuously since Oct 1998. Electron beam irradiation instead of chemical treatment shows much improvement in removing impurities and increases the efficiency of biological treatment. Actual plant is under consideration based upon the experimental results. (author)

 12. Effects, causing intensification of synchrotron radiaiton beams

  International Nuclear Information System (INIS)

  Possibility of intensification of synchrotron radiation beams in optical and ultraviolet spectrum range by shift of generation range of the output synchrotron radiation beams from circle sections of electron orbit to the magnetic field of gaps, separating sections of the accelerator electromagnets is discussed. The degree of manifestation of the considered effects in synchrotrons for 0.6 and 7.5 GeV energy is evaluated. The results of their experimental investigati.on in the optical beam of the 0.6 GeV synchrotron radiation are given. The results obtained show that beam intensity in the gap centre between the magnet sections increases 3.2 times. The structure of beam intensity distribution improves simultaneously and vertical direction of radiation increases approximately 2 times. A conclusion is made on applicability of the described method for beam intensification of synchrotron radiation

 13. Modeling of active beam units with Modelica

  DEFF Research Database (Denmark)

  Maccarini, Alessandro; Hultmark, Göran; Vorre, Anders;

  2015-01-01

  This paper proposes an active beam model suitable for building energy simulations with the programming language Modelica. The model encapsulates empirical equations derived by a novel active beam terminal unit that operates with low-temperature heating and high-temperature cooling systems....... Measurements from a full-scale experiment are used to compare the thermal behavior of the active beam with the one predicted by simulations. The simulation results show that the model corresponds closely with the actual operation. The model predicts the outlet water temperature of the active beam...... with a maximum mean absolute error of 0.18 °C. In term of maximum mean absolute percentage error, simulation results differ by 0.9%. The methodology presented is general enough to be applied for modeling other active beam units. Modeling of active beam units with Modelica. Available from: https...

 14. Polarized proton beams since the ZGS

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Krisch, A.D.

  1994-12-31

  The author discusses research involving polarized proton beams since the ZGS`s demise. He begins by reminding the attendee that in 1973 the ZGS accelerated the world`s first high energy polarized proton beam; all in attendance at this meeting can be proud of this accomplishment. A few ZGS polarized proton beam experiments were done in the early 1970`s; then from about 1976 until 1 October 1979, the majority of the ZGS running time was polarized running. A great deal of fundamental physics was done with the polarized beam when the ZGS ran as a dedicated polarized proton beam from about Fall 1977 until it shut down on 1 October 1979. The newly created polarization enthusiats then dispersed; some spread polarized seeds al over the world by polarizing beams elsewhere; some wound up running the High Energy and SSC programs at DOE.

 15. Multiply charged ion beams from solid substances

  International Nuclear Information System (INIS)

  The mVINIS Ion Source has enabled us to obtain multiply charged ion beams from gases as well as from solid materials. The solid substance ion beams were produced by using two techniques: a) the evaporation of metals by using the inlet system based on mini-oven and b) the metal-ions-from volatile-compounds method (MIVOC) by using the modified gas inlet system. In the production of high current stable ion beams of solids with relatively high melting points (over 1000 deg) were made great efforts. The B3+ ion beam current of over 300 μA is one of the most intensive beams extracted until now. The obtained multiply charged ion beam spectra of solid substances (B, Fe and Zn) are presented as well as some of the corresponding experimental results achieved during the modification of polymers, carbon materials and fullerenes. (author)

 16. Statics and rotational dynamics of composite beams

  CERN Document Server

  Ghorashi, Mehrdaad

  2016-01-01

  This book presents a comprehensive study of the nonlinear statics and dynamics of composite beams and consists of solutions with and without active elements embedded in the beams. The static solution provides the initial conditions for the dynamic analysis. The dynamic problems considered include the analyses of clamped (hingeless) and articulated (hinged) accelerating rotating beams. Two independent numerical solutions for the steady state and the transient responses are presented. The author illustrates that the transient solution of the nonlinear formulation of accelerating rotating beam converges to the steady state solution obtained by the shooting method. Other key areas considered include calculation of the effect of perturbing the steady state solution, coupled nonlinear flap-lag dynamics of a rotating articulated beam with hinge offset and aerodynamic damping, and static and dynamic responses of nonlinear composite beams with embedded anisotropic piezo-composite actuators. The book is intended as a t...

 17. Beam diagnostics instrumentation for the high energy beam transfer line of I.P.H.I

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Ausset, P.; Berthelot, S.; Coacolo, J.L.; Lesrel, J.; Maymon, J.N.; Olivier, A.; Rouviere, N.; Solal, M.; Vatrinet, L.; Yaniche, J.F. [Institut de Physique Nucleaire, (IN2P3/CNRS) 91 - Orsay (France); Belyaev, G.; Roudskoy, I. [I.T.E.P. Moscow (Russian Federation)

  2005-07-01

  I.P.H.I. is a High Intensity Proton Injector under construction at Saclay. An E.C.R. source produces a 100 keV, 100 mA C.W. proton beam which will be accelerated at 3 MeV by a 4 vanes R.F.Q. operating at 352.2 MHz. Finally, a High Energy Beam Transport Line (H.E.B.T.) will deliver the beam to a beam stopper and will be equipped with appropriate beam diagnostics to carry intensity, centroid beam transverse position, transverse beam profiles, beam energy and energy spread measurements for the commissioning of I.P.H.I. These beam diagnostics will operate under both pulsed and C.W. operation. Transverse beam profile measurements will be acquired under low and high duty factor pulsed beam operation using a slow wire scanner and a C.C.D. camera to image the beam-induced fluorescence. The beam instrumentation of the H.E.B.T. is reviewed and preliminary obtained transverse profile measurements at 100 keV are described. (authors)

 18. Beam Diagnostics Instrumentation for the High Energy Beam Transport Line of I.P.H.I.

  CERN Document Server

  Ausset, P; Coacolo, J L; Lesrel, J; Maymon, J N; Olivier, A; Rouviere, N; Solal-Cohen, M; Vatrinet, L; Yaniche, J F

  2005-01-01

  I.P.H.I. is a High Intensity Proton Injector under construction at Saclay (C.N.R.S/ I.N.2P.3; C.E.A. / D.A.P.N.I.A and C.E.R.N. collaboration). An E.C.R. produces a 100 keV, 100 mA C.W. proton beam which will be accelerated at 3 MeV by a 4 vanes R.F.Q. operating at 352.2 MHz. Finally, a High Energy Beam Transport Line (H.E.B.T.) will deliver the beam to a beam stopper and will be equipped with appropriate beam diagnostics to carry intensity; centroïd beam transverse position, transverse beam profiles, beam energy and energy spread measurements for the commissioning of I.P.H.I. These beam diagnostics will operate under both pulsed and C.W. operation. Transverse beam profile measurements will be acquired under low and high duty factor pulsed beam operation using a slow wire scanner and a C.C.D. camera to image the beam-induced fluorescence. The beam instrumentation of the H.E.B.T. is reviewed and preliminary obtained transverse profile measurements at 100 keV are described.

 19. Nonlinear diffraction from a virtual beam

  DEFF Research Database (Denmark)

  Saltiel, Solomon M.; Neshev, Dragomir N.; Krolikowski, Wieslaw;

  2010-01-01

  We observe experimentally a novel type of nonlinear diffraction in the process of two-wave mixing on a nonlinear quadratic grating.We demonstrate that when the nonlinear grating is illuminated simultaneously by two noncollinear beams, a second-harmonic diffraction pattern is generated by a virtual...... beam propagating along the bisector of the two pump beams. The observed iffraction phenomena is a purely nonlinear effect that has no analogue in linear diffraction...

 20. Pion contamination in the MICE muon beam

  OpenAIRE

  Adams, D.; Alekou, A.; Apollonio, M; Asfandiyarov, R.; Barber, G.; Barclay, P.; de Bari, A.; Bayes, R.; Bayliss, V.; Bertoni, R.; Blackmore, V. J.; Blondel, A.; Blot, S.; Bogomilov, M.; Bonesini, M.

  2016-01-01

  The international Muon Ionization Cooling Experiment (MICE) will perform a systematic investigation of ionization cooling with muon beams of momentum between 140 and 240 MeV/c at the Rutherford Appleton Laboratory ISIS facility. The measurement of ionization cooling in MICE relies on the selection of a pure sample of muons that traverse the experiment. To make this selection, the MICE Muon Beam is designed to deliver a beam of muons with less than ~1% contamination. To make the final muon sel...