WorldWideScience

Sample records for beams tekhnologicheskie osnovy

 1. RAZVOJ PRODUKTOV NA OSNOVI ANTIOCIANINOV

  OpenAIRE

  Vatai, Tünde

  2009-01-01

  Antocianini so skupina polifenolov, ki so odgovorni za barvno raznolikost cvetov in sadežev, od rumene, oranžne, rdeče, roza, do modre. V primerjavi s sintetičnimi barvili so nestabilni, kar predstavlja glavni problem pri njihovi uporabi in se lahko pokaže kot sprememba barve med procesiranjem in skladiščenjem. Glavni cilj doktorske disertacije je bil razviti produkt, naravno barvilo na osnovi antocianinov, ki bo ustrezno stabilen in bo predstavljal alternativo sintetičnim barvilom za uporabo...

 2. Razvoj polimernih nanokompozita na osnovi slojevitih dvostrukih hidroksida

  OpenAIRE

  Rogošić, M.; Matusinović, Z.; Šipušić, J.

  2009-01-01

  Opisana je priprava i karakterizacija polimernih nanokompozita na osnovi slojevitih dvostrukih hidroksida (LDH). Pripravljen je novi razred punila na osnovi tetrakalcijeva aluminata hidrata, modificiranog benzoatnim (LDH-B) ili undecenoatnim (LDH-U) anionima. Punila su karakterizirana metodama rendgenske difrakcije (XRD) i infracrvene spektroskopije (FTIR) i potvrđena je ugradnja organskih aniona kao modifikatora i povećanje međuslojnog razmaka u odnosu na izvorno punilo. Punila su umješavana...

 3. SISTEM ZA KARAKTERIZACIJO ORGANSKIH SOLARNIH CELIC NA OSNOVI FOTONAPETOSTNE SPEKTROSKOPIJE

  OpenAIRE

  Hribernik, Tomaž

  2013-01-01

  Magistrska naloga se osredotoča na korake za izboljšanje sistema za karakterizacijo organskih solarnih celic na osnovi fotonapetostne spektroskopije. Sistem je uporabljen za merjenje prehodov fotonapetosti. Podano je teoretično ozadje s temeljnimi koncepti in principi za boljše razumevanje načrtovanja in delovanja merilnega sistema. Podan je pregled in opis bistvenih elementov sistema. Del naloge je posvečen razlagi programskega dela za nadzor in analizo. Poleg tega je napravljen pregled in i...

 4. Mehanske lastnosti lesa impregniranega s pripravki na osnovi bakra in etanolamina

  OpenAIRE

  Kirar, Sebastjan

  2014-01-01

  Pripravki za zaščito lesa na osnovi bakra in etanolamina so nadomestili pripravke na osnovi bakra in kroma. Fiksacija baker-etanolaminskih pripravkov še ni tako učinkovita kot fiksacija baker-kromovih pripravkov. Domnevali smo, da etanolamin lahko povzroči depolimerizacijo lignina, ta pa večje izpiranje. Da bi ugotovili razlog za slabo fiksacijo baker-etanolaminskih pripravkov, smo vzorce smreke (Picea abies) in bukve (Fagus sylvatica) impregnirali s 3 različnimi pripravki na osnovi bakra in ...

 5. PEPEO KAO SREDSTVO NA CEMENTNO-VAPNENOJ OSNOVI ZA SOLIDIFICIRANJE/STABILIZIRANJE OPASNOG OTPADA

  OpenAIRE

  Lyčkova, Barbora; Huda, Vladimir

  2008-01-01

  Jedan od uobičajenih postupaka obrade opasnih otpada je primjena cementa i solidificiranje/stabiliziranje (C/S) na cementno vapnenoj osnovi. Rad obrađuje mogućnost modifikacije, trenutno često korištene metode upotrebe pepela iz toplana kao agensa u fluidiziranom sloju.

 6. HARMONIJA GLASBE, CVETJA IN PLESA: TERAPEVTSKI CVETNI PLESI NA OSNOVI CVETNEGA ZDRAVLJENJA DR. EDWARDA BACHA

  OpenAIRE

  Lovrenčič, Katja

  2010-01-01

  V diplomski nalogi z naslovom Harmonija glasbe, cvetja in plesa: terapevtski cvetni plesi na osnovi cvetnega zdravljenja dr. Edwarda Bacha so v teoretičnem delu predstavljene krize vrednot novodobne družbe. Pozornost je usmerjena na vzgojne ustanove in otroke, in sicer na probleme zdravja ter razvojnih motenj otrok, ki izvirajo iz neustreznosti današnje šole. Drugo poglavje vsebuje predstavitev novega pojmovanja, ki prinaša novodobno razumevanje, postopke in metode, ki nam pomagajo reševa...

 7. Mobilna aplikacija za prikaz zgodovine stavb na osnovi nadgrajene resničnosti

  OpenAIRE

  CURIŠ, TOMISLAV

  2016-01-01

  Magistrsko delo opisuje področje nadgrajene resničnosti (angl. augmented reality) in postopek razvoja aplikacije za pametni telefon, ki demonstrira uporabo nadgrajene resničnosti v realnem okolju. Dopolnjena ali nadgrajena resničnost je način predstavitve realnega sveta, kateremu so dodani različni virtualni računalniški elementi. V okviru praktičnega dela sem razvil aplikacijo za pametni telefon z operacijskim sistemom Android in sicer na osnovi razpoložljivih knjižnic nadgrajene resničnosti...

 8. NAČRTOVANJE ENERGETSKEGA TRANSFORMATORJA NA OSNOVI ANALITIČNEGA IZRAČUNA

  OpenAIRE

  Gramc, Nina

  2011-01-01

  Cilj diplomske naloge je načrtovanje energetskega transformatorja na osnovi analitičnega izračuna. Pri samem izračunu je potrebno veliko stvari predvidevati ter veliko poizkušati, saj sam izračun zahteva veliko fleksibilnost, tako da so na koncu rezultati zadovoljivi in v okviru zahtevanih lastnosti. Na koncu je opravljena tudi SWOT analiza, na podlagi katere lahko ugotovimo, kateri izračun transformatorja je najbolj optimalen ter nato najboljši za nadaljnjo izdelavo. Po končani SWOT analizi ...

 9. Določanje minimalne koncentracije zaščitnega pripravka na osnovi bakra in etanolamina za zaščito lesa pred trohnenjem

  OpenAIRE

  Atelšek, Jure

  2014-01-01

  Pripravki na osnovi bakra so se izkazali kot dobri fungicidi, žal pa se v les slabo vežejo in se zato iz njega močno izpirajo. Kromove spojine izboljšajo fiksacijo bakra, vendar je njihova uporaba, zaradi rakotvornosti, prepovedana. Ena od alternativ kromu, ki ustrezajo sodobnim okoljskim standardom, je kombinacija etanolamina in oktanojske kisline. Za baker-etanolaminske pripravke je znano, da se dobro vežejo v les: ne vemo pa še koliko zaščitnega pripravka moramo vnesti, da dosežemo minimal...

 10. Beam-Beam Effects

  OpenAIRE

  Herr, W; Pieloni, T.

  2016-01-01

  One of the most severe limitations in high-intensity particle colliders is the beam-beam interaction, i.e. the perturbation of the beams as they cross the opposing beams. This introduction to beam-beam effects concentrates on a description of the phenomena that are present in modern colliding beam facilities.

 11. Beam-Beam Effects

  CERN Document Server

  Herr, W

  2014-01-01

  One of the most severe limitations in high-intensity particle colliders is the beam-beam interaction, i.e. the perturbation of the beams as they cross the opposing beams. This introduction to beam-beam effects concentrates on a description of the phenomena that are present in modern colliding beam facilities.

 12. Beam-beam effects

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Zholents, A.

  1994-12-01

  The term beam-beam effects is usually used to designate different phenomena associated with interactions of counter-rotating beams in storage rings. Typically, the authors speak about beam-beam effects when such interactions lead to an increase of the beam core size or to a reduction of the beam lifetime or to a growth of particle`s population in the beam halo and a correspondent increase of the background. Although observations of beam-beam effects are very similar in most storage rings, it is very likely that every particular case is largely unique and machine-dependent. This constitutes one of the problems in studying the beam-beam effects, because the experimental results are often obtained without characterizing a machine at the time of the experiment. Such machine parameters as a dynamic aperture, tune dependencies on amplitude of particle oscillations and energy, betatron phase advance between the interaction points and some others are not well known, thus making later analysis uncertain. The authors begin their discussion with demonstrations that beam-beam effects are closely related to non linear resonances. Then, they will show that a non linearity of the space charge field is responsible for the excitation of these resonances. After that, they will consider how beam-beam effects could be intensified by machine imperfections. Then, they will discuss a leading mechanism for the formation of the beam halo and will describe a new technique for beam tails and lifetime simulations. They will finish with a brief discussion of the coherent beam-beam effects.

 13. Nonlinear beam-beam resonances

  International Nuclear Information System (INIS)

  Head-on collisions of bunched beams are considered, assuming the two colliding beams have opposite charges. A few experimental observations are described. The single resonance analysis is developed that is applicable to the strong-weak case of the beam-beam interaction. In this case, the strong beam is unperturbed by the beam-beam interaction; motions of the weak beam particles are then analyzed in the presence of the nonlinear electromagnetic force produced by the strong beam at the collision points. The coherent motions of the two coupled strong beams are shown to exhibit distinct nonlinear resonance behavior. 16 refs., 22 figs

 14. Bessel Beams

  OpenAIRE

  McDonald, Kirk T

  2000-01-01

  Scalar Bessel beams are derived both via the wave equation and via diffraction theory. While such beams have a group velocity that exceeds the speed of light, this is a manifestation of the "scissors paradox" of special relativty. The signal velocity of a modulated Bessel beam is less than the speed of light. Forms of Bessel beams that satisfy Maxwell's equations are also given.

 15. Beam - cavity interaction beam loading

  International Nuclear Information System (INIS)

  The interaction of a beam with a cavity and a generator in cyclic accelerators or storage rings is investigated. Application of Maxwell's equations together with the nonuniform boundary condition allows one to get an equivalent circuit for a beam-loaded cavity. The general equation for beam loading is obtained on the basis of the equivalent circuit, and the beam admittance is calculated. Formulas for power consumption by a beam-loaded cavity are derived, and the optimal tuning and coupling factor are analyzed. (author)

 16. Frozen Beams

  CERN Document Server

  Okamoto, Hiromi

  2005-01-01

  In general, the temperature of a charged particle beam traveling in an accelerator is very high. Seen from the rest frame of the beam, individual particles randomly oscillate about the reference orbit at high speed. This internal kinetic energy can, however, be removed by introducing dissipative interactions into the system. As a dissipative process advances, the beam becomes denser in phase space or, in other words, the emittance is more diminished. Ideally, it is possible to reach a "zero-emittance" state where the beam is Coulomb crystallized. The space-charge repulsion of a crystalline beam just balances the external restoring force provided by artificial electromagnetic elements. In this talk, general discussion is made of coasting and bunched crystalline beams circulating in a storage ring. Results of molecular dynamics simulations are presented to demonstrate the dynamic nature of various crystalline states. A possible method to approach such an ultimate state of matter is also discussed.

 17. Beam loading

  CERN Document Server

  Gamp, Alexander

  2013-01-01

  We begin by giving a description of the radio-frequency generator-cavity-beam coupled system in terms of basic quantities. Taking beam loading and cavity detuning into account, expressions for the cavity impedance as seen by the generator and as seen by the beam are derived. Subsequently methods of beam-loading compensation by cavity detuning, radio-frequency feedback and feedforward are described. Examples of digital radio-frequency phase and amplitude control for the special case of superconducting cavities are also given. Finally, a dedicated phase loop for damping synchrotron oscillations is discussed.

 18. Beam Instabilities

  CERN Document Server

  Rumolo, G

  2014-01-01

  When a beam propagates in an accelerator, it interacts with both the external fields and the self-generated electromagnetic fields. If the latter are strong enough, the interplay between them and a perturbation in the beam distribution function can lead to an enhancement of the initial perturbation, resulting in what we call a beam instability. This unstable motion can be controlled with a feedback system, if available, or it grows, causing beam degradation and loss. Beam instabilities in particle accelerators have been studied and analysed in detail since the late 1950s. The subject owes its relevance to the fact that the onset of instabilities usually determines the performance of an accelerator. Understanding and suppressing the underlying sources and mechanisms is therefore the key to overcoming intensity limitations, thereby pushing forward the performance reach of a machine.

 19. Molecular beams

  International Nuclear Information System (INIS)

  This book is a timeless and rather complete theoretical and experimental treatment of electric and magnetic resonance molecular-beam experiments for studying the radio frequency spectra of atoms and molecules. The theory of interactions of the nucleus with atomic and molecular fields is extensively presented. Measurements of atomic and nuclear magnetic moments, electric multipole moments, and atomic fine and hyperfine structure are detailed. Useful but somewhat outdated chapters on gas kinetics, molecular beam design, and experimental techniques are also included

 20. Beam emittance and beam disruption

  International Nuclear Information System (INIS)

  Beam disruption during the collision of intense relativistic bunches has been studied by R. Hollebeek. In the case of oppositely charged bunches, focussing effects occur causing a decrease in the effective bunch cross section, and thereby an increase of luminosity by an enhancement factor H. The term disruption derives from the fact that the beam emittance changes markedly during the collision. 1 ref., 1 fig., 1 tab

 1. Razvoj bioimpedančnega merilnika na osnovi mikrokontrolerja

  OpenAIRE

  OBID, JURE

  2015-01-01

  Diplomska naloga se nanaša na razvoj, izdelavo in testiranje elektronskega vezja, namenjenega nadgradnji merilnika za potrebe merjenja (bio)impedance. Uporabo v mikrokontroler vgrajenega analogno-digitalnega in digitalno-analognega pretvornika sem nadomestil z zunanjimi zmogljivejšimi integriranimi vezji. Tiskano vezje sem zasnoval in izdelal s programskim paketom Altium Designer ter ga povezal z razvojno ploščo mbed NXP LPC1768, ki vsebuje mikrokontroler. S programskim jezikom C++ sem v p...

 2. RAZVOJ SPLETNIH APLIKACIJ NA OSNOVI OGRODIJ ANGULARJS IN EXPRESS

  OpenAIRE

  Rebernak, Rok

  2016-01-01

  Poznavanje sodobnih tehnologij je ključnega pomena za hiter in učinkovit razvoj modernih spletnih aplikacij, zato smo v diplomskem delu preučili nekatere perspektivne odprtokodne JavaScript rešitve. Podrobno smo preučili ogrodje AngularJS, ki se izvaja na strani odjemalca, in ogrodje Express, ki je najbolj priljubljeno ogrodje za strežniško platformo Node.js. Prav tako smo preučili objektno orientirano podatkovno bazo MongoDB in paket za modeliranje v Node.js - Mongoose. Znanje, ki smo ga pri...

 3. AKUSTIČNA ANTENA NA OSNOVI OPTIČNEGA VLAKNA

  OpenAIRE

  Blatnik, Gregor

  2010-01-01

  Diplomska naloga opisuje princip delovanja vlakenskega optičnega senzorja vibracij z Michelsonovim interferometrom. Predstavljeno je teoretično ozadje delovanja senzorja, načrtovanje ter gradnja elektronskega vezja in izdelava akustične antene. Rezultati meritev so prikazani na računalniku s pomočjo programskega okolja LabVIEW.

 4. RAZVOJ SODOBNIH SPLETNIH APLIKACIJ NA OSNOVI ODPRTOKODNEGA OGRODJA LARAVEL

  OpenAIRE

  Vetršek, Rok

  2015-01-01

  V diplomskem delu sta podrobno predstavljeni odprtokodni ogrodji Bootstrap in Laravel. Prvo omogoča enostavno in hitro oblikovanje odzivnih spletnih aplikacij, drugo pa je eno od vodilnih ogrodij, ki temeljijo na jeziku PHP in MVC arhitekturi. Uporaba ogrodji je prikazana z izdelavo spletne aplikacije, ki omogoča vodenje preprostih zapiskov in deljenje le teh v obliki samo za branje. Aplikacija je dinamična in se prilagaja velikosti zaslona naprave, na kateri si jo ogledujemo. Iz pridobljenih...

 5. Beam transport

  International Nuclear Information System (INIS)

  The beam diagnostic components for both the transfer and the high-energy beamlines perform well except for some of the scanners whose noise pick-up has become a problem, especially at low beam intensities. This noise pick-up is primarily due to deterioration of the bearings in the scanner. At some locations in the high-energy beamlines, scanners were replaced by harps as the scanners proved to be practically useless for the low-intensity beams required in the experimental areas. The slits in the low-energy beamline, which are not water-cooled, have to be repaired at regular intervals because of vacuum leaks. Overheating causes the ceramic feedthroughs to deteriorate resulting in the vacuum leaks. Water-cooled slits have been ordered to replace the existing slits which will later be used in the beamlines associated with the second injector cyclotron SPC2. The current-measurement system will be slightly modified and should then be much more reliable. 3 figs

 6. External Beam Therapy (EBT)

  Science.gov (United States)

  ... Physician Resources Professions Site Index A-Z External Beam Therapy (EBT) External beam therapy (EBT) is a ... follow-up should I expect? What is external beam therapy and how is it used? External beam ...

 7. Beam quality measure for vector beams.

  Science.gov (United States)

  Ndagano, Bienvenu; Sroor, Hend; McLaren, Melanie; Rosales-Guzmán, Carmelo; Forbes, Andrew

  2016-08-01

  Vector beams have found a myriad of applications, from laser materials processing to microscopy, and are now easily produced in the laboratory. They are usually differentiated from scalar beams by qualitative measures, for example, visual inspection of beam profiles after a rotating polarizer. Here we introduce a quantitative beam quality measure for vector beams and demonstrate it on cylindrical vector vortex beams. We show how a single measure can be defined for the vector quality, from 0 (purely scalar) to 1 (purely vector). Our measure is derived from a quantum toolkit, which we show applies to classical vector beams. PMID:27472580

 8. Beam propagation

  International Nuclear Information System (INIS)

  The main part of this thesis consists of 15 published papers, in which the numerical Beam Propagating Method (BPM) is investigated, verified and used in a number of applications. In the introduction a derivation of the nonlinear Schroedinger equation is presented to connect the beginning of the soliton papers with Maxwell's equations including a nonlinear polarization. This thesis focuses on the wide use of the BPM for numerical simulations of propagating light and particle beams through different types of structures such as waveguides, fibers, tapers, Y-junctions, laser arrays and crystalline solids. We verify the BPM in the above listed problems against other numerical methods for example the Finite-element Method, perturbation methods and Runge-Kutta integration. Further, the BPM is shown to be a simple and effective way to numerically set up the Green's function in matrix form for periodic structures. The Green's function matrix can then be diagonalized with matrix methods yielding the eigensolutions of the structure. The BPM inherent transverse periodicity can be untied, if desired, by for example including an absorptive refractive index at the computational window edges. The interaction of two first-order soliton pulses is strongly dependent on the phase relationship between the individual solitons. When optical phase shift keying is used in coherent one-carrier wavelength communication, the fiber attenuation will suppress or delay the nonlinear instability. (orig.)

 9. Stable beams

  CERN Multimedia

  2015-01-01

  Stable beams: two simple words that carry so much meaning at CERN. When LHC page one switched from "squeeze" to "stable beams" at 10.40 a.m. on Wednesday, 3 June, it triggered scenes of jubilation in control rooms around the CERN sites, as the LHC experiments started to record physics data for the first time in 27 months. This is what CERN is here for, and it’s great to be back in business after such a long period of preparation for the next stage in the LHC adventure.   I’ve said it before, but I’ll say it again. This was a great achievement, and testimony to the hard and dedicated work of so many people in the global CERN community. I could start to list the teams that have contributed, but that would be a mistake. Instead, I’d simply like to say that an achievement as impressive as running the LHC – a machine of superlatives in every respect – takes the combined effort and enthusiasm of everyone ...

 10. Beam halo in high-intensity beams

  International Nuclear Information System (INIS)

  In space-charge dominated beams the nonlinear space-charge forces produce a filamentation pattern, which in projection to the 2-D phase spaces results in a 2-component beam consisting of an inner core and a diffuse outer halo. The beam-halo is of concern for a next generation of cw, high-power proton linacs that could be applied to intense neutron generators for nuclear materials processing. The author describes what has been learned about beam halo and the evolution of space-charge dominated beams using numerical simulations of initial laminar beams in uniform linear focusing channels. Initial results are presented from a study of beam entropy for an intense space-charge dominated beam

 11. Beam imaging sensor

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  McAninch, Michael D.; Root, Jeffrey J.

  2016-07-05

  The present invention relates generally to the field of sensors for beam imaging and, in particular, to a new and useful beam imaging sensor for use in determining, for example, the power density distribution of a beam including, but not limited to, an electron beam or an ion beam. In one embodiment, the beam imaging sensor of the present invention comprises, among other items, a circumferential slit that is either circular, elliptical or polygonal in nature.

 12. A symplectic coherent beam-beam model

  International Nuclear Information System (INIS)

  We consider a simple one-dimensional model to study the effects of the beam-beam force on the coherent dynamics of colliding beams. The key ingredient is a linearized beam-beam kick. We study only the quadrupole modes, with the dynamical variables being the 2nd-order moments of the canonical variables q, p. Our model is self-consistent in the sense that no higher order moments are generated by the linearized beam-beam kicks, and that the only source of violation of symplecticity is the radiation. We discuss the round beam case only, in which vertical and horizontal quantities are assumed to be equal (though they may be different in the two beams). Depending on the values of the tune and beam intensity, we observe steady states in which otherwise identical bunches have sizes that are equal, or unequal, or periodic, or behave chaotically from turn to turn. Possible implications of luminosity saturation with increasing beam intensity are discussed. Finally, we present some preliminary applications to an asymmetric collider. 8 refs., 8 figs

 13. Literature in Focus Beta Beams: Neutrino Beams

  CERN Document Server

  2009-01-01

  By Mats Lindroos (CERN) and Mauro Mezzetto (INFN Padova, Italy) Imperial Press, 2009 The beta-beam concept for the generation of electron neutrino beams was first proposed by Piero Zucchelli in 2002. The idea created quite a stir, challenging the idea that intense neutrino beams only could be produced from the decay of pions or muons in classical neutrino beams facilities or in future neutrino factories. The concept initially struggled to make an impact but the hard work by many machine physicists, phenomenologists and theoreticians over the last five years has won the beta-beam a well-earned position as one of the frontrunners for a possible future world laboratory for high intensity neutrino oscillation physics. This is the first complete monograph on the beta-beam concept. The book describes both technical aspects and experimental aspects of the beta-beam, providing students and scientists with an insight into the possibilities o...

 14. Ion beam diagnosis

  International Nuclear Information System (INIS)

  This report is an introduction to ion beam diagnosis. After a short description of the most important ion beam parameters measurements of the beam current by means of Faraday cups, calorimetry, and beam current transformers and measurements of the beam profile by means of viewing screens, profile grids and scanning devices, and residual gas ionization monitors are described. Finally measurements in the transverse and longitudinal phase space are considered. (HSI)

 15. The beam dump tunnels

  CERN Multimedia

  Patrice Loïez

  2002-01-01

  In these images workers are digging the tunnels that will be used to dump the counter-circulating beams. Travelling just a fraction under the speed of light, the beams at the LHC will each carry the energy of an aircraft carrier travelling at 12 knots. In order to dispose of these beams safely, a beam dump is used to extract the beam and diffuse it before it collides with a radiation shielded graphite target.

 16. Intense positron beams: linacs

  International Nuclear Information System (INIS)

  Beams of monoenergetic positrons with energies of a few eV to many keV have been used in experiments in atomic physics, solid-state physics and materials science. The production of positron beams from a new source, an electron linac, is described. Intense, pulsed beams of low-energy positrons were produced by a high-energy beam from an electron linac. The production efficiency, moderator geometry, beam spot size and other positron beam parameters were determined for electrons with energies from 60 to 120 MeV. Low-energy positron beams produced with a high-energy electron linac can be of much higher intensity than those beams currently derived from radioactive sources. These higher intensity beams will make possible positron experiments previously infeasible. 10 references, 1 figure

 17. Beam Dynamics and Beam Losses - Circular Machines

  CERN Document Server

  Kain, V

  2016-01-01

  A basic introduction to transverse and longitudinal beam dynamics as well as the most relevant beam loss mechanisms in circular machines will be presented in this lecture. This lecture is intended for physicists and engineers with little or no knowledge of this subject.

 18. Electron beam instabilities in gyrotron beam tunnels

  International Nuclear Information System (INIS)

  Electron beam instabilities occurring in a gyrotron electron beam can induce an energy spread which might significantly deteriorate the gyrotron efficiency. Three types of instabilities are considered to explain the important discrepancy found between the theoretical and experimental efficiency in the case of quasi-optical gyrotrons (QOG): the electron cyclotron maser instability, the Bernstein instability and the Langmuir instability. The low magnetic field gradient in drift tubes of QOG makes that the electron cyclotron maser instability can develop in the drift tube at very low electron beam currents. Experimental measurements show that with a proper choice of absorbing structures in the beam tunnel, this instability can be suppressed. At high beam currents, the electrostatic Bernstein instability can induce a significant energy spread at the entrance of the interaction region. The induced energy spread scales approximately linearly with the electron beam density and for QOG one observes that the beam density is significantly higher than the beam density of an equivalent cylindrical cavity gyrotron. (author) figs., tabs., refs

 19. Beam-beam issues in asymmetric colliders

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Furman, M.A.

  1992-07-01

  We discuss generic beam-beam issues for proposed asymmetric e{sup +}- e{sup -} colliders. We illustrate the issues by choosing, as examples, the proposals by Cornell University (CESR-B), KEK, and SLAC/LBL/LLNL (PEP-II).

 20. Beam Loss in Linacs

  CERN Document Server

  Plum, M A

  2016-01-01

  Beam loss is a critical issue in high-intensity accelerators, and much effort is expended during both the design and operation phases to minimize the loss and to keep it to manageable levels. As new accelerators become ever more powerful, beam loss becomes even more critical. Linacs for H- ion beams, such as the one at the Oak Ridge Spallation Neutron Source, have many more loss mechanisms compared to H+ (proton) linacs, such as the one being designed for the European Spallation Neutron Source. Interesting H- beam loss mechanisms include residual gas stripping, H+ capture and acceleration, field stripping, black-body radiation and the recently discovered intra-beam stripping mechanism. Beam halo formation, and ion source or RF turn on/off transients, are examples of beam loss mechanisms that are common for both H+ and H- accelerators. Machine protection systems play an important role in limiting the beam loss.

 1. Mechanically reinforced glass beams

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Jens Henrik; Olesen, John Forbes

  2007-01-01

  breakage without any warning or ductility, which can be catastrophic if no precautions are taken. One aspect of this issue is treated here by looking at the possibility of mechanically reinforcing glass beams in order to obtain ductile failure for such a structural component. A mechanically reinforced...... laminated float glass beam is constructed and tested in four-point bending. The beam consist of 4 layers of glass laminated together with a slack steel band glued onto the bottom face of the beam. The glass parts of the tested beams are \\SI{1700}{mm} long and \\SI{100}{mm} high, and the total width of one...... beam is \\SI{4\\times10}{mm}. It is reinforced with a \\SI{3}{mm} high steel band covering the full width of the beam. The experimental setup is described and results for this beam are presented. Furthermore, the results for three similar experiments with a \\SI{6}{mm} steel band reinforcement are briefly...

 2. Space charge dominated beams

  International Nuclear Information System (INIS)

  After an introductory section on the relationship between emittance and beam Coulomb energy we discuss the properties of space charge dominated beams in progressive steps: from uniformly charged bunched beams to non-uniformly charged beams to correlation effects between particles (simulation beams or 'crystalline' beams). A practical application can be found in the beam dynamics of a high-current injector. The concept of correlation energy is of practical interest in computer simulation of high-brilliance beams, where one deals with an artificially enhanced two-particle Coulomb energy, if many real particles are combined into one simulation super-particle. This can be a source of non-physical emittance growth. (orig./HSI)

 3. Laser-Beam Separator

  Science.gov (United States)

  Mcdermid, I. S.

  1984-01-01

  Train of prisms and optical stop separate fundamental beam of laser from second and higher order harmonics of beam produced in certain crystals and by stimulated Raman scattering in gases and liquids.

 4. PARTICLE BEAM TRACKING CIRCUIT

  Science.gov (United States)

  Anderson, O.A.

  1959-05-01

  >A particle-beam tracking and correcting circuit is described. Beam induction electrodes are placed on either side of the beam, and potentials induced by the beam are compared in a voltage comparator or discriminator. This comparison produces an error signal which modifies the fm curve at the voltage applied to the drift tube, thereby returning the orbit to the preferred position. The arrangement serves also to synchronize accelerating frequency and magnetic field growth. (T.R.H.)

 5. Beam Dynamics for ARIA

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Ekdahl, Carl August Jr. [Los Alamos National Lab. (LANL), Los Alamos, NM (United States)

  2014-10-14

  Beam dynamics issues are assessed for a new linear induction electron accelerator being designed for flash radiography of large explosively driven hydrodynamic experiments. Special attention is paid to equilibrium beam transport, possible emittance growth, and beam stability. It is concluded that a radiographic quality beam will be produced possible if engineering standards and construction details are equivalent to those on the present radiography accelerators at Los Alamos.

 6. Slow kaon beams

  International Nuclear Information System (INIS)

  A short description is given of considerations for the design of low-momentum kaon beam lines. Relevant data for the performance of seven existing and decommissioned slow kaon beams are presented. For single-stage separated beams the observed ratio all/K- is greater than 50 for momenta less than 500 MeV/c. We recommend a two-stage separated beam with perhaps an upstream cleanup section for maximal purity

 7. Welding by laser beam

  International Nuclear Information System (INIS)

  A laser which does not require a vacuum and the beam from which can be projected over a distance without loss of power is sited outside a welding zone and the beam projected through a replaceable laser transparent window. The window is designed and shaped to facilitate access of the beam of workpiece items to be welded in containment. Either the workpiece or the laser beam may be moved during welding. (author)

 8. Proton beam writing

  OpenAIRE

  Frank Watt; Breese, Mark B H; Bettiol, Andrew A; Jeroen A. van Kan

  2007-01-01

  Proton beam (p-beam) writing is a new direct-writing process that uses a focused beam of MeV protons to pattern resist material at nanodimensions. The process, although similar in many ways to direct writing using electrons, nevertheless offers some interesting and unique advantages. Protons, being more massive, have deeper penetration in materials while maintaining a straight path, enabling p-beam writing to fabricate three-dimensional, high aspect ratio structures with vertical, smooth side...

 9. Electron beam focusing system

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Dikansky, N.; Nagaitsev, S.; Parkhomchuk, V.

  1997-09-01

  The high energy electron cooling requires a very cold electron beam. Thus, the electron beam focusing system is very important for the performance of electron cooling. A system with and without longitudinal magnetic field is presented for discussion. Interaction of electron beam with the vacuum chamber as well as with the background ions and stored antiprotons can cause the coherent electron beam instabilities. Focusing system requirements needed to suppress these instabilities are presented.

 10. Beam injection into RHIC

  International Nuclear Information System (INIS)

  During the RHIC sextant test in January 1997 beam was injected into a sixth of one of the rings for the first time. The authors describe the injection zone and its bottlenecks. They report on the commissioning of the injection system, on beam based measurements of the kickers and the application program to steer the beam

 11. Beams 92: Proceedings

  International Nuclear Information System (INIS)

  This report contains papers on the following topics: Ion beam papers; electron beam, bremsstrahlung, and diagnostics papers; radiating Z- pinch papers; microwave papers; electron laser papers; advanced accelerator papers; beam and pulsed power applications papers; pulsed power papers; and these papers have been indexed separately elsewhere

 12. An Electromagnetic Beam Converter

  DEFF Research Database (Denmark)

  2009-01-01

  The present invention relates to an electromagnetic beam converter and a method for conversion of an input beam of electromagnetic radiation having a bell shaped intensity profile a(x,y) into an output beam having a prescribed target intensity profile l(x',y') based on a further development of the...

 13. Klystron beam bunching

  International Nuclear Information System (INIS)

  A detailed description of electron-beam bunching phenomena in klystrons is presented. Beam harmonic current is defined, both space-charge and ballistic bunching are analyzed, Ramo's theorem is used to describe how a bunched beam drives a cavity, and a general cavity model including external coupling is provided. (author)

 14. Accelerating nondiffracting beams

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Yan, Shaohui; Li, Manman; Yao, Baoli, E-mail: yaobl@opt.ac.cn; Yu, Xianghua; Lei, Ming; Dan, Dan; Yang, Yanlong; Min, Junwei; Peng, Tong

  2015-06-05

  We present a set of beams which combine the properties of accelerating beams and (conventional) diffraction-free beams. These beams can travel along a desired trajectory while keeping an approximately invariant transverse profile, which may be (higher-order) Bessel-, Mathieu- or parabolic-nondiffracting-like beams, depending on the initial complex amplitude distribution. A possible application of these beams presented here may be found in optical trapping field. For example, a higher-order Bessel-like beam, which has a hollow (transverse) pattern, is suitable for guiding low-refractive-index or metal particles along a curve. - Highlights: • A set of beams having arbitrary trajectories of accelerating and nondiffracting behaviors are generalized and presented. • Bessel-like accelerating beams are generalized to the higher-order (hollow) version. • Mathieu-like accelerating beams and parabolic-nondiffracting-like accelerating beams are presented. • A possible application of these beams may be found in optical trapping and guiding of particles.

 15. Pushing the limits - beam

  CERN Document Server

  Métral, E

  2011-01-01

  Many collective effects were observed in 2010, first when the intensity per bunch was increased and subsequently when the number of bunches was pushed up and the bunch spacing was reduced. After a review of the LHC performance during the 2010 run, with a particular emphasis on impedances and related single-beam coherent instabilities, but mentioning also beam-beam and electron cloud issues, the potential of the LHC for 2011 will be discussed. More specifically, the maximum bunch/beam intensity and the maximum beam brightness the LHC should be able to swallow will be compared to what the injectors can provide.

 16. Cluster ion beam evaporation

  International Nuclear Information System (INIS)

  Cluster ions can be made by the supercooling due to adiabatic expansion of substances to be vaporized which are ejected from a nozzle. This paper is described on the recent progress of studies concerning the cluster beam. The technique of cluster ion beam has been applied for the studies of thermonuclear plasma, the fabrication of thin films, crystal growth and electronic devices. The density of cluster ion beam is larger than that of atomic ion beam, and the formation of thin films can be easily done in high vacuum. This method is also useful for epitaxial growth. Metallic vapour cluster beam was made by the help of jetting rare gas beam. Various beam sources were developed. The characteristics of these sources were measured and analyzed. (Kato, T.)

 17. Dynamics of beam halo in mismatched beams

  International Nuclear Information System (INIS)

  High-power proton linacs for nuclear materials transmutation and production, and new accelerator-driven neutron spallation sources must be designed to control beam-halo formation, which leads to beam loss. The study of particle-core models is leading to a better understanding of the causes and characteristics of beam halo produced by space-charge forces in rms mismatched beams. Detailed studies of the models have resulted in predictions of the dependence of the maximum amplitude of halo particles on a mismatch parameter and on the space-charge tune-depression ratio. Scaling formulas have been derived which will provide guidance for choosing the aperture radius to contain the halo without loss. (author)

 18. Colliding Crystalline Beams

  International Nuclear Information System (INIS)

  The understanding of crystalline beams has advanced to the point where one can now, with reasonable confidence, undertake an analysis of the luminosity of colliding crystalline beams. Such a study is reported here. It is necessary to observe the criteria, previously stated, for the creation and stability of crystalline beams. This requires, firstly, the proper design of a lattice. Secondly, a crystal must be formed, and this can usually be done at various densities. Thirdly, the crystals in a colliding-beam machine are brought into collision. We study all of these processes using the molecular dynamics (MD) method. The work parallels what was done previously, but the new part is to study the crystal-crystal interaction in collision. We initially study the zero-temperature situation. If the beam-beam force (or equivalent tune shift) is too large then over-lapping crystals can not be created (rather two spatially separated crystals are formed). However, if the beam-beam force is less than but comparable to that of the space-charge forces between the particles, we find that overlapping crystals can be formed and the beam-beam tune shift can be of the order of unity. Operating at low but non-zero temperature can increase the luminosity by several orders of magnitude over that of a usual collider. The construction of an appropriate lattice, and the development of adequately strong coding, although theoretically achievable, is a challenge in practice

 19. Beam-beam effect seen through forced vibration

  International Nuclear Information System (INIS)

  In electron accelerator, tune is measured by giving beam transverse forced vibration caused by RF frequency. It is well known that beam-beam parameter can be measured if beam-beam interaction exists. Generally, small value is chosen as the amplitude of forced vibration, and many researches were done in this case. In this report, we discuss effect of resonance caused by beam-beam interaction in case of amplitude of forced vibration being big. (author)

 20. Laser Beam Focus Analyser

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Peter Carøe; Hansen, Hans Nørgaard; Olsen, Flemming Ove;

  2007-01-01

  The quantitative and qualitative description of laser beam characteristics is important for process implementation and optimisation. In particular, a need for quantitative characterisation of beam diameter was identified when using fibre lasers for micro manufacturing. Here the beam diameter limits...... the obtainable features in direct laser machining as well as heat affected zones in welding processes. This paper describes the development of a measuring unit capable of analysing beam shape and diameter of lasers to be used in manufacturing processes. The analyser is based on the principle of a rotating...... mechanical wire being swept through the laser beam at varying Z-heights. The reflected signal is analysed and the resulting beam profile determined. The development comprised the design of a flexible fixture capable of providing both rotation and Z-axis movement, control software including data capture...

 1. Semiconductor laser beam bending

  OpenAIRE

  YILDIRIM, REMZİ; ÇELEBİ, FATİH VEHBİ

  2015-01-01

  This study is about a single-component cylindrical structured lens with a gradient curve that was used for bending laser beams. It operates under atmospheric conditions and bends the laser beam independently of temperature, pressure, polarity, polarization, magnetic field, electric field, radioactivity, and gravity. A single-piece cylindrical lens that can bend laser beams was developed. Lenses are made of transparent, tinted, or colored glass and are used to undermine or absorb the energy of...

 2. Cyclotron radiation beam control

  International Nuclear Information System (INIS)

  This patent application describes an apparatus for attenuating a beam of particulate radiation comprising a series of modules, each module being constituted by a sphere having a passage, a cupola covering said sphere and a base supporting said sphere, and means for causing movement of the spheres for aligning said passages with an axis of a beam line and arranging said passages out of alignment so as to attenuate the beam. (author)

 3. Proton Beam Energy Characterization

  OpenAIRE

  Marus, Lauren A.; Engle, J.W.; John, K. D.; Birnbaum, E. R.; Nortier, F. M.

  2015-01-01

  Introduction The Los Alamos Isotope Production Facility (IPF) is actively engaged in the development of isotope production technologies that can utilize its 100 MeV proton beam. Characterization of the proton beam energy and current is vital for optimizing isotope production and accurately conducting research at the IPF. Motivation In order to monitor beam intensity during research irradiations, aluminum foils are interspersed in experimental stacks. A theoretical yield of 22Na from...

 4. Chilled beam application guidebook

  CERN Document Server

  Butler, David; Gräslund, Jonas; Hogeling, Jaap; Lund Kristiansen, Erik; Reinikanen, Mika; Svensson, Gunnar

  2007-01-01

  Chilled beam systems are primarily used for cooling and ventilation in spaces, which appreciate good indoor environmental quality and individual space control. Active chilled beams are connected to the ventilation ductwork, high temperature cold water, and when desired, low temperature hot water system. Primary air supply induces room air to be recirculated through the heat exchanger of the chilled beam. In order to cool or heat the room either cold or warm water is cycled through the heat exchanger.

 5. Quantum beam nanolithography

  International Nuclear Information System (INIS)

  Recently, nanotechnology has attracted much attention. Nanotechnology-related research and development have been intensively carried out in the world. Quantum beam nanolithography such as electron beam lithography is expected as a fabrication tool for nanotechnology-related products. For the development of materials capable of fabricating nanostructures, it is important to understand beam-material interaction. We reported radiation-induced reactions in nanolithography materials studied by ISIR subpicosecond pulse radiolysis system. (author)

 6. Mechanical beam isolator

  International Nuclear Information System (INIS)

  Back-reflections from a target, lenses, etc. can gain energy passing backwards through a laser just like the main beam gains energy passing forwards. Unless something blocks these back-reflections early in their path, they can seriously damage the laser. A Mechanical Beam Isolator is a device that blocks back-reflections early, relatively inexpensively, and without introducing aberrations to the laser beam

 7. Electron beam welding

  International Nuclear Information System (INIS)

  Electron-beam equipment is considered along with fixed and mobile electron-beam guns, questions of weld environment, medium and nonvacuum welding, weld-joint designs, tooling, the economics of electron-beam job shops, aspects of safety, quality assurance, and repair. The application of the process in the case of individual materials is discussed, giving attention to aluminum, beryllium, copper, niobium, magnesium, molybdenum, tantalum, titanium, metal alloys, superalloys, and various types of steel. Mechanical-property test results are examined along with the areas of application of electron-beam welding

 8. Beam alignment system

  International Nuclear Information System (INIS)

  A patent is claimed for the invention of a beam alignment system. The aim of the invention is the obtention of an accurate monitoring of the beam position and direction. It is of great interest in the nuclear industry. The invention can be applied in an infrared laser beam for welding operations. An auxiliar radiation source is incorporated to the device. The system's configuration allows a simultaneous and separated utilisation of two beams. The description and the design of the proposed system are provided

 9. Nonlinear Bessel beams

  CERN Document Server

  Johannisson, P; Lisak, M; Marklund, M; Johannisson, Pontus; Anderson, Dan; Lisak, Mietek; Marklund, Mattias

  2003-01-01

  The effect of the Kerr nonlinearity on linear non-diffractive Bessel beams is investigated analytically and numerically using the nonlinear Schr\\"odinger equation. The nonlinearity is shown to primarily affect the central parts of the Bessel beam, giving rise to radial compression or decompression depending on whether the nonlinearity is focusing or defocusing, respectively. The dynamical properties of Gaussian-truncated Bessel beams are also analysed in the presence of a Kerr nonlinearity. It is found that although a condition for width balance in the root-mean-square sense exists, the beam profile becomes strongly deformed during propagation and may exhibit the phenomena of global and partial collapse.

 10. Beam cavity interaction

  CERN Document Server

  Gamp, A

  2011-01-01

  We begin by giving a description of the rf generator-cavity-beam coupled system in terms of basic quantities. Taking beam loading and cavity detuning into account, expressions for the cavity impedance as seen by the generator and as seen by the beam are derived. Subsequently methods of beam-loading compensation by cavity detuning, rf feedback, and feed-forward are described. Examples of digital rf phase and amplitude control for the special case of superconducting cavities are also given. Finally, a dedicated phase loop for damping synchrotron oscillations is discussed.

 11. Beam Instrumentation and Diagnostics

  CERN Document Server

  Strehl, Peter

  2006-01-01

  This treatise covers all aspects of the design and the daily operations of a beam diagnostic system for a large particle accelerator. A very interdisciplinary field, it involves contributions from physicists, electrical and mechanical engineers and computer experts alike so as to satisfy the ever-increasing demands for beam parameter variability for a vast range of operation modi and particles. The author draws upon 40 years of research and work, most of them spent as the head of the beam diagnostics group at GSI. He has illustrated the more theoretical aspects with many real-life examples that will provide beam instrumentation designers with ideas and tools for their work.

 12. Damping of a vibrating beam

  NARCIS (Netherlands)

  Hietanen, Jarmo; Bomer, Johan; Jonsmann, Jacques; Olthuis, Wouter; Bergveld, Piet; Kaski, Kimmo

  2000-01-01

  This study examines the vibration in a beam with one fixed end. The set-up consisted of a beam with one end clamped and a rigid plate having the same thickness of the beam, located adjacent to the unfixed end of the beam. The gap between the beam and the plate varied from 4 to 128 μm depending on th

 13. Ionization beam scanner

  CERN Multimedia

  1973-01-01

  Inner structure of an ionization beam scanner, a rather intricate piece of apparatus which permits one to measure the density distribution of the proton beam passing through it. On the outside of the tank wall there is the coil for the longitudinal magnetic field, on the inside, one can see the arrangement of electrodes creating a highly homogeneous transverse electric field.

 14. Cavity beam position monitors

  International Nuclear Information System (INIS)

  Beam-based alignment and feedback systems are essential for the operation of future linear colliders and free electron lasers. A certain number of beam position monitors with a resolution in the submicron range are needed at selected locations. Most beam position monitors detect the electric or the magnetic field excited by a beam of charged particles at different locations around the beam pipe. In resonant monitors, however, the excitation of special field configurations by an off-center beam is detected. These structures offer a large signal per micron displacement. This paper is an attempt to summarize the fundamental characteristics of resonant monitors, their advantages and shortcomings. Emphasis will be on the design of cylindrical cavities, in particular on the estimation of expected signals, of resolution limits and the resulting beam distortion. This includes also a short introduction into numerical methods. Fabrication, tuning, and other practical problems will be reviewed briefly. Finally, some resonant devices used for beam position diagnostics will be discussed and listed

 15. VIVITRON beam transport

  International Nuclear Information System (INIS)

  The VIVITRON is a new 35 MV particle accelerator which presents a great number of innovations. One of the major problem is the beam transport in this electrostatic machine of 50 m length for ions with masses between 1 and 200. Our work consisted in the study of various experimental and theoretical aspects of the beam transport in Tandem accelerators from the ion source to the analysing magnet. Calculations of the beam optics were performed with a Strasbourg version of the computer code Transport. They allowed us to optimize the beam transport parameters of the VIVITRON elements. Special attention has been focused on the design of the charge state selector to be installed in the terminal of the new machine. Beam transmission measurements were carried out in the Strasbourg MP 10 Tandem accelerator for ions beams of masses between 1 and 127 and for terminal voltages from 9 to 15 MV. Partial and total transmissions were obtained and explanations of the beam losses were proposed in terms of the vacuum pressure and/or the optics of the beam accelerator system. The results have been extrapolated to the VIVITRON for which the best working conditions are now clearly defined

 16. Airy beams and paraxiality

  International Nuclear Information System (INIS)

  The ‘paraxiality’ of some Airy-function-related beams is discussed specifically on the basis of two paraxiality criteria, the paraxiality estimator and the degree of paraxiality, that have been recently introduced in the literature with the intent of assessing the limits of the paraxial approach to light field propagation analysis and of quantifying the paraxiality of a light beam. (paper)

 17. Beaming teaching application

  DEFF Research Database (Denmark)

  Markovic, Milos; Madsen, Esben; Olesen, Søren Krarup;

  2012-01-01

  BEAMING is a telepresence research project aiming at providing a multimodal interaction between two or more participants located at distant locations. One of the BEAMING applications allows a distant teacher to give a xylophone playing lecture to the students. Therefore, rendering of the xylophone...

 18. Apertured paraxial Bessel beams.

  Science.gov (United States)

  Umul, Yusuf Z

  2010-03-01

  The paraxial Bessel beam is obtained by applying an approximation in the wavenumbers. The scattering of the beams by a circular aperture in an absorbing screen is investigated. The scattered fields are expressed in terms of the Fresnel integrals by evaluating the Kirchhoff diffraction integral in the paraxial approximation. The results are examined numerically. PMID:20208927

 19. Switchable circular beam deflectors

  Science.gov (United States)

  Shang, Xiaobing; Joshi, Pankaj; Tan, Jin-Yi; De Smet, Jelle; Cuypers, Dieter; Baghdasaryan, Tigran; Vervaeke, Michael; Thienpont, Hugo; De Smet, Herbert

  2016-04-01

  In this work, we report two types of electrically tunable photonic devices with circularly symmetric polarization independent beam steering performance (beam condensing resp. beam broadening). The devices consist of circular micro grating structures combined with nematic liquid crystal (LC) layers with anti-parallel alignment. A single beam deflector converts a polarized and monochromatic green laser beam (λ =543.5 nm) into a diffraction pattern, with the peak intensity appearing at the third order when 0~{{V}\\text{pp}} is applied and at the zeroth order (no deflection) for voltages above 30~{{V}\\text{pp}} . Depending on the shape of the grating structure (non-inverted or inverted), the deflection is inwards or outwards. Both grating types can be made starting from the same diamond-tooled master mold. A polarized white light beam is symmetrically condensed resp. broadened over 2° in the off state and is passed through unchanged in the on state. By stacking two such devices with mutually orthogonal LC alignment layers, polarization independent switchable circular beam deflectors are realized with a high transmittance (>80%), and with the same beam steering performance as the polarization dependent single devices.

 20. Dosimetry of pion beams

  International Nuclear Information System (INIS)

  Negative pion beams are probably the most esoteric and most complicated type of radiation which has been suggested for use in clinical radiotherapy. Because of the limited availability of pion beams in the past, even to nuclear physicists, there exist relatively fewer basic data for this modality. Pion dosimetry is discussed

 1. Linearizing Intra-Train Beam-Beam Deflection Feedback

  International Nuclear Information System (INIS)

  Beam-beam deflection feedback acting within the crossing time of a single bunch train may be needed to keep linear collider beams colliding at high luminosity. In a short-pulse machine such as the Next Linear Collider (NLC) this feedback must converge quickly to be useful. The non-linear nature of beam-beam deflection vs. beam-beam offset in these machines precludes obtaining both rapid convergence and a stable steady-state lock to beam offsets with a linear feedback algorithm. We show that a simply realizable programmable non-linear amplifier in the feedback loop can linearize the feedback loop, approximately compensating the beam-beam deflection non-linearity. Performance of a prototype non-linear amplifier is shown. Improvement of convergence and stability of the beam-beam feedback loop is simulated

 2. Beam director design report

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Younger, F.C.

  1986-08-01

  A design and fabrication effort for a beam director is documented. The conceptual design provides for the beam to pass first through a bending and focusing system (or ''achromat''), through a second achromat, through an air-to-vacuum interface (the ''beam window''), and finally through the vernier steering system. Following an initial concept study for a beam director, a prototype permanent magnet 30/sup 0/ beam-bending achromat and prototype vernier steering magnet were designed and built. In volume II, copies are included of the funding instruments, requests for quotations, purchase orders, a complete set of as-built drawings, magnetic measurement reports, the concept design report, and the final report on the design and fabrication project. (LEW)

 3. Beam director design report

  International Nuclear Information System (INIS)

  A design and fabrication effort for a beam director is documented. The conceptual design provides for the beam to pass first through a bending and focusing system (or ''achromat''), through a second achromat, through an air-to-vacuum interface (the ''beam window''), and finally through the vernier steering system. Following an initial concept study for a beam director, a prototype permanent magnet 300 beam-bending achromat and prototype vernier steering magnet were designed and built. In volume II, copies are included of the funding instruments, requests for quotations, purchase orders, a complete set of as-built drawings, magnetic measurement reports, the concept design report, and the final report on the design and fabrication project

 4. Muon Beam at the Fermilab Test Beam Area

  OpenAIRE

  Denisov, Dmitri; Evdokimov, Valery; Lukić, Strahinja; Ujić, Predrag

  2016-01-01

  The intensities and profiles of the muon beam behind the beam dump of the Fermilab test beam area when the facility is running in the "pion" beam mode are measured and summarized in this note. This muon beam with momenta in the range 10 - 50 GeV/c provides an opportunity to perform various measurements in parallel with other users of the test beam area.

 5. Beam Imaging and Luminosity Calibration

  CERN Document Server

  AUTHOR|(CDS)2081126; Klute, Markus; Medlock, Catherine Aiko

  2016-01-01

  We discuss a method to reconstruct two-dimensional proton bunch densities using vertex distributions accumulated during LHC beam-beam scans. The x-y correlations in the beam shapes are studied and an alternative luminosity calibration technique is introduced. We demonstrate the method on simulated beam-beam scans and estimate the uncertainty on the luminosity calibration associated to the beam-shape reconstruction to be below 1%.

 6. Beam distributions beyond RMS

  International Nuclear Information System (INIS)

  The beam is often represented only by its position (mean) and the width (rms = root mean squared) of its distribution. To achieve these beam parameters in a noisy condition with high backgrounds, a Gaussian distribution with offset (4 parmeters) is fitted to the measured beam distribution. This gives a very robust answer and is not very sensitive to background subtraction techniques. To get higher moments of the distribution, like skew or kurtosis, a fitting function with one or two more parameters is desired which would model the higher moments. In this paper we will concentrate on an Asymmetric Gaussian and a Super Gaussian function that will give something like the skew and the kurtosis of the distribution. This information is used to quantify special beam distribution. Some are unwanted like beam tails (skew) from transverse wakefields, higher order dispersive aberrations or potential well distortion in a damping ring. A negative kurtosis of a beam distribution describes a more rectangular, compact shape like with an over-compressed beam in z or a closed to double-homed energy distribution, while a positive kurtosis looks more like a ''Christmas tree'' and can quantify a beam mismatch after filamentation. Besides the advantages of the quantification, there are some distributions which need a further investigation like long flat tails which create background particles in a detector. In particle simulations on the other hand a simple rms number might grossly overestimate the effective size (e.g. for producing luminosity) due to a few particles which are far away from the core. This can reduce the practical gain of a big theoretical improvement in the beam size

 7. Nondiffracting transversally polarized beam.

  Science.gov (United States)

  Yuan, G H; Wei, S B; Yuan, X-C

  2011-09-01

  Generation of a nondiffracting transversally polarized beam by means of transmitting an azimuthally polarized beam through a multibelt spiral phase hologram and then highly focusing by a high-NA lens is presented. A relatively long depth of focus (∼4.84λ) of the electric field with only radial and azimuthal components is achieved. The polarization of the wavefront near the focal plane is analyzed in detail by calculating the Stokes polarization parameters. It is found that the polarization is spatially varying and entirely transversally polarized, and the polarization singularity disappears at the beam center, which makes the central bright channel possible. PMID:21886250

 8. Polarized atomic hydrogen beam

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Chan, N.; Crowe, D.M.; Lubell, M.S.; Tang, F.C.; Vasilakis, A.; Mulligan, F.J.; Slevin, J.

  1988-12-01

  We describe the design and operating characteristics of a simple polarized atomic hydrogen beam particularly suitable for applications to crossed beams experiments. In addition to experimental measurements, we present the results of detailed computer models, using Monte-Carlo ray tracing techniques, optical analogs, and phase-space methods, that not only provide us with a confirmation of our measurement, but also allow us to characterize the density, polarization, and atomic fraction of the beam at all points along its path. As a subsidiary result, we also present measurements of the relative and absolute efficiencies of the V/G Supavac mass analyzer for masses 1 and 2.

 9. Beam instrumentation performance overview

  CERN Document Server

  Sapinski, M

  2012-01-01

  The 2011 run has proven that LHC can operate safely and stably with higher bunch intensity and smaller transverse emittance than foreseen in the Technical Design Report. In this presentation the performance of the Beam Position Monitoring (BPM) system is discussed. The improvements to the system, those made during the last year and those expected to be done for 2012 run are presented. The status of the three types of devices measuring the transverse beam emittance, wire scanners (BWS), synchrotron radiation monitors (BSRT) and beam gas ionization monitors (BGI), are shown. The control room applications are reviewed and a set of improvements proposed by the operation team is presented.

 10. Short bunched beam monitor

  International Nuclear Information System (INIS)

  In order to monitor the short bunched beam, two types of monitors were developed and tested. A core monitor using a Co-based amorphous core which has high μ characteristics and high frequency response can be used as a non-destructive current monitor for the beam in the range of 1ns to several μs pulse width. A wall current monitor designed carefully has been also tested. The wall current monitor has measured the beam shape with the pulse width of 200ps or less. In this paper the characteristics and overall performance of these monitors are described. (author)

 11. Electron Beam for LHC

  CERN Document Server

  Krasny, M W

  2005-01-01

  A method of delivering a monochromatic electron beam to the LHC interaction points is proposed. In this method, heavy ions are used as carriers of the projectile electrons. Acceleration, storage and collision-stability aspects of such a hybrid beam is discussed and a new beam-cooling method is presented. This discussion is followed by a proposal of the Parasitic Ion-Electron collider at LHC (PIE@LHC). The PIE@LHC provides an opportunity, for the present LHC detectors, to enlarge the scope of their research program by including the program of electron-proton and electron-nucleuscollisions with minor machine and detector investments.

 12. Simulations of beam-beam and beam-wire interactions in RHIC

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kim, Hyung J.; Sen, Tanaji; /Fermilab; Abreu, Natalia P.; Fischer, Wolfram; /Brookhaven

  2009-02-01

  The beam-beam interaction is one of the dominant sources of emittance growth and luminosity lifetime deterioration. A current carrying wire has been proposed to compensate long-range beam-beam effects in the LHC and strong localized long-range beam-beam effects are experimentally investigated in the RHIC collider. Tune shift, beam transfer function, and beam loss rate are measured in dedicated experiments. In this paper, they report on simulations to study the effect of beam-wire interactions based on diffusive apertures, beam loss rates, and beam transfer function using a parallelized weak-strong beam simulation code (BBSIMC). The simulation results are compared with measurements performed in RHIC during 2007 and 2008.

 13. LEDA BEAM DIAGNOSTICS INSTRUMENTATION: BEAM POSITION MONITORS

  International Nuclear Information System (INIS)

  The Low Energy Demonstration Accelerator (LEDA) facility located at Los Alamos National Laboratory (LANL) accelerates protons to an energy of 6.7-MeV and current of 100-mA operating in either a pulsed or cw mode. Of key importance to the commissioning and operations effort is the Beam Position Monitor system (BPM). The LEDA BPM system uses five micro-stripline beam position monitors processed by log ratio processing electronics with data acquisition via a series of custom TMS32OC40 Digital Signal Processing (DSP) boards. Of special interest to this paper is the operation of the system, the log ratio processing, and the system calibration technique. This paper will also cover the DSP system operations and their interaction with the main accelerator control system

 14. Beam Characterizations at Femtosecond Electron Beam Facility

  CERN Document Server

  Rimjaem, Sakhorn; Kangrang, Nopadol; Kusoljariyakul, Keerati; Rhodes, Michael W; Saisut, Jatuporn; Thongbai, Chitrlada; Vilaithong, Thiraphat; Wichaisirimongkol, Pathom; Wiedemann, Helmut

  2005-01-01

  The SURIYA project at the Fast Neutron Research Facility (FNRF) has been established and is being commissioning to generate femtosecond electron pulses. Theses short pulses are produced by a system consisting of an S-band thermionic cathode RF-gun, an alpha magnet as a magnetic bunch compressor, and a linear accelerator. The characteristics of its major components and the beam characterizations as well as the preliminary experimental results will be presented and discussed.

 15. Bunched beam stochastic cooling

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Wei, Jie

  1992-09-01

  The scaling laws for bunched-beam stochastic cooling has been derived in terms of the optimum cooling rate and the mixing condition. In the case that particles occupy the entire sinusoidal rf bucket, the optimum cooling rate of the bunched beam is shown to be similar to that predicted from the coasting-beam theory using a beam of the same average density and mixing factor. However, in the case that particles occupy only the center of the bucket, the optimum rate decrease in proportion to the ratio of the bunch area to the bucket area. The cooling efficiency can be significantly improved if the synchrotron side-band spectrum is effectively broadened, e.g. by the transverse tune spread or by using a double rf system.

 16. Bunched beam stochastic cooling

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Wei, Jie.

  1992-01-01

  The scaling laws for bunched-beam stochastic cooling has been derived in terms of the optimum cooling rate and the mixing condition. In the case that particles occupy the entire sinusoidal rf bucket, the optimum cooling rate of the bunched beam is shown to be similar to that predicted from the coasting-beam theory using a beam of the same average density and mixing factor. However, in the case that particles occupy only the center of the bucket, the optimum rate decrease in proportion to the ratio of the bunch area to the bucket area. The cooling efficiency can be significantly improved if the synchrotron side-band spectrum is effectively broadened, e.g. by the transverse tune spread or by using a double rf system.

 17. Longitudinal Beam Dynamics

  OpenAIRE

  Tecker, F.

  2016-01-01

  The course gives a summary of longitudinal beam dynamics for both linear and circular accelerators. After discussing different types of acceleration methods and synchronism conditions, it focuses on the particle motion in synchrotrons.

 18. Final focus test beam

  International Nuclear Information System (INIS)

  This report discusses the following: the Final Focus Test Beam Project; optical design; magnets; instrumentation; magnetic measurement and BPM calibration; mechanical alignment and stabilization; vacuum system; power supplies; control system; radiation shielding and personnel protection; infrastructure; and administration

 19. High frequency beam protection

  International Nuclear Information System (INIS)

  This report describes the design and construction of a high-frequency beam protecting device. This apparatus controls a number of functions in a modulator. Furthermore it drives the phase shifter and the attenuator. (author). 6 figs

 20. Electron Beam Ion Sources

  CERN Document Server

  Zschornacka, G; Thorn, A

  2013-01-01

  Electron beam ion sources (EBISs) are ion sources that work based on the principle of electron impact ionization, allowing the production of very highly charged ions. The ions produced can be extracted as a DC ion beam as well as ion pulses of different time structures. In comparison to most of the other known ion sources, EBISs feature ion beams with very good beam emittances and a low energy spread. Furthermore, EBISs are excellent sources of photons (X-rays, ultraviolet, extreme ultraviolet, visible light) from highly charged ions. This chapter gives an overview of EBIS physics, the principle of operation, and the known technical solutions. Using examples, the performance of EBISs as well as their applications in various fields of basic research, technology and medicine are discussed.

 1. Longitudinal beam dynamics

  CERN Document Server

  Tecker, F

  2014-01-01

  The course gives a summary of longitudinal beam dynamics for both linear and circular accelerators. After discussing different types of acceleration methods and synchronism conditions, it focuses on the particle motion in synchrotrons.

 2. HIRENASD Beam FEM

  Data.gov (United States)

  National Aeronautics and Space Administration — This contains attempts to create BEAM FEM model. I have started a Blog to discuss this... please put your comments there and I will attempt to keep everything...

 3. Neutrino beams and experiments

  International Nuclear Information System (INIS)

  After a brief review of the early history of neutrino experiments, the principle of neutrino beams at proton accelerators is described and a survey of neutrino experiments since 1963 is given. ((orig.))

 4. LHCb: Beam Pipe

  CERN Multimedia

  LHCb, Collaboration

  2005-01-01

  The proton beams circulate in the accelerator in Ultra High Vacuum to make them interact only with each other when colliding at the interaction point. A special beam pipe "holds" the vacuum where they pass through the LHCb detector:it has to be mechanically very strong to stand the difference in pressure between the vacuum inside it and the air in the cavern but also be as transparent as possible for the particles originating in the proton−proton collisions.

 5. LHCb: Beam Pipe portrait

  CERN Multimedia

  LHCb, Collaboration

  2005-01-01

  The proton beams circulate in the accelerator in Ultra High Vacuum to make them interact only with each other when colliding at the interaction point. A special beam pipe "holds" the vacuum where they pass through the LHCb detector: it has to be mechanically very strong to stand the difference in pressure between the vacuum inside it and the air in the cavern but also be as transparent as possible for the particles originating in the proton−proton collisions.

 6. Neutral beams for mirrors

  International Nuclear Information System (INIS)

  An important demonstration of negative ion technology is proposed for FY92 in the MFTF-α+T, an upgrade of the Mirror Fusion Test Facility at the Lawrence Livermore National Laboratory. This facility calls for 200-keV negative ions to form neutral beams that generate sloshing ions in the reactor end plugs. Three different beam lines are considered for this application. Their advantages and disadvantages are discussed

 7. LHC First Beam 2008

  CERN Multimedia

  Tuura, L

  2008-01-01

  The CMS Centre played a major part in the LHC First Beam Event on September 10th 2008: it was a central point for CMS, hosting journalists from all over the world and providing live link-ups to collaborating institutes as well as, of course, monitoring events as they happened at Point 5. It was also a venue for celebration as the beam completed circuits of the LHC in both directions, passing successfully through the detector (Courtesy of Lassi Tuura)

 8. Cluster ion beam facilities

  International Nuclear Information System (INIS)

  A brief state-of-the-art review in the field of cluster-surface interactions is presented. Ionised cluster beams could become a powerful and versatile tool for the modification and processing of surfaces as an alternative to ion implantation and ion assisted deposition. The main effects of cluster-surface collisions and possible applications of cluster ion beams are discussed. The outlooks of the Cluster Implantation and Deposition Apparatus (CIDA) being developed in Guteborg University are shown

 9. The beam quality parameter of spirally polarized beams

  Science.gov (United States)

  Ramírez-Sánchez, V.; Piquero, G.

  2008-12-01

  Starting from the expression for the quality parameter of a superposition of two general fields, the case of beams that can be written in terms of the polarization basis introduced by Gori is investigated. Different types of this class of beam are studied and compared. In particular, spirally polarized beams are considered. As an example, polarized Bessel-Gauss beams are analyzed in detail.

 10. Beam-beam interaction in P-P colliding accelerators

  International Nuclear Information System (INIS)

  One model for beam growth due to the beam-beam interaction in P-P colliding accelerators is that it is due to the presence of non-linear forces generated by the fields produced by the beam plus some radomizing effect like noise, or a tune modulation. According to this model, to limit beam-beam effects, one should try to limit the size of the non-linear forces and the sources of noise or tune modulation. This model can also be used to compare the severity of beam-beam effects in two situations by comparing the size of the non-linear forces. In this paper, this approach will be used to study three problems: to compare the effects of beam-beam non-linear resonances in the ISR with those in ISABELLE; to estimate the strength of a spectrometer magnet that may be placed at one of the beam crossing points, without appreciably increasing the beam-beam effects; and to compare the beam-beam interaction for colliding beam accelerators with different crossing-angles and different ν/sub x/ and ν/sub y/ at the crossing points

 11. Opal neutron beams shutters

  International Nuclear Information System (INIS)

  Full text: The Opal Reactor has five beam tubes for neutron beams. Of these 5 tubes, two come from a cold neutron source, another two from thermal sources, and a fifth is ready for a future hot neutron source. Neutron guides come from the cold and thermal beam tubes. Neutron beams are enabled/disabled through shutters located inside the reactor pool's radial shield. These shutters were specially designed by INVAP for the OPAL reactor. They comprise fixed and movable shields. The movable part allows neutron beam enabling or disabling. The design of these shutters demanded the construction of prototypes that were further submitted to comprehensive tests to be qualified in light of the strict movement precision and high reliability requirements involved. The shielding material - a plastic and steel mix - was also specifically designed for this facility. The design required great efforts as to shield calculation and energy deposition. A heat removal system was designed to dissipate the energy absorbed by the shields. The cold and thermal beam shutters are built following a single vertical axis design. The hot shutter, due to different requirements, was designed with a horizontal axis

 12. Beam optics test stand

  International Nuclear Information System (INIS)

  The authors have constructed a beam optics test stand in order to study adaptive charged particle optics. A low energy, continuous electron beam is used to model a high energy negative ion beam. In addition, the beam can be used as a diagnostic probe to study the correction of spherical aberrations in a solenoid lens. The authors test stand design stresses versatility. The conical glass vacuum system has reentrant electron and diagnostic chambers that allow immediate experimental modifications. As an integral part of the vacuum system, the solenoid lens also serves as structural support for grid focusing systems. Vacuum pumping is provided by an 8'' cryopump and the entire system can be moved about freely. Computer control and data acquisition are interfaced to the beam control and diagnostics. A post acceleration grid and deflection plates have been added to a commercial electron gun to produce a 10 keV beam at 100 μA. The diagnostics consist of phosphor screens, a charge-coupled photodiode array, and an image dissector

 13. Beam-beam diagnostics from closed-orbit distortion

  International Nuclear Information System (INIS)

  We study the applicability of beam-beam deflection techniques as a tuning tool for asymmetric B factories, focusing on PEP-II as an example. Assuming that the closed orbits of the two beams are separated vertically at the interaction point by a local orbit bump that is nominally closed, we calculate the residual beam orbit distortions due to the beam-beam interaction. Difference orbit measurements, performed at points conveniently distant from the interaction point (IP), provide distinct signatures that can be used to maintain the beams in collision and perform detailed optical diagnostics at the IP. A proposal to test this method experimentally at the TRISTAN ring is briefly discussed

 14. Beam-beam studies for the High-Energy LHC

  CERN Document Server

  Ohmi, K; Zimmermann, F

  2011-01-01

  LHC upgrades are being considered both towards higher luminosity (HL-LHC) and towards higher energy (HE-LHC). In this paper we report initial studies of the beam-beam effects in the HE-LHC [1]. The HE-LHC aims at beam energies of 16.5 TeV, where the transverse emittance decreases due to synchrotron radiation with a 2-hour damping time. As a result of this emittance, shrinkage the beam-beam parameter increases with time, during a physics store. The beam-beam limit in the HE-LHC is explored using computer simulations.

 15. Beam current measurement and beam positioning for baby-ebm

  International Nuclear Information System (INIS)

  This paper describes the electron beam detection of Baby EBM. The detection is divided by two categories; beam current measurement and beam positioning under the scanning window. The beam detector system was completely fabricated and tested and the detector was able to detect the electron beam of Baby EBM. It has been found that the beam current of this EBM is 1.62 mA for energy of 0.14 MeV. A higher beam current can be obtained if a proper cooling system to the window foil is installed. (Author)

 16. Is LEP beam-beam limited at its highest energy?

  CERN Document Server

  Brandt, D; Meddahi, Malika; Verdier, A

  1999-01-01

  The operation of LEP at 45.6 GeV was limited by beam-beam effects and the vertical beam-beam parameter xy never exceeded 0.045. At the highest energy of 94.5 GeV, the increased damping allows higher beam-beam parameters xy . Values above 0.07 in the vertical plane averaged over four experiments have been obtained frequently with peak values up to 0.075 in a single experiment. Although the maximum intensity in LEP is presently limited by technical considerations, some observations indicate that the beam-beam limit is close and the question of the maximum possible values can be raised. These observations are shown in this paper and possible consequences are presented. The optimum operation of LEP in the neighbourhood of the beam-beam limit is discussed.

 17. Beam-beam effects under the influence of external noise

  OpenAIRE

  Ohmi, K.

  2014-01-01

  Fast external noise, which gives fluctuation into the beam orbit, is discussed in connection with beam-beam effects. Phase noise from crab cavities and detection devices (position monitor) and kicker noise from the bunch by bunch feedback system are the sources. Beam-beam collisions with fast orbit fluctuations with turn by turn or multi-turn correlations, cause emittance growth and luminosity degradation. We discuss the tolerance of the noise amplitude for LHC and HL-LHC.

 18. WELD FORMATION CONTROL AT ELECTRON BEAM WELDING WITH BEAM OSCILLATIONS

  OpenAIRE

  Trushnikov, Dmitriy; Koleva, Elena; Mladenov, Georgy; Shcherbakov, A.

  2014-01-01

  Electron beam welding is used extensively to produce essential machine parts. The control of the basic beam parameters beam power or beam current at constant accelerating voltage, welding speed, current of focusing lens and distance between electron gun and welded sample surface is not enough to obtain at most of the regimes sound welds. Control of the focus position using analysis of the high frequency component of the current, collected by plasma, at periodic interactions on the beam (the o...

 19. Multi-Beam Optical Tweezers

  DEFF Research Database (Denmark)

  2003-01-01

  A set of multi-beam electromagnetic tweezers is provided comprising a multi-beam generator for emission of a plurality of electromagnetic beams, at least some of the electromagnetic beams intersecting each other, or, having an individually controlled polarization whereby the position and/or angul...

 20. Holographic memory using beam steering

  Science.gov (United States)

  Chao, Tien-Hsin (Inventor); Hanan, Jay C. (Inventor); Reyes, George F. (Inventor); Zhou, Hanying (Inventor)

  2007-01-01

  A method, apparatus, and system provide the ability for storing holograms at high speed. A single laser diode emits a collimated laser beam to both write to and read from a photorefractice crystal. One or more liquid crystal beam steering spatial light modulators (BSSLMs) steer a reference beam, split from the collimated laser beam, at high speed to the photorefractive crystal.

 1. 3D terahertz beam profiling

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Pernille Klarskov; Strikwerda, Andrew; Wang, Tianwu;

  2013-01-01

  We present a characterization of THz beams generated in both a two-color air plasma and in a LiNbO3 crystal. Using a commercial THz camera, we record intensity images as a function of distance through the beam waist, from which we extract 2D beam profiles and visualize our measurements into 3D beam...

 2. Beam Trail Tracking at Fermilab

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Nicklaus, Dennis J. [Fermilab; Carmichael, Linden Ralph [Fermilab; Neswold, Richard [Fermilab; Yuan, Zongwei [Fermilab

  2015-01-01

  We present a system for acquiring and sorting data from select devices depending on the destination of each particular beam pulse in the Fermilab accelerator chain. The 15 Hz beam that begins in the Fermilab ion source can be directed to a variety of additional accelerators, beam lines, beam dumps, and experiments. We have implemented a data acquisition system that senses the destination of each pulse and reads the appropriate beam intensity devices so that profiles of the beam can be stored and analysed for each type of beam trail. We envision utilizing this data long term to identify trends in the performance of the accelerators

 3. Nonlinear combining of laser beams.

  Science.gov (United States)

  Lushnikov, Pavel M; Vladimirova, Natalia

  2014-06-15

  We propose to combine multiple laser beams into a single diffraction-limited beam by beam self-focusing (collapse) in a Kerr medium. Beams with total power above critical are first combined in the near field and then propagated in the optical fiber/waveguide with Kerr nonlinearity. Random fluctuations during propagation eventually trigger a strong self-focusing event and produce a diffraction-limited beam carrying the critical power. PMID:24978503

 4. Nonlinear combining of laser beams

  OpenAIRE

  Lushnikov, Pavel M.; Vladimirova, Natalia

  2014-01-01

  We propose to combine multiple laser beams into a single diffraction-limited beam by the beam self-focusing (collapse) in the Kerr medium. The beams with the total power above critical are first combined in the near field and then propagated in the optical fiber/waveguide with the Kerr nonlinearity. Random fluctuations during propagation eventually trigger strong self-focusing event and produce diffraction-limited beam carrying the critical power.

 5. Review of nondiffracting Bessel beams

  Science.gov (United States)

  Lapointe, Michael R.

  1991-01-01

  The theory of nondiffracting beam propagation and experimental evidence for nearly-nondiffractive Bessel beam propagation are reviewed. The experimental results are reinterpreted using simple optics formulas, which show that the observed propagation distances are characteristic of the optical systems used to generate the beams and do not depend upon the initial beam profiles. A set of simple experiments are described which support this interpretation. It is concluded that nondiffracting Bessel beam propagation has not yet been experimentally demonstrated.

 6. Paul Collier : Balancing beams

  CERN Multimedia

  2009-01-01

  As former head of AB Operations, Paul Collier and his group were in the ‘cockpit’ for the LHC’s maiden voyage - piloting the first beam around the ring. But now, as Head of the Beams Department, he will need his feet firmly on the ground in order to balance all the beam activities at CERN. "As Department Head, I’ll have less direct contact with the machines," Collier says with a hint of regret. "I’ll still obviously be very involved, but they won’t actually let me loose in front of the keyboard anymore!" As the new Head of the BE Department, Collier will be in charge of nearly 400 people, and will oversee all the beam activities, including the preparations for the longest period of beam operation in the history of CERN. In the new organization, the BE, TE and EN Departments have been grouped together in the Accelerator and Technology Sector. "‘Partnership’ is a key word for the three departments," says Collier. "The n...

 7. Bringing up beams

  CERN Multimedia

  Katarina Anthony

  2013-01-01

  Last month, commissioning began on CERN’s newest linear accelerator: Linac4. As the replacement machine for Linac2, Linac4 will take a negative hydrogen ion beam to a staggering 160 MeV. We check in to see how the Linac4 team is preparing its machine for its new role as the first link in the accelerator chain.   The Linac4 3 MeV beam line, with the ion source in the back, the RFQ in the middle and the chopping line in the front. On 14 November, members of the Linac4 collaboration and the CERN Operations Group were brought together for their first “real day” in the Linac4 Control Room. Together, they successfully accelerated their first hydrogen ion beam to 3 MeV. It was an exciting moment for everyone involved and marked the start of one of the most critical commissioning phases for the new accelerator. At the start of the Linac4 beam line sits the CERN-made Radio Frequency Quadrupole (RFQ). This vital piece of machinery takes the beam from 45 keV to 3 MeV in ju...

 8. Beam Time Accounting

  CERN Document Server

  Seitova, Diana

  2016-01-01

  ISOLDE is one of the leading research facilities in the field of nuclear physics. A proton beam with an energy 1.4 GeV coming from the Proton Synchrotron Booster (PSB) hits one of the targets at ISOLDE and produces Radioactive Ion Beams (RIBs). Then, the RIBs of interest is selected and delivered to the different experimental stations. In order to deliver the beam to the certain experimental station, the positions of the devices along the beamline should satisfy certain conditions. The purpose of this project is to define the conditions for the beam to pass through the different beamlines and to store the data about device’s status for later analysis and statistics, so it would be possible to know when the beam was used for different experiments. The data with the settings of the different devices is saved in the Timber database and the first steps for making virtual devices to compile the status of the beamlines were completed.

 9. ICFA Beam Dynamics Newsletter

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Ben-Zvi I.; Kuczewski A.; Altinbas, Z.; Beavis, D.; Belomestnykh,; Dai, J. et al

  2012-07-01

  The Collider-Accelerator Department at Brookhaven National Laboratory is building a high-brightness 500 mA capable Energy Recovery Linac (ERL) as one of its main R&D thrusts towards eRHIC, the polarized electron - hadron collider as an upgrade of the operating RHIC facility. The ERL is in final assembly stages, with injection commisioning starting in October 2012. The objective of this ERL is to serve as a platform for R&D into high current ERL, in particular issues of halo generation and control, Higher-Order Mode (HOM) issues, coherent emissions for the beam and high-brightness, high-power beam generation and preservation. The R&D ERL features a superconducting laser-photocathode RF gun with a high quantum efficiency photoccathode served with a load-lock cathode delivery system, a highly damped 5-cell accelerating cavity, a highly flexible single-pass loop and a comprehensive system of beam instrumentation. In this ICFA Beam Dynamics Newsletter article we will describe the ERL in a degree of detail that is not usually found in regular publications. We will discuss the various systems of the ERL, following the electrons from the photocathode to the beam dump, cover the control system, machine protection etc and summarize with the status of the ERL systems.

 10. A better beam quality

  CERN Multimedia

  CERN Bulletin

  2010-01-01

  Progress has been made on two fronts, providing physics data and preparing for higher intensities. Over the Whitsun weekend of May 22 to 24, 5 fills for physics provided almost 30 hours of stable colliding beams, all with bunch intensities around 2x1010 protons and at a β* of 2m. The first three of these fills were with 6 bunches per beam, giving 3 pairs of collisions in all experiments. For the other two fills, the number of bunches per beam was increased to 13, giving 8 pairs of colliding bunches, and for the first time luminosities were pushed above 1029 cm-2s-1, 2 orders of magnitude higher than first collisions in March. In between and after these physics fills, nominal bunches of 1011 protons were successfully ramped and brought into collision in ATLAS and CMS for the first time (not in stable beam conditions and without squeeze). Event rates seen by the experiments were in the expected range for these conditions. In the middle of this work, a short fill with beams of 7 nominal bunches was ...

 11. Beam-beam observations in the Relativistic Heavy Ion Collider

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Luo, Y. [Brookhaven National Laboratory (BNL), Upton, NY (United States); Fischer, W. [Brookhaven National Laboratory (BNL), Upton, NY (United States); White, S. [Brookhaven National Laboratory (BNL), Upton, NY (United States)

  2015-06-24

  The Relativistic Heavy Ion Collider (RHIC) at Brookhaven National Laboratory has been operating since 2000. Over the past decade, thanks to the continuously increased bunch intensity and reduced β*s at the interaction points, the maximum peak luminosity in the polarized proton operation has been increased by more than two orders of magnitude. In this article, we first present the beam-beam observations in the previous RHIC polarized proton runs. Then we analyze the mechanisms for the beam loss and emittance growth in the presence of beam-beam interaction. The operational challenges and limitations imposed by beam-beam interaction and their remedies are also presented. In the end, we briefly introduce head-on beam-beam compensation with electron lenses in RHIC.

 12. Light Beam Generation

  DEFF Research Database (Denmark)

  2007-01-01

  The invention relates to a method and a system for synthesizing a set of controllable light beams by provision of a system for synthesizing a set of light beams, comprising a spatially modulated light source for generation of electromagnetic radiation with a set of replicas of a predetermined...... symbol, s, positioned at respective desired positions (xs, ys) in an object plane o(x, y) intersecting, preferably perpendicular to, the direction of propagation of the electromagnetic radiation, and having spatial amplitudes a(x-xs, y-ys), spatial phases f(x-xs, y-ys)> and spatial polarisation vectors p(x...... transforming lens for Inverse Fourier transforming the spatially modulated radiation, whereby a set of light beams are formed propagating through the inverse Fourier plane (x', y') at desired positions (x's, y's), and a controller for controlling the position of a replica of the symbol, s, for movement...

 13. ATA probe beam experiment

  International Nuclear Information System (INIS)

  The philosophy of these tests is to measure the motion of a low current, small diameter electron beam in the accelerator before running high current. By using low current, we can study particle motion in the applied fields without any extra complications associated with the self-forces of high currents. With the steering magnets off, we have measured the transverse drift of the probe beam. Also, we have used the probe beam to optimize the current in the steering magnets to compensate for the drift. There have been concurrent efforts to locate the source of the error field which is presumed to cause the drift. So far, the source has not been established but the search is continuing

 14. Acoustic Tractor Beam

  Science.gov (United States)

  Démoré, Christine E. M.; Dahl, Patrick M.; Yang, Zhengyi; Glynne-Jones, Peter; Melzer, Andreas; Cochran, Sandy; MacDonald, Michael P.; Spalding, Gabriel C.

  2014-05-01

  Negative radiation forces act opposite to the direction of propagation, or net momentum, of a beam but have previously been challenging to definitively demonstrate. We report an experimental acoustic tractor beam generated by an ultrasonic array operating on macroscopic targets (>1 cm) to demonstrate the negative radiation forces and to map out regimes over which they dominate, which we compare to simulations. The result and the geometrically simple configuration show that the effect is due to nonconservative forces, produced by redirection of a momentum flux from the angled sides of a target and not by conservative forces from a potential energy gradient. Use of a simple acoustic setup provides an easily understood illustration of the negative radiation pressure concept for tractor beams and demonstrates continuous attraction towards the source, against a net momentum flux in the system.

 15. Grazing incidence beam expander

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Akkapeddi, P.R.; Glenn, P.; Fuschetto, A.; Appert, Q.; Viswanathan, V.K.

  1985-01-01

  A Grazing Incidence Beam Expander (GIBE) telescope is being designed and fabricated to be used as an equivalent end mirror in a long laser resonator cavity. The design requirements for this GIBE flow down from a generic Free Electron Laser (FEL) resonator. The nature of the FEL gain volume (a thin, pencil-like, on-axis region) dictates that the output beam be very small. Such a thin beam with the high power levels characteristic of FELs would have to travel perhaps hundreds of meters or more before expanding enough to allow reflection from cooled mirrors. A GIBE, on the other hand, would allow placing these optics closer to the gain region and thus reduces the cavity lengths substantially. Results are presented relating to optical and mechanical design, alignment sensitivity analysis, radius of curvature analysis, laser cavity stability analysis of a linear stable concentric laser cavity with a GIBE. Fabrication details of the GIBE are also given.

 16. Active Beam Spectroscopy

  Science.gov (United States)

  von Hellermann, M. G.; Delabie, E.; Jaspers, R. J. E.; Biel, W.; Marchuk, O.; Summers, H. P.; Whiteford, A.; Giroud, C.; Hawkes, N. C.; Zastrow, K. D.

  2008-03-01

  Charge eXchange Recombination Spectroscopy (CXRS) plays a pivotal role in the diagnostics of hot fusion plasmas and is implemented currently in most of the operating devices. In the present report the main features of CXRS are summarized and supporting software packages encompassing "Spectral Analysis Code CXSFIT", "Charge Exchange Analysis Package CHEAP", and finally "Forward Prediction of Spectral Features" are described. Beam Emission Spectroscopy (BES) is proposed as indispensable cross-calibration tool for absolute local impurity density measurements and also for the continuous monitoring of the neutral beam power deposition profile. Finally, a full exploitation of the `Motional Stark Effect' pattern is proposed to deduce local pitch angles, total magnetic fields and possibly radial electric fields. For the proposed active beam spectroscopy diagnostic on ITER comprehensive performance studies have been carried out. Estimates of expected spectral signal-to-noise ratios are based on atomic modelling of neutral beam stopping and emissivities for CXRS, BES and background continuum radiation as well as extrapolations from present CXRS diagnostic systems on JET, Tore Supra, TEXTOR and ASDEX-UG. Supplementary to thermal features a further promising application of CXRS has been proposed recently for ITER, that is a study of slowing-down alpha particles in the energy range up to 2 MeV making use of the 100 keV/amu DNB (Diagnostic Neutral Beam) and the 500 keV/amu HNB (Heating Neutral Beam). Synthetic Fast Ion Slowing-Down spectra are evaluated in terms of source rates and slowing-down parameters

 17. Coherent laser beam combining

  CERN Document Server

  Brignon, Arnaud

  2013-01-01

  Recently, the improvement of diode pumping in solid state lasers and the development of double clad fiber lasers have allowed to maintain excellent laser beam quality with single mode fibers. However, the fiber output power if often limited below a power damage threshold. Coherent laser beam combining (CLBC) brings a solution to these limitations by identifying the most efficient architectures and allowing for excellent spectral and spatial quality. This knowledge will become critical for the design of the next generation high-power lasers and is of major interest to many industrial, environme

 18. Euroschool on Exotic Beams

  CERN Document Server

  Pfützner, Marek; The Euroschool on Exotic Beams, vol. IV

  2014-01-01

  This is the forth volume in a series of Lecture Notes based on the highly successful Euro Summer School on Exotic Beams. The aim of these notes is to provide a thorough introduction to radioactive ion-beam physics at the level of graduate students and young postdocs starting out in the field. Each volume covers a range of topics from nuclear theory to experiment and applications. Vol I has been published as LNP 651, Vol II has been published as LNP 700, and Vol. III has been published as LNP 764.

 19. Merged neutral beams

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Osterwalder, Andreas [Ecole Polytechnique Federale de Lausanne (EPFL), Institute for Chemical Sciences and Engineering, Lausanne (Switzerland)

  2015-12-15

  A detailed description of a merged beam apparatus for the study of low energy molecular scattering is given. This review is intended to guide any scientist who plans to construct a similar experiment, and to provide some inspiration in describing the approach we chose to our goal. In our experiment a supersonic expansion of paramagnetic particles is merged with one of polar molecules. A magnetic and an electric multipole guide are used to bend the two beams onto the same axis. We here describe in detail how the apparatus is designed, characterised, and operated. (orig.)

 20. Molecular beam epitaxy

  CERN Document Server

  Pamplin, Brian R

  1980-01-01

  Molecular Beam Epitaxy introduces the reader to the use of molecular beam epitaxy (MBE) in the generation of III-V and IV-VI compounds and alloys and describes the semiconductor and integrated optics reasons for using the technique. Topics covered include semiconductor superlattices by MBE; design considerations for MBE systems; periodic doping structure in gallium arsenide (GaAs); nonstoichiometry and carrier concentration control in MBE of compound semiconductors; and MBE techniques for IV-VI optoelectronic devices. The use of MBE to fabricate integrated optical devices and to study semicond

 1. Quantized beam shifts

  CERN Document Server

  Kort-Kamp, W J M; Dalvit, D A R

  2015-01-01

  We predict quantized Imbert-Fedorov, Goos-H\\"anchen, and photonic spin Hall shifts for light beams impinging on a graphene-on-substrate system in an external magnetic field. In the quantum Hall regime the Imbert-Fedorov and photonic spin Hall shifts are quantized in integer multiples of the fine structure constant $\\alpha$, while the Goos- H\\"anchen ones in multiples of $\\alpha^2$. We investigate the influence on these shifts of magnetic field, temperature, and material dispersion and dissipation. An experimental demonstration of quantized beam shifts could be achieved at terahertz frequencies for moderate values of the magnetic field.

 2. Optimal beam focusing through turbulence.

  Science.gov (United States)

  Charnotskii, Mikhail

  2015-11-01

  Beam spread and beam wandering are the most perceptible effects of atmospheric turbulence on propagating laser beams. The width of the mean irradiance profile is typically used to characterize the beam spread. This so-called long-term (LT) statistic allows for a relatively simple theoretical description. However, the LT beam size is not a very practical measure of the beam spread because its measurements are sensitive to the movements of the source and detector, and to the large-scale variations of the refractive index that are not associated with turbulence. The short-term (ST) beam spread is measured relative to the instantaneous position of the beam center and is free of these drawbacks, but has not been studied as thoroughly as the LT spread. We present a theoretical model for the ST beam irradiance that is based on the parabolic equation for the beam wave propagation in random media, and the Markov approximation for calculation of the statistics of the optical field, and discuss an approximation that allows introduction of the isoplanatic ST point spread function (PSF). Unlike the LT PSF, the ST PSF depends on the overall beam geometry. This allows optimization of the initial beam field in terms of minimizing the ST beam size at the observation plane. Calculations supporting this conjecture are presented for the simple case of the coherent Gaussian beam, and Kolmogorov turbulence. PMID:26560908

 3. Tractor beams for optical micromanipulation

  Science.gov (United States)

  Yevick, Aaron; Grier, David G.

  2016-03-01

  Tractor beams are traveling waves that transport illuminated objects in the retrograde direction relative to the direction of propagation. The theory of photokinetic effects identifies design criteria for long-range general- purpose tractor beams. These criteria distinguish first-order tractor beams that couple to induced dipole moments from higher-order tractor beams that rely on coupling to higher-order multipole moments to achieve pulling. First-order tractor beams are inherently longer-ranged and operate on a wider variety of materials. We explore the physics of first-order tractor beams in the context of a family of generalized solenoidal waves.

 4. Coulomb interactions in particle beams

  International Nuclear Information System (INIS)

  This book develops analytical and computer models for beams in which Coulomb interactions are important. The research into the different phenomena of Coulomb interactions in particle beams is stimulated by developments in the field of electron beam lithography for VLSI electronics. The standard theory of charged particle optics breaks down for intense beams in which interactions between particles are significant. This monograph is devoted to the theory of these intense beams, which are not only used in VLSI electronics but also in scanning electron microscopes. The theory is also applicable to focused ion beams, which are used in VLSI mask repair

 5. High current beam transport with multiple beam arrays

  International Nuclear Information System (INIS)

  Highlights of recent experimental and theoretical research progress on the high current beam transport of single and multiple beams by the Heavy Ion Fusion Accelerator Research (HIFAR) group at the Lawrence Berkeley Laboratory (LBL) are presented. In the single beam transport experiment (SBTE), stability boundaries and the emittance growth of a space charge dominated beam in a long quadrupole transport channel were measured and compared with theory and computer simulations. Also, a multiple beam ion induction linac (MBE-4) is being constructed at LBL which will permit study of multiple beam transport arrays, and acceleration and bunch length compression of individually focused beamlets. Various design considerations of MBE-4 regarding scaling laws, nonlinear effects, misalignments, and transverse and longitudinal space charge effects are summarized. Some aspects of longitudinal beam dynamics including schemes to generate the accelerating voltage waveforms and to amplify beam current are also discussed

 6. ITER neutral beam system

  International Nuclear Information System (INIS)

  The Neutral Beam (NB) system for the International Thermonuclear Experimental Reactor (ITER) has reached a high degree of integration with the tokamak and with the rest of the plant. Operational requirements and maintainability have been considered in the design. The paper considers the integration with the tokamak, discusses design improvements which appear necessary and finally notes R and D progress in key areas. (author)

 7. Charged particle beams

  CERN Document Server

  Humphries, Stanley

  2013-01-01

  Detailed enough for a text and sufficiently comprehensive for a reference, this volume addresses topics vital to understanding high-power accelerators and high-brightness-charged particle beams. Subjects include stochastic cooling, high-brightness injectors, and the free electron laser. Humphries provides students with the critical skills necessary for the problem-solving insights unique to collective physics problems. 1990 edition.

 8. Beam catcher/dump

  International Nuclear Information System (INIS)

  A simple, low cost aperture limiting device with an absorber block has been developed and installed in the AGS ring at Brookhaven National Laboratory. The device intercepts injection tails, transition losses, and the inward spiraling beam of an aborted accelerations or extraction cycle. The resultant consolidation of losses at one point reduces activation of components around the ring and radiation exposure to personnel

 9. Ion-beam technologies

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Fenske, G.R. [Argonne National Lab., IL (United States)

  1993-01-01

  This compilation of figures and diagrams reviews processes for depositing diamond/diamond-like carbon films. Processes addressed are chemical vapor deposition (HFCVD, PACVD, etc.), plasma vapor deposition (plasma sputtering, ion beam sputtering, evaporation, etc.), low-energy ion implantation, and hybrid processes (biased sputtering, IBAD, biased HFCVD, etc.). The tribological performance of coatings produced by different means is discussed.

 10. Beam dumping at ISABELLE

  International Nuclear Information System (INIS)

  Safely ejecting the approx. 40 MJ stored energy per beam at ISABELLE is clearly a major problem, both for experimental apparatus and for superconducting magnets. Intensive study of this problem is just beginning. A brief review of the current status is presented

 11. Recycled Paper Beam Sculpture

  Science.gov (United States)

  Keller, Kristin; Tabacchi, Jo

  2011-01-01

  As art department budgets across the country continue to shrink, art teachers are increasingly on the lookout for inexpensive materials that can be used to teach a range of concepts. In this article, the authors describe a newspaper beam tower project inspired by the book, "The Wonderful Towers of Watts" by Patricia Zelver. There are many more…

 12. LHC Report: Beam on

  CERN Multimedia

  Rossano Giachino for the LHC Team

  2012-01-01

  The powering tests described in the last edition of the Bulletin were successfully finished at the end of the first week of March opening the way for 4 TeV operations this year. The beam was back in the machine on Wednesday 14 March. The first collisions at 4 TeV are scheduled for the first week of April.   The first beam of 2012 is dumped after making a few rounds in the LHC. The magnet powering tests were followed by the machine checkout phase. Here the operations team in collaboration with the equipment groups performs a sequence of tests to ensure the readiness of the LHC for beam. The tests include driving all the LHC systems – beam dump, injection, collimation, RF, power converters, magnet circuits, vacuum, interlocks, controls, timing and synchronization – through the operational cycle. The “checkout phase” is really a massive de-bugging exercise, which is performed with the objective of ensuring the proper functioning of the whole machine and t...

 13. Electron beam processing system

  International Nuclear Information System (INIS)

  Electron beam Processing Systems (EPS) are used as useful and powerful tools in many industrial application fields such as the production of cross-linked wire, rubber tire, heat shrinkable film and tubing, curing, degradation of polymers, sterilization and environmental application. In this paper, the feature and application fields, the selection of machine ratings and safety measures of EPS will be described. (author)

 14. Stochastic nonlinear beam equations

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Brzezniak, Z.; Maslowski, Bohdan; Seidler, Jan

  2005-01-01

  Roč. 132, č. 1 (2005), s. 119-149. ISSN 0178-8051 R&D Projects: GA ČR(CZ) GA201/01/1197 Institutional research plan: CEZ:AV0Z10190503 Keywords : stochastic beam equation * stability Subject RIV: BA - General Mathematics Impact factor: 0.896, year: 2005

 15. Beam Position Monitor Engineering

  International Nuclear Information System (INIS)

  The design of beam position monitors often involves challenging system design choices. Position transducers must be robust, accurate, and generate adequate position signal without unduly disturbing the beam. Electronics must be reliable and affordable, usually while meeting tough requirements on precision. accuracy, and dynamic range. These requirements may be difficult to achieve simultaneously, leading the designer into interesting opportunities for optimization or compromise. Some useful techniques and tools are shown. Both finite element analysis and analytic techniques will be used to investigate quasi-static aspects of electromagnetic fields such as the impedance of and the coupling of beam to striplines or buttons. Finite-element tools will be used to understand dynamic aspects of the electromagnetic fields of beams, such as wake-fields and transmission-line and cavity effects in vacuum-to-air feed through. Mathematical modeling of electrical signals through a processing chain will be demonstrated, in particular to illuminate areas where neither a pure time-domain nor a pure frequency-domain analysis is obviously advantageous. Emphasis will be on calculational techniques, in particular on using both time-domain and frequency domain approaches to the applicable parts of interesting problems

 16. Candlestick rubidium beam source

  Science.gov (United States)

  Walkiewicz, M. R.; Fox, P. J.; Scholten, R. E.

  2000-09-01

  We describe a long-lived, bright and intense rubidium atomic beam source based on a previously published recirculating candlestick design for sodium, with several modifications and enhancements. The device operates for thousands of hours without maintenance, with brightness of 1.9×1022 m-2 s-1 sr-1.

 17. Continuous Reinforced Concrete Beams

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hoang, Cao Linh; Nielsen, Mogens Peter

  1996-01-01

  This report deals with stress and stiffness estimates of continuous reinforced concrete beams with different stiffnesses for negative and positive moments e.g. corresponding to different reinforcement areas in top and bottom. Such conditions are often met in practice.The moment distribution at the...

 18. GANIL radioactive beam experiments

  International Nuclear Information System (INIS)

  Examples of recent experiments performed at GANIL are used to highlight the present-day interest in secondary radioactive beams. Essentially, studies done by means of the doubly achromatic spectrometer LISE are discussed but future possibilities at GANIL are also mentioned. (author) 25 refs., 8 figs

 19. Crystalline beam ground state

  International Nuclear Information System (INIS)

  In order to employ molecular dynamics (MD) methods, commonly used in condensed matter physics, we have derived the equations of motion for a beam of charged particles in the rotating rest frame of the reference particle. We include in the formalism that the particles are confined by the guiding and focusing magnetic fields, and that they are confined in a conducting vacuum pipe while interacting with each other via a Coulomb force. Numerical simulations using MD methods has been performed to obtain the equilibrium crystalline beam structure. The effect of the shearing force, centrifugal force, and azimuthal variation of the focusing strength are investigated. It is found that a constant gradient storage ring can not give a crystalline beam, but that an alternating-gradient (AG) structure can. In such a machine the ground state is, except for one-dimensional (1-D) crystals, time dependent. The ground state is a zero entropy state, despite the time-dependent, periodic variation of the focusing force. The nature of the ground state, similar to that found by Schiffer et al. depends upon the density and the relative focusing strengths in the transverse directions. At low density, the crystal is 1-D. As the density increases, it transforms into various kinds of 2-D and 3-D crystals. If the energy of the beam is higher than the transition energy of the machine, the crystalline structure can not be formed for lack of radial focusing

 20. Global beam shaping with nonuniformly polarized beams: a proposal

  Science.gov (United States)

  Ramírez-Sánchez, V.; Piquero, G.

  2006-12-01

  A procedure for global beam shaping by modifying some global spatial parameters characteristic of the beam is proposed. This method is based on the generation of a nonuniformly polarized beam using a Mach-Zehnder system with two suitably shaped intensity transmittances and orthogonal linear polarizers. The changes in beam quality and kurtosis parameters after a linear polarizer placed at the output of the system are investigated.

 1. Observations of the beam-beam interaction in hadron colliders

  International Nuclear Information System (INIS)

  This paper has three parts. In the first part the basic beam-beam theory will be reviewed. Theoretical issues relevant to e+e- colliders will not be mentioned. In the second part we summarize the operational experiences at FERMILAB and CERN. In the last part of the paper, experiments on long-range beam-beam interactions in the TEVATRON are reviewed. (orig./BBOE)

 2. BATMAN beam properties characterization by the beam emission spectroscopy diagnostic

  Science.gov (United States)

  Bonomo, F.; Ruf, B.; Barbisan, M.; Cristofaro, S.; Schiesko, L.; Fantz, U.; Franzen, P.; Pasqualotto, R.; Riedl, R.; Serianni, G.; Wünderlich, D.

  2015-04-01

  The ITER neutral beam heating systems are based on the production and acceleration of negative ions (H/D) up to 1 MV. The requirements for the beam properties are strict: a low core beam divergence (BATMAN (BAvarian Test MAchine for Negative ions) allows for deepening the knowledge of the determination of the beam properties. One of the diagnostics routinely used to this purpose is the Beam Emission Spectroscopy (BES): the Hα light emitted in the beam is detected and the corresponding spectra are evaluated to estimate the beam divergence and the stripping losses. The BES number of lines of sight in BATMAN has been recently increased: five horizontal lines of sight providing a vertical profile of the beam permit to characterize the negative ion beam properties in relation to the source parameters. Different methods of Hα spectra analysis are here taken into account and compared for the estimation of the beam divergence and the amount of stripping. In particular, to thoroughly study the effect of the space charge compensation on the beam divergence, an additional hydrogen injection line has been added in the tank, which allows for setting different background pressure values (one order of magnitude, from about 0.04 Pa up to the source pressure) in the beam drift region.

 3. Single Gradientless Light Beam Drags Particles as Tractor Beams

  DEFF Research Database (Denmark)

  Novitsky, Andrey; Qiu, Cheng-Wei; Wang, Haifeng

  2011-01-01

  is the strong nonparaxiality of the light beam, which contributes to the pulling force owing to momentum conservation. The nonparaxiality of the Bessel beam can be manipulated to possess a dragging force along both the radial longitudinal directions, i.e., a "tractor beam" with stable trajectories is achieved...

 4. Metal investigation of beams durable

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ya.A. Balabukh

  2011-12-01

  Full Text Available Results of metal researches of long-term storage beams are considered. It is determined that the steel of beams meets the requirements of Norms. Their acceptability for construction of bridges is established.

 5. Splash events First Beams 2008

  CERN Multimedia

  Collaboration, CMS

  2008-01-01

  First beam through the detector: images showing the debris, or "splash", of particles picked up in the detector's calorimeters and muon chambers after the beam was steered into the collimator (tungsten blocks) at Point 5.

 6. Intense electron and ion beams

  CERN Document Server

  Molokovsky, Sergey Ivanovich

  2005-01-01

  Intense Ion and Electron Beams treats intense charged-particle beams used in vacuum tubes, particle beam technology and experimental installations such as free electron lasers and accelerators. It addresses, among other things, the physics and basic theory of intense charged-particle beams; computation and design of charged-particle guns and focusing systems; multiple-beam charged-particle systems; and experimental methods for investigating intense particle beams. The coverage is carefully balanced between the physics of intense charged-particle beams and the design of optical systems for their formation and focusing. It can be recommended to all scientists studying or applying vacuum electronics and charged-particle beam technology, including students, engineers and researchers.

 7. Depth-controlled Bessel beams

  CERN Document Server

  Müller, Angelina; Wallrabe, Ulrike

  2016-01-01

  We present a ring aperture with independently switchable segments for the three-dimensional control of quasi propagation invariant beams. We demonstrate that our liquid crystal design concept preserves coherence and generates the Bessel beam structure.

 8. A beam source model for scanned proton beams

  International Nuclear Information System (INIS)

  A beam source model, i.e. a model for the initial phase space of the beam, for scanned proton beams has been developed. The beam source model is based on parameterized particle sources with characteristics found by fitting towards measured data per individual beam line. A specific aim for this beam source model is to make it applicable to the majority of the various proton beam systems currently available or under development, with the overall purpose to drive dose calculations in proton beam treatment planning. The proton beam phase space is characterized by an energy spectrum, radial and angular distributions and deflections for the non-modulated elementary pencil beam. The beam propagation through the scanning magnets is modelled by applying experimentally determined focal points for each scanning dimension. The radial and angular distribution parameters are deduced from measured two-dimensional fluence distributions of the elementary beam in air. The energy spectrum is extracted from a depth dose distribution for a fixed broad beam scan pattern measured in water. The impact of a multi-slab range shifter for energy modulation is calculated with an own Monte Carlo code taking multiple scattering, energy loss and straggling, non-elastic and elastic nuclear interactions in the slab assembly into account. Measurements for characterization and verification have been performed with the scanning proton beam system at The Svedberg Laboratory in Uppsala. Both in-air fluence patterns and dose points located in a water phantom were used. For verification, dose-in-water was calculated with the Monte Carlo code GEANT 3.21 instead of using a clinical dose engine with approximations of its own. For a set of four individual pencil beams, both with the full energy and range shifted, 96.5% (99.8%) of the tested dose points satisfied the 1%/1 mm (2%/2 mm) gamma criterion

 9. Uniform beam distributions using octupoles

  International Nuclear Information System (INIS)

  The Gaussian beam profile of the BNL 200 MeV H- Linac beam at the Radiation Effects Facility target location was transformed into a rectangular profile with almost uniform distribution by placing two octupole magnetic elements at particular locations along the beam line. Experimental results of the beam profile projection in the horizontal and vertical planes, with and without octupoles, are presented and compared with third order calculations. 7 refs., 3 figs

 10. Cold and Slow Molecular Beam

  OpenAIRE

  Rasmussen, Julia; Patterson, Dave; Lu, Hsin-I; Wright, Matthew; Doyle, John M.

  2011-01-01

  Employing a two-stage cryogenic buffer gas cell, we produce a cold, hydrodynamically extracted beam of calcium monohydride molecules with a near effusive velocity distribution. Beam dynamics, thermalization and slowing are studied using laser spectroscopy. The key to this hybrid, effusive-like beam source is a “slowing cell” placed immediately after a hydrodynamic, cryogenic source [Patterson et al., J. Chem. Phys., 2007, 126, 154307]. The resulting CaH beams are created in two regimes. In on...

 11. Polarized atomic beams for targets

  International Nuclear Information System (INIS)

  The basic principle of the production of polarized atomic hydrogen and deuterium beams are reviewed. The status of the present available polarization, density and intensity are presented. The improvement of atomic beam density by cooling the hydrogen atoms to low velocity is discussed. The possible use of polarized atomic beams as targets in storage rings is shown. It is proposed that polarized atomic beams can be used to produce polarized gas targets with high polarization and greatly improved density

 12. Beam intensity monitoring for the external proton beam at LAMPF

  International Nuclear Information System (INIS)

  Three different intensity monitors were tested in the external proton beam at LAMPF, and together cover the entire range of beam currents available. A 800 kg Faraday cup was installed and used to measure the absolute intensity to better than 1 percent for beam currents up to several nanoamperes. A high gain ion chamber was used as part of the calibration procedure for the Faraday cup, and was found to be useful when monitoring very small beam intensities, being reliable down to the few picoampere level. A secondary emission monitor was also tested, calibrated, and found to be trustworthy only for beams of greater than 50 pA intensity. (auth)

 13. Luminosity dilution due to random offset beam-beam interaction

  International Nuclear Information System (INIS)

  We consider beam-beam interaction in a collider in the case when the beams randomly displace around the equilibrium orbit at the interaction point. Due to the random part of the interaction, particles diffuse over the betatron amplitude causing an emittance growth of the beam. A Fokker-Planck equation is derived in which a diffusion coefficient is related with the spectral density of the noise. Estimations for the Superconducting Super Collider parameters give a tolerable level of the high-frequency beam offset at the interaction point. 2 refs

 14. North American radioactive beam initiatives

  International Nuclear Information System (INIS)

  After a brief review of existing radioactive beam facilities in North America, two new initiative (the Oak Ridge Radioactive Ion Beam Facility and the IsoSpin Laboratory) are described in some detail. An evaluation of which nuclei these facilities will be able to study, that cannot be studied with stable targets and beams, also is presented

 15. Nuclear physics with radioactive beams

  International Nuclear Information System (INIS)

  Radioactive beam production through two different mechanisms: acceleration of radioactive nuclei, and production of secondary beams from projectile fragmentation is overviewed. Some topics of the applications of radioactive beams in nuclear physics, such as identification and study of exotic nuclei, neutron halos, nuclear astrophysics and medical applications are discussed. (K.A.). 24 refs., 8 figs

 16. LEDA beam diagnostics instrumentation: Beam current measurement

  International Nuclear Information System (INIS)

  The Low Energy Demonstration Accelerator (LEDA) facility located at Los Alamos National Laboratory (LANL) accelerates protons to an energy of 6.7 MeV and current of 100 mA operating in either a pulsed or cw mode. Two types of current measurements are used. The first is an AC or pulsed-current measurement which uses three LANL built toroids. They are placed in the beamline in such a way as to measure important transmission parameters and act as a differential current-loss machine protection system. The second system is a DC current measurement used to measure cw beam characteristics and uses toroids from Bergoz Inc. There are two of these systems, so they can also be used for transmission measurements. The AC system uses custom processing electronics whereas the DC system uses a modified Bergoz registered electronics system. Both systems feature data acquisition via a series of custom TMS320C40 Digital Signal Processing (DSP) boards. Of special interest to this paper is the operation of these systems, the calibration technique, the differential current loss measurements and fast-protection processing, current droop characteristics for the AC system, and existing system noise levels. This paper will also cover the DSP system operations and their interaction with the main accelerator control system

 17. From Electron Beams to Photon Beams

  International Nuclear Information System (INIS)

  n this article I try to report at the best the events and the emotions I experienced, together with my colleagues, when I was a young researcher working at the Frascati Center of CNEN. In the middle of 70’s the high energy physics activities carried out in Frascati were transferred from CNEN to INFN (Istituto Nazionale Fisica Nucleare) and the personnel had the chance to chose to continue to work at the CNEN (obviously in a different research field) or to continue to work in high energy physics, but at the INFN. I decided to remain at the CNEN and, consequently, I had to change my research activity. I moved from the high energy accelerators research field to the lasers research field in which, at that time at the CNEN, a new interesting project on “uranium laser isotope separation” was just starting. This article is focused on the theoretical and experimental development activity, carried out in the years 70’s-80’s at the CNEN Frascati Center, on a quite particular kind of laser to be utilized in that project. In this laser the active medium is not made of atoms or molecules but is a beam of free electrons running along a spatially periodic magnetic structure: this laser is the “Free Electron Laser”

 18. Definition of Beam Diameter for Electron Beam Welding

  International Nuclear Information System (INIS)

  It is useful to characterize the dimensions of the electron beam during process development for electron beam welding applications. Analysis of the behavior of electron beam welds is simplest when a single number can be assigned to the beam properties that describes the size of the beam spot; this value we generically call the 'beam diameter'. This approach has worked well for most applications and electron beam welding machines with the weld dimensions (width and depth) correlating well with the beam diameter. However, in recent weld development for a refractory alloy, Ta-10W, welded with a low voltage electron beam machine (LVEB), it was found that the weld dimensions (weld penetration and weld width) did not correlate well with the beam diameter and especially with the experimentally determined sharp focus point. These data suggest that the presently used definition of beam diameter may not be optimal for all applications. The possible reasons for this discrepancy and a suggested possible alternative diameter definition is the subject of this paper.

 19. Isotropic beam bouquets for shaped beam linear accelerator radiosurgery

  Science.gov (United States)

  Wagner, Thomas H.; Meeks, Sanford L.; Bova, Frank J.; Friedman, William A.; Buatti, John M.; Bouchet, Lionel G.

  2001-10-01

  In stereotactic radiosurgery and radiotherapy treatment planning, the steepest dose gradient is obtained by using beam arrangements with maximal beam separation. We propose a treatment plan optimization method that optimizes beam directions from the starting point of a set of isotropically convergent beams, as suggested by Webb. The optimization process then individually steers each beam to the best position, based on beam's-eye-view (BEV) critical structure overlaps with the target projection and the target's projected cross sectional area at each beam position. This final optimized beam arrangement maintains a large angular separation between adjacent beams while conformally avoiding critical structures. As shown by a radiosurgery plan, this optimization method improves the critical structure sparing properties of an unoptimized isotropic beam bouquet, while maintaining the same degree of dose conformity and dose gradient. This method provides a simple means of designing static beam radiosurgery plans with conformality indices that are within established guidelines for radiosurgery planning, and with dose gradients that approach those achieved in conventional radiosurgery planning.

 20. Definition of Beam Diameter for Electron Beam Welding

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Burgardt, Paul [Los Alamos National Lab. (LANL), Los Alamos, NM (United States); Pierce, Stanley W. [Los Alamos National Lab. (LANL), Los Alamos, NM (United States); Dvornak, Matthew John [Los Alamos National Lab. (LANL), Los Alamos, NM (United States)

  2016-03-11

  It is useful to characterize the dimensions of the electron beam during process development for electron beam welding applications. Analysis of the behavior of electron beam welds is simplest when a single number can be assigned to the beam properties that describes the size of the beam spot; this value we generically call the “beam diameter”. This approach has worked well for most applications and electron beam welding machines with the weld dimensions (width and depth) correlating well with the beam diameter. However, in recent weld development for a refractory alloy, Ta-10W, welded with a low voltage electron beam machine (LVEB), it was found that the weld dimensions (weld penetration and weld width) did not correlate well with the beam diameter and especially with the experimentally determined sharp focus point. These data suggest that the presently used definition of beam diameter may not be optimal for all applications. The possible reasons for this discrepancy and a suggested possible alternative diameter definition is the subject of this paper.

 1. Isotropic beam bouquets for shaped beam linear accelerator radiosurgery

  International Nuclear Information System (INIS)

  In stereotactic radiosurgery and radiotherapy treatment planning, the steepest dose gradient is obtained by using beam arrangements with maximal beam separation. We propose a treatment plan optimization method that optimizes beam directions from the starting point of a set of isotropically convergent beams, as suggested by Webb. The optimization process then individually steers each beam to the best position, based on beam's-eye-view (BEV) critical structure overlaps with the target projection and the target's projected cross sectional area at each beam position. This final optimized beam arrangement maintains a large angular separation between adjacent beams while conformally avoiding critical structures. As shown by a radiosurgery plan, this optimization method improves the critical structure sparing properties of an unoptimized isotropic beam bouquet, while maintaining the same degree of dose conformity and dose gradient. This method provides a simple means of designing static beam radiosurgery plans with conformality indices that are within established guidelines for radiosurgery planning, and with dose gradients that approach those achieved in conventional radiosurgery planning. (author)

 2. The renormalized theory of beam-beam interaction

  International Nuclear Information System (INIS)

  A new approach to calculate analytically the particle distribution in the presence of beam-beam interaction and synchrotron radiation effects for an electron-positron colliding beam storage ring is presented. The method is based on correct calculation of the Green's function which includes the full effect of the beam-beam force on the distortion of particle orbits, borrowing the renormalization technique of quantum field therory. By this way, the theory is applicable to any level of beam-beam interaction, no matter whether chaos ensues in phase space or not. This paper is devoted mostly to verificaiton of the theory by comparison with the results of computer simulations. Fairly good agreements are obtained. 5 refs., 3 figs

 3. ATF neutral beam injection: optimization of beam alignment and aperturing

  International Nuclear Information System (INIS)

  The application of the existing Impurity Study Experiment (ISX-B) neutral beam injectors for the Advanced Toroidal Facility (ATF) is studied. It is determined that with the practical considerations of beam aperturing, ATF vacuum vessel complexity, and realistic beam modeling, the power absorbed by the plasma will be approximately 57% of the extracted neutral beam power, which corresponds to an injected power of about 1.5 MW. By reducing the beam divergence to a 10 Gaussian distribution, the absorbed power could be increased to 93%. The power delivered to the plasma is found to be a strong function of the beam divergence but only a weak function of the beam focal length. Shinethrough can be a serious problem if very low density startups are necessary. Preliminary calculations indicate that there will be no excessive fast-ion losses. 12 refs., 17 figs., 1 tab

 4. Neutrino beam plasma instability

  Indian Academy of Sciences (India)

  Vishnu M Bannur

  2001-10-01

  We derive relativistic fluid set of equations for neutrinos and electrons from relativistic Vlasov equations with Fermi weak interaction force. Using these fluid equations, we obtain a dispersion relation describing neutrino beam plasma instability, which is little different from normal dispersion relation of streaming instability. It contains new, nonelectromagnetic, neutrino-plasma (or electroweak) stable and unstable modes also. The growth of the instability is weak for the highly relativistic neutrino flux, but becomes stronger for weakly relativistic neutrino flux in the case of parameters appropriate to the early universe and supernova explosions. However, this mode is dominant only for the beam velocity greater than 0.25 and in the other limit electroweak unstable mode takes over.

 5. Laser beam steering device

  Science.gov (United States)

  Motamedi, M. E.; Andrews, A. P.; Gunning, W. J.

  1993-01-01

  Agile beam steering is a critical requirement for airborne and space based LIDAR and optical communication systems. Design and test results are presented for a compact beam steering device with low inertia which functions by dithering two complementary (positive and negative) binary optic microlens arrays relative to each other in directions orthogonal to the direction of light propagation. The miniaturized system has been demonstrated at scan frequencies as high as 300 Hz, generating a 13 x 13 spot array with a total field of view of 2.4 degrees. The design is readily extendable to a 9.5 degree field of view and a 52 x 52 scan pattern. The system is compact - less than 2 in. on a side. Further size reductions are anticipated.

 6. Neutron beam characterization

  International Nuclear Information System (INIS)

  At the first Research Coordination Meeting in November 1999 it was agreed that each experimental participant would characterize his own neutron beam and detector system, and then use it to analyze an unknown sample. A set of five materials was prepared and distributed to aid this effort: titanium foil, gold foil, borophosphosilicate glass on silicon, boron 10-aluminum alloy sheet, and a mixture of a complex aluminosilicate and graphite. Neutron flux can be measured by the conventional foil activation method using the gold foil. The titanium foil is to be used to measure the sensitivity of the system, the product of the neutron flux and the detector efficiency. The effective velocity or wavelength of the beam can be measured with the boron samples using a prescribed procedure. Excel spreadsheets for the flux and velocity calculations were placed on the IAEA server ndsalpha.iaea.org

 7. Silicon microfabricated beam expander

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Othman, A., E-mail: aliman@ppinang.uitm.edu.my; Ibrahim, M. N.; Hamzah, I. H.; Sulaiman, A. A. [Faculty of Electrical Engineering, Universiti Teknologi MARA Malaysia, 40450, Shah Alam, Selangor (Malaysia); Ain, M. F. [School of Electrical and Electronic Engineering, Engineering Campus, Universiti Sains Malaysia, Seri Ampangan, 14300,Nibong Tebal, Pulau Pinang (Malaysia)

  2015-03-30

  The feasibility design and development methods of silicon microfabricated beam expander are described. Silicon bulk micromachining fabrication technology is used in producing features of the structure. A high-precision complex 3-D shape of the expander can be formed by exploiting the predictable anisotropic wet etching characteristics of single-crystal silicon in aqueous Potassium-Hydroxide (KOH) solution. The beam-expander consist of two elements, a micromachined silicon reflector chamber and micro-Fresnel zone plate. The micro-Fresnel element is patterned using lithographic methods. The reflector chamber element has a depth of 40 µm, a diameter of 15 mm and gold-coated surfaces. The impact on the depth, diameter of the chamber and absorption for improved performance are discussed.

 8. Oberst beam test technique

  Science.gov (United States)

  Fasana, Alessandro; Garibaldi, Luigi; Giorcelli, Ermanno; Ruzzene, Massimo

  1998-06-01

  The definition of the mechanical properties of viscoelastic materials, i.e. the elastic modulus and the loss factor, is carried out, according to many national and international standards, with many different techniques, both of the resonant and non-resonant type. In this paper we focus our attention on the pros and cons of the resonant technique based on the classical Oberst beam method. When the damping material to be tested is not self-supporting, its properties are determined taking start from the measured modal frequencies and loss factors of a laminated beam, constituted by one or two metallic strips, ideally undamped, and one or two viscoelastic layers. The formulae specified on the standards hold valid under the assumptions of the theory developed by Kerwin, Ungar and Ross and we try in this paper to quantify witch deviation of the results should be expected when moving away from their ideal hypotheses.

 9. Laser beam guard clamps

  Science.gov (United States)

  Dickson, Richard K.

  2010-09-07

  A quick insert and release laser beam guard panel clamping apparatus having a base plate mountable on an optical table, a first jaw affixed to the base plate, and a spring-loaded second jaw slidably carried by the base plate to exert a clamping force. The first and second jaws each having a face acutely angled relative to the other face to form a V-shaped, open channel mouth, which enables wedge-action jaw separation by and subsequent clamping of a laser beam guard panel inserted through the open channel mouth. Preferably, the clamping apparatus also includes a support structure having an open slot aperture which is positioned over and parallel with the open channel mouth.

 10. Proton beam therapy facility

  International Nuclear Information System (INIS)

  It is proposed to build a regional outpatient medical clinic at the Fermi National Accelerator Laboratory (Fermilab), Batavia, Illinois, to exploit the unique therapeutic characteristics of high energy proton beams. The Fermilab location for a proton therapy facility (PTF) is being chosen for reasons ranging from lower total construction and operating costs and the availability of sophisticated technical support to a location with good access to patients from the Chicago area and from the entire nation. 9 refs., 4 figs., 26 tabs

 11. Holographic optical bottle beams

  CERN Document Server

  Alpmann, Christina; Rose, Patrick; Denz, Cornelia

  2011-01-01

  We present a convolution approach for the generation of optical bottle beams that combines established techniques of holographic optical trapping with hollow intensity distributions in order to manipulate absorbing particles. The versatility of our method is demonstrated by the simultaneous stable trapping of multiple particles at defined positions. Furthermore, the presented phase shaping technique allows for the dynamic manipulation of absorbing particles along arbitrary paths.

 12. Beam-Material Interaction

  CERN Document Server

  Mokhov, N V

  2016-01-01

  Th is paper is motivated by the growing importance of better understanding of the phenomena and consequences of high- intensity energetic particle beam interactions with accelerator, generic target , and detector components. It reviews the principal physical processes of fast-particle interactions with matter, effects in materials under irradiation, materials response, related to component lifetime and performance, simulation techniques, and methods of mitigating the impact of radiation on the components and envir onment in challenging current and future application

 13. Electron Beam Micromachining

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Dupák, Libor; Zobač, Martin

  Brno : ISI AS CR, 2006 - (Müllerová, I.), s. 15-16 ISBN 80-239-6285-X. [Recent Trends in Charged Particle Optics and Surface Physics Instrumentation /10./. Skalský dvůr (CZ), 22.05.2006-26.05.2006] Institutional research plan: CEZ:AV0Z20650511 Keywords : electron beam drilling * quartz glass Subject RIV: JA - Electronics ; Optoelectronics, Electrical Engineering

 14. Proton beam therapy

  OpenAIRE

  Levin, W P; Kooy, H; Loeffler, J S; T. F. DeLaney

  2005-01-01

  Conventional radiation therapy directs photons (X-rays) and electrons at tumours with the intent of eradicating the neoplastic tissue while preserving adjacent normal tissue. Radiation-induced damage to healthy tissue and second malignancies are always a concern, however, when administering radiation. Proton beam radiotherapy, one form of charged particle therapy, allows for excellent dose distributions, with the added benefit of no exit dose. These characteristics make this form of radiother...

 15. Beam catcher/dump

  International Nuclear Information System (INIS)

  A simple, low cost aperture limiting device with an absorber block has been developed and installed in the AGS ring at Brookhaven National Laboratory. The device intercepts injection tails, transition losses, and the inward spiraling beam of an aborted acceleration or extraction cycle. The resultant consolidation of losses at one point reduces activation of components around the ring and radiation exposure to personnel. 3 refs., 6 figs

 16. Beam screen issues

  CERN Document Server

  Métral, E

  2011-01-01

  In the High Energy LHC (HE-LHC), a beam energy of about 16.5 TeV is currently contemplated. The beam screen issues linked to the use of 20 T dipole magnets instead of 8.33 T are discussed, with a particular emphasis on two mechanisms, the magneto-resistance and the anomalous skin effect, assuming the nominal machine and beam parameters. The magneto-resistance effect always leads to an increase of the material resistivity (as the mean free path in the presence of a transverse magnetic field becomes smaller). As concerns the anomalous skin effect, the anomalous increase of surface resistance of metals at low temperatures and high frequencies is attributed to the long mean free path of the conduction electrons: when the skin depth becomes much smaller than the mean free path, only a fraction of the conduction electrons moving almost parallel to the metal surface is effective in carrying the current and the classical theory breaks down.

 17. The Sepukhov neutrino beam

  International Nuclear Information System (INIS)

  The neutrino beam shaping system at the Serpukhov accelerator is described. The basic characteristics and design features of the neutrino focusing device (NFD) are given. The proton beam transported along the ion guide falls upon a block of six rod targets from aluminium, copper and sapphire of 6 to 10 mm in diameter and 300 to 800 mm long. The mesons produced in the target are focused by a system of 3 parabolic lenses, which shapes a meson beam with 4.5, 9.5 and 22 GeV/c. Each lens is essentially a coaxial system whose inner part is the lens shell and the outer part is its body. The bodies are made of aluminium alloy. The diameters of the current surfaces of the bodies are equal to 160, 214 and 511 mm respectively. Lens pulsed current is of an amplitude up to 0.5 MA and a duration of 160 μs. The angular acceptance of the NFD is +-60 mrad. The system provides for accepting mesons from the target within a momentum interval from 4 to 10 GeV/c at the level from 50 to 90%. In the presence of pions and kaons being focused the muon flux increases from 4 to 30 times depending on their momenta. The results of static and dynamic tests of the lenses are given

 18. Neutron beam applications

  International Nuclear Information System (INIS)

  For the materials science by neutron technique, the development of the various complementary neutron beam facilities at horizontal beam port of HANARO and the techniques for measurement and analysis has been performed. High resolution powder diffractometer, after the installation and performance test, has been opened and used actively for crystal structure analysis, magnetic structure analysis, phase transition study, etc., since January 1998. The main components for four circle diffractometer were developed and, after performance test, it has been opened for crystal structure analysis and texture measurement since the end of 1999. For the small angle neutron spectrometer, the main component development and test, beam characterization, and the preliminary experiment for the structure study of polymer have been carried out. Neutron radiography facility, after the precise performance test, has been used for the non-destructive test of industrial component. Addition to the development of main instruments, for the effective utilization of those facilities, the scattering techniques relating to quantitative phase analysis, magnetic structure analysis, texture measurement, residual stress measurement, polymer study, etc, were developed. For the neutron radiography, photographing and printing technique on direct and indirect method was stabilized and the development for the real time image processing technique by neutron TV was carried out. The sample environment facilities for low and high temperature, magnetic field were also developed

 19. Hyperon Beam Experiment

  CERN Multimedia

  2002-01-01

  The experiment WA89 uses the upgraded Omega facility together with a hyperon beam installed at the end of the H1 beamline. The beam can deliver 2~10$ ^{5} \\% Sigma ^- $ per machine burst at 330 GeV/c with a background of 5 10$ ^{5} \\% \\pi ^- $. \\\\ \\\\ The goals of the experiment are: observation of charmed particles, mainly the charmed-strange baryons and measurements of their production in the kinematical range x$ _{F} $~$>$~0.2, and their decay properties, a search for exotic states such as U(3100) observed in the previous CERN hyperon beam experiment WA62, measurements of hyperon polarization and production properties. \\\\ \\\\ A vertex detector consisting of 24 silicon microstrip planes with 25~$\\mu$m pitch and 6~planes with 50~$\\mu$m pitch provides track measurements of sufficient accuracy to identify the decays of short living charmed particles and measure their lifetimes. A RICH detector provides good $\\pi$/K separation for momenta up to 100~GeV/c and $\\pi$/p separation up to 150~GeV/c. Photons are detecte...

 20. Neutral beam production using negative ions

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Hooper, E.B. Jr.

  1978-06-14

  Techniques for producing intense negative ion beams are discussed. These beams are required for intense neutral beam development at energies greater than 150 keV. Handling, acceleration, and stripping of negative ion beams are described.

 1. Electron beams in radiation therapy

  International Nuclear Information System (INIS)

  Clinical electron beams in interaction with beam flattening and collimating devices are studied, in order to obtain the means for adequate electron therapy. A treatment planning method for arbitrary field shapes is developed that takes the properties of the collimated electron beams into account. An electron multiple-scattering model is extended to incorporate a model for the loss of electrons with depth, in order to improve electron beam dose planning. A study of ionisation measurements in two different phantom materials yields correction factors for electron beam dosimetry. (Auth.)

 2. Operational beams for the LHC

  CERN Document Server

  Papaphilippou, Y; Rumolo, G; Manglunki, D

  2014-01-01

  The variety of beams, needed to set-up in the injectors as requested in the LHC, are reviewed, in terms of priority but also performance expectations and reach during 2015. This includes the single bunch beams for machine commissioning and measurements (probe, Indiv) but also the standard physics beams with 50 ns and 25 ns bunch spacing and their high brightness variants using the Bunch Compression Merging and Splitting (BCMS) scheme. The required parameters and target performance of special beams like the doublet for electron cloud enhancement and the more exotic 8b$\\oplus$4e beam, compatible with some post-scrubbing scenarios are also described. The progress and plans for the LHC ion production beams during 2014-2015 are detailed. Highlights on the current progress of the setting up of the various beams are finally presented with special emphasis on potential performance issues across the proton and ion injector chain.

 3. Premature beam dumps in 2011

  CERN Document Server

  Albert, Markus

  2012-01-01

  The statistical analysis of all non-programmed beam dumps during the 2011 proton run is presented. The selection criteria of fills that got considered were that the beam intensity of each of the two beams exceeded at least 1e12 particles per beam in order to exclude all probe beam dumps and most of the MPS test dumps. A distribution of beam dump causes by system is shown, as well as the time it took to re-establish injection after a non-programmed dump for fills which made it into STABLE BEAMS. This was done in an attempt to evaluate the cost of those non-programmed dumps in terms of time.

 4. Relativistic electron beams above thunderclouds

  DEFF Research Database (Denmark)

  Füellekrug, M.; Roussel-Dupre, R.; Symbalisty, E. M. D.;

  2011-01-01

  Non-luminous relativistic electron beams above thunderclouds have been detected by the radio signals of low frequency similar to 40-400 kHz which they radiate. The electron beams occur similar to 2-9 ms after positive cloud-to-ground lightning discharges at heights between similar to 22-72 km above...... thunderclouds. Intense positive lightning discharges can also cause sprites which occur either above or prior to the electron beam. One electron beam was detected without any luminous sprite which suggests that electron beams may also occur independently of sprites. Numerical simulations show that beams of...... electrons partially discharge the lightning electric field above thunderclouds and thereby gain a mean energy of similar to 7MeV to transport a total charge of similar to-10mC upwards. The impulsive current similar to 3 x 10(-3) Am-2 associated with relativistic electron beams above thunderclouds is...

 5. Relativistic electron beams above thunderclouds

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  M. Füllekrug

  2011-05-01

  Full Text Available Non-luminous relativistic electron beams above thunderclouds are detected by radio remote sensing with low frequency radio signals from 40–400 kHz. The electron beams occur 2–9 ms after positive cloud-to-ground lightning discharges at heights between 22–72 km above thunderclouds. The positive lightning discharges also cause sprites which occur either above or before the electron beam. One electron beam was detected without any luminous sprite occurrence which suggests that electron beams may also occur independently. Numerical simulations show that the beamed electrons partially discharge the lightning electric field above thunderclouds and thereby gain a mean energy of 7 MeV to transport a total charge of 10 mC upwards. The impulsive current associated with relativistic electron beams above thunderclouds is directed downwards and needs to be considered as a novel element of the global atmospheric electric circuit.

 6. CLIC Drive Beam Phase Stabilisation

  CERN Document Server

  Gerbershagen, Alexander; Schulte, Daniel

  The thesis presents phase stability studies for the Compact Linear Collider (CLIC) and focuses in particular on CLIC Drive Beam longitudinal phase stabilisation. This topic constitutes one of the main feasibility challenges for CLIC construction and is an essential component of the current CLIC stabilisation campaign. The studies are divided into two large interrelated sections: the simulation studies for the CLIC Drive Beam stability, and measurements, data analysis and simulations of the CLIC Test Facility (CTF3) Drive Beam phase errors. A dedicated software tool has been developed for a step-by-step analysis of the error propagation through the CLIC Drive Beam. It uses realistic RF potential and beam loading amplitude functions for the Drive and Main Beam accelerating structures, complete models of the recombination scheme and compressor chicane as well as of further CLIC Drive Beam modules. The tool has been tested extensively and its functionality has been verified. The phase error propagation at CLIC h...

 7. BATMAN beam properties characterization by the beam emission spectroscopy diagnostic

  International Nuclear Information System (INIS)

  The ITER neutral beam heating systems are based on the production and acceleration of negative ions (H/D) up to 1 MV. The requirements for the beam properties are strict: a low core beam divergence (< 0.4 °) together with a low source pressure (≤ 0.3 Pa) would permit to reduce the ion losses along the beamline, keeping the stripping particle losses below 30%. However, the attainment of such beam properties is not straightforward. At IPP, the negative ion source testbed BATMAN (BAvarian Test MAchine for Negative ions) allows for deepening the knowledge of the determination of the beam properties. One of the diagnostics routinely used to this purpose is the Beam Emission Spectroscopy (BES): the Hα light emitted in the beam is detected and the corresponding spectra are evaluated to estimate the beam divergence and the stripping losses. The BES number of lines of sight in BATMAN has been recently increased: five horizontal lines of sight providing a vertical profile of the beam permit to characterize the negative ion beam properties in relation to the source parameters. Different methods of Hα spectra analysis are here taken into account and compared for the estimation of the beam divergence and the amount of stripping. In particular, to thoroughly study the effect of the space charge compensation on the beam divergence, an additional hydrogen injection line has been added in the tank, which allows for setting different background pressure values (one order of magnitude, from about 0.04 Pa up to the source pressure) in the beam drift region

 8. BATMAN beam properties characterization by the beam emission spectroscopy diagnostic

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bonomo, F., E-mail: federica.bonomo@igi.cnr.it [Consorzio RFX (CNR, ENEA, INFN, Università di Padova, Acciaierie Venete SpA), Corso Stati Uniti 4, 35127 Padova (Italy); Istituto Gas Ionizzati - CNR, Corso Stati Uniti 4, 35127 Padova (Italy); Ruf, B.; Schiesko, L.; Fantz, U.; Franzen, P.; Riedl, R.; Wünderlich, D. [Max-Planck-Institut für Plasmaphysik, Boltzmannstr. 2, 85748 Garching (Germany); Barbisan, M.; Pasqualotto, R.; Serianni, G. [Consorzio RFX (CNR, ENEA, INFN, Università di Padova, Acciaierie Venete SpA), Corso Stati Uniti 4, 35127 Padova (Italy); Cristofaro, S. [Universitá degli Studi di Padova, Via 8 Febbraio 2, 35122 Padova (Italy)

  2015-04-08

  The ITER neutral beam heating systems are based on the production and acceleration of negative ions (H/D) up to 1 MV. The requirements for the beam properties are strict: a low core beam divergence (< 0.4 °) together with a low source pressure (≤ 0.3 Pa) would permit to reduce the ion losses along the beamline, keeping the stripping particle losses below 30%. However, the attainment of such beam properties is not straightforward. At IPP, the negative ion source testbed BATMAN (BAvarian Test MAchine for Negative ions) allows for deepening the knowledge of the determination of the beam properties. One of the diagnostics routinely used to this purpose is the Beam Emission Spectroscopy (BES): the H{sub α} light emitted in the beam is detected and the corresponding spectra are evaluated to estimate the beam divergence and the stripping losses. The BES number of lines of sight in BATMAN has been recently increased: five horizontal lines of sight providing a vertical profile of the beam permit to characterize the negative ion beam properties in relation to the source parameters. Different methods of H{sub α} spectra analysis are here taken into account and compared for the estimation of the beam divergence and the amount of stripping. In particular, to thoroughly study the effect of the space charge compensation on the beam divergence, an additional hydrogen injection line has been added in the tank, which allows for setting different background pressure values (one order of magnitude, from about 0.04 Pa up to the source pressure) in the beam drift region.

 9. Special Technologies Related to Electron Beam Welding

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  Zhao; Haiyan; Cai; Zhipeng; Wang; Xichang

  2007-01-01

  In order to improve the manufacturing quality of electron beam welding,some technologies are developed by using the special features of electron beam.Comparing with the conventional electron beam welding,the usage of multi-beam technology and micro-beam technology are introduced.In addition.the development of beam diagnostic system is also presented.

 10. IMPACT simulation and the SNS linac beam

  International Nuclear Information System (INIS)

  Multi-particle tracking simulations for the SNS linac beam dynamics studies are performed with the IMPACT code. Beam measurement results are compared with the computer simulations, including beam longitudinal halo and beam losses in the superconducting linac, transverse beam Courant-Snyder parameters and the longitudinal beam emittance in the linac. In most cases, the simulations show good agreement with the measured results

 11. Beam line design using G4BeamLine

  CERN Document Server

  Dogan, Arda

  2014-01-01

  In Turkey in Ankara TAEK SANAEM Proton Accelerator Facility (PAF), there is a cyclotron which produces a focused intense 30 MeV proton beam and sends this beam to four different arms, three of which uses this beam to produce pharmaceutical medicine. The remaining one is spared for R&D purposes and the idea was to use these protons coming out from the fourth arm to use space radiation tests, which cannot be done in Turkey at the moment. However, according to SCC 25100 standards which is for 30 MeV protons, the beam coming out of cyclotron is too intense and focused to use for space radiation tests. Therefore, the main aim of my project is to design a beam line which will defocus the beam and reduce the flux so that the space radiation tests can be done according to the standards of SCC 25100.

 12. Beam test of wire scanner beam size monitor

  International Nuclear Information System (INIS)

  A beam size monitor for emittance measurement is required to have around 10μm resolution for injector linac, and to have a few tenth μm resolution for an extracted beam from a damping ring in Accelerator Test Facility (ATF). A wire scanner is a one of the candidate of a beam size monitor with a high resolution. The design and development study of the wire scanning stage has been done. The beam test using Tohoku 300MeV Linac was done and the emittance was measured by this wire scanner. A detection of beam size signal was done by a scintillator gamma detector placed at downstream of the wire stage. All of the measurements are taken by the computer. The beam test results are described. (author)

 13. LHC Beam Instrumentation: Beam Profile Measurements (2/3)

  CERN Document Server

  CERN. Geneva

  2014-01-01

  The LHC is equipped with a full suite of sophisticated beam instrumentation which has been essential for rapid commissioning, the safe increase in total stored beam power and the understanding of machine optics and accelerator physics phenomena. These lectures will introduce these systems and comment on their contributions to the various stages of beam operation. They will include details on: the beam position system and its use for real-time global orbit feedback; the beam loss system and its role in machine protection; total and bunch by bunch intensity measurements; tune measurement and feedback; diagnostics for transverse beam size measurements, abort gap monitoring and longitudinal density measurements. Issues and problems encountered along the way will also be discussed together with the prospect for future upgrades.

 14. Propagation and beam-plasma interactions of the EDI beam

  International Nuclear Information System (INIS)

  An electron drift instrument (EDI), proposed for the Cluster mission, would measure electric fields, magnetic field gradients, and magnetic field strengths in the magnetospheric plasma. The experiments involve injecting two beams of test electrons into the magnetosphere perpendicular to the ambient magnetic field. Forces due to the ambient electric and magnetic fields return the beams to two dedicated detectors on the spacecraft. For typical magnetospheric electric and magnetic fields and a beam energy of 1 keV, the electron gyroradius is on the order of kilometers, the gyroperiod is milliseconds, and the drift distance in one gyroperiod is a few meters. This paper reports on analyses of electron beam propagation and beam-plasma interaction for the EDI beams. 27 refs

 15. Beam Stability of the LHC Beam Transfer Line TI8

  CERN Document Server

  Wenninger, Jörg; Kain, Verena; Uythoven, Jan

  2005-01-01

  Injection of beam into the LHC at 450 GeV/c proceeds over two 2.7 km long transfer lines from the SPS. The small aperture of the LHC at injection imposes tight constraints on the stability of the beam transfer. The first transfer line TI 8 was commissioned in the fall of 2004 with low intensity beam. Since the beam position monitor signal fluctuations were dominated by noise with low intensity beam, the beam stability could not be obtained from a simple comparison of consecutive trajectories. Instead model independent analysis (MIA) techniques as well as scraping on collimators were used to estimate the intrinsic stability of the transfer line. This paper presents the analysis methods and the resulting stability estimates.

 16. Multiple-measurement beam probe

  International Nuclear Information System (INIS)

  Particle accelerators are becoming smaller and are producing more intense beams; therefore, it is critical that beam-diagnostic instrumentation provide accelerator operators and automated control systems with a complete set of beam information. Traditionally, these beam data were collected and processed using limited-bandwidth interceptive techniques. For the new-generation accelerators, we are developing a multiple-measurement microstrip probe to obtain broadband beam data from inside a drift tube without perturbing the beam. The cylindrical probe's dimensions are 6-cm OD by 1.0 m long, and the probe is mounted inside a drift tube. The probe (and its associated electronics) monitors bunched-beam current, energy, and transverse position by sensing the beam's electromagnetic fields through the annular opening in the drift tube. The electrical impedance is tightly controlled through the full length of the probe and transmission lines to maintain beam-induced signal fidelity. The probe's small, cylindrical structure is matched to beam-bunch characteristics at specific beamline locations so that signal-to-noise ratios are optimized. Surrounding the probe, a mechanical structure attaches to the drift-tube interior and the quadrupole magnets; thus, the entire assembly's mechanical and electrical centers can be aligned and calibrated with respect to the rest of the linac

 17. Optics and beam guidance

  International Nuclear Information System (INIS)

  This is an introductory manual for the field of particle transport (guiding). The utilized method described is that of classical geometrical optics which is based on the action principle or minimal action principle. This manual is addressed to readers neither specialized or familiar with intricate computations. The treatment is focussed upon the transport line of an experimental beam conceived for the late-project PIAFE. This case was chosen as it poses and solves certain significant difficult issues. In addition it will also allow in course of exposition to illustrate formulas and properties and also to give orders of magnitude. Background notions are given on: forces, curvature radius, potential, energy and units. The frame of conception is defined by means of the concepts of particle, referential trajectory, emittance, quadrupoles, electrostatic lenses, etc. Simulation for a large number of systems can be done with fairly high accuracy with the aid of thin lenses. Consequently the properties of several assemblies as for instance the periodic system 'FODO' are studied on the case of a single particle and emittance by means of adaptation and stability notions. The manual is structured on the following sections: 1. Introduction; 2. Basic notions; 3. Particle trajectories; 4. The real beam. Emittance and Evolution; 5.Optics notions and applications; 6. Elements of focusing; 7. Particle beam bending; 8. Some items presented in annexes and conclusions. In annexes the following important technical issues are addressed: 1. Effects of alignment failures on PIAFE structure trajectories; 2. Alignment. Phase 1: Magnetic centers and quadrupoles; 3. Alignment. Phase 2: Structures; 4. Residual gas/ Required pressure

 18. Ion beam steering with a high intensity electron beam

  International Nuclear Information System (INIS)

  In conventional theory, steering or bending an ion beam of high energy and high current requires very intense magnetic fields, which are both uneconomical and bulky. This problem is even more severe for a singly charged ion beam with very high atomic number, which requires large magnetic field energy both to bend and also to focus the beam against its self electric field. In this paper we present a new and simple technique, which will substantially alleviate these problems

 19. Micro-beam XRF localization by a laser beam

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  1999-01-01

  A new method for micro-beam XRF localization is presented. A laserbeam along with an incident X-ray hits on the surface of a sample. The micro region onthe sample that reached by X-ray beam can be localized by means of thevisible spot of the laser beam. This method is suitable for X-ray microprobesusing anX-ray tube or synchrotron radiation as excitation sources.

 20. Dynamic acoustic tractor beams

  Science.gov (United States)

  Mitri, F. G.

  2015-03-01

  Pulling a sphere and vibrating it around an equilibrium position by amplitude-modulation in the near-field of a single finite circular piston transducer is theoretically demonstrated. Conditions are found where a fluid hexane sphere (with arbitrary radius) chosen as an example, centered on the axis of progressive propagating waves and submerged in non-viscous water, experiences an attractive (steady) force pulling it towards the transducer, as well as an oscillatory force forcing it to vibrate back-and-forth. Numerical predictions for the dynamic force illustrate the theory and suggest an innovative method in designing dynamic acoustical tractor beams.

 1. Dynamic acoustic tractor beams

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Mitri, F. G., E-mail: F.G.Mitri@ieee.org [Chevron, Area 52 Technology – ETC, Santa Fe, New Mexico 87508 (United States)

  2015-03-07

  Pulling a sphere and vibrating it around an equilibrium position by amplitude-modulation in the near-field of a single finite circular piston transducer is theoretically demonstrated. Conditions are found where a fluid hexane sphere (with arbitrary radius) chosen as an example, centered on the axis of progressive propagating waves and submerged in non-viscous water, experiences an attractive (steady) force pulling it towards the transducer, as well as an oscillatory force forcing it to vibrate back-and-forth. Numerical predictions for the dynamic force illustrate the theory and suggest an innovative method in designing dynamic acoustical tractor beams.

 2. OPERA - First Beam Results

  International Nuclear Information System (INIS)

  OPERA is a long base-line neutrino oscillation experiment to detect tau-neutrino appearance and to prove that the origin of the atmospheric muon neutrino deficit observed by Kamiokande is the neutrino oscillation. A Hybrid emulsion detector, of which weight is about 1.3 kton, has been installed in Gran Sasso laboratory. New muon neutrino beam line, CNGS, has been constructed at CERN to send neutrinos to Gran Sasso, 730 km apart from CERN. In 2006, first neutrinos were sent from CERN to LNGS and were detected by the OPERA detector successfully as planned

 3. Electron beam emission and interaction of double-beam gyrotron

  International Nuclear Information System (INIS)

  Highlights: ► The complete electrical design of electron gun and interaction structure of double-beam gyrotron. ► EGUN code is used for the simulation of electron gun of double-beam gyrotron. ► MAGIC code is used for the simulation of interaction structure of double-beam gyrotron. ► Design validations with other codes. - Abstract: This paper presents the numerical simulation of a double-beam magnetron injection gun (DB-MIG) and beam-wave interaction for 60 GHz, 500 kW gyrotron. The beam-wave interaction calculations, power and frequency growth estimation are performed by using PIC code MAGIC. The maximum output power of 510 kW at 41.5% efficiency, beam currents of 6 A and 12 A, electron beam velocity ratios of 1.41 and 1.25 and beam voltage of 69 kV are estimated. To obtain the design parameters, the DB-MIG with maximum transverse velocity spread less than 5% is designed. The computer simulations are performed by using the commercially available code EGUN and the in-house developed code MIGANS. The simulated results of DB-MIG design obtained by using the EGUN code are also validated with another trajectory code TRAK, which are in good agreement.

 4. Mental´nye osnovy drevnerusskogo monarkhizma (seredina XIII-seredina XV vv.)

  OpenAIRE

  Usenko, Oleg G.

  2005-01-01

  Les bases mentales du monarchisme dans la Russie ancienne (milieu xiiie-milieu xve siècle) : les couples fidélité/trahison et vassal/sujet.– On entend ici par monarchisme l'ensemble des notions explicites concernant le monarque et son pouvoir partagées par les membres d’une communauté donnée. Dans la Russie médiévale, du milieu du xiiie au milieu du xve siècle, le monarchisme était fondé sur des liens contractuels (ou « équivalents ») ou quasi-contractuels (« non équivalents »). La plus impor...

 5. ANALIZA VEDENJA NAROČNIKOV MARKETINŠKIH RAZISKAV NA OSNOVI TEORIJE NAČRTOVANEGA VEDENJA

  OpenAIRE

  Serec, Andreja

  2016-01-01

  V teoretičnem delu smo predstavili storitve na medorganizacijskem trgu in jih opredelili, ponazorili zgodovinski razvoj medorganizacijskega trga ter njegov pomen. V naslednjem poglavju smo preučili vedenje uporabnikov storitev tako, da smo ga opredelili in opisali njegov pomen. Sledi osrednje poglavje, namenjeno preučitvi teorije načrtovanega vedenja. Najprej smo prikazali razvoj in nato še modele omenjene teorije. V raziskovalnem delu naloge smo na podlagi kvantitativne raziskave an...

 6. Hidrofobnost lesa impregniranega s pripravki na osnovi lanenega, tungovega in rustikal olja ter parafinskih emulzij

  OpenAIRE

  Matko, Darja

  2014-01-01

  Les, proizvod narave, material preteklosti, se je izkazal za nenadomestljivega. Njegova uporaba se iz dneva v dan povečuje. Sam les pa na žalost ni dovolj odporen, zato ga je treba predhodno zaščititi. Uporaba nebiocidnih pripravkov, kot so olja in voski z drugimi učinkovinami, je vse bolj pogosta. Da bi ugotovili, kakšna je njihova samostojna funkcija, smo na bukovini in smrekovini uporabili različna hidrofobna sredstva: laneno, tungovo in rustikal olje ter parafin in protektin. Polovico vzo...

 7. RAZVOJ FORMULACIJE MAZIVA ZA HORIZONTALNE BUŠOTINE NA OSNOVI REPIČINOG ULJA

  OpenAIRE

  Marinić Pajc, Ljiljana; Petran, Jasenka

  2000-01-01

  Sažetak Mazivo za horizontalne bušotine primjenjuje se u isplakama za povećanje njezinih podmazujućih svojstava prilikom provedbe postupaka bušenja. Dobro podmazuju}e svojstvo isplake je vrlo značajno zbog znatne uštede vremena, produženja trajnosti opreme, smanjivanja broja manevara i isplativije provedbe ukupnog postupka bušenja. Primjenom ekoloških povoljnih sirovina u mazivima moguće je spriječiti zagađivanje okoliša (tla i vode). Repičino ulje spada u grupu baznih ulja prihvatljivi...

 8. Fiksacija pripravkov na osnovi bakra in etanolamina v lesu pri različnih temperaturah

  OpenAIRE

  Karlo, Darko

  2014-01-01

  Bakrovi zaščitni pripravki so učinkoviti in zelo razširjeni fungicidi. Njihova poglavitna slabost je slaba vezava v les. Ta lastnost omejuje uporabo zaščitenega lesa tam, kjer lahko prihaja do izpiranja aktivnih komponent iz lesa. Fiksacijo bakrovih učinkovin lahko močno izboljšamo z dodajanjem aminov in karboksilnih kislin. Raziskovali smo vpliv povišane temperature na vezavo baker-etanolaminskih pripravkov v les. Smrekove vzorce smo, s postopkom polnih celic impregnirali s tremi različnimi ...

 9. TEHNOLOGIJE ZA RAZVOJ SPLETNIH REŠITEV NA OSNOVI PARADIGME ODZIVNEGA SPLETA

  OpenAIRE

  Podlesnik, Luka

  2015-01-01

  V diplomskem delu je proučen koncept odzivnih spletnih strani kot odgovor na veliko število različnih naprav, s katerimi lahko dostopamo do spleta. Primerjan je tudi z drugimi alternativnimi rešitvami za prikaz odzivnih spletnih strani na mobilnih napravah. Proučeni so pristopi k izdelavi posameznih delov odzivnih spletnih strani, pri čemer je bilo ugotovljeno, da je veliko različnih možnih pristopov in da nekatere rešitve še niso podprte v vseh brskalnikih, zato je potrebna dodatna koda, da ...

 10. MAGNETNO KONČNO STIKALO NA OSNOVI OPTIČNEGA VLAKNA

  OpenAIRE

  Blas, Blaž

  2012-01-01

  V nalogi bomo raziskali uporabnost polprevodniškega RGB senzorja za procesiranje vlakenskih Fabry-Perot senzorjev in poiskali optimalen design magnetnega končnega stikala. Izdelali bomo tudi cenen halogenski izvor svetlobe. Obdelali bomo teoretično ozadje Fabry-Perot interferometra, gradnjo optičnega in elektronskega sistema ter rezultate prikazali z uporabniškim vmesnikom v okolju LabVIEW.

 11. ANALIZA VEDENJA PORABNIKOV PREHRANSKIH DOPOLNIL V SLOVENIJI NA OSNOVI TEORIJE NAČRTOVANEGA VEDENJA

  OpenAIRE

  Serec, Darko

  2016-01-01

  V teoretičnem delu smo naprej predstavili osnovne pojme (prehranska dopolnila, vedenje porabnikov in nakupni proces). Nato smo preučili vedenje porabnikov prehranskih dopolnil z predstavitvijo elementov vpliva na vedenje porabnikov prehranskih dopolnil in proces nakupa prehranskih dopolnil. Sledilo je osrednje poglavje, v okviru katerega smo preučili modele teorij načrtovanega vedenja (nadalje TNV), predstavili njihov razvoj in opredelitev, ter jih predstavili tudi posebnosti in značiln...

 12. PROTOKOL ZA GRUČENJE VOZIL NA OSNOVI MEDSEBOJNE POVEZANOSTI V INTELIGENTNIH TRANSPORTNIH SISTEMIH

  OpenAIRE

  Vodopivec, Samo

  2015-01-01

  Čas interneta stvari, del katerega bodo tudi pametna, povezana vozila, se nezadržno približuje. Slednje odpira vrata novim tehnologijam, ki bodo v prihodnosti imele pomembno vlogo pri zagotavljanju brezžičnih komunikacij med najrazličnejšimi napravami. V doktorski disertaciji je pozornost posvečena organizaciji in optimizaciji brezžičnih ad-hoc omrežij1 cestnih vozili v Inteligentnih transportnih sistemih. Velika dinamika vozil namreč predstavlja svojevrsten izziv za vzpostavitev zaneslji...

 13. RAZVOJ SPLETNEGA MESTA ZA PODROČJE ODNOSOV Z JAVNOSTMI NA OSNOVI SISTEMA WORDPRESS

  OpenAIRE

  Šulc, Dunja

  2013-01-01

  Za urejanje in vzdrževanje spletnih vsebin so vse bolj priljubljeni sistemi WCMS (Web Content Management System), po slovensko sistemi za upravljanje spletnih vsebin. Te programske rešitve od uporabnika ne zahtevajo znanja označevalnega jezika HTML, zato je upravljanje vsebin poenostavljeno. Kljub temu pa je pomembno, da se uporabnik zaveda možnosti prilagoditve in nadgraditve sistema, ki bo ustrezal njegovim specifičnim potrebam in željam. Z optimalnimi razširitvami in vpeljavo dodatnih funk...

 14. Osnovi etičko-filozofske orijentacije Marka Marulića

  OpenAIRE

  Filipović, Vladimir

  1983-01-01

  In his poetic opus, just as in his significant Latin ethico-philosophical works, Marulić produces, in a classical way, a synthesis, reconciling the Ancient World and Christianity. He is a typical Renaissance philosopher who unites Stoical rigour, Platonic objectivity, and Christian heteronomy in ethics, and in morality in particular. In those serious historic conditions (the Turks in front of Split), in wihich the vital existence of the Croatian people was imperilled, Marulić could not lea...

 15. Applications of electron lenses: scraping of high-power beams, beam-beam compensation, and nonlinear optics

  OpenAIRE

  Stancari, Giulio

  2014-01-01

  Electron lenses are pulsed, magnetically confined electron beams whose current-density profile is shaped to obtain the desired effect on the circulating beam. Electron lenses were used in the Fermilab Tevatron collider for bunch-by-bunch compensation of long-range beam-beam tune shifts, for removal of uncaptured particles in the abort gap, for preliminary experiments on head-on beam-beam compensation, and for the demonstration of halo scraping with hollow electron beams. Electron lenses for b...

 16. Laser cooling of a stored ion beam: A first step towards crystalline beams

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Hangst, J.S.

  1992-09-01

  This report discusses: a brief introduction to storage rings; crystalline beams; laser cooling of ion beams; description of astrid-the experimental setup; first experiments with lithium 7 ion beam; experiments with erbium 166 ion beams; further experiments with lithium 7 ion beams; beam dynamics, laser cooling,and crystalline beams in astrid; possibilities for further study in astrid.

 17. Laser cooling of a stored ion beam: A first step towards crystalline beams

  International Nuclear Information System (INIS)

  This report discusses: a brief introduction to storage rings; crystalline beams; laser cooling of ion beams; description of astrid-the experimental setup; first experiments with lithium 7 ion beam; experiments with erbium 166 ion beams; further experiments with lithium 7 ion beams; beam dynamics, laser cooling,and crystalline beams in astrid; possibilities for further study in astrid

 18. Radioactive ion beams at SPIRAL

  International Nuclear Information System (INIS)

  The radioactive ion beam facility SPIRAL, presently under construction, will be based on the very high intensity heavy-ion beams (96AMeV at 6kW from He to Ar) at GANIL, France. The facility will produce radioactive ion beams using the ISOL method and a permanent magnet ECRIS which will allow for the production of multiple charged radioactive ions. The beam will be accelerated by a K=265 compact cyclotron and delivered into the existing experimental areas. The first tests for the production of radioactive ion beams have been undertaken with the test bench separator SIRa. A description of the facility, including the first results for the production of radioactive ion beams and perspectives are given. ((orig.))

 19. Self accelerating electron Airy beams

  CERN Document Server

  Voloch-Bloch, Noa; Lilach, Yigal; Gover, Avraham; Arie, Ady

  2013-01-01

  We report the first experimental generation and observation of Airy beams of free electrons. The electron Airy beams are generated by diffraction of electrons through a nanoscale hologram, that imprints a cubic phase modulation on the beams' transverse plane. We observed the spatial evolution dynamics of an arc-shaped, self accelerating and shape preserving electron Airy beams. We directly observed the ability of electrons to self-heal, restoring their original shape after passing an obstacle. This electromagnetic method opens up new avenues for steering electrons, like their photonic counterparts, since their wave packets can be imprinted with arbitrary shapes or trajectories. Furthermore, these beams can be easily manipulated using magnetic or electric potentials. It is also possible to efficiently self mix narrow beams having opposite signs of acceleration, hence obtaining a new type of electron interferometer.

 20. Smartphone laser beam spatial profiler.

  Science.gov (United States)

  Hossain, Md Arafat; Canning, John; Cook, Kevin; Jamalipour, Abbas

  2015-11-15

  A simple, low-cost, portable, smartphone-based laser beam profiler for characterizing laser beam profiles is reported. The beam profiler utilizes a phosphor silica glass plate to convert UV light into visible (green) light that can be directly imaged onto an existing smartphone CMOS chip and analyzed using a customized app. 3D printing enables the ready fabrication of the instrument package. The beam's diameter, shape, divergence, beam quality factor, and output power are measured for two UV lasers: a CW 244 nm frequency-doubled Ar ion laser and a pulsed 193 nm ArF exciplex laser. The availability of specialized phosphor converters can extend the instrument from the UV to the near infrared and beyond, and the smartphone platform extends the Internet of Things to map laser beam profiles simultaneously in different locations. PMID:26565823

 1. Beam Position Monitoring at CLIC

  CERN Document Server

  Prochnow, J

  2003-01-01

  At the European Organisation for Nuclear Research CERN in Geneva, Switzerland the design of the Compact LInear Collider (CLIC) for high energy physics is studied. To achieve the envisaged high luminosity the quadrupole magnets and radio-frequency accelerating structures have to be actively aligned with micron precision and submicron resolution. This will be done using beam-based algorithms which rely on beam position information inside of quadrupoles and accelerating structures. After a general introduction to the CLIC study and the alignment algorithms, the concept of the interaction between beams and radio-frequency structures is given. In the next chapter beam measurements and simulations are described which were done to study the performance of cavity beam position monitors (BPM). A BPM design is presented which is compatible with the multi-bunch operation at CLIC and could be used to align the quadrupoles. The beam position inside the accelerating structures will be measured by using the structures thems...

 2. Radioactive ion beams at Spiral

  International Nuclear Information System (INIS)

  The radioactive ion beam facility SPIRAL, presently under construction, will be based on the very high intensity heavy-ion beams (96A MeV at 6kW from He to Ar) at GANIL, France. The facility will produce radioactive ion beams using the ISOL method and a permanent magnet ECRIS which will allow for the production of multiple charged radioactive ions. The beam will be accelerated by a K = 265 compact cyclotron and delivered into the existing experimental areas. The first tests for the production of radioactive ion beams has been undertaken with the test bench separator SIRa. A description of the facility, including the first results for the production of radioactive ion beams and perspectives are given. (authors). 10 refs., 3 figs., 1 tab

 3. Collimation with hollow electron beams

  CERN Document Server

  Stancari, G; Annala, G; Kuznetsov, G; Shiltsev, V; Still, D A; Vorobiev, L G

  2011-01-01

  A novel concept of controlled halo removal for intense high-energy beams in storage rings and colliders is presented. It is based on the interaction of the circulating beam with a 5-keV, magnetically confined, pulsed hollow electron beam in a 2-m-long section of the ring. The electrons enclose the circulating beam, kicking halo particles transversely and leaving the beam core unperturbed. By acting as a tunable diffusion enhancer and not as a hard aperture limitation, the hollow electron beam collimator extends conventional collimation systems beyond the intensity limits imposed by tolerable losses. The concept was tested experimentally at the Fermilab Tevatron proton-antiproton collider. The first results on the collimation of 980-GeV antiprotons are presented.

 4. Technological innovation of quantum beams

  International Nuclear Information System (INIS)

  To celebrate the centennial anniversary of Einstein's great achievement done in 1905, 'World Year of Physics 2005 Forum,' Japan, held a conference on May 25, 2005, in Tokyo for students called 'Quantum Beam Technology Innovation.' This report consists of Proceeding of the lectures given at the conference which includes the new world to be exploited by quantum beam technology, Japanese science and technology policy in 21st century, expectation from research and development of company, quantum beam facilities and advanced research programs, nanotechnology and material science, utility of physical tools in life science fields, and quantum beam technology applied to industry. Topics are the nature of material wave and the coherency which explore the fine structure of matter, atomic lasers, Spring-8 facility at Harima, intense neutron beams at JAEA, RI beams at RIKEN, B factory of KEK, and HIMAC at Chiba for medical uses. (S. Ohno)

 5. Beam steering system

  Science.gov (United States)

  Bowhill, S. A.; Merewether, K. O.

  1986-01-01

  A simple technique for steering the beam of a multimodule phased array MST (mesosphere, stratosphere, troposphere) radar antenna is described. It is desirable to be able to point the antenna in multiple directions, so as to derive all components of the horizontal velocity. This was done on an experimental basis by adding parallel wire line to the feed and achieving a southward tilt of the antenna. It is proved possible to steer the beam through most of the available range without adversely affecting the VSWR seen from the transmitter. Calibrating the antenna direction can be accomplished by observing radio sources, though there are an inadequate number to cover all directions. For various assumed values of the aspect sensitivity in dB/deg, and the calculated antenna pattern, it is possible to calculate the effective pointing angle of the antenna, defined as that angle which would give an identical location for the centroid of the power spectrum if aspect sensitivity were absent. Using averaged apparent steering directions, eastward and northward winds were calculated for special radar runs simultaneous with 14 balloon launches at Peoria and results are presented.

 6. Beam simulation studies of ECR beam extraction and low energy beam transport for FRIB

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Ren, Haitao, E-mail: ren@frib.msu.edu; Pozdeyev, Eduard; Lund, Steven M.; Machicoane, Guillaume; Wu, Xiaoyu; Morgan, Glenn [Facility for Rare Isotope Beams, Michigan State University, East Lansing, Michigan 48824 (United States)

  2016-02-15

  To meet the beam power requirements of 400 kW at the fragmentation target for facility for Rare Isotope Beams (FRIB), simultaneous acceleration of two-charge states should be used for heavier ions. These intense multi-charged ion beams will be produced by a 28 GHz electron cyclotron resonance (ECR) ion source at a high voltage of 35 kV. After extraction, the ion beam will be pre-accelerated to 12 keV/u with a 50 kV platform, transported down to an achromatic charge state selection (CSS) system followed by a vertical transport line, and then injected into a radio frequency quadrupole accelerator. The TRACK code developed at ANL is used to perform the simulations of the ECR beam extraction and low energy beam transport for FRIB. In this study, we include the magnetic field of ECR ion source into simulations. Different initial beam conditions as well as different space charge neutralization levels are tested for the ECR beamline. The beam loss in CSS system and the corresponding protective measures are discussed. The detailed results about the beam dynamic simulation and beam loss in CSS system will be presented in this paper.

 7. Simulation of beam-induced plasma for the mitigation of beam-beam effects

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Ma, J.; Wang, G.; Samulyak, R.; Yu, K.; Litvinenko, V.

  2015-05-03

  One of the main challenges in the increase of luminosity of circular colliders is the control of the beam-beam effect. In the process of exploring beam-beam mitigation methods using plasma, we evaluated the possibility of plasma generation via ionization of neutral gas by proton beams, and performed highly resolved simulations of the beam-plasma interaction using SPACE, a 3D electromagnetic particle-in-cell code. The process of plasma generation is modelled using experimentally measured cross-section coefficients and a plasma recombination model that takes into account the presence of neutral gas and beam-induced electromagnetic fields. Numerically simulated plasma oscillations are consistent with theoretical analysis. In the beam-plasma interaction process, high-density neutral gas reduces the mean free path of plasma electrons and their acceleration. A numerical model for the drift speed as a limit of plasma electron velocity was developed. Simulations demonstrate a significant reduction of the beam electric field in the presence of plasma. Preliminary simulations using fully-ionized plasma have also been performed and compared with the case of beam-induced plasma.

 8. Beam simulation studies of ECR beam extraction and low energy beam transport for FRIB

  Science.gov (United States)

  Ren, Haitao; Pozdeyev, Eduard; Lund, Steven M.; Machicoane, Guillaume; Wu, Xiaoyu; Morgan, Glenn

  2016-02-01

  To meet the beam power requirements of 400 kW at the fragmentation target for facility for Rare Isotope Beams (FRIB), simultaneous acceleration of two-charge states should be used for heavier ions. These intense multi-charged ion beams will be produced by a 28 GHz electron cyclotron resonance (ECR) ion source at a high voltage of 35 kV. After extraction, the ion beam will be pre-accelerated to 12 keV/u with a 50 kV platform, transported down to an achromatic charge state selection (CSS) system followed by a vertical transport line, and then injected into a radio frequency quadrupole accelerator. The TRACK code developed at ANL is used to perform the simulations of the ECR beam extraction and low energy beam transport for FRIB. In this study, we include the magnetic field of ECR ion source into simulations. Different initial beam conditions as well as different space charge neutralization levels are tested for the ECR beamline. The beam loss in CSS system and the corresponding protective measures are discussed. The detailed results about the beam dynamic simulation and beam loss in CSS system will be presented in this paper.

 9. Beam simulation studies of ECR beam extraction and low energy beam transport for FRIB

  International Nuclear Information System (INIS)

  To meet the beam power requirements of 400 kW at the fragmentation target for facility for Rare Isotope Beams (FRIB), simultaneous acceleration of two-charge states should be used for heavier ions. These intense multi-charged ion beams will be produced by a 28 GHz electron cyclotron resonance (ECR) ion source at a high voltage of 35 kV. After extraction, the ion beam will be pre-accelerated to 12 keV/u with a 50 kV platform, transported down to an achromatic charge state selection (CSS) system followed by a vertical transport line, and then injected into a radio frequency quadrupole accelerator. The TRACK code developed at ANL is used to perform the simulations of the ECR beam extraction and low energy beam transport for FRIB. In this study, we include the magnetic field of ECR ion source into simulations. Different initial beam conditions as well as different space charge neutralization levels are tested for the ECR beamline. The beam loss in CSS system and the corresponding protective measures are discussed. The detailed results about the beam dynamic simulation and beam loss in CSS system will be presented in this paper

 10. NCenter wide band neutrino beam

  International Nuclear Information System (INIS)

  This memo describes the physical properties of the currently operating N-Center wide band neutrino beam---commonly called the triplet train, following a past tradition of a triplet lens configuration. In reality, in order to gain a larger momentum acceptance and to minimize the angular divergence of the beam, a quadruplet beam (4 lenses) employing point-to-parallel optics at a central momentum of 300 GeV was built. 6 refs., 13 figs., 1 tab

 11. Harmonic vibrations of multispan beams

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dyrbye, Claes

  1996-01-01

  Free and forced harmonic vibrations of multispan beams are determined by a method which implies 1 equation regardless of the configuration. The necessary formulas are given in the paper. For beams with simple supports and the same length of all (n) spans, there is a rather big difference between...... the n´th and the (n+1)´th eigenfrequency. The reason for this phenomenon is explained.Keywords: Vibrations, Eigenfrequencies, Beams....

 12. BEAM applications to polymer materials

  International Nuclear Information System (INIS)

  Recently papers about beam applications to polymers have been increasing rapidly both in the fundamental and applied fields. Fairly large number of papers have been published in the fundamental aspects of radiation effects of beam applications to polymers such as pulse radiolysis and high density electronic excitation effects. A number of papers have been published in the more applied aspects of beam applications to polymers such as radiation processing and curing. The present paper describes recent beam applications to polymers. 1. Radiation Effects on Polymers; Radiation effects on polymers have been studied for more than 40 years. Most of work on radiation effects on polymers has been carried out by using high energy photon (gamma-ray) and electron beams, since polymers are sensitive to any kinds of ionizing radiation. Even non-ionizing radiation such as ultraviolet and visible light excites electronic excited states of polymers and then photo-chemical reactions of polymers are induced from the electronic excited states. Studies on radiation effects of other ionizing radiation on polymers have not been so popular for a long time. Recently application of new radiation such as ion beams to polymers have been worthy of remark in fields of advanced science and technology, since new radiation beams induce different radiation effects from those induced by high energy gamma-rays and electrons. 2. Beam Applications of Polymers; Recent progress in beam applications to polymers such as radiation processing and curing, x-ray and electron beam microlithography, and applications of new beams such as ion beams to polymers has been reviewed. (author)

 13. Beam emittance measurements at Fermilab

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Wendt, Manfred; Eddy, Nathan; Hu, Martin; Scarpine, Victor; Syphers, Mike; Tassotto, Gianni; Thurman-Keup, Randy; Yang, Ming-Jen; Zagel, James; /Fermilab

  2008-01-01

  We give short overview of various beam emittance measurement methods, currently applied at different machine locations for the Run II collider physics program at Fermilab. All these methods are based on beam profile measurements, and we give some examples of the related instrumentation techniques. At the end we introduce a multi-megawatt proton source project, currently under investigation at Fermilab, with respect to the beam instrumentation challenges.

 14. Electron beam lithography for nanofabrication

  OpenAIRE

  Rius Suñé, Gemma

  2008-01-01

  Electron beam lithography (EBL) has consolidated as one of the most common techniques for patterning at the nanoscale meter range. It has enabled the nanofabrication of structures and devices within the research field of nanotechnology and nanoscience. EBL is based on the definition of submicronic features by the scanning of a focused energetic beam of electrons on a resist. The nature of electrons and the development of extremely fine beams and its flexible control provide the platform to sa...

 15. Harmonic vibrations of multispan beams

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dyrbye, Claes

  Free and forced harmonic vibrations of multispan beams are determined by a method which implies 1 equation regardless of the configuration. The necessary formulas are given in the paper. For beams with simple supports and the same length of all (n) spans, there is a rather big difference between...... the n´th and the (n+1)´th eigenfrequency. The reason for this phenomenon is explained.Keywords: Vibrations, Eigenfrequencies, Beams....

 16. Fields in multilayer beam tubes

  International Nuclear Information System (INIS)

  Equations are presented for calculating the fields from a bunched beam that penetrate into the layers of a beam tube of circular cross section. Starting from the radial wave impedance of an outer surface, the wave functions in inner layers are calculated numerically to obtain field strengths or the longitudinal beam impedance. Examples of a vertex-detector region and of an injection kicker are given

 17. Ion beam assisted film growth

  CERN Document Server

  Itoh, T

  2012-01-01

  This volume provides up to date information on the experimental, theoretical and technological aspects of film growth assisted by ion beams.Ion beam assisted film growth is one of the most effective techniques in aiding the growth of high-quality thin solid films in a controlled way. Moreover, ion beams play a dominant role in the reduction of the growth temperature of thin films of high melting point materials. In this way, ion beams make a considerable and complex contribution to film growth. The volume will be essential reading for scientists, engineers and students working in thi

 18. External photon beams: Physical aspects

  International Nuclear Information System (INIS)

  Radiotherapy procedures fall into two main categories: external beam radiotherapy and brachytherapy. In external beam radiotherapy the radiation source is at a certain distance from the patient and the target within the patient is irradiated with an external radiation beam. In brachytherapy (see Chapter 13) radiation sources are placed directly into the target volume (intracavitary or interstitial brachytherapy) or on to a target (surface mould or intraoperative radiotherapy). Most external beam radiotherapy is carried out with photon beams, some with electron beams and a very small fraction with more exotic particles such as protons, heavier ions or neutrons. This chapter deals with external photon beam radiotherapy. Photon external beams are all characterized by the same physical parameters, but fall into various categories depending on their origin, means of production and energy. There are two origins of photon beams: g rays, which originate from radioactive nuclei, and X rays, which originate in a target bombarded with energetic electrons. The X rays from a target consist of bremsstrahlung photons and characteristic photons. X rays are produced either in an X ray tube (superficial or orthovoltage X rays) or in a linac (megavoltage X rays)

 19. Proceedings of the beam-beam interaction seminar

  International Nuclear Information System (INIS)

  The beam-beam interaction has been and continues to be a performance limiting effect in colliding beam systems. Electron-positron collisions are typically more than a factor of five lower in luminosity than expectations from beam design and with present understanding, extrapolations to future systems are not satisfactory. Prediction and optimized design are even more uncertain for proton-proton and proton-antiproton future systems with the ISR at CERN being the sole precedent. The very health of the high energy physics program in the next decades depends to a significant extent on our ability to unravel the mechanisms of this phenomenon and to control them. There have been a variety of studies, including a plasma model of e+e- collisions, models emphasizing the effects of noise and a model involving a diffusion-damping equilibrium. Various nonlinear analyses of the beam-beam systems have also been performed. And finally an entirely new form of beam-beam configuration has been proposed and studied - the very strong single pass collider. In view of this extensive and broad effort, there was organized an informal seminar to bring many of these ideas into an open forum. This seminar was held at SLAC on May 22 and 23, 1980. Contributors, totaling seventeen, came from universities and national laboratories across the United States. These proceedings represent a record of the seminar. The written versions of the papers presented were submitted by the authors and are included here without editing

 20. Long range beam-beam interaction and the effect on the beam and luminosity lifetimes

  CERN Document Server

  Crouch, Matthew; Barranco Garcia, Javier; Banfi, Danilo; Buffat, Xavier; Tambasco, Claudia; Alexahin, Yuri; Bruce, Roderik; Giachino, Rossano; Pojer, Mirko; Salvachua Ferrando, Belen Maria; Solfaroli Camillocci, Matteo; Trad, Georges; CERN. Geneva. ATS Department

  2016-01-01

  Identifying the minimum crossing angle achievable in the LHC is a key parameter to identify the collider luminosity reach. In this note, we summarise the observations collected during a dedicated experiment performed in 2015, where the strength of the long range beam-beam interaction is varied by reducing the crossing angle at IP1 and IP5. The crossing angle and the impact of the long range beam-beam interaction is analysed with respect to the beam and luminosity lifetimes. The effect of reducing Landau octupoles initially operating at 476 [A] and high chromaticity values (15 units) are also shown. The minimum crossing angle achievable with collisions is identified, together with the impact on beam and luminosity lifetimes

 1. Experimental study of proton beam halo in mismatched beams

  International Nuclear Information System (INIS)

  We report measurements of transverse beam-halo formation in mismatched proton beams in a 52-quadrupole FODO-transport channel following the 6.7 MeV RFQ at the Low-Energy Demonstration Accelerator (LEDA) at Los Alamos. Beam profiles in both transverse planes were measured using a new diagnostic device that consists of a movable carbon filament for measurement of the beam core, and scraper plates for measurement of the outer part of the distributions. The initial results indicate a surprisingly strong growth rate of the rms emittance even for the modest space-charge tune depressions of the experiment. Our results are consistent with the complete transfer of free energy of the mismatched beams into emittance growth within 10 envelope oscillations for both the breathing and the quadrupole modes.

 2. Beam shaping for holographic techniques

  Science.gov (United States)

  Laskin, Alexander; Laskin, Vadim; Ostrun, Aleksei

  2014-09-01

  Uniform intensity of laser radiation is very important in holographic and interferometry technologies, therefore transformation of typical Gaussian distribution of a TEM00 laser to flat-top (top hat) is an actual technical task, it is solved by applying beam shaping optics. Holography and interferometry have specific requirements to a uniform laser beam, most important of them are flatness of phase front and extended depth of field. There are different refractive and diffractive beam shaping approaches used in laser industrial and scientific applications, but only few of them are capable to fulfil the optimum conditions for beam quality demanding holography and interferometry. We suggest applying refractive field mapping beam shapers piShaper, which operational principle presumes almost lossless transformation of Gaussian to flat-top beam with flatness of output wavefront, conserving of beam consistency, providing collimated low divergent output beam, high transmittance, extended depth of field, negligible wave aberration, and achromatic design provides capability to work with several lasers with different wavelengths simultaneously. This approach is used in SLM-based technologies of Computer Generated Holography, Dot-Matrix mastering of security holograms, holographic data storage, holographic projection, lithography, interferometric recording of Volume Bragg Gratings. High optical quality of resulting flat-top beam allows applying additional optical components to vary beam size and shape, thus adapting an optical system to requirements of a particular application. This paper will describe design basics of refractive beam shapers and optical layouts of their applying in holographic systems. Examples of real implementations and experimental results will be presented as well.

 3. Neutron beam measurement dosimetry

  International Nuclear Information System (INIS)

  This report describes animal dosimetry studies and phantom measurements. During 1994, 12 dogs were irradiated at BMRR as part of a 4 fraction dose tolerance study. The animals were first infused with BSH and irradiated daily for 4 consecutive days. BNL irradiated 2 beagles as part of their dose tolerance study using BPA fructose. In addition, a dog at WSU was irradiated at BMRR after an infusion of BPA fructose. During 1994, the INEL BNCT dosimetry team measured neutron flux and gamma dose profiles in two phantoms exposed to the epithermal neutron beam at the BMRR. These measurements were performed as a preparatory step to the commencement of human clinical trials in progress at the BMRR

 4. Canada's Neutron Beam Laboratory

  International Nuclear Information System (INIS)

  This paper describes the current and planned activities of Canada's Neutron Beam Laboratory which is managed by the National Research Council of Canada. In 1994, Professor Bertram Brockhouse shared the Nobel Prize in Physics for his pioneering work carried out in this laboratory. He developed neutron scattering as a powerful and versatile tool for investigating materials at the level of molecules and nano structures. The neutron source for this work is Canada's NRU reactor located at the Chalk River Nuclear Laboratories of the Atomic Energy of Canada Limited. This neutron source is also used for the production of medical isotopes, testing of components for the nuclear power stations and neutron scattering experiments on materials

 5. Colliding Beam Fusion Reactors

  Science.gov (United States)

  Rostoker, Norman; Qerushi, Artan; Binderbauer, Michl

  2003-06-01

  The recirculating power for virtually all types of fusion reactors has previously been calculated [1] with the Fokker-Planck equation. The reactors involve non-Maxwellian plasmas. The calculations are generic in that they do not relate to specific confinement devices. In all cases except for a Tokamak with D-T fuel the recirculating power was found to exceed the fusion power by a large factor. In this paper we criticize the generality claimed for this calculation. The ratio of circulating power to fusion power is calculated for the Colliding Beam Reactor with fuels D-T, D-He3 and p-B11. The results are respectively, 0.070, 0.141 and 0.493.

 6. Neutron beam tomography software

  International Nuclear Information System (INIS)

  When a sample is traversed by a neutron beam, inhomogeneities in the sample will cause deflections, and the deflections will permit conclusions to be drawn concerning the location and size of the inhomogeneities. The associated computation is similar to problems in tomography, analogous to X-ray tomography though significantly different in detail. We do not have any point-sample information, but only mean values over short line segments. Since each mean value is derived from a separate neutron counter, the quantity of available data has to be modest; also, since each datum is an integral, its geometric precision is inferior to that of X-ray data. Our software is designed to cope with these difficulties. (orig.)

 7. Directionally positionable neutron beam

  International Nuclear Information System (INIS)

  Disclosed is apparatus for forming and directionally positioning a neutron beam. The apparatus includes an enclosed housing rotatable about a first axis with a neutron source axially positioned on the axis of rotation of the enclosed housing but not rotating with the housing. The rotatable housing is carried by a vertically positionable arm carried on a mobile transport. A collimator is supported by the rotatable housing and projects into the housing to orientationally position its inlet window at an adjustably fixed axial and radial spacing from the neutron source so that rotation of the enclosed housing causes the inlet window to rotate about a circle which is a fixed axial distance from the neutron source and has the axis of rotation of the housing as its center. (author)

 8. Gamma ray beam transmutation

  International Nuclear Information System (INIS)

  We have proposed a new approach to nuclear transmutation by a gamma ray beam of Compton scattered laser photon. We obtained 20 MeV gamma ray in this way to obtain transmutation rates with the giant resonance of 197Au and 129Iodine. The rate of the transmutation agreed with the theoretical calculation. Experiments on energy spectrum of positron, electron and neutron from targets were performed for the energy balance and design of the system scheme. The reaction rate was about 1.5∼4% for appropriate photon energies and neutron production rate was up to 4% in the measurements. We had stored laser photon more than 5000 times in a small cavity which implied for a significant improvement of system efficiency. Using these technologies, we have designed an actual transmutation system for 129Iodine which has a 16 million year's activity. In my presentation, I will address the properties of this scheme, experiments results and transmutation system for iodine transmutation

 9. In Process Beam Monitoring

  Science.gov (United States)

  Steen, W. M.; Weerasinghe, V. M.

  1986-11-01

  The industrial future of lasers in material processing lies in the combination of the laser with automatic machinery. One possible form of such a combination is an intelligent workstation which monitors the process as it occurs and adjusts itself accordingly, either by self teaching or by comparison to a process data bank or algorithm. In order to achieve this attractive goal in-process signals are required. Two devices are described in this paper. One is the Laser Beam Analyser which is now maturing into a second generation with computerised output. The other is the Acoustic Mirror, a totally novel analytic technique, not yet fully understood, but which nevertheless can act as a very effective process monitor.

 10. Polarized targets and beams

  International Nuclear Information System (INIS)

  First the experimental situation of the single-pion photoproduction and the photodisintegration of the deuteron is briefly discussed. Then a description of the Bonn polarization facilities is given. The point of main effort is put on the polarized target which plays a vital role in the program. A facility for photon induced double polarization experiments at ELSA will be presented in section 4. Properties of a tensor polarized deuteron target are discussed in section 5. The development in the field of polarized targets, especially on new target materials, enables a new generation of polarized target experiments with (polarized) electrons. Some comments on the use of a polarized target in combination with electron beams will be discussed in section 6. Electron deuteron scattering from a tensor polarized deuteron target is considered and compared with other experimental possibilities. (orig./HSI)

 11. Neutron beam measurement dosimetry

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Amaro, C.R. [Idaho National Engineering Lab., Idaho Falls, ID (United States)

  1995-11-01

  This report describes animal dosimetry studies and phantom measurements. During 1994, 12 dogs were irradiated at BMRR as part of a 4 fraction dose tolerance study. The animals were first infused with BSH and irradiated daily for 4 consecutive days. BNL irradiated 2 beagles as part of their dose tolerance study using BPA fructose. In addition, a dog at WSU was irradiated at BMRR after an infusion of BPA fructose. During 1994, the INEL BNCT dosimetry team measured neutron flux and gamma dose profiles in two phantoms exposed to the epithermal neutron beam at the BMRR. These measurements were performed as a preparatory step to the commencement of human clinical trials in progress at the BMRR.

 12. Molecular-beam scattering

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Vernon, M.F.

  1983-07-01

  The molecular-beam technique has been used in three different experimental arrangements to study a wide range of inter-atomic and molecular forces. Chapter 1 reports results of a low-energy (0.2 kcal/mole) elastic-scattering study of the He-Ar pair potential. The purpose of the study was to accurately characterize the shape of the potential in the well region, by scattering slow He atoms produced by expanding a mixture of He in N/sub 2/ from a cooled nozzle. Chapter 2 contains measurements of the vibrational predissociation spectra and product translational energy for clusters of water, benzene, and ammonia. The experiments show that most of the product energy remains in the internal molecular motions. Chapter 3 presents measurements of the reaction Na + HCl ..-->.. NaCl + H at collision energies of 5.38 and 19.4 kcal/mole. This is the first study to resolve both scattering angle and velocity for the reaction of a short lived (16 nsec) electronic excited state. Descriptions are given of computer programs written to analyze molecular-beam expansions to extract information characterizing their velocity distributions, and to calculate accurate laboratory elastic-scattering differential cross sections accounting for the finite apparatus resolution. Experimental results which attempted to determine the efficiency of optically pumping the Li(2/sup 2/P/sub 3/2/) and Na(3/sup 2/P/sub 3/2/) excited states are given. A simple three-level model for predicting the steady-state fraction of atoms in the excited state is included.

 13. Applications of ion beams

  International Nuclear Information System (INIS)

  Charged particle accelerator was invented almost seven decades ago with the primary purpose to break the atomic nucleus. The broader inspiration, however, was to understand the structure of matter and the nature around us. Since then the accelerators have evolved enormously in terms of types, intricacies and sizes. They continue to play, primarily, the same role now also but have necessitated, over the years, invention and development of a large number of technologies that are being driven to cutting edge to meet the demands of scientists to carry their researches to unprecedented frontiers in various branches of science. While the first ever accelerator was built to break a 'simple' nucleus of lithium atom, the accelerators of today are trying to recreate the 'big bang' in the laboratory. They have been serving the scientists over the decades to discover new particles and fields. Charged particle accelerators are very commonly used to generate secondary beams for basic research and applications. The secondary beams include neutrons, antiprotons, mesons, neutrinos etc. In view of the experimentalists needs, accelerators have been developed both for electrons as well as ions. While the basic technologies do not differ much, the two varieties offer their own challenges. For each variety, the accelerator can be of linear type or circular type. Generally, a given accelerator accelerates either electrons or ions. In this report we shall be concerned only with the ion accelerators - more specifically about their applications. The accelerators most commonly used to accelerate ions are Cockroft Walton accelerator, Radio Frequency Quadrupole (RFQ) accelerator, Van-de- Graaff accelerator, linear accelerator (linac), cyclotron and synchrotron. In many situations they may operate in combination and, rarely, there exists hybrid variety also. (author)

 14. Molecular-beam scattering

  International Nuclear Information System (INIS)

  The molecular-beam technique has been used in three different experimental arrangements to study a wide range of inter-atomic and molecular forces. Chapter 1 reports results of a low-energy (0.2 kcal/mole) elastic-scattering study of the He-Ar pair potential. The purpose of the study was to accurately characterize the shape of the potential in the well region, by scattering slow He atoms produced by expanding a mixture of He in N2 from a cooled nozzle. Chapter 2 contains measurements of the vibrational predissociation spectra and product translational energy for clusters of water, benzene, and ammonia. The experiments show that most of the product energy remains in the internal molecular motions. Chapter 3 presents measurements of the reaction Na + HCl → NaCl + H at collision energies of 5.38 and 19.4 kcal/mole. This is the first study to resolve both scattering angle and velocity for the reaction of a short lived (16 nsec) electronic excited state. Descriptions are given of computer programs written to analyze molecular-beam expansions to extract information characterizing their velocity distributions, and to calculate accurate laboratory elastic-scattering differential cross sections accounting for the finite apparatus resolution. Experimental results which attempted to determine the efficiency of optically pumping the Li(22P/sub 3/2/) and Na(32P/sub 3/2/) excited states are given. A simple three-level model for predicting the steady-state fraction of atoms in the excited state is included

 15. Space charge dominated beam transport

  International Nuclear Information System (INIS)

  We consider beam transport systems where space charge forces are comparable in strength with the external focusing force. Space charge then plays an important role for beam transmission and emittance growth. We use the envelope model for matching and the generalized field energy equations to study emittance growth. Analytic results are compared with numerical simulation. (orig.)

 16. Method of electron beam investigation

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  М. V. Derenovsky

  1967-12-01

  Full Text Available In this article the possibility of electron beam testing by a modified method of moving right edge is considered. The description of the working set made for the continuous indication of radial current density distribution on an oscilloscope is given. As an exemple the results of beam measurement under continuous operation are presented.

 17. Beam phase space and emittance

  International Nuclear Information System (INIS)

  The classical and elementary results for canonical phase space, the Liouville theorem and the beam emittance are reviewed. Then, the importance of phase portraits to obtain a geometrical description of motion is emphasized, with examples in accelerator physics. Finally, a statistical point of view is used to define beam emittance, to study its law of approximate conservation and to treat two particular examples

 18. Maximum entropy beam diagnostic tomography

  International Nuclear Information System (INIS)

  This paper reviews the formalism of maximum entropy beam diagnostic tomography as applied to the Fusion Materials Irradiation Test (FMIT) prototype accelerator. The same formalism has also been used with streak camera data to produce an ultrahigh speed movie of the beam profile of the Experimental Test Accelerator (ETA) at Livermore

 19. Introduction to electron beam processing

  International Nuclear Information System (INIS)

  The contents are general features in the irradiation of polymers, electron beam machines - low energy, medium energy, high energy; application of EB machine in industries, engineering of EB processing, dosimetry of EB (electron beam) safe operation of EB machine, recent topics on EB processing under development. 3 tabs., 4 figs., 17 refs

 20. Dark matter beams at LBNF

  Science.gov (United States)

  Coloma, Pilar; Dobrescu, Bogdan A.; Frugiuele, Claudia; Harnik, Roni

  2016-04-01

  High-intensity neutrino beam facilities may produce a beam of light dark matter when protons strike the target. Searches for such a dark matter beam using its scattering in a nearby detector must overcome the large neutrino background. We characterize the spatial and energy distributions of the dark matter and neutrino beams, focusing on their differences to enhance the sensitivity to dark matter. We find that a dark matter beam produced by a Z ' boson in the GeV mass range is both broader and more energetic than the neutrino beam. The reach for dark matter is maximized for a detector sensitive to hard neutral-current scatterings, placed at a sizable angle off the neutrino beam axis. In the case of the Long-Baseline Neutrino Facility (LBNF), a detector placed at roughly 6 degrees off axis and at a distance of about 200 m from the target would be sensitive to Z ' couplings as low as 0.05. This search can proceed symbiotically with neutrino measurements. We also show that the MiniBooNE and MicroBooNE detectors, which are on Fermilab's Booster beamline, happen to be at an optimal angle from the NuMI beam and could perform searches with existing data. This illustrates potential synergies between LBNF and the short-baseline neutrino program if the detectors are positioned appropriately.

 1. Ions beams. Theory and implementation

  International Nuclear Information System (INIS)

  After a presentation of the physical phenomena implied by ions beams (stopping power, defects creation), the implementation of ions beams is described (production, separation in terms of masses, experimental devices). Then, two use modes of ions beams are distinguished: analysis and synthesis. When the ion beam is destined to analysis, there are two possible experiments types. In the first case, the sample to be studied is the source of ions production and the analysis consists to separate in mass the ions extracted; this method is destructive. In the second case, the analysis results of the interaction between the light ions beam and a target: the sample. According to the nature of the analysis, different types of detectors can be used to quantify the energy of the particles diffused by the sample (fluorescence, back-scattering of particles). When ions beams are used as tools of controlled alterations of samples, several parameters (energy, flux, dose, nature of the beam, target temperature) are adjustable following to the searched objective (defects creation, ordering, synthesis of new phases or surfaces alteration). The typical experimental devices used for beams production (scheme of sources principle) and the environment of the sample are described in terms of the applications studied. (O.M.)

 2. Hybrid beams in the LHC

  CERN Multimedia

  CERN Bulletin

  2011-01-01

  The first proton-ion beams were successfully circulated in the LHC a couple of weeks ago. Everything went so smoothly that the LHC teams had planned the first p-Pb collisions for Wednesday, 16 November. Unfortunately, a last-minute problem with a component of the PS required for proton acceleration prevented the LHC teams from making these new collisions. However, the way is open for a possible physics run with proton-lead collisions in 2012.   Members of the LHC team photographed when the first hybrid beams got to full energy. The proton and lead beams are visible on the leftmost screen up on the wall (click to enlarge the photo). The technical challenge of making different beams circulate in the LHC is by no means trivial. Even if the machine is the same, there are a number of differences when it is operated with beams of protons, beams of lead or beams of proton and lead. Provided that the beams are equal, irrespective of whether they consist of protons or lead nuclei, they revolve at the...

 3. Radioactive beams and their applications

  International Nuclear Information System (INIS)

  The proceedings contain lectures and contributed papers submitted to the second INR (Kiev's) International School on Nuclear Physics (Kiev, June 25 -July 2, 1991). The following sections were included in the Proceedings: Radioactive Beam Facilities, Application of Radioactive Beams in the Investigations of Nuclear Reactions, Exotic Nuclei and Clusters, Polarization Phenomena, Astrophysics and Others

 4. Beam tests of phosphorescent screens

  International Nuclear Information System (INIS)

  Twelve phosphorescent screens were beam tested for linearity, uniformity, low radiation damage and a suitable emitted wavelength for use with television cameras. One screen was chosen for the construction of several intercepting profile monitors which were used during the SLC Ten Sector Tests to measure the emittance and wakefield effects of a damped electron beam

 5. An rf electron beam buncher

  International Nuclear Information System (INIS)

  A method is described for producing density modulations on an intense relativistic electron beam by the use of rf fields in a betatron configuration. In concept, a device embodying this method should be capable of producing short (1-10 ns) electron bunches from a long (10-100 ns) beam, and is expected to be relatively compact and to operate efficiently on low power and energy. The method requires that the azimuthal phase velocity of the rf wave equal the electron beam velocity. Depending on phase relative to the rf wave, electrons in the beam gain or lose energy and form bunches by the negative mass effect. The dynamics of the electrons in the combined rf wave and betatron field have been analyzed. An example of an rf electron beam buncher is given

 6. Toward automated beam optics control

  International Nuclear Information System (INIS)

  We have begun a program aiming toward automatic control of charged-particle beam optics using artificial intelligence programming techniques. In developing our prototype, we are working with LISP machines and the KEE expert system shell. Our first goal was to develop a ''mouseable'' representation of a typical beam line. This responds actively to changes entered from the mouse or keyboard, giving an updated display of the beam line itself, its optical properties, and the instrumentation and control devices as seen by the operater. We have incorporated TRANSPORT, written in Fortran but running as a callable procedure in the LISP environment, for simulation of the beam-line optics. This paper describes the experience gained in meeting our first goal and discusses plans to extend the work so that it is usable, in realtime, on an operating beam line. 11 refs

 7. NETWORK CODING BY BEAM FORMING

  DEFF Research Database (Denmark)

  2013-01-01

  Network coding by beam forming in networks, for example, in single frequency networks, can provide aid in increasing spectral efficiency. When network coding by beam forming and user cooperation are combined, spectral efficiency gains may be achieved. According to certain embodiments, a method...... includes operating a user equipment of a plurality of user equipment in a network comprising a plurality of access points. The method also includes the user equipment forming a beam. The method further receives processing received signals from at least one of the plurality of access points at the user...... equipment. The forming the beam is configured to let different user equipment of the plurality of user equipment to receive different signals from the plurality of access points to achieve diversity by using different beams amongst the plurality of user equipment. The method additionally includes...

 8. Beta Beams Implementation at CERN

  CERN Document Server

  Hansen, Christian

  2011-01-01

  Beta Beam,the concept of generating a pure and intense (anti) neutrino beam by letting accelerated radioactive ions beta decay in a storage ring, called Decay Ring (DR), is the base of one of the proposed next generation neutrino oscillation facilities, necessary for a complete study of the neutrino oscillation parameter space. Sensitivities of the unknown neutrino oscillation parameters depend on the Decay Ring's ion intensity and of it's duty factor (the filled ratio of the ring). Therefore efficient ion production, stripping, bunching, acceleration and storing are crucial sub-projects under study and development within the Beta Beam collaboration. Specifically the feasibility of these tasks as parts of a Beta Beam implementation at CERN will be discussed in this report. The positive impact of the large {\\theta}13 indications from T2K on the Beta Beam performance will also be discussed.

 9. Measurements of aperture and beam lifetime using movable beam scrapers in Indus-2 electron storage ring

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kumar, Pradeep; Ghodke, A. D.; Karnewar, A. K.; Holikatti, A. C.; Yadav, S.; Puntambekar, T. A.; Singh, G. [Raja Ramanna Centre for Advanced Technology, Indore 452013 (India); Singh, P. [Bhabha Atomic Research Centre, Mumbai (India)

  2013-12-15

  In this paper, the measurements of vertical and horizontal aperture which are available for stable beam motion in Indus-2 at beam energy 2.5 GeV using movable beam scrapers are presented. These beam scrapers are installed in one of the long straight sections in the ring. With the movement of beam scrapers towards the beam centre, the beam lifetime is measured. The beam lifetime data obtained from the movement of vertical and horizontal beam scrapers are analyzed. The contribution of beam loss due to beam-gas scattering (vacuum lifetime) and electron-electron scattering within a beam bunch (Touschek lifetime) is separated from the measured beam lifetime at different positions of the beam scrapers. Vertical and horizontal beam sizes at scrapers location are estimated from the scraper movement towards the beam centre in quantum lifetime limit and their values closely agree with measured value obtained using X-ray diagnostic beamline.

 10. High energy beam manufacturing technologies

  International Nuclear Information System (INIS)

  Technological progress continues to enable us to utilize ever widening ranges of physical and chemical conditions for material processing. The increasing cost of energy, raw materials and environmental control make implementation of advanced technologies inevitable. One of the principal avenues in the development of material processing is the increase of the intensity, accuracy, flexibility and stability of energy flow to the processing site. The use of different forms of energy beams is an effective way to meet these sometimes incompatible requirements. The first important technological applications of high energy beams were welding and flame cutting. Subsequently a number of different kinds of beams have been used to solve different problems of part geometry control and improvement of surface characteristics. Properties and applications of different specific beams were subjects of a number of fundamental studies. It is important now to develop a generic theory of beam based manufacturing. The creation of a theory dealing with general principles of beam generation and beam-material interaction will enhance manufacturing science as well as practice. For example, such a theory will provide a format approach for selection and integration of different kinds of beams for a particular application. And obviously, this theory will enable us to integrate the knowledge bases of different manufacturing technologies. The War of the Worlds by H. G. Wells, as well as a number of more technical, although less exciting, publications demonstrate both the feasibility and effectiveness of the generic approach to the description of beam oriented technology. Without any attempt to compete with Wells, we still hope that this volume will contribute to the creation of the theory of beam oriented manufacturing

 11. LEDA Beam Operations Milestone and Observed Beam Transmission Characteristics

  CERN Document Server

  Rybarcyk, L J; Smith, H V; Young, L M; Schulze, M E

  2000-01-01

  Recently, the Low-Energy Demonstration Accelerator (LEDA) portion of the Accelerator Production of Tritium (APT) project reached its 100-mA, 8-hr CW beam operation milestone. LEDA consists of a 75-keV proton injector, 6.7-MeV, 350-MHz CW radio-frequency quadrupole (RFQ) with associated high-power and low-level rf systems, a short high-energy beam transport (HEBT) and high-power (670-kW CW) beam dump. During the commissioning phase it was discovered that the RFQ field level must to be approximately 5-10% higher than design in order to accelerate the full 100-mA beam with low losses. Measurements of a low-duty-factor, 100-mA beam show the beam transmission is unexpectedly low for RFQ field levels between ~90 and 105% of design. This paper will describe some aspects of LEDA operations critical to achieving the above milestone. Measurement and simulation results for reduced RFQ beam transmission near design operating conditions are also presented.

 12. LEDA beam operations milestone and observed beam transmission characteristics

  International Nuclear Information System (INIS)

  Recently, the Low-Energy Demonstration Accelerator (LEDA) portion of the Accelerator Production of Tritium (APT) project reached its 100-mA, 8-hr CW beam operation milestone. LEDA consists of a 75-keV proton injector, 6.7-MeV, 350-MHz CW radio-frequency quadruple (RFQ) with associated high-power and low-level rf systems, a short high-energy beam transport (HEBT) and high-power (670-kW CW) beam dump. During the commissioning phase it was discovered that the RFQ field level needs to be approximately 5-10% higher than design in order to accelerate the full 100-mA beam with low losses. Upon further investigation, we have observed that the beam transmission for the 100-mA low-duty-factor beam is unexpectedly low for RFQ field levels between 90 and 105% of design. This paper will describe some aspects of LEDA operations critical to achieving the above milestone. Measurement and simulation results focused on understanding this reduced beam transmission for the RFQ operating at design conditions are also presented

 13. LEDA Beam Operations Milestone and Observed Beam Transmission Characteristics

  OpenAIRE

  Rybarcyk, L. J.; Schneider, J. D.; Smith, H. V.; Young, L. M.; Schulze, M. E.

  2000-01-01

  Recently, the Low-Energy Demonstration Accelerator (LEDA) portion of the Accelerator Production of Tritium (APT) project reached its 100-mA, 8-hr CW beam operation milestone. LEDA consists of a 75-keV proton injector, 6.7-MeV, 350-MHz CW radio-frequency quadrupole (RFQ) with associated high-power and low-level rf systems, a short high-energy beam transport (HEBT) and high-power (670-kW CW) beam dump. During the commissioning phase it was discovered that the RFQ field level must to be approxim...

 14. Use achromatic beam line for Hall C beam energy measurement

  International Nuclear Information System (INIS)

  There are several different methods to measure accelerator beam energy, for example, from frequency spectrum measurement and calculation of orbit length from accurate measurement of magnetic field in a reference dipole magnet from high precision floating wire analogue, and from detecting the synchrotron radiation emitted from kicker magnets. In this report an achromatic spectrometer method combined with calibrating a reference magnet and determining the deflection angle of spectrometer is proposed. The similar method will be used to measure beam energy in Bates Linear Accelerator Center, a 10-3 accuracy of beam energy measurement is expected

 15. Symmetric form-invariant dual Pearcey beams.

  Science.gov (United States)

  Ren, Zhijun; Fan, Changjiang; Shi, Yile; Chen, Bo

  2016-08-01

  We introduce another type of Pearcey beam, namely, dual Pearcey (DP) beams, based on the Pearcey function of catastrophe theory. DP beams are experimentally generated by applying Fresnel diffraction of bright elliptic rings. Form-invariant Bessel distribution beams can be regarded as a special case of DP beams. Subsequently, the basic propagation characteristics of DP beams are identified. DP beams are the result of the interference of two half DP beams instead of two classical Pearcey beams. Moreover, we also verified that half DP beams (including special-case parabolic-like beams) generated by half elliptical rings (circular rings) are a new member of the family of form-invariant beams. PMID:27505650

 16. On nonlinear development of beam instability

  International Nuclear Information System (INIS)

  Radiation-resonance interactions are taken into account in the problem of dynamics of an electron beam inb plasma. The beam characteristics to be taken into account are determined. Stabilization conditions for beam instability are established

 17. Control And Transport Of Intense Electron Beams

  CERN Document Server

  Li, H

  2004-01-01

  The transport of intense beams for advanced accelerator applications with high-intensity beams such as heavy-ion inertial fusion, spallation neutron sources, and intense light sources requires tight control of beam characteristics over long distances. The University of Maryland Electron Ring (UMER), which uses low energy, high current electron beams to model the transport physics of intense space-charge-dominated beams, employs real-time beam characterization and control in order to optimize beam quality throughout the strong focusing lattice. We describe in this dissertation the main beam control techniques used in UMER, which include optimal beam steering by quadrupole scans, beam rotation correction using a skew corrector, rms envelope matching and optimization, empirical envelope matching, beam injection, and phase space reconstruction using a tomographic method. Using these control techniques, we achieved the design goals for UMER. The procedure is not only indispensable for optimum beam transport over l...

 18. Ion Beam Modification of Materials

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Averback, B; de la Rubia, T D; Felter, T E; Hamza, A V; Rehn, L E

  2005-10-10

  This volume contains the proceedings of the 14th International Conference on Ion Beam Modification of Materials, IBMM 2004, and is published by Elsevier-Science Publishers as a special issue of Nuclear Instruments and Methods B. The conference series is the major international forum to present and discuss recent research results and future directions in the field of ion beam modification, synthesis and characterization of materials. The first conference in the series was held in Budapest, Hungary, 1978, and subsequent conferences were held every two years at locations around the Globe, most recently in Japan, Brazil, and the Netherlands. The series brings together physicists, materials scientists, and ion beam specialists from all over the world. The official conference language is English. IBMM 2004 was held on September 5-10, 2004. The focus was on materials science involving both basic ion-solid interaction processes and property changes occurring either during or subsequent to ion bombardment and ion beam processing in relation to materials and device applications. Areas of research included Nanostructures, Multiscale Modeling, Patterning of Surfaces, Focused Ion Beams, Defects in Semiconductors, Insulators and Metals, Cluster Beams, Radiation Effects in Materials, Photonic Devices, Ion Implantation, Ion Beams in Biology and Medicine including New Materials, Imaging, and Treatment.

 19. Dark matter beams at LBNF

  CERN Document Server

  Coloma, Pilar; Frugiuele, Claudia; Harnik, Roni

  2015-01-01

  High-intensity neutrino beam facilities may produce a beam of light dark matter when protons strike the target. Searches for such a dark matter beam using its scattering in a nearby detector must overcome the large neutrino background. We characterize the spatial and energy distributions of the dark matter and neutrino beams, focusing on their differences to enhance the sensitivity to dark matter. We find that a dark matter beam produced by a $Z'$ boson in the GeV mass range is both broader and more energetic than the neutrino beam. The reach for dark matter is maximized for a detector sensitive to hard neutral-current scatterings, placed at a sizable angle off the neutrino beam axis. In the case of the Long-Baseline Neutrino Facility (LBNF), a detector placed at roughly 6 degrees off axis and at a distance of about 200 m from the target would be sensitive to $Z'$ couplings as low as 0.05. This search can proceed symbiotically with neutrino measurements. We also show that the MiniBooNE and MicroBooNE detector...

 20. Asymmetric Laguerre-Gaussian beams

  Science.gov (United States)

  Kovalev, A. A.; Kotlyar, V. V.; Porfirev, A. P.

  2016-06-01

  We introduce a family of asymmetric Laguerre-Gaussian (aLG) laser beams. The beams have been derived via a complex-valued shift of conventional LG beams in the Cartesian plane. While propagating in a uniform medium, the first bright ring of the aLG beam becomes less asymmetric and the energy is redistributed toward peripheral diffraction rings. The projection of the orbital angular momentum (OAM) onto the optical axis is calculated. The OAM is shown to grow quadratically with increasing asymmetry parameter of the aLG beam, which equals the ratio of the shift to the waist radius. Conditions for the OAM becoming equal to the topological charge have been derived. For aLG beams with zero radial index, we have deduced an expression to define the intensity maximum coordinates and shown the crescent-shaped intensity pattern to rotate during propagation. Results of the experimental generation and rotation of aLG beams agree well with theoretical predictions.

 1. Beam diagnostics with synchrotron radiation

  International Nuclear Information System (INIS)

  Synchrotron radiation is often used to measure the dimensions of an electron beam. The transverse size is obtained from an image of the beam cross section formed by means of the emitted synchrotron radiation. Because of the small natural opening angle the resolution is limited by diffraction. The angular spread of the particles in the beam can be measured by observing the radiation directly. Here, the resolution is limited by the natural opening angle of the emitted light. Measuring both beam cross section and angular spread gives the emittance of the beam. However, in most cases only one of these two parameters is observed and the other deduced from the known particle beam optics at the source of the radiation. Usually one observes radiation emitted in long bending magnets. However, short magnets and undulators are also useful sources for these measurements. For practical reasons the beam diagnostics is carried out using visible or ultraviolet light. This part of the spectrum is usually far below the critical frequency, and corresponding approximations can be applied. Synchrotron radiation is an extremely useful tool for diagnostics in electron (or positron) rings. In some cases it has also served in proton rings using special magnets. (author)

 2. Multi channel beam profile digitizer

  International Nuclear Information System (INIS)

  Beam of ions in an accelerator are focussed with the help of focussing magnets to achieve very narrow circular beam. To verify the beam profile along its length, Beam Profile Monitors (BPM) are installed at number of points. The signal generated from these units convey information about the shape and axial error of the beam. Presently BPM signals are monitored on oscilloscope. One oscilloscope is required per BPM channel to be monitored and normally 2 oscilloscopes are kept for viewing beam at two successive points along with one channel selector to select the channel to be monitored. The 8 channel beam profile digitizer being developed is a low cost intelligent PC-add on card, built around Intel's 8751 microcontroller, which can be easily integrated with PC based data acquisition and control system for accelerators. Microcontroller digitizes the signal and stores information on FIFO for PC to read and graphically display the profile. User can select up to 8 profiles to view simultaneously on the screen. (author). 1 ref., 2 figs

 3. Relativistic electron beams above thunderclouds

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  M. Füllekrug

  2011-08-01

  Full Text Available Non-luminous relativistic electron beams above thunderclouds have been detected by the radio signals of low frequency ∼40–400 kHz which they radiate. The electron beams occur ∼2–9 ms after positive cloud-to-ground lightning discharges at heights between ∼22–72 km above thunderclouds. Intense positive lightning discharges can also cause sprites which occur either above or prior to the electron beam. One electron beam was detected without any luminous sprite which suggests that electron beams may also occur independently of sprites. Numerical simulations show that beams of electrons partially discharge the lightning electric field above thunderclouds and thereby gain a mean energy of ∼7 MeV to transport a total charge of ∼−10 mC upwards. The impulsive current ∼3 × 10−3 Am−2 associated with relativistic electron beams above thunderclouds is directed downwards and needs to be considered as a novel element of the global atmospheric electric circuit.

 4. Generation of electron Airy beams.

  Science.gov (United States)

  Voloch-Bloch, Noa; Lereah, Yossi; Lilach, Yigal; Gover, Avraham; Arie, Ady

  2013-02-21

  Within the framework of quantum mechanics, a unique particle wave packet exists in the form of the Airy function. Its counterintuitive properties are revealed as it propagates in time or space: the quantum probability wave packet preserves its shape despite dispersion or diffraction and propagates along a parabolic caustic trajectory, even though no force is applied. This does not contradict Newton's laws of motion, because the wave packet centroid propagates along a straight line. Nearly 30 years later, this wave packet, known as an accelerating Airy beam, was realized in the optical domain; later it was generalized to an orthogonal and complete family of beams that propagate along parabolic trajectories, as well as to beams that propagate along arbitrary convex trajectories. Here we report the experimental generation and observation of the Airy beams of free electrons. These electron Airy beams were generated by diffraction of electrons through a nanoscale hologram, which imprinted on the electrons' wavefunction a cubic phase modulation in the transverse plane. The highest-intensity lobes of the generated beams indeed followed parabolic trajectories. We directly observed a non-spreading electron wavefunction that self-heals, restoring its original shape after passing an obstacle. This holographic generation of electron Airy beams opens up new avenues for steering electronic wave packets like their photonic counterparts, because the wave packets can be imprinted with arbitrary shapes or trajectories. PMID:23426323

 5. Intense low energy positron beams

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Lynn, K.G.; Jacobsen, F.M.

  1993-12-31

  Intense positron beams are under development or being considered at several laboratories. Already today a few accelerator based high intensity, low brightness e{sup +} beams exist producing of the order of 10{sup 8} {minus} 10{sup 9} e{sup +}/sec. Several laboratories are aiming at high intensity, high brightness e{sup +} beams with intensities greater than 10{sup 9} e{sup +}/sec and current densities of the order of 10{sup 13} {minus} 10{sup 14} e{sup +} sec{sup {minus}} {sup 1}cm{sup {minus}2}. Intense e{sup +} beams can be realized in two ways (or in a combination thereof) either through a development of more efficient B{sup +} moderators or by increasing the available activity of B{sup +} particles. In this review we shall mainly concentrate on the latter approach. In atomic physics the main trust for these developments is to be able to measure differential and high energy cross-sections in e{sup +} collisions with atoms and molecules. Within solid state physics high intensity, high brightness e{sup +} beams are in demand in areas such as the re-emission e{sup +} microscope, two dimensional angular correlation of annihilation radiation, low energy e{sup +} diffraction and other fields. Intense e{sup +} beams are also important for the development of positronium beams, as well as exotic experiments such as Bose condensation and Ps liquid studies.

 6. Beam diagnostics at Ganil in 1986

  International Nuclear Information System (INIS)

  Position and profile monitors are considered in the beam lines and in the separated sector cyclotron; beam current monitors are presented such as interceptive and non interceptive probes; then bunch length monitors with electron emission probes and x ray emission probes are reviewed; the knowledge of the beam central phase is essential for tuning and controlling the beam, so are beam central phase monitors. The use of these central phase measurements is presented. Counting system of beam turns is considered

 7. Experimental studies on beam-plasma interaction

  International Nuclear Information System (INIS)

  Beam-handling technology has reached now at such a level as to enable highly controlled experiments of beam-plasma interaction. Varieties of hypotheses and suppositions about the beam propagation and interaction in space plasma can be proved and often be corrected by examining the specific processes in laboratory plasma. The experiments performed in this way by the author are briefed: ion beam instability in unmagnetized plasma; ion beam instability perpendicular to magnetic field; and electron beam instability. (Mori, K.)

 8. Coherent instabilities of a relativistic bunched beam

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Chao, A.W.

  1982-06-01

  A charge-particle beam contained in an accelerator vacuum chamber interacts electromagnetically with its environment to create a wake field. This field than acts back on the beam, perturbing the particle motion. If the beam intensity is high enough, this beam-environment interaction may lead to an instability and to subsequent beam loss. The beam and its environment form a dynamical system, and it is this system that will be studied. 84 references.

 9. Coherent instabilities of a relativistic bunched beam

  International Nuclear Information System (INIS)

  A charge-particle beam contained in an accelerator vacuum chamber interacts electromagnetically with its environment to create a wake field. This field than acts back on the beam, perturbing the particle motion. If the beam intensity is high enough, this beam-environment interaction may lead to an instability and to subsequent beam loss. The beam and its environment form a dynamical system, and it is this system that will be studied. 84 references

 10. Errors in beam channels and their correction

  International Nuclear Information System (INIS)

  Error alignment-effecting of the beam magnet elements (with taking into account the geodesic procedures of installation) and their regimes to beam characteristics are considered. The obtained expressions allow to estimate the changing ranges of beam parameters and choose the optimum correction systems of optic axis and beam envelope during the beams design stage. The results are illustrated on example of transport of UNK proton beam extracted from accelerator. 4 refs.; 5 figs

 11. The electron test accelerator beam injector

  International Nuclear Information System (INIS)

  A beam chopper and buncher system has been designed to improve the capture efficiency and reduce the beam spill in the Electron Test Accelerator. The buncher increases the dc beam capture from 30 to 70%. 100% beam transmission through the accelerator structures is obtained with the chopper. This report describes results of experimental tests with the beam injector. Results from computer modeling and from measurements with prototypes that have led to the design of the beam chopper and buncher system are discussed

 12. Beam induced damage - what is a safe beam?

  CERN Document Server

  Kain, V; Brugger, M; Sapinski, M

  2009-01-01

  The knowledge of damage levels is vital to define protection schemes, beam loss monitor thresholds, safe beam limits for setting up the machines, etc. This talk will try to revisit our present knowledge and assumptions on damage levels in the LHC in terms of lost beam intensity, beam momentum and emittance. It is clear that with the LHC’s unprecedented energy reach, benchmark tests to cross-check energy deposition simulations for all possible energies before LHC start-up have not been possible. Also, the definition of when equipment is damaged is not always straight forward. In view of the obvious limitations to our knowledge of damage levels, operational commissioning and LHC running strategies will be re-discussed, open questions will be highlighted and proposals will be presented where possible.

 13. Cluster beam sources. Part 1. Methods of cluster beams generation

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  A.Ju. Karpenko

  2012-10-01

  Full Text Available The short review on cluster beams generation is proposed. The basic types of cluster sources are considered and the processes leading to cluster formation are analyzed. The parameters, that affects the work of cluster sources are presented.

 14. Electron beam coherence measurements using diffracted beam interferometry/holography.

  Science.gov (United States)

  Herring, Rodney A

  2009-06-01

  The intensity and coherence of elastically and inelastically scattered electrons have been studied by the interference of electron-diffracted beams using a method of diffracted beam interferometry/holography (DBI/H). In the interferograms produced, fringes were found to exist from low to high scattering angles. The intensity and coherence of the fringes are useful for understanding the contrast mismatch between experimental and simulated images found in atomic resolution images of crystals produced by transmission electron microscopy (TEM) and annular dark-field (ADF) scanning transmission electron microscopy (STEM). The fringes disappear when the interfering beams are separated from an exact overlay position, which produces a measurement of the beam's lateral coherence and holds promise for measuring the coherence of the respective quasi-particles associated with the energy loss electrons. PMID:19141592

 15. Cluster beam sources. Part 1. Methods of cluster beams generation

  OpenAIRE

  A.Ju. Karpenko; V.A. Baturin

  2012-01-01

  The short review on cluster beams generation is proposed. The basic types of cluster sources are considered and the processes leading to cluster formation are analyzed. The parameters, that affects the work of cluster sources are presented.

 16. Simulating Transient Effects of Pulsed Beams on Beam Intercepting Devices

  CERN Document Server

  Richter, Herta; Noah Messomo, Etam

  2011-01-01

  The development in the physics community towards higher beam power through the possibilities of particle accelerators lead to challenges for the developers of elements which are exposed to effect of particle beams (beam intercepting devices = BIDs). For the design of BIDs, the increasing heat load onto these devices due to energetic and focused beams and - in most cases - their highly pulsed nature has to be taken into account. The physics requirements are sometimes opposed to the current state of the art. As one possibility of many in combining the different aspects for these ambitious demands, two highly developed computer programs, namely FLUKA and ANSYS AUTODYN, were joined for this dissertation. The former is a widely enhanced Monte-Carlo-code which specializes on the interaction of particles with static matter, while the latter is a versatile explicit code for the simulation of highly dynamic processes. Both computer programs were developed intensively over years and are still continuously enhanced in o...

 17. Beam profile effects on NPB [neutral particle beam] performance

  International Nuclear Information System (INIS)

  A comparison of neutral particle beam brightness for various neutral beam profiles indicates that the widely used assumption of a Gaussian profile may be misleading for collisional neutralizers. An analysis of available experimental evidence shows that lower peaks and higher tails, compared to a Gaussian beam profile, are observed out of collisional neutralizers, which implies that peak brightness is over estimated, and for a given NPB platform-to-target range, the beam current (power), dwell time or some combination of such engagement parameters would have to be altered to maintain a fixed dose on target. Based on the present analysis, this factor is nominally about 2.4 but may actually be as low as 1.8 or as high as 8. This is an important consideration in estimating NPB constellation performance in SDI engagement contexts. 2 refs., 6 figs

 18. Radioactive beam production at the Bevalac

  International Nuclear Information System (INIS)

  At the Bevalac radioactive beams are routinely produced by the fragmentation process. The effectiveness of this process with respect to the secondary beam' emittance, intensity and energy spread depends critically on the nuclear reaction kinematics and the magnitude of the incident beam energy. When this beam energy significantly exceeds the energies of the nuclear reaction process, many of the qualities of the incident beam can be passed on the secondary beam. Factors affecting secondary beam quality are discussed along with techniques for isolating and purifying a specific reaction product. The on-going radioactive beam program at the Bevalac is used as an example with applications, present performance and plans for the future

 19. A polarized atomic hydrogen beam

  International Nuclear Information System (INIS)

  We describe the design and operating characteristics of a simple polarized atomic hydrogen beam particularly suitable for applications to crossed beams experiments. In addition to experimental measurements, we present the results of detailed computer models, using Monte-Carlo ray tracing techniques, optical analogs, and phase-space methods, that not only provide us with a confirmation of our measurement, but also allow us to characterize the density, polarization, and atomic fraction of the beam at all points along its path. As a subsidiary result, we also present measurements of the relative and absolute efficiencies of the V/G Supavac mass analyzer for masses 1 and 2. (orig.)

 20. Beam Transfer and Machine Protection

  CERN Document Server

  Kain, V

  2016-01-01

  Beam transfer, such as injection into or extraction from an accelerator, is one of the most critical moments in terms of machine protection in a high-intensity machine. Special equipment is used and machine protection aspects have to be taken into account in the design of the beam transfer concepts. A brief introduction of the principles of beam transfer and the equipment involved will be given in this lecture. The main concepts of machine protection for injection and extraction will be presented, with examples from the CERN SPS and LHC.

 1. Photoelectron photoion molecular beam spectroscopy

  International Nuclear Information System (INIS)

  The use of supersonic molecular beams in photoionization mass spectroscopy and photoelectron spectroscopy to assist in the understanding of photoexcitation in the vacuum ultraviolet is described. Rotational relaxation and condensation due to supersonic expansion were shown to offer new possibilities for molecular photoionization studies. Molecular beam photoionization mass spectroscopy has been extended above 21 eV photon energy by the use of Stanford Synchrotron Radiation Laboratory (SSRL) facilities. Design considerations are discussed that have advanced the state-of-the-art in high resolution vuv photoelectron spectroscopy. To extend gas-phase studies to 160 eV photon energy, a windowless vuv-xuv beam line design is proposed

 2. Scintigram processing by laser beams

  International Nuclear Information System (INIS)

  Two methods of scintigram processing by laser beams are introduced and demonstrated by a number of examples. In one method, holographic or coherent-optical filters are used to suppress certain ranges of the spatial frequency spectrum in the spectral plane. The modulation transfer functions must be determined. In the other method, image smoothing by Gabor's method is performed by means of a laser beam instead of the cathode ray tube with a rotating electron beam. The signal-to-noise ratio is greatly improved in this way. (ORU)

 3. Beam phase space and emittance

  International Nuclear Information System (INIS)

  The classical and elementary results for canonical phase space, the Liouville theorem and the beam emittance are reviewed. Then, the importance of phase portraits to obtain a geometrical description of motion is emphasized, with examples in accelerator physics. Finally, a statistical point of view is used to define beam emittance, to study its law of approximate conservation, with three particular examples, and to introduce a beam envelope-ellipse and the β-function, emphasing the statistical features of its properties. (author) 14 refs.; 11 figs

 4. Sheet Beam Klystron Instability Analysis

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bane, K.L.F.; Jensen, A.; Li, Z.; Stupakov, G.; Adolphsen, C.; /SLAC

  2009-05-08

  Using the principle of energy balance we develop a 2D theory for calculating growth rates of instability in a two-cavity model of a sheet beam klystron. An important ingredient is a TE-like mode in the gap that also gives a longitudinal kick to the beam. When compared with a self-consistent particle-in-cell calculation, with sheet beam klystron-type parameters, agreement is quite good up to half the design current, 65 A; at full current, however, other, current-dependent effects come in and the results deviate significantly.

 5. Electron beam linac simulations, 1985

  International Nuclear Information System (INIS)

  The results of particle simulation studies of electron beam problems for the year 1985 are summarized. Although the main subjects this year were mostly the same as in previous years, namely foilless diodes, accelerating gaps, and beam extraction, a major new element this year was the addition of IFR (ion-focused-regime) channels to the various components of a linac beam line. Of particular interest may be the new results obtained for IFR autoacceleration gaps (relevant to MIMI), and the studies of extraction from a guide magnetic field onto an IFR propagation channel (relevant to RADLAC II). 49 figs., 20 refs

 6. Standard beam PWC for Fermilab

  International Nuclear Information System (INIS)

  As one of its projects the Fermilab Experimental Areas Department has been designed and tested a relatively small proportional wire chamber for use in the secondary beam lines. It is intended to supplement the variety of detectors known in the vernacular as SWICS that are used to obtain profiles for beam tuning. The new detector, described in this report, operates in the limited proportional mode and allows experimenters to use a standard, lab supported device for associating trajectories of individual beam particles with events triggering their own experiment's apparatus. A completed triple plane module is shown

 7. Spectrum analysis in beam diagnostics

  International Nuclear Information System (INIS)

  In this article, we discuss fundamentals of the spectrum analysis in beam diagnostics, where several important particle motions in a circular accelerator are considered. The properties of the Fourier transform are presented. Then the coasting and the bunched beam motion in both longitudinal and transverse are studied. The discussions are separated for the signal particle, multiple particle, and the Schottky noise cases. To demonstrate the interesting properties of the beam motion spectrum, time domain functions are generated, and then the associated spectra are calculated and plotted. In order to show the whole picture in a single plot, some data have been scaled, therefore they may not be realistic in an accelerator

 8. 3D proton beam micromachining

  International Nuclear Information System (INIS)

  Focused high energy ion beam micromachining is the newest of the micromachining techniques. There are about 50 scanning proton microprobe facilities worldwide, but so far only few of them showed activity in this promising field. High energy ion beam micromachining using a direct-write scanning MeV ion beam is capable of producing 3D microstructures and components with well defined lateral and depth geometry. The technique has high potential in the manufacture of 3D molds, stamps, and masks for X-ray lithography (LIGA), and also in the rapid prototyping of microcomponents either for research purposes or for components testing prior to batch production. (R.P.)

 9. BR2 reactor neutron beams

  International Nuclear Information System (INIS)

  The use of reactor neutron beams is becoming increasingly more widespread for the study of some properties of condensed matter. It is mainly due to the unique properties of the ''thermal'' neutrons as regards wavelength, energy, magnetic moment and overall favorable ratio of scattering to absorption cross-sections. Besides these fundamental reasons, the impetus for using neutrons is also due to the existence of powerful research reactors (such as BR2) built mainly for nuclear engineering programs, but where a number of intense neutron beams are available at marginal cost. A brief introduction to the production of suitable neutron beams from a reactor is given. (author)

 10. Longitudinal compression of ion beams

  International Nuclear Information System (INIS)

  This paper examines the longitudinal compression of ion beams which is necessary in some designs of drivers intended to realize inertial thermonuclear fusion by heavy ions. Taking space-charge forces in the beams into account, two compression schemes are investigated: the first preserves the longitudinal phase-space area of the beams, and the second allows an increase of the phase-space area. The compression-system parameters are optimized for an example of a driver for inertial thermonuclear fusion by heavy ions with an energy of 10 MJ and with a pulse length of 25 ns on the target

 11. Spectrometer beam tube dimensional optimization

  International Nuclear Information System (INIS)

  This project examined the optimization of the design of a beam tube. An ANSYS model was used to find the minimum tube thickness and the best camber in a beam tube under vacuum and preloaded by a pair of magnet poles. After the tube was modeled one version of it was built for use in the accelerator. This beam tube was put under a vacuum and the dimensional changes were recorded and compared to the ANSYS predictions. These deflection results were quite close to the predicted numbers and would suggest that the stresses are similar to the predictions as well

 12. Electron beam, laser beam and plasma arc welding studies

  Science.gov (United States)

  Banas, C. M.

  1974-01-01

  This program was undertaken as an initial step in establishing an evaluation framework which would permit a priori selection of advanced welding processes for specific applications. To this end, a direct comparison of laser beam, electron beam and arc welding of Ti-6Al-4V alloy was undertaken. Ti-6Al-4V was selected for use in view of its established welding characteristics and its importance in aerospace applications.

 13. Monitoring external beam radiotherapy using real-time beam visualization

  International Nuclear Information System (INIS)

  Purpose: To characterize the performance of a novel radiation therapy monitoring technique that utilizes a flexible scintillating film, common optical detectors, and image processing algorithms for real-time beam visualization (RT-BV). Methods: Scintillating films were formed by mixing Gd2O2S:Tb (GOS) with silicone and casting the mixture at room temperature. The films were placed in the path of therapeutic beams generated by medical linear accelerators (LINAC). The emitted light was subsequently captured using a CMOS digital camera. Image processing algorithms were used to extract the intensity, shape, and location of the radiation field at various beam energies, dose rates, and collimator locations. The measurement results were compared with known collimator settings to validate the performance of the imaging system. Results: The RT-BV system achieved a sufficient contrast-to-noise ratio to enable real-time monitoring of the LINAC beam at 20 fps with normal ambient lighting in the LINAC room. The RT-BV system successfully identified collimator movements with sub-millimeter resolution. Conclusions: The RT-BV system is capable of localizing radiation therapy beams with sub-millimeter precision and tracking beam movement at video-rate exposure

 14. Monitoring external beam radiotherapy using real-time beam visualization

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Jenkins, Cesare H. [Department of Mechanical Engineering and Department of Radiation Oncology, Stanford University, Stanford, California 94305 (United States); Naczynski, Dominik J.; Yu, Shu-Jung S.; Xing, Lei, E-mail: lei@stanford.edu [Department of Radiation Oncology, Stanford University School of Medicine, Stanford, California 94305 (United States)

  2015-01-15

  Purpose: To characterize the performance of a novel radiation therapy monitoring technique that utilizes a flexible scintillating film, common optical detectors, and image processing algorithms for real-time beam visualization (RT-BV). Methods: Scintillating films were formed by mixing Gd{sub 2}O{sub 2}S:Tb (GOS) with silicone and casting the mixture at room temperature. The films were placed in the path of therapeutic beams generated by medical linear accelerators (LINAC). The emitted light was subsequently captured using a CMOS digital camera. Image processing algorithms were used to extract the intensity, shape, and location of the radiation field at various beam energies, dose rates, and collimator locations. The measurement results were compared with known collimator settings to validate the performance of the imaging system. Results: The RT-BV system achieved a sufficient contrast-to-noise ratio to enable real-time monitoring of the LINAC beam at 20 fps with normal ambient lighting in the LINAC room. The RT-BV system successfully identified collimator movements with sub-millimeter resolution. Conclusions: The RT-BV system is capable of localizing radiation therapy beams with sub-millimeter precision and tracking beam movement at video-rate exposure.

 15. Experimental observations and theoretical models for beam-beam phenomena

  International Nuclear Information System (INIS)

  The beam-beam interaction in storage rings exhibits all the characteristics of nonintegrable dynamical systems. Here one finds all kinds of resonances, closed orbits, stable and unstable fixed points, stochastic layers, chaotic behavior, diffusion, etc. The storage ring itself being an expensive device nevertheless while constructed and put into operation presents a good opportunity of experimentally studying the long-time behavior of both conservative (proton machines) and nonconservative (electron machines) dynamical systems - the number of bunch-bunch interactions routinely reaches values of 1010-1011 and could be increased by decreasing the beam current. At the same time the beam-beam interaction puts practical limits for the yield of the storage ring. This phenomenon not only determines the design value of main storage ring parameters (luminosity, space charge parameters, beam current), but also in fact prevents many of the existing storage rings from achieving design parameters. Hence, the problem has great practical importance along with its enormous theoretical interest. A brief overview of the problem is presented

 16. Test Beam Coordination: 2003 ATLAS Combined Test Beam

  CERN Multimedia

  Di Girolamo, B.

  The 2003 Test Beam Period The 2003 Test Beam period has been very fruitful for ATLAS. In spite of several days lost because of the accelerator problems, ATLAS has been able to achieve many results: FCAL has completed the calibration program in H6 Tilecal has completed the calibration program in H8 Pixel has performed extensive studies with normal and high intensity beams (up to 1.4*108 hadrons/spill) SCT has completed a variety of studies with quite a high number of modules operated concurrently TRT has performed several studies at high, low and very low energy (first use of the new H8 beam in the range 1 to 9 GeV) Muons (MDT,RPC and TGC) have been operating a large setup for about 5 months. The almost final MDT ROD (MROD) has been integrated in the readout and the final trigger electronics for TGC and RPC has been tested and certified with normal beam and during dedicated 40 MHz beam periods. The TDAQ has exploited a new generation prototype successfully and the new Event Filter infrastructure f...

 17. Generating stable tractor beams with dielectric metasurfaces

  Science.gov (United States)

  Pfeiffer, Carl; Grbic, Anthony

  2015-03-01

  Propagation-invariant beams that pull objects towards a light source are commonly known as tractor beams. Here, an efficient, linearly polarized tractor beam with improved stability is introduced. The beam consists of a superposition of transverse-electric and transverse-magnetic polarized Bessel beams of orders m =+1 and m =-1 . It is shown that this beam can stably pull a wide range of dielectric microparticles arbitrarily long distances, independent of ambient conditions. Next, a straightforward method of generating these high-performance beams is proposed. A Si metasurface transforms an incident linearly polarized Gaussian beam into the desired tractor beam. Full-wave simulations demonstrate that it is possible for this simple geometry to pull a polystyrene sphere a distance equal to the nondiffracting range of the Bessel beam. The simplicity of the setup and the robust performance of the proposed tractor beam significantly enhance the ability to manipulate matter with light.

 18. Electrostatic beam-position monitor

  CERN Multimedia

  CERN PhotoLab

  1969-01-01

  Electrostatic beam-position monitor installed in its final location (bake-out cover removed). The ISR will contain about 110 of these monitors. Their accuracy is better than 1 mm, their band width about 1 MHz.

 19. Beam emittance measurements in RHIC

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Zelenski,A.; Bazilevsky, A.; Bunce, G.; Gill, R.; Huang, H.; Makdisi, Y.; Morozov, B.; Nemesure, S.; Russo, t.; Steski, D.; Sivertz, M.

  2009-05-04

  The RHIC proton polarimeters can operate in scanning mode, giving polarization profiles and transverse beam intensity profile (beam emittance) measurements. The polarimeters function as wire scanners, providing a very good signal/noise ratio and high counting rate. This allows accurate bunch-by-bunch emittance measurements during fast target sweeps (<1 s) through the beam. Very thin carbon strip targets make these measurements practically non-destructive. Bunch by bunch emittance measurements are a powerful tool for machine set-up; in RHIC, individual proton beam transverse emittances can only be measured by CNI polarimeter scans. We discuss the consistency of these measurements with Ionization Profile Monitors (IPMs) and vernier scan luminosity measurements. Absolute accuracy limitations and cross-calibration of different techniques are also discussed.

 20. Neutral beams for magnetic fusion

  International Nuclear Information System (INIS)

  Significant advances in forming energetic beams of neutral hydrogen and deuterium atoms have led to a breakthrough in magnetic fusion: neutral beams are now heating plasmas to thermonuclear temperatures, here at LLL and at other laboratories. For example, in our 2XIIB experiment we have injected a 500-A-equivalent current of neutral deuterium atoms at an average energy of 18 keV, producing a dense plasma (1014 particles/cm3) at thermonuclear energy (14 keV or 160 million kelvins). Currently, LLL and LBL are developing beam energies in the 80- to 120-keV range for our upcoming MFTF experiment, for the TFTR tokamak experiment at Princeton, and for the Doublet III tokamak experiment at General Atomic. These results increase our long-range prospects of producing high-intensity beams of energies in the hundreds or even thousands of kilo-electron-volts, providing us with optimistic extrapolations for realizing power-producing fusion reactors

 1. Monitor of SC beam profiles

  CERN Multimedia

  1977-01-01

  A high-resolution secondary emission grid for the measurement of SC beam profiles. Modern techniques of metal-ceramic bonding, developed for micro-electronics, have been used in its construction. (See Annual Report 1977 p. 105 Fig. 12.)

 2. METHOD OF ELECTRON BEAM PROCESSING

  DEFF Research Database (Denmark)

  2003-01-01

  As a rule, electron beam welding takes place in a vacuum. However, this means that the workpieces in question have to be placed in a vacuum chamber and have to be removed therefrom after welding. This is time−consuming and a serious limitation of a process the greatest advantage of which is the...... option of welding workpieces of large thicknesses. Therefore the idea is to guide the electron beam (2) to the workpiece via a hollow wire, said wire thereby acting as a prolongation of the vacuum chamber (4) down to workpiece. Thus, a workpiece need not be placed inside the vacuum chamber, thereby...... exploiting the potential of electron beam processing to a greater degree than previously possible, for example by means of electron beam welding...

 3. ATF beam image monitor software

  International Nuclear Information System (INIS)

  We report about software for the beam image analysis at ATF. We developed image analysis software with a Linux computer. It acquire image data from a video and an IEEE1394 digital camera of the analog. (author)

 4. Quantum fluctuations in beam dynamics.

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kim, K.-J.

  1998-06-04

  Quantum effects could become important for particle and photon beams used in high-luminosity and high brightness applications in the current and next generation accelerators and radiation sources. This paper is a review of some of these effects.

 5. Center for Beam Physics, 1992

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  1993-06-01

  This report contains the following information on the center for beam physics: Facilities; Organizational Chart; Roster; Profiles of Staff; Affiliates; Center Publications (1991--1993); and 1992 Summary of Activities.

 6. Quantum fluctuations in beam dynamics

  International Nuclear Information System (INIS)

  Quantum effects could become important for particle and photon beams used in high-luminosity and high brightness applications in the current and next generation accelerators and radiation sources. This paper is a review of some of these effects

 7. RIKEN RI Beam Factory project

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Yano, Yasushige; Goto, Akira; Katayama, Takeshi [Institute of Physical and Chemical Research, Wako, Saitama (Japan)

  1997-03-01

  The RARF proposes `RIKEN RI Beam Factory` as a next facility-expanding project. The factory makes it the primary aim to provide RI (Radioactive Isotope) beams covering over the whole atomic-mass range with the world-highest intensity in a wide energy range up to several hundreds MeV/nucleon. These RI beams are generated by the fragmentation of high-intensity heavy-ion beams. For the efficient production heavy-ion energies will be boosted up to over 100 MeV/nucleon even for very heavy ions by a K2500-MeV superconducting ring cyclotron serving as a post accelerator of the existing K540-MeV ring cyclotron. A new type of experimental installation called `MUSES` (Multi-USe Experimental Storage rings) will be constructed as well. With MUSES, various types of unique colliding experiments will become possible. (author)

 8. LHC beam loss pattern recognition

  CERN Document Server

  Marsili, A; Puzo, P

  2011-01-01

  One of the systems protecting CERN’s Large Hadron Collider (LHC) is the Beam Loss Monitoring system (BLM). More than 3600 monitors are installed around the ring. The beam losses are permanently integrated over 12 different time intervals (from 40 microseconds to 84 seconds). When any loss exceeds the thresholds defined for the integration window, the beam is removed from the machine. Understanding the origin of a beam loss is crucial for machine operation, as it can help to avoid a repetition of the same scenario. The signals read from given monitors can be considered as entries of a vector. This article presents how a loss map of unknown cause can be decomposed using vector based analysis derived from well-known loss scenarios. The algorithms achieving this decomposition are described, as well as the accuracy of the results.

 9. Physics with colliding hadron beams

  CERN Document Server

  Wetherell, Alan M

  1972-01-01

  The results on p-p collisions obtained with the CERN ISR will be reviewed and the current experimental programme described. Future possibilities for colliding hadron beams, other than proton-proton, will be briefly discussed. (0 refs).

 10. Center for Beam Physics, 1992

  International Nuclear Information System (INIS)

  This report contains the following information on the center for beam physics: Facilities; Organizational Chart; Roster; Profiles of Staff; Affiliates; Center Publications (1991--1993); and 1992 Summary of Activities

 11. Beam instability Workshop - plenary sessions

  International Nuclear Information System (INIS)

  The purpose of this workshop was to provide a review of the mechanisms of limiting beam instabilities, their cures, including feedback, and beam measurement for synchrotron radiation light sources. 12 plenary sessions took place whose titles are: 1) challenging brilliance and lifetime issues with increasing currents; 2) limiting instabilities in multibunch; 3) experience from high currents in B factories; 4) longitudinal dynamics in high intensity/bunch; 5) Transverse instabilities for high intensity/bunch; 6) working group introduction from ESRF experience; 7) impedance modelling: simulations, minimization; 8) report on the broadband impedance measurements and modelling workshop; 9) feedback systems for synchrotron light sources; 10) beam instabilities diagnostics; 11) harmonic cavities: the pros and cons; and 12) experimental study of fast beam-ion instabilities at PLS. This document gathers the 12 articles that were presented during these sessions

 12. Maskless, resistless ion beam lithography

  CERN Document Server

  Ji, Q

  2003-01-01

  As the dimensions of semiconductor devices are scaled down, in order to achieve higher levels of integration, optical lithography will no longer be sufficient for the needs of the semiconductor industry. Alternative next-generation lithography (NGL) approaches, such as extreme ultra-violet (EUV), X-ray, electron-beam, and ion projection lithography face some challenging issues with complicated mask technology and low throughput. Among the four major alternative NGL approaches, ion beam lithography is the only one that can provide both maskless and resistless patterning. As such, it can potentially make nano-fabrication much simpler. This thesis investigates a focused ion beam system for maskless, resistless patterning that can be made practical for high-volume production. In order to achieve maskless, resistless patterning, the ion source must be able to produce a variety of ion species. The compact FIB system being developed uses a multicusp plasma ion source, which can generate ion beams of various elements...

 13. STOCHASTIC COOLING FOR BUNCHED BEAMS.

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  BLASKIEWICZ, M.

  2005-05-16

  Problems associated with bunched beam stochastic cooling are reviewed. A longitudinal stochastic cooling system for RHIC is under construction and has been partially commissioned. The state of the system and future plans are discussed.

 14. Beam-beam deflection and beamstrahlung monitor response for tilted elliptic beams

  International Nuclear Information System (INIS)

  At the interaction point of the SLC two oppositely running bunches with energies of 46 GeV and transverse extensions of a few microns are brought into collision. The strong electron and magnetic fields produced by one bunch lead to a deflection of the other bunch and to the emission of synchrotron radiation of critical energies of a few 10 MeV. This radiation, coined beamstrahlung, is detected in a Cerenkov monitor. In this paper a simulation code for the beam-beam interaction of two tilted elliptic beams is presented. A closed expression for the deflection angles is presented and the number of generated Cerenkov photons is calculated

 15. A polarized atomic hydrogen beam

  OpenAIRE

  Chan, N; Crowe, D.M.; Lubell, M. S.; Tang, F.C.; Vasilakis, A.; Mulligan, F. J.; Slevin, J.

  1988-01-01

  We describe the design and operating characteristics of a simple polarized atomic hydrogen beam particularly suitable for applications to crossed beams experiments. In addition to experimental measurements, we present the results of detailed computer models, using Monte-Carlo ray tracing techniques, optical analogs, and phase-space methods, that not only provide us with a confirmation of our measurement, but also allow us to characterize the density, polarization, and atomic fraction of the b...

 16. FEL options for power beaming

  International Nuclear Information System (INIS)

  The demand for the output power of communication satellites has been increasing exponentially. The satellite power is generated from solar panels which collect the sunlight and convert it to electrical power. The power per satellite is limited due to the limit in the practical size of the solar panel. One way to meet the power demand is to employ multiple satellites (up to 10) per the internationally agreed-upon ''slot'' in the geosynchronous earth orbit (GEO). However, this approach is very expensive due to the high cost of sending a satellite into a GEO orbit. An alternative approach is power beaming, i.e., to illuminate the solar panels with high power, highly-directed laser beams from earth. The power beaming generates more power per satellite for the same area of the solar panel. The minimum optical beam power, interesting for power beaming application, is PL = 200kW. The wavelength is chosen to be λ 0.84 microm, so that it is within one of the transmission windows of the air, and at the same time near the peak of the photo-voltaic conversion efficiency of Si, which is the commonly used material for the solar panels. Free electron lasers (FELs) are well suited for the power beaming application because they can provide high power with coherent wavefront, but without high energy density in media. In this article the authors discuss some principal issues, such as the choice of accelerator and electron gun, the choice of beam parameters, radiation hazards, technological availability, and overall efficiency and reliability of the installation. They also attempt to highlight the compromise between the cost of the primary installation, the operation cost, and the choice of technology, and its maturity. They then present several schemes for the accelerator-FEL systems based on RF accelerators. The initial electron beam accelerator up to the energy of a few MeV is more or less common for all these schemes

 17. Equipment for ion beam production

  International Nuclear Information System (INIS)

  An equipment has been designed to extend the scope of control of ion beam flux for an intensive ion beam source used for plasma injection in magnetic vessels. The control equipment is connected to the electromagnet power supply. A consumption regulator is fitted in the operating gas supply to the hollow cathode of the ion source. A circuit is also included for discharge voltage maintenance consisting of a control element and a discharge voltage pick-up. (M.D.). 1 fig

 18. Beam position monitoring at CLIC

  OpenAIRE

  Prochnow, Jan Erik

  2003-01-01

  At the European Organisation for Nuclear Research CERN in Geneva, Switzerland the design of the Compact LInear Collider (CLIC) for high energy physics is studied. To achieve the envisaged high luminosity the quadrupole magnets and radio-frequency accelerating structures have to be actively aligned with micron precision and submicron resolution. This will be done using beam-based algorithms which rely on beam position information inside of quadrupoles and accelerating structures. After a gener...

 19. Beam stacking experiments at TARN

  International Nuclear Information System (INIS)

  After the first success of beam injection in TARN, August of 1979, beam experiments have been performed in succession to show the overall stacking number of around -- 300 turns, 15 RF stackings and 20 multi-turns. These results are in the close agreements with the theoretical calculations and we are now convinced that the stacking method used at TARN is quite useful for the accelerators of protons and heavy ions. (author)

 20. Micromachining using focused ion beams

  International Nuclear Information System (INIS)

  Focused ion beam (FIB) systems prove to be useful precision micromachining tools for a wide variety of applications. This micromachining technique includes scanning ion microscopy (SIM), micromachining by physical sputtering, and the ion-beam induced surface chemistry for etching and deposition. This technique is applied to image and modify IC's, to micromechanical applications, to modify the tip shape of tungsten emitters, and to prepare cross sections of selected regions for inspection in a transmission electron microscope (TEM). (orig.)

 1. The SSC beam scraper system

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Maslov, M.A.; Mokhov, N.V.; Yazynin (Superconducting Super Collider Lab., Dallas, TX (United States) Institut Fiziki Vysokikh Ehnergij, Protvino (USSR))

  1991-06-01

  In this paper we present the results of a full-scale study of a beam scraping system that is designed to guarantee reliable operation of the SSC throughout the whole cycle and for minimum background for experiments at the interaction regions. The machine aperture limits and beam loss formation are analyzed. Simulation programs and a calculational model are described. The physics of beam scraping is explored, and measures to increase significantly the system efficiency are determined. A tolerable scraping rate, taking into account scraper material integrity, quench limits in downstream superconducting magnets, radiation shielding requirements, and minimal beam halo levels at the IPs are also determined. Finally, a complete multi-component scraper system in the SSC East Cluster is proposed. Throughout the paper we define a scraper as a primary absorber consisting of precise movable jaws that have a flat inner edge along the circulation beam and which may be forced to touch the beam halo in horizontal or vertical planes. Secondary absorbers -- collimators -- are destined to intercept outscattered protons and other particles produced in scraper material. All these are surrounded with a radiation shielding. 15 refs., 50 figs., 13 tabs.

 2. Micromegas neutron beam monitor neutronics.

  Science.gov (United States)

  Stephan, Andrew C; Miller, Laurence F

  2005-01-01

  The Micromegas is a type of ionising radiation detector that consists of a gas chamber sandwiched between two parallel plate electrodes, with the gas chamber divided by a Frisch grid into drift and amplification gaps. Investigators have applied it to a number of different applications, such as charged particle, X-ray and neutron detection. A Micromegas device has been tested as a neutron beam monitor at CERN and is expected to be used for that purpose at the Spallation Neutron Source (SNS) under construction in Oak Ridge, TN. For the Micromegas to function effectively as neutron beam monitor, it should cause minimal disruption to the neutron beam in question. Specifically, it should scatter as few neutrons as possible and avoid neutron absorption when it does not contribute to generating useful information concerning the neutron beam. Here, we present the results of Monte Carlo calculations of the effect of different types of wall materials and detector gases on neutron beams and suggest methods for minimising disruption to the beam. PMID:16381746

 3. Cluster beam investigation with MCPs

  International Nuclear Information System (INIS)

  High intensity cluster-jet beams produced in Laval nozzles represent a very attractive and extremely interesting tool for studies at storage ring experiments, such as PANDA, or for laser-induced particle acceleration. Since the cluster properties vary with increasing number of constituents, it is essential to perform systematic measurements on the target thickness and especially on the cluster masses. For this purpose a monitoring system based on Micro Channel Plates (MCPs) combined with a phosphor screen has been developed and installed at the beam dump of the PANDA prototype cluster-jet target in Muenster. It could be shown that this MCP system allows for a direct observation of an ionised cluster beam. In addition, with this setup the possibility to visualise the vertex zone at the ANKE cluster-jet target at COSY was succesfully demonstrated, where a proton beam with a momentum of 2.09 GeV/c interacted with a hydrogen cluster-jet beam. Furthermore, cluster mass investigations can be performed in conjunction with a retardation field. In this presentation an overview of the MCP detection system, images of the cluster-jet beam and the vertex zone as well as the results of the current cluster mass measurements are presented and discussed.

 4. Airy beam optical parametric oscillator

  Science.gov (United States)

  Aadhi, A.; Chaitanya, N. Apurv; Jabir, M. V.; Vaity, Pravin; Singh, R. P.; Samanta, G. K.

  2016-01-01

  Airy beam, a non-diffracting waveform, has peculiar properties of self-healing and self-acceleration. Due to such unique properties, the Airy beam finds many applications including curved plasma wave-guiding, micro-particle manipulation, optically mediated particle clearing, long distance communication, and nonlinear frequency conversion. However, many of these applications including laser machining of curved structures, generation of curved plasma channels, guiding of electric discharges in a curved path, study of nonlinear propagation dynamics, and nonlinear interaction demand Airy beam with high power, energy, and wavelength tunability. Till date, none of the Airy beam sources have all these features in a single device. Here, we report a new class of coherent sources based on cubic phase modulation of a singly-resonant optical parametric oscillator (OPO), producing high-power, continuous-wave (cw), tunable radiation in 2-D Airy intensity profile existing over a length >2 m. Based on a MgO-doped periodically poled LiNbO3 crystal pumped at 1064 nm, the Airy beam OPO produces output power more than 8 W, and wavelength tunability across 1.51–1.97 μm. This demonstration gives new direction for the development of sources of arbitrary structured beams at any wavelength, power, and energy in all time scales (cw to femtosecond). PMID:27143582

 5. Airy beam optical parametric oscillator.

  Science.gov (United States)

  Aadhi, A; Chaitanya, N Apurv; Jabir, M V; Vaity, Pravin; Singh, R P; Samanta, G K

  2016-01-01

  Airy beam, a non-diffracting waveform, has peculiar properties of self-healing and self-acceleration. Due to such unique properties, the Airy beam finds many applications including curved plasma wave-guiding, micro-particle manipulation, optically mediated particle clearing, long distance communication, and nonlinear frequency conversion. However, many of these applications including laser machining of curved structures, generation of curved plasma channels, guiding of electric discharges in a curved path, study of nonlinear propagation dynamics, and nonlinear interaction demand Airy beam with high power, energy, and wavelength tunability. Till date, none of the Airy beam sources have all these features in a single device. Here, we report a new class of coherent sources based on cubic phase modulation of a singly-resonant optical parametric oscillator (OPO), producing high-power, continuous-wave (cw), tunable radiation in 2-D Airy intensity profile existing over a length >2 m. Based on a MgO-doped periodically poled LiNbO3 crystal pumped at 1064 nm, the Airy beam OPO produces output power more than 8 W, and wavelength tunability across 1.51-1.97 μm. This demonstration gives new direction for the development of sources of arbitrary structured beams at any wavelength, power, and energy in all time scales (cw to femtosecond). PMID:27143582

 6. Airy beam optical parametric oscillator

  Science.gov (United States)

  Aadhi, A.; Chaitanya, N. Apurv; Jabir, M. V.; Vaity, Pravin; Singh, R. P.; Samanta, G. K.

  2016-05-01

  Airy beam, a non-diffracting waveform, has peculiar properties of self-healing and self-acceleration. Due to such unique properties, the Airy beam finds many applications including curved plasma wave-guiding, micro-particle manipulation, optically mediated particle clearing, long distance communication, and nonlinear frequency conversion. However, many of these applications including laser machining of curved structures, generation of curved plasma channels, guiding of electric discharges in a curved path, study of nonlinear propagation dynamics, and nonlinear interaction demand Airy beam with high power, energy, and wavelength tunability. Till date, none of the Airy beam sources have all these features in a single device. Here, we report a new class of coherent sources based on cubic phase modulation of a singly-resonant optical parametric oscillator (OPO), producing high-power, continuous-wave (cw), tunable radiation in 2-D Airy intensity profile existing over a length >2 m. Based on a MgO-doped periodically poled LiNbO3 crystal pumped at 1064 nm, the Airy beam OPO produces output power more than 8 W, and wavelength tunability across 1.51–1.97 μm. This demonstration gives new direction for the development of sources of arbitrary structured beams at any wavelength, power, and energy in all time scales (cw to femtosecond).

 7. Electron beam diagnostic for profiling high power beams

  Science.gov (United States)

  Elmer, John W.; Palmer, Todd A.; Teruya, Alan T.

  2008-03-25

  A system for characterizing high power electron beams at power levels of 10 kW and above is described. This system is comprised of a slit disk assembly having a multitude of radial slits, a conducting disk with the same number of radial slits located below the slit disk assembly, a Faraday cup assembly located below the conducting disk, and a start-stop target located proximate the slit disk assembly. In order to keep the system from over-heating during use, a heat sink is placed in close proximity to the components discussed above, and an active cooling system, using water, for example, can be integrated into the heat sink. During use, the high power beam is initially directed onto a start-stop target and after reaching its full power is translated around the slit disk assembly, wherein the beam enters the radial slits and the conducting disk radial slits and is detected at the Faraday cup assembly. A trigger probe assembly can also be integrated into the system in order to aid in the determination of the proper orientation of the beam during reconstruction. After passing over each of the slits, the beam is then rapidly translated back to the start-stop target to minimize the amount of time that the high power beam comes in contact with the slit disk assembly. The data obtained by the system is then transferred into a computer system, where a computer tomography algorithm is used to reconstruct the power density distribution of the beam.

 8. Electron-beam diagnostic for space-charge measurement of an ion beam

  OpenAIRE

  Roy, Prabir K.; Yu, Simon S.; Henestroza, Enrique; Eylon, Shmuel; Shuman, Derek B.; Ludvig, Jozsef; Bieniosek, Frank M.; Waldron, William L.; Greenway, Wayne G.; Vanecek, David L.; Hannink, Ryan; Amezcua, Monserrat

  2003-01-01

  An electron beam diagnostic system for measuring the charge distribution of an ion beam without changing its properties is presently under development for Heavy Ion Fusion (HIF) beam physics studies. Conventional diagnostics require temporary insertion of sensors into the beam, but these capture it, or significantly alter its properties. In this new diagnostic a low energy, low current electron beam is scanned transversely across the ion beam; the measured electron beam deflection is use...

 9. Ion beam surface analysis

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kim, Young Suk; Kim, Nak Bae; Woo, Hyung Joo; Kim, Joon Kon; Kim, Gi Dong; Choi, Han Woo; Yoon, Yoon Yeol; Shim, Sang Kwun [Korea Institute of Geology Mining and Materials, Taejon (Korea, Republic of)

  1997-12-01

  Light elements in semiconductors, superconductors, magnetic or optical storage devices and surface hardened metals may have serious effects on the electrical, chemical and physical properties. Nevertheless, it is extremely difficult to quantitatively analyze their contents with conventional surface analysis tools like SIMS, AES, ESCA. The ERD-TOF (Elastic Recoil Detection - by Time Of Flight) method has recently been developed in a few prominent accelerator laboratories and proved to be very useful for such quantitative depth profiling of light elements. This project aims to construct an ERD-TOF system which can provide routine service of light elements analysis of thin films. The TOF spectrometer used in the system can be also utilized in HIRBS (Heavy Ion Rutherford Backscattering Spectrometry) for the better resolution and sensitivity than the conventional He RBS in certain cases. The works performed this year are: 1) Optimization of the ERD-TOF system for the practical use. 2) Construction of a separate HIRBS line. 3) Development of the analysis computer program and improvement of the data acquisition system. 4) Construction of the new vacuum chamber with an automatic target controller. The optimization has been done by considering such parameters as mass resolution, depth resolution, accessible depth, detection sensitivity. All these parameters have strong correlations with the sort, energy and dose of the beams to be used, the detection angle, target angle and flight length. In a practical analysis system, one cannot change the system parameter every time although there exists only one optimum condition for one measurement. Therefore, a condition is deduced which is applicable to majority of general semiconductor samples. For the practical analysis service a separate HIRBS line has been constructed. The line use the same TOF spectrometer as ERD line but the shape of the chambers are slightly modified. A computer program DoERD is written for the rapid analysis

 10. Luminosity Loss due to Beam Distortion and the Beam-Beam Instability

  CERN Document Server

  Wu, Juhao; Raubenheimer, Tor O; Seryi, Andrei; Sramek, Christopher K

  2005-01-01

  In a linear collider, sources of emittance dilution such as transverse wakefields or dispersive errors will couple the vertical phase space to the longitudinal position within the beam (the so-called ‘banana effect'). When the Intersection Point (IP) disruption parameter is large, these beam distortions will be amplified by a single bunch kink instability which will lead to luminosity loss. We study this phenomena both analytically using linear theory and via numerical simulation. In particular, we examine the dependence of the luminosity loss on the wavelength of the beam distortions and the disruption parameter. This analysis may prove useful when optimizing the vertical disruption parameter for luminosity operation with given beam distortions.

 11. KTeV beam systems design report

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bocean, V.; Childress, S.; Coleman, R. [and others

  1997-09-01

  The primary and secondary beams for the KTeV experiments E799-II and E832 are discussed. The specifications are presented and justified. The technical details of the implementation of the primary beam transport and stability are detailed. The target, beam dump, and radiation safety issues are discussed. The details of the collimation system for the pair of secondary beams are presented.

 12. KTeV beam systems design report

  International Nuclear Information System (INIS)

  The primary and secondary beams for the KTeV experiments E799-II and E832 are discussed. The specifications are presented and justified. The technical details of the implementation of the primary beam transport and stability are detailed. The target, beam dump, and radiation safety issues are discussed. The details of the collimation system for the pair of secondary beams are presented

 13. Beam-Steering Subsystem For Laser Communication

  Science.gov (United States)

  Lesh, James R.; Chen, Chien-Chung; Ansari, Homayoon

  1995-01-01

  Proposed free-space laser communication system contains fewer optical and mechanical components. Involves novel fast beam-steering subsystem stabilizing only angle between transmitting and receiving beams instead of stabilizing both transmitting and receiving lines of sight individually. Received and transmitted beams of light both imaged onto CCD array at focal plane. Relative angular positions of beams computed from centroids of their images.

 14. SYNCHROTRON OSCILLATION DAMPING DUE TO BEAM-BEAM COLLISIONS

  CERN Document Server

  Drago, A; Zobov, M; Shatilov, D

  2010-01-01

  In DAΦNE, the Frascati e+/e- collider, the crab waist collision scheme has been successfully implemented in 2008 and 2009. During the collision operations for Siddharta experiment, an unusual synchrotron damping effect has been observed. Indeed, with the longitudinal feedback switched off, the positron beam becomes unstable with beam currents in the order of 200-300 mA. The longitudinal instability is damped by bringing the positron beam in collision with a high current electron beam (~2A). Besides, we have observed a shift of ≈600Hz in the residual synchrotron sidebands. Precise measurements have been performed by using both a commercial spectrum analyzer and the diagnostics capabilities of the DAΦNE longitudinal bunch-by-bunch feedback. This damping effect has been observed in DAΦNE for the first time during collisions with the crab waist scheme. Our explanation is that beam collisions with a large crossing angle produce a longitudinal tune shift and a longitudinal tune spread, providing Landau damping...

 15. Synchrotron oscillation damping due to beam-beam collisions

  CERN Document Server

  Drago, A; Zobov, M; Shatilov, Dmitry

  2010-01-01

  In DA{\\Phi}NE, the Frascati e+/e- collider, the crab waist collision scheme has been successfully implemented in 2008 and 2009. During the collision operations for Siddharta experiment, an unusual synchrotron damping effect has been observed. Indeed, with the longitudinal feedback switched off, the positron beam becomes unstable with beam currents in the order of 200-300 mA. The longitudinal instability is damped by bringing the positron beam in collision with a high current electron beam (~2A). Besides, we have observed a shift of \\approx 600Hz in the residual synchrotron sidebands. Precise measurements have been performed by using both a commercial spectrum analyzer and the diagnostics capabilities of the DA{\\Phi}NE longitudinal bunch-by-bunch feedback. This damping effect has been observed in DA{\\Phi}NE for the first time during collisions with the crab waist scheme. Our explanation is that beam collisions with a large crossing angle produce a longitudinal tune shift and a longitudinal tune spread, providi...

 16. Electron beam direct write: shaped beam overcomes resolution concerns

  Science.gov (United States)

  Stolberg, Ines; Pain, Laurent; Kretz, Johannes; Boettcher, Monika; Doering, Hans-Joachim; Gramss, Juergen; Hahmann, Peter

  2007-02-01

  In semiconductor industry time to market is one of the key success factors. Therefore fast prototyping and low-volume production will become extremely important for developing process technologies that are well ahead of the current technological level. Electron Beam Lithography has been launched for industrial use as a direct write technology for these types of applications. However, limited throughput rates and high tool complexity have been seen as the major concerns restricting the industrial use of this technology. Nowadays this begins to change. Variable Shaped Beam (VSB) writers have been established in Electron Beam Direct Write (EBDW) on Si or GaAs. In the paper semiconductor industry requirements to EBDW will be outlined. Behind this background the Vistec SB3050 lithography system will be reviewed. The achieved resolution enhancement of the VSB system down to the 22nm node exposure capability will be discussed in detail; application examples will be given. Combining EBDW in a Mix and Match technology with optical lithography is one way to utilize the high flexibility advantage of this technology and to overcome existing throughput concerns. However, to some extend a common Single Electron Beam Technology (SBT) will always be limited in throughput. Therefore Vistec's approach of a system that is based on the massive parallelisation of beams (MBT), which was initially pursued in a European Project, will also be discussed.

 17. Tranverse-field focussing beam transport experiment

  International Nuclear Information System (INIS)

  The Transverse-Field Focussing (TFF) beam transport and accelerator system developed at LBL is useful for negative-ion -based neutral beam injection due to its unique differential pumping and neutron shielding properties. We have tested the first module of our TFF system transporting H- beams up to 80 keV beam energy. The testing addressed the most crucial physics and engineering issues involved in the principles of a TFF system including beam compression and differential gas pumping. At optimum perveance, the present design will transport 4 A/m of H- beam at 80 keV beam energy

 18. Detection of Equipment Faults Before Beam Loss

  CERN Document Server

  Galambos, J

  2016-01-01

  High-power hadron accelerators have strict limits on fractional beam loss. In principle, once a high-quality beam is set up in an acceptable state, beam loss should remain steady. However, in practice, there are many trips in operational machines, owing to excessive beam loss. This paper deals with monitoring equipment health to identify precursor signals that indicate an issue with equipment that will lead to unacceptable beam loss. To this end, a variety of equipment and beam signal measurements are described. In particular, several operational examples from the Spallation Neutron Source (SNS) of deteriorating equipment functionality leading to beam loss are reported.

 19. Electron beam modeling on LTX

  Science.gov (United States)

  Szalkowski, Gregory; Majeski, Richard; Schmitt, John

  2014-10-01

  The lithium tokamak experiment (LTX) is a low aspect ratio tokamak with a steel clad copper shell that can be heated to 300-400 °C and coated with lithium. The lithium coating has been shown to decrease impurities in the plasma and decrease the recycling coefficient, improving plasma performance. The coating is applied to the walls by heating the shells, then using an electron beam to evaporate a pool of lithium located at the bottom of the shell. The beam is steered using the magnetic field generated by the field coils. This method allows for rapid evaporation of the lithium, producing a 50-100 nm coating in approximately 5 minutes. The current electron beam system can only coat half of the shell surface. A new electron beam system has been installed on LTX to coat the remaining shell surface. A model of this electron gun has been created using the AMaze program series (Field Precision LCC). The model will be used to find the magnetic fields needed to steer the electron beam produced by the gun to the lithium pool. The model will also show the electropotential produced both at the electron gun head and in the vessel. The model may also be used to find the dispersion of the beam and therefore the effective power density of the beam as it impacts the lithium pool. Supported by US DOE Contracts DE-AC02-09CH11466 and DE-AC52-07NA27344 and in part by the U.S. Department of Energy, Office of Science, Office of Workforce Development for Teachers and Scientists (WDTS) under the Science Undergraduate Laboratory Internship.

 20. Requirements of CLIC Beam Loss Monitoring System

  CERN Document Server

  Sapinski, M; Holzer, EB; Jonker, M; Mallows, S; Otto, T; Welsch, C

  2010-01-01

  The Compact Linear Collider (CLIC) [1] is a proposed multi-TeV linear electron-positron collider being designed by a world-wide collaboration. It is based on a novel twobeam acceleration scheme in which two beams (drive and main beam) are placed in parallel to each other and energy is transferred from the drive beam to the main one. Beam losses on either of them can have catastrophic consequences for the machine, because of high intensity (drive beam) or high energy and small emittance (main beam). In the framework of machine protection, a Beam Loss Monitoring (BLM) system has to be put in place. This paper discusses the requirements for the beam loss system in terms of detector sensitivity, resolution, dynamic range and ability to distinguish losses originating from various sources. The two-beam module where the protection from beam losses is particularly challenging and important, is studied.

 1. Induced focusing and conversion of a Gaussian beam into an elliptic Gaussian beam

  Indian Academy of Sciences (India)

  Manoj Mishra; Swapan Konar

  2005-09-01

  We have presented an investigation of the induced focusing in Kerr media of two laser beams, the pump beam and the probe beam, which could be either Gaussian or elliptic Gaussian or a combination of the two. We have used variational formalism to derive relevant beam-width equations. Among several important findings, the finding that a very week probe beam can be guided and focused when power of both beams are well below their individual threshold for self-focusing, is a noteworthy one. It has been found that induced focusing is not possible for laser beams of any wavelength and beam radius. In case both beams are elliptic Gaussian, we have shown that when power of both beams is above a certain threshold value then the effective radius of both beams collapses and collapse distance depends on power. Moreover, it has been found that induced focusing can be employed to convert a circular Gaussian beam into an elliptic Gaussian beam.

 2. Fundamental beam-beam limit from head-on interaction in the Large Hadron Collider

  Science.gov (United States)

  Ohmi, Kazuhito; Zimmermann, Frank

  2015-12-01

  The beam-beam limit at hadron colliders manifests itself in the form of degraded luminosity lifetime and/or reduced beam lifetime. In particular, for increasing beam intensity, the nonlinear beam-beam force causes incoherent emittance growth, while the (linear) coupling force between the two colliding beams can result in coherent beam-beam instabilities. These phenomena may be enhanced (or suppressed) by lattice errors, external noise, and other perturbations. We investigate the luminosity degradation caused both by incoherent emittance growth and by coherent beam-beam instability. The resulting beam-beam limit for an ideal machine and the of question how it is affected by some of the aforementioned errors are discussed in theory and simulation.

 3. Vertical Beam Size Measurement by Streak Camera under Colliding and Single Beam Conditions in KEKB

  CERN Document Server

  Ikeda, Hitomi; Fukuma, Hitoshi; Funakoshi, Yoshihiro; Hiramatsu, Shigenori; Mitsuhashi, Toshiyuki; Ohmi, Kazuhito; Uehara, Sadaharu

  2005-01-01

  Beam behavior of KEKB was studied by measurement of the beam size using a streak camera. Effect of the electron-cloud and the parasitic collision on the vertical beam size was examined in beam collision. We intentionally injected a test bunch of positrons after 2 rf buckets of a bunch to enhance the electron cloud effect and changed electron beam conditions to see the beam-beam effect. The beam size was also measured with a single positron beam and compared with that during collision. The result of the measurement is reported in this paper.

 4. Laguerre-Gauss beams versus Bessel beams showdown: peer comparison.

  Science.gov (United States)

  Mendoza-Hernández, Job; Arroyo-Carrasco, Maximino Luis; Iturbe-Castillo, Marcelo David; Chávez-Cerda, Sabino

  2015-08-15

  We present for the first time a comparison under similar circumstances between Laguerre-Gauss beams (LGBs) and Bessel beams (BB), and show that the former can be a better option for many applications in which BBs are currently used. By solving the Laguerre-Gauss differential equation in the asymptotic limit of a large radial index, we find the parameters to perform a peer comparison, showing that LGBs can propagate quasi-nondiffracting beams within the same region of space where the corresponding BBs do. We also demonstrate that LGBs, which have the property of self-healing, are more robust in the sense that they can propagate further than BBs under similar initial conditions. PMID:26274648

 5. Broad beam and narrow beam attenuation in Lipowitz's metal.

  Science.gov (United States)

  el-Khatib, E E; Podgorsak, E B; Pla, C

  1987-01-01

  Attenuation properties of Lipowitz's metal have been studied for narrow and broad beams of cobalt-60 gamma rays and 4-10 MV x-rays. The measured transmitted fraction for geometries used in radiotherapy depends on the field size and depth of measurement. Therefore a calculation of dose for partially attenuated beams based on narrow beam attenuation coefficients can cause large errors in dosimetry. Our simple calculation of transmitted fractions based on primary attenuation and scattered radiation agrees quite well with the measured data for therapeutic geometries. Also given is a table for linear, mass attenuation, and mass energy absorption coefficients of Lipowitz's metal in the photon energy range from 10 keV to 10 MeV. PMID:3104738

 6. Progress of beam diagnosis system for EAST neutral beam injector

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Xu, Y. J., E-mail: yjxu@ipp.ac.cn; Hu, C. D.; Yu, L.; Liang, L. Z.; Zhang, W. T.; Chen, Y.; Li, X. [Institute of Plasma Physics, Chinese Academy of Sciences, Hefei 230031 (China)

  2016-02-15

  Neutral beam injection has been recognized as one of the most effective means for plasma heating. According to the research plan of the EAST physics experiment, two sets of neutral beam injector (NBI) were built and operational in 2014. The paper presents the development of beam diagnosis system for EAST NBI and the latest experiment results obtained on the test-stand and EAST-NBI-1 and 2. The results show that the optimal divergence angle is (0.62°, 1.57°) and the full energy particle is up to 77%. They indicate that EAST NBI work properly and all targets reach or almost reach the design targets. All these lay a solid foundation for the achievement of high quality plasma heating for EAST.

 7. Application of Diamond Based Beam Loss Monitors

  OpenAIRE

  Hempel, Maria

  2013-01-01

  The LHC has an operational stored energy of 130MJ per beam. Only a small percentage of beam losses in the LHC equipment can damage material or lead to magnet quenches. Therefore, it is important to monitor different types of beam losses, e.g. scattering on residual gas particles, UFOs, collisions and injection losses. A detailed understanding of beam loss mechanisms is necessary to reduce them and ensure save operation. Two different beam loss monitors are installed in the LHC tunnel: ionizat...

 8. Design of typical glued laminated timber beams

  OpenAIRE

  Domadenik, Žiga

  2015-01-01

  In this graduation thesis, I developed a computer program with the help of Excel's built-in developer. I used the programming language Visual Basics (VBA). The program allows dimensioning of typical laminated timber beams covered by Eurocode 5: Single tapered beam, double tapered beam, curved beam and pitched cambered beam. The program uses simplified expressions of Eurocode 5. The first part of the thesis describes expressions used for dimensioning, the second part describes the ...

 9. MTN magnet for the SPS extracted beam.

  CERN Multimedia

  1976-01-01

  This type of dipole magnet was used in the extracted beam lines of the North Area. It shows an opening for three different proton beam lines: a primary extracted proton beam, split by an upstream magnetic beam splitter (see photo 7612017) into three separated beams passes through different parts of its aperture: right, left up, left down. These magnets were designed to be concrete-insulated for radiation resistance. F. Streun stands on the right.

 10. Gaussian-Beam Laser-Resonator Program

  Science.gov (United States)

  Cross, Patricia L.; Bair, Clayton H.; Barnes, Norman

  1989-01-01

  Gaussian Beam Laser Resonator Program models laser resonators by use of Gaussian-beam-propagation techniques. Used to determine radii of beams as functions of position in laser resonators. Algorithm used in program has three major components. First, ray-transfer matrix for laser resonator must be calculated. Next, initial parameters of beam calculated. Finally, propagation of beam through optical elements computed. Written in Microsoft FORTRAN (Version 4.01).

 11. Calibration of waveguide beam position monitors

  CERN Document Server

  Kamps, T

  2000-01-01

  To ensure overlap between the photon beam and electron beam at the SASE-FEL at the TESLA Test Facility, several position-sensitive diagnostics components are installed along the beamline of the FEL. For the undulator part, a new type of waveguide beam position monitors (BPMs) is designed, tested, and installed inside the beam pipe of one undulator module. This paper proposes a method to calibrate these monitors with beam-based measurements

 12. Primary beams of an electron beam ion source (EBIS)

  International Nuclear Information System (INIS)

  Electron guns for the ion sources of the SATURN II facility were tested and compared with models. The guns tested were a gun with 36 mm diameter cathode, 7 mm, 4 mm, 4 mm with insulated Whenelt, and 8 mm. A lanthanium hexaboride cathode is presented. For the primary ion beams, zeolite and plasma sources were realized. In DIONE, which will replace CRYEBIS as ion source in SATURNE, the density of the electron beam compressed within the maximum magnetic field can be evaluated. Results indicate a factor of 3 improvement compared with CRYEBIS. Lithium sources can be used, but gas sources do not produce significant improvements

 13. Electron beam ion source and electron beam ion trap (invited).

  Science.gov (United States)

  Becker, Reinard; Kester, Oliver

  2010-02-01

  The electron beam ion source (EBIS) and its trap variant [electron beam ion trap (EBIT)] celebrated their 40th and 20th anniversary, respectively, at the EBIS/T Symposium 2007 in Heidelberg. These technologically challenging sources of highly charged ions have seen a broad development in many countries over the last decades. In contrast to most other ion sources the recipe of improvement was not "sorcery" but a clear understanding of the physical laws and obeying the technological constraints. This review will report important achievements of the past as well as promising developments in the future. PMID:20192368

 14. The ATLAS beam conditions monitor

  CERN Document Server

  Mikuz, M; Dolenc, I; Kagan, H; Kramberger, G; Frais-Kölbl, H; Gorisek, A; Griesmayer, E; Mandic, I; Pernegger, H; Trischuk, W; Weilhammer, P; Zavrtanik, M

  2006-01-01

  The ATLAS beam conditions monitor is being developed as a stand-alone device allowing to separate LHC collisions from background events induced either on beam gas or by beam accidents, for example scraping at the collimators upstream the spectrometer. This separation can be achieved by timing coincidences between two stations placed symmetric around the interaction point. The 25 ns repetition of collisions poses very stringent requirements on the timing resolution. The optimum separation between collision and background events is just 12.5 ns implying a distance of 3.8 m between the two stations. 3 ns wide pulses are required with 1 ns rise time and baseline restoration in 10 ns. Combined with the radiation field of 10/sup 15/ cm/sup -2/ in 10 years of LHC operation only diamond detectors are considered suitable for this task. pCVD diamond pad detectors of 1 cm/sup 2/ and around 500 mum thickness were assembled with a two-stage RF current amplifier and tested in proton beam at MGH, Boston and SPS pion beam at...

 15. ITER Neutral Beam Injection System

  International Nuclear Information System (INIS)

  A Japanese design proposal of the ITER Neutral Beam Injection System (NBS) which is consistent with the ITER common design requirements is described. The injection system is required to deliver a neutral deuterium beam of 75MW at 1.3MeV to the reactor plasma and utilized not only for plasma heating but also for current drive and current profile control. The injection system is composed of 9 modules, each of which is designed so as to inject a 1.3MeV, 10MW neutral beam. The most important point in the design is that the injection system is based on the utilization of a cesium-seeded volume negative ion source which can produce an intense negative ion beam with high current density at a low source operating pressure. The design value of the source is based on the experimental values achieved at JAERI. The utilization of the cesium-seeded volume source is essential to the design of an efficient and compact neutral beam injection system which satisfies the ITER common design requirements. The critical components to realize this design are the 1.3MeV, 17A electrostatic accelerator and the high voltage DC acceleration power supply, whose performances must be demonstrated prior to the construction of ITER NBI system. (author)

 16. Free-electron laser beam

  International Nuclear Information System (INIS)

  The principle and history of free-electron laser (FEL), first evidenced in 1977, the relationship between FEL wavelength and output power, the high-power FEL driven by the superconducting linac, the X-ray FEL by the linac, and the medical use are described. FEL is the vacuum oscillator tube and essentially composed from the high-energy linac, undulator and light-resonator. It utilizes free electrons in the vacuum to generate the beam with wavelength ranging from microwave to gamma ray. The first high-power FEL developed in Japanese Atomic Energy Research Institute (JAERI) is based on the development of superconducting linac for oscillating the highest power beam. In the medical field, applications to excise brain tumors (in US) and to reconstruct experimentally blood vessels in the pig heart (in Gunma University) by lasing and laser coagulator are in progress with examinations to remove intra-vascular cholesterol mass by irradiation of 5.7μm FEL beam. Cancer cells are considered diagnosed by FEL beam of far-infrared-THz range. The FEL beam CT is expected to have a wide variety of application without the radiation exposure and its resolution is equal or superior to that of usual imaging techniques. (N.I.)

 17. Treatment Plans for Antiproton Beams

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holzscheiter, Michael; Bassler, Niels; Herrmann, Rochus;

  Antiprotons have been proposed as potential modality for particle beam cancer therapy by Gray and Kalogeropoulos in 1985. This proposal was based on the enhancement of physical dose deposition near the end of range due to the annihilation of antiprotons when captured by a nucleus and the expectat......Antiprotons have been proposed as potential modality for particle beam cancer therapy by Gray and Kalogeropoulos in 1985. This proposal was based on the enhancement of physical dose deposition near the end of range due to the annihilation of antiprotons when captured by a nucleus and the...... expectation of an enhanced RBE of this additional dose. Starting in 2003 the AD-4 collaboration at CERN has studied biological effects of antiproton beams on V79 Chinese Hamster cells and human FaDu cells. The AD-4 collaboration has developed relative and absolute dosimetry for pulsed antiproton beams. Data...... from these measurements were used to benchmark the FLUKA Monte Carlo code, which then has been used for calculations of physical dose inside and outside of the primary antiproton beam. From clonogenic survival studies on the different cell lines mentioned above we have determined biological effective...

 18. Chopping high intensity proton beams

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Wiesner, Christoph; Dinter, Hannes; Droba, Martin; Meusel, Oliver; Mueller, Ilja; Noll, Daniel; Payir, Onur; Ratzinger, Ulrich; Schneider, Philipp [IAP, Goethe-Universitaet Frankfurt, Max-von-Laue-Str. 1, 60438 Frankfurt am Main (Germany)

  2013-07-01

  A novel E x B chopper system for high intensity proton beams is being developed to deliver 100 ns beam pulses in the low energy transport line of the accelerator driven neutron source FRANZ. It combines a static magnetic deflection field with a pulsed electric compensation field in a Wien filter-type E x B configuration. Behind the deflection unit a massless septum system is used for beam separation. The setup minimizes the risk of voltage breakdowns and provides secure beam dumping outside the transport line. The electric deflection field is driven by a HV pulse generator providing ±6 kV at a repetition rate of 250 kHz. Accurate layout of the deflection plates is required to tackle the issues of field quality, cooling and spark prevention. Careful matching of electric and magnetic deflection forces is required to prevent aberrations and emittance growth. Numerical studies for the field design and their effects on beam transport are presented and an overview of the hardware development is given.

 19. COMPASS measurements with hadron beams

  International Nuclear Information System (INIS)

  Muon and hadron beams from the CERN Super Proton Synchrotron are used in the COMPASS experiment for high-energy scattering reactions off fixed targets, aiming at measurements of non-perturbative aspects of quantum chromodynamics. With pion beams, the meson spectrum can be examined via diffractive dissociation, where the existence of hybrid or exotic states is a much discussed issue. The double-diffractive process of central production, which can be measured also with a proton beam, is a promising approach for the search for glueballs. At extremely small momentum transfer, electromagnetic processes are accessible via the Primakoff effect and aim at the determination of QCD low energy constants as the pion polarisability and the chiral anomaly. The muon program, focused on deep inelastic scattering, took place in the years 2002 to 2007. During this time, in autumn 2004, also a first pilot run with a pion beam was taken with the focus on diffractive and Primakoff measurements. Preliminary results and conclusions are presented. Data taking with a pion beam was resumed in 2008, where large statistics for diffractive scattering was collected. First insights, also in view of the findings of previous experiments, are presented, as well as the planning for continuation of data taking in 2009.

 20. Low voltage electron beam accelerators

  International Nuclear Information System (INIS)

  Widely used electron accelerators in industries are the electron beams with acceleration voltage at 300 kV or less. The typical examples are shown on manufactures in Japan, equipment configuration, operation, determination of process parameters, and basic maintenance requirement of the electron beam processors. New electron beam processors with acceleration voltage around 100 kV were introduced maintaining the relatively high dose speed capability of around 10,000 kGy x mpm at production by ESI (Energy Science Inc. USA, Iwasaki Electric Group). The application field like printing and coating for packaging requires treating thickness of 30 micron or less. It does not require high voltage over 110 kV. Also recently developed is a miniature bulb type electron beam tube with energy less than 60 kV. The new application area for this new electron beam tube is being searched. The drive force of this technology to spread in the industries would be further development of new application, process and market as well as the price reduction of the equipment, upon which further acknowledgement and acceptance of the technology to societies and industries would entirely depend. (Y. Tanaka)

 1. Triple ion beam irradiation facility

  International Nuclear Information System (INIS)

  A unique ion irradiation facility consisting of three accelerators is described. The accelerators can be operated simultaneously to deliver three ion beams on one target sample. The energy ranges of the ions are 50 to 400 keV, 200 keV to 2.5 MeV, and 1.0 to 5.0 MeV. Three different ions in the appropriate mass range can be simultaneously implanted to the same depth in a target specimen as large as 100 mm2 in area. Typical depth ranges are 0.1 to 1.0 μm. The X-Y profiles of all three ion beams are measured by a system of miniature Faraday cups. The low-voltage accelerator can periodically ramp the ion beam energy during the implantation. Three different types of target chambers are in use at this facility. The triple-beam high-vacuum chamber can hold nine transmission electron microscopy specimens at elevated temperature during a irradiation by the three simultaneous beams. A second high-vacuum chamber on the medium-voltage accelerator beamline houses a low- and high-temperature translator and a two-axis goniometer for ion channeling measurements. The third chamber on the high-energy beamline can be gas-filled for special stressed specimen irradiations. Special applications for the surface modification of materials with this facility are described. Appendixes containing operating procedures are also included. 18 refs., 27 figs., 1 tab

 2. Diverse topics in crystalline beams

  International Nuclear Information System (INIS)

  Equations of motion are presented, appropriate to interacting charged particles of diverse charge and mass, subject to the external forces produced by various kinds of magnetic fields and radio-frequency (rf) electric fields in storage rings. These equations are employed in the molecular dynamics simulations to study the properties of crystalline beams. The two necessary conditions for the formation and maintenance of crystalline beams are summarized. The transition from ID to 2D, and from 2D to 3D is explored, and the scaling behavior of the heating rates is discussed especially in the high temperature limit. The effectiveness of various cooling techniques in achieving crystalline states has been investigated. Crystalline beams made of two different species of ions via sympathetic cooling are presented, as well as circulating ''crystal balls'' bunched in all directions by magnetic focusing and rf field. By numerically reconstructing the original experimental conditions of the NAP-M ring, it is found that only at extremely low beam intensities, outside of the range of the original measurement, proton particles can form occasionally-passing disks. The proposed New ASTRID ring is shown to be suitable for the formation and maintenance of crystalline beams of all dimensions

 3. Low voltage electron beam accelerators

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Ochi, Masafumi [Iwasaki Electric Co., Ltd., Tokyo (Japan)

  2003-02-01

  Widely used electron accelerators in industries are the electron beams with acceleration voltage at 300 kV or less. The typical examples are shown on manufactures in Japan, equipment configuration, operation, determination of process parameters, and basic maintenance requirement of the electron beam processors. New electron beam processors with acceleration voltage around 100 kV were introduced maintaining the relatively high dose speed capability of around 10,000 kGy x mpm at production by ESI (Energy Science Inc. USA, Iwasaki Electric Group). The application field like printing and coating for packaging requires treating thickness of 30 micron or less. It does not require high voltage over 110 kV. Also recently developed is a miniature bulb type electron beam tube with energy less than 60 kV. The new application area for this new electron beam tube is being searched. The drive force of this technology to spread in the industries would be further development of new application, process and market as well as the price reduction of the equipment, upon which further acknowledgement and acceptance of the technology to societies and industries would entirely depend. (Y. Tanaka)

 4. Electron beam solenoid reactor concept

  International Nuclear Information System (INIS)

  The electron Beam Heated Solenoid (EBHS) reactor is a linear magnetically confined fusion device in which the bulk or all of the heating is provided by a relativistic electron beam (REB). The high efficiency and established technology of the REB generator and the ability to vary the coupling length make this heating technique compatible with several radial and axial enery loss reduction options including multiple-mirrors, electrostatic and gas end-plug techniques. This paper addresses several of the fundamental technical issues and provides a current evaluation of the concept. The enhanced confinement of the high energy plasma ions due to nonadiabatic scattering in the multiple mirror geometry indicates the possibility of reactors of the 150 to 300 meter length operating at temperatures > 10 keV. A 275 meter EBHS reactor with a plasma Q of 11.3 requiring 33 MJ of beam eneergy is presented

 5. Antiproton source beam position system

  International Nuclear Information System (INIS)

  The TeV I Beam Position Monitor (BPM) system is designed to provide a useful diagnostic tool during the commissioning and operational phases of the antiproton source. Simply stated the design goal is to provide single turn position information for intensities of > 1x109 particles, and multi-turn (clocked orbit) information for beam intensities of > 1x107 particles, both with sub-millimeter resolution. It is anticipated that the system will be used during commissioning for establishing the first turn through the Debuncher and Accumulator, for aligning injection orbits, for providing information necessary to correct closed orbits, and for measuring various machine parameters (e.g. tunes, dispersion, aperture, chromaticity). During normal antiproton operation the system will be used to monitor the beam position throughout the accumulation process

 6. Physics opportunities with meson beams

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Briscoe, William J.; Doering, Michael; Haberzettl, Helmut; Strakovsky, Igor I. [The George Washington University, Washington, DC (United States); Manley, D.M. [Kent State University, Kent, OH (United States); Naruki, Megumi [Kyoto University, Kyoto (Japan); Swanson, Eric S. [University of Pittsburgh, Pittsburgh, PA (United States)

  2015-10-15

  Over the past two decades, meson photo- and electroproduction data of unprecedented quality and quantity have been measured at electromagnetic facilities worldwide. By contrast, the meson-beam data for the same hadronic final states are mostly outdated and largely of poor quality, or even non-existent, and thus provide inadequate input to help interpret, analyze, and exploit the full potential of the new electromagnetic data. To reap the full benefit of the high-precision electromagnetic data, new high-statistics data from measurements with meson beams, with good angle and energy coverage for a wide range of reactions, are critically needed to advance our knowledge in baryon and meson spectroscopy and other related areas of hadron physics. To address this situation, a state-of-the-art meson-beam facility needs to be constructed. The present paper summarizes unresolved issues in hadron physics and outlines the vast opportunities and advances that only become possible with such a facility. (orig.)

 7. Divergence of optical vortex beams

  CERN Document Server

  Reddy, Salla Gangi; Prabhakar, Shashi; Anwar, Ali; Banerji, J; Singh, R P

  2015-01-01

  We show, both theoretically and experimentally, that the propagation of optical vortices in free space can be analysed by using the width ($w(z)$) of the host Gaussian beam and the inner and outer radii of the vortex beam at the source plane ($z=0$) as defined in \\textit{Optics Letters \\textbf{39,} 4364-4367 (2014)}. We also studied the divergence of vortex beams, considered as the rate of change of inner or outer radius with the propagation distance, and found that it varies with the order in the same way as that of the inner and outer radii at zero propagation distance. These results may be useful in designing optical fibers for orbital angular momentum modes that play a crucial role in quantum communication.

 8. Divergence of optical vortex beams.

  Science.gov (United States)

  Reddy, Salla Gangi; Permangatt, Chithrabhanu; Prabhakar, Shashi; Anwar, Ali; Banerji, J; Singh, R P

  2015-08-01

  We show, both theoretically and experimentally, that the propagation of optical vortices in free space can be analyzed by using the width [w(z)] of the host Gaussian beam and the inner and outer radii of the vortex beam at the source plane (z=0) as defined in [Opt. Lett.39, 4364 (2014)10.1364/OL.39.004364OPLEDP0146-9592]. We also studied the divergence of vortex beams, considered as the rate of change of inner or outer radius with the propagation distance (z), and found that it varies with the order in the same way as that of the inner and outer radii at z=0. These results may be useful in designing optical fibers for orbital angular momentum modes that play a crucial role in quantum communication. PMID:26368081

 9. Physics Opportunities with Meson Beams

  CERN Document Server

  Briscoe, William J; Haberzettl, Helmut; Manley, D Mark; Naruki, Megumi; Strakovsky, Igor I; Swanson, Eric S

  2015-01-01

  Over the past two decades, meson photo- and electro-production data of unprecedented quality and quantity have been measured at electromagnetic facilities worldwide. By contrast, the meson-beam data for the same hadronic final states are mostly outdated and largely of poor quality, or even nonexistent, and thus provide inadequate input to help interpret, analyze, and exploit the full potential of the new electromagnetic data. To reap the full benefit of the high-precision electromagnetic data, new high-statistics data from measurements with meson beams, with good angle and energy coverage for a wide range of reactions, are critically needed to advance our knowledge in baryon and meson spectroscopy and other related areas of hadron physics. To address this situation, a state of-the-art meson-beam facility needs to be constructed. The present paper summarizes unresolved issues in hadron physics and outlines the vast opportunities and advances that only become possible with such a facility.

 10. Beam Cleaning and Collimation Systems

  CERN Document Server

  Redaelli, S

  2016-01-01

  Collimation systems in particle accelerators are designed to dispose of unavoidable losses safely and efficiently during beam operation. Different roles are required for different types of accelerator. The present state of the art in beam collimation is exemplified in high-intensity, high-energy superconducting hadron colliders, like the CERN Large Hadron Collider (LHC), where stored beam energies reach levels up to several orders of magnitude higher than the tiny energies required to quench cold magnets. Collimation systems are essential systems for the daily operation of these modern machines. In this document, the design of a multistage collimation system is reviewed, taking the LHC as an example case study. In this case, unprecedented cleaning performance has been achieved, together with a system complexity comparable to no other accelerator. Aspects related to collimator design and operational challenges of large collimation systems are also addressed.

 11. Stochastic cooling of particle beams

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Moehl, Dieter [European Organization for Nuclear Research (CERN), Geneva (Switzerland)

  2013-02-01

  First topical monograph on this subject matter. Provides conceptual and theoretical introduction. Introduces modern cooling schemes. This lecture note describes the main analytical approaches to stochastic cooling. The first is the time-domain picture, in which the beam is rapidly sampled at a high rate and a statistical analysis is used to describe the cooling behaviour. The second is the frequency-domain picture, which is particularly useful since the observations made on the beam and the numerical cooling simulations are mainly in this domain. This second picture is developed in detail to assess key components of modern cooling theory like mixing and signal shielding and to illustrate some of the diagnostic methods. Finally the use of a distribution function and the Fokker-Plank equation, which offer the most complete description of the beam during the cooling, are discussed.

 12. Stochastic cooling of particle beams

  CERN Document Server

  Möhl, Dieter

  2013-01-01

  This lecture note describes the main analytical approaches to stochastic cooling. The first is the time-domain picture, in which the beam is rapidly sampled at a high rate and a statistical analysis is used to describe the cooling behaviour. The second is the frequency-domain picture, which is particularly useful since the observations made on the beam and the numerical cooling simulations are mainly in this domain. This second picture is developed in detail to assess key components of modern cooling theory like mixing and signal shielding and to illustrate some of the diagnostic methods. Finally the use of a distribution function and the Fokker-Plank equation, which offer the most complete description of the beam during the cooling, are discussed.

 13. A beam radiation monitoring and protection system for AGS secondary beams

  International Nuclear Information System (INIS)

  A commercially available radiation monitor using a scintillation detector was modified for charged particle beam monitoring. The device controls access to secondary beams of the AGS and limits beam intensity

 14. Getting ready for SPS beam

  CERN Multimedia

  1977-01-01

  View from downstream of the WA7 experiment along beam H1B. In the foreground are scintillator hodoscopes and immediately behind them, is a threshold Cerenkov counter, standing on its edge. The WA7 control hut is located on the right, over the concrete shielding blocks. Still more right, the other branch of the H1 beam, E1A/H1A, runs towards the Omega Facility. WA7 by the CERN-Genoa-LAPP, Annecy-Niels Bohr Institute, Copenhagen-Oslo, University College, London Collaboration was meant to study two-body reactions at large transverse momentum.

 15. Quantized beam shifts in graphene

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  de Melo Kort-Kamp, Wilton Junior [Los Alamos National Lab. (LANL), Los Alamos, NM (United States); Sinitsyn, Nikolai [Los Alamos National Lab. (LANL), Los Alamos, NM (United States); Dalvit, Diego Alejandro Roberto [Los Alamos National Lab. (LANL), Los Alamos, NM (United States)

  2015-10-08

  We predict the existence of quantized Imbert-Fedorov, Goos-Hanchen, and photonic spin Hall shifts for light beams impinging on a graphene-on-substrate system in an external magnetic field. In the quantum Hall regime the Imbert-Fedorov and photonic spin Hall shifts are quantized in integer multiples of the fine structure constant α, while the Goos-Hanchen ones in multiples of α2. We investigate the influence on these shifts of magnetic field, temperature, and material dispersion and dissipation. An experimental demonstration of quantized beam shifts could be achieved at terahertz frequencies for moderate values of the magnetic field.

 16. ATF neutral beam injection system

  International Nuclear Information System (INIS)

  The Advanced Toroidal Facility is a stellarator torsatron being built at Oak Ridge National Laboratory to investigate improved plasma confinement schemes. Plasmas heating will be carried out predominantly by means of neutral beam injection. This paper describes the basic parameters of the injection system. Numerical calculations were done to optimize the aiming of the injectors. The results of these calculations and their implications on the neutral power to the machine are elaborated. The effects of improving the beam optics and altering the focal length on the power transmitted to the plasma are discussed

 17. High energy ion beam mixing

  International Nuclear Information System (INIS)

  Experimental investigations have been made on the parameters which can be used to control the mixing profiles, and the width of intermixed layers in film-substrate systems being irradiated by high energy heavy ion beams. The samples were irradiated by ion beams of Au, Cu, and Si with energies of 1.5 to 3 MeV. Typical examples of the RBS spectra are presented and discussions are made on the extent of contribution of binary collisions on the interfacial mixing. The experimental and simulation results show that the interfacial mixing is dominated by the binary collisions. (author)

 18. An MCNPX accelerator beam source

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Durkee, Joe W. [Los Alamos National Lab. (LANL), Los Alamos, NM (United States); Elson, Jay S. [Los Alamos National Lab. (LANL), Los Alamos, NM (United States); Jason, Andrew [Los Alamos National Lab. (LANL), Los Alamos, NM (United States); Johns, Russell C. [Los Alamos National Lab. (LANL), Los Alamos, NM (United States); Waters, Laurie S. [Los Alamos National Lab. (LANL), Los Alamos, NM (United States)

  2009-06-04

  MCNPX is a powerful Monte Carlo code that can be used to conduct sophisticated radiation-transport simulations involving complex physics and geometry. Although MCNPX possesses a wide assortment of standardized modeling tools, there are instances in which a user's needs can eclipse existing code capabilities. Fortunately, although it may not be widely known, MCNPX can accommodate many customization needs. In this article, we demonstrate source-customization capability for a new SOURCE subroutine as part of our development to enable simulations involving accelerator beams for active-interrogation studies. Simulation results for a muon beam are presented to illustrate the new accelerator-source capability.

 19. Stochastic cooling of bunched beams

  International Nuclear Information System (INIS)

  Numerical simulation studies are presented for transverse and longitudinal stochastic cooling of bunched particle beams. Radio frequency buckets of various shapes (e.g. rectangular, parabolic well, single sinusoidal waveform) are used to investigate the enhancement of phase space cooling by nonlinearities of synchrotron motion. The connection between the notions of Landau damping for instabilities and mixing for stochastic cooling are discussed. In particular, the need for synchrotron frequency spread for both Landau damping and good mixing is seen to be comparable for bunched beams

 20. Low intensity beam target unit

  CERN Multimedia

  1976-01-01

  This is a wheel fitted with many targets around its periphery (each with three longitudinally arranged thin rods) of which one is placed into the beam via a rotation of the wheel. Upstream of each target is placed a luminescent screen, aligbed on each target axis and viewed with a TV camera, to make sure that one is hitting the target. This target unit was probably used to study target's behaviour (like beam heating). Gualtiero Del Torre stands on the left, Pierre Gerdil on the right.

 1. High brightness beams and applications

  International Nuclear Information System (INIS)

  This paper describes the present research on attaining intense bright electron beams. Thermionic systems are briefly covered. Recent and past results from the photoinjector programs are given. The performance advantages and difficulties presently faced by researchers using photoinjectors is discussed. The progress that has been made in photocathode materials, both in lifetime and quantum efficiency, is covered. Finally, a discussion of emittance measurements of photoinjector systems and how the measurement is complicated by the non-thermal nature of the electron beam is presented

 2. Diagnosing light ion beam diodes

  International Nuclear Information System (INIS)

  This lecture begins with a discussion of diagnostics in ion-beam diodes. This will include electromagnetic measurements, measurements of the electron cloud, and measurements of anode plasmas. A few minutes will be spent on diagnostics of distributed ion sources required for one class of ion diodes, the plasma-filled versions, which require high-density, highly ionized sources of very uniform plasma. The measurements of the beam characteristics will then be discussed. This will be broken into two regions; the region near the diode where diagnostics are generally extensions of those used in other fields; and the region near focus where new diagnostics have been developed

 3. Advanced neutral-beam technology

  International Nuclear Information System (INIS)

  Extensive development will be required to achieve the 50- to 75-MW, 175- to 200-keV, 5- to 10-sec pulses of deuterium atoms envisioned for ETF and INTOR. Multi-megawatt injector systems are large (and expansive); they consist of large vacuum tanks with many square meters of cryogenic pumping panels, beam dumps capable of dissipating several megawatts of un-neutralized beam, bending magnets, electrical power systems capable of fast turnoff with low (capacity) stored energy, and, of course, the injector modules (ion sources and accelerators). The technology requirements associated with these components are described

 4. Nondestructive synchronous beam current monitor

  International Nuclear Information System (INIS)

  A fast current transformer is mounted after the deflectors of the Berkeley 88-Inch Cyclotron. The measured signal is amplified and connected to the input of a lock-in amplifier. The lock-in amplifier performs a synchronous detection of the signal at the cyclotron second harmonic frequency. The magnitude of the signal detected is calibrated against a Faraday cup and corresponds to the beam intensity. It has exceptional resolution, long term stability, and can measure the beam current leaving the cyclotron as low as 1 nA

 5. Beaming Effect in Fermi Blazars

  OpenAIRE

  Fan, J.H.; Yang, J. H.; Zhang, J Y; Hua, T. X.; Liu, Y.; Qin, Y. P.; Huang, Y.

  2012-01-01

  The \\gamma-ray loud blazars (flat spectrum radio quasars--FSRQs and BL Lacertae objects-BLs) are very bright in the \\gamma-ray bands, which is perhaps associated with a beaming effect. Therefore, one can expect that the \\gamma-ray luminosity is correlated with the beaming factor. In this paper, we investigated the relation between the radio Doppler factors and the gamma-ray luminosities. Our analysis suggests that the \\gamma-ray luminosity be strongly correlated with the factor of \\delta_R fo...

 6. Nonparaxial Mathieu and Weber accelerating beams

  CERN Document Server

  Zhang, Peng; Li, Tongcang; Cannan, Drake; Yin, Xiaobo; Morandotti, Roberto; Chen, Zhigang; Zhang, Xiang

  2012-01-01

  We demonstrate both theoretically and experimentally nonparaxial Mathieu and Weber accelerating beams, generalizing the concept of previously found accelerating beams. We show that such beams bend into large angles along circular, elliptical or parabolic trajectories but still retain nondiffracting and self-healing capabilities. The circular nonparaxial accelerating beams can be considered as a special case of the Mathieu accelerating beams, while an Airy beam is only a special case of the Weber beams at the paraxial limit. Not only generalized nonparaxial accelerating beams open up many possibilities of beam engineering for applications, but the fundamental concept developed here can be applied to other linear wave systems in nature, ranging from electromagnetic and elastic waves to matter waves.

 7. Intense positron beams: linacs - preworkshop copy

  International Nuclear Information System (INIS)

  Beams of monoenergetic positrons with energies of a few eV to many keV have been used in experiments in atomic physics, solid-state physics and materials science. The production of positron beams from a new source, an electron linac, is described. Intense, pulsed beams of low-energy positrons have been produced by a high-energy beam from an electron linac. The production efficiency, moderator geometry, beam spot size and other positron beam parameters have been determined for electrons with energies from 60 to 120 MeV. Low-energy positron beams produced with a high-energy electron linac can be of much higher intensity than those beams currently derived from radioactive sources. These higher-intensity beams will make possible positron experiments previously infeasible

 8. Intense positron beams: linacs. Preworkshop copy

  International Nuclear Information System (INIS)

  Beams of monoenergetic positrons with energies of a few eV to many keV have been used in experiments in atomic physics, solid state physics and materials science. The production of positron beams from a new source, an electron linac, is described. Intense, pulsed beams of low-energy positrons have been produced by a high-energy beam from an electron linac. The production efficiency, moderator geometry, beam spot size and other positron beam parameters have been determined for electrons with energies from 60 to 120 MeV. Low-energy positron beams produced with a high-energy electron linac can be of much higher intensity than those beams currently derived from radioactive sources. These higher intensity beams will make possible positron experiments previously infeasible

 9. Status of Design of PEFP Beam Lines

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Park, Bum Sik; Cho, Yong Sub; Kwon, Hyeok Jung; Jang, Ji Ho; Hong, In Seok; Kim, Han Sung; Yun, Sang Pil; Lee, Hwa Ryun; Kim, Kye Ryung; Choi, Byung Ho [Korea Atomic Energy Research Institute, Daejeon (Korea, Republic of)

  2009-10-15

  PEFP(Proton Engineering Frontier Project) is developing a high current 100MeV proton linear accelerator. 20MeV and 100MeV proton beam lines are also under development for beam applications. 10 beam lines will be developed to support various purposes. Two kind of proton beam energy will be transported to 2 beamlines for industrial applications and 3 beamlines for various researches. The characteristic design scheme of PEFP beam lines is the application of a programmable AC magnet. Beam distribution to 3 research beam lines will be conducted sequentially to increase the operation efficiency by using it. To provide flexibility of the irradiation conditions, each beam line is designed to have specific beam parameters. The development of beamline components, including magnets, is conducted in parallel. The details will be reported.

 10. Status of Design of PEFP Beam Lines

  International Nuclear Information System (INIS)

  PEFP(Proton Engineering Frontier Project) is developing a high current 100MeV proton linear accelerator. 20MeV and 100MeV proton beam lines are also under development for beam applications. 10 beam lines will be developed to support various purposes. Two kind of proton beam energy will be transported to 2 beamlines for industrial applications and 3 beamlines for various researches. The characteristic design scheme of PEFP beam lines is the application of a programmable AC magnet. Beam distribution to 3 research beam lines will be conducted sequentially to increase the operation efficiency by using it. To provide flexibility of the irradiation conditions, each beam line is designed to have specific beam parameters. The development of beamline components, including magnets, is conducted in parallel. The details will be reported

 11. Simulation and Experimental Studies on Composite Beams

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  M. Abhinay

  2014-09-01

  Full Text Available A composite beam a one dimensional structure or a rod all of them are sectional dimensions in which width and height are much smaller in comparison to the structure. In structural applications longer beams are more frequently used. In this work a composite beam is manufactured with glass and epoxy combination. And stress analysis is carried out using derived analytical expressions. This research work carried out will enable to determine the beam strength due to bending loads. The importance of fiber reinforcement in the manufacturing of the beam is studied in terms of bending strength of the beam. Mat lab codes are generated to implement analytical equations of the composite beam. The analytical results are validated by performing experiments on composite beams. In this investigation, two different composite beams have been tested and compared the experimental results with the analytical results.

 12. Development of proton beam monitoring devices

  International Nuclear Information System (INIS)

  We develop an 1 channel ionization chamber for beam monitoring system of KOMAC 20/100 MeV proton accelerator with a crystal scintillator, and try to make Multi Functional detectors, which can cover wide range of proton current. After the development, it is possible to provide the beam information to KOMAC beam users. We also develop a fast neutron detector system to detect the proton recoil by the neutron in the beam line. This system can provide the neutron dose information to beam user for safety. The followings are our major study 1) Beam profile and energy monitoring by using scintillators 2) Development of 32 channel Charge integration Embedded DAQ board 3) 1 channel gas scintillation detector for pulse beam monitoring 4) Development of fast neutron detector. Results Our major achievements are as follows ; 1) XY distribution scanning of proton beam by using LYSO crystal scintillator, 2) Development of a 32 channel Charge integration Embedded DAQ board and test it on beam line, 3) Development of 1 channel gas scintillation detector for pulse beam monitoring and test at KOMAC beam line. 4) Development of fast neutron detectors such as liquid scintillator and stilbene and measured neutron at beam line. The most important achievements of this research are ; 1) We measured the timing structure of proton beam by using 1 ch gas scintillation detector, and 2) it was possible to scanning the XY distribution of proton beam at real time

 13. Free Vibration Analysis for Cracked FGM Beams by Means of a Continuous Beam Model

  OpenAIRE

  E Chuan Yang; Xiang Zhao; Ying Hui Li

  2015-01-01

  Based on Euler-Bernoulli beam theory and a continuous stiffness beam model, the free vibration of rectangular-section beams made of functionally graded materials (FGMs) containing open edge cracks is studied. Assuming the material gradients follow exponential distribution along beam thickness direction, the conversion relation between the vibration governing equations of a FGM beam and that of an isotropic homogenous beam is deduced. A continuous function is used to characterize the bending s...

 14. Beam width evolution of astigmatic hollow Gaussian beams in highly nonlocal nonlinear media

  Science.gov (United States)

  Yang, Zhen-Feng; Jiang, Xue-Song; Yang, Zhen-Jun; Li, Jian-Xing; Zhang, Shu-Min

  We investigate the beam width evolution of astigmatic hollow Gaussian beams propagating in highly nonlocal nonlinear media. The input-power-induced different evolutions of the beam width are illustrated: (i) the beam widths in two transverse directions are compressed or broadened at the same time; (ii) the beam width in one transverse direction keeps invariant, and the other is compressed or broadened; (iii) furthermore, the beam width in one transverse direction is compressed, whereas it in the other transverse direction is broadened.

 15. The beam-beam interaction in e+e- storage rings

  International Nuclear Information System (INIS)

  This article is a personal perspective about the physics of the beam-beam interaction. This is an active area of research combining operational experience, experiments, computer models, and theory with the goal being to overcome the shortcomings above. This research hasn't progressed sufficiently to quantitatively explain beam-beam limits, but there are qualitative explanations of many of the features of the beam-beam interaction and clear directions for future developments

 16. Injection line of 1+ ion beam for electron beam ion-charge breeding source and related beam elements

  International Nuclear Information System (INIS)

  Main purpose of the electron beam ion-charge breeding source (EBIBS) is to produce highly pure and highly charged ion beam from single charge ion of stable or radioactive species. It can accept low emittance ion beam from either online or offline ECR ion sources (ECRIS). The emittance of the extracted beam is low at lower RF frequencies and magnetic field of the ECRIS. The beam at the position of extraction is approximately reproduced at the entrance of the electron collector of the EBIBS. The beam moves forward under the influence of the negative potential deep of the electron beam and enters the ionization region in solenoid field of the EBIBS. The injection line starts at the extraction region of the ECRIS. The assumed parameters of the extracted beam of 20 keV energy and 0.0732 GeV/c momentum for injection are 10 mm diameter and 30 mrad beam divergence cone. As mass number of the ions decreases the energy decreases for constant momentum of the ion beam. The value of the momentum or the beam rigidity is judiciously chosen to encompass the most of the isotopes of various elements. The beam is focused by a quadrupole doublet and passes the beam through a 90° bending magnet. The beam is analyzed also by the dipole magnet to remove the contaminants and the selected ion beam is focused by a quadrupole doublet magnet to pass through an electrostatic 90° bending elements. The beam approaches the opening of 16 mm diameter of the electron collector. A round beam of 12 mm diameter is achieved here with the help of a quadrupole triplet through point-to-point imaging from start to the end. The transport matrices for the electrostatic bending elements were calculated and incorporated into the TRANSPORT code. (author)

 17. Applications of electron lenses: scraping of high-power beams, beam-beam compensation, and nonlinear optics

  CERN Document Server

  Stancari, Giulio

  2014-01-01

  Electron lenses are pulsed, magnetically confined electron beams whose current-density profile is shaped to obtain the desired effect on the circulating beam. Electron lenses were used in the Fermilab Tevatron collider for bunch-by-bunch compensation of long-range beam-beam tune shifts, for removal of uncaptured particles in the abort gap, for preliminary experiments on head-on beam-beam compensation, and for the demonstration of halo scraping with hollow electron beams. Electron lenses for beam-beam compensation are being commissioned in the Relativistic Heavy Ion Collider (RHIC) at Brookhaven National Laboratory (BNL). Hollow electron beam collimation and halo control were studied as an option to complement the collimation system for the upgrades of the Large Hadron Collider (LHC) at CERN; a conceptual design was recently completed. Because of their electric charge and the absence of materials close to the proton beam, electron lenses may also provide an alternative to wires for long-range beam-beam compens...

 18. Preliminary Results of Ion Beam Extraction Tests on EAST Neutral Beam Injector

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  胡纯栋

  2012-01-01

  The neutral beam injection (NBI) system is one of the most important auxiliary plasma heating and current driving methods for fusion device. A high power ion beam of 3 MW with 80 keV beam energy in 0.5 s beam duration and a long pulse ion beam of 4 s with 50 keV beam energy ion beam extraction were achieved on the EAST neutral beam injector on the teststand. The preliminary results show that the EAST-NBI system was developed successfully on schedule.

 19. Definition and measurement of the beam propagation factor M2 for chromatic laser beams

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  Tao Fang; Xin Ye; Jinfu Niu; Jianqiu Xu

  2006-01-01

  The concept of the beam propagation factor M2 is extended for chromatic laser beams. The definition of the beam propagation factor can be generalized with the weighted effective wavelength. Using the new definition of factor M2, the propagation of chromatic beams can be analyzed by the beam propagation factor M2 as same as that of monochromatic beams. A simple method to measure the chromatic beam factor M2 is demonstrated. The chromatic factor M2 is found invariable while the laser beam propagates through the dispersion-free ABCD system.

 20. Transverse beam shape measurements of intense proton beams using optical transition radiation

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Scarpine, Victor E.; /Fermilab

  2012-03-01

  A number of particle physics experiments are being proposed as part of the Department of Energy HEP Intensity Frontier. Many of these experiments will utilize megawatt level proton beams onto targets to form secondary beams of muons, kaons and neutrinos. These experiments require transverse size measurements of the incident proton beam onto target for each beam spill. Because of the high power levels, most beam intercepting profiling techniques will not work at full beam intensity. The possibility of utilizing optical transition radiation (OTR) for high intensity proton beam profiling is discussed. In addition, previous measurements of OTR beam profiles from the NuMI beamline are presented.

 1. Self-bending symmetric cusp beams

  Science.gov (United States)

  Gong, Lei; Liu, Wei-Wei; Ren, Yu-Xuan; Lu, Yao; Li, Yin-Mei

  2015-12-01

  A type of self-bending symmetric cusp beams with four accelerating intensity maxima is theoretically and experimentally presented. Distinguished from the reported regular polygon beams, the symmetric cusp beams simultaneously exhibit peculiar features of natural autofocusing and self-acceleration during propagation. Further, such beams take the shape of a fine longitudinal needle-like structure at the focal region and possess the strong ability of self-healing over obstacles. All these intriguing properties were verified experimentally. Particularly, the spatial profile of the reconstructed beam exhibits spatially sculpted optical structure with four siamesed curved arms. Thus, we anticipate that the structured beam will benefit optical guiding and optofluidics in surprising ways.

 2. Self-bending symmetric cusp beams

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Gong, Lei; Liu, Wei-Wei; Lu, Yao; Li, Yin-Mei, E-mail: liyinmei@ustc.edu.cn [Department of Optics and Optical Engineering, University of Science and Technology of China, Hefei, Anhui Province 230026 (China); Ren, Yu-Xuan [Department of Physics and Astronomy, San Francisco State University, San Francisco, California 94132 (United States)

  2015-12-07

  A type of self-bending symmetric cusp beams with four accelerating intensity maxima is theoretically and experimentally presented. Distinguished from the reported regular polygon beams, the symmetric cusp beams simultaneously exhibit peculiar features of natural autofocusing and self-acceleration during propagation. Further, such beams take the shape of a fine longitudinal needle-like structure at the focal region and possess the strong ability of self-healing over obstacles. All these intriguing properties were verified experimentally. Particularly, the spatial profile of the reconstructed beam exhibits spatially sculpted optical structure with four siamesed curved arms. Thus, we anticipate that the structured beam will benefit optical guiding and optofluidics in surprising ways.

 3. BEAM PIPE DESORPTION RATE IN RHIC.

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  HUANG, H.; FISCHER, W.; HE, P.; HSEUH, H.C.; IRISO, U.; PTITSYN, V.; TRBOJEVIC, D.; WEI, J.; YANG, S.Y.

  2006-06-23

  In the past, an increase of beam intensity in RHIC has caused several decades of pressure rises in the warm sections during operation. This has been a major factor limiting the RHIC luminosity. About 430 meters of NEG coated beam pipes have been installed in the warm sections to ameliorate this problem. Beam ion induced desorption is one possible cause of pressure rises. A series beam studies in RHIC has been dedicated to estimate the desorption rate of various beam pipes (regular and NEG coated) at various warm sections. Correctors were used to generate local beam losses and consequently local pressure rises. The experimental results are presented and analyzed in this paper.

 4. Analytical estimation of ATF beam halo distribution

  CERN Document Server

  Wang, Dou; Yokoya, Kaoru; Gao, Jie

  2013-01-01

  In order to study the background status in the ATF2 beam line and the interaction point (IP), this paper developed an analytical method to give the estimation of ATF beam halo distribution based on K. Hirata and K. Yokoya's theory. The equilibrium particle distribution of beam tail in ATF damping ring, when each electron is being affected by, in addition to the synchrotron radiation damping effects, several stochastic processes, such as beam-gas scattring, beam-gas bremsstrahlung and intra-beam scattering, was presented. This method is common and can be applied on other electron rings.

 5. Vectorial rotating vortex Hankel laser beams

  Science.gov (United States)

  Kotlyar, Victor V.; Kovalev, Alexey A.; Soifer, Victor A.

  2016-09-01

  We propose a generalization of spherical waves in the form of linearly polarized beams with embedded optical vortices. The source of these beams is an infinitely narrow light ring with an infinitely small radius. These vectorial beams are obtained based on scalar Hankel beams discovered by the authors recently. We have derived explicit relations for complex amplitudes of all six components of vectorial vortex Hankel beams. A closed analytical expression for the axial projection of the orbital angular momentum density in far field has been obtained. We also showed that the intensity distribution of the electric vector rotates by 90 degrees upon the beam propagation in near field.

 6. Super-Gaussian conical refraction beam

  CERN Document Server

  Turpin, A; Kalkandkiev, T K; Tomizawa, H; Mompart, J

  2014-01-01

  We demonstrate the transformation of Gaussian input beams into super-Gaussian beams with a quasi flat-top transverse profile by means of the conical refraction phenomenon by adjusting the ratio between the ring radius and the waist radius of the input beam to 0.445. We discuss the beam propagation of the super-Gaussian beam and show that it has a confocal parameter three times larger than the one that would be obtained from a Gaussian beam. The experiments performed with a KGd(WO4)2 biaxial crystal are in good agreement with the theoretical predictions.

 7. ORNL positive ion neutral beam program

  International Nuclear Information System (INIS)

  The neutral beam group at Oak Ridge National Laboratory has constructed neutral beam generators for the ORMAK and PLT devices, is presently constructing neutral beam devices for the ISX and PDX devices, and is contemplating the construction of neutral beam systems for the advanced TNS device. These neutral beam devices stem from the pioneering work on ion sources of G. G. Kelley and O. B. Morgan. We describe the ion sources under development at this Laboratory, the beam optics exhibited by these sources, as well as some theoretical considerations, and finally the remainder of the beamline design

 8. Multiple beam communicating satellites with remote beam steering and beam shaping

  Science.gov (United States)

  Sielman, P. F.; Schwartz, L.; Noji, T. T.

  1974-01-01

  Multiple beam phased arrays are shown to enhance the performance of several anticipated geostationary communications satellite programs because of the greater efficiency and flexibility of the phased array. It is shown that the efficiency of arrays can be significantly greater than corresponding multiple feed dishes and that the problems of crossover loss and performance degradation with parts failures are thereby avoided. On an open loop basis, it is shown that a multiple beam array can provide higher EIRP over a coverage area. On a closed loop basis, it is shown that an adaptive array can provide nulling of unwanted signals while simultaneously providing gain in the direction of a desired signal.

 9. LHC Report: Freshly squeezed beams!

  CERN Multimedia

  Mike Lamont for the LHC Team

  2011-01-01

  After careful validation of  new machine settings, the LHC was ready for higher luminosity operation. New luminosity records have been set, but the operations team continues to wrestle with machine availability issues.   The commissioning of the squeeze to a ß* of 1 m in ATLAS and CMS described in the last Bulletin took until Wednesday, 7 September to complete. In order to validate the new set-up, beam losses were provoked in a controlled way with low intensity beams. The distribution of beam loss around the machine in these tests is known as a loss map. The loss maps showed that the collimation system is catching the large majority of beam losses as it should, and that the machine was ready for us to ramp the number of bunches back up and go to physics production. The ramp-up of the number of bunches went smoothly with fills at 264, 480, and 912 bunches on the way back to the machine’s previous record of 1380 bunches (first fill on Friday, 9 Se...

 10. Four-block beam collimator

  CERN Multimedia

  1977-01-01

  The photo shows a four-block collimator installed on a control table for positioning the alignment reference marks. Designed for use with the secondary beams, the collimators operated in vacuum conditions. The blocks were made of steel and had a standard length of 1 m. The maximum aperture had a square coss-section of 144 cm2. (See Annual Report 1976.)

 11. History of the polarized beam

  International Nuclear Information System (INIS)

  In 1973, the first high energy polarized proton beam was developed at the Argonne Zero Gradient Synchrotron (ZGS). It operated very successfully and productively until 1979 when the ZGS was shut down permanently. This report describes the development, characteristics, and operations of this facility

 12. Electron beam micromachining of plastics

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Dupák, Libor

  2014-01-01

  Roč. 49, 5-6 (2014), s. 310-314. ISSN 0861-4717 R&D Projects: GA MŠk(CZ) LO1212; GA MŠk ED0017/01/01; GA MŠk EE.2.3.20.0103 Institutional support: RVO:68081731 Keywords : micromachining of plastics * Electron beam Subject RIV: JA - Electronics ; Optoelectronics, Electrical Engineering

 13. Coherence matrix of plasmonic beams

  DEFF Research Database (Denmark)

  Novitsky, Andrey; Lavrinenko, Andrei

  2013-01-01

  We consider monochromatic electromagnetic beams of surface plasmon-polaritons created at interfaces between dielectric media and metals. We theoretically study non-coherent superpositions of elementary surface waves and discuss their spectral degree of polarization, Stokes parameters, and the form...

 14. Time separated anti p beam

  International Nuclear Information System (INIS)

  In 1974, Fainberg and Kalogeropoulos measured the time structure of a resonant extracted beam from the AGS with the RF kept on the maintain tight bunching. The external pulses were found to be unexpectedly narrow (FWHM = 2.4 nsec after correction for counter resolution). An explanation for this and some pertinent comments were put forth by Barton in a subsequent report. The original motivation for the study was to examine the extent to which single counter time of flight (TOF) measurements would be feasible, making it possible to measure velocities of neutral secondary particles from a target. The encouraging result led later to a proposal by Kalogeropoulos to use the tightly bunched protons to produce a secondary time separated beam (TSB) of anti-protons, i.e., a beam with a long flight path over which the lower velocity particles (anti p's) separate longitudinally from the more numberous fast particles (π's) so that the anti p interactions can be studied independently by suitably gated detectors. Production and transport of such a beam is described

 15. MPS beam control software architecture

  International Nuclear Information System (INIS)

  The new Machine Protection System (MPS) now being tested at SLAC has a beam control subsystem resident in processors located close to the beam monitoring devices within the machine. There are two types of beam control micros: Algorithm Processors (AP's) which collect and evaluate data from monitoring devices, and a Supervisor (SUPE) which collects and evaluates data from all the AP's. The SUPE also receives the global machine beamcode indicating beam presence, and passes it on to the AP's. The SUPE receives the beamcode pattern from the Master Pattern Generator (MPG) via a shared-memory communication link. MIL-1553 serial communication is used between the SUPE and the AP's, and between the AP's and the monitoring devices. Multitasking software is used to allow high priority handling of data evaluation and low priority handling of host/user interfacing and event reporting. Pipelining of data between acquisition and evaluation and reporting is used to accommodate the processing capacity, while still supporting full processing at the 36OHz broadcast rate of the beamcode pattern

 16. Timber-concrete composite beams

  NARCIS (Netherlands)

  Van der Linden, M.L.R.

  1999-01-01

  In this paper an easy-to-use design model for timber-concrete composite beams is discussed. The model is applicable for computer simulations as well as for hand calculations. A research programme was started in 1992 in co-operation with the University of Karlsruhe, to study the loadbearing capacitie

 17. Digitally compensated beam current transformer

  CERN Document Server

  Kesselman, Martin

  2005-01-01

  The Spallation Neutron Source (SNS) is being built by a collaboration of six laboratories. Beam current monitors (BCMs) will be used to record the current of H-minus and H-plus beams ranging from 15 mA (tune-up in the Front End and Linac) to over 60A fully accumulated in the Ring and dumped to the load as a single pulse in the Ring to Beam Target (RTBT). The time structure of these beams ranges from 645ns "mini" bunches at the 1.05 MHz ring revolution rate, to an overall 1 ms long macro-pulse. The requirements for the BCMs will depend upon their location within the system. The need to measure individual mini-pulses, examine the characteristics of the chopper edge, as well as the longer average current pulse of the macropulse, or long duration pulses during Linac tuning place wide requirements upon the response of current transformers. To obtain the desired accuracy and resolution, current transformers must have less than 1 ns rise time and droops of 0.1 %/ms. This places a significant design burden on the cur...

 18. MPS beam control software architecture

  International Nuclear Information System (INIS)

  The new Machine Protection System (MPS) now being tested at SLAC has a beam control subsystem resident in processors located close to the beam monitoring devices within the machine. There are two types of beam control micros: Algorithm Processors (AP's) which collect and evaluate data from monitoring devices, and a Supervisor (SUPE) which collects and evaluates data from all the AP's. The SUPE also receives the global machine beamcode indicating beam presence, and passes it on to the AP's. The SUPE receives the beamcode pattern from the Master Pattern Generator (MPG) via a shared-memory communication link. MIL-1553 serial communication is used between the SUPE and the AP's, and between the AP's and the monitoring devices. Multitasking software is used to allow high priority handling of data evaluation and low priority handling of host/user interfacing and event reporting. Pipelining of data between acquisition and evaluation and reporting is used to accomodate the processing capacity, while still supporting full processing at the 360Hz broadcast rate of the beamcode pattern

 19. Three Beam Interfering Pressure Gauge①

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  WUZhaoxia; TANGXuhui; 等

  1997-01-01

  In order to solve the problem of high precision,complete electric insulating detection of the pressure measuring system,we have developed the three-beam interferometer.In this paper,the operation principle,structure of the system and measuring results are given.

 20. CERN fires up neutrino beams

  CERN Multimedia

  2006-01-01

  "CERN has switched on a new neutrino beam, aimed through the earth to the INFN Gran Sasso Laboratories some 730km away near Rome. This is the latest additin to a global endeavour to understand this most elusive of particles and unlock the secrest it carries about the origins and evolution of our Universe." (2 pages)

 1. Beam halo studies in LEHIPA DTL

  International Nuclear Information System (INIS)

  The Low Energy High Intensity Proton Accelerator (LEHIPA) project at Bhabha Atomic Research Centre (BARC) consists of a 20 MeV, 30 mA proton linac. The accelerator comprises of a 3 MeV Radio Frequency Quadrupole (RFQ) and a 20 MeV Drift Tube Linac (DTL). In such high intensity accelerators, beam halos are of concern as they not only cause an increase in emittance, but also lead to beam loss and radio activation. We have studied the effect of beam mismatch at the DTL input on halo formation and propagation. The particle core model is used to excite the three envelope eigen modes; the quadrupole mode, the fast mode and the slow mode by giving input beam mismatch. These modes get damped as the beam progresses through the DTL. The damping mechanism is clearly Landau damping and leads to increase in rms emittance of the beam. The evolution of these modes and the corresponding increase in beam emittance and maximum beam extent, as the beam propagates through the DTL, has been studied for different space charge tunes. The halo parameter based on the definition of Allen and Wangler has been calculated. It is seen that beam halos are very important for LEHIPA DTL, even at 20 MeV and leads to emittance and beam size increase and also to beam loss in some cases. The longitudinal halo is present even without mismatch and transverse halos arise in the presence of beam mismatch

 2. Multipass autogenous electron beam welding

  International Nuclear Information System (INIS)

  A multipass, autogenous welding procedure was developed for 7.6 mm (0.3 in.) wall thickness Type 304L stainless steel cylinders. The joint geometry has a 1.5 mm (0.06 in.) root-face width and a rectangular stepped groove that is 0.762 mm (0.03 in.) wide at the top of the root face and extends 1.5 mm in height, terminating into a groove width of 1.27 mm which extends to the outside of the 1.27 mm high weld-boss. One weld pass is made on the root, three passes on the 0.762 mm wide groove and three passes to complete the weld. Multipass, autogenous, electron beam welds maintain the characteristic high depth-to-width ratios and low heat input of single-pass, electron beam welds. The increased part distortion (which is still much less than from arc processes) in multipass weldments is corrected by a preweld machined compensation. Mechanical properties of multipass welds compare well with single-pass welds. The yield strength of welds in aluminum alloy 5083 is approximately the same for single-pass or multipass electron beam and gas, metal-arc welds. The incidence and size of porosity is less in multipass electron beam welding of aluminum as compared to gas, metal-arc welds. The multipass, autogenous, electron beam welding method has proven to be a reliable way to make some difficult welds in multilayer parts or in an instance where inside part temperature or weld underbead must be controlled and weld discontinuities must be minimized

 3. External proton and Li beams

  International Nuclear Information System (INIS)

  In the frame of a feasibility study to introduce proton therapy in Argentina in a collaborative agreement between the Physics and Radiobiology Departments of the National Atomic Energy Commission or Argentina and the Centre de Protontherapie de Orsay, France, external proton and Li beams were produced at the TANDAR accelerator in Buenos Aires. The specific aim of this work was to start radiobiology studies on cell cultures and small laboratory animals. In particular we seek to determine here the relative biological effectiveness, RBE, for proton and Li beams as a function of energy for different tumor and normal cell lines. The 24 MeV proton beam was diffused using a 25 μm gold foil and extracted through a Kapton window to obtain a homogeneous field (constant to 95%) of about 7 cm in diameter. Measurements were carried out with quasi-monoenergetic beams (of 20.2 ± 0.07 MeV, 2.9 ± 0.10 MeV y 1.5 ± 0.1 MeV for protons and 21.4 ± 0.4 MeV for Lithium). Proton fluence and Bragg peaks were measured. The dose delivered in each case was monitored on-line with a calibrated transmission ionization chamber. Three cell lines PDV, PDVC 57 and V 79 (as a reference) were irradiated with γ-rays, proton and lithium beams with linear energy transfer (LET) from 2 to 100 keV/μm. RBE values in the range of 1.2-5.9 were obtained. In addition preliminary studies on chromosomal aberrations and viability of alveolar macrophages were carried out. (author)

 4. Experimental Studies of Compensation of Beam-Beam Effects with Tevatron Electron Lenses

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Shiltsev, V.; /Fermilab; Alexahin, Yu.; Bishofberger, Kip; Kamerdzhiev, V.; Parkhomchuk, V.; Reva, V.; Solyak, N.; Wildman, D.; Zhang, X.-L.; Zimmermann, F.; /Fermilab /Los Alamos /Novosibirsk, IYF /CERN

  2008-02-01

  Applying the space-charge forces of a low-energy electron beam can lead to a significant improvement of the beam-particle lifetime limit arising from the beam-beam interaction in a high-energy collider [1]. In this article we present the results of various beam experiments with 'electron lenses', novel instruments developed for the beam-beam compensation at the Tevatron, which collides 980-GeV proton and antiproton beams. We study the dependencies of the particle betatron tunes on the electron beam current, energy and position; we explore the effects of electron-beam imperfections and noises; and we quantify the improvements of the high-energy beam intensity and the collider luminosity lifetime obtained by the action of the Tevatron Electron Lenses.

 5. Progress with Tevatron Electron Lens Head-On Beam-Beam Compensation

  International Nuclear Information System (INIS)

  Tevatron electron lenses have been successfully used to mitigate bunch-to-bunch differences caused by longrange beam-beam interactions. For this purpose, the electron beam with uniform transverse density distribution was used. Another planned application of the electron lens is the suppression of tune spread due to head-on beam-beam collisions. For this purpose, the transverse distribution of the E- beam must be matched to that of the antiproton beam. In 2009, the Gaussian profile electron gun was installed in one of the Tevatron electron lenses. We report on the first experiments with non-linear beam-beam compensation. Discussed topics include measurement and control of the betatron tune spread, importance of the beam alignment and stability, and effect of electron lens on the antiproton beam lifetime.

 6. Parton distributions with high energy proton beams

  International Nuclear Information System (INIS)

  The opportunities for using high energy proton beams to advance our current knowledge in parton distributions are discussed. Highlights from some Fermilab dimuon production experiments with 800 GeV proton beams are presented. Possible future directions are discussed

 7. Ultrafast Beam Switching Using Coupled VCSELs

  Science.gov (United States)

  Ning, Cun-Zheng; Goorjian, Peter

  2001-01-01

  We propose a new approach to performing ultrafast beam switching using two coupled Vertical-Cavity Surface-Emitting Lasers (VCSELs). The strategy is demonstrated by numerical simulation, showing a beam switching of 10 deg at 42 GHz.

 8. Denton E-beam Evaporator #1

  Data.gov (United States)

  Federal Laboratory Consortium — Description: CORAL Name: E-Beam Evap 1 This is a dual e-beam/thermal evaporator for the deposition of metal and dielectric thin films. Materials available are: Ag,...

 9. Method for splitting low power laser beams

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Pierscionek, B.K. (University of Melbourne, Optometry Department, Parkville, Victoria 3052, Australia (AU))

  1990-04-01

  A new method for producing parallel rays from a laser beam using a cylindrical lens and pinholes is presented. This method can produce a greater number of emergent rays than using a {ital beam} {ital splitter}.

 10. Large area ion and plasma beam sources

  International Nuclear Information System (INIS)

  In the past a number of ion beam sources utilizing different methods for plasma excitation have been developed. Nevertheless, a widespread use in industrial applications has not happened, since the sources were often not able to fulfill specific demands like: broad homogeneous ion beams, compatibility with reactive gases, low ion energies at high ion current densities or electrical neutrality of the beam. Our contribution wants to demonstrate technical capabilities of rf ion and plasma beam sources, which can overcome the above mentioned disadvantages. The physical principles and features of respective sources are presented. We report on effective low pressure plasma excitation by electron cyclotron wave resonance (ECWR) for the generation of dense homogeneous plasmas and the rf plasma beam extraction method for the generation of broad low energy plasma beams. Some applications like direct plasma beam deposition of a-C:H and ion beam assisted deposition of Al and Cu with tailored thin film properties are discussed. (orig.)

 11. Beam pulse length determination by spectral analysis

  International Nuclear Information System (INIS)

  The report discusses the feasibility of identifying the beam pulse length for heavy ion beams down to 10 enA by observing the amplitude of the Fourier components of the beam pulse train on commercially available UHF spectrum analyzers. Two cases are investigated: 1) where the beam is intercepted by a coaxial Faraday Cup. The resulting electrical signal represents the beam current in the time domain Max signal-to-noise ratio results from entire collection of the beam and 2) where the beam induces a signal in a loosely-coupled capacitive pick-up. The induced pulse train waveform is correspondingly altered and signal-to-noise ratio deteriates. Both cases are shown to be beyond the limits of practical spectrum analyzers for 10 enA beams when 60 pulse widths are considered

 12. Collimation Studies with Hollow Electron Beams

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Stancari, G.; Annala, G.; Johnson, T.R.; Saewert, G.W.; Shiltsev, V.; Still, D.A.; Valishev, A.; /Fermilab

  2011-08-01

  Recent experimental studies at the Fermilab Tevatron collider have shown that magnetically confined hollow electron beams can act as a new kind of collimator for high-intensity beams in storage rings. In a hollow electron beam collimator, electrons enclose the circulating beam. Their electric charge kicks halo particles transversely. If their distribution is axially symmetric, the beam core is unaffected. This device is complementary to conventional two-stage collimation systems: the electron beam can be placed arbitrarily close to the circulating beam; and particle removal is smooth, so that the device is a diffusion enhancer rather than a hard aperture limitation. The concept was tested in the Tevatron collider using a hollow electron gun installed in one of the existing electron lenses. We describe some of the technical aspects of hollow-beam scraping and the results of recent measurements.

 13. Cyclotrons for high-intensity beams

  CERN Document Server

  Seidel, Mike

  2013-01-01

  This paper reviews the important physical and technological aspects of cyclotrons for the acceleration of high-intensity beams. Special emphasis is given to the discussion of beam loss mechanisms and extraction schemes.

 14. Maskless, resistless ion beam lithography

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Ji, Qing

  2003-03-10

  As the dimensions of semiconductor devices are scaled down, in order to achieve higher levels of integration, optical lithography will no longer be sufficient for the needs of the semiconductor industry. Alternative next-generation lithography (NGL) approaches, such as extreme ultra-violet (EUV), X-ray, electron-beam, and ion projection lithography face some challenging issues with complicated mask technology and low throughput. Among the four major alternative NGL approaches, ion beam lithography is the only one that can provide both maskless and resistless patterning. As such, it can potentially make nano-fabrication much simpler. This thesis investigates a focused ion beam system for maskless, resistless patterning that can be made practical for high-volume production. In order to achieve maskless, resistless patterning, the ion source must be able to produce a variety of ion species. The compact FIB system being developed uses a multicusp plasma ion source, which can generate ion beams of various elements, such as O{sub 2}{sup +}, BF{sub 2}{sup +}, P{sup +} etc., for surface modification and doping applications. With optimized source condition, around 85% of BF{sub 2}{sup +}, over 90% of O{sub 2}{sup +} and P{sup +} have been achieved. The brightness of the multicusp-plasma ion source is a key issue for its application to maskless ion beam lithography. It can be substantially improved by optimizing the source configuration and extractor geometry. Measured brightness of 2 keV He{sup +} beam is as high as 440 A/cm{sup 2} {center_dot} Sr, which represents a 30x improvement over prior work. Direct patterning of Si thin film using a focused O{sub 2}{sup +} ion beam has been investigated. A thin surface oxide film can be selectively formed using 3 keV O{sub 2}{sup +} ions with the dose of 10{sup 15} cm{sup -2}. The oxide can then serve as a hard mask for patterning of the Si film. The process flow and the experimental results for directly patterned poly-Si features

 15. Maskless, resistless ion beam lithography

  International Nuclear Information System (INIS)

  As the dimensions of semiconductor devices are scaled down, in order to achieve higher levels of integration, optical lithography will no longer be sufficient for the needs of the semiconductor industry. Alternative next-generation lithography (NGL) approaches, such as extreme ultra-violet (EUV), X-ray, electron-beam, and ion projection lithography face some challenging issues with complicated mask technology and low throughput. Among the four major alternative NGL approaches, ion beam lithography is the only one that can provide both maskless and resistless patterning. As such, it can potentially make nano-fabrication much simpler. This thesis investigates a focused ion beam system for maskless, resistless patterning that can be made practical for high-volume production. In order to achieve maskless, resistless patterning, the ion source must be able to produce a variety of ion species. The compact FIB system being developed uses a multicusp plasma ion source, which can generate ion beams of various elements, such as O2+, BF2+, P+ etc., for surface modification and doping applications. With optimized source condition, around 85% of BF2+, over 90% of O2+ and P+ have been achieved. The brightness of the multicusp-plasma ion source is a key issue for its application to maskless ion beam lithography. It can be substantially improved by optimizing the source configuration and extractor geometry. Measured brightness of 2 keV He+ beam is as high as 440 A/cm2 · Sr, which represents a 30x improvement over prior work. Direct patterning of Si thin film using a focused O2+ ion beam has been investigated. A thin surface oxide film can be selectively formed using 3 keV O2+ ions with the dose of 1015 cm-2. The oxide can then serve as a hard mask for patterning of the Si film. The process flow and the experimental results for directly patterned poly-Si features are presented. The formation of shallow pn-junctions in bulk silicon wafers by scanning focused P+ beam implantation at

 16. Simulating transient effects of pulsed beams on beam intercepting devices

  International Nuclear Information System (INIS)

  The development in the physics community towards higher beam power through the possibilities of particle accelerators lead to challenges for the developers of elements which are exposed to effect of particle beams (beam intercepting devices =BIDs). For the design of BIDs, the increasing heat load onto these devices due to energetic and focused beams and - in most cases - their highly pulsed nature has to be taken into account. The physics requirements are sometimes opposed to the current state of the art. As one possibility of many in combining the different aspects for these ambitious demands, two highly developed computer programs, namely FLUKA and ANSYS AUTODYN, were joined for this dissertation. The former is a widely enhanced Monte-Carlo-code which specializes on the interaction of particles with static matter, while the latter is a versatile explicit code for the simulation of highly dynamic processes. Both computer programs were developed intensively over years and are still continuously enhanced in order to achieve their best potential. As a consequence of their separate development histories, their combination requires a large amount of work - at the physics limits of their application as well as at the frontier of computing technology. The current work did not touch all different points needed for a full integration, but it is a first step towards their coupling within a feasible time frame. For the simulation of metallic targets irradiated with highly energetic uranium ions different material models have been combined and one parameter describing the damage of the material was varied. In the case of two copper targets, this procedure led to a qualitative agreement between simulations and experimental results. (author)

 17. Recent Advances in Beam Diagnostic Techniques

  Science.gov (United States)

  Fiorito, R. B.

  2002-12-01

  We describe recent advances in diagnostics of the transverse phase space of charged particle beams. The emphasis of this paper is on the utilization of beam-based optical radiation for the precise measurement of the spatial distribution, divergence and emittance of relativistic charged particle beams. The properties and uses of incoherent as well as coherent optical transition, diffraction and synchrotron radiation for beam diagnosis are discussed.

 18. Resonant Laser Cooling of Circular Accelerator Beams

  OpenAIRE

  Tumanian, R. V.

  2004-01-01

  The resonant laser cooling of circular accelerator beams of relativistic charged particle is studied. It is shown that in the approximation of the given external electromagnetic wave amplitude (small gain free electron laser) the emittance of a beam of charged particles decreases. In the field of particle energy about 100 in the mass energy units the beam energy losses are negligible. The discovered effect can be used for cooling of charged particle beams in various accelerators. The signific...

 19. SISSI: a new tool for radioactive beams

  International Nuclear Information System (INIS)

  At GANIL, secondary beams are routinely produced from a target placed in the high energy beam line of the accelerator. In order to increase the transmission of the beam line for secondary beams, SISSI (Superconducting Intense Source for Secondary Ions), an optical set-up has been implemented. In this article, the authors explain how SISSI works, present the lenses design, the cryogenic system, the high power target system, the optical properties and the computer control system

 20. New beam instrumentation in the AGS Booster

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Witkover, R.L.

  1991-01-01

  The AGS Booster was designed to accelerate beams from 2{times}10{sup 10} polarized protons to 1.5{times}10{sup 13} protons and heavy ions through Au{sup +33}. The range of beam parameters and the high vacuum, and radiation environment presented challenges for the beam instrumentation. Some interesting beam monitors in the Booster and transport lines, will be described. Where available, results will be presented. 21 refs., 7 figs.

 1. Beam Tests of a Prototype Stripline Beam Position Monitoring System for the Drive Beam of the CLIC Two-beam Module at CTF3

  CERN Document Server

  Benot-Morell, Alfonso; Nappa, Jean-Marc; Vilalte, Sebastien; Wendt, Manfred

  2016-01-01

  In collaboration with LAPP and IFIC, two units of a prototype stripline Beam Position Monitor (BPM) for the CLIC Drive Beam (DB), and its associated readout electronics have been successfully installed and tested in the Two-Beam-Module (TBM) at the CLIC Test Facility 3 (CTF3) at CERN. This paper gives a short overview of the BPM system and presents the performance measured under different Drive Beam configurations.

 2. Standardized beam bouquets for lung IMRT planning

  OpenAIRE

  Yuan, Lulin; Wu, Q. Jackie; Yin, Fangfang; LI, YING; Sheng, Yang; Kelsey, Christopher R.; Ge, Yaorong

  2015-01-01

  The selection of the incident angles of the treatment beams is a critical component of IMRT planning for lung cancer due to significant variations in tumor location, tumor size and patient anatomy. We investigate the feasibility of establishing a small set of standardized beam bouquets for planning. The set of beam bouquets were determined by learning the beam configuration features from 60 clinical lung IMRT plans designed by experienced planners. A k-medoids cluster analysis method was used...

 3. Orbital angular momentum induced beam shifts

  OpenAIRE

  Hermosa N.; Merano M.; Aiello A.; Woerdman J.P.

  2011-01-01

  We present experiments on Orbital Angular Momentum (OAM) induced beam shifts in optical reflection. Specifically, we observe the spatial Goos-H\\"anchen shift in which the beam is displaced parallel to the plane of incidence and the angular Imbert-Fedorov shift which is a transverse angular deviation from the geometric optics prediction. Experimental results agree well with our theoretical predictions. Both beam shifts increase with the OAM of the beam; we have measured these for OAM indices u...

 4. Spacecraft Dynamic Characteristics While Deploying Flexible Beams

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  程绪铎; 李俊峰; 樊勇; 王照林

  2002-01-01

  The attitude dynamic equations of a spacecraft while deploying two flexible beams and the beam equations were developed from momentum theory. The dynamic equations were solved numerically using the Runge-Kutta method to calculate the vibration amplitudes of the flexible beams and the attitude angular velocity. The results show that the vibration amplitudes increase as the beam length increases or as the initial attitude angular velocity increases. The results also show that the vibration amplitudes decrease as the deployment velocity increases.

 5. Plasma/Neutral-Beam Etching Apparatus

  Science.gov (United States)

  Langer, William; Cohen, Samuel; Cuthbertson, John; Manos, Dennis; Motley, Robert

  1989-01-01

  Energies of neutral particles controllable. Apparatus developed to produce intense beams of reactant atoms for simulating low-Earth-orbit oxygen erosion, for studying beam-gas collisions, and for etching semiconductor substrates. Neutral beam formed by neutralization and reflection of accelerated plasma on metal plate. Plasma ejected from coaxial plasma gun toward neutralizing plate, where turned into beam of atoms or molecules and aimed at substrate to be etched.

 6. Tunable Beam Diffraction in Infiltrated Microstructured Fibers

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rosberg, Christian Romer; Bennet, Francis H.; Neshev, Dragomir N.;

  We experimentally study beam propagation in two dimensional photonic lattices in microstructured optical fibers infiltrated with high index liquids. We demonstrate strongly tunable beam diffraction by dynamically varying the coupling between individual lattice sites.......We experimentally study beam propagation in two dimensional photonic lattices in microstructured optical fibers infiltrated with high index liquids. We demonstrate strongly tunable beam diffraction by dynamically varying the coupling between individual lattice sites....

 7. Adaptive optics for laser power beaming

  Science.gov (United States)

  Leland, Robert P.

  1992-01-01

  It has been proposed to use a high energy pulsed laser to beam power into space for satellites or a lunar base. The effects of atmospheric transmission are critical to such a system. Thermal blooming in the atmosphere can cause the beam to spread rapidly. Atmospheric turbulence can cause beam bending or beam spreading, resulting in the loss of transmitted energy that fails to hit the target receiver.

 8. A beam steering technique using dielectric wedges.

  OpenAIRE

  Khan, M. R.

  1995-01-01

  The thesis describes a method of' beam steering aimed at producing a useful amount of deflection of an antenna beam from boresight, by a simple and Inexpensive method. For large antennas, It is difficult, as well as expensive, to steer the beam by more than a few beamwidths. The method studied was developed with particular reference to the beam steering requirements of Direct Broadcast Satellite flat plate antennas. The method involves two dielectric wedges, having cir...

 9. Simulation and Experimental Studies on Composite Beams

  OpenAIRE

  M. Abhinay; P.Sampath Rao

  2014-01-01

  A composite beam a one dimensional structure or a rod all of them are sectional dimensions in which width and height are much smaller in comparison to the structure. In structural applications longer beams are more frequently used. In this work a composite beam is manufactured with glass and epoxy combination. And stress analysis is carried out using derived analytical expressions. This research work carried out will enable to determine the beam strength due to bending loads. ...

 10. Fractional Fourier transform of Lorentz beams

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  Zhou Guo-Quan

  2009-01-01

  This paper introduces Lorentz beams to describe certain laser sources that produce highly divergent fields. The fractional Fourier transform (FRFT) is applied to treat the propagation of Lorentz beams. Based on the definition of convolution and the convolution theorem of the Fourier transform, an analytical expression for a Lorentz beam passing through a FRFT system has been derived. By using the derived formula, the properties of a Lorentz beam in the FRFT plane are illustrated numerically.

 11. The NuMI Neutrino Beam

  CERN Document Server

  Adamson, P; Andrews, M; Andrews, R; Anghel, I; Augustine, D; Aurisano, A; Avvakumov, S; Ayres, D S; Baller, B; Barish, B; Barr, G; Barrett, W L; Bernstein, R H; Biggs, J; Bishai, M; Blake, A; Bocean, V; Bock, G J; Boehnlein, D J; Bogert, D; Bourkland, K; Cao, S V; Castromonte, C M; Childress, S; Choudhary, B C; Coelho, J A B; Cobb, J H; Corwin, L; Crane, D; Cravens, J P; Cronin-Hennessy, D; Ducar, R J; de Jong, J K; Devan, A V; Devenish, N E; Diwan, M V; Erwin, A R; Escobar, C O; Evans, J J; Falk, E; Feldman, G J; Fields, T H; Ford, R; Frohne, M V; Gallagher, H R; Garkusha, V; Gomes, R A; Goodman, M C; Gouffon, P; Graf, N; Gran, R; Grossman, N; Grzelak, K; Habig, A; Hahn, S R; Harding, D; Harris, D; Harris, P G; Hartnell, J; Hatcher, R; Hays, S; Heller, K; Holin, A; Huang, J; Hylen, J; Ibrahim, A; Indurthy, D; Irwin, G M; Isvan, Z; Jaffe, D E; James, C; Jensen, D; Johnstone, J; Kafka, T; Kasahara, S M S; Koizumi, G; Kopp, S; Kordosky, M; Kreymer, A; Lang, K; Laughton, C; Lefeuvre, G; Ling, J; Litchfield, P J; Loiacono, L; Lucas, P; Mann, W A; Marchionni, A; Marshak, M L; Mayer, N; McGivern, C; Medeiros, M M; Mehdiyev, R; Meier, J R; Messier, M D; Michael, D G; Milburn, R H; Miller, J L; Miller, W H; Mishra, S R; Sher, S Moed; Moore, C D; Morfin, J; Mualem, L; Mufson, S; Murgia, S; Murtagh, M; Musser, J; Naples, D; Nelson, J K; Newman, H B; Nichol, R J; Nowak, J A; Connor, J O; Oliver, W P; Olsen, M; Orchanian, M; Osprey, S; Pahlka, R B; Paley, J; Para, A; Patterson, R B; Patzak, T; Pavlovic, Z; Pawloski, G; Perch, A; Peterson, E A; Petyt, D A; Pfutzner, M; Phan-Budd, S; Plunkett, R K; Poonthottathil, N; Prieto, P; Pushka, D; Qiu, X; Radovic, A; Rameika, R A; Ratchford, J; Rebel, B; Reilly, R; Rosenfeld, C; Rubin, H A; Ruddick, K; Sanchez, M C; Saoulidou, N; Sauer, L; Schneps, J; Schoo, D; Schreckenberger, A; Schreiner, P; Shanahan, P; Sharma, R; Smart, W; Smith, C; Sousa, A; Stefanik, A; Tagg, N; Talaga, R L; Tassotto, G; Thomas, J; Thompson, J; Thomson, M A; Tian, X; Timmons, A; Tinsley, D; Tognini, S C; Toner, R; Torretta, D; Trostin, I; Tzanakos, G; Urheim, J; Vahle, P; Vaziri, K; Villegas, E; Viren, B; Vogel, G; Webber, R C; Weber, A; Webb, R C; Wehmann, A; White, C; Whitehead, L; Whitehead, L H; Wojcicki, S G; Wong-Squires, M L; Yang, T; Yumiceva, F X; Zarucheisky, V; Zwaska, R

  2015-01-01

  This paper describes the hardware and operations of the Neutrinos at the Main Injector (NuMI) beam at Fermilab. It elaborates on the design considerations for the beam as a whole and for individual elements. The most important design details of individual components are described. Beam monitoring systems and procedures, including the tuning and alignment of the beam and NuMI long-term performance, are also discussed.

 12. The NuMI neutrino beam

  Science.gov (United States)

  Adamson, P.; Anderson, K.; Andrews, M.; Andrews, R.; Anghel, I.; Augustine, D.; Aurisano, A.; Avvakumov, S.; Ayres, D. S.; Baller, B.; Barish, B.; Barr, G.; Barrett, W. L.; Bernstein, R. H.; Biggs, J.; Bishai, M.; Blake, A.; Bocean, V.; Bock, G. J.; Boehnlein, D. J.; Bogert, D.; Bourkland, K.; Cao, S. V.; Castromonte, C. M.; Childress, S.; Choudhary, B. C.; Coelho, J. A. B.; Cobb, J. H.; Corwin, L.; Crane, D.; Cravens, J. P.; Cronin-Hennessy, D.; Ducar, R. J.; De Jong, J. K.; Devan, A. V.; Devenish, N. E.; Diwan, M. V.; Erwin, A. R.; Escobar, C. O.; Evans, J. J.; Falk, E.; Feldman, G. J.; Fields, T. H.; Ford, R.; Frohne, M. V.; Gallagher, H. R.; Garkusha, V.; Gomes, R. A.; Goodman, M. C.; Gouffon, P.; Graf, N.; Gran, R.; Grossman, N.; Grzelak, K.; Habig, A.; Hahn, S. R.; Harding, D.; Harris, D.; Harris, P. G.; Hartnell, J.; Hatcher, R.; Hays, S.; Heller, K.; Holin, A.; Huang, J.; Hylen, J.; Ibrahim, A.; Indurthy, D.; Irwin, G. M.; Isvan, Z.; Jaffe, D. E.; James, C.; Jensen, D.; Johnstone, J.; Kafka, T.; Kasahara, S. M. S.; Koizumi, G.; Kopp, S.; Kordosky, M.; Kreymer, A.; Lang, K.; Laughton, C.; Lefeuvre, G.; Ling, J.; Litchfield, P. J.; Loiacono, L.; Lucas, P.; Mann, W. A.; Marchionni, A.; Marshak, M. L.; Mayer, N.; McGivern, C.; Medeiros, M. M.; Mehdiyev, R.; Meier, J. R.; Messier, M. D.; Michael, D. G.; Milburn, R. H.; Miller, J. L.; Miller, W. H.; Mishra, S. R.; Moed Sher, S.; Moore, C. D.; Morfín, J.; Mualem, L.; Mufson, S.; Murgia, S.; Murtagh, M.; Musser, J.; Naples, D.; Nelson, J. K.; Newman, H. B.; Nichol, R. J.; Nowak, J. A.; O`Connor, J.; Oliver, W. P.; Olsen, M.; Orchanian, M.; Osprey, S.; Pahlka, R. B.; Paley, J.; Para, A.; Patterson, R. B.; Patzak, T.; Pavlović, Ž.; Pawloski, G.; Perch, A.; Peterson, E. A.; Petyt, D. A.; Pfützner, M. M.; Phan-Budd, S.; Plunkett, R. K.; Poonthottathil, N.; Prieto, P.; Pushka, D.; Qiu, X.; Radovic, A.; Rameika, R. A.; Ratchford, J.; Rebel, B.; Reilly, R.; Rosenfeld, C.; Rubin, H. A.; Ruddick, K.; Sanchez, M. C.; Saoulidou, N.; Sauer, L.; Schneps, J.; Schoo, D.; Schreckenberger, A.; Schreiner, P.; Shanahan, P.; Sharma, R.; Smart, W.; Smith, C.; Sousa, A.; Stefanik, A.; Tagg, N.; Talaga, R. L.; Tassotto, G.; Thomas, J.; Thompson, J.; Thomson, M. A.; Tian, X.; Timmons, A.; Tinsley, D.; Tognini, S. C.; Toner, R.; Torretta, D.; Trostin, I.; Tzanakos, G.; Urheim, J.; Vahle, P.; Vaziri, K.; Villegas, E.; Viren, B.; Vogel, G.; Webber, R. C.; Weber, A.; Webb, R. C.; Wehmann, A.; White, C.; Whitehead, L.; Whitehead, L. H.; Wojcicki, S. G.; Wong-Squires, M. L.; Yang, T.; Yumiceva, F. X.; Zarucheisky, V.; Zwaska, R.

  2016-01-01

  This paper describes the hardware and operations of the Neutrinos at the Main Injector (NuMI) beam at Fermilab. It elaborates on the design considerations for the beam as a whole and for individual elements. The most important design details of individual components are described. Beam monitoring systems and procedures, including the tuning and alignment of the beam and NuMI long-term performance, are also discussed.

 13. Survey of beam instrumentation used in SLC

  International Nuclear Information System (INIS)

  A survey of beam instruments used at SLAC in the SLC machine is presented. The basic utility and operation of each device is briefly described. The various beam instruments used at the Stanford Linear Collider (SLC), can be classified by the function they perform. Beam intensity, position and size are typical of the parameters of beam which are measured. Each type of parameter is important for adjusting or tuning the machine in order to achieve optimum performance. 39 refs

 14. Fresnel diffraction patterns as accelerating beams

  OpenAIRE

  Zhang, Yiqi; Belić, Milivoj R.; Zheng, Huaibin; Wu, Zhenkun; Li, Yuanyuan; Lu, Keqing; Zhang, Yanpeng

  2013-01-01

  We demonstrate that beams originating from Fresnel diffraction patterns are self-accelerating in free space. In addition to accelerating and self-healing, they also exhibit parabolic deceleration property, which is in stark contrast to other accelerating beams. We find that the trajectory of Fresnel paraxial accelerating beams is similar to that of nonparaxial Weber beams. Decelerating and accelerating regions are separated by a critical propagation distance, at which no acceleration is prese...

 15. Large deformation dynamic bending of composite beams

  OpenAIRE

  Derian, Edward J.

  1985-01-01

  The large deformation response of composite beams subjected to a dynamic axial load was studied. The beams were loaded with a moderate amount of eccentricity to promote bending. The study was primarily experimental but some finite element results were obtained. Both the deformation and the failure of the beams were of interest. The static response of the beams was also studied in order to determine the difference between the static and dynamic failure. Twelve different la...

 16. Results of final focus test beam

  OpenAIRE

  Alexandrof, V.A.; Balakin, V.; Mikhailichenko, A..; Flottmann, K.; Peters, F.; Voss, G.A.; Bharadwaj, V.; Halling, M.; Buon, J.; Jeanjean, J.; LeDiberder, F.; Lepeltier, V.; Puzo, P.; Heimlinger, G.; Settles, R.

  1995-01-01

  The beam experiments of Final Focus Test Beam (FFTB) started in September 1993 at SLAC, and have produced a 1.7 μm×75 nm spot of 46 GeV electron beam. A number of new techniques involving two nanometer spot-size monitors have been developed. Several beam diagnostic/tuning schemes are applied to achieve and maintain the small spot. This experiment opens the way toward the nanometer world for future linear colliders

 17. Optical Beams in Nonlocal Nonlinear Media

  DEFF Research Database (Denmark)

  Królikowski, W.; Bang, Ole; Wyller, J.; Juul Rasmussen, Jens

  We discuss propagation of optical beams in nonlocal Kerr-like media with the nonlocality of general form. We study the effect of nonlocality on modulational instability of the plane wave fronts, collapse of finite beams and formation of spatial solitons.......We discuss propagation of optical beams in nonlocal Kerr-like media with the nonlocality of general form. We study the effect of nonlocality on modulational instability of the plane wave fronts, collapse of finite beams and formation of spatial solitons....

 18. Electron Beam Welding of Gear Wheels by Splitted Beam

  Science.gov (United States)

  Dřímal, Daniel

  2014-06-01

  This contribution deals with the issue of electron beam welding of high-accurate gear wheels composed of a spur gearing and fluted shaft joined with a face weld for automotive industry. Both parts made of the high-strength low-alloy steel are welded in the condition after final machining and heat treatment, performed by case hardening, whereas it is required that the run-out in the critical point of weldment after welding, i. e. after the final operation, would be 0.04 mm max.. In case of common welding procedure, cracks were formed in the weld, initiated by spiking in the weld root. Crack formation was prevented by the use of an interlocking joint with a rounded recess and suitable welding parameters, eliminating crack initiation by spiking in the weld root. Minimisation of the welding distortions was achieved by the application of tack welding with simultaneous splitting of one beam into two parts in the opposite sections of circumferential face weld attained on the principle of a new system of controlled deflection with digital scanning of the beam. This welding procedure assured that the weldment temperature after welding would not be higher than 400 °C. Thus, this procedure allowed achieving the final run-outs in the critical point of gearwheels within the maximum range up to 0.04 mm, which is acceptable for the given application. Accurate optical measurements did not reveal any changes in the teeth dimensions.

 19. Application of diamond based beam loss monitors

  International Nuclear Information System (INIS)

  The LHC has an operational stored energy of 130MJ per beam. Only a small percentage of beam losses in the LHC equipment can damage material or lead to magnet quenches. Therefore, it is important to monitor different types of beam losses, e.g. scattering on residual gas particles, UFOs, collisions and injection losses. A detailed understanding of beam loss mechanisms is necessary to reduce them and ensure save operation. Two different beam loss monitors are installed in the LHC tunnel: ionization chambers and diamond sensors. Ionization chambers trigger a beam dump if beam losses exceed a certain threshold. They have a time resolution of 40um (half LHC turn) which is not sufficient to resolve bunch-by-bunch beam losses. Diamond sensors have a nanosecond time resolution and can therefore detect bunch-by-bunch beam losses. This time resolution allows an analysis of various types of beam losses and an understanding of the mechanisms. For the first time beam loss intensities were measured bunch-by-bunch caused by different origins of losses. Beam loss measurements using diamond sensors will be presented. The results are compared to simulations and good qualitative agreement was found. The potential of diamond sensors for LHC and experiment applications are discussed.

 20. Application of diamond based beam loss monitors

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Hempel, Maria [Brandenburgische Technische Univ. Cottbus (Germany); DESY, Zeuthen (Germany); CERN, Geneva (Switzerland); Baer, Tobias [CERN, Geneva (Switzerland); Hamburg Univ. (Germany); Castro Carballo, Elena Maria [DESY, Zeuthen (Germany); Lohmann, Wolfgang [Brandenburgische Technische Univ. Cottbus (Germany); DESY, Zeuthen (Germany); Schmidt, Ruediger [CERN, Geneva (Switzerland)

  2013-07-01

  The LHC has an operational stored energy of 130MJ per beam. Only a small percentage of beam losses in the LHC equipment can damage material or lead to magnet quenches. Therefore, it is important to monitor different types of beam losses, e.g. scattering on residual gas particles, UFOs, collisions and injection losses. A detailed understanding of beam loss mechanisms is necessary to reduce them and ensure save operation. Two different beam loss monitors are installed in the LHC tunnel: ionization chambers and diamond sensors. Ionization chambers trigger a beam dump if beam losses exceed a certain threshold. They have a time resolution of 40um (half LHC turn) which is not sufficient to resolve bunch-by-bunch beam losses. Diamond sensors have a nanosecond time resolution and can therefore detect bunch-by-bunch beam losses. This time resolution allows an analysis of various types of beam losses and an understanding of the mechanisms. For the first time beam loss intensities were measured bunch-by-bunch caused by different origins of losses. Beam loss measurements using diamond sensors will be presented. The results are compared to simulations and good qualitative agreement was found. The potential of diamond sensors for LHC and experiment applications are discussed.