WorldWideScience

Sample records for baze almaznogo detektora

 1. Field Demonstration of Biologically Active Zone Enhancement (BAZE) for In Situ RDX Degradation in Groundwater

  Science.gov (United States)

  2010-07-01

  enclosed structure would help alleviate this problem . Scale-up constraints Describe potential issues of concern (e.g., engineering or throughput...BAZE are readily available, scale-up to a much larger system would not be a problem . 6.4 OTHER SIGNIFICANT OBSERVATIONS As mentioned above, the...Northwest National Laboratory, Richland, Washington 99352. 37 U.S. Enviromental Protection Agency (USEPA). 2002. Drinking Water Standards and

 2. STM in poslovne baze podatkov v Slovenij

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sam Brooks

  2003-01-01

  Full Text Available Through a detailed view of STM and business journals available in Slovenia, this article depicts the value of particular databases and the impact of a tremendous influx of information into the country in recent years. The two most comprehensive databases that are available from EBSCO, the world’s largest intermediary between publishers and libraries, are explored. EBSCO’s company strategies with regard to its academic databases are described. The article examines which databases are strongest in each discipline,and covers issues such as the availability of journals most-cited, full text formats,peer-review status, embargo periods, backfiles, and other important facets.

 3. RAZVOJ BAZE PODATKOV ŠPORTNEGA DRUŠTVA

  OpenAIRE

  Kovačič, Nejc

  2016-01-01

  V rekreativnem Športnem društvu Izlake, ki se ukvarja z nogometom, tenisom, namiznim tenisom in tekom, imajo v pregled članov društva narejen v Excelovi tabeli. Težava je v tem, da Excel seznam ni vedno pri roki za razna tekmovanja. Društvo deluje na osnovi članstva, zato je kvalitetna urejenost nujno potrebna. Pri urejanju teh podatkov je verjetnost človeške napake zelo velika, saj ternutno ni nobenega varovala, ki bi napako preprečilo. V spletni aplikaciji na serverju lahko v vsakem trenutk...

 4. The gas-silicon telescopes setup for the FAZA detector; Zestaw teleskopow gazowo-krzemowych do detektora FAZA

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Czech, B.; Bialkowski, E.; Cwikilewicz, M.; Karcz, W.; Skwirczynska, I. [The H. Niewodniczanski Inst. of Nuclear Physics, Cracow (Poland)

  1997-12-01

  Description and technical drawing of new detector setup for intermediate mass fragment registration from nuclear multifragmentation is presented. The detector consist of 25 telescopes of silicon semiconductor detectors ({Delta}E) and appropriate ionization chambers (E). It is planned to use 12 pieces of such detector in FAZA detector setup in Laboratory of High Energy Physics at JINR, Dubna 2 refs, 5 figs

 5. Biologically Active Zone Enhancement (BAZE) for In Situ RDX Degradation in Ground Water

  Science.gov (United States)

  2010-01-01

  teratogen . TNB exposure may also cause...Silver ɝ ɝ ɝ ɝ ɝ ɝ ɝ ɝ ɝ ɝ ɝ Sodium Thallium ណ ណ ណ ណ ណ ណ ណ ណ ណ ណ ណ Vanadium 5 ង ង ង ង ង ង...15900 45000 88500 14400 23000 85200 16400 Thallium ណ ណ ណ ណ ណ ណ ណ ណ ណ ណ ណ Vanadium *5 ង ង ង ង ង ង ង ង ង

 6. Biologically Active Zone Enhancement (BAZE) Supplemental Study: Mass Balance of RDX Biotransformation and Influence of Aquifer Temperature on RDX Biodegradation in Groundwater

  National Research Council Canada - National Science Library

  Wani, Altaf

  2003-01-01

  A series of column studies with site-specific aquifer material from the former Nebraska Ordnance Plant were performed to evaluate the influence of aquifer temperature on in situ hexahydro-l,3,5-trinitro-l,3,5- triazine (RDX...

 7. Sistemizacija, organizacija, razvoj in uporaba podatkovne baze urnih postavk metereološkega leta za območje Damaska: Sistematization, organization, development and utilization of an hourly reference meterological year database for Damascus zone:

  OpenAIRE

  Skeiker, Kamal

  2000-01-01

  The weather data for the Damascus zone for the years 1970 through 1993 as measured by the Department of metereology were obtained, examined and reconditioned. Using these measured data, a Reference Metereological Year "RMY" Database was organized and developed according to the following patterns: 1-monthly average of hourly weather data, 2-hourly weather data, 3-daily sunshine hours. The LOS-A0 computer program for the dynamic analysis of heat transfer in buildings was modified for use accord...

 8. Corruption and Public Governance: Implication for Customer Due ...

  African Journals Online (AJOL)

  Prof

  DISCIPLINARY JOURNAL, ... Department of Government and Public Administration. Baze University, Abuja. Nigeria ... prevent dirty funds entering the system is due diligence to find out who their customer is and where his or her funds have come ...

 9. perspectives of bioremediation as a panacea for ecological pollution

  African Journals Online (AJOL)

  Global Journal

  , etc., to clean up contaminated mediums of soil and water by extracting toxic compounds from a. 377. O. O. Alonge, Department of Biological Sciences, Baze University, Abuja, Nigeria. T. O. Famakinwa, Department of Biological Sciences, ...

 10. Anticonvulsant Treatment of Nerve Agent Seizures: Anticholinergics versus Diazepam in Soman-Intoxicated Guinea Pigs

  Science.gov (United States)

  2000-01-01

  al., 1990; Hayward et al., 1990; Castro et al., 1991; Shih et al., 1991; Philippens et al., 1992; Baze, 1993; Lallement et al., 1994). Although...nerve agent-induced neuropathology (Martin et al., 1985; McDonough et al, 1989, 1995; Hayward et al., 1990; Philippens et al., 1992; Clement and...optimum for producing robust anticonvulsant effects (McDonough et al., 1989; Shih, 1990; Philippens et al., 1992; Clement and Broxup, 1993; Sket

 11. Spletna aplikacija microCOMB za določanje komponent genske ekspresije

  OpenAIRE

  SKOK, BOŠTJAN

  2017-01-01

  Cilj diplomskega dela je bil izdelati spletno aplikacijo, ki deluje kot grafični vmesnik za uporabnike microCOMB-a in vzdržuje bazo genskih ekspresij. Glavne funkcije aplikacije so omogočiti uporabnikom posredovanje ekspresijskih podatkov v analizo in prikazati njene rezultate, vodenje zgodovine analiz in skrbeti za ažurnost javne baze ekspresijskih podatkov. V delu so opisane uporabljene tehnologije, arhitektura sistema, razvojni proces ter končna funkcionalnost aplikacije. Ob razvoju smo st...

 12. Ispitivanje otpornosti akrilata na vlak nakon različitih postupaka polimerizacije

  OpenAIRE

  Gazafi, Bela; Kraljević, Krešimir

  1984-01-01

  U ovom je istraživanju ispitivana otpornost na vlak toplo vezujućeg akrilatnog materijala za baze proteze (Biocryl R), nakon tri tehnološka postupka polimerizacije. Eksperimenti su izvršeni na univerzalnoj aparaturi za testirannje S.A.D.A.M.E.L., i sa pisačem Hewlett-Packard. Dobivene brojčane vrijednosti su obrađene na IBM računaru Student (T) testom i Snedecor (F) testom. Na osnovu statističke obrade dobivenih rezultata testiranja otpornosti na vlak nakon tri tehnološka postupka polimeri...

 13. Naponski izlazni signali poziciono-osetljivog optičkog prijemnika / The voltage output signals of the optical position-sensitive receiver

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Željko Vukobrat

  2006-01-01

  Full Text Available Teorijski model za određivanje naponskih izlaznih signala poziciono-osetljivog prijemnika razvijen je i eksperimentalno verifikovan. Upotrebljen je kvadrantni detektor za konvertovanje svetlosne energije u električnu energiju. Kvadrantni detektor ima četiri nezavisne i identične fotodiode na osetljivoj površini. Korektno fokusiran simetrični laserski ili optički snop formiraće kružni spot na aktivnoj površini detektora nakon prolaska kroz sočivo. Foto-diode su spojene preko otpornika sa izvorom za napajanje. Fotoelektrična struja generisana u fotodiodi uzrokuje pad napona na odgovarajućem otporniku i, na taj način, obezbeđuje izlazni signal. Signal detektovan pomoću svake fotodiode kvadrantnog detektora proporcionalan je površini svetlosnog špota koji je pao nafotodiodu. Izvedeni teorijski model omogućava brzu i korektnu analizu eksperimentalnih rezultata, stoje u osnovi provere zadovoljenja tehničkih zahteva postavljenih u pretprojektnoj fazi dizajniranja poziciono-osetljivog optičkog prijemnika određene namene. Eksperimentalni rezultati se potpuno slažu sa teorijom. / A theoretical model for determining the voltage output signals of the position-sensitive receiver is developed and verified experimentally. A quadrant detector is used for converting light energy into electrical energy. The quadrant detector has four independent and equal photodiodes on the sensing surface. A correctly focused symmetrical laser or optical beam will form a circular spot on the detector's active surface after passing through the lens. The photodiodes are connected to a voltage source via resistors. A photoelectric current generated in the photodiode causes a voltage drop across the associated resistor and thus provides an output signal. The signal detected by each photodiode of the quadrant detector is proportional to the area of the light spot image on the photodiode. The derived theoretical model enables a quick and correct analysis of

 14. Uvod u registraciju slika / Image registration introduction

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Boban P. Bondžulić

  2009-07-01

  Full Text Available U radu su dati osnovni pojmovi koji se koriste u registraciji slika, a koja je potrebna u različitim primenama obrade i analize slike. Prikazano je nekoliko primera registracije izvornih slika. Kroz jedan od primera ilustrovani su koraci koji se javljaju u registraciji. U drugom primeru, korišćenjem programskog paketa 'Matlab 7.0', ilustrovana je registracija slika iz baze multisenzorskih slika autora. Ostali primeri preuzeti su iz literature. / This paper gives the basic ideas of image registration needed in various applications of image processing and image analysis. A couple of examples of source image registration are given. The image registration steps are illustrated in one example. The 'Matlab 7.0' software is used in another example to illustrate image registration out of the author's multisensor image dataset. The other examples are taken from available literature.

 15. Model podataka Hrvatskog topografsko informacijskog sustava CROTIS 2.0

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ivan Landek

  2014-06-01

  Full Text Available U članku je opisan razvoj modela podataka u Republici Hrvatskoj te detaljno izmijenjeni model podataka CROTIS 2.0. Za usporedbu je dan prikaz modela podataka iz dviju europskih zemalja. Uzeti su primjeri Danske i Nizozemske s obzirom na to da obje imaju temeljne topografske baze u mjerilu 1:10 000, a površinom su slične Republici Hrvatskoj. Pretpostavlja se da površina države utječe na cikluse i vrijeme potrebno za prikupljanje i obradu podataka, pa je namjera bila izložiti kako su ti modeli i procesi organizirani u europskim državama koje raspolažu sa sličnim količinama podataka. TOP10DK je vektorska topografska baza koja je iz baze za proizvodnju topografskih karata prerasla u izvornik za druge prostorne registre u Danskoj. Drugi primjer je Nizozemski TOP10NL s posebnim osvrtom na njegovu dostupnost široj javnosti putem web portala. U Hrvatskoj se model podataka CROTIS razvija od 1997. godine, od 2000. je u službenoj upotrebi, a od tada se kontinuirano nadograđuje i poboljšava prateći tehnološki napredak i, u posljednje vrijeme, zahtjeve koje postavlja Europska unija. Opisane su i komponente interoperabilnosti Generičkog konceptualnog modela (GCM INSPIRE-a, budući da je ispunjavanjem tih zahtjeva bilo koji skup podataka moguće uskladiti s INSPIRE-om.

 16. Kompetence zdravstvene nege ter opredelitev strategij razvoja kompetenc na dodiplomskem študiju zdravstvene nege

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Irena Trobec

  2014-12-01

  Full Text Available Uvod: Obseg znanja, ki ga medicinske sestre potrebujejo pri svojem delu, se stalno povečuje in s tem se spreminjajo tudi njihove kompetence. Naloga izobraževalnih ustanov je usposobiti diplomante za učinkovito soočanje z vse kompleksnejšimi zahtevami delovnega okolja in družbe. Osnovni namen pregleda literature je bil preučiti kompetence zdravstvene nege ter vpliv učnih metod na razvoj kompetenc. Metode: Opravljen je bil pregled literature, objavljene v obdobju 2000 do 2012. Uporabljene so bile baze podatkov CINAHL, Medline, ERIC, Academic Search Premier in Health Source: Nursing/Academic Edition, dostopne preko podatkovnih zbirk EBSCOhost/EIFL Direct, vzajemna bibliografska-kataložna baza podatkov COBIB.SI, relevantne spletne strani strokovnih organizacij zdravstvene nege ter elektronski in drugi tiskani viri. Rezultati: Identificiranih je bilo pet opisnih kategorij: kompetence zdravstvene nege, podlage v kompetence usmerjenega učenja, učenje in razvoj kompetenc, učenje v kliničnem okolju ter spremljanje in ocenjevanje kompetenc. Diskusija in zaključek: Preučevanje kompetenc v zdravstveni negi je aktualna tema, saj so ključne pri opredelitvi sposobnosti, spretnosti in znanj, ki jih medicinske sestre potrebujejo za zagotavljanje učinkovite in kakovostne zdravstvene nege.

 17. Issues surrounding lethal injection as a means of capital punishment.

  Science.gov (United States)

  Romanelli, Frank; Whisman, Tyler; Fink, Joseph L

  2008-12-01

  Lethal injection as a method of state-sanctioned capital punishment was initially proposed in the United States in 1977 and used for the first time in 1982. Most lethal injection protocols use a sequential drug combination of sodium thiopental, pancuronium bromide, and potassium chloride. Lethal injection was originally introduced as a more humane form of execution compared with existing mechanical methods such as electrocution, toxic gassing, hanging, or firing squad. Lethal injection has not, however, been without controversy. Several states are considering whether lethal injection meets constitutional scrutiny forbidding cruel and unusual punishment. Recently in the case of Ralph Baze and Thomas C. Bowling, Petitioners, v John D. Rees, Commissioner, Kentucky Department of Corrections et al, the United States Supreme Court upheld the constitutionality of the lethal injection protocol as carried out in the Commonwealth of Kentucky. Most of the debate has surrounded the dosing and procedures used in lethal injection and whether the drug combinations and measures for administering the drugs truly produce a timely, pain-free, and fail-safe death. Many have also raised issues regarding the "medicalization" of execution and the ethics of health care professionals' participation in any part of the lethal injection process. As a result of all these issues, the future of lethal injection as a means of execution in the United States is under significant scrutiny. Outcomes of ongoing legislative and judicial reviews might result in cessation of lethal injection in totality or in alterations involving specific drug combinations or administration procedures.

 18. CONTROLUL INTERN AL GESTIUNII CORPORATIVE: REFLECȚII, SUGESTII

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Iulia CAPRIAN

  2018-03-01

  Full Text Available Este examinat aspectul metodologic al controlului intern ca funcție a gestiunii finanţelor corporative. Este propusă o metodă de identificare a fraudelor financiare, sunt enumerate prioritățile controlului financiar de la distanță, aplicând mat­ri­cele de agregare, de dezagregare, vectorii ponderați. Este argumentată necesitatea creării unor baze de date în profilul produselor, entităților. În același rând, se impune o definire clară a responsabilităților, o supraveghere perma­nentă a dispozitivului de control intern, precum și o examinare a funcționării sale.INTERNAL CORPORATE GOVERNANCE CONTROL: REFLECTIONS, SUGGESTIONSThe methodological aspect of internal control as a function of corporate finance management is examined. A method of identifying financial fraud proposed, the priorities of remote financial control are enumerated, applying aggregation, disaggregation matrices, weighted vectors. It is argued that there is a need to create databases on the profile of products, entities, a clear understanding of responsibilities, ongoing supervision of the internal control device, and an examination of its operation.

 19. ITADICT Project and Japanese Language Learning

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  MANTELLI, Alessandro

  2012-10-01

  Full Text Available This article aims to show how the Nuclear disaster in Fukushima (3 March 2011 affected Japanese Language teaching and learning in Italy, focusing on the ITADICT Project (Marcella Mariotti, project leader, Clemente Beghi, research fellow and Alessandro Mantelli, programmer. The project intends to develop the first Japanese-Italian online database, involving more than 60 students of Japanese language interested in lexicographic research and online learning strategies and tools. A secondary undertaking of ITADICT is its Latin alphabet transliteration of Japanese words into Hepburn style. ITADICT is inspired by EDICT Japanese-English database developed by the Electronic Dictionary Research and Development Group established in 2000 within the Faculty of Information Technology at Monash University. The Japanese-Italian database is evolving within the Department of Asian and North African Studies at Ca’ Foscari University of Venice, the largest in the country and one of the main teaching centres of Japanese in Europe in terms of the number of students dedicated to it (1800 and number of Japanese language teaching hours (1002h at B.A. level, and 387h at M.A. level. In this paper we will describe how and why the project has been carried out and what the expectations are for its future development.-----Pričujoči članek predstavlja projekt ITADICT (vodja projekta Marcella Mariotti, sodelujoči raziskovalec Clemente Beghi, programer Alessandro Mantelli in vpliv nuklearne katastrofe v Fukushimi 3. marca 2011 na učenje japonščine v Italiji. Cilj projekta je razvoj prve spletne japonsko-italijanske baze podatkov, pri njem pa sodeluje več kot 60 študentov japonščine, ki jih zanima slovaropisje in učne strategije ter orodja na spletu. Drugi cilj projekta ITADICT je prečrkovanje japonskih besed v latinico, po sistemu Hepburn. Projekt je zastavljen po vzoru japonsko-angleške podatkovne baze EDICT, ki jo je razvila skupina Electronic Dictionary

 20. Poisoning of Ni-Based anode for proton conducting SOFC by H2S, CO2, and H2O as fuel contaminants

  Science.gov (United States)

  Sun, Shichen; Awadallah, Osama; Cheng, Zhe

  2018-02-01

  It is well known that conventional solid oxide fuel cells (SOFCs) based on oxide ion conducting electrolyte (e.g., yttria-stabilized zirconia, YSZ) and nickel (Ni) - ceramic cermet anodes are susceptible to poisoning by trace amount of hydrogen sulfide (H2S) while not significantly impacted by the presence of carbon dioxide (CO2) and moisture (H2O) in the fuel stream unless under extreme operating conditions. In comparison, the impacts of H2S, CO2, and H2O on proton-conducting SOFCs remain largely unexplored. This study aims at revealing the poisoning behaviors caused by H2S, CO2, and H2O for proton-conducting SOFCs. Anode-supported proton-conducting SOFCs with BaZe0.1Ce0.7Y0.1Yb0.1O3 (BZCYYb) electrolyte and Ni-BZCYYb anode and La0.6Sr0.4Co0.2Fe0.8O3 (LSCF) cathode as well as Ni-BZCYYb/BZCYYb/Ni-BZCYYb anode symmetrical cells were subjected to low ppm-level H2S or low percentage-level CO2 or H2O in the hydrogen fuel, and the responses in cell electrochemical behaviors were recorded. The results suggest that, contrary to conventional SOFCs that show sulfur poisoning and CO2 and H2O tolerance, such proton-conducting SOFCs with Ni-BZCYYb cermet anode seem to be poisoned by all three types of "contaminants". Beyond that, the implications of the experimental observations on understanding the fundamental mechanism of anode hydrogen electrochemical oxidation reaction in proton conducting SOFCs are also discussed.

 1. Primerjava dveh teoretičnih modelov in teorije zdravstvene nege preko konceptov metaparadigme

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dragan Babuder

  2015-06-01

  Full Text Available Uvod: Izbira primernega teoretičnega modela ali teorije zdravstvene nege je osnova za dobro prakso. V Sloveniji uporabljamo teoretični model Virginie Henderson, ki ga v članku primerjamo s teoretičnim modelom Imogene M. King in teorijo zdravstvene nege Hildegard E. Peplau. Metode: Uporabili smo deskriptivno metodo dela s pregledom domače in tuje strokovne ter znanstvene literature. Uporabili smo metodo kritičnega branja javno dostopnih virov, navezujoč se na podatke iz doslej objavljenih knjig, člankov in ostale literature, ki se dotika izbrane teme. Spletno iskanje literature je bilo opravljeno preko vzajemne bibliografsko-kataložne baze podatkov (COBIB.SI ter tujih podatkovnih baz, kot so Jupsline, Medline, Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature (CINAHL. Za primerjavo teoretičnih modelov in teorije je bil uporabljen okvir za vrednotenje teoretičnih modelov in teorij po Jacqueline Fawcett. Rezultati: Primerjani teoretična modela in teorija zdravstvene nege opišejo koncepte metaparadigme in odnose med njimi. Koncept zdravstvena nega je najpomembnejši v vseh teoretičnih modelih, cilj vseh pa je zdravje. Vse tri teoretičarke se manj poglabljajo v koncept okolje. Diskusija in zaključek: Na področju uporabe teoretičnih modelov in teorij zdravstvene nege v zadnjih letih je narejenega premalo, medtem ko razvoj zdravstvene nege na drugih področjih hitro napreduje. Medicinske sestre morajo nadaljevati z raziskovanjem in razvojem teoretičnih modelov in teorij.

 2. The lethal injection quandary: how medicine has dismantled the death penalty.

  Science.gov (United States)

  Denno, Deborah W

  2007-10-01

  Article recommends that states take their execution procedures out of hiding. Such visibility would increase public scrutiny, thereby enhancing the likelihood of constitutional executions. By clarifying the standards used for determining what is constitutional in Baze v. Rees, the U.S. Supreme Court can then provide the kind of Eighth Amendment guidance states need to conduct humane lethal injections.

 3. The Construction of a Database to Support the Compilation of Japanese Learners’ Dictionaries

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Yuriko SUNAKAWA

  2012-10-01

  ponuditi na spletu, zato da bi s tem podprli urejanje japonskih učnih slovarjev za srednjo in nadaljevalno stopnjo. Projekt bo trajal 4 leta, od leta 2011 do leta 2014. Da bi izbrali besedišče, ki naj se vključi v bazo podatkov, smo doslej izvedli raziskavo besedišča učbenikov japonščine kot tujega jezika ter kvantitativno raziskavo ciljnega jezika v obsežnem korpusu. Sestavljen je bil tudi seznam osnovnega besedišča japonščine za splošno rabo. Trenutno sta v teku urejanje primerov rabe na osnovi izoblikovanega seznama besedišča ter razvoj računalniškega sistema, pri čemer je že razvit prototip spletnega vmesnika za iskanje po bazi podatkov in prenašanje podatkov iz baze. Načrtuje se vključitev informacij, za katere se predvideva, da bodo koristne učencem, kot so informacije o slovnici, glasoslovju, sinonimih, kolokacijah, slogu in kulturi. Delo poteka s ciljem, da se baza javno objavi leta 2014.

 4. Forenzika elektronske pošte

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Milorad S. Markagić

  2013-10-01

  Full Text Available U najopštijem smislu digitalna forenzika može se definisati kao skup metoda za prikupljanje, analizu i prezentaciju digitalnih dokaza koji se mogu pronaći na računarima, serverima, u računarskim mrežama, bazama podataka, mobilnim uređajima i svim drugim elektronskim uređajima na kojima se čuvaju podaci. U ovom radu su opisane metode prikupljanja digitalnih dokaza u elektronskoj pošti i njihova analiza. Uvod Elektronska pošta se kao dokazni materijal pojavljuje u velikom broju kako građanskih tako i kriminalnih forenzičkih istraga. Elektronska pošta i elektronska pošta zasnovana na internet serverima  širi se veoma brzo, pa lako i brzo završi i na računaru korisnika kome nije namenjena. Prvu elektronsku poruku poslao je Ray Tomilson 1971. godine, a deset godina kasnije u kombinaciji sa personalnim računarima i internetom prerasta u globalni način komuniciranja i personalnog i poslovnog. Takođe se koristi i u svrhu zabave, načina razmene podataka, ali predstavlja i nezamenjiv izvor digitalnih dokaza, kada dodje do računarskog incidenta. Analiza elektronske pošte Svaka elektronska poruka sastoji se od dva dela: zaglavlja i teksta poruke. Iz zaglavlja je moguće saznati izvorišnu i odredišnu adresu, pošiljaoca i namenjenog primaoca, a telo poruke sadrži tekst poruke. Ekstenzije dokumenata elektronske pošte U slučajevima kada je potrebno otkriti samo dokumente potrebne za pregled elektronskih poruka, ili kopirati pojedinačni dokument sačuvan unutar elektronske pošte, moguće je koristiti sistem na istraživanom računaru ili specijalizovani softver kao što je Outlook Extract Pro ili Outlook Export. Mnogo ispravniji, sigurniji i jednostavniji način je korišćenje forenzičkih alata kao što su EnCase ili FTK, sa ugrađenim pregledačima koji omogućavaju pregled i snimanje sadržaja baze podataka kao i njihovo kopiranje na druge medije za dalju analizu. Forenzički alati automatizuju proces skidanja i kopiranja