WorldWideScience

Sample records for aspekty fotoyadernogo 12n

 1. Tutoring nauczycielski – tutoring rówieśniczy: aspekty etyczne

  OpenAIRE

  Brzezińska, Anna Izabela; Appelt, Karolina

  2013-01-01

  W artykule autorki wskazują na różnorodne aspekty etyczne stosowania w edukacji metody tutoringu zarówno nauczycielskiego, jak i rówieśniczego. Podstawowym wg nich warunkiem etycznej, a zarazem efektywnej relacji tutorskiej jest – zgodnie z koncepcją samostanowienia Ryana i Deci’ego – zaspokojenie podstawowych, uniwersalnych potrzeb wszystkich partnerów interakcji: potrzeby więzi i bezpieczeństwa, potrzeby autonomii i potrzeby kompetencji. Uświadomienie sobie i uwzględnienie w działaniu tych ...

 2. Právní aspekty jeruzalémského procesu s Adolfem Eichmannem

  OpenAIRE

  Kohout, David

  2009-01-01

  -89- 6 English Résumé, Key Words Právní aspekty jeruzalémského procesu s Adolfem Eichmannem Legal Aspects of the Jerusalem Trial of Adolf Eichmann Résumé In this diploma thesis I tried to provide a more or less complete overview of legal aspects of the trial of Adolf Eichmann and to point out some of its extra-legal consequences too. This trial took place in Jerusalem and together with the pre-trial proceedings it spanned more than two years. On the course of those two years (and predominan...

 3. Android lietotņu drošības aspekti

  OpenAIRE

  Buļs, Jānis

  2015-01-01

  Darbā pētīta mobilo telefonu pašlaik populārākā operētājsistēma Android un tās lietotņu drošības aspekti. Autors darbā aprakstījis Android lietotņu drošības aspektus – mehānismu lietotnes ietekmes ierobežošanai, lietojot pieejas tiesības. Autors izveidojis lietotni „PermissionTestApp”, kurai tiek piešķirtas visas 152 uz darba izstrādes brīdi Android pieejamās atļaujas. Lietotne tika izstrādāta, izmantojot „Android Studio” un jaunāko Javas versiju, kas bija pieejama uz darba izstrādes br...

 4. Stability and aromaticity of nH2@B12N12 (n=1–12 clusters

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Pratim K. Chattaraj

  2011-04-01

  Full Text Available Standard ab initio and density functional calculations are carried out to determine the structure, stability, and reactivity of B12N12 clusters with hydrogen doping. To lend additional support, conceptual DFT-based reactivity descriptors and the associated electronic structure principles are also used. Related cage aromaticity of this B12N12 and nH2@B12N12 are analyzed through the nucleus independent chemical shift values.

 5. MEDYCYNA, PŁYWANIE I SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA, WYBRANE ASPEKTY = MEDICINE, SWIMMING AND PHYSICAL EFFICIENCY, SELECTED ASPECTS

  OpenAIRE

  Ahmad El-Essa; Ewa Zieliński; Kinga Grobelska; Dariusz Skalski

  2018-01-01

  MEDYCYNA, PŁYWANIE I SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA, WYBRANE ASPEKTY = MEDICINE, SWIMMING AND PHYSICAL EFFICIENCY, SELECTED ASPECTS Stan zdrowia populacji oraz systemu opieki zdrowotnej w krajach rozwijających się na przykładzie Ghany = Health status and healthcare system condition in developing countries on the Ghana’s example Zarys anatomii i fizjologii narządu wzroku = Outline of anatomy and phisiology of the organ of eyesight Mechaniczne urazy gałki ocznej i ich możliwe powikłania = Mecha...

 6. Pracoholizm w kategoriach deprecjacji pracy pielęgniarki. Wybrane aspekty = Workaholism in categories of nurses’ work depreciation. Chosen aspects

  OpenAIRE

  Stychno, Ewa; Kulczycka, Kinga

  2016-01-01

  Stychno Ewa, Kulczycka Kinga. Pracoholizm w kategoriach deprecjacji pracy pielęgniarki. Wybrane aspekty = Workaholism in categories of nurses’ work depreciation. Chosen aspects. Journal of Education, Health and Sport. 2016;6(10):11-21. eISSN 2391-8306. DOI http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.159507 http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/3920 The journal has had 7 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. Part B item 755 (23.12....

 7. Pracoholizm w kategoriach deprecjacji pracy pielęgniarki. Wybrane aspekty = Workaholism in categories of nurses’ work depreciation. Chosen aspects

  OpenAIRE

  Ewa Stychno; Kinga Kulczycka

  2016-01-01

  Stychno Ewa, Kulczycka Kinga. Pracoholizm w kategoriach deprecjacji pracy pielęgniarki. Wybrane aspekty = Workaholism in categories of nurses’ work depreciation. Chosen aspects. Journal of Education, Health and Sport. 2016;6(10):11-21. eISSN 2391-8306. DOI http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.159507 http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/3920       The journal has had 7 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. Part B item 755 (23.12.2...

 8. Environmentální aspekty provozu vozů na CNG

  OpenAIRE

  Raiskup, Martin

  2016-01-01

  Tato bakalářská práce je zaměřená na téma environmentální aspekty provozu vozů na CNG. Nejprve je představen zemní plyn jako palivo pro spalovací motory. Jsou zhodnoceny jeho výhody a nevýhody. Dále jsou popsány jednotlivé spalovací systémy a komponenty motoru na stlačený zemní plyn. Hlavní část práce je zaměřená na ekologii. Je popsán vliv na životní prostředí u spalování stlačeného zemního plynu v porovnání s konvenčními palivy. Toto porovnání je provedeno také podle objektivnější Well to W...

 9. Topological edge properties of C60+12n fullerenes

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  A. Mottaghi

  2013-06-01

  Full Text Available A molecular graph M is a simple graph in which atoms and chemical bonds are the vertices and edges of M, respectively. The molecular graph M is called a fullerene graph, if M is the molecular graph of a fullerene molecule. It is well-known that such molecules exist for even integers n ≥ 24 or n = 20. The aim of this paper is to investigate the topological properties of a class of fullerene molecules containing 60 + 12n carbon atoms.

 10. LTV1 raidījuma „Aizliegtais paņēmiens” ētiskie aspekti

  OpenAIRE

  Zeikate, Ieva

  2015-01-01

  Bakalaura darba tēma ir LTV1 Raidījuma „Aizliegtais paľēmiens” ētiskie aspekti. Darba mērķis ir izpētīt raidījuma saturu, noskaidrot, vai tajā tiek ievēroti ţurnālistikas ētikas principi un vērtības, noteikt raidījuma mērķus un izmantotos līdzekļus, kā arī to saskaľotību, veicot raidījuma izpēti aptuveni gada garumā. Teorija balstīta par televīziju, pētnieciskās ţurnālistikas teorētisko raksturojumu, ētiku un ţurnālistikas ētikas pamatprincipiem. Izvēlētās pētniecības metodes i...

 11. Electronic properties and bulk moduli of novel boron nitride polymorphs: hyperdiamond B12N12 and the simple cubic B24N24, B12N12 fulborenites

  International Nuclear Information System (INIS)

  Pokrivnyj, V.V.; Bekenev, V.L.

  2006-01-01

  Equation of states, energy band structure, electronic density of states, and bulk moduli of the boron nitride fulborenite crystals: B 12 N 12 with a diamond lattice and B 24 N 24 , B 12 N 12 with a simple cubic lattice have been calculated for the first time by FLAPW method. Calculated parameters of these compounds are as follows: equilibrium lattice parameter, the length of B-N bond, the number of atoms per conventional cell, density, bulk modulus, band gap. Hyperdiamond B 12 N 12 is shown to have the record bulk modulus B 0 = 658 GPa [ru

 12. Hyperfine interactions of {beta}-emitter {sup 12}N in TiO{sub 2}

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Maruyama, Yukiko [Osaka Univ., Toyonaka (Japan). Faculty of Science; Izumikawa, Takuji; Tanigaki, Minoru [and others

  1997-03-01

  Hyperfine interactions of {beta}-emitter {sup 12}N (I{sup {pi}} = 1{sup -}, T{sub 1/2} 11ms) in TiO{sub 2} has been studied. A {beta}-NMR spectrum on the polarized {sup 12}N implanted in TiO{sub 2} shows that {sup 12}N are located at two different sites and maintain about 100% of initial polarization. These are the first phenomena observed in ionic crystals. (author)

 13. Kulturologiczne aspekty życia rodzinnego Vuka Karadžicia w świetle jego korespondencji

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sylwia Nowak-Bajcar

  2017-10-01

  Full Text Available Cultural aspects of Vuk Karadžić’s family life in the light of his correspondence The source material for the study, which is the correspondence between Anna and Vuk Karadžić, spouses coming from different cultures, was used to highlight the issues of legitimacy of the fear of cultural difference of the Orient. The cultural sphere of family life (manifested in particular by the status of the child becomes herein an excuse to touch upon the question of whether and to what extent the legal system governing family relations in Serbia after the period of the Ottoman rule was different from the civil codes in Western Europe.   Kulturologiczne aspekty życia rodzinnego Vuka Karadžicia w świetle jego korespondencji Materiał źródłowy, jakim jest korespondencja Anny i Vuka Karadžiciów, małżonków wywodzących się z odmiennych kręgów kulturowych, posłużył do wydobycia problematyki zasadności lęku „Zachodu” przed odmiennością kulturową Orientu. Sfera kultury życia rodzinnego (manifestowana szczególnie poprzez status dziecka stanowi w niniejszym tekście pretekst do postawienia pytania o to, czy i w jakiej mierze system prawny regulujący relacje rodzinne w potureckiej Serbii odbiegał od kodeksów cywilnych na Zachodzie Europy.

 14. Nuclear structure and magnetic moment of the unstable 12B-12N mirror pair

  International Nuclear Information System (INIS)

  Zheng Yongnan; Zhou Dongmei; Yuan Daqing; Zuo Yi; Fan Ping; Xu Yongjun; Zhu Jiazheng; Wang Zhiqiang; Luo Hailong; Zhang Xizhen; Zhu Shengyun; Mihara, M.; Matsuta, K.; Fukuda, M.; Minamisono, T.; Suzuki, T.

  2010-01-01

  Magnetic moments of the A=12 unstable mirror pair nuclides 12 B and 12 N have been measured by the β-NMR technique. The experimentally measured magnetic moments are μ( 12 B)=1.00(17)μ N and μ( 12 N)=0.4571(1)μ N . The improved shell model using an SFO Hamiltonian with enhanced spin-isospin monopole proton-neutron interaction and modified single-particle energies is employed to calculate the magnetic moments of 12 B and 12 N. The calculation yields μ( 12 B)=0.929μ N and μ( 12 N)=0.452μ N and has produced a new magic number 6 for the short-lived unstable mirror pair nuclides 12 B and 12 N. (authors)

 15. NMR detection of short-lived β-emitter {sup 12}N implanted in water

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Sugihara, T., E-mail: sugihara@vg.phys.sci.osaka-u.ac.jp; Mihara, M.; Shimaya, J.; Matsuta, K.; Fukuda, M.; Ohno, J.; Tanaka, M.; Yamaoka, S.; Watanabe, K.; Iwakiri, S.; Yanagihara, R.; Tanaka, Y.; Du, H.; Onishi, K.; Kambayashi, S.; Minamisono, T. [Osaka University, Department of Physics (Japan); Nishimura, D. [Tokyo University of Science, Department of Physics (Japan); Izumikawa, T. [Niigata University, Radioisotope Center (Japan); Ozawa, A. [University of Tsukuba, Department of Physics (Japan); Ishibashi, Y. [RIKEN Nishina Center for Accelerator-Based Science (Japan); and others

  2017-11-15

  The beta-detected nuclear magnetic resonance (β-NMR) in liquid H{sub 2}O has been observed for the first time using a short-lived β-ray emitter {sup 12}N (I{sup π} = 1{sup +},T{sub 1/2}=11 ms). A nuclear spin polarized {sup 12}N beam with an energy of about 20 MeV/nucleon was implanted into an enclosed water sample. About 50 % of implanted {sup 12}N ions maintained nuclear polarization and exhibited a β-NMR spectrum. The chemical shift of {sup 12}N in H{sub 2}O relative to {sup 12}N in Pt was deduced to be −(3.6±0.5) × 10{sup 2} ppm.

 16. Geology of the U12n.07 UG-3 drill hole, area 12, Nevada Test Site

  International Nuclear Information System (INIS)

  Terry, S.S.; Cunningham, M.J.

  1975-11-01

  The U12n.07 UG-3 horizontal drill hole, located near the eastern edge of the center of Rainier Mesa, Nevada Test Site, was drilled to a total depth of 809 m (2,653 ft). This hole was drilled to further evaluate the tunnel-level stratigraph, and structure southwest of the U12n tunnel complex. The drill hole is collared in the middle of Tertiary tunnel bed 3A and penetrates upsection through tunnel beds 3 and 4 and terminates in subunit 4K, all of Tertiary age. Stratigraphy, structure, engineering geology, and physical properties and their relation to tunnel engineering are discussed

 17. Welding of high-strength stainless steel 03Kh12N10MT for cryogenic engineering

  International Nuclear Information System (INIS)

  Pustovit, A.I.

  1989-01-01

  Consideration is being given to weld resistance to cold and hot cracking at 93 and 77K and to mechanical properties of welded joints of high-strength stainless steel 03Kh12N10MT, produced under the fluxes AN-17M, AN-18, AN-26, AN-45, ANF-5, 48-OF-6, ANK-45 and ANK-49 in combination with various welding wires. It is shown that welds on 03Kh12N10MT steel meet the requirements only when using 48-OF-6 or ANK-49 flux. It is noted that impact strength of welds at 77K is sufficiently affected by the volume fraction of non-metallic inclusions in weld metal

 18. Geology, geophysics, and physical properties of the U12n.25 non-proliferation experiment site

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Baldwin, M.J.; Bradford, R.P.; Hopkins, S.P. [Raytheon Services Nevada, Mercury, NV (United States)] [and others

  1994-12-31

  The Nuclear Non-Proliferation Experiment was conducted in the U12n.25 drift in N-Tunnel at the Nevada Test Site. The geologic characterization of the site was performed by Raytheon Services Nevada geologists in the standard manner used for all underground nuclear weapons-effects tests executed by the Defense Nuclear Agency. The U12n.25 test bed was constructed in zeolitized ash-fall tuff of the Tunnel Beds Tuff, Subunit 4K, 389.0 m below the surface of Rainier Mesa. The structural geology of the site was simple, with the nearest fault plane projected to be 12 m below the mined cavity at closest approach, and an average bedding dip of seven degrees to the northwest. The cavity excavation revealed several small fractures, including one which produced minor amounts of free water during construction. The physical properties of the site were well within the range of experience for the zeolitized tuff of N-Tunnel and no geology-related problems were encountered during construction. The zeolitized tuff of N-Tunnel has been the site of twenty nuclear tests conducted by the Defense Nuclear Agency. The similarities of geologic setting, site geometry, and physical properties allow many comparisons of Non-Proliferation Experiment results with the large nuclear-test data base.

 19. Synthesis, Biological Evaluation, and Autophagy Mechanism of 12N-Substituted Sophoridinamines as Novel Anticancer Agents.

  Science.gov (United States)

  Bi, Chongwen; Zhang, Na; Yang, Peng; Ye, Cheng; Wang, Yanxiang; Fan, Tianyun; Shao, Rongguang; Deng, Hongbin; Song, Danqing

  2017-02-09

  A series of 12 N -substituted sophoridinamine derivatives were synthesized and evaluated for their cytotoxic activities in human HepG2 hepatoma cells. Structure-activity relationship revealed that introduction of a suitable arylidene or arylethyl at the N '-end could greatly enhance antiproliferation potency. Among them, compound 6b possessing a N '-trimethoxyphenyl methylene exhibited potent antiproliferation effect against three human tumor cell lines including HepG2, leukemia (K562), and breast cancer (HMLE), with IC 50 between 0.55 and 1.7 μM. The underlying mechanism of 6b against tumor cells is to block autophagic flux, mainly through neutralizing lysosomal acidity. Our results indicated that compound 6b is a potent lysosomal deacidification agent and is accordingly able to block autophagic flux and inhibit tumor cell growth.

 20. Electronic properties and bulk moduli of new boron nitride polymorphs, i.e., hyperdiamond B12N12 and simple cubic B24N24, B12N12 fulborenites

  International Nuclear Information System (INIS)

  Pokropivny, V. V.; Bekenev, V. L.

  2006-01-01

  The energy-band structure, density of states, electron density distribution, equation of state, and bulk moduli of three boron-nitride fulborenite crystals, i.e., B 12 N 12 with diamond lattice and B 24 N 24 , B 12 N 12 with simple cubic lattice, whose sites contain fulborene B 12 N 12 and B 24 N 24 molecules, are calculated for the first time using the full-potential linearized augmented plane wave method. The following hyperdiamond B 12 N 12 parameters were obtained: the equilibrium lattice parameter a = 1.1191 nm, the B-N bond length a BN = 0.1405 nm, the number of atoms per unit cell Z = 192, the density ρ = 2.823 g/cm 3 , the bulk modulus B 0 = 658 GPa, and the band gap ΔE g = 3.05 eV. This is a previously unknown unique light superhard semiconductor faujasite with a recorded bulk modulus higher than that of diamond. There are reasons to assume that it is a E phase. The characteristics of B 24 N 24 with simple cubic lattice are as follows: the equilibrium lattice parameter a = 0.7346 nm, the B-N bond length a BN = 0.1521 nm, the number of atoms per unit cell Z = 48, the density ρ = 2.495 g/cm 3 , the bulk modulus B 0 = 367 GPa, and the band gap ΔE g = 3.76 eV. This material is a heteropolar semiconductor or insulator with a bulk modulus comparable with that of cubic boron nitride, as well as a new boron-nitride zeolite with channel diameter of 0.46 nm. B 12 N 12 with simple cubic lattice is a molecular semimetal

 1. Beta-decay asymmetries in polarized /sup 12/B and /sup 12/N, and the G-parity nonconservation

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Sugimoto, K; Tanihata, I [Osaka Univ., Toyonaka (Japan). Lab. of Nuclear Studies

  1976-10-01

  The decay asymmetries (A) in polarized /sup 12/B and /sup 12/N have been measured as a function of ..beta..-ray energy, E. The coefficients asub(+-), in A=+-P(p/E)(1+asub(+-)E), have been determined to be a-(/sup 12/B)=+(0.31+-0.06)%/MeV and a+(/sup 12/N)=-(0.21+-0.07)%/MeV. The experimental value, asub(-)-asub(+)=(0.52+-0.09)%/MeV, is larger than the prediction according to conservation of vector current, (asub(-)-asub(+))cvc asymptotically equals 0.27%/MeV, which includes no second-class current. Thus, the result is in favor of the existence of the second-class induced-tensor current.

 2. Impact of concomitant chemoradiation on survival for patients with T1-2N1 head and neck cancer.

  Science.gov (United States)

  Zumsteg, Zachary S; Kim, Sungjin; David, John M; Yoshida, Emi J; Tighiouart, Mourad; Shiao, Stephen L; Scher, Kevin; Mita, Alain; Sherman, Eric J; Lee, Nancy Y; Ho, Allen S

  2017-05-01

  Single-modality radiotherapy is considered a standard-of-care option for certain stage III, T1-2N1 head and neck squamous cell carcinomas (HNSCCs). The role of concomitant chemoradiation is not well established because there have been no studies comparing chemoradiation with radiation alone in this population. This study analyzed patients in the National Cancer Data Base with cT1-2N1M0 invasive squamous cell carcinomas of the oropharynx, larynx, and hypopharynx who were diagnosed between 2004 and 2012 and were undergoing definitive radiation. Patients who were undergoing surgery before radiation with unknown follow-up or for whom either the receipt or timing of chemotherapy was unknown were excluded. In all, 5030 patients with T1-2N1 oropharyngeal, laryngeal, or hypopharyngeal cancer were included. The median follow-up was 56.8 months (95% confidence interval [CI], 55.7-58.6 months). Overall, 68% of the patients received concomitant chemoradiation (CCRT). The use of CCRT significantly increased during the time period of this study from 53% in 2004 to 78% in 2012 (P cancer (HR, 0.74; 95% CI, 0.65-0.85; P Cancer 2017;123:1555-1565. © 2017 American Cancer Society. © 2016 American Cancer Society.

 3. Lusztig symmetries and Poincare-Birkhoff-Witt basis for wU{sub r,s}{sup d}(osp(1|2n))

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Liu, Junli [Mathematics and Information College, Langfang Teachers' College, Langfang 065000 (China); College of Applied Sciences, Beijing University of Technology, Beijing 100124 (China); Yang, Shilin [College of Applied Sciences, Beijing University of Technology, Beijing 100124 (China)

  2013-12-15

  We investigate a new kind of two-parameter weak quantized superalgebra wU{sub r,s}{sup d}(osp(1|2n)), which is a weak Hopf superalgebra. It has a homomorphic image which is isomorphic to the usual two-parameter quantum superalgebra U{sub r,s}(osp(1|2n)) of osp(1|2n). We also discuss the basis of wU{sub r,s}{sup d}(osp(1|2n)) by Lusztig's symmetries.

 4. A Historical Evaluation of the U12n Tunnel, Nevada National Security Site, Nye County, Nevada Part 1

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Drollinger, Harold [DRI; Jones, Robert C [DRI; Bullard, Thomas F [DRI; Ashbaugh, Laurence J [DRI; Griffin, Wayne R [DRI

  2011-06-01

  This report presents a historical evaluation of the U12n Tunnel on the Nevada National Security Site (NNSS) in southern Nevada. The work was conducted by the Desert Research Institute at the request of the U.S. Department of Energy, National Nuclear Security Administration Nevada Site Office and the U.S. Department of Defense, Defense Threat Reduction Agency (DTRA). The U12n Tunnel was one of a series of tunnels used for underground nuclear weapons effects tests in Rainier and Aqueduct Mesas. A total of 22 nuclear tests were conducted in the U12n Tunnel from 1967 to 1992. These tests include Midi Mist, Hudson Seal, Diana Mist, Misty North, Husky Ace, Ming Blade, Hybla Fair, Mighty Epic, Diablo Hawk, Miners Iron, Huron Landing, Diamond Ace, Mini Jade, Tomme/Midnight Zephyr, Misty Rain, Mill Yard, Diamond Beech, Middle Note, Misty Echo, Mineral Quarry, Randsburg, and Hunters Trophy. DTRA sponsored all tests except Tomme and Randsburg which were sponsored by the Lawrence Livermore National Laboratory. Midnight Zephyr, sponsored by DTRA, was an add on experiment to the Tomme test. Eleven high explosive tests were also conducted in the tunnel and included a Stemming Plan Test, the Pre-Mill Yard test, the two seismic Non-Proliferation Experiment tests, and seven Dipole Hail tests. The U12n Tunnel complex is composed of the portal and mesa areas, encompassing a total area of approximately 600 acres (240 hectares). Major modifications to the landscape have resulted from four principal activities. These are road construction and maintenance, mining activities related to development of the tunnel complex, site preparation for activities related to testing, and construction of retention ponds. A total of 202 cultural features were recorded for the portal and mesa areas. At the portal area, features relate to the mining, construction, testing, and general everyday operational support activities within the tunnel. These include concrete foundations for buildings, ventilation

 5. A Historical Evaluation of the U12n Tunnel, Nevada national Security Site, Nye County, Nevada Part 2 of 2

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Drollinger, Harold [DRI; Jones, Robert C [DRI; Bullard, Thomas F [DRI; Ashbaugh, Laurence J [DRI; Griffin, Wayne R

  2011-06-01

  This report presents a historical evaluation of the U12n Tunnel on the Nevada National Security Site (NNSS) in southern Nevada. The work was conducted by the Desert Research Institute at the request of the U.S. Department of Energy, National Nuclear Security Administration Nevada Site Office and the U.S. Department of Defense, Defense Threat Reduction Agency (DTRA). The U12n Tunnel was one of a series of tunnels used for underground nuclear weapons effects tests in Rainier and Aqueduct Mesas. A total of 22 nuclear tests were conducted in the U12n Tunnel from 1967 to 1992. These tests include Midi Mist, Hudson Seal, Diana Mist, Misty North, Husky Ace, Ming Blade, Hybla Fair, Mighty Epic, Diablo Hawk, Miners Iron, Huron Landing, Diamond Ace, Mini Jade, Tomme/Midnight Zephyr, Misty Rain, Mill Yard, Diamond Beech, Middle Note, Misty Echo, Mineral Quarry, Randsburg, and Hunters Trophy. DTRA sponsored all tests except Tomme and Randsburg which were sponsored by the Lawrence Livermore National Laboratory. Midnight Zephyr, sponsored by DTRA, was an add on experiment to the Tomme test. Eleven high explosive tests were also conducted in the tunnel and included a Stemming Plan Test, the Pre-Mill Yard test, the two seismic Non-Proliferation Experiment tests, and seven Dipole Hail tests. The U12n Tunnel complex is composed of the portal and mesa areas, encompassing a total area of approximately 600 acres (240 hectares). Major modifications to the landscape have resulted from four principal activities. These are road construction and maintenance, mining activities related to development of the tunnel complex, site preparation for activities related to testing, and construction of retention ponds. A total of 202 cultural features were recorded for the portal and mesa areas. At the portal area, features relate to the mining, construction, testing, and general everyday operational support activities within the tunnel. These include concrete foundations for buildings, ventilation

 6. Ofšoru izveidošanas un piemērošanas aspekti starptautiskajā tirdzniecībā un nodokļu plānošanā

  OpenAIRE

  Cifanskis, Artjoms

  2012-01-01

  Diplomdarba tēmas nosaukums ir „Ofšoru izveidošanas un piemērošanas aspekti starptautiskajā tirdzniecībā un nodokļu plānošanā”. Diplomdarba mērķis ir izpētīt ofšoru īpašības un beneficiārā īpašuma būtību, kā arī analizēt uz tiem vērstu pretdarbību efektivitāti. Darba pirmajā daļā tika apskatīta vēsturiskā izcelšanās, ofšoru definējums, nodokļu apiešana un izvairīšanās, starptautiskā nodokļu plānošana, beneficiārais īpašums, melnie saraksti un ofšoru klasifikācija, pielietojuma iespējas. Ot...

 7. Axial charge of the weak nucleon current extracted from the β decays of spin aligned 12B and 12N

  International Nuclear Information System (INIS)

  Yamaguchi, Takayuki

  1998-01-01

  The alignment correlation terms in the β-ray angular distributions of the 12 B and 12 N mirror nuclei have been precisely measured, in order to investigate the mesonic effect in the axial charge matrix element. The spin alignments were created with the spin manipulation technique in the β-NMR method, which has been improved based on the recent studies of hyperfine interactions of 12 B and 12 N in a Mg crystal. From the sum of the alignment correlation terms, the ratio of the axial charge to the Gamow-Teller term was determined to be y = 4.66 ± 0.06(stat) ± 0.13(syst). The present result gives clear evidence of the mesonic effect in the axial charge and even more shows 16 ± 6% enhancement over the full calculation which includes the meson exchange effect and the core polarization effect. A possible mass renormalization for the decaying nucleon in a finite nucleon density explains this enhancement. (author)

 8. Theoretical assessment of the electro-optical features of the group III nitrides (B{sub 12}N{sub 12}, Al{sub 12}N{sub 12} and Ga{sub 12}N{sub 12}) and group IV carbides (C{sub 24}, Si{sub 12}C{sub 12} and Ge{sub 12}C{sub 12}) nanoclusters encapsulated with alkali metals (Li, Na and K)

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Tahmasebi, Elham [Chemistry Department, Faculty of Science, Lorestan University, Khorram Abad, Lorestan (Iran, Islamic Republic of); Shakerzadeh, Ehsan, E-mail: e.shakerzadeh@scu.ac.ir [Chemistry Department, Faculty of Science, Shahid Chamran University, Ahvaz (Iran, Islamic Republic of); Biglari, Zeinab [Chemistry Department, Faculty of Science, Lorestan University, Khorram Abad, Lorestan (Iran, Islamic Republic of)

  2016-02-15

  Graphical abstract: - Highlights: • Encapsulation of Li, Na and K narrow the HOMO–LUMO gaps of the clusters. • The group III nitrides nanoclusters strongly interacted with the alkali metals. • First hyperpolarizabilities remarkably enhance for B{sub 12}N{sub 12} encapsulated with Na/K. - Abstract: Density functional theory (DFT) calculations have been carried out to study the influence of alkali metals (Li, Na and K) encapsulation within the group III nitrides (B{sub 12}N{sub 12}, Al{sub 12}N{sub 12} and Ga{sub 12}N{sub 12}) and the group IV carbides (C{sub 24}, Si{sub 12}C{sub 12}and Ge{sub 12}C{sub 12}) nanoclusters. The encapsulation of Li, Na and K atoms is found to narrow the HOMO–LUMO gaps of the considered clusters. The electronic properties of these clusters, especially the group III nitrides nanoclusters, are strongly sensitive to interaction with the alkali metals. Moreover it is observed that the encapsulation of alkali metals enhances the first hyperpolarizabilities of B{sub 12}N{sub 12} nanocluster. Surprisingly, due to the alkali metals encapsulation within B{sub 12}N{sub 12} nanocluster, the first hyperpolarizability values are remarkably increased to 8505.49 and 122,503.76 a.u. for Na@B{sub 12}N{sub 12} and K@B{sub 12}N{sub 12}, respectively. Also the TD-DFT calculations at both CAM-B3LYP/6-311+G(d) and PBE0/6-311+G(d) levels of theory are also performed to investigate the origin of first hyperpolarizabilities.

 9. Psychologiczne aspekty chorób alergicznych: trudności dorosłych pacjentów z astmą oskrzelową i atopowym zapaleniem skóry

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Paulina Albińska

  2014-12-01

  Full Text Available Celem pracy jest zaprezentowanie przeglądu badań na temat psychologicznego funkcjonowania dorosłych cierpiących na choroby alergiczne. Artykuł koncentruje się na dorosłych ze względu na istnienie małej liczby prac naukowych dotyczących zmiany manifestacji symptomów u pacjentów z wyżej wymienionymi chorobami, która może być traktowana jako pierwsze i ostatnie stadium marszu alergicznego, ponieważ jego objawowa manifestacja u dzieci zwykle przybiera postać atopowego zapalenia skóry, podczas gdy u dorosłych jest znana jako astma oskrzelowa. Analiza odpowiada na pytanie, czy wspólnej, alergiczno-zapalnej etiologii tych schorzeń odpowiadają podobieństwa doświadczanych trudności psychologicznych. Omówienie odwołuje się do polskiej i zagranicznej literatury przedmiotu i uwzględnia kluczowe aspekty chorób psychosomatycznych – astmy i atopowego zapalenia skóry – czyli trudności ze snem, depresję, lęk, inne zaburzenia afektywne, zaburzenia zachowania i trudności poznawcze. Współwystępowanie zaburzeń psychicznych i somatycznych u chorych na alergię to niepodważalny dowód integralności somy i psyche, co rzadko dostrzegają osoby odpowiedzialne za system opieki zdrowotnej. Ignorują one tym samym ważny element procesu diagnostyczno-terapeutycznego, istotny dla wyzdrowienia pacjentów z astmą i atopowym zapaleniem skóry.

 10. A first-principles study on the adsorption behavior of amphetamine on pristine, P- and Al-doped B12N12 nano-cages

  Science.gov (United States)

  Bahrami, Aidin; Seidi, Shahram; Baheri, Tahmineh; Aghamohammadi, Mohammad

  2013-12-01

  The first-principles computations using density functional theory (DFT) calculations at the M062X/6-311++G** level have been applied to scrutinize the adsorption behavior of amphetamine (AMP) molecule on the external surface of pristine, P- and Al-doped B12N12 nano-cages. In order to gain insight into the binding features of pristine and doped B12N12 complexes as adsorbent with AMP, the structural and electronic parameters as well as the Atoms in Molecules (AIM) properties were examined. The results showed that AMP prefers to adsorb via its nitrogen atom on the Lewis acid sites of B and Al atoms of the nano-cages. On the basis of calculated density of states, the interaction of AMP with the external wall of B12N12 leads to the remarkable differences in their conductivities. Presence of polar solvent increases the AMP adsorption on the nano-cage. In addition, AIM based analyses indicated an electrostatic nature for N-B interaction in Amph-B12N12 and partial covalent for N-Al in AMP-B11AlN12. Based on calculated results, the B12N12 and B11AlN12 nano-cages are expected to be a potential efficient adsorbent as well as sensors for adsorption of AMP in environmental systems.

 11. Electric quadrupole interactions on /sup 12/B and /sup 12/N implanted in Mg studied by nuclear depolarization due to level mixing

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Tanihata, I; Kogo, S; Sugimoto, K [Osaka Univ., Toyonaka (Japan). Lab. of Nuclear Studies

  1977-04-25

  Electric quadrupole interactions on polarized /sup 12/B and /sup 12/N implanted in a Mg single crystal have been studied by a new method in which the nuclear depolarization due to level mixing caused by an external magnetic field is detected.

 12. Branching ratio and angular distribution of ejected electrons from Eu 4f76p1/2 n d auto-ionizing states

  International Nuclear Information System (INIS)

  Wu Xiao-Rui; Shen Li; Zhang Kai; Dai Chang-Jian; Yang Yu-Na

  2016-01-01

  The branching ratios of ions and the angular distributions of electrons ejected from the Eu 4f 7 6p 1/2 n d auto-ionizing states are investigated with the velocity-map-imaging technique. To populate the above auto-ionizing states, the relevant bound Rydberg states have to be detected first. Two new bound Rydberg states are identified in the region between 41150 cm −1 and 44580 cm −1 , from which auto-ionization spectra of the Eu 4f 7 6p 1/2 n d states are observed with isolated core excitation method. With all preparations above, the branching ratios from the above auto-ionizing states to different final ionic states and the angular distributions of electrons ejected from these processes are measured systematically. Energy dependence of branching ratios and anisotropy parameters within the auto-ionization spectra are carefully analyzed, followed by a qualitative interpretation. (paper)

 13. Beta-decay asymmetries in polarized /sup 12/B and /sup 12/N and the G-parity non-conservation

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Sugimoto, K [Osaka Univ., Toyonaka (Japan). Dept. of Physics

  1976-07-01

  The decay asymmetries (A) in polarized /sup 12/B and /sup 12/N have been measured as a function of ..beta..-ray energies (E). The coefficients ..cap alpha..sub(-+) in A = -+ P(p/E) (1 + ..cap alpha..sub(-+)E)) have been determined to be ..cap alpha..sub(-) (/sup 12/B) = +(0.31+-0.06)%/MeV and ..cap alpha..sub(+) (/sup 12/N) = -(0.21+-0.07)%/MeV. The experimental value, ..cap alpha..sub(-) - ..cap alpha..sub (+) = (0.52+-0.09)%/MeV, is larger than the prediction according to conservation of vector current which includes no second-class current, (..cap alpha..sub(-) - ..cap alpha..sub(+) CVC approximately equal to 0.27%/MeV, and indicates the existence of the second-class induced-tensor current.

 14. Benefit of adjuvant chemotherapy after resection of stage II (T1-2N1M0) non-small cell lung cancer in elderly patients.

  Science.gov (United States)

  Berry, Mark F; Coleman, Brooke K; Curtis, Lesley H; Worni, Mathias; D'Amico, Thomas A; Akushevich, Igor

  2015-02-01

  We evaluated the use and efficacy of adjuvant chemotherapy after resection of T1-2N1M0 non-small cell lung cancer (NSCLC) in elderly patients. Factors associated with the use of adjuvant chemotherapy in patients older than 65 years of age who underwent surgical resection of T1-2N1M0 NSCLC without induction chemotherapy or radiation in the Surveillance, Epidemiology, and End Results-Medicare database from 1992 to 2006 were assessed using a multivariable logistic regression model that included treatment, patient, tumor, and census tract characteristics. Overall survival (OS) was analyzed using the Kaplan-Meier approach and inverse probability weight-adjusted Cox proportional hazard models. Overall, 2,781 patients who underwent surgical resection as the initial treatment for T1-2N1M0 NSCLC and survived at least 31 days after surgery were identified, with adjuvant chemotherapy given to 784 patients (28.2 %). Factors that predicted adjuvant chemotherapy use were younger age and higher T status. The 5-year OS was significantly better for patients who received adjuvant chemotherapy compared with patients not given adjuvant chemotherapy: 35.8 % (95 % confidence interval [CI] 31.9-39.6) vs. 28.0 % (95 % CI 25.9-30.0) (p = 0.008). In the inverse probability weight-adjusted Cox proportional hazard regression model, adjuvant chemotherapy use predicted significantly improved survival (hazard ratio 0.84; 95 % CI 0.76-0.92; p = 0.0002). Adjuvant chemotherapy after resection of T1-2N1M0 NSCLC is associated with significantly improved survival in patients older than 65 years. These data can be used to provide elderly patients with realistic expectations of the potential benefits when considering adjuvant chemotherapy in this setting.

 15. Study of the /sup 12/N 2. 43 MeV level. [Differential cross sections; 44 MeV /sup 3/He; 52 MeV p

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Cecil, F E; Shepard, J R; Sercely, R R; Peterson, R J [Colorado Univ., Boulder (USA). Nuclear Physics Lab.; King, N S.P. [California Univ., Davis (USA). Crocker Nuclear Lab.

  1976-10-11

  The differential cross sections have been measured for the reactions /sup 12/C(/sup 3/He, /sup 3/He')/sup 12/C(17.77 MeV 0/sup +/ T = 1) and /sup 12/C(/sup 3/He, t)/sup 12/N(2.43 MeV) at Esub(/sup 3/He) = 44 MeV. The similar shapes of the angular distributions and the relative magnitudes of the cross sections suggest that the /sup 12/N 2.43 MeV level is the 0/sup +/ T = 1 analog to the /sup 12/C 17.77 MeV level. The reaction /sup 14/N(p, t)/sup 12/N(2.43 MeV) at Esub(p) = 52 MeV is also studied. The strength with which this level is excited in this reaction is consistent with reasonable two-step calculations assuming the 2.43 MeV level to have Jsup(..pi..) = 0/sup +/.

 16. Clinical outcomes for T1-2N0-1 oral tongue cancer patients underwent surgery with and without postoperative radiotherapy

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Choi Eun

  2010-05-01

  Full Text Available Abstract Background The aim of this study was to assess the results of curative surgery with and without radiotherapy in patients with T1-2N0-1 oral tongue squamous cell carcinoma (OSCC and to evaluate survival and prognostic factors. Methods Retrospective analysis of 86 patients with T1-2N0-1 OSCC who received surgery between January 2000 and December 2006. Fourteen patients (16.3% received postoperative radiotherapy (PORT. Patient characteristics, tumor characteristics, treatment modality, failure patterns, and survival rates were analyzed. Results The median follow-up was 45 months. The five-year overall survival (OS and disease-free survival (DFS rates were 80.8% and 80.2%, respectively. Higher tumor grade and invasion depth ≥ 0.5 cm were the significant prognostic factors affecting five-year OS and DFS (OS rate; 65% vs. 91%, p = 0.001 for grade; 66% vs. 92%, p = 0.01 for invasion depth: DFS rate; 69% vs. 88%, p = 0.005 for grade; 66% vs. 92%, p = 0.013 for invasion depth. In the risk group, there was no local failure in patients with postoperative radiotherapy. Conclusions In T1-2N0-1 OSCC, factors that affected prognosis after primary surgery were higher tumor grade and deep invasion depth over 0.5 cm. Postoperative radiotherapy should be considered in early oral tongue cancer patients with these high-risk pathologic features.

 17. Clinical outcomes for T1-2N0-1 oral tongue cancer patients underwent surgery with and without postoperative radiotherapy

  International Nuclear Information System (INIS)

  Shim, Su Jung; Cha, Jihye; Koom, Woong Sub; Kim, Gwi Eon; Lee, Chang Geol; Choi, Eun Chang; Keum, Ki Chang

  2010-01-01

  The aim of this study was to assess the results of curative surgery with and without radiotherapy in patients with T 1-2 N 0-1 oral tongue squamous cell carcinoma (OSCC) and to evaluate survival and prognostic factors. Retrospective analysis of 86 patients with T 1-2 N 0-1 OSCC who received surgery between January 2000 and December 2006. Fourteen patients (16.3%) received postoperative radiotherapy (PORT). Patient characteristics, tumor characteristics, treatment modality, failure patterns, and survival rates were analyzed. The median follow-up was 45 months. The five-year overall survival (OS) and disease-free survival (DFS) rates were 80.8% and 80.2%, respectively. Higher tumor grade and invasion depth ≥ 0.5 cm were the significant prognostic factors affecting five-year OS and DFS (OS rate; 65% vs. 91%, p = 0.001 for grade; 66% vs. 92%, p = 0.01 for invasion depth: DFS rate; 69% vs. 88%, p = 0.005 for grade; 66% vs. 92%, p = 0.013 for invasion depth). In the risk group, there was no local failure in patients with postoperative radiotherapy. In T 1-2 N 0-1 OSCC, factors that affected prognosis after primary surgery were higher tumor grade and deep invasion depth over 0.5 cm. Postoperative radiotherapy should be considered in early oral tongue cancer patients with these high-risk pathologic features

 18. Experimental search for second-class currents. Beta-ray angular distributions from aligned nuclei /sup 12/B and /sup 12/N

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Sugimoto, K; Minamisono, T; Nojiri, Y; Masuda, Y [Osaka Univ., Toyonaka (Japan). Lab. of Nuclear Studies

  1978-01-01

  The ..beta..-energy dependent angular distributions, W(theta) asymptoticaly equals 1 +- P(1 + ..cap alpha../sub +-/E)P/sub 1/(cos theta) + A..cap alpha../sub +-/EP/sub 2/(cos theta), from the aligned nuclei /sup 12/B and /sup 12/N have been measured. Positive A/sup +/ and negative A/sup -/ alignments were successively produced, by use of NMR, after every other production period of polarized nuclei through nuclear reactions; A/sup +/ - A/sup -/ asymptoticaly equals 0.26 for /sup 12/B and /sup +/A/sup +/ - A/sup - +/ asymptoticaly equals 0.55 for /sup 12/N with p asymptoticaly equals 0. The results are ..cap alpha../sub -/(/sup 12/B) = 0.02/sub 5/ +- 0.03/sub 4/%/MeV, /sup +/..cap alpha../sub +/(/sup 12/N)/sup +/ = 0.27/sub 7/ +- 0.05/sub 2/%/MeV, and ..cap alpha../sub -/ - ..cap alpha../sub +/ = 0.30/sub 2/ +- 0.06/sub 2/%/MeV assuming ..cap alpha../sub +/<0. In comparison with available data for CVC test in the mass-12 triad and theoretical predictions, the present ..cap alpha../sub -/ - ..cap alpha../sub +/ value is consistent within 20% level with predictions of the CVC theory and with absence of second-class induced-tensor currents.

 19. Identification of a High-Risk Group Among Patients With Oral Cavity Squamous Cell Carcinoma and pT1-2N0 Disease

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Liao, Chun-Ta [Department of Otorhinolaryngology, Head and Neck Surgery, Chang Gung Memorial Hospital and Chang Gung University, Taoyuan, Taiwan (China); Department of Head and Neck Oncology Group, Chang Gung Memorial Hospital and Chang Gung University, Taoyuan, Taiwan (China); Lin, Chien-Yu [Department of Head and Neck Oncology Group, Chang Gung Memorial Hospital and Chang Gung University, Taoyuan, Taiwan (China); Department of Radiation Oncology, Chang Gung Memorial Hospital and Graduate Institute of Clinical Medical Sciences of Chang Gung University, Taoyuan, Taiwan (China); Fan, Kang-Hsing [Department of Otorhinolaryngology, Head and Neck Surgery, Chang Gung Memorial Hospital and Chang Gung University, Taoyuan, Taiwan (China); Department of Radiation Oncology, Chang Gung Memorial Hospital and Graduate Institute of Clinical Medical Sciences of Chang Gung University, Taoyuan, Taiwan (China); Wang, Hung-Ming [Department of Otorhinolaryngology, Head and Neck Surgery, Chang Gung Memorial Hospital and Chang Gung University, Taoyuan, Taiwan (China); Department of Hema-Oncology, Chang Gung Memorial Hospital and Chang Gung University, Taoyuan, Taiwan (China); Ng, Shu-Hang [Department of Otorhinolaryngology, Head and Neck Surgery, Chang Gung Memorial Hospital and Chang Gung University, Taoyuan, Taiwan (China); Department of Diagnostic Radiology, Chang Gung Memorial Hospital and Chang Gung University, Taoyuan, Taiwan (China); Lee, Li-Yu; Hsueh, Chuen [Department of Head and Neck Oncology Group, Chang Gung Memorial Hospital and Chang Gung University, Taoyuan, Taiwan (China); Department of Pathology, Chang Gung Memorial Hospital and Chang Gung University, Taoyuan, Taiwan (China); Chen, I-How; Huang, Shiang-Fu; Kang, Chung-Jan [Department of Otorhinolaryngology, Head and Neck Surgery, Chang Gung Memorial Hospital and Chang Gung University, Taoyuan, Taiwan (China); Department of Head and Neck Oncology Group, Chang Gung Memorial Hospital and Chang Gung University, Taoyuan, Taiwan (China); and others

  2012-01-01

  Purpose: In the American Joint Committee on Cancer 2010 classification system, pT1-2N0 oral cavity squamous cell carcinoma (OSCC) is considered an early-stage cancer treatable with surgery alone (National Comprehensive Cancer Network 2010 guidelines). Our aim was to evaluate the feasibility of surgery alone for pT1-2N0 OSCC patients. Methods and Materials: Among 1279 previously untreated OSCC patients referred to our hospital between January 1996 and May 2008, we identified 457 consecutive patients with pT1-2N0 disease. All had radical tumor excision with neck dissection. A total of 387 patients showing pathologic margins greater than 4 mm and treated by surgery alone were included in the final analysis. All were followed up for at least 24 months after surgery or until death. The 5-year rates of control, distant metastasis, and survival were the main outcome measures. Results: The 5-year rates in the entire group of pT1-2N0 patients were as follows: local control, 91%; neck control, 92%; distant metastases, 1%; disease-free survival, 85%; disease-specific survival, 93%; and overall survival, 84%. Multivariate analysis identified poor differentiation and pathologic tumor depth of 4 mm or greater as independent risk factors for neck control, disease-free survival, and disease-specific survival. A scoring system using poor differentiation and tumor depth was formulated to define distinct prognostic groups. The presence of both poorly differentiated tumors and a tumor depth of 4 mm or greater resulted in significantly poorer 5-year neck control (p < 0.0001), disease-free (p < 0.0001), disease-specific (p < 0.0001), and overall survival (p = 0.0046) rates. Conclusion: The combination of poor differentiation and pathologic tumor depth of 4 mm or greater identified a subset of pT1-2N0 OSCC patients with poor outcome, who may have clinical benefit from postoperative adjuvant radiotherapy.

 20. Is Biological Subtype Prognostic of Locoregional Recurrence Risk in Women With pT1-2N0 Breast Cancer Treated With Mastectomy?

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Truong, Pauline T., E-mail: ptruong@bccancer.bc.ca [Radiation Therapy Program, British Columbia Cancer Agency, Vancouver Island Centre, University of British Columbia, Victoria, BC (Canada); Breast Cancer Outcomes Unit, British Columbia Cancer Agency, Vancouver Island Centre, University of British Columbia, Victoria, BC (Canada); Sadek, Betro T. [Department of Radiation Oncology, Massachusetts General Hospital, Harvard Medical School, Boston, Massachusetts (United States); Lesperance, Maria F. [Radiation Therapy Program, British Columbia Cancer Agency, Vancouver Island Centre, University of British Columbia, Victoria, BC (Canada); Alexander, Cheryl S. [Breast Cancer Outcomes Unit, British Columbia Cancer Agency, Vancouver Island Centre, University of British Columbia, Victoria, BC (Canada); Shenouda, Mina; Raad, Rita Abi; Taghian, Alphonse G. [Department of Radiation Oncology, Massachusetts General Hospital, Harvard Medical School, Boston, Massachusetts (United States)

  2014-01-01

  Purpose: To examine locoregional and distant recurrence (LRR and DR) in women with pT1-2N0 breast cancer according to approximated subtype and clinicopathologic characteristics. Methods and Materials: Two independent datasets were pooled and analyzed. The study participants were 1994 patients with pT1-2N0M0 breast cancer, treated with mastectomy without radiation therapy. The patients were classified into 1 of 5 subtypes: luminal A (ER+ or PR+/HER 2−/grade 1-2, n=1202); luminal B (ER+ or PR+/HER 2−/grade 3, n=294); luminal HER 2 (ER+ or PR+/HER 2+, n=221); HER 2 (ER−/PR−/HER 2+, n=105) and triple-negative breast cancer (TNBC) (ER−/PR−/HER 2−, n=172). Results: The median follow-up time was 4.3 years. The 5-year Kaplan-Meier (KM) LRR were 1.8% in luminal A, 3.1% in luminal B, 1.7% in luminal HER 2, 1.9% in HER 2, and 1.9% in TNBC cohorts (P=.81). The 5-year KM DR was highest among women with TNBC: 1.8% in luminal A, 5.0% in luminal B, 2.4% in luminal HER 2, 1.1% in HER 2, and 9.6% in TNBC cohorts (P<.001). Among 172 women with TNBC, the 5-year KM LRR were 1.3% with clear margins versus 12.5% with close or positive margins (P=.04). On multivariable analysis, factors that conferred higher LRR risk were tumors >2 cm, lobular histology, and close/positive surgical margins. Conclusions: The 5-year risk of LRR in our pT1-2N0 cohort treated with mastectomy was generally low, with no significant differences observed between approximated subtypes. Among the subtypes, TNBC conferred the highest risk of DR and an elevated risk of LRR in the presence of positive or close margins. Our data suggest that although subtype alone cannot be used as the sole criterion to offer postmastectomy radiation therapy, it may reasonably be considered in conjunction with other clinicopathologic factors including tumor size, histology, and margin status. Larger cohorts and longer follow-up times are needed to define which women with node-negative disease have high postmastectomy LRR risks in contemporary practice.

 1. Is Biological Subtype Prognostic of Locoregional Recurrence Risk in Women With pT1-2N0 Breast Cancer Treated With Mastectomy?

  International Nuclear Information System (INIS)

  Truong, Pauline T.; Sadek, Betro T.; Lesperance, Maria F.; Alexander, Cheryl S.; Shenouda, Mina; Raad, Rita Abi; Taghian, Alphonse G.

  2014-01-01

  Purpose: To examine locoregional and distant recurrence (LRR and DR) in women with pT1-2N0 breast cancer according to approximated subtype and clinicopathologic characteristics. Methods and Materials: Two independent datasets were pooled and analyzed. The study participants were 1994 patients with pT1-2N0M0 breast cancer, treated with mastectomy without radiation therapy. The patients were classified into 1 of 5 subtypes: luminal A (ER+ or PR+/HER 2−/grade 1-2, n=1202); luminal B (ER+ or PR+/HER 2−/grade 3, n=294); luminal HER 2 (ER+ or PR+/HER 2+, n=221); HER 2 (ER−/PR−/HER 2+, n=105) and triple-negative breast cancer (TNBC) (ER−/PR−/HER 2−, n=172). Results: The median follow-up time was 4.3 years. The 5-year Kaplan-Meier (KM) LRR were 1.8% in luminal A, 3.1% in luminal B, 1.7% in luminal HER 2, 1.9% in HER 2, and 1.9% in TNBC cohorts (P=.81). The 5-year KM DR was highest among women with TNBC: 1.8% in luminal A, 5.0% in luminal B, 2.4% in luminal HER 2, 1.1% in HER 2, and 9.6% in TNBC cohorts (P 2 cm, lobular histology, and close/positive surgical margins. Conclusions: The 5-year risk of LRR in our pT1-2N0 cohort treated with mastectomy was generally low, with no significant differences observed between approximated subtypes. Among the subtypes, TNBC conferred the highest risk of DR and an elevated risk of LRR in the presence of positive or close margins. Our data suggest that although subtype alone cannot be used as the sole criterion to offer postmastectomy radiation therapy, it may reasonably be considered in conjunction with other clinicopathologic factors including tumor size, histology, and margin status. Larger cohorts and longer follow-up times are needed to define which women with node-negative disease have high postmastectomy LRR risks in contemporary practice

 2. Spin control of 12B and 12N and the axial charge from their β-ray spin-alignment correlations

  International Nuclear Information System (INIS)

  Yamaguchi, T.; Minamisono, K.; Ikeda, T.; Muramoto, Y.; Fukuda, M.; Matsuta, K.; Nojiri, Y.; Minamisono, T.

  1999-01-01

  The spin manipulation technique by use of the β-NMR is further refined, based on the recent thorough studies of hyperfine interactions of 12 B and 12 N in Mg. By using this technique, the alignment correlation terms in the β-ray angular distribution of the A = 12 system are precisely measured, so that the axial charge is singled out to be y = 4.66 ± 0.06 (stat.) ± 0.13 (syst.) which shows clear mesonic enhancement over the impulse value

 3. Genderové aspekty produkce znalosti

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Tenglerová, Hana

  2011-01-01

  Roč. 9, č. 9 (2011), s. 6 ISSN 1214-1720 R&D Projects: GA MŠk OK08007 Institutional research plan: CEZ:AV0Z70280505 Keywords : gender equality * science * policy Subject RIV: AO - Sociology, Demography http://www.socioweb.cz/upl/editorial/download/193_SOCIOWEB_09_2011.pdf

 4. Bioetika II - Bioetické aspekty eutanazie

  OpenAIRE

  Růžičková, Eva

  2011-01-01

  Author: Eva Růžičková Title: Bioethics II - Bioethical Aspects of Euthanasia Form: Master Thesis Name of University: Charles University in Prague, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Degree: Pharmacy Aim: The aim of this thesis is to explore as much as possible the issues of euthanasia that is one of the most controversial topics of the modern era. Euthanasia interferes with various aspects of the human life - ethic, moral, legal and religious. However, it is vital to determine what can be ...

 5. EKONOMICKÉ ASPEKTY UDRŽITELNÉHO ROZVOJE

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  František Freiberg

  2013-10-01

  Full Text Available The need for sustainable development increasingly affects the behaviour of the corporate sector. The main influencing factors include an expanding regulatory framework and more stringent environmental protection standards. However, if a better match between the corporate behaviour and the principles of sustainable development is to be achieved, businesses themselves will have to be active in seeking ways of meeting social, environmental and economic objectives. Corporations seeking to exercise sustainable development must make sustainable development a part of their strategic planning. The contribution presents the substance of value oriented strategic planning. Delivering value to shareholders is presented as the primary responsibility of corporation. The contribution specifies some types of real benefits derived from sustainable development activities. The attention is addressed to the benefits in the form of reduced expenses in manufacturing, increased revenues, and reduced risk. It is shown that there are good reasons to support shareholders value not only with regards to shareholders but in respect to other stakeholders. Stakeholders are presented as key drivers of business value. Potential benefits created through collaborative stakeholder relations and main specific competencies required for value creation are outlined. Finally the process of sustainable value creation is presented. The characteristic of the competencies and the process of sustainable value creation follow the conception presented in the book Sustainable Company written by Ch. Laszlo. Methodology of sustainable value creation is demonstrated. Following particular steps of the methodology are described: understanding of current position, prediction of future expectation, setting of sustainable value goals, designing of value creation initiatives, developing of the business case, assuring the value, validation of results and building sustainable value capacity.

 6. Diabeticheskaya neyropatiya: epidemiologicheskie i klinicheskie aspekty

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gagik Radikovich Galstyan

  2000-03-01

  Full Text Available Актуальность: Термин "диабетическая нейропатия" (ДН объединяет как поражение центральной нервной системы (крайне редко, так и периферической нервной системы, включающей сенсорные, моторные волокна и автономную нервную систему. Цель исследования: Оценить диагностическую ценность "нейропатических" жалоб пациентов, обращающихся в кабинет "Диабетическая стопа\\ выявить возможное прогностическое значение ДН в плане риска язвенно-некротических поражений стоп и времени их заживления; сформулировать практические рекомендации скрининга ДН и использования его результатов в диабетологической практике. Материалы и методы: Обследовано 182 пациента. У 18 (9.89% имел место СД 1 типа, у 164 - СД 2 типа. У 83 больных обнаружены язвенно-некротические поражения стоп (трофические язвы, абсцессы, незаживающие раны после ампутации пальцев. Оценивалась частота синдромов (дистальная полинейропатия, недостаточность артериального кровотока, суставной, отеки нижних конечностей, радикулярный, болезненные гиперкератозы и их сочетаний, а также информативность жалоб по сравнению с порогом вибрационной чувствительности. Результаты: Результаты исследований показали, что синдром дистальной полинейропатии имел место у 85% больных. Вибрационная чувствительность (ВЧ варьировала от 0 до 7 у.е., но во всех группах больных средняя ВЧ была снижена. Чтобы оценить, насколько надежным диагностическим признаком являются типичные "нейропатические" жалобы больных, сопоставляли наличие и отсутствие этих жалоб ("синдром дистальной полинейропатии" и степень снижения ВЧ. Выводы: Анамнез является необходимым условием в дифференциальной диагностике ДН и проявлениях других состояний. Все больные СД нуждаются в периодическом неврологическом обследовании.

 7. Pravni aspekti gradnje i isporuke broda

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Zoran Tasić

  2014-12-01

  Full Text Available Autor iznosi neke pravne aspekte gradnje i isporuke broda, osvrćući se pri tome ne samo na neke aspekte hrvatskoga prava, već i na prisustvo engleskoga prava u ugovorima o gradnji broda kako hrvatskih, tako i svjetskih brodogradilišta. Mada se radi o izuzetno složenoj pravnoj problematici, autor nastoji približiti neke od bitnih odredaba ugovora o gradnji broda, temeljna prava i obveze ugovornih strana, posljedice neispunjenja ugovornih obveza, pravne aspekte isporuke broda, ulogu klasifikacijskih društava.

 8. Hermeneutické aspekty Husserlovy fenomenologie

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Ďurďovič, Martin

  2013-01-01

  Roč. 61, č. 2 (2013), s. 207-228 ISSN 0015-1831 Institutional support: RVO:68378025 Keywords : genetic phenomenology * theory of perception * hermeneutics Subject RIV: AA - Philosophy ; Religion http://filcasop.flu.cas.cz/index.php?page=starsi-cisla&rok=2013&cislo=2-2013&obsah=565

 9. Některé aspekty multikulturalizmu

  OpenAIRE

  Janatová, Linda

  2011-01-01

  Diploma thesis "Some aspects of multiculturalism" deals with religious minority living in the Czech Republic, especially with Czech muslim women. The aim of this thesis is to explore the most frequent prejudices that relate to Islam religion. To achieve that, concept of multiculturalism, concept prejudice, theory of prejudice as a grouped norm and the most frequent prejudices of Islam are characterized. The history of Islam, It is also described - its origin in the Czech Republic, beginning o...

 10. Heterologous expression, purification and characterization of human β-1,2-N-acetylglucosaminyltransferase II using a silkworm-based Bombyx mori nucleopolyhedrovirus bacmid expression system.

  Science.gov (United States)

  Miyazaki, Takatsugu; Kato, Tatsuya; Park, Enoch Y

  2018-02-03

  β-1,2-N-Acetylglucosaminyltransferase II (GnTII, EC 2.4.1.143) is a Golgi-localized type II transmembrane enzyme that catalyzes the transfer of N-acetylglucosamine to the 6-arm of the trimanosyl core of N-glycans, an essential step in the conversion of oligomannose-type to complex-type N-glycans. Despite its physiological importance, there have been only a few reports on the heterologous expression and structure-function relationship of this enzyme. Here, we constructed a silkworm-based Bombyx mori nucleopolyhedrovirus bacmid expression system and expressed human GnTII (hGnTII) lacking the N-terminal cytosolic tail and transmembrane region. The recombinant hGnTII was purified from silkworm larval hemolymph in two steps by using tandem affinity purification tags, with a yield of approximately 120 μg from 10 mL hemolymph, and exhibited glycosyltransferase activity and strict substrate specificity. The enzyme was found to be N-glycosylated by the enzymatic cleavage of glycans, while hGnTII expressed in insect cells had not been reported to be glycosylated. Although insects typically produce pauci-mannosidic-type glycans, the structure of N-glycans in the recombinant hGnTII was suggested to be of the complex type, and the removal of the glycans did not affect the enzymatic activity. Copyright © 2018 The Society for Biotechnology, Japan. Published by Elsevier B.V. All rights reserved.

 11. γ-rays irradiation effects on dielectric properties of Ti/Au/GaAsN Schottky diodes with 1.2%N

  Science.gov (United States)

  Teffahi, A.; Hamri, D.; Djeghlouf, A.; Abboun Abid, M.; Saidane, A.; Al Saqri, N.; Felix, J. F.; Henini, M.

  2018-06-01

  Dielectric properties of As grown and irradiated Ti /Au/GaAsN Schottky diodes with 1.2%N are investigated using capacitance/conductance-voltage measurements in 90-290 K temperature range and 50-2000 kHz frequency range. Extracted parameters are interface state density, series resistance, dielectric constant, dielectric loss, tangent loss and ac conductivity. It is shown that exposure to γ-rays irradiation leads to reduction in effective trap density believed to result from radiation-induced traps annulations. An increase in series resistance is attributed to a net doping reduction. Dielectric constant (ε') shows usual step-like transitions with corresponding relaxation peaks in dielectric loss. These peaks shift towards lower temperature as frequency decrease. Temperature dependant ac conductivity followed an Arrhenius relation with activation energy of 153 meV in the 200-290 K temperature range witch correspond to As vacancy. The results indicate that γ-rays irradiation improves the dielectric and electrical properties of the diode due to the defect annealing effect.

 12. Geology and History of Water-Containment Ponds at U12n, U12t, and U12e Tunnels, Rainier Mesa, Nevada National Security Site

  International Nuclear Information System (INIS)

  Huckins-Gang, H.; Townsend, M.

  2011-01-01

  Tunnels constructed in Rainier Mesa at the Nevada National Security Site (formerly Nevada Test Site) intersected water-producing areas (perched well above the regional groundwater system) during mining and drilling. There was enough overall sustained flow from three of the tunnel complexes (U12n, U12t, and U12e, also known as N-Tunnel, T-Tunnel, and E-Tunnel), that ponds were constructed in drainages below the portals to contain the discharged water. Water flow has now been blocked from N-Tunnel and T-Tunnel, and the ponds there are dry; however, E-Tunnel continues to produce water. The Underground Test Area Sub-Project of the U.S. Department of Energy, National Nuclear Security Administration Nevada Site Office is examining the possibility that contaminants from the tunnel complexes may be able to reach the regional groundwater flow system. Because some radiologically contaminated water was conveyed to these ponds, the ponds have been viewed as a potential source of groundwater contamination (in addition to the tunnel complexes themselves but part of the same hydrologic source term). Although the regional water table is very deep (greater than 305 meters [1,000 feet]) beneath the pond locations, some of the ponds were constructed on carbonate rocks, which some scientists think might provide a 'fast path' to the regional groundwater system. This report describes the geology and hydrologic conditions in the area of these three sets of tunnel ponds to aid in determining whether the ponds should be modeled as sources of contaminant migration. Data concerning the locations of the ponds, the volume of effluent discharged, and the concentration of tritium and other radionuclides in the water have been compiled from published and unpublished sources and included also.

 13. Color-tunable and luminescence properties of phosphors of Ce{sup 3+} and Tb{sup 3+} co-doped La{sub 5}Si{sub 3}O{sub 12}N for UV w-LEDs

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Deng, Junru; Chen, Jian; Liu, Yangai, E-mail: liuyang@cugb.edu.cn

  2016-02-15

  A series of Ce{sup 3+}, Tb{sup 3+} and Ce{sup 3+}/Tb{sup 3+} co-doped in La{sub 5}Si{sub 3}O{sub 12}N phosphors were synthesized by conventional high temperature solid state reaction method. With the increase of Tb{sup 3+}, the green emission was realized in (La{sub 0.94−y}Ce{sub 0.06}Tb{sub y}){sub 5}Si{sub 3}O{sub 12}N phosphors on the basis of the efficient energy transfer from Ce{sup 3+} to Tb{sup 3+} with an efficiency (η{sub T}) over 58.72%. The room temperature PL decay curves of the Ce{sup 3+} ions in (La{sub 0.94−y}Ce{sub 0.06}Tb{sub y}){sub 5}Si{sub 3}O{sub 12}N phosphors monitored at 460 nm with an excitation at 365 nm indicated that the energy transfer process between Ce{sup 3+} and Tb{sup 3+} indeed took place. The CIE chromaticity diagrams for (La{sub 0.94−y}Ce{sub 0.06}Tb{sub y}){sub 5}Si{sub 3}O{sub 12}N phosphors were also observed, which shows the color tuned from blue to blue-greenish to green with the increase of Tb{sup 3+} concentration from 0.01 to 0.08. These results demonstrated that Tb{sup 3+} ion with low 4f–4f absorption efficiency in near UV region can play the role of an activator in narrow green-emitting phosphor through efficient energy feeding by allowing 4f–5d absorption of Ce{sup 3+} with high oscillator strength. All the results indicated that the Ce{sup 3+} and Tb{sup 3+} activated La{sub 5}Si{sub 3}O{sub 12}N phosphor may be good candidates for blue-green components in n-UV white LEDs. - Highlights: • A series of Ce{sup 3+}, Tb{sup 3+} and Ce{sup 3+}/Tb{sup 3+} co-doped in La{sub 5}Si{sub 3}O{sub 12}N phosphors were synthesized by high temperature solid state reaction method. • The green emission was realized in (La{sub 0.94−y}Ce{sub 0.06}Tb{sub y})Si{sub 3}O{sub 12}N phosphors on the basis of the highly efficient energy transfer. • The Ce{sup 3+} and Tb{sup 3+} activated La{sub 5}Si{sub 3}O{sub 12}N phosphor may be good candidates for blue-green components in n-UV white LEDs.

 14. Integral Representation of the Pictorial Proof of Sum of [superscript n][subscript k=1]k[superscript 2] = 1/6n(n+1)(2n+1)

  Science.gov (United States)

  Kobayashi, Yukio

  2011-01-01

  The pictorial proof of the sum of [superscript n][subscript k=1] k[superscript 2] = 1/6n(n+1)(2n+1) is represented in the form of an integral. The integral representations are also applicable to the sum of [superscript n][subscript k-1] k[superscript m] (m greater than or equal to 3). These representations reveal that the sum of [superscript…

 15. Application of B{sub 12}N{sub 12} and B{sub 12}P{sub 12} as two fullerene-like semiconductors for adsorption of halomethane: Density functional theory study

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Rad, Ali Shokuhi, E-mail: a.shokuhi@gmail.com [Islamic Azad University, Department of Chemical Engineering, Qaemshahr Branch (Iran, Islamic Republic of)

  2017-01-15

  We examined and discussed the interaction of two halomethanes (mono-chloromethane (MCM), and mono-fluoromethane (MFM)) with B{sub 12}N{sub 12} and B{sub 12}P{sub 12} fullerene-like nanocages as semiconductor based on density functional theory (DFT). We calculated adsorption energies and followed the changes in the electronic structure of semiconductors upon adsorption of MCM and MFM. We found that the adsorption on the B{sub 12}N{sub 12} nano-cluster is energetically more favorable compared to B{sub 12}P{sub 12} nano-cluster. Also for both systems we found higher values of adsorption energy for MFM than for MCM. We found that upon adsorption of above-mentioned species on these two fullerene-like semiconductors, the HOMO–LUMO distributions and also the gap energy for each system did not change significantly, which correspond to the physisorption process. As a result, B{sub 12}N{sub 12} is a more appropriate nano-cluster to be used as a selective sensor for halomethanes, especially for MFM.

 16. Structure and thermodynamic properties of (C5H12N)CuBr3: a new weakly coupled antiferromagnetic spin-1/2 chain complex lying in the 1D-3D dimensional cross-over regime.

  Science.gov (United States)

  Pan, Bingying; Wang, Yang; Zhang, Lijuan; Li, Shiyan

  2014-04-07

  Single crystals of a metal organic complex (C5H12N)CuBr3 (C5H12N = piperidinium, pipH for short) have been synthesized, and the structure was determined by single-crystal X-ray diffraction. (pipH)CuBr3 crystallizes in the monoclinic group C2/c. Edging-sharing CuBr5 units link to form zigzag chains along the c axis, and the neighboring Cu(II) ions with spin-1/2 are bridged by bibromide ions. Magnetic susceptibility data down to 1.8 K can be well fitted by the Bonner-Fisher formula for the antiferromagnetic spin-1/2 chain, giving the intrachain magnetic coupling constant J ≈ -17 K. At zero field, (pipH)CuBr3 shows three-dimensional (3D) order below TN = 1.68 K. Calculated by the mean-field theory, the interchain coupling constant J' = -0.91 K is obtained and the ordered magnetic moment m0 is about 0.23 μB. This value of m0 makes (pipH)CuBr3 a rare compound suitable to study the 1D-3D dimensional cross-over problem in magnetism, since both 3D order and one-dimensional (1D) quantum fluctuations are prominent. In addition, specific heat measurements reveal two successive magnetic transitions with lowering temperature when external field μ0H ≥ 3 T is applied along the a' axis. The μ0H-T phase diagram of (pipH)CuBr3 is roughly constructed.

 17. Prognostic Significance of the Number of Positive Lymph Nodes in Women With T1-2N1 Breast Cancer Treated With Mastectomy: Should Patients With 1, 2, and 3 Positive Lymph Nodes Be Grouped Together?

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Dai Kubicky, Charlotte, E-mail: charlottedai@gmail.com [Department of Radiation Medicine and Knight Cancer Institute, Oregon Health and Science University, Portland, Oregon (United States); Mongoue-Tchokote, Solange [Biostatistics Shared Resource, Knight Cancer Institute, Oregon Health and Science University, Portland, Oregon (United States)

  2013-04-01

  Purpose: To determine whether patients with 1, 2, or 3 positive lymph nodes (LNs) have similar survival outcomes. Methods and Materials: We analyzed the Surveillance, Epidemiology, and End Results registry of breast cancer patients diagnosed between 1990 and 2003. We identified 10,415 women with T1-2N1M0 breast cancer who were treated with mastectomy with no adjuvant radiation, with at least 10 LNs examined and 6 months of follow-up. The Kaplan-Meier method and log–rank test were used for survival analysis. Multivariate analysis was performed using the Cox proportional hazard model. Results: Median follow-up was 92 months. Ten-year overall survival (OS) and cause-specific survival (CSS) were progressively worse with increasing number of positive LNs. Survival rates were 70%, 64%, and 60% (OS), and 82%, 76%, and 72% (CSS) for 1, 2, and 3 positive LNs, respectively. Pairwise log–rank test P values were <.001 (1 vs 2 positive LNs), <.001 (1 vs 3 positive LNs), and .002 (2 vs 3 positive LNs). Multivariate analysis showed that number of positive LNs was a significant predictor of OS and CSS. Hazard ratios increased with the number of positive LNs. In addition, age, primary tumor size, grade, estrogen receptor and progesterone receptor status, race, and year of diagnosis were significant prognostic factors. Conclusions: Our study suggests that patients with 1, 2, and 3 positive LNs have distinct survival outcomes, with increasing number of positive LNs associated with worse OS and CSS. The conventional grouping of 1-3 positive LNs needs to be reconsidered.

 18. Synthesis and radiolabelling of a new fluoro anolog of WAY100635: 4-fluoro-(2'-methoxyphenyl)-1-[2'-[N-(2''-pyridinyl)-p-benzamido]ethyl] piperazine(18F-MPPF)

  International Nuclear Information System (INIS)

  Wu, C.Y.; Lu, C.X.; Lin, X.T.

  2002-01-01

  Aim: The serotonin system in the brain plays an important role and regulates various physiological functions and behavior including depression, anxiety and a lot of kinds of psychotropic syndrome. Among many serotonin receptors , 5HT 1A has been fully investigated because of the availability of the best highly selectively 5HT 1A agonist 8-OH-DPAT. In order to quantitatively measure the 5HT 1A in brain, we reported the synthesis and radiolabelling of fluoro analog of WAY100635 MPPF. Material and Method: MPPF was synthesized using the starting precursor 4-nitro-(2'-methoxyphenyl)-1-[2'-[N-(2''-pyridinyl)-p-benzamido]ethyl] piperazine. It was obtained by the reaction of an acyl chloride with amino compound. No carrier-added 18 F-MPPF can be easily achieved by the nucleophilic method using the starting nitro-precursor in the presence of Kryptofix 222, K 2 CO 3 and DMF. Radiochemical purity(RPC) of 18 F-MPPF was determined by HPLC. Results: The physical properties of MPPF and each key intermediate are characterized by IR, 1 HNMR, elementary analysis and MS. The radiochemical yield was 10% in 90min using classical heating technique, and was 34% in about 60min using microwave technique. Both the RPC are higher than 98% after being purified on the Sep-Pak isolation. Conclusion: Microwave labelling can enhance the radiochemical yield and shorten the reaction time. Both nitro-precursor and 18 F-MPPF have high chemical purities and can be put into preclincal and clinical trials

 19. Marginalne skupine u prometu - osnovni aspekti i podaci

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Zlatko Hinšt

  2012-10-01

  Full Text Available The paper deals with identifying some marginal groups in traffic (children, senior citizens, disabled persons and other risk groups and provides data on their share in the total number of Zagreb inhabitants in conjunction with some aspects of traffic trauma and safety. The author first discusses the sociological definition of the term of marginal group within a wider scope of viewing the matter, and then refers to respective approaches of traffic, engineering and medical science. In conclusion the paper provides a concise review of the existing and required practical propositions in traffic and the need for their wider-scope (redefined concept.

 20. Genderové aspekty rozchodu manželství

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Dudová, Radka

  2004-01-01

  Roč. 5, č. 4 (2004), s. 9-10 ISSN 1213-0028 R&D Projects: GA AV ČR IBS7028002 Institutional research plan: CEZ:AV0Z7028912 Keywords : divorce * division of domestic labour * custody Subject RIV: AO - Sociology, Demography

 1. Otroctví a jeho novodobé aspekty

  OpenAIRE

  Kokešová, Lucie

  2016-01-01

  1 Abstract Slavery and its modern aspects This diploma thesis deals with the current and controversial topic. Aim of this thesis is to put attention to the speeches, forms and incredible frequency of modern slavery - phenomenon that would be at first glance wrongly seen as just historical issue. First chapter of the thesis speaks about historical excursion of slavery. Because of the limited scope is history focused on the main areas of ancient Greece and Rome, the area of the American contine...

 2. Teoreticheskie aspekty prigranichnogo jekonomicheskogo sotrudnichestva na osnove integracionnyh processov

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bilchak V.

  2014-08-01

  Full Text Available In this article the author analyses theoretical aspects of border economy in the conditions of modern processes of integration. The author describes the existing schools and concepts of integration stressing the role of government regulation relating to the deformations in the development of the world economic mechanism. Modern studies focus on the evolution of integration processes, which has largely affected the key elements of the world economic mechanism from classical political economy, monopoly regulation. This resulted in monopolistic competition, imperfect competition, and oligopoly – largely, through all fields and poles of economic growth to certain elements of government regulation and social reproduction on the international scale. The author examines the key elements and stages of economic integration. These stages assume a number of consecutive forms: free trade zone, customs union, common market, complete economic integration, and economic union. The article shows that the transition occurs from the lowest to the highest stages — from the processes of integration involving, firstly, trade market and then capital and labour markets to the integration of social sphere. The theoretical aspects of all these transformations can be easily traced in the case of EU integration processes.

 3. Sociální aspekty a legalizace prostituce

  OpenAIRE

  JEDLIČKOVÁ, Veronika

  2017-01-01

  The issue of prostitution is still as relevant nowadays as it was in ancient times, when this activity had first been documented. Prostitution has been perceived in various ways in different times and countries. At present, prostitution is legalised in some countries, but with many illegal and criminal activities associated to it (e.g. drug problems, illegal restraint, blackmailing). In the Czech Republic there are no legal regulations regarding this activity, therefor we're referring to a le...

 4. Negativní aspekty nasazování ICT

  OpenAIRE

  Weinsteinová, Adéla

  2013-01-01

  This diploma thesis exmines the negative aspects of using information and communication technologies. The main attention is fosused on virtual reality, especially 3D projection in order to decide wheather the using of it has negative impact on phycal and psychological state of the user or not, which exactly are these impacts and what probably cause them. This first part is dedicated to expain concept and history of ICT, explonation of the multidimensional princip and content of each dimension...

 5. Społeczne aspekty problemu rozwodów

  OpenAIRE

  Rosset, Edward

  1981-01-01

  At the very beginning the author declares himself against divorces. He does not mind legal institution of divorce, which is considered as indispensable, but disorganization of family life that leads to a divorce. Among the sources of growing phenomenon of family disintegration in contemporary world rash decisions of family setting up and the lack of responsibility for a family are mentioned. The author discusses divorces effects too, and among them: permanently growing number of „orphans afte...

 6. Wybrane aspekty adaptacji kulturowej testów neuropsychologicznych

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anna Marcinkowska

  2017-11-01

  Full Text Available Wyniki testów neuropsychologicznych są zależne od wykształcenia osoby badanej, jej umiejętności czytania i pisania, ale również pochodzenia etnicznego i tradycji kulturowych. Dlatego do największych wyzwań neuropsychologii XXI wieku należy stworzenie metody diagnostycznej umożliwiającej pomiar danego aspektu procesu poznawczego bez względu na poziom wykształcenia i pochodzenie pacjenta. Celem pracy jest ukazanie przykładowych problemów kulturowych związanych z adaptacją testów neuropsychologicznych ukierunkowaną na możliwość ich zastosowania w innym kręgu kulturowym. Problemy trafności kulturowej pomiaru testowego dotyczą samych zadań testowych, ich treści, ale też kontekstu badania. W niektórych kulturach niezachodnich testowanie psychometryczne jest nieodpowiednie, gdyż sama sytuacja badania testowego nie należy tam do typowych. Testy funkcji poznawczych zazwyczaj wymagają nie tylko opracowania norm specyficznych dla danej kultury, lecz także kulturowej adaptacji zadań. Próby wzrokowe uważane są za mniej obciążone kulturowo niż próby słowne, jednak wyniki niektórych testów mogą być bardzo zależne od wiedzy semantycznej. Podobny problem dotyczy testów praksji – wykonanie czy naśladowanie gestu zależy od jego znajomości i obecności w kulturze. Adaptując zadania pamięciowe, szczególnie zaś testy pamięci logicznej, w celu zastosowania ich w  innym kręgu kulturowym, należy zadbać o  to, aby materiał miał podobne znaczenie dla osób badanych. Adaptacja testów funkcji wykonawczych, z racji zaangażowania bardziej podstawowych procesów (funkcji językowych, wzrokowo-przestrzennych, praksji i pamięci, wymaga uwzględnienia wszystkich wymienionych czynników. Ponadto, z uwagi na wpływ kultury na strategie rozwiązywania problemów, niektóre zadania mogą być nieodpowiednie w innych kręgach kulturowych nie tyle z powodu treści, ile konstrukcji problemu. Tworzenie metod oceny funkcji poznawczych do zastosowania w różnych kręgach kulturowych, w tym metod przesiewowych, jest bardzo trudne. Dalsze badania powinny się koncentrować na opracowywaniu narzędzi dostosowanych do konkretnych kontekstów kulturowych i opartych na właściwym zrozumieniu populacji, do których są kierowane.

 7. Sociální aspekty tvořivosti

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Veselý, Arnošt

  2006-01-01

  Roč. 4, č. 7 (2006), s. 5-7 ISSN 1214-1720 R&D Projects: GA MPS(CZ) 1J/005/04-DP2 Institutional research plan: CEZ:AV0Z70280505 Keywords : creativity * system model * field Subject RIV: AO - Sociology, Demography www.socioweb.cz

 8. Bioētikas krimināltiesiskie aspekti

  OpenAIRE

  Lisovskis, Jānis

  2011-01-01

  Šis darbs ir veltīts nozīmīgu bioētikas jautājumu aplūkošanai saistība ar krimināltiesībām, precīzāk, ģenētiskās inženierijas saistību ar Krimināllikumu. Straujā attīstība tādās zinātnes nozarēs kā nanotehnoloģijas, ģenētiskā inženierija, manipulācijas ar audiem un cilmes šūnām, kā arī citās ar šīm saistītās biomedicīnas nozarēs rada jaunu problēmu riskus, proti, robežu noteikšana, cik tālu zinātne var sniegties. Lai gan modernajiem atklājumiem medicīnā ir ļoti liels potenciāls uzlabo...

 9. Reumatoidalne zapalenie stawów – aspekty immunobiologiczne

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Stefan Mackiewicz

  2011-08-01

  Full Text Available W trakcie ewolucji następują zmiany, których konsekwencją jestpowstanie wielu układów molekularnych determinujących przebiegchoroby. Pojawienie się reumatoidalnego zapalenia stawów(RZS jest uwarunkowane licznymi genami wrażliwości na chorobę.Czynniki środowiskowe modyfikują genom i stanowią impulsdo inicjacji choroby. Proces zapalny w RZS jest bardzo złożonyw wyniku interakcji komórki–geny–cząsteczki. Powstającyw przepływie sygnałów „chaos biologiczny” prowadzi do przekroczeniagranicy homeostazy i następstw patologicznych (ryc. 1.Mechanizmy obrony są słabo wykształcone. Dotychczasoweleczenie modyfikujące wpływa na obniżenie reaktywności biologicznejaktywnych komórek.

 10. Economic aspects of radiosterilization; Aspekty ekonomiczne sterylizacji radiacyjnej

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Zimek, Z [Institute of Nuclear Chemistry and Technology, Warsaw (Poland)

  1997-10-01

  The economic analysis of radiosterilization have been done. The costs have been estimated on the example of Electron Accelerator Irradiation Plant for Radiosterilization working in Institute of Nuclear Chemistry and Technology, Warsaw. 3 tabs.

 11. Calorimetric Investigation of Thermal Stability of 304H Cu (Fe-17.7Cr-9.3Ni-2.95Cu-0.91Mn-0.58Nb-0.24Si-0.1C-0.12N-Wt Pct) Austenitic Stainless Steel

  Science.gov (United States)

  Tripathy, Haraprasanna; Subramanian, Raju; Hajra, Raj Narayan; Rai, Arun Kumar; Rengachari, Mythili; Saibaba, Saroja; Jayakumar, Tammana

  2016-12-01

  The sequence of phase instabilities that take place in a Fe-17.7Cr-9.3Ni-0.58Nb-2.95Cu-0.12N (wt pct) austenitic stainless steel (304H Cu grade) as a function of temperature has been investigated using dynamic calorimetry. The results obtained from this investigation are supplemented by Thermocalc-based equilibrium and Scheil-Gulliver nonequilibrium solidification simulation. The following phase transformation sequence is found upon slow cooling from liquid: L → L + γ → L + γ + MX → γ + MX + δ → γ +MX + M23C6 → γ + MX + M23C6 + Cu. Under slow cooling, the solidification follows austenite + ferrite (AF) mode, which is in accordance with Thermocalc prediction and Scheil-Gulliver simulation. However, higher cooling rates result in skeletal δ-ferrite formation, due to increased segregation tendency of Nb and Cr to segregate to interdendritic liquid. The solidification mode is found to depend on combined Nb + Cu content. Experimental estimates of enthalpy change associated with melting and secondary phase precipitation are also obtained. In addition a semi-quantitative study on the dissolution kinetics of M23C6 type carbides has also been investigated. The standard solution treatment at 1413 K (1140 °C) is found to be adequate to dissolve both Cu and M23C6 into γ-austenite; but the complete dissolution of MX type carbonitrides occurs near the melting region.

 12. Aspekty aplikace projektového managementu v podnikové praxi

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Michaela Zvejšková

  2013-11-01

  Full Text Available Purpose: Purpose of this article is the issue of the application of project management in business practice. The need to be more competitive is the driving force for the innovation of new business systems, one of which is project management. New business strategies are fundamental for continual business progress. The author of this article refers to the perception of project management in business practice, which can affect the future business development and leads to further growth. Scientific aim of the research was to find out the companies´ attitude towards the issue of the application of project management in business practice and also towards its advantages and disadvantages. As a part of the research, the respondents had the opportunity to expres themselves regarding the present business situation and to familiarize the experts with their experiences in this sphere. However, the majority of respondents did not use this opportunity. Methodology/methods: The methodology in the elaboration of this article comes from the author´s primary research, which formed the main part of the overall research. The new research was based on the previous one from the end of year 2009, which was done in co-operation, and the aim was to find out how the knowledge of project management can influence the business management. The present research was carried out at manufacturing corporations in the Czech Republic at the beginning of year 2010. Findings: From the previous research, carried out in 2009, results that larger manufacturing corporations use project management in business practice more often than others. Average sized companies are aware of project management but are cautious about putting it into practice. Small companies believe they use this system in their business practice, but in reality they only use a substitute of it. From the research it is apparent that companies can see both advantages and disadvantages of project management. As an advantage, they see the saving of expenses and time, the more effective risk management, easier monitoring of goals and gains and the increase of competitiveness. On the other side, there is the increased expense for software and experts, limited access to the market and worsened business strategy, which are considered to be disadvantages. Conclusions: Finally, we can say, that the application of project management in business practice in manufacturing corporations brings along not just advantages but also disadvantages. Nevertheless, we can say, that if a company wants to increase its competitiveness or streamline the manufacturing management, it is advisable to use the project management system.

 13. Scientific and technical aspects of Chernobyl; Naukovyi ta tekhnyichnyi aspekti Chornobilya

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Gligalo, V M; Nosovs' kij, A V [eds.

  2002-07-01

  The collection contains the presentations and scientific articles prepared for and discussed during the Conference titled '2001: International Cooperation For Chernobyl'. The materials outline the outcomes achieved while implementing Chernobyl site scientific-technical researches and projects, as well as activities aimed at enhancing the ChNPP safety, decommissioning and radwaste management. It also highlights the issues related to transforming the Unit Shelter into an ecologically safe system, represents the results of ecological researches in the Exclusion Zone, medical effects of the 1986 accident at Chernobyl NPP, together with social and economic problems the city of Slavutich faces now due to the early ChNPP Units decommissioning, and Slavutich business development opportunities under the circumstances of Special Economic Zone 'Slavutich'.

 14. Endokrynne aspekty starzenia się mężczyzn

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Michał Rabijewski

  2010-06-01

  Full Text Available Aging in men is accompanied by gradual decline of all physiological functions, involving the heart, lungs, kidneys,liver and brain as well as the endocrine systems. The symptomatology is characterized by a decrease in generalwell-being, work capacity, muscle mass and strength, virility, sexual pilosity, libido and sexual activity, bya greatly increased frequency of impotence, increased body fat, osteopenia and atherosclerosis, and a decline incognitive performance, forgetfulness and sleep disturbances. Many of these symptoms are reminiscent of symptomsof hormone deficiency such as hypogonadism, growth hormone (GH, deficiency or hypothyroidism, althoughit often remains difficult to evaluate the relative contribution of the aging process itself, the endocrine alterationsor the permanent consequences of previous diseases to the symptomatology in aging males. We presenthere some reflections on the involvement of the endocrine system in the aging process in men.

 15. Aspects of new material application for boilers construction; Aspekty wdrazania nowych materialow w budowie kotlow

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Czerniawski, R. [RAFAKO S.A., Raciborz (Poland)

  1996-12-31

  Review of steel types commonly used for energetic boilers construction has been done. The worldwide trends in new materials application for improvement of boilers quality have been discussed. The mechanical properties of boiler construction steels have been shown and compared. 3 refs, 5 figs, 1 tab.

 16. Formální aspekty Aristotelovy logiky z historického úhlu pohledu

  OpenAIRE

  Fontán, Martin

  2010-01-01

  This thesis focuses on formal properties of Aristotle's syllogistic as seen from the per- spective of both modern logic and Aristotle himself. Its main objective is the proof of the standard completeness theorem that does not employ the indirect deduction as has become a custom in modern reconstructions of Aristotle's deductive system.

 17. Wybrane aspekty metodyczne zastosowań informatyki do zarządzania województwem

  OpenAIRE

  Poraszka, Tadeusz

  1981-01-01

  Methodology of designing applications for informatics in state administration organs represents a creative adaptation of experience gained mainly in the course of applying informatics in tho industry. It also takes into account typical conditions and complex nature of management and administration as well as a fact that all activities on the macroeconomic scale carry a much bigger burden of uncertainty than operations on the company's scale. The present trends in desig...

 18. Osobnostné aspekty zvládania záťaže

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Millová, Katarína; Blatný, Marek; Kohoutek, Tomáš

  2008-01-01

  Roč. 2, č. 1 (2008), s. 1-8 ISSN 1802-8853 Institutional research plan: CEZ:AV0Z7025918 Keywords : coping strategies * personality styles * personality Subject RIV: AN - Psychology http://e-psycholog.eu/pdf/millova-etal.pdf

 19. Ekonomicko-politické aspekty konfliktů ve světě

  OpenAIRE

  Nymburská, Eva

  2008-01-01

  Conflicts in general, as well as the types of conflicts, are defined in the first chapter. Then, the second chapter deals with the causes and consequences of conflicts. Current situation of some particular conflicts in the world is described in the third chapter. In the final, i. e. the fourth, chapter is more characterised the role of selected international organisations in conflict resolution.

 20. Sociologické aspekty impulzivního nakupování

  OpenAIRE

  Pfeiferová, Jitka

  2012-01-01

  This thesis concerns topic of decision-making, primarily whether is it more rational or irrational process and what does it imply. To make the topic more concrete the thesis and qualitative research, which is its important part, is focused on decision making during shopping. The research is aimed at exploring proportion of rational and irrational purchases, course of whole process and factors which influence it. Starting point represents result of published research, which says that 70% of pu...

 1. Geografski aspekti ekološkog uzgoja ljekovitog bilja u Hrvatskoj

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Željka Šiljković

  2005-01-01

  Full Text Available U Hrvatskoj se prikuplja i uzgaja između 160 i 170 autohtonih, ljekovitih i aromatičnih biljnih vrsta. Prirodno geografski uvjeti, posebice klimatski, pedološki i hidrografski, iznimno su povoljni za ekološki uzgoj ljekovitog bilja u svim dijelovima Republike Hrvatske. U radu je posebno opisan uzgoj kamilice (Matricaria chamomilae i lavande (Lavandula anustifolia kao dviju biljaka koje su do prije Domovinskog rata činile najveći udio uzgoja ljekovitog bilja u Hrvatskoj koja je bila jedna od vodećih svjetskih proizvođača kamilice i lavande. U članku je analizirano trenutno stanje uzgoja ljekovitog bilja u Hrvatskoj te mogućnosti koje nudi taj dosad neiskorišten gospodarski sektor. Glavni je cilj istaknuti prirodno-geografske uvjete koji utječu na ekološku proizvodnju ljekovitog bilja koja, ukoliko se provede sustavno, može pridonijeti revitalizaciji ruralnih prostora te usporiti procese deagrarizacije i deruralizacije.

 2. Některé aspekty jazyka hip hopu z lingvistického hlediska

  OpenAIRE

  Mataruga, Jana

  2011-01-01

  This thesis presents a selective survey of the specifics of the language of the hip hop culture in the United States of America, which is closely connected with African-American English. Theoretical part is an introduction to hip hop culture, its history, language it uses; studies that deal with the language of hip-hop (especially sociolinguistics) are presented , as well as modes of discourse and the association with African-American English. Afterwards artists are whose lyrics are used for ...

 3. Inženiersistēmu tehniskie un estētiskie aspekti interjerā

  OpenAIRE

  Kārkliņa, Santa

  2016-01-01

  Lai radītu komfortablu sabiedrisko telpu ēdināšanas vajadzībām, ir jāņem vērā daudzi un dažādi faktori, visupirms sākot ar telpas funkciju noteikšanas un apmierināšanas, kurām paredzēta telpa, beidzot ar inženiertehniskajiem, koloristiskajiem un apgaismojuma risinājumiem. Ir svarīgi, lai visām telpām būtu skaidri nolasāma funkcija un plānojums, lai lieki telpu nesaraibinātu un neradītu tajā esošajiem cilvēkiem lieku apjukumu. Ņemot vērā, ka nereti telpas, kurās ir jāprojektē interjers, paliek...

 4. Genderové aspekty v sociální práci s Romkami

  OpenAIRE

  RŮŽIČKOVÁ, Jana

  2013-01-01

  In the case of Gypsy women is necessary to realize that they are actually discriminated twice. The first discrimination is in term of members of the Gypsy minority, the other in term of gender. The gender is not reflected in social work. Therefore, I consider this topic being current. What is discussed a lot this is an inclusion of the Gypsy minority and the gender equality. The theoretical part deals with general gender and gender in social work with the Gypsy community. Furthermore, it defi...

 5. Psychologické aspekty práce na dálku

  OpenAIRE

  Táborská, Pavla

  2017-01-01

  The theses Psychological aspects of teleworking is dedicated to actual theme of a teleworking from the perspective of psychological aspects and teleworkers. In the theses a concept of teleworking is introduced in the current social context with its historical development. The main focus is on introduction a teleworking in relation with personal characteristics of a teleworker, well-being, work-life balance and social dimension of teleworking. In the empirical part there is introduced a mixed ...

 6. Globální terorismus a jeho psychologické aspekty

  OpenAIRE

  Fajmonová, Veronika

  2009-01-01

  This bachalor thesis concentrates on the phenomenon of terrorism and its psychological aspects. In the first third we speak about the definition of terrorism, terrorism as a communicating process, typology of terrorism and its evolution. The second and third part of the thesis deal with the psychology of terrorism -- especially with explanation why people commit terroristic acts, what their motivational factors are, what the group dynamics is about and if suicide terrorist are suicidal.

 7. Psychosociální aspekty stárnutí

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Šolcová, Iva

  2011-01-01

  Roč. 55, č. 2 (2011), s. 152-166 ISSN 0009-062X R&D Projects: GA ČR GAP407/10/2410 Institutional research plan: CEZ:AV0Z70250504 Keywords : old age * stereotypes * expectations Subject RIV: AN - Psychology Impact factor: 0.087, year: 2011 http://web.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=18&hid=25&sid=33c14ac5-c300-43cb-8760-cf3e2c6962a9%40sessionmgr14

 8. Transplantace orgánů - etické a právní aspekty

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Doležal, Adam

  2014-01-01

  Roč. 4, č. 1 (2014), s. 30-47 ISSN 1804-8137 Keywords : transplantation * bioethics * human dignity Subject RIV: AG - Legal Sciences http://www.ilaw.cas.cz/medlawjournal/index.php/medlawjournal/article/view/63/69

 9. Mode modernitātē: estētiskie un temporālie aspekti

  OpenAIRE

  Bērtule, Elīna

  2015-01-01

  Darbā aplūkots apģērba modes fenomens un tā attīstība modernajā laikmetā. Modes un modernitātes ciešā saikne ļauj modi skatīt kā modernitātes pilnīgāko ekspresiju. Ņemot vērā modes uzmanību pret izskatu un skaistumu un galvenokārt pamatojoties uz tādu autoru kā Bodlēra, Barta, Zimmela un Malarmē koncepcijām, tiek pētītas modes skaistuma atklāšanas iespējas un estētiskas vērtības nozīmju radīšana. Respektējot apģērba modes piesaistītību ķermenim, darbā uzmanība tiek veltīta arī drēbēm un ķerme...

 10. Dětská protiúrazová prevence - ekonomické aspekty

  OpenAIRE

  Stehlíková, Radka

  2008-01-01

  In my bachelor work I will attend to a prevention of child accident incidence in Czech republic. In the introduction I will explain some basic notions which refer to health and their impressions and the most often types of children injuries. The main topic of my bachelor work is the progression of child accident incidence since 1996, when special programmes of prevention of child accident incidence were firstly created and are succesfully realised up to this day. Then I will focus on the prev...

 11. Psychologické aspekty polarity žena - muž

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Janošová, Pavlína; Říčan, Pavel

  2005-01-01

  Roč. 49, č. 6 (2005), s. 579-589 ISSN 0009-062X R&D Projects: GA AV ČR(CZ) IAA700250502 Institutional research plan: CEZ:AV0Z70250504 Keywords : gender * manhood * womanhood * homosexuality * transsexuality * gender identity disorder (GID) * intersexuality Subject RIV: AN - Psychology Impact factor: 0.241, year: 2005

 12. Transcendentální aspekty ve filmové tvorbě

  OpenAIRE

  TRUBKA, Jiří

  2015-01-01

  The work deals with transcendence and its portrayal in the film. It deals with the film from the perspective of different aesthetic theories. Other parts are nenarrativní film types and analysis of the individual authors and works.

 13. Dwa aspekty komunikacji. Założenia komunikologii historycznej

  OpenAIRE

  Kulczycki, Emanuel

  2015-01-01

  Książka udostępniona jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.pl). In this book, I demonstrate the conditions under which we can examine the past communication phenomena. Therefore, it consists of considerations within the scope of the methodology of humanities and philosophy of communication. This means that the subject of my research is both communication itself as well as how it is analyzed. I write about tw...

 14. Genderové aspekty informační výchovy

  OpenAIRE

  Rambousek, Vladimír

  2009-01-01

  TITLE: Gender aspects within information education. SUMMARY: This thesis concerns gender problems and gender stereotypes issues within education. The main aim of the thesis is to contribute to the theory of information education development by means of gender aspects and concept of gender sensitive education analysis. The sub-tasks consist in monitoring of teacher attitude towards issues in gender sensitive tutorial within information education and to find out differences at the level of educ...

 15. Genderové aspekty informační výchovy

  OpenAIRE

  Rambousek, Vladimír

  2010-01-01

  TITLE: Gender aspects within information education. SUMMARY: This thesis concerns gender problems and gender stereotypes issues within education. The main aim of the thesis is to contribute to the theory of information education development by means of gender aspects and concept of gender sensitive education analysis. The sub-tasks consist in monitoring of teacher attitude towards issues in gender sensitive tutorial within information education and to find out differences at the level of educ...

 16. Pragmatické aspekty ve folklorní slovní zásobě

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Nejedlý, Petr

  2011-01-01

  Roč. 3, č. 2 (2011), s. 195-202 ISSN 2080-1068 R&D Projects: GA ČR GAP406/10/1165; GA MŠk(CZ) LC546 Institutional research plan: CEZ:AV0Z90610518 Keywords : folk song * lexicon * lexical meaning * pragmatics * diminutives Subject RIV: AI - Linguistics

 17. Komunikācija video spēlēs: semiotiskie aspekti

  OpenAIRE

  Kļaviņš, Andrejs

  2008-01-01

  “Komunikācija video spēlēs: semiotiskie aspekti” ir pētnieciskais darbs, kas ir rakstīts, lai aplūkotu 20. gadsimtā radušos fenomenu – specifisku spēļu tipu – video spēles. Darba mērķis ir izpētīt, vai un kā strukturālistu pieeja var tikt izmantota, lai apskatītu video spēles kā jaunu mediju un komunikācijas formu. Apskates metodes pamatā ir itāļu profesora Umberto Eko izstrādātā semiotisko kodu teorija, kuru viņš apraksta savā grāmatā „A Theory of Semiotics”. Darba teorētiskajā daļā tiek apl...

 18. PELET CZY WĘGIEL? EKONOMICZNE ASPEKTY WYBORU PALIWA DO OGRZANIA BUDYNKU JEDNORODZINNEGO

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Danuta PROSZAK

  2016-03-01

  Full Text Available W Polsce coraz więcej użytkowników decyduje się na wspomaganie lub całkowitą zamianę paliw tradycyjnych na alternatywne do ogrzewania budynków. Wybierane są paliwa, które nie szkodzą środowisku i są tańsze w zakupie. Mowa tu o energii odnawialnej: słońce, woda, wiatr jak i przetworzonej energii słonecznej pobieranej przez rośliny czyli biomasie. Jest to nie tylko związane z wymogami dotyczącymi emisji gazów oraz pyłów, które są coraz bardziej zaostrzane, ale również ma na celu zastąpienie kopalnych źródeł energii pierwotnej, energią z niskoemisyjnych źródeł odnawialnych. Wśród najważniejszych czynników, które sprawiły, że sektor energetyczny w co raz większym stopniu interesuję się wykorzystaniem biomasy, jest możliwość szybkiego przystosowania technicznego i technologicznego instalacji węglowych do spalania i współspalania biomasy [9]. Ponadto z peletu uzyskuje się energię porównywalną z tą otrzymaną z gorszej jakości węgla, otrzymuje się zerowy bilans ditlenku węgla, oraz niższą emisję zanieczyszczeń w porównaniu z węglem [8]. Jednak ciągle pozostaje duża grupa osób paląca wyłącznie węglem. Nowoczesne automatyczne piece węglowe mogą osiągać sprawność spalania 80-90%, co sprawia, że przy relatywnie niskich cenach węgla w stosunku do innych paliw koszt ogrzewania tym rodzajem opału jest najniższy. Jednak osiągnięcie wysokiej sprawności wytwarzania ciepła jest możliwe tylko wtedy, gdy stosuje się węgiel dobrej jakości. Minusem spalania węgla jest ciemny, zanieczyszczający nasze środowisko dym, emisja pyłu i ditlenku siarki oraz powstawanie stałych produktów spalania tj. popiołu i żużla. Niniejszej publikacji porównano roczne koszty za zużyty pelet i węgiel w przypadku instalacji centralnego ogrzewania w budynku jednorodzinnym.

 19. Teoretické aspekty konkurenčnej výhody a konkurencie

  OpenAIRE

  Hudakova, Ivana

  2009-01-01

  The concept of competitive advantage is well-known for many of us and a number of literary resources focused on entrepreneurship and functioning of economies deal with it, either directly or indirectly. The understanding of the term competitive advantage though sometimes varies. One can only perceive it when looking at it as a whole, a live organism that is constantly developing in a complex dynamic entrepreneurial environment, the individual parts of which do not function when separated from...

 20. Interkulturní aspekty marketingu leteckých společností

  OpenAIRE

  Pakandlová, Anna

  2016-01-01

  This bachelor thesis deals with the intercultural aspects of airline marketing and their consequences for airline marketing communication. The aim of this thesis to identify the trends in global approaches to marketing communication of airlines, that is whether airlines apply standardised marketing communication strategies or whether they adapt their marketing communication according to the local cultural aspects of the target market. The first part of this thesis provides a theoretical basis...

 1. Psychologické aspekty reintegrace a resocializace pachatelů do společnosti

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Koubalíková, S.; Novotná, M.; Borovanská, M.; Polišenská, Veronika; Bláhová, T.

  2016-01-01

  Roč. 60, č. 4 (2016), s. 400-413 ISSN 0009-062X R&D Projects: GA ČR(CZ) GAP407/12/0706 Institutional support: RVO:68081740 Keywords : reintegration * resocialization * offender * probation Subject RIV: AN - Psychology Impact factor: 0.242, year: 2016

 2. Níveis s��ricos de vitamina B12 não se relacionam com baixa densidade mineral óssea em mulheres brasileiras na pós-menopausa Serum levels of vitamin B12 are not related to low bone mineral density in postmenopausal Brazilian women

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Adriana Maria Kakehasi

  2012-12-01

  Full Text Available INTRODUÇÃO: Osteoporose e deficiência de vitamina B12 são condições de prevalência crescente com o envelhecimento. A associação entre níveis séricos de vitamina B12, baixa massa óssea e risco aumentado de fraturas ósseas tem sido descrita, mas os estudos não são homogêneos e os resultados são controversos. OBJETIVO: Investigar a associação entre níveis plasmáticos de vitamina B12 e densidade mineral óssea em mulheres assintomáticas na pós-menopausa. MÉTODOS: Mulheres assintomáticas no período pós-menopausa foram consecutivamente incluídas neste estudo transversal. A densidade mineral óssea (coluna lombar e fêmur foi avaliada pelo método DXA Lunar Prodigy Vision, e foram determinados níveis sanguíneos de vitamina B12, cálcio, fósforo, fosfatase alcalina óssea e hormônio paratireoidiano. Os critérios da Organização Mundial de Saúde foram considerados para o diagnóstico de osteoporose. RESULTADOS: Foram incluídas neste estudo 70 mulheres, com média de idade de 62,5 ± 7 anos. Do total, 18 (25,7% apresentaram densidade mineral óssea normal, 33 (47,1% tinham osteopenia e 19 (27,1% tinham osteoporose. Seis (8,6% pacientes haviam apresentado fratura de punho, duas (2,8% reportaram diagnóstico de fratura vertebral e apenas uma (1,4% paciente havia sofrido fratura de quadril. Os níveis de vitamina B12 (média ± DP; pg/mL das mulheres com densidade mineral óssea normal, osteopenia e osteoporose foram 590,2 ± 364,3, 536,6 ± 452,3 e 590,2 ± 497,9, respectivamente (P = 0,881. A análise de regressão múltipla mostrou que o índice de massa corporal e a fosfatase alcalina óssea foram preditores da densidade mineral óssea na coluna lombar. CONCLUSÃO: Os resultados indicam que níveis de vitamina B12 não se relacionam à densidade mineral óssea neste grupo de mulheres brasileiras na pós-menopausa.INTRODUCTION: Osteoporosis and vitamin B12 deficiency are conditions with an increasing prevalence over

 3. Determination of the astrophysical S factor for 11C(p,gamma)12N from the 12N->11C+p asymptotic normalization coefficient

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Tang, X.; Azhari, A.; Gagliardi, C. A.; Mukhamedzhanov, A. M.; Pirlepesov, F.; Trache, L.; Tribble, R. E.; Burjan, Václav; Kroha, Václav; Carstoiu, F.

  č. 67 (2003), s. 015804-1 - 015804-9 ISSN 0556-2813 R&D Projects: GA ČR GA202/01/0709; GA MŠk ME 385; GA AV ČR KSK1048102 Institutional research plan: CEZ:AV0Z1048901 Keywords : S factor * asymptotic normalization coefficient Subject RIV: BG - Nuclear, Atomic and Molecular Physics, Colliders Impact factor: 2.708, year: 2003

 4. 12 nJ 2 μm dissipative soliton fiber laser

  International Nuclear Information System (INIS)

  Yang, Nan; Huang, Chongyuan; Tang, Yulong; Xu, Jianqiu

  2015-01-01

  We report high-energy 2 μm dissipative soliton generation from a passively mode-locked thulium-doped fiber laser with a semiconductor saturable absorber mirror. Self-starting stable mode-locking has been achieved with pulse energy of 12.07 nJ, pulse width of 43 ps and average power of 263 mW at a repetition rate of 21.79 MHz. The laser spectral width is ∼2.65 nm with a center wavelength of 1928.2 nm. To the best of our knowledge, this is the highest single pulse energy reported to date directly from a passively mode-locked thulium-doped fiber laser. (letter)

 5. Vybrané aspekty rozvoje zaměstnanců v mezinárodní organizaci

  OpenAIRE

  Durňaková, Zuzana

  2015-01-01

  In this thesis the attention is given to selected aspects of employee development in the international organization operating in the steel industry, which has a branch in Slovakia. The theoretical part explains the various theoretical concepts that bind to this topic (for example. Human resources, human resources management, competencies), as well as individual learning concepts which are creating a platform for employee development and also the different phases development and training in or...

 6. Prostorové aspekty vybraných forem cestovního ruchu v Čechách

  OpenAIRE

  NÝVLTOVÁ, Jana

  2010-01-01

  The aim of diploma work was to evaluate the spatial aspects of spa and wellness tourism, cultural tourism and golf tourism with a view to senior tourism. There were used two types of critesia in spatial analysis - tourism resources and infrastructure. Spatial model of tourism potential shows the places with the greatest potential to enlarge senior tourism. At the end some suggestions are given how to improve tourism offer for segment of seniors.

 7. Scientific and technical aspects of international cooperation in Chernobyl; Naukovyi ta tekhnyichnyi aspekti myizhnarodnogo spyivrobyitnitstva v Chornobilyi

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Gligalo, V M; Nosovs' kij, A V [eds.

  2001-07-01

  The collection contains the presentations and scientific articles prepared for and discussed during the Conference titled '2000: International Cooperation For Chernobyl'. The materials outline the outcomes achieved while implementing Chernobyl site scientific-technical researches and projects, as well as activities aimed at enhancing the ChNPP safety, decommissioning and radwaste management. It also highlights the issues related to transforming the Unit Shelter into an ecologically safe system, represents the results of ecological researches in the Exclusion Zone, medical effects of the 1986 accident at Chernobyl NPP, together with social and economic problems the city of Slavutich faces now due to the early ChNPP Units decommissioning, and Slavutich business development opportunities under the circumstances of Special Economic Zone 'Slavutich'.

 8. Wybrane aspekty pracy zawodowej instruktorów fitness = Chosen aspects of professional work of fitness instructors

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Paweł Fryderyk Nowak

  2016-05-01

    Słowa kluczowe: instruktorzy fitness, kompetencje, fitness, promocja zdrowia. Key words: fitness instructor, competencies, fitness sector, health promotion.   Streszczenie Cel Celem niniejszej pracy była charakterystyka wybranych aspektów pracy zawodowej trenerów, instruktorów pracujących w klubach fitness, na podstawie ich opinii, jak i opinii pracodawców branży fitness i wellness. W pracy wyszczególniono charakterystykę zatrudnienia, świadomość celu wykonywanej pracy, pożądane kompetencje oraz satysfakcję z pracy. Materiał i metody W badaniach wzięło udział 144 instruktorów pracujących w klubach fitness, a także 36 pracodawców – właścicieli klubów. Posłużono się metodą sondażu diagnostycznego. Wykorzystanym narzędziem badawczym był autorski kwestionariusz ankiety. Wyniki Pracę trenera, instruktora fitness wykonują osoby młode – (82% z nich nie przekroczyło 35 roku życia. W zawodzie zaobserwować można dużą rotację, o czym świadczy krótki staż pracy instruktorów; aż 77,8% badanych to pracujący w tej branży poniżej 2 lat. Ponad 90% pracujacych w charakterze instruktora fitness ma wykształcenie wyższe (licencjackie bądź magisterskie. Zaledwie 8,33% instruktorów jest zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Według pracodawców branży fitness najważniejszym celem pracy instruktora jest tworzenie długotrwałych relacji z klientami. Tak rozumiany cel pracy jest bliski przede wszystkim młodym pracownikom o krótkim stażu. Pracodawcy przedkładają tzw. twarde kompetencje nad cechy osobowości u pracowników branży fitness. Natomiast najważniejszymi predyspozycjami do zawodu w ocenie instruktorów są charyzma i komunikatywność. Wnioski Pozycja zawodowa trenera instruktora, fitness jest wysoce niestabilna, to rodzaj pracy raczej dodatkowej. Ta sytuacja nie skłania do rozwoju i identyfikacji pracowników z miejscem pracy.   Abstract   Aim The characteristics of selected aspects of fitness instructors' work and trainers - based on their opinion and their employers in wellness&fitness sector was the main objective of this article. The characteristics of employment, awareness to work, competencies valued in this work and job satisfaction was specified in this thesis. Material and methods Fitness instructors (144 and 36 employers - managers or owners of fitness clubs - were researched using author's survey questionnaire as a research tool. Results Majority young people perform a job coach, fitness instructor (85% of them are below 35. In this profession a high employee turnover is observed, evidenced by the short length of service of instructors - 77.8% of the respondents are working in this sector less than 2 years. More than 90% of examined fitness instructors hold a university degree (bachelor or master. Only 8,33% of instructors are employed under a contract of employment. According to the fitness sector employers the most important goal of instructor's work is creating long-term relationships with clients. With the aim of the work, thus understood, identifying the most youngest workers, with short work experience. Employers submit hard competencies over the personality traits of employees in fitness sector. The most important predispositions to the profession, in the opinion of the instructors, are charisma and good communication skills. Conclusions Professional position of fitness trainers and instructors is highly instable, it is rather a kind of surplus job. This situation does not encourage professional development or identification of employees with the workplace.

 9. Technické aspekty použití 3D tisku ve výuce na ZŠ

  OpenAIRE

  CVRČEK, Tomáš

  2016-01-01

  This thesis in the beginning deals with the history of 3D printing and its development. For better understanding the nature of 3D printing are the significant technologies that includes. Professional part includes work with the printer MakerBot Replicator 2X. Mechanical parts of the device are analyzed together with the operating software MakerBot DesktopThe following chapter is dealing with the limits and restrictions when it is printed on said 3D printer, except that describes important asp...

 10. Metodologické aspekty počítačové administrace psychodiagnostických metod

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Květon, Petr; Klimusová, Helena

  2002-01-01

  Roč. 46, č. 3 (2002), s. 251-264 ISSN 0009-062X R&D Projects: GA ČR GA406/99/1052 Institutional research plan: CEZ:AV0Z7025918 Keywords : computer-based assessment * equivalency * computer anxiety Subject RIV: AN - Psychology Impact factor: 0.190, year: 2002

 11. Wybrane aspekty wielorakiego znaczenia bytu i intencjonalności w ujęciu Franza Brentana i Martina Heideggera

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sonia KAMIŃSKA

  2013-12-01

  Full Text Available The text aims to acquaint the Reader with Franz Brentano’s doctoral dissertation Von der mannigfachen Bedeutung des Seienden nach Aristoteles (1862, which opens the Aristotelica series and that is known to have inspired young Heidegger to become a philosopher. The text analyses the nature and scope of this inspiration. The first part tells the story of the book’s origin and tries to provide a bigger picture for Heidegger’s acquaintance with Brentano’s philosophy as well as presenting him against the background of Brentano’s other students (Kazimierz Twardowski, Edmund Husserl, Alexius Meinong, Carl Stumpf, Anton Marty, et al.. The second part describes the famous 15 theses on being, which are the heart of the book On the Several Senses of Being in Aristotle, and thus enables a comparison of Brentano’s Thomistic ontology with the fundamental ontology of Heidegger. And this comparison is the subject of part three, which also tries to verify to what extent Heidegger was in fact indebted to Brentano and whether we can call him a “brentanist” at all.

 12. Pracoholizm w kategoriach deprecjacji pracy pielęgniarki. Wybrane aspekty = Workaholism in categories of nurses’ work depreciation. Chosen aspects

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ewa Stychno

  2016-10-01

  Stychno Ewa, Kulczycka Kinga   Katedra i Zakład Zarządzania w Pielęgniarstwie, Wydział Nauk o Zdrowiu UM w Lublinie Chair and Department of Management in Nursing Faculty Health Sciences Medical University of Lublin       Słowa kluczowe: pielęgniarki, pracoholizm, stres, wypalenie zawodowe Keys words: nurses, workaholism, stress, occupational burnout syndrome       Streszczenie Pracoholizm jest zjawiskiem badanym przede wszystkim przez psychologów, którzy koncentrują się na relacjach pracoholika z bliskimi mu osobami. Ale skutki tego uzależnienia ujawniają się także w funkcjonowaniu pielęgniarki w środowisku pracy. Pielęgniarstwo należy do zawodów, w których ciągły stres jest nieodłącznym aspektem, wynikającym z natury pracy. Niewłaściwe radzenie sobie ze stresem w sytuacjach trudnych prowadzi do powstania zespołu wypalenia zawodowego. Dlatego zagadnienie to powinno stanowić obszar poszukiwań badawczych także dla kadry zarządzającej kapitałem ludzkim. Cel pracy Celem niniejszego opracowania jest omówienie pracoholizmu i jego negatywnych skutków (stres i wypalenie zawodowe w kategoriach deprecjacji pracy pielęgniarki. Pracoholizm zaburza równowagę pomiędzy pracą zawodową a życiem prywatnym. Ograniczeniu ulega zaangażowanie pracownika w życie rodzinne, brakuje czasu na realizację własnych zainteresowań. Sytuacja taka powoduje stres i zjawisko wypalenia zawodowego, a w także negatywne konsekwencje dla jednostki, jak i jej najbliższego otoczenia. Narastające trudności związane z wykonywaną pracą, stała rywalizacja, niepewność zatrudnienia będą potęgowały negatywny aspekt pracoholizmu i osłabiały mechanizmy przystosowawcze.  Wnioski Konieczne jest uświadomienie sobie przez kadrę zarządzającą faktu, iż pracownicy - pracoholicy nie przynoszą organizacji tylu korzyści, co pracownicy posiadający umiejętność panowania nad własnym życiem, pracą i rodziną.   Summary Workaholism is a phenomenon researched mostly by psychologists, whom focalize on the workaholic’s relations with his relatives. Nursing is one professions in which stress is irreplaceable and is a result of the nature of the profession itself. Inappropriate dealing with stress leads to developing the burnout syndrome. Yet this addiction has a negative influence on workaholic’s actions in his work environment. Therefore this issue should be taken into an area of scientific research also by staff managers of human resources. Aim of study This study’s purpose is to research workaholism and its negative impact in categories of nurses’ work depreciation.        Workaholism disrupts the balance between professional work and personal life. The addict’s commitment to his family becomes severely limited, he lacks time for personal arrangements and interests. Such state of affairs causes further stress and burnout, which spreads over the individual’s relatives. Increasing difficulties related to performed work, constant state of competition, uncertainty of employment will be intensifying  the negative aspect of  workaholism and weakening adaptive mechanisms. Conclusion Therefore, it is vital for the management staff to realise that employees-workaholics do not benefit the company as much as employees with the ability to control their own lives, work and family.

 13. Mezinárodní aspekty zdanění v České republice

  OpenAIRE

  Kotáb, Petr

  2014-01-01

  JUDr. Petr Kotáb International Aspects of Taxation in the Czech Republic SUMMARY Economic life of the current period is marked by high level of globalization of the economy and ever growing volume of cross-border flows of labor, goods, services and capital. In this situation, issues of international taxation affect not only sporadic cross-border transactions of selected types of subjects but virtually daily tax relations of large numbers of tax subjects, legal entities and individuals. Princi...

 14. Ekonomické aspekty prevádzky elektromobilov - prípadová štúdia

  OpenAIRE

  Rodáková, Silvia

  2011-01-01

  The bachelor thesis is dealing with the matter of electromobility. From the basic rules of how the electromobiles work, advantages and disadvantages, oportunities on the market, government support and perspectives for the future the thesis provides a concrete case study. The motiv for this case study is a considerable difference of the purchase price and costs for maintenance between an electromobile and a car with combustion engine. This case study consists of two sections. In the first part...

 15. Psychological aspects of breast conserving therapy (BCT) in early breast cancer; Psychologiczne aspekty leczenia oszczedzajacego chorych na raka sutka

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Jeziorski, A. [Klinika Chirurgii Onkologicznej, Akademia Medyczna, Lodz (Poland)

  1994-12-31

  Psychological and social status of 40 women who underwent BCT in early cancer was compared with 40 women after radical mastectomy. Women in BCT group showed significantly less anxiety about overall body image. The majority of them reported adjustment to work or ability to carry out household tasks. Almost all returned to normal social activities and interpersonal relationships. The majority of patients treated with BCT were fully satisfied in spite of unsatisfactory cosmetic results achieved in some of them and in spite of long duration of combined modality treatment. (author). 11 refs, 1 fig.

 16. Historické aspekty globalizace a její vybrané důsledky

  OpenAIRE

  Bláhová, Veronika

  2009-01-01

  At first, the study on "Historical aspects of globalization and its selected consequences", is focused on various approaches to the definition of globalization, which differs in different branches of science. The second part deal with the evolution of the proces of globalization in connection with important historical events. In selected consequences are included food and population problems. These issues are viewed from two perspectives, in particular, from perspective of poor countries and ...

 17. Polsko-radziecki traktat pokojowy zawarty w Rydze w 1921 r. (aspekty poHtyczno-narodowościowe)

  OpenAIRE

  Goclon, Jacek

  2009-01-01

  The peace treaty signed in capital of Latvia on 18 March 1921 between Poland and Soviet Russia ended an armed conflict taking place between 1919 and 1920. In the treaty both sides agreed to guarantee mutual rights regarding language, culture and religion for the Russian and Ukrainian minorities on the western side of the border as well as for the Polish minority on the eastern side of the border. Russia and Ukraine committed themselves to give back all Polish works of art, m...

 18. Aspekty Kantova rozlišení analytického a syntetického soudu

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Janoušek, Hynek

  2012-01-01

  Roč. 21, č. 43 (2012), s. 79-100 ISSN 0862-6901 R&D Projects: GA ČR(CZ) GAP401/11/0371 Institutional support: RVO:67985955 Keywords : Brentano * conception of truth Subject RIV: AA - Philosophy ; Religion

 19. Psychologické aspekty identifikace a její uplatnění v kriminalistické praxi

  OpenAIRE

  Molnárová, Monika

  2008-01-01

  This dissertation thesis is an overview study of recognition of human individuals and its role in forensic identification. It begins with basic structures of identification, meaning and usage of mug books, facial composite identification, and for the most part, recognition. We discuss suitability and feasibility of these methods and base the reasoning on the results of research from other countries. Such methods are undoubtedly affected by eyewitness's identification accuracy and therefore we...

 20. Sociální a společenské aspekty hostinského prostoru

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Altman, Karel

  2013-01-01

  Roč. 47, č. 2 (2013), s. 139-152 ISSN 0862-1209 Institutional support: RVO:68378076 Keywords : public houses and inns * regular guests * social relations Subject RIV: AC - Archeology, Anthropology, Ethnology

 1. Wybrane aspekty mecenatu artystycznego podkanclerzego Litewskiego Kazimierza Leona Sapiehya królewskie dwory Wazów

  OpenAIRE

  Piramidowicz, Dorota

  2012-01-01

  The object of this article is the patronage of an important Lithuanian magnate, Casimirus Leo Sapieha, who left a distinct trace in the political and cultural life of the Commonwealth of Poland and Lithuania in the 17th century. The main aim of the paper is to analyse the activity undertaken by Sapieha in the field of art, to discuss it comprehensively in the context of cultural and historical heritage, and determine the relationships between the founder and artists and artistic centres. Spec...

 2. Svakodnevna militarizacija života: etički aspekti korištenja djece u ratu

  OpenAIRE

  Rupčić, Darija

  2017-01-01

  Namjera je rada ukazati na problematiku izmijenjene naravi ratovanja u posljednjih nekoliko desetljeća 20. i 21. stoljeća, s osobitim naglaskom na problem korištenja sve većeg broja djece ratnika. Osnovna je teza rada ta da je praksa korištenja i regrutiranja djece u oružanim sukobima diljem svijeta najmanje prepoznata i najviše zanemarena forma zlostavljanja djece u suvremenom društvu te da je ona manje stvar kulture i nepostojanja stave društva prema vrijednostima djeteta, a više stvar prag...

 3. Psychologické aspekty on-line komunikace prostřednictvím internetu na tzv. chatech

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Vaculík, Martin; Dušková, M.

  2002-01-01

  Roč. 46, č. 1 (2002), s. 55-63 ISSN 0009-062X R&D Projects: GA AV ČR KSK9058117 Institutional research plan: CEZ:AV0Z7025918 Keywords : internet * communication -friendship Subject RIV: AN - Psychology Impact factor: 0.190, year: 2002

 4. Selected aspects of radon presence in medicinal waters in Swieradow Spa; Wybrane aspekty obecnosci radonu w wodach leczniczych Swieradowa Zdroju

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Przybilski, T.A. [Politechnika Wroclawska, Wroclaw (Poland)

  1996-12-31

  In the paper results of measurement of radium content in the rocks of the neighbourhood of Swieradow Spa were used to calculate emanating coefficient of rocks. The coefficient was next used to estimate the volume of rocks supplying the intakes with radon; in this estimation radioactive equilibrium between radium and radon in the rocks was assumed. The results obtained lead to the conclusion that such equilibrium is absent and allow estimating its coefficient as 10{sup -6}. It was also proposed to use track detectors to the continuous monitoring of radon concentrations in the ground waters, which was shown on the example of comparison of relative radon concentrations in individual wells of medicinal water intakes. (author). 14 refs, 1 tab.

 5. Pedagogiczno-psychologiczne aspekty zapobiegania agresji na etapie szkolnym = Pedagogical and psychological aspects of prevention of agression at school stage

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ewelina Drumińska

  2016-08-01

  2 Instytut Kultury Fizycznej, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz, Polska       Corresponding author: Stępniak Robert Ph. D Instytut Kultury Fizycznej, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, ul. Sportowa 2, 85-091 Bydgoszcz Polska email: robi1969@wp.pl         Słowa kluczowe: zapobieganie agresji, sporty walki młodzież. Keywords: prevention of agression, martial arts, youth.         Streszczenie   Cel: Zjawisko agresji w środowisku szkolnym stanowi istotny problem współczesnej pedagogiki. Jest więc sprawą oczywistą, że lepiej jest zapobiegać agresji niż walczyć z jej skutkami. Sporty walki adoptowane do szkolnictwa wraz z całą nadbudowa pedagogiczno- psychologiczną kodeksu honorowego Budo rozwijają tężyznę fizyczną młodego pokolenia narzucając jednocześnie twarde zasady moralne. W niniejszych badaniach postanowiono sprawdzić czy trening różnych sportów walki aplikowany w danym środowisku szkolnym daje możliwość kontrolowania własnej agresji. Materiał i metody: W badaniach wzięło udział 28 uczniów trenujących w środowisku szkolnym różne sporty walki oraz 28 uczniów ćwiczących jedynie na zajęciach obowiązkowych. Poziom agresji sprawdzono za pomocą kwestionariusza agresji Buss-Perry - Instytut Amity. Wyniki: Zebrane dane wykazały obniżony poziom agresji całkowitej, oraz spadek agresji całkowitej w funkcji stażu treningowego w grupie uczniów trenujących sporty walki. Nie wszystkie elementy składowe agresji trenujących uczniów ulegały jednak obniżeniu. Wnioski: Trening sportów walki realizowany z dziećmi/młodzieżą szkolną stanowi dobry, lecz jedynie początkowy etap zapobiegania agresji w warunkach szkolnych.   Abstract   Objective: The phenomenon of agression in the school environment is an important issue of modern pedagogy. It is so obvious that it is better to prevent an agression than to correct  its consequences. Martial arts adapted to the school along with the entire superstructure of pedagogical and psychological code of honor Budo develop physical prowess of the younger generation at the same time imposing tough moral principles. In the present study it was decided to check the training of various martial arts applied in the school environment gives you the ability to control their own aggression. Material and Methods: The study involved 28 students who training in the school environment, various martial arts, and 28 students practicing only mandatory Physical Education.  The level of aggression was examined by questionnaire aggression Buss-Perry - Amity Institute. Results: The collected data showed a reduced level of total aggression, and a decrease in total aggression as a function of training experience in a group of student training in martial arts. But not all components of total aggression of training students were reduced Conclusions: The training of martial arts implemented with children of school is good method, but only as a initial start of the prevention of agression in the school environment.

 6. Sociálně ekologické aspekty dovozu manga do České republiky

  OpenAIRE

  Havlíková, Denisa

  2016-01-01

  This Bachelor´s thesis characterizes the family Anacardiaceae and genus Mangifera. Next parts are focused on the most common cultivars and ways of their use. Concretely it is focus on Mangifera indica. There are described required nature conditions for planting, the most common diseases and pests of mango trees and its fruit. Next chapter is about world production of mango, the biggest world importers and exporters. There is also described the mango trees growing in country with the highest ...

 7. Ecological aspects of instrumental, nuclear methods in coal control; Ekologiczne aspekty stosowania instrumentalnych, jadrowych metod analizy wegla

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Cywicka-Jakiel, T. [Institute of Nuclear Physics, Cracow (Poland)

  1994-02-01

  This paper presents a brief information concerning development and employment of nuclear methods for the automatic coal quality monitoring. Their importance for the environment protection is emphasized. (author). 6 refs, 3 figs.

 8. Wybrane aspekty zarządzania bezpieczeństwem informacji w urzędach wojewódzkich

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dominika Lisiak-Felicka

  2014-12-01

  Full Text Available The article presents results of a survey concerning Information Security Management Systems (ISMS, which was conducted in Voivodenship Offices in 2014. Survey questionnaires were sent to all Voivodenship Offices in Poland. The aim of the research was identifying in which of the offices ISMS are implemented, according to which standards ISMS are developed and certified and gathering information about factors facilitate the implementation of the ISMS, problems which occurred during the implementation of these systems and documentation concerning information security. The article is a continuation of research on information security management systems in the state and local government agencies.

 9. Aspekty sociální komunikace s klienty v krizových situacích

  OpenAIRE

  DIVIŠOVÁ, Milena

  2015-01-01

  The aim of this thesis is to resolve conflicts in crisis situations. The topic will be addressed from the perspective of negotiating parties. Bachelor thesis in theoretical part will deal with the various concepts of selected issues, crisis negotiation, as part of a specific crisis communication, specifics of various crisis situations, tasks negotiator, negotiation and training. It also focuses on extremely complex a serious communication activities associated with overcoming a difference of ...

 10. Revista História da Educação - RHE, v. 12, n. 25, 2008

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  RHE Asphe

  2011-03-01

  Full Text Available

  APRESENTAÇÃO

  É com satisfação que a Asphe traz a público o número 25 da revista História da Educação. Atendendo seu compromisso editorial, de divulgar trabalhos científicos da área de História da Educação e, também, de disponibilizar fontes documentais apresentamos uma série de resultados de investigações, efetuadas por autores nacionais e internacionais, que esperamos possam contribuir para a produção de conhecimento na área.

  Neste número temos a satisfação de abrir a seção de artigos com dois textos de autores espanhóis da melhor qualidade.

  O primeiro deles do consagrado pesquisador da área de história da educação Antonio Viñao Frago que nos brinda com o trabalho A escola e a escolaridade como objetos históricos: facetas e problemas da história da educação. O autor analisa alguns dos enfoques ou olhares com os quais os historiadores têm cercado a instituição escolar, quer dizer, a escola e a escolaridade como um fato social derivado da existência da instituição escolar.

  O segundo, da professora da Universidade de Murcia, Carmen Sanchidrián Blanco, Qual história se ensinava nos manuais de Historia Universal e da Espanha. Uma questão atual: a seleção de objetivos e conteúdos investiga os manuais dos anos sessenta, do tardo-franquismo, para comprovar que seus conteúdos seguiam sendo similares aos de trinta anos antes, e ver algumas de suas características internas que se fazem mais patentes ao colocá-las junto a manuais posteriores elaborados para o ensino de conteúdos semelhantes Neste número temos também o privilégio de apresentar ao nosso público leitor as conferências realizadas no XV Encontro da Associação Sul-Rio-Grandense de Pesquisadores em História da Educação realizada em 2007 na Universidade Federal do Rio Grande do Sul.

  A conferência da professora Maria da Glória Bordini, Memórias de formação do escritor no acervo literário de Érico Veríssimo, é uma belíssima contribuição teórico-metodológica para a percepção da relação sujeito-autor na área de história da educação, mormente no que se refere á utilização da memória como recurso metodológico.

  A segunda conferência, proferida pela professora Maria Teresa Santos Cunha, Essa coisa de guardar... Homens de letras e acervos pessoais trata da relevância das fontes decorrentes de acervos. Estes acervos, que guardam o vivido e o escrito, constituem-se em um suporte de memória e permitem discutir e analisar a importância da preservação destes documentos para a pesquisa.

  Na terceira conferência a professora Márcia Razzini analisa as contribuições das mídias digitais e especialmente a internet na configuração de acesso a fontes e documentos. Seu texto Acervos e pesquisas em história da educação: das vitrines do progresso aos desafios da conservação digital é um trabalho de grande valia para os pesquisadores da área.

  No trabalho Um estudo acerca da história de vida profissional professoras primárias leigas, a pesquisadora Lisiane Sias Manke analisa uma temática extremamente atual vinculada ao processo de formação de professores - a profissionalização. No Brasil historicamente tem havido a tendência de vincular o sucesso do professor ao grau acadêmico do mesmo. Há necessidade de compreender como no decorrer dos tempos houve a metamorfose do professor leigo ao titulado.

  Os trabalhos que analisam a relação entre educação e religião têm merecido cada vez mais atenção nos congressos e seminários da área de história da educação. No artigo Educação, ética e cidadania: referenciais para as escolas da rede sinodal de educação o professor Alvori Ahlert trata de uma educação construída coletivamente, sustentada em princípios educacionais emancipadores e em uma concepção de ética e de cidadania gestados na história da cultura protestante com Martin Lutero e John Amos Comenius como expoentes da reforma luterana e da construção de um projeto pedagógico humanista, respectivamente, em consonância com os valores da pessoa humana O trabalho de Maria Juraci Maia Cavalcante Estado absoluto e ensino das primeiras letras: as escolas régias (1772-1794, na tese de Áurea Adão (1997 investiga um dos períodos mais controversos da história da educação no Brasil e em Portugal - o da reforma pombalina. Com uma abordagem inovadora esta pesquisa contribui de maneira significativa para uma maior compreensão deste período histórico.

  Encerrando a seção de artigos o professor Danilo R. Streck faz um estudo comparativo entre Paulo Freire (Brasil e Lorenzo Milani (Itália, tendo como eixo da reflexão o caráter radical e revolucionário de suas práticas educativas. Evidencia a importância de ler comparativamente autores que em seus contextos sociais e históricos ousaram propor alternativas pedagógicas emancipatórias.

  Em nossa tradicional seção Documentos, o professor Jorge Nascimento nos apresenta o trabalho de Silvio Romero, um dos maiores expoentes da literatura brasileira.

  Esperamos que nossos leitores possam desfrutar com prazer as contribuições que estes investigadores trazem à comunidade científica.

  A comissão editorial

 11. FLAT TIME-LIKE SUBMANIFOLDS IN ANTI-DE SITTER SPACE H12n-1(-1)

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  ZUO DAFENG; CHEN QING; CHENG YI

  2005-01-01

  By using dressing actions of the Gn-1 1,1,n-1-system, the authors study geometric transformations for flat time-like n-submanifolds with flat, non-degenerate normal bun dle in anti-de Sitter space H1 2n-1(-1), where G1,1 n-1,n-1= O(2n - 2, 2)/O(n - 1, 1) ×O(n - 1, 1).

 12. Revista História da Educação - RHE, v. 12, n. 26, 2008

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  RHE Asphe

  2011-03-01

  Full Text Available

  APRESENTAÇÃO: RELEITURAS HISTÓRICAS DO ENSINO SECUNDÁRIO

  A Associação Sul-Rio-Grandense de Pesquisadores em História da Educação tem se pautado por um trabalho sério, criterioso e organizado. Em 1997, com o surgimento de sua Revista - História da Educação - pôde socializar diversos trabalhos e pesquisas de estudiosos da área. Para além dos diversos artigos, resenhas e traduções de intelectuais reconhecidos, essa revista também reproduziu uma seção denominada “documentos”, procurando tornar acessível a uma gama de interessados certas fontes raras e/ou inéditas. Por fim, sempre no intuito de possibilitar trocas, debates e aprofundamentos de pesquisa, em números especiais, o periódico científico da Asphe tem procurado elaborar dossiês. A primeira tentativa coube à revista n. 19, de abril de 2006, com o dossiê denominado “O Ensino de História da Educação nos Cursos de Pedagogia do Rio Grande do Sul”. Cabe a nós mantermos essa iniciativa viva, eis a razão deste segundo dossiê, que tem por tema o ensino secundário brasileiro.

  Nos últimos anos, pesquisadores de diversas partes do mundo vêm se reunindo em fóruns específicos de discussão e produzindo trabalhos coletivos sobre o ensino secundário numa perspectiva histórica. Em maio de 2001 foi publicado um número especial da Revue Histoire de l`Éducation, organizada por Marie-Madeleine Compère e Philippe Savoie, dedicada ao ensino secundário, tendo como título “L’établissement scolaire: dês collèges d’humanités à l’enseignement secondaire, XVI-XX siècles”. Entre 10 e 13 de julho de 2002, em Paris, realizou-se o XXIV ISCHE, que teve como tema “o ensino secundário: história institucional, cultural e social”, em comemoração ao bicentenário da criação dos liceus na França, quando foram apresentados trabalhos de vários países sobre o ensino secundário. Entre esses relatos de pesquisa, alguns deles foram selecionados para integrar o volume 40, números 1 e 2 da revista Paedagogica Historica, cujo tema é Secondary Education: Institutional, Cultural and Social History. Em 15 e 16 de novembro de 2002, na França, ocorreu o colóquio “Napoléon et les Lycées”, organizado pelo Institut Napoléon e pela Bibliothèque Marmottann, quando também foi discutida a criação dos liceus franceses na época napoleônica.

  Por sua vez, alguns dos textos apresentados no XXIV Ische foram publicados no Brasil, na coletânea organizada por Ariclê Vechia e Maria Auxiliadora Cavazotti, sob o título “A escola secundária: modelos e planos (Brasil, séculos XIX e XX. Como esclarece António Nóvoa na apresentação dessa obra, o congresso de Paris centrou-se no ensino secundário, esse “todo poderoso império do meio” - na expressão consagrada por Lucien Febvre. O historiador português afirma ser “a idéia de meio, em toda a sua força e ambigüidade, que melhor traduz a história de um ‘poderoso império’, que nem sempre tem sido investigado com a atenção devida”, concluindo que os estudos históricos sobre educação infantil, primária e superior são mais abundantes do que aqueles que versam sobre o ensino secundário.

  Essa nova preocupação com questões pouco exploradas pela historiografia da educação só tem a contribuir com um melhor e mais profundo conhecimento da escolarização entre o curso primário e o ensino superior. Um grande desafio ainda envolve o estudo e aprofundamento de determinadas questões sobre o ensino secundário, pois, mesmo com a publicação de ensaios e a realização de alguns congressos temáticos, muito ainda tem a ser dito sobre o “todo poderoso império do meio”. Na perspectiva dessas novas tendências e na tentativa “da construção a muitas mãos”, procuramos sanar parcialmente essa lacuna elaborando um “dossiê” sobre o ensino secundário brasileiro.

  A partir de um levantamento historiográfico baseado em Moraes e Berrien (1949, Warde (1984, Alves (2001 e Bastos, Bencostta e Cunha (2004, constatamos diversas lacunas. Por enquanto evidenciamos a pouca produção de trabalhos relativos ao ensino secundário referentes a alguns temas como o ensino profissional, manuais didáticos, formação docente e a alguns períodos históricos como, por exemplo, a época da redemocratização brasileira – entre o final do Estado Novo e o golpe de 1964 – e a reforma do ensino secundário implementada pelo regime militar, que resultou na criação do segundo grau. Existe, portanto, a necessidade de empreender novos estudos exploratórios e de análise sobre alguns períodos históricos e certos temas referentes ao ensino secundário, ao segundo grau e ao atual ensino médio.

  O ensino secundário sempre foi considerado o nível de escolarização propedêutica dirigido às elites que ambicionam ingressar nos cursos superiores. Esse tipo de ensino plasmou-se em modelos adotados em grande parte nos países europeus, sendo transportados e adaptados no Brasil desde o período colonial brasileiro. As mais representativas escolas de estudos médios dos países ocidentais foram os antigos colégios do Antigo Regime, e, a partir do século XIX, os “lycées” na França1, os “gymnasium” na Alemanha e as “Grammar Schools” na Inglaterra. Os currículos desses estabelecimentos de ensino secundário foram em grande parte herdeiros da tradição pedagógica clássico-humanista, estabelecida e disseminada sobremaneira pelos padres jesuítas a partir do século XVI e, posteriormente, reinventada pelo “estado educador”. Em geral, todos visavam possibilitar aos adolescentes uma formação literária e propedêutica, que os habilitasse e os preparasse para o ingresso no ensino superior.

  No entanto, na história da educação ocidental, a tradição clássico-humanista começou a ser quebrada com a emergência de um ensino secundário diferenciado, marcado pela cultura científica e pelas línguas vivas, que se colocou, de forma tímida, nos oitocentos, e se consolidou durante o século XX. De acordo com Durkheim (1995, p. 287, Gréard compilou nada menos do que 75 modificações entre os anos de 1802 e 1887 nos programas de ensino secundário da França. Ele constatou que nos currículos do ensino secundário francês as disciplinas científicas ganhavam espaço, mas não de forma linear, pois às vezes havia restaurações do ensino literário, como parte das oscilações no jogo do poder. O século XIX foi marcado pela disputa entre a Igreja Católica, os monarquistas e os republicanos conservadores, que defendiam o ensino clássico, e os republicanos radicais e os socialistas, que pregavam um ensino científico.

  No Brasil, durante o século XIX, no Imperial Colégio de Pedro II, nos liceus provinciais e mesmo nos colégios privados, predominou a tradição clássico-humanista, geralmente inspirada no modelo dos liceus franceses. Com a implantação do regime republicano e a partir de idéias positivistas, houve valorização da matemática e das línguas vivas, mas o currículo do Ginásio Nacional/Colégio Pedro II - padrão nacional para efeitos de equiparação e oficialização dos colégios de ensino secundário - manteve as línguas clássicas e não se constituiu numa ruptura significativa com a tradição clássico-humanista. Na década de 1920, o debate em torno da valorização das Ciências Naturais no ensino secundário ganhou fôlego, especialmente entre os intelectuais reformadores da educação nacional. A Reforma Francisco Campos (1931 realizou a modernização do ensino secundário no Brasil, por meio da implantação de vários elementos curriculares inovadores como a seriação compulsória, a criação de dois ciclos, a freqüência obrigatória dos alunos, bem como a valorização das disciplinas científicas e do vernáculo.

  O presente dossiê se propõe realizar releituras históricas do ensino secundário brasileiro. O conjunto de textos não focaliza o ensino de segundo grau - criado pela Lei 5.692, de 1971 - e nem o atual ensino médio, mas coloca o foco sobre o ensino secundário no Brasil durante o século XIX e de boa parte do século passado. Os artigos estão organizados em certa ordem cronológica: um primeiro grupo de textos dedica-se a repensar o ensino secundário durante o Império, enquanto os outros ensaios refletem sobre esse mesmo nível de escolarização no período republicano. Eles tratam de diversificadas questões numa perspectiva histórica como o ensino militar, manuais escolares, disciplinas-saber, cultura escolar, sociabilidade e gênero e intelectuais da educação. São questões relevantes para a historiografia da educação, abordadas a partir de diferenciados referenciais teóricos, em que a história dialoga, de forma frutífera e criativa, com outras Ciências Sociais.

  O ensino secundário nos oitocentos é revisitado inicialmente pelo artigo “O ensino secundário militar na contramão das tendências do império”, de Cláudia Alves, que procura mostrar como o ensino secundário militar teve formato seriado e foco nas Ciências Naturais, na segunda metade do século XIX. Essa cultura escolar, também praticada em alguns colégios confessionais, contrasta com o modelo dominante do ensino secundário no período imperial, marcado por cursos preparatórios e por exames parcelados – segundo o estudo clássico de Haidar (1972. O Imperial Colégio de Pedro II e os liceus provinciais tiveram como modelo principal o lycée francês. Nesta direção, noensaio “Manuais escolares franceses no Imperial Colégio de Pedro II”, Maria Helena Camara Bastos apresenta a disseminação da francofonia no ensino secundário brasileiro a partir de um estudo instigante sobre manuais escolares. No período imperial, o sistema escolar brasileiro foi transversalizado pela galomania e, não por acaso, houve o predomínio das editoras francesas. No entanto, otexto de Eduardo Arriada e Letícia Stander Farias intitulado “O thou, that with surpassing glory crown’d: ensinando inglês aos estudantes brasileiros” chama a atenção para a importância da língua inglesa no ensino secundário brasileiro e sul-rio-grandense durante o Império, embora ela nunca tenha ameaçado a hegemonia do francês.

  O ensino secundário na Primeira República é relido por dois artigos, que discutem questões distintas durante esse período histórico. O texto “O ensino secundário laico e católico no Rio Grande do Sul, nas primeiras décadas do século XX: apontamentos sobre os ginásios Pelotense e Gonzaga”, de Giana Lage do Amaral, analisa o confronto entre o Ginásio Gonzaga, dirigido por padres jesuítas, e o Ginásio Pelotense, vinculado à maçonaria, na cidade de Pelotas. Essa tensão, discutida em nível local, colocou-se nas primeiras décadas do regime republicano em nível nacional, sendo que a Igreja Católica logrou êxito na consolidação da maior rede confessional de ensino secundário.

  Ademais, a partir desses dois estabelecimentos de ensino secundário foram instituídas a Universidade Católica e a Universidade Federal de Pelotas. Na década de 1920, emergiu uma fértil problematização do regime republicano, que no campo educacional foi colocada, especialmente, pela Associação Brasileira de Educação e por suas conferências nacionais de educação. É nesta conjuntura que se insere o artigo “Lysímaco Ferreira da Costa e o ensino secundário brasileiro”, de Geysa Spitz Alcoforado de Abreu, que detalha a intervenção de um intelectual paranaense que defendia a ciência aplicada e a modernização do ensino secundário. Desta forma, Lysímaco Ferreira da Costa entabulou interlocução com vários renovadores da educação nacional do eixo Rio-São Paulo.

  Enfim, três artigos versam sobre estabelecimentos católicos de ensino secundário, a partir de inspiração bourdieusiana e da perspectiva de gênero. O ensaio “A formação do esprit de sion”, de Ângela Xavier de Brito, estuda a “cultura escolar católica de tradição francesa” no Colégio Notre Dame de Sion do Rio de Janeiro. O intuito da socióloga franco-brasileira é descortinar as estratégias explícitas e sutis da socialização escolar de adolescentes do sexo feminino de uma fração das classes abastadas da então capital do Brasil, colocadas em marcha por freiras de origem francesa. O artigo “A educação secundária feminina: uma história Catarina (1935-1947”, de Letícia Cortellazzi Garcia, reflete sobre a socialização de alunas no Colégio Coração de Jesus, localizado em Florianópolis e dirigido pelas Irmãs da Divina Providência de ascendência germânica. Esse trabalho contribui para compreender a generificação da cultura escolar inscrita na Lei Orgânica do Ensino Secundário (1942 e, sobremaneira, nas práticas educativas dirigidas a moças de elite da acanhada capital catarinense dos anos 30 e 40 do século XX. O texto “A força da tradição: ex-alunos do Colégio Catarinense em destaque e em rede”, de Norberto Dallabrida, procura compreender a importância simbólica dos ex-alunos célebres na construção da excelência escolar de um colégio de elite e a articulação da associação de ex-alunos com o intuito de manter e atualizar capital social.

  A releitura histórica do ensino secundário realizada no presente dossiê deseja contribuir com o debate contemporâneo em torno da universalização e da democratização do ensino médio brasileiro.

   

  Eduardo Arriada e Norberto Dallabrida

  (organizadores

 13. Gait parameters in patients with diabetes mellitus DOI:10.5007/1980-0037.2010v12n2p155

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Cristina Elena Prado Teles Fregonesi

  2010-07-01

  Full Text Available Diabetes mellitus is a chronic disease that results in sensorimotor alterations. These changes affect balance and walking and predispose affected patients to falls. The aim of this review was to identify studies in the recent literature that assess gait parameters and aspects involved in walking. The MEDLINE, SciELO, LILACS and PEDro databases were searched using the following combination of keywords: diabetic neuropathies x gait; diabetes mellitus x gait, and diabetic foot x gait. After the application of selection criteria, 15 articles were retrieved, summarized, discussed, and are included in this review. Diabetic neuropathy was found to lead to deficits in step amplitude, gait velocity and gait cadence on flat surfaces, without sudden changes in direction or stops, and to balance and coordination deficits on inclined and uneven terrain. Diabetic neuropathies also increase plantar pressure rates and lead to difficulties in the terminal stance phase and pre-swing phase due to changes in triceps surae activation. Thus, the next initial contact occurs in an inadequate manner, with the forefoot and without absorption of shocks.

 14. Wybrane aspekty dotyczące przychodów i kosztóww przedsiębiorstwie postawionymw stan upadłości likwidacyjnej

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Janusz Czerny

  2009-06-01

  Full Text Available Celem postępowania upadłościowego, które prowadzi do likwidacji przedsiębiorstwa, jest osiągnięcie przychodów ze zbycia jego majątku, co pozwoliłyby na pokrycie kosztów postępowania i zaspokojenia wierzycieli. W upadłości likwidacyjnej przedsiębiorstw mamy do czynienia z dwoma strumieniami przychodów: z przychodami dotyczącymi zbycia przedsiębiorstwa lub jego składników majątku oraz z przychodami związanymi z ewentualnym kontynuowaniem działalności. Przychody ze sprzedaży przedsiębiorstwa powinny być prognozowane głównie na podstawie informacji płynących z systemu rachunkowości, co stanowi tzw. statyczny aspekt upadłości i jest związane z wyceną masy upadłości. Aspekt dynamiczny zaś wiąże się z zakresem i czasem kontynuowanej działalności, o czym decyduje syndyk. Decyzję o zakresie i czasie kontynuowania działalności w przedsiębiorstwie postawionym w stan upadłości likwidacyjnej powinien podjąć syndyk, opierając się na danych generowanych przez system rachunkowości, przy wykorzystaniu narzędzi analizy finansowej. Bardzo istotnym staje się zatem właściwe zarządzanie kosztami procesu upadłości, polegające na ich minimalizacji, co wymaga opracowania przez syndyka budżetu wydatków postępowania upadłościowego oraz przychodów i kosztów kontynuowanej działalności, a następnie szczegółowej kontroli ich wykonania.

 15. Wybrane aspekty dotyczące przychodów i kosztóww przedsiębiorstwie postawionymw stan upadłości likwidacyjnej

  OpenAIRE

  Janusz Czerny

  2009-01-01

  Celem postępowania upadłościowego, które prowadzi do likwidacji przedsiębiorstwa, jest osiągnięcie przychodów ze zbycia jego majątku, co pozwoliłyby na pokrycie kosztów postępowania i zaspokojenia wierzycieli. W upadłości likwidacyjnej przedsiębiorstw mamy do czynienia z dwoma strumieniami przychodów: z przychodami dotyczącymi zbycia przedsiębiorstwa lub jego składników majątku oraz z przychodami związanymi z ewentualnym kontynuowaniem działalności. Przychody ze sprzedaży pr...

 16. Economics of Food Irradiation; Aspects Economiques de l'Irradiation des Denrees Alimentaires; Ehkonomicheskie aspekty oblucheniya pishchevykh produktov; Aspectos Economicos de la Irradiacion de Aumentos

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Killam, E. R.; Ketchum, H. W.; Deitch, J.; Osburn, Jr., J. W. [United States Department of Commerce, Business and Defense Services Administration, Washington, DC (United States)

  1966-11-15

  This paper reviews and evaluates current developments relating to the prospects for commercial food irradiation within the United States. The study, recognizes that one cannot generalize about the prospects for food irradiation either by process or product. Both technical and economic potentials vary widely for different food products subjected to the same or different types of treatment. Food irradiation processes and products are evaluated. Recent studies concerned with the economics of food irradiation are briefly reviewed and evaluated and findings and conclusions relating to economic potentials summarized. Industry reactions to a proposed pilot plant meat irradiator, sponsored by the U.S. Army and U.S. AEC and coordinated by the Department of Commerce, are discussed and factors which will determine the future direction, extent and commercial success of food preservation by ionizing irradiation are analysed. Developments in all these categories are essential for success, and if not achieved would be limiting factors. Nevertheless, the successful and profitable marketing of irradiated foods must finally be dependent upon customer acceptance and favourable cost versus benefit relations. Benefits will include lower costs and higher profits through spoilage reductions, extensions of shelf-life and shipping distances, market expansions, and quality Improvements. Ultimately, the economic success of this new technology must depend upon the clear demonstration that these benefits will exceed the additional processing costs by a margin sufficient to induce the necessary private investments and willingness to accept related risks in this new field. (author) [French] Les auteurs exposent et evaluent les faits les plus recents concernant les perspectives de l'irradiation industrielle des aliments aux Etats-Unis. Ils reconnaissent que l'on ne peut pas faire de generalisation en ce qui concerne les perspectives de l'irradiation des produits alimentaires, ni pour un meme procede, ni pour un meme produit. Les possibilites techniques et economiques varient considerablement pour divers produits alimentaires soumis a un meme traitement ou a des traitements differents. Les procedes d'irradiation et les produits sont etudies. Des etudes recentes ayant trait aux aspects economiques de l'irradiation des produits alimentaires sont brievement analysees; les conclusions sur les possibilites economiques sont resumees. Les auteurs etudient les reactions des milieux industriels a l'egard d'un projet d'installation pilote d'irradiation de la viande, patronne par l'Armee americaine et la CEA des Etats-Unis et coordonne par le Departement du commerce. Les facteurs qui determineront l'orientation, l'ampleur et le succes commercial de la conservation des aliments par les rayonnements ionisants sont analyses. ] Les progres dans les quatre domaines cites sont essentiels au succes de l'irradiation des aliments; sinon, les facteurs en question limiteraient le developpement de cette technique. La commercialisation des produits alimentaires irradies ne sera finalement possible et rentable que si le consommateur accepte la marchandise et s'il s'etablit un rapport favorable entre les avantages et le cout des operations. Parmi les avantages escomptes figurent la diminution du prix de revient et l'augmentation du profit dus a la reduction des pertes par deterioration, l'augmentation'de la duree de conservation et du perimetre de distribution, l'expansion du marche et l'amelioration de la qualite. ,Finalement, pour assurer le succes economique de cette technique nouvelle, il faudra montrer clairement que ces avantages depasseront suffisamment les frais supplementaires de traitement pour susciter les investissements prives necessaires et faire accepter les risques inherents au procede. (author) [Spanish] En la memoria se trata de los progresos realizados en los Estados Unidos en lo que respecta a la irradiacion comercial de alimentos y se examinan sus perspectivas. En la memoria se reconoce la imposibilidad de generalizar en lo que respecta a las perspectivas de la irradiacion de alimentos, bien se trate de ios procesos de produccion o de los productos acabados. Son muy variadas las posibilidades tecnicas y economicas que se ofrecen para los distintos productos alimenticios sometidos a tratamientos identicos o diferentes. Se evaluan los productos y los procesos de irradiacion. Se exponen y analizan brevemente algunos estudios recientes sobre los aspectos economicos de la irradiacion de alimentos y se resumen los resultados y conclusiones referentes a las posibilidades economicas. Se examinan las reacciones de la industria a la propuesta de construir una instalacion experimental de irradiacion de carne, patrocinada por el Ejercito y la Comision de Energia Atomica de los Estados Unidos, y coordinada por el Departamento de Comercio. Se analizan los factores que determinaran la orientacion futura, el alcance y el exito comercial de la conservacion de alimentos por irradiacion. La evolucion favorable de todos estos factores es imprescindible para el exito, pues de lo contrario constituiran otros tantos elementos restrictivos. De todas formas, el exito y la rentabilidad de la comercializacion de los alimentos irradiados dependera, en tiltimo termino, de la aceptacion de los consumidores y de que las relaciones costo-beneficio sean favorables. Entre los beneficios cabe citar: menor costo y mayor rentabilidad por la disminucion de la proporcion de productos estropeados, prolongacion del periodo de almacenamiento y de las distancias de envio, expansion de los mercados y mejoramiento de la calidad. En definitiva, el exito economico de esta nueva tecnica dependera de que se demuestre claramente que los beneficios seran superiores a los gastos en un margen suficiente para inducir a los particulares a efectuar las inversiones necesarias y aceptas los riesgos inherentes a esta nueva industria. (author) [Russian] V dannom doklade daetsja obzor i ocenka provodjashhihsja v nastojashhee vremja rabot, imejushhih otnoshenie k perspektivam kommercheskogo obluchenija pishhevyh produktov v Soedinennyh Shtatah. V issledovanii priznaetsja, chto nel'zja obobshhat' dannye v otnoshenii perspektiv obluchenija pishhevyh produktov ni na osnove processov, ni na osnove produktov. Kak tehnicheskij tak i jekonomicheskij potencialy imejut shirokij diapazon izmenenij v otnoshenii razlichnyh pishhevyh produktov, kotorye podvergajutsja tem zhe ili razlichnym vidam obrabotki. Daetsja kratkij obzor i ocenka poslednih issledovanij v otnoshenii jekonomicheskih aspektov obluchenija produktov pitanija, a takzhe kratko izlagajutsja vyvody i zakljuchenija otnositel'no jekonomicheskih potencialov. Privoditsja obsuzhdenie reakcij predstavitelej promyshlennosti na predlagaemyj opytnyj obluchatel' mjasa, zakazchikami kotorogo javljajutsja amerikanskaja armija i Komissija po atomnoj jenergii SShA; koordinirovanie osushhestvljaet Ministerstvo torgovli; analizirujutsja faktory, kotorye opredeljat budushhee napravlenie, masshtab i kommercheskij uspeh sohranenija pishhevyh produktov s pomoshh'ju ionizirujushhego obluchenija. . Raboty vo vseh jetih kategorijah javljajutsja sushhestvennymi dlja dostizhenija uspeha, v protivnom sluchae oni javjatsja tormozjashhimi faktorami. Tem ne menee, uspeshnyj i vygodnyj sbyt obluchennyh pishhevyh produktov, v konechnom itoge, dolzhen byt' postavlen v zavisimost' ot akceptacii potrebitelem i vygodnogo vzaimootnoshenija mezhdu stoimost'ju i pribyl'ju . K vygodam sleduet otnesti bolee nizkuju stoimost' i bolee vysokuju pribyl' v rezul'tate sokrashhenija porchi, uvelichenija srokov hranenija i rasstojanija perevozok, rasshirenija rynka i uluchshenija kachestva. Nakonec, jekonomicheskij uspeh jetoj novoj tehnologii dolzhen zaviset' ot jasnogo dokazatel'stva togo, chto jeti vygody prevysjat dopolnitel'nye rashody po obrabotke na kakuju-to summu, kotoraja budet dostatochnoj dlja stimuljacii neobhodimyh chastnyh kapitalovlozhenij i gotovnosti pojti na sootvetstvujushhij risk v jetoj novoj oblasti. (author)

 17. Psychologické aspekty mezinárodní migrace a integrace cizinců do majoritní společnosti

  OpenAIRE

  Kušniráková, Tereza

  2008-01-01

  8 ABSTRACT__________________________ _______________________________ "Psychological Aspects of International Migration and Integration of Foreigners to Majority Society" This thesis deals with psychological aspects of international migration and psychological background of adaptation to the new environment. The thesis combines general psychology, individual psychology, cross-cultural psychology and behavioral geography. The author applies knowledge of psychology disciplines to the research of...

 18. CSR: Aspekty společenské odpovědnosti v personálním řízení organizace

  OpenAIRE

  Melicherčíková, Dita

  2013-01-01

  4 ABSTRACT This bachelor thesis focuses on the corporate social responsibility from the perspective of the human resources management. The thesis introduces the concept of corporate social responsibility, describes evolution of this concept and summarizes its main characteristics. In the context of current and expected development the thesis emphasizes the connection between the corporate social responsibility and human resources management, considers the role of human resources professionals...

 19. Ekonomické a psychologické aspekty rozhodování a chování jedince

  OpenAIRE

  Kašová, Jana

  2009-01-01

  The dissertation called Economic and Psychological Aspects of a Consumer's Behaviour and Decision-Making is dedicated to a consumer's behaviour and decision-making in economic and financial issues from the perspective of classic economy, psychology and behavioural economy. The theoretical part describes the expected utility theory and psychological findings on one hand, and presents the so called Prospect Theory and systematic biases on the other hand. The practical part comprises a research....

 20. Vybrané aspekty elektronického marketingu a analýza elektronickej marketingovej komunikácie v praxi

  OpenAIRE

  Šebová, Miriam; Kuzma, Marek; Dobšinská, Kristína

  2011-01-01

  The pressure of globalization, digital era and the economic crisis changed the role and the form of marketing tasks. New concepts are emerging, such as viral marketing, guerilla marketing, social communities, but also companies as YouTube, Facebook, Twitter and others. Companies can get their marketing communication to a new level by correct understanding of the importance and capabilities, which these concepts hide inside. Purpose This paper is focused on the electronic marketing. Scientific...

 1. Prozodické aspekty reprodukované řeči v konverzačních příbězích

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Zaepernicková, E.; Havlík, Martin

  2017-01-01

  Roč. 8, č. 2 (2017), s. 36-62 ISSN 1804-3240 R&D Projects: GA ČR GA15-01116S Institutional support: RVO:68378092 Keywords : conversation analysis * persona * prosody * reported speech * sociophonetics Subject RIV: AI - Linguistics OBOR OECD: Linguistics http://studiezaplikovanelingvistiky.ff.cuni.cz/magazin/2017-2/

 2. Economic Aspects of Radiation Treatment; Considerations Economiques sur le Traitement par Irradiation; Ehkonomicheskie aspekty obrabotki produktov metodom oblucheniya; Consideraciones Economicas Sobre el Tratamiento por Irradiacion

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Leveque, P. [Centre d' Etudes Nucleaires de Saclay (France)

  1966-11-15

  In May 1963, at the Conference held by the International Atomic Energy Agency on the Industrial Uses of Large Radiation Sources, there was considerable discussion of costs. This general exchange of views led to a number of assessments of the cost of treatment by radioactive sources and machines. After three years it seems appropriate to review the basic hypotheses, and in particular to take account of the drop in price: of radioisotopes, especially {sup 137}Cs. This affects the cost both of the installed kW and of the KWh of energy produced. In the light of the experience gained in the past: three years it is possible to define the efficiencies and the load factors observed in plants at present in operation. It is true that in most cases these are treating medical equipment and supplies, but the problems are comparable. (author) [French] En mai 1963, lors de la Conference organisee par l'AIEA sur l'emploi des sources de rayonnements intenses dans l'industrie, un large debat s'etait engage sur les prix de revient. De cette confrontation generale, on a pu tirer quelques evaluations du cout de traitement par sources radioactives et machines. Il est bon, trois ans apres, de revoir les hypotheses de base et surtout de tenir compte de l'abaissement du prix des radioelements et tout specialement du {sup 137}Cs. Ceci influe a la fois sur le prix du kW installe et du kWh d'energie produit. A la lumiere de l'experience acquise pendant ces trois dernieres annees, il est possible de preciser les rendements et facteurs de charge observes dans des installations actuellement en fonctionnement. Il s'agit il est vrai, dans la majorite des cas, de traitements d'accessoires medicaux, mais les problemes sont comparables. (author) [Spanish] En la Conferencia sobre las aplicaciones industriales de las fuentes de radiacion de elevada intensidad, celebrada.en mayo de 1963 bajo los auspicios del OIEA, se inicio un amplio debate sobre los precios de costo. De esta confrontacion general se pudieron sacar varias conclusiones sobre el costo del tratamiento por medio de fuentes radiactivas y maquinas. Es conveniente, tres aflos despues, revisar las hipotesis fundamentales y, sobre todo, tener en cuenta el abaratamiento de los radioelementos, en particular, del {sup 137}Cs. Esto influye a la vez sobre el precio del kilovatio instalado y del kilovatio-hora de energfa producido. La experiencia adquirida en estos tres ultimos aflos permite precisar los rendimientos y factores de carga observados en instalaciones actualmente en servicio. Es cierto que en la mayorfa de los casos estas consisten en instalaciones de tratamiento de accesorios medicos, pero los problemas son analogos. (author) [Russian] V mae 1963 goda vo vremja raboty Konferencii po promyshlennomu primeneniju moshhnyh istochnikov izluchenija, organizovannoj MAGATJe, razvernulas' bol'shaja diskussija po voprosu sebestoimosti. V rezul'tate obmena mnenijami mozhno sdelat' nekotorye ocenki stoimosti obrabotki radioaktivnymi istochnikami i ustrojstvami. Zhelatel'no po istechenii treh let peresmotret' osnovnye gipotezy i uchest' snizhenie stoimosti radiojelementov, i v osobennosti cezija-137. Stoimost' radiojelementov okazyvaet vlijanie srazu na stoimost' 1 kvt ustanovlennoj moshhnosti i kilovatt/chasa proizvodimoj jelektrojenergii. V svete poluchennogo v techenie poslednih treh let opyta imeetsja vozmozhnost' utochnit' proizvoditel'nost' i kojefficient nagruzki dejstvujushhih v nastojashhee vremja ustanovok; Rech' idet v bol'shinstve sluchaev ob obrabotke vspomogatel'nogo medicinskogo oborudovanija, no vse jeti problemy sravnimy. (author)

 3. Main aspects of estimating the working capability under prolonged effect of ionizing radiation; Osnovnye aspekty otsenki rabotosposobnosti izdelij pri dlitel`nom vozdejstvii ioniziruyushchikh izluchenij

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kulikov, I V

  1994-12-31

  Methodic recommendations concerning the investigation into the working capacity of products for evaluation of radiation resistance, reliability and physical aging under thermo current loads are given. Applicability of defect additive accumulation principle, radiation defect annealing kinetics and the assumed effect of the product resistance change under different values of the radiation intensity are described.

 4. Psychologické aspekty rodičovské péče o děti s poruchami autistického spektra

  OpenAIRE

  Felcmanová, Kateřina

  2017-01-01

  The thesis concerns the topic of parental care for children with autism spectrum disorder. In the theoretical part there are described the main areas in which the autistic spectrum disorders manifest and the description of particular disorders. Next chapter describes this issue from point of view of parental care, it describes the difficulty of the situation, the impact on the lives of parents and whole families, factors affecting the adaptation to the situation and its overall management. Th...

 5. Bezpečnostní aspekty případného členství Turecka v Evropské unii

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Emil Souleimanov

  2006-08-01

  Full Text Available The article explores different scenarios for Turkey’s prospective EU accession as related to issues of security. First, the author claims that a well-balanced, if not unified, EU policy is needed to address Turkey’s growing aspirations for a full-fledged EU membership. Second, the author argues that a serious analysis of modern Turkey’s geopolitical as well as internal environment is key to understanding the nature of Ankara’s desire to become an EU member. The author also emphasizes the importance of specific psychological-cultural aspects of an ongoing “Islamic-Christian” discourse both inside EU and beyond its borders, noting that in the specific case of Turkey, psychological-cultural issues are most likely to turn into serious security concerns.

 6. Mezinárodní aspekty potrestání válečných zločinců po roce 1945

  OpenAIRE

  Eichler, Jan

  2009-01-01

  74 Summary Legal Aspects of International Punishment for Committing War Crimes after 1945 The Second World War was a global military conflict which involved majority of the world's nations and which became with more than 60 million victims the largest, deadliest and most devastating conflict in human history. The causes of the war were constituted by the consequences of the Treaty of Versailles, which enhanced the feeling of humiliation in defeated countries, especially in Germany, and econom...

 7. Postavení a činnost zpravodajských služeb v České republice (právní aspekty)

  OpenAIRE

  Bezděk, Tomáš

  2016-01-01

  Position and activities of intelligence services in the Czech Republic (legal aspects) This thesis aims for coherent description of legal aspects of the status and activities of the three intelligence services of the Czech Republic which are Security Information Service, Office for Foreign Relations and Information and Military Intelligence. The thesis is based on legislation effective on January 1, 2016 but it also reflects the historical development of the legislation in this area since ear...

 8. Postavení a činnost zpravodajských služeb v České republice (právní aspekty)

  OpenAIRE

  Šišlák, Stanislav

  2016-01-01

  Status and activities of the intelligence services in the Czech Republic (legal aspects) My master's degree thesis attempts to analyse the status and activities of the intelligence services in the Czech Republic. Nowadays the importance of the intelligence services is steadily growing worldwide because of bigger threat of terrorists' attacks and worsening security situation in certain regions in the world. Czech intelligence services must adapt to this situation and that's why I started to in...

 9. Aspekty sebepojetí jako determinanty výběru strategií zvládání u adolescentů

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Balaštíková, Veronika; Blatný, Marek; Kohoutek, Tomáš

  2004-01-01

  Roč. 48, č. 5 (2004), s. 410-415 ISSN 0009-062X R&D Projects: GA AV ČR KSK9058117 Institutional research plan: CEZ:AV0Z7025918 Keywords : coping * self -concept Subject RIV: AN - Psychology Impact factor: 0.209, year: 2004

 10. Dialektologické aspekty Slovníku pomístních jmen na Moravě a ve Slezsku

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Čižmárová, Libuše

  2012-01-01

  Roč. 6, č. 1 (2012), s. 117-130. ISBN 978-83-7654-182-2. ISSN 1898-9276. [Aktualne problemy dialektologii słowiańskiej. Poznań-Obrzycko, 12.05.2010-15.05.2010] R&D Projects: GA ČR GA405/08/0703 Keywords : dialect ology * onomastics * anoikonyms * dictionary of minor place names Subject RIV: AI - Linguistics

 11. Klíčové aspekty pojímání konkurence ve strategickém řízení konkurenceschopnosti firmy

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Robert Zich

  2013-11-01

  Full Text Available Problem of definition of competition is crucial from the strategic management view of company competitiveness. Definition of term competition is not question of looking for the only correct explanation. It is about finding of common topics interconnected with strategic management of competitiveness. Economic, managerial and legal delimitations are just starting points for next discussion.

 12. Psychiatryczne oraz prawne aspekty stosowania przymusu bezpośredniego wobec uczniów na terenie szkoły specjalnej

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Błażej Kmieciak

  2015-12-01

  Full Text Available Zastosowanie przymusu bezpośredniego to sytuacja szczególna, wymagająca użycia siły wobec drugiego człowieka. Możliwość podjęcia podobnych działań musi być regulowana przez określone akty prawne. W kontekście rzeczywistości psychiatrycznej należy wskazać przede wszystkim na zapisy ustawy o ochronie zdrowia psychicznego. Zwrócono w niej uwagę, że lekarz i pielęgniarka mogą podjąć wobec agresywnego lub autoagresywnego pacjenta takie działania, jak unieruchomienie, przytrzymanie, izolacja i przymusowe podanie leków. Jednak niebezpieczne zachowania mogą prezentować również uczniowie szkół specjalnych, których część była niegdyś pacjentami szpitali psychiatrycznych. Nie zmienia to faktu, że na terenie szkół pedagodzy nie mają formalnego prawa do zastosowania przymusu bezpośredniego wobec ucznia. Co zatem mogą zrobić, kiedy podopieczny stosuje siłę? W jaki sposób nauczyciel powinien postąpić w przypadku agresji ucznia, by chronić bezpieczeństwo własne oraz innych osób? Czy w  pewnych sytuacjach wolno mu przytrzymać podopiecznego albo go unieruchomić? Czy w  wybranych przypadkach pedagog ma obowiązek użycia siły wobec niepełnosprawnego ucznia? W artykule podjęta zostanie próba udzielenia odpowiedzi na powyższe pytania.

 13. Rasu naida un neiecietību kurināšanas lietas vērtēšanas aspekti

  OpenAIRE

  Eihmane, Elīna

  2010-01-01

  Tēma par naidu un neiecietību kurinošo runu jau vairākus gadus ir aktuāla ne tikai Latvijā, bet arī visā pasaulē. Iespējams, tas ir tādēļ, ka pieaug migrācija un līdz ar to valstīs iebrauc aizvien vairāk imigrantu no mazāk attīstītām valstīm, radot arī zināmu sociālo spriedzi uzņemošajā valstī. Otrkārt, fanātiskās kustības ir pastāvējušas gandrīz visos laikos un mūsdienas nav izņēmums un lielā daļā valstu atradīsies grupējumi, kas atbalstīs kādu rasu pārākuma ideju vai reliģisko izredzētību. ...

 14. Istoricheskie aspekty razvitija rossijsko-litovskih jekonomicheskih otnoshenij i sovremennost' [The historical aspects and current issues of the development of Russian-Lithuanian economic relations

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kretinin Gannady

  2012-01-01

  Full Text Available This article focuses on development of Russian-Lithuanian economic ties. The research and practical significance of this study lies in the identification of the sources of modern Russian-Lithuanian economic cooperation and the prospects of future mutually beneficial economic relations. The first attempt at establishing economic relations was made in 1919. However, young Lithuanian Republic gravitated towards the West, severing ties with the Russian market. However, the initiatives of Lithuanian authorities did not result in successful state building, and the economic situation remained unchanged. The USSR leadership made an effort to improve the living conditions in post-war Lithuania. There were some mistakes made in the relations with the local population that resulted in Lithuanians’ resistance to sovietisation. However, in the conditions of post-war restoration of national economy and acute deficit of material and human resources, the Soviet leadership managed not only to reform and develop a socialistic economy in Lithuania but also to turn it into an industrial republic with developed agriculture and modern manufacturing facilities, whose major industries manufactured products used in nuclear and space technologies, aviation and navigation. The research shows that the post-Soviet period led to a dramatic change in Russian-Lithuanian economic relations; however, these relations retained potential for future development.

 15. Prawne aspekty wykorzystania wizerunku sportowca w świetle działań marketingowych = Legal aspects of athletes' image rights usage in the light of marketing activities

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Krzysztof M. Westfal

  2016-06-01

  Summary                 Usually the law is at least one step behind the market demands. Economic potential of athletes’ image rights has been recognized by marketing specialists many years ago. Selling image rights brings huge amounts of money to professional athletes each year. In market practice and in the realities of professional sport, commercial character of the image rights has become a fact.                 Also noticeable tendencies in development of Polish law interpretation seems to acknowledge that fact. Latest attempts of redefining nature of the image rights as economical or mixed economical-personal one deserves for approval.                 The importance of the issue of professional athletes’ image has found its reflection in legislation. Art. 14 par. 1-3 of the Sports Act of 25th June 2010 sets lex specialis to art. 23 and 24 paragraphs 1-3 of the Polish Civil Code as well as to art. 81 par. 1 and 2 of the Copyright and Related Rights Act of 4th February 1994 which sets general legal frameworks for image rights in Poland. Abovementioned provisions of the Sport Act grants the Polish sports unions and the Polish Olympic Committee with the exclusive right to use, in order to their business goals, image of the athletes wearing, respectively, the Polish national team outfit or the Olympic team outfit.                 Specific legal provisions functioning in relation to the professional athletes’ image were also the subject of the case law of the Supreme Court. Of key importance for the interpretation of art. 14 paragraphs 1-3 of the Sports Act has a Supreme Court judgment of 16th December 2009, I CSK 160/09, which was issued on the basis of art. 33 paragraph 1 and 2 of the repealed Qualified Sport Act.                 For issues of athletes image usage not without significance is the fact that professional athletes usually have the status of a commonly known persons. In the light of art. 81 par. 2 of Sports Act disseminating the image of an athlete who is commonly known person as well, does not require the consent of such a person, provided that the image has been made in connection with the performance of public functions, in particular social or professional ones.                 Regarding to the issue of entities authorized to disseminating athletes image there is considerable diversity. Depending on the factual situation, except of an athlete itself, such entitled entity might become the Polish Olympic Committee, the Polish sport union, sport club or organization for collective management of rights of athletes.                 Having regard to the multidimensional issue of the athletes' image, and bearing in mind how common practice concluding of the marketing contracts concerning image rights has become, it should be postulated that observable changes concerning issue in question, shall be made towards meeting the needs espoused by the market.   Keywords: sports law, image rights, athletes’ image rights, image rights commercialization, marketing in sports [1] mgr Krzysztof M. Westfal, e-mail: k.m.westfal@gmail.com

 16. Aspekty neorealismu v italské literatuře a ve filmu : porovnání vybraných témat

  OpenAIRE

  Hulecová, Pavla

  2010-01-01

  This thesis is aimed to compare aspects and poetics of Neo-realism in Italian literature and cinema based on selected literary works and movies of this period. The theoretical part introduces Italian neoralism, his development, poetics, periodisation, magazines and authors in two main fields, literature and cinema. Further, the teoretical part is focused on literary and cinematic techniques, cinematic language, narrative techniques and directors' style of directing. The aim of the practical p...

 17. Teoretické a experimentální aspekty opálových fotonických krystalů

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Vojtíšek, Petr; Proška, J.; Štolcová, L.; Richter, I.

  2013-01-01

  Roč. 58, č. 4 (2013), s. 120-126 ISSN 0447-6441 R&D Projects: GA MŠk(CZ) ED2.1.00/03.0079 Institutional support: RVO:61389021 Keywords : photonic crystal * opal * PVK * self-assembly * plane wave expansion method * finite difference time domain * MIT MPB * MIT Meep Subject RIV: JJ - Other Materials http://jmo.fzu.cz/2013/jmo_13_04_obsah.pdf

 18. Domácí násilí - kriminologické a trestněprávní aspekty

  OpenAIRE

  Mužíková, Kateřina

  2017-01-01

  Domestic violence is an important problem in theory and in practical context. It is a serious social concern with high level of latency and this is why we still need to talk about it. An each family member, can be a victim in most of cases women are victims. This thesis also focuses on male victims of spousal violence. A violence is different for each of these groups which is described in this thesis. This thesis is divided into seven chapters. The introductory chapter is focused on the histo...

 19. Wybrane aspekty wpływu asymetrii funkcjonalnej półkul mózgowych na funkcjonowanie poznawcze oraz emocjonalne człowieka

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Magdalena Sabiniewicz

  2015-12-01

  Full Text Available Przez wiele lat asymetria półkul mózgowych rozpatrywana była jako wyraźny podział funkcjonalny. W tym dychotomicznym modelu badacze wiązali półkulę lewą wyłącznie z funkcjami werbalnymi, a prawą – ze zdolnościami niewerbalnymi. Podział ten jest jednak niewyczerpujący i zdecydowanie upraszcza tematykę specjalizacji półkul mózgowych. Najnowsze doniesienia wskazują na współpracę i zarazem pewną niezależność międzypółkulową w zakresie kontroli funkcjonowania człowieka. Ponadto podkreśla się, że różnice funkcjonalne istnieją, ale są znacznie subtelniejsze, niż zakładano na początku badań dotyczących tej tematyki. Aby ułatwić zrozumienie istoty asymetrii funkcjonalnej, stworzono modele, które wyjaśniały mechanizm specjalizacji półkulowej i odrębność stylów przetwarzania bodźców. Dane potwierdzające istnienie asymetrii funkcjonalnej półkul pochodzą m.in. z doniesień o jednostronnych uszkodzeniach mózgu, agenezji spoidła wielkiego, zabiegach komisurotomii czy hemisferektomii. Na tej podstawie dokonano analizy funkcjonowania kognitywnego i emocjonalnego pacjentów. Wykryto pewne prawidłowości dotyczące różnic i podobieństw w funkcjonowaniu półkul mózgowych w zakresie percepcji wzrokowej, funkcji werbalnych, praksji, uwagi, pamięci i uczenia się czy funkcji wykonawczych. Jeśli chodzi o lateralizację emocji w mózgu, pojawia się wiele sprzecznych doniesień. Potrzebne są dalsze, dobrze zaprojektowane badania, które pomogą zrozumieć, czy istnieje lateralizacja emocji w mózgu, a jeśli tak, to jakich aspektów funkcjonowania afektywnego ona dotyczy. Niniejsza praca przedstawia przegląd poglądów na wpływ asymetrii półkul mózgowych na funkcjonowanie poznawcze, emocjonalne i behawioralne człowieka.

 20. Trestněprávní a kriminologické aspekty trestného činu znásilnění

  OpenAIRE

  Staňková, Lenka

  2014-01-01

  (EN): Criminal Law and Criminological Aspects of the Rape Crime The rape crime is a very specific crime. Although it belongs to the most painful and traumatic crimes, the public does not often pay enough attention to it, which in practice leads to the fact that rape victims are sometimes overlooked, treated insensitively, or their trauma is often trivialized. We also cannot ignore the fact that the rape crime is accompanied by a number of prejudices, which are for many decades ingrained in ou...

 1. Vybrané aspekty elektronického marketingu a analýza elektronickej marketingovej komunikácie v praxi

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Miriam Šebová

  2013-11-01

  Full Text Available The pressure of globalization, digital era and the economic crisis changed the role and the form of marketing tasks. New concepts are emerging, such as viral marketing, guerilla marketing, social communities, but also companies as YouTube, Facebook, Twitter and others. Companies can get their marketing communication to a new level by correct understanding of the importance and capabilities, which these concepts hide inside. Purpose: This paper is focused on the electronic marketing. Scientific aim: The main objective of the paper is to analyze selected theoretical aspects of electronic marketing and to evaluate the marketing communication in the real company. The paper deals with the hypothesis that the electronic marketing could address the relatively big group of consumers in the short time and could be in this way effective marketing method. Methodology/methods: The methodology is based on using “Google Analytics” tools. The paper is divided in two parts. The first part contains a short overview of forms, methods and characteristics of online marketing communication. The key advantage of electronic marketing is the possibility to measure and evaluate exactly the efficiency of marketing tools. The second part contains case study from the marketing communication in the real online store. In the paper is analyzing the preparation of marketing strategy and the marketing strategy with duration of 10 months. Findings/Conclusion: The paper contains practical examples of using new methods (viral techniques, references by concrete company. Results of the analysis showed, that the marketing strategy addressed about 60 000 people in 10 months, which could be evaluate like successful.

 2. Vardarbīgu nodarījumu pret nepilngadīgajiem kvalifikācijas teorētiskie un praktiskie aspekti

  OpenAIRE

  Graudiņš, Juris

  2014-01-01

  Maģistra darba tēma ir „Vardarbīgu nodarījumu pret nepilngadīgajiem kvalifikācijas teorētiskie un praktiskie aspekti”. Latvijā cietsirdība un vardarbība pret nepilngadīgo ir aktuāla problēma, jo vēl daudzi cilvēki bērnu sodīšanu gan ar emocionāliem, gan fiziskiem paņēmieniem uzskata par pieņemamu praksi bērna audzināšanā, lai gan bērna sodīšana ar šādiem paņēmieniem ir krimināli sodāma. Latvijā kriminālsodāmi ir daudzi vardarbīgi noziedzīgi nodarījumi pret nepilngadīgajiem. Taču darba ...

 3. Prakses kopienas dažādie aspekti: Etnogrāfisks pētījums par coworking kopienu Rīgā

  OpenAIRE

  Zālīte, Zanda

  2015-01-01

  Šajā pētījumā ar etnogrāfisku metožu palīdzību tiek izzināts, kā kļūšana par coworking kopienas locekli ietekmē pašnodarbināto darba pieredzi un identitāti, kā arī, kā kopienas veidošanās pētītajā coworking vietā ietekmē coworking praksi. Pētītajā coworking vietā tiek veicināta kopienas izveide, kuras rezultātā pašnodarbinātie veido profesionālas sadarbības, dalās zināšanās un mācās viens no otra. Kopienas sniegtais atbalsts rada iespēju pašnodarbinātajiem pretoties nevēlamām subjekta pozīcij...

 4. Innovacionnye aspekty razvitija rybopromyslovogo flota jeksklavnogo regiona Rossii [The innovative aspects of the fishing fleet development in the Russian exclave region

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ivchenko Vladislav

  2012-01-01

  Full Text Available Our country has set a course for the economy modernisation on the basis of innovative development. In the post-war period until 1991, the exclave of Russia — the Kaliningrad region — showed high rates of socioeconomic development due to the establishment of a large-scale sea fishing industry. Such success rested on research and innovative activity. This article analyses the successful innovative development of the fishing fleet in the historical perspective: new vessels, the development of new equipment, introduction of innovative forms of fishing organisation. The authors offer data on the efficiency of such innovative initiatives. This historical experience is of great importance given the revival of industrial fishing in the Kaliningrad region.

 5. Ontologiczne aspekty ucieleśnienia i realizacji informacji w umyśle (Ontological aspects of how information is embodied and embedded within the mind

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marek Hetmański

  2010-06-01

  Full Text Available The main aim of this paper is to explain how one can talk about information asfunctioning ontologically within the mind. From the cybernetic point of view,coding is essential to such functioning-transforming information from one systemof symbols of signs into another. Information coding takes place within the body(brain, in human use of instruments and tools, as well as in the manifold relationsbetween humans and the environment. Using the work of Arbib, Gibson, Batesonand Dennett, this paper present a model of the manifold functioning of informationwithin the human mind, with particular stress placed upon its signifi cance forpractical-cognitive behaviour.

 6. The Proportional Counter. Some Aspects of Operation; Le compteur proportionnel. Ses caracteristiques de fonctionnement; Proportsional'nyj schetchik. Nekotorye aspekty raboty; El contador proportional. Sus caracteristicas de funcionamiento

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Curran, S C [Awre, Aldermaston (United Kingdom)

  1960-06-15

  1. Work on a counter system designed for electron capture studies has shown that the diameter of the anode wire in a high-pressure proportional counter can have an important influence on the energy resolution obtained in measurements of low-energy radiations. In a counter working at a pressure of 12 atmospheres the width of the pulse distribution due to 13.5 keV K-capture radiations could be changed from 65% to 17% by changing the wire diameter from 0.0076 mm to 0.0025 mm. This phenomenon is interpreted as an effect of positive ion space charge in the avalanche. For a given gas gain and primary radiation the density of positive ions in the avalanche increases rapidly with pressure of the filling gas, and when the accompanying electric fields are large enough to affect the last stages of the multiplication process the energy resolution of the counter deteriorates. Decrease in diameter of the anode wire increases the externally applied field in the region where multiplication takes place, thus tending to counteract the effect of space charge. Use of 0.0025 mm anode wires has proved satisfactory in new measurements of L/K capture ratios made with a multiwire counter system working at pressures up to 12 atmospheres. The results obtained for L/K capture ratios of Ge{sup 71} and Kr{sup 79} are 0.115 and 0.112 respectively. The same counting system has also been used in a search for M capture in these two isotopes. The low energy of the M capture radiation, 180 eV in Ge{sup 71} and 260 eV in Kr{sup 79}, and its low intensity relative to that of K capture, makes accurate measurement difficult; but peaks attributable to M capture were observed in pulse spectra of both sources. 2. Low-Background Counting - Recent observations made on a combination of proportional counter and scintillation counters (operating as shields) show that there are some real difficulties in devising a relatively simple system of this kind. The performance is inherently very satisfactory but practical matters such as long-term gas purity are difficult to overcome. 3. Studies of Electron Attachment - An approach to systematic observations in gases and mixtures of moment in proportional counting is described. It is hoped that such measurements as are effected with this arrangement will be valuable in enlarging the field of application of the counters. (author) [French] 1. Les travaux consacres a la mise au point d'un dispositif de comptage destine a l'etude de la capture electronique ont montre que le diametre du, fil constituant l'anode dans un compteur proportionnel a haute pression peut avoir une influence importante sur le pouvoir de resolution en energie obtenu dans les mesures de rayonnements de faible energie. Dans un compteur travaillant sous une pression de 12 atmospheres, l'amplitude de la repartition des impulsions dues aux rayonnements de capture K de 13,5 keV a pu etre ramenee de 65% a 17%. en reduisant de 0,0076 mm a 0,0025 mm le diametre du fil. Ce phenomene est interprete comme constituant un effet de la charge spatiale en ions positifs dans l'avalanche. Pour un gain et un rayonnement primaire donnes, la densite des ions positifs dans l'avalanche s'accroit rapidement avec la pression du gaz de remplissage, et lorsque les champs electriques d'accompagnement sont assez grands pour affecter les derniers stades du processus de multiplication, le pouvoir de resolution en energie du compteur diminue. Toute diminution du diametre de l'anode entraine un accroissement du champ applique exterieurement, dans la region ou se produit la multiplication, ce qui tend a contrecarrer l'effet de la charge spatiale. L'emploi de fils d'un diametre de 0,0025 mm a donne des resultats satisfaisants lors de nouvelles mesures des rapports de capture L/K effectuees au moyen d'un dispositif de comptage a fils multiples, travaillant sous des pressions pouvant atteindre 12 atmospheres. Les resultats obtenus pour les rapports de capture L/K du Ge{sup 71} et du Kr{sup 79} sont de 0,115 et 0,112 respectivement. On a utilise le meme dispositif de comptage pour etudier la capture M dans ces deux isotopes. La faible energie du rayonne- ment de capture M, soit 180 eV pour le Ge{sup 71} et 260 eV pour le Kr79, ainsi que sa faible intensite comparee a celle de la capture K, rendent difficiles les mesures precises; cependant, des pics imputables a la capture M ont ete observes dans les spectres d'impulsions des deux sources. 2. Comptage d'une activite de fond peu elevee - Des observations recentes faites avec un dispositif comprenant un compteur proportionnel et des compteurs a scintillateurs (ces derniers agissant comme ecrans protecteurs) montrent que la mise au point d'un dispositif relativement simple de ce genre presente de serieuses difficultes. Le fonctionnement est tres satisfaisant en soi, mais certains problemes pratiques, tels que le maintien d'un gaz a l'etat pur pendant une longue periode, sont difficiles a resoudre. 3. Etudes sur l'accumulation d'electrons - On decrit une methode d'observation systematique portant sur les gaz et melanges importants pour le comptage proportionnel. On espere que les mesures effectuees grace au dispositif correspondant s'avereront utiles en permettant d'elargir le champ d'application des compteurs. (author) [Spanish] 1. Los trabajos de perfeccionamient o de un dispositivo de recuento destinado al estudio de la captura electronica demuestran que el diametro del alambre anodico de un contador proporcional de elevada presion puede ejercer una influencia considerable sobre el poder de resolucion energetica obtenido en la medicion de radiaciones de baja energia. En un contador que trabaje a la presion de 12 atmosferas, la amplitud de la distribucion de los impulsos debidos a radiaciones de captura K de 13,5 keV, puede reducirse de 65 a 17% sustituyendo el alambre de 0,0076 mm de diametro por otro de 0,0025 mm. Este fenomeno se interpreta como un efecto de la carga espacial de los iones positivos en la avalancha. Para una amplificacion gaseosa y una radiacion pri- maria determinadas, la densidad de los iones positivos en la avalancha aumenta rapidamente con la presion del gas contenido en el contador, y cuando los campos electricos concomitantes tienen suficiente intensidad para afectar las ultimas fases del proceso de multiplicacion, el poder de resolucion del contador disminuye. La reduccion del diametro del alambre anodico trae aparejado un aumento de la intensidad del campo externo en la zona donde se verifica la multiplicacion, tendiendo asi a contrarrestar el efecto de la carga espacial, pero el empleo de alambres anodicos de 0,0025 mm ha dado resultados satisfactorios en nuevas mediciones de las razones de captura L/K efectuadas con un contador de hilos multiples funcionando a presiones de hasta 12 atmosferas. Los resul- tados obtenidos para la razon de captura L/K del Ge{sup 71} y del Kr{sup 79} son 0,115 y 0,112 respectivamente . El mismo sistema de recuento se ha empleado para investigar una posible captura M en estos dos isotopos. La baja energia de la radiacion emitida por captura M, a saber 180 eV en el Ge{sup 71} y 260 eV en el Kr{sup 79}, asi como su reducida intensidad en relacion con la correspondiente a la captura K, dificultan una medicion exacta; sin embargo, en los espectros de impulsos de ambas fuentes se han observado maximos que pueden atribuirse a la captura M. 2. Recuento de bajas actividades de fondo. - Observaciones recientes efectuadas con un dispositivo formado por un contador proporcional y contadores de centelleo (que funcionan como pantalla protectora) revelan que la construccion de un dispositivo relativamente sencillo de este tipo ofrece ciertas dificultades. El funcionamiento es de por si muy satisfactorio, pero algunos problemas practicos, tales como el mantenimiento del gas al estado puro durante uen tiempo largo, son dificiles de resolver. 3. Estudios sobre acumulacion de electrones. - El autor describe un procedimiento de observacion sistematica de las propriedades de los gases y mezclas utilizadas en el recuento proporcional. Cabe esperar que las mediciones efectuadas con este dispositivo permitan ampliar el campo de aplicacion de los contadores. (author) [Russian] I. Rabota nad schetnoj sistemoj, prednaznachenno j dlya izucheniya zakhvata ehlektronov, pokazala, chto diametr anoidnogo provoda v proportsional'no m schetchike s vysokim' davleniem mozhet okazyvat' bol'shoe vliyanie na razreshenie po ehnergii, poluchaemoe pri izmereniyakh radiatsii nizkoj ehnergii. V schetchike, rabotayushchem pri davlenii v 12 atmosfer, shirina raspredeleniya impul'sov pri radiatsii v 13,5 kehv K-zakhvata mozhet byt' izmenena ot 65% do 17% posredstvom izmeneniya diametra provoda ot 0,0076 do 0,0025 millimetra. EHto yavlenie ob{sup y}asnyaetsya kak dejstvie polozhitel'nogo prostranstvennog o zaryada iona v lavine. Dlya opredelennogo usileniya gaza i osnovnoj radiatsii plotnost' polozhitel'ny kh ionov v lavine bystro uvelichivaetsya vmeste s davleniem napolnyayushchego gaza, i kogda soputstvuyushchie ehlektricheskie polya stanovyatsya dostatochno bol'shimi, chtoby povliyat' na poslednie stadii protsessa umnozheniya, razreshenie po ehnergii schetchika ukhudshaetsya. Umen'shenie diametra anodnogo provoda uvelichivaet poyavlyayushcheesya izvne pole v tom meste, gde proiskhodit umnozhenie, i tem samym stremitsya protivodejstvovat ' dejstviyu prostranstvennogo zaryada. Ispol'zovanie 0,0025-millimetrovy kh anodnykh provodov okazalos' udovletvoritel'ny m pri novykh izmereniyakh koehffitsient a zakhvata L/K, provodimogo s mnogoprovodno j schetnoj sistemoj s Davleniem do 12 atmosfer. Rezul'taty, poluchennye dlya koehffitsienta zakhvata L/K s Ge{sup 71} i Kg{sup 79} ravny 0,115 i 0,112 sootvetstvenno . Tazhe schetnaya sistema ispol'zovalas' pri issledovanii M-zakhvata v ehtikh dvukh izotopakh. Nizkaya ehnergiya radiatsii M-zakhvata, 180 ehv v Ge{sup 71}, 260 ehv v Kg{sup 79} i ee nizkaya intensivnost' po po sravneniyu s intensivnost'yu K-zakhvata zatrudnyayut tochnoe izmerenie; no vysshie tochki blagodarya M-zakhvatu nablyudalis' v impul'snykh spektrakh oboikh istochnikov. II. Schetchik s nizkim fonom. - Poslednie nablyudeniya, provedennye na kombinatsii proportsional'nog o i stsintillyatsionnog o schetchikov (dejstvuyushchikh v kachestve ehkranov), pokazyvayut, chto imeyutsya nekotorye real'nye trudnosti v sozdanii prostoj sistemy takogo roda. Dejstvie ee v printsipe ves'ma udovletvoritel'no , no trudno razreshit' takie prakticheskie voprosy, kak dolgovremenno e sokhranenie chistoty gaza. III. Izuchenie ehlektronnogo prisposobleniya . - Opisyvaetsya podkhod k probleme sistematicheski kh nablyudenij momenta v proportsional'no m ischislenii v gazakh i smesyakh. Nadeyutsya, chto takie izmereniya, na kotorye okazyvaet vozdejstvie ehto ustrojstvo, budut polezny dlya rasshireniya predelov primeneniya schetchikov. (author)

 7. Sociální aspekty spotřebitelství jako fenoménu dnešní doby

  OpenAIRE

  MAJEROVÁ, Aneta

  2014-01-01

  The diploma thesis has the title Social aspects of consumerism as a phenomenon of the present time. The theoretical part is divided into five chapters. The introduction chapter is designed as a theoretical framework of the whole thesis. That is why it describes hedonism as the original philosophy, consumer mentality and also the historical-cultural context of the development of the consumer society. The second chapter is in order to clarify main concepts devoted to terminological definition o...

 8. Daňové aspekty využívání zaměstnaneckých výhod

  OpenAIRE

  Frey, Frederik

  2015-01-01

  Tax aspects of employee benefits. Bachelor thesis. Brno: Mendel University, 2015. Bachelor thesis deals with employee benefits in a selected company. The aim of the work is to create a new reward system for employees in the company. Employee benefits are considered from the point of their impact on the corporate tax base and on total personal income tax base of employee as well.

 9. Sport a právo duševního vlastnictví-zejména autorskoprávní aspekty

  OpenAIRE

  Zikl, Jan

  2011-01-01

  Sports and Intellectual Property Law - Copyright Focus Intellectual property affects with bigger or lower intensity almost all areas of modern society, sports not being an exception. Inventions of new technologies allow sportsmen and sportswomen to reach better results and to compete in new sports disciplines. Impact of broadcasting rights and branding of teams and their sponsors were detrimental to financial grow of sports and allowed sports to become a quasi-religion for many people round t...

 10. Psychologické aspekty přeměny genderové role u trans-lidí v českém kontextu

  OpenAIRE

  Čechová, Helena

  2014-01-01

  The thesis presents the processes of gender role transition and sex reassignment from the perspectives of psychology, medicine, and sociology. Its main focus is on the various aspects influencing the psyche of a person undertaking transition. The thesis investigates why trans identity is commonly viewed as a pathology and the impact of pathologization on the self-perception of trans people. Furthemore, the traditional outline of the transition process in Czech sexology is compared to some cur...

 11. „Transgenní“ metabolom chmelu, některé aspekty jeho přípravy a perspektivy využití

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Matoušek, Jaroslav

  2012-01-01

  Roč. 58, č. 1 (2012), s. 13-19 ISSN 0023-5830 R&D Projects: GA ČR GA521/08/0740; GA MZe QH81052 Institutional research plan: CEZ:AV0Z50510513 Keywords : lupulin * transgenosis * anticancerogenic compounds * biotechnology Subject RIV: EB - Genetics ; Molecular Biology

 12. Mikromechanistické aspekty vlivu délky trhliny na lomovou houževnatost a tranzitní chování ocelí

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Chlup, Zdeněk; Dlouhý, Ivo

  2002-01-01

  Roč. 40, č. 4 (2002), s. 254-267 ISSN 0023-432X R&D Projects: GA AV ČR IAA2041003; GA AV ČR IBS2041001 Institutional research plan: CEZ:AV0Z2041904 Keywords : fracture toughness * transition behaviour * constraint Subject RIV: JL - Materials Fatigue, Friction Mechanics Impact factor: 0.493, year: 2002

 13. Ukrajinská pracovní migrace do ČR po roce 1989 a její etické aspekty

  OpenAIRE

  Hervertová, Vojtěška

  2017-01-01

  "Ukrainian labour migration into Czech Republic after 1989 and its ethical aspects" The diploma thesis is concerned with selected ethical dilemmas of Ukrainian migrant- workers in the Czech Republic, especially with the analysis of typical "moral pressures" and "structural evil" which these Ukrainian migrants have to face and the conditions of coping with them ethically and successfully. The first chapter investigates the present-day situation of Ukrainian migrant-workers in the Czech republi...

 14. Pedagogické aspekty ve výzkumu problematiky náhradní rodinné péče

  OpenAIRE

  Sychrová, Adriana

  2012-01-01

  TITLE: Pedagogical Aspects of the Research into Issues of Substitutional Family Care AUTHOR: Adriana Sychrová ABSTRACT: The aim of the dissertation is to clarify the role of foster and adoptive families in the society from a pedagogical perspective. This work presents elaboration of selected pedagogical aspects that appear to be essential in foster and adoptive care. These are the importance of the family in society, the motivation for adopting or fostering a child, adoptive and foster parent...

 15. Ekonomické, marketingové a sportovní aspekty Olympiád dětí a mládeže

  OpenAIRE

  Smažil, Pavel

  2014-01-01

  Title: The Children and Youth Olympics in the Czech Republic in the sports, economy and marketing sphere Objectives: The main aim of this work is to analyse all the available documents of all the individual Children and Youth Olympics in the Czech Republic from 2003 to 2013 in the sports, economy and marketing sphere. Methods: Dissertation is divided into three parts based on data from relevant Czech Olympic Comittee documents. The first part is primarily about sport and analyses success of t...

 16. Pohlavní rozdíly a kardiovaskulární systém. Experimentální aspekty

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Ošťádal, Bohuslav

  2008-01-01

  Roč. 10, mimoř.č. (2008), s. 6-13 ISSN 1212-4184 R&D Projects: GA MŠk(CZ) 1M0510 Institutional research plan: CEZ:AV0Z50110509 Keywords : gender * cardiovascular disease s * menopause Subject RIV: FA - Cardiovascular Disease s incl. Cardiotharic Surgery

 17. Geographical aspects of the development of photovoltaic industry in Slovakia, focusing on the spatial distribution; Geograficke aspekty rozvoja fotovoltickeho priemyslu na Slovensku so zameranim na priestorove rozmiestnenie

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Chovanec, M [Univerzita Komenskeho v Bratislave, Prirodovedecka fakulta, Katedra regionalnej geografie, 84215 Bratislava (Slovakia)

  2012-04-25

  The aim of the study is the demonstration of the use of geophysical methods for exploration of groundwater hollow structures. The survey was conducted in the premises of the cemetery in Dvorniky (district Hlohovec) to detect a crypt, which had to be a relique of a demolited church. In this survey there were used in parallel three different geophysical methods - micro-gravimetry, electrical resistivity tomography and geo-radar, while each of them showed the presence of empty space in the area of interest, moreover relics of the original walls of the building were also captured in some parts. (author)

 18. Wybrane Aspekty Zużywania Się Połączeń Wpustowych I Wielowypustowych W Procesie Eksploatacji

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gębura Andrzej

  2014-12-01

  Full Text Available W artykule przedstawiono wybrane wady połączeń wielowypustowych: mimośrodowości, przekoszenia, zwiększonych luzów. Przedstawiono znaczenie tych wad dla poprawności funkcjonowania całego zespołu napędowego. Zaprezentowano swoisty katalog tych wad w formie: wizualnego zużycia, pomiarów mechanicznych płaszczyzn przyporu, opisu matematycznego przebiegów dynamiki ruchu takiego połączenia, zobrazowań dla metod FAM-C i FDM-A. Zaznaczono skutki długotrwałej eksploatacji połączeń wielowypustowych o nadmiernym zużyciu dla bezpieczeństwa latania

 19. Geomorfologické a petrografické aspekty fluviálních sedimentů v oblasti dolní Rokytné

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Roštínský, Pavel; Šmerda, J.; Nováková, Eva

  2016-01-01

  Roč. 13, č. 13 (2016), s. 15-58 ISSN 1212-3560 Institutional support: RVO:68145535 Keywords : valley system * fluvial sediments * Boskovická brázda half-graben Subject RIV: DE - Earth Magnetism, Geodesy, Geography OBOR OECD: Geology

 20. Kuidas horisontaalne ja vertikaalne liikumissuund eesti keeles aspektiks kehastuvad? / Ann Veismann, Ilona Tragel

  Index Scriptorium Estoniae

  Veismann, Ann, 1972-

  2008-01-01

  Käsitletakse eesti keele ühendverbe, nende seaduspärasusi ning tähenduse omandamist vastavalt sellele, millise afiksaaladverbiga nad on moodustatud. Samuti afiksaaladverbist kui eesti ja teiste keelte aspekti väljendusvahendist

 1. Arhitektuur, võrgukultuur ja kuidas neist kasu saada = Architecture, networked cultures and how to make the most of them / Pedro Gadanho

  Index Scriptorium Estoniae

  Gadanho, Pedro

  2011-01-01

  Arhitekt Pedro Gadanho vaatleb olulist aspekti kõikvõimalike sündmuste puhul - vahetut suhtlemist. Vaatamata internetiajastul virtuaalruumi kolinud inimestevahelisele läbikäimisele on õigete inimestega kohtumine iga sündmuse oluline osa

 2. Aerobic exercise intensity can be controlled by palpation of the radial artery DOI:10.5007/1980-0037.2010v12n3p186

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anselmo José Perez

  2010-01-01

  Full Text Available Heart rate (HR during exercise has been used for the control of aerobic exercise intensity. Palpation is the most popular and accessible method for this purpose. The responses obtained in laboratory tests are used for field application and are suggested to be similar. The objective of this study was to correlate the HR measures obtained by palpation and with a heart rate monitor (HRM in four sessions of aerobic exercise, and to compare the results obtained in the laboratory and in the field. Fifteen healthy young women underwent four sessions of aerobic training of 40 min each at a continuous load, including two sessions on a treadmill and two in the field (50-60% and 80-85% HRmax. During the sessions, HR was recorded minute-by-minute with an HRM (Polar Accurex and measured at 10-minute intervals by pulse palpation. There were significant differences in ∆HR values obtained by palpation and with the HRM between exercise sessions performed on the track and in the laboratory. Strong correlations (r = 0.95 and moderate to strong (r = 0.73 correlations were observed between palpation and HRM in the four sessions. HR during exercise obtained by palpation was underestimated by no more than 5%, but there were no significant differences in mean absolute HR measured by HRM and palpation. For the same exercise intensity, similar results are obtained in the field and laboratory. In addition, HR obtained by palpation of the radial artery immediately after exercise can be used for the control of aerobic exercise intensity.

 3. Corrective Action Decision Document/Closure Report for Corrective Action Unit 477: Area 12 N-Tunnel Muckpile, Nevada Test Site

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NSTec Environmental Restoration

  2010-03-15

  This Corrective Action Decision Document (CADD)/Closure Report (CR) was prepared by the Defense Threat Reduction Agency (DTRA) for Corrective Action Unit (CAU) 477, N-Tunnel Muckpile. This CADD/CR is consistent with the requirements of the Federal Facility Agreement and Consent Order (FFACO) agreed to by the State of Nevada, the U.S. Department of Energy, and the U.S. Department of Defense. Corrective Action Unit 477 is comprised of one Corrective Action Site (CAS): • 12-06-03, Muckpile The purpose of this CADD/CR is to provide justification and documentation supporting the recommendation for closure with no further action, by placing use restrictions on CAU 477.

 4. Level of knowledge of the Physical Education Professional working with hypertensive students in gyms DOI: 10.5007/1980-0037.2010v12n4p262

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Luciana Zaranza Monteiro

  2010-01-01

  Full Text Available Arterial hypertension is one of the main risk factors for the development of cardiovascular diseases and affects a substantial part of the Brazilian population. The objective of this study was to compare the level of knowledge between Physical Education Professionals who worked with hypertensive students in gyms and those who did not. A total of 400 professionals working in gyms in the Municipality of Fortaleza-CE participated in the study. A questionnaire containing the following information was used: knowledge about criteria for hypertension, types of laboratory tests, types of hypertension in the students, general care during physical activity, and recommendations for a better control of hypertension. Among the 400 professionals, 302 (75.5% worked with hypertensive students. Of these, 236 (59% based their diagnosis of hypertension solely on the report of the students. Regarding the situations in which the professionals contraindicated physical activity for the hypertensive students, 43.1% reported high blood pressure, 15.5% reported no situation, and 21.5% had no information. With respect o blood pressure measurement before and after physical activity, most of the professionals (62.3% working with hypertensive students did not measure the student’s blood pressure. The knowledge of the professionals about hypertension in gyms was insufficient. More specific studies are necessary to obtain data that will contribute to the development of programs designed for Physical Education Professionals that establish the needs of hypertensive students in gyms.

 5. Static stretch versus Mulligan Concept – long-term effects in gymnast’s flexibility DOI:10.5007/1980-0037.2010v12n3p202

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Manuela Karloh

  2010-01-01

  Full Text Available Flexibility is one of the most important physical aspects in Rhythmic Gymnastics (RG. The purpose of the study was to compare long-term changes in flexibility of hip extension in athletes of RG in function of two techniques: the static stretch and Mulligan’s Long Leg Traction. Participated eight female athletes with an average age of 13,25±0,89 years old, divided into two groups. Group1 performed Mulligan technique and Group2 performed static stretch. Flexibility training lasts for six weeks. It was executed 2 times a week, and was composed by 2 repetitions of 30 seconds for each lower limb. Photogrammetry was used to assess the range of motion (ROM of hip extension. ROM was assessed before and after six weeks of training. Descriptive and inferential statistics were used to analyze the data. The increase of ROM was statistically significant in both lower limbs in Group 1, and in right lower limb (RLL in Group 2. After six weeks of training the increase of ROM in Group 1 was 6,25°± 2,75º in left lower limb (LLL and 5,25°± 2,63º in RLL, and the increase in Group 2 was 6,75º± 4,64º in LLL and 5,5º± 3,41º in RLL. Comparing the two executed techniques, in relation to the increase of ROM, there were no statistically significant differences. We conclude that after six weeks of training the two proposed techniques have showed increases in range of motion.

 6. Physical activity level of three generation families. Genetic and environmental factors doi: 10.5007/1980-0037.2010v12n6p408

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Raquel Nichele de Chaves

  2010-09-01

  Full Text Available This study aims (1 to investigate the presence of familial aggregation in physical activity (PA levels and sedentary behavior (SB among members of three generations families and (2 to estimate the magnitude of additive genetic influences on PA and SB phenotypes. The sample consisted of 100 extended families covering three generations (n=1034, from the Lisbon area, Portugal. Phenotypes were assessed via the short version of the self-administered International Physical Activity Questionnaire (IPAQ-SF. Measured phenotypes: total physical activity (TPA; vigorous (VPA; moderate (MPA; walking; time spent in sitting time (ST, watching television (WT and PA levels classification. Body mass index (BMI was calculated. Exploratory family analysis in all phenotypes was conducted in PEDSTATS software. The genetic component (h2 and shared environmental effect were estimated using maximum likelihood implemented in the SOLAR software package. All graphs were done in HLM software. Sex, age, sex*age, age2, sex*age2 and BMI were used as covariates. Significant level was set at 0,05. Genetic component estimates (h2 were as follows: TPA h2=0,28±0,06 (p<0.0001; VPA h2=0,35±0,06 (p<0.0001; MPA h2=0,29±0,06 (p<0.0001; walking h2=0,40±0,06 (p<0.0001; ST h2=0,29±0,06 (p<0.0001; WT h2=0,15±0,06 (p<0.003 and determination of the level physical activity h2=0,35±0,14 (p<0.007. Shared environmental effect was not significant. These results showed a low-to-moderate genetic contribution, between 15% to 40% of the total variability, in the PA and SB phenotypes. The genetic factors have low to moderate influence in this sample. Non-shared environmental factors appear to have the major contribution in these phenotypes.

 7. Comparison of thoracic kyphosis between sedentary and physically active older adults by the flexicurve method doi: 10.5007/1980-0037.2010v12n5p381

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Fabrício Marinho Bandeira

  2010-01-01

  Full Text Available Thoracic hyperkyphosis is one of the most common postural changes, which is defined as an increase of thoracic spine curvature in the sagittal plane. The alterations that occur in the postural control system with age influence functional mobility and result in a lack of balance in older adults. The objective of this study was to compare thoracic kyphosis between physically active and sedentary older adults in order to determine the influence of physical activity on dorsal kyphosis in the elderly. In a cross-sectional study, 40 healthy volunteers of both genders, ranging in age from 60 to 69 years, were randomly divided into a physically active group and a sedentary group and evaluated by the flexicurve method. Descriptive statistics (mean and standard deviation and the Student t-test for independent samples were used for analysis. The results showed that physically active older adults presented fewer changes in the curvature of the thoracic spine than sedentary subjects, but the difference was not significant. In conclusion, active and sedentary older adults present similar characteristics in terms of thoracic kyphosis.

 8. Difference in kinematical behavior between two landing tasks in male volleyball athletes doi: 10.5007/1980-0037.2010v12n6p464

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gustavo Leporace

  2010-09-01

  Full Text Available Anterior cruciate ligament (ACL injuries are common in sports. Studies investigating injury mechanisms have demonstrated that most injuries arise from landing tasks. Despite the demonstration of differences between male and female kinematics, there are no studies showing how males behave during different landing tasks. The objective of this study was to compare the angular and temporal kinematics of the lower limbs between two different landing tasks. Double leg and single leg landings were recorded in the frontal and sagittal plane in 15 male volleyball athletes by videogrammetry. Reduced hip and knee flexion and increased knee valgus were observed in the single leg landing task compared to the double leg landing task. No significant difference in landing time was observed between the two tasks. In conclusion, the results support the premise that lower limb kinematics change according to the task performed. Further studies are necessary to explore the impact of these kinematic differences on knee loading and to relate them to ACL injury mechanisms in men.

 9. Edward Sapir e Mattoso Câmara Jr.: intersecçõesDOI:10.5007/1984-8420.2011v12n2p15

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lovania Roehrig Teixeira

  2011-03-01

  Full Text Available O conceito de linguagem perpassa diferentes abordagens teóricas e diferentes cientistas sem ser, no entanto, consensual na Linguística. Todavia, algumas características similares acerca do fenômeno da linguagem são encontradas nas abordagens de Edward Sapir e Mattoso Câmara Jr., principalmente, por este último ter realizado traduções de duas obras de Sapir e ter convivido diretamente com grandes linguistas estruturalistas, nos Estados Unidos. O presente artigo descreve e discute algumas das principais aproximações entre as ideias de Mattoso Câmara Jr. e Sapir, que sugerem a filiação do primeiro ao segundo. A partir disso, buscaram-se os aspectos de convergência das concepções linguísticas e identificaram-se três, relacionados à (i linguagem e pensamento, (ii linguagem e arte e (iii linguagem e deriva linguística.

 10. Stereotactic hypofractionated radiotherapy in stage I (T1-2 N0 M0) non-small-cell lung cancer (NSCLC)

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Zimmermann, Frank B.; Geinitz, Hans; Schill, Sabine; Thamm, Reinhard; Nieder, Carsten; Schratzenstaller, Ulrich; Molls, Michael [Technical Univ., Klinikum rechts der Isar, Munich (Germany). Dept. of Radiation Oncology

  2006-09-15

  Stereotactic Radiotherapy has the potential to produce high local control rates with low risk of severe lung toxicity. From December 2000 to January 2006, 68 inoperable patients (median age 76 years) with stage I NSCLC received definitive hSRT. A mean total dose of 37.5 Gy (24-40 Gy; 60%-isodose) in 3-5 fractions was applied. Immobilisation was carried out by means of a vacuum couch and low pressure foil (Medical Intelligence, Schwab Muenchen, Germany). Staging procedures were thoracic and abdominal CT-scan, FDG-PET and CT or MRI of the brain in all patients. Clinical target volume was the tumor as seen in lung windowing of CT and in FDG-PET. Organ movements (6-22 mm) and patient positioning in the couch (3-12 mm) were added as safety margin for the definition of the planning target volume (PTV), that was enclosed by the 60%-isodose. We observed four (6%) local tumor recurrences, resulting in an actuarial local tumor control rate of 96%, 88% and 88% after 1, 2 and 3 year follow-up. Nineteen patients died, with eight patients due to cancer (12%), two to local tumor progression alone. Cancer-specific survival is 96%, 82% and 73% at 1, 2 and 3 years. Eleven patients died from comorbidities, making a 53% overall 3-year survival. Fifty five percent of the patients were affected by mild acute and subacute side effects, with only 3% experiencing pneumonitis III. Late effects were pneumonitis III in 1%, rib fractures in 3%, and benign pleural effusion in 2 patients. Hypofractionated SRT is safe even in elderly patients with stage I NSCLC and significantly reduced lung capacity. It leads to high local control rates and should be offered to patients not amenable for curative resection.

 11. Quality of life of teaching in Physical Education of Parana state, Brazil doi: 10.5007/1980-0037.2010v12n6p435

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hudson de Resende Moreira

  2010-09-01

  Full Text Available The aim of this study was to evaluate the correlation between the constructs of quality of work life (QWL and lifestyle in Physical Education teachers from public schools in Parana State. The sample consisted of 654 teachers (299 men and 355 women, corresponding to a sampling error of 3.5%. A sociodemographic questionnaire, “Perceived Work Quality of Life Scale by Physical Education Teachers from Elementary to High School” and “Profile of Individual Lifestyle” were used for data collection. Statistical analysis was performed using the chi-square test and Spearman’s correlation test. The results showed the dissatisfaction of teachers with wages, working conditions and balance between work and leisure. Most subjects presented positive lifestyle behaviors, but the components nutrition, physical activity and stress management were a matter of concern. Internal evaluation of QWL yielded higher correlation coefficients than lifestyle. When comparing the two analytical matrices, low levels of correlation were observed between components and overall assessment of the constructs.

 12. Serum measurement of muscle and oxidative damage in soccer players after a game DOI: 10.5007/1980-0037.2010v12n4p269

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Cláudio Teodoro Souza

  2010-01-01

  Full Text Available Futsal is a sport that requires sudden acceleration and deceleration with abrupt changes in direction. The marked impacts experienced by futsal players lead to muscle and oxidative damage. The objective of this study was to evaluate the serum levels of markers of muscle and oxidative damage in futsal players after a game. Six players with a mean age of 21.2 ± 0.98 years, weight of 67.1 ± 5.5 kg and height of 171.0 ± 0.07 cm participated in this study. Measurements were obtained 30 minutes before game 1 (pre-game, immediately after game 1 (post-game 1, and immediately after a second game (post-game 2, which was performed 24 hours after game 1. Serum was collected for the evaluation of creatine kinase and of damage to proteins and lipids. Creatine kinase concentrations, lipid peroxidation (xylenol and protein carbonylation were significantly higher after games 1 and 2 when compared to pre-game values. Sulfhydryl levels were lower after the end of games 1 and 2 compared to pre-game values. No difference in any of the parameters analyzed was observed between post-game 1 and post-game 2. Taken together, the results demonstrate that a futsal match provokes muscle and oxidative damage. Surprisingly, no increase in the parameters studied was observed after game 2. In view of the limited knowledge about the time of recovery after a futsal match, this study may provide important information to professionals working with this sport.

 13. Evaluation of static and dynamic balance in elderly women performing aquatic exercise and gymnastics DOI:10.5007/1980-0037.2010v12n1p55

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ana Paula Almeida

  2010-12-01

  Full Text Available This study evaluated static and dynamic balance and related motor valences in elderly women who had been undergone gymnastics or aquatic exercise training for at least 6 months, three times a week. Thirty-one women performed water gymnastics (mean age: 69.32 ± 6.57 years and 28 gymnastics (65.57 ± 7.67 years. Height (cm, weight (kg and waist, hip and abdominal circumference (cm were measured and the body mass index (BMI and waist-hip ratio (WHR were calculated. Physical fitness was measured using the “sit and get up in 30 seconds” test (leg endurance and “8-foot up-and-go” test (dynamic balance, both proposed by Rikli and Jones (1999, and the “sit and reach” (flexibility and static balance tests described by Caromano (1998. Statistical analysis was performed using the Student t-test and Pearson’s correlation, with a level of significance of 0.05. No significant difference in the anthropometric measures (BMI and WHR was observed between groups. In the physical fitness tests, significant differences were only found in the “8-foot up-and-go” and “sit and get up” tests, with the gymnastics group presenting better results. No correlations within or between groups were observed regarding static and dynamic balance or motor valences. In conclusion, neither type of exercise was superior but the gymnastics group tended to show better results in terms of parameters such as agility, balance and flexibility.

 14. Physical exercises and risk of fall reduction in elderly: a systematic review doi: 10.5007/1980-0037.2010v12n6p471

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Paulo Cesar Barauce Bento

  2010-09-01

  Full Text Available Falls are associated with morbidity and mortality in older adults. The aim of this systematic review was to identify, describe and analyze the effects of physical exercise programs on the reduction of the risk of falls in adults above the age of 60. For this purpose, the Medline/Pubmed, Lilacs, and SciELO databases available at the site of the Latin American Center of Information in Health Sciences (BIREME were searched for articles comprising the period between 1999 and 2009 using the following keywords: accidental falls, elderly, exercise. A total of 385 publications were identified and 10 articles that met the criteria established in this study were selected. Strength and balance activities were the most frequent components of the exercise programs, in addition to coordination, flexibility and aerobic exercise. However, there was no clear information regarding the frequency, duration and intensity of the sessions. It was concluded that programs combining strength and balance components with other interventions, performed at least twice a week, and monitoring the participants for 3 to 6 months after intervention were the most effective in reducing and preventing falls in older adults. However, a more detailed presentation of some methodological aspects is necessary to permit the reproduction of these studies and the comparison of their results.

 15. Acute cardiovascular response of older women to three resistance exercise protocols DOI:10.5007/1980-0037.2010v12n2p112

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Rodrigo Pereira da Silva

  2010-07-01

  Full Text Available Acute cardiovascular responses to different high-velocity resistance exercise proto-cols were compared in untrained older women. Twelve apparently healthy volunteers (62.6 ± 2.9 years performed three different protocols on the bench press (BP and leg press (LP. All protocols consisted of three sets of 10 repetitions performed with a 10RM load and 2 min of rest between sets. The continuous protocol (CP consisted of 10 repetitions with no pause between repetitions. The discontinuous protocols were performed with a pause of five (DP5 or 15 (DP15 seconds between the fifth and sixth repetition. Heart rate (HR, systolic blood pressure (SBP, and rate pressure product (RPP were assessed at baseline and at the end of all exercise sets. Factorial ANOVA was used to compare the cardiovascular response among different protocols. Compared to baseline, HR, SBP and RPP were, respectively, 22.3%, 23.2% and 51.2% (p < 0.05 higher for BP exercise, and 41.7%, 43.0% and 102.9% (p < 0.05 higher for LP exercise after the third set in all protocols. For BP exercise, HR and RPP were 5.6% and 8.2% (p < 0.05 lower in DP5 and DP15, respectively, compared to CP. For LP exercise, HR, SBP and RPP were, respectively, 5.2%, 8.0% and 14.8% lower in DP5 compared to CP. In conclusion, discontinuous high-velocity resistance exercise seems to have a lower cardiovascular demand than continuous resistance exercise in older women.

 16. Crystal and molecular structure of 6,9-bis(trimethylamine)-nido-decarborane(12) B10H12[N(CH3)3]2

  International Nuclear Information System (INIS)

  Polyanskaya, T.M.; Volkov, V.V.

  1989-01-01

  The spatial structure of 6.9-bis(trimethylamine)-nido-decarborane (12) is established on the basis of X-ray diffraction analysis. Crystals are rhombic, a = 12.619, b = 11.804, c = 11.058A, Z=4, sp. gr. P na 2 1 . The structure is of molecular type. Main geometrical parameters of the molecule are: symmetry - C1, interatomic distances - B-B 1.66-1.90, B-N 1.61, N-C 1.50 A, angles - BBB 55.0-66.5, CNC 108, BBN 119.5 deg. The (B 10 H 12 ) cluster size between B(6) and B(9) is 3.30 A. Increase approximately by 0.1 A of lengths of external bonds B-B in comparison with internal ones and tightening approximately by 3 deg of valent angles BBB at external atoms of boron also in comparison with internal ones are observed

 17. Muscle power and repeated sprint ability in soccer players DOI: 10.5007/1980-0037.2010v12n4p255

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Juliano Dal Pupo

  2010-01-01

  Full Text Available Muscle power is one of the most important physical qualities of soccer player performance and needs to be maintained during a match. Thus, the aim of this study was to investigate the levels of muscle power in soccer players before and after performing repeated sprints (RS, and the association between power and RS performance. Twenty soccer players from the under-20 category aged 18-20 years participated in this study. The study consisted of the execution of vertical jumps, execution of RS, new execution of vertical jumps, and collection of blood samples. The continuous jump (CJ test was performed on a piezoelectric force platform for the measurement of muscle power and the RAST test was used to evaluate RS ability. No significant difference in the levels of muscle power was observed after RS (p=0.57. Significant differences were observed in the first to fifth sprint times (p< 0.01, but not between the fifth and sixth sprint (p=0.06. CJ height before RS was correlated with first sprint time (r=-0.62, p< 0.01, best sprint time (r=-0.60, p< 0.01, and average sprint time (r= -0.54, p<0.01. In conclusion, the soccer players studied showed no significant reduction in muscle power after RS. A decrease in performance was observed from the first to the fifth sprint, but not between the fifth and sixth sprint. The muscle power of soccer players was a determinant factor to perform one maximum sprint, as well as successive sprints.

 18. Effect of programmed physical activity on the physical fitness of adolescent students DOI:10.5007/1980-0037.2010v12n2p98

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Edson Dos Santos Farias

  2010-07-01

  Full Text Available The objective of this study was to determine the influence of programmed physical activity on the physical fitness of adolescent students over one school year. The sample consisted of 383 students (age range: 10 to 14 years divided into two groups: 186 cases (96 boys and 90 girls and 197 controls (108 boys and 89 girls. An intervention study with pre- and post-tests was conducted, in which the intervention group was submitted to programmed physical activity, while the control group underwent conventional classes of school physical education. Physical fitness was assessed by sit-and-reach (flexibility, muscle endurance (elbow flexion and extension and aerobic endurance (run/walk, 9 min tests. Motor performance observed in the three tests (flexibility, strength and endurance did not improve from pre-test to post-test in either group, but comparison of the intervention and control groups showed significant improvement in the strength and endurance tests for both genders in the intervention group. Boys of the two groups also showed dominance in the strength and endurance tests. In general, higher muscle strength and cardiorespiratory fitness and lower flexibility were observed for boys when compared to girls, and all parameters increased in the post-test and were higher in the intervention group compared to control A significant difference in flexibility was only observed between genders. With respect to muscle strength, a significant difference was observed between genders and between the intervention and control group after adjustment for age and socioeconomic level. Cardiorespiratory fitness differed significantly between genders and between the intervention and control group.

 19. Magnetic properties of Aurivillius lanthanide-bismuth (LnFeO3nBi4Ti3O12 (n = 1,2 layered titanates

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tartaj, J.

  2008-06-01

  Full Text Available Bismuth titanates of Aurivillius layer-structure (BiFeO3nBi4Ti3O12, are of great technological interest because of their applications as non-volatile ferroelectric memories and high-temperature piezoelectric materials. The synthesis and crystallographic characterization of a new family of compounds (LnFeO3nBi4Ti3O12 was recently reported, in which the layers consist of LnFeO3 perovskites with a lanthanide Ln3+ substituting diamagnetic Bi3+. We report herein the magnetic properties of bulk samples, with Ln = Nd, Eu, Gd and Tb, and n = 1 and 2. Single-layer materials are paramagnetic, similar to non-substituted bismuth titanate Bi5FeTi3O15, and show crystal field effects due to the crystallographic environment of Eu3+ and Tb3+. Several anomalies are detected in the magnetization M(T of double-layer (LnFeO32Bi4Ti3O12 compounds, related to the strong magnetism of Tb and Gd, since they weakly appear for Nd and they are absent in the VanVleck Eu3+ ion and in the parent Bi6Fe2Ti3O18 compound.Los titanatos de hierro y bismuto con estructura laminar tipo Aurivillius, (BiFeO3nBi4Ti3O12, tienen un gran interés tecnológico debido a sus aplicaciones como memorias ferroeléctricas no volátiles y como piezoeléctrico cerámico de alta temperatura. La síntesis y la caracterización cristalina de una nueva familia de compuestos (LnFeO3nBi4Ti3O12 han sido recientemente reportadas, en la que el catión diamagnético Bi3+ ha sido sustituido por los paramagnéticos Ln3+ en los bloques de perovskita. Se estudian las propiedades magnéticas de muestras cerámicas en volumen con Ln = Nd, Eu, Gd y Tb, y n = 1 y 2. Los materiales con n=1 son paramagnéticos y similares al no sustituido Bi5FeTi3O15, y muestran efectos de campo cristalino debido al entorno cristalino de Eu3+ y Tb3+. Se han detectado algunas anomalías en la magnetización M(T de los compuestos n=2 (LnFeO32Bi4Ti3O12 que están relacionadas con el fuerte magnetismo de Tb y Gd, que aparecen débilmente para Nd y que no aparecen para el ión VanVleck Eu3+ ni en el compuesto pariente Bi6Fe2Ti3O18.

 20. Recursos informacionais: importante aliado no processo de elaboração dos planos de aulas 10.5007/1518-2924.2007v12n23p92

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Wilse Arena da Costa

  2007-11-01

  Full Text Available Sabendo da importância dos recursos informacionais no setor educacional, especialmente para elaboração do plano de aulas pelos professores das séries iniciais, realizou-se uma pesquisa na Escola Municipal Anfilófio de Souza Campos - EMASC, na cidade de Itiquira, Mato Grosso – MT. Procurou-se identificar os recursos informacionais utilizados pelos professores para enriquecer o conteúdo de suas disciplinas e dinamizar o processo ensino/aprendizagem. Enfatizou-se também, a partir de uma abordagem teórico-referencial, o papel do bibliotecário como agente nucleador da biblioteca como instituição viva e participante do conhecimento e das práticas pedagógicas desenvolvidas pelo professor. De forma peremptória, os resultados mostraram a prioridade dada ao livro didático e o uso reduzido ou inadequado da biblioteca, dos recursos eletrônicos e dos sites direcionados à Educação. Porém, um fator constatado que faz muita diferença em qualquer instituição escolar, nos dias atuais, é a ausência de um bibliotecário na EMASC.

 1. Fat phenotype, associated factors and rs9939609 polymorphism of the FTO gene DOI:10.5007/1980-0037.2010v12n2p164

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  William Alves Lima

  2010-07-01

  Full Text Available The purpose of this work was to review the main results of studies that have analysed the relationship between the rs9939609 single nucleotide polymorphism (SNP of the FTO gene and the manifestation of overweight/obesity with its associated co-morbidity, and to discuss the interaction of this polymorphism with the other factors which cause obesity. The search was performed using the MEDLINE, Highwire, Science Direct and SciELO databases, applying the following key words: FTO rs9939609, obesity genetic, gene associated obesity, FTO contributes obesity. Inclusion criteria were: original articles where the search was performed in humans and including the rs9939609. Articles that analysed the FTO gene associated with preinstalled hormonal diseases were excluded. Of the several SNP associated with the FTO gene, rs9939609 has been the most researched (studied. This SNP comprises the A and T alleles, with the A homozygote being most susceptible to the development of overweight/obesity in all age ranges, especially in the caucasian population. In this situation, the control of environmental factors (alimentation and physical activity can prevent the excessive build up of fats. Obesity is related to the development of non-transmissible chronic illnesses. Association of rs9939609 polymorphism with the lipidic profile and glycemia were observed. The practicing of physical exercise and feeding habits seem to be the main contributors in the development of overweight/obesity and its resulting co-morbidity.

 2. Adaptation of the international physical activity questionnarie for the elderly doi: 10.5007/1980-0037.2010v12n6p480

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Giovana Zarpellon Mazo

  2010-09-01

  Full Text Available The International Physical Activity Questionnaire (IPAQ estimates the weekly energy expenditure for physical activities (PA. This instrument was validated for use with Brazilian older adults. The need to adapt the structure and application of the IPAQ arose from the difficulties of older adults to correctly measure the number of days, time and intensity of PA (domains during a normal week and the difficulties encountered by the interviewers in field research. The adapted IPAQ consists of five domains and 15 questions and is applied by interview because of the low educational level of Brazilian older adults. The instrument is applied in its long form to permit better discrimination of PA in each domain and refers to a normal week to help recall morning, afternoon and evening activities. In addition, it includes details about mild, moderate and vigorous intensity. The training of the interviewers is fundamental. The report of the IPAQ adapted for older adults should be delivered in minutes per week and should use the classification active (≤ 150 min/week. The IPAQ adapted for older adults is an international instrument that is valid for the Brazilian elderly population. The instrument is a noninvasive easily applied method of low cost that reaches large population groups, among other advantages.

 3. Personal characteristics and participation in dance events of residents from home for the aged DOI: 10.5007/1980-0037.2010v12n4p295

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Raphael Gonçalves de Oliveira

  2010-01-01

  Full Text Available A growing elderly population and an increase in the number of residents of long-stay institutions are currently observed. One of the activities that provides benefits to these individuals is dancing, but little is known about this practice in these institutions. The objective of this study was to identify factors that limit or encourage residents of these institutions to actively participate in dance events. This qualitative and exploratory study involved a group of 30 residents of a longstay institution (mean age: 72.6 ± 9.6 years and a group of 30 visitors (mean age: 68.1 ± 10.2 years, who had participated in dance events for at least one year. The personal history related to dancing was obtained by semistructured interviews. The results showed that most responders began dancing at a young age influenced by their families, attending country dances. However, changes have occurred over the years and these events have been greatly reduced at the institution. Less commitment to participate in activities and greater physical debilitation were observed in the group of residents of the long-stay institution. These subjects also reported that they make few friends during the event, receive little praise, and are most of the time only watching others dancing. It was concluded that it would be necessary to offer activities that permit more active participation, contributing to the development of the personal characteristics of the subjects, in order to promote this practice which, in turn, could produce health benefits.

 4. Behavior of physiological variables during a water gymnastics class in women DOI:10.5007/1980-0037.2010v12n1p43

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mabel Micheline Olkoski

  2010-12-01

  Full Text Available The aim of this study was to analyze the behavior of physiological variables and rating of perceived exertion (RPE during the different phases of a water gymnastics class. Seventeen female university students (age: 23 ± 3.5 years were evaluated in two steps: 1 incremental treadmill test (peak VO2 and HRmax; 2 assessment of body composition and achievement in the water gymnastics class (HR, VO2, [lac], and RPE. Descriptive statistics and repeated measures ANOVA with the post hoc Student-Newman-Keuls were used (p< 0.05. The results showed that both HR and VO2 differed significantly (p=0.000 between the three phases of the class. Blood lactate only differed significantly (p=0.001 between the early (1.55 mM and the main phase (3.58 mM. The mean RPE was 11 and total calorie expenditure was 262.10 kcal. In conclusion, the physiological variables studied and RPE vary significantly according to the phase of the water gymnastics class. In addition, the intensity of effort (HR, VO2 and [lac] obtained for the main phase is within the parameters established in the literature for aerobic exercise. Thus, regular water gymnastics classes with this structure may improve the physical condition of young adult women.

 5. A randomized trial of tamoxifen with or without breast radiation in women over 50 years of age with T1/2 N0 disease

  International Nuclear Information System (INIS)

  Fyles, A.; Manchul, L.; McCready, D.; Merante, P.; Pintilie, M.; Trudeuau, M.; Olivotto, I.; Weir, L.

  2003-01-01

  To determine the effect of breast radiation (RT) on disease-free survival (DFS) and ipsilateral breast relapse (IBR) in women over 50 with T1 and T2 node negative breast cancer. Between December 1992 and June 2000, 769 women were randomized to RT and Tamoxifen (Tam) 20 mg daily for 5 years or Tam alone. Median age was 68 years, 639 patients had pT1 lesions and ER/PR were positive in 700 patients. Six hundred and thirty-four patients had pathologically negative nodes and 135 over age 65 were clinically node negative. Median follow-up was 5.6 years and patient and tumour characteristics were well balanced between the two arms. Overall, there were 54 relapses from breast cancer in the Tam arm and 27 in the Tam + RT arm. IBR at 5 years was 7.7% in the Tam arm compared to 0.6% in the Tam + RT group (p<0.0001). Significant factors for breast relapse and DFS at 5 years included tumour size (p=0.02 and 0.0001 respectively), hormone-receptor status (p=0.0008 and 0.0001), grade (p=0.001 and 0.003) and treatment arm (p=0.0001 and 0.004). Four-hundred and nineteen patients with low-risk features (T1, receptor-positive and grade 1/2) treated with Tam alone had a 5% risk of IBR at 5 years, increasing to 10% at 8 years. There was no difference in relapse at regional or distant sites, or in the contralateral breast. No difference was seen in the number of deaths due to breast cancer (13 and 11 for Tam + RT and Tam, respectively), nor in OS (93% at 5 years in both arms). Tamoxifen and breast RT results in a significantly lower rate of breast relapse than Tam alone in women over 50 with node-negative breast cancer. There does not appear to be a low-risk group who can be treated with Tamoxifen without breast radiation

 6. Comparison of plantar pressure distribution in subjects with normal and flat feet during gait DOI: 10.5007/1980-0037.2010v12n4p290

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Patrik Felipe Nazario

  2010-01-01

  Full Text Available The aim of this study was to determine the possible relationship between loss of the normal medial longitudinal arch measured by the height of the navicular bone in a static situation and variables related to plantar pressure distribution measured in a dynamic situation. Eleven men (21 ± 3 years, 74 ± 10 kg and 175 ± 4 cm participated in the study. The Novel Emed-AT System was used for the acquisition of plantar pressure distribution data (peak pressure, mean pressure, contact area, and relative load at a sampling rate of 50 Hz. The navicular drop test proposed by Brody (1982 was used to assess the height of the navicular bone for classification of the subjects. The results were compared by the Mann-Whitney U test, with the level of significance set at p ≤ 0.05. Differences were observed between the two groups in the mid-foot region for all variables studied, with the observation of higher mean values in subjects with flat feet. There were also significant differences in contact area, relative load, peak pressure, and mean pressure between groups. The present study demonstrates the importance of paying attention to subjects with flat feet because changes in plantar pressure distribution are associated with discomfort and injuries.

 7. Effect of caffeine intake on critical power model parameters determined on a cycle ergometer DOI:10.5007/1980-0037.2010v12n1p49

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marcus Vinicius Machado

  2010-12-01

  Full Text Available The aim of this study was to evaluate the effect of caffeine intake on critical power model parameters determined on a cycle ergometer. Eight male subjects participated in this study. A double-blind protocol consisting of the intake of pure caffeine (6 mg/kg or placebo (maltodextrin 60 min before testing was used. Subjects were submitted to four constant-load tests on a cycle ergometer. These tests were conducted randomly in the caffeine and placebo groups [checar] at intensities of 80, 90, 100 and 110% maximum power at a rate of 70 rpm until exhaustion to determine the critical power. As a criterion for stopping the test was adopted any rate fall without recovery by more than five seconds. The critical power and anaerobic work capacity were obtained by nonlinear regression and fitting of the curve to a hyperbolic power-time model. The Shapiro-Wilk test and paired Student t-test were used for statistical analysis. No significant differences in critical power were observed between the caffeine and placebo groups (192.9 ± 31.3 vs 197.7 ± 29.4 W, respectively. The anaerobic work capacity was significantly higher in the caffeine group (20.1 ± 5.2 vs 16.3 ± 4.2 W, p< 0.01. A high association (r2 was observed between the caffeine and placebo conditions (0.98 ± 0.02 and 0.99 ± 0.0, respectively. We conclude that caffeine intake did not improve critical power performance but increased anaerobic work capacity by influencing performance at loads of higher intensity and shorter duration.

 8. Influence of age, sexual maturation, anthropometric variables and body composition on flexibility DOI:10.5007/1980-0037.2010v12n3p151

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Giseli Minatto

  2010-01-01

  Full Text Available Since flexibility is an important component of health-related physical fitness at all ages, this parameter should be evaluated in children and adolescents because the ability to acquire and maintain levels of flexibility is greater in this age group. Thus, the objective of this study was to evaluate body weight, height, BMI and flexibility according to chronological age and sexual maturation and to determine the influence of these variables on flexibility in students from public and private schools. A cross-sectional descriptive and analytical study was conducted. The sample consisted of 2604 girls aged 8 to 17 years. Body weight, height, BMI, sexual maturation, and flexibility were evaluated. The data were analyzed descriptively using the following inferential tests: two-way analysis of variance (ANOVA followed by the Tukey post-hoc test, Pearson’s and Spearman’s simple correlation coefficients, and stepwise multiple regression analysis. The SPSS® 13.0 program was used for all statistical analyses, with a level of significance of p< 0.05. Significant differences with increasing age and maturation stage were observed for the variables body weight, height and BMI when compared to the subsequent year. In conclusion, body wei-ght and height increased with increasing age, especially between 8 and 13 years, and flexibility remained stable throughout childhood and adolescence.

 9. Základní aspekty tradiční výroby vápna - výběr surovin a výpal

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Válek, Jan; Jiroušek, Josef; Matas, Tomáš; van Halem, Eveline; Frankl, Jiří

  2014-01-01

  Roč. 12, č. 1 (2014), s. 67-76. ISBN 978-80-86562-11-7. ISSN 1802-8128. [Specializovaná konference stavebněhistorického průzkumu /12./. Roudnice nad Labem, 18.06.2013-21.06.2013] R&D Projects: GA MK(CZ) DF11P01OVV010 Keywords : lime * lime kiln * lime technologies * traditional lime production * experimental lime production Subject RIV: AL - Art, Architecture, Cultural Heritage http://www.svornik.cz

 10. Ekonomické a sociální aspekty sazby daně z přidané hodnoty u specifických výrobků

  OpenAIRE

  Valdová, Kateřina

  2017-01-01

  The purpose of my Bachelor thesis is to analyse if installation of the second VAT reduced rate in the case of chosen products in Czech Republic was effective. I have examined three indexes. These indexes are administrative costs, price and amount of chosen products (gluten free food, books, baby food). The first part of my thesis is exploring administrative cost and tax incidence. The following is about description using reduces rates in Czech Republic and European Union this rates framework....

 11. Sociálně psychologické aspekty zdraví a nemoci u žen diagnostikovaných a léčených s karcinomem prsu

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Březinová, Kristina; Hamplová, Dana; Buriánková, Jitka

  2015-01-01

  Roč. 59, č. 2 (2015), s. 115-136 ISSN 0009-062X R&D Projects: GA ČR(CZ) GAP404/11/0145 Institutional support: RVO:68378025 Keywords : psychosomatice * health psychology * social support Subject RIV: AO - Sociology, Demography Impact factor: 0.236, year: 2015

 12. Kriminalita dětí a mládeže - aspekty kriminality dětí a mládeže v okrese Český Krumlov

  OpenAIRE

  ŽAHOUREK, Pavel

  2010-01-01

  Nowadays, the juvenile deliquency is the frequently discussed issue, because it increases the brutality and the irresponsibility and the share of juvenile offenders on committing crimes. That is why my bachelor´s work deals with the juveline deliquency as one form of the criminality and further in one chapter, I deal with the deliquency at the Český Krumlov District. At the introduction of the work, the basic regular expressions are defined, because these are always necessary to define at the...

 13. Financial aspects of community pharmacies in Slovakia (2009-2014 Finančné aspekty verejných lekární na Slovensku v rokoch 2009-2014

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Komjathy Hajnalka

  2016-12-01

  Full Text Available Community pharmacies play an important role in the process of ensuring public health. Pharmacists provide pharmaceutical care that includes acquiring, storing, preparing, reviewing and dispensing medicines, medical devices and dietary food to the inhabitants; providing them with information and advice; acquiring, storing and dispensing additional assortment; carrying out physical and biochemical testing for primary prevention and monitoring of drug efficacy and safety. At present, there are constant changes which have direct or potential and often negative impact on community pharmacies. For providing affordable and good quality pharmaceutical care, it is important to continuously monitor and analyse the developments in the financial data in community pharmacy business management. The data file from 2009-2014 on financial performance of selected community pharmacies were obtained from the Register of Financial Statements at Ministry of Finance Slovak Republic. A group of 194 community pharmacies were selected that represented more than 10 percent of all pharmacies. The selection criteria respected the territorial division of the Slovak Republic on districts, the size of municipalities (cities and villages and location (at or near health centres, shopping centres, housing estates, etc.. The evaluation parameters were gross profit, net profit, revenue from sales of goods and services, operating expenses, total assets, inventory, short-term receivables, total receivables, financial assets, owner’s equity, total liabilities, current liabilities and their characteristics (25th, 50th, 75th percentile, minimum, maximum, mean. The financial parameters obtained and their characteristics presented the basic information on the management of community pharmacies. The data also provided information for further assessment on factors that might have an impact on their value and direction of evolution.

 14. Mikrobiální aspekty emisí oxidu dusného a oxidu uhličitého z pastevní půdy

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Šimek, Miloslav; Elhottová, Dana; Uhlířová, Eva; Šantrůčková, Hana; Brůček, Petr; Hynšt, Jaroslav

  2004-01-01

  Roč. 45, - (2004), s. 109 ISSN 0009-0646. [Kongres československé společnosti mikrobiologické /23./. 06.09.2004-09.09.2004, Brno] Keywords : nitrous oxide emissions * carbon dioxide emissions * pasture soil Subject RIV: EH - Ecology, Behaviour

 15. Metodologické aspekty měření postojů české veřejnosti k trestání pachatelů trestných činů

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Moravcová, Eva; Tomášek, J.

  2014-01-01

  Roč. 50, č. 4 (2014), s. 495-520 ISSN 0038-0288 R&D Projects: GA MŠk LM2010012 Institutional support: RVO:68378025 Keywords : public attitudes to punishment * new punitiveness * restorative jus- tice Subject RIV: AO - Sociology, Demography Impact factor: 0.681, year: 2014 http://sreview.soc.cas.cz/uploads/92cbb729980af9196de548db7243e98a567ae996_14-4-02Moravcova17.indd.pdf

 16. Daňové aspekty nakládání s nemovitostmi v kontextu vybrané zahraniční právní úpravy

  OpenAIRE

  Břeň, Josef

  2010-01-01

  81 7. Résumé My diploma thesis should offer a relatively complex view of the subject of Taxation of real estate transactions with a focus on the comparison of the Czech tax system with Austrian tax system, which comprises of several direct and indirect taxes concerning wealth transfers and wealth itself, especially immovable property. It deals with a specific view of problems rising in accordance of Tax theory. The following article is actually based on several taxes, which exists in the Czec...

 17. Theoretical Aspects of Phonon Dispersion Curves for Metals; Aspects Theoriques des Courbes de Dispersion des Phonons pour les Metaux; Teoreticheskie aspekty fononnykh dispersionnykh krivykh dlya metallov; Aspectos Teoricos de las Curvas de Dispersion Fononica en Metales

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Cochran, W. [Department of Natural Philosophy, University of Edinburgh, Scotland (United Kingdom)

  1965-04-15

  Reasonably complete knowledge of the phonon dispersion curves for at least a dozen metallic elements and intermetallic compounds has now been obtained from neutron inelastic scattering experiments. The results have one feature in common: when analysed in terms of interatomic force constants they reveal the presence of comparatively long-range forces extending over several atomic spacings. The results for lead are particularly interesting; it did not prove possible to fit them by a force-constant model, but the dispersion curves for wave vectors in symmetry directions when analysed in terms of force constants between planes of atoms showed an oscillatory interatomic potential extending over distances of more than 20A. This review is concerned with recent theoretical work which has a bearing on the calculation of phonon dispersion curves for metals and the explanation of the long range of the interatomic potential. The best hope at present for a general treatment of atomic interaction in metals appears to lie in the ''method of neutral pseudo-atoms'', (a description recently coined by Ziman). This approximate theory is outlined and its relevance to Kohn anomalies in phonon dispersion curves is discussed. Experimental data for sodium is consistent with the theory, and the interatomic potential in sodium varies periodically in a distance {pi}/k{sub F}, where fik{sub F} is the Fermi momentum, as has already been demonstrated by Koenig in a different way. More exact calculations have been made for sodium by Toya and by Sham. The relationship between the different methods and other work of a more general character such as that of Harrison are discussed. (author) [French] A la suite d'experiences de dispersion inelastique des neutrons, on a maintenant une connaissance assez complete des courbes de dispersion des phonons pour une douzaine de metaux et de composes intermetalliques au moins. Les resultats presentent le caractere commun suivant: si on les analyse en fonction des constantes de forces interatomiques, ils revelent la presence de forces de portee relativement longue (plusieurs espaces atomiques). Les resultats relatifs au plomb sont particulierement interessants; il n'a pas ete possible de les ajuster au moyen d'un modele de constantes de forces, mais les courbes de dispersion pour les vecteurs d*ondes dans des directions de symetrie, analysees en fonction des constantes de forces entre plans d'atomes, accusent un potentiel interatomique oscillatoire qui s'etend sur des distances de plus de 20 A. L'auteur fait le point des travaux theoriques recents qui ont des incidences sur le calcul des courbes de dispersion des phonons pour des metaux, et tente d'expliquer la longue portee du potentiel interatomique. Il semble qu'actuellement ce soit la 'methode des pseudo-atomes neutres' (expression forgee recemment par Ziman) qui offre les meilleures chances de permettre un traitement general de l'interaction atomique dans des metaux. L'auteur donne un apercu de cette theorie et discute son importance du point de vue des anomalies de Kohn dans les courbes de dispersion des phonons. Les donnees experimentales pour le sodium sont en accord avec cette theorie et le potentiel interatomique dans le sodium varie periodiquement sur une distance {pi}/k{sub F}, hk{sub F} etant le moment de Fermi, ainsi que Koenig l'avait deja demontre d'une autre facon. Des calculs plus exacts ont ete effectues pour le sodium par Toya et par Sham. Le memoire examine les relations entre les differentes methodes, ainsi que d'autres travaux d'un caractere plus general, tels que ceux d'Harrison. (author) [Spanish] Los experimentos de dispersion inelastica de neutrones han permitido acopiar datos bastadte completos sobre las curvas de dispersion fononica correspondientes a una docena, por lo menos, de elementos metalicos y de compuestos intermetalicos. Los resultados presentan una caracteristica comun: analizados en funcion de las constantes de fuerzas interatomicas, manifiestan la presencia de fuerzas de alcance relativamente grande, que se extienden a varios espacios interatomicos. Los resultados relativos al plomo son particularmente interesantes; no fue posible ajustarlos a un modelo de constantes de fuerza, pero las curvas de dispersion de los vectores de onda en las direcciones de simetria, analizadas en funcion de las constantes de fuerza entre planos atomicos, revelan la existencia de un potencial interatomico de caracter oscilatorio que se extiende a distancias superiores a 20A. La memoria trata de trabajos teoricos recientes, relacionados con el calculo de las curvas de dispersion fononica en metales y con la explicacion del largo alcance del potencial interatomico. En la actualidad, el metodo mas prometedor para abordar con criterio general la interaccion atomica en los metales parece ser el de los 'pseudoatomos neutros ', denominacion recientemente acunada por Ziman. Se exponen los principios de esta teoria de Aproximacion y se examina su relacion con las anomalias de Kohn en las curvas de dispersion fononica. En el caso del sodio, los valores experimentales concuerdan con los datos teoricos, y el potencial interatomico varia periodicamente en la distancia {pi}/k{sub F}, donde hk{sub F} es el momento de Fermi, como ha demostrado Koenig por un procedimiento diferente. Toya y Sham han realizado calculos mas exactos para el sodio; se examinan las relaciones existentes entre los diferentes metodos y otros trabajos de indole mas general, tales como los de Harrison. (author) [Russian] V nastojashhee vremja v rezul'tate jeksperimentov po neuprugomu rassejaniju nejtronov dovol'no polno izucheny fononnye dispersionnye krivye po krajnej mere dlja djuzhiny metallicheskih jelementov i intermetallicheskih soedinenij. Rezul'taty imejut odnu obshhuju oso- oennost': analiz ih s tochki zrenija konstant mezhatomnyh sil pokazyvaet nalichie dovol'no dal'nodejstvujushhih sil, prostirajushhihsja na neskol'ko mezhatomnyh rasstojanij. Osobyj interes predstavljajut rezul'taty po svincu: okazalos' nevozmozhnym podognat' ih na osnove modeli konstanty sily, odnako dispersionnye krivye dlja volnovyh vektorov v simmetrichnyh napravlenijah, esli analizirovat' ih s tochki zrenija konstant sily mezhdu ploskostjami atomov, pokazyvajut nalichie kolebatel'nogo mezhatomnogo potenciala, prostirajushhegosja na rasstojanija, prevyshavshie 20A. Nastojashhij obzor posvjashhen poslednim teoreticheskim rabotam, imejushhim otnoshenie k raschetu fononnyh dispersionnyh krivyh dlja metallov i ob'jasneniju dal'nego dejstvija mezhatomnogo potenciala. V nastojashhee vremja naibolee obnadezhivajushhim metodom obshhej traktovki vzaimodejstvija atomov v metallah predstavljaetsja ''metod nejtral'nyh psevdoatomov'', kotoryj byl nedavno opisan Zimanom. Kratko izlozhena jeta priblizhennaja teorija i rassmotren vopros o ee spravedlivosti dlja anomalij Kona v fononnyh dispersionnyh krivyh. Jeksperimental'nye dannye po natriju soglasujutsja s teoriej, i mezhatomnyj potencial v natrii periodicheski menjaetsja na rasstojanii {pi}/k{sub F}(gde hk{sub F} - moment Fermi), kak bylo uzhe dokazano inym putem Kenigom. Bolee tochnye raschety po natriju proizveli Tojja i Sham. Rassmatrivaetsja svjaz' mezhdu razlichnymi metodami i drugimi rabotami bolee obshhego haraktera, naprimer, rabotoj Harrisona. (author)

 18. Psychologické aspekty hudby v životě člověka. Léčebný vliv hudby na psychickou a somatickou složku jedince

  OpenAIRE

  VRBOVÁ, Zuzana

  2010-01-01

  The Work deals with the therapeutic effects of music on mental and somatic component of the individual from the historical and contemporary perspective. There are three musical levels, the psychological, therapeutic and alternative one, whereas the work is based on the Western concept of music. The point of departure is knowledge of music psychology on human perception of music and the structure of musical composition. I use the knowledge of music therapy in applying the music elements on men...

 19. Morální aspekty klonování člověka ve světle křesťanské etiky

  OpenAIRE

  Havelka, Ondřej

  2014-01-01

  The thesis "The moral aspects of human cloning in the light of Christian ethics" deals with the assessment of cloning human beings from the point of view of moral theology. It is now clear that human cloning is technically possible and the number of attempts of this kind is still increasing in the world. Cloning is a very timely and dynamically evolving topic. Nowadays biology in this business is a few steps further before the law and ethical rethinking and grasping the topic. This thesis pro...

 20. V zajetí Gutenbergova syndromu: Metodologické aspekty vizuálních stimulů v sociálně vědním výzkumu

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Buchtík, Martin

  2015-01-01

  Roč. 13, č. 1 (2015), s. 13-22 ISSN 1214-438X R&D Projects: GA ČR GA13-10320S Institutional support: RVO:68378025 Keywords : visual research * methodology * visual stimuli Subject RIV: AO - Sociology, Demography http://cvvm.soc.cas.cz/ media /com_form2content/documents/c3/a7405/f11/NS15-1_V%20zajeti%20Gutenbergova%20syndromu.pdf

 1. Zátěžové aspekty práce na urgentním příjmu z pohledu zdravotnického záchranáře

  OpenAIRE

  VELDA, Jakub

  2014-01-01

  Till the present-day the problems of the professional pressure have been explored above all in the field of the EMS nevertheless the inquiry in the field of urgent reception was and still is the field much less explored. In the thesis three aims were specified: To evaluate the most stressing situations of the urgent reception. To compare the stressful aspects of the paramedics at the places of urgent reception with EMS. To suggest the ways of managing stress at the urgent reception. Two inqui...

 2. Eticko-spirituální aspekty zvládání vzteku u dospívajících chlapců a dívek

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Janošová, Pavlína; Říčan, Pavel

  2007-01-01

  Roč. 52, č. 2 (2007), s. 105-119 ISSN 0009-062X R&D Projects: GA AV ČR IAA700250502 Institutional research plan: CEZ:AV0Z70250504 Keywords : spirituality * ethics * coping with anger Subject RIV: AN - Psychology Impact factor: 0.133, year: 2007

 3. Wybrane aspekty komunikacji terapeutycznej w kontekście kontaktu z pacjentem chorym psychicznie = Selected aspects of communication in the context of therapeutic contact with the patient mentally ill

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Piotr Paweł Biegański

  2016-09-01

  e-mail: malwina.tudorowska@gmail.com         Streszczenie: Komunikacja terapeutyczna jako część procesu porozumiewania się pomiędzy pacjentem a personelem medycznym jest istotnym elementem leczenia począwszy od diagnozy. Celem całego procesu jest wzmocnienie sfery psychicznej ze względu na różnorodność przebiegu choroby. Wsparcie terapeuty poprzez odpowiednie komunikowanie się nie jest procesem psychoterapeutycznym a reakcją na stan chorobowy pacjenta i jego sytuację życiową. Czynnikami wzmacniającymi tego typu komunikację są nawiązanie dobrych relacji oraz wprowadzenie interwencji terapeutycznych. Porozumiewanie się z pacjentem chorym psychicznie wymaga szczególnego zaangażowania poprzez otwartość, zrozumienie, akceptację. Należy minimalizować bariery wynikające z uwarunkowań fizycznych, społecznych tak aby budować zaufanie pacjenta tak aby proces komunikacji był jak najbardziej efektywny.   Słowa kluczowe: komunikacja, komunikacja terapeutyczna, choroba psychiczna Abstrakt: Therapeutic communication as part of the process of communication between the patient and the medical staff is an important element of treatment from diagnosis. The aim of the whole process is to strengthen the psychiatric due to the variety of the disease. Support therapist through appropriate communication is not a psychotherapeutic method but a reaction to the condition of the patient and his life situation. Factors reinforcing this type of communication is to establish good relations and the introduction of therapeutic interventions. Communication with the patient mentally ill requires special commitment through openness, understanding, acceptance. We should minimize the barriers stemming from the conditions of physical, social, in order to build the confidence of the patient so that the process of communication as effective as possible.   Key words: communication, therapeutic communication, mental illness

 4. Fytopatologické aspekty fytocenologické dynamiky a možnosti harmonizace produkčních a mimoprodukčních funkcí travních porostů

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Voženílková, B.; Květ, Jan

  2001-01-01

  Roč. 18, č. 2 (2001), s. 99-102 ISSN 1212-0731 R&D Projects: GA ČR GA206/99/1410 Institutional research plan: CEZ:AV0Z6005908 Keywords : mountain grassland * management * fungus infestation * Microdochium nivale * Fusarium solani * Festuca rubra * Deschampsia cespitosa * Holcus mollis Subject RIV: EH - Ecology, Behaviour

 5. Právní aspekty zdanění příjmů fyzických osob provozujících sport jako své povolání

  OpenAIRE

  Štork, Robin

  2012-01-01

  The aim of my thesis is a comprehensive overview of the problem of the income taxation of professional sportsmen. Starting from a domestic perspective, this thesis begins with analysis of the domestic tax system. It explains important underlying terms such as tax, tax law, direct taxes, indirect taxes, as well e.g. tax resident and non-resident. Then the thesis deals with the main issue of the income taxation of professional sportsmen. This part of the thesis includes main topics such as dire...

 6. BIOTECHNOLOGICKÉ ASPEKTY SVĚTLEM INICIOVANÉHO SÍŤOVÁNÍ – PIXL (Z ANGL. PHOTO INDUCED CROSS LINKING): NOVÉ ALTERNATIVNÍ TECHNIKY PRO STUDIUM 3D STRUKTURY PROTEINŮ ČI VZÁJEMNÝCH INTERAKCÍ

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Šulc, Miroslav; Ptáčková, Renata

  2016-01-01

  Roč. 26, č. 4 (2016), s. 79-83 ISSN 1210-1737 R&D Projects: GA MŠk(CZ) LO1509 Institutional support: RVO:61388971 Keywords : Photo Induced Cross Linking * photo methionine * photo methionine, diazirines Subject RIV: EE - Microbiology, Virology

 7. Skryté aspekty v testování prostorové představivosti: identifikace uplatňovaných stylů řešení položek

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Jelínek, Martin; Květon, Petr; Vobořil, Dalibor

  2013-01-01

  Roč. 57, č. 4 (2013), s. 297-306 ISSN 0009-062X R&D Projects: GA ČR(CZ) GAP407/11/2397 Institutional support: RVO:68081740 Keywords : spatial ability * test * Latent Class Analysis Subject RIV: AN - Psychology Impact factor: 0.292, year: 2013

 8. Problematyka prywatności przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych osobom starszym – wybrane aspekty prawne = Privacy issues in the provision of health services for the elderly – selected legal aspects

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Iwona Wrześniewska-Wal

  2015-06-01

  2Zakład Zdrowia Publicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego   Adres do korespondencji: Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego 01 - 826 Warszawa; ul. Kleczewska 61/63; tel. 22 56-01-140   Streszczenie: O zawodzie lekarza można powiedzieć, że ma charakter humanistyczny, bo u jego podstaw leży życie i zdrowie człowieka, oraz respektowanie tej szczególnej wartości, jaką jest godność. Z godnością związane są wszelkie regulacje prawne, które chronią prywatność pacjentów. Są to przepisy odnoszące się do  intymności, tajemnicy zawodowej oraz ochrony dokumentacji medycznej.  Każdy pacjent ma prawo do poszanowania intymności i godności, w szczególności w czasie udzielania mu świadczeń zdrowotnych. Obowiązkiem lekarza jest troska by pozostały personel medyczny przestrzegał tych zasad. Intymność pacjenta, odnieść należy do wszelkich uczuć i działań nie tylko związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych. Na tak pojmowaną intymność składa się dbanie o dobro pacjenta, szacunek dla pacjenta, zrozumienie jego sytuacji. Jednym z elementów tych praw jest również możliwość kontaktu pacjenta z innymi osobami, towarzyszenia osoby bliskiej przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych oraz sprawowania przez tą osobę opieki nad pacjentem. Szczegóły dotyczące tych kontaktów określa regulamin szpitala bądź oddziału. Z prawem do prywatności łączą się gwarancje ochrony danych osobowych. Dane dotyczące stanu zdrowia pacjenta chronioną są w dwóch płaszczyznach. Chodzi tu o przepisy dotyczące prawa pacjenta do tajemnicy informacji z nim związanych oraz przepisy dotyczące ochrony dokumentacji medycznej. Tajemnica zawodowa obejmuje wszelkie informacje związane z pacjentem a uzyskane w związku z wykonywaniem zawodu medycznego. Przy czym obowiązek ten nie ma charakteru absolutnego albowiem ustawodawca enumeratywnie wskazał wyjątki w tym zakresie. Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych jest obowiązany prowadzić, przechowywać i udostępniać dokumentację medyczną pacjentowi i uprawnionym instytucjom oraz podmiotom w sposób określony w przepisach prawa, a także zapewnić ochronę danych zawartych w tej dokumentacji.   Summary: The medical profession can say that is a humanist, because at its core the life and health of man and the respect of this particular value, which is dignity. With dignity are all related legal regulations that protect the privacy of patients. These include provisions relating to privacy, professional secrecy and the protection of medical records. Every patient has the right to respect for privacy and dignity, in particular at the time of granting him health benefits. The doctor is obliged concern that the remaining medical staff observe these principles. Intimacy patient should refer to all feelings and actions not only related to the provision of health services. On such notions of intimacy consists of caring for the patient's welfare, respect for the patient's understanding of his situation. One element of these rights is also possible to contact a patient with others, to accompany a close relative when granting health benefits and the exercise by that person of patient care. Details of these contacts defined in the regulations or the hospital ward. With the right to privacy join safeguards for the protection of personal data. Data on the health of the patient are protected in two planes. This includes provisions on the patient's right to confidentiality of information associated with it and the provisions for the protection of medical records. Professional secrecy covers all information related to the patient and obtained in connection with the exercise of the medical profession. At the same time this obligation is not absolute because the legislature has exhaustively pointed to exceptions in this regard. The entity providing health services shall keep, store and share patient medical records and authorized institutions and entities in the manner specified in the law and ensure the protection of the data contained in this documentation.   Słowa kluczowe: osoba starsza, prywatność, intymność, tajemnica zawodowa, dokumentacja medyczna. Key words: an older person, privacy, intimacy, professional secrecy, medical records.

 9. Vybrané aspekty vzniku "Charty EU: Standardní podmínky svobody sdělovacích prostředků v celé EU"

  OpenAIRE

  Melíšková, Iva

  2015-01-01

  The bachelor thesis Selected aspects of "the EU Charter: Standard terms of media freedom in the EU" is about selected influences which shaped the media environment in the European Union's member states. Firstly, it defines the tradition of freedom of speech in Europe as well as the role of certain institutions of the European Union, Council of Europe and international players which supports the freedom of speech. Some parts are dedicated to the media policy of the European Union and certain r...

 10. Veřejné zakázky z pohledu veřejného zadavatele a jejich finančně-právní aspekty

  OpenAIRE

  Jurošková, Martina

  2012-01-01

  Law on public procurement is very interesting and dynamic part of the Czech law. It is subjected to adjustment in particular Act No. 137/2006 Coll., On Public Procurement, as amended, but is also modified by legislation of the European law. Important are decisions of the European Court of Justice. This thesis entitled "Procurement from the perspective of public authority and their financial and legal aspects" deals with public procurement in particular from the perspective of public authority...

 11. Pracovněprávní aspekty švarcsystému se zaměřením na pojem závislá práce

  OpenAIRE

  Sedláčková, Kateřina

  2015-01-01

  The term 'Švarc system' began to appear in The Czech Republic in the late 80s and early 90s of the 20th century with the gradual thawing of the restrictions which were put on private enterprise. Owing to this development, businessmen started widely entering into contracts with the persons, with whom a labour-law employment contract according to valid standards of labour code would have been signed and these people would have become their employees. The aim for such businessmen's behaviour was...

 12. The selected aspects of transport services punctuality measurement rated by the carrier and passengers / Wybrane aspekty pomiaru punktualności przewozów przez przewoźnika i pasażerów

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bojda Krzysztof

  2016-10-01

  Full Text Available Jakość funkcjonowania transportu publicznego odgrywa coraz większą rolę w całościowej ocenie jakości życia w dużych aglomeracjach miejskich. Punktualność odjazdów klasyfikowana jest jako jedno z podstawowych kryteriów dla pasażerów, organizatora transportu publicznego oraz przewoźnika. W artykule przedstawiono problematykę pomiaru punktualności przewozów w kontekście oceny przez różnych uczestników procesu transportowego. Omówiono przegląd literatury ze wskazaniem najczęściej stosowanych miar oceny punktualności oraz powiązaniem z niezawodnością czasu podróży. Przedstawiono narzędzie analityczne opracowane dla potrzeb przewoźnika, umożliwiające wykonanie szczegółowych analiz na podstawie danych zarejestrowanych podczas realizacji kursów. Zreferowano model wspomagania informacyjnego procesu użytkowania systemu transportowego, w którym dostępne archiwalne dane o realizacji rozkładu jazdy wykorzystywane są do przedstawienia propozycji zoptymalizowanych tras przejazdu w odpowiedzi na zapytanie użytkownika. Podkreślono zasadność analizy niezawodności dokonywania przesiadki podczas podróży.

 13. Právní aspekty daňového plánování v oblasti přímých daní

  OpenAIRE

  Kamínková, Petra

  2018-01-01

  Title in English: Legal aspects of tax planning in the direct tax area Abstract: In 2012, the European Commission published its Recommendation on aggressive tax planning (2012/772/EU). To counteract aggressive tax planning, Member States should adopt a general anti-abuse rule (GAAR), which is drafted in the Recommendation. At that time, no one knew that GAARs would become obligatory for member states from 2019. In 2013, Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) started the...

 14. Polské ultimatum Litvě v březnu 1938: mezinárodní aspekty zapomenuté krize předválečné Evropy

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Dejmek, Jindřich

  Roč. 94, č. 2 ( 2008 ), s. 209-220 ISSN 0037-6922 Institutional research plan: CEZ:AV0Z80150510 Keywords : History of Czechoslovak Foreign Policy * History of Diplomacy * History of International Relations Subject RIV: AB - History

 15. Medical and biological aspects of ionizing radiation influence in consequence with accident at ChNPP; Mediko-byiologyichnyi aspekti vplivu yionyizuyuchoyi radyiatsyiyi vnaslyidok avaryiyi na ChAES

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Shidlovs' ka, T A [Institute for Safety Problems of Nuclear Power Plants, Chornobyl (Ukraine)

  2011-07-01

  This monograph presents the issues on systematic influence of ionizing radiation on the biological systems. The results of personal complex studies because of influence of ionizing radiation in consequence with accident at ChNPP on auditory analyzer, creating voice, cardiovascular system and central nervous system are submitted.

 16. Teoretické aspekty řízení rizika internacionalizačního procesu malých a středních podniků

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lea Kubíčková

  2013-10-01

  Full Text Available Purpose of the article: Currently the situation of Czech SMEs is quite difficult not only because of economic crisis, but also because of big rivalry at the domestic market. The increasing rivalry and declining demand cause that small and medium enterprises try to entry foreign markets. The internationalization proces is, as all companies’ processes, accompanied by risk. This paper is focused on risk management in the internationalization process of SMEs, because risk perception has a direct influence on the management of international activities of companies. Methodology/methods: The compilation of available approaches to risk management process in general was presented in this paper and there also were defined risks of the internationalization process. There also were presented available perspective on the structure of risks associated with internationalization. Furthermore, the risk typology and options of internationalization risk process quantification were presented. The last section is devoted to approaches to risk management process. Survey among Czech SMEs was carried out, focused on risk management. There has been processed data from 91 Czech SMEs. Based on the data obtained there were defined and tested three hypotheses related to risk management. Scientific aim: The aim of the paper is not only to focus on the current situation in the theory of risk management, specifically on risk management methodologies that would be applicable to SMEs, as they often do not have enough educated managers and so risk management is not implemented in SMEs or risk management is carried out at very low level, the aim of this paper is also to find out how Czech SMEs manage the risks. Findings: In the literature it is possible to find a wide range of approaches to risk management, risk management topics internationalization process of firms in the last decade is also fairly widely discussed. Most authors agree that the risk management process would be internationalization basic general principles of risk management, while small and medium-sized enterprises are not expected introduction of complex advanced methodologies of risk management projects. To identify and analyze the risks to businesses available wide range of methods that can be used. Also, methods which could be used to eliminate the risks are many. Conclusions: In this paper are presented methods and procedures applicable to the risk management proces of internationalization of small and medium enterprises. Small and medium-sized enterprises in mostly manages risks associated with entrance into foreign markets intuitively, SMEs usually do not have any detailed methodology, which would be internationalization of risk management discussed. Small businesses tend to have problems not only in choosing the appropriate method of eliminating the risks that come across in the course of internationalization activities, but also often do not have the knowledge or the appropriate methods to identify potential risks and analyze. The survey among Czech SMEs showed that Czech SMEs often manage the risks associated with access to foreign markets intuitively and do not have any detailed methodology that would address the risk management of internationalization. SMEs tend to have problems not only in choosing the appropriate methods to eliminate the risks they encounter in the course of internationalization activities, but also often do not have the knowledge or the appropriate methods to identify potential risks and analyze.

 17. Maksusüsteemi muutmise mõju majanduse arengule ja kohalike omavalitsuste eelarvetele / Kairi Lainjärv

  Index Scriptorium Estoniae

  Lainjärv, Kairi

  2003-01-01

  Autor käsitleb maksusüsteemi muutmisega kaasnevat nelja aspekti: vastuolu Eesti arengukavades antud lubadustega, mõju Eesti majanduse arengule, pensionireformile ja kohalike omavalitsuste eelarvetele. Näited maksutulude vähenemise kohta kolme kohaliku omavalitsuse (Pärnu, Tartu ja Narva) baasil. Tabelid

 18. Connections between corporate social responsibility and innovation climate / Ülle Übius, Ruth Alas

  Index Scriptorium Estoniae

  Übius, Ülle

  2009-01-01

  Innovatsioonikeskkonna ja korporatiivse sotsiaalse vastutuse kahe aspekti vaheliste seoste uuringust, mis viidi läbi Eesti, Hiina, Saksamaa, Soome, Tšehhi, Slovakkia ja Jaapani elektrilis-elektrooniliste masinate jaemüügi ning masinaehitusega tegelevates ettevõtetes. Tabelid, skeem

 19. Is European integration causing Europe to become more nationalist? Evidence from the 2007 - 9 financial crisis / Alina Polyakova, Neil Fligstein

  Index Scriptorium Estoniae

  Polyakova, Alina

  2016-01-01

  Artiklis käsitletakse eurointegratsiooni ühtse identiteedi kujunemise aspektis. Väidetakse, et EL-i integratsioon on tegelikult viinud selleni, et Euroopa kodanikud väärtustavad euroidentideedist enam rahvuslikku identiteeti ja soovivad, et nende riikide valitsused kaitseksid neid

 20. Semiootilisest ekspertiisist / Anti Randviir

  Index Scriptorium Estoniae

  Randviir, Anti, 1975-

  2006-01-01

  Tartu Ülikooli semiootikaosakonna vanemteadur käsitleb seoses K-kohukese ja "Kommarid ahju!" ekspertiisiga kahte aspekti: esimene puudutab semiootiku kui ametimehe ülesandeid, teine moment on semiootiku ja tavakodaniku suhted. "Kommarid ahju!" teksti analüüsist

 1. BrandSpace : disaini uurimine ja toote suunamine / Brett Steele

  Index Scriptorium Estoniae

  Steele, Brett

  2003-01-01

  Tutvustatakse kolme näidet uurimis- ja disainiprojektist, millega tegeldakse AADRL-i Disainiuurimislaboratooriumis, Londoni Architectural Accociation School of Architecture arhitektuuriteooria ja disaini magistrikursustel. Iga projekt rõhutab veidi erinevat aspekti tänapäevase arhitektuurse ruumi, urbanismi ja teiste meediatoodete läbipõimunud suhetes

 2. Noorukite ja täiskasvanute kiindumisstiilide seos perekonna lähisuhete erinevate aspektidega / Kristi Kõiv

  Index Scriptorium Estoniae

  Kõiv, Kristi

  2001-01-01

  Uuringust, mis käsitles seoste arengut lapsevanemate ja laste kiindumussuhetes, täpsemalt seda, kuidas lapsepõlves kogetud seotuse kvaliteet oma vanematega mõjutab vanemate hoolitsuskäitumise ühte negatiivset aspekti - väärkohtlemist

 3. Tabus linguísticos como motivação na formação de palavras do PBDOI:10.5007/1984-8420.2011v12n2p49

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Carlos Antônio Magalhaes Guedelha

  2011-03-01

  Full Text Available O objetivo deste artigo é refletir sobre palavras da língua portuguesa em cuja formação são percebidos traços do fenômeno conhecido como tabu linguístico. Nesse sentido, discorremos inicialmente sobre os processos de formação de palavras, traçando um paralelo entre os conceitos cristalizados nas gramáticas normativas e as considerações teóricas de linguistas que se dedicam ao estudo da morfologia. Em seguida, focalizamos a questão dos tabus linguísticos a partir de estudos já realizados por alguns teóricos, cujos livros, somados aos dicionários Ferreira (1989 e Houaiss (2001, forneceram o corpus de 250 palavras utilizado como conjunto de dados para análise à luz do escopo teórico levantado. Em nossa análise, partimos da concepção, já esboçada por Saussure, de que os estudos morfológicos não podem prescindir da sintaxe e da semântica, já que forma, função e sentido são solidários e interdependentes.

 4. Estágios de mudança de comportamento relacionados ao exercício físico em adolescentes doi: 10.5007/1980-0037.2010v12n5p367

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Maick da Silveira Viana

  2010-01-01

  Full Text Available O presente estudo teve por objetivo analisar os estágios de mudança de comportamento (EMC relacionados aos exercícios físicos em adolescentes estudantes de escolas públicas do Município de Florianópolis/SC. Participaram do estudo 400 adolescentes com idade entre 14 e 18 anos, sendo 53,8% meninas (idade média de 16,3 anos e 46,2% meninos (idade média de 16,4 anos, selecionados aleatoriamente nas escolas estaduais que contemplavam o Ensino Médio no município de Florianópolis. As associações entre as variáveis foram verificadas por meio do teste Qui-Quadrado (α=0,05. Praticam algum tipo de exercício físico com regularidade 67,6% dos estudantes (estágios de ação e manutenção, enquanto apenas 9,8% não praticam e não pretendem praticar (estágio de pré-contemplação. Meninos praticam mais exercícios físicos do que as meninas, pois se encontram em EMC mais avançados (p<0,000. Idade, série e turno de estudo não estiveram estatisticamente associados aos EMC para a amostra geral, porém, entre os meninos, os estudantes do período matutino são mais sedentários (p=0,050. As análises evidenciam uma população que, em sua maioria, pratica algum exercício físico, porém atenção deve ser dada a minoria que apresenta comportamento sedentário, especialmente, aos que não pretendem praticar exercícios físicos. Destaca-se a importância dos EMC para uma intervenção mais efetiva em saúde, pois mesmo que um programa não torne, em um curto espaço de tempo, um indivíduo ativo, a sua evolução nos estágios é considerada positiva.

 5. The 16 CB11(CH3)(n)(CD3)(12-n)(center dot) Radicals with 5-Fold Substitution Symmetry: Spin Density Distribution in CB11Me12 center dot

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Kaleta, Jiří; Tarábek, Ján; Akdag, A.; Pohl, Radek; Michl, Josef

  2012-01-01

  Roč. 51, č. 20 (2012), s. 10819-10824 ISSN 0020-1669 R&D Projects: GA ČR GC203/09/J058 Grant - others:AV ČR(CZ) M200550906 Institutional support: RVO:61388963 Keywords : anion * oxidation * polymerization * isobutylene * carboranes * CB11Me12 Subject RIV: CC - Organic Chemistry Impact factor: 4.593, year: 2012

 6. Poder e liderança: as contribuições de Maquiavel, Gramsci, Hayek e Foucault DOI:10.5007/2175-8077.2010v12n26p221

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Maria Cristina Sanches Amorim

  2010-01-01

  Full Text Available Liderança é um campo amplo no universo do comportamento organizacional. Os conceitos são problemáticos, no sentido da delimitação do objeto de estudo, ainda controversa. A maior parte da literatura origina-se na psicologia social, enquanto que a teoria política é pouco explorada na construção dos conceitos. Contribuições dos autores oriundos da psicologia social, quando “traduzidas” para o grande público disseminaram o surgimento de estereótipos e fórmulas, marcados pelo viés do chamado politicamente correto e pela despolitização do tema. Objetivo: mostrar que a ciência política pode ampliar o debate, propondo o estudo das relações entre poder e liderança nas organizações. Metodologia: revisão bibliográfica multidisciplinar, compatível com o ensaio teórico. Conclusões: a ciência política permite definir liderança como exercício de poder nas organizações, contornando o problema conceitual do tema; poder não tem conotação negativa ou positiva, tais juízos respeitam as formas e objetivos do poder; exercer o poder é uma contingência da liderança.

 7. Empresa doente, funcionário estressado: analisando a saúde organizacional como influenciadora do stress no trabalho DOI:10.5007/2175-8077.2010v12n26p189

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Monize Sâmara Visentini

  2010-01-01

  Full Text Available Este trabalho investigou a influência da percepção de saúde organizacional sobre o stress no trabalho dos funcionários de restaurantes da cidade de Santa Maria – RS. Para tanto, utilizou-se uma survey com os funcionários de sete restaurantes, três públicos e quatro privados. Realizou-se uma análise fatorial que apresentou cinco fatores para stress no trabalho e quatro fatores de saúde organizacional. Através de uma análise de correlação, confirmou-se a multidimensionalidade desses construtos. Dados esses resultados, para verificar a influência da percepção de saúde organizacional sobre o stress ocupacional, realizou-se uma análise de regressão e foram encontrados cinco modelos válidos que atendem aos pressupostos necessários. Entretanto, esses modelos tiveram baixo poder de explicação, indicando que os fatores de stress ocupacional não são suficientes para explicar a saúde organizacional, devendo ser investigados outros aspectos relativos ao ambiente laboral que interferem na percepção de stress no trabalho.

 8. Molecular Structure and Chemical Shift Assignments of 4-(2-Methoxy-4-Methylphenoxy)Phthalonitrile (C16H12N2O2) By DFT And AB Initio HF Calculations

  International Nuclear Information System (INIS)

  Tarcan, E.

  2008-01-01

  The molecular geometry, gauge including atomic orbital (GIAO) 1 H and 13 C chemical shift values of 4-(2-Methoxy-4-methylphenoxy)phthalonitrile (C 1 6H 1 2N 2 O 2 ) in the ground state have been calculated by using the Hartree-Fock (HF) and density functional methods (B3LYP and BLYP) with 6-31G(d) basis set. The results of the optimized molecular structure are presented and compared with the experimental X-ray diffraction. The optimized bond length numbers with bond angels are in good agreement with the X-ray data

 9. Spine evaluation: Determination of the relationship between thoracic spinal deformity and sagittal curves by a noninvasive method DOI: 10.5007/1980-0037.2010v12n4p282

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dalva Minonroze Albuquerque Ferreira

  2010-01-01

  Full Text Available The objectives of this study were to compare sagittal plane alignment between subjects with spinal deformities and a group presenting no changes; to test the reliability of the tool used, and to determine the existence of correlations between spinal deformity and sagittal curvature measures. Forty young subjects were divided into two groups: a control group (n=20 presenting no changes or spinal deformity less than 0.5 cm in the dorsal curvature and 0.7 cm in the lumbar curvature, and an experimental group (n=20 with spinal deformities greater than those described for the control group. Spinal deformity and sagittal plane curvatures were measured using a water level-based tool and by the Adams test. Data were collected from the two groups on two distinct occasions. The Mann-Whitney test showed no difference between sampling times. A significant difference between the two groups was only observed in terms of cervical curvature. Spearman’s test revealed a linear correlation between dorsal curvature and dorsal spinal deformity in the control group, between dorsal and lumbar curves in the two groups, and between dorsal spinal deformity and lumbar and sacral curves and between sacral curvature and dorsal and lumbar curves in the experimental group. In conclusion, spinal deformity measurement is associated with sagittal plane curvatures. The method proposed here is reliable, simple and accessible and can be reproduced without high costs and damage to the patient’s health.

 10. Motor Importance of motor assessment in school children: analysis of the reliability of the motor development scale doi: 10.5007/1980-0037.2010v12n6p422

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Francisco Rosa Neto

  2010-09-01

  Full Text Available The objective of this study was to investigate the motor performance of school chil-dren aged 6 to 10 years without learning difficulties (n=101, and to analyze the reliability of the Motor Development Scale (MDS (Rosa Neto, 2002. Descriptive statistics with calculation of the mean, standard deviation, and range was used for data analysis. The internal consistency of the MDS was assessed using Cronbach’s alpha coefficient, and the correlation between variables was determined by Pearson’s linear correlation, with p<0.05. The results showed (1 that motor development was within normal limits in 96% of the children, and (2 a high correlation betwe-en chronological age and general motor age, indicating good internal consistency. These data demonstrate the logic and structured design of the MDS, confirming its reliability.

 11. Reliability of a new questionnaire for the evaluation of habitual physical activity and food consumption in children DOI:10.5007/1980-0037.2010v12n1p21

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Filipe Ferreira da Costa

  2010-12-01

  Full Text Available The aim of this study was to determine the reliability of the Physical Activity and Food Consumption (PAFC questionnaire in schoolchildren from a private school in Natal-RN, Brazil. A total of 101 children, 57 boys and 44 girls (mean age: 9.4 years, SD: 1.03, range: 7.3 to 11.6 in the second to fourth grade of elementary school were recruited. An expanded version of the PAFC questionnaire was applied at the school by a single researcher, with an average of 15 days between test and retest. The coefficient of relative agreement, intraclass correlation coefficient, Spearman’s correlation coefficient, kappa index of agreement, PABAK, and Wilcoxon signed-rank test were used to determine reliability. In general, relatively consistent measures between the two questionnaire sessions were found for items related to attitude towards exercise (0.41, means of transportation used to travel to and from school (0.79, and the remaining 11 physical activities (0.69. An intraclass correlation of 0.87 as obtained for the overall physical activity index. Twenty-seven of the 42 items presented moderate to good agreement (mean kappa index: 0.51. The PAFC questionnaire showed moderate to good reliability for most of its items and seems to be a suitable instrument for the evaluation of physical activity and food intake behavior in schoolchildren. Moreover, the questionnaire might be used as an alternative for the classification of more and less active individuals as well as for the identification of healthy and inadequate dietary patterns.

 12. O retrato da ciência da informação: uma análise de seus fundamentos sociais 10.5007/1518-2924.2007v12n23p133

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Leonardo Vasconcelos Renault

  2007-12-01

  Full Text Available Apresenta a fundamentação social da ciência da informação através de três autores da área:Capurro, Shera e Wersig. Em cada um dos autores procurou-se identificar traços que contribuiriam para a fundamentação da Ciência da Informação como uma ciência com características sociais. Segue-se uma argumentação de cunho epistemológico acerca da possibilidade da Ciência da Informação, como ciência social, avançando na definição de seu objeto mediante comparação com a área de Comunicação Social. Por fim, uma última imagem, da ordem da metáfora tenta posicionar a Ciência da Informação, como ciência social com características hermenêuticas.

 13. Indicators of physical fitness in school children from the Midwest region of São Paulo City doi: 10.5007/1980-0037.2010v12n5p331

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Carla Nascimento Luguetti

  2010-01-01

  Full Text Available The objectives of this study were: a to evaluate indicators of physical fitness in children and adolescents according to chronological age and gender; b to classify their performance using the PROESP-BR normative tables. A total of 3145 randomly selected school children (1590 boys and 1555 girls, ranging in age from 7 to 16 years, were submitted to the following tests: distance covered in a 9-minute run, standing long jump test, medicine-ball throw, and 60-s situp test to measure abdominal muscle endurance. Significant differences were observed between genders at all chronological ages and also between boys of different chronological ages. In girls, no significant differences were observed between chronological ages, with performance tending to stabilize at 11/12 years of age. Classification of the participants according to the PROESP-BR normative tables showed that more than 50% of all subjects were below the 40th percentile in all tests, especially girls. The same tendency was observed when compared to other Brazilian studies. Considering mean values, it can be concluded that the school children studied, especially girls,presented a low level of physical fitness, thus indicating the need for health promotion programs in the midwest region of São Paulo City addressing physical activity.

 14. Critical force during tethered swimming for the evaluation of aerobic capacity and prediction of performances in freestyle swimming DOI:10.5007/1980-0037.2010v12n1p14

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marcelo Papoti

  2010-12-01

  Full Text Available The present study investigated the relationship of critical force (Fcrit with lactate threshold (LLNA and the intensity corresponding to VO2max (iVO2max in tethered swimming (TS, and their correlation with maximal performance in 400-m (V400 and 30-min (VT30 freestyle swimming (FS. Seven swimmers were submitted to a TS incremental test for the determination of LLNA and iVO2max. For the determination of Fcrit, the swimmers performed four exercises to exhaustion at intensities (F corresponding to 87%, 104%, 118% and 134% of iVO2max for the calculation of time limits (Tlim. Fcrit corresponded to the linear coefficient of the ratio between F and 1/tlim. The maximal performance in FS corresponded to the mean velocity obtained during maximal exercise of 400-m and 30-min crawl swimming. Fcrit (51.97 ± 4.02 N was significantly lower than iVO2max (60.21 ± 8.73 N but not than LLNA (45.89 ± 8.73. Fcrit was significantly correlated with iVO2max (0.97, LLNA (0.88, V400 (0.85, and VT30 (0.86. These data suggest that Fcrit can be used for the determination of aerobic capacity, prescription of a TS training program, and prediction of performance in FS.

 15. Responsabilidade socioambiental corporativa e indicador de maturidade mediando desempenho estratégico para as organizações DOI:10.5007/2175-8077.2010v12n26p244

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Giovanni de Araujo Gomes

  2010-07-01

  Full Text Available O ambiente de negócios tem apresentado constantes desafios aos dirigentes de empresas. Nesse contexto, a permanente vigilância, reflexo da competitividade e busca de produtividade, faz com as atenções estejam voltadas aos fatores antecedentes e, consequentemente, para a dimensão Responsabilidade Socioambiental Corporativa (RSAC. O trabalho analisa e estima a intensidade das relações entre os fatores valor da marca, reputação da empresa, satisfação dos interessados (stakeholders e riscos de externalidades, como satélites explicativos da RSAC. E, além dos testes de aderência no modelo relacional, propõe e testa uma equação para dimensionar o grau de Maturidade em Responsabilidade Socioambiental Corporativa Setorial (RSAC, procurando analisar e identificar, em que estágio a RSAC afeta os construtos finais enquanto retorno estratégico para as organizações. Esta pesquisa foi realizada no setor da construção civil de Minas Gerais, representado por seus gestores, e os dados coletados por meio de um survey usando um questionário com questões estruturadas com variação likert. Os dados foram avaliados mediante análise de equações estruturais usando o LVPLS. Para a mensuração das ações em Responsabilidade Socioambiental, utilizaram-se os modelos conhecidos nas organizações e academia, tais como o Índice de Sustentabilidade Empresarial, os Dow Jones Indexes, o indicador do Instituto Ethos e a representação teórica de Hopkins (1997.

 16. A administração é uma ciência? Reflexões epistemológicas acerca de sua cientificidade doi: 10.5007/2175-8077.2010v12n28p127

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Elói Júnior Damke

  2010-01-01

  Full Text Available Este estudo de caráter epistemológico tem como objetivo expor e discutir a questão da cientificidade da administração. Essa discussão já foi realizada em outros estudos, sem ter sido, contudo, a exemplo deste estudo, efetuado por meio da análise dos critérios epistemológicos dos filósofos Karl Popper, Thomas Kuhn e Imre Lakatos. Com base nas correntes epistemológicas apresentadas, pode-se concluir: que a administração, como teoria do conhecimento, pode ser considerada ciência, o que decorre da possibilidade de falsear os estudos dessa área conforme o falseacionismo sofisticado de Popper; que a administração atende aos pressupostos da ciência paradigmática de Kuhn, apesar de não existir consenso sobre em que etapa se encontra e se adéqua aos moldes dos programas de pesquisa apresentados por Lakatos. Sabe-se que a administração ainda possui um longo caminho a percorrer em busca da ampliação de seu rigor metodológico e de seu amadurecimento, mas desconsiderá-la como ciência, além de não auxiliar neste amadurecimento, acaba por desprestigiar um amplo grupo de atores sociais – as organizações – que não são objeto principal de estudo de outras ciências.

 17. Level of flexibility through sit and reach test from research performed in São Paulo city doi: 10.5007/1980-0037.2010v12n6p415

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Cibele Calvi Anic Ribeiro

  2010-09-01

  Full Text Available The objective of this study was to examine the level of flexibility in men and women of different ages by the sit-and-reach test and to classify them according to the Canadian Standardized Test of Fitness (CSTF. The results were used to elaborate a new table that reflects the population studied. The sample consisted of 16,405 physically active and inactive subjects who were divided according to age: 15 to 19 (n = 954, 20 to 29 (n = 2916, 30 to 39 (n = 2161, 40 to 49 (n = 2333, 50 to 59 (n = 2739, 60 to 69 (n = 3195, and > 70 years (n = 2107. Percentiles were calculated using the original test scores and the 20th, 40th, 60th and 80th percentiles were used as cut-offs for classification as poor, below the average, average, above the average and excellent, respectively. According to the CSTF classification, the age groups from 15 to 39 years were classified as poor, with mean flexibility ranging from 24.805±9.684 to 26.130± 10.111 cm in women and from 21.480±9.905 to 22.848±9.648 cm in men. In the 40- to 69-year age groups, mean flexibility ranged from 22.768±9.627 to 25.396±9.547 in women and from 16.396±10.136 to 19.935±9.192 cm in men and was classified as below the average. Although most of the subjects performed regular exercise, the mean flexibility level observed did not correspond to the average suggested by the CSTF, demonstrating the importance of elaborating national reference tables and of establishing new normative values such as the table proposed in this study.

 18. Measurement of the concentration ratio for 13N and 12N isotopes at atmospheric pressure by carbon dioxide absorption of diode laser radiation at ∼2 μm

  International Nuclear Information System (INIS)

  Mironchuk, E S; Nikolaev, I V; Ochkin, Vladimir N; Rodionova, S S; Spiridonov, Maksim V; Tskhai, Sergei N

  2009-01-01

  The ratio of 12 NO 2 and 13 CO 2 concentrations in the human exhaled air is measured by the method of diode laser spectroscopy using a three-channel optical scheme and multipass cell. Unlike the previous measurements in the spectral range of ∼4.3 μm with a resolved rotational structure at low pressure of selected samples, the present measurements are performed in the range of ∼2 μm, in which weaker absorption bands of CO 2 reside. In this case, it is possible to employ lasers and photodetectors operating at room temperature. The thorough simulation of the spectrum with collisional broadening of lines and employment of regression analysis allow one to take measurements at atmospheric pressure with the accuracy of ∼0.04%, which satisfies the requirements to medical diagnostics of ulcers. (laser spectroscopy)

 19. Tecnologia de identificação por radiofreqüência: fundamentos e aplicações em automação de bibliotecas 10.5007/1518-2924.2007v12n24p182

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Angel Freddy Godoy Viera

  2007-12-01

  Full Text Available A tecnologia de identificação por radiofreqüência (RFID é a mais nova tecnologia que, de forma acelerada, está sendo introduzida nas principais bibliotecas do mundo para a gestão eletrônica do acervo e implementação de serviços de auto-atendimento, entre outros serviços. Este artigo tem por objetivo apresentar os princípios de funcionamento da tecnologia RFID, seus componentes, as barreiras na adoção desta tecnologia e exemplos de iniciativas de implementação em bibliotecas. A metodologia utilizada foi a pesquisa bibliográfica e documental sobre a tecnologia RFID com aplicação em bibliotecas. Os resultados do trabalho mostram que esta tecnologia está se expandindo cada vez mais em nível mundial, no âmbito das bibliotecas. Conclui-se que a tecnologia RFID é uma das tecnologias de automação de bibliotecas que deve ser considerada na gestão eletrônica do acervo, tendo em vista às grandes vantagens que oferece.

 20. Bibliotecas virtuais e desenvolvimento de coleções: o caso dos repertórios de sites web 10.5007/1518-2924.2007v12n23p1

  OpenAIRE

  Eric Leroux

  2007-01-01

  A avaliação de sites Web e dos diferentes recursos eletrônicos constitui um campo de trabalho cada vez mais importante para o bibliotecário realizar a gestão e o desenvolvimento de coleções em bibliotecas. Este artigo pretende mostrar como o bibliotecário pode intervir em todas as etapas do processo de criação de uma biblioteca virtual, a partir da elaboração de uma política de desenvolvimento de coleções eletrônicas até a organização ergonômica dos recursos, passando pela determinação, seleç...

 1. Bibliotecas virtuais e desenvolvimento de coleções: o caso dos repertórios de sites web 10.5007/1518-2924.2007v12n23p1

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Eric Leroux

  2007-11-01

  Full Text Available A avaliação de sites Web e dos diferentes recursos eletrônicos constitui um campo de trabalho cada vez mais importante para o bibliotecário realizar a gestão e o desenvolvimento de coleções em bibliotecas. Este artigo pretende mostrar como o bibliotecário pode intervir em todas as etapas do processo de criação de uma biblioteca virtual, a partir da elaboração de uma política de desenvolvimento de coleções eletrônicas até a organização ergonômica dos recursos, passando pela determinação, seleção e avaliação dos sites Web.

 2. Etické aspekty občanského fotožurnalismu se zaměřením na fotografické a audiovizuální záznamy od konce dvacátého století po současnost

  OpenAIRE

  Hrdličková, Lucie

  2016-01-01

  The bachelor thesis Ethical aspects of citizen photojournalism with a focus on photographic and audiovisual record from late twenties until present follows up the phenomenon of citizen journalism, which recorded especially in the last decade a sharp rise thanks to the development of information and communication technologies and looks at it from an ethical perspective. The thesis is divided into three parts. The first part deals with theoretical notions of ethics and citizen journalism, inclu...

 3. Filosofické a právně-filosofické aspekty kauzality jako východiska pro hledání nových řešení v medicínsko-právních sporech?

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Doležal, Adam

  2012-01-01

  Roč. 2, č. 3 (2012), s. 1-16 ISSN 1804-8137 R&D Projects: GA ČR GAP408/12/2574 Institutional support: RVO:68378122 Keywords : causation * medical law * philosophy of law Subject RIV: AG - Legal Sciences

 4. Participace nájemníků a sociální aspekty regenerace panelových sídlišť jako jedna z podmínek trvale udržitelného rozvoje

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Sunega, Petr; Lux, Martin

  2004-01-01

  Roč. 7, č. 3 (2004), s. 5-9 ISSN 1212-0855 R&D Projects: GA ČR GA403/03/0417 Institutional research plan: CEZ:AV0Z7028912 Keywords : participation * tenants * regeneration Subject RIV: AO - Sociology, Demography

 5. Aspekty sociální reality v období červencové monarchie ve Francii (sociohistorická analýza reprezentací společnosti v diskursech intelektuálních elit

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Pavel Sitek

  2011-12-01

  Full Text Available This research into the issue of the July Monarchy (1830-1848 discusses the discourse of the intellectual elites using an almost unknown method – sociohistory. As the primary reliable source we have used a novel written by Eugène Sue, The Mysteries of Paris. Its credibility has been supported by the studies of the correspondence between the author and his readers by French historian Judith Lyon-Caen. This text continues her work, as well as presenting our own results. The text is divided into three parts: a description of sociohistory, the historical context and the social aspects of the first half of the 19th century.

 6. Aspects of Reactor Physics Research at the Victoria University of Manchester; Quelques Aspects des Experiences de Physique des Reacteurs a l'Universite Victoria de Manchester; Aspekty ehksperimental'nykh issledovanij po fizike reaktorov v universitete viktorii v manchestere; Trabajos de Fisica Experimental con Reactores Efectuados en la Universidad Victoria de Manchester

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Harris, M. J.; Walton, D. G. [Victoria University of Manchester (United Kingdom)

  1964-02-15

  The Nuclear Engineering Department at Manchester University was established in 1959. Since that time post-graduate reactor physics studies have gradually enlarged and developed, starting virtually from scratch; experimental studies have concentrated on light-water systems and centred on the accelerator-driven, natural-uranium, light-water exponential. The paper contains a survey of the work to date, discussion of the results obtained, outlines of proposed future work, and, as they arise in the text, descriptions of various low-cost, labour-saving experimental techniques which have been adopted. The various divisions of the work are described below. The authors have studied neutron diffusion in light water using both pulsed source and steady source methods. In the former method they have particularly stressed full harmonic analysis to the extent of actually studying the higher modes as opposed to most former work which has tried only to eliminate them. In the study of steady source methods they have concentrated on eliminating all effects from finite source and detector size, resonance activation, flux perturbation and so on. The results of both are discussed and compared. A very careful measurement of absorption cross-sections by the pulsed technique, taking care to eliminate harmonic and other effects likely to lead to error is also in progress and is described. Thermal neutron spectra in ''poisoned'' light water are being measured as a means of investigating and developing integral detector techniques. This discussion includes some interesting time- and cost-saving examples. Large foil activation and counting techniques for measuring spatially averaged neutron densities, and hence a number of reactor parameters, have been studied. Some interesting points have arisen, particularly with regard to spectrum measurement. The method makes possible many reactor physics investigations with limited resources. A low-cost natural uranium, light-water exponential has been constructed. Its mechanical design gives considerable flexibility so that, for instance, measurements parallel and perpendicular to the fuel rods are greatly facilitated. A programme of steady-state measurements is under way. Future work is outlined, and includes fine structure measurements, voidage effects and pulsed neutron studies. (author) [French] Le Departement du genie nucleaire de l'Universite de Manchester a ete cree en 1959. Depuis lors, les etudes post-universitaires de physique des reacteurs se sont progressivement developpees et elargies en partant virtuellement de zero; les travaux ont porte sur les reseaux a eau ordinaire et notamment sur les experiences exponentielles a uranium naturel et a eau ordinaire alimentees par un accelerateur de particules. Les auteurs passent en revue les travaux effectues, etudient les resultats obtenus, donnent des apercus sur les recherches futures et illustrent leur expose par la description de diverses techniques experimentales adoptees a Manchester, qui sont peu onereuses et ne necessitent qu'un personnel reduit. Les principaux sujets de recherches sont decrits ci-apres. Les auteurs ont etudie la diffusion des neutrons dans l'eau ordinaire en employant successivement la methode de la source puisee et celle de la source stationnaire. Avec la premiere methode, ils se sont astreints a faire une analyse harmonique complete, au point d'etudier effectivement les modes superieurs alors que, par le passe, ont cherchait seulement a les eliminer. Au moyen de la methode de la source stationnaire, ils ont cherche surtout a eliminer tous les effets dus a la dimension de la source finie et du detecteur, al'activation par resonance, a la perturbation du flux, etc. Ils discutent et comparent les resultats de ces deux etudes. Le memoire decrit ensuite une mesure tres precise des sections efficaces d'absorption, egalement en cours, par la methode des neutrons puises, en prenant soin d'eliminer les effets harmoniques et autres, generateurs d'erreurs. Les auteurs mesurent les spectres de neutrons thermiques dans de l'eau ordinaire 'empoisonnee' afin d'etudier et de mettre au point des techniques de detecteurs integraux. L'expose de cette partie du programme contient certains exemples d'economies de temps et de ressources. Ils ont etudie les techniques d'activation et de comptage avec des feuilles de grande dimension pour la mesure des nombres volumiques moyens de neutrons, ainsi que plusieurs parametres de reacteurs. Certains points interessants sont apparus, notamment en ce qui concerne la mesure des spectres. Cette methode permet de proceder a de nombreuses recherches de physique des reacteurs avec des ressources limitees. On a construit a peu de frais un assemblage exponentiel a uranium naturel et a eau ordinaire. Sa conception mecanique lui donne une grande souplesse, si bien que, par exemple, les mesures paralleles et perpendiculaires aux barres de combustible en sont considerablement facilitees. Un programme de mesures a l'etat stationnaire est en cours. L'auteur donne un apercu des travaux futurs qui porteront notamment sur les mesures de structure fine, les effets cavitaires et les flux de neutrons puises. (author) [Spanish] El Departamento de Ingenieria Nuclear de la Universidad de Manchester fue creado en 1959. Desde entonces se han ampliado y desarrollado progresivamente los estudios superiores de fisica de reactores, empezando desde los cimientos; los experimentos se han concentrado en los conjuntos de agua ligera, en particular en conjuntos experimentales de agua ligera y uranio natural, alimentados por un acelerador. En la memoria se examina la labor efectuada hasta la fecha, los resultados obtenidos, las lineas generales de la labor futura, asi como las tecnicas experimentales adoptadas debido a su bajo costo y al hecho de requerir un personal escaso. A continuacion se describen las principales investigaciones realizadas. Los autores estudiaron la difusion neutronica en agua ligera utilizando fuentes pulsadas y fuentes de intensidad estacionaria. Las primeras se consagraron en particular al analisis completo de los armonicos, en especial los modos mas elevados, mientras que en las investigaciones anteriores se habia procurado unicamente eliminarlos. Con las segundas se trato de eliminar todos los efectos debidos a las dimensiones de la fuente finita y del detector, a la activacion por resonancia, a la perturbacion del flujo, etc. Los autores examinan y comparan los resultados obtenidos por ambos metodos. Describen igualmente mediciones muy cuidadosas, en curso de ejecucion, de la secciones eficaces de absorcion efectuadas por la tecnica de fuentes pulsadas, procurando eliminar los efectos armfiiicos y de otra Indole que pueden dar origen a errores. Para investigar y elaborar tecnicas de detectores integrales, han medido espectros de neutrones termicos en agua ligera 'envenenada' . Entre otras cosas, examinan algunos factores interesantes que permiten ahorrar tiempo y dinero. Han estudiado tambien las tecnicas de activacion de laminas de grandes dimensiones y las tecnicas de recuento para medir densidades neutronicas promediadas en el espacio, y tambien varios parametros del reactor. Han surgido ciertas cuestiones interesantes, en particular en lo relativo a las mediciones del espectro. Este metodo permite efectuar con recursos limitados numerosas investigaciones de fisica de los reactores. Los autores han construido un conjunto exponencial de uranio natural y agua ligera, de bajo costo. Gracias a sus caracteristicas mecanicas puede ser utilizado con muchos fines; por ejemplo, se facilitan considerablemente las mediciones paralelas y perpendiculares a las barras combustibles. Se encuentra en curso de ejecucion un programa de mediciones en estado estacionario. Los autores describen en sus lfneas generales la labor futura, que versara sobre todo en mediciones de la estructura fina, los efectos de cavitacion y estudios de flujos neutronicos pulsados. (author) [Russian] Otdel jadernoj tehniki v Manchesterskom universitete sozdan v 1959 godu. Postepenno rasshirjajutsja issledovanija v aspiranture po fizike reaktorov. Osnovnoe vnimanie v jeksperimental'nyh issledovanijah so dnja sozdanija Otdela koncentriruetsja na sistemah na obychnoj vode i uskoritele, privodjashhem v dejstvie jeksponencial'nuju ustanovku prirodnyj uran -obychnaja voda. Daetsja obzor prodelannoj raboty, obsuzhdajutsja poluchennye rezul'taty, dajutsja nametki raboty v budushhem, opisyvajutsja razlichnye jeksperimental'nye metody, dajushhie jekonomiju v zatratah truda. Diffuzija nejtronov v obychnoj vode izuchalas' s pomoshh'ju impul'snyh i stacionarnyh istochnikov. Vo vremja provedenija pervyh iz upomjanutyh issledovanij osobyj upor delalsja na polnyj garmonicheskij analiz v takoj stepeni, chto fakticheski izuchalis' bolee vysokie formy v protivopolozhnost' samoj rannej rabote, kotoraja napravljalas' na ih ustranenie. Vtorye iz upomjanutyh issledovanij koncentrirujutsja na ustranenii vsjakogo vozdejstvija vvidu primenenija istochnika i detektora konechnyh razmerov, nalichija rezonansnoj aktivacii, vozmushhenija potoka i t.d. Obsuzhdajutsja i sravnivajutsja rezul'taty oboih issledovanij. Daetsja opisanie ochen' tshhatel'nyh izmerenij poperechnyh sechenij pogloshhenija impul'snym metodom s uchetom ustranenija garmonicheskih i drugih vozdejstvij, po-vidimomu, privodjashhih k vozniknoveniju oshibok: Spektry teplovyh nejtronov v ''otravlennoj'' obychnoj vode izmerjajutsja kak sredstvo dlja issledovanija i razvitija metoda integral'nogo detektora. Pri obsuzhdenii budut vkljucheny nekotorye interesnye momenty, svjazannye s jekonomiej vremeni i sredstv. Izucheny metody aktivacii bol'shih fol'g i metody scheta dlja izmerenija usrednennyh v prostranstve plotnostej nejtronov i takim obrazom rjada parametrov reaktora. Voznikli nekotorye interesnye momenty, v chastnosti v svjazi so spektral'nymi izmerenijami. Dannyj metod daet vozmozhnost' provodit' mnogie issledovanija v oblasti fiziki reaktorov s ogranichennymi sredstvami. Postroena nedorogaja jeksponencial'naja ustanovka prirodnyj uran-obychnaja voda. Ee mehanicheskaja konstrukcija daet vozmozhnost' dobit'sja znachitel'noj gibkosti, tak chto, naprimer, znachitel'no oblegchajutsja izmerenija v napravlenii, parallel'nom i perpendikuljarnom toplivnym sterzhnjam. Osushhestvljaetsja programma stacionarnyh izmerenij. Namechaetsja v obshhih chertah rabota na budushhee, vkljuchajushhaja izmerenija tonkoj struktury, vlijanie pustot i issljodovanija impul'snyh nejtronov. (author)

 7. Aspekty efektivnosti při volbě profese a školy: přizpůsobují se pražské střední školy potřebám podniků?

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Benáček, Vladimír

  2010-01-01

  Roč. 12, č. 3 (2010), s. 499-523 ISSN 1212-8112 R&D Projects: GA AV ČR(CZ) IAA700280803; GA ČR GA403/08/1369 Institutional research plan: CEZ:AV0Z70280505 Keywords : education * human capital * employment Subject RIV: AO - Sociology, Demography

 8. Genderové aspekty neúspěchu českých návrhů zákonů upravujících náhradní výživné na dítě

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Havelková, B.; Cidlinská, Kateřina

  2010-01-01

  Roč. 11, č. 1 (2010), s. 60-73 ISSN 1213-0028 R&D Projects: GA MŠk OK08007 Institutional research plan: CEZ:AV0Z70280505 Keywords : advanced child maintenance * Czech political discourse * law Subject RIV: AO - Sociology, Demography http://www.genderonline.cz

 9. Metodicheskie osnovy sravnitel'noj ocenki nauchno-tehnicheskogo potenciala Rossii i ES: regional'nyj i mezhdunarodnyj aspekty [The methodological bases of comparative evaluation of sci¬entific and technological potential of Russia and the EU: regional and international aspects

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Voloshenko Ksenya

  2012-01-01

  Full Text Available This article analyses approaches to the definition of such categories as “scientific and technological potential” and “innovative potential” in view of their resource, structural, procedural and resultant components. The author gives a more accurate definition of the scientific and technological potential through identifying its resources and orientation towards transforming abilities. On the basis of the existing methods of comparative analysis used in Russia and abroad, the author proposes a methodology for evaluating scientific and technological potential in the context of regional and international comparison. The integral index is calculated on the basis of a customised information and statistical database of normalised indicators through the identification and convolution of subindices that characterise individual components of potential. These subindices include pecific indicators applied in different statistical systems, in particular, those used in Russia and the EU, which made it possible to compar the data. The article presents the result of the application of this methodology based on a comparative evaluation of the scientific and technological potential of Russia (Northwestern federal district and EU states of the Baltic region. The experimental check suggests that the methodology be further improved for future clustering of Russian and EU regions according to the level of their innovative development.

 10. Economic Aspects of the Food Irradiation Programme in Israel; Aspects Economiques du Programme d'Irradiation des Produits Alimentaires en Israel; Ehkonomicheskie aspekty izrail'skoj programmy po oblucheniyu pishchevykh produktov; Aspectos Economicos del Programa de Irradiacion de Alimentos de Israel

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Lapidot, M.; Foa, E.; Sivan, Y.; Kahan, R. S. [Soreq Nuclear Research Centre, Yavne (Israel)

  1966-11-15

  The economics of many developing countries are based on agriculture, with semi-tropical fruits as the predominant crops. The harvest and shelf-life periods are brief because of the hot and humid climate. Refrigerated storage is underdeveloped or expensive. Economically important markets are distant. The economics of food irradiation must be surveyed on a national scale at the outset of any ambitious technological feasibility study programme. This must be followed by detailed economic feasibility studies as the programme progresses. Such a technological-economic survey of radiation-preserved agricultural produce was made in Israel in July 1965. All items which, potentially,could benefit from irradiation (fruits and vegetables, fodder, cereals and cereal products, fish, meat, poultry and poultry produce) were examined. Crop sizes and their values for 1962-63 and 1968-69 (based on Ministry of Agriculture data) were considered. Irradiation costs were estimated on the basis of available and extrapolated data for small irradiators in the growth areas and for large irradiators in port or along main highways. Surface treatment by electron accelerators and bulk treatment of {sup 60}Co, {sup 137}Cs or X-ray sources were considered. This survey was useful in formulating the programme for detailed technological and economic feasibility studies of individual items and in forecasting research activities and commercial applications for the period up to 1971. Preliminary results with sprout prevention in irradiated potatoes justified detailed economic surveys of the potato and onion commercial set-up as it is to-day in comparison to a modified set-up comprising several variants of combined irradiation and controlled temperature storage installations. The suggested set-up would reduce the expenditure for storage and handling from 15% to about 8% of the total crop value, the savings representing a net return of about 24% on the investment. This detailed economic survey on potatoes and onions will help considerably in the rapid adoption of the irradiation technique owing to the clear advantages shown. (author) [French] L'economie de nombreux pays en voie de developpement repose sur l'agriculture, les fruits semi-tropicaux constituant la production essentielle. La recolte et la duree de conservation sont tres breves a cause du climat chaud et humide. Le stockage sous refrigeration est insuffisant ou tres onereux. Les marches ayant une importance economique sont eloignes. Avant d'etudier serieusement la possibilite technique de recourir a l'irradiation, il faut examiner les aspects economiques nationaux de ce procede de traitement des produits alimentaires. Il faut ensuite proceder a des etudes economiques detaillees sur les possibilites de realisation, a mesure que le programme se developpe. Cette enquete technico-economique sur les produits agricoles irradies a ete entreprise en Israeel en juillet 1965. Tous les articles susceptibles de profiter de l'irradiation (fruits et legumes, fourrage, cereales et derives, poisson, viande, volaille et derives) ont ete examines. On a tenu compte du volume des recoltes et des prix correspondant aux campagnes 1962/63 et 1968/69 (d'apres les donnees fournies par le Ministere de l'agriculture). Les frais d'irradiation ont ete evalues d'apres les donnees disponibles et leur extrapolation, pour de petits irradiateurs dans les regions productrices et pour de grands irradiateurs dans les ports et le long des principaux axes routiers. Le traitement superficiel par des accelerateurs d'electrons et le traitement en vrac avec {sup 60}Co, {sup 137}Cs ou par les rayons X ont ete consideres. Cette etude a ete utile a l'etablissement du programme d'etudes technologiques detaillees et d'etudes de rentabilite pour certains articles, et a l'elaboration des previsions concernant les activites de recherche et les applications commerciales jusqu'en 1971. Des resultats preliminaires, notamment l'arret de la germination des pommes de terre apres irradiation, ont justifie une etude economique detaillee du systeme de commercialisation actuel des pommes de terre et des oignons, en vue de le comparer a un systeme modifie comportant divers types d'installations combinant l'irradiation et le stockage a temperature controlee. Le systeme suggere ferait passer les frais de stockage et de manutention de15% a environ 8% de la valeur totale de la recolte. Les economies representeraient un benefice net d'environ 24% par rapport aux investissements. Cette enquete economique detaillee sur les pommes de terre et les oignons contribuera beaucoup a faire rapidement adopter la technique d'irradiation dont elle a mis les avantages en evidence. (author) [Spanish] Son muchos los pafses en desarrollo cuya economfa esta basada primordialmente en los productos agricolas semitropicales. Debido al clima calido y humedo, los perfodos de recoleccion y conservacion de esos productos son muy breves. El almacenamiento en frigorificos no se halla generalizado o resulta caro. Los mercados de importancia economica se encuentran muy alejados de las zonas de produccion. Cuando se emprende la ejecucion de un programa ambicioso de estudios sobre las posibilidades tecnologicas de la irradiacion de los productos alimenticios es preciso tener en cuenta los aspectos economicos de la cuestion en el plano nacional. A medida que se ejecuta el programa es preciso llevar a cabo otros estudios sobre las posibilidades economicas de la irradiacion. En julio de 1965 se llevo a cabo en Israel uno de estos estudios tecnico-economicos sobre la conservacion de los productos agricolas por irradiacion. Se estudiaron todos los productos que podfan ser objeto de este tratamiento (frutas y verduras, forrajes, cereales y sus derivados, pescados, carnes, volateria y sus productos). Se calculo el volumen y el valor de las diversas cosechas para los anos agricolas de 1962-1963 y 1968-1969 (partiendo de datos facilitados por el Ministerio de Agricultura). Tomando como base datos disponibles y extrapolados se calculo el costo de la irradiacion tanto para pequenas instalaciones montadas en las zonas de cultivo como para grandes plantas de irradiacion instaladas en puertos o en las principales carreteras. Se estudiaron las posibilidades del tratamiento superficial mediante aceleradores de electrones y las del tratamiento a granel con fuentes de {sup 60}Co, {sup 137}Cs y rayos X. Esta labor resulto de utilidad para la preparacion del programa de estudios detallados sobre las posibilidades economicas y tecnologicas de la irradiacion de diversos productos y el planeamiento de las actividades de investigacion y de las aplicaciones comerciales hasta 1971. Los primeros resultados obtenidos irradiando patatas almacenadas para evitar su germinacion justificaron que se llevasen a cabo estudios economicos detallados sobre la estructura actual del comercio de la patata y la cebolla en relacion con un sistema modificado que comprendiera diversas combinaciones de instalaciones de irradiacion y de instalaciones de almacenamiento con regulacion de la temperatura. La combinacion propuesta reduciria los gastos de almacenamiento y acarreo entre un 15 y un 8% del valor total de la cosecha, representando estas economfas una ganancia neta de un 24 Degree-Sign Inverted-Exclamation-Mark o sobre el capital invertido. Este estudio economico detallado sobre las posibilidades de la irradiacion de la patata y la cebolla contribuira considerablemente a la rapida adopcion de esa tecnica, dadas las evidentes ventajas que ofrece. (author) [Russian] Jekonomika mnogih razvivajushhihsja stran baziruetsja na sel'skom hozjajstve, preobladajushhimi kul'turami v kotorom javljajutsja polutropicheskie frukty. V rezul'tate zharkogo i vlazhnogo klimata periody sbora urozhaja i hranenija ogranicheny. Hranenie v zamorozhennom vide ili nedostatochno razrabotano, ili dorogostojashhe. Jekonomicheski vazhnye rynki nahodjatsja daleko. Pri razrabotke ljuboj obshirnoj programmy s cel'ju izuchenija tehnologicheskoj celesoobraznosti, jekonomicheskie voprosy po oblucheniju pishhevyh produktov dolzhny rassmatrivat'sja v nacional'nom masshtabe. Po mere vypolnenija programmy sleduet detal'no izuchat' ee jekonomicheskuju celesoobraznost'. Takoe tehniko-jekonomicheskoe izuchenie voprosa sohranenija sel'skohozjajstvennyh produktov s pomoshh'ju obluchenija bylo provedeno v ijule 1965 goda v Izraile. Byli izucheny vse pishhevye produkty, obluchenie kotoryh mozhet byt' jekonomicheski vygodnym (frukty, ovoshhi, furazh, zernovye i produkty iz nih, ryba, mjaso, ptica). Vo vnimanie prinimalsja obshhij urozhaj i ego stoimost' za 1962 - 63 gg. i 1968 - 69 gg. (po dannym Ministerstva sel'skogo hozjajstva). Stoimost' obluchenija ocenivalas' na osnovanii imejushhihsja i jekstrapolirovannyh dannyh, poluchennyh kak na malen'kih obluchateljah, ispol'zujushhihsja v polevyh uslovijah, tak i na bol'shih ustanovkah v portah i vdol' shossejnyh dorog. Provodilos' izuchenie obrabotki poverhnosti jelektronnymi uskoriteljami i obrabotki vsej massy s pomoshh'ju kobal'ta-60, cezija-137 ili rentgenovskih luchej. Jeto obsledovanie bylo polezno dlja razrabotki programmy detal'nogo tehnologicheskogo i jekonomicheskogo izuchenija celesoobraznosti obluchenija pishhevyh produktov, a takzhe dlja vybora napravlenija issledovatel'skoj dejatel'nosti i kommercheskogo primenenija na period do 1971 g. Predvaritel'nye rezul'taty opytov po predotvrashheniju prorastanija obluchennogo kartofelja prodimonstrirovali celesoobraznost' provedenija detal'nyh jekonomicheskih jssledo- vanij sushhestvujushhih metodov hranenija kartofelja i luka po sravneniju s novymi uluchshennymi metodami, zakljuchajushhimisja v sovmestnom primenenii ustanovok po oblucheniju i hraneniju pri zadannoj temperature. Primenenie predlagaemogo metoda snizilo by zatraty vo vremja hranenija i transportirovki s 15% primerno do 8% ot obshhej stoimosti urozhaja, prichem sjekonomlennye sredstva sostavili by okolo 24% ot novyh kapitalovlozhenij. Takoe detal'noe jekonomicheskoe obsledovanie budet sposobstvovat' bystrejshemu vnedreniju jetogo metoda blagodarja vysheperechislennym preimushhestvam. (author)

 11. Vybrané aspekty podnikatelského prostředí, kulturní specifika a formování mezinárodní institucionální komparativní výhody Jižní Koreje - vzájemné souvislosti

  OpenAIRE

  Šípková, Martina

  2004-01-01

  This thesis deals with historical and socio-cultural context of Korean political economy and its relationships with important aspects of Korean business environment. The work dedicates significant space to chaebols as specific business organizational structures and the application of Korean paradigm of rationality to the reform following 1997 International Monetary and Financial Crisis. The main part of the thesis focuses on the analysis of Korean political economy from the viewpoint of its i...

 12. Some physics aspects of cermet and ceramic fast systems; Quelques aspects de la physique des reacteurs a neutrons rapides utilisant des cermets et des ceramiques comme combustibles; Nekotorye fizicheskie aspekty kermetnykh i keramicheskikh sistem na bystrykh nejtronakh; Algunos aspectos fisicos de los sistemas rapidos a base de combustibles cermet y ceramicos

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Codd, J; James, M F; Mann, J E [United Kingdom Atomic Energy Authority, Reactor Group (United Kingdom)

  1962-03-15

  The characteristics of a system using an iron-based oxide cermet as fuel material are discussed. A transport theory investigation to develop methods of predicting the effect of core heterogeneity on reactivity and flux distribution is described. Some preliminary calculations are also given of resonance self-shielding and Doppler temperature effects in a cermet system. (author) [French] Les auteurs etudient les caracteristique s d'un reacteur utilisant comme combustible un cermet d'oxydes a armature de fer. Ils exposent une application de la theorie du transport a la mise au point des methodes permettant de prevoir l'effet de l'heterogeneite du coeur sur la reactivite et sur la distribution du flux. Ils donnent egalement quelques calculs preliminaires d'effets d'autoprotection due a la resonance et d'effet Doppler du a la chaleur dans un reacteur utilisant un cermet. (author) [Spanish] La memoria discute las caracteristicas de un sistema que emplea como combustible un oxido tipo cermet a base de hierro. Describe una investigacion de la teoria de transporte con miras a desarrollar metodos para evaluar el efecto de la heterogeneidad del cuerpo sobre la reactividad y la distribucion de flujo. Tambien da algunos calculos preliminares de los efectos del autoblindaje por resonancia y de la temperatura de Doppler en un sistema de tipo cermet. (author) [Russian] Obsuzhdayutsya kharakteristiki sistemy, ispol'zuyushchej v kachestve toplivnogo materiala oksidnye kermety, razrabotannye na osnove zheleza. Opisyvaetsya issledovanie teorii perenosa, chtoby razvit' metody predskazaniya vliyaniya geterogennosti aktivnoj zony na reaktivnost' i raspredelenie potoka. Dayutsya takzhe nekotorye predvaritel'nye raschety ehffektov rezonansnoj samozashchity i temperaturnogo ehffekta Dopplera v kermetnoj sisteme. (author)

 13. Geografické aspekty volného času: význam volného času pro formování sociálního kapitálu a lokálních identit

  OpenAIRE

  Kůsová, Tereza

  2017-01-01

  The thesis discusses the importance of leisure as a part of an individual's everyday life for the formation of social relationships and ties influencing whole society. In fact, leisure is understood as a sample of practices and activities with underlying social and cultural factors. These practices are allocated in time and space, having an impact on space. The study is devoted to the use of leisure, its position and importance in the general time framework of a day. There is also a discussio...

 14. Didaktické aspekty literární výchovy zaměřené na téma smrti v literatuře pro děti a mládež 2. stupně základní školy

  OpenAIRE

  CIBULKOVÁ, Nina

  2015-01-01

  This thesis demonstrates death in children´s literature from the perspective of didactic for second primary school. In theoretical part of this thesis the author defined the tricky topic of death, she focused on death education and analyzed death in literature in context of coping with a death from the kids perspective. She was continuing with equaly important topics, which are connecting with empiric part of the thesis, where she used reading, reading gramatic and reading book questions. Pra...

 15. Theoretical and Applied Aspects of Radiation D-Values for Spores of Clostridium Botulinum; Aspects Theoriques et Pratiques des Valeurs D de Rayonnement Appliquees aux Spores de Clostridium Botulinum; Teoreticheskie i prikladnye aspekty koehffitsienta izlucheniya odlya spor Clostridium Botulinum; Aspectos Teoricos y Practicos de los Valores D para Esporas del Clostridium Botulinum

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Grecz, N. [Biophysics Laboratory, Illinois Institute Of Technology, Chicago, IL (United States)

  1966-11-15

  Spores of C. botulinum have been found to have equal or greater resistance to ionizing radiations than spores of other non-toxic food spoilage organisms. For this reason the microbiological processing standards for radiation preservation of foods were invariably related to radiation resistance of spores of C. bonilinum. The index of radioresistance is the D{sub 10}-value defined as the dose necessary to inactivate one log cycle (90%) of a given spore population and 12 XD has been arbitrarily defined as the safe radiation preservation dose for food products. Extensive data from the author's laboratory revealed that (a) the D{sub 10} -value of a particular strain depended on temperature, medium and size of spore inoculum and (b) substantially different D-values may be obtained depending on the method of calculation and unknown variations from experiment to experiment. This information provides a basis for reappraisal of the 12D concept. The temperature during radiation can be shown to influence indirect effects of radicals: (a) their formation, (b) chemical reactivity, (c) extent of annealment and (d) diffusion, especially during liquid-solid transition of the medium around 0 Degree-Sign C. A combination of these temperature-dependent effects explains why spores are most sensitive when irradiated at 0 Degree-Sign C as compared with higher or lower temperatures. In addition to its effect on radicals, the temperature also affects the essential targets (DNA) directly. This involves the vibrational state as well as the extent of hydration of the DNA molecules. The apparent hydration of DNA is related to the range of action of indirect effects which can be calculated for C. botulinum 33A to add an additional 30A to the radius of DNA (10.5A), i.e. almost triple the effect of radiation. This change in radiosensitive volume is reflected by a corresponding change in D{sub 37} value from 1.6 x 10{sup 5} rad for the dry spore to 6.6 x 10{sup 4} rad for the wet spore. The suspending medium may either compete for radicals, e.g. most foods and microbiological media are radical scavengers, or it may promote formation of harmful radicals, e. g. phosphate buffer forms phosphinic acid, oxygen forms peroxy and perhydroxye radicals. Changes of D{sub 10}-values of an individual strain caused by various environmental conditions can be related to indirect effects, while changes of D{sub 10} values from strain to strain under standardized conditions relate to the amount and structure of nucleoid DNA in spores. In this respect all strains of C. botulinum studied to date can be tentatively divided into three groups: Group 1 includes strains (A, B and E) with D values around 0.13 Mrad or less. These spores exhibit single-hit inactivation curves and have probably one chromosome with a low repair probability. Group 2 includes strains 12885 A, 62A, 77A, 9B clustering around D{sub 10} =0.23 Mrad. Available target data suggest that these spores possess one chromosome of 900 {mu} with a repair multiplicity of 13. Group 3 includes the highly-resistant strains 33A, 36A, 40B, 41B, and 53B clustering around D{sub 10} = 0.33 Mrad. Available target data suggest that these spores possess two chromosomes of 900{mu} each with a repair multiplicity (N) between 80 and 90, i.e. N = 13{sup 2}/2. (author) [French] Il a ete constate que les spores de C. botulinum offrent aux rayonnements ionisants une resistance qui est egale ou superieure a celle des spores d'autres organismes non toxiques provoquant l'alterration des denrees alimentaires. Pour cette raison, les normes de traitement microbiologique appliquees pour la conservation des aliments par les rayonnements sont toujours fonction de la radioresistance des spores de C. botulinum. L'indice de cette radioreistance est la valeur Dio definie comme la dose necessaire pour inactiver un cycle logarithmique (90%) d'une population de spores donnee, tandis que le terme 12 x D a ete arbitrairement defini comme la dose sure pour la conservation des aliments par irradiation. Il ressort des donnees detaillees fournies par le Laboratoire de biophysique de Chicago que a) la valeur D{sub 10} pour une souche donnee est fonction de la temperature, du milieu et de la quantite de spores inoculee, et b) on peut obtenir des valeurs D sensiblement diffeentes selon la methode de calcul appliquee et a cause de certains facteurs inconnus qui varient d'une experience a l'autre. Ces renseignements fournissent la base d'une reevaluation du concept 12D. Il est possible de demontrer que la temperature qui regne pendant l'irradiation influe sur les effets indirects sur les radicaux, savoir: a) formation, b) reactivite chimique, c) degre d'attenuation, d) diffusion, notamment pendant la transition liquide/solide du milieu aux environs de 0 Degree-Sign C. Une combinaison de ces divers effets de la temperature explique pourquoi les spores sont plus sensibles a l'irradiation a 0 Degree-Sign C qu'a des temperatures superieures ou inferieures. Outre l'effet qu'elle exerce sur les radicaux, la temperature influe directement sur les cibles essentielles (ADN). En l'occurrence, il s'agit aussi bien de l'etat vibrationnel que du degre d'hydratation des molecules d'ADN. L'hydratation apparente de l'ADN est en rapport avec les effets indirects et l'on peut calculer que, pour C. botulinum 33A, il en resulte une augmentation de 30A du rayon de l'ADN (10, 5A), ce qui triple presque l'effet des rayonnements. Cette modification du volume radiosensible se traduit par une modification correspondante de la valeur D{sub 37}, qui passe de 1,6 x 10{sup 5} rad pour la spore seche a 6,6 x 10{sup 4} rad pour la spore humide. Le milieu de suspension peut, soit rechercher les radicaux (comme c'est le cas de la plupart des aliments et des milieux microbiologiques qui sont des absorbeurs de radicaux), soit favoriser la formation de radicaux nuisibles: ainsi, le phosphate tampon forme de l'acide phosphinique et l'oxygene forme des radicaux peroxy- et perhydroxy-. ' Les modifications des valeurs D{sub 10}-d'une souche donnee qui resultent de diverses conditions ambiantes peuvent etre rapportees a des effets indirects, tandis que les modifications des valeurs D{sub 10} d'une souche a l'autre dans des conditions normalisees se rapportent a la quantite et a la structure de l'ADN contenu dans le noyau des spores. A cet egard, toutes les souches de C. botulinum etudiees jusqu'ici pourraient, a titre provisoire, etre classees en trois groupes. Le groupe l comprend les souches A, B et E qui correspondent a des valeurs de D se situant aux environs de 0,13 Mrad ou au-dessous; ces spores donnent des courbes d'inactivation apres une seule irradiation et comportent, semble-t-il,- un seul chromosome a faible probabilite de restauration. Le groupe 2 comprend les souches 12885A, 62A, 77A, 9B groupees autour de D io = 0,23 Mrad; les donnees sur les cibles dont on dispose indiqueraient que ces spores possedent un chromosome de 900{mu} avec un indice de restauration de 13. Le groupe 3 comprend les souches tres resistantes 33A, 36A, 40B, 41B et 53B groupees autour de D{sup 10} = 0,33 Mrad; ici, les donnees sur les cibles dont on dispose indiqueraient que ces spores possedent deux chromosomes de 900{mu} chacun, avec un indice de restauration (N) compris entre 80 et 90, soit N = 13{sup 2}/2. (author) [Spanish] Se ha comprobado que las esporas del C. botulinum ofrecen una resistencia a las radiaciones ionizantes igual o superior a la de las esporas de otros organismos atoxicos'que estropean los.alimentos. Por esta razon, las normas de tratamiento microbiologico para la conservacion de alimentos se han relacionado siempre con la radiorresistencia de las esporas del C. botulinum. El indice de radiorresistencia es el valor D{sub 10}, definido como la dosis necesaria para inactivar un ciclo de desarrollo logaritmico (90%) de lina poblacion dada de esporas, habiendose, fijado arbitrariamente en 12 x D la dosis para la conservacion sin ' riesgos de los alimentos por irradiacion. La copiosa informacion obtenida por los autores en su laboratorio ha puesto de manifiesto: a) que el valor D{sup 10} de una determinada cepa depende de la temperatura, del medio y de la cantidad de inoculo de esporas, y b) que segun el metodo de calculo empleado y como consecuencia de variaciones desconocidas entre un experimento y otro, pueden obtenerse valores D fundamentalmente distintos. Esta informacion justifica una reevaluacion del concepto de 12 X D. Puede demostrarse que la temperatura empleada durante la irradiacion influye indirectamente, de distintas formas, sobre los radicales: a) su formacion;, b) reactividad quimica; c) duracion del recocido y d) difusion, particularmente durante la transicion de lfquido a solido del medio en torno a los 0 Degree-Sign C. La combinacion de estos efectos, que son funcion de la temperatura, explica por que las esporas son mas sensibles cuando se las irradia a 0 Degree-Sign C que cuando se emplean temperaturas mas altas o mas bajas. Ademas de sus efectos sobre los radicales, la temperatura afecta tambien, directamente, a los blancos esenciales (ADN). En esto interviene el estado vibracional asf como el grado de hidratacion de las moleculas de ADN. La hidratacion aparente del.ADN esta relacionada con el intervalo de accion de los efectos indirectos, que para el C. botulinum 33A puede calcularse que anade 30 A al radio del ADN (10, 5A), es decir, casi se, triplica el efecto de la radiacion. Esta variacion del volumen radiosensible se refleja en-un cambio correspondiente del valor D{sub 37}, que pasa de 1,6 x 10{sup 5} rad para las esporas secas a 6,6 x 10{sup 4} rad para las esporas humedas. El medio de suspension puede competir por los radicales (por ejemplo: la mayoria de los alimentos y de los medios microbiologicos son depuradores de radicales), o facilitar la formacion de radicales per judiciales (por ejemplo: el fosfato amortiguador forma acido fosffnico y el oxfgeno forma radicales peroxilo y perhidroxilo). Las variaciones de los valores D{sub 10} de una determinada cepa motivadas por diversas condiciones ambientales pueden relacionarse con los efectos indirectos, en tanto que las variaciones en los valores Dio entre una cepa y otra en condiciones normalizadas se relacionan con la cantidad y la estructura del ADN nucleoide de las esporas. A este respecto, todas las cepas del C. botulinum estudiadas hasta la fecha pueden ser clasificadas provisionalmente en tres grupos. El grupo 1 comprende las cepas (A, B y E); con valores D de 0,13 Mrad aproximadamente o menores. Estas esporas proporcionan curvas de activacion de impacto unico, y probablemente tienen un solo cromosoma, con una probabilidad muy baja de autorregeneracion. El grupo 2 comprende las cepas 12885A, 62A, 77A y 9B, cuyo valor D{sub 10} es del orden de 0,23 Mrad. Los datos de que se dispone sobre los blancos sugieren que esas esporas poseen un solo cromosoma de 900 {mu}m con un factor de autorregeneracion de 13. El grupo 3 comprende las cepas sumamente resistentes 33A, 36A, 40B, 41B y 53B, siendo el correspondiente valor D{sub 10} =0,33 Mrad. Los datos de que se dispone sobre los blancos sugieren que estas esporas poseen dos cromosomas de 900 {mu} cada una, con un factor de autorregeneracion (N) comprendido entre 80 y 90, es decir, N = 13{sup 2}/2. (author) [Russian] Ustanovleno, chto spory iClostridium botulinum. imejut ravnuju ili bol'shuju stojkost' k vozdejstviju ionizirujushhih izluchenij, chem spory drugih netoksichnyh organizmov, portjashhih produkty. Po jetoj prichine standarty mikrobiologicheskoj obrabotki v celjah konservacii produktov s pomoshh'ju izluchenij neizmenno svjazyvalis' so stojkost'ju spor S. botulinum k vozdejstviju izluchenij. Kojefficient radiostojkosti predstavljaet soboj znachenie D{sub 10} , opredeljaemoe kak doza, neobhodimaja dlja odnogo cikla 90% inaktivacii odnoj populjacii, i 12-D bylo proizvol'no opredeleno, kak bezopasnaja doza obluchenija dlja sohranenija pishhevyh produktov. Obshirnye dannye, imejushhiesja v laboratorii, pokazali, chto: 1) znachenie kojefficienta D{sub 10} opredelennogo vida zavisit ot temperatury, sredy i razmera spor i 2) sushhestvenno razlichnye znachenija kojefficienta D mogut byt' polucheny v zavisimosti ot metoda rascheta i neizvestnyh variacij v razlichnyh jeksperimentah. Jeta informacija obespechivaet osnovu dlja pereocenki koncepcii 12 x D. Pokazano, chto temperatura'vo vremja obluchenija mozhet vozdejstvovat' na kosvennye vlijanija radikalov: 1) na obrazovanie, 2) na himicheskuju reaktivnost', 3) na stepen' razrushenija i 4) na diffuziju, osobenno vo vremja perehoda sredy iz zhidkogo sostojanija v tverdoe pri temperature primerno 0 Degree-Sign S. Kombinacija jetih vlijanij v zavisimosti ot temperatury ob'jasnjaet, pochemu spory naibolee chuvstvitel'ny, kogda oni obluchajutsja pri temperature 0 Degree-Sign S, po sravneniju s bolee vysokimi ili nizkimi temperaturami. Krome ee vlijanija na radikaly, temperatura takzhe vlijaet neposredstvenno na osnovnye, misheni (DNK). Jeto zatragivaet vibracionnoe sostojanie, a takzhe i stepen' gidratacii molekul DNK. Ochevidnaja gidratacija DNK svja zana s diapazonom dejstvija kosvennyh vlijanij, kotoryj mozhet byt' vychislen dlja C.botulinum 33 A, chtoby dobavit' 30 A k radiusu DNK (10,5 A), t.e. pochti v tri raza bol'she vlijanija obluchenija. Jeto izmenenie v radiochuvstvitel'nom ob'eme otrazhaetsja sootvetstvujushhim izmeneniem v znachenii D{sub 37} ot 1,6 x 10{sup 5} rad dlja suhoj spory do 6,6 x 10{sup 4} rad dlja vlazhnoj spory. Suspenzirujushhaja sreda mozhet byt' libo okonchatel'noj dlja radikalov, tak, naprimer, bol'shinstvo produktov i mikrobiologicheskih sred javljajutsja raskisliteljami radikalov, libo ona mozhet sposobstvovat' obrazovaniju vrednyh radikalov, tak naprimer, fosfatnyj buffer obrazuet fosfatnuju kislotu, kislorod obrazuet perekisnye i pergidridnye radikaly. Izmenenie znachenij D{sub 10} otdel'nogo vida, vyzvannye razlichnymi okruzhajushhimi uslovijami, mogut byt' svjazany s kosvennym vlijaniem, v to vremja, kak izmenenija Dio U razlichnyh vidov pri ravnyh uslovijah svjazany s kolichestvom i strukturoj nuklida DNK v sporah. V jetom otnoshenii vse vidy S. botulinum, izuchennye v nastojashhee vremja, mogut byt' jeksperimental'no razdeleny na tri gruppy: gruppa 1 vkljuchaet vidy (A, V i E) so znachenijami D primerno 0,13 Mrad ili menee. Jeti spory dajut krivye odinochnoj inaktivacii soudarenij i imejut verojatno odnu hromosomu s nizkoj stepen'ju vosstanovlenija. Gruppa 2 vkljuchaet vidy 12 885 A, 62 A, 77 A i 9 V, gruppirujushhiesja okolo D{sup 10} = 0,23 Mrad. Imejushhiesja dannye o mishenjah pokazyvajut, chto jeti spory imejut odnu hromosomu 900 mikron s kojefficientom vosstanovlenija 13. Gruppa 3 vkljuchaet vysokostojkie vidy 33 A, 36 A, 40 V, 41 V i 53 3, gruppirujushhiesja okolo D{sub 10} =0,33 Mrad. Imejushhiesja dannye o mishenjah pokazyvajut, chto jeti spory imejut dve hromosomy po 90 mikron kazhdaja c kojefficientom vosstanovlenija (N) mezhdu 80 i 90, t.e. N = 13{sup 2}/2 . (author)

 16. Neki aspekti poticanja marketinške učinkovitosti kod malih i srednjih poduzeća kroz implementaciju načela održivosti na području Koprivničko-križevačke županije

  OpenAIRE

  Jerčinović, Silvije

  2014-01-01

  Održivi razvitak predstavlja pretpostavku za marketinšku djelotvornost poslovnih subjekata kao i pretpostavku uravnoteženog društva. Primjena održivosti u poslovnim modelima podrazumijeva integraciju njenih gospodarskih, ekoloških i socijalnih aspekata. Kao jedan od značajnijih upravljačkih instrumenata, marketing u današnje vrijeme može imati neosporan i izuzetno jak utjecaj na društvo i okoliš. Prednost i svrha nove marketinške paradigme jest u tome da se temeljem novonastalih uvjeta može p...

 17. Eesti erakondade välispoliitilise ideoloogia määratlemine / Heiko Pääbo, Taavi Kand, Triinu Kaljuorg

  Index Scriptorium Estoniae

  Pääbo, Heiko

  2006-01-01

  Artikkel defineerib välispoliitilist ideoloogiat kolme aspekti kaudu: konsensus välispoliitilistes küsimustes, poliitiline kaasatus ja maailmataju ning määratleb nende kriteeriumide alusel Riigikokku kuuluvate erakondade välispoliitilist ideoloogiat skaalal historitsistlik-liberaalne. Eesmärgiks on kaardistada Eesti erakondade välispoliitiliste otsuste lähtekohad, mis aitaks neid otsuseid tulevikus analüüsida. Tabel: Eesti parlamendierakondade välispoliitiline ideoloogia kriteeriumide lõikes

 18. Novas tecnologias, novas mídias, velhas dificuldades: aprimorando a interface com o usuário para a escolha de base de dados ou periódicos 10.5007/1518-2924.2007v12n23p73

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ana Cristina de Freitas Griebler

  2007-11-01

  Full Text Available As tecnologias da informação e comunicação determinaram profundas transformações no modo pelo qual transitam, no meio acadêmico, as publicações e outras modalidades de informações científicas. Com o desenvolvimento destas tecnologias, os veículos utilizados pelos pesquisadores para a realização de suas investigações passaram a ser bastante diversificados. O periódico publicado na forma impressa passou a compartilhar seu espaço com o periódico disponibilizado por via eletrônica. A grande quantidade de informações disponíveis trouxe dificuldades em sua recuperação, tanto para os pesquisadores quanto para os bibliotecários, suscitando dúvidas: Como aprimorar a interface disponibilizada ao usuário para a escolha da base de dados a ser consultada? Em qual base de dados pode ser encontrado o título do periódico desejado? Este título periódico é indexado em mais de uma base? Este periódico está disponível em texto completo ou somente através de seu resumo? Qual base de dados deve ser consultada sobre um tema específico? Bibliotecários de universidades norte-americanas propuseram soluções para estes problemas, visando facilitar e otimizar a busca destas informações e sua vinculação com a coleção descrita nos catálogos das bibliotecas. O presente trabalho propõe a aplicação da proposta norte-americana, em uma versão adaptada à realidade brasileira para os usuários das bibliotecas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS. Mais especificamente, se oferece uma interface que pode integrar automática e simultaneamente a pesquisa do usuário para o sistema de bibliotecas da UFRGS, o conjunto de bases de dados e de periódicos do Portal Capes, e para as bases gratuitas disponíveis na Internet.

 19. Comunicações em eventos da área da ciência da informação: contribuição dos docentes dos programas de pós-graduação 10.5007/1518-2924.2007v12n23p171

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Daisy Pires Noronha

  2007-12-01

  Full Text Available Analisa as características das comunicações de autoria dos docentes dos Programas de Pósgraduação em Ciência da Informação, apresentadas nos eventos: Congresso Brasileiro de Biblioteconomia e Documentação (CBBD; Seminário Nacional de Bibliotecas Universitárias (SNBU e Encontro da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Ciência da Informação (ENANCIB. As informações foram extraídas da Base de Dados em Literatura Cinzenta-Eventos-Ciência da Informação, mantida pelo Núcleo de Produção Científica (NPC/ECA/USP. Foram analisadas as comunicações apresentadas segundo tipos de autoria (única e múltipla e categorias temáticas (classificadas segundo as linhas de pesquisa dos Programas de Pós-graduação em Ciência da Informação. Identificou-se 114 docentes vinculados aos nove programas, totalizando 226 comunicações publicadas nos anais das últimas três ocorrências dos eventos, no período de 2000 a 2005. O evento com maior número de comunicação foi o ENANCIB (107 comunicações, seguido do CBBD (72 comunicações e SNBU (47 comunicações. A maioria das comunicações (71,7% foi apresentada em colaboração. O maior número de comunicações está centrada na linha de pesquisa “Fluxo da Informação” e na temática “informação e sociedade”. Constatou-se uma dispersão de assuntos nas comunicações quando considerados os limites temáticos das linhas de pesquisa nas quais se enquadram os docentes dos programas de pós-graduação estudados.

 20. Theoretical and Experimental Aspects of Quenching Variables from Biomedical Samples in Liquid Scintillator Systems; Aspects Theoriques et Experimentaux des Parametres d'Extinction Etudies sur des Echantillons Biomedicaux dans des Systemes a Scintillateur Liquide; Teoreticheskie i ehksperimental'nye aspekty peremennykh gasheniya iz biomeditsinskikh prob v zhidkikh stsintillyatsionnykh sistemakh; Estudio Teorico y Experimental de las Variables de Extincion en el Recuento de Sustancias Biological por Centelleo Liquido

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Ross, H. H. [Oak Ridge National Laboratory, Oak Ridge, TN (United States)

  1965-10-15

  Until recently, it has not been possible to separate the individual quenching variables in liquid scintillator systems. Although conventional methods for quench correction enable the determination of the total quenching in a particular sample, the absolute contribution of colour and fluorescence quenching cannot be determined. This information is of great importance in the design of new and more efficient scintillator systems and in the critical evaluation of older systems for possible improvements. Two independent methods have been developed recently by the author to evaluate the individual quenching variables in liquid systems. The first method shows that a general mathematical model can be used to accurately predict the degree of colour quenching in any given sample using spectrophotometric data. This treatment is analogous to one for the total light absorption of a multicomponent system and finally results in an integral equation of the type Q = {integral}{sup {lambda}{sub n{sub {lambda}{sub {sub l}}}}} (K)(A)d{lambda}, which can be easily simplified for use. This technique is capable of giving accurate information for evaluating the combined effects of colour and fluorescence quenching and gives a good deal of insight into the exact factors that cause colour quenching. However, a worker faced with large numbers of routine samples will find the experimental procedure somewhat tedious. A second study describes a new experimental technique of colour-quench correction using an ''isolated internal standard''. Using this technique, in conjunction with any of the other methods for total quench correction, the separate effects of colour and chemical quenching are easily resolved. The isolated internal standard technique is based on the absorption of light photons in a colour-quenched liquid scintillator sample. However, in contrast to the above spectrophotometric method, the light source consists of a small ampoule containing an unquenched liquid scintillator spiked with the desired isotope. The photons emitted by the standard have the same fluorescence intensity and spectral distribution as those produced in the sample itself. After construction, the isolated internal standard is immersed in a pure liquid scintillator solution and counted. A second count is made with the standard immersed in a sample that exhibits colour quenching. The ratio of these two counts is a measure of the colour quenching in the sample and is unaffected by the presence of fluorescence quenching species. Because this method is straightforward in principle and easy to use, it is ideally suited to routine investigations. The individual quenching effects of various sample systems were evaluated by both correction methods. Specially prepared solutions of dyes and samples of urine, blood, and liver tissue were studied extensively. The results show that the agreement between the two methods is excellent. Also, the quenching effects of most of the urine, blood and liver samples could be determined to {+-}3%. (author) [French] Pendant tres longtemps il a ete impossible de separer les parametres d'extinction dans les systemes a scintillation liquide. Certes, les methodes classiques de correction permettent de determiner l'extinction totale dans un echantillon donne, mais il est impossible de determiner separement l'extinction de la couleur et celle de la fluorescence. Or, ces donnees seraient precieuses pour la conception d'ensembles a scintillation nouveaux et plus perfectionnes et pour l'evaluation critique des appareils actuels en vue de leur amelioration. L'auteur a mis au point deux methodes distinctes pour evaluer separement les parametres d'extinction dans les systemes liquides. La premiere methode permet d'utiliser un modele mathematique general pour predire avec precision le degre d'extinction chromatique dans tout echantillon, en partant de donnees spectro- photometriques. Ce traitement est analogue a celui que l'on utilise pour determiner l'absorption totale de lumiere dans un systeme a plusieurs composants; il aboutit finalement a une integrale du type: Q = {integral}{sup {lambda}{sub n{sub {lambda}{sub {sub l}}}}} (K)(A)d{lambda}, qui peut etre facilement simplifiee dans ses applications. Cette methode peut fournir des renseignements precis pour evaluer les effets combines de l'extinction de la couleur et de la fluorescence, et permet d'obtenir bon nombre d'indications sur les causes de l'extinction chromatique. Toutefois, le chercheur qui a normalement un grand nombre d'echantillons a etudier trouvera cette methode experimentale assez fastidieuse. La seconde methode est une nouvelle methode experimentale de correction d'extinction chromatique a l'aide d'un 'etalon interne isole'. En conjuguant cette methode avec d'autres methodes de correction totale, on peut facilement determiner separement les effets de l'extinction chromatique et de l'extinction chimique. La methode de l'etalon interne isole est fondee sur l'absorption des photons dans un echantillon de scintilla- teur liquide a extinction chromatique. Contrairement a la methode spectrophotometrique decrite plus haut, la source lumineuse est constituee cette fois par une petite ampoule contenant un scintillateur liquide sans extinction auquel est ajoute le radioisotope voulu. Les photons emis par l'etalon ont la meme intensite de fluorescence et le meme spectre que ceux que produit l'echantillon lui-meme. L'etalon interne isole, une fois constitue, est plonge dans une solution de scintillateur liquide pur et on procede au comptage. On effectue un deuxieme comptage avec l'etalon plonge dans un echantillon qui accuse une extinction chromatique. Le rapport entre le nombre de coups ainsi trouve donne la mesure de l'extinction chromatique de l'echantillon, l'extinction de la fluorescence n'ayant aucune influence. Cette methode, fondee sur un principe tres simple et d'un emploi facile, convient parfaitement pour les etudes courantes. L'auteur a evalue les effets d'extinction de diverses series d'echantillons en appliquant successivement les deux methodes de correction exposees. Il a etudie des solutions speciales de teintures, ainsi que des echantillons d'urine, de sang et de tissu hepatique. La concordance entre les deux methodes apparait excellente. En outre, l'effet d'extinction de la plupart des echantillons d'urine, de sang et de tissu hepatique peut etre determine avec une precision de {+-}3%. (author) [Spanish] Hasta hace poco no habia sido posible aislar cada una de las variables de extincion en sistemas de centelleador liquido. Si bien los metodos clasicos de correccion permiten determinar la extincion total en una muestra determinada, es imposible establecer la contribucion absoluta de la extincion cromatica y de la extincion de fluorescencia. Pero esta informacion es de gran importancia para el diseno de nuevos sistemas de centelleador mas eficientes y para la evaluacion critica de sistemas mas antiguos con la finalidad de perfeccionarlos. El autor ha elaborado recientemente dos metodos independientes para evaluar las diferentes variables de extincion en los sistemas liquidos. En virtud del primero, se demuestra que puede utilizarse un modelo matematico general para predecir con precision el grado extincion cromatica en una muestra determinada basandose en datos espectrofotometricos. Este procedimiento es analogo al que se aplica para la absorcion total de la luz en un sistema de varios componentes y da como resultado una ecuacion integral del tipo Q = {integral}{sup {lambda}{sub n{sub {lambda}{sub {sub l}}}}} (K)(A)d{lambda}, que puede simplificarse facilmente para su aplicacion practica. Esta tecnica permite obtener datos precisos para evaluar los efectos combinados de la extincion cromatica de fluorescencia, y proporciona amplios conocimientos sobre los factores que determinan la extincion cromatica. Sin embargo, un investigador que corrientemente haya de examinar grandes cantidades de muestras encontrara un tanto tedioso este procedimiento. El autor describe asimismo una nueva tecnica experimental de correccion por extincion cromatica utilizando un 'patron interno aislado'. Aplicando esta tecnica, junto con cualquiera de los otros metodos de correccion de la extincion total, se determinan sin dificultad los efectos separados de la extincion cromatica y de la extincion quimica. La tecnica de empleo del patron interno aislado se basa en la absorcion de fotones en una muestra de centelleador liquido con extincion cromatica. Sin embargo, a diferencia del metodo espectrofotometrico antes citado, la fuente de luz consiste en una pequena ampolla que contiene un centelleador liquido sin extintor adicionado del isotopo deseado. Los fotones emitidos por el patron tienen la misma intensidad de fluorescencia y distribucion espectral que los producidos en la muestra. Una vez preparado, el patron se sumerge en una solucion de centelleador liquido puro y se recuenta. Se procede a un segundo recuento con el patron sumergido en una muestra con extincion cromatica. La razon de estos dos recuentos constituye una medida de la extincion cromatica en la muestra y no es afectada por la presencia de especies extintoras de la fluorescencia. Este metodo, por la sencillez de sus principios y su facilidad de aplicacion, se presta muy bien para las investigaciones corrientes. Se han evaluado, utilizando ambos metodos de correccion, los efectos individuales de extincion en varios tipos de muestras. Se han estudiado detalladamente soluciones especiales de colorantes y muestras de orina, sangre y tejido hepatico. Los resultados indican que la concordancia entre los dos metodos es excelente. Asimismo, los efectos de extincion de la mayor parte de las muestras de orina, sangre y tejido hepatico se han determinado con una precision de {+-}3%. (author) [Russian] Do nedavnego vremeni ne predstavljalos' vozmozhnym opoznavat' individual'nye peremennye gashenija v zhidkih scintilljacionnyh sistemah. Hotja obychnye metody popravki na gashenie dajut vozmozhnost' opredeljat' obshhuju velichinu gashenija v dannoj probe, ne predstavljaetsja vozmozhnym opredeljat' absoljutnuju dolju uchastija v gashenii okraski i fluorescencii. Jeti svedenija predstavljajut bol'shoe znachenie dlja konstrukcii novyh i bolee jeffektivnyh scintilljacionnyh sistem, a takzhe dlja kriticheskoj ocenki bolee staryh sistem s cel'ju vnesenija vozmozhnyh uluchshenij. Nedavno avtoru doklada udalos' vyrabotat' dva nezavisimyh metoda dlja opredelenija, otdel'nyh vyzyvajushhih gashenie peremennyh v zhidkih sistemah. Pervyj metod pokazyvaet, chto na osnovanii spektrofotometricheskih dannyh predstavljaetsja vozmozhnym ispol'zovat' obshhuju matematicheskuju model' dlja tochnogo predskazanija stepeni obescvechivanija v ljuboj probe. Jetot podhod analogichen metodu opredelenija obshhego pogloshhenija sveta v mnogokomponentnoj sisteme, i on privodit v konechnom schete k integral'nomu uravneniju tipa: Q = {integral}{sup {lambda}{sub n{sub {lambda}{sub {sub l}}}}} (K)(A)d{lambda}, kotoroe dlja prakticheskih nadobnostej mozhno legko uprostit'. Jetot metod mozhet davat' tochnye svedenija dlja ocenki kombinirovannogo vozdejstvija gashenija okraski i fluorescencii i vmeste s tem sposobstvovat' luchshemu ponimaniju faktorov, vyzyvajushhih obescvechivanie. Odnako pri neobhodimosti analizirovat' povsednevno bol'shoe kolichestvo prob jeksperimental'naja procedura stanovitsja dovol'no trudoemkoj. Vtoroj metod - novyj jeksperimental'nyj metod vnesenija popravki na gashenie okraski putem ispol'zovanija {sup i}zolirovannogo vnutrennego standarta{sup .} Primenjaja jetot metod s ljubymi drugimi metodami opredelenija obshhej popravki na gashenie, mozhno legko otdelit' vozdejstvie gashenija okraski ot himicheskogo gashenija. Metod izolirovannogo vnutrennego standarta osnovan na pogloshhenii svetovyh fotonov v probe zhidkogo scintilljatora s gashenoj okraskoj. Odnako v protivopolozhnost' opisannomu vyshe spektrofotometricheskomu metodu istochnik sveta sostoit iz nebol'shoj ampuly, soderzhashhej negashenuju scintilljacionnuju zhidkost' s dobavkoj zhelatel'nogo radioizotopa. Fotony, izluchaemye jetim standartom, obladajut takoj zhe intensivnost'ju fluorescencii i imejut takoe zhe spektral'noe raspredelenie, kak fotony, poluchaemye v samoj probe. Posle izgotovlenija izolirovannyj vnutrennij standart pogruzhajut v chistyj zhidkij scintilljacionnyj rastvor i podvergajut schetu. Vtoroj schet proizvodjat so standartom, pogruzhennym v probu, kotoraja projavljaet obescvechivanie. Otnoshenie odnogo scheta k drugomu javljaetsja meroj gashenija okraski v probe i ne zavisit ot veshhestv, vyzyvajushhih gashenie fluorescencii. Blagodarja prostote i praktichnosti jetot metod goditsja dlja povsednevnyh issledovanij. Oba metoda vnesenija popravok ispol'zovali dlja opredelenija gasjashhego vozdejstvija v sistemah razlichnyh prob. Shiroko izuchali osobo izgotovlennye rastvory krasok i proby mochi, krovi i tkani pecheni. Rezul'taty ukazyvajut na velikolepnoe sovpadenie pokazanij oboih metodov. Gasjashhee vozdejstvie bol'shej chasti prob mochi, krovi i pecheni mozhno opredelit' s tochnost'ju do {+-}3%. (author)

 1. Kapitał intelektualny a edukacyjny podyplomowego kształcenia pedagogicznego: jego fenomen i podstawy koncepcyjne

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Eugenia Czernyszowa

  2014-12-01

  Full Text Available W artykule są rozpatrzone oddzielne aspekty fenomenu kapitału intelektualnego, że uogólniają współczesne naukowe wyobrażenia kategorii «kapitał intelektualny»; argumentowano aktualność rozwiązania ujawnionego szeregu przeciwieństw w teorii i praktyce kształtowania podejści do badania zaznaczonego problemu; ujawniono i uogólniono możliwości realizacji konceptualnych zasad rozwoju kapitału oświatowego w systemie podyplomowej edukacji pedagogicznej.

 2. International and national aspects of double taxation

  OpenAIRE

  Doležalová, Veronika

  2007-01-01

  Veronika Doležalová Mezinárodní a vnitrostátní aspekty dvojího zdan ní 160 International and national aspects of double taxation - Resumé This thesis pays attention to the area of double taxation and its related national as well as international aspects. The reason for discussing this subject was its importance for removing the obstacles that double taxation presents to the development of economic relations between countries. The thesis is divided into five chapters. There are six annexes att...

 3. SOCIJALNA OBILJEŽJA SVAKODNEVNOG ŽIVOTA DJECE I MLADIH S ADHD-om, TE NJIHOVIH RODITELJA

  OpenAIRE

  Bartolac, Andrea

  2013-01-01

  Prepoznavanje i razumijevanje različitih uzroka i pojavnosti ponašanja djece, osobito ako se razvoj i primjena socijalnih kompetencija ne odvijaju u okvirima socijalnih očekivanja i normativa, važno je za sve stručnjake koji rade s djecom, bez obzira veže li se njihovo područje djelovanja uz sustav socijalne skrbi, zdravstva ili odgoja i obrazovanja. U ovom se radu na temelju recentnije literature i istraživanja opisuju socijalni aspekti svakodnevnog života jedne od razvojnih teškoća samokont...

 4. The role of radiotherapy in breast conserving treatment; Uloha radioterapie pri prsnik zachovavajucej liecbe

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Mardiak, J.; Mego, M.; Palacka, P.; Rajec, J.; Liskova, S.; Chovanec, M. [Univerzita Komenskeho v Bratislave, Bratislava (Slovakia)

  2012-07-01

  This book offers chapters on diagnosis and treatment of breast cancer. The text is intended for physicians preparing for Clinical Oncology attestation. The attention is mostly paid to systemic treatment. The chapters dealing with the diagnosis, surgical treatment and radiotherapy are focused only on the aspects which are necessary for medical oncologist [Slovak] Kniha predklada kapitoly z diagnostiky a liecby karcinomu prsnika. Text je urceny pre lekarov pripravujucich sa na atestaciu z klinickej onkologie. Vacsia pozornost bola venovana systemovej liecbe. Kapitoly zaoberajuce sa diagnostikou, chirurgickou liecbou a radioterapiou su zamerane iba na tie aspekty uvedenych kapitol, ktore su potrebne pre pracu klinickeho onkologa.

 5. Vývojové prostředí NetBeans

  OpenAIRE

  Pitka, Lukáš

  2007-01-01

  Tato bakalářská práce představuje základní aspekty vývojového prostředí NetBeans IDE. NetBeans IDE je prostředí pro programovací jazyk Java. Práce je napsána jako příručka pro uživatele začínající s NetBeans IDE, přičemž se předpokládá se určitá znalost programovacího jazyka Java. Hlavním přínosem práce je usnadnění a zefektivnění práce s NetBeans IDE. První kapitola práce je spíše teoretická, zabývá se obecně pojmem vývojové prostředí. V dalších částech jsou rozebírány aspekty NetBeans IDE, ...

 6. Comparison of the Economic Aspects of the Treatment and Storage of Fission Products from Installations Processing Irradiated Natural Uranium; Aspects Economiques Compares du Traitement et du Stockage des Produits de Fission Issus des Usines de Traitement de l'Uranium Naturel Irradie; Sravnitel'nye ehkonomicheskie aspekty obrabotki i khraneniya produktov deleniya, poluchaemykh na zavodakh po pererabotke obluchennogo prirodnogo urana; Aspectos Economicos Comparados del Tratamiento y del Almacenamiento de los Productos de Fision que Salen de las Plantas de Tratamiento de Uranio Natural Irradiado

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Thiriet, L.; Lesur, P.; Giraud, R. [Commissariat a l' Energie Atomique, Paris (France); Wanlin, J. [Societe Saint-Gobain Techniques Nouvelles, Paris (France)

  1966-02-15

  The paper summarizes the main policies adopted for the management of fission product effluents and briefly describes the essential technical features of the stainless steel storage installations (in acid medium) used in France, giving a breakdown of the costs involved. The dependence of these costs on the activity of the solutions stored and on their heat release is shown. The second part of the paper discusses the cost of storage in terms of feasible tank size. The optimum size for such tanks and the rate at which they are placed in service are determined in relation to the characteristics of the fission products to be stored and to the respective capacities of the installations for processing irradiated natural uranium. It is shown that although storage costs depend on the assumptions made regarding the useful life of installations, rates of interest and operating costs, optimum policy decisions (as to size and rate of entry into service) are independent of these assumptions, being determined solely by the variation in the cost of tanks, according to size. These are the factors which enter into the optimized cost of storing these effluents indefinitely. In the third part, this method of indefinite storage is compared with other possibilities of fission product management, e.g. vitrification and separation of Cs and Sr. The paper discusses the economics of the various methods and summarizes some possible long-term solutions. (author) [French] Apres avoir rappele les principales politiques de gestion le plus souvent envisagees pour les produits de fission, le memoire decrit sommairement les caracteristiques techniques essentielles des installations de stockage en acier inoxydable (en milieu acide) utilisees en France et la structure des couts de ces installations. U montre la sensibilite de ces couts a l'activite des solutions stockees et a leur degagement de chaleur. Dans une deuxieme partie, les auteurs examinent leur cout de stockage, selon la taille des reservoirs pouvant etre construits, et on determine la taille et la cadence optimales de leur mise en service, compte tenu des caracteristiques des produits de fission a stocker et pour diverses capacites de l'usine de traitement de l'uranium naturel irradie. Ils montrent que, si le cout de stockage depend des hypotheses faites sur la duree de vie des installations, le taux d'interet, les frais d'exploitation, le choix de la politique optimale par contre (tailles et cadences de mise en service) est independant de ces hypotheses et n'est lie qu'a la loi de variation du cout des reservoirs selon leur taille. On obtient ainsi le cout optimise de stockage indefini de ces effluents. Dans une troisieme partie, les auteurs comparent a cette solution du stockage indefini d'autres politiques possibles de gestion des produits de fission: vitrification et separation du Cs et du Sr. Ils situent economiquement ces diverses alternatives et esquissent des solutions possibles a long terme. (author) [Spanish] Despues de recordar las principales practicas administrativas que suelen aplicarse a los productos de fision, los autores exponen sucintamente las caracteristicas tecnicas esenciales de las instalaciones de almacenamiento en acero inoxidable (en medio acido) utilizadas en Francia y analizan la estructura de sus costos. Muestran hasta que punto esos costos dependen de la radiactividad de las soluciones almacenadas y del calor que desprenden. En la segunda parte de la memoria se examina el costo del almacenamiento segun las dimensiones de los depositos que pueden construirse, se determinan las dimensiones optimas de estos depositos y se indica el ritmo mas conveniente para su puesta en servicio teniendo en cuenta las caracteristicas de los productos de fision que es preciso almacenar y las diversas capacidades de las plantas de tratamiento de uranio natural irradiado. Se demuestra que si bien el costo del almacenamiento depende de algunas hipotesis (duracion de la vida util de las instalaciones, tipo de interes y gastos de explotacion) la eleccion de la politica Optima (dimensiones y ritmo de la puesta en servicio) es en cambio independiente de estas hipotesis y esta unicamente ligada a la ley de variacion del costo de los depositos en funcion de sus dimensiones. Se obtiene, asi, el costo optimizado del almacenamiento de los efluentes por tiempo indefinido. En la tercera parte se compara la solucion del almacenamiento indefinido con otras posibilidades: vitrificacion y separacion del Cs y del Sr. Los autores analizan esas posibilidades desde el punto de vista economico e indican algunas soluciones a largo plazo. (author) [Russian] Posle upominanija osnovnyh metodov obrashhenija s produktami delenija v zhidkom vide, daetsja kratkoe opisanie osnovnyh tehnicheskih harakteristik primenjaemyh vo Francii ustanovok dlja hranenija iz nerzhavejushhej stali (v kisloj srede) i struktury stoimosti jetih ustanovok. Pokazyvaetsja, kak jeta sistema zavisit ot aktivnosti nahodjashhihsja na hranenii rastvorov i ot vydelenija imi tepla. Vo vtoroj chasti issleduetsja stoimost' ih hranenija v zavisimosti ot razmerov rezervuarov, kotorye mogut byt' postroeny, i opredeljajutsja razmery i maksimal'nye predely ih ispol'zovanija s uchetom harakteristik podlezhashhih hraneniju produktov delenija i razlichnyh vozmozhnostej zavoda po pererabotke obluchennogo prirodnogo urana. Pokazyvaetsja, chto esli stoimost' hranenija predpolozhitel'no zavisit ot sroka sluzhby ustanovok, procenta na kapital i jekspluatacionnyh rashodov, to vybor optimal'nogo metoda nezavisim ot jetogo i svjazan lish' s zakonom izmenenija stoimosti jetih rezervuarov s uchetom ih razmerov. Takim putem poluchajut optimizirovannuju stoimost' beskonechnogo hranenija zhidkih produktov. V tret'ej chasti s jetim resheniem beskonechnogo hranenija sravnivajutsja drugie vozmozhnye mery obrashhenija s produktami delenija: osteklovyvanie i vydelenie cezija i stroncija. Obsuzhdaetsja jekonomika razlichnyh metodov hranenija i namechajutsja vozmozhnye reshenija problemy na dlitel'nyj srok. (author)

 7. WebQuest mācību modeļa izmantošana ķīmijas mācību stundās

  OpenAIRE

  Silauniece, Līga

  2010-01-01

  Darbā veikta literatūras izpēte par WebQuest kā interneta izmantošanas modeli ķīmijas mācību procesā. Analizēta WebQuest projekta sagatavošana un realizēšana, organizatoriskie un didaktiskie aspekti. Izveidots WebQuest darba apraksta piemērs ķīmijā 9. klasei. Izstrādātas vietnes par WebQuest mācību modeļa realizāciju. Izstrādāta pedagogu profesionālās pilnveides kursu programma un metodiskie ieteikumi skolotājiem.

 8. Euthanasia: The conceptualization of the problem and important distinctions

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Đerić Milijana

  2013-01-01

  Full Text Available The aim of this work is twofold. On the one hand, the intention is to provide analysis of the issue of euthanasia. On the other hand, this approach necessarily leads to a discussion toward the provision of an adequate definition of euthanasia. Therefore the article, first of all, refers to the multi­layered aspect of the term euthanasia. To avoid ambiguity and other uncer­tainties while providing the definition of euthanasia, the authors carefully perform a conceptual analysis. This leads to the establishment of a clear distinction between actions which, due to their motives or their method of execution, cast a shadow on the meaning of this medical procedure. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 179041: Dinamički sistemi u prirodi i društvu: filozofski i empirijski aspekti

 9. New approach to the basic evaluation of raw material resources

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Vodzinský Vladimír

  2001-03-01

  Full Text Available V èlánku sú popísané aspekty ekonomickej analýzy pri oceòovaní zásob nerudných surovín. Tieto sú odrazom banského priemyslu na Slovensku a taktiež ich spotreby na Slovensku. Ïalej sa èlánok zaoberá adaptáciou a použitím nových progresívnych prístupov k oceòo-vaniu ložísk nerastov, s príkladom implementácie v oblasti ažkého priemyslu.

 10. The better human, the better than human: Limits of enhancement

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Krstić Predrag

  2012-01-01

  Full Text Available Using the representations of science, fiction and science fiction, this article attempts to sketch out a certain line of development in the history of representation of the enhanced human. First it was thought that chemicals could temporarily or permanently improve his natural abilities, then artificial substitutes, inserts and accessories dominated the vision of his improvement. The most recent possibility announced is the fundamental morphological transformation of his biological composition into a completely unrecognizable, amorphous “entity” capable of taking any form. This trajectory of “improvement” of human capacities could be regarded as a gradual advancement in the realization of the pledge of traditional humanism: that man is special precisely for being able to become anything he chooses. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 41004: Retke bolesti: molekularna patofiziologija, dijagnostički i terapijski modaliteti i socijalni, etički i pravni aspekti

 11. Podnikatelský plán

  OpenAIRE

  Štefančík, Jozef

  2007-01-01

  Práce se zabývá podstatnými skutečnostmi, které mají vliv na založení internetového obchodu se skate doplňky v ČR. Zmiňuje legislativní, technologické, marktetingové, finanční a jiné aspekty. Praktická část používá zjištěné poznatky k navržení podoby hypotetického internetového obchodu se skate doplňky Skate stuff, s.r.o. a je tak podnikatelským plánem pro potřeby případného začínajícího podnikatele.

 12. ERP sistēmas ieviešana

  OpenAIRE

  Proskurins, Aleksandrs

  2008-01-01

  Šajā darbā tika apskatīta informācijas sistēmu klasifikācija, uzņēmuma resursu plānošanas sistēmas (ERP) definīcija un tās vieta IS klasifikācijā. Tika apskatīti ERP sistēmu ieviešanas teorētiskie aspekti, izstrādes un pielāgošanas specifika, kā arī tika izanalizēti vairāki ERP sistēmas ieviešanas projekti Latvijas uzņēmumos.

 13. Tehničko-taktički aspekti konfigurisanja kabinskog prostora flote višenamenskih borbenih aviona / Technical and tactical aspects of the cockpit configuration of the multirole combat aircraft / Тактико-технические требования конфигурирования кабины многоцелевого боевого самолета

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Slaviša I. Vlačić

  2015-01-01

  Full Text Available Višenamenski borbeni avioni predstavljaju dominantnu kategoriju borbenih aviona. Mogu da izvršavaju različite vrste namenskih zadataka, a primarni su lovački, bombarderski i izviđački zadaci. U izvršavanju određenih vrsta zadataka evidentno je povećano opterećenje posade višenamenskih borbenih aviona, što nameće primenu aviona dvosede konfiguracije umesto uobičajene jednosede konfiguracije kabinskih prostora. Obe konfiguracije kabinskog prostora imaju određene prednosti i nedostatke, zbog čega je u koncipiranju nacionalne flote višenamenskih borbenih aviona potrebno pažljivo razmotriti određene tehničke i taktičke aspekte konfigurisanja kabinskog prostora. Neki od najbitnijih aspekata prikazani su i objašnjeni u ovom članku. / Multirole combat aircraft represent a dominant category of combat planes. They can perform many different assigned taskssuch as those of primary fighters, bombers and reconnaissance aircraft. In the execution of some tasks, it is evident that the crew of multirole combat aircraft is overloaded.This fact imposes the use of the two-seat cockpit configuration instead of the most common single seat cockpit configuration. Both configurations have their advantages and disadvantages, which requires a careful consideration of some technical and tactical aspects in the cockpit configuration of the multirole combat aircraft fleet. Some of the most important aspects are considered in this paper. / Многоцелевые истребители относятся к доминирующей категории боевых самолетов. Они предназначены для исполнения различных задач, в первую очередь имеются в виду: истребитель-перехватчик, истребитель--бомбордировщик и истребитель-разведчик. При исполнении определенных видов задач увеличивается нагрузка экипажа многоцелевых истребителей, что соответственно требует замену одноместных кабин на двухместные. Учитывая тот факт, что оба вида кабин обладают как преимуществами, так и недостатками, при формировании национального флота Военно-воздушных сил, необходимо подробно изучить тактико-технические характиристики архитектуры кабинного приборного оборудования многоцелевых истребителей. Основные тактико-технические характеристики представлены и описаны в данной статье.

 14. Bērnu intelektuālās un emocionālās vajadzības un to apmierināšana Latvijas Televīzijas raidījumā “Kas te? Es te!"

  OpenAIRE

  Dubra, Elīna

  2009-01-01

  Bakalaura darba “Bērnu intelektuālās un emocionālās vajadzības un to apmierināšana Latvijas Televīzijas raidījumā “Kas te? Es te!” sākumā ir izvirzītas divas hipotēzes, kas paredz, ka raidījuma “Kas te? Es te!” skatīšanās veicina bērnu intelektuālo un emocionālo attīstību. Darba teorētiskajā daļā aplūkoti cilvēka attīstības vecumposmi pēc Eriksona, intelektuālās un emocionālās attīstības aspekti un īpatnības, lietojuma-apmierinājuma teorija un Alberta Banduras izstrādātā soc...

 15. Nodokļu apiešanas ierobežošanas ietekme uz mūsdienu globālo ekonomiku

  OpenAIRE

  Goluboviča, Maija

  2015-01-01

  Bakalaura darba tēma ir „Nodokļu apiešanas ierobeţošanas ietekme uz mūsdienu globālo ekonomiku”. Darba mērķis ir izpētīt valsts iejaukšanās ekonomikā ar nodokļu politiku ietekmi uz tautsaimniecību un izstrādāt potenciālo scenāriju kapitāla kustībai pēc automātiskās informācijas apmaiľas nodokļu jautājumos ieviešanas. Bakalaura darbs sastāv no trim daļām. Pirmajā daļā tiek pētīta publiskā sektora ekonomikas teorētiskai aspekti un teorijas attīstība, kā arī taksācijas, kā publ...

 16. Mārketinga vides faktori un to ietekme uz uzņēmuma darbību

  OpenAIRE

  Čačika, Anastasija

  2012-01-01

  Bakalaura darba nosaukums ir „Mārketinga vides faktori un to ietekme uz uzņēmuma darbību”. Bakalaura darba mērķis ir veikt mārketinga vides analīzi, kā arī novērtēt iekšējas un ārējas mārketinga vides ietekmi uz „Ave Trans Group” uzņēmuma darbību. Darbā tiek apskatīti mārketinga vides teorētiskie aspekti, kā arī holdinga kompānijas „Ave Trans Group” mārketinga vidi ietekmējošie faktori, un ir piedāvāta dotā uzņēmuma mārketinga vides analīze, kā arī veikta anketēšana un anketu analīze. ...

 17. Business komunikace v poštovních službách

  OpenAIRE

  Becková, Helena

  2016-01-01

  Příspěvek se zabývá problematikou komunikace, se zaměřením na business komunikaci. Nejprve zdůrazňuje význam business komunikace pro úspěšnost podnikání. V rámci obecných principů komunikace se věnuje komunikačním dovednostem, pravidlům, která vedou k efektivní komunikaci, a jejich využití v business komunikaci. V následující části jsou zmíněny další aspekty business komunikace, jako jsou komunikační typy, komunikační styly, vyjednávání či konflikty. V příspěvku je vysvětlena důležitost busin...

 18. Dāvināšana kā patērēšanas kultūras iezīme. Parfimērijas iegādes ietekmējošie faktori

  OpenAIRE

  Liepiņa, Krista

  2016-01-01

  Bakalaura darba “Dāvināšana kā patērēšanas kultūras iezīme. Parfimērijas iegādes ietekmējošie faktori” mērķis ir izpētīt, kas ir patērēšana un kas ietekmē patērētāju uzvedību ikdienā, kā arī svētku laikā, lēmuma pieņemšanas procesā, izvēloties preces dāvināšanas mērķim, nevis personīgai lietošanai. Darba teorētiskajā daļā apskatītas tādu jēdzienu teorētiskie aspekti kā patērēšana un patērniecība, patērēšanas kultūra, patērētāju uzvedība, patērētāju identitāte, kā arī tiek apskatīta dāvanu dāv...

 19. Vadītāja darbība izglītības iestādes demokrātiskas vides veidošnā.

  OpenAIRE

  Ķepule, Inga

  2009-01-01

  Maģistra darba temats „Vadītāja darbība izglītības iestādes demokrātiskas vides veidošanā”. Zinātniskais vadītājs: Profesors, Dr. Phys., Andris Grīnfelds. Maģistra darba mērķis ir izstrādāt priekšlikums vadītāja efektīvai darbībai demokrātiskas vides aspektā. Maģistra darbā ir raksturoti teorētiskie aspekti par iestādes demokrātiskas vides jēdzienu, ietverot visus ietekmējošos faktorus, kā vadības stilu, motivāciju, un citus elementus. Maģistra darbā veiktā pētījuma rezultātā ir i...

 20. Franšīzes attīstības iespējas pakalpojumu sektorā Latvijā

  OpenAIRE

  Cvetkovs, Edgars

  2015-01-01

  Mūsdienās uzņēmējdarbības attīstīšanai arvien biežāk tiek izmantots franšīzes biznesa modelis. Tādējādi uzņēmējiem īsā laika periodā ļaujot attīstīt uzņēmējdarbību. Bakalaura darba mērķis ir noskaidrot Latvijas tirgus pievilcību franšīzes biznesa modeļa realizācijai, no mazo un vidējo uzņēmumu perspektīvas. Bakalaura darbā var iepazīties ar trim nodaļām, kurās detalizēti tiek apskatīta mazo un vidējo uzņēmumu, kā arī franšīzes teorētiskie aspekti un tirgus analīze Latvijā. Nosl...

 1. Systém pro obchodování s virtuálními předměty

  OpenAIRE

  Sedláček, Lukáš

  2007-01-01

  Cílem této práce je seznámit čtenáře s problematikou systémů pro obchodování s virtuálními předměty. Práce je zaměřena hlavně na virtuální ekonomiky MMORPG (Massive(ly)-Multiplayer Online Role-Playing Game). Pro hlubší pochopení MMORPG světů, je v této práci zpracován jejich vznik, vývoj, historie, psychologické aspekty, náhled do problematiky jejich virtuálních ekonomik, stručná charakteristika elektronických platebních systémů a informace o dvou virtuálních ekonomikách (Entropia Universe a ...

 2. Sabiedriskās ēdināšanas uzņēmuma konkurētspējas analīze

  OpenAIRE

  Beinaroviča, Kristīne

  2011-01-01

  Bakalaura darbs „Sabiedriskās ēdināšanas uzņēmuma konkurētspējas analīze”. Darba mērķis ir izpētīt SIA „G & K” restorāna „Zilā govs” konkurētspēju un izstrādāt priekšlikumus tās uzlabošanai. Bakalaura darba pirmajā nodaļā pētīti konkurences un konkurētspējas teorētiskie aspekti, otrajā nodaļā raksturota nozare, kurā uzņēmums darbojas, valsts ekonomiskās lejupslīdes kontekstā, veikta nozares vides analīze, izmantojot M.E.Portera 5 spēku modeli. Trešajā nodaļā raksturota uzņēmuma vēsturiskā ...

 3. Darbinieku apmierinātību ietekmējošo faktoru novērtējums uzņēmumā AS „Cēsu alus”.

  OpenAIRE

  Petroviča, Lelde

  2013-01-01

  Maģistra darba temats ir „Darbinieku apmierinātību ietekmējošo faktoru novērtējums uzņēmumā AS „Cēsu alus””. Darba mērķis: izpētīt darbinieku apmierinātību ar darbu ietekmējošos faktorus uzņēmumā AS „Cēsu alus” un izstrādāt priekšlikumus apmierinātības ar darbu paaugstināšanai. Darba pirmajā daļā tiek aplūkoti teorētiskie aspekti par apmierinātību ar darbu būtību, uzmanību vēršot, apmierinātības ietekmei uz uzņēmuma darbību un to ietekmējošiem faktoriem. Otrajā daļā ar interviju palīdzību tie...

 4. Statyny i astma

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Joanna Pawlak

  2011-01-01

  Full Text Available Statyny należą do leków powszechnie stosowanych w leczeniu hiperlipidemii oraz chorób układu sercowo-naczyniowego. Hamując aktywność reduktazy 3-hydroksy-metyloglutarylo-koenzymu A (HMG-CoA zmniejszają syntezę cholesterolu. Wykazano, że leki te cechują się znacznie szerszym zakresem działania, które określono jako pozalipidowe (plejotropowe. Mimo że korzyści z działania inhibitorów reduktazy HMG-CoA zostały już dowiedzione w leczeniu chorób układu sercowo-naczyniowego, podejmuje się próby ich wykorzystywania w innych dziedzinach medycyny, takich jak neurologia czy reumatologia. Obecnie szczególną uwagę zwraca się na działanie przeciwzapalne i immunomodulujące tych leków. Na podstawie powyższych obserwacji w ostatnich latach podjęto próby zastosowania statyn również w alergologii.W pracy przedstawiono wybrane aspekty wpływu statyn na reakcje immunologiczne i proces zapalny wskazując na możliwość wykorzystania tych leków w leczeniu astmy.

 5. SIA "Baltegle" naudas plūsmas analīze un vadīšana

  OpenAIRE

  Jegorova, Valērija

  2011-01-01

  Vairākiem Latvijas uzņēmumiem ir aktuālas stabilizēšanas problēmas, kuras ietekmēja naudas plūsmas neefektīva vadīšana. Diplomdarba mērķis ir novērtēt SIA „Baltegle” naudas plūsmu un izstrādāt priekšlikumus tās optimizācijai. Pirmajā diplomdarba nodaļā apskatīta naudas plūsmas būtība, otrajā nodaļā - naudas plūsmas pārskata sagatavošanas īpatnības, trešajā nodaļā - analīzes un vadīšanas aspekti. Ceturtajā nodaļā pētīta SIA „Baltegle” saimnieciskā darbība. Piektajā nodaļā veikta uzņēmuma...

 6. Supply Chain Risk Management

  OpenAIRE

  Babková, Ivana

  2008-01-01

  Práce se zabývá problematikou řízení rizika v logistických řetězcích se zaměřením na jeden konkrétní článek řetězce. Definuje základní oblasti risk managementu, jeho hlavní aspekty a systém spojitého plánování. Zabývá se bezpečností práce v pojetí EU, České republiky a Velké Británie. V aplikační části uvádí řízení rizika v jednom článku logistického řetězce, skladu poskytovatele logistických služeb ve Velké Británii.

 7. Veikala „Dīvāni un Dīvāni” reklāmas analīze un pilnveidošanas iespējas.

  OpenAIRE

  Alsiņa, Madara

  2013-01-01

  Bakalaura darba tēma „Veikala „Dīvāni un Dīvāni” reklāmas analīze un pilnveidošanas iespējas”. Bakalaura darba mērķis ir, pamatojoties uz teorijā gūtajām atziņām par reklāmu, izanalizēt veikala „Dīvāni un Dīvāni” reklāmas pasākumus, to stiprās un vājās puses, novērtēt reklāmas komunikatīvo efektivitāti, kā arī izstrādāt priekšlikumus veikala „Dīvāni un Dīvāni” reklāmas pilnveidošanai. Pirmajā darba daļā tiek apskatīti reklāmas kā mārketinga komunikāciju elementa teorētiskie aspekti – ...

 8. Videohry, literární předlohy a filmové adaptace a jejich vliv na hráčskou komunitu

  OpenAIRE

  Přichystal, Jan

  2017-01-01

  Cílem této práce je popsat postupy používané při převádění knihy do podoby videohry, hlavní aspekty tohoto procesu, změny v daných médiích, které při tomto procesu probíhají a popsat spojení vznikající mezi videohrami, literaturou a filmy. Nastíní také některé z nových technologií používaných při vývoji videoher. Hlavní témata této práce budou demonstrována na sérii knih, seriálu a populárním RPG Zaklínač, původně vytvořené polským spisovatelem Andrzejem Sapkowským. V porovnání s těmito popul...

 9. Neutrino cross sections on 12C

  International Nuclear Information System (INIS)

  Sandberg, V.D.

  1996-01-01

  Measurements of the charged current reactions 12 C(v e ,e - ) 12 N and 12 C(v μ ,μ - ) 12 N for inclusive transitions to 12 N excited states and exclusive transitions to 12 N , are presented. The data presented represent 3 years of running of the LSND experiments and are from runs in 1993, 1994, and 1995 and total to 14772 Coulombs of protons on target. The v e scattering and v μ - exclusive scattering results are in good agreement with theoretical expectations, while the v μ - inclusive scattering results are smaller than expected from a continuum random phase calculation

 10. Geodetic Determining of Stockpile Volume of Mineral Excavated in Open Pit Mine/ Geodetické Určenie Objemu Vyťažiteľných Zásob Nerastu V Povrchovom Lome

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Labant Slavomír

  2013-03-01

  Full Text Available V súčasnej geodetickej praxi je nevyhnutnosťou používať moderné geodetické prístroje a rôzne CAD (Computer Aided Design softvéry pre proces spracovania a vizualizácie priestorových údajov. Tento príspevok sa zaoberá geodetickým zameraním povrchového lomu Kecerovce za účelom určenia objemu nevyťažených zásob andezitu pre znovu otvorenie lomu a začatie ťažby andezitu. Predmetný lom je situovaný na upätí Slanských vrchov. Určenie pomocných geodetických bodov a okolia lomu sa vykonalo technológiou GNSS RTK metódou. Podrobné zameranie lomu bolo realizované univerzálnou meracou stanicou. Priestorové údaje získané z meraní sa spracovali v príslušných firemných softvéroch. Následne získané priestorové súradnice boli importované do graficko-vypočtových softvérov pre ďalšie spracovanie a vizualizáciu. Tieto graficko-výpočtové softvéry ponúkajú okrem 3D modelovania povrchov a vizualizácie aj ich analýzu, najmä určenie objemových údajov reprezentujúcich rôzne aspekty pre posudzovanie činností v daných odvetviach s možným ďalším rozvojom.

 11. Wybrane uwarunkowania zadowolenia ze szkoły rodziców dzieci uczących się w szkołach podstawowych

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Radosław Kaczan

  2012-12-01

  Full Text Available Artykuł prezentuje wyniki przeprowadzonego w 2011 r. badania kwestionariuszowego dotyczącego opinii rodziców na temat edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Przedmiotem analiz było zadowolenie z pracy szkoły rodziców, którzy mają przynajmniej jedno dziecko uczęszczające do szkoły podstawowej. Stworzono wskaźnik zadowolenia obejmujący aspekty edukacyjne, opiekuńcze oraz pracę nauczycieli. Następnie na podstawie analiz różnych sposobów organizacji pracy z dziećmi w szkole, wyłoniono pięć czynników opisujących te sposoby: (1 motywacja do nauki; (2 aktywne formy zajęć; (3 dydaktyka; (4 relacje z rówieśnikami; (5 zajęcia dodatkowe. W analizach regresji sprawdzano związki wyłonionych czynników z ogólnym poziomem zadowolenia rodziców ze szkoły. Okazało się, że najsilniejszymi predyktorami zadowolenia są: motywacja dziecka do nauki (czynnik 1 i organizowanie atrakcyjnych, aktywnych form zajęć (czynnik 2. Stwierdzono także istnienie istotnej, choć słabej, zależności pomiędzy zadowoleniem rodzica ze szkoły, a jego wykształceniem.

 12. Õpetajakoolituse üliõpilaste hoiakud ja teadlikkus soolise võrdõiguslikkuse küsimuses

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Eve Mägi

  2016-04-01

  Full Text Available Soolise võrdõiguslikkuse taotlemisel lähtutakse põhimõttest, et naistel ja meestel on võrdsed õigused, kohustused, võimalused ja vastutus nii hariduse omandamisel kui ka tööelus. Kuna haridusel, sh õpetajakoolitusel, on väärtuste ja hoiakute kujundamisel oluline roll, käsitletakse seda sageli soolise võrdõiguslikkuse edendamise ühe võtmevaldkonnana. Uurimuse eesmärk on kirjeldada Eesti õpetajakoolituse ja kasvatusteaduste valdkonna üliõpilaste hoiakuid ja teadlikkust soolise võrdõiguslikkuse küsimuses, sh osutada nende erinevustele üliõpilaste üldkogumist. Selleks kombineeriti kvantitatiivset ja kvalitatiivset uurimisviisi. Uuringus küsitleti üliõpilasi (N = 2748 soolise võrdõiguslikkusega seotud hoiakute ja kogemuste teemal ning intervjueeriti õpetajakoolituse üliõpilasi (N = 20 fookusrühmades, et mõtestada kõrgkoolide õpetamispraktikat ning seda mõjutavaid väärtusi ja norme soolise võrdõiguslikkuse vaatenurgast. Ilmnes, et üliõpilased suhtuvad soolisesse võrdõiguslikkusse soosivalt ja tajuvad ebavõrdset kohtlemist soo alusel probleemina. See on hea potentsiaal, mille varal arendada tulevaste õpetajate valmisolekut sootundlikuks pedagoogikaks. Selgelt eristusid ka nende üliõpilaste rühmad, kelle hoiakutes väljenduvad teiste rühmadega võrreldes enam soolised stereotüübid (algajad üliõpilased ja mehed. Uurimuse tulemused täiendavad varasemate uurimuste omi, milles käsitletakse sugupoolte aspekti arvestamist hariduses, ning neil on praktiline väärtus õpetajakoolituse õppekavade kujundamisel.  Summary

 13. Aktjorõ iz filma "12" sõgrali "lutshshuju muzhskuju pol"

  Index Scriptorium Estoniae

  2008-01-01

  Venemaa rahvusliku filmikunsti ja -teaduste akadeemia auhinnad "Kuldne Kotkas" ("Zolotoi Orjol") 2007.a. filmide eest. Peaauhinna sai Nimita Mihhalkovi "12". Seejuures sai parima meesnäitleja auhinna kogu filmitrupp - 12 näitlejat. Nimetatud ka teised auhinnasaajad

 14. Winter banding of passerines on the Alaska Peninsula

  Data.gov (United States)

  Department of the Interior — Between February 1969 and May 1973, bait traps were operated during winter at Cold Bay (55° 12' N, 162° 43' W), Alaska, headquarters of the Izembek National Wildlife...

 15. Crystal structures of two thiacalix[4]arene derivatives anchoring four ...

  Indian Academy of Sciences (India)

  Administrator

  Abstract. The crystal structures of two thiacalixarene derivatives anchoring thiadiazole functional groups at lower rim, C60H72O4S12N8 (1), C64H80O4S12N8 (2), have been determined by single crystal X-ray diffraction. The thiacalix[4]arene framework in both 1 and 2 adopts the 1,3-alternate conformation. Com- pound 1 ...

 16. 75 FR 21164 - Safety Zone; Neuse River, New Bern, NC

  Science.gov (United States)

  2010-04-23

  ... Ada Mae, the 72' Gaff Rigged Schooner Jeanie B, and the 58' Brigantine Meka II. The sailing vessels... following points; onshore at New Bern in approximate position 35[deg]06'12'' W; 077[deg]02'12'' N thence to... approximate position 35[deg]06'12'' W; 077[deg]02'12'' N thence to 35[deg]05'52'' W; 077[deg]02'15'' N thence...

 17. Karkaisulaitos KL12 karkaisupuhaltimien Online- kunnonvalvonnan suunnitelma

  OpenAIRE

  Sällinen, Tuomas

  2016-01-01

  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia Cosmos-värähtelyjärjestelmän sopivuutta karkaisulaitos KL12:n karkaisupuhaltimille. Työ suoritettiin toimeksiantona Pilkington yritykselle, mutta itse työ suoritettiin itsenäisesti. Työni tarkoituksena oli perehtyä lasin valmistukseen, lasin karkaisuprosessiin ja siihen, kuinka karkaisupuhaltimien kunnonvalvonta tulevaisuudessa hoidetaan. Karkaisupuhaltimet ovat hyvin kriittisiä linjan toiminnan kannalta. Karkaisulaitos KL12:n karkaisupuhaltimille ei...

 18. Psychospołeczne uwarunkowania wczesnego wspomagania rozwoju dziecka przebywającego z matką w izolacji penitencjarnej

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ilona Fajfer-Kruczek

  2016-12-01

  Full Text Available Rozwój jednostki i jego uwarunkowania znajdują się w kręgu zainteresowań medycyny, psychologii, pedagogiki i socjologii. Pobyt dziecka z matką w izolacji penitencjarnej jest szczególną, trudną sytuacją społeczną. Z jednej strony umożliwia prawidłowy rozwój dziecka w wieku 0–3 lat, z drugiej niesie za sobą szereg zagrożeń. Celem artykułu jest ukazanie uwarunkowań rozwoju dziecka przebywającego z matką w izolacji więziennej w kontekście społecznym, a także w świetle wybranych teorii psychologicznych. W pracy przedstawiono specyfikę odbywania kary pozbawienia wolności przez kobiety będące matkami oraz aspekty prawne, formalne i resocjalizacyjne odnoszące się do matki, dziecka i diady matka–dziecko. Przyjmuje się, że przywięzienne domy matki i dziecka stanowią formę wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w trudnej sytuacji skierowania matki do zakładu karnego. Szczegółowo opisano standardy pobytu matek z dziećmi w takich placówkach (pomieszczenia mieszkalne, rekreacyjne i terapeutyczne, warunki socjalne – jako formy zabezpieczenia podstawowych i specyficznych potrzeb kobiet i dzieci. Skupiono się na zobrazowaniu czynników środowiskowych wspomagających i chroniących prawidłowy rozwój dziecka oraz relację matki z dzieckiem, takich jak obecność personelu penitencjarnego (wychowawcy, psychologowie i personelu medycznego (lekarze, pielęgniarki. Zaprezentowano zasoby (norma intelektualna, wysoka motywacja do realizowania się w roli matki i obciążenia (deficyty w funkcjonowaniu w rolach społecznych, niska samoocena, brak poczucia kompetencji czy instrumentalne traktowanie dzieci kobiet skazanych za przestępstwo oraz metody oddziaływań resocjalizacyjnych, edukacyjnych i terapeutycznych. Ważnymi aspektami omawianych oddziaływań są kształtowanie właściwej relacji matki z dzieckiem, budowanie kompetencji rodzicielskich i ciągła weryfikacja stanu relacji przez kadr

 19. Czy szpital psychiatryczny jest (nadal instytucją totalną?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Błażej Kmieciak

  2017-06-01

  Full Text Available Pół wieku temu Erving Goffman sformułował koncepcję szpitala psychiatrycznego jako instytucji totalnej. Zdaniem badacza w miejscu tym personel w pełni panuje nad pacjentem: jego czasem, życiem prywatnym, możliwością poruszania się. Szpital psychiatryczny to miejsce szczególne. Na jego terenie leczone są schorzenia, których objawów często nie potrafimy dostrzec i właściwie ocenić. Jest to również placówka unikalna pod kątem prawnym. Do oddziału psychiatrycznego – w pewnych okolicznościach – można przyjąć pacjenta bez jego zgody; można tam także zastosować przymus bezpośredni. W Polsce od 20 lat funkcjonuje ustawa o ochronie zdrowia psychicznego, której zapisy stoją na straży praw człowieka chorego/zaburzonego psychicznie. Celem ustawy było wprowadzenie standardów broniących praw i wolności pacjenta oddziału psychiatrycznego. W dokumencie uwzględniono ponadto zasady stosowania przymusu bezpośredniego wobec osób leczonych na oddziałach psychiatrycznych i pensjonariuszy domów pomocy społecznej, zasady przymusowego przyjęcia pacjenta do szpitala psychiatrycznego, zasady ochrony praw pacjenta szpitala psychiatrycznego (w tym kompetencje sądu opiekuńczego i Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego oraz zasady dotyczące tajemnicy informacji związanych z pacjentem doświadczającym zaburzeń psychicznych. Warto rozważyć, czy pojawienie się podobnych dokumentów sprawia, że szpital psychiatryczny traci charakter totalny. Być może kluczowe są raczej elementy promujące konkretne formy relacji między personelem a pacjentem. Jakie zatem aspekty prawno-społeczne powinna uwzględniać odpowiedzialna polityka ochrony zdrowia psychicznego?

 20. O nekim postupovno-pravnim i opće-teorijskim prijeporima u svezi s jednom dopunom Zakonu o obveznim odnosima

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marko Babić

  1999-01-01

  Full Text Available Ovim se radom prikazuju neke postupovnopravni i općeteorijski aspekti Zakona o dopunama Zakona o obveznim odnosima. Prvenstveno se želi ukazati na činjenicu da način na koji je država - u odnosnoj dopuni Zakonu o obveznim odnosima - uredila neka pitanja odgovornosti za štetu počinjenu od osoba kojima se služi, može voditi k tom da sebe sam oslobodi od vezanosti zakona što ih donosi, što može biti izvorom teških zloporaba u njezino ime. Pravo donositi zakone, kako to autor smatra, ne uključuje i ovlast samoj sebi kao parničnoj stranci propisati norm kojom se određuje tijek, ali i ishod parnice, ali što ne važi i za druge stranke. Ovdje se želi objasniti također i značenje derogacije postupovnih normi Zakona o parničnom postupku i to na način što se mogućnost prekidanja parnice između države i kakve druge stranke propisuje suprotno odredbama i duhu odnosnoga zakona. Također, ukazuje se (i na derogaciju materijalnopravnih normi Zakona o obveznim odnosima koje uređuju pitanje nadoknade štete od strane države kao odgovorne osobe. Najopćenitije, smatra se da je Zakonom o dopunama Zakona o obveznim odnosima napušten ideal o vladavini zakona i, što je samo nužnom implikacijom, zapravo srušen sam ratio legis, dakle duh i smisao zakona kao takvoga. Iz toga razloga nije iznenađujućim pomisliti da su i odredbe Ustava Republike Hrvatske koje se odnose na vladavinu prava i načelo nepovredivosti vlasništva na takav način, ne samo povrijeđene, već ostale i bez svoje smislenosti. S motrišta zdravoga praxisa sudbenoga, pokazano je i na konkretnim primjerima da ova zakonska norma otvara široka vrata unošenju potpunoga nereda u postupanje sudova koji se ogleda u neujednačenoj praksi, zapravo u donošenju odluka uporom na diskrecionarnost sudbenu, pokrivajući na taj način i nepostupanje sudova kakvim se nadomješćuje učinke prekida.

 1. Dosezanje izvan male znanstvene zajednice: modeli društvenog utjecaja na suradnju preko nacionalnih i disciplinarnih granica kod znanstvenika iz triju polja društvenih znanosti

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Srebrenka Letina

  2016-12-01

  Full Text Available Suradnja sa znanstvenicima iz drugih područja znanosti ili drugih zemalja važna je općenito za napredak znanosti, osobito za znanstvenike koji djeluju u malim i perifernim znanstvenim zajednicama. Cilj je ovog istraživanja bio ispitati postoje li mrežni (strukturni efekti na vjerojatnost da će pojedini znanstvenik ostvariti koautorstvo/suradnju izvan svoje nacionalne i disciplinarne zajednice. Na temelju podataka o koautorstvu na publikacijama indeksiranim u dvjema međunarodnim bazama (Web of Science i Scopus i jednoj nacionalnoj bazi (Nacionalna i sveučilišna knjižnica konstruirana je mreža koautorstva za tri područja društvenih znanosti u Hrvatskoj. Testirana su tri strukturna prediktora (aktivnost, zaraza i popularnost /Ego-2Star/, a korištenje autologističkih modela atributa aktera omogućilo je istovremeno kontroliranje šest atributa aktera. Rezultati su potvrdili hipotezu o postojanju pozitivnog učinka zaraze (vjerojatnost suradnje sa znanstvenicima izvan nacionalne i disciplinarne mreže veća je ako neposredni alter u mreži također ima vanjske suradnje i negativnog učinka aktivnosti (oni koji surađuju s jednim ili više znanstvenika izvan svoje mreže, manje surađuju unutar svoje mreže u mreži obrazovnih znanosti. Međutim, u mreži sociologa utvrđen je samo efekt negativne aktivnosti, dok u mreži psihologa nijedan strukturni efekt nije bio značajan prediktor suradnje izvan uže zajednice. Pronađen je značajan efekt broja radova napisanih u koautorstvu, ali ne i broja jednoautorskih radova, te dobi u svim trima poljima. Spol, lokacija i maksimalna snaga veze imali su različitu ulogu u trima istraživanim poljima. U radu su naglašeni metodološki aspekti analize mreža koautorstva i predlažu smjernice za buduća istraživanja.

 2. Samatähenduslike sünteetiliste ja analüütiliste verbide kasutamine

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Pille Eslon

  2015-10-01

  Full Text Available Huvi samatähenduslike sünteetiliste ja analüütiliste verbide vastu tekkis artikli esimesel autoril vene-eesti-vene tõlkesõnastikke toimetades, kui silma hakkasid regulaarsed valikud vene verbi grammatilise aspekti ning eesti keele sünteetiliste ja analüütiliste verbide vahel. Kuigi tegu on raskesti märgatava ja sugugi mitte sagedase nähtusega, tekitab see küsimusi: millal eelistab emakeelekõneleja kasutada sünteetilist, millal analüütilist verbi; kas lisaks samatähenduslikkusele ja vormilisele lihtsusele (sünteetiline verb koosneb ühest komponendist või keerukusele (analüütiline verb vähemalt kahest komponendist on veel tunnuseid, mis sünteetilise ja analüütilise verbi valikuid piiravad. Käesoleva uurimuse eesmärk on leida nendele küsimustele vastuseid. Analüüsitakse viit samatähendusliku sünteetilise ja analüütilise verbi paari (igatsema – igatsust tundma, lahkuma – ära minema, nõustuma – nõus olema, muretsema – muret tundma, töötama – tööd tegema, otsitakse mõlema verbi kasutusele omaseid keelestruktuure, analüüsitakse nende leksikaalsemantilise ja morfosüntaktilise varieerumise piire, võrreldakse verbide tähendusi. Nende tunnuste põhjal saab teha mõningaid järeldusi selle kohta, kas tegu võiks olla ühe verbi kahe vormiga või kahe erineva verbiga. Uurimuse empiiriline aspekt on seotud hüpoteesiga semantiliselt lähedaste sünteetiliste ja analüütiliste verbide tõmbumisest, millega kaasnevad ühelt poolt struktuursed, morfoloogilised, morfosüntaktilised ja leksikaalsemantilised kasutuspiirangud ning teisalt vaba varieerumine. Sisuliselt vastandlikud tendentsid – kinnistumine ja varieerumine – toimivad keele leksikaalgrammatilises perifeerias sama eesmärgi nimel, tagades keele pideva uuenemise ja säilimise.

 3. Escitalopram w leczeniu zaburzeń psychicznych chorych w podeszłym wieku

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tomasz Sobów

  2015-07-01

  Full Text Available Farmakoterapia zaburzeń psychicznych u chorych w podeszłym wieku jest często trudna i ograniczona powszechniejszym niż u młodszych chorych występowaniem objawów niepożądanych, interakcji lekowych oraz koniecznością brania pod uwagę współchorobowości, nie tylko psychiatrycznej, ale przede wszystkim – somatycznej. Te aspekty, razem z wieloczynnikową patogenezą zaburzeń i znaczną w wielu badaniach odpowiedzią placebo, prowadzą do względnie niższych wskaźników efektywności klinicznej leczenia. Właściwy wybór leku, uwzględniający jego skuteczność i bezpieczeństwo, jest zatem kluczowy dla sukcesu terapii. Escitalopram to obiecujący lek dla starszych chorych. Jego znaczna selektywność farmakodynamiczna, korzystny profil farmakokinetyczny, w tym stosunkowo niewielki potencjał wchodzenia w interakcje lekowe, oraz dość rzadkie wywoływanie poważnych objawów ubocznych spowodowały – wraz z zadowalającymi wynikami badań klinicznych – częste i z korzyścią dla pacjentów stosowanie escitalopramu w zaburzeniach nastroju (także w tzw. organicznych i zaburzeniach lękowych, a ostatnio jako leku korygującego zaburzenia zachowania towarzyszące otępieniu, takie jak pobudzenie, agresja czy psychoza. Dodatkowym ważnym aspektem stosowania escitalopramu jest łatwość podawania (jedna dawka na dobę oraz dostępność postaci w kroplach, która może być szczególnie użyteczna dla chorych z problemami w połykaniu, przyjmujących wiele leków, karmionych poprzez gastrostomię czy z zaburzeniami funkcji poznawczych.

 4. Modernistyczny terror, czyli krótko o "tunnel vision" Jamesa C. Scotta

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mateusz Pietryka

  2014-06-01

  Full Text Available The terror of modernism or Scott’s 'tunnel vision'  The article analyses James C. Scott’s book Seeing Like a State: How Certain Schemes to Improve the Human Condition Have Failed. Scott’s book examines different aspects of a modern state’s activity and its methods of control over the population. Scott describes diverse failures in state planning and links them to the ideology of what he terms “high modernism”. Scott states that this ideology results in over confidence in scientific progress and omnipresent simplifications, since a modernist plan does not recognize the importance of local knowledge and tradition. Though the book clearly illustrates how the fore-mentioned centralist approach leads to failures, its methodology, however, lacks the critical analysis of the nature of governance and liberal economy. Furthermore, Scott offers no insight on the late capitalism nor legible solutions for the described issues. He seems to be unaware of constructing his own “tunnel vision” by selective case studies and building the narration on simplified oppositions.   Modernistyczny terror, czyli krótko o tunnel vision Jamesa C. Scotta Artykuł jest analizą książki Jamesa Scotta, Seeing Like a State: How Certain Schemes to Improve the Human Condition Have Failed. Książka ta bada różnorodne aspekty aktywności współczesnego państwa i jego metody kontroli nad populacją. Autor opisuje rożnego typu niepowodzenia wynikające z państwowego planowania i wiąże je z ideologią nazwaną przez siebie „zaawansowanym modernizmem”. Scott twierdzi, że skutkuje ona pokładaniem nadmiernej wiary w postęp naukowy i wszechobecnymi uproszczeniami, ponieważ modernistyczny plan nie uznaje znaczenia lokalnej wiedzy i tradycji. Choć książka jasno pokazuje, jak wspomniane centralistyczne podejście kończy się porażkami, jej metodologii brakuje krytycznej analizy natury władzy i liberalnej ekonomii. Ponadto Scott pomija temat p

 5. Atenica: u potrazi za izgubljenim spalištem

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Staša Babić

  2016-11-01

  Full Text Available Funerarni konteksti svakako su arheološki zapisi u čijem formiranju značajnu ulogu igraju simboličke i kultne predstave zajednice. S druge strane, u odsustvu pisanih svedočanstava o tim predstavama, arheolozi su skloni da svoje interpretacije zasnivaju na uopštenim i pojednostavljenim idejama o „primitivnim” kultovima, kao što je „solarni kult”. U takvom postupku, tehnički aspekti zapisa zanemaruju se u korist tumačenja pretpostavljenih simboličkih „poruka”. Među kneževskim grobovima centralnog Balkana, humke u Atenici pored Čačka dugo su predstavljale jedini primer ove vrste sahrane koji je istražen u okviru sistematskih arheoloških istraživanja i stoga je čitav niz autora posvećivao posebnu pažnju konstrukciji ovih tumula i mogućnostima interpretacije rituala koji je pratio polaganje pokojnika. U ovom pogledu, naročito je značajna tzv. „ritualna površina” u okviru humke II – tri pravougaona prostora oivičena redovima oblutaka, sa pravilno raspoređenim levkastim jamama, ispunjenim tamnom zemljom, fragmentima keramike i gorelih kostiju. Interpretacije su se kretale od ideja o grobovima kremiranih ljudskih žrtava, preko replika svetilišta, sve do složene simbolike solarnog kulta, izražene numerološkim pravilnostima. S druge strane, budući da se radi o kremiranim pokojnicima, u okviru obe humke identifikovana su spališta – relativno male lučne konstrukcije od redova oblutaka, na kojima su takođe zapaženi tragovi gorenja. Niz praktičnih nelogičnosti koje proističu iz ovih tumačenja ostao je po strani, u nastojanju da se složeni ritual sahrane sa kremacijom poveže sa simboličkim predstavama percipiranim kao primerene za kulturni kontekst sahrana u Atenici – ljudske žrtve, solarni kult. U kružnom dokaznom postupku, ove su ideje, manje ili više prećutno, uzimane za početnu premisu šire interpretacije kultnih praksi zajednice koja je svoje istaknute članove sahranila pod humkama u

 6. Molecular-dynamic simulations of the thermophysical properties of hexanitrohexaazaisowurtzitane single crystal at high pressures and temperatures

  Science.gov (United States)

  Kozlova, S. A.; Gubin, S. A.; Maklashova, I. V.; Selezenev, A. A.

  2017-11-01

  Molecular dynamic simulations of isothermal compression parameters are performed for a hexanitrohexaazaisowurtzitane single crystal (C6H6O12N12) using a modified ReaxFF-log reactive force field. It is shown that the pressure-compression ratio curve for a single C6H6O12N12 crystal at constant temperature T = 300 K in pressure range P = 0.05-40 GPa is in satisfactory agreement with experimental compression isotherms obtained for a single C6H6O12N12 crystal. Hugoniot molecular-dynamic simulations of the shock-wave hydrostatic compression of a single C6H6O12N12 crystal are performed. Along with Hugoniot temperature-pressure curves, calculated shock-wave pressure-compression ratios for a single C6H6O12N12 crystal are obtained for a wide pressure range of P = 1-40 GPa. It is established that the percussive adiabat obtained for a single C6H6O12N12 crystal is in a good agreement with the experimental data. All calculations are performed using a LAMMPS molecular dynamics simulation software package that provides a ReaxFF-lg reactive force field to support the approach.

 7. Rola pielęgniarki w opiece nad pacjentem z atopowym zapaleniem skóry = Nurse’s role in taking care of a patient with atopic dermatitis

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Karolina Filipska

  2016-01-01

  3Wydział Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy   Słowa kluczowe: atopowe zapalenie skóry, psychologiczne aspekty chorób, świąd, rola pielęgniarki. Keywords: atopic dermatitis, psychological aspects of diseases, itching, nurse’s role.   Streszczenie Wstęp. Atopowe zapalenie skóry (AZS, ang. atopic dermatitis jest chorobą alergiczną o przewlekłym i nawracającym przebiegu. Toczący się proces chorobowy dotyczy naskórka i skóry właściwej. AZS to najpowszechniej występująca przewlekła choroba zapalna dzieci, której patogeneza nie jest do końca poznana. Uznaje się, że na rozwój choroby składają się czynniki genetyczne, immunologiczne, oraz środowiskowe. Cel. Przedstawienie roli pielęgniarki w opiece nad pacjentem z atopowym zapaleniem skóry. Materiał i metody. Dokonano przeglądu 43 doniesień naukowych – artykuły badawcze i poglądowe oraz literatura współczesna - obejmujących swą tematyką rolę pielęgniarki w opiece nad pacjentem z atopowym zapaleniem skóry. Posługując się słowami kluczowymi: atopowe zapalenie skóry, psychologiczne aspekty chorób, świąd rola pielęgniarki przeszukano bazy bibliograficzne  Ebsco, ScienceDirect, SpringerLink, Medline. Wyniki. Zadania pielęgnacyjno-opiekuńcze wynikają z poszczególnych symptomów AZS. Wśród założeń opieki pielęgniarskiej wymienia się: zmniejszenie świądu i suchości skóry;  zminimalizowanie zaburzeń sennych; obniżenie ryzyka wtórych nadkażeń bakteryjnych, wirusowych lub grzybiczych; oraz kompleksowa edukacja chorego i jego rodziny w celu szybszej rekonwalescencji i wydłużenia okresów remisji. Wnioski. AZS wpływa negatywnie na domenę fizyczną, psychiczną i społeczną chorego. Ze względu na swoją przewlekłość oraz szerokie roz­powszechnienie należy do jednego z największych wyzwań zarówno dla pielęgniarki jak i całego zespołu terapeutycznego. Skuteczne leczenie dermatologiczne, w

 8. The Application of Existing Oceanographic Knowledge to the Problem of Radioactive Waste Disposal into the Sea; Applicationdes Connaissances Oceanographiques Actuelles au Probleme de l'Elimination de Dechets Radioactifs dans la Mer; 0418 0421 041f 0414 ; Aplicacion de los Conocimientos Oceanograficos Actuales al Problema de la Evacuacion de Desechos Radiactivos en el Mar

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Pritchard, D. W. [Johns Hopkins University, Baltimore, MD (United States)

  1960-07-01

  alta mar de resinas de intercambio ionico agotadas en cantidades del orden de varios centenares de curies sin crear riesgos innecesarios. En la tercera parte del trabajo, el autor describe sucintamente algunas investigaciones oceanograficas actualmente en curso en los Estados Unidos que pueden contribuir a la solucion del problema de la evacuacion de desechos radiactivos. (author) [Russian] Zapiska sostoit iz treh glavnyh razdelov. V pervom razdele razbiraetsja obshhij podhod ko vsej vazhnoj probleme udalenija radioaktivnyh materialov v more. Ukazany te rajony, gde trebuetsja znanie okeanografii, a takzhe daetsja obshhee ponjatie o sostojanii nashego znakomstva s jetimi rajonami v nastojashhee vremja. Vo vtorom razdele sushhestvujushhie okeanograficheskie znanija primenjajutsja k problemam udalenija othodov, vkljuchaja fizicheskie, himicheskie i biologicheskie aspekty. Pokazyvaetsja, chto na osnove sushhestvujushhih okeanograficheskih znanij mozhno udaljat' sravnitel'no bol'shie razmery (porjadka neskol'kih megakjuri v god) upakovannyh othodov v glubokovodnye vpadiny, ne ugrozhaja bezopasnosti cheloveka na more. Nizkoaktivnye upakovannye othody porjadka neskol'kih soten kjuri v god na odno mesto udalenija mogut bez opasnosti sbrasyvat'sja v kontinental'nom shel'fe. Bez kakogo-libo osobogo riska mozhno sbrasyvat' aktivnosti porjadka neskol'kih soten kjuri v ispol'zovannyh zapolniteljah ionoobmennikov jadernyh sudov. Rassmatrivajutsja special'nye aspekty jekspluatacii jadernyh sudov v pribrezhnyh i jestuarial'nyh vodah. V tret'em razdele zapiski daetsja kratkij obzor issledovatel'skoj dejatel'nosti v oblasti okeanografii, kotoraja vedetsja v nastojashhee vremja v Soedinennyh Shtatah primenitel'no k probleme udalenija radioaktivnyh othodov. (author)

 9. Structure of 12C and the triple-α process

  DEFF Research Database (Denmark)

  Fynbo, H.O.U.; Diget, C.Aa.

  2014-01-01

  We review experiments at IGISOL and associated work at ISOLDE and KVI on the use of the β-decays of 12N and 12B for the study of the structure of 12C and the consequences for the rate of the triple-α reaction in stars.......We review experiments at IGISOL and associated work at ISOLDE and KVI on the use of the β-decays of 12N and 12B for the study of the structure of 12C and the consequences for the rate of the triple-α reaction in stars....

 10. Quantum statistics of ideal parafermi gases III: The Slater quasi-determinant

  International Nuclear Information System (INIS)

  Rachidi, M.; Zerouaoui, J.; Saidi, E.H.

  1995-09-01

  The wave function ψ (1,2,...,N) of a gas of N identical two-dimensional exotic particles of spin 1/M (mod 1), M = 2,3,4,... is constructed. It is shown that ψ (1,2,...,N) obeys a generalized Pauli exclusion principle according to which no more than (M - 1) identical particles of spin 1/M (mod 1) can live in the same quantum state. The Fermi nilpotency and the Bose condensation are recovered as special cases. Examples are given. (author). 9 refs

 11. Quantum statistics of ideal parafermi gases III: The Slater quasi-determinant

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Rachidi, M; Zerouaoui, J [Faculte de Sciences, Rabat (Morocco). Section de Physique de Hautes Energies (LMPHE); Saidi, E H [International Centre for Theoretical Physics, Trieste (Italy)

  1995-09-01

  The wave function {psi} (1,2,...,N) of a gas of N identical two-dimensional exotic particles of spin 1/M (mod 1), M = 2,3,4,... is constructed. It is shown that {psi} (1,2,...,N) obeys a generalized Pauli exclusion principle according to which no more than (M - 1) identical particles of spin 1/M (mod 1) can live in the same quantum state. The Fermi nilpotency and the Bose condensation are recovered as special cases. Examples are given. (author). 9 refs.

 12. Nuclear Astrophysics Experiments at CIAE

  International Nuclear Information System (INIS)

  Liu Weiping; Li Zhihong; Bai Xixiang; Lian Gang; Guo Bing; Zeng, Sheng; Yan Shengquan; Wang Baoxiang; Shu Nengchuan; Wu Kaisu; Chen Yongshou

  2005-01-01

  This paper describes nuclear astrophysical studies using the unstable ion beam facility GIRAFFE. We measured the angular distributions for some low energy reactions, such as 7 Be(d, n) 8 B, 11 C(d, n) 12 N, 8 Li(d, n) 9 Be and 8 Li(d, p) 9 Li in inverse kinematics, and indirectly derived the astrophysical S-factors or reaction rates of 7 Be(p, γ) 8 B, 11 C(p, γ) 12 N, 8 Li(n, γ) 9 Li at astrophysically relevant energies

 13. Występowanie cech kofeinizmu u młodzieży i młodych dorosłych deklarujących częste spożycie bezalkoholowych napojów typu cola zawierających kofeinę

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sandra Gustek

  2011-12-01

  Full Text Available Wprowadzenie: W ciągu ostatnich lat obserwuje się znaczny wzrost spożycia napojów zawierających kofeinę, szczególnie wśród dzieci i młodzieży. Tendencja ta jest niepokojąca, a liczne badania wskazują na negatywny wpływ nadmiernej podaży kofeiny na różne aspekty funkcjonowania człowieka. W celu głębszej analizy tego zjawiska przeprowadzono badanie własne i dokonano próby oceny problemu uzależnienia od kofeiny wśród młodzieży i młodych dorosłych ze szczególnym uwzględnieniem cech kofeinizmu u osób deklarujących czę- ste spożycie napojów typu cola. Materiał i metodyka: Na podstawie przeglądu literatury dotyczącej kofeinizmu skonstruowano autorski kwestionariusz ankiety. Określono następujące kryteria włączenia do badania: 1 deklaracja o spożywaniu napojów typu coca-cola, 2 wiek 13-30 lat. W badaniu metodą sondażu diagnostycznego wzięło udział 118 osób. Dodatkowo kontrolowano także zmienne demograficzne, tj. wiek, płeć oraz wzrost i masę ciała. Wyniki: Najczęściej deklarowane przez respondentów potencjalne objawy kofeinizmu to: bóle głowy, drażliwość i wybuchowość, problemy ze snem, przyspieszona praca serca i palpitacje, przy czym symptomy te uzależnione były od wieku. Wnioski: Nadmierne spożycie produktów zawierających kofeinę może być ważnym czynnikiem środowiskowym w kształtowaniu i utrzymywaniu się chorób przewlekłych oraz uzależnień, a także wiązać się ze złymi zachowaniami żywieniowymi. Dlatego tak istotne są profilaktyka i zwiększanie świadomości dzieci, młodzieży oraz ich rodziców na temat szkodliwości nadmiernej podaży produktów zawierających kofeinę, a także dalsze badania nad wpływem kofeiny na funkcjonowanie psychofizyczne tej grupy wiekowej.

 14. Bohaterki, bojowniczki, przegrane? Hiszpańskie narracje o kobietach zaangażowanych w ruchy lewicowe pierwszej połowy XX wieku

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Aránzazu Calderón Puerta

  2014-06-01

  , rozumienie własnej roli, poczucie wartości, słowem – obraz samych siebie; po drugie, wydobywają niedostrzeganą przez większość lewicowych projektów różnicę między możliwościami upodmiotowienia obywatelki i obywatela z powodu różnicy praktyk dotyczących płci oraz wynikające z tego nierówności i konflikty; po trzecie, opowiadają heroiczną historię emancypacji kobiet wewnątrz ruchów lewicowych, nierzadko wbrew ograniczeniom owych ruchów; po czwarte, sięgają po historie postaci z drugiego planu – kobiet tworzących sieci społeczne, dzięki którym możliwe było działanie lewicowych organizacji. Wszystkie te aspekty zasadniczo zmieniają obraz rewolucji i historii lewicy jako całości. Przedstawione narracje ujawniają tym samym niezauważane dotąd doświadczenia, które mogą okazać się interesujące w polskim kontekście. Hiszpańskie badaczki pokazały zderzenie kobiet walczących o emancypację z modelami płci dominującymi na prawicy i w ruchach lewicowych, uwikłanie rewolucjonistów i rewolucjonistek we wzory gender, wreszcie próby i strategie przezwyciężania patriarchalnych ograniczeń.

 15. Vulnerable populations in terms of health care and their right to decent work

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Stojković-Zlatanović Sanja

  2016-01-01

  component of health – social well-being could be used as justification for the integration of workers with health problems in the workplace. The aim is to prevent the occurrence of disability in terms of preventive approach. The integration and protection measures are represented in a form of flexible work arrangements (for instance, part-time work, tele-work, assignment a person with a health problem to another adequate job, establishment the right to a paid leave for the purpose of therapy by the law, prohibition of a night shift and overtime job for worker with health problems. The Serbian Labor Act (2005 has introduced a category of workers with the health problems and stipulates that those workers could not be assigned to a job that could have a negative effect to a health status/condition of an individual. A broader protection measures in terms of decent work and health equity, meaning that everyone should have a fair opportunity to attain their full health potential with the aim of performing major life activities, including working activities, are not introduced by the Serbian Labor Act. That need to be changed, taking into account the fact that the Serbian Disability Act does not recognize the workers with temporary or/and occasional health impairments, meaning that the special measures of professional integration of people with disabilities could not be applied to the people with health problems. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. III 41004: Medicinsko-pravni i drugi društveni aspekti na polju retkih bolesti – ljudska prava, politika i praksa

 16. Wartości poznawcze sprawozdawczości regulacyjnej podmiotu świadczącego powszechne usługi pocztowe

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Leszek Borowiec

  2018-03-01

  Full Text Available Ze względu na aspekty strategiczne, gospodarcze czy społeczne, niektóre obszary aktywności przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej są organizowane w ramach tzw. rynków regulowanych. Regulacja danej części rynku najczęściej podlega dodatkowym rygorom sprawozdawczości. Celem artykułu jest próba oceny wartości poznawczych sprawozdawczości z rachunkowości regulacyjnej operatora wyznaczonego do świadczenia powszechnych usług pocztowych. W opracowaniu dokonano przeglądu uwarunkowań prawnych działania operatora wyznaczonego oraz scharakteryzowano zakres ujawnianych informacji w sprawozdawczości regulacyjnej, na przykładzie rynku pocztowych usług powszechnych. Podstawą analizy były sprawozdania regulacyjne składne przez operatora wyznaczonego, tj. Pocztę Polską. Wopracowaniu zastosowano takie metody badawcze jak: studia literaturowe, analiza aktów prawnych regulujących rynek usług pocztowych, wywiady oraz badanie poprzez działanie. Konkluzje skłaniają do stwierdzenia, iż sprawozdawczość regulacyjna, mimo swojej specyfiki, dla regulatora rynku stanowi istotne źródło informacji do oceny efektywności świadczonych usług. Jednocześnie ma bardzo wątpliwe walory poznawcze dla interesariuszy zewnętrznych, ze względu na szeroki zakres stosowania instytucji „tajemnicy przedsiębiorstwa”. Artykuł jest oryginalnym spojrzeniem autora na słabo rozpoznany od strony naukowej problem wartości informacyjnej dla interesariuszy sprawozdawczości podmiotów działających w sektorach regulowanych. For strategic, economic or social reasons, some areas of business activity in the market economy are organized under the so-called regulated markets. The regulation of a given part of the market is most often subject to additional reporting requirements. The aim of this article is to try to assess the cognitive value of reporting from the regulatory accounting of an operator designated to provide universal postal services. The

 17. The influence of early intervention movement programs on motor skills development in preschoolers with autism spectrum disorder (case studies [Vliv raných intervenčních pohybových programů na rozvoj motorických dovedností u dětí předškolního věku s poruchou autistického spektra (případová studie

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hana Válková

  2010-06-01

  Full Text Available OBJECTIVE: The purpose of the present study was to assess the motor skills performance of preschoolers with autism spectrum disorder after eight weeks of physical activity intervention. METHODS: Participants included 5 children, 4 male and 1 female, from 62 to 81 months old, who were attending the identical special kindergarten. Both the quantitative and qualitative aspects of the children's performance were examined. With regards to the quantitative examination, participants were measured using the Movement Assessment Battery for Children (Henderson & Sugden, 1992. Qualitative results were obtained through personal observation. Each motor skills intervention program continued for eight weeks, and children were tested in both pre and post intervention phases. RESULTS: Over the course of the intervention, four of the participants improved their motor skills, while one did not. CONCLUSIONS: This study concluded that even preschool children with autism can improve their motor and social skills if they are involved in a physical activity at least twice a week. The physical activity program could improve their motor and social skills which could help them in their future development.[CÍLE: Účelem předložené studie bylo zhodnotit motorické dovednosti předškolních dětí s poruchami v autistickém spektru po osmitýdenním intervenčním programu. METODIKA: Experimentu se zúčastnilo 5 dětí, 4 chlapci a 1 dívka ve věku od 62 do 81 měsíců. Všichni navštěvovali stejnou speciální mateřskou školu. Šetření za hrnovalo jak kvantitativní, tak kvalitativní aspekty. Kvantitativní data účastníků byla měřena testem M-ABC (Baterie motorického vyšetření dětí podle Henderson a Sugden (1992, zatímco kvalitativní data byla získána pozorováním. Intervenční pohybový program trval osm týdnů a děti byly měřeny před a po intervenci. VÝSLEDKY: Čtyři děti po programu vykazovaly zlepšení dovedností, jedno d

 18. Agresja i przemoc w rodzinie a rozwój psychofizyczny i funkcjonowanie społeczne dzieci

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Norbert Dera

  2013-04-01

  wszystkie aspekty życia dziecka. Zwiększa zarówno chorobowość dzieci (somatyczną i psychofizyczną, objawiającą się głównie pod postacią objawów psychosomatycznych, jak i pogarsza funkcjonowanie rodzinne i społeczne.

 19. Pilot Plant for Food Irradiation in The Netherlands; Usine Pilote pour l'Irradiation de Denrees Alimentaires aux Pays-Bas; Opytnaya ustanovka po oblucheniyu pishchevykh produktov v Gollandii; Planta Piloto de Irradiacion de Alimentos en los Paises Bajos

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  De Zeeuw, D.; Van Kooy, J. G. [Association EURATOM-ITAL, Wageningen (Netherlands)

  1966-11-15

  investigacion en laboratorio y las aplicaciones practicas. Se suscita, en otras palabras, la cuestion de saber como pueden transmitirse a los fabricantes e industriales los conocimientos adquiridos en el laboratorio. Conviene tener en cuenta los siguientes puntos: a) Inverted-Question-Mark Se considera la planta piloto como precursora inmediata de una planta comercial? b) Como puede aumentarse 100 veces el volumen de material tratado? c) Como puede estimularse el interes comercial? d) Inverted-Question-Mark Quien es, en definitiva, responsable del programa de la planta piloto? e) Inverted-Question-Mark Que medios tecnicos se necesitan? f) Inverted-Question-Mark Como puede organizarse la planta piloto de forma que se mantenga una comunicacion constante entre las partes interesadas? Todas estas cuestiones se examinan en relacion con una planta piloto de irradiacion de alimentos que se proyecta construir en los Paises Bajos. (author) [Russian] Osnovnaja problema, voznikajushhaja v svjazi s primeneniem jeksperimental'noj ustanovki v issledovatel'skih celjah, zakljuchaetsja v razrabotke metoda, kotoryj pomog by likvidirovat' razryv mezhdu laboratornymi rabotami i prakticheskim primeneniem. Drugimi slovami, kak peredat' informaciju, poluchennuju v laboratornyh uslovijah, v rasporjazhenie organizacij i lic, zanimajushhihsja proizvodstvom ili pererabotkoj sel'skohozjajstvennoj produkcii. V svjazi s jetim voznikaet rjad voprosov: a) Rassmatrivaetsja li opytnaja ustanovka v kachestve neposredstvennogo prototipa kommercheskoj ustanovki? b) Kakim obrazom dostigaetsja uvelichenie obluchaemoj produkcii v 100 raz? v) Kak zainteresovat' kommercheskie krugi v dannoj ustanovke? g) Kto neset okonchatel'nuju otvetstvennost' za programmu opytnoj ustanovki? d) Neobhodimo tehnicheskoe oborudovanie? e) Kakim obrazom sleduet organizovat' rabotu opytnoj ustanovki s tem, chtoby obespechit' nepreryvnyj obmen informaciej mezhdu zainteresovannymi storonami? Vse vysheperechislennye aspekty obsuzhdajutsja v

 20. Review of the {sup 60}Co Source. Development Program at Brookhaven National Laboratory; Le Programme de Mise au Point des Sources au {sup 60}Co au Laboratoire National de Brookhaven; Obzor programmy po razrabotke istochnikov {sup 60}Co v brukkhejvenskoj natsional'noj laboratorii; El Programa de Preparacion de Fuentes de {sup 60}Co del Laboratorio Nacional de Brookhaven

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kuhl, O. A. [Brookhaven National Laboratory, Upton, NY (United States)

  1966-11-15

  jenergii SShA Brukhejvenskaja nacional'naja laboratorija(BNL) pristupila k razrabotke istochnikov izluchenij. Jeti istochniki byli v osnovnom bol'shie trubki i ploskie plastinki. Pervonachal'no oni prednaznachalis' dlja issledovanij v BNL. Pozdnee drugie uchrezhdenija poluchili razreshenie ispol'zovat' obluchateli, prednaznachennye dlja jetih istochnikov. Po mere povyshenija interesa kombinirovannye ustanovki, vkljuchajushhie istochnik i obluchatel', predostavljalis' drugim issledovateljam. Byli razrabotany kontejnery dlja transportirovki istochnikov i skonstruirovany nebol'shie ''gorjachie'' kamery i napolnennye vodoj bassejny dlja ispol'zovanija jetih istochnikov. Obsuzhdajutsja metody dozimetrii, opredelenie radioaktivnosti v kjuri i konstrukcija obluchatelja dlja jetih istochnikov. V bol'shinstve sluchaev vo vremja provedenija issledovanij jekonomicheskie aspekty ne imeli znachenija; odnako v svjazi s tendenciej k krupnomasshtabnoj radiacionnoj obrabotke v obla Inverted-Question-Mark tjax pishhevyh produktov, himikatov i medicinskih materialov neobhodimo budet tshhatel'no izuchit' tehnicheskie i jekonomicheskie aspekty konstrukcii istochnika. Razrabotka standartnyh istochnikov Brukhejvenskoj nacional'noj laboratorii ''Mark I'' i ''Mark I{sup ,} kotorye' uzhe ispol'zujutsja v rjade ustanovok, prizvana udovletvorit' jetim vazhnym trebovanijam. Istochniki ''Mark Ij i 'Mark II' vzaimozamenjaemy. Konstrukcija istochnika 'Mark II' uluchshena za schet metallurgicheskogo soedinenija vnutrennej obolochki s kobal'tovym serdechnikom. V nastojashhee vremja vpervye mozhno povtorno aktivirovat' jeti istochniki posle nekotorogo ispol'zovanija. Otdel'nye polosy dovodjatsja do trebuemyh razmerov s tem, chtoby ih mozhno bylo legko prikrepit' k plastinkam razlichnogo razmera i formy. Opisyvajutsja teoreticheskoe obosnovanie konstrukcii, metody izgotovlenija i procedury ispytanija, a takzhe analiz istochnika i opredelenie radioaktivnosti v kjuri. ''Proizvodjatsja ''sravnenija s drugimi

 1. Total solar eclipse of 16 February 1980 and the vertical profiles of atmospheric parameters in the lowest 200M

  Digital Repository Service at National Institute of Oceanography (India)

  RameshBabu, V.; Sastry, J.S.

  Vertical profiles of air temperature, wind and humidity at Raichur (16 degrees 12'N and 77 degrees 21'E) in the lowest 200m of the atmosphere are presented for the period 15-18 February 1980. The effect of the total solar eclipse, on 16 February...

 2. The Case of Design-Oriented Pedagogy: What Students' Digital Video Stories Say about Emerging Learning Ecosystems

  Science.gov (United States)

  Anu, Liljeström; Jorma, Enkenberg; Sinikka, Pöllänen

  2014-01-01

  This paper presents a case study in which multi-age students (aged 6-12, N?=?32) in small groups made autonomous inquiries about the phenomenon of winter fishing within the framework of design-oriented pedagogy. The research analyzed storytelling videos that the students produced as learning objects. These videos revealed a picture of the…

 3. 2-[1-(1-Naphthyl-1H-1,2,3-triazol-4-yl]pyridine

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ulrich S. Schubert

  2009-05-01

  Full Text Available In the crystal structure of the title compound, C17H12N4, the angle between the naphthalene and 1H-1,2,3-triazole ring systems is 71.02 (4° and that between the pyridine and triazole rings is 8.30 (9°.

 4. Does Tumor Depth Affect Nodal Upstaging in Squamous Cell Carcinoma of the Head and Neck?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Alkureishi, Lee; Ross, Gary; Shoaib, Taimur

  2007-01-01

  AND METHODS:: One hundred seventy-two patients with cT1/2 N0 squamous cell carcinoma (SCC) of the oral cavity/oropharynx undergoing primary resection and either sentinel node biopsy (SNB) or SNB-assisted neck dissection as a staging tool for the cN0 neck. Harvested nodes were examined with hematoxylin...

 5. . اﻟﺤﺸﺮات؛ ؛ ﻤﺎت اﻟﻨﻤﻮ ﻈ ﻣﻨ ؛ )ت .خ .ز ) ﺗﺠﺮﻳﺒﻲ زرع ﺧﻠﻮي ؛ي زرع

  African Journals Online (AJOL)

  benzoylphenylurea derivative, on. Tenebrio molito: comparison with diflubenzuon and triflumuron. Experientia, Vol. 49(12), 1993, p.1088-. 1091. [12] N. Soltani, N. Soltani-Mazouni, J. Delachambre, Evaluation of triflumuron, a benzoylphenylurea derivative, on. Tenebrio molitor pupae (Col.,. Tenebrionidae: effect on cuticle.

 6. EVALUATION OF NANOFILTRATION PRETREATMENTS FOR FLUX LOSS CONTROL

  Science.gov (United States)

  Differing nanofiltration pretreatment approaches for Ohio River water were evaluated withthe intent of producing systems with varying degrees of biological fouling. The membrane feed water was alum-coagulated, settled, and filtered Ohio River water (SF-ORW). Five 1.8" x 12" N...

 7. Effect of application approaches of ammonium bicarbonate on yield of spring wheat and nitrogen balance

  International Nuclear Information System (INIS)

  Wen Xianfang; Pan Jiarong; Zheng Xingyun

  1995-01-01

  The results from 15 N-tracing experiment showed that at the same rate of nitrogen application, the nitrogen utilization ammonium bicarbonate was 33.50%, 32.30% and 23.19% respectively and the nitrogen loss rate of ammonium bicarbonate was 22.12%, 26.93% and 45.32% respectively for fertilizer mixed thoroughly with soil before sowing, buried into soil and spread on the surface of soil at both joining stage (1/2N) and booting stage (1/2N) of spring wheat. The nitrogen utilization of ammonium bicarbonate for top-application at both joining (1/2N) and booting stage (1/2N) was significantly lower but nitrogen loss rate was significantly higher than that of either thorough incorporation with soil or deep application at joining and booting stages. Between the latter treatments there was no significantly difference observed. There was no significant difference in biomass and grain yield of spring wheat between the former treatment and either of the latter treatments, indicating that buried into soil or mixed with soil thoroughly as a basal fertilizer was an available approach to increase the nitrogen availability of ammonium bicarbonate and crop yield. It was also shown that no significant difference in biomass and grain yield of spring wheat between deep application of ammonium bicarbonate and top-application of urea at the same rate of N application

 8. Fulltext PDF

  Indian Academy of Sciences (India)

  system with a finite number of levels. As an exam- ... An elementary quantum system with n levels is described through ... Sometimes it will be convenient to view the index set. {1,2, , n} ..... trices operating as linear operators in the Hilbert space.

 9. Foundations of mechanism design: A tutorial Part 2 – Advanced ...

  Indian Academy of Sciences (India)

  the item, then the bidders' perceived values vi,i = 1,2,... ,n are independent draws from ...... the set of feasible social choice functions F. There is no unique definition ..... for that object (and is allocated fairly and randomly in the event of tie).

 10. Ionization Spectroscopic Measurement of nP Rydberg Levels of 87Rb Cold Atoms

  Science.gov (United States)

  Li, Yufan; Zaheeruddin, Syed; Zhao, Dongmei; Ma, Xinwen; Yang, Jie

  2018-05-01

  We created an ultracold plasma via the spontaneous ionization of cold dense Rydberg atoms of 87Rb in a magneto-optical trap (MOT), and measured the nS1/2 (n = 50-80), nP1/2 (n = 16-23), nP3/2 (n = 16-98), and nD5/2 (n = 49-96) Rydberg levels by detecting the electrons in the ultracold plasma. By fitting the energy levels of Rydberg states, the first ionization potential of 33690.950(11) cm-1 and the quantum defects of S, P, and D orbitals were obtained. The absolute transition energies of nS1/2 (n = 66-80), nP1/2 (n = 16-23), nP3/2 (n = 16-98), and nD5/2 (n = 58-96) states of 87Rb, as well as the quantum defects for p1/2 and p3/2 series, are given for the first time.

 11. Detection of interstellar (C-13)N toward Zeta Ophiuchi

  International Nuclear Information System (INIS)

  Crane, P.; Hegyi, D.J.

  1988-01-01

  Observations of a diffuse interstellar cloud toward Zeta Oph, obtained with resolution 100,000-150,000 near the 3874.608-A R(0) line of (C-12)N using a coude echelle spectrograph on the 1.4-m telescope at ESO during 1984 and 1985, are reported. Data from 54 20-min runs were fitted to Gaussian line shapes using the line center, depth, and width of the R(0) and R(1) lines of (C-12)N and the line center and depth of the R(0) line of (C-13)N as fitting parameters. The (C-13)N R(0) line, with equivalent width 0.190 + or - 0.020 mA, was detected 173.7 + or - 0.8 mA to the red of (C-12)N R(0); the corresponding isotope abundance ratio, (C-12)N/(C-13)N = 47.3 + 5.5 or -4.4, is shown to be in good agreement with previous measurements for CH(+) (Hawkins et al., 1985). 13 references

 12. Validation of the Social and Emotional Health Survey for Five Sociocultural Groups: Multigroup Invariance and Latent Mean Analyses

  Science.gov (United States)

  You, Sukkyung; Furlong, Michael; Felix, Erika; O'Malley, Meagan

  2015-01-01

  Social-emotional health influences youth developmental trajectories and there is growing interest among educators to measure the social-emotional health of the students they serve. This study replicated the psychometric characteristics of the Social Emotional Health Survey (SEHS) with a diverse sample of high school students (Grades 9-12; N =…

 13. Sensory Adapted Dental Environments to Enhance Oral Care for Children with Autism Spectrum Disorders: A Randomized Controlled Pilot Study

  Science.gov (United States)

  Cermak, Sharon A.; Stein Duker, Leah I.; Williams, Marian E.; Dawson, Michael E.; Lane, Christianne J.; Polido, José C.

  2015-01-01

  This pilot and feasibility study examined the impact of a sensory adapted dental environment (SADE) to reduce distress, sensory discomfort, and perception of pain during oral prophylaxis for children with autism spectrum disorder (ASD). Participants were 44 children ages 6-12 (n = 22 typical, n = 22 ASD). In an experimental crossover design, each…

 14. Prototype Protein-Based Three-Dimensional Memory

  Science.gov (United States)

  2003-01-01

  Power Supply Box has an on/off switch, fuses and an indicator light. Within the box are two power supplies. The first supply ( ASTEC ATV251) provides...two laser modules. The second supply ( ASTEC ATV 12N3.4) provides +12V at 3.4A. This supply is used for the Interface Board, the 3-D Motion Interface

 15. Use of Context in Pragmatic Language Comprehension by Children with Asperger Syndrome or High-Functioning Autism

  Science.gov (United States)

  Loukusa, Soile; Leinonen, Eeva; Kuusikko, Sanna; Jussila, Katja; Mattila, Marja-Leena; Ryder, Nuala; Ebeling, Hanna; Moilanen, Irma

  2007-01-01

  Utilizing relevance theory, this study investigated the ability of children with Asperger syndrome (AS) and high-functioning autism (HFA) to use context when answering questions and when giving explanations for their correct answers. Three groups participated in this study: younger AS/HFA group (age 7-9, n = 16), older AS/HFA group (age 10-12, n =…

 16. Approximation of the Frame Coefficients using Finite Dimensional Methods

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen, Ole; Casazza, P.

  1997-01-01

  _i \\}_{i=1}^{n}$ of the frame and theorthogonal projection $P_n$ onto its span. For $f \\in \\h ,P_nf$ has a representation as a linear combination of $f_i , i=1,2,..n,$and the corresponding coefficients can be calculated using finite dimensionalmethods. We find conditions implying that those coefficients...

 17. Omani Students' Views about Global Warming: Beliefs about Actions and Willingness to Act

  Science.gov (United States)

  Ambusaidi, Abdullah; Boyes, Edward; Stanisstreet, Martin; Taylor, Neil

  2012-01-01

  A 44-item questionnaire was designed to determine students' views about how useful various "specific" actions might be in helping to reduce global warming, their willingness to undertake these various actions and the extent to which these two might be related. The instrument was administered to students in Grades 6 to 12 (N = 1532) from…

 18. Parental Interpersonal Sensitivity and Youth Social Problems: A Mediational Role for Child Emotion Dysregulation

  Science.gov (United States)

  Suveg, Cynthia; Jacob, Marni L.; Payne, Mary

  2010-01-01

  We examined the relations between parental interpersonal sensitivity and youth social problems and explored the mediational role of child emotion dysregulation. Mothers (N = 42; M age = 39.38) and fathers (N = 41; M age = 39.38) of youth aged 7-12 (N = 42; M age = 9.12) completed measures of their own interpersonal sensitivity and reported on…

 19. A comparison of bioactive compounds of strawberry fruit from Europe affected by genotype and latitude

  DEFF Research Database (Denmark)

  Josuttis, M.; Carlen, C.; Nestby, R.

  2012-01-01

  The effect of four different growing locations from Stjørdal, Norway (63°36'N) to Conthey, Switzerland (46°12'N) on the composition of bioactives in strawberry (Fragaria × ananassa Duch.) of three genotypes (cvs Clery, Elsanta and Korona) was evaluated. Principal component analysis (PCA) was used...

 20. N/NC team claims three-peat softball championship title > U.S. Northern

  Science.gov (United States)

  ) 2007 (114) 2006 (88) 2005 (65) 2004 (51) 2003 (33) 2002 (12) N/NC team claims three-peat softball championship title By By SMSgt. Jennifer Thibault The NORAD-USNORTHCOM silver softball team presented their DOWNLOAD HI-RES / PHOTO DETAILS The NORAD-USNORTHCOM silver softball team presented their base championship

 1. Drug: D04134 [KEGG MEDICUS

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available D04134 Drug Fazarabine (USAN/INN) ... C8H12N4O5 D04134.gif ... Antineoplastic ... DG01958... ... Nucleic acid derivative, antineoplastic ... DG01439 ... Arabinofuranosyl type antineoplastic ... DG01439 ... Arabinofuranosyl type antineoplas...tic Unclassified ... DG02018 ... Antimetabolite ... DG01958 ... Nucleic acid derivative, antineoplastic... ... DG01439 ... Arabinofuranosyl type antineoplastic ... arabinofuranosyl de

 2. Crystal structure of (E-N-phenyl-N′-[1-(thiophen-2-ylethylidene]formohydrazide

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  C. S. Dileep

  2014-09-01

  Full Text Available In the title compound, C13H12N2OS, the planes of the thiophene and phenyl rings are nearly perpendicular to each other, making a dihedral angle of 86.42 (12°. In the crystal, molecules are linked by C—H...O hydrogen bonds, forming a helical chain along the b-axis direction.

 3. Bicalutamide 150 mg in addition to standard care for patients with early non-metastatic prostate cancer: updated results from the Scandinavian Prostate Cancer Period Group-6 Study after a median follow-up period of 7.1 years

  DEFF Research Database (Denmark)

  Iversen, Peter; Johansson, Jan-Erik; Lodding, Pär

  2006-01-01

  The Early Prostate Cancer (EPC) programme is evaluating the efficacy and tolerability of bicalutamide following standard care (radiotherapy, radical prostatectomy or watchful waiting) in patients with localized (T1-2, N0/Nx) or locally advanced (T3-4, any N; or any T, N + ) non-metastatic prostat...

 4. Shape invariant higher-order Bessel-like beams carrying orbital angular momentum

  CSIR Research Space (South Africa)

  Ismail, Y

  2012-09-01

  Full Text Available -1 Journal of Optics September 2012/ Vol. 14 Shape invariant higher-order Bessel-like beams carrying orbital angular momentum Y Ismail1,2, N Khilo3, V Belyi3 and A Forbes1,2 1 School of Physics, University of KwaZulu-Natal, Private Bag X54001...

 5. 77 FR 25734 - Notice of Invitation To Participate in Coal Exploration License, Utah

  Science.gov (United States)

  2012-05-01

  .... Monday through Friday, excluding Federal holidays (serial number UTU-88878) in the public room of the BLM...., Sec. 4, lots 1 through 4 inclusive, and S\\1/2\\N\\1/2\\. Containing 595.04 acres. The Federal coal within...

 6. Relations among School Connectedness, Hope, Life Satisfaction, and Bully Victimization

  Science.gov (United States)

  You, Sukkyung; Furlong, Michael J.; Felix, Erika; Sharkey, Jill D.; Tanigawa, Diane; Green, Jennifer Greif

  2008-01-01

  This study investigates the role of school connectedness in mediating the relation between students' sense of hope and life satisfaction for three groups: Bullied Victims, Peer Victims, and Nonvictims. Students in grades 5 to 12 (N = 866) completed the California Bully/Victim Scale, School Connectedness Scale, Children's Hope Scale, and Students'…

 7. 9 ORIGINAL ARTICLE

  African Journals Online (AJOL)

  Dr Oboro VO

  Materials and Methods: A cross-sectional survey of Dentists and Dental ... The main barriers to regular hand hygiene were inadequate facilities, .... e re n t. Indications for handwashin g. Steps in handwashin g. 12. N HAND .... Rotter M. Hand washing and hand disinfection ... use of personal protective equipment among.

 8. Direct observation of magnon fractionalization in the quantum spin ladder

  NARCIS (Netherlands)

  Thielemann, B.; Rüegg, C.; Rønnow, H.M.; Läuchli, A.M.; Caux, J.S.; Normand, B.; Biner, D.; Krämer, K.W.; Güdel, H.U.; Stahn, J.; Habicht, K.; Kiefer, K.; Boehm, M.; McMorrow, D.F.; Mesot, J.

  2009-01-01

  We measure by inelastic neutron scattering the spin excitation spectra as a function of applied magnetic field in the quantum spin-ladder material (C5H12N)2CuBr4. Discrete magnon modes at low fields in the quantum disordered phase and at high fields in the saturated phase contrast sharply with a

 9. Creative and Playful Learning: Learning through Game Co-Creation and Games in a Playful Learning Environment

  Science.gov (United States)

  Kangas, Marjaana

  2010-01-01

  This paper reports on a pilot study in which children aged 7-12 (N = 68) had an opportunity to study in a novel formal and informal learning setting. The learning activities were extended from the classroom to the playful learning environment (PLE), an innovative playground enriched by technological tools. Curriculum-based learning was intertwined…

 10. N,N′-Bis(2-thienylmethylenebenzene-1,4-diamine

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nai-Wei Dong

  2009-09-01

  Full Text Available The Schiff base, C16H12N2S2, has been synthesized by refluxing an ethanolic solution of thiophene-2-carbaldehyde and benzene-1,4-diamine. The center of the benzene ring is located on a crystallographic center of inversion. The dihedral angle between the benzene and thiophene rings is 63.6 (1°.

 11. checkCIF/PLATON report Datablock: Sm

  Indian Academy of Sciences (India)

  Moiety formula C59 H45 N2 O6 Sm. Sm (C14 H12 N2) ... 4.0 Ratio. PLAT234_ALERT_4_C Large Hirshfeld Difference O4 -- C24 .. 0.16 Ang. ... outliers and unusual parameters, but every test has its limitations and alerts that are not important.

 12. Computational Study of Collisions Between O(3P) and NO(2Pi) at Temperatures Relevant to the Hypersonic Flight Regime

  Science.gov (United States)

  2014-10-29

  distances of the NO2 molecule (Figure 1), and V1(x), V2 (x), and V3(x) are the potential energies for the three regions for which the distances r12 (N...Dunker, Res. Chem. Intermed. 20, 463–502 (1994). 7T. Schwartzentruber, L. Scalabrin, and I. Boyd, J. Spacecraft Rockets 45, 1196–1206 (2008). 8S. Mishra

 13. Drug: D02534 [KEGG MEDICUS

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available D02534 Drug Nitrovin (BAN); Difurazone; Nitrovin (TN) ... C14H12N6O6 D02534.gif ... Same as: C19487 ... veterina...ry medicine ... CAS: 804-36-4 PubChem: 17396705 ChEBI: 82516 ChEMBL: CHEMBL1395447 LigandBox: D02534 NIKKAJI: J4.527F ...

 14. Ionospheric and induced field leakage in geomagnetic field models, and derivation of candidate models for DGRF 1995 and DGRF 2000

  DEFF Research Database (Denmark)

  Olsen, Nils; Lowes, F.; Sabaka, T.J.

  2005-01-01

  the zonal coefficients g(1)(0), g(3)(0),..., by 1-2 nT. We describe the reason for this contamination, and present a method to correct for it. Since not only OSVM but probably all main field models that are derived primarily from data around local midnight suffer from this effect, the presented scheme can...

 15. Explaining Melting and Evaporation below Boiling Point. Can Software Help with Particle Ideas?

  Science.gov (United States)

  Papageorgiou, George; Johnson, Philip; Fotiades, Fotis

  2008-01-01

  This paper reports the findings of a study exploring the use of a software package to help pupils understand particulate explanations for melting and evaporation below boiling point. Two matched classes in a primary school in Greece (ages 11-12, n = 16 and 19) were involved in a short intervention of six one hour lessons. Covering the same…

 16. Kant’s Doctrine of Right. A Commentary

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Thomas Mertens

  2013-12-01

  Full Text Available http://dx.doi.org/10.5007/1677-2954.2013v12n2p355 Review of: B. Sharon Byrd and Joachim Hruschka, Kant’s Doctrine of Right. A Commentary (Cambridge University Press, Cambridge 2010 336 p.

 17. Benzodiazepine receptor quantification in vivo in humans using [11C]flumazenil and PET

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lassen, N A; Bartenstein, P A; Lammertsma, A A

  1995-01-01

  (60 min instead of 120 min) it was preferred. The five subjects had a mean KD value of 12 nM/L of water and Bmax values of the grey matter ranging from 39 +/- 11 in thalamus to 120 +/- 14 nM/L of brain in occipital cortex. Most previous studies have been based on the pseudoequilibrium approach using...

 18. Crystal structure of 2-tert-butyl-1,3-thiazolo[4,5-b]pyridine

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gamal A. El-Hiti

  2014-09-01

  Full Text Available The title compound, C10H12N2S, does not contain any strong hydrogen-bond donors but two long C—H...N contacts are observed in the crystal structure, with the most linear interaction linking molecules along [010]. The ellipsoids of the tert-butyl group indicate large librational motion.

 19. The Impact of Science Education Games on Prescription Drug Abuse Attitudes among Teens: A Case Study

  Science.gov (United States)

  Klisch, Yvonne; Bowling, Kristi G.; Miller, Leslie M.; Ramos, Miguel A.

  2013-01-01

  Two online science education games, in which players learn about the risks of prescription drug abuse in the context of investigating crimes, were evaluated to determine shifts of prescription drug abuse attitudes attributable to game exposure. High school students from grades 11 and 12 (n = 179) were assigned to one of the games and participated…

 20. 45 CFR 162.1302 - Standards for referral certification and authorization transaction.

  Science.gov (United States)

  2010-10-01

  ... Standards for Electronic Data Interchange Technical Report Type 3, April 2008, ASC X12N/005010X217E1... authorization. The NCPDP Telecommunication Standard Implementation Guide, Version 5, Release 1 (Version 5.1... (Version 1.1), January 2000, supporting Telecommunications Standard Implementation Guide, Version 5...

 1. Intersections of homogeneous Cantor sets and beta-expansions

  International Nuclear Information System (INIS)

  Kong, Derong; Li, Wenxia; Dekking, F Michel

  2010-01-01

  Let Γ β,N be the N-part homogeneous Cantor set with β in (1/(2N − 1), 1/N). Any string (j l ) l=1 ∞ with j l in {0, ±1, ..., ±(N − 1)} such that t=Σ l=1 ∞ j l β l-1 (1-β)/(N-1) is called a code of t. Let U β,±N be the set of t in [−1, 1] having a unique code, and let S β,±N be the set of t element of U β,±N which makes the intersection Γ β,N intersection (Γ β,N + t) a self-similar set. We characterize the set U β,±N in a geometrical and algebraical way, and give a sufficient and necessary condition for t element of S β,±N . Using techniques from beta-expansions, we show that there is a critical point β c in (1/(2N − 1), 1/N), which is a transcendental number, such that U β,±N has positive Hausdorff dimension if β in (1/(2N − 1), β c ), and contains countably infinite many elements if β in (β c , 1/N). Moreover, there exists a second critical point α c =[N+1-√((N-1)(N+3))]/2 element of (1/(2N-1),β c ) such that S β,±N has positive Hausdorff dimension if β in (1/(2N − 1), α c ), and contains countably infinite many elements if β in [α c , 1/N)

 2. [Effects of combined applications of pig manure and chemical fertilizers on CH4 and N2O emissions and their global warming potentials in paddy fields with double-rice cropping].

  Science.gov (United States)

  Wang, Cong; Shen, Jian-Lin; Zheng, Liang; Liu, Jie-Yun; Qin, Hong-Ling; Li, Yong; Wu, Jin-Shui

  2014-08-01

  A field experiment was carried out to study the effects of combined applications of pig manure and chemical fertilizers on CH4 and N2O emissions, which were measured using the static chamber/gas chromatography method, and their global warming potentials in typical paddy fields with double-rice cropping in Hunan province. The results showed that the combined applications of pig manure and chemical fertilizers did not change the seasonal patterns of CH4 and N2O emissions from paddy soils, but significantly changed the magnitudes of CH4 and N2O fluxes in rice growing seasons as compared with sole application of chemical fertilizers. During the two rice growing seasons, the cumulative CH4 emissions for the pig manure and chemical nitrogen (N) fertilizer each contributing to 50% of the total applied N (1/2N + PM) treatment were higher than those for the treatments of no N fertilizer (ON), half amount of chemical N fertilizer (1/2N) and 100% chemical N fertilizer (N) by 54.83%, 33.85% and 43.30%, respectively (P global warming potential (GWP) in both rice growing seasons, which contributed more than 99% to the integrated GWP of CH4 and N2O emissions for all the four treatments. Both GWP and yield-scaled GWP for the treatment of 1/2N + PM were significantly higher than the other three treatments. The yield-scaled GWP for the treatment of 1/2N + PM was higher than those for the N, 1/2N and ON treatments by 58.21%, 26.82% and 20. 63%, respectively. Therefore, combined applications of pig manure and chemical fertilizers in paddy fields would increase the GWP of CH4 and N2O emissions during rice growing seasons and this effect should be considered in regional greenhouse gases emissions inventory.

 3. A new langbeinite-type phosphate: K2AlSn(PO43

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dan Zhao

  2011-10-01

  Full Text Available Single crystals of the title compound, dipotassium aluminium tin(IV tris[phosphate(V], K2AlSn(PO43, were synthesized by a high temperature reaction in a platinum crucible. In the structure, the AlIII and SnIV atoms occupy the same site on a threefold rotation axis with occupational disorder in a 1:1 ratio. In the three-dimensional structure, Al/SnO6 octahedra and PO4 tetrahedra are interconnected via their vertices, yielding a [Al/SnP3O12]n framework. The K atoms (site symmetry 3 reside in the large cavities delimited by the [Al/SnP3O12]n framework, and are surrounded by 12 O atoms.

 4. Three-axis force sensor with fiber Bragg grating.

  Science.gov (United States)

  Hyundo Choi; Yoan Lim; Junhyung Kim

  2017-07-01

  Haptic feedback is critical for many surgical tasks, and it replicates force reflections at the surgical site. To meet the force reflection requirements, we propose a force sensor with an optical fiber Bragg grating (FBG) for robotic surgery. The force sensor can calculate three directional forces of an instrument from the strain of three FBGs, even under electromagnetic interference. A flexible ring-shape structure connects an instrument tip and fiber strain gages to sense three directional force. And a stopper mechanism is added in the structure to avoid plastic deformation under unexpected large force on the instrument tip. The proposed sensor is experimentally verified to have a sensing range from -12 N to 12 N, and its sensitivity was less than 0.06 N.

 5. μ3-Carbonato-κ3 O:O′:O′′-tris­{(η6-ben­zene)[(R)-1-(1-amino­ethyl)naphthyl-κ2 C 2,N]ruthenium(II)} hexa­fluorido­phosphate dichloro­methane solvate

  Science.gov (United States)

  Sortais, Jean-Baptiste; Brelot, Lydia; Pfeffer, Michel; Barloy, Laurent

  2008-01-01

  The title compound, [Ru3(C12H12N)3(CO3)(C6H6)3]PF6·CH2Cl2, was obtained unintentionally as the product of an attempted deprotonation of the monomeric parent ruthenium complex [Ru(C12H12N)(C6H6)(C2H3N)]PF6. The carbonate ligand bridges three half-sandwich cyclo­ruthenated fragments, each of them exhibiting a pseudo-tetra­hedral geometry. The configuration of the Ru atoms is S. The naphthyl groups of the enanti­opure cyclo­ruthenated benzylic amine ligands point in the same direction, adopting a propeller shape. PMID:21201869

 6. μ(3)-Carbonato-κO:O':O''-tris-{(η-ben-zene)[(R)-1-(1-amino-ethyl)naphthyl-κC,N]ruthenium(II)} hexa-fluorido-phosphate dichloro-methane solvate.

  Science.gov (United States)

  Sortais, Jean-Baptiste; Brelot, Lydia; Pfeffer, Michel; Barloy, Laurent

  2008-02-15

  The title compound, [Ru(3)(C(12)H(12)N)(3)(CO(3))(C(6)H(6))(3)]PF(6)·CH(2)Cl(2), was obtained unintentionally as the product of an attempted deprotonation of the monomeric parent ruthenium complex [Ru(C(12)H(12)N)(C(6)H(6))(C(2)H(3)N)]PF(6). The carbonate ligand bridges three half-sandwich cyclo-ruthenated fragments, each of them exhibiting a pseudo-tetra-hedral geometry. The configuration of the Ru atoms is S. The naphthyl groups of the enanti-opure cyclo-ruthenated benzylic amine ligands point in the same direction, adopting a propeller shape.

 7. Convergence of configuration-interaction single-center calculations of positron-atom interactions

  International Nuclear Information System (INIS)

  Mitroy, J.; Bromley, M. W. J.

  2006-01-01

  The configuration interaction (CI) method using orbitals centered on the nucleus has recently been applied to calculate the interactions of positrons interacting with atoms. Computational investigations of the convergence properties of binding energy, phase shift, and annihilation rate with respect to the maximum angular momentum of the orbital basis for the e + Cu and PsH bound states, and the e + -H scattering system were completed. The annihilation rates converge very slowly with angular momentum, and moreover the convergence with radial basis dimension appears to be slower for high angular momentum. A number of methods of completing the partial wave sum are compared; an approach based on a ΔX J =a(J+(1/2)) -n +b(J+(1/2)) -(n+1) form [with n=4 for phase shift (or energy) and n=2 for the annihilation rate] seems to be preferred on considerations of utility and underlying physical justification

 8. Stainless austenitic steels strengthened due to reversible phase transformations and by ageing

  International Nuclear Information System (INIS)

  Sagaradze, V.V.; Kositsyna, I.I.; Ozhiganov, A.V.

  1981-01-01

  The effect of the reversible phase transformations, consisting in the conduction of the direct and reverse martensite transformations and aging, during which the intermetallide γ'-phase of the composition Ni 3 Ti is formed, on the streng-thening of alloys in the Fe-Cr-Ni-Ti system is considered. Stainless austenitic steels Kh12N12T3 and Kh12N14T3, which acquire high mechanical properties: σsub(0.2)=685-785 MPa, σsub(B)=1275 MPa, delta >= 20%, as a result of reversible phase transformations and aging, are suggested. After the reversible phase transformations and ageing the steels possess a high resistance to γ-α-transformation during cold treatment [ru

 9. Task 08/41, Low temperature loop at the RA reactor, Review I of materials planned for irradiation within the five-year plan of nuclear power development in Federal Peoples Republic of Yugoslavia; Zadatak 08/41, Niskotemperaturna petlja u reaktoru 'A', Pregled I materijala predvidjenih za ozracivanje petogodisnjim planom razvoja nuklearne energije FNRJ

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Milenkovic, S; Milasin, N [Institute of Nuclear Sciences Boris Kidric, Vinca, Beograd (Serbia and Montenegro)

  1961-12-15

  For the purpose of designing the low-temperature loop at the RA reactor, a list of materials that would be irradiated in the reactor was made. This review includes materials which should be irradiated in for isotope production and materials to be irradiated for research and testing purposes. The neutron flux needed for materials testing should be much higher than presently available neutron flux of 10{sup 12} n/cm{sup 2} sec. [Serbo-Croat] Za potrebe projektovanja niskotemperaturne petlje na reaktoru RA nacinjen je pregled materijala za ozracivanje u reaktoru. Pregled sadrzi materijale za ozracivanje u cilju proizvodnje izotopa i materijale za specijalna ozracivanja u cilju ispitivanja materijala. Za ispitivanje materijala potreban bi bio fluks neutron koji je znatno veci od raspolozivog fluksa od 10{sup 12} n/cm{sup 2} sec.

 10. Synthesis and crystal structures of three new benzotriazolylpropanamides

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Donna S. Amenta

  2017-06-01

  Full Text Available The base-catalyzed Michael addition of 2-methylacrylamide to benzotriazole afforded 3-(1H-benzotriazol-1-yl-2-methylpropanamide, C10H12N4O (1, in 32% yield in addition to small amounts of isomeric 3-(2H-benzotriazol-2-yl-2-methylpropanamide, C10H12N4O (2. In a similar manner, 3-(1H-benzotriazol-1-yl-N,N-dimethylpropanamide, C11H14N4O (3, was prepared from benzotriazole and N,N-dimethylacrylamide. All three products have been structurally characterized by single-crystal X-ray diffraction. The crystal structures of 1 and 2 comprise infinite arrays formed by N—H...O and N—H...N bridges, as well as π–π interactions, while the molecules of 3 are aggregated to simple π-dimers in the crystal.

 11. Computing the Reverse Eccentric Connectivity Index for Certain Family of Nanocone and Fullerene Structures

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Wei Gao

  2016-01-01

  Full Text Available A large number of previous works reveal that there exist strong connections between the chemical characteristics of chemical compounds and drugs (e.g., melting point and boiling point and their topological structures. Chemical indices introduced on these molecular topological structures can help chemists and material and medical scientists to grasp its chemical reactivity, biological activity, and physical features better. Hence, the study of the topological indices on the material structure can make up the defect of experiments and provide the theoretical evidence in material engineering. In this paper, we determine the reverse eccentric connectivity index of one family of pentagonal carbon nanocones PCN5[n] and three infinite families of fullerenes C12n+2,  C12n+4, and C18n+10 based on graph analysis and computation derivation, and these results can offer the theoretical basis for material properties.

 12. Again on neutrino oscillations

  International Nuclear Information System (INIS)

  Bilenky, S.M.; Pontecorvo, B.

  1976-01-01

  The general case is treated of a weak interaction theory in which a term violating lepton charges is present. In such a scheme the particles with definite masses are Majorana neutrinos (2N if in the weak interaction participate N four-component neutrinos). Neutrino oscillations are discussed and it is shown that the minimum average intensity at the earth of solar neutrinos is 1/2N of the intensity expected when oscillations are absent

 13. SEPARATING HAFNIUM FROM ZIRCONIUM

  Science.gov (United States)

  Lister, B.A.J.; Duncan, J.F.

  1956-08-21

  A dilute aqueous solution of zirconyl chloride which is 1N to 2N in HCl is passed through a column of a cation exchange resin in acid form thereby absorbing both zirconium and associated hafnium impurity in the mesin. The cation exchange material with the absorbate is then eluted with aqueous sulfuric acid of a O.8N to 1.2N strength. The first portion of the eluate contains the zirconium substantially free of hafnium.

 14. Saturated Reconstruction of a Volume of Neocortex

  Science.gov (United States)

  2015-07-30

  International Conference on Scientific and Statis- tical Database Management. Cajal, R.S. (1899). Textura del sistema nervioso del hombre y de los...spines, there were many more spines from other dendrites that invaded this territory, i.e., the central ‘‘red’’ dendrite contributes only 12%; n = 77...628 of the spines in cylinder 1. Furthermore, the central den- drite’s spines were completely intermingled with the spines of other dendrites (see

 15. 3-Methyl-1-(prop-2-en-1-ylquinoxalin-2(1H-one

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Youssef Ramli

  2010-07-01

  Full Text Available In the molecule of the title compound, C12H12N2O, the quinoxaline ring is planar with an r.m.s. deviation of 0.007 (15 Å. The dihedral angle between the quinoxaline and propenyl planes is 82.1 (2°. The crystal packing is stabilized by offset π–π stacking between the quinoxaline rings [centroid–centroid distance = 3.8832 (9 Å].

 16. U. S. Naval Forces, Vietnam Monthly Historical Summary for May 1971

  Science.gov (United States)

  1971-07-05

  Nuoc Mam (fish sauce, Vietnam’s * *- national condiment ). The "pigs and chickens" animal husbandry projects, which are now underway at 49 Naval bases in...Tau LCDR J. J. DOOLEv, 1JSINt SA. GOSFLOT 4 An Thoi LCDR J. G. TONT󈧏 --S’N *SA COSE LOT 5 My Tho LCDR J. McCORMICK , 12N SA 14DU Camr Ranh Bay LT J

 17. Fulltext PDF

  Indian Academy of Sciences (India)

  Admin

  Correlation coefficient, ran- dom permutation. L et n be a positive integer w ith n ¸ 3. L et ¼ be a random perm utation ofthe integers 1;2;:::;n . T he el- em ents of ¼ are denoted by (¼ (1);¼ (2);:::;¼ (n )). B y a random perm utation w e m ean a perm utation selected from n ! possible perm utations w ith equal probability. (1=n !)

 18. The fluid systems for the SLD Cherenkov ring imaging detector

  International Nuclear Information System (INIS)

  Abe, K.; Hasegawa, K.; Hasegawa, Y.; Iwasaki, Y.; Suekane, F.; Yuta, H.; Baird, K.; Jacques, P.; Kalelkar, M.; Plano, R.; Stamer, P.; Word, G.; Bean, A.; Caldwell, D.O.; Duboscq, J.; Huber, J.; Lu, A.; Mathys, L.; McHugh, S.; Yellin, S.; Ben-David, R.; Manly, S.; Snyder, J.; Turk, J.; Cavalli-Sforza, M.; Coyle, P.; Coyne, D.; Gagnon, P.; Liu, X.; Schneider, M.; Williams, D.A.; Coller, J.; Shank, J.T.; Whitaker, J.S.; d'Oliveira, A.; Johnson, R.A.; Martinez, J.; Nussbaum, M.; Santha, A.K.S.; Sokoloff, M.D.; Stockdale, I.; Wilson, R.J.

  1992-10-01

  We describe the design and operation of the fluid delivery, monitor and control systems for the SLD barrel Cherenkov Ring Imaging Detector (CRID). The systems deliver drift gas (C 2 H 6 + TMAE), radiator gas (C 5 F 12 + N 2 ) and radiator liquid (C 6 F 14 ). Measured critical quantities such as electron lifetime in the drift gas and ultra-violet (UV) transparencies of the radiator fluids, together with the operational experience, are also reported

 19. KCC2-mediated regulation of respiration-related rhythmic activity during postnatal development in mouse medulla oblongata.

  Science.gov (United States)

  Okabe, Akihito; Shimizu-Okabe, Chigusa; Arata, Akiko; Konishi, Shiro; Fukuda, Atsuo; Takayama, Chitoshi

  2015-03-19

  GABA acts as inhibitory neurotransmitter in the adult central nervous system but as excitatory neurotransmitter during early postnatal development. This shift in GABA's action from excitation to inhibition is caused by a decrease in intracellular chloride concentration ([Cl(-)]i), which in turn is caused by changes in the relative expression levels of the K(+)-Cl(-) co-transporter (KCC2) and the Na(+), K(+)-2Cl(-) co-transporter (NKCC1) proteins. Previous studies have used slices containing the medullary pre-Bötzinger complex (pre-BötC) to record respiration-related rhythmic activity (RRA) from the hypoglossal nucleus (12 N). The role of GABAergic transmission in the regulation of medullary RRA neonatally, however, is yet to be determined. Here, we examined how GABA and chloride co-transporters contribute to RRA during development in the 12 N where inspiratory neurons reside. We recorded extracellular RRA in medullary slices obtained from postnatal day (P) 0-7 mice. RRA was induced by soaking slices in artificial cerebrospinal fluid (aCSF) containing 8mM-K(+). Application of GABA significantly increased the frequency of RRA after P3, whereas application of a KCC2 blocker (R (+)-[(2-n-butyl-6,7-dichloro-2-cyclopentyl-2,3-dihydro-1-oxo-1H-indenyl-5-yl)oxy]acetic acid (DIOA)) significantly decreased the frequency of RRA after P1. In addition, dense KCC2 immunolabeling was seen in the superior longitudinalis (SL) of the 12 N, which is responsible for retraction of the tongue, from P0 and P7. These results indicate that GABA administration can increase RRA frequency during the first week following birth. This in turn suggests that decreasing [Cl(-)]i levels caused by increasing KCC2 levels in the 12 N could play important roles in regulating the frequency of RRA during development. Copyright © 2015 Elsevier B.V. All rights reserved.

 20. Drug: D03636 [KEGG MEDICUS

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available D03636 Drug Cystine (USAN/INN); L-Cystine (JAN) ... C6H12N2O4S2 D03636.gif ... Other ... ...DG01672 ... Amino acid Same as: C00491 ... CAS: 56-89-3 PubChem: 47205875 ChEBI: 16283 ChEMBL: CHEMBL590540 DrugBank: DB00138 LigandBox: D03636 NIKKAJI: J9.172C ...

 1. Piperidinium 3-hydroxy-2-naphthoate

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Wen-Zhu Wan

  2008-09-01

  Full Text Available The crystals of the title salt, C5H12N+·C11H7O3−, were obtained from a methanol/water solution of 3-hydroxy-2-naphthoic acid and piperidine at room temperature. In the crystal structure, the piperidinium cations display a chair conformation and link with hydroxynaphthoate anions via N—H...O and C—H...O hydrogen bonds. An intramolecular O—H...O interaction is also present.

 2. 2-[2-Benzoyl-3,3-bis(methylsulfanylprop-2-enylidene]malononitrile

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Joseph Nirmala

  2009-08-01

  Full Text Available The title compound, C15H12N2OS2, is an example of a push–pull butadiene in which the electron-releasing methylsulfanyl groups and electron-withdrawing nitrile groups on either end of the butadiene chain enhance the conjugation in the system. Short intramolecular C—H...S interactions are observed. In the crystal structure, an O...C short contact of 2.917 (3 Å is observed.

 3. A Quantum Mechanical Analysis of the Electronic Response of BN Nanocluster to Formaldehyde

  OpenAIRE

  Vahabi, Vahid; Soleymanabadi, Hamed

  2016-01-01

  Abstract: It has been previously demonstrated that the electronic properties of pristine BN nanotubes and graphene-like sheets are not sensitive toward presence of H2CO gas. Here, the adsorption of H2CO on the external surface of B12N12 nano-cage is studied using X3LYP and Minnesota density functional calculations. Three different adsorption behaviors were found including physisorption, chemisorption, and chemical functionalization. Gibbs free energy changes at room temperature and 1 atm pres...

 4. Accelerometer-Determined Physical Activity among Elementary School-Aged Children with Autism Spectrum Disorders in Taiwan

  Science.gov (United States)

  Pan, Chien-Yu; Tsai, Chia-Liang; Hsieh, Kai-Wen; Chu, Chia-Hua; Li, Ya-Lin; Huang, Shih-Tse

  2011-01-01

  To examine age-related physical activity (PA) patterns between- and within-day in elementary school-aged children with autism spectrum disorders (ASD). PA was recorded every 5-s by uniaxial accelerometry in 35 children (grades 1-2, n = 13; grades 3-4, n = 13; grades 5-6, n = 9) for up to five weekdays and two weekend days. Younger children were…

 5. Diiodidobis(N,N,N′,N′-tetramethylthiourea-κScadmium(II

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sidra Nawaz

  2010-08-01

  Full Text Available In the title compound, [CdI2(C5H12N2S2], the CdII ion is located on a twofold rotation axis and is coordinated in a distorted tetrahedral mode by two iodide ions and by two tetramethylthiourea (tmtu ligands through their S atoms. The crystal structure is stabilized by C—H...N and C—H...S hydrogen bonds.

 6. Dichloridobis(N,N,N′,N′-tetramethylthiourea-κSmercury(II

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sidra Nawaz

  2010-08-01

  Full Text Available In the title compound, [HgCl2(C5H12N2S2], the HgII atom is located on a twofold rotation axis and is bonded in a distorted tetrahedral coordination mode to two chloride ions and to two tetramethylthiourea (tmtu molecules through their S atoms. The crystal structure is stabilized by C—H...N and C—H...S hydrogen bonds.

 7. Dibromidobis(N,N,N′,N′-tetra­methyl­thio­urea-κS)cadmium(II)

  Science.gov (United States)

  Nawaz, Sidra; Sadaf, Sana; Fettouhi, Mohammed; Fazal, Atif; Ahmad, Saeed

  2010-01-01

  In the title compound, [CdBr2(C5H12N2S)2], the CdII atom lies on a twofold rotation axis. It exhibits a distorted tetra­hedral coordination environment defined by two S atoms of two tetra­methyl­thio­urea (tmtu) ligands and two bromide ions. The crystal structure is consolidated by C—H⋯N and C—H⋯S hydrogen bonds. PMID:21588180

 8. Performance of CaSO4:Dy detectors

  International Nuclear Information System (INIS)

  Setti, M.C.; Silva, G.R.; Pela, C.A.; Bruco, J.L.; Borges, J.C.

  2004-01-01

  CaSO 4 :Dy detectors have been used in personal dosimetry. The MRA company recently entered into the market of these detectors. Searching to assure a product quality level that would satisfy its customs most expectancies, MRA programmed several tests to qualify and quantify these detectors main characteristics, before their definitive insertion in the market. Preliminary tests furnished a value of 29,5 ± 1,2 nC for homogeneity and a maximum dispersion of 3 % for linearity . (author)

 9. The DOS 1 neutron dosimetry experiment at the HB-4-A key 7 surveillance site on the HFIR pressure vessel

  International Nuclear Information System (INIS)

  Farrell, K.; Kam, F.B.; Baldwin, C.A.

  1994-01-01

  A comprehensive neutron dosimetry experiment was made at one of the prime surveillance sites at the High Flux Isotope Reactor (HFIR) pressure vessel to aid radiation embrittlement studies of the vessel and to benchmark neutron transport calculations. The thermal neutron flux at the key 7, position 5 site was found, from measurements of radioactivation of four cobalt wires and four silver wires, to be 2.4 x 10 12 n·m -2 ·s -1 . The thermal flux derived from two helium accumulation monitors was 2.3 x 10 12 n·m -2 · -1 . The thermal flux estimated by neutron transport calculations was 3.7 x 10 12 n·m -2 s -1 . The fast flux, >1 MeV, determined from two nickel activation wires, was 1.5 x 10 12 n·m -2 ·s -1 , in keeping with values obtained earlier from stainless steel surveillance monitors and with a computed value of 1.2 x 10 13 n·m -2 · -1 . The fast fluxes given by two reaction-product-type monitors, neptunium-237 and beryllium, were 2.6 x 10 13 n·m -2 ·s -1 and 2.2 x 10 13 n·m -2 s -1 , respectively. Follow-up experiments indicate that these latter high values of fast flux are reproducible but are false; they are due to the creation of greater levels of reaction products by photonuclear events induced by an exceptionally high ratio of gamma flux to fast neutron flux at the vessel

 10. On the deployment of agents by binary information

  NARCIS (Netherlands)

  De Persis, Claudio; Cao, Ming; Ceragioli, Francesca

  2011-01-01

  We study the problem of deploying on a line a group of N agents with kinematic continuous-time model x˙i = ui , i = 1,...,N , (1) with xi ,ui ∈ R. The agents are connected through an undirected chain graph G = (V ,E ), with V = {1,2,...,N} and E = {(1,2),...,(i,i + 1),...,(N − 1,N)}. Moreover, we

 11. Determination of molecular diffusion coefficient in n-alkane binary mixtures: empirical correlations.

  Science.gov (United States)

  De Mezquia, D Alonso; Bou-Ali, M Mounir; Larrañaga, M; Madariaga, J A; Santamaría, C

  2012-03-08

  In this work we have measured the molecular diffusion coefficient of the n-alkane binary series nC(i)-nC(6), nC(i)-nC(10), and nC(i)-nC(12) at 298 K and 1 atm and a mass fraction of 0.5 by using the so-called sliding symmetric tubes technique. The results show that the diffusion coefficient at this concentration is proportional to the inverse viscosity of the mixture. In addition, we have also measured the diffusion coefficient of the systems nC(12)-nC(6), nC(12)-nC(7), and nC(12)-nC(8) as a function of concentration. From the data obtained, it is shown that the diffusion coefficient of the n-alkane binary mixtures at any concentration can be calculated from the molecular weight of the components and the dynamic viscosity of the corresponding mixture at 50% mass fraction.

 12. Crystal structures of three co-crystals of 1,2-bis-(pyridin-4-yl)ethane with 4-alk-oxy-benzoic acids: 4-eth-oxy-benzoic acid-1,2-bis-(pyridin-4-yl)ethane (2/1), 4-n-propoxybenzoic acid-1,2-bis(pyridin-4-yl)ethane (2/1) and 4-n-but-oxy-benzoic acid-1,2-bis-(pyridin-4-yl)ethane (2/1).

  Science.gov (United States)

  Tabuchi, Yohei; Gotoh, Kazuma; Ishida, Hiroyuki

  2015-11-01

  The crystal structures of three hydrogen-bonded co-crystals of 4-alk-oxy-benzoic acid-1,2-bis-(pyridin-4-yl)ethane (2/1), namely, 2C9H10O3·C12H12N2, (I), 2C10H12O3·C12H12N2, (II), and 2C11H14O3·C12H12N2, (III), have been determined at 93, 290 and 93 K, respectively. In (I), the asymmetric unit consists of one 4-eth-oxy-benzoic acid mol-ecule and one half-mol-ecule of 1,2-bis-(pyridin-4-yl)ethane, which lies on an inversion centre. In (II) and (III), the asymmetric units each comprise two crystallographically independent 4-alk-oxy-benzoic acid mol-ecules and one 1,2-bis-(pyridin-4-yl)ethane mol-ecule. In each crystal, the two components are linked by O-H⋯N hydrogen bonds, forming a linear hydrogen-bonded 2:1unit of the acid and the base. Similar to the structure of 2:1 unit of (I), the units of (II) and (III) adopt nearly pseudo-inversion symmetry. The 2:1 units of (I), (II) and (III) are linked via C-H⋯O hydrogen bonds, forming tape structures.

 13. Ocena jakości życia pacjentów żywionych pozajelitowo w domu = Evaluation of the quality of life of patients fed parenterally at home

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bożena Muraczyńska

  2016-12-01

  psychologicznej. W postępowaniu klinicznym z pacjentem leczonym żywieniem pozajelitowym w domu (HPN powinno się uwzględniać rutynowo badanie jakości życia i zależnie od uzyskanej oceny, należy proponować szczegółowe poradnictwo psychologiczne oraz pomoc w radzeniu sobie z bólem fizycznym i poprawą efektywności snu, gdyż jak wskazują badania własne, te aspekty życia były przez badanych najniżej oceniane. Słowa kluczowe: jakość życia, żywienie pozajelitowe w domu.   Abstract Parenteral nutrition at home (HPN is used for people who for various reasons cannot eat in a natural way. This way of feeding has been used for over 30 years, which significantly reduces the cost of treatment, mainly reducing the costs of hospitalization and improving the quality of life of the patients [16]. The aim of this study was to evaluate the effect of parenteral nutrition on the quality of life of patients fed at home. Material and methods. The questionnaire was filled by 107 hospitalized patients or coming for a check-up to the Department of General Surgery and Clinical Nutrition in Warsaw. The study group consisted of respondents aged 19 to 78. We used a World Health Organization Quality of LifeTest-Bref questionnaire (WHOQOL-BREF, which contained 26 questions examining the four domains/areas of life: physical, psychological, social and environmental as well as two questions analysed separately, i.e .: question 1 - on the individual overall perception of quality of life, and question 2 - on the individual perception of health. The scoring system ranged on a scale from 1 to 5 with a positive direction: the higher the score, the better the quality of life. The study was approved by the Bioethics Committee of the Medical University of Warsaw. Results. The analysis let the authors draw the following conclusions: the overall quality of life of the patients fed parenterally at home was assessed at a neither good nor bad level and health status, however, at the unsatisfactory

 14. Pozorování aktivity autonomního nervového systému prostřednictvím spektrální analýzy variability srdeční frekvence u hráčů ledního hokeje Autonomic nervous system observation through to use of spectral analysis of heart rate variability in ice hockey players

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Iva Řehová

  2007-01-01

  Full Text Available Cílem studie bylo poodhalit vliv pravidelného sportovního tréninku na aktivitu autonomního nervového systému (ANS, která byla hodnocena pomocí spektrální analýzy variability srdeční frekvence (SA HRV. K vyhodnocení výsledků SA HRV byly použity komplexní indexy (celkové skóre – TS, aktivita vagu – VA, sympatovagová balance – SVB a věkově standardizovaná hodnota celkového spektrálního výkonu (PT (Stejskal et al., 2002. Výzkumný soubor tvořili čtyři hráči ledního hokeje. Na základě získaných výsledků jsme došli k závěru, že kvalita sportovního tréninku ovlivňuje aktivitu ANS. Změny aktivity ANS, a tím velikosti adaptability sportovce, mohou významně ovlivnit sportovní výkon. Optimalizace adaptačních procesů prostřednictvím kontroly tréninkového zatížení na základě měření SA HRV může přinést nové aspekty řízení sportovního tréninku. The aim of our study was to investigate the infl uence of regular sport training on the activity of the autonomic nervous system (ANS and to disclose patterns of interrelations between them. The activity of the ANS was evaluated by means of the spectral analysis of heart rate variability (SA HRV. We used complex indices (total score – TS, vagal activity – VA, sympathovagal balance – SVB and age standardized values of total spectral power (PT for SA HRV results evaluation (Stejskal et al., 2002. The study group consisted of four ice hockey players, of whom all were 17 years old. The SA HRV was monitored by using VarCor PF7 hardware and VarCorMulti computer software, which enables four individuals to be measured at the same time. The examination of heart rate variability took place once a week in the morning. Information about the previous day’s training load, the duration and quality of sleep, and their self-reported health status (SRH was also obtained by completing a questionnaire before the SA HRV examination. Overall sports

 15. Radioactive rare earths from fallout for study of particle movement in the sea; Etude du mouvement des particules dans la mer a l'aide de terres rares radioactives provenant de retombees; Ispol'zovanie osazhdayushchikhsya pri vypadenii radioaktivnykh redkikh zemel' dlya issledovaniya dvizheniya chastits v more; Estudio del movimiento de las particulas en el mar con ayuda de tierras raras radiactivas procedentes de las precipitaciones

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Sugihara, Thomas T [Clark University, Worcester, MA (United States); Bowen, Vaughan T [Woods Hole Oceanographic Institution, Woods Hole, MA (United States)

  1962-01-15

  poverkhnosti vody, chem izotopy, izvestnye kak rastvorimye. EHto zamechanie sovmestno s chastym nablyudeniem obogashcheniya redkimi zemlyami na glubine privodit nas k predpolozheniyu, chto redkie zemli bystro perenosyatsya v vertikal'nom napravlenii, blagodarya prilipaniyu k osedayushchim chastitsam. EHto predpolozhenie vpolne veroyatno v svete ''radiokolloidal'nogo'' povedeniya, obychno nablyudaemogo dlya redkikh zemel' pri rN morskoj vody. Delaetsya popytka istolkovat' nastoyashchee issledovanie v svyazi s obshchej kartinoj morskoj geokhimii trivalentnykh kationov, a takzhe podcherknut' isklyuchitel'nye i obychno poleznye aspekty opytov izucheniya vypadeniya pri pomoshchi radioaktivnykh indikatorov. (author)

 16. Modelovanje georeferenciranih podataka u katastru nepokretnosti primenom ISO 19100 serije standarda / Spatial data modeling in the real estate cadastre using ISO 19100 series of standards

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mirko N. Petrović

  2010-01-01

  Full Text Available Potreba za standardizacijom u oblasti geografskih informacionih sistema odavno postoji. Međunarodne aktivnosti na ovom polju rezultirale su uspostavljanjem ISO 19100 serije standarda, kojima se regulišu različiti aspekti na polju geoinformatike. U članku su opisane mogućnosti primene relevantnih standarda iz serije ISO 19100 u modelovanju georeferenciranih podataka za katastar nepokretnosti. / Introduction Standardization in geo-information technologies contributes to the establishment of efficient information functions, their greater stability and easier transition. Application of international, national and internal standards in the process of developing software products in the field of geo-information technology creates conditions for the development of efficient, low cost, reliable and secure software products. Spatial data modeling basics for real estate cadastre In terms of modeling, the spatial information of real estate cadastre is based on the vector data model which is suitable for modeling objects with a smaller number of properties with emphasis on the position. The vector spatial data model consists of two components: spatial and descriptive. The basis of the spatial one is geometry that contains metric data usually given in coordinates of a reference system. Geometry and Topology uniquely determine the shape, size and position of the object model in space, i.e. they represent its spatial component. Merging the spatial component with the descriptive one results in a completely defined object from the real world. Elements of spatial data quality Spatial data quality can be reviewed through a set of the following elements: origin, positional accuracy, attribute accuracy, completeness, logical consistency, semantic accuracy and the time information. The elements of spatial data quality listed above are provided using ISO 19100 series of standards. Application of ISO19100 series of standards in spatial data modeling for real

 17. Filosofie sportu nebo filosofické uvažování o sportu Philosophy of sport or philosophical reflection on sport

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jerzy Kosiewicz

  2006-02-01

  Full Text Available Hlavním úkolem prezentace je iniciovat diskusi o současném postavení, formální a meritorní situaci filosofie sportu. Zajímavé je odpovědět si na následující otázku: lze říci, že máme co do činění se skutečnou, vyspělou, kompetentní a nezávislou vědní disciplínou, nebo jde spíše o určité filosofické úvahy o sportu, které se v budoucnu stanou nezávislou filosofickou disciplínou? Jsem toho názoru, že filosofie sportu teprve zahájila proces strukturalizace, kladení a řešení mnoha problémů, vytváření různých názorových pohledů, které jsou charakteristické pro autory s různým vzděláním a s různými výzkumnými prioritami. Započala také stavbu základů a utváření metodologických nástrojů, které budou vhodné pro tento nový obor filosofie usilující o nezávislost. Hlavní břemeno výzkumných projektů a jejich realizací spočívá na bedrech filosofů v pravém slova smyslu, kteří budou zkoumat různé projevy a aspekty sportu. Filosofie sportu se snaží definovat sebe samu a rozpracovává své charakteristiky a formy výzkumu. Důležitou příležitostí je pro ni spolupráce s dalšími obory filosofie (a nejen filosofie s cílem využít již vypracované a vyzkoušené struktury umožňující filosofii sportu formulovat svůj vlastní jazyk, koherentní kód, kategorii pojmů a specifickou podrobnou metodologii sloužící pro popis a vysvětlení zdrojů, obsahů a významů, kterými se vyznačují praktické a teoretické projevy a vlastnosti sportu. Dokud však nebude tato etapa utváření nové disciplíny ukončena, budeme mít co do činění spíše s filosofickými úvahami o sportu než s filosofií sportu. The main task of my presentation is to initiate the discussion about the contemporary position, as well as the current formal and merit situation of philosophy of sport. It is interesting to answer the following question: if we can say, that, at the

 18. Relationship between Age Cognitive Decline and Performance of Cognitive Motor Tasks in Seniors

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jiří Mudrák

  2015-03-01

  Full Text Available Relationship between Age Cognitive Decline and Performance of Cognitive Motor Tasks in Seniors Relationship between the age-related cognitive decline and decline in cognitive processing speed, in a variety of cognitive motor tasks was examined. The sample consisted of 33 well-adjusted older adults (on average 68 years old, recruited from several physical activity programs. The participants performed five cognitive tests selected from the Vienna test system battery. Subsequently, the relationship of their age and the measures of cognitive function was analyzed. It was found that the age of respondents was related only to their performance in complex tasks which included a processing speed component. The participant’s performance in simple tasks and in measures unaffected by processing speed was unrelated to age. Results are consistent with the processing speed theory of adult age differences in cognition (Salthouse, 1996. Furthermore, the performance in complex cognitive tasks was influenced by the level of participation in leisure physical activities; this suggests that physically active lifestyle may limit the impact of age on cognitive function. Stárnutí a rychlost zpracování kognitivních funkcí V předkládáné studii se zabýváme některými aspekty věkem podmíněného úbytku kognitivních funkcí. Konkrétně zkoumáme předpoklady vycházející z teorie rychlosti zpracování (Salthouse, 1996 týkající se toho, že věkem podmíněný pokles kognitivních funkcí je dán především poklesem rychlosti kognitivních procesů, což se projevuje především u komplexních kognitivních úkolů. Vzorek v naší studii se skládal z 33 seniorů a seniorek (průměrný věk byl 68 let, které jsme oslovili prostřednictvím několika programů pro seniory. Respondenti byli testováni prostřednictvím pěti testů kognitivních funkcí, které jsme vybrali z testové baterie Vienna test systém. Následně jsme analyzovali

 19. Vađenje podrtina i potonulih stvari u svjetlu novele Pomorskog zakonika iz 2013. godine

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Vesna Skorupan Wolff

  2017-11-01

  Full Text Available Materiju vađenja podrtina i potonulih stvari uređuju odredbe upravnopravne prirode koje reguliraju odnose između vlasnika podrtine ili potonule stvari, odnosno ovlaštene osobe i upravnih tijela, a kojima se uređuju razni pravni aspekti postupka vađenja. Pravo vaditi podrtinu ili potonulu stvar primarno ima njezin vlasnik odnosno ovlaštena osoba. Zakon vlasnicima podrtina i potonulih stvari, odnosno ovlaštenim osobama, ostavlja primjeren rok u kojem mogu pokrenuti upravni postupak za dobivanje dozvole za vađenje podrtine ili potonule stvari. Na taj način jamči se nepovredivost vlasništva i utvrđuje načelo prema kojem činjenica da je stvar potonula ili se nasukala ne utječe izravno na vlasnička prava njezina dotadašnjeg vlasnika. Međutim, ako vlasnik, odnosno ovlaštena osoba ne zatraži odobrenje za vađenje podrtine ili potonule stvari, ili kad bez opravdanog razloga prekine ili napusti započeto vađenje kao i u slučaju ako je ovlaštena osoba nepoznata, PZ nudi pravni okvir i omogućuje da vađenje podrtine ili potonule stvari poduzme pošteni nalaznik ili lučka kapetanija. U okviru instituta vađenja podrtina i potonulih stvari uvodi se posebno pravno uređenje za nalaz stvari u moru te se precizno normiraju svi segmenti postupka vađenja kada ga poduzima pošteni nalaznik ili lučka kapetanija. Uređuju se i sva relevantna pitanja u svezi postupanja s izvađenim stvarima kao što su njihovo čuvanje te u propisanim slučajevima mogućnost prodaje na javnoj dražbi. PZ-om se precizno uređuju obvezni odnosi koji nastaju između vlasnika, odnosno ovlaštene osobe i poštenog nalaznika te vlasnika, odnosno ovlaštene osobe i lučke kapetanije, ovisno o tome tko je poduzeo vađenje, a koji se odnose na plaćanje naknade za vađenje, čuvanje, nalazninu i druge tražbine koje zakon priznaje poštenim nalaznicima i lučkim kapetanijama. U okviru toga, uređuje se i posebno stvarnopravno uređenje za stjecanje prava vlasni

 20. Prozdrowotna aktywność turystyczna w cyklu życia rodziny = Pro-health tourist activity in family life cycle

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Alicja Kaiser

  2016-10-01

      Adres do korespondencji: Alicja Kaiser, dr nauk o kulturze fizycznej, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Zakład Dydaktyczny Turystyki i Rekreacji, al. Niepodległości 2, 61-874 Poznań tel. +48 600 92 99 95 e-mail: alicja_kaiser@poczta.fm         Streszczenie   Wprowadzenie. Zgodnie z rozwojową koncepcją rodziny, środowisko rodzinne przeobraża się, a każde stadium stanowi okres, w którym struktura i funkcjonowanie są jakościowo różne. Znajduje to odzwierciedlenie w realizacji przez rodzinę zdrowego stylu życia. Jedną z form zachowań zdrowotnych jest aktywność fizyczna, która zmienia się w ontogenezie i zależy od czynników biologicznych oraz aktualnej sytuacji społecznej i życiowej. Ważnym rodzajem aktywności fizycznej rodziny jest turystyka. Cel pracy. W związku z powyższym celem pracy jest analiza preferencji dotyczących aktywności turystycznej młodych osób o zróżnicowanej sytuacji rodzinnej w kontekście wzmacniania potencjału zdrowia rodziny. Materiały i metody. Badania empiryczne wykonano w 2015r. w grupie 200 kobiet z I i II stadium ontogenezy rodziny. Zastosowano metodę sondażu diagnostycznego, technikę ankiety z autorskim kwestionariuszem. W analizie statystycznej wykorzystano test chi2 i test dokładny Fishera. Wyniki i wnioski. Badane rodziny z I i II fazy ontogenezy różnią się w zakresie częstotliwości podróży turystycznych (p<0.01, wyboru otoczenia podczas wyjazdów wakacyjnych (p<0.05 oraz preferowanego rodzaju wyżywienia (p<0.01. Podobieństwa dostrzega się natomiast w zakresie preferowanego środka transportu, odległości miejsca wypoczynku, formy bazy noclegowej oraz długości pobytu. Rodziny z małymi dziećmi częściej zwracają uwagę na zdrowotne aspekty podróżowania. Jednak w porównywanych grupach tylko 1/3 badanych zasięga opinii lekarza przed wyjazdem. Rodzina to ważny segment współczesnego rynku turystycznego. Biura podróży powinny rozszerzać swoje oferty o

 1. Keelekasutusmustrid verbist paremal: morfosüntaktiline ja leksikaalsemantiline varieerumine

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Pille Eslon

  2017-10-01

  Full Text Available Artiklis kirjeldatakse eesti ilukirjanduskeele kasutusmustreid verbi paremkontekstis. Vaatluse all on kolmest komponendist koosnevad adverbi sisaldavad ja adverbita struktuurid. Adverbi sisaldavate struktuuride alusel kujuneb nii vabadest ja seotud kui ka ainult seotud laienditest liitseid leksikaalgrammatilisi üksuseid – analüütilisi partikleid (nt ju ja ka tõmbumine semantilis-süntaktiliseks ja fonoloogiliseks tervikuks ei ole ju ka endine, sidendeid (nt rinnastav-alistavad rühmsidendid mitte ainult (enam üldse / nii palju .., vaid (kui möönduse väljendamisel, vorme (nt mineviku liitaja vormid, analüütilisi sõnu (nt liitsõnad, ühendverbid ja analüütilisi konstruktsioone (nt ahelverbid, liitsed verbitarindid. Seevastu adverbita struktuure iseloomustab kollokatiivsus ja idiomaatilisus (nt terane tüdruk, võõras veri, ka väljendverbid. Tegu on kahe eesti keele kasutusele iseloomuliku tendentsiga, millest esimene peegeldab aglutinatiivse mudeli põhimõtet – morfeemide või lekseemide liitumist (grammatisatsiooni ja leksikaliseerumisega seotud protsessid, teine leksikaalsemantilisi piiranguid mitmesõnaliste üksuste moodustumisel. Verbi paremkonteksti mustritel on kindlad tekstilised funktsioonid, mille aluseks kseeritud sõnajärjega struktuuride morfosüntaktilised ja leksikaalsemantilised piirangud. Tegelikud seosed struktuuri komponentide vahel ehk kasutusreeglid on seda kitsamad, mida vabamana keele toimimist on harjutud käsitlema. Selles aspektis on eesti keele n-ö vaba sõnajärje korrastamisel ja tekstiloomes tervikuna oluline osa adverbi sisaldavatel struktuuridel ja analüütilistel üksustel. Struktuuri komponentide kinnistumine mingis kindlas tekstifunktsioonis kujundab keelekasutusmustreid ning avab võimalusi stereotüüpseks kasutamiseks (nt toimus sel aastal, oli sel suvel; on kord juba, tuleb kord jälle. *** "Patterns of language use found on the right periphery of the verb: Morphosyntactic and lexico

 2. Radiation-Induced Polymerization of Aldehydes and Ketones; Polymerisation radiochimique des aldehydes et des cetones; Radiatsionnaya polimerizatsiya al'degidov i ketonov; Polimerizacion radioinducida de aldehidos y cetonas

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Hayashi, K.; Yamaoka, H.; Fujiwara, K.; Sakamoto, M.; Mori, S.; Natori, T.; Yoshida, H.; Okamura, S. [Japanese Association for Radiation Research on Polymers, Neyagawa Osaka (Japan); Kyoto University, Kyoto (Japan)

  1963-11-15

  polimerizatsiyu, keton mozhno prevratit' v polimer poliehfirnogo tipa; esli polimerizatsiya proizvoditsya v tverdom sostoyanii, to poluchaetsya, krome togo, poliketon. Sopolimer ketona s formal'degidom neskol'ko bolee ustojchiv. Dimetilketon mozhno legko polimerizovat' v poliatsetal' kak v zhidkom, tak i v tverdom sostoyanii. Vse ehti tipy polimerizatsii predstavlyayut soboj raznovidnosti vyzyvaemykh oblucheniem reaktsij, kinetika kotorykh predstavlyaet interes. Otdel'nye aspekty ehtoj dannoj problemy rassmatrivayutsya v ehtoj rabote. (author)

 3. Tris(2-aminoethyl)amine-based α-branched fatty acid amides - Synthesis of lipids and comparative study of transfection efficiency of their lipid formulations.

  Science.gov (United States)

  Erdmann, Nicole; Wölk, Christian; Schulze, Ingo; Janich, Christopher; Folz, Manuela; Drescher, Simon; Dittrich, Matthias; Meister, Annette; Vogel, Jürgen; Groth, Thomas; Dobner, Bodo; Langner, Andreas

  2015-10-01

  The synthesis of a new class of cationic lipids, tris(2-aminoethyl)amine-based α-branched fatty acid amides, is described resulting in a series of lipids with specific variations in the lipophilic as well as the hydrophilic part of the lipids. In-vitro structure/transfection relationships were established by application of complexes of these lipids with plasmid DNA (pDNA) to different cell lines. The α-branched fatty acid amide bearing two tetradecyl chains and two lysine molecules (T14diLys) in mixture with the co-lipid 1,2-di-[(9Z)-octadec-9-enoyl]-sn-glycero-3-phosphoethanolamine (DOPE) (1/2, n/n) exhibits effective pDNA transfer in three different cell lines, namely Hep-G2, A549, and COS-7. The presence of 10% serum during lipoplex incubation of the cells did not affect the transfection efficiency. Based on that, detailed investigations of the complexation of pDNA with the lipid formulation T14diLys/DOPE 1/2 (n/n) were carried out with respect to particle size and charge using dynamic light scattering (DLS), ζ-potential measurements, and transmission electron microscopy (TEM). Additionally, the lipoplex uptake was investigated by confocal laser scanning microscopy (CLSM). Overall, lipoplexes prepared from T14diLys/DOPE 1/2 (n/n) offer large potential as lipid-based polynucleotide carriers and further justify advanced examinations. Copyright © 2015 Elsevier B.V. All rights reserved.

 4. Tribological Behavior of γ-TiAl Matrix Composites with Different Contents of Multilayer Graphene

  Science.gov (United States)

  Yan, Zhao; Shen, Qiao; Shi, Xiaoliang; Yang, Kang; Zou, Jialiang; Huang, Yuchun; Zhang, Ao; Ibrahim, Ahmed Mohamed Mahmoud; Wang, Zhihai

  2017-04-01

  In this study, the effect of friction layer thickness and subsurface nano-hardness of wear track on tribological behavior of γ-TiAl matrix composites is investigated. The results of dry sliding tribolocial tests of γ-TiAl matrix composites with 0-2.25 wt.% multilayer graphene (MLG) (0.25 wt.% in tolerance) under different applied loads are reported. The testing results show that the optimized addition amount of MLG is 1.75 wt.% at 12 N (friction layer thickness 3.23 µm, subsurface nano-hardness of wear track 9.03 GPa). It can be found that a continuous and thick friction layer is formed in γ-TiAl-1.75 wt.% MLG at 12 N, resulting in a lower friction coefficient of 0.31 and wear rate of 2.09 × 10-5 mm3 N-1 m-1. During dry sliding process, the high subsurface nano-hardness of wear track leads to the increase in resisting plastic deformation capacity and reduces the material loss. Meanwhile, the thick friction layer contains MLG with high tensile strength which is easily sheared off. Hence, γ-TiAl matrix composites show excellent tribological performance of a friction-reducing and an increase in wear resistance. The investigation shows that γ-TiAl-1.75 wt.% MLG, due to its excellent tribological behavior at 12 N, can be chosen as a promising structural material for minimizing friction- and wear-related mechanical failures in sliding mechanical components.

 5. Postoperative versus definitive chemoradiation in early-stage anal cancer. Results of a matched-pair analysis

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Berger, B.; Menzel, M.; Bamberg, M.; Weinmann, M. [Tuebingen Univ. (Germany). Dept. of Radiation Oncology; Breucha, G. [Kreiskrankenhaus Hechingen, Tuebingen Univ. (Germany). Dept. of Surgery

  2012-07-15

  Background and purpose: The goal of the present study was to comparatively assess the results of definitive chemoradiation (CRT) with or without previous macroscopically complete resection in patients with early-stage node-negative (T1-2 N0) anal carcinoma. Patients and methods: A total of 20 patients with T1-2 N0 anal carcinoma who received radiotherapy (RT) with or without chemotherapy following incidental R0/1 tumor resection (S/CRT group) were selected. These were matched to 20 comparable patients who underwent definitive chemoradiation without previous surgery (CRT group). Major objectives of this analysis were treatment outcomes in terms of locoregional tumor control (LRC), overall survival (OS), colostomy-free survival, and toxicity. Results: Patients treated postoperatively received significantly lower RT doses (median 54.0 Gy vs. 59.7 Gy; p < 0.001) and less frequently concomitant chemotherapy than those treated definitely. The 5-year LRC and 5-year OS rates were 97.5% and 90.0%, respectively, without significant differences between the S/CRT and the CRT groups. The distribution of acute and late toxicities was comparable, and the 5-year colostomy-free survival was 95% in both groups. Conclusion: This matched-pair comparison of incidental R0/1 resection plus dose-reduced CRT with standard definitive CRT of early-stage anal cancer shows similar treatment results. Thus, dose-reduced RT with or without chemotherapy may be considered in R0/1 resected patients with T1-2 N0 anal carcinoma. (orig.)

 6. Measurement of neutrino electron scattering and inverse beta-decay of carbon using neutrinos from stopped muon decay

  International Nuclear Information System (INIS)

  Krakauer, D.A.

  1992-04-01

  Electron-neutrino electron elastic scattering and two-body electron- neutrino carbon scattering reactions were observed using a 15 ton fine-grained detector and neutrinos from μ + decay at rest. The data was obtained during an exposure to neutrinos produced in LAMPF proton beam-stop. Based on identification of 262±46 ν e e - events the total cross-section for ν e e - → ν e e - was measured to be σ(ν e E - ) = (3.09±0.54(stat)±0.39(syst)) x 10 -43 cm 2 . The interference between the weak charged and neutral currents was measured for the first time. The interference was found to be destructive, with a magnitude 0.97±0.22 times the value predicted by the WSG theory. The total cross-section was also used to measure sin 2 θ W = 0.24±0.06(stat)±0.04(syst). The data restricts the maximum allowed value of the neutrino magnetic moment to be less than 1.3 x 10 -9 Bohr magnetrons for ν e and 8.8 x 10 -10 for ν mu . In a separate analysis, 182±22 12 C(ν e ,e - ) 12 N(gs) events with subsequent 12 N(β + ) 12 C were observed, corresponding to a total cross-section, σ(ν e 12 C → e - 12 N(gs)) = (1.03 ± 0.12(stat) ± 0.10(sys)) x10 -41 cm 2 . This was the first observation of ν e -induced transitions between specific nuclear states. The results is good agreement with theoretical predictions

 7. Involvement of hypoglossal and recurrent laryngeal nerves on swallowing pressure.

  Science.gov (United States)

  Tsujimura, Takanori; Suzuki, Taku; Yoshihara, Midori; Sakai, Shogo; Koshi, Naomi; Ashiga, Hirokazu; Shiraishi, Naru; Tsuji, Kojun; Magara, Jin; Inoue, Makoto

  2018-05-01

  Swallowing pressure generation is important to ensure safe transport of an ingested bolus without aspiration or leaving residue in the pharynx. To clarify the mechanism, we measured swallowing pressure at the oropharynx (OP), upper esophageal sphincter (UES), and cervical esophagus (CE) using a specially designed manometric catheter in anesthetized rats. A swallow, evoked by punctate mechanical stimulation to the larynx, was identified by recording activation of the suprahyoid and thyrohyoid muscles using electromyography (EMG). Areas under the curve of the swallowing pressure at the OP, UES, and CE from two trials indicated high intrasubject reproducibility. Effects of transecting the hypoglossal nerve (12N) and recurrent laryngeal nerve (RLN) on swallowing were investigated. Following bilateral hypoglossal nerve transection (Bi-12Nx), OP pressure was significantly decreased, and time intervals between peaks of thyrohyoid EMG bursts and OP pressure were significantly shorter. Decreased OP pressure and shortened times between peaks of thyrohyoid EMG bursts and OP pressure following Bi-12Nx were significantly increased and longer, respectively, after covering the hard and soft palates with acrylic material. UES pressure was significantly decreased after bilateral RLN transection compared with that before transection. These results suggest that the 12N and RLN play crucial roles in OP and UES pressure during swallowing, respectively. We speculate that covering the palates with a palatal augmentation prosthesis may reverse the reduced swallowing pressure in patients with 12N or tongue damage by the changes of the sensory information and of the contact between the tongue and a palates. NEW & NOTEWORTHY Hypoglossal nerve transection reduced swallowing pressure at the oropharynx. Covering the hard and soft palates with acrylic material may reverse the reduced swallowing function caused by hypoglossal nerve damage. Recurrent laryngeal nerve transection reduced upper

 8. Neutrino and antineutrino charge-exchange reactions on 12C

  International Nuclear Information System (INIS)

  Samana, A. R.; Krmpotic, F.; Paar, N.; Bertulani, C. A.

  2011-01-01

  We extend the formalism of weak interaction processes, obtaining new expressions for the transition rates, which greatly facilitate numerical calculations, for both neutrino-nucleus reactions and muon capture. Explicit violation of the conserved vector current hypothesis by the Coulomb field, as well as development of a sum-rule approach for inclusive cross sections, has been worked out. We have done a thorough study of exclusive (ground-state) properties of 12 B and 12 N within the projected quasiparticle random phase approximation (PQRPA). Good agreement with experimental data achieved in this way put into evidence the limitations of the standard RPA and QRPA models, which come from the inability of the RPA to open the p 3/2 shell and from the nonconservation of the number of particles in the QRPA. The inclusive neutrino/antineutrino (ν/ν-tilde) reactions 12 C(ν,e - ) 12 N and 12 C(ν-tilde,e + ) 12 B are calculated within both the PQRPA and the relativistic QRPA. It is found that (i) the magnitudes of the resulting cross sections are close to the sum-rule limit at low energy, but significantly smaller than this limit at high energies, for both ν and ν-tilde; (ii) they increase steadily when the size of the configuration space is augmented, particularly for ν/ν-tilde energies >200 MeV; and (iii) they converge for sufficiently large configuration space and final-state spin. The quasi-elastic 12 C(ν,μ - ) 12 N cross section recently measured in the MiniBooNE experiment is briefly discussed. We study the decomposition of the inclusive cross section based on the degree of forbiddenness of different multipoles. A few words are dedicated to the ν/ν-tilde- 12 C charge-exchange reactions related to astrophysical applications.

 9. Logistics and preparations for the NPE

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Thompson, P.J.; Miller, J.W. [Lawrence Livermore National Lab., CA (United States)

  1994-12-31

  The purpose of this experiment was to simulate a one kiloton nuclear explosion using chemical explosives and try to differentiate the seismic signatures generated from that of previous nuclear detonations. In order to duplicate the geology of nuclear detonations this experiment was carried out in the {open_quotes}N{close_quotes} Tunnel complex at the Nevada Test Site (NTS). This location was particularly appropriate since data is available from previous nearby nuclear events for comparison with data to be collected from the Chemical Kiloton (CKT) Experiment. We operated on a non-interference basis with test program activities. A total of 2.9 million pounds of blasting agent was detonated using five 5 pound Pentolite booster charges, each initiated by a high energy Exploding Bridge Wire (EBW) detonator. The blasting agent consisting of a 50/50 emulsion ANFO mixture; the emulsion being an ammonium nitrate water mixture, and ANFO being an ammonium nitrate fuel oil mixture. The explosive was emplaced at the end of a newly mined drift, designated U12n.25, which branched off an existing drift in {open_quotes}N{close_quotes} Tunnel, U12n.23. A cavity was mined at the end of U12n.25 and instrumented with arrays of Continuous Reflectometry for Radius Versus Time (CORRTEX) cables, thermocouples, and pressure measuring instrumentation for both scientific and safety monitoring purposes. Additional instrumentation, external to the cavity, was installed in several tunnel locations, as well as locations external to the tunnel, and on Ranier Mesa above the point of detonation. More distant measurements were made at various permanently installed seismic stations across the country, as well as at some international locations. In particular, an attempt was made to coordinate this detonation with the National Science Foundation fielding of a seismic array emplaced by Duke University in the southern Sierra-Nevada mountain range (Nevada & California) during mid-September of 1993.

 10. Hexa-μ-acetato-1:2κ4O,O′;1:2κ2O:O;2:3κ4O,O′;2:3κ2O:O-bis(4,4′-dimethyl-2,2′-bipyridine-1κ2N,N′;3κ2N,N′-2-calcium-1,3-dizinc

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Md. Alamgir Hossain

  2013-12-01

  Full Text Available In the centrosymmetric trinuclear ZnII...CaII...ZnII title complex, [CaZn2(CH3COO6(C12H12N22], the CaII ion lies on an inversion centre and is octahedrally coordinated by six acetate O atoms. The ZnII ion is coordinated by two N atoms from a bidentate dimethylbipyridine ligand and three O atoms from acetate ligands bridging to the CaII ion, leading to a distorted square-pyramidal coordination sphere. The Zn...Ca distance is 3.4668 (5 Å.

 11. Listeria spp. e listeria monocytogenes na produção de salsichas tipo hot dog

  OpenAIRE

  Cesar, Alessandra Paro Rodrigues; Mesquita, Albenones José de; Prado, Cristiano Sales; Nunes, Iolanda Aparecida; Almeida Filho, Edivaldo Sampaio de

  2011-01-01

  v. 12, n. 2, p.339-352, abr./jun.2011. Listeria monocytogenes está amplamente distribuída no ambiente e tem sido isolada de alimentos associados a surtos de elevada letalidade, representando um risco para a saúde pública. Em alguns países, os produtos prontos para consumo, como embutidos cozidos, entre os quais as salsichas, estão associadas à listeriose humana. Considerando a relevância do tema e a necessidade de dados, analisou-se a ocorrência de Listeria spp. e L. monocytogenes na pr...

 12. Impact of T and N substage on survival and disease relapse in adjuvant rectal cancer: a pooled analysis

  International Nuclear Information System (INIS)

  Gunderson, Leonard L.; Sargent, Daniel J.; Tepper, Joel E.; O'Connell, Michael J.; Allmer, Cristine; Smalley, Steven R.; Martenson, James A.; Haller, Daniel G.; Mayer, Robert J.; Rich, Tyvin A.; Ajani, Jaffer A.; Macdonald, John S.; Goldberg, Richard M.

  2002-01-01

  Purpose: To determine the rates of survival and disease control by TNM and MAC stage in three randomized North American rectal adjuvant studies. Materials and Methods: Data were merged from 2551 eligible patients on NCCTG 79-47-51 (n=200), NCCTG 86-47-51 (n=656), and INT 114 (n=1695). All patients received postoperative radiation, and 96% were randomized to receive concomitant and maintenance chemotherapy. Five-year follow-up was available in 94% of patients and 7-yr follow-up in 84%. Kaplan-Meier curves were used to estimate the distribution of overall survival (OS) and disease-free survival (DFS), and p values were derived using the log-rank test. Time to local and distant relapse was estimated using cumulative incidence methodology. Analyses were adjusted for treatment effect using Cox proportional hazards models. Results: OS and DFS were dependent on both TN stage and NT stage (N substage within T stage and T substage within N stage). Even among N2 patients (4 or more LN+), T stage influenced 5-yr OS (T1-2, 69%; T3, 48%; T4, 38%). Three risk groups of patients were defined: (1) intermediate: T3N0, T1-2N1; (2) moderately high: T4N0, T1-2N2, T3N1; and (3) high: T3N2, T4N1, T4N2. For Group 1, 5-yr OS was 74% and 81%, and 5-yr DFS was 66% and 74%. For Group 2, 5-yr OS ranged from 61% to 69%, and for Group 3, OS ranged from 33% to 48%. Cumulative incidence rates of local relapse and distant metastases revealed similar differences by TN and NT stage, as seen in the survival analyses. Conclusion: Patients with a single high-risk factor of either extension beyond the rectal wall (T3N0) or nodal involvement (T1-2N1) have improved OS, DFS, and disease control when compared to those with both high risk factors. Different treatment strategies may be indicated for intermediate- (T3N0, T1-2N1) vs. moderately high or high-risk patients in view of differential survival and rates of relapse. For future trial design, it may be preferable to perform separate studies, or a planned statistical analysis, for the 'intermediate-risk' vs. the 'moderately high' or 'high-risk' subsets of patients

 13. Postradiation immunoendocrine homeostasis in patients with cancer of the buccal mucosa

  International Nuclear Information System (INIS)

  Savina, N.P.; Pavlov, A.S.; Lyasko, L.I.

  1993-01-01

  A follow-up of the immune and endocrine homeostasis was carried out for 1 to 3 years in 80 patients with cancer of the buccal mucose (T 1-2 , N 0 , M 0 ), exposed to intratissue therapy with 252 Cf and 60 Co alone and in combination with longdistance gamma-beam therapy. The status of the postradiation immune and endocrine homeostasis was found to depend on the dose load of the critical organs, the thymus and hypophysis. Complete recovery of the parameters was obsered in the patients administered lower irradiation dose, whereas after higher doses of irradiation no complete recovery was observed in remote periods after radiotherapy

 14. Automatic Detection and Recognition of the First Arrival Phase of Seismic Event Signals Contaminated by Noise. The Curious Case of the Missing Explosion

  Science.gov (United States)

  1987-06-29

  in each sample the designated level of significance for the run test will not be preserved. If X(i) and Y(J) are from the same population then X and Y...explosions. Decision tree or stratified layer classification is designed to take advantage of such situations (one or two features; i.e. slope, period or...RA SIM OF IKEAE SLP NY IN K 1 12n-%.-- .. MM 19M. RAG 4144.5 III 70’a STAR TIE ISB4 21 18 6:S6.N IN 1 923. RIONA SALED BY: 1. 5 I- Mal 2 DISM E

 15. Fragmentation of high-spin particle-hole states in 26Mg

  International Nuclear Information System (INIS)

  Segel, R.E.; Amusa, A.; Geesaman, D.F.

  1989-01-01

  The inelastic scattering of 134 MeV protons to seven 6 - states in 26 Mg has been studied. By combining the results with those of a companion electron scattering study, and utilizing DWIA calculations, it has been possible to extract isoscalar and isovector excitation amplitudes. Shell model calculations using (1d 5/2 ) 10-n-p (2s 1/2 ) n (1f 7/2 ) p , with p = 0 and 1, model spaces can reproduce the general features of the fragmentation, but not the structure of the yrast 6 - state. 28 refs., 10 figs., 2 tabs

 16. 4-Methyl-N-(4-nitrobenzoylbenzenesulfonamide

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  P. A. Suchetan

  2011-04-01

  Full Text Available In title compound, C14H12N2O5S, the dihedral angle between the sulfonyl benzene ring and the —SO2—NH—C—O segment is 81.5 (2° and that between the sulfonyl and the benzoyl benzene rings is 89.8 (1°. In the crystal, molecules are linked into chains along the b axis via intermolecular N—H...O hydrogen bonds. C—H...O interactions are also observed.

 17. Molecular and crystal structure of 2-((E)-[(4-Methylphenyl)imino]methyl)-4-nitrophenol: A redetermination

  International Nuclear Information System (INIS)

  Kaynar, Nihal Kan; Tanak, Hasan; Şahin, Songul; Dege, Necmi; Ağar, Erbil; Yavuz, Metin

  2016-01-01

  The crystal structure of the title compound, C_1_4H_1_2N_2O_3, was recently determined as a mixture of its neutral (OH containing) and zwitterionic (NH containing) forms, in a 0.60 (4): 0.40 (4) ratio using the X-ray determination. In this study, the title compound has been characterized by FT-IR and X-ray diffraction. The redetermination showed that the title compound has only enol (OH) form because of lack of the NH stretching vibration in FT-IR spectrum. In addition, the molecular structure and tautomerism of the title compound have been discussed.

 18. Decay constants in the heavy quark limit in models a la Bakamjian and Thomas

  International Nuclear Information System (INIS)

  Morenas, V.; Le Yaouanc, A.; Oliver, L.; Pene, O.; Raynal, J.C.

  1997-07-01

  In quark models a la Bakamjian and Thomas, that yield covariance and Isgur-Wise scaling of form factors in the heavy quark limit, the decay constants f (n) and f 1/2 (n) of S-wave and P-wave mesons composed of heavy and light quarks are computed. Different Ansaetze for the dynamics of the mass operator at rest are discussed. Using phenomenological models of the spectrum with relativistic kinetic energy and regularized short distance part the decay constants in the heavy quark limit are calculated. The convergence of the heavy quark limit sum rules is also studied. (author)

 19. Democracy at the end of the History

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Vicente Sanfélix Vidarte

  2013-12-01

  Full Text Available http://dx.doi.org/10.5007/1677-2954.2013v12n2p289 This article analyzes the loss of legitimacy that the economic crisis brought upon representative democracy and the consequences that can be drawn for the thesis of the end of History. The thesis we defend here is that the deterioration of the welfare state, as a result, under very specific conditions, of the capitalism in certain parts of the world, runs parallel with the delegative degradation of democracy.

 20. Magnetic field effects of tow-leg Heisenberg antiferromagnetic ladders: Thermodynamic properties

  International Nuclear Information System (INIS)

  Wang Xiaoqun; Yu Lu

  2000-05-01

  Using the recently developed transfer-matrix renormalization group method, we have studied the thermodynamic properties of two-leg antiferromagnetic ladders in the magnetic field. Based on different behavior of magnetization, we found disordered spin liquid, Luttinger liquid, spin-polarized phases and a classical regime depending on magnetic field and temperature. Our calculations in Luttinger liquid regime suggest that both the divergence of the NMR relaxation rate and the anomalous specific heat behavior observed on Cu 2 (C 5 H 12 N 2 ) 2 Cl 4 are due to quasi-one-dimensional effect rather than three-dimensional ordering. (author)

 1. Study of electric arc welding of castings for nuclear power machine-building

  International Nuclear Information System (INIS)

  Rymkevich, A.I.; Korsunov, P.M.

  1977-01-01

  Mechanical and corrosion-resistance properties are studied of the welded joints of cast billets from steel 00Kh12N3DL by automatic submerged arc welding. It is shown by testing the joints made with preheating up to 100 deg C and subsequent tempering (620 deg C for 25 h + 640 deg C for 16 h) that in the temperature range of 20-350 deg C they possess fairly good strength, ductility, impact viscosity, and corrosion-resistance properties approximating the corresponding characteristics of the base metal. The welding technology developed can be used to make pump casings for atomic power equipment

 2. Spacings and pair correlations for finite Bernoulli convolutions

  International Nuclear Information System (INIS)

  Benjamini, Itai; Solomyak, Boris

  2009-01-01

  We consider finite Bernoulli convolutions with a parameter 1/2 N . These sequences are uniformly distributed with respect to the infinite Bernoulli convolution measure ν λ , as N → ∞. Numerical evidence suggests that for a generic λ, the distribution of spacings between appropriately rescaled points is Poissonian. We obtain some partial results in this direction; for instance, we show that, on average, the pair correlations do not exhibit attraction or repulsion in the limit. On the other hand, for certain algebraic λ the behaviour is totally different

 3. Trace element content of ginger and sage medicinal plants from Algeria

  International Nuclear Information System (INIS)

  Lamari, Z.; Larbi, R.; Yagoubi, B.

  2010-01-01

  Full text: Instrumental Neutron Activation Analysis has been used to multielemental determination in the Zingiber Officinalis and Salvia Officinalis, plants used in traditional medicine therapy in Algeria and in most countries. The concentrations of five elements Co, Cr, Sc, Sb and Rb have been determined by long irradiation time with 2.13E12 n.cm -2 s -1 thermal flux at NUR Algerian Reactor, all these elements are present at trace level the implication in Human health is discussed. The quality control of the measurements has been evaluated by analysing of HAY (V-10) IAEA - Standard reference material

 4. Combinatorial interpretations of binomial coefficient analogues related to Lucas sequences

  OpenAIRE

  Sagan, Bruce; Savage, Carla

  2009-01-01

  Let s and t be variables. Define polynomials {n} in s, t by {0}=0, {1}=1, and {n}=s{n-1}+t{n-2} for n >= 2. If s, t are integers then the corresponding sequence of integers is called a Lucas sequence. Define an analogue of the binomial coefficients by C{n,k}={n}!/({k}!{n-k}!) where {n}!={1}{2}...{n}. It is easy to see that C{n,k} is a polynomial in s and t. The purpose of this note is to give two combinatorial interpretations for this polynomial in terms of statistics on integer partitions in...

 5. Quantum-Size Dependence of the Energy for Vacancy Formation in Charged Small Metal Clusters. Drop Model

  Science.gov (United States)

  Pogosov, V. V.; Reva, V. I.

  2018-04-01

  Self-consistent computations of the monovacancy formation energy are performed for Na N , Mg N , and Al N (12 < N ≤ 168) spherical clusters in the drop model for stable jelly. Scenarios of the Schottky vacancy formation and "bubble vacancy blowing" are considered. It is shown that the asymptotic behavior of the size dependences of the energy for the vacancy formation by these two mechanisms is different and the difference between the characteristics of a charged and neutral cluster is entirely determined by the difference between the ionization potentials of clusters and the energies of electron attachment to them.

 6. 3-Phenoxymethyl-6-phenyl-1,2,4-triazolo[3,4-b][1,3,4]thiadiazole

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Shaaban K. Mohamed

  2016-04-01

  Full Text Available In the title compound, C16H12N4OS, the bicyclic triazolothiadiazole core is approximately planar, with an r.m.s. deviation of 0.018 Å. The phenyl rings are inclined to its mean plane by 7.66 (7 and 71.79 (7°. In the crystal, molecules are linked via a C—H...π interaction and a π–π interaction [intercentroid distance = 3.2942 (9 Å] involving inversion-related triazole rings. These interactions result in the formation of chains propagating along [10-1].

 7. Fs = μs Fn

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bruno Ministro

  2016-09-01

  Full Text Available http://dx.doi.org/10.5007/1807-9288.2016v12n1p195 Fs = μs Fn é uma releitura a três vozes dos Homeóstatos de José-Alberto Marques. Partindo do desmembramento e recomposição digital do material sonoro, testam-se, com base nas possibilidades oferecidas pelo cruzamento entre a plasticidade vocal e as ferramentas digitais de manipulação, as potencialidades combinatórias que uma obra desta natureza encerra.

 8. Drinking Water Criteria for the Groundwater Pollutant Diisopropyl Methylphosphonate (DIMP).

  Science.gov (United States)

  1987-07-01

  methylphosphonate, phosphoric acid , isopropyl alcohol, and S--propylene. DIMP forms a number of metal complexes in the absence of moisture. 1 7-19 For a...triisopropyl phosphite .7𔄂 Other methods are mentioned in the patent literature.9-11 The solubility limit of DIMP in water has not been determined. In studies...of DIMP hydrolysis in acidic and basic solutions, 12 0.12 N or higher DIMP was used at temperatures above 800 C, indicating solubilities of above 11 g

 9. Absolute measurements of the fast neutron flux in the reactor RA

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Berovic, N; Boreli, F; Dragin, R [Institute of Nuclear Sciences Boris Kidric, Department of physics, Vinca, Beograd (Serbia and Montenegro)

  1961-10-15

  The absolute neutron flux in the vertical VK-5 hole of the reactor RA was determined by using the {sup 27}Al (n, alpha) {sup 24}Na reaction, and by counting the {sup 24}Na - 2.5 MeV gamma line photopeak activity. A method for the determination of {sigma}{sub eff} as a mean value between the two large limiting cases of neutron spectra is used. The flux at the power level of 5 MW was found to be (2.5{+-}0.9){center_dot}10{sup 12}n/cm{sup 2}sec (author)

 10. Multielemental analysis of IAEA intercomparison standard Hay Powder, V-10 and some edible plant leaves by neutron activation. [Br,Ce,Cl,Cr,Cu,Fe,Ga,Hg,K,La,Mn,Mo,Na,P,Sc,Zn

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Samudralwar, D L; Wankhade, H K; Garg, A N

  1987-12-01

  Instrumental neutron activation analysis was employed for the multielement determination of an IAEA intercomparison standard Hay Powder, V-10 and some edible plant leaves consumed in India. The samples were irradiated with thermal neutrons at a flux approx. = 10/sup 12/ n x cm/sup -2/ x s/sup -1/ in a reactor for 5 minutes, 1, 2, 5, 10 and 15 hours and counted by high resolution ..gamma..-ray spectrometry. Nearly 18 elements were determined. Good agreement is observed for most of the elements in several NBS standards and the proposed CRM V-10. Some edible vegetable plant leaves were also analyzed. (author) 32 refs.; 3 tabs.

 11. 2-[(Pyridin-3-ylaminomethyl]phenol

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jing Xu

  2011-12-01

  Full Text Available In the title compound, C12H12N2O, the aromatic rings at either ends of the –CH2–NH– link are twisted by 68.79 (7°. In the crystal, the hydroxy substituent is a hydrogen-bond donor to the N atom of the pyridine ring of an adjacent molecule, and the hydrogen bond generates a chain along the b axis; it is also a hydrogen-bond acceptor to the amino group of another adjacent molecule. The two hydrogen bonds lead to the formation of a layer structure.

 12. Quantum chemical study of fluorinated AlN nano-cage

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Beheshtian, Javad [Department of Chemistry, Shahid Rajaee Teacher Training University, P.O. Box 16875-163, Tehran (Iran, Islamic Republic of); Peyghan, Ali Ahmadi, E-mail: ahmadi.iau@gmail.com [Young Researchers Club, Islamic Azad University, Islamshahr Branch, Tehran (Iran, Islamic Republic of); Bagheri, Zargham [Physics group, Science Department, Islamic Azad University, Islamshahr Branch, P.O. Box 33135-369, Islamshahr, Tehran (Iran, Islamic Republic of)

  2012-10-15

  Highlights: Black-Right-Pointing-Pointer Adsorption of 1, 2, 3, and 12 F atom(s) on the Al{sub 12}N{sub 12} cluster studied by DFT. Black-Right-Pointing-Pointer F atom strongly prefers to be adsorbed on Al site of the cluster rather than N one. Black-Right-Pointing-Pointer Average {Delta}G is about -93.2 to 98.0 kcal/mol at 298 K and 1 atm. Black-Right-Pointing-Pointer {Delta}H of reaction is slightly increased by increasing the number of F atoms. Black-Right-Pointing-Pointer The cluster it is transferred from intrinsic semiconductor to p-type one. - Abstract: Adsorption of 1, 2, 3, and 12 F atom(s) on the surface of Al{sub 12}N{sub 12} nanocluster has been investigated using density functional theory. It has been found that the F atom strongly prefers to be adsorbed on Al site of the cluster rather than N one with the average Gibbs free energy change of -93.2 to 98.0 kcal/mol at 298 K and 1 atm. Average enthalpy change of the reaction is slightly increased by increasing the number of F atoms. The F adsorption considerably influences electronic properties of the cluster so that it is transferred from intrinsic semiconductor to p-type one. HOMO/LUMO energy gap of the cluster is narrowed and the Fermi level is dramatically shifted from -4.50 eV in the bare cluster to lower energies upon the F adsorptions along with increased work function of the cluster. This results in raised potential barrier of the electron emission for the cluster and hence hindering its field emission. Moreover, it has been shown that the following reaction may occur spontaneously at room temperature and 1 atm: Al{sub 12}N{sub 12} + 6F{sub 2} {yields} Al{sub 12}N{sub 12}F{sub 12}.

 13. Tipologias e Arquétipos: a Psicologia Profunda como base para uma hermenêutica

  OpenAIRE

  Jactania Marques Muller; Patricia de Sá Freire

  2015-01-01

  http://dx.doi.org/10.5007/1807-1384.2015v12n1p382FERNANDES, Ermelinda Ganem; FIALHO, Francisco Antônio Pereira. Tipologias e arquétipos: a Psicologia Profunda como base para uma hermenêutica - Coleção Jung sai pra rua. v. 1. Florianópolis: Insular, 2014. 264 p. FERNANDES, Ermelinda Ganem; FIALHO, Francisco Antônio Pereira. Tipologias e arquétipos: a Psicologia Profunda como base para uma hermenêutica - Coleção Jung sai pra rua. v. 1. Florianópolis: Insular, 2014. 264 p. FERNANDES, Ermel...

 14. 3-Amino-N′-(2-oxoindolin-3-ylidenebenzohydrazide

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Rifat Ara Jamal

  2011-08-01

  Full Text Available The title compound, C15H12N4O2, contains two substituted benzohydrazide and indole rings linked via a C=N double bond. The dihedral angle between the benzene ring and the indole ring system is 11.38 (10°. The molecular structure is stabilized by an intramolecular N—H...O hydrogen bond, forming a six-membered ring. The crystal structure is consolidated by intermolecular N—H...O and C—H...O interactions, which result in sheets.

 15. Investigations Regarding Anesthesia during Hypovolemic Conditions.

  Science.gov (United States)

  1982-09-25

  Physiol 232:H44-H48, 1977 145. Diaz FA, Bianco JA, Bello A, Beer N, Uelarde H, Izquierdo JP, Jaen R: Effects of ketamine on canine cardiovascular...tuka NL nthorane depr-et, :r\\ - IlkNt ii hinire gose ;tiitia.. nd ~hii t(ndralle~iluri. icrdiat mtin peit isin. and metabuolism in the d,ig Aties- ti...ago, i its o n lit ven tr i i Iar :10. 140, t 12n : d’)’s. Ait J P iiys iol1 2 32 :[144 -I1. , 197 7 .7. Ui.iz FA, [[lane, JA, [ilo1 A, Beer N, UCelicd

 16. PRESENCIA DEL VIRUS DE INFLUENZA AVIAR EN AVES SILVESTRES DE LOS HUMEDALES DE PUERTO VIEJO, LIMA

  OpenAIRE

  Segovia H., Karen; Icochea D., Eliana; González V., Rosa; Ghersi, Bruno; González Z., Armando

  2013-01-01

  El objetivo del estudio fue determinar la presencia del virus de influenza aviar (IA) en aves silvestres presentes en los Humedales de Puerto Viejo, en el departamento de Lima. Novecientas muestras de heces frescas de 18 especies de aves silvestres fueron colectadas desde abril de 2008 hasta febrero de 2009. Dichas muestras se analizaron mediante aislamiento viral en huevos embrionados de pollo SPF. Se logró aislar siete cepas de virus de IA de baja patogenicidad del subtipo H12N5 (seis cepas...

 17. BURNOUT SYNDROME IN PATIENTS WITH WORKPLACE HYPERTENSION

  OpenAIRE

  Yu. P. Zinchenko; E. I. Pervichko; O. D. Ostroumova

  2016-01-01

  Aim. To study the presence, severity and qualitative characteristics of «burnout syndrome» in patients with «workplace hypertension» (WPH), in comparison with patients with essential hypertension and healthy people.Material and methods. Untreated patients with hypertension stage II, degree 1-2 (n=170; age 32-52 years; mean age 46.7Ѓ}4.1 years) were examined. Group 1 included 85 patients with WPH (mean age 44.7Ѓ}4.3 years) and Group 2 included 85 patients without WPH (mean age 47.4Ѓ}4.5 years)...

 18. (S-(−-1-Phenylethanaminium 4-(4,4-difluoro-1,3,5,7-tetramethyl-3a,4a-diaza-4-borata-s-indacen-8-ylbenzoate

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lindsay M. Hinkle

  2011-09-01

  Full Text Available The title compound, C8H12N+·C20H18BF2N2O2−, crystallizes with a significant amount of void space [4.0 (5%] in the unit cell. The structure displays N—H...O hydrogen bonding between the components. The plane formed by the benzoic acid moiety of the BODIPY-CO2− is twisted by 80.71 (6° relative to the plane formed by the ring C and N atoms of the tetramethyldipyrrin portion of the molecule.

 19. Feasibility Study of Alternative Fabrication Methods.

  Science.gov (United States)

  1979-08-01

  must comply with the I requirements of the latest edition of the National Electrical Code. The Body and Liner Assembly System will comply with I the...latest edition of the National Electrical Code per AMCR 385 (Army Material Command Safety Manual). Also, OSHA’s 1 Occupational Safety and Health...the top of the elevator. On the top and at the rear of * A-4 50 UD( AISA 6 --7 G OVe CASE THOMS ’ON J .7O37IA (PLACES) _ _ -- 3. BAL - 1N-TOS10 12N

 20. 2 μm wavelength range InP-based type-II quantum well photodiodes heterogeneously integrated on silicon photonic integrated circuits.

  Science.gov (United States)

  Wang, Ruijun; Sprengel, Stephan; Muneeb, Muhammad; Boehm, Gerhard; Baets, Roel; Amann, Markus-Christian; Roelkens, Gunther

  2015-10-05

  The heterogeneous integration of InP-based type-II quantum well photodiodes on silicon photonic integrated circuits for the 2 µm wavelength range is presented. A responsivity of 1.2 A/W at a wavelength of 2.32 µm and 0.6 A/W at 2.4 µm wavelength is demonstrated. The photodiodes have a dark current of 12 nA at -0.5 V at room temperature. The absorbing active region of the integrated photodiodes consists of six periods of a "W"-shaped quantum well, also allowing for laser integration on the same platform.

 1. 2-Amino­benzoic acid–4-[2-(pyridin-4-yl)eth­yl]pyridine (2/1)

  OpenAIRE

  Arman, Hadi D.; Tiekink, Edward R. T.

  2013-01-01

  The asymmetric unit of the title co-crystal, C12H12N2·2C7H7NO2, comprises a centrosymmetric 4-[2-(pyridin-4-yl)ethyl]pyridine molecule and a 2-aminobenzoic acid molecule in a general position. The acid has a small twist between the carboxylic acid residue and the ring [dihedral angle = 7.13 (6)°] despite the presence of an intramolecular N—H...O(carbonyl) hydrogen bond. Three-molecule aggregates are formed via O—H...N(pyridyl) hydrogen bonds, and these are connecte...

 2. 4-Aminobenzoic acid–1,2-bis(4-pyridylethane (2/1

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Fwu Ming Shen

  2010-07-01

  Full Text Available In the title compound, C12H12N2·2C7H7NO2, the 4-aminobenzoic acid molecules are linked by O—H...N hydrogen bonds to 1,2-bis(4-pyridylethane, forming linear hydrogen bonded chains parallel to [2overline{1}1]. The structure exhibits a hydrogen-bonding network involving COOH...N(pyridyl and amine and carboxylic N—H... O interactions. In addition, π–π stacking interactions [centroid–centroid distance = 3.8622 (14 Å] are also present.

 3. 2-Methylpropan-2-aminium 2-(methoxycarbonylbenzoate

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jian Li

  2011-10-01

  Full Text Available In the title compound, C4H12N+·C9H7O4−, two C atoms and the N atom of the cation lie on a mirror plane, while all the atoms of the anion are disordered about a mirror plane. In the crystal, N—H...O hydrogen bonds link the components into chains along [010]. In the anion, the mean planes of the methoxycarbonyl and carboxylate groups form dihedral angles of 83.0 (2 and 83.2 (2°, respectively, with the aromatic ring.

 4. Structure and spectroscopic properties of N,S-coordinating 2-methyl-sulfanyl-N-[(1H-pyrrol-2-yl)methyl-idene]aniline methanol monosolvate.

  Science.gov (United States)

  Richards, D Douglas; Ang, M Trisha C; McDonald, Robert; Bierenstiel, Matthias

  2015-10-01

  The reaction of pyrrole-2-carboxaldehyde and 2-(methyl-sulfan-yl)aniline in refluxing methanol gave an olive-green residue in which yellow crystals of the title compound, C12H12N2S·CH3OH, were grown from slow evaporation of methanol at 263 K. In the crystal, hydrogen-bonding inter-actions link the aniline mol-ecule and a nearby methanol solvent mol-ecule. These units are linked by a pair of weak C-H⋯Omethanol interactions, forming inversion dimers consisting of two main molecules and two solvent molecules.

 5. Large Object Irradiation Facility In The Tangential Channel Of The JSI TRIGA Reactor

  CERN Document Server

  Radulovic, Vladimir; Kaiba, Tanja; Kavsek, Darko; Cindro, Vladimir; Mikuz, Marko; Snoj, Luka

  2017-01-01

  This paper presents the design and installation of a new irradiation device in the Tangential Channel of the JSI TRIGA reactor in Ljubljana, Slovenia. The purpose of the device is to enable on-line irradiation testing of electronic components considerably larger in size (of lateral dimensions of at least 12 cm) than currently possible in the irradiation channels located in the reactor core, in a relatively high neutron flux (exceeding 10^12 n cm^-2 s^-1) and to provide adequate neutron and gamma radiation shielding.

 6. Acceleration of 100 keV protons using a 5SDH-2 Pelletron

  CERN Document Server

  Hollerman, W A; Ruzycki, N

  1999-01-01

  The authors successfully accelerated a 100 keV proton beam using a model 5SDH-2 Pelletron accelerator, manufactured by National Electrostatics Corporation (NEC). A pseudo-stable 1-2 nA beam was delivered on target with a net energy variation of less than 6%. However, the small terminal potential made it impossible to use standard stabilization techniques. Minor adjustments in terminal potential were required every 15 min to maintain beam current and energy. This level of stability is sufficient to deliver a proton fluence of 10 sup 1 sup 1 -10 sup 1 sup 2 cm sup - sup 2 to any desired target.

 7. Decacarbonyl[μ4-(ethane-1,2-diyldinitrilotetrakis(methanethiolato]bis(triphenylphosphanetetrairon(2 Fe—Fe

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Wei-Ming Gao

  2012-02-01

  Full Text Available In the title compound, [Fe4(C6H12N2S4(C18H15P2(CO10], the unit cell contains one molecule, which exhibits a crystallographically imposed center of symmetry. The independent Fe2S2 fragment [Fe—Fe = 2.527 (1 Å] is in a butterfly conformation, and each Fe atom displays a pseudo-square-pyramidal coordination geometry. The phosphane group occupies an apical position [Fe—P = 2.2670 (14 Å]. In the crystal, weak intermolecular C—H...O hydrogen bonds link the molecules into chains along [110].

 8. Operational State Complexity of Deterministic Unranked Tree Automata

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Xiaoxue Piao

  2010-08-01

  Full Text Available We consider the state complexity of basic operations on tree languages recognized by deterministic unranked tree automata. For the operations of union and intersection the upper and lower bounds of both weakly and strongly deterministic tree automata are obtained. For tree concatenation we establish a tight upper bound that is of a different order than the known state complexity of concatenation of regular string languages. We show that (n+1 ( (m+12^n-2^(n-1 -1 vertical states are sufficient, and necessary in the worst case, to recognize the concatenation of tree languages recognized by (strongly or weakly deterministic automata with, respectively, m and n vertical states.

 9. Chemical etching of fission tracks in ethylene-tetrafluoroethylene copolymer

  International Nuclear Information System (INIS)

  Komaki, Y.; Tsujimura, S.; Seguchi, T.

  1979-01-01

  The chemical etching of fission tracks in ethylene-tetrafluoroethylene copolymer was studied. Etched holes 3000 to 4000 A in diameter were recognized by electron microscopy for a film bombarded by fission fragments in oxygen and etched in a 12N sodium hydroxide solution at 125 0 C. The radial etching rate at 125 0 C was 6 to 8 A/hr, which is less than 17 A/hr for polyvinylidene fluoride in the same sodium hydroxide concentration at 85 0 C. The smaller rate is a reflection of the larger chemical resistivity of ethylene-tetrafluoroethylene copolymer than polyvinylidene fluoride. (author)

 10. Neutron radiation damage studies on silicon detectors

  International Nuclear Information System (INIS)

  Li, Zheng; Chen, W.; Kraner, H.W.

  1990-10-01

  Effects of neutron radiation on electrical properties of Si detectors have been studied. At high neutron fluence (Φ n ≥ 10 12 n/cm 2 ), C-V characteristics of detectors with high resistivities (ρ ≥ 1 kΩ-cm) become frequency dependent. A two-trap level model describing this frequency dependent effect is proposed. Room temperature anneal of neutron damaged (at LN 2 temperature) detectors shows three anneal stages, while only two anneal stages were observed in elevated temperature anneal. 19 refs., 14 figs

 11. Piperazine-1,4-diium bis(hexahydroxidoheptaoxidohexaborato-κ3O,O′,O′′cobaltate(II hexahydrate

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nabil Jamai

  2014-05-01

  Full Text Available In the title hydrate, (C4H12N2[Co{B6O7(OH6}2]·6H2O, both the dication and dianion are generated by crystallographic inversion symmetry. The Co2+ ion in the dianion adopts a fairly regular CoO6 octahedral coordination geometry arising from the two O,O′,O′′-tridentate ligands. In the crystal, the dianions and water molecules are linked by O—H...O hydrogen bonds, generating a framework with large [100] channels, which are occupied by the organic dications. N—H...O and C—H...O hydrogen bonds consolidate the structure.

 12. Identification of Risk Factors for Locoregional Recurrence in Breast Cancer Patients with Nodal Stage N0 and N1: Who Could Benefit from Post-Mastectomy Radiotherapy?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Eunjin Jwa

  Full Text Available The locoregional recurrence (LRR rate was reported as high as approximately 20% in stage I-II breast cancer following mastectomy. To investigate the risk factors for LRR in pT1-2N0-1 breast cancer patients treated with mastectomy but not radiation, and to define a subgroup of patients at high risk of LRR who may benefit from postmastectomy radiotherapy (PMRT.In total, 390 patients with pT1-2N0M0 (n = 307 and pT1-2N1M0 (n = 83 breast cancer who underwent total mastectomy without adjuvant radiotherapy from 2002 to 2011 were enrolled in the study.After a median follow-up period of 5.6 years (range, 0.6-11.3 years, 21 patients had 18 systemic relapses and 12 LRRs including six in the chest wall and eight in the regional nodal area. The 5-year LRR-free survival (LRRFS rates were 97.0% in pN0, 98.8% in pN1, and 97.4% in all patients. Multivariate analysis revealed that age < 50 years (Hazard Ratio, 11.4; p = 0.01 and no adjuvant chemotherapy (Hazard Ratio, 10.2; p = 0.04 were independent risk factors for LRR in pN0 patients. Using these factors, the 5-year LRRFS rates were 100% without any risk factors, 96.4% with one risk factor, and 86.7% with two risk factors. In pN1 patients, multivariate analysis revealed that having a hormone receptor negative tumor (Hazard Ratio, 18.3; p = 0.03 was the only independent risk factor for LRR. The 5-year LRRFS rates were 100.0% for luminal type, and 92.3% for non-luminal type cancer.Patients with pT1-2N0-1 breast cancer who underwent total mastectomy without PMRT could be stratified by nodal stage and risk factors for LRR. PMRT may have of value for node negative patients aged less than 50 years and who are not treated with adjuvant chemotherapy, and for non-luminal type patients with one to three positive nodes.

 13. Determination of mercury in human tissues after acute poisoning by neutron activation

  International Nuclear Information System (INIS)

  Rakovic, M.; Glagolicova, A.; Prouza, Z.; Gregora, Z.

  1976-01-01

  The non-destructive determination of mercury in human tissues after acute poisoning based on the use of a γ-ray spectometer with a Ge(Li) semiconductor detector is described. Samples were irradiated at a thermal neutron flux density of about 10 12 n cm -2 s -1 for 4 hrs. From the results of the preliminary experiments the following conclusions have been drawn. The mercury losses should be negligible when drying of the biological samples at 80 deg C. To irradiate samples for mercury determination is preferable in silica tubes than in polyethylene ones. (T.I.)

 14. On the geographical distribution of induced time-varying crustal magnetic fields

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thebault, E.; Hemant, K.; Hulot, G.

  2009-01-01

  A long standing question in geomagnetism is whether the time variation of the induced crustal field is a detectable quantity and, if so, at which spatial wavelengths. We tackle this problem with the help of a forward modeling approach using a vertically integrated susceptibility (VIS) grid...... of the Earth's crust. For spherical harmonic degrees 15-90, we estimate the root mean square of the crustal magnetic field secular variation to amount 0.06-0.12 nT/yr at the terrestrial surface between epochs 1960-2002.5. The geographical distribution of the signal shows absolute values reaching 0.65-1.30 n...

 15. Measurements of boat motion in waves at Durban harbour for qualitative validation of motion model

  CSIR Research Space (South Africa)

  Mosikare, OR

  2010-09-01

  Full Text Available in Waves at Durban Harbour for Qualitative Validation of Motion Model O.R. Mosikare1,2, N.J. Theron1, W. Van der Molen 1 University of Pretoria, South Africa, 0001 2Council for Scientific and Industrial Research, Meiring Naude Rd, Brummeria, 0001... stream_source_info Mosikare_2010.pdf.txt stream_content_type text/plain stream_size 3033 Content-Encoding UTF-8 stream_name Mosikare_2010.pdf.txt Content-Type text/plain; charset=UTF-8 Measurements of Boat Motion...

 16. Potentiometric and spectrophotometric titration study of interaction of tungstovanadophosphoric heteropolyacids with sodium hydroxide

  International Nuclear Information System (INIS)

  Borkoyakov, S.A.; Fisun, L.A.

  1988-01-01

  The methods of potentiometric and spectrophotometric titration are used to study H s+n PW 12-n V n O 40 (n=1,2) (P-W-V HPA) decomposition by sodium hydroxide. It is shown that at the first stage of heteropolyanion interaction with alkali (pH) > 4 P-W-V HPA structural reconstruction takes place. It is accompanied by the formation of complexes with a higher content of vanadium atoms stable at pH 4-7/ P-W-V HPA decomposition to initial salts occurs at pH > 8

 17. Electrospun alginate nanofibres as potential bio-sorption agent of heavy metals in water treatment

  CSIR Research Space (South Africa)

  Mokhena, Teboho C

  2017-03-01

  Full Text Available nanofibres as potential bio-sorption agent of heavy metals in water treatment T.C. Mokhena1,2, N.V Jacobs1,3, A.S. Luyt4* 1 CSIR Materials Science and Manufacturing, Polymers and Composites, Port Elizabeth, South Africa 2 Department of Chemistry...-303 (2011). http://dx.doi.org/10.1016/j.jare.2011.01.008 [2] Taha A.A., Wu Y.-N., Wang H., Li F.: Preparation and application of functionalized cellulose acetate/silica composite nanofibrous membrane via electrospinning for Cr (VI) ion removal from...

 18. Neutron-Activated Gamma-Emission: Technology Review

  Science.gov (United States)

  2012-01-01

  in Be9 + α  C12 + n and Be9 + α  3He4 + n. Chadwick (5) made use of the naturally occurring α-emitter polonium - 210 , which decays to lead-206 with...emission, the variation of gamma attenuation with distance and the presence of organic clutter (in food , fertilizer, dirt road, etc.) makes it 8...a neutron source by mixing a radioisotope that emits alpha particles, such as radium or polonium , with a low atomic weight isotope, usually in the

 19. Pulsed mixed n, γ radiation fields for electronic testing

  International Nuclear Information System (INIS)

  Nurdin, G.; Becret, C.; Jaureguy, J.C.; Vie, M.; Baboulet, J.P.; Lapeyre, P.; Ramisse, D.

  1994-01-01

  For combined n, γ TREE testing we have modified the CALIBAN Fast Burst Reactor Field with CdO/Epoxy converters to cover the range [10 11 -10 12 ] n.cm -2 (1 MeV Si), [10 7 - 10 8 ] cGy(Si).s -1 . Activation and fission σ φvector, 1 MeV(Si) fluences, neutron spectra, total exposures and dose rates were predicted with good agreement by n, γ photon transport codes. (author). 12 refs., 2 figs., 1 tab

 20. Mercury determination in dentist's hair and nails by instrumental neutron activation analysis

  International Nuclear Information System (INIS)

  Mazzilli, B.; Munita, C.S.

  1986-01-01

  The mercury in scalp hair and fingernails of a group of dentists who usually handle with this toxic element in their profession is determined. The results were obtained by instrumental neutron activation analysis. The experimental procedure was based on the evaluation of the 197 Hg photopeak area, whose half life is 65h. After at a neutron fluxo of 5x10 12 n.cm -2 .sec -1 , the activity of the samples were measured by using a solid state Ge (Li) detector coupled to a 4.096 channel pulse height analyser. (M.A.C.) [pt

 1. Electronic structures in ion-surface interactions

  International Nuclear Information System (INIS)

  Kiuchi, Masato; Takeuchi, Takae; Yamamoto, Masao.

  1997-01-01

  A chemical bond generated by the interaction between low energy ion and base was investigated by ab initio molecular orbital method. The effects of ion charge were studied by calculation of this method. When carbon ion approached to graphite base (C 24 H 12 ), the positive ion and the neutral atom covalently bonded, but the negative ion did not combine with it. When carbon ion was injected into h-BN base (B 12 N 12 H 12 , hexagonal system boron nitride), the positive ion and the neutron atom formed covalent bond and the van der Waals binding, and the negative ion interacted statically with it. (S.Y.)

 2. Performance of the Defense Acquisition System, 2015 Annual report

  Science.gov (United States)

  2015-09-16

  report was conducted by Dan Davis, Ken Munson, Susan L. Rose, and Philip S. Antón, with much-appreciated assistance from Larry Axtell, Gary R. Bliss ...primary writers, with very helpful reviews and comments provided by Philip D. Rodgers, Gary R. Bliss , Mildred Bonilla-Lucia, Michael E. Lebrun, and the...11 n/ a 20 12 n/ a 20 13 20 13 Un re al is tic p er fo rm an ce e xp ec ta tio ns 10 % 2 X X Un re al is tic b as el in e es tim at es fo r c os

 3. Selective hydrogen atom abstraction by hydrogen atoms in photolysis of cyclohexane-normal pentane mixtures at 77 K

  International Nuclear Information System (INIS)

  Miyazaky, T.; Guedes, S.M.L.; Andrade e Silva, L.G. de; Fernandes, L.

  1977-01-01

  The reaction of H atoms, produced by the photolysis of HI, has been studied in c-C 6 H 12 -n-C 5 H 12 mixtures at 77K. H atoms in c-C 6 H 12 matrix react more effectively with solute n-C 5 H 12 than solvent c-C 6 H 12 , while H atoms in n-C 5 H 12 matrix react more effectively with solute c-C 6 H 12 than solvent n-C 5 H 12 [pt

 4. Construction of Six Coordination Polymers Based on a 5,5′-(1,2-Ethynyl)bis-1,3-benzenedicarboxylic Ligand: Synthesis, Structure, Gas Sorption, and Magnetic Properties

  KAUST Repository

  Zheng, Bing; Luo, Jiahuan; Wang, Fang; Peng, Yu; Li, Guanghua; Huo, Qisheng; Liu, Yunling

  2013-01-01

  Six novel coordination polymers based on a multifunctional ligand, 5,5'-(1,2-ethynyl)bis-1,3-benzenedicarboxylic (H4EBDC), namely, |(C3H7NO)2(H2O)7(C 2H5OH)3| [Zn2(C18H 6O8)(C10H8N2) 2] (1), |(C3H7NO)3(H2O)30- (CH3CN)2|[Zn 6(C18H6O8)3(C 6H12N2O2)2

 5. (1-Phenyl-1H-1,2,3-triazol-4-ylmethyl pyridine-3-carboxylate

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Zakirjon Karimov

  2010-07-01

  Full Text Available In the title compound, C15H12N4O2, the dihedral angle between the planes of the nicotinoyloxy fragment and triazole ring is 88.61 (5°. The dihedral angle between the planes of triazole and benzene rings is 16.54 (11°. The crystal structure is stabilized by intermolecular C—H...N, C—H...O and C—H...π(triazole hydrogen bonds and aromatic π–π stacking interactions between the benzene and triazole rings [centroid–centroid distance = 3.895 (1 Å

 6. 5-Imino-3,4-diphenyl-1H-pyrrol-2-one

  Science.gov (United States)

  Bulatov, Evgeny; Chulkova, Tatiana; Haukka, Matti

  2014-01-01

  The title compound, C16H12N2O, exists in the crystalline state as the 5-imino-3,4-di­phenyl­-1H-pyrrol-2-one tautomer. The dihedral angles between the pyrrole and phenyl rings are 35.3 (2) and 55.3 (2)°. In the crystal, inversion dimers linked by pairs of N—H⋯N hydrogen bonds generate a graph-set motif of R 2 2(8) via N—H⋯N hydrogen bonds. PMID:24764881

 7. 5-Imino-3,4-diphenyl-1H-pyrrol-2-one

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Evgeny Bulatov

  2014-02-01

  Full Text Available The title compound, C16H12N2O, exists in the crystalline state as the 5-imino-3,4-diphenyl-1H-pyrrol-2-one tautomer. The dihedral angles between the pyrrole and phenyl rings are 35.3 (2 and 55.3 (2°. In the crystal, inversion dimers linked by pairs of N—H...N hydrogen bonds generate a graph-set motif of R22(8 via N—H...N hydrogen bonds.

 8. Structure and spectroscopic properties of N,S-coordinating 2-methylsulfanyl-N-[(1H-pyrrol-2-ylmethylidene]aniline methanol monosolvate

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  D. Douglas Richards

  2015-10-01

  Full Text Available The reaction of pyrrole-2-carboxaldehyde and 2-(methylsulfanylaniline in refluxing methanol gave an olive-green residue in which yellow crystals of the title compound, C12H12N2S·CH3OH, were grown from slow evaporation of methanol at 263 K. In the crystal, hydrogen-bonding interactions link the aniline molecule and a nearby methanol solvent molecule. These units are linked by a pair of weak C—H...Omethanol interactions, forming inversion dimers consisting of two main molecules and two solvent molecules.

 9. Ethyl (E-2-methoxyimino-2-(4-nitrobenzoylacetate

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ignez Caracelli

  2010-02-01

  Full Text Available The title molecule, C12H12N2O6, features an E conformation about the oxime group. The methoxyimino and ester residues are effectively coplanar with each other (r.m.s. deviation for the nine non-H atoms = 0.127 Å and almost orthogonal [with dihedral angles of 99.44 (13 and −77.85 (13°, respectively] to the carbonyl and nitrophenyl groups which lie to either side of this central plane. The crystal structure is consolidated by C—H...O contacts.

 10. 2,2′-Dimethyl-4,4′-bipyridine

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Wilhelm Seichter

  2008-07-01

  Full Text Available In the crystal structure of the title compound, C12H12N2, the molecule is twisted around the central C—C bond, with a dihedral angle of 8.32 (5° between the mean planes of the pyridyl rings. The crystal structure is stabilized by arene stacking interactions, with a distance of 3.81 (1 Å between the ring centroids.

 11. Excess Gibbs Energy for Ternary Lattice Solutions of Nonrandom Mixing

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Jung, Hae Young [DukSung Womens University, Seoul (Korea, Republic of)

  2008-12-15

  It is assumed for three components lattice solution that the number of ways of arranging particles randomly on the lattice follows a normal distribution of a linear combination of N{sub 12}, N{sub 23}, N{sub 13} which are the number of the nearest neighbor interactions between different molecules. It is shown by random number simulations that this assumption is reasonable. From this distribution, an approximate equation for the excess Gibbs energy of three components lattice solution is derived. Using this equation, several liquid-vapor equilibria are calculated and compared with the results from other equations.

 12. Spin-isospin excitations induced by heavy ions at Saturne energies

  International Nuclear Information System (INIS)

  Hennino, T.

  1989-01-01

  Our program on the Spin-Isospin excitations started with the ( 3 He, 3 H) and ( 2 H, 2 He) reactions was extended with the heavy ion beams available at Saturne ( 12 C, 16 0, 20 Ne and 40 Ar) to study systematically the Δ excitation energy region. Projectile-ejectile dependences were measured. The Δ peak shift appears as a common feature in all charge exchange reactions. The first cross section calculations for the ( 12 C, 12 N) reaction are in good quantitative agreement with the data [fr

 13. Observations of neoclassical and anomalous resistivity in toroidal discharges

  International Nuclear Information System (INIS)

  Etzweiler, J.F.; Brouchous, D.A.

  1980-03-01

  Plasma resistivity measurements parallel to the magnetic field have been made on the .Wisconsin supported octupole and the Wisconsin levitated octupole. Plasmas ranged in density from 10 8 cm -3 to 10 12 cm -3 and varied from highly collisionless to highly collisional. The measured resistivity was found to agree with neoclassical resistivity theory in the collisional and transition regimes. Highly collisionless plasmas were found to have anomalously high resistivity which obeyed the T/sub e//sup 1/2//n/sub e/ scaling of the transition regime

 14. 1-(Ferrocen-1-ylmethyl-3-methylimidazol-3-ium iodide

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Vincent O. Nyamori

  2012-12-01

  Full Text Available The structure of the title compound, [Fe(C5H5(C10H12N2]I, consists of a 1-(ferrocen-1-ylmethyl-3-methylimidazolium cation which is counter-balanced by an iodide anion. The cyclopentadienyl (Cp rings of the ferrocene unit have a slightly staggered conformation skewed from an ideal eclipsed conformation by an angle of 3.5 (6°. The interplanar angle between the Cp and the imidazole ring is 67.94 (2°.

 15. Global stability of plasmas with helical boundary deformation and net toroidal current against n=1,2 external modes

  International Nuclear Information System (INIS)

  Ardela, A.; Cooper, W.A.

  1996-01-01

  In this paper we resume a numerical study of the global stability of plasma with helical boundary deformation and non null net toroidal current. The aim was to see whether external modes with n=1,2 (n toroidal mode number) can be stabilized at values of β inaccessible to the tokamak. L=2,3 configurations with several aspect ratios and different numbers of equilibrium field periods are considered. A large variety of toroidal current densities and different pressure profiles are taken into account. Mercier stability is also investigated. (author) 4 figs., 6 refs

 16. 1-[(1-Methyl-1H-imidazol-5-ylmethyl]-1H-indole-5-carbonitrile

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Josephus Jacobus de Jager

  2012-12-01

  Full Text Available In the title compound, C14H12N4, the dihedral angle between the indole ring system (r.m.s. deviation = 0.010 Å and the imidazole ring is 77.70 (6°. In the crystal, molecules are linked by C—H...N hydrogen bonds. One set of hydrogen bonds forms an undulating chain running parallel to the b-axis direction, while the other undulating chain is parallel to the c-axis direction. In combination, (100 sheets result.

 17. Crystal structure of 4-[(5-methyl-isoxazol-3-yl)amino-sulfon-yl]anilinium 3,5-di-nitro-salicylate.

  Science.gov (United States)

  Malathy, Sevaiyan; Nirmalram, Jeyaraman Selvaraj; Muthiah, Packianathan Thomas

  2015-06-01

  The title mol-ecular salt, C10H12N3O3S(+)·C7H3N2O7 (-), protonation occurs at the amino N atom attached to the benzene ring of sulfamethoxazole. In the anion, there is an intra-molecular O-H⋯O hydrogen bond and the cation is linked to the anion by an N-H⋯O hydrogen bond. In the extended structure, the cations and anions are linked via N-H⋯O, N-H⋯N and C-H⋯O hydrogen bonds, forming a three-dimensional framework.

 18. Molecular and crystal structure of 2-((E)-[(4-Methylphenyl)imino]methyl)-4-nitrophenol: A redetermination

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kaynar, Nihal Kan, E-mail: nihal-kan84@windowslive.com [Ondokuz Mayıs University, Department of Physics, Faculty of Arts and Sciences (Turkey); Tanak, Hasan [Amasya University, Department of Physics, Faculty of Arts and Sciences (Turkey); Şahin, Songul [Ondokuz Mayıs University, Department of Chemistry, Faculty of Arts and Sciences (Turkey); Dege, Necmi [Ondokuz Mayıs University, Department of Physics, Faculty of Arts and Sciences (Turkey); Ağar, Erbil [Ondokuz Mayıs University, Department of Chemistry, Faculty of Arts and Sciences (Turkey); Yavuz, Metin [Ondokuz Mayıs University, Department of Physics, Faculty of Arts and Sciences (Turkey)

  2016-03-15

  The crystal structure of the title compound, C{sub 14}H{sub 12}N{sub 2}O{sub 3}, was recently determined as a mixture of its neutral (OH containing) and zwitterionic (NH containing) forms, in a 0.60 (4): 0.40 (4) ratio using the X-ray determination. In this study, the title compound has been characterized by FT-IR and X-ray diffraction. The redetermination showed that the title compound has only enol (OH) form because of lack of the NH stretching vibration in FT-IR spectrum. In addition, the molecular structure and tautomerism of the title compound have been discussed.

 19. Sõdadevaheline vene emigratsioon suures ilmas ja väikeses Eesti / Interwar Russian Emigration in the Larger World and "Little Estonia"

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Irina Belobrovtseva

  2015-06-01

  Full Text Available Teesid: Oktoobrirevolutsiooni järgne vene emigratsioon, mida teaduskirjanduses traditsiooniliselt nimeta takse esimeseks laineks, valgus mööda ilma laiali ning oli seninägematult arvukas, haarates kaasa miljoneid endise Tsaari-Venemaa elanikke. Sellele nähtusele on pühendatud tuhandeid humanitaartea duslikke, sotsioloogilisi, politoloogilisi jm uurimusi, mis kajastavad vene eksiilkultuuri eri tahke. Vene emigratsioon puudutas ka Eestit ning enamik käsitletud ilmingutest olid otseselt seotud siinse vene kogukonnaga, ent kohati väga erineva tähendusega. Käesoleva artikli eesmärk on lühidalt kirjeldada vene emigratsiooni sotsiaalset ja demograafilist struktuuri, selle keskusi, emigrantide rolli oma ja võõra kultuuri säilitamisel, põlvkondadevahelist aspekti, eelkõige kirjanduselus, ning haridusküsimusi. Lähemalt on käsitletud vene emigrantide rolli Eesti kultuuris muu maailma taustal.    SU M M A R Y   After the October Revolution a mass of emigrants, all citizens of the former Tsarist Russia dispersed in the world. In the scholarly literature this dispersal of upwards of a million people has come to be referred to as the first wave of Russian emigration. Thousands of scholarly articles from the humanities, sociology, political science and other disciplines have been devoted to various aspects of Russian exile culture: descriptions of exile cultural centres (including Paris, Berlin, Constantinople, Brazil, and the USA; various cultural phenomena (literature, film, theatre, fashion, journalism, art, etc.. As was true of the large part of Europe, the Russian emigration impacted Estonia, as it did across the rest of Europe; however, the fate of the Russian community in Estonia had strikingly original features. Some of these derived principally from Estonia’s position as a border state, as well as from the fact that even in the days of the Russian Empire, over 40000 Russians resided in Estonia. Theoretically, this should have

 20. Development of Coincidence Method for Determination Thermal Neutron Flux on RSG-GAS

  International Nuclear Information System (INIS)

  Bakhri, Syaiful; Hamzah, Amir

  2004-01-01

  The research to develop detection radiation system using coincidence method has been done to determine thermal neutron flux in RS1 and RS2 irradiation facilities RSG-GAS. At this research has arranged beta-gamma coincidence equipment system and parameter of measurement according to Au-198 beta-gamma spectrum. Gold foils that have irradiated for period of time, counted, and the activities of radiation is analyzed to get neutron flux. Result of research indicate that systems measurement of absolute activity with gamma beta coincidence method functioning well and can be applied at activity measurement of gold foil for irradiation facility characterization. The results show that thermal neutron flux in RS1 and RS2, respectively is 2.007E+12 n/cm 2 s and 2.147E+12 n/cm 2 s. To examine the system performance, the result was compared to measure activity using high resolution of Hp Ge detector and achieved discrepancy is about 1.26% and 6.70%. (author)