WorldWideScience

Sample records for asinsvadu veetatvo distoniju

  1. Ischemic Stroke Due to Middle Cerebral Artery M1 Segment Occlusion: Latvian Stroke Register Data / Išēmisks Insults Sakarā ar Arteria Cerebri Media M1 Segmenta Oklūziju: Insulta Reģistra Dati

    Directory of Open Access Journals (Sweden)

    Valante Ramona

    2015-09-01

    Full Text Available Išēmisks insults visbiežāk notiek vidējās cerebrālās artērijas apasiņošanas baseinā. Tika veikts retrospektīvs Insulta reģistra datu pētījums. Pētījumam tika atlasīti un apstrādāti pacientu dati laika periodā no 2013. gada janvāra līdz 2014. decembrim. Datu analīzei tika atlasīti 478 pacienti, kuriem ar angiogrāfijas metodi, bija apstiprināta ACM oklūzija. Puse no pacientiem bija vīrieši 237 (49,6% ar vidējo vecumu 69,51 gadi, sievietēm vidējais vecums bija 74,58 gadi. Biežākais insulta cēlonis bija kardioembolija - 294 (61, 5% gadījumos. Sīko asinsvadu saslimšana nebija kā cēlonis ACM M1 segmenta oklūzijas gadījumā. Reperfūzijas terapiju saņēma 209 (43,7% pacienti. Iestājoties neiroloģiskais stāvoklis abās grupās bija līdzīgs, taču izrakstoties lielāks uzlabojums bija reperfūzijas terapijas grupā NIHSS 6,82 salīdzinot ar konservatīvas terapijas grupu - NIHSS 8,2 (SD ± 6,23 (p < 0,05. Izrakstoties pacientu funkcionālais stāvoklis bija labāks reperfūzijas grupā, mRS 0-2 bija 39,2% gadījumu, kā arī slikts funkcionālais iznākums (mRS 4-5 bija sastopams retāk - tikai 34,5% gadījumu. Mirstība arī bija zemāka reperfūzijas grupā - 7,6%, salīdzinot ar konservatīvās terapijas grupu - 13,4%. Biežākais cēlonis ACM M1 segmenta oklūzijas insultam ir kardioembolija. Pacientiem ir liela atkārtotu insultu incidence. Iestājoties reperfūzijas terapijas un konservatīvas terapijas grupu pacientiem neiroloģiskais stāvoklis bija līdzīgs. Taču reperfūzijas grupā pacientiem izrakstoties bija ievērojamāks uzlabojums novērtējot neiroloģisko stāvokli. Arī funkcionālais stāvoklis izrakstoties bija labāks pacientiem, kas saņēma reperfūzijas terapiju.