WorldWideScience

Sample records for asfyksi-prognose ud fra

 1. Fra kolonistyre til afhængighed

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holten, Birgitte

  En oversigt over Latinamerikas historie fra europæernes ankomst til idag. Udviklingen anskueliggøres ud fra temaer, som var eller er centrale set fra de Latinamerikanske landes side......En oversigt over Latinamerikas historie fra europæernes ankomst til idag. Udviklingen anskueliggøres ud fra temaer, som var eller er centrale set fra de Latinamerikanske landes side...

 2. Emissioner af SO2 og NOX fra kraftværker

  DEFF Research Database (Denmark)

  Illerup, J. B.; Bruun, H. G.

  Rapporten indeholder beregninger af SO2- og NOx- emissioner fra kraftværker, der er reguleret af kvoteloven. Emissionerne er for tre forskellige produktionsscenarier beregnet ud fra emissionsfaktorer baseret på EU-direktivet om store forbrændingsanlæg og emissionsfaktorer beregnet ud fra en...

 3. Eksistensanalyse – fra filosofisk terapi til praktisk etik

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dræby, Anders

  Eksistensanalyse: Fra filosofisk terapi til praktisk etik og etisk praksis Eksistensanalysen har iscenesat sig selv som en filosofisk og ikke psykologisk baseret form for psykoterapi, hvis anliggende skal forstås ud fra etiske og ikke medicinske begreber. For helt at løsrive eksistensanalysen fra...

 4. Hvorfor lejere bliver sat ud af deres bolig

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Torben Heien; Christensen, Gunvor

  Antallet af lejere, der bliver sat ud af deres bolig, er steget fra 1499 i 2002 til 2589 i 2006. Lejere kan blive sat ud af deres bolig, hvis de ikke betaler deres husleje til tiden, eller hvis de ikke overholder husordenen det sted de bor. Denne rapport beskriver årsager til, at lejere bliver sat...... ud af deres boliger og baggrunden for stigningen i antallet af udsættelser. desuden beskriver rapporten konsekvenser af en udsættelse og kommer med en række anbefalinger til indsatsområder. Af afgørende betydning for, at lejere bliver sat ud af deres bolig, er lav indkomst, lavt rådighedsbeløb, stor...

 5. Veje ind og ud af hjemløshed

  DEFF Research Database (Denmark)

  Benjaminsen, Lars; Enemark, Morten Holm

  Hjemløsheden i Danmark har været stigende i de seneste år. Denne rapport beskriver forløbene op mod hjemløshed, vejene gennem hjemløshed og chancerne for at komme ud af hjemløshed igen. På baggrund af data fra hjemløsetællingerne og fra landets herberger (§ 110-boformer) i perioden 2009-2015 anal...

 6. Fri os fra dårlig ledelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mac, Anita

  på arbejdspladserne. Fri os fra dårlig ledelse går i dybden med sammenhængen mellem stress, manglende trivsel og dårlig ledelse set ud fra et medarbejderperspektiv. Bogen giver svar på, hvad dårlig ledelse er, og hvordan fænomenet påvirker den enkelte medarbejder såvel som det generelle miljø på...

 7. Udsættelser af lejere – Udvikling og benchmarking

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen, Gunvor; Jeppesen, Anders Gade; Kjær, Agnete Aslaug

  I denne rapport undersøges udviklingen i både fogedsager og effektive udsættelser fra 2007-2013. Rapporten indeholder desuden en benchmarking-analyse, der estimerer, om hver enkelt kommune har flere eller færre effektive udsættelser, end hvad man skulle forvente, når der tages højde for bl...... kommuner, der indgår i benchmarking-analysen har desuden flere effektive udsættelser i de almene boliger, end man kunne forvente, når der tages hensyn til kommunernes befolkningsgrundlag, det lokale boligmarked og kommunale forhold som fx størrelsen af kommunen. Rapporten er finansieret af Ministeriet...

 8. Uddannelse til en accelereret samtid - nye ideer, ny læring

  DEFF Research Database (Denmark)

  Monty, Anita; Lindow, Bent Erik Kramer; Dyssegaard, Camilla Brørup

  Lederne nedsatte i foråret 2017 en tænketank, der skulle debattere fremtidens uddannelse ud fra en fælles erfaring af, at uddannelse som vi kender det i dag ikke matcher fremtidens omskiftelige behov for kompetenceudvikling. Nogle prognoser forudser at vi fremover skal gennemføre fem-seks uddanne...

 9. Fra offer til kriger - at opnå et liv i balance

  DEFF Research Database (Denmark)

  Østergaard, Lars Jørgen; Rodkjær, Lotte Ørneborg; Laursen, Tinne

  2015-01-01

  “Find din indre kriger og kom ud af din tilværelse som et sygdomsramt offer.” Det er en del af budskabet til en gruppe HIV-patienter fra et alternativt behandlingsforløb med indianeren, Hawk. Forløbet er kommet i stand på Skejby Sygehus, som samtidig har undersøgt den mentale effekt. Dokumentarfi......“Find din indre kriger og kom ud af din tilværelse som et sygdomsramt offer.” Det er en del af budskabet til en gruppe HIV-patienter fra et alternativt behandlingsforløb med indianeren, Hawk. Forløbet er kommet i stand på Skejby Sygehus, som samtidig har undersøgt den mentale effekt...

 10. Sundhedsprofessionelles begejstring for fortællinger fra levet erfaring

  DEFF Research Database (Denmark)

  Liveng, Anne; Larsen, Christine; Lange, Mads

  2018-01-01

  I 2013 etablerede psykiatrien i Region Hovedstaden, Danmark, et undervisningsprogram om recovery for sundhedsprofessionelle. Evalueringer af programmet viste et udtalt engagement i fortællingen fra underviseren med levet erfaring. Artiklen diskuterer hvordan dette kan forstås. Evalueringsmaterialet...... analyseres ud fra et læringsteoretisk perspektiv og fokuserer på: 1) Betydningen af fortællingens emotionelle indhold, 2) Rolle-bytningen mellem personen med levet erfaring og sundhedsprofessionelle, og 3) Workshoppene som et læringsrum, der aktiverer refleksioner over strukturer og organisering af...

 11. Facebook Marketing - Fra A-Z

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mortensen, Thomas Bøtker

  2009-01-01

  Facebook Marketing – Leverage Social Media to Grow Your Business af Steven Holzner er Facebook Marketing fra A-Z, som kan anbefales til virksomheder, som overvejer at bevæge sig ud i cyber space og afprøve mulighederne for at markedsføre sig dér. Bogen beskriver på hvilke væsentlige punkter...... marketing på Facebook adskiller sig fra traditionel marketing, og gennemgår trin for trin de fundamentale ting, som man skal vide for, at virksomheden kan agere med den tilsigtede effekt i et socialt netværk som Facebook. Og eftersom 34 % af den danske befolkning i dag er hoppet med på Facebook vognen og...... har oprettet en profil på Facebook, er potentialet åbenlyst....

 12. Fra bog til film

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schepelern, Peter

  2010-01-01

  Efter en historisk oversigt over samspillet mellem film og litteratur i dansk film, opstilles en råkke begreber, som filmatiseringer kan analyseres ud fra. Der ses pa det litteråre vårks status — evt. som klassiker eller bestseller. Der ses pa de centrale filmatiseringsproblemer, forhold som pråger...... adaptionsprocessen fra bog til film. De kan opdeles dels i forhold, der udspringer af filmsprogets specifikke sys- tem, dels forhold, der udspringer af filmens status som massemedium. Den färste kategori er pråget af, at filmsproget generelt fremstiller handling snarere end refleksion, noget konkret snarere end...... noget abstrakt, en scene snarere end et resume og det ydre snarere det indre. Den anden kategori kan forklare filmens tilbäjelighed til åndring af forlågget, til forkortelse, forenkling og modernisering. Eksemplerne er en råkke centrale danske film/romaner...

 13. At frigøre (sig fra) mors begær

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rösing, Lilian Munk

  2011-01-01

  Artiklen tager afsæt i den feministiske kritik af Antichrist ud fra den påstand, at det er en kritik der ikke har blik for filmens æstetiske dimensioner. I stedet foreslås en læsning af filmen som én lang udfoldelse af det, Freud har kaldt "urscenen", dvs. barnets forestillig om forældrenes...

 14. Nitrogenfiksering i opstrømningsområdet ud for tropisk Sydamerika

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen, Jens Tang; Bruhn, Annette; Pedersen, Jens Brøgger

  følge af nitrat-assimilation. Vi ser dette som effekten af nitrogen-fiksering. Tab af biologisk tilgængeligt kvælstof i den ilt-fattige del af vandsøjlen, synes primært at finde sted gennem anammox, den kemolitoautotrofe syntese af organisk stof fra CO2, drevet af oksidering af ammonium med nitrit og......Vi har anvendt koblede målinger af ilt- og kvælstof-isotoper i nitrat fra de vandmasser, som ligger over de iltfattige zoner i det tropiske Stillehav ud for Chile og Peru, til at påvise forekomsten af nitrogen-fiksering. Vi supplerer disse målinger med analyse af nifH-gener i mikroorganismer...... filtreret fra disse vandmasser. Algers assimilation af nitrat ledsages af en isotop-effekt, som påvirker 15N/14N-forholdet i nitratpuljen. I laboratoriestudier varierer denne effekt betydeligt med en 15ε i området 0 ‰ – 20 ‰. Studier af 15N/14N i nitrat i de øvre oceaner antyder snævrere grænser for denne...

 15. ‘Lets join hands and jump\\ud together’: Readiness and\\ud implementation of skill mix change\\ud in general practice

  OpenAIRE

  Topping, Annie; Nkosana- Nyawata, Idah; Featherstone, Valerie A.; Stephenson, John

  2013-01-01

  Background: The last 10 years has seen major\\ud changes in the ways general practices deliver\\ud UK primary care services. In a context of skill\\ud shortages, cost containment, policy reform,\\ud quality improvement and increasing volume of\\ud interventions delivered in primary care, new ways\\ud of working are becoming the norm. Skill mix, such\\ud the introduction of advanced nurse practitioners\\ud (ANPs) and health care assistants (HCAs), has\\ud fundamentally re-engineered the primary care\\ud...

 16. Spektakulær og udfordrende samfundskritiks kunst fra Kina på ARoS

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bonde, Lisbeth

  2015-01-01

  arbejder ligesom deres vestlige kolleger i høj grad med " readymades", indsamlet lokalt eller hjemme i Kina - det kan være skoleborde, plasticdunke, tøj fra lokale, som får nye betydninger, når de tages ud af deres vante sammenhæng, kombineres med andre ting og optræder i museets hvide kube...

 17. Exploring the transition from\\ud staff nurse to\\ud ward sister/manager –\\ud An exploratory case study

  OpenAIRE

  Enterkin, Judith

  2016-01-01

  Background\\ud The ward sister/manager figure has traditionally been considered the ward based\\ud clinical leader. This role has evolved over time in response to professional and\\ud political demands; despite or because of this, reports of role ambiguity exist and\\ud the ward sister/manager position has become increasingly difficult to recruit to,\\ud with nurses arguably looking to roles perceived to have greater influence and\\ud status, but less onerous managerial responsibility. Understandin...

 18. Corporate Governance: An Indian\\ud Perspective-Disparities in Theory\\ud and Reality

  OpenAIRE

  Jakkal, Raj Madhukar

  2013-01-01

  2013 dissertation for MBA in Finance. Selected by academic staff as a good example of a masters level dissertation. \\ud \\ud This paper investigates the corporate governance problems within\\ud India. The purpose of this research study is to investigate current state of\\ud corporate governance and find solutions for problems in corporate\\ud governance practices followed within organisations in India. Therefore, an\\ud effort is made to reveal how adoption and implementation of good corporate\\ud ...

 19. Når læreren tager skolen ud af skolen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hyllested, Trine

  Lærere har mange tilbud om at tage ud af skolen med deres klasser, men støtter det altid undervisningen? Denne ph.d.-afhandling har et bredt empirisk udgangspunkt og kortlægger nogle læreres forestillinger og pædagogiske hensigter i forhold til professionelle formidlingssteder, hvor de tog deres ...... Bourdieus teorier. Dens pædagogiske perspektiv bevæger sig fra en læringsforståelse inspireret af Piaget mod en mere social situeret forståelse baseret på bl.a. Vygotskys teorier om læring. Der relateres til teoretiske forskningsresultater af læring udenfor skolen....

 20. Nyt fra videnskaberne 2

  DEFF Research Database (Denmark)

  Evron, Lotte

  2012-01-01

  faldforebyggelsesprogrammer (Bunn et al, 2008). En ny gren inden for faldforskning undersøger opfattelser af fald og faldforebyggelse samt barrierer og motivation for deltagelse i faldforebyggelsesprogrammer (McMahon et al 2011, Calhoun et al 2011, Evron et al, 2009, Bunn et al, 2008). I mit ph.d. projekt forsøger jeg...... temaer som frygt for svækkelse, fastholdelse af autonomi og uafhængighed i hverdagen, og forskellige opfattelser af faldrisici (McMahon, 2011). I modsætning til deltagere, ser ikke-deltagere ikke et aktuelt behov for at forebygge fald (Calhoun 2011, Evron 2009), hvilket forklares ud fra to opfattelser...... gængse faldforskning bygger derimod på et rationale, hvormed fald ses som noget unaturligt, der skal forebygges. Nogle studier kobler ikke-deltagelse med fornægtelse eller undervurdering af faldproblemer, samt manglende viden (Bunn et al, 2008). Andre viser, at kategorisering som faldtruet kan have...

 1. Prognose: SF den store vinder af kommunalvalget

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thomsen, Søren Risbjerg

  2009-01-01

  KV-09: SF stormer ifølge Altinget.dks prognose ind i byråd og ikke mindst regionsråd ved valget til november, mens Radikale halveres.......KV-09: SF stormer ifølge Altinget.dks prognose ind i byråd og ikke mindst regionsråd ved valget til november, mens Radikale halveres....

 2. Fra anbringelse til efterværn

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dreyer Espersen, Laila

  Når anbragte børn fylder 18 år, ophører deres anbringelse formelt set. Det betyder, at den unge som udgangspunkt skal klare sig selv. Men den nye efterværnsparagraf (§ 62a) i serviceloven giver mulighed for fortsat at støtte de unge, indtil de fylder 23 år. Det benytter man sig af på forskellig...... måde og i varierende omfang i danske kommuner. I denne rapport fremhæves gennem interview med 16 sagsbehandlere, en kommunalt ansat kontaktperson og en medarbejder ved en privat plejehjemsforening fra 10 kommuner nogle af de aspekter af efterværnsindsatsen, som kan være afgørende for, om den unge...... kommer godt ud af anbringelsen. Der er især fokuseret på de positive erfaringer, som sagsbehandlerne har haft i deres daglige arbejde med de unge i efterværnsforløb....

 3. Hvor kommer meninger fra? - en analyse af diskursiv praksis i forbindelse med bachelorvejledning og -skrivning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Møller, Hanne

  2004-01-01

  Læreruddannelsen er placeret i uddannelseshierarkiet som en både professions og akademisk orienteret uddannelse, hvis forvaltere er placeret uden direkte forbindelse med hverken skolepraksis eller akademisk praksis. Den overordnede diskursorden er i læreruddannelsen reguleret ud fra en orienterin...... artiklen på "at mene" i læreruddannelsens diskursive praksis, og der identificeres en problemstilling som drejer sig om hvordan en lærerstuderende / kommende lærers position skal forstås som etableret af de ord den studerende producerer i BA-opgaven....

 4. Navigating intimacy with ecstasy: The emotional, \\ud spatial and boundaried dynamics of couples’ MDMA \\ud experiences

  OpenAIRE

  Anderson, Katie

  2017-01-01

  MDMA (3,4-methylenedioxy-methamphetamine or ‘ecstasy’) is well-known for its\\ud empathic and sociable effects (Bogt, Engels, Hibbel & Van Wel, 2002). Indeed, there \\ud is a body of work that discusses the role the drug plays in social bonding (Beck &\\ud Rosenbaum, 1998; Duff, 2008; Farrugia, 2015; Hinchliff, 2001; Solowij, Hall & Lee, \\ud 1992). However, there has been extremely limited research looking at MDMA’s \\ud impact specifically on romantic relationships (Vervaeke & Korf, 2006). Hence...

 5. A novel approach to formulae production\\ud and overconfidence measurement\\ud to reduce risk in spreadsheet modelling

  OpenAIRE

  Thorne, Simon; Ball, David; Lawson, Zoe Frances

  2004-01-01

  Research on formulae production in spreadsheets has established the practice as high risk yet\\ud unrecognised as such by industry. There are numerous software applications that are designed\\ud to audit formulae and find errors. However these are all post creation, designed to catch errors\\ud before the spreadsheet is deployed. As a general conclusion from EuSpRIG 2003 conference\\ud it was decided that the time has come to attempt novel solutions based on an understanding of\\ud human factors. ...

 6. Non-adjacent dependency learning in Cantonese-speaking\\ud children with and without a history of specific language\\ud impairment

  OpenAIRE

  Iao, L-S; Ng, LY; Wong, AMY; Lee, OT

  2017-01-01

  Purpose: This study investigated non-adjacent dependency learning in Cantonese-speaking children with and without a history of Specific Language Impairment (SLI) in an artificial linguistic context.\\ud \\ud Method: Sixteen Cantonese-speaking children with SLI history and 16 Cantonese-speaking children with typical language development (TLD) were tested with a non-adjacent dependency learning task using artificial languages that mimic Cantonese.\\ud \\ud Results: Children with TLD performed above...

 7. Perception of Smart Home Technologies to\\ud Assist Elderly People

  OpenAIRE

  CHERNBUMROONG, Saisakul; ATKINS, Anthony; YU, Hongnian

  2010-01-01

  In the last decade, the number of elderly\\ud population has increased significantly which affects\\ud human in many aspects, especially in healthcare. Many\\ud studies have shown increases in expenditures on longterm\\ud care. New models of care are needed including\\ud supported self-care and home-based services. Advance\\ud in sensor and network technologies have made these\\ud possible. A smart home which is a residence equipped\\ud with smart technologies providing services that enhance\\ud human...

 8. Fra Bartolommeo

  DEFF Research Database (Denmark)

  Elen, Albert J.; Fischer, Chris

  In Museum Boijmans Van Beuningen, discover the masterpieces of Fra Bartolommeo (1473-1517), the Italian monk and artist from the famous monastery of San Marco in Florence. He, Leonardo da Vinci, Raphael and Michelangelo were the four most important artists of the High Renaissance. Paintings by Fra...

 9. Guerrilla Hospitality: Urban Decay, Entrepreneurship\\ud and the ‘Ruin’ Bars of Budapest

  OpenAIRE

  Lugosi, Peter; Lugosi, K.

  2008-01-01

  This article examines the development\\ud and evolution of rom bars and focuses on three\\ud themes:\\ud 1 the relationship\\ud between urban\\ud regeneration and\\ud rom venues\\ud 2 the entrepreneurial\\ud forces that\\ud have perpetuated\\ud the rom phenomenon\\ud 3 the role of art\\ud and culture in\\ud these venues.\\ud It is argued that\\ud the key characteristics\\ud of the rom\\ud phenomenon are\\ud best captured by the\\ud notion of ‘guerrilla hospitality’, which is discussed in\\ud the final part of th...

 10. Freud, Maslow og Motivation

  OpenAIRE

  Nyhus, Allan; Glarøe, Ditte; SteenBrand, Kim; Møller, Maria; Drumm, Kristian; Hørbo, Mie

  2004-01-01

  Hvorledes er det muligt at motivere medarbejdere ud fra et Freud/Maslow perspektiv? Teoretisk projekt uden inddragelse af empiri. Hvorledes er det muligt at motivere medarbejdere ud fra et Freud/Maslow perspektiv? Teoretisk projekt uden inddragelse af empiri.

 11. How platforms are transforming customer information\\ud management

  OpenAIRE

  Stone, Merlin; Aravopoulou, Eleni; Girardi, Gherardo; Weinzierl, Luisa; Laughlin, Paul; Stott, Ryan; Todeva, Emanuela

  2017-01-01

  Purpose\\ud The purpose of this paper is to explain the development of ecosystems and platforms to manage customer information, and to identify the management, research and teaching implications of this evolution.\\ud \\ud Design/methodology/approach\\ud This article is based on research and industrial experience of two of the co-authors in customer relationshipmanagement, further developed with other co-authors in the field of business models, the research and teaching experience of the universi...

 12. Lejere der bliver sat ud af deres bolig

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen, Gunvor; Nielsen, Torben Heien

  Antallet af lejere, der bliver sat ud af deres bolig, er steget i perioden 2002-06. I 2006 blev 2600 husstande, svarende til 0,1 pct. af samtlige husstande i Danmark, sat ud af deres bolig. Stigningen er især sket i de fem største byer: København, Århus, Odense, Ålborg og Esbjerg. I dette...... skal give viden om, hvilke årsager der er til, at nogle lejere bliver sat ud af deres bolig, og hvorfor der er sket en stigning i antallet af udsættelser. Den endelige afrapportering af undersøgelsen af udsættelser i Danmark vil ske i foråret 2008. Undersøgelsen er finansieret af Socialministeriet....

 13. Current signal processing-based techniques\\ud for transformer protection

  OpenAIRE

  Etumi, Adel

  2016-01-01

  Transformer is an expensive device and one of the most important parts in a power\\ud system. Internal faults can cause a transformer to fail and thus, it is necessary for it\\ud to be protected from these faults. Protection doesn’t mean that it prevents damage to\\ud the protected transformer but it is to minimize the damage to the transformer as\\ud much as possible, which consequently minimizes the subsequent outage time and\\ud repair cost. Therefore, fast and reliable protection system should...

 14. Prognose van luchtkwaliteit: signalering van fotochemische smogepisoden

  NARCIS (Netherlands)

  van Rheineck Leyssius HJ; de Leeuw FAAM

  1990-01-01

  A description of two procedures which are used at RIVM in forecasting photochemical smog episodes is presented. Both procedures lead to the estimation of daily average oxidant (O3 + NO2) concentrations. The procedure OXPRO provides prognoses for the concentrations of "today" and

 15. Forskningsservice fra Biblioteket Metropol

  DEFF Research Database (Denmark)

  Møbjerg, Anna Christine Meinertz; Larsen, Bente; Kaad, Lene

  2016-01-01

  på projekter biblioteket har bidraget til) • Studenterrapporter 2014 (opgørelse fra Studenterportalen og UC Viden) • Metropol ansattes publicering og citering (opgørelse fra Web of Science (WoS) og Scopus) • Ansattes videnproduktion 2014 (opgørelse fra UC Viden fordelt på typer, på autoritetslister...

 16. Fra Plan til Undervisning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ingerslev, Gitte Holten; Svejgaard, Karin; Madsen, Anne-Grethe

  Fra plan til undervisningspraksis ? en evaluering af fagligt samspil Resumé: Fra plan til undervisning er en rapport fra et evalueringsprojekt finansieret af undervisningsministeriets midler til udviklingsarbejde og forsøg på de gymnasiale uddannelser. Projektet er gennemført af et konsortium...... fremstilles i rapporten Fra plan til Undervisning som tre cases. Casene indeholder en del fællestræk, da skolernes arbejde med fagligt samspil udspringer af en række fælles erfaringer og træk ved undervisningskulturen på htx. Det gælder først og fremmest det forhold, at fagligt samspil knyttes sammen med de...

 17. Elementer til inspiration til prototype ”Lærerstartsordninger” – ”Fastholdelse”

  DEFF Research Database (Denmark)

  Frederiksen, Lisbeth Angela Lunde

  2017-01-01

  en liste af anbefalede elementer, udarbejdet ud fra Forskningsgruppen ”Lærerstart og fodfæste” under Center for Profession og uddannelse VIAUC. Listen er udarbejdet ud fra - gruppens Review 1(Review af Reviews af peer-reviewede artikler publiceret mellem 2006 – 2016) og - gruppens Review 2(Reviews...

 18. Elever kommunikerer gennem digital video i idræt

  DEFF Research Database (Denmark)

  Elbæk, Lars; Rødbro, Lise Langagergaard

  2012-01-01

  , der foregår, ved brug af platformen. Senere diskuteres resultaterne ud fra kommunikationstrekanten, og der skitseres en model for videostøttet undervisning i idræt ud fra Batesons kommunikations- og læringsniveauer. Gennem analyser af platformens brug kan vi dokumentere, at eleverne bliver inspireret...

 19. Ud at se med Erasmus

  DEFF Research Database (Denmark)

  Frandsen, Pernille

  2009-01-01

  Få lidt luft under vingerne, kom ud at møde udenlandske kolleger og se, hvordan man også kan lave uddannelsesbibliotek. Med begejstring fortæller tre bibliotekarer om deres oplevelser i det store udland – alt sammen finansieret af Erasmus.......Få lidt luft under vingerne, kom ud at møde udenlandske kolleger og se, hvordan man også kan lave uddannelsesbibliotek. Med begejstring fortæller tre bibliotekarer om deres oplevelser i det store udland – alt sammen finansieret af Erasmus....

 20. Over-the-counter medicine abuse: a review of the\\ud literature

  OpenAIRE

  Cooper, R. J.

  2011-01-01

  Background: The sale of over-the-counter (OTC) medicines from pharmacies can help individuals self-manage symptoms. However, some OTC medicines may be abused, with addiction and harms being increasingly recognised. This review describes the current knowledge and understanding of\\ud OTC medicine abuse.\\ud \\ud Approach: Comprehensive search of international empirical and review literature between 1990 and 2011.\\ud \\ud Findings: OTC medicine abuse was identified in many countries and although im...

 1. E-bizz Øresund report

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bjerre, Mogens; Hansen, Torben; Kornum, Niels

  2003-01-01

  I dette working paper præsenteres og diskuteres et e-læringskoncept: Pædagogisk Selvtræning.Først vises den medietekniske udformning. Dernæst præsenteres et læringsteoretisk grundlag forkonceptet ud fra K. Illeris, 2001. Det starter ud fra de læringsprocesser (kognitive, psykodynamiskeog sociale)...

 2. A Dose of Reality: Overcoming Usability Challenges\\ud in VR Head-Mounted Displays

  OpenAIRE

  McGill, M.; Boland, Daniel; Murray-Smith, Roderick; Brewster, Stephen

  2015-01-01

  We identify usability challenges facing consumers adopting\\ud Virtual Reality (VR) head-mounted displays (HMDs) in a survey\\ud of 108 VR HMD users. Users reported significant issues\\ud in interacting with, and being aware of their real-world\\ud context when using a HMD. Building upon existing work on\\ud blending real and virtual environments, we performed three\\ud design studies to address these usability concerns. In a typing\\ud study, we show that augmenting VR with a view of reality\\ud sig...

 3. Rapport fra PES

  DEFF Research Database (Denmark)

  Austring, Bennyé D.; Sørensen, Merete

  2011-01-01

  Rapport fra PES konferencen på Høgskolen i Vestfolden, Larvik, Norge, der blev afholdt 4. og 5.5.2011- skrevet sammen med Merete Sørensen, Pædagoguddannelsen i Roskilde......Rapport fra PES konferencen på Høgskolen i Vestfolden, Larvik, Norge, der blev afholdt 4. og 5.5.2011- skrevet sammen med Merete Sørensen, Pædagoguddannelsen i Roskilde...

 4. De nye myter

  DEFF Research Database (Denmark)

  Krogsdal, Iben Egekvist

  Selvudvikling og selvrealisering i en psykologiseret tidsalder. Bogen er en omskrivning af min ph.d.-afhandling og behandler psykologiseringen af det moderne samfund ud fra terapiformen NLP.......Selvudvikling og selvrealisering i en psykologiseret tidsalder. Bogen er en omskrivning af min ph.d.-afhandling og behandler psykologiseringen af det moderne samfund ud fra terapiformen NLP....

 5. Vejen ud

  DEFF Research Database (Denmark)

  Døssing, Lis; Holm Sørensen, Mogens; Kofod, Jens Erik

  Dette arbejdspapir sætter fokus på kvinder på vej ud af prostitution, og de støttebehov, nogle af dem kan have. Kvinder, der har været i prostitution, kan have senfølger, der med sandsynlighed kan relateres til prostitution. Derfor kan de have behov for støtte og hjælp, når de stopper og i en per...

 6. Grundfragen der Fachlexikographie

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bergenholtz, Henning

  1996-01-01

  en identisk terminologi findes denne tredeling også i Wiegands forslag. Wiegand bruger dog en helt anden argumentation end den traditionelle, idet han ikke går ud fra ordbøgers indhold, men deres genuine formål. Ved nærmere betragtning må hans forslag dog afvises, da det ikke virkelig går ud fra...

 7. Dose evaluation in criticality accidents using response of panasonic TL personal dosemeters (UD-809/UD-802)

  International Nuclear Information System (INIS)

  Zeyrek, C. T.; Guenduez, H.

  2012-01-01

  This study gives the results of dosimetry measurements carried out in the Silene reactor at Valduc (France) with neutron and photon personal thermoluminescence dosemeters (TLDs) in mixed neutron and gamma radiation fields, in the frame of the international accident dosimetry intercomparison programme in 2002. The intercomparison consisted of a series of three irradiation scenarios. The scenarios took place at the Valduc site (France) by using the Silene experimental reactor. For neutron and photon dosimetry, Panasonic model UD-809 and UD-802 personal TLDs were used together. (authors)

 8. The role of employee share ownership for corporate governance\\ud in the aftermath of the financial crisis – a closer look at the\\ud Central Eastern European EU Member States

  OpenAIRE

  Lowitzsch, Jens; Hashi, Iraj; HASHANI, Alban

  2016-01-01

  Following a 2010 initiative opinion by the European Economic and Social\\ud Committee and a 2012 study on employee financial participation (EFP)\\ud commissioned by the European Parliament, in December 2012 the European\\ud Commission included the promotion of employee share ownership\\ud (ESO) in its Action Plan to reform European company law and corporate\\ud governance (European Commission, COM/2012/0740). This marks an extension\\ud in the perception of the issue of EFP in general and ESO in pa...

 9. Sustainable Fashion Tailoring: An approach for creating a\\ud heightened emotional attachment to garment apparel at\\ud undergraduate level, through pedagogy, story telling, digital\\ud technologies and traditional craftsmanship.

  OpenAIRE

  Morrish, David

  2017-01-01

  Background: \\ud \\ud Higher Education undergraduate programmes of study have a responsibility to educate learners within their discipline bridging the gap between further education and industry. Never before has it been so important to equip students who can adapt and accommodate change within their practice responding to external socio-economic, cultural, political and environmental issues. With sustainability a key issue, high on companies agendas, it is imperative that educational instituti...

 10. Dose evaluation in criticality accidents using response of Panasonic TL personal dosemeters (UD-809/UD-802).

  Science.gov (United States)

  Zeyrek, C T; Gündüz, H

  2012-09-01

  This study gives the results of dosimetry measurements carried out in the Silène reactor at Valduc (France) with neutron and photon personal thermoluminescence dosemeters (TLDs) in mixed neutron and gamma radiation fields, in the frame of the international accident dosimetry intercomparison programme in 2002. The intercomparison consisted of a series of three irradiation scenarios. The scenarios took place at the Valduc site (France) by using the Silène experimental reactor. For neutron and photon dosimetry, Panasonic model UD-809 and UD-802 personal TLDs were used together.

 11. Encephalic hemodynamic phases in subarachnoid hemorrhage: how to improve the protective effect in patient prognoses

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marcelo de Lima Oliveira

  2015-01-01

  Full Text Available Subarachnoid hemorrhage is frequently associated with poor prognoses. Three different hemodynamic phases were identified during subarachnoid hemorrhage: oligemia, hyperemia, and vasospasm. Each phase is associated with brain metabolic changes. In this review, we correlated the hemodynamic phases with brain metabolism and potential treatment options in the hopes of improving patient prognoses.

 12. Antikken på film

  DEFF Research Database (Denmark)

  Krasilnikoff, Jens

  2012-01-01

  Review af forskning om den græsk-romerske oldtid på film. Dertil en skitse til videre arbejde med antikken på film ud fra et historiefagligt og kulturhistorisk udgangspunkt.......Review af forskning om den græsk-romerske oldtid på film. Dertil en skitse til videre arbejde med antikken på film ud fra et historiefagligt og kulturhistorisk udgangspunkt....

 13. Intelligent regulering af dyrevelfærd i malkekvægsbesætninger

  DEFF Research Database (Denmark)

  Munksgaard, Lene; Sørensen, Jan Tind; Forkman, Björn

  2014-01-01

  Kan dyrebaserede mål erstatte rammekrav som middel til at fremme dyrevelfærden i danske kvægbesætninger? Dyrevelfærd kan vurderes ud fra viden om de omgivelser, dyrene lever i – det kaldes rammebaserede mål – eller ud fra registreringer af dyrenes adfærd og sundhed – det kaldes dyrebaserede mål. ...

 14. 'As I told Henning the other day'

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Nina Møller

  2008-01-01

  En analyse af sætningen 'Som jeg også sagde til Henning forleden dag' ud fra henholdsvis en klassisk argumentationsanalytisk synsvinkel, en sproghandlingsanalytisk synsvinkel og en dialogisk sysnvinkel (BAchtin)......En analyse af sætningen 'Som jeg også sagde til Henning forleden dag' ud fra henholdsvis en klassisk argumentationsanalytisk synsvinkel, en sproghandlingsanalytisk synsvinkel og en dialogisk sysnvinkel (BAchtin)...

 15. Participating in the knowledge society\\ud

  OpenAIRE

  Bell, Simon

  2015-01-01

  This paper will wander a little but I hope retain order to the core theme—“Participating in the Knowledge Society”.\\ud \\ud I wanted to start with an image (Fig. 1) which might arrest your attention, a wire weave sculpture by the artist Linda Johns (http://www.lindajohns.com/sculpture/sculpture-weaves.htm). The sculpture is two-thirds life sized and made of copper wire. I like it—I liked it so much—I bought it. I like it because I know human life is precious and this sculpture helps me to thin...

 16. “Cycles upon cycles, stories upon stories” :\\ud contemporary audio media and podcast horror’s\\ud new frights

  OpenAIRE

  Hancock, D; McMurtry, LG

  2017-01-01

  During the last ten years the ever-fertile horror and Gothic genres have birthed a new type of fright-fiction: podcast horror. Podcast horror is a narrative horror form based in\\ud audio media and the properties of sound. Despite association with oral ghost tales, radio drama, and movie and TV soundscapes, podcast horror remains academically overlooked. Podcasts offer fertile ground for the revitalization and evolution of such extant audio-horror\\ud traditions, yet they offer innovation too. ...

 17. Demographic Prognoses for Some Seats in the Ostrava Region

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Vaishar, Antonín

  2006-01-01

  Roč. 14, č. 2 (2006), s. 16-26 ISSN 1210-8812 R&D Projects: GA AV ČR IBS3086005 Institutional research plan: CEZ:AV0Z30860518 Keywords : economic restructuring * settlement system * population development * demographic prognoses * unemployment * Ostrava region Subject RIV: DE - Earth Magnetism, Geodesy, Geography

 18. Ud med Freud, Marx og Lacan

  DEFF Research Database (Denmark)

  Clasen, Mathias

  2009-01-01

  Det er på høje tid, at humanister løsriver sig fra deres forældede teorier. Freud, Marx og Lacan skal erstattes med evolutionspsykologi, biologi og kognitionsvidenskab.......Det er på høje tid, at humanister løsriver sig fra deres forældede teorier. Freud, Marx og Lacan skal erstattes med evolutionspsykologi, biologi og kognitionsvidenskab....

 19. UDS in lymphocytes of occupationally radiation exposed persons

  International Nuclear Information System (INIS)

  Tuschl, H.; Kovac, R.

  1982-01-01

  To determine a possible effect of low dose radiation on DNA repair processes, peripheral lymphocytes of mine workers exposed to 222 Rn in the thermal gallery of Badgastein (Austria) and employees of the Austrian Research Centre Seibersdorf, exposed to varying doses of gamma radiation, were investigated. The capacity for unscheduled DNA synthesis (UDS) induced by in vitro UV irradiation was measured by autoradiography of isolated lymphocytes of exposed persons and unexposed controls. In all 222 Rn-exposed mine workers a significant increase of UDS above control values could be observed. Gamma irradiation 31 mrad had a significant effect on UDS, indicating a stimulation of DNA repair capability by chronic low dose exposure. (Author)

 20. Barriers to the Development and Progress of\\ud Entrepreneurship in Rural Pakistan

  OpenAIRE

  Muhammad, Nabeel; McElwee, Gerard; Dana, Leo-Paul

  2017-01-01

  Purpose:\\ud Focussing on entrepreneurs’ experiences inhibiting them from launching a business – at the micro level – the purpose of this paper is to identify issues that limit rural entrepreneurship in Pakistan and also, to identify the cultural, social, economic and religious traditions and settings that discourage entrepreneurship thus hindering economic development\\ud \\ud Design/methodology/approach:\\ud An ethnographic approach was used to obtain a picture of current problems and perspecti...

 1. Tumor therapy with 125I-octreotide and 125I-UdR

  International Nuclear Information System (INIS)

  Fan, W.; Zhu, R.; Yang, C.; Sun, J.J.; Xu, Y.J.; Zhang, Y.J.; Wu, M.J.; Wang, D.J.

  2005-01-01

  Purpose: To determine the tumor cell damage effect with Auger-electron emitter 125 I in different chemical states. Methods: (1) [Tyr 3 ] octreotide (TOC) and UdR are labeled with 125 I,respectively. (2) Receptor analysis of 125 I-TOC on small cell lung cancer (SCLC) NCI-H446 cell lines is performed comparing with normal lymph cells. NCI-H446 cells added various dose of 125 I-TOC are incubated for different time with 125 I-Nal and non-labeled TOC as control. The capacity of NCI-H446 cell lines bound and internalization of 125 I TOC are determined. The radiation damage of tumor cells is measured by MTF methods. (3) The killing effects of 125 I-UdR in human pancreatic cancer cell line Bax-Pc and Sca-BER bladder carcinoma cells are evaluated with the similar methods. I-UdR penetrating into the Sca-BER cell nucleus is observed with confocal microscope. The grow suppression and clonogenic formation of Sca-BER cells after incubation with 125 I-UdR are analyzed. Proliferation fraction and S phase cell fraction of Sca-BER cell added 125 I-UdR is measured with flow cytometric analysis. Results: (1) Kd=(0.56∼2.0) x 10 -11 mol/L and B max =(1.17∼2.0) x 10 5 cell site are obtained by receptor analysis of 125 I-TOC on NCI-H446 cells. Comparatively, the difference between total binding and non-specific binding is low and there is no saturation of specific binding for normal lymphocyte. About 50% of 125 I-TOC is internalized into the NCI-H446 cell nucleus at 24h after incubation. The damige of NCI-H446 cells by 125 I-TOC is clearly observed. (2) The penetration amount of 125 I-UdR into cell nucleus increases with the incubate time when the concentration of 125 I-UdR is in the range of 10∼500 kBq/mL and reaches the peak fraction of 94% at 36 h after incubation. The radioactivity of 125 I-UdR is then achieved equelibration and no more increased with time. The linear correlation with γ=0.867∼0.978 between the concentration of 125 I-UdR in cell nucleus and the incubation time

 2. Analisis Lima Kekuatan Porter Ud. Bumi Jaya Perkasa

  OpenAIRE

  Panther, Siane

  2016-01-01

  Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis lingkungan industri perdagangan besi dan baja pada UD. Bumi Jaya Perkasa dengan lima kekuatan Porter yaitu ancaman masuknya pesaing baru, ancaman produk substitusi, daya tawar pembeli, daya tawar pemasok dan persaingan antar Perusahaan dalam industri dengan menggunakan five forces scorecard serta mengevaluasi kemampuan UD.Bumi Jaya Perkasa di dalam menghadapi berbagai peluang dan ancaman dengan menggunakan matriks External Factor Evaluation (EFE). J...

 3. Modellen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Om genopførelsen af Palle Nielsens (f. 1942) værk Modellen fra 1968: en kæmpe legeplads til børn i museet, hvor de kan boltre sig frit: klatre i tove, kravle i trækonstruktioner, arbejde med værktøjer, kaste sig ud i skumgummipuder, male med fingermaling og klæde sig ud i kostumer......Om genopførelsen af Palle Nielsens (f. 1942) værk Modellen fra 1968: en kæmpe legeplads til børn i museet, hvor de kan boltre sig frit: klatre i tove, kravle i trækonstruktioner, arbejde med værktøjer, kaste sig ud i skumgummipuder, male med fingermaling og klæde sig ud i kostumer...

 4. Maintenance Strategies to Reduce Downtime Due to\\ud Machine Positional Errors

  OpenAIRE

  Shagluf, Abubaker; Longstaff, Andrew P.; Fletcher, Simon

  2014-01-01

  Manufacturing strives to reduce waste and increase\\ud Overall Equipment Effectiveness (OEE). When managing machine tool maintenance a manufacturer must apply an appropriate decision technique in order to reveal hidden costs associated with production losses, reduce equipment downtime\\ud competently and similarly identify the machines’ performance.\\ud Total productive maintenance (TPM) is a maintenance program that involves concepts for maintaining plant and equipment effectively. OEE is a pow...

 5. At tænke stil

  DEFF Research Database (Denmark)

  Munch, Anders V.

  2004-01-01

  En overvejelse af stilbegrebets filosofiske betydning i Wien for både formsproget, kulturkritikken, historietænkningen og kunstvidenskaben. Arkitekten Adolf Loos og kunsthistorikeren Alois Riegl sammenlignes ud fra Friedrich Nietzsches historiesyn og brug af stilbegrebet.......En overvejelse af stilbegrebets filosofiske betydning i Wien for både formsproget, kulturkritikken, historietænkningen og kunstvidenskaben. Arkitekten Adolf Loos og kunsthistorikeren Alois Riegl sammenlignes ud fra Friedrich Nietzsches historiesyn og brug af stilbegrebet....

 6. Transgene teknikker erstatter problematisk avl

  DEFF Research Database (Denmark)

  Alstrup, Aage Kristian Olsen; Hansen, Axel Kornerup

  2016-01-01

  Dyremodeller har ofte været baseret på avl, der ud fra et alment velfærdsmæssigt synspunkt var problematisk. Transgene teknikker kan ofte forbedre dyrevelfærden ved at erstatte disse traditionelle avlsmetoder.......Dyremodeller har ofte været baseret på avl, der ud fra et alment velfærdsmæssigt synspunkt var problematisk. Transgene teknikker kan ofte forbedre dyrevelfærden ved at erstatte disse traditionelle avlsmetoder....

 7. Physical interaction between the strawberry allergen Fra a 1 and an associated partner FaAP: Interaction of Fra a 1 proteins and FaAP.

  Science.gov (United States)

  Franz-Oberdorf, Katrin; Langer, Andreas; Strasser, Ralf; Isono, Erika; Ranftl, Quirin L; Wunschel, Christian; Schwab, Wilfried

  2017-10-01

  The strawberry fruit allergens Fra a 1.01E, Fra a 1.02 and Fra a 1.03 belong to the group of pathogenesis-related 10 (PR-10) proteins and are homologs of the major birch pollen Bet v 1 and apple allergen Mal d 1. Bet v 1 related proteins are the most extensively studied allergens but their physiological function in planta remains elusive. Since Mal d 1-Associated Protein has been previously identified as interaction partner of Mal d 1 we studied the binding of the orthologous Fra a 1-Associated Protein (FaAP) to Fra a 1.01E/1.02/1.03. As the C-terminal sequence of FaAP showed strong auto-activation activity in yeast 2-hybrid analysis a novel time resolved DNA-switching system was successfully applied. Fra a 1.01E, Fra a 1.02, and Fra a 1.03 bind to FaAP with K D of 4.5 ± 1.1, 15 ± 3, and 11 ± 2 nM, respectively. Fra a 1.01E forms a dimer, whereas Fra a 1.02 and Fra a 1.03 bind as monomer. The results imply that PR-10 proteins might be integrated into a protein-interaction network and FaAP binding appears to be essential for the physiological function of the Fra a 1 proteins. © 2017 Wiley Periodicals, Inc.

 8. Systematic reviews as a tool for planning and\\ud interpreting trials

  OpenAIRE

  Bath, Philip M.W.; Gray, Laura J.

  2009-01-01

  Background Systematic reviews followed by ameta-analysis\\ud are carried out in medical research to combine the results of two or more related studies. Stroke trials have struggled to show beneficial effects and meta-analysis should be used more widely throughout the research process to either speed up the development of useful interventions, or halt more quickly research with hazardous or ineffective interventions.\\ud \\ud Summary of review. This review summarises the clinical research process...

 9. Kvalitetsmonitorering ud fra data i Landspatientregisteret

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lidegaard, Ojvind; Vestergaard, Christina H; Hammerum, Mette Schou

  2009-01-01

  an administrative tool and a tool for epidemiological research through recent years, the DNPR has also supported national clinical quality databases. We report the experiences from a national quality control in Danish reproductive gynaecology based on data from the DNPR. We conclude that the NRP is a suitable tool...... for continuous clinical quality control, and discuss ways of improving the validity of DNPR data....

 10. Kvalitetsmonitorering ud fra data i Landspatientregisteret

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lidegaard, Ojvind; Vestergaard, Christina H; Hammerum, Mette Schou

  2009-01-01

  The Danish National Patient Registry (DNRP) was established in Denmark in 1976, and since then in accordance with current law, it has been collecting discharge diagnoses, surgical codes and recently also different diagnostic and treatment codes from all Danish hospitals. Besides being an administ...... for continuous clinical quality control, and discuss ways of improving the validity of DNPR data....... an administrative tool and a tool for epidemiological research through recent years, the DNPR has also supported national clinical quality databases. We report the experiences from a national quality control in Danish reproductive gynaecology based on data from the DNPR. We conclude that the NRP is a suitable tool...

 11. Legens praktik og udøvelsesform

  DEFF Research Database (Denmark)

  Karoff, Helle Skovbjerg

  2012-01-01

  Med afsæt i en konkret legesituation med to børn og med det socialanalytiske perspektiv som teoretisk ramme søger artiklen at kommen nærmere spørgsmålet: Hvad er leg? Svaret søges på den ene side ved at insistere på, at legen i udgangspunktet tjener ytre formål, men derimod må ses som et formål i...... sig selv, og på den anden side ved at bringe de socialanalytiske kategorier i spil. Legen er en særlig udøvelsesform og praksis, hvor forskellige interpretationer mødes, og de primære betydningsproducerende i legen er udøverne selv....

 12. Hvad er gode læremidler?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Thomas Illum; Gissel, Stig Toke

  2017-01-01

  , og hvilken type læremiddel vi kigger på. Derfor lægger vi ud en med en definition og typologisering af læremidler. Dernæst anskuer vi læremidler ud fra tre tidsperspektiver: som potentielt didaktisk potentiale, som aktualiseret didaktisk potentiale og det realiserede didaktiske potentiale. Vi...... forsøger herefter at indkredse fem kvalitetsperspektiver, der hver især kan bidrage til vurdering af et læremiddels kvalitet ud fra mål, brugere, effekt, standard og organisatorisk system. Som eksempel på, hvordan man kan omsætte perspektiverne, præsenterer vi kvalitetsprincipper for digitale læremidler...

 13. Fri os fra det onde

  DEFF Research Database (Denmark)

  Frandsen, Johs. Nørregaard

  2009-01-01

  Anmeldelse af Ole Bordedals film: Fri os fra det onde. Filmen bruger provinsen som metafor for de menenskelige udkanter og eksistentielle randområder, ligesom han skildrer det ondes princip Udgivelsesdato: maj......Anmeldelse af Ole Bordedals film: Fri os fra det onde. Filmen bruger provinsen som metafor for de menenskelige udkanter og eksistentielle randområder, ligesom han skildrer det ondes princip Udgivelsesdato: maj...

 14. Les manuscrits de l’expédition scientifique danoise de 1761-1767 au Yémen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Provencal, Philippe

  2017-01-01

  Artiklen bringer en oversigt over de naturhistoriske resultater fra Yemen, som stammer fra den kongelige danske ekspedition "Den Arabiske rEjse 1761-1767" ud fra de noter, som blev skrevet af ekspeditionens naturhistoriker Peter Forsskål. Desuden bliver de håndskrifter beskrevet, som blev købt og...

 15. Evaluation of the 'Alternative Commissioning of Experts Pilot'\\ud \\ud Pilot’

  OpenAIRE

  Tucker, Jason; Moorhead, Richard Lewis; Doughty, Julie

  2011-01-01

  This project evaluated a pilot engaging six multi-disciplinary teams commissioned by the Legal Services Commission to provide expert witness services in proceedings under section 31 Children Act 1989.\\ud Pilot teams did not attract large numbers of cases, with two teams undertaking no cases under the pilot. Lack of awareness of the pilot, the duration of the pilot and concerns (particularly amongst lawyers) about the implications of team-based expert witness services all inhibited take-up. Ju...

 16. ANALISIS HARGA POKOK PRODUKSI DAN PENERAPAN TARGET COSTING PADA UD WAJUKU MAKASSAR

  OpenAIRE

  -, CHAIDIR HAFID

  2017-01-01

  ABSTRAK Analisis Harga Pokok Produksi dan Penerapan Target Costing pada UD Wajuku Makassar The Analysis of The Cost of Goods Manufactured and Implementation of Target Costing in UD Wajuku Makassar Chaidir Hafid Asri Usman Syahrir Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perhitungan harga pokok produksi baju kaos polos sebelum dan setelah penerapan metode target costing pada UD Wajuku Makassar. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi. Metode analisis dat...

 17. Virksomhedens personalearbejde i organisation og samfund

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Kjeld

  2010-01-01

  En model vedr. temaet "Virksomhedens personalearbejde i organisation og samfund" gennemgås ud fra en række funktioner (Grund-, styre- adfærds- og outputfunktioner) og sættes ind i et organisatorisk og samfundsmæssigt perspektiv.......En model vedr. temaet "Virksomhedens personalearbejde i organisation og samfund" gennemgås ud fra en række funktioner (Grund-, styre- adfærds- og outputfunktioner) og sættes ind i et organisatorisk og samfundsmæssigt perspektiv....

 18. Ethical issues in the use of in-depth interviews: literature review and discussion\\ud

  OpenAIRE

  Allmark, P.; Boote, J.; Chambers, E.; Clarke, A.; McDonnell, A.; Thompson, A.R.; Tod, A.

  2009-01-01

  This paper reports a literature review on the topic of ethical issues in in-depth interviews. The review returned three\\ud types of article: general discussion, issues in particular studies, and studies of interview-based research ethics. Whilst\\ud many of the issues discussed in these articles are generic to research ethics, such as confidentiality, they often had particular\\ud manifestations in this type of research. For example, privacy was a significant problem as interviews sometimes\\ud ...

 19. EVALUASI SANITATION STANDARD OPERATING PROCEDURES KERUPUKAMPLANG DI UD SARINA KECAMATAN KALIANGET KABUPATEN SUMENEP

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ach Triharjono

  2016-11-01

  Full Text Available Industri pangan untuk menghasilkan produk yang memenuhi standar keamanan pangan. Standar tersebut dapat dipenuhi dengan menerapkan 8 aspek kunci Sanitation Standard Operating Prosedures (SSOP. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh hasil penerapan 8 aspek kunci Sanitation Standard Operating Procedures (SSOP dan mengevaluasi penerapan Sanitation Standard Operating Procedures (SSOP Di UD Sarina Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep. Jenis penelitian ini bersifat deskriptif dengan lokasi penelitian di UD Sarina Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep. Hasil penelitian diketahui bahwa penerapan 8 aspek kunci Sanitation Standard Operating Procedures (SSOP di UD Sarina sudah terlaksana tapi terdapat 3 tahapan kunci yang belum terlaksana dengan baik yaitu pencegahan kontaminasi silang, pengawasan kondisi kesehatan personil dan menghilangkan hama dari unit pengolahan. Hal yang perlu ditingkatkan terkait dengan penerapan SSOP di UD Sarina yaitu masih perlu adanya manual prosedur untuk berbagai pelaksanaan sanitasi yang dilakukan oleh UD Sarina ini

 20. Skulle det være en Foster eller en Toyota?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Vibæk, Kasper Sánchez

  2006-01-01

  Japanske husproducenter leverer nøglefærdige huse fra fabrik. De styrede produktionsforhold og det at der produceres ud fra en katalog tankegang har betydning for det arkitektoniske udtryk. Artiklen beskriver og analyserer konsekvenserne af dette....

 1. Ekstraktion af æteriske olier fra oregano

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ellitsgaard Jakobsen, Jens; Ankerfeldt, Dorte; Jensen, Morten Busch

  2010-01-01

  med keratin - Ammoniakforurening reduceres med ny teknologi - Genvinding og genanvendelse af ammoniak fra spildevand og husdyrgødning - Ginseng - en virkningsfuld medicinplante - Ekstraktion af æteriske olier fra oregano "Biotek" er udviklet med udgangspunkt i originalartikler udarbejdet af forskere...

 2. Den positive psykologis metoder

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bogen introducerer til de mange metoder, som anvendes i positiv psykologi. dette sker ud fra en reflekteret tilgang, der ligeledes rummer bidrag fra kritisk psykologi med det formål at nuancere den positive psykologis forståelser...

 3. Fra patientkontakt til computer kontakt - et dilemmafyldt valg i sygeplejen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Weinreich, Elvi; Olivares Bøgeskov, Benjamin Miguel

  Fra patientkontakt til computer kontakt” et dilemmafyldt valg i sygeplejen. Forskningsprojektet som vi anvender data fra har titlen: ”Hvilken betydning har sygeplejelederens forandringsambition på sygeplejerskernes engagement i kerneydelsen”.......” Fra patientkontakt til computer kontakt” et dilemmafyldt valg i sygeplejen. Forskningsprojektet som vi anvender data fra har titlen: ”Hvilken betydning har sygeplejelederens forandringsambition på sygeplejerskernes engagement i kerneydelsen”....

 4. Estimering af brændstofforbrug vha. GPS Data

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Ove; Lahrmann, Harry; Torp, Kristian

  2010-01-01

  Det er simpelt og billigt at opsamle GPS målinger fra køretøjer. Når større mængder GPS data indsamles fra et passende antal køretøjer kan dataen bruges til at beregne f.eks. køretider. Det er ligeledes muligt ud fra GPS data at estimere miljøindikatorer så som, hvor aggressivt kører bilister og er...... der nogle vejstrækninger, der har en højere (negativ) miljø påvirkning end andre? I denne artikel præsenterer et forsøg, hvor GPS data anvendes til at estimere brændstofforbruget ved en enkelt tur og for vejnettet generelt. Dette gøres ved at opbygge en database med GPS data. Ud fra disse data gives...

 5. Effects of [3H]UdR on the cell-cycle progression of L1210 cells

  International Nuclear Information System (INIS)

  Darzynkiewicz, Z.; Carter, S.; Kimmel, M.

  1984-01-01

  Tritium-labelled uridine (( 3 H)UdR)perturbs progression of L1210 cells through the mitotic cycle. A slowdown of G 2 cells is observed 2 hr after addition of 0.5-5.0 μci/ml of ( 3 H)UdR into cultures. At 2.5-5.0 μCi/ml of ( 3 H)UdR a slowdown of cell progression through S is also apparent. Additionally, there is an increase in the number of cells with DNA values higher than 4C in cultures growing in the presence of ( 3 H)UdR for 8-24 hr. A pulse of ( 3 H)UdR of 2 hr duration labels predominantly (95%) cellular RNA. The first cell-cycle effects (G 2 slowdown) are observed when the amount of the incorporated ( 3 H)UdR is such that, on average there are fewer than thirty-six ( 3 H) decays per cell which corresponds to approximately 12-19 rads. The S-phase slowdown is seen at a dose of incorporated ( 3 H)UdR twice as high as that inducing G 2 effects. The specific localization of ( 3 H)UdR in nucleoli, peripheral nucleoplasm and in cytoplasm, as well as differences in the kinetics of the incorporation in relation to phases of the cell cycle are discussed. Mathematical modelling of the cell-cycle effects of ( 3 H)UdR is provided. (author)

 6. Middelalderlige ringspænder fra Ribe

  DEFF Research Database (Denmark)

  Søvsø, Mette Højmark

  2005-01-01

  I middelalderen var ringspændets funktion at lukke kjortelens halsslids. Indtil nu er der fundet 16 af disse spænder ved udgravninger i Ribe by. Spænderne er en del af en fælleseuropæisk mode, der strækker sig fra slutningen af 1100-tallet til ind i 1400-tallet. I Danmark kendes de fra 1200-tallet...

 7. Der flammer en ild

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Kirsten

  Bogen analyserer en række moderne salmer ud fra deres brug af forskellige bibelske gudsbilleder hentet dels fra familien (fx far, søn, bror) dels fra naturen (fx lys, mørke, ild, planter, vind). Det påvises, at de bibelske Gudsbilleder samt den bibelske måde at anvende metaforer, metonymier og...

 8. Fra problem til færdig opgave

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bjerrum, Merete

  Fra problem til færdig opgave er blevet til på baggrund af erfaringer fra undervisning og vejledning af studerendes forskellige sundhedsfaglige uddannelser. Den søger at besvare nogle af de mange spørgsmål, studerende har stillet i forbindelse med undervisning og vejledning. Bogen beskriver...... opgavestrukturen, som er den samme uanset, om det er en mindre eller en større opgave. Fra problem til færdig opgave henvender sig til studerende på de videregående sundhedsuddannelser, herunder de social- og sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser samt de første semestre af de social- og sundhedsfaglige...

 9. Disse fire typer bruger steroider

  DEFF Research Database (Denmark)

  Vinther, Anders Schmidt; Christiansen, Ask Vest

  2017-01-01

  Vi render i motionscentret som aldrig før, og ønsket om at forbedre sin krop lokker nogle ud i at bruge steroider. Brugerne kan inddeles i fire typer – fra den eksperimenterende YOLO-type til de, der gerne vil være klar til stranden.......Vi render i motionscentret som aldrig før, og ønsket om at forbedre sin krop lokker nogle ud i at bruge steroider. Brugerne kan inddeles i fire typer – fra den eksperimenterende YOLO-type til de, der gerne vil være klar til stranden....

 10. Til kroppen og hovedet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bonde, Anders

  2012-01-01

  Anmeldelse af koncertarrangementet "A Song for Bayes" på Skråen, Aalborg, d. 27. februar 2012 - et musikalsk eksperiment, der undersøger, om man kan lave musik ud fra Bayesianske net, og hvordan (http://bayesmusic.wordpress.com/hvad-er-en-sang-for-bayes/).......Anmeldelse af koncertarrangementet "A Song for Bayes" på Skråen, Aalborg, d. 27. februar 2012 - et musikalsk eksperiment, der undersøger, om man kan lave musik ud fra Bayesianske net, og hvordan (http://bayesmusic.wordpress.com/hvad-er-en-sang-for-bayes/)....

 11. Internprising i multinasjonale konsern - En analyse av eierskapsbestemmelsene til overskudd fra immaterielle eiendeler i skatteavtalesituasjoner etter OECDs reviderte retningslinjer fra BEPS-prosjektet

  OpenAIRE

  Hamnes, Benjamin Jacobsen

  2017-01-01

  Oppgaven omhandler OECDs oppdaterte internprisingsretningslinjer fra BEPS-prosjektet, som medfører endrede begrensninger i rettslig eiers rett til residualoverskudd fra en selvutviklet immateriell eiendel.

 12. Etiologie en prognose van de perifere facialis verlamming. Een virologisch en electrodiagnostisch onderzoek

  NARCIS (Netherlands)

  Mulkens, Paulus Servatius Johannes Zoltanus

  1980-01-01

  Dit proefschrift behandelt een klinisch onderzoek bij perifere facialis verlammingen waarbij is getracht na te gaan, enerzijds de pathogenese van de idiopathische vorm van verlamming, de Bell's palsy, anderzijds de wijze waarop de prognose snel en betrouwbaar kan worden opgemaakt. ... Zie:

 13. Effects of (/sup 3/H)UdR on the cell-cycle progression of L1210 cells

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Darzynkiewicz, Z.; Carter, S.; Kimmel, M. (Memorial Sloan-Kettering Cancer Center, New York (USA))

  1984-11-01

  Tritium-labelled uridine ((/sup 3/H)UdR)perturbs progression of L1210 cells through the mitotic cycle. A slowdown of G/sub 2/ cells is observed 2 hr after addition of 0.5-5.0 ..mu..ci/ml of (/sup 3/H)UdR into cultures. At 2.5-5.0 ..mu..Ci/ml of (/sup 3/H)UdR a slowdown of cell progression through S is also apparent. Additionally, there is an increase in the number of cells with DNA values higher than 4C in cultures growing in the presence of (/sup 3/H)UdR for 8-24 hr. A pulse of (/sup 3/H)UdR of 2 hr duration labels predominantly (95%) cellular RNA. The first cell-cycle effects (G/sub 2/ slowdown) are observed when the amount of the incorporated (/sup 3/H)UdR is such that, on average there are fewer than thirty-six (/sup 3/H) decays per cell which corresponds to approximately 12-19 rads. The S-phase slowdown is seen at a dose of incorporated (/sup 3/H)UdR twice as high as that inducing G/sub 2/ effects. The specific localization of (/sup 3/H)UdR in nucleoli, peripheral nucleoplasm and in cytoplasm, as well as differences in the kinetics of the incorporation in relation to phases of the cell cycle are discussed. Mathematical modelling of the cell-cycle effects of (/sup 3/H)UdR is provided.

 14. Impact of NHS Direct on other services: the characteristics and origins of its nurses \\ud

  OpenAIRE

  Morrell, C.J.; Munro, J.F.; O'Cathain, A.; Warren, K.; Nicholl, J.

  2002-01-01

  OBJECTIVE:: To characterise the NHS Direct nurse workforce and estimate the impact of NHS Direct on the staffing of other NHS nursing specialties. \\ud \\ud METHOD: A postal survey of NHS Direct nurses in all 17 NHS Direct call centres operating in June 2000. \\ud \\ud RESULTS: The response rate was 74% (682 of 920). In the three months immediately before joining NHS Direct, 20% (134 of 682, 95% confidence intervals 17% to 23%) of respondents had not been working in the NHS. Of the 540 who came f...

 15. Anti-tumor effects of Egr-IFN γ gene therapy combined with 125I-UdR radionuclide therapy

  International Nuclear Information System (INIS)

  Zhao Jingguo; Ni Yanjun; Song Xiangfu; Li Yanyi; Yang Wei; Sun Ting; Ma Qingjie; Gao Fengtong

  2008-01-01

  Objective: To explore the anti-tumor effects of Egr-IFNγ gene therapy combined with 125 I-UdR radionuclide therapy in mice bearing H22 hepatocarcinoma and its mechanism. Methods: The recombinant plasmid pcDNAEgr-IFNγ mixed with liposome was injected into tumor. 48 h later, 370 kBq 125 I-UdR was injected into tumor. The tumor growth rates at different times were observed. After 3 d gene-radionuclide therapy, the concentration of IFNγ in cytoplasm of H22 cells and cytotoxic activities of splenic CTL of the mice in different groups were examined. Results: The tumor growth rates of pcDNAEgr-IFNγ + 125 I-UdR group were obviously lower than those of control group, 125 I-UdR group and pcDNAEgr-1 + 125 I-UdR group 6-15 d after gene-radionuclide therapy. IFNγ protein was found in cytoplasm of H22 cells in pcDNAEgr-IFNγ + 125 I-UdR group after 3 d gene-radionuclide therapy. Cytotoxic activity of splenic CTL in pcDNAEgr-IFNγ + 125 I-UdR group was significantly higher than that in the other groups (P 125 I-UdR radionuclide therapy are better than those of 125 I-UdR therapy. (authors)

 16. Konspirationsteorier og alternative forklaringer i historieundervisningen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Peters, Rikke Louise Alberg

  2017-01-01

  , nemlig historiebrug og kildearbejde. Til slut illustreres ud fra en konkret case, nemlig konspirationsteorien om ’Eurabia’, som vi bl.a. kender fra Anders Breiviks manifest, hvorledes eleverne kan arbejde problemorienteret, forholde sig kildekritisk og afdække væsentlige aspekter omkring historiebrug....

 17. Så tæt på det usædvanlige som muligt

  DEFF Research Database (Denmark)

  Buus, Anne Mette

  2010-01-01

  Rapporten beskriver arbejdet med inklusion ud fra et børneperspektiv i 9 dagtilbud i Skive Kommune. Oplevelser af inklusion og eksklusion beskrives fra et børneperspektiv anlagt ved hjælp af børneinterviews. Inkluderende praksis må inddrage dette perspektiv....

 18. bb̅ud̅ four-quark systems in the Born-Oppenheimer approximation: prospects and challenges

  Science.gov (United States)

  Peters, Antje; Bicudo, Pedro; Wagner, Marc

  2018-03-01

  We summarize previous work on b̅b̅ud four-quark systems in the Born-Oppenheimer approximation and discuss first steps towards an extension to the theoretically more challenging bb̅ud̅ system. Strategies to identify a possibly existing bb̅ud̅ bound state are discussed and first numerical results are presented.

 19. PCB eksponering i Farum Midtpunkt

  DEFF Research Database (Denmark)

  Meyer, Harald William; Frederiksen, Marie; Ebbehøj, Niels Erik

  I marts og april 2011 blev i alt 104 lejligheder og 289 beboere fra Farum Midtpunkt undersøgt for niveauer af PolyChlorerede Biphenyler (PCB) i henholdsvis fuger og indeluft i lejligheder-ne, og i blodplasma. Til analyserne i denne rapport indgik 273 beboere, 139 fra PCB-forurenede lejligheder og...... 134 fra ikke-forurenede lejligheder. Der blev indsamlet luftprøver fra 83 forure-nede og 21 ikke-forurenede lejligheder og fugeprøver fra 20 forurenede lejligheder. Ni ud af 24 målte PCB-kongenere var under detektionsgrænsen i luften, inkl. de to mest toksiske kongenere nr. 126 og 169. For de...... forurenede lejlig-heder, undtagen for nr. 183 og 190, samt for nr. 182 som alle lå under detektionsgrænsen. For ni ud af tolv dioxin-lignende PCB-forbindelser var alle, eller næsten alle prøver under detektions-grænsen. For nr. 105 og 118 sås signifikant højere niveau blandt eksponerede. Mænd havde et lidt...

 20. Ud & se - med Claude Monet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bonde, Lisbeth

  2015-01-01

  Udstillingen 'Claude Monet - Lost in Translation - på ARoS stiller ind på Claud Monet og hans samtidige malerkolleger. Udstillingen forsøger at "genlæse" Monet fra et samtidskunstnerisk perspektiv - og vurderer hans indsats, inden hans værker er blevet reproduceret ihjel....

 1. Propagation prognoses on rivers Rhine, Neckar, Main and Moselle based on 3HHO tracer dispersion investigations

  International Nuclear Information System (INIS)

  Krause, W.J.

  1998-01-01

  Intermittent discharges of 3 HHO from nuclear installations have been used to determine flow times, flow velocities and values characterizing the longitudinal dispersion of soluble substances under natural conditions. The data and the knowledge thus gained are the basis for developing propagation prognoses. In case of an accidental input of radioactive or inactive water-soluble substances into the river, the flow and propagation behaviour in the contaminated river sections can be described, what permits also an estimation of the radiologic or toxic effects. The formal interrelation of the values required for a tabular presentation of prognoses on the longitudinal dispersion of these noxious substances is described and exemplified. (orig.) [de

 2. Reconnection of SN-216 to U-D Valve Pit Design Review

  International Nuclear Information System (INIS)

  REED, R.W.

  1999-01-01

  The design for the reconnection of SN-216 to U-D valve pit was reviewed on May 24, 1999. All Review Comment Record comments were resolved and closed at this meeting. The review concluded that the reconnection of SN-216 to U-D valve pit was acceptable. The design was approved with the incorporated comments as recorded on the RCR's. No outstanding comments remain

 3. Ungdomsselvmord og moderniseringsproblemer blandt inuit i Grønland

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thorslund, Jørgen

  Undersøgelse fra Det grønlandske Forebyggelsesråds projekt vedrørende ungdomsselvmord, der ud fra kulturelle, sociale og psykologiske problemaspekter belyser årsagerne til selvmord blandt unge grønlændere og bringer forslag til forebyggelsesinitiativer, [...] der kan mindske antallet af selvmord....

 4. Muligheder for klimatilpasning i landbrugserhvervet - status og handlemuligheder. Tjele: Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi / Naalakkersuisut: The Government of Greenland

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lehmann, Jesper Overgård; Sharif, Behzad; Kjeldsen, Chris

  2016-01-01

  Nærværende redegørelse er udarbejdet efter udbud fra det grønlandske selvstyre, hvor formålet var at beskrive klimaforandringernes konsekvenser for landbrugserhvervet frem mod 2050, og med det udgangspunkt at identificere konkrete tiltag for tilpasninger i erhvervet. Ud fra modelberegninger forve...

 5. Follow-up and prognosis of thyroid carcinoma; Nachsorge und Prognose der Schilddruesenkarzinome

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Sandrock, D.; Munz, D.L. [Humboldt-Universitaet, Berlin (Germany). Medizinische Fakultaet Charite

  2000-03-01

  The follow-up of patients with differentiated thyroid carcinoma is based on guidelines of the appropriate scientific societies like the German Society of Nuclear Medicine (DGN). After (successfull) radioiodine treatment there are follow-up investigations in intervalls (every [half] year, life-long) including ultrasound, serum level of thyroglobulin, TSH, (f)T3, and (f)T4. If recurrent/metastatic disease is suspected further special methods will follow (radioiodine scan, CT, MRI..). 5- and 10-year overall survival rates of paillary carcinoma are in the range of 90% and 80%, of follicular carcinoma in the range of 80% and 70%, respectively. Individual prognosis can be assessed by different scoring systems including factors like age, sex, size, grading, and extent of the disease. The medullary carcinoma has a mediocre prognosis and similar follow-up intervals focusing on the tumor markers calcitonin and CEA and, if necessary, a variety of imaging methods. The anaplastic carcinoma with its bad prognosis needs individual (palliative) symptomatic follow-up. (orig.) [German] Die Nachsorge des differenzierten Schilddruesenkarzinoms orientiert sich an Empfehlungen und Leitlinien der DGN sowie weiterer Fachgesellschaften. Nach (erfolgreicher) Therapie sind in Intervallen (1/2jaehrlich, jaehrlich, lebenslang) ambulante Nachsorgeuntersuchungen mit Sonographie, Thyreoglobulin- und TSH-, [f]T3-, [f]T4-Bestimmung erforderlich. Je nach Rezidiv-/Metastasenverdacht sind gezielte weitere Untersuchungen durchzufuehren (Radiojoddiagnostik, CT, MRT...). Die 5- und 10-Jahres-Ueberlebensraten des papillaeren Karzinoms liegen um 90% bzw. 80%, die des follikulaeren um 80% bzw. 70%. Die Prognose kann mittels diverser Scores bestimmt werden, die u.a. Alter, Geschlecht, Grading, und Ausdehnung der Erkrankung beruecksichtigen. Das medullaere Karzinom hat bei mittlerer Prognose aehnliche Nachsorgeintervalle, orientiert sich an den Tumormarkern Kalzitonin und CEA und gegebenenfalls komplexer

 6. Towards the design of secure and privacy-oriented Information\\ud systems in the cloud: Identifying the major concepts

  OpenAIRE

  Kalloniatis, Christos; Mouratidis, Haralambos; Vassilis, Manousakis; Islam, Shareeful; Gritzalis, Stefanos; Kavakli, Evangelia

  2013-01-01

  Cloud computing is without a doubt one of the most significant innovations presented in the\\ud global technological map. This new generation of technology has the potential to positively\\ud change our lives since on the one hand it provides capabilities that make our digital lives\\ud much easier, than before, while on the other hand it assists developers in creating services\\ud that can be disseminated easier and faster, than before, and with significantly less cost.\\ud However, one of the ma...

 7. Oplysning og telematik

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Peter Duelund

  1989-09-01

  Full Text Available Lokalforsøgene med informatik er blevet udforsket ud fra forskellige syns- vinkler. På Lolland blev der gennemført et forsøg på Fejø i Ravnsborg Kommune. Kultursociologen Peter Duelund var følgeforsker på dette forsøg. I denne artikel analyserer han forsøget ud fra en oplysningspolitisk syns- vinkel. Peter Duelund fremdrager, at en væsentlig barriere i oplysnings- projektets succes, er de indvolverede personers kulturelle kompetence. Manglende kulturel kompetence viser sig som manglende beredvillighed til at indgå i forsøgsprocessen.

 8. Hovedpointer fra telefon survey med D&I kandidater og aftagere

  DEFF Research Database (Denmark)

  Brodersen, Søsser; Lindegaard, Hanne

  2010-01-01

  Som en anden fase i D&I evalueringen gennemførtes en telefon survey med alle færdige D&I kandidater (i perioden september til november 2009). Formålet med denne telefon survey var at kortlægge kandidaternes karriereforløb: mønstrer, entre på arbejdsmarkedet og hvor søger de job, beskæftigelsesmøn......Som en anden fase i D&I evalueringen gennemførtes en telefon survey med alle færdige D&I kandidater (i perioden september til november 2009). Formålet med denne telefon survey var at kortlægge kandidaternes karriereforløb: mønstrer, entre på arbejdsmarkedet og hvor søger de job......, beskæftigelsesmønstrer samt hvilke kompetencer de mener at have anvendt og ikke anvendt fra studiet i deres job. Telefon survey formen blev valgt for dermed at få muligheden for at få nogle kvantitative informationer frem. I alt blev 72 D&I kandidater interviewet ud af 78 mulige, dvs. vi opnåede en svarprocent på 92......,3 % . Spørgsmålene var forberedt på forhånd således at kandidaterne blev stillet de samme spørgsmål. Derudover gennemførtes en telefon survey med 14 aftagere af D&I kandidater (identificeret gennem telefon surveyen med kandidaterne, således at de repræsenterede store virksomheder, mindre virksomheder...

 9. SMASHfestUK: Exploring approaches for widening participation and increasing \\ud diversity in STEM through the Arts

  OpenAIRE

  Keith, Lindsay; Griffiths, Wyn; Refinery Productions Limited, 07144874

  2015-01-01

  Recent studies show that there is a known lack of gender, ethnic and socio-economic diversity in STEM education and careers. The Warwick Commission has again highlighted that this imbalance also exists in access to Culture and the Arts.\\ud \\ud The CASE Campaign for Science and Engineering, ‘Improving Diversity in STEM’ from May 2014 revealed that only “9% of STEM jobs (outside of Medicine) are held by women” and “BME men are 28% less likely to work in STEM than white men”.\\ud \\ud Many initiat...

 10. Kaldet - et ophøjet ord for lidenskab

  DEFF Research Database (Denmark)

  Malchau, Susanne

  1998-01-01

  Ud fra forfatterens biografi af ordenssøsteren Benedicte Ramsing (1912-1988), Sankt Josephs Sygeplejeskoles fremsynede og visionære forstanderinde fra 1947-1969, er artiklens fokus, kaldstanken som historisk kategori, sat i relation til søster Benedictes omsorgstænkning. Der ses på, hvilke defini...

 11. Fra Fun til Frustration

  DEFF Research Database (Denmark)

  Duus Henriksen, Thomas

  2008-01-01

  Innovation er ikke legende let. Ph.D-stipendiat Thomas Duus Henriksen fra DPU peger på det konfliktfyldte forhold mellem frustrerende læring og den lette leg som en forudsætning for en frugtbar innovationsproces....

 12. Characteristics of the Panasonic UD-802 phosphors

  International Nuclear Information System (INIS)

  Ben-Shachar, B.; Catchen, G.L.; Hoffman, J.M.

  1989-01-01

  Several basic dosimetric characteristics of Li 2 B 4 O 7 :Cu and CaSO 4 :Tm phosphors in Panasonic UD-802 dosemeters were measured. The TL dose response linearity was determined over the useful range of personnel and environmental dosimetry (0.005 - 10 mGy), and the minimum measurable doses were calculated. The intrinsic ultraviolet (UV) radiation sensitivity of both phosphors was checked before and after γ irradiation for the purpose of re-assessing high doses. The results indicate that Li 2 B 4 O 7 :Cu is UV sensitive and, therefore, re-assessment is not applicable. Although the CaSO 4 :Tm phosphor exhibited UV sensitivity after γ irradiation, the results were not consistent with those reported earlier and more study is required. The fading of both phosphors was evaluated in Panasonic UD-801 dosemeters for periods up to 90 days. (author)

 13. Anti-tumor effects of Egr-IFN gamma gene therapy combined with {sup 125}I-UdR radionuclide therapy

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Jingguo, Zhao [No.403 Hospital of PLA, Dalian (China); Yanjun, Ni; Xiangfu, Song; Yanyi, Li; Wei, Yang; Ting, Sun; Qingjie, Ma; Fengtong, Gao

  2008-12-15

  Objective: To explore the anti-tumor effects of Egr-IFNgamma gene therapy combined with {sup 125}I-UdR radionuclide therapy in mice bearing H22 hepatocarcinoma and its mechanism. Methods: The recombinant plasmid pcDNAEgr-IFNgamma mixed with liposome was injected into tumor. 48 h later, 370 kBq {sup 125}I-UdR was injected into tumor. The tumor growth rates at different times were observed. After 3 d gene-radionuclide therapy, the concentration of IFNgamma in cytoplasm of H22 cells and cytotoxic activities of splenic CTL of the mice in different groups were examined. Results: The tumor growth rates of pcDNAEgr-IFNgamma + {sup 125}I-UdR group were obviously lower than those of control group, {sup 125}I-UdR group and pcDNAEgr-1 + {sup 125}I-UdR group 6-15 d after gene-radionuclide therapy. IFNgamma protein was found in cytoplasm of H22 cells in pcDNAEgr-IFNgamma + {sup 125}I-UdR group after 3 d gene-radionuclide therapy. Cytotoxic activity of splenic CTL in pcDNAEgr-IFNgamma + {sup 125}I-UdR group was significantly higher than that in the other groups (P<0.01). Conclusions: The anti-tumor effects in vivo of pcDNAEgr-IFNgamma gene therapy combined with {sup 125}I-UdR radionuclide therapy are better than those of {sup 125}I-UdR therapy. (authors)

 14. Effects of different aerobic exercise programmes with nutritional intervention in sedentary\\ud adults with overweight/obesity and hypertension: EXERDIET-HTA study

  OpenAIRE

  Gorostegi-Anduaga, I.; Corres, P.; Martinezaguirre-Betolaza, A.; Pérez-Asenjo, J.; Aispuru, R.; Fryer, Simon M; Maldonado-Martin, Sara

  2018-01-01

  Background: Both exercise training and diet are recommended to prevent and control\\ud hypertension (HTN) and overweight/obesity.\\ud Purpose: To determine the effectiveness of different 16-week aerobic exercise\\ud programs with hypocaloric diet on blood pressure (BP), body composition,\\ud cardiorespiratory fitness (CRF) and pharmacological treatment.\\ud Methods: Overweight/obese, sedentary participants (n=175, 54.08.2 yrs) with HTN,\\ud were randomized into attention control group (AC, physical...

 15. Løgnene er ikke så nemme at huske som sandheden

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bertelsen, Bettina

  2005-01-01

  Formålet med denne artikel er at belyse og diskutere, hvordan og hvorvidt prostituion kan forstås som et socialt problem. Dette vil jeg gøre gennem en teoretisk diskussion og analyse af prostitution som et socialt problem belyst ud fra konkrete projekterfaringer. Erfaringerne stammer dels fra...

 16. Roman for unge - og deres voksne - fra Nick Hornby

  DEFF Research Database (Denmark)

  Haarder, Jon Helt

  2007-01-01

  Nick Hornby: SLAM. Oversat fra engelsk. af Jan Hansen. 280 sider, 249 kr. Lindhardt og Ringhof. Fire stjerner Udgivelsesdato: 071207......Nick Hornby: SLAM. Oversat fra engelsk. af Jan Hansen. 280 sider, 249 kr. Lindhardt og Ringhof. Fire stjerner Udgivelsesdato: 071207...

 17. Accelerator Mass Spectrometry with 15 UD pelletron at the Nuclear Science Centre, New Delhi

  International Nuclear Information System (INIS)

  Datta, S.K.

  1997-01-01

  The 15 UD Pelletron machine is widely used to carry on investigations in a variety of disciplines like nuclear physics, materials science, radiobiology etc. Accelerator Mass Spectrometry studies with 15 UD pelletron machine at Nuclear Science Centre are elaborated

 18. Effects of varying laser trimming geometries on thin film\\ud resistors

  OpenAIRE

  Alafogianni, Maria; Birkett, Martin; Penlington, Roger

  2017-01-01

  Purpose - This paper studies the effects of varying laser trim patterns on several performance parameters of thin film resistors such as the temperature coefficient of resistance (TCR) and target resistance value.\\ud \\ud Design/methodology/approach - The benefits and limitations of basic trim patterns are taken into consideration and the plunge cut, double plunge cut and the curved L-cut were selected to be modelled and tested experimentally. A computer simulation of the laser trim patterns h...

 19. Når børnefamilier sættes ud af deres lejebolig

  DEFF Research Database (Denmark)

  Oldrup, Helene; Høst, Anders; Nielsen, Alva Albæk

  Gennem de senere år er antallet af boligudsættelser og fogedsager i Danmark steget betydeligt. Disse sager rammer ikke kun voksne, idet knap en fjerdedel af alle husstande, der sættes ud, er børnefamilier. Mellem 2002 og 2009 skønnes det, at godt 11.500 børn har været berørt af en udsættelse. For...

 20. FRA-1 protein overexpression is a feature of hyperplastic and neoplastic breast disorders

  International Nuclear Information System (INIS)

  Chiappetta, Gennaro; Pierantoni, Giovanna Maria; Fusco, Alfredo; Ferraro, Angelo; Botti, Gerardo; Monaco, Mario; Pasquinelli, Rosa; Vuttariello, Emilia; Arnaldi, Liliane; Di Bonito, Maurizio; D'Aiuto, Giuseppe

  2007-01-01

  Fos-related antigen 1 (FRA-1) is an immediate early gene encoding a member of AP-1 family of transcription factors involved in cell proliferation, differentiation, apoptosis, and other biological processes. fra-1 gene overexpression has an important role in the process of cellular transformation, and our previous studies suggest FRA-1 protein detection as a useful tool for the diagnosis of thyroid neoplasias. Here we investigate the expression of the FRA-1 protein in benign and malignant breast tissues by immunohistochemistry, Western blot, RT-PCR and qPCR analysis, to evaluate its possible help in the diagnosis and prognosis of breast neoplastic diseases. We investigate the expression of the FRA-1 protein in 70 breast carcinomas and 30 benign breast diseases by immunohistochemistry, Western blot, RT-PCR and qPCR analysis. FRA-1 protein was present in all of the carcinoma samples with an intense staining in the nucleus. Positive staining was also found in most of fibroadenomas, but in this case the staining was present both in the nucleus and cytoplasm, and the number of positive cells was lower than in carcinomas. Similar results were obtained from the analysis of breast hyperplasias, with no differences in FRA-1 expression level between typical and atypical breast lesions; however the FRA-1 protein localization is mainly nuclear in the atypical hyperplasias. In situ breast carcinomas showed a pattern of FRA-1 protein expression very similar to that observed in atypical hyperplasias. Conversely, no FRA-1 protein was detectable in 6 normal breast tissue samples used as controls. RT-PCR and qPCR analysis confirmed these results. Similar results were obtained analysing FRA-1 expression in fine needle aspiration biopsy (FNAB) samples. The data shown here suggest that FRA-1 expression, including its intracellular localization, may be considered a useful marker for hyperplastic and neoplastic proliferative breast disorders

 1. Udforskning af dialoger om et regnehul

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lindenskov, Lena

  2007-01-01

  Med introduktionen af det danske begreb 'regnehuller' om matematikvanskeligheder bliver det muligt at udforske dialoger i klasserummet med brug af værktøjer fra Augusto Boals Forumteater. Principperne i Boals tre faser præsenteres som værktøjer for læreres refleksive praksis. Ud fra datamateriale...

 2. Civil Procedure in Denmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Werlauff, Erik; Petersen, Lars Lindencrone

  Værket gennemgår regler og praksis for civilprocessen ved danske domstole, ligesom også voldgift i Danmark behandles. Der skrives ud fra begge forfatteres betydelige teoretiske viden og praktiske erfaring på området. I vidt omfang inddrages og analyseres retspraksis i form af afgørelser fra dansk...

 3. Tavlerne fra Vindolanda

  DEFF Research Database (Denmark)

  Evers, Kasper Grønlund

  2014-01-01

  I 1973 gjorde man et enestående fund ved det romerske fort Vindolanda i Nordengland. Op mod 900 små stykker flækket træ, viste sig at være beskrevet med hverdagssituationer primært fra livet omkring fortet. Kasper Grønlund Evers, ph.d.-stipendiat ved Københavns Universitet, giver os et indblik i ...

 4. Kommunikation ved brug af mobile enheder med digital video i idræt

  DEFF Research Database (Denmark)

  Langagergaard Rødbro, Lise; Elbæk, Lars

  2012-01-01

  I artiklen redegøres kort for et projekt, som førte frem til en videoplatform, der er et bud på et ’lukket YouTube’, hvor video filmet med smartphone direkte kan uploades til, og med funktioner specifikt udviklet til skolens idrætsundervisning. Med afsæt i systemisk kommunikationsteori analyseres...... observations- og interviewda-ta for at belyse den kommunikation, der foregår ved brug af platformen. Senere diskuteres resultaterne ud fra kommunikationstrekanten, og der skitseres en model for videostøttet undervisning i idræt ud fra Batesons kommunikations- og læringsniveauer. Gennem analyser af platformens...

 5. Creative industries

  DEFF Research Database (Denmark)

  Geert Jensen, Birgitte

  2011-01-01

  I efteråret 2011 arbejder vi på Arkitektskolen Aarhus med Aarhus by som semestertema. På Studio Design har vi valgt at fokusere på ‘Kreativ i Aarhus’ ud fra optikken: Aarhus har landets højeste koncentration af udøvende inden for arkitektur og design. Denne position er af afgørende betydning for ...... spændingsfeltet i de kreative miljøer i Aarhus – fra spirende vækstlag til store internationale forretningssucceser. Undersøgelsen giver et indblik i Aarhus’ potentiale og de kreatives egen tilgang til, hvordan Aarhus kan blive en bedre og mere kreativ by....

 6. Status of the 15 UD MV Pelletron accelerator at Nuclear Science Centre

  International Nuclear Information System (INIS)

  Chopra, S.

  1997-01-01

  Nuclear Science Centre has 15 UD Pelletron accelerator. This accelerator is equipped with compressed geometry tubes to go up to terminal potential of 16 MV. The 15 UD accelerator has been operational more than five years and in these years there had been certain upgradations and different problems occurred during operation of the accelerator and maintenance of column, rotating shafts, charging system and other associated systems. (author). 2 refs

 7. Spot On! Engelske plakater fra mellemkrigsårene - genstandstekster

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen, Line Hjorth

  2015-01-01

  genstandstekster til udstillingen Spot On! Engelske plakater fra mellemkrigsårene. alle tekster oversat til engelsk, men postes her i den danske udgave......genstandstekster til udstillingen Spot On! Engelske plakater fra mellemkrigsårene. alle tekster oversat til engelsk, men postes her i den danske udgave...

 8. Expression Profiling of Strawberry Allergen Fra a during Fruit Ripening Controlled by Exogenous Auxin.

  Science.gov (United States)

  Ishibashi, Misaki; Yoshikawa, Hiroki; Uno, Yuichi

  2017-06-02

  Strawberry fruit contain the allergenic Fra a proteins, members of the pathogenesis-related 10 protein family that causes oral allergic syndrome symptoms. Fra a proteins are involved in the flavonoid biosynthesis pathway, which might be important for color development in fruits. Auxin is an important plant hormone in strawberry fruit that controls fruit fleshiness and ripening. In this study, we treated strawberry fruits with exogenous auxin or auxin inhibitors at pre- and post-harvest stages, and analyzed Fra a transcriptional and translational expression levels during fruit development by real-time PCR and immunoblotting. Pre-harvest treatment with 1-naphthaleneacetic acid (NAA) alone did not affect Fra a expression, but applied in conjunction with achene removal NAA promoted fruit pigmentation and Fra a protein accumulation. The response was developmental stage-specific: Fra a 1 was highly expressed in immature fruit, whereas Fra a 2 was expressed in young to ripe fruit. In post-harvest treatments, auxin did not contribute to Fra a induction. Auxin inhibitors delayed fruit ripening; as a result, they seemed to influence Fra a 1 expression. Thus, Fra a expression was not directly regulated by auxin, but might be associated with the ripening process and/or external factors in a paralog-specific manner.

 9. Legestationerne på FDFs Landslejr 2016

  DEFF Research Database (Denmark)

  Skovbjerg, Helle Marie

  2016-01-01

  landslejrens struktureringer. Rapporten søger at medvirke til at tegne et nuanceret billede af den frie leg som en, der ikke bare kommer ud af ingenting, men tværtimod har børnene brug for inspiration, nogen at udføre sammen med og rummelige forestillinger fra voksne om, hvordan legen kan se ud....

 10. Det (måske knap så) frie autonome subjekt

  DEFF Research Database (Denmark)

  Busch-Jensen, Peter

  2004-01-01

  Store dele af vores samfund bevæges og forandres i dag ud fra devisen Mere frihed til den enkelte. Med afsæt i konkrete strategier og eksempler fra moderne arbejdsliv belyser denne artikel nogle af de måder, hvorpå denne ”frihed” i dag identificeres, implementeres og realiseres. Billedet dette...

 11. Benchmarking af udsættelser i kommunerne

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen, Gunvor; Jeppesen, Anders Gade; Markwardt, Kristoffer

  2015-01-01

  nuværende tidspunkt stadig mangler relevante forhold i benchmarking-modellen. Eksempelvis antallet af stofmisbrugere, antallet af borgere med psykiatriske indlæggelser samt forekomsten af projekter med henblik på at forebygge udsættelser (fx gældsrådgivning). Disse data er først tilgængelige i 2015....

 12. Kapital fra virksomhed til ejere

  DEFF Research Database (Denmark)

  Werlauff, Erik

  2007-01-01

  Artiklen analyserer de metoder, hvorved ejerne af et aktie- eller anpartsselskab lovligt kan trække kapital ud af selskabet, fx gennem ordinært udbytte, ekstraordinært udbytte, kapitaælnedsættelse, selskabets køb af egne aktier, herunder ved aktietilbagekøbsprogrammer (share-buy-back) etc. Også...

 13. Distress Tolerance among Students Referred for Treatment Following Violation of\\ud Campus Cannabis Use Policy: Relations to Use, Problems, and Motivation

  OpenAIRE

  Buckner, Julia D.; Jeffries, Emily R.; Terlecki, Meredith A.; Ecker, Anthony H.

  2015-01-01

  Students referred to treatment after violating campus drug policies represent a high-risk\\ud group. Identification of factors related to these students’ cannabis use could inform prevention\\ud and treatment efforts. Distress tolerance (DT) is negatively related to substance-related\\ud behaviors and may be related to high-risk cannabis use vulnerability factors that can impact\\ud treatment outcome. Thus, the current study tested whether DT was related to cannabis use\\ud frequency, cannabis-rel...

 14. Status, årsager og udfordringer i forhold til løsning af forhøjet dødelighed hos økologiske pattegrise

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sørensen, Jan Tind; Pedersen, Lene Juul

  Stigende pattegrisedødelighed giver anledning til bekymring i såvel erhverv som i offentligheden generelt. I nærværende rapport er omfanget af - og årsagerne til pattegrisedødelighed i økologisk svineproduktion analyseret ud fra informationer om antal døde pattegrise fra 2480 faringer i 7 større...

 15. Nye opdagelser gemt i kryptiske noter fra Carsten Niebuhr-ekspeditionen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Provencal, Philippe

  2014-01-01

  En beskrivelse af den vidneskabelig betydning, som resultaterne fra Den Arabiske Rejse 1761-67 har til og med i nutiden......En beskrivelse af den vidneskabelig betydning, som resultaterne fra Den Arabiske Rejse 1761-67 har til og med i nutiden...

 16. Månedens billede af varmepåvirkede pacemakerrester fra Odense Krematorium

  DEFF Research Database (Denmark)

  Leth, Peter Mygind

  2007-01-01

  Foto af eksploderede pacemakerrester fra krematorieovn. Husk at fjerne pacemakere før kremering!......Foto af eksploderede pacemakerrester fra krematorieovn. Husk at fjerne pacemakere før kremering!...

 17. The operational experience with 15 UD Pelletron tandem accelerator and its status

  International Nuclear Information System (INIS)

  Joshi, R.; Singh, J.; Singh, P.

  2015-01-01

  IUAC, New Delhi is equipped with many accelerators of different energy ranges. The 15 UD Pelletron tandem accelerator, the first ion accelerator installed, is a heavy ion accelerator and can accelerate almost all the injected negative ions. It has been operational since 1990 and is being used efficiently in different areas of research. The up time of this accelerator has always been better than 95% while the beam on target time has improved from ∼35% in earlier years to more than 60%. In these years, immense efforts have been put in for its operational improvements and better ion beam energies as well as currents. Recently a proper diagnosis was performed to improve its terminal voltage. Regular maintenance of its charging system, accelerating columns and regular unit wise conditioning have improved overall terminal voltage. The conditioning voltage of 15.5 MV was recently achieved and beam tests were performed at 15.1 MV. This has overall improved the performance of accelerator and the stable beam was delivered to user at the maximum terminal potential of 13.9 MV. The 15 UD Pelletron accelerator is also being used regularly as an injector for LINAC. Recently, few problems were encountered, in 15 UD Pelletron, during a routine LINAC operation. Those problems caused lots of beam instability and consequently beam, after boosting the energy from LINAC, was unstable. Proper investigations were carried out and necessary steps were performed in ion source and 15 UD Pelletron accelerator to overcome these problems. Thereafter, stable beam was delivered to user, using LINAC, continuously for around three months. All the efforts done to improve the performance of 15 UD Pelletron as well as to achieve stable beam from LINAC will be discussed. (author)

 18. Penentuan Harga Jual Produk dengan Menggunakan Metode Cost Plus Pricing pada Ud. Vanela

  OpenAIRE

  Mawikere, Lidia; Ilat, Ventje; Woran, Reza

  2014-01-01

  Harga jual yang ditetapkan harus mampu menentukan semua biaya yang menghasilkan laba jangka panjang. Cost plus pricing adalah penetapan harga dengan menambahkan sejumlah (persentase) tertentu dari harga jual atau biaya sebagai keuntungannya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Perusahaan menentukan harga jual produk dengan menggunakan metode cost plus pricing pada UD. Vanela. Dalam penganalisaan data digunakan metode deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian menunjukan UD. ...

 19. Automation of 15 UD pelletron operation at NSC

  International Nuclear Information System (INIS)

  Ojha, S.; Sota, M.; Gargari, S.; Joshi, R.; Chopra, S.; Datta, S.K.

  2003-01-01

  15 UD Pelletron accelerator facility at NSC has been operational over last 12 years. The control system of accelerator runs on an network of computers under LINUX operating system running a distributed client server system. A description of the implemented software development is given

 20. Erfaringspolitik

  DEFF Research Database (Denmark)

  Steffen, Vibeke

  2005-01-01

  . Antropologer ser almindeligvis sådanne fortællinger som meningsfuldemåder at udtrykke erfaring på, men det er dog ikke alle fortællinger, der bliver hørt i hverken antropologien eller i sundhedsvæsenet. Det ser ud til, at en subtil skelnen tillader nogle fortællinger men ikke andre. Ud fra Michael Jacksons...

 1. Mellem medicin og moral

  DEFF Research Database (Denmark)

  Eriksen, Sidsel

  2002-01-01

  Den dødsdømte Peder Worms sidste tid før skafottet i 1830'ernes København set ud en medicinsk synsvinkel repræsteret ved fængselslægen og frenologen (kraniesamleren) Carl Otto og en teologisk synsvinkel set ud fra fængselslægen og rationalisten C.F. Visbye og dennes samtaler med fangen....

 2. Internationale perspektiver på seksualundervisning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Roien, Line Anne; Simovska, Venka

  2018-01-01

  I Danmark er vi i ikke så vant til at forholde os til internationale erfaringer for seksualundervisning. Men ud fra tanken om, at man kan lære meget om sit eget uddannelsessystem ved at spejle sig i andres, vil vi i dette kapitel rette blikket ud over Danmarks grænser og redegøre for nogle af de...

 3. En stratigrafisk og tafonomisk analyse af fossile fugle og fjer fra Fur Formationen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lindow, Bent Erik Kramer

  2007-01-01

  Resultaterne af den første kvantitative stratigrafiske og tafonomiske analyse af de fossile fugle fra Fur Formationen viser at: 1) Hovedparten (71%) af det stratigrafisk bestembare fossile fuglemateriale stammer fra to horisonter, dels i intervallet fra askelag +22 til +35 og dels i intervallet...

 4. CT findings and prognoses of anoxic brain damage due to near-drowning in children

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Asano, Jun-ichi; Ieshima, Atsushi (Tottori Univ., Yonago (Japan). School of Medicine); Kisa, Toshiro; Ohtani, Kyouichi

  1991-05-01

  We investigated the relationship between serial cranial CT findings and prognoses in 11 children after near-drowning. These patients were rescued after heart arrest for more than 10 minutes and all comatose on admission. CT scans were performed within 2 weeks, at 3 weeks-1 month, 2-4 months and more than 5 months after admission. Characteristics of CT findings and prognoses were classified into four groups. Group 1 - low density areas in thalami, basal ganglia and cortical white matters within 2 weeks (three cases; one died, two became vegitative). Group 2 - enlargement of the third ventricle at 3 weeks-1 month, and atrophy of pons at 2-4 months (three cases; severe quadriplegia and mental retardation). Group 3 - enlargement of the third ventricle at 3 weeks-1 month, but atrophy of pons not observed at 2-4 months (three cases; mild motor disabilities and mild mental retardation). Group 4 - enlargement of third ventricle not observed at 3 weeks-1 month (two cases; neither paralysis nor mental retardation). (author).

 5. CT findings and prognoses of anoxic brain damage due to near-drowning in children

  International Nuclear Information System (INIS)

  Asano, Jun-ichi; Ieshima, Atsushi; Kisa, Toshiro; Ohtani, Kyouichi.

  1991-01-01

  We investigated the relationship between serial cranial CT findings and prognoses in 11 children after near-drowning. These patients were rescued after heart arrest for more than 10 minutes and all comatose on admission. CT scans were performed within 2 weeks, at 3 weeks-1 month, 2-4 months and more than 5 months after admission. Characteristics of CT findings and prognoses were classified into four groups. Group 1 - low density areas in thalami, basal ganglia and cortical white matters within 2 weeks (three cases; one died, two became vegitative). Group 2 - enlargement of the third ventricle at 3 weeks-1 month, and atrophy of pons at 2-4 months (three cases; severe quadriplegia and mental retardation). Group 3 - enlargement of the third ventricle at 3 weeks-1 month, but atrophy of pons not observed at 2-4 months (three cases; mild motor disabilities and mild mental retardation). Group 4 - enlargement of third ventricle not observed at 3 weeks-1 month (two cases; neither paralysis nor mental retardation). (author)

 6. Madspild i fødevaresektoren – fra primærproduktion til detailled

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mogensen, Lisbeth; Hermansen, John Erik; Knudsen, Marie Trydeman

  række lande stigende fokus på at undgå madspild, dels for at mindske mængden af affald, men samtidig fordi man også mindsker miljøbelastningen fra fødevareproduktionen. Madspild optræder i hele produktkæden fra jord til bord. Der er mange led i kæden: fra produktion, fremstilling, distribution...

 7. Fra Bartolomeo della Porta detto Fra Bartolomeo, Adorazione del Bambino, National Gallery, London

  DEFF Research Database (Denmark)

  Fischer, Chris

  2014-01-01

  En artikel om et maleri af Fra Bartolomeo i National Gallery i London udlånt til en udstilling i Museo Tosio Martinengo I Brescia i forbindelse med opdagelsen af et fuldstændigt overensstemmende maleri i dette museums magasiner. Hypotesen var at Bresciabilledet var et værkstedsarbejde lavet på ba...

 8. Neutron dosimetry in containment of a pressurized water reactor utilizing the Panasonic UD-802 dosimetry system

  International Nuclear Information System (INIS)

  Kralick, S.C.

  1984-01-01

  The Panasonic UD-802 dosimeter was evaluated as a potential neutron dosimeter for use in containment of a PWR. The Panasonic UD-802 dosimeter, although designed as a beta and gamma dosimeter, is also sensitive to neutrons. UD-802 dosimeters were mounted on polyethylene phantoms and irradiated to known doses at selected locations in containment. The known neutron dose equivalents were determined based on remmeter dose rate measurements and stay times. The thermoluminescent response of the dosimeters and the known neutron dose equivalents were used to obtain a calibration factor at each location. The average calibration factor was 3.7 (unit of dosimeter response per mrem) and all calibration factors were within +-30% of this mean value. The dosimeter distance from the phantom was found to have minimal effect on the response but the system was directionally dependent, necessitating a correction in the calibration factor. The minimum significant dosimeter response was determined independent of any calibration factor. The minimum significant response of the UD-802 to neutrons is a function of the corresponding gamma exposure rate. It is concluded that the Panasonic UD-802 dosimeter can be used for neutron dosimetry in PWR containment

 9. Fra Jersore til Kina

  DEFF Research Database (Denmark)

  Littrup, Leif

  2009-01-01

  Kronik om Maren Kirstine Rasmussen (1893-1937), der var opvokset i Jersore og senere udvandret til USA. Fra 1923 til sin død var hun missionær i Sydkina, udsendt af Aggregation of God (Pinsebevægelsen). Om den Stambog og andet materiale, der er efterladt hos familien i Danmark. [I alt ca. 8...

 10. Brand!

  DEFF Research Database (Denmark)

  Markvorsen, Steen

  På en vindstille sommerdag går der pludselig ild i en knastør skov og brandens frontkurve udbreder sig straks cirkulært ud fra antændingspunktet. Men hvis vinden blæser (op) og derved fører ekstra ilt til branden fra en given retning er frontkurven langt fra cirkulær. Der præsenteres øvelser, pro......, projekter, og forskningstemaer, som relaterer til forståelse, af hvordan skov- steppe- og andre brande udvikler sig....

 11. Colonia Iulia Carcaso?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bekker-Nielsen, Tønnes

  2008-01-01

  Det har hidtil været antaget at byen Carcassonne havde status som romersk koloni og titlen "Colonia Iulia Carcaso". Dette bygger på to indskrifter, hvoraf ingen giver titlen fuldt ud. Forfatteren påviser at milestenen fra barbaira, som traditionelt har været tolket som den 11. mil regnet fra...... Carcassonne, i stedet må være den 29. mil fra Narbonne og er uden værdi som kilde til Carcassonnes eventuelle kolonistatus....

 12. Fra Bach til Beatles på tre måneder!

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bonde, Anders

  2006-01-01

  Fra Bach til Beatles på tre måneder! Didaktiske overvejelser og erfaringer på baggrund af nyt et-semesters oversigtskursus Anders Bonde Fra og med september 2005 har man på musikuddannelsen ved Aalborg Universitet, som led i implementeringen af en ny tofaglig bachelorstruktur, udviklet et nyt...

 13. Fra Bartolommeo De goddelijke renaissance

  DEFF Research Database (Denmark)

  Fischer, Chris; Elen, Albert J.

  Het Rotterdamse museum beschikt over een unieke collectie tekeningen van de Italiaanse renaissancekunstenaar Fra Bartolommeo (1473-1517). Deze virtuoze tekeningen worden voor het eerst herenigd met de uiteindelijk schilderijen en maken zo het creatieve proces aanschouwelijk. De kunstenaar werkte ...... van de schilderijen en de verzamelgeschiedenis van de collectie tekeningen die uiteindelijk in Museum Boijmans Van Beuningen terechtkwam. De catalogus is vormgegeven door Tessa van der Waals.......Het Rotterdamse museum beschikt over een unieke collectie tekeningen van de Italiaanse renaissancekunstenaar Fra Bartolommeo (1473-1517). Deze virtuoze tekeningen worden voor het eerst herenigd met de uiteindelijk schilderijen en maken zo het creatieve proces aanschouwelijk. De kunstenaar werkte...... zijn ideeën in detail uit in getekende studies die vaak vele correcties en variaties tonen en daarmee de dynamiek van het scheppingsproces illustreren. Komt in de tekeningen het artistieke denken van het zich ontwikkelende genie tot uitdrukking, in het schilderwerk overheerst juist de rustige...

 14. Hastighedsændringer som følge af ombygning af enkeltsporede rundkørsler i landzone til modulvogntog

  DEFF Research Database (Denmark)

  Tønning, Charlotte; Agerholm, Niels

  2017-01-01

  undtagelse af etableret overkørbart overkørselsareal i den ene. Personbilers free flow hastighed var undersøgt ved hjælp af RUBA software ud fra én uges videoregistrering i hver rundkørsel. I rundkørslen, hvor det overkørbare overkørselsareal var blevet etableret, steg gennemsnitshastigheden fra 28 til 36 km...

 15. Tomheden i de andres liv chokerer mig

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christiansen, Ask Vest

  2017-01-01

  ”Jeg tager mine ting ud af bilen og sætter cyklen sammen. Fra fortovsrestauranterne nysgerrige blikke fra turister og byens beboere. Ikke-cykelryttere. Det er frygteligt at tænke på, hvor indholdsløs deres tilværelse må være.” Sådan begynder Tim Krabbés bog Cykelrytteren. Den bedste roman der...

 16. Recent developments at the Rehovot 14UD pelletron

  International Nuclear Information System (INIS)

  Hollos, G.; Kaim, R.; Shachar, Y.; Yurman, Y.

  1984-01-01

  We describe our experience with electrostatic quadrupole lenses which are now operating in the low-energy mid-column and in the terminal of the 14UD Pelletron accelerator. The recent replacement of all needles in the closed corona voltage distribution system and its effect on machine performance are discussed. (orig.)

 17. Arven fra den kristne mission

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Peter Birkelund; Schönbeck, Oluf J.Sidney

  Antallet af uddannelsespladser i Tranquebars uddannelsesinstitutioner, der går fra børnehaveklasser til lærerseminarer, overstiger langt de 7000 indbyggeres behov. Så uddannelsesinstitutionerne og deres kostskolepladser servicerer et langt større geografisk område end selve Tranquebar by. Denne a...

 18. An exploratory study of consumers' attitude towards unethical corporate\\ud practices and the concept of consumer social responsibility

  OpenAIRE

  Ajayi, Festus Adeolu

  2014-01-01

  2014 dissertation for MSc in International Business Management. Selected by academic staff as a good example of a masters level dissertation. This study is an exploration of consumers’ attitudes towards unethical\\ud corporate practices and the concept of consumer social responsibility. The\\ud study among other things evaluated the concepts of corporate social responsibility (CSR), consumers’ social responsibility (CNSR) and sought to\\ud understand the relationship between both concepts. Havin...

 19. Fra hærværk til værk: brandalism og Street Art

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Andre Wang

  2012-01-01

  Artiklen sætter fokus på udviklingen fra lavsocial graffitti til højkulturel street art på bbaggrund af eksemplet Banksy i New York 2008, der sammenlignes med Olafur Eliassons Waterfalls fra samme tid og sted......Artiklen sætter fokus på udviklingen fra lavsocial graffitti til højkulturel street art på bbaggrund af eksemplet Banksy i New York 2008, der sammenlignes med Olafur Eliassons Waterfalls fra samme tid og sted...

 20. Pas på pastaen fra i går

  DEFF Research Database (Denmark)

  Abildgaard, Inger; Skibsted, Leif Horsfelt

  2017-01-01

  Der kan være bakterier i ris og pasta fra dagen før. En sporedannende bakterie kan vokse frem og danne giftstoffer, når de kogte ris eller den kogte pasta gemmes.......Der kan være bakterier i ris og pasta fra dagen før. En sporedannende bakterie kan vokse frem og danne giftstoffer, når de kogte ris eller den kogte pasta gemmes....

 1. Staten og folkekirkens økonomi hænger sammen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kærgård, Niels

  2013-01-01

  Folkekirkens økonomi og de opgaver, der er tillagt kirken, er på en langtfra logisk måde vævet sammen med staten. Det kan kun forklares ud fra historiske traditioner. Ikke desto mindre kan der være gode grunde for både stat og kirke til at være forsigtig med at pille ved disse ordninger.......Folkekirkens økonomi og de opgaver, der er tillagt kirken, er på en langtfra logisk måde vævet sammen med staten. Det kan kun forklares ud fra historiske traditioner. Ikke desto mindre kan der være gode grunde for både stat og kirke til at være forsigtig med at pille ved disse ordninger....

 2. En governmentality analyse af Professionshøjskolen UCC

  DEFF Research Database (Denmark)

  Berendsen, Ida Theodora Wolf

  2009-01-01

  pædagogseminarier. Her konkluderede jeg ud fra en Bushs typologi om "Educationel leadership and management" (Bush 2003), at følgende tre nedenstående former var karakteristiske for ledelse af lærer- og pædagogseminarier, før seminariebegrebet blev skrevet ud ved "Lov om professionshøjskoler" (LOV nr. 562 af 06...... katastrofer, men som også skabte resultater. Jeg har også set nogen, der brugte overtalelse, forførte folk til ting, som man mere eller mindre ikke skulle, men det behøvede ikke at være farrollen. Farrollen er mere der, hvor man lægger ansvaret fra sig og siger " I passer jer selv, hvis I har et problem...

 3. Fra synd til skyld

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Kim Toft

  2009-01-01

  Det er velkendt at sætte skellet hos Edgar Allan Poe, når de første detektivfortællinger skal lokaliseres. Poes tre fortællinger om C. Auguste Dupin fra 1841 til 1844 introducerer den rationelle detektiv for første gang i den vestlige litteratur. Spørgsmålet er bare, om det så derfor betyder, at ...

 4. Hvornår er man ung?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Gundelach, Peter; Nørregård-Nielsen, Esther C.

  2002-01-01

  Hvornår er man ung, og hvornår er man voksen? Er der forskelle i befolkningens værdier i forhold til arbejde og politik, når det undersøges ud fra henholdsvis et alders- eller generationsperspektiv? Baseret på data fra den danske del af den internationale værdiundersøgelse vises at der er så store...

 5. Oplevelsesøkonomi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Madsen, Jan Halberg

  Bogen behandler dominerende teorier og værktøjer i alle led af værdikæden og belyser oplevelsesøkonomiens potentialer og mangfoldighed med eksempler og cases fra forskellige brancher. Teorierne behandles ud fra en praksisnær tilgang med cases og eksempler som fx Læsø Salt, Astrid Lindgren Verden,......, Hard Rock Cafe, Smukfest, Hverringe Gods og Eksperimentarium....

 6. Dispensation fra CFC-reglerne for selskaber

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schmidt, Peter Koerver

  2011-01-01

  Artiklen, der er fagfællebedømt, omhandler dispensationsbestemmelsen i SEL § 32, stk. 2, 2-4 pkt, hvorefter Skatterådet kan tillade, at indkomsten i et datterselskab med koncession til at udøve forskellig økonomisk virksomhed ikke skal være omfattet af reglerne om CFC-beskatning. I den forbindels...

 7. Nu går historieløsheden også ud over litteraturen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Skov, Christian Egander

  2015-01-01

  Uddannelsessystemets institutionalisering af historieløsheden er et produkt af vor tids ideologi. Det er en form for ideologiseret egoisme, der munder ud i et rasende opgør mod enhver autoritet med rod i andet end den enkeltes autonomi. Denne form for liberalisme optræder samtidig som en legitima......Uddannelsessystemets institutionalisering af historieløsheden er et produkt af vor tids ideologi. Det er en form for ideologiseret egoisme, der munder ud i et rasende opgør mod enhver autoritet med rod i andet end den enkeltes autonomi. Denne form for liberalisme optræder samtidig som en...

 8. UD-WCMA: An Energy Estimation and Forecast Scheme for Solar Powered Wireless Sensor Networks

  KAUST Repository

  Dehwah, Ahmad H.

  2017-04-11

  Energy estimation and forecast represents an important role for energy management in solar-powered wireless sensor networks (WSNs). In general, the energy in such networks is managed over a finite time horizon in the future based on input solar power forecasts to enable continuous operation of the WSNs and achieve the sensing objectives while ensuring that no node runs out of energy. In this article, we propose a dynamic version of the weather conditioned moving average technique (UD-WCMA) to estimate and predict the variations of the solar power in a wireless sensor network. The presented approach combines the information from the real-time measurement data and a set of stored profiles representing the energy patterns in the WSNs location to update the prediction model. The UD-WCMA scheme is based on adaptive weighting parameters depending on the weather changes which makes it flexible compared to the existing estimation schemes without any precalibration. A performance analysis has been performed considering real irradiance profiles to assess the UD-WCMA prediction accuracy. Comparative numerical tests to standard forecasting schemes (EWMA, WCMA, and Pro-Energy) shows the outperformance of the new algorithm. The experimental validation has proven the interesting features of the UD-WCMA in real time low power sensor nodes.

 9. Fra InterFace til Face

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Thomas K.

  2008-01-01

  Animerede agenter bruges efterhånden i mange sammenhænge fra undervisningsapplikationer til rundvisninger på hjemmesider. Mit ærinde her er delt at præsentere en sådan agent, dels at beskrive hvad kombinationen af agenten, talegenkendelse og talesyntese gør for den autentiske relation. Udgivelses...

 10. Factors influencing adherence to antiretroviral treatment in\\ud Asian developing countries: a systematic review

  OpenAIRE

  Wasti, Sharada Prasad; Van Teijlingen, Edwin; Simkhada, Padam; Randall, Julian; Baxter, Susan; Kirkpatrick, P.; Vijay Singh, G.C.

  2011-01-01

  Objective To systematically review the literature of factors affecting adherence to Antiretroviral treatment (ART) in Asian developing countries.\\ud Methods Database searches in Medline ⁄ Ovid, Cochrane library, CINAHL, Scopus and PsychINFO for studies published between 1996 and December 2010. The reference lists of included papers were also checked, with citation searching on key papers.\\ud Results A total of 437 studies were identified, and 18 articles met the inclusion criteria and were ex...

 11. Study and Analysis of Fictional Elements of Fraed o Soluk

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ali Reza Nabilu

  2010-10-01

  Full Text Available This article reviews and analyzes fictional elements of Fraed o Soluk.We research these titles: tale and story, genre, size, language, dialogue, character, narrator and speakers, view angle, action and structure of stories, moral results,time and place in Fraed o Soluk.This study explains the structure of stories from different dimensions. Fraed o Soluk includes the moral stories and its prose was written according to the method of Kalile va Demneh and Sandbadname.In stories and tales of Fraed of Soluk, there are features such as emphasis on the events, the absence of a strong cause and effect relationships between events, absolutism, moral results, immutability of characters, quality of narrative, common themes, and hypothetical time and place.There are 58 stories in Fraed o Soluk. The main stories are longer than secondary stories. Dialogue occurs mostly between main characters of stories. Linguistic features of technical prose (sixth and seventh century in this book can be seen. There are 289 characters in the stories of this book. 85 percent are public and 15 percent are special. Most characters are animals (29 percent, men and boys (19/5 percent and job holders (14 percent. Main narrators include: book’s author, Behrooz, businessman son and Ghasir.The main narrators of the stories are often unknown.From a total of 58 stories, 45 percent have action and 55 percent have no specific action.95 percent of stories have moral results and recommendations.38 percent of the stories have time.70 percent of the stories have place.

 12. A large strain radial consolidation theory for soft clays improved by vertical drains\\ud

  OpenAIRE

  Geng, Xueyu; Yu, Hai-sui

  2017-01-01

  A system of vertical drains with combined vacuum and surcharge preloading is an effective 10 solution for promoting radial flow, accelerating consolidation. However, when a mixture of soil and\\ud 11 water is deposited at a low initial density, a significant amount of deformation or surface settlement 12 occurs. Therefore, it is necessary to introduce large strain theory, which has been widely used to manage\\ud 13 dredged disposal sites in one-dimensional theory, into radial consolidation theo...

 13. Bobaljiks paradoks og sætningsskemaet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jørgensen, Henrik

  2009-01-01

  Artiklen diskuterer forholdet mellem adverbierne linearisering og den øvrige sætnings linearisering ud fra Jonathan Bobaljiks opfattelse af Cinques adverbialhierarkier som konstituerende et paradoks i forhold til den øvrige linearisering...

 14. Madaffald fra storkøkkener

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kromann, Lisbeth; Madsen, Anne Seth; Schmidt, Jannick

  og forbehandle affaldet til bioforgasning. Biogas har nogle fordele Undersøgelsen viser, at biogas, forbrænding og kompostering alle er velegnede alternative metoder til at håndtere madaffald fra storkøkkener. Der er ikke umiddelbart problemer med teknik eller håndtering ved indsamling, forbehandling......Grise må ikke længere spise madaffald fra storkøkkener. Det er konsekvensen af en ny EU forordning. Derfor skal madaffaldet udnyttes på anden vis. Et projekt har miljøvurderet de tre alternativer: Biogas, forbrænding og kompostering. Det sidste er uomtvisteligt den dårligste løsning, når man ser på...... miljøeffekter, ressourceforbrug og affald. Biogas og forbrænding er de bedste løsninger. Overordnet er biogas en bedre løsning end forbrænding, fordi der bruges færre ressourcer og produceres mindre affald. Derimod afhænger udfaldet for miljøeffekternes vedkommende af, hvilket system man vælger til at indsamle...

 15. Indledning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, Kristian

  2005-01-01

  Artiklen indeholder en introduktion til emnet virksomheders ledelse og sociale ansvar, som i antologien belyses i ti artikler særligt ud fra vinklerne Corporate Governance og Corporate Social Responsibility/CSR. Artiklen præsenterer nogle af hovedpunkter i den diskussion af, i hvilket omfang...... Corporate Governance og CSR er sammenfaldende, supplerende eller forskellige begreber, som i bogen belyses tværvidenskabeligt fra etiske, juridiske, institutionelle og økonomiske vinkler....

 16. Analysis of major paralogs encoding the Fra a 1 allergen based on their organ-specificity in Fragaria × ananassa.

  Science.gov (United States)

  Ishibashi, Misaki; Nabe, Takeshi; Nitta, Yoko; Tsuruta, Hiroki; Iduhara, Miho; Uno, Yuichi

  2018-03-01

  Fra a 1 protein in strawberry causes oral allergic syndrome. Over 39 Fra a 1 paralogs have been identified in strawberry genome. Fra a 1.01 is major accumulating protein in edible organs. Strawberry fruits contain allergenic proteins that cause oral allergic syndrome. The hypothesized major allergen is Fra a 1, an ortholog of the birch pollen allergen protein Bet v 1. We organized Fra a 1 genes and analyzed their localizations at the transcriptional and translational levels. In total, 15 new Fra a 1 proteins were identified from the genomic database, increasing the total number of Fra a 1 to 30 proteins encoded by 39 genes. Fra a 1.02 was mostly expressed in receptacles, and Fra a 1.01 in achenes, when analyzed by RNA sequencing. Immunoblotting showed that the Fra a 1.01 protein was broadly accumulated in strawberry organs, while the Fra a 1.02 protein was mostly expressed in receptacles. Recombinant Fra a 1.01 strongly reacted with human IgE. The mRNA and protein expression levels of Fra a 1 did not correlate, indicating the importance of protein levels when evaluating the abundance of allergens in strawberry. Based on the localizations, accumulation levels and reactivity to human IgE, we determined that Fra a 1.01 was the most important allergen, followed by Fra a 1.02, and then other Fra a 1 proteins. The information obtained here will be useful for selecting the target Fra a 1 paralogs when breeding hypoallergenic strawberry.

 17. Antibiotikaresistens blandt kliniske bakterieisolater fra hunde og katte i 2013 og 2014

  DEFF Research Database (Denmark)

  Damborg, Peter Panduro

  2015-01-01

  . generationscefalosporin (indikator for extendedspektrumbeta-laktamase, ESBL) dog signifikant fra 1,7 % i 2013 til 3,8 % i 2014. Modsat faldt forekomsten af oxacillinresistente Staphylococcus pseudintermedius (indikator formethicillinresistente stammer, MRSP) fra 4,7 % i 2013 til3,0 % i 2014. Blandt begge disse vigtige...

 18. Fractal analysis of intraflow unidirectional\\ud delay over W-LAN and W-WAN environments

  OpenAIRE

  Pezaros, D.; Sifalakis, M.; Mathy, L.

  2007-01-01

  We have analysed unidirectional delay traces of a diverse\\ud set of IPv6 microflows routed over W-LAN and W-WAN\\ud environments. Using a number of time-domain and frequency-domain estimators we have examined the existence and intensity of long-range dependence in packet delay when viewed as time-series data. The correlation structures of packet delay on bulk TCP data path and UDP flows follow asymptotic decay while Hurst exponent estimates suggest from moderate to strong intensity(H->1).

 19. Arbejdsrapport fra KLEO-projektets første runde 2018 Hvad skal bevares og hvad skal ændres? Rapport til KLEO-konsulenter og KLEO-ledere

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lund, Lea

  2018-01-01

  således et arbejdsredskab til konsulen-terne og lederne, hvorfor alle data er medtaget og desuden med plads til noter ind imellem og til slut, samt til slut en opsummering af de gentagne pointer udtrykt af både leder, lærere og konsulenter. Denne rapport viser således ikke, hvordan lærerne har arbejdet...... med deres ak-tioner og hvad de har erfaret herved. Denne indsigt foreligger i ’Tegn på lærer-udvikling – Rapport 1. En evaluering af KLEO-projektets første runde 2018’ (Lund, 2018), hvor man også kan læse mere om det teoretiske afsæt bag projektet.......: Grenaa gymnasium: HF, Randers HF & VUC: AVU, SOSU Herning: SO-SU og Silkeborg Business College: HHX. Denne afrapporterings formål er lavet med henblik på at sikre at tilrettelæggelsen af det videre forløb på de nye skoler og på Skive College, bliver justeret ud fra lærernes oplevelser. Rapporten er...

 20. Marx, Mensch und die übrige Natur

  DEFF Research Database (Denmark)

  Tjaden, Karl Hermann; Czeskleba-Dupont, Rolf

  2009-01-01

  Grundet den kapitalistiske økonomis katastrofiske effekter såvel som forandringer i de materielle og energetiske ressourcestrømme må de globale økologiske relationer mellem menneskene og deres naturmæssige (medleve-)omverden revurderes. Marx' arbejdsbegreb gør den konstitutive relation mellem...... profitorienteret vareproduktion og deraf følgende forstyrrelser i materie- og energistrømme begribelig. Det relaterer sig imidlertid kun delvist til effekterne af en økonomi der er produktionsfikseret og til interaktionerne mellem menneskene og deres (medleve-)omverdener. Udover Marx skulle reproduktion begribes...... ud fra konceptet af et 'humant-naturalt substrat for produktionen' med dets kategori af naturpotentialer. Tilgange til den teknisk-organisatoriske omstrukturering af den samfundsmæssige reproduktionsmåde bliver udviklet ud fra Marx-Engels' kriterium af en afvejning mellem hhv. arbejdsudgifter og...

 1. “Preposterous thicks and thins”: i libri ideali di William Morris fra intermedialità e teoria sociale

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Paola Spinozzi

  2015-12-01

  Full Text Available Fra le molteplici espressioni dell’osmosi fra arte verbale e visiva perseguita da William Morris, la stampa e la tipografia rivestono un ruolo peculiare. Il libro ideale di Morris – oggetto materiale e object d’art – solleva questioni cardinali che riguardano l’interdipendenza fra parola e immagine, i nessi fra forma e contenuto, il ruolo dell’arte nella società, le interazioni fra estetica e politica. Le ragioni che indussero Morris a criticare Giambattista Bodoni sono state tralasciate fino ad ora e richiedono una disamina, perché rivelano l’intersecarsi di orientamenti estetici ed ideologici nell’evoluzione della tipografia e dell’editoria fra la fine dell’Ottocento e gli inizi del Novecento.

 2. Stimulatory effect of low dose radionuclide on DNA synthesis and UDS in splenic lymphocytes

  International Nuclear Information System (INIS)

  Zhu Shoupeng; Yang Zhanshan

  1999-12-01

  To study the stimulatory effect on DNA synthesis and unscheduled DNA synthesis (UDS) in splenic lymphocytes induced by low dose enriched uranium 235 U. By using 3 H-TdR incorporation assay technique, the DNA replicative synthesis in PHA and LPS stimulated splenic lymphocytes was observed. By using DNA synthesis inhibitor such as hydroxyurea, the UV-induced unscheduled DNA synthesis in splenic lymphocytes occurred. When the injected low dose of enriched uranium 235 u was 0.1 μg/kg body weight, the transformation capacity was elevated for splenic T lymphocytes, simultaneously the stimulative index increased. The UDS of splenic lymphocytes induced by ultra-violate revealed a statistically significant increase by low dose of enriched uranium 235 U at the range of 0.1-20 μg/kg body weight. A stimulatory action of low dose enriched uranium 235 U on DNA replicative synthesis as well as on UV-induced UDS in splenic lymphocytes was detected

 3. The 12UD Pelletron accelerator at the University of Tsukuba

  International Nuclear Information System (INIS)

  Seki, S.; Furuno, K.; Ishihara, T.; Nagashima, Y.; Yamanouchi, M.; Aoki, T.; Mikumo, T.; Sanada, J.; Tsukuba Univ., Sakura, Ibaraki

  1981-01-01

  The 12 UD Pelletron installed at the Tandem Accelerator Center of the University of Tsukuba has been in operation for nearly four years. The installation of the accelerator is described and the operational experience with the accelerator and associate facilities are summarized. (orig.)

 4. Reality Branding

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Adam Arvidsson

  2004-09-01

  Full Text Available Artiklen tager ’reality branding’ som udgangspunkt for at diskutere markedsføringens kultur- og livsstilsproducerende potentialer på en mediearena, hvor den kommercielle og hverdagslige virkelighed smelter sammen i virksomheders og konsumenters ’joint effort’ i at skabe meningsfyldte historier. Tankegangen er, at forbrugere har gennemskuet reklamernes mere eller mindre fantasifulde tegnkon- struktioner og forholder sig blasert til budskaberne. Som modsvar til denne ligegyldighed forsøger den moderne og avancerede markeds- føring at skabe nye involverende mediemiljøer og nye brugssituatio- ner for produktet – for eksempel er Polle fra Snave debuteret i film- mediet, og Starbucks skabte et nyt fysisk og symbolsk rum for kaffe og kaffedrikning så godt som uden hjælp af traditionel reklame. Artik- lens ærinde er at diskutere denne udvikling i markedsføringen – ikke ud fra traditionelle sociologiske og psykologiske antagelser om foran- dringer i mentalitetsformer, men ud fra en historisk belysning af mar- kedsføringens diskurser set i relation til udviklingen i mediesystemerne.

 5. IDBA-UD: a de novo assembler for single-cell and metagenomic sequencing data with highly uneven depth.

  Science.gov (United States)

  Peng, Yu; Leung, Henry C M; Yiu, S M; Chin, Francis Y L

  2012-06-01

  Next-generation sequencing allows us to sequence reads from a microbial environment using single-cell sequencing or metagenomic sequencing technologies. However, both technologies suffer from the problem that sequencing depth of different regions of a genome or genomes from different species are highly uneven. Most existing genome assemblers usually have an assumption that sequencing depths are even. These assemblers fail to construct correct long contigs. We introduce the IDBA-UD algorithm that is based on the de Bruijn graph approach for assembling reads from single-cell sequencing or metagenomic sequencing technologies with uneven sequencing depths. Several non-trivial techniques have been employed to tackle the problems. Instead of using a simple threshold, we use multiple depthrelative thresholds to remove erroneous k-mers in both low-depth and high-depth regions. The technique of local assembly with paired-end information is used to solve the branch problem of low-depth short repeat regions. To speed up the process, an error correction step is conducted to correct reads of high-depth regions that can be aligned to highconfident contigs. Comparison of the performances of IDBA-UD and existing assemblers (Velvet, Velvet-SC, SOAPdenovo and Meta-IDBA) for different datasets, shows that IDBA-UD can reconstruct longer contigs with higher accuracy. The IDBA-UD toolkit is available at our website http://www.cs.hku.hk/~alse/idba_ud

 6. Rumlige fortællinger fra mobilt og web-baseret GIS

  DEFF Research Database (Denmark)

  Møller-Jensen, Lasse

  2009-01-01

  Denne artikel handler om begrebet rumlige fortællinger med anvendelse af fortællingshenvisninger, og disses potentielle rolle ved implementation af fleksible og tematiske turistinformationssystemer. Artiklen fokuserer på brugen af mobile, positionsbekendte enheder, såsom visse PDA'er og smartphon......, samt på web-gis. Der præsenteres to anvendelseseksempler: et fra det centrale København og et fra et område nær Accra, Ghana....

 7. Positive cross-cultural psychology: Exploring similarity\\ud and difference in constructions and experiences of wellbeing

  OpenAIRE

  Lomas, Tim

  2015-01-01

  Critical theorists have accused positive psychology of paying insufficient attention to cultural variation in the way wellbeing is constructed and experienced. While there may be some\\ud merit to this claim, the field has developed a more nuanced appreciation of culture than its critics suggest. However, it could also be argued that positive psychology has not sufficiently appreciated or absorbed the wealth of literature within cross-cultural psychology pertaining to\\ud wellbeing. This paper ...

 8. Empowering students by enhancing their\\ud employability skills

  OpenAIRE

  Scott, Fraser J.; Connell, Pauline; Thomson, Linda A.; Willison, Debra

  2017-01-01

  Recognising the importance of graduates being equipped with appropriate employability skills alongside their subject-specific skills, we have had transferable skills training embedded throughout our degree programmes for 30 years. More recently, a specific employability skills module for final-year honours students has been created. This module consists of a programme of\\ud activities supporting employability skills, which was delivered to final-year undergraduate students from 2012 to 2015. ...

 9. KALKULASI HARGA POKOK PENJUALAN PADA UD PONDOK MEKAR

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  AMIR SARDI

  2017-05-01

  Tools for analyzing the calculation of cost of goods sold using HPP analysis, Cost Plus Pricing and Break Even Point. The financial ratio used is the ratio of profitability. Data analyzed are operational costs, fixed costs and production costs from 2010 to 2014. Based on the research that has been done on the cottage Mekar UD that Penentuah classified as cost of goods sold furniture can increase profits.

 10. Miljøfremmede stoffer fra regnvandsbassiner

  DEFF Research Database (Denmark)

  Neerup-Jensen, Ole; Kaasgaard, Mogens; Larsen, Torben

  2004-01-01

  Vore vandområder modtager under regn fortyndet spildevand fra overløbsbygværkerne i byernes kloaksystemer. Derfor bygger vi ofte regnvandsbassiner for at formindske udledningerne. Da de miljøfremmede stoffer i spildevandet i stort omfang er knyttet til partikler, vil bassinerne også fjerne en del...

 11. Intercultural team maturity model: Unity, diversity, capability. Achieving optimal performance when leading \\ud a multicultural project team

  OpenAIRE

  Prabhakar, G. P.; Walker, S.

  2005-01-01

  Our research helps to judge ‘maturity’ as an asset to projects and heightens awareness of situational leadership, using intercultural team maturity levels as a tool for optimal project leadership success.\\ud \\ud This study focuses on exactly how to analyse the team members’ ability to adapt to complex intercultural project environments, using an intercultural team maturity model.

 12. Cultural Years [SCRIPT 2 of 7]. "Music, the Arts and Society at the time of the Weltausstellung Wien of 1873"\\ud [RADIO SERIES

  OpenAIRE

  Little, Jonathan D.

  1990-01-01

  Part of a seven-part radio series broadcast on Sundays at 10:30pm fortnightly from 1st April, 1990. Researched, written, presented and produced by Jonathan David Little for 3MBS-FM Fine Music Melbourne.\\ud \\ud CULTURAL YEARS - Series / Programme Description:\\ud \\ud “Cultural Years” was a seven-part radio series which discussed “Music, the Arts and Society around the time of seven of the great 19th- and 20th-century International Exhibitions” (see below). In examining the ideas which lay behin...

 13. Cultural Years [SCRIPT 1 of 7]. "Music, the Arts and Society at the time of the Great Exhibition of 1851"\\ud [RADIO SERIES

  OpenAIRE

  Little, Jonathan D.

  1990-01-01

  Part of a seven-part radio series broadcast on Sundays at 10:30pm fortnightly from 1st April, 1990. Researched, written, presented and produced by Jonathan David Little for 3MBS-FM Fine Music Melbourne.\\ud \\ud CULTURAL YEARS - Series / Programme Description:\\ud \\ud “Cultural Years” was a seven-part radio series which discussed “Music, the Arts and Society around the time of seven of the great 19th- and 20th-century International Exhibitions” (see below). In examining the ideas which lay behin...

 14. Vitalisering og lærerarbejde

  DEFF Research Database (Denmark)

  Frederiksen, Lisbeth Angela Lunde

  Melanie Kleins objektrelationsteori. De empiriske analyser i afhandlingen omfatter undervisningspraksis, vitaliseringsmåder ud fra et selvpsykologisk og et objektrelationsteoretisk perspektiv, forholdet mellem vitaliseringsmåder og mulighederne for anerkendelse i det konkrete arbejde samt forholdet mellem...

 15. An evaluation of the Panasonic model UD513AC-1 Thermoluminescence Dosimetry system

  International Nuclear Information System (INIS)

  Durrer, R.E. Jr.

  1991-12-01

  An evaluation of the Panasonic UD513AC-1 Thermoluminescence Dosimetry system was performed to determine the system's capabilities as a general purpose thermoluminescence dosimeter measuring device. The tests that were performed included a critique of the user's manual, delimitation of the operating parameters, the quality of construction, and an evaluation of the features that were unique to this system. The UD513AC-1 was found to be an adequate measuring device for most dosimetric applications. It was not well suited for experimental work with thermoluminescence materials due to a low sensitivity displayed by the photomultiplier tube to commonly used materials. The system was well constructed and did not suffer hardware failure during this research. Major attributes of the UD513AC-1 were automatic data storage, highly reproducible heating ramps, an excellent infrared light filter and a unique feature to a single phosphor unit, a dose determination function. Negative aspects of the system included a limited data manipulation capability within the controlling program, a poorly written user's manual, inadequate sensitivity on the part of the photomultiplier tube, and insufficient capability to adjust the hot N 2 gas flow to desired levels

 16. KAJIAN POSISI TAWAR UD. MANDIRI ROTAN DALAM STRUKTUR PASAR INDUSTRI ROTAN (Calamus spp DI WILAYAH KABUPATEN BANJAR DAN KOTA BANJARBARU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Susilawati Susilawati

  2016-10-01

  Full Text Available This study aims to determine the type of market structure that existed at the company rattan industry in the Banjar district and Banjarbaru City; knowing bargaining UD. Mandiri Rotan cane industry in the market structure in the Banjar district and Banjarbaru City; and how the strategy UD. Mandiri Rotan in Rattan industry market structure in the Banjar district and Banjarbaru City. The results of this study can be considered in the selection of rattan industry marketing strategies in the Banjar district and Banjarbaru City, can provide an overview and information for local governments within the framework of fostering marketing rattan industry in the Banjar district of Banjarbaru City as well and can enrich science for society in general and students of the Faculty of Forestry in particular. Market structure of the rattan industry in the Banjar district and Banjarbaru city is oligopoly, since only 4 (four firms rattan industry is still operating both in the Banjar district and Banjarbaru City. 4 (four rattan industry are PT. Sarikaya Sega Utama, UD. Mandiri Rotan, UD. Rotan Sega Mas and UD. Ihsan. Bargaining position UD. Mandiri Rotan cane industry in the market structure in the Banjar district and Banjarbaru City is oligopoly. Relative Market share date UD. Mandiri Rotan for 5 (five years, ranging between 38.46% - 39.73%. The strategy can be applied by UD. Mandiri Rotan is currently developing a product strategy, distribution strategy and the strategy of quality goods.

 17. Både krucifikser og figurer af Jomfru Maria blev smidt ud af kirkerne ved Reformationen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thomassen, Bjørn; McGuire, Brian Patrick

  2016-01-01

  Interview med dronning Margrethe om blandt andet Reformationen kalder på et par supplerende kommentarer, lyder det fra en lektor og en professor i middelalderhistorie......Interview med dronning Margrethe om blandt andet Reformationen kalder på et par supplerende kommentarer, lyder det fra en lektor og en professor i middelalderhistorie...

 18. European Inventory on Validation of Non-formal and Informal Learning 2010

  DEFF Research Database (Denmark)

  Aagaard, Kirsten

  2011-01-01

  Rapporten er en status over arebjdet med anerkendelse af realkomptencer i Danmark, om nationale perspektiver, organisationelle perspektiver, og perspektiver på anerkednelse af realkompetncer set ud fra et individperspektiv. Endeligt beskrives arbejdet med kvalitetssikring, det konkrete arbejde me...

 19. Almen og praksisnær kompetenceudvikling for voksne

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hviid, Marianne Kemeny; Keller, Hanne Dauer; Rasmussen, Annette

  Rapporten sammenfatter og diskuterer erfaringer og resultater fra forskningsdelen i projektet KOM-UD (Kompetenceudvikling i udkantsområder). Rapportens kapiteler behandler forskellige aspekter af arbejdet med praksisnær (og oftest virksomhedsrettet) almen voksenundervisning med brug af resultater...

 20. [Expression and correlation of Fra-1 and HMGA1 in laryngeal squamous cell carcinoma].

  Science.gov (United States)

  Zhang, Y L; Song, X F; Duan, Y J; Zhao, R L

  2017-12-07

  Objective: To investigate the expressions of Fra -1 and HMGA 1 in laryngeal squamous cell carcinoma and their correlation . Methods: Immunohistochemistry and reverse transcription-polymer chain reaction (RT-PCR) were used to detect the expressions of HMGA 1 and Fra -1 in laryngeal squamous carcinoma tissues in 47 cases and para - carcinoma tissues in 21 cases ( the First Hospital of Shijiazhuang ). The relationship between the gene expressions in carcinoma tissues and clinopathological parameters such as pathological grade, clinical stage, lymph metastasis, age and anatomic site and the relevance of the two gene expressions were analyzed . SPSS 13.0 software was used to analyze the data . Results: The positive expression rates of Fra-1 and HMGA1 proteins in laryngeal squamous cancer tissue were 48.9% and 53.2%, which were respectively higher than the rates of 19.0% for Fra-1 (χ(2)=5.416, P 0.05). The expression of HMGA 1 gene was correlation with pathological grade, clinical stage, lymph metastasis and age (t values were -1.112, -1.065, -1.009 and -1.066, all P0.05). The expressions of Fra -1 and HMGA 1 gene were positively correlation (r=0.672, P<0.05). Conclusions: In laryngeal squamous cancer, Fra -1 and HMGA 1 are excessive expression, with a positive correlation between the expressions of both genes .

 1. Stabilisering – fra intention til indsats

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jacobsen, Katja Lindskov; Engen, Torben Toftgaard

  Stabiliseringsindsatser udgør kun en mindre del af forsvarets samlede ressourcer. Ikke destomindre er stabilisering et vigtigt værktøj i bestræbelserne på at imødegå udfordringer fra syd.Udfordringer, der, hvis de ikke adresseres, kan risikere at få negative konsekvenser for dansksikkerhed. Denne...

 2. MAVIS: Mobile Acquisition and VISualization -\\ud a professional tool for video recording on a mobile platform

  OpenAIRE

  Watten, Phil; Gilardi, Marco; Holroyd, Patrick; Newbury, Paul

  2015-01-01

  Professional video recording is a complex process which often requires expensive cameras and large amounts of ancillary equipment.\\ud With the advancement of mobile technologies, cameras on mobile devices have improved to the point where the quality of their output is sometimes comparable to that obtained from a professional video camera and are often used in professional productions.\\ud However, tools that allow professional users to access the information they need to control the technical ...

 3. Higher IELTS Score, Higher Academic Performance?\\ud The Validity of IELTS in Predicting the Academic Performance\\ud of Chinese Students

  OpenAIRE

  Yen, Dorothy; Kuzma, Joanne

  2009-01-01

  The International English Language Testing System (IELTS) is widely accepted as a reliable means of assessing whether candidates are ready to study or train in the medium of the English language. It consists of four key parts: reading, speaking, listening and writing. Before enrolling onto any HE programmes at the University of Worcester, international students are required to take the IELTS exam and obtain a\\ud score of 6.0 and above, indicating a satisfactory command of English. However, de...

 4. Udkantsdanmark var engang Vækstdanmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Tanvig, Hanne Wittorff

  2010-01-01

  Det er en sandhed med modifikationer, at staten ikke har styret de regionale udvikling, for det har den indirekte ved, at investeringer i alle relevante sektorer er foregået ud fra snævre, ofte økonomiske formler....

 5. Marketing Analysis Strategy Organic Rice at UD. Padi Marketing Region Bekasi with Single Agent (Yasin Holistic Super Organic

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Euis Dasipah

  2014-06-01

  Full Text Available Organic food (organic rice actually is not something new for Indonesian people. Before "Green Revolution" (1960th, Indonesian farmers have produced rice without using chemical pest and fertilizer (conventional rice. Holistic Super Organic (HSO rice is one of the brand organic rice, which is sold in Indonesia's market. Usaha Dagang (U.D. Padi is the company, which is special to produce, and marketing HSO rice. The research is wanted to know marketing strategy HSO rice, especially in district of Bekasi with SWOT analysis. This research used case study methods with held by interview and literature study. The result of analyzing identified that the strengths from U.D. Padi was dominant and the opportunities so on. So, the next plan of marketing's strategy for is Aggressive Strategy. Aggressive Strategy is the effort to maximalize the strengths to get the opportunities optimally. The strengths of U.D. Padi is the especially of product and the distribution strategy which was held with excellent. The opportunities U.D. Padi is the wealth people who was increasing and the distributor channel who was welcome.

 6. Cultural Years [SCRIPT 4 of 7]. "Music, the Arts and Society at the time of the Paris Exposition Universelle of 1900"\\ud [RADIO SERIES

  OpenAIRE

  Little, Jonathan D.

  1990-01-01

  Part of a seven-part radio series broadcast on Sundays at 10:30pm fortnightly from 1st April, 1990. Researched, written, presented and produced by Jonathan David Little for 3MBS-FM Fine Music Melbourne.\\ud \\ud CULTURAL YEARS - Series / Programme Description:\\ud \\ud “Cultural Years” was a seven-part radio series which discussed “Music, the Arts and Society around the time of seven of the great 19th- and 20th-century International Exhibitions” (see below). In examining the ideas which lay behin...

 7. Cultural Years [SCRIPT 3 of 7]. "Music, the Arts and Society at the time of the Paris Exposition Universelle of 1889"\\ud [RADIO SERIES

  OpenAIRE

  Little, Jonathan D.

  1990-01-01

  Part of a seven-part radio series broadcast on Sundays at 10:30pm fortnightly from 1st April, 1990. Researched, written, presented and produced by Jonathan David Little for 3MBS-FM Fine Music Melbourne.\\ud \\ud CULTURAL YEARS - Series / Programme Description:\\ud \\ud “Cultural Years” was a seven-part radio series which discussed “Music, the Arts and Society around the time of seven of the great 19th- and 20th-century International Exhibitions” (see below). In examining the ideas which lay behin...

 8. Strømmålinger ved Sæby Udløbsledning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, Torben

  Med henblik på at vurdere tidevandsstrømningens amplitude i det kystnære område ud for Sæby har man i ca. 14 dage fra 25.5.81 til 11.6.81 haft udlagt en Aanderraa RCM 4 strømmåler ca. 1 m under overfladen på ca. 4 m vanddybde. Måleren la ca. 900 m fra land i en linje, som var en forlængelse af...

 9. Meteoritfald fra Indonesien landet i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Haack, Henning; Wolff, Bente

  2015-01-01

  Om morgenen den 20. juli 2015 arbejdede familiefaderen Yusman Dakhi i sin onkels rismark på øen Nias i det vestlige Indonesien. Pludselig hørte han et dybt TA-TA-TA-TA-TA fra himlen. Lyden blev hurtigere og voldsommere, og med ét ’eksploderede’ jorden foran ham som ved et bombenedslag. Yusman blev...

 10. Con la testa fra le nuvole

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  André Greboge

  2015-06-01

  Full Text Available Partitura de Con la testa fra le nuvole, composta em 2015 para piano e harpa de pedais. Este memorial apresenta as notas sobre a obra e a organização do processo composicional, baseada em um insight composicional a partir da ideia de complexidade apresentada por James Tenney em Meta Meta-hodos (1988.

 11. No time to waste: applying social psychological methods\\ud and theories to household food waste reduction

  OpenAIRE

  Graham-Rowe, Ella

  2015-01-01

  The amount of food thrown away by UK households is substantial and, to a large extent, avoidable. Despite the obvious imperative for research to identify key factors that motivate, enable or prevent household food waste reduction, little research to date has directly addressed this objective. The research presented in this thesis had two clear aims:\\ud (1) to investigate antecedents of household food waste reduction and barriers to change, and\\ud (2) to explore whether self-affirmation techni...

 12. Beskrivelse af patientpopulationen i klinisk musikterapi på fem psykiatriske institutioner i Danmark i perioden august 2003 - juli 2004

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Niels Hannibal

  2005-02-01

  Full Text Available Denne artikel indeholder præsentation og analyse af data indsamlet på 5 psykiatriske institutioner i Danmark, der har musikterapi i behandlingen. Formålet med undersøgelsen er dels at beskrive den patientgruppe der modtager musikterapi i psykiatrien, og dels undersøge om enkelte variable kan prædiktere drop-out fra behandlingen. Både demografiske, psykiatriske og terapeutiske data indsamles fra 91 patienter, der har modtaget musikterapi i perioden august 2003 til juli 2004. Undersøgelsen viser, at i denne gruppe rekrutteres patienterne overvejende fra hospitalerne, de har ofte enten skizofreni lidelser eller personlighedsforstyrrelser. 16 % dropper i gennemsnit ud af behandlingen. Der var ingen enkelte variable, der prædikterede drop-out fra behandlingen.

 13. Intern kontrol fra et Corporate Governance Perspektiv

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holm, Claus; Laursen, Peter Birkholm

  2003-01-01

  En stadig voksende interesse for risiko styring (Risk Management) som en central proces i virksomhedsledelse vil måske betyde en ændret opfattelse af intern kontrol. Dette artikel fokuserer på intern kontrol fra et Corporate Governance perspektiv. "Intern kontrol" kan udfra de forskellige...

 14. Vandmiljøplanen: Fra forhandling til symbol

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Mikael Skou; Wendelboe Hansen, Michael

  Udgangspunktet er en analyse af forløbet af Vandmiljøplanens tilblivelsesproces 1987. Fortolkningsrammen er en bred gengivelse af ændringerne i det politiske og administrative system i firserne fra forhandlingspolitik/korporative og stabile strukturer til løsere netværk/opsplittede beslutningsfor...

 15. Processer og metoder i det fejlfrie byggeri

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jørgensen, Kirsten; Schultz, Casper Siebken; Bonke, Sten

  -sjusk. I 2006 kunne BEC, Byggeriets Evaluerings Center, vise den første reelle opgørelse over registrere-de mangler ved aflevering blandt de evaluerede byggerier. Det førte til en offentlig debat og en del reaktioner fra byggeriets parter. I en efterfølgende dialog mellem Sven Bertelsen fra Lean Construc...... erfaringsbaseret for-ståelsesgrundlag for, ”hvordan de bedste projektledere gennemfører den gode byggeproces”. Med andre ord en beretning om ’best practice’, set ud fra et bestemt aktørperspektiv. Undervejs kom der øget fokus på betydningen af forskellige entrepriseformer, hvilket gav anledning til inddragelse af...

 16. PERENCANAAN PRODUKSI KERUPUK PULI DENGAN METODE PROGRAM DINAMIK DI UD RIZKY JEMBER

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bambang Herry Purnomo

  2016-11-01

  Full Text Available Production planning is an area that is very important in making the decision of the level of startegis company, Especially in manufacturing companies.The production has an important role in the production of processing facilities, because it includes equipment, resources and labor for some operations. Production planning done aims to give a decision based on resources owned companies in the meet demand for products produced. UD Rizky is industry of cracker which is in kabupaten jember. Production planning conducted by UD Rizky is not optimal, So as to cause a mismatch between demand market with the amount of supplies, and the production. The purpose of this research is to produce production planning cracker optimal production includes the number and the amount of supplies in the period october 2014 until september 2015. The methodology that was used as solution optimal for determining the amount of the production and the number of supplies cracker is a method of dynamic programming with the function of the objective of minimizing the cost of production during the period a year. The results of research indicates that production planning using dynamic programming can minimize the amount of supplies worth 1,200 kg and the production of 11,993 kg. Besides, production planning using methods dynamic programming at UD Rizky jember may lower production costs amounting to 32,51 % from Rp 334.327.982 to Rp 225.630.659.

 17. Evaluation of the Huawei UDS cloud storage system for CERN specific data

  International Nuclear Information System (INIS)

  Resines, M Zotes; Hughes, J; Wang, L; Heikkila, S S; Duellmann, D; Adde, G; Toebbicke, R

  2014-01-01

  Cloud storage is an emerging architecture aiming to provide increased scalability and access performance, compared to more traditional solutions. CERN is evaluating this promise using Huawei UDS and OpenStack SWIFT storage deployments, focusing on the needs of high-energy physics. Both deployed setups implement S3, one of the protocols that are emerging as a standard in the cloud storage market. A set of client machines is used to generate I/O load patterns to evaluate the storage system performance. The presented read and write test results indicate scalability both in metadata and data perspectives. Futher the Huawei UDS cloud storage is shown to be able to recover from a major failure of losing 16 disks. Both cloud storages are finally demonstrated to function as back-end storage systems to a filesystem, which is used to deliver high energy physics software.

 18. Evaluation of the Huawei UDS cloud storage system for CERN specific data

  Science.gov (United States)

  Zotes Resines, M.; Heikkila, S. S.; Duellmann, D.; Adde, G.; Toebbicke, R.; Hughes, J.; Wang, L.

  2014-06-01

  Cloud storage is an emerging architecture aiming to provide increased scalability and access performance, compared to more traditional solutions. CERN is evaluating this promise using Huawei UDS and OpenStack SWIFT storage deployments, focusing on the needs of high-energy physics. Both deployed setups implement S3, one of the protocols that are emerging as a standard in the cloud storage market. A set of client machines is used to generate I/O load patterns to evaluate the storage system performance. The presented read and write test results indicate scalability both in metadata and data perspectives. Futher the Huawei UDS cloud storage is shown to be able to recover from a major failure of losing 16 disks. Both cloud storages are finally demonstrated to function as back-end storage systems to a filesystem, which is used to deliver high energy physics software.

 19. Plot 5

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lund, Inger-Lise; Hermansen, Anne-Mette; Ferdinand, Trine

  Danskfaglig vejledning informerer om de tanker, der ligger til grund for Plot 5, og beskriver danskfaget ud fra nyere forskning inden for fagets mange delområder. Kapitelvejledning introducerer bogens tekster, forklarer hensigten med kapitlernes opgaver, giver forslag til undervisningen og brugen...

 20. Plot 4

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lund, Inger-Lise; Hermansen, Anne-Mette; Ferdinand, Trine

  Danskfaglig vejledning informerer om de tanker, der ligger til grund for Plot 4, og beskriver danskfaget ud fra nyere forskning inden for fagets mange delområder. Kapitelvejledning introducerer bogens tekster, forklarer hensigten med kapitlernes opgaver, giver forslag til undervisningen og brugen...

 1. Indeklimamærkning af byggevarer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, P.A.; Wolkoff, P.

  I denne rapport beskrives på prototypeniveau en frivillig indeklimamærkningsordning for byggevarer. Ordningen er baseret på bestemmelse af byggevarernes afgasningsprofil, fastlagt ud fra laboratoriemålinger. Ved modelberegning bestemmes dernæst koncentrationsprofilen i et standardrum, og der udfø...

 2. Mange intelligenser i daginstitutionen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Anne Maj

  2015-01-01

  Ud fra Gardners teori om syv intelligenser udfoldes og anvendes begrebet om intelligenser til overvejelser om, hvordan pædagogers mange intelligenser, institutionens indretning og pædagog-initierede aktiviteter kan bidrage til en ressourceorienteret tilgang til praksis ved at stimulere mange fors...

 3. Sociologi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sandholm, Niels

  2016-01-01

  I kapitlet diskuteres ud fra et sociologisk perspektiv brug af et screeningsinstrumentet til opsporing af depression efter indlæggelse for hjertesygdom. HADS – Hospital Anxiety and Depression Scale Det er en udbredt praksis at screene udskrevne hjertepatienter for depression. Som screeningsinstru...

 4. En problematisering af samspillet mellem centrale pædagogiske principper på arkitektuddannelsen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Grønbæk, Niels; Hedegaard Møller, Camilla

  2013-01-01

  Ud fra John Deweys erfaringspædagogik, bygget op om begreberne erfaring, situation og samspil, undersøges aspekter af en strukturel adskillelse af målstyrede og projektbaserede undervisningspraksisser med arkitektuddannelsen på Kunstakademiets Skoler for Arkitektur Design og Konservering som...

 5. Study on Damage Evaluation and Machinability of UD-CFRP for the Orthogonal Cutting Operation Using Scanning Acoustic Microscopy and the Finite Element Method

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dongyao Wang

  2017-02-01

  Full Text Available Owing to high specific strength and designability, unidirectional carbon fiber reinforced polymer (UD-CFRP has been utilized in numerous fields to replace conventional metal materials. Post machining processes are always required for UD-CFRP to achieve dimensional tolerance and assembly specifications. Due to inhomogeneity and anisotropy, UD-CFRP differs greatly from metal materials in machining and failure mechanism. To improve the efficiency and avoid machining-induced damage, this paper undertook to study the correlations between cutting parameters, fiber orientation angle, cutting forces, and cutting-induced damage for UD-CFRP laminate. Scanning acoustic microscopy (SAM was employed and one-/two-dimensional damage factors were then created to quantitatively characterize the damage of the laminate workpieces. According to the 3D Hashin’s criteria a numerical model was further proposed in terms of the finite element method (FEM. A good agreement between simulation and experimental results was validated for the prediction and structural optimization of the UD-CFRP.

 6. Study on Damage Evaluation and Machinability of UD-CFRP for the Orthogonal Cutting Operation Using Scanning Acoustic Microscopy and the Finite Element Method.

  Science.gov (United States)

  Wang, Dongyao; He, Xiaodong; Xu, Zhonghai; Jiao, Weicheng; Yang, Fan; Jiang, Long; Li, Linlin; Liu, Wenbo; Wang, Rongguo

  2017-02-20

  Owing to high specific strength and designability, unidirectional carbon fiber reinforced polymer (UD-CFRP) has been utilized in numerous fields to replace conventional metal materials. Post machining processes are always required for UD-CFRP to achieve dimensional tolerance and assembly specifications. Due to inhomogeneity and anisotropy, UD-CFRP differs greatly from metal materials in machining and failure mechanism. To improve the efficiency and avoid machining-induced damage, this paper undertook to study the correlations between cutting parameters, fiber orientation angle, cutting forces, and cutting-induced damage for UD-CFRP laminate. Scanning acoustic microscopy (SAM) was employed and one-/two-dimensional damage factors were then created to quantitatively characterize the damage of the laminate workpieces. According to the 3D Hashin's criteria a numerical model was further proposed in terms of the finite element method (FEM). A good agreement between simulation and experimental results was validated for the prediction and structural optimization of the UD-CFRP.

 7. At bruge musik til at håndtere modoverføring i individuel musikterapi i hospitalspsykiatrien

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Inge Nygaard Pedersen

  2005-02-01

  Full Text Available Artiklen beskriver kliniske og teoretiske perspektiver på forståelsen og anvendelsen af fænomenet modoverføring i musikterapi i voksenpsykiatrien. De kliniske perspektiver er hentet fra min tiårige praksis i musikterapi i hospitalspsykiatrien herunder primært fra arbejde med borderline patienter eller patienter med personlighedsforstyrrelse. De teoretiske perspektiver er uddrag fra en historisk litteraturgennemgang vedrørende forståelse af fænomenet modoverføring fra Freud til i dag. Der indgår en analyse af en klinisk improvisation fra egen praksis ud fra fem dimensioner i måden at forstå modoverføring på som er udarbejdet af en gruppe af psykoanalytikere kaldet ’specifister’. Analysen er baseret på egne notater, dialogudskrift og observatørnotater. Overordnet er artiklen et led i mine senior ph.d.-studier indenfor emnet på Forskerskolen i musikterapi på Aalborg Universitet.

 8. Koncept til måling af udvaskning fra markstakke af dybstrøelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Østergaard, Hans Spelling; Vinther, Finn Pilgaard

  2008-01-01

  Rapport om kvælstofudvaskning fra markstakke Resumé og konklusioner: Der er gennemført et projekt om kvælstofudvaskning fra markstakke. Undersøgelserne er udført med henblik på at fastsætte en metode, der kan anvendes til at påvise evt. udvaskningstab. Projektets gennemførelse Dansk Landbrugsrådg...

 9. OH yields from the CH3CO+O-2 reaction using an internal standard\\ud

  OpenAIRE

  Carr, S.A.; Baeza-Romero, M.T.; Blitz, M.A.; Pilling, M.J.; Heard, D.E.; Seakins, P.W.

  2007-01-01

  Laser flash photolysis of CH3C(O)OH at 248 nm was used to create equal zero time yields of CH3CO and OH. The absolute OH yield from the CH3CO + O2 (+M) reaction was determined by following the OH temporal profile using the zero time\\ud OH concentration as an internal standard. The OH yield from CH3CO + O2 (+M) was observed to decrease with increasing pressure with an extrapolated zero pressure yield\\ud close to unity (1.1 ± 0.2, quoted uncertainties correspond to 95% confidence limits). The r...

 10. PENDIDIKAN DAN KETERAMPILAN SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN KUALITAS KINERJA KARYAWAN PADA UD. KERAMIK KINASIH KOTA PROBOLINGGO

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Firdian Tri Cahyo

  2016-08-01

  Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan bentuk pendidikan dan keterampilan yang diterapkan pemilik usaha terhadap karyawan di UD Keramik Kinasih. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data hasil penelitian dilakukan dengan tahapan pengumpulan data, reduksi dan kategorisasi, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan terdapat tiga cara yang dilakukan pemilik sebagai bentuk pendidikan dan keterampilan antara lain pelatihan untuk instruktur, rekrutmen karyawan dan kaderisasi karyawan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kualitas kinerja karyawan meningkat dengan adanya pendidikan dan keterampilan di UD Keramik Kinasih.

 11. Fracture risk assessment in postmenopausal women with diabetes: comparison between DeFRA and FRAX tools.

  Science.gov (United States)

  Bonaccorsi, Gloria; Messina, Carmelo; Cervellati, Carlo; Maietti, Elisa; Medini, Matilde; Rossini, Maurizio; Massari, Leo; Greco, Pantaleo

  2018-05-01

  This study aimed to compare the performance of Fracture Risk Assessment Tool (FRAX) with that of Derived FRAX (DeFRA) in estimating fracture risk in a cohort of type-2 diabetes mellitus (T2DM) postmenopausal women. One hundred nineteen T2DM postmenopausal women and 118 consecutive healthy postmenopausal women were enrolled. Fracture risk was assessed with FRAX (adjusted or non- for trabecular bone score, TBS) and DeFRA. Bone mineral density (BMD) and TBS were evaluated by dual-energy X-ray absorptiometry (DXA). The outcome was the presence of vertebral/non-vertebral fragility fractures (FFs). T2DM women showed higher spinal BMD T-score (p < .05), but lower TBS (p < .05), than controls. Diabetic patients had higher prevalence of FFs compared to controls (p < .05), but no significant difference were found in the scores of any of the predictor tools. Differently, in the T2DM group, the scores of DeFRA, FRAX and adjusted-FRAX were significantly (p < .01 for all) higher in fractured compared with non-fractured women. DeFRA showed the best discriminative power among all fracture risk predictor tools (area under curves: DeFra: 0.89; adjusted FRAX: 0.80; non-adjusted FRAX: 0.73). In summary, all fracture risk assessment tools appeared to be effective in predicting bone fractures in T2DM postmenopausal women, with DeFRA showing a slightly better diagnostic accuracy.

 12. A new energy control system for the Sao Paulo 8UD pelletron

  International Nuclear Information System (INIS)

  Acquadro, J.C.; Schnitter, U.; Teles, A.P.; Pereira, D.; Sala, O.; Freitas, P.A.B.

  1986-01-01

  The conventional control slits of the analyzing magnet have been substituted by a new energy control system using a thin carbon foil, for the 8UD Pelletron of the Universidade de Sao Paulo. This report describes the preliminary tests and results. (orig.)

 13. Ledere, der taler - Taler, der leder

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bogen illustrerer og diskuterer den moderne ledertale – og betragter ledertalen som et led i organisationens strategiske kommunikation. Gennem sin brede tilgang til stoffet fra både udøvende ledere, erfarne konsulenter, dygtige taleskrivere og etablerede forskere i retorik og organisationsteori p...

 14. Coaching som redskab til at forbedre værkførernes og teamledernes sikkerhedskommunikation og dermed at mindske chancen for arbejdsulykker indenfor træindustrien

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Louise

  2009-01-01

  PROBLEMSTILLING: Hvordan kan (små-) ulykker forebygges gennem fokus på værkførernes og teamledernes sikkerhedskommunikation overfor de produktionsansatte – for hvem, hvornår, og under hvilke betingelser? METODE: Projektet er opbygget ud fra et kombineret casestudie- og quasi-eksperimentelt design...

 15. Bedre boligplaner

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ranten, K.; Vedel-Petersen, F.

  Meddelelsen behandler brugskravene til boligens plan. Først opstilles detaljerede arealkrav ud fra beboernes aktiviteter, dernæst beskrives hvordan aktiviteterne kan tilgodeses og fordeles i planen, og endelig sammenfattes kravene i oversigter og checklister, der tjener som værktøj ved vurdering ...

 16. Genbyggestudier

  DEFF Research Database (Denmark)

  2015-01-01

  ; gulvet, væggen, loftet, taget, døren, vinduet, facaden, balkonen, korridoren, ildstedet, toilettet, trappen, rulletrappen, elevatoren og rampen. De var beskrevet som ’fundamentale’ elementer i arkitekturen og rekonstrueret ud fra en righoldig global historiefortælling som tilsammen viste både...

 17. Konservatismens historiske sans

  DEFF Research Database (Denmark)

  Petersen, Lars Axel

  2000-01-01

  Artiklen indeholder en analyse af Karl Mannheims videnssociologiske analyse af konservatismen. Den påviser, hvordan Mannheim ud fra en i selvforståelsen progressiv position (videnssociologien som oplysning på trods - dvs. som en rational analyse, selv af det irrationelle) teoretisk og analytisk å...

 18. Slaget ved Vejle og andre fortællinger fra Jyske Bank

  DEFF Research Database (Denmark)

  Albrechtsen, Charlotte

  Storytelling som ledelsesværktøj er en form for retorik idet formålet med at bruge fortællinger i kommunikationen fra ledelse til medarbejdere er at påvirke modtagerne/medarbejderne. Imidlertid er refleksioner over modtagerinstansen så godt som fraværende både i den populære debat om storytelling...... og i den eksisterende forskning i emnet. Foruden at introducere til forskningen i storytelling præsenterer artiklens forfatter, som er ph.d.-studerende, en modtagerorienteret analyse af en fortælling fra Jyske Bank....

 19. 3-D FEM Modeling of fiber/matrix interface debonding in UD composites including surface effects

  International Nuclear Information System (INIS)

  Pupurs, A; Varna, J

  2012-01-01

  Fiber/matrix interface debond growth is one of the main mechanisms of damage evolution in unidirectional (UD) polymer composites. Because for polymer composites the fiber strain to failure is smaller than for the matrix multiple fiber breaks occur at random positions when high mechanical stress is applied to the composite. The energy released due to each fiber break is usually larger than necessary for the creation of a fiber break therefore a partial debonding of fiber/matrix interface is typically observed. Thus the stiffness reduction of UD composite is contributed both from the fiber breaks and from the interface debonds. The aim of this paper is to analyze the debond growth in carbon fiber/epoxy and glass fiber/epoxy UD composites using fracture mechanics principles by calculation of energy release rate G II . A 3-D FEM model is developed for calculation of energy release rate for fiber/matrix interface debonds at different locations in the composite including the composite surface region where the stress state differs from the one in the bulk composite. In the model individual partially debonded fiber is surrounded by matrix region and embedded in a homogenized composite.

 20. Støbeforme af sten fra middelalderen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Søvsø, Mette Højmark; Neiß, Michael; Jensen, Anne Juul

  2015-01-01

  religiøse souvenirs i Europa. Der findes mange bevarede genstande, også i Danmark, men sporene efter selve produktionen er sjældne. Genstandene blev typisk støbt i stenforme, som kendes fra spredte fund i Danmark. I Ribe er efterhånden fundet syv fragmenter af sådanne forme, som viser, at der har fundet...

 1. Karakterisering af Materialer fra atom til makro

  DEFF Research Database (Denmark)

  Brøndsted, Povl; Somers, Marcel A.J.

  2002-01-01

  Denne årbog er udgivet i forbindelse med Dansk Metallurgisk Selskabs Vintermøde, der fandt sted på Hotel Koldingfjord, Kolding i dagene 2. til 4. januar 2002. Bogen indeholder de foredrag, der blev præsenteret på Vintermødet. Emnet for mødet var " Karakterisering af Materialer - fra atom til makro...

 2. Fra studerende i praktik til refleksiv praktiker

  DEFF Research Database (Denmark)

  Elmose, Mette; Birkeland, Søren

  I udviklingen af praktikken for psykologistuderende har der været fokus på at skabe aktiverende undervisning. Praktikophold er i sig selv ”aktiverende”, men når praktikken ofte geografisk og indholdsmæssigt er langt fra universitetet kan det være sværere at supervisere læringen og sikre koblingen...

 3. Cultural Years [SCRIPT 6 of 7]. "Music, the Arts and Society at the time of the Expositión Internacional de Barcelona in 1929"\\ud [RADIO SERIES

  OpenAIRE

  Little, Jonathan D.

  1990-01-01

  Part of a seven-part radio series broadcast on Sundays at 10:30pm fortnightly from 1st April, 1990. Researched, written, presented and produced by Jonathan David Little for 3MBS-FM Fine Music Melbourne.\\ud \\ud CULTURAL YEARS - Series / Programme Description:\\ud \\ud “Cultural Years” was a seven-part radio series which discussed “Music, the Arts and Society around the time of seven of the great 19th- and 20th-century International Exhibitions” (see below). In examining the ideas which lay behin...

 4. Big Data fra jord til bord

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Niels Axel; Ersbøll, Bjarne Kjær; Riis, Mark Bernhard

  Danske landmænd og virksomhederne i fødevaresektoren har gode forudsætninger for at drage nytte af den rivende udvikling inden for indsamling og bearbejdning af data: • Danmark har en stærk fødevaresektor. Det skyldes bl.a., at alle dele af værdikæden arbejder tæt sammen. Fra primærproducenterne,....... Denne rapport viser, hvordan Big Data kan være ét af omdrejningspunkter......Danske landmænd og virksomhederne i fødevaresektoren har gode forudsætninger for at drage nytte af den rivende udvikling inden for indsamling og bearbejdning af data: • Danmark har en stærk fødevaresektor. Det skyldes bl.a., at alle dele af værdikæden arbejder tæt sammen. Fra primærproducenterne...... finde nye innovative veje til øget værdiskabelse. For eksempel gennem smartere måder at producere på, levere produkterne på eller at indarbejde større værdi i produkterne, så de kan sælges med større fortjeneste. • Dansk landbrug og hele værdikæden i fødevaresektoren producerer store mængder af data...

 5. "Authentic microteaching" som akademisk lærings- og undervisningsmodel

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jørgensen, Steen Ingemann; Winther, Helle; Svendler Nielsen, Charlotte

  2018-01-01

  undervisnings-situationer. I første fase introduceres de studerende til praksisområdet i korte forløb tilrettelagt af universitetets undervisere, mens anden fase tager udgangspunkt i ”reciprocal peer teaching”, hvor de studerende underviser hinanden og udvikler deres egen praksis organiseret ud fra...

 6. Undervisningskontekst og præmisser for deltagelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mathiasen, Helle

  redskab til produktion (tekst, lyd, video, eksperimenter, animationer, simuleringer mm) og faglig formidling (interaktive - og elektroniske bøger, net-ressourcer som YouTube, Wikipedia mm). It-brug kan også ses ud fra en social dimension, hvor undervisningsaktiviteterne er understøttet af sociale medier...

 7. Brugerinvolvering i design af læreprocesser – refleksioner over et større forsknings- og udviklingsprojekt

  DEFF Research Database (Denmark)

  Helms, Niels Henrik; Heilesen, Simon

  2012-01-01

  quadruple helix model. Begrebet "didaktisk design" problematiseres ud fra betragtningen, at der i design-aktiviteter er behov for at medtænke og involvere forskellige tilgange samt forskellige kompetencer hos aktørerne. "Design thinking" inddrages for at pointere, at design er en eksplorativ, dialogisk og...

 8. Brugerinvolvering i design af læreprocesser

  DEFF Research Database (Denmark)

  Heilesen, Simon; Helms, Niels Henrik

  2012-01-01

  quadruple helix model. Begrebet "didaktisk design" problematiseres ud fra betragtningen, at der i design-aktiviteter er behov for at medtænke og involvere forskellige tilgange samt forskellige kompetencer hos aktørerne. "Design thinking" inddrages for at pointere, at design er en eksplorativ, dialogisk og...

 9. Bygningsakustik

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kristensen, J.; Rindel, J.H.

  I denne anvisning behandles bygningsakustik kun ud fra teoretiske og byggetekniske synsvinkler. Den teoretiske del forudsætter kendskab til den grundlæggende akustik og den byggetekniske del almindelig viden om byggematerialer og bygningskonstruktioner. Anvisningen kan anvendes både som lærebog i...

 10. Om drenges humor, intimitet og modstand i ungdomsuddannelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mogensen, Kevin Holger

  2016-01-01

  I artiklen tematiseres og undersøges problemet med drenges tvungne uddannelsesdeltagelse og udfordringer med at skabe meningsfuld uddannelsesdeltagelse ud fra en teoretisk forståelse af en sammenhæng med drenges aktive og lokale maskulinitetspraksisser. Disse praksisser foregår inden for skolen s...

 11. Forskere som nano-arkitekter

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Morten Muhlig; Andersen, Ebbe Sloth

  2009-01-01

  Dna er et fantastisk byggemateriale, som ud fra enkle principper kan samle sig selv til umådeligt komplicerede strukturer. Forskerne udnytter nu disse egenskaber til at lave deres egne, hjemmedesignede dna-strukturer, som kan tænkes anvendt i mange forskellige sammenhænge. Udgivelsesdato: juli...

 12. Data warehouse til elbilers opladning og elpriser

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Ove; Krogh, Benjamin Bjerre; Torp, Kristian

  Denne rapport præsenterer, hvordan GPS og CAN bus målinger fra opladning af elbilerne er renset for typiske fejl og gemt i et data warehouse. GPS og CAN bus målingerne er i data warehouset integreret med priserne fra det Nordeuropæiske el spotmarked Nord Pool Spot. Denne integration muliggør...... målinger om opladningen af elbiler er sammen med priserne fra el spotmarkedet indlæst i et data warehouse, som er fuldt ud implementeret. Den logiske data model for dette data warehouse præsenteres i detaljer. Håndteringen af GPS og CAN bus målingerne er generisk og kan udvides til nye data kilder...

 13. Onlineøvelser i udtaleundervisningen

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Christian Jensen

  2006-03-01

  Full Text Available Første gang publiceret i UNEV nr. 7: E-læring i sprogfag, juni 2006, red. Signe Hvid Maribo og Ole Lauridsen. ISSN 1603-5518. Undervisningen i udtale/fonetik på sprogfagene på højere læreanstalter kan med fordel understøttes af computerbaserede træningsprogrammer. I denne artikel beskriver vi et online øvelsesprogram, Phonex, og anvendelsen af dette som en integreret del af kurset Engelsk Udtale på BA i Erhvervssprog på CBS. Det samlede forløb evalueres dels ud fra de informationer der blev gemt i programmet, og dels ud fra en spørgeskemaundersøgelse om de studerendes oplevelse af arbejdet med onlineøvelserne. Vi konkluderer at forløbet var en succes, og at programmet virkede motiverende for de studerendes indsats. På baggrund af de indsamlede erfaringer beskriver vi til sidst i artiklen nogle videre udviklingsmuligheder.

 14. Kriges politiske etik

  DEFF Research Database (Denmark)

  Harste, Gorm

  2007-01-01

    I denne artikel vil jeg først forsøge at kontrastere Kants centrale klassisk analytik for militær intervention med nylige udviklinger, i hvad der måske kan vise sig at blive til den seneste revolution i militære strategier. Afslutningsvist vil jeg så forsøge at demonstrere nogle modeller for......, hvorledes magtanalysens realiteter forandrer sig i det samfund, der i dag må kaldes et verdenssamfund. Min overordnede pointe består i at udstille paradokset i forholdet mellem krig og etik ud fra Immanuel Kants teori om retfærdig krig (jus ad bellum). På den ene side må kriges politiske etik kun kunne...... også den danske deltagelse i Irakkrigen som eksempel og viser ud fra Kants kobling af etik, ret og forholdet mellem offentlighed, politik og krigsdeltagelse, at den danske beslutning om krigsdeltagelse såvel etisk som militærstrategisk set bør til offentlig høring. Udgivelsesdato: Oktober...

 15. 75 FR 34213 - Solicitation of Applications and Notice of Funding Availability for the FRA Railroad System...

  Science.gov (United States)

  2010-06-16

  ... DEPARTMENT OF TRANSPORTATION Federal Railroad Administration Solicitation of Applications and Notice of Funding Availability for the FRA Railroad System Issues Research and Development Program AGENCY: Federal Railroad Administration (FRA), Department of Transportation (DOT). ACTION: Notice of funding...

 16. Ti millioner fra forskningsråd til drivhusgasarbejde

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Jens Christian

  2011-01-01

  Seniorforsker Lise Lotte Sørensen, Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) ved Aarhus Universitet, har fået støtte fra Det Strategiske Forskningsråd til at undersøge udvekslingen af drivhusgasser mellem atmosfæren og landjord og havområder....

 17. Appropriering, system, bogobjekt

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kromann, Thomas Hvid

  og en afpersonaliseringens poetik bliver konstrueret og typologiseret ud fra et heterogent og spredt tekstmateriale. En poetik, der er kendetegnet af en vidtdreven afmytologisering og afpersonalisering af kunstnerrollen og værket. I kapitel 2, Appropriering, analyseres approprieringsteknikker som...... værker af Bjørn Nørgaard, Hans-Jørgen Nielsen, Henning Christiansen, Vagn Steen og Per Kirkeby (i kap. 2, 3 og 4) analyseres eksempler på appropriering, systemer og bogobjekter. Afpersonalisering er som strategi ikke en homogen metode, men derimod en heterogen og individuel praksis, der spænder fra...

 18. Pension Skejby - bare et alternativt sted?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Minke, Linda Annette Kjær

  2009-01-01

  Pension Skejby er en af kriminalforsorgens pensioner, der anvendes til fuldbyrdelse af straf. Omtrent halvdelen af pensionens 26 pladser udgøres af ikke-dømte personer, der bor side om side med afsonerne, ud fra en antagelse om, at de ikke-straffede beboeres normer, har en positiv effekt på de...... kriminalitet og på sandsynligheden for uddannelsesmobilitet. En cox-regressionsanalyse viser, at sandsynligheden for recidiv er 21 pct. lavere for afsonere fra pension Skejby, når der sammenlignes med en sammenlignelig kontrolgruppe....

 19. Institutional analysis of milkfish supply chain using interpretive structural modelling (ISM) (case study of UD. Bunda Foods, Sidoarjo District)

  Science.gov (United States)

  Silalahi, R. L. R.; Mustaniroh, S. A.; Ikasari, D. M.; Sriulina, R. P.

  2018-03-01

  UD. Bunda Foods is an SME located in the district of Sidoarjo. UD. Bunda Foods has problems of maintaining its milkfish’s quality assurance and developing marketing strategies. Improving those problems enables UD. Bunda Foods to compete with other similar SMEs and to market its product for further expansion of their business. The objectives of this study were to determine the model of the institutional structure of the milkfish supply chain, to determine the elements, the sub-elements, and the relationship among each element. The method used in this research was Interpretive Structural Modeling (ISM), involving 5 experts as respondents consisting of 1 practitioner, 1 academician, and 3 government organisation employees. The results showed that there were two key elements include requirement and goals elements. Based on the Drive Power-Dependence (DP-D) matrix, the key sub-elements of requirement element, consisted of raw material continuity, appropriate marketing strategy, and production capital, were positioned in the Linkage sector quadrant. The DP-D matrix for the key sub-elements of the goal element also showed a similar position. The findings suggested several managerial implications to be carried out by UD. Bunda Foods include establishing good relationships with all involved institutions, obtaining capital assistance, and attending the marketing training provided by the government.

 20. Korrekt implementering af Business Intelligence skaber merværdi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Gaardboe, Rikke; Fladkjær, Henrik Find; Nielsen, Christian

  2016-01-01

  I disse år fokuserer virksomheder på at implementere Business Intelligence (BI), så de stigende mængder af data og opsamlet forretningsinformation kan anvendes som ledelsesinformation. I denne artikel fokuseres på, hvordan virksomheder opnår merværdi ved implementering af BI, idet mange virksomhe......I disse år fokuserer virksomheder på at implementere Business Intelligence (BI), så de stigende mængder af data og opsamlet forretningsinformation kan anvendes som ledelsesinformation. I denne artikel fokuseres på, hvordan virksomheder opnår merværdi ved implementering af BI, idet mange...... virksomheder tilsyneladende har udfordringer med at opnå dette. Formålet er at analysere, hvordan virksomheder kan implementere Business Intelligence, således at de opnår merværdi. I artiklen udvikles en model for balanceret merværdi, hvor merværdien anskues på både organisations-, leder/beslutningstager- samt...... analyseres dette ud fra virksomhedernes modenhedsstadie, transformation fra data til analyse samt merværdi. Artiklens forskningsbidrag er en model til identifikation af dimensionaliseret merværdi, og artiklens bidrag til praksis er at analysere ud fra litteraturstudier, hvordan virksomheder kan opnå højere...

 1. The Integration of Socio-Economic Indicators in the CASBEE-UD Evaluation System: A Case Study

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Francesco Cappai

  2018-03-01

  Full Text Available The use of tools to measure the degree of sustainability of cities is the approach that receives the most attention in developed countries. However, studies of evaluation tools at the neighborhood level reveal that there are many weaknesses in the most widely-used evaluation systems (LEED-ND, BREEAM Communities, CASBEE-UD. There are ambiguities and gaps in weighting and in scoring and in most cases, there is no mechanism for local adaptability and participation. The purpose of this study is to provide an overview of the current situation by highlighting the strengths and weaknesses of these evaluation tools in order to integrate social and economic aspects for the improvement of the CASBEE-UD (neighborhood level evaluation tool. The selection of socio-economic aspects was made through the use of a multi criteria Analysis Hierarchical Process (AHP and a Geographic Integration System (GIS. The results of this case study indicate that most evaluation tools need to be revised because most do not include socio-economic aspects. We have demonstrated that applying the CASBEE-UD assessment tool integrated with socio-economic aspects to four boroughs in the City of Montreal can measure success by addressing the objectives of sustainable development.

 2. Cultural Years [SCRIPT 5 of 7]. "Music, the Arts and Society to the eve of the First World War (Exposition Universelle et Industrielle, Ghent - 1913)"\\ud [RADIO SERIES

  OpenAIRE

  Little, Jonathan D.

  1990-01-01

  Part of a seven-part radio series broadcast on Sundays at 10:30pm fortnightly from 1st April, 1990. Researched, written, presented and produced by Jonathan David Little for 3MBS-FM Fine Music Melbourne.\\ud \\ud CULTURAL YEARS - Series / Programme Description:\\ud \\ud “Cultural Years” was a seven-part radio series which discussed “Music, the Arts and Society around the time of seven of the great 19th- and 20th-century International Exhibitions” (see below). In examining the ideas which lay behin...

 3. Perencanaan Penetapan Laba melalui Pendekatan Analisis Break Even Point (BEP) Perusahaan Wingko UD. TUJUH TUJUH ELOK Babat - Lamongan

  OpenAIRE

  Zulyanti, Noer Rafikah

  2017-01-01

  This research is a type quantitative descriptiveresearch on companies wingko UD TUJUH TUJUH ELOK Babat whit the title “Planing the estabilishment of profit though analysis approach break even point (BEP) on the company wingko UD. TUJUH TUJUH ELOK Babat Lamongan”. Analyzing profit planning methods break even point on wingko to find large companies and large minimum targets to be achieved by the company the stages of analysis used by the autor in the study ware: (1) separation costs (2) The cal...

 4. Perencanaan Penetapan Laba Melalui Pendekatan Analisis Break Even Point (BEP) Perusahaan Wingko UD. TUJUH TUJUH ELOK Babat - Lamongan

  OpenAIRE

  Zulyanti, Noer Rafikah

  2017-01-01

  This research is a type quantitative descriptiveresearch on companies wingko UD TUJUH TUJUH ELOK Babat whit the title “Planing the estabilishment of profit though analysis approach break even point (BEP) on the company wingko UD. TUJUH TUJUH ELOK Babat Lamongan”. Analyzing profit planning methods break even point on wingko to find large companies and large minimum targets to be achieved by the company the stages of analysis used by the autor in the study ware: (1) separation costs (2) The cal...

 5. Hvad stiller vi op med samfundsneurosen?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Niels Rosendal

  2008-01-01

  Pædagogisk og socialt arbejde er som aldrig før udsat for evaluering, accountability, akkreditering m.v.  Det fjerner opmærksomheden fra kerneopgaven, at de professionelles ydelser forbedres. Forhistorien opridses kort, og klummen afrundes med at pege på tre mulige veje ud af samfundsneurosen: et...

 6. Analysemodel til segmentering af digitale virksomheder

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Kim Normann; Damsgaard, Jan

  virksomheders digitalisering. Til brug i det videre analysearbejde, gennemgår nærværende rapport de syv arketyper ud fra business canvas modellen og funktionsanalysemodellen. I rapporten er indeholdt en række danske og internationale eksempler for, at illustrere arketyperne og til eventuelt efterfølgende...

 7. Racisme - et psykologisk perspektiv

  DEFF Research Database (Denmark)

  Singla, Rashmi; Busch-Jensen, Peter

  2007-01-01

  Racisme forstås traditionelt som diskrimination og eksklusion af grupper eller individer ud fra forestillinger om, at mennesker tilhører forskellige racer, der kan rangordnes. I denne betydning indebærer racisme altså en ide om, at mennesket findes i forskellige racemæssige udgaver, karakterisere...

 8. Brugerskabte data i bibliotekskatalogen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Neumann, Ira

  2008-01-01

  I masterafhandlingen diskuteres begrebet folksonomi, dels ud fra den foreliggende litteratur på området, dels på baggrund af en empirisk undersøgelse af tags i Ann Arbor District Library’s katalog. Med udgangspunkt i Roman Jakobsons model over sproglige funktioner i en kommunikationsakt bliver det...

 9. Sportsskandalens Anatomi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Storm, Rasmus K.; Wagner, Ulrik

  2011-01-01

  skandaler får store konsekvenser mens andre dør ud hurtigt. Ved at anvende en kommunikations-teoretisk ramme (Niklas Luhmann), kombineret med indsigter fra diskursteorien (Ernesto Laclau & Chantal Mouffe) samt Max Webers idealtypeforståelse, tilstræber denne artikel at udvikle en model over sportsskandalen...

 10. Refleksioner over multikulturalisme

  DEFF Research Database (Denmark)

  Singla, Rashmi

  2006-01-01

  Rashmi Singla deler ud af sine indtryk fra deltagelsen i International Cross-cultural Psychology Congress, som blev afholdt i Grækenland i juli 2006 Med udgangspunktet i en kritisk omtale af konferencens hegemoniske struktur afspejlet af de key note speakers, fokuseres på de anderledes stemmer. Der...

 11. Der er én eller anden mening med tingene, hvis man bare tror på det

  DEFF Research Database (Denmark)

  Olsen, Jan Brødslev

  2016-01-01

  udgangspunkt i et kort stykke livsfortælling, fokus på meningsbegrebet i eksistentiel belysning. Det sker indledningsvist ud fra den amerikanske psykolog Jerome Bruner og efterfølgende to centrale skikkelser i eksistenspsykologien, østrigske Viktor Frankl og amerikanske Irvin Yalom. Sigtet er at skabe et bud...

 12. Barriers for Students' Learning of Holistic Systems Development

  DEFF Research Database (Denmark)

  Levinsen, Karin; Madsen, Sabine

  2007-01-01

  Ud fra aktionsforskning af faget Informationsbehandling på bachelorprogrammet HA/DØK ved Copenhagen Business School undersøger vi i denne artikel hvilke barriere de studerende oplever i forbindelse med læring af holistisk systemudvikling og hvorfor. Siden 1980'erne har man i (dele af) litteraturen...

 13. Barriere for Studerendes Læring af Holistisk Systemudvikling

  DEFF Research Database (Denmark)

  Levinsen, Karin; Madsen, Sabine

  Ud fra aktionsforskning af faget Informationsbehandling på bachelorprogrammet HA/DØK ved Copenhagen Business School undersøger vi i denne artikel hvilke barriere de studerende oplever i forbindelse med læring af holistisk systemudvikling og hvorfor. Siden 1980'erne har man i (dele af) litteraturen...

 14. Functional Materials by Click Chemistry

  DEFF Research Database (Denmark)

  Daugaard, Anders Egede

  Dette ph.d.-projekt har fokuseret på fremstilling af nye funktionelle materialer ud fra konceptet bag ”Click” kemi. Her er specielt den selektive 1,3-dipolare cykloaddition imellem azider og alkyner under kobber katalyse anvendt til kobling af funktionelle grupper til polymerer. I projektet er de...

 15. Den dialogiske vending i personcentreret sundhedskommunikation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Scheffmann-Petersen, Michael

  for de personcentrerede tilgange er dog hensigten og idealet om at tage udgangspunkt i borgeren og i borgerens viden, erfaringer og præferencer i forbindelse med et sygdoms- og behandlingsforløb. Ud fra analysen af litteraturen om de personcentrerede tilgange peger afhandlingen desuden på, at de...

 16. Adherence to COPD guidelines in general practice

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ulrik, Charlotte Suppli; Sørensen, Tina Brandt; Højmark, Torben Brunse

  2012-01-01

  I forbindelse med et efteruddannelsesprogram for almen praksis inden for kronisk obstruktiv lungelidelse (KOL) fandt vi, at de praksis, der deltog i denne efteruddannelse i højere grad levede op til KOL-vejledningen, som denne er defineret ud fra DSAM’s vejledning. Det bliver ofte diskuteret i hv...

 17. Korttids etnografi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Musaeus, Peter

  2012-01-01

  Kapitlet konfronterer normen om deltager observation som langvarig og viser, hvordan deltager observation fejlagtigt er forbundet med legenden om det langvarige eksil. Argumentet er at det kortere feltophold hverken bør forstås ud fra en metafor om blitzkrig eller langvarigt eksil. Dernæst argume...

 18. Hva´ska jeg ku' til eksamen?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Buhl, Mie

  2005-01-01

  Lærereksamen i billedkunst er først og fremmest en bedømmelse ud fra et professionsperspektiv. Den skal demonstrere, at eksaminanden kan håndtere tre områder: billedproduktion, billedrefleksion og didaktisk refleksion i en præsentation. Men eksamen er mere end det. Den er en kommunikationssituati...

 19. Magien i organisationer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, Mette Vinther

  Magien i organisationer inviterer dig til at se på dit arbejdsliv med nye og nysgerrige øjne. Bogen giver dig mulighed for at reflektere over velkendte organisatoriske, strategiske og ledelsesmæssige udfordringer ud fra et perspektiv, der åbner op for den magi, organisatorisk liv rummer. Dette pe...

 20. Inkluderende elevplaner

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hedegaard-Sørensen, Lotte

  2016-01-01

  Dette kapitel handler om rådgivning af lærere, der arbejder med elever med generelle læringsvanskeligheder. Kapitlet indledes med en afklaring af, hvad generelle læringsvanskeligheder vil sige. Ud fra denne definition vil jeg beskrive forskellige tilgange til inklusion og specialpædagogik og vil ...

 1. Hjernevask og Radikalisering i Grimhøjmoskeen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Suhr, Christian

  2015-01-01

  Onsdag mødtes Folketinget for at diskutere radikalisering og muligheden for at lukke moskeer, som forkynder anti-demokratiske holdninger. Flere politikere har udtalt, at når det kommer til islamisk ekstremisme, er det nytteløst at lede efter forklaringer. Ud fra min forskning og mit feltarbejde b...

 2. Nye medier og magt i den aktuelle undervisning?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Tække, Jesper; Paulsen, Michael

  normdannende i det sociale (Foucault, Ihde, Latour, Clarke, Lyon, Meyrowitz, Tække) og teorier om socialisering og internalisering (Mead). Teorierne sammenføjes til en ramme, hvor ud fra det diskuteres om og hvordan digitale medier (u)muliggør forskellige former for magt, der igen (u)muliggør forskellige...

 3. Meta perspektiv på inkluderende undervisningsmetoder

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Ulla Højmark

  I dette kapitel sættes temaet ’inkluderende undervisningsmetoder’ ind i en samfundsmæssig kontekst og dernæst skitseres en model, der kan bidrage til at give et overblik over og indblik i de forskellige retninger, som inkluderende undervisningsmetoder kan antage. Dette ud fra et hermeneutisk vide...

 4. Fremtidens Fjernvarme - Litteraturstudie

  DEFF Research Database (Denmark)

  Münster, Marie; Hansen, Lise-Lotte Pade

  præsenteres overblik over hvad der kan konkluderes ud fra litteraturen samlet set på områderne system, teknologi, liberalisering og CO2 kvoter. Endelig præsenteres udkast til en SWOT analyse af fjernvarmens rolle i fremtidens energisystem og der kommes med forslag til fremtidige analyser og projekter....

 5. Kritik af Krigens Fornuft

  DEFF Research Database (Denmark)

  Harste, Gorm

  , strategi og taktik. 'Krig skaber stater og stater skaber krig' har man sagt (Tilly), men heri kopierer de krigsførende hinanden og det efterligningssystem blev allerede skabt i højmiddelalderens riger og imperier. Krigens retlige og moralske begrænsning analyseres ud fra Immanuel Kant. Kants filosofi ses...

 6. Med hjerne og hjerte - et aktionsforskningsprojekt om demensomsorg

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Helle Krogh; Rasmussen, Else Marie

  om værdier; individuelle interviews (8 pårørende og 3 frivillige); to kernekvalitetsundersøgelser (4 medarbejdere undersøgte kvaliteter og værdier ud fra D. Ofmans teori om kernekvaliteter); en kernekvalitetsundersøgelse i samarbejde med lederen; SWOT-analyser, udarbejdelse og analyse af...

 7. Pendlingens sociale geografi - mod en ny type pendlingsforståelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Olesen, Anne Vingaard; Kjems, Erik; Reinau, Kristian Hegner

  holdninger til pendling, hvilken korreleres til det billede, der tegnes geografisk. Data behandles i softwarepakken STATA 13 samt i QGIS. Resultater Spørgeskemadata fra 2,235 respondenter blev indsamlet af Gallup i efteråret 2015. Ud af disse opgav 1,508 respondenter adresser på henholdsvis hjem og...

 8. Situationsbaseret projektvejledning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kolmos, Anette; Holgaard, Jette Egelund

  2007-01-01

  Projektvejledning vil altid være afhængig af den konkrete situation og skal derfor tilpasses de institutionelle rammer, faglige mål, de studerende og projektprocessen. I denne artikel udfoldes forståelsen af vejledning ud fra begrebet situationsbaseret vejledning. Det handler om at kunne aflæse d...

 9. Opsigtsvækkende nyt om derivater fra USA

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thinggaard, Frank

  1997-01-01

  Der er opsigsvækkende nyt fra USA om den regnskabsmæssige behandling af derivater som terminskontrakter, futures, optioner, swaps m.v. Glem alt om historiske anskaffelsespriser. For derivater er der kun ét mål, som kan bruges: markedsværdier (fair-values). Glem alt om snakken om 'off-balance-sheet...

 10. Praktikuddannelse, kendte og miskendte sider

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, Kristian

  , evalueringssamtaler etc. Den konventionelle forestilling om læring (fra lærer til studerende, fra tanke til handling etc.) kan til dels bekræftes, men den fremstår samtidig som en stærkt accentueret og overestimeret dimension af, hvad praktikuddannelse er. Den miskender gennem sin ideologiske konstruktion...... styrende end at anvende teori i praktik eller at lære noget af aktiviteterne. Habitus guider en søgende og defensiv praktik ud fra et forsigtighedsprincip. Strategier kan være at stille de rette spørgsmål på rette sted og måde, først spørge når man nogenlunde ‘ved', vise sin uvidenhed frem for at gøre den...

 11. 75 FR 59322 - Notice of Availability of Answers to Frequently Asked Questions Regarding Buy America & FRA's...

  Science.gov (United States)

  2010-09-27

  ... Asked Questions can be found on FRA's Web site at http://www.fra.dot.gov/Pages/11.shtml . DATES: Written... electronic site at http://www.regulations.gov . Commenters should follow the instructions below for mailed and hand-delivered comments. (1) Web Site: http://www.regulations.gov . Follow the instructions for...

 12. De essentie van de daling in het aantal verkeersdoden : ontwikkelingen in 2004 en 2005, en nieuwe prognoses voor 2010 en 2020.

  NARCIS (Netherlands)

  Stipdonk, H.L. Aarts, L.T. Schoon, C.C. & Wesemann, P.

  2006-01-01

  The essence of the decrease in the number of road deaths; Developments in 2004 and 2005, and new prognoses for 2010 and 2020. During the last 15 to 20 years there was a 2.5% annual decrease in the number of road deaths. This decrease is attributed to all kinds of important, gradual improvements of

 13. Design skal være morsomt

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dickson, Thomas

  1991-01-01

  Hvis vi kigger ud på, hvilke design trends, der er toneangivende i verden i dag, så ser det fra mit vindue ud, som om der er tre klare strømninger. Når jeg bruger ordet trend, så kunne det i mange tilfælde erstattes af ord som stil eller designfilisofi. Den første trend er den direkte forlængelse......-gruppen. Den tredie trend er den nyeste og den sværeste at definere, derfor vil jeg bruge tid på at beskrive denne trend, som jeg vil kalde California-style....

 14. Fra Jagannātha til juggernaut

  DEFF Research Database (Denmark)

  Aktor, Mikael

  2017-01-01

  Vognprocessionen i Puri, Odisha, er en af verdens største religiøse processioner. Omkring en million pilgrimme følger de tre gude-søskende, Jagannātha, Subhadrā og Balabhadra, hver i deres egen gigantiske processionsvogn trukket af mange hundrede pilgrimme, på deres rejse fra det store Jagannātha...

 15. Elastic and electric properties of North Sea Chalk

  DEFF Research Database (Denmark)

  Olsen, Casper

  bjergartsfysiske modeller til forudsigelse af Biot’s koefficient ud fra porøsitet og én lydhastighed og hans resultater tyder på at Berryman’s udbredte ”Selfconsistent Model” er mindre velegnet til det formål, mens at de simplere Isoframe og Bound-averaging metoder giver bedre resultater. Dvorkin’s partikel...

 16. Når ledelse af ledelse rettes mod selvet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Krause-Jensen, Niels Henrik

  2012-01-01

  Der fokuseres på det nye selvledelsesforhold som ledelse af ledelse er med til at fremkalde. Ud fra et signalement af det nye arbejdsliv beskrives det hvordan ledelse af ledelse skal forvalte en indgriben i medarbejderens selvforhold, hvor både magt og afmagt vil gøre sig gældende....

 17. Aktivitet – et forsvar mod dødelighed?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Liveng, Anne

  2014-01-01

  Artiklen præsenterer to indbyrdes forbundne analyser: Først en analyse af den bærende artikel i en officiel publikation med temaet ’aktiv aldring’, der peger på, at betegnelsen ’aktiv aldring’ kan siges at indeholde forestillinger om udødelighed. Dernæst analyseres etnografisk materiale fra kommu...

 18. Pædagogisk praksis og samspillet mellem individ, gruppe og samfund

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jakobsen, Benedicte Schønemann Bernstorff

  2014-01-01

  stigma. I kapitlet præsenteres blandt andet Goffmans begreber om at ’passere’ og sløre samt betydningen i en pædagogisk kontekst. Anden del har et makrosociologisk perspektiv som fokus. Her bliver samspillet primært belyst ud fra Pierre Bourdieus teori om habitus og doxa som strukturerende betingelser...

 19. Randomiseret nonsens slår social DNA I kampen om forskerkroner

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sodemann, Morten

  2017-01-01

  BLOG - På listen over projekter, der har modtaget midler fra Det Frie Forskningsråd Sundhed og Sygdom maj 2017, er der kun 2-3 projekter ud af i alt 63 bevillinger, der tilnærmelsesvist handler om ulighed i psykiske, relationelle eller sociale forhold/risici knyttet til sygdom – resten af studierne...

 20. I en højere sags tjeneste

  DEFF Research Database (Denmark)

  Langsted, Lars Bo; Jakobsen, Søren Sandfeld

  2014-01-01

  Artiklen behandler ud fra en retsdogmatisk metode nogle af de grundlæggende problemstillinger, regler, principper og hensynsafvejninger, der gælder, når staten eller private virksomheder vil gennemføre overvågning af borgerne og dermed gøre indgreb i retten til privatlivets fred. Særlig fokus er ...

 1. Crystallization of Apatites

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ibsen, Casper Jon Steenberg

  2014-01-01

  Biologien har altid været en kilde til inspiration for menneskeheden i jagten på nye og forbedrede materialer. En af grundende er, at naturen er god til at bygge stærke og specialiserede materialer ud fra simple udgangsstoffer. Mange af disse materialer er såkaldte kompositmaterialer, dvs. at de ...

 2. Om religion og evolution

  DEFF Research Database (Denmark)

  Geertz, Armin W.

  2011-01-01

  for kulturens kausale virkning på den menneskelige kognition og ikke mindst den hominine evolution. Ud fra, hvad vi ved om den menneskelige evolution, ses det, at den hominine evolution har en dybde, som sjældent medtænkes i teorier og hypoteser om den menneskelige evolution. Den menneskelige evolution er...

 3. Dichtung als Erfahrungsmetaphysik

  DEFF Research Database (Denmark)

  Magnusson, Gisli

  Rilkeforskning. Fordi Rilke ikke – uden at gøre vold mod hans værk – kan fortolkes ud fra et traditionelt religiøst verdensbillede, har man fortolket ham som en antimetafysisk mo­dernist. Afhandlingen Dichtung als Erfahrungsmetaphysik. Esoterische und okkultistische Modernität bei R. M. Rilke argumenterer for...

 4. På jagt efter relationen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Wind, G.

  2001-01-01

  Denne artikel viser, at patient-sygeplejerskerelationen ikke bare er der. Først i det øjeblik der fokuseres på relationen, skabes den og bliver til en betydningsbærende instans. I første del af artiklen ses der på, hvorledes relationen anskues ud fra en medicinsk antropologisk synsvinkel for sene...

 5. Livsstilsbegrebet – i miljøsociologisk perspektiv

  DEFF Research Database (Denmark)

  Petersen, Lars Kjerulf

  2011-01-01

  Denne artikel tager livsstilsbegrebet op til diskussion og gør det ud fra et miljøsociologisk perspektiv men med relevans for sociologien i almindelighed. Livsstilsbegrebet er af stor betydning i miljøsociologien - og i sociologien generelt - fordi studiet af livsstil muliggør en forståelse af sa...

 6. Udeskole og elevers handlekompetence

  DEFF Research Database (Denmark)

  Breiting, Søren

  2011-01-01

  Elever elsker at komme væk fra undervisningen i skolen. Er det positivt eller negativt? Og hvad har betydning for, at eleverne får mest muligt ud af oplevelserne uden for skolen? Forskellige former for udeskole giver nogle oplagte muligheder, så eleverne udvikler sig som engagerede borgere i et...

 7. Norsk inspiration til Næstved

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bagger, Bettan

  2007-01-01

  Udveksling er ikke et ukendt fænomen i sygeplejerskeuddannelsen – der er en livlig trafik af studerende – ikke bare i norden, men uddannelsen sender studerende ud til flere mere eller mindre eksotiske steder i verden og modtager tilsvarende studerende fra samme. Dette er til stor glæde, gavn og u...

 8. Relationship Between Exercise Heart Rate and Music\\ud Tempo Preference

  OpenAIRE

  Karageorghis, C. I; Jones, Leighton; Low, D. C

  2006-01-01

  The present study examined the predicted positive and linear relationship (Iwanaga, 1995a, 1995b) between exercise heart rate and music tempo preference. Initially, 128 undergraduate students (M age = 20.0 years, SD = 0.9) were surveyed to establish their three favorite music artists. A separate experimental group of 29 undergraduates (M age = 20.3 years, SD = 1.2) selected the music of a single artist from the three highest-rated artists from the earlier survey. They reported their\\ud prefer...

 9. Embryo donation parents' attitudes towards donors : comparison with adoption\\ud

  OpenAIRE

  MacCallum, Fiona

  2008-01-01

  BACKGROUND: Embryo donation produces a family structure where neither rearing parent is genetically related to the child, as in adoption. It is not known how embryo donation parents view the donors compared with how adoptive parents view the birth parents. \\ud METHODS: 21 couples with an embryo donation child aged 2–5 years were compared with 28 couples with an adopted child. Parents were administered a semi-structured interview, assessing knowledge of the donors/birth parents, frequency of t...

 10. Udskudt tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Liversage, Anika; Larsen, Mona

  I de kommende år vil alderen for adgang til efterløn og folkepension gradvist stige. Det sker som følge af politiske reformer, der skal opmuntre danskerne til at blive længere på arbejdsmarkedet. Danmarks knap en halv million kommunalt ansatte er gennemsnitligt ældre end den øvrige arbejdende bef...... personer, der er gået på enten efterløn eller pension fra de besøgte arbejdspladser. Rapporten er bestilt og finansieret af Kommunernes Landsforening (KL) og Forhandlingsfællesskabet....

 11. Flersprogede børns investering i sprog og literacy

  DEFF Research Database (Denmark)

  Laursen, Helle Pia

  identitetsdannelse, der positionerer dem forskelligt i relation til hinanden og i relation til diverse diskurser om literacy og flersprogethed. Data stammer fra forskningsprojektet Tegn på Sprog, der er et studie af flersprogede børns literacy (Laursen 2011, 2012). Projektet anlægger et socialsemiotisk og...... interaktionistisk syn på literacytilegnelse (Kress 2001, 2007; Kenner et al 2014). Med afsæt i en række etnografiske og kvasi-eksperimentelle data undersøges, hvordan børn som sociale agenter skaber betydning ud fra de sproglige og semiotiske ressourcer, som er tilgængelige for dem i de literacypraksisser, de...

 12. STUDY OF ROMANIAN BLACK AND WHITE BREED PRODUCTIVE PERFORMANCES FROM BISTRIŢA-NĂSĂUD COUNTY

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gheorghe MURESAN

  2013-01-01

  Full Text Available This research aims to highlight the main cattle productive features of Romanian Black Spotted breed, raised for milk production in Bistrita-Năsăud county. A number of 386 milk cows were taken into research which produced a total of 1194 lactations. Production and reproduction data were obtained through the official control of milk production, the existing databases at UARZ units (origin, reproduction and production from the named county and there were taken, processed and statistically interpreted. In Bistrita-Năsăud Romanian Black Spotted cows achieved performances between 1047 kg of milk and 17196 kg of milk, with an average production on normal lactation of 4212 kg of milk, and 4846 kg of milk on total lactation.

 13. Konfliktens anatomi i en postavantgardistisk tid

  DEFF Research Database (Denmark)

  Simonsen, Karen Margrethe

  2008-01-01

  Postavantgardistisk kunst kræver en gentænkning af det politiske. Artiklen diskuterer, ud fra en analyse af to værker af Pablo Henrik Llambías, hvilke betingelser moderne (relationelle) værker  kan sætte for denne. Udgangspunktet er henholdsvis Chantal Mouffe og Ernesto Laclaus hegemoni- og konfl...

 14. Relations between Real and Fictional Worlds

  DEFF Research Database (Denmark)

  Søndergaard, Leif

  1999-01-01

  I stedet for at tale om et referentielt forhold mellem fiktion og real verden, forslås det at forstå forhold som en kompleks relation. Al litteratur er skrevet ud af og ind i en samfundsmæssig kontakst. Forestillingerne om såvel autonomi som imitation afvises. Elementer fra realiteten transformeres...

 15. Die Schönheit der Leere

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hoffmann, Birthe

  2011-01-01

  Stifter har i novellen „Bergkristall“ foretaget en kulturantropologisk-fænomenologisk analyse af fænomenet ‚livsverden‘, som først viser de kulturelle orienteringssystemers love og tegnsystemer fra flere perspektiver, for dernæst, da børnene farer vild i sneen, systematisk at sætte disse ud af kr...

 16. Det afghanske præsidentvalg 2014

  DEFF Research Database (Denmark)

  Vestenskov, David

  Om lidt over en måned skal den afghanske befolkning til stemmeurnerne. Mange observatører og analytikere vil utvivlsomt se valget som en lakmustest af det internationale engagement i landet siden 2001, og især den militære indsats berettigelse vil blive vurderet ud fra selve valgakten og ikke min...

 17. Kollegialitet og teamwork

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bovbjerg, Kirsten Marie; Søgaard Sørensen, Marianne

  2007-01-01

   Kapitlet beskæftiger sig med teamwork som en af de sociale teknologier, der i dag, også indenfor undervisningssektoren, er med til at forandre medarbejderes, og altså her læreres, forståelse af deres arbejdsliv. Ud fra empiriske studier på erhvervsskoleområdet kontrasteres team-samarbejde med de...

 18. Selvrefleksion som uddannelsesgreb – en kritisk diskussion

  DEFF Research Database (Denmark)

  Feilberg, Casper

  2015-01-01

  Hvordan kan ureflekteret motivation gribe forstyrrende ind i de studerendes videnskabelige arbejde, og hvordan kan man som vejleder forholde sig til disse private forhold på en både faglig og etisk forsvarlig måde? I artiklen vises eksempler på, at studerende nemt kan komme til at agere ud fra ur...

 19. Strategisk ledelse - tilbage til basis - og videre!

  DEFF Research Database (Denmark)

  Drejer, Anders

  2003-01-01

  Denne artikel behandler - ud fra de strategiske udfordringer, som Danske erhvervsvirksomheder vil komme til at stå overfor i det kommende tiår - behovet for ny teoridannelse indenfor fagområdet strategisk ledelse. Allerede nu er det nødvendigt at sætte forskning i gang indenfor området, der relat...

 20. Personlighedsudredninger i børne- og undgomspsykiatrisk regi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Møller, Lone Hjerrild; Lichtenstein, Mia Beck

  2012-01-01

  Personlighedsudredninger udgør en væsentlig del af en psykologisk undersøgelse, dels som bidrag til diagnostisk afklaring, dels som led i planlægningen af samtaleforløb og øvrig fremtidig intervention. Formålet med projektet var ud fra seks caseanalyser at afprøve og sammenligne personlighedstest...

 1. Nye kulturer i danske boliger

  DEFF Research Database (Denmark)

  Suenson, Phillippa

  Når man taler om integration af indvandrere og flygtninge, må man også se på de muligheder, indvandrerfamilierne har for at indrette og anvende deres hjem i danske boliger, der er tegnet og udformet ud fra danske forestillinger om et typisk familieliv. Gennem mange fotos og få ord, viser rapporte...

 2. Zum Ökologieschwerpunkt

  DEFF Research Database (Denmark)

  Czeskleba-Dupont, Rolf

  2009-01-01

  Sammenfaldet mellem en økologisk og en økonomisk krise blev allerede diskuteret i Das Argument 93/1975 med dets destruktive følger i forhold til nødvendige økologiske forbedringer. I dag diskuteres en 'Grøn New Deal' som løsning for kapitalismen og for klimaproblemet. Dette problematiseres ud fra...

 3. Hvor mange betydninger har et ord?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bergenholtz, Henning; Toftgaard Madsen, Jens August

  2017-01-01

  Titlen på vores foredrag kan ses som en gentagelse af Louw (1995): ”How Many Meanings to a Word?” Louw går ud fra den traditionelle lingvistiske opfattelse, at man kan og bør skelne mellem kontekstuelle og leksikalske betydningen. Kun den sidste betydningstype er, mener Louw, relevant for leksiko...

 4. Som at noget lettede

  DEFF Research Database (Denmark)

  Berliner, Peter; Glendøs, Mia

  2010-01-01

  Den høje voldsrate i Kalaallit Nunaat (Grønland) forklares ofte ud fra alkoholmisbrug og affektive handlinger. I denne artikel vises det gennem en kvantitativ og kvalitativ undersøgelse, at den episodiske vold må forstås som symptomer på strukturel vold. Den strukturelle vold er en kontekst, der ...

 5. Thomas Borgen er (også) bange for Trump

  DEFF Research Database (Denmark)

  Fuglsang, Niels

  2016-01-01

  Da Danske Banks direktør for nylig advarede mod at sænke topskatten, var argumentet, at økonomisk politik ikke kan vurderes ud fra en snæver økonomisk logik alene. Man bliver nødt til at forstå de bredere politiske konsekvenser af økonomien. Og de kan blive grimme....

 6. Online farmakologi i det virtuelle laboratorium

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dahl, Mads Ronald; Hedegaard, Elise; Musaeus, Peter

  2013-01-01

  Et virtuelt laboratorium er et nødvendigt supplement til fremtidens undervisningsmiljø, som skal være tilgængeligt i store dele af døgnet og for et voksende antal studerende. Ud fra økonomiske hensyn til besparelser kan man hertil argumentere for, at dyre laboratoriekurser i biomedicin skal gøres...

 7. VK-æraens departementschefer - troldmændene fra Oz

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Peter Heyn

  2014-01-01

  37 personer nåede at være departementschefer i perioden fra 2001 til 2011 under henholdsvis statsminister Anders Fogh Rasmussen og statsminister Lars Løkke Rasmussen. Nogle var i perioden departementschefer i flere forskellige ministerier, således at man fandt 48 forskellige departements-chefs¬sti...

 8. Gerdas råd

  DEFF Research Database (Denmark)

  Evron, Lotte Orr

  2017-01-01

  I den her blogpost vil jeg præsentere det, som Gerda kalder et eksemplarisk fald og fortælle om, hvordan hun lever med fald. Posten er udarbejdet ud fra en løbende samtale jeg havde sammen med ti mennesker, der var faldet. Samtalerne var slået op som et tilbud om en individuel samtale om fald, men...... medarbejderne, andre var mødt op på eget initiativ. Workshoppen foregik i august 2014. Seks af deltagerne var til stede hele seancen, fire gik til og fra undervejs. Gerda var en af dem, som valgte at blive under hele seancen. Et par af deltagerne ønskede ikke at samtalerne blev optaget, derfor blev der taget...... noter undervejs og efter workshoppen. Alle gav mundtlig tilladelse til, at jeg måtte bruge mine noter i min forskning og faldforebyggelsesarbejde. Gerda er 82 år og bor alene med sin hund i et stort hus. Ud over lidt hjælp til rengøring hver 14. dag klarer hun selv alt andet i sin dagligdag. Ca. tre...

 9. PENERAPAN ACTIVITY BASED COSTING SYSTEM DALAM PERHITUNGAN PROFITABILITAS PRODUK PADA UD. NIAGA BAKTI

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Fena Ulfa Aulia

  2015-06-01

  Full Text Available The Charge imposition of factory overhead based on traditional systems often cause distorted costs. One of efforts to overcome these distortions fees is with charging the costs  factory overhead  by the activity based costing. The use of activity based costing can also help companies that produce many products  in determining the level of profitability. Profitability indicates whether an enterprise has good prospects in the future for the company's survival. This research is a quantitative descriptive research conducted at UD NIAGA BAKTI engaged in the processing of tuna fish PETIS in Pamekasan located in the village of Konang, Subdistrict of Galis, Regency of Pamekasan. The type of data  used in this research is quantitative data obtained by direct observation and Interview. This techniques of research analysis calculates and compares the products profitability of PETIS by using traditional cost systems and costing system based activity. The results of this research indicates that there are differences in the principal cost of production and profitability UD NIAGA BAKTI by using activity based costing compared  Traditional Cost Systems.

 10. Predicting the tensile strength of A UD basalt/ epoxy composite used for the confinement of concrete structures

  Science.gov (United States)

  Ciniņa, I.; Zīle, O.; Andersons, J.

  2013-01-01

  The principal aim of the present research was to predict the strength of UD basalt fiber/epoxy matrix composites in tension along the reinforcement direction. Tension tests on single basalt fibers were performed to determine the functional form of their strength distribution and to evaluate the parameters of the distribution. Also, microbond tests were carried out to assess the interfacial shear strength of the fibers and polymer matrix. UD composite specimens were produced and tested for the longitudinal tensile strength. The predicted strength of the composite was found to exceed the experimental values by ca. 20%, which can be explained by imperfections in the fiber alignment, impregnation, and adhesion in the composite specimens.

 11. Fra tradizione e sperimentazione: tecniche narrative nei racconti di ...

  African Journals Online (AJOL)

  Fra tradizione e sperimentazione: tecniche narrative nei racconti di Paola Capriolo. R Wilson, V Gerrand. Abstract. Contemporary novelists have responded in different ways to the challenge of living and writing in the latter half of the twentieth century, a historical moment in which the paper and ink with which they have ...

 12. Økonomisk bistand fra selskab til ejere og ledelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Werlauff, Erik

  2009-01-01

  Dette bidrag til bogen gennemgår reglerne om "økonomisk bistand" fra et aktie- eller anpartsselskab til dets ejere, ledelse mv., dvs. reglerne om aktionærlån, koncernlån og selvfinansiering, således som disse er udformet efter selskabsreformen. Der erindres om tre vigtige egenskaber ved reformen:...

 13. Vandløbene der løb ud af vandrammedirektivet ..

  DEFF Research Database (Denmark)

  Baaner, Lasse; Pedersen, Jens; Fischer, Lene

  2015-01-01

  Reduktionen fra 28.700 km målsatte vandløb til 18.900 km vandløb med miljømål betyder, at ca. 9.800 km vandløb, der for var omfattet af vandkvalitetsplanlægning, nu ikke længere er omfattet af vandområdeplanlægningen. Spørgsmålet er, om dette er i overensstemmelse med vandrammedirektivet? Den...

 14. Dispersion prognoses and consequences in the environment. A Nordic development and harmonization effort

  International Nuclear Information System (INIS)

  Tveten, U.

  1994-01-01

  The project 'BER-1, Dispersion prognoses and environmental consequences' is described. The report describes the work performed and the results obtained. The bulk of the report is concerned with the first subject area, atmospheric dispersion models. The world-wide status of long-range atmospheric dispersion models at the start of the project period is described, descriptions are given of the models in use at the Nordic meteorological institutes, and validation/verification and intercomparison efforts that have been performed within the project are described. The main results of this work have been published separately. All aspects of environmental impact of releases to the atmosphere have been treated, and the end product of this part of the project is a computerized 'handbook' giving easy access to data on e.g. deposition, shielding, filtering, weathering, radionuclide transfer via all possible exposure pathways. (au)

 15. Status of 15UD pelletron accelerator at IUAC, New Delhi

  International Nuclear Information System (INIS)

  Chopra, S.; Pranav Kr; Suraj; Pawar, N.S.; Singh, M.P.; Kumar, Rakesh; Prasad, J.; Patel, V.P.; Pal, Raj; Sota, M.; Devarani, K.; Ojha, S.; Gargari, S.; Joshi, R.; Kanjilal, D.; Datta, S.K.

  2006-01-01

  The 15 UD Pelletron at NSC has been operational and has performed well during last 16 years. There have been major modifications performed for upgradation of Pelletron system over this period. Major upgradations which have been implemented are new Multi Cathode Ion Source, turbo pump based gas stripper system and Accelerator Mass Spectrometry beam line having Wien Filter. In addition a new SF 6 gas chiller has been designed and is being fabricated. An overview of the most significant upgradations undertaken and other activities for the system are being reported in the present paper. (author)

 16. Proyecto de Obras de Urbanización de la UD-EA1 Tm Murcia

  OpenAIRE

  Lafuente Pérez, Antonio

  2016-01-01

  El presente proyecto tiene por objeto la construcción de las obras de urbanización (viales, zonas verdes y servicios de abastecimiento y saneamiento) de la UD-EA1 del PGOUM. Escuela de Ingeniería de Caminos y Minas Universidad Politécnica de Cartagena

 17. Valor nutricional de frações da parte aérea de quatro variedades de mandioca Valor nutricional de frações da parte aérea de quatro variedades de mandioca

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Célio Roberto de Oliveira

  2011-06-01

  Full Text Available The purpose of the word was to evaluate the nutritional value of fresh forage of different shoot fractions of four cassava varieties grown in the North of Minas Gerais. The experiment was carried out at the Experimental Farm of UNIMONTES, located in Janaúba district. A complete randomized block design was used with 4 x 3 factorial , with four replications and four cassava varieties (“Amarelinha”, “Olho Roxo”, “Periquita” and “Sabará” and three forms of shoot exploitation (Whole Plant, Superior Third, Remains of Planting. When the roots were picked, it was also collected fresh material samples from the different varieties and shoot fractions, and taken to the laboratory so that analyses could be made for determination of nutritional value. The variety “Sabará” stood presenting the greatest total digestible nutrients content. The varieties “Sabará” and “Periquita” showed a lower fraction C content in the fractionization of carbohydrates and greater content of Fraction B2 of carbohydrates. The values of total digestible nutrients were similar for the different shoot fractions of cassava. The whole plant fraction stood out as for total carbohydrates content and as for the lowest lignin content, which influenced directly the low fraction C content and the largest fraction B2 content of carbohydrates. It is possible to concluded that the shoot of “Sabará” and “Periquita” varieties showe the best results in the nutritional evaluation.Objetivou-se avaliar o valor nutricional da forragem fresca de diferentes frações da parte aérea de quatro variedades de mandioca cultivadas no Norte de Minas Gerais. O experimento foi conduzido na Fazenda Experimental da UNIMONTES, localizada no município de Janaúba. Utilizou-se um delineamento em blocos casualizados, com esquema fatorial 4 x 3, com quatro repetições, quatro variedades de mandioca (Amarelinha, Olho Roxo, Periquita e Sabará e três formas de aproveitamento

 18. Løb – godt, hot eller not?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, Lars Henrik

  2011-01-01

  Stadigt flere mennesker er mere aktive og stadigt flere er mere inaktive. Blandt andet derfor er der behov for at sætte løb på dagsordenen med mange forskellige mål og i denne artikel highlightes løbestilsanalyse ud fra et teknisk, biomekanisk og træningsrelateret synspunkt med hovedfokus. Den pe...

 19. Self-Determination of Colonial Peoples

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rytter, Jens Elo

  2008-01-01

  Efter at have været en dansk koloni i århundreder blev Grønland i 1953 en integreret del af Det Danske Rigsfællesskab. Med Resolution 849 fra 1954 godkendte FNs Generalforsamling denne ændrede status som det grønlandske folks udøvelse af sin selvbestemmelsesret. Efterfølgende har visse folkeretsj...

 20. Professionernes etiske kerne

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dige, Morten

  2014-01-01

  grundværdier. Hvad der kvalificerer som etiske grundværdier søges belyst ud fra en aristotelisk etikforståelse. På baggrund heraf gøres der rede for, hvorfor de "tre au'er": autorisation, autonomi og autenti¬citet ifølge den etiske læsning er fundamentale forudsætninger for etisk forsvarlig professions...

 1. En integrativ terapeutisk anvendelse af sang med udgangspunkt i neuropsykologiske, psykofysiologiske og psykodynamiske teorier

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ridder, Hanne Mette Ochsner

  2007-01-01

  Hvordan kan terapeutiske forløb tilrettelægges så klienter med svære neurologiske forstyrrelser, fx mennesker med en demenssygdom, kan opnå en form for indsigt og terapeutisk forandring? Dette spørgsmål søges besvaret ved at beskrive anvendelsen af sang i den terapeutiske relation ud fra neuropsy...

 2. Styrkekompasset

  DEFF Research Database (Denmark)

  2014-01-01

  Styrkekompasset er et nyudviklet, dansk kvalitativt online-værktøj, der gør det muligt at kortlægge en elevs karakterstyrker ud fra elevens selvvurdering eller en lærer eller pædagogs vurdering. Styrkekompasset er baseret på de 24 VIA-styrker (Values in Action) og kan anvendes på computer og tablet...

 3. Styrkekompasset - vejledning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ledertoug, Mette Marie

  Styrkekompasset er et nyudviklet, dansk kvalitativt online-værktøj, der gør det muligt at kortlægge en elevs karakterstyrker ud fra elevens selvvurdering eller en lærer eller pædagogs vurdering. Styrkekompasset er baseret på de 24 VIA-styrker (Values in Action) og kan anvendes på computer og tablet...

 4. User-friendly LSB dictionary outside matter

  DEFF Research Database (Denmark)

  Møller, Bernt Carsten

  1994-01-01

  De dele af en ordbog, der omgiver ordlisten, gøres ud fra en funtionel betragtning til genstand for en tilrådet standard. Denne lægger vægten på indholdet og placeringen af de ordbogsdele, der har meta-karakter i forhold til ordlisten, især den uomgængelige Varedeklaration samt den mere tradition...

 5. Kontanthjælpsmodtagerne i 2006

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bach, Henning Bjerregaard; Nærvig Petersen, Kirstine

  Sagsbehandlerne i kommunerne har i et par år indplaceret kontanthjælpsmodtagerne i matchkategorier alt efter, hvor arbejdsmarkedsparate de er. Denne rapport beskriver ud fra godt 1.800 telefoninterview kontanthjælpsmodtagernes egen vurdering af bl.a. arbejdsevne og økonomiske situation. En stor del...... økonomiske situation er stort set uændret i forhold til 2000....

 6. Ressourcer i teori og praksis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ressourceorientering som udgangspunkt for pædagogisk praksis. I bogen møder læseren en række metoder og konkrete tilgange, der på forskellig vis tager udgangspunkt i et ressourcesyn som princip og afsæt for praksis. Ud fra forskellige teoretiske tilgange giver bogen en række bud på, hvordan man s...

 7. Om skattebyrden, når fonde arver aktier

  DEFF Research Database (Denmark)

  Werlauff, Erik; Falsner, Steen

  2009-01-01

  Artiklen tager udgangspunkt i, at fonde og andre juridiske personer ikke længere kan succedere i boets og afdødes skattemæssige stilling, og at udlæg af aktier mv. til en fond derfor udløser beskatning i boet. Mange testamenter blev tidligere oprettet ud fra den forudsætning, at fonden kunne succ...

 8. Mystery shopping på Møn

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kvistgaard, Peter; Smed, Karina Madsen

  2005-01-01

  betragtninger ud af, som vil blive præsenteret i løbet af efteråret 2005 sammen med de øvrige resulatater fra den store undersøgelse af turisters og lokales opfattelse af de mønske oplevelser. Men hvad er mystery shopping egentlig, hvordan kan instrumentet bruges, og kan det bruges i destinationsudvikling? Det...

 9. Is something Rotten in the State of the Organization?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Høgsbro Lading, Åse

  Titlen på paperet henviser til en overordnet tematik på konferencen, afledt af dens afholdelse i Helsingør, tæt på Kronborg og Hamlet figuren. Der præsenteres en case, hvor konsulentens bidrag til en analyse af problemernes karakter ikke kunne accepteres af lærergruppen. Ud fra interview med lærere...

 10. Skal alkoholmisbrug overhovedet behandles i almen praksis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Barfod, Sverre Malm

  1995-01-01

  Som en del af en international undersøgelse gennemførtes telefon-interviews ud fra et semi-struktureret spørgeskema af 12 tilfældigt udvalgte praktiserende læger samt personlige interviews af seks nøglepersoner i sundhedsvæsenet. Alle de udspurgte praktiserende læger var interesserede i at udføre...

 11. Fritid

  DEFF Research Database (Denmark)

  Medonos, Jakub Christensen; Ramskov Galamba, Kirsten

  I dette teknologiprojekt er emnet Fritid, og den studerende kan vælge mellem at arbejde med fritid ud fra fire forskellige vinkler – Lokalitet, Industri, Kompetencer, Familie og venner. Oplægget er opbygget således, at den studerende først bliver præsenteret for begrebet fritid sådan mere bredt...

 12. Om hugorme, dyrekranier og tordensten

  DEFF Research Database (Denmark)

  Søvsø, Mette Højmark; Søvsø, Morten; Siggaard, Anna Louise

  2016-01-01

  Bygningsofre og andre beslægtede fænomener som udtryk for folketro er velkendte fra både arkæologiske og etnologiske undersøgelser i Danmark. Mens mulighederne for nye etnologiske optegnelser ebber ud, giver et voksende arkæologisk materiale til gengæld mulighed for at kaste nyt lys over emnet og...

 13. Unge uden uddannelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Ulla Højmark

  2017-01-01

  Denne artikel har til formål at kaste lys over gruppen af unge, der ikke gennemfører en ungdomsuddannelse, men også ’at vende spejlet’ og se på hvad det egentlig er vi tilbyder de unge på uddannelsesinstitutionerne og diskutere hvordan vi ud fra forskellige perspektiver kan arbejde på at få flere...

 14. Social kompetence

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Bente

  2002-01-01

  er disse kompetencer der beskrives nærmere i bogen ud fra forkseres bidrag på de valgte områder. Nøglekompetencen 'social kompetence' som er der er givet forlag til at definere nærmere som oplæg til indikatorudvikling opfattes som en blandt flere, der kab betrages som forudsætninger for at anvende...

 15. Højpris- og højkvalitetsprodukter og den danske eksport af landbrugs- og fødevarer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Henning Otte; Elleby, Christian; Gylling, Morten

  2017-01-01

  enkelte varegrupper inden for gruppen af landbrugs- og fødevarer. Der er en relativt stor andel højværdivarer i den danske landbrugseksport i forhold til de øvrige EU-landes tilsvarende eksport. Ud fra seks konkrete eksempler (minkskind, modificeret stivelse, rajgræs, smør, blåskimmelost og svinekød...

 16. Bankbestyrelsens byrder

  DEFF Research Database (Denmark)

  Birkmose, Hanne Søndergaard; Clausen, Nis Jul; Ohnemus, Lars Christian

  2017-01-01

  Indledningsvis analyserer artiklen ud fra en juridisk synsvinkel udviklingen i de regulatoriske tiltag på det finansielle område, som er gennemført i kølvandet på finanskrisen. Der er særlig fokus på de nye krav, som stilles til bestyrelsen i danske pengeinstitutter. I sammenhæng hermed redegøres...

 17. A double harmonic buncher for the 14-UD pelletron

  International Nuclear Information System (INIS)

  Jain, H.C.; Sharma, R.P.; Bhalerao, P.J.; Datar, V.M.

  1986-01-01

  A preliminary test report of a double harmonic buncher fabricated for obtaining pulsed heavy ion beams from the 14-UD pelletron being installed at the Tata Insitute of Fundamental Research (TIFR), Bombay is presented. The tests were carried out at the 300 keV heavy-ion-accelerator in operation at TIFR. The bunched beam was studied by detecting the electrons produced as the beam was scattered from a carbon target. Figures showing the schematic diagram of the buncher and the time spectra of beam bunching obtained with 200 keV 40 Ar and 90 keV 16 O ions using only the fundamental frequency are given. (M.G.B.)

 18. Ecotourism in Bistrita-Năsăud County. Conditions and future aspects.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ioan BÂCA

  2010-08-01

  Full Text Available Through its natural and cultural resources, the county of Bistrita-Năsăud may become a future ecotouristic destination. This is the reason why the present paper intends to emphasise its ecotouristic potential and to sketch some strategic actions from a geographical perspective, necessary for the development of ecotourism in this area and its integration inregional, national, and even international ecotouristic circuits.

 19. Social smerte i det moderne arbejdsliv ud fra et arbejdspsykologisk perspektiv

  DEFF Research Database (Denmark)

  Baldursson, Einar Baldvin

  2012-01-01

  It is often argued, that modern work and living in globalized knowledge society involve new demands and social stressors. This paper argues that it is meaningful to assume the existence of a psychological immune system that has emerged through the evolution of social mammals and humans. Accord...... to the theory, this system is activated in the case of social threats, loss or damage. When activated it causes psychological pain and depressive reaction. Similar to the innate immune system, the psychological immune system involves (social) behavior with the goal to limit damage and improve the odds...... for recovery. In the paper it is argued that modern work involves increased focus on social relations and cooperation. The experience of permanent changes at work, increased pressure and emotional demands lead to increasing risk for social loss and defeat at work. According to this theory such experiences...

 20. Mutations at the mei-41, mus(1)101, mus(1)103, mus(2)205 and mus(3)310 loci of Drosophila exhibit differential UDS responses with different DNA-damaging agents

  International Nuclear Information System (INIS)

  Dusenbery, R.L.

  1987-01-01

  5 mutagen-sensitive mutants of Drosophila melanogaster, reported to perform normal or only slightly reduced excision repair of UV damage, were examined by an unscheduled DNA synthesis (UDS) assay. 2 mutants, classified as completely or partially proficient for both excision and postreplication repair of UV damage, mus(1)103 and mus(2)205, were found to give positive UDS responses only for UV damage. These mutants exhibit no measurable UDS activity following DNA damage by several different alkylating agents and X-rays. 3 mutants, classified as having no defect in excision repair, but measurable defects in postreplication repair of UV damage, exhibit 3 different response patterns. The mutant mei-41 exhibits a highly positive UDS response following damage by all agents, consistent with its prior classification as excision-repair-proficient, but postreplication-repair-deficient for UV damage. The mutant mus(1)101, however, exhibits a strong positive UDS response following only UV damage and appears to be blocked in the excision repair of damage produced by both alkylating agents and X-irradiation. Finally, mus(3)310 exhibits no UDS response to alkylation, X-ray or UV damage. This is not consistent with its previous classification. Results obtained w0272the qualitative in vitro UDS assay are entirely consistent with the results from two separate in vivo measures of excision repair deficiency followign DNA damage, larval hypersensitivity to killing and hypermutability in the sex-linked recessive lethal test. (Auth.)

 1. Pengelolaan dan Pengembangan USAha Distribusi Mobil Toyota pada Ud. Asri Motor di Surabaya

  OpenAIRE

  Anggrean, Christian

  2013-01-01

  Tujuan dari pada penelitian ini adalah mendeskripsikan pengelolaan Perusahaan keluarga, melakukan analisa kondisi internal dan eksternal dengan analisis SWOT, menyusun strategi pengembangan bisnis pada UD. Asri Motor. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan metode pengumpulan data wawancara. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan fungsi manajemen Perusahaan yang terdiri atas planning, organizing, actuating, controlling sudah berjalan de...

 2. Cultural Years [SCRIPT 7 of 7]. "Music, the Arts and Society at the time of the Exposition Internationale des Arts et Techniques dans la Vie Moderne in Paris of 1837"\\ud [RADIO SERIES

  OpenAIRE

  Little, Jonathan D.

  1990-01-01

  Part of a seven-part radio series broadcast on Sundays at 10:30pm fortnightly from 1st April, 1990. Researched, written, presented and produced by Jonathan David Little for 3MBS-FM Fine Music Melbourne.\\ud \\ud CULTURAL YEARS - Series / Programme Description:\\ud \\ud “Cultural Years” was a seven-part radio series which discussed “Music, the Arts and Society around the time of seven of the great 19th- and 20th-century International Exhibitions” (see below). In examining the ideas which lay behin...

 3. UD and UDL: Paving the Way toward Inclusion and Independence in the School Library

  Science.gov (United States)

  Blue, Elfreda V.; Pace, Darra

  2011-01-01

  Universal Design (UD) is widely used in architecture. It is evidenced in public and private spaces to ensure environmental access (facilities and equipment) to the broadest range of users. Universal Design for Learning (UDL) is a research-based set of principles that provide a practical framework for using technology to maximize learning…

 4. Improvement in performance and operational experience of 14 UD Pelletron accelerator facility, BARC-TIFR

  International Nuclear Information System (INIS)

  Bhagwat, P.V.

  2002-01-01

  14 UD Pelletron accelerator facility at Mumbai has been operational since 1989. The project MEHIA (Medium Energy Heavy Ion Accelerator) started in 1982 and was formally inaugurated on 30th December 1988. Since then the accelerator has been working round the clock. Improvement in accelerator performance and operational experience are described. (author)

 5. The F8H Glycosyltransferase is a Functional Paralog of FRA8 Involved in Glucuronoxylan Biosynthesis in Arabidopsis

  Science.gov (United States)

  The FRAGILE FIBER8 gene was previously shown to be required for the biosynthesis of the reducing end tetrasaccharide sequence of glucuronoxylan (GX) in Arabidopsis thaliana. Here, we demonstrate that F8H, a close homolog of FRA8, is a functional ortholog of FRA8 involved in GX bi...

 6. Evaluation of the immune response to CRA and FRA recombinant antigens of Trypanosoma cruzi in C57BL/6 mice.

  Science.gov (United States)

  Pereira, Valéria Rêgo Alves; de Lorena, Virginia Maria Barros; Nakazawa, Mineo; da Silva, Ana Paula Galvão; Montarroyos, Ulisses; Correa-Oliveira, Rodrigo; Gomes, Yara de Miranda

  2003-01-01

  Humoral and cellular immune responses were evaluated in 44 C57BL/6 mice immunized with the Trypanosoma cruzi recombinant antigens CRA and FRA. Both antigens induced cutaneous immediate-type hypersensitivity response. The levels of IgG1, IgG2a, IgG2b and IgG3 were high in CRA immunized mice. IgG3 was the predominant isotype. Although no difference in antibody levels was observed in FRA-immunized mice when compared to control mice, both antigens were able to induce lymphoproliferation in immunized mice. Significant differences were observed between incorporation of [ H]- thymidine by spleen cell stimulated in vitro with CRA or FRA and the control group. These results suggest that CRA and FRA could be involved in mechanisms of resistance to Trypanosoma cruzi infection.

 7. Cancer-Associated Fibroblasts Regulate Tumor-Initiating Cell Plasticity in Hepatocellular Carcinoma through c-Met/FRA1/HEY1 Signaling

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Eunice Yuen Ting Lau

  2016-05-01

  Full Text Available Like normal stem cells, tumor-initiating cells (T-ICs are regulated extrinsically within the tumor microenvironment. Because HCC develops primarily in the context of cirrhosis, in which there is an enrichment of activated fibroblasts, we hypothesized that cancer-associated fibroblasts (CAFs would regulate liver T-ICs. We found that the presence of α-SMA(+ CAFs correlates with poor clinical outcome. CAF-derived HGF regulates liver T-ICs via activation of FRA1 in an Erk1,2-dependent manner. Further functional analysis identifies HEY1 as a direct downstream effector of FRA1. Using the STAM NASH-HCC mouse model, we find that HGF-induced FRA1 activation is associated with the fibrosis-dependent development of HCC. Thus, targeting the CAF-derived, HGF-mediated c-Met/FRA1/HEY1 cascade may be a therapeutic strategy for the treatment of HCC.

 8. Quality of Milk Pasteurized Produced By UD. Gading Mas During Storage in Refrigerator

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Manik Eirry Sawitri

  2012-02-01

  Full Text Available The aim of this research was to study pasteurized milk quality produced by UD. Gading Mas on pH, Acidity, alcohol test and TPC during 5 days storage in refrigerator. On first day showed that  weight mass 1,06 (w/w; fat content 2,00 (g/100g,  protein content 3,02  (g/100g, Zn 1,67 ppm, Cu<0,005 ppm, Pb 0,02 ppm,  As  0,0120 ppm, Hg< 0,0002 ppm, Sn 1,60 ppm dan Cd < 0,001 ppm and organoleptic test included color, flavor and taste were normal. Pasteurized milk characteristic during 5 days refrigeration for pH were 6,57;6,58;6,73;6,60 and 6,50 respectively. Acidity were 1,147 %, 0,145 %, 0,145%, 0,157 %, 0,156 % and 0,175  % respectively. TPC were 6,16 x 101, 1,2. 104; 3,15.104, 0,42.106 and 3,5.108 respectively. It concluded that pasteurized milk produced by UD Gading Mas fulfilled SNI quality standard based on weight mass, pH, acidity, fat, protein, heavy metal content, organoleptic test and TPC.   Keywords: pasteurized milk, quality, refrigerator

 9. ITS Down Under - Indtryk fra ITS World Congress 2016

  DEFF Research Database (Denmark)

  Reinau, Kristian Hegner

  2017-01-01

  ITS World Congress blev i år afholdt den 10. til 14. oktober i Melbourne, Australien. Kongressen er en af de største årlige events inden for ITS-feltet. I år var der således 11.496 deltagere fra 73 lande heraf 663 personer, der holdt oplæg på 236 forskellige sessioner samt en imponerende udstilling....

 10. Flytninger fra byer til land- og yderområder

  DEFF Research Database (Denmark)

  Glerup Aner, Louise; Hansen, Høgni Kalsø

  Denne rapport undersøger flytninger fra bykommuner til land- og yderkommuner gennem en periode, som har været præget af højkonjunktur og siden af økonomiske krise. Rapporten har særligt fokus på højtuddannede personer og på socialt udsatte personer, som i undersøgelsen er defineret som personer p...

 11. Det utilstrækkelige subjekt

  DEFF Research Database (Denmark)

  Plessis, Erik Mygind du

  2013-01-01

  Denne artikel undersøger, hvordan bestemte personlighedstræk søges problematiseret og kultiveret i moderne selvhjælpslitteratur. Undersøgelsen, som har et særligt fokus på autonomi, trækker teoretisk på Michel Foucaults begreb problematisering samt Foucaults tanker om governmentality og selvstyring...... for autonomi som problem, og i artiklens anden halvdel vises det, hvordan den allestedsnærværende ufuldendthed ved subjektet manifesterer sig i paradokset, hvor subjektet bør være selvstændigt, autonomt og handle ud fra sin egne overbevisninger, men samtidig udleder denne evne til at handle autonomt fra de...

 12. Politisk marketing

  DEFF Research Database (Denmark)

  Disciplinen politisk marketing er udbredt i mange vestlige lande. Imidlertid er kendskabet til politisk marketing i Danmark bemærkelsesværdigt lavt. I det lys er denne bog Politisk Marketing: Personer, Partier & Praksis den første bog i Danmark, som -ud fra marketing- indkredser de sidste mange års...... brudflader i dansk politik. Gennem ti bidrag fra forskere og praktikere udskraber forfatterne et DNA for feltet politisk marketing. Kort sagt kan du i denne bog finde svarene på: Hvad er politisk marketing? Hvordan har det udviklet sig? Og hvilke konsekvenser har dette fænomen for vælgere, partier og...

 13. Fra aktivering til beskæftigelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pico Geerdsen, Peter; Pico Geerdsen, Lars

  Med arbejdsmarkedsreformen i 1994 har aktivering fået en fremtrædende rolle i dagpengesystemet. Den rolle er blevet forstærket i de efterfølgende reformer. I 1994 kunne man være ledig og modtage dagpenge i op til fire år uden at deltage i aktivering. Den periode er nu sat ned til ét år. Denne...... rapport ser på, hvad der karakteriserer dagpengemodtagere i aktivering og på overgangen fra aktivering til beskæftigelse. Rapporten fokuserer blandt andet på de aktiveredes lønniveau og valg af branche efter endt aktivering. Rapporten, som er finansieret af Beskæftigelsesministeriet og Socialministeriet...

 14. Geologic implications of the Apollo 14 Fra Mauro breccias and comparison with ejecta from the Ries Crater, Germany

  Science.gov (United States)

  Chao, E.C.T.

  1973-01-01

  On the basis of petrographic and laboratory and active seismic data for the Fra Mauro breccias, and by comparison with the nature and distribution of the ejecta from the Ries crater, Germany, some tentative conclusions regarding the geologic significance of the Fra Mauro Formation on the moon can be drawn. The Fra Mauro Formation, as a whole, consists of unwcldcd, porous ejecta, slightly less porous than the regolith. It contains hand-specimen and larger size clasts of strongly annealed complex breccias, partly to slightly annealed breccias, basalts, and perhaps spherule-rich breccias. These clasts are embedded in a matrix of porous aggregate dominated by mineral and breccia fragments and probably largely free of undevitrified glass. All strongly annealed hand-specimen-size breccias are clasts in the Fra Mauro Formation. To account for the porous, unwelded state of the Fra Mauro Formation, the ejecta must have been deposited at a temperature below that required for welding and annealing. Large boulders probably compacted by the Cone crater event occur near the rim of the crater. They probably consist of a similar suite of fragments, but are probably less porous than the formation. The geochronologic clocks of fragments in the Fra Mauro Formation, with textures ranging from unannealed to strongly annealed, were not reset or strongly modified by the Imbrian event. Strongly annealed breccia clasts and basalt clasts are pre-Imbrian, and probably existed as ejecta mixed with basalt flows in the Imbrium Basin prior to the Imbrian event. The Imbrian event probably occurred between 3.90 or 3.88 and 3.65 b.y. ago.

 15. Fra turistkort version 1.0 til 2.0. og videre?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Niels Christian

  2008-01-01

  Post doc Niels Chr. Nielsen fortæller i denne artikel om formidling af geografisk information henvendt til turister og rejsende. Artiklen er den første i en serie, der skal give indblik i danske forskeres arbejde - og som begynder med historiske turistkort fra Danmark. Udgivelsesdato: september...

 16. Velfærdsstaten fra livsformskontrakt til universalisme: Perioder og udtryksformer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Højrup, Thomas

  2010-01-01

  Præsentation af resultater fra forskningsprojektet Livsformer og velfærdsstat ved en korsvej? I artiklen beskrives det livsformsorganiserede folks velfærdsstat og den universalistiske velfærdsstat der på hver deres principielt forskellige måde er syntesen af en ydre forsvarsform og en indre samfu...

 17. Evaluation of the immune response to CRA and FRA recombinant antigens of Trypanosoma cruzi in C57BL/6 mice Avaliação da resposta imune em camundongos C57BL/6 imunizados com os antígenos recombinantes CRA e FRA de Trypanosoma cruzi

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Valéria Rêgo Alves Pereira

  2003-07-01

  Full Text Available Humoral and cellular immune responses were evaluated in 44 C57BL/6 mice immunized with the Trypanosoma cruzi recombinant antigens CRA and FRA. Both antigens induced cutaneous immediate-type hypersensitivity response. The levels of IgG1, IgG2a, IgG2b and IgG3 were high in CRA immunized mice. IgG3 was the predominant isotype. Although no difference in antibody levels was observed in FRA-immunized mice when compared to control mice, both antigens were able to induce lymphoproliferation in immunized mice. Significant differences were observed between incorporation of [³H]- thymidine by spleen cell stimulated in vitro with CRA or FRA and the control group. These results suggest that CRA and FRA could be involved in mechanisms of resistance to Trypanosoma cruzi infection.As respostas imune humoral e celular foram avaliadas em 44 camundongos C57Bl/6 imunizados com os antígenos recombinantes CRA e FRA de Trypanosoma cruzi. Ambos antígenos induziram reação de hipersensibilidade do tipo imediato. Os níveis de IgG1, IgG2a, IgG2b e IgG3 foram elevados nos camundongos imunizados com CRA. IgG3 foi o isotipo predominante. Nenhuma diferença nos níveis de anticorpos foi observada em camundongos imunizados com FRA em relação aos animais controle. No entanto, ambos antígenos foram capazes de induzir proliferação de linfócitos em camundongos imunizados. Diferenças significativas foram observadas entre a incorporação da timidina - [³H] pelas células esplênicas estimuladas com CRA ou FRA e o grupo controle. Esses resultados sugerem que CRA e FRA poderão estar envolvidos nos mecanismos de resistência à infecção pelo Trypanosoma cruzi.

 18. Vi mangler talenter

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rasch-Christensen, Andreas

  2016-01-01

  Inden for uddannelse tales der om talenter ud fra nogle meget traditionelle akademiske standarder. De er specielt begavede med flair for forskning. Det bør dog i lige så stor udstrækning både kunne være pædagogen som forskerspiren. Talenter er ikke kun dem, som man kan spotte ved første øjekast -...

 19. Hearing loss, health, stress and work-life

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lund, Katja

  Idéen om denne Ph.D. et vokset ud af et ønske om at afdække de faktorer, der ligger til grund for, at personer med høretab oplever stress, som kan resultere i stressrelateret sygefravær fra arbejdspladsen. Målgruppen er erhvervsaktive personer med høretab, som anvender det talte og auditive sprog...

 20. Sådan fungerer en bank (ikke)

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bjerg, Ole

  2017-01-01

  Produktionen af penge, der før hørte under Nationalbanken, bliver i stigende grad privatiseret. Når private banker låner penge ud, hentes de ikke fra en kontantbeholdning i kælderen, men fremtrylles ved ændringer af tal på en skærm. Det skaber bobler og ustabilitet i økonomien, og det øger ulighe...

 1. Litteraturen. Kroppen. Masken

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thobo-Carlsen, John

    En æstetisk kommunikations-semiotik interesserer sig primært for for­hol­det mellem tegn og virke­lighed ud fra en forestilling om, at vi uop­hørligt ankommer til virkeligheden. Hvormed menes, at der i den æste­ti­ske kommunikation ligger oplevelsen af et vanskeligt administrer­bart paradoks, s...

 2. Rapport: IEEE 1997 International Symposium on Electromagnetic Compatibility, 18.-22. august 1997, Austin, Texas

  DEFF Research Database (Denmark)

  Baltsen, Knud A.; Mandrup, Lars

  1997-01-01

  EMC -gruppen er en del af TUR Netværket Elektronik og Informationstekno¬logi. EMC-gruppen har som formål at iværksætte et fagligt udviklingsarbejde inden for EMC-området med henblik på at styrke og forny undervisningen i EMC på de enkelte diplomingeniøruddan¬nelsesinstitutioner. Ud fra en erkende...

 3. Et eller andet med sprog

  DEFF Research Database (Denmark)

  Adamsen, Billy; Nielsen, Charlotte Marie Bisgaard; Dam Christensen, Mie

  2012-01-01

  bedre sted, intet mindre. - Jeg frygter at de kommer til at kede sig på et reklamebureau med fx at lave kampagner og drikke champagne. Så jeg prøver at tale dem fra det. De skal finde ud af, hvem de er og hvad de gerne vil bruge deres liv på. Rådgiver for statsministeren Billy Adamsen har en phd i...

 4. Feedback - fra et elevperspektiv

  DEFF Research Database (Denmark)

  Petersen, Benedikte Vilslev; Pedersen, Bent Sortkær

  Feedback bliver i litteraturen igen og igen fremhævet som et af de mest effektive midler til at fremme elevers præstationer i skolen (Hattie og Timperley, 2007). Andre studier er dog inde på at feedback ikke altid er læringsfremmende og nogle viser endda at feedback kan have en negativ virkning i...... forhold til præstationer (Kluger & DeNisi, 1996). I forsøget på at forklare hvordan og hvorfor feedback virker (forskelligt), er der undersøgt flere dimensioner og forhold omkring feedback (se bl.a. Black og Wiliam, 1998; Hattie og Timperley, 2007; Shute, 2008). Dog er der få studier der undersøger...... hvordan feedback opleves fra et elevperspektiv (Ruiz-Primo og Li, 2013). Samtidig er der i feedbacklitteraturen en mangel på kvalitative studier, der kommer tæt på fænomenet feedback, som det viser sig i klasserummet (Ruiz-Primo og Li, 2013) i naturlige omgivelser (Black og Wiliam, 1998), og hvordan...

 5. Energy calibration of the A.N.U. 14UD Pelletron accelerator

  International Nuclear Information System (INIS)

  Spear, R.H.; Kean, D.C.; Esat, M.T.; Joye, A.M.R.; Fewell, M.P.

  1977-05-01

  The energy calibration of the 14UD Pelletron accelerator at the Australian National University has been determined, with an accuracy better than 0.1%, up to 64 MeV equivalent proton energy using a simple alpha-particle back-scattering technique. From the observed width of the 14.2 MeV resonance in the 12 C(p,αsub(o)) 9 B reaction, the energy spread ΔE/E of the analysed beam was measured as (1.7 +- 0.3) x 10 -4 at a terminal potential of 7.1 MV. (Author)

 6. Dummy accelerating tube as a matching lens for 14UD Pelletron Accelerator, BARC-TIFR, Mumbai

  International Nuclear Information System (INIS)

  Surendran, P.; Nair, J.P.; Bhagwat, P.V.

  2003-01-01

  14UD Pelletron Accelerator Facility has been operational since 1989. The potential grading in the accelerator column and tube is achieved by corona points. At present column and tube corona points are replaced by resistance. The resistance per module in the column and tube are 36 GΩ and 33 GΩ respectively

 7. Fracture network evaluation program (FraNEP): A software for analyzing 2D fracture trace-line maps

  Science.gov (United States)

  Zeeb, Conny; Gomez-Rivas, Enrique; Bons, Paul D.; Virgo, Simon; Blum, Philipp

  2013-10-01

  Fractures, such as joints, faults and veins, strongly influence the transport of fluids through rocks by either enhancing or inhibiting flow. Techniques used for the automatic detection of lineaments from satellite images and aerial photographs, LIDAR technologies and borehole televiewers significantly enhanced data acquisition. The analysis of such data is often performed manually or with different analysis software. Here we present a novel program for the analysis of 2D fracture networks called FraNEP (Fracture Network Evaluation Program). The program was developed using Visual Basic for Applications in Microsoft Excel™ and combines features from different existing software and characterization techniques. The main novelty of FraNEP is the possibility to analyse trace-line maps of fracture networks applying the (1) scanline sampling, (2) window sampling or (3) circular scanline and window method, without the need of switching programs. Additionally, binning problems are avoided by using cumulative distributions, rather than probability density functions. FraNEP is a time-efficient tool for the characterisation of fracture network parameters, such as density, intensity and mean length. Furthermore, fracture strikes can be visualized using rose diagrams and a fitting routine evaluates the distribution of fracture lengths. As an example of its application, we use FraNEP to analyse a case study of lineament data from a satellite image of the Oman Mountains.

 8. The Development of Inclusive Learning Relationships\\ud in Mainstream Settings: A Multimodal Perspective

  OpenAIRE

  Efthymiou, E.; Kington, Alison

  2017-01-01

  The debate regarding the inclusion of children with Special Educational Needs and Disabilities (SEND) in mainstream education in the UK partly revolves around what makes the classroom environment inclusive. Through the potential\\ud offered by the specific qualitative methodologies employed, this study aimed to explore the development of teachers’ pedagogical practices and learning relationships upon the inclusive education of children with special educational needs and disabilities in two pri...

 9. Social resiliens

  DEFF Research Database (Denmark)

  Berliner, Peter; Bang Bourup, Ellen; Christensen, Jeppe Kiel

  2017-01-01

  Vi starter ud med at give en oversigt over aktuel teori om resiliens og viser, at disse teorier peger på, at resiliens handler om netværk og forbindelser i komplekse systemer. Derefter beskriver vi fortællinger om social resiliens i to byer i Grønland, Nanortalik og Tasiilaq. Ud fra de beskrivelser...... diskuterer vi, hvad der kendetegner social resiliens i Grønland og hvordan det kan fremmes gennem konkrete projekter båret af lokale kræfter som et bidrag til den stærke og innovative kultur, der i disse år udvikler sig i Grønland som en del af den globale verden....

 10. Chagas disease-specific antigens: characterization of epitopes in CRA/FRA by synthetic peptide mapping and evaluation by ELISA-peptide assay.

  Science.gov (United States)

  Bottino, Carolina G; Gomes, Luciano P; Pereira, José B; Coura, José R; Provance, David William; De-Simone, Salvatore G

  2013-12-03

  The identification of epitopes in proteins recognized by medically relevant antibodies is useful for the development of peptide-based diagnostics and vaccines. In this study, epitopes in the cytoplasmic repetitive antigen (CRA) and flagellar repetitive antigen (FRA) proteins from Trypanosoma cruzi were identified using synthetic peptide techniques and pooled sera from Chagasic patients. The epitopes were further assayed with an ELISA assay based on synthetic peptides. Twenty-two overlapping synthetic peptides representing the coding sequence of the T. cruzi CRA and FRA proteins were assessed by a Spot-synthesis array analysis using sera donated by patients with Chagas disease. Shorter peptides were selected that represented the determined epitopes and synthesized by solid phase synthesis to evaluate the patterns of cross-reactivities and discrimination through an ELISA-diagnostic assay. The peptide Spot-synthesis array successfully identified two IgG antigenic determinants in the CRA protein and four in FRA. Bioinformatics suggested that the CRA antigens were unique to T. cruzi while the FRA antigen showed similarity with sequences present within various proteins from Leishmania sp. Subsequently, shorter peptides representing the CRA-1, CRA-2 and FRA-1 epitopes were synthesized by solid phase synthesis and assayed by an ELISA-diagnostic assay. The CRA antigens gave a high discrimination between Chagasic, Leishmaniasis and T. cruzi-uninfected serum. A sensitivity and specificity of 100% was calculated for CRA. While the FRA antigen showed a slightly lower sensitivity (91.6%), its specificity was only 60%. The epitopes recognized by human anti-T. cruzi antibodies have been precisely located in two biomarkers of T. cruzi, CRA and FRA. The results from screening a panel of patient sera through an ELISA assay based on peptides representing these epitopes strongly suggest that the sequences from CRA would be useful for the development of diagnostic reagents that could

 11. Agricultural input subsidies in sub-Saharan Africa\\ud – the case of Tanzania

  OpenAIRE

  Kato, Tamahi

  2016-01-01

  This thesis investigates the design, implementation and impacts of the market-smart input subsidy (NAIVS) in Tanzania’s Ruvuma Region.\\ud The research uses a mixed-methods approach, where quantitative data analysis is complemented by qualitative research. Using four waves of household panel data, I found that voucher receipt had no statistically significant impact on maize yields, income poverty or the household assets owned by recipient households. The qualitative research finds that this wa...

 12. Web-nyheder og tv-nyheder på DR og TV2

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bang, Jørgen

  2008-01-01

  Artiklen undersøger forholdet med web-nyheder og tv-nyheder i danske public service (DR1 og TV2). Ud fra analyser af web-nyhederne og og tv-nyhederne i uge 4 og 17 sammenholdt med analyser af net-brugerne og tv-seerene i samme tidsrum påpeger artiklen at net-brugerne på de to stationer kun udgør ca...

 13. Hamlet er manden i mit liv

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rösing, Lilian Munk

  2009-01-01

  Hamlet er manden i mit liv. Min elskede. Jeg har en drøm om at frelse ham. At redde ham ud af sin mors soveværelse og ind i mit. Væk fra det ødipale Helvede han befinder sig i, fastlåst mellem et svin af en faderskikkelse (Claudius) og en alt for idealiseret far (gamle Hamlet), vågende over sin m...

 14. IT og Innovation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nordbjerg, Finn Ebertsen; Andersen, Poul

  IT og innovation behandles ud fra tre perspektiver: IT-udviklingsprocesser, IT og lærende organisation og IT-understøttelse af en innovativ didaktik. Vi beskriver nogle ideer til, hvordan arbejdsformer anvendt i forbindelse med ITudviklingsprocesser kan inspirere en innovativ didaktik. IT...... beskrives nogle idéer til, hvordan IT-værktøjer kan understøtte innovative læreprocesser....

 15. Læring og it

  DEFF Research Database (Denmark)

    Antologien er et bidrag til didaktiske diskussioner om brug af f.eks. programpakker til sprogundervisning, præsentationsprogrammel og konferencesystemer på de videregående uddannelser. Antologien diskuterer ideen om, at multimediale medier og internettet kan understøtte læring, undervisning og ...... samarbejde ud fra konkrete eksempler på it-anvendelser, hvor fokus er på potentialer, barrierer og faldgruber....

 16. Miljøundersøgelser ved Kvanefjeldet 2001

  DEFF Research Database (Denmark)

  Asmund, G.

  jordarter' (La Ce Pr Nd Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu) Af de mange grundstoffer, der er undersøgt er det kun 'Sjældne jordarter', zirkonium, niobium og thorium, der viser forhøjelser i forhold til baggrundsværdier og samtidigt er stærkt forhøjede i det vand, der siver ud fra minen. Imidlertid fandtes denne...

 17. Development of an algorithm for X-ray exposures using the Panasonic UD-802A thermoluminescent dosemeter

  International Nuclear Information System (INIS)

  McKittrick, Leo; Currivan, Lorraine; Pollard, David; Nicholls, Colyn; Romero, A.M.; Palethorpe, Jeffrey

  2008-01-01

  Full text: As part of its continuous quality improvement the Dosimetry Service of the Radiological Protection Institute of Ireland (RPII) in conjunction with Panasonic Industrial Europe (UK) has investigated further the use of the standard Panasonic algorithm for X-ray exposures using the Panasonic UD-802A TL dosemeter. Originally developed to satisfy the obsolete standard ANSI 13.11-1983, the standard Panasonic dose algorithm has undergone several revisions such as HPS N13.11-2001. This paper presents a dose algorithm that can be used to correct the dose response at low energies such as X-ray radiation using a four element TL dosemeter due to the behaviour of two different independent phosphors. A series of irradiations with a range of energies using N-20 up to Co-60 were carried out with our particular interest being in responses to X-ray irradiations. Irradiations were performed at: RRPPS, University Hospital Birmingham NHS Foundation Trust, U.K.; HPA, U.K. and CIEMAT, Madrid, Spain. Different irradiation conditions were employed which included: X-ray from narrow and wide spectra as described by ISO 4037-1 (1996), and ISO water slab phantom and PMMA slab phantom respectively. Using the UD-802A TLD and UD-854AT hanger combination, the response data from the series of irradiations was utilised to validate and if necessary, modify the photon/beta branches of the algorithm to: 1. Best estimate Hp(10) and Hp(0.07); 2. Provide information on irradiation energies; 3. Verification by performance tests. This work further advances the algorithm developed at CIEMAT whereby a best-fit, polynomial trend is used with the dose response variations between the independent phosphors. (author)

 18. Applying Universal Design to Disability Service Provision: Outcome Analysis of a Universal Design (UD) Audit

  Science.gov (United States)

  Beck, Tanja; Diaz del Castillo, Patricia; Fovet, Frederic; Mole, Heather; Noga, Brodie

  2014-01-01

  This article presents out an outcome analysis of a Universal Design (UD) audit to the various professional facets of a disability service (DS) provider's office on a large North American campus. The context of the audit is a broad campus-wide drive to implement Universal Design for Learning (UDL) in teaching practices. In an effort for consistency…

 19. At konstruere et TV-program

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Henrik Poulsen

  1989-08-01

  Full Text Available I Danmarks Radio har man siden 1982 uddannet TV-produktionsmed- arbejdere ud fra ét bestemt æstetisk koncept, der i daglig tale kaldes for TV-SUM. Konceptet er sammensat af teorier of analysemetoder fra vidt forskellige faglige dicipliner og traditioner i et - ved første øjekast - kon- sistent og produktionsklart system. Henrik Poulsen har kigget nærmere på dette system og gennemgår i denne artikel dets vigtigste elementer med Baadsgaards "søforklaring" som eksempel. I tilknytning hertil vur- derer han SUM-materialets anvendelighed i medieundervisningen samt trækker enkelte af de begrebsmæssige urimeligheder frem, som kon- ceptet - trods sin besnærende logik - indeholder.

 20. Add Value

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kobbelgaard, Cecilie Elisabeth

  2016-01-01

  "Add Value – kend din kunde" er et brætspil, som giver både offentlige og private virksomheder unikke muligheder for at forbedre deres service overfor kunderne. Spillet giver, på en alternativ og handlingsorienteret måde, mulighed for at blive skarpere på kundeoplevelsen – hvor er der værdi...... at hente, og hvor kan der spares på tid og ressourcer? Dette samtidig med, at kunderne får den oplevelse og service, de forventer. Når I spiller "Add Value – kend din kunde" sættes der fokus på Jeres kundeservice ud fra kundens perspektiv, og det er i alle Jeres kontaktflader med kunden. Lige fra kunden...

 1. Trolling in asynchronous computer-mediated communication:\\ud From user discussions to academic definitions

  OpenAIRE

  Hardaker, Claire

  2010-01-01

  Whilst computer-mediated communication (CMC) can benefit users by providing quick and easy communication between those separated by time and space, it can also provide varying degrees of anonymity that may encourage a sense of impunity and freedom from being held accountable for\\ud inappropriate online behaviour. As such, CMC is a fertile ground for studying impoliteness, whether it occurs in response to perceived threat (flaming), or as an end in its own right (trolling). Currently, first an...

 2. The 14UD Pelletron accelerator

  International Nuclear Information System (INIS)

  Weisser, D.C.

  1977-01-01

  The 14UD has evolved over the past two years from acceptance tests to an extremely reliable and covenient research tool well suited to heavy-ion physics research. the development of the open corona point distribution system with the reintroduction of tie wires eliminated problems with gradient control and point lifetime. Easy inspection of the open points is a valuable diagnostic aid when beam transport problems occur. Electromechanical remote actuators for functions in the terminal have been replaced with pneumatic ones driven by SF 6 at 50 psi above tank pressure. Foils are changed, sublimer pellet heaters switched and a high energy tube entrance aperture selected by these devices. Long experience running from 6 to 13 MV has convinced that enclosed corona points would not make the operation any more convenient. The mahine is quite stable with negligible tube and column corona currents. Because of this, the machine typically runs with only one chain at a time. Since installation of SF 6 powered oilers for the chains, there have been no further problems of instability or breakage. An integral valve for the NEC stripper foil assembly has been installed to maintain the conditioned status of the tube during stripper foil assembly has been installed to mainted the conditioned status of the tube during stripper foil changes. All main power wiring has been replaced with mineral insulated cable sheathed in copper. No degradation in insulation has been found

 3. Strategy and pattern recognition in expert\\ud comprehension of 2 × 2 interaction graphs

  OpenAIRE

  Peebles, David

  2013-01-01

  I present a model of expert comprehension performance for 2 × 2 "interaction" graphs typically used to present data from two-way factorial research designs. Developed using the ACT-R cognitive architecture, the model simulates the cognitive and perceptual operations involved in interpreting interaction graphs and provides a detailed characterisation of the information\\ud extracted from the diagram, the prior knowledge required to interpret interaction graphs, and the knowledge generated durin...

 4. Ny styring af lærernes autonomi?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holm, Claus

  2015-01-01

  Kapitlet ”Ny styring af lærernes autonom?” i bogen Folkeskolen - efter reformen fokuserer på, hvordan en realisering af den vedtagne skolereform og forventningen om en kommende brug af nye forenklede Fælles Mål ud fra en målstyringstænkning ændrer lærernes autonomi til at udøve dømmekraft i...... klasseværelset. Dermed er kapitlets tese, at man ikke – i hvert fald ikke kun – kan tale om et tab af autonomi, men en ændret opfattelse og indhold heraf. Opgaven er derfor at indkredse, hvordan danske læreres autonomi til at udøve professionel dømmekraft forandrer sig, hvis man realiserer idéen om en...... læringsmålstyret undervisning, konkret i form af forenklede Fælles Mål. Og netop spørgsmålet om lærerens autonomi til at udøve professionel dømmekraft bliver i sammenhæng med styring heraf et centralt emne og problematik at afklare. Ikke kun i dansk sammenhæng, men også internationalt....

 5. Characterisation of the Aspergillus nidulans frA1 mutant: hexose phosphorylation and apparent lack of involvement of hexokinase in glucose repression.

  NARCIS (Netherlands)

  Ruijter, G.J.G.; Panneman, H.; Broeck, van den H.C.; Bennett, J.M.; Visser, J.

  1996-01-01

  Hexose phosphorylation was studied in Aspergillus nidulans wild-type and in a fructose non-utilising mutant (frA). The data indicate the presence of at least one hexokinase and one glucokinase in wild-type A. nidulans, while the frA1 mutant lacks hexokinase activity. The A. nidulans gene encoding

 6. Fra-1 induces morphological transformation and increases in vitro invasiveness and motility of epithelioid adenocarcinoma cells

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kustikova, O.; Kramerov, D.; Grigorian, M.

  1998-01-01

  in vitro nor in vivo. CSML100 possesses all characteristics of a highly progressive carcinoma. These cells do not form tight contacts, are highly invasive in vitro, and are metastatic in vivo. AP-1 activity was considerably higher in CSML100 cells than in CSML0 cells. There was a common predominant Jun...... from tumors of epithelial origin revealed a correlation of fra-1 expression with mesenchymal characteristics of carcinoma cells. Moreover, we show here for the first time that the expression of exogenous Fra-1 in epithelioid cells results in morphological changes that resemble fibroblastoid conversion...

 7. Jacobsens ukendte samling af stensager fra den græske oldtid. Obsidian, økser, matricer, ansigtssten og andre sjældne oldsager

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sørensen, Lasse

  2012-01-01

  Jacobsens ukendte samling af stensager fra den græske oldtid. Obsidian, økser, matricer, ansigtssten og andre sjældne oldsager......Jacobsens ukendte samling af stensager fra den græske oldtid. Obsidian, økser, matricer, ansigtssten og andre sjældne oldsager...

 8. Atividade antioxidante e toxicidade preliminar do extrato e frações obtidas das folhas e cascas do caule de Dasyphyllum tomentosum (Spreng. Cabrera

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  C.S. Paula

  2014-06-01

  Full Text Available Dasyphyllum tomentosum (Spreng. Cabrera, açucará ou espinho-de-agulha, pertence à família Asteraceae, a qual compreende muitas espécies com propriedades terapêuticas. O objetivo deste trabalho foi avaliar extratos e frações de folhas e de cascas do caule de D. tomentosum, com relação as atividade antioxidante, citotóxica e hemolítica em testes in vitro. Todas as amostras apresentaram atividade antioxidante pelo método de inibição de DPPH, com destaque para a fração acetato de etila obtida das folhas cuja atividade foi comparável à dos padrões ácido ascórbico e rutina. Com relação à redução do complexo fosfomolibdênio, observou-se que esta mesma fração foi semelhante somente a rutina enquanto a fração obtida das cascas do caule apresentou resultado superior. Não foi observada atividade citotóxica e hemolítica frente aos modelos utilizados com os extratos e frações. Os resultados obtidos demonstram o potencial antioxidante da espécie sem apresentar toxicidade.

 9. TV-Hybridgenrer mellem fakta og fiktion

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jørgen Stigel

  1986-08-01

  Full Text Available I denne artikel behandler Jørgen Stigel de seneste års ud- vikling i nogle af fjernsynets genrer. Hans synsvinkel er den, at TV-mediet først nu er ved at etablere sine "egne" genrer, f.eks. faktion og docu-drama - der ved første øje- kast tager sig ud som blandinger af de genrer, vi kender fra andre medier. Efter en indledende diskussion af de vil- kår, der gælder for faktaformidling i et stadig mere under- holdningspræget TV-univers, analyserer Jørgen Stigel nogle nyere danske eksempler på dybdeborende research-journali- stik, med hovedvægten på Sten Baadsgaard og Jørgen Peder- sens udsendelse om Tvind.

 10. At navigere i usikkerhed, prekarisering og neoliberal beskæftigelsespolitik

  DEFF Research Database (Denmark)

  Gørlich, Anne

  2016-01-01

  Unge under 30 år som ikke har en ungdomsuddannelse får i dag et såkaldt ’uddannelsespålæg’, skifter kontanthjælpen ud med uddannelseshjælp og jobsøgning ud med uddannelsesafklaring. Skiftet fra velfærds- til konkurrencestat betyder, at alle unge under 30 år skal uddannes og gøres mere ’employable...... deres individuelle kompetencer og værdi og på den anden side et arbejdsmarked, som bliver mere og mere prekært. Jeg vil beskrive de politiske tiltag, som sætter rammerne for de unges veje mellem uddannelse, aktivering og arbejde og således også forsøge at konkretisere, hvad neoliberal...

 11. Møder med hinaden i øjenhøjde

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Charlotte Marie Bisgaard

  2009-01-01

  - i form af spørgsmål om lærerens forberedelse og indsats. En kognitivistisk model baseret på Piaget-tanker vil arbejde ud fra mentale skemaer i forandring. Her vil spørgsmål af typen der går på elevens forståelse og forforståelse i forhold til stoffet være relevante. Den model jeg har anvendt i min...

 12. Pierre Bourdieus praktikteori udlagt gennem eksempler fra forskning i professionalisering af undervisningspraksis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Højbjerg, Karin

  2012-01-01

  I kapitlet vises det, hvordan en Bourdieu-inspireret tilgang kan anvendes til at forstå og forklare en undervisningspraksis. Idéen er at tydeliggøre Bourdieus begreber ved løbende at relatere dem til konkrete eksempler fra forskning om kliniske vejlederes undervisningspraksis i den praktiske del ...

 13. Studi Bentuk Pengolahan Dan Distribusi Hasil Kerajinan Rotan Pada Industri Usaha Kecil Dan Menengah (UKM) Di Kota Medan (Studi Kasus UD. Gundaling Medan Sumatera Utara)

  OpenAIRE

  Tetuko, Yovie

  2011-01-01

  The objective of this research is to study the processing on rattan handicraft practiced by UKM and to identify distributional pattern of rattan products in UD. Gundaling Medan. In this research was done since May until June 2007, by using case study approach and taking cencus data analyzed either quantitatively or qualitatively. As a result, it was known that the main raw material all of rattan in UD. Gundaling Medan was of various types ; manau (Calamus manau Miquel). These raw material...

 14. Mobilitet, barrierer & muligheder

  DEFF Research Database (Denmark)

  Petersen, Mimi

  2011-01-01

  stereotypering. På den ene side peger udsagn fra de unge drenge på en oplevelse af at blive kriminaliseret i kraft af deres køn (det maskuline kombineret med at have en anden hudfarve). Og de unge piger oplever, at de udover at blive kategoriseret som ”indvandrere” også bliver kategoriseret som passive, umyndige...... som en vej ud af irakiske Kurdistan, men ikke tilbage til Danmark. Drengene fra familier med bedre økonomiske ressourcer giver udtryk for, ønske om at rejse til andre lande. På grund af begrænsede sproglige kompetencer oplever hovedparten af de unge (både i Danmark og i irakiske Kurdistan) barrierer i...... har planer for at flytte fra Kurdistan. De har dansk statsborgerskab, men de vil ikke tilbage til Danmark. I de fortællinger, som afhandlingen bygger på, er det tydeligt at samspillet mellem flere sociale dimensioner, spiller ind på de unges selvforståelse, tilhørsforhold, erfaringer og deres valg af...

 15. Immunoglobulin M antibodies against CRA and FRA recombinant antigens of Trypanosoma cruzi in chronic chagasic patients.

  Science.gov (United States)

  Vasconcelos, Romero H T; Azevedo, Elisa A N; Cavalcanti, Maria G A M; Silva, Edimilson D; Ferreira, Antonio G P; Morais, Clarice N L; Gomes, Yara M

  2011-05-01

  Previous works of our research group have demonstrated aspects of the humoral immune response of chronic Chagas disease using the cytoplasmatic repetitive antigen (CRA) and the flagellar repetitive antigen (FRA) of Trypanosoma cruzi. The aim of this work was to analyze the presence of specific immunoglobulin M (IgM) antibodies in chronic chagasic patients using these recombinant antigens of T. cruzi. The positivity of IgM in chronic chagasic patients against CRA and FRA antigens was determined by indirect enzyme-linked immunosorbent assay. We reported no statistical significant differences between the levels of IgM for both recombinant antigens and the different chronic clinical forms of Chagas disease. However, a small proportion of chronic chagasic patients analyzed in this study was positive for this antibody isotype. The findings of this study indicate that the IgM antibodies cannot be used to elucidate the differences in the profile of humoral immune response among chronic chagasic patients with different clinical forms using the CRA and FRA recombinant antigens of T. cruzi. Copyright © 2011 American Society for Histocompatibility and Immunogenetics. Published by Elsevier Inc. All rights reserved.

 16. Modellering af kviksølvs globale spredning - 1. rejsebrev fra Harvard

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sørensen, Anne Lærke; Skov, Henrik; Glasius, Marianne

  2008-01-01

  Spredning af kviksølv via atmosfæren er et globalt problem. Kviksølv har en lang levetid i atmosfæren og deponerer derfor langt fra den oprindelige kilde. Herefter kan det bioakkumulere, hvilket især sker i den akvatiske fødekæde (figur 1). Gennem bioakkumulationen ender kviksølv i det øverste le...

 17.   At si myggen fra eller at sluge kamelen?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Steen, Oxana

  2006-01-01

  Både russisk og dansk er fulde af udtryk, som stammer fra Bibelen. Nogle udtryk er fælles, men bruges alligevel ikke helt ens. Andre udtryk har udviklet sig forskelligt i de to sptog. Artiklen indeholder en analyse af russiske og danske idiomer af evangelisk oprindelse og indeholder et alternativt...

 18. Frações de cobre e zinco em solos de vinhedos no Meio Oeste de Santa Catarina

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gustavo Brunetto

  2014-08-01

  Full Text Available Este trabalho objetivou avaliar a migração e a modificação de frações de Cu e Zn em solos de vinhedos. Em outubro de 2010 foram selecionados, em Água Doce (SC três vinhedos com idades crescentes e uma área de campo natural com o objetivo de determinar o teor natural dos elementos no solo. Amostras de solo dos vinhedos e campo natural foram coletadas em camadas estratificadas e analisadas. Nas amostras foram realizados o fracionamento químico e a extração de Cu e Zn por EDTA e pelo método 3050B da USEPA. O Cu e o Zn foram acumulados nas camadas mais superficiais dos solos dos vinhedos e maiores concentrações foram observadas no vinhedo com maior idade. A maior parte do Cu e do Zn nos solos dos vinhedos foi distribuída na fração residual que possui baixa mobilidade geoquímica porém nas camadas mais superficiais do solo do vinhedo com maior idade constatou-se aumento do teor de Cu ligado à matéria orgânica do solo e nas camadas mais profundas, ligado aos minerais. A maior parte do Zn no solo dos vinhedos foi distribuída na fração residual e ligada aos minerais; a fração residual possui baixa mobilidade no solo mas pode ser disponível para as plantas e causar toxidez.

 19. Implementasi Sistem Informasi Crm (Customer Relationship Management) (Studi Pada Ud. Iwek-p Adventure Kota Malang)

  OpenAIRE

  Randy, Muhammad Iqbal Dimasz

  2014-01-01

  The purpose of this minor thesis is to describe the customer relationship management of information system, to analize the problem of customer relationship management information system, and to give an alternative solution or a new customer relationship management information system recommendation to UD. Iwek-P Adventure. Through Customer Relationship Management, companies can improve interaction with customers, not only interact directly but also at the time online, and Customer Relationship...

 20. Penetapan Harga Jual dengan Cost Plus Pricing Menggunakan Pendekatan Full Costing pada Ud Gladys Bakery

  OpenAIRE

  Moray, Jessica Claudia; Saerang, David Paul Elia; Runtu, Treesje

  2014-01-01

  Setiap badan USAha didirikan pada prinsipnya bertujuan untuk mendapatkan laba, yang diperoleh dari kegiatan USAha dan dapat bersaing dalam pasar. Harga jual yang terlalu tinggi akan menjadikan produk kurang bersaing di pasar, sementara harga jual yang terlalu rendah tidak akan memberikan keuntungan bagi pengusaha. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui cara penetapan harga jual pada UD. Gladys Bakery dengan harga jual menurut metode cost plus pricing menggunakan pendekatan full costin...

 1. 49 CFR Appendix C to Part 209 - FRA's Policy Statement Concerning Small Entities

  Science.gov (United States)

  2010-10-01

  ... agency personnel respond in a timely and comprehensive fashion to the inquiries of small entities... history of compliance, FRA inspectors consider “such other factors as the immediate circumstances make... eliminating the safety hazard; the entity's culpability; the entity's compliance history; the entity's ability...

 2. Fra Angelico’s painting technique revealed by terahertz time-domain imaging (THz-TDI)

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dandolo, Corinna Ludovica Koch; Picollo, Marcello; Cucci, Costanza

  2016-01-01

  We have investigated with terahertz time-domain imaging (THz-TDI) the well-known Lamentation over the dead Christ panel painting (San Marco Museum, Florence) painted by Fra Giovanni Angelico within 1436 and 1441. The investigation provided a better understanding of the construction and gilding te...

 3. New upgradations for 15 UD Pelletron accelerator at IUAC, New Delhi

  International Nuclear Information System (INIS)

  Joshi, Rajan; Singh, P.; Kumar, S.

  2011-01-01

  Several major modifications were performed for up gradation of 15 UD Pelletron accelerator since its commissioning. Recently, two numbers of new 50 position stripper foil assemblies were installed in high energy section. A new chiller system, for SF 6 gas inside accelerator tank, is designed and installed outside accelerator tank. One out of two of the charging chains, has completed 1,00,000 hours of operation. A major maintenance work for charging system was also performed recently. Other up gradations which enhanced the performance of accelerator are foil stripper position read back, area interlocking for proton beam runs. Recent up gradations and other important activities for the Pelletron accelerator are being reported in the present paper. (author)

 4. AMS using 14UD Pelletron at TIFR, Mumbai: present status and future prospects

  International Nuclear Information System (INIS)

  Surendran, P.; Gupta, A.K.; Nair, J.P.; Mahata, K.; Shrivastava, A.; Yadav, M.L.; Sparrow, H.; Thomas, R.G.; Bhagwat, P.V.; Kailas, S.; Kale, R.M.

  2011-01-01

  The AMS (Accelerator Mass Spectrometry) is a versatile tool employed in multidisciplinary programmes. The AMS programme at the BARC-TIFR 14UD Pelletron accelerator has been initiated with major emphasis on the determination of 36 Cl concentration in environment in general and water samples in particular. Preliminary measurements related to detection of 129 I have been carried out in recent past. The system used for AMS measurement is based on a 14 MV Tandem Accelerator. In this paper, the status and future prospects of AMS programme at BARC-TIFR Pelletron Accelerator Facility are presented

 5. Green productivity analysis at tofu production (case study of UD Gudange Tahu Takwa Kediri)

  Science.gov (United States)

  Septifani, R.; Deoranto, P.; Jannah, I.

  2018-03-01

  UD. Gudang Tahu Takwa (GTT) is one of tofu Small and Medium Enterprises (SMEs). In Kediri, there are many tofu SMEs, each of them competes to survive in the market by improving and increasing productivity. The purposes of this study were to determine the most influenced factors towards productivity level and to determine the best wastewater treatment alternatives to be applied. An approach to improve productivity while lowering environmental impacts is known as Green Productivity (GP). The GP approach can be applied by using several tools such as mass balance, causal diagram, Environmental Performance Indicator (EPI), and Net Present Value (NPV). The results show the lowest productivity was washing process with the value of 17%. The EPI index total was -3.94 indicating that the environmental performance was still under the quality standard. The findings further suggested two alternatives to be implemented to improve productivity level, include replacement of suppliers and procurement of filtration equipment. The most influenced factor on productivity level was the volume of wastewater generated. Therefore, the second alternative was selected, due to its implementation could increase the productivity level of washing process by 79%, increase the EPI index to -3,00 and reduce the NPV value to IDR 1,582,204. The suggestion from this research is that UD GTT should buy the filtering equipment, and then applied it to treating the wastewater.

 6. Undervisning af sygeplejestuderende i Nuuk fra Sygeplejerskeuddanenlse i Vejle via Adobe Connect

  DEFF Research Database (Denmark)

  Karas, Nabil

  2016-01-01

  udgangspunkt i de erfaringer og evalueringer, forløbet gav anledning til. Der vil blive fokuseret på valg af tekniske løsninger samt didaktiske overvejelser bag forløbet. For at demonstrere Adobe Connect platformens anvendelighed, vil der desuden blive inddraget eksempler fra forløbet. Der vil desuden være...

 7. Læring i praksis. Tilrettelegging for å fremme refleksjonskompetanse og læringsutbytte hos studenter i praksis. Erfaringer fra en pilotstudie.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kari Høium

  2009-02-01

  Full Text Available Studien belyser erfaringer med en tilpasset veiledningsmodell i gruppe, for å styrke profesjonell kompetanse hos vernepleiestudenter i praksis. Intervensjonen er gjennomført i forhold til 32 bachelorstudenter fra tre ulike kull. Den tar utgangspunkt i en obligatorisk veiledningsgruppe som foregår inne på høgskolen, midtveis i en av deres praksisperioder. Hovedmålsettingen var å se i hvilken grad veiledningsmodellen bidro til utbytte og læringseffekt i forhold til målsetting for praksisperioden. Et annet mål med studien har vært å skaffe erfaringer med hvordan refleksjon og kritisk tenkning kan læres gjennom praktisk student veiledning. Resultater fra undersøkelsen viste at den tilpassede veiledningsmodellen som her ble benyttet, bidro til å fremme refleksjonskompetanse og læringsutbytte hos studentene. Dette gir grunnlag for videre optimisme med tanke på å styrke vernepleiestudentenes læring og profesjonelle kompetanse. Betydningen forsterkes ved at refleksjonskompetanse fremheves som en sentral kvalitetsvariabel, både fra myndighetene og fra fagfeltet. En videre utfordring vil være å raffinere modellen ytterligere med tanke på utprøving og tilpasset implementering gjennom ulike praksisperioder i studiet.

 8. "så tæt på USA, så langt fra Gud"

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kristensen, Regnar Albæk

  2009-01-01

  Da jeg i 2006 befandt mig i Mexico City fik jeg ideen til at skrive om skyggesiderne af globaliseringen - set fra Mexico. Planen var at skrive otte artikler, der spændte fra "offshore" produktionshaller til papirløse migranter, majsbønder og gadehandlere. Jeg ville kort sagt fortælle om NAFTA......'s skyggesider (North American Free Trade Agreement). Men hver gang jeg fandt en af NAFTA's skyggesider, voksede der nye skygger frem. Når samlebåndsarbejderne bliver i produktionshallerne, er det ikke fordi, der ikke er andet at gøre. Det er snarere fordi skyggesiderne af disse "andre muligheder" overskygger...... deres egen situations skyggesider. De otte artikler blev aldrig til mere end fire, hvoraf denne er om samlebåndsindustrien i Nordmexico. Byen Ciudad Juarez er i dag i undtagelsestilstand pga. ekstrem kriminalitet. Tanks patruljerer gaderne efter mørkets frembrud. Fem personer bliver myrdet hver nat. Der...

 9. Variabilidade espacial do fósforo e das frações granulométricas de um Latossolo Vermelho Amarelo

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Samuel de Assis Silva

  Full Text Available Resumo Este trabalho foi realizado para estudar a variabilidade espacial do fósforo, estimando-a através de cokrigagem, tendo como co-variáveis as frações granulométricas do solo. O estudo foi realizado na fazenda experimental do INCAPER-ES. O solo foi amostrado na projeção da copa da cultura e na profundidade de 0-0,20 m, em uma malha irregular com 109 pontos. Os dados foram, inicialmente, submetidos a uma análise descritiva e de correlação. Por meio da geoestatística realizou-se o ajuste dos variogramas. O P apresentou correlação significativa com as frações areia e argila indicando que áreas com maiores concentrações de argila apresentam menor disponibilidade desse nutriente. Ambas as frações possuem igual eficiência como co-variável na estimativa dos níveis de P no solo.

 10. Organisatorisk resiliens fra et kommunikativ perspektiv

  DEFF Research Database (Denmark)

  Simonsen, Daniel M

  to forskellige cases fra Forsvaret, hvor militærenheder træner mod at opbygge en høj grad af pålidelighed i organisering og drift. Via observationsstudier og kvalitative forskningsinterview har det empiriske studie tilvejebragt systematiske livsverdensbeskrivelser af situationer, hvor fænomenet resiliens har...... proces, hvor symbolsk betydning gensidigt forhandles mod en konstruktion, korrektion eller afvikling af mening, der er central for organiseringsfænomenet og organisationens eksistens. Forankret i en sådan forståelse af kommunikation og organisationens eksistens indskrives afhandlingen i en crisis...... været aktuelt for enhedernes individer. Der er i forbindelse med det empiriske studie udført i alt 13 kvalitative forskningsinterviews og foretaget i alt 20 dokumenteret observationer. Det empiriske materiale har dernæst været genstand for en fænomenologisk analyse med henblik på at forstå og forklare...

 11. Radioreklamen skal finde sine ben

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sigurd Bennike

  1989-08-01

  Full Text Available Den 1. august 1988 startede radioreklamerne i Danmark uden nævneværdig opmærksomhed fra hverken pressen eller medieforskerne. Annoncørerne, reklamebureauerne og de store radiostationer har haft lidt svært ved at finde hinanden. Og heller ikke nemt ved at finde ud af, hvem der skulle producere reklamerne og hvordan sådan nogle skal lyde på dansk. Som det indirekte fremgår af denne artikel, så er det svært at få tal ud af branchen. - Men et kvalificeret gæt lyder på, at der er omsat for mellem 20 og 40 millioner kroner på de første måneder, koncentreret på mindre end 50 af de 237 nærradiosendetilladelser. De radiostationer der vælger at sende reklamer, skal betale 10% af deres omsætning til en særlig radiofond, hvis midler deles ud til de græsrodsradioer, som ikke kan eller vil skaffe sig reklameindtægter.

 12. Bentkowska-Kafel, A., Denard, H. and Drew, B. 'Paradata and Transparency in Virtual Heritage', Farnham: Ashgate. 2012. \\ud 336p, ISBN-10: 0754675831 ISBN-13: 978-0754675839. £54

  OpenAIRE

  Bowman, Stephen Austen

  2013-01-01

  This latest volume in the Digital Research in the Arts and Humanities series will be essential reading for anyone who creates, consumes, or curates 'computer generated imagery'. Arranged in three sections 'Conventions and emerging \\ud standards', 'Data interpretation: methods, and tools', and 'Data management and communication', this wide-ranging text covers areas as diverse as 'Walking with dragons: CGI in wildlife documentaries' through 'Lies, damned lies and \\ud visualizations', to 'Transp...

 13. Fra interne udviklingsplaner til åben innovation med brug af Web 2.0 teknologi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Scupola, Ada; Sørensen, Flemming; Nicolajsen, Hanne Westh

  Abstrakt: Artiklen handler om brugerinddragelse i service innovation. Der er fokus på idéfasen kombineret med anvendelse af kommunikationsteknologi og i særdeleshed webblogmediet. Behov som kreativitet, heterogenitet, engagement med mere diskuteres. Der afrapporteres fra et eksperiment på Roskild...

 14. Copy number and haplotype variation at the VRN-A1 and central FR-A2 loci are associated with frost tolerance in hexaploid wheat.

  Science.gov (United States)

  Zhu, Jie; Pearce, Stephen; Burke, Adrienne; See, Deven Robert; Skinner, Daniel Z; Dubcovsky, Jorge; Garland-Campbell, Kimberly

  2014-05-01

  The interaction between VRN - A1 and FR - A2 largely affect the frost tolerance of hexaploid wheat. Frost tolerance is critical for wheat survival during cold winters. Natural variation for this trait is mainly associated with allelic differences at the VERNALIZATION 1 (VRN1) and FROST RESISTANCE 2 (FR2) loci. VRN1 regulates the transition between vegetative and reproductive stages and FR2, a locus including several tandemly duplicated C-REPEAT BINDING FACTOR (CBF) transcription factors, regulates the expression of Cold-regulated genes. We identified sequence and copy number variation at these two loci among winter and spring wheat varieties and characterized their association with frost tolerance. We identified two FR-A2 haplotypes-'FR-A2-S' and 'FR-A2-T'-distinguished by two insertion/deletions and ten single nucleotide polymorphisms within the CBF-A12 and CBF-A15 genes. Increased copy number of CBF-A14 was frequently associated with the FR-A2-T haplotype and with higher CBF14 transcript levels in response to cold. Factorial ANOVAs revealed significant interactions between VRN1 and FR-A2 for frost tolerance in both winter and spring panels suggesting a crosstalk between vernalization and cold acclimation pathways. The model including these two loci and their interaction explained 32.0 and 20.7 % of the variation in frost tolerance in the winter and spring panels, respectively. The interaction was validated in a winter wheat F 4:5 population segregating for both genes. Increased VRN-A1 copy number was associated with improved frost tolerance among varieties carrying the FR-A2-T allele but not among those carrying the FR-A2-S allele. These results suggest that selection of varieties carrying the FR-A2-T allele and three copies of the recessive vrn-A1 allele would be a good strategy to improve frost tolerance in wheat.

 15. Ultra high vacuum activities and required modification at 14 UD BARC-TIFR pelletron accelerator facility

  International Nuclear Information System (INIS)

  Sharma, S.C.; Ninawe, N.G.; Ramjilal; Bhagwat, P.V.; Salvi, S.B.

  2003-01-01

  Full text: The 14 UD pelletron accelerator is working round the clock since 1989. The accelerator is housed inside a tank which is 6 meter in diameter and 25 meter long. The accelerator tank is pressurized with SF 6 at 80 to 100 PSIG in order to achieve 14MV. In pelletron, ions are extracted from SNICS are pre-accelerated up to 300 keV before being injected into low energy accelerator tube. In the terminal which is at high potential (4MV to 14 MV), the ion beam pass through the stripper and positive ions with high charge states are produced. The high energy beams are focussed and analyzed by 90 deg magnet. The analyzed beam is then transported to the various experimental ports. In order to achieve uniform ultra high vacuum (to reduce the loss of intensity and spread in the energy of ions beams) in more than 100 metre and 100 mm diameter beam lines including magnet chambers and various beam diagnostic devices, combination of getter-ion pumps and turbo pumps are being used at Pelletron Accelerator Facility. The 14 UD pelletron is equipped with a combination of foil and gas stripper in high voltage terminal section. The foil and gas stripper in the terminal section are mainly used for stripping of light and heavy ions respectively. The gas stripper plays a great role for stripping of heavy ions and its efficiency depends on gas stripper parameters and supporting pumps. The gas stripper is originally installed with getter pumps. These pumps required periodic replacement of titanium cartridges and slowly the pumping speed used to diminish with time. A new recirculation turbo molecular pumps based system is being designed to improve good beam transmission. Details of design will be presented. Proton beam of tens of MeV energy and μA range current is in demand to carry out specific radiochemistry experiments in this facility. It is proposed to built and accommodate a proton experimental setup in the tower area of the existing facility. Details of required UHV system for

 16. Manajemen Pengawasan Mutu Produk PadaUD Kangen Water di Kelurahan Lukluk, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung

  OpenAIRE

  ARSANI, NI MADE DWIYANI CITA; SUAMBA, I KETUT; DEWEI, IDA AYU LISTIA

  2016-01-01

  Management Quality Control Product on UD Kangen Water in Kelurahan Lukluk, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung Supervision and quality control is an important factor for a company to maintain consistency of product quality, because quality is a priority for business activities. It is necessary to control the management and quality control for all production processes. The purpose of this study was to know how the process, quality control management system and quality control costs. The study w...

 17. Fra åben konflikt til symbiotisk evolution

  DEFF Research Database (Denmark)

  Aagaard, Peter; Pedersen, John Storm

  2013-01-01

  Offentlige velfærdsydelser tildeles, produceres og leveres typisk direkte til borgerne af fagprofessionelle, der har stor autonomi. Begrundelsen for de fagprofessionelles autonomi er, at de skal kunne udøve skøn i forbindelse med deres arbejde, således at borgerne får de fagligt set bedst mulige...... ydelser. Krisen har ført til hård budgetdisciplin for at undgå vækst i de offentlige udgifter. Men hård budgetdisciplin og de fagprofessionelles autonomi passer ikke godt sammen. Denne kombination af succeskriterier skaber konflikter mellem styringen af den offentlige sektors udgifter og de...... fagprofessionelles autonomi. Det er en konflikt, der også afspejler sig i en række konflikter på det offentlige arbejdsmarked i disse år (jvf. f.eks. KLs lærer-lockout). Dermed bliver dette spørgsmål relevant: Kan offentlige ledere, der har ansvar for offentlig serviceproduktion, forene de fagprofessionelles...

 18. Fra åben konflikt til symbiotisk evolution

  DEFF Research Database (Denmark)

  Aagaard, Peter; Pedersen, John Storm

  2014-01-01

  Offentlige velfærdsydelser tildeles, produceres og leveres typisk direkte til borgerne af fagprofessionelle, der har stor autonomi. Begrundelsen for de fagprofessionelles autonomi er, at de skal kunne udøve skøn i forbindelse med deres arbejde, således at borgerne får de fagligt set bedst mulige...... ydelser. Krisen har ført til hård budgetdisciplin for at undgå vækst i de offentlige udgifter. Men hård budgetdisciplin og de fagprofessionelles autonomi passer ikke godt sammen. Denne kombination af succeskriterier skaber konflikter mellem styringen af den offentlige sektors udgifter og de...... fagprofessionelles autonomi. Det er en konflikt, der også afspejler sig i en række konflikter på det offentlige arbejdsmarked i disse år (jf. f.eks. KL’s lærer-lockout). Dermed bliver dette spørgsmål relevant: Kan offentlige ledere, der har ansvar for offentlig serviceproduktion, forene de fagprofessionelles...

 19. ELBE - Validation and improvement of load prognoses - Phase 1; ELBE - Validierung und Verbesserung von Lastprognosen (Projektphase 1) - Zwischenbericht

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kronig, P.; Hoeckel, M.

  2008-07-01

  This comprehensive interim report for the Swiss Federal Office of Energy (SFOE) reviews work done at the Bernese University of Applied Sciences concerning various methods for the making of prognoses for grid loading in a liberalised electricity market with increasing supply of power from renewable resources. The liberalised Swiss electricity market is reviewed and production planning instruments are examined, as are the factors that influence such planning. Examples of load profiles are presented and discussed, as are the social, technical and meteorological factors that influence demand. The accuracy of various prognosis methods is reviewed. Simple methods using Excel spread-sheets and MatLab are compared and discussed. Commercially available systems are also briefly examined and work to be done in a second phase of the project is reviewed.

 20. Kulturarv eller ej

  DEFF Research Database (Denmark)

  Philipson, Karen Birgitte

  2009-01-01

  Folkebiblioteket er i sig selv kulturarv. Den opfattelse understøttes såvel af UNESCOs definition af immateriel kulturarv som af forventningerne til folkebibliotekets praksisfelter og funktion i samfundet gennem den tid, det har eksisteret. Ud fra en analyse af et specifikt folkebiblioteks...... hjemmeside diskuteres digitalisering af denne immaterielle kulturarv. Det konkluderes, at selvom praksisfelterne er taget i betragtning, er der snarere tale om en digital indgang til det fysiske bibliotek en om et digitalt bibliotek....

 1. Luhmann og Organisation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Tække, Jesper; Paulsen, Michael

  2008-01-01

    Synopsis - Vi vil i denne artikel udlægge Luhmanns organisationsteori i et fugleperspektiv. Ud fra en videnskabsteoretisk og metametodologisk vinkel henvender vi os især til interesserede i organisationsteori og organisationskommunikation, som gerne vil tilegne sig Luhmanns organisationsteori i...... bevæger sig videre til systembegrebet, forskellige systemtyper, kommunikationsbegrebet og til sidst organisations- og beslutningsbegrebet. Alt i alt er det artiklens ærinde at blotlægge de begrebslige præmisser for Luhmanns organisationsteori....

 2. Studies on correlation of positive surgical margin with clinicopathological factors and prognoses in breast conserving surgery

  International Nuclear Information System (INIS)

  Nishimura, Reiki; Nagao, Kazuharu; Miyayama, Haruhiko

  1999-01-01

  Out of 484 cases with breast conserving surgery between April 1989 and March 1999, surgical procedures of 34 cases were changed to total mastectomy due to positive surgical margins. In this study we evaluated a clinical significance of surgical margin in relation to clinicopathological factors and prognoses. Ninety-nine cases (20.5%) had positive margins that were judged when cancer cells existed within 5 mm from margin. In multivariate analysis of factors for surgical margin, EIC-comedo status, ly, located site, proliferative activity, and age were significant and independent factors. Regarding local recurrence, positive margin, age, ER and proliferative activity were significant factors in multivariate analysis, especially in cases not receiving postoperative radiation therapy. Radiation therapy may be beneficial for patients with positive surgical margin. And patients with breast recurrence alone had significantly higher survival rates. Therefore, it is suggested that surgical margin may not reflect survival, although it is a significant factor for local recurrence. (author)

 3. Studies on correlation of positive surgical margin with clinicopathological factors and prognoses in breast conserving surgery

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Nishimura, Reiki; Nagao, Kazuharu; Miyayama, Haruhiko [Kumamoto City Hospital (Japan)

  1999-09-01

  Out of 484 cases with breast conserving surgery between April 1989 and March 1999, surgical procedures of 34 cases were changed to total mastectomy due to positive surgical margins. In this study we evaluated a clinical significance of surgical margin in relation to clinicopathological factors and prognoses. Ninety-nine cases (20.5%) had positive margins that were judged when cancer cells existed within 5 mm from margin. In multivariate analysis of factors for surgical margin, EIC-comedo status, ly, located site, proliferative activity, and age were significant and independent factors. Regarding local recurrence, positive margin, age, ER and proliferative activity were significant factors in multivariate analysis, especially in cases not receiving postoperative radiation therapy. Radiation therapy may be beneficial for patients with positive surgical margin. And patients with breast recurrence alone had significantly higher survival rates. Therefore, it is suggested that surgical margin may not reflect survival, although it is a significant factor for local recurrence. (author)

 4. Computermediets differentieringspotentiale i sproglig læring belyst ud fra en procesorienteret synsvinkel

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ambjørn, Lone

  2003-01-01

  The main point of this article is to demonstrate that the existence of the computer-medium within L2 learning and acquisition is justified by its potential of differentiation. In order to make the optimum use of this potential, it is necessary to design syllabi based on L2 research and theories o......, and in this way you can contribute to the implementation of differentiated syllabi that take into account the psycholinguistic processes that characterize interlanguage development....

 5. Individet i det fleksible arbejde: Analyseret ud fra en kulturhistorisk forståelsesramme

  OpenAIRE

  Hansen, Maria; Fixdahl-Hansen, Matilde; Mark Jacobsen, Andrea

  2012-01-01

  In this study we examine how flexible work practises impacts employees psychologically. It has come to our attention that flexible work practises on one hand seems to be stimulating, educating and satisfying for employees but on the other hand seems to cause stress and worn out employees. Serving as proof for our work thesis, we utilize current fieldwork studies. We seek to understand how one can comprehend the opposition that the individual might encounter in flexible work practises from a c...

 6. Frações de boro e índices de disponibilidade em solos do estado do Ceará

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  F. F. Ferreyra H.

  1999-06-01

  Full Text Available Em 29 amostras superficiais (0-20 cm de solos do estado do Ceará, foram determinadas diferentes frações de boro e estabelecidas relações com algumas propriedades do solo e com o boro solúvel, usado como índice de disponibilidade para as plantas. As frações de boro foram analisadas, seguindo-se um esquema de fracionamento seqüencial. Determinaram-se o boro solúvel em água (B-Sol, o boro não especificamente adsorvido (B-NEsAd, o boro especificamente adsorvido (B-EsAd, o boro associado a óxidos de Mn (B-OxMn, o boro associado a óxidos de Fe e Al amorfo (B-OxFeA e a óxidos de Fe e Al cristalino (B-OxFeC, e o boro residual (B-Res. Também foram determinados o boro total (B-Total e o solúvel em três extratores: água quente, HCl 0,05 mol L-1 e manitol 0,05 mol L-1 + CaCl2 0,01 mol L-1. O teor de boro total nos solos variou de 10,5 a 24,0 mg kg-1 (média de 14,4 mg kg-1. As frações B-Sol, B-NEsAd e B-EsAd apresentaram teores entre 0,05 e 0,79 mg kg-1, representando entre 0,3 a 4,4% do B-Total. Dentre os óxidos, houve predominância do B-OxFeC (média de 4,4 mg kg-1 com teores entre 1 a 2 vezes superiores aos de B-OxFeA (média de 2,72 mg kg-1. Na maioria dos solos, a fração predominante foi o B-Res (média de 6,22 mg kg-1, ocluso em minerais silicatados, com teores que variaram de 19,6 a 70,7% do B-Total. Os valores de B disponível, nos três extratores, correlacionaram-se de forma altamente significativa entre si e com as frações B-Sol, B-NEsAd e B-EsAd. A matéria orgânica e a argila foram as propriedades que se correlacionaram melhor com o B-Sol, B-NEsAd e B-EsAd.

 7. Kommentarer til arbejdsdokument ENV/04/27. Dokument fra "Antibiotic resistance marker genes working group"

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kjellsson, Gøsta

  2012-01-01

  "DMU har modtaget og vurderet det fremsendte dokument ENV/04/27 og bilag (mail fra Skov- og Naturstyrelsen d. 14-10-2004) om anvendelsen af antibiotikaresistensmarkører (ARM) hos GMO. Vi har tidligere flere gange kommenteret anvendelsen af antibiotikaresistens (se f.eks. brev til Skov- og Naturst...

 8. Nordisk dagspresstruktur i slutet av 1980-talet

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Karl Erik Gustafsson

  1991-09-01

  Full Text Available Dagspressen i Norden har op gennem firserne forbedret sin position - totaloplaget er vokset og udgivelsesfrekvensen er øget. Prognoser fra forskellige samfundsforskere lød for 10-15 år siden ellers på stagnation og voldsom omlægning, ikke mindst på grund af konkurrence fra de elek- troniske medier. Dagspressen har dog ændret sig og den står ikke mindst i Danmark over for store udfordringer. Karl Erik Gustavsson tegner da i sin artikel et nuan- ceret billede af ligheder og ikke mindst forskelle på dagspresseområdet i de forskellige nordiske lande, hvor typologi, læsemønstre og indtægtsfor- hold udviser stor variation. En væsentlig faktor bag disse forskelle, som placerer Danmark nederst i hierarkiet blandt de stærkt aviskonsumerende broderlande, er statsstøtten til dagbladene, hvor den direkte og selektive støtte har vist sig at gavne branchen som helhed.

 9. Atividade antiinflamtória do extrato aquoso e frações do fruto da Cayaponia cabocla (Vell.) Mart. (Cucurbitaceae)

  OpenAIRE

  Provasi, Marilene; Silva, Daniel R.; Bersani Amado, Ciomar Aparecida; Delani, Tieles C. O.; Nakamura, Celso Vataru; Dias Filho, Benedito Prado; Cortez, Diógenes Aparício Garcia

  2007-01-01

  O objetivo deste trabalho foi avaliar a atividade anitinflamatória tópica in vivo do extrato aquoso e frações do fruto de Cayaponia cabocla (Vell.) Mart. (Curcubitaceae). Extratos e frações dos frutos frescos de C. cabocla foram avaliadas a ação antiinflamatória sobre o modelo de pleurisia induzida por carragenina e edema de orelhas de camundongos induzido por óleo de cróton. Doses de 250 e 500 mg mg Kg do extrato aquoso reduziram o volume do exsudato pleural e o número de células migradas, e...

 10. Stainless steel phase detector for the 15 UD Pelletron at Nuclear Science Centre

  International Nuclear Information System (INIS)

  Ghosh, S.; Ahuja, R.; Rao, S.; Sarkar, A.; Avasthi, D.K.; Kanjilal, D.; Roy, A.; Bhowmik, R.K.

  1995-01-01

  A spiral resonant cavity has been installed at Nuclear Science Centre to monitor the phase of the accelerated pulsed beam from the 15 UD Pelletron. The cavity, made of stainless steel, is optimised for particles with β 0 similar 0.08. The unloaded Q-factor of the cavity is similar 2000 at a resonant frequency of 48 MHz. The measured sensitivity of the cavity pickup for 161.5 MeV 58 Ni pulsed beam is 5.9 μV (peak to peak) per nA of average beam current. The cavity signal can be used for average beam current down to 1 nA. ((orig.))

 11. Statens helseundersøkelser: Fra tuberkulosekamp til mangesidig epidemiologisk virksomhet

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kjell Bjartveit

  2009-10-01

  Full Text Available  SAMMENDRAGI 1940 ble skjermbildefotografering tatt i bruk i tuberkulosearbeidet. Statens skjermbildefotografering bleopprettet i 1943 for at dette helsetilbudet kunne nå frem til alle. Fra 1952 var virksomheten landsdekkende.Screeningen ble utført av team som besøkte alle kommuner med buss eller båt. Resultatene ble meddelt den lokalehelsetjeneste, som tok seg av oppfølgingen.I 1962 ble Det sentrale tuberkuloseregister opprettet. Fra 1969 ble totalundersøkelsene gradvis avløst av selektivetuberkuloseundersøkelser. Risiko ble beregnet på grunnlag av resultater fra tidligere masseundersøkelser, ogbare personer med relativt høy risiko ble innbudt.På 1950-60-tallet ble undersøkelsene utvidet med enkelte større epidemiologiske prosjekter. I 1970-80-åreneble det gjennomført omfattende kartlegginger av risikofaktorer for hjerte-karsykdom i tre fylker, og i 1985 startetdet såkalte 40-åringsprogrammet, som fra 1993 er landsomfattende. Alle kommuner besøkes med tre års intervall.Ved hver runde innbys alle personer 40-42 år til undersøkelse mhp. kardiovaskulær risiko. Undersøkelsene er entotalpakke som omfatter overvåking, forskning, undervisning og forebygging ved masse- og høyrisikostrategi.I 1986 ble navnet endret til Statens helseundersøkelser. Institusjonen er i dag engasjert i mangesidig virksomhetinnenfor forebygging og epidemiologi. Epidemiologisk forskning, rådgivning og helseopplysning spiller ensentral rolle. Opp gjennom årene er det samlet en unik datakilde som burde ha vært utnyttet mer inngående.Bjartveit K. The National Health Screening Service: From fight against tuberculosis to many-sidedepidemiological activities. Nor J Epidemiol 1997; 7 (2: 157-174. ENGLISH SUMMARYFrom 1940 miniature chest X-ray screening was used in tuberculosis work. In 1943 the National Mass RadiographyService was established so that this health measure could be offered everyone. From 1952 onwards thisservice covered the entire

 12. A Position of Influence: Variation in Offender\\ud Identification Rates by Location in a Lineup

  OpenAIRE

  O'Connell, Michael; Synnott, John

  2009-01-01

  Researchers have identified several threats to the validity of the use of the lineup as a test\\ud of true recognition. One concern is related to the structure of the simultaneous lineup. It is argued here that a simultaneous presentation of an array nonetheless requires the viewer to undertake sequential processing of the items in the array. This sequential pattern is unlikely to be random and therefore the position of a culprit in a lineup may have a significant effect on the accuracy of wit...

 13. Implicit theories of online trolling: evidence that attention-seeking conceptions are associated with\\ud increased psychological resilience.

  OpenAIRE

  Maltby, John; Day, Liza; Hatcher, Ruth; Tazzyman, Sarah; Flowe, Heather D; Palmer, Emma J; Frosch, Caren A; O'Reilly, Michelle; Jones, Ceri; Buckley, Chloe; Knieps, Melanie; Cutts, Katie J

  2016-01-01

  Three studies were conducted to investigate people’s conceptions of online trolls, particularly conceptions associated with psychological resilience to trolling. In Study 1, factor analytic analysis of participants’ ratings of characteristics of online trolls found a replicable bifactor model of conceptions of online trolls, with both a general factor of general conceptions towards online trolls being identified, but five group factors (attention-conflict seeking, low selfconfidence,\\ud vicio...

 14. Performance of resistance grading system at 14 UD Pelletron Accelerator Facility, BARC-TIFR, Mumbai

  International Nuclear Information System (INIS)

  Lal, Ram; Matkar, U.V.; Ekambaram, M.; Lokare, R.N.; Yadav, M.L.; Gore, J.A.; Kulkarni, S.G.; Gupta, A.K.; Bhagwat, P.V.; Kale, R.M.; Karande, J.N.; Kurup, M.B.

  2005-01-01

  The 14UD Pelletron Accelerator has been in operation for last sixteen years, progressively with increased efficiency. Since inception the accelerator was operating in slit control mode, however, with the installation of a TPS system, it is now possible to operate the accelerator in GVM mode even with ion beam of low intensities. Recently all the column and tube corona points were replaced by resistances. This has helped in low voltage operation of accelerator. In this paper we will discuss in detail the performance of new Terminal Potential Stabiliser system, particularly, our experience resistance grading, at the Pelletron Accelerator. (author)

 15. Outsourcings økonomiske indflydelse på det danske samfund

  OpenAIRE

  Øhrgaard, Amalie; Stisen, Josefine Linding; Svarrer, Olivia Lutz; Crillesen, Rasmus Grevit; Condrup, Mette Grube; Nielsen, Sebbe Hodal

  2016-01-01

  Dette projekt har til formål at belyse virksomhederne Novo Nordisk og Lundbecks motiver for outsourcing og hvilke konsekvenser det har for den danske samfundsøkonomi. Virksomhedernes forretningsmodeller analyseres ud fra Business Canvas modellen, for at kunne give indsigt i de bagvedliggende strategier, der er med til, at øge virksomhedernes vækst og konkurrenceevne. Med afsæt i analyserne af virksomhederne, udføres en Cost-benefit analyse, hvor Business Canvas modellens output sammenholdes m...

 16. Risikostyring gennem retlige standarder i CSR værktøjer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Buhmann, Karin

  2006-01-01

  Artiklen introducerer udvalgte CSR værktøjer med særligt henblik på, hvordan retlige standarder kan hjælpe virksomheder til at undgå forretningsmæssige risici relateret til menneskerettigheder og arbejdstagerrettigheder. De værktøjer, der gennemgås, er udvalgt ud fra det kriterium, at menneskeret...... UN Global Compact o UN Norms (FNs normer om virksomheders menneskerettighedsansvar) o SA8000 o GRI (Global Reporting Initiative) o AA1000 o CSR Kompasset...

 17. Strategi til udbredelse og udvikling af aquaponik

  OpenAIRE

  Bartholin, Aline; Nielsen, Per

  2014-01-01

  Denne rapport omhandler, hvorledes aquaponik i fremtiden skal udbredes med henblik på at produktionsmetoden bliver en del af den etablerede fødevaresektor. Ud fra et interview med PlanteLaboratoriet som er en del af foreningen Akvaponisk Selskab, samt observationer af en workshop afholdt af PlanteLaboratoriet forsøger vi at kortlægge den førte strategi til udbredelse og udvikling af aquaponik, samt undersøge hvorledes aquaponik som innovation bliver taget imod af mulige adoptere. Empirien sam...

 18. THE ROMAN FRONTIER IN BISTRIȚA – NĂSĂUD COUNTY. PART I. THE REPERTORY

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Radu Iustinian Zăgreanu

  2017-07-01

  Full Text Available The aim of this paper is to reopen the issues regarding the northern section of the frontiers of Dacia Porolissensis, most of the segment, located on the modern territory of Bistrița – Năsăud County. After almost 40 years, this study is returns to the questions about the watchtowers of the Roman frontier, their locations, their state of preservation and their functionality. The paper is largely an updated repertory of the military structures, with a series of observations regarding their role in the military system of Limes Romanus.

 19. Wiki, tekster og arbeidsmåter i morgendagens engelskfag: et eksempel fra lærerutdanninga

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hilde Brox

  2014-09-01

  Full Text Available Artikkelen diskuterer hvordan wiki kan brukes i engelskundervisning for å la nye og tradisjonelle tekster møtes i digital dialogisk interaksjon. Med utgangpunkt i begrepene multimodalitet, hypertekstualitet og prosessualitet, tre egenskaper som i følge Ture Schwebs (2006 skiller digitale tekster fra analoge, diskuterer artikkelen et eksempel fra et undervisningopplegg for lærerstudenter. Basert på et bilde skapte studentene et felles nettsted og en kollektiv, fiktiv, men realistisk historie. Historien dannet så i neste omgang en ramme for produksjon av tekster i ulike modaliteter og sjangre. Bildet etablerte en bestemt historisk og kulturell kontekst som studentene aktivt måtte utforske for å skape sine tekster. Wikiens funksjonaliteter åpnet opp for samskriving, utvikling av ferdigheter for å tolke og skape tekster med sammensatte modaliteter, utnyttelse av hypertekstens struktur og samarbeid om tekstskaping som prosess på tvers av tid og rom. Dette er kunnskaper og ferdigheter framtidige lærere vil trenge.

 20. Udpegning af potentielle sorte pletter baseret på GPS-data fra kørende biler

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Robin Bjørnlund Jensen; Andersen, Camilla Sloth; Agerholm, Niels

  2017-01-01

  voldsomt, hvorfor mørketallet er steget til ca. 91%. Da sortpletarbejdet, der er en hovedhjørnesten i trafiksikkerhedsarbejdet, baseres på de officielle statistikker, er det baseret på et usikkert grundlag. Artiklen tager udgangspunkt i GPS-data fra biler i det nyligt afsluttede ITS Platformsprojekt og...

 1. 75 FR 8785 - Agency Request for Emergency Processing of Collection of Information Associated With FRA's...

  Science.gov (United States)

  2010-02-25

  ... provided $50 million to FRA to award, in one or more grants, to eligible projects by passenger and freight rail carriers, railroad suppliers, and State and local Governments. Funds will be awarded to projects that have a public benefit of improved railroad safety and efficiency, with priority given to projects...

 2. Intern kontrol fra et Corporate Governance perspektiv

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holm, Claus; Laursen, Peter Birkholm

  En stadig voksende interesse for risiko styring (risk management) som en central proces i virksomhedsledelse vil måske betyde en ændret opfattelse af intern kontrol. Et af formålene med COSO rapporten var at bidrage med et fælles framework for intern kontrol på tværs af virksomhedens...... interessegrupper. Derfor er hovedspørgsmålet i dette paper, om COSO-frameworket er tilstrækkeligt, når intern kontrol ses fra et Corporate Governance perspektiv. Spørgsmålet bliver forsøgt besvaret ved at undersøge udviklingen i opfattelsen af intern kontrol over tid. Opfattelsen af intern kontrol hos Corporate...... Governance aktørerne undersøges og diskuteres med udgangspunkt i en sammenligning af COSO-frameworket med revisorernes standarder henholdsvis før og efter COSO-rapporten. Der foretages en indholdsanalyse af de relevante dokumenter som (1) bidrager til en mere detaljeret beskrivelse af udviklingen i begrebet...

 3. Design and performance of an in situ high vacuum STM in beam line at 15 UD pelletron accelerator

  International Nuclear Information System (INIS)

  Singh, J.P.; Tripathi, A.; Ahuja, R.; Dutt, R.N.; Kanjilal, D.; Mehta, G.K.; Raychoudhuri, A.K.

  2000-01-01

  The design, installation and performance of an in situ high vacuum STM in the materials science beam line of 15 UD tandem Pelletron accelerator, NSC are reported. The scanning tunneling microscope (STM) has imaged highly oriented pyrolytic graphite (HOPG) surfaces with atomic resolution. Local current-voltage spectroscopy has also been performed on p-type Si (111) samples. A band gap of 1.09 ± 0.1 eV was calculated. (author)

 4. An Efficient UD-Based Algorithm for the Computation of Maximum Likelihood Sensitivity of Continuous-Discrete Systems

  DEFF Research Database (Denmark)

  Boiroux, Dimitri; Juhl, Rune; Madsen, Henrik

  2016-01-01

  This paper addresses maximum likelihood parameter estimation of continuous-time nonlinear systems with discrete-time measurements. We derive an efficient algorithm for the computation of the log-likelihood function and its gradient, which can be used in gradient-based optimization algorithms....... This algorithm uses UD decomposition of symmetric matrices and the array algorithm for covariance update and gradient computation. We test our algorithm on the Lotka-Volterra equations. Compared to the maximum likelihood estimation based on finite difference gradient computation, we get a significant speedup...

 5. Jihadhybriden: Fra hellig oprørskamp til toneangivende al-Qaeda-filial

  DEFF Research Database (Denmark)

  Vestenskov, David

  2015-01-01

  I Jihadhybriden: Fra hellig oprørskamp til toneangivende al-Qaeda- filial sporres oprindelsen tilbage til den sovjetiske intervention i Afghanistan og udviklingen mellem direkte -og indirekte jihad personificeret ved henholdsvis ISIS’s idegrundlægger Abu Musab al-Zarqawi og den tidligere al-Qaeda......-Qaeda-leder Osama Bin Laden. Kapitlet beskriver, hvorledes den nuværende bevægelse og organisation har udviklet sig til en såkaldt jihadhybrid på baggrund af dels den mujahedinske frihedskamp i 1980ernes Afghanistan, dels al-Qaedas internationale og antivestlige strategi....

 6. From Doha to El Dorado? : the WTO, agricultural liberalisation and the false promise of free markets\\ud

  OpenAIRE

  Richardson, Ben

  2010-01-01

  The trade talks at the Doha Round of the World Trade Organisation have stuttered along since 2001 with seemingly little prospect for conclusion. Nevertheless, the conviction\\ud remains that the round should be finished lest significant economic gains be passed over and the long run trading interests of developing countries damaged. In this reading, it is insufficient political will among world leaders that has prevented poor countries from moving towards a fair and free trading environment. B...

 7. Beam transport calculations for BARC-TIFR 14UD pelletron

  International Nuclear Information System (INIS)

  Prasad, K.G.

  1993-01-01

  The 14UD pelletron tandem accelerator installed at Tata Institute of Fundamental Research (TIFR) as a joint BARC-TIFR project, is supplied by National Electrostatic Corporation (NEC), U.S.A. To optimise the parameters of various elements along the beam path, it is essential to work out the beam optics of the entire system. There are various computer codes in use for such calculations. All these codes, except the detailed ray tracing programs, use matrix formulation. Thus each ion optical element is characterised in terms of a transport matrix, whose elements are assumed to be independent of particle trajectory. We have performed only the first order calculations, meaning thereby that no aberrations are included. Further, all calculations are carried out assuming ideal conditions like axial beam injection, perfectly aligned beam line elements, etc. The main code that has been employed in our calculations is based on the one at the Australian National University, Canberra, suitably modified for use with CYBER 170/730 computer at TIFR. However, codes at NEC and Stony Brook were also used for the checking the results. The results of calculations are given and discussed. (author). 2 figs

 8. Colors and prototypes

  DEFF Research Database (Denmark)

  Madsen, Klaus; Thomsen, Bente Dahl

  2012-01-01

  Farvesætning af produkter udnyttes især som et middel til at højne produktets visuelle appel. Farver kan forholdsvis let tilføjes og udskiftes, og udnyttes som en billig måde at forny et produkt. Det er et problem ud fra et designsynspunkt, idet den visuelle appel er en æstetisk kvalitet, der sjæ...... Performance Indicatoren1 (KPI). Indslagene sætter fokus på frembringelse af modeloverflader som formidler designeres intentioner for produktets overflader så sandt som muligt....

 9. 14 medisinplanter fra Burma med fokus på lakserende effekt : en litteraturstudie

  OpenAIRE

  Phan, Cong Lap

  2009-01-01

  I denne masteroppgaven ble det sett på sammenhenger mellom vitenskapelige data som er tilgjengelige og bruken av 14 tradisjonelle medisinplanter, med fokus på lakserende effekt. Plantene er hentet fra Burma-samlingen som ble laget av Arnold Nordal i 1957-1961. Det ble først og fremst foretatt litteratursøk i databasene Scifinder Scholar 2007, Biological Abstract, ISI Web of Knowledge- Web of Science og PubMed. Søk på synonymnavn ble foretatt i plantedatabasene IPNI, ITIS og Tropicos....

 10. Hot target assembly at 14 UD Pelletron Accelerator Facility, BARC- TIFR, Mumbai

  International Nuclear Information System (INIS)

  Sharma, S.C.; Ramjilal; Ninawe, N.G.; Bhagwat, P.V.; Ahmeabadhai, P.; Kain, V.

  2005-01-01

  BARC-TIFR 14 UD Pelletron Accelerator Facility at Mumbai is operational since 1989 with progressively increased efficiency. The accelerator has been serving as major facility for heavy ion based research in India. There is an increased demand for high current proton beam, especially on heated targets for reactor physics based experiments. A proton beam setup is commissioned in the tower area of the existing facility itself, which provide proton beam of energy 2 MeV to 26 MeV with maximum 3 μA current. This setup is being used to produce radioisotopes and tracer packets. Proton beam of few MeV in μA current range is also needed to study radiation effects on metals at higher temperature, for use in reactors. For this purpose a hot target assembly has been designed and is being currently used at the Pelletron Accelerator

 11. CUSTOMER SEGMENTATION DENGAN METODE SELF ORGANIZING MAP (STUDI KASUS: UD. FENNY

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  A. A. Gde Bagus Ariana

  2012-11-01

  Full Text Available Saat ini persaingan bisnis pada perusahaan retail tidak hanya dengan menggunakan perangkat sistem informasi namun sudah dilengkapi dengan sistem pendukung keputusan. Salah satu metode sistem pendukung keputusan yang digunakan adalah data mining. Data mining digunakan untuk menemukan pola-pola yang tersembunyi pada database. UD. Fenny sebagai perusahaan retail ingin menemukan pola segmentasi pelanggan dengan menggunakan model RFM (Recency, Frequency, Monetary. Metode data mining untuk melakukan proses segmentasi adalah metode clustering. Clustering merupakan proses penggugusan data menjadi kelompok-kelompok yang memiliki kemiripan secara tidak terawasi (unsupervised. Sebelum melakukan proses clustering, dilakukan proses persiapan data dengan membuat datawarehouse menggunakan skema bintang (star scema. Selanjutnya dilakukan proses clustering dengan menggunakan metode Self Organizing Map (SOM/Kohonen. Metode ini merupakan salah satu model jaringan saraf tiruan yang menggunakan metode unsupervised. Dari hasil percobaan metode SOM melakukan proses clustering dan menggambarkan hasil clustering pada SOM plot. Dengan melakukan proses clustering, pihak pengambil keputusan dapat memahami segmentasi customer dan melakukan upaya peningkatan pelayanan customer.

 12. Fedmerelatererede sundhedsomkostninger vurderet ud fra måling af enten BMI eller taljeomkreds--sekundaerpublikation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Højgaard, Betina; Olsen, Kim Rose; Søgaard, Jes

  2009-01-01

  circumference (WC) and body mass index (BMI). The analyses show that the combination of BMI and WC does not improve the identification of high-risk individuals compared with the use of WC alone. The health service costs increase by 1.24% in women and 2.08% in men pr. cm increase in WC above the normal range....

 13. Fedmerelatererede sundhedsomkostninger vurderet ud fra måling af enten BMI eller taljeomkreds--sekundaerpublikation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Højgaard, Betina; Olsen, Kim Rose; Søgaard, Jes

  2009-01-01

  circumference (WC) and body mass index (BMI). The analyses show that the combination of BMI and WC does not improve the identification of high-risk individuals compared with the use of WC alone. The health service costs increase by 1.24% in women and 2.08% in men pr. cm increase in WC above the normal range...

 14. Blødningsskintigrafi. Den diagnostiske voerdi ud fra en tiårsopgørelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Linnet, J; Abrahamsen, J

  1995-01-01

  by operation or one of the listed diagnostic modalities. It is concluded that 99mTc-labelled red blood cell scintigraphy is a valuable diagnostic tool for identification of acute gastrointestinal haemorrhage. Operation after scintigraphic guidance is well indicated. A "negative" scintigraphy can only exclude......The purpose was to examine the diagnostic value of 99mTc-labelled red blood cell scintigraphy for detection of gastrointestinal haemorrhage. In a retrospective investigation 85 patient files over a 10 year period (1.1.1984-31.12.1993) were evaluated. Data regarding the patients' clinical condition......" in 65% by operation, autopsy or one of the other mentioned diagnostic modalities. Among the 25 operated patients the localization of the bleeding site was confirmed in 19 patients. In 40 patients with a "negative" scintigraphy a bleeding site was found in 10 patients 1-18 days after the scintigraphy...

 15. THE PREMISSES FOR SPORT TOURISM DEVELOPMENT AND PRACTICING IN BISTRITA-NĂSĂUD COUNTY

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ioan BÂCA

  2012-12-01

  Full Text Available Sport Tourism is a form of relaxation and active leisure based on motric activities that contribute to health maintenance. The social dimension of sport tourism results from its ability to mobilize large masses of the population to participate in recreational activities and to contribute to the pursuit of project development and exploiting potentially attractive regions (tourist resorts, recreational complexes, etc.. At the level of Bistriţa-Năsăud County, organising and pursuing sport tourism is based on three fundamental elements: natural resources, infrastructure, and tourism sport tradition. Among sport tourism activities, following are noteworthy: cycling tourism, hiking, horseback riding, swimming, navigation, skiing, paragliding, alpine skiing, ski touring, enduro, etc.

 16. Håndteringen af musikfiler i krydsfeltet mellem downloading og streaming

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ægidius, Andreas Lenander

  remedieringen af musikfilen som stream ud fra den konceptuelle model for et kulturkredsløb, hvori et kulturelt artefakts betydning dannes (Gay mfl., 2013). Kommodificeringer og rekommodificering af musikfiler og håndteringer bliver herved sammenkædet med remediering og konvergens (Bolter & Grusin, 2000; Jenkins...... kommodificerer streamrip med fokus på at gøre filkonverteringer lette at anvende. Sidstnævnte viser jeg med analyse af brugen af software, der ripper musik fra YouTube. Jeg finder modstridende artikulationer af lydkvalitet blandt de tre grupper. Formatet og repræsentationen i diverse platformes brugerflader er...... digitale online musikbrug. Et konkret eksempel herpå er det sammensurium af transkodninger, som følger af YouTubes repræsentation, regulering, produktion af stream og lytternes efterfølgende brug, herunder streamrip. Dette sammensurium af transkodninger betegner jeg som en fonografisk effekt af YouTube...

 17. Om interesse for naturfagene

  DEFF Research Database (Denmark)

  Troelsen, Rie Nørager Popp

  2006-01-01

  Denne artikel beskriver nogle resultater fra første del af et projekt omhandlende unges interesse for naturfag. Denne første del forsøger at indkredse interessebegrebet ud fra dels en teoretiske kort- og klarlægning af begrebet og dels en empirisk undersøgelse, som tager udgangspunkt i interessens...... udtryk. Interessebegrebet foreslås præciseret i en holdningsbaseret og en handlingsbaseret interesse, hvor sidstnævnte netop tager højde for forskellige måder at udtrykke sin interesse på. Den handlingsbaserede interesse er således genstand for en livshistorisk interviewundersøgelse, hvis resultater...... tyder på 5 kategorier i de interviewedes opfattelse af, hvordan deres interesse er opstået: familie, fysiske omgivelser, kammerater, positiv opfattelse af egne evner og inspirerende lærer. Interviewdataene indikerer ligeledes, at handlingsbaseret interesse ikke er betinget af holdningsbaseret interesse...

 18. Math Operations and the Principle of Counting As Operações com Frações e o Princípio da Contagem

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Renato Borges Guerra

  2008-12-01

  Full Text Available This article aims at developing an education proposal to teach fraction which has its relevance with respect to learners´ cognitive maturity. The work also aids teachers who are non-experts in Mathematics, but teach beginners. We base our efforts on Greek geometry, evoking the concept of counting to initiate beginners in operations with fractions. We consider the counting concept as primary knowledge in learners´ cognitive structure as far as number learning and calculation with fractions are concerned. Key-words: Counting Principle. Operations with Fractions. Rectangle Area.Este artigo tem como objetivo desenvolver uma proposta de ensino de operações entre frações cuja relevância está no respeito à maturidade cognitiva dos alunos, bem como subsidiar a prática docente de professores não-especialistas do conhecimento matemático, mas que ensinam Matemática nas séries iniciais. Para tanto, apoiados em pressupostos da geometria grega, evocamos o princípio da contagem para a iniciação dos aprendizes sobre as operações com frações, admitindo que este conceito se constitua um dos conhecimentos prévios de excelência que deve estar presente na estrutura cognitiva dos alunos das séries iniciais, comportando sua utilização para a aprendizagem de número e das operações com frações. Palavras-chave: Princípio da contagem. Operações com Frações. Área de Retângulo.

 19. Børn med diagnoser som pædagogisk-psykologisk udfordring

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bøttcher, Louise

  2013-01-01

  hovedsageligt vanskelighederne ud fra en social vinkel. Den artikels dialektiske balancegang mellem de to positioner vil udfolde en forståelse af diagnoser som ADHD eller autismespektrumforstyrrelser, som tager udgangspunkt i at en eller flere biologiske afvigelser meget vel kan være den oprindelige årsag til...... hvordan uoverensstemmelsen mellem barnet og omgivelserne skaber problemer og udfordringer, kan diagnosen blive nyttig. Nemlig som dialektisk redskab til at analysere de psykologiske og pædagogiske udviklingsmæssige konsekvenser af at have en psykisk udviklingsforstyrrelse af typen ASD eller ADHD – frem...

 20. Mangfoldighedsledelse i internationale forretningsmiljøer - fem parametre for anvendelsen af kulturel mangfoldighed

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lauring, Jakob

  2003-01-01

  Mangfoldighedsledelse er per definition et bredt begreb. Man kan tale om mangfoldighed baseret på nationalitet, etnicitet, religion, alder, køn, seksuel orientering, handicap, uddannelse og meget mere. Som regel vil flere typer af mangfoldighed være til stede i en organisation. Denne mangfoldighed...... nationaliteter og etnisk oprindelse i virksomheder - hvad jeg kalder kulturel mangfoldighed. En type af mangfoldighed man ofte finder i internationale forretningsmiljøer, og som ofte er rekrutteret udelukkende ud fra et motiv om at skabe forretningsmæssige fordele. Som forudsætning for min analyse antager jeg...

 1. Overlevelsesgenet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Christian; Kristiansen, Kristian Brøndum; Laursen, Frans G.

  2016-01-01

  I længere tid har forretningsmodelforskerne fra Business Model Design Center arbejdet med hvordan man forbedrer virksomheder, ikke kun i finansiel forstand, men også i forhold til forretningsudvikling, samt hvordan det er at være ansat eller leder der. Igennem vores erhvervsmæssige virke kunne vi...... virksomheder og for at se, om de virksomheder, der klarer sig særligt godt, har særlige kendetegn. Disse resultater er mundet ud i en bog med titlen: ”Kickass Companies – En manual for virksomheder der vil sparke røv!”....

 2. Indtrængningsproblematikken og udvalgte erhvervsøkonomiske teoriområder

  DEFF Research Database (Denmark)

  Cumberland, Flemming

  2005-01-01

  Udgangspunktet for dette working paper vil være en række teoriområder, som er valgt ud fra den opfattelse, at de er centrale repræsentanter for udviklingen indenfor det erhvervsøkonomiske genstandsområde - med såvel aktuel som potentiel værdi for overvejelser og beslutninger vedrørende indtrængni...... på metaplan samtidigt med, at forskningen kan vurderes i forhold til K.B. Madsens almene metateori, Karl Poppers falsifikationsprincip, Imre Lakatos' forskningsprogrammer samt Thomas Kuhns paradigme-begreb....

 3. Mediet sprog som strukturel kobling

  DEFF Research Database (Denmark)

  Tække, Jesper

  2014-01-01

  har muliggjort emergensen af det psykiske og det sociale systemdannelsesplan. Forklaringen viser sig at være af mediesociologisk karakter, da det ud fra Luhmann er sproget, der muliggør emergensen af det psykiske og det sociale. Men hvordan er sproget opstået, og hvordan muliggør det emergensen og...... herefter produktionen og reproduktionen af det psykiske og det sociale? Dette spørgsmål drejer sig om, hvordan ellers differentierede værensformer løbende indretter sig efter hinanden og herigennem gensidigt muliggør hinanden....

 4. Rural-urban interlinkages and regional development

  DEFF Research Database (Denmark)

  Just, Flemming

  2007-01-01

  Artiklen diskuterer behovet for at udvide tilgangen i landdistriktsforskningen fra en snæver endogen og sektororienteret approach til en bredere regional orienteret tilgang med et blik for de eksogene og stedbaserede, territorielle strategier. Med udgangspunkt i Danmark vises det at globaliseringen...... og videnøkonomien har skabt større regionale forskelle inden for det seneste årti, og at denne tendens ser ud til at fortsætte. Et svar på udfordringerne er at lægge større vægt på regionale styrkepositioner og tværsektorielt samarbejde....

 5. Studerendes orientering i fleksible professionsuddannelsers læringsrum

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dau, Susanne

  Implementeringen af fleksible videregående uddannelser i lærer- og radiografuddannelsen på University College North danner baggrund for denne undersøgelse af, hvorledes studerende orienterer sig i fleksible miljøer. Det afsløres, hvorledes de studerendes mentale, fysiske og virtuelle orientering i...... ved orienteringsprocesser med at finde vej, altså ’wayfinding’. ’Wayfinding’ giver, som metaforisk grundlag, basis for en begrebsliggørelse af lærerprocesser ud fra en fænomenologisk-økologisk optik, som er karakteriseret ved dimensionerne spatialitet, mobilitet, interaktionalitet, struktualitet...

 6. Design i Danmark = Danish Design?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lentz, Uffe

  2003-01-01

  Titlen på denne forelæsning har 3 led skønt det ser ud som om der er 4. Design i Danmark er en geografisk afgrænsning af et ikke særligt veldefineret begreb, der både kan dække over ting og aktiviteter, mens Danish Design er en fælles hat man har markedsført en række produkter under, for at få...... værdiopfattelse før fra det ene produkt til det andet. Et Brand ville det hedde i dag....

 7. Militær ledelse i et professionsperspektiv

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nørgaard, Katrine; Holsting, Vilhelm Stefan

  Begrebet ”militær ledelse” anvendes både bredt om alle de ledelsesformer, der udøves i en militær kontekst og mere snævert som den specifikke ledelsesform, der knytter sig til militære operationer. Det efterlader imidlertid spørgsmålet om, hvorved militær ledelse adskiller sig fra andre former fo...... etik, dvs. en bestemt professionsdannelse, som ikke kan erhverves udenfor det militære praksisfællesskab, men som opbygges gennem en løbende teoretisk og praktisk disciplinering....

 8. Humoral and cellular immune responses in BALB/c and C57BL/6 mice immunized with cytoplasmic (CRA) and flagellar (FRA) recombinant repetitive antigens, in acute experimental Trypanosoma cruzi infection.

  Science.gov (United States)

  Pereira, Valéria R A; Lorena, Virginia M B; Nakazawa, Mineo; Luna, Carlos F; Silva, Edimilson D; Ferreira, Antonio G P; Krieger, Marco Aurélio; Goldenberg, Samuel; Soares, Milena B P; Coutinho, Eridan M; Correa-Oliveira, Rodrigo; Gomes, Yara M

  2005-06-01

  In previous studies, cytoplasmic repetitive antigen (CRA) and flagellar repetitive antigen (FRA) proteins induced specific humoral and cellular immune responses in susceptible and resistant mice in the absence of Trypanosoma cruzi infection with a significant induction of the Interferon-gamma (IFN-gamma) production in those animals. In this follow-up paper, the immunostimulatory and protective effects of these proteins were evaluated by immunizing with CRA or FRA antigens, BALB/c and C57BL/6 mice and challenging with a T. cruzi (Y strain). Both proteins induced humoral response with high levels of IgG isotypes as well as cellular immunity with high levels of IFN-gamma when compared to controls. However, the lymphocyte proliferative response was minimal. The survival rate at 30 days post-infection was significant in CRA (60%) or FRA (50%)--immunized BALB/c mice and CRA (83.3%)--immunized C57BL/6 mice. Taken as a whole these findings indicate that CRA and FRA are immunogenic and potentially important for protective immunity.

 9. Level of Need for Cognition and Metacognitive Thinking among Undergraduate Kindergarten Female Students at King Sa'ud University in Sa'udi Arabia

  Science.gov (United States)

  Daghistani, Bulquees

  2015-01-01

  This study aims at examining the level of need for cognition and metacognitive thinking among undergraduate kindergarten female students in Education Faculty at King Sa'ud University in Sa'udi Arabia from their own perceptions. Results showed that the need for the cognition level was moderate, but metacognitive thinking level was high. In…

 10. Thermo-mechanical process modelling of industrially pultruded parts having UD and CFM layers

  DEFF Research Database (Denmark)

  Baran, Ismet; Hattel, Jesper Henri; Akkerman, Remko

  2014-01-01

  Numerical process simulation of an industrially pultruded rectangular hollow profile is presented. The product contains the continuous filament mat (CFM) and the uni-directional (UD) roving layers made of glass/polyester. The distortion and stress evolutions together with the temperature and degree...... of fields are predicted by the simulation tool developed by the authors. The predicted deformation pattern at the end of the process is found to agree quite well with the one for the real pultruded part in a commercial pultrusion company. A parametric study is also performed based on the total volumetric...... shrinkage of the resin system during curing. The process induced residual stresses are calculated in the in-plane directions which have the potential to influence the internal stress levels during the service loading conditions....

 11. PENENTUAN KEUNTUNGAN MAKSIMUM PADA PENJUALAN OLAHAN TAPE DENGAN MENGGUNAKAN METODE LAGRANGE (Studi Kasus: UD. Sari Madu

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  FEMY AYU ASTITI

  2013-01-01

  Full Text Available Optimization problems can be solved by various methods, such as Lagrange Method.   This  method can be used to find the solution. Using Lagrange method, the extreme value can be obtained, so that the optimal solution can be found. In this research, the maximum revenue of UD. Sari Madu is a limited by several constraints. After the objective function and constraint function being model, than maximum revenue is found. From first until fourth quarterly, the maximum revenue is found Rp. 9.701.333, Rp. 10.064.148, 9.793.272 and Rp. 9.397.730 respectively.

 12. Modification in existing SF6 gas handling system at 14UD BARC-TIFR Pelletron Accelerator, Mumbai

  International Nuclear Information System (INIS)

  Ninawe, N.G.; Gupta, S.K.; Ramjilal; Sparrow, Hillary; Sharma, S.C.; Bhagwat, P.V.; Salvi, S.B.

  2003-01-01

  BARC-TIFR 14 UD Pelletron Accelerator facility at TIFR, Mumbai is operational since inception 1989. The accelerator is housed inside a pressure vessel of 6 metre diameter, 25 metre long and 525m 3 volume. The accelerator tank is pressurized with SF 6 at 80 to 100 psig in order to achieve 14MV. The inventory of SF 6 gas is about 18,000 Kg (approximately) at 80 psig. SF 6 gas can be transported from Accelerator tank to storage tank using gas handling system, which consists of oil free compressor, vacuum pump, dust filters, oil filters, dryers etc

 13. Leadership Pipeline på rejse i den offentlige sektor

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Jeppe; Dahl, Kristian Aagaard

  2015-01-01

  Forestillingen om, at ledelsesopgaven varierer alt efter hvilket lederniveau, der fokuseres på, trækker spor tilbage til en række tidlige ledelsesteoretikere. I de senere år har tilgangen på ny tiltrukket sig opmærksomhed såvel i praksisfeltet som blandt forskere, nok tydeligst illustreret via ud...... hinanden, og at der i praksis ikke var én, men flere idéer om Leadership Pipeline, der rejste på tværs af felter og organisationer....... udbredelse af Leadership Pipeline modellen. Forskningslitteraturen om Leadership Pipeline er imidlertid beskeden. Med teoretisk ammunition fra ”idé på rejse” perspektivet og et multi-level case studie i den danske offentlige sektor belyser artiklen udbredelse og implementering af Leadership Pipeline. Ved...... at anvende skiftende teoretiske begreber og henholdsvis zoome-ind (organisationsniveau) og zoome-ud (feltniveau) viser artiklen, hvordan en række gensidigt forbundne teoretiserings- og translationsaktiviteter sikrede Leadership Pipeline legitimitet og fremskyndede dens udbredelse samtidig med, at forskellige...

 14. Writing selves as mourning and Vita Nova:\\ud Abdellah Taïa’s Un pays pour mourir

  OpenAIRE

  Boulé, J-P

  2016-01-01

  Using for the most part Kleinian analysis, this article presents Abdellah Taïa’s latest novel Un pays pour mourir as a work of reparative mourning. It is divided in three parts: “Mourning the father,” “Melancholy gender and mourning,” and “Reparative work through characterization.” The approach encompasses the sociology of the author and a blend of online interviews, social media, and fictional accounts of “family”. The article\\ud finds that it is not in (psycho)analysis but within the realm ...

 15. Determination of protein and carbohydrate fractions of Cynodon grasses in different cut age Determinação das frações de proteína e de carboidratos de gramíneas do gênero Cynodon em idades ao corte

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Geane Dias Gonçalves

  2001-05-01

  Full Text Available Three Cynodon grasses (Poaceae (Tifton 85, Tifton 44 and Coast-cross harvested at ages 21, 42 and 63 days in the summer were evaluated for protein and carbohydrate fractions composition. Crude protein was divided into 5 fractions: A (non-protein nitrogen, B1 (soluble protein with fast rumen degradability, B2 (insoluble protein with intermediate rumen degradability, B3 (insoluble protein with slow rumen degradability and C (indigestible protein. Carbohydrates were divided into 3 fractions: A + B1 (fast and intermediate rumen digestibility, B2 (slow rumen digestibility and C (indigestible fiber. Experimental design consisted of a split-plot (grasses as plots and cut age as sub-plots with three repetitions. Cut age was analyzed by regression and models were chosen on the analysis of identity. There were no differences (p> 0,05 among grasses with regard to protein and carbohydrate fractions composition. C fraction of protein showed linear increase (p 1 fraction decreased (p 2 and C fractions increased (p O experimento teve por objetivos quantificar as frações de proteína e de carboidratos de três cultivares de Cynodon (Poaceae (Tifton 85, Tifton 44 e Coast-cross, colhidos com idades ao corte de 21, 42 e 63 dias no verão. Para a proteína bruta (PB, determinou-se a fração A (nitrogênio não-protéico, fração B1 (proteína solúvel de rápida degradabilidade no rúmen, fração B2 (proteína insolúvel com taxa de degradação intermediária, fração B3 (proteína com taxa de degradação lenta e fração C (proteína indigestível. Para os carboidratos, determinaram-se as frações A+B1 (frações de rápida e média degradação ruminal, fração B2 (fração lentamente degradada no rúmen e a fração C (carboidratos não digeríveis no rúmen. Utilizou-se o delineamento experimental de parcelas subdivididas (cultivares como parcelas e idade ao corte como subparcelas com três repetições. Para o fator idade ao corte, foi usada regress

 16. Dengang vi gik fra sort-hvid til farvefjernsyn

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen, Lars Holmgaard

  2007-01-01

  . Undersøgelsen fokuserer på, hvordan familier og dets medlemmer tillægger både sig selv og medieteknologien betydning i kraft af de fortællinger, som indrammer familiemedlemmernes sociale liv og deres måde at opleve medieteknologier. Gennem disse fortællinger frembæres ligeledes motiver for brugen af konkrete......Med udgangspunkt i at forstå konkrete 'oplevelsesforbrugeres' måde at organisere erfaringer med medieteknologier i hjemmet, vil jeg i dette bidrag illustrere og advokere for, at det bliver muligt gennem fortællinger at belyse oplevelsens sociale virkelighed for bestemte aktører, som endvidere kan...... pege på grundlæggende narrative strukturer i hverdagslivet. Mit afsæt er en større undersøgelse af en række familiers domesticering af interaktive medier og interaktivt tv (Christensen 2005a). Altså en bevægelse fra de første oplevelser med interaktive medier til en hverdagsliggørelse af selvsamme...

 17. Fremlæggelse af projekt med Epworth søvnighedsskema, opgørelse af data fra 2009-2014: "Prevalence of excessive daytime sleepiness in patients treated with orthognathic surgery"

  DEFF Research Database (Denmark)

  Linderup, Mette Werner

  Fremlæggelse af projekt med Epworth søvnighedsskema, opgørelse af data fra 2009-2014: "Prevalence of excessive daytime sleepiness in patients treated with orthognathic surgery"......Fremlæggelse af projekt med Epworth søvnighedsskema, opgørelse af data fra 2009-2014: "Prevalence of excessive daytime sleepiness in patients treated with orthognathic surgery"...

 18. Læringsstile flytter fokus fra selve læringen - Om informationsbehandling over for socialkonstruktivisme

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dalsgaard, Christian

  2006-01-01

  Teorier om læringsstile kan være medvirkende til at flytte fokus fra selve læreprocessen, idet de i høj grad sætter fokus på omstændigheder for læreprocesser. Konsekvensen er, at fokus i mindre grad er på de læringssyn, teorierne baserer sig på. Formålet med artiklen er at sætte fokus på læringss...

 19. Kompetenceudvikling integreret i jobfunktionen - en beskrivelse af ideen bag og metoden til videnoverførsel fra universitetet kombineret med læring på jobbet

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Flemming Fink

  2006-05-01

  Full Text Available Første gang publiceret i UNEV nr. 8: Tilrettelæggelse af efter- og videreuddannelse på universitetet, nov. 2006, red. Sanne Almeborg og Tom Nyvang.
  ISSN 1603-5518.

  Tilrettelæggelse af efter- og videreuddannelse på universitetsniveau har traditionelt været betragtet som en opgave på lige fod med planlægning af kurser for studerende. Den traditionelle forståelse har været, at man engang imellem havde godt af at komme en tur ”tilbage på skolebænken”. Denne artikel beskriver en anden måde at tænke efter- og videreuddannelse på, hvor der tages udgangspunkt i kravene til ny viden fra jobfunktionen, hvor arbejdspladsens behov vægtes mindst ligeså højst som den lærendes personlige behov. Artiklen bygger på flere års erfaring fra ingeniørernes arbejdsområde, fra såvel store som små virksomheder.

 20. Experimental setup for Single Event Effects at the São Paulo 8UD Pelletron Accelerator

  Science.gov (United States)

  Aguiar, V. A. P.; Added, N.; Medina, N. H.; Macchione, E. L. A.; Tabacniks, M. H.; Aguirre, F. R.; Silveira, M. A. G.; Santos, R. B. B.; Seixas, L. E.

  2014-08-01

  In this work we present an experimental setup mounted in one of the beam lines at the São Paulo 8UD Pelletron Accelerator in order to study Single Event Effects in electronic devices. The basic idea is to use elastic scattering collisions to achieve a low-flux with a high-uniformity ion beam to irradiate several devices. 12C, 16O, 28Si, 35Cl and 63Cu beams were used to test the experimental setup. In this system it is possible to use efficiently LET values of 17 MeV/mg/cm2 for an external beam arrangement and up to 32 MeV/mg/cm2 for in-vacuum irradiation.