WorldWideScience

Sample records for asfyksi prognose ud fra

 1. Fra kolonistyre til afhængighed

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holten, Birgitte

  En oversigt over Latinamerikas historie fra europæernes ankomst til idag. Udviklingen anskueliggøres ud fra temaer, som var eller er centrale set fra de Latinamerikanske landes side......En oversigt over Latinamerikas historie fra europæernes ankomst til idag. Udviklingen anskueliggøres ud fra temaer, som var eller er centrale set fra de Latinamerikanske landes side...

 2. Emissioner af SO2 og NOX fra kraftværker

  DEFF Research Database (Denmark)

  Illerup, J. B.; Bruun, H. G.

  Rapporten indeholder beregninger af SO2- og NOx- emissioner fra kraftværker, der er reguleret af kvoteloven. Emissionerne er for tre forskellige produktionsscenarier beregnet ud fra emissionsfaktorer baseret på EU-direktivet om store forbrændingsanlæg og emissionsfaktorer beregnet ud fra en...

 3. Kvalitetsmonitorering ud fra data i Landspatientregisteret

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lidegaard, Ojvind; Vestergaard, Christina H; Hammerum, Mette Schou

  2009-01-01

  an administrative tool and a tool for epidemiological research through recent years, the DNPR has also supported national clinical quality databases. We report the experiences from a national quality control in Danish reproductive gynaecology based on data from the DNPR. We conclude that the NRP is a suitable tool...... for continuous clinical quality control, and discuss ways of improving the validity of DNPR data....

 4. Kvalitetsmonitorering ud fra data i Landspatientregisteret

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lidegaard, Ojvind; Vestergaard, Christina H; Hammerum, Mette Schou

  2009-01-01

  The Danish National Patient Registry (DNRP) was established in Denmark in 1976, and since then in accordance with current law, it has been collecting discharge diagnoses, surgical codes and recently also different diagnostic and treatment codes from all Danish hospitals. Besides being an administ...... for continuous clinical quality control, and discuss ways of improving the validity of DNPR data....... an administrative tool and a tool for epidemiological research through recent years, the DNPR has also supported national clinical quality databases. We report the experiences from a national quality control in Danish reproductive gynaecology based on data from the DNPR. We conclude that the NRP is a suitable tool...

 5. Vejen ud

  DEFF Research Database (Denmark)

  Døssing, Lis; Holm Sørensen, Mogens; Kofod, Jens Erik

  Dette arbejdspapir sætter fokus på kvinder på vej ud af prostitution, og de støttebehov, nogle af dem kan have. Kvinder, der har været i prostitution, kan have senfølger, der med sandsynlighed kan relateres til prostitution. Derfor kan de have behov for støtte og hjælp, når de stopper og i en per...

 6. Eksistensanalyse – fra filosofisk terapi til praktisk etik

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dræby, Anders

  Eksistensanalyse: Fra filosofisk terapi til praktisk etik og etisk praksis Eksistensanalysen har iscenesat sig selv som en filosofisk og ikke psykologisk baseret form for psykoterapi, hvis anliggende skal forstås ud fra etiske og ikke medicinske begreber. For helt at løsrive eksistensanalysen fra...

 7. Fra bog til film

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schepelern, Peter

  2010-01-01

  Efter en historisk oversigt over samspillet mellem film og litteratur i dansk film, opstilles en råkke begreber, som filmatiseringer kan analyseres ud fra. Der ses pa det litteråre vårks status — evt. som klassiker eller bestseller. Der ses pa de centrale filmatiseringsproblemer, forhold som pråger...... adaptionsprocessen fra bog til film. De kan opdeles dels i forhold, der udspringer af filmsprogets specifikke sys- tem, dels forhold, der udspringer af filmens status som massemedium. Den färste kategori er pråget af, at filmsproget generelt fremstiller handling snarere end refleksion, noget konkret snarere end...... noget abstrakt, en scene snarere end et resume og det ydre snarere det indre. Den anden kategori kan forklare filmens tilbäjelighed til åndring af forlågget, til forkortelse, forenkling og modernisering. Eksemplerne er en råkke centrale danske film/romaner...

 8. Hvorfor lejere bliver sat ud af deres bolig

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Torben Heien; Christensen, Gunvor

  Antallet af lejere, der bliver sat ud af deres bolig, er steget fra 1499 i 2002 til 2589 i 2006. Lejere kan blive sat ud af deres bolig, hvis de ikke betaler deres husleje til tiden, eller hvis de ikke overholder husordenen det sted de bor. Denne rapport beskriver årsager til, at lejere bliver sat...... ud af deres boliger og baggrunden for stigningen i antallet af udsættelser. desuden beskriver rapporten konsekvenser af en udsættelse og kommer med en række anbefalinger til indsatsområder. Af afgørende betydning for, at lejere bliver sat ud af deres bolig, er lav indkomst, lavt rådighedsbeløb, stor...

 9. Fra Bartolommeo

  DEFF Research Database (Denmark)

  Elen, Albert J.; Fischer, Chris

  In Museum Boijmans Van Beuningen, discover the masterpieces of Fra Bartolommeo (1473-1517), the Italian monk and artist from the famous monastery of San Marco in Florence. He, Leonardo da Vinci, Raphael and Michelangelo were the four most important artists of the High Renaissance. Paintings by Fra...

 10. Veje ind og ud af hjemløshed

  DEFF Research Database (Denmark)

  Benjaminsen, Lars; Enemark, Morten Holm

  Hjemløsheden i Danmark har været stigende i de seneste år. Denne rapport beskriver forløbene op mod hjemløshed, vejene gennem hjemløshed og chancerne for at komme ud af hjemløshed igen. På baggrund af data fra hjemløsetællingerne og fra landets herberger (§ 110-boformer) i perioden 2009-2015 anal...

 11. Fri os fra dårlig ledelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mac, Anita

  på arbejdspladserne. Fri os fra dårlig ledelse går i dybden med sammenhængen mellem stress, manglende trivsel og dårlig ledelse set ud fra et medarbejderperspektiv. Bogen giver svar på, hvad dårlig ledelse er, og hvordan fænomenet påvirker den enkelte medarbejder såvel som det generelle miljø på...

 12. Nyt fra videnskaberne 2

  DEFF Research Database (Denmark)

  Evron, Lotte

  2012-01-01

  faldforebyggelsesprogrammer (Bunn et al, 2008). En ny gren inden for faldforskning undersøger opfattelser af fald og faldforebyggelse samt barrierer og motivation for deltagelse i faldforebyggelsesprogrammer (McMahon et al 2011, Calhoun et al 2011, Evron et al, 2009, Bunn et al, 2008). I mit ph.d. projekt forsøger jeg...... temaer som frygt for svækkelse, fastholdelse af autonomi og uafhængighed i hverdagen, og forskellige opfattelser af faldrisici (McMahon, 2011). I modsætning til deltagere, ser ikke-deltagere ikke et aktuelt behov for at forebygge fald (Calhoun 2011, Evron 2009), hvilket forklares ud fra to opfattelser...... gængse faldforskning bygger derimod på et rationale, hvormed fald ses som noget unaturligt, der skal forebygges. Nogle studier kobler ikke-deltagelse med fornægtelse eller undervurdering af faldproblemer, samt manglende viden (Bunn et al, 2008). Andre viser, at kategorisering som faldtruet kan have...

 13. Prognose: SF den store vinder af kommunalvalget

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thomsen, Søren Risbjerg

  2009-01-01

  KV-09: SF stormer ifølge Altinget.dks prognose ind i byråd og ikke mindst regionsråd ved valget til november, mens Radikale halveres.......KV-09: SF stormer ifølge Altinget.dks prognose ind i byråd og ikke mindst regionsråd ved valget til november, mens Radikale halveres....

 14. Udsættelser af lejere – Udvikling og benchmarking

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen, Gunvor; Jeppesen, Anders Gade; Kjær, Agnete Aslaug

  I denne rapport undersøges udviklingen i både fogedsager og effektive udsættelser fra 2007-2013. Rapporten indeholder desuden en benchmarking-analyse, der estimerer, om hver enkelt kommune har flere eller færre effektive udsættelser, end hvad man skulle forvente, når der tages højde for bl...... kommuner, der indgår i benchmarking-analysen har desuden flere effektive udsættelser i de almene boliger, end man kunne forvente, når der tages hensyn til kommunernes befolkningsgrundlag, det lokale boligmarked og kommunale forhold som fx størrelsen af kommunen. Rapporten er finansieret af Ministeriet...

 15. Prognose van luchtkwaliteit: signalering van fotochemische smogepisoden

  NARCIS (Netherlands)

  van Rheineck Leyssius HJ; de Leeuw FAAM

  1990-01-01

  A description of two procedures which are used at RIVM in forecasting photochemical smog episodes is presented. Both procedures lead to the estimation of daily average oxidant (O3 + NO2) concentrations. The procedure OXPRO provides prognoses for the concentrations of "today" and

 16. Forskningsservice fra Biblioteket Metropol

  DEFF Research Database (Denmark)

  Møbjerg, Anna Christine Meinertz; Larsen, Bente; Kaad, Lene

  2016-01-01

  på projekter biblioteket har bidraget til) • Studenterrapporter 2014 (opgørelse fra Studenterportalen og UC Viden) • Metropol ansattes publicering og citering (opgørelse fra Web of Science (WoS) og Scopus) • Ansattes videnproduktion 2014 (opgørelse fra UC Viden fordelt på typer, på autoritetslister...

 17. Facebook Marketing - Fra A-Z

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mortensen, Thomas Bøtker

  2009-01-01

  Facebook Marketing – Leverage Social Media to Grow Your Business af Steven Holzner er Facebook Marketing fra A-Z, som kan anbefales til virksomheder, som overvejer at bevæge sig ud i cyber space og afprøve mulighederne for at markedsføre sig dér. Bogen beskriver på hvilke væsentlige punkter...... marketing på Facebook adskiller sig fra traditionel marketing, og gennemgår trin for trin de fundamentale ting, som man skal vide for, at virksomheden kan agere med den tilsigtede effekt i et socialt netværk som Facebook. Og eftersom 34 % af den danske befolkning i dag er hoppet med på Facebook vognen og...... har oprettet en profil på Facebook, er potentialet åbenlyst....

 18. Sundhedsprofessionelles begejstring for fortællinger fra levet erfaring

  DEFF Research Database (Denmark)

  Liveng, Anne; Larsen, Christine; Lange, Mads

  2018-01-01

  I 2013 etablerede psykiatrien i Region Hovedstaden, Danmark, et undervisningsprogram om recovery for sundhedsprofessionelle. Evalueringer af programmet viste et udtalt engagement i fortællingen fra underviseren med levet erfaring. Artiklen diskuterer hvordan dette kan forstås. Evalueringsmaterialet...... analyseres ud fra et læringsteoretisk perspektiv og fokuserer på: 1) Betydningen af fortællingens emotionelle indhold, 2) Rolle-bytningen mellem personen med levet erfaring og sundhedsprofessionelle, og 3) Workshoppene som et læringsrum, der aktiverer refleksioner over strukturer og organisering af...

 19. Corporate Governance: An Indian\\ud Perspective-Disparities in Theory\\ud and Reality

  OpenAIRE

  Jakkal, Raj Madhukar

  2013-01-01

  2013 dissertation for MBA in Finance. Selected by academic staff as a good example of a masters level dissertation. \\ud \\ud This paper investigates the corporate governance problems within\\ud India. The purpose of this research study is to investigate current state of\\ud corporate governance and find solutions for problems in corporate\\ud governance practices followed within organisations in India. Therefore, an\\ud effort is made to reveal how adoption and implementation of good corporate\\ud ...

 20. Fra Plan til Undervisning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ingerslev, Gitte Holten; Svejgaard, Karin; Madsen, Anne-Grethe

  Fra plan til undervisningspraksis ? en evaluering af fagligt samspil Resumé: Fra plan til undervisning er en rapport fra et evalueringsprojekt finansieret af undervisningsministeriets midler til udviklingsarbejde og forsøg på de gymnasiale uddannelser. Projektet er gennemført af et konsortium...... fremstilles i rapporten Fra plan til Undervisning som tre cases. Casene indeholder en del fællestræk, da skolernes arbejde med fagligt samspil udspringer af en række fælles erfaringer og træk ved undervisningskulturen på htx. Det gælder først og fremmest det forhold, at fagligt samspil knyttes sammen med de...

 1. Rapport fra PES

  DEFF Research Database (Denmark)

  Austring, Bennyé D.; Sørensen, Merete

  2011-01-01

  Rapport fra PES konferencen på Høgskolen i Vestfolden, Larvik, Norge, der blev afholdt 4. og 5.5.2011- skrevet sammen med Merete Sørensen, Pædagoguddannelsen i Roskilde......Rapport fra PES konferencen på Høgskolen i Vestfolden, Larvik, Norge, der blev afholdt 4. og 5.5.2011- skrevet sammen med Merete Sørensen, Pædagoguddannelsen i Roskilde...

 2. Ud at se med Erasmus

  DEFF Research Database (Denmark)

  Frandsen, Pernille

  2009-01-01

  Få lidt luft under vingerne, kom ud at møde udenlandske kolleger og se, hvordan man også kan lave uddannelsesbibliotek. Med begejstring fortæller tre bibliotekarer om deres oplevelser i det store udland – alt sammen finansieret af Erasmus.......Få lidt luft under vingerne, kom ud at møde udenlandske kolleger og se, hvordan man også kan lave uddannelsesbibliotek. Med begejstring fortæller tre bibliotekarer om deres oplevelser i det store udland – alt sammen finansieret af Erasmus....

 3. ‘Lets join hands and jump\\ud together’: Readiness and\\ud implementation of skill mix change\\ud in general practice

  OpenAIRE

  Topping, Annie; Nkosana- Nyawata, Idah; Featherstone, Valerie A.; Stephenson, John

  2013-01-01

  Background: The last 10 years has seen major\\ud changes in the ways general practices deliver\\ud UK primary care services. In a context of skill\\ud shortages, cost containment, policy reform,\\ud quality improvement and increasing volume of\\ud interventions delivered in primary care, new ways\\ud of working are becoming the norm. Skill mix, such\\ud the introduction of advanced nurse practitioners\\ud (ANPs) and health care assistants (HCAs), has\\ud fundamentally re-engineered the primary care\\ud...

 4. Ud & se - med Claude Monet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bonde, Lisbeth

  2015-01-01

  Udstillingen 'Claude Monet - Lost in Translation - på ARoS stiller ind på Claud Monet og hans samtidige malerkolleger. Udstillingen forsøger at "genlæse" Monet fra et samtidskunstnerisk perspektiv - og vurderer hans indsats, inden hans værker er blevet reproduceret ihjel....

 5. Fra Jersore til Kina

  DEFF Research Database (Denmark)

  Littrup, Leif

  2009-01-01

  Kronik om Maren Kirstine Rasmussen (1893-1937), der var opvokset i Jersore og senere udvandret til USA. Fra 1923 til sin død var hun missionær i Sydkina, udsendt af Aggregation of God (Pinsebevægelsen). Om den Stambog og andet materiale, der er efterladt hos familien i Danmark. [I alt ca. 8...

 6. Fra Fun til Frustration

  DEFF Research Database (Denmark)

  Duus Henriksen, Thomas

  2008-01-01

  Innovation er ikke legende let. Ph.D-stipendiat Thomas Duus Henriksen fra DPU peger på det konfliktfyldte forhold mellem frustrerende læring og den lette leg som en forudsætning for en frugtbar innovationsproces....

 7. Tavlerne fra Vindolanda

  DEFF Research Database (Denmark)

  Evers, Kasper Grønlund

  2014-01-01

  I 1973 gjorde man et enestående fund ved det romerske fort Vindolanda i Nordengland. Op mod 900 små stykker flækket træ, viste sig at være beskrevet med hverdagssituationer primært fra livet omkring fortet. Kasper Grønlund Evers, ph.d.-stipendiat ved Københavns Universitet, giver os et indblik i ...

 8. Fra synd til skyld

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Kim Toft

  2009-01-01

  Det er velkendt at sætte skellet hos Edgar Allan Poe, når de første detektivfortællinger skal lokaliseres. Poes tre fortællinger om C. Auguste Dupin fra 1841 til 1844 introducerer den rationelle detektiv for første gang i den vestlige litteratur. Spørgsmålet er bare, om det så derfor betyder, at ...

 9. Fra offer til kriger - at opnå et liv i balance

  DEFF Research Database (Denmark)

  Østergaard, Lars Jørgen; Rodkjær, Lotte Ørneborg; Laursen, Tinne

  2015-01-01

  “Find din indre kriger og kom ud af din tilværelse som et sygdomsramt offer.” Det er en del af budskabet til en gruppe HIV-patienter fra et alternativt behandlingsforløb med indianeren, Hawk. Forløbet er kommet i stand på Skejby Sygehus, som samtidig har undersøgt den mentale effekt. Dokumentarfi......“Find din indre kriger og kom ud af din tilværelse som et sygdomsramt offer.” Det er en del af budskabet til en gruppe HIV-patienter fra et alternativt behandlingsforløb med indianeren, Hawk. Forløbet er kommet i stand på Skejby Sygehus, som samtidig har undersøgt den mentale effekt...

 10. Navigating intimacy with ecstasy: The emotional, \\ud spatial and boundaried dynamics of couples’ MDMA \\ud experiences

  OpenAIRE

  Anderson, Katie

  2017-01-01

  MDMA (3,4-methylenedioxy-methamphetamine or ‘ecstasy’) is well-known for its\\ud empathic and sociable effects (Bogt, Engels, Hibbel & Van Wel, 2002). Indeed, there \\ud is a body of work that discusses the role the drug plays in social bonding (Beck &\\ud Rosenbaum, 1998; Duff, 2008; Farrugia, 2015; Hinchliff, 2001; Solowij, Hall & Lee, \\ud 1992). However, there has been extremely limited research looking at MDMA’s \\ud impact specifically on romantic relationships (Vervaeke & Korf, 2006). Hence...

 11. Spektakulær og udfordrende samfundskritiks kunst fra Kina på ARoS

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bonde, Lisbeth

  2015-01-01

  arbejder ligesom deres vestlige kolleger i høj grad med " readymades", indsamlet lokalt eller hjemme i Kina - det kan være skoleborde, plasticdunke, tøj fra lokale, som får nye betydninger, når de tages ud af deres vante sammenhæng, kombineres med andre ting og optræder i museets hvide kube...

 12. At frigøre (sig fra) mors begær

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rösing, Lilian Munk

  2011-01-01

  Artiklen tager afsæt i den feministiske kritik af Antichrist ud fra den påstand, at det er en kritik der ikke har blik for filmens æstetiske dimensioner. I stedet foreslås en læsning af filmen som én lang udfoldelse af det, Freud har kaldt "urscenen", dvs. barnets forestillig om forældrenes...

 13. Demographic Prognoses for Some Seats in the Ostrava Region

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Vaishar, Antonín

  2006-01-01

  Roč. 14, č. 2 (2006), s. 16-26 ISSN 1210-8812 R&D Projects: GA AV ČR IBS3086005 Institutional research plan: CEZ:AV0Z30860518 Keywords : economic restructuring * settlement system * population development * demographic prognoses * unemployment * Ostrava region Subject RIV: DE - Earth Magnetism, Geodesy, Geography

 14. Fra anbringelse til efterværn

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dreyer Espersen, Laila

  Når anbragte børn fylder 18 år, ophører deres anbringelse formelt set. Det betyder, at den unge som udgangspunkt skal klare sig selv. Men den nye efterværnsparagraf (§ 62a) i serviceloven giver mulighed for fortsat at støtte de unge, indtil de fylder 23 år. Det benytter man sig af på forskellig...... måde og i varierende omfang i danske kommuner. I denne rapport fremhæves gennem interview med 16 sagsbehandlere, en kommunalt ansat kontaktperson og en medarbejder ved en privat plejehjemsforening fra 10 kommuner nogle af de aspekter af efterværnsindsatsen, som kan være afgørende for, om den unge...... kommer godt ud af anbringelsen. Der er især fokuseret på de positive erfaringer, som sagsbehandlerne har haft i deres daglige arbejde med de unge i efterværnsforløb....

 15. The 14UD Pelletron accelerator

  International Nuclear Information System (INIS)

  Weisser, D.C.

  1977-01-01

  The 14UD has evolved over the past two years from acceptance tests to an extremely reliable and covenient research tool well suited to heavy-ion physics research. the development of the open corona point distribution system with the reintroduction of tie wires eliminated problems with gradient control and point lifetime. Easy inspection of the open points is a valuable diagnostic aid when beam transport problems occur. Electromechanical remote actuators for functions in the terminal have been replaced with pneumatic ones driven by SF 6 at 50 psi above tank pressure. Foils are changed, sublimer pellet heaters switched and a high energy tube entrance aperture selected by these devices. Long experience running from 6 to 13 MV has convinced that enclosed corona points would not make the operation any more convenient. The mahine is quite stable with negligible tube and column corona currents. Because of this, the machine typically runs with only one chain at a time. Since installation of SF 6 powered oilers for the chains, there have been no further problems of instability or breakage. An integral valve for the NEC stripper foil assembly has been installed to maintain the conditioned status of the tube during stripper foil assembly has been installed to mainted the conditioned status of the tube during stripper foil changes. All main power wiring has been replaced with mineral insulated cable sheathed in copper. No degradation in insulation has been found

 16. Guerrilla Hospitality: Urban Decay, Entrepreneurship\\ud and the ‘Ruin’ Bars of Budapest

  OpenAIRE

  Lugosi, Peter; Lugosi, K.

  2008-01-01

  This article examines the development\\ud and evolution of rom bars and focuses on three\\ud themes:\\ud 1 the relationship\\ud between urban\\ud regeneration and\\ud rom venues\\ud 2 the entrepreneurial\\ud forces that\\ud have perpetuated\\ud the rom phenomenon\\ud 3 the role of art\\ud and culture in\\ud these venues.\\ud It is argued that\\ud the key characteristics\\ud of the rom\\ud phenomenon are\\ud best captured by the\\ud notion of ‘guerrilla hospitality’, which is discussed in\\ud the final part of th...

 17. Exploring the transition from\\ud staff nurse to\\ud ward sister/manager –\\ud An exploratory case study

  OpenAIRE

  Enterkin, Judith

  2016-01-01

  Background\\ud The ward sister/manager figure has traditionally been considered the ward based\\ud clinical leader. This role has evolved over time in response to professional and\\ud political demands; despite or because of this, reports of role ambiguity exist and\\ud the ward sister/manager position has become increasingly difficult to recruit to,\\ud with nurses arguably looking to roles perceived to have greater influence and\\ud status, but less onerous managerial responsibility. Understandin...

 18. Feedback - fra et elevperspektiv

  DEFF Research Database (Denmark)

  Petersen, Benedikte Vilslev; Pedersen, Bent Sortkær

  Feedback bliver i litteraturen igen og igen fremhævet som et af de mest effektive midler til at fremme elevers præstationer i skolen (Hattie og Timperley, 2007). Andre studier er dog inde på at feedback ikke altid er læringsfremmende og nogle viser endda at feedback kan have en negativ virkning i...... forhold til præstationer (Kluger & DeNisi, 1996). I forsøget på at forklare hvordan og hvorfor feedback virker (forskelligt), er der undersøgt flere dimensioner og forhold omkring feedback (se bl.a. Black og Wiliam, 1998; Hattie og Timperley, 2007; Shute, 2008). Dog er der få studier der undersøger...... hvordan feedback opleves fra et elevperspektiv (Ruiz-Primo og Li, 2013). Samtidig er der i feedbacklitteraturen en mangel på kvalitative studier, der kommer tæt på fænomenet feedback, som det viser sig i klasserummet (Ruiz-Primo og Li, 2013) i naturlige omgivelser (Black og Wiliam, 1998), og hvordan...

 19. Fri os fra det onde

  DEFF Research Database (Denmark)

  Frandsen, Johs. Nørregaard

  2009-01-01

  Anmeldelse af Ole Bordedals film: Fri os fra det onde. Filmen bruger provinsen som metafor for de menenskelige udkanter og eksistentielle randområder, ligesom han skildrer det ondes princip Udgivelsesdato: maj......Anmeldelse af Ole Bordedals film: Fri os fra det onde. Filmen bruger provinsen som metafor for de menenskelige udkanter og eksistentielle randområder, ligesom han skildrer det ondes princip Udgivelsesdato: maj...

 20. Fedmerelatererede sundhedsomkostninger vurderet ud fra måling af enten BMI eller taljeomkreds--sekundaerpublikation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Højgaard, Betina; Olsen, Kim Rose; Søgaard, Jes

  2009-01-01

  circumference (WC) and body mass index (BMI). The analyses show that the combination of BMI and WC does not improve the identification of high-risk individuals compared with the use of WC alone. The health service costs increase by 1.24% in women and 2.08% in men pr. cm increase in WC above the normal range....

 1. Fedmerelatererede sundhedsomkostninger vurderet ud fra måling af enten BMI eller taljeomkreds--sekundaerpublikation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Højgaard, Betina; Olsen, Kim Rose; Søgaard, Jes

  2009-01-01

  circumference (WC) and body mass index (BMI). The analyses show that the combination of BMI and WC does not improve the identification of high-risk individuals compared with the use of WC alone. The health service costs increase by 1.24% in women and 2.08% in men pr. cm increase in WC above the normal range...

 2. Computermediets differentieringspotentiale i sproglig læring belyst ud fra en procesorienteret synsvinkel

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ambjørn, Lone

  2003-01-01

  The main point of this article is to demonstrate that the existence of the computer-medium within L2 learning and acquisition is justified by its potential of differentiation. In order to make the optimum use of this potential, it is necessary to design syllabi based on L2 research and theories o......, and in this way you can contribute to the implementation of differentiated syllabi that take into account the psycholinguistic processes that characterize interlanguage development....

 3. Social smerte i det moderne arbejdsliv ud fra et arbejdspsykologisk perspektiv

  DEFF Research Database (Denmark)

  Baldursson, Einar Baldvin

  2012-01-01

  It is often argued, that modern work and living in globalized knowledge society involve new demands and social stressors. This paper argues that it is meaningful to assume the existence of a psychological immune system that has emerged through the evolution of social mammals and humans. Accord...... to the theory, this system is activated in the case of social threats, loss or damage. When activated it causes psychological pain and depressive reaction. Similar to the innate immune system, the psychological immune system involves (social) behavior with the goal to limit damage and improve the odds...... for recovery. In the paper it is argued that modern work involves increased focus on social relations and cooperation. The experience of permanent changes at work, increased pressure and emotional demands lead to increasing risk for social loss and defeat at work. According to this theory such experiences...

 4. Blødningsskintigrafi. Den diagnostiske voerdi ud fra en tiårsopgørelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Linnet, J; Abrahamsen, J

  1995-01-01

  by operation or one of the listed diagnostic modalities. It is concluded that 99mTc-labelled red blood cell scintigraphy is a valuable diagnostic tool for identification of acute gastrointestinal haemorrhage. Operation after scintigraphic guidance is well indicated. A "negative" scintigraphy can only exclude......The purpose was to examine the diagnostic value of 99mTc-labelled red blood cell scintigraphy for detection of gastrointestinal haemorrhage. In a retrospective investigation 85 patient files over a 10 year period (1.1.1984-31.12.1993) were evaluated. Data regarding the patients' clinical condition......" in 65% by operation, autopsy or one of the other mentioned diagnostic modalities. Among the 25 operated patients the localization of the bleeding site was confirmed in 19 patients. In 40 patients with a "negative" scintigraphy a bleeding site was found in 10 patients 1-18 days after the scintigraphy...

 5. Individet i det fleksible arbejde: Analyseret ud fra en kulturhistorisk forståelsesramme

  OpenAIRE

  Hansen, Maria; Fixdahl-Hansen, Matilde; Mark Jacobsen, Andrea

  2012-01-01

  In this study we examine how flexible work practises impacts employees psychologically. It has come to our attention that flexible work practises on one hand seems to be stimulating, educating and satisfying for employees but on the other hand seems to cause stress and worn out employees. Serving as proof for our work thesis, we utilize current fieldwork studies. We seek to understand how one can comprehend the opposition that the individual might encounter in flexible work practises from a c...

 6. Ud med Freud, Marx og Lacan

  DEFF Research Database (Denmark)

  Clasen, Mathias

  2009-01-01

  Det er på høje tid, at humanister løsriver sig fra deres forældede teorier. Freud, Marx og Lacan skal erstattes med evolutionspsykologi, biologi og kognitionsvidenskab.......Det er på høje tid, at humanister løsriver sig fra deres forældede teorier. Freud, Marx og Lacan skal erstattes med evolutionspsykologi, biologi og kognitionsvidenskab....

 7. Participating in the knowledge society\\ud

  OpenAIRE

  Bell, Simon

  2015-01-01

  This paper will wander a little but I hope retain order to the core theme—“Participating in the Knowledge Society”.\\ud \\ud I wanted to start with an image (Fig. 1) which might arrest your attention, a wire weave sculpture by the artist Linda Johns (http://www.lindajohns.com/sculpture/sculpture-weaves.htm). The sculpture is two-thirds life sized and made of copper wire. I like it—I liked it so much—I bought it. I like it because I know human life is precious and this sculpture helps me to thin...

 8. Kapital fra virksomhed til ejere

  DEFF Research Database (Denmark)

  Werlauff, Erik

  2007-01-01

  Artiklen analyserer de metoder, hvorved ejerne af et aktie- eller anpartsselskab lovligt kan trække kapital ud af selskabet, fx gennem ordinært udbytte, ekstraordinært udbytte, kapitaælnedsættelse, selskabets køb af egne aktier, herunder ved aktietilbagekøbsprogrammer (share-buy-back) etc. Også...

 9. Nitrogenfiksering i opstrømningsområdet ud for tropisk Sydamerika

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen, Jens Tang; Bruhn, Annette; Pedersen, Jens Brøgger

  følge af nitrat-assimilation. Vi ser dette som effekten af nitrogen-fiksering. Tab af biologisk tilgængeligt kvælstof i den ilt-fattige del af vandsøjlen, synes primært at finde sted gennem anammox, den kemolitoautotrofe syntese af organisk stof fra CO2, drevet af oksidering af ammonium med nitrit og......Vi har anvendt koblede målinger af ilt- og kvælstof-isotoper i nitrat fra de vandmasser, som ligger over de iltfattige zoner i det tropiske Stillehav ud for Chile og Peru, til at påvise forekomsten af nitrogen-fiksering. Vi supplerer disse målinger med analyse af nifH-gener i mikroorganismer...... filtreret fra disse vandmasser. Algers assimilation af nitrat ledsages af en isotop-effekt, som påvirker 15N/14N-forholdet i nitratpuljen. I laboratoriestudier varierer denne effekt betydeligt med en 15ε i området 0 ‰ – 20 ‰. Studier af 15N/14N i nitrat i de øvre oceaner antyder snævrere grænser for denne...

 10. How platforms are transforming customer information\\ud management

  OpenAIRE

  Stone, Merlin; Aravopoulou, Eleni; Girardi, Gherardo; Weinzierl, Luisa; Laughlin, Paul; Stott, Ryan; Todeva, Emanuela

  2017-01-01

  Purpose\\ud The purpose of this paper is to explain the development of ecosystems and platforms to manage customer information, and to identify the management, research and teaching implications of this evolution.\\ud \\ud Design/methodology/approach\\ud This article is based on research and industrial experience of two of the co-authors in customer relationshipmanagement, further developed with other co-authors in the field of business models, the research and teaching experience of the universi...

 11. Arven fra den kristne mission

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Peter Birkelund; Schönbeck, Oluf J.Sidney

  Antallet af uddannelsespladser i Tranquebars uddannelsesinstitutioner, der går fra børnehaveklasser til lærerseminarer, overstiger langt de 7000 indbyggeres behov. Så uddannelsesinstitutionerne og deres kostskolepladser servicerer et langt større geografisk område end selve Tranquebar by. Denne a...

 12. Hvor kommer meninger fra? - en analyse af diskursiv praksis i forbindelse med bachelorvejledning og -skrivning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Møller, Hanne

  2004-01-01

  Læreruddannelsen er placeret i uddannelseshierarkiet som en både professions og akademisk orienteret uddannelse, hvis forvaltere er placeret uden direkte forbindelse med hverken skolepraksis eller akademisk praksis. Den overordnede diskursorden er i læreruddannelsen reguleret ud fra en orienterin...... artiklen på "at mene" i læreruddannelsens diskursive praksis, og der identificeres en problemstilling som drejer sig om hvordan en lærerstuderende / kommende lærers position skal forstås som etableret af de ord den studerende producerer i BA-opgaven....

 13. Encephalic hemodynamic phases in subarachnoid hemorrhage: how to improve the protective effect in patient prognoses

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marcelo de Lima Oliveira

  2015-01-01

  Full Text Available Subarachnoid hemorrhage is frequently associated with poor prognoses. Three different hemodynamic phases were identified during subarachnoid hemorrhage: oligemia, hyperemia, and vasospasm. Each phase is associated with brain metabolic changes. In this review, we correlated the hemodynamic phases with brain metabolism and potential treatment options in the hopes of improving patient prognoses.

 14. Characteristics of the Panasonic UD-802 phosphors

  International Nuclear Information System (INIS)

  Ben-Shachar, B.; Catchen, G.L.; Hoffman, J.M.

  1989-01-01

  Several basic dosimetric characteristics of Li 2 B 4 O 7 :Cu and CaSO 4 :Tm phosphors in Panasonic UD-802 dosemeters were measured. The TL dose response linearity was determined over the useful range of personnel and environmental dosimetry (0.005 - 10 mGy), and the minimum measurable doses were calculated. The intrinsic ultraviolet (UV) radiation sensitivity of both phosphors was checked before and after γ irradiation for the purpose of re-assessing high doses. The results indicate that Li 2 B 4 O 7 :Cu is UV sensitive and, therefore, re-assessment is not applicable. Although the CaSO 4 :Tm phosphor exhibited UV sensitivity after γ irradiation, the results were not consistent with those reported earlier and more study is required. The fading of both phosphors was evaluated in Panasonic UD-801 dosemeters for periods up to 90 days. (author)

 15. Legens praktik og udøvelsesform

  DEFF Research Database (Denmark)

  Karoff, Helle Skovbjerg

  2012-01-01

  Med afsæt i en konkret legesituation med to børn og med det socialanalytiske perspektiv som teoretisk ramme søger artiklen at kommen nærmere spørgsmålet: Hvad er leg? Svaret søges på den ene side ved at insistere på, at legen i udgangspunktet tjener ytre formål, men derimod må ses som et formål i...... sig selv, og på den anden side ved at bringe de socialanalytiske kategorier i spil. Legen er en særlig udøvelsesform og praksis, hvor forskellige interpretationer mødes, og de primære betydningsproducerende i legen er udøverne selv....

 16. A novel approach to formulae production\\ud and overconfidence measurement\\ud to reduce risk in spreadsheet modelling

  OpenAIRE

  Thorne, Simon; Ball, David; Lawson, Zoe Frances

  2004-01-01

  Research on formulae production in spreadsheets has established the practice as high risk yet\\ud unrecognised as such by industry. There are numerous software applications that are designed\\ud to audit formulae and find errors. However these are all post creation, designed to catch errors\\ud before the spreadsheet is deployed. As a general conclusion from EuSpRIG 2003 conference\\ud it was decided that the time has come to attempt novel solutions based on an understanding of\\ud human factors. ...

 17. Fra Bartolommeo De goddelijke renaissance

  DEFF Research Database (Denmark)

  Fischer, Chris; Elen, Albert J.

  Het Rotterdamse museum beschikt over een unieke collectie tekeningen van de Italiaanse renaissancekunstenaar Fra Bartolommeo (1473-1517). Deze virtuoze tekeningen worden voor het eerst herenigd met de uiteindelijk schilderijen en maken zo het creatieve proces aanschouwelijk. De kunstenaar werkte ...... van de schilderijen en de verzamelgeschiedenis van de collectie tekeningen die uiteindelijk in Museum Boijmans Van Beuningen terechtkwam. De catalogus is vormgegeven door Tessa van der Waals.......Het Rotterdamse museum beschikt over een unieke collectie tekeningen van de Italiaanse renaissancekunstenaar Fra Bartolommeo (1473-1517). Deze virtuoze tekeningen worden voor het eerst herenigd met de uiteindelijk schilderijen en maken zo het creatieve proces aanschouwelijk. De kunstenaar werkte...... zijn ideeën in detail uit in getekende studies die vaak vele correcties en variaties tonen en daarmee de dynamiek van het scheppingsproces illustreren. Komt in de tekeningen het artistieke denken van het zich ontwikkelende genie tot uitdrukking, in het schilderwerk overheerst juist de rustige...

 18. Når læreren tager skolen ud af skolen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hyllested, Trine

  Lærere har mange tilbud om at tage ud af skolen med deres klasser, men støtter det altid undervisningen? Denne ph.d.-afhandling har et bredt empirisk udgangspunkt og kortlægger nogle læreres forestillinger og pædagogiske hensigter i forhold til professionelle formidlingssteder, hvor de tog deres ...... Bourdieus teorier. Dens pædagogiske perspektiv bevæger sig fra en læringsforståelse inspireret af Piaget mod en mere social situeret forståelse baseret på bl.a. Vygotskys teorier om læring. Der relateres til teoretiske forskningsresultater af læring udenfor skolen....

 19. Dose evaluation in criticality accidents using response of panasonic TL personal dosemeters (UD-809/UD-802)

  International Nuclear Information System (INIS)

  Zeyrek, C. T.; Guenduez, H.

  2012-01-01

  This study gives the results of dosimetry measurements carried out in the Silene reactor at Valduc (France) with neutron and photon personal thermoluminescence dosemeters (TLDs) in mixed neutron and gamma radiation fields, in the frame of the international accident dosimetry intercomparison programme in 2002. The intercomparison consisted of a series of three irradiation scenarios. The scenarios took place at the Valduc site (France) by using the Silene experimental reactor. For neutron and photon dosimetry, Panasonic model UD-809 and UD-802 personal TLDs were used together. (authors)

 20. Dose evaluation in criticality accidents using response of Panasonic TL personal dosemeters (UD-809/UD-802).

  Science.gov (United States)

  Zeyrek, C T; Gündüz, H

  2012-09-01

  This study gives the results of dosimetry measurements carried out in the Silène reactor at Valduc (France) with neutron and photon personal thermoluminescence dosemeters (TLDs) in mixed neutron and gamma radiation fields, in the frame of the international accident dosimetry intercomparison programme in 2002. The intercomparison consisted of a series of three irradiation scenarios. The scenarios took place at the Valduc site (France) by using the Silène experimental reactor. For neutron and photon dosimetry, Panasonic model UD-809 and UD-802 personal TLDs were used together.

 1. Perception of Smart Home Technologies to\\ud Assist Elderly People

  OpenAIRE

  CHERNBUMROONG, Saisakul; ATKINS, Anthony; YU, Hongnian

  2010-01-01

  In the last decade, the number of elderly\\ud population has increased significantly which affects\\ud human in many aspects, especially in healthcare. Many\\ud studies have shown increases in expenditures on longterm\\ud care. New models of care are needed including\\ud supported self-care and home-based services. Advance\\ud in sensor and network technologies have made these\\ud possible. A smart home which is a residence equipped\\ud with smart technologies providing services that enhance\\ud human...

 2. Lejere der bliver sat ud af deres bolig

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen, Gunvor; Nielsen, Torben Heien

  Antallet af lejere, der bliver sat ud af deres bolig, er steget i perioden 2002-06. I 2006 blev 2600 husstande, svarende til 0,1 pct. af samtlige husstande i Danmark, sat ud af deres bolig. Stigningen er især sket i de fem største byer: København, Århus, Odense, Ålborg og Esbjerg. I dette...... skal give viden om, hvilke årsager der er til, at nogle lejere bliver sat ud af deres bolig, og hvorfor der er sket en stigning i antallet af udsættelser. Den endelige afrapportering af undersøgelsen af udsættelser i Danmark vil ske i foråret 2008. Undersøgelsen er finansieret af Socialministeriet....

 3. Evaluation of the 'Alternative Commissioning of Experts Pilot'\\ud \\ud Pilot’

  OpenAIRE

  Tucker, Jason; Moorhead, Richard Lewis; Doughty, Julie

  2011-01-01

  This project evaluated a pilot engaging six multi-disciplinary teams commissioned by the Legal Services Commission to provide expert witness services in proceedings under section 31 Children Act 1989.\\ud Pilot teams did not attract large numbers of cases, with two teams undertaking no cases under the pilot. Lack of awareness of the pilot, the duration of the pilot and concerns (particularly amongst lawyers) about the implications of team-based expert witness services all inhibited take-up. Ju...

 4. A Dose of Reality: Overcoming Usability Challenges\\ud in VR Head-Mounted Displays

  OpenAIRE

  McGill, M.; Boland, Daniel; Murray-Smith, Roderick; Brewster, Stephen

  2015-01-01

  We identify usability challenges facing consumers adopting\\ud Virtual Reality (VR) head-mounted displays (HMDs) in a survey\\ud of 108 VR HMD users. Users reported significant issues\\ud in interacting with, and being aware of their real-world\\ud context when using a HMD. Building upon existing work on\\ud blending real and virtual environments, we performed three\\ud design studies to address these usability concerns. In a typing\\ud study, we show that augmenting VR with a view of reality\\ud sig...

 5. Middelalderlige ringspænder fra Ribe

  DEFF Research Database (Denmark)

  Søvsø, Mette Højmark

  2005-01-01

  I middelalderen var ringspændets funktion at lukke kjortelens halsslids. Indtil nu er der fundet 16 af disse spænder ved udgravninger i Ribe by. Spænderne er en del af en fælleseuropæisk mode, der strækker sig fra slutningen af 1100-tallet til ind i 1400-tallet. I Danmark kendes de fra 1200-tallet...

 6. Propagation prognoses on rivers Rhine, Neckar, Main and Moselle based on 3HHO tracer dispersion investigations

  International Nuclear Information System (INIS)

  Krause, W.J.

  1998-01-01

  Intermittent discharges of 3 HHO from nuclear installations have been used to determine flow times, flow velocities and values characterizing the longitudinal dispersion of soluble substances under natural conditions. The data and the knowledge thus gained are the basis for developing propagation prognoses. In case of an accidental input of radioactive or inactive water-soluble substances into the river, the flow and propagation behaviour in the contaminated river sections can be described, what permits also an estimation of the radiologic or toxic effects. The formal interrelation of the values required for a tabular presentation of prognoses on the longitudinal dispersion of these noxious substances is described and exemplified. (orig.) [de

 7. Analisis Lima Kekuatan Porter Ud. Bumi Jaya Perkasa

  OpenAIRE

  Panther, Siane

  2016-01-01

  Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis lingkungan industri perdagangan besi dan baja pada UD. Bumi Jaya Perkasa dengan lima kekuatan Porter yaitu ancaman masuknya pesaing baru, ancaman produk substitusi, daya tawar pembeli, daya tawar pemasok dan persaingan antar Perusahaan dalam industri dengan menggunakan five forces scorecard serta mengevaluasi kemampuan UD.Bumi Jaya Perkasa di dalam menghadapi berbagai peluang dan ancaman dengan menggunakan matriks External Factor Evaluation (EFE). J...

 8. “Cycles upon cycles, stories upon stories” :\\ud contemporary audio media and podcast horror’s\\ud new frights

  OpenAIRE

  Hancock, D; McMurtry, LG

  2017-01-01

  During the last ten years the ever-fertile horror and Gothic genres have birthed a new type of fright-fiction: podcast horror. Podcast horror is a narrative horror form based in\\ud audio media and the properties of sound. Despite association with oral ghost tales, radio drama, and movie and TV soundscapes, podcast horror remains academically overlooked. Podcasts offer fertile ground for the revitalization and evolution of such extant audio-horror\\ud traditions, yet they offer innovation too. ...

 9. Over-the-counter medicine abuse: a review of the\\ud literature

  OpenAIRE

  Cooper, R. J.

  2011-01-01

  Background: The sale of over-the-counter (OTC) medicines from pharmacies can help individuals self-manage symptoms. However, some OTC medicines may be abused, with addiction and harms being increasingly recognised. This review describes the current knowledge and understanding of\\ud OTC medicine abuse.\\ud \\ud Approach: Comprehensive search of international empirical and review literature between 1990 and 2011.\\ud \\ud Findings: OTC medicine abuse was identified in many countries and although im...

 10. Etiologie en prognose van de perifere facialis verlamming. Een virologisch en electrodiagnostisch onderzoek

  NARCIS (Netherlands)

  Mulkens, Paulus Servatius Johannes Zoltanus

  1980-01-01

  Dit proefschrift behandelt een klinisch onderzoek bij perifere facialis verlammingen waarbij is getracht na te gaan, enerzijds de pathogenese van de idiopathische vorm van verlamming, de Bell's palsy, anderzijds de wijze waarop de prognose snel en betrouwbaar kan worden opgemaakt. ... Zie:

 11. Non-adjacent dependency learning in Cantonese-speaking\\ud children with and without a history of specific language\\ud impairment

  OpenAIRE

  Iao, L-S; Ng, LY; Wong, AMY; Lee, OT

  2017-01-01

  Purpose: This study investigated non-adjacent dependency learning in Cantonese-speaking children with and without a history of Specific Language Impairment (SLI) in an artificial linguistic context.\\ud \\ud Method: Sixteen Cantonese-speaking children with SLI history and 16 Cantonese-speaking children with typical language development (TLD) were tested with a non-adjacent dependency learning task using artificial languages that mimic Cantonese.\\ud \\ud Results: Children with TLD performed above...

 12. Dispensation fra CFC-reglerne for selskaber

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schmidt, Peter Koerver

  2011-01-01

  Artiklen, der er fagfællebedømt, omhandler dispensationsbestemmelsen i SEL § 32, stk. 2, 2-4 pkt, hvorefter Skatterådet kan tillade, at indkomsten i et datterselskab med koncession til at udøve forskellig økonomisk virksomhed ikke skal være omfattet af reglerne om CFC-beskatning. I den forbindels...

 13. Roman for unge - og deres voksne - fra Nick Hornby

  DEFF Research Database (Denmark)

  Haarder, Jon Helt

  2007-01-01

  Nick Hornby: SLAM. Oversat fra engelsk. af Jan Hansen. 280 sider, 249 kr. Lindhardt og Ringhof. Fire stjerner Udgivelsesdato: 071207......Nick Hornby: SLAM. Oversat fra engelsk. af Jan Hansen. 280 sider, 249 kr. Lindhardt og Ringhof. Fire stjerner Udgivelsesdato: 071207...

 14. UDS in lymphocytes of occupationally radiation exposed persons

  International Nuclear Information System (INIS)

  Tuschl, H.; Kovac, R.

  1982-01-01

  To determine a possible effect of low dose radiation on DNA repair processes, peripheral lymphocytes of mine workers exposed to 222 Rn in the thermal gallery of Badgastein (Austria) and employees of the Austrian Research Centre Seibersdorf, exposed to varying doses of gamma radiation, were investigated. The capacity for unscheduled DNA synthesis (UDS) induced by in vitro UV irradiation was measured by autoradiography of isolated lymphocytes of exposed persons and unexposed controls. In all 222 Rn-exposed mine workers a significant increase of UDS above control values could be observed. Gamma irradiation 31 mrad had a significant effect on UDS, indicating a stimulation of DNA repair capability by chronic low dose exposure. (Author)

 15. Fra patientkontakt til computer kontakt - et dilemmafyldt valg i sygeplejen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Weinreich, Elvi; Olivares Bøgeskov, Benjamin Miguel

  Fra patientkontakt til computer kontakt” et dilemmafyldt valg i sygeplejen. Forskningsprojektet som vi anvender data fra har titlen: ”Hvilken betydning har sygeplejelederens forandringsambition på sygeplejerskernes engagement i kerneydelsen”.......” Fra patientkontakt til computer kontakt” et dilemmafyldt valg i sygeplejen. Forskningsprojektet som vi anvender data fra har titlen: ”Hvilken betydning har sygeplejelederens forandringsambition på sygeplejerskernes engagement i kerneydelsen”....

 16. Intern kontrol fra et Corporate Governance Perspektiv

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holm, Claus; Laursen, Peter Birkholm

  2003-01-01

  En stadig voksende interesse for risiko styring (Risk Management) som en central proces i virksomhedsledelse vil måske betyde en ændret opfattelse af intern kontrol. Dette artikel fokuserer på intern kontrol fra et Corporate Governance perspektiv. "Intern kontrol" kan udfra de forskellige...

 17. Miljøfremmede stoffer fra regnvandsbassiner

  DEFF Research Database (Denmark)

  Neerup-Jensen, Ole; Kaasgaard, Mogens; Larsen, Torben

  2004-01-01

  Vore vandområder modtager under regn fortyndet spildevand fra overløbsbygværkerne i byernes kloaksystemer. Derfor bygger vi ofte regnvandsbassiner for at formindske udledningerne. Da de miljøfremmede stoffer i spildevandet i stort omfang er knyttet til partikler, vil bassinerne også fjerne en del...

 18. Karakterisering af Materialer fra atom til makro

  DEFF Research Database (Denmark)

  Brøndsted, Povl; Somers, Marcel A.J.

  2002-01-01

  Denne årbog er udgivet i forbindelse med Dansk Metallurgisk Selskabs Vintermøde, der fandt sted på Hotel Koldingfjord, Kolding i dagene 2. til 4. januar 2002. Bogen indeholder de foredrag, der blev præsenteret på Vintermødet. Emnet for mødet var " Karakterisering af Materialer - fra atom til makro...

 19. Meteoritfald fra Indonesien landet i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Haack, Henning; Wolff, Bente

  2015-01-01

  Om morgenen den 20. juli 2015 arbejdede familiefaderen Yusman Dakhi i sin onkels rismark på øen Nias i det vestlige Indonesien. Pludselig hørte han et dybt TA-TA-TA-TA-TA fra himlen. Lyden blev hurtigere og voldsommere, og med ét ’eksploderede’ jorden foran ham som ved et bombenedslag. Yusman blev...

 20. Stabilisering – fra intention til indsats

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jacobsen, Katja Lindskov; Engen, Torben Toftgaard

  Stabiliseringsindsatser udgør kun en mindre del af forsvarets samlede ressourcer. Ikke destomindre er stabilisering et vigtigt værktøj i bestræbelserne på at imødegå udfordringer fra syd.Udfordringer, der, hvis de ikke adresseres, kan risikere at få negative konsekvenser for dansksikkerhed. Denne...

 1. Fra studerende i praktik til refleksiv praktiker

  DEFF Research Database (Denmark)

  Elmose, Mette; Birkeland, Søren

  I udviklingen af praktikken for psykologistuderende har der været fokus på at skabe aktiverende undervisning. Praktikophold er i sig selv ”aktiverende”, men når praktikken ofte geografisk og indholdsmæssigt er langt fra universitetet kan det være sværere at supervisere læringen og sikre koblingen...

 2. Fra InterFace til Face

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Thomas K.

  2008-01-01

  Animerede agenter bruges efterhånden i mange sammenhænge fra undervisningsapplikationer til rundvisninger på hjemmesider. Mit ærinde her er delt at præsentere en sådan agent, dels at beskrive hvad kombinationen af agenten, talegenkendelse og talesyntese gør for den autentiske relation. Udgivelses...

 3. Con la testa fra le nuvole

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  André Greboge

  2015-06-01

  Full Text Available Partitura de Con la testa fra le nuvole, composta em 2015 para piano e harpa de pedais. Este memorial apresenta as notas sobre a obra e a organização do processo composicional, baseada em um insight composicional a partir da ideia de complexidade apresentada por James Tenney em Meta Meta-hodos (1988.

 4. Accelerator Mass Spectrometry with 15 UD pelletron at the Nuclear Science Centre, New Delhi

  International Nuclear Information System (INIS)

  Datta, S.K.

  1997-01-01

  The 15 UD Pelletron machine is widely used to carry on investigations in a variety of disciplines like nuclear physics, materials science, radiobiology etc. Accelerator Mass Spectrometry studies with 15 UD pelletron machine at Nuclear Science Centre are elaborated

 5. The 12UD Pelletron accelerator at the University of Tsukuba

  International Nuclear Information System (INIS)

  Seki, S.; Furuno, K.; Ishihara, T.; Nagashima, Y.; Yamanouchi, M.; Aoki, T.; Mikumo, T.; Sanada, J.; Tsukuba Univ., Sakura, Ibaraki

  1981-01-01

  The 12 UD Pelletron installed at the Tandem Accelerator Center of the University of Tsukuba has been in operation for nearly four years. The installation of the accelerator is described and the operational experience with the accelerator and associate facilities are summarized. (orig.)

 6. Benchmarking af udsættelser i kommunerne

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen, Gunvor; Jeppesen, Anders Gade; Markwardt, Kristoffer

  2015-01-01

  nuværende tidspunkt stadig mangler relevante forhold i benchmarking-modellen. Eksempelvis antallet af stofmisbrugere, antallet af borgere med psykiatriske indlæggelser samt forekomsten af projekter med henblik på at forebygge udsættelser (fx gældsrådgivning). Disse data er først tilgængelige i 2015....

 7. Recent developments at the Rehovot 14UD pelletron

  International Nuclear Information System (INIS)

  Hollos, G.; Kaim, R.; Shachar, Y.; Yurman, Y.

  1984-01-01

  We describe our experience with electrostatic quadrupole lenses which are now operating in the low-energy mid-column and in the terminal of the 14UD Pelletron accelerator. The recent replacement of all needles in the closed corona voltage distribution system and its effect on machine performance are discussed. (orig.)

 8. Automation of 15 UD pelletron operation at NSC

  International Nuclear Information System (INIS)

  Ojha, S.; Sota, M.; Gargari, S.; Joshi, R.; Chopra, S.; Datta, S.K.

  2003-01-01

  15 UD Pelletron accelerator facility at NSC has been operational over last 12 years. The control system of accelerator runs on an network of computers under LINUX operating system running a distributed client server system. A description of the implemented software development is given

 9. Ethical issues in the use of in-depth interviews: literature review and discussion\\ud

  OpenAIRE

  Allmark, P.; Boote, J.; Chambers, E.; Clarke, A.; McDonnell, A.; Thompson, A.R.; Tod, A.

  2009-01-01

  This paper reports a literature review on the topic of ethical issues in in-depth interviews. The review returned three\\ud types of article: general discussion, issues in particular studies, and studies of interview-based research ethics. Whilst\\ud many of the issues discussed in these articles are generic to research ethics, such as confidentiality, they often had particular\\ud manifestations in this type of research. For example, privacy was a significant problem as interviews sometimes\\ud ...

 10. Barriers to the Development and Progress of\\ud Entrepreneurship in Rural Pakistan

  OpenAIRE

  Muhammad, Nabeel; McElwee, Gerard; Dana, Leo-Paul

  2017-01-01

  Purpose:\\ud Focussing on entrepreneurs’ experiences inhibiting them from launching a business – at the micro level – the purpose of this paper is to identify issues that limit rural entrepreneurship in Pakistan and also, to identify the cultural, social, economic and religious traditions and settings that discourage entrepreneurship thus hindering economic development\\ud \\ud Design/methodology/approach:\\ud An ethnographic approach was used to obtain a picture of current problems and perspecti...

 11. Current signal processing-based techniques\\ud for transformer protection

  OpenAIRE

  Etumi, Adel

  2016-01-01

  Transformer is an expensive device and one of the most important parts in a power\\ud system. Internal faults can cause a transformer to fail and thus, it is necessary for it\\ud to be protected from these faults. Protection doesn’t mean that it prevents damage to\\ud the protected transformer but it is to minimize the damage to the transformer as\\ud much as possible, which consequently minimizes the subsequent outage time and\\ud repair cost. Therefore, fast and reliable protection system should...

 12. Internprising i multinasjonale konsern - En analyse av eierskapsbestemmelsene til overskudd fra immaterielle eiendeler i skatteavtalesituasjoner etter OECDs reviderte retningslinjer fra BEPS-prosjektet

  OpenAIRE

  Hamnes, Benjamin Jacobsen

  2017-01-01

  Oppgaven omhandler OECDs oppdaterte internprisingsretningslinjer fra BEPS-prosjektet, som medfører endrede begrensninger i rettslig eiers rett til residualoverskudd fra en selvutviklet immateriell eiendel.

 13. Follow-up and prognosis of thyroid carcinoma; Nachsorge und Prognose der Schilddruesenkarzinome

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Sandrock, D.; Munz, D.L. [Humboldt-Universitaet, Berlin (Germany). Medizinische Fakultaet Charite

  2000-03-01

  The follow-up of patients with differentiated thyroid carcinoma is based on guidelines of the appropriate scientific societies like the German Society of Nuclear Medicine (DGN). After (successfull) radioiodine treatment there are follow-up investigations in intervalls (every [half] year, life-long) including ultrasound, serum level of thyroglobulin, TSH, (f)T3, and (f)T4. If recurrent/metastatic disease is suspected further special methods will follow (radioiodine scan, CT, MRI..). 5- and 10-year overall survival rates of paillary carcinoma are in the range of 90% and 80%, of follicular carcinoma in the range of 80% and 70%, respectively. Individual prognosis can be assessed by different scoring systems including factors like age, sex, size, grading, and extent of the disease. The medullary carcinoma has a mediocre prognosis and similar follow-up intervals focusing on the tumor markers calcitonin and CEA and, if necessary, a variety of imaging methods. The anaplastic carcinoma with its bad prognosis needs individual (palliative) symptomatic follow-up. (orig.) [German] Die Nachsorge des differenzierten Schilddruesenkarzinoms orientiert sich an Empfehlungen und Leitlinien der DGN sowie weiterer Fachgesellschaften. Nach (erfolgreicher) Therapie sind in Intervallen (1/2jaehrlich, jaehrlich, lebenslang) ambulante Nachsorgeuntersuchungen mit Sonographie, Thyreoglobulin- und TSH-, [f]T3-, [f]T4-Bestimmung erforderlich. Je nach Rezidiv-/Metastasenverdacht sind gezielte weitere Untersuchungen durchzufuehren (Radiojoddiagnostik, CT, MRT...). Die 5- und 10-Jahres-Ueberlebensraten des papillaeren Karzinoms liegen um 90% bzw. 80%, die des follikulaeren um 80% bzw. 70%. Die Prognose kann mittels diverser Scores bestimmt werden, die u.a. Alter, Geschlecht, Grading, und Ausdehnung der Erkrankung beruecksichtigen. Das medullaere Karzinom hat bei mittlerer Prognose aehnliche Nachsorgeintervalle, orientiert sich an den Tumormarkern Kalzitonin und CEA und gegebenenfalls komplexer

 14. Empowering students by enhancing their\\ud employability skills

  OpenAIRE

  Scott, Fraser J.; Connell, Pauline; Thomson, Linda A.; Willison, Debra

  2017-01-01

  Recognising the importance of graduates being equipped with appropriate employability skills alongside their subject-specific skills, we have had transferable skills training embedded throughout our degree programmes for 30 years. More recently, a specific employability skills module for final-year honours students has been created. This module consists of a programme of\\ud activities supporting employability skills, which was delivered to final-year undergraduate students from 2012 to 2015. ...

 15. KALKULASI HARGA POKOK PENJUALAN PADA UD PONDOK MEKAR

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  AMIR SARDI

  2017-05-01

  Tools for analyzing the calculation of cost of goods sold using HPP analysis, Cost Plus Pricing and Break Even Point. The financial ratio used is the ratio of profitability. Data analyzed are operational costs, fixed costs and production costs from 2010 to 2014. Based on the research that has been done on the cottage Mekar UD that Penentuah classified as cost of goods sold furniture can increase profits.

 16. CT findings and prognoses of anoxic brain damage due to near-drowning in children

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Asano, Jun-ichi; Ieshima, Atsushi (Tottori Univ., Yonago (Japan). School of Medicine); Kisa, Toshiro; Ohtani, Kyouichi

  1991-05-01

  We investigated the relationship between serial cranial CT findings and prognoses in 11 children after near-drowning. These patients were rescued after heart arrest for more than 10 minutes and all comatose on admission. CT scans were performed within 2 weeks, at 3 weeks-1 month, 2-4 months and more than 5 months after admission. Characteristics of CT findings and prognoses were classified into four groups. Group 1 - low density areas in thalami, basal ganglia and cortical white matters within 2 weeks (three cases; one died, two became vegitative). Group 2 - enlargement of the third ventricle at 3 weeks-1 month, and atrophy of pons at 2-4 months (three cases; severe quadriplegia and mental retardation). Group 3 - enlargement of the third ventricle at 3 weeks-1 month, but atrophy of pons not observed at 2-4 months (three cases; mild motor disabilities and mild mental retardation). Group 4 - enlargement of third ventricle not observed at 3 weeks-1 month (two cases; neither paralysis nor mental retardation). (author).

 17. CT findings and prognoses of anoxic brain damage due to near-drowning in children

  International Nuclear Information System (INIS)

  Asano, Jun-ichi; Ieshima, Atsushi; Kisa, Toshiro; Ohtani, Kyouichi.

  1991-01-01

  We investigated the relationship between serial cranial CT findings and prognoses in 11 children after near-drowning. These patients were rescued after heart arrest for more than 10 minutes and all comatose on admission. CT scans were performed within 2 weeks, at 3 weeks-1 month, 2-4 months and more than 5 months after admission. Characteristics of CT findings and prognoses were classified into four groups. Group 1 - low density areas in thalami, basal ganglia and cortical white matters within 2 weeks (three cases; one died, two became vegitative). Group 2 - enlargement of the third ventricle at 3 weeks-1 month, and atrophy of pons at 2-4 months (three cases; severe quadriplegia and mental retardation). Group 3 - enlargement of the third ventricle at 3 weeks-1 month, but atrophy of pons not observed at 2-4 months (three cases; mild motor disabilities and mild mental retardation). Group 4 - enlargement of third ventricle not observed at 3 weeks-1 month (two cases; neither paralysis nor mental retardation). (author)

 18. Udskudt tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Liversage, Anika; Larsen, Mona

  I de kommende år vil alderen for adgang til efterløn og folkepension gradvist stige. Det sker som følge af politiske reformer, der skal opmuntre danskerne til at blive længere på arbejdsmarkedet. Danmarks knap en halv million kommunalt ansatte er gennemsnitligt ældre end den øvrige arbejdende bef...... personer, der er gået på enten efterløn eller pension fra de besøgte arbejdspladser. Rapporten er bestilt og finansieret af Kommunernes Landsforening (KL) og Forhandlingsfællesskabet....

 19. Fra Bartolomeo della Porta detto Fra Bartolomeo, Adorazione del Bambino, National Gallery, London

  DEFF Research Database (Denmark)

  Fischer, Chris

  2014-01-01

  En artikel om et maleri af Fra Bartolomeo i National Gallery i London udlånt til en udstilling i Museo Tosio Martinengo I Brescia i forbindelse med opdagelsen af et fuldstændigt overensstemmende maleri i dette museums magasiner. Hypotesen var at Bresciabilledet var et værkstedsarbejde lavet på ba...

 20. Uddannelse til en accelereret samtid - nye ideer, ny læring

  DEFF Research Database (Denmark)

  Monty, Anita; Lindow, Bent Erik Kramer; Dyssegaard, Camilla Brørup

  Lederne nedsatte i foråret 2017 en tænketank, der skulle debattere fremtidens uddannelse ud fra en fælles erfaring af, at uddannelse som vi kender det i dag ikke matcher fremtidens omskiftelige behov for kompetenceudvikling. Nogle prognoser forudser at vi fremover skal gennemføre fem-seks uddanne...

 1. Big Data fra jord til bord

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Niels Axel; Ersbøll, Bjarne Kjær; Riis, Mark Bernhard

  Danske landmænd og virksomhederne i fødevaresektoren har gode forudsætninger for at drage nytte af den rivende udvikling inden for indsamling og bearbejdning af data: • Danmark har en stærk fødevaresektor. Det skyldes bl.a., at alle dele af værdikæden arbejder tæt sammen. Fra primærproducenterne,....... Denne rapport viser, hvordan Big Data kan være ét af omdrejningspunkter......Danske landmænd og virksomhederne i fødevaresektoren har gode forudsætninger for at drage nytte af den rivende udvikling inden for indsamling og bearbejdning af data: • Danmark har en stærk fødevaresektor. Det skyldes bl.a., at alle dele af værdikæden arbejder tæt sammen. Fra primærproducenterne...... finde nye innovative veje til øget værdiskabelse. For eksempel gennem smartere måder at producere på, levere produkterne på eller at indarbejde større værdi i produkterne, så de kan sælges med større fortjeneste. • Dansk landbrug og hele værdikæden i fødevaresektoren producerer store mængder af data...

 2. Madaffald fra storkøkkener

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kromann, Lisbeth; Madsen, Anne Seth; Schmidt, Jannick

  og forbehandle affaldet til bioforgasning. Biogas har nogle fordele Undersøgelsen viser, at biogas, forbrænding og kompostering alle er velegnede alternative metoder til at håndtere madaffald fra storkøkkener. Der er ikke umiddelbart problemer med teknik eller håndtering ved indsamling, forbehandling......Grise må ikke længere spise madaffald fra storkøkkener. Det er konsekvensen af en ny EU forordning. Derfor skal madaffaldet udnyttes på anden vis. Et projekt har miljøvurderet de tre alternativer: Biogas, forbrænding og kompostering. Det sidste er uomtvisteligt den dårligste løsning, når man ser på...... miljøeffekter, ressourceforbrug og affald. Biogas og forbrænding er de bedste løsninger. Overordnet er biogas en bedre løsning end forbrænding, fordi der bruges færre ressourcer og produceres mindre affald. Derimod afhænger udfaldet for miljøeffekternes vedkommende af, hvilket system man vælger til at indsamle...

 3. Spot On! Engelske plakater fra mellemkrigsårene - genstandstekster

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen, Line Hjorth

  2015-01-01

  genstandstekster til udstillingen Spot On! Engelske plakater fra mellemkrigsårene. alle tekster oversat til engelsk, men postes her i den danske udgave......genstandstekster til udstillingen Spot On! Engelske plakater fra mellemkrigsårene. alle tekster oversat til engelsk, men postes her i den danske udgave...

 4. Ekstraktion af æteriske olier fra oregano

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ellitsgaard Jakobsen, Jens; Ankerfeldt, Dorte; Jensen, Morten Busch

  2010-01-01

  med keratin - Ammoniakforurening reduceres med ny teknologi - Genvinding og genanvendelse af ammoniak fra spildevand og husdyrgødning - Ginseng - en virkningsfuld medicinplante - Ekstraktion af æteriske olier fra oregano "Biotek" er udviklet med udgangspunkt i originalartikler udarbejdet af forskere...

 5. Status of 15UD pelletron accelerator at IUAC, New Delhi

  International Nuclear Information System (INIS)

  Chopra, S.; Pranav Kr; Suraj; Pawar, N.S.; Singh, M.P.; Kumar, Rakesh; Prasad, J.; Patel, V.P.; Pal, Raj; Sota, M.; Devarani, K.; Ojha, S.; Gargari, S.; Joshi, R.; Kanjilal, D.; Datta, S.K.

  2006-01-01

  The 15 UD Pelletron at NSC has been operational and has performed well during last 16 years. There have been major modifications performed for upgradation of Pelletron system over this period. Major upgradations which have been implemented are new Multi Cathode Ion Source, turbo pump based gas stripper system and Accelerator Mass Spectrometry beam line having Wien Filter. In addition a new SF 6 gas chiller has been designed and is being fabricated. An overview of the most significant upgradations undertaken and other activities for the system are being reported in the present paper. (author)

 6. Maintenance Strategies to Reduce Downtime Due to\\ud Machine Positional Errors

  OpenAIRE

  Shagluf, Abubaker; Longstaff, Andrew P.; Fletcher, Simon

  2014-01-01

  Manufacturing strives to reduce waste and increase\\ud Overall Equipment Effectiveness (OEE). When managing machine tool maintenance a manufacturer must apply an appropriate decision technique in order to reveal hidden costs associated with production losses, reduce equipment downtime\\ud competently and similarly identify the machines’ performance.\\ud Total productive maintenance (TPM) is a maintenance program that involves concepts for maintaining plant and equipment effectively. OEE is a pow...

 7. ANALISIS HARGA POKOK PRODUKSI DAN PENERAPAN TARGET COSTING PADA UD WAJUKU MAKASSAR

  OpenAIRE

  -, CHAIDIR HAFID

  2017-01-01

  ABSTRAK Analisis Harga Pokok Produksi dan Penerapan Target Costing pada UD Wajuku Makassar The Analysis of The Cost of Goods Manufactured and Implementation of Target Costing in UD Wajuku Makassar Chaidir Hafid Asri Usman Syahrir Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perhitungan harga pokok produksi baju kaos polos sebelum dan setelah penerapan metode target costing pada UD Wajuku Makassar. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi. Metode analisis dat...

 8. Systematic reviews as a tool for planning and\\ud interpreting trials

  OpenAIRE

  Bath, Philip M.W.; Gray, Laura J.

  2009-01-01

  Background Systematic reviews followed by ameta-analysis\\ud are carried out in medical research to combine the results of two or more related studies. Stroke trials have struggled to show beneficial effects and meta-analysis should be used more widely throughout the research process to either speed up the development of useful interventions, or halt more quickly research with hazardous or ineffective interventions.\\ud \\ud Summary of review. This review summarises the clinical research process...

 9. Studies on correlation of positive surgical margin with clinicopathological factors and prognoses in breast conserving surgery

  International Nuclear Information System (INIS)

  Nishimura, Reiki; Nagao, Kazuharu; Miyayama, Haruhiko

  1999-01-01

  Out of 484 cases with breast conserving surgery between April 1989 and March 1999, surgical procedures of 34 cases were changed to total mastectomy due to positive surgical margins. In this study we evaluated a clinical significance of surgical margin in relation to clinicopathological factors and prognoses. Ninety-nine cases (20.5%) had positive margins that were judged when cancer cells existed within 5 mm from margin. In multivariate analysis of factors for surgical margin, EIC-comedo status, ly, located site, proliferative activity, and age were significant and independent factors. Regarding local recurrence, positive margin, age, ER and proliferative activity were significant factors in multivariate analysis, especially in cases not receiving postoperative radiation therapy. Radiation therapy may be beneficial for patients with positive surgical margin. And patients with breast recurrence alone had significantly higher survival rates. Therefore, it is suggested that surgical margin may not reflect survival, although it is a significant factor for local recurrence. (author)

 10. Studies on correlation of positive surgical margin with clinicopathological factors and prognoses in breast conserving surgery

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Nishimura, Reiki; Nagao, Kazuharu; Miyayama, Haruhiko [Kumamoto City Hospital (Japan)

  1999-09-01

  Out of 484 cases with breast conserving surgery between April 1989 and March 1999, surgical procedures of 34 cases were changed to total mastectomy due to positive surgical margins. In this study we evaluated a clinical significance of surgical margin in relation to clinicopathological factors and prognoses. Ninety-nine cases (20.5%) had positive margins that were judged when cancer cells existed within 5 mm from margin. In multivariate analysis of factors for surgical margin, EIC-comedo status, ly, located site, proliferative activity, and age were significant and independent factors. Regarding local recurrence, positive margin, age, ER and proliferative activity were significant factors in multivariate analysis, especially in cases not receiving postoperative radiation therapy. Radiation therapy may be beneficial for patients with positive surgical margin. And patients with breast recurrence alone had significantly higher survival rates. Therefore, it is suggested that surgical margin may not reflect survival, although it is a significant factor for local recurrence. (author)

 11. Dispersion prognoses and consequences in the environment. A Nordic development and harmonization effort

  International Nuclear Information System (INIS)

  Tveten, U.

  1994-01-01

  The project 'BER-1, Dispersion prognoses and environmental consequences' is described. The report describes the work performed and the results obtained. The bulk of the report is concerned with the first subject area, atmospheric dispersion models. The world-wide status of long-range atmospheric dispersion models at the start of the project period is described, descriptions are given of the models in use at the Nordic meteorological institutes, and validation/verification and intercomparison efforts that have been performed within the project are described. The main results of this work have been published separately. All aspects of environmental impact of releases to the atmosphere have been treated, and the end product of this part of the project is a computerized 'handbook' giving easy access to data on e.g. deposition, shielding, filtering, weathering, radionuclide transfer via all possible exposure pathways. (au)

 12. Impact of NHS Direct on other services: the characteristics and origins of its nurses \\ud

  OpenAIRE

  Morrell, C.J.; Munro, J.F.; O'Cathain, A.; Warren, K.; Nicholl, J.

  2002-01-01

  OBJECTIVE:: To characterise the NHS Direct nurse workforce and estimate the impact of NHS Direct on the staffing of other NHS nursing specialties. \\ud \\ud METHOD: A postal survey of NHS Direct nurses in all 17 NHS Direct call centres operating in June 2000. \\ud \\ud RESULTS: The response rate was 74% (682 of 920). In the three months immediately before joining NHS Direct, 20% (134 of 682, 95% confidence intervals 17% to 23%) of respondents had not been working in the NHS. Of the 540 who came f...

 13. Sustainable Fashion Tailoring: An approach for creating a\\ud heightened emotional attachment to garment apparel at\\ud undergraduate level, through pedagogy, story telling, digital\\ud technologies and traditional craftsmanship.

  OpenAIRE

  Morrish, David

  2017-01-01

  Background: \\ud \\ud Higher Education undergraduate programmes of study have a responsibility to educate learners within their discipline bridging the gap between further education and industry. Never before has it been so important to equip students who can adapt and accommodate change within their practice responding to external socio-economic, cultural, political and environmental issues. With sustainability a key issue, high on companies agendas, it is imperative that educational instituti...

 14. Fra aktivering til beskæftigelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pico Geerdsen, Peter; Pico Geerdsen, Lars

  Med arbejdsmarkedsreformen i 1994 har aktivering fået en fremtrædende rolle i dagpengesystemet. Den rolle er blevet forstærket i de efterfølgende reformer. I 1994 kunne man være ledig og modtage dagpenge i op til fire år uden at deltage i aktivering. Den periode er nu sat ned til ét år. Denne...... rapport ser på, hvad der karakteriserer dagpengemodtagere i aktivering og på overgangen fra aktivering til beskæftigelse. Rapporten fokuserer blandt andet på de aktiveredes lønniveau og valg af branche efter endt aktivering. Rapporten, som er finansieret af Beskæftigelsesministeriet og Socialministeriet...

 15. Organisatorisk resiliens fra et kommunikativ perspektiv

  DEFF Research Database (Denmark)

  Simonsen, Daniel M

  to forskellige cases fra Forsvaret, hvor militærenheder træner mod at opbygge en høj grad af pålidelighed i organisering og drift. Via observationsstudier og kvalitative forskningsinterview har det empiriske studie tilvejebragt systematiske livsverdensbeskrivelser af situationer, hvor fænomenet resiliens har...... proces, hvor symbolsk betydning gensidigt forhandles mod en konstruktion, korrektion eller afvikling af mening, der er central for organiseringsfænomenet og organisationens eksistens. Forankret i en sådan forståelse af kommunikation og organisationens eksistens indskrives afhandlingen i en crisis...... været aktuelt for enhedernes individer. Der er i forbindelse med det empiriske studie udført i alt 13 kvalitative forskningsinterviews og foretaget i alt 20 dokumenteret observationer. Det empiriske materiale har dernæst været genstand for en fænomenologisk analyse med henblik på at forstå og forklare...

 16. The role of employee share ownership for corporate governance\\ud in the aftermath of the financial crisis – a closer look at the\\ud Central Eastern European EU Member States

  OpenAIRE

  Lowitzsch, Jens; Hashi, Iraj; HASHANI, Alban

  2016-01-01

  Following a 2010 initiative opinion by the European Economic and Social\\ud Committee and a 2012 study on employee financial participation (EFP)\\ud commissioned by the European Parliament, in December 2012 the European\\ud Commission included the promotion of employee share ownership\\ud (ESO) in its Action Plan to reform European company law and corporate\\ud governance (European Commission, COM/2012/0740). This marks an extension\\ud in the perception of the issue of EFP in general and ESO in pa...

 17. Fra problem til færdig opgave

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bjerrum, Merete

  Fra problem til færdig opgave er blevet til på baggrund af erfaringer fra undervisning og vejledning af studerendes forskellige sundhedsfaglige uddannelser. Den søger at besvare nogle af de mange spørgsmål, studerende har stillet i forbindelse med undervisning og vejledning. Bogen beskriver...... opgavestrukturen, som er den samme uanset, om det er en mindre eller en større opgave. Fra problem til færdig opgave henvender sig til studerende på de videregående sundhedsuddannelser, herunder de social- og sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser samt de første semestre af de social- og sundhedsfaglige...

 18. Penentuan Harga Jual Produk dengan Menggunakan Metode Cost Plus Pricing pada Ud. Vanela

  OpenAIRE

  Mawikere, Lidia; Ilat, Ventje; Woran, Reza

  2014-01-01

  Harga jual yang ditetapkan harus mampu menentukan semua biaya yang menghasilkan laba jangka panjang. Cost plus pricing adalah penetapan harga dengan menambahkan sejumlah (persentase) tertentu dari harga jual atau biaya sebagai keuntungannya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Perusahaan menentukan harga jual produk dengan menggunakan metode cost plus pricing pada UD. Vanela. Dalam penganalisaan data digunakan metode deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian menunjukan UD. ...

 19. EVALUASI SANITATION STANDARD OPERATING PROCEDURES KERUPUKAMPLANG DI UD SARINA KECAMATAN KALIANGET KABUPATEN SUMENEP

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ach Triharjono

  2016-11-01

  Full Text Available Industri pangan untuk menghasilkan produk yang memenuhi standar keamanan pangan. Standar tersebut dapat dipenuhi dengan menerapkan 8 aspek kunci Sanitation Standard Operating Prosedures (SSOP. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh hasil penerapan 8 aspek kunci Sanitation Standard Operating Procedures (SSOP dan mengevaluasi penerapan Sanitation Standard Operating Procedures (SSOP Di UD Sarina Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep. Jenis penelitian ini bersifat deskriptif dengan lokasi penelitian di UD Sarina Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep. Hasil penelitian diketahui bahwa penerapan 8 aspek kunci Sanitation Standard Operating Procedures (SSOP di UD Sarina sudah terlaksana tapi terdapat 3 tahapan kunci yang belum terlaksana dengan baik yaitu pencegahan kontaminasi silang, pengawasan kondisi kesehatan personil dan menghilangkan hama dari unit pengolahan. Hal yang perlu ditingkatkan terkait dengan penerapan SSOP di UD Sarina yaitu masih perlu adanya manual prosedur untuk berbagai pelaksanaan sanitasi yang dilakukan oleh UD Sarina ini

 20. A double harmonic buncher for the 14-UD pelletron

  International Nuclear Information System (INIS)

  Jain, H.C.; Sharma, R.P.; Bhalerao, P.J.; Datar, V.M.

  1986-01-01

  A preliminary test report of a double harmonic buncher fabricated for obtaining pulsed heavy ion beams from the 14-UD pelletron being installed at the Tata Insitute of Fundamental Research (TIFR), Bombay is presented. The tests were carried out at the 300 keV heavy-ion-accelerator in operation at TIFR. The bunched beam was studied by detecting the electrons produced as the beam was scattered from a carbon target. Figures showing the schematic diagram of the buncher and the time spectra of beam bunching obtained with 200 keV 40 Ar and 90 keV 16 O ions using only the fundamental frequency are given. (M.G.B.)

 1. Intern kontrol fra et Corporate Governance perspektiv

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holm, Claus; Laursen, Peter Birkholm

  En stadig voksende interesse for risiko styring (risk management) som en central proces i virksomhedsledelse vil måske betyde en ændret opfattelse af intern kontrol. Et af formålene med COSO rapporten var at bidrage med et fælles framework for intern kontrol på tværs af virksomhedens...... interessegrupper. Derfor er hovedspørgsmålet i dette paper, om COSO-frameworket er tilstrækkeligt, når intern kontrol ses fra et Corporate Governance perspektiv. Spørgsmålet bliver forsøgt besvaret ved at undersøge udviklingen i opfattelsen af intern kontrol over tid. Opfattelsen af intern kontrol hos Corporate...... Governance aktørerne undersøges og diskuteres med udgangspunkt i en sammenligning af COSO-frameworket med revisorernes standarder henholdsvis før og efter COSO-rapporten. Der foretages en indholdsanalyse af de relevante dokumenter som (1) bidrager til en mere detaljeret beskrivelse af udviklingen i begrebet...

 2. Effects of different aerobic exercise programmes with nutritional intervention in sedentary\\ud adults with overweight/obesity and hypertension: EXERDIET-HTA study

  OpenAIRE

  Gorostegi-Anduaga, I.; Corres, P.; Martinezaguirre-Betolaza, A.; Pérez-Asenjo, J.; Aispuru, R.; Fryer, Simon M; Maldonado-Martin, Sara

  2018-01-01

  Background: Both exercise training and diet are recommended to prevent and control\\ud hypertension (HTN) and overweight/obesity.\\ud Purpose: To determine the effectiveness of different 16-week aerobic exercise\\ud programs with hypocaloric diet on blood pressure (BP), body composition,\\ud cardiorespiratory fitness (CRF) and pharmacological treatment.\\ud Methods: Overweight/obese, sedentary participants (n=175, 54.08.2 yrs) with HTN,\\ud were randomized into attention control group (AC, physical...

 3. bb̅ud̅ four-quark systems in the Born-Oppenheimer approximation: prospects and challenges

  Science.gov (United States)

  Peters, Antje; Bicudo, Pedro; Wagner, Marc

  2018-03-01

  We summarize previous work on b̅b̅ud four-quark systems in the Born-Oppenheimer approximation and discuss first steps towards an extension to the theoretically more challenging bb̅ud̅ system. Strategies to identify a possibly existing bb̅ud̅ bound state are discussed and first numerical results are presented.

 4. Towards the design of secure and privacy-oriented Information\\ud systems in the cloud: Identifying the major concepts

  OpenAIRE

  Kalloniatis, Christos; Mouratidis, Haralambos; Vassilis, Manousakis; Islam, Shareeful; Gritzalis, Stefanos; Kavakli, Evangelia

  2013-01-01

  Cloud computing is without a doubt one of the most significant innovations presented in the\\ud global technological map. This new generation of technology has the potential to positively\\ud change our lives since on the one hand it provides capabilities that make our digital lives\\ud much easier, than before, while on the other hand it assists developers in creating services\\ud that can be disseminated easier and faster, than before, and with significantly less cost.\\ud However, one of the ma...

 5. Både krucifikser og figurer af Jomfru Maria blev smidt ud af kirkerne ved Reformationen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thomassen, Bjørn; McGuire, Brian Patrick

  2016-01-01

  Interview med dronning Margrethe om blandt andet Reformationen kalder på et par supplerende kommentarer, lyder det fra en lektor og en professor i middelalderhistorie......Interview med dronning Margrethe om blandt andet Reformationen kalder på et par supplerende kommentarer, lyder det fra en lektor og en professor i middelalderhistorie...

 6. Beam transport calculations for BARC-TIFR 14UD pelletron

  International Nuclear Information System (INIS)

  Prasad, K.G.

  1993-01-01

  The 14UD pelletron tandem accelerator installed at Tata Institute of Fundamental Research (TIFR) as a joint BARC-TIFR project, is supplied by National Electrostatic Corporation (NEC), U.S.A. To optimise the parameters of various elements along the beam path, it is essential to work out the beam optics of the entire system. There are various computer codes in use for such calculations. All these codes, except the detailed ray tracing programs, use matrix formulation. Thus each ion optical element is characterised in terms of a transport matrix, whose elements are assumed to be independent of particle trajectory. We have performed only the first order calculations, meaning thereby that no aberrations are included. Further, all calculations are carried out assuming ideal conditions like axial beam injection, perfectly aligned beam line elements, etc. The main code that has been employed in our calculations is based on the one at the Australian National University, Canberra, suitably modified for use with CYBER 170/730 computer at TIFR. However, codes at NEC and Stony Brook were also used for the checking the results. The results of calculations are given and discussed. (author). 2 figs

 7. Hovedpointer fra telefon survey med D&I kandidater og aftagere

  DEFF Research Database (Denmark)

  Brodersen, Søsser; Lindegaard, Hanne

  2010-01-01

  Som en anden fase i D&I evalueringen gennemførtes en telefon survey med alle færdige D&I kandidater (i perioden september til november 2009). Formålet med denne telefon survey var at kortlægge kandidaternes karriereforløb: mønstrer, entre på arbejdsmarkedet og hvor søger de job, beskæftigelsesmøn......Som en anden fase i D&I evalueringen gennemførtes en telefon survey med alle færdige D&I kandidater (i perioden september til november 2009). Formålet med denne telefon survey var at kortlægge kandidaternes karriereforløb: mønstrer, entre på arbejdsmarkedet og hvor søger de job......, beskæftigelsesmønstrer samt hvilke kompetencer de mener at have anvendt og ikke anvendt fra studiet i deres job. Telefon survey formen blev valgt for dermed at få muligheden for at få nogle kvantitative informationer frem. I alt blev 72 D&I kandidater interviewet ud af 78 mulige, dvs. vi opnåede en svarprocent på 92......,3 % . Spørgsmålene var forberedt på forhånd således at kandidaterne blev stillet de samme spørgsmål. Derudover gennemførtes en telefon survey med 14 aftagere af D&I kandidater (identificeret gennem telefon surveyen med kandidaterne, således at de repræsenterede store virksomheder, mindre virksomheder...

 8. MAVIS: Mobile Acquisition and VISualization -\\ud a professional tool for video recording on a mobile platform

  OpenAIRE

  Watten, Phil; Gilardi, Marco; Holroyd, Patrick; Newbury, Paul

  2015-01-01

  Professional video recording is a complex process which often requires expensive cameras and large amounts of ancillary equipment.\\ud With the advancement of mobile technologies, cameras on mobile devices have improved to the point where the quality of their output is sometimes comparable to that obtained from a professional video camera and are often used in professional productions.\\ud However, tools that allow professional users to access the information they need to control the technical ...

 9. Reconnection of SN-216 to U-D Valve Pit Design Review

  International Nuclear Information System (INIS)

  REED, R.W.

  1999-01-01

  The design for the reconnection of SN-216 to U-D valve pit was reviewed on May 24, 1999. All Review Comment Record comments were resolved and closed at this meeting. The review concluded that the reconnection of SN-216 to U-D valve pit was acceptable. The design was approved with the incorporated comments as recorded on the RCR's. No outstanding comments remain

 10. Effects of varying laser trimming geometries on thin film\\ud resistors

  OpenAIRE

  Alafogianni, Maria; Birkett, Martin; Penlington, Roger

  2017-01-01

  Purpose - This paper studies the effects of varying laser trim patterns on several performance parameters of thin film resistors such as the temperature coefficient of resistance (TCR) and target resistance value.\\ud \\ud Design/methodology/approach - The benefits and limitations of basic trim patterns are taken into consideration and the plunge cut, double plunge cut and the curved L-cut were selected to be modelled and tested experimentally. A computer simulation of the laser trim patterns h...

 11. Status of the 15 UD MV Pelletron accelerator at Nuclear Science Centre

  International Nuclear Information System (INIS)

  Chopra, S.

  1997-01-01

  Nuclear Science Centre has 15 UD Pelletron accelerator. This accelerator is equipped with compressed geometry tubes to go up to terminal potential of 16 MV. The 15 UD accelerator has been operational more than five years and in these years there had been certain upgradations and different problems occurred during operation of the accelerator and maintenance of column, rotating shafts, charging system and other associated systems. (author). 2 refs

 12. Når børnefamilier sættes ud af deres lejebolig

  DEFF Research Database (Denmark)

  Oldrup, Helene; Høst, Anders; Nielsen, Alva Albæk

  Gennem de senere år er antallet af boligudsættelser og fogedsager i Danmark steget betydeligt. Disse sager rammer ikke kun voksne, idet knap en fjerdedel af alle husstande, der sættes ud, er børnefamilier. Mellem 2002 og 2009 skønnes det, at godt 11.500 børn har været berørt af en udsættelse. For...

 13. A large strain radial consolidation theory for soft clays improved by vertical drains\\ud

  OpenAIRE

  Geng, Xueyu; Yu, Hai-sui

  2017-01-01

  A system of vertical drains with combined vacuum and surcharge preloading is an effective 10 solution for promoting radial flow, accelerating consolidation. However, when a mixture of soil and\\ud 11 water is deposited at a low initial density, a significant amount of deformation or surface settlement 12 occurs. Therefore, it is necessary to introduce large strain theory, which has been widely used to manage\\ud 13 dredged disposal sites in one-dimensional theory, into radial consolidation theo...

 14. Factors influencing adherence to antiretroviral treatment in\\ud Asian developing countries: a systematic review

  OpenAIRE

  Wasti, Sharada Prasad; Van Teijlingen, Edwin; Simkhada, Padam; Randall, Julian; Baxter, Susan; Kirkpatrick, P.; Vijay Singh, G.C.

  2011-01-01

  Objective To systematically review the literature of factors affecting adherence to Antiretroviral treatment (ART) in Asian developing countries.\\ud Methods Database searches in Medline ⁄ Ovid, Cochrane library, CINAHL, Scopus and PsychINFO for studies published between 1996 and December 2010. The reference lists of included papers were also checked, with citation searching on key papers.\\ud Results A total of 437 studies were identified, and 18 articles met the inclusion criteria and were ex...

 15. Praediktion af blødningsrisiko og død ved cirrose ud fra haemodynamiske og metaboliske variabler. Studie af esophagusvaricepatienter uden tidligere blødning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Møller, S; Bendtsen, F; Christensen, E

  1995-01-01

  .00005), serum bilirubin (p 10 (p associated with higher risk. In conclusion, the results support the prognostic value of metabolic variables as earlier described...... clotting factor 2, 7, 10 (p .... The prognostic significance of central circulation time stresses the importance of the hyperdynamic systemic circulation in the increased risk.(ABSTRACT TRUNCATED AT 250 WORDS) Udgivelsesdato: 1995-Sep-25...

 16. Tumor therapy with 125I-octreotide and 125I-UdR

  International Nuclear Information System (INIS)

  Fan, W.; Zhu, R.; Yang, C.; Sun, J.J.; Xu, Y.J.; Zhang, Y.J.; Wu, M.J.; Wang, D.J.

  2005-01-01

  Purpose: To determine the tumor cell damage effect with Auger-electron emitter 125 I in different chemical states. Methods: (1) [Tyr 3 ] octreotide (TOC) and UdR are labeled with 125 I,respectively. (2) Receptor analysis of 125 I-TOC on small cell lung cancer (SCLC) NCI-H446 cell lines is performed comparing with normal lymph cells. NCI-H446 cells added various dose of 125 I-TOC are incubated for different time with 125 I-Nal and non-labeled TOC as control. The capacity of NCI-H446 cell lines bound and internalization of 125 I TOC are determined. The radiation damage of tumor cells is measured by MTF methods. (3) The killing effects of 125 I-UdR in human pancreatic cancer cell line Bax-Pc and Sca-BER bladder carcinoma cells are evaluated with the similar methods. I-UdR penetrating into the Sca-BER cell nucleus is observed with confocal microscope. The grow suppression and clonogenic formation of Sca-BER cells after incubation with 125 I-UdR are analyzed. Proliferation fraction and S phase cell fraction of Sca-BER cell added 125 I-UdR is measured with flow cytometric analysis. Results: (1) Kd=(0.56∼2.0) x 10 -11 mol/L and B max =(1.17∼2.0) x 10 5 cell site are obtained by receptor analysis of 125 I-TOC on NCI-H446 cells. Comparatively, the difference between total binding and non-specific binding is low and there is no saturation of specific binding for normal lymphocyte. About 50% of 125 I-TOC is internalized into the NCI-H446 cell nucleus at 24h after incubation. The damige of NCI-H446 cells by 125 I-TOC is clearly observed. (2) The penetration amount of 125 I-UdR into cell nucleus increases with the incubate time when the concentration of 125 I-UdR is in the range of 10∼500 kBq/mL and reaches the peak fraction of 94% at 36 h after incubation. The radioactivity of 125 I-UdR is then achieved equelibration and no more increased with time. The linear correlation with γ=0.867∼0.978 between the concentration of 125 I-UdR in cell nucleus and the incubation time

 17. Distress Tolerance among Students Referred for Treatment Following Violation of\\ud Campus Cannabis Use Policy: Relations to Use, Problems, and Motivation

  OpenAIRE

  Buckner, Julia D.; Jeffries, Emily R.; Terlecki, Meredith A.; Ecker, Anthony H.

  2015-01-01

  Students referred to treatment after violating campus drug policies represent a high-risk\\ud group. Identification of factors related to these students’ cannabis use could inform prevention\\ud and treatment efforts. Distress tolerance (DT) is negatively related to substance-related\\ud behaviors and may be related to high-risk cannabis use vulnerability factors that can impact\\ud treatment outcome. Thus, the current study tested whether DT was related to cannabis use\\ud frequency, cannabis-rel...

 18. Månedens billede af varmepåvirkede pacemakerrester fra Odense Krematorium

  DEFF Research Database (Denmark)

  Leth, Peter Mygind

  2007-01-01

  Foto af eksploderede pacemakerrester fra krematorieovn. Husk at fjerne pacemakere før kremering!......Foto af eksploderede pacemakerrester fra krematorieovn. Husk at fjerne pacemakere før kremering!...

 19. 75 FR 34213 - Solicitation of Applications and Notice of Funding Availability for the FRA Railroad System...

  Science.gov (United States)

  2010-06-16

  ... DEPARTMENT OF TRANSPORTATION Federal Railroad Administration Solicitation of Applications and Notice of Funding Availability for the FRA Railroad System Issues Research and Development Program AGENCY: Federal Railroad Administration (FRA), Department of Transportation (DOT). ACTION: Notice of funding...

 20. Opsigtsvækkende nyt om derivater fra USA

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thinggaard, Frank

  1997-01-01

  Der er opsigsvækkende nyt fra USA om den regnskabsmæssige behandling af derivater som terminskontrakter, futures, optioner, swaps m.v. Glem alt om historiske anskaffelsespriser. For derivater er der kun ét mål, som kan bruges: markedsværdier (fair-values). Glem alt om snakken om 'off-balance-sheet...

 1. Ti millioner fra forskningsråd til drivhusgasarbejde

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Jens Christian

  2011-01-01

  Seniorforsker Lise Lotte Sørensen, Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) ved Aarhus Universitet, har fået støtte fra Det Strategiske Forskningsråd til at undersøge udvekslingen af drivhusgasser mellem atmosfæren og landjord og havområder....

 2. Vandmiljøplanen: Fra forhandling til symbol

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Mikael Skou; Wendelboe Hansen, Michael

  Udgangspunktet er en analyse af forløbet af Vandmiljøplanens tilblivelsesproces 1987. Fortolkningsrammen er en bred gengivelse af ændringerne i det politiske og administrative system i firserne fra forhandlingspolitik/korporative og stabile strukturer til løsere netværk/opsplittede beslutningsfor...

 3. Fra tradizione e sperimentazione: tecniche narrative nei racconti di ...

  African Journals Online (AJOL)

  Fra tradizione e sperimentazione: tecniche narrative nei racconti di Paola Capriolo. R Wilson, V Gerrand. Abstract. Contemporary novelists have responded in different ways to the challenge of living and writing in the latter half of the twentieth century, a historical moment in which the paper and ink with which they have ...

 4. Økonomisk bistand fra selskab til ejere og ledelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Werlauff, Erik

  2009-01-01

  Dette bidrag til bogen gennemgår reglerne om "økonomisk bistand" fra et aktie- eller anpartsselskab til dets ejere, ledelse mv., dvs. reglerne om aktionærlån, koncernlån og selvfinansiering, således som disse er udformet efter selskabsreformen. Der erindres om tre vigtige egenskaber ved reformen:...

 5. Fra Jagannātha til juggernaut

  DEFF Research Database (Denmark)

  Aktor, Mikael

  2017-01-01

  Vognprocessionen i Puri, Odisha, er en af verdens største religiøse processioner. Omkring en million pilgrimme følger de tre gude-søskende, Jagannātha, Subhadrā og Balabhadra, hver i deres egen gigantiske processionsvogn trukket af mange hundrede pilgrimme, på deres rejse fra det store Jagannātha...

 6. En stratigrafisk og tafonomisk analyse af fossile fugle og fjer fra Fur Formationen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lindow, Bent Erik Kramer

  2007-01-01

  Resultaterne af den første kvantitative stratigrafiske og tafonomiske analyse af de fossile fugle fra Fur Formationen viser at: 1) Hovedparten (71%) af det stratigrafisk bestembare fossile fuglemateriale stammer fra to horisonter, dels i intervallet fra askelag +22 til +35 og dels i intervallet...

 7. Study and Analysis of Fictional Elements of Fraed o Soluk

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ali Reza Nabilu

  2010-10-01

  Full Text Available This article reviews and analyzes fictional elements of Fraed o Soluk.We research these titles: tale and story, genre, size, language, dialogue, character, narrator and speakers, view angle, action and structure of stories, moral results,time and place in Fraed o Soluk.This study explains the structure of stories from different dimensions. Fraed o Soluk includes the moral stories and its prose was written according to the method of Kalile va Demneh and Sandbadname.In stories and tales of Fraed of Soluk, there are features such as emphasis on the events, the absence of a strong cause and effect relationships between events, absolutism, moral results, immutability of characters, quality of narrative, common themes, and hypothetical time and place.There are 58 stories in Fraed o Soluk. The main stories are longer than secondary stories. Dialogue occurs mostly between main characters of stories. Linguistic features of technical prose (sixth and seventh century in this book can be seen. There are 289 characters in the stories of this book. 85 percent are public and 15 percent are special. Most characters are animals (29 percent, men and boys (19/5 percent and job holders (14 percent. Main narrators include: book’s author, Behrooz, businessman son and Ghasir.The main narrators of the stories are often unknown.From a total of 58 stories, 45 percent have action and 55 percent have no specific action.95 percent of stories have moral results and recommendations.38 percent of the stories have time.70 percent of the stories have place.

 8. An exploratory study of consumers' attitude towards unethical corporate\\ud practices and the concept of consumer social responsibility

  OpenAIRE

  Ajayi, Festus Adeolu

  2014-01-01

  2014 dissertation for MSc in International Business Management. Selected by academic staff as a good example of a masters level dissertation. This study is an exploration of consumers’ attitudes towards unethical\\ud corporate practices and the concept of consumer social responsibility. The\\ud study among other things evaluated the concepts of corporate social responsibility (CSR), consumers’ social responsibility (CNSR) and sought to\\ud understand the relationship between both concepts. Havin...

 9. Physical interaction between the strawberry allergen Fra a 1 and an associated partner FaAP: Interaction of Fra a 1 proteins and FaAP.

  Science.gov (United States)

  Franz-Oberdorf, Katrin; Langer, Andreas; Strasser, Ralf; Isono, Erika; Ranftl, Quirin L; Wunschel, Christian; Schwab, Wilfried

  2017-10-01

  The strawberry fruit allergens Fra a 1.01E, Fra a 1.02 and Fra a 1.03 belong to the group of pathogenesis-related 10 (PR-10) proteins and are homologs of the major birch pollen Bet v 1 and apple allergen Mal d 1. Bet v 1 related proteins are the most extensively studied allergens but their physiological function in planta remains elusive. Since Mal d 1-Associated Protein has been previously identified as interaction partner of Mal d 1 we studied the binding of the orthologous Fra a 1-Associated Protein (FaAP) to Fra a 1.01E/1.02/1.03. As the C-terminal sequence of FaAP showed strong auto-activation activity in yeast 2-hybrid analysis a novel time resolved DNA-switching system was successfully applied. Fra a 1.01E, Fra a 1.02, and Fra a 1.03 bind to FaAP with K D of 4.5 ± 1.1, 15 ± 3, and 11 ± 2 nM, respectively. Fra a 1.01E forms a dimer, whereas Fra a 1.02 and Fra a 1.03 bind as monomer. The results imply that PR-10 proteins might be integrated into a protein-interaction network and FaAP binding appears to be essential for the physiological function of the Fra a 1 proteins. © 2017 Wiley Periodicals, Inc.

 10. Neutron dosimetry in containment of a pressurized water reactor utilizing the Panasonic UD-802 dosimetry system

  International Nuclear Information System (INIS)

  Kralick, S.C.

  1984-01-01

  The Panasonic UD-802 dosimeter was evaluated as a potential neutron dosimeter for use in containment of a PWR. The Panasonic UD-802 dosimeter, although designed as a beta and gamma dosimeter, is also sensitive to neutrons. UD-802 dosimeters were mounted on polyethylene phantoms and irradiated to known doses at selected locations in containment. The known neutron dose equivalents were determined based on remmeter dose rate measurements and stay times. The thermoluminescent response of the dosimeters and the known neutron dose equivalents were used to obtain a calibration factor at each location. The average calibration factor was 3.7 (unit of dosimeter response per mrem) and all calibration factors were within +-30% of this mean value. The dosimeter distance from the phantom was found to have minimal effect on the response but the system was directionally dependent, necessitating a correction in the calibration factor. The minimum significant dosimeter response was determined independent of any calibration factor. The minimum significant response of the UD-802 to neutrons is a function of the corresponding gamma exposure rate. It is concluded that the Panasonic UD-802 dosimeter can be used for neutron dosimetry in PWR containment

 11. Effects of [3H]UdR on the cell-cycle progression of L1210 cells

  International Nuclear Information System (INIS)

  Darzynkiewicz, Z.; Carter, S.; Kimmel, M.

  1984-01-01

  Tritium-labelled uridine (( 3 H)UdR)perturbs progression of L1210 cells through the mitotic cycle. A slowdown of G 2 cells is observed 2 hr after addition of 0.5-5.0 μci/ml of ( 3 H)UdR into cultures. At 2.5-5.0 μCi/ml of ( 3 H)UdR a slowdown of cell progression through S is also apparent. Additionally, there is an increase in the number of cells with DNA values higher than 4C in cultures growing in the presence of ( 3 H)UdR for 8-24 hr. A pulse of ( 3 H)UdR of 2 hr duration labels predominantly (95%) cellular RNA. The first cell-cycle effects (G 2 slowdown) are observed when the amount of the incorporated ( 3 H)UdR is such that, on average there are fewer than thirty-six ( 3 H) decays per cell which corresponds to approximately 12-19 rads. The S-phase slowdown is seen at a dose of incorporated ( 3 H)UdR twice as high as that inducing G 2 effects. The specific localization of ( 3 H)UdR in nucleoli, peripheral nucleoplasm and in cytoplasm, as well as differences in the kinetics of the incorporation in relation to phases of the cell cycle are discussed. Mathematical modelling of the cell-cycle effects of ( 3 H)UdR is provided. (author)

 12. SMASHfestUK: Exploring approaches for widening participation and increasing \\ud diversity in STEM through the Arts

  OpenAIRE

  Keith, Lindsay; Griffiths, Wyn; Refinery Productions Limited, 07144874

  2015-01-01

  Recent studies show that there is a known lack of gender, ethnic and socio-economic diversity in STEM education and careers. The Warwick Commission has again highlighted that this imbalance also exists in access to Culture and the Arts.\\ud \\ud The CASE Campaign for Science and Engineering, ‘Improving Diversity in STEM’ from May 2014 revealed that only “9% of STEM jobs (outside of Medicine) are held by women” and “BME men are 28% less likely to work in STEM than white men”.\\ud \\ud Many initiat...

 13. Anti-tumor effects of Egr-IFN γ gene therapy combined with 125I-UdR radionuclide therapy

  International Nuclear Information System (INIS)

  Zhao Jingguo; Ni Yanjun; Song Xiangfu; Li Yanyi; Yang Wei; Sun Ting; Ma Qingjie; Gao Fengtong

  2008-01-01

  Objective: To explore the anti-tumor effects of Egr-IFNγ gene therapy combined with 125 I-UdR radionuclide therapy in mice bearing H22 hepatocarcinoma and its mechanism. Methods: The recombinant plasmid pcDNAEgr-IFNγ mixed with liposome was injected into tumor. 48 h later, 370 kBq 125 I-UdR was injected into tumor. The tumor growth rates at different times were observed. After 3 d gene-radionuclide therapy, the concentration of IFNγ in cytoplasm of H22 cells and cytotoxic activities of splenic CTL of the mice in different groups were examined. Results: The tumor growth rates of pcDNAEgr-IFNγ + 125 I-UdR group were obviously lower than those of control group, 125 I-UdR group and pcDNAEgr-1 + 125 I-UdR group 6-15 d after gene-radionuclide therapy. IFNγ protein was found in cytoplasm of H22 cells in pcDNAEgr-IFNγ + 125 I-UdR group after 3 d gene-radionuclide therapy. Cytotoxic activity of splenic CTL in pcDNAEgr-IFNγ + 125 I-UdR group was significantly higher than that in the other groups (P 125 I-UdR radionuclide therapy are better than those of 125 I-UdR therapy. (authors)

 14. Higher IELTS Score, Higher Academic Performance?\\ud The Validity of IELTS in Predicting the Academic Performance\\ud of Chinese Students

  OpenAIRE

  Yen, Dorothy; Kuzma, Joanne

  2009-01-01

  The International English Language Testing System (IELTS) is widely accepted as a reliable means of assessing whether candidates are ready to study or train in the medium of the English language. It consists of four key parts: reading, speaking, listening and writing. Before enrolling onto any HE programmes at the University of Worcester, international students are required to take the IELTS exam and obtain a\\ud score of 6.0 and above, indicating a satisfactory command of English. However, de...

 15. Nu går historieløsheden også ud over litteraturen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Skov, Christian Egander

  2015-01-01

  Uddannelsessystemets institutionalisering af historieløsheden er et produkt af vor tids ideologi. Det er en form for ideologiseret egoisme, der munder ud i et rasende opgør mod enhver autoritet med rod i andet end den enkeltes autonomi. Denne form for liberalisme optræder samtidig som en legitima......Uddannelsessystemets institutionalisering af historieløsheden er et produkt af vor tids ideologi. Det er en form for ideologiseret egoisme, der munder ud i et rasende opgør mod enhver autoritet med rod i andet end den enkeltes autonomi. Denne form for liberalisme optræder samtidig som en...

 16. PENDIDIKAN DAN KETERAMPILAN SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN KUALITAS KINERJA KARYAWAN PADA UD. KERAMIK KINASIH KOTA PROBOLINGGO

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Firdian Tri Cahyo

  2016-08-01

  Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan bentuk pendidikan dan keterampilan yang diterapkan pemilik usaha terhadap karyawan di UD Keramik Kinasih. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data hasil penelitian dilakukan dengan tahapan pengumpulan data, reduksi dan kategorisasi, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan terdapat tiga cara yang dilakukan pemilik sebagai bentuk pendidikan dan keterampilan antara lain pelatihan untuk instruktur, rekrutmen karyawan dan kaderisasi karyawan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kualitas kinerja karyawan meningkat dengan adanya pendidikan dan keterampilan di UD Keramik Kinasih.

 17. Flytninger fra byer til land- og yderområder

  DEFF Research Database (Denmark)

  Glerup Aner, Louise; Hansen, Høgni Kalsø

  Denne rapport undersøger flytninger fra bykommuner til land- og yderkommuner gennem en periode, som har været præget af højkonjunktur og siden af økonomiske krise. Rapporten har særligt fokus på højtuddannede personer og på socialt udsatte personer, som i undersøgelsen er defineret som personer p...

 18. Støbeforme af sten fra middelalderen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Søvsø, Mette Højmark; Neiß, Michael; Jensen, Anne Juul

  2015-01-01

  religiøse souvenirs i Europa. Der findes mange bevarede genstande, også i Danmark, men sporene efter selve produktionen er sjældne. Genstandene blev typisk støbt i stenforme, som kendes fra spredte fund i Danmark. I Ribe er efterhånden fundet syv fragmenter af sådanne forme, som viser, at der har fundet...

 19. ITS Down Under - Indtryk fra ITS World Congress 2016

  DEFF Research Database (Denmark)

  Reinau, Kristian Hegner

  2017-01-01

  ITS World Congress blev i år afholdt den 10. til 14. oktober i Melbourne, Australien. Kongressen er en af de største årlige events inden for ITS-feltet. I år var der således 11.496 deltagere fra 73 lande heraf 663 personer, der holdt oplæg på 236 forskellige sessioner samt en imponerende udstilling....

 20. Intercultural team maturity model: Unity, diversity, capability. Achieving optimal performance when leading \\ud a multicultural project team

  OpenAIRE

  Prabhakar, G. P.; Walker, S.

  2005-01-01

  Our research helps to judge ‘maturity’ as an asset to projects and heightens awareness of situational leadership, using intercultural team maturity levels as a tool for optimal project leadership success.\\ud \\ud This study focuses on exactly how to analyse the team members’ ability to adapt to complex intercultural project environments, using an intercultural team maturity model.

 1. ELBE - Validation and improvement of load prognoses - Phase 1; ELBE - Validierung und Verbesserung von Lastprognosen (Projektphase 1) - Zwischenbericht

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kronig, P.; Hoeckel, M.

  2008-07-01

  This comprehensive interim report for the Swiss Federal Office of Energy (SFOE) reviews work done at the Bernese University of Applied Sciences concerning various methods for the making of prognoses for grid loading in a liberalised electricity market with increasing supply of power from renewable resources. The liberalised Swiss electricity market is reviewed and production planning instruments are examined, as are the factors that influence such planning. Examples of load profiles are presented and discussed, as are the social, technical and meteorological factors that influence demand. The accuracy of various prognosis methods is reviewed. Simple methods using Excel spread-sheets and MatLab are compared and discussed. Commercially available systems are also briefly examined and work to be done in a second phase of the project is reviewed.

 2. Expression Profiling of Strawberry Allergen Fra a during Fruit Ripening Controlled by Exogenous Auxin.

  Science.gov (United States)

  Ishibashi, Misaki; Yoshikawa, Hiroki; Uno, Yuichi

  2017-06-02

  Strawberry fruit contain the allergenic Fra a proteins, members of the pathogenesis-related 10 protein family that causes oral allergic syndrome symptoms. Fra a proteins are involved in the flavonoid biosynthesis pathway, which might be important for color development in fruits. Auxin is an important plant hormone in strawberry fruit that controls fruit fleshiness and ripening. In this study, we treated strawberry fruits with exogenous auxin or auxin inhibitors at pre- and post-harvest stages, and analyzed Fra a transcriptional and translational expression levels during fruit development by real-time PCR and immunoblotting. Pre-harvest treatment with 1-naphthaleneacetic acid (NAA) alone did not affect Fra a expression, but applied in conjunction with achene removal NAA promoted fruit pigmentation and Fra a protein accumulation. The response was developmental stage-specific: Fra a 1 was highly expressed in immature fruit, whereas Fra a 2 was expressed in young to ripe fruit. In post-harvest treatments, auxin did not contribute to Fra a induction. Auxin inhibitors delayed fruit ripening; as a result, they seemed to influence Fra a 1 expression. Thus, Fra a expression was not directly regulated by auxin, but might be associated with the ripening process and/or external factors in a paralog-specific manner.

 3. Dummy accelerating tube as a matching lens for 14UD Pelletron Accelerator, BARC-TIFR, Mumbai

  International Nuclear Information System (INIS)

  Surendran, P.; Nair, J.P.; Bhagwat, P.V.

  2003-01-01

  14UD Pelletron Accelerator Facility has been operational since 1989. The potential grading in the accelerator column and tube is achieved by corona points. At present column and tube corona points are replaced by resistance. The resistance per module in the column and tube are 36 GΩ and 33 GΩ respectively

 4. Improvement in performance and operational experience of 14 UD Pelletron accelerator facility, BARC-TIFR

  International Nuclear Information System (INIS)

  Bhagwat, P.V.

  2002-01-01

  14 UD Pelletron accelerator facility at Mumbai has been operational since 1989. The project MEHIA (Medium Energy Heavy Ion Accelerator) started in 1982 and was formally inaugurated on 30th December 1988. Since then the accelerator has been working round the clock. Improvement in accelerator performance and operational experience are described. (author)

 5. Proyecto de Obras de Urbanización de la UD-EA1 Tm Murcia

  OpenAIRE

  Lafuente Pérez, Antonio

  2016-01-01

  El presente proyecto tiene por objeto la construcción de las obras de urbanización (viales, zonas verdes y servicios de abastecimiento y saneamiento) de la UD-EA1 del PGOUM. Escuela de Ingeniería de Caminos y Minas Universidad Politécnica de Cartagena

 6. UD-WCMA: An Energy Estimation and Forecast Scheme for Solar Powered Wireless Sensor Networks

  KAUST Repository

  Dehwah, Ahmad H.

  2017-04-11

  Energy estimation and forecast represents an important role for energy management in solar-powered wireless sensor networks (WSNs). In general, the energy in such networks is managed over a finite time horizon in the future based on input solar power forecasts to enable continuous operation of the WSNs and achieve the sensing objectives while ensuring that no node runs out of energy. In this article, we propose a dynamic version of the weather conditioned moving average technique (UD-WCMA) to estimate and predict the variations of the solar power in a wireless sensor network. The presented approach combines the information from the real-time measurement data and a set of stored profiles representing the energy patterns in the WSNs location to update the prediction model. The UD-WCMA scheme is based on adaptive weighting parameters depending on the weather changes which makes it flexible compared to the existing estimation schemes without any precalibration. A performance analysis has been performed considering real irradiance profiles to assess the UD-WCMA prediction accuracy. Comparative numerical tests to standard forecasting schemes (EWMA, WCMA, and Pro-Energy) shows the outperformance of the new algorithm. The experimental validation has proven the interesting features of the UD-WCMA in real time low power sensor nodes.

 7. Applying Universal Design to Disability Service Provision: Outcome Analysis of a Universal Design (UD) Audit

  Science.gov (United States)

  Beck, Tanja; Diaz del Castillo, Patricia; Fovet, Frederic; Mole, Heather; Noga, Brodie

  2014-01-01

  This article presents out an outcome analysis of a Universal Design (UD) audit to the various professional facets of a disability service (DS) provider's office on a large North American campus. The context of the audit is a broad campus-wide drive to implement Universal Design for Learning (UDL) in teaching practices. In an effort for consistency…

 8. UD and UDL: Paving the Way toward Inclusion and Independence in the School Library

  Science.gov (United States)

  Blue, Elfreda V.; Pace, Darra

  2011-01-01

  Universal Design (UD) is widely used in architecture. It is evidenced in public and private spaces to ensure environmental access (facilities and equipment) to the broadest range of users. Universal Design for Learning (UDL) is a research-based set of principles that provide a practical framework for using technology to maximize learning…

 9. A new energy control system for the Sao Paulo 8UD pelletron

  International Nuclear Information System (INIS)

  Acquadro, J.C.; Schnitter, U.; Teles, A.P.; Pereira, D.; Sala, O.; Freitas, P.A.B.

  1986-01-01

  The conventional control slits of the analyzing magnet have been substituted by a new energy control system using a thin carbon foil, for the 8UD Pelletron of the Universidade de Sao Paulo. This report describes the preliminary tests and results. (orig.)

 10. Pengelolaan dan Pengembangan USAha Distribusi Mobil Toyota pada Ud. Asri Motor di Surabaya

  OpenAIRE

  Anggrean, Christian

  2013-01-01

  Tujuan dari pada penelitian ini adalah mendeskripsikan pengelolaan Perusahaan keluarga, melakukan analisa kondisi internal dan eksternal dengan analisis SWOT, menyusun strategi pengembangan bisnis pada UD. Asri Motor. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan metode pengumpulan data wawancara. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan fungsi manajemen Perusahaan yang terdiri atas planning, organizing, actuating, controlling sudah berjalan de...

 11. De essentie van de daling in het aantal verkeersdoden : ontwikkelingen in 2004 en 2005, en nieuwe prognoses voor 2010 en 2020.

  NARCIS (Netherlands)

  Stipdonk, H.L. Aarts, L.T. Schoon, C.C. & Wesemann, P.

  2006-01-01

  The essence of the decrease in the number of road deaths; Developments in 2004 and 2005, and new prognoses for 2010 and 2020. During the last 15 to 20 years there was a 2.5% annual decrease in the number of road deaths. This decrease is attributed to all kinds of important, gradual improvements of

 12. The operational experience with 15 UD Pelletron tandem accelerator and its status

  International Nuclear Information System (INIS)

  Joshi, R.; Singh, J.; Singh, P.

  2015-01-01

  IUAC, New Delhi is equipped with many accelerators of different energy ranges. The 15 UD Pelletron tandem accelerator, the first ion accelerator installed, is a heavy ion accelerator and can accelerate almost all the injected negative ions. It has been operational since 1990 and is being used efficiently in different areas of research. The up time of this accelerator has always been better than 95% while the beam on target time has improved from ∼35% in earlier years to more than 60%. In these years, immense efforts have been put in for its operational improvements and better ion beam energies as well as currents. Recently a proper diagnosis was performed to improve its terminal voltage. Regular maintenance of its charging system, accelerating columns and regular unit wise conditioning have improved overall terminal voltage. The conditioning voltage of 15.5 MV was recently achieved and beam tests were performed at 15.1 MV. This has overall improved the performance of accelerator and the stable beam was delivered to user at the maximum terminal potential of 13.9 MV. The 15 UD Pelletron accelerator is also being used regularly as an injector for LINAC. Recently, few problems were encountered, in 15 UD Pelletron, during a routine LINAC operation. Those problems caused lots of beam instability and consequently beam, after boosting the energy from LINAC, was unstable. Proper investigations were carried out and necessary steps were performed in ion source and 15 UD Pelletron accelerator to overcome these problems. Thereafter, stable beam was delivered to user, using LINAC, continuously for around three months. All the efforts done to improve the performance of 15 UD Pelletron as well as to achieve stable beam from LINAC will be discussed. (author)

 13. Madspild i fødevaresektoren – fra primærproduktion til detailled

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mogensen, Lisbeth; Hermansen, John Erik; Knudsen, Marie Trydeman

  række lande stigende fokus på at undgå madspild, dels for at mindske mængden af affald, men samtidig fordi man også mindsker miljøbelastningen fra fødevareproduktionen. Madspild optræder i hele produktkæden fra jord til bord. Der er mange led i kæden: fra produktion, fremstilling, distribution...

 14. FRA-1 protein overexpression is a feature of hyperplastic and neoplastic breast disorders

  International Nuclear Information System (INIS)

  Chiappetta, Gennaro; Pierantoni, Giovanna Maria; Fusco, Alfredo; Ferraro, Angelo; Botti, Gerardo; Monaco, Mario; Pasquinelli, Rosa; Vuttariello, Emilia; Arnaldi, Liliane; Di Bonito, Maurizio; D'Aiuto, Giuseppe

  2007-01-01

  Fos-related antigen 1 (FRA-1) is an immediate early gene encoding a member of AP-1 family of transcription factors involved in cell proliferation, differentiation, apoptosis, and other biological processes. fra-1 gene overexpression has an important role in the process of cellular transformation, and our previous studies suggest FRA-1 protein detection as a useful tool for the diagnosis of thyroid neoplasias. Here we investigate the expression of the FRA-1 protein in benign and malignant breast tissues by immunohistochemistry, Western blot, RT-PCR and qPCR analysis, to evaluate its possible help in the diagnosis and prognosis of breast neoplastic diseases. We investigate the expression of the FRA-1 protein in 70 breast carcinomas and 30 benign breast diseases by immunohistochemistry, Western blot, RT-PCR and qPCR analysis. FRA-1 protein was present in all of the carcinoma samples with an intense staining in the nucleus. Positive staining was also found in most of fibroadenomas, but in this case the staining was present both in the nucleus and cytoplasm, and the number of positive cells was lower than in carcinomas. Similar results were obtained from the analysis of breast hyperplasias, with no differences in FRA-1 expression level between typical and atypical breast lesions; however the FRA-1 protein localization is mainly nuclear in the atypical hyperplasias. In situ breast carcinomas showed a pattern of FRA-1 protein expression very similar to that observed in atypical hyperplasias. Conversely, no FRA-1 protein was detectable in 6 normal breast tissue samples used as controls. RT-PCR and qPCR analysis confirmed these results. Similar results were obtained analysing FRA-1 expression in fine needle aspiration biopsy (FNAB) samples. The data shown here suggest that FRA-1 expression, including its intracellular localization, may be considered a useful marker for hyperplastic and neoplastic proliferative breast disorders

 15. Fra hærværk til værk: brandalism og Street Art

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Andre Wang

  2012-01-01

  Artiklen sætter fokus på udviklingen fra lavsocial graffitti til højkulturel street art på bbaggrund af eksemplet Banksy i New York 2008, der sammenlignes med Olafur Eliassons Waterfalls fra samme tid og sted......Artiklen sætter fokus på udviklingen fra lavsocial graffitti til højkulturel street art på bbaggrund af eksemplet Banksy i New York 2008, der sammenlignes med Olafur Eliassons Waterfalls fra samme tid og sted...

 16. Effects of (/sup 3/H)UdR on the cell-cycle progression of L1210 cells

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Darzynkiewicz, Z.; Carter, S.; Kimmel, M. (Memorial Sloan-Kettering Cancer Center, New York (USA))

  1984-11-01

  Tritium-labelled uridine ((/sup 3/H)UdR)perturbs progression of L1210 cells through the mitotic cycle. A slowdown of G/sub 2/ cells is observed 2 hr after addition of 0.5-5.0 ..mu..ci/ml of (/sup 3/H)UdR into cultures. At 2.5-5.0 ..mu..Ci/ml of (/sup 3/H)UdR a slowdown of cell progression through S is also apparent. Additionally, there is an increase in the number of cells with DNA values higher than 4C in cultures growing in the presence of (/sup 3/H)UdR for 8-24 hr. A pulse of (/sup 3/H)UdR of 2 hr duration labels predominantly (95%) cellular RNA. The first cell-cycle effects (G/sub 2/ slowdown) are observed when the amount of the incorporated (/sup 3/H)UdR is such that, on average there are fewer than thirty-six (/sup 3/H) decays per cell which corresponds to approximately 12-19 rads. The S-phase slowdown is seen at a dose of incorporated (/sup 3/H)UdR twice as high as that inducing G/sub 2/ effects. The specific localization of (/sup 3/H)UdR in nucleoli, peripheral nucleoplasm and in cytoplasm, as well as differences in the kinetics of the incorporation in relation to phases of the cell cycle are discussed. Mathematical modelling of the cell-cycle effects of (/sup 3/H)UdR is provided.

 17. Evaluation of the Huawei UDS cloud storage system for CERN specific data

  International Nuclear Information System (INIS)

  Resines, M Zotes; Hughes, J; Wang, L; Heikkila, S S; Duellmann, D; Adde, G; Toebbicke, R

  2014-01-01

  Cloud storage is an emerging architecture aiming to provide increased scalability and access performance, compared to more traditional solutions. CERN is evaluating this promise using Huawei UDS and OpenStack SWIFT storage deployments, focusing on the needs of high-energy physics. Both deployed setups implement S3, one of the protocols that are emerging as a standard in the cloud storage market. A set of client machines is used to generate I/O load patterns to evaluate the storage system performance. The presented read and write test results indicate scalability both in metadata and data perspectives. Futher the Huawei UDS cloud storage is shown to be able to recover from a major failure of losing 16 disks. Both cloud storages are finally demonstrated to function as back-end storage systems to a filesystem, which is used to deliver high energy physics software.

 18. Evaluation of the Huawei UDS cloud storage system for CERN specific data

  Science.gov (United States)

  Zotes Resines, M.; Heikkila, S. S.; Duellmann, D.; Adde, G.; Toebbicke, R.; Hughes, J.; Wang, L.

  2014-06-01

  Cloud storage is an emerging architecture aiming to provide increased scalability and access performance, compared to more traditional solutions. CERN is evaluating this promise using Huawei UDS and OpenStack SWIFT storage deployments, focusing on the needs of high-energy physics. Both deployed setups implement S3, one of the protocols that are emerging as a standard in the cloud storage market. A set of client machines is used to generate I/O load patterns to evaluate the storage system performance. The presented read and write test results indicate scalability both in metadata and data perspectives. Futher the Huawei UDS cloud storage is shown to be able to recover from a major failure of losing 16 disks. Both cloud storages are finally demonstrated to function as back-end storage systems to a filesystem, which is used to deliver high energy physics software.

 19. [Antibodies against TSH receptors (TRAb) as indicators in prognosing the effectiveness of Tiamazol therapy for Grave's Disease].

  Science.gov (United States)

  Bojarska-Szmygin, Anna; Ciechanek, Roman

  2003-01-01

  The aim of the study was to evaluate the usefulness of TRAb determinations in prognosing and monitoring the efficacy of conservative treatment in Graves' disease. The examinations were performed in 54 patients. During the 18-month observation all the patients were treated with Tiamazol. The control group consisted of 20 healthy volunteers. The TRAb levels were determined before as well as 12 and 18 months after thyrostatic treatment. Simultaneously, the levels of TSH and FT4 were analysed. Moreover, all the patients underwent ultrasound examinations to assess the size of the thyroid gland. The findings of the 18-month follow up showed that in 31 patients (57%) the thyroid function became normal (group I--euthyreosis), in 23 patients (43%) hyperactivity persisted (group II--hyperthyreosis). The TRAb levels were analysed in both groups of patients. An increased initial level of TRAb was found in the hyperactivity group mean -54.39 + 31.21 U/l which was statistically significantly different from the TRAb levels in the euthyreosis group mean -29.13 +/- 19.14 U/l and in controls mean -2.75 +/- 2.06 U/l (p Graves' disease. High initial levels of antibodies are the poor prognostic factors. The TRAb determinations are of some prognostic value not only before but also 12 months since the onset of therapy. The lack of antibody level normalization during treatment is connected with persisting hyperactivity. The TRAb concentration correlates with the thyroid size.

 20. Implementasi Sistem Informasi Crm (Customer Relationship Management) (Studi Pada Ud. Iwek-p Adventure Kota Malang)

  OpenAIRE

  Randy, Muhammad Iqbal Dimasz

  2014-01-01

  The purpose of this minor thesis is to describe the customer relationship management of information system, to analize the problem of customer relationship management information system, and to give an alternative solution or a new customer relationship management information system recommendation to UD. Iwek-P Adventure. Through Customer Relationship Management, companies can improve interaction with customers, not only interact directly but also at the time online, and Customer Relationship...

 1. The Development of Inclusive Learning Relationships\\ud in Mainstream Settings: A Multimodal Perspective

  OpenAIRE

  Efthymiou, E.; Kington, Alison

  2017-01-01

  The debate regarding the inclusion of children with Special Educational Needs and Disabilities (SEND) in mainstream education in the UK partly revolves around what makes the classroom environment inclusive. Through the potential\\ud offered by the specific qualitative methodologies employed, this study aimed to explore the development of teachers’ pedagogical practices and learning relationships upon the inclusive education of children with special educational needs and disabilities in two pri...

 2. Penetapan Harga Jual dengan Cost Plus Pricing Menggunakan Pendekatan Full Costing pada Ud Gladys Bakery

  OpenAIRE

  Moray, Jessica Claudia; Saerang, David Paul Elia; Runtu, Treesje

  2014-01-01

  Setiap badan USAha didirikan pada prinsipnya bertujuan untuk mendapatkan laba, yang diperoleh dari kegiatan USAha dan dapat bersaing dalam pasar. Harga jual yang terlalu tinggi akan menjadikan produk kurang bersaing di pasar, sementara harga jual yang terlalu rendah tidak akan memberikan keuntungan bagi pengusaha. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui cara penetapan harga jual pada UD. Gladys Bakery dengan harga jual menurut metode cost plus pricing menggunakan pendekatan full costin...

 3. Trolling in asynchronous computer-mediated communication:\\ud From user discussions to academic definitions

  OpenAIRE

  Hardaker, Claire

  2010-01-01

  Whilst computer-mediated communication (CMC) can benefit users by providing quick and easy communication between those separated by time and space, it can also provide varying degrees of anonymity that may encourage a sense of impunity and freedom from being held accountable for\\ud inappropriate online behaviour. As such, CMC is a fertile ground for studying impoliteness, whether it occurs in response to perceived threat (flaming), or as an end in its own right (trolling). Currently, first an...

 4. Agricultural input subsidies in sub-Saharan Africa\\ud – the case of Tanzania

  OpenAIRE

  Kato, Tamahi

  2016-01-01

  This thesis investigates the design, implementation and impacts of the market-smart input subsidy (NAIVS) in Tanzania’s Ruvuma Region.\\ud The research uses a mixed-methods approach, where quantitative data analysis is complemented by qualitative research. Using four waves of household panel data, I found that voucher receipt had no statistically significant impact on maize yields, income poverty or the household assets owned by recipient households. The qualitative research finds that this wa...

 5. Strategy and pattern recognition in expert\\ud comprehension of 2 × 2 interaction graphs

  OpenAIRE

  Peebles, David

  2013-01-01

  I present a model of expert comprehension performance for 2 × 2 "interaction" graphs typically used to present data from two-way factorial research designs. Developed using the ACT-R cognitive architecture, the model simulates the cognitive and perceptual operations involved in interpreting interaction graphs and provides a detailed characterisation of the information\\ud extracted from the diagram, the prior knowledge required to interpret interaction graphs, and the knowledge generated durin...

 6. Manajemen Pengawasan Mutu Produk PadaUD Kangen Water di Kelurahan Lukluk, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung

  OpenAIRE

  ARSANI, NI MADE DWIYANI CITA; SUAMBA, I KETUT; DEWEI, IDA AYU LISTIA

  2016-01-01

  Management Quality Control Product on UD Kangen Water in Kelurahan Lukluk, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung Supervision and quality control is an important factor for a company to maintain consistency of product quality, because quality is a priority for business activities. It is necessary to control the management and quality control for all production processes. The purpose of this study was to know how the process, quality control management system and quality control costs. The study w...

 7. Embryo donation parents' attitudes towards donors : comparison with adoption\\ud

  OpenAIRE

  MacCallum, Fiona

  2008-01-01

  BACKGROUND: Embryo donation produces a family structure where neither rearing parent is genetically related to the child, as in adoption. It is not known how embryo donation parents view the donors compared with how adoptive parents view the birth parents. \\ud METHODS: 21 couples with an embryo donation child aged 2–5 years were compared with 28 couples with an adopted child. Parents were administered a semi-structured interview, assessing knowledge of the donors/birth parents, frequency of t...

 8. Ecotourism in Bistrita-Năsăud County. Conditions and future aspects.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ioan BÂCA

  2010-08-01

  Full Text Available Through its natural and cultural resources, the county of Bistrita-Năsăud may become a future ecotouristic destination. This is the reason why the present paper intends to emphasise its ecotouristic potential and to sketch some strategic actions from a geographical perspective, necessary for the development of ecotourism in this area and its integration inregional, national, and even international ecotouristic circuits.

 9. Antibiotikaresistens blandt kliniske bakterieisolater fra hunde og katte i 2013 og 2014

  DEFF Research Database (Denmark)

  Damborg, Peter Panduro

  2015-01-01

  . generationscefalosporin (indikator for extendedspektrumbeta-laktamase, ESBL) dog signifikant fra 1,7 % i 2013 til 3,8 % i 2014. Modsat faldt forekomsten af oxacillinresistente Staphylococcus pseudintermedius (indikator formethicillinresistente stammer, MRSP) fra 4,7 % i 2013 til3,0 % i 2014. Blandt begge disse vigtige...

 10. Fra Bach til Beatles på tre måneder!

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bonde, Anders

  2006-01-01

  Fra Bach til Beatles på tre måneder! Didaktiske overvejelser og erfaringer på baggrund af nyt et-semesters oversigtskursus Anders Bonde Fra og med september 2005 har man på musikuddannelsen ved Aalborg Universitet, som led i implementeringen af en ny tofaglig bachelorstruktur, udviklet et nyt...

 11. 75 FR 59322 - Notice of Availability of Answers to Frequently Asked Questions Regarding Buy America & FRA's...

  Science.gov (United States)

  2010-09-27

  ... Asked Questions can be found on FRA's Web site at http://www.fra.dot.gov/Pages/11.shtml . DATES: Written... electronic site at http://www.regulations.gov . Commenters should follow the instructions below for mailed and hand-delivered comments. (1) Web Site: http://www.regulations.gov . Follow the instructions for...

 12. Nye opdagelser gemt i kryptiske noter fra Carsten Niebuhr-ekspeditionen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Provencal, Philippe

  2014-01-01

  En beskrivelse af den vidneskabelig betydning, som resultaterne fra Den Arabiske Rejse 1761-67 har til og med i nutiden......En beskrivelse af den vidneskabelig betydning, som resultaterne fra Den Arabiske Rejse 1761-67 har til og med i nutiden...

 13. 3-D FEM Modeling of fiber/matrix interface debonding in UD composites including surface effects

  International Nuclear Information System (INIS)

  Pupurs, A; Varna, J

  2012-01-01

  Fiber/matrix interface debond growth is one of the main mechanisms of damage evolution in unidirectional (UD) polymer composites. Because for polymer composites the fiber strain to failure is smaller than for the matrix multiple fiber breaks occur at random positions when high mechanical stress is applied to the composite. The energy released due to each fiber break is usually larger than necessary for the creation of a fiber break therefore a partial debonding of fiber/matrix interface is typically observed. Thus the stiffness reduction of UD composite is contributed both from the fiber breaks and from the interface debonds. The aim of this paper is to analyze the debond growth in carbon fiber/epoxy and glass fiber/epoxy UD composites using fracture mechanics principles by calculation of energy release rate G II . A 3-D FEM model is developed for calculation of energy release rate for fiber/matrix interface debonds at different locations in the composite including the composite surface region where the stress state differs from the one in the bulk composite. In the model individual partially debonded fiber is surrounded by matrix region and embedded in a homogenized composite.

 14. PERENCANAAN PRODUKSI KERUPUK PULI DENGAN METODE PROGRAM DINAMIK DI UD RIZKY JEMBER

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bambang Herry Purnomo

  2016-11-01

  Full Text Available Production planning is an area that is very important in making the decision of the level of startegis company, Especially in manufacturing companies.The production has an important role in the production of processing facilities, because it includes equipment, resources and labor for some operations. Production planning done aims to give a decision based on resources owned companies in the meet demand for products produced. UD Rizky is industry of cracker which is in kabupaten jember. Production planning conducted by UD Rizky is not optimal, So as to cause a mismatch between demand market with the amount of supplies, and the production. The purpose of this research is to produce production planning cracker optimal production includes the number and the amount of supplies in the period october 2014 until september 2015. The methodology that was used as solution optimal for determining the amount of the production and the number of supplies cracker is a method of dynamic programming with the function of the objective of minimizing the cost of production during the period a year. The results of research indicates that production planning using dynamic programming can minimize the amount of supplies worth 1,200 kg and the production of 11,993 kg. Besides, production planning using methods dynamic programming at UD Rizky jember may lower production costs amounting to 32,51 % from Rp 334.327.982 to Rp 225.630.659.

 15. Stimulatory effect of low dose radionuclide on DNA synthesis and UDS in splenic lymphocytes

  International Nuclear Information System (INIS)

  Zhu Shoupeng; Yang Zhanshan

  1999-12-01

  To study the stimulatory effect on DNA synthesis and unscheduled DNA synthesis (UDS) in splenic lymphocytes induced by low dose enriched uranium 235 U. By using 3 H-TdR incorporation assay technique, the DNA replicative synthesis in PHA and LPS stimulated splenic lymphocytes was observed. By using DNA synthesis inhibitor such as hydroxyurea, the UV-induced unscheduled DNA synthesis in splenic lymphocytes occurred. When the injected low dose of enriched uranium 235 u was 0.1 μg/kg body weight, the transformation capacity was elevated for splenic T lymphocytes, simultaneously the stimulative index increased. The UDS of splenic lymphocytes induced by ultra-violate revealed a statistically significant increase by low dose of enriched uranium 235 U at the range of 0.1-20 μg/kg body weight. A stimulatory action of low dose enriched uranium 235 U on DNA replicative synthesis as well as on UV-induced UDS in splenic lymphocytes was detected

 16. An evaluation of the Panasonic model UD513AC-1 Thermoluminescence Dosimetry system

  International Nuclear Information System (INIS)

  Durrer, R.E. Jr.

  1991-12-01

  An evaluation of the Panasonic UD513AC-1 Thermoluminescence Dosimetry system was performed to determine the system's capabilities as a general purpose thermoluminescence dosimeter measuring device. The tests that were performed included a critique of the user's manual, delimitation of the operating parameters, the quality of construction, and an evaluation of the features that were unique to this system. The UD513AC-1 was found to be an adequate measuring device for most dosimetric applications. It was not well suited for experimental work with thermoluminescence materials due to a low sensitivity displayed by the photomultiplier tube to commonly used materials. The system was well constructed and did not suffer hardware failure during this research. Major attributes of the UD513AC-1 were automatic data storage, highly reproducible heating ramps, an excellent infrared light filter and a unique feature to a single phosphor unit, a dose determination function. Negative aspects of the system included a limited data manipulation capability within the controlling program, a poorly written user's manual, inadequate sensitivity on the part of the photomultiplier tube, and insufficient capability to adjust the hot N 2 gas flow to desired levels

 17. Perencanaan Penetapan Laba Melalui Pendekatan Analisis Break Even Point (BEP) Perusahaan Wingko UD. TUJUH TUJUH ELOK Babat - Lamongan

  OpenAIRE

  Zulyanti, Noer Rafikah

  2017-01-01

  This research is a type quantitative descriptiveresearch on companies wingko UD TUJUH TUJUH ELOK Babat whit the title “Planing the estabilishment of profit though analysis approach break even point (BEP) on the company wingko UD. TUJUH TUJUH ELOK Babat Lamongan”. Analyzing profit planning methods break even point on wingko to find large companies and large minimum targets to be achieved by the company the stages of analysis used by the autor in the study ware: (1) separation costs (2) The cal...

 18. No time to waste: applying social psychological methods\\ud and theories to household food waste reduction

  OpenAIRE

  Graham-Rowe, Ella

  2015-01-01

  The amount of food thrown away by UK households is substantial and, to a large extent, avoidable. Despite the obvious imperative for research to identify key factors that motivate, enable or prevent household food waste reduction, little research to date has directly addressed this objective. The research presented in this thesis had two clear aims:\\ud (1) to investigate antecedents of household food waste reduction and barriers to change, and\\ud (2) to explore whether self-affirmation techni...

 19. Positive cross-cultural psychology: Exploring similarity\\ud and difference in constructions and experiences of wellbeing

  OpenAIRE

  Lomas, Tim

  2015-01-01

  Critical theorists have accused positive psychology of paying insufficient attention to cultural variation in the way wellbeing is constructed and experienced. While there may be some\\ud merit to this claim, the field has developed a more nuanced appreciation of culture than its critics suggest. However, it could also be argued that positive psychology has not sufficiently appreciated or absorbed the wealth of literature within cross-cultural psychology pertaining to\\ud wellbeing. This paper ...

 20. Perencanaan Penetapan Laba melalui Pendekatan Analisis Break Even Point (BEP) Perusahaan Wingko UD. TUJUH TUJUH ELOK Babat - Lamongan

  OpenAIRE

  Zulyanti, Noer Rafikah

  2017-01-01

  This research is a type quantitative descriptiveresearch on companies wingko UD TUJUH TUJUH ELOK Babat whit the title “Planing the estabilishment of profit though analysis approach break even point (BEP) on the company wingko UD. TUJUH TUJUH ELOK Babat Lamongan”. Analyzing profit planning methods break even point on wingko to find large companies and large minimum targets to be achieved by the company the stages of analysis used by the autor in the study ware: (1) separation costs (2) The cal...

 1. Fra uncini e uncinate. Riflessioni sulla parodia nel Cinquecento

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nicola Catelli

  2010-06-01

  Full Text Available L’articolo prende in considerazione una sequenza del poemetto pornografico La Puttana errante di Lorenzo Venier (1530 ca. che presenta una versione parodica dell’episodio di Angelica e dell’eremita narrato nell’Orlando furioso. Dopo un puntuale raffronto fra i due testi, l’analisi giunge a constatare come tale parodia venga utilizzata non tanto in termini di contestazione o correzione di un modello illustre, quanto come proposta critica di un rapporto con le fonti letterarie stratificato e ironicamente distaccato.This article analyses a sequence of Lorenzo Venier’s pornographic poem La Puttana errante (about 1530 that offers a parodic version of the episode of Angelica and the hermit in Orlando furioso. After a comparison between the texts, the article suggests that Venier’s parody is not a contestation or correction of the illustrious model, but a proposal of a stratified, detached and ironic relation with the sources.

 2. Pre-prosthetic surgical alterations in maxillectomy to enhance the prosthetic prognoses as part of rehabilitation of oral cancer patient.

  Science.gov (United States)

  El Fattah, H; Zaghloul, A; Pedemonte, E; Escuin, T

  2012-03-01

  After maxillectomy, prosthetic restoration of the resulting defect is an essential step because it signals the beginning of patient's rehabilitation. The obturator used to restore the defect should be comfortable, restore adequate speech, deglutition, mastication, and be cosmetically acceptable, success will depend on the size and location of the defect and the quantity and integrity of the remaining structures, in addition to pre-prosthetic surgical preparation of defect site. Preoperative cooperation between the oncologist surgeon and the maxillofacial surgeon may allow obturation of a resultant defect by preservation of the premaxilla or the tuberosity on the defect side and maintaining the alveolar bone or teeth adjacent to the defect. This study evaluates the importance of pre-prosthetic surgical alterations at the time maxillectomy on the enhancement of the prosthetic prognoses as part of the rehabilitation of oral cancer patient. The study was carried out between 2003- 2008, on 66 cancer patients(41 male-25 female) age ranged from 33 to 72 years, at National Cancer Institute, Cairo University, whom underwent maxillectomy surgery to remove malignant tumor as a part of cancer treatment. Patients were divided in two groups. Group A: Resection of maxilla followed by preprosthetic surgical preparation. Twenty-four cancer patients (13 male - 11 female). Group B: Resection of maxilla without any preprosthetic surgical preparation. Forty-two cancer patients (28 male-14 female). Outcome variables measured included facial contour and aesthetic results, speech understandability, ability to eat solid foods, oronasal separation, socializing outside the home, and return-to-work status. Flap success and donor site morbidity were also studied. To improve the prosthetic restoration of maxillary defect resulting maxillary resection as part treatment of maxillofacial tumor depends on the close cooperation between prosthodontist and surgeon, by combination of pre

 3. Infrastructure of radiotherapy in the Netherlands: evaluation of prognoses and introduction of a new model for determining the needs

  International Nuclear Information System (INIS)

  Slotman, Ben J.; Leer, Jan W.H.

  2003-01-01

  Background and purpose: In the Netherlands, the radiotherapy infrastructure is regulated by a Governmental license system. This requires timely and realistic prognostication of the needs for radiotherapy. In the present study, the latest prognoses (1993) and the realized changes in infrastructure are evaluated and a new prognosis for the period until 2010, which has been calculated using a new model, is presented. Materials and methods: Data on cancer incidence and use of radiotherapy were obtained from various published national reports and from a survey of all radiotherapy departments. Results: The cancer incidence over the period 1993-1997 was about 10% higher than predicted. In 1996 and 1997, the percentage of new cancer patients treated with radiotherapy was 45.6 and 48.2%, respectively. The absolute number of newly irradiated patients was about 10% higher than foreseen in the prognosis. The needs for radiotherapy infrastructure not only depend on epidemiological data and changes in indications for radiotherapy, but also on changes in types of treatment with different workloads. A new model, which uses four categories for teletherapy and four categories for brachytherapy is described and a new prognosis for the required number of linear accelerators and staff up to the year 2010 is presented. Conclusion: The original prognosis on cancer incidence and radiotherapy patients underestimated the actual figures considerably. The new prognosis, based on a model, which not only accounts for an increase in number of patients, but also for changes in treatment techniques, is expected to more accurately predict and acquire the required radiotherapy capacity

 4. Psychosocial deprivation in women with gestational diabetes mellitus is associated with poor fetomaternal prognoses: an observational study.

  Science.gov (United States)

  Cosson, Emmanuel; Bihan, Hélène; Reach, Gérard; Vittaz, Laurence; Carbillon, Lionel; Valensi, Paul

  2015-03-06

  To evaluate the prognoses associated with psychosocial deprivation in women with gestational diabetes mellitus (GDM). Observational study considering the 1498 multiethnic women with GDM who gave birth between January 2009 and February 2012. Four largest maternity units in the northeastern suburban area of Paris. The 994 women who completed the Evaluation of Precarity and Inequalities in Health Examination Centers (EPICES) questionnaire. Main complications of GDM (large infant for gestational age (LGA), shoulder dystocia, caesarean section, pre-eclampsia). Psychosocial deprivation (EPICES score ≥30.17) affected 577 women (56%) and was positively associated with overweight/obesity, parity and non-European origin, and negatively associated with family history of diabetes, fruit and vegetable consumption and working status. The psychosocially deprived women were diagnosed with GDM earlier, received insulin treatment during pregnancy more often and were more likely to have LGA infants (15.1% vs 10.6%, OR=1.5 (95% CI 1.02 to 2.2), p<0.05) and shoulder dystocia (3.1% vs 1.2%, OR=2.7 (0.97 to 7.2), p<0.05). In addition to psychosocial deprivation, LGA was associated with greater parity, obesity, history of GDM, ethnicity, excessive gestational weight gain and insulin therapy. A multivariate analysis using these covariates revealed that the EPICES score was independently associated with LGA infants (per 10 units, OR=1.12 (1.03 to 1.20), p<0.01). In our area, psychosocial deprivation is common in women with GDM and is associated with earlier GDM diagnoses and greater insulin treatment, an increased likelihood of shoulder dystocia and, independently of obesity, gestational weight gain and other confounders with LGA infants. Published by the BMJ Publishing Group Limited. For permission to use (where not already granted under a licence) please go to http://group.bmj.com/group/rights-licensing/permissions.

 5. Vandløbene der løb ud af vandrammedirektivet ..

  DEFF Research Database (Denmark)

  Baaner, Lasse; Pedersen, Jens; Fischer, Lene

  2015-01-01

  Reduktionen fra 28.700 km målsatte vandløb til 18.900 km vandløb med miljømål betyder, at ca. 9.800 km vandløb, der for var omfattet af vandkvalitetsplanlægning, nu ikke længere er omfattet af vandområdeplanlægningen. Spørgsmålet er, om dette er i overensstemmelse med vandrammedirektivet? Den...

 6. Fra åben konflikt til symbiotisk evolution

  DEFF Research Database (Denmark)

  Aagaard, Peter; Pedersen, John Storm

  2013-01-01

  Offentlige velfærdsydelser tildeles, produceres og leveres typisk direkte til borgerne af fagprofessionelle, der har stor autonomi. Begrundelsen for de fagprofessionelles autonomi er, at de skal kunne udøve skøn i forbindelse med deres arbejde, således at borgerne får de fagligt set bedst mulige...... ydelser. Krisen har ført til hård budgetdisciplin for at undgå vækst i de offentlige udgifter. Men hård budgetdisciplin og de fagprofessionelles autonomi passer ikke godt sammen. Denne kombination af succeskriterier skaber konflikter mellem styringen af den offentlige sektors udgifter og de...... fagprofessionelles autonomi. Det er en konflikt, der også afspejler sig i en række konflikter på det offentlige arbejdsmarked i disse år (jvf. f.eks. KLs lærer-lockout). Dermed bliver dette spørgsmål relevant: Kan offentlige ledere, der har ansvar for offentlig serviceproduktion, forene de fagprofessionelles...

 7. Fra åben konflikt til symbiotisk evolution

  DEFF Research Database (Denmark)

  Aagaard, Peter; Pedersen, John Storm

  2014-01-01

  Offentlige velfærdsydelser tildeles, produceres og leveres typisk direkte til borgerne af fagprofessionelle, der har stor autonomi. Begrundelsen for de fagprofessionelles autonomi er, at de skal kunne udøve skøn i forbindelse med deres arbejde, således at borgerne får de fagligt set bedst mulige...... ydelser. Krisen har ført til hård budgetdisciplin for at undgå vækst i de offentlige udgifter. Men hård budgetdisciplin og de fagprofessionelles autonomi passer ikke godt sammen. Denne kombination af succeskriterier skaber konflikter mellem styringen af den offentlige sektors udgifter og de...... fagprofessionelles autonomi. Det er en konflikt, der også afspejler sig i en række konflikter på det offentlige arbejdsmarked i disse år (jf. f.eks. KL’s lærer-lockout). Dermed bliver dette spørgsmål relevant: Kan offentlige ledere, der har ansvar for offentlig serviceproduktion, forene de fagprofessionelles...

 8. A Position of Influence: Variation in Offender\\ud Identification Rates by Location in a Lineup

  OpenAIRE

  O'Connell, Michael; Synnott, John

  2009-01-01

  Researchers have identified several threats to the validity of the use of the lineup as a test\\ud of true recognition. One concern is related to the structure of the simultaneous lineup. It is argued here that a simultaneous presentation of an array nonetheless requires the viewer to undertake sequential processing of the items in the array. This sequential pattern is unlikely to be random and therefore the position of a culprit in a lineup may have a significant effect on the accuracy of wit...

 9. PENENTUAN KEUNTUNGAN MAKSIMUM PADA PENJUALAN OLAHAN TAPE DENGAN MENGGUNAKAN METODE LAGRANGE (Studi Kasus: UD. Sari Madu

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  FEMY AYU ASTITI

  2013-01-01

  Full Text Available Optimization problems can be solved by various methods, such as Lagrange Method.   This  method can be used to find the solution. Using Lagrange method, the extreme value can be obtained, so that the optimal solution can be found. In this research, the maximum revenue of UD. Sari Madu is a limited by several constraints. After the objective function and constraint function being model, than maximum revenue is found. From first until fourth quarterly, the maximum revenue is found Rp. 9.701.333, Rp. 10.064.148, 9.793.272 and Rp. 9.397.730 respectively.

 10. Stainless steel phase detector for the 15 UD Pelletron at Nuclear Science Centre

  International Nuclear Information System (INIS)

  Ghosh, S.; Ahuja, R.; Rao, S.; Sarkar, A.; Avasthi, D.K.; Kanjilal, D.; Roy, A.; Bhowmik, R.K.

  1995-01-01

  A spiral resonant cavity has been installed at Nuclear Science Centre to monitor the phase of the accelerated pulsed beam from the 15 UD Pelletron. The cavity, made of stainless steel, is optimised for particles with β 0 similar 0.08. The unloaded Q-factor of the cavity is similar 2000 at a resonant frequency of 48 MHz. The measured sensitivity of the cavity pickup for 161.5 MeV 58 Ni pulsed beam is 5.9 μV (peak to peak) per nA of average beam current. The cavity signal can be used for average beam current down to 1 nA. ((orig.))

 11. Energy calibration of the A.N.U. 14UD Pelletron accelerator

  International Nuclear Information System (INIS)

  Spear, R.H.; Kean, D.C.; Esat, M.T.; Joye, A.M.R.; Fewell, M.P.

  1977-05-01

  The energy calibration of the 14UD Pelletron accelerator at the Australian National University has been determined, with an accuracy better than 0.1%, up to 64 MeV equivalent proton energy using a simple alpha-particle back-scattering technique. From the observed width of the 14.2 MeV resonance in the 12 C(p,αsub(o)) 9 B reaction, the energy spread ΔE/E of the analysed beam was measured as (1.7 +- 0.3) x 10 -4 at a terminal potential of 7.1 MV. (Author)

 12. Performance of resistance grading system at 14 UD Pelletron Accelerator Facility, BARC-TIFR, Mumbai

  International Nuclear Information System (INIS)

  Lal, Ram; Matkar, U.V.; Ekambaram, M.; Lokare, R.N.; Yadav, M.L.; Gore, J.A.; Kulkarni, S.G.; Gupta, A.K.; Bhagwat, P.V.; Kale, R.M.; Karande, J.N.; Kurup, M.B.

  2005-01-01

  The 14UD Pelletron Accelerator has been in operation for last sixteen years, progressively with increased efficiency. Since inception the accelerator was operating in slit control mode, however, with the installation of a TPS system, it is now possible to operate the accelerator in GVM mode even with ion beam of low intensities. Recently all the column and tube corona points were replaced by resistances. This has helped in low voltage operation of accelerator. In this paper we will discuss in detail the performance of new Terminal Potential Stabiliser system, particularly, our experience resistance grading, at the Pelletron Accelerator. (author)

 13. AMS using 14UD Pelletron at TIFR, Mumbai: present status and future prospects

  International Nuclear Information System (INIS)

  Surendran, P.; Gupta, A.K.; Nair, J.P.; Mahata, K.; Shrivastava, A.; Yadav, M.L.; Sparrow, H.; Thomas, R.G.; Bhagwat, P.V.; Kailas, S.; Kale, R.M.

  2011-01-01

  The AMS (Accelerator Mass Spectrometry) is a versatile tool employed in multidisciplinary programmes. The AMS programme at the BARC-TIFR 14UD Pelletron accelerator has been initiated with major emphasis on the determination of 36 Cl concentration in environment in general and water samples in particular. Preliminary measurements related to detection of 129 I have been carried out in recent past. The system used for AMS measurement is based on a 14 MV Tandem Accelerator. In this paper, the status and future prospects of AMS programme at BARC-TIFR Pelletron Accelerator Facility are presented

 14. Relationship Between Exercise Heart Rate and Music\\ud Tempo Preference

  OpenAIRE

  Karageorghis, C. I; Jones, Leighton; Low, D. C

  2006-01-01

  The present study examined the predicted positive and linear relationship (Iwanaga, 1995a, 1995b) between exercise heart rate and music tempo preference. Initially, 128 undergraduate students (M age = 20.0 years, SD = 0.9) were surveyed to establish their three favorite music artists. A separate experimental group of 29 undergraduates (M age = 20.3 years, SD = 1.2) selected the music of a single artist from the three highest-rated artists from the earlier survey. They reported their\\ud prefer...

 15. Dating of groundwater using the 14UD accelerator at the Australian National University - a progress report

  International Nuclear Information System (INIS)

  Fifield, L.K.; Ophel, T.R.; Allison, G.B.; Bird, J.R.

  1986-04-01

  A program with the aim of dating water from economically-important Australian groundwater basins was initiated at the ANU in late 1985. In order to span the anticipated time scale, the content of the radioisotope 36 Cl in the water must be determined with a sensitivity of about one part in 10 15 . Accelerator mass spectrometry is the only method capable of such ultra-sensitivity. The work reported has concentrated on an evaluation of the 14UD accelerator facilities for this purpose, and measurements have been made in order to demonstrate the feasibility of the technique and to establish the requirements for routine, accurate measurements

 16. IDBA-UD: a de novo assembler for single-cell and metagenomic sequencing data with highly uneven depth.

  Science.gov (United States)

  Peng, Yu; Leung, Henry C M; Yiu, S M; Chin, Francis Y L

  2012-06-01

  Next-generation sequencing allows us to sequence reads from a microbial environment using single-cell sequencing or metagenomic sequencing technologies. However, both technologies suffer from the problem that sequencing depth of different regions of a genome or genomes from different species are highly uneven. Most existing genome assemblers usually have an assumption that sequencing depths are even. These assemblers fail to construct correct long contigs. We introduce the IDBA-UD algorithm that is based on the de Bruijn graph approach for assembling reads from single-cell sequencing or metagenomic sequencing technologies with uneven sequencing depths. Several non-trivial techniques have been employed to tackle the problems. Instead of using a simple threshold, we use multiple depthrelative thresholds to remove erroneous k-mers in both low-depth and high-depth regions. The technique of local assembly with paired-end information is used to solve the branch problem of low-depth short repeat regions. To speed up the process, an error correction step is conducted to correct reads of high-depth regions that can be aligned to highconfident contigs. Comparison of the performances of IDBA-UD and existing assemblers (Velvet, Velvet-SC, SOAPdenovo and Meta-IDBA) for different datasets, shows that IDBA-UD can reconstruct longer contigs with higher accuracy. The IDBA-UD toolkit is available at our website http://www.cs.hku.hk/~alse/idba_ud

 17. Cultural Years [SCRIPT 2 of 7]. "Music, the Arts and Society at the time of the Weltausstellung Wien of 1873"\\ud [RADIO SERIES

  OpenAIRE

  Little, Jonathan D.

  1990-01-01

  Part of a seven-part radio series broadcast on Sundays at 10:30pm fortnightly from 1st April, 1990. Researched, written, presented and produced by Jonathan David Little for 3MBS-FM Fine Music Melbourne.\\ud \\ud CULTURAL YEARS - Series / Programme Description:\\ud \\ud “Cultural Years” was a seven-part radio series which discussed “Music, the Arts and Society around the time of seven of the great 19th- and 20th-century International Exhibitions” (see below). In examining the ideas which lay behin...

 18. Cultural Years [SCRIPT 6 of 7]. "Music, the Arts and Society at the time of the Expositión Internacional de Barcelona in 1929"\\ud [RADIO SERIES

  OpenAIRE

  Little, Jonathan D.

  1990-01-01

  Part of a seven-part radio series broadcast on Sundays at 10:30pm fortnightly from 1st April, 1990. Researched, written, presented and produced by Jonathan David Little for 3MBS-FM Fine Music Melbourne.\\ud \\ud CULTURAL YEARS - Series / Programme Description:\\ud \\ud “Cultural Years” was a seven-part radio series which discussed “Music, the Arts and Society around the time of seven of the great 19th- and 20th-century International Exhibitions” (see below). In examining the ideas which lay behin...

 19. Cultural Years [SCRIPT 4 of 7]. "Music, the Arts and Society at the time of the Paris Exposition Universelle of 1900"\\ud [RADIO SERIES

  OpenAIRE

  Little, Jonathan D.

  1990-01-01

  Part of a seven-part radio series broadcast on Sundays at 10:30pm fortnightly from 1st April, 1990. Researched, written, presented and produced by Jonathan David Little for 3MBS-FM Fine Music Melbourne.\\ud \\ud CULTURAL YEARS - Series / Programme Description:\\ud \\ud “Cultural Years” was a seven-part radio series which discussed “Music, the Arts and Society around the time of seven of the great 19th- and 20th-century International Exhibitions” (see below). In examining the ideas which lay behin...

 20. Cultural Years [SCRIPT 5 of 7]. "Music, the Arts and Society to the eve of the First World War (Exposition Universelle et Industrielle, Ghent - 1913)"\\ud [RADIO SERIES

  OpenAIRE

  Little, Jonathan D.

  1990-01-01

  Part of a seven-part radio series broadcast on Sundays at 10:30pm fortnightly from 1st April, 1990. Researched, written, presented and produced by Jonathan David Little for 3MBS-FM Fine Music Melbourne.\\ud \\ud CULTURAL YEARS - Series / Programme Description:\\ud \\ud “Cultural Years” was a seven-part radio series which discussed “Music, the Arts and Society around the time of seven of the great 19th- and 20th-century International Exhibitions” (see below). In examining the ideas which lay behin...

 1. Cultural Years [SCRIPT 3 of 7]. "Music, the Arts and Society at the time of the Paris Exposition Universelle of 1889"\\ud [RADIO SERIES

  OpenAIRE

  Little, Jonathan D.

  1990-01-01

  Part of a seven-part radio series broadcast on Sundays at 10:30pm fortnightly from 1st April, 1990. Researched, written, presented and produced by Jonathan David Little for 3MBS-FM Fine Music Melbourne.\\ud \\ud CULTURAL YEARS - Series / Programme Description:\\ud \\ud “Cultural Years” was a seven-part radio series which discussed “Music, the Arts and Society around the time of seven of the great 19th- and 20th-century International Exhibitions” (see below). In examining the ideas which lay behin...

 2. Cultural Years [SCRIPT 1 of 7]. "Music, the Arts and Society at the time of the Great Exhibition of 1851"\\ud [RADIO SERIES

  OpenAIRE

  Little, Jonathan D.

  1990-01-01

  Part of a seven-part radio series broadcast on Sundays at 10:30pm fortnightly from 1st April, 1990. Researched, written, presented and produced by Jonathan David Little for 3MBS-FM Fine Music Melbourne.\\ud \\ud CULTURAL YEARS - Series / Programme Description:\\ud \\ud “Cultural Years” was a seven-part radio series which discussed “Music, the Arts and Society around the time of seven of the great 19th- and 20th-century International Exhibitions” (see below). In examining the ideas which lay behin...

 3. Anti-tumor effects of Egr-IFN gamma gene therapy combined with {sup 125}I-UdR radionuclide therapy

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Jingguo, Zhao [No.403 Hospital of PLA, Dalian (China); Yanjun, Ni; Xiangfu, Song; Yanyi, Li; Wei, Yang; Ting, Sun; Qingjie, Ma; Fengtong, Gao

  2008-12-15

  Objective: To explore the anti-tumor effects of Egr-IFNgamma gene therapy combined with {sup 125}I-UdR radionuclide therapy in mice bearing H22 hepatocarcinoma and its mechanism. Methods: The recombinant plasmid pcDNAEgr-IFNgamma mixed with liposome was injected into tumor. 48 h later, 370 kBq {sup 125}I-UdR was injected into tumor. The tumor growth rates at different times were observed. After 3 d gene-radionuclide therapy, the concentration of IFNgamma in cytoplasm of H22 cells and cytotoxic activities of splenic CTL of the mice in different groups were examined. Results: The tumor growth rates of pcDNAEgr-IFNgamma + {sup 125}I-UdR group were obviously lower than those of control group, {sup 125}I-UdR group and pcDNAEgr-1 + {sup 125}I-UdR group 6-15 d after gene-radionuclide therapy. IFNgamma protein was found in cytoplasm of H22 cells in pcDNAEgr-IFNgamma + {sup 125}I-UdR group after 3 d gene-radionuclide therapy. Cytotoxic activity of splenic CTL in pcDNAEgr-IFNgamma + {sup 125}I-UdR group was significantly higher than that in the other groups (P<0.01). Conclusions: The anti-tumor effects in vivo of pcDNAEgr-IFNgamma gene therapy combined with {sup 125}I-UdR radionuclide therapy are better than those of {sup 125}I-UdR therapy. (authors)

 4. Fra usikkerhed om sygdom til usikkerhed om bivirkninger

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Nina Blom; Almlund, Pernille

  2013-01-01

  I artiklen præsenteres en analyse af nogle af de kontroverser eller usikkerheder, der opstod i forbindelse med den pandemiske svineinfluenza, der spredte sig globalt i 2009. Med udgangspunkt i en aktør-netværksteoretisk analyse viser denne artikel, hvordan identifikationen af virus sætter gang i en...... lang række strategier for håndtering rundt omkring i verden, og hvordan der genereres en stigende kompleksitet i usikkerhederne, fra virus identificeres i Mexico og 9 måneder frem. Den situerede analyse viser også, hvordan der blev skabt kontroverser og relationer, der var særlige for Danmark. Analysen...... anset for at være en møde at håndtere truslen om influenzaen på, blev til gengæld med tiden til en større usikkerhed og skabte mere komplekse kontroverser end influenzaen selv. Artiklen peger derfor bl.a. på, at myndigheders og lægevidenskabens håndtering af influenzaen er et eksempel på en hændelse...

 5. Dengang vi gik fra sort-hvid til farvefjernsyn

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen, Lars Holmgaard

  2007-01-01

  . Undersøgelsen fokuserer på, hvordan familier og dets medlemmer tillægger både sig selv og medieteknologien betydning i kraft af de fortællinger, som indrammer familiemedlemmernes sociale liv og deres måde at opleve medieteknologier. Gennem disse fortællinger frembæres ligeledes motiver for brugen af konkrete......Med udgangspunkt i at forstå konkrete 'oplevelsesforbrugeres' måde at organisere erfaringer med medieteknologier i hjemmet, vil jeg i dette bidrag illustrere og advokere for, at det bliver muligt gennem fortællinger at belyse oplevelsens sociale virkelighed for bestemte aktører, som endvidere kan...... pege på grundlæggende narrative strukturer i hverdagslivet. Mit afsæt er en større undersøgelse af en række familiers domesticering af interaktive medier og interaktivt tv (Christensen 2005a). Altså en bevægelse fra de første oplevelser med interaktive medier til en hverdagsliggørelse af selvsamme...

 6. Pas på pastaen fra i går

  DEFF Research Database (Denmark)

  Abildgaard, Inger; Skibsted, Leif Horsfelt

  2017-01-01

  Der kan være bakterier i ris og pasta fra dagen før. En sporedannende bakterie kan vokse frem og danne giftstoffer, når de kogte ris eller den kogte pasta gemmes.......Der kan være bakterier i ris og pasta fra dagen før. En sporedannende bakterie kan vokse frem og danne giftstoffer, når de kogte ris eller den kogte pasta gemmes....

 7. Koncept til måling af udvaskning fra markstakke af dybstrøelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Østergaard, Hans Spelling; Vinther, Finn Pilgaard

  2008-01-01

  Rapport om kvælstofudvaskning fra markstakke Resumé og konklusioner: Der er gennemført et projekt om kvælstofudvaskning fra markstakke. Undersøgelserne er udført med henblik på at fastsætte en metode, der kan anvendes til at påvise evt. udvaskningstab. Projektets gennemførelse Dansk Landbrugsrådg...

 8. Rumlige fortællinger fra mobilt og web-baseret GIS

  DEFF Research Database (Denmark)

  Møller-Jensen, Lasse

  2009-01-01

  Denne artikel handler om begrebet rumlige fortællinger med anvendelse af fortællingshenvisninger, og disses potentielle rolle ved implementation af fleksible og tematiske turistinformationssystemer. Artiklen fokuserer på brugen af mobile, positionsbekendte enheder, såsom visse PDA'er og smartphon......, samt på web-gis. Der præsenteres to anvendelseseksempler: et fra det centrale København og et fra et område nær Accra, Ghana....

 9. Green productivity analysis at tofu production (case study of UD Gudange Tahu Takwa Kediri)

  Science.gov (United States)

  Septifani, R.; Deoranto, P.; Jannah, I.

  2018-03-01

  UD. Gudang Tahu Takwa (GTT) is one of tofu Small and Medium Enterprises (SMEs). In Kediri, there are many tofu SMEs, each of them competes to survive in the market by improving and increasing productivity. The purposes of this study were to determine the most influenced factors towards productivity level and to determine the best wastewater treatment alternatives to be applied. An approach to improve productivity while lowering environmental impacts is known as Green Productivity (GP). The GP approach can be applied by using several tools such as mass balance, causal diagram, Environmental Performance Indicator (EPI), and Net Present Value (NPV). The results show the lowest productivity was washing process with the value of 17%. The EPI index total was -3.94 indicating that the environmental performance was still under the quality standard. The findings further suggested two alternatives to be implemented to improve productivity level, include replacement of suppliers and procurement of filtration equipment. The most influenced factor on productivity level was the volume of wastewater generated. Therefore, the second alternative was selected, due to its implementation could increase the productivity level of washing process by 79%, increase the EPI index to -3,00 and reduce the NPV value to IDR 1,582,204. The suggestion from this research is that UD GTT should buy the filtering equipment, and then applied it to treating the wastewater.

 10. PENERAPAN ACTIVITY BASED COSTING SYSTEM DALAM PERHITUNGAN PROFITABILITAS PRODUK PADA UD. NIAGA BAKTI

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Fena Ulfa Aulia

  2015-06-01

  Full Text Available The Charge imposition of factory overhead based on traditional systems often cause distorted costs. One of efforts to overcome these distortions fees is with charging the costs  factory overhead  by the activity based costing. The use of activity based costing can also help companies that produce many products  in determining the level of profitability. Profitability indicates whether an enterprise has good prospects in the future for the company's survival. This research is a quantitative descriptive research conducted at UD NIAGA BAKTI engaged in the processing of tuna fish PETIS in Pamekasan located in the village of Konang, Subdistrict of Galis, Regency of Pamekasan. The type of data  used in this research is quantitative data obtained by direct observation and Interview. This techniques of research analysis calculates and compares the products profitability of PETIS by using traditional cost systems and costing system based activity. The results of this research indicates that there are differences in the principal cost of production and profitability UD NIAGA BAKTI by using activity based costing compared  Traditional Cost Systems.

 11. Quality of Milk Pasteurized Produced By UD. Gading Mas During Storage in Refrigerator

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Manik Eirry Sawitri

  2012-02-01

  Full Text Available The aim of this research was to study pasteurized milk quality produced by UD. Gading Mas on pH, Acidity, alcohol test and TPC during 5 days storage in refrigerator. On first day showed that  weight mass 1,06 (w/w; fat content 2,00 (g/100g,  protein content 3,02  (g/100g, Zn 1,67 ppm, Cu<0,005 ppm, Pb 0,02 ppm,  As  0,0120 ppm, Hg< 0,0002 ppm, Sn 1,60 ppm dan Cd < 0,001 ppm and organoleptic test included color, flavor and taste were normal. Pasteurized milk characteristic during 5 days refrigeration for pH were 6,57;6,58;6,73;6,60 and 6,50 respectively. Acidity were 1,147 %, 0,145 %, 0,145%, 0,157 %, 0,156 % and 0,175  % respectively. TPC were 6,16 x 101, 1,2. 104; 3,15.104, 0,42.106 and 3,5.108 respectively. It concluded that pasteurized milk produced by UD Gading Mas fulfilled SNI quality standard based on weight mass, pH, acidity, fat, protein, heavy metal content, organoleptic test and TPC.   Keywords: pasteurized milk, quality, refrigerator

 12. [Expression and correlation of Fra-1 and HMGA1 in laryngeal squamous cell carcinoma].

  Science.gov (United States)

  Zhang, Y L; Song, X F; Duan, Y J; Zhao, R L

  2017-12-07

  Objective: To investigate the expressions of Fra -1 and HMGA 1 in laryngeal squamous cell carcinoma and their correlation . Methods: Immunohistochemistry and reverse transcription-polymer chain reaction (RT-PCR) were used to detect the expressions of HMGA 1 and Fra -1 in laryngeal squamous carcinoma tissues in 47 cases and para - carcinoma tissues in 21 cases ( the First Hospital of Shijiazhuang ). The relationship between the gene expressions in carcinoma tissues and clinopathological parameters such as pathological grade, clinical stage, lymph metastasis, age and anatomic site and the relevance of the two gene expressions were analyzed . SPSS 13.0 software was used to analyze the data . Results: The positive expression rates of Fra-1 and HMGA1 proteins in laryngeal squamous cancer tissue were 48.9% and 53.2%, which were respectively higher than the rates of 19.0% for Fra-1 (χ(2)=5.416, P 0.05). The expression of HMGA 1 gene was correlation with pathological grade, clinical stage, lymph metastasis and age (t values were -1.112, -1.065, -1.009 and -1.066, all P0.05). The expressions of Fra -1 and HMGA 1 gene were positively correlation (r=0.672, P<0.05). Conclusions: In laryngeal squamous cancer, Fra -1 and HMGA 1 are excessive expression, with a positive correlation between the expressions of both genes .

 13. Fracture risk assessment in postmenopausal women with diabetes: comparison between DeFRA and FRAX tools.

  Science.gov (United States)

  Bonaccorsi, Gloria; Messina, Carmelo; Cervellati, Carlo; Maietti, Elisa; Medini, Matilde; Rossini, Maurizio; Massari, Leo; Greco, Pantaleo

  2018-05-01

  This study aimed to compare the performance of Fracture Risk Assessment Tool (FRAX) with that of Derived FRAX (DeFRA) in estimating fracture risk in a cohort of type-2 diabetes mellitus (T2DM) postmenopausal women. One hundred nineteen T2DM postmenopausal women and 118 consecutive healthy postmenopausal women were enrolled. Fracture risk was assessed with FRAX (adjusted or non- for trabecular bone score, TBS) and DeFRA. Bone mineral density (BMD) and TBS were evaluated by dual-energy X-ray absorptiometry (DXA). The outcome was the presence of vertebral/non-vertebral fragility fractures (FFs). T2DM women showed higher spinal BMD T-score (p < .05), but lower TBS (p < .05), than controls. Diabetic patients had higher prevalence of FFs compared to controls (p < .05), but no significant difference were found in the scores of any of the predictor tools. Differently, in the T2DM group, the scores of DeFRA, FRAX and adjusted-FRAX were significantly (p < .01 for all) higher in fractured compared with non-fractured women. DeFRA showed the best discriminative power among all fracture risk predictor tools (area under curves: DeFra: 0.89; adjusted FRAX: 0.80; non-adjusted FRAX: 0.73). In summary, all fracture risk assessment tools appeared to be effective in predicting bone fractures in T2DM postmenopausal women, with DeFRA showing a slightly better diagnostic accuracy.

 14. Fractal analysis of intraflow unidirectional\\ud delay over W-LAN and W-WAN environments

  OpenAIRE

  Pezaros, D.; Sifalakis, M.; Mathy, L.

  2007-01-01

  We have analysed unidirectional delay traces of a diverse\\ud set of IPv6 microflows routed over W-LAN and W-WAN\\ud environments. Using a number of time-domain and frequency-domain estimators we have examined the existence and intensity of long-range dependence in packet delay when viewed as time-series data. The correlation structures of packet delay on bulk TCP data path and UDP flows follow asymptotic decay while Hurst exponent estimates suggest from moderate to strong intensity(H->1).

 15. OH yields from the CH3CO+O-2 reaction using an internal standard\\ud

  OpenAIRE

  Carr, S.A.; Baeza-Romero, M.T.; Blitz, M.A.; Pilling, M.J.; Heard, D.E.; Seakins, P.W.

  2007-01-01

  Laser flash photolysis of CH3C(O)OH at 248 nm was used to create equal zero time yields of CH3CO and OH. The absolute OH yield from the CH3CO + O2 (+M) reaction was determined by following the OH temporal profile using the zero time\\ud OH concentration as an internal standard. The OH yield from CH3CO + O2 (+M) was observed to decrease with increasing pressure with an extrapolated zero pressure yield\\ud close to unity (1.1 ± 0.2, quoted uncertainties correspond to 95% confidence limits). The r...

 16. Ultra high vacuum activities and required modification at 14 UD BARC-TIFR pelletron accelerator facility

  International Nuclear Information System (INIS)

  Sharma, S.C.; Ninawe, N.G.; Ramjilal; Bhagwat, P.V.; Salvi, S.B.

  2003-01-01

  Full text: The 14 UD pelletron accelerator is working round the clock since 1989. The accelerator is housed inside a tank which is 6 meter in diameter and 25 meter long. The accelerator tank is pressurized with SF 6 at 80 to 100 PSIG in order to achieve 14MV. In pelletron, ions are extracted from SNICS are pre-accelerated up to 300 keV before being injected into low energy accelerator tube. In the terminal which is at high potential (4MV to 14 MV), the ion beam pass through the stripper and positive ions with high charge states are produced. The high energy beams are focussed and analyzed by 90 deg magnet. The analyzed beam is then transported to the various experimental ports. In order to achieve uniform ultra high vacuum (to reduce the loss of intensity and spread in the energy of ions beams) in more than 100 metre and 100 mm diameter beam lines including magnet chambers and various beam diagnostic devices, combination of getter-ion pumps and turbo pumps are being used at Pelletron Accelerator Facility. The 14 UD pelletron is equipped with a combination of foil and gas stripper in high voltage terminal section. The foil and gas stripper in the terminal section are mainly used for stripping of light and heavy ions respectively. The gas stripper plays a great role for stripping of heavy ions and its efficiency depends on gas stripper parameters and supporting pumps. The gas stripper is originally installed with getter pumps. These pumps required periodic replacement of titanium cartridges and slowly the pumping speed used to diminish with time. A new recirculation turbo molecular pumps based system is being designed to improve good beam transmission. Details of design will be presented. Proton beam of tens of MeV energy and μA range current is in demand to carry out specific radiochemistry experiments in this facility. It is proposed to built and accommodate a proton experimental setup in the tower area of the existing facility. Details of required UHV system for

 17. KAJIAN POSISI TAWAR UD. MANDIRI ROTAN DALAM STRUKTUR PASAR INDUSTRI ROTAN (Calamus spp DI WILAYAH KABUPATEN BANJAR DAN KOTA BANJARBARU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Susilawati Susilawati

  2016-10-01

  Full Text Available This study aims to determine the type of market structure that existed at the company rattan industry in the Banjar district and Banjarbaru City; knowing bargaining UD. Mandiri Rotan cane industry in the market structure in the Banjar district and Banjarbaru City; and how the strategy UD. Mandiri Rotan in Rattan industry market structure in the Banjar district and Banjarbaru City. The results of this study can be considered in the selection of rattan industry marketing strategies in the Banjar district and Banjarbaru City, can provide an overview and information for local governments within the framework of fostering marketing rattan industry in the Banjar district of Banjarbaru City as well and can enrich science for society in general and students of the Faculty of Forestry in particular. Market structure of the rattan industry in the Banjar district and Banjarbaru city is oligopoly, since only 4 (four firms rattan industry is still operating both in the Banjar district and Banjarbaru City. 4 (four rattan industry are PT. Sarikaya Sega Utama, UD. Mandiri Rotan, UD. Rotan Sega Mas and UD. Ihsan. Bargaining position UD. Mandiri Rotan cane industry in the market structure in the Banjar district and Banjarbaru City is oligopoly. Relative Market share date UD. Mandiri Rotan for 5 (five years, ranging between 38.46% - 39.73%. The strategy can be applied by UD. Mandiri Rotan is currently developing a product strategy, distribution strategy and the strategy of quality goods.

 18. “Preposterous thicks and thins”: i libri ideali di William Morris fra intermedialità e teoria sociale

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Paola Spinozzi

  2015-12-01

  Full Text Available Fra le molteplici espressioni dell’osmosi fra arte verbale e visiva perseguita da William Morris, la stampa e la tipografia rivestono un ruolo peculiare. Il libro ideale di Morris – oggetto materiale e object d’art – solleva questioni cardinali che riguardano l’interdipendenza fra parola e immagine, i nessi fra forma e contenuto, il ruolo dell’arte nella società, le interazioni fra estetica e politica. Le ragioni che indussero Morris a criticare Giambattista Bodoni sono state tralasciate fino ad ora e richiedono una disamina, perché rivelano l’intersecarsi di orientamenti estetici ed ideologici nell’evoluzione della tipografia e dell’editoria fra la fine dell’Ottocento e gli inizi del Novecento.

 19. Study on Damage Evaluation and Machinability of UD-CFRP for the Orthogonal Cutting Operation Using Scanning Acoustic Microscopy and the Finite Element Method.

  Science.gov (United States)

  Wang, Dongyao; He, Xiaodong; Xu, Zhonghai; Jiao, Weicheng; Yang, Fan; Jiang, Long; Li, Linlin; Liu, Wenbo; Wang, Rongguo

  2017-02-20

  Owing to high specific strength and designability, unidirectional carbon fiber reinforced polymer (UD-CFRP) has been utilized in numerous fields to replace conventional metal materials. Post machining processes are always required for UD-CFRP to achieve dimensional tolerance and assembly specifications. Due to inhomogeneity and anisotropy, UD-CFRP differs greatly from metal materials in machining and failure mechanism. To improve the efficiency and avoid machining-induced damage, this paper undertook to study the correlations between cutting parameters, fiber orientation angle, cutting forces, and cutting-induced damage for UD-CFRP laminate. Scanning acoustic microscopy (SAM) was employed and one-/two-dimensional damage factors were then created to quantitatively characterize the damage of the laminate workpieces. According to the 3D Hashin's criteria a numerical model was further proposed in terms of the finite element method (FEM). A good agreement between simulation and experimental results was validated for the prediction and structural optimization of the UD-CFRP.

 20. Power supplies in 14 UD pelletron accelerator and its control (Paper No. CP 12)

  International Nuclear Information System (INIS)

  Vaze, M.Y.; Bhalerao, P.J.; Tambvekar, V.V.

  1990-01-01

  14UD Pelletron is a 14 million volt tandem heavy ion accelerator. For generation of the accelerating voltage, heavy ion beams and transporting the beam through low energy injector systems, accelerator, high energy system, analysing magnets and finally upto the target different types of types of D.C. power supplies with varying capacity and specifications are used in this accelerator. Broadly these power supplies can be classified in three different types: (1)D.C. high voltage low current voltage regulated supplies, (2)Low voltage high current current regulated high precision D.C. power supplies, and (3)Medium power current regulated D.C. power supplies. These power supplies are described and systems where they are used are mentioned. They are interfaced with CAMAC module and are controlled and monitored remotely from the control room through the serial highway link. (author). 2 figs

 1. Evaluation and analysis of the residual radioactivity for the 15UD Pelletron accelerator facility

  International Nuclear Information System (INIS)

  Sonkawade, R. G.

  2007-01-01

  For the assessment of radiological impact of the accelerators, it will be better to have the documented information on activation of metal parts of the accelerator components. It is very much essential to get reliable data on these subjects. During acceleration of light ion, the residual radioactivity in the accelerator facility was found near the Analyzing Magnet, single slit, Beam Profile Monitors (BPM), Faraday Cups (FC), bellows, beginning of switching magnet bellows, at the target and the ladder. Study with HPGE detector gives an insight of the formation of the short or long lived radionuclides. The different targets used in the light ion experiment were also monitored and proper decommissioning and decontamination steps were followed. This paper presents the data of residual radioactivity in the 15UD Pelletron accelerator infrastructure. (author)

 2. UDS and SCE in lymphocytes of persons occupationally exposed to low levels of ionizing radiation

  International Nuclear Information System (INIS)

  Tuschl, H.; Kovac, R.; Altmann, H.

  1983-03-01

  Unscheduled DNA synthesis induced by 'in vitro' UV-irradiation was investigated in lymphocytes of persons occupationally exposed to low doses of ionizing radiation (maximum registered radiation dose: 98 mrad/month). For radiation exposures >14 mrad/month, above background level, increased rates of UDS after in vitro UV-irradiation of lymphocytes were found. The bromodeoxyuridine differential chromatid labeling technique was applied to the examination of spontaneous and mytomycin C induced sister chromatid exchanges in the same population. No statistically significant difference could be determined in spontaneously occurring SCEs, while MMC induced SCEs were significantly reduced in persons exposed to radiation doses >14 mrad/month, thus indicating increased repair capability for DNA lesions inflicted by a second insult after protracted low dose irradiation. (Author) [de

 3. New upgradations for 15 UD Pelletron accelerator at IUAC, New Delhi

  International Nuclear Information System (INIS)

  Joshi, Rajan; Singh, P.; Kumar, S.

  2011-01-01

  Several major modifications were performed for up gradation of 15 UD Pelletron accelerator since its commissioning. Recently, two numbers of new 50 position stripper foil assemblies were installed in high energy section. A new chiller system, for SF 6 gas inside accelerator tank, is designed and installed outside accelerator tank. One out of two of the charging chains, has completed 1,00,000 hours of operation. A major maintenance work for charging system was also performed recently. Other up gradations which enhanced the performance of accelerator are foil stripper position read back, area interlocking for proton beam runs. Recent up gradations and other important activities for the Pelletron accelerator are being reported in the present paper. (author)

 4. Experimental setup for Single Event Effects at the São Paulo 8UD Pelletron Accelerator

  Science.gov (United States)

  Aguiar, V. A. P.; Added, N.; Medina, N. H.; Macchione, E. L. A.; Tabacniks, M. H.; Aguirre, F. R.; Silveira, M. A. G.; Santos, R. B. B.; Seixas, L. E.

  2014-08-01

  In this work we present an experimental setup mounted in one of the beam lines at the São Paulo 8UD Pelletron Accelerator in order to study Single Event Effects in electronic devices. The basic idea is to use elastic scattering collisions to achieve a low-flux with a high-uniformity ion beam to irradiate several devices. 12C, 16O, 28Si, 35Cl and 63Cu beams were used to test the experimental setup. In this system it is possible to use efficiently LET values of 17 MeV/mg/cm2 for an external beam arrangement and up to 32 MeV/mg/cm2 for in-vacuum irradiation.

 5. Experimental setup for Single Event Effects at the São Paulo 8UD Pelletron Accelerator

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Aguiar, V.A.P. [Instituto de Física da Universidade de São Paulo, São Paulo, SP (Brazil); Added, N., E-mail: nemitala@if.usp.br [Instituto de Física da Universidade de São Paulo, São Paulo, SP (Brazil); Medina, N.H.; Macchione, E.L.A.; Tabacniks, M.H.; Aguirre, F.R. [Instituto de Física da Universidade de São Paulo, São Paulo, SP (Brazil); Silveira, M.A.G.; Santos, R.B.B. [Centro Universitário da FEI, São Bernardo do Campo, SP (Brazil); Seixas, L.E. [Centro de Tecnologia da Informação Renato Archer, Campinas, SP (Brazil)

  2014-08-01

  In this work we present an experimental setup mounted in one of the beam lines at the São Paulo 8UD Pelletron Accelerator in order to study Single Event Effects in electronic devices. The basic idea is to use elastic scattering collisions to achieve a low-flux with a high-uniformity ion beam to irradiate several devices. {sup 12}C, {sup 16}O, {sup 28}Si, {sup 35}Cl and {sup 63}Cu beams were used to test the experimental setup. In this system it is possible to use efficiently LET values of 17 MeV/mg/cm{sup 2} for an external beam arrangement and up to 32 MeV/mg/cm{sup 2} for in-vacuum irradiation.

 6. Hot target assembly at 14 UD Pelletron Accelerator Facility, BARC- TIFR, Mumbai

  International Nuclear Information System (INIS)

  Sharma, S.C.; Ramjilal; Ninawe, N.G.; Bhagwat, P.V.; Ahmeabadhai, P.; Kain, V.

  2005-01-01

  BARC-TIFR 14 UD Pelletron Accelerator Facility at Mumbai is operational since 1989 with progressively increased efficiency. The accelerator has been serving as major facility for heavy ion based research in India. There is an increased demand for high current proton beam, especially on heated targets for reactor physics based experiments. A proton beam setup is commissioned in the tower area of the existing facility itself, which provide proton beam of energy 2 MeV to 26 MeV with maximum 3 μA current. This setup is being used to produce radioisotopes and tracer packets. Proton beam of few MeV in μA current range is also needed to study radiation effects on metals at higher temperature, for use in reactors. For this purpose a hot target assembly has been designed and is being currently used at the Pelletron Accelerator

 7. THE PREMISSES FOR SPORT TOURISM DEVELOPMENT AND PRACTICING IN BISTRITA-NĂSĂUD COUNTY

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ioan BÂCA

  2012-12-01

  Full Text Available Sport Tourism is a form of relaxation and active leisure based on motric activities that contribute to health maintenance. The social dimension of sport tourism results from its ability to mobilize large masses of the population to participate in recreational activities and to contribute to the pursuit of project development and exploiting potentially attractive regions (tourist resorts, recreational complexes, etc.. At the level of Bistriţa-Năsăud County, organising and pursuing sport tourism is based on three fundamental elements: natural resources, infrastructure, and tourism sport tradition. Among sport tourism activities, following are noteworthy: cycling tourism, hiking, horseback riding, swimming, navigation, skiing, paragliding, alpine skiing, ski touring, enduro, etc.

 8. Thermo-mechanical process modelling of industrially pultruded parts having UD and CFM layers

  DEFF Research Database (Denmark)

  Baran, Ismet; Hattel, Jesper Henri; Akkerman, Remko

  2014-01-01

  Numerical process simulation of an industrially pultruded rectangular hollow profile is presented. The product contains the continuous filament mat (CFM) and the uni-directional (UD) roving layers made of glass/polyester. The distortion and stress evolutions together with the temperature and degree...... of fields are predicted by the simulation tool developed by the authors. The predicted deformation pattern at the end of the process is found to agree quite well with the one for the real pultruded part in a commercial pultrusion company. A parametric study is also performed based on the total volumetric...... shrinkage of the resin system during curing. The process induced residual stresses are calculated in the in-plane directions which have the potential to influence the internal stress levels during the service loading conditions....

 9. Marketing Analysis Strategy Organic Rice at UD. Padi Marketing Region Bekasi with Single Agent (Yasin Holistic Super Organic

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Euis Dasipah

  2014-06-01

  Full Text Available Organic food (organic rice actually is not something new for Indonesian people. Before "Green Revolution" (1960th, Indonesian farmers have produced rice without using chemical pest and fertilizer (conventional rice. Holistic Super Organic (HSO rice is one of the brand organic rice, which is sold in Indonesia's market. Usaha Dagang (U.D. Padi is the company, which is special to produce, and marketing HSO rice. The research is wanted to know marketing strategy HSO rice, especially in district of Bekasi with SWOT analysis. This research used case study methods with held by interview and literature study. The result of analyzing identified that the strengths from U.D. Padi was dominant and the opportunities so on. So, the next plan of marketing's strategy for is Aggressive Strategy. Aggressive Strategy is the effort to maximalize the strengths to get the opportunities optimally. The strengths of U.D. Padi is the especially of product and the distribution strategy which was held with excellent. The opportunities U.D. Padi is the wealth people who was increasing and the distributor channel who was welcome.

 10. Institutional analysis of milkfish supply chain using interpretive structural modelling (ISM) (case study of UD. Bunda Foods, Sidoarjo District)

  Science.gov (United States)

  Silalahi, R. L. R.; Mustaniroh, S. A.; Ikasari, D. M.; Sriulina, R. P.

  2018-03-01

  UD. Bunda Foods is an SME located in the district of Sidoarjo. UD. Bunda Foods has problems of maintaining its milkfish’s quality assurance and developing marketing strategies. Improving those problems enables UD. Bunda Foods to compete with other similar SMEs and to market its product for further expansion of their business. The objectives of this study were to determine the model of the institutional structure of the milkfish supply chain, to determine the elements, the sub-elements, and the relationship among each element. The method used in this research was Interpretive Structural Modeling (ISM), involving 5 experts as respondents consisting of 1 practitioner, 1 academician, and 3 government organisation employees. The results showed that there were two key elements include requirement and goals elements. Based on the Drive Power-Dependence (DP-D) matrix, the key sub-elements of requirement element, consisted of raw material continuity, appropriate marketing strategy, and production capital, were positioned in the Linkage sector quadrant. The DP-D matrix for the key sub-elements of the goal element also showed a similar position. The findings suggested several managerial implications to be carried out by UD. Bunda Foods include establishing good relationships with all involved institutions, obtaining capital assistance, and attending the marketing training provided by the government.

 11. Analysis of major paralogs encoding the Fra a 1 allergen based on their organ-specificity in Fragaria × ananassa.

  Science.gov (United States)

  Ishibashi, Misaki; Nabe, Takeshi; Nitta, Yoko; Tsuruta, Hiroki; Iduhara, Miho; Uno, Yuichi

  2018-03-01

  Fra a 1 protein in strawberry causes oral allergic syndrome. Over 39 Fra a 1 paralogs have been identified in strawberry genome. Fra a 1.01 is major accumulating protein in edible organs. Strawberry fruits contain allergenic proteins that cause oral allergic syndrome. The hypothesized major allergen is Fra a 1, an ortholog of the birch pollen allergen protein Bet v 1. We organized Fra a 1 genes and analyzed their localizations at the transcriptional and translational levels. In total, 15 new Fra a 1 proteins were identified from the genomic database, increasing the total number of Fra a 1 to 30 proteins encoded by 39 genes. Fra a 1.02 was mostly expressed in receptacles, and Fra a 1.01 in achenes, when analyzed by RNA sequencing. Immunoblotting showed that the Fra a 1.01 protein was broadly accumulated in strawberry organs, while the Fra a 1.02 protein was mostly expressed in receptacles. Recombinant Fra a 1.01 strongly reacted with human IgE. The mRNA and protein expression levels of Fra a 1 did not correlate, indicating the importance of protein levels when evaluating the abundance of allergens in strawberry. Based on the localizations, accumulation levels and reactivity to human IgE, we determined that Fra a 1.01 was the most important allergen, followed by Fra a 1.02, and then other Fra a 1 proteins. The information obtained here will be useful for selecting the target Fra a 1 paralogs when breeding hypoallergenic strawberry.

 12. Slaget ved Vejle og andre fortællinger fra Jyske Bank

  DEFF Research Database (Denmark)

  Albrechtsen, Charlotte

  Storytelling som ledelsesværktøj er en form for retorik idet formålet med at bruge fortællinger i kommunikationen fra ledelse til medarbejdere er at påvirke modtagerne/medarbejderne. Imidlertid er refleksioner over modtagerinstansen så godt som fraværende både i den populære debat om storytelling...... og i den eksisterende forskning i emnet. Foruden at introducere til forskningen i storytelling præsenterer artiklens forfatter, som er ph.d.-studerende, en modtagerorienteret analyse af en fortælling fra Jyske Bank....

 13. Fra-1 induces morphological transformation and increases in vitro invasiveness and motility of epithelioid adenocarcinoma cells

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kustikova, O.; Kramerov, D.; Grigorian, M.

  1998-01-01

  in vitro nor in vivo. CSML100 possesses all characteristics of a highly progressive carcinoma. These cells do not form tight contacts, are highly invasive in vitro, and are metastatic in vivo. AP-1 activity was considerably higher in CSML100 cells than in CSML0 cells. There was a common predominant Jun...... from tumors of epithelial origin revealed a correlation of fra-1 expression with mesenchymal characteristics of carcinoma cells. Moreover, we show here for the first time that the expression of exogenous Fra-1 in epithelioid cells results in morphological changes that resemble fibroblastoid conversion...

 14. The F8H Glycosyltransferase is a Functional Paralog of FRA8 Involved in Glucuronoxylan Biosynthesis in Arabidopsis

  Science.gov (United States)

  The FRAGILE FIBER8 gene was previously shown to be required for the biosynthesis of the reducing end tetrasaccharide sequence of glucuronoxylan (GX) in Arabidopsis thaliana. Here, we demonstrate that F8H, a close homolog of FRA8, is a functional ortholog of FRA8 involved in GX bi...

 15. STUDY OF ROMANIAN BLACK AND WHITE BREED PRODUCTIVE PERFORMANCES FROM BISTRIŢA-NĂSĂUD COUNTY

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gheorghe MURESAN

  2013-01-01

  Full Text Available This research aims to highlight the main cattle productive features of Romanian Black Spotted breed, raised for milk production in Bistrita-Năsăud county. A number of 386 milk cows were taken into research which produced a total of 1194 lactations. Production and reproduction data were obtained through the official control of milk production, the existing databases at UARZ units (origin, reproduction and production from the named county and there were taken, processed and statistically interpreted. In Bistrita-Năsăud Romanian Black Spotted cows achieved performances between 1047 kg of milk and 17196 kg of milk, with an average production on normal lactation of 4212 kg of milk, and 4846 kg of milk on total lactation.

 16. Predicting the tensile strength of A UD basalt/ epoxy composite used for the confinement of concrete structures

  Science.gov (United States)

  Ciniņa, I.; Zīle, O.; Andersons, J.

  2013-01-01

  The principal aim of the present research was to predict the strength of UD basalt fiber/epoxy matrix composites in tension along the reinforcement direction. Tension tests on single basalt fibers were performed to determine the functional form of their strength distribution and to evaluate the parameters of the distribution. Also, microbond tests were carried out to assess the interfacial shear strength of the fibers and polymer matrix. UD composite specimens were produced and tested for the longitudinal tensile strength. The predicted strength of the composite was found to exceed the experimental values by ca. 20%, which can be explained by imperfections in the fiber alignment, impregnation, and adhesion in the composite specimens.

 17. Simulating Hadronic-to-Quark-Matter with Burn-UD: Recent work and astrophysical applications

  Science.gov (United States)

  Welbanks, Luis; Ouyed, Amir; Koning, Nico; Ouyed, Rachid

  2017-06-01

  We present the new developments in Burn-UD, our in-house hydrodynamic combustion code used to model the phase transition of hadronic-to-quark matter. Our two new modules add neutrino transport and the time evolution of a (u, d, s) quark star (QS). Preliminary simulations show that the inclusion of neutrino transport points towards new hydrodynamic instabilities that increase the burning speed. A higher burning speed could elicit the deflagration to detonation of a neutron star (NS) into a QS. We propose that a Quark-Nova (QN: the explosive transition of a NS to a QS) could help us explain the most energetic astronomical events to this day: superluminous supernovae (SLSNe). Our models consider a QN occurring in a massive binary, experiencing two common envelope stages and a QN occurring after the supernova explosion of a Wolf-Rayet (WO) star. Both models have been successful in explaining the double humped light curves of over half a dozen SLSNe. We also introduce SiRop our r-process simulation code and propose that a QN site has the hot temperatures and neutron densities required to make it an ideal site for the r-process.

 18. High-performance GFRP materials with glass fibre prepregs; Hochleistungs-Faserverbundwerkstoffe aus UD-Gelegeprepregs

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Prause, J.P. [Schichtstoff-Technik, Arnsberg (Germany); Schroeder, K.F. [Wissenschaftliche Verlagsanstalt, Mettmann (Germany)

  1999-07-01

  The US 3M Company is the producer of the 'Scotchply' glass fibre prepreg which results in materials that can withstand higher dynamic loads than conventional glass fibre reinforced plastics. The new materials are used, e.g., for leaf spring construction. The fatigue characteristics of GFRP leaf springs were discussed at the DGM 'Verbundwerkstoffe und Werkstoffverbunde' conference at Kaiserslauter in September 1997. This contribution presents tools for the engineer for calculation of leaf springs in consideration of the expected loads. [German] Bereits frueher konnte nachgewiesen werden, dass mit Glasgarngelegen verstaerkte Kunststoffe dynamisch hoeher beansprucht werden koennen als gleichartige Konstruktionen mit Glasgewebeverstaerkung. Dieser Vorteil wird in der industriellen Praxis genutzt, um den breiten Einsatzbereich von Blattfedern aus Stahl durch solche aus Faserverbundwerkstoffen zu erweitern. Mit Glasfasern verstaerkte Kunststoffe (GFK) sind seit Jahren Stand der Technik. Die Verarbeitung als Gelegeprepreg hat sich oekonomisch und oekologisch als eine guenstige Technologie bewaehrt. Die Prepregs werden im Wickelverfahren in die endgueltige Form gebracht oder zu Platten verpresst, aus denen die gewuenschten Werkstuecke mechanisch herausgearbeitet werden. Eine ideale Ausnutzung aller in UD-Gelegen vorgegebenen Eigenschaften ist die Form der Blattfeder. Werkstoff und Geometrie koennen optimal an die Belastung angepasst werden. Ueber die Ermuedungsfestigkeit von GFK-Blattfedern wurde waehrend der Vortragstagung der DGM 'Verbundwerkstoffe und Werkstoffverbunde' im September 1997 in Kaiserslautern eingehend berichtet. Mit dieser Veroeffentlichung soll dem Ingenieur eine Hilfe gegeben werden, solche Blattfedern entsprechend der spaeteren Beanspruchung zu berechnen. (orig.)

 19. Thermally sprayed prepregs for thixoforging of UD fiber reinforced light metal MMCs

  Science.gov (United States)

  Silber, Martin; Wenzelburger, Martin; Gadow, Rainer

  2007-04-01

  Low density and good mechanical properties are the basic requirements for lightweight structures in automotive and aerospace applications. With their high specific strength and strain to failure values, aluminum alloys could be used for such applications. Only the insufficient stiffness and thermal and fatigue strength prevented their usage in high-end applications. One possibility to solve this problem is to reinforce the light metal with unidirectional fibers. The UD fiber allows tailoring of the reinforcement to meet the direction of the component's load. In this study, the production of thermally sprayed prepregs for the manufacturing of continuous fiber reinforced MMC by thixoforging is analysed. The main aim is to optimize the winding procedure, which determines the fiber strand position and tension during the coating process. A method to wind and to coat the continuous fibers with an easy-to-use handling technique for the whole manufacturing process is presented. The prepregs were manufactured by producing arc wire sprayed AlSi6 coatings on fibers bundles. First results of bending experiments showed appropriate mechanical properties.

 20. CUSTOMER SEGMENTATION DENGAN METODE SELF ORGANIZING MAP (STUDI KASUS: UD. FENNY

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  A. A. Gde Bagus Ariana

  2012-11-01

  Full Text Available Saat ini persaingan bisnis pada perusahaan retail tidak hanya dengan menggunakan perangkat sistem informasi namun sudah dilengkapi dengan sistem pendukung keputusan. Salah satu metode sistem pendukung keputusan yang digunakan adalah data mining. Data mining digunakan untuk menemukan pola-pola yang tersembunyi pada database. UD. Fenny sebagai perusahaan retail ingin menemukan pola segmentasi pelanggan dengan menggunakan model RFM (Recency, Frequency, Monetary. Metode data mining untuk melakukan proses segmentasi adalah metode clustering. Clustering merupakan proses penggugusan data menjadi kelompok-kelompok yang memiliki kemiripan secara tidak terawasi (unsupervised. Sebelum melakukan proses clustering, dilakukan proses persiapan data dengan membuat datawarehouse menggunakan skema bintang (star scema. Selanjutnya dilakukan proses clustering dengan menggunakan metode Self Organizing Map (SOM/Kohonen. Metode ini merupakan salah satu model jaringan saraf tiruan yang menggunakan metode unsupervised. Dari hasil percobaan metode SOM melakukan proses clustering dan menggambarkan hasil clustering pada SOM plot. Dengan melakukan proses clustering, pihak pengambil keputusan dapat memahami segmentasi customer dan melakukan upaya peningkatan pelayanan customer.

 1. BIOGEOGRAPHICAL REGIONALISATION BASING ON POTENTIAL VEGETATION. CASE STUDY: BISTRITA-NĂSĂUD COUNTY

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ioan BÂCA

  2013-06-01

  Full Text Available The County of Bistrita-Năsăud lies in north-central Romania, at the border between the Transylvanian Plateau and the Eastern Carpathians. Its geomorphology features mountains and hills, laid out in a south and westward widely opened natural amphitheatre, with a difference in altitude of 2029 m. As a result, there is a rich, vertically zoned vegetation cover (including: alpine level, subalpine level, forest level, and sylvosteppe level. The vegetation of these zones was subject to important changes in time due to anthropic intervention, so that primary plant communities have been replaced by secondary ones, which are a main component of present-day landscape. In this context, the present paper tries to recreate the areas of initial, primary, or potential vegetation in the county. This is a necessary step in biodiversity preservation actions, in preparing plans of territorial management and planning, in touristic utilisation of some areas, in the process of ecological reconstruction of areas impacted by anthropic activities from the last two centuries, for the identification of new habitats to be included in the appendixes of the Habitats and Birds Directives, for increasing the number of protected areas by including new, „untouched” areas (not affected by overexploitation, fertilisation etc., for converting natural / semi-natural forests and pastures in Natura 2000 sites etc.

 2. Upgrading of the AMS facility at the Koffler 14UD Pelletron accelerator

  CERN Document Server

  Berkovits, D; Bordeanu, C; Ghelberg, S; Hass, M; Heber, O; Paul, M; Shahar, Y; Verri, G; 10.1016/j.nimb.2004.04.033

  2004-01-01

  The AMS facility based on a 14UD Pelletron tandem accelerator has been upgraded in recent years to support an active and diversified research program. A new dedicated AMS ion source beam line merging at 45 degrees with the existing injection line through a 45 degrees electrostatic deflector is in operation. The multi-sample high- intensity Cs sputter ion source stands on a separate 120 kV platform and is remote-controlled through a hybrid infrared-fiber-optics link operated either manually or by the accelerator-control computer, ensuring safe and reliable operation. Independent current preamplifiers are used in Faraday cup current readings down to the pA range. The accelerator computer-control system was upgraded to Lab View 6.1, allowing a PC server to control and read out all hardware components while one or more remote PC clients run the AMS software. Ad hoc sequences of commands, written in a script macro language, are run from a client computer to perform an automated AMS measurement. The present capabil...

 3. Simulating Hadronic-to-Quark-Matter with Burn-UD: Recent work and astrophysical applications

  International Nuclear Information System (INIS)

  Welbanks, Luis; Ouyed, Amir; Koning, Nico; Ouyed, Rachid

  2017-01-01

  We present the new developments in Burn-UD, our in-house hydrodynamic combustion code used to model the phase transition of hadronic-to-quark matter. Our two new modules add neutrino transport and the time evolution of a (u, d, s) quark star (QS). Preliminary simulations show that the inclusion of neutrino transport points towards new hydrodynamic instabilities that increase the burning speed. A higher burning speed could elicit the deflagration to detonation of a neutron star (NS) into a QS. We propose that a Quark-Nova (QN: the explosive transition of a NS to a QS) could help us explain the most energetic astronomical events to this day: superluminous supernovae (SLSNe). Our models consider a QN occurring in a massive binary, experiencing two common envelope stages and a QN occurring after the supernova explosion of a Wolf-Rayet (WO) star. Both models have been successful in explaining the double humped light curves of over half a dozen SLSNe. We also introduce SiRop our r-process simulation code and propose that a QN site has the hot temperatures and neutron densities required to make it an ideal site for the r-process. (paper)

 4. Arbejdsrapport fra KLEO-projektets første runde 2018 Hvad skal bevares og hvad skal ændres? Rapport til KLEO-konsulenter og KLEO-ledere

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lund, Lea

  2018-01-01

  således et arbejdsredskab til konsulen-terne og lederne, hvorfor alle data er medtaget og desuden med plads til noter ind imellem og til slut, samt til slut en opsummering af de gentagne pointer udtrykt af både leder, lærere og konsulenter. Denne rapport viser således ikke, hvordan lærerne har arbejdet...... med deres ak-tioner og hvad de har erfaret herved. Denne indsigt foreligger i ’Tegn på lærer-udvikling – Rapport 1. En evaluering af KLEO-projektets første runde 2018’ (Lund, 2018), hvor man også kan læse mere om det teoretiske afsæt bag projektet.......: Grenaa gymnasium: HF, Randers HF & VUC: AVU, SOSU Herning: SO-SU og Silkeborg Business College: HHX. Denne afrapporterings formål er lavet med henblik på at sikre at tilrettelæggelsen af det videre forløb på de nye skoler og på Skive College, bliver justeret ud fra lærernes oplevelser. Rapporten er...

 5. 49 CFR Appendix C to Part 209 - FRA's Policy Statement Concerning Small Entities

  Science.gov (United States)

  2010-10-01

  ... agency personnel respond in a timely and comprehensive fashion to the inquiries of small entities... history of compliance, FRA inspectors consider “such other factors as the immediate circumstances make... eliminating the safety hazard; the entity's culpability; the entity's compliance history; the entity's ability...

 6. Pierre Bourdieus praktikteori udlagt gennem eksempler fra forskning i professionalisering af undervisningspraksis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Højbjerg, Karin

  2012-01-01

  I kapitlet vises det, hvordan en Bourdieu-inspireret tilgang kan anvendes til at forstå og forklare en undervisningspraksis. Idéen er at tydeliggøre Bourdieus begreber ved løbende at relatere dem til konkrete eksempler fra forskning om kliniske vejlederes undervisningspraksis i den praktiske del ...

 7. Velfærdsstaten fra livsformskontrakt til universalisme: Perioder og udtryksformer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Højrup, Thomas

  2010-01-01

  Præsentation af resultater fra forskningsprojektet Livsformer og velfærdsstat ved en korsvej? I artiklen beskrives det livsformsorganiserede folks velfærdsstat og den universalistiske velfærdsstat der på hver deres principielt forskellige måde er syntesen af en ydre forsvarsform og en indre samfu...

 8.   At si myggen fra eller at sluge kamelen?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Steen, Oxana

  2006-01-01

  Både russisk og dansk er fulde af udtryk, som stammer fra Bibelen. Nogle udtryk er fælles, men bruges alligevel ikke helt ens. Andre udtryk har udviklet sig forskelligt i de to sptog. Artiklen indeholder en analyse af russiske og danske idiomer af evangelisk oprindelse og indeholder et alternativt...

 9. 75 FR 8785 - Agency Request for Emergency Processing of Collection of Information Associated With FRA's...

  Science.gov (United States)

  2010-02-25

  ... provided $50 million to FRA to award, in one or more grants, to eligible projects by passenger and freight rail carriers, railroad suppliers, and State and local Governments. Funds will be awarded to projects that have a public benefit of improved railroad safety and efficiency, with priority given to projects...

 10. Fra interne udviklingsplaner til åben innovation med brug af Web 2.0 teknologi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Scupola, Ada; Sørensen, Flemming; Nicolajsen, Hanne Westh

  Abstrakt: Artiklen handler om brugerinddragelse i service innovation. Der er fokus på idéfasen kombineret med anvendelse af kommunikationsteknologi og i særdeleshed webblogmediet. Behov som kreativitet, heterogenitet, engagement med mere diskuteres. Der afrapporteres fra et eksperiment på Roskild...

 11. Kommentarer til arbejdsdokument ENV/04/27. Dokument fra "Antibiotic resistance marker genes working group"

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kjellsson, Gøsta

  2012-01-01

  "DMU har modtaget og vurderet det fremsendte dokument ENV/04/27 og bilag (mail fra Skov- og Naturstyrelsen d. 14-10-2004) om anvendelsen af antibiotikaresistensmarkører (ARM) hos GMO. Vi har tidligere flere gange kommenteret anvendelsen af antibiotikaresistens (se f.eks. brev til Skov- og Naturst...

 12. VK-æraens departementschefer - troldmændene fra Oz

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Peter Heyn

  2014-01-01

  37 personer nåede at være departementschefer i perioden fra 2001 til 2011 under henholdsvis statsminister Anders Fogh Rasmussen og statsminister Lars Løkke Rasmussen. Nogle var i perioden departementschefer i flere forskellige ministerier, således at man fandt 48 forskellige departements-chefs¬sti...

 13. Undervisning af sygeplejestuderende i Nuuk fra Sygeplejerskeuddanenlse i Vejle via Adobe Connect

  DEFF Research Database (Denmark)

  Karas, Nabil

  2016-01-01

  udgangspunkt i de erfaringer og evalueringer, forløbet gav anledning til. Der vil blive fokuseret på valg af tekniske løsninger samt didaktiske overvejelser bag forløbet. For at demonstrere Adobe Connect platformens anvendelighed, vil der desuden blive inddraget eksempler fra forløbet. Der vil desuden være...

 14. Fra turistkort version 1.0 til 2.0. og videre?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Niels Christian

  2008-01-01

  Post doc Niels Chr. Nielsen fortæller i denne artikel om formidling af geografisk information henvendt til turister og rejsende. Artiklen er den første i en serie, der skal give indblik i danske forskeres arbejde - og som begynder med historiske turistkort fra Danmark. Udgivelsesdato: september...

 15. Fra Angelico’s painting technique revealed by terahertz time-domain imaging (THz-TDI)

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dandolo, Corinna Ludovica Koch; Picollo, Marcello; Cucci, Costanza

  2016-01-01

  We have investigated with terahertz time-domain imaging (THz-TDI) the well-known Lamentation over the dead Christ panel painting (San Marco Museum, Florence) painted by Fra Giovanni Angelico within 1436 and 1441. The investigation provided a better understanding of the construction and gilding te...

 16. Design and performance of an in situ high vacuum STM in beam line at 15 UD pelletron accelerator

  International Nuclear Information System (INIS)

  Singh, J.P.; Tripathi, A.; Ahuja, R.; Dutt, R.N.; Kanjilal, D.; Mehta, G.K.; Raychoudhuri, A.K.

  2000-01-01

  The design, installation and performance of an in situ high vacuum STM in the materials science beam line of 15 UD tandem Pelletron accelerator, NSC are reported. The scanning tunneling microscope (STM) has imaged highly oriented pyrolytic graphite (HOPG) surfaces with atomic resolution. Local current-voltage spectroscopy has also been performed on p-type Si (111) samples. A band gap of 1.09 ± 0.1 eV was calculated. (author)

 17. Implicit theories of online trolling: evidence that attention-seeking conceptions are associated with\\ud increased psychological resilience.

  OpenAIRE

  Maltby, John; Day, Liza; Hatcher, Ruth; Tazzyman, Sarah; Flowe, Heather D; Palmer, Emma J; Frosch, Caren A; O'Reilly, Michelle; Jones, Ceri; Buckley, Chloe; Knieps, Melanie; Cutts, Katie J

  2016-01-01

  Three studies were conducted to investigate people’s conceptions of online trolls, particularly conceptions associated with psychological resilience to trolling. In Study 1, factor analytic analysis of participants’ ratings of characteristics of online trolls found a replicable bifactor model of conceptions of online trolls, with both a general factor of general conceptions towards online trolls being identified, but five group factors (attention-conflict seeking, low selfconfidence,\\ud vicio...

 18. From Doha to El Dorado? : the WTO, agricultural liberalisation and the false promise of free markets\\ud

  OpenAIRE

  Richardson, Ben

  2010-01-01

  The trade talks at the Doha Round of the World Trade Organisation have stuttered along since 2001 with seemingly little prospect for conclusion. Nevertheless, the conviction\\ud remains that the round should be finished lest significant economic gains be passed over and the long run trading interests of developing countries damaged. In this reading, it is insufficient political will among world leaders that has prevented poor countries from moving towards a fair and free trading environment. B...

 19. The Integration of Socio-Economic Indicators in the CASBEE-UD Evaluation System: A Case Study

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Francesco Cappai

  2018-03-01

  Full Text Available The use of tools to measure the degree of sustainability of cities is the approach that receives the most attention in developed countries. However, studies of evaluation tools at the neighborhood level reveal that there are many weaknesses in the most widely-used evaluation systems (LEED-ND, BREEAM Communities, CASBEE-UD. There are ambiguities and gaps in weighting and in scoring and in most cases, there is no mechanism for local adaptability and participation. The purpose of this study is to provide an overview of the current situation by highlighting the strengths and weaknesses of these evaluation tools in order to integrate social and economic aspects for the improvement of the CASBEE-UD (neighborhood level evaluation tool. The selection of socio-economic aspects was made through the use of a multi criteria Analysis Hierarchical Process (AHP and a Geographic Integration System (GIS. The results of this case study indicate that most evaluation tools need to be revised because most do not include socio-economic aspects. We have demonstrated that applying the CASBEE-UD assessment tool integrated with socio-economic aspects to four boroughs in the City of Montreal can measure success by addressing the objectives of sustainable development.

 20. Studi Bentuk Pengolahan Dan Distribusi Hasil Kerajinan Rotan Pada Industri Usaha Kecil Dan Menengah (UKM) Di Kota Medan (Studi Kasus UD. Gundaling Medan Sumatera Utara)

  OpenAIRE

  Tetuko, Yovie

  2011-01-01

  The objective of this research is to study the processing on rattan handicraft practiced by UKM and to identify distributional pattern of rattan products in UD. Gundaling Medan. In this research was done since May until June 2007, by using case study approach and taking cencus data analyzed either quantitatively or qualitatively. As a result, it was known that the main raw material all of rattan in UD. Gundaling Medan was of various types ; manau (Calamus manau Miquel). These raw material...

 1. STELLAR MASSES FROM THE CANDELS SURVEY: THE GOODS-SOUTH AND UDS FIELDS

  International Nuclear Information System (INIS)

  Santini, P.; Fontana, A.; Castellano, M.; Grazian, A.; Amorin, R.; Ferguson, H. C.; Mobasher, B.; Barro, G.; Finkelstein, S. L.; Hsu, L. T.; Salvato, M.; Wuyts, S.; Galametz, A.; Lee, B.; Lee, S.-K.; Pforr, J.; Wiklind, T.; Almaini, O.; Cooper, M. C.; Weiner, B.

  2015-01-01

  We present the public release of the stellar mass catalogs for the GOODS-S and UDS fields obtained using some of the deepest near-IR images available, achieved as part of the Cosmic Assembly Near-infrared Deep Extragalactic Legacy Survey project. We combine the effort from 10 different teams, who computed the stellar masses using the same photometry and the same redshifts. Each team adopted their preferred fitting code, assumptions, priors, and parameter grid. The combination of results using the same underlying stellar isochrones reduces the systematics associated with the fitting code and other choices. Thanks to the availability of different estimates, we can test the effect of some specific parameters and assumptions on the stellar mass estimate. The choice of the stellar isochrone library turns out to have the largest effect on the galaxy stellar mass estimates, resulting in the largest distributions around the median value (with a semi interquartile range larger than 0.1 dex). On the other hand, for most galaxies, the stellar mass estimates are relatively insensitive to the different parameterizations of the star formation history. The inclusion of nebular emission in the model spectra does not have a significant impact for the majority of galaxies (less than a factor of 2 for ∼80% of the sample). Nevertheless, the stellar mass for the subsample of young galaxies (age <100 Myr), especially in particular redshift ranges (e.g., 2.2 < z < 2.4, 3.2 < z < 3.6, and 5.5 < z < 6.5), can be seriously overestimated (by up to a factor of 10 for <20 Myr sources) if nebular contribution is ignored

 2. STELLAR MASSES FROM THE CANDELS SURVEY: THE GOODS-SOUTH AND UDS FIELDS

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Santini, P.; Fontana, A.; Castellano, M.; Grazian, A.; Amorin, R. [INAF-Osservatorio Astronomico di Roma, via di Frascati 33, I-00040 Monte Porzio Catone, Roma (Italy); Ferguson, H. C. [Space Telescope Science Institute, 3700 San Martin Drive, Baltimore, MD 21218 (United States); Mobasher, B. [Department of Physics and Astronomy, University of California, Riverside, CA 92521 (United States); Barro, G. [UCO/Lick Observatory and Department of Astronomy and Astrophysics, University of California, Santa Cruz, CA 95064 (United States); Finkelstein, S. L. [Department of Astronomy, The University of Texas at Austin, Austin, TX 78712 (United States); Hsu, L. T.; Salvato, M.; Wuyts, S.; Galametz, A. [Max-Planck-Institut für Extraterrestrische Physik (MPE), Postfach 1312, D-85741 Garching (Germany); Lee, B. [Department of Astronomy, University of Massachusetts, 710 North Pleasant Street, Amherst, MA 01003 (United States); Lee, S.-K. [Center for the Exploration of the Origin of the Universe, Department of Physics and Astronomy, Seoul National University, Seoul (Korea, Republic of); Pforr, J. [National Optical Astronomy Observatories, 950 N Cherry Avenue, Tucson, AZ 85719 (United States); Wiklind, T. [Joint ALMA Observatory, Alonso de Cordova 3107, Vitacura, Santiago (Chile); Almaini, O. [University of Nottingham, School of Physics and Astronomy, University of Nottingham, Nottingham NG7 2RD (United Kingdom); Cooper, M. C. [Center for Galaxy Evolution, Department of Physics and Astronomy, University of California, Irvine, 4129 Frederick Reines Hall, Irvine, CA 92697 (United States); Weiner, B., E-mail: paola.santini@oa-roma.inaf.it [Steward Observatory, University of Arizona, 933 North Cherry Avenue, Tucson, AZ 85721 (United States); and others

  2015-03-10

  We present the public release of the stellar mass catalogs for the GOODS-S and UDS fields obtained using some of the deepest near-IR images available, achieved as part of the Cosmic Assembly Near-infrared Deep Extragalactic Legacy Survey project. We combine the effort from 10 different teams, who computed the stellar masses using the same photometry and the same redshifts. Each team adopted their preferred fitting code, assumptions, priors, and parameter grid. The combination of results using the same underlying stellar isochrones reduces the systematics associated with the fitting code and other choices. Thanks to the availability of different estimates, we can test the effect of some specific parameters and assumptions on the stellar mass estimate. The choice of the stellar isochrone library turns out to have the largest effect on the galaxy stellar mass estimates, resulting in the largest distributions around the median value (with a semi interquartile range larger than 0.1 dex). On the other hand, for most galaxies, the stellar mass estimates are relatively insensitive to the different parameterizations of the star formation history. The inclusion of nebular emission in the model spectra does not have a significant impact for the majority of galaxies (less than a factor of 2 for ∼80% of the sample). Nevertheless, the stellar mass for the subsample of young galaxies (age <100 Myr), especially in particular redshift ranges (e.g., 2.2 < z < 2.4, 3.2 < z < 3.6, and 5.5 < z < 6.5), can be seriously overestimated (by up to a factor of 10 for <20 Myr sources) if nebular contribution is ignored.

 3. Predicting the durability of mineral external plaster using accelerated ageing tests; Prognose der Dauerhaftigkeit mineralischer Aussenputze mit Hilfe von beschleunigten Alterungstests

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bochen, Jerzy; Nowak, Henryk A. [Schlesische Technische Universitaet, Lehrstuhl Bauprozesse, Gliwice (Poland)

  2004-08-01

  This article presents a technique for accelerated ageing tests for different plasters. Two models were developed for describing the durability. The models describe changes in selected characteristics due to frost damage and leaching. The first model is based on changes in mass, the second on changes in strength. The models consider the main characteristics that influence durability, such as strength, porosity, permeability, adhesive tensil strength and aggressive environmental influences. Both models enable the durability of external plaster to be predicted. (Abstract Copyright [2004], Wiley Periodicals, Inc.) [German] Der Beitrag stellt eine Methode fuer beschleunigte Alterungstests von verschiedenen Putzen vor. Fuer die Beschreibung der Dauerhaftigkeit wurden zwei Modelle entwickelt. Die Modelle beschreiben Veraenderungen ausgewaehlter Eigenschaften, die infolge von Frostschaeden und Auslaugung auftreten. Das erste Modell basiert auf der Veraenderung der Masse und das zweite auf der Veraenderung der Festigkeit. In den Modellen werden die wesentlichen Eigenschaften beruecksichtigt, die die Dauerhaftigkeit beeinflussen, wie z. B. Festigkeit, Porositaet, Dichtigkeit, Haftzugfestigkeit und agressive Umwelteinwirkungen. Beide Modelle ermoeglichen die Prognose der Dauerhaftigkeit von Aussenputzen. (Abstract Copyright [2004], Wiley Periodicals, Inc.)

 4. Evaluation of the immune response to CRA and FRA recombinant antigens of Trypanosoma cruzi in C57BL/6 mice.

  Science.gov (United States)

  Pereira, Valéria Rêgo Alves; de Lorena, Virginia Maria Barros; Nakazawa, Mineo; da Silva, Ana Paula Galvão; Montarroyos, Ulisses; Correa-Oliveira, Rodrigo; Gomes, Yara de Miranda

  2003-01-01

  Humoral and cellular immune responses were evaluated in 44 C57BL/6 mice immunized with the Trypanosoma cruzi recombinant antigens CRA and FRA. Both antigens induced cutaneous immediate-type hypersensitivity response. The levels of IgG1, IgG2a, IgG2b and IgG3 were high in CRA immunized mice. IgG3 was the predominant isotype. Although no difference in antibody levels was observed in FRA-immunized mice when compared to control mice, both antigens were able to induce lymphoproliferation in immunized mice. Significant differences were observed between incorporation of [ H]- thymidine by spleen cell stimulated in vitro with CRA or FRA and the control group. These results suggest that CRA and FRA could be involved in mechanisms of resistance to Trypanosoma cruzi infection.

 5. Modellering af kviksølvs globale spredning - 1. rejsebrev fra Harvard

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sørensen, Anne Lærke; Skov, Henrik; Glasius, Marianne

  2008-01-01

  Spredning af kviksølv via atmosfæren er et globalt problem. Kviksølv har en lang levetid i atmosfæren og deponerer derfor langt fra den oprindelige kilde. Herefter kan det bioakkumulere, hvilket især sker i den akvatiske fødekæde (figur 1). Gennem bioakkumulationen ender kviksølv i det øverste le...

 6. Expression of fra(10)(q25) in peripheral blood and bone marrow in familial neutropenia.

  OpenAIRE

  Holmes, J A; Thompson, P W

  1988-01-01

  We report on the expression of fra(10)(q25) in a mother and daughter with familial chronic neutropenia. Differences in expression of the fragile site in bone marrow cells compared with peripheral blood lymphocytes were observed. Short term bone marrow cultures in complete medium showed high levels of spontaneous expression, whereas in 72 hour stimulated blood cultures it was virtually absent. There were also differences in the types of lesions found; chromosome type lesions predominated in th...

 7. Immunoglobulin M antibodies against CRA and FRA recombinant antigens of Trypanosoma cruzi in chronic chagasic patients.

  Science.gov (United States)

  Vasconcelos, Romero H T; Azevedo, Elisa A N; Cavalcanti, Maria G A M; Silva, Edimilson D; Ferreira, Antonio G P; Morais, Clarice N L; Gomes, Yara M

  2011-05-01

  Previous works of our research group have demonstrated aspects of the humoral immune response of chronic Chagas disease using the cytoplasmatic repetitive antigen (CRA) and the flagellar repetitive antigen (FRA) of Trypanosoma cruzi. The aim of this work was to analyze the presence of specific immunoglobulin M (IgM) antibodies in chronic chagasic patients using these recombinant antigens of T. cruzi. The positivity of IgM in chronic chagasic patients against CRA and FRA antigens was determined by indirect enzyme-linked immunosorbent assay. We reported no statistical significant differences between the levels of IgM for both recombinant antigens and the different chronic clinical forms of Chagas disease. However, a small proportion of chronic chagasic patients analyzed in this study was positive for this antibody isotype. The findings of this study indicate that the IgM antibodies cannot be used to elucidate the differences in the profile of humoral immune response among chronic chagasic patients with different clinical forms using the CRA and FRA recombinant antigens of T. cruzi. Copyright © 2011 American Society for Histocompatibility and Immunogenetics. Published by Elsevier Inc. All rights reserved.

 8. Development of an algorithm for X-ray exposures using the Panasonic UD-802A thermoluminescent dosemeter

  International Nuclear Information System (INIS)

  McKittrick, Leo; Currivan, Lorraine; Pollard, David; Nicholls, Colyn; Romero, A.M.; Palethorpe, Jeffrey

  2008-01-01

  Full text: As part of its continuous quality improvement the Dosimetry Service of the Radiological Protection Institute of Ireland (RPII) in conjunction with Panasonic Industrial Europe (UK) has investigated further the use of the standard Panasonic algorithm for X-ray exposures using the Panasonic UD-802A TL dosemeter. Originally developed to satisfy the obsolete standard ANSI 13.11-1983, the standard Panasonic dose algorithm has undergone several revisions such as HPS N13.11-2001. This paper presents a dose algorithm that can be used to correct the dose response at low energies such as X-ray radiation using a four element TL dosemeter due to the behaviour of two different independent phosphors. A series of irradiations with a range of energies using N-20 up to Co-60 were carried out with our particular interest being in responses to X-ray irradiations. Irradiations were performed at: RRPPS, University Hospital Birmingham NHS Foundation Trust, U.K.; HPA, U.K. and CIEMAT, Madrid, Spain. Different irradiation conditions were employed which included: X-ray from narrow and wide spectra as described by ISO 4037-1 (1996), and ISO water slab phantom and PMMA slab phantom respectively. Using the UD-802A TLD and UD-854AT hanger combination, the response data from the series of irradiations was utilised to validate and if necessary, modify the photon/beta branches of the algorithm to: 1. Best estimate Hp(10) and Hp(0.07); 2. Provide information on irradiation energies; 3. Verification by performance tests. This work further advances the algorithm developed at CIEMAT whereby a best-fit, polynomial trend is used with the dose response variations between the independent phosphors. (author)

 9. CREACIÓN DE UN METAVERSO EN OPENSIM PARA LA UNIVERSIDAD DISTRITAL DENTRO DE LA RED RITA-UD

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nicolás Torres Vallejo

  2013-01-01

  Full Text Available Este paper contempla el montaje de un segmento de red inalámbrico para la red RITA-UD con el fin de brindar acceso a contenidos multimedia a través de un mundo virtual creado en OPENSIM. Los contenidos de las emisiones de streaming se encuentran almacenados en un servidor ubicado en el centro de computación de alto desempeño, CECAD. Al tiempo  que se realizaron pruebas de streaming multicast, se capturaron dichas transmisiones mediante el sniffer de paquetes WireShark con el fin de determinar parámetros de QoS que caractericen el canal.

 10. An Efficient UD-Based Algorithm for the Computation of Maximum Likelihood Sensitivity of Continuous-Discrete Systems

  DEFF Research Database (Denmark)

  Boiroux, Dimitri; Juhl, Rune; Madsen, Henrik

  2016-01-01

  This paper addresses maximum likelihood parameter estimation of continuous-time nonlinear systems with discrete-time measurements. We derive an efficient algorithm for the computation of the log-likelihood function and its gradient, which can be used in gradient-based optimization algorithms....... This algorithm uses UD decomposition of symmetric matrices and the array algorithm for covariance update and gradient computation. We test our algorithm on the Lotka-Volterra equations. Compared to the maximum likelihood estimation based on finite difference gradient computation, we get a significant speedup...

 11. Writing selves as mourning and Vita Nova:\\ud Abdellah Taïa’s Un pays pour mourir

  OpenAIRE

  Boulé, J-P

  2016-01-01

  Using for the most part Kleinian analysis, this article presents Abdellah Taïa’s latest novel Un pays pour mourir as a work of reparative mourning. It is divided in three parts: “Mourning the father,” “Melancholy gender and mourning,” and “Reparative work through characterization.” The approach encompasses the sociology of the author and a blend of online interviews, social media, and fictional accounts of “family”. The article\\ud finds that it is not in (psycho)analysis but within the realm ...

 12. THE ROMAN FRONTIER IN BISTRIȚA – NĂSĂUD COUNTY. PART I. THE REPERTORY

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Radu Iustinian Zăgreanu

  2017-07-01

  Full Text Available The aim of this paper is to reopen the issues regarding the northern section of the frontiers of Dacia Porolissensis, most of the segment, located on the modern territory of Bistrița – Năsăud County. After almost 40 years, this study is returns to the questions about the watchtowers of the Roman frontier, their locations, their state of preservation and their functionality. The paper is largely an updated repertory of the military structures, with a series of observations regarding their role in the military system of Limes Romanus.

 13. Modification in existing SF6 gas handling system at 14UD BARC-TIFR Pelletron Accelerator, Mumbai

  International Nuclear Information System (INIS)

  Ninawe, N.G.; Gupta, S.K.; Ramjilal; Sparrow, Hillary; Sharma, S.C.; Bhagwat, P.V.; Salvi, S.B.

  2003-01-01

  BARC-TIFR 14 UD Pelletron Accelerator facility at TIFR, Mumbai is operational since inception 1989. The accelerator is housed inside a pressure vessel of 6 metre diameter, 25 metre long and 525m 3 volume. The accelerator tank is pressurized with SF 6 at 80 to 100 psig in order to achieve 14MV. The inventory of SF 6 gas is about 18,000 Kg (approximately) at 80 psig. SF 6 gas can be transported from Accelerator tank to storage tank using gas handling system, which consists of oil free compressor, vacuum pump, dust filters, oil filters, dryers etc

 14. Study on Damage Evaluation and Machinability of UD-CFRP for the Orthogonal Cutting Operation Using Scanning Acoustic Microscopy and the Finite Element Method

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dongyao Wang

  2017-02-01

  Full Text Available Owing to high specific strength and designability, unidirectional carbon fiber reinforced polymer (UD-CFRP has been utilized in numerous fields to replace conventional metal materials. Post machining processes are always required for UD-CFRP to achieve dimensional tolerance and assembly specifications. Due to inhomogeneity and anisotropy, UD-CFRP differs greatly from metal materials in machining and failure mechanism. To improve the efficiency and avoid machining-induced damage, this paper undertook to study the correlations between cutting parameters, fiber orientation angle, cutting forces, and cutting-induced damage for UD-CFRP laminate. Scanning acoustic microscopy (SAM was employed and one-/two-dimensional damage factors were then created to quantitatively characterize the damage of the laminate workpieces. According to the 3D Hashin’s criteria a numerical model was further proposed in terms of the finite element method (FEM. A good agreement between simulation and experimental results was validated for the prediction and structural optimization of the UD-CFRP.

 15. Cultural Years [SCRIPT 7 of 7]. "Music, the Arts and Society at the time of the Exposition Internationale des Arts et Techniques dans la Vie Moderne in Paris of 1837"\\ud [RADIO SERIES

  OpenAIRE

  Little, Jonathan D.

  1990-01-01

  Part of a seven-part radio series broadcast on Sundays at 10:30pm fortnightly from 1st April, 1990. Researched, written, presented and produced by Jonathan David Little for 3MBS-FM Fine Music Melbourne.\\ud \\ud CULTURAL YEARS - Series / Programme Description:\\ud \\ud “Cultural Years” was a seven-part radio series which discussed “Music, the Arts and Society around the time of seven of the great 19th- and 20th-century International Exhibitions” (see below). In examining the ideas which lay behin...

 16. Freud, Maslow og Motivation

  OpenAIRE

  Nyhus, Allan; Glarøe, Ditte; SteenBrand, Kim; Møller, Maria; Drumm, Kristian; Hørbo, Mie

  2004-01-01

  Hvorledes er det muligt at motivere medarbejdere ud fra et Freud/Maslow perspektiv? Teoretisk projekt uden inddragelse af empiri. Hvorledes er det muligt at motivere medarbejdere ud fra et Freud/Maslow perspektiv? Teoretisk projekt uden inddragelse af empiri.

 17. Jihadhybriden: Fra hellig oprørskamp til toneangivende al-Qaeda-filial

  DEFF Research Database (Denmark)

  Vestenskov, David

  2015-01-01

  I Jihadhybriden: Fra hellig oprørskamp til toneangivende al-Qaeda- filial sporres oprindelsen tilbage til den sovjetiske intervention i Afghanistan og udviklingen mellem direkte -og indirekte jihad personificeret ved henholdsvis ISIS’s idegrundlægger Abu Musab al-Zarqawi og den tidligere al-Qaeda......-Qaeda-leder Osama Bin Laden. Kapitlet beskriver, hvorledes den nuværende bevægelse og organisation har udviklet sig til en såkaldt jihadhybrid på baggrund af dels den mujahedinske frihedskamp i 1980ernes Afghanistan, dels al-Qaedas internationale og antivestlige strategi....

 18. Læringsstile flytter fokus fra selve læringen - Om informationsbehandling over for socialkonstruktivisme

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dalsgaard, Christian

  2006-01-01

  Teorier om læringsstile kan være medvirkende til at flytte fokus fra selve læreprocessen, idet de i høj grad sætter fokus på omstændigheder for læreprocesser. Konsekvensen er, at fokus i mindre grad er på de læringssyn, teorierne baserer sig på. Formålet med artiklen er at sætte fokus på læringss...

 19. Skuffende redegørelse fra C20-selskaberne om bestyrelsesmedlemmers uafhængighed

  DEFF Research Database (Denmark)

  Madsen, Marina Bitsch

  2011-01-01

  Sammensætningen af selskabers bestyrelse fylder meget i corporate governance-debatten i Danmark og er samtidig tillagt et helt afsnit i de gældende corporate governance-anbefalinger fra Komitéen for god Selskabsledelse. C20-selskaberne er de aktieselskaber i Danmark, der nyder størst...... mediebevågenhed. Det er derfor skuffende at måtte konstatere, at denne artikels undersøgelse af C20-selskabernes redegørelser om deres bestyrelsesmedlemmernes uafhængighed viser, at kvaliteten af de offentliggjorte oplysninger er så utilstrækkelige, at de ikke fortjener betegnelsen best practice....

 20. 14 medisinplanter fra Burma med fokus på lakserende effekt : en litteraturstudie

  OpenAIRE

  Phan, Cong Lap

  2009-01-01

  I denne masteroppgaven ble det sett på sammenhenger mellom vitenskapelige data som er tilgjengelige og bruken av 14 tradisjonelle medisinplanter, med fokus på lakserende effekt. Plantene er hentet fra Burma-samlingen som ble laget av Arnold Nordal i 1957-1961. Det ble først og fremst foretatt litteratursøk i databasene Scifinder Scholar 2007, Biological Abstract, ISI Web of Knowledge- Web of Science og PubMed. Søk på synonymnavn ble foretatt i plantedatabasene IPNI, ITIS og Tropicos....

 1. Breakdowns and solutions in 15 UD pelletron ion accelerator facility at Inter-University Accelerator Centre, New Delhi

  International Nuclear Information System (INIS)

  Joshi, R.; Singh, P.; Suraj; Nishal, S.M.; Panwar, N.S.; Singh, M.P.; Kumar, R.; Prasad, J.; Sota, M.; Patel, V.P.; Sharma, R.P.; Kumar, Pankaj; Devi, K.D.; Ojha, S.; Gargari, S.; Chopra, S.; Kanjilal, D.

  2013-01-01

  15UD Pelletron accelerator, installed in Inter-University Accelerator Centre (IUAC), New Delhi, is a tandem ion accelerator and is performing well since its commissioning. Constant efforts have been put to keep high uptime and better performance of the accelerator for more than two decades. In recent years, the facility was improved by many modifications and up gradations. It has also gone through a few major breakdowns related to charging system and fiber optic cables. Out of two charging systems, one system failed and devices housed in tank stopped working due to the damage of fiber optic cables. The reasons for both of these breakdowns were studied thoroughly. The entire charging system and fiber optic cable network have been rebuilt and tested. The diagnostic techniques and maintenance methods for these two breakdowns will be discussed in this paper. (author)

 2. Level of Need for Cognition and Metacognitive Thinking among Undergraduate Kindergarten Female Students at King Sa'ud University in Sa'udi Arabia

  Science.gov (United States)

  Daghistani, Bulquees

  2015-01-01

  This study aims at examining the level of need for cognition and metacognitive thinking among undergraduate kindergarten female students in Education Faculty at King Sa'ud University in Sa'udi Arabia from their own perceptions. Results showed that the need for the cognition level was moderate, but metacognitive thinking level was high. In…

 3. [CONTATTI SONORI] Morfologia e poetica della musica di Dave Holland fra gli anni Settanta e Ottanta

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Giuseppe Sergi

  2015-02-01

  Full Text Available La musica del contrabbassista inglese Dave Holland ha radici nel jazz ma dialoga con i linguaggi della tradizione colta. Le esigenze compositive si affiancano alla necessità dell'improvvisazione. Holland espone così la propria poetica: «gli uccelli si riuniscono per cantare insieme, ognuno affermando con il canto la propria libertà. Il mio desiderio è condividere il medesimo spirito con i musicisti e comunicarlo alla gente». Questo studio affronta un'analisi di incisioni significative che mettono in luce i risultati musicali di tale pensiero. Il brano Conference of the birds è un manifesto poetico: esso spicca per le scelte sonore, la metrica, l'incrocio delle voci e le giustapposizioni modali. First snow si caratterizza per la correlazione tra il trattamento armonico e la natura modale delle proposte melodiche. Homecoming presenta una peculiare sequenza di episodi musicali e un significativo rapporto fra soluzioni melodiche e armoniche di carattere tonale e modale. L'analisi solleva interrogativi di rilievo: quali strategie compositive e performative vengono adottate nella musica di Dave Holland? Che legame esse intrattengono con il linguaggio del jazz o della musica 'd'arte'? Che tipo di equilibrio si crea fra la dimensione compositiva e l'improvvisazione? Tentando di fornire risposte a tali domande questo studio mette in luce gli elementi rilevanti della musica di uno maggiori compositori e musicisti del jazz strumentale.

 4. Geologic implications of the Apollo 14 Fra Mauro breccias and comparison with ejecta from the Ries Crater, Germany

  Science.gov (United States)

  Chao, E.C.T.

  1973-01-01

  On the basis of petrographic and laboratory and active seismic data for the Fra Mauro breccias, and by comparison with the nature and distribution of the ejecta from the Ries crater, Germany, some tentative conclusions regarding the geologic significance of the Fra Mauro Formation on the moon can be drawn. The Fra Mauro Formation, as a whole, consists of unwcldcd, porous ejecta, slightly less porous than the regolith. It contains hand-specimen and larger size clasts of strongly annealed complex breccias, partly to slightly annealed breccias, basalts, and perhaps spherule-rich breccias. These clasts are embedded in a matrix of porous aggregate dominated by mineral and breccia fragments and probably largely free of undevitrified glass. All strongly annealed hand-specimen-size breccias are clasts in the Fra Mauro Formation. To account for the porous, unwelded state of the Fra Mauro Formation, the ejecta must have been deposited at a temperature below that required for welding and annealing. Large boulders probably compacted by the Cone crater event occur near the rim of the crater. They probably consist of a similar suite of fragments, but are probably less porous than the formation. The geochronologic clocks of fragments in the Fra Mauro Formation, with textures ranging from unannealed to strongly annealed, were not reset or strongly modified by the Imbrian event. Strongly annealed breccia clasts and basalt clasts are pre-Imbrian, and probably existed as ejecta mixed with basalt flows in the Imbrium Basin prior to the Imbrian event. The Imbrian event probably occurred between 3.90 or 3.88 and 3.65 b.y. ago.

 5. Rapport fra VIOL-projektet, Del 2: Technological literacy som udfordring for professioner og uddannelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rapporten ”Technological literacy som udfordring for professioner og uddannelse” er del af den samlede afrapportering af projektet ”Velfærdsteknologi, Innovation, Omsorg og Læring” (VIOL). VIOL-projektet er gennemført i et samarbejde mellem University College Sjælland (UCSJ) og Roskilde Universitet...... (RUC) og er støttet af Den Europæiske Socialfond. Projektet er gennemført i perioden januar 2013 til og med februar 2015. Rapporten ”Technological literacy - analyser og erfaringsopsamling på tværs af professioner” samler og formidler en tværgående analyse af projektets erfaringer og resultater med...... særligt fokus på analyser og fortolkninger af ”technological literacy” på tværs af professioner og ud-dannelser....

 6. Jacobsens ukendte samling af stensager fra den græske oldtid. Obsidian, økser, matricer, ansigtssten og andre sjældne oldsager

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sørensen, Lasse

  2012-01-01

  Jacobsens ukendte samling af stensager fra den græske oldtid. Obsidian, økser, matricer, ansigtssten og andre sjældne oldsager......Jacobsens ukendte samling af stensager fra den græske oldtid. Obsidian, økser, matricer, ansigtssten og andre sjældne oldsager...

 7. Characterisation of the Aspergillus nidulans frA1 mutant: hexose phosphorylation and apparent lack of involvement of hexokinase in glucose repression.

  NARCIS (Netherlands)

  Ruijter, G.J.G.; Panneman, H.; Broeck, van den H.C.; Bennett, J.M.; Visser, J.

  1996-01-01

  Hexose phosphorylation was studied in Aspergillus nidulans wild-type and in a fructose non-utilising mutant (frA). The data indicate the presence of at least one hexokinase and one glucokinase in wild-type A. nidulans, while the frA1 mutant lacks hexokinase activity. The A. nidulans gene encoding

 8. Kan man ventilere sig ud af problemer med forhøjet indhold af PCB i indeluften?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lyng, Nadja

  2016-01-01

  Vi ser stadig, at byggematerialer fra perioden i nogle tilfælde er årsag til forhøjede koncentrationer af PCB i indeklimaet. Sundhedsstyrelsen har derfor fastsat en vejledende aktionsgrænse på 300 ng/ m ³. Ved koncentrationer over denne grænse anbefales midlertidig afhjælpning som øget rengøring og...... ventilation eller udluftning implementeret straks. Er disse tiltag ikke tilstrækkelige til at nedbringe koncentrationen, anbefales det uden unødig forsinkelse at nedbringe koncentrationen ved kildefjernelse eller indkapsling. Ventilation har betydning for PCB-koncentrationen i indeluften, men kan ventilation...... forurenede lokaler. Da PCB-koncentrationen afhænger af temperaturen, er alle koncentrationer korrigeret for temperatur for at kunne vurdere effekten af ventilation alene....

 9. True recurrence vs. new primary ipsilateral breast tumor relapse: An analysis of clinical and pathologic differences and their implications in natural history, prognoses, and therapeutic management

  International Nuclear Information System (INIS)

  Smith, Tanya E.; Lee, Daesung; Turner, Bruce C.; Carter, Darryl; Haffty, Bruce G.

  2000-01-01

  had a significantly lower S phase fraction (NP 13.1 vs. TR 22.0, p < 0.05). The overall survival following breast relapse was 64% at 10 years and 49% at 15 years. With a mean follow-up of 10.4 years following breast relapse, patients with NP had better 10-year overall survival (TR 55% vs. NP 75%, p < 0.0001), distant disease-free survival (TR 41% vs. NP 85%, p < 0.0001), and cause-specific survival (TR 55% vs. NP 90%, p < 0.0001). Conclusion: It appears that a significant portion of patients who experience ipsilateral breast tumor relapse following conservative surgery and radiation therapy have new primary tumors as opposed to true local recurrences. True recurrence and new primary tumor ipsilateral breast tumor relapses have different natural histories, different prognoses, and, in turn, different implications for therapeutic management.

 10. Mutations at the mei-41, mus(1)101, mus(1)103, mus(2)205 and mus(3)310 loci of Drosophila exhibit differential UDS responses with different DNA-damaging agents

  International Nuclear Information System (INIS)

  Dusenbery, R.L.

  1987-01-01

  5 mutagen-sensitive mutants of Drosophila melanogaster, reported to perform normal or only slightly reduced excision repair of UV damage, were examined by an unscheduled DNA synthesis (UDS) assay. 2 mutants, classified as completely or partially proficient for both excision and postreplication repair of UV damage, mus(1)103 and mus(2)205, were found to give positive UDS responses only for UV damage. These mutants exhibit no measurable UDS activity following DNA damage by several different alkylating agents and X-rays. 3 mutants, classified as having no defect in excision repair, but measurable defects in postreplication repair of UV damage, exhibit 3 different response patterns. The mutant mei-41 exhibits a highly positive UDS response following damage by all agents, consistent with its prior classification as excision-repair-proficient, but postreplication-repair-deficient for UV damage. The mutant mus(1)101, however, exhibits a strong positive UDS response following only UV damage and appears to be blocked in the excision repair of damage produced by both alkylating agents and X-irradiation. Finally, mus(3)310 exhibits no UDS response to alkylation, X-ray or UV damage. This is not consistent with its previous classification. Results obtained w0272the qualitative in vitro UDS assay are entirely consistent with the results from two separate in vivo measures of excision repair deficiency followign DNA damage, larval hypersensitivity to killing and hypermutability in the sex-linked recessive lethal test. (Auth.)

 11. Fracture network evaluation program (FraNEP): A software for analyzing 2D fracture trace-line maps

  Science.gov (United States)

  Zeeb, Conny; Gomez-Rivas, Enrique; Bons, Paul D.; Virgo, Simon; Blum, Philipp

  2013-10-01

  Fractures, such as joints, faults and veins, strongly influence the transport of fluids through rocks by either enhancing or inhibiting flow. Techniques used for the automatic detection of lineaments from satellite images and aerial photographs, LIDAR technologies and borehole televiewers significantly enhanced data acquisition. The analysis of such data is often performed manually or with different analysis software. Here we present a novel program for the analysis of 2D fracture networks called FraNEP (Fracture Network Evaluation Program). The program was developed using Visual Basic for Applications in Microsoft Excel™ and combines features from different existing software and characterization techniques. The main novelty of FraNEP is the possibility to analyse trace-line maps of fracture networks applying the (1) scanline sampling, (2) window sampling or (3) circular scanline and window method, without the need of switching programs. Additionally, binning problems are avoided by using cumulative distributions, rather than probability density functions. FraNEP is a time-efficient tool for the characterisation of fracture network parameters, such as density, intensity and mean length. Furthermore, fracture strikes can be visualized using rose diagrams and a fitting routine evaluates the distribution of fracture lengths. As an example of its application, we use FraNEP to analyse a case study of lineament data from a satellite image of the Oman Mountains.

 12. Udpegning af potentielle sorte pletter baseret på GPS-data fra kørende biler

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Robin Bjørnlund Jensen; Andersen, Camilla Sloth; Agerholm, Niels

  2017-01-01

  voldsomt, hvorfor mørketallet er steget til ca. 91%. Da sortpletarbejdet, der er en hovedhjørnesten i trafiksikkerhedsarbejdet, baseres på de officielle statistikker, er det baseret på et usikkert grundlag. Artiklen tager udgangspunkt i GPS-data fra biler i det nyligt afsluttede ITS Platformsprojekt og...

 13. Rapport vedrørende bibliometrisk analyse af dansk IKT-forskning fra 2004-2007

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schneider, Jesper Wiborg; Larsen, Birger; Lund, Haakon

  veldefineret eller velafgrænset forskningsområde er det en udfordring at identificere et velegnet datasæt til analysen. Grundet problemer med dækningsgrad og med at isolere IKT-området anvendes en kombination af to databaser i analysen: INSPEC og Scopus.  Dette betyder at analysens fokus er på tekniske og...... Scopus. Disse inkluderer publikationer fra konferencer som er en vigtig publikationskanal indenfor IKT-området. Det bekræftes af analysens resultater. Resultaterne viser at Danmarks hovedvægt på IKT-området ligger indenfor gruppe B (Electrical and Electronic Engineering) efterfulgt af gruppe C (Computers...

 14. In Viaggio Fra le Stelle: The making of the GSC II

  Science.gov (United States)

  Bernardi, G.; Bucciarelli, B.; Ferreri, W.; Lattanzi, M. G.; Morbidelli, R.; Pannunzio, R.; Smart, R. L.; Vecchiato, A.

  2005-12-01

  We present here "IN VIAGGIO FRA LE STELLE" (Journey amongst the Stars), a project to develop an educational application for Microsoft Windows based on multimedia and interactive tools that will be distributed as a CD-ROM. The uniqueness of this project consists in using the making of an astrometric catalogue (GSC II) as its guiding theme in the explanation of many different branches of astronomy from the Solar System to Cosmology. The choice of such a specialized subject, apparently so ill-suited for popularisation at first sight, as the guiding theme, will highlight the process of research instead of focusing only on the final achievements, giving a clear idea of how science evolves in practice. Its modular structure will permit its use as a classical tool for the popularization of the many fields of astronomy and astrophysics.

 15. Konstruktive Collager - fra 1920'ernes surrealisme til Young British Artists

  DEFF Research Database (Denmark)

  Paldam, Camilla Skovbjerg

  2008-01-01

  I ph.d.-afhandlingen "Konstruktive collager - fra 1920'ernes surrealisme til Young British Artists" analyserer Camilla Skovbjerg Paldam surrealistisk collage i tekst og billede på tværs af litteratur- og kunsthistorie. Afhandlingen har et dobbelt sigte: Dels at bestemme surrealistisk collage som...... æstetisk strategi. Dels i dette perspektiv at undersøge eksempler på samtidskunst, der på forskellig vis refererer til surrealismen. Den underliggende tese er, at surrealistisk collage er langt mere konstruktiv, end man hidtidigt har fortolket den som. Gennem analyser af en række collager viser Paldam...... således, hvordan surrealistisk collage i højere grad virker gennem de foruroligende betydningsrelationer, der opstår i mødet mellem collageelementerne, end gennem deres brud. Paldam nuancerer hermed en udbredt collageopfattelse, som ensidigt fokuserer på det fragmenterede. Paldam analyserer endvidere...

 16. Tv-nyheder fra hjemlandet – integration eller ghettoisering? Om transnationalisme og nyhedsforbrug

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Connie Carøe Christiansen

  2001-09-01

  Full Text Available Hvilken rolle spiller medierne i hverdagslivet blandt etniske minoriteter i Danmark? Lidt firkantet kan man spørge: er mennesker af anden etnisk oprindelse mere integrerede, når de foretrækker dansk produceret fjern- syn, end når de foretrækker oprindelseslandets tv? Kultursociologen Connie Carøe Christiansen har i denne artikel trukket nogle af pointerne op fra en undersøgelse, som Danmarks Radio bestilte hos Socialforsk- ningsinstituttet om netop nogle af ovenstående spørgsmål. Carøe, en af rapportens hovedforfattere, analyserer medieforbruget hos etniske mino- riteter i Danmark i lyset af diskussioner om multikulturalisme og social integration. Artiklen er således inspireret af diskussioner om transnationa- lisme og diaspora-identiteter.

 17. Statens helseundersøkelser: Fra tuberkulosekamp til mangesidig epidemiologisk virksomhet

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kjell Bjartveit

  2009-10-01

  Full Text Available  SAMMENDRAGI 1940 ble skjermbildefotografering tatt i bruk i tuberkulosearbeidet. Statens skjermbildefotografering bleopprettet i 1943 for at dette helsetilbudet kunne nå frem til alle. Fra 1952 var virksomheten landsdekkende.Screeningen ble utført av team som besøkte alle kommuner med buss eller båt. Resultatene ble meddelt den lokalehelsetjeneste, som tok seg av oppfølgingen.I 1962 ble Det sentrale tuberkuloseregister opprettet. Fra 1969 ble totalundersøkelsene gradvis avløst av selektivetuberkuloseundersøkelser. Risiko ble beregnet på grunnlag av resultater fra tidligere masseundersøkelser, ogbare personer med relativt høy risiko ble innbudt.På 1950-60-tallet ble undersøkelsene utvidet med enkelte større epidemiologiske prosjekter. I 1970-80-åreneble det gjennomført omfattende kartlegginger av risikofaktorer for hjerte-karsykdom i tre fylker, og i 1985 startetdet såkalte 40-åringsprogrammet, som fra 1993 er landsomfattende. Alle kommuner besøkes med tre års intervall.Ved hver runde innbys alle personer 40-42 år til undersøkelse mhp. kardiovaskulær risiko. Undersøkelsene er entotalpakke som omfatter overvåking, forskning, undervisning og forebygging ved masse- og høyrisikostrategi.I 1986 ble navnet endret til Statens helseundersøkelser. Institusjonen er i dag engasjert i mangesidig virksomhetinnenfor forebygging og epidemiologi. Epidemiologisk forskning, rådgivning og helseopplysning spiller ensentral rolle. Opp gjennom årene er det samlet en unik datakilde som burde ha vært utnyttet mer inngående.Bjartveit K. The National Health Screening Service: From fight against tuberculosis to many-sidedepidemiological activities. Nor J Epidemiol 1997; 7 (2: 157-174. ENGLISH SUMMARYFrom 1940 miniature chest X-ray screening was used in tuberculosis work. In 1943 the National Mass RadiographyService was established so that this health measure could be offered everyone. From 1952 onwards thisservice covered the entire

 18. Antonio Mollari fra Canova e Valadier / Antonio Mollari between Canova and Valadier

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Elisa Debenedetti

  2014-04-01

  Full Text Available Non è difficile inserire Antonio Mollari in un contesto europeo. Ad Antonio Canova lo lega una prima, importantissima lettera del 4 maggio 1807 nella quale, in seguito ad un invito trasmessogli dallo scultore, ma di cui è responsabile Filippo III Colonna, enumera tutte le sue opere; la seconda risale al 25 febbraio 1809. Dalla prima missiva si riescono a stabilire numerosi contatti con Giuseppe Valadier: a Corridonia (Collegiata dei Santi Pietro, Paolo e Donato; Ospedale e Chiesa di San Salvatore e a Macerata (Palazzo Conti già Ugolini. Tanto da giungere a considerare Mollari come il continuatore del Valadier nei cantieri marchigiani, dove la presenza del Maestro si manifesta come una sovrapposizione di motivi francesizzanti a soluzioni palladiane: componenti entrambe presenti nel Palazzo Tomassini a Corridonia, ricondotto al Maceratese. Fra l’altro le pagine di due Taccuini valadieriani, certo a lui note, si possono considerare a metà strada fra l’esercizio tipologico ed il modello. It’s not difficult to insert Antonio Mollari into a European context. A first very important letter, dated May 4th 1807, links him to Antonio Canova whereby, after inviting him, by wish of Phillip Colonna III , he then makes a list of all his works of art; the second is dated February 25th 1809. Various contacts with Giuseppe Valadier can be established from the first letter: in Corridonia (Saints Peter, Paul and Donato Collegiate church; St. Saviour’s Hospital and Church and in Macerata (Conti Palace ex Ugolini. So much so as to regard Mollari as Valadier’s continuator in the Marche construction sites, where the Maestro’s presence is expressed like a superimposition of Frenchified motives for Palladian solutions: both components being present in the Tomassini Palace in Corridonia, which can be traced back to Mollari. Moreover the pages of two Valdier Notebooks, which he must have known about, can be considered half way between a typological exercise

 19. Cellular immune response from Chagasic patients to CRA or FRA recombinant antigens of Trypanosoma cruzi.

  Science.gov (United States)

  Lorena, Virginia M B; Verçosa, Alinne F A; Machado, Raquel C A; Moitinho-Silva, Lucas; Cavalcanti, Maria G A; Silva, Edimilson D; Ferreira, Antonio G P; Correa-Oliveira, Rodrigo; Pereira, Valéria R A; Gomes, Yara M

  2008-01-01

  We propose to analyze the relation between the cellular immune response of Chagas' disease patients after in vitro stimulation of peripheral blood mononuclear cells (PBMC) with recombinant antigens cytoplasmatic repetitive antigen (CRA) or flagellar repetitive antigen (FRA) of T. cruzi and the chronic clinical forms of disease. Cells were stimulated using phytohemagglutinin, CRA, FRA, or a soluble antigen of Epimastigota (Ag-Epi) for 24 hr, 72 hr, or 6 days. The proliferation of cells was evaluated after 6 days of culture by quantification of incorporated 3H-thymidine. Cytokines were measured in the supernatants obtained after 24 hr (tumor necrosis factor [TNF]-alpha and interleukin [IL]-4), 72 hr (IL-10), and 6 days (interferon [IFN]-gamma) using enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA). Cells of the Chagas patients stimulated with the recombinant antigens exhibited higher proliferation responses compared with that of non-Chagas (NC) individuals. However, when proliferation was compared between patients with the cardiac form (CF) or indeterminate form (IF), it was not possible to establish a difference in the response. So far as the cytokines secreted in the culture supernatants after stimulation in vitro with T. cruzi antigens were concerned, the results showed that CRA, as well as Epi-Ag, were able to stimulate the production of TNF-alpha and IFN-gamma in Chagas patients as compared with NC individuals. However, the cytokine levels after stimulation with the T. cruzi antigens were not different between the patients with CF and IF. CRA was capable of inducing a T helper type 1 (Th1) immune response, with elevated production of TNF-alpha and IFN-gamma in Chagas patients that are carriers of CF and IF clinical forms. (Copyright ) 2008 Wiley-Liss, Inc.

 20. Modelling approach for anisotropic inter-ply slippage in finite element forming simulation of thermoplastic UD-tapes

  Science.gov (United States)

  Dörr, Dominik; Faisst, Markus; Joppich, Tobias; Poppe, Christian; Henning, Frank; Kärger, Luise

  2018-05-01

  Finite Element (FE) forming simulation offers the possibility of a detailed analysis of thermoforming processes by means of constitutive modelling of intra- and inter-ply deformation mechanisms, which makes manufacturing defects predictable. Inter-ply slippage is a deformation mechanism, which influences the forming behaviour and which is usually assumed to be isotropic in FE forming simulation so far. Thus, the relative (fibre) orientation between the slipping plies is neglected for modelling of frictional behaviour. Characterization results, however, reveal a dependency of frictional behaviour on the relative orientation of the slipping plies. In this work, an anisotropic model for inter-ply slippage is presented, which is based on an FE forming simulation approach implemented within several user subroutines of the commercially available FE solver Abaqus. This approach accounts for the relative orientation between the slipping plies for modelling frictional behaviour. For this purpose, relative orientation of the slipping plies is consecutively evaluated, since it changes during forming due to inter-ply slipping and intra-ply shearing. The presented approach is parametrized based on characterization results with and without relative orientation for a thermoplastic UD-tape (PA6-CF) and applied to forming simulation of a generic geometry. Forming simulation results reveal an influence of the consideration of relative fibre orientation on the simulation results. This influence, however, is small for the considered geometry.

 1. Effect of thickness of foil strippers in transmission of beams through 15 UD pelletron accelerator at IUAC

  International Nuclear Information System (INIS)

  Ojha, S.; Pankaj Kumar; Gargari, S.; Joshi, R.; Abhilash; Kabiraj, D.; Chopra, S.

  2009-01-01

  15 UD Pelletron accelerator at IUAC, New Delhi is equipped with a foil stripper and a gas stripper at high voltage terminal. Besides these, we have foil stripper assemblies at High Energy Dead Section (HEDS) of Pelletron and after analyser magnet. Incoming negative ion looses electrons when they pass through the strippers at terminal and becomes positively charged. The next foil stripper at HEDS increases the positive charge state of ion by removing more electrons which helps in delivering beams at higher energy. Typical thickness of carbon foils loaded in the foil stripper assembly in the terminal is around 4 microgram per square centimetre (4 μg/cm 2 ). Thicker foils were installed in the terminal assembly to study the effect of thickness of foil on charge state distribution and transmission of ion beams. Charge state distribution of ions produced out of molecular beam was also studied. In this paper we present and discuss the results and observations with thicker foils on ion as well as molecular beams. (author)

 2. Chromosome damage in Chinese hamster cells produced by 125I-UdR at the site of its incorporation

  International Nuclear Information System (INIS)

  Hughes, W.L.; Weinblatt, A.C.; Prensky, W.

  1978-01-01

  Metaphase chromosomal aberrations were produced by 125 I-labeled iododeoxyuridine ( 125 I-UdR) incorporated into Chinese hamster Don cells at the end of the S-period of the cell cycle. Chromosome damage and the number of autoradiographic silver grains were recorded for whole cells, for chromosome pairs 4 and 5 and for the X and the Y chromosomes. The X and the Y chromosomes, which label late in S, were at least twice as heavily labeled as chromosome pairs 4 and 5 - two readily recognizable autosomes of similar size. The incidence of chromosome damage was at least six times that which would have been expected from equivalent doses of X-rays and the incidence of damage was directly related to the number of silver grains over each chromosome. It is estimated that it takes four to ten disintegrations to produce a visible chromosome aberration. The finding that chromosome damage is localized at the site of the 125 I decay is most readily explained by the high flux of low energy Auger electrons occurring at the site of the decay of the incorporated 125 I atom. (Auth.)

 3. Development of the mealtime emotions measure for adolescents (MEM-A) : gender differences in emotional responses to family mealtimes and eating psychopathology\\ud

  OpenAIRE

  White, Hannah J.; Haycraft, Emma; Wallis, Deborah J.; Arcelus, Jon; Leung, Newman; Meyer, Caroline

  2015-01-01

  This study aimed to examine the factor structure of the Mealtime Emotions Measure for adolescents (MEM-A), a novel measure of emotional responses experienced during family mealtimes. Additionally, it examined gender differences in mealtime emotions and also the\\ud relationships between mealtime emotions and levels of eating psychopathology, when controlling for anxiety or depression. Adolescent participants (N = 527; 282 girls, 245 boys) with a mean age of 15.9 years completed the new mealtim...

 4. Bentkowska-Kafel, A., Denard, H. and Drew, B. 'Paradata and Transparency in Virtual Heritage', Farnham: Ashgate. 2012. \\ud 336p, ISBN-10: 0754675831 ISBN-13: 978-0754675839. £54

  OpenAIRE

  Bowman, Stephen Austen

  2013-01-01

  This latest volume in the Digital Research in the Arts and Humanities series will be essential reading for anyone who creates, consumes, or curates 'computer generated imagery'. Arranged in three sections 'Conventions and emerging \\ud standards', 'Data interpretation: methods, and tools', and 'Data management and communication', this wide-ranging text covers areas as diverse as 'Walking with dragons: CGI in wildlife documentaries' through 'Lies, damned lies and \\ud visualizations', to 'Transp...

 5. Valor nutricional de frações da parte aérea de quatro variedades de mandioca Valor nutricional de frações da parte aérea de quatro variedades de mandioca

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Célio Roberto de Oliveira

  2011-06-01

  Full Text Available The purpose of the word was to evaluate the nutritional value of fresh forage of different shoot fractions of four cassava varieties grown in the North of Minas Gerais. The experiment was carried out at the Experimental Farm of UNIMONTES, located in Janaúba district. A complete randomized block design was used with 4 x 3 factorial , with four replications and four cassava varieties (“Amarelinha”, “Olho Roxo”, “Periquita” and “Sabará” and three forms of shoot exploitation (Whole Plant, Superior Third, Remains of Planting. When the roots were picked, it was also collected fresh material samples from the different varieties and shoot fractions, and taken to the laboratory so that analyses could be made for determination of nutritional value. The variety “Sabará” stood presenting the greatest total digestible nutrients content. The varieties “Sabará” and “Periquita” showed a lower fraction C content in the fractionization of carbohydrates and greater content of Fraction B2 of carbohydrates. The values of total digestible nutrients were similar for the different shoot fractions of cassava. The whole plant fraction stood out as for total carbohydrates content and as for the lowest lignin content, which influenced directly the low fraction C content and the largest fraction B2 content of carbohydrates. It is possible to concluded that the shoot of “Sabará” and “Periquita” varieties showe the best results in the nutritional evaluation.Objetivou-se avaliar o valor nutricional da forragem fresca de diferentes frações da parte aérea de quatro variedades de mandioca cultivadas no Norte de Minas Gerais. O experimento foi conduzido na Fazenda Experimental da UNIMONTES, localizada no município de Janaúba. Utilizou-se um delineamento em blocos casualizados, com esquema fatorial 4 x 3, com quatro repetições, quatro variedades de mandioca (Amarelinha, Olho Roxo, Periquita e Sabará e três formas de aproveitamento

 6. "så tæt på USA, så langt fra Gud"

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kristensen, Regnar Albæk

  2009-01-01

  Da jeg i 2006 befandt mig i Mexico City fik jeg ideen til at skrive om skyggesiderne af globaliseringen - set fra Mexico. Planen var at skrive otte artikler, der spændte fra "offshore" produktionshaller til papirløse migranter, majsbønder og gadehandlere. Jeg ville kort sagt fortælle om NAFTA......'s skyggesider (North American Free Trade Agreement). Men hver gang jeg fandt en af NAFTA's skyggesider, voksede der nye skygger frem. Når samlebåndsarbejderne bliver i produktionshallerne, er det ikke fordi, der ikke er andet at gøre. Det er snarere fordi skyggesiderne af disse "andre muligheder" overskygger...... deres egen situations skyggesider. De otte artikler blev aldrig til mere end fire, hvoraf denne er om samlebåndsindustrien i Nordmexico. Byen Ciudad Juarez er i dag i undtagelsestilstand pga. ekstrem kriminalitet. Tanks patruljerer gaderne efter mørkets frembrud. Fem personer bliver myrdet hver nat. Der...

 7. Cancer-Associated Fibroblasts Regulate Tumor-Initiating Cell Plasticity in Hepatocellular Carcinoma through c-Met/FRA1/HEY1 Signaling

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Eunice Yuen Ting Lau

  2016-05-01

  Full Text Available Like normal stem cells, tumor-initiating cells (T-ICs are regulated extrinsically within the tumor microenvironment. Because HCC develops primarily in the context of cirrhosis, in which there is an enrichment of activated fibroblasts, we hypothesized that cancer-associated fibroblasts (CAFs would regulate liver T-ICs. We found that the presence of α-SMA(+ CAFs correlates with poor clinical outcome. CAF-derived HGF regulates liver T-ICs via activation of FRA1 in an Erk1,2-dependent manner. Further functional analysis identifies HEY1 as a direct downstream effector of FRA1. Using the STAM NASH-HCC mouse model, we find that HGF-induced FRA1 activation is associated with the fibrosis-dependent development of HCC. Thus, targeting the CAF-derived, HGF-mediated c-Met/FRA1/HEY1 cascade may be a therapeutic strategy for the treatment of HCC.

 8. The NuSTAR Extragalactic Surveys: Source Catalog and the Compton-thick Fraction in the UDS Field

  Science.gov (United States)

  Masini, A.; Civano, F.; Comastri, A.; Fornasini, F.; Ballantyne, D. R.; Lansbury, G. B.; Treister, E.; Alexander, D. M.; Boorman, P. G.; Brandt, W. N.; Farrah, D.; Gandhi, P.; Harrison, F. A.; Hickox, R. C.; Kocevski, D. D.; Lanz, L.; Marchesi, S.; Puccetti, S.; Ricci, C.; Saez, C.; Stern, D.; Zappacosta, L.

  2018-03-01

  We present the results and the source catalog of the NuSTAR survey in the UKIDSS Ultra Deep Survey (UDS) field, bridging the gap in depth and area between NuSTAR’s ECDFS and COSMOS surveys. The survey covers a ∼0.6 deg2 area of the field for a total observing time of ∼1.75 Ms, to a half-area depth of ∼155 ks corrected for vignetting at 3–24 keV, and reaching sensitivity limits at half-area in the full (3–24 keV), soft (3–8 keV), and hard (8–24 keV) bands of 2.2 × 10‑14 erg cm‑2 s‑1, 1.0 × 10‑14 erg cm‑2 s‑1, and 2.7 × 10‑14 erg cm‑2 s‑1, respectively. A total of 67 sources are detected in at least one of the three bands, 56 of which have a robust optical redshift with a median of ∼ 1.1. Through a broadband (0.5–24 keV) spectral analysis of the whole sample combined with the NuSTAR hardness ratios, we compute the observed Compton-thick (CT; N H > 1024 cm‑2) fraction. Taking into account the uncertainties on each N H measurement, the final number of CT sources is 6.8 ± 1.2. This corresponds to an observed CT fraction of 11.5% ± 2.0%, providing a robust lower limit to the intrinsic fraction of CT active galactic nuclei and placing constraints on cosmic X-ray background synthesis models.

 9. Méthodes de levée de dormance de la noix de cola fraîche ( Cola ...

  African Journals Online (AJOL)

  Cette étude avait pour objectif de proposer une méthode efficace de germination de la noix de cola fraîche, en vue d'une réduction significative du délai de germination à travers un test comparatif de traitement de la noix par blessure, humidification et chaleur. Méthodologie et résultats: L'étude a été mise en place selon un ...

 10. Frações de cobre e zinco em solos de vinhedos no Meio Oeste de Santa Catarina

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gustavo Brunetto

  2014-08-01

  Full Text Available Este trabalho objetivou avaliar a migração e a modificação de frações de Cu e Zn em solos de vinhedos. Em outubro de 2010 foram selecionados, em Água Doce (SC três vinhedos com idades crescentes e uma área de campo natural com o objetivo de determinar o teor natural dos elementos no solo. Amostras de solo dos vinhedos e campo natural foram coletadas em camadas estratificadas e analisadas. Nas amostras foram realizados o fracionamento químico e a extração de Cu e Zn por EDTA e pelo método 3050B da USEPA. O Cu e o Zn foram acumulados nas camadas mais superficiais dos solos dos vinhedos e maiores concentrações foram observadas no vinhedo com maior idade. A maior parte do Cu e do Zn nos solos dos vinhedos foi distribuída na fração residual que possui baixa mobilidade geoquímica porém nas camadas mais superficiais do solo do vinhedo com maior idade constatou-se aumento do teor de Cu ligado à matéria orgânica do solo e nas camadas mais profundas, ligado aos minerais. A maior parte do Zn no solo dos vinhedos foi distribuída na fração residual e ligada aos minerais; a fração residual possui baixa mobilidade no solo mas pode ser disponível para as plantas e causar toxidez.

 11. Olympijské hry jako kulturní událost The Olympic Games as a cultural event

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Zvezdan Savić

  2007-02-01

  Full Text Available Olympijské hry se staly událostí zahrnující mnoho sportů, která zaměstnává nejen sportovce z různých zemí, ale také milióny diváků z celého světa. Z hlediska veřejného zájmu tedy převyšují jakoukoliv jinou sportovní nebo kulturní událost. Z iniciativy několika málo zemí a malého počtu sportovců se vyvinul historický fenomén dnešní civilizace, odehrávající se na určeném místě, s vlastními soutěžícími, nabídkou a pravidly. Olympijské hry vyjadřují ideologii různých národů na jediném místě, ideologii náboženství, zvyků, tradic, jazyků nebo obecně kultur. Probíhá při nich masová komunikace mezi soutěžícími a zbytkem celého světa. Sociální, vědecký, sportovně-technický a politický vývoj otevřel sportu jako sociálně-kulturnímu jevu široké obzory a sport se stal obecně prospěšným. Olympijských her se dnes účastní více než sto devadesát zemí. Sportovci a rozhodčí pocházejí z různých sociálních prostředí, což bylo v době, ve které hry vznikly, něco nepředstavitelného. Přesto je sociální komunikace mezi mladými lidmi celého světa v rámci této grandiózní události významným prvkem dnešních olympijských her. Můžeme při nich sledovat mistrovské sportovní výkony i setkávání mladých lidí bez ohledu na ideologii, rasu a náboženství. Právě to činí hry mimořádně krásnými a významnými. Autoři výzkumu se snažili podat podrobnější vysvětlení důležitých kulturních aspektů olympijských her a ukázat jejich sociální kontext. The Olympic Games have become a multi sport event, which entertains not only athletes from different countries, but a world wide audience numbering millions. They therefore exceed any other sports or cultural event when it comes to matters of public interest. Deriving from the initiative of a few countries and a small number of athletes, a historically significant phenomenon

 12. Sammenligning av to blodprøver fra samme person analysert ved to laboratorier

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Aage Tverdal

  2009-10-01

  Full Text Available  INNLEDNINGEpidemiologiske undersøkelser av lipidnivået hosbefolkningen er helt avhengig av at analysemetodeneholder stabilt nivå over flere år. Dette er lettest å oppnåhvis man hele tiden benytter ett laboratorium, oghjerte-karundersøkelsene til Statens helseundersøkelserhar konsekvent benyttet Klinisk kjemisk avdeling,Ullevål sykehus. Ulike hensyn kan likevel tilsi at andrelaboratorier benyttes. Undersøkelsene til Universiteteti Tromsø som har har vært gjennomført fire ganger iperioden 1973-1995, har vært utført ved Kliniskkjemisk avdeling, Regionsykehuset i Tromsø. Helseundersøkelseni Nord-Trøndelag 1995-1997 harbenyttet Sentrallaboratoriet, Innherred sykehus. I dettearbeidet viser vi hvor store forskjellene blir hvisfeltlagene sender prøver fra samme person til ulikelaboratorier. Vi har undersøkt forskjellene mellomRegionsykehuset i Tromsø og Ullevål sykehus, ogmellom Innherred sykehus og Ullevål sykehus.

 13. Intern kontrol fra et Corporate Governance perspektiv - Er COSO frameworket tilstrækkeligt?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holm, Claus; Laursen, Peter Birkholm

  2002-01-01

  En stadig voksende interesse for risiko styring (risk management) som en central proces i virksomhedsledelse vil måske betyde en ændret opfattelse af intern kontrol. Et af formålene med COSO rapporten var at bidrage med et fælles framework for intern kontrol på tværs af virksomhedens...... interessegrupper. Derfor er hovedspørgsmålet i dette paper, om COSO-frameworket er tilstrækkeligt, når intern kontrol ses fra et Corporate Governance perspektiv. Spørgsmålet bliver forsøgt besvaret ved at undersøge udviklingen i opfattelsen af intern kontrol over tid. Opfattelsen af intern kontrol hos Corporate...... Governance aktørerne undersøges og diskuteres med udgangspunkt i en sammenligning af COSO-frameworket med revisorernes standarder henholdsvis før og efter COSO-rapporten. Der foretages en indholdsanalyse af de relevante dokumenter som (1) bidrager til en mere detaljeret beskrivelse af udviklingen i begrebet...

 14. Fra web 2.0 til læringsspil 2.0

  DEFF Research Database (Denmark)

  Duus Henriksen, Thomas

  2010-01-01

  Artiklen sætter fokus på, hvordan man kan omsætte web 2.0-teknologien til læringsspil for derigennem at skabe en brugerbaseret, deltagerdreven tilgang til at arbejde med læringsspil. Artiklen beretter om, hvordan organisationsudviklingsspillet 6Styles omsættes, først til en skoleudviklingssammenh......Artiklen sætter fokus på, hvordan man kan omsætte web 2.0-teknologien til læringsspil for derigennem at skabe en brugerbaseret, deltagerdreven tilgang til at arbejde med læringsspil. Artiklen beretter om, hvordan organisationsudviklingsspillet 6Styles omsættes, først til en...... skoleudviklingssammenhæng og dernæst til et såkaldt 2.0-læringsspil, hvor deltagerne skaber læringsspillets indhold, mens de spiller spillet. Erfaringer fra brug af læringsspillet peger på, at 1) 2.0 læringsspil tager markant mere tid at anvende, 2) deltagerne udvikler en produktiv forståelse for den underliggende teori...

 15. Morfologisk og molekylær karakterisering af en eimeriaart fra danske mink

  DEFF Research Database (Denmark)

  Petersen, Heidi Huus; Chriél, Mariann; Hansen, Mette Sif

  2017-01-01

  I perioden april til oktober 2016, blev fæces fra mink (Neovison vison) på 30 danske minkgårde undersøgt med henblik på at fastlægge forekomsten og arterne af Eimeria hos danske mink (Neovison vison). På basis af morfologisk undersøgelse af sporulerede oocyster, blev oocyster som lignede tidligere...... beskrevet art, kaldet E. vison identificeret. Den fundne art var dog en smule mindre end E. vison. Efterfølgende blev oocysterne forsøgt identificeret molekylært og sammenlignet med sekvenser i Genbank. Desværre var der ikke tilgængelige mink sekvenser i GenBank, og den nyligt fundne Eimeria art kaldes...... derfor for Eimeria vison-like. I alt fandtes 2,6% (108/4.141) af de underøgte fæcesprøver positive for E. vison-like oocyster ved mikroskopi, svarende til at 23,9% (78 mink) af minkene udskilte E. vison-like oocyster mindst én gang i undersøgelsesperioden....

 16. Sange fra Vestkysten – en overset side af populærmusikken i Danmark

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Niels Kayser Nielsen

  2011-06-01

  Full Text Available Det vestjyske musikmiljø, på kysten fra Grænsen til Skagen, henlever en stille tilværelse i den danske kulturelle offentlighed og er med enkelte markante undtagelser næsten ukendt på den populærkulturelle musikscene. Denne artikel er et forsøg på at give mæle til et populærkulturelt marginalområde af Danmark; ikke for at placere det i en offerrolle, men snarere for at komplettere billedet af dansk musikkultur ved at pege på en center/periferi-tilgang. Nærmere bestemt foretages der analyser af de tematikker – kærlighed, politik, arbejde, kristentro, hjemstedsfornemmelse – der er så fremtrædende i den vestjyske musikkultur. Det er en grundtanke, at en opmærksomhed på også denne del af dansk musikliv er ønskværdig i henseende til udformningen af et kulturelt demokrati med henblik på en ligeværdig anerkendelse. 

 17. Dødelighed af astma og kronisk bronkitis. 11. Delrapport fra Sundhedsministeriets Middellevetidsudvalg

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, P.A.

  Rapporten er resultat af et udvalgsarbejde, hvori der har været deltagelse fra lungemedicin, børne- og voksenallergologi, arbejdsmedicin og almen medicin. Hovedresultaterne: I Danmark dør årligt 2700 personer af kroniske luftvejssygdomme, heraf 10% af astma og næsten alle andre af kronisk bronkitis...... lidt dårligere end i en række vesteuropæiske lande, og dødeligheden lå højt. For danske kvinder var udviklingen i dødelighed af kroniske obstruktive lungesygdomme betydeligt dårligere end i disse lande, og dødeligheden var meget høj.For astma skete en 2-3 dobling af dødeligheden i alderen 10-39 år. Men...... den samlede dødelighed i den alder omfattede kun 10-30 personer årligt.Astmadødeligheden i alder over 50 år steg ifølge dødsårsagsstatistikkerne. Men der er tvivl om afgrænsningen mellem astma og kronisk bronkitis. Da forholdet mellem ældre mænds og ældre kvinders dødelighed af astma synes at være...

 18. Smid slynglerne ud

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kurrild-Klitgaard, Peter

  2010-01-01

  Med jævne mellemrum vender et flertal af amerikanske vælgere sig i væmmelse mod den herskende politiske klasse. Så får man de såkaldte »jordskredssejre«, for med et valgsystem, der reelt skaber et to-parti system, vil det ene partis nederlag næsten per definition være det andet partis sejr....

 19. THE SCUBA-2 COSMOLOGY LEGACY SURVEY: MULTIWAVELENGTH COUNTERPARTS TO 10{sup 3} SUBMILLIMETER GALAXIES IN THE UKIDSS-UDS FIELD

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Chen, Chian-Chou; Smail, Ian; Ma, Cheng-Jiun; Simpson, James M.; Swinbank, A. Mark [Centre for Extragalactic Astronomy, Department of Physics, Durham University, South Road, Durham DH1 3LE (United Kingdom); Ivison, Rob J.; Arumugam, Vinodiran; Mortlock, Alice; Dunlop, James S.; Michałowski, Michał J. [Institute for Astronomy, University of Edinburgh, Royal Observatory, Blackford Hill, Edinburgh EH9 3HJ (United Kingdom); Almaini, Omar; Conselice, Christopher J.; Hartley, Will G. [University of Nottingham, School of Physics and Astronomy, Nottingham, NG7 2RD (United Kingdom); Geach, James E. [Center for Astrophysics Research, Science and Technology Research Institute, University of Hertfordshire, Hatfield AL10 9AB (United Kingdom); Simpson, Chris [Astrophysics Research Institute, Liverpool John Moores University, Liverpool Science Park, 146 Brownlow Hill, Liverpool L3 5RF (United Kingdom); Aretxaga, Itziar [Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE), Luis Enrique Erro 1, Sta. Ma. Tonantzintla, Puebla (Mexico); Blain, Andrew [Physics and Astronomy, University of Leicester, Leicester, LE1 7RH (United Kingdom); Chapman, Scott C. [Department of Physics and Atmospheric Science, Dalhousie University, 6310 Coburg Road, Halifax, NS B3H 4R2 (Canada); Farrah, Duncan [Department of Physics, Virginia Tech, Blacksburg, VA 24061 (United States); Halpern, Mark [Department of Physics and Astronomy, University of British Columbia, 6224 Agricultural Road, Vancouver, BC V6T 1Z1 (Canada); and others

  2016-04-01

  We present multiwavelength identifications for the counterparts of 1088 submillimeter sources detected at 850 μm in the SCUBA-2 Cosmology Legacy Survey study of the UKIRT Infrared Deep Sky Survey-Ultra-Deep Survey (UDS) field. By utilizing an Atacama Large Millimeter Array (ALMA) pilot study on a subset of our bright SCUBA-2 sample as a training set, along with the deep optical–near-infrared (OIR) data available in this field, we develop a novel technique, Optical–IR Triple Color (OIRTC), using z − K, K − [3.6], [3.6] − [4.5] colors to select the candidate submillimeter galaxy (SMG) counterparts. By combining radio identification and the OIRTC technique, we find counterpart candidates for 80% of the Class = 1 ≥ 4σ SCUBA-2 sample, defined as those that are covered by both radio and OIR imaging and the base sample for our scientific analyses. Based on the ALMA training set, we expect the accuracy of these identifications to be 82% ± 20%, with a completeness of 69% ± 16%, essentially as accurate as the traditional p-value technique but with higher completeness. We find that the fraction of SCUBA-2 sources having candidate counterparts is lower for fainter 850 μm sources, and we argue that for follow-up observations sensitive to SMGs with S{sub 850} ≳ 1 mJy across the whole ALMA beam, the fraction with multiple counterparts is likely to be >40% for SCUBA-2 sources at S{sub 850} ≳ 4 mJy. We find that the photometric redshift distribution for the SMGs is well fit by a lognormal distribution, with a median redshift of z = 2.3 ± 0.1. After accounting for the sources without any radio and/or OIRTC counterpart, we estimate the median redshift to be z = 2.6 ± 0.1 for SMGs with S{sub 850} > 1 mJy. We also use this new large sample to study the clustering of SMGs and the far-infrared properties of the unidentified submillimeter sources by stacking their Herschel SPIRE far-infrared emission.

 20. Språkkartlegging av flerspråklige barn i barnehagen - fra kontrovers til kompromiss?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nassira Essahli Vik

  2017-07-01

  Full Text Available Språkkartlegging i barnehagen er et konfliktfylt felt som preges av enten/eller tenkning. På den ene siden ser kartleggingstilhengerne ut til å ha en positivistisk tro på at kartlegging kan bidra til løsninger på alt fra enkeltbarns behov for hjelp, til tilrettelegging for livslang læring og sosial utjevning. På den andre siden ser kartleggingsskeptikerne ut til å befinne seg innenfor den nordiske barnehagemodellen, som tradisjonelt bygger på et helhetlig syn på læring og på en sterk vektlegging av barndommens egenverdi. Spenningen kan ha store konsekvenser for praksisfeltet. I denne artikkelen drøfter jeg språkkartleggingsdiskursen i lys av teori om vitenskapelige kontroverser og konkluderer med at det er åpning for kompromisser, men også at det er tendenser i diskursen som snarere kan forsterke enn redusere uenigheten om språkkartlegging av flerspråklige barn i barnehagen. Mapping of language skills in early childhood education and care (ECEC institutions is controversial. On the one hand, there are those who support language mapping based on a belief that mapping and measuring can help language acquisition and facilitate lifelong learning and social integration. On the other hand, there are skeptics who oppose mapping and emphasize the values of childhood. This article discusses the discourses on language mapping in light of theories on scientific controversies. Based on the analysis I find that although there are openings for compromises, it seems that tendencies in the discourse may amplify rather than reduce the controversy on the language mapping of multilingual children in Norwegian ECEC institutions.

 1. In-situ bioremediation of contaminated soils from Rodna mining areas from Bistrița-Năsăud county

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Cornel Negrusier

  2016-11-01

  Full Text Available Soil ecosystems contaminated with heavy metals can cause significant damages to the environment and human health due to the mobility and solubility capacity of the contaminants. This research was carried out to set up a suitable bioremediation scheme for cleaning up the soil from the mining sites of Anieș and Glod Valley from Bistrița-Năsăud county. Based on the investigations that have been made (soil colour, pH, organic content of the soil, plant inventory phytoremediation seemed to be the most effective and environmentally-friendly method that could be used to neutralize or remove heavy metals from the soil.

 2. Copy number and haplotype variation at the VRN-A1 and central FR-A2 loci are associated with frost tolerance in hexaploid wheat.

  Science.gov (United States)

  Zhu, Jie; Pearce, Stephen; Burke, Adrienne; See, Deven Robert; Skinner, Daniel Z; Dubcovsky, Jorge; Garland-Campbell, Kimberly

  2014-05-01

  The interaction between VRN - A1 and FR - A2 largely affect the frost tolerance of hexaploid wheat. Frost tolerance is critical for wheat survival during cold winters. Natural variation for this trait is mainly associated with allelic differences at the VERNALIZATION 1 (VRN1) and FROST RESISTANCE 2 (FR2) loci. VRN1 regulates the transition between vegetative and reproductive stages and FR2, a locus including several tandemly duplicated C-REPEAT BINDING FACTOR (CBF) transcription factors, regulates the expression of Cold-regulated genes. We identified sequence and copy number variation at these two loci among winter and spring wheat varieties and characterized their association with frost tolerance. We identified two FR-A2 haplotypes-'FR-A2-S' and 'FR-A2-T'-distinguished by two insertion/deletions and ten single nucleotide polymorphisms within the CBF-A12 and CBF-A15 genes. Increased copy number of CBF-A14 was frequently associated with the FR-A2-T haplotype and with higher CBF14 transcript levels in response to cold. Factorial ANOVAs revealed significant interactions between VRN1 and FR-A2 for frost tolerance in both winter and spring panels suggesting a crosstalk between vernalization and cold acclimation pathways. The model including these two loci and their interaction explained 32.0 and 20.7 % of the variation in frost tolerance in the winter and spring panels, respectively. The interaction was validated in a winter wheat F 4:5 population segregating for both genes. Increased VRN-A1 copy number was associated with improved frost tolerance among varieties carrying the FR-A2-T allele but not among those carrying the FR-A2-S allele. These results suggest that selection of varieties carrying the FR-A2-T allele and three copies of the recessive vrn-A1 allele would be a good strategy to improve frost tolerance in wheat.

 3. The ``Grey System`` theory and its application to target cost forecasting at Chinese collieries; Die Theorie des grauen Systems und ihre Anwendung bei der Prognose der Zielkosten des gesamten Bergwerks

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Ding Rijia; Yi Maosheng; Wang Shiyuan

  1997-09-01

  A production-cost forecasting system has been developed for use at Chinese collieries. Known as the `Grey System`, the theory and model-based process distinguishes between `white` information, which is human controlled, `black` information, which cannot be controlled by human actions, and `grey information`, which forms the majority component and comprises information which can only be partly or not completely collected. A grey system is therefore one in which the necessary information is absent. Future developments in the system can be forecast by analysing the regularity of the time-series values for the technical and economic characteristics of previous periods. The system employs the GM (1.1) prognostic model, which is a `grey` systematic forecasting model with one variable and one linear differential equation. It can be applied to systems which are affected simultaneously be several factors, with no overriding main factor, or in which no marked regularity exists between the controlling factors. The mathematical model constructed on the basis of the `Grey theory` is designed for large-scale economic systems which are affected by several control factors. A bigger system makes for a greater randomness element, which in turn lessens the influence of subjective interference factors and increases the accuracy of the prognosis. (orig./MSK) [Deutsch] Mit Hilfe der Theorie und von Modellen des `grauen Systems` wird eine Prognose der Produktionskosten von chinesischen Bergwerken erstellt. Die Theorie des `grauen Systems` unterscheidet zwischen den von den Menschen beherrschbaren `weissen` Informationen, den von den Menschen nicht beherrschbaren `schwarzen` Informationen und der ueberwiegenden Anzahl der Informationen, die nur teilweise oder nicht vollstaendig erfasst werden koennen und als `graue` Informationen bezeichnet werden. Ein graues System ist folglich ein System, in dem es an notwendigen Informationen fehlt. Die zukuenftige Entwicklung des Systems kann dadurch

 4. Mineralogia da fração argila e estrutura de latossolos da região sudeste do Brasil

  OpenAIRE

  Ferreira,M. M.; Fernandes,B.; Curi,N.

  1999-01-01

  Este trabalho objetivou estudar a relação entre os constituintes mineralógicos da fração argila e o desenvolvimento da micro e macroestrutura de Latossolos do sudeste brasileiro. Para tanto, foram obtidas amostras do horizonte B de sete Latossolos, representativos deste grupamento, ocorrentes nos estados de Minas Gerais e Espírito Santo. As diferentes amostras foram submetidas à caracterização morfológica, química, física, mineralógica e micromorfológica. A partir dos diferentes resultados, f...

 5. Spa-typing av stammer av Staphylococcus aureus fra blodkulturer analysert ved UNN Tromsø 2007-2008

  OpenAIRE

  Midtgard, Anette

  2011-01-01

  Bakgrunn: Staphylococcus aureus er et av de vanligste patogenene som kan skape sykdom hos mennesket. Mange av oss er bærere av bakterien i nese eller hals, og det er vist at persisterende bærere har høyere risiko for å utvikle S. aureus-infeksjoner enn andre. De fleste S. aureus-infeksjonene blant bærere er forårsaket av pasientens egen bakteriestamme. Materiale og metode: 140 blodkulturisolater fra pasienter med S. aureus bakteriemi analysert ved Avdeling for mikrobiologi og smitte...

 6. Atividade antioxidante e toxicidade preliminar do extrato e frações obtidas das folhas e cascas do caule de Dasyphyllum tomentosum (Spreng. Cabrera

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  C.S. Paula

  2014-06-01

  Full Text Available Dasyphyllum tomentosum (Spreng. Cabrera, açucará ou espinho-de-agulha, pertence à família Asteraceae, a qual compreende muitas espécies com propriedades terapêuticas. O objetivo deste trabalho foi avaliar extratos e frações de folhas e de cascas do caule de D. tomentosum, com relação as atividade antioxidante, citotóxica e hemolítica em testes in vitro. Todas as amostras apresentaram atividade antioxidante pelo método de inibição de DPPH, com destaque para a fração acetato de etila obtida das folhas cuja atividade foi comparável à dos padrões ácido ascórbico e rutina. Com relação à redução do complexo fosfomolibdênio, observou-se que esta mesma fração foi semelhante somente a rutina enquanto a fração obtida das cascas do caule apresentou resultado superior. Não foi observada atividade citotóxica e hemolítica frente aos modelos utilizados com os extratos e frações. Os resultados obtidos demonstram o potencial antioxidante da espécie sem apresentar toxicidade.

 7. Kvalitet i læring i barnehagen. En analyse av styringsdokumenter fra OECD og Norge

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mette Nygård

  2015-10-01

  Full Text Available The purpose of this article is to provide representations of and to compare meanings attributed to the concept of learning in Early Childhood Education and Care policy. More concrete, the article provides a comparison between documents from Norway and the Organization for Economic Cooperation and Development, OECD. The comparison is based on the OECD- report Quality Matters in Early Childhood Education and Care. Norway (Taguma et al. 2013, and White Paper no. 24 (2012-2013 The Future of Early Childhood Education and Care. Neither the OECD-report nor the Norwegian White Paper has any legal levers to influence Norway, but the documents advise a national agenda, described as “soft governance”. The analysis is made on the basis of Bernstein’s code theory and his concept of classification.I denne artikkelen gjøres det en sammenligning mellom styringsdokumenter for barnehagen fra henholdsvis Norge og OECD. Artikkelen tar utgangspunkt i OECD-rapporten Quality Matters in Early Childhood Education and Care. Norway. (Taguma m.fl., 2013 og St.meld.nr. 24 (2012-2013 Framtidens barnehage. Dette er ikke lovregulerende eller rådgivende dokumenter, men kan sies å ha stor påvirkningskraft ved å styre gjennom begrepsbruk, noe som omtales som “soft governance”. Hensikten med sammenligningen er å analysere hva slags betydninger læringsbegrepet tillegges i de ulike dokumentene. Analysene er gjort med utgangspunkt i Bernsteins kodeteori.  Normal 0 21 false false false NO-BOK X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Vanlig tabell"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso

 8. Wiki, tekster og arbeidsmåter i morgendagens engelskfag: et eksempel fra lærerutdanninga

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hilde Brox

  2014-09-01

  Full Text Available Artikkelen diskuterer hvordan wiki kan brukes i engelskundervisning for å la nye og tradisjonelle tekster møtes i digital dialogisk interaksjon. Med utgangpunkt i begrepene multimodalitet, hypertekstualitet og prosessualitet, tre egenskaper som i følge Ture Schwebs (2006 skiller digitale tekster fra analoge, diskuterer artikkelen et eksempel fra et undervisningopplegg for lærerstudenter. Basert på et bilde skapte studentene et felles nettsted og en kollektiv, fiktiv, men realistisk historie. Historien dannet så i neste omgang en ramme for produksjon av tekster i ulike modaliteter og sjangre. Bildet etablerte en bestemt historisk og kulturell kontekst som studentene aktivt måtte utforske for å skape sine tekster. Wikiens funksjonaliteter åpnet opp for samskriving, utvikling av ferdigheter for å tolke og skape tekster med sammensatte modaliteter, utnyttelse av hypertekstens struktur og samarbeid om tekstskaping som prosess på tvers av tid og rom. Dette er kunnskaper og ferdigheter framtidige lærere vil trenge.

 9. Potencialidades e limitações de um trabalho colaborativo sobre frações com estudantes de Pedagogia

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marlene Menegazzi

  2016-10-01

  Full Text Available http://dx.doi.org/10.5007/2175-795X.2016v34n2p486 O texto apresenta um trabalho de pesquisa que teve como objetivo identificar as concepções de frações que um grupo colaborativo, constituído por estudantes de Pedagogia, apresentam e analisar de que modo a participação nas atividades do grupo contribuiu para o processo de ressignificação de tais concepções. Através de uma abordagem metodológica qualitativa, da triangulação dos dados à luz da teoria sócio-histórica de Vigostki, da educação matemática crítica de Skovsmose e das comunidades de prática de Wenger, foi possível identificar significativas características de um grupo colaborativo em formação. O trabalho do grupo foi capaz de gerar algumas ressignificações das concepções de frações, viabilizando uma diferente opção de formação.

 10. Studiemiljø på Naturvidenskab på Syddansk Universitet - fra undersøgelse til handling

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Claus Michelsen

  2012-09-01

  Full Text Available I denne artikel redegøres der for forskellige studiemiljøtiltag på Det Naturvidenskabelige Fakultet ved Syddansk Universitet, dels i form af flere studiemiljøundersøgelser, dels i form af et markant handlingsorienteret initiativ på fakultetet: Uddannelse, vi er stolte af. Der angives en række hovedresultater fra studiemiljøundersøgelser i 2009, 2010 og 2011 med benchmarking med tilsvarende undersøgelser fra Aarhus Universitet, og det beskrives, hvordan studiemiljøundersøgelserne blev fulgt op med et konkret studiestartstiltag, der tog udgangspunkt i et fælles grundlag for udvikling af fakultetets uddannelser formuleret på et 3-dages eksternt seminar. This paper reports on various approaches to an enhancement of the study environment at The Faculty of Science at University of Southern Denmark. Study environment analysis and an extensive action oriented initiative at The Faculty - Education, we are proud of. Central results from study environment analysis from 2009, 2010 and 2011 are presents with a benchmarking from similar analysis at Aarhus University. Furthermore it is reported how the study environment analysis were followed up by a study start initiative based on common ground conception of the development of The Faculty’s educations articulated at an external 3-days seminar.

 11. Frações de boro e índices de disponibilidade em solos do estado do Ceará

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  F. F. Ferreyra H.

  1999-06-01

  Full Text Available Em 29 amostras superficiais (0-20 cm de solos do estado do Ceará, foram determinadas diferentes frações de boro e estabelecidas relações com algumas propriedades do solo e com o boro solúvel, usado como índice de disponibilidade para as plantas. As frações de boro foram analisadas, seguindo-se um esquema de fracionamento seqüencial. Determinaram-se o boro solúvel em água (B-Sol, o boro não especificamente adsorvido (B-NEsAd, o boro especificamente adsorvido (B-EsAd, o boro associado a óxidos de Mn (B-OxMn, o boro associado a óxidos de Fe e Al amorfo (B-OxFeA e a óxidos de Fe e Al cristalino (B-OxFeC, e o boro residual (B-Res. Também foram determinados o boro total (B-Total e o solúvel em três extratores: água quente, HCl 0,05 mol L-1 e manitol 0,05 mol L-1 + CaCl2 0,01 mol L-1. O teor de boro total nos solos variou de 10,5 a 24,0 mg kg-1 (média de 14,4 mg kg-1. As frações B-Sol, B-NEsAd e B-EsAd apresentaram teores entre 0,05 e 0,79 mg kg-1, representando entre 0,3 a 4,4% do B-Total. Dentre os óxidos, houve predominância do B-OxFeC (média de 4,4 mg kg-1 com teores entre 1 a 2 vezes superiores aos de B-OxFeA (média de 2,72 mg kg-1. Na maioria dos solos, a fração predominante foi o B-Res (média de 6,22 mg kg-1, ocluso em minerais silicatados, com teores que variaram de 19,6 a 70,7% do B-Total. Os valores de B disponível, nos três extratores, correlacionaram-se de forma altamente significativa entre si e com as frações B-Sol, B-NEsAd e B-EsAd. A matéria orgânica e a argila foram as propriedades que se correlacionaram melhor com o B-Sol, B-NEsAd e B-EsAd.

 12. Atividade antiinflamtória do extrato aquoso e frações do fruto da Cayaponia cabocla (Vell.) Mart. (Cucurbitaceae)

  OpenAIRE

  Provasi, Marilene; Silva, Daniel R.; Bersani Amado, Ciomar Aparecida; Delani, Tieles C. O.; Nakamura, Celso Vataru; Dias Filho, Benedito Prado; Cortez, Diógenes Aparício Garcia

  2007-01-01

  O objetivo deste trabalho foi avaliar a atividade anitinflamatória tópica in vivo do extrato aquoso e frações do fruto de Cayaponia cabocla (Vell.) Mart. (Curcubitaceae). Extratos e frações dos frutos frescos de C. cabocla foram avaliadas a ação antiinflamatória sobre o modelo de pleurisia induzida por carragenina e edema de orelhas de camundongos induzido por óleo de cróton. Doses de 250 e 500 mg mg Kg do extrato aquoso reduziram o volume do exsudato pleural e o número de células migradas, e...

 13. Homocystein og livsstil. Resultater fra Homocysteinundersøkelsen i Hordaland 1992-1993

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ottar Nygård

  2009-10-01

  Full Text Available  SAMMENDRAGTotal homocystein (tHcy er etablert som risikofaktor for hjerte- og karsykdom. Vi har studert determinanterav plasma tHcy i et utvalg av den voksne norske befolkning basert på undersøkelse utført av Statenshelseundersøkelser i samarbeid med Universitetet i Bergen i 1992-1993. Data ble innhentet ved kliniskundersøkelse, utfylling av tre spørreskjema og ved blodtester. I alt 18 043 personer i alderen 40-67 år møttetil undersøkelse og fikk målt plasma tHcy. Plasma folat, plasma kobalamin og 677C →T mutasjonen i genetfor metylentetrahydrofolatreduktase (MTHFR er bestemt i et underutvalg på 329 personer og på personermed svært høye tHcy verdier ( ≥ 40 μmol/L. Resultatene fra Homocysteinundersøkelsen i Hordaland harvist at kjønn, alder, folatinntak, røykevaner og kaffeforbruk er de sterkeste determinanter for plasma tHcynivå, mens kobalamininntak, fysisk aktivitet, blodtrykk og kolesterolnivå er mindre sterke determinanter.Bruk av multivitaminer eller B-vitaminer er forbundet med spesielt lave tHcy nivåer. Personer med tHcy ≥40 μmol/L er karakterisert ved høy forekomst (73% av homozygositet for 677C →T mutasjonen i MTHFRgenet og lavt folatnivå. Vi konkluderer derfor med at livsstil og etablerte risikofaktorer for hjerte- ogkarsykdom er vesentlige for nivået av plasma tHcy i den generelle voksne norske befolkning.Nygård O, Refsum H, Ueland PM, Tverdal A, Vollset SE. Homocysteine and lifestyle. The HordalandHomocysteine Study. Nor J Epidemiol 1997; 7 (2: 221-224.ENGLISH SUMMARYTotal homocysteine (tHcy concentration is an established cardiovascular risk factor. We have studieddeterminants of plasma tHcy among 18 043 subjects aged 40-67 years from Hordaland county in WesternNorway who participated in a health screening programme in 1992-1993. Gender, age, folate intake,smoking habits and coffee consumption are the strongest determinants of plasma tHcy level, whereascobalamin intake, physical activity

 14. Fra egoisme til sjenerøsitet – kan toppidretten reformeres?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gunnar Breivik

  2010-01-01

  Full Text Available Artikkelen tar utgangspunkt i den norske idrettsmodellen der topp og bredde hører sammen, og der toppidrettsutøvere uvegerlig blir rollemodeller for barn og unge. Den moderne toppidretten er i økende grad preget av egoistiske holdninger der det dreier seg hele tiden om å skaffe seg fordeler. I denne artikkelen tar jeg opp egoisme, rettferdighet og sjenerøsitet som tre grunnleggende holdninger i idrettskonkurranser og drøfter hvorvidt man med inspirasjon fra sjenerøsitetsidealer og praktiske eksempler kan tenke seg en toppidrett som i større grad bygger på sjenerøsitet. Artikkelen starter med en kort presentasjon av den norske idrettsmodellen og jeg skisserer deretter tre kriterier som alle idrettskonkurranser må oppfylle: 1 spille for å vinne, 2 klare regler som følges, og 3 respekt for konkurrenter. Deretter presenterer jeg egoisme, fairness og sjenerøsitet som tre mulige grunnholdninger, og de implikasjonene de har i en idrettslig sammenheng. Etter en gjennomgang av den grunnleggende egoismen i dagens toppidrett, som infiserer ikke bare utøveren, men også hele systemet rundt utøveren, diskuteres muligheten for å utvikle holdninger basert på sjenerøsitet. Det nevnes tre kilder til inspirasjon; engelsk overklassesport, Nietzsches tanker om den overlegne mester, og Arne Næss' sportspraksis og hans saklighetslære for gode diskusjoner. Deretter presenteres empiriske eksempler på sjenerøsitet og hva en spillteoretisk analyse av ulike holdninger gir som resultat. Jeg konkluderer med at en endring i retning av sjenerøsitet vil gi en rikere toppidrett og et bedre grunnlag for en helhetlig idrettsmodell.Nøkkelord: etikk, idrett, egoisme, rettferdighet, sjenerøsitetEnglish summary: From egoism to generosity – can elite sport be reformed?The Norwegian sport model can be visualized as a pyramid with mass sport at the base and elite sport at the top. This means that elite athletes become role models for children and young

 15. Medisinsk kunnskap før og nå:Fra teori til systematiske oversikter

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Atle Fretheim

  2013-11-01

  Full Text Available Teorien om balansen mellom de fire kroppsvæskene – humoralpatologien – dominerte sykdomsforståelse og dermed også medisinsk behandling i 2000 år. Brekkmidler, årelating og avføringsmidler var hyppig brukte virkemidler for å rette opp i ”ubalanse” mellom kroppsvæskene, som var regnet som årsak til sykdom.Det var ikke før på 1700-tallet at faktisk empirisk kunnskap ble etterspurt som begrunnelse for valg av behandlingsmetoder. Det å telle opp hvordan det gikk med pasienter som fikk en behandling, og sammenlikne med pasienter som ikke fikk behandlingen, var en ny måte å presentere behandlingseffekter på. Fra 1800-tallet av er det mange eksempler på at behandlingsmetoder ble prøvet ut ved å la annenhver pasient motta behandlingen.Streptomycinstudien til UK Medical Research Council (1946 regnes for å være det første randomiserte kontrollerte forsøket innen medisinsk forskning, og for å ha satt standarden for hvordan kliniske utprøvninger bør utføres.I boka ”Effectiveness and Efficiency. Random Reflections on Health Services” (1972 kritiserte Archie Cochrane mangelen på dokumentasjon for mange av tiltakene som utføres i helsetjenesten. Han ønsket seg langt flere randomiserte studier. Dessuten tok han til orde for at alle randomiserte studier burde samles, og at resultatene burde oppsummeres jevnlig. Iain Chalmers tok utfordringen og påbegynte et omfattende arbeid med å utarbeide en database over randomiserte kontrollerte forsøk. Med utgangspunkt i denne databasen ble det så utarbeidet systematiske oversikter over gjeldende kunnskap om effekt av tiltak i helsetjenesten. Dette ble starten på Cochrane-samarbeidet.Fretheim A. Medical knowledge then and now: From theory to systematic reviews. Nor J Epidemiol 2013; 23 (2: 113-118.ENGLISH SUMMARYThe humoral medicine-theory dominated the understanding of diseases and thus also medical treatments over 2,000 years. Purgatives, bloodletting and laxatives were

 16. GEODIVERSITY AUDIT AND ACTION PLAN FOR UPPER CATCHMENT AREA OF GERSA RIVER (RODNEI MOUNTAINS, BISTRIȚA-NĂSĂUD COUNTY, ROMANIA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ioan Bâca

  2015-07-01

  Full Text Available Geodiversity Audit is an inventory and assessment process, wich represents the basis for elaborating the Geoconservation Action Plan. The geodiversity includes the abiotic factors (rocks, minerals, soils, landforms that sustain the life on the Earth, and owns economic, social, environmental, tourist and educational functions. This study proposes an audit of geodiversity from Gersa catcment area and an Action Plan for future planning and tourist valorization projects by local and county authorities. Gersa Valley is a geomorphological subunit located in the southern part of Rodnei Mountains (Bistrița-Năsăud County and contains in the superior sector some landforms with high degree of attractiveness, such as Izvorul Tăușoarelor Cave, Izvorul Calului Gorge and Bârlea Massif. By their configuration these landforms has a great potential for engaging in scientific and recreational activities (caving, hiking, gorge walking, canyoning, mountain biking.

 17. Growing up in a megalopolis: environmental effects on galaxy evolution in a supercluster at z ˜ 0.65 in UKIDSS UDS

  Science.gov (United States)

  Galametz, Audrey; Pentericci, Laura; Castellano, Marco; Mendel, Trevor; Hartley, Will G.; Fossati, Matteo; Finoguenov, Alexis; Almaini, Omar; Beifiori, Alessandra; Fontana, Adriano; Grazian, Andrea; Scodeggio, Marco; Kocevski, Dale D.

  2018-04-01

  We present a large-scale galaxy structure Cl J021734-0513 at z ˜ 0.65 discovered in the UKIDSS UDS field, made of ˜20 galaxy groups and clusters, spreading over 10 Mpc. We report on a VLT/VIMOS spectroscopic follow-up program that, combined with past spectroscopy, allowed us to confirm four galaxy clusters (M200 ˜ 1014 M⊙) and a dozen associated groups and star-forming galaxy overdensities. Two additional filamentary structures at z ˜ 0.62 and 0.69 and foreground and background clusters at 0.6 groups. The presence of quiescent galaxies in the core of the latter shows that `pre-processing' has already happened before the groups fall into their more massive neighbours. Our spectroscopy allows us to derive spectral index measurements e.g. emission/absorption line equivalent widths, strength of the 4000 Å break, valuable to investigate the star formation history of structure members. Based on these line measurements, we select a population of `post-starburst' galaxies. These galaxies are preferentially found within the virial radius of clusters, supporting a scenario in which their recent quenching could be prompted by gas stripping by the dense intracluster medium. We derive stellar age estimates using Markov Chain Monte Carlo-based spectral fitting for quiescent galaxies and find a correlation between ages and colours/stellar masses which favours a top-down formation scenario of the red sequence. A catalogue of ˜650 redshifts in UDS is released alongside the paper (via MNRAS online data).

 18. Frações de fósforo em estrumes e sua eficiência como adubo fosfatado

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  P. C. Cassol

  2001-09-01

  Full Text Available Os estrumes empregados como fontes de fósforo podem ter eficiência fertilizante diferente da dos adubos comerciais solúveis. Tal eficiência pode variar com a origem do estrume e com as proporções das diferentes frações químicas do P total contido. A eficiência de estrumes de frangos de corte e de bovinos de leite, relativamente ao superfosfato triplo-ST, e a correlação desta eficiência com frações de fósforo contidas nestes materiais foram estimadas em experimento de casa de vegetação. Os tratamentos aplicados foram: um controle, sem P; as doses 6,6, 13,2 e 19,7 mg kg-1 de P de ST, e uma dose única de 15,3 mg kg-1 de P de 11 amostras de cada um dos dois tipos de estrumes. Utilizou-se um Podzólico Vermelho-Escuro e a resposta aos tratamentos foi determinada com o cultivo de milheto (Pennisetum americanum durante 27 dias, a partir da adubação fosfatada, período em que foram colhidos três cortes de plantas. As frações de fósforo dos estrumes foram determinadas por extrações seqüenciais. O índice de eficiência (IE, estimado pelo método de equivalentes em ST, dos estrumes de frango foi de 0,84 ± 0,071, valor menor do que o dos estrumes de bovinos de leite, de 0,94 ± 0,095. Não ocorreu diferença de IE entre as amostras de estrumes de mesma espécie animal. Considerando todas as amostras, o IE apresentou correlação positiva com as proporções de P lábil, extraídas por resina trocadora de ânions e NaHCO3 0,5 mol L-1, e de P inorgânico total e correlação negativa com as proporções de P extraídas por NaOH 0,1 mol L-1 e HCl 0,5 mol L-1 e de P orgânico total. Não ocorreu correlação entre o IE e o teor total de P dos estrumes.

 19. Offentliggørelse af årsregnskaber via Internettet. En undersøgelse af investors adgang til finansiel information fra børsnoterede aktieselskabers websites

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holm, Claus

  1999-01-01

  I de seneste år er der sket et gennembrud med hensyn til offentliggørelse af årsregnskaber via Internettet. Denne rapport beskriver, hvorledes offentliggørelse af finansielle informationer fra børsnoterede selskaber er under forandring, og hvordan dette får konsekvenser for investors regnskabsana...

 20. At gøre en dyd af nødvendigheden. Hans Hedtoft og Danmarks internationale placering fra Norden til NATO

  DEFF Research Database (Denmark)

  Villaume, Poul

  2009-01-01

  Hans Hedtofts afgørende rolle for Danmarks internationale sikkerhedspolitiske stilling fra ikke-allieret brobyggerrolle over forsøget på deltagelse i et nordisk forsvarsforbund til medlemskab af Atlantpagten/NATO tematiseres. Hedtofts NATO-loyale, men samtidig på flere områder forbeholdne tilgang...

 1. From FRA to RFN, or How the Family Resemblance Approach Can Be Transformed for Science Curriculum Analysis on Nature of Science

  Science.gov (United States)

  Kaya, Ebru; Erduran, Sibel

  2016-01-01

  The inclusion of Nature of Science (NOS) in the science curriculum has been advocated around the world for several decades. One way of defining NOS is related to the family resemblance approach (FRA). The family resemblance idea was originally described by Wittgenstein. Subsequently, philosophers and educators have applied Wittgenstein's idea to…

 2. Læring i praksis. Tilrettelegging for å fremme refleksjonskompetanse og læringsutbytte hos studenter i praksis. Erfaringer fra en pilotstudie.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kari Høium

  2009-02-01

  Full Text Available Studien belyser erfaringer med en tilpasset veiledningsmodell i gruppe, for å styrke profesjonell kompetanse hos vernepleiestudenter i praksis. Intervensjonen er gjennomført i forhold til 32 bachelorstudenter fra tre ulike kull. Den tar utgangspunkt i en obligatorisk veiledningsgruppe som foregår inne på høgskolen, midtveis i en av deres praksisperioder. Hovedmålsettingen var å se i hvilken grad veiledningsmodellen bidro til utbytte og læringseffekt i forhold til målsetting for praksisperioden. Et annet mål med studien har vært å skaffe erfaringer med hvordan refleksjon og kritisk tenkning kan læres gjennom praktisk student veiledning. Resultater fra undersøkelsen viste at den tilpassede veiledningsmodellen som her ble benyttet, bidro til å fremme refleksjonskompetanse og læringsutbytte hos studentene. Dette gir grunnlag for videre optimisme med tanke på å styrke vernepleiestudentenes læring og profesjonelle kompetanse. Betydningen forsterkes ved at refleksjonskompetanse fremheves som en sentral kvalitetsvariabel, både fra myndighetene og fra fagfeltet. En videre utfordring vil være å raffinere modellen ytterligere med tanke på utprøving og tilpasset implementering gjennom ulike praksisperioder i studiet.

 3. Chagas disease-specific antigens: characterization of epitopes in CRA/FRA by synthetic peptide mapping and evaluation by ELISA-peptide assay.

  Science.gov (United States)

  Bottino, Carolina G; Gomes, Luciano P; Pereira, José B; Coura, José R; Provance, David William; De-Simone, Salvatore G

  2013-12-03

  The identification of epitopes in proteins recognized by medically relevant antibodies is useful for the development of peptide-based diagnostics and vaccines. In this study, epitopes in the cytoplasmic repetitive antigen (CRA) and flagellar repetitive antigen (FRA) proteins from Trypanosoma cruzi were identified using synthetic peptide techniques and pooled sera from Chagasic patients. The epitopes were further assayed with an ELISA assay based on synthetic peptides. Twenty-two overlapping synthetic peptides representing the coding sequence of the T. cruzi CRA and FRA proteins were assessed by a Spot-synthesis array analysis using sera donated by patients with Chagas disease. Shorter peptides were selected that represented the determined epitopes and synthesized by solid phase synthesis to evaluate the patterns of cross-reactivities and discrimination through an ELISA-diagnostic assay. The peptide Spot-synthesis array successfully identified two IgG antigenic determinants in the CRA protein and four in FRA. Bioinformatics suggested that the CRA antigens were unique to T. cruzi while the FRA antigen showed similarity with sequences present within various proteins from Leishmania sp. Subsequently, shorter peptides representing the CRA-1, CRA-2 and FRA-1 epitopes were synthesized by solid phase synthesis and assayed by an ELISA-diagnostic assay. The CRA antigens gave a high discrimination between Chagasic, Leishmaniasis and T. cruzi-uninfected serum. A sensitivity and specificity of 100% was calculated for CRA. While the FRA antigen showed a slightly lower sensitivity (91.6%), its specificity was only 60%. The epitopes recognized by human anti-T. cruzi antibodies have been precisely located in two biomarkers of T. cruzi, CRA and FRA. The results from screening a panel of patient sera through an ELISA assay based on peptides representing these epitopes strongly suggest that the sequences from CRA would be useful for the development of diagnostic reagents that could

 4. Integration of fuzzy reasoning approach (FRA and fuzzy analytic hierarchy process (FAHP for risk assessment in mining industry

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Shikha Verma

  2014-10-01

  Full Text Available Purpose: Mining industry has always been known for its unsafe working environment. This industry is one of the most hazard prone industries. To maintain safety in workplace timely assessment of risk associated with different operations performed to extract ore from the ore body has become necessity. To serve the said purpose, present work demonstrates a robust hybrid risk assessment approach for mining industry.Design/Methodology: Accident data from 1995 to 2012 is reviewed to identify hazards contributed to negative outcomes. The FRA approach is implemented to evaluate the risk levels associated with identified hazard factors. Thereafter AHP pairwise comparison matrix is developed to obtain priority weights for the hazard factors. Final priority of hazards based on severity of level of risk associated with them is obtained considering the outcome of FRA approach in terms of risk score for the hazards, combined with the priority weights obtained from AHP technique.Findings: Defuzzified FAHP weight of hazard factors, this weight gives priority sequence of hazards to be considered for development of plan of mitigation.Originality/Value: Risk assessment is a requirement of the Occupational Health and Safety Act 2000 (Section 7& 8. The data required to assess the risk is uncertain, and in such case fuzzy approach is well suited to process the data and get the crisp output. The output of fuzzy approach is made robust with its integration to AHP. In this way FAHP can be used as robust technique for risk assessment in this industry and this technique develops an efficient safety management system for the achievement of goal to develop the workplace with zero accident, which many other countries have already achieved.

 5. Diagnose, behandling og prognose ved fibromyalgi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Danneskiold-Samsøe, Bente; Bartels, Else Marie; Amris, Kirstine

  2010-01-01

  It is important to recognize the diagnosis of fibromyalgia (FM) to adequately advise patients with this chronic pain disease. FM coexists with other rheumatic diseases and may therefore serve as a confounder in connection with estimation of disease activity. The aetiology and pathogenesis of FM...... remain unknown, although central sensitisation seems to play a major role. Following exclusion of a number of differential diagnoses, the remaining patients have several treatment options including centrally-acting medication....

 6. Den positive psykologis metoder

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bogen introducerer til de mange metoder, som anvendes i positiv psykologi. dette sker ud fra en reflekteret tilgang, der ligeledes rummer bidrag fra kritisk psykologi med det formål at nuancere den positive psykologis forståelser...

 7. Skulle det være en Foster eller en Toyota?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Vibæk, Kasper Sánchez

  2006-01-01

  Japanske husproducenter leverer nøglefærdige huse fra fabrik. De styrede produktionsforhold og det at der produceres ud fra en katalog tankegang har betydning for det arkitektoniske udtryk. Artiklen beskriver og analyserer konsekvenserne af dette....

 8. Evaluation of the immune response to CRA and FRA recombinant antigens of Trypanosoma cruzi in C57BL/6 mice Avaliação da resposta imune em camundongos C57BL/6 imunizados com os antígenos recombinantes CRA e FRA de Trypanosoma cruzi

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Valéria Rêgo Alves Pereira

  2003-07-01

  Full Text Available Humoral and cellular immune responses were evaluated in 44 C57BL/6 mice immunized with the Trypanosoma cruzi recombinant antigens CRA and FRA. Both antigens induced cutaneous immediate-type hypersensitivity response. The levels of IgG1, IgG2a, IgG2b and IgG3 were high in CRA immunized mice. IgG3 was the predominant isotype. Although no difference in antibody levels was observed in FRA-immunized mice when compared to control mice, both antigens were able to induce lymphoproliferation in immunized mice. Significant differences were observed between incorporation of [³H]- thymidine by spleen cell stimulated in vitro with CRA or FRA and the control group. These results suggest that CRA and FRA could be involved in mechanisms of resistance to Trypanosoma cruzi infection.As respostas imune humoral e celular foram avaliadas em 44 camundongos C57Bl/6 imunizados com os antígenos recombinantes CRA e FRA de Trypanosoma cruzi. Ambos antígenos induziram reação de hipersensibilidade do tipo imediato. Os níveis de IgG1, IgG2a, IgG2b e IgG3 foram elevados nos camundongos imunizados com CRA. IgG3 foi o isotipo predominante. Nenhuma diferença nos níveis de anticorpos foi observada em camundongos imunizados com FRA em relação aos animais controle. No entanto, ambos antígenos foram capazes de induzir proliferação de linfócitos em camundongos imunizados. Diferenças significativas foram observadas entre a incorporação da timidina - [³H] pelas células esplênicas estimuladas com CRA ou FRA e o grupo controle. Esses resultados sugerem que CRA e FRA poderão estar envolvidos nos mecanismos de resistência à infecção pelo Trypanosoma cruzi.

 9. Charge symmetry breaking via Δ I = 1 group theory or by the u-d quark mass difference and direct photon exchange

  International Nuclear Information System (INIS)

  Coon, S.A.; Scadron, M.D.

  2000-01-01

  Charge symmetry breaking (CSB) in the strong N N interaction is believed to have its origins at the quark level. However, the meson-exchange potentials which successfully describe the empirical CSB utilize instead values of the Δ I = 1 π η and ρ ω mixing obtained with the aid of group theory from a hadronic tadpole Hamiltonian introduced by Coleman and Glashow to describe electromagnetic mass splitting in hadronic isospin multiplets. We review i) the CSB N N potentials so constructed and their nuclear charge asymmetry effects, i i) the universal scale of the Coleman-Glashow tadpole, and i i i) the quark loop evaluation of both meson mass differences and meson mixing. The latter quark loop calculations, which use chiral symmetry to evaluate the integrals, demonstrate clearly that the u-d constituent quark mass difference, long suspected as the origin of CSB, does quantitatively yield the universal Coleman-Glashow tadpole scale which underlies the successful meson-exchange description of CSB in nuclear physics. (Author) 38 refs., 3 figs

 10. Morphological Traits of Brown Trout (Salmo Trutta Fario from Fiad Trout Farm, Bistrița-Năsăud County

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Paul UIUIU

  2017-11-01

  Full Text Available The purpose of this this study was to complete the data from the specialized literature regarding some morphological charactersof male and female breeders of brown trout (Salmo trutta fario, exploited in Fiad trout farm, Bistrița-Năsăud County, Romania. The body mass (Bm of males ranged from 0.67 kg to 1.39 kg with a mean value of 0.96 ±0.07 kg. The body mass of females (Bm ranged from 0.50 kg to 0.90 kg with a mean value of 0.73±0.04 kg. In terms of descriptive statistics, the values of variability of studied characters, both males and females, are low. This low variability, shows the existence of a good homogeneity of the breeding group from Fiad trout farm.The One-Way ANOVA analysis showed that there is no statistically significance difference for the means of studied characters, except for commercial length and small perimeter of fishes. The results of t-test for showed that there is a statistically significance difference between the measurements and the gender of the specimens.

 11. GEODIVERSITY AUDIT AND ACTION PLAN FOR UPPER CATCHMENT AREA OF GERSA RIVER (RODNEI MOUNTAINS, BISTRIȚA-NĂSĂUD COUNTY, ROMANIA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ioan Bâca

  2015-08-01

  Full Text Available Geodiversity Audit is an inventory and assessment process, wich represents the basis for elaborating the Geoconservation Action Plan. The geodiversity includes the abiotic factors (rocks, minerals, soils, landforms that sustain the life on the Earth, and owns economic, social, environmental, tourist and educational functions. This study proposes an audit of geodiversity from Gersa catcment area and an Action Plan for future planning and tourist valorization projects by local and county authorities. Gersa Valley is a geomorphological subunit located in the southern part of Rodnei Mountains (Bistrița-Năsăud County and contains in the superior sector some landforms with high degree of attractiveness, such as Izvorul Tăușoarelor Cave, Izvorul Calului Gorge and Bârlea Massif. By their configuration these landforms has a great potential for engaging in scientific and recreational activities (caving, hiking, gorge walking, canyoning, mountain biking. Keywords: geodiversity, geologic heritage, geoconservation, geosite, action plan, Rodnei Mountains, Gersa River, Izvorul Tăușoarelor Cave, speotourism, activ leisure

 12. UD-DKF-based Parameters on-line Identification Method and AEKF-Based SOC Estimation Strategy of Lithium-ion Battery

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Xuanju Dang

  2014-09-01

  Full Text Available State of charge (SOC is a significant parameter for the Battery Management System (BMS. The accurate estimation of the SOC can not only guarantee the SOC remaining within a reasonable scope of work, but also prevent the battery from being over or deeply-charged to extend the lifespan of battery. In this paper, the third-order RC equivalent circuit model is adopted to describe cell characteristics and the dual Kalman filter (DKF is used online to identify model parameters for battery. In order to avoid the impacts of rounding error calculation leading to the estimation error matrix loss of non-negative qualitative which result in the filtering divergence phenomenon, the UD decomposition method is applied for filtering time and state updates simultaneously to enhance the stability of the algorithm, reduce the computational complexity and improve the high recognition accuracy. Based on the obtained model parameters, Adaptive Extended Kalman Filter (AEKF is introduced to online estimate the SOC of battery. The simulation and experimental results demonstrate that the established third-order RC equivalent circuit model is effective, and the SOC estimation has a higher precision.

 13. Bruk av rusmidler blant norske 15-16 åringer. Resultater fra den norske delen av de europeiske skoleundersøkelsene - ESPAD 1995, 1999 og 2003

  OpenAIRE

  Bye, Elin Kristin; Skretting, Astrid

  2003-01-01

  - Tobakk Omkring 60 prosent av 15 - 16 åringene oppga i 2003 at de noen gang har røykt tobakk, omkring 30 prosent hadde røykt i løpet av de siste 30 dager. En andel på 18 prosent hadde røykt daglig i løpet av siste måned. Det er flere jenter enn gutter som oppgir at de røyker. Mens det var en økning fra 1995 til 1999 i andelen 15 - 16 åringer som røyker tobakk, var det en nedgang fra 1999 til 2003. En andel på fire prosent oppga i 2003 at de hadde røykt ...

 14. Math Operations and the Principle of Counting As Operações com Frações e o Princípio da Contagem

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Renato Borges Guerra

  2008-12-01

  Full Text Available This article aims at developing an education proposal to teach fraction which has its relevance with respect to learners´ cognitive maturity. The work also aids teachers who are non-experts in Mathematics, but teach beginners. We base our efforts on Greek geometry, evoking the concept of counting to initiate beginners in operations with fractions. We consider the counting concept as primary knowledge in learners´ cognitive structure as far as number learning and calculation with fractions are concerned. Key-words: Counting Principle. Operations with Fractions. Rectangle Area.Este artigo tem como objetivo desenvolver uma proposta de ensino de operações entre frações cuja relevância está no respeito à maturidade cognitiva dos alunos, bem como subsidiar a prática docente de professores não-especialistas do conhecimento matemático, mas que ensinam Matemática nas séries iniciais. Para tanto, apoiados em pressupostos da geometria grega, evocamos o princípio da contagem para a iniciação dos aprendizes sobre as operações com frações, admitindo que este conceito se constitua um dos conhecimentos prévios de excelência que deve estar presente na estrutura cognitiva dos alunos das séries iniciais, comportando sua utilização para a aprendizagem de número e das operações com frações. Palavras-chave: Princípio da contagem. Operações com Frações. Área de Retângulo.

 15. Mineralogia da fração argila e estrutura de latossolos da região sudeste do Brasil

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  M. M. Ferreira

  1999-09-01

  Full Text Available Este trabalho objetivou estudar a relação entre os constituintes mineralógicos da fração argila e o desenvolvimento da micro e macroestrutura de Latossolos do sudeste brasileiro. Para tanto, foram obtidas amostras do horizonte B de sete Latossolos, representativos deste grupamento, ocorrentes nos estados de Minas Gerais e Espírito Santo. As diferentes amostras foram submetidas à caracterização morfológica, química, física, mineralógica e micromorfológica. A partir dos diferentes resultados, foi possível concluir que caulinita e gibbsita são os principais constituintes mineralógicos responsáveis pelo desenvolvimento da estrutura dos Latossolos estudados. Latossolos cauliníticos apresentam estrutura em blocos, reflexo do ajuste face a face das placas de caulinita, enquanto os gibbsíticos apresentam estrutura granular, reflexo da ausência daquele ajuste.

 16. Fremlæggelse af projekt med Epworth søvnighedsskema, opgørelse af data fra 2009-2014: "Prevalence of excessive daytime sleepiness in patients treated with orthognathic surgery"

  DEFF Research Database (Denmark)

  Linderup, Mette Werner

  Fremlæggelse af projekt med Epworth søvnighedsskema, opgørelse af data fra 2009-2014: "Prevalence of excessive daytime sleepiness in patients treated with orthognathic surgery"......Fremlæggelse af projekt med Epworth søvnighedsskema, opgørelse af data fra 2009-2014: "Prevalence of excessive daytime sleepiness in patients treated with orthognathic surgery"...

 17. Kompetenceudvikling integreret i jobfunktionen - en beskrivelse af ideen bag og metoden til videnoverførsel fra universitetet kombineret med læring på jobbet

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Flemming Fink

  2006-05-01

  Full Text Available Første gang publiceret i UNEV nr. 8: Tilrettelæggelse af efter- og videreuddannelse på universitetet, nov. 2006, red. Sanne Almeborg og Tom Nyvang.
  ISSN 1603-5518.

  Tilrettelæggelse af efter- og videreuddannelse på universitetsniveau har traditionelt været betragtet som en opgave på lige fod med planlægning af kurser for studerende. Den traditionelle forståelse har været, at man engang imellem havde godt af at komme en tur ”tilbage på skolebænken”. Denne artikel beskriver en anden måde at tænke efter- og videreuddannelse på, hvor der tages udgangspunkt i kravene til ny viden fra jobfunktionen, hvor arbejdspladsens behov vægtes mindst ligeså højst som den lærendes personlige behov. Artiklen bygger på flere års erfaring fra ingeniørernes arbejdsområde, fra såvel store som små virksomheder.

 18. Variabilidade espacial do fósforo e das frações granulométricas de um Latossolo Vermelho Amarelo

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Samuel de Assis Silva

  Full Text Available Resumo Este trabalho foi realizado para estudar a variabilidade espacial do fósforo, estimando-a através de cokrigagem, tendo como co-variáveis as frações granulométricas do solo. O estudo foi realizado na fazenda experimental do INCAPER-ES. O solo foi amostrado na projeção da copa da cultura e na profundidade de 0-0,20 m, em uma malha irregular com 109 pontos. Os dados foram, inicialmente, submetidos a uma análise descritiva e de correlação. Por meio da geoestatística realizou-se o ajuste dos variogramas. O P apresentou correlação significativa com as frações areia e argila indicando que áreas com maiores concentrações de argila apresentam menor disponibilidade desse nutriente. Ambas as frações possuem igual eficiência como co-variável na estimativa dos níveis de P no solo.

 19. Medium energy heavy ion accelerator 14 UD Pelletron- a BARC-TIFR facility: a 5 year progress report 1989-1994

  International Nuclear Information System (INIS)

  Chatterjee, A.; Tandon, P.N.

  1995-01-01

  The medium energy heavy ion accelerator (MEHIA) facility based on 14 UD Pelletron set up under the collaborative project of Bhabha Atomic Research Centre (BARC) and Tata Institute of Fundamental Research (TIFR) at the TIFR campus at Bombay has been serving as a joint BARC-TIFR facility for heavy-ion accelerator based research. As this accelerator has just completed five years of its successful operations, it has been thought to be an appropriate time to bring out a report of the research work carried out with the accelerator facility over these last five years. To put the research work in proper perspective, the present report is formatted to provide a short write-up highlighting the work carried out in each area of activity along with a list of the publications which have resulted from these investigations. Some theoretical work related to the experimental activities with the pelletron accelerator has also been included in the list of publications. The research work in the area of nuclear physics, which forms the main thrust of the research activities with the accelerator, covers areas of high spin states, high energy photons, resonances in heavy ion reactions, heavy ion elastic and transfer reactions, heavy ion fusion-fission reactions and radiochemical studies in heavy ion reactions. The interdisciplinary areas of research include condensed matter physics and accelerator based atomic physics. In addition to the above topics the present report also describes the work related to the pelletron accelerator and associated experimental facilities, gas detector development work, data acquisition systems and spectrometer for heavy recoil ions under development. The present status of the superconducting Linac booster project is also briefly described. (author). refs., tabs

 20. Potássio nas frações texturais de um Latossolo = Potassium in size fractions of an Oxisol

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marcio Koiti Chiba

  2008-10-01

  Full Text Available Este trabalho teve por objetivo estudar a distribuição de formas não-trocáveis de potássio, em frações texturais de um Latossolo cultivado com bananeira, por dois anos, em dois regimes hídricos (parcelas principais, e doses de potássio (0, 300, 600 e 900 kg ha-1(subparcelas, seguindo delineamento em blocos casualizados, com parcelas subdivididas. Verificou-se que os maiores teores de potássio (trocável e não-trocável estão contidos nas frações mais finas: argila e silte. Neste sistema de cultivo e com a aplicação dos adubos na superfície, a movimentação do nutriente, nas camadas estudadas, esteve associada à presença e movimentação da água no perfil do solo. A irrigação desempenhou papel relevante na distribuição das formas do K. Nas parcelas irrigadas, houve mobilização do K até 60 cm deprofundidade. Houve efeitos significativos das doses de potássio nas formas não-trocáveis do nutriente, evidenciando a migração do potássio da solução do solo para o complexo de troca e deste para formas mais fortemente retidas. A quantidade de potássio exportada pela planta foi maior que a variação dos teores trocáveis, indicando que formas não-trocáveis estariam sendo aproveitadas pelas plantas.The aim of this work was to study the distribution of non-exchangeable forms of potassium in different size fractions ofan Oxisol, cultivated with banana for two years in plots with and without irrigation (main plot and varying potassium levels (0, 300, 600 and 900 kg ha-1 of K2O (sub-plots, in a randomized split-plot block design. It was verified that the highest K levels (exchangeableand non-exchangeable forms derived from the finest particle size fractions: clay and silt. The K moving trough soil layers was associated with the presence and action of percolating water in the soil profile. The role of irrigation was significant in the distribution of the different K forms in the soil. Irrigated plots showed the best

 1. Virkeligheden på spil. Iscenesættelse af virkeligheden i tv-programmer - fra journalistik til underholdning

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Peter Harms Larsen

  2002-09-01

  Full Text Available Artiklen beskriver og kortlægger en karakteristisk udviklingstendens i moderne tv-programmer – fra nyheder til reality-shows. Det gennem- gående træk er at den fremstillede virkelighed i stadig større omfang konstrueres og iscenesættes af tilrettelæggerne; for at skabe eller øge fremdriften i de historier der fortælles; og for at øge de fascinations- og identifikationsmuligheder som programmerne tilbyder seerne. Til karak- teristik af denne udvikling bruges en række nydefinerede begreber og kategoriseringer: visual proof, visual storytelling, sandhedens øjeblik, fortællerplot, journalistisk plot, underholdningsplot – og der gøres brug af en genresystematik hvori der skelnes mellem 5 faktagenrer: de demonstrerende, de illustrerende, de afslørende, de afdækkende, de afprøvende. Disse genrer inviterer til forskellige former for »plotning« for skabe nye underholdningsformater. De nye hybridformater analy- seres derefter som en af de 5 basale faktagenrer »tilsat« et eller flere underholdningsplot. Udviklingen ses som udtryk for radikale ændringer af det indbyrdes forhold mellem virkelighed og medier, der modsvares af nedbrydning af de professionelle normer hos tilrettelæggerne og af opbygning af nye bevidsthedsformer hos publikum. Artiklen bygger på det research- og udviklingsarbejde som forfatteren har foretaget for »TV-Udvikling« i DR i samarbejde med Pia Marquard og Nikolaj Christensen – som grundlag for tv-dramaturgikurset »Power TV« – beregnet for alle tv-medarbejdere i Danmarks Radio.

 2. Elementer til inspiration til prototype ”Lærerstartsordninger” – ”Fastholdelse”

  DEFF Research Database (Denmark)

  Frederiksen, Lisbeth Angela Lunde

  2017-01-01

  en liste af anbefalede elementer, udarbejdet ud fra Forskningsgruppen ”Lærerstart og fodfæste” under Center for Profession og uddannelse VIAUC. Listen er udarbejdet ud fra - gruppens Review 1(Review af Reviews af peer-reviewede artikler publiceret mellem 2006 – 2016) og - gruppens Review 2(Reviews...

 3. E-bizz Øresund report

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bjerre, Mogens; Hansen, Torben; Kornum, Niels

  2003-01-01

  I dette working paper præsenteres og diskuteres et e-læringskoncept: Pædagogisk Selvtræning.Først vises den medietekniske udformning. Dernæst præsenteres et læringsteoretisk grundlag forkonceptet ud fra K. Illeris, 2001. Det starter ud fra de læringsprocesser (kognitive, psykodynamiskeog sociale)...

 4. Elever kommunikerer gennem digital video i idræt

  DEFF Research Database (Denmark)

  Elbæk, Lars; Rødbro, Lise Langagergaard

  2012-01-01

  , der foregår, ved brug af platformen. Senere diskuteres resultaterne ud fra kommunikationstrekanten, og der skitseres en model for videostøttet undervisning i idræt ud fra Batesons kommunikations- og læringsniveauer. Gennem analyser af platformens brug kan vi dokumentere, at eleverne bliver inspireret...

 5. De nye myter

  DEFF Research Database (Denmark)

  Krogsdal, Iben Egekvist

  Selvudvikling og selvrealisering i en psykologiseret tidsalder. Bogen er en omskrivning af min ph.d.-afhandling og behandler psykologiseringen af det moderne samfund ud fra terapiformen NLP.......Selvudvikling og selvrealisering i en psykologiseret tidsalder. Bogen er en omskrivning af min ph.d.-afhandling og behandler psykologiseringen af det moderne samfund ud fra terapiformen NLP....

 6. Carbono, nitrogênio e enxofre em frações granulométricas de dois latossolos submetidos à calagem e adubação fosfatada

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  C. A. Silva

  1999-09-01

  Full Text Available Os teores e a distribuição de carbono, nitrogênio e enxofre em frações granulométricas do solo foram analisados em dois Latossolos Vermelho-Escuros, um derivado de floresta (LE1 e outro de cerrado (LE2. O LE1, de Cordeirópolis, SP, corresponde a um solo cultivado com laranja desde 1982, sem e com calagem. O cultivo do LE2 (Planaltina, DF foi iniciado em 1976, com o plantio de trigo, soja, arroz e sorgo, sendo esse solo cultivado nos últimos 14 anos com pastagem (Andropogon gayanus L., sem e com uma única aplicação de 1.660 kg ha-1 de P2O5, na forma de superfosfato triplo. Para fins de referência, foram coletadas amostras adicionais do LE1 e LE2 em áreas sob vegetação natural. Foram determinados os teores de carbono, nitrogênio e enxofre em solo não fracionado e em suas frações granulométricas. A drástica redução nos teores de carbono, nitrogênio e enxofre do LE1 com o cultivo resultou em diminuição da CTC na área sob calagem e na testemunha, indicando a importância do manejo e conservação da matéria orgânica nesse solo. No LE2, a redução nos teores de carbono e nitrogênio com o cultivo foi menos intensa e associou-se à decomposição de compostos orgânicos ligados à fração intermediária (2-53 mm. A calagem resultou em maior preservação de matéria orgânica no LE1; não houve, porém, efeito do fósforo sobre os teores de C e N das áreas cultivadas do LE2. A fração fina (< 2 μm exerceu papel crucial na estabilização da matéria orgânica nos solos estudados, já que os maiores reservatórios de carbono, nitrogênio e enxofre nas áreas cultivadas e sob vegetação natural encontravam-se associados a essa unidade granulométrica. Os principais efeitos do cultivo sobre os reservatórios de carbono, nitrogênio e enxofre do LE1 estiveram associados ao enriquecimento relativo desses elementos na fração fina, às custas da decomposição de material orgânico associado às frações fina: (< 2

 7. Ud eller over til Thailand

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hovmark, Henrik

  2009-01-01

  Svar under rubrikken Sprogligheder på spørgsmål om brug af retningsadverbier i dansk ved Thailand og andre, fjernereliggende lokaliteter.......Svar under rubrikken Sprogligheder på spørgsmål om brug af retningsadverbier i dansk ved Thailand og andre, fjernereliggende lokaliteter....

 8. Jounal UDS October_2017.indd

  African Journals Online (AJOL)

  2017-10-02

  Oct 2, 2017 ... cost of treatment and fast rate recovery had significant influence on adoption, they were not compelling enough in .... In order to achieve a fair balance in the sample distribution, patient characteristics .... a p-value of p ≤ 0.05, p ≤ 0.01, p ≤ 0.001 for our model and independent variables. The probability of ...

 9. Jounal UDS October_2017.indd

  African Journals Online (AJOL)

  2017-10-02

  Oct 2, 2017 ... The study was conducted in Yeji, the capital of Pru District in the Brong-Ahafo Region. (Fig. ... consumers) in the fisheries sub-sector were interviewed separately. .... That is people turn to specialize in few of the fishery-related.

 10. Jounal UDS October_2017.indd

  African Journals Online (AJOL)

  2017-10-02

  Oct 2, 2017 ... By inference, although in recent times women's ability to lead has been ... emerging democracies the challenge remains (IPU, 2015; Shiraz, ... the form of endorsements, petitions, celebrations and, education and ..... Regionally, in the Americas, the share of women in parliaments (all Houses combined).

 11. Jounal UDS October_2017.indd

  African Journals Online (AJOL)

  2017-10-02

  Oct 2, 2017 ... following three major headings: organizational hierarchy or career ... of teachers in national development, it was important to conduct a ... private and the public sector. ..... From the glass ceiling and Asian Americans: A research monograph. ... Challenges Faced by Female Managers in Schools within the ...

 12. Jounal UDS October_2017.indd

  African Journals Online (AJOL)

  2017-10-02

  Oct 2, 2017 ... and socio-cultural impacts of affirmative action on women's political participation in the ... Civil societies, women's rights organisations, donor partners ... public policies and initiatives designed to help on the basis of colour, creed, geographical .... integrated into the planning and implementation of the social ...

 13. Jounal UDS October_2017.indd

  African Journals Online (AJOL)

  2017-10-02

  Oct 2, 2017 ... roles in the life of the poor through job creation, meeting dietary and .... Arguello & Valdernama-Gonzalez (2015) in their study of sectoral .... if it is zero, the answer shows head count ratio while 1 value means poverty gap and .... Mining of sands and stone is carried out in these communities but by non-.

 14. Jounal UDS October_2017.indd

  African Journals Online (AJOL)

  cost of treatment and fast rate recovery had significant influence on adoption, they were ... the world with dislocations and fractures are treated by traditional bone setters (WHO, ... approximately north of the lower section of the Black Volta. .... directly carried out by trained community members within the bone setting centres.

 15. Scribble Modulates the MAPK/Fra1 Pathway to Disrupt Luminal and Ductal Integrity and Suppress Tumour Formation in the Mammary Gland

  Science.gov (United States)

  Godde, Nathan J.; Sheridan, Julie M.; Smith, Lorey K.; Pearson, Helen B.; Britt, Kara L.; Galea, Ryan C.; Yates, Laura L.; Visvader, Jane E.; Humbert, Patrick O.

  2014-01-01

  Polarity coordinates cell movement, differentiation, proliferation and apoptosis to build and maintain complex epithelial tissues such as the mammary gland. Loss of polarity and the deregulation of these processes are critical events in malignant progression but precisely how and at which stage polarity loss impacts on mammary development and tumourigenesis is unclear. Scrib is a core polarity regulator and tumour suppressor gene however to date our understanding of Scrib function in the mammary gland has been limited to cell culture and transplantation studies of cell lines. Utilizing a conditional mouse model of Scrib loss we report for the first time that Scrib is essential for mammary duct morphogenesis, mammary progenitor cell fate and maintenance, and we demonstrate a critical and specific role for Scribble in the control of the early steps of breast cancer progression. In particular, Scrib-deficiency significantly induced Fra1 expression and basal progenitor clonogenicity, which resulted in fully penetrant ductal hyperplasia characterized by high cell turnover, MAPK hyperactivity, frank polarity loss with mixing of apical and basolateral membrane constituents and expansion of atypical luminal cells. We also show for the first time a role for Scribble in mammalian spindle orientation with the onset of mammary hyperplasia being associated with aberrant luminal cell spindle orientation and a failure to apoptose during the final stage of duct tubulogenesis. Restoring MAPK/Fra1 to baseline levels prevented Scrib-hyperplasia, whereas persistent Scrib deficiency induced alveolar hyperplasia and increased the incidence, onset and grade of mammary tumours. These findings, based on a definitive genetic mouse model provide fundamental insights into mammary duct maturation and homeostasis and reveal that Scrib loss activates a MAPK/Fra1 pathway that alters mammary progenitor activity to drive premalignancy and accelerate tumour progression. PMID:24852022

 16. El frañol en Pas pleurer de Lydie Salvayre y su traducción al español

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Benoît Filhol

  2018-04-01

  Full Text Available Set in the spanish civil war and resonant with autobiographical echoes, Lydie Salvayre’s Pas pleurer exemplifies the contact between Spanish and French, by means of the mixed language called frañol. In terms of reception, this prominent stylistic factor –often highlighted by critics– led to a mixture of praise and disapproval. This article has a two-fold objective: first, conducting an exhaustive analysis of frañol in the novel, by means of a classification system allowing us to interpret Salvayre’s stylistic choices. Second, examining the Spanish translation of Pas pleurer, taking into consideration the challenges embedded in the translation of frañol. Le roman Pas pleurer de Lydie Salvayre se plonge dans l’épisode historique de la guerre civile espagnole au travers d’une histoire aux accents autobiographiques et rejoint les œuvres écrites en fragnol, une langue qui mélange le français et l’espagnol. Cette spécificité linguistique fut l’aspect le plus évoqué par la critique et sa réception recueillit aussi bien des éloges que des réprobations. Cet article poursuit deux objectifs. Tout d’abord, nous avons réalisé une analyse exhaustive du fragnol dans le roman au travers d’un système de classification adapté à l’œuvre qui nous permet d’interpréter le choix stylistique opéré par Salvayre. Dans un second temps, nous examinons la traduction espagnole de Pas pleurer, considérant que la transposition du fragnol constitue un défi de premier ordre pour le traducteur.

 17. Fra radikalt samfunnsportrett til borgerlig idyll? En resepsjonsanalyse av Anne-Cath. Vestlys forfatterskap med hovedvekt på Aurora-bøkene

  OpenAIRE

  Vatnedalen, Mariell Bugge

  2015-01-01

  I min avhandling gjennomgår jeg utviklingen og tendensene i resepsjonen til Anne-Cath. Vestlys forfatterskap fra samtiden og fram til i dag, med Aurora-serien til å eksemplifisere. Jeg støtter meg til bøkene om Aurora i blokk Z (1966) og Aurora og pappa (1967), som tar for seg en familie som bryter med de tradisjonelle kjønnsrollemønstrene. Far er hjemmeværende student, glad i husarbeid og passer barn. Mor på den annen side er jurist i jobb og kjører bil - alt de...

 18. Tungmetaller i korn Undersøkelser av prøver dyrket før 1945 sammenlignet med prøver fra 197 6

  OpenAIRE

  Selmer-Olsen, A. R.

  1986-01-01

  Hvete, havre og bygg fra 1930, 1931 og 1943 er analysert på en del tungmetaller og resultatene er sammenlignet med korn dyrket i 1976. Materialet er altfor spinkelt til å trekke noen konklusjon, men antydningsvis kan det se ut som om tungmetallnivået i hvete og bygg ikke er høyere nå enn det var før 1945. Innholdet i havre derimot kan se ut som om det har øket litt. Generelt kan det se ut som om havre har et litt høyere nivå enn de andre.

 19. From FRA to RFN, or How the Family Resemblance Approach Can Be Transformed for Science Curriculum Analysis on Nature of Science

  Science.gov (United States)

  Kaya, Ebru; Erduran, Sibel

  2016-12-01

  The inclusion of Nature of Science (NOS) in the science curriculum has been advocated around the world for several decades. One way of defining NOS is related to the family resemblance approach (FRA). The family resemblance idea was originally described by Wittgenstein. Subsequently, philosophers and educators have applied Wittgenstein's idea to problems of their own disciplines. For example, Irzik and Nola adapted Wittgenstein's generic definition of the family resemblance idea to NOS, while Erduran and Dagher reconceptualized Irzik and Nola's FRA-to-NOS by synthesizing educational applications by drawing on perspectives from science education research. In this article, we use the terminology of "Reconceptualized FRA-to-NOS (RFN)" to refer to Erduran and Dagher's FRA version which offers an educational account inclusive of knowledge about pedagogical, instructional, curricular and assessment issues in science education. Our motivation for making this distinction is rooted in the need to clarify the various accounts of the family resemblance idea.The key components of the RFN include the aims and values of science, methods and methodological rules, scientific practices, scientific knowledge as well as the social-institutional dimensions of science including the social ethos, certification, and power relations. We investigate the potential of RFN in facilitating curriculum analysis and in determining the gaps related to NOS in the curriculum. We analyze two Turkish science curricula published 7 years apart and illustrate how RFN can contribute not only to the analysis of science curriculum itself but also to trends in science curriculum development. Furthermore, we present an analysis of documents from USA and Ireland and contrast them to the Turkish curricula thereby illustrating some trends in the coverage of RFN categories. The results indicate that while both Turkish curricula contain statements that identify science as a cognitive-epistemic system, they

 20. A scientific approach to the characterization of the painting materials of Fra Mattia della Robbia polychrome terracotta altarpiece

  Science.gov (United States)

  Amadori, M. L.; Barcelli, S.; Casoli, A.; Mazzeo, R.; Prati, S.

  2013-12-01

  During the last restoration (2008-2011) of the polychrome terracotta altarpiece called Coronation of Virgin between Saints Rocco, Sebastian, Peter martyr and Antonio abbot, located in the collegiate church of S. Maria Assunta in Montecassiano (Macerata, Italy), scientific investigations were carried out to acquire detailed information about the painting technique. The identification of materials allowed a correct restoration. The altarpiece is almost entirely realized by Marco della Robbia (Fra Mattia), dates back to the first half of the XVI century and represents an interesting example of painted terracotta produced by using two different techniques: glazed polychrome terracotta and the "cold painting" technique. The characterization of the samples' material constituents was obtained by analysing the cross-sections and the fragments by different techniques (optical, SEM-EDS and ATR-FTIR microscopy as well as GC-MS), as the real nature of a component is often difficult to assess with one single technique. The optical microscope examination of paint cross-sections shows the presence of many layers, indicating the complexity of the paint stratigraphic morphologies. The original polychromy of della Robbia's masterpiece is constituted of cinnabar, red lake, red lead, orpiment, red ochre, lead white, lead tin yellow, green earth and raw umber. Two different types of gilding technique have been distinguished. The first one presents a glue mordant, and the second one shows an oil mordant composed by a mixture of red lead, red ochre, cinnabar and orpiment. The GC-MS analysis allowed the characterisation of linseed oil and a mixture of animal glue and egg as binding media stratigraphically located by the use of ATR-FTIR mapping microscopy. The analytical results of the painted terracotta integrated investigations show that original technique adopted is characterised by the application of pigments in an oil-binding medium directly applied on the substrates, probably treated

 1. Fra seminarium til skole

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christiansen, Rene B

  2014-01-01

  towards experimental description”. Denne definition er formuleret af Ference Marton og understreger at fænomenografien er optaget af beskrivelser af menneskers oplevelser, hvad an-går udvalgte sociale fænomener og samtidig at udpege variationer inden for disse sociale fænomener. Fænomenografi fokuserer på...... for at udfolde deres intentioner om lærerarbejde”? Det andet forskningsspørgsmål adresserede adgangsproblematikker i forhold til forskning i skolen og lød: ”Hvordan kan man få adgang til og hvordan skal man forstå skolens hverdagspraksisser”? Gennem afhandlingen er begge spørgsmål blevet diskuteret både...... var både tale om den faktiske, fysiske adgang til en skole, når man dukker op på matriklen og går omkring og ser, hvad der sker. I afhandlingen vises at der det mest af tiden ikke sker noget – der er rig mulighed for at gå omkring, med mindre man italesætter sin intention med at være der. Til eksempel...

 2. Fra Windows til sanserum

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Christian Ulrik

  2003-01-01

  Via Heideggers artikel "Die Kunst und der Raum" diskuteres det digitale, teknologiske og videnskabelige rum i forhold til en mere kunstnerisk præsentation af rum i digitale medier - som fx computerspillet....

 3. Fra Berlin til Bagdad

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bekker-Nielsen, Tønnes

  2013-01-01

  Banegården i Haydarpasa blev bygget som endestation for Bagdadbanen og har gennem hundrede år været Istanbuls fælles modtageværelse. Nu er den overflødig, og hvad skal der ske med den historiske bygning?...

 4. Fri os fra FOMO

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Tem Frank

  2013-01-01

  Danske unge brugte i 2012 godt 9.000.000 timer i snit om måneden på at interagere med sociale medier. De ”unge” voksne brugte godt 6.500.000 timer i snit. Det er tal, som er rigtigt interessante for dem, der lever af tid, fordi brugerens opmærksomhed er yderst værdifuld. Marketingsfolk og andre l...

 5. Fra kogebog til madblog

  DEFF Research Database (Denmark)

  Povlsen, Karen Klitgaard

  2012-01-01

  analyse af madopskriften som genre for kulturfoirmidling og intim selvfremstilling i kogebogen, tv-køkkenet og madbloggen med vægt på Julia Child og Julie Powell......analyse af madopskriften som genre for kulturfoirmidling og intim selvfremstilling i kogebogen, tv-køkkenet og madbloggen med vægt på Julia Child og Julie Powell...

 6. Rapport fra hovedudvalget

  DEFF Research Database (Denmark)

  Danmarks Miljøundersøgelser (bidragyder): Bichel-udvalget

  Bicheludvalget, Udvalget til vurdering af de samlede konsekvenser af en hel eller delvis afvikling af pesticidanvendelsen. Rapporten er Bicheludvalgets endelige rapport til Miljø- og Energiministeren og bygger på 5 faglige baggrundsrapporter.......Bicheludvalget, Udvalget til vurdering af de samlede konsekvenser af en hel eller delvis afvikling af pesticidanvendelsen. Rapporten er Bicheludvalgets endelige rapport til Miljø- og Energiministeren og bygger på 5 faglige baggrundsrapporter....

 7. Matematikken kommer fra kroppen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ravn, Ib

  2002-01-01

  Matematikken er hverken naturens sprog eller overmenneskeligt sand. Den er opstået gennem metaforisk fortolkning af vores kropslige og sanselige erfaringer med omverdenen. Anmeldelse af George Lakoff & Rafael E. Núñez: "Where mathematics comes from: How the embodied mind brings mathematics...

 8. Fjenden fra Nord

  DEFF Research Database (Denmark)

  Høgenhaven, Jesper

  2017-01-01

  the German and Anglo- Saxon realms. This article explores themes of central importance to Nordic scholars in this period, and attempts to spell out some of the more significant nuances and differences among them. Finally, I raise the question to which extent we can meaningfully speak of tendencies...

 9. Westerns fra hele verden

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bjerre, Thomas Ærvold

  2014-01-01

  Om den amerikanske western, spaghettiwesterns, kommunistiske westerns og danske westerns - i forbindelse med Kristian Levrings The Salvation (2014).......Om den amerikanske western, spaghettiwesterns, kommunistiske westerns og danske westerns - i forbindelse med Kristian Levrings The Salvation (2014)....

 10. Alkaligenanvendelse fra bioflyveaske

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thomsen, Kaj; Jensen, Jørgen Peter; Simonsen, Peter

  2006-01-01

  Experiments to leach potassium salts from fly ash from straw combustion were performed. The fly ash was produced in the bio mass boiler at the Avedøre power plant in south western Copenhagen, Denmark. The fly ash contained approximately 90 mass percent water soluble material. When the fly ash...... to a concentration of cadmium of 10 ppm in the fly ash. Fly ash from the bio mass boiler at the Avedøre power plant apparently has a significantly larger content of potassium salts than fly ash from other boilers1. The Extended UNIQUAC thermodynamic model was used for calculating relevant phase diagrams...... in the brine by current analysis methods. All cadmium was precipitated as phosphate. A part of this work was reported at the 14th European Conference and Technology Exhibition on Biomass for Energy, Industry and Climate Protection...

 11. Kapitalflugt fra Zambia

  OpenAIRE

  Absalonsen, Kristian Matras; Svennevig, Cilia U.; Vangstrup, Caroline; Winther, Christian

  2014-01-01

  Capital flight is a worldwide problem and an Achilles heel for most tax authorities around the world. A place where capital flight represents a major problem is in developing countries where weak states and ineffective public institutions creates a perfect arena in which multinational corporations earn large sums caused by tax evasion. The problem appears rather clearly in Zambia, where the multinational corporation Glencore and its subsidiary, Mopani, has deceived the Zambian government for ...

 12. Frafald fra erhvervsuddannelserne:

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jørgensen, Christian Helms; Nielsen, Klaus

  2013-01-01

  The high dropout rate of students in vocational education and training (VET) has been considered a serious problem in policy of education in the last decade in Denmark as well as in the other Nordic countries. In the Danish VET system only half of the students, who take up a vocational pro...... of dropout and argue that the concept covers a range of different strategies among students in vocational education. Empirically the article is based on a large interview study among vocational students in Denmark. In addition the article is based on international research that uses a process-related concept......-gramme, complete the programme. The dropout rate has stayed on a high level despite a large num-ber of initiatives to increase retention. This article argues, that the problem lies not only with the measures to reduce dropout, but also in the conceptualisation of the dropout phenomenon. We ex-amine the concept...

 13. Fra metagrammatikografi til metainventariografi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Farø, Ken Joensen

  2017-01-01

  Abstract auf Deutsch In diesem Beitrag wird der Begriff Metagrammatikografie besprochen und anhand von zwei Fallbeispielen erläutert. Es wird auch seine Beziehung zur bereits einigermaßen etablierten Metalexikografie diskutiert. Außerdem wird ein potenzieller Oberbegriff für diese Teilbereiche der...

 14. Fra mentee til mentor

  DEFF Research Database (Denmark)

  2015-01-01

  Interview med mentee og mentor ved Birger Søndergård, videodokumenteret ved Jan Apollo - til undervisningsbrug.......Interview med mentee og mentor ved Birger Søndergård, videodokumenteret ved Jan Apollo - til undervisningsbrug....

 15. Fra selvdannelse til eksistensoplysning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Finn Thorbjørn

  2002-01-01

  Dette indledningskapitel for KVANs temanummer om børn og modernitet gør rede for modernitetsfænomenet beskrevet gennem henholdsvis Foucaults, Rortys og Schanzs optik og det diskuteres hvordan disse tre forskellige optikker tegner en oplysningsforståelse i dag. Artiklen afsluttes med en perspektiv......Dette indledningskapitel for KVANs temanummer om børn og modernitet gør rede for modernitetsfænomenet beskrevet gennem henholdsvis Foucaults, Rortys og Schanzs optik og det diskuteres hvordan disse tre forskellige optikker tegner en oplysningsforståelse i dag. Artiklen afsluttes med en...

 16. Udfordring fra udkanten

  DEFF Research Database (Denmark)

  Moberg, Bergur Rønne

  2010-01-01

  Artiklen gøre rede for litterær udkant som interferens dvs. som et møde mellem vidt forskellige erfaringsdomæner: høj og lav, æstetik pdes. og nationalitet og politik pdas, premodernitet og modernitet osv.......Artiklen gøre rede for litterær udkant som interferens dvs. som et møde mellem vidt forskellige erfaringsdomæner: høj og lav, æstetik pdes. og nationalitet og politik pdas, premodernitet og modernitet osv....

 17. Fra multikulturalisme til transkulturalisme

  DEFF Research Database (Denmark)

  Gholamian, Jamshid; Jensen, Iben

  2014-01-01

  . ”Transculturalism is especially needed in world politics, where the factor of fixed cultural identity based on race, ethnos, religion, or ideological commitments turned out to be a source of conflict and violence”. (Epstein 2009: 328). Bahbah formulerer på tilsvarende vis, at; “What is theoretically innovative......, and politically crucial, is the need to think beyond narratives of originary and initial subjectivities and to focus on those moments or processes that are produced in the articulation of cultural differences”. (Bhabha 1994: 2)....

 18. Fra 'Face' til Interface

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Thomas K.

  2008-01-01

  En kollega lånte mig en udgave af Ervin Goffmanns "The Presentation of self in everyday life," der i bund og grund handler om, hvordan mennesket dramatiserer eller fremstiller sig selv i hverdagen. Goffmann deler det, vi normalt kalder "indtryk", op i expression og impression. Expression er i dette...

 19. Fra rocker til akademiker

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mørck, Line Lerche; Hansen, Peter

  2015-01-01

  ) at finde et trygt hjem til hans kone og kommende barn og 2) bevæge sig i retning af at blive mere akademiker. Artiklen analyserer, hvordan han sammen med andre formår at overleve og delvist overskride dobbeltheder, dilemmaer og helt umulige doublebind-situationer, som han gennemgår undervejs i exit......-forløbet. Artiklen afrundes med en diskussion af, hvad der er betydningsfuldt, når vi samfundsmæssigt skal skabe bedre og mere meningsfulde bande-exit-processer....

 20. Fra flodhestens mave

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rösing, Lilian Munk

  2013-01-01

  Artiklen kortlægger en periode i litteraturtidsskriftet Vagants historie, 1999-2006, og sammenfatter den under overskriften ”Tilbagetrækning og intervention.” Periodens numre vidner om en tid hvor et politisk engagement vil lokke litteraturen frem af sin tilbagetrækning. Men også en tid hvor man ...

 1. Fra tanke til form

  DEFF Research Database (Denmark)

  Der er gået 20 år siden Aalborg og Nordjylland i 1997 fik sin egen, unikke civilingeniøruddannelse i form af Arkitektur & Design-uddannelsen ved Aalborg Universitet. Hele forløbet er nu dokumenteret i en jubilæumsbog, der fortæller om hvordan uddannelsen i sin tid blev etableret; hvordan undervis...... størrelse på over 500 studerende, de fleste med daglig gang i den store CREATE-bygning på havnefronten i Aalborg....

 2. Fra stat til amt

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bjerrum, Merete

  2008-01-01

  Kapitlet beskriver grundlaget for den måde hvorpå dansk hospitalspsykiatri er organiseret i dag. Folketinget vedtog i 1975 at decentralisere det administrative ansvar for statshospitalerne. Decentraliseringen var en markant ændring i forhold til tidligere. Bidraget forklarer årsager til, at amtsk...

 3. Andre scener fra Afghanistan

  DEFF Research Database (Denmark)

  Serritzlev, Jeanette

  2010-01-01

  Filmen 'Armadillo' viser, at indsatsen i Afghanistan er formålsløs. At det ikke nytter. At drengene er storforbrugere af cola og porno, og at afghanerne synes, at vi skal tage hjem. At soldaterne har sjove film på deres computere, kan ikke provokere mig. Det kan til gengæld et ensidigt og fortegnet...

 4. Fra humanitarianisme til menneskerettigheder

  DEFF Research Database (Denmark)

  Wilson, Fiona

  2005-01-01

  This study explores the development of an aid model 'on paper' and enquiries into how it becomes interpreted and appropriated 'in practice' and what priorities come to the fore in the course of implementation. The case study is of an NGO partnership which has sought to move from relief...

 5. Adição de frações por estimativa a partir do referencial de metade e de inteiro

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Maria Soraia Silva Cruz

  2014-12-01

  Full Text Available O presente estudo investigou o papel desempenhado pelos referenciais de inteiro e de metade na resolução de adição de frações por estimativa. Crianças (8-9 anos de classe média alunas do ensino fundamental resolveram as mesmas adições de frações em diferentes situações: por estimativa, usando o referencial de metade (Tarefa 1, por estimativa, usando o referencial de inteiro (Tarefa 2 e utilizando o simbolismo matemático apenas (Tarefa 3. Observou-se que embora não resolvessem as adições por meio do simbolismo matemático, as crianças faziam estimativas apropriadas com base no referencial de inteiro e de metade, tendo o mesmo bom desempenho com ambos os referenciais. Concluiu-se que pontos de referência desempenham papel importante no raciocínio lógico-matemático.

 6. A CGG-repeat expansion mutation in ZNF713 causes FRA7A: association with autistic spectrum disorder in two families.

  Science.gov (United States)

  Metsu, Sofie; Rainger, Jacqueline K; Debacker, Kim; Bernhard, Birgitta; Rooms, Liesbeth; Grafodatskaya, Daria; Weksberg, Rosanna; Fombonne, Eric; Taylor, Martin S; Scherer, Stephen W; Kooy, R Frank; FitzPatrick, David R

  2014-11-01

  We report de novo occurrence of the 7p11.2 folate-sensitive fragile site FRA7A in a male with an autistic spectrum disorder (ASD) due to a CGG-repeat expansion mutation (∼450 repeats) in a 5' intron of ZNF713. This expanded allele showed hypermethylation of the adjacent CpG island with reduced ZNF713 expression observed in a proband-derived lymphoblastoid cell line (LCL). His unaffected mother carried an unmethylated premutation (85 repeats). This CGG-repeat showed length polymorphism in control samples (five to 22 repeats). In a second unrelated family, three siblings with ASD and their unaffected father were found to carry FRA7A premutations, which were partially or mosaically methylated. In one of the affected siblings, mitotic instability of the premutation was observed. ZNF713 expression in LCLs in this family was increased in three of these four premutation carriers. A firm link cannot yet be established between ASD and the repeat expansion mutation but plausible pathogenic mechanisms are discussed. © 2014 WILEY PERIODICALS, INC.

 7. Influência da mineralogia da fração argila nas propriedades físicas de latossolos da região sudeste do Brasil

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  M. M. Ferreira

  1999-09-01

  Full Text Available Visando avaliar a influência da mineralogia da fração argila nas propriedades físicas de Latossolos do sudeste brasileiro, selecionaram-se sete Latossolos, representativos deste grupamento, ocorrentes nos estados de Minas Gerais e Espírito Santo, apresentando distintas feições morfológicas associadas à estrutura do solo. A amostragem dos solos foi efetuada no horizonte B latossólico, sendo retiradas amostras deformadas e indeformadas. No laboratório, foram efetuadas análises químicas, físicas e mineralógicas. Estudos de regressão e correlação levados a efeito com os resultados das diversas caracterizações mostraram que as propriedades físicas associadas à estrutura foram marcadamente influenciadas pela composição mineralógica da fração argila dos Latossolos. O efeito do Al sobre as propriedades físicas estudadas foi mais pronunciado do que o do Fe. Latossolos cauliníticos apresentaram maior densidade do solo, menor estabilidade de agregados em água, menor macroporosidade e menor permeabilidade quando comparados com Latossolos gibbsíticos. A permeabilidade dos Latossolos estudados aumentou com o teor de argila.

 8. Martha and Mary in Fra Angelico’s Agony in the Garden: medieval lights in the rereading of Biblical traditions and texts

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ivoni Richter Reimer

  2015-01-01

  Full Text Available Presentation and interpretation of the artistic work “Agony in the Garden” of the Dominican friar Fra Angelico as a part of the interpretative history of the Biblical text Luke 10.38-42 and of the Biblical narratives that present Jesus in the garden of Gethsemane together with the disciples Peter, John and James.  The work’s historical context is that of Italy in the Late Middle Ages. In the painting, Martha and Mary appear inserted into the story of the Passion of Jesus, in the garden of Gethsemane, as a rereading that Fra Angelico contextualized in the history of his time. For the sake of analysis, we used reference points from feminist hermeneutics at the interface of the theological, cultural and art history. We aimed at demonstrating that Christian sacred art, as a part of the interpretative history, not only illustrates something from the past and/or present, but has also some influence on the form(ating of mentalities. This pedagogical function is present and interpreted positively in the Agony in the Garden, in dialogue with women’s movements in the context of this work of art. It can be noted that part of the women’s story is represented by means of the interpretative history, also present in the fresco in question. Hermeneutically, the text, the picture and the interpretative history continue challenging today’s sciences, skills and libertarian movements.

 9. Proteinas do liquido cefalorraqueano: II. Valores normais das frações proteicas obtidas por eletroforese (variações ligadas a cor, sexo e idade

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lucia M. Singer Vermes

  1983-03-01

  Full Text Available Mediante dosagens de proteínas totais e eletroforese sobre acetato de celulose de 213 amostras de LCR normal, obtidas por punção da cisterna magna, foram efetuados estudos para verificação de variações ligadas à cor, sexo e idade. Os resultados obtidos permitiram concluir que: 1. não existem diferenças ligadas à cor no proteinograma do LCR; 2. em crianças, os fatores sexo e idade não influem nos valores estudados; 3. as taxas de proteínas totais e frações protéicas do LCR normal de criança diferem das de homens e de mulheres; 4. em adultos ocorrem variações ligadas ao sexo no proteinograma do LCR; 5. em adultos, proteínas totais e todas frações protéicas, quando expressas em mg/100 ml, aumentam com o avançar da idade. Foram estabelecidas, para a metodologia usada, as taxas fisiológicas do proteinograma do LCR de crianças, homens e mulheres, separadamente.

 10. Chagas' disease: IgG isotypes against cytoplasmic (CRA) and flagellar (FRA) recombinant repetitive antigens of Trypanosoma cruzi in chronic Chagasic patients.

  Science.gov (United States)

  Verçosa, A F A; Lorena, V M B; Carvalho, C L; Melo, M F A D; Cavalcanti, M G A; Silva, E D; Ferreira, A G P; Pereira, V R A; Souza, W V; Gomes, Y M

  2007-01-01

  The wide range of clinical Chagas' disease manifestations, of which heart involvement is the most significant, because of its characteristics, frequency and consequences, and lack of treatment and cure, justify research in this area. Specific immunoglobulin G (IgG) antibody subclasses have been associated with human Chagas' disease. Thus, in this study, the profile of IgG subclasses against cytoplasmic (CRA) and flagellar (FRA) recombinant repetitive T. cruzi-specific antigens was correlated with cardiac (CARD, n=33), cardiodigestive (CD, n=7), and indeterminate (IND, n=20) forms of Chagas' disease by indirect enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA). IgG subclasses were detected in almost all Chagas patients studied. Nevertheless, only specific IgG2 isotype FRA was found with a significant statistical difference in CARD patients when compared to IND patients. This result suggests the potential use of this isotype for prognostic purposes, for monitoring the progression of chronic Chagas' disease, and for predicting the risk of CARD damage. This is important information, as it could help physicians to evaluate and manage the treatment of their patients. However, a follow-up study is necessary to confirm our result. (c) 2007 Wiley-Liss, Inc.

 11. Efeitos antidiabÃtico, antioxidante, analgÃsico e antiinflamatÃrio da fraÃÃo solÃvel em metanol e tiramina isolados de Cissus Verticillata

  OpenAIRE

  Cleide de Sousa Lino

  2008-01-01

  IntroduÃÃo: A Cissus verticillata à uma planta, utilizada popularmente como antidiabÃtica e antiinflamatÃria, Objetivos: Investigar as atividades antidiabÃtica, analgÃsica, antiinflamatÃria e antioxidante da FraÃÃo SolÃvel em Metanol (FSM), FraÃÃo Rica em Tiramina (FRT) e tiramina (TIR) isolados de Cissus verticillata. Material e MÃtodos: Ratos Wistar, machos, foram tratados por via oral com a FSM (50 e 100 mg/kg), glibenclamida(GLI, 5 mg/kg), Ãgua destilada ou glicose), e o sangue coleta...

 12. Avaliação da atividade antioxidante e antimicrobiana dos extratos e frações orgânicas de Mimosa caesalpiniifolia Benth. (Mimosaceae

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marcelo José Dias Silva

  2012-04-01

  Full Text Available A espécie Mimosa caesalpiniifolia Benth. (Mimosaceae, conhecida popularmente como sabiá e cerva viva, é uma planta arbórea encontrada na caatinga nordestina brasileira, amplamente utilizada pela população na forma de infusões para o tratamento de feridas, bronquites e anti-inflamatório. Diante do exposto, os objetivos deste estudo, foram determinar as atividades antioxidantes e antimicrobianas do extrato etanólico das folhas (EHM, caules (EHL, cascas do caule (EHC, raízes (EHR e frações obtidas das folhas de M. caesalpiniifolia Benth. A atividade antioxidante foi avaliada através do método de captação do radical DPPH, enquanto a atividade antimicrobiana foi avaliada pelo método de microdiluição em caldo, sobre leveduras, bactérias Gram-positivas e Gram-negativas. A capacidade antioxidante mostrou que a fração acetato de etila (Fr-EtOAc foi diretamente proporcional ao teor de polifenóis totais com IC50 de 20,08 ± 0,10 µg/ mL e 721,29±0,60 mg de EAG (equivalentes de ácido gálico por g de extrato. Na atividade antimicrobiana, todos os extratos e frações exibiram atividade inibitória de crescimento frente aos micro-organismos microrganismos avaliados e em concentrações variando de 5 a 1000 μg/mL. A Fr-EtOAc apresentou valores promissores de inibição de crescimento frente a fungos, como Candida glabrata (ATCC 90030 e Candida krusei (ATCC 6258, com concentrações de 20 e 40 μg/mL, respectivamente. Estes resultados são importantes, pois são os primeiros a serem realizados com a espécie M. caesalpiniifolia.

 13. Humoral and cellular immune responses in BALB/c and C57BL/6 mice immunized with cytoplasmic (CRA) and flagellar (FRA) recombinant repetitive antigens, in acute experimental Trypanosoma cruzi infection.

  Science.gov (United States)

  Pereira, Valéria R A; Lorena, Virginia M B; Nakazawa, Mineo; Luna, Carlos F; Silva, Edimilson D; Ferreira, Antonio G P; Krieger, Marco Aurélio; Goldenberg, Samuel; Soares, Milena B P; Coutinho, Eridan M; Correa-Oliveira, Rodrigo; Gomes, Yara M

  2005-06-01

  In previous studies, cytoplasmic repetitive antigen (CRA) and flagellar repetitive antigen (FRA) proteins induced specific humoral and cellular immune responses in susceptible and resistant mice in the absence of Trypanosoma cruzi infection with a significant induction of the Interferon-gamma (IFN-gamma) production in those animals. In this follow-up paper, the immunostimulatory and protective effects of these proteins were evaluated by immunizing with CRA or FRA antigens, BALB/c and C57BL/6 mice and challenging with a T. cruzi (Y strain). Both proteins induced humoral response with high levels of IgG isotypes as well as cellular immunity with high levels of IFN-gamma when compared to controls. However, the lymphocyte proliferative response was minimal. The survival rate at 30 days post-infection was significant in CRA (60%) or FRA (50%)--immunized BALB/c mice and CRA (83.3%)--immunized C57BL/6 mice. Taken as a whole these findings indicate that CRA and FRA are immunogenic and potentially important for protective immunity.

 14. Les manuscrits de l’expédition scientifique danoise de 1761-1767 au Yémen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Provencal, Philippe

  2017-01-01

  Artiklen bringer en oversigt over de naturhistoriske resultater fra Yemen, som stammer fra den kongelige danske ekspedition "Den Arabiske rEjse 1761-1767" ud fra de noter, som blev skrevet af ekspeditionens naturhistoriker Peter Forsskål. Desuden bliver de håndskrifter beskrevet, som blev købt og...

 15. Der flammer en ild

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Kirsten

  Bogen analyserer en række moderne salmer ud fra deres brug af forskellige bibelske gudsbilleder hentet dels fra familien (fx far, søn, bror) dels fra naturen (fx lys, mørke, ild, planter, vind). Det påvises, at de bibelske Gudsbilleder samt den bibelske måde at anvende metaforer, metonymier og...

 16. Simplificação de frações aritméticas e algébricas: um diagnóstico comparativo dos procedimentos

  OpenAIRE

  Notari, Alexandre Marques

  2002-01-01

  Esta pesquisa tem como objetivo obter um diagnóstico sistemático dos principais erros e dificuldades manifestados por alunos do Ensino Fundamental e do Ensino Médio na simplificação de frações aritméticas e algébricas. Foram selecionadas, para a investigação, uma 8ª série do Ensino Fundamental e uma 1ª série do Ensino Médio de duas escolas públicas da Região Oeste, da cidade de São Paulo. Assumimos como referencial teórico os advindos de pesquisas em que a Álgebra, nesses nívei...

 17. Estoques de carbono e nitrogênio nas frações da matéria orgânica em argissolo sob eucalipto e pastagem

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Rodinei Facco Pegoraro

  2011-06-01

  Full Text Available O cultivo de florestas plantadas de eucalipto em áreas de pastagem tem propiciado alterações no estoque de C e N no solo, em especial pelas diferentes características de cada planta e manejo dos resíduos vegetais; o eucalipto pode localizar maior estoque de C e N originário de resíduos da parte aérea na camada superficial do solo, e aumentar a relação C/N dos resíduos vegetais em decomposição. Tais diferenças podem causar redução no estoque de C e N nas frações químicas, físicas e biológicas do solo, tanto nas frações mais lábeis, quanto nas mais recalcitrantes. Este trabalho teve como objetivo avaliar os estoques de C orgânico total (COT e N total (NT, estoque de C e N nas substâncias húmicas (ácidos fúlvicos, húmicos e húminas, fração leve (C-MOL e N-MOL e biomassa microbiana (C-BM e N-BM em amostras de solos coletadas nas camadas de 0-0,10, 0,10-0,20, 0,20-0,40, 0,40-0,60 e 0,60-1,00 m de profundidade, na linha (EL e entrelinha (EEL do solo sob cultivo de eucalipto na quarta rotação com seis anos de idade, e em área de pastagem cultivada com brachiaria (P. O estoque de carbono orgânico total e de carbono na fração leve do solo nas primeiras camadas do solo (até 0,60 m foi superior na entrelinha do eucalipto em comparação àquele cultivado com pastagem e na linha de cultivo do eucalipto, possivelmente favorecido pela incorporação de resíduos da colheita do ciclo anterior de eucalipto na atual entrelinha. Por meio da determinação da abundância natural de 13C na camada de 0-0,20m de solo verificou-se que 29 e 37% do carbono presente na matéria orgânica do solo (MOS após 28 anos de cultivo derivaram do eucalipto (planta C3, respectivamente, na linha e entrelinha, o que correspondeu à taxa de ciclagem média da MOS nesse solo de 1,04% (linha e 1,32% (entrelinha ao ano. No solo da entrelinha, observou-se que o C-C3 proveniente do eucalipto incrementou o estoque de C orgânico do solo, mesmo com a

 18. An enhanceosome containing the Jun B/Fra-2 heterodimer and the HMG-I(Y) architectural protein controls HPV 18 transcription.

  Science.gov (United States)

  Bouallaga, I; Massicard, S; Yaniv, M; Thierry, F

  2000-11-01

  Recent studies have reported new mechanisms that mediate the transcriptional synergy of strong tissue-specific enhancers, involving the cooperative assembly of higher-order nucleoprotein complexes called enhanceosomes. Here we show that the HPV18 enhancer, which controls the epithelial-specific transcription of the E6 and E7 transforming genes, exhibits characteristic features of these structures. We used deletion experiments to show that a core enhancer element cooperates, in a specific helical phasing, with distant essential factors binding to the ends of the enhancer. This core sequence, binding a Jun B/Fra-2 heterodimer, cooperatively recruits the architectural protein HMG-I(Y) in a nucleoprotein complex, where they interact with each other. Therefore, in HeLa cells, HPV18 transcription seems to depend upon the assembly of an enhanceosome containing multiple cellular factors recruited by a core sequence interacting with AP1 and HMG-I(Y).

 19. Caracterização das frações que constituem as proteínas e os carboidratos, e respectivas taxas de digestão, do feno de capim-tifton 85 de diferentes idades de rebrota

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ribeiro Karina Guimarães

  2001-01-01

  Full Text Available Avaliaram-se a composição bromatológica, as frações da proteína bruta (A, B1, B2, B3 e C e dos carboidratos totais (A, B1, B2 e C e as respectivas taxas de digestão das frações B1, B2 e B3 de proteínas e das frações A + B1 e B2 de carboidratos e do feno de capim-tifton 85, obtido de plantas colhidas com 28, 35, 42 e 56 dias de rebrota, adubadas com 75 kg/ha/corte de N. Os teores protéicos dos fenos com idades de rebrota de 28 a 56 dias variaram de 17,58 a 12,58%. Os valores das frações protéicas A, B1, B2, B3 e C apresentaram-se, respectivamente, entre 22,10 e 35,53%; 0,24 e 4,55%; 30,37 e 31,34%; 26,55 e 36,62%; e 5,75 e 6,76%, como proporções da proteína bruta total, nos fenos com idades de rebrota entre 28 e 56 dias. As taxas de digestão das frações protéicas B1, B2 e B3 encontraram-se entre 0,319 e 1,324; 0,0724 e 0,0936; e 0,0077 e 0,012 h -1, respectivamente, nos fenos com idades de rebrota entre 28 e 56 dias. Os teores de carboidratos totais variaram de 72,98 a 78,77%, em fenos com 28 a 56 dias de rebrota. Os valores das frações A, B1, B2 e C de carboidratos apresentaram-se entre 2,73 e 5,44%; 1,91 e 2,35%; 77,49 e 80,59%; e 13,59 e 17,87%, respectivamente, como proporções dos carboidratos totais, em fenos com idades entre 28 e 56 dias de rebrota. As taxas de digestão das frações de carboidratos A + B1 e B2 encontraram-se entre 0,181 e 0,20 e 0,04 e 0,0466 h -1, respectivamente, em fenos com idades entre 28 e 56 dias de rebrota.

 20. Atividade antiproliferativa dos extratos e da fração orgânica obtidos das folhas de Virola sebifera Aubl. (Myristicaceae

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Carina Denny

  Full Text Available As cascas de Virola sebifera (Myristicaceae são utilizadas por populações indígenas amazônicas em preparações alucinógenas, nas quais foram encontrados alcalóides como a dimetiltriptamina e seus derivados. Considerando a enorme importância dos alcalóides isolados de plantas na terapêutica do câncer e a presença desses compostos em espécies de Virola, o presente trabalho teve por objetivo o estudo da atividade antiproliferativa em cultura de células tumorais humanas de extratos e da fração orgânica, obtidos das folhas de Virola sebifera. O extrato bruto diclorometânico (EBD foi considerado o mais ativo, com seletividade principalmente para a linhagem de pulmão (NCI-460 - IC50: 4,46 µg/mL e para a fração orgânica (FO obtida por extração ácido-base - IC50; 6,91 µg/mL. A atividade observada possivelmente pode ser atribuída a alcalóides ou compostos nitrogenados que foram evidenciados pelo corante Dragendorff. Assim, a purificação da FO será necessária a fim de comprovar a presença de compostos nitrogenados, através de isolamento e determinação estrutural, bem como a participação desses compostos na atividade antiproliferativa observada.

 1. Avaliação do potencial antioxidante frente à oxidação lipídica e da toxicidade preliminar do extrato e frações obtidas das frondes de Dicksonia sellowiana (Presl. Hook

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  V. B. OLIVEIRA

  2015-12-01

  Full Text Available RESUMOA espécie Dicksonia sellowiana, conhecida popularmente como xaxim, é uma samambaia natural do continente americano e encontrada no Brasil na Mata Atlântica. Em 2001 foi inserida na lista do IBAMA como espécie ameaçada de extinção em decorrência da exploração para a confecção de vasos para a jardinagem. O presente trabalho descreve o potencial antioxidante lipídico (TBARS e Sistema β-caroteno/ácido linoleico do extrato bruto e frações obtidos através de aparato de Soxhlet de frondes de Dicksonia sellowiana, além da atividade citotóxica e hemolítica in vitro. Pelo método TBARS, todas as amostras testadas apresentaram atividade, destacando a fração acetato de etila e extrato bruto cuja atividade foi comparável ao padrão ácido ascórbico. No sistema β-caroteno/ácido linoleico, a fração acetato de etila e extrato bruto apresentaram inibição da oxidação do ácido linoleico, destaque para a fração acetato de etila que não se diferenciou estatisticamente do padrão BHT. Na avaliação da toxicidade preliminar, não fora observado atividade citotóxica e hemolítica do extrato bruto e frações nos modelos testados. Os resultados demonstram o potencial antioxidante da espécie vegetal nos modelos de inibição da oxidação lipídica sem apresentar toxicidade.

 2. DEFINICIÓN DE UN MODELO DE SEGURIDAD PARA LA RED DE INVESTIGACIÓN DE TECNOLOGÍA AVANZADA DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL “FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS” RITA-UD

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Diego Rocha

  2011-11-01

  Full Text Available Uno de los aspectos más importantes dentro de las networking se relaciona con la protección de la información. Este trabajo permite identificar los aspectos más importantes a considerar en la definición de un modelo de seguridad para la red de investigación de tecnología avanzada de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas RITA-UD basado en la aplicación de las normas ISO27001 y NTC-ISO/IEC17799.El diseño final obtenido es una propuesta para la implementación de un Firewall Cisco ASA5520.

 3. Viabilidade celular da fração mononuclear da medula óssea e fração vascular estromal do tecido adiposo de equinos após o processo de congelamento e descongelamento Viability of equine bone marrow mononuclear fraction and adipose tissue-derived stromal vascular fraction after freezing and thawing process

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gesiane Ribeiro

  2012-12-01

  Full Text Available Cinco cavalos adultos foram submetidos à coleta de medula óssea do esterno e de tecido adiposo da região glútea. As amostras foram processadas para obtenção da fração mononuclear da medula óssea e fração vascular estromal do tecido adiposo, o número de células obtidas e a viabilidade celular foram determinados. Em seguida, realizou-se o congelamento das amostras em solução contendo 20% de soro fetal bovino e 10% de dimetilsulfóxido. Depois de um mês, realizou-se o descongelamento das amostras e a viabilidade celular foi novamente mensurada. Os resultados revelaram que as técnicas utilizadas tanto para coleta de medula óssea quanto de tecido adiposo em equinos são simples, rápidas e seguras. As metodologias adotadas para o processamento das amostras foram eficientes, obtendo-se aproximadamente 95% de viabilidade celular. Após o descongelamento, a viabilidade média das amostras de células mononucleares da medula óssea foi de 86% e da fração vascular estromal do tecido adiposo de 64%. Frente à importância da terapia celular na clínica médica de equinos, concluiu-se que é necessária a realização de mais estudos, visando padronizar uma técnica de criopreservação que mantenha a integridade das células da fração mononuclear da medula óssea e da fração vascular estromal do tecido adiposo de equinos.In five adult horses, bone marrow was aspirated from the sternum and adipose tissue extracted from the gluteal region. The samples were processed to obtain the mononuclear fraction of bone marrow and stromal vascular fraction of adipose tissue, and the number of cells obtained and cell viability were determined. Next, the cell samples were frozen in medium containing 20% fetal bovine serum and 10% dimethylsulfoxide. After one month, the cells were thawed and cell viability was again determined. The results revealed that the techniques for collecting both bone marrow and adipose tissue in horses are simple, rapid and

 4. Particle Reduction Strategies - PAREST. Prognosis of air quality and assessment of limit value exceedances in Germany for the reference years 2010, 2015 and 2020; Strategien zur Verminderung der Feinstaubbelastung - PAREST. Prognose der Luftqualitaet und Abschaetzung von Grenzwertueberschreitungen in Deutschland fuer die Referenzjahre 2010, 2015 und 2020. Teilbericht

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Stern, Rainer [Freie Univ. Berlin (Germany). Inst. fuer Meteorologie, Troposphaerische Umweltforschung

  2013-06-15

  With the help of a data assimilation technique (optimal interpolation) a comprehensive forecast of O{sub 3}, PM10 and NO{sub 2} air quality in Germany for the years 2010, 2015 and 2020 was prepared. Based on these results, an assessment was made whether the limits of the European Air Quality Directive (2008/50/EC) can be observed in 2015 and 2020. [German] In diesem Bericht wurde mit Hilfe einer Datenassimilationstechnik (Optimale Interpolation) eine flaechendeckende Prognose der O{sub 3}-, PM10- und NO{sub 2}-Luftqualitaet in Deutschland fuer die Jahre 2010, 2015 und 2020 erstellt. Auf Basis dieser Ergebnisse wurde eine Abschaetzung vorgenommen, ob die Grenzwerte der europaeischen Luftqualitaetsrichtlinie (2008/50/EG) im Jahre 2015 und 2020 eingehalten werden koennen. Weiterhin wurde untersucht, was die in der Luftqualitaetsrichtlinie festgelegten Regelungen fuer die Feinstaeube PM2.5 fuer die PM2.5-Belastung in Deutschland bedeuten und ob das nationale Ziel fuer die Reduktion der PM2.5-Belastung unter den Emissionsbedingungen des Jahres 2020 erreicht werden kann.

 5. Modelo para prognose do crescimento e da produção e análise econômica de regimes de manejo para Pinus taeda L. Growth and yield prognosis model and economic evaluation of several management regimes for Pinus taeda L.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Fausto Weimar Acerbi Jr.

  2002-11-01

  Full Text Available Os objetivos deste estudo foram desenvolver um sistema para prognose do crescimento e da produção de Pinus taeda L. para simular e avaliar economicamente diversos regimes de manejo, visando produzir madeira livre de nós (clearwood e madeira para múltiplos usos; e analisar a lucratividade dos regimes de manejo em diversas condições de sítio, espaçamento, taxas de desconto e preço da madeira, considerando plantios realizados em terras da própria empresa e em terras arrendadas. O modelo desenvolvido baseia-se no conceito de compatibilidade em área basal entre o modelo para o povoamento e o modelo por classe diamétrica. Utiliza-se a distribuição Weibull, que em conjunto com os atributos do povoamento permite fazer a prognose para diferentes estratos e idades desejadas. Aplica-se ent��o o simulador de desbaste para obter a floresta remanescente desejada. A partir desta faz-se nova prognose até a idade desejada, e novamente aplica-se o simulador de desbaste. Este procedimento é repetido até o corte final, utilizando-se para tal do software SPPpinus - Sistema de Prognose da Produção para Pinus sp. Na análise econômica foram testados dois cenários, com diversos números, épocas e intensidade de desbaste, a partir de diferentes densidades iniciais de plantio, considerando vários níveis de produtividade. Foi realizada uma análise de sensibilidade da lucratividade dos regimes de manejo gerados, considerando três taxas de desconto, dois níveis de preço da madeira e as opções de plantar Pinus sp. em terras arrendadas e em terra da própria empresa, viabilizada através da integração do SSPpinus com o software de análise de investimento Invest. Concluiu-se que o modelo de crescimento e produção desenvolvido não apresentou tendenciosidade nas estimativas, sendo, portanto, um sistema preciso; os regimes de manejo com a realização de um desbaste pré-comercial seguido de dois desbastes comerciais e desrama devem ser

 6. Oxidizable carbon fractions in Red Latosol under different management systems Frações oxidáveis do carbono em Latossolo Vermelho sob diferentes sistemas de manejo

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Roni Fernandes Guareschi

  2013-06-01

  Full Text Available The aim of this study was to evaluate the oxidizable fractions of organic C in a Red Latosol in an area of cerrado under a no-tillage system (NT with different years of implantation, and to compare them to areas of native cerrado and pasture. The experimental design used was completely randomized with five replications. Treatments consisted of five areas: native cerrado (NC "stricto sensu"; pasture (PA planted with Brachiaria decumbens; NT with 3 (NT3; NT with 15 (NT15 and NT with 20 (NT20 years of implantation. There was an increase in the ground-surface mass of vegetable residue as a function of the time of implantation of the NT. An increase in C content and the carbon-management index (CMI can be seen as a function of the time of implantation of the NT. In the area of NT20 the greatest values of C were quantified, compared to the area of cerrado. In general, there are increased labile and stable MOS fractions as a function of the implantation time of the NT, while the areas SPD15 and SPD20 present a C content among fractions, respectively similar and/or superior to the area of NC. Regardless of the area evaluated, a predominance of the more stable MOS fractions (F3+F4 can be seen. The area of PA, due to inadequate management, shows a more advanced stage of degradation when compared to the other areas, as there is a large reduction in the levels of total C, of C in the more labile and stable MOS fractions, as well as lower CMI values.Objetivou-se com este trabalho avaliar as frações oxidáveis de C orgânico em um Latossolo Vermelho em área de cerrado sob sistema de plantio direto (SPD com diferentes anos de implantação, e compará-las a áreas de cerrado nativo e pastagem. O delineamento utilizado foi inteiramente casualizado, com cinco repetições. Os tratamentos consistiram de cinco áreas: cerrado nativo (CE "stricto sensu"; pastagem plantada (PA com Brachiaria decumbens; SPD com 3 (SPD3; SPD com 15 (SPD15 e SPD com 20 (SPD20 anos

 7. Avaliação da qualidade do óleo de palma e frações (Elaeis guineenses) armazenados em diferentes condições de estocagem

  OpenAIRE

  Matos, Vanessa de Souza

  2015-01-01

  O óleo de palma bruto (OPB) ou azeite de dendê (Elaeis guineenses) apresenta composição equilibrada em ácidos graxos saturados e insaturados, o que permite fracionar o óleo em dois principais componentes: fração líquida, a oleína de palma e fração sólida, a estearina. A degradação do óleo de palma durante armazenamento pode ser provocada pela ação da luz natural ou artificial, hidrólise autocatalítica, umidade, temperatura, material utilizado nas embalagens, ar e por micro-orga...

 8. Aggregatory behaviour of platelets incubated with subcellular fractions of normal and chagasic human syncytiotrophoblast Comportamento agregatório das plaquetas incubadas com frações subcelulares de sinciciotrofoblasto humano normal e chagásico

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  A.R. Eynard

  1993-06-01

  trofoblasto, as plaquetas poderiam desempenhar algum papel no desenvolvimento da placentitis induzida pelo T. cruzi. Neste trabalho estudou-se o comportamento agregatório das plaquetas humanas normais expostas a frações subcelulares do sinciciotrofoblasto isolado de placentas de mulheres normais e chagásticas. As frações Nuclear, Mitocondrial, Microsomal e Sobrenadante isoladas do sincicitrofoblasto normal ou chagásico não induziram per se reação agregatória de plaquetas. Quando amostras de plasma rico em plaquetas (PRP foram pré-incubadas com fração nuclear de placentas normais ou chagásicas e pós-estimuladas com doses limiares de colágeno (DLC-PRP observou-se uma inibiçâo da resposta agregatória. O tratamento de DLC-PRP com fração Mitocondrial de trofoblasto normal e chagásico também induziu inibição da agregação plaquetária porém somente a fração chagásica diminuiu o tempo de latência. A fração Microsomal das placentas normais não provocou diferenças significativas na agregação plaquetária. Conclui-se que as frações subcelulares do sinciciotrofoblasto humano normal não tem ação significativa na agregação plaquetária, enquanto que a incubação com frações subcelulares de placentas chagásicas, enriquecidas em componentes membranosos intracelulares, induziu a inibiçâo da agregação plaquetária.

 9. Bioatividade da solamargina e solasodina para diferentes sistemas celulares após metabolização in vitro por fração microssomal hepática

  OpenAIRE

  Corbi, Karina Ponsoni [UNESP

  2012-01-01

  O glicoalcalóide esteroidal solamargina (SM) e sua aglicona solasodina (SD), isolados de frutos de Solanum palinacanthum (juá), foram avaliados in vitro quanto à citotoxicidade, mutagenicidade, atividade antimicrobiana na presença de sistema de metabolização microssomal hepático (fração S9). A viabilidade das linhagens celulares RAW 264.7, SiHa e HepG2 expostas a diferentes concentrações (200 – 6,25 µg/mL) dos alcalóides, na presença ou não da fração S9, foi avaliada após 24 horas pela técnic...

 10. “Il Dolore, il Lutto, la Gloria. Rappresentazioni Fotografiche della Grande Guerra fra Pubblico e Privato, 1914-1940” a Conference on the First World War and its Representations

  OpenAIRE

  Gianluigi Di Giangirolamo

  2016-01-01

  On the occasion of the First World War Centenary, the Department for Cultural Heritage of the University of Bologna in Ravenna together with the SISF Italian Society for the Study on photography, promoted the conference Il dolore, il lutto, la gloria. Rappresentazioni fotografiche della grande guerra fra pubblico e privato, 1914-1940 between 26-28 May, 2016. The conference was organised in collaboration with the University of Padova, the Fundation of Historical Studies Filippo Turati of Flore...

 11. The Natural Selection of the Chemical Elements (by R. J. P. Williams and J. J. R. Fraústo da Silva)

  Science.gov (United States)

  Kauffman, George B.

  1998-12-01

  Clarendon: New York, 1996. xxvi + 646 pp. Figs., tables. 20.5 x 25.6 cm. ISBN 0-19-855843-0. $80.00. R. J. P. Williams, Royal Society Research Professor Emeritus at Wadham College, Oxford University, and J. J. R. Fraústo da Silva, Professor of Analytical Chemistry at the Instituto Superior Técnico, Universidade Técnica de Lisboa, have collaborated on two previous volumes: New Trends in Bio-inorganic Chemistry (1978) and The Biological Chemistry of the Elements (3rd printing, 1994). Their latest collaborative effort is a book whose ambitious objective is "to show the relationship of every kind of material around us, living and nonliving, to the properties of the chemical elements of the periodic table." The "natural selection" of the chemical elements results from a number of factors, all of which are described in detail. Among these are chemical affinity related to the electronic configuration of their atoms, thermodynamic and kinetic stability, and "functional value to an organisation such as a living system". The physicist's approach to material through phase structure and the phase rule is stressed rather than the chemist's approach through bonding theories. The entire book possesses a strong environmental and interdisciplinary emphasis.

 12. Tempi che cambiano, luoghi che si trasformano: i mutamenti nei nuraghi fra l’età del Bronzo ed il Primo Ferro

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mauro Perra

  2017-01-01

  Full Text Available Riassunto: Il lungo percorso della Civiltà Nuragica, compreso fra XVII e X-IX secolo a.C., si caratterizza come un’epoca di grandi trasformazioni che si susseguono nel tempo e lasciano visibili tracce in un paesaggio mutevole, come in un succedersi di macroscopiche unità stratigrafiche. Si trasformano profondamente così non solo i monumenti ed il paesaggio, ma anche le stesse strutture sociali e politiche delle comunità nuragiche fino alla trasfigurazione del ricordo in mito nei centri cerimoniali o santuari. Abstract: The long trajectory of the Nuragic civilisation (17th - 10th/9th centuries B.C. is characterised by a succession of dramatic changes leaving visible traces in a varying landscape, like stratigraphy on a regional scale. These changes affect not only the Nuragic monuments and landscape but also the social and political institutions of Nuragic communities, culminating in a transfiguration of memory and a new mythology apparent in ceremonial centres and sanctuaries.

 13. Focal lesions in whole-body MRI in multiple myeloma. Quantification of tumor mass and correlation with disease-related parameters and prognosis; Fokale Laesionen in der Ganzkoerper-MRT beim multiplen Myelom. Quantifizierung der Tumorlast und Korrelation mit krankheitstypischen Parametern und Prognose

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Brandelik, S.C.; Kauczor, H.U. [Universitaetsklinikum Heidelberg, Diagnostische und Interventionelle Radiologie, Heidelberg (Germany); Krzykalla, J.; Hielscher, T. [Deutsches Krebsforschungszentrum (dkfz), Biostatistik, Heidelberg (Germany); Hillengass, J. [Universitaetsklinikum Heidelberg, Haematologie und Onkologie, Heidelberg (Germany); Kloth, J.K. [Radiologie Loebau, Loebau (Germany); Weber, M.A. [Universitaetsklinikum Heidelberg, Diagnostische und Interventionelle Radiologie, Heidelberg (Germany); Universitaetsmedizin Rostock, Diagnostische und Interventionelle Radiologie, Rostock (Germany)

  2018-01-15

  fokalem Befallsmuster wurden retrospektiv ausgewertet. 700 fokale Laesionen (im Folgenden Laesionen genannt) wurden in kugelig und nicht-kugelig eingeteilt, manuell segmentiert und der laengste Durchmesser (LD) bestimmt. Gesamtanzahl und -volumen der Laesionen wurden mit klinischen Parametern und Prognose sowie der LD mit dem segmentierten Volumen (SV) der Laesionen korreliert. SV und per Kugelformel anhand dem LD berechnetes Volumen (BV) wurden auf Uebereinstimmung analysiert. Es zeigten sich keine signifikanten Korrelationen von Gesamtanzahl/-volumen der Laesionen mit den ueberwiegend normwertigen Parametern oder der Prognose. 10 % der Laesionen waren kugelig. SV und LD korrelierten signifikant fuer die einzelnen Laesionen und auf Patientenebene. Das SV war bei Laesionen <6 cm{sup 3} systematisch groesser, bei Laesionen ≥6 cm{sup 3} kleiner als das BV. Zu 95 % zeigten kleine Laesionen Abweichungen des BV von +0,9 bis -4,6 cm{sup 3} und grosse Laesionen von +160 bis -111 cm{sup 3} gegenueber dem SV (BV-SV). Bei ueberwiegend nicht-kugeligen Laesionen wird die Tumorlast bei fokalem Befallsmuster akkurater durch die Volumetrie als durch die Bestimmung des LD quantifiziert. Die Patientenkohorte ist mit ueberwiegend normwertigen klinischen Parametern in Richtung Stadium I des ''International Staging System'' verteilt und teilweise vorbehandelt, was die Interpretation fehlender Korrelationen erschwert. Auch sind eine unterschiedliche Aktivitaet der Laesionen und ein MR-morphologisch nicht fassbarer diffuser Befall zu ueberlegen. (orig.)

 14. Determination of protein and carbohydrate fractions of Cynodon grasses in different cut age Determinação das frações de proteína e de carboidratos de gramíneas do gênero Cynodon em idades ao corte

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Geane Dias Gonçalves

  2001-05-01

  Full Text Available Three Cynodon grasses (Poaceae (Tifton 85, Tifton 44 and Coast-cross harvested at ages 21, 42 and 63 days in the summer were evaluated for protein and carbohydrate fractions composition. Crude protein was divided into 5 fractions: A (non-protein nitrogen, B1 (soluble protein with fast rumen degradability, B2 (insoluble protein with intermediate rumen degradability, B3 (insoluble protein with slow rumen degradability and C (indigestible protein. Carbohydrates were divided into 3 fractions: A + B1 (fast and intermediate rumen digestibility, B2 (slow rumen digestibility and C (indigestible fiber. Experimental design consisted of a split-plot (grasses as plots and cut age as sub-plots with three repetitions. Cut age was analyzed by regression and models were chosen on the analysis of identity. There were no differences (p> 0,05 among grasses with regard to protein and carbohydrate fractions composition. C fraction of protein showed linear increase (p 1 fraction decreased (p 2 and C fractions increased (p O experimento teve por objetivos quantificar as frações de proteína e de carboidratos de três cultivares de Cynodon (Poaceae (Tifton 85, Tifton 44 e Coast-cross, colhidos com idades ao corte de 21, 42 e 63 dias no verão. Para a proteína bruta (PB, determinou-se a fração A (nitrogênio não-protéico, fração B1 (proteína solúvel de rápida degradabilidade no rúmen, fração B2 (proteína insolúvel com taxa de degradação intermediária, fração B3 (proteína com taxa de degradação lenta e fração C (proteína indigestível. Para os carboidratos, determinaram-se as frações A+B1 (frações de rápida e média degradação ruminal, fração B2 (fração lentamente degradada no rúmen e a fração C (carboidratos não digeríveis no rúmen. Utilizou-se o delineamento experimental de parcelas subdivididas (cultivares como parcelas e idade ao corte como subparcelas com três repetições. Para o fator idade ao corte, foi usada regress

 15. Avaliação da atividade antioxidante e alelopática do extrato etanólico e frações das cascas do caule de Zanthoxylum rhoifolium Lam., Rutaceae

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Joelle de Melo Turnes

  2014-08-01

  Full Text Available Este trabalho teve como objetivo o estudo das atividades antioxidante e alelopática das cascas do caule de Zanthoxylum rhoifolium Lam., Rutaceae, de modo a conduzir à descoberta de substâncias biologicamente ativas. O material vegetal foi submetido à extração etanólica e este extrato foi fracionado obtendo as frações (hexano, clorofórmio, acetato de etila e hidroalcoólica. Para a avaliação da atividade antioxidante, empregaramse os métodos de redução do complexo fosfomolibdênio, de redução do radical DPPH e das substâncias reativas ao acido tiobarbitúrico (TBARS. Quanto à alelopatia, as amostras foram testadas em quatro concentrações sobre a germinação e o desenvolvimento de radícula e hipocótilo das sementes de Lactuca sativa. As amostras evidenciaram atividade antioxidante significativa frente ao método de redução do complexo fosfomolibdênio quando comparada à rutina, e do TBARS quando comparado ao BHT, assim como a atividade alelopática, uma vez que estimularam tanto a germinação como o crescimento das sementes. A fração clorofórmica e acetato de etila demonstraram melhor potencial antioxidante com 204,17% e 127,11% em relação à rutina no método de formação do complexo fosfomolibdênio, e o extrato bruto e a fração hexano com 64,2% e 60,9%, em relação ao BHT, no método TBARS. No ensaio alelopático, destaca-se a fração clorofórmica, pois foi a única amostra que estimulou o crescimento do hipocótilo e radícula na maioria das concentrações, variando de 41 a 144%, e a fração acetato de etila que apresentou a maior porcentagem de estímulo nesse bioensaio, demonstrando estímulo de 274% do crescimento do hipocótilo. Este é o primeiro trabalho que demonstra a atividade antioxidante e alelopática de Z. rhoifolium.

 16. Construction of a methodologically consistent time series of substance loads and their impacts in Germany. Pt. 2. Final report; Erstellung einer methodenkonsistenten Zeitreihe von Stoffeintraegen und ihren Wirkungen in Deutschland. T. 2. Abschlussbericht. Projektteile: (1) Kartierung von Deposition Loads fuer das Prognose-Jahr 2020: Modellierungs- und Kartierungsergebnisse, Kartenabbildungen, Grafiken und regionale Statistik. (2) Berechnung und Kartierung von Critical Loads und deren Ueberschreitungen fuer eine prognostizierte Deposition im Jahr 2020. Genfer Luftreinhaltekonvention der UNECE

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Gauger, Thomas [Stuttgart Univ. (Germany). Inst. fuer Navigation; Nagel, Hans-Dieter; Schlutow, Angela; Scheuschner, Thomas [OEKO-DATA Gesellschaft fuer Oekosystemanalyse und Umweltdatenmanagement mbH, Strausberg (Germany)

  2013-01-15

  The contribution under consideration reports on the total deposition of anthropogenic emitted oxidized sulphur compounds, oxidized nitrogen compounds and reduced nitrogen compounds based on the emission prognosis of the BMU/UBA project 'Strategies for the reduction of the fine dust pollution for the year 2020. The emission prognoses are the fundament for the calculations with the LOTOS-EUROS model. The changes of the total deposition for sulphur compounds as well as nitrogen compounds between the years 2005 and 2020 are not large. For example, the total deposition of oxidized sulphur compounds from anthropogenic sources in the year 2020 is about 35% larger in comparison to the year 2005. In comparison to the year 2005, the total deposition of oxidized nitrogen compounds from anthropogenic sources in the year 2020 is about 21% larger.

 17. Frações oxidáveis do carbono orgânico total e macrofauna edáfica em sistema de integração lavoura-pecuária

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Itaynara Batista

  2014-06-01

  Full Text Available O crescente nível de degradação das terras tem promovido a adoção de manejos agrícolas que busque aliar a produção agropecuária à conservação do solo. Entre esses, a prática da Integração Lavoura-Pecuária (ILP tem intensificado-se no Centro-Oeste brasileiro. Com o objetivo de avaliar o efeito em longo prazo do sistema ILP e da sazonalidade, sob a comunidade da macrofauna edáfica e das frações oxidáveis do carbono orgânico total (COT em áreas de cultivo e Cerradão, foi desenvolvido na Fazenda Cabeceira no município de Maracaju, MS, um estudo em que se mensurou a influência da ILP sobre as frações oxidáveis do COT e sobre a macrofauna edáfica. O sistema ILP está sendo utilizado nessa área desde 2003; o solo foi identificado como Latossolo Vermelho, localizado em área de relevo plano. As áreas amostradas possuem o seguinte histórico: soja/milho + braquiária/algodão/ aveia + pastagem/soja/formação da pastagem/pastagem; as amostragens foram realizadas na época seca, em que as culturas presentes eram pasto, milho+braquiária e algodão; e na chuvosa, com milho+braquiária, algodão e soja. Assim, as áreas nas duas épocas de avaliação foram: pasto/milho, milho+braquiária/ algodão, algodão/soja e uma área nativa de Cerradão. A amostragem foi realizada nas profundidades de 0-10, 10-20 e 20-30 cm, sendo feitas as seguintes determinações: análise da macrofauna edáfica, fracionamento granulométrico da matéria orgânica do solo (MOS e frações oxidáveis do COT. As áreas não apresentavam delineamento experimental, sendo este um estudo de observação. Os dados foram comparados pelo teste de Kruskal Wallis a 5 % e por meio da análise de redundância. A compartimentalização da MOS pode ser utilizada para a avaliação da qualidade do manejo, sendo os compartimentos mais sensíveis as frações F1 e F2 de frações oxidáveis, pois são mais lábeis no solo, já as frações F3 e F4 são as mais

 18. Frações fibrosas da silagem de resíduo de manga com aditivos Fibrous fractions of mango residue silage with additives

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Cristovão Colombo de Carvalho Couto Filho

  2010-06-01

  Full Text Available Com o objetivo de avaliar as diferentes frações fibrosas da silagem de resíduo de manga em mistura com diferentes aditivos, em níveis crescentes de adição, foi conduzido este estudo. O delineamento experimental utilizado foi o inteiramente casualizado, com três repetições, sendo os tratamentos dispostos em um esquema fatorial do tipo (4 x 3 + 1, sendo quatro aditivos (milho desintegrado com palha e sabugo (MDPS, palha de feijão (PF, sabugo de milho (SM e casca de café (CC em três níveis de adição (10, 20 e 30% e um tratamento testemunha (resíduo de manga puro ensilado. O material experimental foi ensilado em silos de PVC adaptados com válvula tipo "Bunsen" com capacidade para aproximadamente 3 kg cada. Todos os aditivos utilizados elevaram os teores de MS. Os aditivos PF, SM e CC elevaram os teores de FDN, FDA e celulose. Quanto aos teores de hemicelulose, apenas o aditivo SM promoveu aumento com a elevação dos níveis de adição. Comportamento semelhante foi observado para o aditivo PF em relação à lignina. Os valores registrados para as diferentes frações fibrosas das silagens, quando se utilizou o MDPS, sofreram reduções em relação ao resíduo de manga ensilado puro, não diferindo, no entanto, com o aumento dos níveis de adição. De maneira geral, a utilização dos demais aditivos, promoveu elevações nos teores das variáveis estudadas.This study was undertaken with the goal of evaluating the different fibrous fractions of mango residue silage in mixture with different additives at growing levels of addition. The experimental design used was the completely randomized, with three replicates, the treatments being arranged in a 4 x 3 + 1 factorial arrangement, the additives being four (ground ears with husks (GEWH, bean straw (BS, corn cob (CC and coffee hull (CH at three levels of addition (10, 20 and 30% and a control treatment (ensiled unmixed mango residue. The experimental material was ensiled in PVC silos

 19. Bedre prognose af cystinose ved behandling med cysteamin og nyretransplantation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Oczachowska-Kulik, Anna Ewa; Lund, Allan; Skovby, Flemming

  2011-01-01

  Cystinosis is a rare, autosomal recessive disease with cystine deposits in different tissues. First signs come from kidneys and eyes, but during progression of the disease other organs can also be affected. Previously, patients with cystinosis had a very poor prognosis, but it is now considerably...

 20. Oppervlaktewater als bron voor drinkwater: prognose van de gezondheidsrisico's

  NARCIS (Netherlands)

  Jonker N; Versteegh JFM; Schijven JF; Gaalen FW van

  1997-01-01

  This report documents how future health risks related to an increase in the use of surface water for the production of drinking water have been examined. For a number of pesticides, heavy metals, micro-organisms and disinfection by-products, possible future health risks are determined using the

 1. Prognosis renewable energy. 2013 report; Prognose hernieuwbare energie. Rapportage 2013

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Neeft, J.; Dijkstra, J.; Van Erp, F.; Leguijt, T.

  2013-10-15

  A prognosis for the estimate share of renewable energy in the upcoming years in the Netherlands, including bottlenecks and risks [Dutch] Een vooruitblik op het geschatte aandeel hernieuwbare energie voor de komende jaren, inclusief knelpunten en risico's.

 2. Forskelle mellem hospitaler i prognose efter hjertestop uden for hospital

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kjaergaard, Jesper; Bro-Jeppesen, John; Rasmussen, Lars Simon

  2009-01-01

  /pVT) as their initial rhythm, and they had more frequently received bystander cardiopulmonary resuscitation. Survival at 4.6 years was 41% in patients admitted to the tertiary hospital and 10% in patients admitted to other hospitals, p

 3. Aspects of Geo-mathematical Diagnoses and Prognoses from ...

  African Journals Online (AJOL)

  MICHAEL HORSFALL

  Corollary, it takes a factor of 1:55 (depth : surface distance) to produce ... 1). Geological Settings: The geology of the landfill areas is essentially that of the ..... Science/Engineering/Math, p 576. ... LAWMA (2011b): Integrated Waste Management.

 4. Making Individual Prognoses in Psychiatry Using Neuroimaging and Machine Learning.

  Science.gov (United States)

  Janssen, Ronald J; Mourão-Miranda, Janaina; Schnack, Hugo G

  2018-04-22

  Psychiatric prognosis is a difficult problem. Making a prognosis requires looking far into the future, as opposed to making a diagnosis, which is concerned with the current state. During the follow-up period, many factors will influence the course of the disease. Combined with the usually scarcer longitudinal data and the variability in the definition of outcomes/transition, this makes prognostic predictions a challenging endeavor. Employing neuroimaging data in this endeavor introduces the additional hurdle of high dimensionality. Machine-learning techniques are especially suited to tackle this challenging problem. This review starts with a brief introduction to machine learning in the context of its application to clinical neuroimaging data. We highlight a few issues that are especially relevant for prediction of outcome and transition using neuroimaging. We then review the literature that discusses the application of machine learning for this purpose. Critical examination of the studies and their results with respect to the relevant issues revealed the following: 1) there is growing evidence for the prognostic capability of machine-learning-based models using neuroimaging; and 2) reported accuracies may be too optimistic owing to small sample sizes and the lack of independent test samples. Finally, we discuss options to improve the reliability of (prognostic) prediction models. These include new methodologies and multimodal modeling. Paramount, however, is our conclusion that future work will need to provide properly (cross-)validated accuracy estimates of models trained on sufficiently large datasets. Nevertheless, with the technological advances enabling acquisition of large databases of patients and healthy subjects, machine learning represents a powerful tool in the search for psychiatric biomarkers. Copyright © 2018 Society of Biological Psychiatry. Published by Elsevier Inc. All rights reserved.

 5. Vergrijzing en toekomstige ziektelast. Prognose chronische ziektenprevalentie 2005-2025

  NARCIS (Netherlands)

  Blokstra A; Baan CA; Boshuizen HC; Feenstra TL; Hoogenveen RT; Picavet HSJ; Smit HA; Wijga AH; Verschuren WMM; Blokstra A; Verschuren WMM; PZO

  2007-01-01

  Due to ageing and growth of the population, the number of persons with a chronic disease will increase in the next twenty years, with the largest increase expected in the number of persons with diabetes and osteoporosis. In the next twenty years, 300,000 additional cases of diabetes are expected,

 6. Aspects of Geo-mathematical Diagnoses and Prognoses from ...

  African Journals Online (AJOL)

  Upon physiochemical analyses of groundwaters samples in active government operated landfills and other areas of Lagos, geomathematical evaluations were undertaken to ascertain the roles of the municipal solid wastes (MSW) in the differentials in concentrations with depth and / or distances away from the suspected ...

 7. Development and results August 1971/May 1976, prognoses

  International Nuclear Information System (INIS)

  1976-01-01

  This report briefly surveys the results of work of the past five years. Most of the work was done in cooperative projects with the geological faculties of the Netherlands universities, and others. An outline of the planning for the coming years is given. A complete bibliography of the laboratory's literature output is added

 8. Remoção da fração oleosa de embalagens de lubrificantes automotivos pós-consumo por drenagem gravitacional

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Harley Moraes Martins

  Full Text Available RESUMO: Este trabalho aborda a questão do gerenciamento de embalagens pós-consumo de lubrificantes automotivos, considerando as dificuldades inerentes à implementação do sistema de logística reversa - prática compulsória por força de lei (Brasil, Lei 12.305/2010 - e a ineficácia dos atuais métodos utilizados para remoção da fração oleosa residual, necessária ao reprocessamento do material plástico por reciclagem mecânica direta. Para determinar metodologia apropriada para limpeza dos frascos de lubrificantes foram conduzidos experimentos para avaliar a influência do aquecimento e da posição das embalagens durante o processo de drenagem gravitacional. O procedimento analítico realizado proporcionou a escolha de uma combinação de variáveis capaz de assegurar remoção de elevado teor do resíduo oleoso com menor gasto energético. A otimização foi feita utilizando um planejamento experimental do tipo composto central com triplicata no ponto central. Os dados obtidos nos ensaios foram analisados com recursos estatísticos e demonstraram que ambos os parâmetros avaliados interferem, de forma significativa, no processo em estudo. Os resultados apontaram aumento da eficácia do processo quando a drenagem é realizada em temperaturas superiores a 35ºC e com a embalagem inclinada em ângulos próximos a 70º em relação à horizontal. Nessas condições, percentuais de remoção de óleo residual superaram 95% após 35 minutos de drenagem.

 9. Dysarthria in individuals with Parkinson's disease: a protocol for a binational, cross-sectional, case-controlled study in French and European Portuguese (FraLusoPark).

  Science.gov (United States)

  Pinto, Serge; Cardoso, Rita; Sadat, Jasmin; Guimarães, Isabel; Mercier, Céline; Santos, Helena; Atkinson-Clement, Cyril; Carvalho, Joana; Welby, Pauline; Oliveira, Pedro; D'Imperio, Mariapaola; Frota, Sónia; Letanneux, Alban; Vigario, Marina; Cruz, Marisa; Martins, Isabel Pavão; Viallet, François; Ferreira, Joaquim J

  2016-11-17

  Individuals with Parkinson's disease (PD) have to deal with several aspects of voice and speech decline and thus alteration of communication ability during the course of the disease. Among these communication impairments, 3 major challenges include: (1) dysarthria, consisting of orofacial motor dysfunction and dysprosody, which is linked to the neurodegenerative processes; (2) effects of the pharmacological treatment, which vary according to the disease stage; and (3) particular speech modifications that may be language-specific, that is, dependent on the language spoken by the patients. The main objective of the FraLusoPark project is to provide a thorough evaluation of changes in PD speech as a result of pharmacological treatment and disease duration in 2 different languages (French vs European Portuguese). Individuals with PD are enrolled in the study in France (N=60) and Portugal (N=60). Their global motor disability and orofacial motor functions is assessed with specific clinical rating scales, without (OFF) and with (ON) pharmacological treatment. 2 groups of 60 healthy age-matched volunteers provide the reference for between-group comparisons. Along with the clinical examinations, several speech tasks are recorded to obtain acoustic and perceptual measures. Patient-reported outcome measures are used to assess the psychosocial impact of dysarthria on quality of life. The study has been approved by the local responsible committees on human experimentation and is conducted in accordance with the ethical standards. A valuable large-scale database of speech recordings and metadata from patients with PD in France and Portugal will be constructed. Results will be disseminated in several articles in peer-reviewed journals and in conference presentations. Recommendations on how to assess speech and voice disorders in individuals with PD to monitor the progression and management of symptoms will be provided. NCT02753192, Pre-results. Published by the BMJ Publishing

 10. Estoque e frações de carbono orgânico e fertilidade de solo sob floresta, agricultura e pecuária

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marihus Altoé Baldotto

  2015-06-01

  Full Text Available O entendimento dos fenômenos de trocas de carbono entre solo, água e atmosfera é fundamental para o manejo e a conservação de ecossistemas naturais e agrários. Os objetivos deste trabalho foram determinar os estoques de carbono orgânico, as suas frações e a fertilidade do solo sob os manejos florestal (mata remanescente, integrando agricultura e florestas (eucalipto e cutieira e em monoculturas agrícola (sob pivô central e pastoril (braquiária, na Bacia do Rio Paraopeba, em Florestal-MG, visando a propor indicadores para a avaliação de manejo e conservação do solo. As amostras de solo foram coletadas em remanescente de mata nativa (Mata, em área agrícola cultivada sob irrigação de pivô central (Pivô e em áreas de cultivo de Corymbia citriodora (Corymbia citriodora (Hook. K.D. Hill & L.A.S. Johnson (Eucalipto, Joannesia princeps Vell. (Cutieira e Brachiaria decumbens Stapf (Pasto, nas profundidades de 0 a 20 e 20 a 40 cm. Os resultados indicaram que as estimativas dos estoques e de estabilidade do carbono orgânico aumentaram com a fertilidade do solo. Os sistemas florestais, principalmente a Mata, acompanhada pelos sistemas de manejo do solo integrando florestas à pastagem, em comparação com o cultivo contínuo ou a monocultura de pastagem, apresentaram estoques de carbono maiores, mais estáveis e menos solúveis, com formas mais aromáticas e hidrofóbicas (maior relação AH/AF, indicando menor potencial de lixiviação de carbono para o sistema aquático adjacente.

 11. European Inventory on Validation of Non-formal and Informal Learning 2010

  DEFF Research Database (Denmark)

  Aagaard, Kirsten

  2011-01-01

  Rapporten er en status over arebjdet med anerkendelse af realkomptencer i Danmark, om nationale perspektiver, organisationelle perspektiver, og perspektiver på anerkednelse af realkompetncer set ud fra et individperspektiv. Endeligt beskrives arbejdet med kvalitetssikring, det konkrete arbejde me...

 12. Vitalisering og lærerarbejde

  DEFF Research Database (Denmark)

  Frederiksen, Lisbeth Angela Lunde

  Melanie Kleins objektrelationsteori. De empiriske analyser i afhandlingen omfatter undervisningspraksis, vitaliseringsmåder ud fra et selvpsykologisk og et objektrelationsteoretisk perspektiv, forholdet mellem vitaliseringsmåder og mulighederne for anerkendelse i det konkrete arbejde samt forholdet mellem...

 13. Bobaljiks paradoks og sætningsskemaet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jørgensen, Henrik

  2009-01-01

  Artiklen diskuterer forholdet mellem adverbierne linearisering og den øvrige sætnings linearisering ud fra Jonathan Bobaljiks opfattelse af Cinques adverbialhierarkier som konstituerende et paradoks i forhold til den øvrige linearisering...

 14. Copper availability as related to soil copper fractions in oxisols under liming Calagem e os teores disponíveis e as frações de cobre em latossolos

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Clístenes Williams Araújo do Nascimento

  2003-02-01

  calagem, receberam o elemento nas doses de 0,0, 20,0 e 40,0 mg dm-3 e foram incubadas por 30 dias. Terminada a incubação, procedeu-se a extração de Cu utilizando-se os extratores Mehlich-1, Mehlich-3, DTPA e EDTA. As amostras foram submetidas a um fracionamento que separou o Cu nas frações trocável, matéria orgânica, óxido de manganês, óxido de ferro amorfo, óxido de ferro cristalino e residual, além dos teores totais. Com sua aplicação ao solo o Cu foi retido, principalmente, na fração matéria orgânica, com pequena porcentagem retida na fração trocável. A calagem provocou redução nas frações trocável e matéria orgânica e aumento nas frações óxido de ferro, óxido de manganês e residual. Para os solos sem calagem, a fração matéria orgânica foi a que mais contribuiu para os teores determinados pelos extratores, com exceção do EDTA. Nos solos com calagem, o Cu ligado à matéria orgânica foi melhor correlacionado com os teores obtidos pelo DTPA e Mehlich-3.

 15. Efeito de frações tânicas sobre parâmetros biológicos e nutricionais de Spodoptera frugiperda (Lepidoptera: Noctuidae Effect of tanical fractions on biological and nutritional parameters of Spodoptera frugiperda (Lepidoptera: Noctuidae

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Aline Auxiliadora Tirelli

  2010-12-01

  Full Text Available Conduziu-se este trabalho, com o objetivo de quantificar taninos condensados presentes nas cascas do caule de Ochroma pyramidalis (Bombacaceae, Schinus terebinthifolius (Anacardiaceae, Enterolobium contortisiliquum (Fabaceae e Peltophorum dubium (Fabaceae e verificar o efeito de frações tânicas dessas espécies sobre parâmetros biológicos e nutricionais de S. frugiperda. A partir das cascas das espécies vegetais se prepararam extratos, dos quais alíquotas foram tomadas para a quantificação dos taninos. Em seguida, os extratos foram submetidos a fracionamento para a obtenção das frações tânicas, que foram incorporadas à dieta artificial e oferecidas para lagartas de S. frugiperda. Todas as espécies vegetais estudadas apresentaram taninos condensados, sendo que S. terebinthifolius apresentou menor quantidade desses compostos. A fração tânica de P. dubium causou redução no peso das lagartas e pupas, diminuição na sobrevivência de S. frugiperda durante as fases larval e pupal, e acarretou menor consumo alimentar, além de prolongar a duração das fases imaturas desse inseto. O tratamento com S. terebinthifolius causou redução na percentagem de sobrevivência, durante a fase de pupa. Pupas provenientes de lagartas que receberam tratamento com a fração de E. contortisiliquum tiveram aumento no seu período de desenvolvimento. Lagartas alimentadas com a fração proveniente de P. dubium apresentaram a menor taxa de crescimento relativo (RGR, menor eficiência de conversão do alimento digerido (ECD e maior custo metabólico (CM. A digestibilidade aproximada (AD foi maior para os tratamentos com as frações tânicas de P. dubium e S. terebinthifolius.The objective of this study was to quantify condensed tannins present in the stem bark of Ochroma pyramidalis (Bombacaceae, Schinus terebinthifolius (Anacardiaceae, Enterolobium contortisiliquum (Fabaceae and Peltophorum dubium (Fabaceae and to verify the effect of tannic

 16. At tænke stil

  DEFF Research Database (Denmark)

  Munch, Anders V.

  2004-01-01

  En overvejelse af stilbegrebets filosofiske betydning i Wien for både formsproget, kulturkritikken, historietænkningen og kunstvidenskaben. Arkitekten Adolf Loos og kunsthistorikeren Alois Riegl sammenlignes ud fra Friedrich Nietzsches historiesyn og brug af stilbegrebet.......En overvejelse af stilbegrebets filosofiske betydning i Wien for både formsproget, kulturkritikken, historietænkningen og kunstvidenskaben. Arkitekten Adolf Loos og kunsthistorikeren Alois Riegl sammenlignes ud fra Friedrich Nietzsches historiesyn og brug af stilbegrebet....

 17. Transgene teknikker erstatter problematisk avl

  DEFF Research Database (Denmark)

  Alstrup, Aage Kristian Olsen; Hansen, Axel Kornerup

  2016-01-01

  Dyremodeller har ofte været baseret på avl, der ud fra et alment velfærdsmæssigt synspunkt var problematisk. Transgene teknikker kan ofte forbedre dyrevelfærden ved at erstatte disse traditionelle avlsmetoder.......Dyremodeller har ofte været baseret på avl, der ud fra et alment velfærdsmæssigt synspunkt var problematisk. Transgene teknikker kan ofte forbedre dyrevelfærden ved at erstatte disse traditionelle avlsmetoder....

 18. Antikken på film

  DEFF Research Database (Denmark)

  Krasilnikoff, Jens

  2012-01-01

  Review af forskning om den græsk-romerske oldtid på film. Dertil en skitse til videre arbejde med antikken på film ud fra et historiefagligt og kulturhistorisk udgangspunkt.......Review af forskning om den græsk-romerske oldtid på film. Dertil en skitse til videre arbejde med antikken på film ud fra et historiefagligt og kulturhistorisk udgangspunkt....

 19. Intelligent regulering af dyrevelfærd i malkekvægsbesætninger

  DEFF Research Database (Denmark)

  Munksgaard, Lene; Sørensen, Jan Tind; Forkman, Björn

  2014-01-01

  Kan dyrebaserede mål erstatte rammekrav som middel til at fremme dyrevelfærden i danske kvægbesætninger? Dyrevelfærd kan vurderes ud fra viden om de omgivelser, dyrene lever i – det kaldes rammebaserede mål – eller ud fra registreringer af dyrenes adfærd og sundhed – det kaldes dyrebaserede mål. ...

 20. Grundfragen der Fachlexikographie

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bergenholtz, Henning

  1996-01-01

  en identisk terminologi findes denne tredeling også i Wiegands forslag. Wiegand bruger dog en helt anden argumentation end den traditionelle, idet han ikke går ud fra ordbøgers indhold, men deres genuine formål. Ved nærmere betragtning må hans forslag dog afvises, da det ikke virkelig går ud fra...

 1. 'As I told Henning the other day'

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Nina Møller

  2008-01-01

  En analyse af sætningen 'Som jeg også sagde til Henning forleden dag' ud fra henholdsvis en klassisk argumentationsanalytisk synsvinkel, en sproghandlingsanalytisk synsvinkel og en dialogisk sysnvinkel (BAchtin)......En analyse af sætningen 'Som jeg også sagde til Henning forleden dag' ud fra henholdsvis en klassisk argumentationsanalytisk synsvinkel, en sproghandlingsanalytisk synsvinkel og en dialogisk sysnvinkel (BAchtin)...

 2. Alteração nas frações das proteínas miofibrilares e maciez do músculo Longissimus de bovinos no período post mortem

  OpenAIRE

  Santos,Gilmara Bruschi; Ramos,Paulo Roberto Rodrigues; Spim,Jeison Solano

  2014-01-01

  Objetivou-se com o estudo identificar por eletroforese as mudanças nas frações das proteínas musculares durante período postmortem de bovinos de diferentes grupos genéticos e analisar a maciez da carne em amostras resfriadas por 24 horas (não maturadas) e maturadas por 7 dias. Foram utilizadas amostras do musculo Longissimus de quarenta e oito bovinos pertencentes a 4 grupos genéticos: 12 Nelore; 12 cruzados ½ Nelore ½ Aberdeen-Angus x Brahman; 12 Brangus; 12 cruzados ½ nelore ½ Aberdeen-Angu...

 3. Produção e biometria do milho verde irrigado com água salina sob frações de lixiviação Production and biometry of green corn irrigated with saline water under leaching fractions

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  José F. de Carvalho

  2012-04-01

  Full Text Available O trabalho teve como objetivo avaliar o desempenho da cultura do milho em relação a produção e biometria, irrigado por gotejamento com água salina e sob diferentes frações de lixiviação em estação lisímetrica de drenagem. Os tratamentos consistiram de dois níveis de salinidade da água (CEa- 1,2 e 3,3 dS m-1 e cinco frações de lixiviação (FL- 0, 5, 10, 15 e 20% em delineamento inteiramente casualizado em esquema fatorial 2 x 5. O experimento foi conduzido na área experimental do Departamento de Tecnologia Rural da Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife, PE. Foram avaliados a produtividade de polpa hidratada e desidratada e de espiga com e sem palha, matéria fresca e seca da parte aérea, diâmetro de caule e altura de planta. As variáveis produção de grãos verdes, matéria seca e fresca da parte aérea apresentaram resultados semelhantes, obtendo elevados valores quando se utilizou água de 3,3 dS m-1 com a fração de lixiviação de 10%, obtendo efeito deletério com o aumento da fração de lixiviação.The objective of present study was to evaluate the corn crop in respect to the production and biometry under drip irrigation system with saline waters at lysimeter station of drainage. The treatments consisted of two levels of water salinity (CEa - 1.2 and 3.3 dS m-1 and five leaching fractions (LF - 0, 5, 10, 15 and 20%, in a completely randomized experimental design (2 x 5 factorial. The experiment was conducted at the Department of Rural Technology of the UFRPE, Recife/PE. The productivity of hydrated and dried pulp and of weight of cob with and without husks, fresh and dry matter of the aerial parts, stem diameter and height of plant were evaluated. The productivity of hydrated pulp and the fresh and dry matter of the aerial parts presented high values when water of 3.3 dS m-1 was used with leaching fraction of 10%, obtaining decreasing effect with the increase of the leaching fraction.

 4. Estoque e frações de carbono e atributos físicos em Nitossolo Vermelho relacionados à aplicação de esterco em sistemas de produção

  OpenAIRE

  Andrade, Andréia Patrícia

  2013-01-01

  Suinocultura e avicultura representam para Santa Catarina uma das principais atividades de importância econômica e social. Os sistemas intensivos originam grandes quantidades de estercos. O impacto no uso desses materiais no solo depende das condições de uso e das quantidades adicionadas. O objetivo deste estudo foi avaliar o efeito da aplicação de estercos de suínos e cama de aves no conteúdo de carbono orgânico total, sua distribuição nas frações granulométricas e em classes de agregados e ...

 5. Avaliação do potencial antioxidante frente à oxidação lipídica e da toxicidade preliminar do extrato e frações obtidas das frondes de Dicksonia sellowiana (Presl.) Hook

  OpenAIRE

  OLIVEIRA,V. B.; ZUCHETTO,M.; PAULA,C. S.; VERDAM,M. C. S.; CAMPOS,R.; DUARTE,A. F. S.; MIGUEL,M. D.; MIGUEL,O. G.

  2015-01-01

  RESUMOA espécie Dicksonia sellowiana, conhecida popularmente como xaxim, é uma samambaia natural do continente americano e encontrada no Brasil na Mata Atlântica. Em 2001 foi inserida na lista do IBAMA como espécie ameaçada de extinção em decorrência da exploração para a confecção de vasos para a jardinagem. O presente trabalho descreve o potencial antioxidante lipídico (TBARS e Sistema β-caroteno/ácido linoleico) do extrato bruto e frações obtidos através de aparato de Soxhlet de fronde...

 6. “Il Dolore, il Lutto, la Gloria. Rappresentazioni Fotografiche della Grande Guerra fra Pubblico e Privato, 1914-1940” a Conference on the First World War and its Representations

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gianluigi Di Giangirolamo

  2016-11-01

  Full Text Available On the occasion of the First World War Centenary, the Department for Cultural Heritage of the University of Bologna in Ravenna together with the SISF Italian Society for the Study on photography, promoted the conference Il dolore, il lutto, la gloria. Rappresentazioni fotografiche della grande guerra fra pubblico e privato, 1914-1940 between 26-28 May, 2016. The conference was organised in collaboration with the University of Padova, the Fundation of Historical Studies Filippo Turati of Florence and the Institute of the History of Italian Risorgimento of Rome.

 7. Craqueamento catalítico de polietileno em condições de refinaria: produção de frações combustíveis Catalytic cracking of polyethylene under refinery conditions: production of combustible fractions

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Alessandra M. Ribeiro

  2006-12-01

  Full Text Available Este trabalho foi realizado em uma unidade de teste de microatividade para estudar o processo de craqueamento catalítico das cargas combinadas de polietileno de baixa densidade e polietileno de alta densidade com vaselina, frente a catalisadores comerciais de FCC (alta e baixa atividades, para avaliar a produção das frações combustíveis (gasolina, diesel e resíduo. As cargas combinadas de PEBD e PEAD/vaselina foram processadas em condições de refinaria. Para as cargas de PEBD/vaselina, a 2, 6 e 10% p/p, a produção da fração gasolina foi favorecida pelo catalisador de alta atividade, enquanto que a carga de PEAD/vaselina a 2% p/p, para produção da mesma fração, o catalisador de baixa atividade apresentou melhor eficiência. Todas as cargas combinadas, nas diversas concentrações, mostraram que o material inerte (caulim apresenta maior atuação, na produção da fração resíduo, indicando a ocorrência preferencial de craqueamento térmico.This work was carried out in an unit of microactivity test, to study the process of combined feeds of low density and high density polyethylenes with vaseline and commercial FCC catalysts (of low and of high activities, to evaluate the production of fuel fractions (gasoline, diesel and residue. The combined feeds of PEBD and PEAD/vaseline, at different concentrations, were processed under refinery conditions. For feeds of PEBD/vaseline at 2, 6 and 10% w/w, production of the gasoline fraction was favored with the high-activity catalyst, while for the PEAD/vaseline feed at 2%, in the production of the same fraction, the low-activity catalyst presented better performance. For all the combined feeds, in all concentrations, the inert material showed better performance for the production of residue fraction, indicating the preferential occurrence of thermal cracking.

 8. Flipped Learning fra et elevperspektiv

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holmboe, Peter; Hachmann, Roland

  2016-01-01

  Antologi er et resultat af et toårigt udviklingsprojekt om Flipped Learning baseret på et samarbejde mellem IT-Center Fyn og Region Syddanmark. Bidraget her præsenterer en række overvejelser, vi har gjort os på baggrund af observationer af undervisning og interviews med elever i projektet. Vores...... overordnede undersøgelsesspørgsmål var: "Hvilke forhold i undervisning og læringsmiljø fremme hhv. begrænser elevens opfattelse af mening og fagligt udbytte i et Flipped Learning design?"....

 9. Fra depressiv til tragisk realist

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rosengaard, Hans Ulrik

  2012-01-01

  Med udgangspunkt i Jonathan Franzens essay "Why bother?" og nedslag i forfatterskabets romaner skrives en distinktion frem mellem to former for realisme og sortsyn.......Med udgangspunkt i Jonathan Franzens essay "Why bother?" og nedslag i forfatterskabets romaner skrives en distinktion frem mellem to former for realisme og sortsyn....

 10. Tvangsflytning fra plejehjem til plejehjem

  DEFF Research Database (Denmark)

  Glasdam, Stinne

  2012-01-01

  Politically enforced closing down and relocations of nursing homes are common in many municipalities. Through the construction of a specific nursing home relocation and interviews with the staff, residents, and relatives, this article describes how the relocation has occurred and has been handled...... as seen from the perspectives of both the elderly, their relatives, and the staff, as well as the impact, this relocation has had on these groups of people. Hermeneutically inspired analyses are unfolded within the categories “The political decision to relocate the nursing home”, “Information...... to and the involvement of the participants in the relocation process”, “The actual practical relocation”, and “The new life – deprivations and benefits”. The article shows that a relocation of a nursing home and its residents and employees is a municipal, economically based decision with implications for both...

 11. Fri os fra ejerskabets byrde

  DEFF Research Database (Denmark)

  Damsgaard, Jan

  2017-01-01

  Engang var musik et statussymbol og en luksus. Man måtte nemlig købe den musik, som man gerne ville lytte til på en lp eller en cd, der var ganske dyr – en enkelt lp eller cd kostede det samme som to måneders Spotify-abonnement. Og lp’en og cd’en gav kun adgang til at lytte til de udvalgte numre...

 12. Læren fra Shell

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ørding Olsen, Anders

  2017-01-01

  Hvad kan afsløringerne om Shells mere end 25 år gamle viden om klimaforandringer lære virksomheder om disruption og strategi? Først og fremmest at undgå at se disruption som en mulig trussel, men i stedet som en fremtidig realitet og chance for vækst......Hvad kan afsløringerne om Shells mere end 25 år gamle viden om klimaforandringer lære virksomheder om disruption og strategi? Først og fremmest at undgå at se disruption som en mulig trussel, men i stedet som en fremtidig realitet og chance for vækst...

 13. Borgerkrig fra Athen til Auschwitz

  DEFF Research Database (Denmark)

  Flohr, Mikkel

  2015-01-01

  The starting point of this article is the concept of civil war in Giorgio Agamben’s Homo Sacer-series. In spite of its relative obscurity, Agamben insists that it is the fundamental political structure, which has characterized all of western history since Ancient Greece. As such it constitutes...... and conflict e.g. revolution, are always already internal to the sovereign state, and can therefore only serve to reaffirm it. The state of exception thus produces an inherent incapacity to think or move beyond the sovereign state. Agamben subsequently attempts to challenge the state of exception albeit...... with varying degrees of success. This suggest the necessity of taking exception to the exception and explode the conceptual coupling of civil war and sovereign power, in order to create a space where it is possible to think political contestation within or beyond the works of Agamben....

 14. Disruption fra øst

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hartelius, Anne Mette

  2017-01-01

  Efter en uge i 'Det vilde Østen' med alle sanser indstillet på østerlandsk æstetik kan man godt få den tanke, at vi alle har brug for designdisruption herhjemme i vores postmodernistiske vestlige del af verden....

 15. Tableauer fra et sterilt Sverige

  DEFF Research Database (Denmark)

  Redvall, Eva Novrup

  2014-01-01

  Roy Andersson vandt i weekenden Guldløven ved filmfestivalen i Venedig for sit tragikomiske drama ’En due sad på en gren og funderede over tilværelsen’. Joshua Oppenheimer fik Juryens Store Pris for ’The Look of Silence’......Roy Andersson vandt i weekenden Guldløven ved filmfestivalen i Venedig for sit tragikomiske drama ’En due sad på en gren og funderede over tilværelsen’. Joshua Oppenheimer fik Juryens Store Pris for ’The Look of Silence’...

 16. Fri folkekirken fra synlighedshungrende politikere

  DEFF Research Database (Denmark)

  Iversen, Hans Raun; Kærgård, Niels

  2014-01-01

  Folkekirken har brug for beskyttelse mod den finansministerielle effektivitetslogik og moderne, rodløse politikere, der hele tiden skal være synlige og lave reformer for at blive genvalgt. Stabilitet er alfa og omega for en traditionsstyret institution, og det kan et rigtigt sammensat kirkeråd...

 17. Fra halt ko til taberko

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thomsen, Peter

  2009-01-01

  En halt ko kan meget nemt ende som en taberko, hvis der ikke gribes ind i tide. Ubehandlede haltheder vil ofte være  starten på en ond cirkel, som ender med, at koen bliver en taberko. Udgivelsesdato: 2009......En halt ko kan meget nemt ende som en taberko, hvis der ikke gribes ind i tide. Ubehandlede haltheder vil ofte være  starten på en ond cirkel, som ender med, at koen bliver en taberko. Udgivelsesdato: 2009...

 18. Fra politiker til policy professionel

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ørsten, Mark; Willig, Ida; Pedersen, Leif Hemming

  2017-01-01

  et studie af danske politikeres karriereveje efter, at de har forladt Folketinget. Studiet viser, at langt størstedelen af politikerne, der forlod Folketinget i perioden 1981 til 2015, fandt beskæftigelse uden for de nævnte jobtyper. Studiet identificerer dog også et begrænset marked for politisk...

 19. Fra passion til cool cash

  DEFF Research Database (Denmark)

  Gramtorp, Anne

  2013-01-01

  ), (Stenholm, 2011), (Cardon et al, 2009). Majoriteten af entreprenørskabslitteraturen måler motivation som et skalaforhold, som noget der enten er der eller ikke er der og beskriver motivation synonymt med begreberne intention, ambition og villighed. Fælles for entreprenørskabsforskningens bearbejdning af...

 20. Inspiration fra NY-times

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ejersbo, Lisser Rye

  2015-01-01

  NY-times har en ugentlig klumme med gode råd. For nogle uger siden var ugens inspiration henvendt til lærere/undervisere og drejede sig om, hvordan man skaber taletid til alle uden at have favoritter og overse de mere stille elever.......NY-times har en ugentlig klumme med gode råd. For nogle uger siden var ugens inspiration henvendt til lærere/undervisere og drejede sig om, hvordan man skaber taletid til alle uden at have favoritter og overse de mere stille elever....