WorldWideScience

Sample records for arbejdsgruppen om afbraending

 1. Report from the working group on combustion of domestic animal manure fractions; Rapport fra arbejdsgruppen om afbraending af fraktioner af husdyrgoedning

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2005-06-01

  During the past few years there has been a considerable development of new technology for treatment of domestic animal manure. The development implies that environmental problems connected with storage and use of domestic animal manure for fertilization are reduced. Through several years experiences with utilization of domestic animal manure's energy potential in biogas plants have been compiled, and the technological basis for connecting slurry separation and biogas production is present. In order to promote this development, the agricultural sector has a growing desire to be able to dispose of parts from the separated slurry through combustion, hereby using the energy content to the energy production. However, there are a number of barriers that make combustion of domestic animal manure impossible. In order to uncover existing barriers for combustion of domestic animal manure fractions the Danish Minister of food appointed an inter ministerial committee on 30 March 2005. The committee should: 1. Describe the regulations within the ministerial areas that affect combustion of domestic animal manure, and also describe the regulations that act as barriers, 2. Describe binding international agreements, directives and regulations that affect combustion of domestic animal manure and which of these that act as barriers, 3. Evaluate the potential for regulation adjustments and other actions, that might further the development of sustainable energy production in which domestic animal manure is a part, 4. Evaluate socio-economic pros and cons in the light of environmental and climatic impacts, and 5. Describe estimated governmental financial consequences of potential adjustments of regulations and other actions. (BA)

 2. Arbejdsgruppen for teknisk videnskab

  DEFF Research Database (Denmark)

  Clemmensen, Torkil

  1997-01-01

  Undersøgelsen er en del af en større undersøgelse udført på foranledning af Forskerakademiet. Arbejdsgruppen vurdering af behovet er overvejende baseret på aftagernes besvarelse af et spørgeskema. Efterspørgslen efter teknisk videnskabeligt uddannede ph.d.ere opgøres som stigende i perioden 1998-...... en evt. mangel på ph.d.ere....

 3. Om Spil

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kristiansen, Erik

  2007-01-01

  Introduktion til spil som performances, herunder især computerspil. Om spillets særlige verden og nyere typer af spil, herunder "performative spil", "stedsforankrede spil" og "alternate reality games"....

 4. Lidt om billeder

  DEFF Research Database (Denmark)

  Widell, Peter

  2007-01-01

  Artiklen kritiserer to af de mest udbredte billedteorier i dag, nemlig dels Ernst Hans Gombrichs Popper-inspirerede teori om billeder som gisninger, dels Nelson Goodmans teori om billeder som symboler (den semiotiske billedteori). Billeder er hverken gisninger eller symboler, og de refererer ikke...

 5. Om David Harvey

  DEFF Research Database (Denmark)

  Czeskleba-Dupont, Rolf; Schultz Jørgensen, Peter

  2015-01-01

  'kapitalen' gennemgås, hvor den geografiske dimension i kapitalens akkumulation er udarbejdet. Harvey's måde at videreføre Henri Lefebvre's tænkning om retten til byen bliver omtalt. Spørgsmålet rejses om arbejderklassen og byen. Og der fokuseres afsluttende på organisering af modstanden i et klassekamps-perspektiv....

 6. Om religion og evolution

  DEFF Research Database (Denmark)

  Geertz, Armin W.

  2011-01-01

  for kulturens kausale virkning på den menneskelige kognition og ikke mindst den hominine evolution. Ud fra, hvad vi ved om den menneskelige evolution, ses det, at den hominine evolution har en dybde, som sjældent medtænkes i teorier og hypoteser om den menneskelige evolution. Den menneskelige evolution er...

 7. Samarbejde om indsamling

  DEFF Research Database (Denmark)

  Teglhus, Hanne

  2012-01-01

  Artiklen handler om Steno Museet samarbejde med Svendborg Museum om en indsamling af fysikudstyr fra Skårup Seminarium, som blev nedlagt i 2011. Steno Museet besøgte de nu tomme seminariebygninger på Sydfyn flere gange og hjemtog en del historiske fysikinstrumenter og kemiudstyr....

 8. Om evalueringsforskningens relative autonomi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nørholm, Morten

  2008-01-01

  Det empiriske udgangspunkt for artiklen "Om evalueringsforskningens relative autonomi - dansk normal evalueringsforskning som et ikke-autonomt (sub)felt i magtens felt" er en række tekster af fire dominerende danske evalueringsforskere. Det teoretiske udgangspunkt er især Pierre Bourdieus teori om...

 9. Viden om faste vendinger

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bergenholtz, Henning; Bjærge, Esben

  Ordbogen indeholder ca. 17.000 idiomer, ordsprog, bevingede ord og andre faste vendinger, som der oplyses mest muligt om. Hertil hører oplysninger om betydningen, grammatik, kollokationer, synonymer, stil, ordforbindelsestype, etymologiske angivelser og andre baggrundsoplysninger, links til relev...

 10. Viden om faste vendinger

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bergenholtz, Henning; Bjærge, Esben

  2012-01-01

  Ordbogen indeholder ca. 17.000 idiomer, ordsprog, bevingede ord og andre faste vendinger, som der oplyses mest muligt om. Hertil hører oplysninger om betydningen, grammatik, kollokationer, synonymer, stil, ordforbindelsestype, etymologiske angivelser og andre baggrundsoplysninger, links til relev...

 11. Begreber om verdensrummet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Wahlgreen, Gert

  1991-01-01

  Børns begreber om og forståelse af verdensrummet sættes ind i Piagets og Vygotskys teorier. Hverdagsforestillinger beskrives og forklares.......Børns begreber om og forståelse af verdensrummet sættes ind i Piagets og Vygotskys teorier. Hverdagsforestillinger beskrives og forklares....

 12. Noget om helte

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen, Line Hjorth

  2013-01-01

  Om det nyligt nedbrændte Frihedsmuseum og fremtidige planer for museet, herunder de danske frihedskæmperes og heltebegrebets position og betydning i det nye museum.......Om det nyligt nedbrændte Frihedsmuseum og fremtidige planer for museet, herunder de danske frihedskæmperes og heltebegrebets position og betydning i det nye museum....

 13. "Omsætningsproblemet"

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Niels Rosendal

  2010-01-01

  Artiklen beskriver og analyserer med udgangspunkt i forskningsprojektet "Handlekompetence i pædagogisk arbejde" (HPA), hvordan professionelle har prøvet at omsætte ny, forskningsbaseret viden i deres dagligdag.......Artiklen beskriver og analyserer med udgangspunkt i forskningsprojektet "Handlekompetence i pædagogisk arbejde" (HPA), hvordan professionelle har prøvet at omsætte ny, forskningsbaseret viden i deres dagligdag....

 14. Barns tankar om ekologiska processer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Helldén, Gustav

  Bogen indledes med en oversigt over forskning om læring i naturvidenskab, herunder gennemgås blandt andet Piagets teorier. Herefter følger Helldéns undersøgelser af elevforestillinger om økologiske processer. Helldén har interviewet eleverne om livsbetingelser og vækst, nedbrydning i naturen og om...

 15. Tre teser om en legende

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Ove K.

  2013-01-01

  Hvordan at studere Grundtvig om deltager i opbygning af den danske nation? I bidrag præsenteres tre teser om nationsbygning og om legenders rolle i den sammenhæng. Bidrag er skrevet i forbindelse med internationalt komparativt projekt om nationsbygning...

 16. Hvad taler planterne om?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Martens, Helle

  2005-01-01

  Planter kan modtage kemiske signaler fra andre planter og på den måde advares om en truende fare, fx et insektangreb. planter kommunikerer også med dyr - og plantens egne celler har måder at sende beskeder til hinanden på.......Planter kan modtage kemiske signaler fra andre planter og på den måde advares om en truende fare, fx et insektangreb. planter kommunikerer også med dyr - og plantens egne celler har måder at sende beskeder til hinanden på....

 17. Evalueringsrapport om Stressbehandlingskonferencen 2016

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ladegaard, Yun Katrine; Jensen, Christian Gaden

  2016-01-01

  Vision for konferencen Stressbehandlingsforløb udbydes på hospitaler og arbejdspladser, i såvel kommunalt som privat regi. En tværgående vidensudvikling om de tilgængelige behandlinger og deres resultater har imidlertid manglet. Ved at samle forskere og praktikere i dansk stressbehandling er det ...

 18. Arbejdspapir om dogmeproduceret etnografi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kristensen, Regnar Albæk

  2016-01-01

  Etnografien har været antropologens varemærke, siden Boas og Malinowski gjorde monografierne til fagets kerneprodukt. Der har været meget diskussion om, hvor godt og præcist disse monografier beskrev de verdener, som antropologerne studerede, og siden bølgerne gik højest i 1980erne og 1990erne, har...

 19. Om distributionen af hvidhed

  DEFF Research Database (Denmark)

  Frello, Birgitta

  2007-01-01

  Med udgangspunkt i John Fords Western, Forfølgeren fra 1956, præsenteres en analyse af repræsentationer af race og overskridelse af raceskel, særligt i relation til konstitueringen af subjektpositioner, hvorfra spørgsmål om hvidhed og ikke-hvidhed kan afgøres....

 20. Om erkendelsesprocessernes historiske udvikling

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lyhne, Jørgen

  2011-01-01

  I artiklen Om erkendelsesprocessernes historiske udvikling, reflekterer Jørgen Lyhne over indholdet i et 80 år gammelt forskningsprojekt. Den sovjet-russiske neuropsykolog A.R. Luria foretog i 1930-1931 et enestående forskningsprojekt, der gjorde et spændende forsøg på at belyse sammenhængen mellem...

 1. Historien om samspillet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Clematide, Bruno

  2004-01-01

  arbejdsmarkedsuddannelserne og læringsaktiviteterne i virksomhederne er et centralt element i denne strategi. Med henblik på at give et bud på hvilke historiske erfaringer udviklingen af praksisnær kompetenceudvikling kan bygge på, handler denne artikel om samspillets historie i AMU-systemet. Artiklen slutter af med...

 2. Kampen om ressourcerne

  DEFF Research Database (Denmark)

  Czeskleba-Dupont, Rolf

  2013-01-01

  SUV-typen; dels den tyske diskurs om 'Energie-Wende' og dens politisk-taktiske brug gennem Merkel-regeringen, der skaber inkonsistenser og social slagside i den reelle omstilling. Investeringsstyring og social udligning ses som opgaver, samfundet må påtage sig i perspektivet af en fredsskabende...

 3. WTO SPILLET OM DOHA

  OpenAIRE

  Schjøtt, Taia N; Friis, Katrine; Jensen, Morten E B; Møller, Esben B; Nielsen, Mette Marie

  2006-01-01

  Hvorfor er medllemmerne i WTO (verdenshandelsorganisationen)ikke under Doha-forhandlingsrunden,også kaldet "udviklingsrunden" nået til enighed om at vedtage en aftale, der kan sikre de mindst udviklede lande, de såkaldte LDC-lande, en bedre integration og mere ligeværdig position i den internationale handel?

 4. Lad os tale om INNOVATION

  DEFF Research Database (Denmark)

  Torfing, Jacob

  2014-01-01

  Der er behov for innovation i den offentlige sektor, og behov for at vi taler om INNOVATION uden sproglige omsvøber og forviklinger. Vi skal udvikle et klart og præcist sprog om innovation, for kun derigennem kan vi komme videre til de brændende spørgsmål om, hvordan vi fremmer offentlig innovati...

 5. Rundt om webergrillen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mechlenborg, Mette

  2014-01-01

  RUNDT OM WEBERGRILLEN tager læseren med rundt omkring et af de mest elskede - og forhadte - fænomener i dansk kultur - parcelhuset. Bogen undersøger hvordan parcelhuset repræsenteres i en række aktuelle danske værker, heriblandt Helle Helles Hus & Hjem (1999) og den danske billedkunstner Morten S...... Westphal og Edward Soja....

 6. M, Membranes, and OM

  International Nuclear Information System (INIS)

  We examine the extent to which the action for the membrane of M-theory (the eleven-dimensional construct which underlies and unifies all of the known string theories) simplifies in the so-called Open Membrane (OM) limit, a limit which lies at the root of the various manifestations of noncommutativity in the string context. In order for the discussion to be relatively self-contained, we start out by reviewing why the strings of ten-dimensional string theory are in fact membranes (M2-branes) living in eleven dimensions. After that, we recall the definition of OM theory, as well as the arguments showing that it is part of a larger, eleven-dimensional structure known as Galilean or Wrapped M2-brane (WM2) theory. WM2 theory is a rich theoretical construct which is interesting for several reasons, in particular because it is essentially a toy model of M-theory. We then proceed to deduce a membrane action for OM/WM2 theory, and spell out its implications for the four different types of M2-branes one can consider in this setting. For two of these types, the action in question can be simplified by gauge-fixing to a form which implies a discrete membrane spectrum. The boundary conditions for the remaining two cases do not allow this same gauge choice, and so their dynamics remain to be unraveled

 7. M, Membranes, and OM

  CERN Document Server

  García, J A; Vergara, J D; Guijosa, Alberto

  2003-01-01

  We examine the extent to which the action for the membrane of M-theory (the eleven-dimensional construct which underlies and unifies all of the known string theories) simplifies in the so-called Open Membrane (OM) limit, a limit which lies at the root of the various manifestations of noncommutativity in the string context. In order for the discussion to be relatively self-contained, we start out by reviewing why the strings of ten-dimensional string theory are in fact membranes (M2-branes) living in eleven dimensions. After that, we recall the definition of OM theory, as well as the arguments showing that it is part of a larger, eleven-dimensional structure known as Galilean or Wrapped M2-brane (WM2) theory. WM2 theory is a rich theoretical construct which is interesting for several reasons, in particular because it is essentially a toy model of M-theory. We then proceed to deduce a membrane action for OM/WM2 theory, and spell out its implications for the four different types of M2-branes one can consider in ...

 8. Viden om inklusion

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dyssegaard, Camilla Brørup; Larsen, Michael Søgaard

  Denne publikation er et bearbejdet uddrag af publikationen "Effekt og pædagogisk indsats ved inklusion af børn med særlige behov i grundskolen", der blev afsluttet i december 2012. Formålet med denne publikationer at præsentere lærere og skoleledere for den viden, vi nu har om hvilke strategier, ......, der har positiv virkning for inklusion i grundskolen på en praksisorienteret, kort, præcis og læsbar måde....

 9. Fiksjonens fortellinger om fiksjon

  OpenAIRE

  1995-01-01

  Hva sier fiksjonen når den ytrer seg om sitt forhold til den virkeligheten den springer ut av, bærer med seg, bearbeider og bringer videre? Dette spørsmålet styrer analysen av refleksivitet i fjernsynsserien Blackeyes og trilogien Pennies From Heaven, The Singing Detective og Lipstick on Your Collar, alle skrevet av den britiske forfattereren, manusforfatteren og regissøren Dennis Potter. Kompleksiteten i disse seriene, og i refleksiv fiksjon generelt, borger for et spekter av teoretiske ...

 10. Samarbejde om at bo godt

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kirkegard, O.

  I rapporten beskrives to positive eksempler på beboersamarbejde i almennyttige boligafdelinger. I boligafdelingen Albertslund Nord samarbejder beboerne om drift og vedligeholdelse af deres boligområde, og i Herlev kommune samarbejder boligafdelingerne med socialforvaltningen om at skabe gode boli...

 11. Ny viden om public service

  DEFF Research Database (Denmark)

  Søndergaard, Henrik

  2010-01-01

  Analyse af betydningen af de forskningsprojekter, som Kulturministeriet har igangsat om public service, set i relation til aktuelle udviklingstræk i dansk mediepolitik......Analyse af betydningen af de forskningsprojekter, som Kulturministeriet har igangsat om public service, set i relation til aktuelle udviklingstræk i dansk mediepolitik...

 12. Når vi taler om 68

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Henrik; Metz, Georg

  Når vi taler om 68 er en intellektuel samtale mellem to ligeværdige gentlemen og skallesmækkere. En essayistisk dyst om porno, RAF, Pittelkow og livsfilosofi......Når vi taler om 68 er en intellektuel samtale mellem to ligeværdige gentlemen og skallesmækkere. En essayistisk dyst om porno, RAF, Pittelkow og livsfilosofi...

 13. Om visse køberetlige regler om sikkerhedsmangler

  DEFF Research Database (Denmark)

  Møgelvang-Hansen, Peter

  2008-01-01

  mangler ved salgsgenstanden. Bestemmelsen indebærer, at en køber, der lider tab som følge af mangler ved salgsgenstanden, ikke alene kan rejse krav om erstatning for udgifter forbundet med dækningskøb, afsavnserstatning, erstatning for driftstab mv., men også erstatning for det tab, køberen måtte have...... at disse frister ikke finder anvendelse, hvis salgsgenstanden lider af en sikkerhedsmangel. Ved sådanne mangler vil køberens mangelskrav herefter alene være reguleret af de almindelige forældelsesregler, jf. lov nr. 522 af 6. juni 2007 om forældelse af fordringer. Endelig har udvalget drøftet, om der bør...

 14. Forestillinger om kvinden i sygeplejefaget

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holen, Mari

  2008-01-01

  Kapitlet analyserer forestillingen om at kvindelighed og sygeplejefaget hører sammen. Den teoretiske optik er Judith Butlers opgør med forestillingen om, at kønnet har en biologisk komponent og en social/kulturel komponent. Kapitlet er en analyse af forskellige tekster skrevet af tre forskellige...... forbinder kvinden til sygeplejefaget. Denne forbindelselinje er dog på mange måder paradoksal, hvilket fremkommer ved at læse teksterne i lyset af Butlers kritik af skellet mellem sex og gender. For på den ene side beskrives det kvidnelige om særlig værdifuldt i forhold til sygeplejefaget, og på den anden...

 15. Seminar om evaluering af forskningsprogrammer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, Anders Stig Skau; Pedersen, Søren Marcus

  Dette Working Paper sammenfatter indlæg og konklusioner fra et seminar om evaluering af Fødevareministeriets Forskningsprogrammer afholdt den 26. februar 2007 af Direktoratet for FødevareErhverv og Fødevareøkonomisk Institut, Københavns Universitet. På seminaret blev et nyt metodeoplæg til...

 16. Projekt om forbrugersegmenter i Kina

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jeppesen, Lisbeth Fruensgaard

  2001-01-01

  attraktivt marked for mange udenlandske virksomheder. Det kinesiske marked består af mange forskellige segmenter. Viden om de forskellige forbrugersegmenter er afgørende for formuleringen af effektive marketingstrategier, ligesom en dybere forståelse for den kinesiske forbruger er nødvendig for at kunne gøre...

 17. Temanummer om styring av naturressurser

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  May Thorseth

  2014-05-01

  Full Text Available Dette nummeret av Etikk i praksis – Nordic Journal of Applied Ethics er et temanummer om styring av naturressurser. Den tematiske delen inneholder tre artikler, mens den åpne delen har to artikler som drøfter svært dagsaktuelle tema.http://dx.doi.org/10.5324/eip.v8i1.1799

 18. Samtaler om Københavnerskolen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Gad, Ulrik Pram; Petersen, Karen Lund

  2012-01-01

  Denne artikkelen tar for seg samtidige debatter og etablerte kritikker av sikkerhetiseringsteori og argumenterer for at disse benytter flere ulike begreper om politikk. Et mer bevisst forhold til disse begrepsmessige variasjonene vil klargjøre ikke bare teoretiske forskjeller, men også muligheten...

 19. Bogen om GIS og geodata

  DEFF Research Database (Denmark)

  Balstrøm, Thomas; Jacobi, Ole; Bodum, Lars

  OM INDHOLDET: Kort har gennem århundreder været brugt til at afbilde fænomener på vores runde Jord på papir, men i dagens IT-samfund håndteres de i computere ved brug af geografiske informationssystemer - forkortet GIS. I dem er det for eksempel muligt at koble kortinformationer med registeroplys......OM INDHOLDET: Kort har gennem århundreder været brugt til at afbilde fænomener på vores runde Jord på papir, men i dagens IT-samfund håndteres de i computere ved brug af geografiske informationssystemer - forkortet GIS. I dem er det for eksempel muligt at koble kortinformationer med...... kriterier osv. I systemerne findes der også værktøjer til beregning af korteste vej i vejnetværk og analyser på cellebaserede data som eksempelvis digitale højdemodeller. I denne første dansksprogede lærebog gives der en introduktion til de basale begreber i forståelsen af GIS eksemplificeret ved fokus på...... geodata i databaser, analysemetoder, kartografiske principper, metadata (data om data) og udvalgte eksempler på geodata til brug for den offentlige forvaltning, private virksomheder og borgere. Bogen afrundes med en perspektivering om mulighederne i fremtidens brug af GIS og geodata, som desværre ikke har...

 20. Main: 1OM1 [RPSD[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available 1OM1 トウモロコシ Corn Zea mays L. Casein Kinase Ii, Alpha Chain Name=Ack2; Zea Mays Mole...ELLVDLQDYDYSLDMWSLGCMFAGMIFRKEPFFYGHDNHDQLVKIAKVLGTDGLNVYLNKYRIELDPQLEALVGRHSRKPWLKFMNADNQHLVSPEAIDFLDKLLRYDHQERLTALEAMTHPYFQQVRAAENSRTRA corn_1OM1.jpg ...

 1.  Blogger du om vejledning?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thomsen, Rie; Hohwü-Christensen, Stine

  2007-01-01

  Blog om vejledning på http://www.guidance-europe.org/ Hvad er vejledning, og hvad ved man om det? Hvordan skulle Sokrates' tanker om det gode liv kunne hjælpe med at træffe uddannelses- eller karrierevalg i 2007?  Hvad betyder egentlig VidensCenter for Vejledning? Og hvorfor i det hele taget al d...

 2. Om guldbiller, Bach og basepar

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mogensen, T.E.

  2003-01-01

  I sin stærkt encyklopædiske roman The Gold Bug Variations søger den amerikanske forfatter Richard Powers gennem utallige detaljer, synekdoker og intrikate forbindelser at inddrage al verden og radikalt udvide romanens rum. Men romanen er også, eller især, en fortælling om kærlighed.......I sin stærkt encyklopædiske roman The Gold Bug Variations søger den amerikanske forfatter Richard Powers gennem utallige detaljer, synekdoker og intrikate forbindelser at inddrage al verden og radikalt udvide romanens rum. Men romanen er også, eller især, en fortælling om kærlighed....

 3. Ny Odense - Sammen om bymidten?

  OpenAIRE

  Hedegaard Nielsen, Katrine

  2016-01-01

  This thesis examines how urban life in the inner city of Odense affects Odense’s development and competitiveness. Furthermore, it examines how the Municipality of Odense and the governance network called Sammen om Centrum develops urban life in the inner city of Odense through the means of urban planning. The starting point for the study is a line of interviews and document studies, which is analysed through theoretical perspectives from Karina Sehested, David Harvey and Eva Sørensen. This...

 4. Den brede, folkelige debat om EU

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dosenrode, Søren

  2005-01-01

  I Danmark er EUropa noget fjernt på trods af, at EU er rammen om dansk politik, både udenrigs og indenrigs. Danmark er medlem af en de facto føderation, men de brede folkelige debater om hvordan EU skal gestaltes har manglet.......I Danmark er EUropa noget fjernt på trods af, at EU er rammen om dansk politik, både udenrigs og indenrigs. Danmark er medlem af en de facto føderation, men de brede folkelige debater om hvordan EU skal gestaltes har manglet....

 5. Kampen om matfatet og matproduksjonen

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hans Morten Haugen

  2013-05-01

  Full Text Available Antallet sultne i verden har økt, selv om det kan diskuteres om det i dag er en høyere eller lavere andel som lider under sult enn for seks år siden – før matprisøkningen. Alle er uansett enige om at det samlet sett produseres nok mat i verden til at alle kan få dekket sine ernæringsbehov. Artikkelen viser at to hovedretninger i debatten om matproduksjon står mot hverandre. Den dominerende retningen fokuserer primært på matsikkerhet, forstått som økt matproduksjon og økt handel med mat. Den andre retningen argumenterer for at interessene og rettighetene for de mest sårbare må ha forrang i politiske prioriteringer, og at de sårbare sikres best med en strategi basert på menneskerettigheter. Artikkelen drøfter landfordeling, økt bruk av genteknologi i landbruket og nedbygging av handelshindre for landbruksprodukter. Industrialisering av landbruket og liberalisering av handelen med landbruksvarer kan gi gode resultater på makronivå – på kort sikt. Dersom målet er å fremme situasjonen for de mest sårbare og samtidig møte klimautfordringene er løsningen en nedenfra-tilnærming, som til nå er blitt ignorert av de fleste stater.Nøkkelord: retten til mat, matsikkerhet, klima, Verdens handelsorganisasjon, FNs tusenårsmålEnglish summary: The struggle over food intake and food productionThe number of hungry persons in the world has increased – although it is debatable whether there is currently a higher or lower proportion of suffering from hunger than six years ago – before the food price increases. All agree that the overall production of food in the world is adequate for everyone's nutritional needs. The article demonstrates that there are two main approaches in the debate on food production. The dominant approach focuses primarily on food security, understood as increased food production and increased food trade. The other approach argues that the interests and rights of the most vulnerable must prevail, and that

 6. Folkeoplysning om bæredygtig udvikling

  DEFF Research Database (Denmark)

  Læssøe, Jeppe

  2007-01-01

  folkelige engagement i bæredygtig udvikling - trods indsatsen i 90'erne - har været faldende, er denne harmoni-forestilling ikke blevet udfordret. Artiklen slutter med et forslag om at nytænke didaktikken i folkeoplysningen om bæredygtig udvikling med udgangspunkt i en erkendelse af de dilemmaer, der...

 7. Rapport om DanDiaSyn-projektet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jørgensen, Henrik; Hagedorn, Karen

  2009-01-01

  Artiklen gør rede for hovedprincipperne bag det indsamlingsarbejde om dansk dialektsyntaks som forfatterne deltog i 2007-9......Artiklen gør rede for hovedprincipperne bag det indsamlingsarbejde om dansk dialektsyntaks som forfatterne deltog i 2007-9...

 8. Mere åbenhed om bankernes risikoeksponering

  DEFF Research Database (Denmark)

  Grosen, Anders

  2008-01-01

  har synliggjort behovet for mere åbenhed om den enkelte banks risikoeksponering. Konkret foreslås ikke alene hyppigere offentlig rapportering om den enkelte banks risikoeksponering, men også mere ensartede og konsistente opgørelser af eksponeringen end der er lagt op til i de nye kapitaldækningsregler...

 9. Omsættelige forureningstilladelser i USA

  DEFF Research Database (Denmark)

  Svendsen, Gert Tinggaard

  1992-01-01

  I en tidligere artikel i Samfundsøkonomen, har Hjorth-Andersen på overbevisende måde beskrevet de teoretiske fordele ved en eventuel inddragelse af "omsættelige forureningstilladelser" i miljøreguleringen. Spørgsmålet er, om de teoretiske forventninger kan indfries i praksis. Her kan erfaringerne...

 10. Rundt om Ringen - veje til Wagners verdensteater

  DEFF Research Database (Denmark)

  Artikler om Ringen af Lars Ole Bonde, Villy Sørensen, Peter Kjærulff, John Christiansen, udgivet i forbindelse med Den Jyske Operas Ring-opførelser. Interviews med Francesco Cristofoli og Klaus Hoffmeier....

 11. Om de såkaldte fejlslutninger

  DEFF Research Database (Denmark)

  Widell, Peter

  2008-01-01

  I artiklen, der er et bidrag til logik og argumentationsteori, tages de såkaldte fejlslutninger op til behandling. Det hævdes, at den nylige litteratur om emnet i Danmark ikke er opdateret om de sidste 30 års internationale debat. I et forsøg på at rode bod på denne tingenes tilstand gives et rids...

 12. Samtaler om Københavnerskolen:Begreper om politikk i studier av sikkerhetisering

  OpenAIRE

  Gad, Ulrik Pram; Petersen, Karen Lund

  2012-01-01

  Denne artikkelen tar for seg samtidige debatter og etablerte kritikker av sikkerhetiseringsteori og argumenterer for at disse benytter flere ulike begreper om politikk. Et mer bevisst forhold til disse begrepsmessige variasjonene vil klargjøre ikke bare teoretiske forskjeller, men også mulighetene for ny teoretisk utvikling og refleksjon. Artikkelen identifiserer tre samtaler om politikk: For det første, en samtale om hvordan politikk er knyttet til intensjonalitet og handling. For det andre,...

 13. Opsigtsvækkende nyt om derivater fra USA

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thinggaard, Frank

  1997-01-01

  Der er opsigsvækkende nyt fra USA om den regnskabsmæssige behandling af derivater som terminskontrakter, futures, optioner, swaps m.v. Glem alt om historiske anskaffelsespriser. For derivater er der kun ét mål, som kan bruges: markedsværdier (fair-values). Glem alt om snakken om 'off-balance-sheet...

 14. The Einstein-Nordstr\\"om Theory

  CERN Document Server

  Weinstein, Galina

  2012-01-01

  The Finnish physicist Gunnar Nordstr\\"om developed a competing theory of gravitation to Einstein's 1912-1913 gravitation theory. The equivalence principle was valid in his theory and it also satisfied red shift of the spectral lines from the sun. However, it was unable to supply the Perihelion of Mercury, such as Einstein's theory; it led to a Perihelion like the one predicted by Newton's law, and, it could not explain the deflection of light near the sun, because in Nordstr\\"om's theory the velocity of light was constant. Einstein's 1913-1914 theory, the field equations of which were not generally covariant, remained without empirical support. Thus a decision in favor of one or the other theory - Einstein's or Nordstr\\"om's - was impossible on empirical grounds. Einstein began to study Nordstr\\"om's theory from the theoretical point of view and he developed his own Einstein-Nordstr\\"om theory on the basis of his conception of the natural interval. Eventually, in a joint 1914 paper with Lorentz's student Adri...

 15. Corporate responsibility – det handler om redelighed

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thomsen, Steen

  2009-01-01

  Virksomhedsansvar – corporate responsibility – kan blive et fællesbegreb for selskabsledelse, bæredygtighed og corporate social responsibility, der hver især drejer sig om forskellige former for bæredygtighed – finansiel, social og miljømæssig......Virksomhedsansvar – corporate responsibility – kan blive et fællesbegreb for selskabsledelse, bæredygtighed og corporate social responsibility, der hver især drejer sig om forskellige former for bæredygtighed – finansiel, social og miljømæssig...

 16. Spillet om læring

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Allan Dreyer; Bech, Stinne Lyager; Plum, Maja

  En analyse af Socialministeriet, Undervisningsministeriet, KL og BUPLs forsøg på at give udtrykket "læring i daginstitutioner" specifikt indhold. Analysen følger debatten op til udkast til lovforslag om "Pædagogiske læreplaner i dagtilbud". Udgangspunktet tages i Laclau og Mouffes diskursteori....

 17. Antologi om Visuelle Felt-& Analyse Metoder

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lundberg, Pia

  andet baseret på det poetiske princip, af Edgar Allan Poe, som blev udgivet posthumt i 1850. Derudover anvendes antropologerne Victor Turner & Edward Bruners teoretiske arbejder om forskellige kulturæstetiske fænomener og udtryk (fx Bruner 1986). Sidst men ikke mindst anvendes de kulturvidenskabelige...

 18. Strøtanker om en tegning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Langkjær, Michael Alexander

  1992-01-01

  Kort indlæg på baggrund af bl.a. kunsteoretikeren Ernest Gombrich om 'New Yorker magazine' -tegneren Daniel 'Alain' Brustleins vittighedstegning fra 1 oktober 1955 af oldægyptiske kunststuderende ifærd med at tegne en kvinde i hierogyfisk positur....

 19. Internationalt samarbejde om BIM og digitale vejmodeller

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rasmussen, Christian Fuglsang; Kjems, Erik

  2016-01-01

  Begrebet BIM (BygningsInformationsModellering) har for alvor ramt infrastruktursektoren, og der arbejdes i mange lande på at optimere håndteringen og udnyttelsen af data. Der er en generel enighed om effektiviseringspotentialet, samt at der er behov for internationale standarder. Følgende giver et...

 20. En fortælling om AMU

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Villy Hovard; Andresen, Susanne; Lassen, Morten

  bedre muligheder for et aktivt arbejdsliv på et omskifteligt arbejdsmarked. Det er også historien om et skolesystem med nogle meget engage­rede medarbejdere og ledere, der igennem årene har arbejdet for at tilrettelægge og gennemføre uddannelser, der giver mening for både kursister og virksomheder. Og...

 1. Hvad handler ledelse af videnarbejde om?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Buch, Anders; Andersen, Vibeke

  2015-01-01

  Den amerikanske ledelses- og organisationsguru Peter F. Druckers begreb om videnarbejde og ledelse af videnarbejdet har på mange måder været definerende for moderne ledelsestænkning. I denne artikel argumenterer vi via en empirisk case for, at ledelse i videnarbejdet omfatter meget mere og andet ...

 2. Et Forsknings- og Udviklingsprojekt om Marjattas Skole- og Behandlingshjem

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kristensen, Kasper Andreas

  2011-01-01

  Forskning og udviklingsrapport om rytmer og kunstneriske processer i Marjattas Rudolf Steiner inspirerede specialpædagogik......Forskning og udviklingsrapport om rytmer og kunstneriske processer i Marjattas Rudolf Steiner inspirerede specialpædagogik...

 3. The O&M Personnel Shortage and University Training Programs.

  Science.gov (United States)

  Wiener, William R.; Joffee, Elga

  1993-01-01

  Measures taken during the 1980s to increase the number of orientation and mobility (O&M) specialists to work with persons with visual impairments were evaluated, by means of a telephone survey of 15 university O&M programs. Survey findings indicated that efforts to address critical shortages in O&M personnel have been effective. (DB)

 4. Johannes Sløk - historien om en undtagelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Liisberg, Sune

  2006-01-01

  bliver således til historien om en guddommeligt berettiget undtagelse - eller historien om en 'idiot' (en privatmand, et individ) kunne man også sige med slet skjult reference til Sartres filosofiske værk om Gustave Flaubert, L'Idiot de la famille. Andre for artiklen centrale tænkere er Kierkegaard og...

 5. Tullia d'Aragona om kentaurens underkropp

  DEFF Research Database (Denmark)

  Aasdalen, Unn Irene

  2010-01-01

  I den italienske renessansens 100-årige tradisjon for platonske kjærlighetsdialoger var de toneangivende stemmene høyrøstet mannlige. Som i modellverket fra antikken, Platons Symposium, var det fra begynnelsen rene herrelag som gjorde rede for kjærligheten. Den ideelle kjærlighet var en sak...... for menn, og menn alene, og sanselig kjærlighet var noe man burde holde seg fra. Disse synspunktene var det bred enighet om, inntil Tullia d’Aragona midt på 1500-tallet lanserte en nyfortolkning av Platon, som rettet den sokratiske ironi mot de samtidige platonistene. Tullia iscenesatte ubeskjedent seg...... selv som en personifisering av Fornuften, i en dialog hvor hun duellerte med Firenzes fremste filosof. Artikkelen handler om Tullia d’Aragona (ca. 1510-1556), og hennes forsvar for sansningen innenfor et tankesystem som idealiserte det åndelige og mannlige og stemplet det fysiske og kvinnelige som...

 6. Psykologiske teorier om intelligens og folkeskolens elevdifferentiering

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bendixen, Carsten

  Afhandlingen er en historisk analyse af, hvordan teorier og metoder om intelligens er blevet transformeret til folkeskolens hverdagspraksis. I tre historiske perioder vises det, hvordan begrundelser for anvendelsen af henholdsvis skolepsykologiens intelligenstestning, Piagets forståelse af barnets...... fra 1930’erne frem til i dag. Introduktionen af såvel Piagets som Howard Gardners teorier er sket igennem en modstilling til skolepsykologiens intelligenstestning. Der foretages vurderinger og drages konklusioner over intelligensteoriens og intelligenstestningens rolle i folkeskolen. Dette...

 7. Niklas Luhmanns teori om samfundets kommunikationssystemer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Harste, Gorm

  2009-01-01

  Artiklen gennemgår Luhmanns kommunikationsteori og rekonstruerer den ud fra Dirk Baeckers reformulering af teorien om distinktioner, koder og mening. Artiklen hæfter sig i særlig grad ved organisationssystemerne og deres betydning i den historiske udfoldelse af kommunikation som semantik. Artiklen...... er skrevet så den kan bruges som introduktion til Luhmanns kommunikationsteori og som en kommunikationsteoretisk fokuseret gennemgang af Luhmanns omfattende teoridannelse....

 8. Om: One tool for many (Indian) languages

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  GANAPATHIRAJU Madhavi; BALAKRISHNAN Mini; BALAKRISHNAN N.; REDDY Raj

  2005-01-01

  Many different languages are spoken in India, each language being the mother tongue of tens of millions of people.While the languages and scripts are distinct from each other, the grammar and the alphabet are similar to a large extent. One common feature is that all the Indian languages are phonetic in nature. In this paper we describe the development of a translit eration scheme Om which exploits this phonetic nature of the alphabet. Om uses ASCⅡ characters to represent Indian language alphabets, and thus can be read directly in English, by a large number of users who cannot read script in other Indian languages than their mother tongue. It is also useful in computer applications where local language tools such as email and chat are not yet available. Another significant contribution presented in this paper is the development of a text editor for Indian languages that integrates the Om input for many Indian languages into a word processor such as Microsoft WinWord(R). The text editor is also developed on Java(R) platform that can run on Unix machines as well. We propose this transliteration scheme as a possible standard for Indian language transliteration and keyboard entry.

 9. Nettverk i arbeid : 3 caser om nettverksorganisering

  OpenAIRE

  2007-01-01

  Hovedoppgaven handler om nettverk og nettverking. Her presenterer jeg noen nettverk nedenfra, fra begynnelsen før noen kan vite hvordan det vil gå. Den som vil nettverking nedenfra trenger vilje til endring, noen å alliere seg med, egnede verktøy, omstendigheter som lar seg endre og enda noe i tillegg. Ostentativ kunnskap er kunnskap som læres gjennom praktisk erfaring, som vi kan ta til oss når noen peker, forklarer og gjør sammen med oss. Narrativer kan formidle ostentativ kunnskap. Det...

 10. Nytt om runer, Nr. 17 (2002)

  OpenAIRE

  2002-01-01

  Nytt om runer, syttende årgang, s. 3. Arbejdet ved Runologisk Laboratorium, København, s. 4. Die Runenarbeit am Seminar für deutsche Philologie (Arbeitsstelle: Germanische Altertumskunde), Göttingen, s. 12. Weitere angelsächsische Runen in Rom, s. 17. A Runic Fragment from Orkney, s. 18. Runeinnskrifter på omslaget til den islandske homilieboka, s. 20. Arbeidet ved Runearkivet, Oslo, s. 21. Verksamheten vid Runverket i Stockholm, s. 25. The “AVM” Stone from Minnesot...

 11. Nytt om runer, Nr. 11 (1996)

  OpenAIRE

  1996-01-01

  Nytt om runer, ellevte årgang, s. 3. Arbejdet ved Runologisk Laboratorium, København, s. 4. Die Runenarbeit am Seminar für deutsche Philologie (Arbeitsstelle: Germanische Altertumskunde), Göttingen, s. 13. The Rune-Stone in Uden, the Netherlands, Is Modern, s. 14. Arbeidet ved Runearkivet, Oslo, s. 15. Verksamheten vid Runverket, Stockholm, s. 16. Das Vierte Intemationale Symposium über Runen und Runeninschriften in Göttingen, 4.-9. August 1995, s. 20. "Det åttende ...

 12. Nytt om runer, Nr. 7 (1992)

  OpenAIRE

  1992-01-01

  Nytt om runer, sjuende årgang, s. 3. Arbejdet ved Runologisk-epigrafisk Laboratorium, København, s. 3. Die Runenarbeit am Seminar für Deutsche Philologie (Arbeitsstelle: Germanische Altertumskunde), Göttingen, s. 5. New runic fragment from the Isle of Man, s. 6. German runes in Kent?, s. 7. Comment on the Boarley inscription, Kent, s. 8. Comment on the deer's antler from Brandon, Suffolk, s. 8. Runen aus neuerer Zeit, s. 9. Arbeidet ved Runearkivet, Oslo, s. 10. ...

 13. Drømmen om transfaglighed

  DEFF Research Database (Denmark)

  Henriksen, Carsten

  2013-01-01

  Fagene er under pres. Tidens krav om grænseløse kompetencer truer med at rive faggrænserne ned for at slå porten op til transfaglighedens forjættede land. Men der findes ingen genvej bagom fagene, for selvom fagene er kunstige grænser i en grænseløs, moderne verden, kan vi ikke undvære dem. Hans ...... Fink, docent i filosofi ved Aarhus Universitet, fortæller hvorfor....

 14. Friedman & Freeman -om virksomhedens sociale ansvar

  OpenAIRE

  Pedersen, Thomas; Rasmussen, Charlotte Vig; Hviid-Holm, Signe; Landal, Thomas; Lundstrøm, Aske

  2006-01-01

  Freeman & Friedman- om virksomhedens socialt ansvar Begrebet CSR, virksomhedens sociale ansvar, bygger på bæredygtighedsprincippet, som går på, at virksomheden har et ansvar over for samfundet. Vigtigheden af begrebet ses i form at de krav, virksomheden stilles over for, både internt i forhold til medarbejderne i virksomheden, og eksternt fra kunder, leverandører osv. Ved hjælp af Carrolls fire former for ansvarlighed, vil vi i opgaven belyse hvordan de to teoretikere; Freeman og F...

 15. XML Schema of PaGE-OM: page-om.xsd [

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available nown'. Defaults to 'unknown'. downstream. n...ecause they are out of scope of PAGE-OM. Its strength is expressed by the score (which i...e=type type=fuge:Ontology_term minOccurs=0 maxOccurs=1> The type of the polymorphism....r behavior of a living organism.

 16. Data i stakkevis om døde grise

  DEFF Research Database (Denmark)

  Serup, Tove; Rangstrup-Christensen, Lena

  2015-01-01

  Eksperter er i gang med at samle data fra 6000 faringer og 4000 obduktioner af døde pattegrise. Det gælder om at klarlægge hvornår i diegivningsperioden pattegrisene dør, og hvad de dør af. Der er tale om den hidtil største datamængde i Danmark om emnet.......Eksperter er i gang med at samle data fra 6000 faringer og 4000 obduktioner af døde pattegrise. Det gælder om at klarlægge hvornår i diegivningsperioden pattegrisene dør, og hvad de dør af. Der er tale om den hidtil største datamængde i Danmark om emnet....

 17. Meditation on OM: Relevance from ancient texts and contemporary science

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kumar Sanjay

  2010-01-01

  Full Text Available Background: In Indian scriptures the sacred syllable Om is the primordial sound from which all other sounds and creation emerge which signifies the Supreme Power. Aims: To explore the significance of the syllable OM from ancient texts and effects of OM meditation in contemporary science. Descriptions from ancient texts: The descriptions of Om have been taken from four Upanisads (Mundaka, Mandukya, Svetasvatara, and Katha, the Bhagvad Gita, and Patanjali′s Yoga Sutras. Scientific studies on Om: Autonomic and respiratory studies suggest that there is a combination of mental alertness with physiological rest during the practice of Om meditation. Evoked potentials studies suggest a decrease in sensory transmission time at the level of the auditory association cortices, along with recruitment of more neurons at mesencephalic-diencephalic levels. Conclusion: It is considered that a person who realizes Om, merges with the Absolute. Scientific studies on Om suggest that the mental repetition of Om results in physiological alertness, and increased sensitivity to sensory transmission.

 18. Sveriges kommuner och kampen om kreativiteten : om Richard Floridas teori i svenska kommuner

  OpenAIRE

  Bergman, Malin

  2010-01-01

  Flera svenska kommuner använder sig av den amerikanska professorn Richard Floridas teori om den kreativa klassen och ”creative cities” i sin marknadsföring. Syftet med mitt kandidatarbete är att undersöka om svenska kommuner är kreativa enligt Floridas teori. En jämförande fallstudie har gjorts där tre kommuner som använder sig av Florida i sin marknadsföring har undersökts. Kommunerna är Södertälje, Botkyrka och Ronneby. De tre kommunerna har jämförts med hela riket Sverige, Sveriges tre sto...

 19. Meer mogelijkheden om in te spelen op lage zoutopname

  NARCIS (Netherlands)

  Voogt, W.; Kierkels, T.; Heuvelink, E.

  2013-01-01

  De komende jaren worden de spuinormen steeds strenger en moeten tuinbouwbedrijven het water steeds meer gaan hergebruiken. Dan zijn planteigenschappen als zoutgevoeligheid of een lage zoutopname nog belangrijker dan nu. Het is dus zaak om daar meer zicht op te krijgen om goed te kunnen sturen.

 20. I dag handler multikulturalisme kun om problemer med muslimer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lægaard, Sune

  2015-01-01

  Multikulturalisme er i praksis en mærkat for diskussioner om, hvordan vi bør forholde os til muslimske indvandrere. Seneste resultat af debatten er den handlingsplan mod radikalisering, som partierne i satspuljeforliget blev enige om den 27. januar....

 1. Med hjerne og hjerte - et aktionsforskningsprojekt om demensomsorg

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Helle Krogh; Rasmussen, Else Marie

  om værdier; individuelle interviews (8 pårørende og 3 frivillige); to kernekvalitetsundersøgelser (4 medarbejdere undersøgte kvaliteter og værdier ud fra D. Ofmans teori om kernekvaliteter); en kernekvalitetsundersøgelse i samarbejde med lederen; SWOT-analyser, udarbejdelse og analyse af...

 2. Status quo for partier - tvivl om S-styrke

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thomsen, Søren Risbjerg

  2007-01-01

  ANALYSE: Selv om snittet af martsmålingerne akkurat flytter ét mandat fra S til V, hæfter Altingets valgforsker sig ved stabiliteten. Udgivelsesdato: 9. april 2007......ANALYSE: Selv om snittet af martsmålingerne akkurat flytter ét mandat fra S til V, hæfter Altingets valgforsker sig ved stabiliteten. Udgivelsesdato: 9. april 2007...

 3. Huisartsen motiveren om samen te werken met bedrijfsartsen

  NARCIS (Netherlands)

  Heuvel, F.M.M. van den; Buijs, P.C.; Putten, D.J. van

  2003-01-01

  De stuurgroep van het ZonMw-Deskundigheidsbevorderingsproject ‘Leren samenwerken bij Sociaal Medische Begeleiding’ heeft TNO Arbeid gevraagd om een beknopt, kwalitatief onderzoek uit te voeren naar wat huisartsen kan motiveren om aandacht te besteden aan samenwerking met bedrijfsartsen. In dit kader

 4. Om medier og terror i 'Mad City'

  DEFF Research Database (Denmark)

  Carstensen, Martin B.

  2010-01-01

  Populærkulturens spillefilm er meget mere end blot underholdning. I denne bog demonstrerer 10 yngre forskere, hvordan en række udvalgte spillefilm kan tjene som ramme om en analyse og diskussion af væsentlige spørgsmål relateret til terror og terrorbekæmpelse: Hvad er præventiv krig, og hvilke...... medierne og terroristerne - se Mad City! Filmmediet fungerer som en form for eksperimentarium i forhold til komplicerede moralske og politiske spørgsmål. Derfor kan film anvendes som en pædagogisk løftestang i forståelsen og diskussionen af mulige løsninger på udfordringerne for nutidens samfund. Terror og...... film åbner for en anderledes og sjovere måde at lære på - og dermed for en mere varieret og inspirerende undervisning i fx gymnasiet. Ved at tage udgangspunkt i, hvad vi allerede ved fra timerne foran lærredet eller skærmen, men måske ikke har begreber for, letter bogen forståelsen af, hvad terror er...

 5. Et undervisningsforløb om uddannelse i postkoloniale selvbiografier

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rasch, Astrid

  2015-01-01

  Denne artikel udspringer af et ph.d.-projekt om selvbiografier, som er skrevet efter opløsningen af det britiske imperium. I dette projekt undersøger jeg samspillet mellem individuel og kollektiv erindring og ser på, hvordan erindringer om imperiet bliver påvirket af afkoloniseringen og den postk...... postkolonialt vokabular vil et sådant forløb også kunne give diskussioner om, hvad der er særligt ved den selvbiografiske genre og give eleverne mulighed for at reflektere kritisk over deres egen uddannelsessituation....

 6. Ny ph.d.-afhandling om fald og faldforebyggelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Evron, Lotte

  2015-01-01

  Lotte Evron forsvarede d. 18. Marts 2015 sin ph.d.-afhandling: Egenomsorg som selvteknologi i multifaktoriel faldforebyggelse – et feltstudie med diskursanalyse på Institut for Kommunikation, Aalborg Universitet. Undersøgelsen studerer egenomsorg som styringsteknologi i et bestemt multifaktoriel ...... underviser og forsker på Professionshøjskolen Metropol og holder gerne foredrag om sin forskning. Desuden blogger hun om fald og faldforebyggelse på Faldnørden: https://sygeplejerskelotte.wordpress.com og tweeter om sygepleje på: https://twitter.com/sygeplejerskele...

 7. OM-VPE grown materials for high efficiency solar cells

  Science.gov (United States)

  Saxena, R.; Cooper, B., III; Ludowise, M.; Borden, P.; Gregory, P.

  1980-01-01

  Organometallic sources are available for all the III-V elements and a variety of dopants; thus it is possible to use the technique to grow a wide variety of semiconductor compounds. AlGaAsSb and AlGaInAs alloys for multijunction monolithic solar cells were grown by OM-VPE. While the effort concentrated on terrestrial applications, the success of OM-VPE grown GaAs/AlGaAs concentrator solar cells (23% at 400 suns) demonstrates that OM-VPE is suitable for growing high efficiency solar cells in large quantities for space applications. In addition, OM-VPE offers the potential for substantial cost reduction of photovoltaic devices with scale up and automation and due to high process yield from reproducible, uniform epitaxial growths with excellent surface morphology.

 8. Børns idéer om kroppen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Stougaard, Birgitte

  2010-01-01

  Hvad tænker 6 år gamle børn om kroppen? Er der forskel på de forestillinger, som 6 år gamle børn i de nordiske lande har om kroppen – og hvordan kan evt. forskelle forklares? Hvorfor er børnetegninger vigtige i forhold til undervisning?......Hvad tænker 6 år gamle børn om kroppen? Er der forskel på de forestillinger, som 6 år gamle børn i de nordiske lande har om kroppen – og hvordan kan evt. forskelle forklares? Hvorfor er børnetegninger vigtige i forhold til undervisning?...

 9. XML Schema of PaGE-OM: fuge.xsd [

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available :schema targetNamespace=http://www.omg.org/sp...rg/spec/PAGE-OM/20090722/snp xmlns:xs=http://www.w3.org/2001/XMLSchema> A URI is a compact sequence of chara...cters that identifies an abstract or physical resource.:documentation> ...ents in different functional genomics domains.:documentation> :annotation> :import namespace=http...://www.omg.org/spec/PAGE-OM/20090722/snp schemaLocation=snp.xsd/> :element nam

 10. Coops bank kan flytte milliard-omsætning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Østergaard Jacobsen, Per

  2013-01-01

  Coop Danmark har med sine bank-planer flere udfordringer at overvinde i de kommende år, men på sigt kan Coops bank være med til at flytte en milliard-omsætning.......Coop Danmark har med sine bank-planer flere udfordringer at overvinde i de kommende år, men på sigt kan Coops bank være med til at flytte en milliard-omsætning....

 11. A FIELD CONTROL TRIAL OF CULEX QUINQUEFASCIATUS LARVAE BY POLYMER FORMULATIONS OF OMS-786 AND OMS-971 IN JAKARTA

  OpenAIRE

  IG. Seregeg; Suzuki, T

  2012-01-01

  Suatu uji coba lapangan penggunaan larvisida OMS-971a (chlorpyrifos) dan OMS-786b (temephos) dalam formulasi lepas terkendali (controlled release formulation = CRF) terhadap larva Culex quinquefasciatus telah dilakukan dalam selokan-selokan di Kampung Sunter, Jakarta Utara. Tidak ada penurunan yang nyata baik kerapatan larva maupun kerapatan pupa, segera setelah penebaran larvisida tersebut dalam dosis 1 ppm. Akan tetapi penurunan kerapatan larva baru terlihat selama satu sampai dua bulan ses...

 12. Om retsafgift i sager om prøvelse af myndighedsudøvelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Waage, Frederik

  2013-01-01

  Artiklen behandler de særligt lempelige regler for beregning af retsafgifter i sager om prøvelse af myndighedsudøvelse, jf. retsafgiftslovens § 1, stk. 4, 2. pkt. og § 2, stk. 3, 2. pkt., med henblik på en nærmere afklaring af, hvornår en retssag vedrører myndighedsudøvelse i retsafgiftslovens...... forstand. Der argumenteres med støtte i retspraksis for, at de lempelige regler skal fortolkes bredt, således at alle handlinger eller undladelser fra en offentlig myndigheds side, som private ikke kan udøve, anses for myndighedsudøvelse i lovens forstand....

 13. O&M Modeling of Offshore Wind Farms - State of the Art and Future Developments

  DEFF Research Database (Denmark)

  Asgarpour, Masoud; Sørensen, John Dalsgaard

  2016-01-01

  In this paper the state of the art in O&M models for O&M cost estimation of offshore wind farms is discussed and then, a case study for O&M cost estimation of an 800 MW reference offshore wind farm is given. Moreover, a framework for an ideal O&M strategy optimizer to achieve the maximum possible...

 14. Beskyttelse af immateriel kulturarv i Danmark og UNESCO´s konvention om immateriel kulturarv

  DEFF Research Database (Denmark)

  Østrup, Anne

  2012-01-01

  25 min. interview om beskyttelse af immateriel kulturarv i Danmark og UNESCO´s konvention om immateriel kulturarv i Radio24Syvs program AF24syv, den 26. januar 2012.......25 min. interview om beskyttelse af immateriel kulturarv i Danmark og UNESCO´s konvention om immateriel kulturarv i Radio24Syvs program AF24syv, den 26. januar 2012....

 15. Konturer af en diabetiker. Interventionsstudie skaffer almen praksis vigtig viden om aldersdiabetes

  DEFF Research Database (Denmark)

  Olivarius, Niels de Fine

  1996-01-01

  En generel orientering til de praktiserende læger om projektet Diabetesomsorg i almen praksis: Hvilken ny viden om aldersdiabetes har projektet fremskaffet? Forløb og planer. Udgivelsesdato: 1996......En generel orientering til de praktiserende læger om projektet Diabetesomsorg i almen praksis: Hvilken ny viden om aldersdiabetes har projektet fremskaffet? Forløb og planer. Udgivelsesdato: 1996...

 16. Den chipløse man og andre noveller om sex, magt og informationsteknologi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Strøm, Georg

  Disse noveller handler om hvad du kan vente dig de næste ti år, og om de mennesker som skaber rammerne for din tilværelse. Hvis du tror, der er tale om nørder som sidder alene og hamrer løs på en computer, mens de drikker cola og spiser kold pizza, må du tro om igen. Der er tale om mænd og kvinder...

 17. Solar PV O&M standards and best practices :

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Klise, Geoffrey Taylor; Balfour, John R.; Keating, T. J.

  2014-11-01

  As greater numbers of photovoltaic (PV) systems are being installed, operations & maintenance (O&M) activities will need to be performed to ensure the PV system is operating as designed over its useful lifetime. To mitigate risks to PV system availability and performance, standardized procedures for O&M activities are needed to ensure high reliability and long-term system bankability. Efforts are just getting underway to address the need for standard O&M procedures as PV gains a larger share of U.S. generation capacity. Due to the existing landscape of how and where PV is installed, including distributed generation from small and medium PV systems, as well as large, centralized utility-scale PV, O&M activities will require different levels of expertise and reporting, making standards even more important. This report summarizes recent efforts made by solar industry stakeholders to identify the existing standards and best practices applied to solar PV O&M activities, and determine the gaps that have yet to be, or are currently being addressed by industry.

 18. Rådmenn om ledelse, styring og endringsvillighet

  OpenAIRE

  Klettgjerde, Susanne

  2015-01-01

  I denne oppgaven har seks rådmenn blir intervjuet om balansen mellom styring og ledelse og deres endringsvillighet som følge av dette. Valget falt på semistrukturert intervju på grunn av kompleksiteten til rådmannrollen som vanskeliggjør å forutse alle de faktorer som påvirker dem. De intervjuede lederne er rådmenn i Bø, Oppdal, Orkanger, Rennebu, Søndre Land og Ås. I oppgaven er disse omtalt som med navnene til kommunen. Oppgaven utforsker om rådmannens sin endringsvillighet er knyttet til s...

 19. Activities of the O&M committee history & future perspectives

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Poulis, D.S.

  1996-12-01

  This paper gives an overview of the Committee on Operation and Maintenance of Nuclear Power Plants, hereafter referred to as the O&M Committee, formed in June 1975 when the American National Standard Institute`s Committee on Reactor Plants and their Maintenance was disbanded. The O&M Committee`s history, structure, current focus and future perspectives will be presented. The purpose of this paper is to give information to industry and the public of the Committee`s on-going effort to make accurate and timely responses to the needs of the nuclear industry.

 20. Intern kontroll : - En studie om Schroff Scandinavia ABs interna kontroll

  OpenAIRE

  Huldt, Martin; Björksved, Patrick

  2014-01-01

  Sammanfattning: ”Intern kontroll- En studie om Schroff Scandinavia ABs interna kontroll” Datum:  2014-06-11 Nivå: Kandidatuppsats i företagsekonomi, 15 ECTS Institution: Akademin för Ekonomi, Samhälle och Teknik, EST,                 Mälardalen Högskola Författare: Patrick Björksved, Martin Huldt Titel: Intern kontroll- En studie om Schroff Scandinavia ABs interna kontroll Handledare : Magnus Linderström Nyckelord: Intern kontroll, intern revision, intern styrning, COSO-modellen, Lean product...

 1. Temadag om registrering/katalogisering til Web-katalogen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Hanne Hørl; Hammershøi, Lene

  2002-01-01

  Referat fra temadag om registrering/katalogisering til Web-katalogen afholdt af DFs Interessekreds for Registrering på RUC d. 13.marts 2002. Oplægsholdere fra Danmark og England gav deres bud på status og udviklingstendenser for arbejdet med at skabe og forbedre web-baserede bibliotekskataloger...

 2. Dansk-indisk forskningssamarbejde om luftforurening og klima

  DEFF Research Database (Denmark)

  Voigt, Steen

  2009-01-01

  Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) ved Aarhus Universitet er langt med en plan om et fælles dansk-indisk miljø- og klimaforskningscenter i samarbejde med Delhi Universitet. I februar rejste tre DMU-forskere til den indiske hovedstad for at komme videre med planerne....

 3. Konstant online og fantasien om ’individuel balance’

  DEFF Research Database (Denmark)

  Villadsen, Kaspar

  2015-01-01

  Smartphones og andre mobile kommunikationsteknologier indføres med løfter om at give øget handlekraft og individuel frihed i arbejdslivet. Men et voksende forskningsfelt påviser, at indførelse af disse teknologier ledsages af øget netværksbaseret kontrol og selv-pålagt arbejdsintensivering. Artik...

 4. How To Check PML/PaGE-OM Schema [

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available How To Check PML/PaGE-OM Schema PML Schema Cheker page stopped serving. To check yo...ur XML schema validation, please use standard XML editor commonly used in. How to validate XML schema file P

 5. Kommunikation handler også om at tie stille

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hermansen, Judy

  2012-01-01

  Med mindre det lige drejer sig om brugsanvisninger, så er rigtig god kommunikation kendetegnet ved, at den ikke siger ALT. Der bliver overladt lidt til fantasien, og læseren bliver inviteret med ind som medproducent af teksten. Den gren af kommunikationsforskningen, som hedder receptionsteori, ha...

 6. Om at bo sammen i et multietnisk boligområde

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Knud Erik; Hansen, Annette Heron; Kalkan, Hakan;

  De historier, der fortælles om livet i de multietniske boligområder er ofte historier om ballade, ødelæggelser og  utryghed. Det er ofte historier om unge, der har en aparteadfærd. Der er meget få historier om, hvordan de voksne agerer i boligområdet. Denne rapport dykker ned i livet de voksne im...

 7. Hvad tror forbrugeren om BSE, CLA, transfedtsyrer og andre nye "påfund"

  DEFF Research Database (Denmark)

  Brunsø, Karen

  2002-01-01

  Forbrugerne modtager dagligt mange forskellige informationer om fødevarer og sundhed. Informationer om hvad der er godt for helbredet, hvad der er sundt og hvorfor, men også om hvad der kan skade helbredet, og hvad der er en risiko ved. Især har der i de senere år været et antal 'sager' fremme om...

 8. Nonparametric reconstruction of the Om diagnostic to test LCDM

  CERN Document Server

  Escamilla-Rivera, Celia

  2015-01-01

  Cosmic acceleration is usually related with the unknown dark energy, which equation of state, w(z), is constrained and numerically confronted with independent astrophysical data. In order to make a diagnostic of w(z), the introduction of a null test of dark energy can be done using a diagnostic function of redshift, Om. In this work we present a nonparametric reconstruction of this diagnostic using the so-called Loess-Simex factory to test the concordance model with the advantage that this approach offers an alternative way to relax the use of priors and find a possible 'w' that reliably describe the data with no previous knowledge of a cosmological model. Our results demonstrate that the method applied to the dynamical Om diagnostic finds a preference for a dark energy model with equation of state w =-2/3, which correspond to a static domain wall network.

 9. Svenskt/danskt greenkeeperutbyte om pesticidfri skötsel

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Anne Mette Dahl; Sintorn, Kim

  2010-01-01

  Den 4 maj stämde en grupp av svenska och danske greenkeepers träff på Furesö Golfklubb strax utanför Köpenhamn för att utbyta erfarenheter om pesticidfri banskötsel. V vill med danna artikel vidareförmedla de synspunkter som kom fram under mötet.......Den 4 maj stämde en grupp av svenska och danske greenkeepers träff på Furesö Golfklubb strax utanför Köpenhamn för att utbyta erfarenheter om pesticidfri banskötsel. V vill med danna artikel vidareförmedla de synspunkter som kom fram under mötet....

 10. Gentagelse vs. Genbeskrivelse. Om forholdet mellem instrumentelle og artistiske praksisser

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jacob Storch

  2012-10-01

  Full Text Available Coachingfeltet flyder over med metoder og teknikker til udvikling i og af samtaler. Men sjældent stilles derkritisk lys på metodernes grænser og begrænsninger, og diskuteres en metodes begrænsninger gøres det stortset altid for at pege på et alternativ. Heroverfor peger vi i artiklen på, med afsæt i Rorty’s neopragmiatisme,at der er noget principielt uforeneligt mellem på den ene side idealet om coaching som en frisættende praksisog på den anden side tanken om, at frisættelsen kan ske ved at samtalen følger en bestemt struktur. Artiklenslutter af med, stadig med Rorty, at pege på metaforen, improvisationen og ironien som alternative frihedsunderstøttendesamtalepraksisser.

 11. New directions and challenges for the O&M committee

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Pelletier, J.P.

  1996-12-01

  In the second half of the decade of the nineties, the imperative of finding new ways to improve efficiency while maintaining safety is taking on a new urgency. The looming deregulation of the electric industry and the expected competition in the power production business fuels this urgency. The recently completed ASME research in the area of Risk-Based Inservice Testing offers the Operations and Maintenance (O&M) Committee an opportunity to meet this challenge. This opportunity, however, offers its own challenges. New ways of thinking about inservice testing and new technical skills will be needed to successfully incorporate this technology into Code documents. It will not be adequate to rely solely on incorporation of risk-based methods into the Code to meet this challenge. A thorough self assessment of what O&M does, how it is done, and the value added will help assure that the directions which are pursued do, indeed, meet the challenge ahead.

 12. Om saneringsproceduren i Gl. Hjørring

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jorn, T.

  Notatet indeholder en beskrivelse af en del af arbejdet med at tilvejebringe en saneringsplan i området Gl. Hjørring i Hjørring kommune. Det er den første af foreløbig to beskrivelser af saneringsproceduren i provinsen. Et tilsvarende notat om proceduren for en sanering i Helsingør kommune er ved...... at blive udarbejdet. Formålet med disse beskrivelser af konkrete eksempler på forløb af saneringsprocessen er at etablere et grundlag for en vurdering af de juridiske og administrative forhold, der ofte kan gøre det kompliceret at gennemføre en saneringssag. I dette notat om saneringsproceduren i Gl...

 13. EDITORIAL: Selected Papers from OMS'07, the 2nd Topical Meeting of the European Optical Society on Optical Microsystems (OMS)

  Science.gov (United States)

  Rendina, Ivo; Fazio, Eugenio; Ferraro, Pietro

  2008-06-01

  OMS'07 was the 2nd Topical Meeting of the European Optical Society (EOS) on Optical Microsystems (OMS). It was organized by the EOS in the frame of its international topical meeting activity, and after the success of the inaugural meeting was once again held in Italy, 30 September to 3 October 2007, amidst the wonderful scenery of the Island of Capri. The local organizing committee was composed of researchers from `La Sapienza' University in Rome and the National Council of Research (CNR) in Naples, Italy. A selected group of leading scientists in the field formed the international scientific committee. The conference was fully dedicated to the most recent advancements carried out in the field of optical microsystems. More then 150 scientists coming from five continents attended the conference and more than 100 papers were presented, organized into the following sessions: Photonic cystals and metamaterials Optofluidic microsystems and devices Optical microsystems and devices New characterization methods for materials and devices Application of optical systems Optical sources and photodetectors Optical resonators Nonlinear optic devices Micro-optical devices. Four keynote lecturers were invited for the Plenary sessions: Federico Capasso, Harvard University, USA; Bahram Javidi, University of Connecticut, USA (Distinguished Lecturer, Emeritus of LEOS--IEEE Society); Demetri Psaltis, EPFL, Lausanne, Switzerland; Ammon Yariv, California Institute of Technology, USA. Furthermore, 21 invited speakers opened each session of the conference with their talks. In addition a special session was organized to celebrate eighty years of the Isituto Nazionale di Ottica Applicata (INOA) of CNR. The special invited speaker for this session was Professor Theodor W Hänsch (Nobel Prize in Physics, 2005), who gave a lecture entitled `What can we do with optical frequency combs?' In this special issue of Journal of Optics A: Pure and Applied Optics, a selection of the most interesting

 14. Projekt READ - sammen om læsning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen, Mette Vedsgaard; Østerbye, Torkil

  2015-01-01

  Projekt READ er et et-årigt projekt gennemført i et samarbejde mellem TrygFondens Børneforskningscenter, Aarhus Universitet, Aarhus Kommune og VIA University College. Projektet undersøger, om læse- og skrivefærdigheder hos elever i 2. og 3. klasse kan løftes gennem en intervention, hvor forældre...

 15. Complexity of OM factorizations of polynomials over local fields

  CERN Document Server

  Bauch, Jens-Dietrich; Stainsby, Hayden D

  2012-01-01

  Let $k$ be a locally compact complete field with respect to a discrete valuation $v$. Let $\\oo$ be the valuation ring, $\\m$ the maximal ideal and $F(x)\\in\\oo[x]$ a monic separable polynomial of degree $n$. Let $\\delta=v(\\dsc(F))$. The Montes algorithm computes an OM factorization of $F$. The single-factor lifting algorithm derives from this data a factorization of $F \\md{\\m^\

 16. Udspil om læring i arbejdslivet

  DEFF Research Database (Denmark)

  . Der mangler dog et generelt overblik over feltet arbejdspladslæring. Det råder antologien UDSPIL OM LÆRING I ARBEJDSLIVET nu bod på. Bogen er den første udgivelse fra Learning Lab Denmark. Bag bogen står en række forskere tilknyttet konsortiet Workplace Learning. I bogen gennemgår forfatterne...

 17. Journalistik om et bebudet historisk øjeblik

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jørndrup, Hanne

  2012-01-01

  samtidens interesse som ’historiske’, hvordan behandler journalistikken disse begivenheder, og hvad kan påberåbelsen af historien bruges til? Barack Obamas indsættelse som USA’s 44. præsident i januar 2009 blev om noget udråbt til et historisk øjeblik. Nærværende artikel analyser den journalistiske praksis...

 18. Oplevelsens Kvalitet. Om kvalitetskriterier i kunst og kulturindustri

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kim Schrøder

  1988-08-01

  Full Text Available De fleste af os har en helt klar fornemmelse for, hvad der er skidt og kanel på kulturmarkedet, hvadenten det drejer sig om maleri, musik, litteratur eller TV-fiktion. Kim Schrøder plæderer i denne artikel for, at den øgede indsigt i tekstoplevelser, som receptionsforskningen har skabt i de senere år, må føre frem til en rehabilitering af "den folkelige smag" og til et opgør med "den gode smags tyranni": med den herskende opfat- telse af kulturel kvalitet, der ser bort fra oplevelseskvaliteten og udelukkende baserer sin kvalitetsvurdering på værkets formelle æstetiske træk. Han rejser bl.a. det spørgsmål, om man ikke bliver nødt til at opgive en almengyldig forestilling om, hvad kvalitet er, så både "godt" og "dårligt" altid er godt og dårligt for nogen? - Men hvis man virkelig accepterer, at "smag og behag er forskellig", må det få kulturpoliti- ske konsekvenser, som artiklen til slut kommer ind på.

 19. Kämpa för livet : En studie av kampmetaforer om cancer

  OpenAIRE

  Sandström, Julia

  2015-01-01

  Allt fler kritiska röster höjs idag om kampmetaforer om cancer och deras potentiella skadliga verkan på cancersjuka. Trots detta saknas svensk forskning på ämnet. Syftet med denna uppsats var att undersöka vilka och hur kampmetaforer om cancer används i svensk tidningsprosa, vilken bild de skapar av sjukdomen och den sjuke och om metaforerna är lämpliga att använda. Uppsatsens material utgjordes av 211 kampmetaforer om cancer från 294 tidningsartiklar från januari 2015, insamlade med hjälp av...

 20. Ultra-Wideband Optical Modulation Spectrometer (OMS) Development

  Science.gov (United States)

  Gardner, Jonathan (Technical Monitor); Tolls, Volker

  2004-01-01

  The optical modulation spectrometer (OMS) is a novel, highly efficient, low mass backend for heterodyne receiver systems. Current and future heterodyne receiver systems operating at frequencies up to a few THz require broadband spectrometer backends to achieve spectral resolutions of R approximately 10(exp 5) to 10(exp 6) to carry out many important astronomical investigations. Among these are observations of broad emission and absorption lines from extra-galactic objects at high redshifts, spectral line surveys, and observations of planetary atmospheres. Many of these lines are pressure or velocity broadened with either large half-widths or line wings extending over several GHz. Current backend systems can cover the needed bandwidth only by combining the output of several spectrometers, each with typically up to 1 GHz bandwidth, or by combining several frequency-shifted spectra taken with a single spectrometer. An ultra-wideband optical modulation spectrometer with 10 - 40 GHz bandwidth will enable broadband ob- servations without the limitations and disadvantages of hybrid spectrometers. Spectrometers like the OMS will be important for both ground-based observatories and future space missions like the Single Aperture Far-Infrared Telescope (SAFIR) which might carry IR/submm array heterodyne receiver systems requiring a spectrometer for each array pixel. Small size, low mass and small power consumption are extremely important for space missions. This report summarizes the specifications developed for the OMS and lists already identified commercial parts. The report starts with a review of the principle of operation, then describes the most important components and their specifications which were derived from theory, and finishes with a conclusion and outlook.

 1. Entropy of Reissner-Nordstr\\"om-de Sitter black hole

  CERN Document Server

  Zhang, Li-Chun; Ma, Meng-Sen

  2016-01-01

  Based on the consideration that the black hole horizon and the cosmological horizon of Reissner-Nordstr\\"om black hole in de Sitter space are not independent each other, we conjecture the total entropy of the system should have an extra term contributed from the entanglement between the two horizons, except for the sum of the two horizon entropies. Making use of the globally effective first law and the effective thermodynamic quantities, we derive the total entropy and find that it will diverge as the two horizons tends to coincide.

 2. Seabed Filter Feasibility Study of Om Almisk Island

  KAUST Repository

  Sesler, Kathryn

  2012-06-01

  Freshwater access has always been and is continuing to be a severe problem in desert coastal regions, despite the fact that they have an unlimited supply of easily accessible saline water. Water desalination plants are well established and heavily relied upon throughout the Middle East, Saudi Arabia in particular. However, water desalination tends to be a very expensive and energy intensive solution to the problem. The transition from using open water intake systems and all of the pretreatment processes that they require, to using seabed water filters as an intake, would potentially reduce the lifetime costs, energy consumption, and environmental impacts commonly associated with water desalination. This is because the filtration process that the seabed filter generates, serves as sufficient pretreatment for seawater as well as eliminating any risk of entrainment or impingement of marine organisms. The main objective of this research is to conduct a feasibility study on Om Almisk Island, an island off the coast of King Abdullah University of Science and Technology (KAUST), to determine if it would be a suitable location to construct a seabed water filter as a replacement for the current open water intake. The Om Almisk Island site was evaluated through collection of sand samples over a radial grid around Om Almisk Island and sample analysis using grain size distribution, porosity, and hydraulic conductivity. The lack of mud, high hydraulic conductivity, proximity to KAUST, and the shallow waters of the sandy apron surrounding Om Almisk Island make this an ideal location for a seabed water filter to be used as an intake and pretreatment for the KAUST desalination plant. This location also has low tide change and the presence of benthic macrofauna to create bioturbation in the sediments, which could inhibit the growth of a schmutzdecke. If this biological layer forms, it could drastically reduce the hydraulic conductivity of the system. Due to the high hydraulic

 3. Utredning om CO2-opptak i marine naturtyper

  OpenAIRE

  Gundersen, H.; Christie, H.; de Wit, H; Norderhaug, K.; Bekkby, T.; Walday, M.

  2011-01-01

  Betydningen av marine naturtyper i å binde og pumpe CO2 fra atmosfæren og ned i havbunnen langs norskekysten er sannsynligvis stor. Rapporten sammenfatter dagens kunnskap om stående biomasse og potensial for ytterligere binding for sukkertare, stortare, tang og ålegras. Karbon lagres ved deponering av overskuddsproduksjon i sedimentene, og denne mengden kan økes ved potensiell økt utbredelse av tareskog som skyldes tilbakegang av kråkebolleutbredelsen og endrede eutrofi-/klimaforhold. Betydni...

 4. Tidal Forces in Reissner-Nordstr\\"om Spacetimes

  CERN Document Server

  Crispino, Luís C B; Oliveira, Leandro A; de Oliveira, Ednilton S

  2016-01-01

  We analyze the tidal forces produced in the spacetime of Reissner-Nordstr\\"om black holes. We point out that the radial component of the tidal force changes sign just outside the event horizon if the charge-to-mass ratio is close to $1$ unlike in Schwarzschild spacetime of uncharged black holes, and that the angular component changes sign between the outer and inner horizons. We solve the geodesic deviation equations for radially falling bodies towards the charged black hole. We find, for example, that the radial component of the geodesic deviation vector starts decreasing inside the event horizon unlike in the Schwarzschild case.

 5. Transportvaneundersøgelsen:Faktaark om transportens tidsfordeling

  OpenAIRE

  Poulsen, Jonas Nicolai Deckers

  2012-01-01

  I forhold til mange andre lande, er danskernes brug af cykel en langt mere central del af det samlede transportbillede. I gennemsnit foretager danskere i alderen 10-84 år 0,49 cykelture per dag, med en gennemsnitslængde på 2,98 km for hver tur, svarende til 1,45 km om dagen. Cykelture udgør i dag 17 % af alle personture i Danmark, og 4 % af transporten i kilometer. Gennemsnitstallene dækker over store variationer geografisk og ml. forskellige befolkningsgrupper.

 6. "Jag kan ta hand om mig själv!" : En kvalitativ studie om kvinnliga väktare.

  OpenAIRE

  Yousif, Sabrina; Henriksson, Elenore

  2014-01-01

  Sammanfattning Syftet med denna uppsats var att studera hur identitetsskapande sker för enskilda normbrytande individer på den svenska arbetsmarknaden och deras egna upplevelser av att arbeta i ett mansdomsinerat yrke. Uppsatsens frågeställning är följande: ”hur identifierar sig kvinnliga väktare med sin yrkesroll?”. För att besvara vår frågeställning har vi studerat individernas egen uppfattning om sin yrkesroll, eventuella hinder och möjligheter som upplevs i arbetet samt hur interaktion oc...

 7. O&M Best Practices - A Guide to Achieving Operational Efficiency (Release 2.0)

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Sullivan, Gregory P.; Pugh, Ray; Melendez, Aldo P.; Hunt, W. D.

  2004-07-31

  This guide, sponsored by DOE's Federal Energy Management Program, highlights operations and maintenance (O&M) programs targeting energy efficiency that are estimated to save 5% to 20% on energy bills without a significant capital investment. The purpose of this guide is to provide the federal O&M energy manager and practitioner with useful information about O&M management, technologies, energy efficiency and cost-reduction approaches.

 8. Brytninger mellom konvensjoner i meieribransjen : Om hvordan meieribedrifter arbeider med nyskaping

  OpenAIRE

  Stræte, Egil Petter

  2006-01-01

  Denne avhandlinga handler om hvordan meieribedrifter arbeider med nyskaping. De fleste norske meieribedrifter er en del av meierisamvirket, Tine, som karakteriseres ved å ha en hierarkisk organisasjonsstruktur og en standardisert industriell produksjon. For å forstå mer om nyskaping – eller innovasjon – i en bransje trengs mer enn kunnskap om bedriftenes indre forhold. Det er nødvendig å studere relasjoner og produkter i hele produksjonskjeden fra bonde til forbruker for å forstå endringer i ...

 9. Finnes det lesere til avisen om 30 år? : en undersøkelse om barn og unges avislesing og deres refleksjoner over avisen som medium

  OpenAIRE

  2003-01-01

  Det vil fortsatt finnes avislesere om 30 år, men hva slags aviser avhenger av avisene selv, og om de tar dagens barn og unge på alvor. De fleste av de 24 skoleelevene, som i fire måneder gjennom spørreskjemaer, gruppediskusjoner og skriftlige oppgaver reflekterte over sin avislesing, ønsker å kunne lese avis også i framtiden, enten på papir eller på nett. De oppfatter papiraviser som mer seriøse enn nettaviser. De er opptatt av sladrestoff, men for dem betyr sladder også å bry seg om hva som ...

 10. "Det er jo et psykisk spill...". En kvalitativ forskningsstudie om elevers opplevelse av digital mobbing, og deres tanker om hvordan dette kan forebygges i skolen

  OpenAIRE

  Følstad, Lene

  2015-01-01

  Selv om digital mobbing er et forholdsvis nytt fenomen, har interesse fra forskere økt de siste årene. Mobbing på nett har fått en større plass i media, men uenighet om hvordan digital mobbing skal defineres og forstås, er med og kompliserer forskningen på fenomenet. Formålet med denne studien er å få kunnskap om elevenes opplevelser og erfaringer med digital mobbing, og samtidig få et innblikk i hvordan skoler forebygger mobbing på nett og hvilke tiltak elevene selv mener burde vært igangsat...

 11. A FIELD CONTROL TRIAL OF CULEX QUINQUEFASCIATUS LARVAE BY POLYMER FORMULATIONS OF OMS-786 AND OMS-971 IN JAKARTA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  IG. Seregeg

  2012-09-01

  Full Text Available Suatu uji coba lapangan penggunaan larvisida OMS-971a (chlorpyrifos dan OMS-786b (temephos dalam formulasi lepas terkendali (controlled release formulation = CRF terhadap larva Culex quinquefasciatus telah dilakukan dalam selokan-selokan di Kampung Sunter, Jakarta Utara. Tidak ada penurunan yang nyata baik kerapatan larva maupun kerapatan pupa, segera setelah penebaran larvisida tersebut dalam dosis 1 ppm. Akan tetapi penurunan kerapatan larva baru terlihat selama satu sampai dua bulan sesudah penebaran. Pada penelitian ini chlorpyrifos terlihat sedikit lebih berpengaruh (effective dibandingkan dengan temephos. Pengaruh dari temephos" sa'nd granules" sebagai formulasi pem­banding hanya berlangsung paling lama satu minggu, pada penggunaan dosis sebesar lppm. Keadaan dasar selokan dengan endapan lumpur yang tebal diperkirakan telah melumpuhkan daya kerja temephos SG, yang langsung tenggelam ke dasar selokan setelah penebaran. Hal ini berbeda dengan formulasi chlorpyrifos dan temephos yang bersifat lepas terkendali (CRF, berada dalam suatu keadaan yang tetap mengapung di atas permukaan air. Chlorpyrifos dapat memberikan daya kendali terhadap larva sebesar 70 - 94% pada minggu ke 5-8 dan terhadap pupa sebesar 87% pada minggu ke 6 dan 92% pada minggu ke 7. Temephos CRF memberikan daya kendali terhadap larva sebesar 90-96 % pada minggu ke 4-8 dan menurun menjadi 75-96% pada minggu ke 8-9.

 12. En studie om högstadieelevers lunchvanor

  OpenAIRE

  Abrahamsson Nordin, Jennifer; Lundmark, Emma

  2011-01-01

  Bakgrund: Intag av en balanserad skollunch har associerats till hälsosamma matvanor i övrigt, däribland bättre måltidsordning och mer hälsosamma mellanmål.Syfte: Att undersöka elevers lunchvanor under skoldagar vid en högstadieskola i Arjeplog och en i Arvidsjaur.Metod: En enkät delades ut till 110 elever i årskurs 8 och 9 i Arjeplog och Arvidsjaur. Enkäten frågade efter elevernas lunchvanor, om intag av utrymmesmat samt frukt och grönsaker.Resultat: Fyra av fem elever åt skollunch dagligen (...

 13. Seansar og minnet om dei døde

  OpenAIRE

  Kalvig, Anne

  2012-01-01

  At dei døde lever vidare i minnet vårt, er ingen oppsiktsvekkande påstand i det norske samfunnet. På kva måte eit slikt etterliv går føre seg, utgjer likevel førestillingar og praksisar av ymse og omdiskuterte slag. Døde som lever i minnet er ei gamal førestilling som me i Noreg har skriftlege vitnemål om alt frå norrøn tid. Både det gode minnet, og dommen over kvar ein død, skulle i vikingane sitt verdsbilete for all tid overskrida døden som grense.

 14. Mentaliseringsbegrebet og dets arv fra Freuds begreb om binding

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Signe Holm

  2011-01-01

  Artiklen undersøger og diskuterer forskelle og ligheder mellem mentaliseringsbegrebet og Freuds bindingsbegreb. Begrebet mentalisering, som betegner en evne til at forholde sig refleksivt til egne og andres mentale tilstande, har indenfor de sidste fem- ti år vundet en central placering i klinisk...... psykologiske teoridannelser. Dets ophavsmænd Fonagy et al. forsøger imidlertid ikke at tage patent på begrebet, men peger på, at en række teoretikere har understreget betydningen af en refleksiv funktion. Alle disse begreber kan ifølge Fonagygruppen føres tilbage til Freuds begreb om binding. På baggrund af en...... udlægning af det oprindelige bindingsbegreb hos Freud, ønskes det i denne artikel at tydeliggøre den grundlæggende forskel på Freuds – og Fonagys subjektopfattelse....

 15. The OMS3 JGrass-NewAge Environmental Modelling System

  Science.gov (United States)

  Formetta, G.; David, O.; Rigon, R.

  2012-12-01

  The need for integrated analysis, and the multiplicity of possible goals in analyses that require hydro-biophysical modelling, necessitates more than ever the capability of composing modelling solutions with parts of known quality, which are transparent to users and consist of reusable model components. Moreover, modern hydrological modelling requires interaction with GIS tools to allow visualizations and the data-processing necessary to synthesise knowledge from high volumes of inputs and outputs data. Last but not least, doing science that is reproducible has requirements that go beyond the computational issues to embrace the possibility to inspection the tools, and easy compare modelling solutions by third party groups. The JGrass-NewAge system was born in order to satisfy these requirements. It is based on the geographic information system uDig-JGrass, and is composed of two parts: (i) the system of visualization of the data and of the results based on uDig; (ii) the modelling components. The latter are implemented as OMS3 components which can be connected or excluded at runtime, according to the needs and works seamlessly inside the uDig Spatial Toolbox. The system is based on a hillslope-link geometrical partition of the landscape, thus the basic unit, where the water budget is evaluated, is the hillslope, and each one of them drains into a single associated link rather than cells or pixels. To this conceptual partition corresponds an implementation of informatics that uses vectorial features for channels, and raster data for hillslopes. The mass budget for each hillslope can be performed in two ways: according to a modification of Duffy dynamical model of hillslope runoff or according to HyMod lumped model. Differently from traditional rainfall-runoff models where the discharge is usually given at the outlet of a catchment, the discharge is evaluated in each link of the river network according to a procedure presented in Cuencas model. The system includes

 16. Tidlige skrifter om musik og musikterapi (1983-89)

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bergstrøm-Nielsen, Carl

  2011-01-01

  størrelser i kulturen og historien. "Lyd og arketyper" (1983) er skrevet som afløsningsopgave til magisterkonferens i musikvidenskab ved Københavns Universitet. Den er en opsamling af hvad Jung i bogen Forvandlingens Symboler skriver om lyd. Det sættes i yderligere perspektiv med egne tilføjelser, dels...... snævert i fortsættelse af Jung, dels ved betragtning af bønner, poesi og mantraer samt musik. Skema s.40 (s.42 i pdf) sammenfatter. - Afhandlingen knytter psykologisk stof til musik og tilgrænsende områder på en måde der umiddelbart mere er systematisk end historisk. Den har været nyttig i arbejdet med...

 17. Asymptotic Reissner-Nordstr\\"om solution within nonlinear electrodynamics

  CERN Document Server

  Kruglov, S I

  2016-01-01

  A model of nonlinear electrodynamics coupled with the gravitational field is studied. We obtain the asymptotic black hole solutions at $r\\rightarrow 0$ and $r\\rightarrow \\infty$. The asymptotic at $r\\rightarrow 0$ is shown, and we find corrections to the Reissner-Nordstr\\"om solution and Coulomb's law at $r\\rightarrow\\infty$. The mass of the black hole is evaluated having the electromagnetic origin. We investigate the thermodynamics of charged black holes and their thermal stability. The critical point corresponding to the second-order phase transition (where heat capacity diverges) is found. If the mass of the black hole is greater than the critical mass, the black hole becomes unstable.

 18. Likestilt og forskjellig? Om menn og likestilling i barnehagen

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Olav Kasin

  2015-03-01

  Full Text Available This article highlight the goal of 20 percent male employees in Norwegian kindergartens as a contribution to promoting gender equality. We conducted two studies showing different expectations towards men and women. Informants are positive to increasing the number of men, but in the two surveys they expressed conflicting expectations towards the role of men in kindergartens. In the survey among male preschool students they have objections to recruit men as a group because they are men (Kasin et al. 2010. In the survey among employees in kindergartens they desire men just because they are men, different from women. Their rationale is that this creates diversity (Kasin and Slåtten 2011. We discuss this seeming contradiction in the informants' views on the basis of different perceptions about gender. By using different levels of analysis we show how male employees can be understood in several ways that promotes gender equality. At the societal level, several men in kindergarten can be seen as part of a liberal policy to promote equal rights and opportunities for labor force participation. At the institutional level, gender equality depends on activities in the educational program. At the individual level equality can be understood as practices among each employee that prevent stereotyped gender understanding, and through these practices give children equal opportunities across gender divides. Our own research indicates that exclusive focuses on the representation of male employees in kindergartens are likely to conceal rather than to clarify a need to develop educational practices that promote gender equality. Artikkelen belyser målsettingen om 20 prosent menn i norske barnehager som bidrag til å fremme likestilling i barnehagen. Vi har gjennomført to undersøkelser som viser at det eksisterer ulike forventinger til menn og kvinner i barnehagen. Informantene er positive til flere menn, men i de to undersøkelsene uttrykkes det motstridende

 19. Samtal om estetiska aspekter i textilslöjden

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Siri Homlong

  2011-11-01

  Full Text Available I slöjdundervisningen i Sverige är ett av målen att eleven skall utveckla förmågan att göra och motivera personliga ställningstaganden kring estetiska värden. I en studie med elever i grundskolan (Homlong, 2006a,b visade det sig att eleverna hade klara åsikter om vad de tyckte om några olikt mönstrade tyger, men saknade formalestetiska begrepp för att förklara dessa åsikter. De begrundade i stor grad sina ställningstaganden med funktionella användningsområden eller hänvisning till personliga erfarenheter av liknande mönster, färger eller textilier.Undersökningsmetoden som användes i studien The Language of Textiles (Homlong, 2006a var en modifierad Repertory Grid där eleven i flera omgångar skulle välja mellan tre olikt mönstrade tyger och motivera valen. Metoden bygger på att den jämförande analysen lyfter fram likheter och olikheter i en process där begrepp och deras motsatsbenämningar lyfts fram. Denna artikel visar exempel på hur eleverna i studien motiverade sina ställningstagande, i vilka situationer och på vilka områden de hade problem med att förklara orsaken till sina ställnings-taganden, och föreslår hur en jämförande analysmetod kan bidra till utveckling av kommunikation kring estetiska aspekter i slöjdundervisningen. Sökord: metod, slöjd, intervju, repertory grid, kommunikationURN:NBN:no-29967

 20. Videnskabelig udredning af international viden om skifergas relateret til en dansk kontekst

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Niels Axel; Christensen, Thomas Højlund; Aagaard, Niels-Jørgen;

  Indvinding af skifergas har i de senere år påkaldt sig stigende interesse internationalt og i Danmark. På den baggrund har Miljø- og Fødevareministeriet bedt DTU, GEUS og DCE om at indgå en konsortieaftale om at udarbejde en videnskabelig udredning. Formålet med den videnskabelige udredning er at...

 1. Teaching OM at an Action-based Learning Program for Top Executives

  DEFF Research Database (Denmark)

  Perunovic, Zoran; Staffensen, Lasse

  2013-01-01

  The paper discusses design and execution of OM module in an intensive program for top executives. The participants are working as consultants in six different host companies on developing growth strategies. The OM module is designed to enable the participants to develop operations strategy...

 2. Mogelijkheden om vroeg tijdig bladrandproblemen te signaleren met MIPS bij Hortensia

  NARCIS (Netherlands)

  Noort, van F.R.; Jalink, H.

  2010-01-01

  Met geavanceerde camera technieken zijn beelden vast te leggen van fotosynthese activiteit en het is ook mogelijk gebleken om bladgedeelten met stress vast te leggen, zonder dat deze stress met het blote oog al te zien is. Dit opent perspectieven om monitorringonderzoek te doen naar het ontstaan van

 3. Fra troldmandens værksted: Historien om forskerne, der skrev den politiske instruktionsbog til atombomben

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rasmussen, Mikkel Vedby

  2011-01-01

  Fred Kaplans The Wizards of Armageddon handler om denne gruppe forskere og hvordan de lærte de amerikanske beslutningstagere om ikke ‘at elske bomben og glemme deres bekymringer', som Dr. Strangelove's filmplakat i sin tid lovede, men så dog at forstå bomben og vide hvordan man skulle bekymre sig...

 4. Epidemiologisk forskning om uførepensjon i Norden

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Johan Håkon Bjørngaard

  2010-01-01

  Full Text Available En relativ stor andel av befolkningen i yrkesaktiv alder i de nordiske landene mottar uførepensjon, og i Norge er det en klar tendens til økning. Parallelt med dette har interessen for forskning rundt uførepensjon som fenomen økt. Vi har i denne studien beskrevet den epidemiologiske forskningen om uførepensjon i Norden. I en systematisk litteraturgjennomgang fant vi 118 aktuelle artikler. Alle de nordiske landene er godt representert. Kohortstudier med uførepensjon som endepunkt utgjorde hovedvekten av materialet, hvor 67 var populasjonsbaserte mens 29 tok utgangspunkt i selekterte pasientpopulasjoner. I alt seks kohortstudier benyttet uførepensjon som eksponering. Vi fant videre syv kasus-kontrollstudier og ni forsøk. Det er betydelig dokumentasjon på at ulike sykdommer og helseplager er assosiert med økt risiko for uførhet, i tillegg til at sosioøkonomiske og arbeidsrelaterte forhold er av betydning. Gjennomgangen viser at den epidemiologiske forskningen for det meste har rettet blikket mot individuelle årsaker til uførepensjonering. Selv om denne forskningen er viktig, kan den neppe forklare økningen vi har sett i det siste tiåret. Den videre forskningen bør utforske nærmere hvordan individuell sårbarhet ender i utstøtelse fra arbeidslivet. Med tanke på den omfattende forskningen om årsaker på dette feltet, bør man også i større grad gjennomføre forsøk for å bedre utsatte gruppers arbeidsdeltakelse.Bjørngaard JH, Krokstad S, Johnsen R, Karlsen AO, Pape K, Støver M, Sund E, Westin S. Epidemiological research on disability benefits in the Nordic countries. Nor J Epidemiol 2009; 19 (2: 103-114 ENGLISH SUMMARYA substantial part of the workforce in the Nordic countries receives a disability benefit, and in Norway this beneficiary rate is growing. As a result, disability benefit has been the subject of new interest and research. In this study we have reviewed the epidemiological research on disability benefit in the

 5. Fjernsynet som shaman: Om store mediebegivenheders transformative virkninger

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Daniel Dayan

  1988-08-01

  Full Text Available Den direkte transmission af levende begivenheder har altid været TV- mediets særlige styrke, hvad enten det drejer sig om fodboldkampe, Lørdagskanalen eller kongebrylluper. Medieforskerne har da også interesseret sig for fjernsynets formidling af sportsbegivenheder og der er blevet lavet analyser af Kanaludsendelserne. Men hverken i Danmark eller andre steder har forskerne fundet det interessant at undersøge de store, ceremonielle mediebegivenheder. Det er Dayan & Katz´ projekt at udfylde dette tomrum i medie- og kul- turforskningen: Hvad er det, der fascinerer millioner ved disse TV- ceremonier, der ofte ikke blot henvender sig til et enkelt lands seere, men transmitteres til og ses af store dele af verden? Hvordan fungere disse begivenheder - hvad enten det drejer sig om Præsident Kennedys begravelse, Sadats besøg i Jerusalem, Månelandingen eller Watergate- høringerne - ideologisk, og hvilke interesser tjener de dermed i den politiske offentlighed? I denne artikel, der er et bearbejdet uddrag af den bog, projektet skal munde ud i, beskæftiger Dayan & Katz sig især med det de kalder "transformative" mediebegivenheder, dvs. TV-ceremonier der markerer, at et samfund står ved en tærskel mellem den herskende orden og en ny mulig orden, og som selv er et aktivt og aktiverende bidrag til forvand- lingen af kulturelle opfattelser og værdier. Artiklens perpektiv er udpræget tværvidenskabeligt, idet der trækkes på såvel kulturantropologiske (Levi-Strauss, Geertz, Turner som filosofiske (Bakhtin, Baudrillard, sprogteoretiske (Austin og traditionelt samfunds- videnskabelige/mediesociologiske (Boorstin arbejder. I artiklens første halvdel foretages der en afgrænsning af transformative over for andre ceremonielle begivenheder. I anden halvdel gennemgås de fem faser, som udgør transformative begivenheders typiske struktur. Artiklen er bearbejdet af Jørgen Bang og Kim Schrøder. Den er oversat af Kim Schrøder.

 6. Thermodynamic Geodesics of a Reissner Nordstr\\"om Black Hole

  CERN Document Server

  Farrugia, Christine

  2016-01-01

  Starting from a Geometrothermodynamics metric for the space of thermodynamic equilibrium states in the mass representation, we use numerical techniques to analyse the thermodynamic geodesics of a supermassive Reissner Nordstr\\"om black hole in isolation. Appropriate constraints are obtained by taking into account the processes of Hawking radiation and Schwinger pair-production. We model the black hole in line with the work of Hiscock and Weems. It can be deduced that the relation which the geodesics establish between the entropy $S$ and electric charge $Q$ of the black hole extremises changes in the black hole's mass. Indeed, at any given point along a geodesic, the value of $\\text{d}S/\\text{d}Q$ is of the same order of magnitude as the rate at which entropy changes with charge during a constant-mass perturbation. Our claim is further justified by the fact that the expression for the entropy of an extremal black hole is an exact solution to the geodesic equation.

 7. Danske droner - en nuancering af debatten om ubemandede fly

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ringsmose, Jens

  I et interview med Information i sommeren 2012 åbnede tidligere forsvarsminister, Nick Hækkerup, for alvor debatten om en mere udstrakt dansk brug af droner til militære formål. Siden da er adskillige mere eller mindre valide argumenter for anvendelsen af ubemandede fly blevet bragt i spil. Denne.......” Rapportens hovedkonklusion er, at alle tre påstande har en vis sandhedsværdi – men med væsentlige forbehold: Eksisterende dronesystemer kan være billigere (og bedre), når det gælder løsningen af helt bestemte og afgrænsede opgaver, men det er langtfra nogen universel regel; droner har potentialet til i et...... dyreste på markedet. Mere relevant i en dansk sammenhæng er billige skibsbaserede minidroner. Sådanne UAV-systemer er imidlertid betydeligt mere følsomme overfor de ekstreme vejrforhold i Arktis, samtidig med at deres operationsradius er meget begrænset....

 8. Out! : Om Dansk Tennis Club og tennisspilleren Leif Rovsing

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kural, René

  2012-01-01

  I bogen “Out!” forenes et fascinerende portræt af en excentriker med en næsten ukendt, arkitektonisk perle. En af Danmarks mest kendte tennisspillere, rigmanden Leif Rovsing, er hovedpersonen, den danske sportsverden er scenen, og Dansk Tennis Club er det monument, han selv rejser og som bliver et...... svensk og norsk international single mester – er udelukket fra at deltage i tennisturneringer i Danmark, stifter han sin egen tennisturnering og bygger sin egen hal, den utroligt smukke og usædvanlige Dansk Tennis Club i Hellerup. ”Out!” er en fotografisk bog med et omfattende og unikt historisk og...... nutidigt fotografisk materiale. Dansk Tennis Club er beliggende i et smukt kvarter af pragtvillaer, lave rækkehuse og gamle haver. Her rager hallen majestætisk i vejret svøbt i okkergule og okseblodsrøde farver. Allerede i indgangspartiet afslører ægyptiske motiver på væggene, at her er tale om noget helt...

 9. Wood source and pyrolysis temperature interact to control PyOM degradation rates

  Science.gov (United States)

  Bird, J. A.; Hatton, P. J.; Filley, T. R.; Chatterjee, S.; Auclerc, A.; Gormley, M.; Dastmalchi, K.; Stark, R. E.; Nadelhoffer, K. J.

  2015-12-01

  Surprisingly little is known about how shifts in tree species composition and increased forest fire frequency and intensity will affect one of the most stable pools of soil organic matter, i.e. the pyrogenic organic matter (PyOM or char). In a previous study, we showed that wood source and pyrolysis temperature interact to control PyOM structure and potential reactivity for two tree species common in high-latitude forests, jack pine (JP) and red maple (RM). Here, we investigate whether these differences affect PyOM turnover by examining the fates of 13C/15N-enriched JP wood and PyOM pyrolyzed at 300 (JP300) and 450 °C (JP450) and RM pyrolyzed at 450 °C (RM450). The substrates were applied 1-3 cm below the O/A interface of a well-drained Spodosol in a long-term forest fire study located at the University of Michigan Biological Station (Pellston, MI, USA). 13C-CO2effluxes from the first 996 days of decay showed a significant wood source by pyrolysis temperature interaction on PyOM field mineralisation rates, with RM450 mineralising twice faster than JP450 during the first 90 days. Increasing pyrolysis temperature substantially decreased field mineralization rates during the first 996 days, with mineralisation rates 24 and 80 times slower for JP300 and JP450 compared with JP wood. After 1 year, (i) bacterial groups were large sinks for PyOM-derived C as pyrolysis temperature increased and as substrate use efficiency decreased; (ii) potential phenol oxidase and net peroxidase activities were unaffected by the PyOM addition, although net peroxidase activities measured tended to lesser for soils amended with JP450 and RM450; and (iii) Collembola detritivores appeared less likely to be found for soils amended with JP450 and RM450. PyOM-derived C and N recoveries did not differ after 1 year; we will present 3-y recovery data. Our results suggest that the composition of angiosperms (e.g. RM) and gymnosperms (e.g. JP) in high-latitude forests is an underappreciated but

 10. BARCODE DEKODET : En diskursanalyse av byutviklingsdebatten om utbyggingsprosjektet Barcode i Bjørvika

  OpenAIRE

  2009-01-01

  Denne oppgaven handler om "byutviklingsdebatten om Barcode". Utbyggingsprosjektet Barcode ble kåret til vinner av en arkitektkonkurranse for fire tomter i Bjørvika våren 2003. Disse tomtene ligger like sør for sporområdet på Oslo Sentralstasjon. Da utbyggerne for tomtene, Oslo S Utvikling, kom med et nytt reguleringsforslag for området der byggehøydene økes i tråd med Barcode-prinsippet, kom det inn usedvanlig mange kritiske reaksjoner til PBE. Dette var kimen til byutviklingsdebatten om Barc...

 11. Spectroscopic Investigation of O-,M-, and P-Cyanostyrenes

  Science.gov (United States)

  Korn, Joseph A.; Knezz, Stephanie N.; McMahon, Robert J.; Zwier, Timothy S.

  2014-06-01

  The atmosphere of Titan contains nitrogen, methane, and a rich mixture of more complex hydrocarbons and nitriles produced by photochemical processing. Data from the 2005 Cassini-Huygens mission suggests that among the more complex compounds are substituted benzenes that are themselves precursors to large polymeric tholins. Nitriles are particularly prevalent in Titan's atmosphere due to the dominance of N2 in the atmosphere. The cyanostyrenes are of particular interest, in part because they have the same molecular formula (C9H7N) as quinoline, a prototypical heteroaromatic, and therefore could engage in photochemical isomerization to form this molecule of significant pre-biotic relevance. As a first step in understanding the pathways leading to heteroaromatics, we have studied the isotope-selective spectroscopy of o-,m-, and p-cyanostyrene under jet-cooled conditions relevant to Titan's atmosphere. In this talk, the excitation and emission spectra for the three isomers will be presented. Using a combination of resonant two-photon ionization, LIF excitation, and dispersed fluorescence spectroscopies, the vibronic spectroscopy of the three isomers were recorded and compared. The meta isomer has two conformational isomers, which have been distinguished and studied using hole-burning methods. The talk will compare and contrast the UV spectral signatures of the set of structural and conformational isomers of the cyanostyrenes, using the ethynylstyrene counterparts as points of comparison. Sebree, J. A.; Kidwell, N. M.; Selby, T. M.; Amberger, B. K.; McMahon, R. J.; Zwier, T. S., Photochemistry of Benzylallene: Ring-Closing Reactions to Form Naphthalene. Journal of the American Chemical Society 2012, 134 (2), 1153-1163. Selby, T. M.; Clarkson, J. R.; Mitchell, D.; Fitzpatrick, J. A. J.; Lee, H. D.; Pratt, D. W.; Zwier, T. S., Isomer-Specific Spectroscopy and Conformational Isomerization Energetics of o-, m-, and p-Ethynylstyrenes. The Journal of Physical Chemistry A 2005

 12. Follow-On Shaft Seal Evaluation for Future OMS Engine Series Valve Derivations Project

  Data.gov (United States)

  National Aeronautics and Space Administration — Evidence of nitrogen tetroxide (NTO) and monomethylhydrazine (MMH) propellant vapor leakage across the primary and secondary shafts seals of the four OMS-E series...

 13. Motivatie te meten? : Een inventarisatie van instrumenten om intrinsieke motivatie te meten bij drugsverslaafde justitiabelen

  NARCIS (Netherlands)

  Leenarts, L.E.W.; Knaap, L.M. van der

  2007-01-01

  De kennis over bestaande instrumenten om intrinsieke motivatie bij verslaafde justitiabelen te meten, is gering. De centrale probleemstelling in dit onderzoek is daarom hoe intrinsieke motivatie te meten is bij verslaafde justitiabelen.

 14. A Best Practice for Developing Availability Guarantee Language in Photovoltaic (PV) O&M Agreements.

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Klise, Geoffrey Taylor [Sandia National Lab. (SNL-NM), Albuquerque, NM (United States); Balfour, John [High Performance PV, Phoenix, AZ (United States)

  2015-11-01

  This document outlines the foundation for developing language that can be utilized in an Equipment Availability Guarantee, typically included in an O&M services agreement between a PV system or plant owner and an O&M services provider, or operator. Many of the current PV O&M service agreement Availability Guarantees are based on contracts used for traditional power generation, which create challenges for owners and operators due to the variable nature of grid-tied photovoltaic generating technologies. This report documents language used in early PV availability guarantees and presents best practices and equations that can be used to more openly communicate how the reliability of the PV system and plant equipment can be expressed in an availability guarantee. This work will improve the bankability of PV systems by providing greater transparency into the equipment reliability state to all parties involved in an O&M services contract.

 15. De inzet van kruiden om agressie bij mannelijke ongecastreerde varkens te verminderen

  NARCIS (Netherlands)

  Asseldonk, van A.G.M.

  2012-01-01

  Vanuit het project antibioticavermindering in de biologische varkenshouderij is aan het Institute for Ethnobotany and Zoopharmacognosy (IEZ) de vraag gesteld of kruiden kunnen helpen om de agressie bij ongecastreerde mannelijke varkens (beren) te verminderen.

 16. An algorithm and a Tool for Wavelength Allocation in OMS-SP Ring Architecture

  DEFF Research Database (Denmark)

  Riaz, Muhammad Tahir; Pedersen, Jens Myrup; Madsen, Ole Brun

  2006-01-01

  OMS-SP ring is one of the well known architectures in Wavelength Division Multiplexing based optical fiber networks. The architecture supports a restorable full mesh in an optical fiber ring using multiple light wavelengths. The paper presents an algorithm to allocate wavelengths in the OMS-SP ri...... architecture. A tool is also introduced which implements the algorithm and assigns wavelengths. The proposed algorithm uses fewer number of wavelengths than the classical allocation method. The algorithm is described and results are presented....

 17. Bill Gates køber sig til positive historier om udviklingsbistanden

  DEFF Research Database (Denmark)

  Fejerskov, Adam Moe

  2014-01-01

  Flere store og velansete medier får penge af Bill Gates' fond for at at bringe positive historier om udviklingsbistanden. Men det medfører en risiko for at journalistikken bliver ukritisk og overfladisk......Flere store og velansete medier får penge af Bill Gates' fond for at at bringe positive historier om udviklingsbistanden. Men det medfører en risiko for at journalistikken bliver ukritisk og overfladisk...

 18. Pierre Trudeau og den radikale vision om det identitetsløse folk

  DEFF Research Database (Denmark)

  Böss/Bøss, Michael

  2012-01-01

  En redegørelse for Pierre Trudeaus syn på det nationale og hans vision om canadierne som et folk, som ikke er baseret på kultur, men på borgerlige rettigheder.......En redegørelse for Pierre Trudeaus syn på det nationale og hans vision om canadierne som et folk, som ikke er baseret på kultur, men på borgerlige rettigheder....

 19. Projekt om sikre fødevareemballager af trykt papir og pap

  DEFF Research Database (Denmark)

  Petersen, Jens Højslev; Jensen, Lisbeth Krüger; Sørensen, Frank;

  2013-01-01

  Ny rapport og analysekoncept fra en tværfaglig projektgruppe hjælper trykkerier til at dokumentere om emballager af trykt pap til fødevarer lever op til lovgivningens og fødevareindustriens krav.......Ny rapport og analysekoncept fra en tværfaglig projektgruppe hjælper trykkerier til at dokumentere om emballager af trykt pap til fødevarer lever op til lovgivningens og fødevareindustriens krav....

 20. Fortællingen om skizofreni som en hjernesygdom og behovet for et nyt paradigme

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ringer, Agnes

  2014-01-01

  Ideen om at skizofreni er en hjernesygdom er udbredt både i psykiatrien, i media og i den brede offentlighed. Men hvad er egentlig belægget for denne ide? Og hvilke implikationer har den for psykiatrisk praksis? I artiklen ser jeg på idéen om skizofreni som en hjernesygdom som en Fortælling, og u...

 1. ométrie algorithmique et réseaux

  OpenAIRE

  Devillers, Olivier

  2008-01-01

  Où y a-t-il de la géométrie algorithmique dans les réseaux ? C'est la question qui est posée ici, ou, plus exactement, les connaissances en géométrie algorithmique peuvent-elles apporter un point de vue intéressant sur certains problèmes issus des réseaux informatiques ?

 2. Contribution of effluent organic matter (EfOM) to ultrafiltration (UF) membrane fouling: Isolation, characterization, and fouling effect of EfOM fractions

  KAUST Repository

  Zheng, Xing

  2014-11-01

  EfOM has been regarded as a major organic foulant resulting in UF membrane fouling in wastewater reclamation. To investigate fouling potential of different EfOM fractions, the present study isolated EfOM into hydrophobic neutrals (HPO-N), colloids, hydrophobic acids (HPO-A), transphilic neutrals and acids (TPI), and hydrophilics (HPI), and tested their fouling effect in both salt solution and pure water during ultrafiltration (UF). Major functional groups and chemical structure of the isolates were identified using Fourier transform infrared spectroscopy (FT-IR) and solid-state carbon nuclear magnetic resonance (13C NMR) analysis. The influence of the isolation process on the properties of EfOM fractions was minor because the raw and reconstituted secondary effluents were found similar with respect to UV absorbance, molecular size distribution, and fluorescence character. In membrane filtration tests, unified membrane fouling index (UMFI) and hydraulic resistance were used to quantify irreversible fouling potential of different water samples. Results show that under similar DOC level in feed water, colloids present much more irreversible fouling than other fractions. The fouling effect of the isolates is related to their size, chemical properties, and solution chemistry. Further investigations have identified that the interaction between colloids and other fractions also influences the performance of colloids in fouling phenomena. © 2014 Elsevier Ltd.

 3. Bistand til risikovurdering Supplerende oplysninger fra Syngenta Seeds om overvågningsplanen (evt. ændret risikovurdering). Zea mays (Bt11). Supplerende materiale om Bt11

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kjellsson, Gøsta; Strandberg, Morten Tune; Damgaard, Christian

  2005-01-01

  "Mail: Den supplerende information om Bt-11 majsen (C/F/96/05-10) der er modtaget d. 02-03-2005, indeholder en ny udgave af den generelle overvågningsplan med enkelte ændringer (forbedringer) i forhold til forrige udgave (kommenteret 24-02-2005). Vi har ikke fundet nogen nye oplysninger der ændre...

 4. Significant issues and changes for ANSI/ASME OM-1 1981, part 1, ASME OMc code-1994, and ASME OM Code-1995, Appendix I, inservice testing of pressure relief devices in light water reactor power plants

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Seniuk, P.J.

  1996-12-01

  This paper identifies significant changes to the ANSI/ASME OM-1 1981, Part 1, and ASME Omc Code-1994 and ASME OM Code-1995, Appendix I, {open_quotes}Inservice Testing of Pressure Relief Devices in Light-Water Reactor Power Plants{close_quotes}. The paper describes changes to different Code editions and presents insights into the direction of the code committee and selected topics to be considered by the ASME O&M Working Group on pressure relief devices. These topics include scope issues, thermal relief valve issues, as-found and as-left set-pressure determinations, exclusions from testing, and cold setpoint bench testing. The purpose of this paper is to describe some significant issues being addressed by the O&M Working Group on Pressure Relief Devices (OM-1). The writer is currently the chair of OM-1 and the statements expressed herein represents his personal opinion.

 5. Temperature & wood source control PyOM turnover in a Northern American forest

  Science.gov (United States)

  Hatton, Pierre-Joseph; Le Moine, James; Auclerc, Apolline; Gormley, Mark; Filley, Tim R.; Nadelhoffer, Knute J.; Bird, Jeff. A.

  2016-04-01

  Surprisingly little is known about how pyrolysis temperature and wood source affect the stability of forest-fire derived pyrogenic organic matter (PyOM). Here, we show that wood source and temperature affect in situ mineralization rates of PyOM in soils for two co-occurring gymnosperm (jack pine; JP [Pinus banksiana]) and angiosperm (red maple; RM [Acer rubrum])¬ species from North American boreal-temperate ecotones. We assess the effect of pyrolysis temperature on PyOM fates by following the decay of 13C/15N-enriched JP wood (JPwood) and PyOM produced at 300 °C (JP300) and 450 °C (JP450); and assess the effect of PyOM wood source by comparing fates of JP450 and RM450. JPwood mineralized 18× faster than JP300 and 44× faster than JP450 after 2.8y. RM450 mineralized initially faster than JP450 during the first ~2y, but became equivalent afterwards (1.1±0.2% of CO¬2 losses after 2.8y). Modeled turnover times suggest that this can be attributed to ~1% of fast-cycling PyOM (turnover times of the slow-cycling pools were equivalent for JP450 and RM450. The priming effect was positive for JPwood (0.10±0.05), neutral for JP300 (-0.02±0.04), and negative for JP450 (-0.15±0.03) and RM50 (-0.59±0.03). DOC losses were minimal compared with CO2 losses (DOC:CO2 ratio ≤0.005), but followed the same patterns: JPwood 6× greater than that of JP300 and 39× greater compared with JP450. After 1y, C recoveries were lower for JPwood than for PyOM, with no influence of pyrolysis temperature or wood source (yet); N recoveries did not differ. PLFA-(13)C data reveal that (i) treatments have similar microbial communities after 1y, (ii) JPwood is preferentially utilized by fungi, and (iii) bacteria increasingly utilize PyOM as pyrolysis temperature increases. Estimated carbon use efficiency decreased with increasing pyrolysis temperature (JPwood~JP300>JP450~RM450). Although insignificant, potential phenol oxidase and peroxidase activities decrease with increasing pyrolysis

 6. Solar PV O&M Standards and Best Practices - Existing Gaps and Improvement Efforts

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Klise, Geoffrey Taylor [Sandia National Lab. (SNL-NM), Albuquerque, NM (United States); Balfour, John R. [High Performance PV, Phoenix, AZ (United States); Keating, T. J. [SunSpec Alliance, San Jose, CA (United States)

  2014-11-01

  As greater numbers of photovoltaic (PV) systems are being installed, operations & maintenance (O&M) activities will need to be performed to ensure the PV system is operating as designed over its useful lifetime. To mitigate risks to PV system availability and performance, standardized procedures for O&M activities are needed to ensure high reliability and long-term system bankability. Efforts are just getting underway to address the need for standard O&M procedures as PV gains a larger share of U.S. generation capacity. Due to the existing landscape of how and where PV is installed, including distributed generation from small and medium PV systems, as well as large, centralized utility-scale PV, O&M activities will require different levels of expertise and reporting, making standards even more important. This report summarizes recent efforts made by solar industry stakeholders to identify the existing standards and best practices applied to solar PV O&M activities, and determine the gaps that have yet to be, or are currently being addressed by industry.

 7. Solar PV O&M Standards and Best Practices – Existing Gaps and Improvement Efforts

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Klise, Geoffrey Taylor [Sandia National Lab. (SNL-NM), Albuquerque, NM (United States); Balfour, John R. [High Performance PV, Phoenix, AZ (United States); Keating, T. J. [SunSpec Alliance, San Jose, CA (United States)

  2014-11-01

  As greater numbers of photovoltaic (PV) systems are being installed, operations & maintenance (O&M) activities will need to be performed to ensure the PV system is operating as designed over its useful lifetime. To mitigate risks to PV system availability and performance, standardized procedures for O&M activities are needed to ensure high reliability and long-term system bankability. Efforts are just getting underway to address the need for standard O&M procedures as PV gains a larger share of U.S. generation capacity. Due to the existing landscape of how and where PV is installed, including distributed generation from small and medium PV systems, as well as large, centralized utility-scale PV, O&M activities will require different levels of expertise and reporting, making standards even more important. This report summarizes recent efforts made by solar industry stakeholders to identify the existing standards and best practices applied to solar PV O&M activities, and determine the gaps that have yet to be, or are currently being addressed by industry.

 8. Volyminspirerat arbete i förskoleklassen - en prioriteringsfråga? : En studie om förskolelärares uppfattningar om volyminspirerat arbete

  OpenAIRE

  Sandgren, Therese; Stranneheim, Anna Maria

  2007-01-01

  Syftet med denna studie är att få ökad insikt om hur förskolelärare uppfattar sitt eget arbete med att främja barns begreppsutveckling inom området volym. Syftet med studien är även att få ökad kunskap om vilka aspekter som påverkar den dagliga verksamheten inom området volym i förskoleklassen. Denna undersökning är baserad på intervjuer med sex förskolelärare, materialet har bearbetats och kategoriserats under fem stycken huvudrubriker som belyser olika aspekter av hur förskolelärarna uppfat...

 9. LHCb: Evaluation of 400m, 5Gbit Versatile Link lengths over OM3 and OM4 fibres for the LHCb upgrade

  CERN Multimedia

  Schwemmer, R; Neufeld, N; Soos, C; Troska, J; Wyllie, K

  2013-01-01

  The LHCb experiment will upgrade its DAQ system to a trigger less, 40MHz read-out after LS2. To be able to process the approximately 40Tbit/s of data we will require a massive computing farm. This computing farm can not be installed underground, in the vicinity of the detector anymore due to the enormous power and cooling requirements. An affordable data transport solution has to be found to carry the data from the detector to the new data center on the surface. The distance to cover is estimated to be between 300 and 400 meters. We evaluated the feasibility of using the 5Gbit/s Versatile Link to cover the full distance over OM3 and OM4 quality fibres and will present our results.

 10. Types of cationic complexes based on oxocentred tetrahedra [OM4] in the crystal structures of inorganic compounds

  International Nuclear Information System (INIS)

  The crystal structures of inorganic compounds comprising cationic complexes containing oxygen atoms coordinated tetrahedrally to metal atoms, or oxocentred groups [OM4], are considered. The linking of the [OM4] tetrahedra in the structures has been analysed and cationic complexes of different structures have been identified. The rules governing the linking of the [OM4] tetrahedra have been formulated and the cationic complexes have been subjected to a detailed systematic treatment on their basis. Data on the statistics of the bond lengths and bond angles in the [OM4] tetrahedra are presented. The bibliography includes 317 references.

 11. Tv-nyheder fra hjemlandet – integration eller ghettoisering? Om transnationalisme og nyhedsforbrug

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Connie Carøe Christiansen

  2001-09-01

  Full Text Available Hvilken rolle spiller medierne i hverdagslivet blandt etniske minoriteter i Danmark? Lidt firkantet kan man spørge: er mennesker af anden etnisk oprindelse mere integrerede, når de foretrækker dansk produceret fjern- syn, end når de foretrækker oprindelseslandets tv? Kultursociologen Connie Carøe Christiansen har i denne artikel trukket nogle af pointerne op fra en undersøgelse, som Danmarks Radio bestilte hos Socialforsk- ningsinstituttet om netop nogle af ovenstående spørgsmål. Carøe, en af rapportens hovedforfattere, analyserer medieforbruget hos etniske mino- riteter i Danmark i lyset af diskussioner om multikulturalisme og social integration. Artiklen er således inspireret af diskussioner om transnationa- lisme og diaspora-identiteter.

 12. Gymnasieelevers kunskap om och inställning till HPV och HPV-vaccin

  OpenAIRE

  Lundberg, Maria; Färdig, Martin

  2014-01-01

  Bakgrund: Humant papillomvirus (HPV) är ett sexuellt överförbart vårtvirus, som kan orsaka cellförändringar och livmoderhalscancer. Tidigare forskning har visat att kunskap om HPV och HPV-vaccin generellt är låg och att vaccinationstäckningen bland unga kvinnor i många länder varit suboptimal. Syfte: Syftet med föreliggande studie var att kartlägga gymnasieelevers kunskap om och inställning till HPV och HPV-vaccin, samt undersöka om det föreligger skillnader mellan elever på praktiska och teo...

 13. On Holographic Dual of the Dyonic Reissner-Nordstr\\"om Black Hole

  CERN Document Server

  Chen, Chiang-Mei; Sun, Jia-Rui; Wu, Ming-Fan; Zou, Shou-Jyun

  2010-01-01

  It is shown that the hidden conformal symmetry, namely $SO(2,2) \\sim SL(2,R)_L \\times SL(2,R)_R$ symmetry, of the non-extremal dyonic Reissner-Nordstr\\"om black hole can be probed by a charged massless scalar field at low frequencies. The existence of such hidden conformal symmetry suggests that the field theory holographically dual to the 4D Reissner-Nordstr\\"om black hole indeed should be a 2D CFT. Although the associated AdS$_3$ structure does not explicitly appear in the near horizon geometry, the primary parameters of the dual CFT$_2$ can be exactly obtained without the necessity of embedding the 4D Reissner-Nordstr\\"om black hole into 5D spacetime. The duality is further supported by comparing the absorption cross sections and real-time correlators obtained from both the CFT and the gravity sides.

 14. Finländska näringsindkares kunskaper om leveransvillkor : Incoterms 2010

  OpenAIRE

  Genberg, Anders

  2015-01-01

  Detta examensarbete handlar om finländska näringsidkares kunskaper om leveransvillkor, närmare bestämt Incotermerna 2010. Incotermer är leveransvillkor som används av parter som idkar internationell handel. Incotermerna definierar ansvaret och risken, betalningen av frakten samt försäkrandet av godset. Incotermerna 2010 är till antalet elva; sju av dem kan användas till alla transportsätt medan fyra av dem används endast inom sjötransport. Syftet med examensarbetet var att utreda finländsk...

 15. Hvad praktikere bør vide om...CAPM-modellen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Peder Harbjerg

  1997-01-01

  CAPM-modellen er en hovedhjørnesten i den moderne porteføljeteori. CAPM står for Capital Asset Pricing Modellen, men det navn lover mere end et holder. Der er kun tale om en porteføljebaseret differentiering af risikopræmierne.......CAPM-modellen er en hovedhjørnesten i den moderne porteføljeteori. CAPM står for Capital Asset Pricing Modellen, men det navn lover mere end et holder. Der er kun tale om en porteføljebaseret differentiering af risikopræmierne....

 16. Ugyldig skolefravær. En litteraturstudie om risikofaktorer til ugyldig skolefravær

  OpenAIRE

  Aas, Benedikte; Jensen, Marita

  2013-01-01

  Tema for masteroppgaven er risikofaktorer som kan føre til ugyldig skolefravær. Problemstillingen har som målsetning å søke svar på om forhold ved individ, hjem, skole, miljø og andre sosiale forhold har betydning for elevers skolefravær. I oppgaven redegjør vi for ulike former og begreper for skolefravær. Oppgaven er en gjennomgang av eksisterende forskning og litteratur om temaet. I tillegg har vi brukt offentlige dokumenter for å finne hva som kan inngå i begrepet ugyldig skolefravær. Det ...

 17. Den store debatten om et lite stykke tøy : medierammer i hijabdebatten

  OpenAIRE

  2008-01-01

  Høsten 2003 dukket det i norske medier opp en debatt som handlet om bruken av det muslimske hodeplagget hijab. Denne masteroppgaven handler om hvilke fremstillinger som preget denne debatten i ulike norske aviser. Spørsmålet oppgaven stiller er hvilke medierammer som kjennetegner medienes fremstilling av hijabdebatten. Den undersøker hvilke stemmer og aktører som slipper til i debatten og hvordan disse påvirker medierammene som skapes. I tillegg ser oppgaven på hvordan medierammene påvirkes a...

 18. Bak sløret : unge muslimske kvinners egne tanker om hijabbruk

  OpenAIRE

  2012-01-01

  Oppgaven handler om muslimske kvinners bruk av sløret hijab og baserer seg primært på et feltarbeid utført på en videregående skole i Oslo, men i løpet av mitt feltarbeid ble feltarenaen utvidet til å gjelde hjemmebesøk og en muslimsk organisasjon. Oppgavens fokus har hovedsakelig vært på muslimske kvinners erfaring med bruk av hijab og deres narrativer om hvorfor de har valgt eller ikke valgt denne praksisen. Forut for og under mitt feltarbeid var den dekkede muslimske kvinnen en stor de...

 19. Kritik af Lunde Larsen handler ikke om religions-forskrækkelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lægaard, Sune

  2015-01-01

  Når Folketinget åbnes med en gudstjeneste og der er et kors i flaget, giver krav om adskillelse af religion og politik så overhovedet mening? Ja, mener lektor i filosofi Sune Lægaard og forklarer hvorfor.......Når Folketinget åbnes med en gudstjeneste og der er et kors i flaget, giver krav om adskillelse af religion og politik så overhovedet mening? Ja, mener lektor i filosofi Sune Lægaard og forklarer hvorfor....

 20. Hvor er mediernes kritiske spørgsmål om krigen?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jørndrup, Hanne

  2014-01-01

  Krig er politik med andre midler, konstaterede den preussiske general og krigsanalytiker Carl von Clausewitz i 1832 i sit berømte hovedværk 'Om krig', og de sidste par årtier har krig i stor stil været et politisk middel,......Krig er politik med andre midler, konstaterede den preussiske general og krigsanalytiker Carl von Clausewitz i 1832 i sit berømte hovedværk 'Om krig', og de sidste par årtier har krig i stor stil været et politisk middel,...

 1. Notat om HELCOM grænseværdier for god miljøtilstand

  DEFF Research Database (Denmark)

  Petersen, Ib Krag; Frederiksen, Morten; Galatius, Anders;

  2015-01-01

  Naturstyrelsen har anmodet Nationalt Center for Miljø og Energi (DCE) om at udarbejde en række notater, der fagligt vurderer HELCOMS forslag til grænseværdier for 13 indikatorer. Det drejer sig om 13 regionale indikatorer og grænseværdier for god miljøtilstand til brug for vurderingen af tilstand...... grænseværdierne er retvisende for forholdene i den danske EEZ (Exclusive Economic Zone). Dvs. at i alt forventes DCE at levere 13 korte faglige notater....

 2. Kultur-retur: Historien om et tatoveret hoveds rejse gennem museumsverdenen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jørgensen, Helle

  2006-01-01

  I 1998 overdrog Nationalmuseet et tatoveret hoved af en mand fra New Zealands indfødte befolkning, maorierne, til New Zealands nationalmuseum, Te Papa Tongarewa. En sådan hjemsendelse rummer sin egen historie om kulturel udvikling, som nok er værd at se på.......I 1998 overdrog Nationalmuseet et tatoveret hoved af en mand fra New Zealands indfødte befolkning, maorierne, til New Zealands nationalmuseum, Te Papa Tongarewa. En sådan hjemsendelse rummer sin egen historie om kulturel udvikling, som nok er værd at se på....

 3. En pose blandet slik - fortællinger om livet som plejebarn

  DEFF Research Database (Denmark)

  Warming, H.

  Bogen handler om livet som plejebarn på godt og ondt - som børnene selv oplever og fortæller om det. En rød tråd i fortællingerne er, at uanset hvor ked af det eller glad, man er for at være i pleje, føler stort set alle plejebørn sig anderledes end deres kammerater, omend i større eller mindre o...

 4. Udviklingsbistand: Tre debatter fra forhandlingerne om fremtidens fattigdomsbekæmpelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Fejerskov, Adam Moe; Larsen, Signe terney

  2014-01-01

  OECD skal have ny officiel definition på udviklingsbistand inden 2015. Mens verden har forandret sig markant, er de nuværende regler fra 1969 nemlig så godt som stagneret. Her er tre centrale debatter fra de igangværende forhandlinger om rammerne for fremtidens fattigdomsbekæmpelse......OECD skal have ny officiel definition på udviklingsbistand inden 2015. Mens verden har forandret sig markant, er de nuværende regler fra 1969 nemlig så godt som stagneret. Her er tre centrale debatter fra de igangværende forhandlinger om rammerne for fremtidens fattigdomsbekæmpelse...

 5. Interview med professor Paul du Gay om bureaukratiets værdi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pors, Anja Svejgaard

  2013-01-01

  Paul du Gay er sociolog og globaliseringsprofessor ved Institut for Organisation på Copenhagen Business School. I hans forskning interesserer han sig blandt andet for bureaukratiet som styreform. Gennem årtier har bureaukratiet været genstand for omfattende kritik for dets langsommelighed......, inhumanitet og manglende fleksibilitet. Paul du Gay har taget til genmæle og forsvarer bureaukratiet som en styreform, der understøtter demokrati. I arbejdet med administration som praksis og faglighed har vi interviewet Paul du Gay om nogle af de centrale pointer i denne forskning. Samtalen kredser om...

 6. Conformal isometry of the lukewarm Reissner-Nordstr\\"om-de Sitter spacetime

  CERN Document Server

  Rúnarsson, Helgi Freyr

  2012-01-01

  It is known that the extremal Reissner-Nordstr\\"om black hole possesses a discrete conformal isometry that exchanges the black hole horizon with infinity. It is also known that the Reissner-Nordstr\\"om-de Sitter spacetime posseses a similar discrete conformal isometry which exchanges the event horizon of the black hole with the cosmological horizon. In this short paper we will continue this line of thought and extend the conformal isometry of the latter spacetime and give an unphysical interpretation of the negative root.

 7. Bayesian Networks as a Decision Tool for O&M of Offshore Wind Turbines

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Jannie Jessen; Sørensen, John Dalsgaard

  2010-01-01

  Costs to operation and maintenance (O&M) of offshore wind turbines are large. This paper presents how influence diagrams can be used to assist in rational decision making for O&M. An influence diagram is a graphical representation of a decision tree based on Bayesian Networks. Bayesian Networks...... offer efficient Bayesian updating of a damage model when imperfect information from inspections/monitoring is available. The extension to an influence diagram offers the calculation of expected utilities for decision alternatives, and can be used to find the optimal strategy among different alternatives...

 8. Om veltalenhed på folkesproget

  DEFF Research Database (Denmark)

  Høgel, Christian

  2008-01-01

  Oversættelse (i samarbejde med Hanne Roer) af og kommentarer til (ved Hanne Roer) Dantes De vulgari eloquentia (Om veltalenhed på folkesproget) samt (ved Hanne Roer) oversættelse og kommentar til Dantes 13. brev til Cangrande della Scala......Oversættelse (i samarbejde med Hanne Roer) af og kommentarer til (ved Hanne Roer) Dantes De vulgari eloquentia (Om veltalenhed på folkesproget) samt (ved Hanne Roer) oversættelse og kommentar til Dantes 13. brev til Cangrande della Scala...

 9. 43 CFR 426.23 - Recovery of operation and maintenance (O&M) costs.

  Science.gov (United States)

  2010-10-01

  ... landholder is subject to full- cost pricing. In a district subject to prior law, if a landholder is subject to full-cost pricing the district must ensure that all O&M costs are included in any full-cost... based upon the ratio of: (i) The amount of land in the district held by the irrevocable elector...

 10. Åbne læringsressourcer - mod en sociokulturel teori om læringsressourcer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dalsgaard, Christian

  2007-01-01

  Afhandlingen behandler spørgsmålet om, hvordan it-baserede læringsressourcer udvikles med udgangspunkt i et læringsteoretisk grundlag. Læringsressourcer forstås som alle typer af ressourcer eller materialer, der anvendes til at understøtte læreprocesser. Formålet med afhandlingen at opstille et t...

 11. Tanker om tid og rum - eller det spatio-temporale univers

  DEFF Research Database (Denmark)

  Brande-Lavridsen, Hanne

  2006-01-01

  Begrebet rum eller rumlig har vi alle en mening om, specielt os, der arbejder med stedfæstede (geografiske) data. Begrebet tid er imidlertid ikke så entydigt. Gennem historien har forskellige videnskabelige retninger forsøgt at komme med en definition på tidsbegrebet, hver fra sit synspunkt; et h...

 12. Ontwerp van een interventie om de groenteconsumptie van jongeren te verhogen

  NARCIS (Netherlands)

  Gilissen, L.J.W.J.; Meer, van der I.M.; Reinders, M.J.; Sluis, van der A.A.; Woltering, E.J.

  2011-01-01

  In dit rapport zullen verschillende mogelijke strategieën besproken worden die ingezet kunnen worden om de consumptie van groenten door jongeren te verhogen. De centrale vragen van dit onderzoek zijn: 1) Hoe kunnen groenten in het eetpatroon van jongeren een vaste plek van voldoende omvang krijgen?

 13. OM Forum--Three Rs of Operations Management: Research, Relevance, and Rewards

  OpenAIRE

  van Mieghem, Jan A.

  2013-01-01

  This article presents three personal experiences and reflections on the process and objective of research in operations management. This invited OM Forum contribution is based on my Manufacturing and Service Operations Management Distinguished Fellow inaugural lecture given at Columbia University on June 18, 2012.

 14. Om hovedbeklædninger, baggrund og øjne, der ser

  DEFF Research Database (Denmark)

  Petersen, Hanne

  2007-01-01

  Essayet kommenterer en collage af Sisse Jarner. Fotografiet forestiller en tilsløret udflydende kvinde med en hvid fantasifugl og indgår i et tema om "Konflikter, tro og frihed - et globalt perspektiv". Det kombinerer en association over det visuelle forlæg med en beskrivelse af værket, en...

 15. Die aanwending van ’n eenvoudige grondwaterbalans om droogte in natuurlike veld te karakteriseer

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  A. L. du Pisani

  1991-07-01

  Full Text Available Droogte is een van daardie konsepte waarvoor die gemiddelde mens ’n intuïtiewe aanvoeling het, maar wat nogtans moeilik is om te kwantifiseer. In Suid-Afrika is die droogte van die 1930’s wat met die depressiejare saamgeval het, vir dekades beskou as die “Groot Droogte”.

 16. Die aanwending van ’n eenvoudige grondwaterbalans om droogte in natuurlike veld te karakteriseer

  OpenAIRE

  A. L. du Pisani

  1991-01-01

  Droogte is een van daardie konsepte waarvoor die gemiddelde mens ’n intuïtiewe aanvoeling het, maar wat nogtans moeilik is om te kwantifiseer. In Suid-Afrika is die droogte van die 1930’s wat met die depressiejare saamgeval het, vir dekades beskou as die “Groot Droogte”.

 17. Børns forståelse og forventning om inddragelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Petersen, Mimi

  2014-01-01

  Børns forståelse og forventning om inddragelse Mimi Petersen, Lektor/ Ph.d., Institut for Socialt Arbejde, Det Samfundsfaglige og Pædagogiske Fakultet, Professionshøjskolen Metropol, Danmark Siden 1989 har FN’s børnekonvention, især artikel 12 til 16, gjort at behandlingen af børn som borgere, er...

 18. Det gode budskab - om patientnetværksvirke på portalen sundhed.dk

  DEFF Research Database (Denmark)

  Wentzer, Helle; Bygholm, Ann

  2009-01-01

  "Det gode budskab om frelserens fødsel og det evige liv blev før dets nedskrift i evangelierne fortalt fra mund til mund. Analogien mellem patientfora og Biblen kan synesprovokerende for hvad er mere forskellige fra hinanden end videnskab og tro, endsige www og Messias? Artiklens analyser af borg...

 19. Thermodynamic similarity between the noncommutative Schwarzschild black hole and the Reissner-Nordstr\\"om black hole

  OpenAIRE

  Kim, Wontae; Son, Edwin J.; Yoon, Myungseok

  2008-01-01

  We study thermodynamic quantities and examine the stability of a black hole in a cavity inspired by the noncommutative geometry. It turns out that thermodynamic behavior of the noncommutative black hole is analogous to that of the Reissner-Nordstr\\"om black hole in the near extremal limit. Moreover, we identify the noncommutative parameter with the squared electric charge with some constants.

 20. Lærerstuderendes tanker om feltarbejde i folkeskolens biologi- og geografiundervisning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, K.; Breiting, Søren; Andersen, A. M.

  Rapporten belyser, hvilke forestillinger lærerstuderende har om muligheder for feltarbejde og ekskursioner i folkeskolen i biologi og gegorafi, herunder læringspotentialer og forskellige typer af barrierer, som grundlag for en forbedring af kommende læreres baggrund for at varetage feltarbejde i ...

 1. Reissner-Nordstr\\"om Black Holes in Mimetic $F(R)$ Gravity

  CERN Document Server

  Oikonomou, V K

  2015-01-01

  In this paper we study under which conditions the Reissner-Nordstr\\"om-anti de Sitter black hole can be a solution of the vacuum mimetic $F(R)$ gravity with Lagrange multiplier and mimetic scalar potential. As we demonstrate, the resulting picture in the mimetic $F(R)$ gravity case, is different in comparison to the ordinary $F(R)$ gravity case, with the two descriptions resulting to a different set of constraints that need to hold true. We also investigate the metric perturbations in the mimetic $F(R)$ gravity case, for the Reissner-Nordstr\\"om-anti de Sitter black hole metric, at first order of the perturbed variables. Interestingly enough, the resulting equations are identical to the ones corresponding to the ordinary $F(R)$ gravity Reissner-Nordstr\\"om-anti de Sitter black hole, at least at first order. We attribute this feature to the particular form of the Reissner-Nordstr\\"om-anti de Sitter metric, and we speculate for which cases there could be differences between the mimetic and non-mimetic case. Sin...

 2. CRM i tredje potens er lige rundt om hjørnet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Østergaard Jacobsen, Per

  2016-01-01

  Hvis virksomhederne ellers magter at favne teknologien, bliver det meget snart meget lettere at være borger og kunde. Det er masser af juridiske og etiske spørgsmål, javel, men det handler om at begejstre og bejle til kunden...

 3. Leren faciliteren: In acht stappen naar een facilitair plan om uw school optimaal te ondersteunen

  NARCIS (Netherlands)

  Beckers, Ronald

  2011-01-01

  Een terugkerend thema in onderwijsland is het vinden van de balans tussen het doen van investeringen en de consequenties die beslissingen hebben voor uw exploitatie. Een gedegen facilitair plan helpt u om als school een goede gesprekspartner te zijn naar de gemeente die investeert, maar ook naar par

 4. Membrane Fouling Potential of Secondary Effluent Organic Matter (EfOM) from Conventional Activated Sludge Process

  KAUST Repository

  Wei, Chun-Hai

  2012-01-01

  Secondary effluent organic matter (EfOM) from a conventional activated sludge process was filtered through constant-pressure dead-end filtration tests with a sequential ultrafiltration (UF, molecular weight cut-off (MWCO) of 10k Dalton) and nanofiltration (NF, MWCO of 200 Dalton) array to investigate its membrane fouling potential. Advanced analytical methods including liquid chromatography with online carbon detection (LC-OCD) and fluorescent excitation-emission matrix (F-EEM) were employed for EfOM characterization. EfOM consisted of humic substances and building blocks, low molecular weight (LMW) neutrals, biopolymers (mainly proteins) and hydrophobic organics according to the sequence of their organic carbon fractions. The UF rejected only biopolymers and the NF rejected most humics and building blocks and a significant part of LMW neutrals. Simultaneous occurrence of cake layer and standard blocking during the filtration process of both UF and NF was identified according to constant-pressure filtration equations, which was possibly caused by the heterogeneous nature of EfOM with a wide MW distribution (several ten to several million Dalton). Thus the corresponding two fouling indices (kc for cake layer and ks for standard blocking) from UF and NF could characterize the fouling potential of macromolecular biopolymers and low to intermediate MW organics (including humics, building blocks, LMW neutrals), respectively. Compared with macromolecular biopolymers, low to intermediate MW organics exhibited a much higher fouling potential due to their lower molecular weight and higher concentration.

 5. Frågan om musik och psyke utifrån ett kulturhistoriskt perspektiv

  DEFF Research Database (Denmark)

  Uddholm, Mats

  2007-01-01

  Formålet med denne artikel, er at belyse hvordan sammenhængen mellem musik og psyke kan forstås og problematiseres ud fra et kulturhistorisk perspektiv. Diskussionen tager afsæt i Lev Semonëvic Vygotskijs ræsonnement om menneskets bevidsthed i forhold til dialektikken mellem intellekt og intellig...

 6. PRI leidt rupsen om de tuin: effect van tussenteelt en combinatieteelt op rupsen op spruitkool

  NARCIS (Netherlands)

  Elderson, J.; Belder, den E.

  2002-01-01

  PRI onderzocht in spruitkool het effect van bloemstroken met bruine mosterd of klaver, ingezaaid om de zes rijen, op de aantallen rupsen en de samenstelling van de rupsenpopulatie gedurende het groeiseizoen. In het artikel ook een beschrijving en illustraties van de zes belangrijkste rupsensoorten i

 7. Warming Up: succesvolle warming up om klimaatverandering te bestrijden lijkt valse start

  NARCIS (Netherlands)

  R. Lefeber; T. Pulles

  2013-01-01

  Het Protocol van Kyoto bij het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering is ogenschijnlijk succesvol. De collectieve doelstelling van het protocol om de broeikasgasemissies te reduceren wordt waarschijnlijk gehaald en het onafhankelijke toezicht op de naleving van het protocol bl

 8. Music Education through Popular Music Festivals: A Study of the "OM Music Festival" in Ontario, Canada

  Science.gov (United States)

  Snell, Karen

  2005-01-01

  Most people think of the teaching and learning of music as taking place in formal, institutional contexts like schools and universities. This study looks at the transmission of music teaching and learning that takes place in a more informal, musical environment, namely at a "popular music festival." In particular, it discusses the OM music…

 9. Warming up. Succesvolle waming op om klimaatverandering te bestrijden lijkt valse start

  NARCIS (Netherlands)

  Lefeber, R.; Pulles, M.P.J.

  2013-01-01

  Het Protocol van Kyoto bij het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering is ogenschijnlijk succesvol. De collectieve doelstelling van het protocol om de broeikasgasemissies te reduceren wordt waarschijnlijk gehaald en het onafhankelijke toezicht op de naleving van het protocol bl

 10. Grønbogen om "Revisionspolitik - læren af krisen"

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kiertzner, Lars

  2010-01-01

  (afsnit 3) samt tilsynet med revisorer og revisionsfirmaer (afsnit 4). Herefter diskuteres problemer, der udspringer af den høje koncentration på markedet (afsnit 5), samt forhold, der modvirker et fælles europæisk marked for revisionsydelser (afsnit 6). Grønbogen afsluttes med afsnit om lempelser for SMV...

 11. Feminismens vej ind i prostitutionsdebatten går gennem polemikken om menneskehandel

  DEFF Research Database (Denmark)

  Spanger, Marlene

  2009-01-01

  Policyfeltet menneskehandel er i løbet af de sidste seks år vokset frem i Danmark. Artiklen diskuterer, hvorvidt dette policyfelt har været en løftestang for feministiske argumenter i den offentlige danske debat om prostitutionslovgivningen....

 12. Using Grassmann calculus in combinatorics: Lindstr\\"om-Gessel-Viennot lemma and Schur functions

  CERN Document Server

  Carrozza, Sylvain; Tanasa, Adrian

  2016-01-01

  Grassmann (or anti-commuting) variables are extensively used in theoretical physics. In this paper we use Grassmann variable calculus to give new proofs of celebrated combinatorial identities such as the Lindstr\\"om-Gessel-Viennot formula for graphs with cycles and the Jacobi-Trudi identity. Moreover, we define a one parameter extension of Schur polynomials that obey a natural convolution identity.

 13. Development of a New O&M Clinical Competency Evaluation Tool and Examination of Validity and Reliability Evidence

  Science.gov (United States)

  Renshaw, Rebecca L.

  2010-01-01

  The goal of this study was to create an evaluation tool that would be the new standard for evaluating clinical competencies of interns in the field of orientation and mobility (O&M). Using results from previous research in this area, specific competency skills were identified and the O&M Clinical Competency Evaluation Matrix (CCEM) was developed.…

 14. Utilisation du raisonnement géométrique pour la planification en robotique d'assemblage :

  OpenAIRE

  Théveneau, Pascal

  1988-01-01

  Utilisation du raisonnement géométrique pour la planification de mouvements en robotique. Utilisation de l'intelligence artificielle et de la modélisation géométrique pour la programmation automatique des robots. Cas des mouvements fins correspondants a un assemblage

 15. Fysisk aktivitet under graviditeteten : En litteraturstudie om trygg motion och om motionens inverkan på kroppen för gravida.

  OpenAIRE

  von Hedenberg, Linnéa

  2011-01-01

  Detta examensarbete är ett beställningsarbete av Tölö hälsostations fysioterapiavdelning. Syftet med arbetet var att göra ett informationsblad med rekommendationer om fysisk aktivitet under graviditeten. Informationsbladet kommer att fungera som stöd i den praktiska handledningen av gravida kvinnor och kommer att delas ut på infotillfällen. Informationsbladet beskriver hur gravida kan motionera tryggt, vilka motionsformer som lämpar sig bäst samt lämplig träningsdos. Även fysiska och psykiska...

 16. 新型多模光纤OM3及DMD测试%New Multimode Optical Fiber OM3 and DMD Test

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  吴健

  2008-01-01

  以多模光纤万兆传输方案为背景,对新型光缆OM3的传输原理进行了详细介绍,从而使用户可以更好地理解这种新型多模光缆以及相关DMD测试问题.重点介绍了康普SYSTIMAX综合布线系统DMD测试平台,并对DMD测试方法进行了简单的说明.

 17. Gamle frasagn om høvdinger : en studie av høvdingbegrepet i sentrale kilder om Norge 1160-1280

  OpenAIRE

  2002-01-01

  Målet for oppgaven er å analysere "høvding" i sentrale kilder om Norge fra ca 1160-1280. Høvdingbegrepet er sentralt i historieforskningens beskrivelse av det verdslige aristokratiet i middelalderen. Det er problematisk at "høvding" både er et analytisk begrep med klare konnotasjoner, samtidig som begrepet er vanlig brukt i norrøne kilder, ettersom vi møter kildene med en oppfatning som ikke behøver å stemme med betydningen av begrepet i kildene. Kildene til oppgaven er Heimskringla, Sverres ...

 18. Betygsfrågan i dagspressen : En studie om debatten om betyg och bedömning i svenska dagstidningar mellan åren 2000‐2008

  OpenAIRE

  Hassanpour, Arash

  2009-01-01

  I följande arbete har jag studerat betyg och bedömning i den svenska dagspressen mellan åren 2000-2008. Till arbetet har jag valt cirka 100 tidningsartiklar från den svenska dagspressen. Syftet med arbetet var att undersöka olika uppfattningar om betyg och bedömning som kommer till tals i dagspressen. Jag har ett stort intresse av att lägga fokus på debatten kring betyg och bedömning i den samhälliga diskussionen i dagstidningarna som sällan beskrivits så omfattande i den formella politiken i...

 19. "Hvis noen forteller om mobbing..." Utdypende undersøkelse av funn i Elevundersøkelsen om mobbing, urettferdig behandling og diskriminering

  OpenAIRE

  Lødding, Berit; Vibe, Nils

  2010-01-01

  Denne rapporten skal bidra til å forklare forskjeller mellom skoler når det gjelder andeler av elevene som over tid har rapportert om mobbing, urettferdig behandling eller diskriminering i Elevundersøkelsen. I hvilken grad programmer for å forebygge mobbing og bedre læringsmiljøet har effekt, er også en del av oppdraget fra Utdanningsdirektoratet. Hva elevene forstår med begrepene mobbing, urettferdig behandling og diskriminering og i hvilken grad de klarer å reflektere rundt begrepene, er og...

 20. OM-X®, Fermented Vegetables Extract Suppresses Antigen-Stimulated Degranulation in Rat Basophilic Leukemia RBL-2H3 Cells and Passive Cutaneous Anaphylaxis Reaction in Mice.

  Science.gov (United States)

  Itoh, Tomohiro; Miyake, Yasuyoshi; Kasashima, Takuya; Shimomiya, Yoshie; Nakamura, Yuki; Ando, Masashi; Tsukamasa, Yasuyuki; Takahata, Muneaki

  2015-09-01

  OM-X® is a hand-made and naturally manufactured probiotic supplement. This fermented food product is made from vegetables, fruits, seaweeds and mushrooms, using 12 strains of lactic acid bacteria and bifidobacteria. OM-X® is also known to have beneficial health properties, and some of its components show effects on antigen (Ag)-stimulated degranulation activity, indicating that OM-X® may be useful in the treatment of allergy responses and symptoms. In this study, we evaluated the inhibitory effects of OM-X® on Ag-stimulated degranulation in rat basophilic leukemia RBL-2H3 cells, clarified the underlying mechanisms, and determined the active compounds in OM-X® for suppression of degranulation. Treatment with OM-X® gradually suppressed Ag-stimulated degranulation throughout the maturation period. OM-X® also gradually produced melanoidins by lactic acid bacterial fermentation during the maturation process. There was a high correlation between the suppression levels of Ag-stimulated degranulation and the browning of OM-X®. Furthermore, the inhibition of Ag-stimulated degranulation by OM-X® was found to be partially due to the direct inactivation of NADPH oxidase. To elucidate the in vivo effects of OM- X®, type I allergy model mice were orally administered with OM-X®, and the passive cutaneous anaphylaxis (PCA) reaction was measured. OM-X® intake remarkably suppressed the PCA reaction. Taken together, our findings suggest that OMX® could be a beneficial food to ameliorate allergic reactions.

 1. Chromosomal and Genetic Analysis of a Human Lung Adenocarcinoma Cell Line OM

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Yong-Wu Li

  2016-01-01

  Conclusions: The lung adenocarcinoma cell line OM exhibited multiple complex karyotypes, and chromosome 10 was frequently involved in chromosomal translocation, which may play key roles in tumorigenesis. We speculated that the oncogenes may be located at 3q25.3-28, 5p13, 12q22-23.24, while tumor suppressor genes may exist in 3p25-26, 6p25, 6q26-27, 7q34-36, 8p22-23, 9p21-24, 10q25-26.3, 12p13.31-13.33, and 17p13.1-13.3. Moreover, at least four genes (MME, SI, BCHE, and KNG may be involved in the human lung adenocarcinoma cell line OM.

 2. Temanummer om «etikkbølgen» i yrkesutdanning og -praksis

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Siri Granum Carson

  2014-11-01

  Full Text Available Temanummer om «etikkbølgen» i yrkesutdanning og -praksisHøstens utgave av Etikk i praksis er et temanummer om «etikkbølgen» innen yrkesutdanning og -praksis, altså tendensen til å gjøre etikk til et eksplisitt tema for fag, kurs, kodekser og retningslinjer innen ulike profesjoner og utdanningsløp. Den tematiske delen består av fire artikler som omhandler ulike yrkesgruppers møte med «etikkbølgen». I den åpne delen har vi to artikler: en som drøfter vårens store profesjonsetiske slag i norsk politikk, nemlig fastlegenes reservasjonsrett, og en som tar for seg en ofte oversett side ved global rettferdighet, nemlig de fattige landenes forpliktelser.http://dx.doi.org/10.5324/eip.v8i2.1858

 3. Lead user-involvering i produktutvecklingen : en studie om kaffeförvaring

  OpenAIRE

  Johansson, Erik; Olofsson, Martin; Cvetojevic, Aida

  2006-01-01

  Syftet med uppsatsen är att studera beteende hos lead users angående deras förvaring och konsumtion av kaffe. Genom att göra en jämförelse med icke lead users har vi undersökt om lead users uppvisar ett avvikande beteende. Vi har även utifrån svaren kunnat ge förslag på lösningar om hur kaffeförvaring kan utformas och förbättras. Utifrån 40 intervjuer med kaffekonsumenter har vi försökt urskilja lead users. Vi har utgått från en modell som vi utvecklat tillsammans och som bygger på tidigare t...

 4. Analyse de la performance de la géométrie. Réflexions & Propositions

  OpenAIRE

  Tille, M.

  2003-01-01

  La conception géométrique (geometric design) d’une infrastructure routière est une activité de base de l’ingénieur civil projeteur. Les choix effectués lors de cette phase initiale de l’étude ont des conséquences tout au long du cycle de vie de la route, notamment au niveau de l’exploitation et i.e de la sécurité routière. La géométrie routière, que l’on peut définir comme étant l’enchaînement de divers éléments tridimensionnels constituant la voie de circulation, est une des trois co...

 5. Vem är företaget? : En studie om identitetsprocesser i en postmodern tid

  OpenAIRE

  Lindvall, Rebecca

  2012-01-01

  Vår tid präglas av valmöjligheter, kunskap och reflexivitet där människans identitetsprocess tyck relatera till livsstilsplanering. Syftet för denna studie är att undersöka hur utvalda företag genom sina hemsidor uttrycker och presenterar en identitet kopplad till företaget. För att söka synliggöra min problemställning är teoretiska utgångspunkter för denna studie Giddens (2002) teori om människans reflexiva identitetsskapande samt Goffmans (2009) teori om presentation och idealisering. Det s...

 6. Thermodynamics and Phase transition of the Reissner-Nordstr\\"om Black Hole surrounded by quintessence

  CERN Document Server

  Saleh, Mahamat; Crepin, Kofane Timoleon

  2016-01-01

  We investigate thermodynamics and Phase transition of the Reissner-Nordstr\\"om black hole surrounded by quintessence. Using thermodynamical laws of black holes, we derive the expressions of some thermodynamics quantities for the Reissner-Nordstr\\"om black hole surrounded by quintessence. The variations of the temperature and heat capacity with the entropy were plotted for different values of the state parameter related to the quintessence, $\\omega_{q}$, and the normalization constant related to the density of quintessence $c$. We show that when varying the entropy of the black hole a phase transition is observed in the black hole. Moreover, when increasing the density of quintessence, the transition point is shifted to lower entropy and the temperature of the black hole decreases.

 7. Fakta om Finland på første hånd

  DEFF Research Database (Denmark)

  Haarder, Jon Helt

  2007-01-01

  De stikker med kniv, går i sauna og er en slags nordiske russere - er der ellers noget at vide om finnerne? En ekskursion til Finland blev en opdagelsesrejse i et moderne, vesteuropæisk land og en dannelsesrejse i forhold til dansk identitet i en nordisk sammenhæng Udgivelsesdato: 08.03......De stikker med kniv, går i sauna og er en slags nordiske russere - er der ellers noget at vide om finnerne? En ekskursion til Finland blev en opdagelsesrejse i et moderne, vesteuropæisk land og en dannelsesrejse i forhold til dansk identitet i en nordisk sammenhæng Udgivelsesdato: 08.03...

 8. Figure géométrique et construction philosophique chez Pascal

  OpenAIRE

  Mesnard, Jean

  2015-01-01

  Quelle idée Pascal se faisait-il de la géométrie ? En quoi consistait pour lui son apport particulier au domaine des sciences ? En allant plus loin, quel fruit pouvait-on en espérer pour l’économie générale de la connaissance ? Voilà des questions que Pascal s’est indiscutablement posées. Sa réponse peut être cherchée d’abord dans quelques textes théoriques, dans les éléments d’une sorte de philosophie de la géométrie à laquelle il s’est assez souvent livré. Nous procéderons brièvement à une ...

 9. ”How the fuck is this art? : Om receptionen av ett feministiskt performanceverk på Youtube

  OpenAIRE

  Samuelsson, Sanna

  2014-01-01

  Uppsatsen handlar om internetanvändare på Youtube och 4chans reception av ett videoklipp med performancekonst utförd av konststudenten Natacha Stolz. Många kommentarer uttrycker en stark och ofta misogyn avsky mot verket och konstnären. Med hjälp av Jessica Sjöholm Skrubbes artikel om reception, åverkan och klotter på offentliga nakenakter samt Mary Russos teorier om den groteska kvinnokroppen analyseras kommentarer och videoremixer på verket utifrån termer av kön, kroppslighet och gruppkultu...

 10. Examining the effectiveness of experiential teaching methods in small and large OM modules

  OpenAIRE

  Piercy, N., Brandon-Jones, A., Brandon-Jones, E. and Campbell, C.

  2012-01-01

  Purpose – This paper aims to examine the preferences of students towards different teaching methods and the perceived effectiveness of experiential teaching methods in different operations management (OM) modules.Design/methodology/approach – Student perceptions of different teaching methods and various aspects of an experiential teaching method, in the form of a business simulation game, are examined using survey data from 274 respondents in four small post-experience and two large pre-exper...

 11. pOM: Linking Pen Gestures to Computer-Aided Composition Processes

  OpenAIRE

  Garcia, Jérémie; Leroux, Philippe; Bresson, Jean

  2014-01-01

  International audience Illuminated manuscripts of medieval music contain rich decorations in addition to handwritten neumatic notation. Our project with composer Philippe Leroux investigates the use of such handwritten symbols during the composition of his piece Quid sit musicus. We introduce pOM, an interactive paper application and a library for the OpenMusic computer-aided composition environment which links pen gestures over an old manuscript to compositional processes. The paper inter...

 12. Bepaling van economische effecten van droogte voor de landbouwland; Baten van maatregelen om effecten te verminderen

  OpenAIRE

  Reinhard, A.J.; Polman, N.B.P.; Helming, J.F.M.; Michels, R.

  2015-01-01

  Om de kosten en de baten te bepalen van maatregelen, die de gevolgen van droogte door klimaatverandering verminderen, zijn in opdracht van het deelprogramma Zoetwater (DPZW) van het deltaprogramma maatschappelijke kosten-batenanalyses (MKBA) uitgevoerd (onder andere Stratelligence, 2014). Op basis van deze analyses is uit de kansrijke maatregelen een voorkeursstrategie geselecteerd. De landbouw is een grote gebruiker van water, vandaar dat de kosten en baten van maatregelen voor deze sector e...

 13. Noncommutative Inspired Reissner-Nordstr\\"om Black Holes in Large Extra Dimensions

  OpenAIRE

  Nozari, Kourosh; Mehdipour, S. Hamid

  2007-01-01

  Recently, a new noncommutative geometry inspired solution of the coupled Einstein-Maxwell field equations including black holes in 4-dimension is found. In this paper, we generalize some aspects of this model to the Reissner-Nordstr\\"om (RN) like geometries with large extra dimensions. We discuss Hawking radiation process based on noncommutative inspired solutions. In this framework, existence of black hole remnant and possibility of its detection in LHC are investigated.

 14. Caspian-sagen. Om brugen af Facebook som alternativ nyhedskilde og som redskab til politisk mobilisering

  DEFF Research Database (Denmark)

  Raun, Tobias

  2016-01-01

  Dette kapitel undersøger dækningen af Caspian-sagen i de etablerede medier og på Facebook. Sagen handler om den 15-årige transkønnede Caspian Drumm, der kom i mediernes søgelys, efter at det var blevet offentlig kendt, at han for egne midler havde fået foretaget en operation på en privatklinik....

 15. Onlinespel en upplevelse : en kvalitativ undersökning av ungdomars attityder om onlinespel

  OpenAIRE

  Moradi, Armin

  2010-01-01

  AbstractTitle: Onlinegaming – A qualitative study of young people's attitudes about online gaming(Onlinespel – En Kvalitativ undersökning av Ungdomars attityder om onlinespel)Number of pages: 34 (35 including enclosures)Author: Armin MoradiTutor: Else NygrenCourse: Media and Communication Studies CPeriod: Autumn 2009University: Division of Media and Communication, Department of Information Science,Uppsala UniversityPurpose/Aim: The purpose of my thesis is that from a social perspective to exa...

 16. GMO - et spørgsmål om tillid eller mistillid?

  OpenAIRE

  Hervik, Henning

  2009-01-01

  I starten af september kom der meldinger fra vores Fødevareminister: ”EU skal sætte gang i GMO”. Udmeldingerne var, at der kunne komme mangel på soja og majsafgrøder, der anvendes til foder- og fødevareproduktion. Reglerne om nultolerance for GMO’er, som ikke er godkendt i EU, havde betydet afvisning af foder- og fødevarepartier.

 17. En granskning av akademisk litteratur om Corporate Social Responsibility

  OpenAIRE

  Viklund, Sofie; Melin, Andreas

  2013-01-01

  Sammanfattning Datum: 30 maj, 2013 Nivå: Magisteruppsats i företagsekonomi, 15 hpInstitution: Akademin för ekonomi, samhälle och teknik, EST, Mälardalens Högskola Författare: Andreas Melin Sofie Wiklund 9 september 1982 1 augusti 1988 Titel: En granskning av akademisk litteratur om Corporate Social Responsibility Handledare: Cecilia Lindh Nyckelord: Corporate social responsibility, värdeskapande, definitioner av corporate social responsibility, litteraturstudie corporate social responsibility...

 18. Følelser i bevægelse. Om læreprocesser i musikterapeutens uddannelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lindvang, Charlotte; Bonde, Lars Ole

  2012-01-01

  Artiklen sætter fokus på forholdet mellem musik og følelser, som dette indgår i musikterapistuderendes personlige og professionelle læreprocesser. Der tages teoretisk afsæt i Antonio Damasios og Daniel Sterns kropsorienterede teorier om emotioner og følelser, med særligt fokus på baggrundsfølelser...

 19. Kunnskapens krav : om opprettelsen av Forskningsavdelingen i Statistisk sentralbyrå

  OpenAIRE

  BJERKHOLT, Olav

  2000-01-01

  I boken Kunnskapens krav portretteres fremtredende sosialøkonomer og politikere i Norge i tiden etter krigen. Boken er historien om opprettelsen av Forskningsavdelingen i 1950 og etableringen av nasjonalregnskapet i Norge. I anledning Forskningsavdelingens 50-årsjubilum har tidligere forskningsdirektør i Statistisk sentralbyrå, Olav Bjerkholt, skrevet boken Kunnskapens krav. - Boken tar for seg opprettelsen av avdelingen, starten på nasjonalregnskapet, nasjonalbudsjetteringen som etter hv...

 20. En kvalitativ forskningsstudie om hvordan familieterapeuter erfarer og bruke emosjonfokusert terapi (EFT) i parterapi

  OpenAIRE

  Kleppe, Elizabeth Renel

  2015-01-01

  Dette prosjektet presenterer en kvalitativ studie hvor familieterapeuter er blitt intervjuet om deres erfaring ved å benytte emosjonsfokusert terapi (EFT) i parterapi. En ny strømning innen parterapifeltet vektlegger betydningen av emosjoner og tilknytningsperspektivet, noe som har medført interesse for EFT. Det er denne teorien og behandlingsmodellen som har vært i fokus i dette prosjektet. Hvordan norske familieterapeuter erfarer dette fenomenet, er lite definert og beskrevet...

 1. PRI leidt rupsen om de tuin: effect van tussenteelt en combinatieteelt op rupsen op spruitkool

  OpenAIRE

  Elderson, J.; Belder, den, E.

  2002-01-01

  PRI onderzocht in spruitkool het effect van bloemstroken met bruine mosterd of klaver, ingezaaid om de zes rijen, op de aantallen rupsen en de samenstelling van de rupsenpopulatie gedurende het groeiseizoen. In het artikel ook een beschrijving en illustraties van de zes belangrijkste rupsensoorten in spruitkool: koolmot (Plutella xylostella), kooluil (Mamestra brassicae), late koolmot (Evergestis forficalis), gamma-uil (Autographa gamma), klein koolwitje (Pieris rapae) en groot koolwitje (Pie...

 2. Høringssvar over rapport om revision af kørelæreruddannelsen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Møller, Mette

  2013-01-01

  Et udvalg nedsat under Justitsministeriet har afgivet rapport, hvori det foreslås, at der stilles skærpede krav for at opnå godkendelse som kørelærer samt stilles krav om obligatorisk efteruddannelse. Rapporten sendes nu i høring med henblik på at kunne danne grundlag for fremsættelse af et...

 3. Om adgangen til at ændre urimelige kontraktvilkår i forbrugeraftaler

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sørensen, Marie Jull

  2013-01-01

  EU-dommen C-618/10 af 14. juni 2012 fastslår, at artikel 6 i Rådets direktiv 93/13/EØF af 5. april 1993 om urimelige kontraktvilkår i forbrugeraftaler afskærer medlemsstaterne fra at have lovgivning, som giver nationale domstole mulighed for at ændre i urimelige kontraktvilkår i forbrugeraftaler....

 4. Slaget om havet. Den nye tilgang til anvendelsen af søterritoriet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Storm Henriksen, Laura; Piontkowitz, Thorsten; Villadsgaard, Anne;

  2015-01-01

  Kystdirektoratet har i de senere år kunne konstatere en stadig stigning i mange forskellige aktiviteter på søterritoriet, som f.eks. ansøgninger om søfly, tanganlæg, hoppepuder og kabelparker. Disse nye interesser stiller nye krav til forvaltningen af søterritoriet i form af en mere klar og målre...

 5. Woodworking machine converts waste into energy; Houtbewerker zet restafval om in energie

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Van Gool, J. (ed.)

  2004-02-01

  Wood wastes from a woodworking business in Schijndel, Netherlands, are used to provide 3,000 households with green electricity. Since 1997 the bio-combustor produces 1 MW{sub e} and 5 MW{sub th}. [Dutch] De houtresten die vrijkomen bij het houtverwerkingsbedrijf Houtindustrie Schijndel kunnen worden gebruikt om 3000 huishoudens van groene stroom te voorzien. Sinds 1997 levert de bioverbrandingsinstallatie 1 MW{sub e} en 5 MW{sub th}.

 6. Det Etiske Råds udtalelse om genom-undersøgelser

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mark, Edith

  2012-01-01

  , og i langt højere grad alt det, vi er blevet udsat for fra undfangelse til alderdom. Generne udgør med andre ord kun en risikofaktor blandt flere. I mange tilfælde er informationen så usikker, at den slet ikke egner sig som grundlag for sundhedsvalg. Ikke al informationen er dog lige usikker, og der......Det Etiske Råd har med projektet om genom-undersøgelser kortlagt de etiske dilemmaer, der knytter sig til ibrugtagningen af genom-undersøgelser i diagnostik, i forskning og direkte til forbrugeren Genom-undersøgelser kan på en gang tilvejebringe data om mange af vores medfødte dispositioner...... for sygdom. Selvom de færreste af os har egentlig arvelig sygdom i familien, er der medfødte forskelle på, hvor let vi bliver syge, på samme måde som vi er forskellige på mange andre måder. Nogle ser for sig, at information om genetiske risikofaktorer kan bruges til at forebygge sygdom. Mulighederne...

 7. Fokusgruppeintervju, et hjelpemiddel til å videreutvikle kunnskap om undervisningen i lærerutdanningen?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marte S. Gulliksen

  2011-11-01

  Full Text Available I denne artikkelen diskuterer vi i hvilken grad fokusgruppeintervju kan være en egnet innfallsvinkel til å utvikle forskningsbasert kunnskap om undervisningen i faglærerutdanningen i formgiving, kunst og håndverk. Vi begynner med å beskrive feltet, det vil si forskningskonteksten og den praktiske virkeligheten som danner grunnlaget for våre refleksjoner. Deretter avklarer vi nærmere hva som kjenne-tegner fokusgruppeintervju og plasserer det i en videre metodologisk og vitenskapsteoretisk sammenheng. Så følger en drøfting av metodologiske ut-fordringer med særlig fokus på krav og forventninger til aktørene og i hvilken grad metoden gir valid innsikt. I forlengelsen av dette gjør vi oss noen tanker omkring hvordan materialet kan bearbeides. Drøftingene knyttes kontinuerlig til hvordan fokusgruppeintervjuer kan være et hjelpemiddel til å videreutvikle kunnskap om undervisningen i lærerutdanningen. Avslutningsvis sier vi litt om hvordan vi vil bruke dette videre i en praktisk gjennomføring av neste ledd i det større forskningsprosjektet denne artikkelen er en del av.Søkord: metod, sløyd, fokusgruppeintervju, lærerutdanning, diskursanalysURN:NBN:no-29965

 8. Introduction d'une vue textuelle synchronisée avec la vue géométrique primaire dans Cabri-II

  OpenAIRE

  Bellynck, Valérie

  1999-01-01

  Cabri-géomètre est un logiciel qui permet l'exploration de figures géométriques par manipulation directe des objets géométriques qui les constituent. Ce logiciel plonge l'utilisateur dans un micromonde intelligent et constitue ainsi un environnement d'apprentissage pour la géométrie. Les utilisateurs peuvent construire des figures géométriques, explorer le champ des animations et déformations de la construction, élaborer de nouveaux outils avec des macro-constructions, et spécialiser leur env...

 9. Kan die gevoeligheid van grondlewende organismes bydra om die volhoubaarheid van landbewerking van olieraffinadery afval te beoordeel?

  OpenAIRE

  Adriaan J. Reinecke; Sophia A. Reinecke; Mia van Wyk

  2015-01-01

  Voordelige grondlewende organismes lewer ekostelseldienste in gesonde grondtipes. Olieraffinaderye genereer groot hoeveelhede soliede afval wat verskeie tipes koolwaterstowwe en metale bevat wat in die grond geploeg word tydens landbewerking van die afval. Die bedoeling is om die afval deur die grond-ekostelsel te laat degradeer. Die kontaminante mag egter giftig wees vir die diverse verskeidenheid van grondorganismes. Vir die volhoubaarheid van dié praktyk is dit nodig om te weet of remediёr...

 10. Opening Minds Stigma Scale for Health Care Providers (OMS-HC): Examination of psychometric properties and responsiveness

  OpenAIRE

  Modgill, Geeta; Patten, Scott B; Knaak, Stephanie; Kassam, Aliya; Szeto, Andrew CH

  2014-01-01

  Background Diminishing stigmatization for those with mental illnesses by health care providers (HCPs) is becoming a priority for programming and policy, as well as research. In order to be successful, we must accurately measure stigmatizing attitudes and behaviours among HCPs. The Opening Minds Stigma Scale for Health Care Providers (OMS-HC) was developed to measure stigma in HCP populations. In this study we revisit the factor structure and the responsiveness of the OMS-HC in a larger, more ...

 11. Modélisation du raisonnement géométrique pour la programmation des robots

  OpenAIRE

  Troccaz, Jocelyne

  1986-01-01

  Analyse des besoins en modélisation géométrique pour la robotique et définition d'un modèle approprié. Présentation du raisonnement géométrique pour l'automatisation de la préhension dans le contexte d'une tache d'assemblage et on propose une architecture de système pour la programmation automatique des robots de manipulation.

 12. OM-FBA: Integrate Transcriptomics Data with Flux Balance Analysis to Decipher the Cell Metabolism.

  Science.gov (United States)

  Guo, Weihua; Feng, Xueyang

  2016-01-01

  Constraint-based metabolic modeling such as flux balance analysis (FBA) has been widely used to simulate cell metabolism. Thanks to its simplicity and flexibility, numerous algorithms have been developed based on FBA and successfully predicted the phenotypes of various biological systems. However, their phenotype predictions may not always be accurate in FBA because of using the objective function that is assumed for cell metabolism. To overcome this challenge, we have developed a novel computational framework, namely omFBA, to integrate multi-omics data (e.g. transcriptomics) into FBA to obtain omics-guided objective functions with high accuracy. In general, we first collected transcriptomics data and phenotype data from published database (e.g. GEO database) for different microorganisms such as Saccharomyces cerevisiae. We then developed a "Phenotype Match" algorithm to derive an objective function for FBA that could lead to the most accurate estimation of the known phenotype (e.g. ethanol yield). The derived objective function was next correlated with the transcriptomics data via regression analysis to generate the omics-guided objective function, which was next used to accurately simulate cell metabolism at unknown conditions. We have applied omFBA in studying sugar metabolism of S. cerevisiae and found that the ethanol yield could be accurately predicted in most of the cases tested (>80%) by using transcriptomics data alone, and revealed valuable metabolic insights such as the dynamics of flux ratios. Overall, omFBA presents a novel platform to potentially integrate multi-omics data simultaneously and could be incorporated with other FBA-derived tools by replacing the arbitrary objective function with the omics-guided objective functions. PMID:27100883

 13. A Xhosa language translation of the CORE-OM using South African university student samples.

  Science.gov (United States)

  Campbell, Megan M; Young, Charles

  2016-10-01

  The translation of well established psychometric tools from English into Xhosa may assist in improving access to psychological services for Xhosa speakers. The aim of this study was to translate the Clinical Outcomes in Routine Evaluation - Outcome Measure (CORE-OM), a measure of general distress and dysfunction developed in the UK, into Xhosa for use at South African university student counselling centres. The CORE-OM and embedded CORE-10 were translated into Xhosa using a five-stage translation design. This design included (a) forward-translation, (b) back-translation, (c) committee approach, (d) qualitative piloting, and (e) quantitative piloting on South African university students. Clinical and general samples were drawn from English-medium South African universities. Clinical samples were generated from university student counselling centres. General student samples were generated through random stratified cluster sampling of full-time university students. Qualitative feedback from the translation process and results from quantitative piloting of the 34-item CORE-OM English and Xhosa versions supported the reduction of the scale to 10 items. This reduced scale is referred to as the South African CORE-10 (SA CORE-10). A measurement and structural model of the SA CORE-10 English version was developed and cross-validated using an English-speaking university student sample. Equivalence of this model with the SA CORE-10 Xhosa version was investigated using a first-language Xhosa-speaking university sample. Partial measurement equivalence was achieved at the metric level. The resultant SA CORE-10 Xhosa and English versions provide core measures of distress and dysfunction. Additional, culture- and language-specific domains could be added to increase sensitivity and specificity.

 14. Nettmedier og offentligheten. Vox Publicas netthøring om NRK-plakaten

  OpenAIRE

  Øvrebø, Olav Anders; Moe, Hallvard

  2010-01-01

  Nettutviklingen har åpnet muligheter for en mer mangfoldig offentlighet der flere kan delta. Med utgangspunkt i erfaringer fra et forsøk med en åpen netthøring om NRKs framtid, diskuterer denne artikkelen hvordan nettsjangere og -medier er i ferd med å endre offentligheten, hvilke hindre vi møter, og hvordan nettets demokratiserende potensial kan innfris. English abstract: The world wide web conveys prospects for a diverse public sphere in which many people can participate. Analysin...

 15. Gemmer du, så glemmer jeg: overvejelser om den medierede erindrings grænser

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Lone Koefoed

  2012-01-01

  Med udgangspunkt i den efterhånden almindelige praksis med at dele fotografier af sin dagligdags små øjeblikke på online sociale medier -- og med reference til et af den franske kunstner Sophie Calles selvovervågningsværker -- undersøger artiklen, hvordan den amerikanske kunstner Hasan Elahi i sin...... internetbaserede visuelle performance “Tracking Transience” anvender sin mobiltelefons kamera og GPS-kapacitet til bl.a. at kommentere illusionen om, at man kan huske og ikke mindst vide alt ved at dokumentere bestemte og ofte private dele af sin færden....

 16. Ældres hverdagspraksisser og aldringspolitik. Om synkroniseringsarbejdet imellem hverdag og politik

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Aske Juul Lassen

  2015-07-01

  Full Text Available Ældres hverdagspraksisser fremtræder ofte som problemer, som aldringspolitik- ken søger at løse. Forfatterne diskuterer forskellige etnologiske tilgange til hver- dagen, og præsenterer forholdet imellem hverdagspraksisser og politiske praksis- ser som et kontinuerligt synkroniseringsarbejde. Dette bruges til at vise, hvordan problemer som afhængighed, forfald, ensomhed og passivitet bliver problemati- seret på bestemte måder i diskursen om aktiv aldring, og hvordan problemerne tager sig ud for de ældre, set fra et hverdagslivsperspektiv. Artiklen er baseret på et etnografisk feltarbejde på to aktivitetscentre.

 17. Læringsstile flytter fokus fra selve læringen - Om informationsbehandling over for socialkonstruktivisme

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dalsgaard, Christian

  2006-01-01

  Teorier om læringsstile kan være medvirkende til at flytte fokus fra selve læreprocessen, idet de i høj grad sætter fokus på omstændigheder for læreprocesser. Konsekvensen er, at fokus i mindre grad er på de læringssyn, teorierne baserer sig på. Formålet med artiklen er at sætte fokus på læringss...

 18. Mediepresentationer av våld : En studie om faser, utifrån fallet Breivik

  OpenAIRE

  Kuhlin, Nancy; Drigoris, Sanna

  2015-01-01

  Idenna studie har vi undersökt hur massmedier presenterat våldshandlingar övertid. Det som vi undersökt är om det finns urskiljbara faser i massmedialapresentationer av våldshandlingar. Vi har utgått från fallet Breivik och Norgeattentatet2011, som vi menar är ett mediebelyst fall som kan kasta ljus över andravåldshandlingar. Vi har använt oss av Grundad Teori som kvalitativ metod och analyseratsammanlagt 80 stycken tidningsartiklar hämtade från Aftonbladet, Expressen,Dagens Nyheter och Svens...

 19. Chromosomal and Genetic Analysis of a Human Lung Adenocarcinoma Cell Line OM

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  Yong-Wu Li; Lin Bai; Lyu-Xia Dai; Xu He; Xian-Ping Zhou

  2016-01-01

  Background: Lung cancer has become the leading cause of death in many regions.Carcinogenesis is caused by the stepwise accumulation of genetic and chromosomal changes.The aim of this study was to investigate the chromosome and gene alterations in the human lung adenocarcinoma cell line OM.Methods: We used Giemsa banding and multiplex fluorescence in situ hybridization focusing on the human lung adenocarcinoma cell line OM to analyze its chromosome alterations.In addition, the gains and losses in the specific chromosome regions were identified by comparative genomic hybridization (CGH) and the amplifications of cancer-related genes were also detected by polymerase chain reaction (PCR).Results: We identified a large number of chromosomal numerical alterations on all chromosomes except chromosome X and 19.Chromosome 10 is the most frequently involved in translocations with six different interchromosomal translocations.CGH revealed the gains on chromosome regions of 3q25.3-28, 5p13, 12q22-23.24, and the losses on 3p25-26, 6p25, 6q26-27, 7q34-36, 8p22-23, 9p21-24, 10q25-26.3, 12p 13.31-13.33 and 17p 13.1-13.3.And PCR showed the amplification of genes: Membrane metalloendopeptidase (MME), sucrase-isomaltase (SI), butyrylcholinesterase (BCHE), and kininogen (KNG).Conclusions: The lung adenocarcinoma cell line OM exhibited multiple complex karyotypes, and chromosome 10 was frequently involved in chromosomal translocation, which may play key roles in tumorigenesis.We speculated that the oncogenes may be located at 3q25.3-28, 5p13, 12q22-23.24, while tumor suppressor genes may exist in 3p25-26, 6p25, 6q26-27, 7q34-36, 8p22-23, 9p21-24, 10q25-26.3, 12p 13.31-13.33, and 17p 13.1-13.3.Moreover, at least four genes (MME, SI, BCHE, and KNG) may be involved in the human lung adenocarcinoma cell line OM.

 20. Konsumentens attityd till innovationer : En studie om fingeravtrycksläsare i mobiltelefoner

  OpenAIRE

  Haglund, Fredrik; Turunen, Mattias

  2014-01-01

  Den här studien handlar om konsumenters adoption av fingeravtrycksläsare i mobiltelefoner. Att implementera fingeravtryck som en verifieringsmetod har blivit allt vanligare i mobiltelefoner. Under 2013 lanserades iPhone 5S med fingeravtrycksläsare. Därefter har två företag lanserat teknologin i sina premiumtelefon, Samsung Galaxy S5 och HTC One Max. Det har även blivit möjligt att utföra betalningar genom PayPal med hjälp av teknologin och snart kommer det även att gå att betala på Alibaba.co...

 1. "Shit, jag kan också lyckas" Om genus, funktionshinder och idrottande kroppar

  OpenAIRE

  Apelmo, Elisabet; Sellerberg, Ann Mari

  2006-01-01

  Abstrakt Studiens frågeställning var: Hur samverkar funktionshinder och genus när fysiskt funktionshindrade barn och ungdomar väljer att mer långsiktigt ta del i idrott? Med kvalitativa intervjuer, observation och videoupptagning undersöktes hur unga med fysiska funktionshinder talar om sig själva, sin kropp och sin fysiska förmåga som funktionshindrade och som idrottande tjejer och killar. De positiva effekter av idrotten som framkommit i tidigare forskning bekräftades. Skolidrottens norm...

 2. Synthesis of OMS Materials and Investigation of Their Acceptor–Donor Characteristics

  OpenAIRE

  Grajek, H.; Paciura-Zadrożna, J.; Choma, J.; Michalski, E.; Witkiewicz, Z.

  2012-01-01

  Three ordered mesoporous siliceous (OMS) materials known as MCM41s—unmodified MCM-41C16 (“C16”), and two MCM41s with different surface functionalities: MCM-41C16-SH (“C16-SH”) and MCM-41C16-NH2 (“C16-NH2”)—were synthesized and studied by inverse gas chromatography in order to determine their acceptor–donor properties. The specific retention volumes of nonpolar and polar probes that were chromatographed on these ordered mesoporous silica adsorbents were evaluated under infinite dilution condit...

 3. Slaget om havet. Den nye tilgang til anvendelsen af søterritoriet.

  OpenAIRE

  Storm Henriksen, Laura; Piontkowitz, Thorsten; Villadsgaard, Anne; Hacke, Bertram Tobias; Sørensen, Carlo

  2015-01-01

  Kystdirektoratet har i de senere år kunne konstatere en stadig stigning i mange forskellige aktiviteter på søterritoriet, som f.eks. ansøgninger om søfly, tanganlæg, hoppepuder og kabelparker. Disse nye interesser stiller nye krav til forvaltningen af søterritoriet i form af en mere klar og målrettet administration. Kystdirektoratet har derfor udarbejdet et samlet administrationsgrundlag for søterritoriet, der omfatter anlæg og aktiviteter, som befinder sig inden for Kystdirektoratets forvalt...

 4. Säkerhetsöverlåtelse - pant eller omsättningsköp?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lindskoug, Patrik

  2015-01-01

  I det nyligen publicerade betänkandet SOU 2015:18, Lösöreköp och registerpant, föreslås att traditionsprincipen ska avskaffas och att borgenärsskydd ska tillerkännas en förvärvare redan vid avtal om köp av lösöre respektive en panthavare vid registrering av panträtt i lösöre, i båda fallen oavsett...

 5. Jeg er ingen gal fransk sekularist : Om fransk og norsk argumentasjon i de nasjonale hijabdebattene

  OpenAIRE

  2007-01-01

  Oppgaven tar utgangspunkt i at selv om europeiske stater står overfor mange av de samme utfordringene som følge av utviklingen mot stadig mer flerkulturelle og flerreligiøse samfunn, fører de tildels ulik religionspolitikk. Dette gjelder blant annet hvordan landene forholder seg til en økende bruk av hijab blant muslimske jenter og kvinner i Europa. Oppgaven søker å drøfte i hvilken grad elementer i den nasjonale konteksten kan sies å reflekteres i måten det har blitt argumentert for og mot e...

 6. Tredje årets gymnasieelevers inställning till och åsikter om blodgivning

  OpenAIRE

  Hjelmtorp, Andreas

  2014-01-01

  Bakgrund: Sjukvården är i ständigt behov av blod och bloddonation har under senaste åren minskat. En viktig uppgift för blodcentraler är att rekrytera nya blodgivare. Forskning på gymnasieelevers inställning till blodgivning saknas. Syfte: Att undersöka gymnasieelevers inställning till blodgivning och deras anledningar till att donera och att inte donera. Könsskillnader ska också utredas. Syftet är också att utreda vad dem vet om blodgivning. Metod: Etthundra fyrtiofem gymnasieelever från Upp...

 7. Digital mobbing blant ungdom: en kvalitativ intervjustudie om ungdommers opplevelse av digital mobbing

  OpenAIRE

  Messa, Iselin Jensen

  2015-01-01

  Temaet for denne masteroppgaven er digital mobbing blant ungdom, og i samarbeid med veileder ble følgende problemstilling formulert: Hvordan opplever ungdom å bli utsatt for digital mobbing, og hvordan påvirker digital mobbing ungdommers selvfølelse? Videre ble det formulert tre forskerspørsmål som til sammen kan danne grunnlag for problemstillingens besvarelse; Hva innebærer digital mobbing? Hvordan påvirker den digitale mobbingen ungdommers tanker om seg selv? Hvordan mestrer ungdom å bli d...

 8. THE INSECT GROWTH REGULATOR, TRIFLUMURON (OMS-2015) AGAINST AEDES AEGYPTI IN JAKARTA, INDONESIA

  OpenAIRE

  M. Soekirno; Mathis, H. L.; Bang, Y. H.; Nunik St. Aminah

  2012-01-01

  Uji laboratorium dan lapangan dengan IGR Triflumuron (OMS-2015) terhadap larva nyamuk Aedes aegypti telah dilakukan di Jakarta. Uji laboratorium dilakukan dengan 6 variasi dosis, yaitu 0,004; 0,011; 0,034; 0,10; 0,33 dan 1,0 ppm Triflumuron terhadap perkembangan larva nyamuk Ae. aegypti di dalam tempayan. Dari uji laboratorium dapat diketahui bahwa Triflumuron dengan dosis 0,004 ppm dapat menekan perkembangan pupa untuk menjadi dewasa dalam waktu 2 minggu, sedangkan dosis 0,10 ppm menekan pad...

 9. Industriarbejdere mellem tradition og forandring:om interesser og læreprocesser blandt danske industriarbejdere

  OpenAIRE

  Caraker, Emmett

  2008-01-01

  Eksisterer det klassiske arbejderkollektiv, på hvilke betingelser og hvorfor? Det er denne afhand-lings problemstilling. Undersøgelsen foregår i 2 industrivirksomheder, og i alt 80 industriarbejdere er interviewet. I den ene case møder industriarbejderne efter en virksomhedsoverdragelse ledelsens krav om fleksibilitet i stor skala. Det undersøges, hvordan en fagpolitisk stærk industriarbejder-gruppe fornyer interessetolkningerne. I den anden case er fagligt arbejde under opbygning i en nyopre...

 10. Transportvaneundersøgelsen:Faktaark om transport og alder i Danmark

  OpenAIRE

  Poulsen, Jonas Nicolai Deckers

  2012-01-01

  I forhold til mange andre lande, er danskernes brug af cykel en langt mere central del af det samlede transportbillede. I gennemsnit foretager danskere i alderen 10-84 år 0,49 cykelture per dag, med en gennemsnitslængde på 2,98 km for hver tur, svarende til 1,45 km om dagen. Cykelture udgør i dag 17 % af alle personture i Danmark, og 4 % af transporten i kilometer. Gennemsnitstallene dækker over store variationer geografisk og ml. forskellige befolkningsgrupper.

 11. DEBATTEN OM GOOGLE BOOKS : En kritisk diskursanalys av dagspress och bloggar

  OpenAIRE

  Engström, Karin

  2010-01-01

  AbstractTitle: The Debate on Google Books: a critical discourse analysis of newspapers and blogs.(Debatten om Google Books. En kritisk diskursanalys av dagspress och bloggar.)Number of pages: 44 (47)Author: Karin EngströmTutor: Martin FredrikssonCourse: Media and Communication Studies CPeriod: Autumn 2009University: Institution of Informatics and Media, Uppsala UniversityAim: The aim of this study is to survey the debate on Google Books in Swedish newspapers andblogs and to see if the argumen...

 12. ”Er jeg akademiker nok?” – masseuniversitetets studenterkampe om legitim uddannelseskultur

  OpenAIRE

  Karin Højbjerg; Marie Martinussen

  2015-01-01

  Siden anden verdenskrig er antallet af studerende på videregående uddannelser øget dramatisk. Som noget nyt har også professionsbachelorer adgang til visse af univer¬si-teternes kandidatuddannelser. Dette gælder således for kandidatuddannelsen i Læring og Forandringsprocesser på Aalborg Universitet, hvor denne artikels empiri er genereret fra. Artiklen fremlægger resultaterne af en undersøgelse af, hvordan studerende med forskellige uddannelsesbaggrunde må kæmpe om at definere sig selv og med...

 13. Hvad kortene kan fortælle om kultur- og naturlandskabet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Brande-Lavridsen, Hanne

  2005-01-01

  Alle kort er afbildninger af et landskab eller miljø – ikke billeder eller fotografier. En afbildning indeholder udvalgt information, information udvalgt af mennesker efter mere eller mindre objektive regler. Kort fortæller derfor ikke altid den fulde sandhed. Kort forekommer desuden i forskellig......, herunder de varierende signaturer, symboler og farver, der har været anvendt gennem tiderne, Endelig vil der på baggrund heraf blive fokuseret på, hvad kort gennem de sidste 200 år kan fortælle om de forandringer et natur- og kulturlandskab har gennemgået....

 14. 90-talistens arbetsvärderingar. En studie om framtidens svenska arbetskraft.

  OpenAIRE

  Tapper, Madelene; Zakrzewski, Maciej

  2014-01-01

  Syftet med denna uppsats är att bidra med en utökad kunskap kring generation Y, som definieras som bestående av 80- och 90-talister, och deras arbetsvärderingar. Genom att undersöka vilka arbetsvärderingar svenska 80- och 90-talister besitter diskuteras begreppet generation Y och om dessa båda grupper kan betraktas som enhetliga gällande arbetsvärderingar. En enkätundersökning genomfördes bland svenska högskolestudenter. Utifrån resultatet av denna samt ett teoretiskt underlag har vi gett för...

 15. Non-Abelian clouds around Reissner-Nordstr\\"om black holes: the existence line

  CERN Document Server

  Radu, Eugen; Yang, Yisong

  2016-01-01

  A known feature of electrically charged Reissner-Nordstr\\"om-anti-de Sitter planar black holes is that they can become unstable when considered as solutions of Einstein--Yang-Mills theory. The mechanism for this is that the linearized Yang-Mills equations in the background of the Reissner-Nordstr\\"om (RN) black holes possess a normalizable zero mode, resulting in non-Abelian (nA) magnetic clouds near the horizon. In this work we show that the same pattern may occur also for asymptotically flat RN black holes. Different from the anti-de Sitter case, in the Minkowskian background the prerequisite for the existence of the nA clouds is $i)$ a large enough gauge group and $ii)$ the presence of some extra interaction terms in the matter Lagrangian. To illustrate this mechanism we present two specific examples, one in four and the other in five dimensional asymptotically flat spacetime. In the first case, we augment the usual $SU(3)$ Yang-Mills Lagrangian with higher order (quartic) curvature term, while for the sec...

 16. A ação do Baygon (OMS-33 no combate ao Panstrongylus megistus

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ítalo A. Sherlock

  1977-06-01

  Full Text Available Durante o ano de 1972 a 1975 o Baygon (OMS-33 2 - isopropoxifenil - N - metil - carbamato foi utilizado no combate ao P. megistus numa pequena área de 200 casas no Estado da Bahia endêmica para a doença de Chagas. Somente na dosagem de 1,6mg/m², em duas aplicações anuais, os resultados foram considerados satisfatórios, Devido ao elevado custo do produto, é considerado que ele não possa ser utilizado em campanhas profiláticas do governo, podendo entretanto ser utilizado por fazendeiros de recursos em suas próprias fazendas protegendo-se assim contra a proliferação dos vetores da Doença de Chagas.From 1972 to 1975, 200 dwellings were sprayed with Baygon (OMS-33 2 - isopropoxifenil-N-metil-carbamate, to control Panstrongylus megistus the vector of Trypanosoma cruzi in an endemic Chagas' disease area in the State of Bahia, Brazil. A dose of only 1.6 mg/m² of Baygon sprayed twice a year was considered satisfactory for controlling P. megistus. However, the high cost of Baygon prohibits its use on large scale control programs. Nevertheless, the Authors suggest that Baygon can be useful in eliminatíng vector bugs from individuais houses by those who can afford it.

 17. Proof of linear instability of the Reissner-Nordstr\\"om Cauchy horizon under scalar perturbations

  CERN Document Server

  Luk, Jonathan

  2015-01-01

  It has long been suggested that solutions to linear scalar wave equation $$\\Box_g\\phi=0$$ on a fixed subextremal Reissner-Nordstr\\"om spacetime with non-vanishing charge are generically singular at the Cauchy horizon. We prove that generic smooth and compactly supported initial data on a Cauchy hypersurface indeed give rise to solutions with infinite nondegenerate energy near the Cauchy horizon in the interior of the black hole. In particular, the solution generically does not belong to $W^{1,2}_{loc}$. This instability is related to the celebrated blue shift effect in the interior of the black hole. The problem is motivated by the strong cosmic censorship conjecture and it is expected that for the full nonlinear Einstein-Maxwell system, this instability leads to a singular Cauchy horizon for generic small perturbations of Reissner-Nordstr\\"om spacetime. Moreover, in addition to the instability result, we also show as a consequence of the proof that Price's law decay is generically sharp along the event horiz...

 18. Code cases for implementing risk-based inservice testing in the ASME OM code

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Rowley, C.W.

  1996-12-01

  Historically inservice testing has been reasonably effective, but quite costly. Recent applications of plant PRAs to the scope of the IST program have demonstrated that of the 30 pumps and 500 valves in the typical plant IST program, less than half of the pumps and ten percent of the valves are risk significant. The way the ASME plans to tackle this overly-conservative scope for IST components is to use the PRA and plant expert panels to create a two tier IST component categorization scheme. The PRA provides the quantitative risk information and the plant expert panel blends the quantitative and deterministic information to place the IST component into one of two categories: More Safety Significant Component (MSSC) or Less Safety Significant Component (LSSC). With all the pumps and valves in the IST program placed in MSSC or LSSC categories, two different testing strategies will be applied. The testing strategies will be unique for the type of component, such as centrifugal pump, positive displacement pump, MOV, AOV, SOV, SRV, PORV, HOV, CV, and MV. A series of OM Code Cases are being developed to capture this process for a plant to use. One Code Case will be for Component Importance Ranking. The remaining Code Cases will develop the MSSC and LSSC testing strategy for type of component. These Code Cases are planned for publication in early 1997. Later, after some industry application of the Code Cases, the alternative Code Case requirements will gravitate to the ASME OM Code as appendices.

 19. The behaviour of zirconium alloys in Santowax OM organic coolant at high temperatures

  International Nuclear Information System (INIS)

  Zirconium alloys have been exposed to Santowax OM at temperatures of 320 to 400oC for times as long as 5000 hours. Short-term experiments (less than 2 weeks) were done in stainless-steel bombs and small out-of-pile loops. The X-7 organic loop in the NRX reactor was used to study long-term oxidation and hydriding both in-flux and out-of-flux. The results obtained lead to several tentative conclusions: Aluminum cladding serves as an effective hydrogen barrier; Considerable protection against hydriding is given by zirconium oxide, provided impurities in the organic are carefully controlled; Hydriding is greatly enhanced by the presence of chlorine in the coolant; and, Hydriding is somewhat enhanced by neutron irradiation. Of considerable significance is the fact that a Zircaloy-4 in-reactor test section of the X-7 loop was exposed to Santowax OM at 320 to 400oC for more than 5000 hours without excessive hydriding. (author)

 20. Om å leve med et barn som ikke lenger er i live. En fenomenologisk deskriptiv studie

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marte A. Jystad

  2010-08-01

  Full Text Available Artikkelen fokuserer på kunnskap om foreldres opplevelse ved tap av barn og livet etter det. Materialet bygger på intervjuer med foreldre som har mistet barn. Deres beskrivelser ble utgangspunktet for fenomenologisk analyse.Tapet av et barn påvirker alle dimensjoner i livet. Man blir ikke bare konfrontert med selve fraværet av barnet. Man taper også håp og forventninger knyttet til både barnets og ens egen framtid. De eksistensielle spørsmål om måten man forvalter sitt liv på blir nærværende, og søken etter ny mening blir en vedvarende prosess.De ulike foreldre fulgte sin egen veg gjennom sorgprosessen. Likevel er det fellestrekk i opplevelse av vedvarende bånd med barnet, kropp, relasjon til andre, følelse av skyld og mening. Profesjonell hjelp fra helsearbeidere beskrives som avgjørende, spesielt i den første akutte sorgen.

 1. Top Operations and Maintenance (O&M) Efficiency Opportunities at DoD/Army Sites - A Guide for O&M/Energy Managers and Practitioners

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Sullivan, Gregory P.; Dean, Jesse D.; Dixon, Douglas R.

  2007-05-25

  This report, sponsored the Army's Energy Engineering Analysis Program, provides the Operations and Maintenance (O&M) Energy manager and practitioner with useful information about the top O&M opportunities consistently found across the DoD/Army sector. The target is to help the DoD/Army sector develop a well-structured and organized O&M program.

 2. Forstår du meg egentlig? En mixed method-studie om forståelse og observasjoner vi gjør med personer med demens innenfor musikkterapi, og om disse stemmer overens med brukerperspektivet.

  OpenAIRE

  Lunde, Gerd Karine Eriksrud

  2016-01-01

  "Forstår du meg egentlig? En mixed method-studie om forståelse og observasjoner vi gjør med personer med demens i musikkterapi, og om disse stemmer overens med brukerperspektivet" utforsker hva ansatte ved et dagsenter for personer med demens og musikkterapeuten observerer i musikkterapien, og sammenligner dette med personen med demens sin egne opplevelse. Problemstillingen for denne studien er: "I hvilken grad vi har en forståelse av personer med demens opplevelse av å d...

 3. Pedagogers tankar om leken i förskolan : En komparativ studie med utgångspunkt i Montessori- och Reggio Emilia-inspirerade förskolor

  OpenAIRE

  Kovala, Rebecca

  2016-01-01

  Med denna studie vill jag öka kunskapen om hur pedagoger inom Montessori- och Reggio Emilia-inriktade förskolor uttrycker sig om lek. För att få fram syftet och mina frågeställningar, Hur uttalar sig pedagogerna som är inriktade på Montessori respektive Reggio Emilia om leken i förskolan? Vad uttrycker pedagogerna som betydelsefullt för barns lek i respektive inriktning? Vilka begrepp finns i pedagogernas berättelser i respektive inriktning om barns lek? använder jag mig av interv...

 4. Obesity-resistant S5B rats showed great cocaine conditioned place preference than the obesity-prone OM rats

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Thanos, P.K.; Wang, G.; Thanos, P.K..; Kim, R.; Cho, J.; Michaelides, M.; Anderson, B.J.; Primeaux, S.D.; Bray, G.A.; Wang, G.-J.; Robinson, J.K.; Volkow, N.D.

  2010-12-01

  Dopamine (DA) and the DA D2 receptor (D2R) are involved in the rewarding and conditioned responses to food and drug rewards. Osborne-Mendel (OM) rats are genetically prone and S5B/P rats are genetically resistant to obesity when fed a high-fat diet. We hypothesized that the differential sensitivity of these two rat strains to natural rewards may also be reflected in sensitivity to drugs of abuse. Therefore, we tested whether OM and S5B/P rats showed a differential preference to cocaine using conditioned place preference (CPP). To also evaluate whether there is specific involvement of the D2R in this differential conditioning sensitivity, we then tested whether the D2R agonist bromocriptine (BC) would differentially affect the effects of cocaine in the two strains. OM and S5B/P rats were conditioned with cocaine (5 or 10 mg/kg) in one chamber and saline in another for 8 days. Rats were then tested for cocaine preference. The effects of BC (0.5, 1, 5, 10, 20 mg/kg) on cocaine preference were then assessed in subsequent test sessions. OM rats did not show a significant preference for the cocaine-paired chamber on test day. Only the S5B/P rats showed cocaine CPP. Later treatment with only the highest dose of BC resulted in reduced cocaine CPP in S5B/P rats when treated with 5 mg/kg cocaine and in OM rats treated with 10 mg/kg cocaine. Our results indicated that obesity-resistant S5B rats showed greater cocaine CPP than the obesity-prone OM rats. These findings do not support a theory of common vulnerability for reinforcer preferences (food and cocaine). However, they show that BC reduced cocaine conditioning effects supporting at least a partial regulatory role of D2R in conditioned responses to drugs.

 5. Diferencias en magnitud de estado nutricional en escolares chilenos según la referencia CDC y OMS 2005-2008

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Fabián Vásquez

  2013-02-01

  Full Text Available Introducción: Es necesario realizar nuevas discusiones respecto a la magnitud de los problemas nutricionales diagnosticados, al usar CDC u OMS, frente a la existencia de nuevas definiciones biológicas o estadísticas de obesidad. Objetivo: Comparar la evolución de la prevalencia de estado nutricional en escolares de primero básico, desde el año 2005 al 2008, según CDC y OMS. Métodos: Cohorte retrospectiva, de 140.265 escolares de ambos sexos de primero básico, evaluados entre 2005-2008, cuyos datos antropométricos (peso y talla, se obtuvieron del sistema anual de registro del estado nutricional escolar. Para clasificar el estado nutricional, se utilizaron los patrones CDC y OMS. Resultados: Los promedios de IMC fueron levemente diferentes y menores en la niñas que en los niños, en 2005 y 2006. Durante el 2007 y 2008 el promedio de IMC en las niñas alcanzó la cifra observada en los varones. Hubo mayor prevalencia de bajo peso según OMS (p=0,03, con una tendencia a la disminución en los años posteriores. La prevalencia de normalidad fue mayor según el criterio CDC, con una reducción entre el 2005 y 2007 y un incremento 2008 (p<0,001. Hubo una menor prevalencia de sobrepeso según el criterio CDC (p<0,001, con aumento entre el 2005 y 2007, tanto CDC como OMS. La prevalencia de obesidad fue menor según el criterio OMS, no encontrándose diferencia estadísticamente significativa al comparar con el patrón CDC. Conclusiones: Al comparar ambos patrones, CDC tiende a sobreestimar la normalidad y subestimar el sobrepeso, mientras que en obesidad no se encontraron diferencias significativas.

 6. Integrare le informazioni sugli eventi avversi secondo la classificazione ICPS dell’OMS: uno studio pilota

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Patrizio Di Denia

  2014-05-01

  Full Text Available Background. Esistono numerose fonti per identificare eventi avversi e near-miss. L’integrazione delle informazioni provenienti dalle diverse fonti può offrire una rappresentazione più completa degli incidenti che avvengono in ambito sanitario. La tassonomia International Classification of Patient Safety (ICPS sviluppata dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS rappresenta un quadro concettuale di riferimento relativo alla sicurezza del paziente, in grado di facilitare il confronto delle informazioni provenienti da diverse fonti, sia a livello locale che tra differenti istituzioni. Obiettivi. Utilizzo della classificazione ICPS dell’OMS per la mappatura aziendale dei rischi clinici e la definizione di strategie di intervento per la prevenzione degli eventi avversi. Metodi. Mediante l’utilizzo delle classi incident type e patient outcome dell’ICPS, sono state classificate e aggregate 902 segnalazioni rilevate nel 2012, provenienti da 3 fonti informative diverse: sistema di incident reporting, reclami e sinistri. Gli eventi sono stati successivamente collocati in una matrice dei rischi per individuare classi di rischio e priorità di intervento. Risultati. Rispetto alle 13 categorie della classe incident type dell’ICPS le categorie più frequenti sono risultate clinical process/procedure (19,8%, medication (17,5% e patients accidents (13,4%. Per quanto riguarda la classe patient outcome sono risultati più frequenti gli eventi con nessun danno (67,0% e a seguire quelli con danno minore (27,5%, moderato” (4,9%, severo (0,4% e decesso (0,2%. L’analisi dei dati aggregati conferma che ogni fonte informativa contribuisce in modo diverso alla definizione delle tipologie di eventi. La valutazione effettuata con la matrice dei rischi ha evidenziato che le tipologie di eventi di accadimento più frequente sono anche quelle con un livello di rischio più elevato. Sulla base delle priorità individuate, sono state definite a livello

 7. Ulike ønsker om kulturell endring. En studie av ledere og medarbeidere i norsk helsesektor og IT-sektor

  OpenAIRE

  Vold, Rebecca Line

  2015-01-01

  I en kontekst av økt globalisering møter organisasjoner kontinuerlige krav om endring. I den forbindelse har flere studier påpekt betydningen av å endre organisasjonskulturen i tråd med eksterne krav. For å endre organisasjonskultur må et behov for kulturell endring identifiseres. I denne empiriske studien ble Organizational Culture Assessment Instrument (OCAI) benyttet for å undersøke ulike ønsker om kulturell endring blant ledere og medarbeidere. Studiens utvalg består av medarbeidere og le...

 8. Diagnostic of $f(R)$ under the $Om(z)$ function

  CERN Document Server

  Jaime, Luisa G

  2015-01-01

  We perform the two$-$point diagnostic for the $Om(z)$ function proposed by Sahni ${\\it et al}$ in 2014 for the Starobinsky and Hu & Sawicki models in $f(R)$ gravity. We show that the observed values of the $Omh^2$ function can be explained in $f(R)$ models while in LCDM the $Omh^2$ funticon is expected to be a redshift independent number. We perform the analysis for some particular values of $\\Omega_m^0$ founding a cumulative probability ($P(\\chi^2 \\leq \\chi^2_{{\\it model}})$) $P \\sim 0.16$ or $\\sim0.09$ for the better cases versus a cumulative probability of $P \\sim 0.98$ in the $\\Lambda$CDM scenario. We also show that these models present a characteristic signature around the interval between $z\\sim 2$ and $z\\sim 4$, that could be confronted with future observations using the same test.

 9. Coopetition i destinationsnätverk : En studie om att samarbeta & konkurrera samtidigt

  OpenAIRE

  Anestedt, Lotta; Westberg, Frida

  2012-01-01

  Detta är en studie om coopetition inom destinationsnätverk, det vill säga när aktörer på en turistdestination ingår i ett nätverk där samarbete och konkurrens sker samtidigt. Studien är gjord på Visit Gellivare Lapland (VGL), ett destinationsnätverk i Gällivare i norra Lappland som består av ett destinationsbolag, turistbyrån samt ca 55 stycken medlemmar som verkar inom besöksnäringen. Coopetition är en sammansättning av engelskans cooperation och competition och är ett fenomen som uppkommit ...

 10. Hungerns Ansikte : En studie av nyhetsrapporteringen om det svältdrabbade Afrikas horn 2011

  OpenAIRE

  Agin, Sol

  2013-01-01

  Syftet med denna kandidatuppsats är att undersöka huruvida amerikanska och brittiska dagstidningars bevakning av svältkatastrofen på Afrikas horn 2011 utvecklades och förändrades från en månad innan och en månad efter att FN den 20 juli samma år förkunnade att området var drabbat av svält. Dessutom avses undersöka om rapporteringens fokus förändrades efter 20 juli för att sätta dagens rapportering i förhållande till tidigare rapportering av svältkatastrofer i Afrika, eftersom rapporteringen ä...

 11. You can do it! - en beretning om bedstemoderen bag Googles succes

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mogensen, Kirsten

  2010-01-01

  Garager spiller en stor rolle i Silicon Valleys historier om innovation. Der er fx i Palo Alto Hewlett-Packards gamle garage, som er anerkendt som en af Californiens bevaringsværdige historiske bygninger, og så er der Googles garage i Menlo Park. Erfaringen viser, at det er klogt for en ingeniør...... eller datalog at starte i en lille garage, hvis han satser på en fremtid som it-milliardær, på samme måde som det er almindelig kendt, at enhver avisredaktør med respekt for sig selv startede som avisbud. Men hvis du planlægger at leje en garage i Silicon Valley for at gøre Google-drengene kunsten efter...

 12. Strong coupling effects in non-commutative spaces from OM theory and supergravity

  International Nuclear Information System (INIS)

  We show that a four-parameter class of 3+1 dimensional NCOS theories can be obtained by dimensional reduction on a general 2-torus from OM theory. Compactifying two spatial directions of NCOS theory on a 2-torus, we study the transformation properties under the SO(2,2; Z) T-duality group. We then discuss non-perturbative configurations of non-commutative super Yang-Mills theory. In particular, we calculate the tension for magnetic monopoles and (p,q) dyons and exhibit their six-dimensional origin, and construct a supergravity solution representing an instanton in the gauge theory. We also compute the potential for a monopole-antimonopole in the supergravity approximation. (author)

 13. Expansion av e-handelsverksamhet i detaljhandeln : En studie om utmaningar och framgångsfaktorer

  OpenAIRE

  Steen Lagerstam, Nathalie

  2016-01-01

  I vårt allt mer digitaliserade samhälle har internet fått en central roll, och har förändrat många aspekter i vårt vardagsliv. Ett av de områden som påverkats starkt av denna utveckling, är den svenska detaljhandelns e-handelsmarknad. De senaste 10 åren har dess omsättning sexdubblats, och prognoser tyder på att denna expansiva trend kommer att hålla i sig. Detta innebär helt nya förutsättningar för de svenska detaljhandelsföretag som tidigare bara bedrivit försäljning i fysiska butiker, elle...

 14. Les plantes, sources d’acides gras essentiels oméga 3

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gontier Eric

  2004-03-01

  Full Text Available L’acide α-linolénique (ALA fait partie de la famille des acides gras dits oméga 3. Il est dit essentiel parce qu’il ne peut pas être synthétisé dans notre organisme et doit donc être fourni par l’alimentation. Les plantes, sous forme de fruits, de légumes verts, de graines ou d’huiles issues de ces graines constituent une source majeure d’ALA. Cette synthèse a pour but de rappeler l’importance relative des végétaux quant à leur capacité à nous fournir des acides gras essentiels. Elle vise à faire le point sur les différentes voies développées par l’industrie agroalimentaire et à envisager les développements futurs.

 15. Reissner-Nordstr\\"om Black Holes on a Codimension-2 Brane

  CERN Document Server

  Kiley, Derrick

  2013-01-01

  Here we derive the exact Reissner-Nordstr\\"om black hole solution on a tensional codimension-2 brane, generalizing earlier Schwarzschild and Kerr results. We begin by briefly reviewing various aspects of codimension-2 branes that will be important for our analysis, including the mechanism of "offloading" of brane tension into the bulk that is unique to these branes, as well as the explicit construction of the codimension-2 Schwarzschild black hole as a warm-up exercise. We then show that the same methods can be used to find the metric describing the spacetime surrounding an electrically-charged point source threaded by a codimension-2 brane. The presence of the brane tension leads to an amplification of the apparent strength of gravity, as is well-known, and we further find exactly the same enhancement for the apparent strength of the electric field.

 16. Bounded energy waves on the black hole interior of Reissner-Nordstr\\"om-de Sitter

  CERN Document Server

  Costa, João L

  2016-01-01

  Motivated by the Strong Cosmic Censorship Conjecture, in the presence of a cosmological constant, we consider solutions of the scalar wave equation $\\Box_g\\phi=0$ on fixed subextremal Reissner--Nordstr\\"om--de Sitter backgrounds $({\\mathcal M}, g)$, without imposing symmetry assumptions on $\\phi$. We provide a sufficient condition, in terms of surface gravities and a parameter for an exponential decaying Price law, for a local energy of the waves to remain bounded up to the Cauchy horizon. The energy we consider controls, in particular, regular transverse derivatives at the Cauchy horizon; this allows us to extend the solutions with bounded energy, to the Cauchy horizon, as functions in $C^0\\cap H^1_{loc}$. Our results correspond to another manifestation of the potential breakdown of Strong Cosmic Censorship in the positive cosmological constant setting.

 17. Att motivera för kreativitet : En kvalitativ studie om projektledare inom reklambranschen

  OpenAIRE

  Thorvaldsson, Veronica; Källgren, Maria

  2013-01-01

  Reklambranschen är en bransch som lägger mycket fokus och stort värde på skapandet av originalitet och nytänkande för att frambringa effektiva lösningar. Reklam handlar om att påverka en individ och skapa reaktioner, vilket kan leda till att personen köper den marknadsförda produkten eller tjänsten. En reklambyrås vardag är att arbeta med flera olika uppdrag i varierade storlekar och projektledaren kan leda runt tjugo projekt samtidigt. Projektgruppen har en ständigt tuff utmaning att överträ...

 18. Front, botten, sida : om lådkonstruktioner under åren 1700-1820

  OpenAIRE

  Bogvi Dahlström, Susanne

  2012-01-01

  Denna rapport är en jämförande studie av byrålådors konstruktion under åren 1700-1820. Jag har med avstamp i faktiska objekt dokumenterat och förtydligat byrålådans konstruktion. I mitt sökande efter byråar med tidstypiska konstruktioner har jag besökt ett flertal museer och antikhandlare. Dokumentationen av de utvalda möblerna har haft stor betydelse för att klargö-ra konstruktionen och peka på eventuella brister som kan påverka hållbarheten. Det jag vill förmedla är att med kunskap om lådor...

 19. The charged dust solution of Ruban -- matching to Reissner--Nordstr\\"om and shell crossings

  CERN Document Server

  Krasiński, Andrzej

  2011-01-01

  The maximally extended Reissner--Nordstr\\"om (RN) manifold with $e^2 < m^2$ begs for attaching a material source to it that would preserve the infinite chain of asymptotically flat regions and evolve through the wormhole between the RN singularities. So far, the attempts were discouraging. Here we try one more possible source -- a solution found by Ruban in 1972 that is a charged generalisation of an inhomogeneous Kantowski--Sachs-type dust solution. It can be matched to the RN solution, and the matching surface must stay all the time between the two RN event horizons. However, shell crossings do not allow even half a cycle of oscillation between the maximal and the minimal size.

 20. Ensam i världen : En litteraturstudie om mobbning och förebyggande metoder

  OpenAIRE

  Pohjolainen, Camilla

  2011-01-01

  Arbetet handlar om mobbning bland barn i förskole- och lågstadieåldern och syftet är att ta reda på vad socionomen kan göra för att förhindra och åtgärda mobbning. Arbetet skall vara till hjälp för personer som jobbar med barn i lågstadieålder. Frågeställningarna är: Vilka är de aktuella mobbningsförebyggande programmen i svenskfinland? Vilken är den vuxnas roll vid mobbning? Till vilken del beaktas barns sociala inklusion i arbetet med mobbning? Det här är en narrativ litteraturstudie, jag h...

 1. Escape of photons from two fixed extreme Reissner-Nordstr\\"om black holes

  CERN Document Server

  Alonso, Daniel; Sánchez-Hernández, Manuel; 10.1103/PhysRevD.78.104024

  2008-01-01

  We study the scattering of light (null geodesics) by two fixed extreme Reissner-Nordstr\\"om black holes, in which the gravitational attraction of their masses is exactly balanced with the electrostatic repulsion of their charges, allowing a static spacetime. We identify the set of unstable periodic orbits that constitute the fractal repeller that completely describes the chaotic escape dynamics of photons. In the framework of periodic orbit theory, the analysis of the linear stability of the unstable periodic orbits is used to obtain the main quantities of chaos that characterize the escape dynamics of the photons scattered by the black holes. In particular, the escape rate which is compared with the result obtained from numerical simulations that consider statistical ensembles of photons. We also analyze the dynamics of photons in the proximity of a perturbed black hole and give an analytical estimation for the escape rate in this system.

 2. Dynamical formation of a Reissner-Nordstr\\"om black hole with scalar hair in a cavity

  CERN Document Server

  Sanchis-Gual, Nicolas; Herdeiro, Carlos; Font, José A; Montero, Pedro J

  2016-01-01

  In a recent letter, we presented numerical relativity simulations, solving the full Einstein--Maxwell--Klein-Gordon equations, of superradiantly unstable Reissner-Nordstr\\"om black holes (BHs), enclosed in a cavity. Low frequency, spherical perturbations of a charged scalar field, trigger this instability. The system's evolution was followed into the non-linear regime, until it relaxed into an equilibrium configuration, found to be a $\\textit{hairy}$ BH: a charged horizon in equilibrium with a scalar field condensate, whose phase is oscillating at the (final) critical frequency. Here, we investigate the impact of adding self-interactions to the scalar field. In particular, we find sufficiently large self-interactions suppress the exponential growth phase, known from linear theory, and promote a non-monotonic behaviour of the scalar field energy. Furthermore, we discuss in detail the influence of the various parameters in this model: the initial BH charge, the initial scalar perturbation, the scalar field char...

 3. Les oméga 3 : de l’alimentation animale à la nutrition humaine

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Combe Nicole

  2004-01-01

  Full Text Available La dernière édition des Apports nutritionnels conseillés (ANC- éd. 2001 souligne la nécessité d’accroître la consommation d’acide alpha-linolénique (ALA. Celle-ci devrait au minimum doubler et représenter 0,8 % (par rapport à l’énergie totale contre 0,34 % actuellement. Or, l’étude Aquitaine [1] a montré que les lipides d’origine animale contribuaient à près de 75 % de l’apport alimentaire en ALA. Ainsi, parmi les stratégies envisageables pour accroître notre consommation d’ALA, sans changer fondamentalement les habitudes alimentaires des Français, on note un intérêt croissant pour augmenter la teneur en oméga 3 des produits animaux via l’alimentation de ces derniers. Quelques exemples de modification de la composition en acides gras des produits animaux sont exposés. Chez les espèces monogastriques (volaille, porc, le profil des lipides de carcasse est un bon reflet des lipides alimentaires. Ainsi, chez le porc, le niveau d’oméga 3 peut être augmenté d’un facteur 2 à 4, lorsque les animaux reçoivent dans leur alimentation de l’huile de colza, des graines de lin ou de la farine de poissons. En revanche, chez les animaux ruminants, le transfert des acides gras polyinsaturés alimentaires vers les tissus est faible en raison de l’hydrogénation qu’ils subissent dans le rumen. Certaines stratégies qui consistent à protéger ces acides gras de la biohydrogénation permettent néanmoins d’accroître le taux d’ALA dans les tissus et le lait. Ainsi, il apparaît possible d’augmenter la consommation d’oméga 3 de la population, via la consommation de produits issus d’animaux nourris avec des sources d’oméga 3. Cependant, au niveau de la production, ces changements doivent être maîtrisés \\; ils ne peuvent se faire sans un contrôle des qualités d’une part organoleptiques, en raison du degré élevé d’oxydabilité de ces acides gras, d’autre part de texture, en raison

 4. Et spørgsmål om vare eller mærkevare

  DEFF Research Database (Denmark)

  Grunert, Klaus G.

  2006-01-01

  Mine katte kan godt lide de portionspakkede kattemenuer, dem hvor der er 12 små poser i en stor æske, som en af de store mærkevareproducenter inden for katte- og hundemad lancerede for nogle år siden. For nylig fandt jeg ud af, at der findes et tilsvarende produkt som handelsmærke (supermarkedernes...... eget mærke) - en efterligning, lidt grimmere i emballagen, men ellers stort set identisk og selvfølgelig til en lavere pris. Jeg købte det, og det så ud til, at mine katte var ligeglade. Mærkevareproducenten har været alene om konceptet i nogle år, og innovationsomkostningerne er sikkert tjent hjem...

 5. Ny krigsførelse i informationsalderen? Om ‘Revolution in Military Affairs’ og Irakkrigen

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jens Claus Hansen

  2005-09-01

  Full Text Available Artiklen diskuterer, hvorvidt man efter Golfkrigen kan tale om en ‘Revolu- tion in Military Affairs’ – RMA – som nogle amerikanske krigsteoretikere hævder har fundet sted med anvendelsen af ny teknologi i moderne krigs- førelse. Forfatteren viser, hvordan moderne krigsstrategier har inkorpore- ret ny teknologi og mediebrug som bl.a. informationskrig, ‘Systems of Sys- tems’ og Network Centric Warfare. Forfatteren påpeger, at den strategiske anvendelse af informationsoperationer – herunder ‘embedded’ journalister – ikke har medført en demokratisering af nyhedsdækningen og heller ikke indebærer en øget sandhedsværdi. Afslutningsvis peger forfatteren på behovet for en ‘Revolution in Diplomatic Affairs’.

 6. Klatring i trær og hyttebygging: - om barns lek og lekesteder ute

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Merete Lund Fasting

  2015-07-01

  Full Text Available Abstract: This article describes 10 year old children`s play in nature during school hours. However, my result does equally reflect on children in kindergarden as well. Observation and conversation was used as methods as well as pictures. The children’s play in the trees and building huts was conducted in groups, and their communication was nonverbal with each other and with the nature. However; the girls reveal that they enjoy their conversations while being in the tree. The children often play at the same place over and over. This is significant to the evolution of the play and the children’s communication with their places in nature.Sammendrag: Denne artikkelen omhandler 10 år gamle barns lek på natursteder i skoletida. Selv om studien omhandler 10 åringer så kan kunnskapen den frembringer også være viktig for å forstå barnehagebarns lek og tilknytning til sine lekesteder i barnehagen. Metodene som ble brukt for å undersøke barnas lek var observasjoner og samtaler med barna, i tillegg til fotografier. Barnas lek i trærne og i hyttebyggingen karakteriseres ved at de er flere sammen, og barna har en kroppslig dialog med hverandre og omgivelsene i leken. Barna snakker i liten grad sammen om leken og hvordan de skal leke; deres kommunikasjon er hovedsakelig nonverbal. Men når jentene sitter i treet forteller de meg at de liker å sitte og snakke. Barna leker på steder hvor de har vært mye før, og dette har en betydning for barnas lek og barnas kommunikasjon med deres steder.

 7. Biomonitoring: brug tussen industrie en landbouw : indicator-planten als middel om uitstoot schadelijke componenten te signaleren

  NARCIS (Netherlands)

  Dijk, van C.J.

  2003-01-01

  Uitleg over de mogelijkheden van biomonotoring met indicatorplanten om de effecten van luchtverontreiniging door industriële installaties op de (consumptie)kwaliteit van agrarische gewassen in de omgeving voortijdig te signaleren, de toegepaste technieken en indicatorplanten (spinazie, boerenkool, g

 8. Exploring ligand recognition, selectivity and dynamics of TPR domains of chloroplast Toc64 and mitochondria Om64 from Arabidopsis thaliana.

  Science.gov (United States)

  Panigrahi, Rashmi; Whelan, James; Vrielink, Alice

  2014-06-01

  The study aims to gain insight into the mode of ligand recognition by tetratricopeptide repeat (TPR) domains of chloroplast translocon at the outer envelope of chloroplast (Toc64) and mitochondrial Om64, two paralogous proteins that mediate import of proteins into chloroplast and mitochondria, respectively. Chaperone proteins associate with precursor proteins in the cytosol to maintain them in a translocation competent conformation and are recognized by Toc64 and Om64 that are located on the outer membrane of the target organelle. Heat shock proteins (Hsp70) and Hsp90 are two chaperones, which are known to play import roles in protein import. The C-termini of these chaperones are known to interact with the TPR domain of chloroplast Toc64 and mitochondrial Om64 in Arabidopsis thaliana (At). Using a molecular dynamics approach and binding energy calculations, we identify important residues involved in the interactions. Our findings suggest that the TPR domain from AtToc64 has higher affinity towards C-terminal residues of Hsp70. The interaction occurs as the terminal helices move towards each other enclosing the cradle on interaction of AtHsp70 with the TPR domain. In contrast, the TPR domain from AtOm64 does not discriminate between the C-termini of Hsp70 and Hsp90. These binding affinities are discussed with respect to our knowledge of protein targeting and specificity of protein import into endosymbiotic organelles in plant cells.

 9. Kvalitet i danske masteruddannelser – Et spørgsmål om kompetenceudvikling eller akademisk dannelse?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Stegeager, Nikolaj W.M.

  2016-01-01

  Artiklen beskæftiger sig med de danske masteruddannelser. Med udgangspunkt i en undersøgelse fortaget i forbindelse med forfatterens ph.d. projekt (afsluttet i sommeren 2014) vil artiklen på baggrund af en verserende debat om masteruddannelsernes kvalitet og relevans diskutere kvalitet i dansk ak...

 10. Medialogi (Dansk informations brochure om Medialogi-uddannelsen, 1. til 10. semester (B.Sc. & Cand.Scient))

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Hans Jørgen

  2006-01-01

  Informationsbrochure, 28 sider, om Medialogi uddannelsen (Cand. Scient.), der udbydes af Aalborg Universitet i Aalborg, Esbjerg og København. Brochuren beskriver 1. til 10. semester af uddannelsen (B.Sc. og M.Sc.). Informationen er primært rettet mod potentielle ansøgere til Medialogi uddannelsen...

 11. Billedet - Om Robert Hay og hans tegning af Amerna-bygrænsestelen 'A' som historisk kilde

  DEFF Research Database (Denmark)

  Langkjær, Michael Alexander

  1990-01-01

  Kort indlæg om blyantstegningen lavet i 1827 under en ekspedition ledet af den skotske ægyptolog Robet Hay (1799-1863), af en af farao Amenhotep 4/Akhnatons (r. ca. 1351-1334 f.Kr.) klippesteler til demarkation af bygrænsen for oldtidsbyen Akhet-aton (Tell el-Amarna)....

 12. Mistanke om pædofili og frygt for pædofilianklage i daginstitutioner og befolkning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Munk, Karen Pallesgaard

  Der er tale om afrapportering af en kontrolleret, statistisk repræsentativ undersøgelse af evt. adfærdsmæssige ændringer i forhold til børn blandt daginstitutionspersonale og befolkning som følge af pædofilifrygt. Resultaterne bliver også publiceret i en videnskabelig, peer review artikel....

 13. Bijzonder biologisch, groenten met karakter : eindrapportage Ketenproject om biologische peen en kroot ´onderscheidbaar´ te vermarkten

  NARCIS (Netherlands)

  Wijk, van C.A.P.; Sukkel, W.; Janmaat, L.

  2008-01-01

  Het doel van het project 'Bijzonder Biologisch, groenten met karakter'is om een sterkere marktpositie voor biologisch geteelde gewassen bospeen, bewaarpeen en rode biet te bereiken door een verbeterde onderscheidbaarheid op producteigenschappen, gerelateerd aan gezond, genieten en smaak. Zowel bij b

 14. Speciale lens zet zonnestraling om in hoogwaardige warmte : tweede generatie energieproducerende kassen in aantocht - interview met Piet Sonneveld

  NARCIS (Netherlands)

  Kierkels, T.; Sonneveld, P.J.

  2008-01-01

  Energieproducerende kassen van de eerste generatie kennen een belangrijk nadeel. De geproduceerde energie (warmte) is laagwaardig en daarom beperkt bruikbaar. Wageningen UR Glastuinbouw werkt samen met partners aan de tweede generatie. Die zet zonnestraling, die de plant toch niet gebruikt om in ele

 15. Anmeldelse af Claus Friisberg: Ideen om et frit Danmark. Den nationalliberale bevægelses ideologi og politik - især i den formative periode (Varde 2003)

  DEFF Research Database (Denmark)

  Busck, Steen

  2003-01-01

  Anmeldelse af Claus Friisberg: Ideen om et frit Danmark. Den nationalliberale bevægelses ideologi og politik - især i den formative periode (Varde 2003)......Anmeldelse af Claus Friisberg: Ideen om et frit Danmark. Den nationalliberale bevægelses ideologi og politik - især i den formative periode (Varde 2003)...

 16. Kan die gevoeligheid van grondlewende organismes bydra om die volhoubaarheid van landbewerking van olieraffinadery afval te beoordeel?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Adriaan J. Reinecke

  2015-02-01

  Full Text Available Voordelige grondlewende organismes lewer ekostelseldienste in gesonde grondtipes. Olieraffinaderye genereer groot hoeveelhede soliede afval wat verskeie tipes koolwaterstowwe en metale bevat wat in die grond geploeg word tydens landbewerking van die afval. Die bedoeling is om die afval deur die grond-ekostelsel te laat degradeer. Die kontaminante mag egter giftig wees vir die diverse verskeidenheid van grondorganismes. Vir die volhoubaarheid van dié praktyk is dit nodig om te weet of remediёring van die landbewerkte grond voldoende was vir die beoogde, voortgesette gebruik daarvan. Indikatore is nodig om die graad van herstel van sodanige grondtipes te bepaal. Die doel van hierdie studie was om die grond van ’n landbewerkte gebied chemies te ontleed en die toksisiteit en herstel te bepaal deur van gestandardiseerde bioassesserings met die komposteringswurm Eisenia andrei (Oligochaeta en die springstert Folsomia candida (Collembola gebruik te maak. Die organismes is blootgestel aan die gekontamineerde en kontrolegrond en hulle oorlewing, groei, voortplantingsukses en vermydingsgedrag is nagegaan. Die resultate het getoon dat die grond van die landbewerkte perseel steeds verskeie gevaarlike chemikalieё bevat, soos die dieselreeks organiese verbindings, maar dat die grond nie akuut toksies vir die organismes was nie. Dit het wel die groei en voortplanting van die erdwurms, asook die voortplanting van die springsterte nadelig beïnvloed. Die perseel benodig steeds remediёring alvorens grondbewerking van olieslik voortgesit word. Bioasessering het, aanvullend tot die chemiese analises, ’n meer volledige en meer ekologies relevante beeld van die remediëringstatus en toksisiteit van die grond verskaf. Die bevinding ondersteun die gebruik van bioassesserings as ’n eko-toksikologiese metode om landbewerkingsgrond te evalueer.

 17. Migrationsnarrativer: Fortællinger om den gode slægtning blandt vestindiske kvinder

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Karen Fog Olwig

  2010-12-01

  Full Text Available Siden slaveriets ophør midt i 1800-tallet har Caribien været præget af en stærk migrationstradition. Forskere har påvist, at denne tradition har fået næring afhistorier om den succesrige returmigrant, som rig på penge og materielle goder vender tilbage efter år i udlandet. I denne artikel argumenterer jeg for, at disse historier indskriver sig i et 'mandligt' narrativ, der primært fokuserer på muligheden for at opnå social og økonomisk mobilitet gennem migration. Gennem en analyse af livshistorieinterviews med kvindelige returmigranter på den vestindiskeø Nevis viser jeg, at der parallelt med det mandlige narrativ findes et komplementært 'kvindeligt' narrativ, som omhandler den gode slægtning, der udvandrer for at hjælpe familien i hjemlandet ved forsendelser af penge, tøj og andre materiellegoder. Denne migrant kan derfor vende tilbage som et højt respekteret familiemedlem til trods for de beskedne materielle ressourcer, vedkommende selv besidder. Selv om de to narrativer knytter sig til henholdsvis mænd og kvinder, drager både mandlige og kvindelige migranter på dem, afhængigt af deres særligeerfaringer i udlandet og de specifikke aspekter af deres liv de beretter om. Analysen peger på, at narrativerne ikke er faktuelle redegørelser for migrantforløb, men snarere kulturelt specifikke måder hvorpå migranter skaber mening ogsammenhæng i deres liv. Ikke desto mindre er narrativerne med til at præge de forventninger og erfaringer, der knytter sig til migration, og de spiller derfor en vigtig rolle i de migrationsprocesser, der rent faktisk finder sted.Migration Narratives:Stories of the good Relative among Caribbean WomenSince the abolishment of slavery during the middle of the nineteenth century, the Caribbean has been characterized by a strong migration tradition. Research on Caribbean migration has shown that this tradition has been nourished by narrativesof the successful return migrant, who moves back home

 18. ”Er jeg akademiker nok?” – masseuniversitetets studenterkampe om legitim uddannelseskultur

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Karin Højbjerg

  2015-03-01

  Full Text Available Siden anden verdenskrig er antallet af studerende på videregående uddannelser øget dramatisk. Som noget nyt har også professionsbachelorer adgang til visse af univer¬si-teternes kandidatuddannelser. Dette gælder således for kandidatuddannelsen i Læring og Forandringsprocesser på Aalborg Universitet, hvor denne artikels empiri er genereret fra. Artiklen fremlægger resultaterne af en undersøgelse af, hvordan studerende med forskellige uddannelsesbaggrunde må kæmpe om at definere sig selv og medstuderende som akademikere. Artiklens hovedbegreber er taget fra Pierre Bourdieus praktikteori (Bourdieu, 1996; 1997. Det empiriske materiale består af interviews med otte studerende fra samme årgang på kandidatuddannelsen i Læring og Forandringsprocesser. Materialet er bearbejdet ud fra et Bourdieuinspireret, relationelt blik og er kondenseret ned til fremtrædende træk ved forskelligartede strategier.Artiklen viser eksempler på fire studiestrategier, der relaterer sig til, hvordan man som studerende forholder sig til det at arbejde ”akademisk”: En oprørsstrategi der går mod forestillingen om den dominerende universitetskultur ; en strategi der i udgangspunktet ønsker at inkludere og anerkende andre strategier, men med en oplevelse af at motivationen gradvist forsvinder ; en strategi hvor den studerende aktivt afviser og undgår samarbejde med studerende med bestemte uddannel¬ses¬baggrunde, og endelig en kulturelt opadgående strategi der gradvis er lykkedes med at aflæse den ”akademiske kode".The number of students entering higher education since the Second World War has grown dramatically. As a consequence, students from University Colleges are now given admittance to certain master programmes at the established universities. This article presents the results of a study of how students with different educational backgrounds struggle to define themselves and their fellow students as academics.  In this study we focus on

 19. EDITORIAL: Special section: Selected papers from OMS'05, the 1st Topical Meeting of the European Optical Society on Optical Microsystems (OMS)

  Science.gov (United States)

  Rendina, Ivo; Fazio, Eugenio; Ferraro, Pietro

  2006-07-01

  OMS'05 is the first international conference wholly dedicated to optical microsystems. It was organized by the European Optical Society (EOS) in the frame of its international topical meeting activity and was held in Italy, September 2005, amidst the wonderful scenery of the Island of Capri. A possible definition of an optical microsystem is a complex system, able to perform one or more sensing and actuation functions, where optical devices are integrated in a smart way with electronic, mechanical and sensing components by taking advantage of the progress in micro- and nano-technologies. The increasing interest in this field arises from the expected applications that would significantly improve the quality of life. The list of possibilities offered by the optical microsystem enabling technologies is very long and seems to increase day by day. We are not only thinking about the next generation of optical telecommunication networks and computers, but also about low-cost, compact microsystems for environmental monitoring, in order to improve safety in the avionic and automotive fields, medical diagnostics and proteomic/genomic studies, or just finding general applications in several industrial fields. The goal of the conference was to involve scientists and young researchers from the main public and private laboratories, giving them the opportunity to present new scientific results and compare their know-how in the exciting and emerging field of optical microsystems. We believe that we succeeded in this. More than 200 scientists from all over the world attended the conference. We had more than 100 oral presentations and approximately 20 from the keynote lectures and invited speeches. It was an opportunity to define the most recent progress carried out in the field and to outline the possible road-map leading to the expected results in the industrial and social fields. We strongly believe that research and technology are closely interconnected at present and cannot

 20. Modtagerforskning og kulturstudier. Om kvantitativ og kvalitative tilgange i dansk medieforskning

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jørgen Bang

  1988-08-01

  Full Text Available Dansk medieforskning går i mange henseender sine egne veje. Det gør sig også gældende i receptionsforskningen. Hvor forholdet mellem kvantitative og kvalitative metoder står på dagsordenen i den internationale debat om modtager forskningen, fokuseres der i den danske diskussion på forholdet mellem den æstetiske analyse af teksten og empiriske studier af modtager- nes forståelser og oplevelser. Gennem personsammenfald glider de to diskussioner imidlertid ind i hinanden. I denne artikel forsøger Jørgen Bang at rede trådene ud fra hinanden for derefter at vurdere, hvilke muligheder der ligger for en dialog mellem de forskellige forskningstraditioner. På den ene side argumenterer han for nødvendigheden i at forlade den traditionelle humanistiske kulturopfattelse, hvor der opereres med et ab- solut skel mellem kunst og kulturindustri, til fordel for en antropologiske kulturopfattelse, der fokuserer på mediernes funktion i forskellige befolkningsgruppers livssammenhæng. På den anden side ønsker han at fastholde den humanistiskeforståelse af, at medieteksten iscenesætter intersubjektive forestillinger blandt de seere/lyttere/læsere, som lader sig "fange ind" af den. På hvilke sociale, psykologiske og tekstuelle betingelser selve tilegnelser sker, mener han imidlertidig fortsat er et uafklaret spørgs- mål, som kun en empirisk orienteret modtagerforskning kan finde svar på.

 1. The entropy emission properties of near-extremal Reissner-Nordstr\\"om black holes

  CERN Document Server

  Hod, Shahar

  2016-01-01

  Bekenstein and Mayo have revealed an interesting property of evaporating $(3+1)$-dimensional Schwarzschild black holes: their entropy emission rates $\\dot S_{\\text{Sch}}$ are related to their energy emission rates $P$ by the simple relation $\\dot S_{\\text{Sch}}=C_{\\text{Sch}}\\times (P/\\hbar)^{1/2}$. Remembering that $(1+1)$-dimensional perfect black-body emitters are characterized by the same functional relation, $\\dot S^{1+1}=C^{1+1}\\times(P/\\hbar)^{1/2}$, Bekenstein and Mayo have concluded that, in their entropy emission properties, $(3+1)$-dimensional Schwarzschild black holes behave effectively as $(1+1)$-dimensional entropy emitters. One naturally wonders whether all black holes behave as simple $(1+1)$-dimensional entropy emitters? In order to address this interesting question, we shall study in this paper the entropy emission properties of Reissner-Nordstr\\"om black holes. We shall show, in particular, that the physical properties which characterize the neutral sector of the Hawking emission spectra of...

 2. Regular black holes: Electrically charged solutions, Reissner-Nordstr\\"om outside a de Sitter core

  CERN Document Server

  Lemos, José P S

  2011-01-01

  To have the correct picture of a black hole as a whole it is of crucial importance to understand its interior. The singularities that lurk inside the horizon of the usual Kerr-Newman family of black hole solutions signal an endpoint to the physical laws and as such should be substituted in one way or another. A proposal that has been around for sometime, is to replace the singular region of the spacetime by a region containing some form of matter or false vacuum configuration that can also cohabit with the black hole interior. Black holes without singularities are called regular black holes. In the present work regular black hole solutions are found within general relativity coupled to Maxwell's electromagnetism and charged matter. We show that there are objects which correspond to regular charged black holes, whose interior region is de Sitter, whose exterior region is Reissner-Nordstr\\"om, and the boundary between both regions is made of an electrically charged spherically symmetric coat. There are several ...

 3. Undersökning om USB-minnet som medium för film

  OpenAIRE

  Smeds, Richard

  2010-01-01

  Har film på USB-minnen någon framtid på marknaden, satsar företagen på detta nya medium eller är DVD och Blu-Ray för starka? Det försöker jag reda ut i denna avhandling. Jag går igenom prisnivåer och kvaliteten på filmer som köps direkt på USB-minnen. För att komma fram till några resultat så har jag skaffat en film på USB-minne och jämfört den med filmer på DVD och Blu-Ray både praktiskt och teoretiskt. Jag har med hjälp av ett frågeformulär tagit reda på vad allmänheten vet om ämnet och hur...

 4. Reklamen som pastiche. Om Dansk Sygeplejeråds annoncekampagne efteråret 1986

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gunhild Agger

  1989-08-01

  Full Text Available Der er flere og flere medieproducenter, der anser modtagerne for at besidde en vis tekstuel intelligens. Fra detektivpasticher som Dick Spanner og Batman over den konstant genreparodierende "Moon- lighting" (De heldige helte til Poul og Nulles respektløse faktion "I sandhedens Tjeneste" leges der med betydningsdannelsen. Seerne/læserne indbydes til selv at spille ping-pong med billeder og tekst. Gunhild Agger analyserer her denne tendens, sådan som den kom- mer til udtryk inden for reklamen: Anker Jørgensen som James Bond, og kondomer til Prinsessen på Ærten! Mest indgående beskæftiger hun sig med Dansk Sygeplejeråds brug af myten om sygeplejersken i en annoncekampagne op mod overenskomstforhandlingerne i 1987. Gunhild Agger nøjes ikke med en indholdsanalyse af annoncerne, men beskriver hele kampagnen: Dansk Sygeplejeråds hensigter med frem- stødet, kampagnens lancering over for den tre-dobbelte målgruppe, læsernes formodede reception, og kampagnens politiske og holdnings- mæssige effekter.

 5. Veiledning i praksis. Om praksisopplæring i norsk allmennlærerutdannelse

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kaare Skagen

  2009-05-01

  Full Text Available Artikkelen presenterer to nyere studier av veiledning i praksisopplæring i allmennlærerutdannelsen. Hovedfunnene drøftes i forhold til noen tidligere nordiske forskningsstudier. Studiene redegjør for intensjoner og realiteter i praksisopplæringen med fokus på mål, innhold og form i praksisveiledningen. Materialet er ramme- og fagplaner og intervjuer og observasjoner ved tre praksisskoler. Veiledningen drøftes i forhold til teori om veiledning. De to studiene som presenteres, konkluderer med at avstanden mellom teoridel og praksisdel i lærerutdannelsen fortsatt eksisterer. Det blir konstatert både fellestrekk og forskjeller mellom skolene når det gjelder graden av individuell veiledning og gruppeveiledning og individuell studentundervisning. Innholdsfokus i veiledningen varierte. Veilederrollen varierte mellom ettergivenhet og pågåenhet. Noen forskningsstudier hevder at øvingslærere praktiserer teknologisk veiledning. Artikkelen argumenterer for at innvielse i undervisningstradisjonen er nødvendig.

 6. Black hole nonmodal linear stability: the Reissner-Nordstr\\"om case

  CERN Document Server

  Tío, Julián M Fernández

  2016-01-01

  Following a program on black hole nonmodal linear stability initiated in \\cite{Dotti:2013uxa}, we study odd linear perturbations of the Einstein-Maxwell equations around a Reissner-Nordstr\\"om (A)dS black hole. We show that all the gauge invariant information in the metric and Maxwell field perturbations is encoded in the spacetime scalars $\\mathcal{F} =\\delta (F^*_{\\alpha \\beta} F^{\\alpha \\beta})$ and $\\mathcal{Q} =\\delta (\\tfrac{1}{48} C^*_{\\alpha \\beta \\gamma \\delta} C^{\\alpha \\beta \\gamma \\delta})$, where $C_{\\alpha \\beta \\gamma \\delta}$ is the Weyl tensor, $F_{\\alpha \\beta}$ the Maxwell field, a star denotes Hodge dual and $\\delta$ means first order variation. We show that the linearized Einstein-Maxwell equations are equivalent to a coupled system of wave equations for the fields$\\mathcal{F}$ and $\\mathcal{Q}$. For nonnegative cosmological constant we prove that $\\mathcal{F}$ and $\\mathcal{Q}$ are pointwise bounded on the static outer region. In the asymptotically AdS casethe dynamics depends on the bou...

 7. Modeling and simulation of offshore wind farm O&M processes

  International Nuclear Information System (INIS)

  This paper describes a holistic approach to operation and maintenance (O&M) processes in the domain of offshore wind farm power generation. The acquisition and process visualization is followed by a risk analysis of all relevant processes. Hereafter, a tool was designed, which is able to model the defined processes in a BPMN 2.0 notation, as well as connect and simulate them. Furthermore, the notation was enriched with new elements, representing other relevant factors that were, to date, only displayable with much higher effort. In that regard a variety of more complex situations were integrated, such as for example new process interactions depending on different weather influences, in which case a stochastic weather generator was combined with the business simulation or other wind farm aspects important to the smooth running of the offshore wind farms. In addition, the choices for different methodologies, such as the simulation framework or the business process notation will be presented and elaborated depending on the impact they had on the development of the approach and the software solution. - Highlights: • Analysis of operation and maintenance processes of offshore wind farms • Process modeling with BPMN 2.0 • Domain-specific simulation tool

 8. THE INSECT GROWTH REGULATOR, TRIFLUMURON (OMS-2015 AGAINST AEDES AEGYPTI IN JAKARTA, INDONESIA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  M. Soekirno

  2012-09-01

  Full Text Available Uji laboratorium dan lapangan dengan IGR Triflumuron (OMS-2015 terhadap larva nyamuk Aedes aegypti telah dilakukan di Jakarta. Uji laboratorium dilakukan dengan 6 variasi dosis, yaitu 0,004; 0,011; 0,034; 0,10; 0,33 dan 1,0 ppm Triflumuron terhadap perkembangan larva nyamuk Ae. aegypti di dalam tempayan. Dari uji laboratorium dapat diketahui bahwa Triflumuron dengan dosis 0,004 ppm dapat menekan perkembangan pupa untuk menjadi dewasa dalam waktu 2 minggu, sedangkan dosis 0,10 ppm menekan padat populasi nyamuk Ae. aegypti selama 4 minggu dan dosis 1,0 ppm menekan padat populasi nyamuk Ae. aegypti selama 8 minggu. Uji lapangan dengan menggunakan Triflumuron di daerah pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, seluas 27 hektar dengan dua kali perlakuan, dengan dosis 0,042 dan 0,075 ppm, terjadi penurunan populasi nyamuk Ae. aegypti dewasa dan indeks pupa menjadi 0 dalam 4 hari setelah perlakuan. Penurunan populasi nyamuk Ae. aegypti dewasa terlihat setelah 2 minggu se­sudah perlakuan dengan tidak berhasilnya larva/pupa menjadi nyamuk dewasa. 

 9. Statistical ensembles of Reissner-Nordstr\\"om black holes and thermodynamical first order phase transition

  CERN Document Server

  Ghaffarnejad, H

  2016-01-01

  One of the authors studied thermodynamical aspect of single Reiss-ner-Nordst\\"om (RN) black hole where first order phase transition is happened [1] at critical temperature $T_c$. Same work is followed here but for mean metric of RN black holes statistical ensembles (RNBHSE). Results of this work satisfies qualitatively but not quantitatively with ones which obtained for a single RN black hole. To calculate the mean metric we use Chevalier et al approach to average metric components of the RNBHSE. Using Bekenstein-Hawking entropy theorem for mean metric, we calculate interior and exterior entropy, temperature, Gibbs free energy and heat capacity at constant electric charge $e$ and ensembles parameter $a$. We obtained that exterior horizon of mean metric is exhibited with a first order phase transition at a critical temperature, because sign of Gibbs free energy first order derivative is changed by increasing the temperature. The mean metric Gibbs free energy of exterior (interior) horizon takes two set of diff...

 10. "Blandfärs 30/70. Dvs. 30% styrd lek och 70% fri lek." : En studie om förskolepersonalens uppfattningar om fri och styrd lek samt lekens betydelse i ett utvecklingspedagogiskt perspektiv.

  OpenAIRE

  Björkvall, Maria; Dahlström, Jenny

  2013-01-01

  Syftet med denna studie var att undersöka förskolepersonalens uppfattningar om barns fria och styrda lek samt dess betydelse för utvecklingen. Hur beskriver personalen tillämpning av lek i förskolan? Vilka uppfattningar har förskolepersonalen om barns lek? Hur beskriver förskolepersonalen lekens betydelse för barns utveckling? I denna kvalitativa undersökning använde vi oss av frågeformulär med öppna frågor där 25 respondenter från två olika orter deltog. Resultatet visade att en variation av...

 11. Size-controlled synthesis and formation mechanism of manganese oxide OMS-2 nanowires under reflux conditions with KMnO4 and inorganic acids

  Science.gov (United States)

  Zhang, Qin; Cheng, Xiaodi; Qiu, Guohong; Liu, Fan; Feng, Xionghan

  2016-05-01

  This study presents a simplified approach for size-controlled synthesis of manganese oxide octahedral molecular sieve (OMS-2) nanowires using potassium permanganate (KMnO4) and different inorganic acids (HCl, HNO3, and H2SO4) under reflux conditions. The morphology and nanostructure of the synthesized products are characterized by X-ray diffraction, Ar adsorption, and electron microscopy analysis, in order to elucidate the controlling effects of acid concentration and type as well as the formation mechanism of OMS-2 nanowires. The concentration of inorganic acid is a crucial factor controlling the phase of the synthesized products. OMS-2 nanowires are obtained with HCl at the concentration ≥0.96 mol/L or with HNO3 and H2SO4 at the concentrations ≥0.72 mol/L. Differently, the type of inorganic acid effectively determines the particle size of OMS-2 nanowires. When the acid is changed from HCl to HNO3 and H2SO4 in the reflux system, the average length of OMS-2 declines significantly by 60-70% (1104-442 and 339 nm), with minor decreased in the average width (43-39 and 34 nm). The formation of OMS-2 nanowires under reflux conditions with KMnO4 and inorganic acids involves a two-step process, i.e., the initial formation of layered manganese oxides, and subsequent transformation to OMS-2 via a dissolution-recrystallization process under acidic conditions. The proposed reflux route provides an alternative approach for synthesizing OMS-2 nanowires as well as other porous nano-crystalline OMS materials.

 12. Betydelse av bilder på Instagram : En kvalitativ studie om företags bilder på Instagram

  OpenAIRE

  Hansen, Mikaela; Palmborg, Viktoria

  2015-01-01

  Medielandskapet har förändrats till följd av de digitala mediernas framväxt. Då det finnas allt fler användare av sociala medier är det viktigt för företag att veta hur de ska nå ut till konsumenterna. Instagram har 200 miljoner aktiva användare varje månad. Att veta vilka bilder som bäst når ut till användarna, varför de väljer att interagera med företag och vilka behov de uppfyller är betydelsefullt att få kunskap om. Syftet med uppsatsen är att se om användare av Instagram följer och inter...

 13. EFEKTIVITAS INSEKTISIDA ORGANOCHLORIN OMS-1558 DALAM PENGENDALIAN VEKTOR MALARIA ANOPHELES ACONITUS DONITZ YANG SUDAH KEBAL TERHADAP DDT

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Barodji Barodji

  2012-09-01

  Full Text Available A village-scale trial of organochlorin compound OMS-1558 as an 70% water-dispersible powder (wdp and applied as an indoor residual spray at 2 gr/m2, was carried out against the DDT—resistant malaria vector Anopheles aconitus near Semarang, Central Java. Result of this trial, as evaluated by human-vector contact rates, resting densities and parous rate showed effectiveness against the vector populations for only about one week or less. In contact bioassay tests mortalities of 50% or greater for one week, while mortalities from air-borne bioassay tests were negligible. It was concluded that DDT—resistant malaria vector can not be controlled by this insecticide. The result of susceptibility tests showed there is cross resistance between DDT and new organochlorin OMS-1558.

 14. An analogy between the Schwarzschild solution in a noncommutative gauge theory and the Reissner-Nordstr\\"om metric

  CERN Document Server

  Bufalo, R

  2014-01-01

  We study modifications of the Schwarzschild solution within the noncommutative gauge theory of gravity. In the present analysis, the deformed solutions are obtained by solving the field equations perturbatively, up to the second order in the noncommutativity parameter $\\Theta$, for both exterior and interior solutions of the equations of motion for $e_\\mu ^a \\left(x\\right)$. Remarkably, we find that this new noncommutive solution is analogous to the Reissner-Nordstr\\"om solution in the ordinary spacetime, in which the square of electric charge is replaced by the square of the noncommutativity parameter, but with opposite sign. This amounts to the noncommutative Schwarzschild radius $r_{NCS}$ becoming larger than the usual radius $r_S =2M$, instead of smaller as it happens to the Reissner-Nordstr\\"om radius $r_{RN}$, implying that $r_{NCS}>r_{S} >r_{RN}$. An intuitive interpretation of this result is mentioned.

 15. Varför spelar de? : En intervjustudie om olika drivkrafters betydelse i valet av musik och instrument.

  OpenAIRE

  Kelemen, Fredrik

  2014-01-01

  Detta examensarbete handlar om förebilders och idolers påverkan när det gäller val av instrument och musik, med fokus på elgitarren, samt vilka andra drivkrafter som påverkar detta. Syftet med arbetet är att få kunskap om olika drivkrafter som påverkar viljan att spela ett instrument. Teoretisk utgångspunkt för studien är den sociokulturella teorin. Tidigare forskning inom området behandlar exempelvis sociala normer, förebilders påverkan på människor samt ramfaktorer inom undervisning. Jag ha...

 16. Logistiska verktyg för ökad konkurrenskraft : En fallstudie om hantering av interna processer och sortiment

  OpenAIRE

  Sundström, Sara; Vesterlund, Linnea

  2011-01-01

  Konkurrens och hur den påverkar företaget kan skilja sig beroende på bransch och vilket typ av marknad som företaget befinner sig på. Hur ett företag väljer att jobba med konkurrens och kampen om kunderna är en bidragande faktor till företagens resultat. Vidare är konkurrens något som bidrar till att driva utvecklingen framåt eftersom det uppmanar företagen till att sträva mot att ständigt ligga i framkant för att bli nummer ett i kundernas ögon. En bransch där kampen om kunderna har tilltagi...

 17. Influence of EfOM on the oxidation of micropollutants by Ozone and UV/H2O2 in secondary effluents

  OpenAIRE

  Vieira, S. P.; Dantas, R. F.; Esplugas Vidal, Santiago; Sans Mazón, Carme; M. Dezotti

  2011-01-01

  The aim of this work was to study the influence of effluent organic matter (EfOM) on micropollutants removal by ozone and UV/H2O2. To perform the experiments, deionized water and municipal secondary effluents (SE) were artificially contaminated with atrazine (ATZ) and treated by the two proposed methods. ATZ concentration, COD and TOC were recorded along the reaction time and used to evaluate EfOM effect on the system efficiency. Results demonstrate that the presence of EfOM can significantly...

 18. Phase transition and Thermodynamical geometry of Reissner-Nordstr\\"om-AdS Black Holes in Extended Phase Space

  OpenAIRE

  Zhang, Jia-Lin; Cai, Rong-Gen; Yu, Hongwei

  2015-01-01

  We study the thermodynamics and thermodynamic geometry of a five-dimensional Reissner-Nordstr\\"om-AdS black hole in the extended phase space by treating the cosmological constant as being related to the number of colors in the boundary gauge theory and its conjugate quantity as the associated chemical potential. It is found that the contribution of the charge of the black hole to the chemical potential is always positive and the existence of charge make the chemical potential become positive ...

 19. Betydningen av mors utdannelse og barnets vokabular for lesing : En kvantitativ undersøkelse om norske tredjeklassingers leseferdigheter

  OpenAIRE

  2012-01-01

  Sammendrag Tittel: Betydningen av mors utdannelse og barnets vokabular for lesing. Bakgrunn, formål og problemstilling: Denne oppgaven er tilknyttet en større longitudinell studie i regi av forskergruppen Child Language and Learning (CLL) ved institutt for Spesialpedagogikk, Universitet i Oslo. Formålet med oppgaven er å få mer kunnskap om typiske barns leseferdigheter og hva som påvirker disse ferdighetene. Tidligere forskning vektlegger viktigheten av blant annet barnets voka...

 20. Assessing the Integrated Computerized Maintenance Management System of O&M Company for Combined Cycle Power Station

  OpenAIRE

  Rocel D. Gualberto

  2015-01-01

  This study sought to describe and assess the integrated Computerized Maintenance Management System applied by an Operation and Management (O&M) company to a Combined Cycle Power Station and come up with possible enhancement activities based on the results of the evaluation. The integrated Computerized Maintenance Management System is an electronic database which provides a powerful tool to deal with mechanical maintenance problems. It is a comprehensive approach that directs th...

 1. Balance mellem arbejdsliv og familieliv - også et spørgsmål om køn

  DEFF Research Database (Denmark)

  Grumløse, Sine Penthin

  2008-01-01

  højaktuel. Talen om forholdet mellem de to sider af livet har dog ændret sig over årene. Væsentligt er det, at køn og tid er stort set udraderet i løbet af de seneste årtier, hvilket er paradoksalt, da mange kvinder og mænd stadigvæk handler særdeles kønnet både i arbejdslivet og i familielivet....

 2. Analogy between the Schwarzschild solution in a noncommutative gauge theory and the Reissner-Nordstr\\"om metric

  OpenAIRE

  Bufalo, R.; Tureanu, A.

  2014-01-01

  We study modifications of the Schwarzschild solution within the noncommutative gauge theory of gravity. In the present analysis, the deformed solutions are obtained by solving the field equations perturbatively, up to the second order in the noncommutativity parameter $\\Theta$, for both exterior and interior solutions of the equations of motion for $e_\\mu ^a \\left(x\\right)$. Remarkably, we find that this new noncommutive solution is analogous to the Reissner-Nordstr\\"om solution in the ordina...

 3. Åben innovation i virksomhedsnetværk: Et spørgsmål om lederskab?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Goduscheit, René Chester

  2007-01-01

  form af eksempelvis virksomhedsnetværk, er således stigende. Det viser sig bare, at det ikke er nok at ringe til nogle relevante virksomheder og bede dem om at komme og 'hjælpe dem med at lave noget innovation'. Alt for mange netværk lider en hurtig død - ressourcerne i de enkelte virksomheder og...

 4. Åben innovation i virksomhedsnetværk: Et spørgsmål om lederskab?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Goduscheit, René Chester

  2007-01-01

  form af eksempelvis virksomhedsnetværk er således stigende. Det viser sig bare, at det ikke er nok at ringe til nogle relevante virksomheder og bede dem om at komme og "hjælpe dem med at lave noget innovation". Alt for mange netværk lider en hurtig død - ressourcerne i de enkelte virksomheder og...

 5. Slowly decaying resonances of charged massive scalar fields in the Reissner-Nordstr\\"om black-hole spacetime

  CERN Document Server

  Hod, Shahar

  2016-01-01

  We determine the characteristic timescales associated with the linearized relaxation dynamics of the composed Reissner-Nordstr\\"om-black-hole-charged-massive-scalar-field system. To that end, the quasinormal resonant frequencies $\\{\\omega_n(\\mu,q,M,Q)\\}_{n=0}^{n=\\infty}$ which characterize the dynamics of a charged scalar field of mass $\\mu$ and charge coupling constant $q$ in the charged Reissner-Nordstr\\"om black-hole spacetime of mass $M$ and electric charge $Q$ are determined {\\it analytically} in the eikonal regime $1\\ll M\\muom-black-...

 6. Seasonal trend of AOD and \\AA ngstr\\"om exponent($\\alpha)$ over Indian megacities in varying spatial resolution

  CERN Document Server

  Banerjee, Subhasis

  2014-01-01

  Aerosol optical characteristics AOD and \\AA ngstr\\"om exponent is often used to asses environmental aerosol loading. AOD or Aerosol Optical Depth is an indirect measure of atmospheric aerosol loading by means of total extinction of incoming solar radiation due to scattering and absorption whereas \\AA ngstr\\"om exponent($\\alpha)$ is used to get qualitative understanding of aerosol particle size. Analysis of long term time series AOD data reveals how AOD vis-\\`a-vis aerosol on a particular place changes over time. Similar study with \\AA ngstr\\"om exponent($\\alpha)$ gives an idea how particle size distribution is changing over some area. Such studies cannot be conducted by data measured by ground based stations alone because they are inadequate in numbers on earth moreover such data for considerably long period are not available for most places. To overcome this, radiance data sensed by MODIS instruments on board Aqua and Terra satellite have been used by many authors. In this study 13 years of MODIS level 2 dat...

 7. Increase in oxygen-to-metal (O/M) ratio of sintered pellet of uranium-plutonium mixed oxide stored at room-temperature

  International Nuclear Information System (INIS)

  A number of investigations have been reported so far to reduce the O/M ratio of the sintered pellets of uranium-plutonium mixed oxide for the prevention of fuel-cladding chemical interaction during irradiation. However, little attention has been paid to the phenomenon that the O/M ratio gradually increases in usual glove-box atmosphere. This phenomenon is due to room-temperature oxidation reaction, and is generally accelerated by the humidity in that atmosphere. In order to investigate this phenomenon, periodic O/M measurements were carried out on the pellets stored in three types of atmosphere, 2.4N HCl (wet box), air, and silica gel application (dry box). The pellet specimens used were made of hypostoichiometric mixed oxide, fabricated as FBR type fuel pellets. According to the continuous measurements of the weight of specimens, the O/M increment was estimated for the total storage time up to 130 days. The O/M ratio was determined by heating the specimens to 800 deg C, exposing to air flow for 0.5 hr, and then to N2-5% H2 gas flow for 4.0 hr. It is seen from the experimental curves that the rate of O/M increment apparently depends on the moisture content of running atmosphere. Using the data obtained, the equation to determine the O/M ratio at storage time t was derived, and it is very instructive for presuming the increment of O/M ratio of sintered pellets during storage. (Wakatsuki, Y.)

 8. Hvis den samfundsmæssige udvikling fortsætter, så bor jeg ikke her om 10 år

  DEFF Research Database (Denmark)

  Shakoor, Tallat

  2008-01-01

  En ny undersøgelse fra Center for Ungdomsforskning viser, at unge nydanskere drømmer om at flytte til udlandet i fremtiden. Mange af de unge føler sig socialt ekskluderet i Danmark pga. deres religiøse tilhørsforhold. Det er dog ikke ligegyldigt, hvilke unge man spørger. Drømmen om at forlade...

 9. Tilsidesættelse af ægtefællers urimelige aftaler om lejemålet ved separation og skilsmisse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Faber, Louise

  2014-01-01

  Artiklen omhandler retsforholdet mellem ægtefæller ved indgåelse af aftaler om lejemålet ved separartion og skilsmisse. Det undersøges, hvilke omstændigheder domstolene tillægger betydning ved tilsidesættelse af ægtefællernes aftale om retten til lejemålet som urimelig, jf. ægteskabslovens § 58 og...

 10. Enhanced Photocatalytic Degradation of Methyl Orange Dye under the Daylight Irradiation over CN-TiO2 Modified with OMS-2

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mohamed Elfatih Hassan

  2014-12-01

  Full Text Available In this study, CN-TiO2 was modified with cryptomelane octahedral molecular sieves (OMS-2 by the sol-gel method based on the self-assembly technique to enhance its photocatalytic activity under the daylight irradiation. The synthesized samples were characterized by X-ray diffraction (XRD, UV-vis spectroscopy, Fourier transform infrared spectroscopy (FT-IR and porosimeter analysis. The results showed that the addition of OMS-2 in the sol lead to higher Brunauer-Emmett-Teller (BET surface area, pore volume, porosity of particle after heat treatment and the specific surface area, porosity, crystallite size and pore size distribution could be controlled by adjusting the calcination temperature. Compared to the CN-TiO2-400 sample, CN-TiO2/OMS-2-400 exhibited greater red shift in absorption edge of samples in visible region due to the OMS-2 coated. The enhancement of photocatalytic activity of CN-TiO2/OMS-2 composite photocatalyst was subsequently evaluated for the degradation of the methyl orange dye under the daylight irradiation in water. The results showed that the methyl orange dye degradation rate reach to 37.8% for the CN-TiO2/OMS-2-400 sample under the daylight irradiation for 5 h, which was higher than that of reference sample. The enhancement in daylight photocatalytic activities of the CN-TiO2/OMS samples could be attributed to the synergistic effects of OMS-2 coated, larger surface area and red shift in adsorption edge of the prepared sample.

 11. Ajos-sagens betydning for rækkevidden af EU-konform fortolkning i forhold til det almindelige EU-retlige princip om forbud mod aldersdiskrimination

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Ruth; Tvarnø, Christina D.

  2016-01-01

  Den 19.4.2016 afsagde EU-Domstolens Store Afdeling dom i Ajos-sagen (C-441/14), hvor Højesteret havde forelagt spørgsmål om rækkevidden af det almindelige EU-retlige princip om forbud mod aldersdiskrimination i sager mellem private. I artiklen diskuteres rækkevidden af dommen for, hvornår EU...

 12. A Phase-Fitted Runge-Kutta-Nystr\\"om method for the Numerical Solution of Initial Value Problems with Oscillating Solutions

  OpenAIRE

  Papadopoulos, D. F.; Anastassi, Z. A.; Simos, T. E.

  2008-01-01

  A new Runge-Kutta-Nystr\\"om method, with phase-lag of order infinity, for the integration of second-order periodic initial-value problems is developed in this paper. The new method is based on the Dormand and Prince Runge-Kutta-Nystr\\"om method of algebraic order four\\cite{pa}. Numerical illustrations indicate that the new method is much more efficient than the classical one.

 13. Linking wood source and charring temperature to the stability and biological reactivity of PyOM in a temperate forest soil.

  Science.gov (United States)

  Gibson, Christy; Filley, Timothy; Hatton, Pierre Joseph; Nadelhoffer, Knute; Stark, Ruth; Bird, Jeffrey

  2015-04-01

  Fire is a major mediator of carbon (C) and nitrogen (N) cycling in forests, releasing significant quantities of greenhouse gases, soot, and aerosols while simultaneously depositing pyrogenic organic matter (PyOM) onto forest soil. The condensed aromatic structure of PyOM imparts a resistance to weathering and decay and potentially promotes soil C stabilization and sequestration. This resistance however, is largely dependent upon the physiochemical characteristics of source material and production temperature. Few studies have been able to determine the stability and reactivity of well-characterized PyOM in field or laboratory decay studies. To address this, we added highly 13C-enriched red maple (RM) or jack pine (JP) pyrolyzed at 200, 300, 450 or 600°C to a low C, near-surface soil (0.5%; 0-20 cm-depth) at 60% water holding capacity and 11% of native soil C. We then incubated the samples in the dark at 25°C for 6 months. The results of 13CO2 evolution measurements indicated that both pyrolysis temperature and wood species played a significant role in PyOM mineralization. PyOM mineralization rates decreased with increasing pyrolysis temperature for either species. RM mineralization rates were consistently greater (~5 to ~25%) than for JP characteristics linked to wood species thermal transformation thresholds may be predictors in determining the relative stability of PyOM in soil.

 14. Acute effects of 3G mobile phone radiations on frontal haemodynamics during a cognitive task in teenagers and possible protective value of Om chanting.

  Science.gov (United States)

  Bhargav, Hemant; N K, Manjunath; Varambally, Shivarama; Mooventhan, A; Bista, Suman; Singh, Deepeshwar; Chhabra, Harleen; Venkatasubramanian, Ganesan; T M, Srinivasan; H R, Nagendra

  2016-06-01

  Mobile phone induced electromagnetic field (MPEMF) as well as chanting of Vedic mantra 'OM' has been shown to affect cognition and brain haemodynamics, but findings are still inconclusive. Twenty right-handed healthy teenagers (eight males and 12 females) in the age range of 18.25 ± 0.44 years were randomly divided into four groups: (1) MPONOM (mobile phone 'ON' followed by 'OM' chanting); (2) MPOFOM (mobile phone 'OFF' followed by 'OM' chanting); (3) MPONSS (mobile phone 'ON' followed by 'SS' chanting); and (4) MPOFSS (mobile phone 'OFF' followed by 'SS' chanting). Brain haemodynamics during Stroop task were recorded using a 64-channel fNIRS device at three points of time: (1) baseline, (2) after 30 min of MPON/OF exposure, and (3) after 5 min of OM/SS chanting. RM-ANOVA was applied to perform within- and between-group comparisons, respectively. Between-group analysis revealed that total scores on incongruent Stroop task were significantly better after OM as compared to SS chanting (MPOFOM vs MPOFSS), pre-frontal activation was significantly lesser after OM as compared to SS chanting in channel 13. There was no significant difference between MPON and MPOF conditions for Stroop performance, as well as brain haemodynamics. These findings need confirmation through a larger trial in future.

 15. Detailhandel på museum. Om arbejdet med Den Gamle Bys butikker og gademiljø.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Berit Guldmann Andersen

  2013-11-01

  Full Text Available I 2002 besluttede Den Gamle By at fortælle 1900-tallets Danmarkshistorie ved at udvide museet med to nye bykvarterer – et 1927-kvarter og et 1974-kvarter. Indtil da havde museet i al væsentlighed arbejdet med 16-, 17- og 1800-tallets historie, og der forestod (og forestår derfor et stort arbejde med vidensopsamling og -generering i form af forskning og undersøgelser om den moderne bys udseende. Da detailhandelen er en meget synlig nyskabelse i den moderne by i forhold til de perioder, museet allerede præsenterer, var behovet for viden på ikke mindst dette område af stor betydning. I artiklen giver vi et overblik over 1900-tallets butiksudvikling i Danmark, og vi gør rede for de undersøgelser, der er gået forud for etableringen af butikkerne i Den Gamle Bys nye bykvarterer.AbstractIn connection with the development of two new town districts – for 1927 and 1974 respectively – at the open-air museum, Den Gamle By (”The Old Town”  in Århus, its staff undertook a number of studies, one of which concerned the history of  retail trade in Denmark.Retail trade is an important factor in the formation of the modern urban streetscape. Urbanisation and industrialisation prompted an increase in shops from the mid-19th century onwards. By the end of World War 1, retailing had developed from merchant’s houses offering a wide assortment of goods, to strictly specialised shops.In tandem with this development, the visual appearance of the shops in the streetscape changed: from being next to invisible, marked only by a discrete sign on the wall around 1850, to the almost obtrusively large window sections, glossy advertisements and rich illumination of the interwar shop fronts.The retail trade continued to develop significantly in the 20th century: from relatively small establishments of independent grocers, greengrocers, butchers and bakers to large supermarkets offering all such goods under one roof. Consequently, food shops were largely

 16. One-step hydrothermal synthesis of Ag-OMS-2 nanorods and their catalytic combustion activities%一步水热合成Ag-OMS-2纳米棒及其催化燃烧性能研究

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  孙明; 邢泽峰; 刘胜男; 张小庆; 林婷; 余林

  2013-01-01

  采用水热法一步合成了不同含量的Ag掺杂的氧化锰八面体分子筛(Ag-OMS-2),用X射线衍射(XRD)、比表面积测试(BET)、拉曼光谱(Raman)、扫描电镜(SEM)、氧气程序升温脱附(O2-TPD)和氢气程序升温还原(H2-TPR)等表征手段对催化剂进行了结构和形貌表征,并应用于甲苯的催化燃烧反应,考察了Ag的掺杂量对该反应性能的影响.结果表明:合成的Ag-OMS-2材料属于cryptomelane一维隧道结构,Ag的掺杂并未改变纳米材料的晶体结构;适量比例的Ag的引入促进了晶格氧的流动,降低了还原温度,有利于提高纳米材料的催化性能.5%Ag的样品对甲苯催化燃烧具有最好的催化活性,其起燃温度T10为183℃,完全燃烧温度T90约194℃.%Silver doped manganese oxide octahedral molecular sieves were synthesized by one-step hydrothermal method in an acidic medium and characterized by XRD,BET,Raman,SEM,O2-TPD and H2-TPR techniques.The catalytic combustion of toluene was used as a probe to evaluate the properties of the catalysts and the impact of Ag doping.The results showed that the synthesized Ag-OMS-2 materials retained the one-dimensional tunnel cryptomelane structure,and appropriate introduction of Ag to the OMS-2 materials improved the mobility of the lattice oxygen and the reducibility of Mn-O bridge,which in turn favored the toluene combustion.The 5%Ag catalyst showed the best performance with an ignition temperature (T10) of 183℃ and a complete combustion temperature (T90) of 194℃.

 17. "Är livet arbete?" : Om HR-medarbetarens väg till balans i livet

  OpenAIRE

  Engdahl, Mimmie; Nylén, Caroline

  2015-01-01

  Syftet med denna undersökning är att få en ökad kunskap om hur HR-medarbetare lyckas förena arbete med fritid i kombination med deras flexibla arbetstider. Då HR-enheten dagligen arbetar med individer som befinner sig i olika faser i livet är det intressant att se hur de hanterar sina egna förhållanden i vardagen, arbetet och fritiden. Orsaken till att obalans uppstår beror oftast på att arbetslivet invaderar på fritiden vilket leder till att individen har mindre ork över till andra aktivitet...

 18. Politiken, Alt om Ikast Brande (web), Lemvig Folkeblad (Web), Politiken (web), Dabladet Ringkjøbing Skjern (web)

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lauritsen, Jens

  2014-01-01

  Politiken 01.01.2014 14:16 Danskerne skød nytåret ind med et brag, men for enkeltes vedkommende gik det galt, da nytårskrudtet blev tændt. Skadestuerne har behandlet 73 personer for fyrværkeriskader mellem klokken 18 i aftes og klokken 06 i morges. Det viser en optælling, som Politiken har...... foretaget på baggrund af tal fra Ulykkes Analyse Gruppen på Odense Universitetshospital. Artiklen er også bragt i: Alt om Ikast Brande (web), Lemvig Folkeblad (web), Politiken (web), Dagbladet Ringkjøbing Skjern (web)....

 19. Forestillinger om Niagara Falls: Hvordan Amerikansk Kultur har Påvirket Stedsidentiteter av Niagara Falls, 1850 - 1955

  OpenAIRE

  Traneid, Siri Johnsrød

  2014-01-01

  Geografisk framstilling har lenge vært et viktig aspekt av nord-amerikansk kultur. Siden oppdagelsen av Amerika har allmennheten fått den nye verden presentert på flere måter; først gjennom beskrivelser og illustrasjoner som formet europeernes bilde av kontinentet. Senere, etter hvert som det ble bosatt, hadde kulturelle uttrykk en innflytelse på den voksende befolkningens persepsjoner av og geografiske kunnskap om steder de ikke tidligere hadde hatt noe forhold til. Det amerikanske landskape...

 20. En åpen og opplyst samtale? En retorisk analyse av et utvalg tekster om Tisa i norsk offentlighet

  OpenAIRE

  Herland, Nina Annette

  2015-01-01

  Debatten rundt Tisa-forhandlingene (Trade in Services Agreement) har økt i omfang i tiden etter at Wikileaks sommeren 2014 lekket dokumenter fra forhandlingene, som er unntatt offentlighet. På den ene siden er dette forhandlinger som det offentlige Norge ønsker. Regjeringen ved Utenriksdepartementet fører forhandlingene på vegne av Norge, og forsøker å informere om Tisa i offentligheten. På den andre siden uttrykkes det skepsis til Tisa-forhandlingene og en eventuell avtale fra ulike sider av...

 1. Burberry - En studie om byggandet och profileringen av ett varumärke utifrån visuell metodologi.

  OpenAIRE

  Vennström, Charlotte

  2010-01-01

  ”Burberry - En studie om byggandet och profileringen av ett varumärke utifrån visuell metodologi” är skriven av Charlotte Wennström, student på institutionen för journalistik, medie- och kommunikationsvetenskap på Stockholms universitet. I denna uppsats analyseras den visuella framställningen av ett varumärke i reklamannonser sända av Burberry under hösten 2009 respektive våren 2010. Uppsatsen undersöker huruvida stereotypa framställningar av varumärket speglas i bildmaterialet utifrån semiot...

 2. Hvilke strategier benyttes i skoleledernes arbeid mot mobbing? : En kvalitativ studie om skolens strategivalg i arbeidet mot mobbing

  OpenAIRE

  2008-01-01

  Formålet med denne oppgaven er å undersøke skoler med lite mobbing og finne ut hvilke strategier skoleledelsen benytter i skolens arbeid med mobbing og i hvilken grad skoleledelsens arbeid innvirker på forekomst av mobbing i skolen. Jeg har valgt lederperspektivet på denne oppgaven av flere grunner. Manifest mot mobbing og Opplæringslovens § 9a stiller sterke krav til skolens ledelse om å arbeide aktivt og systematisk for å fremme et mobbefritt skolemiljø slik at skolen oppfyller de kravene s...

 3. Measures of mindfulness and anxiety in OM meditators and non-meditators: A cross-sectional study

  OpenAIRE

  Deepeshwar Singh; Ashok Vinchurkar Suhas; Kalkuni Visweswaraiah Naveen

  2014-01-01

  Background: Meditation has been shown to be an effective practice of mindfulness and psychological health. The aim of the study was to explore this relationship and to investigate the role of meditation on mindfulness skills and psychological health. Materials and Methods: Sixty-seven long-term 'Om' meditation practitioners and equal number of normal healthy subjects matched to the meditators on age (meditators: 23.96 ± 3.25 years; non-meditators: 21.72 ± 3.44 years), years of education (medi...

 4. Skolledares samtal om elever i särskolan : En diskursanalys av det som framkommer i samtal mellan skolledare

  OpenAIRE

  Angerud, Jonas

  2016-01-01

  Syftet med denna studie är att undersöka hur skolledare samtalar om elever i särskolan och de underliggande frågeställningarna är att undersöka vilka förhållningssätt som framkommer i samtalen kring dessa elever och tillhörande särskoleverksamhet. Metoden som används är fokusgruppsdiskussioner för datainsamling, samt diskursanalys som teori och metod för analys. Totalt deltog åtta stycken skolledare uppdelade på två stycken fokusgrupper. Det insamlade materialet transkriberades och analyserad...

 5. Fortællinger om forførelse og seksualmoral i 1800-tallets bondesamfund

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Else Marie Kofod

  2010-12-01

  Full Text Available Et samfunds ægteskabsideal afføder nogle mere eller mindre uskrevne regler for, hvad der er tilladt og - måske især - hvad der ikke er tilladt med hensyn til udenomsægteskabelige forhold. Det var også tilfældet i 1800-tallets bondesamfund, hvor det at indlede et seksuelt forhold til en anden person end den, man var forlovet eller gift med, ikke alene kunne være en trussel for de enkelte par, men for hele landsbyfællesskabet. Seksuelle emner er ofte tabubelagte. I denne artikel vil jeg vise, hvordan bondesamfundets seksualmoral blev kommunikeret igennem såvel omgangsformer, ritualer og traditioner som igennem sagn om bjergfolk og ellefolk. Tales of seduction and sexual moralityin 19th-century rural society.The marital ideal of a society generates certain more or less unwritten rules forwhat is permissible and - perhaps especially - impermissible in terms of extramaritalrelations. This was also the case in the rural society of the 19th century,where engaging in a sexual relationship with someone other than the person to whom you were married or betrothed could be a threat not only to the individual couple but to the whole village community. Although the village community in 18th-century rural society underwent a number of changes in the course of the century, it was apparently still important to strengthen the authority of the community or at any rate to give the appearance that it existed. The community in the rural village meant not just something communal in general, but a particular way of performing certain communal actions, including - and perhaps especially - certain social conventions. More fundamentally,'community' therefore refers to the farmer-dominated village's culturally protected norm for what was right and wrong.Besides the norms that were communicated through the unwritten socialconventions, one could also express what was right and wrong through the stories that were told. In the tales it was also possible to

 6. Metakognisjon om språk og språklæring i et flerspråklighetsperspektiv

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Åsta Haukås

  2014-09-01

  Full Text Available I denne artikkelen drøfter jeg betydningen av elevers refleksjon om språk og språklæring. Artikkelens første del gir en kort introduksjon til forskningsfeltet metakognisjon. Deretter presenterer jeg to underkategorier av metakognisjon som er særlig relevante i språkundervisningen, metalingvistisk bevissthet og bevissthet om språklæringsstrategier. I artikkelens andre del introduserer jeg hovedprinsippene i flerspråklighetsdidaktikken, gir eksempler på hvordan elevene kan reflektere over språk og språklæring i språkfagene og argumenterer for at økt vekt på metakognisjon i og på tvers av språkfagene er en nøkkel til bedre språkkompetanse hos fremtidige elever. Dette krever imidlertid et sterkere samarbeid mellom språkfagene i skole, lærerutdanning og forskning.

 7. Lagen om omhändertagande av berusade personer m.m. och Europakonventionen : Uppfyller 1 och 5 §§ LOB kraven i artikel 5(1) och 5(4) EKMR?

  OpenAIRE

  Zavosh, Arash

  2013-01-01

  Denna uppsats har till syfte att klargöra om lagen (1976:511) om omhändertagande av berusade personer m.m. (LOB) är förenlig med Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (EKMR). Uppsatsen undersöker dels om 1 § LOB är förenlig med art. 5(1) EKMR, dels om förmansprövningen i 5 § LOB är förenlig med art. 5(4) EKMR. 1 § LOB möjliggör för polisen att omhänderta den som är så pass berusad att han inte är kapabel att ta hand om sig själv eller ...

 8. "Vi har musikk i skolen for å bli bedre til å synge!" Elevens egen stemme om sangaktiviteten i skolens musikkopplæring

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Odd Magne Bøe

  2010-12-01

  Full Text Available Artikkelen fokuserer på elevenes egne opplevelser omkring sangaktiviteter i skolens musikkopplæring. Sang i skolen drøftes i lys av de rammene vi finner i ”Læreplanverket for Kunnskapsløftet” (LK06. Et sentralt spørsmål vil være om elever i ulike aldre forteller om endring av musikkaktiviteter i takt med et utvidet register i faget. Jeg vil i tillegg diskutere i hvilken grad elevens stemme vil kunne bringe fram ny viten om musikkfaget. Artikkelen er tredelt. Først beskrives målet med studien og begrunnelser for valg av metode. Deretter presenteres resultater fra empirien basert på kvalitative data fra elevintervjuer. I den tredje delen tar drøftingen utgangspunkt i de funn jeg gjorde i min studie.

 9. Understanding the fouling of UF/MF hollow fibres of biologically treated wastewaters using advanced EfOM characterization and statistical tools

  KAUST Repository

  Filloux, Emmanuelle

  2012-08-01

  Five secondary effluents and a river water source were characterized using size exclusion chromatography (LC-OCD-UVD-OND) and emission-excitation matrix (EEM) fluorescence spectroscopy in order to identify the major effluent organic matter (EfOM) fractions responsible for membrane fouling. This study showed the feasibility of coupling fluorescence EEM and LC-OCD-UVD-OND to investigate the fouling potential as well as a means to differentiate natural organic matter (NOM) from EfOM. The secondary effluents and river water showed a significant difference in organic matter characteristics and fouling potential, highlighting the importance of biological processes and the feed water source on EfOM characteristics and fouling potential. On the basis of statistical analysis, protein-like substances were found to be highly correlated to the fouling potential of secondary effluents. © 2012 Elsevier Ltd.

 10. Skriv och berätta − lärarstuderandes minnesberättelser om slöjd

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mia Porko-Hudd

  2011-11-01

  Full Text Available När klasslärarstuderande inleder sina behörighetsgivande studier i slöjd under den första terminen i utbildningen, får lärarutbildaren ofta ta del av många olika slags episodiska minnen av slöjden i skolan. Med episodiska minnen avses minnen av händelser och episoder som är definierade i tid och rum och som är konkret relaterade till varje enskild persons egna upplevelser. Det episodiska minnet kräver en medveten erinring av något man själv varit med om och som man försöker komma ihåg (Nilsson, u.å. Lärarstuderades minnen av skolslöjden kan vara från episoder eller händelser flera årtionden tillbaka i tiden eller bara några få år. Det oaktat har de lagt en grund för den enskilda studerandes förförståelse om hurdant ämnet och undervisningen i det är eller borde vara (Nygren-Landgärds, 2003, s. 100. Händelserna och minnena av dem inverkar även på den studerandes inställning till studierna i slöjd i lärarutbildningen (Nygren-Landgärds & Porko, 1998; Nygren-Landgärds, 2000. Ett grundantagande i föreliggande studie är att lärarutbildarens kännedom om de studerandes erfarenheter och minnen av skolslöjden, eller exempel på hurdana minnen studerande kan ha, kan bidra till att lärarutbildaren mer effektivt kan anpassa och behandla kursinnehåll, och således bidra till att de studerande får ett aktuellt och moget lärarperspektiv på läroämnet (jfr Kokko, 2006, s. 37; Kokkonen, 1998, s. 62. Men hur ska man vetenskapligt komma åt erfarenheter och episodiska minnen av skolslöjden och hurdana minnen kan studerande ha? I denna artikel presenteras studiens perspektivgrund samt hur datainsamlingen och analysen har gjorts. På grund av studiens relativt stora omfattning, redovisas här endast för en del av studiens sammanlagda resultat.Sökord: metod, slöjd, NVivo, minnen, lärarstuderandeURN:NBN:no-29957

 11. Uten lovlig opphold = uten rettigheter? Tilværelsen til migranter uten oppholdstillatelse i lys av normativ teori om rettferdighet

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Katrine Fangen

  2012-11-01

  Full Text Available Migranter som fortsetter å oppholde seg i et land etter avslag på søknad om opphold, eller som unnlater å søke om oppholdstillatelse, utfordrer det juridiske rammeverket for nasjonalstater og statsborgerskap. I denne artikkelen diskuteres livssituasjonen til migranter uten lovlig opphold opp mot normativ kosmopolitisk teori om universelle rettigheter. Dette er belyst i internasjonal litteratur, men i mindre grad innenfor en norsk kontekst. Vi tar i denne artikkelen for oss tre empiriske eksempler: tilværelsen i såkalte ventemottak, tilværelsen utenfor ventemottakene og tilværelsen for barn uten lovlig opphold. Gjennom eksemplene diskuterer vi rettighetsspørsmål i migrantenes liv. Vi viser hvordan menneskerettighetene ikke er tilstrekkelige for å ivareta migrantenes velvære, og hvordan rettigheter migrantene faktisk har, ikke fremstår som reelle fordi det oppleves som risikabelt å benytte seg av dem. Artikkelen setter normativ kosmopolitisk teori i perspektiv ved å diskutere den konkrete situasjonen til migrantene, og spør til slutt hva som kan være konsekvensene av at rettigheter blir ulikt fordelt?Nøkkelord: rettferdighet, rettigheter, migrasjon, ulovlig opphold, kosmopolitismeEnglish summary: Without legal residency = no rights? A discussion of the situation of migrants who have settled without official authorisation, in light of the normative theory of justiceMigrants who continue to reside in a country after having received a negative answer to their residence application, or who stay without registering themselves in the first place, challenge the legal framework of national states and citizenship. In this article, we illustrate the situation of migrants without legal residence in light of normative cosmopolitan theory focusing on the universality of rights. We discuss three empirical contexts: life in the so-called waiting reception centers, life outside the waiting reception centers, and the situation of children

 12. BARNS DELAKTIGHET I FÖRSKOLAN – PÅ DE VUXNAS VILLKOR? : Förskollärares uppfattningar om barns delaktighet i förskolans vardag.

  OpenAIRE

  Eriksson, Anette

  2007-01-01

  SAMMANFATTNING Anette Eriksson Barns delaktighet i förskolan – är den villkorad av de vuxna? - Förskollärares uppfattningar om barns delaktighet i förskolans vardag. Vårterminen 2007 Antal sidor 59 Syftet med denna studie var att undersöka, analysera och beskriva hur förskollärare uppfattar delaktighet i förskolans vardag. En litteratursökning visade att det fanns få studier avseende förskollärares uppfattningar om barns delaktighet i förskolan. Studien är kvalitativ med en innehållsanalys oc...

 13. Avloppsvattenrening : en undersökning om reningsmetoder och en kartläggning av tre avloppsvattenreningsverk i Österbotten

  OpenAIRE

  Nabb, Sabina

  2013-01-01

  Detta examensarbete utgör en del av Botnia-Atlantica projektet ”MarePurum”. Syftet är att höja kompetensen vad gäller biologisk avloppsvattenrening inom regionen samt ge information om existerande anläggningar. Examensarbetet Avloppsvattenrening – En undersökning om reningsmetoder samt en kartläggning av tre avloppsvattenreningsverk i Österbotten är en sammanställning av de vanligaste mekaniska, kemiska och biologiska avloppsvattenreningsteknikerna. Fokus har lagts på de biologiska metoderna....

 14. Een slimme gok?: Onderzoek naar de mogelijkheden om de aard en de omvang van illegale kansspelen in Nederland vast te stellen

  OpenAIRE

  Wilkinson, C.; Vunderink, L.; van der Heijden, P.G.M.

  2008-01-01

  In dit onderzoek is gekeken naar wat er al bekend is over de illegale kansspelen in Nederland en of er methoden zijn om per type kansspel de aard en omvang van illegale kansspelen betrouwbaar vast te stellen en of deze methoden in de praktijk haalbaar zijn, en zo ja, wat (per type kansspel) de beste methode is om de aard en omvang van illegale kansspelen vast te stellen, met de bijbehorende onderzoeksopzet en benodigde expertise. Het onderzoek betreft de volgende typen illegale kansspelen: po...

 15. Likviditetshantering i industriföretag : En fallstudie om Stamo Maskin AB och GEA EXOS Ventilation AB

  OpenAIRE

  Önnerberg, Carl-Henrik; Roth, Jerry; Bergenmo, Tobias

  2009-01-01

   Sammanfattning   Titel: Likviditetshanteringen i industriföretag   Kurs: Kandidatuppsats i företagsekonomi   Författare: Carl-Henrik Önnerberg, Jerry Roth, Tobias Bergenmo   Handledare: Per Janze   Nyckelord: Kassaflöde, Likviditet, Likviditetshantering   Bakgrund: Kassaflödet har blivit alltmer viktigt i dagens samhälle, då in- och utbetalningar sker löpande i företagen. Detta för att tidigare kunna upptäcka ett ojämnt flöde av likvida medel. Om likviditeten är dålig en period är det akut f...

 16. Vad kommer en treåring ihåg? : En studie om svenska barns arbetsminne och fonologi

  OpenAIRE

  Eriksson, Cecilia; Rex, Kristina

  2014-01-01

  Få studier finns om små barns fonologiska förmåga relaterat till arbetsminne. Det råder också en brist på test av arbetsminne för små barn. Föreliggande studie syftade därför till att studera relationen mellan visuellt arbetsminne, fonologiskt arbetsminne och förmåga att hantera fonologiska representationer hos treåringar. Detta har gjorts genom att samla in jämförelsedata för treåringars resultat på det nyutvecklade surfplatte-testet KUBEN (Kognitiv utveckling hos små barn), som testar förmå...

 17. New insights into the structure of Om Ali-Thelepte basin, central Tunisia, inferred from gravity data: Hydrogeological implications

  Science.gov (United States)

  Harchi, Mongi; Gabtni, Hakim; El Mejri, Hatem; Dassi, Lassaad; Mammou, Abdallah Ben

  2016-08-01

  This work presents new results from gravity data analyses and interpretation within the Om Ali-Thelepte (OAT) basin, central Tunisia. It focuses on the hydrogeological implication, using several qualitative and quantitative techniques such as horizontal gradient, upward continuation and Euler deconvolution on boreholes log data, seismic reflection data and electrical conductivity measurements. The structures highlighted using the filtering techniques suggest that the Miocene aquifer of OAT basin is cut by four major fault systems that trend E-W, NE-SW, NW-SE and NNE-SSW. In addition, a NW-SE gravity model established shows the geometry of the Miocene sandstone reservoir and the Upper Cretaceous limestone rocks. Moreover, the superimposition of the electrical conductivity and the structural maps indicates that the low conductivity values of sampled water from boreholes are located around main faults.

 18. Measures of mindfulness and anxiety in OM meditators and non-meditators: A cross-sectional study

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Deepeshwar Singh

  2014-01-01

  Full Text Available Background: Meditation has been shown to be an effective practice of mindfulness and psychological health. The aim of the study was to explore this relationship and to investigate the role of meditation on mindfulness skills and psychological health. Materials and Methods: Sixty-seven long-term 'Om' meditation practitioners and equal number of normal healthy subjects matched to the meditators on age (meditators: 23.96 ± 3.25 years; non-meditators: 21.72 ± 3.44 years, years of education (meditators: 15.13 ± 1.57 years: non-meditators: 14.12 ± 1.76 years participated in the study. Anxiety and mindfulness were measured by the State-Trait Anxiety Inventory (STAI and Freiburg Mindfulness Inventory (FMI, respectively. Statistical analyses were carried out using the Statistical Package for Social Sciences (SPSS software version 18.00 (SPSS Inc., Chicago, USA. The mindfulness and state and trait anxiety scores were analyzed using one-way analysis of variance (ANOVA and independent t-test. Results: The meditator group showed significantly lower state (P < 0.001 and total anxiety (P < 0.001 as compared to the non-meditation group. 'Om' meditation practice was positively correlated to mindfulness (P < 0.001, acceptance (P < 0.001, and presence (P < 0.05; and negatively correlated to state (P < 0.01 and total anxiety (P < 0.001. Conclusions: The practice of meditation was associated with higher levels of mindfulness and lower levels of psychological anxiety.

 19. Ancillary services and the integration of substantial quantities of wind power

  DEFF Research Database (Denmark)

  Østergaard, Poul Alberg

  2006-01-01

  as the potential impact of heat pumps used for district heating and installed for integration purposes. The analyses are made with particular focus on grid stability and delivery of ancillary services (required to control voltage and frequency) and demonstrate that it is possible to accommodate 50% or more wind......Denmark has the World’s highest penetration of grid connected wind power in electricity generation with a share of 15.0% of total domestic demand in 2002 [Danish Energy Authority. Rapport fra arbejdsgruppen om kraftvarme- og VE-elektricitet. Bilagsrapport. Copenhagen: Danish Energy Authority; 2001...... system. This combination of wind power and CHP is a challenge for system operators but also gives opportunities. This article analyses the possibilities for integrating even more wind power using new power balancing strategies that exploit the possibilities given by the existence of CHP plants as well...

 20. Full Solar Spectrum Light Driven Thermocatalysis with Extremely High Efficiency on Nanostructured Ce Ion Substituted OMS-2 Catalyst for VOCs Purification

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hou, J.T.; Li, Y.Z.; Mao, M.Y.;

  2015-01-01

  solar spectrum, visible-infrared, and infrared light, the Ce ion substituted OMS-2 catalyst exhibits extremely high catalytic activity and excellent durability for the oxidation of volatile organic pollutants such as benzene, toluene, and acetone. Based on the experimental evidence, we propose a novel...

 1. Om de menneskeretlige problemer ved at indskrænke adgangen til familiesammenføring for personer med midlertidig beskyttelsesstatus

  DEFF Research Database (Denmark)

  Storgaard, Louise Halleskov

  2016-01-01

  Artiklen analyserer, hvorvidt den nyligt vedtagne stramning af udlændingeloven, hvorefter udlændinge, der er tildelt midlertidig beskyttelsesstatus i Danmark, først efter tre år kan ansøge om familiesammenføring her i landet, er i overensstemmelse med retten til respekt for familieliv og forbudde...

 2. Simulation of the interface between the Indian summer monsoon and the East Asian summer monsoon: Intercomparison between MPI-ESM and ECHAM5/MPI-OM

  Science.gov (United States)

  Guo, Yiran; Cao, Jie; Li, Hui; Wang, Jian; Ding, Yuchao

  2016-03-01

  The time-mean and interannual variability of the interface between the Indian summer monsoon and East Asian summer monsoon (IIE) was assessed using both Max-Planck-Institute Earth System Model (MPI-ESM) and ECHAM5/MPI-OM and by calculating diagnostics and skill metrics around the IIE area. Progress has been made in modeling these aspects by moving from ECHAM5/MPI-OM to MPI-ESM. MPI-ESM is more skillful than ECHAM5/MPI-OM in modeling the time-mean state and the extreme condition of the IIE. Though simulation of the interannual variability significantly deviates to some extent in both MPI-ESM and ECHAM5/MPI-OM, MPI-ESM-LR shows better skill in reflecting the relationship among sea surface temperature anomalies over the Pacific, circulation anomalies over East Asia, and IIE variability. The temperature becomes warmer under the RCP2.6 and RCP8.5 scenarios in comparison with the historical experiments, but the position of the IIE and the key physical process in relation to the IIE variability almost remains the same, suggesting that the Indian summer monsoon tends to change in phase with the East Asian summer monsoon under each RCP scenario. The relatively realistic description of the physical processes modulated by terrain in MPI-ESM may be one of the most important reasons why MPI-ESM performs better in simulating the IIE.

 3. Raisonnement géométrique et méthodes de décision en robotique : application à la programmation automatique des robots

  OpenAIRE

  Laugier, Christian

  1987-01-01

  Présentation des 2 catégories de techniques permettant de faire évoluer un robot. Description de la programmation des robots (grâce à des outils de programmation et simulation graphique) et de la programmation automatique en utilisant la modélisation géométrique

 4. The CORE-OM Intake Norms of Students Attending a South African University Counseling Service: A Comparison with UK Counseling Service Data

  Science.gov (United States)

  Young, Charles

  2009-01-01

  This paper provides CORE-OM intake norms for a South African university counseling service, and compares these to the United Kingdom counseling service data reported by Connell, Barkham and Mellor-Clark (2007). The South African norms are very similar to the United Kingdom norms, with no statistical differences in the total or domain scores. There…

 5. E-mail og/eller SMS: 22 husholdningers erfaringer på baggrund af et års feedback om elforbruget

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, Anders

  Hovedresultatet er, at husholdningerne værdsætter on-line information (via sms og e-mail) om udviklingen i deres elforbrug. Husholdningerne værdsætter dette uafhængigt af deres holdninger i øvrigt til energibesparelser. Informationen giver husholdningerne en ønsket oplevelse af kontrol. Rapporten...

 6. Een slimme gok? : Onderzoek naar de mogelijkheden om de aard en de omvang van illegale kansspelen in Nederland vast te stellen

  NARCIS (Netherlands)

  Wilkinson, C.; Vunderink, L.; Heijden, P.G.M. van der

  2008-01-01

  In dit onderzoek is gekeken naar wat er al bekend is over de illegale kansspelen in Nederland en of er methoden zijn om per type kansspel de aard en omvang van illegale kansspelen betrouwbaar vast te stellen en of deze methoden in de praktijk haalbaar zijn, en zo ja, wat (per type kansspel) de beste

 7. Avaliação Antropométrica de pré-escolares – comparação entre os referenciais: NCHS 2000 e OMS 2005

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Andreia Araújo Lima Torres

  2007-04-01

  Full Text Available O objetivo deste estudo é analisar as diferenças entre as prevalências de déficits de crescimento e excesso de peso em crianças de 0-60 meses obtidas a partir dos padrões de referência NCHS (2000 e OMS (2005. Trata-se de um estudo transversal em que foram avaliadas 119 crianças de 0-60 meses no ambulatório de pediatria do Hospital Universitário de Brasília (HUB. Os escolares foram classificados, conforme recomendação da OMS através dos índices Peso/Estatura e Estatura/Idade através dos padrões OMS 2005 e NCHS 2000. Para análise foram utilizados os programas WHO Anthro 2005 e SPSS 13.0. Detectou-se uma alta prevalência de déficits de peso e estatura e excesso de peso em crianças independente do método utilizado. Porém, estas foram maiores utilizando-se o referencial proposto pela OMS em 2005. Conclui-se que a utilização das novas curvas de crescimento (OMS deve ser imediata, uma vez que as mesmas têm maior representatividade que o referencial NCHS. Porém, independentemente do referencial utilizado, ações para sanar os problemas de déficits de peso e estatura e excesso de peso nas crianças devem ser iniciadas precocemente, já que desvios nutricionais podem aumentar a incidência de doenças crônicas.

 8. Fra massemedier til mediesystem - om kodediskussionen i systemteoretisk medieforskning Fra massemedier til mediesystem - om kodediskussionen i systemteoretisk medieforskning [From mass media to media system - code discussions in systems theoretical media research

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mikkel Fugl Eskjær

  2010-11-01

  Full Text Available Systemteoretisk medieforskning rejser spørgsmålet om, hvorvidt massemedierne udgør en samlet institution, eller om medierne, i kraft af deres indbyrdes forskelle, skal betragtes uafhængigt af hinanden. Ved at indskrive medierne i en generel samfundsteori fremstiller systemteorien medierne som et autonomt funktionssystem. Denne bestræbelse kommer tydeligst til udtryk i identifikationen af en fælles kode for massemediernes system. Med udgangspunkt i Niklas Luhmanns medieteori foretager nærværende artikel en kritisk gennemgang af den systemteoretiske medieforsknings kodediskussion. Første del præsenterer kort systemteoriens kodebegreb og Luhmanns bestemmelse af mediesystemet som organiseret omkring koden information. Den midterste del gennemgår en række alternative forslag til denne kodedefinition, hvilket illustrerer omfanget, men også nogle af begrænsningerne, ved systemteoretisk medieforskning. Sidste del foretager en kritisk diskussion af systemteoriens kodeproblematik og viser, hvordan en ensidig kodefokusering står i vejen for en fortsat udforskning af vilkårene for mediesystemets udvikling og autonomi.Systems theoretical media research raises the question whether the mass media constitute a unified institution, or whether the media, due to their internal differences, should be considered individually and independent of each other. By inscribing the media in a general social theory, systems theory conceptualises the media as an autonomous functional system. This intention is most clearly illustrated by the efforts to identify a shared code for the entire media system. Based on the media theory of Niklas Luhmann, this paper offers a critical presentation of the code discussion within systems theoretical media research. The first part of the paper briefly introduces the systems theoretical notion of a code as well as Luhmann’s definition of the media system as organised and regulated by the code of information. The second part

 9. Föräldraskap och ADHD : En kvalitativ studie om förhållningssätt till att vara förälder med ADHD, samt till föreställningar om ADHD och föräldraskap.

  OpenAIRE

  Al Saati Edsman, Hannah

  2012-01-01

  ADHD är en diagnos som länge givits till barn. Därför rör forskning om ADHD mestadels barn och unga. Viss klinisk forskning finns om föräldrar med ADHD, denna har fokuserat på deras barns framtida utveckling. Kunskap om hur det kan upplevas att vara förälder och ha en ADHD-diagnos saknas. Denna kvalitativa intervjustudie har undersökt olika sätt som föräldrar med ADHD kan förhålla sig till föreställningar kring föräldraskap och ADHD.  Den har även haft som syfte att ge förståelse för några ol...

 10. Kvinnliga fitness-atleters berättelser om hur de påverkats av en coach-styrd diet : Med specifikt fokus på tankar och känslor om kroppen samt förhållningssätt till mat

  OpenAIRE

  Almroth, Amanda

  2016-01-01

  Inom sporten Fitness och Bodybuilding tar många atleter hjälp av en coach med tävlingsdieten. Denna studie ämnade undersöka vilken inverkan kvinnliga fitness-atleter upplever att coachen haft på deras förhållningssätt till mat och deras tankar och känslor om kroppen. Detta undersöktes genom fem semistrukturerade intervjuer som tolkades med hjälp av tematisk analys, och resulterade i fyra huvudteman: Coachens maktposition, Förhållandet till mat, Tankar och känslor om kroppen samt Behovet av co...

 11. Phase transition and Thermodynamical geometry of Reissner-Nordstr\\"om-AdS Black Holes in Extended Phase Space

  CERN Document Server

  Zhang, Jia-Lin; Yu, Hongwei

  2015-01-01

  We study the thermodynamics and thermodynamic geometry of a five-dimensional Reissner-Nordstr\\"om-AdS black hole in the extended phase space by treating the cosmological constant as being related to the number of colors in the boundary gauge theory and its conjugate quantity as the associated chemical potential. It is found that the contribution of the charge of the black hole to the chemical potential is always positive and the existence of charge make the chemical potential become positive more easily. We calculate the scalar curvatures of the thermodynamical Weinhold metric, Ruppeiner metric and Quevedo metric, respectively, in the fixed $N^2$ case and the fixed $q$ case. It is found that in the fixed $N^2$ case the divergence of the scalar curvature is related to the divergence of the specific heat with fixed electric potential in the Weinhold metric and Ruppeiner metric, and the divergence of the scalar curvature in the Quevedo metric corresponds to the divergence of the specific heat with fixed electric...

 12. Collapsing and static thin massive charged dust shells in a Reissner-Nordstr\\"om black hole background in higher dimensions

  CERN Document Server

  Gao, Sijie

  2008-01-01

  The problem of a spherically symmetric charged thin shell of dust collapsing gravitationally into a charged Reissner-Nordstr\\"om black hole in $d$ spacetime dimensions is studied within the theory of general relativity. Static charged shells in such a background are also analyzed. First a derivation of the equation of motion of such a shell in a $d$-dimensional spacetime is given. Then a proof of the cosmic censorship conjecture in a charged collapsing framework is presented, and a useful constraint which leads to an upper bound for the rest mass of a charged shell with an empty interior is derived. It is also proved that a shell with total mass equal to charge, i.e., an extremal shell, in an empty interior, can only stay in neutral equilibrium outside its gravitational radius. This implies that it is not possible to generate a regular extremal black hole by placing an extremal dust thin shell within its own gravitational radius. Moreover, it is shown, for an empty interior, that the rest mass of the shell is...

 13. Constraints on a charge in the Reissner--Nordstr\\"om metric for the black hole at the Galactic Center

  CERN Document Server

  Zakharov, Alexander F

  2014-01-01

  Using an algebraic condition of vanishing discriminant for multiple roots of fourth degree polynomials we derive an analytical expression of a shadow size as a function of a charge in the Reissner -- Nordstr\\"om (RN) metric \\cite{Reissner_16,Nordstrom_18}. We consider shadows for negative tidal charges and charges corresponding to naked singularities $q=\\mathcal{Q}^2/M^2 > 1$, where $\\mathcal{Q}$ and $M$ are black hole charge and mass, respectively, with the derived expression. An introduction of a negative tidal charge $q$ can describe black hole solutions in theories with extra dimensions, so following the approach we consider an opportunity to extend RN metric to negative $\\mathcal{Q}^2$, while for the standard RN metric $\\mathcal{Q}^2$ is always non-negative. We found that for $q > 9/8$ black hole shadows disappear. Significant tidal charges $q=-6.4$ (suggested by Bin-Nun (2010)) are not consistent with observations of a minimal spot size at the Galactic Center observed in mm-band, moreover, these observa...

 14. Metroplex Optimization Model Expansion and Analysis: The Airline Fleet, Route, and Schedule Optimization Model (AFRS-OM)

  Science.gov (United States)

  Sherry, Lance; Ferguson, John; Hoffman, Karla; Donohue, George; Beradino, Frank

  2012-01-01

  This report describes the Airline Fleet, Route, and Schedule Optimization Model (AFRS-OM) that is designed to provide insights into airline decision-making with regards to markets served, schedule of flights on these markets, the type of aircraft assigned to each scheduled flight, load factors, airfares, and airline profits. The main inputs to the model are hedged fuel prices, airport capacity limits, and candidate markets. Embedded in the model are aircraft performance and associated cost factors, and willingness-to-pay (i.e. demand vs. airfare curves). Case studies demonstrate the application of the model for analysis of the effects of increased capacity and changes in operating costs (e.g. fuel prices). Although there are differences between airports (due to differences in the magnitude of travel demand and sensitivity to airfare), the system is more sensitive to changes in fuel prices than capacity. Further, the benefits of modernization in the form of increased capacity could be undermined by increases in hedged fuel prices

 15. Space-time Philosophy Reconstructed via Massive Nordstr\\"om Scalar Gravities? Laws vs. Geometry, Conventionality, and Underdetermination

  CERN Document Server

  Pitts, J Brian

  2015-01-01

  Klein-Gordon gravity, 1920s-30s particle physics, and 1890s Neumann-Seeliger modified gravity suggest a "graviton mass term" *algebraic* in the potential. Unlike Nordstr\\"om's "massless" theory, massive scalar gravity is invariant under the Poincar\\'e group but not the 15-parameter conformal group. It thus exhibits the whole Minkowski space-time structure, indirectly for volumes. Massive scalar gravity is plausible as a field theory, but violates Einstein's principles of general covariance, general relativity, equivalence, and Mach. Geometry is a poor guide: matter sees a conformally flat metric due to universal coupling, but gravity sees the rest of the flat metric (on long distances) in the mass term. What is the `true' geometry, in line with Poincar\\'e's modal conventionality argument? Infinitely many theories exhibit this bimetric `geometry,' all with the total stress-energy's trace as source; geometry does not explain the field equations. The irrelevance of the Ehlers-Pirani-Schild construction to conven...

 16. Time evolutions of scalar field perturbations in $D$-dimensional Reissner-Nordstr\\"om Anti-de Sitter black holes

  CERN Document Server

  Li, Ran; Zhao, Junkun

  2016-01-01

  Reissner-Nordstr\\"om Anti-de Sitter (RNAdS) black holes are unstable against the charged scalar field perturbations due to the well-known superradiance phenomenon. We present the time domain analysis of charged scalar field perturbations in the RNAdS black hole background in general dimensions. We show that the instabilities of charged scalar field can be explicitly illustrated from the time profiles of evolving scalar field. By using the Prony method to fit the time evolution data, we confirm the mode that dominates the long time behavior of scalar field is in accordance with the quasinormal mode from the frequency domain analysis. The superradiance origin of the instability can also be demonstrated by comparing the real part of the dominant mode with the superradiant condition of charged scalar field. It is shown that all the unstable modes are superradiant, which is consistent with the analytical result in the frequency domain analysis. Furthermore, we also confirm there exists the rapid exponential growin...

 17. Experimental and numerical analysis of the optimized finned-tube heat exchanger for OM314 diesel exhaust exergy recovery

  International Nuclear Information System (INIS)

  Highlights: • An optimized finned-tube heat exchanger is modeled. • Artificial Neural Networks and Genetic Algorithm are applied. • Exergy recovery from exhaust of a diesel engine is studied. - Abstract: In this research, a multi objective optimization based on Artificial Neural Network (ANN) and Genetic Algorithm (GA) are applied on the obtained results from numerical outcomes for a finned-tube heat exchanger (HEX) in diesel exhaust heat recovery. Thirty heat exchangers with different fin length, thickness and fin numbers are modeled and those results in three engine loads are optimized with weight functions for pressure drop, recovered heat and HEX weight. Finally, two cases of HEXs (an optimized and a non-optimized) are produced experimentally and mounted on the exhaust of an OM314 diesel engine to compare their results in heat and exergy recovery. All experiments are done for five engine loads (0%, 20%, 40%, 60% and 80% of full load) and four water mass flow rates (50, 40, 30 and 20 g/s). Results show that maximum exergy recovers occurs in high engine loads and optimized HEX with 10 fins have averagely 8% second law efficiency in exergy recovery

 18. Cryptomelane(KxMn8-xO16): Natural active octahedral molecular sieve(OMS-2)

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  2003-01-01

  The Xiangtan manganese deposit (XTM) used to be considered a supergene oxide manganese ore in South China. We reported a new identification of the naturally outcropping cryptomelane by examining the physical, chemical and structural features of the XTM supergene oxide manganese ore. The MnO2 content was over 90%, K2O more than 3%, and water from 2.2%-3.1% which is similar to one in zeolite. The cell parameters of the cryptomelane were given as a0 = 0.9974 nm, b0 = 0.2863 nm, c0 = 0.9693 nm and β91.47(. There was a larger pseduotetragonal tunnel in the natural cryptomelane that was formed by [MnO6] octahedral double chains with aperture of 0.462×0.466 nm2, filled with K cations resulting in some Mn3+ substituting for Mn4+ to balance the negative charges of structure. The finding is important not only for prospecting manganese resources in South China, but also in application of octahedral molecular sieve of natural cryptomelane as that developed in the tetragonal molecular sieve of natural zeolite over the past century. The XTM cryptomelane (OMS-2) may be the real mineral of the active octahedral molecular sieve in nature.

 19. Skönhetsideal 2013 : - en kvalitativ undersökning om några unga flickors upplevelser kring skönhetsideal

  OpenAIRE

  Staffans, Heidi

  2013-01-01

  Syftet med detta arbete är att undersöka unga flickors upplevelser kring skönhetsideal och att ta reda på om det rådande skönhetsidealet har någon påverkan i deras dagliga liv, eftersom allt fler ungdomar mår dåligt i dagens samhälle. Jag hoppas att vi får en ökad förståelse kring ämnet och att vi kan prata med ungdomar om skönhetsideal enligt deras synsätt. De teoretiska utgångspunkterna behandlar begreppen ideal, skönhet och skönhetsideal, skönhetsidealet från 1960-talet fram till dage...

 20. Staten som förebild? : om planer, insatser och utfall i 17 myndigheters arbete med etnisk mångfald

  OpenAIRE

  2004-01-01

  Rapporten Staten som förebild? handlar om efterlevnaden av  rikspolitikernas regelstyrning och arbetet med etnisk mångfald vid myndigheter. Den övergripande tanken är att ta integrationspolitiken på allvar, både genom att ge konkret innehåll åt målsättningen om staten som förebild när det gäller etnisk mångfald, och genom att undersöka denna målsättnings efterlevnad. Tanken är också att göra nya lärdomar inför det fortsatta utvecklingsarbetet. Planer, insatser och utfall står i fokus i rappor...

 1. Digitala verktyg i musikundervisningen : En kvalitativ undersökning om några lärares användande av digitala verktyg

  OpenAIRE

  Andersson, Fredrik; Hedmark, Dan

  2011-01-01

  I detta arbete undersöks vilka digitala verktyg som används i några musiklärares undervisning, hur de används, samt vilka de bakomliggande pedagogiska intentionerna kan tänkas vara. Vi har även försökt tolka vilken attityd musiklärarna har till användandet av dessa verktyg och om den kan sägas vara beroende av ålder och yrkeserfarenhet. Fem informanter i fem små eller mellanstora svenska städer med olika typer av musiklärarjobb intervjuades i hopp om ett varierat svarsresultat. I bakgrunden t...

 2. Att tala och inte tala om sexuellt våld : En kritisk narrativ studie av unga kvinnors berättelser

  OpenAIRE

  Wittgren, Alexandra

  2015-01-01

  Sexuellt våld är ett ämne som sällan lämnar någon oberörd. Hur vi talar om sexuellt våld förändras över tid. Denna kvalitativa intervjustudie vill genom dialogisk och tematisk narrativ analys lyfta rösterna från kvinnor som utsatts för sexuellt våld. Utifrån en teoriram bestående av socialkonstruktionistiska teorier och feministiska teorier analyseras kvinnornas berättelser om det våld de utsatts för och dess konsekvenser. Studien belyser hur kvinnorna genom berättelser konstruerar sin identi...

 3. Småbarnsfamiljers kostvanor : En studie om kostkvalitet och föräldrars inverkan på barns ätvanor

  OpenAIRE

  Qvarnström, Eva

  2007-01-01

  Många människor har svårt att etablera goda matvanor trots ett ständigt informationsflöde om hur ohälsosam kost påverkar hälsan negativt. Små barn befinner sig i en beroendeställning till de vuxna som finns runt dem. Det innebär att föräldrarnas kostvanor även blir barnens. De vuxna bestämmer vad som finns hemma och vad som serveras. Denna kvantitativa studie har undersökt småbarnsfamiljers kostvanor med utgångspunkt i Livsmedelsverkets rekommendationer om mindre mättat fett, mindre socker, m...

 4. Mémento de spécification géométrique des produits les normes ISO-GPS

  CERN Document Server

  Charpentier, Frédéric

  2012-01-01

  Repensée globalement à travers un nouveau contexte normatif, la spécification géométrique des produits constitue une activité stratégique pour toute industrie mécanique. En compulsant les derniers développements des normes ISO-GPS dans un document synthétique et facile d’usage, ce mémento s’adresse aux enseignants et étudiants des filières industrielles et mécaniques : il permet de décoder et/ou de mettre en place une spécification géométrique sans ambigüités ; il fait référence aux derniers textes normatifs ; il établit un lien avec la métrologie.

 5. "Hur skall jag hinna med allt jag borde göra?" : - En empirisk studie om yrkeshögskolestudenters stress

  OpenAIRE

  Malmström, Hanna; Westermark, Sabina

  2011-01-01

  Sammandrag: Studenter lever i stressiga förhållanden i dagens samhälle. Studierna kräver en hel del tid och en stor del av studenterna blir tvungna att arbeta vid sidan om studierna. Skri-benterna gjorde en empirisk studie, där urvalet var 15 andra årets studenter från Arca-das svenskspråkiga linjerna. Metoder som användes var kvantitativ metod med fråge-formulär och innehålls analys med induktivt förhållningssätt till öppna frågorna. Syftet med studien var att utreda om de förekommer stre...

 6. ”Våldsamma kvinnor och manlig sexism?” : En innehållsanalys om genusframställning i nutida musikvideor inom hiphop

  OpenAIRE

  Ekström, Kristian

  2013-01-01

  Den här uppsatsen har som fokus att undersöka genusframställning inom nutidahiphopmusikvideor. De frågor som undersökningen ställer behandlar framförallt hurframställningen ser ut på både en översiktlig men även mer djupgående nivå inom kategoriernasexism, våld, dominans och nedstämdhet. Undersökningens teoretiska ramverk grundar sig istudier om semiotik, genusforskning, teorier om samhälleliga föreställningar samtmeningsskapande inom visuella medier. Undersökningen tar även upp flertalet tid...

 7. Mot en ny (kr)istid? : En studie om hur svenska förvaltningsmyndigheter arbetar för att utveckla en proaktiv krishantering

  OpenAIRE

  Jansson, Mikael; Lund, Victor

  2013-01-01

  Det är inte längre en fråga om huruvida en organisation kommer att drabbas av en kris, utan det är snarare frågan om när. Det har skett en utveckling inom diskursen för kriskommunikation. Fokus ligger nu vid hur organisationer förebygger och förbereder för dessa extraordinära händelser snarare än att reagera när krisen väl har inträffat. Denna studie syftar till att vidga diskursen inom krishantering i en svensk kontext genom att undersöka svenska myndigheter och deras förma...

 8. Musiklärare och digitala verktyg : En studie om hur musiklärare beroende på generation, erfarenhet och intresse hanterar digitala verktyg.

  OpenAIRE

  Henriksson, Joakim

  2014-01-01

  Denna studie har haft för avsikt att få djupare kunskap om några musiklärares hantering av digitala verktyg men också för att se om generation, erfarenhet eller intresse har någon inverkan på detta. Genom kvalitativa intervjuer av fem lärare som tillsammans representerar tre årtionden har studien visat att det inte är någon större skillnad mellan åldersgrupperna. Hermeneutisk teori, musikdidaktik och ramfaktorteori är de teorier som använts i uppsatsen för att tolka och förstå den insamlade e...

 9. Kosttillskott i träningssyfte : En enkätstudie om gymmedlemmars användande av, samt attityder till kosttillskott.

  OpenAIRE

  Svedberg, Sandra; Lindberg Jansson, Anna

  2014-01-01

  Bakgrund Det finns olika anledningar till intag av kosttillskott, till exempel tas det för att förbättra sin prestation. Försäljningen och intaget av kosttillskott har ökat stadigt de senaste åren. Märkningen är bristfällig, vilket kan leda till att användaren kan få i sig oönskade ämnen. Syfte Studiens syfte var att undersöka användandet av kosttillskott hos gymmedlemmar, deras attityder till kosttillskott, medvetenhet om innehållsförteckning, samt att se om det fanns skillnad i användandet ...

 10. Barns Uppfattningar om Stjärnorna och Solen : En undersökning med 4-5-åringar

  OpenAIRE

  Böröy, Marie

  2013-01-01

  Denna studie visar vad 4-5-åringar har för uppfattningar om stjärnorna och solen, vad de tror att stjärnorna och solen är för något och vad de har för tankar om fenomen kring dem. Genomförandet av studien bygger på kvalitativa intervjuer i samband med att barnen målar. Metoden har gjort det möjligt för barnen att uttrycka sina egna tankar. Resultatet visar att det finns många uppfattningar inom området hos barn 4-5 år. En del uppfattningar är realistiska, en del fiktiva. Ett barn förklarar at...

 11. Vad gör barnen i byggrummet? : En studie om pedagogens roll vid bygg och konstruktion i förskolan

  OpenAIRE

  Steen, Eva

  2014-01-01

  Syftet med undersökningen var att undersöka hur barn bygger utifrån en inspirationsbild samt om barnen lär sig mer då de utmanas av en pedagog. Undersökningen genomfördes med hjälp av observationer av barn på en förskoleavdelning där samtliga barn var tre år gamla.  Resultatet visade att de flesta barnen byggde vertikalt. Endast ett barn valde att bygga horisontellt och använde inspirationsbilden som underlag till sitt bygge. Resultatet visade även att det har stor betydelse om det finns en p...

 12. Employer branding i eksterne bemanningsprosesser : en casestudie om bruk av bemanningsbyrå og rekrutteringsrådgivning i olje- og gassindustrien

  OpenAIRE

  Thomassen, Hilde

  2014-01-01

  Employer branding handler om å skape assosiasjoner til selskapet som et godt sted å arbeide. Et godt omdømme som arbeidsplass er viktig for å tiltrekke og beholde kompetente og flinke medarbeidere. Spesielt i bransjer hvor høyt kvalifiserte medarbeidere anses som mangelvare. Mange selskap benytter seg av bemanningsbyrå ved å leie inn arbeidskraft for å dekke midlertidige behov, og ved å benytte eksterne eksperter til å rekruttere faste stillinger. Hensikten med denne masteroppgaven er å kartl...

 13. Råd på vej om hvordan Kinas miljø- og energimål kan nås

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Jens Christian

  2008-01-01

  Forskningsprofessor Mikael Skou Andersen, Danmarks Miljøundersøgelser ved Aarhus Universitet, deltager i en nydannet taskforce som skal rådgive de kinesiske myndigheder om hvordan deres miljømål kan nås. Taskforcen skal bl.a. se på hvordan økonomiske styringsmidler kan udformes med henblik på båd...

 14. MultiNord (2007-2015): Et nettverk for forskning om språk i heterogene byrom – empiriske og teoretiske hovedlinjer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Quist, Pia; Svendsen, Bente Ailin

  2015-01-01

  Formålet med denne artikkelen er med utgangspunkt i nettverket MultiNord å trekke opp empiriske og teoretiske hovedlinjer i forskningen om språk i flerspråklige bymiljøer i Skandinavia. MultiNord ble opprettet i 2007 og består av cirka 60 forskere og interessenter som er (eller har vært) ansatt v...

 15. SNS ønsker kommentarer om oplysninger fra Syngenta Seeds vedr forurening med Bt10 i Bt11-majsen ændrer konklusionerne i risikovurderingen. Zea mays (Bt11) . Supplerende informationer om Bt11 - evt. konsekvenser for tidligere vurderinger. Modtaget 04-05-2005, deadline 06-06-2005, svar 24-05-2005

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kjellsson, Gøsta

  2012-01-01

  "Vedr. oplysningerne om iblanding af Bt-10 majsen i Bt-11 viser det tilsendte materiale, at Syngenta har undersøgt og fået bekræftet at undersøgelserne til grundlag for risikovurderingen blev foretaget på Bt-11 majs. DMU ser derfor ingen grund til at ændre konklusionerne i den tidligere risikovur...

 16. Nye oplysninger om bl.a. miljømæssig risikovurdering af PAT-protein og glufosinatammonium herbicider. Zea mays (Bt11). Supplerende materiale om Bt11. Modtaget 21-02-2005, deadline 29-03-2005, svar 07-03-2005

  DEFF Research Database (Denmark)

  Strandberg, Morten Tune

  2005-01-01

  Mail: Det tilsendte supplerende materiale om Bt-11 majsen (mail pr. 21-02-2005) omhandler bl.a. eventuelle uønskede konsekvenser ved ulovlig anvendelse af glufosinat ammonium herbicider i forbindelse med dyrkningen. Vi har allerede indraget dette aspekt i forbindelse med den økologiske risikovurd...

 17. SITUACIÓN DEL SARAMPIÓN Y LA RUBÉOLA EN LA REGIÓN EUROPEA DE LA OMS

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mark Muscat

  2015-01-01

  Full Text Available El largo y generalizado uso de las vacunas contra el sarampión se ha traducido en un drástico descenso en los casos y la mortalidad por sarampión en todo el mundo en comparación con la época anterior a la vacunación. Todas las regiones de la Organización Mundial de la Salud (OMS tienen el objetivo de conseguir su eliminación. Las regiones de la OMS de las Améri - cas, Europa y el Pacífico Occidental tienen, así mismo, la meta de eliminar la rubéola. Este artículo tiene como objetivo informar sobre el progreso hacia la eliminación del sarampión y la rubéola en la Región Europea de la OMS sobre la base de los últimos datos disponibles. También se discuten los retos actuales y las acciones necesarias para alcanzar este fin. A pesar de los importantes avances alcanzados hacia el control de sa - rampión y la rubéola, los países de la Región Europea de la OMS siguen enfrentando desafíos en la interrupción de la transmisión endémica de estas enfermedades. Algunos brotes epidémicos y la transmisión endémica del sa - rampión y la rubéola persistían en algunos países de la Región en 2014 y han continuado en 2015. La interrupción de la transmisión endémica en todos y cada uno de ellos es necesaria para declarar la eliminación en toda la Región. La alta inmunidad de la población y la vigilancia de alta calidad son los pilares para eliminar el sarampión y la rubéola. Sin la existencia de un compromiso político sostenido y de la aplicación de las estrategias requeri - das por parte de todos los países, el objetivo de la eliminación de estas dos enfermedades en la Región Europea de la OMS está en juego.

 18. Vi har sett och hört den, men var då? : En enkätundersökning om barns och vuxnas relation till instrumentet trumpet

  OpenAIRE

  Aasen, Andreas

  2014-01-01

  Studiens syfte är att undersöka om barn och föräldrar känner till instrumentet trumpet och vilka föreställningar de har om detta instrument.   Mina frågeställningar är:   Vad vet 6-7 åringar och deras föräldrar om instrumentet trumpet? Vilka föreställningar har de om instrumentet trumpet?   För att ta reda på dessa frågor har jag genomförd en enkätstudie i Arvika med barn i första klass och deras föräldrar. 33 vuxna och 34 barn från sammanlagt tre skolor deltog i undersökningen.   Resultaten...

 19. Om deklarationer og anmeldelser

  DEFF Research Database (Denmark)

  Møller, Bernt Carsten

  1997-01-01

  The paper discusses similitudes and differences between two dictionary meta texts, the Dictionary Guide and the Review Article. Suggestions for extending the classification to other meta texts are made.......The paper discusses similitudes and differences between two dictionary meta texts, the Dictionary Guide and the Review Article. Suggestions for extending the classification to other meta texts are made....

 20. Handbok om Webbanalys

  OpenAIRE

  Kristoffersen, Stian

  2011-01-01

  Webbanalys är ett brett och komplext ämne. I detta arbete diskuteras vad webbanalys egentligen är och vilka webbanalysprogram som finns till förfogande. Webbanalyspro-grammet som använts i detta arbete är Google Analytics. Syftet är att presentera vad webbanalys är och hur man använder Google Analytics för att analysera de viktigaste nyckeltalen. Den viktigaste problemställningen är vad besö-kare gör på webbplatsen. Den teoretiska delen består främst av vad webbanalys är, de vanligast...

 1. Om Erik Johnsen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Obel, Børge; Klausen, Kurt Klaudi; Kristensen, Kai;

  2008-01-01

  hovedredaktør. Og siden har han været redaktør under skiftende hovedredaktørers ledelse. Dette nummer af Ledelse og Erhvervsøkonomi markerer ikke alene Johnsens 50 jubilæum som medlem af redaktionen. Det markerer også, at der sættes et punktum for Johnsen æra i tidsskriftets historie. For Johnsen har besluttet...

 2. Om universiteternes organisering

  DEFF Research Database (Denmark)

  Foss, Nicolai Juul

  English summary: The paper analyzes the Danish university system,using a property rights/organizational economics approach. Particularattention is devoted the complicated agency problem in the system. Thepaper recommends more differentiation of pay structures within thesystem, more use of tournam......English summary: The paper analyzes the Danish university system,using a property rights/organizational economics approach. Particularattention is devoted the complicated agency problem in the system. Thepaper recommends more differentiation of pay structures within thesystem, more use...

 3. Arbejdshypotesen om en menneskehed

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jelsbak, Torben

  2011-01-01

  as ideological platform and propaganda vehicle for the functionalist movement in Danish and Nordic architecture and design. In strong opposition to the conservative and neoclassicist tendencies prevailing in contemporary Danish architecture and housing policy, the journal agitated in favor of a...... ‘rational city planning’, a ‘social architecture’, and a ‘reliable’ style in modern interior design that could reflect the social demands of modern democratic society. Kritisk Revy’s modern concept of architecture and interior design was developed in close contact with contemporary currents in European...... culture, such as the aesthetics of advertising and shop window design, jazz music, film and revue songs. Thus, nearly all areas of popular urban culture were embraced as part of the journal’s critical strategy of promoting a modern ‘democratic’ or ‘classless’ culture to replace traditional styles and...

 4. Arbejdshypotesen om en menneskehed

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jelsbak, Torben

  2011-01-01

  The Danish architectural journal Kritisk Revy (1926-1929) occupies an important position in Danish cultural life and intellectual history of the 1920s. Edited by a group of young left-wing architects and intellectuals with the designer and critic Poul Henningsen as prime mover, the journal served...... as ideological platform and propaganda vehicle for the functionalist movement in Danish and Nordic architecture and design. In strong opposition to the conservative and neoclassicist tendencies prevailing in contemporary Danish architecture and housing policy, the journal agitated in favor of a ‘rational city...... and architecture, such as Russian constructivism, the German bauhaus-school and the Swiss architect and theorist Le Corbusier. Yet, Kritisk Revy’s field of interest was not limited to architecture and design, but also included a wide range of phenomena emanating from contemporary popular culture...

 5. Kampen om terrorisme

  OpenAIRE

  Fonvig, Marie; Fruensgaard, Jonas; Hansen, Rikke Østergård; Denise, Robinson; Snare, Helga Maria; Therese, Wojcik

  2006-01-01

  Rapporten behandler ud fra en diskursteoretisk tilgang de definitionsproblematikker, der opstår når begrebet terrorisme skal defineres i fællesskab i den globale arena. Dette eksemplificeret i form af Hamas i Palæstina.

 6. Tema om servicerobotter

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sørensen, Torben

  2005-01-01

  private (velhavere) tilbydes desuden et voksende udvalg af servicerobotter indenfor forskellige områder såsom ældrepleje, hospitalsvæsen (den automatiske portør, kirurgi, kunstige lemmer mm.), gulvvask, vinduesvask, overvågning (brand, tyveri, processer mm.), møde substitut (Personal Roving Presence...

 7. Blitzerindringer om 11. september

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Tia G. B.

  2011-01-01

  11. september 2001 skabte såkaldte ”blitzerindringer” i Danmark og mange andre lande. Det vil sige, at vores klare erindring ikke kun omfatter selve begivenheden, men også vores personlige oplevelse af at få kendskab til den, og at vi har en stor tiltro til denne erindring. Blitzerindringerne...

 8. Tjek om tallene holder

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Jørgen

  2010-01-01

  Når en fabrikant af LED pærer skriver at en 8W LED-pære lyser som en 60W glødepære, er det ikke sikkert, at tallet holder. En kendt seniorforsker i LED lysteknologi gav gode råd på LED dagen i Horsens......Når en fabrikant af LED pærer skriver at en 8W LED-pære lyser som en 60W glødepære, er det ikke sikkert, at tallet holder. En kendt seniorforsker i LED lysteknologi gav gode råd på LED dagen i Horsens...

 9. Aktuelt om virus

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kryger, Per; Nielsen, Steen Lykke; Hansen, Lars Monrad;

  2008-01-01

  DJF har i de sidste tre år arbejdet med at klarlægge forekomst af 6 bivira i Danmark. Vores resultater viser forskelle fra år til år og med årstiderne. Resultaterne har endvidere vist, at de 6 vira har begrænset holdbarhed i døde bier. I de kommende tre år vil vores fokus være på at forebygge vir...

 10. Ti teser om tekstfortolkning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Togeby, Ole

  2006-01-01

  Teksttolkninger er ikke private, men fælles, ikke kendsgerninger, men begivenheder, ikke evidente, men inferentielle. Teksttolkninger er nye tekster der udlægger de oprindelige tekster; der findes ikke nogen 'rigtig' teksttolkning, men den tolkning er bedst som finder mest dokumenteret mening i d...

 11. Om at kuratere musik

  DEFF Research Database (Denmark)

  Vandsø, Anette

  2010-01-01

  at kuratere er typisk noget man gør inden for de visuelle kunstinstitutioner. Men hvad sker der idet man 'kuraterer musik'. Hvilken effekt får det? Hvad kan 'kurateringen' som almindelig programsætning ikke kan?......at kuratere er typisk noget man gør inden for de visuelle kunstinstitutioner. Men hvad sker der idet man 'kuraterer musik'. Hvilken effekt får det? Hvad kan 'kurateringen' som almindelig programsætning ikke kan?...

 12. Anvisning om Bygningsreglement 2015

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Ernst Jan de Place; Ginnerup, Søren; Stang, Birgitte Friis Dela;

  Anvisningen forklarer og fortolker bestemmelserne i Bygningsreglement 2015 (BR15). SBi-anvisning 258 har samme kapitelstruktur som BR15, og anvisningsteksten ledsages af den fulde reglements- og vejledningstekst. Desuden henviser anvisningen til relevante standarder, andre anvisninger og andet...... baggrundsmateriale med mere uddybende information. Anvisningen omhandler de samme emner som BR15, herunder bebyggelsesregulering, indretning, konstruktioner, brandforhold, indeklima, energiforbrug og installationer. De primære ændringer i BR15 er følgende: • Lavenergiklasse 2015 bliver minimumskrav for alt nybyggeri...

 13. Anvisning om Bygningsreglement 2015

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Ernst Jan de Place; Ginnerup, Søren; Stang, Birgitte Friis Dela;

  Anvisningen forklarer og fortolker bestemmelserne i Bygningsreglement 2015 (BR15). SBi-anvisning 258 har samme kapitelstruktur som BR15, og anvisningsteksten ledsages af den fulde reglements- og vejledningstekst. Desuden henviser anvisningen til relevante standarder, andre anvisninger og andet...

 14. Rundt om Mad Men

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Jakob Isak

  2011-01-01

  Artiklen gør rede for Mad Mens tilblivelse, dens populærkulturelle efterdønninger, multimediale forgreninger og værkæstetiske karakteristika. "Story Matters Here" lyder AMCs motto, men Mad Men tilbyder et bredspektret engagement, der går langt ud over at følge med i en vedkommende fortælling...

 15. Konsumenter om julblommor

  OpenAIRE

  Borg, Jennie; Tjärnemo, Heléne

  2009-01-01

  This study derives from an overall question regarding the growth and competitiveness of the Swedish ornamental industry, more specific to what extent imports gain market share at the expense of the domestic production. The present study deals with the issue of consumer preferences and purchases of Christmas flowers. We ask to what extent consumers are traditional or not in their choices of Christmas flowers. A convenient sample of 100 respondents was recruited outside a major shopping mall in...

 16. Om musikaliska generaliseringar

  OpenAIRE

  Kaladjev, Stojan

  2009-01-01

  The term “Musical generalizations” refers to generalizations of artefacts – signs and tools – in a music context. Issues about these generalizations are defined by means of cultural historical activity theory. Musical generalizations can be seen as as man’s acquisition of music culture and as the transformation of external conditions into internal (mental) representations. By generalizations musical artefacts are transformed into psychological tools. Generalizations on the basis of two aspect...

 17. Diskursen om menneskehandel

  OpenAIRE

  Nielsen, Charlotte; Nielsen, Le Lykke; Jørgensen, Lea Hovmand; Damm, Maria; Christensen, Tobias; Ernst, Jeppe Lefoli

  2012-01-01

  This project focuses on the discourse of human trafficking, its focus being to study how perceptions of human trafficking has been created discursively in the media during the last ten years– specifically in the periods of 2002/2003, 2006/2007 and 2010/2011. In this context, Fairclough´s discourse analysis is relevant, where his three-dimensional model is used to gain a better understanding of the general development in the periods. Central concepts such as presuppositions and ...

 18. Aristoteles om hukommelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bloch, David Kristian

  Bogen omhandler Aristoteles' skrift De Memoria et Reminiscentia og argumenterer for en nytolkning af skriftet og de aristoteliske teorier. Ud over en kommentar til skriftet indeholder bogen også en indledning og en oversættelse af værket.......Bogen omhandler Aristoteles' skrift De Memoria et Reminiscentia og argumenterer for en nytolkning af skriftet og de aristoteliske teorier. Ud over en kommentar til skriftet indeholder bogen også en indledning og en oversættelse af værket....

 19. Kampen om Arktis

  OpenAIRE

  Nielsen, Emma Selvig; Ravn, Martine Maj

  2015-01-01

  Global warming has led to a reduction of the sea ice in the Arctic Ocean, with new possibilities for new routes at sea for shipping and extraction of oil/gas resources etc. This has led to an increased interest in the Arctic, both politically and economically. The region is characterized by territorial disputes and differences in interest. However, the cooperation between the Arctic coastal states: Russia, Canada, Denmark, Norway and USA has so far been a relationship marked by peaceful inter...

 20. En klods om benet?

  OpenAIRE

  Andersen, Roar Løvind; Jensen, Louise Bender

  2005-01-01

  It is our constant search for meaning and claim of knowledge that has created this thesis. For many years now human has negotiated and created meaning to be able to stabilize and balance their knowledge about reality. E.g. words like competitiveness, Welfare state, and human rights have become such a natural part of our language and everyday life, that it is considered true ideals. This thesis examines creation, constitution and negotiation of meaning and knowledge and takes the natural ...

 1. Forestillinger om dansk

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ingerslev, Gitte Holten

  are advanced readers with an appreciation of the teacher?s presentation 4. that a dialogic, interpretive teacher who aims at enhancing the student?s metacognitive development and domain specific conceptualisation seems to produce active, probing student behaviour and the student attitude that reading for fun...

 2. Introduktion. Om rotavirus. Teknologi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Wejse, Christian

  2012-01-01

  vil skyldes rotavirus. Typisk vil børnene få feber, opkastninger og/eller diarré. Sygdommen går sædvanligvis over af sig selv i løbet af 3 til 7 dage. Nogle børn får dog væske- og saltmangel i en sådan grad, at de må indlægges på hospital til behandling med drop og væske direkte ind i årerne. 85 – 90...... % af danske børn følger det danske børnevaccinationsprogram og bliver vaccineret mod en række infektioner. Der findes i Danmark to velafprøvede og godkendte vacciner mod rotavirus. Begge vacciner gives gennem munden og ikke gennem indsprøjtning i huden, som de øvrige vacciner i det danske...... børnevaccinationsprogram. Verdenssundhedsorganisation (WHO=World Health Organisation) samt nationale og europæiske faglige selskaber har anbefalet at vaccinere mod rotavirus. I en række europæiske lande er vaccination mod rotavirus indført i det nationale børnevaccinationsprogram. Andre europæiske lande har fravalgt...

 3. Forhandlinger om patienten

  DEFF Research Database (Denmark)

  Krog, Anna-Britt

  I denne ph.d.-afhandling sættes der fokus på indførelsen af den elektroniske patientjournal Cosmic på Odense Universitetshospital. Forandringsprocessen belyses ud fra Niklas Luhmanns systemteori, og med udgangspunkt i et feltarbejde på tre forskellige hospitalsafdelinger undersøges det, hvordan den...

 4. Om professionalisering som legitimering

  DEFF Research Database (Denmark)

  Krejsler, John B.

  2011-01-01

  Artiklen foreslår fire argumenter til at kvalificere forståelsen af professionalisering: Det epistemologiske argument understreger at kodningen af blikket afgør, hvad ’professionalisering’ kan betyde for os. Det professionssociologiske argument peger på, at reformpresset på lærere, sygeplejersker m...

 5. Kampen om erhvervslivet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Johannsen, Carl Gustav

  2010-01-01

  På grundlag af Carl Gustav Johannsens bog "Firmabiblioteker i Danmark 1945-2007" beskriver artiklen, hvordan danske firmabibliotekers historie peger på et lavt konfliktniveau i forhold til forskningsbibliotekerne. Til gengæld rivaliserede forskningsbibliotekerne med folkebibliotekerne i slut-80'e...

 6. Syv myter om begyndersprog

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kirkebæk, Mads Jakob; Lund, Karen

  2014-01-01

  In the article the authors have selected seven myths about beginners’ language for discussion, re-flection and possible rejection. These are (1) the myth about the necessity of mastering the system before being able to speak the language, (2) the myth about limited capacity on the ‘hard disc’, (3......) the myth about ‘the only thing’ (the method), (4) the myth about “we tried that before”, (5) the myth about “one people and one teaching method, (6) the myth about easy and difficult languages, and (7) the myth about students with no competences and a worthless past. The article suggests lan-guage teachers...... to use a ‘myth-detector’ to detect, reflect on and possibly reject myths they may meet in their profession. The ‘myth-detector’ consists of four simple questions, namely (1) Where do we know it from? (2) What is it built on? (3) What views on learning, language and culture lie behind? and (4) Who (gets...

 7. Postyret om Nykredit

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen, Peter Ove; Rangvid, Jesper

  2016-01-01

  Nykredit har annonceret stigninger i gebyrer og en børsnotering. Det har skabt meget postyr. Forfatterne analyserer de samlede konsekvenser af en børsnotering, gebyrstigninger og KundeKroner konceptet, hvor foreningens udbytter sendes tilbage til kunderne. Artiklen konkluderer, at når alt tages i...

 8. Kampen om kompetencerne

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Kim; Pedersen, Steen Høyrup

  2003-01-01

  As society has changed from an industrial society to a knowledge society, the concept of qualifications has been replaced by concepts of competence and competence development in a life-long learning perspectivel. The starting point of this article is that behind this apparent consensus on the need...

 9. Novel synthesis of manganese and vanadium mixed oxide (V{sub 2}O{sub 5}/OMS-2) as an efficient and selective catalyst for the oxidation of alcohols in liquid phase

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Mahdavi, Vahid, E-mail: v-mahdavi@araku.ac.ir; Soleimani, Shima

  2014-03-01

  Graphical abstract: Oxidation of various alcohols is studied in the liquid phase over new composite mixed oxide (V{sub 2}O{sub 5}/OMS-2) catalyst using tert-butyl hydroperoxide (TBHP). The activity of V{sub 2}O{sub 5}/OMS-2 samples was considerably increased with respect to OMS-2 catalyst and these samples are found to be suitable for the selective oxidation of alcohols. - Highlights: • V{sub 2}O{sub 5}/K-OMS-2 with different V/Mn molar ratios prepared by the impregnation method. • Oxidation of alcohols was studied in the liquid phase over V{sub 2}O{sub 5}/K-OMS-2 catalyst. • V{sub 2}O{sub 5}/K-OMS-2 catalyst had excellent activity for alcohol oxidation. • Benzyl alcohol oxidation using excess TBHP followed a pseudo-first order kinetic. • The selected catalyst was reused without significant loss of activity. - Abstract: This work reports the synthesis and characterization of mixed oxide vanadium–manganese V{sub 2}O{sub 5}/K-OMS-2 at various V/Mn molar ratios and prepared by the impregnation method. Characterization of these new composite materials was made by elemental analysis, BET, XRD, FT-IR, SEM and TEM techniques. Results of these analyses showed that vanadium impregnated samples contained mixed phases of cryptomelane and crystalline V{sub 2}O{sub 5} species. Oxidation of various alcohols was studied in the liquid phase over the V{sub 2}O{sub 5}/K-OMS-2 catalyst using tert-butyl hydroperoxide (TBHP) and H{sub 2}O{sub 2} as the oxidant. Activity of the V{sub 2}O{sub 5}/K-OMS-2 samples was increased considerably with respect to K-OMS-2 catalyst due to the interaction of manganese oxide and V{sub 2}O{sub 5}. The kinetic of benzyl alcohol oxidation using excess TBHP over V{sub 2}O{sub 5}/K-OMS-2 catalyst was investigated at different temperatures and a pseudo-first order reaction was determined with respect to benzyl alcohol. The effects of reaction time, oxidant/alcohol molar ratio, reaction temperature, solvents, catalyst recycling potential and

 10. "Üks, tuks. Sjoo elo om - tuks..." : [luuletused : võru keeles] / Aljona Jeltsova ; komi keelest tõlkinud Nikolai Kuznetsov, võru keelde Kauksi Ülle

  Index Scriptorium Estoniae

  Jeltsova, Aljona

  2005-01-01

  Sisu: "Üks, tuks. Sjoo elo om - tuks..." ; "Ammuq lännüq pilveq - luigaq..." ; "Ma üles märki laulu jovva-õs..." ; Sukka mi ; "Täämbä üüse om taivah üts täht..." ; "Ma tulõ viirde uma süäme jäti..."

 11. Estado nutricional en escolares chilenos según la referencia NCHS y OMS 2007 Nutritional status in Chilean school children according to NCHS and WHO 2007 reference

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  E. Atalah Samur

  2012-02-01

  Full Text Available Antecedentes: El 2007 la OMS publicó una nueva referencia para evaluar el estado nutricional en niños y adolescentes de 5 a 19 años, que incluye tablas de índice de masa corporal (IMC por edad y sexo. Objetivo: Análisis comparativo del estado nutricional según IMC en escolares y adolescentes chilenos utilizando la norma vigente del Ministerio de Salud (NCHS y la nueva referencia OMS 2007. Material y métodos: Cohorte retrospectiva de 117.745 recién nacidos, con evaluación nutricional al ingresar a educación básica (1997 y enseñanza media (2005. Se analizó el estado nutricional según IMC en relación a las referencias NCHS 1977, OMS 2007 en desviaciones estándar (DE y en percentiles. Se evaluó la concordancia diagnóstica según los tres criterios con el índice Kappa. Resultados: Hubo pocas diferencias en la clasificación nutricional en primero básico (6,4 ± 0,3 años entre los tres criterios. En primero medio (14,4 ± 0,3 años fue mayor la prevalencia de bajo peso con ambas referencias OMS, de sobrepeso con OMS DE y de obesidad con OMS percentiles (p Background: In 2007, WHO published a new reference for assessing the nutritional status of children and adolescents aged 5 to 19 years, including body mass index (BMI by sex and age. Objective: To compare the nutritional assessment by BMI in schoolchildren and adolescents using the actual Chilean Ministry of Health norm (NCHS and the new WHO reference 2007. Material and methods: Retrospective cohort study of 117,745 newborns, with nutritional assessment on first year of basic education (1997 and later in high education (2005. We analyzed the nutritional status according to BMI for age in relation to the NCHS references and WHO 2007, in standard deviations (SD and percentiles. We analyzed the agreement between the different references with the Kappa index. Results: There were small differences in the nutritional classification in first grade (6,4 ± 0,3 years between the three

 12. Comprehensive genomic analyses of the OM43 clade including a novel species from Red Sea indicate ecotype differentiation among marine methylotrophs

  KAUST Repository

  Jimenez-Infante, Francy

  2015-12-11

  The OM43 clade within the family Methylophilaceae of Betaproteobacteria represents a group of methylotrophs playing important roles in the metabolism of C1 compounds in marine environments and other aquatic environments around the globe. Using dilution-to-extinction cultivation techniques, we successfully isolated a novel species of this clade (designated here as MBRS-H7) from the ultra-oligotrophic open ocean waters of the central Red Sea. Phylogenomic analyses indicate that MBRS-H7 is a novel species, which forms a distinct cluster together with isolate KB13 from Hawaii (H-RS cluster) that is separate from that represented by strain HTCC2181 (from the Oregon coast). Phylogenetic analyses using the robust 16S–23S internal transcribed spacer revealed a potential ecotype separation of the marine OM43 clade members, which was further confirmed by metagenomic fragment recruitment analyses that showed trends of higher abundance in low chlorophyll and/or high temperature provinces for the H-RS cluster, but a preference for colder, highly productive waters for the HTCC2181 cluster. This potential environmentally driven niche differentiation is also reflected in the metabolic gene inventories, which in the case of H-RS include those conferring resistance to high levels of UV irradiation, temperature, and salinity. Interestingly, we also found different energy conservation modules between these OM43 subclades, namely the existence of the NADH:quinone oxidoreductase NUO system in the H-RS and the non-homologous NQR system in HTCC2181, which might have implications on their overall energetic yields.

 13. 48 shades of sexology : en Q-metodologisk studie av rådgivers subjektive opplevelse av relasjonen og det å samtale med klienter om seksualitet

  OpenAIRE

  Dalseng, Petra Christina R.

  2015-01-01

  Hensikten med denne studien har vært å skape innsikt, bevisstgjøring og forståelse av hva som oppleves som betydningsfullt for rådgiveren i relasjonen og i samtalen med klienten. Studien har tatt utgangspunkt i ulike typer yrkesgrupper som alle snakker med sine klienter om seksualitet, og som er medlem av NFKS, Nordisk forening for klinisk sexologi. Problemstillingen til denne oppgaven har vært: «Hva opplever rådgiveren som betydningsfullt i relasjonen og i samtalen med klienten når det er...

 14. Umgås på Internet eller på ett café? : – en studie om Internetanvändningens sociala konsekvenser.

  OpenAIRE

  Johansson, Carolin

  2008-01-01

  Abstract Title: See each other on the Internet or on a café? A survey about social consequences of Internet usage. (Umgås på Internet eller på ett café? – en studie om Internetanvändningens sociala konsekvenser.) Number of pages: 34 (including enclosures). Author: Carolin Johansson. Tutor: Else Nygren. Course: Media and Communication Studies C. Period: Fall 2007. University: Division of Media and Communication, Department of Information Science, Uppsala University. Purpose/Aim: The purpose is...

 15. Lean production och arbetsmotivation : En studie om hur olika komponenter inom lean production inverkar på kollektivanställdas arbetsmotivation

  OpenAIRE

  Zjajo, Faruk

  2014-01-01

  Detta är en magisteruppsats i arbetsvetenskap utförd under vårterminen 2014. Studiens syfte har varit att undersöka arbetsmotivationen bland anställda i en tillverkningsfabrik som implementerat principer och verktyg från lean production. Utgångspunkten har varit att undersöka om element i lean production, så som teamorganisering och delaktighet, har en positiv inverkan på inre motivation. I studien operationaliserades inre motivation som arbetstillfredsställelse och engagemang.      Studien u...

 16. Vedtaket om å bygge ut Gullfaks fase II : en beslutningsteoretisk analyse av forholdet mellom Statoil og storting, regjering og Olje- og energidepartementet

  OpenAIRE

  1991-01-01

  VEDTAKET OM Å BYGGE UT GULLFAKS FASE II. EN BESLUTNINGS-TEORETISK ANALYSE AV FORHOLDET MELLOM STATOIL OG STORTING, REGJERING OG OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENTET. Problemstilling: Ambisjonene med oppgaven er å gi et bidrag til forstå hvilke interesser, aktører og krefter som er med på å påvirke beslutninger fattet innenfor rammen av petroleum og politikk. Jeg ønsker å undersøke i hvilken grad beslutninger truffet av folkevalgte organer har vært styrende for utviklingen innenfor det petroleu...

 17. Öppen planlösning i flerbostadshus : En studie om värdeskapande bostadskvalitéer enligt brukare och arkitekt

  OpenAIRE

  Petersson, Elin; Patel, Arpita

  2015-01-01

  Syfte: Öka kunskapen om vilka bostadskvalitéer som tillför värde för brukarna i ett flerbostadshus. Metod: Etnografisk ansats, dokumentanalys, kvalitativ innehållsanalys, intervjuer med brukare och inredningsarkitekt samt observationer är metoderna som har använts i studien. Resultat: Målet med studien har varit att analysera öppna planlösningars utformning i ett flerbostadshus, baserat på perspektiv och åsikter från både arkitekt och brukare. Värdeskapande kvalitéer som bruk...

 18. Fra angelsaksisk ᚣ til skandinavisk ᚤ? : En undersøkelse av teorien om angelsaksisk forelegg for de skandinaviske punkterte runene

  OpenAIRE

  2013-01-01

  Formålet med avhandlingen var å se nærmere på Otto von Frisens teori om at den angelsaksiske runen v var forelegget for de skandinaviske punkterte runene. Denne teorien ble første gang presentert av von Friesen i Reallexicon der Germanischen Altertumskunde (1918) og senere avvist av Lis Jacobsen og Erik Molkte i Danmarks Runeindskrifter (1942). For å undersøke dette har jeg i all hovedsak tatt utgangspunkt i Jacobsen og Molktes grunnlag for å avvise teorien, altså at de punkterte runene oppst...

 19. Idéer om samhälle och individ : Abortdebatten under 1960- och 1970-tal med inriktning på realpolitik och ideologi

  OpenAIRE

  Rolandsdotter, Julia

  2013-01-01

  Julia Rolandsdotter, Idéer om samhälle och individ: Abortdebatten under 1960- och 1970-tal med inriktning på realpolitik och ideologi, Uppsala Universitet: Institutionen för idé- och lärdomshistoria, C-uppsats, HT 2013. This essay aims to investigate and scrutinize the debate surrounding abortion during the years of 1964 and 1974 respectively. By analyzing elements of different opinions in the debate from daily press, a wide range of aspects concerning the issues of free abortion have been di...

 20. Funcionalidad de juegos de estrategia virtuales y del software Cabri-géomètre II en el aprendizaje de la simetría en secundaria

  OpenAIRE

  Guadalupe Rodríguez; Verónica Hoyos

  2010-01-01

  Presentamos resultados de un estudio exploratorio cuyo propósito es indagar sobre el uso del Cabri-Géomètre II y de un juego matemático virtual de estrategia cuando se incluyen en clases ordinarias de matemáticas de estudiantes de 12-13 años en una escuela secundaria pública de México. Para este trabajo, el tema abordado fue la simetría. El análisis de datos permitió ver la funcionalidad de estos ambientes para transformar las nociones del alumno sobre el tema y para reconocer que se puede av...

 1. ”Fuck! Han har AWP uppe i Palace.” : En studie om datorspelskommunikation med fokus på svordomar och lånord

  OpenAIRE

  Fredberger, Björn

  2015-01-01

  Svordomar och lånord är vanligt förekommande i kommunikationssituationen kring datorspelande. Syftet med studien är att undersöka dessa och identifiera deras funktion, samt hur kommunikationen påverkas av att handla om både datorspelsvärlden och världen utanför.Analysmetoden bygger på kategorier som utarbetats av tidigare språkforskare. Materialet utgörs av transkriberade inspelningar av fyra grupper datorspelande ungdomar. Resultatet visar ett flitigt användande av både svordomar och lånord....

 2. Studenthälsans image : En fokusgruppundersökning om Uppsalastudenternas bild av organisationen och dess sätt att tilltala dem

  OpenAIRE

  Backman, Sofie

  2008-01-01

  Abstract Title: The picture of Studenthälsan – a focus group study of the image that students in Uppsala have of the organization and of how they look at the way the organization addresses them. Studenthälsans image - en fokusgruppundersökning omUppsalastudenternas bild av organisationen och dess sätt att tilltala dem Number of pages: 65 (73 including enclosures) Author: Sofie Backman Tutor: Göran Svensson Course: Media and Communication Studies C Period: Fall 2007 University: Division of Med...

 3. Aplicación del Checklist de la OMS para evaluar la preparación ante desastres del Hospital de Cabueñes

  OpenAIRE

  Marinas Vaquero, Noelia

  2012-01-01

  El hospital de cabueñes desarrolla su actividad diaria ante una gran presión asistencial. Una puntual catástrofe podría disminuir su calidad de atención a todos sus habituales usuarios y heridos de una emergencia. El plan de catástrofes que se activaría en el hospital para cubrir todas las necesidades y dar cobertura a los damnificados debe estar bien formulado. Se utilizará el Hospital Emergency Response Checklist de la OMS y la Guía para la elaboración de planes de catástrofes en hospit...

 4. Om Ludvig Jacobson og hans beskrivelse af det vomeronasal organ i 1813 efter obduktion af husdyr på Den Kgl. Veterinærskole

  DEFF Research Database (Denmark)

  Alstrup, Aage Kristian Olsen; Wang, Tobias

  2015-01-01

  , da zoologi-professor, dr. scient. Flemming Frandsen (født 1944) med hans sædvanlige øje for at inddrage spændende historiske detaljer, kort tid forinden havde forelæst på veterinærstudiet om det vomeronasale organ, der indtil 1895 [2] var kendt som Det Jacobsonske Organ – opkaldt efter dets danske...... en ny artikel om opdagelsen af det vomeronasale organ til Årbogen, takkede vi straks ja, da vi dermed fik mulighed for at gå lidt dybere på historiens veterinære aspekter.......Som helt nystartet veterinærstuderende i 1991 kom denne artikels førsteforfatter i besiddelse af et eksemplar af Veterinær Selskabets Skrifter fra 1813 [1]. Blikket faldt hurtigt på Ludvig Jacobsens ”Anatomiske beskrivelse over et nyt organ i huusdyrenes næse” [1]. Brikkerne faldt hurtigt på plads...

 5. Census and Phenology of Breeding Waterbirds on the Islands of Khan, Tahmadon, Om-Al-Gorm and Nakhiloo in the Persian Gulf, Iran

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Behrouz Behrouzi-Rad

  2013-05-01

  Full Text Available There are 4 islands Khan, Tahmadon, Om-Al-Gorm and Nakhiloo in the Mond Protected Area in Boshehr province in the Persian Gulf. This research was conducted in these islands from March 2008 to September 2012. Thirty four species of birds were identified in these Islands. Nine species were breeders. Bridled Tern Sterna anaethetus was dominant and indicates. The maximum population of this species was 29,461 pairs in 2006 in Nakhiloo. The Maximum breeding population of Lesser Crested Tern Sterna bengalensis was 11,783 pairs in 2012 in Nakhiloo, and Swift Tern Sterna bergii was estimated at 2,500 pairs in 2008. We estimated 92 pairs of Western Reef Heron Egretta gularis and 2,825 pairs of Crab Plover Dromas ardeola in 2005 in Om-Al-Gorm. The other breeders were Caspian Tern Sterna caspia, Gull-billed Tern Sterna nilotica, White-cheecked Tern Sterna repressa and Saunders’s Tern Sterna saunders. These four islands are the most important and sensitive habitat for breeding terns species Sterna sp, Crab Plover Dromas ardeola and Western Reef Heron Egretta gularis in the Persian Gulf. The islands have been identified as an "Important Bird Area" by Birdlife International proposed for protection as a part of the Mond Protected Area, now part of National Marine Park of Dayer, and suggested for to be classified as sensitive habitat for breeding seabirds.

 6. Funcionalidad de Juegos de Estrategia Virtuales y del Software Cabri-géomètre II en el Aprendizaje de la Simetría en Secundaria

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Guadalupe Rodríguez

  2010-06-01

  Full Text Available Presentamos resultados de un estudio exploratorio cuyo propósito es indagar sobre el uso del Cabri-Géomètre II y de un juego matemático virtual de estrategia cuando se incluyen en clases ordinarias de matemáticas de estudiantes de 12-13 años en una escuela secundaria pública de México. Para este trabajo, el tema abordado fue la simetría. El análisis de datos permitió ver la funcionalidad de estos ambientes para transformar las nociones del alumno sobre el tema y para reconocer que se puede avanzar en el desarrollo de un pensamiento matemático distinto a través de ambientes de aprendizaje computacionales. We present the results of an exploratory study whose purpose was to explore the use by 12-13 years old students of Cabri-Géomètre II and a mathematical strategic virtual game in a Mexican state school. For this paper, the mathematical focus was on symmetry. The data analysis allowed us to observe the functionality of this learning environment to transform the students’ conceptions and to recognize that a different type of mathematical thinking can be developed with these computational learning environments.

 7. OM2, a Novel Oligomannuronate-Chromium(III Complex, Promotes Mitochondrial Biogenesis and Lipid Metabolism in 3T3-L1 Adipocytes via the AMPK-PGC1α Pathway.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jiejie Hao

  Full Text Available In our previous studies, we prepared novel oligomannuronate-chromium(III complexes (OM2, OM4 from marine alginate, and found that these compounds sensitize insulin action better than oligomannuronate(OM, chromium, and metformin in C2C12 skeletal muscle cells. In the present study, we studied their effects on mitochondrial biogenesis, lipid metabolism, and the underlying molecular mechanisms in differentiated 3T3-L1 adipocytes.We firstly used the pGL3-PGC1α and pGL3-ATGL promoter plasmids to compare their effects on PGC1α and ATGL transcription activities. Then mitochondrial biogenesis was quantified by transmission electron microscopy and MitoTracker staining. Mitochondrial oxygen consumption and fatty acid oxidation were measured by an oxygen biosensor system and ³H-labelled water scintillation. The mitochondrial DNA and mRNA involved in mitochondrial biogenesis and lipid oxidation were evaluated by real-time PCR. AMPK together with other protein expression levels were measured by western blotting. The inhibitor compound C and siRNA of PGC1α were used to inhibit the OM2-induced AMPK-PGC1α signaling pathway. And we found that OM2 stimulated AMPK-PGC1α pathway in the 3T3-L1 adipocytes, which were correlated with induced mitochondrial biogenesis, improved mitochondrial function, and reduced lipid accumulation by enhanced fatty acid β-oxidation and augmented ATGL protein expression.Our data indicated that the marine oligosaccharide-derived OM2 might represent a novel class of molecules that could be useful for type 2 diabetes prevention and treatment by up-regulating AMPK-PGC1α signaling pathway.

 8. OM2, a Novel Oligomannuronate-Chromium(III) Complex, Promotes Mitochondrial Biogenesis and Lipid Metabolism in 3T3-L1 Adipocytes via the AMPK-PGC1α Pathway

  Science.gov (United States)

  Hao, Jiejie; Hao, Cui; Zhang, Lijuan; Liu, Xin; Zhou, Xiaolin; Dun, Yunlou; Li, Haihua; Li, Guangsheng; Zhao, Xiaoliang; An, Yuanyuan; Liu, Jiankang; Yu, Guangli

  2015-01-01

  Background In our previous studies, we prepared novel oligomannuronate-chromium(III) complexes (OM2, OM4) from marine alginate, and found that these compounds sensitize insulin action better than oligomannuronate(OM), chromium, and metformin in C2C12 skeletal muscle cells. In the present study, we studied their effects on mitochondrial biogenesis, lipid metabolism, and the underlying molecular mechanisms in differentiated 3T3-L1 adipocytes. Methodology/Principal Findings We firstly used the pGL3-PGC1α and pGL3-ATGL promoter plasmids to compare their effects on PGC1α and ATGL transcription activities. Then mitochondrial biogenesis was quantified by transmission electron microscopy and MitoTracker staining. Mitochondrial oxygen consumption and fatty acid oxidation were measured by an oxygen biosensor system and ³H-labelled water scintillation. The mitochondrial DNA and mRNA involved in mitochondrial biogenesis and lipid oxidation were evaluated by real-time PCR. AMPK together with other protein expression levels were measured by western blotting. The inhibitor compound C and siRNA of PGC1α were used to inhibit the OM2-induced AMPK-PGC1α signaling pathway. And we found that OM2 stimulated AMPK-PGC1α pathway in the 3T3-L1 adipocytes, which were correlated with induced mitochondrial biogenesis, improved mitochondrial function, and reduced lipid accumulation by enhanced fatty acid β-oxidation and augmented ATGL protein expression. Conclusions/Significance Our data indicated that the marine oligosaccharide-derived OM2 might represent a novel class of molecules that could be useful for type 2 diabetes prevention and treatment by up-regulating AMPK-PGC1α signaling pathway. PMID:26176781

 9. Evolución de las guías microbiológicas de la OMS para evaluar la calidad del agua para consumo humano: 1984 -2004

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Darner A Mora Alvarado

  2006-12-01

  Full Text Available El presente artículo tiene como objetivo general analizar la evolución de los valores guía, de carácter microbiológico, dictados por la Organización Mundial de la Salud (OMS en sus tres ediciones de los años 1984,1994 y 2004. Para lograrlo, se analizaron los diferentes volúmenes publicados en los años indicados, identificándose los cambios más importantes en los aspectos microbiológicos, incluido todo lo relacionado con la frecuencia y número de muestras a recolectar, para realizar un verdadero programa de control de calidad del agua en los acueductos respectivos. Los resultados de este estudio demuestran los siguientes cambios: 1 La eliminación del grupo Coliforme total para evaluar la calidad microbiológica del agua para consumo humano (ACH, ratificando al grupo coliforme fecal, específicamente la Escherichia coli (E. coli, como el mejor indicador para evaluar el riesgo de transmisión de enfermedades de origen intestinal. 2 La frecuencia y número de muestras para análisis microbiológicos varió levemente, aumentando la cantidad en poblaciones mayores a 500.000 habitantes. 3 Se establece una categorización de la seguridad o calidad del agua suministrada en la red de distribución, semejante al Código de Colores implementado en Costa Rica desde 1990. Dicha categorización se fundamenta en los intervalos de negatividad por coliformes fecales/100 mL, obtenidos en un período de tiempo determinado. 4 Además, la tercera edición de las Guías de Calidad del ACH de la OMS ratifican la utilidad de las inspecciones sanitarias y evaluaciones de riesgo de los acueductos, para evaluar la calidad del agua suministrada a la población. 5 Por otro lado, se establecen recomendaciones para evaluar la seguridad del ACH en aviones y centro educativos. 6 Por último, la OMS insta a los países a utilizar los coliformes termorresistentes, además de otros indicadores bacterianos, como la Pseudomonas aeruginosa y el recuento de bacterias

 10. Dömda att leva i skuggan : En kvalitativ intervjustudie om hälsan hos personer med albinism i Rwanda, utifrån begreppen diskriminering, coping och socialt stöd

  OpenAIRE

  Niyonkuru, Elsie Diane

  2016-01-01

  Bakgrund: Oculocutaneous albinism (OCA) är en ärftlig sjukdom som fysiskt, psykiskt och socialt påverkar de drabbade individerna. Okunskap, fördomar och myter om albinism utgör de största orsakerna till den diskriminering som personer med albinism utsatts för särskilt i vissa länder i Afrika söder om Sahara. Syfte: Syftet är att beskriva hälsan hos personer med albinism i Rwanda, utifrån begreppen diskriminering, coping och socialt stöd. Metod: En kvalitativ metod med induktiv ansats ligger t...

 11. "Skratta åt skiten, det hjälper" : En kvalitativ studie om individers upplevelser av humor på arbetsplatsen

  OpenAIRE

  Bäcke, Kristin; Hermansson, Henrik

  2014-01-01

  Humor har visat sig ha många positiva effekter för individers hälsa och kan även ge positiv utdelning i arbetet. Den har nämligen visat sig bidra till ökad produktivitet och kreativitet i arbetslivet, därför kan man anta att det från företagens sida kan finnas ett intresse av att undersöka humor i arbetet närmare då det kan ge bättre utdelning från de anställda. Tidigare forskning om humor i arbetslivet riktar sig främst till anställda inom olika serviceyrken samt vård- och omsorg. Av den här...

 12. Att märka turism? : En undersökning om marknadsföring av kvalitetsmärkning inom ekoturismen

  OpenAIRE

  Söderberg, Johanna; Jörnesten, Rikard

  2009-01-01

  Kvalitetsmärkningen Naturens Bästa arbetar för att marknadsföra upplevelser som inte är bra enbart för turisten utan även för miljön och omgivningen. Idag blir vi som konsumenter mer och mer medvetna och måna om vår miljö och den värld vi lever i. Således borde en kvalitetsmärkning som Naturens Bästa kunna vägleda oss till att finna arrangemang inom turismen som hjälper oss att välja arrangörer som verkligen lever upp till de krav vi ställer. Problemet som finns är dock att denna kvalitetsmär...

 13. Bland målarfärg och toner : En kvalitativ studie om förskollärares syn på estetik

  OpenAIRE

  Andersson, Erika; Enlund, Charlotte

  2014-01-01

  Syftet med studien var att, utifrån en kvalitativ ansats, undersöka nio förskollärares syn på estetik i förskolan. Genom kvalitativa, semistrukturerade intervjuer ville vi ta del av förskollärarnas personliga tankar om och erfarenheter av estetik. Vi ämnade undersöka hur de beskriver den estetiska verksamheten, deras roll och förhållnings-sätt till området. Resultatet visade att förskollärarna framhåller estetik som betydelsefullt, men att begreppet är svårtolkat. Förskollärarna redogjorde fö...

 14. Tack, men nej tack : En undersökning om Online Behavioral Advertising och dess förhållande till blockeringstjänster

  OpenAIRE

  Holgersson, Pontus; Haglund, Martin

  2015-01-01

  Online Behavioral Advertising betyder att man spårar användares beteende över Internet för att kunna skapa skräddarsydda annonser till användare baserat på deras internetaktiviteter. Det är kostnadseffektivt och ger möjlighet för företag att skapa relevanta annonser för internetanvändare. Online Behavioral Advertising möts ofta av motstånd eftersom att företag inkräktar på den personliga integriteten när man samlar in information om människor för att skapa annonser. Samtidigt har användandet ...

 15. Stödjande av barns sociala färdigheter och delaktighet i vardagen : Om möjligheter och utmaningar i arbetet på mottagningshem

  OpenAIRE

  Larinkoski, Miriam

  2014-01-01

  Syftet med detta examensarbete är att ge ökad kunskap om hur de professionella på ett mottagningshem kan stöda barns sociala färdigheter och delaktighet i vardagen. Detta examensarbete är ett beställningsarbete av ett mottagningshem i södra Finland. Frågeställningarna är: Hur kan professionella med hjälp av en miljöterapeutisk arbetsmetod på mottagningshem främja barns sociala färdigheter samt stöda barns delaktighet i var-dagen? Vilka är utmaningarna för de professionella i att förverkliga ...

 16. Inte utan min tillåtelse : En studie om SMS-reklam från modeföretag ur ett konsumentperspektiv

  OpenAIRE

  Finder, Jeanette; Johansson, Cecilia

  2010-01-01

  Flertalet modeföretag använder sig idag av SMS-reklam, en reklamform som enligt studier uppfattas som positiv så länge som den är tillåtelsebaserad. Syftet med denna uppsats är att undersöka om och i så fall vilka skillnader som finns vad det gäller attityden till SMS-reklam och det efterföljande köpbeteendet mellan de som anser sig ha accepterat avtalen kring SMS-reklam och de som ej anser sig ha gett sin tillåtelse. För att uppfylla syftet fick 219 studerande vid Stockholms universitet besv...

 17. SMS-lån + Ungdomar = Sant? : En kvantitativ studie om SMS-lån, ungdomar och köpbeteende.

  OpenAIRE

  Liedgren, Jonas; Pecov, Mikael

  2009-01-01

  Mobiltelefonen är idag en självklar och ofta kritisk del i ungdomars liv. Men vid fel användning av telefonen kan ungdomarna lätt hamna i en skuldfälla. Antalet ärenden gällande SMS-lån ökar lavinartat hos kronofogden och oroväckande många av dessa fall involverar ungdomar. Det huvudsakliga syftet med vår studie är att identifiera faktorer som påverkar gymnasieelevers köpbeteende samt att undersöka om dessa faktorer påverkar i vilken grad eleverna kan tänka sig att ta ett SMS-lån. För att und...

 18. Karlstads universitet - Ut i skogen, vad ska jag dit och göra? : En rapport om skapandet av ett unikt monterkoncept

  OpenAIRE

  Bergman, Karin; Jernberg, Jonna

  2012-01-01

  Sammanfattning Mässor förekom som fenomen redan under medeltiden och har allt sedan dess använts som en kanal för försäljning och marknadsföring. Idag tävlar företag och organisationer om mässbesökares uppmärksamhet genom att skapa attraktiva montrar med vinnande koncept som ska locka människor och få dem att lägga företagsnamnet på minnet. Detta är vad Karlstads universitet haft i åtanke då de utformat beskrivningen till detta projekt. Bakgrunden till projektet är att universitetet finns r...

 19. Pedagogisk dokumentation : En kvalitativ studie om vad förskollärare anser att jobba med detta arbetssätt

  OpenAIRE

  Dellenbäck, Emmeli

  2014-01-01

  Med denna studie ville jag ta reda på hur förskollärare arbetar med denpedagogiska dokumentationen i förskolans verksamhet. Frågeställningarna jagsökte svar på var: Hur kan arbetet med pedagogisk dokumentation se ut iförskolan? Vad anser förskollärare om arbetet med pedagogisk dokumentation,finns det några svårigheter eller möjligheter med att arbeta på detta sätt. Vem bäransvaret för den pedagogiska dokumentationens utformning, planering ochstruktur? För att få svar på mina frågeställningar ...

 20. Generationers syn på maktutövning : En studie om hur chefer uppfattar och legitimerar maktutövning

  OpenAIRE

  Eliasson, Alexander

  2015-01-01

  Syftet med denna studie är att undersöka hur chefer från två generationer, generation X och generation Y ser på begreppet legitim maktutövning samt att se om det går att entydigt placera in dem i en generation typologi. Studien har två frågeställningar, den första är: hur skiljer sig synen på legitim maktutövning mellan chefer från generation X och generation Y i ett företag? Och den andra är: Går det att entydigt placera respondenter från generation X eller respondenter från generation Y i e...

 1. Structural and electronic properties of ScnOm (n=1~3, m=1~2n) clusters: Theoretical study using screened hybrid density functional theory

  CERN Document Server

  Yang, Yu; Zhang, Ping; 10.1103/PhysRevB.84.205430

  2011-01-01

  The structural and electronic properties of small scandium oxide clusters ScnOm (n = 1 - 3, m = 1 - 2n) are systematically studied within the screened hybrid density functional theory. It is found that the ground states of these scandium oxide clusters can be obtained by the sequential oxidation of small "core" scandium clusters. The fragmentation analysis demonstrates that the ScO, Sc2O2, Sc2O3, Sc3O3, and Sc3O4 clusters are especially stable. Strong hybridizations between O-2p and Sc-3d orbitals are found to be the most significant character around the Fermi level. In comparison with standard density functional theory calculations, we find that the screened hybrid density functional theory can correct the wrong symmetries and yield more precise description for the localized 3d electronic states of scandium.

 2. Mot bättre vetande : Om Stockholms stads uppföljningsansvar för ungdomar 16-19 år

  OpenAIRE

  Michelson Thorngren, Annika; Leppänen, Tarja

  2011-01-01

  I denna studie undersöks följderna av en revisionsrapport kring det kommunala uppföljningsansvaret i Stockholms stad. I rapporten, som är från 2009, ger stadens revisorer rekommendationer för hur arbetet med att följa upp ungdomar 16-19 år kan effektiviseras. Revisorerna anser bland annat att kommunstyrelsen bör utarbeta ett förslag till kommunfullmäktige om hur innebörden av det kommunala uppföljningsansvaret kan förtydligas. Revisorerna påpekar vidare att det finns behov av att utveckla sam...

 3. Hållbar konsumtion och matavfall : En studie om människors attityder till att slänga mat

  OpenAIRE

  Bertilsson, Kristina

  2009-01-01

  Idag lever vi i ett konsumtionssamhälle där människors nuvarande konsumtionsmönster inte är hållbara. Det krävs att varje individ tar hänsyn till både ekonomiska, miljömässiga och sociala aspekter, om en hållbar konsumtion ska bli verklighet. För att förstå sig på hushållens konsumtionsvanor är det bästa sättet att fokusera på individernas beteende.   Både livsmedelskonsumtionen och avfallssektorn är områden som ger upphov till stor miljöpåverkan. Forskare har nyligen kommit fram till att det...

 4. Att arbeta med Employer Branding och sociala medier. : En kvalitativ studie om hur industriföretag arbetar för att bli en attraktiv arbetsgivare.

  OpenAIRE

  Mähler, Sara; Forsman, Jennifer

  2014-01-01

  Industribranschen har idag vissa problem med att attrahera kompetent arbetskraft. Arbetet med att bygga ett starkt Employer Brand har därför blivit allt viktigare. Användandet av sociala medier har ökat och detta skapar nya möjligheter för företag att marknadsföra sig. Frågan är dock om företagen använder denna möjlighet i sitt arbete med Employer Branding. Syftet med denna studie var att undersöka hur industriföretag arbetar med Employer Branding genom sociala medier. Metoden som används för...

 5. "Hjälp mig att göra det själv" : En studie om tillit i en montessoriförskola

  OpenAIRE

  Engström, Alexandra

  2015-01-01

  Syftet med studien är att bidra med kunskap om, och i så fall hur, montessorilärare visar tillit till barns egenstyrda aktivitet i sitt arbetssätt på en montessoriförskola. De frågeställningar som studien baserats på är: - Hur visar montessorilärare barn tillit vid byte av aktivitet? - Hur inspirerar montessorilärare barn för att göra saker själva? För att få svar på dessa frågeställningar har jag använt mig av en kvalitativ metod genom ostrukturerade observationer samt analyserat utifrån ett...

 6. Hälsofrämjande vid graviditetsdiabetes : en teoretisk studie om hälsofrämjande arbete hos gravida kvinnor med graviditetsdiabetes

  OpenAIRE

  Nyström, Heidi; Ljungkvist, Fanny; Mård, Johanna

  2011-01-01

  Syftet med denna teoretiska studie är att undersöka på vilket sätt barnmorskan kan främja hälsan hos mödrar som insjuknar i graviditetsdiabetes. Respondenterna vill att barnmorskan skall få kunskap om vad som är väsentligt vid hälsofrämjande arbete hos kvinnor med graviditetsdiabetes. Forskningsfrågorna lyder enligt följande: Vad främjar moderns hälsa vid graviditetsdiabetes? Hur kan barnmorskan främja hälsan hos kvinnor som har insjuknat i graviditetsdiabetes? Totalt samlades 30 vetensk...

 7. Det är alldeles för mycket sport inom idrotten : En antologi om identitetsskapande genom sport och fotboll

  OpenAIRE

  Kovacic, Ivan; Leijon, Robert; Leijon, Calle; Mustafa, Besnik

  2007-01-01

  Fotboll är idag världens största sport, den utspelar sig på jordens alla hörn, från arenor med kapacitet på över hundratusen besökare till division 6 Östra Götaland. Den speglar på många sätt samhället och dess många sociala skeenden. Detta innebär att den sociala kulturen och de identitetsskapande processer som omger sporten är minst lika intressant att se närmare på, precis som med resten av samhället. Denna antologi handlar om hur fotboll och identitet kan kopplas samman i allt från läktar...

 8. ”Vissa saker kan bli lite bättre” : En kvalitativ studie om arbetsmotivation bland vårdpersonal inom hemvården

  OpenAIRE

  Näsman, Sara; Luukinen, Evelina

  2015-01-01

  Examensarbetet är ett beställningsarbete från en kommun i Österbotten, som har som syfte att ta reda på vilka faktorer som påverkar vårdpersonalens arbetsmotivation inom hemvården. Studien vill få fram på vilket sätt vårdpersonalen själv kan påverka sin arbetsmotivation. Avsikten är att få fram både positiva och negativa faktorer som påverkar arbetsmotivationen. Maslows behovshierarki, Antonovskys teori om känsla av sammanhang samt Herzbergs tvåfaktor-teori har använts som teoretiska utgå...

 9. När hälsa blir ohälsa : En studie om Ortorexia Nervosa och två sorters självkänsla

  OpenAIRE

  Beijar Odh, Maria

  2013-01-01

  Ortorexia Nervosa (ON) är ett idag relativt okänt fenomen och detfinns skilda åsikter angående vilken typ av problem det är. Det finns desom menar på att det kan vara en ätstörning eller ett tvångssyndrom.Studien genomfördes med syfte att undersöka hur utbrett ON är hosträningsintresserade människor samt undersöka om bassjälvkänsla ochförvärvad självkänsla kunde relateras på olika sätt till graden av ONsamt se ifall kön och ålder har någon inverkan på detta.Undersökningen genomfördes med enkä...

 10. Méthode d'assemblage de maillages recouvrants autour de géométries complexes pour des simulations en aérodynamique compressible

  OpenAIRE

  Peron, Stephanie

  2014-01-01

  La simulation numérique des écoulements (CFD) est largement utilisée aujourd'hui dans l'industrie aéronautique, de l'avant-projet à la conception des appareils. En parallèle, la puissance des calculateurs s'est accrue, permettant d'effectuer des simulations résolvant les équations de Navier-Stokes moyennées (RANS) dans un délai de restitution acceptable du point de vue industriel. Cependant, les configurations simulées sont de plus en plus complexes géométriquement, rendant la réalisation du ...

 11. Orientational order parameter, S, in N-(p-n-ethoxy benzylidene)-p-n-alkoxy anilines, 2O.Om LC compounds

  Science.gov (United States)

  Sastry, P. S.; Srinivasu, Ch.; Pardhasaradhi, P.; Pisipati, V. G. K. M.

  2016-01-01

  The orientational order parameter, S, is estimated in N-(p-n-ethoxy benzylidene)-p-n-alkoxy anilines, 2O.Om liquid crystalline (LC) compounds with alkoxy chain number, m = 3, 4, and 6-10 using four different methods. The methods employed are (1) from birefringence, ? where ne and no are extraordinary and ordinary refractive indices, (2) from effective geometry parameter, αg, where α = no/ne, (3) from the Haller approximation (1 - T/TNIβ where β is obtained from method (1), and (4) the Maier and Saupe method from density. In the four methods proposed no field is chosen to explain the nematic liquid crystal and provides the S values obtained are identical to one another except in the case of 2O.O9 compound where the S values are higher when compared to the others. All the methods are explained in detail.

 12. Modélisation des effets géomécaniques de l'injection de vapeur dans les réservoirs de bruts lourds

  OpenAIRE

  Zandi, Setayesh

  2011-01-01

  Le SAGD (Steam Assisted Gravity Drainage) est un procédé de récupération des huiles lourdes qui remporte énormément de succès, en particulier pour le bitume. Le SAGD génère des interactions complexes entre la géomécanique et les écoulements polyphasiques en milieux poreux. Dans ce procédé, l'injection de vapeur modifie la pression et de la température dans le réservoir, ce qui peut augmenter ou diminuer les contraintes effectives dans le réservoir. La quantification de l'état de contrainte et...

 13. Havvindmøller i Energi E2. - Et projekt om havvindmøllers konkurrenceevne på et liberaliseret elmarked

  OpenAIRE

  Rygaard, Michael A.; Jakobsen, Mai Gritt; Christensen, Ditte Vesterager; Jahn, Tino Killen

  2003-01-01

  Problematikken vedrørende emissioner af CO2, SO2 og NOx som følge af afbrænding af fossile brændsler, har ført til en stigende debat. Der hersker et ønske om at nedbringe emissionerne samtidig med at elmarkedet liberaliseres. Projektet tager udgangspunkt i Energi E2 som case-virksomhed. E2 er den største elproducent i Østdanmark. I projektet benyttes Avedøre 1 og 2, Nordjyllandsværket, DTU-værket samt Nysted Havmøllepark som referenceanlæg. Gennem projektet vil vi svare på f...

 14. Demens : en anhörigsjukdom. En litteraturstudie om anhörigas upplevelser av anhörigstöd vid demens

  OpenAIRE

  Almqvist, My; Dahlström, Sanna

  2013-01-01

  Bakgrund: Cirka 35 miljoner människor i världen har någon form av demens. Demens är en sjukdom som bland annat försämrar minnet och som kan medföra personlighetsförändringar. Demens benämns ofta som den anhöriges sjukdom, eftersom det också är en påfrestande situation för de anhöriga då en person som bor hemma insjuknar i demens. Som anhörig till en person med demens, kan vardagen förändras i takt med sjukdomen. Detta kan medföra att de anhöriga känner en plikt av att ta hand om personen med ...

 15. Kritik af gældende ret om udbetaling af forsikring og pension ved død samt forslag til nye regler

  DEFF Research Database (Denmark)

  Feldthusen, Rasmus Kristian; Mortensen, Anne Kjærhus

  2013-01-01

  Med afsæt i en analyse af gældende ret peger forfatterne i artiklen på en række uhensigtsmæssigheder ved det gældende system for udbetaling af forsikring og pension ved død. Det konkluderes, at de nugældende regler i forsikringsaftalelovens § 104 /pensionsopsparingslovens § 4 om anfægtelse af en...... være nærmeste pårørende i en skattebegunstiget pensionsordning. Forfatterne fremkommer afslutningsvis med forslag til et nyt system, som tilnærmer forsikrings- og pensionsreglerne de arveretlige regler - såvel materielt som formelt....

 16. Influence de la géométrie de l’outil sur la robustesse du FSW robotisé

  OpenAIRE

  JEMAL, Nejah; BEN ATTAR, Amarilys; Langlois, Laurent; ZIMMER-CHEVRET, Sandra

  2014-01-01

  En soudage par friction malaxage (Friction Stir Welding, FSW), l’outil est l’acteur principal de l’opération. Dans sa configuration conventionnelle, l’outil FSW n’est pas considéré comme un consommable lors du soudage des alliages d’aluminium. Sa partie active constituée d’un épaulement et d’un pion permet l’échauffement et le malaxage de la matière. Dans cette étude, on s’intéresse tout d’abord à analyser l’influence de la géométrie de l’outil sur la qualité du cordon. En effet, pour plusieu...

 17. Beetle and plant arrow poisons of the Ju|'hoan and Hai||om San peoples of Namibia (Insecta, Coleoptera, Chrysomelidae; Plantae, Anacardiaceae, Apocynaceae, Burseraceae).

  Science.gov (United States)

  Chaboo, Caroline S; Biesele, Megan; Hitchcock, Robert K; Weeks, Andrea

  2016-01-01

  The use of archery to hunt appears relatively late in human history. It is poorly understood but the application of poisons to arrows to increase lethality must have occurred shortly after developing bow hunting methods; these early multi-stage transitions represent cognitive shifts in human evolution. This paper is a synthesis of widely-scattered literature in anthropology, entomology, and chemistry, dealing with San ("Bushmen") arrow poisons. The term San (or Khoisan) covers many indigenous groups using so-called 'click languages' in southern Africa. Beetles are used for arrow poison by at least eight San groups and one non-San group. Fieldwork and interviews with Ju|'hoan and Hai||om hunters in Namibia revealed major differences in the nature and preparation of arrow poisons, bow and arrow construction, and poison antidote. Ju|'hoan hunters use leaf-beetle larvae of Diamphidia Gerstaecker and Polyclada Chevrolat (Chrysomelidae: Galerucinae: Alticini) collected from soil around the host plants Commiphora africana (A. Rich.) Engl. and Commiphora angolensis Engl. (Burseracaeae). In the Nyae Nyae area of Namibia, Ju|'hoan hunters use larvae of Diamphidia nigroornata Ståhl. Larvae and adults live above-ground on the plants and eat leaves, but the San collect the underground cocoons to extract the mature larvae. Larval hemolymph is mixed with saliva and applied to arrows. Hai||om hunters boil the milky plant sap of Adenium bohemianum Schinz (Apocynaceae) to reduce it to a thick paste that is applied to their arrows. The socio-cultural, historical, and ecological contexts of the various San groups may determine differences in the sources and preparation of poisons, bow and arrow technology, hunting behaviors, poison potency, and perhaps antidotes. PMID:27006594

 18. La cerámica romana de paredes finas del Santuario de So n'Oms, Palma de Mallorca. Nuevas producciones de Mallorca e Ibiza

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  López Mullor, Alberto

  2001-12-01

  Full Text Available Inside the talayotic complex known as So n'Oms, in the municipal area of Palma (Mallorca, Balearic Islands, there is a sanctuary excavated in the sixties which produced an ample series of thin walled pottery that were dedicated as offerings to the gods. All the material found can be dated between 20-10 a.C.-. and 50 d.C. It is so well preserved that it has been possible to recognise and determine decoration and paste and, therefore, to reach to the conclusion that most of them belongs to production centers situated in Mallorca and Ibiza (from this last almost the 70%. There are, also, italic and betican productions.Dentro del conjunto talayótico conocido como So n'Oms, situado en el término municipal de Palma (Mallorca, islas Baleares, existe un santuario excavado en la década de los sesenta, que proporcionó un extenso lote de cerámica de paredes finas, depositadas allí como ofrenda. Los materiales pueden situarse entre los años 20/10 a.C. y 50 de nuestra era. Destaca su buen estado de conservación, que ha permitido un reconocimiento minucioso de pastas y decoraciones, habiéndose podido atribuir una gran parte de las piezas a centros productores de Mallorca y sobre todo —más del 70 %— de Ibiza. También se han localizado vasos héticos e itálicos.

 19. Het effect van media-aandacht voor het gebruik van mogelijke ondeugdelijke naalden in het voorjaar 2015 op de bereidheid van moeders om hun dochter te laten vaccineren tegen HPV

  NARCIS (Netherlands)

  Paulussen, G; Keulen, H.M. van; Keer, M.

  2015-01-01

  In het voorjaar van 2015 zijn in het kader van een grootschalig educatief experiment metingen verricht onder moeders waarvan hun dochter zou worden opgeroepen voor de HPV-vaccinatie. Dit veldexperiment had als doel om de effectiviteit van online getailorde voorlichting over de HPV-vaccinatie te onde

 20. Actinide Oxidation State and O/M Ratio in Hypostoichiometric Uranium-Plutonium-Americium U0.750Pu0.246Am0.004O2-x Mixed Oxides.

  Science.gov (United States)

  Vauchy, Romain; Belin, Renaud C; Robisson, Anne-Charlotte; Lebreton, Florent; Aufore, Laurence; Scheinost, Andreas C; Martin, Philippe M

  2016-03-01

  Innovative americium-bearing uranium-plutonium mixed oxides U1-yPuyO2-x are envisioned as nuclear fuel for sodium-cooled fast neutron reactors (SFRs). The oxygen-to-metal (O/M) ratio, directly related to the oxidation state of cations, affects many of the fuel properties. Thus, a thorough knowledge of its variation with the sintering conditions is essential. The aim of this work is to follow the oxidation state of uranium, plutonium, and americium, and so the O/M ratio, in U0.750Pu0.246Am0.004O2-x samples sintered for 4 h at 2023 K in various Ar + 5% H2 + z vpm H2O (z = ∼15, ∼90, and ∼200) gas mixtures. The O/M ratios were determined by gravimetry, XAS, and XRD and evidenced a partial oxidation of the samples at room temperature. Finally, by comparing XANES and EXAFS results to that of a previous study, we demonstrate that the presence of uranium does not influence the interactions between americium and plutonium and that the differences in the O/M ratio between the investigated conditions is controlled by the reduction of plutonium. We also discuss the role of the homogeneity of cation distribution, as determined by EPMA, on the mechanisms involved in the reduction process. PMID:26907589