WorldWideScience

Sample records for angu valodas tulkojis

 1. A space vehicle rotating with a uniform angu- lar velocity about a ...

  Indian Academy of Sciences (India)

  IAS Admin

  A space vehicle rotating with a uniform angu- lar velocity about a vertical axis fixed to it is falling freely vertically downwards, say, with its engine shut off. It carries two astronauts inside it. One astronaut throws a tiny tool towards the other astronaut. The motion of the tiny tool with reference to a rotating frame rigidly fixed.

 2. Dzimumu atšķirības otrās valodas apguvē

  OpenAIRE

  Brūdere, Kristīne

  2012-01-01

  Bakalaura darbs pēta dzimumu atšķirības otrās valodas apguvē un dzimuma ietekmi valodas apgūšanā, kas arī tika pārbaudīts praktiskajā daļā. Pētnieciskā darba mērķis ir noskaidrot kādā veidā izpaužas dzimumu atšķirības otrās valodas apguvē un kā tas ietekmē valodas apguvi. Praktiskās daļas rezultāti liecina, ka dzimumu atšķirības pastāv. Galvenās atšķirības tiek novērotas mutiskajā komunikācijā, aktivitātes ziņā, vēlmē apgūt valodu un uzsvara likšanā uz valodas apguvi. Lai arī atšķirības starp...

 3. YouTube izmantošana vācu valodas kā svešvalodas stundās rakstītprasmes attīstīšanai pamatskolā

  OpenAIRE

  Krūma, Līga

  2014-01-01

  Diplomdarba tēma ir „YouTube izmantošana vācu valodas kā svešvalodas stundās rakstītprasmes attīstīšanai pamatskolā. Diplomdarba tēmas izvēli noteica fakts, ka Latvijā nav daudz pētījumu par YouTube, un ka šī video interneta mājaslapa, var piedāvāt jauninājumus vācu valodas kā svešvalodas stundās rakstītprasmes attīstīšanai. Darba teorētiskā daļa veido pedagoģiskās un metodiskās literatūras analīze. Teorētiskās pētniecības darba gaitā tika izstrādāti un izmēģināti rakstītprasmes attīsto...

 4. Parechinus angu/osus

  African Journals Online (AJOL)

  recorded, while in the second (gonad state) experiment, the gonad ... were diameter and gonad index, with quadratic and cubic .... Table 2 Regression equations relating log V. 02. 0..1 02h -1) to log dry mass for sexually mature and immature animals «17mm diameter). Equations have the form: log (Vo) = log a + b.log (OM).

 5. Satura un valodas integrētās mācīšanās metode angļu valodas kā svešvalodas apguvē sākumskolā

  OpenAIRE

  Zenfs, Guntis

  2011-01-01

  Ļoti bieži vidusskolēni sūdzas, ka viņi ir pavadījuši 12 gadus skolā, darījuši daudz dažādu lietu, mācījušies daudz dažādu priekšmetu, bet nav iemācījušies angļu valodu. Skolotāji uzskata, ka skolēni būtu vainojami, skolēni saka, ka tā ir skolotāju vaina - garlaicīgas nodarbības, morāli novecojušas grāmatas un metodes. Tie pieprasa kaut ko, kas attīstās kopā ar viņiem morāli un praktiski un viens no iespējamajiem risinājumiem varētu būt Satura un Valodas Integrēta Apguve (SVIA). Netiek uzskat...

 6. Videomateriāla izmantošana sagatavotas diskusijas vadīšanā krievu valodas kā svešvalodas stundās vidusskolā

  OpenAIRE

  Pučkova, Irina

  2012-01-01

  Irina Pučkova. Tēma – Videomateriāla izmantošana sagatavotas diskusijas vadīšanā krievu valodas kā svešvalodas stundās vidusskolā – Riga 2012. – 80 lpp. Darbs veltīts aktuālai tēmai kā vienai no inovāciju metodēm un mūsdienu metodiskajiem paņēmieniem (krievu valodas apmācībai) vecākajās vidusskolas klasēs. Darba mērķis – izveidot videomateriālus sagatavotas diskusijas vadīšanai, aprobēt tos un veikt pētījumu vecākajās klasēs. Darbā dots stratēģiju apraksts un videomateriāli svešvalodā...

 7. Sociālkultūras kompetences mācīšana spāņu valodas kā otrās svešvalodas studentiem Latvijā A1 un A2 līmenī

  OpenAIRE

  Keivomege, Aija

  2013-01-01

  Maģistra darbs atklāj sociālkultūras kompetences nozīmīgumu spāņu valodas kā otrās svešvalodas apguvē, parādot, kā attīstīt sociālkultūras kompetenci un kā šīs kompetences trūkums var izraisīt kultūršoku un pārpratumus. Darba mērķis ir izzināt sociālkultūras kompetences teorētiskos aspektus un izveidot didaktiskos materiālus, pamatojoties uz spāņu valodas kā otrās svešvalodas studentu vajadzībām Latvijā. Pētījuma laikā tika noskaidrots, kādas sociālkultūras tēmas iekļaut spāņu valodas...

 8. Python valodas REST API ietvaru salīdzinājums

  OpenAIRE

  Babris, Kārlis

  2016-01-01

  Arvien populārāk kļūst veidot tīmekļa vietņu servera puses risinājumus, kuri balstās uz REST API arhitektūru. Šāds koncepts ļauj atdalīt datu apstrādes un manipulācijas procesu no to reprezentācijas, radot iespēju šīs funkcionalitātes izstrādāt neatkarīgi vai nodrošināt datus vairākām nesaistītām lietotnēm vienlaicīgi. Šajā darbā ir apskatīti vairāki specializēti Python programmēšanas valodas ietvari REST API sistēmu izstrādei. Darbā ir veikts gan teorētisks, gan empīrisks pētījums par esošaj...

 9. Vārdu mācīšanās paņēmienu izmantošana 7. klasē vācu valodas kā otrās svešvalodas apguves veicināšanai

  OpenAIRE

  Skutele, Aija

  2017-01-01

  Diplomdarbā pētīta vārdu mācīšanās paņēmienu izmantošana vācu valodas kā otrās svešvalodas apguves veicināšanai 7. klasē, jo darba autore prakses ietvaros novēroja, ka skolēniem nav pilnīgas izpratnes par vārdu mācīšanās paņēmieniem. Lai sasniegtu darba mērķi – apzināt vārdu mācīšanās paņēmienu efektivitāti –, tika pētīta vācu valodas aktualitāte, kā arī tās apguve, mācoties vācu valodu kā otro svešvalodu pēc angļu valodas; uzsvars likts uz tiešo un netiešo vārdu mācīšanās paņēmienu izpēti. ...

 10. Mācību modeļa "WebQuest"izmantošana angļu valodas apguvē

  OpenAIRE

  Jēgermane, Ilze

  2011-01-01

  Mācību modelis WebQuest ir inovatīva metode mācību procesā, kuru sākotnēji izveidoja un izstrādāja mācību tehnoloģiju profesors Bērnijs Dodžs (Bernie Dodge) kā vienu no mācību metodēm izmantojot internetu. Pētījuma mērķis bija izpētīt, kā mācību modelis WebQuest var būt lietderīgs angļu valodas apguvē. Darba autore analizēja teorētisko literatūru par mācību modeļa WebQuest koncepciju un tā pielietojumu angļu valodas kā svešvalodas apguvē, izmantojot gadījuma pētījuma metodi. Pētījumā piedalīj...

 11. Radošais mācīšanas/mācīšanās stils angļu valodas pasniegšanā

  OpenAIRE

  Briede, Ieva

  2015-01-01

  Šis Bakalaura darbsizmeklē radošuma pielietošanas nozīmi angļu valodas pasniegšanā. Šī darba mērķis ir izzināt radošos valodas mācīšanas paņēmienus un novērot kā tie tiek pielietoti vairākās angļu valodas nodarbībās. Pētījumā tika izmantotas tādas metodes kā teorētiskā un gadījuma izpēte. Lai pierādītu mērķi, tika pielietota metodiskās triangulācijas metode – šī darba autors novēroja trīs trešās klases angļu valodas nodarbības no dažādām skolām, kā vadlīnijas izmantojot paša autora veidotu no...

 12. Mājas darbi angļu valodas stundās profesionālās vidusskolas skolēnu leksikas pilveidei

  OpenAIRE

  Zemskova, Nataļja

  2010-01-01

  Diplomdarbs tika izstrādāts, lai noskaidrotu, kā dažādi mājas darbi var pilnveidot studentu vārdu krājumu angļu valodas stundās profesionālajās vidusskolās. Mājasdarbi ir skolotāju un skolēnu ikdienas rutīna. Skolotājiem ir dažāda attieksme pret mājasdarbiem, bet skolēni sūdzas, ka mājasdarbi ir garlaicīgi un bezjēdzīgi. Diplomdarba mērķis bija izpētīt, kā skolēni var bagātināt savu profesionālo vārdu krājumu, pildot angļu valodas mājasdarbu profesionālajā vidusskolā. La...

 13. Ārpusklases klausīšanās interneta avoti vidusskolas skolēnu klausīšanās prasmju uzlabošanai angļu valodas stundās

  OpenAIRE

  Staļmačenoka, Ļubova

  2010-01-01

  Lai efektīvi komunicētu jebkurā valodā ir nepieciešamas divas vienlīdz svarīgas prasmes: runāšana un klausīšanās. Ārpusklases klausīšanās sniedz iespēju praktizēt klausīšanās prasmes autentiskā angļu valodas vidē. Šim nolūkam var tikt izmantoti daudzveidīgi avoti. Ņemot vērā faktu, ka vairākums vidusskolas skolēnu ir aktīvi interneta lietotāji, var izvirzīt pieņēmumu, ka interneta avoti var tikt izmantoti ārpusklases klausīšanās aktivitātēm. Tāpēc diplomdarba mērķis bija izpētīt vai ārpusklas...

 14. Video izmantošana runas prasmju attīstīšanai angļu valodas stundās 5.- 7.klasēs.

  OpenAIRE

  Dreiberga, Lolita

  2006-01-01

  Mūsdienu sabiedrībā arvien pieaug interese par video, televīziju, datortehniku, kas ietekmē ikvienu kā pozitīvi, tā arī negatīvi, kā arī piedāvā plašas iespējas skolēnu izglītošanai un pilnveidošanai. Mūsu sabiedrībā skolēni lielākās savas dzīves zināšanas un pieredzi iegūst no tehniskajiem līdzekļiem (video, televīzijas, datortehnikas). Diplomdarba „Video izmantošana runas prasmju attīstīšanai angļu valodas stundās 5.-7. klasēs” mērķis ir noskaidrot un izpētīt, kāda ir video loma 5.-7. k...

 15. Studentu komunikatīvās kompetences attīstīšana apgūstot mērķvalodas vārdu krājumu

  OpenAIRE

  Vizbule, Ludmila

  2008-01-01

  Diplomdarba mērķis ir pierādīt, ka daudzveidīga vārdu krājuma mācīšanas un tā apguves uzdevumu lietošana, kā arī apgūtā materiāla regulāra nostiprināšana paaugstina studentu spēju apgūt vārdu krājumu mērķvalodā, tādējādi veicinot komunikatīvās kompetences attīstību. Darbā sniegts pārskats par komunikatīvās kompetences jēdzienu saistībā ar svešvalodas mācīšanu un tās apguvi; lingvistiskā kompetence un leksiskā kompetence aplūkotas kā būtiskas komunikatīvās kompetences sastāvdaļas. Diplomdar...

 16. Vidējā pirmsskolas vecuma bērna valodas un runas prasmju sekmēšana didaktiskajās rotaļās

  OpenAIRE

  Tūtare, Madara

  2017-01-01

  Kvalifikācijas darbs izstrādāts par tēmu „Vidējā pirmsskolas vecuma bērna valodas un runas prasmju sekmēšana didaktiskajās rotaļās”. Darba autore: Madara Tūtare Darba vadītāja: Aija Kalve Kvalifikācijas darba mērķis: Pētīt pirmsskolēna runas attīstību didaktisko spēļu procesā. Hipotēze: Pirmsskolēna runa didaktiskajās spēlēs tiks sekmēta, ja: izvēlētās didaktiskās spēles atbilst bērna vecumposma īpatnībām; 1.didaktisko spēļu saturs ietver runas attīstīšanas iespējas; 2.didaktiskā spēle atbil...

 17. Reālijas un valodas īpatnību attēlošana literārā tekstu tulkojumā (pamatojoties uz Aleksandra Puškina romāna „Kapteiņa meita”)

  OpenAIRE

  Širado, Nataļja

  2008-01-01

  Šīs darbs Reālijas un valodas īpatnību attēlošana literāra tekstu tulkojumā (pamatojoties uz Aleksandra Puškina romana „Kapteiņa meita”) ir veltīts reālijas tulkošanas problēmai literārajos tekstos. Šī darba mērķis bija analizēt dažādus A.S. Puškina romāna „Kapteiņa meita” tulkojumus lai izpētīt metodes, kuras tulkotāji lietoja, lai attēlotu reālijas un valodas īpatnības kuriem piemīt vēsturiskais un kulturālais kolorīts, kā arī tiem, kuriem nav ekvivalenta Angļu valodā. Kā arī izpētīt tu...

 18. [Luuletused] / no igauņu valodas atdzejojis Guntars Godiņš

  Index Scriptorium Estoniae

  fs, pseud., 1971-

  2005-01-01

  Sisu: "kas mēs esam..." ; "Dzejnieki dzejo par dzejoshanu..." ; "ko gan es iesāktu bez Tevis Ave..." ; "strādāju arhīvā..."; "mīli mani no deviņiem līdz pieciem..." ; "kad cilvēks nomirst..." ; "skarbs vīrs no rīta iziet laukā..."

 19. Pavasarnakts : [luuletused] / Andres Ehin ; Andress Ehins, no igaņu valodas atdzejojis Guntars Godiņš

  Index Scriptorium Estoniae

  Ehin, Andres, 1940-2011

  2005-01-01

  Sisu: Pavasarnakts ; Būt suņa dzīvoklim ; "baltajā naktī..." ; Atmiņu bilde ; "ceļas vējsh" ; Sarkankrūtīsha saprāts ; Redzējums ; "dziļi zem zemes dzīvo..." ; Esmu, esmu, esmu... ; Nūdeles un makarona mīlestība ; "aiz vemmorskas bodes..." ; Haiku : [6 haikut] ; Esmu jūsu pazudusī mashīna ; Pakārtais ievārījums : (fragments)

 20. [Luuletused] / Kristīna Ehina ; no igauņu valodas atdzejojis Guntars Godiņš

  Index Scriptorium Estoniae

  Ehin, Kristiina, 1977-

  2005-01-01

  Sisu: No grāmatas Simuna diena: [Tekst raamatu "Simunapäev" tagakaanelt] ; "nemanot uzrodas migla..." ; "tavas bungas ir mēmas..." ; "tas laiks ir pienācis..." ; "mēs neatradām ceļu..." ; "guļu kā dūņas mezhā..." ; No grāmatas Gulbja kaulu pilsēta: [Tekst raamata "Luigeluulinn" tagakaanelt] ; "dzemdēt bērnus..." ; "tu sēdi pie galda raksti..." ; "kāda meitene..." ; "dodas karā mans brālis...". Luuletusi kogudest "Simunapäev" ja "Luigeluulinn"

 1. Autorteksts kā nacionālā korpusa un rakstnieka valodas vārdnīcas resurss

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Maija Baltiņa

  2012-04-01

  Full Text Available AUTHOR’S TEXT AS A RESOURCE FOR THE NATIONAL CORPUS AND THE WRITER’S LANGUAGE DICTIONARYSummaryA dictionary of a writer’s language is a vocabulary that has been methodically collected, analyzed and commented upon and represents the language as used by a particular author. The existence of such dictionaries indicates the level of the specific cultural environment, the stage of development of humanities and the capacity of computer resources.In the first stage of the project, the corpus of the writer’s language is created by collecting all the necessary texts of a selected author in a digital form. In the second stage, linguistic analysis of the corpus of the writer’s language is carried out using the existing and improved technologies (software and software tools. And, finally, in the third stage, on the basis of the corpus of the writer’s language a dictionary of the writer’s language is created according to set thematic, philological and stylistic intentions. The analysis is carried out on three levels: computational linguistic, philological and cultural semiotic.The computerized environment provides a precise quantitative characterization of the writer’s vocabulary (part of speech, word use, collocations etc.. From the philological point of view, vocabulary is analyzed with the help of software tools that help identify and demonstrate the stylistic characterization of the writer’s language, namely, the writer’s vocabulary and word use (e.g. metaphors, synonyms, similes etc.. Another benefit of computerized analysis is related to the intention to acquire a more complete and comprehensive idea about specific features of the writer’s language style.

 2. Dažas problēmas latviešu literārās valodas izveides procesā

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jānis Rozenbergs

  2011-12-01

  Full Text Available SOME PROBLEMS OF THE FORMATION PROCESS OF THE LATVIAN LITERARY LANGUAGESummary0. Literary language is the most complete variety of language, manifesting its functions in the best way possible and unifying the nation, as well as representing national mentality among other nations and their languages.0.1. When speaking about the Latvian literary language and its formation, it seems useful to acknowledge that the literary language is (1 the language of the entire nation, (2 is being consciously cultivated and (3 has written form.0.2. When dealing with the Latvian literary language formation processes, one should take into consideration (a the specific external (sociopolitical conditions, (b the sources of the literary language, (c aspects of language development and its research.1. Development of the Latvian language has been affected by external sociopolitical factors and factors of migration of representatives of various cultural layers; these factors have both stimulated and hampered the overall formation of the language both in space and time.2. Research of the Latvian literary language is complicated, because the most reliable proofs of this process are written texts, which in Latvian appeared only in the 16th century. Therefore both folk-lore and the spoken language can be used as sources.2.1. From the 16th to the 19th century written texts were mainly produced by German clergymen who in the beginning (in the 16th century had a poor knowledge of Latvian. Therefore these texts must be properly handled by differentiating the sociopolitical and philological activities of the Germans. Beginning with the 17th century a normative approach has been consciously applied to the language and thus a common variety of the language is being created by maximally keeping aloof of various patois forms.2.2. The source of analysis of the literary language and the process of its formation is the abundant Latvian folk-lore and especially the folk-songs (dainas, but the folk-lore language changes gradually from generation to generation.2.3. In studying the formation of the literary language, the spoken language found in written monuments and recorded in special questionnaires can be used.3. In inquiring about the Latvian literary language and its formation, definite layers of cognition can be traced: 1 statement and description of phonetic, lexical and grammatical phenomena found in the Latvian language and in the Latvian texts written by the German clergymen, 2 historical survey of language phenomena and their comparison with related languages, 3 analysis of the old-Latvian (and later also new-Latvian written language, 4 analysis of colloquial Latvian and folk-lore, 5 fundamental synchronic and diachronic research in phonetics, word stock and grammar within the framework of the language norm, style and language culture aspects.3.1. None of these layers give an all-embracing picture of the stages of the development of the Latvian literary language, because in those days no such task was formulated.3.2. In Latvian linguistics the Latvian literary language formation problem became topical in the 50ies of the 20th century with the emergence of historical research of literary Latvian as an independent branch of linguistics.

 3. Ilustratīvā materiāla atveide „Mūsdienu latviešu valodas vārdnīcā”

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ieva Zuicena

  2012-04-01

  Full Text Available THE QUESTION OF ILLUSTRATIVE EXAMPLES IN EXPLANATORY DICTIONARIES AND THE DICTIONARY OF CONTEMPORARY LATVIAN LANGUAGESummaryThere are two kinds of illustrative examples that are used in explanatory dictionaries: quotations and combination of words (phrases. Quotations are usually included in large dictionaries of many volumes, but phrases are popular in ordinary explanatory dictionar­ies.In explanatory dictionaries illustrative examples have several functions: 1 to confirm that a corresponding word really exists in language; 2 to demonstrate how the word is used in a context; 3 to supply with additional information.In the Dictionary of Contemporary Latvian Language illustrative examples are mainly given in the form of phrases, although sometimes quotations are also used, because there are several word groups that need a larger context (e.g., words with a figurative meaning, stylistically marked words or meanings, interjections.

 4. Latviešu valodas nebalsīgo frikatīvo spraudzeņu intensitātes raksturojums

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Inese Indričāne

  2014-11-01

  Full Text Available Intensity characteristics of the Latvian voiceless fricativesSummary In the present research the intensity of the prevocalic voiceless fricatives of the Standard Latvian in the context of vowels [i], [iː], [ɑ], [ɑː], [u], [uː] has been investigated. The aim of this study is to compare results obtained for each voiceless fricative of the Standard Latvian by different approaches to intensity measurements (obtaining the intensity values of 1 spectral peaks; 2 overall intensity in the selection of 40 ms; 3 relative intensity.There are four voiceless fricatives in the Standard Latvian: labiodental /f/, dental /s/, alveolar /ʃ/ and velar /x/. The place of articulation of fricative /x/ varies from velar in the context of back vowels to palatovelar or palatal in the context of front vowels.The results are based on the analysis of speech data provided by 5 speakers of the Standard Latvian (men at the age between 19 and 39 having no speech disorders in their pronunciation. The analysed material consists of isolated symmetrical /CVC/ syllables, e. g., sis [sis], sīs [siːs], sas [sɑs], sās [sɑːs], sus [sus], sūs [suːs]. Each syllable was pronounced 3 times by each speaker. The total number of analysed speech units is 320.Data processing was performed using the software Wave Pad 5.40 (NHC Software, Inc., Audacity 2.0.3 (SourceForge.net, AudacityTeam.org, Multi Speech 3700 (Kay Pentax, Praat 5.3.55 (Paul Boersma and David Weenink, SPSS 16 (IBM Corporation, Inc. and MS Excel 10 (Microsoft Corporation.The intensity of spectral peaks for each voiceless fricative of the Standard Latvian was determined using FFT spectra obtained by software Multi Speech 3700. All FFT spectra were obtained from 40 ms interval selected approximately in the middle part of voiceless fricative. The intensity value was determined for the highest peak in the FFT spectrum corresponding to the maximum of energy in the frequency range 0–10 000 Hz. Using software Praat 5.3.55 overall intensity for the same 40 ms selection for each voiceless fricative of the Standard Latvian was obtained. Overall intensity in the selection of 40 ms was measured also in the middle part or steady state of the following vowel. According to these data, mean value (VSV, standard deviation (SN as well as minimal (Min. and maximal (Maks. value was calculated for peak intensity (table 1-2, column I and overall intensity in the 40 ms selection (for voiceless fricatives: table 1-2, column II; for following vowels: table 1-2, column III. The term relative intensity (table 1-2, column IV in the present research is refered to the ratio between the mean value of overall intensity of voiceless fricative and following vowel.  Comparing three approaches used to determine intensity of voiceless fricatives, more consequent results are obtained by measuring overall intensity in the 40 ms selection and relative intensity. However, only relative intensity presents the most objective characteristics of the voiceless fricatives of the Standard Latvian since this approach takes into account not only properties of voiceless fricatives and influence of phonetic context but also several conditions related to the recording process (e. g., variations in loudness of voice or different recording level. According to the mean value of overall intensity and the value of relative intensity it is possible to separate voiceless sibilants [s], [ʃ] from voiceless non-sibilants [f], [x] in the context of all vowels, whereas the mean value of intensity obtained for spectral peaks of the voiceless non-sibilant [x] in the context of rounded vowels [u], [uː] overlap with the corresponding mean value of both voiceless sibilants.

 5. Līdzsvarots mūsdienu latviešu valodas tekstu korpuss un tā tekstu atlases kritēriji

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kristīne Levāne-Petrova

  2012-04-01

  Full Text Available THE BALANCED CORPUS OF MODERN LATVIAN AND THE TEXT SELECTION CRITERIASummaryRecently The Balanced Corpus of Modern Latvian (~3.5 million running words has been created in the Institute of Mathematics and Computer Science (IMCS (see http://www.korpuss.lv. The Corpus has been compiled from printed and electronic materials created after 1990. The Corpus is automatically morphologically tagged: for each token all the syntactically valid interpretations are stored.Texts for the Corpus were chosen according to different text selection criteria: for instance, time, media, domain, etc. This article discusses the text selection criteria chosen for this Corpus, problems related to Corpus design and text selection criteria, solutions found for these problems and future plans regarding the Corpus.

 6. Petrotectonic framework of granitoids and associated granulites at ...

  Indian Academy of Sciences (India)

  mal evolution of granitoid gneisses and associated granulites to resolve ... homogeneous decimetre-scale oval, drop to angu- lar shaped mafic ..... zofeldspathic bands. Coarse grained megacrystic granitoids occur within migmatitic gneiss and quartzite-khondalites as massive to crudely foliated nature. Granitoids bear the ...

 7. the anatomy and venom-emitting mechanism of the globiferous ...

  African Journals Online (AJOL)

  There are four kinds of echinoid pedicellariae, although variations of these basic .... criss-crossed fibres forming a meshwork encircling the lower part of the gland. ... TERMINAL TOOTH. DISTAL. OF. PORTION. VALVE. FIGURE 3. Stereograms of the duct region of a g1obiferous pedicellaria of P. anguJosus illustrating ...

 8. Pre-seismic, co-seismic and post-seismic displacements associated ...

  Indian Academy of Sciences (India)

  R. Narasimhan (Krishtel eMaging) 1461 1996 Oct 15 13:05:22

  Because of the scale uncertainties of the original survey, the absolute values of these strains are close to or below the noise level. However, the relative strain change is persuasive since this depends more on the angu- lar accuracy of the triangulation (an analysis of angular strain changes is relegated to a future arti- cle).

 9. Classical Calculations of Scattering Signatures from a Gravitational ...

  Indian Academy of Sciences (India)

  Abstract. Within the context of general relativity theory we calculate, analytically, scattering signatures around a gravitational singularity: angu- lar and time distributions of scattered massive objects and photons and the time and space modulation of Doppler effects. Additionally, the scat- tering and absorption cross sections ...

 10. Lithostratigraphic development and neotectonic significance of the ...

  Indian Academy of Sciences (India)

  nature with their flat bases giving the appearance of pseudostratification. The clasts show high angu- larity and .... appearance is that of typically unsorted colluvium deposits, however fluvial reworking is indicated by ..... The youthful topography, several knick points and vertically inclined miliolites near the scarps indicate ...

 11. Vai mēs kļūsim par Baltijas baskiem jeb Kā būt pārstāvētiem? / Jāns Undusks ; no igauņu valodas tulkojusi Maima Grīnberga-Preisa

  Index Scriptorium Estoniae

  Undusk, Jaan, 1958-

  2005-01-01

  Teksti aluseks on ettekanne 8. Balti vaimse koostöö konverentsil 16. juunil 2001 Tallinnas: Are we Basques of Baltic? The problem of how to be represented. Eesti k.: Looming, 2002, nr. 9. Orig.: Kas meist saavad balti baskid ehk kuidas olla esindatud?

 12. Atsevišķu latviešu un lietuviešu valodas adjektīvu semantiskā diferenciācija: latv. šķīsts, liet. skýstas; latv. skaists, liet. skaistùs; latv. tikls, liet. tiklùs

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anta Trumpa

  2011-11-01

  Full Text Available Die semantische differenziation von manchen adjektiven der lettischen und litauischen sprache: lett. šķīsts, lit. skýstas; lett, skaists, lit. skaistùs; lett, tikls, lit. tiklùsZusammenfassungDiesen Wortpaaren von semantisch unterschiedlichen Adjektiven der lettischen und litauischen Spra­che (lett. šķīsts ‘tugendhaft, unschuldig, keusch’ : lit. skýstas ‘flüssig; nicht ernst gemeint, unreif’; lett. skaists ‘schön’ : lit. skaistùs ‘grell, klar, rosig; ehrlich, keusch’; lett. tikls ‘tugendhaft, keusch’ : lit. tiklùs ‘treu, leichtgläubig; ehrlich, anständig’ kann man zu Bezeichnungen der Eigenschaften der Sit­tlichkeit zählen, weil mindestens ein Wort im Paar (lett. šķīsts, lett. tikls, lit. tiklùs und lit. skaistùs eine mit Sittlichkeit verbündete Eigenschaft charakterisiert.Die Aufgabe dieses Artikels ist mit der Analyse von diesen Wortpaaren zu konstatieren, welche Sprache die ältere Bedeutung beibehaltet hat, ungefähre Ursachen der Bedeutungsveränderung festzu­stellen und zu bestimmen, ob sie für ganze Gruppe charakteristisch sind.Lit. skýstas hat die ältere Bedeutung ‘flüssig’ beibehaltet. Im Lettischen war anfänglich zwei Be­deutungen: ‘flüssig’ (in Mundarten und ‘rein, sauber’. Die erste Bedeutung ist noch in unseren Zeiten nur als die Erscheinung der Mundarten erhalten worden, aber in der Schriftsprache ist vielleicht wegen des Einflusses der religiösen Texten die Bedeutungsverengung ‘sauber, rein’ → ‘rein von Sünden, tu­gendhaft, keusch’ geschehen.Mehrdeutiges lit. skaistùs hat vermutlich auch die ältere Bedeutung ‘klar, hell’ beibehaltet, aber die Bedeutung ‘tugendhaft, keusch’ hat sich voraussichtlich als übertragene Bedeutung von der Bedeutung ‘rein, hell’ entwickelt und heute ist sie nicht besonders oft verwendet. Im Lettischen ist die Bedeutungs­veränderung ‘hell’ → ‘schön’ geschehen und ist vermutlich die ältere Bedeutung ‘hell’ im Kollokation skaists laiks ‘schönes Wetter’ beibehalten worden.Im lett. tikls ist die Bedeutungsverengung geschehen: ‘ehrlich, tugendhaft im weiteren Sinne’→ ‘sexuell scheu, keusch’. In den litauischen Mundarten ist neben den Adjektiv tiklùs ‘ehrlich’ auch homo­nymisches tiklùs ‘leichtgläubig’ beibehalten worden.Nach der Analyse dieser Wortpaaren kann man manche Zusammenhänge bemerken. Erstens, in allen drei Fällen ist die ältere Bedeutung das litauisches Wort beibehalten. Zweitens, die Bedeutungsentwick­lungen von lett. šķīsts ‘sauber, rein’ → ‘rein von Sünden, tugendhaft, keusch’ und von lit. skaistùs ‘tugendhaft, keusch’ → ‘rein, hell’ sind vielleicht wegen des Einflusses des Christentums geschehen. Drittens, heute sind diese Bezeichnungen der Eigenschaften der Sittlichkeit ziemlich selten verwendet, meistens, in den religiosen Texten.

 13. Who Loves Prescriptivism and Why? Some Aspects of Language Correctness in Latvia

  Science.gov (United States)

  Strelevica-Ošina, Dace

  2016-01-01

  Taking into account the crosscultural differences in prescriptive attitudes in various linguistic communities, a theory of three types of prescriptivism--human-oriented, language-oriented, and error-oriented prescriptivism--has been offered [Strelevica-Ošina, Dace. [2011] 2012. "Kapec mes gribam, lai valoda ir pareiza? Ieskats preskriptivisma…

 14. Usaldusväärne teejuht läti kohanimemaastikul / Lembit Vaba

  Index Scriptorium Estoniae

  Vaba, Lembit, 1945-

  2016-01-01

  Arvustus: Balode, Laimute, Bušš, Ojārs. No Abavas līdz Zilupei : vietvārdu cilmes īsā vārdnīca = From Abava to Zilupe : the origin of Latvian geographical names : a short dictionary. Rīga : Latviešu valodas aģentūra, 2015

 15. The effect of scattered light sensor orientation on roughness measurement of curved polished surfaces

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pilny, Lukas; Bissacco, Giuliano; De Chiffre, Leonardo

  2014-01-01

  Light scattering is a method for surface roughness measurements well suitable for use in a production environment thanks to its fast measurement rate, insensitivity to vibrations and to small misalignments. The method is however affected by several other factors. In this paper, the effect of angu...... of angular orientation of a commercial scattered light sensor on roughness measurements of polished cylindrical surfaces with crossed surface lay is investigated to document the robustness of the method....

 16. Kaua oodatud sõnaraamat / Tuuli Tuisk

  Index Scriptorium Estoniae

  Tuisk, Tuuli

  2013-01-01

  Arvustus: Līvõkīel-estikīel-leţkīel sõnārōntõz = Liivi-eesti-läti sõnaraamat = Lībiešu-igauņu-latviešu vārdnīca / [koostamine:] Tiit-Rein Viitso, [toimetamine:] Valts Ernštreits. Riga : Latviešu valodas aģentūra ; Tartu : Tartu Ülikool, 2012

 17. Alteração nas frações das proteínas miofibrilares e maciez do músculo Longissimus de bovinos no período post mortem

  OpenAIRE

  Santos,Gilmara Bruschi; Ramos,Paulo Roberto Rodrigues; Spim,Jeison Solano

  2014-01-01

  Objetivou-se com o estudo identificar por eletroforese as mudanças nas frações das proteínas musculares durante período postmortem de bovinos de diferentes grupos genéticos e analisar a maciez da carne em amostras resfriadas por 24 horas (não maturadas) e maturadas por 7 dias. Foram utilizadas amostras do musculo Longissimus de quarenta e oito bovinos pertencentes a 4 grupos genéticos: 12 Nelore; 12 cruzados ½ Nelore ½ Aberdeen-Angus x Brahman; 12 Brangus; 12 cruzados ½ nelore ½ Aberdeen-Angu...

 18. CARACTERÍSTICAS SENSORIAIS E NUTRICIONAIS DE ANGUS FORTIFICADOS COM DIFERENTES NÍVEIS DE FARINHA DE SOJA DESENGORDURADA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Wanderleia Fátima ZOIA

  2009-07-01

  Full Text Available

  RESUMO: Angus fortificados com diferentes níveis (10% a 50% de farinha de soja desengordurada (FSD foram submetidos à avaliação sensorial. Os angus com até 30% de fortificação mostraram aparência, sabor e textura semelhantes entre si, sendo o sabor melhor e a aparência e a textura semelhantes aos do angu não fortificado. Os níveis de 10% e 20% de fortificação foram ligeiramente mais preferidos do que o de 30%, sendo todos eles mais preferidos do que o não fortificado pela equipe massal de provadores não treinados. A avaliação nutricional destes angus preferidos mostrou que o melhor nível de FSD na fortificação de angu foi de 20%, apresentando maiores valores de balanço de nitrogênio (BN, digestibilidade aparente (Da, valor biológico aparente (Vba, utilização líquida aparente da proteína (NPUa e quociente de eficiência protéica (PER. PALAVRAS-CHAVE: Angus; fortificação de proteína; fubá; farinha de soja desengordurada.

 19. Turning coo-coo

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Richard Price

  1996-01-01

  Full Text Available [First paragraph] The pairing of commeal and okra, which pops up everywhere in the Caribbean, nicely captures the amalgam of African and American resources that has produced so much of the region's cultures, and bears witness to the earliness of culinary creolization - on both sides of the Atlantic. Corn(maize is, of course, native to the New World, and okra (gumbo to the Old. The Dictionary of Jamaican English includes back-to-back entries on oka and okra - the former from a Yoruba word for corn, though in Jamaica it refers to a cassava mush served with an okra sauce (Cassidy & Le Page 1967:328. And while the Ewe word kukü means "corn dumpling" (Cassidy & Le Page 1967:135, its Caribbean cognates generally signal the presence of okra - as in Bahamian cuckoo soup (Holm 1982: 55. Just to the north in the United States, that classic of southern cuisine, fried okra, is made by coating the pods in cornmeal before dropping them in the bacon drippings. At the southern end of the Caribbean, the Brazilian dish called angu (from Yoruba - see Schneider 1991:14 is made with cornmeal (or cassava-flour; its Saramaka namesake (angu, though made with rice- or banana-flour, is usually served with an okra sauce. And in Barbados, cornmeal and okra comprise the essential ingredients of a national culinary tradition, which we will spell coo-coo.2

 20. Līdzskaņu ģ un ķ izrunas īpatnības bērnu un pieaugušo valodā

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dace Markus

  2013-10-01

  Full Text Available Raksta mērķis ir meklēt valodas skaņu jaukšanas vai aizstāšanas iemeslus, analizējot 2,5 un 5 gadus vecu māsu runas ierakstus, salīdzināt tos ar literārās valodas un dialekta runātāju, kā arī agrāk veiktiem bērnu  runas analīzes rezultātiem, ar logopēdu un fonētiķu atziņām. Analizēto bērnu runas materiālu veido vārdi puķe, kaķis, ķemme, kuģis, ģitāra, ģimene, kuros gan vārda sākumā, gan vidusdaļā analizēti palatālie slēdzeņi ģ un ķ. Salīdzinājumam tika ierakstīti arī vārdi ar līdzskaņiem č un dž: lāči, džemperis, čalis, džakuzi. Latviešu valodā akustiskās pazīmes bērnu runā tiek pētītas pirmo reizi.Pieaugušo runā ieraksta materiālu veido CVC struktūras zilbes, kurās C ir latviešu valodas līdzskanis ģ un ķ, bet V – viens no latviešu valodas patskaņiem a, ā, e, ē, e, ē, i, ī, o, ō, u, ū, piemēram, ģaģ, ģeģ, ģiģ, ģoģ, ģuģ utt. Rakstā analizēti CVC struktūras zilbju sākuma līdzskaņi. Zilbes ierunāja 5 infor­manti, kuriem latviešu valoda ir dzimtā valoda un kuru izruna atbilst lat­viešu literārās valodas normām.Visu informantu ieraksts veikts ar datorprogrammu Multi Speech, analīzē izmantota programma Praat.Rakstā secināts, ka valodas skaņu jaukšanas pamatā var būt skaņu fonētiskā līdzība, piemēram, gan palatālo slēdzeņu ķ un ģ, gan alveolāro afrikātu č un dž spektri ir kompakti un akūti un apliecina palatālo slēdzeņu un afrikātu līdzību, kas sekmē skaņu jaukšanu. Tā kā pāreja no divskaņa ie un divskaņa o [uo] pirmā komponenta uz otro vērojama divskaņa pēdējā trešdaļā, nevis vidū, tas var radīt iespaidu par garu pirmo komponentu, tātad – attiecīgi par garo patskani ī (divskanī ie un par garo patskani ū (divskanī o, kā tos atveido bērni (ie > ī un o [uo] > ū.Būtu vēlams turpināt bērnu runas analīzi, lai pārliecinātos, cik bieži un kādā vecumā vērojama vecāko m

 1. [Tiit-Rein Viitso. Līvõkīel-estikīel-leţkīel sõnārōntõz] / Eberhard Winkler

  Index Scriptorium Estoniae

  Winkler, Eberhard, 1955-

  2013-01-01

  Arvustus: Līvõkīel-estikīel-leţkīel sõnārōntõz = Liivi-eesti-läti sõnaraamat = Lībiešu-igauņu-latviešu vārdnīca / [koostamine:] Tiit-Rein Viitso, [toimetamine ja läti vasted:] Valts Ernštreits. Riga : Latviešu valodas aģentūra ; Tartu : Tartu Ülikool, 2012

 2. Mācību saturs lasītprasmes attīstīšanai pamatizglītības pirmajā posmā

  OpenAIRE

  Tarasova, Renata

  2009-01-01

  Diplomdarbā tiek aplūkots mācību saturs lasītprasmes attīstīšanai pamatizglītības pirmajā posmā. Lasāmie teksti ir latviešu valodas apguves avots un vienlaicīgi arī iespēja apgūt apkārtējo pasauli. Diplomdarba mērķis ir pētīt un analizēt mācību saturu lasītprasmes attīstīšanai pamatizglītības pirmajā posmā, izstrādāt ieteikumus darba pilnveidošanai. Diplomdarbam ir trīs daļas. 1. daļā analizēta lasītprasmes būtības skaidrojums dažādās teorijās. Otrajā daļā analizēts latviešu valodas mācību...

 3. Sarunvalodas elementi autožurnālos

  OpenAIRE

  Rode, Elīna

  2011-01-01

  Bakalaura darbs „Sarunvalodas elementi autožurnālos” ir pētījums, kas atspoguļo sarunvalodas elementu lietojumu autožurnālos. Darba mērķis: pētīt, sistematizēt un analizēt sarunvalodas elementu lietojumu autožurnālos, kas ir viens no publicistikas veidiem. Līdz šim sarunvalodas elementi autožurnālos nav pētīti nemaz. Darbu veido ievads un trīs galvenās daļas „Valodas funkcionālie paveidi”, „Sarunvaloda” un „Sarunvalodas elementi autožurnālos”, bet darbu noslēdz secinājumi. Autožurn...

 4. Isospin Character of Low-Lying Pygmy Dipole States via Inelastic Scattering of $^{17}$O

  CERN Document Server

  Crespi, F C L

  2015-01-01

  The γ decay from the pygmy states was measured in 208 Pb, 124 Sn and 90 Zr nuclei using the inelastic scattering of 17 O at 340 MeV. The emitted γ rays were detected with high resolution with the AGATA demonstrator array and the scattered ions were detected in two segmented ∆ E-E silicon telescopes. The multipolarity of the observed gamma transitions was determined with remarkable sensitivity thanks to angu lar distribution measurements. Cross sections and angular distributions of the γ rays and of the scattered particles were measured. The results are compared with ( γ , γ ’) and (p, p’) data. The data analysis with the distorted wave Born approximation approach gives a good description of the elastic scattering a nd of the inelastic excitation of the 2+ and 3− states. For the dipole transitions, a form factor obtained by folding a microscopically calculated transition dens ity was used for the first time. This has allowed us to extract the isoscalar component of the ...

 5. Interneta avoti 9. klases skolēnu klausīšanās prasmju attīstīšanai

  OpenAIRE

  Masaļska-Kokoreviča, Jūlija

  2012-01-01

  Galvenais svešvalodu apguves mērķis ir nepieciešamība šo valodu pielietot, jeb citiem vārdiem sakot – komunicēt. Lai efektīvi komunicētu svešvalodā ir nepieciešamas divas vienlīdz svarīgas prasmes: runāšana un klausīšanās. Mūsdienas interneta timeklī var atrast ļoti daudz bezmaksas valodas klausīšanās avotus, kā arī tur ir ievietoti tādi materiāli, kuri dod iespēju skolēniem klausīties autentisku angļu valodu. Ņemot vērā iepriekšminēto informāciju un faktu, ka vairākums skolēnu ir aktīvi inte...

 6. Kļūdu analīze Latvijas pilsētu tīmekļa vietņu tulkojumos vācu valodā

  OpenAIRE

  Surova, Jevgeņija

  2015-01-01

  Maģistra darba „Kļūdu analīze Latvijas pilsētu tīmekļa vietņu tulkojumos vācu valodā” mērķis ir sniegt ieguldījumu tūrisma jomas tekstu tulkošanas uzlabošanā, kā arī izstrādāt ieteikumus tūrisma tekstu tulkotājiem svešvalodā, norādot uz būtiskākajām kļūdām jeb nepilnībām. Šī mērķa sasniegšanai tika izvēlētas 10 Latvijas pilsētu un citas ar tūrismu saistītas tīmekļa vietnes, kuras pieejamas arī vācu valodā. Tulkojumi vācu valodā tika vērtēti un analizēti no vairākiem valodas un tulkošanas aspe...

 7. Korekcijas iespējas jauniešiem ar stostīšanos

  OpenAIRE

  Lūžniece, Lauma

  2012-01-01

  Profesionālā augstākā līmeņa studiju diplomdarbs Laumai Lūžniecei izstrādāts Latvijas Universitātes pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātē, progrommā – speciālās izglītības skolotājs, skolotājs logopēds. Zinātniskā darba vadītāja ir profesore Dr.paed., Sarmīte Tūbele. Diplomdarba temats ir „Korekcijas iespējas jauniešiem ar stostīšanos”. Pētījuma mērķis ir teorētiski izzināt valodas traucējumu – stostīšanos un praktiski pārbaudīt komunikācijas traucējuma uzlabošanas iespējas. Diplo...

 8. Lasīšanas izpratnes mācību materiālu izstrāde A2 līmeņa skolēniem

  OpenAIRE

  Jirgena, Baiba

  2014-01-01

  Skolēnu lasīšanas izpratnes attīstīšana ir aktuāls temats valodas mācīšanās procesā. Mācīšanās materiāli ieņem neatsveramu lomu lasīšanas izpratnes attīstīšanā, tādēļ tiem ir jābūt veiksmīgi izstrādātiem, lai nodrošinātu skolēnu lasīšanas izpratnes attīstību. Tādēļ šī maģistra darba mērķis ir izstrādāt mācīšanas materiālus A2 līmeņa skolēniem, lai attīstītu viņu lasīšanas izpratni, pielietojot Blūma taksonomiju un shēmas teoriju. Lai sasniegtu šo mērķi, gadījuma izpēte tika izvēlēta kā pētīju...

 9. 5-7 gadīgu bērnu komunikatīvās kompetences sekmēšana dramatizācijas rotaļā

  OpenAIRE

  Hermansone, Aiga

  2018-01-01

  Pētījums “5-7 gadīgu bērnu komunikatīvās kompetences sekmēšana dramatizācijas rotaļā” aktualizē bērnu nepilnīgās valodas un komunikācijas prasmes, kuru attīstība un pilnveidošana ir mūsdienīgas izglītības pamatuzdevums. Darba autore Aiga Hermansone pētījumā izvirzījusi mērķi: teorētiski un empīriski pamatot komunikatīvās kompetences sekmēšanas pedagoģiskos nosacījumus 5-7 gadīgiem bērniem dramatizācijas rotaļās. Pētījuma pirmajā daļā analizētas filosofu, psihologu un pedagogu atziņas par kom...

 10. Īpašības vārdu un emocijzīmju lietojums mikrobloga vietnes twitter.com ziņojumos

  OpenAIRE

  Šteina, Monta

  2017-01-01

  Šis bakalaura darbs ir veltīts īpašības vārdu un emocijzīmju lietojuma analīzei mikrobloga vietnes twitter.com ziņojumos. Pētījuma mērķis ir konstatēt, vai twitter.com lietotāji mēdz papildināt vai aizstāt īpašības vārdus ar emocijzīmēm, izpaužot domas, jūtas un emocijas. Pētījuma teorētiskā daļa sniedz ieskatu literatūrā par mutvārdu un rakstvieda saziņu, valodas funkcijām, emocijām, īpašības vārdiem, un valodu internetā, it īpaši mikrobloga vietnēs un twitter.com, turpretim empīriskajā daļā...

 11. Ukrainas krīzes attēlojums plašsaziņas līdzekļos

  OpenAIRE

  Ķirse, Guna

  2015-01-01

  Plašsaziņas līdzekļi ir spēcīgs instruments valdošās sabiedrības daļas rokās, lai izplatītu ideoloģijai atbilstošas idejas. Šo darbu paveic attiecīgi izvēlēti valodas līdzekļi, kas ļauj uzsvērt vai, tieši otrādi, apslēpt dažādus uzskatus. Darba mērķis bija izpētīt, kā Ukrainas krīze tiek atspoguļota medijos no Krievijas, Ukrainas un Rietumu perspektīvas. Iegūtie dati, kurus veidoja 45 ziņu reportāžas, tika analizēti, izmantojot kritisko diskursa analīzi, un tika izvērtēta leksika, mākslinieci...

 12. Privāta CLIL bērnu valodu centra organizācijas iespējas Rīgā

  OpenAIRE

  Burova, Inna

  2014-01-01

  Ar katru gadu svešvalodu apguve agrīnā vecumā kļūst arvien populārāka. Iemesls tam ir fakts, ka bērns jaunākā vecumposmā ir spējīgāks ātrāk un vieglāk apgūt valodu, nekā pieaugušais. Tomēr Latvijas skolās un pirmsskolas izglītības iestādēs (PII) nav līdzekļu, lai organizēt angļu valodas nodarbības ar tik lielu intensitāti un papildus izmaksām. Darba mērķis ir izanalizēt privāto CLIL valodu centra organizācijas iespējas Rīgā. Datu savākšanas metodes ir intervijas un aptaujas. Darba uzdevumi ir...

 13. Izplatītākie zemnieku vārdi Vidzemē 17. gadsimta pirmajā pusē

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Renāte Siliņa-Piņķe

  2014-11-01

  Full Text Available Rakstā tiek analizēti 1638. gada zviedru arklu revīzijā fiksētie latviešu zemnieku personvārdi. Raksta mērķis ir noskaidrot izplatītākos vārdus un veikt to analīzi; kā arī balstoties analīzē izdarīt secinājumus par personvārdu pieraksta specifiku avotā un tā iespējamo lomu turpmākā latviešu personvārdu vēstures izpētē. Analīzes procesā vārdi ir salīdzināti ar atbilstošā laika vācu personvārdiem, ņemot vērā gan to pierakstu vācu avotos, gan iespējamās adaptācijas pazīmes revīzijas dokumentos. Pavisam ir saskaitīti 11 995 latviešu zemnieki, minot 829 vārdu variantus. Revīzijas protokolsir rakstīts agrīnajā jaunaugšvācu valodā, un tajā parādās iespējamās latviešu izrunas un vāciskā pieraksta atšķirības dažādos līmeņos: no vācu pilnajām un saīsinātajām formām – kā Heinrich, Wilhelm, Tieß u. c. – līdz pat skaidri saskatāmiem latviskojumiem kā Andrens, Brentzitis, Erman u. c. Tāpat ir fiksētas, iespējams, kļūdaini pierakstītas un nesaprotamas formas, piemēram, Dohße, Lagingz, Peyte u. c. Šo apstākļu dēļ vārdi analīzei tika grupēti, vienā grupā iekļaujot:1 vācu personvārdu vārdnīcās minētos vārda rakstības variantus,2 adaptētās formas ar dažādām latviešu valodas izskaņām,3 avotā fiksētos alonomus,4 rakstvežu nekonsekventās rakstības vai iespējamās pārrakstīšanās un neuzmanības kļūdas.Padziļināti ir analizētas desmit izplatītāko priekšvārdu grupas – Hans (1377 personas jeb 11,5% no visiem minētajiem zemniekiem, Jahn (1194, 10%, Peter (985, 8,2%, Jacob (780, 6,5%, Andres (631, 5,3%, Jurgen (564, 4,7%, Matz (548, 4,6%, Thomas (497, 4,1%, Hinrich (489, 4%, Michell (442, 3,7%. Katra grupa ir nosaukta pēc visizplatītākās vārda formas. Šajās desmit grupās ietvertie 7507 priekšvārdi veido gandrīz divas trešdaļas (62,6 % no visiem revīzijas protokolā minētajiem zemnieku vārdiem. Vārdu pieraksta zi