WorldWideScience

Sample records for analysis rentgenostrukturnyj analiz

 1. Functional Analysis in Public Sector Funkcinė analizė viešajame sektoriuje

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Živilė Tunčikienė

  2011-02-01

  Full Text Available

  The main aim of the paper is to explore the theoretical aspects of functional analysis on purpose to identify the essence of functional analysis in public sector. This objective was chosen in reference to relevant problem of modern-day, i.e. inefficiency and ineffectiveness of public sector activities. The article contains functional analysis goals, tasks formed by different sources of literature; also, interpretations of the process of functional analysis are introduced. The conclusions were made that the main goal of functional analysis is to suggest an optimal set of functions that have to be performed in order to assure high quality of public services and minimal possible costs throughout all the hierarchical levels of government.

  Keywords: public sector, public administration reform, public institutions, functional analysis, effectiveness.

  Visuomenei itin aktuali per didelių viešojo sektoriaus išlaidų bei nepakankamai kokybiškų viešųjų paslaugų problema. Siekiant mažinti viešojo sektoriaus išlaidas ir kartu gerinti viešųjų paslaugų kokybę, būtina grįsti institucijų veiklos būtinumą ir kartu adekvatumą besikeičiantiems aplinkos reikalavimams. Siekiant išspręsti tokio pobūdžio uždavinius, viešajame sektoriuje vis tvirčiau įsigali tendencija taikyti verslo praktikoje patikrintas ir teigiamai pasitvirtinusias valdymo priemones. Viena svarbiausių i

 2. Analysis of the Methods of Water Systems State Estimation Vandens sistemų būsenos įvertinimo metodų analizė

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marius Šileika

  2010-04-01

  Full Text Available The state of water ecosystem is constantly affected by natural processes. Moving substances and energy in this system form a new dynamic balance which changes the parameters of the system itself. In the system, substances rotate from one link to another, while energy moves to one or the other direction, therefore thermodynamic parameters: mass, energy, entropy, enthalpy and their transfers of a metabolism process are to be estimated.
  Oxygen concentration in the system influences the processes of organic substances production and destruction i.e. their intensity, thermodynamic stability, spontaneous purification and ecosystem state. By oxidizing nutrients a cell gathers energy for biosynthesis reactions, movement, and substances transfer. The energy released during oxidation-reduction reactions is consumed to maintain the building of a cell. On the basis of the variation of oxygen concentration, organic chemical impurities in water ecosystem are qualitatively and quantitatively analyzed. Concentration of nutrients in the system is indirectly evaluated by BOD and COD parameters which are susceptible to time and may be unreliable.
  For this reason, to monitor the parameters, to prevent the discharge of badly treated wastewater, to control the technological process of wastewater treatment equipment, the efficient, fast and low-cost methods are to be developed.
  The existing methods of determining the qualitative parameters of water ecosystems have been studied, compared among each other with the experimental results obtained by the comparative analysis method. When comparative parameters are determined by technological, legal, consumer and scientific approach and their evaluation scale is set up, the methods are evaluated as to the rate of the system state estimation. After the analysis of the methods of water system condition evaluation, all methods based on estimation of chemical, physical and biological parameters have been found to

 3. Meta-analysis application process in nursing: A guide intended for methodologyHemşirelikte meta-analiz uygulama süreci: Metodolojiye yönelik bir rehber

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ayşe Deliktaş

  2016-04-01

  provide information on the basic principles of meta-analysis, be guidance on the application process and promote the use of the method in the nursing field.   Özet Son yıllarda sağlık alanında bilimsel gelişmelerin var olması ve iyi bakım uygulamalarına olan ilginin artması gibi nedenlerle kanıta dayalı uygulamaya olan ilgi artmıştır. Kanıta dayalı uygulamalar bakımın kalitesini iyileştirir iken hemşireliğin profesyonelleşmesine de katkı sağlayacaktır. Ancak, bilimselleşme yolunda yapılmış çalışma sonuçlarına bakıldığında; sonuçlar arasında çelişkilerin olduğu, her bir çalışmanın farklı kalitelerde olduğu görülmektedir. Çalışmalar arasındaki çelişkilerin eleştirel değerlendirilmesi ve farklılıkların nedenlerinin istatistiksel olarak analiz edilmesi için meta-analiz yöntemi geliştirilmiştir. Aynı konu ile ilgili birbirinden bağımsız farklı yer ve zamanda yapılan çalışma sonuçlarının istatistiksel analizine meta-analiz denilmektedir. Meta-analiz; bir etkinin varlığını ve büyüklüğünü ortaya koyan, çalışmalar arasında var olan tutarsızlıkları ve nedenlerini inceleyen, araştırma sonuçlarını daha önce incelenmemiş olan yeni parametreler ile inceleyebilen, böylece olası yeni ilişkilileri ortaya çıkartabilen ve daha sonraki yapılacak çalışmalara yeni yaklaşımlar getirebilen bir analiz yöntemidir. Meta-analiz uygulama süreci ise zaman alıcı ve sabır isteyen bir süreçtir. Meta-analiz uygulama basamakları; araştırma konusunun ve sorularının belirlenmesi, literatür araştırmasının yapılması, ölçütlerin belirlenmesi, bulunan makalelerin sınıflanması ve elenmesi, verilerin kodlanması, çalışmaların kalitesinin değerlendirilmesi, istatistiksel analizlerin yapılması ve çalışma sonuçlarının raporlanmasını içermektedir. Birçok yararının olmasına rağmen, uygun çalışmaların belirlenmesinin zor ve zaman alıcı olması, ilgili

 4. Kriminalistinė nusikalstamos veikos analizė

  OpenAIRE

  Stasiuvienė, Skaidrė

  2011-01-01

  SANTRAUKA Šiame magistro darbe kriminalistiniu požiūriu analizuojama nusikalstama veika, pateikiami pasiūlymai, kokios analizės rūšys yra svarbiausios, siekiant sudaryti kuo išsamesnę kriminalistinės nusikalstamos veikos charakteristiką, kuri yra kriminalistinės nusikalstamos veikos analizės rezultatas. Nusikalstama veika nagrinėjama panaudojant struktūrinės, sisteminės bei statistinės analizės rūšis. Lyginamasis metodas pasitelkiamas siekiant apibendrinti įvairių mokslininkų pateikiamas krim...

 5. Patikimumo, saugumo ir rizikos analizės metodai

  OpenAIRE

  Krikštolaitis, Ričardas

  2012-01-01

  Straipsnyje pateikiama klasterio mokslininkų vykdyto Nacionalinės mokslo programos „Ateities energetika“ projekto „Energetinio saugumo analizės ir integruoto saugumo lygio vertinimo metodikos sukūrimas ir tyrimas“ gautų rezultatų apžvalga. Pagrindiniai projekto pasiekimai – sudaryta energetinių sistemų grėsmių analizės ir vertinimo metodika bei energetinio saugumo lygio vertinimo metodika. In the article review of received results of the project “Development of methodology for Energy secur...

 6. Besinsel Lif Analiz Yöntemleri

  OpenAIRE

  Köksel, Hamit; Özboy, Özen

  1993-01-01

  The protective effects of dietary fiber (DF) against certain diseases which are covered by a large number of scientific publications are well accepted in recent years. This fact brought about questions such as which kinds of foods contain DF and how can the amount of DF be determined. In addition numerous suggestions for analysis methods to determine the amount of DF made the selection of the suitable method and the comparison of the results difficult. In this article in order to help these p...

 7. Elektros įrenginių gedimų įvertinimo ištirpusių dujų analizės metodu efektyvumo tyrimas

  OpenAIRE

  Linkevičiūtė, Birutė; Navickas, Algimantas

  2006-01-01

  Darbe apžvelgti elektros įrenginių gedimų įvertinimui taikomi ištirpusių dujų analizės (IDA) metodai bei papildomi rodikliai, nusakantys elektros įrenginių būklę. Remiantis tradiciniais IDA metodais įvertintos galios transformatorių galimo gedimo prognozavimo galimybės, IDA metodų efektyvumas. Nustatyta, jog elektros įrenginių gedimų analizė yra efektyvesnė ir tikslesnė naudojant keletą IDA metodų kompleksiškai arba intelektinius metodus. In the present study, dissolved gas analysis (DGA) ...

 8. The Effectiveness of Multiple Intelligence Applications on Academic Achievement: A Meta-Analysis=Çoklu Zekâ Ögretim Uygulamalarinin Akademik Basari Üzerindeki Etkisi: Bir Meta-Analiz Çalismasi

  Science.gov (United States)

  Yurt, Eyüp; Polat, Seyat

  2015-01-01

  The purpose of this study was to examine the effectiveness of multiple intelligence applications on academic achievement in Turkey. Accordingly, findings of independent research studies aimed to find out effectiveness of multiple intelligence applications are gathered in a meta-analysis. Total of 71 studies, 66 dissertations and 7 articles were…

 9. Kadınların İşgücüne Katılımının Belirleyicileri: Ekonometrik bir Analiz = The Determinants of Female Participation to the Labour Force: an Econometric Analysis

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Özlem Ayvaz KIZILGÖL

  2012-03-01

  Full Text Available The goal of this study is to determine the reasons of why the single and married women living in Turkey, in urban and rural areas do participate the labour force through the 2002-2008 period. In other words, this study aims to search the reasons affecting the women’s decision of working. To this end, the study is conducted via a pooled data set merged by putting together the data gathered from Household Budget Surveys of the years 2002-2008. Logit model analysis is conducted for application. The results of the analysis illustrated that, education level, household income, dependency ratio, ownership of the property and women’s age are the most important factors as to the women’s decision of participating to labour force regarding the married and single women. Furthermore, the number of children reduces the labour force participation in urban areas while increases in rural areas.

 10. Kadınların İşgücüne Katılımının Belirleyicileri: Ekonometrik bir Analiz = The Determinants of Female Participation to the Labour Force: an Econometric Analysis

  OpenAIRE

  KIZILGÖL, Özlem AYVAZ

  2012-01-01

  The goal of this study is to determine the reasons of why the single and married women living in Turkey, in urban and rural areas do participate the labour force through the 2002-2008 period. In other words, this study aims to search the reasons affecting the women’s decision of working. To this end, the study is conducted via a pooled data set merged by putting together the data gathered from Household Budget Surveys of the years 2002-2008. Logit model analysis is conducted for application. ...

 11. Türkiye’de Banka Kredileri Kanalının İşleyişi Üzerine Ampirik Bir Analiz = Empirical Analysis of the Bank Lending Channel in Turkey

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sinem Gözde BEŞBALLI

  2010-01-01

  Full Text Available The effect of a change in monetary policy on output operates through monetary transmission channels. The transmission channels of monetary policy may be gathered in five main titles: interest rates channel, asset prices channel, exchange rate channel, credit channel (bank lending channel, balance sheet channel and expectation channel. Findings obtained from the analysis of the transmission channels can be used in policy determination.This paper empirically analyzes the bank lending channel, one of the transmission mechanisms of monetary policy in Turkey. In this paper, data between 1996:06-2006:09 are examined using VAR methodology. According to the findings, the credit channel in Turkey operates partially.

 12. Overcrowding in Italian Jails. A Quantitative Analysis of Foreigners (Supraaglomerarea în închisorile italiene. O analiză cantitativă asupra străinilor

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Stefania GIRONE

  2013-11-01

  Full Text Available Victims of prison-overcrowding in Italy are part of a structural and systemic problem which is still struggling to find plausible solutions. When natives and foreigners are separately considered, the overcrowding phenomenon assumes a perspective that goes beyond the mere Italian attribute and, therefore, better focalises on the ones who, having the status of foreigner, are somehow in a weaker position in comparison with the native ones. As a matter of fact, the combination foreign prisoner-overcrowding has allowed to address the prison issue in accordance with a more specific approach that compares the Italian native component and the foreign one. This highlights that the overcrowding phenomenon in Italy is not an aspect suffered mainly by foreign prisoners, but it is equally endured by most of the native ones. Additionally, this analysis takes into account, on the one hand, the most outstanding foreign nationalities housed in Italian prisons and, on the other hand, the Regions having the highest rates of overcrowding, foreign inmates, and prison capacities. The outcomes reveal that Moroccans, Romanians, Tunisians and Albanians are the ones at increased risk of prison overcrowding since, in fact, they represent 60.0% of the total foreign presence in the Italian jails. However, there is a sort of “equal overcrowding distress” that comes out of this context: actually, the four major foreign presences are housed at the same percentage by the six selected Regions (the most overcrowded by foreigners, circumstance that generates a kind of homogeneity of the unlivable conditions in prisons.

 13. Ignalinos AE tikimybinio saugos vertinimo modelio neapibrėžtumo ir jautrumo analizė

  OpenAIRE

  Bucevičius, Nerijus

  2008-01-01

  Neapibrėžtumo analizė techninių sistemų modeliavimo rezultatams yra ypač aktuali, kai modeliuojamas pavojingų sistemų darbas, saugą užtikrinančių sistemų funkcionavimas, nagrinėjami avarijų scenarijai ar kiti, su rizika susiję klausimai. Tokiais atvejais, ypatingai reaktorių saugos analizės srityje, yra labai svarbu, kad gauti modeliavimo rezultatais būtų robastiški. Šiame darbe yra atliekama Ignalinos AE tikimybinio saugos vertinimo modelio neapibrėžtumo ir jautrumo analizė. Neapibrėžtumo ir...

 14. Türk Edebiyatının Klasik Eserlerinin Günümüz Televizyon İzleyicisine Sunumu ve İzleyici Algısının Analiz Edilmesi The Presentation Of The Canonical Texts In Turkish Literature To The Contemporary Tv Audience And The Analysis Of The Audience Perception

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Murat KORKMAZ

  2013-07-01

  programme. Data have been analysed in terms of reliability, and Cronbach’s Alfa value has been 0.920. This value shows that the study is highly reliable. Data have been analysed with different analysis methods and finally it has been detected that the participants have pointed to the significant differences between the original literary texts and the TV adaptations. Birçok kültür ve toplumun en önemli değerleri arasında edebiyat eserleri yer alır. Bunlar geçmişten günümüze yansıyan başta yaşanmışlıklar, tarih, kültür ve sanata yönelik yapıtlardır. Oysaki günümüzde bunun tam tersi olarak geçmişteki bu değerler ekonomik bir takım rant ve beklentilerin esiri olmuştur. Bunun da en önemli nedenleri arasında toplumsal beklentilerin karşılanması ve buna paralel olarak bir takım kurum ve kuruluşların bunu bir rant haline dönüştürme düşüncesidir. Bu durumu yine tarih ve sanata verilmeyen önem olarak gösterebiliriz. Birçok alanda olduğu gibi sanat ve edebi eserler noktasında da artık ekonomik beklenti en ön plandadır. Değişen toplum ve kültür anlayışına paralel olarak ortaya çıkan sorunlar yine birçok farklı kurumun stratejik olarak hareket etmesine neden olmaktadır. Bu çalışmanın amacı, geçmişten günümüze yansıyan klasik Türk edebiyatı içerisinde değerlendirilen eserlerin günümüz televizyon izleyicisine sunulması ve izleyici üzerinde oluşturduğu algının belirlenmesidir. Çalışmamız, son yıllarda bir dizi furyası şeklinde ortaya çıkan televizyon yapıtlarının izleyiciye sunulması ve izleyiciden sağlanan avantajların neler olduğunun belirlenmesidir. Ayrıca seyircinin ilgi ve beğenisini kazanmak amacıyla eserlerde meydana getirilen erozyon ve değişiklikler nedeniyle ortaya çıkan milli değer kayıpları başta olmak üzere yapılan yanlışlıklar ve olumsuzluklar yazıda gösterilmeye çalışılmıştır. Araştırma uygulamalı bir araştırmadır. Araştırmada

 15. Investicijų Forex rinkoje ekonominė analizė ir pagrindimas

  OpenAIRE

  Giačienė, Dovilė

  2013-01-01

  Magistro darbe yra analizuojama: techninės analizės praktinis pritaikymas Forex rinkoje, rizikos įvertinimas ir portfelio sudarymas. Pagrindinis darbo tikslas ištirti investicijas Forex rinkoje ir jas pagrįsti naudojant investicijų ekonominę analizę. Darbe išnagrinėti pagrindiniai indikatoriai: slankiųjų vidurkių divergencija konvergencija, Bolingerio ribos, santykinis stiprumas, stochastikas. Šiais indikarotiais nustatyti pagrindiniai signalai ir apskaičiuotas pelnas punktais. Taip pat apska...

 16. Investavimo strategijų Forex rinkoje formavimas ir vertinimas taikant techninę analizę

  OpenAIRE

  Mockus, Dovydas

  2013-01-01

  Šiame baigiamajame bakalauro darbe tiriamas strategijų, paremtų technine analize, taikymas prekyboje Forex rinkoje. Pirmiausia teorinėje dalyje nagrinėjama pasaulinės valiutų rinkos sistema, aptariami privataus asmens dalyvavimo šioje rinkoje aspektai. Po to atskleidžiama techninės analizės specifika, pateikiant jos sampratą, pagrindines priemones bei teorinius, techninės analizės pagrindu sudarytos, strategijos formavimo principus. Praktinėje dalyje vertinamos, pagal teorinėje dalyje atsklei...

 17. Effects of instruction based on realistic mathematics education on mathematics achievement: A meta-analysis studyGerçekçi matematik eğitimi destekli öğretimin matematik başarısına etkisi: Bir meta-analiz çalışması

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Abdullah Kaplan

  2015-07-01

  Full Text Available The purpose of this research is to determine the overall effect of instruction based on realistic mathematics education on mathematics achievement. The Meta-Analysis method recently increased in popularity in the field of educational science is used to accomplish this goal. Some criterions have been put in the determination of the study included in the survey and 12 national thesis in accordance with these criterions constituted the sample of this study. Process effectiveness method of meta-analysis is used in the analysis of data and Hedges’s g is used in the calculation of effect size of the study. At the end of the study, realistic mathematics education has an overall, positive and moderate effect on the mathematics achievement (Q = 16.406; p = 0.127. Howewer, the distribution of the effect sizes of the studies included in the survey are found to be homogeneous. At the end of the Z test carried out for the purpose of statistical significance, the value of effect size is observed statistically significant (Z = 7.966; p <0.05. The number of error protection is calculated 91 study to determine the publication bias of the study according to Orwin’s method. According to Orwin’s Fail Safe-N, the research could not have publication bias.   Özet Bu araştırmanın amacı gerçekçi matematik eğitiminin matematik başarısı üzerindeki genel etkisini belirlemektir. Bu amacı gerçekleştirmek için eğitim bilimleri alanında yakın zamanda popülerliği artan meta-analiz yöntemi kullanılmıştır. Araştırmaya dâhil edilecek çalışmaların belirlenmesinde bazı kriterler belirlenmiş ve bu kriterlere uygun olan 12 ulusal tez bu araştırmanın örneklemini oluşturmuştur. Verilerin analizinde işlem etkililiği meta analizi yöntemi kullanılmış olup araştırmaların etki büyüklüklerinin hesaplanmasında Hedges’s g kullanılmıştır. Araştırma sonucunda gerçekçi matematik eğitiminin matematik başarısı üzerinde genel

 18. Ne gyvybės draudimo analizė Lietuvoje

  OpenAIRE

  Rinkevičiūtė, Laima

  2006-01-01

  Insurance market in Lithuania is evolving yet, but this process is quite rapid. The destination of this work – analysis of non life insurance in Lithuania, which we will dispense, when we will interpret statistical information of insurance, also we will analyze paying capacity of non life insurance companies. Insurance companies calculate future’s contribution using data of past period. It would be better to correct contribution according to predictive future’s number of contracts and los...

 19. Fundamentalios ir techninės analizės taikymo tikslinis tyrimas

  OpenAIRE

  Kubilius, Gytis

  2008-01-01

  Tiriamajame darbe nagrinėjama techninės analizės metodų pelningumas bei patikimumas, jų praktinė nauda ir veikimo principai mažesnėse akcijų biržose (Vilniaus, Rygos, Talino). Gautų rezultatų palyginimui į tyrimą įtraukiama S&P500 akcijų indeksas. Pagrindinis tyrimo tikslas išnagrinėti du techninės analizės metodus - Santykinio stiprumo indeksą ir Slankiųjų vidurkių metodą, praktiškai juos panaudojant aukščiau paminėtose akcijų biržose, ištirti generuojamų pirkimo – pardavimo signalų patikimu...

 20. Freebsd analizė ir palyginimas su kitomis operacinėmis sistemomis

  OpenAIRE

  Nemak, Laura; Paliulis, Egidijus

  2010-01-01

  Pagrindinis šio darbo tikslas yra išanalizuoti FreeBSD operacinę sistemą, jos kilmę, struktūrą ir ypač branduolį, pateikti FreeBSD diegimo aspektus, jos privalumus, savybės ir panaudojimo galimybes. Atliekant šį darbą FreeBSD buvo lyginama su kitomis populiariomis operacinėmis sistemomis pagal specifinius kriterijus, pateikti analizės rezultatai ir tolesnės rekomendacijos. Ši analizė yra svarbi, nes FreeBSD operacinė sistema yra viena iš saugiausių ir stabiliausių sistemų, tačiau ji vis dar n...

 1. The Contribution Of FDI Flows To Domestic Investment: An Econometric Analysis Of Developing Countries (Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımlarının Yurtiçi Yatırımlara Etkisi: Gelişmekte Olan Ülkeler İçin Ekonometrik Bir Analiz

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Evren İPEK

  2015-12-01

  Full Text Available Foreign direct investment flows may affect domestic investment in different dimensions. The interests related to the impact of FDI on domestic investment focus on whether FDI is a complement or a substitute for domestic investment. The aim of this paper is to research for the effects of FDI on domestic investment for Turkey, Brazil, Russia, South Africa and Mexico by using time series analyses. For this purpose, we utilize GMM (Generalized Method of Moments methodology. The sample period is 1990:1-2012:3 for Turkey and Mexico; 1995:1-2012:3 for Brazil; 1995:1-2012:2 for Russia and 1990:1-2011:4 for South Africa. The empirical results put forth an evidence of crowding out effect for Turkey and South Africa. On the other hand, it is found that FDI creates crowding in effects for Russia. One other finding of the study is statistically insignificant coefficients for Brazil and Mexico. Doğrudan yabancı sermaye yatırımları yurtiçi yatırımları çeşitli şekillerde etkileyebilmektedir. Bu türdeki sermaye akımlarının yurtiçi yatırımlar üzerindeki etkisine yönelik ilgi, DYSY'nın etkisinin tamamlayıcı mı yoksa ikame edici mi olduğu üzerine odaklanmıştır. Çalışmanın amacı zaman serileri analizini kullanarak Türkiye, Brezilya, Rusya, Güney Afrika ve Meksika için doğrudan yabancı yatırımların yurtiçi yatırımlar üzerindeki etkilerini araştırmaktır. Bu amaç için GMM yöntemi kullanılmıştır. Örneklem dönemi Türkiye ve Meksika için 1990:1- 2012:3, Brezilya için 1995:1-2012:3, Rusya için 1995:1-2012:2 ve Güney Afrika için 1990:1- 2011:4 olarak belirlenmiştir. Analiz sonuçları Türkiye ve Güney Afrika için dışlama etkisinin geçerli olduğunu göstermektedir. Diğer taraftan Rusya için doğrudan yabancı yatırımların artırma etkisi yarattığı bulunmuştur. Çalışmanın diğer bir bulgusu, Brezilya ve Meksika için istatistiksel olarak anlamsız katsayı tahminlerinin elde edilmesidir.

 2. Hisse Senedi Piyasasında Teknik Analiz Yönteminin Güvenilirliğinin Test Edilmesi

  OpenAIRE

  Akça, Önder

  2005-01-01

  Çalışmada teknik analiz yöntemiyle hisse senedi getirilerinin analizi teorik olarak incelenmiş ve konular İMKB uygulamaları ile açıklanmaya çalışılmıştır. Teknik analizin tanımı,doğuşu, tarihsel gelişimi, temel prensipleri ve varsayımları açıklanmıştır. Teknik analiz yönteminde kullanımı, anlaşılabilirliği kolay, en çok kullanılan ve bilinen teknik analiz araç ve yöntemleri açıklanmış, İMKB uygulamaları ile konu incelenmiştir. Çalışmada farklı yöntemler ve uygulamalar ile oluşturulan sisteml...

 3. Išvestinis ieškinys: lyginamoji analizė

  OpenAIRE

  Maknevičius, Nerijus

  2014-01-01

  Šio magistro darbo tema – išvestinio ieškinio lyginamoji analizė. Taigi šio darbo objektą sudaro įvairūs su išvestiniu ieškiniu susiję klausimai, kurie analizuojami remiantis užsienio valstybių – daugiausia Vokietijos, Prancūzijos, JAV, Anglijos – patirtimi. Apžvelgus teismų praktiką, matyti, jog Lietuvoje ir kitose valstybėse išvestinis ieškinys yra naudojamas labai retai. Todėl kyla klausimas, kokios yra išvestinio ieškinio nepopuliarumo priežastys. Be to, Lietuvos teisės aktuose išvestinia...

 4. Komunikacijos kampanijos viešojoje erdvėje. Atvejo analizė - ,,Lietuvos“ kino teatro išsaugojimo akcijos

  OpenAIRE

  Driukaitė, Eglė

  2011-01-01

  Darbe didžiausias dėmesys skiriamas J. Habermaso ir kitų tyrinėtojų viešosios erdvės koncepcijai ir komunikacijos procesams joje. Naudojantis žiniasklaidos turinio (angl. content analysis) analizės metodu bei tiriant pasirinkto objekto – „Lietuvos“ kino teatro, kaip miesto viešosios kultūrinės erdvės – situaciją, analizuojant šio objekto teritorinę ir kultūrinę vertę, bei vykdytas komunikacijos kampanijas, prieita prie išvados, kad viešoji erdvė Lietuvoje kol kas yra labiau suvokiama kaip dar...

 5. A content analysis and methodological evaluation of meta-analyses on Turkish samples

  Türkiye örnekleminde meta analiz çalışmalarının içerik analizi ve metodolojik değerlendirilmesi

  OpenAIRE

  Gülşah Başol; Mehmet Fatih Doguyurt; Seda Demir

  2016-01-01

  This content analysis study aims to methodologically evaluate the appropriateness of meta-analyses, conducted on Turkish samples on a variety of topics. Through an exhausting literature review, 80 meta-analyses were gathered together and coded into a detailed Meta-Analysis Evaluation Form.  The form consisted of 59 items (1 = Not Present, 2 = Present and 3 = Not Mentioned) both regarding the study and substantial characteristics. Two researchers coded the studies and the reliability of the co...

 6. An Analysis of East-West Migration Following the 2004 and 2007 EU Enlargements: Effects on the Migration Policy Debate (O analiză a migraţiei Est-Vest după extinderile UE din 2004 şi 2007: efecta asupra dezbaterii politicii de migraţie

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Rada Cristina IRIMIE

  2013-11-01

  Full Text Available Of special interest to EU migration policy are the effects of the EU enlargements of May 2004 and January 2007, with the addition of the EU-8 (Czech Republic, Estonia, Hungary, Poland, Slovenia, Slovakia, Lithuania, and Latvia and EU-2 (Bulgaria and Romania respectively. After the fall of Eastern communist regimes, massive East-West migrations were predicted and were expected to have a significant negative impact on the original EU-15. However, neither mass migration nor significant negative effects for receiving countries materialized, though many policies were implemented relating to these concerns. This paper seeks to analyze the effects of the expansions and accompanying policy changes on the long-standing trend of East-West migration. Policies implemented prior to and during the enlargements are examined, followed by an analysis of the likely impact of migration trends on both current and future EU migration policy, using comparative case studies of both sending and receiving countries. A review of the literature on trends and policies surrounding the enlargements suggests that economic concerns continue to play a role and have increasingly become the primary determinant driving migration patterns, though contributing factors such as asylum migration, ethnic return, and undocumented migration, as well as important topics in labor migration, such as the effects of the recent economic downturn and remittance flows will also be examined. Results from the analysis indicate that though EU migration policy continues to be more and more centralized, further integration is required, and should include standardized data gathering and reporting to facilitate informed policy decisions.

 7. Specialistų komandos bendroji pasidalyta kompetencija tenkinant vaikų specialiuosius poreikius: koncepto analizė

  OpenAIRE

  Čegytė, Daiva; Ališauskienė, Stefanija

  2009-01-01

  Šiame straipsnyje pateikiama bendrosios pasidalytos komandos kompetencijos koncepto analizė, grindžiama komandinio darbo kompetencijų lygmenimis ir komandinio darbo tobulinimo kryptimis, taip pat bendru pasidalytu komandos narių supratimu, kai specialieji vaiko ir šeimos poreikiai tenkinami komandoje. Straipsnyje analizuojami tokie probleminiai klausimai: Kokiais kriterijais remiantis turėtų būti apibrėžiamas kompetencijos konceptas? Kokia komandinio darbo kompetencijos samprata pateikiama mo...

 8. The comparison of self image before and after the psychotic crisis – the analysis of schizophrenic patients’ narration [Porównanie obrazu siebie przed i po wystąpieniu kryzysu psychotycznego poprzez analizę narracji osób chorych na schizofrenię

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Chądzyńska, Małgorzata

  2012-12-01

  Full Text Available Aim. The aim of this study was to show the influence of schizophrenia on the individual system of meanings – the way in which the persons describe themselves and their life story. In order to achieve this goal, the analysis of narration of patients suffering from schizophrenia was conducted. Method. We examined 20 patients suffering from schizophrenia. We interviewed the patients with a structured narrative questionnaire. The persons described their life and themselves - in the time before and after the psychotic crisis. The interviews were analysed according to different literary methods and the knowledge of formal linguistics. The demographic variables and the clinical state of patients were also controlled. Results. Persons suffering from schizophrenia used more positive attributes and less negative attributes while describing themselves before illness. They reported more positive episodes from their life, before the psychotic crisis. Conclusions. The psychotic crisis causes the dramatic decrease of self esteem and breakdown of the life story. The patients described themselves and their life in negative, pessimistic optics. The trauma of mental illness is reflected in narration by breakdown of “good story” about the person and her/his life. This change of self image concerns the persons who both cooperate in psychotherapy and are critical to illness.

 9. Web browsers forensic analysis reviewWeb tarayıcılarda adli analiz incelemesi

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Erkan Baran

  2015-09-01

  Full Text Available Nowadays, web browser tools are seen ıntensıvely durıng the usage of web applıcatıons. Because of that, browsers provıdes ınfrastructure of a largo majorıty of crımes. Because guılty or suspect can use the browsers to collect ınformatıons, to hıde hıs crıme, learn new crımınal methods or to apply they have learned. In thıs study, ıt ıs also seeked answers of how a process can be monıtored on the computers whıch are used on browsers, ın whıch fıles whıch datas are looked and when and whıch sıtes are accessed. Accordıng to research of W3counter web stats tool, Chrome Web browser, whıch has %43 persentage of across the world ın usage, ıs proses as the most demanded browser ın thıs study by users, and ıt ıs scented out ın thıs browser's related fıles. In these days, ''hıdden mode'' whıch take part ın vast majorıty of browsers ıs also examıned. Thıs feature of the browser, whıch ıs receıved reference, ıs tracked by testıng and ıs sought data ın RAM memory and fıle systems. Thus, '' hıdden mode'' effects are dıscussed ın provıdıng studıes about suspect or crımınal posıtıon people, what kınd of data can be obtaıned ın usıng '' hıdden mode” ıs revealed.   Özet Günümüzde internet uygulamalarının kullanımı sırasında web tarayıcı araçlarının yoğun bir şekilde kullanımı görülmektedir. Bu nedenle tarayıcılar, işlenen suçların büyük bir çoğunluğuna altyapı sağlar. Çünkü suçlu ya da şüpheli, tarayıcıları bilgi toplamak, suçunu gizlemek, yeni suç metotları öğrenmek ya da öğrendiklerini uygulamak için kullanabilir.  Bu çalışmada da tarayıcıların kullanıldığı bilgisayarlar üzerinde bırakılan izlerin tespitinde nasıl bir süreç izlenebileceği, hangi dosyalarda hangi verilere bakılabileceği ve ne zaman hangi sitelere erişim sağlandığı gibi çeşitli sorulara cevaplar aranmaktadır. w3counter adlı internet istatistik aracının yaptığı araştırmaya göre, dünya genelinde %43'lük bir kullanım alanına sahip olan Chrome web tarayıcısı, kullanıcılar tarafından en çok talep gören tarayıcı olarak bu araştırma içinde referans alınmaktadır ve bu tarayıcıya ait ilgili dosyalarda izler sürülmektedir. Ayrıca günümüz tarayıcıların büyük bir çoğunluğunda yer alan “gizli mod” özelliği incelenmektedir.  Referans alınan tarayıcının bu özelliği test edilerek iz sürülmekte, dosya  sistemlerinde ve RAM bellekte veri aranmaktadır.Böylelikle “gizli mod” kullanımında ne tür veriler elde edilebileceği ortaya konarak şüpheli ya da suçlu konumundaki kişilere ait delillendirme çalışmalarında “gizli mod” kullanımının etkileri tartışılmaktadır.

 10. Mažumos akcininkų teisių apsaugos ir gynimo Lietuvoje probleminė analizė

  OpenAIRE

  Stankus, Kęstutis

  2009-01-01

  Magistro darbo “Mažumos akcininkų teisių apsaugos ir gynimo Lietuvoje probleminė analizė” pagrindinis tikslas ir uždavinys yra atskleisti smulkiojo akcininko sampratą, aptarti jam priskirtas teises bei išanalizuoti pagrindinius teisių pažeidimus bei gynybos metodus, kuriais gali pasinaudoti ši akcininkų grupė. Lietuvos Respublikoje nėra įtvirtinti specialieji norminiai aktai, skirti mažumos akcininkų apsaugai bei gynybai. Smulkieji akcininkai naudojasi visomis teisėmis, kurios yra suteiktos a...

 11. Differentiation of Electronic and Mobile Business Aspects Elektroninio ir mobiliojo verslo lyginamoji analizė

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Giedrius Čyras

  2011-02-01

  -size: 10pt; mso-bidi-font-family: TimesNewRomanPSMT; mso-fareast-language: EN-US;">Informacinės technologijos daro vis didesnę įtaką ekonominių santykių kaitai. Tai matoma pasaulyje, Europoje ir Lietuvoje. Atsiranda tokios sąvokos ir reiškiniai kaip skaitmeninė ekonomika, elektroninė prekyba, darbas virtualiame kolektyve. Auga elektroninėje erdvėje aktyviai dirbančių asmenų ir įmonių skaičius. Visuotinai pripažįstama, kad elektroninio verslo plėtra šalies ekonomikai yra labai svarbi – elektroninis verslas padeda pasiekti platesnes rinkas ir platesnį vartotojų ratą. Todėl kiekvienos šalies ekonomikos augimas siejamas su tuo, kiek efektyviai verslas įvaldys elektroninę erdvę. Taip pat sparčiai tobulėjant informacinėms technologijoms ir telekomunikacijoms itin svarbūs globalūs informacinių technologijų iššūkiai – mobilumas ir saugumas. Vartotojų gyvenimo būdas tampa vis labiau mobilus. Visa tai lemia naujų poreikių formavimąsi – turėti galimybę gauti ir perduoti informaciją, vykdyti verslo funkcijas ne tik iš stacionarių darbo vietų ar namų, bet ir kelionėje, esant toli nuo darbo ar gyvenamosios vietos. Tai paskatino mobiliųjų informacinių technologijų ir telekomunikacijų (MITT atsiradimą. Vis labiau greitėjantys pasaulio pokyčiai lemia, kad jau neužtenka tik mobilaus garso žinios perdavimo, yra poreikis atlikti ir verslo funkcijas iš bet kurios vietos. Tai lėmė mobiliojo verslo kaip atskiros elektroninio verslo krypties atsiradimą ir plėtrą. Straipsnio tikslas – atlikti elektroninio ir mobiliojo verslo lyginamąją analizę.


  Raktiniai žodžiai:
  Programų sistemų judriųjų (AGILE) kūrimo metodų analizė ir tyrimas

  OpenAIRE

  Paražinskas, Audrius

  2014-01-01

  Paskutiniu metu vis daugiau įmonių naudoja Agile metodologiją kuriant programinę įrangą. Darbe aš analizuoju sistemos kūrimo modelius bei Agile metodologiją. Pagrindinis objektas ir yra Agile metodų analizė ir jų pritaikymas kuriant informacines sistemas. Pirmoje dalyje buvo analizuojami sistemos kūrimo metodų analizė. Buvo surašyti privalumai bei trūkumai klasikinių kūrimo metodų bei Agile metodų. Tolimesnei analizei buvo pasirinkta Agile metodologija. Antroje dalyje buvo sukurtas naujas met...

 12. Organizacijos kultūros svarba įvaizdžiui formuoti: UAB „Aliarmas“ atvejo analizė

  OpenAIRE

  Kulbeckienė, Gintarė

  2012-01-01

  Straipsnyje atlikta organizacijos kultūros svarbos, formuojant įvaizdį, teorinė analizė, aiškinantis organizacijos kultūros sampratą, išskiriant organizacijos kultūros ir organizacijos įvaizdžio sąsajas, organizacijos kultūros formavimąsi, diagnozavimą ir kaitą. Keliami šie probleminiai klausimai: Kokia turi būti organizacijos kultūra, kad išskirtų įmonę iš kitų ir padėtų laimėti konkurencinę kovą rinkos ekonomikos sąlygomis? Kokios galėtų būti organizacijos kultūros tobulinimo galimybės? Str...

 13. Pieno produktų juslinė analizė: jos taikymas Lietuvoje

  OpenAIRE

  Jasiukaitytė, Vaida

  2007-01-01

  Aim of study: to analyse the sensory analyses using to dairy products rating in Lithuania (law acts, assessors training, practical using in Lithuania). Tasks of study: to select and instruct assessors group to work by LST ISO 8586 – 1:1997. Sensory analysis. General guidance of the selection, training and monitoring of assessors. Part 1 : Selected assessors. To do descriptive analysis of dairy product (cheese) by LST ISO 4121:2004. Sensory analysis. Methodology. Evaluation of food products...

 14. British politics today: moral grounds as reflected in conceptual metaphor. Britų politikos vertinimas: konceptualiosios moralės metaforos analizė

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Liudmila Arcimavičienė

  2007-01-01

  Full Text Available Šio straipsnio tikslas – atskleisti, kokia pagrindinė konceptualioji metafora vyrauja šiuolaikiniame britų politiniame diskurse ir kokie jos struktūriniai elementai sudaro bendro moralinio vertinimo pagrindą. Tyrimui buvo pasirinkta trisdešimt analitinių politinių straipsnių iš The Economist elektroninio archyvo. Straipsniai analizuojami remiantis kognityvinės lingvistikos principais bei kokybiniu analizės metodu, kurie leidžia atskleisti kalbiniuose pasakymuose (linguistic expressions glūdinčias konceptualiąsias metaforas. Nustatyta, kad Britų politikos moralinis vertinimas yra grindžiamas konceptualiąja metafora POLITINIS GYVENIMAS KAIP KELIONĖ. Išanalizavus šios metaforos kalbinę raišką, paaiškėjo, kad straipsniuose vyrauja neigiamas britų politikos vertinimas, atsispindintis konceptualiosios metaforos POLITINIS GYVENIMAS YRA KELIONĖelementų kalbinėje raiškoje, kai politikos veikėjai (1 vaizduojami kaip „dėmėtos reputacijos“ klajūnai, (2 keliaujantys be tikslo, (3 peržengiantys nustatytas ribas, (4 nesugebantys apeiti/įveikti kelyje pasitaikančių kliūčių ir t.t. ------ The present study aims at examining the moral grounds of today’s British political life as reflected in conceptual metaphors of political discourse. The method applied to analyze the moral grounds is that of hypothetical deduction combined with the theoretical framework of cognitive linguistics (qualitative analysis. The research findings reveal that the underlying conceptual metaphor of British critical political discourse is that of POLITICS AS JOURNEY. The use of this metaphorshows the moral unacceptability of today’s British political life due to the failed moral obligations of British politicians.

 15. Ekstremumų asimptotinė analizė, kai imties didumo skirstinys yra neigiamas binominis

  OpenAIRE

  Sidekerskienė, Tatjana

  2006-01-01

  In this work were considered the maxima and minima structures. Where number of value is random and is distributed by negative binomial distribution. There were theorems that were improved in this work, that helped to find the limit distribute function of this standard structures. These theorems generalize propositions, when set size is geometric random number. Also, there was the concrete distribution analysis done and such distributions were chosen: exponential, general logistic and uniform.

 16. Elektros srovės, geometrinės optikos, atomo branduolio fizikos mokomieji bandymai ir jų loginė analizė

  OpenAIRE

  Labanauskaitė, Lina

  2011-01-01

  Bakalauro dabą „Elektros srovės, geometrinės optikos, atomo branduolio fizikos mokomieji bandymai ir jų loginė analizė“ susideda iš įvado, 3 skyrių, išvadų ir 28 literatūros šaltinių. Darbo apimtis 66 puslapiai. Pirmoje ir antroje dalyje apžvelgiama pedagogikos ir psichologijos literatūros šaltinių analizė. Trečioje dalyje yra aprašomi XII klasės fizikos kurso mokomieji bandymai ir jų loginės samprotavimo schemos iš: • Elektros srovės (9 eksperimentai). • Geometrinės optikos (8 eksperimentai)...

 17. Analiz i osobennosti

  OpenAIRE

  Arnol´d, Vladimir Igorevič

  2015-01-01

  This volume is the first part of a two-volume issue of the Proceedings of the Steklov Institute of Mathematics dedicated to Academician Vladimir Igorevich Arnold, an outstanding mathematician of modern times, on the occasion of his 70th birthday. The papers presented in this issue are devoted to quite diverse problems in algebraic geometry, singularity theory, topology, differential equations, and celestial mechanics. Even such a wide spectrum does not completely display the breadth of Arnold...

 18. Mezhdunarodnoe nauchnoe sotrudnichestvo v Baltijskom regione: naukometricheskij analiz [International research cooperation in the Baltic region: a scientometric analysis

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kuznetsova Tatyana

  2012-01-01

  Full Text Available This article examines the processes of international research cooperation in the Baltic Sea region. It focuses on research works published in the leading periodicals in 1993—2012. The empirical material is collected from the world’s largest abstract and citation database, SciVerse Scopus, which makes it possible to evaluate macroindicators at the national and global levels as well as the contribution of scholars to the global progress. The article also offers an assessment of the efficiency of research activities in the Baltic Sea region countries. It is based on a number of scientometric indicators that reflect the performance of universities in terms of research journal publications and the development of research cooperation in the field of Baltic studies. The authors consider the dynamics of research contribution and academic cooperation in the Baltic Sea countries in four leading fields — i. e. agricultural and biological sciences, Earth sciences, ecology and social sciences presented in the SciVerse Scopus scientometric database. The article provides a map of research cooperation in the Baltic Sea region.

 19. Įmonių socialinės atsakomybės koncepcijų ir jų praktinio taikymo analizė

  OpenAIRE

  Vaičiulis, Martynas

  2014-01-01

  Šiame magistro baigiamajame darbe analizuojamos įmonių socialinės atsakomybės koncepcijos bei galimybė jas pritaikyti praktikoje vertinant verslo subjektų socialinio atsakingumo apimtį. Pirmojoje darbo dalyje orientuojamasi į ĮSA teorinę dimensiją, kurios analizė patvirtino egzistuojantį aukštą ĮSA neapibrėžtumo lygį, kuris buvo sumažintas pateikus socialiai atsakingos veiklos vykdymo sampratą. Antroji dalis skirta ĮSA koncepcijų pritaikomumo praktikoje analizei, kurios pagrindu išskirti pagr...

 1. Kombinuotų mechaninio nuotekų valymo įrenginių privalumų ir trūkumų analizė

  OpenAIRE

  Stonkus, Audrius

  2012-01-01

  Tyrimo objektas: kombinuoti mechaninio nuotekų valymo įrenginiai esantys Balbieriškio, Kaišiadorių, Pasvalio ir Kuršėnų nuotekų valyklose. Tyrimo tikslas: išanalizuoti kombinuotų mechaninio nuotekų valymo įrenginių taikymo galimybes, atsižvelgiant į nuotekų charakteristikas, atlikti šių įrenginių privalumų ir trūkumų analizę. Tyrimo uždaviniai: 1. Identifikuoti nuotekų valyklose esamus kombinuotus nuotekų valymo įrenginius. 2. Atrinkti nuotekų valyklas su skirtingais kombinuotais ...

 2. Laiko įverčių analizė ir vizualizavimas tiriamajį darbą organizuojant remiantis "Agile" praktikomis

  OpenAIRE

  Zubova, Jelena

  2014-01-01

  Magistro baigiamajame darbe „Laiko įverčių analizė ir vizualizavimas tiriamąjį darbą organizuojant remiantis „Agile“ praktikomis“ yra išanalizuota darbo organizavimo procesų ir projektų valdymo metodų mokslinė ir metodinė literatūra, palyginti dažniausiai naudojami darbo organizavimo metodai su klasikiniais metodais, ištirti bei susisteminti darbo organizavimo procesų ir projektų valdymo metodai. Darbe pateiktas darbo proceso užbaigimo laikotarpio prognozių sudarymo metodas, leidžiantis apska...

 3. Letter to the editor in response to “Türkiye örnekleminde meta analiz çalışmalarının içerik analizi ve metodolojik değerlendirilmesi”

  “Türkiye örnekleminde meta analiz çalışmalarının içerik analizi ve metodolojik değerlendirilmesi” çalışmasına yanıt: Editöre mektup

  OpenAIRE

  Serkan Dinçer

  2016-01-01

  This letter was written in response to the paper by Başol, Doğuyurt and Demir (2016) to the section of model selection on International Journal of Human Sciences. The first part of letter includes model selection for meta-analysis, the second part of letter includes rule of ethics. Özet Bu mektup, International Journal of Human Sciences süreli yayınında yayımlanan Başol, Doğuyurt ve Demir’e (2016) ait çalışmanın, meta-analiz çalışmalarında model seçimi bölümüne cevap niteliğinde yazıl...

 4. Lytinio švietimo programų analizė krikščioniškosios moralės kontekste

  OpenAIRE

  Danilevičius, Eugenijus; Uzdila, Juozas Vytautas

  2006-01-01

  Pristatoma detali analizė, skirta dorinio ugdymo realybės ir šios srities teorijos aktualijų tyrimui. Analizuojama suaktualėjusi problema – kitose šalyse taikomų visa apimančių lytinio švietimo („Comprehensive Sex Education“) programų vertinimas. Remiantis kritine analize skelbiamos kitos moralinės ir pedagoginės įžvalgos jaunimo lytinio švietimo kontekste. Teigiama, kad šioje srityje reikalinga didesnė socialinė kontrolė iš vyriausybinių ir nevyriausybinių organizacijų pusės, būtinas kitokių...

 5. Bendrojo lavinimo mokyklų mokinių specialiųjų ugdymosi poreikių tenkinimo analizė

  OpenAIRE

  Jomantaitė, Reda

  2008-01-01

  Darbe atlikta bendrojo lavinimo mokyklų mokinių specialiųjų ugdymosi poreikių tenkinimo analizė. Iškeltos hipotezės:  tikėtina, jog SUP turintys mokiniai gyvena šeimose, turinčiose mažiau galimybių padėti vaikui ugdytis. Tėvai ir patys SUP turintys vaikai menkai dalyvauja sprendžiant ugdymosi procese kylančias problemas;  tikėtina, kad SUP turintys mokiniai mokykloje jaučia psichologinį diskomfortą ir dalinę atskirtį;  tikėtina, kad mokytojams trūksta teorinių žinių apie speci...

 6. Geriausių šaulių rezultatų pasaulio čempionatuose ir olimpinėse žaidynėse analizė

  OpenAIRE

  Bulotienė, Daiva; Venclovaitė, Laimutė; Papievienė, Vilma; Alekrinskis, Aleksandras

  2007-01-01

  Tyrimo tikslas – išanalizuoti geriausių šaulių rezultatus pasaulio čempionatuose ir olimpinėse žaidynėse. Buvo atlikta 1996–2004 metų pasaulio čempionatų ir olimpinių žaidynių vyrų ir moterų šaudymo pistoletu rezultatų analizė. Nustatyti skirtingas vietas užėmusių šaulių šių pratimų: moterų šaudymo pistoletu iš 10 m ir iš 25 m atstumo, vyrų šaudymo pistoletu iš 10 m ir iš 50 m atstumo bei vyrų greitašaudos iš 25 m atstumo, rezultatų pokyčiai. Palyginti skirtingas vietas užėmusių šaulių šaudym...

 7. Atsiskaitymų su tiekėjais ir pirkėjais apskaita ir analizė

  OpenAIRE

  Šuliauskaitė, Eglė

  2005-01-01

  Research subject: the accounting and analysis of suppliers and customers payments. Research aim: to analyse theory and practice of suppliers and customers payments accounting and analysis and to adduce some suggestions for the accounting of payments edification with the customers and suppliers. Research objectives: 1) to explore and evaluate the method of suppliers and customers payments accounting and analysis; 2) to colect information about the orde of suppliers and customers payments accou...

 8. O analiză a statisticilor utilizate în comunicările ştiintifice psihologice

  OpenAIRE

  Marian Popa

  2009-01-01

  This article analyses the statistical procedures used in the proceedings of the one of the psychology conferences regularly organized in Romania. 111 papers in six branches of applied psychology were scrutinized. The analysis was structured on descriptive statistics (numerical and graphical), and inferential statistics (parametric and nonparametric). Was also pursued the extent to which papers complied with APA recommendations on the reporting of confidence limits and size effect. Results: 64...

 9. Eglynų ir beržynų inventorizacijų rezultatų patikimumo analizė

  OpenAIRE

  Memgaudas, Romas

  2006-01-01

  Research report on the reliability of results of Lithuanian forest inventories is given in the thesis. Aim of research – to estimate the reliability of the results of National forest inventory, Stand-wise forest inventory and forest inventory before cutting. Object of research – spruce and birch stands of Lithuanian forests. Methods of research – sampling, verification of statistical hypotheses and comparison of averages. Results of research – the reliability analysis of the results of Nation...

 10. Analiz vmesto emotsii / Josef Kats

  Index Scriptorium Estoniae

  Kats, Josef, 1977-

  2007-01-01

  Peaminister Andrus Ansipi ja välisminister Urmas Paeti sõnul on valitsus küsinud Vene-Saksa gaasijuhtme ehitamiseks vajalike teadusuuringute läbiviimiseks nõu enam kui 20 asutuselt, nende alusel tuleb teha kaalutletud otsus

 11. SEO taikymo analizė

  OpenAIRE

  Veikutis, Donatas

  2012-01-01

  Visuomenė, internetas ir jame esanti informacija dabar turi vieną didžiausių įtakų mūsų asmeniniame gyvenime. Be interneto daugelis dabar, net nebeįsivaizduotų savo kasdienybės, nes jis mums ir padeda atlikti daugelį darbų. Tačiau vis augant duomenų kiekiams internete, informacijos paieška tampa vienu svarbiausių internete naudojamų funkcijų.Paieškos sistemos – tai sistemos, ieškančios dokumentų žiniatinklyje, naujienų grupių archyvuose, FTP saugyklose, kuriuos rado paieškos serveris ir įtrau...

 12. Analysis of Internal Audit Functioning in Poland – Empirical Research Findings Vidaus audito analizė ir būklė Lenkijoje – empirinio tyrimo rezultatai

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Edita Bielińska-Dusza

  2011-11-01

  Full Text Available The purpose of the article was to present the research conducted in com­panies, concerning the functioning of internal audit in Poland. During the research, the author identified a number of barriers reducing the efficiency of the cells of internal audit and audit as an instrument for company improvement. One also indi­cated areas which, from the point of view of internal audit efficiency as well as of the company functioning, should be improved.

  Straipsnio tikslas – pristatyti Lenkijos vidaus audito įmonių tyrimų rezultatus. Tyrimo metu buvo nus­tatytos pagrindinės vidaus audito kliūtys ir numatytos priemonės didinti vidaus audito įmonių bei vi­daus audito skyrių veiklos efektyvumą. Taip pat buvo nustatytos tobulintinos įmonių valdymo sritys, atsižvelgiant į vidaus audito rezultatus ir įmonių tikslus.

  Straipsnis anglų kalba

 13. Illegal immigration at sea: a social analysis (Imigraţia ilegală pe mare: o analiză socială

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Martina Federica MANFREDI

  2014-09-01

  Full Text Available Illegal immigration could be defined as a pathology of migration (which is a much broader, positive and needed phenomenon. It is a phenomenon of relevant historical importance; in particular, European history has been marked by many waves of migration, sometimes of whole populations. Unfortunately, the problem of illegal immigration is still very much present in today’s society, touching certain countries in particular, such as Italy, which suffers immigration from sub-Saharan Africa and the Balkan area.

 14. Akademisyen Ücretlerine İlişkin Karşılaştırmalı Bir Analiz A Comparative Analysis Concerned With Academic Salaries

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hilmi SÜNGÜ

  2013-09-01

  Full Text Available It is proved fact through scientific studies that the pay has adirect influence on productivity and job satisfaction at the same time.The pay gained as a result of the performance is considered asinterrelated both with the increase in the productivity and improvementin the quality of the service. It is vital for the organizational justice thatpeople who have similar statues and who are performing similar tasksshould receive balanced payments. However, the diversity of the publicservices, redundancy of people and formal institutions providing publicservices make it hard to guarantee a fair payment policy. It is observedas a result of comparative studies that academicians are one of theseoccupational groups who are profoundly affected by the injustice in thepayments. In order to remove the injustice in the formal officers’incomes and attain the defined goals for the 100th anniversary of thefoundation of the Republic within the scope of 2023 vision, talentedindividuals must be encouraged to become academicians. When acomparison made between public officials on the national basis, it isrealized that academic staff working at public universities are not ableto benefit from yearly increases as much as the other public officers andit leads for the fresh academicians to move away from academicprofession. As for the international point of view, it is stated that thepayments that the Turkish academicians get are below the average incomparison to their colleagues. In this study, current situation ofmonthly income of the academicians working at public universities inTurkey and it’s the yearly increases in the payment in time arementioned, national comparisons are made between differentprofessions together with international comparisons betweenacademicians from different countries. Ücretin verimlilik ve iş doyumuna etkisi yapılan akademik çalışmalarda ortaya konulmuş bir gerçektir. Çalışanın verimliliğinin artırılması ve üretilen hizmetin kalitesinin geliştirilmesi ile emeğin karşılığında elde edilen kazanç doğrudan ilişkili olarak görülmektedir. Benzer statülere sahip ve birbirine eşit sayılabilecek görevlerde çalışan bireylere orantılı ücretler verilmesi örgütsel adaletin bir gereğidir. Ancak kamuda; hizmetlerin çeşitliliği, çalışan sayısının fazlalığı, kurum sayısının çok olması gibi nedenler ücret dengesinin sağlanmasını güçleştirmektedir. Karşılaştırmalı çalışmalarda ücret adaletsizliğinden en çok etkilenen gruplardan birinin akademisyenler olduğu görülmektedir. Gelir adaletsizliğini ortadan kaldırmak ve cumhuriyetin kuruluşunun 100 yılında, 2023 vizyonuna ilişkin belirlenen iddialı hedeflere ulaşabilmek için yetenekli bireyleri akademisyenliğe özendirmek gerekmektedir. Ancak ulusal bazda kamu çalışanları arasında bir karşılaştırma yapıldığında üniversitede görev yapmakta olan öğretim elemanlarının özellikle son yıllarda diğer çalışanlara oranla yıllık ücret artışlarından yeterince yararlanamadığı, bu durumun akademisyenlik mesleğinden uzaklaşmalara neden olduğu öne sürülmektedir. Uluslararası bazda yapılan karşılaştırma yapıldığında ise, Türkiye’deki kamu üniversitelerinde görev yapmakta olan akademisyenlerin aldıkları ücretin ortalamaların altında olduğuna işaret edilmektedir. Bu çalışmada Türkiye’de kamu üniversitelerinde görev yapmakta olan akademisyenlerin aylık ücretlerinin mevcut durumuna ve yıllar içindeki değişimine yer verilecek, üniversite öğretim elemanlarının aylık ücretleri ve diğer kamu çalışanları arasında bu açıdan yapılan karşılaştırmalarla birlikte, Türkiye ile diğer ülkelerdeki üniversitelerde görev yapan akademisyenlerin aylık ücretleri mevcut durumu tartışılmaktadır.

 15. Psichologinės pagalbos galimybės vaikams, turintiems emocijų bei elgesio problemų: dialektinės elgesio terapijos efektyvumo analizė

  OpenAIRE

  Gervytė, Justina

  2010-01-01

  TEMA: Psichologinės pagalbos galimybės vaikams, turintiems emocijų bei elgesio problemų: dialektinės elgesio terapijos efektyvumo analizė. TIKSLAS: nustatyti dialektinės elgesio terapijos efektyvumą koreguojant 8 – 11 metų vaikų elgesio ir emocijų problemas. TIRIAMIEJI: 54 vaikai, apibūdinami kaip turintys emocijų ir elgesio problemų bei linkę nusižengti taisyklėms ar nusikalsti. 59% imties sudaro berniukai, 41% - mergaitės. Tiriamųjų amžiaus vidurkis 9,6±0,2. METODIKOS: ASEBA klausimyno prob...

 16. Duomenų analizės metodų taikymas klientų ir darbuotojų ryšių valdymui

  OpenAIRE

  Butkienė, Orinta

  2007-01-01

  Data mining algorithms allow to analyze large amount of information and the results of analysis help to make efficient decisions. The application of data mining algorithms in the system of client and employee relationship management (CRM) is under consideration. Decision trees and association rules algorithms are included into the processes of existing system; they are used to generate the proposals and to apply discounts for clients, also to add supplements to salary and to assign the tasks ...

 17. Analiză critică a legii spitalelor din perspectiva calității de medic a directorului general

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Răzvan CHERECHEŞ

  2005-06-01

  Full Text Available This study is a critical analysis of some parts of the hospitals law - the 270 law from 18.06.2002, mainly the freedom of the general manager of hospitals to practice medicine in the same time. The case study, a questionaire applied in the Satu Mare County Hospital, shows clearly that the staff of the hospital ackowledges this double status of the general manager as damaging to the efficiency and competency of the services offered by the hospital.

 18. Sillamjaeskii port : analiz riskov / Jevgeni Ashihmin

  Index Scriptorium Estoniae

  Ashihmin, Jevgeni

  2004-01-01

  Tallinna firma E-Konsult eksperdid hindasid Sillamäe sadama riske, esitati soovitused, millised peaksid olema vedelkütuseid vedavad tankerid, raudteesõlme ja raudteejaama ehitusel kasutatavad raudteerööpad. Sadama võimalikust mõjust keskkonnale

 19. Overcrowding in Italian Jails. A Quantitative Analysis of Foreigners (Supraaglomerarea în închisorile italiene. O analiză cantitativă asupra străinilor)

  OpenAIRE

  Stefania GIRONE; Francesca De PALMA

  2013-01-01

  Victims of prison-overcrowding in Italy are part of a structural and systemic problem which is still struggling to find plausible solutions. When natives and foreigners are separately considered, the overcrowding phenomenon assumes a perspective that goes beyond the mere Italian attribute and, therefore, better focalises on the ones who, having the status of foreigner, are somehow in a weaker position in comparison with the native ones. As a matter of fact, the combination foreign prisoner...

 20. Türkiye’de Banka Kredi Kanalının İşleyişi: Ampirik Bir Analiz(Processing of Bank Lending Channel in Turkey: An Empirical Analysis

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Osman PEKER

  2011-01-01

  Full Text Available In this study, processing of bank lending channel in Turkey was tested with the help of vector auto regression (VAR method by using 1990:01-2008:11 period monthly data. Processing of bank lending channel was investigated on the basis of two different monetary policy variables. According to the empirical findings of the study, on the contrary overnight interest rate, money supply was found to be a more effective monetary policy variable. In case of controling money supply, Central Bank can operate effectively bank credit channels and therefore the amount of output and inflation is going to be directed more easily. In this context it can be said that the processing of the bank lending channel is effective in Turkey.

 1. Dezvoltarea diplomației publice. O analiză comparată între NATO și UE* (The development of public diplomacy: A comparative analysis between NATO and the EU

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Cristina-Georgiana IVAN

  2016-03-01

  Full Text Available Considering that NATO, EU and other organizations tend to include public diplomacy elements in their official documents and strategies, we can say that states are no longer the exclusive actors in this field. Through this paper, I seek to identify some similarities and differences between NATO and EU’s public diplomacy. In this research I will also study how much of their soft power capabilities these organizations use, if they are used in order to influence rather internal than external audiences and if we can talk about elements of public diplomacy with involvements for development. Beyond these aspects, I will take into account the fact that Philip Seib claims that NATO should focus on using soft power in order to justify its hard power and try to see if there are differences in the goals that NATO and the EU target to reach through the implementation of some public diplomacy strategies.

 2. Özel Diplomatik Analiz Metodu: Sağlık Bakanlığı'nda üretilen İki Yazışma Üzerinde Uygulama

  OpenAIRE

  Çiçek, Niyazi

  2006-01-01

  Diplomatic analysis, which comprises the study on the authenticity of rather inactive records like those of the Ottomans, can also be applied to recent records, and among them the electronic type of records. The study aims at the discussion of principles of special diplomatic analysis, and an exemplification is brought by through a sample application out of the correspondence of Ministry of Health.

 3. Instituţia autonomiei locale în constituţiile ţărilor comunităţii statelor independente (CSI: o analiză comparată

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sergiu CORNEA

  2016-06-01

  Full Text Available The theoretical and pragmatic potential of the constitutional regulations and the comparative analysis of the peculiarities related to the normative fixing and the ways of implementing the local public power in the CIS countries, which have a common historical past and similar trends on building national sovereign states, can serve as a confirmation of the institutionalization and the need for a specific form of public power called local power in a democratic society. The rationale for recognizing the local autonomy in the constitutions of the states is determined by the following circumstance, namely, the recognition of the local autonomy principle in the fundamental law of the states constitutes a guarantee that it will be developed and deepened into the national law. Without such a constitutional basis, the local autonomy cannot be successful. From this perspective, it is important to conduct a comparative study of the constitutional texts of the states because the national legislative systems governing this phenomenon are designed under the constitutional provisions. The modalities of placing the local power in the supreme laws differ from state to state. The comparative study of the constitutional texts was carried out based on the following criteria: a the inclusion and ensuring the local autonomy in the constitutional text; b the interpretation of the concept of local autonomy in the constitutional text; and c the approach and recognition of local autonomy.

 4. JEE API technologijų analizė

  OpenAIRE

  Pocius, Mindaugas

  2012-01-01

  Tikslas: Išanalizuoti Java Enterprise Edition technologiją. Ją taikant, realizuoti aukcionų sistemą.Užduoties pagrindimas: šiai dienai Java programavimo kalba yra pritaikoma vis platesnio masto aplikacijoms kurti. Java EE technologija ateityje tik tobulės, todėl yra naudinga suprasti internetinių aplikacijų kūrimą naudojant Java programavimo kalbą. Word “Internet” is widely used in our days. Many people can not imagine their lives without it. Companies are looking for technologies which wo...

 5. Analiz istorii razvitiya menegmenta vo vremya 20 veka .

  OpenAIRE

  Shchupakov, Anton

  2016-01-01

  In the first part of the work will be considered theoretical bases of formation of the major management schools in the twentieth century. As will be disclosed such topics as: the classical school of scientific management, the school of "human relations" and behavioral sciences and features modern approaches to management. In the second part touched upon the practical application of theoretical approaches to management, as well as the influence of the theoretical approaches to the development ...

 6. Analiz global’nogo «zelenogo» perehoda

  DEFF Research Database (Denmark)

  Meyer, Niels I

  2015-01-01

  include the following examples: • There are limits to economic and material growth in a finite globe, but most governments in industrial countries are calling for more growth in a period of financial crisis. • More equity is required to stem the desire for growth, but inequity is increasing......Mitigation of global warming and transitioning to a green and sustainable world are counteracted by a number of barriers and dilemmas. The paper analyzes a number of these barriers and dilemmas in order to highlight efficient strategies and solutions for a sustainable development. The dilemmas...

 7. Atleidimas dvasinio gijimo kontekste: subjektyvaus patyrimo analizė

  OpenAIRE

  Kiesaitė, Dalia

  2014-01-01

  Šio darbo tikslas yra aprašyti atleidimo išgyvenimą dvasinio gijimo kontekste. Darbe pristatoma religinė bei psichologinė atleidimo sampratos, apžvelgiami įvairūs atleidimą įtakojantys veiksniai, pristatomi atleidimo proceso modeliai bei juos grindžiančių tyrimų duomenys. Aptariamos atleidimo ir dvasinio gijimo sąsajos. Tyrimo metu buvo surinkti aštuonių vidutinio amžiaus (M = 40,25) moterų, turinčių dvasinio gijimo patirtį, atleidimo patyrimo tekstai, kurie buvo analizuojami remiantis A.Gior...

 8. Energinio naudingumo kvalifikacinio rodiklio administraciniame pastate analizė

  OpenAIRE

  Kaušylaitė, Rūta

  2007-01-01

  Baigiamajame magistro darbe nagrinėjama Lietuvos pastatų energinio naudingumo sertifikavimo metodika pagal STR 2.01.09:2005 „Pastatų energinis naudingumas. Energinio naudingumo sertifikavimas“. Ši metodika lyginama su STR 2.09.04:2002 „Pastato šildymo sistemos galia. Energijos sąnaudos šildymui“ šilumos nuostolių skaičiavimo metodika ir su faktiniu šilumos suvartojimu. Nagrinėjamos suminės energijos sąnaudos ir energinio naudingumo kvalifikacinis rodiklis esant skirtingo aukštingumo pastatams...

 9. Structural and Thermal Analysis of Different Piston Materials with Cooling (Due to Combustion Pressure) Using Finite Element Analysis / Sonlu Elemanlar Analizi (nedeniyle yanma Basıncı) Soğutma ile farklı Piston Malzemelerin Yapısal ve Termal Analiz

  OpenAIRE

  Pramanik, Dr. Debashis; Singh, Puran

  2015-01-01

  Piston is a cylindrical component fitted into the cylinder forming the moving boundary of the combustion system. It fits perfectly into the cylinder providing gas tight space with the piston rings and the lubricant. It forms the first link in transmitting the gas forces to the output shaft. Piston is a simple machine element which forms the combustion chamber as well as it is the one which receives the combustion thrust which is to be transferred to the crankshaft via connecting rod. Piston t...

 10. Reel ve Finansal Göstergeler Açısından 1929 Ekonomik Buhranı ve 2008 Küresel Krizi: Karşılaştırmalı Bir Analiz(1929 Economic Depression and 2008 Global Crisis in Terms of Real and Financial Indicators: A Comparative Analysis

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nihat IŞIK

  2012-01-01

  Full Text Available There have been lots of debates about differences and similarities between 1929 depression that had deep impacts on the world economy; and 2008 global crisis known as the deepest crisis since 1929; in terms of their occurrence reasons and progress trends. One of those similarities is about the crises global dimension. For instance, both of the crises formed in the United States (US economy first and spread fast and afterwards affected the European and other economies. Other similarity is, both of the crisis started at finance sector firstly and expanded to real sector because of interdependence among countries. Normally effects of both crisis caused huge shrinkages in growth rates and huge increases in unemployment rates. Some of the differences are; nowadays there is much more knowledge and experience compared to past years to overcome economic crises, differences among external trade policies following the crisis and common behaviors of countries etc. This study aims to present the effects of 1929 Depression and 2008 Global Crisis on real and financial sector comparatively.

 11. Automatic determination of trunk diameter, crown base and height of scots pine (Pinus Sylvestris L.) Based on analysis of 3D point clouds gathered from multi-station terrestrial laser scanning. (Polish Title: Automatyczne okreslanie srednicy pnia, podstawy korony oraz wysokosci sosny zwyczajnej (Pinus Silvestris L.) Na podstawie analiz chmur punktow 3D pochodzacych z wielostanowiskowego naziemnego skanowania laserowego)

  Science.gov (United States)

  Ratajczak, M.; Wężyk, P.

  2015-12-01

  Rapid development of terrestrial laser scanning (TLS) in recent years resulted in its recognition and implementation in many industries, including forestry and nature conservation. The use of the 3D TLS point clouds in the process of inventory of trees and stands, as well as in the determination of their biometric features (trunk diameter, tree height, crown base, number of trunk shapes), trees and lumber size (volume of trees) is slowly becoming a practice. In addition to the measurement precision, the primary added value of TLS is the ability to automate the processing of the clouds of points 3D in the direction of the extraction of selected features of trees and stands. The paper presents the original software (GNOM) for the automatic measurement of selected features of trees, based on the cloud of points obtained by the ground laser scanner FARO. With the developed algorithms (GNOM), the location of tree trunks on the circular research surface was specified and the measurement was performed; the measurement covered the DBH (l: 1.3m), further diameters of tree trunks at different heights of the tree trunk, base of the tree crown and volume of the tree trunk (the selection measurement method), as well as the tree crown. Research works were performed in the territory of the Niepolomice Forest in an unmixed pine stand (Pinussylvestris L.) on the circular surface with a radius of 18 m, within which there were 16 pine trees (14 of them were cut down). It was characterized by a two-storey and even-aged construction (147 years old) and was devoid of undergrowth. Ground scanning was performed just before harvesting. The DBH of 16 pine trees was specified in a fully automatic way, using the algorithm GNOM with an accuracy of +2.1%, as compared to the reference measurement by the DBH measurement device. The medium, absolute measurement error in the cloud of points - using semi-automatic methods "PIXEL" (between points) and PIPE (fitting the cylinder) in the FARO Scene 5.x., showed the error, 3.5% and 5.0%,.respectively The reference height was assumed as the measurement performed by the tape on the cut tree. The average error of automatic determination of the tree height by the algorithm GNOM based on the TLS point clouds amounted to 6.3% and was slightly higher than when using the manual method of measurements on profiles in the TerraScan (Terrasolid; the error of 5.6%). The relatively high value of the error may be mainly related to the small number of points TLS in the upper parts of crowns. The crown height measurement showed the error of +9.5%. The reference in this case was the tape measurement performed already on the trunks of cut pine trees. Processing the clouds of points by the algorithms GNOM for 16 analyzed trees took no longer than 10 min. (37 sec. /tree). The paper mainly showed the TLS measurement innovation and its high precision in acquiring biometric data in forestry, and at the same time also the further need to increase the degree of automation of processing the clouds of points 3D from terrestrial laser scanning.

 12. IMMEDIATE CONSTITUENT ANALYSIS (IC analysis DİREKT BİLEŞENLER ANALİZİ

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Muzaffer MALKOÇ

  2011-06-01

  Full Text Available IC analysis is a method of sentence analysis first explicitly introduced by American linguist Leonard Bloomfield in his book, Language, in 1933, though the underlying principle is common both to the traditional practice of parsing and to many modern systems of grammatical analysis. In IC analysis, a sentence is divided up into major divisions or immediate constituents, and these constituents are in turn divided into further immediate constituents. This process continues until irreducible constituents are reached, i.e., until each constituent consists of only a word or meaningful part of a word. The important tests used to analyze the sentences are deletion, permutation, transformation, and substitution tests.The end result of an IC analysis is often presented in a visual diagrammatic form that reveals the hierarchical immediate constituent structure of a sentence Direkt bileşenler analiz metodu Amerikalı dil bilimci Leonard Bloomfield tarafından 1933 yılında sentaks alanında başlatılmış, daha sonraki yıllarda fonetik ve morfoloji alanlarında da uygulanmıştır. Bu analiz metodunun amacı tümce veya kelime gruplarının parçalanması ve tasnif edilmesi işleminden ibarettir. Tümcelerin parçalanması en küçük dil birimine kadar kademe kademe yapılmalı ve bileşenlerin sınıflandırılmasında ise ana öbeğe veya ana gövdeye daha yakın olan unsurlar ile ikincil öğeler analizin amacına uygun olarak belirtilmelidir. Bu işlemler yapılırken Yok Etme Testi, Yer Değiştirme Testi, Dönüştürme Testi, Yerine Koyma Testi gibi metotlardan faydalanılır. Bu prensipler çerçevesinde yapılan analizin sonuçları hiyerarşik yapıları göstermek için bir grafikle özetlenir

 13. Asmens psichosocialinis funkcionavimas ir psichologinės jo gerinimo galimybės organizacijose, ugdymo ir sveikatos institucijose : žmogiškųjų išteklių valdymo psichologinė analizė bei ekonominės gerovės psichologinių prielaidų tyrimai

  OpenAIRE

  Perminas, Aidas

  2013-01-01

  Findings of research implemented within the cluster “Psychosocial functioning of an individual and opportunities of its psychological development in organizational, educational and health care settings” during the year of 2012 are presented in the present paper. More specifically, the paper address the results of research implemented under the theme of “Psychological analysis of human resource management and investigation into psychological incentives of economical well-being”. Under the latt...

 14. Analysis

  CERN Document Server

  Maurin, Krzysztof

  1980-01-01

  The extraordinarily rapid advances made in mathematics since World War II have resulted in analysis becoming an enormous organism spread­ ing in all directions. Gone for good surely are the days of the great French "courses of analysis" which embodied the whole of the "ana­ lytical" knowledge of the times in three volumes-as the classical work of Camille Jordan. Perhaps that is why present-day textbooks of anal­ ysis are disproportionately modest relative to the present state of the art. More: they have "retreated" to the state before Jordan and Goursat. In recent years the scene has been changing rapidly: Jean Dieudon­ ne is offering us his monumentel Elements d'Analyse (10 volumes) written in the spirit of the great French Course d'Analyse. To the best of my knowledge, the present book is the only one of its size: starting from scratch-from rational numbers, to be precise-it goes on to the theory of distributions, direct integrals, analysis on com­ plex manifolds, Kahler manifolds, the theory of sheave...

 15. Analysis

  Science.gov (United States)

  Abdelazeem, Maha; El-Sawy, El-Sawy K.; Gobashy, Mohamed M.

  2013-06-01

  Ar Rika fault zone constitutes one of the two major parts of the NW-SE Najd fault system (NFS), which is one of the most prominent structural features located in the east of the center of the Arabian Shield, Saudi Arabia. By using Enhancement Thematic Mapper data (ETM+) and Principle Component Analysis (PCA), surface geological characteristics, distribution of rock types, and the different trends of linear features and faults are determined in the study area. First and second order magnetic gradients of the geomagnetic field at the North East of Wadi Ar Rika have been calculated in the frequency domain to map both surface and subsurface lineaments and faults. Lineaments as deduced from previous studies, suggest an extension of the NFS beneath the cover rocks in the study area. In the present study, integration of magnetic gradients and remote sensing analysis that resulted in different valuable derivative maps confirm the subsurface extension of some of the surface features. The 3D Euler deconvolution, the total gradient, and the tilt angle maps have been utilized to determine accurately the distribution of shear zones, the tectonic implications, and the internal structures of the terranes in the Ar Rika quadrangle in three dimensions.

 16. Modificarea gradului de exercitare a funcțiilor ecoprotective: o analiză comparativă în păduri de stat și private [ Changes in the degree of ecoprotective functions effectiveness: a comparative study in state and private forests

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Barbu Cătălina

  2015-12-01

  Full Text Available The article uses the ecoprotective function effectiveness index (GEF to identify how far the changes in the management practices in the last 20 years had an impact on the capacity of forest ecosystem to provide optimal functions. The study was carried out in Forest District Vama (Production Unit I Deia, Suceava County and employs an integrated methodology based on forest management plans, remote sensing tools and field inventory. The structural patterns of state and private forests have been compared in two periods (1990, 2014. The private forests integrated in the analysis have been restituted according to the law 18/1991 and have been for more than 20 years managed by the new forest owners. For the state forests, GEF was computed using structural characteristics of the stands obtained from the management plans. In the restituted forests, due to the lack of management plans, all the characteristics were obtained from field inventory. The study successfully identifies how the components of the index have changed and how this influenced the overall effectiveness of the ecoprotective functions. The changes in GEF index values in the state forests were influenced by natural evolution of the stands while in private forests by the anthropic and natural disturbances. For the state forests, the GEF index values showed a slight increase in 2014 comparatively to 1990. In the private forests the GEF index value for 2014 decreased with more than 5 points for more than one half of the area compared to 1990 (prior to forest restitution. The study argues the possibility to adapt the index as an efficient tool to assess such changes at a broader scale, as a decisional support in forest policy processes.

 17. Branduolinio tipo ekstremaliųjų situacijų prevencijos ir parengties analizė

  OpenAIRE

  Gaidamavičiūtė, Alina

  2014-01-01

  Magistro baigiamajame darbe išanalizuotos ir įvertintos branduolinio tipo ekstremaliųjų situacijų prevencijos ir parengties priemonės. Pirmoje darbo dalyje teoriniu aspektu tiriama branduolinės saugos bei ekstremaliųjų situacijų valdymo ciklo prevencijos ir parengties fazių samprata. Taip pat išanalizuojamas technologinio pobūdžio rizikos suvokimas, jos valdymo ypatumai bei branduolinių tipo ekstremaliųjų situacijų klasifikavimas pagal tarptautinę branduolinių ir radiologinių įvykių skalę. An...

 18. Istorinis paminklas: sampratos analizė ir aktualizavimo galimybės

  OpenAIRE

  Rožankevičiūtė, Aušra

  2009-01-01

  Pasak prancūzų etnologo Daniel Fabre, istorinis paminklas yra viena akivaizdžiausių manifestacijų, kuria Vakarų Europa per pastaruosius šimtmečius teigė savo istoriškumą . Šiandien ši idėja tampa teorinės polemikos objektu. Šio darbo pagrindinis tikslas – ištirti ir įvertinti naujausius teorinius debatus, skirtus istorinio paminklo idėjos genezei, raidai, bei krizei, visuotinai įsigalėjus heterogeninei sąvokai „paveldas“, taip pat pasiginti į aktualizavimo galimybes ir naujas alternatyvas. Is...

 19. Informacinių sistemų analizės ir įvertinimo metodika

  OpenAIRE

  Bručaitė, Justina; Ragėnas, Aldas

  2008-01-01

  Darbo tyrimo sritis yra informacinių technologijų vertinimo metodologijos ir jų praktinis taikymas, detaliau nagrinėjamos COBIT (angl. Control Objectives for Information and related Technology) ir CMM (angl. Capability Maturity Model). Tyrimo objektas - vertinimo proceso kompiuterizavimas, problema - informacinių technologijų atitikimo įmonių veiklos poreikiams nustatymas. Tikslas yra suteikti galimybes įvertinti įmonių informacinių technologijų atitikimą jų veiklos poreikiams, sukuriant komp...

 20. Prostitucija ir sąvadavimas. Kiminologinė analizė Vilniaus mieste

  OpenAIRE

  Kibilda, Saulius

  2006-01-01

  Prostitution is considered to be systematic sexual relations with various partners for a certain payment, which is the only or one of the basic sources and means of subsistence. It is also the usage of facilities given by procurers or people providing the room for prostitution activities. Besides it is a tollage for prostitution to criminal structures. The main reasons determining prostitution: social-economical, cultural- valuables, educational, influence made by negative means of informatio...

 1. Kamieninių ląstelių reglamentavimo lyginamoji analizė teisiniu aspektu

  OpenAIRE

  Ramanauskas, Paulius

  2007-01-01

  Stem cell research is one of the promising areas of biotechnology, which offers the prospect of developing new methods to repair or replace tissues or cells damaged by injuries or diseases and to treat serious chronic diseases, such as diabetes, Parkinson’s, chronic heart failure as well as stroke and spinal cord injuries. Stem cell research is expected to be equally important for basic science to understand cell differentiation and growth as well as for other specific medical applications su...

 2. Nepotizmo modelių lyginamoji analizė: pritaikomumo sąlygos

  OpenAIRE

  Vveinhardt, Jolita; Petrauskaitė, Loreta

  2013-01-01

  Daugelis nepotizmo modelių atskleidžia tik konkrečią situaciją, tačiau pasigendama sisteminio požiūrio į analizuojamą reiškinį. Tyrimo objektas: nepotizmo modelių pritaikomumas. Tyrimo tikslas – įvertinti nepotizmo modelių pritaikomumo sąlygas praktikoje. Straipsnyje keliamas probleminis klausimas: kokios yra nepotizmo modelių pritaikomumo sąlygos ir kaip suformuoti kompleksinį modelį, įvertinantį socialinį-kultūrinį mechanizmą, pritaikomą praktikoje? Išanalizavus įvairių autorių suformuotus ...

 3. Srauto greičių matuoklių apžvalgos analizė

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Vaidas Jozonis

  2011-06-01

  Full Text Available Kuriant naują srauto greičio matavimo metodą, pirmiausia ištiriame alternatyvių matavimo būdų privalumus, trūkumus ir veikimo principus. Straipsnyje nagrinėjami srautų greičio matuokliai. Jie klasifikuojami pagal veikimo principą, aptariami privalumai, trūkumai, atlikta palyginamoji apžvalga. Išnagrinėjus visus galimus srauto matavimo metodus, juos galima skirstyti į penkias stambias grupes.Straipsnis lietuvių kalba

 4. Izvajanje prostorskih analiz s pomočjo Python skript v Linux OS

  OpenAIRE

  Mangafić, Alen

  2015-01-01

  Strojna in programska oprema sta temeljni orodji za izvajanje različnih del na vseh področjih inženirstva. Tehnologije, ki jih lahko srečamo na trgu, danes še posebej ponujajo veliko več kot so včasih. Ko govorimo o komercialni tehnologiji GIS in inženirski strojni opremi, govorimo o zelo dragih izdelkih, ki ponujajo odličen zagon in podporo vsakemu podjetju, ki jih zna uporabljati. Poleg komercialnih izdelkov obstaja širok spekter odprtokodnih rešitev, ki ponujajo enako dobre ...

 5. Asfaltbetonio sudėties nustatymo metodų analizė

  OpenAIRE

  Vorobjovas, Viktoras

  2006-01-01

  The quality of asphalt depends on quality and type of components. The e main characteristic of asphalt is the composition – binder content and aggregate graduation. There are developed many methods for the evaluation of asphalt content. This work analyzes the methods of asphalt content determination. Also there are compared to methods: solvent extraction and ignition method. For the evaluation of these methods the researches of 50 samples have been made. The samples were taken from the asphal...

 6. Pinigų plovimo sudėties analizė

  OpenAIRE

  Jatužytė, Renata

  2009-01-01

  Pinigų plovimas – tai sudėtingas procesas, kurio esminis tikslas – iš pažiūros teisėtos kilmės nusikalstamu būdu įgytam turtui suteikimas arba turto kilmės nuslėpimas. Bet kokios pinigų plovimo operacijos pagrindinis tikslas yra dvilypis: pirmiausia, yra siekiama paslėpti nusikaltimus, iš kurių yra gaunamos pajamos, t.y. predikatinius nusikaltimus, o kai tai pavyksta padaryti, nusikaltėliai siekia užsitikrinti, jog bus galima naudotis tomis pajamomis savo nuožiūra. Lietuvoje baudžiamoji atsak...

 7. Konstitucinė kontrolė Lietuvoje ir Lenkijoje: lyginamoji analizė

  OpenAIRE

  Miškelevičiūtė, Rasa

  2009-01-01

  Kiekvienos demokratinės valstybės teisinės sistemos pagrindas yra konstitucija, todėl svarbus jos viršenybės užtikrinimas. Neginčytinai svarbią vietą konstitucingumo užtikrinimui valstybėje užima konstitucinės kontrolės institucijos. Šiame darbe yra analizuojama glaudžiais ryšiais susijusiose kaimyninėse Lietuvos ir Lenkijos valstybėse vykdoma konstitucinė kontrolė. Perėjimas prie demokratijos, naujų konstitucijų priėmimas, teisinė reforma neatskiriama nuo konstitucinės kontrolės į...

 8. Paauglių saugumo mokykloje ypatumai: veiksnių analizė

  OpenAIRE

  Lazdauskaitė, Simona

  2011-01-01

  Saugumo jausmas yra vienas iš pagrindinių individo poreikių, kuris stipriai įtakoja asmenybės raidą, santykius su aplinkiniais, ir, apskritai, socializaciją. Tik užtikrinus saugumą, mokykla gali tikėtis, jog jų moksleiviai sieks aukštesnių akademinių rezultatų. Paauglių saugumas mokykloje dažniausiai suprantamas kaip smurto ir patyčių nebuvimas, tačiau saugumo jausmą įtakoja žymiai daugiau veiksnių, kurie plačiau analizuojami šiame darbe. Tyrimo objektas – paauglių saugumas mokykloje. Tyrimo ...

 9. POLiMER MALZEMELERiN MEKANiK ANALiZ Y0NTEMLERi

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  MUSTAFA KEMAL ARICIOĞLU

  2000-06-01

  Full Text Available Son otuz y1l i9erisinde, polimer rnalzen1elerin onen1i ar1n11~t1r ve arttnaya devarn etlnektedir. Ozeltiklc metallerin yerine ikatne edilen politnerler n1etallerden farkh ozelliklere sahip oldugundan bu tnalzen1elerin ozell iklerinin bel irlentnesi ve bu tze 11 iklerin belirlenmesinde kullantlan test teknikleri onetnli bir konu ha line geln1 i~tir. 8 u 9alt~n1ada po litner tnalzen1e I er in n1ekanik ozellikleri ve kullanllan test teknikleri incelenn1 i~ti r

 10. Medicininių dokumentų automatizuotos analizės metodikos tyrimas

  OpenAIRE

  Kazla, Algirdas

  2005-01-01

  Automatic data extraction from medical legacy systems into archetype-based systems is analyzed, developed and tested in this work. Electronic health record system (EHRS) is a must in today’s healthcare environment. Lots of up-to-date medical systems are still built with classic development approaches, with semantics hard coded into systems. Modern EHRS standards propose new “two-level” methodology, which is based on separation of knowledge and information levels. This work suggests a methodol...

 11. Būsto modernizavimo priemonių atsipirkimo analizė

  OpenAIRE

  Zabarauskas, Ignas

  2014-01-01

  Pastarąjį dešimtmetį daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) efektyvumas tampa vis aktualesne problema. Apie efektyvumą dažnai kalbama neobjektyviai, atsižvelgiant tik į sumažėjusias šildymo sąskaitas. Taigi visuomenės požiūriu natūraliai kyla klausimas, ar visi atnaujinimo projektai yra ekonomiškai efektyvūs. Šio darbo tikslas – išsamiai susipažinti su daugiabučių namų atnaujinimo procesu Lietuvoje ir, išnagrinėjus jau įgyvendintų atnaujinimo projektų stebėsenos analizių duomenis, nusta...

 12. Semiotinė Nikolajaus Karamzino „Laiško leidėjui“ analizė | Семиотический анализ «Письма к издателю» Н. Карамзина | Semiotical analysis of Nikolay Karamzin’s “Letter to editor”

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Julija Snežko

  2008-01-01

  Full Text Available Depending on the goal set forth by different researchers one can find different methodological approaches to the heritage of Nikolay Karamzin, including his publicistic-critical works, which mainly were studied from the point of view of the history of ideas, social-cultural models and cultural semiotics.This article aims at showing the structure of meanings or, in other words, the organization of content in Nikolay Karamzin‘s “Letter to Editor“ (the introductory article to “Vestnik Evropy“, the very influential first Russian journal with political position independent from official circles with the use of semiotical methodology worked out by A.-J. Greimas, focusing on the text itself and leaving the extratextual elements outside investigation.By analyzing of discursive and narrative levels of the text and the situation of énonciación the following conclusion was made: in comparison to Europe Russia appears to be young, powerful, gifted but lacking important spiritual/cultural competence (general name for this competence “taste“ is still in the stage of development in order to become equal to elder Europe and to become consolidated/united/Russian subject on the level of feelings or spirituality, in other words to become nation. Literature and publishing of the journal serve as very important means in this process: the journal in which it was refused from the section of critique is prescribed to bring into effect paternalistic, gentil, regardful function, becouse the opposite function – severe critique – could be harmful to Russian subject.

 13. Repere cu privire la o analiză a nevoilor în instituțiile publice locale

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Veronica JUNJAN

  2004-10-01

  Full Text Available Needs assessment in local public institutions was not very present so far in a sistematic manner in Romanian specialised literature on administrative reform. Current study uses interviews with candidates for a public administration master program to investigate civil servants motivation of pursuing graduate-level studies and their perception on current needs of the work in local public institutions. Motivation for pursuing graduate studies is located mainly on the need to update and diversify their professional knowledge, and not as much on promotion-related reasons. The perceived needs are related to management of public institutions, structure of information system, legislation and European integration, human resource management and public relations.

 14. Internetinio marketingo elementų analizė Lietuvos turizmo info rmacijos centrų pavyzdžiu

  OpenAIRE

  Bivainienė, Lina; Dauginaitė, Živilė

  2008-01-01

  Straipsnyje aktualizuojama internetinio marketingo sąvoka, aptariami internetinio marketingo elementai. Mokslininkai (Kotler, Keller, 2007 ir kt.) pabrėžia, kad internetas marketingo specialistams suteikia didesnes dialogo ir individualizacijos galimybes. Įmonėms tai reiškia santykių pradžią ir bendravimą su dar didesnėmis vartotojų grupėmis. Straipsnio tikslas – išanalizuoti internetinio marketingo elementus Lietuvos (Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio) turizmo informacijos centr...

 15. Komunikacijos priemonių analizė tarptautinių verslo partnerysčių efektyvumo vertinime

  OpenAIRE

  Raubaitė, Asta

  2009-01-01

  Darbo objektas – komunikacijos priemonės, galinčios turėti įtakos tarptautinių verslo partnerysčių efektyvumui. Darbo tikslas yra išanalizuoti organizacijų naudojamas komunikacijos priemones ir tai, kaip šios priemonės įtakoja tarptautinių verslo partnerysčių efektyvumą. Darbo uždaviniai: aprašyti tarptautinių verslo partnerysčių formas; įvertinti komunikacijos procesus, jų svarbą kiekvienoje iš partnerystės formų; išanalizuoti galimas komunikacijos priemones, kurios skatintų efektyvų organiz...

 16. Socialinė pagalba moksleiviams sprendžiant mokyklos lankomumo problemas: Lietuvos ir Lenkijos lankomumo lyginamoji analizė

  OpenAIRE

  Savickaja, Aleksandra

  2007-01-01

  Kiekvienos tautos gyvenime be galo svarbi vieta tenka mokyklai, žmonių išsilavinimo lygiui. Išsilavinimas reikalingas ne tik asmenybės ugdymui, bet ir valstybės gerovei užtikrinti. Švietimas - tai veikla, kuria siekiama suteikti asmeniui visaverčio savarankiško gyvenimo pagrindus ir padėti jam nuolat tobulinti savo gebėjimus. Sėkmingam vaikų mokymuisi didelę įtaką daro teisingas auklėjimas, visapusis tėvų bei visuomenės rūpinamasis vaikais. Dažniausia tėvai nori, kad jų vaikai sėkmingai mokyt...

 17. E-agroverslo reiškinio analizė e-verslo transakcijų modelių pagrindu

  OpenAIRE

  Tamulevičius, Mindaugas

  2014-01-01

  Tyrimo objektas: e-agroverslo reiškinys. Tyrimo tikslas: išnagrinėti e-agroverslo reiškinį teoriniu ir praktiniu aspektu. Uždaviniai: 1. Atskleisti e-verslo ir e-agroverslo teorinius aspektus. 2. Išanalizuoti e-agroverslo reiškinį empiriniu tyrimų metodu t.y. atlikti apklausą ir nustatyti faktinę e-agroverslo padėtį Lietuvoje. 3. Išnagrinėti e-agroverslo reiškinį kiekvieno iš transakcijų modelių pagrindu ir pagrįsti internetinių technologijų taikymo transakcijose privalumus...

 18. Socialinių paslaugų vadybininkų gebėjimų analizė

  OpenAIRE

  Motužytė, Irma; Ruškus, Jonas

  2008-01-01

  Straipsnyje analizuojami ir apibendrinami vadybiniai gebėjimai, reikalingi socialinių paslaugų vadybininkams. Tyrimo problema akcentuoja, jog neretai socialiniams darbuotojams tenka dirbti ne tiesioginį socialinį darbą, o vadovauti socialines paslaugas teikiančioms organizacijoms. Kad galėtų efektyviai atlikti šį vaidmenį, jiems reikalingos vadybinės kompetencijos. Kokybinio tyrimo rezultatai atskleidė, kad viena gebėjimų grupių, reikalingų socialinių paslaugų vadybininkams – žmogiškųjų ištekli...

 19. Pasitenkinimas darbu ir jį įtakojančių veiksnių analizė

  OpenAIRE

  Wolyniec, Dala

  2009-01-01

  Norint pagerinti turizmo industrijos žmogiškuosius išteklius, būtina didinti darbuotojų lojalumą, motyvaciją, įsipareigojimą ir tuo pačiu pasitenkinimą darbu, nes vis labiau pripažįstama, kad entuziastingi ir atsidavę darbuotojai prisideda ne tik prie organizacijos produktyvumo didinimo, bet taip pat klientų pasitenkinimo ir išlaikymo, pelningumo ir ilgalaikės suinteresuotųjų vertės gerinimo. Todėl labai svarbu žinoti, kokie veiksniai įtakoja darbuotojų lojalumą, motyvaciją ir pasitenkinimą d...

 20. Laikinojoje globoje gyvenusių jaunuolių socialinių ryšių analizė

  OpenAIRE

  Milkauskaitė, Janina

  2009-01-01

  Jaunuoliams netekusiems tėvų globos turimi socialiniai santykiai ir jų kokybė yra svarbus išorinės paramos šaltinis. Pozityvūs ir konstruktyvūs bendravimo įgūdžiai, gebėjimas užmegzti ir palaikyti ilgalaikius socialinius ryšius yra viena iš sėkmingos adaptacijos visuomenėje prielaidų. Daug vaikų, patenkančių į globos institucijas, stokoja konstruktyvių socialinių įgūdžių. Prieraišumo sutrikimai vaikystėje bei kitos emocinės problemos sąlygoja nesugebėjimą užmegzti ilgalaikių, emocinį pasitenk...

 1. Klaipėdos senamiesčio erdvių percepcinės analizės tyrimas

  OpenAIRE

  Baumilaitė, Ieva

  2010-01-01

  KLAIPĖDOS SENAMIESČIO ERDVIŲ PERCEPCINĖS ANALIZĖS TYRIMAS IEVA BAUMILAITĖ SANTRAUKA Percepcija [lot. perceptio – suvokimas] – “visuma psichinių procesų, kurių dėka, daiktams ar reiškiniams veikiant jutimo organus, susidaro suvokinys (perceptas) – adekvatus ir kartu subjektyvus dirgiklių vaizdas” (LTE, 1983). Darbo tikslas – nustatyti Klaipėdos senamiesčio erdvių potencialą senamiesčio regeneracijos, revalorizacijos darbams. Darbo uždaviniai: 1) išaiškinti erdvės sampratą, klasifikaciją; 2) iš...

 2. Aukštosios mokyklos akademinės etikos principų ir vertybių analizė

  OpenAIRE

  Benetienė, Inga; Paužuolienė, Jurgita

  2012-01-01

  Straipsnyje analizuojami akademinės etikos principai ir vertybės, reguliuojantys profesinę dėstytojų ir studentų mokymosi veiklą. Aptariamos ne tik bendrosios etikos normos, bet ir tokios akademinės vertybės, kaip sąžiningumas, akademinė atsakomybė, teisingumas ir pagarba. Remiantis moksline literatūra, išanalizuoti etikos principai, grįsti vertybėmis. Akcentuojama tai, kad realią etinę situaciją formuoja kolegų tarpusavio santykiai, ir tai, kad dėstytojų bei studentų veikloje turi būti svarb...

 3. Ryšių su visuomene ir socialinės žiniasklaidos santykio analizė

  OpenAIRE

  Mackevičiūtė, Miglė

  2014-01-01

  Magistro darbo objektas – ryšių su visuomene ir socialinės žiniasklaidos santykis. Darbo tikslas – išanalizuoti ryšių su visuomene ir socialinės žiniasklaidos santykį bei aptarti ryšių su visuomene veiklos perspektyvas. Remiantis keturių metų patirtimi ryšių su visuomene srityje, analizuojant mokslinę literatūrą ir tyrimo rezultatus prieita prie išvados, jog socialinė žiniasklaida atveria naujas galimybes ryšių su visuomene veiklai ir pretenduoja tapti dominuojančia ryšių su visuomene veikla....

 4. Darbuotojo ir savarankiškai dirbančio asmens teisinio statuso lyginamoji analizė

  OpenAIRE

  Kačinskas, Silvijus

  2014-01-01

  Šiame magistriniame darbe yra lyginamas darbuotojo ir savarankiškai dirbančio asmens teisinis statusas. Darbuotojai ir savarankiškai dirbantys asmenys yra užimti gyventojai. Darbuotojams yra artimi valstybės tarnautojai (tiek plačiąja, tiek ir siaurąją prasme), nes visa ši grupė asmenų priskiriami prie samdomų asmenų. Prie savarankiškai dirbančių asmenų priskiriami individualių įmonių savininkai, tikrųjų ūkinių bendrijų bei komanditinių ūkinių bendrijų tikrieji nariai, stambesnių ūkių ūkinink...

 5. E.Veličkos ir V.Krakauskaitės muzikos vadovelių lyginamoji analizė

  OpenAIRE

  Naujikaitė, Elinga

  2006-01-01

  Music – one of universal lessons, because includes rational, emotional, logic and intuition. Music subject elementary education main goals: nurture kids musicality, form creativity and emotional personality. Of course musical education in elementary school is not possible without appropriate music course book. Music course book matter forms main music culture, forms aesthetic taste, harmony sense, induces art creativity and expression. Together gives knowledge about own and worlds nations ...

 6. Požiūris į žmogų su proto negalia: lyginamoji analizė

  OpenAIRE

  Jašinauskaitė, Kristina

  2007-01-01

  Summary After its Independence, Lithuania has witnessed to a considerable number of positive changes in the sphere of integration of the disabled. Still, the current situation of the disabled in Lithuania could be called paradoxical. It has reached a critical point and demands radical solutions. On the one hand, the attention and tolerance of the society towards the disabled have been augmenting; on the other hand, the care for the disabled is becoming declaratory. The main and the greates...

 7. Maisto grandinės valstybinės kontrolės efektyvumo analizė

  OpenAIRE

  Narijauskienė, Inesa

  2008-01-01

  Baigiamojo darbo tikslas buvo išanalizuoti Vilkaviškio rajono maisto tvarkymo subjektų (toliau – Įmonės) valstybinės kontrolės efektyvumą ir nustatyti jų tikrinimo dažnumą atsižvelgiant į rizikos laipsnį, maisto saugos ir kokybės sąvokas bei jas kuriančių veiksnių visumą. Supažindinti su Lietuvos Respublikos valstybinės maisto ir veterinarijos veikla, užtikrinant maisto saugą ir kokybę teisiniais reglamentais, maisto produktų saugos valdymo ir maisto technologijos ypatumais. Šiame darbe sieki...

 8. Naujų darbuotojų socializacijos proceso tobulinimo poreikis (2 organizacijų lyginamoji analizė)

  OpenAIRE

  Zemleckienė, Eivyda

  2014-01-01

  Magistro baigiamajame darbe išanalizuotas naujų darbuotojų socializacijos procesas privačioje ir viešojo sektoriaus organizacijose. Darbe nagrinėjama socializacijos samprata, vertinami socializacijos procesai organizacijoje ir socializacijos etapai bei aplinkos veiksniai, turinys įtakos naujų darbuotojų socializacijos procesui: kolektyvinio valdymo ir organizacinės kultūros formavimo svarba, mentoriaus įtaka, valdymo stiliaus reikšmė. Aptariamos socializacijos taktikų organizacijoje naudojimo...

 9. Veiksniai, lemiantys paauglių muzikos mokymosi motyvaciją miesto ir rajono muzikos mokyklose: lyginamoji analizė

  OpenAIRE

  Dobrovolskis, Andrius

  2011-01-01

  Darbe aptariami paauglių muzikos mokymosi motyvaciją lemiantys veiksniai, jų įtaka miesto ir rajono muzikos mokyklose. Baigiamojo darbo tikslas - atskleisti veiksnius, lemiančius muzikos mokymosi motyvaciją miesto ir rajono muzikos mokyklose. Darbo tikslui pasiekti buvo iškelti šie uždaviniai: 1) pristatyti ir apžvelgti muzikos mokymosi motyvacijos sampratą; 2) apibūdinti paauglių muzikinio ugdymo problemas; 3) išskirti muzikos mokymosi veiksnius, turinčius įtakos miesto ir rajono mokinių ...

 10. Management și leadership în sectorul public. O analiză comparativă a conceptelor

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Călin HINŢEA

  2010-10-01

  Full Text Available Public administration in Romania has come a long way compared to the beginning of the 90’s and important reforms have significantly changed the administrative system. Although at formal level concepts like management and leadership have been taken into account in the reform process they still have problems in being implemented as functioning elements of everyday administrative life. The current paper is focused on these two major concepts used both in theory and in practice in the field of public administration: management and leadership. Both of them are analyzed, but with a focus on leadership, especially on what differentiates leadership from management and respectively leaders from managers. The aim is to create a clear picture regarding the relation between the two, with common elements and specific differences that will help understanding their importance for a modern administrative system.

 11. Jaunimo tapatumo raiška: „kūno vaizdo“ sutrikimo atvejis (sociologinė analizė)

  OpenAIRE

  Paskačienė, Ineta

  2013-01-01

  Darbo tikslas – ištirti jaunimo vertinimą apie tapatumo ir „kūno vaizdo“ nuokrypį valgymo sutrikimų kontekste. Darbo uždaviniai: ištirti sociologinę tapatumo sampratą, jauno žmogaus tapatumo raidos ir raiškos bruožus; išnagrinėti vartotojiškos visuomenės iššūkius jauno žmogaus tapatumui ir vertybėms, įtaką „kūno vaizdo“ formavimui(si); išanalizuoti jauno žmogaus valgymo sutrikimų ypatumus bei atsiradimo priežastis ir pasekmes modernioje visuomenėje; atlikti sociologinį tyrimą, leidžiantį ...

 12. Otaku Kultūros Tapatumo Formavimas: Šiaulių Klubo "Yorokonde" Atvejo Analizė

  OpenAIRE

  Visockis, Edvinas

  2014-01-01

  Bakalauro baigiamajame darbe nagrinėjamas otaku kultūros tapatumo formavimas Šiaulių Japonijos kultūros entuziastų klube „Yorokonde“. Darbą sudaro dvi dalys: teorinė ir praktinė. Teorinėje dalyje analizuojamos įvairių autorių tapatumo teorijos, kalbančios apie savikonstrukciją ar socialiai sukonstruojamą asmenį. Taip pat nagrinėjami skirtingi požiūriai į popkultūrą. Empirinėje dalyje rekonstruojama Japonijos kultūros plitimo chronologija, aiškinamasi otaku sąvokos problematika ir reikšmė. Ana...

 13. Análisis discriminante aplicado a los grupos sexuales de Potimirim mexicana, camarón hermafrodita protándrico Discriminant analysis applied to the sexual groups of Potimirim mexicana, a protandric hermaphrodite shrimp

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ma. del Pilar Alonso-Reyes

  2010-10-01

  Full Text Available Se analizó una población del camaroncito de río Potimirim mexicana obtenida del río Máquinas en el estado de Veracruz, México. Esta especie presenta una distribución de tallas por sexo que sugiere que se trata de una especie con hermafroditismo secuencial. Se aplicó el método de análisis discriminante para establecer los subgrupos que conforman la población, dando como resultado 3 clases: organismos sexualmente indeterminados, machos y hembras. En el subgrupo de los machos se establecieron 3 conjuntos, con base en el tamaño del appendix masculina. Mediante este análisis se confirmó que P. mexicana es una especie hermafrodita secuencial.A population of the river shrimp Potimirim mexicana from the Máquinas River in Veracruz, Mexico, was analyzed. The pattern of size distribution by sex in this species suggests that it is a sequential hermaphrodite. A discriminant analysis method applied to establish the subgroups that are part or the population showed the existence of 3 classes: sexually undifferentiated organisms, males and females. Within the male subgroup 3 types or organisms were established depending on the length of the appendix masculina. With this analysis it is confirmed that P. mexicana is a species with sequential hermaphroditism.

 14. Análisis pragmático de las máximas griceanas en textos orales y escritos Pragmatic analysis of Grice's maxims applied to oral and written texts

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Horacio Miranda Ubilla

  2012-01-01

  Full Text Available Este trabajo analizó el comportamiento lingüístico de hablantes chilenos en un contexto de habla real, y describió diversas particularidades pragmáticas (Austin, 1962; Grice, 1967; Searle, 1969; Vanderveken, 1990. Se examinó el discurso oral y escrito, en su estilo formal e informal, recogido en los programas Tolerancia Cero y Morandé con Compañía, y de los textos emanados de los periódicos El Mercurio y The Clinic. El estudio permitió objetivar incumplimientos e inconsistencias, pero también regularidades y observancias; de manera que se levanta como una contribución al propósito de conocer la conducta lingüística de los chilenos.The aim of this study was the analysis of the linguistic behaviour of Chilean speakers in real communicative contexts considering their pragmatic implications. (Austin, 1962; Grice, 1967; Searle, 1969; Vanderveken, 1990. To this end, formal and informal, oral and written discourses were studied. They were represented by the TV programs Tolerancia Cero and Morandé con Compañía, on the one hand, and El Mercurio and The Clinic, on the other. The study allowed to objectivize the violation and observation of Grice's conversational maxims and the role of the conversational implicature to recover hidden messages. The result of this is an important contribution to know more about the linguistic behaviour of Chilean people.

 15. Escala de Percepción de Promoción del Bienestar para Entrenadores (EPPBE: Análisis inicial de sus propiedades psicométricas y validez. (Perception of Well-being Promotion for Coaches’ Scale (EPPBE: Initial analysis of psychometrics properties and validity.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  José Francisco Guzmán

  2011-10-01

  Full Text Available ResumenEste estudio analizó las propiedades psicométricas de la Escala de Percepción de Promoción del Bienestar para Entrenadores (EPPBE, compuesta por 6 dimensiones: Autocontrol, castigo, apoyo social, apoyo a la autonomía, apoyo a la competencia y apoyo a la afiliación. Se administró la escala a 506 entrenadores y se realizó un análisis factorial confirmatorio. La validez nomológica se analizó a través de las relaciones de las variables con la satisfacción de necesidades básicas y la motivación autodeterminada. El modelo mostró un ajuste adecuado a los datos. El castigo percibido no correlacionó con el resto de variables de la escala, que sí mostraron correlaciones positivas entre ellas, hasta el punto de que el apoyo a la competencia y autonomía fueron escasamente diferenciadas, mostrando una correlación muy alta. Se verificaron relaciones positivas de todas las variables, excepto el castigo, con la satisfacción de necesidades y la motivación autodeterminada, siendo negativa solo en el caso del castigo. El castigo solo se relacionó negativamente con la motivación autodeterminada. Estas relaciones apoyaron los postulados de la Teoría de la Autodeterminación y los estudios realizados en atletas. Como conclusión, la escala EPPBE mostró propiedades psicométricas y validez adecuadas para utilizarla como instrumento de medida.AbstractThis study analysed the psychometric properties of the Perception of Well-being Promotion for Coaches’ Scale (EPPBE, which was composed by 6 dimensions: Self-control, punishment, social support, autonomy support, competence support, and relatedness support. The scale was administered to a sample of 506 coaches and a Confirmatory Factorial Analysis was performed. Nomologic validity was analysed by the relationships with psychological need satisfaction and self-determined motivation. The model showed an adequate adjustment to the data. Punishment did not correlate with the other variables

 16. Decision Trees in the Analysis of the Intensity of Damage to Portal Frame Buildings in Mining Areas / Drzewa Decyzyjne W Analizie Intensywności Uszkodzeń Budynków Halowych Na Terenach Górniczych

  Science.gov (United States)

  Firek, Karol; Rusek, Janusz; Wodyński, Aleksander

  2015-09-01

  The article presents a preliminary database analysis regarding the technical condition of 94 portal frame buildings located in the mining area of Legnica-Głogów Copper District (LGOM), using the methodology of decision trees. The scope of the analysis was divided into two stages. The first one included creating a decision tree by a standard CART method, and determining the importance of individual damage indices in the values of the technical wear of buildings. The second one was based on verification of the created decision tree and the importance of these indices in the technical wear of buildings by means of a simulation of individual dendritic models using the method of random forest. The obtained results confirmed the usefulness of decision trees in the early stage of data analysis. This methodology allows to build the initial model to describe the interaction between variables and to infer about the importance of individual input variables. Celem prezentowanych w artykule badań było sprawdzenie możliwości pozyskiwania informacji na temat udziału uszkodzeń w zużyciu technicznym zabudowy terenu górniczego z wykorzystaniem metody drzew decyzyjnych. Badania przeprowadzono na podstawie utworzonej przez autorów bazy danych o stanie technicznym i uszkodzeniach 94 budynków typu halowego, usytuowanych na terenie górniczym Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego (LGOM). Do analiz przyjęto metodę drzew decyzyjnych CART - Classification & Regression Tree, na bazie której utworzono model aproksymujący wartość zużycia technicznego budynków. W efekcie ustalono wpływ poszczególnych zmiennych na przebieg modelowanego procesu (Rys. 3 i 4). W drugim etapie, stosując metodę losowych lasów przeprowadzono weryfikację wyników uzyskanych dla modelu utworzonego metodą CART (Tab. 2). Przeprowadzone badania pozwoliły na ustalenie udziałów wyspecyfikowanych kategorii uszkodzeń elementów badanych budynków w ich stopniu zużycia technicznego. Najwi

 17. Gyventojų senėjimo socialinės ekonominės pasekmės: Lietuvos atvejo analizė

  OpenAIRE

  Alicka, Joana

  2008-01-01

  Gyventojų senėjimas yra laikomas svarbiu žmonijos laimėjimu. Nors, gyventojų senėjimas yra sveikintinas reiškinys, tuo pat metu jis yra ir sudėtingas, sukeliantis įvairių socialinių ir ekonominių pasekmių. Lietuvoje gyventojų amžiaus ilgėjimas fiksuotas kartu su gimstamumo mažėjimu, praeitame dešimtmetyje. Šie pokyčiai lėmė pagyvenusių žmonių dalies didėjimą, t.y. visuomenės demografinį senėjimą. Dėl ko, būtina peržiūrėti ir naujiems poreikiams pritaikyti turimus visuomenės išteklius, pirmiau...

 18. Lietuvos ir Europos Sąjungos socialinių – ekonominių modelių lyginamoji analizė: darbo rinkos reguliavimas

  OpenAIRE

  Gliosaitė, Kristina

  2007-01-01

  Pastarąjį dešimtmetį dėl vis didėjančio globalizacijos tempo vienu iš aktualiausių debatų ekonomikos srityje tapo konkurencingumas. Jis dažnai siejamas su valstybių ekonominio potencialo vystymu, kurį įtakoja ne tik atskiros ekonomikos šakos ar įmonės, tačiau ir valstybinis sektorius, pasitelkdamas reguliacinę politiką. Ji sukuria tam tikrą veikimo rėmą – nustato privačių veikėjų elgesio taisykles, ir tokiu būdu įtakoja atskirų rinkų, tokių kaip prekių, kapitalo, darbo jėgos funkcionavimą bei...

 19. Kineziterapijos poveikis išsėtine skleroze sergančiųjų pusiausvyrai ir eisenai: klinikinių tyrimų analizė

  OpenAIRE

  Stunžinaitė, Eglė

  2013-01-01

  Tyrimo aktualumas: Daugumai sergančiųjų išsėtinė sklerozė diagnozuojama nuo 20 iki 50 metų ir moterys susega dažniau negu vyrai (National Multiple Sclerosis Society, 2005). Pusiausvyros sutrikimai ir griuvimai yra dažni ir negalią sukeliantys simptomai, sergantiems išsėtine skleroze (Prosperini et al., 2010). Hipotezė: Kineziterapijos procedūros gali pagerinti sergančiųjų išsėtine skleroze pusiausvyrą ir eiseną bei sumažinti griuvimų ir susižalojimų riziką. Tyrimo objektas: Kineziterapi...

 20. Aklųjų ir silpnaregių mokinių integruotas ugdymas: raidos ypatumų analizė

  OpenAIRE

  Manukian, Daiva

  2007-01-01

  Aklųjų ir silpnaregių vaikų integruotas ugdymas yra, pirmiausia, barjerų tarp sveikų ir neįgalių vaikų laužymas, vienodų ugdimosi ir karjeros siekimo galimybių sudarymas. Iškelta hipotezė, kad Lietuvos Respublikoje yra pakankamai priimtų įstatymų bei poįstatyminių aktų kurie reglamentuoja sutrikusio regėjimo vaikų inkliuzyvųjį ugdymą ir sudaro teorines prielaidas sutrikusio regėjimo vaikų inkliuziviam ugdymui LR bendrojo lavinimo mokyklose, tačiau praktiškai daugelis mokyklų dar yra pr...

 1. Moterų vienuolynų reformos LDK XVIII a. II p.: dviejų atvejų analizė

  OpenAIRE

  Janulevičiūtė, Justė

  2010-01-01

  Darbe analizuojamos Gardino brigičių ir Vilniaus Šv. Mykolo bernardinių vienuolynų reformos, kurios laikytinos ryškiausiais bandymais atnaujinti moterų vienuolinį gyvenimą LDK XVIII amžiuje. Gardino brigičių reforma kilo pačių vienuolių iniciatyva. Šia reforma buvo siekiama grįžti prie pirminės regulos ir ordino įkūrėjos dvasios. Vienuolyno abatė siekė reformuoti visų pirma dvasinį vienuolyno gyvenimą. Ji taip pat reikalavo griežtai laikytis neturto įžado, vienuolinės disciplinos ir klauzūros...

 2. Cultură organizațională în România. O analiză a cercetărilor în domeniu

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Adrian HUDREA

  2015-12-01

  Full Text Available Organizational culture is a very important topic for both the organization management and the academic research. This paper tries to analyze the existing literature on organizational culture in Romania. The objective is to see how popular the topic is among Romanian researchers, which theoretical approaches and methodology they use and how similar the conclusions they reached are.

 3. Moksleivių destruktyvaus elgesio apraiškos pagrindinėje mokykloje: situacijos analizė ir sprendimo gairės

  OpenAIRE

  Survilienė, Milda

  2005-01-01

  Destructive behavior is recurrent intentional, unprovoked, rude behavior, used by one child or a group of children in order to cause pain or torture to another child. It is common among school children and is a problem in today’s school. According to this research and some others, we think that school must seek to protect children from destructive behavior of their contemporaries, which may later grow into criminal nature and violence at home, and it may cause long term harm fo...

 4. Papildai, kuriais prekiaujama Lietuvoje - atitiktis teisės aktų nuostatoms, vartotojų nuomonės analizė

  OpenAIRE

  Prazarkevičiūtė, Virginija

  2014-01-01

  Darbo tikslas – įvertinti Lietuvos rinkoje parduodamų maisto papildų ženklinimo atitiktį teisės aktams bei vartotojų nuomonę apie maisto papildus. Rengiant darbą buvo iškelti uždaviniai: 1. Apibendrinti NMVRVI atliekamus maisto papildų tyrimus. 2. Išanalizuoti vartotojų žinias apie maisto papildus. Per darbo rašymo laikotarpį buvo vykdoma anoniminė, internetinė apklausa, kurios pagalba buvo norėta išsiaiškinti vartotojų žinias apie maisto papildus, bei kokią įtaką jų pasirinkimui turi sveikat...

 5. Fizinių ir juridinių asmenų apmokestinimo netiesioginiais mokesčiais teisinė analizė

  OpenAIRE

  Adomaitytė, Renata

  2007-01-01

  Indirect taxes are value added tax, excise and customs. Taxation on these taxes is different than on the other taxes, because indirect taxes are paid by the person who pays the cost of the good or service, but collected form the real taxpayers – natural and legal persons, which are determined in the legal acts. The taxation of natural and legal persons begins from the principles of taxation, which are the basis of taxation. The principles of taxation are distributed into two groups: theoretic...

 6. Teisės kreiptis į teismą įgyvendinimo procesinė tvarka: lyginamoji analizė Lietuvos ir Vokietijos civilinio proceso įstatymuose

  OpenAIRE

  Mitrulevičiūtė, Vaida

  2008-01-01

  Teisės kreiptis į teismą teisminės gynybos užtikrinimas yra vienas iš pagrindinių teisinės valstybės statusą patvirtinančių siekiamų tikslų. Magistro darbe teisė kreiptis į teismą teisminės gynybos procesine teisine prasme, t. y. teisė pareikšti ieškinį (pareiškimą), analizuojama pasitelkiant lyginamąjį tyrimo metodą, įgalinantį palyginti atskirų valstybių - Lietuvos Respublikos (toliau – Lietuvos) ir Vokietijos Federacinės Respublikos (toliau –Vokietijos) - teisės kreiptis į teismą įgyvendin...

 7. Įvairių dirvožemio drėgmės reguliavimo metodų analizė

  OpenAIRE

  Garbačiauskas, Aurimas

  2006-01-01

  This biological preparation is not still investigated in Lithuania. That is why the purpose is to find out the influence of the biological preparation Agricol to fir seedings taken effect and for the distance of their development. Besides, to find out that influence this preparation has for regulation of dampness regime in soil. The article analyses damps regulation of soil using biologic preparation Agricol and it's influence for simple fir's seedings naturalization in the future development...

 8. Tiekimo proceso kontrolės metodų analizė ir taikymas kuriant informacinę sistemą

  OpenAIRE

  Žideckas, Egidijus

  2004-01-01

  An overall process of globalization influences major changes in companies’ bussiness strategy. Supply chain management (SCM) becomes one of the most prioritetical activities in company. Seeking to survive in hard competition, they must improve their distribution strategies. Spreading Net technology requires flexible company to work directly with suppliers and to be able to react quickly and reasonably to demanding environmental changes. The classic objective of SCM is to be able to have the r...

 9. Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių ugdymo bendrojo lavinimo ir specialiojoje mokykloje lyginamoji analizė

  OpenAIRE

  Grigorjevienė, Virginija

  2012-01-01

  Baigiamojo magistro darbo teorinėje dalyje buvo atskleisti SUP turinčių mokinių ugdymo integracijos procesai, ugdymo specialiojoje mokykloje ir integruoto ugdymo bendrojo lavinimo mokykloje bruožai bei individualizuotų programų taikymo specialiųjų poreikių vaikams taikymo teoriniai aspektai.Empirinėje darbo dalyje pateikiamas kiekybinis tyrimas, kuriuo metu respondentai įvertino įvairių SUP turinčių mokinių ugdymo formų (integruoto/inkliuzinio, bendrojo lavinimo mokykloje specialiojoje klasėj...

 10. Paslaugas teikiančių įmonių rėmimo priemonių veiksmingumo analizė

  OpenAIRE

  Martinkienė, Jurgita; Župerkienė, Erika; Kneitaitė, Raimonda

  2008-01-01

  Straipsnyje analizuojamas viešbučio reklamos priemonių veiksmingumas, siekiama išsiaiškinti kokios viešbučių reklamos priemonės yra veiksmingiausios. Nustatytos analizuojamojo reklamos veiksmingumo priemonės: kaip kaina, asortimentas, geografinė vieta; orientacija į tikslinį segmentą. There is analyzed the efficiency of the hotel advertisement types with the purpose to clear which of advertisement types are most efficient for the hotels. The authors Engel, Warshaw, Kinnear, (1991) recommen...

 11. Vaistų reklamos taisyklių pažeidimų 2003 – 2005m. Lietuvos spaudoje analizė

  OpenAIRE

  Didžiokaitė, Danutė

  2006-01-01

  In the Republic of Lithuania laws and Medicines advertising instructions regulate advertising of medicines. State medicines control agency (SMCA) Drug information and monitoring division is responsible for the control of medicines promotion. More attention is paid for the control of advertising of medicinal products, which are available on medical prescription only, and announced in the publications for the health specialists. Register of publications for health specialists is compiled by SMC...

 12. Žemės sklypų kadastrinių matavimų analizė Panevėžio rajone

  OpenAIRE

  Pilsudskytė, Laura

  2009-01-01

  Kadastriniai (geodeziniai) matavimai – veiksmai, kuriais identifikuojamas nekilnojamasis daiktas, atliekamas tikslus suformuotų žemės sklypų plotų nustatymas, parengiamas žemės sklypo planas, bei suformuojama ir parengiama nustatytos formos nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla. Straipsnyje analizuojami Panevėžio rajono sodininkų bendrijų sodų ir asmeninio ūkio žemės sklypų kadastro duomenų pokyčiai tarp Nekilnojamojo turto registre įregistruotų sklypų kadastro duomenų ir geodezinių mata...

 13. Daugiabučio namo aprūpinimo energija technologinių sprendinių daugiakriterė analizė

  OpenAIRE

  Matuzas, Martynas

  2013-01-01

  Baigiamajame magistro darbe nagrinėjamas tipinis daugiabutis pastatas ir jam pritaikytos energiją generuojančios sistemos. Darbo tikslas – daugiakriterio vertinimo metodu nustatyti optimalų energijos aprūpinimo technologinį sprendinį pagal energinį, ekologinį ir ekonominį kriterijus. Tyrime nagrinėjama centralizuoto šilumos tiekimo sistema, dujinis katilas, oras–vanduo ir gruntas–vanduo šilumos siurbliai, saulės kolektoriai, saulės elementų bei visų šių sistemų kombinacijos. Tyrimui naudojami...

 14. Galvijų spongiforminės encefalopatijos ir virusinių ligų paplitimo, diagnostikos ir prevencijos retrospektyvi analizė Lietuvoje

  OpenAIRE

  Milius, Jonas

  2006-01-01

  Assessment of occurrence and diagnostic methods of viral diseases in cattle – viral diarrhoea (BVD), infectious bovine rhinotracheitis (IBR), rabies, enzootic bovine leukosis (EBL), and spongiform encephalopathy (BSE) – was carried out for the first time in Lithuania. It was established that viruses of rabies, infectious rhinotraheitis and viral diarrhoea are most widespread in the country. It was determined that occurrence of rabies in cattle is parallel with the infection of wildlife with r...

 15. Instrumental analysis

  International Nuclear Information System (INIS)

  This textbook deals with instrumental analysis, which consists of nine chapters. It has Introduction of analysis chemistry, the process of analysis and types and form of the analysis, Electrochemistry on basic theory, potentiometry and conductometry, electromagnetic radiant rays and optical components on introduction and application, Ultraviolet rays and Visible spectrophotometry, Atomic absorption spectrophotometry on introduction, flame emission spectrometry and plasma emission spectrometry. The others like infrared spectrophotometry, X-rays spectrophotometry and mass spectrometry, chromatography and the other instrumental analysis like radiochemistry.

 16. Monitoreo y Análisis de un Proceso de Elaboración de una Bebida Carbonatada mediante 3-Way PLS Monitoring and Analysis of a soft-drinks Bottling Process using 3-Way PLS

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jorge A Saavedra

  2010-01-01

  Full Text Available El trabajo presenta el estudio, modelado y análisis de un proceso continuo de elaboración de bebidas carbonatadas mediante un método multivariante basado en el enfoque 3-Way PLS. Se analizó el comportamiento del proceso en relación a un conjunto de alteraciones tales como transiciones, detenciones no programadas, fallas, reinicios} que se registraron en un plazo de 4 meses, analizando un total de 1938 observaciones y midiendo 8 variables del proceso. Se modeló el proceso, filtrando el alto grado de autocorrelacion y correlación cruzada contenida en las variables (en especial T1, T2 y T3, logrando determinar las variables responsables del comportamiento del proceso ordenado como lotes secuenciales. De esta forma se evaluó el efecto y grado de alteración que esto causó en el patrón de variabilidad y en el producto final.The present research deal with the modeling an analysis of a continuous soft-drinks bottling process by a multivariate approach based on the 3-Way PLS. For this purpose the process behavior was studied, related to a set of off-processing, transitions grades and/or abnormal star-ups, detected in four month process period. A total of 1938 cases were investigated, measuring 8 process variables. Finally, the process was modeled, filtering the high grade of autocorrelation and cross-correlation within the studied variables (particularly T1, T2 and T3. Thereby, the responsible variables for that behavior were detected; thus the effect and grade of disturbance over the process behavior and final productwere estimated.

 17. Sensitivity analysis

  Science.gov (United States)

  ... page: //medlineplus.gov/ency/article/003741.htm Sensitivity analysis To use the sharing features on this page, please enable JavaScript. Sensitivity analysis determines the effectiveness of antibiotics against microorganisms (germs) ...

 18. Data Analysis

  OpenAIRE

  Gionis, Aristides

  2013-01-01

  The objective of this report is to highlight opportunities for enhancing global research data infrastructures from the point of view of data analysis. We discuss various directions and data-analysis functionalities for supporting such infrastructures.

 19. CSF analysis

  Science.gov (United States)

  Cerebrospinal fluid analysis ... Analysis of CSF can help detect certain conditions and diseases. All of the following can be, but ... An abnormal CSF analysis result may be due to many different causes, ... Encephalitis (such as West Nile and Eastern Equine) Hepatic ...

 20. Activation analysis

  International Nuclear Information System (INIS)

  The neutron activation analysis, which appears to be in limits for further advance, is the most suitable for providing information on the principal as well as the microcomponents in any sample of solid form. Then, instrumental activation analysis is capable of determination of far many elements in various samples. Principally on the neutron activation analysis, the following are described in literature survey from 1982 to middle 1984: bibliography, review, data collection, etc.; problems in spectral analysis and measurement; activation analysis with neutrons; charged particle and photo-nucleus reactions; chemical separation, isotopic dilution activation analysis; molecular activation analysis; standard materials; life and its relation samples; environmental, food, court trial and archaeological samples; space and earth sciences. (Mori, K.)

 1. Öğretmen Adaylarının Akademik Başarılarının Sınıflandırılmasında Lojistik Regresyon Analizi Yaklaşımı Logistic Regression Analysis Approach To The Classification Of As Pre-Service Teachers’academic Success

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Elif BAHADIR

  2013-09-01

  Full Text Available This study aimed to determine to what level of accuracy can thevariables such as pre-service teachers’ General Mathematics, PureMathematics, Analysis I, Analysis II, Geometry, Linear Algebra-I,Analysis3, Special Teaching Methods 2, Elementary Number Theory,Algebra, Problem Solving variables which level of classify the students’performance in a graduate education achievements.The purpose of this research is to be able to make an effectiveprediction regarding the students’ success in post-graduate educationwith Logistic Regression Analysis (LRA which is used as an effectiveprediction method in various sectors, as an alternative to traditionalmethods in the field of education.Relational screening model was employed in this study. 139primary mathematics pre-service teachers who were selected randomlyamong students who are studying in or graduated from MarmaraUniversity, Educational Sciences Institute and Marmara University,Atatürk Educational Faculty and constitute the sample of this study.Logistic regression analysis technique was used becausedependent variable had categorical structure. The results of theinvestigation showed that eleven variables included, were statisticallysignificant.Estimates of teacher candidates' academic achievement in theprocess of performing undergraduate students received passing gradesfor the courses during their training, have been considered and the dataof the Marmara University Faculty of Education students of PrimarySchool Mathematics teacher used as predictive variables, tried to beprescribed by the achievements of the students for graduate educationIt was observed that with the given logistic regression model the rate ofcorrect classification was 92%. The findings of the study reveal that89,7% of the students who were successful in post-graduate educationachievements, and 93,8% of students who were not successful wasestimated with the correct classification. Bu araştırmada, ilköğretim matematik

 2. Strategic analysis

  OpenAIRE

  Chládek, Vítězslav

  2012-01-01

  The objective of this Bachelor thesis is to carry out a strategic analysis of a Czech owned limited company, Česky národní podnik s.r.o. This company sells traditional Czech products and manufactures cosmetics and body care products. The first part of the thesis provides theoretical background and methodology that are used later for the strategic analysis of the company. The theory outlined in this paper is based on the analysis of external and internal factors. Firstly the PEST analysis has ...

 3. Strategic analysis

  OpenAIRE

  Bartuňková, Alena

  2008-01-01

  The objective of this Bachelor thesis is to carry out a strategic analysis of a Czech owned limited company, Česky národní podnik s.r.o. This company sells traditional Czech products and manufactures cosmetics and body care products. The first part of the thesis provides theoretical background and methodology that are used later for the strategic analysis of the company. The theory outlined in this paper is based on the analysis of external and internal factors. Firstly the PEST analysis has ...

 4. Trayectorias Organizacionales y Empoderamiento Comunitario: Un Análisis de Interfaz en Dos Localidades de la Región de la Araucanía Organizational Trajectories and Community Empowerment: An Interface Analysis in Two Communities of the Araucanía Region

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Alba Zambrano

  2009-11-01

  Full Text Available Se reportan los principales resultados de una investigación cuyo propósito fue indagar sobre las variables psico-socio-culturales presentes en la interfaz entre organizaciones comunitarias de base y agentes públicos que potencian o restringen procesos de empoderamiento organizacional y comunitario. Se empleó una metodología cualitativa, apoyada por el análisis estructural de redes, analizándose en 2 localidades de la región de la Araucanía 4 tipos de organizaciones comunitarias. Los resultados muestran que en las localidades predomina un interfaz de tipo semiclientelar, clientelar y paternalista, formas de relación que se centran en la entrega de recursos por parte del municipio para resolver algunas necesidades inmediatas de la comunidad, tendiendo a predominar en las organizaciones objetivos inmediatos y una participación centrada en conseguir estos recursos.The main findings of a study that investigated the psychosocial cultural factors affecting the interface between community organizations and public agencies are reported. Four types of organizations are analyzed in 2 different communities, using a qualitative methodology and a structural networks analysis. In both communities the paternalistic, client and semi-client interface type predominate. These types of relationships focus on the delivery of resources by the municipal institution as a way of addressing the immediate needs of the community. In turn, the community organizations center their efforts on short-term objectives and participation aimed at obtaining these resources.

 5. Applied analysis

  CERN Document Server

  Lanczos, Cornelius

  2010-01-01

  Basic text for graduate and advanced undergraduate deals with search for roots of algebraic equations encountered in vibration and flutter problems and in those of static and dynamic stability. Other topics devoted to matrices and eigenvalue problems, large-scale linear systems, harmonic analysis and data analysis, more.

 6. Scenario analysis

  NARCIS (Netherlands)

  Li, L.; Braat, L.C.; Lei, G.; Arets, E.J.M.M.; Liu, J.; Jiang, L.; Fan, Z.; Liu, W.; He, H.; Sun, X.

  2014-01-01

  This chapter presents the results of the scenario analysis of China’s ecosystems focusing on forest, grassland, and wetland ecosystems. The analysis was undertaken using Conversion of Land Use Change and its Effects (CLUE) modeling and an ecosystem service matrix (as explained below) complemented by

 7. Recursive analysis

  CERN Document Server

  Goodstein, R L

  2010-01-01

  Recursive analysis develops natural number computations into a framework appropriate for real numbers. This text is based upon primary recursive arithmetic and presents a unique combination of classical analysis and intuitional analysis. Written by a master in the field, it is suitable for graduate students of mathematics and computer science and can be read without a detailed knowledge of recursive arithmetic.Introductory chapters on recursive convergence and recursive and relative continuity are succeeded by explorations of recursive and relative differentiability, the relative integral, and

 8. Numerical analysis

  CERN Document Server

  Khabaza, I M

  1960-01-01

  Numerical Analysis is an elementary introduction to numerical analysis, its applications, limitations, and pitfalls. Methods suitable for digital computers are emphasized, but some desk computations are also described. Topics covered range from the use of digital computers in numerical work to errors in computations using desk machines, finite difference methods, and numerical solution of ordinary differential equations. This book is comprised of eight chapters and begins with an overview of the importance of digital computers in numerical analysis, followed by a discussion on errors in comput

 9. Panel Analysis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Brænder, Morten; Andersen, Lotte Bøgh

  2014-01-01

  Based on our 2013-article, ”Does Deployment to War Affect Soldiers' Public Service Motivation – A Panel Study of Soldiers Before and After their Service in Afghanistan”, we present Panel Analysis as a methodological discipline. Panels consist of multiple units of analysis, observed at two or more...... in research settings where it is not possible to distribute units of analysis randomly or where the independent variables cannot be manipulated. The greatest disadvantage in regard to using panel studies is that data may be difficult to obtain. This is most clearly vivid in regard to the use of panel surveys...

 10. Dimensional Analysis

  CERN Document Server

  Tan, Qingming

  2011-01-01

  Dimensional analysis is an essential scientific method and a powerful tool for solving problems in physics and engineering. This book starts by introducing the Pi Theorem, which is the theoretical foundation of dimensional analysis. It also provides ample and detailed examples of how dimensional analysis is applied to solving problems in various branches of mechanics. The book covers the extensive findings on explosion mechanics and impact dynamics contributed by the author's research group over the past forty years at the Chinese Academy of Sciences. The book is intended for advanced undergra

 11. Conversation Analysis.

  Science.gov (United States)

  Schiffrin, Deborah

  1990-01-01

  Summarizes the current state of research in conversation analysis, referring primarily to six different perspectives that have developed from the philosophy, sociology, anthropology, and linguistics disciplines. These include pragmatics; speech act theory; interactional sociolinguistics; ethnomethodology; ethnography of communication; and…

 12. Biorefinery Analysis

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  2016-06-01

  Fact sheet summarizing NREL's techno-economic analysis and life-cycle assessment capabilities to connect research with future commercial process integration, a critical step in the scale-up of biomass conversion technologies.

 13. Analysis I

  CERN Document Server

  Tao, Terence

  2016-01-01

  This is part one of a two-volume book on real analysis and is intended for senior undergraduate students of mathematics who have already been exposed to calculus. The emphasis is on rigour and foundations of analysis. Beginning with the construction of the number systems and set theory, the book discusses the basics of analysis (limits, series, continuity, differentiation, Riemann integration), through to power series, several variable calculus and Fourier analysis, and then finally the Lebesgue integral. These are almost entirely set in the concrete setting of the real line and Euclidean spaces, although there is some material on abstract metric and topological spaces. The book also has appendices on mathematical logic and the decimal system. The entire text (omitting some less central topics) can be taught in two quarters of 25–30 lectures each. The course material is deeply intertwined with the exercises, as it is intended that the student actively learn the material (and practice thinking and writing ri...

 14. Analysis II

  CERN Document Server

  Tao, Terence

  2016-01-01

  This is part two of a two-volume book on real analysis and is intended for senior undergraduate students of mathematics who have already been exposed to calculus. The emphasis is on rigour and foundations of analysis. Beginning with the construction of the number systems and set theory, the book discusses the basics of analysis (limits, series, continuity, differentiation, Riemann integration), through to power series, several variable calculus and Fourier analysis, and then finally the Lebesgue integral. These are almost entirely set in the concrete setting of the real line and Euclidean spaces, although there is some material on abstract metric and topological spaces. The book also has appendices on mathematical logic and the decimal system. The entire text (omitting some less central topics) can be taught in two quarters of 25–30 lectures each. The course material is deeply intertwined with the exercises, as it is intended that the student actively learn the material (and practice thinking and writing ri...

 15. Link Analysis

  Science.gov (United States)

  Donoho, Steve

  Link analysis is a collection of techniques that operate on data that can be represented as nodes and links. This chapter surveys a variety of techniques including subgraph matching, finding cliques and K-plexes, maximizing spread of influence, visualization, finding hubs and authorities, and combining with traditional techniques (classification, clustering, etc). It also surveys applications including social network analysis, viral marketing, Internet search, fraud detection, and crime prevention.

 16. Business analysis

  CERN Document Server

  Paul, Debra; Cadle, James

  2010-01-01

  Throughout the business world, public, private and not-for-profit organisations face huge challenges. Business analysts must respond by developing practical, creative and financially sound solutions. This excellent guide gives them the necessary tools. It supports everyone wanting to achieve university and industry qualifications in business analysis and information systems. It is particularly beneficial for those studying for ISEB qualifications in Business Analysis. Some important additions since the first edition (2006): the inclusion of new techniques such as Ishikawa diagrams and spaghe

 17. Numerical analysis

  CERN Document Server

  Scott, L Ridgway

  2011-01-01

  Computational science is fundamentally changing how technological questions are addressed. The design of aircraft, automobiles, and even racing sailboats is now done by computational simulation. The mathematical foundation of this new approach is numerical analysis, which studies algorithms for computing expressions defined with real numbers. Emphasizing the theory behind the computation, this book provides a rigorous and self-contained introduction to numerical analysis and presents the advanced mathematics that underpin industrial software, including complete details that are missing from m

 18. Factor analysis

  CERN Document Server

  Gorsuch, Richard L

  2013-01-01

  Comprehensive and comprehensible, this classic covers the basic and advanced topics essential for using factor analysis as a scientific tool in psychology, education, sociology, and related areas. Emphasizing the usefulness of the techniques, it presents sufficient mathematical background for understanding and sufficient discussion of applications for effective use. This includes not only theory but also the empirical evaluations of the importance of mathematical distinctions for applied scientific analysis.

 19. Radioactivation analysis

  International Nuclear Information System (INIS)

  Radioactivation analysis is the technique of radioactivation analysis of the constituents of a very small sample of matter by making the sample artificially radioactive. The first stage is to make the sample radioactive by artificial means, e.g. subject it to neutron bombardment. Once the sample has been activated, or made radioactive, the next task is to analyze the radiations given off by the sample. This analysis would indicate the nature and quantities of the various elements present in the sample. The reason is that the radiation from a particular radioisotope. In 1959 a symposium on 'Radioactivation Analysis' was organized in Vienna by the IAEA and the Joint Commission on Applied Radioactivity (ICSU). It was pointed out that there are certain factors creating uncertainties and elaborated how to overcome them. Attention was drawn to the fact that radioactivation analysis had proven a powerful tool tackling fundamental problems in geo- and cosmochemistry, and a review was given of the recent work in this field. Because of its extreme sensitivity radioactivation analysis had been principally employed for trace detection and its most extensive use has been in control of semiconductors and very pure metals. An account of the experience gained in the USA was given, where radioactivation analysis was being used by many investigators in various scientific fields as a practical and useful tool for elemental analyses. Much of this work had been concerned with determining sub microgramme and microgramme concentration of many different elements in samples of biological materials, drugs, fertilizers, fine chemicals, foods, fuels, glass, ceramic materials, metals, minerals, paints, petroleum products, resinous materials, soils, toxicants, water and other materials. In addition to these studies, radioactivation analysis had been used by other investigators to determine isotopic ratios of the stable isotopes of some of the elements. Another paper dealt with radioactivation

 20. Real analysis

  CERN Document Server

  DiBenedetto, Emmanuele

  2016-01-01

  The second edition of this classic textbook presents a rigorous and self-contained introduction to real analysis with the goal of providing a solid foundation for future coursework and research in applied mathematics. Written in a clear and concise style, it covers all of the necessary subjects as well as those often absent from standard introductory texts. Each chapter features a “Problems and Complements” section that includes additional material that briefly expands on certain topics within the chapter and numerous exercises for practicing the key concepts. The first eight chapters explore all of the basic topics for training in real analysis, beginning with a review of countable sets before moving on to detailed discussions of measure theory, Lebesgue integration, Banach spaces, functional analysis, and weakly differentiable functions. More topical applications are discussed in the remaining chapters, such as maximal functions, functions of bounded mean oscillation, rearrangements, potential theory, a...

 1. Numerical analysis

  CERN Document Server

  Rao, G Shanker

  2006-01-01

  About the Book: This book provides an introduction to Numerical Analysis for the students of Mathematics and Engineering. The book is designed in accordance with the common core syllabus of Numerical Analysis of Universities of Andhra Pradesh and also the syllabus prescribed in most of the Indian Universities. Salient features: Approximate and Numerical Solutions of Algebraic and Transcendental Equation Interpolation of Functions Numerical Differentiation and Integration and Numerical Solution of Ordinary Differential Equations The last three chapters deal with Curve Fitting, Eigen Values and Eigen Vectors of a Matrix and Regression Analysis. Each chapter is supplemented with a number of worked-out examples as well as number of problems to be solved by the students. This would help in the better understanding of the subject. Contents: Errors Solution of Algebraic and Transcendental Equations Finite Differences Interpolation with Equal Intervals Interpolation with Unequal Int...

 2. Real analysis

  CERN Document Server

  Loeb, Peter A

  2016-01-01

  This textbook is designed for a year-long course in real analysis taken by beginning graduate and advanced undergraduate students in mathematics and other areas such as statistics, engineering, and economics. Written by one of the leading scholars in the field, it elegantly explores the core concepts in real analysis and introduces new, accessible methods for both students and instructors. The first half of the book develops both Lebesgue measure and, with essentially no additional work for the student, general Borel measures for the real line. Notation indicates when a result holds only for Lebesgue measure. Differentiation and absolute continuity are presented using a local maximal function, resulting in an exposition that is both simpler and more general than the traditional approach. The second half deals with general measures and functional analysis, including Hilbert spaces, Fourier series, and the Riesz representation theorem for positive linear functionals on continuous functions with compact support....

 3. Numerical analysis

  CERN Document Server

  Jacques, Ian

  1987-01-01

  This book is primarily intended for undergraduates in mathematics, the physical sciences and engineering. It introduces students to most of the techniques forming the core component of courses in numerical analysis. The text is divided into eight chapters which are largely self-contained. However, with a subject as intricately woven as mathematics, there is inevitably some interdependence between them. The level of difficulty varies and, although emphasis is firmly placed on the methods themselves rather than their analysis, we have not hesitated to include theoretical material when we consider it to be sufficiently interesting. However, it should be possible to omit those parts that do seem daunting while still being able to follow the worked examples and to tackle the exercises accompanying each section. Familiarity with the basic results of analysis and linear algebra is assumed since these are normally taught in first courses on mathematical methods. For reference purposes a list of theorems used in the t...

 4. Factores de riesgo para osteoporosis y fracturas de cadera: Análisis multivariado Association between hip fractures and risk factors for osteoporosis: Multivariate analysis

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ana Masoni

  2007-10-01

  Full Text Available En este trabajo se analizó la asociación entre factores de riesgo (FR y fracturas de cadera, se evaluó la influencia de FR relacionados con baja masa ósea o con traumatismos, y se exploró la existencia de factores protectores (FP. Se estudiaron datos de 376 pacientes hospitalizados, de los cuales 151 presentaban fracturas de cadera osteoporóticas (casos; el resto fueron controles, a partir de historias clínicas y un cuestionario sobre FR para osteoporosis. La edad promedio fue 80.6 ± 8.1 años, similar en casos y controles; la relación mujer/varón fue de 3:1 en ambos grupos. Las mujeres fracturadas eran mayores que los varones fracturados (82.5 ± 8.1 versus 79.7 ± 7.2 años; p In this observational, case-control study, 376 inpatients were evaluated in order to determine the association of risk factors (RF and hip fracture; 151 patients had osteoporotic hip fracture (cases; the remaining were controls. Data were obtained from medical charts, and through a standardized questionnaire about RF. Mean age of the sample (± SD was 80.6 ± 8.1 years, without statistically significant difference between cases and controls; the female:male ratio was 3:1 in both groups. Fractured women were older than men (82.5 ± 8.1 vs. 79.7 ± 7.2 years, respectively; p < 0.01. Physical activity, intake of alcohol and tobacco, and sun exposure were low in all patients. Falls among cases happened predominantly at home (p < 0.001. Among female cases, time spent in household duties was a RF (p = 0.007, which was absent in males. In multivariate analysis, the following RF were significantly more frequent: Cognitive impairment (p = 0.001, and previous falls (p < 0.0001; whereas the following protective factors were significantly different from controls: Calcium intake during youth (p < 0.0001, current calcium intake (p < 0.0001, and mechanical aid for walking (p < 0.0001. Evaluation of RF and protective factors may contribute to diminish the probability of hip

 5. Outlier analysis

  CERN Document Server

  Aggarwal, Charu C

  2013-01-01

  With the increasing advances in hardware technology for data collection, and advances in software technology (databases) for data organization, computer scientists have increasingly participated in the latest advancements of the outlier analysis field. Computer scientists, specifically, approach this field based on their practical experiences in managing large amounts of data, and with far fewer assumptions- the data can be of any type, structured or unstructured, and may be extremely large.Outlier Analysis is a comprehensive exposition, as understood by data mining experts, statisticians and

 6. Nonlinear analysis

  CERN Document Server

  Nanda, Sudarsan

  2013-01-01

  "Nonlinear analysis" presents recent developments in calculus in Banach space, convex sets, convex functions, best approximation, fixed point theorems, nonlinear operators, variational inequality, complementary problem and semi-inner-product spaces. Nonlinear Analysis has become important and useful in the present days because many real world problems are nonlinear, nonconvex and nonsmooth in nature. Although basic concepts have been presented here but many results presented have not appeared in any book till now. The book could be used as a text for graduate students and also it will be useful for researchers working in this field.

 7. Elementary analysis

  CERN Document Server

  Snell, K S; Langford, W J; Maxwell, E A

  1966-01-01

  Elementary Analysis, Volume 2 introduces several of the ideas of modern mathematics in a casual manner and provides the practical experience in algebraic and analytic operations that lays a sound foundation of basic skills. This book focuses on the nature of number, algebraic and logical structure, groups, rings, fields, vector spaces, matrices, sequences, limits, functions and inverse functions, complex numbers, and probability. The logical structure of analysis given through the treatment of differentiation and integration, with applications to the trigonometric and logarithmic functions, is

 8. Diophantine analysis

  CERN Document Server

  Steuding, Jorn

  2005-01-01

  While its roots reach back to the third century, diophantine analysis continues to be an extremely active and powerful area of number theory. Many diophantine problems have simple formulations, they can be extremely difficult to attack, and many open problems and conjectures remain. Diophantine Analysis examines the theory of diophantine approximations and the theory of diophantine equations, with emphasis on interactions between these subjects. Beginning with the basic principles, the author develops his treatment around the theory of continued fractions and examines the classic theory, inclu

 9. Risk analysis

  International Nuclear Information System (INIS)

  This book contains a selection of research works performed in the CEDIAC Institute (Cuyo National University) in the area of Risk Analysis, with specific orientations to the subjects of uncertainty and sensitivity studies, software reliability, severe accident modeling, etc. This volume presents important material for all those researches who want to have an insight in the risk analysis field, as a tool to solution several problems frequently found in the engineering and applied sciences field, as well as for the academic teachers who want to keep up to date, including the new developments and improvements continuously arising in this field

 10. Numerical analysis

  CERN Document Server

  Brezinski, C

  2012-01-01

  Numerical analysis has witnessed many significant developments in the 20th century. This book brings together 16 papers dealing with historical developments, survey papers and papers on recent trends in selected areas of numerical analysis, such as: approximation and interpolation, solution of linear systems and eigenvalue problems, iterative methods, quadrature rules, solution of ordinary-, partial- and integral equations. The papers are reprinted from the 7-volume project of the Journal of Computational and Applied Mathematics on '/homepage/sac/cam/na2000/index.html<

 11. Image Analysis

  DEFF Research Database (Denmark)

  . The topics of the accepted papers range from novel applications of vision systems, pattern recognition, machine learning, feature extraction, segmentation, 3D vision, to medical and biomedical image analysis. The papers originate from all the Scandinavian countries and several other European countries......The 19th Scandinavian Conference on Image Analysis was held at the IT University of Copenhagen in Denmark during June 15-17, 2015. The SCIA conference series has been an ongoing biannual event for more than 30 years and over the years it has nurtured a world-class regional research and development...

 12. Cluster analysis

  CERN Document Server

  Everitt, Brian S; Leese, Morven; Stahl, Daniel

  2011-01-01

  Cluster analysis comprises a range of methods for classifying multivariate data into subgroups. By organizing multivariate data into such subgroups, clustering can help reveal the characteristics of any structure or patterns present. These techniques have proven useful in a wide range of areas such as medicine, psychology, market research and bioinformatics.This fifth edition of the highly successful Cluster Analysis includes coverage of the latest developments in the field and a new chapter dealing with finite mixture models for structured data.Real life examples are used throughout to demons

 13. Learner Analysis

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  Song Xuexia

  2005-01-01

  @@ In the past, more attempts had been made to explore the ways for teachers to teach English but fewer for learners to learn the language. Learner analysis is to analyze "What the learner is", including age, attitude, motivation, intelligence,aptitude, personality , and etc, with the purpose to realize the transition from "teacher-centered" into "learner-oriented".

 14. Regression Analysis

  CERN Document Server

  Freund, Rudolf J; Sa, Ping

  2006-01-01

  The book provides complete coverage of the classical methods of statistical analysis. It is designed to give students an understanding of the purpose of statistical analyses, to allow the student to determine, at least to some degree, the correct type of statistical analyses to be performed in a given situation, and have some appreciation of what constitutes good experimental design

 15. Inclusion Analysis

  CERN Document Server

  Colver, David

  2010-01-01

  Inclusion analysis is the name given by Operis to a black box testing technique that it has found to make the checking of key financial ratios calculated by spreadsheet models quicker, easier and more likely to find omission errors than code inspection.

 16. Survival Analysis

  CERN Document Server

  Miller, Rupert G

  2011-01-01

  A concise summary of the statistical methods used in the analysis of survival data with censoring. Emphasizes recently developed nonparametric techniques. Outlines methods in detail and illustrates them with actual data. Discusses the theory behind each method. Includes numerous worked problems and numerical exercises.

 17. Mediation Analysis

  OpenAIRE

  David P. MacKinnon; Fairchild, Amanda J.; Fritz, Matthew S.

  2007-01-01

  Mediating variables are prominent in psychological theory and research. A mediating variable transmits the effect of an independent variable on a dependent variable. Differences between mediating variables and confounders, moderators, and covariates are outlined. Statistical methods to assess mediation and modern comprehensive approaches are described. Future directions for mediation analysis are discussed.

 18. Frontier Analysis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Assaf, A. George; Josiassen, Alexander

  2016-01-01

  and macro applications of these approaches, summarizing and critically reviewing the characteristics of the existing studies. We also conduct a meta-analysis to create an overview of the efficiency results of frontier applications. This allows for an investigation of the impact of frontier methodology...

 19. Exergy analysis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dovjak, M.; Simone, Angela; Kolarik, Jakub;

  2011-01-01

  Exergy analysis enables us to make connections among processes inside the human body and processes in a building. So far, only the effect of different combinations of air temperatures and mean radiant temperatures have been studied, with constant relative humidity in experimental conditions...

 20. Genetic analysis

  NARCIS (Netherlands)

  Koornneef, M.; Alonso-Blanco, C.; Stam, P.

  2006-01-01

  The Mendelian analysis of genetic variation, available as induced mutants or as natural variation, requires a number of steps that are described in this chapter. These include the determination of the number of genes involved in the observed trait's variation, the determination of dominance relation

 1. Complex analysis

  CERN Document Server

  Freitag, Eberhard

  2005-01-01

  The guiding principle of this presentation of ``Classical Complex Analysis'' is to proceed as quickly as possible to the central results while using a small number of notions and concepts from other fields. Thus the prerequisites for understanding this book are minimal; only elementary facts of calculus and algebra are required. The first four chapters cover the essential core of complex analysis: - differentiation in C (including elementary facts about conformal mappings) - integration in C (including complex line integrals, Cauchy's Integral Theorem, and the Integral Formulas) - sequences and series of analytic functions, (isolated) singularities, Laurent series, calculus of residues - construction of analytic functions: the gamma function, Weierstrass' Factorization Theorem, Mittag-Leffler Partial Fraction Decomposition, and -as a particular highlight- the Riemann Mapping Theorem, which characterizes the simply connected domains in C. Further topics included are: - the theory of elliptic functions based on...

 2. Wavelet analysis

  CERN Document Server

  Cheng, Lizhi; Luo, Yong; Chen, Bo

  2014-01-01

  This book could be divided into two parts i.e. fundamental wavelet transform theory and method and some important applications of wavelet transform. In the first part, as preliminary knowledge, the Fourier analysis, inner product space, the characteristics of Haar functions, and concepts of multi-resolution analysis, are introduced followed by a description on how to construct wavelet functions both multi-band and multi wavelets, and finally introduces the design of integer wavelets via lifting schemes and its application to integer transform algorithm. In the second part, many applications are discussed in the field of image and signal processing by introducing other wavelet variants such as complex wavelets, ridgelets, and curvelets. Important application examples include image compression, image denoising/restoration, image enhancement, digital watermarking, numerical solution of partial differential equations, and solving ill-conditioned Toeplitz system. The book is intended for senior undergraduate stude...

 3. Mathematical analysis

  Science.gov (United States)

  Donaldson, J. A.

  1984-01-01

  Simple continuum models used in the design, analysis, and control of large space structures are examined. Particular emphasis is placed on boundary value problems associated with the Load Correction Method and control problems involving partial differential equations for the large space structure models. Partial differential equations will be used to model a large space structure, base the design of an optimal controller on this model, approximate the resulting optimal control model, and compare the results with data from other methods.

 4. Elastodynamic Analysis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Lars

  This book contains the lecture notes for the 9th semester course on elastodynamics. The first chapter gives an overview of the basic theory of stress waves propagating in viscoelastic media. In particular, the effect of surfaces and interfaces in a viscoelastic material is studied, and different ....... Thus, in Chapter 3, an alternative semi-analytic method is derived, which may be applied for the analysis of layered half-spaces subject to moving or stationary loads....

 5. Sensitivity analysis

  International Nuclear Information System (INIS)

  General remarks on sensitivity analysis, the study of changes in a model output produced by varying model inputs, are made first. Sampling methods are discussed, and three sensitivity measures: partial rank correlation, derivative or response surface, and partial variance are described. Some sample results for a 16-input, 13-output hydrodynamics model are given. Both agreement and disagreement were found among the sensitivity measures. 4 figures

 6. Economic analysis

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  None

  1980-06-01

  The Energy Policy and Conservation Act (EPCA) mandated that minimum energy efficiency standards be established for classes of refrigerators and refrigerator-freezers, freezers, clothes dryers, water heaters, room air conditioners, home heating equipment, kitchen ranges and ovens, central air conditioners, and furnaces. EPCA requires that standards be designed to achieve the maximum improvement in energy efficiency that is technologically feasible and economically justified. Following the introductory chapter, Chapter Two describes the methodology used in the economic analysis and its relationship to legislative criteria for consumer product efficiency assessment; details how the CPES Value Model systematically compared and evaluated the economic impacts of regulation on the consumer, manufacturer and Nation. Chapter Three briefly displays the results of the analysis and lists the proposed performance standards by product class. Chapter Four describes the reasons for developing a baseline forecast, characterizes the baseline scenario from which regulatory impacts were calculated and summarizes the primary models, data sources and assumptions used in the baseline formulations. Chapter Five summarizes the methodology used to calculate regulatory impacts; describes the impacts of energy performance standards relative to the baseline discussed in Chapter Four. Also discussed are regional standards and other program alternatives to performance standards. Chapter Six describes the procedure for balancing consumer, manufacturer, and national impacts to select standard levels. Details of models and data bases used in the analysis are included in Appendices A through K.

 7. Strategic analysis

  OpenAIRE

  Popovová, Šárka

  2015-01-01

  The aim of this bachelor thesis is to define basic methods, which are used for the preparation of a business strategy and to use those methods in a real situation. The theoretical part describes the methodology of external and internal analysis. The practical part then applies single methods such as PEST, VRIO, Porter`s five forces and value chain in order to define competitive advantages of Dr. Popov company. At the end of the Bachelor thesis will be assessment of the current situation and s...

 8. Vector analysis

  CERN Document Server

  Newell, Homer E

  2006-01-01

  When employed with skill and understanding, vector analysis can be a practical and powerful tool. This text develops the algebra and calculus of vectors in a manner useful to physicists and engineers. Numerous exercises (with answers) not only provide practice in manipulation but also help establish students' physical and geometric intuition in regard to vectors and vector concepts.Part I, the basic portion of the text, consists of a thorough treatment of vector algebra and the vector calculus. Part II presents the illustrative matter, demonstrating applications to kinematics, mechanics, and e

 9. Poetic Analysis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Kirsten

  2010-01-01

  The first part of this article presents the characteristics of Hebrew poetry: features associated with rhythm and phonology, grammatical features, structural elements like parallelism, and imagery and intertextuality. The second part consists of an analysis of Psalm 121. It is argued that assonance...... and alliteration, parallelism and the widely use of imagery creates coherence in the psalm but at the same time ambiguity. According to the heading, the psalm is a song of ascents, but it can be read both as a psalm for pilgrimage and as a psalm of trust. The metaphors can be understood both as metaphors...

 10. Vector analysis

  CERN Document Server

  Brand, Louis

  2006-01-01

  The use of vectors not only simplifies treatments of differential geometry, mechanics, hydrodynamics, and electrodynamics, but also makes mathematical and physical concepts more tangible and easy to grasp. This text for undergraduates was designed as a short introductory course to give students the tools of vector algebra and calculus, as well as a brief glimpse into these subjects' manifold applications. The applications are developed to the extent that the uses of the potential function, both scalar and vector, are fully illustrated. Moreover, the basic postulates of vector analysis are brou

 11. Grammar Analysis

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  PEI Yuan-yuan

  2013-01-01

   As the development of the global communication all over the world, English has become the international language for the global communication. Furthermore, speaking as a skill in English language learning becomes more and more important. As it is known, spoken English has specific features, thus to gain an explicit understanding of the features data analysis is helpful. Moreover it is useful for language teacher to make development in teaching to satisfy learner’s needs. Grammatical and phonological are the two remarkable aspects and specific features in spoken language therefore to discover elements into these aspects seems helpful to teaching spoken Enlgish.

 12. Sequential analysis

  CERN Document Server

  Wald, Abraham

  2013-01-01

  In 1943, while in charge of Columbia University's Statistical Research Group, Abraham Wald devised Sequential Design, an innovative statistical inference system. Because the decision to terminate an experiment is not predetermined, sequential analysis can arrive at a decision much sooner and with substantially fewer observations than equally reliable test procedures based on a predetermined number of observations. The system's immense value was immediately recognized, and its use was restricted to wartime research and procedures. In 1945, it was released to the public and has since revolutio

 13. Understanding analysis

  CERN Document Server

  Abbott, Stephen

  2015-01-01

  This lively introductory text exposes the student to the rewards of a rigorous study of functions of a real variable. In each chapter, informal discussions of questions that give analysis its inherent fascination are followed by precise, but not overly formal, developments of the techniques needed to make sense of them. By focusing on the unifying themes of approximation and the resolution of paradoxes that arise in the transition from the finite to the infinite, the text turns what could be a daunting cascade of definitions and theorems into a coherent and engaging progression of ideas. Acutely aware of the need for rigor, the student is much better prepared to understand what constitutes a proper mathematical proof and how to write one. Fifteen years of classroom experience with the first edition of Understanding Analysis have solidified and refined the central narrative of the second edition. Roughly 150 new exercises join a selection of the best exercises from the first edition, and three more project-sty...

 14. ANÁLISIS BIOGEOGRÁFICO DE LOS PECES CHARACIFORMES DE VENEZUELA Biogeographic Analysis of the Characiformes Fishes of Venezuela

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  ANA BONILLA RIVERO

  2013-04-01

  Full Text Available Se realizó un análisis biogeográfico basado en los peces Characiformes de Venezuela con el objetivo de explorar la importancia relativa de los procesos que han contribuido con el establecimiento de los patrones de distribución actuales de la ictiofauna continental venezolana. La información geográfica y filogenética disponible se analizó siguiendo los métodos de Análisis de Parsimonia de Endemismos (PAE y Análisis de Parsimonia de Brooks (BPA. El PAE señaló fundamentalmente a los Llanos Occidentales y el sur del Amazonas como áreas de endemismo. El BPA realizado con la información filogenética de siete géneros mostró un patrón generalizado con los clados (Caribe + Maracaibo y ((((Río Negro+Orinoco + Paria + Valencia + Cuyuní, donde se destaca un evento de dispersión desde la cuenca del río Negro hacia el río Orinoco. Los resultados de ambos métodos biogeográficos indican que la región de los llanos - amazonas, donde se conjugó la biota del incipiente Orinoco con la biota amazónica, contiene el mayor número de especies, las áreas de endemismo mejor sustentadas, así como distintos eventos de especiación y posterior dispersión hacia otras regiones. La biota de la región nortecostera del país parece más bien gobernada por procesos de especiación vicariante de carácter puntual por el aislamiento histórico de sus drenajes.Based on the information available on fishes of the order Characiformes of Venezuela a biogeographical analysis was performed to explore the relative importance of the processes that may have contributed to the establishment of current distribution patterns of the Venezuelan continental ichthyofauna. Geographic and phylogenetic information available for this group of fishes was analyzed by Parsimony Analysis of Endemicity (PAE and Brooks Parsimony Analysis (BPA. PAE uncovered the western plains and southern Amazonas as areas of endemism. BPA, using the phylogenetic information of seven genera

 15. Análisis de Algoritmos Empleados en los Procesos de Igualación del Color para Películas Poliméricas Analysis in Color Matching algorithms for Polymeric film

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ana C Keiman

  2010-01-01

  Full Text Available Se analizó la relevancia de considerar la interfase aire-pintura en el proceso de igualación del color de una muestra y la importancia de tener una mejor caracterización de las pinturas que conforman la base de datos que se utiliza para reproducir el color de dicha muestra. El procedimiento de igualación del color en pinturas se basa en la teoría de Kubelka-Munk, en la cual, se presupone que el medio incidente es el mismo que el polímero de la pintura. El análisis se realizó igualando el color de una muestra mezclando pinturas coloreadas con un solo pigmento a una pintura blanca, y mezclando pinturas coloreadas con un solo pigmento a una pintura blanca formulada con pigmentos Ti02, de la cual se conocen los valores de K y S. Los cálculos fueron realizados con ayuda del software Mathemática 5.0. Se encontró que las coordenadas de color son sensibles a la interfase aire-pintura y que posiblemente un conocimiento más detallado de la formulación de pinturas permita obtener mejores resultados en la igualación del color.The relevance of considering the air-paint interface in the color matching process of a sample and the importance of having a better characterization of the paintings that make up the datábase that is used to reproduce the color of the sample is analyzed. The procedure for color matching paints, whose formulation is unknown, is based on the Kubelka-Munk theory, which assumes that the incident médium is the same as the polymer of the paint. The analysis was performed by matching the sample's color by mixing colored paints with a single pigment to a white paint, mixing paint and colored with a single pigment to a white paint made with pigments Ti02, for which the valúes of K and S are known. Calculations were performed using the software Mathemática 5.0. In was found that the color coordinates are sensitive to the air-paint interface and possibly a more detailed understanding of the formulation of paints to obtain

 16. Uncertainty analysis

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Thomas, R.E.

  1982-03-01

  An evaluation is made of the suitability of analytical and statistical sampling methods for making uncertainty analyses. The adjoint method is found to be well-suited for obtaining sensitivity coefficients for computer programs involving large numbers of equations and input parameters. For this purpose the Latin Hypercube Sampling method is found to be inferior to conventional experimental designs. The Latin hypercube method can be used to estimate output probability density functions, but requires supplementary rank transformations followed by stepwise regression to obtain uncertainty information on individual input parameters. A simple Cork and Bottle problem is used to illustrate the efficiency of the adjoint method relative to certain statistical sampling methods. For linear models of the form Ax=b it is shown that a complete adjoint sensitivity analysis can be made without formulating and solving the adjoint problem. This can be done either by using a special type of statistical sampling or by reformulating the primal problem and using suitable linear programming software.

 17. Matrix analysis

  CERN Document Server

  Bhatia, Rajendra

  1997-01-01

  A good part of matrix theory is functional analytic in spirit. This statement can be turned around. There are many problems in operator theory, where most of the complexities and subtleties are present in the finite-dimensional case. My purpose in writing this book is to present a systematic treatment of methods that are useful in the study of such problems. This book is intended for use as a text for upper division and gradu­ ate courses. Courses based on parts of the material have been given by me at the Indian Statistical Institute and at the University of Toronto (in collaboration with Chandler Davis). The book should also be useful as a reference for research workers in linear algebra, operator theory, mathe­ matical physics and numerical analysis. A possible subtitle of this book could be Matrix Inequalities. A reader who works through the book should expect to become proficient in the art of deriving such inequalities. Other authors have compared this art to that of cutting diamonds. One first has to...

 18. Pericardial Fluid Analysis

  Science.gov (United States)

  ... Home Visit Global Sites Search Help? Pericardial Fluid Analysis Share this page: Was this page helpful? Formal name: Pericardial Fluid Analysis Related tests: Pleural Fluid Analysis , Peritoneal Fluid Analysis , ...

 19. Peritoneal Fluid Analysis

  Science.gov (United States)

  ... Home Visit Global Sites Search Help? Peritoneal Fluid Analysis Share this page: Was this page helpful? Formal name: Peritoneal Fluid Analysis Related tests: Pleural Fluid Analysis , Pericardial Fluid Analysis , ...

 20. Information security risk analysis

  CERN Document Server

  Peltier, Thomas R

  2001-01-01

  Effective Risk AnalysisQualitative Risk AnalysisValue AnalysisOther Qualitative MethodsFacilitated Risk Analysis Process (FRAP)Other Uses of Qualitative Risk AnalysisCase StudyAppendix A: QuestionnaireAppendix B: Facilitated Risk Analysis Process FormsAppendix C: Business Impact Analysis FormsAppendix D: Sample of ReportAppendix E: Threat DefinitionsAppendix F: Other Risk Analysis OpinionsIndex

 1. System analysis and design

  International Nuclear Information System (INIS)

  This book deals with information technology and business process, information system architecture, methods of system development, plan on system development like problem analysis and feasibility analysis, cases for system development, comprehension of analysis of users demands, analysis of users demands using traditional analysis, users demands analysis using integrated information system architecture, system design using integrated information system architecture, system implementation, and system maintenance.

 2. Theoretical numerical analysis a functional analysis framework

  CERN Document Server

  Atkinson, Kendall

  2005-01-01

  This textbook prepares graduate students for research in numerical analysis/computational mathematics by giving to them a mathematical framework embedded in functional analysis and focused on numerical analysis. This helps the student to move rapidly into a research program. The text covers basic results of functional analysis, approximation theory, Fourier analysis and wavelets, iteration methods for nonlinear equations, finite difference methods, Sobolev spaces and weak formulations of boundary value problems, finite element methods, elliptic variational inequalities and their numerical solu

 3. [Allergen analysis].

  Science.gov (United States)

  Röder, Martin; Weber, Wolfgang

  2016-07-01

  The fundamental requirement when testing for and ensuring compliance with legally required labelling regulations is the reliable analysis of food allergens. This can be carried out by means of either DNA (deoxyribonucleic acid) or protein detection. Protein detection has the advantage of directly detecting the allergenic component and can currently be carried out using immunological (enzyme-linked immunosorbent assay [ELISA])/lateral flow devices [LFD]) or mass spectrometry-based techniques. DNA detection is indirect, but allows the presence of food allergens to be validated through the use of another marker. Each method has its pros and cons, which have to be considered on a case-by-case basis. ELISA is quantitative, quick and easy to carry out and has high sensitivity. LFD testing is ideal for industrial applications, as the tests can be carried out on-site. Both antibody-based tests may have problems with processed foods and false positive results. Mass-spectrometric techniques show a lot of promise, but are currently still time-consuming and complex to carry out. They also run into problems with processed foods and their degree of sensitivity is matrix and parameter dependent. For these reasons, this technique is only occasionally used. Polymerase chain reaction (PCR) provides the highest specificity and, depending on the target sequence, a very good to good level of sensitivity. Despite the high stability of DNA, PCR is still subject to the influence of processing and matrix related factors. Due to natural variation and production-related changes in the structures relevant in the process of detection, all methods exhibit a relatively high level of uncertainty of measurement. At present, there is no method which provides the absolute correct quantification. However, by means of laboratory-based analyses it is possible to calibrate for the allergen in question and thus be able to make reliable measurements using methods that are already available. PMID

 4. The preference situations of competition analysis methods of the soccer coaches and team performances analysisFutbol antrenörlerinin müsabaka analizi yöntemlerini tercih etme durumları ve takım performanslarının analizi

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kemal Göral

  2014-09-01

  with the help of computer provide an important opportunity and that can be considered as a great contribution to this situation. In this regard, analysis method with video superior to the other competition analysis methods is determined as an important tool which managers should particularly benefit from in order to increase team performance. ÖzetBu çalışmanın amacı, futbol antrenörlerinin müsabaka analizi yöntemlerini tercih etme durumlarına göre takım performanslarının incelenerek analiz edilmesidir. Araştırmaya toplam 332 futbol antrenörü gönüllü olarak katılmıştır. Antrenörlerin takım performanslarını ortaya koyabilmek için Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi web sitesindeki veriler döküman analizi tekniği ile incelenmiştir. Elde edilen tüm veriler SPSS programında kaydedilmiştir. Farklı gruplardaki antrenörler arasındaki farklılıklar t testi ve tek yönlü varyans analizi ile (Anova incelenmiştir. Gruplar arasında farklılık oluştuğu ve varyansların eşit olduğu durumlarda, farkın hangi gruplar arasında olduğunu bulabilmek için Tukey HSD analizleri kullanılmıştır. Anlamlılık düzeyi p<0.05 olarak kabul edilmiştir.Araştırmaya katılan futbol antrenörlerinin takım performansı puan ortalamaları müsabaka analizinden yararlanan antrenörlerde 1.548±0.44, yararlanmayan antrenörlerde 1.112±0.36 olarak bulunurken, takım performansı puan ortalamalarında, müsabaka analizinden yararlanan antrenörler lehine p<0.01 düzeyinde anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Müsabaka analizi yöntemi tercihlerine göre takım performansı puan ortalamaları incelendiğinde, en yüksek puan ortalamasına videolu maç gözleminden yararlanan antrenörlerin ulaştığı ve p<0.01 düzeyinde anlamlı farklılık oluşturduğu tespit edilmiştir. Videolu maç gözlemini tercih eden futbol antrenörlerinin takım performansı puanları ile kağıt-kalem yoluyla gözlem ve serbest gözlem yapan antrenörlerin puan

 5. Forensic activation analysis

  International Nuclear Information System (INIS)

  Basic principles of neutron activation analysis are outlined. Examples of its use in police science include analysis for gunshot residues, toxic element determinations and multielement comparisons. Advantages of neutron activation analysis over other techniques are described. (R.L.)

 6. Handbook of Applied Analysis

  CERN Document Server

  Papageorgiou, Nikolaos S

  2009-01-01

  Offers an examination of important theoretical methods and procedures in applied analysis. This book details the important theoretical trends in nonlinear analysis and applications to different fields. It is suitable for those working on nonlinear analysis.

 7. UAB „Raseinių žuvininkystė″ ūkinės veiklos ir hidrotechnikos statinių būklės analizė

  OpenAIRE

  Grigalavičius, Antanas

  2009-01-01

  UAB ,,Raseinių žuvininkystės“ tvenkiniai suformuoti 1967-1979 m. Jie išsidėstę trijose vietose: šalia Gabšių gyvenvietės – Raseinių tvenkinių kompleksas, maitinamas Prabaudos upės vandeniu; Upės upelio slėnyje įrengtas Paupio tvenkinių kompleksas aukščiau apie 1 km nuo Paupio gyvenvietės ir tarp Šešuvio ir jo intako Alsos esančioje teritorijoje. Bendras tvenkinių plotas 1042 ha. Tvenkininė žuvininkystė vis labiau pradeda įsitvirtinti tarp kaimo verslų, nors sovietmečiu pastatytuose žuvininkys...

 8. Genetiškai modifikuotus organizmus ir jų produktus reglamentuojančių teisinių aktų apžvalga ir analizė

  OpenAIRE

  Mikšytė, Aušrinė

  2009-01-01

  SANTRAUKA Paskutiniais dešimtmečiais sparčiai vystantis naujiems progresyviems mokslams - genų inžinerijai ir biotechnologijai - atsivėrė galimybės bandyti spręsti žmonijos problemas įvairiose srityse(medicinoje, farmacijoje, maisto pramonėje, žemdirbystėje ir kt.). Genų inžinerijos dėka buvo pradėti kurti anksčiau gamtoje neegzistavę transgeniniai organizmai - šiandien vadinami genetiškai modifikuotais organizmais( GMO). Šiuolaikinės biotechnologijos pagalba žmogus gali keisti natūralias aug...

 9. XX a.pabaigoje -XXI a. pradžioje Lietuvos sakralinių pastatų architektūrinių ir konstrukcinių sprendinių analizė

  OpenAIRE

  Stasiūnaitė, Neringa

  2008-01-01

  Darbe nagirnėjami XX a. pabaigos – XXI a. pradžios Lietuvoje pastatytų sakralinių pastatų - katalikų bažnyčių architektūriniai ir konstrukciniai sprendiniai. Aptariama bažnyčių erdvinės - tūrinės kompozicijos, planinės struktūros, urbanistinis kontekstas ir konstrukcinės sistemos.

 10. Genetiškai modifikuotų augalų paplitimo ir poveikio aplinkai analizė ir Lietuvos gyventojų požiūrio apžvalga

  OpenAIRE

  Dževečkaitė, Neringa

  2009-01-01

  Genetiškai modifikuoti augalai kuriami siekiant sukurti naujas veisles, t.y pagerinti augalų technologines ir maistines savybes. Genų inžinerijos metodais sukurta tūkstančiai naujų veislių. Tai augalai atsparūs herbicidams ir insekticidams. Nors pirmieji komerciniai GM pasėliai užauginti 1994 metais (pomidorai), 1996 metai laikomi metais, kuomet GM pasėliai pradėti auginti plačiu mastu (1,66 milijono hektarų). Nuo tada GM pasėlių auginimas augo labai staigiai ir 2005 metais tokie pasėliai užė...

 11. Lietuvos ir Norvegijos vyresniųjų paauglių požiūris į netradicinę lytinę orientaciją. Lyginamoji analizė

  OpenAIRE

  Mazur, Eglė

  2013-01-01

  Homoseksualizmas yra traktuojamas kaip lytinis potraukis tos pačios lyties asmeniui. Lietuvos ir Norvegijos visuomenėje vyrauja heteroseksualizmas, todėl netradicinės lytinės orientacijos asmenys yra mažuma. Tačiau pačių valstybių požiūriai į homoseksualius asmenys skiriasi. Norvegija yra tolerantiškesnė šalis. Šioje šalyje yra priimtas įstatymas, kurio dėka homoseksualios orientacijos asmuo gali įsivaikinti vaikus, bei turi teisę į santuoką su tos pačios lyties asmeniu. Lietuva yra homofobiš...

 12. Derin Yapı Yüzey Yapı İlişkisi Bağlamında Temel Dil Becerileri Üzerine Bir Analiz Çalışması

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bilginer ONAN

  2015-07-01

  Full Text Available This study examines the concepts of speaking, writing, reading and listening called as basic language skills in mother tongue education in regard to the relationship of deep structure and surface structure. The first chapter provides information on the concepts of deep structure and surface structure originally developed by Port Royal Grammar School and brought to the agenda by the theory of Transformational Generative Grammar put forward by Noam Chomsky in 1960s. The second chapter analysed the skills of speaking, writing, reading and listening in the context of the relationship of deep structure and surface structure. The purpose of the study is to determine the decisive elements in the process of the training of basic language skills within the context of meaning and form relationships, which are two fundamental dimensions of the language, and to develop proposals for scheduling the process. In the analyses of the study, it has been revealed that the concepts of articulation, prosody phenomena, body language, productive vocabulary, receptive vocabulary, fluency, text type, spelling and punctuation, coherence, consistency, prior knowledge, word recognition, word discrimination ability, acquired knowledge, presupposition, implication are the elements that have an impact on the development of basic language skills within the context of deep structure and surface structure relationships. The concepts of articulation, prosody phenomena, body language, fluency, coherence, text type, word recognition, word discrimination ability, spelling and punctuation are directly linked to surface structure. On the other hand, the concepts of productive vocabulary, receptive vocabulary, consistency, prior knowledge, acquired knowledge, presupposition and implication are related to deep structure. It has been determined that the concept of fluency is related to all language skills

 13. Lietuvos Respublikos Vyriausybės atstovų apskrityse įgaliojimų įgyvendinant savivaldybių administracinę priežiūrą analizė: 2008–2012 metai

  OpenAIRE

  Kiurienė, Violeta; Zajančkauskaitė, Roberta

  2013-01-01

  Šiame straipsnyje analizuojama savivaldybių administracinės priežiūros samprata ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės atstovų apskrityse įgaliojimai įgyvendinant savivaldybių administracinę priežiūrą 2008–2012 metais. Nustatyta, kad savivaldybių administracinė priežiūra – tai valstybės vykdomosios valdžios funkcija, kurią vykdo Vyriausybės skiriami atstovai. Jų esminis veiklos principas – kontroliuoti savivaldybių institucijų veiklos teisėtumą. Straipsnyje analizuojama Ministro Pirmininko tarny...

 14. Vidinės komunikacijos analizė ir efektyvinimas Valstybinėje mokesčių inspekcijoje (Šiaulių apskrities pavyzdžiu)

  OpenAIRE

  Daukantienė, Dovilė; Daukantas, Vytautas

  2009-01-01

  Magistro baigiamajame darbe nagrinėjama komunikacijos organizacijoje svarba, struktūra, vidinės komunikacijos efektyvumo reikšmė bei vidinės komunikacijos efektyvinimo būdai. Teorinėje dalyje analizuojami Lietuvos ir užsienio autorių teiginiai vidinės organizacijos komunikacijos klausimais, akcentuojami teigiamai ir neigiamai komunikacijos efektyvumą veikiantys veiksniai ir faktoriai. Praktinėje dalyje atliekamas vidinės komunikacijos Šiaulių apskrities valstybinėje mokesčių inspekcijoje tyri...

 15. Investigation of Segregated Business Ethics Elements Influence on Results of Service Enterprises Activity Verslo etikos elementų įtakos paslaugų įmonės veiklos rezultatams analizė

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kristina Luebcke

  2011-02-01

  Full Text Available

  The article deals with interaction of segregated business ethics elements with service enterprises activity. To discover the interaction, business ethics has been differentiated to segregated elements and the influence of the segregated elements for main indexes of enterprises competitiveness discovered by correlation coefficients. Effective mana-gement is inseparable from ethics. The organization of ethical training in the company cannot just “wake” ethical awareness, and also of targeted individuals to shape their activities on matter-of-fact ethical justification, as modern ethics code object principles can be implemented not only for ethical training for staff, but also involving them in the company’s code of ethics for development. The study showed that in Lithuania, so far, very few companies have their own ethic codes and employees not only do not participate in the production, but also little wise twig about their purpose. Calculations showed, that business ethics have direct impact on the corporate profits, it is clear that ethics is only an aid in order to achieve its goal. Although the overall company’s revenue per year has increased substantially, ethical behavior may in itself be evocative. The strongest influence discovered was: commitment compliance with sales results, profit growth, and installation rates of innovations; guarantee of the reliable service information about earnings; infor-mation security assurance and leadership style for company’s image. Also, some problems of implementation of business ethics at service enterprises were discovered.

  Keywords: business ethics, business ethics elements, profit, the service company.

  Verslo ir rinkodaros etikos problemas Lietuvoje nagrinėjo įvairūs autoriai. Nepaisant to, nėra vienos nuomonės dėl atskirų etikos elementų įtakos įmonės veiklos rezultatams. Šis tyrimas yra skirtas nustatyti, ar atskiri verslo etikos elementai daro įtaką paslaugų įmonės veiklos rezultatams. Buvo tikrinama prielaida, kad yra galimybė įvertinti atskirų etikos elementų įtakos dydį. Tyrimo metu nustatyta kad, verslo etikos normų laikymasis daro didelę įtaką įmonės veiklos rezultatams. Nustačius atskirų verslo etikos ir paslaugų įmonės veiklos rezultatų tarpusavio koreliacinį priklausomumą, išryškėjo didžiausia atskirų verslo etikos elementų įtaka atskiriems įmonės konkurencingumo elementams. Išanalizavus metinės paslaugų įmonių veiklos rezultatus, atspindėtus verslo masinėse informacijos priemonėse, nustatyta tiesioginė verslo etikos įtaka įmonės pelnui ir pardavimų rezultatams. Straipsnyje pateikiamas svarbiausių verslo etikos elementų įtakos paslaugų įmonės veiklos rezultatams modelis, kuris tinka visoms paslaugų sektoriaus įmonėms. Temos naujumas pasireiškia tuo, kad iki šiol nebuvo nustatyta tiesioginė verslo etikos įtaka įmonės pelnui ir pardavimų rezultatams.

  Raktiniai žodžiai: verslo etika, verslo etikos elementai, pelnas, paslaugų įmonės.

 16. Investigation of Segregated Business Ethics Elements Influence on Results of Service Enterprises Activity Verslo etikos elementų įtakos paslaugų įmonės veiklos rezultatams analizė

  OpenAIRE

  Kristina Luebcke

  2011-01-01

  The article deals with interaction of segregated business ethics elements with service enterprises activity. To discover the interaction, business ethics has been differentiated to segregated elements and the influence of the segregated elements for main indexes of enterprises competitiveness discovered by corr...

 17. Žmogaus danties pulpos mielininių nervo skaidulų morfometrinė analizė sergant lėtiniu periodontitu ir esant padidėjusiam dantų šaknų jautrumui

  OpenAIRE

  Vaitkevičienė, Inga; Vaitkevičius, Raimundas; Paipalienė, Pajauta; žekonis, Gediminas

  2006-01-01

  Background. The reasons why root sensitivity occurs in some periodontally diseased teeth are still unknown. It is possible that root sensitivity may be related to changes of intradental myelinated nerve fibers, which are responsible for dentine sensitivity. Objective. The aim of this study was to define the pattern of myelinated nerve fiber changes in the pulps of teeth with and without root sensitivity in the presence of chronic periodontitis. Materials and methods. A total of 33 cros...

 18. Satın alma fonksiyonunun değişen rolu ve stratejik önemi: Üç orta ölcekli işletmede karşılaştırmalı analiz

  OpenAIRE

  DALYAN, Figen

  2010-01-01

  On account of fierce competition, the companies has increasingly been forced to focus on strategic management. The prosperity of strategic management which sees the company as a system depends on the formation of each component in the system in a way as to accomplish certain objectives. The function of purchasing which is mostly seen as a secondary function and which is taken into consideration more seriously in recent years has been as significant as the other functions of the company in ter...

 19. Didelio ir mažo meistriškumo krepšininkių ir lengvaatlečių (moterų) sportinės veiklos motyvacijos lyginamoji analizė

  OpenAIRE

  Akelaitytė, Kristina

  2005-01-01

  Motives are the stimuli of activity, related with meeting individual’s requirements. Sphere of motives for each sportsman varies considerably: their composition, hierarchy, intensity and stability are different. Many factors have influence for the stability and intensity of motivation: social life, purposeful upbringing of the maturating sportsman’s personality. Motivation is the specific state of sportsman’s personality, which shapes itself as an outcome of intercourse between one’s needs ...

 20. Doğal dilde yazılmış yazılım gereksinimlerinin kalitelerinin dilbilimsel analiz teknikleriyle arttırılması

  OpenAIRE

  YILMAZ, İbrahim Berk

  2010-01-01

  Günümüzde geliştirilen yazılım ürünlerindeki hataların %85’i başlangıçta yanlış tanımlanmış gereksinimlerden kaynaklanmaktadır. Bu kapsamda, Yazılım Gereksinim Mühendisliği faaliyetlerinde, tanımlanan isterlerin belirli bir kaliteye, doğruluğa ve tutarlılığa sahip olması, neticede ortaya çıkacak yazılım ürününün olgunluğu için vazgeçilmezdir. Bu bağlamda, bütün bu faaliyetleri yerine getirmeyi amaçlayan bir  Gereksinim Kalite Yönetimi, daha etkin sonuçlar elde edebilmek için...

 1. Laimo boreliozės paplitimo Lietuvoje ir ligos sukėlėjo Borrelia burgdorferi s. l. ospA geno sekų analizė

  OpenAIRE

  Juodišiūtė, Indrė

  2014-01-01

  Laimo boreliozė (LB) yra labiausiai paplitusi erkių platinama liga. Ligos sukėlėjus perneša Ixodes rūšies erkės. Didelį borelijų paplitimą lemia platus rezervuarinių šeimininkų ratas. Šį susirgimą gali sukelti kelios B. burgdorferi s. l. komplekso bakterijų rūšys: B. afzelii, B. garinii, B. burgdorferi sensu stricto. Šiame darbe buvo tirtos 134 Ixodes ricinus erkės nuo 8 elninių gyvūnų (4 stirnų ir 4 elnių) ir 73 erkės nuo žolės (elninių teritorijoje). Naudojant dauginės polimerazės gra...

 2. Vaikų patyčių prevencijos bendrojo lavinimo mokykloje sistemos bruožų analizė: priemonės ir dalyviai (Šiaulių atvejis)

  OpenAIRE

  Pocevičienė, Rasa; Girdvainis, Giedrius

  2010-01-01

  Patyčios mokykloje yra plačiai paplitęs sudėtingas kompleksinis socialinis-kultūrinis reiškinys. Žiniasklaidoje vis dažniau aptinkama įvairių pranešimų, nušviečiančių žiaurius patyčių atvejus šalies ugdymo įstaigose. Įvairių apklausų (Povilaitis, Valiukevičiūtė, 2006 ir kt.) duomenys rodo, kad patyčios mokyklose tapo kasdienybė, tarsi tam tikra „gyvenimo norma“. Tai rodo, kad neatidėliotinai reikia imtis prevencinės veiklos. Šiame straipsnyje pateikiama patyčių prevencijos Šiaulių miesto bend...

 3. Utilization possibilities for methane gas in mines on the basis of experiences and analyses at the Krupinski black coal mine. Mozliwosci wykorzystania gazu metanowego na kopalniach na podstawie doswiadczen i analiz KWK Krupinski

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Zimny, J. (KWK Krupinski (Poland))

  1992-03-01

  Reviews practical possibilities and profitability of methane use at coal mines. Refitting boiler burners from natural gas to low-methane coalbed gas at the Krupinski mine is described. Successful technological start-up of gas installations and flotation concentrate dryers is presented. Production of electric power is considered to be expensive and the payback period is over 4-5 years. Advantages and drawbacks of the use of gas engines and turbines are analyzed. The conclusion is drawn that application of gas turbines for power generation at coal mines is preferable. The Krupinski mine considered application of combined gas and steam turbines but the cost involved proved to be too high. The Krupinski mine is negotiating combined power and heat generation based on gas turbines, with concentration or desalination of mine water.

 4. Maliyet Liderliği Stratejisi Kapsamında Değer Mühendisliği Tekniğinin Uygulanmasının Bir Model Vasıtasıyla Analiz Edilmesi

  OpenAIRE

  Altan AYAN

  2013-01-01

  In this study conducted, firstly, cost leadership strategy is examined. Then, in the second section, value engineering technique is explained in extensive detail. In the third section, the implementation of value engineering technique in company production process examined through a model under the cost leadership strategy. Thus, value engineering technique is seen appropriate and advantageous for cost leader company. In addition to, the cost leader company can be more effective and competiti...

 5. Shape analysis in medical image analysis

  CERN Document Server

  Tavares, João

  2014-01-01

  This book contains thirteen contributions from invited experts of international recognition addressing important issues in shape analysis in medical image analysis, including techniques for image segmentation, registration, modelling and classification, and applications in biology, as well as in cardiac, brain, spine, chest, lung and clinical practice. This volume treats topics such as, anatomic and functional shape representation and matching; shape-based medical image segmentation; shape registration; statistical shape analysis; shape deformation; shape-based abnormity detection; shape tracking and longitudinal shape analysis; machine learning for shape modeling and analysis; shape-based computer-aided-diagnosis; shape-based medical navigation; benchmark and validation of shape representation, analysis and modeling algorithms. This work will be of interest to researchers, students, and manufacturers in the fields of artificial intelligence, bioengineering, biomechanics, computational mechanics, computationa...

 6. Foundations of factor analysis

  CERN Document Server

  Mulaik, Stanley A

  2009-01-01

  Introduction Factor Analysis and Structural Theories Brief History of Factor Analysis as a Linear Model Example of Factor AnalysisMathematical Foundations for Factor Analysis Introduction Scalar AlgebraVectorsMatrix AlgebraDeterminants Treatment of Variables as Vectors Maxima and Minima of FunctionsComposite Variables and Linear Transformations Introduction Composite Variables Unweighted Composite VariablesDifferentially Weighted Composites Matrix EquationsMulti

 7. Critical Discourse Analysis

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  杜梅香

  2006-01-01

  This paper is about the discourse analysis and illustrate the approach to analysis the Critical discourses and the discourses about the educational situation of China. And it also includes the condensed theoretical support of the Critical discourse analysis and analysis of the sample I of the discourses between an illiterate person and the literate.

 8. EDA noise analysis

  International Nuclear Information System (INIS)

  Using orCAD Pspice EDA software, the circuit simulation and the analysis such as transient analysis, noise analysis, temperature analysis, are made for charge-sensitive preamplifier. By calculation and comparison, the result shows circuit noise responses according to the temperature changes. (authors)

 9. Quantitative analysis chemistry

  International Nuclear Information System (INIS)

  This book is about quantitative analysis chemistry. It is divided into ten chapters, which deal with the basic conception of material with the meaning of analysis chemistry and SI units, chemical equilibrium, basic preparation for quantitative analysis, introduction of volumetric analysis, acid-base titration of outline and experiment examples, chelate titration, oxidation-reduction titration with introduction, titration curve, and diazotization titration, precipitation titration, electrometric titration and quantitative analysis.

 10. K Basin Hazard Analysis

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  PECH, S.H.

  2000-08-23

  This report describes the methodology used in conducting the K Basins Hazard Analysis, which provides the foundation for the K Basins Final Safety Analysis Report. This hazard analysis was performed in accordance with guidance provided by DOE-STD-3009-94, Preparation Guide for U. S. Department of Energy Nonreactor Nuclear Facility Safety Analysis Reports and implements the requirements of DOE Order 5480.23, Nuclear Safety Analysis Report.

 11. Analysis of Precision of Activation Analysis Method

  DEFF Research Database (Denmark)

  Heydorn, Kaj; Nørgaard, K.

  1973-01-01

  The precision of an activation-analysis method prescribes the estimation of the precision of a single analytical result. The adequacy of these estimates to account for the observed variation between duplicate results from the analysis of different samples and materials, is tested by the statistic T...

 12. COST ANALYSIS OF THE LOCATION OF COLOMBIAN BIOFUELS PLANTS

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  ALEXANDRA EUGENIA DUARTE

  2012-01-01

  Full Text Available La localización de instalaciones es una decisión estratégica que impacta directamente la competitividad de la cadena de suministro. En este estudio, la localización de instalaciones y la red logística para la producción de biocombustibles en 7 plantas de biodiesel y 6 plantas de bioetanol, fueron analizadas para el caso Colombiano. La metodología propuesta proporciona un modelo de decisión para comparar la localización de instalaciones teniendo en cuenta el costo del producto y la red logística. Estudios técnicos y económicos preliminares fueron realizados utilizando el simulador de procesos Aspen Plus. La red logística se analizó utilizando un método de programación lineal que permitió comparar las ventajas y desventajas entre cada una de las plantas localizadas en diferentes ciudades del país. Factores relacionados con la ubicación, las materias primas, la cadena de suministro y la capacidad fueron determinantes en la decisión. Los resultados muestran que, para el caso del biodiesel, los menores costos se obtienen en Villavicencio, Bucaramanga y Santa Marta y para el caso del bioetanol en el Valle y en el Cauca.

 13. Hazard Analysis Database Report

  CERN Document Server

  Grams, W H

  2000-01-01

  The Hazard Analysis Database was developed in conjunction with the hazard analysis activities conducted in accordance with DOE-STD-3009-94, Preparation Guide for U S . Department of Energy Nonreactor Nuclear Facility Safety Analysis Reports, for HNF-SD-WM-SAR-067, Tank Farms Final Safety Analysis Report (FSAR). The FSAR is part of the approved Authorization Basis (AB) for the River Protection Project (RPP). This document describes, identifies, and defines the contents and structure of the Tank Farms FSAR Hazard Analysis Database and documents the configuration control changes made to the database. The Hazard Analysis Database contains the collection of information generated during the initial hazard evaluations and the subsequent hazard and accident analysis activities. The Hazard Analysis Database supports the preparation of Chapters 3 ,4 , and 5 of the Tank Farms FSAR and the Unreviewed Safety Question (USQ) process and consists of two major, interrelated data sets: (1) Hazard Analysis Database: Data from t...

 14. Cluster analysis for applications

  CERN Document Server

  Anderberg, Michael R

  1973-01-01

  Cluster Analysis for Applications deals with methods and various applications of cluster analysis. Topics covered range from variables and scales to measures of association among variables and among data units. Conceptual problems in cluster analysis are discussed, along with hierarchical and non-hierarchical clustering methods. The necessary elements of data analysis, statistics, cluster analysis, and computer implementation are integrated vertically to cover the complete path from raw data to a finished analysis.Comprised of 10 chapters, this book begins with an introduction to the subject o

 15. Circuit analysis for dummies

  CERN Document Server

  Santiago, John

  2013-01-01

  Circuits overloaded from electric circuit analysis? Many universities require that students pursuing a degree in electrical or computer engineering take an Electric Circuit Analysis course to determine who will ""make the cut"" and continue in the degree program. Circuit Analysis For Dummies will help these students to better understand electric circuit analysis by presenting the information in an effective and straightforward manner. Circuit Analysis For Dummies gives you clear-cut information about the topics covered in an electric circuit analysis courses to help

 16. Event history analysis: overview

  DEFF Research Database (Denmark)

  Keiding, Niels

  2001-01-01

  Survival analysis, Multi-state models, Counting processes, Aalen-Johansen estimator, Markov processes......Survival analysis, Multi-state models, Counting processes, Aalen-Johansen estimator, Markov processes...

 17. RISK ANALYSIS DEVELOPED MODEL

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Georgiana Cristina NUKINA

  2012-07-01

  Full Text Available Through Risk analysis developed model deciding whether control measures suitable for implementation. However, the analysis determines whether the benefits of a data control options cost more than the implementation.

 18. Synovial fluid analysis

  Science.gov (United States)

  Joint fluid analysis; Joint fluid aspiration ... El-Gabalawy HS. Synovial fluid analysis, synovial biopsy, and synovial pathology. In: Firestein GS, Budd RC, Gabriel SE, McInnes IB, O'Dell JR, eds. Kelly's Textbook of ...

 19. Buildings Sector Analysis

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Hostick, Donna J.; Nicholls, Andrew K.; McDonald, Sean C.; Hollomon, Jonathan B.

  2005-08-01

  A joint NREL, ORNL, and PNNL team conducted market analysis to help inform DOE/EERE's Weatherization and Intergovernmental Program planning and management decisions. This chapter presents the results of the market analysis for the Buildings sector.

 20. NASA Hazard Analysis Process

  Science.gov (United States)

  Deckert, George

  2010-01-01

  This viewgraph presentation reviews The NASA Hazard Analysis process. The contents include: 1) Significant Incidents and Close Calls in Human Spaceflight; 2) Subsystem Safety Engineering Through the Project Life Cycle; 3) The Risk Informed Design Process; 4) Types of NASA Hazard Analysis; 5) Preliminary Hazard Analysis (PHA); 6) Hazard Analysis Process; 7) Identify Hazardous Conditions; 8) Consider All Interfaces; 9) Work a Preliminary Hazard List; 10) NASA Generic Hazards List; and 11) Final Thoughts

 1. Applied longitudinal analysis

  CERN Document Server

  Fitzmaurice, Garrett M; Ware, James H

  2012-01-01

  Praise for the First Edition "". . . [this book] should be on the shelf of everyone interested in . . . longitudinal data analysis.""-Journal of the American Statistical Association   Features newly developed topics and applications of the analysis of longitudinal data Applied Longitudinal Analysis, Second Edition presents modern methods for analyzing data from longitudinal studies and now features the latest state-of-the-art techniques. The book emphasizes practical, rather than theoretical, aspects of methods for the analysis of diverse types of lo

 2. Biological sequence analysis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Durbin, Richard; Eddy, Sean; Krogh, Anders Stærmose;

  This book provides an up-to-date and tutorial-level overview of sequence analysis methods, with particular emphasis on probabilistic modelling. Discussed methods include pairwise alignment, hidden Markov models, multiple alignment, profile searches, RNA secondary structure analysis, and phylogene......This book provides an up-to-date and tutorial-level overview of sequence analysis methods, with particular emphasis on probabilistic modelling. Discussed methods include pairwise alignment, hidden Markov models, multiple alignment, profile searches, RNA secondary structure analysis...

 3. Analysis of Business Environment

  OpenAIRE

  Horáková, Eva

  2012-01-01

  This bachelor's theses deals with analysis of the entrepreneurial environment of the company ALBO okna - dveře, s.r.o. . With the help of SWOT analysis, passportisation and Porter's analysis of five rival companies an analysis of the entrepreneurial environment, in which the company ALBO okna - dveře, s.r.o. is situated, will be carried out. This theses also comprises the evaluation of opportunities and risks resulting from the given entrepreneurial environment.

 4. SOFAS: Software Analysis Services

  OpenAIRE

  Ghezzi, G

  2010-01-01

  We propose a distributed and collaborative software analysis platform to enable seamless interoperability of software analysis tools across platform, geographical and organizational boundaries. In particular, we devise software analysis tools as services that can be accessed and composed over the Internet. These distributed services shall be widely accessible through a software analysis broker where organizations and research groups can register and share their tools. To enable (semi)-automat...

 5. Regression analysis by example

  CERN Document Server

  Chatterjee, Samprit

  2012-01-01

  Praise for the Fourth Edition: ""This book is . . . an excellent source of examples for regression analysis. It has been and still is readily readable and understandable."" -Journal of the American Statistical Association Regression analysis is a conceptually simple method for investigating relationships among variables. Carrying out a successful application of regression analysis, however, requires a balance of theoretical results, empirical rules, and subjective judgment. Regression Analysis by Example, Fifth Edition has been expanded

 6. Neutron Activation Analysis

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Corliss, William R.

  1968-01-01

  In activation analysis, a sample of an unknown material is first irradiated (activated) with nuclear particles. In practice these nuclear particles are almost always neutrons. The success of activation analysis depends upon nuclear reactions which are completely independent of an atom's chemical associations. The value of activation analysis as a research tool was recognized almost immediately upon the discovery of artificial radioactivity. This book discusses activation analysis experiments, applications and technical considerations.

 7. Computational movement analysis

  CERN Document Server

  Laube, Patrick

  2014-01-01

  This SpringerBrief discusses the characteristics of spatiotemporal movement data, including uncertainty and scale. It investigates three core aspects of Computational Movement Analysis: Conceptual modeling of movement and movement spaces, spatiotemporal analysis methods aiming at a better understanding of movement processes (with a focus on data mining for movement patterns), and using decentralized spatial computing methods in movement analysis. The author presents Computational Movement Analysis as an interdisciplinary umbrella for analyzing movement processes with methods from a range of fi

 8. Discourse analysis and Foucault's

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jansen I.

  2008-01-01

  Full Text Available Discourse analysis is a method with up to now was less recognized in nursing science, althoughmore recently nursing scientists are discovering it for their purposes. However, several authors have criticized thatdiscourse analysis is often misinterpreted because of a lack of understanding of its theoretical backgrounds. In thisarticle, I reconstruct Foucault’s writings in his “Archaeology of Knowledge” to provide a theoretical base for futurearchaeological discourse analysis, which can be categorized as a socio-linguistic discourse analysis.

 9. Extending Scalasca's analysis features

  OpenAIRE

  Lorenz, Daniel; Böhme, David; Mohr, Bernd; Strube, Alexandre; Szebenyi, Zoltan

  2013-01-01

  Scalasca is a performance analysis tool, which parses the trace of an application run for certain patterns that indicate performance inefficiencies. In this paper, we present recently developed new features in Scalasaca. In particular, we describe two newly implemented analysis methods: the root cause analysis which tries to identify the cause of a delay and the critical path analysis, which analyses the path of execution that determines the application runtime. Furthermore, we present time-s...

 10. Bayesian Mediation Analysis

  OpenAIRE

  Yuan, Ying; MacKinnon, David P.

  2009-01-01

  This article proposes Bayesian analysis of mediation effects. Compared to conventional frequentist mediation analysis, the Bayesian approach has several advantages. First, it allows researchers to incorporate prior information into the mediation analysis, thus potentially improving the efficiency of estimates. Second, under the Bayesian mediation analysis, inference is straightforward and exact, which makes it appealing for studies with small samples. Third, the Bayesian approach is conceptua...

 11. Data analysis for chemistry

  CERN Document Server

  Hibbert, DBrynn

  2005-01-01

  Based on D Brynn Hibbert''s lectures on data analysis to undergraduates and graduate students, this book covers topics including measurements, means and confidence intervals, hypothesis testing, analysis of variance, and calibration models. It is meant as an entry level book targeted at learning and teaching undergraduate data analysis.

 12. Practical data analysis

  CERN Document Server

  Cuesta, Hector

  2013-01-01

  Each chapter of the book quickly introduces a key 'theme' of Data Analysis, before immersing you in the practical aspects of each theme. You'll learn quickly how to perform all aspects of Data Analysis.Practical Data Analysis is a book ideal for home and small business users who want to slice & dice the data they have on hand with minimum hassle.

 13. Bayesian Mediation Analysis

  Science.gov (United States)

  Yuan, Ying; MacKinnon, David P.

  2009-01-01

  In this article, we propose Bayesian analysis of mediation effects. Compared with conventional frequentist mediation analysis, the Bayesian approach has several advantages. First, it allows researchers to incorporate prior information into the mediation analysis, thus potentially improving the efficiency of estimates. Second, under the Bayesian…

 14. ANÁLISIS DEL DESEMPEÑO DEL LENGUAJE EN SUJETOS CON DEMENCIA TIPO ALZHEIMER (DTA Analysis of the language performance in subjects with Alzheimer type dementia (ATD

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Catalina Malagón M

  2005-01-01

  Full Text Available Antecedentes: la demencia tipo Alzheimer representa un 50-70% de las enfermedades demenciales. Su prevalencia es del 3-5% en personas mayores de 65 años y su incidencia de 1-2% al año en la población general; se caracteriza por alteraciones progresivas en la memoria, el lenguaje, la atención, el comportamiento y la presencia de déficit visoespaciales. Objetivo: hacer un análisis descriptivo-comparativo de una muestra poblacional con demencia tipo Alzheimer, en especial una descripción fenomenológica de las alteraciones del lenguaje presentes en esa población. Métodos: como criterios de inclusión se usaron: diagnóstico de demencia tipo Alzheimer, dominancia manual derecha, escolaridad superior a quinto de primaria y capacidad para rendir las pruebas propuestas. Se comparó el rendimiento en las subpruebas de lenguaje del examen mínimo del estado mental (MMSE; en denominación y fluidez semántica y fonológica y se analizó el deterioro lingüístico en dos estadios de la demencia tipo Alzheimer. Resultados: en el estadio leve se evidencian déficit ligeros en todas las pruebas. Sin embargo los dominios con rendimiento más bajo fueron la fluidez fonológica y semántica. En el estadio moderado se evidenciaron diferencias en el rendimiento;las tareas de denominación, fluidez semántica y fluidez fonológica tuvieron rendimiento más bajo. Conclusiones: el lenguaje es un dominio que suele comprometerse en la demencia tipo Alzheimer. Los resultados reflejan el deterioro progresivo de la habilidad lingüística, manifiesto en un amplio rango de frecuencia entre el estadio leve y el moderado de la demencia. Existe un perfil similar de deterioro para los estadios leve y moderado con patrones independientes en las pruebas específicas.Background: Alzheimer disease explains near 70% of all instances of dementia and its prevalence in 65 years old population is 3-5% while incidence is near 1-2 % per year in general population. The clinical

 15. Strategic Analysis Overview

  Science.gov (United States)

  Cirillo, William M.; Earle, Kevin D.; Goodliff, Kandyce E.; Reeves, J. D.; Stromgren, Chel; Andraschko, Mark R.; Merrill, R. Gabe

  2008-01-01

  NASA s Constellation Program employs a strategic analysis methodology in providing an integrated analysis capability of Lunar exploration scenarios and to support strategic decision-making regarding those scenarios. The strategic analysis methodology integrates the assessment of the major contributors to strategic objective satisfaction performance, affordability, and risk and captures the linkages and feedbacks between all three components. Strategic analysis supports strategic decision making by senior management through comparable analysis of alternative strategies, provision of a consistent set of high level value metrics, and the enabling of cost-benefit analysis. The tools developed to implement the strategic analysis methodology are not element design and sizing tools. Rather, these models evaluate strategic performance using predefined elements, imported into a library from expert-driven design/sizing tools or expert analysis. Specific components of the strategic analysis tool set include scenario definition, requirements generation, mission manifesting, scenario lifecycle costing, crew time analysis, objective satisfaction benefit, risk analysis, and probabilistic evaluation. Results from all components of strategic analysis are evaluated a set of pre-defined figures of merit (FOMs). These FOMs capture the high-level strategic characteristics of all scenarios and facilitate direct comparison of options. The strategic analysis methodology that is described in this paper has previously been applied to the Space Shuttle and International Space Station Programs and is now being used to support the development of the baseline Constellation Program lunar architecture. This paper will present an overview of the strategic analysis methodology and will present sample results from the application of the strategic analysis methodology to the Constellation Program lunar architecture.

 16. Foundations of mathematical analysis

  CERN Document Server

  Johnsonbaugh, Richard

  2010-01-01

  This classroom-tested volume offers a definitive look at modern analysis, with views of applications to statistics, numerical analysis, Fourier series, differential equations, mathematical analysis, and functional analysis. Upper-level undergraduate students with a background in calculus will benefit from its teachings, along with beginning graduate students seeking a firm grounding in modern analysis. A self-contained text, it presents the necessary background on the limit concept, and the first seven chapters could constitute a one-semester introduction to limits. Subsequent chapters discuss

 17. Mathematical analysis fundamentals

  CERN Document Server

  Bashirov, Agamirza

  2014-01-01

  The author's goal is a rigorous presentation of the fundamentals of analysis, starting from elementary level and moving to the advanced coursework. The curriculum of all mathematics (pure or applied) and physics programs include a compulsory course in mathematical analysis. This book will serve as can serve a main textbook of such (one semester) courses. The book can also serve as additional reading for such courses as real analysis, functional analysis, harmonic analysis etc. For non-math major students requiring math beyond calculus, this is a more friendly approach than many math-centric o

 18. Gabriel Data Analysis (GDA): from data analysis to food analysis

  OpenAIRE

  OLIVE, Gilles

  2011-01-01

  GDA is a software belonging to the Gabriel package and is devoted to data analysis. Year after year some new features have been introduced and the latest introductions are more dedicated to food. GDA is built around modules and we describe here the most widely used in food chemistry. GDA can be obtained free of charge upon request.

 19. Multivariate analysis with LISREL

  CERN Document Server

  Jöreskog, Karl G; Y Wallentin, Fan

  2016-01-01

  This book traces the theory and methodology of multivariate statistical analysis and shows how it can be conducted in practice using the LISREL computer program. It presents not only the typical uses of LISREL, such as confirmatory factor analysis and structural equation models, but also several other multivariate analysis topics, including regression (univariate, multivariate, censored, logistic, and probit), generalized linear models, multilevel analysis, and principal component analysis. It provides numerous examples from several disciplines and discusses and interprets the results, illustrated with sections of output from the LISREL program, in the context of the example. The book is intended for masters and PhD students and researchers in the social, behavioral, economic and many other sciences who require a basic understanding of multivariate statistical theory and methods for their analysis of multivariate data. It can also be used as a textbook on various topics of multivariate statistical analysis.

 20. http Log Analysis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bøving, Kristian Billeskov; Simonsen, Jesper

  2004-01-01

  This article documents how log analysis can inform qualitative studies concerning the usage of web-based information systems (WIS). No prior research has used http log files as data to study collaboration between multiple users in organisational settings. We investigate how to perform http log...... analysis; what http log analysis says about the nature of collaborative WIS use; and how results from http log analysis may support other data collection methods such as surveys, interviews, and observation. The analysis of log files initially lends itself to research designs, which serve to test...... hypotheses using a quantitative methodology. We show that http log analysis can also be valuable in qualitative research such as case studies. The results from http log analysis can be triangulated with other data sources and for example serve as a means of supporting the interpretation of interview data...

 1. The ATLAS Analysis Model

  CERN Multimedia

  Amir Farbin

  The ATLAS Analysis Model is a continually developing vision of how to reconcile physics analysis requirements with the ATLAS offline software and computing model constraints. In the past year this vision has influenced the evolution of the ATLAS Event Data Model, the Athena software framework, and physics analysis tools. These developments, along with the October Analysis Model Workshop and the planning for CSC analyses have led to a rapid refinement of the ATLAS Analysis Model in the past few months. This article introduces some of the relevant issues and presents the current vision of the future ATLAS Analysis Model. Event Data Model The ATLAS Event Data Model (EDM) consists of several levels of details, each targeted for a specific set of tasks. For example the Event Summary Data (ESD) stores calorimeter cells and tracking system hits thereby permitting many calibration and alignment tasks, but will be only accessible at particular computing sites with potentially large latency. In contrast, the Analysis...

 2. A Comparative Analysis of Ratio and Proportion Problems inTurkish and the U.S. Middle School Mathematics Textbooks*

  OpenAIRE

  Lütfi İNCİKABI; Hartono TJOE

  2013-01-01

  Bu çalışma, Türkiye’ de ve Amerika’ da bulunan matematik ders kitaplarındaki oran ve orantı konusunu içeren problemlerin benzerlikler ve farklılıklar bakımından analiz etmeyi amaçlamaktadır. 6. ve 7. sınıf ders kitaplarındaki bu problemler, matematiksel özellikleri, içeriksel özellikleri ve performans özellikleri bakımından içerik analizine tabii tutulmuştur. Birleşik Devletler’ deki kitaplarla kıyaslandığında, Türkiye’ deki ders kitapları 1) daha çok sadece matematiksel terimler kullanan pro...

 3. Fundamentals of functional analysis

  CERN Document Server

  Farenick, Douglas

  2016-01-01

  This book provides a unique path for graduate or advanced undergraduate students to begin studying the rich subject of functional analysis with fewer prerequisites than is normally required. The text begins with a self-contained and highly efficient introduction to topology and measure theory, which focuses on the essential notions required for the study of functional analysis, and which are often buried within full-length overviews of the subjects. This is particularly useful for those in applied mathematics, engineering, or physics who need to have a firm grasp of functional analysis, but not necessarily some of the more abstruse aspects of topology and measure theory normally encountered. The reader is assumed to only have knowledge of basic real analysis, complex analysis, and algebra. The latter part of the text provides an outstanding treatment of Banach space theory and operator theory, covering topics not usually found together in other books on functional analysis. Written in a clear, concise manner,...

 4. Computational Music Analysis

  DEFF Research Database (Denmark)

  This book provides an in-depth introduction and overview of current research in computational music analysis. Its seventeen chapters, written by leading researchers, collectively represent the diversity as well as the technical and philosophical sophistication of the work being done today...... on well-established theories in music theory and analysis, such as Forte's pitch-class set theory, Schenkerian analysis, the methods of semiotic analysis developed by Ruwet and Nattiez, and Lerdahl and Jackendoff's Generative Theory of Tonal Music. The book is divided into six parts, covering...... music analysis, the book provides an invaluable resource for researchers, teachers and students in music theory and analysis, computer science, music information retrieval and related disciplines. It also provides a state-of-the-art reference for practitioners in the music technology industry....

 5. Monju plant dynamics analysis

  International Nuclear Information System (INIS)

  The heat transport systems of MONJU are three main heat transport loops, each loop consist of the primary, the secondary loop and the water-steam system, in addition, the auxiliary cooling system. These systems are under the influence one another on plant transient. So it is important to evaluate the flow and heat characteristics of the heat transport systems on calculating plant transient. We made the plant dynamic analysis codes of MONJU to calculate the plant transient analysis and evaluate the plant characteristics by the disturbance on the on-power operation and the performance of the plant control systems. In this paper, one of the main plant dynamic simulation code of MONJU, the calculation conditions on analysis, the plant safety analysis, the plant stability analysis and the plant thermal transient analysis are discribed. (author)

 6. 3RDWHALE STRATEGIC ANALYSIS

  OpenAIRE

  Johnson, Andrew

  2009-01-01

  This essay provides a detailed strategic analysis of 3rdWhale, a Vancouver-based start-up in the sustainability sector, along with an analysis of the smartphone applications industry. Porter?s five forces model is used to perform an industry analysis of the smartphone application industry and identify key success factors for application developers. Using the identified factors, 3rdWhale is compared to its indirect competitors to identify opportunities and threats and produce a range of strate...

 7. Marketing Mix Analysis

  OpenAIRE

  Procházková, Gabriela

  2014-01-01

  The Bachelor thesis focuses on the analysis of the marketing mix which was applied to a company called Bill Ltd. The theoretical part focuses on the general description of the marketing mix and its individual elements. In the practical part is mentioned the history and present of the company Billa Ltd. It also includes a specific analysis of individual elements of the marketing mix of the company Bill Ltd. and analysis of the results of the electronic questioning, that focuses on br...

 8. Stochastic Analysis 2010

  CERN Document Server

  Crisan, Dan

  2011-01-01

  "Stochastic Analysis" aims to provide mathematical tools to describe and model high dimensional random systems. Such tools arise in the study of Stochastic Differential Equations and Stochastic Partial Differential Equations, Infinite Dimensional Stochastic Geometry, Random Media and Interacting Particle Systems, Super-processes, Stochastic Filtering, Mathematical Finance, etc. Stochastic Analysis has emerged as a core area of late 20th century Mathematics and is currently undergoing a rapid scientific development. The special volume "Stochastic Analysis 2010" provides a sa

 9. Mastering Clojure data analysis

  CERN Document Server

  Rochester, Eric

  2014-01-01

  This book consists of a practical, example-oriented approach that aims to help you learn how to use Clojure for data analysis quickly and efficiently.This book is great for those who have experience with Clojure and who need to use it to perform data analysis. This book will also be hugely beneficial for readers with basic experience in data analysis and statistics.

 10. LULU analysis program

  International Nuclear Information System (INIS)

  Our analysis program LULU has proven very useful in all stages of experiment analysis, from prerun detector debugging through final data reduction. It has solved our problem of having arbitrary word length events and is easy enough to use that many separate experimenters are now analyzing with LULU. The ability to use the same software for all stages of experiment analysis greatly eases the programming burden. We may even get around to making the graphics elegant someday

 11. Grammar flow analysis

  OpenAIRE

  Möncke, Ulrich R.

  1986-01-01

  This paper specifies the theoretical basis for the implementation of different generators of the OPTRAN system. Grammar Flow analysis transports the techniques of data flow analysis to the meta level of compiler construction. The analogon to the states in data flow analysis are the syntax trees together with some information, which is associated with trees by propagation functions. One example is the association of characteristic graphs, another example the association of sets of matching tre...

 12. Deep Survival Analysis

  OpenAIRE

  Ranganath, Rajesh; Perotte, Adler; Elhadad, Noémie; Blei, David

  2016-01-01

  The electronic health record (EHR) provides an unprecedented opportunity to build actionable tools to support physicians at the point of care. In this paper, we investigate survival analysis in the context of EHR data. We introduce deep survival analysis, a hierarchical generative approach to survival analysis. It departs from previous approaches in two primary ways: (1) all observations, including covariates, are modeled jointly conditioned on a rich latent structure; and (2) the observation...

 13. Sparse discriminant analysis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Clemmensen, Line Katrine Harder; Hastie, Trevor; Witten, Daniela;

  2011-01-01

  commonplace in biological and medical applications. In this setting, a traditional approach involves performing feature selection before classification. We propose sparse discriminant analysis, a method for performing linear discriminant analysis with a sparseness criterion imposed such that classification...... and feature selection are performed simultaneously. Sparse discriminant analysis is based on the optimal scoring interpretation of linear discriminant analysis, and can be extended to perform sparse discrimination via mixtures of Gaussians if boundaries between classes are nonlinear or if subgroups...... are present within each class. Our proposal also provides low-dimensional views of the discriminative directions. © 2011 American Statistical Association and the American Society for Qualitys....

 14. Chemical Security Analysis Center

  Data.gov (United States)

  Federal Laboratory Consortium — In 2006, by Presidential Directive, DHS established the Chemical Security Analysis Center (CSAC) to identify and assess chemical threats and vulnerabilities in the...

 15. Textile Technology Analysis Lab

  Data.gov (United States)

  Federal Laboratory Consortium — The Textile Analysis Labis built for evaluating and characterizing the physical properties of an array of textile materials, but specifically those used in aircrew...

 16. Circuit analysis with Multisim

  CERN Document Server

  Baez-Lopez, David

  2011-01-01

  This book is concerned with circuit simulation using National Instruments Multisim. It focuses on the use and comprehension of the working techniques for electrical and electronic circuit simulation. The first chapters are devoted to basic circuit analysis.It starts by describing in detail how to perform a DC analysis using only resistors and independent and controlled sources. Then, it introduces capacitors and inductors to make a transient analysis. In the case of transient analysis, it is possible to have an initial condition either in the capacitor voltage or in the inductor current, or bo

 17. Chemical Analysis Facility

  Data.gov (United States)

  Federal Laboratory Consortium — FUNCTION: Uses state-of-the-art instrumentation for qualitative and quantitative analysis of organic and inorganic compounds, and biomolecules from gas, liquid, and...

 18. Risk analysis methodology survey

  Science.gov (United States)

  Batson, Robert G.

  1987-01-01

  NASA regulations require that formal risk analysis be performed on a program at each of several milestones as it moves toward full-scale development. Program risk analysis is discussed as a systems analysis approach, an iterative process (identification, assessment, management), and a collection of techniques. These techniques, which range from simple to complex network-based simulation were surveyed. A Program Risk Analysis Handbook was prepared in order to provide both analyst and manager with a guide for selection of the most appropriate technique.

 19. Finite element analysis

  CERN Document Server

  2010-01-01

  Finite element analysis is an engineering method for the numerical analysis of complex structures. This book provides a bird's eye view on this very broad matter through 27 original and innovative research studies exhibiting various investigation directions. Through its chapters the reader will have access to works related to Biomedical Engineering, Materials Engineering, Process Analysis and Civil Engineering. The text is addressed not only to researchers, but also to professional engineers, engineering lecturers and students seeking to gain a better understanding of where Finite Element Analysis stands today.

 20. Sensitivity and uncertainty analysis

  CERN Document Server

  Cacuci, Dan G; Navon, Ionel Michael

  2005-01-01

  As computer-assisted modeling and analysis of physical processes have continued to grow and diversify, sensitivity and uncertainty analyses have become indispensable scientific tools. Sensitivity and Uncertainty Analysis. Volume I: Theory focused on the mathematical underpinnings of two important methods for such analyses: the Adjoint Sensitivity Analysis Procedure and the Global Adjoint Sensitivity Analysis Procedure. This volume concentrates on the practical aspects of performing these analyses for large-scale systems. The applications addressed include two-phase flow problems, a radiative c

 1. Space Weather Analysis

  Data.gov (United States)

  National Oceanic and Atmospheric Administration, Department of Commerce — Space Weather Analysis archives are model output of ionospheric, thermospheric and magnetospheric particle populations, energies and electrodynamics

 2. International Market Analysis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sørensen, Olav Jull

  2009-01-01

  The review presents the book International Market Analysis: Theories and Methods, written by John Kuiada, professor at Centre of International Business, Department of Business Studies, Aalborg University. The book is refreshingly new in its way of looking at a classical problem. It looks at market...... analysis from the point of vie of ways of thinking about markets. Furthermore, the book includes the concept of learning in the analysis of markets og how the way we understand business reality influneces our choice of methodology for market analysis....

 3. Hazard Analysis Database Report

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  GRAMS, W.H.

  2000-12-28

  The Hazard Analysis Database was developed in conjunction with the hazard analysis activities conducted in accordance with DOE-STD-3009-94, Preparation Guide for U S . Department of Energy Nonreactor Nuclear Facility Safety Analysis Reports, for HNF-SD-WM-SAR-067, Tank Farms Final Safety Analysis Report (FSAR). The FSAR is part of the approved Authorization Basis (AB) for the River Protection Project (RPP). This document describes, identifies, and defines the contents and structure of the Tank Farms FSAR Hazard Analysis Database and documents the configuration control changes made to the database. The Hazard Analysis Database contains the collection of information generated during the initial hazard evaluations and the subsequent hazard and accident analysis activities. The Hazard Analysis Database supports the preparation of Chapters 3 ,4 , and 5 of the Tank Farms FSAR and the Unreviewed Safety Question (USQ) process and consists of two major, interrelated data sets: (1) Hazard Analysis Database: Data from the results of the hazard evaluations, and (2) Hazard Topography Database: Data from the system familiarization and hazard identification.

 4. Power system analysis

  CERN Document Server

  Murty, PSR

  2007-01-01

  Power system analysis is a pre-requisite course for electrical engineering students. This book introduces concepts of a power system, network model faults and analysis and the primitive network stability. It also deals with graph theory relevant to various incidence matrices, building of network matrices and power flow studies. It further discusses with short circuit analysis, unbalanced fault analysis and power system stability problems, such as, steady state stability, transient stability and dynamic stability. Salient Features: Number of worked examples are followed after explaining theory

 5. HIRENASD analysis Information Package

  Data.gov (United States)

  National Aeronautics and Space Administration — Updated November 2, 2011 Contains summary information and analysis condition details for the Aeroelastic Prediction Workshop Information plotted in this package is...

 6. Thermogravimetric Analysis Laboratory

  Data.gov (United States)

  Federal Laboratory Consortium — At NETL’s Thermogravimetric Analysis Laboratory in Morgantown, WV, researchers study how chemical looping combustion (CLC) can be applied to fossil energy systems....

 7. Risk Analysis of Marine Structures

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Peter Friis

  1998-01-01

  Basic concepts of risk analysis is introduced. Formulation and analysis of fault and event trees are treated.......Basic concepts of risk analysis is introduced. Formulation and analysis of fault and event trees are treated....

 8. Posibilidades de atenuación cortical en la cuenca Cuyana a partir del análisis de datos de gravedad Possibilities of crustal thinning in the Cuyo Basin from the analysis of gravity data

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  S. Miranda

  2002-09-01

  Full Text Available La cuenca Cuyana forma parte del conjunto de cuencas triásicas desarrolladas en el antepaís andino de Argentina. El origen de esta estructura ha sido postulado como el resultado de esfuerzos extensionales. La atenuación cortical es un rasgo estructural característico de los paleo-rifts, aunque su identificación es a veces complicada por la cubierta sedimentaria y los eventos tectónicos posteriores. Con el objeto de contribuir a la interpretación geológica, se analizó el campo de gravedad medido sobre la misma. Para este estudio, los efectos de gravedad del relleno sedimentario de la depresión y de la raíz andina al oeste fueron calculados y luego removidos de las anomalías de gravedad observadas. Información sísmica de velocidades y espesores fueron incorporados para el cómputo del efecto de gravedad del relleno sedimentario. Un modelo isostático balanceado en la hipótesis de Airy sirvió para modelar el efecto de gravedad de la raíz andina. El filtrado de superficies de tendencia nos permitió establecer la existencia de máximos de gravedad sobre la cuenca propiamente dicha. Además, el análisis isostático en el concepto de Airy, postulando anti-raíces a nivel de Moho bajo la depresión, indicó un estado actual de leve sobrecompensación. En este sentido la cuenca debería, en lo futuro, subsidir para alcanzar el equilibrio. El modelado gravimétrico sobre dos secciones transversales en 33° 30' y 35° de latitud sur, en términos de la topografía de Moho, señalan que el Moho sería más somero bajo la cuenca. Estos resultados indican que un modelo que admite leve atenuación cortical actual para justificar los excesos de gravedad, es factible de ser postulado para la estructura cortical de la cuenca Cuyana.The Cuyo Basin is a part of the Triassic basin set developed in the Andean foreland of Argentina. The origin of this structure has been postulated as being the result of extensional stresses. Crustal thinning is a

 9. Application of SWOT analysis.

  Science.gov (United States)

  Casebeer, A

  SWOT analysis is an effective and simple planning technique which addresses one aspect of many strategic planning processes. Given the complex nature of modern health care systems, the ability to use this type of technique can enable health professionals to participate more fully in the analysis and implementation of health care improvement.

 10. Advanced Analysis Environments - Summary

  International Nuclear Information System (INIS)

  This is a summary of the panel discussion on Advanced Analysis Environments. Rene Brun, Tony Johnson, and Lassi Tuura shared their insights about the trends and challenges in analysis environments. This paper contains the initial questions, a summary of the speakers' presentation, and the questions asked by the audience

 11. Structural analysis for Diagnosis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Izadi-Zamanabadi, Roozbeh; Blanke, M.

  2001-01-01

  Aiming at design of algorithms for fault diagnosis, structural analysis of systems offers concise yet easy overall analysis. Graph-based matching, which is the essential technique to obtain redundant information for diagnosis, is re-considered in this paper. Matching is re-formulated as a problem...

 12. Laboratory analysis of stardust.

  Science.gov (United States)

  Zinner, Ernst

  2013-02-01

  Tiny dust grains extracted from primitive meteorites are identified to have originated in the atmospheres of stars on the basis of their anomalous isotopic compositions. Although isotopic analysis with the ion microprobe plays a major role in the laboratory analysis of these stardust grains, many other microanalytical techniques are applied to extract the maximum amount of information.

 13. Economic Analysis of Law

  OpenAIRE

  Louis Kaplow; Steven Shavell

  1999-01-01

  This entry for the forthcoming The New Palgrave Dictionary of Economics (Second Edition) surveys the economic analysis of five primary fields of law: property law; liability for accidents; contract law; litigation; and public enforcement and criminal law. It also briefly considers some criticisms of the economic analysis of law.

 14. FOOD RISK ANALYSIS

  Science.gov (United States)

  Food risk analysis is a holistic approach to food safety because it considers all aspects of the problem. Risk assessment modeling is the foundation of food risk analysis. Proper design and simulation of the risk assessment model is important to properly predict and control risk. Because of knowl...

 15. Proximate Analysis of Coal

  Science.gov (United States)

  Donahue, Craig J.; Rais, Elizabeth A.

  2009-01-01

  This lab experiment illustrates the use of thermogravimetric analysis (TGA) to perform proximate analysis on a series of coal samples of different rank. Peat and coke are also examined. A total of four exercises are described. These are dry exercises as students interpret previously recorded scans. The weight percent moisture, volatile matter,…

 16. Static Analysis of IMC

  DEFF Research Database (Denmark)

  Skrypnyuk, Nataliya; Nielson, Flemming; Pilegaard, Henrik

  2012-01-01

  -type synchronisation – in particular, on our variant of IMC with a more permissive syntax, i.e. with a possibility to start a bounded number of new processes. We prove that the defined Pathway Analysis captures all the properties of the systems, i.e. is precise. The results of the Pathway Analysis can be therefore...

 17. NOTATIONAL ANALYSIS OF SPORT

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ian M. Franks

  2004-06-01

  Full Text Available This book addresses and appropriately explains the notational analysis of technique, tactics, individual athlete/team exercise and work-rate in sport. The book offers guidance in: developing a system, analyzes of data, effective coaching using notational performance analysis and modeling sport behaviors. It updates and improves the 1997 edition

 18. Northern blotting analysis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Josefsen, Knud; Nielsen, Henrik

  2011-01-01

  Northern blotting analysis is a classical method for analysis of the size and steady-state level of a specific RNA in a complex sample. In short, the RNA is size-fractionated by gel electrophoresis and transferred by blotting onto a membrane to which the RNA is covalently bound. Then, the membran...

 19. Educational Cost Analysis.

  Science.gov (United States)

  Flynn, Donald L.

  Traditional approaches to the cost analysis of educational programs involve examining annual budgets. Such approaches do not properly consider the cost of either new capital expenditures or the current value of previously purchased items. This paper presents the methodology for a new approach to educational cost analysis that identifies the actual…

 20. Analysis of Design Documentation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Claus Thorp

  1998-01-01

  has been established where we seek to identify useful design work patterns by retrospective analyses of documentation created during design projects. This paper describes the analysis method, a tentatively defined metric to evaluate identified work patterns, and presents results from the first...... analysis accomplished....

 1. Electric field analysis

  CERN Document Server

  Chakravorti, Sivaji

  2015-01-01

  This book prepares newcomers to dive into the realm of electric field analysis. The book details why one should perform electric field analysis and what are its practical implications. It emphasizes both the fundamentals and modern computational methods of electric machines. The book covers practical applications of the numerical methods in high voltage equipment, including transmission lines, power transformers, cables, and gas insulated systems.

 2. Spool assembly support analysis

  International Nuclear Information System (INIS)

  This document provides the wind/seismic analysis and evaluation for the pump pit spool assemblies. Hand calculations were used for the analysis. UBC, AISC, and load factors were used in this evaluation. The results show that the actual loads are under the allowable loads and all requirements are met

 3. Analysis of Industrial Wastewaters.

  Science.gov (United States)

  Mancy, K. H.; Weber, W. J., Jr.

  A comprehensive, documented discussion of certain operating principles useful as guidelines for the analysis of industrial wastewaters is presented. Intended primarily for the chemist, engineer, or other professional person concerned with all aspects of industrial wastewater analysis, it is not to be considered as a substitute for standard manuals…

 4. Analysis in usability evaluations

  DEFF Research Database (Denmark)

  Følstad, Asbjørn; Lai-Chong Law, Effie; Hornbæk, Kasper Anders Søren

  2010-01-01

  While the planning and implementation of usability evaluations are well described in the literature, the analysis of the evaluation data is not. We present interviews with 11 usability professionals on how they conduct analysis, describing the resources, collaboration, creation of recommendations...

 5. Dynamic Drawing Analysis

  OpenAIRE

  Liberdová, I.

  2015-01-01

  This article is focused on the dynamic drawing analysis. It deals with temporal segmentation methods for hand-drawn pictures. The automatic vectorization of segmentation results is considered as well. Dynamic drawing analysis may significantly improves tracing drawing test utilization in the clinical physiology trials.

 6. Application of SWOT analysis.

  Science.gov (United States)

  Casebeer, A

  SWOT analysis is an effective and simple planning technique which addresses one aspect of many strategic planning processes. Given the complex nature of modern health care systems, the ability to use this type of technique can enable health professionals to participate more fully in the analysis and implementation of health care improvement. PMID:8472105

 7. Time series analysis.

  NARCIS (Netherlands)

  2013-01-01

  Time series analysis can be used to quantitatively monitor, describe, explain, and predict road safety developments. Time series analysis techniques offer the possibility of quantitatively modelling road safety developments in such a way that the dependencies between the observations of time series

 8. Zen and Behavior Analysis

  Science.gov (United States)

  Bass, Roger

  2010-01-01

  Zen's challenge for behavior analysis is to explain a repertoire that renders analysis itself meaningless--a result following not from scientific or philosophical arguments but rather from a unique verbal history generated by Zen's methods. Untying Zen's verbal knots suggests how meditation's and koans' effects on verbal behavior contribute to…

 9. Northern blotting analysis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Josefsen, Knud; Nielsen, Henrik

  2011-01-01

  Northern blotting analysis is a classical method for analysis of the size and steady-state level of a specific RNA in a complex sample. In short, the RNA is size-fractionated by gel electrophoresis and transferred by blotting onto a membrane to which the RNA is covalently bound. Then, the membrane...... closing the gap to the more laborious nuclease protection experiments....

 10. Per Object statistical analysis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Groom, Geoffrey Brian

  2008-01-01

  This RS code is to do Object-by-Object analysis of each Object's sub-objects, e.g. statistical analysis of an object's individual image data pixels. Statistics, such as percentiles (so-called "quartiles") are derived by the process, but the return of that can only be a Scene Variable, not an Obje...

 11. Numerical Limit Analysis:

  DEFF Research Database (Denmark)

  Damkilde, Lars

  2007-01-01

  Limit State analysis has a long history and many prominent researchers have contributed. The theoretical foundation is based on the upper- and lower-bound theorems which give a very comprehensive and elegant formulation on complicated physical problems. In the pre-computer age Limit State analysi...

 12. Analysis of past events indicators and visual objects in the early childhood period story booksGeçmiş zaman ifadelerinin ve görsel objelerin erken çocukluk dönemi hikâye kitaplarındaki durumunun incelenmesi

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Suat Kol

  2014-10-01

  Full Text Available Children develop rapidly in various developmental areas during their pre-school period. Cognitive development, one of the developmental stages, is very important in the process of acquiring knowledge. Concept development is one of the areas that involves in cognitive development. Suitable to age and development level it begins few mounth after birth and continues lifelong. Concept of time is a sub section of concept development and is the foremost, difficult to acquire, concept. Because by its nature, it is an abstract concept. Perception of time in children is a very complex process and this process needs to be concretized and described according to the child’s developmental level for him/her to comprehend. Explanation of the Past Tense inside the story books that are prepared for this period are very important for describing the Past Tense, for children to develop the concept of time, and for the formation of early period understanding of history. In this research, visual objects and expressions from 178 story books that are used to explain past tense in preschool period are examined. The method of the research is determined to be document examination which is one of the qualitative research methods. Descriptive analysis was used to analyze the research data. As a result of the research it was found that the expressions in the story books which are used to develop children’s perception of time were supportive to the schedule, published by Ministry of Education, of the concepts that should be taught to students by their teachers and the visual object were found inadequate. ÖzetOkul öncesi dönemde çocuk birçok gelişim alanında hızlı bir gelişim gösterir. Bu gelişim alanlarından biri olan bilişsel gelişim, bilgiyi öğrenme sürecinde oldukça önemlidir. Bilişsel gelişim alanlarından biri olan kavram gelişimi çocuğun yaş ve gelişim düzeyine uygun olacak biçimde doğumdan sonraki ilk aylarda başlayıp yaşam boyu

 13. Gait analysis: clinical facts.

  Science.gov (United States)

  Baker, Richard; Esquenazi, Alberto; Benedetti, Maria G; Desloovere, Kaat

  2016-08-01

  Gait analysis is a well-established tool for the quantitative assessment of gait disturbances providing functional diagnosis, assessment for treatment planning, and monitoring of disease progress. There is a large volume of literature on the research use of gait analysis, but evidence on its clinical routine use supports a favorable cost-benefit ratio in a limited number of conditions. Initially gait analysis was introduced to clinical practice to improve the management of children with cerebral palsy. However, there is good evidence to extend its use to patients with various upper motor neuron diseases, and to lower limb amputation. Thereby, the methodology for properly conducting and interpreting the exam is of paramount relevance. Appropriateness of gait analysis prescription and reliability of data obtained are required in the clinical environment. This paper provides an overview on guidelines for managing a clinical gait analysis service and on the principal clinical domains of its application: cerebral palsy, stroke, traumatic brain injury and lower limb amputation.

 14. IAC - INTEGRATED ANALYSIS CAPABILITY

  Science.gov (United States)

  Frisch, H. P.

  1994-01-01

  The objective of the Integrated Analysis Capability (IAC) system is to provide a highly effective, interactive analysis tool for the integrated design of large structures. With the goal of supporting the unique needs of engineering analysis groups concerned with interdisciplinary problems, IAC was developed to interface programs from the fields of structures, thermodynamics, controls, and system dynamics with an executive system and database to yield a highly efficient multi-disciplinary system. Special attention is given to user requirements such as data handling and on-line assistance with operational features, and the ability to add new modules of the user's choice at a future date. IAC contains an executive system, a data base, general utilities, interfaces to various engineering programs, and a framework for building interfaces to other programs. IAC has shown itself to be effective in automatic data transfer among analysis programs. IAC 2.5, designed to be compatible as far as possible with Level 1.5, contains a major upgrade in executive and database management system capabilities, and includes interfaces to enable thermal, structures, optics, and control interaction dynamics analysis. The IAC system architecture is modular in design. 1) The executive module contains an input command processor, an extensive data management system, and driver code to execute the application modules. 2) Technical modules provide standalone computational capability as well as support for various solution paths or coupled analyses. 3) Graphics and model generation interfaces are supplied for building and viewing models. Advanced graphics capabilities are provided within particular analysis modules such as INCA and NASTRAN. 4) Interface modules provide for the required data flow between IAC and other modules. 5) User modules can be arbitrary executable programs or JCL procedures with no pre-defined relationship to IAC. 6) Special purpose modules are included, such as MIMIC (Model

 15. K Basin safety analysis

  International Nuclear Information System (INIS)

  The purpose of this accident safety analysis is to document in detail, analyses whose results were reported in summary form in the K Basins Safety Analysis Report WHC-SD-SNF-SAR-001. The safety analysis addressed the potential for release of radioactive and non-radioactive hazardous material located in the K Basins and their supporting facilities. The safety analysis covers the hazards associated with normal K Basin fuel storage and handling operations, fuel encapsulation, sludge encapsulation, and canister clean-up and disposal. After a review of the Criticality Safety Evaluation of the K Basin activities, the following postulated events were evaluated: Crane failure and casks dropped into loadout pit; Design basis earthquake; Hypothetical loss of basin water accident analysis; Combustion of uranium fuel following dryout; Crane failure and cask dropped onto floor of transfer area; Spent ion exchange shipment for burial; Hydrogen deflagration in ion exchange modules and filters; Release of Chlorine; Power availability and reliability; and Ashfall

 16. K Basin safety analysis

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Porten, D.R.; Crowe, R.D.

  1994-12-16

  The purpose of this accident safety analysis is to document in detail, analyses whose results were reported in summary form in the K Basins Safety Analysis Report WHC-SD-SNF-SAR-001. The safety analysis addressed the potential for release of radioactive and non-radioactive hazardous material located in the K Basins and their supporting facilities. The safety analysis covers the hazards associated with normal K Basin fuel storage and handling operations, fuel encapsulation, sludge encapsulation, and canister clean-up and disposal. After a review of the Criticality Safety Evaluation of the K Basin activities, the following postulated events were evaluated: Crane failure and casks dropped into loadout pit; Design basis earthquake; Hypothetical loss of basin water accident analysis; Combustion of uranium fuel following dryout; Crane failure and cask dropped onto floor of transfer area; Spent ion exchange shipment for burial; Hydrogen deflagration in ion exchange modules and filters; Release of Chlorine; Power availability and reliability; and Ashfall.

 17. Robust Sparse Analysis Regularization

  CERN Document Server

  Vaiter, Samuel; Dossal, Charles; Fadili, Jalal

  2011-01-01

  This paper studies the properties of L1-analysis regularization for the resolution of linear inverse problems. Most previous works consider sparse synthesis priors where the sparsity is measured as the L1 norm of the coefficients that synthesize the signal in a given dictionary. In contrast, the more general analysis regularization minimizes the L1 norm of the correlations between the signal and the atoms in the dictionary. The corresponding variational problem includes several well-known regularizations such as the discrete total variation and the fused lasso. We first prove that a solution of analysis regularization is a piecewise affine function of the observations. Similarly, it is a piecewise affine function of the regularization parameter. This allows us to compute the degrees of freedom associated to sparse analysis estimators. Another contribution gives a sufficient condition to ensure that a signal is the unique solution of the analysis regularization when there is no noise in the observations. The s...

 18. Systems engineering and analysis

  CERN Document Server

  Blanchard, Benjamin S

  2010-01-01

  For senior-level undergraduate and first and second year graduate systems engineering and related courses. A total life-cycle approach to systems and their analysis. This practical introduction to systems engineering and analysis provides the concepts, methodologies, models, and tools needed to understand and implement a total life-cycle approach to systems and their analysis. The authors focus first on the process of bringing systems into being--beginning with the identification of a need and extending that need through requirements determination, functional analysis and allocation, design synthesis, evaluation, and validation, operation and support, phase-out, and disposal. Next, the authors discuss the improvement of systems currently in being, showing that by employing the iterative process of analysis, evaluation, feedback, and modification, most systems in existence can be improved in their affordability, effectiveness, and stakeholder satisfaction.

 19. Functional data analysis

  CERN Document Server

  Ramsay, J O

  1997-01-01

  Scientists today collect samples of curves and other functional observations. This monograph presents many ideas and techniques for such data. Included are expressions in the functional domain of such classics as linear regression, principal components analysis, linear modelling, and canonical correlation analysis, as well as specifically functional techniques such as curve registration and principal differential analysis. Data arising in real applications are used throughout for both motivation and illustration, showing how functional approaches allow us to see new things, especially by exploiting the smoothness of the processes generating the data. The data sets exemplify the wide scope of functional data analysis; they are drwan from growth analysis, meterology, biomechanics, equine science, economics, and medicine. The book presents novel statistical technology while keeping the mathematical level widely accessible. It is designed to appeal to students, to applied data analysts, and to experienced researc...

 20. Statistical Analysis of Thermal Analysis Margin

  Science.gov (United States)

  Garrison, Matthew B.

  2011-01-01

  NASA Goddard Space Flight Center requires that each project demonstrate a minimum of 5 C margin between temperature predictions and hot and cold flight operational limits. The bounding temperature predictions include worst-case environment and thermal optical properties. The purpose of this work is to: assess how current missions are performing against their pre-launch bounding temperature predictions and suggest any possible changes to the thermal analysis margin rules

 1. Evaluación retrospectiva de la tasa de preñez obtenida por transferencia de embriones en diferentes cruces bovinos en el municipio de Puerto Araujo, Santander, Colombia (Retrospective analysis of pregnancy rate after embryo transfer on F1 cows.)

  OpenAIRE

  Ariza Luis Edgardo; Camacho Wilson; Serrano-Novoa César Augusto

  2006-01-01

  El presente trabajo analizó los datos obtenidos en los años 1999-2001 para evaluar el mejor cruce como receptora en un programa de Transferencia de Embriones (T.E.), donde se usan principalmente animales F1 como Limbrah, Simbrah, Brabon, Brangus y Girolando. Se contó con una población de 1166 receptoras transferidas, de los cruces anteriormente señalados, de las cuales 577 se realizaron con embriones en fresco y 589 con embriones congelados en glicerol o etilenglicol. Después de tran...

 2. Meaning from curriculum analysis

  Science.gov (United States)

  Finegold, Menahem; Mackeracher, Dorothy

  This paper reports on the analysis of science curricula carried out across Canada within the framework of the Second International Science Study (SISS). The organization of Canadian education in twelve autonomous educational jurisdictions is briefly described and problems are noted in relation to the analysis of curricula on a national scale. The international design for curriculum analysis is discussed and an alternative design, more suited to the diversity of science education in Canada, is introduced. The analysis of curriculum documents is described and three patterns which emerge from this analysis are identified. These derive from the concepts of commonality, specificity and prescriptiveness. Commonality relates to topics listed in curriculum guideline documents by a number of jurisdictions. Specificity refers to the richness of curriculum documents. Prescriptiveness is a measure of the extent to which jurisdictions do or do not make provision for local options in curriculum design. The Canadian analysis, using the concepts of the common curriculum, specificity and prescriptiveness, is described and research procedures are exemplified. Outcomes of curriculum analysis are presented in graphical form.

 3. From analysis to surface

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bemman, Brian; Meredith, David

  In recent years, a significant body of research has focused on developing algorithms for computing analyses of mu- sical works automatically from encodings of these works' surfaces [3,4,7,10,11]. The quality of the output of such analysis algorithms is typically evaluated by comparing it with a “......In recent years, a significant body of research has focused on developing algorithms for computing analyses of mu- sical works automatically from encodings of these works' surfaces [3,4,7,10,11]. The quality of the output of such analysis algorithms is typically evaluated by comparing...... it with a “ground truth” analysis of the same music pro- duced by a human expert (see, in particular, [5]). In this paper, we explore the problem of generating an encoding of the musical surface of a work automatically from a systematic encoding of an analysis. The ability to do this depends on one having...... an effective (i.e., comput- able), correct and complete description of some aspect of the structure of the music. Generating the surface struc- ture of a piece from an analysis in this manner serves as a proof of the analysis' correctness, effectiveness and com- pleteness. We present a reductive analysis...

 4. Strategic analysis of the company

  OpenAIRE

  Matoušková, Irena

  2012-01-01

  Strategic analysis of the company In my thesis I developed a strategic analysis of the company Pacovské strojírny a.s. I describe the various methods of internal and external strategic analysis in the theoretical part. I followed the methods used in the practical part. In an internal strategic analysis, I focused on the identification of internal resources and capabilities, the financial analysis and the chain of creating value. External strategic analysis includes PEST analysis, Porter's fiv...

 5. Functional Object Analysis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Raket, Lars Lau

  We propose a direction it the field of statistics which we will call functional object analysis. This subfields considers the analysis of functional objects defined on continuous domains. In this setting we will focus on model-based statistics, with a particularly emphasis on mixed......-effect formulations, where the observed functional signal is assumed to consist of both fixed and random functional effects. This thesis takes the initial steps toward the development of likelihood-based methodology for functional objects. We first consider analysis of functional data defined on high...

 6. NASA Enterprise Visual Analysis

  Science.gov (United States)

  Lopez-Tellado, Maria; DiSanto, Brenda; Humeniuk, Robert; Bard, Richard, Jr.; Little, Mia; Edwards, Robert; Ma, Tien-Chi; Hollifield, Kenneith; White, Chuck

  2007-01-01

  NASA Enterprise Visual Analysis (NEVA) is a computer program undergoing development as a successor to Launch Services Analysis Tool (LSAT), formerly known as Payload Carrier Analysis Tool (PCAT). NEVA facilitates analyses of proposed configurations of payloads and packing fixtures (e.g. pallets) in a space shuttle payload bay for transport to the International Space Station. NEVA reduces the need to use physical models, mockups, and full-scale ground support equipment in performing such analyses. Using NEVA, one can take account of such diverse considerations as those of weight distribution, geometry, collision avoidance, power requirements, thermal loads, and mechanical loads.

 7. Static analysis for blinding

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Christoffer Rosenkilde; Nielson, Hanne Riis

  2006-01-01

  operation blinding. In this paper we study the theoretical foundations for one of the successful approaches to validating cryptographic protocols and we extend it to handle the blinding primitive. Our static analysis approach is based on Flow Logic; this gives us a clean separation between the specification...... of the analysis and its realisation in an automatic tool. We concentrate on the former in the present paper and provide the semantic foundation for our analysis of protocols using blinding - also in the presence of malicious attackers....

 8. Observations on risk analysis

  International Nuclear Information System (INIS)

  This paper briefly describes WASH 1400 and the Lewis report. It attempts to define basic concepts such as risk and risk analysis, common mode failure, and rare event. Several probabilistic models which go beyond the WASH 1400 methodology are introduced; the common characteristic of these models is that they recognize explicitly that risk analysis is time dependent whereas WASH 1400 takes a per demand failure rate approach which obscures the important fact that accidents are time related. Further, the presentation of a realistic risk analysis should recognize that there are various risks which compete with one another for the lives of the individuals at risk. A way of doing this is suggested

 9. Basic stress analysis

  CERN Document Server

  Iremonger, M J

  1982-01-01

  BASIC Stress Analysis aims to help students to become proficient at BASIC programming by actually using it in an important engineering subject. It also enables the student to use computing as a means of learning stress analysis because writing a program is analogous to teaching-it is necessary to understand the subject matter. The book begins by introducing the BASIC approach and the concept of stress analysis at first- and second-year undergraduate level. Subsequent chapters contain a summary of relevant theory, worked examples containing computer programs, and a set of problems. Topics c

 10. Methods of Multivariate Analysis

  CERN Document Server

  Rencher, Alvin C

  2012-01-01

  Praise for the Second Edition "This book is a systematic, well-written, well-organized text on multivariate analysis packed with intuition and insight . . . There is much practical wisdom in this book that is hard to find elsewhere."-IIE Transactions Filled with new and timely content, Methods of Multivariate Analysis, Third Edition provides examples and exercises based on more than sixty real data sets from a wide variety of scientific fields. It takes a "methods" approach to the subject, placing an emphasis on how students and practitioners can employ multivariate analysis in real-life sit

 11. Finite Discrete Gabor Analysis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Søndergaard, Peter Lempel

  2007-01-01

  Gabor analysis is a method for analyzing signals through the use of a set of basic building blocks. The building blocks consists of a certain function (the window) that is shifted in time and frequency. The Gabor expansion of a signal contains information on the behavior of the signal in certain...... discrete time/frequency and Gabor analysis. It is intended to be both an educational and a computational tool. The toolbox was developed as part of this Ph.D. project to provide a solid foundation for the field of computational Gabor analysis....

 12. Bayesian nonparametric data analysis

  CERN Document Server

  Müller, Peter; Jara, Alejandro; Hanson, Tim

  2015-01-01

  This book reviews nonparametric Bayesian methods and models that have proven useful in the context of data analysis. Rather than providing an encyclopedic review of probability models, the book’s structure follows a data analysis perspective. As such, the chapters are organized by traditional data analysis problems. In selecting specific nonparametric models, simpler and more traditional models are favored over specialized ones. The discussed methods are illustrated with a wealth of examples, including applications ranging from stylized examples to case studies from recent literature. The book also includes an extensive discussion of computational methods and details on their implementation. R code for many examples is included in on-line software pages.

 13. Android malware and analysis

  CERN Document Server

  Dunham, Ken

  2014-01-01

  The rapid growth and development of Android-based devices has resulted in a wealth of sensitive information on mobile devices that offer minimal malware protection. This has created an immediate demand for security professionals that understand how to best approach the subject of Android malware threats and analysis.In Android Malware and Analysis, Ken Dunham, renowned global malware expert and author, teams up with international experts to document the best tools and tactics available for analyzing Android malware. The book covers both methods of malware analysis: dynamic and static.This tact

 14. Flow Injection Analysis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Elo Harald

  2004-01-01

  This chapter provides an introduction to automated chemical analysis, which essentially can be divided into two groups: batch assays, where the solution is stationary while the container is moved through a number of stations where various unit operations performed; and continuous-flow procedures......, where the system is stationary while the solution moves through a set of conduits in which all required manipulations are performed. Emphasis is placed on flow injection analysis (FIA) and its further developments, that is, sequential injection analysis (SIA) and the Lab-on-Valve (LOV) approach. Since...

 15. Foundations of Risk Analysis

  CERN Document Server

  Aven, Terje

  2012-01-01

  Foundations of Risk Analysis presents the issues core to risk analysis - understanding what risk means, expressing risk, building risk models, addressing uncertainty, and applying probability models to real problems. The author provides the readers with the knowledge and basic thinking they require to successfully manage risk and uncertainty to support decision making. This updated edition reflects recent developments on risk and uncertainty concepts, representations and treatment. New material in Foundations of Risk Analysis includes:An up to date presentation of how to understand, define and

 16. Real analysis and probability

  CERN Document Server

  Ash, Robert B; Lukacs, E

  1972-01-01

  Real Analysis and Probability provides the background in real analysis needed for the study of probability. Topics covered range from measure and integration theory to functional analysis and basic concepts of probability. The interplay between measure theory and topology is also discussed, along with conditional probability and expectation, the central limit theorem, and strong laws of large numbers with respect to martingale theory.Comprised of eight chapters, this volume begins with an overview of the basic concepts of the theory of measure and integration, followed by a presentation of var

 17. Wood Products Analysis

  Science.gov (United States)

  1990-01-01

  Structural Reliability Consultants' computer program creates graphic plots showing the statistical parameters of glue laminated timbers, or 'glulam.' The company president, Dr. Joseph Murphy, read in NASA Tech Briefs about work related to analysis of Space Shuttle surface tile strength performed for Johnson Space Center by Rockwell International Corporation. Analysis led to a theory of 'consistent tolerance bounds' for statistical distributions, applicable in industrial testing where statistical analysis can influence product development and use. Dr. Murphy then obtained the Tech Support Package that covers the subject in greater detail. The TSP became the basis for Dr. Murphy's computer program PC-DATA, which he is marketing commercially.

 18. Analysis of Network Traffic Filtering / Analiza Filtracji Ruchu Sieciowego

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kabala Piotr

  2015-09-01

  Full Text Available Artykuł przedstawia badania koncepcji Platformy Sieciowej z zaporą Linux PLD wykorzystującą dostępne narzędzia analizy ruchu, implementację wybranego mechanizmu bezpieczeństwa oraz analizę efektywności przygotowanej Zapory Sieciowej (FW. Badania oparto na architekturze ekranowanych podsieci. Testowanie skuteczności zapory wykonano w dwóch etapach. W pierwszej części sprawdzono bezpieczeństwo poprzez testowanie odporności na próby skanowania portów i najczęstsze typy ataku. Druga część badań miała na celu pokazanie wpływu zapory na czas i opóźnienie realizacji transakcji dla ruchu HTTP w zależności od poziomu bezpieczeństwa i natężenia ruchu generowanego przez użytkowników sieci wewnętrznej. Sprawdzenie skuteczność FW zostało zweryfikowane przez badania odporności w próbie skanowania portów i ataków odmowy usługi (tj. SYN Flood i ICMP zapewniając bazę rozproszonych ataków typu DDoS. Ta część badań miała jeden cel, którym było pokazanie wpływu FW na czas i opóźnienia realizacji transakcji dla ruchu HTTP, w zależności od poziomu bezpieczeństwa i intensywności ruchu generowanego przez użytkowników sieci.

 19. Pesticide Instrumental Analysis

  International Nuclear Information System (INIS)

  This workshop was the evaluation of the pesticides impact on the vegetable matrix with the purpose to determine the analysis by GC / M S. The working material were lettuce matrix, chard and a mix of green leaves and pesticides.

 20. Principles of Fourier analysis

  CERN Document Server

  Howell, Kenneth B

  2001-01-01

  Fourier analysis is one of the most useful and widely employed sets of tools for the engineer, the scientist, and the applied mathematician. As such, students and practitioners in these disciplines need a practical and mathematically solid introduction to its principles. They need straightforward verifications of its results and formulas, and they need clear indications of the limitations of those results and formulas.Principles of Fourier Analysis furnishes all this and more. It provides a comprehensive overview of the mathematical theory of Fourier analysis, including the development of Fourier series, "classical" Fourier transforms, generalized Fourier transforms and analysis, and the discrete theory. Much of the author''s development is strikingly different from typical presentations. His approach to defining the classical Fourier transform results in a much cleaner, more coherent theory that leads naturally to a starting point for the generalized theory. He also introduces a new generalized theory based ...

 1. Russian River Analysis

  Data.gov (United States)

  US Fish and Wildlife Service, Department of the Interior — This document is an analysis and summary of progress toward achieving the interim management objectives for the Russian River during the 1979 season. Additionally,...

 2. Water Quality Analysis Simulation

  Data.gov (United States)

  U.S. Environmental Protection Agency — The Water Quality analysis simulation Program, an enhancement of the original WASP. This model helps users interpret and predict water quality responses to natural...

 3. Building energy analysis tool

  Science.gov (United States)

  Brackney, Larry; Parker, Andrew; Long, Nicholas; Metzger, Ian; Dean, Jesse; Lisell, Lars

  2016-04-12

  A building energy analysis system includes a building component library configured to store a plurality of building components, a modeling tool configured to access the building component library and create a building model of a building under analysis using building spatial data and using selected building components of the plurality of building components stored in the building component library, a building analysis engine configured to operate the building model and generate a baseline energy model of the building under analysis and further configured to apply one or more energy conservation measures to the baseline energy model in order to generate one or more corresponding optimized energy models, and a recommendation tool configured to assess the one or more optimized energy models against the baseline energy model and generate recommendations for substitute building components or modifications.

 4. Canonical Information Analysis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Vestergaard, Jacob Schack; Nielsen, Allan Aasbjerg

  2015-01-01

  Canonical correlation analysis is an established multivariate statistical method in which correlation between linear combinations of multivariate sets of variables is maximized. In canonical information analysis introduced here, linear correlation as a measure of association between variables...... is replaced by the information theoretical, entropy based measure mutual information, which is a much more general measure of association. We make canonical information analysis feasible for large sample problems, including for example multispectral images, due to the use of a fast kernel density estimator...... for entropy estimation. Canonical information analysis is applied successfully to (1) simple simulated data to illustrate the basic idea and evaluate performance, (2) fusion of weather radar and optical geostationary satellite data in a situation with heavy precipitation, and (3) change detection in optical...

 5. Energy Sector Market Analysis

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Arent, D.; Benioff, R.; Mosey, G.; Bird, L.; Brown, J.; Brown, E.; Vimmerstedt, L.; Aabakken, J.; Parks, K.; Lapsa, M.; Davis, S.; Olszewski, M.; Cox, D.; McElhaney, K.; Hadley, S.; Hostick, D.; Nicholls, A.; McDonald, S.; Holloman, B.

  2006-10-01

  This paper presents the results of energy market analysis sponsored by the Department of Energy's (DOE) Weatherization and International Program (WIP) within the Office of Energy Efficiency and Renewable Energy (EERE). The analysis was conducted by a team of DOE laboratory experts from the National Renewable Energy Laboratory (NREL), Oak Ridge National Laboratory (ORNL), and Pacific Northwest National Laboratory (PNNL), with additional input from Lawrence Berkeley National Laboratory (LBNL). The analysis was structured to identify those markets and niches where government can create the biggest impact by informing management decisions in the private and public sectors. The analysis identifies those markets and niches where opportunities exist for increasing energy efficiency and renewable energy use.

 6. Design and Analysis Facility

  Data.gov (United States)

  Federal Laboratory Consortium — Provides engineering design of aircraft components, subsystems and installations using Pro/E, Anvil 1000, CADKEY 97, AutoCAD 13. Engineering analysis tools include...

 7. Semen Analysis Test

  Science.gov (United States)

  ... may experience difficulties. Several factors can affect the sperm count or other semen analysis values, including use of alcohol, tobacco, ... the News Article Index About This Site Send Us Your Comments ...

 8. NOAA's Inundation Analysis Tool

  Data.gov (United States)

  National Oceanic and Atmospheric Administration, Department of Commerce — Coastal storms and other meteorological phenomenon can have a significant impact on how high water levels rise and how often. The inundation analysis program is...

 9. Coal - proximate analysis

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2005-06-14

  This Standard establishes a practice for the proximate analysis of coal, that is, the coal is analysed for the content of moisture, ash and volatile matter; fixed carbon is calculated. The standard provides a basis for the comparison of coals.

 10. Particle Size Analysis.

  Science.gov (United States)

  Barth, Howard G.; Sun, Shao-Tang

  1989-01-01

  Presents a review of research focusing on scattering, elution techniques, electrozone sensing, filtration, centrifugation, comparison of techniques, data analysis, and particle size standards. The review covers the period 1986-1988. (MVL)

 11. Amino acid analysis.

  Science.gov (United States)

  Crabb, J W; West, K A; Dodson, W S; Hulmes, J D

  2001-05-01

  Amino acid analysis (AAA) is one of the best methods to quantify peptides and proteins. Two general approaches to quantitative AAA exist, namely, classical postcolumn derivatization following ion-exchange chromatography and precolumn derivatization followed by reversed-phase HPLC (RP-HPLC). Excellent instrumentation and several specific methodologies are available for both approaches, and both have advantages and disadvantages. This unit focuses on picomole-level AAA of peptides and proteins using the most popular precolumn-derivatization method, namely, phenylthiocarbamyl amino acid analysis (PTC-AAA). It is directed primarily toward those interested in establishing the technology with a modest budget. PTC derivatization and analysis conditions are described, and support and alternate protocols describe additional techniques necessary or useful for most any AAA method--e.g., sample preparation, hydrolysis, instrument calibration, data interpretation, and analysis of difficult or unusual residues such as cysteine, tryptophan, phosphoamino acids, and hydroxyproline. PMID:18429107

 12. Longitudinal categorical data analysis

  CERN Document Server

  Sutradhar, Brajendra C

  2014-01-01

  This is the first book in longitudinal categorical data analysis with parametric correlation models developed based on dynamic relationships among repeated categorical responses. This book is a natural generalization of the longitudinal binary data analysis to the multinomial data setup with more than two categories. Thus, unlike the existing books on cross-sectional categorical data analysis using log linear models, this book uses multinomial probability models both in cross-sectional and longitudinal setups. A theoretical foundation is provided for the analysis of univariate multinomial responses, by developing models systematically for the cases with no covariates as well as categorical covariates, both in cross-sectional and longitudinal setups. In the longitudinal setup, both stationary and non-stationary covariates are considered. These models have also been extended to the bivariate multinomial setup along with suitable covariates. For the inferences, the book uses the generalized quasi-likelihood as w...

 13. Pathway analysis of IMC

  DEFF Research Database (Denmark)

  Skrypnyuk, Nataliya; Nielson, Flemming; Pilegaard, Henrik

  2009-01-01

  We present the ongoing work on the pathway analysis of a stochastic calculus. Firstly we present a particular stochastic calculus that we have chosen for our modeling - the Interactive Markov Chains calculus, IMC for short. After that we specify a few restrictions that we have introduced into the......We present the ongoing work on the pathway analysis of a stochastic calculus. Firstly we present a particular stochastic calculus that we have chosen for our modeling - the Interactive Markov Chains calculus, IMC for short. After that we specify a few restrictions that we have introduced...... into the syntax of IMC in order to make our analysis feasible. Finally we describe the analysis itself together with several theoretical results that we have proved for it....

 14. Gabor Analysis for Imaging

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen, Ole; Feichtinger, Hans G.; Paukner, Stephan

  2015-01-01

  In contrast to classical Fourier analysis, time–frequency analysis is concerned with localized Fourier transforms. Gabor analysis is an important branch of time–frequency analysis. Although significantly different, it shares with the wavelet transform methods the ability to describe the smoothness...... of a given function in a location-dependent way. The main tool is the sliding window Fourier transform or short-time Fourier transform (STFT) in the context of audio signals. It describes the correlation of a signal with the time–frequency shifted copies of a fixed function (or window or atom). Thus......, it characterizes a function by its transform over phase space, which is the time–frequency plane (TF-plane) in a musical context or the location–wave-number domain in the context of image processing. Since the transition from the signal domain to the phase space domain introduces an enormous amount of data...

 15. Quantitative investment analysis

  CERN Document Server

  DeFusco, Richard

  2007-01-01

  In the "Second Edition" of "Quantitative Investment Analysis," financial experts Richard DeFusco, Dennis McLeavey, Jerald Pinto, and David Runkle outline the tools and techniques needed to understand and apply quantitative methods to today's investment process.

 16. Analysis and logic

  CERN Document Server

  Henson, C Ward; Kechris, Alexander S; Odell, Edward; Finet, Catherine; Michaux, Christian; Cassels, J W S

  2003-01-01

  This volume comprises articles from four outstanding researchers who work at the cusp of analysis and logic. The emphasis is on active research topics; many results are presented that have not been published before and open problems are formulated.

 17. Visual time series analysis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Fischer, Paul; Hilbert, Astrid

  2012-01-01

  We introduce a platform which supplies an easy-to-handle, interactive, extendable, and fast analysis tool for time series analysis. In contrast to other software suits like Maple, Matlab, or R, which use a command-line-like interface and where the user has to memorize/look-up the appropriate...... commands, our application is select-and-click-driven. It allows to derive many different sequences of deviations for a given time series and to visualize them in different ways in order to judge their expressive power and to reuse the procedure found. For many transformations or model-ts, the user may...... choose between manual and automated parameter selection. The user can dene new transformations and add them to the system. The application contains efficient implementations of advanced and recent techniques for time series analysis including techniques related to extreme value analysis and filtering...

 18. 13. seminar 'Activation analysis'

  International Nuclear Information System (INIS)

  Collection of the abstracts of contributions to the seminar covering broad ranges of application of activation analysis and improvements of systems and process steps. Most of them have been prepared separately for the energy data bases. (RB)

 19. Unsupervised Linear Discriminant Analysis

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  2006-01-01

  An algorithm for unsupervised linear discriminant analysis was presented. Optimal unsupervised discriminant vectors are obtained through maximizing covariance of all samples and minimizing covariance of local k-nearest neighbor samples. The experimental results show our algorithm is effective.

 20. Multidimensional nonlinear descriptive analysis

  CERN Document Server

  Nishisato, Shizuhiko

  2006-01-01

  Quantification of categorical, or non-numerical, data is a problem that scientists face across a wide range of disciplines. Exploring data analysis in various areas of research, such as the social sciences and biology, Multidimensional Nonlinear Descriptive Analysis presents methods for analyzing categorical data that are not necessarily sampled randomly from a normal population and often involve nonlinear relations. This reference not only provides an overview of multidimensional nonlinear descriptive analysis (MUNDA) of discrete data, it also offers new results in a variety of fields. The first part of the book covers conceptual and technical preliminaries needed to understand the data analysis in subsequent chapters. The next two parts contain applications of MUNDA to diverse data types, with each chapter devoted to one type of categorical data, a brief historical comment, and basic skills peculiar to the data types. The final part examines several problems and then concludes with suggestions for futu...

 1. Perspectives in shape analysis

  CERN Document Server

  Bruckstein, Alfred; Maragos, Petros; Wuhrer, Stefanie

  2016-01-01

  This book presents recent advances in the field of shape analysis. Written by experts in the fields of continuous-scale shape analysis, discrete shape analysis and sparsity, and numerical computing who hail from different communities, it provides a unique view of the topic from a broad range of perspectives. Over the last decade, it has become increasingly affordable to digitize shape information at high resolution. Yet analyzing and processing this data remains challenging because of the large amount of data involved, and because modern applications such as human-computer interaction require real-time processing. Meeting these challenges requires interdisciplinary approaches that combine concepts from a variety of research areas, including numerical computing, differential geometry, deformable shape modeling, sparse data representation, and machine learning. On the algorithmic side, many shape analysis tasks are modeled using partial differential equations, which can be solved using tools from the field of n...

 2. Systems analysis-independent analysis and verification

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Badin, J.S.; DiPietro, J.P. [Energetics, Inc., Columbia, MD (United States)

  1995-09-01

  The DOE Hydrogen Program is supporting research, development, and demonstration activities to overcome the barriers to the integration of hydrogen into the Nation`s energy infrastructure. Much work is required to gain acceptance of hydrogen energy system concepts and to develop them for implementation. A systems analysis database has been created that includes a formal documentation of technology characterization profiles and cost and performance information. Through a systematic and quantitative approach, system developers can understand and address important issues and thereby assure effective and timely commercial implementation. This project builds upon and expands the previously developed and tested pathway model and provides the basis for a consistent and objective analysis of all hydrogen energy concepts considered by the DOE Hydrogen Program Manager. This project can greatly accelerate the development of a system by minimizing the risk of costly design evolutions, and by stimulating discussions, feedback, and coordination of key players and allows them to assess the analysis, evaluate the trade-offs, and to address any emerging problem areas. Specific analytical studies will result in the validation of the competitive feasibility of the proposed system and identify system development needs. Systems that are investigated include hydrogen bromine electrolysis, municipal solid waste gasification, electro-farming (biomass gasifier and PEM fuel cell), wind/hydrogen hybrid system for remote sites, home electrolysis and alternate infrastructure options, renewable-based electrolysis to fuel PEM fuel cell vehicle fleet, and geothermal energy used to produce hydrogen. These systems are compared to conventional and benchmark technologies. Interim results and findings are presented. Independent analyses emphasize quality, integrity, objectivity, a long-term perspective, corporate memory, and the merging of technical, economic, operational, and programmatic expertise.

 3. Analysis of marketing mix

  OpenAIRE

  Hartmanová, Dominika

  2013-01-01

  Bachelor Thesis Analysis of the marketing mix describes a marketing mix of company Lego Tradings, s. r. o. The theoretical part includes specification of basic concepts, such as marketing, marketing mix, tools of marketing mix, product, price, place and promotion. The second part is devoted to custom solutions. The introducion of the Lego company comes first. There are also analysis of the tools of marketing mix. In this part the results are described for a marketing research, namely a quest...

 4. Theoretical numerical analysis

  CERN Document Server

  Wendroff, Burton

  2014-01-01

  Theoretical Numerical Analysis focuses on the presentation of numerical analysis as a legitimate branch of mathematics. The publication first elaborates on interpolation and quadrature and approximation. Discussions focus on the degree of approximation by polynomials, Chebyshev approximation, orthogonal polynomials and Gaussian quadrature, approximation by interpolation, nonanalytic interpolation and associated quadrature, and Hermite interpolation. The text then ponders on ordinary differential equations and solutions of equations. Topics include iterative methods for nonlinear systems, matri

 5. Analysis of educational blogs.

  OpenAIRE

  Christenová, Jindřiška

  2014-01-01

  Abstract The bachelor's thesis Analysis of educational blogs.is focused on theme content analizing of educational blogs, which has been written by teachers from czech republic in czech language. Further aim of thesis was to finding and description of sructure of themes and their attributes. In the reaserch was used method of theme content analysis with elemnts of inductive anylisis method. Main research sample was fifteen post from ten educational blogs written by teachers and educationali...

 6. Applied functional analysis

  CERN Document Server

  Griffel, DH

  2002-01-01

  A stimulating introductory text, this volume examines many important applications of functional analysis to mechanics, fluid mechanics, diffusive growth, and approximation. Detailed enough to impart a thorough understanding, the text is also sufficiently straightforward for those unfamiliar with abstract analysis. Its four-part treatment begins with distribution theory and discussions of Green's functions. Essentially independent of the preceding material, the second and third parts deal with Banach spaces, Hilbert space, spectral theory, and variational techniques. The final part outlines the

 7. Economic Analysis of Constitutions

  OpenAIRE

  Roger B. Myerson

  2000-01-01

  This paper is a preliminary draft of an article to appear in Chicago Law Review (2000), as part of a symposium reviewing two new books on economic analysis of constitutions: Dennis Mueller's Constitutional Democracy and Robert Cooter's Strategic Constitution. Some of the basic questions of constitutional analysis are introduced, and the importance of work in this area is shown as one of the major new developments in social theory. The methods of economic theory are then shown to be particular...

 8. MEAD retrospective analysis report

  OpenAIRE

  Hasager, Charlotte Bay; CARSTENSEN J.; Frohn, L. M.; Gustafson, B.; Brandt, J.; Conley, D.; Geernaert, G.; Henriksen, P.; C. A. Skjøth; Johnsson, M.

  2003-01-01

  The retrospective analysis investigates links between atmospheric nitrogen deposition and algal bloom development in the Kattegat Sea from April to September 1989-1999. The analysis is based on atmospheric deposition model results from the ACDEP model,hydrodynamic deep-water flux results, phytoplankton abundance observations from Danish and Swedish marine monitoring stations and optical satellite data. Approximately 70 % of the atmospheric deposition consists of wet depostion of highly episod...

 9. Bayesian Group Factor Analysis

  OpenAIRE

  Virtanen, Seppo; Klami, Arto; Khan, Suleiman A; Kaski, Samuel

  2011-01-01

  We introduce a factor analysis model that summarizes the dependencies between observed variable groups, instead of dependencies between individual variables as standard factor analysis does. A group may correspond to one view of the same set of objects, one of many data sets tied by co-occurrence, or a set of alternative variables collected from statistics tables to measure one property of interest. We show that by assuming group-wise sparse factors, active in a subset of the sets, the variat...

 10. Group Factor Analysis

  OpenAIRE

  Klami, Arto; Virtanen, Seppo; Leppäaho, Eemeli; Kaski, Samuel

  2014-01-01

  Factor analysis provides linear factors that describe relationships between individual variables of a data set. We extend this classical formulation into linear factors that describe relationships between groups of variables, where each group represents either a set of related variables or a data set. The model also naturally extends canonical correlation analysis to more than two sets, in a way that is more flexible than previous extensions. Our solution is formulated as variational inferenc...

 11. Hedging in Discourse Analysis

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  XIAO Xin

  2015-01-01

  In this article an attempt to enhance the awareness of hedging use in discourse analysis and academic writing is made by analyzing hedges employed in two comparable texts. The discourse analysis is conducted from“content-oriented”hedges and“reader-oriented”hedges. The article suggests that hedging can dampen utterances and statements, weaken the force of what one says and show politeness to the listeners or readers, which varies from different discourse styles of various genres.

 12. Sleep EEG analysis

  OpenAIRE

  Vávrová, Eva

  2014-01-01

  This thesis deals with the analysis of EEG during various sleep stages, which is done by calculating the selected parameters from the time and frequency domain. These parameters are calculated from individual segments of EEG signals that correspond with various sleep stages. Based on the analysis it decides which EEG parameters are appropriate for the automatic detection of the phases and which method is more suitable for evaluation of data in hypnogram. The programme MATLAB was used for the ...

 13. DART system analysis.

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Boggs, Paul T.; Althsuler, Alan (Exagrid Engineering); Larzelere, Alex R. (Exagrid Engineering); Walsh, Edward J.; Clay, Ruuobert L.; Hardwick, Michael F. (Sandia National Laboratories, Livermore, CA)

  2005-08-01

  The Design-through-Analysis Realization Team (DART) is chartered with reducing the time Sandia analysts require to complete the engineering analysis process. The DART system analysis team studied the engineering analysis processes employed by analysts in Centers 9100 and 8700 at Sandia to identify opportunities for reducing overall design-through-analysis process time. The team created and implemented a rigorous analysis methodology based on a generic process flow model parameterized by information obtained from analysts. They also collected data from analysis department managers to quantify the problem type and complexity distribution throughout Sandia's analyst community. They then used this information to develop a community model, which enables a simple characterization of processes that span the analyst community. The results indicate that equal opportunity for reducing analysis process time is available both by reducing the ''once-through'' time required to complete a process step and by reducing the probability of backward iteration. In addition, reducing the rework fraction (i.e., improving the engineering efficiency of subsequent iterations) offers approximately 40% to 80% of the benefit of reducing the ''once-through'' time or iteration probability, depending upon the process step being considered. Further, the results indicate that geometry manipulation and meshing is the largest portion of an analyst's effort, especially for structural problems, and offers significant opportunity for overall time reduction. Iteration loops initiated late in the process are more costly than others because they increase ''inner loop'' iterations. Identifying and correcting problems as early as possible in the process offers significant opportunity for time savings.

 14. Applied functional analysis

  CERN Document Server

  Oden, J Tinsley

  2010-01-01

  The textbook is designed to drive a crash course for beginning graduate students majoring in something besides mathematics, introducing mathematical foundations that lead to classical results in functional analysis. More specifically, Oden and Demkowicz want to prepare students to learn the variational theory of partial differential equations, distributions, and Sobolev spaces and numerical analysis with an emphasis on finite element methods. The 1996 first edition has been used in a rather intensive two-semester course. -Book News, June 2010

 15. Submarine hydraulic control analysis

  OpenAIRE

  Bower, Michael J.

  1980-01-01

  Approved for public release; distribution unlimited A mathematical model was developed to include line effects in the submarine hydraulic system dynamic performance analysis. The project was undertaken in an effort to demonstrate the necessity of coupling the entire hydraulic power network for an accurate analysis of any of the subsystems rather than the current practice of treating a component loop as an isolated system. It was intended that the line model could be co...

 16. Fractal Symbolic Analysis

  OpenAIRE

  Mateev, Nikolay; Menon, Vijay; Pingali, Keshav

  2000-01-01

  Restructuring compilers use dependence analysis to prove that the meaning of a program is not changed by a transformation. A well-known limitation of dependence analysis is that it examines only the memory locations read and written by a statement, and does not assume any particular interpretation for the operations in that statement. Exploiting the semantics of these operations enables a wider set of transformations to be used, and is critical for optimizing important codes such as LU factor...

 17. Cuckoo malware analysis

  CERN Document Server

  Oktavianto, Digit

  2013-01-01

  This book is a step-by-step, practical tutorial for analyzing and detecting malware and performing digital investigations. This book features clear and concise guidance in an easily accessible format.Cuckoo Malware Analysis is great for anyone who wants to analyze malware through programming, networking, disassembling, forensics, and virtualization. Whether you are new to malware analysis or have some experience, this book will help you get started with Cuckoo Sandbox so you can start analysing malware effectively and efficiently.

 18. Zen and Behavior Analysis

  OpenAIRE

  Bass, Roger

  2010-01-01

  Zen's challenge for behavior analysis is to explain a repertoire that renders analysis itself meaningless—a result following not from scientific or philosophical arguments but rather from a unique verbal history generated by Zen's methods. Untying Zen's verbal knots suggests how meditation's and koans' effects on verbal behavior contribute to Enlightenment and Samādhi. The concept of stimulus singularity is introduced to account for why, within Zen's frame of reference, its methods can be stu...

 19. Temperature reconstruction analysis

  CERN Document Server

  Scafetta, N; Grigolini, P; Roberts, J; Scafetta, Nicola; Imholt, Tim; Grigolini, Paolo; Roberts, Jim

  2002-01-01

  This paper presents a wavelet multiresolution analysis of a time series dataset to study the correlation between the real temperature data and three temperature model reconstructions at different scales. We show that the Mann et.al. model reconstructs the temperature better at all temporal resolutions. We show and discuss the wavelet multiresolution analysis of the Mann's temperature reconstruction for the period from 1400 to 2000 A.D.E.

 20. CMS analysis operations

  International Nuclear Information System (INIS)

  During normal data taking CMS expects to support potentially as many as 2000 analysis users. Since the beginning of 2008 there have been more than 800 individuals who submitted a remote analysis job to the CMS computing infrastructure. The bulk of these users will be supported at the over 40 CMS Tier-2 centres. Supporting a globally distributed community of users on a globally distributed set of computing clusters is a task that requires reconsidering the normal methods of user support for Analysis Operations. In 2008 CMS formed an Analysis Support Task Force in preparation for large-scale physics analysis activities. The charge of the task force was to evaluate the available support tools, the user support techniques, and the direct feedback of users with the goal of improving the success rate and user experience when utilizing the distributed computing environment. The task force determined the tools needed to assess and reduce the number of non-zero exit code applications submitted through the grid interfaces and worked with the CMS experiment dashboard developers to obtain the necessary information to quickly and proactively identify issues with user jobs and data sets hosted at various sites. Results of the analysis group surveys were compiled. Reference platforms for testing and debugging problems were established in various geographic regions. The task force also assessed the resources needed to make the transition to a permanent Analysis Operations task. In this presentation the results of the task force will be discussed as well as the CMS Analysis Operations plans for the start of data taking.

 1. PEST Analysis of Serbia

  OpenAIRE

  Ivan Stosic; Drasko Nikolic; Aleksandar Zdravkovic

  2012-01-01

  The main purpose of this paper is to examine the impact of the current Serbian macro-environment on the businesses through the implementation of PEST analysis as a framework for assessing general or macro environment in which companies are operating. The authors argue the elements in presented PEST analysis indicate that the current macro-environment is characterized by the dominance of threats and weaknesses with few opportunities and strengths. Consequently, there is a strong need for faste...

 2. Provenance as Dependency Analysis

  OpenAIRE

  Cheney, James; Ahmed, Amal; Acar, Umut,

  2007-01-01

  Provenance is information recording the source, derivation, or history of some information. Provenance tracking has been studied in a variety of settings; however, although many design points have been explored, the mathematical or semantic foundations of data provenance have received comparatively little attention. In this paper, we argue that dependency analysis techniques familiar from program analysis and program slicing provide a formal foundation for forms of provenance that are intende...

 3. Activation analysis in forensic studies

  International Nuclear Information System (INIS)

  Application of neutron activation analysis in forensics are grouped into 3 categories: firearms-discharge applications, elemental analysis of other nonbiological evidence materials (paint, other), and elemental analysis of biological evidence materials (multielemental analysis of hair, analysis of hair for As and Hg). 18 refs

 4. Software reliability analysis in probabilistic risk analysis

  International Nuclear Information System (INIS)

  Probabilistic Risk Analysis (PRA) is a tool which can reveal shortcomings of the NPP design in general. PRA analysts have not had sufficient guiding principles in modelling particular digital components malfunctions. Digital I and C systems are mostly analysed simply and the software reliability estimates are engineering judgments often lacking a proper justification. The OECD/NEA Working Group RISK's task DIGREL develops a taxonomy of failure modes of digital I and C systems. The EU FP7 project HARMONICS develops software reliability estimation method based on an analytic approach and Bayesian belief network. (author)

 5. The Analysis of the Primary School Mathematics Exam Questions According to the MATH Taxonomy [İlköğretim Matematik Dersi Sınav Sorularının MATH Taksonomisine Göre Analizi

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Berna Aygün

  2016-04-01

  Full Text Available In this study, the contents and types of elementary 6th, 7th, 8th grades’ mathematics exam questions are analyzed according to groups and categories of the MATH taxonomy. In order to achieve this aim documentary analysis research and Chi-square test are used and the analyses of questions are based on the definitions of groups and categories of the MATH taxonomy. Analyzed questions consist of 939 questions which are collected from mathematics classes of different schools at East Blacksea regions. In all of the questions, 260 are at 6th grade (27.7%, 327 are at 7th grade (34.8%, and 352 are at 8th grade (37.5% mathematics written exam questions. According to the results, two in every three questions used by instructors in math exams are at A3 "Routine use of Procedures" level in which the use of the procedure or algorithm is required to use properly. Most of the questions are from category A which contains routine procedures and basic abilities. in addition to this, there are fewer questions at category B which is required the higher order thinking skill, and scarcely any questions at higher-up thinking level, category C. [Bu çalışmada ilköğretim 6., 7. ve 8. sınıfların matematik dersi sınav sorularının ait olduğu öğrenme alanlarının ve soru türlerinin MATH taksonomi grup ve kategorilerine göre incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda çalışmada karma yöntem kullanılmış ve sorular MATH Taksonomi Grup ve Kategorilerine ait açıklamalar temel alınarak doküman incelemesi ve ki-kare testi ile analiz edilmiştir. İncelenen sorular, Doğu Karadeniz bölgesindeki çeşitli okullardaki matematik dersi sınavlarında sorulan toplam 939 sorudan oluşmaktadır. Bu sorulardan 260 tanesi (% 27,7 6. sınıf, 327 tanesi (% 34,8 7. sınıf, 352 tanesi (% 37,5 ise 8. sınıf matematik dersi yazılı sınav sorularıdır. Elde edilen bulgulara göre öğretmenlerin matematik dersi sınavlarında kullandıkları her 3

 6. Homicidios por armas de fuego en Argentina, 1991-2006: un análisis de niveles múltiples Homicides involving firearms in Argentina between 1991 and 2006: a multilevel analysis

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marina Gabriela Zunino

  2012-12-01

  Full Text Available Se analizó la influencia de variables de distintos niveles de agregación y el efecto del tiempo sobre la ocurrencia de homicidios por arma de fuego (HAF en Argentina durante el periodo 1991-2006, con la técnica de niveles múltiples. Se utilizó un modelo de regresión de Poisson de tres niveles. El primer nivel correspondió a la distribución del número de HAF según sexo y grupo de edad para cada departamento y período; el segundo nivel a la variabilidad a lo largo del tiempo (cuatrienios de los HAF al interior de cada departamento; y el tercero a la variabilidad entre departamentos según Nivel de Urbanización, Porcentaje de hogares con Necesidades Básicas Insatisfechas y Porcentaje de Población Ocupada. Se trabajó con 15.067 HAF en mayores de 14 años, ocurridos en los 493 departamentos en 1991-2006. El riesgo de morir por HAF fue superior en varones y en personas de 15 a 29 años de edad; el aumento de la edad se asoció con un menor riesgo. El efecto de la edad fue mayor en las zonas centro-urbanas. Se registró un mayor riesgo en 1999-2002. El Nivel de Urbanización fue la variable socioeconómica de mayor importancia. El riesgo de morir por HAF en las zonas centro-urbanas fue 1,6 veces mayor que en las zonas no centrales. En ambas zonas el riesgo fue superior en 1999-2002.The influence of variables at different levels of organization and the effect of time on the occurrence of firearm-related homicides (FRH in Argentina between 1991 and 2006 was analyzed using multilevel analysis. A three-level Poisson regression model was used. The first level corresponded to the distribution of the number of FRH by sex and age group for each administrative region and (four-year period; the second corresponded to the variation over time in the interior of each administrative region; the third modeled the variation between administrative regions in accordance with the Level of Urbanization, Percentage of Homes with Unsatisfied Basic Needs and

 7. Activation analysis in Greece

  International Nuclear Information System (INIS)

  A review of research and development on NAA as well as examples of applications of this method are presented, taken from work carried out over the last 21 years at the Radioanalytical Laboratory of the Department of Chemistry in the Greek Nuclear Research Center ''Demokritos''. Improved and faster radiochemical NAA methods have been developed for the determination of Au, Ni, Cl, As, Cu, U, Cr, Eu, Hg and Mo in several materials, for the simultaneous determination of Br and I; Mg, Sr and Ni; As and Cu; As, Sb and Hg; Mn, Sr and Ba; Cd and Zn; Se and As; Mo and Cr in biological materials. Instrumental NAA methods have also been developed for the determination of Ag, Cl and Na in lake waters, Al, Ca, Mg and V in wines, 7 trace elements in biological materials, 17 trace elements in sediments and 20 minor and trace elements in ceramics. A comprehensive computer program for routine activation analysis using Ge(Li) detectors have been worked out. A rather extended charged-particle activation analysis program is carried out for the last 10 years, including particle induced X-ray emission (PIXE) analysis, particle induced prompt gamma-ray emission analysis (PIGE), other nuclear reactions and proton activation analysis. A special neutron activation method, the delayed fission neutron counting method is used for the analysis of fissionable elements, as U, Th, Pu, in samples of the whole nuclear fuel cycle including geological, enriched and nuclear safeguards samples

 8. Distributed analysis in ATLAS

  Science.gov (United States)

  Dewhurst, A.; Legger, F.

  2015-12-01

  The ATLAS experiment accumulated more than 140 PB of data during the first run of the Large Hadron Collider (LHC) at CERN. The analysis of such an amount of data is a challenging task for the distributed physics community. The Distributed Analysis (DA) system of the ATLAS experiment is an established and stable component of the ATLAS distributed computing operations. About half a million user jobs are running daily on DA resources, submitted by more than 1500 ATLAS physicists. The reliability of the DA system during the first run of the LHC and the following shutdown period has been high thanks to the continuous automatic validation of the distributed analysis sites and the user support provided by a dedicated team of expert shifters. During the LHC shutdown, the ATLAS computing model has undergone several changes to improve the analysis workflows, including the re-design of the production system, a new analysis data format and event model, and the development of common reduction and analysis frameworks. We report on the impact such changes have on the DA infrastructure, describe the new DA components, and include recent performance measurements.

 9. Distributed analysis in ATLAS

  CERN Document Server

  Legger, Federica; The ATLAS collaboration

  2015-01-01

  The ATLAS experiment accumulated more than 140 PB of data during the first run of the Large Hadron Collider (LHC) at CERN. The analysis of such an amount of data for the distributed physics community is a challenging task. The Distributed Analysis (DA) system of the ATLAS experiment is an established and stable component of the ATLAS distributed computing operations. About half a million user jobs are daily running on DA resources, submitted by more than 1500 ATLAS physicists. The reliability of the DA system during the first run of the LHC and the following shutdown period has been high thanks to the continuous automatic validation of the distributed analysis sites and the user support provided by a dedicated team of expert shifters. During the LHC shutdown, the ATLAS computing model has undergone several changes to improve the analysis workflows, including the re-design of the production system, a new analysis data format and event model, and the development of common reduction and analysis frameworks. We r...

 10. A PROOF Analysis Framework

  CERN Document Server

  Gonzalez Caballero, Isidro

  2012-01-01

  The analysis of the complex LHC data usually follows a standard path that aims at minimizing not only the amount of data but also the number of observables used. After a number of steps of slimming and skimming the data, the remaining few terabytes of ROOT files hold a selection of the events and a flat structure for the variables needed that can be more easily inspected and traversed in the final stages of the analysis. PROOF arises at this point as an efficient mechanism to distribute the analysis load by taking advantage of all the cores in modern CPUs through PROOF Lite, or by using PROOF Cluster or PROOF on Demand tools to build dynamic PROOF cluster on computing facilities with spare CPUs. However using PROOF at the level required for a serious analysis introduces some difficulties that may scare new adopters. We have developed the PROOF Analysis Framework (PAF) to facilitate the development of new analysis by uniformly exposing the PROOF related configurations across technologies and by taking care of ...

 11. Failure Analysis for Improved Reliability

  Science.gov (United States)

  Sood, Bhanu

  2016-01-01

  Outline: Section 1 - What is reliability and root cause? Section 2 - Overview of failure mechanisms. Section 3 - Failure analysis techniques (1. Non destructive analysis techniques, 2. Destructive Analysis, 3. Materials Characterization). Section 4 - Summary and Closure

 12. İskenderun Kentindeki (Hatay, G Türkiye Acil Durum Ünitelerinin Ulaşabilirlik Özelliklerinin Analizi Analysis of Accessibility Properties of Emergency Units in the City of Iskenderun (Hatay, S. Turkey

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mehmet DEĞERLİYURT

  2013-07-01

  Full Text Available It is a must to be prepared for emergency situations whichnecessitate a race against time right after their occurrence. The mostimportant phases in getting prepared are the identification of the scene,reaching the scene at the shortest possible time and preparation ofemergency action infrastructures that will reach all settlements andclose vicinity of the scene by preliminary studies. Network analysis canbe used in these processes because barriers that will impede speedyactions such as pedestrians, traffic lights and other vehicles as well asthe limiting effects of distance should be taken into consideration insettlement areas.Emergency vehicles’ arrival at the scene and transporting theinjured to medical institutions in the speediest manner possible is animportant criterion in terms of service quality. Therefore, it is necessaryto provide the fastest and shortest routes for emergency vehicles toincrease service quality and prevent loss of time.Current study investigates the accessibility characteristics ofemergency units in the city of İskenderun. ArcGIS 10 Network Analysistool was used in the study to analyze Geographical Information Systemsbased network. Areas that can be accessed by emergency vehicles in 3,5 and 9 minutes were identified with the help of the analysis. In termsof accessibility of the hospitals, areas that could be accessed in the firstthree, five and nine minutes were found to be comprised of 44.69%,71.78% and 87.09% of the research area respectively. In terms ofaccessibility of 112 stations, areas that could be accessed in the firstthree, five and nine minutes were found to be comprised of 28.76%,52.51% and 84.65% of the research area. For fire stations, 27.23% ofthe research area was found to be accessible for the first three minutes,48.61% for the 5th minute and 84.14% for the 9th minute. According toresults, emergency units were found to be insufficient in terms ofnumber and their distribution was found to be irregular

 13. An Analysis of Mathematics and Geometry Questions in OSS, YGS and LYS According to the Revised Bloom Taxonomy Between 2006-2012 Years [2006-2012 Yılları Arasında Yapılan ÖSS, YGS ve LYS Matematik ve Geometri Sorularının Bloom Taksonomisinin Bilişsel Süreç Boyutuna Göre İncelenmesi

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Taliha Keleş

  2016-12-01

  Full Text Available This study aims to classify the Mathematics and Geometry questions which had been asked university entrance examinations carried out between 2006 and 2012 in OSS/MAT1, OSS/MAT2, YGS/MAT, LYS/MAT and LYS/GEO according to the revised Bloom taxonomy in the dimensions of cognitive process. In the study, document analysis method was used. The data gathered for the purpose of the research was analyzed according to the frequency and percentage of the SPSS 20.0 software package. The study findings revealed that, the Mathematics and Geometry questions asked in the university exams are mostly at the level of apply and analyze of the cognitive process dimension in the revised Bloom Taxonomy. It has been determined that there is no remember of the cognitive process. The comparative statistical analyses showed that there wasn’t a significant difference between the years according to the dimensions of cognitive process of Mathematics and Geometry questions asked in the university entrance exams. To reveal the reflection of the curriculum changes made in 2013 on the exam questions, similar studies can be conducted in the future and the results can compared. [Bu çalışmanın amacı, 2006-2012 yılları arasında yapılan ÖSS/MAT1, ÖSS/MAT2, YGS/MAT, LYS/MAT ve LYS/GEO üniversiteye giriş sınavlarındaki sayısal bölümde yer alan matematik ve geometri sorularını Yeniden Yapılandırılan Bloom Taksonomisine göre bilişsel süreç boyutlarında sınıflandırmaktır. Araştırmanın amacı doğrultusunda çalışmada doküman analizi yöntemi kullanılmıştır. Toplanan veriler, SPSS 20.0 paket programı kullanılarak frekans ve yüzde değerlerine göre analiz edilmiştir. Araştırmada elde edilen verilere göre; Bloom Taksonomisinin bilişsel süreç boyutunda matematik ve geometri üniversite sınav soruların yarısından fazlasının uygulama basamağında ardından ikinci ağırlıklı olarak analiz basamağında yer alırken hat

 14. Neutron multiplicity analysis tool

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Stewart, Scott L [Los Alamos National Laboratory

  2010-01-01

  I describe the capabilities of the EXCOM (EXcel based COincidence and Multiplicity) calculation tool which is used to analyze experimental data or simulated neutron multiplicity data. The input to the program is the count-rate data (including the multiplicity distribution) for a measurement, the isotopic composition of the sample and relevant dates. The program carries out deadtime correction and background subtraction and then performs a number of analyses. These are: passive calibration curve, known alpha and multiplicity analysis. The latter is done with both the point model and with the weighted point model. In the current application EXCOM carries out the rapid analysis of Monte Carlo calculated quantities and allows the user to determine the magnitude of sample perturbations that lead to systematic errors. Neutron multiplicity counting is an assay method used in the analysis of plutonium for safeguards applications. It is widely used in nuclear material accountancy by international (IAEA) and national inspectors. The method uses the measurement of the correlations in a pulse train to extract information on the spontaneous fission rate in the presence of neutrons from ({alpha},n) reactions and induced fission. The measurement is relatively simple to perform and gives results very quickly ({le} 1 hour). By contrast, destructive analysis techniques are extremely costly and time consuming (several days). By improving the achievable accuracy of neutron multiplicity counting, a nondestructive analysis technique, it could be possible to reduce the use of destructive analysis measurements required in safeguards applications. The accuracy of a neutron multiplicity measurement can be affected by a number of variables such as density, isotopic composition, chemical composition and moisture in the material. In order to determine the magnitude of these effects on the measured plutonium mass a calculational tool, EXCOM, has been produced using VBA within Excel. This

 15. INTERNAL ENVIRONMENT ANALYSIS TECHNIQUES

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Caescu Stefan Claudiu

  2011-12-01

  Full Text Available Theme The situation analysis, as a separate component of the strategic planning, involves collecting and analysing relevant types of information on the components of the marketing environment and their evolution on the one hand and also on the organization’s resources and capabilities on the other. Objectives of the Research The main purpose of the study of the analysis techniques of the internal environment is to provide insight on those aspects that are of strategic importance to the organization. Literature Review The marketing environment consists of two distinct components, the internal environment that is made from specific variables within the organization and the external environment that is made from variables external to the organization. Although analysing the external environment is essential for corporate success, it is not enough unless it is backed by a detailed analysis of the internal environment of the organization. The internal environment includes all elements that are endogenous to the organization, which are influenced to a great extent and totally controlled by it. The study of the internal environment must answer all resource related questions, solve all resource management issues and represents the first step in drawing up the marketing strategy. Research Methodology The present paper accomplished a documentary study of the main techniques used for the analysis of the internal environment. Results The special literature emphasizes that the differences in performance from one organization to another is primarily dependant not on the differences between the fields of activity, but especially on the differences between the resources and capabilities and the ways these are capitalized on. The main methods of analysing the internal environment addressed in this paper are: the analysis of the organizational resources, the performance analysis, the value chain analysis and the functional analysis. Implications Basically such

 16. Harmonic and geometric analysis

  CERN Document Server

  Citti, Giovanna; Pérez, Carlos; Sarti, Alessandro; Zhong, Xiao

  2015-01-01

  This book presents an expanded version of four series of lectures delivered by the authors at the CRM. Harmonic analysis, understood in a broad sense, has a very wide interplay with partial differential equations and in particular with the theory of quasiconformal mappings and its applications. Some areas in which real analysis has been extremely influential are PDE's and geometric analysis. Their foundations and subsequent developments made extensive use of the Calderón–Zygmund theory, especially the Lp inequalities for Calderón–Zygmund operators (Beurling transform and Riesz transform, among others) and the theory of Muckenhoupt weights.  The first chapter is an application of harmonic analysis and the Heisenberg group to understanding human vision, while the second and third chapters cover some of the main topics on linear and multilinear harmonic analysis. The last serves as a comprehensive introduction to a deep result from De Giorgi, Moser and Nash on the regularity of elliptic partial differen...

 17. Forensic Activation Analysis

  International Nuclear Information System (INIS)

  The high sensitivity of high-flux (reactor) thermal-neutron activation analysis (NAA) for the detection and quantitative measurement of a large number of elements has led, in recent years, to a considerable degree of application of the method in the area of scientific crime investigation (criminalistics). Thus, in a Forensic Activation Analysis Bibliography recently compiled by the author, some 135 publications in this field are listed - and more are appearing quite rapidly. The nondestructive character of the purely-instrumental form of the method is an added advantage in forensic work, since evidence samples involved in actual criminal cases are not destroyed during analysis, but are preserved intact for possible presentation in court. Quite aside from, or in addition to, use in court, NAA results can be very helpful in the investigative stage of particular criminal cases. The ultra sensitivity of the method often enables one to analyze evidence specimens that are too tiny for meaningful analysis by more conventional elemental analysis methods. Also, this high sensitivity often enables one to characterize, or individualize, evidence specimens as to the possibility of common origin - via the principle of multi-element trace-constituent characterization

 18. Pitch Analysis of Ukulele

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Suphattharachai Chomphan

  2012-01-01

  Full Text Available Problem statement: The ukulele is a trendy instrument in the present day. It is a member of the guitar family of instruments which employs four nylon or gut strings or four courses of strings. However, a statistical analysis of the pitch of this instrument has not been conducted. To analysis pitch or fundamental frequency of its main cords should be performed in an appropriate way. This study brings about its effective sound synthesis which is an important issue in the future. Approach: An efficient technique for the analysis of the fundamental frequency (F0 of the human speech had been applied to the analysis of main cords of the ukulele. The autocorrelation-based technique was used with the signal waveform to extract the optimal period or pitch for the corresponding analyzed frame in time domain. Then the corresponding fundamental frequency was calculated in the frequency domain. Results: The 21 main cords were chosen in the study. It had been seen that the existing fundamental frequency values were varied from one to three values. The value was ranging from 65.42 Hz-329.93 Hz. Conclusion: By using the analysis technique of fundamental frequency of the human speech, the output frequencies of all main cords can be extracted. It can be empirically seen that they have their unique values from each others."

 19. Análisis de Contenido en Textos Históricos de Matemáticas (Content Analysis of Historical Texts in Mathematics)

  OpenAIRE

  Miguel Picado; Luis Rico

  2011-01-01

  En este artículo presentamos algunas reflexiones sobre la aplicación de la técnica de análisis de contenido en el estudio de textos históricos de matemáticas. Este trabajo se apoya en una investigación realizada en el año 2009 sobre el tratamiento dado al sistema métrico decimal en textos de matemáticas en España, en la que se analizó una selección de textos editados en la segunda mitad del siglo XIX. El estudio ha permitido la identificación de tres etapas que caracterizan los textos utiliza...

 20. Applied multivariate statistical analysis

  CERN Document Server

  Härdle, Wolfgang Karl

  2015-01-01

  Focusing on high-dimensional applications, this 4th edition presents the tools and concepts used in multivariate data analysis in a style that is also accessible for non-mathematicians and practitioners.  It surveys the basic principles and emphasizes both exploratory and inferential statistics; a new chapter on Variable Selection (Lasso, SCAD and Elastic Net) has also been added.  All chapters include practical exercises that highlight applications in different multivariate data analysis fields: in quantitative financial studies, where the joint dynamics of assets are observed; in medicine, where recorded observations of subjects in different locations form the basis for reliable diagnoses and medication; and in quantitative marketing, where consumers’ preferences are collected in order to construct models of consumer behavior.  All of these examples involve high to ultra-high dimensions and represent a number of major fields in big data analysis. The fourth edition of this book on Applied Multivariate ...

 1. Mathematical analysis II

  CERN Document Server

  Canuto, Claudio

  2015-01-01

  The purpose of the volume is to provide a support textbook for a second lecture course on Mathematical Analysis. The contents are organised to suit, in particular, students of Engineering, Computer Science and Physics, all areas in which mathematical tools play a crucial role. The basic notions and methods concerning integral and differential calculus for multivariable functions, series of functions and ordinary differential equations are presented in a manner that elicits critical reading and prompts a hands-on approach to concrete applications. The pedagogical layout echoes the one used in the companion text Mathematical Analysis I. The book’s structure has a specifically-designed modular nature, which allows for great flexibility in the preparation of a lecture course on Mathematical Analysis. The style privileges clarity in the exposition and a linear progression through the theory. The material is organised on two levels. The first, reflected in this book, allows students to grasp the essential ideas, ...

 2. The data analysis handbook

  CERN Document Server

  Frank, IE

  1994-01-01

  Analyzing observed or measured data is an important step in applied sciences. The recent increase in computer capacity has resulted in a revolution both in data collection and data analysis. An increasing number of scientists, researchers and students are venturing into statistical data analysis; hence the need for more guidance in this field, which was previously dominated mainly by statisticians. This handbook fills the gap in the range of textbooks on data analysis. Written in a dictionary format, it will serve as a comprehensive reference book in a rapidly growing field. However, this book is more structured than an ordinary dictionary, where each entry is a separate, self-contained entity. The authors provide not only definitions and short descriptions, but also offer an overview of the different topics. Therefore, the handbook can also be used as a companion to textbooks for undergraduate or graduate courses. 1700 entries are given in alphabetical order grouped into 20 topics and each topic is organized...

 3. Trajectory Based Traffic Analysis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Krogh, Benjamin Bjerre; Andersen, Ove; Lewis-Kelham, Edwin;

  2013-01-01

  We present the INTRA system for interactive path-based traffic analysis. The analyses are developed in collaboration with traffic researchers and provide novel insights into conditions such as congestion, travel-time, choice of route, and traffic-flow. INTRA supports interactive point-and-click a......We present the INTRA system for interactive path-based traffic analysis. The analyses are developed in collaboration with traffic researchers and provide novel insights into conditions such as congestion, travel-time, choice of route, and traffic-flow. INTRA supports interactive point......-and-click analysis, due to a novel and efficient indexing structure. With the web-site daisy.aau.dk/its/spqdemo/we will demonstrate several analyses, using a very large real-world data set consisting of 1.9 billion GPS records (1.5 million trajectories) recorded from more than 13000 vehicles, and touching most...

 4. Principles of harmonic analysis

  CERN Document Server

  Deitmar, Anton

  2014-01-01

  This book offers a complete and streamlined treatment of the central principles of abelian harmonic analysis: Pontryagin duality, the Plancherel theorem and the Poisson summation formula, as well as their respective generalizations to non-abelian groups, including the Selberg trace formula. The principles are then applied to spectral analysis of Heisenberg manifolds and Riemann surfaces. This new edition contains a new chapter on p-adic and adelic groups, as well as a complementary section on direct and projective limits. Many of the supporting proofs have been revised and refined. The book is an excellent resource for graduate students who wish to learn and understand harmonic analysis and for researchers seeking to apply it.

 5. Mathematical analysis I

  CERN Document Server

  Zorich, Vladimir A

  2015-01-01

  VLADIMIR A. ZORICH is professor of mathematics at Moscow State University. His areas of specialization are analysis, conformal geometry, quasiconformal mappings, and mathematical aspects of thermodynamics. He solved the problem of global homeomorphism for space quasiconformal mappings. He holds a patent in the technology of mechanical engineering, and he is also known by his book Mathematical Analysis of Problems in the Natural Sciences . This second English edition of a very popular two-volume work presents a thorough first course in analysis, leading from real numbers to such advanced topics as differential forms on manifolds; asymptotic methods; Fourier, Laplace, and Legendre transforms; elliptic functions; and distributions. Especially notable in this course are the clearly expressed orientation toward the natural sciences and the informal exploration of the essence and the roots of the basic concepts and theorems of calculus. Clarity of exposition is matched by a wealth of instructive exercises, problems...

 6. Digital Fourier analysis fundamentals

  CERN Document Server

  Kido, Ken'iti

  2015-01-01

  This textbook is a thorough, accessible introduction to digital Fourier analysis for undergraduate students in the sciences. Beginning with the principles of sine/cosine decomposition, the reader walks through the principles of discrete Fourier analysis before reaching the cornerstone of signal processing: the Fast Fourier Transform. Saturated with clear, coherent illustrations, "Digital Fourier Analysis - Fundamentals" includes practice problems and thorough Appendices for the advanced reader. As a special feature, the book includes interactive applets (available online) that mirror the illustrations.  These user-friendly applets animate concepts interactively, allowing the user to experiment with the underlying mathematics. For example, a real sine signal can be treated as a sum of clockwise and counter-clockwise rotating vectors. The applet illustration included with the book animates the rotating vectors and the resulting sine signal. By changing parameters such as amplitude and frequency, the reader ca...

 7. Real analysis on intervals

  CERN Document Server

  Choudary, A D R

  2014-01-01

  The book targets undergraduate and postgraduate mathematics students and helps them develop a deep understanding of mathematical analysis. Designed as a first course in real analysis, it helps students learn how abstract mathematical analysis solves mathematical problems that relate to the real world. As well as providing a valuable source of inspiration for contemporary research in mathematics, the book helps students read, understand and construct mathematical proofs, develop their problem-solving abilities and comprehend the importance and frontiers of computer facilities and much more. It offers comprehensive material for both seminars and independent study for readers with a basic knowledge of calculus and linear algebra. The first nine chapters followed by the appendix on the Stieltjes integral are recommended for graduate students studying probability and statistics, while the first eight chapters followed by the appendix on dynamical systems will be of use to students of biology and environmental scie...

 8. Analysis of Waves

  DEFF Research Database (Denmark)

  Frigaard, Peter; Andersen, Thomas Lykke

  The present book describes the most important aspects of wave analysis techniques applied to physical model tests. Moreover, the book serves as technical documentation for the wave analysis software WaveLab 3, cf. Aalborg University (2012). In that respect it should be mentioned that supplementary...... to the present technical documentation exists also the online help document describing the WaveLab software in detail including all the inputs and output fields. In addition to the two main authors also Tue Hald, Jacob Helm-Petersen and Morten Møller Jakobsen have contributed to the note. Their input is highly...... acknowledged. The outline of the book is as follows: • Chapter 2 and 3 describes analysis of waves in time and frequency domain. • Chapter 4 and 5 describes the separation of incident and reflected waves for the two-dimensional case. • Chapter 6 describes the estimation of the directional spectra which also...

 9. Proximate analysis of coal

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Donahue, C.J.; Rais, E.A. [University of Michigan, Dearborn, MI (USA)

  2009-02-15

  This lab experiment illustrates the use of thermogravimetric analysis (TGA) to perform proximate analysis on a series of coal samples of different rank. Peat and coke are also examined. A total of four exercises are described. These are dry exercises as students interpret previously recorded scans. The weight percent moisture, volatile matter, fixed carbon, and ash content are determined for each sample and comparisons are made. Proximate analysis is performed on a coal sample from a local electric utility. From the weight percent sulfur found in the coal (determined by a separate procedure the Eschka method) and the ash content, students calculate the quantity of sulfur dioxide emissions and ash produced annually by a large coal-fired electric power plant.

 10. Real mathematical analysis

  CERN Document Server

  Pugh, Charles C

  2015-01-01

  Based on an honors course taught by the author at UC Berkeley, this introduction to undergraduate real analysis gives a different emphasis by stressing the importance of pictures and hard problems. Topics include: a natural construction of the real numbers, four-dimensional visualization, basic point-set topology, function spaces, multivariable calculus via differential forms (leading to a simple proof of the Brouwer Fixed Point Theorem), and a pictorial treatment of Lebesgue theory. Over 150 detailed illustrations elucidate abstract concepts and salient points in proofs. The exposition is informal and relaxed, with many helpful asides, examples, some jokes, and occasional comments from mathematicians, such as Littlewood, Dieudonné, and Osserman. This book thus succeeds in being more comprehensive, more comprehensible, and more enjoyable, than standard introductions to analysis. New to the second edition of Real Mathematical Analysis is a presentation of Lebesgue integration done almost entirely using the un...

 11. Pitfalls of exergy analysis

  CERN Document Server

  Vágner, Petr; Maršík, František

  2016-01-01

  The well-known Gouy-Stodola theorem states that a device produces maximum useful power when working reversibly, that is with no entropy production inside the device. This statement then leads to a method of thermodynamic optimization based on entropy production minimization. Exergy destruction (difference between exergy of fuel and exhausts) is also given by entropy production inside the device. Therefore, assessing efficiency of a device by exergy analysis is also based on the Gouy-Stodola theorem. However, assumptions that had led to the Gouy-Stodola theorem are not satisfied in several optimization scenarios, e.g. non-isothermal steady-state fuel cells, where both entropy production minimization and exergy analysis should be used with caution. We demonstrate, using non-equilibrium thermodynamics, a few cases where entropy production minimization and exergy analysis should not be applied.

 12. Residual Component Analysis

  CERN Document Server

  Kalaitzis, Alfredo A

  2011-01-01

  Probabilistic principal component analysis (PPCA) seeks a low dimensional representation of a data set in the presence of independent spherical Gaussian noise, Sigma = (sigma^2)*I. The maximum likelihood solution for the model is an eigenvalue problem on the sample covariance matrix. In this paper we consider the situation where the data variance is already partially explained by other factors, e.g. covariates of interest, or temporal correlations leaving some residual variance. We decompose the residual variance into its components through a generalized eigenvalue problem, which we call residual component analysis (RCA). We show that canonical covariates analysis (CCA) is a special case of our algorithm and explore a range of new algorithms that arise from the framework. We illustrate the ideas on a gene expression time series data set and the recovery of human pose from silhouette.

 13. Exercises in analysis

  CERN Document Server

  Gasiński, Leszek

  2016-01-01

  This second of two Exercises in Analysis volumes covers problems in five core topics of mathematical analysis: Function Spaces, Nonlinear and Multivalued Maps, Smooth and Nonsmooth Calculus, Degree Theory and Fixed Point Theory, and Variational and Topological Methods. Each of five topics corresponds to a different chapter with inclusion of the basic theory and accompanying main definitions and results, followed by suitable comments and remarks for better understanding of the material. Exercises/problems are presented for each topic, with solutions available at the end of each chapter. The entire collection of exercises offers a balanced and useful picture for the application surrounding each topic. This nearly encyclopedic coverage of exercises in mathematical analysis is the first of its kind and is accessible to a wide readership. Graduate students will find the collection of problems valuable in preparation for their preliminary or qualifying exams as well as for testing their deeper understanding of the ...

 14. Power electronics reliability analysis.

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Smith, Mark A.; Atcitty, Stanley

  2009-12-01

  This report provides the DOE and industry with a general process for analyzing power electronics reliability. The analysis can help with understanding the main causes of failures, downtime, and cost and how to reduce them. One approach is to collect field maintenance data and use it directly to calculate reliability metrics related to each cause. Another approach is to model the functional structure of the equipment using a fault tree to derive system reliability from component reliability. Analysis of a fictitious device demonstrates the latter process. Optimization can use the resulting baseline model to decide how to improve reliability and/or lower costs. It is recommended that both electric utilities and equipment manufacturers make provisions to collect and share data in order to lay the groundwork for improving reliability into the future. Reliability analysis helps guide reliability improvements in hardware and software technology including condition monitoring and prognostics and health management.

 15. Neutron signal transfer analysis

  CERN Document Server

  Pleinert, H; Lehmann, E

  1999-01-01

  A new method called neutron signal transfer analysis has been developed for quantitative determination of hydrogenous distributions from neutron radiographic measurements. The technique is based on a model which describes the detector signal obtained in the measurement as a result of the action of three different mechanisms expressed by signal transfer functions. The explicit forms of the signal transfer functions are determined by Monte Carlo computer simulations and contain only the distribution as a variable. Therefore an unknown distribution can be determined from the detector signal by recursive iteration. This technique provides a simple and efficient tool for analysis of this type while also taking into account complex effects due to the energy dependency of neutron interaction and single and multiple scattering. Therefore this method provides an efficient tool for precise quantitative analysis using neutron radiography, as for example quantitative determination of moisture distributions in porous buil...

 16. Badge Office Process Analysis

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Haurykiewicz, John Paul [Los Alamos National Lab. (LANL), Los Alamos, NM (United States); Dinehart, Timothy Grant [Los Alamos National Lab. (LANL), Los Alamos, NM (United States); Parker, Robert Young [Los Alamos National Lab. (LANL), Los Alamos, NM (United States)

  2016-05-12

  The purpose of this process analysis was to analyze the Badge Offices’ current processes from a systems perspective and consider ways of pursuing objectives set forth by SEC-PS, namely increased customer flow (throughput) and reduced customer wait times. Information for the analysis was gathered for the project primarily through Badge Office Subject Matter Experts (SMEs), and in-person observation of prevailing processes. Using the information gathered, a process simulation model was constructed to represent current operations and allow assessment of potential process changes relative to factors mentioned previously. The overall purpose of the analysis was to provide SEC-PS management with information and recommendations to serve as a basis for additional focused study and areas for potential process improvements in the future.

 17. Foundations of VISAR analysis.

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Dolan, Daniel H.

  2006-06-01

  The Velocity Interferometer System for Any Reflector (VISAR) is a widely used diagnostic at Sandia National Laboratories. Although the operating principles of the VISAR are well established, recently deployed systems (such as the fast push-pull and air delay VISAR) require more careful consideration, and many common assumptions about VISAR are coming into question. This report presents a comprehensive review of VISAR analysis to address these issues. Detailed treatment of several interferometer configurations is given to identify important aspects of the operation and characterization of VISAR systems. The calculation of velocity from interferometer measurements is also described. The goal is to derive the standard VISAR analysis relationships, indicate when these relationships are valid, and provide alternative methods when the standard analysis fails.

 18. Software safety hazard analysis

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Lawrence, J.D. [Lawrence Livermore National Lab., CA (United States)

  1996-02-01

  Techniques for analyzing the safety and reliability of analog-based electronic protection systems that serve to mitigate hazards in process control systems have been developed over many years, and are reasonably well understood. An example is the protection system in a nuclear power plant. The extension of these techniques to systems which include digital computers is not well developed, and there is little consensus among software engineering experts and safety experts on how to analyze such systems. One possible technique is to extend hazard analysis to include digital computer-based systems. Software is frequently overlooked during system hazard analyses, but this is unacceptable when the software is in control of a potentially hazardous operation. In such cases, hazard analysis should be extended to fully cover the software. A method for performing software hazard analysis is proposed in this paper.

 19. Basic real analysis

  CERN Document Server

  Sohrab, Houshang H

  2014-01-01

  This expanded second edition presents the fundamentals and touchstone results of real analysis in full rigor, but in a style that requires little prior familiarity with proofs or mathematical language. The text is a comprehensive and largely self-contained introduction to the theory of real-valued functions of a real variable. The chapters on Lebesgue measure and integral have been rewritten entirely and greatly improved. They now contain Lebesgue’s differentiation theorem as well as his versions of the Fundamental Theorem(s) of Calculus. With expanded chapters, additional problems, and an expansive solutions manual, Basic Real Analysis, Second Edition, is ideal for senior undergraduates and first-year graduate students, both as a classroom text and a self-study guide. Reviews of first edition: The book is a clear and well-structured introduction to real analysis aimed at senior undergraduate and beginning graduate students. The prerequisites are few, but a certain mathematical sophistication is required. ....

 20. Fuzzy data analysis

  CERN Document Server

  Bandemer, Hans

  1992-01-01

  Fuzzy data such as marks, scores, verbal evaluations, imprecise observations, experts' opinions and grey tone pictures, are quite common. In Fuzzy Data Analysis the authors collect their recent results providing the reader with ideas, approaches and methods for processing such data when looking for sub-structures in knowledge bases for an evaluation of functional relationship, e.g. in order to specify diagnostic or control systems. The modelling presented uses ideas from fuzzy set theory and the suggested methods solve problems usually tackled by data analysis if the data are real numbers. Fuzzy Data Analysis is self-contained and is addressed to mathematicians oriented towards applications and to practitioners in any field of application who have some background in mathematics and statistics.

 1. Sensitivity analysis and related analysis : A survey of statistical techniques

  NARCIS (Netherlands)

  Kleijnen, J.P.C.

  1995-01-01

  This paper reviews the state of the art in five related types of analysis, namely (i) sensitivity or what-if analysis, (ii) uncertainty or risk analysis, (iii) screening, (iv) validation, and (v) optimization. The main question is: when should which type of analysis be applied; which statistical tec

 2. UCF WP TIPOVER ANALYSIS

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Z. Ceylan

  1998-04-28

  The purpose of this analysis is to determine the structural response of the 21 pressurized water reactor (PWR) uncanistered fuel (UCF) waste package (WP) to a tipover design basis event (DBE) dynamic load; the results will be reported in terms of stress magnitudes. Finite-element solution was performed by making use of the commercially available ANSYS finite-element code. A finite-element model of the waste package was developed and analyzed for a tipover DBE dynamic load. The results of this analysis were provided in tables and were also plotted in terms of the maximum stress contours to determine their locations.

 3. Introduction to real analysis

  CERN Document Server

  Schramm, Michael J

  2008-01-01

  This text forms a bridge between courses in calculus and real analysis. It focuses on the construction of mathematical proofs as well as their final content. Suitable for upper-level undergraduates and graduate students of real analysis, it also provides a vital reference book for advanced courses in mathematics.The four-part treatment begins with an introduction to basic logical structures and techniques of proof, including discussions of the cardinality concept and the algebraic and order structures of the real and rational number systems. Part Two presents in-depth examinations of the compl

 4. Sensitivity analysis of SPURR

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Witholder, R.E.

  1980-04-01

  The Solar Energy Research Institute has conducted a limited sensitivity analysis on a System for Projecting the Utilization of Renewable Resources (SPURR). The study utilized the Domestic Policy Review scenario for SPURR agricultural and industrial process heat and utility market sectors. This sensitivity analysis determines whether variations in solar system capital cost, operation and maintenance cost, and fuel cost (biomass only) correlate with intuitive expectations. The results of this effort contribute to a much larger issue: validation of SPURR. Such a study has practical applications for engineering improvements in solar technologies and is useful as a planning tool in the R and D allocation process.

 5. Harmonic analysis and applications

  CERN Document Server

  Heil, Christopher

  2007-01-01

  This self-contained volume in honor of John J. Benedetto covers a wide range of topics in harmonic analysis and related areas. These include weighted-norm inequalities, frame theory, wavelet theory, time-frequency analysis, and sampling theory. The chapters are clustered by topic to provide authoritative expositions that will be of lasting interest. The original papers collected are written by prominent researchers and professionals in the field. The book pays tribute to John J. Benedetto's achievements and expresses an appreciation for the mathematical and personal inspiration he has given to

 6. Analysis of maintenance strategies

  International Nuclear Information System (INIS)

  The main topics of the presentation include: (1) an analysis model and methods to evaluate maintenance action programs and the support decision to make changes in them and (2) to understand the maintenance strategies in a systems perspective as a basis for future developments. The subproject showed how systematic models for maintenance analysis and decision support, utilising computerised and statistical tool packages, can be taken into use for evaluation and optimisation of maintenance of active systems from the safety and economic point of view

 7. Concise vector analysis

  CERN Document Server

  Eliezer, C J; Maxwell, E A; Sneddon, I N

  1963-01-01

  Concise Vector Analysis is a five-chapter introductory account of the methods and techniques of vector analysis. These methods are indispensable tools in mathematics, physics, and engineering. The book is based on lectures given by the author in the University of Ceylon.The first two chapters deal with vector algebra. These chapters particularly present the addition, representation, and resolution of vectors. The next two chapters examine the various aspects and specificities of vector calculus. The last chapter looks into some standard applications of vector algebra and calculus.This book wil

 8. Introduction to complex analysis

  CERN Document Server

  Priestley, H A

  2003-01-01

  Complex analysis is a classic and central area of mathematics, which is studied and exploited in a range of important fields, from number theory to engineering. Introduction to Complex Analysis was first published in 1985, and for this much awaited second edition the text has been considerably expanded, while retaining the style of the original. More detailed presentation is given of elementary topics, to reflect the knowledge base of current students. Exercise sets have beensubstantially revised and enlarged, with carefully graded exercises at the end of each chapter.This is the latest additi

 9. Electronic circuit analysis

  CERN Document Server

  Kishore, K Lal

  2008-01-01

  Second Edition of the book Electronic Circuit Analysis is brought out with certain new Topics and reorganization of text matter into eight units. With addition of new topics, syllabi of many universities in this subject can be covered. Besides this, the book can also meet the requirements of M.Sc (Electronics), AMIETE, AMIE (Electronics) courses. Text matter is improved thoroughly. New topics like frequency effects in multistage amplifiers, amplifier circuit analysis, design of high frequency amplifiers, switching regulators, voltage multipliers, Uninterrupted Power Supplies (UPS), and Switchi

 10. Environmental analysis support

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Miller, R.L.

  1996-06-01

  Activities in environmental analysis support included assistance to the Morgantown and Pittsburgh Energy Technology Centers (METC and PETC) in reviewing and preparing documents required by the National Environmental Policy Act (NEPA) for projects selected for the Clean Coal Technology (CCT) Program. An important activity was the preparation for METC of a final Environmental Assessment (EA) for the proposed Externally Fired Combined Cycle (EFCC) Project in Warren, Pennsylvania. In addition, a post-project environmental analysis was prepared for PETC to evaluate the Demonstration of Advanced Combustion Techniques for a Tangentially-Fired Boiler in Lynn Haven, Florida.

 11. Provenance as Dependency Analysis

  CERN Document Server

  Cheney, James; Acar, Umut

  2007-01-01

  Provenance is information recording the source, derivation, or history of some information. Provenance tracking has been studied in a variety of settings; however, although many design points have been explored, the mathematical or semantic foundations of data provenance have received comparatively little attention. In this paper, we argue that dependency analysis techniques familiar from program analysis and program slicing provide a formal foundation for forms of provenance that are intended to show how (part of) the output of a query depends on (parts of) its input. We introduce a semantic characterization of such dependency provenance, show that this form of provenance is not computable, and provide dynamic and static approximation techniques.

 12. Strictness and Totality Analysis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Solberg, K. L.; Nielson, Hanne Riis; Nielson, Flemming

  1998-01-01

  We define a novel inference system for strictness and totality analysis for the simply-typed lazy lambda-calculus with constants and fixpoints. Strictness information identifies those terms that definitely denote bottom (i.e. do not evaluate to WHNF) whereas totality information identifies those...... terms that definitely do not denote bottom (i.e. do evaluate to WHNF). The analysis is presented as an annotated type system allowing conjunctions at ?top-level? only. We give examples of its use and prove the correctness with respect to a natural-style operational semantics....

 13. Towards Cognitive Component Analysis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Lars Kai; Ahrendt, Peter; Larsen, Jan

  2005-01-01

  Cognitive component analysis (COCA) is here defined as the process of unsupervised grouping of data such that the ensuing group structure is well-aligned with that resulting from human cognitive activity. We have earlier demonstrated that independent components analysis is relevant for representing...... semantics, not only in text, but also in dynamic text (chat), images, and combinations of text and images. Here we further expand on the relevance of the ICA model for representing context, including two new analyzes of abstract data: social networks and musical features....

 14. Signal flow analysis

  CERN Document Server

  Abrahams, J R; Hiller, N

  1965-01-01

  Signal Flow Analysis provides information pertinent to the fundamental aspects of signal flow analysis. This book discusses the basic theory of signal flow graphs and shows their relation to the usual algebraic equations.Organized into seven chapters, this book begins with an overview of properties of a flow graph. This text then demonstrates how flow graphs can be applied to a wide range of electrical circuits that do not involve amplification. Other chapters deal with the parameters as well as circuit applications of transistors. This book discusses as well the variety of circuits using ther

 15. Analysis in Euclidean space

  CERN Document Server

  Hoffman, Kenneth

  2007-01-01

  Developed for an introductory course in mathematical analysis at MIT, this text focuses on concepts, principles, and methods. Its introductions to real and complex analysis are closely formulated, and they constitute a natural introduction to complex function theory.Starting with an overview of the real number system, the text presents results for subsets and functions related to Euclidean space of n dimensions. It offers a rigorous review of the fundamentals of calculus, emphasizing power series expansions and introducing the theory of complex-analytic functions. Subsequent chapters cover seq

 16. Fourier Analysis on Groups

  CERN Document Server

  Rudin, Walter

  2011-01-01

  In the late 1950s, many of the more refined aspects of Fourier analysis were transferred from their original settings (the unit circle, the integers, the real line) to arbitrary locally compact abelian (LCA) groups. Rudin's book, published in 1962, was the first to give a systematic account of these developments and has come to be regarded as a classic in the field. The basic facts concerning Fourier analysis and the structure of LCA groups are proved in the opening chapters, in order to make the treatment relatively self-contained.

 17. Associative Analysis in Statistics

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mihaela Muntean

  2015-03-01

  Full Text Available In the last years, the interest in technologies such as in-memory analytics and associative search has increased. This paper explores how you can use in-memory analytics and an associative model in statistics. The word “associative” puts the emphasis on understanding how datasets relate to one another. The paper presents the main characteristics of “associative” data model. Also, the paper presents how to design an associative model for labor market indicators analysis. The source is the EU Labor Force Survey. Also, this paper presents how to make associative analysis.

 18. Data analysis using SAS

  CERN Document Server

  Peng, Chao-Ying Joanne

  2008-01-01

  "Peng provides an excellent overview of data analysis using the powerful statistical software package SAS. This book is quite appropriate as a self-placed tutorial for researchers, as well as a textbook or supplemental workbook for data analysis courses such as statistics or research methods. Peng provides detailed coverage of SAS capabilities using step-by-step procedures and includes numerous comprehensive graphics and figures, as well as SAS printouts. Readers do not need a background in computer science or programming. Includes numerous examples in education, health sciences, and business.

 19. Similar component analysis

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  ZHANG Hong; WANG Xin; LI Junwei; CAO Xianguang

  2006-01-01

  A new unsupervised feature extraction method called similar component analysis (SCA) is proposed in this paper. SCA method has a self-aggregation property that the data objects will move towards each other to form clusters through SCA theoretically,which can reveal the inherent pattern of similarity hidden in the dataset. The inputs of SCA are just the pairwise similarities of the dataset,which makes it easier for time series analysis due to the variable length of the time series. Our experimental results on many problems have verified the effectiveness of SCA on some engineering application.

 20. Gait Analysis Laboratory

  Science.gov (United States)

  1976-01-01

  Complete motion analysis laboratory has evolved out of analyzing walking patterns of crippled children at Stanford Children's Hospital. Data is collected by placing tiny electrical sensors over muscle groups of child's legs and inserting step-sensing switches in soles of shoes. Miniature radio transmitters send signals to receiver for continuous recording of abnormal walking pattern. Engineers are working to apply space electronics miniaturization techniques to reduce size and weight of telemetry system further as well as striving to increase signal bandwidth so analysis can be performed faster and more accurately using a mini-computer.

 1. Spacecraft Radiation Analysis

  Science.gov (United States)

  Harris, D. W.

  1972-01-01

  The radiation interface in spacecrafts using radioisotope thermoelectric generators is studied. A Monte Carlo analysis of the radiation field that includes scattered radiation effects, produced neutron and gamma photon isoflux contours as functions of distance from the RTG center line. It is shown that the photon flux is significantly depressed in the RTG axial direction because of selfshielding. Total flux values are determined by converting the uncollided flux values into an equivalent RTG surface source and then performing a Monte Carlo analysis for each specific dose point. Energy distributions of the particle spectra completely define the radiation interface for a spacecraft model.

 2. Advanced Economic Analysis

  Science.gov (United States)

  Greenberg, Marc W.; Laing, William

  2013-01-01

  An Economic Analysis (EA) is a systematic approach to the problem of choosing the best method of allocating scarce resources to achieve a given objective. An EA helps guide decisions on the "worth" of pursuing an action that departs from status quo ... an EA is the crux of decision-support.

 3. Inverse correspondence analysis

  NARCIS (Netherlands)

  Groenen, PJF; van de Velden, M

  2004-01-01

  In correspondence analysis (CA), rows and columns of a data matrix are depicted as points in low-dimensional space. The row and column profiles are approximated by minimizing the so-called weighted chi-squared distance between the original profiles and their approximations, see for example, [Theory

 4. Retrospective landscape analysis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Fritzbøger, Bo

  2011-01-01

  On the basis of maps from the 18th and 19th centuries, a retrospective analysis was carried out of documentary settlement and landscape data extending back to the Middle Ages with the intention of identifying and dating general structural and dynamic features of the cultural landscape in a selected...

 5. Haskell data analysis cookbook

  CERN Document Server

  Shukla, Nishant

  2014-01-01

  Step-by-step recipes filled with practical code samples and engaging examples demonstrate Haskell in practice, and then the concepts behind the code. This book shows functional developers and analysts how to leverage their existing knowledge of Haskell specifically for high-quality data analysis. A good understanding of data sets and functional programming is assumed.

 6. Introductory real analysis

  CERN Document Server

  Kolmogorov, A N; Silverman, Richard A

  1975-01-01

  Self-contained and comprehensive, this elementary introduction to real and functional analysis is readily accessible to those with background in advanced calculus. It covers basic concepts and introductory principles in set theory, metric spaces, topological and linear spaces, linear functionals and linear operators, and much more. 350 problems. 1970 edition.

 7. Information Security Risk Analysis

  CERN Document Server

  Peltier, Thomas R

  2010-01-01

  Offers readers with the knowledge and the skill-set needed to achieve a highly effective risk analysis assessment. This title demonstrates how to identify threats and then determine if those threats pose a real risk. It is suitable for industry and academia professionals.

 8. Writing proofs in analysis

  CERN Document Server

  Kane, Jonathan M

  2016-01-01

  This is a textbook on proof writing in the area of analysis, balancing a survey of the core concepts of mathematical proof with a tight, rigorous examination of the specific tools needed for an understanding of analysis. Instead of the standard "transition" approach to teaching proofs, wherein students are taught fundamentals of logic, given some common proof strategies such as mathematical induction, and presented with a series of well-written proofs to mimic, this textbook teaches what a student needs to be thinking about when trying to construct a proof. Covering the fundamentals of analysis sufficient for a typical beginning Real Analysis course, it never loses sight of the fact that its primary focus is about proof writing skills. This book aims to give the student precise training in the writing of proofs by explaining exactly what elements make up a correct proof, how one goes about constructing an acceptable proof, and, by learning to recognize a correct proof, how to avoid writing incorrect proofs. T...

 9. Bayesian logistic regression analysis

  NARCIS (Netherlands)

  Van Erp, H.R.N.; Van Gelder, P.H.A.J.M.

  2012-01-01

  In this paper we present a Bayesian logistic regression analysis. It is found that if one wishes to derive the posterior distribution of the probability of some event, then, together with the traditional Bayes Theorem and the integrating out of nuissance parameters, the Jacobian transformation is an

 10. Manual for subject analysis

  International Nuclear Information System (INIS)

  This document is one in a series of publications known as the ETDE/INIS Joint Reference Series and also constitutes a part of the ETDE Procedures Manual. It presents the rules, guidelines and procedures to be adopted by centers submitting input to the International Nuclear Information System (INIS) or the Energy Technology Data Exchange (ETDE). It is a manual for the subject analysis part of input preparation, meaning the selection, subject classification, abstracting and subject indexing of relevant publications, and is to be used in conjunction with the Thesauruses, Subject Categories documents and the documents providing guidelines for the preparation of abstracts. The concept and structure of the new manual are intended to describe in a logical and efficient sequence all the steps comprising the subject analysis of documents to be reported to INIS or ETDE. The manual includes new chapters on preparatory analysis, subject classification, abstracting and subject indexing, as well as rules, guidelines, procedures, examples and a special chapter on guidelines and examples for subject analysis in particular subject fields. (g.t.; a.n.)

 11. CMS analysis school model

  International Nuclear Information System (INIS)

  To impart hands-on training in physics analysis, CMS experiment initiated the concept of CMS Data Analysis School (CMSDAS). It was born over three years ago at the LPC (LHC Physics Centre), Fermilab and is based on earlier workshops held at the LPC and CLEO Experiment. As CMS transitioned from construction to the data taking mode, the nature of earlier training also evolved to include more of analysis tools, software tutorials and physics analysis. This effort epitomized as CMSDAS has proven to be a key for the new and young physicists to jump start and contribute to the physics goals of CMS by looking for new physics with the collision data. With over 400 physicists trained in six CMSDAS around the globe, CMS is trying to engage the collaboration in its discovery potential and maximize physics output. As a bigger goal, CMS is striving to nurture and increase engagement of the myriad talents, in the development of physics, service, upgrade, education of those new to CMS and the career development of younger members. An extension of the concept to the dedicated software and hardware schools is also planned, keeping in mind the ensuing upgrade phase.

 12. Senegal : Country Environmental Analysis

  OpenAIRE

  World Bank

  2008-01-01

  The main objective of the Senegal Country Environmental Analysis (CEA) is to reinforce the ongoing dialogue on environmental issues between the World Bank and the Government of Senegal. The CEA also aims to support the ongoing Government implementation of a strategic results-based planning process at the Environment Ministry (MEPNBRLA). The main goal is to enable Senegal to have the necess...

 13. Thermal Analysis of Plastics

  Science.gov (United States)

  D'Amico, Teresa; Donahue, Craig J.; Rais, Elizabeth A.

  2008-01-01

  This lab experiment illustrates the use of differential scanning calorimetry (DSC) and thermal gravimetric analysis (TGA) in the measurement of polymer properties. A total of seven exercises are described. These are dry exercises: students interpret previously recorded scans. They do not perform the experiments. DSC was used to determine the…

 14. Naive Analysis of Variance

  Science.gov (United States)

  Braun, W. John

  2012-01-01

  The Analysis of Variance is often taught in introductory statistics courses, but it is not clear that students really understand the method. This is because the derivation of the test statistic and p-value requires a relatively sophisticated mathematical background which may not be well-remembered or understood. Thus, the essential concept behind…

 15. Elementary functional analysis

  CERN Document Server

  Shilov, Georgi E

  1996-01-01

  Introductory text covers basic structures of mathematical analysis (linear spaces, metric spaces, normed linear spaces, etc.), differential equations, orthogonal expansions, Fourier transforms - including problems in the complex domain, especially involving the Laplace transform - and more. Each chapter includes a set of problems, with hints and answers. Bibliography. 1974 edition.

 16. Introductory complex analysis

  CERN Document Server

  Silverman, Richard A

  1984-01-01

  A shorter version of A. I. Markushevich's masterly three-volume Theory of Functions of a Complex Variable, this edition is appropriate for advanced undergraduate and graduate courses in complex analysis. Numerous worked-out examples and more than 300 problems, some with hints and answers, make it suitable for independent study. 1967 edition.

 17. Operando (micro) XAFS analysis

  OpenAIRE

  Arčon, Iztok; Dominko, Robert; Vogel-Mikuš, Katarina

  2016-01-01

  In the talk the principles of XAS methods were presented with practical examples which illustrate the possibilities and advanced approaches for their use in structural analysis of different types of materials. The emphasis will be on to the use of XAS spectroscopy in operando mode and in combination with X-ray microscopy.

 18. Digital Systems Analysis

  Science.gov (United States)

  Martin, Vance S.

  2009-01-01

  There have been many attempts to understand how the Internet affects our modern world. There have also been numerous attempts to understand specific areas of the Internet. This article applies Immanuel Wallerstein's World Systems Analysis to our informationalist society. Understanding this world as divided among individual core, semi-periphery,…

 19. Multiphasic analysis of growth.

  NARCIS (Netherlands)

  Koops, W.J.

  1989-01-01

  The central theme of this thesis is the mathematical analysis of growth in animals, based on the theory of multiphasic growth. Growth in biological terms is related to increase in size and shape. This increase is determined by internal (genetical) and external (environmental) factors. Well known mat

 20. Russian Language Analysis Project

  Science.gov (United States)

  Serianni, Barbara; Rethwisch, Carolyn

  2011-01-01

  This paper is the result of a language analysis research project focused on the Russian Language. The study included a diverse literature review that included published materials as well as online sources in addition to an interview with a native Russian speaker residing in the United States. Areas of study include the origin and history of the…

 1. Analysis of numerical methods

  CERN Document Server

  Isaacson, Eugene

  1994-01-01

  This excellent text for advanced undergraduates and graduate students covers norms, numerical solution of linear systems and matrix factoring, iterative solutions of nonlinear equations, eigenvalues and eigenvectors, polynomial approximation, and other topics. It offers a careful analysis and stresses techniques for developing new methods, plus many examples and problems. 1966 edition.

 2. Safeguards system analysis, (1)

  International Nuclear Information System (INIS)

  A system analysis on the implementing safeguards system based on the traditional materials accountancy was done. This report describes about verification methods applied to operator's measurement data, MUF evaluation method, theories on the decision of PIT frequency and designing of inspection plan. (author)

 3. Grey component analysis

  NARCIS (Netherlands)

  Westerhuis, J.A.; Derks, E.P.P.A.; Hoefsloot, H.C.J.; Smilde, A.K.

  2007-01-01

  The interpretation of principal component analysis (PCA) models of complex biological or chemical data can be cumbersome because in PCA the decomposition is performed without any knowledge of the system at hand. Prior information of the system is not used to improve the interpretation. In this paper

 4. Advanced biomedical image analysis

  CERN Document Server

  Haidekker, Mark A

  2010-01-01

  "This book covers the four major areas of image processing: Image enhancement and restoration, image segmentation, image quantification and classification, and image visualization. Image registration, storage, and compression are also covered. The text focuses on recently developed image processing and analysis operators and covers topical research"--Provided by publisher.

 5. Learning: An Evolutionary Analysis

  Science.gov (United States)

  Swann, Joanna

  2009-01-01

  This paper draws on the philosophy of Karl Popper to present a descriptive evolutionary epistemology that offers philosophical solutions to the following related problems: "What happens when learning takes place?" and "What happens in human learning?" It provides a detailed analysis of how learning takes place without any direct transfer of…

 6. Developing Word Analysis Skills.

  Science.gov (United States)

  Heilman, Arthur W.

  The importance of word analysis skills to reading ability is discussed, and methodologies for teaching such skills are examined. It is stated that a child cannot become proficient in reading if he does not master the skill of associating printed letter symbols with the sounds they represent. Instructional procedures which augment the alphabet with…

 7. Social Set Analysis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Vatrapu, Ravi; Mukkamala, Raghava Rao; Hussain, Abid;

  2016-01-01

  automata and agent-based modeling). However, when it comes to organizational and societal units of analysis, there exists no approach to conceptualize, model, analyze, explain, and predict social media interactions as individuals' associations with ideas, values, identities, and so on. To address...

 8. Learning Haskell data analysis

  CERN Document Server

  Church, James

  2015-01-01

  If you are a developer, analyst, or data scientist who wants to learn data analysis methods using Haskell and its libraries, then this book is for you. Prior experience with Haskell and a basic knowledge of data science will be beneficial.

 9. Communication Network Analysis Methods.

  Science.gov (United States)

  Farace, Richard V.; Mabee, Timothy

  This paper reviews a variety of analytic procedures that can be applied to network data, discussing the assumptions and usefulness of each procedure when applied to the complexity of human communication. Special attention is paid to the network properties measured or implied by each procedure. Factor analysis and multidimensional scaling are among…

 10. Structural analysis of DAEs

  DEFF Research Database (Denmark)

  Poulsen, Mikael Zebbelin

  2002-01-01

  , by the implementation of the Simpy tool box. This is an object oriented system implemented in the Python language. It can be used for analysis of DAEs, ODEs and non-linear equation and uses e.g. symbolic representations of expressions and equations. The presentations of theory and algorithms for structural index...

 11. Shifted Independent Component Analysis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mørup, Morten; Madsen, Kristoffer Hougaard; Hansen, Lars Kai

  2007-01-01

  Delayed mixing is a problem of theoretical interest and practical importance, e.g., in speech processing, bio-medical signal analysis and financial data modelling. Most previous analyses have been based on models with integer shifts, i.e., shifts by a number of samples, and have often been carried...

 12. Spatial Data Analysis.

  Science.gov (United States)

  Banerjee, Sudipto

  2016-01-01

  With increasing accessibility to geographic information systems (GIS) software, statisticians and data analysts routinely encounter scientific data sets with geocoded locations. This has generated considerable interest in statistical modeling for location-referenced spatial data. In public health, spatial data routinely arise as aggregates over regions, such as counts or rates over counties, census tracts, or some other administrative delineation. Such data are often referred to as areal data. This review article provides a brief overview of statistical models that account for spatial dependence in areal data. It does so in the context of two applications: disease mapping and spatial survival analysis. Disease maps are used to highlight geographic areas with high and low prevalence, incidence, or mortality rates of a specific disease and the variability of such rates over a spatial domain. They can also be used to detect hot spots or spatial clusters that may arise owing to common environmental, demographic, or cultural effects shared by neighboring regions. Spatial survival analysis refers to the modeling and analysis for geographically referenced time-to-event data, where a subject is followed up to an event (e.g., death or onset of a disease) or is censored, whichever comes first. Spatial survival analysis is used to analyze clustered survival data when the clustering arises from geographical regions or strata. Illustrations are provided in these application domains.

 13. Environmental risk analysis

  International Nuclear Information System (INIS)

  The conventional Risk Analysis (RA) relates usually a certain undesired event frequency with its consequences. Such technique is used nowadays in Brazil to analyze accidents and their consequences strictly under the human approach, valuing loss of human equipment, human structures and human lives, without considering the damage caused to natural resources that keep life possible on Earth. This paradigm was developed primarily because of the Homo sapiens' lack of perception upon the natural web needed to sustain his own life. In reality, the Brazilian professionals responsible today for licensing, auditing and inspecting environmental aspects of human activities face huge difficulties in making technical specifications and procedures leading to acceptable levels of impact, furthermore considering the intrinsic difficulties to define those levels. Therefore, in Brazil the RA technique is a weak tool for licensing for many reasons, and of them are its short scope (only accident considerations) and wrong a paradigm (only human direct damages). A paper from the author about the former was already proposed to the 7th International Conference on Environmetrics, past July'96, USP-SP. This one discusses the extension of the risk analysis concept to take into account environmental consequences, transforming the conventional analysis into a broader methodology named here as Environmental Risk Analysis. (author)

 14. Spatial Data Analysis.

  Science.gov (United States)

  Banerjee, Sudipto

  2016-01-01

  With increasing accessibility to geographic information systems (GIS) software, statisticians and data analysts routinely encounter scientific data sets with geocoded locations. This has generated considerable interest in statistical modeling for location-referenced spatial data. In public health, spatial data routinely arise as aggregates over regions, such as counts or rates over counties, census tracts, or some other administrative delineation. Such data are often referred to as areal data. This review article provides a brief overview of statistical models that account for spatial dependence in areal data. It does so in the context of two applications: disease mapping and spatial survival analysis. Disease maps are used to highlight geographic areas with high and low prevalence, incidence, or mortality rates of a specific disease and the variability of such rates over a spatial domain. They can also be used to detect hot spots or spatial clusters that may arise owing to common environmental, demographic, or cultural effects shared by neighboring regions. Spatial survival analysis refers to the modeling and analysis for geographically referenced time-to-event data, where a subject is followed up to an event (e.g., death or onset of a disease) or is censored, whichever comes first. Spatial survival analysis is used to analyze clustered survival data when the clustering arises from geographical regions or strata. Illustrations are provided in these application domains. PMID:26789381

 15. An Analysis of Anaphora

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  于昌利

  2008-01-01

  This paper is based on Chinese and English examples,presenting a systematic research and analysis on zero anaphora,pronominal anaphora and NP anaphora. It is found that semantic features,pragmatic elements.contexts and syntactic structures play important roles in our choice and interpreting them.

 16. Online Paper Review Analysis

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Doaa Mohey El-Din

  2015-09-01

  Full Text Available Sentiment analysis or opinion mining is used to automate the detection of subjective information such as opinions, attitudes, emotions, and feelings. Hundreds of thousands care about scientific research and take a long time to select suitable papers for their research. Online reviews on papers are the essential source to help them. The reviews save reading time and save papers cost. This paper proposes a new technique to analyze online reviews. It is called sentiment analysis of online papers (SAOOP. SAOOP is a new technique used for enhancing bag-of-words model, improving the accuracy and performance. SAOOP is useful in increasing the understanding rate of review's sentences through higher language coverage cases. SAOOP introduces solutions for some sentiment analysis challenges and uses them to achieve higher accuracy. This paper also presents a measure of topic domain attributes, which provides a ranking of total judging on each text review for assessing and comparing results across different sentiment techniques for a given text review. Finally, showing the efficiency of the proposed approach by comparing the proposed technique with two sentiment analysis techniques. The comparison terms are based on measuring accuracy, performance and understanding rate of sentences.

 17. Analysis of Progestagens

  Science.gov (United States)

  Wood, P. J.; Gower, D. B.

  This chapter covers the analysis of steroids with progesterone-like activity, classified as “progestagens”. Steroids in this group include the naturally occurring C21 steroids, progesterone (4-pregnene-3,20-dione) and its metabolites, together with synthetic steroids, such as norgestrel norethisterone (NE), and medroxyprogesterone acetate which also have progestational activity.

 18. Anisotropic generalized Procrustes analysis

  NARCIS (Netherlands)

  Bennani Dosse, Mohammed; Kiers, Henk A.L.; Ten Berge, Jos M.F.

  2011-01-01

  Generalized Procrustes analysis is a popular method for matching several configurations by translations, rotations/reflections and scaling constants. It aims at producing a group average from these Euclidean similarity transformations followed by bi-linear approximation of this group average for gra

 19. Social network analysis

  NARCIS (Netherlands)

  W. de Nooy

  2009-01-01

  Social network analysis (SNA) focuses on the structure of ties within a set of social actors, e.g., persons, groups, organizations, and nations, or the products of human activity or cognition such as web sites, semantic concepts, and so on. It is linked to structuralism in sociology stressing the si

 20. Bayesian Independent Component Analysis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Winther, Ole; Petersen, Kaare Brandt

  2007-01-01

  In this paper we present an empirical Bayesian framework for independent component analysis. The framework provides estimates of the sources, the mixing matrix and the noise parameters, and is flexible with respect to choice of source prior and the number of sources and sensors. Inside the engine...

 1. Transactional Analysis in Management.

  Science.gov (United States)

  Hewson, Julie; Turner, Colin

  Although Transactional Analysis (TA) has heavily influenced psychotherapy, little has been written to parallel that influence in areas of organization theory, organization behavior, or management studies. This book is intended primarily for people working in management roles. In part one, personal experiences are drawn upon to describe a fictional…

 2. Statistical Analysis Plan

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ris Hansen, Inge; Søgaard, Karen; Gram, Bibi;

  2015-01-01

  This is the analysis plan for the multicentre randomised control study looking at the effect of training and exercises in chronic neck pain patients that is being conducted in Jutland and Funen, Denmark. This plan will be used as a work description for the analyses of the data collected....

 3. Public Expenditure Analysis

  OpenAIRE

  Shah, Anwar

  2005-01-01

  This book provides tools of analysis for discovering equity in tax burdens as well as in public spending and judging government performance in its role in safeguarding the interests of the poor and those otherwise disadvantaged members of society, such as women, children, and minorities. The book further provides a framework for a rights-based approach to citizen empowerment-in other words, ...

 4. Python data analysis

  CERN Document Server

  Idris, Ivan

  2014-01-01

  This book is for programmers, scientists, and engineers who have knowledge of the Python language and know the basics of data science. It is for those who wish to learn different data analysis methods using Python and its libraries. This book contains all the basic ingredients you need to become an expert data analyst.

 5. Doxing: a conceptual analysis

  NARCIS (Netherlands)

  Douglas, David M.

  2016-01-01

  Doxing is the intentional public release onto the Internet of personal information about an individual by a third party, often with the intent to humiliate, threaten, intimidate, or punish the identified individual. In this paper I present a conceptual analysis of the practice of doxing and how it d

 6. Head space analysis

  NARCIS (Netherlands)

  Stekelenburg, G.J. van; Koorevaar, G.

  1971-01-01

  Additional analytical information is given about the method of head space analysis. From the data presented it can be concluded that this technique may be advantageous for enzyme kinetic studies in turbid solutions, provided a volatile organic substance is involved in the chemical reaction. Also som

 7. Safety analysis for `Fugen`

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  1997-10-01

  The improvement of safety in nuclear power stations is an important proposition. Therefore also as to the safety evaluation, it is important to comprehensively and systematically execute it by referring to the operational experience and the new knowledge which is important for the safety throughout the period of use as well as before the construction and the start of operation of nuclear power stations. In this report, the results when the safety analysis for ``Fugen`` was carried out by referring to the newest technical knowledge are described. As the result, it was able to be confirmed that the safety of ``Fugen`` has been secured by the inherent safety and the facilities which were designed for securing the safety. The basic way of thinking on the safety analysis including the guidelines to be conformed to is mentioned. As to the abnormal transient change in operation and accidents, their definition, the events to be evaluated and the standards for judgement are reported. The matters which were taken in consideration at the time of the analysis are shown. The computation programs used for the analysis were REACT, HEATUP, LAYMON, FATRAC, SENHOR, LOTRAC, FLOOD and CONPOL. The analyses of the abnormal transient change in operation and accidents are reported on the causes, countermeasures, protective functions and results. (K.I.)

 8. Multilevel component analysis

  NARCIS (Netherlands)

  Timmerman, M.E.

  2006-01-01

  A general framework for the exploratory component analysis of multilevel data (MLCA) is proposed. In this framework, a separate component model is specified for each group of objects at a certain level. The similarities between the groups of objects at a given level can be expressed by imposing cons

 9. Proteoglycan isolation and analysis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Woods, A; Couchman, J R

  2001-01-01

  Proteoglycans can be difficult molecules to isolate and analyze due to large mass, charge, and tendency to aggregate or form macromolecular complexes. This unit describes detailed methods for purification of matrix, cell surface, and cytoskeleton-linked proteoglycans. Methods for analysis...

 10. CMS Analysis School Model

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Malik, S. [Nebraska U.; Shipsey, I. [Purdue U.; Cavanaugh, R. [Illinois U., Chicago; Bloom, K. [Nebraska U.; Chan, Kai-Feng [Taiwan, Natl. Taiwan U.; D' Hondt, J. [Vrije U., Brussels; Klima, B. [Fermilab; Narain, M. [Brown U.; Palla, F. [INFN, Pisa; Rolandi, G. [CERN; Schörner-Sadenius, T. [DESY

  2014-01-01

  To impart hands-on training in physics analysis, CMS experiment initiated the concept of CMS Data Analysis School (CMSDAS). It was born over three years ago at the LPC (LHC Physics Centre), Fermilab and is based on earlier workshops held at the LPC and CLEO Experiment. As CMS transitioned from construction to the data taking mode, the nature of earlier training also evolved to include more of analysis tools, software tutorials and physics analysis. This effort epitomized as CMSDAS has proven to be a key for the new and young physicists to jump start and contribute to the physics goals of CMS by looking for new physics with the collision data. With over 400 physicists trained in six CMSDAS around the globe, CMS is trying to engage the collaboration in its discovery potential and maximize physics output. As a bigger goal, CMS is striving to nurture and increase engagement of the myriad talents, in the development of physics, service, upgrade, education of those new to CMS and the career development of younger members. An extension of the concept to the dedicated software and hardware schools is also planned, keeping in mind the ensuing upgrade phase.

 11. Critical Analysis of Multimodal Discourse

  DEFF Research Database (Denmark)

  van Leeuwen, Theo

  2013-01-01

  This is an encyclopaedia article which defines the fields of critical discourse analysis and multimodality studies, argues that within critical discourse analysis more attention should be paid to multimodality, and within multimodality to critical analysis, and ends reviewing a few examples...... of recent work in the critical analysis of multimodal discourse....

 12. Introduction to Food Analysis

  Science.gov (United States)

  Nielsen, S. Suzanne

  Investigations in food science and technology, whether by the food industry, governmental agencies, or universities, often require determination of food composition and characteristics. Trends and demands of consumers, the food industry, and national and international regulations challenge food scientists as they work to monitor food composition and to ensure the quality and safety of the food supply. All food products require analysis as part of a quality management program throughout the development process (including raw ingredients), through production, and after a product is in the market. In addition, analysis is done of problem samples and competitor products. The characteristics of foods (i.e., chemical composition, physical properties, sensory properties) are used to answer specific questions for regulatory purposes and typical quality control. The nature of the sample and the specific reason for the analysis commonly dictate the choice of analytical methods. Speed, precision, accuracy, and ruggedness often are key factors in this choice. Validation of the method for the specific food matrix being analyzed is necessary to ensure usefulness of the method. Making an appropriate choice of the analytical technique for a specific application requires a good knowledge of the various techniques (Fig. 1.1). For example, your choice of method to determine the salt content of potato chips would be different if it is for nutrition labeling than for quality control. The success of any analytical method relies on the proper selection and preparation of the food sample, carefully performing the analysis, and doing the appropriate calculations and interpretation of the data. Methods of analysis developed and endorsed by several nonprofit scientific organizations allow for standardized comparisons of results between different laboratories and for evaluation of less standard procedures. Such official methods are critical in the analysis of foods, to ensure that they meet

 13. Analysis of 2013 civil servant selection examination biology test questions according to teacher content knowledge competencies and revised Bloom taxonomy2013 Kamu personeli seçme sınavı biyoloji alan bilgisi sorularının biyoloji öğretmenliği alan bilgisi yeterliklerine ve yenilenmiş Bloom taksonomisine göre analizi

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Aylin Kala

  2016-01-01

  Full Text Available The purpose of this study is to analyze questions of 2013 biology content knowledge test in civil servant selection examination (KPSS according to performance indicators in biology teachers’ content knowledge competencies and knowledge and cognitive processes dimensions in revised Bloom taxonomy. In this qualitative research descriptive content analysis approach is employed and data is collected through document analysis. According to results questions reflected only 50% (17 of 34 biology teachers’ performance indicators identified by the National Ministry of Education. Additionally, questions did not homogenously represent levels of knowledge and cognitive processes dimensions of revised Bloom taxonomy. In cognitive processes dimension questions were mostly in category of understanding (42% and there was not any question in either categories evaluate or create. In knowledge dimension questions were mostly in conceptual category (75% and there was not any question that required metacognitive knowledge. Both performance indicators and knowledge levels should be better considered in preparation of such a high stake exam.   Özet Bu çalışmanın amacı, 2013 Kamu Personeli Seçme Sınavı’nın biyoloji alan bilgisi sorularını biyoloji öğretmenliği alan bilgisi yeterliklerinde yer alan performans göstergelerine ve Yenilenmiş Bloom Taksonomisinin bilgi ve bilişsel süreç boyutlarına göre incelemektir. Bu araştırmada eğitim çalışmalarında sıklıkla kullanılan betimsel analiz ve içerik analizi teknikleri kullanılmıştır. Araştırma verileri nitel araştırma yöntemlerinden biri olan doküman incelemesi ile elde edilmiştir. Araştırma sonucunda test içerisindeki soruların biyoloji öğretmenliği alan bilgisi yeterliklerini oluşturan 34 performans göstergesinden 17 tanesini (%50’sini yokladığı tespit edilmiştir. Ayrıca, biyoloji alan bilgisi sorularının Yenilenmiş Bloom Taksonomisinin bilgi ve bili

 14. Adaptability and Genotype x Environment Interaction of Spring Wheat Cultivars in Chile using Regression Analysis, AMMI, and SRAG Adaptabilidad e Interacción Genotipo x Ambiente en Trigos de Primavera utilizando Análisis de Regresión, AMMI y SREG

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dalma Castillo

  2012-06-01

  Full Text Available Wheat (Triticum aestivum L. genetic improvement objectives include obtaining cultivars capable of expressing their maximum potential yield and quality in diverse environments. This make necessary to know and define the environment in which a variety can express its maximum potential yield and quality. The objective of this study was to assess which method is the most efficient to study cultivars response in multiple environments. For this, we analyze the adaptability, stability, and genotype x environment (GxE interaction effect, grain yield, sedimentation, and wet gluten content of 13 spring wheat cultivars sown in six environments in the central-south and southern zones of Chile during two seasons. The data were analyzed by regression analysis, additive main effects and multiplicative interaction (AMMI, and the sites regression (SREG model. By this was thus established that SREG analysis is the most efficient for this type of study since, in addition to analyzing stability, adaptability, and effect (GxE, it allows identifying the best cultivar. In this case, 'Pandora-INIA' stands out by exhibiting the best yield (7.38 t ha-1, high sedimentation (36.95 cm³, and wet gluten (41.54% indices in all the environments, and this positions it as a variety having both high yield and quality.Dentro de los objetivos del mejoramiento genético del trigo (Triticum aestivum L. figura la obtención de variedades capaces de expresar su máximo potencial de rendimiento y calidad en diversos ambientes. Por lo cual es necesario conocer y definir el ambiente en que una variedad puede expresar al máximo su potencial de rendimiento y de calidad. El objetivo de este trabajo fue determinar una metodología eficiente para analizar la respuesta de diversos cultivares de trigo a distintos ambientes. Para ello se analizó la adaptabilidad, estabilidad y la interacción Genotipo x Ambiente (GxE de 13 variedades de trigo de primavera, sembradas, en seis ambientes de la

 15. Systems analysis - independent analysis and verification

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  DiPietro, J.P.; Skolnik, E.G.; Badin, J.S. [Energetics, Inc., Columbia, MD (United States)

  1996-10-01

  The Hydrogen Program of the U.S. Department of Energy (DOE) funds a portfolio of activities ranging from conceptual research to pilot plant testing. The long-term research projects support DOE`s goal of a sustainable, domestically based energy system, and the development activities are focused on hydrogen-based energy systems that can be commercially viable in the near-term. Energetics develops analytic products that enable the Hydrogen Program Manager to assess the potential for near- and long-term R&D activities to satisfy DOE and energy market criteria. This work is based on a pathway analysis methodology. The authors consider an energy component (e.g., hydrogen production from biomass gasification, hybrid hydrogen internal combustion engine (ICE) vehicle) within a complete energy system. The work involves close interaction with the principal investigators to ensure accurate representation of the component technology. Comparisons are made with the current cost and performance of fossil-based and alternative renewable energy systems, and sensitivity analyses are conducted to determine the effect of changes in cost and performance parameters on the projects` viability.

 16. Complementing Gender Analysis Methods.

  Science.gov (United States)

  Kumar, Anant

  2016-01-01

  The existing gender analysis frameworks start with a premise that men and women are equal and should be treated equally. These frameworks give emphasis on equal distribution of resources between men and women and believe that this will bring equality which is not always true. Despite equal distribution of resources, women tend to suffer and experience discrimination in many areas of their lives such as the power to control resources within social relationships, and the need for emotional security and reproductive rights within interpersonal relationships. These frameworks believe that patriarchy as an institution plays an important role in women's oppression, exploitation, and it is a barrier in their empowerment and rights. Thus, some think that by ensuring equal distribution of resources and empowering women economically, institutions like patriarchy can be challenged. These frameworks are based on proposed equality principle which puts men and women in competing roles. Thus, the real equality will never be achieved. Contrary to the existing gender analysis frameworks, the Complementing Gender Analysis framework proposed by the author provides a new approach toward gender analysis which not only recognizes the role of economic empowerment and equal distribution of resources but suggests to incorporate the concept and role of social capital, equity, and doing gender in gender analysis which is based on perceived equity principle, putting men and women in complementing roles that may lead to equality. In this article the author reviews the mainstream gender theories in development from the viewpoint of the complementary roles of gender. This alternative view is argued based on existing literature and an anecdote of observations made by the author. While criticizing the equality theory, the author offers equity theory in resolving the gender conflict by using the concept of social and psychological capital. PMID:25941756

 17. Ceramic tubesheet design analysis

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Mallett, R.H.; Swindeman, R.W.

  1996-06-01

  A transport combustor is being commissioned at the Southern Services facility in Wilsonville, Alabama to provide a gaseous product for the assessment of hot-gas filtering systems. One of the barrier filters incorporates a ceramic tubesheet to support candle filters. The ceramic tubesheet, designed and manufactured by Industrial Filter and Pump Manufacturing Company (EF&PM), is unique and offers distinct advantages over metallic systems in terms of density, resistance to corrosion, and resistance to creep at operating temperatures above 815{degrees}C (1500{degrees}F). Nevertheless, the operational requirements of the ceramic tubesheet are severe. The tubesheet is almost 1.5 m in (55 in.) in diameter, has many penetrations, and must support the weight of the ceramic filters, coal ash accumulation, and a pressure drop (one atmosphere). Further, thermal stresses related to steady state and transient conditions will occur. To gain a better understanding of the structural performance limitations, a contract was placed with Mallett Technology, Inc. to perform a thermal and structural analysis of the tubesheet design. The design analysis specification and a preliminary design analysis were completed in the early part of 1995. The analyses indicated that modifications to the design were necessary to reduce thermal stress, and it was necessary to complete the redesign before the final thermal/mechanical analysis could be undertaken. The preliminary analysis identified the need to confirm that the physical and mechanical properties data used in the design were representative of the material in the tubesheet. Subsequently, few exploratory tests were performed at ORNL to evaluate the ceramic structural material.

 18. Analysis framework for GLORIA

  Science.gov (United States)

  Żarnecki, Aleksander F.; Piotrowski, Lech W.; Mankiewicz, Lech; Małek, Sebastian

  2012-05-01

  GLORIA stands for "GLObal Robotic-telescopes Intelligent Array". GLORIA will be the first free and open-access network of robotic telescopes of the world. It will be a Web 2.0 environment where users can do research in astronomy by observing with robotic telescopes, and/or analyzing data that other users have acquired with GLORIA, or from other free access databases, like the European Virtual Observatory. GLORIA project will define free standards, protocols and methodology for controlling Robotic Telescopes and related instrumentation, for conducting so called on-line experiments by scheduling observations in the telescope network, and for conducting so-called off-line experiments based on the analysis of astronomical meta-data produced by GLORIA or other databases. Luiza analysis framework for GLORIA was based on the Marlin package developed for the International Linear Collider (ILC), data analysis. HEP experiments have to deal with enormous amounts of data and distributed data analysis is a must, so the Marlin framework concept seemed to be well suited for GLORIA needs. The idea (and large parts of code) taken from Marlin is that every computing task is implemented as a processor (module) that analyzes the data stored in an internal data structure and created additional output is also added to that collection. The advantage of such a modular approach is to keep things as simple as possible. Every single step of the full analysis chain that goes eg. from raw images to light curves can be processed separately and the output of each step is still self consistent and can be fed in to the next step without any manipulation.

 19. Complementing Gender Analysis Methods.

  Science.gov (United States)

  Kumar, Anant

  2016-01-01

  The existing gender analysis frameworks start with a premise that men and women are equal and should be treated equally. These frameworks give emphasis on equal distribution of resources between men and women and believe that this will bring equality which is not always true. Despite equal distribution of resources, women tend to suffer and experience discrimination in many areas of their lives such as the power to control resources within social relationships, and the need for emotional security and reproductive rights within interpersonal relationships. These frameworks believe that patriarchy as an institution plays an important role in women's oppression, exploitation, and it is a barrier in their empowerment and rights. Thus, some think that by ensuring equal distribution of resources and empowering women economically, institutions like patriarchy can be challenged. These frameworks are based on proposed equality principle which puts men and women in competing roles. Thus, the real equality will never be achieved. Contrary to the existing gender analysis frameworks, the Complementing Gender Analysis framework proposed by the author provides a new approach toward gender analysis which not only recognizes the role of economic empowerment and equal distribution of resources but suggests to incorporate the concept and role of social capital, equity, and doing gender in gender analysis which is based on perceived equity principle, putting men and women in complementing roles that may lead to equality. In this article the author reviews the mainstream gender theories in development from the viewpoint of the complementary roles of gender. This alternative view is argued based on existing literature and an anecdote of observations made by the author. While criticizing the equality theory, the author offers equity theory in resolving the gender conflict by using the concept of social and psychological capital.

 20. Strategic analysis of Czech Airlines

  OpenAIRE

  Moiseeva, Polina

  2016-01-01

  The thesis called Strategic Analysis of Czech Airlines which completely analyses current situation within the company. It presents theoretical base for such an analysis and subsequently offers situational analysis, which includes the analysis of external environment, internal environment and suggestions for improvement. The thesis includes a complete companys SWOT analysis and offers the applying of Porters five forces framework. The thesis also includes recommendations and suggestions for th...