WorldWideScience

Sample records for analyse med fokus

 1. Nyttan med Revision : Med fokus på "kundnytteaspekter"

  OpenAIRE

  Mistry, Vibhuti; Avdija, Besnik

  2011-01-01

  Sammanfattning Den 1 november 2010 avskaffades revisionsplikten som innebär att 72 % av aktiebolagen i Sverige har berörts av den nya lagen. Detta medför till att valmöjligheten för fri revision är öppen för privata aktiebolag som underskrider gränsvärdet. Lagen om frivillig revision har påverkat revisorns roll och ansvar samtidigt som själva yrket har förändrats och gått mer mot rådgivning. Därmed har det blivit viktigt att klargöra nyttan med revision för att kunna visa värdet för småföreta...

 2. Statistisk analyse med SPSS

  OpenAIRE

  Linnerud, Kristin; Oklevik, Ove; Slettvold, Harald

  2004-01-01

  Dette notatet har sitt utspring i forelesninger og undervisning for 3.års studenter i økonomi og administrasjon ved høgskolen i Sogn og Fjordane. Notatet er særlig lagt opp mot undervisningen i SPSS i de to kursene ”OR 685 Marknadsanalyse og merkevarestrategi” og ”BD 616 Økonomistyring og analyse med programvare”.

 3. Bedre kvalitet i dagtilbud med fokus på udsatte børn

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Bente

  2008-01-01

  En analyse og diskussion af projekter som har fået støtte til at arbejde med udsatte børn i dagtilbud. I analysen trækkes på anden forksning, egne tidligere forskning på området og en række problemfelter og udfordringe4r til det pædagogiske arbejde og miljø trækkes frem og perspektiveres...

 4. MAPP-konference med fokus på branding af fødevarer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Stacey, Julia

  2002-01-01

  kommunikation om produktet. Et mærke kan derfor - hvis det går godt - blive et symbol for både håndgribelige og uhåndgribelige aspekter. Overblik over branding Det er MAPP Centret på Handelshøjskolen i Århus, der står som arrangør af konferencen 5. november 2002 på Comwell i Middelfart. Konferencen har fokus......Branding af fødevarer har været aktuel i de seneste år, men branding har en lang historie bag sig. Konceptet opstod under den industrielle revolution. Her dannede masseproduktion og nye former for distribution grundlag for nye måder at kommunikere på mellem fødevareproducenter og forbrugere. De...... seneste fem til ti år har interessen for branding af fødevarer nået nye højder - både inden for forskning og i fødevarevirksomhedernes hverdag. Mærker skaber præferencer Traditionelt hjælper et mærke forbrugerne til at gøre brug af tidligere erfaringer. Mærker hjælper forbrugerne til at genkøbe fødevarer...

 5. En kartläggning av videobloggar med fokus på turism

  OpenAIRE

  Vuori, Jannika

  2016-01-01

  Syftet med detta arbete var att undersöka rese-videobloggars struktur, marknadsföring och personlighet. Jag använde mig av kvalitativ undersökning med en observation och en e-postintervju. Mitt resultat bevisar att det finns mycket gemensamma drag i struk-turen och marknadsföringen i vloggarna. Videorna är strukturerade så att det finns en intro och/eller en outro, specialeffekter och en viss längd. Handlingen är reserelaterad. Google AdSense marknadsför olika företag i deras vloggar och ger ...

 6. Fondsbegrebet - med særlig fokus på de erhvervsdrivende fonde

  DEFF Research Database (Denmark)

  Feldthusen, Rasmus Kristian; Poulsen, Martin

  2013-01-01

  I artiklen bliver fondsbegrebet, således som det kom til udtryk i forbindelse med betænkning nr. 920 fra 1982 om fonde, analyseret. Det nugældende fondsbegreb er dannet af en række grundlæggende betingelser. Når grundbetingelserne er opfyldt, foreligger der en fond. I analysen efterprøves nogle a...

 7. Implementering af CSR-tiltag i Rema 1000 - med fokus på at reducere madspild

  OpenAIRE

  Hansen, Julie Egede; Johansen, Marianne Hoel; Jensen, Vibeke Myrtue

  2013-01-01

  Dette projekt omhandler detailkæden Rema 1000s initiativer for at reducere madspild og hvilke udfordringer der er opstået undervejs i implementeringen af disse initiativer. Virksomhedernes Samfunds Ansvar eller Corporate Social Resposibility (CSR) er et begreb der forskriver virksomhederne at tage ansvar for samfundsproblematikker. Rema 1000 har taget aktivt del i samfundsansvaret hvilket bl.a. har udmøntet sig i CSR-tiltag der kan hjælpe kunder med kun at købe det nødvendige og derigennem sm...

 8. Digitale læringsressourcer med fokus på opbygning af studiekompetencer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Albrechtsen, Charlotte; Jensen, Tine Wirenfeldt

  uddannelsesinstitutioner. Sitet har ca. 4700 besøgende pr. måned, hvor af mere end en tredjedel bliver på sitet i 7,5 minutter og får vist 5 sider. Det digitale medielandskab har imidlertid forandret sig radikalt siden 2002. Fremkomsten af web 2.0 og de sociale medier har sat individet, slutbrugeren i centrum gennem...... tilbyder? Som svar på ovenstående er forskellige tiltag sat i værks for at gøre Studiemetroens indhold tilgængeligt for de studerende på en måde, der er i overensstemmelse med deres mediebrug: platformsoverskridende, deltagende og delbart. I workshoppen præsenterer vi følgende konkrete tiltag: En...... Facebookside til internationale studerende (integration med Study Metro) Korte videoer indlejret i Studiemetroen via Vimeo.com Fysisk undervisningsmateriale gjort tilgængeligt i en saml-selv-version på Studiemetroen. Desuden inviteres workshoppens deltagere til at bidrage til at afsøge potentialet i en...

 9. Vindkraft i Sverige : Nuläge och framtidsutsikter med fokus på energilagring

  OpenAIRE

  Berlin, Daniel; Dingle, Marcus

  2015-01-01

  Den här rapporten är gjord för ett kandidatexamensarbete på KTH inom programmet industriell ekonomi med inriktning mot energisystem och hållbar utveckling. Bakgrunden till studien är den ökning av andelen elektricitet i Sverige som genereras från förnybara energikällor, där lagstiftning och politiska mål kring utsläpp av växthusgaser har varit drivande faktorer. Vindkraft är en av dessa förnybara energikällor och produktionen av elektricitet från vindkraft har på senare tid ökat kraftigt i Sv...

 10. Coaching - fokus på samtalen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Coaching – fokus på samtalen præsenterer forskellige filosofiske og teoretiske perspektiver på coachingsamtalen og indeholder desuden analyser af autentiske coachingsamtaler, som finder sted i en organisatorisk kontekst. Bogens kapitler beskæftiger sig med forskellige tilgange til coaching, som de...... i coachingsamtalen. Coaching – fokus på samtalen er den tredje bog i serien om Organisatorisk Coaching. Den er skrevet af konsulenter, ledere og forskere, som arbejder med coaching i private og offentlige organisationer. Coaching – fokus på samtalen kan bruges på mellemlange og videregående...... uddannelser og henvender sig samtidig til ledere, konsulenter og andre forandringsagenter, der arbejder med coaching i en organisatorisk praksis....

 11. Fra kollektiv interessevaretagelse til nye sociale fællesskaber på arbejdspladsen - med særlig fokus på de højtuddannede vidensarbejdere

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Vibeke

  2003-01-01

  Den kollektive interessevaretagelse er i fokus i denne artikel, som handler om de moderne vidensarbewjdere med en længerevarende uddannelse. Spørgsmålet er om de nye personalepolitikker overtager tillidsrepræsentanternes rolle på arbejdspladsen, og om der skabes nye fællesskaber til afløsning af ...

 12. Teach First...Statoil later? En empirisk studie av Teach First Norway med fokus på Statoil

  OpenAIRE

  Ovell, Ingvild Almark

  2014-01-01

  Tema og problemstilling: Realfagsmangelen er reell, og det å ha rett kompetanse er essensielt for å holde tritt med konkurransen i det kunnskapssamfunnet vi er en del av. Denne oppgaven har gått i dybden på realfagssatsingen Teach First Norway. En satsing som søker å møte denne samfunnsaktuelle realfagsutfordringen, og bidra til å øke interessen og engasjementet rundt realfag. Teach First Norway er et samarbeid mellom Statoil, Oslo kommune og Universitetet i Oslo. Kandidater med master- eller...

 13. Sammenhængende forløb for borgere med KOL, med særlig fokus på teknologi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Vestergaard*, Kitt; Bagger, Bettan; Bech, Lone;

  2014-01-01

  . Deltagerne rekrutteredes af KOL Kompetencecenter. Resultater: Resultater og perspektiver præsenteres ved konferencen. References: 1. Accelerating innovation: the power of the crowd. Global lessons in e-Health implementation d Documents/e-health-implementation Case study: UK Department of Health: Whole System...... projektet: • Borgere med KOLs forventninger til og erfaringer med udvalgt teknologi og opfattelse af kvalitet i hverdagen • Sundhedsprofessionelle forventninger til implementering af udvalgt teknologi og opfattelse af kvalitet i forløb for borgere med KOL Metode: Grundig litteratursøgning er gennemført ift...... Demonstrator program http://www.kpmg.com/Global/en/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/accelerating-innovation/Documents/ehealth-implementation.pdf 2. Danske Regioner, Kommunernes Landsforening, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, Social- og Integrationsministeriet, Erhvervs- og Vækstministeriet...

 14. Fokus: Digital

  DEFF Research Database (Denmark)

  2014-01-01

  i det digitale domæne – udviklinger, der foregår hastigt og er gennemgribende, og som derfor kræver et nærmere blik på forholdet mellem kunsten og teknologien. Komponistens forståelse af sin metier udfordres – samtidig med at befæstede ideer om kunstværket møder modstand fra nye mediemæssige...... sammenhænge og fra forandrede distributionsformer. Dette betyder ændrede betingelser for både produktion og reception af kunstmusik og lydkunst. Med Digital tager vi udgangspunkt i fire komponisters meget forskellige bud på hvordan teknologien spiller en rolle i arbejdet. Juliana Hodkinson beskriver hvordan...

 15. Utvecklingsmöjligheter för mentalvårds- och missbruksarbetet i Pargas : Med fokus på den manliga klienten

  OpenAIRE

  Kjellman, Lina; Andersson, Martina; Blom, Yasmine; Pitkäaho, Kristiina

  2012-01-01

  Examensarbetet ingår i projektet Mannens hälsa och välfärd. Syftet med examensarbetet är att utreda nuläget i Pargas öppna mentalvårds- och missbrukstjänster och deras utvecklingsmöjligheter. Syftet är också att utreda vad god praktik och mångprofessionellt arbete är inom mentalvårds- och missbruksarbete. Dessutom vill vi utreda personalens uppfattning om mannen som klient och hur mansperspektivet beaktas. I examensarbetet utförs kvalitativa intervjuer med personal inom social- och hälso...

 16. Medarbejderes integritetsbeskyttelse i dansk ret - med særlig fokus på databeskyttelse, kontrol og overvågning i den private sektor

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lind, Martin Gräs

  Bogen beskriver de juridiske regler for arbejdslivets møde med den privates sfære, herunder reglerne for databeskyttelse, kontrol og overvågning, integritetsbeskyttelse, e-mail og internet på arbejdspladsen, straffeattester, referencecheck, Privatansattes ytringsfrihed, alkohol og rygning...

 17. ”Fuck! Han har AWP uppe i Palace.” : En studie om datorspelskommunikation med fokus på svordomar och lånord

  OpenAIRE

  Fredberger, Björn

  2015-01-01

  Svordomar och lånord är vanligt förekommande i kommunikationssituationen kring datorspelande. Syftet med studien är att undersöka dessa och identifiera deras funktion, samt hur kommunikationen påverkas av att handla om både datorspelsvärlden och världen utanför.Analysmetoden bygger på kategorier som utarbetats av tidigare språkforskare. Materialet utgörs av transkriberade inspelningar av fyra grupper datorspelande ungdomar. Resultatet visar ett flitigt användande av både svordomar och lånord....

 18. Forekomst af visnesyge og andre svampesygdomme i spinat til frø med fokus på infektion af henholdsvis jord og frø

  DEFF Research Database (Denmark)

  Olesen, Merete Halkjær; Deleuran, Lise Christina

  2012-01-01

  V. dahliae i frøpartier er forøget de senere år. I Holland blev der i 1973 påvist V. dahliae i 20 ud af 34 testede frøpartier. I amerikanske undersøgelser blev der i 2003 påvist V. dahliae i 57 ud af 62 partier. Denne høje infektionsgrad bekræfter behovet for øget kontrol af frøpartier. Ved AU....... dahliae. I samme forsøg undersøges forskellige frø og jordbehandlinger, som potentielle mulige metoder til reduktion af smittetrykket i jorden og på frøet. I 2009 blev der observeret en reduktion i infektionsniveauet af V. dahliae på det høstede frø, når de anvendte stamfrø var behandlet med Thiram....

 19. Et litteraturstudie over tilgange til evaluering af økologi med fokus på økonomisk værdisætning og multikriterieanalyser

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen, Tove; Olsen, Søren Bøye; Dubgaard, Alex;

  De overordnede principper, som økologisk jordbrugsproduktion hviler på, illustrerer i høj grad, at der er behov for et værdisætnings- og beslutningsstøtteværktøj, som kan inddrage mange og forskellige aspekter af økologisk jordbrug. Samtidig er der formuleret klare standarder for opfyldelse af...... komplekse begreber, og multikriteriemetoder er derfor strengt nødvendige for at gennemføre relevante analyser af området. Selv om der stadig er mange uløste problemer tilbage, så har økonomisk teori mange metoder, der kan bruges til sådanne analyser. En kombination af økonomisk værdisætning...... opfordrer beslutningstagerne til eksplicit at tage stilling til hvilke vægte, de tillægger forskellige hensyn. Det forventes derfor, at anvendelse af multikriterietilgangen vil være et godt bidrag til at øge forståelsen af økologiens komplekse struktur. Der ligger dog samtidig betydelige udfordringer i...

 20. Fokus Fabrikin tarina

  OpenAIRE

  Forsman, Charlotta

  2007-01-01

  Opinnäytetyön tutkimusaihe on selvittää, mikä Fokus Fabrik on. Tutkimustavoitteena on kertoa ja kirjoittaa Fokus Fabrikin tarina. Tutkimusmenetelmänä on käytetty kvalitatiivista eli laadullista tutkimusotetta. Aineiston analyysi ja tulkinta on toteutettu narratiivisella lähestymistavalla, joka vaikuttaa muutenkin kokonaisvaltaisesti läpi työn. Tarinallinen kerrontatapa on valittu siitä syystä että tässä tapauksessa se tukee parhaiten aineistoa. Työssä on käytetty laadullis-induktiivista analy...

 1. Med fokus på professionen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kaplers, Peter

  2012-01-01

  De første professionsbacheloruddannelser i Forsvaret er skudt i gang og i 2014 kan de beståede kadetter fra Hærens Officersskole kalde sig professionsbachelor i landmilitære operationer. Men hvad kommer det til at betyde for Hæren og for Forsvaret?...

 2. Billedsamtale med fokus på empati

  DEFF Research Database (Denmark)

  Brandt, Karen Merete

  2003-01-01

  Hvordan kan man bruge billedsamtalen til at udvikle empati? Eksempler på billeder og samtalemuligheder - dansk og billedkunst i indskolingen......Hvordan kan man bruge billedsamtalen til at udvikle empati? Eksempler på billeder og samtalemuligheder - dansk og billedkunst i indskolingen...

 3. Læringsstile flytter fokus fra selve læringen - Om informationsbehandling over for socialkonstruktivisme

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dalsgaard, Christian

  2006-01-01

  Teorier om læringsstile kan være medvirkende til at flytte fokus fra selve læreprocessen, idet de i høj grad sætter fokus på omstændigheder for læreprocesser. Konsekvensen er, at fokus i mindre grad er på de læringssyn, teorierne baserer sig på. Formålet med artiklen er at sætte fokus på læringss...

 4. Tryg i Naturen. En undersøgelse af sikkerhedsforholdene ved aktivt friluftsliv i det kystnære område i Danmark med fokus på sikkerhedskulturen hos jollefiskere, havkajakroere og kitesurfere

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andkjær, Søren; Arvidsen, Jan

  Undersøgelsen TRYG i naturen har til formål at afdække og diskutere sikkerhedsforholdene ved aktivt friluftsliv i det kystnære område i Danmark med udgangspunkt i fire forskningsspørgsmål. • Hvad er omfanget af og mønstrene ift. ulykker og nærved-ulykker i forbindelse med aktivt friluftsliv i de ...

 5. Udvidet anmeldelse af Tenna Mose Rhigers ph.d.-afhandling Liturgiens Åndedræt – Et liturgisk animationsteaterlaboratorium med fokus på udviklingen af en liturgisk teologisk og performativ tilgang til gudstjenestefejringen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schleicher, Marianne; Aune, Vigdis; Ravn Iversen, Hans

  2016-01-01

  Tenna Mose Rhiger har skrevet en ph.d.-afhandling, hvori hun udarbejder en ny tilgang til gudstjenestefejring med særligt henblik på at fremme præsters nærvær i den danske Folkekirke. Formålet med denne anmeldelse af Rhigers ph.d.-afhandling er for det første at dele bedømmelsesudvalgets begejstr...

 6. Scenarios for the transportation sector's energy consumption in Denmark. Focus on road transport. Documentation report; Scenarier for transportsektorens energiforbrug i Danmark. Med fokus paa vejtransporten. Dokumentationsrapport

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Hethey, J.; Kofoed-Wiuff, A.; Lindboe, H.H.

  2011-05-15

  The purpose of this project was to make a number of predictions of how the Danish energy consumption for transport purposes may evolve until 2035. The analyses include the total energy consumption for passenger and freight transport and transportation-related energy consumption in the production industry. Air and maritime transport and freight trains are not considered in the analyses. Five scenarios have been calculated, including a reference scenario, three technology scenarios (efficiency, electric vehicle, a biofuel scenario), and a combined scenario. For all scenarios, the development of fuel consumption is calculated and CO{sub 2} emissions both locally and totally are presented. The analyses show that the total energy consumption and total CO{sub 2} emission had a peak in 2007, after which the already registered decrease is likely to continue. This continued decline happens in spite of continued growth in transport services, primarily due to the assumed and expected development of more fuel-efficient cars. (ln)

 7. Potential and barriers for biogas production in Denmark at widely expanded organic farming with focus on the soil carbon content; Potentiale og barrierer for biogasproduktion i Danmark ved omfattende oekologisk jordbrug med fokus paa dyrkningsjordens kulstofforhold

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Buch Salomonsen, K.

  2000-06-01

  The Ph.D. thesis describes the influence from continued expansion of organic farming systems to the potential for energy production from biogas in Denmark. The project analyses the consequence from three categories of barriers: 1) Practical barriers, 2) The attitude of organic farmers, and 3) Agricultural biological problems. Economic and political barriers are not examined. When the barriers can be quantified, they are included in the calculation of the maximum biogas potential. When not, the implications of barriers are expressed qualitatively. It has been a particular goal to provide new information on whether agricultural biological problems are a barrier to biogas production in organic farming systems. One important question in this connection is whether biogas production has a negative influence on the soil carbon content compared to composting. This question is investigated by an experiment. The project is based on technical and natural science disciplines, with an interdisciplinary basis ranging over energy planning, agricultural science, microbiology, and crop, and animal operation. (au)

 8. Calculation methodology for economic comparison between different land uses. With focus on comparisons between energy crops and traditional crops; Kalkylmetodik foer loensamhetsjaemfoerelser mellan olika markanvaendning. Med fokus paa jaemfoerelser mellan energigroedor och traditionella groedor

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Rosenqvist, Haakan

  2010-02-15

  There are two main objectives to this report. The first is to describe a calculation method for both short- and long-term analysis of crops, as well as present the basis and reasoning around it. Another objective is to create an approach that lay-people can use to compare energy crops with traditional crops in a sufficiently straight-forward and believable manner. The report describes, discusses and develops the technical aspects to the calculation questions around the analysis of crops that are grown only on small area of land today, but have the potential to be grown on much larger areas in the future. The variable costing calculation approach is used in agriculture as decision-support for what should be produced. The present variable costing calculation approach has been reworked and redeveloped in order to be more applicable as a decision-support tool. This includes its use to decide which crop should be grown in both short- and long-term perspectives, as well as for perennial energy crops. A number of items that impact growing economy and how they can be interpreted in the growing calculations are discussed. Some of the examples are: Fertilization effects; Sales commissions/product prices; Storage/reestablishment; Fertilization of P and K; Crop insurance; Labor costs; Machine costs; Timeliness costs; New production chains and unutilized resources; Interest rates; Land costs; Over overhead costs; and Costs which not are annual. The main objective of this report is a methodological question and not to show the absolute profitability for each particular land use alternative. But even though the calculations have been improved for different land uses, there is material that that can even be used for profitability analyses. This has been performed to a smaller degree in this report. The profitability of Salix growing has been studied for a variety of different conditions. For part of the studies have used the entire growing period of 22 years, part with

 9. Analyse af antal medarbejdere i forhold til balancen samt sammenkædning med instituttets finansieringsomkostninger

  DEFF Research Database (Denmark)

  Krull, Lars

  2016-01-01

  Institutterne er forskellige, så derfor skal man udvise forsigtighed med at sammenligning umiddelbart mellem disse, hvorimod udviklingen og tilpasningen til økonomisk aktivitet/omfang bliver interessant og sammenlignelige....

 10. Set med egne øjne

  DEFF Research Database (Denmark)

  Paaske, Karen Annette

  2013-01-01

  Et empirisk pilotprojekt om sygeplejen i primær sundhedstjeneste i et patientologisk perspektiv med fokus på medinddragelse. Det er et kvalitativt metodisk projekt, hvor dataindsamlingsmetoden er videooptagelser med videobrillekameraer. videoerne optaget i en hverdagspraksis og kan anskues som en...

 11. Med lisens til å feile : En analyse av Corporate Governance i norske Tippeligaklubber og tilknyttede selskaper

  OpenAIRE

  Holstad, Freddie Hoff; Larsen, Line Kristine Moen

  2011-01-01

  Denne oppgaven er en studie av Corporate Governance(CG) i Tippeligaen og de tilknyttede selskapene og den er skrevet som en del av debatten om god virksomhetsstyring i norsk toppfotball. Tidligere forskning viste at norske fotballklubber sliter med økonomistyring og har hatt store likviditetsmessige utfordringer de siste årene. Internasjonal forskning viste at det er store utfordringer knyttet opp i mot CG i fotballen, nettopp fordi den består av ulike komplekse mekanismer og eksisterer i en ...

 12. Gjensyn med Orff-Schulwerk: et bidrag til nytenkning av musikkdidaktisk analyse

  OpenAIRE

  Sætre, Jon Helge

  2014-01-01

  ABSTRACT. - Orff–Schulwerk revisited: rethinking analysis of music teaching methods and practices. - This article investigates the benefits of analysing music teaching methods and practices by employing perspectives normally associated with aesthetics and philosophy of music. Theories on the meaning of music and on musical action (notably Nielsen 1998) guide a textual analysis of Orff–Schulwerk, which is selected as the case. Orff–Schulwerk is a significant music teaching approach in the rece...

 13. Fagdidaktik med interaktive whiteboards

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bundsgaard, Jeppe

  2010-01-01

  Jeppe Bundsgaard, lektor, ph.d., Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Aarhus Universitet, gør i denne artikel rede for, at der er masser af potentiale med interaktive whiteboards (IWB), men at fokus skal flyttes tilbage til (fag-)didaktikken. IWB er et læremiddel, dvs. netop et middel til...

 14. Sinusitt med intrakranielle komplikasjoner - en litteraturstudie med fokus på symptomatologi og kirurgiske behandlingsmetoder.

  OpenAIRE

  Hammer, Vilde Kaasa

  2014-01-01

  Intacranial complications are a rare but severe complication of the pediatric sinusitis. 3-3,7% of patients admitted to hospital with diagnosis of sinusitis has intracranial complications16,32. Despite high-technology imaging modalities and continuous improvement of management, the morbidity and mortality rates for ICS (Intracranial suppurations) of sinusitis remains significant. The average mortality rate is 3%3,7,10,12,13,17,24,2 and the average morbidity rate is 19% 3,12,14-17,23-25. The m...

 15. Framveksten av psykiske helsetjenester i Nord med et blikk på sykepleiens utvikling og bidrag

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Åshild Fause

  2013-06-01

  Full Text Available Essayet handler om framveksten av psykiske helsetjenester i Troms og Finnmark fra 1848 til 2010 med et blikk på sykepleiens bidrag til utvikling av feltet.  Til grunn for studien ligger både klausulert kildemateriale, statistikk, fagartikler og forskning.  Framstillinga er periodisert ut fra en analyse av sentrale trekk og kjennetegn ved den daglige ivaretakelsen av mennesker med psykiske lidelser og det kunnskapsgrunnlaget virksomheten kvilte på.  Fokus er retta mot utvikling og endring i Troms og Finnmark, men også nasjonale og internasjonale forhold tas med i framstillinga.  Offentlig forpleining utenfor asyl (privatpleie dominerte feltet fram til Åsgård Sykehus i Tromsø åpna i 1961.  Sjøl om feltet har gjennomgått store endringer, kan en gjenfinne trekk fra tidligere forpleiningsformer i dagens virksomhet.

 16. Expression, Crystallization and Preliminary X-ray Diffraction Analyses of Med-ORF10 in the Biosynthetic Pathway of an Antitumor Antibiotic Medermycin.

  Science.gov (United States)

  Liu, Yanli; Liu, Shasha; Yang, Tingting; Guo, Xiaoxia; Jiang, Yali; Zahid, Kashif Rafiq; Liu, Ke; Liu, Jinlin; Yang, Jihong; Zhao, Haobin; Yang, Yi; Li, Aiying; Qi, Chao

  2015-12-01

  Medermycin, as a prominent member of benzoisochromanequinones, possesses strong antitumor activity and is biosynthesized under the control of a 29-ORF-containing biosynthetic gene cluster. Most of ORFs in this gene cluster have not been characterized, including a small protein encoding gene med-ORF10, proposed to play a regulatory role in biosynthesis of medermycin in an unknown mode. In this study, we reported the expression, protein preparation, crystallization and preliminary X-ray diffraction analyses of Med-ORF10 of the wild type Streptomyces strain. Firstly, we cloned and overexpressed med-ORF10 in Escherichia coli and purified the protein with 98% purity and 3 mg/L yield. Then, we crystallized the protein at concentration of 20 mg/mL in condition 22% PEG 3350, 0.2 M magnesium formate and collected the data at 1.78 Å resolution. Finally, we detected the expression of Med-ORF10 in Streptomyces by western blotting. In conclusion, this study confirmed the expression of Med-ORF10 protein in the wild-type strain of Streptomyces AM-7161 and collected the X-ray diffraction data of Med-ORF10 crystal at 1.78 Å resolution. These studies provide evidences for the functional Med-ORF10 protein in Streptomyces strains and facilitate our further investigation.

 17. Kvinnliga fitness-atleters berättelser om hur de påverkats av en coach-styrd diet : Med specifikt fokus på tankar och känslor om kroppen samt förhållningssätt till mat

  OpenAIRE

  Almroth, Amanda

  2016-01-01

  Inom sporten Fitness och Bodybuilding tar många atleter hjälp av en coach med tävlingsdieten. Denna studie ämnade undersöka vilken inverkan kvinnliga fitness-atleter upplever att coachen haft på deras förhållningssätt till mat och deras tankar och känslor om kroppen. Detta undersöktes genom fem semistrukturerade intervjuer som tolkades med hjälp av tematisk analys, och resulterade i fyra huvudteman: Coachens maktposition, Förhållandet till mat, Tankar och känslor om kroppen samt Behovet av co...

 18. Inklusion i folkeskolen med musik og musikterapi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lindvang, Charlotte

  2014-01-01

  I denne artikel sættes der fokus på nogle af de problemer og udfordringer som knytter sig til kravet om inklusion af børn med særlige behov i den almindelige folkeskole, og der argumenteres for at styrke anvendelsen af musik i forhold til at skabe fællesskab og optimere børnenes opmærksomhed og i...

 19. Vejledning af og støtte til studerende med psykisk sårbarhed

  DEFF Research Database (Denmark)

  Grønkjær, Lene Gertsen

  2015-01-01

  Vejledning af og støtte til studerende med psykisk sår-barhed: Fremlæggelse af delresultater fra "Projekt vejledning af og støtte til studerende med psykisk sår-barhed". Delresultaterne har 2 foki: 1 med fokus på hvordan studerende med ADHD og depression beskriver deres læringsforudsætninger i kl...

 20. Geograf med GIS som ledetråd

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Søren Zebitz

  2013-01-01

  Fra speciale om kortlægning af luft forurening med NO2 i troposfæren målt fra satellit til PhD studerende med fokus på forståelsen af menneskers bevægelsesmønstre i byer. GIS og geodata er den røde tråd der binder de brede interesser indenfor geografi en sammen for denne forskerlærling.......Fra speciale om kortlægning af luft forurening med NO2 i troposfæren målt fra satellit til PhD studerende med fokus på forståelsen af menneskers bevægelsesmønstre i byer. GIS og geodata er den røde tråd der binder de brede interesser indenfor geografi en sammen for denne forskerlærling....

 1. Holdninger til dansk med accent

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kirilova, Marta; Ritzau, Ursula

  2006-01-01

  Link til fuld tekst (pdf): http://www.uddannelsesforbundet.dk/Om%20forbundet/Sektioner/Sektionen%20for%20laerere%20i%20dansk%20som%20andet%20sprog/FOKUS/~/media/Files/Organisationen/FOKUS/Fokus%20arkiv/fokus37.ashx...

 2. Fra interne udviklingsplaner til åben innovation med brug af Web 2.0 teknologi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Scupola, Ada; Sørensen, Flemming; Nicolajsen, Hanne Westh

  Abstrakt: Artiklen handler om brugerinddragelse i service innovation. Der er fokus på idéfasen kombineret med anvendelse af kommunikationsteknologi og i særdeleshed webblogmediet. Behov som kreativitet, heterogenitet, engagement med mere diskuteres. Der afrapporteres fra et eksperiment på Roskild...

 3. Mindfulness som smertehåndteringsredskab for kvinder med endometriose

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Mette Kold; Vedsted-Hansen, Hanne; Hansen, Tia G. B.

  2011-01-01

  Endometriose er en kronisk underlivssygdom med smerter og en række afledte problemer, som ikke nødvendigvis kan behandles med lægelige tiltag. Artiklen argumenterer for, at en mindfulness-baseret tilgang med fokus på smertehåndtering kan anvendes til denne klientgruppe. I vestlig terapeutisk...... sammenhæng kan mindfulness karakteriseres som nærvær, observation og beskrivelse af sansninger uden vurdering eller reaktion. Mindfulness-træning har effekt mod andre typer stress og kroniske smerter, og artiklen opridser et koncept til anvendelse ved endometriose. Konceptet belyses med en case, hvor...

 4. pubmed.mineR: an R package with text-mining algorithms to analyse PubMed abstracts.

  Science.gov (United States)

  Rani, Jyoti; Shah, A B Rauf; Ramachandran, Srinivasan

  2015-10-01

  The PubMed literature database is a valuable source of information for scientific research. It is rich in biomedical literature with more than 24 million citations. Data-mining of voluminous literature is a challenging task. Although several text-mining algorithms have been developed in recent years with focus on data visualization, they have limitations such as speed, are rigid and are not available in the open source. We have developed an R package, pubmed.mineR, wherein we have combined the advantages of existing algorithms, overcome their limitations, and offer user flexibility and link with other packages in Bioconductor and the Comprehensive R Network (CRAN) in order to expand the user capabilities for executing multifaceted approaches. Three case studies are presented, namely, 'Evolving role of diabetes educators', 'Cancer risk assessment' and 'Dynamic concepts on disease and comorbidity' to illustrate the use of pubmed.mineR. The package generally runs fast with small elapsed times in regular workstations even on large corpus sizes and with compute intensive functions. The pubmed.mineR is available at http://cran.rproject. org/web/packages/pubmed.mineR. PMID:26564970

 5. Godsleer en skrifleer: Fokus en uitdaging

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Callie F.C. Coetzee

  2012-11-01

  Full Text Available Die keuse van die onderwerp vir hierdie artikel moet teen ‘n bepaalde agtergrond gesien word. In die eerste plek het  dit om die plek en taak van die dogmatiek, waarin die Godsleer en die Skrifleer ‘n besondere plek inneem, gegaan. Dogmatiek is immers die wetenskaplike sisteem van die kennis van God, en God openbaar Hom in besonder deur die Skrif. In die tweede plek het dit oor die aktualiteit van die onderwerp gegaan. Daar word vandag toenemend gepleit vir ‘n nuwe Godsbeeld, wat God se verhouding tot die wêreld betref. Die begrip wat gebruik  word is panenteïsme. Wat die Skrifleer betref, is die vraag na die gesag van die Skrif voortdurend aan die orde. Wat die begrip panenteïsme betref (God in alles en alles in God, in onderskeid van die begrippe deïsme, panteïsme en teïsme, is vanuit die Skrif bevind dat daar geen ineenvloeiing van God en die geskape werklikheid  is, soos die voorstanders van panenteïsme (o.a. die Nuwe Hervorming en Julian Müller in Suid-Afrika bepleit het nie. Wat die Skrifleer betref, het die debat weereens, soos in die 16de eeu, saamgetrek in die vraag of die Bybel die Woord van God is of die ervaring van mense. Die skrywer se eie standpunt het saamgetrek in volledige instemming met die Gereformeerde belydenis soos verwoord in Nederlandse Geloofsbelydenis, Artikel 2–7. Die voorstanders van ‘n nuwe Godsbeeld (panenteïsme het egter in hulle Skrifleer radikaal  van die Reformatoriese tradisie afgewyk. Die fokus en uitdaging vir die Gereformeerde dogmatiek lê in die onverswakte handhawing van die Goddelike gesag van die Woord. In sy Woord openbaar God Homself as die transendente en immanente God (teïsme. Hierdie waarheid het onder andere besondere implikasies vir die leer van die voorsienigheid. Wanneer die dogmatiek, in samewerking met ander relevante teologiese dissiplines en die wetenskap van die wysbegeerte en literatuurwetenskap sy taak verrig, eindig ware teologie in doksologie.Doctrine on God

 6. Skatteaversion:- en retssociologisk og skattepolitisk analyse med hovedvægten på indkomstopgørelsen

  OpenAIRE

  Pedersen, Frank Høgholm

  2000-01-01

  The title of the dissertation is »Tax-aversion – a Sociology of Law and Tax Policy Analysis with Emphasis on the Tax Base«. Sociology of law is the basis of the dissertation, which makes it natural to apply a broad social scientific approach. The superior purpose of the dissertation is to examine whether certain forms of income particularly give rise to aversion. The analyses of the problems are based on the theory about system and lifeworld of the German social scientist and philosopher Jürg...

 7. Interventioner med VIA-karakterstyrker i skoler

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ledertoug, Mette Marie

  2015-01-01

  Positiv psykologi har i de senere år vundet indpas i den pædagogiske verden, hvor både et menneskesyn med øget fokus på styrker og ressourcer samt de heraf afledte interventioner er sat i spil i arbejdet med børn og unge. En del af disse interventioner arbejder bredt med en positiv psykologisk...... ungeområdet. Nærværende artikel undersøger forskningen i styrkeinterventioner baseret på VIA (Values in Action) på børne- og ungeområdet, de resultater som dette nye forskningsområde foreløbigt har skabt og hvilke overvejelser det kan afstedkomme....

 8. Uranium enrichment using gas centrifugation. An analysis focusing export control; Urananrikning med gascentrifugering. En analys med fokus paa exportkontroll

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Oliver, Lena; Peterson, Jenny; Wilhelmsen, Katarina [Swedish Defense Research Inst., Stockholm (Sweden)

  2005-08-01

  The Swedish Defence Research Agency, FOI, has performed a study on uranium enrichment by gas centrifugation. The theory and principles of gas centrifugation is described in this report and relevant equipment used in the process has been identified. Different aspects of operating a gas centrifuge facility - and its indicators - are also presented. The separation efficiency and the flow of material through a centrifuge are very small, and therefore, a large number of centrifuges in cascades is needed to produce a larger amount of enriched uranium within a reasonable time. Countries with nuclear weapons ambitions often show an interest in gas centrifuges to produce weapons grade uranium - if they have managed to acquire the technology - because of the efficiency of the process and since it is relatively easy to conceal. Most equipment used in gas centrifuge facilities is under export control to prevent clandestine uranium enrichment. The Nuclear Suppliers' Group has compiled lists of nuclear related equipment and components that are of importance to export control. The control lists have also been included in the EU legislation.

 9. Homoseksuelle med anden etnisk baggrund end dansk - et speciale med særlig fokus på identifikationsfasen

  OpenAIRE

  Dræby, Ditte

  2009-01-01

  The problem statement of this thesis is as follows: How do you communicate with young homosexuals of non-Danish origin who are in a phase of identification, in order for them to see club “Sabaah” as a meeting point for like-minded people and to develop an identity on their own premises? To answer the question of how one communicates with this target group, it is necessary to determine what being in a phase of identification implies for this exact group. The process of identifying one self as ...

 10. Vindkraftsturism : En studie av teknisk turism med särskilt fokus på vindkraftsparker

  OpenAIRE

  Natanaelsson, Anna

  2014-01-01

  This study investigates and describes the phenomenon of ‘technical tourism’, in the case of wind power plants in Sweden. The main purpose of the study is a greater understanding of a field which to date has remained largely uncharted. Technical tourism is a type of visits to a production site, where the technical aspect of the production is the main focal point for the visitor. The definition of technical tourism is based on concepts within ‘Industrial tourism’. Technical tourism is argued to...

 11. ”Matematik finns överallt och ingenstans” : Med fokus på pedagogernas arbete

  OpenAIRE

  Lennartson, Agneta

  2014-01-01

  The aim is to find out how teachers apply the knowledge they get from mathematics pilots in preschool and from mathematics developer in the municipality, as well as how they work further towards the children with mathematics. The study is based on qualitative interviews with two teachers, one mathematic pilot and one mathematic developer. I used the semi-structured interview questions. The results show that teachers believe that mathematics pilots will inspire the teachers in their work with ...

 12. God klasseledelse -med fokus på ferdigheter som har betydning for egen klasseledelse.

  OpenAIRE

  Hestmark, Camilla

  2013-01-01

  The main purpose with this thesis was to develop classroom management. I wanted to find out how to become a better classroom manager and I was interested in what kinds of skills that are required to achieve this. My main issue with this thesis is therefore: What kinds of skills are essential to practise good classroom management? My next issue is: What kinds of skills do I need to develop to improve my classroom management in the future? Trough this thesis I desired to fi...

 13. Euricterus. En europaeisk icterusdatabase med fokus på den danske andel

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jørgensen, Georg; Andersen, Inger Bak; Black, Eva;

  1997-01-01

  -eight jaundiced patients were collected from four centres in Denmark. Alcoholic cirrhosis, acute alcoholic liver disease and malignancy of the pancreas or the biliary tract were more common in the Danish data base: 49% of cases in Denmark as compared to 30% of cases in the international database. Viral hepatitis...

 14. Klasseledelse : med fokus på en tydelig ledelse av undervisningen og elevenes atferd.

  OpenAIRE

  Grydeland, Elin

  2011-01-01

  SUMMARY The learning environment has recently been a major focus in the school organization. New theories and research have been developed in this field, and the learning environment has also been a priority by the Norwegian Directorate for Education and Training. Studies show that Norwegian students hold a relatively low academic level compared with countries similar to Norway. There are also reports of noise in Norwegian classrooms. At the same time, research shows that the teacher is th...

 15. Konfigureringssystemer for kundetilpassede serviceydelser – med fokus på industrielle servicekontrakter

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen, Tim Teglgaard

  This PhD thesis explores mass customized service level agreements (SLAs) and is to be considered as a study in mass customized services related to physical products. The overall goal of this thesis has been to extend the research carried out at DTU Management to also include services – more...... of the respective fields (services, SLAs, mass customization) having served as the basis for carrying out exploratory studies, which has resulted in two concrete case studies carried out at two different companies. The aim of the research project has partly been to elucidate the field of mass customized services...

 16. Konsekvenser af kollektiv vold med saerlig fokus på kønsperspektivet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Helweg-Larsen, Karin; Kastrup, Marianne C

  2006-01-01

  There is increasing focus on the gender perspective related to the consequences of collective violence. Women run a greater risk of being victims of sexual violence, but few studies have focused on gender differences with respect to physical violence, sexual violations and the impact on health...

 17. Systemisk inflammasjon etter traume: Alarminer som aktivatorer av immunresponsen - med fokus på HMGB1.

  OpenAIRE

  Skaga, Erlend

  2014-01-01

  Objectives: Systemic inflammatory response syndrome (SIRS) is commonly seen after sterile traumatic injury and may lead to multiple organ failure and death. Endogenous molecules termed alarmins are released following cellular stress or injury and activate the response. This literature review will discuss the mechanisms in immune system activation after trauma and compare to similar mechanisms in sepsis, with special focus on High mobility group box 1 (HMGB1). Possible future treatment options...

 18. Med tvivlen som følgesvend: En analyse af omfang af og kilder til studietvivl blandt studerende

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kim Jesper Herrmann

  2015-08-01

  Full Text Available De senere års uddannelsespolitiske initiativer har belønnet studerende, der er hurtige til at vælge en videregående uddannelse, og som holder fast i den uddannelse, de nu engang har valgt. At vælge uddannelse er imidlertid ledsaget af tvivl, og nyere dansk forskning har vist, at studerende vedvarende forhandler deres position på uddannelsen. I dette studie undersøgte vi, hvor stor en andel af aktive universitetsstuderende, der stadig var i tvivl om deres valg af studie, og vi undersøgte baggrunden for denne tvivl. På baggrund af en kvantitativ analyse af svar fra 4.339 studerende på Aarhus School of Business and Social Sciences, Aarhus Universitet, fandt vi, at en tredjedel af de studerende, selv efter optagelse på deres uddannelse, stadig var i tvivl om, hvorvidt de havde valgt det rigtige studie, og at dette gjaldt for førsteårsstuderende såvel som for studerende på femte år. Analysen viste yderligere, at studietvivl var mere udbredt blandt studerende, som havde (i svært ved at se det interessante og relevante i fagene; (ii lav tiltro til egne akademisk evner; (iii opnået lave karakterer ved forudgående eksamener på universitetet. I artiklens perspektivering diskuterer vi, hvorvidt studietvivl må betragtes som et almindeligt og uproblematisk studie- og livsvilkår eller, om studietvivl må antages at være problematisk. Recent reforms of the Danish education system tend to favour those students who are quick to decide what higher education course they want to study and then stick to their decision. However, research has shown that the process of course selection and completion is not always linear and that students continuously negotiate their position in their study programme. In this study we examined how current university students experienced doubt about their choice of programme, and we examined the context surrounding this doubt. Based on a quantitative analysis of answers from 4339 students at the Aarhus School of

 19. Kontakt og intersubjektivitet i musikalske samhandlinger med specielle børn

  DEFF Research Database (Denmark)

  Fink-Jensen, Kirsten

  2007-01-01

  Kontakt og intersubjektivitet er temaer i såvel filosofien som i psykologien. Kontakt og intersubjektivitet belyses ved eksempler fra et empirisk arbejde med fokus på en autistisk drengs deltagelse i musikundervisning i skolen. Der fokuseres på, hvad et kropsfænomenologisk perspektiv kan bidrage ...

 20. Digital kommunikation med den offentlige sektor

  DEFF Research Database (Denmark)

  Berger, Jesper Bull; Andersen, Kim Normann

  Denne rapport sammenfatter hovedresultaterne for styrelser og statslige organisationer af en undersøgelse gennemført i sommeren 2013 om besvarelse af e-mail og digital post i den statslige, regionale og kommunale sektor. Allerede med eDag3 1. nov. 2010 skulle alle myndigheder have oprettet en...... digital postkasse, som borgerne kunne skrive til. I denne undersøgelse sættes der fokus på myndighedernes besvarelse af den digitale post. Digital post blev bl.a. etableret som et alternativ til almindelig e-mail for at det offentlige kan kommunikere med borgere og virksomheder på en sikker måde, dvs....... uden at uvedkommende kan få adgang til følsomme oplysninger. Fokus for undersøgelsen er hvordan håndterer myndighederne besvarelserne i den digitale postkasse: svarer de på digital post og e-mail, hvor hurtigt svarer de og er svarene brugbare? Vi har også undersøgt besvarelse af e-mail, dels...

 1. Digital kommunikation med den offentlige sektor

  DEFF Research Database (Denmark)

  Berger, Jesper Bull; Andersen, Kim Normann

  Denne rapport sammenfatter hovedresultaterne af en undersøgelse gennemført i juni måned 2013 om besvarelse af e-mail og digital post i den statslige, regionale og kommunale sektor. Allerede med eDag3 1. nov. 2010 skulle alle myndigheder have oprettet en digital postkasse, som borgerne kunne skrive...... til. I denne undersøgelse sættes der fokus på myndighedernes besvarelse af den digitale post. Digital post blev bl.a. etableret som et alternativ til almindelig e-mail for at det offentlige kan kommunikere med borgere og virksomheder på en sikker måde, dvs. uden at uvedkommende kan få adgang til...... følsomme oplysninger. Fokus for undersøgelsen er hvordan håndterer myndighederne besvarelserne i den digitale postkasse: svarer de på digital post og e-mail, hvor hurtigt svarer de og er svarene brugbare? Undersøgelsen medtager myndighedernes besvarelse af digital post og e-mail, dels for at kunne...

 2. Digital kommunikation med den offentlige sektor

  DEFF Research Database (Denmark)

  Berger, Jesper; Andersen, Kim Normann

  2013-01-01

  Denne rapport sammenfatter hovedresultaterne af en undersøgelse gennemført i juni måned 2013 om besvarelse af e-mail og digital post i den statslige, regionale og kommunale sektor. Allerede med eDag3 1. nov. 2010 skulle alle myndigheder have oprettet en digital postkasse, som borgerne kunne skrive...... til. I denne undersøgelse sættes der fokus på myndighedernes besvarelse af den digitale post. Digital post blev bl.a. etableret som et alternativ til almindelig e-mail for at det offentlige kan kommunikere med borgere og virksomheder på en sikker måde, dvs. uden at uvedkommende kan få adgang til...... følsomme oplysninger. Fokus for undersøgelsen er hvordan håndterer myndighederne besvarelserne i den digitale postkasse: svarer de på digital post og e-mail, hvor hurtigt svarer de og er svarene brugbare? Undersøgelsen medtager myndighedernes besvarelse af digital post og e-mail, dels for at kunne...

 3. Musikterapi med personer med demens

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ridder, Hanne Mette Ochsner

  2014-01-01

  Musikterapi er forholdsvist velkendt i forhold til mennesker med neurologiske problemstillinger som erhvervet hjerneskade eller demens. Delkapitlet her giver et bredt helserelateret og udviklingspsykologisk perspektiv på neurologiske problemstillinger som følge af forandringer i hjernen. Derfor i...

 4. Musikterapi som behandlingsform : - en intervjustudie med yrkesverksamma musikterapeuter

  OpenAIRE

  Tess, Glöckner

  2015-01-01

  Denna studie handlar om musikterapi som möjlig behandlingsform i svensk kontext. Syftet är att utforska terapiformen och dess användningsområden, med fokus på hur den kan fungera inom missbrukarvården i Sverige. Musikterapin kontrasteras mot verbala behandlingsmetoder och andra terapier. Studiens empiri utgörs av sju intervjuer med människor verksamma inom det musikterapeutiska arbetsfältet. Tre av dem är utbildade vid kungliga musikhögskolan och arbetar inom den psykodynamiskt inriktade musi...

 5. Besætningens forsyning med vitaminer og mineraler – case studier og model

  OpenAIRE

  Mogensen, Lisbeth; Kristensen, Troels; Jensen, Søren K; Søegaard, Karen

  2010-01-01

  I FØJO3 projektet ECOVIT undersøges, hvorvidt det er muligt for en bedrift med økologisk mælkeproduktion at blive selvforsynende med vitaminer og mineraler. I projektet indgik et samarbejde med 5 private gårde med mælkeproduktion. På disse gårde blev der fundet en positiv sammenhæng mellem indholdet af vitaminer i det producerede grovfoder og indholdet i den mælk, der blev produceret heraf. Der er udviklet en model til at beregne det forventede indhold af vitaminer (fokus på A og E) og m...

 6. Status for bæredygtig transport i Danmark - med Kohberg Bakery Group A/S som eksempel

  DEFF Research Database (Denmark)

  Haas, Henning de; Kronborg Jensen, Jesper; Gerber, Jan

  2010-01-01

  for emnet, bæredygtighed, transport og Supply Chain Management. Dette er udgangspunkt for en præsentation af resultaterne fra undersøgelsen af bæredygtig transport. Undersøgelsen opsummeres og leder frem til et eksempel på hvordan Kohberg Bakery Group A/S i praksis arbejder med bæredygtighed og transport......I denne artikel sættes fokus bæredygtighed og transport. Baggrunden for artiklen er en undersøgelse i et antal danske virksomheder i samarbejde med DHL Global Forwarding, gennemført i sommeren 2009, med fokus på virksomhedernes arbejde med bæredygtighed og transport. Indledningen giver en baggrund....... Artiklen afsluttes med en række implikationer for henholdsvis kunder (transportkøberne) og transport leverandørerne Udgivelsesdato: April...

 7. Bosetting av flyktninger : En analyse av bosetting av flyktninger og personer med opphold på humanitært grunnlag i Horten og Lørenskog kommune

  OpenAIRE

  2008-01-01

  Tema for oppgaven er bosetting av flyktninger og personer med opphold på humanitært grunnlag i Horten og Lørenskog kommune. Bosettingsarbeidet i Norger er basert på kommunal frivillighet. Hvert år sender Integrerings- og Mangfoldsdirektoratet (IMDi) en henvendelse til landets kommuner med en anmodning om å bosette flytkninger. Kommunestyret vedtar deretter hvor mange de ønsker og bosette. Vedtaket om antall flyktninger kommunen velger å bosette er ikke bindende og kommunene er ikke forpliktet...

 8. Forskning i mediesprog - teorier, modeller og analyser

  DEFF Research Database (Denmark)

  Frandsen, Finn

  1996-01-01

  Kritisk præsentation af den nyeste forskning i mediesprog med fokus på det teoretiske grundlag og de opstillede analysemodeller (Teun van Dijk og teorien om tematiske makrostrukturer/skematiske superstrukturer, Allan Bell og sociolingvistikken, Roger Fowler og den kritiske lingvistik samt Norman...

 9. Lesson Study og lærerstudenters fokus på elevers læring i veiledningssamtaler

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Raymond Bjuland

  2015-03-01

  Full Text Available Søkelyset settes her på norsk lærerutdanning og på grunnskolelærerstudenters veiledningssamtaler i praksisopplæring hvor Lesson Study ble innført som arbeidsmetode. Analysen fra studentenes veiledningssamtaler forsøker å identifisere muligheter og begrensninger ved innføring av Lesson Study der samtalefokus er elevers læring knyttet til et bestemt tema i en forskningstime. Et teoretisk og analytisk rammeverk benyttes (Bransford, Brown, & Cocking, 2000 for å identifisere elevsentrerte, kunnskapssentrerte, vurderingssentrerte og felleskapssentrerte ytringer i veiledningssamtalene. Slike ytringer blir knyttet til tre sentrale aspekter ved planlegging og gjennomføring av en forskningstime i en Lesson Study syklus: Elevobservasjon, prediksjon og forskningsspørsmål. Resultater fra analysene av veiledningssamtaler fra to studentgrupper tilknyttet naturfag og matematikk viste store forskjeller med tanke på gruppenes planlegging av en Lesson Study syklus. Studentene i matematikk valgte å legge opp undervisningen ut ifra lærebokens nivåinndeling av lærestoffet, noe som ser ut til å virke hemmende med tanke på elevobservasjon og prediksjon knyttet til det faglige emnet. Studentene i naturfag var mye mer opptatt av å formulere gode læringsmål og forskningsspørsmål. I denne veiledningssamtalen var det også et tydelig fokus på prediksjon samt aktiv elevobservasjon under gjennomføringen av undervisningsøkten. Resultater fra denne studien påpeker behov for et grundig forarbeid på campus av faglærere ved utdanningsinstitusjonen slik at studentene får muligheten til å forberede en Lesson Study syklus der forskningsspørsmål, elevobservasjon og prediksjon er sentrale hovedmomenter som løftes fram. Videre er det behov for et godt samarbeid mellom faglærere og praksislærere ved skolene for at implementering av Lesson Study skal være vellykket.Abstract In this article, we present a study of field practice during Initial

 10. Fokus på voksenlæreren

  DEFF Research Database (Denmark)

  Wahlgren, B.; Danneskiold-Samsøe, S.; Hemmingsen, L.;

  På baggrund af interview med voksenundervisere der har deltaget i kvalificeringsforløb beskrives udbyttet af forløbene og den senere anvendelse. De undersøgte kvalificeringsforløb var et alment voksenpædagogisk kursus (AVG), et forløb under den etårige voksenunderviseruddannelse, et efteruddannel...

 11. Gensyn med Firenze- og med store kunstnere

  DEFF Research Database (Denmark)

  Davidsen-Nielsen, Niels

  2015-01-01

  Eftertanken. Med Michelangelo og E. M. Forster som rejseførere kan et besøg i den italienske renæssanceby Firenze blive livsforandrende.......Eftertanken. Med Michelangelo og E. M. Forster som rejseførere kan et besøg i den italienske renæssanceby Firenze blive livsforandrende....

 12. Digital kommunikation med den offentlige sektor: Styrelser og statslige institutioner

  DEFF Research Database (Denmark)

  Berger, Jesper Bull; Andersen, Kim Normann

  Denne rapport sammenfatter hovedresultaterne for styrelser og statslige organisationer af en undersøgelse gennemført i sommeren 2013 om besvarelse af e-mail og digital post i den statslige, regionale og kommunale sektor. Allerede med eDag3 1. nov. 2010 skulle alle myndigheder have oprettet en...... digital postkasse, som borgerne kunne skrive til. I denne undersøgelse sættes der fokus på myndighedernes besvarelse af den digitale post. Digital post blev bl.a. etableret som et alternativ til almindelig e-mail for at det offentlige kan kommunikere med borgere og virksomheder på en sikker måde, dvs....... uden at uvedkommende kan få adgang til følsomme oplysninger. Fokus for undersøgelsen er hvordan håndterer myndighederne besvarelserne i den digitale postkasse: svarer de på digital post og e-mail, hvor hurtigt svarer de og er svarene brugbare? Vi har også undersøgt besvarelse af e-mail, dels...

 13. Spiseoliers effekt på blodlipider og risiko for iskaemisk hjertesygdom med saerlig fokus på olivenolie. En litteraturgennemgang

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jespersen, L; Jakobsen, M U; Hasseldam, Henrik;

  2001-01-01

  The European Union is financing a large-scale campaign, in which olive oil is represented as the optimal fat for dietetic prevention of coronary heart disease.......The European Union is financing a large-scale campaign, in which olive oil is represented as the optimal fat for dietetic prevention of coronary heart disease....

 14. Nye behandlinger af Graves' sygdom med fokus på det B-lymfocyt-depleterende antistof rituximab

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Claus Henrik; El Fassi, Daniel; Hegedüs, Laszlo

  2008-01-01

  Graves' disease (GD) is caused by autoantibodies to the thyrotropin receptor (TRAb). In a controlled study using the B-lymphocyte depleting agent rituximab (RTX), an RTX-specific effect was found on long-term remission following methimazole (MMI) therapy. However, benefits were limited to patients...

 15. Rousseau vivant: en aktualisering af Émile med fokus på det lidenskabelige fænomenfelt

  OpenAIRE

  Ulla Thøgersen

  2013-01-01

  The paper focuses on Rousseau’s understanding of passionate life and especially his interpretation of erotic desire in Émile. The main argument presented is that Rousseau by his studies of erotic desire gives us at present day the possibility of radicalizing our understanding of human being in pedagogy. Firstly, by allowing us to rethink passions as important phenomena in human life and secondly, by understanding pedagogical practice as an arena which is part of forming passions, including er...

 16. Omsorg om naturen : Om NO-utbildningens selektiva traditioner med fokus på miljöfostran och genus

  OpenAIRE

  Svennbeck, Margareta

  2004-01-01

  This thesis is intended as a contribution to the discussion about science education, especially with regard to how care for nature can be understood, to what extend care for nature is included or excluded in the science education discourse and the importance of this in regard to an environmental education and a gender perspective. The empirical part of the thesis is carried out as a case study, where the discourse of physics is studied as a case within the discourse of science education. The ...

 17. Rousseau vivant: en aktualisering af Émile med fokus på det lidenskabelige fænomenfelt

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ulla Thøgersen

  2013-07-01

  Full Text Available The paper focuses on Rousseau’s understanding of passionate life and especially his interpretation of erotic desire in Émile. The main argument presented is that Rousseau by his studies of erotic desire gives us at present day the possibility of radicalizing our understanding of human being in pedagogy. Firstly, by allowing us to rethink passions as important phenomena in human life and secondly, by understanding pedagogical practice as an arena which is part of forming passions, including erotic desire.

 18. MedSun Reports

  Data.gov (United States)

  U.S. Department of Health & Human Services — The Medical Product Safety Network (MedSun) is an adverse event reporting program launched in 2002. The primary goal for MedSun is to work collaboratively with the...

 19. Patientforløb i praksis - en analyse af en idés oversættelse i mødet med praksis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Scheuer, John Damm

  in Copenhagen. Variations in local translation processes are identified and the importance of the various aspects of the local context for the course and outcome of the translation process are discussed. 3. Evaluation of the model developed on the basis of the factual analyses with a view to the empirical...... into local practice. The model makes it possible to identify empirically the translations of a reform idea - the idea of clinical pathways - in two selected cases, whom the translators are, and what the effects are of these translations. Furthermore, the model helps gaining knowledge of the nature...... of the translation process and answer key questions related to the idea of clinical pathways that were of importance to selected actors in the hospital field. Theoretically, the translation model and the detailed empirical analysis implied provide the foundation for comparing translation processes in the selected...

 20. Omkostningseffektivitet ved hypertensionsbehandling med Losartan i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Keiding, Hans; Hildebrandt, Per; Burke, Thomas;

  2006-01-01

  Formålet med denne analyse var set såvel fra samfundets som fra det danske sundhedsvæsens perspektiv at evaluere omkostningseffektiviteten af losartan sammenlignet med atenolol ved behandling af hypertension, baseret på Losartan Intervention For Endpoint (LIFE)-undersøgelsens data Udgivelsesdato...

 1. Sammenhængende forløb for patienter med KOL, med særlig fokus på teknologi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Vestergaard*, Kitt; Bagger, Bettan; Bech, Lone;

  2014-01-01

  ikke vidste”. En gruppe af patienterne oplever, at teknologi har betydning for kvaliteten i forløb og dagligdag, men det er individuelt, hvordan de foretrækker at det anvendes. Referencer: 1. Accelerating innovation: the power of the crowd. Global lessons in e-Health implementation d Documents/e-health-implementation...... Case study: UK Department of Health: Whole System Demonstrator program http://www.kpmg.com/Global/en/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/accelerating-innovation/Documents/ehealth-implementation.pdf 2. Danske Regioner, Kommunernes Landsforening, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, Social- og...

 2. Uranium enrichment using laser and plasma separation - an analysis focussing on export control; Urananrikning med laser och plasmaseparation - en analys med fokus paa exportkontroll

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Oliver, Lena; Wilhelmsen, Katarina; Wirstam, Jens (Swedish Defence Research Agency, FOI, Stockholm (SE))

  2007-07-01

  The Swedish Defence Research Agency, FOI, has under contract work financed by the Swedish Nuclear Power Inspectorate, SKI, performed a study on uranium enrichment by laser-based processes and plasma separation. None of these processes are at present used on an industrial scale for uranium enrichment. However, these are processes of high efficiency which implicates that plants employing any of these processes for production of fissile material for nuclear weapons can be small in size and easily hidden. This has also been the case for laser enrichment. Special emphasis has been put on the understanding of the governing physical principles of the different processes. In the report the AVLIS and MLIS processes are described in some detail while CRISLA and SILEX are treated in less detail. The plasma separation process is described in a separate section. Limiting physical parameters for the different processes are discussed and equipment relevant to the different technologies is described. Further, some indicators of the different processes are identified and listed. In the final chapter known research programs where these processes have been used are listed. Since none of the described technologies has been used on an industrial scale, information on plant design and running is scarce

 3. Uranium enrichment using laser and plasma separation - an analysis focussing on export control; Urananrikning med laser och plasmaseparation - en analys med fokus paa exportkontroll

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Oliver, Lena; Wilhelmsen, Katarina; Wirstam, Jens [Swedish Defence Research Agency, FOI, Stockholm (Sweden)

  2007-07-01

  The Swedish Defence Research Agency, FOI, has under contract work financed by the Swedish Nuclear Power Inspectorate, SKI, performed a study on uranium enrichment by laser-based processes and plasma separation. None of these processes are at present used on an industrial scale for uranium enrichment. However, these are processes of high efficiency which implicates that plants employing any of these processes for production of fissile material for nuclear weapons can be small in size and easily hidden. This has also been the case for laser enrichment. Special emphasis has been put on the understanding of the governing physical principles of the different processes. In the report the AVLIS and MLIS processes are described in some detail while CRISLA and SILEX are treated in less detail. The plasma separation process is described in a separate section. Limiting physical parameters for the different processes are discussed and equipment relevant to the different technologies is described. Further, some indicators of the different processes are identified and listed. In the final chapter known research programs where these processes have been used are listed. Since none of the described technologies has been used on an industrial scale, information on plant design and running is scarce.

 4. Uppvärmning av nybyggda villor - med solfångare och pellets

  OpenAIRE

  Sjöström, Caroline

  2010-01-01

  Boverket har från och med januari 2010 skärpt energikraven vid nybyggnation. De nya kraven har tillsammans med stigande energipriser och ett ökat miljömedvetande i samhället, satt fokus på att bygga täta och välisolerade hus. Detta beskrivs i arbetets inledning. Samtidigt bör husets uppvärmning och ventilation vara energieffektiv och förnybara energikällor användas, som solenergi och biobränslen. Syftet med rapporten är att analysera om solfångare i kombination med en pelletspanna eller -kami...

 5. Virtuelt skrivebord med open office

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Kurt Gammelgaard

  2009-01-01

  SDUs erfaringer med projektet Port 22: en virtuel platform med Open Office som kontorpakke til studerende.......SDUs erfaringer med projektet Port 22: en virtuel platform med Open Office som kontorpakke til studerende....

 6. Nostalgitrip med Pikachu

  DEFF Research Database (Denmark)

  Konzack, Lars

  2016-01-01

  Sommeren 2016 vil blive husket for den omsiggribende dille, Pokémon Go, med over 100 millioner downloads. Tusindvis af især børn og unge, men også forældre med barnevogne og hele familier, kunne pludselig ses på gader og stræder, i parker og grønne områder med en smartphone i hånden på jagt efter...

 7. Processeringsoptimering med Canons software

  DEFF Research Database (Denmark)

  Precht, Helle

  2009-01-01

  . Muligheder i software optimering blev studeret i relation til optimal billedkvalitet og kontrol optagelser, for at undersøge om det var muligt at acceptere diagnostisk billedkvalitet og derved tage afsæt i ALARA. Metode og materialer Et kvantitativt eksperimentelt studie baseret på forsøg med teknisk og...... humant fantom. CD Rad fantom anvendes som teknisk fantom, hvor billederne blev analyseret med CD Rad software, og resultatet var en objektiv IQF værdi. Det humane fantom var et lamme pelvis med femur, der via NRPB’ er sammenlignelig med absorptionen ved et femårigt barn. De humane forsøgsbilleder blev...

 8. Skoleudvikling med it

  DEFF Research Database (Denmark)

  Gylling, Martin; Christiansen, René Boyer; Ryberg, Birgit

  En af ambitionerne med demonstrationsskoleprojektet har været at skabe skoler i fortsat udvikling med it. I slutningen af projektet møder vi dog fortsat lærere og skoleledere, der betragter det som udfordrende at arbejde processuelt med ledelse i skoleudvikling for at fremme innovativ undervisning...... med integration af it. Det er en grundlæggende problemstilling i skolehverdagen, at der eksisterer relativt lidt viden om, hvilke ledelsespraksisser der faciliterer at lærere og ledere arbejder processuelt og gør skoleudvikling i et hverdagsperspektiv. I vores artikel vil vi derfor sætte situationer...

 9. Miljøfaktorers betydning for ungdoms opplevelser på gård. En kvalitativ undersøkelse med ungdom i interaksjon med hest.

  OpenAIRE

  Flatekval, Stine Jeanett; Berge, Ina Birgitte

  2011-01-01

  Sammendrag: Gården har lenge vært brukt som arena for rekreasjon og aktivitet og det blir stadig mer fokus på gårdens effekter på menneskers helse og velvære. Gården inneholder et mangfold av aktiviteter og arbeidsoppgaver hvor mennesker har kontakt med dyr og natur. Ungdomstiden handler om en utviklingsfase hvor ungdommen blir påvirket fra både indre og ytre faktorer. Hvordan ungdom mestrer denne utviklingsfasen har stor betydning for helsen senere i livet da det er i denne...

 10. Unge med en twist

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sørensen, Bo Wagner; Madsen, Diana Højlund

  Rapporten er baseret på gruppeinterview med 33 unge med etnisk minoritetsbaggrund. De unge er blevet spurgt om uddannelses- og erhvervsønsker og berører en række emner som familie, ligestilling, diskrimination og integration....

 11. På vej med sproget

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Michael Svendsen

  Med udgangspunkt i et konkret undervisningsforløb, "Forberedelse til SOSU", hvor kvinder med anden etnisk baggrund end dansk forberedes til at tage en SOSU-uddannelse gennem en kombination af praktik og sprogundervisning, undersøges forskellige læringsdimensioner - kognitiv sprogtilegnelse...

 12. Meningspause med forstyrrelser

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dehs, Jørgen

  1986-01-01

  Jürgen Habermas: "Der philosophische Diskurs der Moderne" - Æstetikken som krisesymptom, opgør med den fornuftskritiske tradition.......Jürgen Habermas: "Der philosophische Diskurs der Moderne" - Æstetikken som krisesymptom, opgør med den fornuftskritiske tradition....

 13. Att bemöta kvinnor med anorexia nervosa

  OpenAIRE

  Erlandsson, Christian; Heiler, Linnéa; Henningsson, Sofie

  2005-01-01

  Studiens syfte har varit att se vad kvinnor med anorexia har för behov av och hur de upplever närståendes/vårdares omtanke och omsorg, och hur dessa ser på kvinnornas behov. Studien är en litteraturstudie där tre skönlitterära böcker som följer tre kvinnor drabbade av anorexia granskats. I bakgrunden framkommer att enligt Världshälsoorganisationen har skolbarnens hälsovanor förandrats sedan 1980-talet, då framförallt hos flickor. Idealvikten har blivit lägre och skönhetsidealen står i fokus h...

 14. DailyMed Webservices

  Data.gov (United States)

  U.S. Department of Health & Human Services — The DailyMed RESTful API is a web service for accessing current SPL information. It is implemented using HTTP and can be thought of as a collection of resources,...

 15. PubMed

  CERN Document Server

  PubMed is the National Library of Medicine's search service that provides access to over 10 million citations in MEDLINE, PreMEDLINE, and other related databases, with links to participating online journals.

 16. PubMed

  Data.gov (United States)

  U.S. Department of Health & Human Services — PubMed comprises more than 26 million citations for biomedical literature from MEDLINE, life science journals, and online books. Citations may include links to...

 17. DailyMed

  Data.gov (United States)

  U.S. Department of Health & Human Services — DailyMed provides high quality information about marketed drugs. This information includes FDA labels (package inserts). This Web site provides health information...

 18. Leg med vision

  DEFF Research Database (Denmark)

  Munk, Mette; Bertelsen, Katrine

  2011-01-01

  Bogen henvender sig primært til det pædagogiske personale med målgruppen daginstitutioner. Bogen skal stimulere arbejdet med at gøre bevægelse til en integreret del af kulturen i daginstitutioner - at få det pædagogiske personale til - at sætte ord på og spørgsmålstegn ved deres pædagogiske bevæg...

 19. Det Intelligente Hjem:Et Dansk Energi Producerende Eksperiment Designet med Dagslys

  OpenAIRE

  Hansen, Ellen Kathrine; Olesen, Gitte Gylling Hammershøj; Mullins, Michael

  2013-01-01

  Artiklen sætter fokus på mulighederne for at høste energi direkte fra solen ved brug af intelligente vinduer. Design og udvikling af intelligente teknologier integreret i vinduets design skaber unikke udfordringer og muligheder for at designe bygninger med de bedst mulige omgivelser for mennesker og natur. Gennem en tværfaglig tilgang behandles samspillet mellem dagslys defineret i tekniske termer og dagslys er defineret i æstetiske, arkitektoniske udtryk. Gennem feltstudier af et dansk CO2 n...

 20. Kritik med objektets forrang

  DEFF Research Database (Denmark)

  Liebst, Lasse Suonperä; Stamer, Naja Buono

  2010-01-01

  Nærværende artikel vil i lyset af den idealistiske epistemologis fremtrædende position i sociologien foreslå, at et fremadrettet brud med denne idealisme kan ske med en tilbagevenden til Theodor W. Adornos negative dialektik. Det frugtbare ved denne særegne dialektik er, hvordan den med en...... tildeling af forrang til objektet insisterer på ikke-identiteten mellem de subjektive (ideale) og objektive (reale) momenter. Vores tese er, at Slavoj Žižek kan anses som dén teoretiske arvtager Adorno aldrig fik. Således argumenteres der for, at en revitalisering af Adornos negative dialektik og hermed den...... tidlige Frankfurterskoles kritiske ærinde skal ske med afsæt i netop Žižeks dialektiske psykoanalyse. Ved at placere objektet 'internt' for det symbolsk-sproglige – og ikke 'eksternt' som hos Adorno – er det med udgangspunkt i Žižek muligt at formulere en mere ikke-identisk og derved mindre pessimistisk...

 1. Tunnel Finnsnes - Ingeniørgeologiske vurderinger: Spesiell fokus på mixed-face tunnel

  OpenAIRE

  Kolstad, Pål

  2010-01-01

  Dette prosjektet er skrevet som en master-/ diplomoppgave ved NTNU i Trondheim, som den avsluttende delen av forfatterens masterstudie.Masteroppgaven omhandler ingeniørgeologiske forhold ved en tunnel planlagt på Finnsnes, som vil virke som en av lastningsvei av Rv. 86 rundt Finnsnes sentrum. Her vil det være et spesielt fokus på problemstillinger rundt en tunnelstrekning uten overdekning av fast fjell. Diskusjonen vil ligge rundt valget av det rette alternativet for å kunne løse denne proble...

 2. Videre med uddannelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Geyti, Anna-Maj Stride

  2011-01-01

  For få unge i Region Syddanmark går i gang med en videregående uddannelse. Derfor blev projekt ’Videre med uddannelse’ sat i værk med det formål at øge optaget på de videregående uddannelser i regionen. Det skulle ske ved at udvikle nye veje til kommunikation til og blandt unge om uddannelse. Det...... var intentionen at skabe øget motivation til uddannelse i målgrupper, som er vanskeligt at nå via traditionelle vejlednings- og kommunikationsstrategier. Projektet havde også til formål at styrke og udvikle samarbejdet mellem de videregående uddannelser i regionen, så indsatsen for at øge optaget og...

 3. Professionalisme med innovativt potentiale

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Inger Marie

  To teoretiske sværvægtere bliver koblet sammen i Inger Marie Larsen-Nielsen arbejdspapir om professionalisme med innovativt potentiale. De to teoretikere er læringsteoretikeren John Dewey og socialpsykologen Georg Herbert Mead, som er sat sammen i en teoretisk forståelsesramme omkring professionel...

 4. Modregning med uklare krav

  DEFF Research Database (Denmark)

  Madsen, Lars Henrik Gam

  Bogen redegør for risici forbundet med at gøre misligholdelse gældende, når den anden part modregner. I den forbindelse behandles den såkaldte standpunktsrisiko, dvs. risikoen ved at indtage et forkert standpunkt. Det belyses, hvordan de almindelige principper om modregning kan begrænse kreditors...

 5. Framtidsmöjligheter med 5G mobilnät

  OpenAIRE

  Al-Alosi, Muhammed

  2014-01-01

  I denna rapport introduceras de olika mobilnätsteknologierna, 1G till 5G. Fokus ligger på hur det framtida 5G-mobilnätet kommer att fungera och vilka möjligheter som kommer att finnas med det. Andra saker som rapporten tar med är de basstationer som kommer att användas i det framtida mobilnätet samt en kort beskrivning utav terminalen i 5G-nätet och de tjänster som kommer att finnas tillgängliga i den. Protokollstacken i 5G-nätet tas också upp. Dessutom presenteras Wi-Fi 802.11u standarden so...

 6. Farlig sex med engle

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mejrup, Kristian

  2013-01-01

  De fleste af os tænker ikke på engle som kønnede væsner med en seksualitet, og selv om vi er i stand til at acceptere engle i alle mulige afskygninger, fra juletræets tyksakker i glitrende guld til frygtindgydende skikkelser i de bibelske skrifter, så er vi tilbøjelig til at ignorere spørgsmålet ...

 7. MedPAC Data Book

  Data.gov (United States)

  U.S. Department of Health & Human Services — MedPACs Data Book is the result of discussions with congressional staff members regarding ways that MedPAC can better support them. Some of the information it...

 8. Erfaringer med mobning fra barndommen og det levede liv

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mathiassen, Charlotte; Viala, Eva Silberschmidt

  2009-01-01

  Gennem analyser af konkret levet liv med mobning i 1950érnes og 1960érnes skoleliv sættes der fokuspå menneskers erfaringer med mobning og deres position i en given historisk og sociokulturel kontekst. På den baggrund argumenteres det, at hvis man som forsker eller praktiker ikke anstrenger sig f...

 9. Barnehagestyreres arbeid med likestilling i barnehagen: rapport fra en spørreundersøkelse i Trøndelag

  OpenAIRE

  Verstad, Berit; Voll, Anne-Lise Sandnes

  2010-01-01

  Denne rapporten retter fokus på hvordan barnehagestyreren som administrativ-, pedagogisk- og personalansvarlig leder arbeider med å integrere likestilling i barnehagens daglige virksomhet, og spesielt hvordan barnehagestyreren arbeider for å bedre kjønnsbalansen i personalet gjennom å rekruttere menn. For å få svar på disse spørsmålene gjennomførte vi våren 2009 en elektronisk spørreundersøkelse til barnehagestyrerne i Trøndelag. Spørreskjemaet gikk til 549 styrere. 317 styrere...

 10. Förälder till barn/ungdom med ätstörning – upplevelser och erfarenheter : En litteraturstudie

  OpenAIRE

  Kramer, Helena

  2015-01-01

  SAMMANFATTNING Bakgrund: Vid behandling av ätstörningar hos barn och ungdomar konstateras att föräldrars delaktighet har en betydande roll. Sjuksköterskan kan möta föräldrar till barn och ungdomar med ätstörning inom olika vårdinstanser och vårdformer och för att kunna ge stöd och god omvårdnad med familjen i fokus, är det av intresse att belysa upplevelser och erfarenheter hos föräldrar, av att leva med och/eller vårda barn/ungdom med ätstörning. Syfte: Att beskriva föräldrars upplevelser o...

 11. Blufærdighed og skam

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thøgersen, Ulla

  2015-01-01

  Kierkegaards analyse af blufærdighed og Sartres analyse af skam med særligt fokus på syndefaldsmyten......Kierkegaards analyse af blufærdighed og Sartres analyse af skam med særligt fokus på syndefaldsmyten...

 12. VKO kan med sindsro tage et valg i utide

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thomsen, Søren Risbjerg

  2008-01-01

  ANALYSE: VKO har øget sit flertal med ét mandat til 91 på en måned i snittet af alle meningsmålinger, skriver professor Søren Risbjerg. Udgivelsesdato: 3. februar......ANALYSE: VKO har øget sit flertal med ét mandat til 91 på en måned i snittet af alle meningsmålinger, skriver professor Søren Risbjerg. Udgivelsesdato: 3. februar...

 13. På rejse med Virtual Reality i billedkunst

  DEFF Research Database (Denmark)

  Majgaard, Gunver; Lyk, Patricia

  2015-01-01

  , de skulle have. Fokus. I artiklen er der særligt fokus på hvordan læringscentrede designprocesser og Virtual Reality tilsammen kan understøtte erfaringslæring. Konklusion. Eleverne fik en større forståelse af teknologi og kreative designprocesser ved at fungere som informanter og designpartnere i...... designforløbet. Eleverne fik igennem design af de fysiske modeller og besøget i Virtual Reality formidlet to oplevelser af deres modeller, som styrkede grundlaget for erfaringsbaseret læring. Erfaringsbaseret læring kombinerer oplevelse, refleksion, abstraktion og aktiv eksperimenteren i en proces, som...

 14. Mødet med Nanoscience

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holmegaard, Henriette Tolstrup; Malm, Rie Hjørnegaard; Madsen, Lene Møller

  Formålet med undersøgelsen er at undersøge de studerendes møde med studiet, deres integration på studiet og de studerendes overvejelser om at blive eller forlade studiet. Undersøgelsen formidler de studerendes perspektiv på første studieår på nanoscience og bidrager med input, der kan bruges...

 15. Gruppemusikterapi med patienter med borderline-personlighedsforstyrrelse i dagbehandlingsregi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hannibal, Niels

  2008-01-01

  Denne artikel er første redegørelse for de erfaringer, som er gjort med gruppemusikterapi (GMT) for patienter med borderline-personlighedsforstyrrelse (BPF) i dagbehandlingsregi på Aalborg Psykiatriske Sygehus. Artiklen indeholder både konkrete anvisninger til aktiviteter og interventioner, liges...

 16. Body image hos mastektomiopererede kvinder, med og uden rekonstruktion

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thorup, Charlotte Brun; Gregersen, Anette Møller; Damgaard, Helle;

  2012-01-01

  Baggrund: I Danmark er incidensen for brystkræft ca. 5.000 årligt. Kvinder, der er mastektomiopereret, risikerer ubalance i body image. De kan føle sig amputeret, lemlæstede, mindre kvindelige og mindre seksuelt attraktive. De kan frygte at se sig selv i spejlet. De kan opleve, at kroppen ikke er...... hel. Mange undersøgelser er kvantitative og kun få har undersøgt kvindernes oplevelse af body image kvalitativt. Formål: At opnå indsigt i danske mastektomiopererede kvinders oplevelse af body image, med fokus på den akutte fase samt år efter operationen, hvor beslutningen om valg eller fravalg af...... rekonstruktion var taget. Metode: Undersøgelsen var fænomenologisk hermeneutisk, idet hensigten var at opnå indsigt i kvinders oplevelser af body image relateret til mastektomi. Fund: Undersøgelsen resulterede i tre temaer, der følger Bob Price begreber. Kropsrealiteten viste sig som ”en krop, der ikke var hel...

 17. Riksdagspartiers konstruktioner av flyktingfrågan : En kritisk diskursanalys med fokus på säkerhet i relation till flyktingmottagande

  OpenAIRE

  Markgren, Sarah

  2015-01-01

  Sweden has traditionally been portrayed as a tolerant and generous country in terms of its migration policy. In conjunction with the increased flow of refugees in 2015 this image of Sweden has slowly but surely come to be questioned. Swedish political parties have raised concerns over the increased number of asylum seekers, and stressed the social, political and economic implications it may have for the Swedish society. This essay examines how Swedish political parties frame the refugee issue...

 18. Præhospital behandling af svært tilskadekomne patienter med fokus på damage control-kirurgi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sørensen, Anne Marie; Larsen, Claus Falck; Steinmetz, Jacob

  2011-01-01

  The majority of patients undergoing damage control surgery initially receive prehospital treatment. Bleeding causes 40% of trauma deaths, half of which happen in the prehospital setting. Future research and improved treatment before hospital admission should focus on control of the bleeding, avoi...

 19. En SOA utvärderingsmall med fokus på integration, arkitektur och tjänster : Ett praktikfall på Logica

  OpenAIRE

  Krkic, Arman; Dalan, Johan

  2008-01-01

  Today, there are no standardized ways to characterize SOA, many are talking about SOA and many say they are using SOA. One way that we have chosen to characterize this phenomenon is through an evaluation that will indicate whether SOA have been used in the development. Basedon a Service Oriented Architecture literature study, we have created an evaluation pattern resulting SOA principles of integration, architecture and services. This evaluation was applied to Logica's own integration system ...

 20. Verkilsdalsskredet, et fjellskred i Rondane nasjonalpark. En naturgeografisk studie med fokus på utløsningsmekanismer og geomorfologisk kartlegging.

  OpenAIRE

  Hansvik, Torgeir Fiskum

  2013-01-01

  The main objectives of this thesis are to clarify causes and triggers and the geomorphology of a ca. 12 kyr landslide in Verkilsdalen, Rondane National Park, Norway. A high resolution (33*33 cm) Digital Elevation Model (DEM) is constructed in Agisoft Photoscan Professional. The geomorphology is mapped by analyzing the DEM in a Geographical information system (GIS). Strike and dip measurements are performed on the bedrock to highlight weak schist zones. In addition 10Be exposure dating, temper...

 1. Præhospital behandling af svært tilskadekomne patienter med fokus på damage control-kirurgi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sørensen, Anne Marie; Larsen, Claus Falck; Steinmetz, Jacob

  2011-01-01

  The majority of patients undergoing damage control surgery initially receive prehospital treatment. Bleeding causes 40% of trauma deaths, half of which happen in the prehospital setting. Future research and improved treatment before hospital admission should focus on control of the bleeding......, avoidance of hypothermia, minimising the time to definitive surgery, and a restrictive and goal directed therapy with regard to the intake of fluids. On occasion, lifesaving procedures could be performed during transport to the hospital....

 2. Ledarskap inom ramen för ett systemutvecklingsprojekt : fokus på en arbetsprocess med stöd i Vattenfallsmodellen

  OpenAIRE

  Lindqvist, Annika

  2004-01-01

  Many research reports mention the fact that a huge number of all system development projects never reach a successful ending; with other words never fulfil formulated goals. By identifying and forming success factors (and in some aspect risk factors) that the project manager in practice can use, this study may be seen as a step in the direction towards minimising the high number of failed system development projects. The purpose of this research report is to investigate how a system developme...

 3. Internationell diversifiering i portföljinvesteringar av institutionella investerare.Internationell jämförelse med fokus i Japan

  OpenAIRE

  Railo, Tomi

  2000-01-01

  Background: The global capital markets have enlarged investment opportunities and thus also the sources of funds for companies which increasingly face global markets for their services and products. Huge capital movements show that investors are constantly searching ways to minimise risk and maximise returns. In the light of the substantial growth of assets in institutional funds, an important question for international finance is the degree to which institutional investors have diversified t...

 4. Demonstration cultivation of Salix in northern Sweden with a focus on frost resistance; Demonstrationsodling av Salix i Norrland med frosttolerans i fokus

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Soederstroem, Yvonne

  2010-06-15

  This project is part of the Thermal Engineering Research Association's (Vaermeforsk) programme 'Crops from field to energy production' and the goal is to convince growers to begin cultivating Salix in the northern part of Sweden. The project will demonstrate whether it is possible to grow Salix and examine what type of Salix (the report refers to the different types as Tora, Karin and Gudrun) is most frost-resistant and resistant to insects, fungal infections and animals. The project is aimed primarily at landowners and energy companies. The results showed that growth at the demonstration plots was moderate and the establishment rate was considered good. Growth has been uneven across the fields. At Eriksgaard, about 75% of the plants survived the winter. Survival was determined by the number of plants missing and dead. Additional plants were planted at the sites in 2009. No major insect or leaf fungus attacks were noted at either Eriksgaard or Soergaard, but they both experienced grazing from deer and elk. The rating showed that the herbicide treatment was not sufficient on the demonstration fields. For this reason, a comparison of average lengths was performed of Gudrun in Bodum, where the weeds had not grown as much. The comparison showed that the difference in growth was not significant in the autumn 2008, but the plants in Bodum had grown more by autumn 2009. Topping was not performed in the spring 2009 so that the plants would have an opportunity to grow higher than the weeds and the plants would have an opportunity to have a growth spurt. A comparison of Tora, Karin and Gudrun in Roedoen showed moderate growth for the three types. There were variations in the rows and across the field, mostly for Tora and Karin. Gudrun had lower, but more consistent growth across the field. During the summer 2009, survival was rated for the plants in Roedoen. This rating showed that 90% of Tora, 60% of Karin and 70% of Gudrun had survived the winter. The Salix handled the frost well at both test cultivation sites. The tests prove that Tora, Karin and Gudrun can be grown in northern Sweden. None of the three types differed significantly from the others in terms of survival, growth, insects infestations or grazing by elk or deer. There was no significant growth difference between the inland and coastal sites. A comparison of the temperature and the average frost period's start and end showed that the 2008/2009 winter was mild. The project has achieved its goal of increasing interest for growing Salix in northern Sweden. An energy crop association in Oernskoeldsvik has been formed and plans to plant several cultivation sites in 2010

 5. White paper on perspectives of biofuels in Denmark - with focus on 2nd generation bioethanol; Hvidbog om perspektiver for biobraendstoffer i Danmark - med fokus paa 2. generations bioethanol

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Larsen, Gy.; Foghmar, J.

  2009-11-15

  The white paper presents the perspectives - both options and barriers - for a Danish focus on production and use of biomass, including sustainable 2nd generation bioethanol, for transport. The white paper presents the current knowledge of biofuels and bioethanol and recommendations for a Danish strategy. (ln)

 6. Videntransformationer i forbindelsen med intrapreneurskab

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Anders Paarup

  2006-01-01

  Intrapreneurskab kan være en vigtig faktor i forbindelse med udvikling af ny viden for virksomheden. Intrapreneurskab kan derudover også spille en central rolle i forbindelse med transformationen af allerede eksisterende viden i virksomheden. Videntransformation er vigtig, idet denne muliggør en ...

 7. Høreapparat med identifikationsenhed

  DEFF Research Database (Denmark)

  2006-01-01

  Denne frembringelse vedrører et høreapparat, der omfatter en identifikationsenhed med en antenne tilpasset til at modtage et aktiveringssignal og til at sende et svarsignal samt med en signalgenerator tilpasset til at genere svarsignalet når aktiveret af aktiveringssignalet, og ligeledes vedrører...

 8. Sygeplejersken skal tale med selvmordstruede

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Inger; Bech, Søren

  2005-01-01

  Dødstanker. Hvert år tager omkring 730 mennesker i Danmark deres eget liv, mens 10 gange så mange forsøger på det. Sygeplejersker kan med en aktiv indsats være med til at forebygge problemet....

 9. Analyses on Avian Influenza Related Literature Indexed by PubMed and CNKI from 1994-2014%1994-2014年国内外禽流感文献的计量学分析

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  王冰

  2015-01-01

  自禽流感爆发以来,中国与国外的研究者对禽流感研究都高度关注,发表了大量文献。选择PubMed、CNKI数据库,检索1994-2014年的中外文禽流感文献,确定了禽流感的重要期刊,如Avian Dis 等外文期刊和《中国动物检疫》等中文期刊。确定了禽流感领域里的国外的多产作者及其所属研究机构,国内研究的重要机构如中国农业科学院哈尔滨兽医研究所等。这些将对禽流感研究人员的研究工作提供一定帮助和参考。%The paper selected the database of CNKI and PubMed,retrieval avian influenza literature from 1994-2014. The important journals about Avian flu is Avian Dis and other international medical journals, and Journal of Chinese Animal Quarantine in china etc.. It also determined the productive authors in the field of avian flu in foreign countries and institutes, and important domestic research institutions such as “the Chinese academy of agricultural sciences”etc.. These will provide certain help and reference for avian influenza researchers.

 10. Nationale test i naturfag

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andreasen, Karen Egedal; Jensen, Lars Bang

  2015-01-01

  Kapitlet rummer en analyse og diskussion af test inden for naturfagsområdet og de fagforståelser de afspejler med fokus på de nationale test.......Kapitlet rummer en analyse og diskussion af test inden for naturfagsområdet og de fagforståelser de afspejler med fokus på de nationale test....

 11. Robots Cannot Lie

  DEFF Research Database (Denmark)

  Borggreen, Gunhild

  2014-01-01

  En analyse af den japanske robot-menneske teaterstykke Hataraku Watashi med fokus på Austins og Butlers begreb om performativitet.......En analyse af den japanske robot-menneske teaterstykke Hataraku Watashi med fokus på Austins og Butlers begreb om performativitet....

 12. Realismus und Moderne in den "Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge"

  DEFF Research Database (Denmark)

  svendsen, erik

  2009-01-01

  Analyse af Rilkes roman, bl.a. med fokus på intertekstuelle referencer til J.P. Jakobsen og nyere Rilkeforskning......Analyse af Rilkes roman, bl.a. med fokus på intertekstuelle referencer til J.P. Jakobsen og nyere Rilkeforskning...

 13. Med hjerne og hjerte - et aktionsforskningsprojekt om demensomsorg

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Helle Krogh; Rasmussen, Else Marie

  om værdier; individuelle interviews (8 pårørende og 3 frivillige); to kernekvalitetsundersøgelser (4 medarbejdere undersøgte kvaliteter og værdier ud fra D. Ofmans teori om kernekvaliteter); en kernekvalitetsundersøgelse i samarbejde med lederen; SWOT-analyser, udarbejdelse og analyse af...

 14. Tekniske og økonomiske analyser ved utbygging av fjernvarmesystem

  OpenAIRE

  Gaustad, Astrid

  2007-01-01

  Det er i dag sterkt fokus på å bekjempe klimaendringer og for å nå internasjonale utslippsavtaler. I Norge har det nå kommet nye Tekniske Byggeforskrifter, TEK 07, som tar sikte på å redusere energibruken i bygninger med totalt 25 %, og at 40 % av oppvarmingsbehovet skal dekkes av alternative energikilder. Dette gjør bruk av fjernvarme til oppvarmingsformål stadig mer aktuelt, men betyr at fjernvarmeselskapene i teorien vil få solgt mindre mengde energi over året til hver abonnent. Denne oppg...

 15. Symfoniorkestrets instrumenter med aktive elever

  DEFF Research Database (Denmark)

  Okkels, Else Marie

  Eleverne lærer symfoniorkestrets instrumenter at kende på en ny og spændende måde.Bl.a.instrumentbanko med klang; der er spilleplader til kopiering og "brikker" i lyd på den indlagte cd.......Eleverne lærer symfoniorkestrets instrumenter at kende på en ny og spændende måde.Bl.a.instrumentbanko med klang; der er spilleplader til kopiering og "brikker" i lyd på den indlagte cd....

 16. Informationsledelse med mindset-map

  DEFF Research Database (Denmark)

  Brodersen, Lars

  Teorien og modellerne om informationsledelse med mindset-map bygger på Aalborg Universitets PBL-model, naturvidenskabelige principper, tekniske principper og humanistiske teorier. I kombination udgør disse grundlag et stærkt grundlag, som sikrer resultater. Informationsledelse handler om projektf......Teorien og modellerne om informationsledelse med mindset-map bygger på Aalborg Universitets PBL-model, naturvidenskabelige principper, tekniske principper og humanistiske teorier. I kombination udgør disse grundlag et stærkt grundlag, som sikrer resultater. Informationsledelse handler om...

 17. Datadriven beteendemodellering med genetisk programmering

  OpenAIRE

  Borak, Kim; Vilén, Gabriel

  2015-01-01

  Inom Totalförsvarets forskningsinstitut och Försvarsmakten finns behov av att enklare och mer effektivt (med avseende på kostnad och tid) kunna skapa bättre, mer realistiska och objektiva beteenden för de syntetiska aktörer som ingår i Försvarsmaktens simuleringsbaserade beslutsstöds- och träningsapplikationer. Den traditionella metoden för anskaffning av kunskap om ett beteende, vid utveckling av beteendemodeller, är att arbeta med experter inom ämnesområdet. Den här processen är ofta tidskr...

 18. Ud at se med Erasmus

  DEFF Research Database (Denmark)

  Frandsen, Pernille

  2009-01-01

  Få lidt luft under vingerne, kom ud at møde udenlandske kolleger og se, hvordan man også kan lave uddannelsesbibliotek. Med begejstring fortæller tre bibliotekarer om deres oplevelser i det store udland – alt sammen finansieret af Erasmus.......Få lidt luft under vingerne, kom ud at møde udenlandske kolleger og se, hvordan man også kan lave uddannelsesbibliotek. Med begejstring fortæller tre bibliotekarer om deres oplevelser i det store udland – alt sammen finansieret af Erasmus....

 19. Med Kingo på dybt vand

  DEFF Research Database (Denmark)

  Arndal, Lars Stubbe

  2014-01-01

  Tag med digteren Thomas Kingo ud på dybt vand i selskab med lektor og mag.art. Lars Arndal, der kaster nye perspektiver på Kingos forlisdigt Hierte-Suk. Arndal kommer hermed også med et bud på, hvordan man som lærer kan invitere eleverne med på opdagelse i digtet...

 20. Fokus på fremme af livskvalitet og trivsel hos personer med demens gennem læringsmodel med musikterapi og Dementia Care Mapping som det fælles omdrejningspunkt

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ottesen, Aase Marie

  . Beskrivelse af den metode som er anvendt Metodisk er projektet tilrettelagt som et casestudie af et musikterapiforløb. I læringsmodellen tages afsæt i Tom Kitwoods teori og værdigrundlag om en personorienteret omsorg. Dementia Care Mapping (DCM) anvendes i læringsforløbet til at belyse de relationelle møder...

 1. Analysis list: Med [Chip-atlas[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available Med Cell line + dm3 http://dbarchive.biosciencedbc.jp/kyushu-u/dm3/target/Med.1.tsv... http://dbarchive.biosciencedbc.jp/kyushu-u/dm3/target/Med.5.tsv http://dbarchive.biosciencedbc.jp/kyushu-u/dm3/target/Med....10.tsv http://dbarchive.biosciencedbc.jp/kyushu-u/dm3/colo/Med.Cell_line.tsv http://dbarchive.biosciencedbc.jp/kyushu-u/dm3/colo/Cell_line.gml ...

 2. Et eller andet med sprog

  DEFF Research Database (Denmark)

  Adamsen, Billy; Nielsen, Charlotte Marie Bisgaard; Dam Christensen, Mie;

  2012-01-01

  Sprogpsykologi har eksisteret som kandidat-uddannelse på Københavns Universitet i 40 år og har i øjeblikket 162 studerende. Deres baggrund er som regel en bachelor i sprog, sociologi, lingvistik eller retorik. - Hvad studerer man på Sprogpsykologi? - Aner det ikke. Er det noget med sprog og menne...

 3. Spilleregler i musikterapi med voksne

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holck, Ulla

  2005-01-01

  Artiklen gennemgår udvalgt faglitteratur, der på et overordnet plan beskriver typer af spilleregler i musikterapi med (fortrinsvis) voksne klientgrupper. Udgangspunktet er Priestleys anvendelse af begrebet, og hendes inddeling af spilleregler i forhold til forskellige teknikker gennemgås, efterfu...

 4. Unges friluftsliv set med integrationsbriller

  DEFF Research Database (Denmark)

  Gentin, Sandra

  2010-01-01

  Det er almindelig kendt, at indvandrere ikke deltager i foreningsliv i samme omfang som etniske danskere. Det er der forsøgt rådet bod på ved at invitere unge med anden etnisk baggrund end dansk til at dyrke spejdersport i henholdsvis Varde og København NV. Tilgangen til at integrere de unge var...

 5. Integreret ulykkesforebyggelse i træindustrien gennem fokus på kommunikation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Louise

  2009-01-01

  dokumentstudier). Dette følges op af en målrettet intervention i virksomhed A i 2009-2010 rettet mod henholdsvis 1) Værkførerne og teamlederne (3+4 personer) i form af et ledelsesseminar og efterfølgende månedlig coaching, 2) De 120 ansatte, 3 timers workshops i foråret og efteråret 2009 og 3...... mod kommunikation, holdninger og adfærd blandt værkførerne, teamlederne, de produktionsansatte samt i virksomhedens sikkerhedsorganisation. METODE: Projektet er opbygget ud fra et quasi-eksperimentelt design med to virksomheder indenfor samme koncern. Virksomhed A’s træafdeling indgår som...

 6. Descriptive Analyses of Mechanical Systems

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andreasen, Mogens Myrup; Hansen, Claus Thorp

  2003-01-01

  Forord Produktanalyse og teknologianalyse kan gennmføres med et bredt socio-teknisk sigte med henblik på at forstå kulturelle, sociologiske, designmæssige, forretningsmæssige og mange andre forhold. Et delområde heri er systemisk analyse og beskrivelse af produkter og systemer. Nærværende kompend...

 7. Fang CO2 med Aminosyrer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lerche, Benedicte Mai

  2010-01-01

  Med såkaldte “carbon capture-teknikker” er det muligt at rense røgen fra kulfyrede kraftværker, således at den er næsten helt fri for drivhusgassen CO2. Kunsten er at gøre processen tilstrækkeligt billig. Et lovende fangstredskab i denne proces er aminosyrer.......Med såkaldte “carbon capture-teknikker” er det muligt at rense røgen fra kulfyrede kraftværker, således at den er næsten helt fri for drivhusgassen CO2. Kunsten er at gøre processen tilstrækkeligt billig. Et lovende fangstredskab i denne proces er aminosyrer....

 8. The MedAustron project

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Griesmayer, E. [University of Applied Sciences, Johannes Gutenberg-Strasse 3, 2700 Wiener Neustadt (Austria) and Fotec - Research and Technology Ltd., Viktor Kaplan-Strasse 2, 2700 Wiener Neustadt (Austria)]. E-mail: eg@fotec.at; Schreiner, T. [Fotec - Research and Technology Ltd., Viktor Kaplan-Strasse 2, 2700 Wiener Neustadt (Austria); Pavlovic, M. [Slovak University of Technology, Faculty of Electrical Engineering and Information Technology, Ilkovicova 3, 812 19 Bratislava (Slovakia)

  2007-05-15

  The Austrian government has approved its financial contribution to the MedAustron project in October 2004. MedAustron, the Austrian ion therapy and cancer research centre, should be set into operation in 2010. MedAustron combines medical cancer treatment and cancer research and non-clinical research. For medical treatment and cancer research active scanning of a proton and a carbon-ion beam is provided. The beam energy must correspond to the desirable penetration range of the beam in the patient body, which translates into the energy interval of 60-220 MeV protons and 120-400 MeV per nucleon carbon ions. The intensity of extracted beam is 10{sup 10} protons per spill and four times 10{sup 8} carbon ions per spill. Spill duration can be varied from 1 s to 10 s. For a spill lasting 1 s the beam intensity is equivalent to an electrical beam current of 1.6 nA for protons and 0.38 nA for carbon ions. Although the machine parameters must be optimised for therapy needs, additional beam features can be offered by a modern medical accelerator for non-clinical research. Various ions with energies up to 400 MeV per nucleon can be used for irradiation purposes. For synchrotrons such as proposed in the Design Study the magnetic rigidity would allow to accelerate protons up to 1.18 GeV when using an appropriate RF-system. Two beam lines are proposed for non-clinical research, such as biomedicine, medical physics, physics or industrial technological research. The experimental facility of MedAustron will be offered to research institutes and to industry on an international level.

 9.  Bæredygtig transport- En undersøgelse af status og behov i samarbejde med DHL

  DEFF Research Database (Denmark)

  Haas, Henning de; Pedersen, Anne; Søndergaard, Mads

    Formålet med undersøgelsen er, at tage temperaturen på et antal udvalgte virksomheders fokus og indsats omkring miljø og transport. Undersøgelsen er opdelt i tre hovedområder: Miljøpåvirkning fra transport Miljø som konkurrenceparameter Miljø indsats i forhold til forsyningskæden Undersøgelsen...... skal danne grundlag for, at vurdere virksomhedernes niveau af viden omkring miljø, påvirkninger fra transport og de handlinger som virksomhederne gør for hhv. at neutralisere eller at reducere deres miljøpåvirkning fra transport....

 10. Human melioidosis reported by ProMED

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Katherinn Melissa Nasner-Posso

  2015-06-01

  Conclusions: Internet-based reporting systems such as ProMED are useful to gather information and synthesize knowledge on emerging infections. Although certain areas need to be improved, ProMED provided good information about melioidosis.

 11. Unge homofile med minoritetsbakgrunn: En kvalitativ studie med sju lesbiske og homofile med minoritetsbakgrunn i Norge

  OpenAIRE

  Øvergaard, Georgina Demou

  2013-01-01

  Denne studien fokuserer på livssituasjonen til unge homofile med minoritetsbakgrunn bosatt i Norge. Fokuset er på hvilke identitetsrelaterte utfordringer en slik posisjon kan eller vil medføre, hvilken innvirkning stigma har, og hvordan ulike utfordringer håndteres ved hjelp av strategier. Det sentrale teoretiske perspektivet i denne studien er hentet fra Erwin Goffman og hans stigmateori. Hans konsepter av "den stigmatiserte", "de normale", og faktisk og tilsynelatende identitet benyttes for...

 12. Langtidsforsøg med totrinsforgasseren "Viking"

  DEFF Research Database (Denmark)

  Henriksen, Ulrik Birk; Ahrenfeldt, Jesper; Bentzen, Jens Dall

  Projektets formål har været at få erfaringer med langtidsdrift, samt at løbende forbedre anlæggets komponenter i takt med de indvundne driftserfaringer. Status for Vikingforgasseren ved projektets afslutning er: • En række komponenter er løbende forbedret med henblik på driftssikkerhed, levetid, ...

 13. Holocaust : med internett som kilde

  OpenAIRE

  Schønningsen, Patrick

  2012-01-01

  Masteroppgaven tar for seg holocaust med internett som kilde. Jeg tar utgangspunkt i ungdomsskole og videregående. Hvordan skal elevene forholde seg til internettet. Er det stor sannsynelighet for at elevene vil møte på holocaustfonektelse på nettet? Hvordan lære elevene å være kritisk til nettet? Jeg deler holocaust inn i 5 kategorier. Hvor kategori 1 er av de svært rasistiske nettsidene som ønsker at jødene skal utryddes. Kategori 3 tar for seg revisjonisme. Kategori 4 er forumer som diskut...

 14. ZASVOJENOST Z INTERNETOM MED MLADIMI

  OpenAIRE

  Rihtarič, Mitja

  2015-01-01

  Teoretična izhodišča: Internet nam je danes dosegljiv na vsakem koraku in nam tako olajša vsakdanja opravila. Postal je tudi idealno sredstvo za preživljanje prostega časa, sploh med mladimi. Prekomerno posvečanje aktivnostim na internetu, lahko privede do zasvojenosti. Mladi so v času adolescence močno izpostavljeni različnim dejavnikom in internet močno vpliva na izoblikovanje njihove osebnosti. V diplomskem delu smo opisali zasvojenost in podrobneje raziskali zasvojenost z internetom. R...

 15. Musikterapi med unge og voksne med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holck, Ulla

  2014-01-01

  Indledning: I Danmark er der en lang tradition for musikterapeutisk arbejde med unge og voksne med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser. Op gennem 1950’erne, 60’erne og 70’erne kombinerede pionerer med forskellige uddannelsesmæssig baggrund deres faglige viden med musikterapeutiske aktiviteter...

 16. MED-SUV Data policy

  Science.gov (United States)

  Sangianantoni, Agata; Puglisi, Giuseppe

  2014-05-01

  MED-SUV proposes the development and implementation of a digital infrastructure for data access and for volcanic risk management aimed at applying the rationale of Supersites GEO initiative to Campi Flegrei/Vesuvius and Mt. Etna. It's fully recognized the clear need of an open data policy in order to ensure that data will be properly and in an ethical manner managed and can be used and accessed from its community. In MED-SUV there is a multitude of different partners with varying scientific, technical, legal and economical interests and therefore data and data products produced will be wide-ranging so it's necessary to set principles and legal arrangements. Within Europe several Directives and Regulations have brought into force which provide the leading guidelines in terms of the principle of openness to knowledge and access to scientific information. So in creating a suite policy the EC Supersites (MarSite and FutureVolc, under the EPOS umbrella) projects need to strength their efforts in defining a common data management strategy. In this presentation we will show the leading principles of the data policy, as for instance Open Access, flexibility of approach in order to harmonize the different methods of data distribution among its partners, Creative Commons licensing, data preservation and unique identification through Persistent Identifiers.

 17. Fokus på informationskompetence i et tværfagligt læringsmiljø - et empirisk studie af læringseffekter og studenterperspektiver

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Charlotte Overgaard

  2014-03-01

  Full Text Available Der har i en årrække indenfor de videregående uddannelser været fokus på, at studerendes udvikling af informationskompetence og læring igennem problemorienteret projektarbejde er tæt forbundet, og at et nært samarbejde mellem bibliotek og uddannelsesmiljø er en væsentlig forudsætning for studerendes læring. I praksis er der dog en række forhold, som kan hindre et effektivt samarbejde mellem bibliotek og uddannelse og bevirke, at de pædagogiske intentioner ikke indfries. I et tværfagligt samarbejde mellem universitetsbibliotek og fagmiljø blev der i 2012 i forbindelse med opstarten af en ny 2-årig kandidatuddannelse i Folkesundhedsvidenskab ved Aalborg Universitet udviklet et undervisningsforløb og en række læringsunderstøttende tiltag som obligatorisk anvendelse af søgebilag i projekter og tværfaglige søgeworkshops, baseret på teorier om problembaseret læring og tilrettelæggelse af søge-læreprocesser. På baggrund af empiriske data fra informationssøgningstest, studenterprojektrapporter og gruppeinterviews undersøges effekten af undervisningen på de studerendes udvikling af informationskompetence samt deres perspektiver på læringsunderstøttende tiltag. Der identificeres fremmende og hæmmende faktorer ift. udvikling af informationskompetence og afslutningsvis diskuteres styrker og svagheder samt hvilke forhold, som er centrale – og også relevante i en bredere universitetspædagogisk sammenhæng – hvis informationskompetence skal integreres som del af de studerendes grundlæggende faglighed.  Learning through problem-based project-work and the development of information literacy skills has become increasingly common in higher education programmes in recent years. It is also generally acknowledged that these learning experiences benefit from close collaboration between university libraries and their educational environments. There is evidence to suggest, however, that a number of conditions can hamper the

 18. REPORT: BioMedBridges standards workshop

  OpenAIRE

  Conte, Nathalie; Hancocks, Tom; Suhr, Stephanie

  2014-01-01

  This workshop, co-organized by BioMedBridges WP3 and 12, was held on 24-25 June and hosted by BioMedBridges partners at VUMC in Amsterdam. Attendees included BioMedBridges personnel, members from the ESFRI BMS research infrastructures and invited external experts from existing standards organisations. The following aspects of data standardisation were explored: Defining entity identifiers and identifiers best practice Development of a Meta models and Mappings Registry for bio...

 19. Danske børn med sprogforstyrrelser

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sundahl Olsen, Lone

  2013-01-01

  , italiensk, svensk og hebræisk osv. Det specifikke udfald af SLI afviger dog fra sprog til sprog, og der er på nuværende tidspunkt ikke udført systematisk forskning, der dokumenterer det specifikke udfald af SLI for danske børn. De primære mål med denne ph.d.-afhandling var at undersøge:  Grammatiske...... aldersmatchede og yngre børn med typisk sprogudvikling. Studie III viste, at sproglige vanskeligheder var signifikant associeret med dårlig arbejdshukommelse for børnene med SLI, men ikke for børnene med typisk sprogudvikling. Børnene med SLI havde dog alderssvarende hukommelsesmæssige færdigheder, når der var...... hos børn med SLI end den, der kendertegner børn, der følger en typisk sprogudvikling. Studiet indikerer dog, at børn med SLI ikke har generelle hukommelsesmæssige vanskeligheder, men at der formodentlig eksisterer en uoverensstemmelse mellem krav og ressourcer, hvor børnene med typisk sprogudvikling...

 20. Elevated MED28 expression predicts poor outcome in women with breast cancer

  International Nuclear Information System (INIS)

  MED28 (also known as EG-1 and magicin) has been implicated in transcriptional control, signal regulation, and cell proliferation. MED28 has also been associated with tumor progression in in vitro and in vivo models. Here we examined the association of MED28 expression with human breast cancer progression. Expression of MED28 protein was determined on a population basis using a high-density tissue microarray consisting of 210 breast cancer patients. The association and validation of MED28 expression with histopathological subtypes, clinicopathological variables, and disease outcome was assessed. MED28 protein expression levels were increased in ductal carcinoma in situ and invasive ductal carcinoma of the breast compared to non-malignant glandular and ductal epithelium. Moreover, MED28 was a predictor of disease outcome in both univariate and multivariate analyses with higher expression predicting a greater risk of disease-related death. We have demonstrated that MED28 expression is increased in breast cancer. In addition, although the patient size was limited (88 individuals with survival information) MED28 is a novel and strong independent prognostic indicator of survival for breast cancer

 1. Erfaringer med mentorordninger i Herning Kommune

  DEFF Research Database (Denmark)

  Frederiksen, Lisbeth Angela Lunde

  2011-01-01

  , etablerede lærere i konstruktivt samspil med understøttelsen af nyuddannede lærere, og som yderligere kan bidrage til professions- og organisationsudvikling, der sikrer og udvikler pædagogisk praksis med høj faglig kvalitet. På baggrund af international forskning og en forundersøgelse i Herning Kommune om at...

 2. CanMEDS 2015 : nog betere dokters?

  NARCIS (Netherlands)

  Borleffs, J C C; Mourits, M J E; Scheele, F

  2016-01-01

  Recently, the CanMEDS model, which forms the basis for competency-based learning in both undergraduate and postgraduate training, has been renewed by the introduction of CanMEDS 2015. The most prominent change is the emphasis on leadership skills, which is also reflected by the name change for the r

 3. Automation med pneumatiske servodrev - status og fremtid

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sørensen, Paul Haase

  1996-01-01

  Der er råd for problemer med ulineariteter. Med de nyeste metoder kan der lineære driftsområde udvides. Men pneumatikkomponenter skal være af høj kvalitet, når positionering skal være nøjagtig....

 4. Relevansen af nyere psykodynamisk teori for det klinisk musikterapeutiske arbejde med psykiatriske patienter med personlighedsforstyrrelser

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hannibal, Niels

  2007-01-01

  Denne artikel beskriver et rationale for anvendelse af musik i en psykoterapeutisk kontekst. Det eksplicitte og implicitte forandringsniveau i psykoterapi med patienter med borderline-personlighedsforstyrrelse (BPF) diskuteres herpå med henvisning til to forskellige syn på terapeutisk forandring:...

 5. Musikterapi med børn med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holck, Ulla

  2014-01-01

  Indledning: I Danmark er der en lang tradition for musikterapeutisk arbejde med børn med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser, og herunder børn med autismespektrumforstyrrelser. De ældste casebeskrivelser stammer fra 1940’erne, og op gennem 50’erne, 60’erne og 70’erne kombinerede pionerermed...

 6. Fra gymnasiefremmed til student

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ulriksen, Lars; Murning, Susanne; Ebbensgaard, Aase Bitsch;

  2007-01-01

  Kronikken præsenterer hovedresultater fra en analyse af interview med 135 elever, overvejende med gymnasiefremmed baggrund. Interviewene bidrager med indsigt i hvad denne gruppe af elever oplever som svært ved at gå i gymnasiet (stx, hhx, htx og hf). Fokus er på elevernes vanskeligheder med at af...

 7. Behandling af hydatidose med albendazol

  DEFF Research Database (Denmark)

  Magnussen, P; Gelletlie, R; Bygbjerg, Ib Christian

  1989-01-01

  Eight patients with hydatidosis treated with albendazol in daily doses of 10 mg/kg daily in courses of 28 days (4-6 courses) were analysed. The patients came from Morocco, Spain, Turkey and Yugoslavia. Seven patients had a cyst (or cysts) in the liver and one had also cysts in the kidneys. One pa...

 8. Staten som förebild? : om planer, insatser och utfall i 17 myndigheters arbete med etnisk mångfald

  OpenAIRE

  2004-01-01

  Rapporten Staten som förebild? handlar om efterlevnaden av  rikspolitikernas regelstyrning och arbetet med etnisk mångfald vid myndigheter. Den övergripande tanken är att ta integrationspolitiken på allvar, både genom att ge konkret innehåll åt målsättningen om staten som förebild när det gäller etnisk mångfald, och genom att undersöka denna målsättnings efterlevnad. Tanken är också att göra nya lärdomar inför det fortsatta utvecklingsarbetet. Planer, insatser och utfall står i fokus i rappor...

 9. To års erfaringer med quinoa

  OpenAIRE

  Blume, Steffen

  2010-01-01

  De økologiske kornpriser i 2008 og 2009 gjorde det relevant at kigge på andre afgrøder, der har potentiale for at hæve bundlinjen. Sidste år påbegyndte vi derfor i samarbejde med Københavns Universitet et demonstrationsprojekt med afgrøden quinoa. Både i 2009 og 2010 blev afgrøden afprøvet på tre forskellige lokaliteter – lokaliteten på Bornholm blev dog skiftet ud med en lokalitet ved Ballerup.

 10. Selvbestemmelse og oppdragelse : en teoretisk analyse av oppdragelsens påvirkning på utviklingen av selvbestemmelse

  OpenAIRE

  2007-01-01

  1) Problemstilling Hensikten med oppgaven er å rette fokus mot oppdragelse som en påvirkningsfaktor på utviklingen av selvbestemmelsen, og hvilken betydning behovstilfredsstillelse har for individets subjektive velvære. Oppdragelse er et populært tema som stadig blir debattert i mediene. Det diskuteres blant annet hvorfor oppdragelse er viktig, hvordan det er mulig å oppdra barn på best mulig måte og hvem som er viktige oppdragere i dagens samfunn. Vår oppgave handler om individets selvbes...

 11. Økologisk modernisering på dansk

  DEFF Research Database (Denmark)

  Historisk analyse over miljø- og naturindsatsen med fokus på udviklings- og reguleringsrationale, virkemidler og deres effekt, teknologi- og adfærdisforandringer. teoretisk afsæt i økologisk moderniserings skolen....

 12. Konservatorer med ph.d

  DEFF Research Database (Denmark)

  Krarup Andersen, Cecil

  2013-01-01

  Denne afhandling undersøger dubleringshistorien for samlingen af danske guldaldermalerier på lærred på Statens Museum for Kunst (SMK) og søger at forstå fugtfølsomheden i malerierne før og navnlig efter dublering. Dette gøres ved hjælp af kemiske analyser såvel som trækstyrketests af prøver fra o...

 13. Rapport vedrørende bibliometrisk analyse af dansk IKT-forskning fra 2004-2007

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schneider, Jesper Wiborg; Larsen, Birger; Lund, Haakon

  veldefineret eller velafgrænset forskningsområde er det en udfordring at identificere et velegnet datasæt til analysen. Grundet problemer med dækningsgrad og med at isolere IKT-området anvendes en kombination af to databaser i analysen: INSPEC og Scopus.  Dette betyder at analysens fokus er på tekniske og...... Scopus. Disse inkluderer publikationer fra konferencer som er en vigtig publikationskanal indenfor IKT-området. Det bekræftes af analysens resultater. Resultaterne viser at Danmarks hovedvægt på IKT-området ligger indenfor gruppe B (Electrical and Electronic Engineering) efterfulgt af gruppe C (Computers...

 14. Spillet om Statoil : En casestudie av beslutningsprosessen som endte med delprivatisering av Statoil

  OpenAIRE

  2008-01-01

  Formålet med denne studien har vært å gjennomføre en analyse av samhandlingen mellom aktørene i prosessen som endte med delprivatisering av Statoil (1999-2001). Prosessen studeres i lys av to teoretiske perspektiver som beskriver ulike samhandlingsmønstre mellom aktørene som deltok, henholdsvis et lukket og et åpent perspektiv.

 15. Politisamtaler med publikum : språkbruk som hemmer eller fremmer god kommunikasjon

  OpenAIRE

  2009-01-01

  Avhandlingen er en empirisk undersøkelse av telefonoppringninger til publikumsvakten ved en av Oslos politistasjoner. Datamaterialet består av 900 lydopptak, med et utvalg på 190 telefonsamtaler – eller deler av samtaler – som er transkribert med påfølgende analyse, ut fra samtaleanalytiske prinsipper (CA – Conversation Analysis). Problemstillingen er todelt, først å beskrive karakteristiske trekk ved samtaletypen som institusjonell interaksjon, og deretter å vurdere hvordan politiets spr...

 16. Dosing Errors Common with Kids' Liquid Meds

  Science.gov (United States)

  ... fullstory_160910.html Dosing Errors Common With Kids' Liquid Meds Parents make fewer mistakes using oral syringes ... too much or too little medicine when dispensing liquid medication, especially if they use a dosing cup, ...

 17. [CanMEDS 2015: better doctors?].

  Science.gov (United States)

  Borleffs, J C C; Mourits, M J E; Scheele, F

  2016-01-01

  Recently, the CanMEDS model, which forms the basis for competency-based learning in both undergraduate and postgraduate training, has been renewed by the introduction of CanMEDS 2015. The most prominent change is the emphasis on leadership skills, which is also reflected by the name change for the role of 'manager' to 'leader'. The addition of milestones provides clearly defined targets for learning and assessment, which facilitates the monitoring of the progression in competence. Furthermore, CanMEDS 2015 strongly focusses on the overall coherence of the separate competencies. CanMEDS, designed as a model that helps to train young doctors to become good doctors, also helps us - the trainers - to become better doctors ourselves. PMID:27438391

 18. Ud med Freud, Marx og Lacan

  DEFF Research Database (Denmark)

  Clasen, Mathias

  2009-01-01

  Det er på høje tid, at humanister løsriver sig fra deres forældede teorier. Freud, Marx og Lacan skal erstattes med evolutionspsykologi, biologi og kognitionsvidenskab.......Det er på høje tid, at humanister løsriver sig fra deres forældede teorier. Freud, Marx og Lacan skal erstattes med evolutionspsykologi, biologi og kognitionsvidenskab....

 19. Effektelektronik - teknologi med energibesparelser og forbedret performance

  DEFF Research Database (Denmark)

  Blaabjerg, Frede

  2004-01-01

  Lige siden transistoren blev opfundet, har det altid været ønskeligt at kunne anvende en sådan til at styre store strømme/spændinger i elektriske systemer. Det er teknologisk også sket, først med tyristorer til styring af store effekter, men siden hen også med den bipolare transistor MOSFET, samt...

 20. Tourism in the MED 11 Countries

  OpenAIRE

  Lanquar, Robert

  2011-01-01

  For the last two decades, MED11 counties (Algeria, Egypt, Israel, Jordan, Lebanon, Libya, Morocco, Palestinian Autonomy, Syria, Tunisia and Turkey) have recorded the highest growth rate in inbound world tourism. In the same time, domestic tourism in these countries was growing very fast. MED 11 tourism performances have been astonishing in light of the security risks, natural disasters, oil prices rises and economic uncertainties of the region. The last financial crisis had no severe conseque...

 1. Lydpuder med musik til psykiatriske patienter

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bonde, Lars Ole

  2009-01-01

  Kort gennemgang af musikmedicinske og musikterapeutiske målsætninger og arbejdsmåder i psykiatrien i Danmark. Omtale af forsøg med musiklytning via "lyttepude" til psykiatriske patienter.......Kort gennemgang af musikmedicinske og musikterapeutiske målsætninger og arbejdsmåder i psykiatrien i Danmark. Omtale af forsøg med musiklytning via "lyttepude" til psykiatriske patienter....

 2. Grænser for religion

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lüchau, Peter

  2015-01-01

  Analyse af danskernes holdning til religion i det private og offentlige rum med fokus på en distinktion mellem religiøs autoritetsudøvelse og religiøs selvudfoldelse.......Analyse af danskernes holdning til religion i det private og offentlige rum med fokus på en distinktion mellem religiøs autoritetsudøvelse og religiøs selvudfoldelse....

 3. PubMedAlertMe--standalone Windows-based PubMed SDI software application.

  Science.gov (United States)

  Ma'ayan, Avi

  2008-05-01

  PubMedAlertMe is a Windows-based software system for automatically receiving e-mail alert messages about recent publications listed on PubMed. The e-mail messages contain links to newly available abstracts listed on PubMed describing publications that were selectively returned from a specified list of queries. Links are also provided to directly export citations to EndNote, and links are provided to directly forward articles to colleagues. The program is standalone. Thus, it does not require a remote mail server or user registration. PubMedAlertMe is free software, and can be downloaded from: http://amp.pharm.mssm.edu/PubMedAlertMe/PubMedAlertMe_setup.zip.

 4. The MED-SUV Multidisciplinary Interoperability Infrastructure

  Science.gov (United States)

  Mazzetti, Paolo; D'Auria, Luca; Reitano, Danilo; Papeschi, Fabrizio; Roncella, Roberto; Puglisi, Giuseppe; Nativi, Stefano

  2016-04-01

  In accordance with the international Supersite initiative concept, the MED-SUV (MEDiterranean SUpersite Volcanoes) European project (http://med-suv.eu/) aims to enable long-term monitoring experiment in two relevant geologically active regions of Europe prone to natural hazards: Mt. Vesuvio/Campi Flegrei and Mt. Etna. This objective requires the integration of existing components, such as monitoring systems and data bases and novel sensors for the measurements of volcanic parameters. Moreover, MED-SUV is also a direct contribution to the Global Earth Observation System of Systems (GEOSS) as one the volcano Supersites recognized by the Group on Earth Observation (GEO). To achieve its goal, MED-SUV set up an advanced e-infrastructure allowing the discovery of and access to heterogeneous data for multidisciplinary applications, and the integration with external systems like GEOSS. The MED-SUV overall infrastructure is conceived as a three layer architecture with the lower layer (Data level) including the identified relevant data sources, the mid-tier (Supersite level) including components for mediation and harmonization , and the upper tier (Global level) composed of the systems that MED-SUV must serve, such as GEOSS and possibly other global/community systems. The Data level is mostly composed of existing data sources, such as space agencies satellite data archives, the UNAVCO system, the INGV-Rome data service. They share data according to different specifications for metadata, data and service interfaces, and cannot be changed. Thus, the only relevant MED-SUV activity at this level was the creation of a MED-SUV local repository based on Web Accessible Folder (WAF) technology, deployed in the INGV site in Catania, and hosting in-situ data and products collected and generated during the project. The Supersite level is at the core of the MED-SUV architecture, since it must mediate between the disparate data sources in the layer below, and provide a harmonized view to

 5. A marvel of precision: MedAustron

  CERN Multimedia

  Anaïs Schaeffer

  2013-01-01

  MedAustron, which is currently being built in Austria, will be one of the most advanced centres for ion beam therapy and research in Europe. It is based on the same design as the Italian National Centre for Oncological Hadrontherapy (CNAO), which in turn is based on the CERN-led Proton Ion Medical Machine Study (PIMMS). MedAustron should welcome its first patient at the end of 2015.   Layout of the MedAustron accelerator complex.  With three ion-sources, a linac, a synchrotron and four irradiation rooms (see picture), MedAustron is a huge accelerator complex. Among other equipment, it comprises 300 magnets of 30 different types, all designed at CERN but produced at different sites: “We are working with five main suppliers from Europe and Russia,” explains Thomas Zickler, leader of the MedAustron magnet group. “All the magnets come to CERN to undergo a series of strict acceptance tests.” From the interfaces, to the electrical insulation, the co...

 6. Akupunktur til patienten med kvalme og opkastning i forbindelse med kemoterapi - er der evidens for dette?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Birgith; Sørensen, Lene Bundgaard; Stricker, Lisbeth;

  2008-01-01

    Patienter, der får kemoterapi med højemetogene stoffer lider stadig af kvalme og opkastning trods understøttende behandling med moderne antieemtika som 5HT3-antagonister eksempelvis ondansetron. Akupunkturstimulation anvendes for flere lidelser i sundhedsvæsenet og det undersøges om der er evid...

 7. Evidens for akupunktur til patienter med kvalme og opkastning i forbindelse med kemoterapi? Et litteraturstudie

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Birgith; Bundgaard Sørensen, Lene; Stricker, Lisbeth;

  2008-01-01

  Patienter, der får kemoterapi med højemetogene stoffer lider stadig af kvalme og opkastning trods understøttende behandling med moderne antieemtika som 5HT3-antagonister eksempelvis ondansetron. Akupunkturstimulation anvendes for flere lidelser i sundhedsvæsenet og det undersøges om der er eviden...

 8. Ti år med formidlingspligt

  DEFF Research Database (Denmark)

  Meyer, Gitte

  2014-01-01

  Jubilæet blev markeret ved et symposium - men hvor var journalisterne, og hvor var forskerne? For få uger siden lagde TV 2 hus til et symposium om videnskab, formidling, journalistik og spin. Danske Videnskabsjournalister og Akademiet for de Tekniske Videnskaber tog med arrangementet et behjertet...... initiativ. De ville gøre status efter ti år med lovfæstet formidlingspligt på universiteterne. Samtidig lagde de op til et kritisk blik på universitetsverdenens kommunikationsafdelinger...

 9. Hydraulstyrning med konfiguration över Bluetooth

  OpenAIRE

  Olofsson, Petter; Utterström, Jimmy

  2015-01-01

  Denna rapport omfattar konstruktionen av ett fristående drivkort med tillhörande mobilapplikation för styrning och konfiguration av ett hydraulsystem. Projektets syfte var att på beställaren Bosch Rexroth ABs begäran undersöka om pump control module (PCM) - en del ur det existerande Spider 3 styrsystemet - kunde användas som en fristående modul. Hårdvara med en Bluetoothmodul skapades och kopplades mot PCM för att möjliggöra kommunikation via Bluetooth. En mobilapplikation utvecklades i Andro...

 10. Analysis list: Med12 [Chip-atlas[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available Med12 Embryo,Embryonic fibroblast,Pluripotent stem cell + mm9 http://dbarchive.bios...ciencedbc.jp/kyushu-u/mm9/target/Med12.1.tsv http://dbarchive.biosciencedbc.jp/kyushu-u/mm9/target/Med12.5.t...sv http://dbarchive.biosciencedbc.jp/kyushu-u/mm9/target/Med12.10.tsv http://dbarchive.biosciencedbc.jp/kyushu-u/mm9/colo/Med...12.Embryo.tsv,http://dbarchive.biosciencedbc.jp/kyushu-u/mm9/colo/Med...12.Embryonic_fibroblast.tsv,http://dbarchive.biosciencedbc.jp/kyushu-u/mm9/colo/Med12.Pluripotent_stem_

 11. Analysis list: Med1 [Chip-atlas[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available Med1 Adipocyte,Blood,Breast,Embryonic fibroblast,Epidermis,Pluripotent stem cell + ...mm9 http://dbarchive.biosciencedbc.jp/kyushu-u/mm9/target/Med1.1.tsv http://dbarchive.biosciencedbc.jp/kyushu-u/mm9/target/Med...1.5.tsv http://dbarchive.biosciencedbc.jp/kyushu-u/mm9/target/Med1.10.tsv http://dbarchive....biosciencedbc.jp/kyushu-u/mm9/colo/Med1.Adipocyte.tsv,http://dbarchive.bioscienc...edbc.jp/kyushu-u/mm9/colo/Med1.Blood.tsv,http://dbarchive.biosciencedbc.jp/kyushu-u/mm9/colo/Med1.Breast.tsv

 12. Snabba mikrofluidiska test möjliggör specialanpassad sjukvård : Utveckling av två designförslag med fokus på material, struktur och pump

  OpenAIRE

  Andersson, Hilda; Appelgren, Sofia; Boström, Anna; Norlander, Siri; Stam, Emma; Stiernborg, Miranda

  2016-01-01

  Två designförslag har utvecklats för ett snabbtest av antibiotikakänslighet baserat på ettmikrofluidiskt system av Gradientech AB. Antibiotikaresistens är ett stort och växande problem ivärlden. För att förbättra diagnostiken av bakteriella blodinfektioner krävs snabbarediagnostiska tester vilket möjliggör specialanpassad behandling. Linjära gradienter av antibiotikai det mikrofluidiska systemet möjliggör snabbare detektion av antibiotikakänslighet jämfört meddiagnostiska test som används ida...

 13. Genreanalyse af Investor Relations Newsletters. En teoretisk og empirisk baseret genreanalyse af tyske Investor Relations nyhedsbreve med fokus på identifikation og adskillelse af funktionelle træk

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Anne Grethe Julius

  2007-01-01

  corporate websites and addressed primarily to investors. The aim of my PhD thesis is to propose an explanatory genre description of IR Newsletters concentrating on constitutive factors like contextual aspects incorporating communicative purposes, functional moves and lexicogrammatical features. The question...

 14. The return of airships - report 2. Study on wind power expansion in Sweden with focus on transport and logistics issues; Luftskeppens aaterkomst - rapport 2. Studie om vindkraftens utbyggnad i Sverige med fokus paa transport och logistikfraagor

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Lundin, Matts; Svensson, Ulf

  2011-11-15

  This study deals with the efforts carried out in Sweden in the wind power area as part of the adjustment process of the Swedish energy system. An effort which is important for achieving parliamentary climate goals and other objectives of the energy policy. The purpose of the study is to find attractive solutions to the transportation and logistics issues. If handled in a less advantageous way it can be costly for the society, the businesses, local residents, the natural systems and for the climate. The emphasis and main focus of the study is on transport- and logistics-related issues. First, we compared conventional transport solutions with the option to also use lighter-than-air technology, where the focus has been on comparisons of application and cost standpoint. Secondly, we have put the issues into a broader development framework as the expansion of wind power generates transports affecting use of existing infrastructure, building of new infrastructure and various ecosystem services as well as land use in general

 15. Design af fremtidens Danmark - Integreret forvaltning af vores natur og landskab med fokus på udledning af næringsstoffer og miljøtilstanden i havet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Markager, Stiig

  herlighedsværdier. Disse udfordringer kræver en integreret forvaltning. Det kan foregå ved at kombinere modeller for omkostninger ved næringsstofreduktioner, omsætning af næringsstoffer i landskabet og vandmiljøet, fiskeri og værdisætning af herlighedsværdier. Projektet ’IMAGE - Integrated Management of Agriculture...

 16. Energieffektivitet hos fönster - Idag och i framtiden : En analys samt komparativ studie av fönster för byggnader, med fokus på aeorgel-, vacuum och smarta-fönster

  OpenAIRE

  Tahan, Petrus

  2016-01-01

  Energieffektivisering börjar bli ett eftersträvande mål runtom i världen. Detta grundar sig i att energiförbrukningen för byggnader uppgår till ca 40 % globalt, en siffra som man vill få ner. Men att uppnå en energieffektiv byggnad är inte lätt. Detta kan göras på många och olika sätt. Ett av dem är att energieffektivisera fönstren, som är en byggnads svagaste punkt pga dess höga U-värde. Val av fönster är inte lätt, och det finns ett flertal alternativ att välja bland. I kalla klimat som Sve...

 17. Global klimaovervågning med GNSS

  DEFF Research Database (Denmark)

  Madsen, Finn Bo; Khan, Shfaqat Abbas; Nielsen, Jens Emil

  2010-01-01

  Hvornår bliver de folkerige floddeltaer i Asien ubeboelige, hvornår forsvinder Maldiverne eller som merhuset på Danmarks Vestkyst. Verdenshavene stiger i takt med at ismasserne ved polerne smelter og ledes ud i oceanerne. Et centralt spørgsmål for hele verdenssamfundet er: hvor hurtigt sker det o...

 18. Digital kommunikation med den offentlige sektor

  DEFF Research Database (Denmark)

  Berger, Jesper Bull; Andersen, Kim Normann

  Udgangspunktet for vores undersøgelse om digital kommunikation med det offentlige er et positivt ståsted for så vidt angår den fremadrettede anvendelse af digitalisering. Vi deler således den normative målsætning udtrykt bl.a. i Regeringens, KLs og Danske Regioners 2015 - digitaliseringsstrategi...

 19. Rasmussen kom i klemme med firmaets kreditkort

  DEFF Research Database (Denmark)

  Langsted, Lars Bo

  2004-01-01

  Højesteret har netop stemplet et aftalevilkår i kortindehaverreglerne for Eurocard som værende i strid med redelig handlemåde. Samtidig har afgørelsen ført til en klart forbedret retsstilling for ansatte, der anvender firmakort....

 20. Historien med stort H endte i '89

  DEFF Research Database (Denmark)

  Østergaard, Uffe

  2015-01-01

  Revolution. Uffe Østergaard, Jean Monnet professor i europæisk historie på Copenhagen Business School, tager os med op, og betragter debatten om årsagerne til, og betydningen af, Murens fald i fugleperspektiv. Hvorfor var der ingen, der havde forudset begivenhederne?...

 1. MedAustron - Austrian Hadron Therapy Centre

  CERN Document Server

  Benedikt, M; 10.1109/NSSMIC.2008.4774090

  2009-01-01

  MedAustron is a synchrotron based accelerator facility for cancer treatment with proton and carbon ion beams. In addition to the clinical application, the accelerator will also provide beams for non-clinical research, in the fields of medical radiation physics, radiation biology and experimental physics.

 2. Elever med adfærdsvanskeligheder

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nissen, Poul

  2001-01-01

  Artikel i særnummer om folkeskolens urolige elever, hvor der redegøres for den viden der aktuelt er i Danmark på området samt vanskelighederne med at skelne mellem de elever i skolen, der reagerer "sundt" på omgivelsernes pres og de elever som har alvorligere problemer. De kan se ens ud på...

 3. Metodeudvikling i omsorgsforskningen med inspiration fra den franske filosof Michel Foucaults arbejde med brud

  DEFF Research Database (Denmark)

  Frederiksen, Kirsten; Lomborg, Kirsten; Beedholm, Kirsten

  Titel: METODEUDVIKLING I OMSORGSFORSKNINGEN MED INSPIRATION FRA DEN FRANSKE FILOSOF MICHEL FOUCAULTS ARBEJDE MED BRUD Baggrund Inden for omsorgsforskning har den franske filosof Michel Foucaults forfatterskab inspireret til diskursanalytiske eller magtanalytiske undersøgelser. Forfatterskabet...... efterfølgende til at udvikle sin metode i Foucaults forfatterskab. Metode Med afsæt i den franske historiske epistomologi-tradition og med særlig vægt på Michel Foucaults forfatterskab præsenterer vi med eksempler fra egen forskning vores overvejelser over, hvordan man med brug af Foucaults begreb om 'brud' kan......, og for det andet, at det er metoden - eller blikket - der bestemmer, hvordan spørgsmålet stilles, og efterfølgende hvordan undersøgelsen gennemføres. Konklusion Ved at arbejde med Foucaults begreb om 'brud' kan der udvikles typer af spørgsmål og metoder, som gør det muligt for forskeren at rette det...

 4. MED-SUV Data Life Cycle

  Science.gov (United States)

  Sangianantoni, Agata; Puglisi, Giuseppe; Spampinato, Letizia; Tulino, Sabrina

  2015-04-01

  The MED-SUV project aims to implement a digital e-infrastructure for data access in order to promote the monitoring and study of key volcanic regions prone to volcanic hazards, and thus improve hazard assessment, according to the rationale of Supersite GEO initiative to Vesuvius- Campi Flegrei and Mt Etna, currently identified as Permanent Supersites. The present study focuses on the life cycle of MED-SUV data generated in the first period of the project and highlights the managing approach, as well as the crucial steps to be implemented for ensuring that data will be properly and ethically managed and can be used and accessed from both MED-SUV and the external community. The process is conceived outlining how research data being handled as the project progresses, describing what data are collected, processed or generated and how these data are going to be shared and made available through Open Access. Data cycle begins with their generation and ends with the deposit in the digital infrastructure, its key series of stages through which MED-SUV data passes are Collection, Data citation, Categorization of data, Approval procedure, Registration of datasets, Application of licensing models, and PID assignment. This involves a combination of procedures and practices taking into account the scientific core mission and the priorities of the project as well as the potential legal issues related to the management and protection of the Intellectual Property. We believe that the implementation of this process constitutes a significant encouragement in MED-SUV data sharing and as a consequence a better understanding on the volcanic processes, hazard assessment and a better integration with other Supersites projects.

 5. Hvordan opplever de seilende på kontrakt med Statoil kontakten med Statoil Marin?

  OpenAIRE

  Hellesø, Bjørn Kristian Torsvik; Rasmussen, Niclas Elde; Hersvik, Robert Bordvik

  2012-01-01

  Statoil Marin ble opprettet i 1997, og er en viktig aktør i å hindre sammenstøt mellom fartøy og Statoils installasjoner. De har hatt en positiv utvikling fra tolv sammenstøt i 2000, til ingen i 2009 og 2010. Vi spør oss i denne oppgaven: hvordan opplever de seilende på kontrakt med Statoil kontakten med Statoil Marin? For å belyse dette ble det foretatt et besøk hos Statoil Marin på Sandsli i Bergen. Her ble det gitt en introduksjon i hva Statoil Marin arbeider med, og hvordan...

 6. Website-analyse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thorlacius, Lisbeth

  2009-01-01

  planlægning af de funktionelle og indholdsmæssige aspekter ved websites. Der findes en stor mængde teori- og metodebøger, som har specialiseret sig i de tekniske problemstillinger i forbindelse med interaktion og navigation, samt det sproglige indhold på websites. Den danske HCI (Human Computer Interaction...... hyperfunktionelle websites. Det primære ærinde for HCI-eksperterne er at udarbejde websites, som er brugervenlige. Ifølge deres direktiver skal websites være opbygget med hurtige og effektive navigations- og interaktionsstrukturer, hvor brugeren kan få sine informationer ubesværet af lange downloadingshastigheder...... eller blindgyder, når han/hun besøger sitet. Studier i design og analyse af de visuelle og æstetiske aspekter i planlægning og brug af websites har imidlertid kun i et begrænset omfang været under reflektorisk behandling. Det er baggrunden for dette kapitel, som indleder med en gennemgang af æstetikkens...

 7. The use of PubMed/Medline in psychiatry. 3: Searching PubMed.

  Science.gov (United States)

  Theander, Sten S

  2006-01-01

  This paper is the third in a series of three, intended as a tutorial in the use of PubMed/Medline for an inexperienced user. The papers have the following contents: I--a description of NLM, Medline, PubMed and the system of Medical Subject Headings (MeSH), which form the basis for the indexing of scientific articles, books and other items at NLM. II--A description and a tutorial of the PubMed search window. III--The present article deals mainly with the searching for references in PubMed. Ways of restricting and concentrating the search are presented, and exercises are proposed. A reader may also find guidance for a search for medical books in the NLM Catalog, and in the use of tools like Related Articles, Bookshelf, and Index. With eating disorders as an example, more information is presented on the use of MeSH terms.

 8. PubMedPortable: A Framework for Supporting the Development of Text Mining Applications

  Science.gov (United States)

  Döring, Kersten; Grüning, Björn A.; Telukunta, Kiran K.; Thomas, Philippe; Günther, Stefan

  2016-01-01

  Information extraction from biomedical literature is continuously growing in scope and importance. Many tools exist that perform named entity recognition, e.g. of proteins, chemical compounds, and diseases. Furthermore, several approaches deal with the extraction of relations between identified entities. The BioCreative community supports these developments with yearly open challenges, which led to a standardised XML text annotation format called BioC. PubMed provides access to the largest open biomedical literature repository, but there is no unified way of connecting its data to natural language processing tools. Therefore, an appropriate data environment is needed as a basis to combine different software solutions and to develop customised text mining applications. PubMedPortable builds a relational database and a full text index on PubMed citations. It can be applied either to the complete PubMed data set or an arbitrary subset of downloaded PubMed XML files. The software provides the infrastructure to combine stand-alone applications by exporting different data formats, e.g. BioC. The presented workflows show how to use PubMedPortable to retrieve, store, and analyse a disease-specific data set. The provided use cases are well documented in the PubMedPortable wiki. The open-source software library is small, easy to use, and scalable to the user’s system requirements. It is freely available for Linux on the web at https://github.com/KerstenDoering/PubMedPortable and for other operating systems as a virtual container. The approach was tested extensively and applied successfully in several projects. PMID:27706202

 9. MED-SUV final strategic issues

  Science.gov (United States)

  Spampinato, Letizia; Puglisi, Giuseppe; Sangianantoni, Agata

  2016-04-01

  Aside the scientific, technical and financial aspects managed by the "Project Management" Work Package (WP1), the great challenge and more time consuming task of this WP has surely been the definition and application of some strategic guidelines crucial to trace the project right path to its final success and for the project outcome sustainability after month 36. In particular, given that one of the main objectives of MED-SUV is that to be compliant with the GEO initiative, particularly concerning the data sharing, great efforts have been made by WP1 at first to define the MED-SUV Data Policy Guidelines, and currently to make it suitable for the EU Supersites. At present, WP1 is also dealing with the exploitation of the achieved foreground among the project's participant and to define a Memorandum of Understanding to sustain the monitoring systems and e-infrastructure developed in the project framework. Whilst the Data Policy guidelines document was implemented in the first year of MED-SUV, WP1 is now focused on the last deliverable 'Strategic and Legal deliverables', which includes the remaining issues. To the aim, WP1 has strategically separated the Exploitation of Foreground document preparation from the Memorandum of Understanding definition. The Exploitation of Foreground process has regarded the identification of Foreground, the exploitable results, the purpose of such Foreground, the collection of information from either the scientific community of MED-SUV or industrial participants; to this aim WP1 circulated an ad hoc questionnaire to put together information on (the) every kind of MED-SUV outcome, on their owners, on the kind of ownership (single/joint), on the outcome exploitation, and on proposals for its sustainability. While the first information will allow us to prepare the final Exploitation Agreement among the project's participant, the information on the exploitation of the outcome and likely sustainability proposals will contribute to the

 10. Hydro-Quebec MED (Diametric Expansion Measurement)

  International Nuclear Information System (INIS)

  This paper describes a method for measuring the diametral expansion of the pressure tubes at Gentilly-2 nuclear generating station. The aim is to describe the solutions, the calibration tools, and the analytical methods developed for the project. To measure the diametral expansion of the pressure tubes, Hydro-Quebec modified the SLARette device and integrated a new module called MED. The measurement system is made up of three parts: 1. An inspection head, the MED (Hydro-Quebec) module, which has five ultrasonic probes that determine the distance between the inspections head and pressure tube. Measurements are always done under water and they are used to determine the diameter and thickness of the pressure tubes. 2. Tomoscan III acquisition system by R/D Tech to scan the five probes and save the data in an A-scan file. 3. An Analytical software: LogaMED (Hydro-Quebec). The advanced delivery machine (ADM) equipped with a SLARette device is primarily an axial inspection system. The ADM and SLARette device are not capable of performing an axial/rotational inspection and have no centering system. However, measuring the diametral creep requires spiral scanning and a centered tool. A method that would allow the walls of the tubes to be measured in an uncentered way and to recalculate the diameters as if the device were centered has been designed. An automatic analytical software program (LogaMED) was designed to perform the calculation. LogaMED reads A-scan file data and provides the user with information on diameter and thickness. Two methods can be used to determine the diameter. The first consists in moving lengthwise through the tube. Several passes can be done at different angles and the results compiled in LogaMED. The second method is used to measure the diameter at every angle with an angular displacement (3600 rotation). Two of the main problems that had to be resolved were the calibration of the calculation parameters and the determination of measurement

 11. Virtuelle lærings- og kommunikations-miljøer i rehabiliteringen af mennesker med afasi

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ulla Konnerup

  2010-10-01

  Full Text Available Virtuelle læringsmiljøer giver nye muligheder i rehabiliteringen af afasi-ramte - både i forhold til genoptræning af sprog, sociale relationer og i forhold til det at genskabe sig selv og sin identitet efter en hjerneskade. Artiklen bygger på forfatterens erfaringer som talepædagog på Taleinstituttet i Nordjylland med undervisning af afasiramte, på Aalborg Universitets følgeforskning af projektet Ansigt til Ansigt (Petersen et. al 2004, samt på Dorte Schmidt's og forfatterens og case-studie af den virtuelle lærings- og kommunikationsplatform Basecube (Konnerup & Schmidt 2006. Artiklen sætter fokus på sproglig rehabilitering understøttet af web 2.0-værktøjer, og den beskriver, hvorledes inddragelse af virtuelle sociale fællesskaber og emotion i undervisningen af afasiramte giver mulighed for at sætte sig igennem i handling, socialisering og kommunikation. Til forståelse af hvor indgribende en erhvervet sprogforstyrrelse kan være for et menneskes mulighed for at lære, erkende, kommunikere og indgå i sociale sammenhænge inddrages teori om sprog, identitet, kognition og seneste hjerneforskning. Artiklen perspektiveres med, hvorledes inddragelse af undervisning i et immersivt virtuelt læringsmiljø kan bibringe nye muligheder for rehabilitering af hjerneskadede. Specielt interessant er her den avatar-medierede og den kropslige 'immersion', da målgruppen enten har fysiske eller kognitive begrænsninger og handicaps.

 12. Poetisk sortsyn med lys for enden

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, Peter Stein

  2015-01-01

  Ursula Andkjær Olsens digtsamling " Udgående fartøj" indledes med den følgende prægnante passage, der kan læses i sin helhed som " ugens digt" her på siden: " jeg har brugt tid på at tyde/ sprede dumpe fornemmelser / fra mit fjerne indre (...)......Ursula Andkjær Olsens digtsamling " Udgående fartøj" indledes med den følgende prægnante passage, der kan læses i sin helhed som " ugens digt" her på siden: " jeg har brugt tid på at tyde/ sprede dumpe fornemmelser / fra mit fjerne indre (...)...

 13. ARM i inbyggt system : med prototyp

  OpenAIRE

  Abdulhadi, Sami

  2009-01-01

  Inbyggda system blir allt vanligare i dagens samhälle. De inbyggda systemen finns i nästan allt nuförtiden, från diverse fordon till leksaker för barn. Dagens teknik innebär bland annat att gårdagens lösningar kan realiseras på en bråkdel av den tidigare ytan. Allt mer blir ytmonterat med mindre och mer komplexa kretsar. Detta är inte alltid till utvecklarnas fördel då montering av prototypkort blir en svår och/eller dyr process. Målet är att ta fram ett inbyggt system med en ARM-processor. S...

 14. Fenologi hos alm visar samband med almsjuka

  OpenAIRE

  Black Samuelsson, Sanna; Ghelardini, Luisa

  2008-01-01

  • Almar angrips alltmer av almsjukan. Antalet insjuknade och döda träd har ökat påfallande senaste åren. Ett komplext samspel mellan trädet, svampen (Ophiostoma novo-ulmi), almsplintborren (Scolytus spp., insekten som överför svampen till trädet) och den omgivande miljön, avgör om trädet blir smittat eller inte. • Träd med tidig knoppsprickning på våren och sydligt ursprung löper lägst risk att bli smittade. • Hos träd med tidig knoppsprickning har vårveden hunnit övergå i sen ved, vars träng...

 15. Højskoleforløb med mentorordning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Ulla Højmark

    I dette arbejdspapir er det målet at få beskrevet og diskuteret, hvem de unge, der kan deltage i FFD-pro­jektet, er (de unge uden afsluttet uddannelse efter 9./10. klasse), hvad en mentor er og kan være, og at komme med bud på hvilke mulige mentorroller og -relationer der vil være hensigtsmæssige...

 16. Børn i familier med alkoholmisbrug

  DEFF Research Database (Denmark)

  Zobbe, Karen; Ertmann, Bo

  Pilotundersøgelsen i Græsted-Gilleleje Kommune er en empirisk undersøgelse, hvis mål er at få dokumenteret og indsamlet kvalificeret viden om en eventuel gråzone bestående af børn, der vokser op i familier med et alkoholmisbrug, uden der er iværksat kommunale støtteforanstaltninger hertil. Denne ...

 17. Technical development of PubMed Interact: an improved interface for MEDLINE/PubMed searches

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Fontelo Paul

  2006-11-01

  Full Text Available Abstract Background The project aims to create an alternative search interface for MEDLINE/PubMed that may provide assistance to the novice user and added convenience to the advanced user. An earlier version of the project was the 'Slider Interface for MEDLINE/PubMed searches' (SLIM which provided JavaScript slider bars to control search parameters. In this new version, recent developments in Web-based technologies were implemented. These changes may prove to be even more valuable in enhancing user interactivity through client-side manipulation and management of results. Results PubMed Interact is a Web-based MEDLINE/PubMed search application built with HTML, JavaScript and PHP. It is implemented on a Windows Server 2003 with Apache 2.0.52, PHP 4.4.1 and MySQL 4.1.18. PHP scripts provide the backend engine that connects with E-Utilities and parses XML files. JavaScript manages client-side functionalities and converts Web pages into interactive platforms using dynamic HTML (DHTML, Document Object Model (DOM tree manipulation and Ajax methods. With PubMed Interact, users can limit searches with JavaScript slider bars, preview result counts, delete citations from the list, display and add related articles and create relevance lists. Many interactive features occur at client-side, which allow instant feedback without reloading or refreshing the page resulting in a more efficient user experience. Conclusion PubMed Interact is a highly interactive Web-based search application for MEDLINE/PubMed that explores recent trends in Web technologies like DOM tree manipulation and Ajax. It may become a valuable technical development for online medical search applications.

 18. Lyset i skolen:Effektiv belysning med høj dagslysudnyttelse

  OpenAIRE

  Kristensen, Lisbeth Skindbjerg; Traberg-Borup, Steen; Petersen, Erwin; Johnsen, Kjeld

  2004-01-01

  Med udgangspunkt i en analyse af dagslysforholdene i en række danske skoler gennemgår rapporten, hvordan man kan skabe gode lysforhold i dagens og fremtidens skoler. Målet er både at sikre tilstrækkeligt dagslys og opnå belysningsforhold, der på den bedst mulige måde understøtter de mange, varierende aktiviteter, som finder sted i skolen. Rapporten viser desuden, hvordan man med forholdsvis enkle midler kan forbedre lysforholdene ved renovering af eksisterende skoler.

 19. New Perpectives at MedNet

  Science.gov (United States)

  Mazza, S.; Olivieri, M.; Mandiello, A.; Scognamiglio, L.; Pondrelli, S.; Amato, A.

  2007-05-01

  MedNet (Mediterranean Network) is a network of very broad band seismic stations installed in countries surrounding the Mediterranean Sea. The project started in 1987, with the aim of providing high quality real-time data to the comprehension of one of the most active seismic regions of the World. Its main objectives were mapping the structure of the Mediterranean region, studying the seismic source properties of intermediate and large events, and applying this knowledge to measures for hazard mitigation and civil protection. Although general goals still hold, the network has now a different valence in the Euro-Mediterranean seismological landscape. National networks are now equipped with similar high quality instrumentation, real time transmission is adopted everywhere for seismic monitoring and infrastructures can support high rate data exchange among networks. MedNet objectives have then shifted toward contributing to real time monitoring of the Euro-Med region. The network presently comprises 22 operating seismic stations installed and maintained in cooperation with 13 geophysical institutions in Italy and in most of the Euro-Mediterranean. All the stations are equipped with 24-bit digitizers and very broad band sensors (Streckeisen STS2, with a few STS1). The MedNet Data Center (MNDC) exchanges data in real time with many seismological observatories, as well as ORFEUS and IRIS DMS. Over 15 years of archived very broad band data are distributed at users request by standard NetDC and AutoDRM protocols (in SEED and GSE formats respectively). Within the EC Project NERIES, MNDC hosts the European Integrated Data Archive, providing support and/or backup to the partner institutions. Presently, fully automatic network functions include: i)daily monitoring of state of health; ii) data recover after link failures; iii) triggered retrieval of event waveforms (with magnitude- and region- specific selection criteria) from continuous; iv) web pages update (http

 20. Lineær programmering med Excel

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lynggaard, Peter

  Publikationen giver en introduktion til faget "Lineær programmering". Formulering og løsning bygger på, at modellerne opstilles og løses i et Excel-regneark. Fremgangsmåden er forklaret trin for trin, således at hæftet kan bruges som selvstudiemateriale. Indholdsfortegnelse Generelt om styring og...... planlægning Lineær programmering Excel solveren Fortolkning af udskrifter Degeneration Excel tips Opgaver med løsninger...

 1. Effektiv sikkerhetstesting av webapplikasjoner med rikt innhold

  OpenAIRE

  Eriksen, Ole Jacob Syrdahl

  2008-01-01

  I nyere webapplikasjoner er brukerinnhold, interaktivitet og rask responstid blitt viktig. Kravene medfører nye kommunikasjonsmodeller og applikasjonslogikk på klientsiden. Utviklingen har ført til at tradisjonelle teknikker for sikkerhetstesting ikke lenger gir et helhetlig bilde av de sårbarheter webapplikasjonen er utsatt for. Det blir i oppgaven sett på metoder for å effektivisere sårbarhetsanalysen av web-applikasjoner med rik klientkode. Som et ledd i å effektivisere sårbarhetsanalyse...

 2. Metodeudvikling af hjælp til familier med børn med handicap

  DEFF Research Database (Denmark)

  Henriksen, Kirsten; Nørregård, Birgitte

  2000-01-01

  Et undersøgelses- og metodeudviklingsprojekt i relation til forældre til børn med handicap, der passer deres barn i hjemmet. Projektet var finansieret af satspuljemidler. projektet bestod af en række delprojekter, hvis resultater samt anbefalinger til Socialministeriet er samlet i denne evaluerin......Et undersøgelses- og metodeudviklingsprojekt i relation til forældre til børn med handicap, der passer deres barn i hjemmet. Projektet var finansieret af satspuljemidler. projektet bestod af en række delprojekter, hvis resultater samt anbefalinger til Socialministeriet er samlet i denne...

 3. COSMO-SkyMed and GIS applications

  Science.gov (United States)

  Milillo, Pietro; Sole, Aurelia; Serio, Carmine

  2013-04-01

  Geographic Information Systems (GIS) and Remote Sensing have become key technology tools for the collection, storage and analysis of spatially referenced data. Industries that utilise these spatial technologies include agriculture, forestry, mining, market research as well as the environmental analysis . Synthetic Aperture Radar (SAR) is a coherent active sensor operating in the microwave band which exploits relative motion between antenna and target in order to obtain a finer spatial resolution in the flight direction exploiting the Doppler effect. SAR have wide applications in Remote Sensing such as cartography, surface deformation detection, forest cover mapping, urban planning, disasters monitoring , surveillance etc… The utilization of satellite remote sensing and GIS technology for this applications has proven to be a powerful and effective tool for environmental monitoring. Remote sensing techniques are often less costly and time-consuming for large geographic areas compared to conventional methods, moreover GIS technology provides a flexible environment for, analyzing and displaying digital data from various sources necessary for classification, change detection and database development. The aim of this work si to illustrate the potential of COSMO-SkyMed data and SAR applications in a GIS environment, in particular a demostration of the operational use of COSMO-SkyMed SAR data and GIS in real cases will be provided for what concern DEM validation, river basin estimation, flood mapping and landslide monitoring.

 4. MedAustron board visits CERN

  CERN Multimedia

  CERN Bulletin

  On 14 October, the board of EBG MedAustron, which is overseeing the construction of Austria’s hadron therapy centre, visited CERN. The visit recognized the relationship of shared knowledge, technology and training between CERN and MedAustron.   Normal.dotm 0 0 1 17 98 cern 1 1 120 12.0 0 false 18 pt 18 pt 0 0 false false false /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;} ...

 5. Læreren og spesialpedagogens møte med begavede elever og begavede elever med lærevansker

  OpenAIRE

  Nordlund, Lene

  2015-01-01

  Oppgavens tema er begavede elever og begavede elever med lærevansker, og har følgende tittel: Læreren og spesialpedagogens møte med begavede elever og begavede elever med lærevansker. Forskning har hittil vist at begavede elever ikke får tilpasset opplæring som de har behov for, og det råder en holdning om at begavede elever klarer seg selv. Formålet med denne oppgaven er å gi et innblikk i hvordan lærere og spesialpedagoger møter begavede elever og begavede elever med lærevansker. Hvilken...

 6. Tur-samspil i musikterapi med børn med svære kommunikationsvanskeligheder

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holck, Ulla

  2006-01-01

  Tur-samspil udgør en vigtig grundsten i den tidlige sociale og kommunikative udvikling, og optræder ofte i musikterapeutiske samspil med kommunikationssvage børn. Artiklen præsenterer relevante begreber fra faglitteraturen om tur-samspil i voksendialoger (de såkaldte Konversationsanalyser), som k...

 7. På leit etter grunnlag for norske barnehagers matematikkdidaktiske arbeid med romforståelse. - Et systematisk søk på forskning om barns utvikling av romforståelse gjort i barnehagekonteksten 1995-2010

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Line Rønning Føsker

  2015-07-01

  Full Text Available Abstract: A review of research on children’s development of spatial reasoning in  a preschool setting 1995-2010. This study reviews 16 journal articles, books and theses on spatial reasoning in early childhood mathematics education. The data was collected by way of systematical search in several major databases and relevant digital and non-digital journals. The article gives a brief presentation of the main findings and the different methods used and, if applicable, the authors’ focus on didactics in both method and analysis. When it comes  to children’s mathematical learning processes, a main focus for a majority of studies is children’s use of constructional play material. When it comes to preschool teachers’ work with spatial reasoning, most  studies focus on the teachers’ planned and spontaneous communication with the children. The article then goes on to discuss these findings in relation to the Norwegian Framework Plan for Kindergartens. It seems like future research on the teachers’ use of material, on their work with visualization and orientation, and on their general focus on spatial reasoning could gain curriculum practise. Sammendrag: Denne oversiktsartikkelen gir en presentasjon av 16 internasjonale forskningsarbeider som ser på barns romforståelse i en barnehagekontekst. Arbeidene består av 14 vitenskapelige artikler, en bok og en doktorgrad, og disse ble funnet gjennom systematiske søk i flere større databaser og relevante digitale og analoge tidsskrift. Artikkelen gir en kort presentasjon av de ulike arbeidenes metode, hovedfunn og didaktiske vinkling. Når det gjelder barns utvikling av romforståelse har en majoritet av studiene fokus på hvordan dette kan belyses ved å studere og stimulere barns konstruksjonslek. For de studiene som ser på pedagogens rolle i arbeid med romforståelse legges det mest vekt på kommunikasjon, både planlagt og spontan kommunikasjon. Oversiktsartikkelen drøfter deretter

 8. Forandringslæring med autismediagnoser?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Gustafson, Kari Ingrid; Mørck, Line Lerche

  2013-01-01

  Artiklen drøfter en række aktuelle spørgsmål omkring læring hos børn og unge med autisme-spektrum-forstyrrelses diagnoser. Der introduceres til en social praksisteoretisk forståelse af forandringslæring, der diskuterer forandring ikke kun i relation til en persons identitet, men også aktuelle og...... potentielle forandringer, når det gælder overskridelse af binær logik i autisme versus normalitet, samt i relation til at overskride individualiserede og dualistiske problem-forståelser af fejl og mangler ved det autistiske barn. Det illustreres, hvordan disse former for dualistisk tænkning er forankret i et...

 9. Små dimser med store potentialer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mikkelsen, Bent Egberg; Dobroczynski, Michal; Gade, Rikke;

  2015-01-01

  Fødevare- og medialogiforskere på Aalborg Universitet har de seneste år udviklet og testet en række intelligente enheder. Fælles for dem er, at de er små og kan håndtere store mængder af data om forbrugernes adfærd. Et eksempel er FoodScape Tracker, som i realtid samarbejder med forbrugeren om, h......, hvad denne spiser. En anden ny enhed er Virtual Food Choice Simulator, som virtuelt kan simulere fødevareomgivelser i form af buffeter og supermarkeder uden udgifter til ombygning og fødevarer, og derved vise, hvad forbrugerne ser og ikke ser....

 10. The MedAustron Accelerator Control System

  CERN Document Server

  Gutleber, J; Marchhart, M; Torcato de Matos, C; Dedic, J; Moser, R

  2011-01-01

  This paper presents the architecture and design of the MedAustron accelerator control system. This ion therapy and research facility is currently under construction in Wr. Neustadt, Austria. The accelerator and its control system are designed at CERN. This class of machine is characterized by rich sets of configuration data, real-time reconfiguration needs and high stability requirements. The machine is operated according to a pulse-to-pulse modulation scheme. Each beam cycle is described in terms of ion type, energy, beam dimensions, intensity and spill length. The control system is based on a multi-tier architecture with the aim to achieve a clear separation between front-end devices and their controllers. In-house developments cover a main timing system, a light-weight layer to standardize operation and communication of front-end controllers, fast and slow control of power converters and a procedure programming framework for automating high-level control and data analysis tasks.

 11. Med historierne og flowet i centrum

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kabel, Lars

  2014-01-01

  Historier, 16-17 timer i døgnet, året rundt på alle platforme, også de kuraterede og sociale medier. En endeløs strøm af data i realtid, der danner udgangspunkt for indholdsstrømmene i de måske 10-15 forskellige medier, platforme, kanaler og videoservere, som mediehuse, virksomheder og...... journalistisk værdiska- belse. Nye videoformater, der gør op med de klassiske konventioner. En model for et professionelt workflow i de sociale medier. I fire artikler udforsker rappor- ten helt centrale elementer af multimedieflowet via en række cases og giver for første gang et sammenhængende bud på, hvad...

 12. YeastMed: an XML-Based System for Biological Data Integration of Yeast

  CERN Document Server

  Briache, Abdelaali; Kerzazi, Amine; Navas-Delgado, Ismael; Montes, Jose F Aldana; Hassani, Badr D Rossi; Lairini, Khalid

  2010-01-01

  A key goal of bioinformatics is to create database systems and software platforms capable of storing and analysing large sets of biological data. Hundreds of biological databases are now available and provide access to huge amount of biological data. SGD, Yeastract, CYGD-MIPS, BioGrid and PhosphoGrid are five of the most visited databases by the yeast community. These sources provide complementary data on biological entities. Biologists are brought systematically to query these data sources in order to analyse the results of their experiments. Because of the heterogeneity of these sources, querying them separately and then manually combining the returned result is a complex and laborious task. To provide transparent and simultaneous access to these sources, we have developed a mediator-based system called YeastMed. In this paper, we present YeastMed focusing on its architecture.

 13. Med-arb and arb-med procedures in conflicts among professionals in agriculture

  OpenAIRE

  Alecu, Ioan Niculae; Ciocan, Felix-Dimitrie; Nicolae, Horia; Ciocan, Mihut Miki

  2015-01-01

  Disputes among professionals in agronomy are generally caused by failure in performing a contract, most often the result of unclear formulations or of some flaws in drafting a contract. These arise from a failure to observe objective law, the non-satisfaction of subjective law and a failure to perform one's obligations. These are moments when Med-Arb is needed to resolve disputes and preserve business relationships between farmers. First, we must emphasize that the ADR (Alternative Dispute Re...

 14. GenderMedDB: an interactive database of sex and gender-specific medical literature

  OpenAIRE

  Oertelt-Prigione, Sabine; Gohlke, Björn-Oliver; Dunkel, Mathias; Preissner, Robert; Regitz-Zagrosek, Vera

  2014-01-01

  Background Searches for sex and gender-specific publications are complicated by the absence of a specific algorithm within search engines and by the lack of adequate archives to collect the retrieved results. We previously addressed this issue by initiating the first systematic archive of medical literature containing sex and/or gender-specific analyses. This initial collection has now been greatly enlarged and re-organized as a free user-friendly database with multiple functions: GenderMedDB...

 15. Problematika razmerja med notranjim revizorjem in nadzornim svetom – primerjava med Slovenijo, Nemčijo in ZDA

  OpenAIRE

  Mesarič, Patrik

  2016-01-01

  V diplomskem delu primerjamo razmerja med notranjim revizorjem in nadzornim svetom v dvotirnem sistemu upravljanja z razmerji med notranjim revizorjem in upravnim odborom enotirnega sistema upravljanja. Primerjavo izpeljujemo na osnovi razlik med korporacijskim pravom Nemčije, ki predvideva dvotirne sisteme, ter korporacijskim pravom ZDA, ki predvideva enotirne sisteme. Primerjavo apliciramo na pravni red in prakso slovenskega okolja, kjer se lahko družbe odločajo tako za en...

 16. Mobil apps´ agency i forhold til de studerendes studiepraksis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schreiber, Trine

  2014-01-01

  Dette paper har fokus på krydsfeltet mellem studerendes mobilpraksis og deres studiepraksis. I marts 2012 blev to fokusgruppeinterviews med studerende fra forskellige fag på videregående uddannelser gennemført. Paper´et analyse arbejder dog med to trin. På det første analysetrin ses de to nævnte ...

 17. Mars 2020 Entry, Descent and Landing Instrumentation (MEDLI2)

  Science.gov (United States)

  Bose, Deepak; Wright, Henry; White, Todd; Schoenenberger, Mark; Santos, Jose; Karlgaard, Chris; Kuhl, Chris; Oishi, TOmo; Trombetta, Dominic

  2016-01-01

  This paper will introduce Mars Entry Descent and Landing Instrumentation (MEDLI2) on NASA's Mars2020 mission. Mars2020 is a flagship NASA mission with science and technology objectives to help answer questions about possibility of life on Mars as well as to demonstrate technologies for future human expedition. Mars2020 is scheduled for launch in 2020. MEDLI2 is a suite of instruments embedded in the heatshield and backshell thermal protection systems of Mars2020 entry vehicle. The objectives of MEDLI2 are to gather critical aerodynamics, aerothermodynamics and TPS performance data during EDL phase of the mission. MEDLI2 builds up the success of MEDLI flight instrumentation on Mars Science Laboratory mission in 2012. MEDLI instrumentation suite measured surface pressure and TPS temperature on the heatshield during MSL entry into Mars. MEDLI data has since been used for unprecedented reconstruction of aerodynamic drag, vehicle attitude, in-situ atmospheric density, aerothermal heating, transition to turbulence, in-depth TPS performance and TPS ablation. [1,2] In addition to validating predictive models, MEDLI data has highlighted extra margin available in the MSL forebody TPS, which can potentially be used to reduce vehicle parasitic mass. MEDLI2 expands the scope of instrumentation by focusing on quantities of interest not addressed in MEDLI suite. The type the sensors are expanded and their layout on the TPS modified to meet these new objectives. The paper will provide key motivation and governing requirements that drive the choice and the implementation of the new sensor suite. The implementation considerations of sensor selection, qualification, and demonstration of minimal risk to the host mission will be described. The additional challenges associated with mechanical accommodation, electrical impact, data storage and retrieval for MEDLI2 system, which extends sensors to backshell will also be described.

 18. Further confirmation of the MED13L haploinsufficiency syndrome

  NARCIS (Netherlands)

  van Haelst, M.M.; Monroe, G.R.; Duran, K.J.; van Binsbergen, E.; Breur, J.M.P.J.; Giltay, J.C.; van Haaften, G.W.

  2015-01-01

  MED13L haploinsufficiency syndrome has been described in two patients and is characterized by moderate intellectual disability (ID), conotruncal heart defects, facial abnormalities and hypotonia. Missense mutations in MED13L are linked to transposition of the great arteries and non-syndromal intelle

 19. Hvornår lykkes man med sin undervisning?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ejersbo, Lisser Rye

  2014-01-01

  Denne blog er et lille indblik i en løbende kommunikation, som jeg har med Peter Müller, matematiklærer på Ellekærskolen i Aarhus, med hvem jeg samarbejder i mit forskningsprojekt om at omsætte neurovidenskab til aktiv matematikundervisning. I denne samtale kommer vi ind på, hvordan man forbereder...

 20. Tandlæger og personer med en spiseforstyrrelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Gehrt, Charlotte Astrid; Christensen, Lisa Bøge; Klinker, Sabine;

  2016-01-01

  og personer med en spiseforstyrrelse. I alt 1.405 tandlæger deltog, mens 260 personer med en spiseforstyrrelse besvarede spørgeskemaet. Resultater: Tandlægerne havde større selvrapporteret viden om orale komplikationer ved en spiseforstyrrelse end om spiseforstyrrelser generelt. Størstedelen af...

 1. NASILJE MED VRSTNIKI V DRUGEM TRILETJU OSNOVNE ŠOLE

  OpenAIRE

  Plošnik, Lucija

  2012-01-01

  Diplomsko delo z naslovom Nasilje med vrstniki v drugem triletju osnovne šole je razdeljeno na teoretični in empirični del. Teoretični del obsega najprej sam opis pojava – bullying. Kasneje preidemo na oblike nasilja in spregovorimo o značilnostih vpletenih v nasilje med vrstniki

 2. Musikterapi med kontakt- og kommunikationssvage børn

  DEFF Research Database (Denmark)

  Frederiksen, Britta Vinkler

  2009-01-01

  I artiklen beskrives, hvordan musikterapi er med til at støtte en målrettet udviklingsproces hos børn, med diagnoser som Asperger syndrom, autisme, opmærksomhedsforstyrrelser, ADHD o.lign. Musikkens kvaliteter beskrives og illustreres gennem vignetter fra terapiforløb, der alle er foregået i Klinik...

 3. Energi- och näringsintag hos 1 år gamla barn : En tvärsnittsstudie genomförd på 1 år gamla barn med hög respektive låg risk för utveckling av övervikt och fetma med fokus på energi- och näringsintag

  OpenAIRE

  Blomqvist, Johanna; Karlsson, Patrik

  2012-01-01

  Obesity is a growing problem worldwide among children and adolescents. Previous research has shown that food habits and weight in order children with high and low risk of developing obesity (based on parental BMI) differs between the two groups. It has also been shown that the mother affects the child´s food habits and weight.

 4. Human mediator subunit MED15 promotes transcriptional activation.

  Science.gov (United States)

  Nakatsubo, Takuya; Nishitani, Saori; Kikuchi, Yuko; Iida, Satoshi; Yamada, Kana; Tanaka, Aki; Ohkuma, Yoshiaki

  2014-10-01

  In eukaryotes, the Mediator complex is an essential transcriptional cofactor of RNA polymerase II (Pol II). In humans, it contains up to 30 subunits and consists of four modules: head, middle, tail, and CDK/Cyclin. One of the subunits, MED15, is located in the tail module, and was initially identified as Gal11 in budding yeast, where it plays an essential role in the transcriptional regulation of galactose metabolism with the potent transcriptional activator Gal4. For this reason, we investigated the function of the human MED15 subunit (hMED15) in transcriptional activation. First, we measured the effect of hMED15 knockdown on cell growth in HeLa cells. The growth rate was greatly reduced. By immunostaining, we observed the colocalization of hMED15 with the general transcription factors TFIIE and TFIIH in the nucleus. We measured the effects of siRNA-mediated knockdown of hMED15 on transcriptional activation using two different transcriptional activators, VP16 and SREBP1a. Treatment with siRNAs reduced transcriptional activation, and this reduction could be rescued by overexpression of HA/Flag-tagged, wild-type hMED15. To investigate hMED15 localization, we treated human MCF-7 cells with the MDM2 inhibitor Nutlin-3, thus inducing p21 transcription. We found that hMED15 localized to both the p53 binding site and the p21 promoter region, along with TFIIE and TFIIH. These results indicate that hMED15 promotes transcriptional activation.

 5. Arbeta med rangordningsövningar

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Johan Larsson

  2011-03-01

  Full Text Available Som lärare söker man alltid efter nya undervisningsformer och övningar som ger bättre förutsättningar för studenternas lärande. Ett exempel på detta är rangordningsövningar. Rangordningsövningarna bygger på variation och jämförelse. Läraren väljer vilka egenskaper som varieras och kan rikta studenternas uppmärksamhet mot just de kritiska aspekter man vill uppmärksamma. Under 2010 har vi arbetat med ett pedagogiskt projekt vid Uppsala Universitet där rangordningsövningar prövats i flera olika naturvetenskapliga ämnen. Målet har varit att introducera, utveckla och pröva rangordningsövningar på svenska, där övningarna också breddats, utvecklats och kopplats till aktuell lärandeteori. Rangordningsövningar har visat sig värdefulla inom  fysik, biologi, kemi och geologi där de visat sig fungera i flera olika studentaktiverande sammanhang, t.ex. som aktiverande moment under föreläsningar, som uppgifter under laborationer och fältövningar, under räkneövningar och vid examination. Rangordningsövningarna har också visat sig fungera som utgångspunkt för mer kvalitativa vetenskapliga resonemang.

 6. Med øjeblikket som udgangspunkt

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bo, Inger Glavind

  Artiklen er motiveret af, at Meads temporale analyser tilsyneladende ikke har fået den plads og opmærksomhed, de fortjener, og formålet er at argumentere for, at disse er afgørende for forståelsen af helt centrale aspekter i hans tænkning. Meads udgangspunkt for sin analyse af temporalitet er en...... perspektiv på identitet og social interaktion i hans socialpsykologi. Denne artikels formål er således dobbelt og er for det første at præsentere og diskutere Meads temporale perspektiv som en relevant indgang og nøgle til hans socialpsykologi og sideløbende hermed for det andet at argumentere for, at de...... temporale analyser er centrale for at få greb om Meads genialitet....

 7. Forstår du meg egentlig? En mixed method-studie om forståelse og observasjoner vi gjør med personer med demens innenfor musikkterapi, og om disse stemmer overens med brukerperspektivet.

  OpenAIRE

  Lunde, Gerd Karine Eriksrud

  2016-01-01

  "Forstår du meg egentlig? En mixed method-studie om forståelse og observasjoner vi gjør med personer med demens i musikkterapi, og om disse stemmer overens med brukerperspektivet" utforsker hva ansatte ved et dagsenter for personer med demens og musikkterapeuten observerer i musikkterapien, og sammenligner dette med personen med demens sin egne opplevelse. Problemstillingen for denne studien er: "I hvilken grad vi har en forståelse av personer med demens opplevelse av å d...

 8. Im Fokus: Wanderungsverhalten der Ostdeutschen

  OpenAIRE

  Kubis, Alexander; Schneider, Lutz

  2008-01-01

  During the transition period, East Germany faced a strong out-migration towards the western part of Germany. Between 1989 and 2006, the net loss of internal migration in East Germany accumulated to 1.7 million people. Regarding the age distribution of these internal migration flows, it is shown that the net losses are primarily – over 50% – caused by young people aged 18 to 30 years. Besides the most important trend of East-West-migration, substantial regional differences can be observed. In ...

 9. Der er mening med IS' galskab

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schmidt, Søren

  2015-01-01

  I analyse the recent cases of Islamic State terrorism (the immolation of the Jordanian pilot and cutting the throat of 21 Egyptian Christians in Libya) as well as the case of a terrorist act of Irgun in the struggle for Israeli independence. These cases (as well as many of the acts of Al Qaida...

 10. Empowerment gennem opgradering - En analyse af opgraderingsstrategiers potentielle effekter på empowerment af ghanesiske kakaobønder

  OpenAIRE

  Fristrup, Morten Ulrik; Sørensen, Mark

  2013-01-01

  En analyse af ghanesiske kakaobønders opgraderingsmuligheder og disses effekter på empowerment. En række opgraderingsstrategier undersøges gennem litteraturstudie, for at afdække de potentielle effekter af disse strategier. Dernæst analyseres disse opgraderingsstrategier ud fra empowerment teori, for at evaluere bøndernes muligheder for at opnå empowerment. Det konkluderes at Fairtrade certificering er den eneste strategi der har et specifikt fokus på empowerment af bønderne.

 11. Troen - med eller uten tradisjon? En analyse av "sannhetens regel" hos Irenaeus av Lyon

  OpenAIRE

  Olsen, Terje

  2013-01-01

  Når man i teologien snakker om normerende funksjoner, mener man ofte en sum av læresetninger eller bestemte bekjennelsestekster. Disse vil så vise hva som gyldig for kristendommen, eller en viss menighet 5 . Jeg vil vise at hos Irenaeus er perspektivet videre. For kirkefaderen er teologi mer enn terminologi. Teologien griper fatt i hele menneskets eksistens. Teologi dreier seg derfor om det som er virkelig. Når biskopen av Lyon bruker regula veritatis eller regula f...

 12. STYR DIG! - en analyse af coachingens mantra om, at vi skal tage styringen med vores liv

  OpenAIRE

  Jepsen, Anna V.

  2009-01-01

  Coaching is now a major trend in Denmark, one addressing organizational management issues as well as the private issues of individuals. Yet despite its prevalence there is hardly any focus on the differences in approaches to coaching and coaching firms seldom spell out which approach they take. Common to the different approaches is an emphasis on helping the person to be self-governing, that is to say, autonomous, but it is often unclear what this means. The purpose of this thesis is therefor...

 13. The Arabidopsis mediator complex subunits MED16, MED14, and MED2 regulate mediator and RNA polymerase II recruitment to CBF-responsive cold-regulated genes.

  Science.gov (United States)

  Hemsley, Piers A; Hurst, Charlotte H; Kaliyadasa, Ewon; Lamb, Rebecca; Knight, Marc R; De Cothi, Elizabeth A; Steele, John F; Knight, Heather

  2014-01-01

  The Mediator16 (MED16; formerly termed SENSITIVE TO FREEZING6 [SFR6]) subunit of the plant Mediator transcriptional coactivator complex regulates cold-responsive gene expression in Arabidopsis thaliana, acting downstream of the C-repeat binding factor (CBF) transcription factors to recruit the core Mediator complex to cold-regulated genes. Here, we use loss-of-function mutants to show that RNA polymerase II recruitment to CBF-responsive cold-regulated genes requires MED16, MED2, and MED14 subunits. Transcription of genes known to be regulated via CBFs binding to the C-repeat motif/drought-responsive element promoter motif requires all three Mediator subunits, as does cold acclimation-induced freezing tolerance. In addition, these three subunits are required for low temperature-induced expression of some other, but not all, cold-responsive genes, including genes that are not known targets of CBFs. Genes inducible by darkness also required MED16 but required a different combination of Mediator subunits for their expression than the genes induced by cold. Together, our data illustrate that plants control transcription of specific genes through the action of subsets of Mediator subunits; the specific combination defined by the nature of the stimulus but also by the identity of the gene induced. PMID:24415770

 14. Utveckling av webbsida med användargränssnittmetoder

  OpenAIRE

  Fried, Ulrika; Hallgren, Kristina

  2005-01-01

  Restaurangen Knäppingen – Stadsmuseets Café & Kök i Norrköping var i stort behov av en marknadsförande och informativ webbsida med en administrativ del. Syftet med detta arbete var skapa en webbsida med användbarhet enligt Usability Engineerings arbetspunkter. Användbarhet innebär att ett system är ändamålsenligt, effektivt och tillfredsställande. Förutom beställarnas krav hade vi ganska stor frihet att utforma det första designförslaget. Därefter fortsatte utvecklingen av webbsidan utifr...

 15. Hvad har kompetenceudvikling med folkeoplysning at gøre?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Finn Thorbjørn

  2007-01-01

  folkeoplysende dimension blev af i kompetenceudviklingsprojektet og der peges på resultaterne af arbejdet med den sokratiske dialoggruppe om, hvad folkeoplysning, dannelse og kompetence er, som flere daghøjskoler var involveret i. Endvidere gøres der rede for nye tiltag inden for diskussionen om livslang læring......En redegørelse til Undervisningsministeriet i forbindelse med afslutningen af kompetenceudviklingsprojektet for daghøjskoler, hvor den sokratiske dialoggruppe blev benyttet parallelt med Det etiske regnskab som metode til værdiafklaring. I denne redegørelse spørges der kritisk til, hvor den...

 16. Definition and segmentation of BioMedBridges stakeholders

  OpenAIRE

  Brooksbank, Cath; Alfarez, Deborah

  2014-01-01

  The success of BioMedBridges will depend on outreach and inreach to diverse groups of stakeholders. This deliverable report describes the use of a survey to define the broad stakeholder groups with whom BioMedBridges needs to engage, and to collect information on how the individual ESFRI-BMS RIs currently engage with these groups. We wanted to know who these stakeholders are, how the RIs are currently engaging with them, and what aspects of BioMedBridges the respondents felt we should be cons...

 17. Bindemiddeltesting med dynamisk skjær-reometer etter Superpave

  OpenAIRE

  Jørgensen, Torbjørn

  1998-01-01

  Et Carri-Med kontrollert skjærspennings-reometer er blitt brukt til bitumenanalyser siden 1988. SHRP-prosjektet avdekket at temperaturkontrollen var for dårlig med det orginale utstyret. Veglaboratoriet/Vegteknisk ønsket å oppgradere sitt reometer slik at temperaturkontrollen ble pålitelig. Superpave-metodene skulle dessuten etableres. Temperaturkontrollen ble oppgradert med en målecelle montert på peltier-systemet. En vannbad-sirkulator sørget for forbedret temperaturkontroll.

 18. Kvinnors upplevelser av att leva med bröstcancer

  OpenAIRE

  Music, Sanela

  2010-01-01

  Bakgrund: Bröstcancer utgör en tredjedel av all cancer som kvinnor drabbas av. Tidigare studier indikerar att kvinnor upplever mycket starka känslor kring sjukdomen bröstcancer och att de har drabbats av den. Tanken av att förlora ett bröst är en av punkterna som bringar mycket ångest och lidande. Syfte: Syftet med studien är att belysa kvinnors upplevelser av att leva med bröstcancer. Metod: En litteraturstudie med självbiografiska böcker har utförts. Studiens syfte har besvarats genom att t...

 19. Pragmatiske ferdigheter hos barn med cochleaimplantat : - belyst ved et kasusstudie

  OpenAIRE

  2008-01-01

  Pragmatiske ferdigheter hos barn med cochleaimplantat - belyst ved et kasusstudie. Bakgrunn: Cochleaimplantat (CI) er et høreapparat som gir sterkt hørselshemmede muligheten til å oppfatte lyd. Elektroder implanteres i sneglehuset (cochlea) og stimulerer hørselsnerven direkte (MED-EL 2006, Waltzman 2005). Forskning rundt barn med CI og deres språkutvikling har hovedsakelig vært konsentrert rundt de lingvistiske sidene ved språket (Thoutenhoofd m. fl. 2005). Like viktig vil det være å se p...

 20. Økologisk mælkeproduktion: Resultater fra forsøg med selvforsyning med økologisk foder

  OpenAIRE

  Mogensen, Lisbeth; Kristensen, Troels

  2001-01-01

  Ved ad libitum foder med en stor andel kløvergræsensilage af god kvalitet gav en ration med byg som tilskudsfoder den samme ydelse som en ration med rapskage og byg . Ved en mindre gunstig grovfodersituation var der en stor effekt af en A-blanding som tilskudsfoder i stedet for byg. Selv ved en stor andel ad libitum foder af god kvalitet kunne grønpiller af standard kvalitet erstatte byg på tørstofbasis uden at EKM-ydelsen faldt signifikant. Ved samme areal til rådighed pr. ko, resulterer dyr...

 1. ADHD Meds May Pose Heart Risks for Some Kids

  Science.gov (United States)

  ... ADHD Meds May Pose Heart Risks for Some Kids Study found slightly higher chance of irregular heartbeat ... when putting a child on methylphenidate, Pratt added. Kids with existing congenital heart disease are most affected ...

 2. "Det der med, at det skal ud at leve"

  DEFF Research Database (Denmark)

  Greve, Charlotte

  2013-01-01

  Professionshøjskolerne vil øge andelen af ph.d.'er fra 5% til 50% i det kommende tiår. I De Danske Professionshøjskolers strategi er ph.d.'ernes forskning karakteriseret ved en "dobbeltkvalificering": på den ene side mod praktisk relevans og på den anden side mod de normer, der gælder for anvendt...... forskning og udvikling. Med udgangspunkt i tre interviews med tre ph.d.-studerende og en lektor med ph.d. giver artiklen en indikator på, hvordan ph.d.'erne i professionshøjskolerne forvalter denne balance. Med udgangspunkt i organisationsteoretikeren Karl Weick spørger artiklen, hvordan de skaber mening...

 3. MedWatch Safety Alerts for Human Medical Products

  Data.gov (United States)

  U.S. Department of Health & Human Services — MedWatch alerts provide timely new safety information on human drugs, medical devices, vaccines and other biologics, dietary supplements, and cosmetics. The alerts...

 4. 1 in 4 Medicare Patients Uses Blood Pressure Meds Incorrectly

  Science.gov (United States)

  ... gov/news/fullstory_160930.html 1 in 4 Medicare Patients Uses Blood Pressure Meds Incorrectly The lifesaving ... Sept. 13, 2016 (HealthDay News) -- Nearly 5 million Medicare prescription drug enrollees aren't taking their blood ...

 5. Meds May Curb Risky Behaviors for Kids with ADHD

  Science.gov (United States)

  ... Meds May Curb Risky Behaviors for Kids With ADHD Study found drug abuse, STDs and injuries were ... Despite concerns that the stimulants used to treat attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD) might raise the risk of drug abuse, ...

 6. U.S. Pays Highest Prices for Cancer Meds

  Science.gov (United States)

  ... page: https://medlineplus.gov/news/fullstory_159218.html U.S. Pays Highest Prices for Cancer Meds: Study However, ... cancer drugs than Americans, he said, even though U.S. monthly drug prices are about three to six ...

 7. Many Addicts Going without Meds That Curb Opioid Abuse

  Science.gov (United States)

  ... Many Addicts Going Without Meds That Curb Opioid Abuse In 2013, just 17 percent were given drugs ... in the grip of an epidemic of opioid abuse. However, new research suggests that drugs that help ...

 8. Sprog hos børn med autisme

  DEFF Research Database (Denmark)

  Brynskov, Cecilia

  2010-01-01

  Spredningen i sproglige færdigheder hos børn med autisme er enorm. Dette forhold vanskeliggør forskning inden for området, og omvendt bevirker forskningen og de valg – og ikke mindst fravalg – som autismeforskere er nødt til at foretage, at gruppen af børn med autisme kommer til at fremstå mere...

 9. Co-publishing with BioMed Central

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  2013-01-01

  <正>We are delighted to announce that Chinese Birds will be published in partnership with BioMed Central,part of Springer,under the Open Access model from 2014.As the leading Open Access publisher,BioMed Central will support the journal in its continued growth and development,and will promote to a broader community of audience.Beijing Forestry University will support the journal by sponsoring Article-

 10. ANALIZA KORELACIJ MED ZADOVOLJSTVOM S KOMUNICIRANJEM V ORGANIZACIJI IN STRESOM

  OpenAIRE

  Matjan, Samo

  2011-01-01

  Namen diplomske naloge je bilo ugotoviti ali obstajajo korelacije med zadovoljstvom s komuniciranjem v organizaciji in stresom. Z raziskavo smo želeli prispevati k boljšemu razumevanju tesne povezanosti med zadovoljstvom s komuniciranjem v organizacijah in stresom. V teoretičnem delu diplome analiziramo pojem stresa in njegove posledice na posameznika in organizacijo v kateri je zaposlen. Analizirali smo pojem komuniciranja, vrste in načini komuniciranja,tehnike in metode komuniciranja,...

 11. Spilleregler i musikterapi med børn

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holck, Ulla

  2005-01-01

  Artiklen gennemgår udvalgte eksempler på anvendelse af spilleregler i musikterapi med børneklientgrupper. Efter en kort introduktion af Priestleys syn på analytisk musikterapi med børn, præsenteres læseren således for en række caseeksempler fra faglitteraturen, der giver indblik i udformning og a...

 12. Forsøg med Hi-Con altanelement

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Lars Pilegaard

  Denne rapport beskriver forsøg udført på Laboratoriet for Bærende Konstruktioner, Aalborg Universitet med et altanelement leveret af Hi-Con Aps, Hjallerup. Forsøgene er udført i september 2002. Forsøgene omfatter en statisk prøvning, hvor altanelementet blev belastet med sandsække og nedbøjningerne...

 13. Filosofien i praksis: Arbejdet med at definere religion

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schaffalitzky de Muckadell, Caroline

  2010-01-01

  Hvad laver de akademiske filosoffer egentlig? Og hvad kan man bruge den filosofiske forskning til? Arbejdet med at definere religion er eksempel på hvad filosofien kan og hvordan den kan bidrage til samfundsdiskussioner.......Hvad laver de akademiske filosoffer egentlig? Og hvad kan man bruge den filosofiske forskning til? Arbejdet med at definere religion er eksempel på hvad filosofien kan og hvordan den kan bidrage til samfundsdiskussioner....

 14. PubMed searches: overview and strategies for clinicians.

  Science.gov (United States)

  Lindsey, Wesley T; Olin, Bernie R

  2013-04-01

  PubMed is a biomedical and life sciences database maintained by a division of the National Library of Medicine known as the National Center for Biotechnology Information (NCBI). It is a large resource with more than 5600 journals indexed and greater than 22 million total citations. Searches conducted in PubMed provide references that are more specific for the intended topic compared with other popular search engines. Effective PubMed searches allow the clinician to remain current on the latest clinical trials, systematic reviews, and practice guidelines. PubMed continues to evolve by allowing users to create a customized experience through the My NCBI portal, new arrangements and options in search filters, and supporting scholarly projects through exportation of citations to reference managing software. Prepackaged search options available in the Clinical Queries feature also allow users to efficiently search for clinical literature. PubMed also provides information regarding the source journals themselves through the Journals in NCBI Databases link. This article provides an overview of the PubMed database's structure and features as well as strategies for conducting an effective search. PMID:23442731

 15. Die Schwangerschaft im Fokus der primären Adipositasprävention : systematische Betrachtung und Entwicklung eines praxisnahen Präventionsangebots

  OpenAIRE

  Gellhaus, Ines

  2013-01-01

  Ist ein innovatives Angebot zur primären Adipositasprävention in der Schwangerschaft sinnvoll, praktisch umsetzbar und effektiv? 1. Die systematische Literaturrecherche in der Datenbank PubMed ergab, dass Energierestriktion bei adipösen Schwangeren einen deutlichen Effekt auf die Gewichtszunahme hat. Moderate körperliche Aktivität während der Schwangerschaft erhöht die Fitness und ist nicht schädlich, am meisten profitieren adipöse Schwangere. Lebensstilinterventionen sind zu heterogen, als d...

 16. Future Energy Benchmark for Desalination: is it Better to have a Power (electricity) Plant with ro or Med/msf?

  Science.gov (United States)

  Shahzad, Muhammad Wakil; Ng, Kim Choon; Thu, Kyaw

  2016-06-01

  Power and desalination cogeneration plants are common in many water scared courtiers. Designers and planners for cogeneration face tough challenges in deciding the options:- Is it better to operate a power plant (PP) with the reverse osmosis (i.e., PP+RO) or the thermally-driven multi-effect distillation/multi-stage flashed (PP+MED/MSF) methods. From literature, the RO methods are known to be energy efficient whilst the MED/MSF are known to have excellent thermodynamic synergies as only low pressure and temperature steam are used. Not with-standing the challenges of severe feed seawater of the Gulf, such as the frequent harmful algae blooms (HABs) and high silt contents, this presentation presents a quantitative analyses using the exergy and energetic approaches in evaluating the performances of a real cogeneration plant that was recently proposed in the eastern part of Saudi Arabia. We demonstrate that the process choice of PP+RO versus PP+MED depends on the inherent efficiencies of individual process method which is closely related to innovative process design. In this connection, a method of primary fuel cost apportionment for a co-generation plant with a MED desalination is presented. We show that an energy approach, that captures the quality of expanding steam, is a better method over the conventional work output (energetic) and the energy method seems to be over-penalizing a thermally-driven MED by as much as 22% in the operating cost of water.

 17. Om å leve med et barn som ikke lenger er i live. En fenomenologisk deskriptiv studie

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marte A. Jystad

  2010-08-01

  Full Text Available Artikkelen fokuserer på kunnskap om foreldres opplevelse ved tap av barn og livet etter det. Materialet bygger på intervjuer med foreldre som har mistet barn. Deres beskrivelser ble utgangspunktet for fenomenologisk analyse.Tapet av et barn påvirker alle dimensjoner i livet. Man blir ikke bare konfrontert med selve fraværet av barnet. Man taper også håp og forventninger knyttet til både barnets og ens egen framtid. De eksistensielle spørsmål om måten man forvalter sitt liv på blir nærværende, og søken etter ny mening blir en vedvarende prosess.De ulike foreldre fulgte sin egen veg gjennom sorgprosessen. Likevel er det fellestrekk i opplevelse av vedvarende bånd med barnet, kropp, relasjon til andre, følelse av skyld og mening. Profesjonell hjelp fra helsearbeidere beskrives som avgjørende, spesielt i den første akutte sorgen.

 18. Dr. med. – obsolet? Eine Querschnittserhebung zur Wahrnehmung und Akzeptanz der medizinischen Doktorarbeit

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Heun, Xenia

  2014-08-01

  Full Text Available [english] Purpose: To obtain the German Medical Degree “Dr.med.” candidates are required to write a scientific thesis which is usually accomplished during Medical school education. This extra work load for the students amongst a lack of standardization and an M.D. awarded upon graduation in other European and Anglo-Saxon countries leads repeatedly to criticism of the German system. However, a systematic survey on the perception and acceptance of the German doctoral thesis among those affected is overdue.Methods: Using an online questionnaire, medical students as well as licensed doctors were asked for the status of their medical degree, their motivation, personal benefit, time and effort, scientific output, its meaningfulness and alternatives concerning their thesis. Patients were asked, how important they value their general practitioner’s title “Dr. med.”. The resulting data were evaluated performing basic statistic analyses.Results and Conclusions: The title “Dr. med.“ does not seem to be obsolete, but there is room for improvement. The scientific output is good and only a mere 15.1% of the candidates do not publish their results at all. Moreover, while at an early stage motivation, appreciation and recognition of personal benefits from the medical degree are considered as independent aspects, they merge to a general view at later stages. The current practice is considered most meaningful by the ones who have already finished their thesis. However, there are discrepancies between the expected and the actual length as well as the type of the thesis indicating that mentoring and educational advertising need improvement. As for the patients, their educational level seems to correlate with the significance attributed to the title “Dr. med.” held by their physician.

 19. Inkludering av ungdom med minoritetsbakgrunn i NIF-organisert idrett

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mari Kristin Sisjord

  2014-10-01

  Full Text Available Norges Idrettsforbund og Olympiske og Paralympiske Komité (NIF har en uttalt målsetting om en åpen og inkluderende idrett. Hvordan kommer dette til uttrykk i den praktiske virksomheten? Denne artikkelen, som bygger på data fra en undersøkelse om likestilling og mangfold i den organiserte idretten (NIF, retter søkelyset mot arbeid med inklusjon av ungdom med minoritetsbakgrunn på ulike organisasjonsnivå i NIF: særforbund, idrettskretser og idrettslag. Datamaterialet er kvalitative intervju med representanter fra ulike organisasjonsnivå. Resultatene viser at NIFs overordnede politikk i varierende grad nedfelles i særforbundenes virksomhet, i idrettskretsene og i idrettslagene. Av særforbundene skiller Fotballforbundet og Klatreforbundet seg ut som aktive pådrivere i arbeidet med inkludering. Mange idrettslag oppfattet slike spørsmål som lite aktuelle i sitt rekrutteringsområde. Representanter for lag som hadde erfaring med inkludering og rekruttering av minoritetsungdom, tilkjennega varierte erfaringer og synspunkter.

 20. Feed and Feed Preheating Effect on MED-TVC Enhancement

  International Nuclear Information System (INIS)

  Rapid and significant growth of world installed capacity of Reverse Osmosis (RO) followed by Multi-Effect Distillation (MED) has taken place year after year. Efforts are made to improve the system performance through increasing productivity and lowering specific power consumption by utilizing waste heat for seawater feed pre heat. The present work studies the importance of seawater pre heating in MED by utilizing power plants condenser cooling water. A steady state mathematical model for Multi - Effect Distillation combined with Thermal Vapor Compression (MED-TVC) system and the governing equations are solved using a computer program to evaluate the MED-TVC system performance. The model validity is examined by data collected from two MED - TVC plants which showed good agreement. Furthermore; the study results show that an increase of seawater feed temperature from 32 to 46 degree C enhances the system productivity. Also, it increases the Gain Output Ratio by 8.7%, and decreases the specific heat consumption and the heat transfer are a by 9.6% and 17.4% respectively

 1. Paradigmeskift mod en ny livsdueligheds pædagogik

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holm, Claus

  2014-01-01

  ene ændring fra pædagogik med fokus på henholdsvis det arvsramte og risikoudsatte barn til en pædagogik med fokus på det resiliente barn. Den anden og højaktuelle ændring foregår fra pædagogik med fokus på det risikoudsatte og resiliente barn til pædagogik med fokus på det såkaldt antifragile og...

 2. Pædagogiske intentioner med motion og bevægelse i udskolingen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jørgensen, Henrik Taarsted

  2015-01-01

  I aftalen om et fagligt løft af folkeskolen bliver der bl.a. sat fokus på ’Motion og bevægelse’ i skolen i Danmark. ’Motion og bevægelse’ indgår fra sommeren 2014 i et omfang, der i gennemsnit svarer til ca. 45 minutter dagligt og skal ifølge aftalen medvirke til at fremme elevernes sundhed og...

 3. Vad är egentligen meningen med PLM?

  OpenAIRE

  Taxén, Lars

  2008-01-01

  Alltsomoftast hör man frågan ”vad menas med PLM?” Alltså: vad är PLM egentligen? Att PLM som företeelse inte är lätt att definiera har jag berört i tidigare krönikor, och det lär nog aldrig komma fram en väl fungerande definition av PLM som alla kan skriva under på. Det är förmodligen inte heller nödvändigt för att kunna arbeta med PLM på ett bra sätt. En betydligt viktigare fråga att ställa sig är ”vad är meningen med PLM?” Denna krönika ska alltså handla om begreppet ”mening”. ...

 4. Ergoterapeuters arbete med hund som en del av ergoterapiprocessen

  OpenAIRE

  Löfroth, Linnéa

  2012-01-01

  Som bakgrund till mitt examensarbete står det positiva bandet människan och hunden emellan samt hundens fördelaktiga påverkan på människans välmående. Syftet med arbetet är att redogöra för hur ergoterapeuter arbetar med hund som en del av klientens ergoterapiprocess samt redogöra för hur ergoterapeuter resonerar kring arbetet med hund som en del av ergoterapin. Föreningen Hundar inom fostran och rehabilitering rf är min undersöknings samarbetspartner. Som teoretisk referensram står den Canad...

 5. Beskrivelse af næringsstofomsætning med metabolomics

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hedemann, Mette Skou

  2010-01-01

  I et forsøg med mink med lav eller høj foderkonvertering er der blevet taget blodprøver på tre tidspunkter. Blodprøverne er blevet taget i en periode, hvor minkene er blevet fodret restriktivt (en prøve) og i en periode med ad libitum fodring (to prøver). Blodprøverne blev analyseret ved hjælp af...... fra restriktivt fodrede mink end i plasma fra ad libitum fodrede mink - betain og carnitin. Derudover er der en lang række andre metabolitter, som også findes i forskellig koncentration som endnu ikke er identificeret....

 6. Synchronously Driven Power Converter Controller Solution for MedAustron

  CERN Document Server

  Šepetavc, Luka; Tavčar, Rok; Moser, Roland; Gutleber, Johannes

  2011-01-01

  MedAustron is an ion beam cancer therapy and research centre currently under construction in Wiener Neustadt, Austria. This facility features a synchrotron particle accelerator for light ions. Cosylab is closely working together with MedAustron on the development of a power converter controller (PCC) for the 260 deployed power converters – power supplies. Power converters deliver power to magnets used for focusing and steering particle beams. We have designed and developed software and hardware which allows integration of different types of power converters into MedAustron's control system (MACS). PCC's role is to synchronously control and monitor connected power converters. Custom real-time fibre optics link and modular front end devices have been designed for this purpose. Modular front end devices make it possible to interface with almost any type of power converter – with or without built in regulation logic. We implemented realtime mechanisms and a dedicated real-time fibre link to ...

 7. MedAustron: The Austrian ion therapy facility

  Science.gov (United States)

  Benedikt, Michael

  MedAustron is a synchrotron-based light-ion beam therapy center for cancer treatment as well as for clinical and non-clinical research in Wiener Neustadt, Austria. The center is designed for the treatment of up to 1200 patients per year and for non-clinical research in the areas of radiobiology and medical radiation physics, as well as in experimental physics. MedAustron is an interdisciplinary project, benefiting from close cooperation and knowledge transfer with medical, scientific and research institutes on the national and international level. Three medical irradiation rooms will allow quasi-permanent patient treatment during two shifts on working days. The remaining beam time will be used for non-clinical research applications in a dedicated fourth irradiation room. The expected start of operation of MedAustron is mid-2016...

 8. Death, dying and informatics: misrepresenting religion on MedLine

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Fins Joseph J

  2005-07-01

  Full Text Available Abstract Background The globalization of medical science carries for doctors worldwide a correlative duty to deepen their understanding of patients' cultural contexts and religious backgrounds, in order to satisfy each as a unique individual. To become better informed, practitioners may turn to MedLine, but it is unclear whether the information found there is an accurate representation of culture and religion. To test MedLine's representation of this field, we chose the topic of death and dying in the three major monotheistic religions. Methods We searched MedLine using PubMed in order to retrieve and thematically analyze full-length scholarly journal papers or case reports dealing with religious traditions and end-of-life care. Our search consisted of a string of words that included the most common denominations of the three religions, the standard heading terms used by the National Reference Center for Bioethics Literature (NRCBL, and the Medical Subject Headings (MeSH used by the National Library of Medicine. Eligible articles were limited to English-language papers with an abstract. Results We found that while a bibliographic search in MedLine on this topic produced instant results and some valuable literature, the aggregate reflected a selection bias. American writers were over-represented given the global prevalence of these religious traditions. Denominationally affiliated authors predominated in representing the Christian traditions. The Islamic tradition was under-represented. Conclusion MedLine's capability to identify the most current, reliable and accurate information about purely scientific topics should not be assumed to be the same case when considering the interface of religion, culture and end-of-life care.

 9. En Billig GPS Data Analyse Platform

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Ove; Christiansen, Nick; Larsen, Niels T.;

  2011-01-01

  Denne artikel præsenterer en komplet software platform til analyse af GPS data. Platformen er bygget udelukkende vha. open-source komponenter. De enkelte komponenter i platformen beskrives i detaljer. Fordele og ulemper ved at bruge open-source diskuteres herunder hvilke IT politiske tiltage, der...... organisationer med et digitalt vejkort og GPS data begynde at lave trafikanalyser på disse data. Det er et krav, at der er passende IT kompetencer tilstede i organisationen....

 10. Delvis drenert analyse av innvendig avstivet utgraving

  OpenAIRE

  Myhrvold, Michael F

  2013-01-01

  Denne masteroppgaven omhandler analyser av de delvis drenerte effektene som kan oppstå ved innvendig, avstivede utgravinger. Formålet med masteroppgaven er å gjennomføre en numerisk studie av prosessen som styrer den tidsavhengige utviklingen ved avstivede utgravinger i lavpermeable jordtyper. Det gir muligheten til å vurdere de delvis drenerte effektene og innflytelsen disse utgjør ved denne typen utgravinger. Ettersom jordens oppførsel ved små tø...

 11. Musikterapi til reduktion af agitation hos personer med demens

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ridder, Hanne Mette Ochsner; Stige, Brynjulf

  2015-01-01

  . The concept agitation is used professionally to define and measure disturbing behaviours in people with severe dementia. The causes are multiple and include factors in the psychosocial environment, which suggests that treatment should be holistic and interdisciplinary and not limited to symptom management......Urolig adfærd hos demensramte på plejehjem kan defineres og måles med fagbegrebet agitation. Agitation har alvorlige konsekvenser for de berørte og kan føre til fald i livskvalitet og øget medicinering hos personer med svær demens, og kan ligeledes føre til udbrændthed hos omsorgsgivere. Agitation...

 12. Razlike med slovensko in arabsko kulturo pri poslovnem komuniciranju

  OpenAIRE

  Djurović, Vanja

  2016-01-01

  V diplomskem delu smo najprej pojasnili, kaj pravzaprav je poslovno komuniciranje, kaj medkulturno komuniciranje in kaj vse zajema pojem kulture. V nadaljevanju smo predstavili značilnosti arabske in slovenske kulture v okviru poslovnega komuniciranja, na koncu pa izpostavili bistvene razlike med njima. Pri poslovanju v mednarodnem okolju je uspešna medkulturna komunikacija izjemnega pomena. Med seboj namreč poslujejo osebe, ki prihajajo iz različnih držav. Zato je za uspešno mednarodno p...

 13. Selvforsyning med øko-mineraler og -vitaminer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sehested, Jakob; Jensen, Søren Krogh; Søegaard, Karen

  2010-01-01

  Forskere ved DJF har vist, at det er muligt at opnå et tilstrækkeligt indhold af vitaminer og mineraler i foderrationen til økologiske malkekøer ved at anvende hjemmedyrkede grovfodermidler med en høj andel af mineral- og vitaminrige, grønne fodermidler. Udgivelsesdato: oktober......Forskere ved DJF har vist, at det er muligt at opnå et tilstrækkeligt indhold af vitaminer og mineraler i foderrationen til økologiske malkekøer ved at anvende hjemmedyrkede grovfodermidler med en høj andel af mineral- og vitaminrige, grønne fodermidler. Udgivelsesdato: oktober...

 14. Co-publishing with BioMed Central

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  2013-01-01

  <正>We are delighted to announce that our journal will be published in partnership with BioMed Central,part of Springer,under the Open Access model from 2014.As the leading Open Access publisher,BioMed Central will support the journal in its continued growth and development,and will promote to a broader community of audience.Beijing Forestry University will support the journal by sponsoring ArticleProcessing-Charges(APCs)for authors in the first three years which means authors

 15. STRES IN IZGORELOST MED ŠOLSKIMI SVETOVALNIMI DELAVCI

  OpenAIRE

  Senekovič, Anja

  2013-01-01

  V diplomskem delu smo preiskovali stres in izgorelost med šolskimi svetovalnimi delavci. V teoretičnem delu so predstavljena poglavja o stresu, stresu na delovnem mestu, izgorelosti (na delovnem mestu) in o svetovalnem delu. V empiričnem delu je predstavljena raziskava, ki je bila izvedena med svetovalnimi delavci, zaposlenimi v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah. Opravljena je bila z namenom, da bi opozorili na problem izgorevanja, ki vse pogosteje ogroža izvajalce različnih oblik pomoči. Ci...

 16. Æstetisk smag – med mennesker som pynt?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Eichberg, Henning

  2015-01-01

  Anmeldelse af Claus Bøje & Søren Riiskjær (red.): Tag på fælleden – idrættens huse. 20 år med Lokale og Anlægs-fonden. København: LOA.......Anmeldelse af Claus Bøje & Søren Riiskjær (red.): Tag på fælleden – idrættens huse. 20 år med Lokale og Anlægs-fonden. København: LOA....

 17. Musikterapi til reduktion af agitation hos personer med demens

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ridder, Hanne Mette Ochsner; Stige, Brynjulf

  2015-01-01

  Urolig adfærd hos demensramte på plejehjem kan defineres og måles med fagbegrebet agitation. Agitation har alvorlige konsekvenser for de berørte og kan føre til fald i livskvalitet og øget medicinering hos personer med svær demens, og kan ligeledes føre til udbrændthed hos omsorgsgivere. Agitation...... regarding the single individual. A relevant method in an integrated and holistic approach is professional music therapy combined with other staffs’ use of music in daily dementia care....

 18. 英国PubMed entral启动

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  李忠霞(编译)

  2007-01-01

  2007年1月8日,英国PubMed Central启动。以后科研人员可以获取到大量生命医学的研究资源,并能提交自己的出版作品。基于美国卫生部目前使用的模型,英国PubMed Central(UKPMC)将提供对医学和生命科学领域、经同行评议的研究成果的永久在线存档的免费获取。

 19. Endring i adaptiv atferd hos eldre personer med utviklingshemning - en sammenligning mellom personer med Down syndrom og personer med annen utviklingshemning

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anne Marit Bygdnes

  2012-01-01

  Full Text Available Bakgrunn: Stadig flere personer med utviklingshemning oppnår høg alder. Endring i adaptiv atferd kan være et tidlig tegn på aldersrelaterte lideleser som Alzheimers sykdom. Studien belyser om screeningsinstrumentet ABDQ kan benyttes av omsorgspersoner for å avdekke endring i adaptiv atferd.Materiale og metode: Undersøkelsen omfatter 87 personer med utviklingshemning som tidligere har bodd på en sentralinstitusjon. Datainnsamling skjedde ved at omsorgspersoner fylte ut ABDQ.  Resultater: Det var 24 % i utvalget som hadde nedgang i adaptiv atferd. Fortolkning: ABDQ er et hjelpemiddel til å avdekke nedgang i adaptiv atferd. Det er viktig at svikt avdekkes tidligst mulig og videreformidles til helsepersonell for utredning, diagnostisering, relevant behandling og tilrettelagte helse- og omsorgstjenester. Mange personer med utviklingshemning mestrer ikke å informere om egen helsetilstand og er avhengig av at omsorgspersonalet kan avdekke sykdom og lidelser så tidlig som mulig i sykdomsforløpet.

 20. Beregning af rejsetider for rejser med bil og kollektiv trafik

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thorlacius, P.

  Rapporten dokumenterer hvorledes der i forbindelse med forskningsprojektet ALTRANS er opbygget en model af transportsystemet for bil- og kollektivrejser i Danmark i det geografiske informationssystem ARC/INFO, og hvorledes denne model er anvendt til beregning af rejsetider for rejser hentet fra...

 1. Hvad skal danske hospitaler med ungecaféer?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kvisgaard Knudsen, Kristina; Bregnballe, Vibeke

  Baggrund: Unge, der indlægges med en kronisk eller alvorlig sygdom, føler sig ofte fanget mellem børne- og voksenafdelinger, hvor de ikke oplever at der tages udgangspunkt i deres behov. De oplever ikke at blive betragtet som unge mennesker, men derimod som et barn eller en voksen. I håbet om at ...

 2. Højteknologisk dialysering i kombination med lavteknologisk sengecykling

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mark, Edith; Agnholt, Hanne; Dollerup, Karin Hejlskov;

  Baggrund: Problemstillingen for mange hæmodialysepatienter er træthed og bundetheden til dialyseapparaturet. Det betyder, at patienterne ofte ikke har overskud til at motionere og oplever sig som passive. Forskningsprojektet giver indsigt i, hvordan ældre mennesker med kronisk nyresygdom oplever ...

 3. Student employment opportunities within ORD, with an emphasis on MED

  Science.gov (United States)

  This is a talk to undergraduate Juniors and Seniors in the UW-Madison School of Pharmacy's Pharm/Tox program about student employment opportunities w/in ORD such as SSC, ORISE, etc. wtih an emphasis on MED. I would classify as this as Outreach: how to navigate EPA websites to f...

 4. Udstilling af børn og fostre med misdannelser

  DEFF Research Database (Denmark)

  Meyer, Ion

  2008-01-01

  Artiklen beskriver baggrunden for etableringen af de første anatomiske samlinger og de første samlinger med teratologiske præparater i Sct. Petersborg og Berlin. Den Saxtorphske Samling på Medicinsk Museion indeholder den største samling af teratologiske præparater i Danmark, og bagrunden for sam...

 5. Nitrogenoxider i køkkener med gaskomfur

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jespersen, R.

  Meddelelsen redegør for en forundersøgelse af metode og udstyr til måling af koncentrationen af nitrogenoxider i forbindelse med anvendelse af gas i køkkener. Undersøgelsen havde desuden til formål at forberede et eventuelt større projekt til kortlægning af niveauet af nitrogenoxider....

 6. Opfølgende hjemmebesøg med video

  DEFF Research Database (Denmark)

  Wentzer, Helle

  Denne publikation beskriver erfaringerne fra et udviklingsprojekt, hvor opfølgende hjemmebesøg kombineres med videokonference-teknologi. Projektet har bestået i at gennemføre et eksperiment, hvor video benyttes til at mediere samtalen mellem læge, hjemmesygeplejerske og den ældre medicinske patient...

 7. Senior medical students' appraisal of CanMEDS competencies.

  NARCIS (Netherlands)

  Rademakers, J.; Rooy, N. de; Cate, O.T.J. ten

  2007-01-01

  CONTEXT: In 2003 the Dutch Central College of Medical Specialties presented guidelines for the modernisation of all medical specialty training programmes in the Netherlands. These guidelines are based to a large extent on the CanMEDS (Canadian Medical Education Directives for Specialists) 2000 model

 8. Naturlig ventilation kombineret med varmegenvinding og natkøling

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hviid, Christian Anker

  2007-01-01

  Naturlig ventilation i kontorbyggerier har været et alternativ til mekanisk ventilation i små 10 år. Ventilation med naturlige drivkræfter har den klare fordel, at der ikke forbruges elenergi ved ventilering af bygningen, fordi ventilatorer ikke er påkrævet. Imidlertid lider naturlig ventilation...

 9. Værkanalyse med digitale 3D modeller

  DEFF Research Database (Denmark)

  Villaume, René Domine; Ørstrup, Finn Rude

  2006-01-01

  Projektet afprøve muligheder for Værkanalyse af danske arkitekturværker med anvendelse af digitale 3D modeller. Arkitektstuderende har i en workshop udarbejdet en 3D model af Arkitekt Vilhelm Lauritzens bygning til  Københavns Lufthavn fra 1939. Modellen er herefter videreudviklet og yderligere...

 10. PubFocus: semantic MEDLINE/PubMed citations analytics through integration of controlled biomedical dictionaries and ranking algorithm

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Chuong Cheng-Ming

  2006-10-01

  Full Text Available Abstract Background Understanding research activity within any given biomedical field is important. Search outputs generated by MEDLINE/PubMed are not well classified and require lengthy manual citation analysis. Automation of citation analytics can be very useful and timesaving for both novices and experts. Results PubFocus web server automates analysis of MEDLINE/PubMed search queries by enriching them with two widely used human factor-based bibliometric indicators of publication quality: journal impact factor and volume of forward references. In addition to providing basic volumetric statistics, PubFocus also prioritizes citations and evaluates authors' impact on the field of search. PubFocus also analyses presence and occurrence of biomedical key terms within citations by utilizing controlled vocabularies. Conclusion We have developed citations' prioritisation algorithm based on journal impact factor, forward referencing volume, referencing dynamics, and author's contribution level. It can be applied either to the primary set of PubMed search results or to the subsets of these results identified through key terms from controlled biomedical vocabularies and ontologies. NCI (National Cancer Institute thesaurus and MGD (Mouse Genome Database mammalian gene orthology have been implemented for key terms analytics. PubFocus provides a scalable platform for the integration of multiple available ontology databases. PubFocus analytics can be adapted for input sources of biomedical citations other than PubMed.

 11. Prosjektering og analyse av en spennarmert betongbru

  OpenAIRE

  Strand, Elin Holsten; Kaldbekkdalen, Ann-Kristin

  2014-01-01

  Hensikten med rapporten er å gjennomføre analyse og dimensjonering av en etteroppspent betongbru. Modellering og analyse er gjennomført i NovaFrame 5. En del av oppgaven var å bestemme spennsystem og tverrsnittshøyden i brua. Det ble antatt seks spennkabler i felt, og tolv over støtte. Videre ble tverrsnittshøyden satt lik 1,3 meter. Dimensjoneringen ble gjennomført i henhold til gjeldende Eurokoder, aktuelle dokumenter og Håndbok 185, som er utarb...

 12. Sjuksköterskors upplevelser av kommunikation med patienter med invandrarbakgrund

  OpenAIRE

  Syrén, Maria; Svanberg, Lena

  2012-01-01

  Aim: The aim of this study was to investigate nurses’ experiences of communicating with patients with immigrant backgrounds regarding language barriers, patient relations and use of interpreter. Method: Eight persons participated in this study. Four registered midwives were interviewed in a focus group and one clinical lecturer with a district nursing background, one midwife and two district nurses were individually interviewed about their experiences. The content was analysed using a qualita...

 13. Der er én eller anden mening med tingene, hvis man bare tror på det

  DEFF Research Database (Denmark)

  Olsen, Jan Brødslev

  2016-01-01

  udgangspunkt i et kort stykke livsfortælling, fokus på meningsbegrebet i eksistentiel belysning. Det sker indledningsvist ud fra den amerikanske psykolog Jerome Bruner og efterfølgende to centrale skikkelser i eksistenspsykologien, østrigske Viktor Frankl og amerikanske Irvin Yalom. Sigtet er at skabe et bud...

 14. Klinisk retningslinje for udredning og klassificering af personer med nakkebesvær

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kjær, Per; Eirikstoft, Heidi; Ris Hansen, Inge

  2010-01-01

  anbefalinger til: • overordnet klassifikation af nakkebesvær • identificering af tegn på alvorlig patologi (røde flag) • identificering af personer med risiko for at udvikle uhensigtsmæssige copingstrategier i forbindelse med nakkebesvær • identificering af personer med risiko for at miste tilknytning til...... arbejdsmarked (gule flag) • identificering af mulige differentialdiagnoser • klassificering af almindelige lidelser i nakken med henblik på specifik behandling Patienter Retningslinjen giver anbefalinger om fysioterapeutisk undersøgelse og diagnostik af personer med uspecifikke nakkesmerter med eller uden...

 15. Vejbygning i områder med permafrost

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jørgensen, Anders Stuhr

  2009-01-01

  Siden begyndelsen af 1990’erne er der registreret en markant stigning i den årlige middeltemperatur i Nunavik, Québec Canada. Dette har ført til en reduktion i udbredelsen af permafrost, hvilket truer stabiliteten af lufthavne og veje i området. I sommeren 2007 blev en teststrækning opført i...... Tasiujaq Lufthavn for at studere effekten af tre forskellige metoder, som skal være med til at reducere optøningen af permafrost under landingsbanen. De tre metoder, som er blevet undersøgt, er konvektionskøling (air convection embankment), varmeudtrækning (heat drain) samt et forsøg med ændring af...

 16. Designing, Integrating, and Coordinating the Installation of MedAustron

  CERN Document Server

  Nicquevert, B; Benedikt, M

  2011-01-01

  "Give me a layout good enough and a building to place it, and I will install your accelerator". To paraphrase Archimedes, this is the role attributed to the Integration team in the MedAustron project. Starting with the optics layout and a building sketch, the integration work consists of a series of activities, interlinked in a complex manner. First the design and the integration of accelerator: list all items, define geometrical envelopes with interfaces, put them in position in CAD, identify conflicts and define input for design of items and of infrastructure. Then the various equipment is procured: verify and validate design data, follow-up manufacturing, fiducialize equipment and build supports. Lastly the global installation: check building and infrastructure, define survey framework, install and pre-align equipment on supports, move assemblies to their final location, survey actual position and adjust to theoretical position. The whole chain of operations from the layout to a real beam in MedAustron, i...

 17. L'opération Accor - Club Med

  OpenAIRE

  Grémont, Eric; Dudouet, François-Xavier

  2004-01-01

  Le vendredi 11 juin 2004 était annoncé le rachat par Accor des parts du groupe Agnelli et de la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) dans le Club Méditerranée (Club Med). Accor entrait ainsi à hauteur de 28,9 % dans le capital du Club Med, mettant ainsi fin à quelques trente années de compagnonnage entre la Famille Agnelli et le célèbre voyagiste français.[...]L’objet des présents développements est d’apporter un éclairage nouveau sur les conditions sous-jacentes du rapprochement, au trav...

 18. TeleMed: A distributed virtual patient record system

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Forslund, D.W.; Phillips, R.L.; Kilman, D.G. [Los Alamos National Lab., NM (United States). Advanced Computing Lab.; Cook, J.L. [National Jewish Center for Immunology and Respiratory Medicine, Denver, CO (United States)

  1996-06-01

  TeleMed is a distributed diagnosis and analysis system, which permits physicians who are not collocated to consult on the status of a patient. The patient`s record is dynamically constructed from data that may reside at several sites but which can be quickly assembled for viewing by pointing to the patient`s name. Then, a graphical patient record appears, through which consulting physicians can retrieve textual and radiographic data with a single mouse click. TeleMed uses modern distributed object technology and emerging telecollaboration tools. The authors describe in this paper some of the motivation for this change, what they mean by a virtual patient record, and some results of some early implementations of a virtual patient record.

 19. Ledelsesudvikling i ejerledede virksomheder med vækstambitioner

  DEFF Research Database (Denmark)

  Korsgaard, Steffen T.

  2006-01-01

  Dette bidrag beskriver konsulentvirksomheden Jonathan A/S' ledelsesudviklingsforløb 'Virksomheder i Vækst'. Forløbet henvender sig til ejerledere med vilje til og potentiale for vækst. Bidraget gør rede for Jonathan A/S' metoder og forudsætningerne for deres arbejde. Disse sættes løbende i relation...

 20. MED101: a laser-plasma simulation code. User guide

  International Nuclear Information System (INIS)

  Complete details for running the 1-D laser-plasma simulation code MED101 are given including: an explanation of the input parameters, instructions for running on the Rutherford Appleton Laboratory IBM, Atlas Centre Cray X-MP and DEC VAX, and information on three new graphics packages. The code, based on the existing MEDUSA code, is capable of simulating a wide range of laser-produced plasma experiments including the calculation of X-ray laser gain. (author)

 1. Typing av Legionella pneumophila med MALDI-TOF MS

  OpenAIRE

  Halgunset, Anders

  2012-01-01

  Legionella pneumophila er fakultativ intracellulære bakterier som lever naturlig i akvatiske habitater. De kan replikere i makrofager og protozoer, bli overført til mennesker gjennom areosoler og føre til smitte. Ved eventuelle utbrudd er det viktig å kunne identifisere kilden, noe som i dag bli gjort ved å typebestemme L. pneumophila med sekvensbasert typing (SBT). Samtidig har matrix-assisted laser desorption/ionization ? time-of-flight (MALDI?TOF) mass spectrometry...

 2. Mødet med patienten og kulturen i psykiatrien8

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mark, Edith

  2012-01-01

  kan indebære at behandle en patient med en psykisk lidelse ligeværdigt og som person. Teksten kommer også ind på begrebet "urørlighedszoner" som udtryk for det meget konkrete og private råderum, som mennesker, der har opnået en vis alder, tager for givet. Teksten giver eksempler på krænkelser af...

 3. The MEDiterranean SUpersite Volcanoes (MED-SUV) project

  Science.gov (United States)

  Puglisi, Giuseppe

  2014-05-01

  The MEDiterranean SUpersite Volcanoes (MED-SUV) project aims at gaining new insights in the knowledge of the processes on the base of the volcanic phenomena observable at the surface by using the broad inventory of multidisciplinary data available for Mt. Etna and Campi Flegrei/Vesuvius. These active volcanic areas, which have been here considered as a cluster of supersites, represent test cases since they embrace the main characteristics typical of both "opened- and closed-conduit" volcanic systems. For the purpose, MED-SUV objectives focus on the (i) development of novel monitoring instrumentations and data collection methods, (ii) implementation of the current observation infrastructures, (iii) better constraint of crucial volcanic parameters by integration of in-situ and satellite data, and (iv) the development of an e-infrastructure for data sharing. In this framework, MED-SUV is a great opportunity for scientific collaboration among diverse research institutions and industrial sectors. MED-SUV aims to use the achieved results to gain robust sets of multi-parametric observations using the most advanced analytic data processing techniques and volcanic process and hazard modelling methods. These will provide new insights in the current and past eruptive activity of the three test case volcanoes that will increase our technical-scientific ability of tracking volcanic-related hazards in the targeted areas, and of communicating with the proper decision-maker bodies. The implementation of an e-infrastructure compliant with EPOS and the other two supersite projects, MARsite and FUTUREVOLC, will contribute to the GEO/GEOSS interoperability principles and to the GEO 2012-15 work plan.

 4. Overview of the SkyMed/COSMO mission

  Science.gov (United States)

  Caltagirone, Francesco; Spera, Paolo; Vigliotti, R.; Manoni, Gemma

  1998-12-01

  The impact of natural and man-made disasters on the social and economic progress is going to become more significant, making necessary to consider natural disasters reduction. Therefore civil protection and resource managers need elements to make quicker and better decisions on a day-to-day basis, so giving the start to an emerging world-wide remote sensing market. A deep analysis on the potential users, mainly devoted to Mediterranean basin, highlights that existing and/or planned systems are not able to completely satisfy their requirements. To fulfill this gap, Italy decided to promote the SkyMed/COSMO system, presently financed by the Italian Space Agency. SkyMed/COSMO is a constellation of small satellites for observation, remote sensing and data exploitation for risks management and coastal zone monitoring, conceived to provide products, services and logistics to both institutional and commercial remote sensing users on global scale. Furthermore the system is able to satisfy a broad spectrum of important applications also in the field of the resource management, land use and law enforcement. The SkyMed/COSMO current system architecture foresees a constellation of small satellites in two different orbit planes composed by 4 satellite equipped with X-band SAR and 3 satellites equipped with optical sensors. The system is characterized by good spatial resolution, day and night/all-weather imaging capability and by a very good revisit time. The program, currently in phase B, is carried out by an industrial consortium lead by Alenia Aerospazio.

 5. Mitigation of Volcanic Risk: The COSMO-SkyMed Contribution

  Science.gov (United States)

  Sacco, Patrizia; Daraio, Maria Girolamo; Battagliere, Maria Libera; Coletta, Alessandro

  2015-05-01

  The Italian Space Agency (ASI) promotes Earth Observation (EO) applications related to themes such as the prediction, monitoring, management and mitigation of natural and anthropogenic hazards. The approach generally followed is the development and demonstration of prototype services, using currently available data from space missions, in particular the COSMO-SkyMed (Constellation of Small Satellites for Mediterranean basin observation) mission, which represents the largest Italian investment in Space System for EO and thanks to which Italy plays a key role worldwide. Projects funded by ASI provide the convergence of various national industry expertise, research and institutional reference users. In this context a significant example is represented by the ASI Pilot Projects, recently concluded, dealing with various thematic, such as volcanoes. In this paper a special focus will be addressed to the volcanic risk management and the contribution provided in this field by COSMO-SkyMed satellite constellation during the last years. A comprehensive overview of the various national and international projects using COSMO-SkyMed data for the volcanic risk mitigation will be given, highlighting the Italian contribution provided worldwide in this operational framework.

 6. Mars 2020 Entry, Descent and Landing Instrumentation 2 (MEDLI2)

  Science.gov (United States)

  Hwang, Helen H.; Bose, Deepak; White, Todd R.; Wright, Henry S.; Schoenenberger, Mark; Kuhl, Christopher A.; Trombetta, Dominic; Santos, Jose A.; Oishi, Tomomi; Karlgaard, Christopher D.; Mahzari, Milad; Pennington, Steven P.

  2016-01-01

  The Mars Entry Descent and Landing Instrumentation 2 (MEDLI2) sensor suite will measure aerodynamic, aerothermodynamic, and TPS performance during the atmospheric entry, descent, and landing phases of the Mars 2020 mission. The key objectives are to reduce design margin and prediction uncertainties for the aerothermal environments and aerodynamic database. For MEDLI2, the sensors are installed on both the heatshield and backshell, and include 7 pressure transducers, 17 thermal plugs, and 3 heat flux sensors (including a radiometer). These sensors will expand the set of measurements collected by the highly successful MEDLI suite, collecting supersonic pressure measurements on the forebody, a pressure measurement on the aftbody, direct heat flux measurements on the aftbody, a radiative heating measurement on the aftbody, and multiple near-surface thermal measurements on the thermal protection system (TPS) materials on both the forebody and aftbody. To meet the science objectives, supersonic pressure transducers and heat flux sensors are currently being developed and their qualification and calibration plans are presented. Finally, the reconstruction targets for data accuracy are presented, along with the planned methodologies for achieving the targets.

 7. Etiske utfordringer med non-invasive prenatale tester (NIPT

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bjørn Hofmann

  2014-05-01

  Full Text Available Analyser av cellefritt DNA fra foster i gravide kvinners blod gir nye muligheter innen fosterdiagnostikk: Testene er bedre enn eksisterende tester, de reduserer risikoen og er billigere. Flere land har tatt i bruk disse testene, og Helsedirektoratet i Norge har mottatt søknad om å ta i bruk en test som erstatter tidlig ultralyd og blodprøver. Likevel nøler norske myndigheter. Hvorfor gjør de det? Ett av svarene er at non-invasive prenatale tester fører med seg en rekke faglige og moralske spørsmål og gir flere grunnleggende etiske utfordringer. Denne artikkelen gjennomgår et bredt knippe av de utfordringene som NIPT reiser. Hensikten er å synliggjøre hvorfor NIPT påkaller etisk refleksjon og å bidra til en åpen debatt og en transparent beslutningsprosess. Artikkelen identifiserer fem sentrale og konkrete spørsmål for vurderingen av NIPT.Nøkkelord: non-invasiv prenatal diagnostikk, testing, fravalg, foster, blodprøve, ekspressivisme, statsliberalt dilemma, dilemma, abort, retten til ikke å viteEnglish summary: Ethical challenges with non-invasive prenatal tests (NIPTNon-invasive prenatal testing (NIPT performed with the use of massively parallel sequencing of cell-free DNA (cfDNA testing in maternal plasma gives extended possibilities in prenatal screening. The tests are claimed to be better than existing alternative tests, they reduce the risk, and it is claimed they are cheaper. They have been used in several countries since 2012, and the University Hospital of North Norway has applied to the Directorate of Health to replace first trimester ultrasound and plasma screening with NIPT. The Directorate of Health is reluctant to reply. Why is this? One of the answers may be that NIPT raises a series of professional and moral questions, and poses profound ethical challenges. This article reviews a series of the challenges with NIPT. The aim is to highlight why NIPT calls for ethical reflection and to contribute to an open debate

 8. Designing Organizations

  DEFF Research Database (Denmark)

  DESIGNING ORGANIZATIONS: 21st Century Approaches er en vigtig publikation inden for organisationsdesign. Fokus ligger på nye udviklinger inden for organisationsdesign og bogen hjælper med at skabe mere reflekterende forskining og stærkere empiriske analyser inden for dette vigtige felt inden...

 9. Alle prese con l'immaginario ligure

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jansen, Hanne

  2011-01-01

  En analyse af forskellige strategier anvendt i oversættelse til dansk af den italienske digter Eugenio Montale, med fokus især på digtenes brug af det liguriske landskab i opbygningen af det lyriske univers, og de særlige problemer knyttet til gengivelse på dansk i den forbindelse....

 10. Ægyptologi og Kunst - Mika Waltaris liv og forfatterskab

  DEFF Research Database (Denmark)

  Langkjær, Michael Alexander

  1991-01-01

  Analyse og diskussion på basis af bl.a. finsksprogede artikler om og udtalelser af den finske romanforfatter Mika Waltari vedr. dennes liv og forfatterskab med fokus på den ægyptologiske roman 'Sinuhe, ægypteren'....

 11. Akustisk analyse av snorking

  OpenAIRE

  Torsteinbø, Anders

  2007-01-01

  I denne oppgaven har i hovedsak to teorier blitt undersøkt :1) er det mulig ved hjelp av ørepropper med høyttaler og mikrofon ådetektere snorking og deretter spille tilbake lyder som får personen tilå stoppe snorkingen, og2) er det mulig å klassisere ulike snorketyper ved hjelp av analysemetoderbrukt i talegjenkjenning.Først ble det utviklet og testet to forskjellige ørepropper som varbehagelige å sove med. Den ene av de to ble brukt videre i ...

 12. Tværprofessionel praksis undersøgt med snap-logs

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sauzet, Sofie Ørsted Dupuis

  2014-01-01

  En undersøgelse af tværprofessionelle praksisser som situeret viden, produceret med snap-logs.......En undersøgelse af tværprofessionelle praksisser som situeret viden, produceret med snap-logs....

 13. The CanMEDS framework: Relevant but not quite the whole story

  NARCIS (Netherlands)

  Lee, N. van der; Fokkema, J.P.; Westerman, M.; Driessen, E.W.; Vleuten, C.P.M. van der; Scherpbier, A.J.J.A.; Scheele, F.

  2013-01-01

  Background: Despite acknowledgement that the Canadian Medical Educational Directives for Specialists (CanMEDS) framework covers the relevant competencies of physicians, many educators and medical professionals struggle to translate the CanMEDS roles into comprehensive training programmes for specifi

 14. Crimean-Congo hemorrhagic fever infections reported by ProMED

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Yavuz Ince

  2014-09-01

  Conclusions: Case reporting systems such as ProMED are useful to gather information and synthesize knowledge on the emerging infections. Although certain areas need to be improved, ProMED provided good information about Crimean-Congo hemorrhagic fever.

 15. Velfærdsteknologi og læringsteknologi med MOOC som eksempel

  DEFF Research Database (Denmark)

  Helms, Niels Henrik; Heilesen, Simon

  2015-01-01

  Artiklen redegør for begreberne velfærdsteknologi og læringsteknologi i uddannelseskontekst, hvor indførelsen af disse præges af multiple dagsordener,hvor hensigterne både er at initiere den lærendes selvansvarlighed og at øge kvaliteten af uddannelsessystemets ydelser. Artiklen sætter fokus på d...... nye uddannelsesformat MOOCs (Massive Open Online Courses), som diskuteres både i forhold til en generel moderniseringsdiskurs og i forhold til forståelse og udfoldelse af formatet....

 16. File list: Oth.ALL.50.Med.AllCell [Chip-atlas[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available Oth.ALL.50.Med.AllCell dm3 TFs and others Med All cell types SRX1021231,SRX1021230,...SRX1021232 http://dbarchive.biosciencedbc.jp/kyushu-u/dm3/assembled/Oth.ALL.50.Med.AllCell.bed ...

 17. File list: Oth.ALL.10.Med.AllCell [Chip-atlas[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available Oth.ALL.10.Med.AllCell dm3 TFs and others Med All cell types SRX1021230,SRX1021231,...SRX1021232 http://dbarchive.biosciencedbc.jp/kyushu-u/dm3/assembled/Oth.ALL.10.Med.AllCell.bed ...

 18. File list: Oth.ALL.05.Med.AllCell [Chip-atlas[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available Oth.ALL.05.Med.AllCell dm3 TFs and others Med All cell types SRX1021230,SRX1021231,...SRX1021232 http://dbarchive.biosciencedbc.jp/kyushu-u/dm3/assembled/Oth.ALL.05.Med.AllCell.bed ...

 19. File list: Oth.ALL.50.Med1.AllCell [Chip-atlas[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available Oth.ALL.50.Med1.AllCell mm9 TFs and others Med1 All cell types SRX657147,SRX657149,...319,SRX022694,SRX657139,SRX355576,SRX355581,SRX657154,SRX657137,SRX800018,SRX800019 http://dbarchive.biosciencedbc.jp/kyushu-u/mm9/assembled/Oth.ALL.50.Med1.AllCell.bed ...

 20. File list: Oth.EmF.50.Med1.AllCell [Chip-atlas[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available Oth.EmF.50.Med1.AllCell mm9 TFs and others Med1 Embryonic fibroblast SRX520210,SRX5...X520205,SRX520211,SRX657143,SRX330320,SRX330319 http://dbarchive.biosciencedbc.jp/kyushu-u/mm9/assembled/Oth.EmF.50.Med1.AllCell.bed ...

 1. File list: Oth.ALL.20.Med.AllCell [Chip-atlas[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available Oth.ALL.20.Med.AllCell dm3 TFs and others Med All cell types SRX1021231,SRX1021230,...SRX1021232 http://dbarchive.biosciencedbc.jp/kyushu-u/dm3/assembled/Oth.ALL.20.Med.AllCell.bed ...

 2. File list: Oth.PSC.05.Med12.AllCell [Chip-atlas[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available Oth.PSC.05.Med12.AllCell mm9 TFs and others Med12 Pluripotent stem cell SRX022692,S...RX022693,SRX651987 http://dbarchive.biosciencedbc.jp/kyushu-u/mm9/assembled/Oth.PSC.05.Med12.AllCell.bed ...

 3. Kommunikation ved brug af mobile enheder med digital video i idræt

  DEFF Research Database (Denmark)

  Langagergaard Rødbro, Lise; Elbæk, Lars

  2012-01-01

  I artiklen redegøres kort for et projekt, som førte frem til en videoplatform, der er et bud på et ’lukket YouTube’, hvor video filmet med smartphone direkte kan uploades til, og med funktioner specifikt udviklet til skolens idrætsundervisning. Med afsæt i systemisk kommunikationsteori analyseres...

 4. Osmolaritetsmåling af tårevæsken med Tearlab

  DEFF Research Database (Denmark)

  Vestergaard, Anders Højslet; Hjortdal, Jesper

  2013-01-01

  Tørre øjne er en hyppigt forekommende tilstand, og med alderen ses ofte tiltagende symptomer. Tårefilmen og graden af tørre øjne kan evalueres på mange forskellige måder og med forskellige teknikker, som dog ikke altid korrelerer med hinanden og patientens symptomer. Måling af tårefilmens...

 5. Diskursen om våldtäkt i Dagens Nyheter : Fokus på förövare och offer

  OpenAIRE

  Viklund, Mikaela; Engström, Matilda; Persson, Karin

  2016-01-01

  The aim of this essay is to describe the discourse of rape in the Swedish press Dagens Nyheter. The research questions are focused on how the concept of rape, the perpetrator and the victim are described in the discourse of rape in Dagens Nyheter. The study consists 48 articles from the Swedish press Dagens Nyheter and they have been published during 2004, 2008, 2012 and 2016. All the articles contain the term of rape. The articles have been analysed with Fairclough’s critical discourse analy...

 6. PRAVNA UREDITEV ODNOSOV MED NADZORNIM SVETOM IN REVIZIJSKO KOMISIJO

  OpenAIRE

  Obreza, Simon

  2012-01-01

  Upravljanje korporacij teorije razlagajo na različne načine. Njen obseg zajema poslovanje korporacije, obveznosti menedžerjev povezane z nadzorom uprave (poročanje, opravljanje revizije…). Bolj splošna definicija pa pravi, da je to zveza med različnimi udeleženci (delničarji, direktorji, delavci, upniki, itd.), ki vsi želijo začrtati smer poslovanja in njegovo izvajanje v korporaciji. Kar se tiče upravljanja družb, sta se glede na razmere v okolju, v katerem je nastala družba, razvila d...

 7. Delivery of Special Magnets for the MedAustron Project

  CERN Document Server

  Kramer, T; Barlow, R A; Barnes, MJ; Borburgh, J; Ducimetière, L; Fowler, T; Hourican, M; Mertens, V; Prost, A

  2014-01-01

  Ten different types of kickers, bumpers, and electrostatic and magnetic septa, along with certain power supplies and associated control system components, have been designed in a collaboration between CERN and MedAustron for an ion therapy centre in Wr. Neustadt (Austria). This paper focuses on the status of the special magnets work package and the improvements applied during the production. The design parameters are compared with data from measurements, hardware test and initial commissioning. The major factors contributing to the successful completion of the work package are highlighted.

 8. PROSTORSKI RAZVOJ CELJA V OBDOBJU MED 1937-2011

  OpenAIRE

  Bratina, Andrej

  2016-01-01

  Diplomska naloga obravnava čas druge polovice dvajsetega stoletja, natančneje obdobje med leti 1937 in 2011. V tem času so na širitev mesta vplivali različni dejavniki, kot so: razvoj industrije, povečanje števila prebivalcev, gospodarski razvoj ter razvoj Celja kot upravnega, šolskega in kulturnega središča. Vsi ti dejavniki so povzročili nastanek novih industrijskih, bivalnih in rekreativnih površin. Prav tako so vplivali na razvoj cestnega in vodnega omrežja. Nastanek vseh teh novih površi...

 9. Quinoa - en afgrøde med potentiale

  OpenAIRE

  Blume, Steffen

  2009-01-01

  Med de nuværende afregningspriser på korn er det oplagt at kigge på andre afgrødearter, som ville kunne medføre et højere dækningsbidrag. Det er dog ikke så ligetil, idet afgrøder, der har potentiale for højere dækningsbidrag, som regel også medfører større risiko for fiasko. Dette gælder også quinoa.

 10. Konflikt med Rusijo in Ukrajino zaradi polotoka Krim

  OpenAIRE

  Juvan, Erik

  2016-01-01

  Za diplomsko delo sem si izbral zelo aktualno temo, in sicer konflikt med Rusijo in Ukrajino zaradi polotoka Krim. Tema je zanimiva, ker se veliko dogaja in je še vedno aktiven problem. Težav z literaturo nisem imel, saj je že na spletu ogromno podatkov. Moj prvi korak je bil nabrati ogromno virov iz različnih medijev, nato pa sem analiziral zgodovino tega območja in potek dogodkov na spornem območju. Prav tako pa sem raziskal, kako je na dogodke reagirala ena izmed največjih svetovnih organi...

 11. Celovit gospodarski in trgovinski sporazum med EU in Kanado (CETA)

  OpenAIRE

  Špur, Matic

  2016-01-01

  Diplomsko delo analizira Celovit gospodarski in trgovinski sporazum med EU in Kanado (CETA). Avtor najprej obravnava vzpostavitev območja proste trgovine z odpravo tarifnih postavk za blago. Pri tem se osredotoča, tako na industrijsko blago, s poudarkom na ribiški predelovalni in avtomobilski industriji, kot tudi na kmetijske izdelke. V okviru poglavja o blagu so predstavljena določila, ki se nanašajo na tehnične ovire trgovini, kot oblika necarinskih omejitev in na pravila izvora. V dipl...

 12. MED23: a new Mediator of H2B monoubiquitylation.

  Science.gov (United States)

  Streubel, Gundula; Bracken, Adrian P

  2015-12-01

  The Mediator multiprotein complex physically links transcription factors to RNA polymerase II and the basal transcription machinery. While the Mediator complex has been shown to be required for transcriptional initiation and elongation, the understanding of its interplay with histone modifying enzymes and post‐translational modifications remains elusive. In this issue of The EMBO Journal, Yao et al (2015) report that the MED23 subunit of the Mediator complex physically associates with the heterodimeric RNF20/40 E3‐ligase complex to facilitate the monoubiquitylation of histone H2B on gene bodies of actively transcribed genes. PMID:26438725

 13. Forskning i musikterapi - børn med en Autisme Spektrum Forstyrrelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holck, Ulla

  2011-01-01

  Der er forskningsmæssig evidens for, at musikterapi med børn med en autisme spektrum forstyrrelse (ASF) har en signifikant effekt. Cochrane reviews påviser, at musikterapi fremmer verbal og navnlig nonverbal kommunikation hos børn med ASF. En RCT-undersøgelse viser endvidere en signifikant effekt...... diagnostisk udredning af barnets evne til socialt engagement og nonverbal kommunikation. Musikterapeutisk assessment er specielt velegnet til at skelne børn med en autismeforstyrrelse fra børn med en svær kommunikationsforstyrrelse....

 14. Analyse af VM-Husene

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ryborg Jørgensen, Thomas

  2007-01-01

  Bearbejdet uddrag fra 'Arkitektonisk kvalitet & industrielle byggesystemer' Kunstakademiets Arkitektskole 2007 (CINARK Forskning). Papiret er anvendt i forbindelse med adskillelige arkitekturteoretiske studiekredse....

 15. MedCast: a discussion support system for cooperative work

  Science.gov (United States)

  Moreno, Ramon A.; Lima, Vinícius; Lopes, Isidro; Gutierrez, Marco A.

  2012-02-01

  The availability of low cost Internet connections and specialized hardware, like webcams and headsets, makes possible the development of solutions for remote collaborative work. These solutions can provide advantages compared to presential meetings, such as: availability of experts on remote locations; lower price compared to presential meetings; creation of online didactic material (e.g. video-classes); richer forms of interaction between participants. These technologies are particularly interesting for continent-sized countries where typically there is a short number of skilled people in remote areas. However, the application of these technologies in medical field represents a special challenge due to the more complex requirements of this area, such as: Provide confidentiality (patient de-identification) and integrity of patient data; Guarantee availability of the system; Guarantee authenticity of data and users; Provide simple and effective user interface; Be compliant with medical standards such as DICOM and HL7. In order to satisfy those requirements a prototype called MedCast is under development whose architecture allows the integration of the Hospital Information System (HIS) with a collaborative tool in compliance with the HIPAA rules. Some of the MedCast features are: videoconferencing, chat, recording of the sessions, sharing of documents and reports and still and dynamic images presentation. Its current version allows the remote discussion of clinical cases and the remote ECG evaluation.

 16. Quince años de MedUNAB

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Natalia Hérnandez Rey

  2013-08-01

  Full Text Available Para conmemorar los quince años de MedUNAB el comité estudiantil quiso escribir sobre el significado que tiene para cada uno de sus miembros pertenecer a ella. Es así como en este editorial recogemos las distintas experiencias que se han tenido, algunas de años, otras de meses. MedUNAB es una escuela editorial que hace posible que tres veces al año la comunidad académica de Latinoamérica cuente, tanto física como virtualmente, con una revista científica del área de la salud. Los miembros del comité estudiantil son seleccionados por el editor y por los integrantes con más antigüedad después de hacer un entrenamiento en el cual se aprenden las bases para el proceso editorial que va desde la recepción de los artículos, hasta cómo hacer llegar la revista a cada uno de ustedes en aulas de clase, congresos, simposios, charlas y consultorios, pasando por la evaluación de los escritos, basada en los estrictos parámetros internacionales, la búsqueda de revisores calificados, la corrección de estilo y la diagramación.

 17. Læringslandskaber for elever med indlæringsvanskeligheder

  DEFF Research Database (Denmark)

  Szulevicz, Thomas

  Baggrund Denne afhandling består af en empirisk undersøgelse af den pædagogiske praksis på Havredal Praktiske Landbrugsskole (HPL). HPL er en mesterlæreinspireret landbrugsuddannelse for unge elever mellem 16-25 år med indlæringsvanskeligheder. HPL fungerer som et moderne landbrug, der drives af...... elever og lærere i fællesskab. Der er 38 indskrevne elever på skolen, der dyrker 140 ha jord og har en besætning på 50 sortbrogede malkekøer i løsdriftsstald, 250 søer samt 10 heste. Elevernes uddannelse og læring er struktureret omkring deres deltagelse i landbrugsaktiviteterne på skolen. HPL er...... observationerne fandt sted i forskningsprojektets første 14 måneder. Herudover er der blevet foretaget kvalitative interviews med 12 elever fra HPL. Heraf blev de 7 af eleverne interviewet à 3 omgange. 7 lærere på HPL er blevet interviewet. Endelig er der blevet foretaget to videoobservationer af en elevs...

 18. Barn i familjer med missbruksproblem : En kvalitativ studie om daghemmets roll när ett barn kommer från en familj med missbruksproblem

  OpenAIRE

  Ålgars, Emma

  2010-01-01

  Ämnesområdet och temat för mitt arbete är barn i familjer med missbruksproblem. Syftet med min studie är att förstå vad det som barn innebär att leva i en familj med missbruksproblem och att se vilka konsekvenser det har för barnet. Jag vill även få reda på vad man på daghem kan göra för att stöda barn samt deras föräldrar i familjer med missbruksproblem. Mina tre frågeställningar för arbetet är; Hur ser barnets situation ut i en familj med missbruksproblem? Hur kan man på daghem identifiera ...

 19. ASEAN og Kambodsja-konflikten : en regional sikkerhetspolitisk analyse av Sørøst Asia

  OpenAIRE

  1991-01-01

  ASEAN OG KAMBODSJA-KONFLIKTEN - EN REGIONAL/ SIKKERHETSPOLITISK ANALYSE AV SØRØST ASIA Temaet i denne oppgaven er regional sikkerhetspolitikk i Sørøst Asia, med ASEANs rolle i Kambodsja-konflikten som mitt hovedanliggende. Utgangspunktet for dette prosjektet var min nysgjerrighet på hva ASEAN som regional organisasjon sto for og bedrev. ASEAN ble stiftet av Indonesia, Filippinene, Malaysia, Thailand og Singapore i 1967 (Brunei kom med i 1984) som en økonomisk samarbeidsorganisasjon. Ett...

 20. Analyse av varmepumpesystemer for oppvarming og kjøling av større bygninger

  OpenAIRE

  Karlsen, Finn Volla

  2008-01-01

  Denne masteroppgaven er skrevet ved Institutt for energi- og prosessteknikk, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. Hensikten har vært å foretå en detaljert analyse av ett eller flere eksempelbygg med varmepumpeanlegg med hensyn til eventuell feilaktig dimensjonering, komponent- og systemvalg og drift, for å se hva dette har å si for anleggenes energisparing, driftssikkerhet og lønnsomhet. Det analyserte anlegget er varme- og kjølesystemet ved Universitet i Stavanger som har en bygni...

 1. Analyse af elbilers forbrug

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Ove; Krogh, Benjamin Bjerre; Torp, Kristian

  2014-01-01

  Denne rapport undersøger GPS og CAN bus datagrundlaget opsamlet ved kørsel med elbiler og analysere på elbilers forbrug. Analyserne er baseret på godt 133 millioner GPS og CAN bus målinger opsamlet fra 164 elbiler (Citroen C-Zero, Mitsubishi iMiev og Peugeot Ion) i kalenderåret 2012. For datagrun......Denne rapport undersøger GPS og CAN bus datagrundlaget opsamlet ved kørsel med elbiler og analysere på elbilers forbrug. Analyserne er baseret på godt 133 millioner GPS og CAN bus målinger opsamlet fra 164 elbiler (Citroen C-Zero, Mitsubishi iMiev og Peugeot Ion) i kalenderåret 2012...

 2. Med5(Nut1 and Med17(Srb4 are direct targets of mediator histone H4 tail interactions.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Zhongle Liu

  Full Text Available The Mediator complex transmits activation signals from DNA bound transcription factors to the core transcription machinery. In addition to its canonical role in transcriptional activation, recent studies have demonstrated that S. cerevisiae Mediator can interact directly with nucleosomes, and their histone tails. Mutations in Mediator subunits have shown that Mediator and certain chromatin structures mutually impact each other structurally and functionally in vivo. We have taken a UV photo cross-linking approach to further delineate the molecular basis of Mediator chromatin interactions and help determine whether the impact of certain Mediator mutants on chromatin is direct. Specifically, by using histone tail peptides substituted with an amino acid analog that is a UV activatible crosslinker, we have identified specific subunits within Mediator that participate in histone tail interactions. Using Mediator purified from mutant yeast strains we have evaluated the impact of these subunits on histone tail binding. This analysis has identified the Med5 subunit of Mediator as a target for histone tail interactions and suggests that the previously observed effect of med5 mutations on telomeric heterochromatin and silencing is direct.

 3. Når StatoilHydro drar utenlands ... følger norsk presse etter? : en nyhetsanalyse med fokus på forholdet mellom journalist og kilde under nyhetsproduksjon og hvordan internasjonalisering i privat sektor virker inn på den journalistiske makten

  OpenAIRE

  2008-01-01

  Hvordan dekker den norske dagspressen StatoilHydros engasjement i utlandet? Dette spørsmålet besvares i lys av teorier rundt journalistisk makt, og ved hjelp av tre metodiske tilnærminger. For det første viser en omfattende innholds- og kildeanalyse at StatoilHydro, andre oljeselskap og analytikere dominerer dekningen. Det utøves nokså lite selvstendig, journalistisk arbeid, og 30 prosent av nyhetsdekningen er énkildejournalistikk. I de sakene der StatoilHydro dominerer, problematiseres virks...

 4. Overview of the MedAustron design and technology choices

  CERN Document Server

  Benedikt, M; Palm, M; Pirkl, W; Dorda, U; Fabich, A

  2010-01-01

  MedAustron is a synchrotron based accelerator facility for cancer treatment in Austria currently in the development phase. The design is based on the PIMMS study [1] and CNAO [2] synchrotron. In addition to the clinical application, the accelerator will also provide beams for nonclinical research in the fields of medical radiation physics, radiation biology and experimental physics with an extended proton energy range beyond medical requirements to 800 MeV. The differences to others medical acceleratorbased facilities will be elaborated, specifically the used source technologies and configuration (starting up with protons (p) and carbon ions (C6+) allowing a later upgrade to ion species up to neon) and the online verification of all relevant beam parameters. The current project status is presented.

 5. Peer til peer i arbejdet med udsatte mennesker

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dindler, Camilla; Ahlmark, Nanna; Norrhäll, Oskar;

  mænd i risiko for at udvikle type 2 diabetes. En del af evalueringsopdraget har været at tilvejebringe viden om relevant litteratur om peer-metoder. I denne forbindelse er dette notat udarbejdet til Københavns Kommunes Forebyggelsescenter Nørrebro af evaluerings-teamet, som består af forsker, Nanna......Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet har fået til opdrag at lave en formativ procesevaluering af Københavns Kommunes projekt Mænd i København. Projektet omhandler udvikling og implementering af en peer til peer indsats med henblik på at forbedre sundhed og trivsel blandt udsatte...... Ahlmark, adjunkt ved Aalborg Universitet Camilla Dindler, praktikant og specialestuderende Oskar Norrhäll og specialestuderende Pernille Hartvig Jensen. Notatet er en sammenfatning af udvalgt forskningslitteratur og rapporter om peer til peer-relaterede projekter målrettet udsatte grupper i forbindelse...

 6. BULLYING MED UČENCI OSNOVNE ŠOLE

  OpenAIRE

  Klein, Nastja

  2014-01-01

  Pri nasilju gre za naučen vedenjski vzorec, ki je nedopusten in kazniv. Gre za širok spekter negativnih ravnanj, ki pri žrtvah puščajo hude in dolgotrajne tako čustvene in fizične posledice. Otrok, ki je žrtev takšnega nasilja, lahko ima trajne posledice in je zaznamovan za vse življenje. Povzročitelj nasilja je za to odgovoren, žrtvi pa se nudi takojšnja pomoč. Strokovna literatura v grobem loči pet vrst nasilja: psihično, fizično, medvrstniško, spolno in nasilje v družini. Nasilje med v...

 7. Erfaringer med substitution af PVC ved renere teknologi og brancheaftaler

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jørgensen, Ulrik

  Rapporten gennemgår den danske debat om PVC og de miljøpolitiske tiltag, der har været gennemført. Et survey i danske plastvirksomheder gennemført i projektet viser, at industrien er forberedt på at gennemføre en omfattende substitution af PVC, hvis der stilles politisk krav om det eller markedet...... efterspørger det. Til gengæld viser brancheaftalerne sig at være et svagt instrument og der peges på et behov for en opfølgning af de gode resultater, der er opnået med substitution af PVC i en række renere teknologi projekter, som har fået statslig støtte....

 8. Ein Modell zur nachhaltigen Qualitätssteigerung der medizinischen Ausbildung am Beispiel des chirurgischen Reformcurriculums HeiCuMed [A Model for Persistent Improvement of Medical Education as Illustrated by the Surgical Reform Curriculum HeiCuMed

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kadmon, Guni

  2011-05-01

  Full Text Available [english] Background: Heidelberg Medical School underwent a major curricular change with the implementation of the reform curriculum HeiCuMed (Heidelberg Curriculum Medicinale in October 2001. It is based on rotational modules with daily cycles of interactive, case-based small-group seminars, PBL tutorials and training of sensomotor and communication skills. For surgical undergraduate training an organisational structure was developed that ensures continuity of medical teachers for student groups and enables their unimpaired engagement for defined periods of time while accounting for the daily clinical routine in a large surgery department of a university hospital. It includes obligatory didactic training, standardising teaching material on the basis of learning objectives and releasing teaching doctors from clinical duties for the duration of a module. Objective: To compare the effectiveness of the undergraduate surgical reform curriculum with that of the preceding traditional one as reflected by students' evaluations. Method: The present work analyses student evaluations of the undergraduate surgical training between 1999 and 2008 including three cohorts (~360 students each in the traditional curriculum and 13 cohorts (~150 students each in the reform curriculum. Results: The evaluation of the courses, their organisation, the teaching quality, and the subjective learning was significantly better in HeiCuMed than in the preceding traditional curriculum over the whole study period. Conclusion: A medical curriculum based on the implementation of interactive didactical methods is more important to successful teaching and the subjective gain of knowledge than knowledge transfer by traditional classroom teaching. The organisational strategy adopted in the surgical training of HeiCuMed has been successful in enabling the maintenance of a complex modern curriculum on a continuously high level within the framework of a busy surgical environment

 9. Risker och möjligheter i samband med Bitcoin : Bitcoin - ett pyramidspel eller en finansbubbla?

  OpenAIRE

  Rutanen, Emmi

  2015-01-01

  I denna undersökning har jag undersökt risker och möjligheter som finns i samband med den virtuella valutan Bitcoin. Syftet med undersökningen var att reda ut hurdana risker och möjligheter det finns i samband med Bitcoin samt jämföra Bitcoin med pyramidspel och finansbubblor. Analysen är utfört i två delar, den första med en SWOT analys och den andra genom att utvärdera valutans särdrag med finansbubblor och pyramidspel. Analysen strävar till att besvara de största riskerna samt möjlighetern...

 10. Mars Science Laboratory (MSL) Entry, Descent, and Landing Instrumentation (MEDLI): Complete Flight Data Set

  Science.gov (United States)

  Cheatwood, F. McNeil; Bose, Deepak; Karlgaard, Christopher D.; Kuhl, Christopher A.; Santos, Jose A.; Wright, Michael J.

  2014-01-01

  The Mars Science Laboratory (MSL) entry vehicle (EV) successfully entered the Mars atmosphere and landed the Curiosity rover safely on the surface of the planet in Gale crater on August 6, 2012. MSL carried the MSL Entry, Descent, and Landing (EDL) Instrumentation (MEDLI). MEDLI delivered the first in-depth understanding of the Mars entry environments and the response of the entry vehicle to those environments. MEDLI was comprised of three major subsystems: the Mars Entry Atmospheric Data System (MEADS), the MEDLI Integrated Sensor Plugs (MISP), and the Sensor Support Electronics (SSE). Ultimately, the entire MEDLI sensor suite consisting of both MEADS and MISP provided measurements that were used for trajectory reconstruction and engineering validation of aerodynamic, atmospheric, and thermal protection system (TPS) models in addition to Earth-based systems testing procedures. This report contains in-depth hardware descriptions, performance evaluation, and data information of the three MEDLI subsystems.

 11. Virksomhedens skattepolitik

  DEFF Research Database (Denmark)

  Feldthusen, Rasmus Kristian

  2010-01-01

  Artiklen belyser den økonomiske dimension af corporate social responsibility (CSR) med fokus på virksomhedens skattepolitik. Der er tale om et nyt emne, der kommer større og større fokus på.......Artiklen belyser den økonomiske dimension af corporate social responsibility (CSR) med fokus på virksomhedens skattepolitik. Der er tale om et nyt emne, der kommer større og større fokus på....

 12. Att leva med bipolär sjukdom : En litteraturstudie om patienters erfarenheter av att leva med bipolär sjukdom

  OpenAIRE

  Andersson, Linda; Lövström, Jennifer

  2015-01-01

  Bakgrund: Bipolär sjukdom är en kronisk sjukdom som karaktäriseras utav förändringar i patientens aktivitetsnivå och stämningsläge. Dessa episoder benämns som mani-, hypomani- och depressionsepisoder. Behandling och omvårdnad fokuseras på att lindra symtom. Syfte: Syftet med denna litteraturstudie var att belysa patienters erfarenheter av att leva med bipolär sjukdom. Metod: I litteraturstudien användes 8 kvalitativa vetenskapliga artiklar. Dessa har sammanställts och analyserats med inspirat...

 13. Crawling PubMed with web agents for literature search and alerting services

  OpenAIRE

  Deusdado, Sérgio; Leonel DEUSDADO; Carvalhal, Carlos

  2013-01-01

  In this paper we present ASAP - Automated Search with Agents in PubMed, a web-based service aiming to manage and automate scientific literature search in the PubMed database. The system allows the creation and management of web agents, parameterized thematically and functionally, that crawl the PubMed database autonomously and periodically, aiming to search and retrieve relevant results according the requirements provided by the user. The results, containing the publications list retrieved, a...

 14. Prestasjon på tradisjonelle nevropsykologiske tester samvarierer med synkrone lavfrekvente fluktuasjoner i hjernebarken under hvile

  OpenAIRE

  Eidissen, Christian

  2014-01-01

  Sammendrag Formålet med studien var å undersøke sammenhengen mellom prestasjon på nevropsykologiske tester og styrken på funksjonelle hvilestadienettverk i hjernen. Det er funnet indikasjoner på at styrken på hjernens funksjonelle forbindelser korrelerer med- og predikerer kognitiv funksjon. Man har også funnet at hjernens funksjonelle anatomi observert ved hjerneavbildning er forskjellig hos friske personer og personer med ulike psykiske lidelser. Flere tidligere studier har benyttet t...

 15. Funksjonell konnektivitet i cerebrale hvilenettverk og eksekutiv funksjon hos jenter med anorexia nervosa. En pilotstudie

  OpenAIRE

  Åseng, Robert André; Horn Johansen, Ann-Mari; Entner, Pia Silvana

  2015-01-01

  Tidligere forskning har antydet at pasienter med anorexia nervosa (AN) har økt funksjonell konnektivitet i cerebrale hvilenettverk, og svekket eksekutiv funksjon, sammenlignet med friske. På bakgrunn av tidligere forskning, forventet vi at pasientgruppen i denne studien ville vise høyere grad av funksjonell intrakonnektivitet i cerebrale hvilenettverk, og svekket eksekutiv funksjon, sammenlignet med en aldersmatchet kontrollgruppe. Det var forventet at eventuell eksekutiv funksjonssvekkelse v...

 16. Coaching af dit studieliv

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Rasmus Thorning

  2008-01-01

  En generel beskrivelse af de problemer specialestuderende sidder med og hvorledes coaching kan hjælpe med at (gen)skabe motivation og fokus......En generel beskrivelse af de problemer specialestuderende sidder med og hvorledes coaching kan hjælpe med at (gen)skabe motivation og fokus...

 17. Transformation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Peters, Terri

  2011-01-01

  Artiklen diskuterer ordet "transformation" med udgangspunkt i dels hvorledes ordet bruges i arkitektfaglig terminologi og dels med fokus på ordets potentielle indhold og egnethed i samme teminologi.......Artiklen diskuterer ordet "transformation" med udgangspunkt i dels hvorledes ordet bruges i arkitektfaglig terminologi og dels med fokus på ordets potentielle indhold og egnethed i samme teminologi....

 18. Att stå i hallen och vilja vara med : Ensamkommande flyktingbarn och deras behov

  OpenAIRE

  Nilsson, Lotta

  2014-01-01

  Titel: Att stå i hallen och vilja vara med: Ensamkommande flyktingbarn och deras behov. En kvalitativ studie om behoven bland dessa barn och ungdomar. Författare: Lotta Nilsson   Syftet med denna studie har varit att undersöka vilka behov som finns bland ensamkommande flyktingbarn som kommer till Sverige både som nyanlända och efter utflytt från HVB-hem. Det har också varit att jämföra deras behov med de tänkta behov som formar mottagandet i Sverige. Studien är av kvalitativ karaktär med semi...

 19. Økologiske kødprodukter konserveret med bær, urter eller krydderier

  OpenAIRE

  Hansen, Flemming

  2013-01-01

  Forbrugerne ønsker nye kødprodukter i stedet for de gamle klassikere som skinke, kødpølse og spegepølse. Samtidig vil de gerne have madvarer med mindre salt og færre kemiske konserveringsmidler som fx nitrit. Ved at konservere med bær, urter og krydderier kan man udnytte de naturligt forekommende konserveringsmidler i planter og samtidig fremstille kødprodukter med en helt ny smag. I samarbejde med Institut for Fødevarer, Årslev og MAPP fra Århus Universitet samt virksomhederne Hanegal o...

 20. Egenvård och livskvalitet för patienter med diabetes typ 2

  OpenAIRE

  Norén, Viktoria; Waage, Josefin

  2011-01-01

  Syfte: Syftet med studien var att undersöka hur patienter med diabetes typ 2 utförde sin egenvård och hur de upplevde sin livskvalitet utifrån utförda egenvårdsåtgärder. Metod: Detta arbete var en explorativ studie och utformad efter en kvalitativ metod. Datainsamlingen genomfördes på en vårdcentral där nio patienter med diabetes typ 2 intervjuades. Patienterna fick själva avgöra deltagande genom att kontakta vårdcentralen. Data strukturerades med en innehållsanalys. Resultat: Studien resulte...

 1. Hydrotermisk stabilitet av mikroporøse materialer med CHA topologi

  OpenAIRE

  Nilsen, Fredrik Bø

  2015-01-01

  Dette arbeidet har undersøkt to materialer, zeolitten SSZ-13 og det zeotype materialet SAPO-34, begge med CHA-topologi. Materialene ble syntetisert ut i fra tidligere utarbeidete prosedyrer før de ble hydrotermisk behandlet. Betingelsene under behandlingen var temperaturer på 600⁰C og 700⁰C med en konstant vanntilførsel på 6 ml/time over 4 timer. Før og etter behandling ble prøvene karakterisert med XRD, N2 adsorpsjon og BET beregninger, SEM, EDS, FT-IR med CO og pyridin som probemolekyler og...

 2. k-MED - from a local project to a service provider for eLearning

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Wagner, Richard

  2006-11-01

  Full Text Available k-MED evolved from a single medical subject project in 1999 to a provider of comprehensive technology, infrastructure and content for authors and learners. It currently offers about 170 courses covering 16 medical subjects. The k-MED community consists of medical authors and experts for technology, graphical and instructional design. It has its proprietary authoring tools and an internet based learning management system, both being continually improved corresponding to service experiences. k-MED aims at ongoing development as a service provider for educational institutions for undergraduate or continuing medical education. For further information see http://www.k-med.org.

 3. The MedAustron Project at CERN, Status Report, May 2013

  CERN Document Server

  Benedikt, M; Gutleber, J

  2013-01-01

  MedAustron is a light ion-therapy and research centre based on a synchrotron accelerator complex under construction in Austria. It is the first large-scale accelerator facility in Austria. For the implementation of the required accelerator technologies, the county of Lower Austria and the company EBG MedAustron have set up dedicated agreements with CERN. These cover the assistance of CERN for the design and manufacturing follow-up of accelerator components and training of MedAustron personnel. CERN contributed to the MedAustron construction in particular by providing domain expertise, infrastructure, and manpower in relation with the design, the tendering and procurement processes.\

 4. Ökning av turbineffekten i en mikrogasturbin med ånginjicering

  OpenAIRE

  Dahlström, Pontus; Svanberg, Rikard

  2014-01-01

  Detta kandidateexamensarbete behandlar en mikrogasturbin som med luft som arbetsmedium används för att generera elström samt värma vatten. Syftet med arbetet är att studera den ökning av den befintliga turbineffekten som är möjlig genom att modifiera luftcykeln med injicering av vattenånga. Inledande studerades den befintliga termodynamiska cykeln i företaget Compowers mikrogasturbin modell ET10 för att förstå hur den termodynamiskt fungerar. Detta har skett i samråd med Compower utifrån mate...

 5. Innlæring av billed-lotto-ferdigheter for en gutt med autisme

  OpenAIRE

  2003-01-01

  SAMMENDRAG Tittel: Innlæring av billed-lotto-ferdigheter for en gutt med autisme Våren 02 gjennomførte jeg et intervensjonsprosjekt på en 4 ½ år gammel gutt med diagnosen atypisk infantil autisme og psykisk utviklingshemming. Formålet med intervensjonen var å lære gutten de nødvendige ferdigheter for å spille billed-lotto. Problemstillingen for prosjektet var: Kan et barn med autisme og psykisk utviklingshemming lære å spille billed-lotto? Jeg valgte å dele opp målvalg...

 6. Tværsektorielle udfordringer – en analyse af et bureaukratisk felts arbejde med mental sundhed for udsatte unge

  DEFF Research Database (Denmark)

  Arnesen, Hege; Lejre Nielsen, Christina; Delica, Kristian Nagel

  2014-01-01

  In this study, we examine which prerequisites exist and which are necessary within municipal administrations for implementing multidisciplinary health promotion strategies aimed at young people with mental health problems. The study relies on a qualitative empirical background consisting of three...... field analytical interviews with bureaucrats from various parts of the City of Copenhagen’s administration as well as an historical analysis of documents, reports and evaluations from different governmental agencies. The historical analysis provides a frame for contextualizing the data gathered...

 7. Døden, ånden og historien i kunsten. En analyse af historiebegrebernt med eksempel i Bertel Thorvaldsen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holm, Henrik

  2003-01-01

  Berteæ Thorvaldsen, J.F.G. Hegel, Friedrich Nietzche, Erwin Panofsky, Hayden White, Jacques Derrida, Kunsthistorie, historie, skulptur, æstetik......Berteæ Thorvaldsen, J.F.G. Hegel, Friedrich Nietzche, Erwin Panofsky, Hayden White, Jacques Derrida, Kunsthistorie, historie, skulptur, æstetik...

 8. "Så deilig når slimet er vekke!". Erfaringer og kommunikasjon i lungefysioterapi for personer med Multippel Sclerose

  OpenAIRE

  2013-01-01

  Hensikten med studien var å få innsikt i erfaringer pasienter med langtkommet MS gjorde seg med lave lungevolum, slim i lungene og med fysioterapibehandling. Svekkelse i respirasjonsmuskulaturen og redusert bevegelighet i brystkassen fører til at pasienter med langtkommet MS står i fare for sekretopphoping i lungene og økt risiko for infeksjoner. Lungefysioterapi kan bedre respirasjonsmuskelstyrke, thoraxbevegelighet, lungevolumer og hostekraft, som igjen kan sørge for slimmobilisering. I til...

 9. The Mediterranean Supersite Volcanoes (MED-SUV) Project: an overview

  Science.gov (United States)

  Puglisi, Giuseppe

  2014-05-01

  The EC FP7 MEDiterranean SUpersite Volcanoes (MED-SUV) EC-FP7 Project, which started on June 2013, aims to improve the capacity of the scientific institutions, end users and SME forming the project consortium to assess the volcanic hazards at Italian Supersites, i.e. Mt. Etna and Campi Flegrei/Vesuvius. The Project activities will focus on the optimisation and integration of ground and space monitoring systems, the breakthrough in understanding of volcanic processes, and on the increase of the effectiveness of the coordination between the scientific and end-user communities in the hazard management. The overall goal of the project is to apply the rationale of the Supersites GEO initiative to Mt. Etna and Campi Flegrei/Vesuvius, considered as cluster of Supersites. For the purpose MED-SUV will integrate long-term observations of ground-based multidisciplinary data available for these volcanoes, i.e. geophysical, geochemical, and volcanological datasets, with Earth Observation (EO) data. Merging of different parameters over a long period will provide better understanding of the volcanic processes. In particular, given the variety of styles and intensities of the volcanic activity observed at these volcanoes, and which make them sort of archetypes for 'closed conduit ' and 'open conduit' volcanic systems, the combination of different data will allow discrimination between peculiar volcano behaviours associated with pre-, syn- and post-eruptive phases. Indeed, recognition of specific volcano patterns will allow broadening of the spectrum of knowledge of geo-hazards, as well as better parameterisation and modelling of the eruptive phenomena and of the processes occurring in the volcano supply system; thus improving the capability of carrying out volcano surveillance activities. Important impacts on the European industrial sector, arising from a partnership integrating the scientific community and SMEs to implement together new observation/monitoring sensors/systems, are

 10. The Mediterranean Supersite Volcanoes (MED-SUV) Project: an overview

  Science.gov (United States)

  Puglisi, Giuseppe

  2013-04-01

  In response to the EC call ENV.2012.6.4-2 (Long-term monitoring experiments in geologically active regions of Europe prone to natural hazards: the Supersite concept - FP7-ENV-2012-two-stage) a wide community of volcanological institutions proposed the project Mediterranean Supersite Volcanoes (MED-SUV), which is in the negotiation phase at the time of writing. The Consortium is composed by 18 European University and research institutes, four Small or Medium Enterprises (SME) and two non-European University and research institutes. MED-SUV will improve the consortium capacity of assessment of volcanic hazards in Supersites of Southern Italy by optimising and integrating existing and new observation/monitoring systems, by a breakthrough in understanding of volcanic processes and by increasing the effectiveness of the coordination between the scientific and end-user communities. More than 3 million of people are exposed to potential volcanic hazards in a large region in the Mediterranean Sea, where two among the largest European volcanic areas are located: Mt. Etna and Campi Flegrei/Vesuvius. This project will fully exploit the unique detailed long-term in-situ monitoring data sets available for these volcanoes and integrate with Earth Observation (EO) data, setting the basic tools for a significant step ahead in the discrimination of pre-, syn- and post-eruptive phases. The wide range of styles and intensities of volcanic phenomena observed on these volcanoes, which can be assumed as archetypes of 'closed conduit ' and 'open conduit' volcano, together with the long-term multidisciplinary data sets give an exceptional opportunity to improve the understanding of a very wide spectrum of geo-hazards, as well as implementing and testing a large variety of innovative models of ground deformation and motion. Important impacts on the European industrial sector are expected, arising from a partnership integrating the scientific community and SMEs to implement together new

 11. TERENO-MED: Terrestrial Environmental Observatories in the Mediterranean Region

  Science.gov (United States)

  Krueger, Elisabeth; Friesen, Jan; Kallioras, Andreas; Bogena, Heye; Devaraju, Anusuriya; Vereecken, Harry; Teutsch, Georg

  2013-04-01

  Centres and jointly operated with local partners across the Mediterranean region. In a number of Mediterranean mesoscale hydrological catchments TERENO-MED will investigate the long-term effects of global change on the quality and the dynamics of water resources in human-influenced environments under water scarcity. The Helmholtz Centres UFZ (overall coordinator) and FZJ have therefore initiated the set-up of a network of global change observatories in 5-10 Mediterranean river catchments. The TERENO-MED observatories will: - investigate societally relevant water problems in the context of 'typical' Mediterranean environments, - provide long-term and quality-controlled data available to the scientific community, - be operated and maintained through local research institutes and universities, - establish common monitoring platforms and foster synergies between research organizations, - provide solutions to pressing local and regional water problems by building partnerships between scientific partners and regional authorities.

 12. Budget-Impact Analyses: A Critical Review of Published Studies

  OpenAIRE

  Ewa Orlewska; Laszlo Gulcsi

  2009-01-01

  This article reviews budget-impact analyses (BIAs) published to date in peer-reviewed bio-medical journals with reference to current best practice, and discusses where future research needs to be directed. Published BIAs were identified by conducting a computerized search on PubMed using the search term 'budget impact analysis'. The years covered by the search included January 2000 through November 2008. Only studies (i) named by authors as BIAs and (ii) predicting financial consequences of a...

 13. En standard for CSR på vej - hvad med arbejdsmiljøet ?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christiansen, Jakob Uglevig; Hendriksen, Kåre

  DS 26001 indeholder en række gode elementer bl.a vedrørende arbejdsmiljø. Workshoppen vil gennemgå de væsentligste elementer i standardforslaget og sætte særlig fokus på arbejdsmiljødelen. Oplægget vil opliste en række dillemmaer og problemstillinger som vil være af interesse for både CSR...... produktet under 'Forbrugerforhold', men kan alle produkter siges at kunne indgå i opfyldelsen af en standard ? • Er det intentionen, at DS 26001 skal kunne give en kronesmily? - det er fx et krav i CSR-standarden at man er 'lov-medholdelig' inden for arbejdsmiljø....

 14. Electrical Network Analysis for Vacuum Profile of MedAustron

  CERN Document Server

  Christina Yin Vallgren, CY; Jose Antonio Ferreira Somoza, JF

  2012-01-01

  MedAustron is a synchrotron based hadron therapy facility for cancer treatment currently under construction in Wiener Neustadt, Austria, 40 km south-west of Vienna. Ion beams of H+3 and C4+ are generated in gaseous plasma (H2 or CO2) in an Electron Cyclotron Resonance (ECR) ion source and extracted at a kinetic energy of 8 keV=u and transformed by the Low-Energy Beam Transfer line (LEBT). The beam of ions is then accelerated up to 400 keV/u in the Linear accelerator (LINAC) and transferred via the Medium Energy Beam Transfer line (MEBT) to the synchrotron. After extraction, the beam is transferred to the treatment rooms for cancer therapy use. The quality of the dose delivered to the patient for cancer treatment is ultimately determined by the performance of the beam delivery chain. The performance of beam delivery chain are accordingly influenced by many factors in the entire accelerator chain and the vacuum performance is one of key factors steering the beam quality, especially in the synchrotron. In this r...

 15. Trafikplanlægning med Geografisk Informations System (GIS)

  DEFF Research Database (Denmark)

  Aabrink, Morten

  2013-01-01

  destinationen. Inden navigatoren kan hjælpe os, skal der overføres data om den virkelige verden til GPS-navigatoren. Bag den grafiske overflade findes en mængde digitale data, som danner grundlag for de beregninger, der visualiseres på GPS-navigatoren. Disse beregninger kan foretages i GIS. GIS anvendes også i......De fleste af os støder på GIS i det daglige, f.eks. når vi indtaster en destination på vores GPS-navigator. Vi kan bruge navigatoren til at fortælle os, hvor destinationen ligger i forhold til vores nuværende position, og samtidig kan den foreslå en rute for, hvordan vi kommer frem til...... forbindelse med komplicerede trafikmodeller, som eksempelvis Landstrafikmodellen, der kan regne på utallige konsekvenser af forslag til ændringer i Danmarks trafikale infrastruktur. Dette kapitel giver en introduktion til GIS og viser nogle eksempler på, hvordan man i praksis anvender GIS til at gennemføre...

 16. Fokus på kropsidentitet i rehabiliteringsprocessen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Liselotte; Petersen, Charlotte

  2004-01-01

  Title: Focus at body-self in rehabilitation – a qualitative study of body-self in illness stories. The aim of this study is to answer the following questions: How can body-self of people, suffering from spinal cord injury, be described based on illness stories? and Which factors are significant in...... relation to development of body-self during rehabilitation of people suffering from spinal cord injury? Four interviews with people suffering from spinal cord injury have been carried out. By means of phenomenological theories of the body, a narrative analysis of illness stories, for a description of the...... respectively a disciplined and a communicative typical body, together with a restitution- and a quest story. Analysis of the data show, that important conditions, in developing the relation between body and self in rehabilitation, are to watch and learn from other handicapped and to practice sport, through...

 17. Fokus på ederfugles parasitter

  DEFF Research Database (Denmark)

  Chriél, Mariann; Enemark, Heidi L.; Therkildsen, Ole Roland

  2012-01-01

  Forekomsten af tarmparasitter i raske danske ederfugle bliver nu kortlagt. Resultatet vil være klar senere på året.......Forekomsten af tarmparasitter i raske danske ederfugle bliver nu kortlagt. Resultatet vil være klar senere på året....

 18. Scorsese on the Boardwalk - gangster-tv med havudsigt

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kau, Edvin; Moestrup, Steffen

  2011-01-01

  Analyse af tv-serien Boardwalk Empire, 1. sæson, og påvisning af dens afsæt i gangsterfilm som genre i Martins Scorseses fortolkning......Analyse af tv-serien Boardwalk Empire, 1. sæson, og påvisning af dens afsæt i gangsterfilm som genre i Martins Scorseses fortolkning...

 19. Søndag i en park - med Sondheim og Seurat

  DEFF Research Database (Denmark)

  Eigtved, Michael

  1996-01-01

  Artiklen er en analyse af Stephen Sondheims musical Sunday in the Park with George, og dens fremstilling af dels urbanitet og modernitetes erfaringer, dels dens diskussion af kunstnerrollens ytransformatin fra 18oo-tallets slutning til 19oo-tallets slutning.......Artiklen er en analyse af Stephen Sondheims musical Sunday in the Park with George, og dens fremstilling af dels urbanitet og modernitetes erfaringer, dels dens diskussion af kunstnerrollens ytransformatin fra 18oo-tallets slutning til 19oo-tallets slutning....

 20. Programmering af applikationer med dSPACE real-time værktøjer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Voigt, Kristian

  1998-01-01

  Denne brugervejledning beskriver, hvorledes dSPACE-udviklingsværktøjer bruges. Som gennemgående eksempel er valgt en opstillings i forbindelse med IKS' hydrauliske testrobot (Multidos). Det beskrives hvorledes systemet er sammensat og de enkelte elementer i systemet vil blive beskrevet - dog med ...

 1. Supra-regional availability of licensed electronic content - ZB MED's new models

  OpenAIRE

  Grisse, Mareike

  2015-01-01

  ZB MED - Leibniz Information Centre for Life Sciences developed new licensing concepts and ways to make electronic full-texts directly accessible to German residents. ZB MED - Leibniz-Informationszentrum Lebenswissenschaften hat neuartige Lizenzmodelle für den überregionalen direkten Zugriff auf lizenzpflichtigen Inhalt entwickelt.

 2. Obamas opgør med Bush låser ham i dronekrig

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ulrich, Philip Christian

  2013-01-01

  En helt central del af Obamas valgkamp i 2008 var et opgør med dele af Bush administrationens krig mod terror. Obama er dog blevet fanget i en kontroversiel dronepolitik på grund af hans manglende succes med de indenrigspolitiske aspekter af opgøret...

 3. Intervention rettet mod sproget hos børn med autisme

  DEFF Research Database (Denmark)

  Brynskov, Cecilia

  2014-01-01

  Sprogniveauet hos børn med autisme er afgørende for deres muligheder for udfoldelse og udvikling, og sproget er et udviklingsområde, der er meget modtageligt for intensiv intervention. Imidlertid modtager danske børn med autisme kun sjældent intensiv intervention rettet mod sproget. De intensive...

 4. Fugtforhold i træfacader med letbeton bagvægge

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dela Stang, B.

  Denne rapport beskriver, hvilke faktorer der har indflydelse på ophobningen af fugt i lette træfacader med bagvægge af letbeton. Såvel laboratorieforsøg som inspektion af eksisterende bygninger viser, at bagvægge af letbeton kombineret med lette træfacader giver en konstruktion, som er yderst føl...

 5. Bør det være strafbart at have sex med dyr?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christiansen, Stine Billeschou; Greve, Vagn; Sandøe, Peter

  2009-01-01

  Artiklen opridser baggrunden for den standende diskussion om, hvorvidt der i Danmark bør være et generelt og absolut forbud mod menneskers seksuelle omgang med dyr. Indledningsvis gives et historisk overblik over udviklingen i den danske regulering af menneskers seksuelle omgang med dyr. Efterføl...

 6. Are some of the challenging aspects of the CanMEDS roles valid outside Canada?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ringsted, Charlotte; Hansen, Torben Lindskov; Davis, Deborah;

  2006-01-01

  CONTEXT: Many countries have adopted the CanMEDS roles. However, there is limited information on how these apply in an international context and in different specialties. OBJECTIVES: To survey trainee and specialist ratings of the importance of the CanMEDS roles and perceived ability to perform t...

 7. Evaluering af MED-organisering i REGION NORDYLLANDs sygehusvæsen – en projektbeskrivelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Baadsgaard, Kelvin; Jørgensen, Henning

  2013-01-01

  eksperimentere med forskellige modeller for MED-organisering, og samtidig at igangsætte en følgeevaluering. CARMA på Aalborg Universitet er blevet overdraget evalueringsopgaven. I dette notat begrundes nærmere, hvordan evalueringen er tilrettelagt – som en responsiv og interessentbaseret evaluering – og hvordan...

 8. Lysaktiveret desinfektion med Riboflavin - et nyt terapeutisk tiltag til parodontal- og rodkanalbehandlinger?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schlafer, Sebastian

  Lysaktiveret desinfektion (LAD) er en terapi, der bruges i stigende omfang til at dræbe bakterier i dentale biofilm. Bakterierne bliver først behandlet med et farvestof, som kaldes for fotosensitizer, og derefter belyst med lys af en bestemt bølgelængde. Fotosensitizer-molekylerne optager lysenergi...

 9. Forsøg med 4,8 m langt lydvaffelelement

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Lars Pilegaard

  med vaflen "i varm tilstand" og disse forsøg er beskrevet i en separat rapport, hvortil der henvises. Den statiske beregning af konstruktionen er foretaget af Hamiconsult A/S, Herning med udgangspunkt i DIF's normudkast. Juli 1997 for DS410 og DS411. Disse beregninger findes i bilag A, hvortil der...

 10. 75 FR 22630 - Nautilus, Inc., Currently Known as Med-Fit Systems Incorporated, Commercial Division, Including...

  Science.gov (United States)

  2010-04-29

  ..., Virginia. The notice was published in the Federal Register on February 16th, 2010 (75 FR 7032). At the... Employment and Training Administration Nautilus, Inc., Currently Known as Med-Fit Systems Incorporated.... was sold in September 2009 and is currently known as Med-Fit Systems, Incorporated. Some...

 11. Mediator MED23 regulates basal transcription in vivo via an interaction with P-TEFb.

  Science.gov (United States)

  Wang, Wei; Yao, Xiao; Huang, Yan; Hu, Xiangming; Liu, Runzhong; Hou, Dongming; Chen, Ruichuan; Wang, Gang

  2013-01-01

  The Mediator is a multi-subunit complex that transduces regulatory information from transcription regulators to the RNA polymerase II apparatus. Growing evidence suggests that Mediator plays roles in multiple stages of eukaryotic transcription, including elongation. However, the detailed mechanism by which Mediator regulates elongation remains elusive. In this study, we demonstrate that Mediator MED23 subunit controls a basal level of transcription by recruiting elongation factor P-TEFb, via an interaction with its CDK9 subunit. The mRNA level of Egr1, a MED23-controlled model gene, is reduced 4-5 fold in Med23 (-/-) ES cells under an unstimulated condition, but Med23-deficiency does not alter the occupancies of RNAP II, GTFs, Mediator complex, or activator ELK1 at the Egr1 promoter. Instead, Med23 depletion results in a significant decrease in P-TEFb and RNAP II (Ser2P) binding at the coding region, but no changes for several other elongation regulators, such as DSIF and NELF. ChIP-seq revealed that Med23-deficiency partially reduced the P-TEFb occupancy at a set of MED23-regulated gene promoters. Further, we demonstrate that MED23 interacts with CDK9 in vivo and in vitro. Collectively, these results provide the mechanistic insight into how Mediator promotes RNAP II into transcription elongation.

 12. Ablation of coactivator Med1 switches the cell fate of dental epithelia to that generating hair.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Keigo Yoshizaki

  Full Text Available Cell fates are determined by specific transcriptional programs. Here we provide evidence that the transcriptional coactivator, Mediator 1 (Med1, is essential for the cell fate determination of ectodermal epithelia. Conditional deletion of Med1 in vivo converted dental epithelia into epidermal epithelia, causing defects in enamel organ development while promoting hair formation in the incisors. We identified multiple processes by which hairs are generated in Med1 deficient incisors: 1 dental epithelial stem cells lacking Med 1 fail to commit to the dental lineage, 2 Sox2-expressing stem cells extend into the differentiation zone and remain multi-potent due to reduced Notch1 signaling, and 3 epidermal fate is induced by calcium as demonstrated in dental epithelial cell cultures. These results demonstrate that Med1 is a master regulator in adult stem cells to govern epithelial cell fate.

 13. Når forventningerne ikke stemmer overens med virkeligheden. En undersøgelse af de studerendes valg og strategier i overgangen til de længere videregående teknat-uddannelser

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Henriette T. Holmegaard

  2014-03-01

  Full Text Available Denne artikel præsenterer resultater fra et forskningsprojekt, hvor studerende er fulgt fra slutningen af gymnasiet og ind på en lang videregående teknisk eller naturvidenskabelig uddannelse. Fokus er på de studerendes løbende forventningsafstemning i mødet med den nye uddannelse og de forhandlinger, der finder sted over tid, når de studerende forsøger at blive akademisk integreret. Analysen fokuserer på de studerende der oplever dette som særligt vanskeligt. Tre forhandlingsstrategier identificeres: at udholde at ens forventninger ikke bliver indfriet; gentagende afprøvninger af, om det, man møder, kan tilpasses ens forventninger; at indordne og tilpasse sine forventninger til det, man møder. De tre forskellige strategier foldes ud i analysen med konkrete eksempler og viser, at de studerendes iden-titetsarbejde er en vigtig del af progressionen i de studerendes første studieår. Konsekvenserne og implikationerne for praksis diskuteres afslutningsvist.  This paper presents results from a research project where students are followed from the end of upper secondary school into their higher education science programme. We pay particular attention to the students’ continuous negotiation of expectations in relation to the content of their new study programmes and their attempts to become academically integrated. The analysis is focused on those students who found these negotiations difficult. Three negotiation strategies are identified: to endure and just accept that one’s expectations are not honoured; to continuously try to fit what you meet to your expectations; to fit and adjust one’s expectations to what you meet. Cases from the study cohort who used these strategies are identified and these form the basis of the discussion. Particular attention is paid to the importance of students’ ‘identitywork’ in their first year of study and the consequences and implications this has for practice. 

 14. Towards a multidisciplinary e-infrastructure for the Mediterranean Supersite Volcanoes (MED-SUV) project

  Science.gov (United States)

  Nativi, Stefano; Mathieu, Pierre Philippe; Cossu, Roberto; Santoto, Mattia; Martini, Marcello; Puglisi, Giuseppe

  2014-05-01

  The MED-SUV European project (http://med-suv.eu/) aims to design and implement a multidisciplinary infrastructure for the volcanic risk management life-cycle in southern Italy. The MED-SUV infrastructure will rely upon the improvements of the understanding of geophysical processes underlying the volcanic systems of Vesuvius / Campi Flegrei and Mt. Etna. It will also achieve the integration of existing components, such as monitoring systems and data bases, novel sensors for the measurements of volcanic parameters, and tools for data analysis and process modelling. This effort will contribute to GEOSS (Global Earth Observation System of Systems - http://www.earthobservations.org/geoss.shtml) as one the volcano Supersite recognized by GEO (Group on Earth Observation) -see http://supersites.earthobservations.org/. To achieve its goals, MED-SUV needs an advanced e-infrastructure allowing: (a) heterogeneous data and processing systems to provide and share their resources, and (b) supersite Users to run their workflows and generate significant products. This presentation discusses the general interoperability approach and architecture characterizing the MED-SUV e-infrastructure. The MED-SUV e-infrastructure considered the concepts and solutions adopted by the GEOSS Common Infrastructure (GCI). The architecture requirements and system technologies builds on the experience done by relevant European projects in the framework of GEOSS and ESFRI (e.g. EuroGEOSS, GENESI, GEOWOW). MED-SUV e-infrastructure adopts three-tiers approach distinguishing among: (a) local and distributed Data/Information Providers; (b) the MED-SUV Brokering framework for harmonization and interoperability; (c) the MED-SUV e-collaboration environment for the generation and publication of advanced products. MED-SUV e-infrastructure development considers interoperability with the other two FP7 supersite projects: MARSITE and FUTUREVOLC, as well as EPOS.

 15. The role of Med19 in the proliferation and tumorigenesis of human hepatocellular carcinoma cells

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  Shao-wu ZOU; Kai-xing AI; Zhi-gang WANG; Zhou YUAN; Jun YAN; Qi ZHENG

  2011-01-01

  Aim: To explore the role of Med19, a component of the Mediator complex that coactivates DNA-binding transcription factors, in the proliferation and tumorigenesis of human hepatocellular carcinoma cells.Methods: The human hepatocellular carcinoma cell lines HepG2 and Hep3B were infected with lentiviral vectors encoding interfering RNA (RNAi) targeting the Med19 gene. To further confirm the inhibitory effects of RNAi vectors on Med19 gene expression, quantitative real-time RT-PCR and Western blotting assays were used. The proliferation of HepG2 and Hep3B cells after transduction with the Med19-RNAi-Lentivirus vector was evaluated by MTT conversion, BrdU incorporation, colony formation, and cell-cycle assays in vitro.In addition, the ability of the Med19-RNAi-Lentivirus vector-infected Hep3B cells to form tumors after inoculation into nude mice was determined.Results: Recombinant lentiviral vectors expressing small interfering RNA (siRNA) against Med19 were constructed and were found to efficiently downregulate Med19 mRNA and protein levels in HepG2 and Hep3B cells. Furthermore, the inhibition of Med19 by RNAi dramatically reduced hepatocellular carcinoma cell proliferation, induced cell-cycle arrest in the G0/G1 phase, and suppressed tumor formation.Conclusion: These results provide new evidence of an important role for Med19 in the development of hepatocellular carcinomas, suggesting that lentivirus-mediated RNAi to target Med19 is a potential tool for inhibiting cancer cell proliferation and tumorigenesis.

 16. Retrieving Clinical Evidence: A Comparison of PubMed and Google Scholar for Quick Clinical Searches

  Science.gov (United States)

  Bejaimal, Shayna AD; Sontrop, Jessica M; Iansavichus, Arthur V; Haynes, R Brian; Weir, Matthew A; Garg, Amit X

  2013-01-01

  Background Physicians frequently search PubMed for information to guide patient care. More recently, Google Scholar has gained popularity as another freely accessible bibliographic database. Objective To compare the performance of searches in PubMed and Google Scholar. Methods We surveyed nephrologists (kidney specialists) and provided each with a unique clinical question derived from 100 renal therapy systematic reviews. Each physician provided the search terms they would type into a bibliographic database to locate evidence to answer the clinical question. We executed each of these searches in PubMed and Google Scholar and compared results for the first 40 records retrieved (equivalent to 2 default search pages in PubMed). We evaluated the recall (proportion of relevant articles found) and precision (ratio of relevant to nonrelevant articles) of the searches performed in PubMed and Google Scholar. Primary studies included in the systematic reviews served as the reference standard for relevant articles. We further documented whether relevant articles were available as free full-texts. Results Compared with PubMed, the average search in Google Scholar retrieved twice as many relevant articles (PubMed: 11%; Google Scholar: 22%; P<.001). Precision was similar in both databases (PubMed: 6%; Google Scholar: 8%; P=.07). Google Scholar provided significantly greater access to free full-text publications (PubMed: 5%; Google Scholar: 14%; P<.001). Conclusions For quick clinical searches, Google Scholar returns twice as many relevant articles as PubMed and provides greater access to free full-text articles. PMID:23948488

 17. Bibliometrics analysis of the PubMed literatures on low-dose CT

  International Nuclear Information System (INIS)

  Objective: The purposes of this study were to evaluate the developmental rule and feature in low-dose CT examinations and to provide useful references for study in the future. Materials and Methods: The journal articles on PubMed from 2002 to 2011 were processed by Thomson Data Analyzer and five aspects were analysed: time, authors, institutions, journals, countries, and keywords. Results: The number of journal articles in low-dose CT examinations were 6 433, 3165 were from US (49.2%), 112 from China (1.4%); 3664 authors (80.42%) published only one article, the famous authors published more than 4 articles; there were 9 core journals in this area. In the last decade, the number and quality of the journal articles in low -dose CT have been dramatically increased. Conclusion: The interest on the low -dose CT examination has been steadily increasing, and world famous research teams have been established. The research in low-dose CT is a multi-discipline involving medicine, medical physics, and mathematics. Cooperation between multiple scientific domains is needed for the future studies. (authors)

 18. Betydningsfulde øjeblikke - med modtageren i centrum

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  John Fiske

  1992-08-01

  Full Text Available TV2 har fra starten positioneret sig som en modtagerorienteret kanal. I modsætning til DR-TV, hvor afsenderens hensigter (opdragelse, oplysning, demokratisk debat har været styrende for programpolitik- ken. Når afsenderhensigten bliver det overordnede i kommunikations- processen, kaldes det af mange bedreviden, formynderi eller skole- lærer TV. Den historiske forankring for sådanne programopfattelser har været diskuteret af Ib Bondebjerg i MedieKultur nr.14 og af Henrik Dahl i nr. 15. I konkurrencen med TV2 er DR-TV på vej væk fra sine rødder i bor- gerlige dannelsesidealer, forestillingen som enhedskulturen og oplys- ningstraditionen. For at give et lidt bredere perspektiv på konsekven- serne af den modtagerorientering, som også har præget diskussionen om receptionsforskningen i Danmark (se MedieKultur nr.7, bringer vi her en oversættelse af John Fiskes artikel fra "Critical Studies in Mass Communication", vol. 5: 246-251, 1988. For Fiske er modtageren det afgørende element, når en tekst skal tillægges betydning. Hermed sæt- ter han en ny ramme for diskussionen af hvad det er, der gør en tekst betydningsfuld, dvs. hvad der giver den kvalitet. John Fiske er en kontroversiel person i international medieforskning. Efter klassikeren "Reading Television" (1978, har han placeret sig, eller er blevet placeret som medieforskningens "enfant terrible", den totale populismes bannerfører, der ser sund folkelig modstand, hvor andre ser ideologisk hjernevask. Hans seneste udgivelser om popu- lærkultur, "Reading the Popular" og "Understanding Popular Culture" er blevet kaldt den største trussel i nyere tid mod et politisk forpligtet "cultural studies" (Martin Barkers anmeldelse i "Magazine of Culture Studies" nr.1, 1990. Artiklen er oversat af Mette Davidsen Nielsen.

 19. A Space View of Radar Archaeological Marks: First Applications of COSMO-SkyMed X-Band Data

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Fulong Chen

  2014-12-01

  Full Text Available With the development of Synthetic Aperture Radar (SAR in terms of multi-band, multi-polarization and high-resolution data, space radar remote sensing for archaeology has become a potential field for research. Nevertheless, the archaeological detection capability of this technology has so far not been fully assessed. This paper is a pioneering effort to assess the potential of satellite SAR X-band data in the detection of archaeological marks. We focus on the results obtained from a collaborative contribution jointly carried out by archaeologists and remote sensing experts in order to test the use of COSMO-SkyMed data in different contexts and environmental conditions. The methodological approaches we adopted are based on two different feature-enhancement procedures: (i multi-temporal analysis performed to reduce noise and highlight archaeological marks; (ii single-date analysis to assess the ability of the single SAR scene to detect archaeological features like with optical remote sensing. Results from multi-temporal data analysis, conducted using 40 scenes from COSMO-SkyMed X-band Stripmap data (27 February to 17 October 2013, enable us to detect unknown archaeological crop, soil, and shadow marks representing Luoyang city, dating from the Eastern-Han to Northern-Wei Dynasties. Single-date analyses were conducted using COSMO-SkyMed Spotlight scenes acquired for Sabratha (Libya and Metapontum (southern Italy. These case studies were selected because they are characterized by diverse superficial conditions (desert and Mediterranean area and archaeological marks (crop, soil and shadow. The results we obtained for both of them show that even a single SAR X-band acquisition is a feasible and effective approach for archaeological prospection. Overall, the methodological approach adopted demonstrated that both multi-temporal and single-date analysis are suitable for the enhancement of archaeological and palaeoenvironmental features.

 20. Erfaringer med intervensjonsforsøk i yrkesepidemiologi: Basert på studier av miljøtiltak for å forbedre inneklima i kontormiljø

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Knut Skyberg

  2009-10-01

  Full Text Available  SAMMENDRAGBasert på to intervensjonsforsøk rettet mot helseeffekter i hud og øvre luftveier før og etter inneklimatiltak,drøftes erfaringer med design, metoder og analyse av data. Intervensjonene som ble prøvet ut varantistatisk behandling av dataskjerm (n=117 og storrengjøring i kontormiljø (n=104. Det ble måltstøvkonsentrasjon under vanlig arbeid med direktevisende partikkelteller. Ved støvkonsentrasjoner > 50μg/m 3 hadde tiltakene effekt. Antistatisk behandling av skjermen førte til reduserte hudplager i ansiktet.Kolorimetrisk måling av rødfarge i ansiktet viste ingen forskjeller mellom intervensjon og placebo.Rengjøring av enkeltkontorer førte til reduserte slimhinneplager i øvre luftveier. Personer med tendenstil redusert nesepassasje viste økning av hulmål-parametre, målt med akustisk rhinometri. I beggeforsøk ble endring i helsevariabler før-etter i intervensjonsgruppen sammenlignet med endring ikontrollgruppen. Det konkluderes med at intervensjon som metode i arbeidsmedisinsk forskning erressurskrevende, men har en rekke fordeler som metoden deler med klinisk kontrollerte forsøk.Skyberg K, Skulberg K. Experiences from intervention trials in occupational epidemiology,based on studies of measures to improve indoor air in offices.Nor J Epidemiol ENGLISH SUMMARYBased on two intervention trials on health effects in skin and upper airways, before and after indoor airquality measures, experience with design, methods and data analysis are discussed. Applied interventionswere antistatic treatment of VDU (n=117 and comprehensive cleaning of the office (n=104. Dustconcentrations during usual work were measured, using a particle counter. The interventions showedeffect when the dust concentration was > 50 μg/m 3. Antistatic treatment of the VDU lead to reducedfacial skin symptoms. Colorimetric measurements, however, showed no differences between the interventionand control groups. Cleaning of single offices lead to a

 1. Abdominale aortaaneurismers naturhistorie med og uden coeksisterende kronisk obstruktiv lungelidelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lindholt, J S; Heickendorff, L; Antonsen, S;

  1999-01-01

  The relationship between abdominal aortic aneurysms (AAA) and chronical obstructive pulmonary disease (COPD), and in particular the suggested common elastin degradation caused by elastase and smoking was analysed by a cross sectional population mass screening study for AAA, and a prospective cohort...

 2. The MedAustron project: an example of large-scale technology transfer

  CERN Multimedia

  Antonella Del Rosso & Michael Benedikt

  2013-01-01

  In January this year, CERN’s Director-General Rolf Heuer handed over the first ion source to the MedAustron therapy centre in the town of Wiener Neustadt in the presence of the Austrian authorities. This milestone marks the beginning of the transition from the development and design phase to the commissioning of the new facility.   Handover of the ion source to MedAustron on 11 January, 2013. From left to right: Michael Benedikt (Project Leader MedAustron at CERN), Karlheinz Töchterle (Austrian Federal Minister of Science and Research), Erwin Pröll (Governor of Lower Austria), Rolf Heuer (Director-General CERN), Klaus Schneeberger (Lower Austrian State Parliament, Head of EBG MedAustron Council). The goal of the MedAustron project is the construction of an ion-therapy and research centre, based on a synchrotron accelerator complex, in Austria (for more about the technical part of the MedAustron project, click here). “MedAustron will be the first large-sca...

 3. Vaccination med Porcilis PCV i to danske svinebesætninger

  DEFF Research Database (Denmark)

  Haugegaard, J.; Astrup, P.; Haugegaard, S.;

  2010-01-01

  I to besætninger med forekomst af Porcint Circovirus type 2 (PCV2) og lette kliniske symptomer på Porcin Circovirus Disease (PCVD) blev vaccination med Porcilis PCV gennemført ved injektion af 2 ml 1 gang ved ca. 4 (3-5) ugers alderen. Resultaterne viste, at vaccination gav et ensartet serologisk...... respons. I den ene besætning, hvor vaccinerede grise blev opstaldet adskilt fra ikke-vaccinerede fra fravænning til slagtning, forhindrede vaccination viraemi. I den anden besætning blev PCV2-niveauet i serum reduceret med mindst 2 log(10) enheder, selvom grisene befandt sig i et smittet miljø med direkte...... kontakt med ikke-vaccinerede og viraemiske stifæller. I denne besætning blev en signifikant øget daglig tilvækst på 39 g registreret i perioden fra 8-16 uger efter fravænning hos vaccinerede grise sammenholdt med ikke-vaccinerede. Undersøgelsen konkluderer, at vaccination med Porcilis PCV reducerede...

 4. Den rettslige betydningen av yrkesetiske regler med utgangspunkt i lovfestede spesielle god skikk-regler

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Børge Aadland

  2012-05-01

  Full Text Available Med hjemmel i de lovfestede spesielle god skikk-reglene (SGS har flere yrker utformet yrkesetiske regler med en lovmessig forankring. Denne artikkelen tar utgangspunkt i fem yrker og gir en juridisk analyse av god revisorskikk, god advokatskikk, god regnskapsføringsskikk, god meglerskikk og god landmålerskikk. Formålet er å sammenligne den rettslige betydningen av disse SGS-reglene. De sammenlignes ut fra hjemmelsgrunnlaget og hvilken bransjeorganisasjon som har utformet de yrkesetiske reglene, autorisasjonsordning og en hypotese om at de yrkesetiske reglene inneholder følgende elementer: profesjonsansvar, integritet, objektivitet, taushetsplikt og kompetansekrav.Sammenligningen viser at lovfestede SGS-regler har ført til at de aktuelle bransjeorganisasjonene har tatt ansvar for å utforme de yrkesetiske reglene. Når det gjelder autorisasjonsordningen, har Finanstilsynet ansvaret for autorisasjonene til revisorer, regnskapsførere og eiendomsmeglere. For advokater har Tilsynsrådet for advokatvirksomhet ansvaret for å føre tilsyn med advokatbevillingene, mens landmålerne ikke er underlagt en autorisasjonsordning.Analysen viser at en finner de fem elementene både i god revisorskikk, god advokatskikk, god regnskapsføringsskikk og god landmålerskikk. God meglerskikk er derimot svært forskjellig fra de andre yrkesetiske reglene. Samlet viser analysene at de yrkesetiske reglene har en viss rettslig betydning, selv om den varierer.Nøkkelord: lovfestede god skikk-regler, yrkesetiske reglerEnglish summary: The significance of ethical rules based on legislated rules for Code of ConductIn accordance with statutory authority rules for Code of conduct (CoC, several professions have designed ethical rules with a legal foundation. This article is based on a legal analysis of CoC for auditors, lawyers, accountants, real estate agents and for land surveyors. The purpose of the article is to compare the legal significance of these rules for the Co

 5. A synergetic hybridization of adsorption cycle with the multi-effect distillation (MED)

  KAUST Repository

  Thu, K.

  2014-01-01

  Multi-effect distillation (MED) systems are proven and energy efficient thermally-driven desalination systems for handling harsh seawater feed in the Gulf region. The high cycle efficiency is markedly achieved by latent energy re-use with minimal stage temperature-difference across the condensing steam and the evaporating saline seawater in each stage. The efficacies of MED system are (i) its low stage-temperature-difference between top brine temperature (TBT) and final condensing temperature, (ii) its robustness to varying salinity and ability to handle harmful algae Blooming (HABs) and (iii) its compact foot-print per unit water output. The practical TBT of MED systems, hitherto, is around 65 C for controllable scaling and fouling with the ambient-limited final condenser temperature, usually from 30 to 45 C. The adsorption (ADC) cycles utilize low-temperature heat sources (typically below 90 C) to produce useful cooling power and potable water. Hybridizing MED with AD cycles, they synergistically improve the water production rates at the same energy input whilst the AD cycle is driven by the recovered waste heat. We present a practical AD + MED combination that can be retrofitted to existing MEDs: The cooling energy of AD cycle through the water vapor uptake by the adsorbent is recycled internally, providing lower temperature condensing environment in the effects whilst the final condensing temperature of MED is as low as 5-10 C, which is below ambient. The increase in the temperature difference between TBT and final condensing temperature accommodates additional MED stages. A detailed numerical model is presented to capture the transient behaviors of heat and mass interactions in the combined AD + MED cycles and the results are presented in terms of key variables. It is observed that the water production rates of the combined cycle increase to give a GOR of 8.8 from an initial value of 5.9. © 2013 Elsevier Ltd. All rights reserved.

 6. Smal är lika med lycklig? : En litteraturstudie som belyser livsvärlden hos två unga kvinnor med anorexia nervosa

  OpenAIRE

  Johnsson, My; Nilsson, Lilliann

  2010-01-01

  Anorexia Nervosa är en sjukdom som debuterar i tonåren och som främst drabbar flickor. Personer med anorexi har en intensiv rädsla för så kallad normalvikt, samt viktuppgång. Syftet med denna studie var att belysa livsvärlden hos två unga kvinnor med denna sjukdom. Metoden som användes var en litteraturstudie. Studien genomfördes, genom analys av två självbiografiska böcker. Analysen som valdes var en kvalitativ innehållsanalys. Analysen utfördes i sex steg och resulterade i tjugosex kategori...

 7. MILJÖCERTIFIERING MED MILJÖBYGGNAD : FÖRSLAG FÖR LÖSNING AV PROBLEMET MED UPPFYLLNAD AV KRAVEN PÅ DAGSLJUS OCH SOLVÄRMELAST

  OpenAIRE

  Johansson, Pontus; Alvarsson, Daniel

  2015-01-01

  Syfte: I dagens samhälle har det blivit mer intressant att bygga med en miljö-certifiering, detta leder till att byggentreprenörer ställs inför tekniska svårigheter vid både projektering och produktion för att kraven ska uppfyllas. I denna rapport kommer svårigheterna med solvärmelast och dagsljus behandlas då de kan vara ett problem. Målet med denna rapport är att ”Belysa hur kraven på dagsljus och solvärmelast enligt miljöcertifieringssystemet Miljöbyggnad kan lösas”. Metod: Kvalitativ data...

 8. Handhygienföljsamhet i samband med provtagning : en observationsstudie på Vasa Centralsjukhus

  OpenAIRE

  Julin, Jonna

  2015-01-01

  Betydelsen av goda vårdhygienrutiner, inklusive korrekt handhygien, i förebyggandet av vårdrelaterade infektioner har under de senaste åren uppmärksammats genom kampanjer av bland annat Världshälsoorganisationen WHO. Syftet med detta examensarbete är att undersöka handhygienföljsamheten i samband med ven- och EKG-provtagning på Vasa Centralsjukhus. Genom direkt observationsmetod i enlighet med WHO:s manual för handhygienuppföljning, studeras 48 provtagare från tre olika laboratorieavdelningar...

 9. At læse er at se – med den andens øjne

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen, Bodil

  2015-01-01

  i en almindelig skoleklasse? Hvordan kan (ungdoms)litteraturen hjælpe os til at se med den andens øjne? Det forsøger denne artikel at gøre rede for. Artiklen er opbygget ud fra en praksisstrategi, hvorfor der indledes med den samlede konklusion. Herefter følger argumentationen (også) i en...... danskundervisningen. Når først interessen er vakt, så kan teorien underbygge målet med læsningen: Gennem litteraturen kan vi lære at se verden, som den ser ud for andre end os selv....

 10. Att leva med diabetes typ 1 : En litteraturöversikt

  OpenAIRE

  Johansson, Fanny; Malki, Alexandra

  2016-01-01

  Bakgrund: Diabetes typ 1 är en vanligt förekommande kronisk sjukdom. Att leva med diabetes typ 1 innebär att alltid behöva planera sin vardag. Sjuksköterskans roll handlar om att ge personcentrerad omvårdnad och uppmärksamma personen som lever med diabetes typ 1. Empowerment är ett centralt begrepp i diabetesvården som handlar om att personen ska uppleva egenmakt i sin livssituation. Syfte: Att beskriva personers upplevelse av att leva med diabetes typ 1 utifrån ökad egenkontroll. Metod: En l...

 11. Hur påverkas patienter med psykiatrisk problematik av vårdhundar?

  OpenAIRE

  Iversen Ahrén, Mathilda

  2012-01-01

  Bakgrund: Intresset för att använda hundar inom vården har ökat bland patienter och personal. Forskning har påvisat fysiologiska, psykologiska, emotionella och sociala effekter genom användning av vårdhundar. I dagsläget finns ingen sammanställd forskning om hur detta påverkar patienter med psykiatrisk problematik. Syfte: Syftet med studien var att undersöka hur vårdhundar påverkar patienter med psykiatrisk problematik. Metod: Metoden var en litteraturstudie bestående av 20 vetenskapliga arti...

 12. Bildterapins betydelse för personer med mental ohälsa : en litteraturstudie

  OpenAIRE

  Hanna, Storlund; Helenelund, Pernilla

  2012-01-01

  Syftet med examensarbetet är att genom en litteraturstudie ta reda på hur bildterapi som behandlingsform inverkar på personer med mental ohälsa. Respondenterna vill med hjälp av litteraturstudien öka både vårdares och samhällets kunskap om bildterapi och dess effekter. Forskningsfrågorna som ställts är: För vilka psykiska sjukdomar lämpar sig bildterapi som behandlingsform? Vilken problematik kan bildterapi underlätta? De teoretiska utgångspunkter som respondenterna valt att använda är ...

 13. Kirkens diakonale arbeid i møte med barn som sørger etter tap av forelder

  OpenAIRE

  Jørgensen, Benedicte

  2012-01-01

  I denne oppgaven vil jeg sette fokus på et viktig og, etter min opplevelse, lite prioritert område innenfor kirken/diakonien. Diakonens rolle og menighetens diakonale ansvar og muligheter vil gå som en rød tråd gjennom hele oppgaven. Noen kan mene at det er unødvendig å skrive en masteroppgave om barn og sorg og hvordan kirken kan drive sorgarbeid, når det offentlige allerede har noen tilbud. Som tidligere referert kan det virke som om det offentliges tilbud ikke er tilstrekkel...

 14. Sproglig Metode og Analyse

  DEFF Research Database (Denmark)

  le Fevre Jakobsen, Bjarne

  Publikationen indeholder øvematerialer, tekster, powerpointpræsentationer og handouts til undervisningsfaget Sproglig Metode og Analyse på BA og tilvalg i Dansk/Nordisk 2010-2011......Publikationen indeholder øvematerialer, tekster, powerpointpræsentationer og handouts til undervisningsfaget Sproglig Metode og Analyse på BA og tilvalg i Dansk/Nordisk 2010-2011...

 15. Orientering og banelægning med Google Earth og Condes

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jørgensen, Henrik Taarsted; Piaster, Thomas Gabriel

  2011-01-01

  Et e-læringsmodul på Danmarks undervisningsportal, som handler om hvordan man kan arbejde med banelægning indenfor o-løb. Med udgangspunkt i de to gratisprogrammer Google Earth og Condes lærer man gennem modulet, hvordan man indtegner poster og hvordan eleverne kan gøre det samme.......Et e-læringsmodul på Danmarks undervisningsportal, som handler om hvordan man kan arbejde med banelægning indenfor o-løb. Med udgangspunkt i de to gratisprogrammer Google Earth og Condes lærer man gennem modulet, hvordan man indtegner poster og hvordan eleverne kan gøre det samme....

 16. Klasstödjare med EQ uppdrag : Ett verktyg mot kränkande behandling

  OpenAIRE

  Boman Linnman, Pernilla

  2008-01-01

  Syftet med mitt arbete har varit att undersöka hur en skola använder sig av klasstödjare och EQ i arbetet mot kränkande behandling.  Den frågeställning som jag har utgått från är: Hur ser värdegrundsarbetet ut på en skola, med avseende på likabehandlingsteam, klasstödjare och EQ uppdrag? I min undersökning har jag tagit del av hur en skola arbetar med ett likabehandlingsteam och klasstödjare. Likabehandlingsteamet består av två lärare som tillsammans med klasstödjare, bestående av elever arbe...

 17. Brug af alternativ isolering i forbindelse med renovering af ældre etageejendomme

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Ernst Jan de Place

  2003-01-01

  Resume af rapport om praktiske erfaringer med brug af alternative isoleringsmaterialer i en renoveringsopgave, udarbejdet af Byfornyelse København m.fl. under Energistyrelsens udviklingsprogram "Miljø- og arbejdsmiljøvenlig isolering"...

 18. Mass screenings at mass participation events: MedFest at Special Olympics.

  Science.gov (United States)

  Seidenberg, Peter H; Eggers, Jason L

  2015-01-01

  MedFest events offer preparticipation physical evaluations to Special Olympics athletes. This free service can occur as free-standing events or can take place during Special Olympics Games. The goals of MedFest are to screen for conditions that are potentially life threatening or disabling or may predispose the athlete to injury or illness. The medication, cardiac, and neurologic histories are essential components of the evaluation. The majority of athletes screened during a MedFest event will be cleared for sports participation, but many will require some type of referral for further care. It is important for the organizers of the MedFest to have prearranged protocols to ensure that the athletes efficiently receive the required evaluations.

 19. En integrativ terapeutisk anvendelse af sang med udgangspunkt i neuropsykologiske, psykofysiologiske og psykodynamiske teorier

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ridder, Hanne Mette Ochsner

  2007-01-01

  Hvordan kan terapeutiske forløb tilrettelægges så klienter med svære neurologiske forstyrrelser, fx mennesker med en demenssygdom, kan opnå en form for indsigt og terapeutisk forandring? Dette spørgsmål søges besvaret ved at beskrive anvendelsen af sang i den terapeutiske relation ud fra neuropsy......Hvordan kan terapeutiske forløb tilrettelægges så klienter med svære neurologiske forstyrrelser, fx mennesker med en demenssygdom, kan opnå en form for indsigt og terapeutisk forandring? Dette spørgsmål søges besvaret ved at beskrive anvendelsen af sang i den terapeutiske relation ud fra...

 20. Use of scientific social networking to improve the research strategies of PubMed readers

  OpenAIRE

  Evdokimov, Pavel; Kudryavtsev, Alexey; Ilgisonis, Ekaterina; Ponomarenko, Elena; Lisitsa, Andrey

  2016-01-01

  Background Keeping up with journal articles on a daily basis is an important activity of scientists engaged in biomedical research. Usually, journal articles and papers in the field of biomedicine are accessed through the Medline/PubMed electronic library. In the process of navigating PubMed, researchers unknowingly generate user-specific reading profiles that can be shared within a social networking environment. This paper examines the structure of the social networking environment generated...

 1. Teledialog med anbragte børn og unge i Herning Kommune

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Lars Bo; Lauritsen, Peter

  2016-01-01

  Folderen er udarbejdet på baggrund af en række workshops afholdt i efteråret 2015, hvor socialrådgivere fra Center for Børn og Forebyggelse, Børn & Unge eksperimenterede med Teledialog i samarbejde med anbragte børn og unge. Konkret præsenteres et udvalg af rådgivernes egne erfaringer fra arbejde...

 2. PRAVNA UREDITEV POGODBE O ZAPOSLITVI MED DELAVCEM IN AGENCIJO ZA POSREDOVANJE DELA

  OpenAIRE

  Farič, Katja

  2013-01-01

  Diplomsko delo obravnava pogodbo o zaposlitvi med delavcem in agencijo za posredovanje dela, ki je atipična oblika pogodbe o zaposlitvi. Zanjo je značilno tristrano razmerje med delavcem, agencijo za posredovanje dela in uporabnikom. Od klasične pogodbe o zaposlitvi se razlikuje po tem, da delavec ne opravlja dela pri delodajalcu, temveč na podlagi delodajalčeve napotitve opravlja delo pri drugih uporabnikih. Dejavnost zagotavljanja dela delavcev drugim uporabnikom lahko opravljajo samo agenc...

 3. Professionel praksis i botilbud for mennesker med udviklingshæmning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Engen, Mie

  I dag varetager man i Danmark hovedsageligt omsorgen for mennesker med udviklingshæmning, der har behov for hjælp og støtte på døgnbasis, i § 107/108 boformer oprettet efter Lov om Social Service og Almenboliglovens § 105. Formålet med den professionelle praksis i boformerne er at varetage disse ...

 4. Update on XplorMed: a web server for exploring scientific literature

  OpenAIRE

  Perez-Iratxeta, C.; Perez, A. J.; Bork, P.; Andrade-Navarro, M A

  2003-01-01

  As scientific literature databases like MEDLINE increase in size, so does the time required to search them. Scientists must frequently inspect long lists of references manually, often just reading the titles. XplorMed is a web tool that aids MEDLINE searching by summarizing the subjects contained in the results, thus allowing users to focus on subjects of interest. Here we describe new features added to XplorMed during the last 2 years (http://www.bork.embl-heidelberg.de/xplormed/).

 5. PRIMERJAVA STOPNJE ZADOVOLJSTVA IN MOTIVACIJE MED ZAPOSLENIMI PO POGODBI O ZAPOSLITVI IN ZAPOSLENIMI PREKO KADROVSKE AGENCIJE

  OpenAIRE

  Uranič, Primož

  2014-01-01

  V magistrski nalogi smo primerjali stopnjo zadovoljstva in motivacije med zaposlenimi po pogodbi o zaposlitvi in zaposlenimi preko kadrovske agencije v izbranem slovenskem podjetju. Magistrsko delo je razdeljeno na dva dela, na teoretični in raziskovalni del. V teoretičnem delu smo predstavili teoretične osnove motivacije in zadovoljstva na delovnem mestu. Opisali smo dejavnike, ki vplivajo na zadovoljstvo, različne motivacijske modele ter opisali povezavo med zadovoljstvom in motivacijo. ...

 6. Undersøisk istidslandskab midt i Kattegat rummer store stenrev fyldt med liv

  DEFF Research Database (Denmark)

  Voigt, Steen

  2008-01-01

  Det centrale Kattegat gemmer på store og sammenhængende stenrev, der myldrer med et farvestrålende plante- og dyreliv. Udforskning og kortlægning af havbunden i et område mellem Anholt og Læsø og den svenske vestkyst har afsløret et hidtil ukendt og enestående undersøisk istidslandskab med højder...

 7. PRIMERJAVA REDNIH LETNIH RAZGOVOROV MED JAVNIM ZAVODOM IN GOSPODARSKO DRUŽBO

  OpenAIRE

  Jurič, Anton

  2014-01-01

  Redni letni razgovori so pomembni za medsebojno komunikacijo in zaupanje med zaposlenimi, ne glede na vrsto delovne organizacije, v kateri se izvajajo. Kot dvosmerna oblika medsebojne komunikacije med zaposlenimi in njihovimi nadrejenimi imajo velik vpliv na izboljšanje delovne uspešnosti in poslovnih rezultatov v delovnih organizaciji. Na podlagi rednih letnih razgovorov vodstva delovnih organizacij pridobivajo koristne povratne informacije zaposlenih o predlogih, idejah, pričakovanjih ter r...

 8. Costruzione ed uso di filtri per la valutazione delle tecnologie sanitarie in PubMed

  OpenAIRE

  Vidale, C; Guarrera, GM

  2013-01-01

  The staff of health services involved in the multidisciplinary assessment of health technologies is required to know its specific literature references, in addition to research reports and assessments produced by HTA agencies. Through PubMed can be identified citations of articles with the aim of multidisciplinary assessment of the technologies. Any interested person may obtain, by exploiting the potential of PubMed My NCBI and using sophisticated techniques for creating filters, a custom use...

 9. Brugeroplevelser med it-støtte på videregående uddannelser

  DEFF Research Database (Denmark)

  Odgaard, Rasmus; Kongskov, Laura; Arendal, Erik

  2014-01-01

  Gennem seks personaer beskriver og eksemplificerer rapporten dyslektikeres oplevelse med læse-skrivestøttende it i uddannelsessystemet. Udover at samle brugeroplevelser tegner rapporten nogle perspektiver inden for it-støtte i forhold til servicedesign og usability.......Gennem seks personaer beskriver og eksemplificerer rapporten dyslektikeres oplevelse med læse-skrivestøttende it i uddannelsessystemet. Udover at samle brugeroplevelser tegner rapporten nogle perspektiver inden for it-støtte i forhold til servicedesign og usability....

 10. En stratigrafisk og tafonomisk analyse af fossile fugle og fjer fra Fur Formationen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lindow, Bent Erik Kramer

  2007-01-01

  Resultaterne af den første kvantitative stratigrafiske og tafonomiske analyse af de fossile fugle fra Fur Formationen viser at: 1) Hovedparten (71%) af det stratigrafisk bestembare fossile fuglemateriale stammer fra to horisonter, dels i intervallet fra askelag +22 til +35 og dels i intervallet....../estuarine aflejringer med et højt energi niveau. Udgivelsesdato: December...

 11. Mobbedommen i Rt. 2012 s. 146 - En analyse av retten til erstatning ved mobbing i grunnskolen

  OpenAIRE

  Haug, Linn

  2014-01-01

  Foretar en analyse av Rt. 2012 s. 146 og undersøker hvorvidt dommen har bidratt til en utvikling i gjeldende rett, eller om den stadfester eller presiserer gjeldende rett. Foretar videre to korte sammenligninger med mobbing i arbeidslivet og rettstilstanden ved mobbing i skolen i Sverige og Danmark.

 12. Adornos musikfilosofi i en moderne kontekst. Med inddragelse af Lyotard.

  OpenAIRE

  Villadsen, Katrine

  2006-01-01

  This project looks at the music philosophy of Theodor Adorno in a modern context. Jean-Francois Lyotard is used as a partner for discussion in order to help update the thoughts of Adorno. The main text used is Philosophy Of Modern Music (1948) by Adorno. The book is concerned with the compositions of Schönberg and Stravinsky. The sociological-philosophical music analyses are discussed and compared with the thoughts on art by Lyotard, as they are shown in two essays. Main focuses are the s...

 13. Software-Enabled Distributed Network Governance: The PopMedNet Experience

  Science.gov (United States)

  Davies, Melanie; Erickson, Kyle; Wyner, Zachary; Malenfant, Jessica; Rosen, Rob; Brown, Jeffrey

  2016-01-01

  Introduction: The expanded availability of electronic health information has led to increased interest in distributed health data research networks. Distributed Research Network Model: The distributed research network model leaves data with and under the control of the data holder. Data holders, network coordinating centers, and researchers have distinct needs and challenges within this model. Software Enabled Governance: PopMedNet: The concerns of network stakeholders are addressed in the design and governance models of the PopMedNet software platform. PopMedNet features include distributed querying, customizable workflows, and auditing and search capabilities. Its flexible role-based access control system enables the enforcement of varying governance policies. Selected Case Studies: Four case studies describe how PopMedNet is used to enforce network governance models. Issues and Challenges: Trust is an essential component of a distributed research network and must be built before data partners may be willing to participate further. The complexity of the PopMedNet system must be managed as networks grow and new data, analytic methods, and querying approaches are developed. Conclusions: The PopMedNet software platform supports a variety of network structures, governance models, and research activities through customizable features designed to meet the needs of network stakeholders. PMID:27141522

 14. The Mars Science Laboratory (MSL) Entry, Descent And Landing Instrumentation (MEDLI): Hardware Performance and Data Reconstruction

  Science.gov (United States)

  Little, Alan; Bose, Deepak; Karlgaard, Chris; Munk, Michelle; Kuhl, Chris; Schoenenberger, Mark; Antill, Chuck; Verhappen, Ron; Kutty, Prasad; White, Todd

  2013-01-01

  The Mars Science Laboratory (MSL) Entry, Descent and Landing Instrumentation (MEDLI) hardware was a first-of-its-kind sensor system that gathered temperature and pressure readings on the MSL heatshield during Mars entry on August 6, 2012. MEDLI began as challenging instrumentation problem, and has been a model of collaboration across multiple NASA organizations. After the culmination of almost 6 years of effort, the sensors performed extremely well, collecting data from before atmospheric interface through parachute deploy. This paper will summarize the history of the MEDLI project and hardware development, including key lessons learned that can apply to future instrumentation efforts. MEDLI returned an unprecedented amount of high-quality engineering data from a Mars entry vehicle. We will present the performance of the 3 sensor types: pressure, temperature, and isotherm tracking, as well as the performance of the custom-built sensor support electronics. A key component throughout the MEDLI project has been the ground testing and analysis effort required to understand the returned flight data. Although data analysis is ongoing through 2013, this paper will reveal some of the early findings on the aerothermodynamic environment that MSL encountered at Mars, the response of the heatshield material to that heating environment, and the aerodynamic performance of the entry vehicle. The MEDLI data results promise to challenge our engineering assumptions and revolutionize the way we account for margins in entry vehicle design.

 15. MED23-associated refractory epilepsy successfully treated with the ketogenic diet.

  Science.gov (United States)

  Lionel, Anath C; Monfared, Nasim; Scherer, Stephen W; Marshall, Christian R; Mercimek-Mahmutoglu, Saadet

  2016-09-01

  We report a new patient with refractory epilepsy associated with a novel pathogenic homozygous MED23 variant. This 7.5-year-old boy from consanguineous parents had infantile onset global developmental delay and refractory epilepsy. He was treated with the ketogenic diet at 2.5 years of age and became seizure free on the first day. He had microcephaly and truncal hypotonia. His brain MRI showed delayed myelination and thin corpus callosum. He was enrolled in a whole exome sequencing research study, which identified a novel, homozygous, likely pathogenic (c.1937A>G; p.Gln646Arg) variant in MED23. MED23 is a regulator of energy homeostasis and glucose production. Liver-specific Med23-knockout mice showed reduced liver gluconeogenesis and lower blood glucose levels compared to control mice. This is the first patient with documented refractory epilepsy caused by a novel homozygous pathogenic variant in MED23 expanding the phenotypic spectrum. Identification of the underlying genetic defect in MED23 sheds light on the possible mechanism of complete response to the ketogenic diet in this child. © 2016 Wiley Periodicals, Inc. PMID:27311965

 16. Minimal erythema response (MED to solar simulated irradiation in normal Indian skin

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mehta Rai Vandana

  2004-09-01

  Full Text Available BACKGROUND: Phototesting is an essential tool in the investigation of photodermatoses. AIMS: The main aim was to study the cutaneous response to UVR in terms of minimal erythema dose (MED to both UVA and UVB in normal Indian subjects with a solar simulator and to study the relationship of skin type to MED. METHODS: One hundred healthy volunteers not on any medication and without any history of photodermatoses were phototested using a solar simulator with whole spectrum irradiation (UVA, UVB and visible light and only visible and UVA radiation. The tested areas were marked with gentian violet and readings were taken after 24 hrs. RESULTS: Of the 100 volunteers, 48% were males and 52% were females, with a mean age of 36.6 ± 11.6 yrs. The most common skin type among Indians was type 5 (46% followed by type 4 (41%. The mean MED for UVB was 61.5 ± 17.25J/cm2. The MED for UVA could not be determined as none of the patients showed any erythema after irradiation for 45 minutes. CONCLUSIONS: As the MED is found to be low in idiopathic acquired photodermatoses, the MED in the normal population could serve as a baseline data in the investigation.

 17. Cochrane reviews compared with industry supported meta-analyses and other meta-analyses of the same drugs: systematic review

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jørgensen, Anders W; Hilden, Jørgen; Gøtzsche, Peter C

  2006-01-01

  OBJECTIVE: To compare the methodological quality and conclusions in Cochrane reviews with those in industry supported meta-analyses and other meta-analyses of the same drugs. DESIGN: Systematic review comparing pairs of meta-analyses that studied the same two drugs in the same disease and were...... published within two years of each other. DATA SOURCES: Cochrane Database of Systematic Reviews (2003, issue 1), PubMed, and Embase. DATA EXTRACTION: Two observers independently extracted data and used a validated scale to judge the methodological quality of the reviews. RESULTS: 175 of 1596 Cochrane...... reviews had a meta-analysis that compared two drugs. Twenty four meta-analyses that matched the Cochrane reviews were found: eight were industry supported, nine had undeclared support, and seven had no support or were supported by non-industry sources. On a 0-7 scale, the median quality score was 7...

 18. Självkänslan i fokus : Hälsofrämjande e-klubb för barn i åldern 8-9 år

  OpenAIRE

  Rebers, Lina; Andersson, Denise; Henriksson, Sarah; Grönlund, Jessica

  2016-01-01

  Arbetet ingår i projektet ”eklubb” som startat år 2016 och pågår fram till år 2017. Syftet med projektet är att skapa en hälsofrämjande virtuell klubb för olika åldersgrupper. Arbetets syfte är att stärka självkänslan hos barn i åldern 8 till 9 år. Målet är att skapa en struktur för en virtuell klubb som kommer att präglas av positivitet, och samtidigt ge barnet trygghet och möjlighet att identifiera sina egna resurser och styrkor. Arbetets frågeställning är: Hur kan man bygga upp ekl...

 19. Deletion of the MED13 and CDK8 subunits of the Mediator improves the phenotype of a long-lived respiratory deficient mutant of Podospora anserina.

  Science.gov (United States)

  Humbert, Adeline; Bovier, Elodie; Sellem, Carole H; Sainsard-Chanet, Annie

  2015-09-01

  In Podospora anserina, the loss of function of the cytochrome segment of the mitochondrial respiratory chain is viable. This is due to the presence in this organism, as in most filamentous fungi, of an alternative respiratory oxidase (AOX) that provides a bypass to the cytochrome pathway. However mutants lacking a functional cytochrome pathway present multiple phenotypes including poorly colored thin mycelium and slow growth. In a large genetic screen based on the improvement of these phenotypes, we isolated a large number of independent suppressor mutations. Most of them led to the constitutive overexpression of the aox gene. In this study, we characterize a new suppressor mutation that does not affect the production of AOX. It is a loss-of-function mutation in the gene encoding the MED13 subunit of the kinase module of the Mediator complex. Inactivation of the cdk8 gene encoding another subunit of the same module also results in partial suppression of a cytochrome-deficient mutant. Analysis of strains lacking the MED13 or CDK8 subunits points to the importance of these subunits as regulators involved in diverse physiological processes such as growth, longevity and sexual development. Interestingly, transcriptional analyses indicate that in P. anserina, loss of the respiratory cytochrome pathway results in the up-regulation of glycolysis-related genes revealing a new type of retrograde regulation. The loss of MED13 augments the up-regulation of some of these genes. PMID:26231682

 20. Den tidslogiske analyse af determinismeproblemet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Øhrstrøm, Peter

  2010-01-01

  Artiklen diskuterer den filosofiske tidslogik med særligt henblik på A.N. Priors bidrag hertil. Det logiske determinismeproblem benyttes som gennemgående eksempel. Det vises endvidere, hvordan tidslogikken kan udnyttes til at analysere de logisk mulige positioner i en videnskabelig eller videnska...

 1. Rapid Estimation of TPH Reduction in Oil-Contaminated Soils Using the MED Method

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Edenborn, H.M.; Zenone, V.A. (US EPA, Philadelphia, PA)

  2007-09-01

  Oil-contaminated soil and sludge generated during federal well plugging activities in northwestern Pennsylvania are currently remediated on small landfarm sites in lieu of more expensive landfill disposal. Bioremediation success at these sites in the past has been gauged by the decrease in total petroleum hydrocarbon (TPH) concentrations to less than 10,000 mg/kg measured using EPA Method 418.1. We tested the “molarity of ethanol droplet” (MED) water repellency test as a rapid indicator of TPH concentration in soil at one landfarm near Bradford, PA. MED was estimated by determining the minimum ethanol concentration (0 – 6 M) required to penetrate air-dried and sieved soil samples within 10 sec. TPH in soil was analyzed by rapid fluorometric analysis of methanol soil extracts, which correlated well with EPA Method 1664. Uncontaminated landfarm site soil amended with increasing concentrations of waste oil sludge showed a high correlation between MED and TPH. MED values exceeded the upper limit of 6 M as TPH estimates exceed ca. 25,000 mg/kg. MED and TPH at the land farm were sampled monthly during summer months over two years in a grid pattern that allowed spatial comparisons of site remediation effectiveness. MED and TPH decreased at a constant rate over time and remained highly correlated. Inexpensive alternatives to reagent-grade ethanol gave comparable results. The simple MED approach served as an inexpensive alternative to the routine laboratory analysis of TPH during the monitoring of oily waste bioremediation at this landfarm site.

 2. Laser Beam Focus Analyser

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Peter Carøe; Hansen, Hans Nørgaard; Olsen, Flemming Ove;

  2007-01-01

  The quantitative and qualitative description of laser beam characteristics is important for process implementation and optimisation. In particular, a need for quantitative characterisation of beam diameter was identified when using fibre lasers for micro manufacturing. Here the beam diameter limits...... the obtainable features in direct laser machining as well as heat affected zones in welding processes. This paper describes the development of a measuring unit capable of analysing beam shape and diameter of lasers to be used in manufacturing processes. The analyser is based on the principle of a rotating...... mechanical wire being swept through the laser beam at varying Z-heights. The reflected signal is analysed and the resulting beam profile determined. The development comprised the design of a flexible fixture capable of providing both rotation and Z-axis movement, control software including data capture...

 3. Report sensory analyses veal

  OpenAIRE

  Veldman, M.; Schelvis-Smit, A.A.M.

  2005-01-01

  On behalf of a client of Animal Sciences Group, different varieties of veal were analyzed by both instrumental and sensory analyses. The sensory evaluation was performed with a sensory analytical panel in the period of 13th of May and 31st of May, 2005. The three varieties of veal were: young bull, pink veal and white veal. The sensory descriptive analyses show that the three groups Young bulls, pink veal and white veal, differ significantly in red colour for the raw meat as well as the baked...

 4. MET network in PubMed: a text-mined network visualization and curation system.

  Science.gov (United States)

  Dai, Hong-Jie; Su, Chu-Hsien; Lai, Po-Ting; Huang, Ming-Siang; Jonnagaddala, Jitendra; Rose Jue, Toni; Rao, Shruti; Chou, Hui-Jou; Milacic, Marija; Singh, Onkar; Syed-Abdul, Shabbir; Hsu, Wen-Lian

  2016-01-01

  Metastasis is the dissemination of a cancer/tumor from one organ to another, and it is the most dangerous stage during cancer progression, causing more than 90% of cancer deaths. Improving the understanding of the complicated cellular mechanisms underlying metastasis requires investigations of the signaling pathways. To this end, we developed a METastasis (MET) network visualization and curation tool to assist metastasis researchers retrieve network information of interest while browsing through the large volume of studies in PubMed. MET can recognize relations among genes, cancers, tissues and organs of metastasis mentioned in the literature through text-mining techniques, and then produce a visualization of all mined relations in a metastasis network. To facilitate the curation process, MET is developed as a browser extension that allows curators to review and edit concepts and relations related to metastasis directly in PubMed. PubMed users can also view the metastatic networks integrated from the large collection of research papers directly through MET. For the BioCreative 2015 interactive track (IAT), a curation task was proposed to curate metastatic networks among PubMed abstracts. Six curators participated in the proposed task and a post-IAT task, curating 963 unique metastatic relations from 174 PubMed abstracts using MET.Database URL: http://btm.tmu.edu.tw/metastasisway. PMID:27242035

 5. Clinical safety of magnetic resonance imaging in patients with implanted SynchroMed EL infusion pumps

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Diehn, Felix E.; Wood, Christopher P.; Watson, Robert E.; Hunt, Christopher H. [Mayo Clinic, Department of Radiology, Rochester, MN (United States); Mauck, William D. [Mayo Clinic, Department of Anesthesiology, Rochester, MN (United States); Burke, Michelle M. [Mayo Clinic, Department of Psychiatry and Psychology, Rochester, MN (United States)

  2011-02-15

  Patients with implanted SynchroMed spinal infusion pumps (Medtronic, Inc., Minneapolis, MN) routinely undergo magnetic resonance imaging at our institution. In August 2008, Medtronic issued an urgent medical device correction report regarding several pumps. Because of the rare potential ''for a delay in the return of proper drug infusion'' and ''for a delay in the logging of motor stall events,'' ''a patient's pump must be interrogated after MRI exposure in order to confirm proper pump functionality.'' This is particularly important in patients receiving intrathecal baclofen, for whom a delay in return of proper pump infusion could lead to life-threatening baclofen withdrawal syndrome. The objective of this report is to present our experience and protocol of performing magnetic resonance imaging in patients with implanted SynchroMed EL pumps. We retrospectively reviewed records of 86 patients with implanted SynchroMed EL spinal infusion pumps who underwent 112 examinations on 1.5-T magnetic resonance imaging scanners from September 1, 1998 to July 7, 2004. No SynchroMed EL pumps were damaged by magnetic resonance imaging, and the programmable settings remained unchanged in all patients. Our data suggest that SynchroMed EL pump malfunction is indeed rare after routine clinical 1.5-T magnetic resonance imaging examinations. However, based on the Medtronic correction report, we perform pump interrogation before and after imaging. (orig.)

 6. Den fuldt åbne MOOC med afsæt i aktuelle deltagere

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansbøl, Mikala; Erkmann, Malene; Munksgaard, Marianne Eilsø

  2015-01-01

  I dette afsnit præsenterer vi nogle af erfaringerne fra arbejdet med fire versioner af Videnskabsteori MOOC’en. Erfaringerne tager afsæt i vores kvalitative undersøgelser af deltagerperspektiver (UCSJ undervisere og MOOC deltagere) på MOOC-understøttet undervisning i, og læring af, anvendt...... videnskabsteori. MOOC litteraturen havde indtil 2013 primært beskæftiget sig med universitetsuddannelse, og der var stort set ikke skrevet noget om MOOCs i en dansk sammenhæng. Kjærgaard et al. (2013) leverede et første dansk bidrag, der kobler MOOCs med professionshøjskolerne i Danmark. Arbejdet med...... Videnskabsteori MOOC’en har især taget afsæt i en interesse i at forstå samspillet mellem deltagerforudsætninger, interesser og behov, og læringsmulighederne med MOOC’en. På den baggrund udpeger vi nogle væsentlige designelementer, der kan medtænkes i fremtidige udviklinger af tilsvarende fuldt åbne MOOCs...

 7. C-Med 100, a hot water extract of Uncaria tomentosa, prolongs lymphocyte survival in vivo.

  Science.gov (United States)

  Akesson, Ch; Pero, R W; Ivars, F

  2003-01-01

  Water extracts of the bark of Uncaria tomentosa, a vine indigenous to South America, has been used for generations as an "immuno modulator". To understand the basis of this immuno modulatory effect we fed mice in their drinking water with C-Med 100, which is a commercially available water extract from Uncaria tomentosa. We found a dose-dependent increase in spleen cell numbers in the supplemented mice, but the proportions of B cells, T cells, NK cells, granulocytes, and memory lymphocytes were normal. However, there were no detectable changes of the lymphoid architecture of the spleen even after long-term treatment. Further, when C-Med 100 treatment was interrupted the cellularity returned to normal level within four weeks. The increased number of lymphocytes was most likely not due to increased production because C-Med 100 did not have any significant effect on precursor cells nor on the accumulation of recent thymic emigrants in the spleen. We conclude that accumulation is most likely due to prolonged cell survival, because adoptive transfer experiments demonstrated that C-Med 100 treatment significantly prolonged lymphocyte survival in peripheral lymphoid organs, without increasing their proliferation rate. Since the accumulation was reversible and without detectable pathological effects, these results suggest the use of C-Med 100 as a potential agent for clinically accelerating the recovery of patients from leukopenia.

 8. Clinical safety of magnetic resonance imaging in patients with implanted SynchroMed EL infusion pumps

  International Nuclear Information System (INIS)

  Patients with implanted SynchroMed spinal infusion pumps (Medtronic, Inc., Minneapolis, MN) routinely undergo magnetic resonance imaging at our institution. In August 2008, Medtronic issued an urgent medical device correction report regarding several pumps. Because of the rare potential ''for a delay in the return of proper drug infusion'' and ''for a delay in the logging of motor stall events,'' ''a patient's pump must be interrogated after MRI exposure in order to confirm proper pump functionality.'' This is particularly important in patients receiving intrathecal baclofen, for whom a delay in return of proper pump infusion could lead to life-threatening baclofen withdrawal syndrome. The objective of this report is to present our experience and protocol of performing magnetic resonance imaging in patients with implanted SynchroMed EL pumps. We retrospectively reviewed records of 86 patients with implanted SynchroMed EL spinal infusion pumps who underwent 112 examinations on 1.5-T magnetic resonance imaging scanners from September 1, 1998 to July 7, 2004. No SynchroMed EL pumps were damaged by magnetic resonance imaging, and the programmable settings remained unchanged in all patients. Our data suggest that SynchroMed EL pump malfunction is indeed rare after routine clinical 1.5-T magnetic resonance imaging examinations. However, based on the Medtronic correction report, we perform pump interrogation before and after imaging. (orig.)

 9. PosMed: Ranking genes and bioresources based on Semantic Web Association Study.

  Science.gov (United States)

  Makita, Yuko; Kobayashi, Norio; Yoshida, Yuko; Doi, Koji; Mochizuki, Yoshiki; Nishikata, Koro; Matsushima, Akihiro; Takahashi, Satoshi; Ishii, Manabu; Takatsuki, Terue; Bhatia, Rinki; Khadbaatar, Zolzaya; Watabe, Hajime; Masuya, Hiroshi; Toyoda, Tetsuro

  2013-07-01

  Positional MEDLINE (PosMed; http://biolod.org/PosMed) is a powerful Semantic Web Association Study engine that ranks biomedical resources such as genes, metabolites, diseases and drugs, based on the statistical significance of associations between user-specified phenotypic keywords and resources connected directly or inferentially through a Semantic Web of biological databases such as MEDLINE, OMIM, pathways, co-expressions, molecular interactions and ontology terms. Since 2005, PosMed has long been used for in silico positional cloning studies to infer candidate disease-responsible genes existing within chromosomal intervals. PosMed is redesigned as a workbench to discover possible functional interpretations for numerous genetic variants found from exome sequencing of human disease samples. We also show that the association search engine enhances the value of mouse bioresources because most knockout mouse resources have no phenotypic annotation, but can be associated inferentially to phenotypes via genes and biomedical documents. For this purpose, we established text-mining rules to the biomedical documents by careful human curation work, and created a huge amount of correct linking between genes and documents. PosMed associates any phenotypic keyword to mouse resources with 20 public databases and four original data sets as of May 2013.

 10. MedLeaf: Mobile Application for Medicinal Plant Identification Based on Leaf Image

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Desta Sandya Prasvita

  2013-01-01

  Full Text Available This research proposes MedLeaf as a new mobile application for medicinal plants identification based on leaf image. The application runs on the Android operating system. MedLeaf has two main functionalities, i.e. medicinal plants identification and document searching of medicinal plant. We used Local Binary Pattern to extract leaf texture and Probabilistic Neural Network to classify the image. In this research, we used30 species of Indonesian medicinal plants and each species consists of 48 digital leaf images. To evaluate user satisfaction of the application we used questionnaire based on heuristic evaluation. The evaluation result shows that MedLeaf is promising for medicinal plants identification. MedLeaf will help botanical garden or natural reserve park management to identify medicinal plant, discover new plant species, plant taxonomy and so on. Also, it will help individual, groups and communities to find unused and undeveloped their skill to optimize the potential of medicinal plants. As the results, MedLeaf will increase of their resources, capitals, and economic wealth.

 11. Stability and subsidence across Rome (Italy) in 2011-2013 based on COSMO-SkyMed Persistent Scatterer Interferometry

  Science.gov (United States)

  Francesca, Cigna; Lasaponara, Rosa; Nicola, Masini; Pietro, Milillo; Deodato, Tapete

  2015-04-01

  Ground stability of the built environment of the city of Rome in central Italy has been extensively investigated in the last years by using Interferometric Synthetic Aperture Radar (InSAR), with focus on deformation of both the monuments of the historic centre (e.g., [1-2]) and the southern residential quarters (e.g., [3]). C-band ERS-1/2 and ENVISAT ASAR time series deformation analyses brought evidence of overall stability across the town centre, except for localized deformation concentrated in areas geologically susceptible to instability (e.g. western slope of the Palatine Hill), whereas clear subsidence patterns were detected over the compressible alluvial deposits lying in proximity of the Tiber River. To retrieve an updated picture of stability and subsidence across the city, we analysed a time series of 32 COSMO-SkyMed StripMap HIMAGE, right-looking, ascending mode scenes with an image swath of 40 km, 3-m resolution and HH polarization, acquired between 21 March 2011 and 10 June 2013, with repeat cycle mostly equal to 16 days. Persistent Scatterer Interferometry (PSI) processing was undertaken by using the Stanford Method for Persistent Scatterers (StaMPS) as detailed in [4], and more than 310,000 radar targets (i.e. PS) were identified, with an average target density of over 2,800 PS/km2. The performance of StaMPS to retrieve satisfactory PS coverage over the urban features of interest was assessed against their orientation and visibility to the satellite Line-Of-Sight, as well as their conservation history throughout the biennial investigated (2011-2013). In this work we discuss effects due to local land cover and land use by exploiting the Global Monitoring for Environment and Security (GMES) European Urban Atlas (IT001L) of Rome at 1:10,000 scale, thereby also evaluating the capability of the X-band to spatially resolve targets coinciding with man-made structures in vegetated areas. Based on this assessment, our PSI results highlight those environmental

 12. Medžių sanitarinė būklė Šiaulių mieste. medžių lapų ligos

  OpenAIRE

  Juodrytė, Karolina; Venckus, Zenonas

  2014-01-01

  Tyrimas vykdytas 2012 metais nuo liepos 20 iki spalio 20 dienos Šiaulių mieste. Nustatytos 9 grybinės ir 5 neinfekcinės kilmės ligos, kuriomis sirgo stebėtų 23 rūšių medžiai ir krūmai. Labiausiai paplitusios ir daugiausiai žalos miesto želdiniams padarė šios ligos: dėmėtligė, rudmargė, rūdys, suodligė. Nustatytos 5 neinfekcinės kilmės lapų ligos: nekrozė, dechromacija, defoliacija, šakelių džiūtis, spygliakritis. Lapuočius labiausiai pažeidė nekrozė, spygliuočius medžius ir krūmus – spygliakr...

 13. Meta-analyses

  NARCIS (Netherlands)

  Hendriks, M.A.; Luyten, J.W.; Scheerens, J.; Sleegers, P.J.C.; Scheerens, J.

  2014-01-01

  In this chapter results of a research synthesis and quantitative meta-analyses of three facets of time effects in education are presented, namely time at school during regular lesson hours, homework, and extended learning time. The number of studies for these three facets of time that could be used

 14. Probabilistic safety analyses (PSA)

  International Nuclear Information System (INIS)

  The guide shows how the probabilistic safety analyses (PSA) are used in the design, construction and operation of light water reactor plants in order for their part to ensure that the safety of the plant is good enough in all plant operational states

 15. Wavelet Analyses and Applications

  Science.gov (United States)

  Bordeianu, Cristian C.; Landau, Rubin H.; Paez, Manuel J.

  2009-01-01

  It is shown how a modern extension of Fourier analysis known as wavelet analysis is applied to signals containing multiscale information. First, a continuous wavelet transform is used to analyse the spectrum of a nonstationary signal (one whose form changes in time). The spectral analysis of such a signal gives the strength of the signal in each…

 16. Report sensory analyses veal

  NARCIS (Netherlands)

  Veldman, M.; Schelvis-Smit, A.A.M.

  2005-01-01

  On behalf of a client of Animal Sciences Group, different varieties of veal were analyzed by both instrumental and sensory analyses. The sensory evaluation was performed with a sensory analytical panel in the period of 13th of May and 31st of May, 2005. The three varieties of veal were: young bull,

 17. Formerly utilized MED/AEC sites remedial action program. Radiological survey of the Harshaw Chemical Company, Cleveland, Ohio

  International Nuclear Information System (INIS)

  During the MED/AEC era, the Harshaw Chemical Company processed large quantities of normal uranium to produce both oxide and fluoride compounds. This work was done under contract to MED and its successor, AEC. Records indicated that at the time the AEC contract was terminated, the facility was decontaminated by Harshaw and released from AEC control in 1960. However, a search of AEC records indicated that documentation was insufficient to determine whether the decontamination work was adequate by current guidelines. Hence, a radiological assessment of the site ws initiated in 1976. The entire grounds and all buildings were surveyed using surface survey instruments to detect surface contamination and radiation detectors to determine general radiation levels. Extensive surface contamination was found throughout the site. While the major contamination was found in Plant C, significant levels of contamination also were found in 16 other buildings and at 32 exterior locations. The contaminating material seemed to be normal uranium exclusively. Air samples were taken at numerous indoor locations throughout the site, but no elevated levels of radon were detected. This was as expected since normal uranium has been separated from radium and hence radon levels are very low. Several soil samples were taken from around the site. Analyses of these samples indicated extensive soil contamination, as well as suspected contamination of the river bed in the vicinity of the plant outfall. Scheduled subsurface investigation of the site, as well as of the river bed and sewer system, have not been conducted. Levels of contamination at this site are significantly above guidelines for release of the site for unrestricted use. 57 figures, 7 tables

 18. Dose optimization with cylinder vaginal/catheter intrauterine applicator of Gamma Med Plus; Optimizacion de dosis con aplicador cilindro vaginal/cateter intrauterino de GammaMed Plus

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Laguardia, R. Alfonso; Patallo, I. Silvestre; Yip, F. Garcia [Instituto Nacional de Oncologia y Radiobiologia (INOR), La Habana (Cuba); Pena, P. Pacheco [OIEA, Havana (Cuba). Becario OIEA

  2004-07-01

  ABACUS is the computerize system that allows the planning of High Dose Rate (HDR) Brachytherapy treatments for Gamma Med Plus. The system provides multiple tools for dose optimization, some linked to the geometry of the applicators and others to optimization algorithms. The previous experience with HDR at the INOR had been with the Microselectron and the PLATO planning system. More than 30 years in application of the Low Dose Rate Brachytherapy with {sup 137} Cs sources and Fletcher type applicators in gynecological treatments and the good clinical results valued by the doctors gave the idea of optimizing the applications of HDR with Microselectron, making them equivalent to those of the Low Dose Rate. The new problem was related to the use of the applicator type Cylinder/Uterine probe for the treatment of cervix and cervix endometrial lesions due to the absence in our Institution of the Fletcher type for Gamma Med PLUS. We established the use of three Dose Reference Points (DRP): one equivalent to the point A and two in the positions corresponding to the place that would occupy the ovoid. Also we established the Dose Distance to the surface of the cylinder to achieve the similar shape of Pear on the 650 cGy Isodose to the one obtained with PLATO. We determine the use of Gamma Med PLUS and applicator Cylinder/Uterine probe in all those patients which anatomies allows the introduction of mini ovoid pair and intrauterine tube 15 deg or 30 deg. (author)

 19. Practices of Response in Public Speaking

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Jette Barnholdt

  2016-01-01

  Artiklen er en del af en særudgave af Review of Communication med fokus på undervisning på kommunikationskurser på første år. Der fokuseres på opbygningen af en mundtlig feedback kultur i faget Retorisk teori og analyse på første år af bacheloruddannelsen i retorik på Københavns Universitet. Evne...

 20. Konstrukcinių medžiagų ciklinio stabilumo įvertinimas

  OpenAIRE

  Radvilavičius, Donatas

  2011-01-01

  Neįmanoma pagerinti mašinų kokybę, padidinti jų patikimumą ir ilgaamžiškumą, jeigu darbo sąlygos ir medžiagų savybės nėra išanalizuotos. Mes privalome žinoti, medžiagos (kietėjimą, minkštėjimą arba ciklinį stabilumą), kas yra parinkta statinio mažaciklio apkrovimo tipuose, nes įtampos ir apkrovos kaita priklausys nuo šio tipo. Jei mes žinome apie medžiagos rūšį, mes galime nustatyti jos taikymo naudojimo sąlygos galimybes. It is impossible to improve the quality of the machines, to increas...

 1. På kant med naturen - om byøkologien og det åbne land

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schjerup Hansen, J.(red.); Hjortholt Madsen, S.(red.)

  Den erkendelse, at vores produktionsmåde og levevis i høj grad har bragt os på kant med naturen og på lidt længere sigt på kant med vort eget eksistensgrundlag, breder sig. En samfundsmæssig selvreflektion har allerede udmøntet sig i begreber som renere teknologi, byøkologi og bæredygtig adfærd. I...... tidens selvreflektion ligger, at vort forhold til naturen i høj grad er et "indre anliggende": Vi er selv natur, og det er vores egen måde at tænke og handle på i forhold til naturen, der har bragt os på kant med naturen - og os selv....

 2. TeleMed: Wide-area, secure, collaborative object computing with Java and CORBA for healthcare

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Forslund, D.W.; George, J.E.; Gavrilov, E.M.

  1998-12-31

  Distributed computing is becoming commonplace in a variety of industries with healthcare being a particularly important one for society. The authors describe the development and deployment of TeleMed in a few healthcare domains. TeleMed is a 100% Java distributed application build on CORBA and OMG standards enabling the collaboration on the treatment of chronically ill patients in a secure manner over the Internet. These standards enable other systems to work interoperably with TeleMed and provide transparent access to high performance distributed computing to the healthcare domain. The goal of wide scale integration of electronic medical records is a grand-challenge scale problem of global proportions with far-reaching social benefits.

 3. Tidlige brukere av alkohol – hvem er de? Kjennetegn ved ungdom som starter tidlig med alkohol

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anders Grimsmo

  2009-10-01

  Full Text Available  SAMMENDRAGDebutalder med alkoholrus er en sterk prediktor for senere alkoholbruk. I denne undersøkelsen har visammenliknet de som starter med alkohol tidlig og før det er kulturelt akseptert, med ungdommenesom begynner i konfirmasjonsalder og de som utsetter alkoholdebuten. Vi finner at gruppen sombegynner tidlig ikke bare bryter de lokale tradisjonene for alkoholkonsum, men er i opposisjon tilnormer og autoriteter generelt. Alkohol er et positivt symbol for gruppen og det å ruse seg et ritualesom gir mening i deres miljø. Hjemmet står i den sterkeste posisjonen til å kunne utsette ungdommensalkoholdebut. Vi skisserer hvilke implikasjoner dette bør ha for strategien i det forebyggende arbeidet.

 4. Marknadsföring med celebriteter : En studie om riskerna för negativ publicitet

  OpenAIRE

  Bitouie, Hamid; Rosenbaum, Carl

  2006-01-01

  Den ökande användningen av celebrity endorsement vid marknadsföring har fått större uppmärksamhet i media, såväl på den nationella som på den internationella marknaden. Med celebrity endorsement, som är ett amerikanskt uttryck, menas att celebriteter används vid marknadsföring och skall fungera som en talesman för en produkt eller en tjänst. Trots att det finns många fördelar med denna strategi finns det också en baksida. Med tanke på detta har vi funnit det intressant att undersöka de negati...

 5. 2P-Med: Building a Personalization Platform for Mediation Systems

  CERN Document Server

  Zaoui, Imane; Benhlima, Laila

  2011-01-01

  Nowadays, with the increasing number of integrated data sources, there is a real trend to personalize mediation systems to improve user satisfaction. To make these systems user sensitive, we propose a personalization platform called 2P-Med. 2P-Med allows personalizing any mediation system used in any domain following a cyclic process. The process includes building and managing adequate user profiles and sources profiles, content and quality matching, source selection, adapting the mediator responses to user preferences and handling user feedbacks. In this paper, we describe 2P-Med architecture and highlight its main functionalities. We also illustrate the operation of the platform through personalizing source selection in a travel planning assistant.

 6. Med politiet i ’virkeligheden’: Reality-tv og kriminalitet

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ib Bondebjerg

  2002-09-01

  Full Text Available Kriminalstoffet på tv bliver ofte anklaget for at spekulere i vore lavere instinkter, og med reality kommer vi tættere end nogensinde på sam- fundets bund og det utrættelige politi, som har til opgave at opretholde lov og orden. Artiklen gennemgår en lang række af de senere års kri- minalprogrammer og diskuterer dokumentarismens former med en særlig belysning af æstetik, retorik og synsvinkel i undergenrerne »reality magasin« og »reality soap«. Lars Engels’ serie »Historier fra en politistation« tages op til særlig debat, fordi Engels – vanen tro – arbejder med en mindre iscenesættelse og ukommenteret virkelig- hedsgengivelse, end vi finder det i andre »reality soaps«.

 7. Fördelar med kundrelationer : En anledning till att kunder handlar i fysisk TV-spelsbutik?

  OpenAIRE

  Andersson, Joachim; Lindbom Byggnings, Johan

  2010-01-01

  I takt med att internetbutikernas genomslag har konkurrensen hårdnat på TV-spelsmarknaden. Flertalet studier visar att fler och fler människor väljer att handla på internet och trenden ser inte ut att avta. Internetbutikerna erbjuder bl.a. bättre priser och hög bekvämlighet för konsumenterna då de slipper lämna huset för att utföra ett köp. Men trots denna trend finns det fysiska butiker som fortsätter att gå med vinst. På grund av den hårda konkurrensen räcker det idag inte med att bara foku...

 8. Searching PubMed for molecular epidemiology studies: the case of chromosome aberrations

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ugolini, Donatella; Neri, Monica; Knudsen, Lisbeth E;

  2006-01-01

  to environmental pollutants. The search, done on the PubMed/MedLine database, was based on a strategy combining descriptors listed in the PubMed Medical Subject Headings (MeSH) Thesaurus and other available tools (free text or phrase search tools). 178 articles were retrieved by searching the period from January 1......The available tools for searching literature in the field of Molecular Epidemiology are largely unsatisfactory. To identify major problems in retrieving information on this discipline, we comment here on the results of a literature search on cytogenetic biomarkers in children exposed......, 1980 to November 30, 2004. Only 2 of the 178 articles were indexed by the MeSH term "Epidemiology, molecular" (introduced in 1994) and 30 of 178 by the MeSH term "Biological markers" (introduced in 1989). The case of chromosome aberration (CA) was emblematic of the problem: 44 of 78 articles (56...

 9. Quinic acid is a biologically active component of the Uncaria tomentosa extract C-Med 100.

  Science.gov (United States)

  Akesson, Christina; Lindgren, Hanna; Pero, Ronald W; Leanderson, Tomas; Ivars, Fredrik

  2005-01-01

  We have previously reported that the C-Med 100 extract of the plant Uncaria tomentosa induces prolonged lymphocyte half life and hence increased spleen cell number in mice receiving the extract in their drinking water. Further, the extract induces cell proliferation arrest and inhibits activation of the transcriptional regulator nuclear factor kappaB (NF-kappaB) in vitro. We now report that mice exposed to quinic acid (QA), a component of this extract, had significantly increased number of spleen cells, thus recapitulating the in vivo biological effect of C-Med 100 exposure. Commercially supplied QA (H(+) form) did not, however, inhibit cell proliferation in vitro, while the ammonia-treated QA (QAA) was a potent inhibitor. Both QA and QAA inhibited NF-kappaB activity in exposed cells at similar concentrations. Thus, our present data identify QA as a candidate component for both in vivo and in vitro biological effects of the C-Med 100 extract.

 10. Indsats for forældre til børn med ADHD

  DEFF Research Database (Denmark)

  Neubert, Katja

  2012-01-01

  Et nyt review, udarbejdet af forskergruppen omkring Morris Zwi, undersøger om interventionsprogrammer til forældre til børn med ADHD er effektive, når det gælder reducering af børnenes ADHD-relaterede adfærd og associerede problemer som eksempelvis indlæringsproblemer. Reviewet peger på, at en...... indsats til forældre til børn med ADHD kan have en gavnlig effekt på børnenes adfærd. Interventionen kan også være med til at sænke stressniveauet hos forældre til disse børn, og forbedre forældrenes selvtillid....

 11. Föräldrastöd med interkulturellt perspektiv : En litteraturstudie

  OpenAIRE

  Ekbom, Sunniva

  2015-01-01

  I Vanda stad bor det procentuellt mest invandrare i hela Finland vilket ställer krav på fungerande service exempelvis för barnfamiljerna vilket VATA-projektet som är uppdragsgivare för min studie vill åtgärda. Syftet med min studie är att kartlägga hurdant föräldrastöd familjer med invandrarbakgrund har behov av. Frågeställningarna för min litteraturstudie har varit att ta reda på vad bidrar till behovet av kulturanpassat föräldrastöd för föräldrar med invandrarbakgrund och vad kulturanpassa...

 12. Crawling PubMed with web agents for literature search and alerting services

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Carlos CARVALHAL

  2013-05-01

  Full Text Available In this paper we present ASAP - Automated Search with Agents in PubMed, a web-based service aiming to manage and automate scientific literature search in the PubMed database. The system allows the creation and management of web agents, parameterized thematically and functionally, that crawl the PubMed database autonomously and periodically, aiming to search and retrieve relevant results according the requirements provided by the user. The results, containing the publications list retrieved, are emailed to the agent owner on a weekly basis, during the activity period defined for the web agent. The ASAP service is devoted to help researchers, especially from the field of biomedicine and bioinformatics, in order to increase their productivity, and can be accessed at: http://esa.ipb.pt/~agentes.

 13. 高脂饮食诱导肝脏MED1特异性敲除小鼠呈高胆固醇血症%Hypercholesterolemia in Hepatic MED1 Deficient Mice in Response to High Fat Diet

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  李倩薇; 刘芮菡; 赵四海; 贾玉枝; 白亮; Janardan K.Reddy; 徐小平; 刘恩岐

  2014-01-01

  为研究肝脏MED1对脂质代谢的影响,以肝脏MED1特异性敲除(MED1 △Liv)小鼠为模型,对其进行基因型鉴定,H&E染色观察肝脏组织学变化,免疫组织化学染色检测肝脏MED1蛋白表达;高脂饲料(脂肪含量为60%)饲喂小鼠,并分别在0、1、2和4周动态检测血浆胆固醇和甘油三酯及血糖水平.结果显示,与MED1fl/fl小鼠相比,MED1△Liv小鼠仅肝脏MED1 mRNA表达水平显著降低,其它组织表达无明显变化.高脂饲喂1周和2周,MED1△Liv小鼠血浆总胆固醇水平显著升高(P<0.01);普通或高脂饲料饲喂状态下,与MED1fl/fl小鼠相比,MED1△Liv小鼠血糖水平均显著降低(P<0.05).短期给予高脂饲料可诱导MED1 △Liv小鼠呈现高胆固醇血症,提示MED1在胆固醇代谢中发挥重要调控作用.

 14. MED: a new non-supervised gene prediction algorithm for bacterial and archaeal genomes

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Yang Yi-Fan

  2007-03-01

  Full Text Available Abstract Background Despite a remarkable success in the computational prediction of genes in Bacteria and Archaea, a lack of comprehensive understanding of prokaryotic gene structures prevents from further elucidation of differences among genomes. It continues to be interesting to develop new ab initio algorithms which not only accurately predict genes, but also facilitate comparative studies of prokaryotic genomes. Results This paper describes a new prokaryotic genefinding algorithm based on a comprehensive statistical model of protein coding Open Reading Frames (ORFs and Translation Initiation Sites (TISs. The former is based on a linguistic "Entropy Density Profile" (EDP model of coding DNA sequence and the latter comprises several relevant features related to the translation initiation. They are combined to form a so-called Multivariate Entropy Distance (MED algorithm, MED 2.0, that incorporates several strategies in the iterative program. The iterations enable us to develop a non-supervised learning process and to obtain a set of genome-specific parameters for the gene structure, before making the prediction of genes. Conclusion Results of extensive tests show that MED 2.0 achieves a competitive high performance in the gene prediction for both 5' and 3' end matches, compared to the current best prokaryotic gene finders. The advantage of the MED 2.0 is particularly evident for GC-rich genomes and archaeal genomes. Furthermore, the genome-specific parameters given by MED 2.0 match with the current understanding of prokaryotic genomes and may serve as tools for comparative genomic studies. In particular, MED 2.0 is shown to reveal divergent translation initiation mechanisms in archaeal genomes while making a more accurate prediction of TISs compared to the existing gene finders and the current GenBank annotation.

 15. A Computational Protein Phenotype Prediction Approach to Analyze the Deleterious Mutations of Human MED12 Gene.

  Science.gov (United States)

  Banaganapalli, Babajan; Mohammed, Kaleemuddin; Khan, Imran Ali; Al-Aama, Jumana Y; Elango, Ramu; Shaik, Noor Ahmad

  2016-09-01

  Genetic mutations in MED12, a subunit of Mediator complex are seen in a broad spectrum of human diseases. However, the underlying basis of how these pathogenic mutations elicit protein phenotype changes in terms of 3D structure, stability and protein binding sites remains unknown. Therefore, we aimed to investigate the structural and functional impacts of MED12 mutations, using computational methods as an alternate to traditional in vivo and in vitro approaches. The MED12 gene mutations details and their corresponding clinical associations were collected from different databases and by text-mining. Initially, diverse computational approaches were applied to categorize the different classes of mutations based on their deleterious impact to MED12. Then, protein structures for wild and mutant types built by integrative modeling were analyzed for structural divergence, solvent accessibility, stability, and functional interaction deformities. Finally, this study was able to identify that genetic mutations mapped to exon-2 region, highly conserved LCEWAV and Catenin domains induce biochemically severe amino acid changes which alters the protein phenotype as well as the stability of MED12-CYCC interactions. To better understand the deleterious nature of FS-IDs and Indels, this study asserts the utility of computational screening based on their propensity towards non-sense mediated decay. Current study findings may help to narrow down the number of MED12 mutations to be screened for mediator complex dysfunction associated genetic diseases. This study supports computational methods as a primary filter to verify the plausible impact of pathogenic mutations based on the perspective of evolution, expression and phenotype of proteins. J. Cell. Biochem. 117: 2023-2035, 2016. © 2016 Wiley Periodicals, Inc. PMID:26813965

 16. Development of eMed: a comprehensive, modular curriculum-management system.

  Science.gov (United States)

  Watson, Eilean G S; Moloney, Peter J; Toohey, Susan M; Hughes, Christopher S; Mobbs, Suzanne L; Leeper, James B; McNeil, H Patrick

  2007-04-01

  In 2001 the University of New South Wales Faculty of Medicine embarked on designing a curriculum-management system to support the development and delivery of its new, fully integrated, outcome-based, six-year undergraduate medicine program. The Web-enabled curriculum-management system it developed is known as eMed, and it comprises a suite of integrated tools used for managing graduate outcomes, content, activities, and assessment in the new program. The six main tools are a curriculum map, timetable, student portfolio, peer feedback tool, assessment tracking, and results tools. The eMed functions were determined by organizational and curricular needs, and a business management perspective guided its development. The eMed project was developed by a multidisciplinary team, and its successful development was achieved mostly by methodically identifying the scope of each tool and the business processes it supports. Evaluation results indicated a high level of user acceptance and approval. The eMed system is a simple yet effective educational technology system that allows users to evaluate and improve the curriculum in real time. As a second-generation curriculum-management system, eMed is much more than an educational administration system; it is a knowledge network system used by staff and students to transform data and information into knowledge and action. The integration of learning and assessment activities data in the one system gives a depth of curriculum information that is unusual and that allows for data-based decision making. Technologically, eMed helps to keep the medicine program up to date. Organizationally, it strengthens the school's data-driven decision-making process and knowledge network culture.

 17. Flue gas condensing with heat pump; Roekgaskondensering med vaermepump

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Axby, Fredrik; Pettersson, Camilla [Carl Bro Energikonsult AB, Malmoe (Sweden)

  2004-11-01

  Flue gas condensing is often both a technically and economically efficient method to increase the thermal efficiency in a plant using fuels with high moisture and/or high hydrogen content. The temperature of the return water in district heating systems in Sweden is normally 50 deg C, which gives quite high efficiency for a flue gas condenser. The flue gas after the flue gas condenser still contains energy that to some extent can be recovered by a combustion air humidifier or a heat pump. The object of this project is to technically and economically analyse flue gas condensing with heat pump. The aim is that plant owners get basic data to evaluate if a coupling between a flue gas condenser and a heat pump could be of interest for their plant. With a heat pump the district heating water can be 'sub cooled' to increase the heat recover in the flue gas condenser and thereby increase the total efficiency. The project is set up as a case study of three different plants that represent different types of technologies and sizes; Aabyverket in Oerebro, Amagerforbraending in Copenhagen and Staffanstorp district heating central. In this report a system with a partial flow through the condenser of the heat pump is studied. For each plant one case with the smallest heat pump and a total optimization regarding total efficiency and cost for investment has been calculated. In addition to the optimizations sensitivity analyzes has been done of the following parameters: Moisture in fuel; Type of heat pump; Temperature of the return water in the district heating system; and, Size of plant. The calculations shows that the total efficiency increases with about 6 % by the installation of the heat pump at a temperature of the return water in the district heating system of 50 deg C at Aabyverket. The cost for production of heat is just below 210 kr/MWh and the straight time for pay-off is 5,4 years at 250 kr/MWh in heat credit and at 300 kr/MWh in basic price for electricity. The

 18. Odnos med obliko in barvo v abstraktnem likovnem izražanju

  OpenAIRE

  Hegediš, Martina

  2015-01-01

  V magistrskem delu raziskujem odnos med obliko in barvo v abstraktnem likovnem izražanju. K raziskovalnemu problemu pristopim v teoretični in empirični raziskavi s tremi raziskovalnimi pristopi. V teoretični raziskavi bom z deskriptivno metodo in študijem literature analiziram likovnoteoretični problem odnosa med obliko in barvo v abstraktnem slikarstvu. Izhajam bom iz spoznanj različnih avtorjev, ki so bili hkrati likovni umetniki in likovni teoretiki, od »očeta abstraktnega slikarstva« Vasi...

 19. Scrum og offshoring. En studie av prosjekter som benytter Srum kombinert med offshoring

  OpenAIRE

  Haukeland, Cato

  2009-01-01

  Smidige metoder er blitt mer og mer utbredt blant systemutviklingsprosjekter. Blant disse metodene har Scrum i senere tid fått mye oppmerksomhet. Parallelt med at smidige metoder har fått fotfeste, har offshoring blitt mer vanlig. Offshoring innebærer at man innenfor ett og samme prosjekt har medlemmer lokalisert i ulike land. En del selskaper har de siste årene kombinert både smidige metoder og offshoring. I denne studien undersøkes 12 prosjekter hvor Scrum sammen med offshoring er be...

 20. Erfaringer med endringsledelse. Betydningen av kommunikasjon, deltakelse og ivaretakelse i endringsprosessen

  OpenAIRE

  Horntvedt, Thomas Alexander

  2013-01-01

  Endringer ser ut til å være noe som er stadig vanligere i organisasjoner. Ulike forhold internt i organisasjonen, men også ikke minst i dens omgivelser for øvrig, gjør at dette behovet tvinger seg frem. Å lede endringsprosesser er en av de viktigste og vanskeligste ledelsesoppgavene hevder den kjente ledelsesforfatteren Gary Yukl (2010). Lederen skal her balansere det å få til de ønskede endringene med hensynet til de menneskene som er involvert. Endringer møtes ofte med motstand og en del en...