WorldWideScience

Sample records for analoogselt vrgustike printsiipide

 1. Lepingust taganemisest olulise lepingurikkumise tõttu modernses lepinguõiguses : [bakalaureusetöö] / Marko Mehilane ; Tartu Ülikool, õigusteaduskond ; juhendaja: Irene Kull

  Mehilane, Marko, 1978-

  2003-01-01

  Lepingust taganemine olulise lepingurikkumise tõttu ÜRO rahvusvaheliste müügilepingute konventsioonis, UNIDROIT rahvusvaheliste kaubanduslepingute printsiipides, Euroopa lepinguõiguse printsiipides ja võlaõigusseaduses, oluline lepingurikkumine - võimalus ühetaoliseks tõlgendamiseks

 2. Abielu, perekonna ja õnnistuse tähendus / Chung Hwan Kwak

  Kwak, Chung Hwan

  2002-01-01

  Ettekanne Rahvusvahelise ja Relgioonidevahelise Föderatsiooni Maailmarahu eest (IIFWP) Tallinnas peetud seminaril "Riigi uuendamine: perekondi tugevdavate, meie noori kasvatavate ja ühiskonda taasehitavate printsiipide ja praktikate uurimine" : lühendatult

 3. Süütuse presumptsioon kriminaalmenetluses : [bakalaureusetöö] / Vitali Jarosevitš ; Tartu Ülikool, õigusteaduskond ; juhendaja: Poigo Nuuma

  Jarosevitš, Vitali

  2009-01-01

  Kriminaalmenetluse printsiipide mõistest ja selle tähtsusest süütegude uurimisel. Süütuse presumptsiooni käsitlemisest Eestis ja rahvusvahelisel tasandil ning selle tagamisest kriminaalmenetluses

 4. Maastikusõiduk UTV aitab tööd teha ja lõõgastuda / Ain Alvela ; kommenteerinud Tanel Rütman

  Alvela, Ain, 1967-

  2015-01-01

  Analoogselt ATVga (ingl k All Terrain Vehicle - iga maastiku sõiduk) võib ka UTVd (ingl k Utility Terrain Vehicle - vahend maastikul liikumiseks) käsitleda nii tarbesõidukina väiksemate maatööde tegemiseks või raskestiläbitaval maastikul liikumiseks kui ka lihtsalt adrenaliinilaksu pakkuva meelelahutajana

 5. Sub specie aeternitatis. Varauusaegne epitaafmaal Eesti luterlikus kirikus 16.-17. sajandil / Pia Ehasalu

  Ehasalu, Pia, 1964-

  2004-01-01

  Eestimaise varauusaegse epitaafmaali kujunemisest luterliku kirikukunsti ja epitaafkunsti üldiste printsiipide taustal. Sepulkraalkunstist - hauamonument, hauaplaat, pilt- ja vappepitaaf, matuselipp. Arhiiviallikatele tuginedes on kindlaks tehtud ka kunagi eksisteerinud epitaafmaalide olemasolu. Pikemalt pastor Johann Hobingi portree-epitaafist, Dietrich Mölleri epitaafist ja ooberst Johann von Rechenbergi epitaafist Niguliste kirikus

 6. Euroopa stabiilsusmehhanismi asutamislepingu artikli 4 lõike 4 kooskõla Eesti põhiseadusega / Illimar Pärnamägi, Age Inkinen, Alexander Lott

  Pärnamägi, Illimar

  2012-01-01

  Artikkel põhineb Justiitsministeeriumi poolt Vabariigi Valitsuse nimel Riigikohtule esitatud arvamusel Euroopa stabiilsusmehhanismi asutamislepingu (ESMAL) artikli 4 lõike 4 põhiseaduspärasuse kohta. ESMAL artikli 4 lõike 4 õigusmõju välistamise võimalikkusest, põhiseaduspärasusest ja põhiseaduse printsiipide kaalumisest