WorldWideScience

Sample records for analiza dlya opredeleniya

 1. Avtomatizirovannyy elektrokhemilyuminestsentnyy metod opredeleniya kortizola v slyune dlya diagnostiki endogennogo giperkortitsizma sredi patsientov s ozhireniem

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Zhanna Evgenyevna Belaya

  2011-06-01

  Full Text Available Nighttime salivary cortisol (NSC has been suggested to be a useful diagnostic test for Cushings syndrome (CS. However, the reference range and cut-off value are assay-specific and discordant. The goal of this study was to assess the analytical performance of automated elecrochemiluminiscence immunoassay method (ECLIA in CS. Ninety eight healthy volunteers and 123 obese patients including 45 proved to be CS provided salivary samples collected by them at 23:00 using Sallivette. Two hundred and five subjects collected salivary samples for two consecutive days and samples from 197 subjects were frozen to perform Enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA. Obese patients underwent the 1-mg overnight dexamethasone suppression test (1-DST. CS was confirmed by the histologic diagnosis after surgical treatment or autopsy. The reference range for healthy volunteer has been set 0,5-9,4 nmol/l. Reproducibility was assessed in all subjects by a day-to-day variability and reflected by an intraclass correlation coefficient of 0,785. The cut-off value of 9,4 nmol/l has been suggested to differentiate CS among obese patients to achieve sensitivity of 84,4% (95%confidence interval 71,2-92,2%; specificity of 92,3% (95%CI 84,2-96,4% and diagnostic odds ratio 65,1 (95% CI 20,4-207,6. Likelihood ratio positive was 11,0 (95% CI 5,0-23,9, with a likelihood ratio negative of 0,17 (95%CI 0,08-0,33. The comparison of the total areas under the ROC-curve for the measurement of NSC once, twice with mean level by ECLIA, the same samples by ELISA and 1-DST have not shown any statistically significant difference among the tests performance. Conclusion: Based on its remarkable reproducibility, easy noninvasive nature, automated assay and at least similar diagnostic performance, NSC measured by ECLIA on Cobas e601 is a preferable first-line screening test for CS.

 2. VREDNOSTNA ANALIZA TOPLOTNOIZOLACIJSKIH MATERIALOV

  OpenAIRE

  Robnik, Mateja

  2011-01-01

  Za toplotno zaščito ovoja zgradbe se uporabljajo številni materiali, ki imajo različne lastnosti. Za namen izbire med določenimi variantami, je mogoče uporabiti metodo vrednostna analiza. V prvem delu diplomskega dela je predstavljena vrednostna analiza kot metoda za ocenjevanje ekonomičnosti gradbenih izdelkov in je v nadaljevanju prikazana njena izvedba na primeru izbire toplotnoizolacijskega materiala za toplotno zaščito poševne strehe med špirovci. V drugem delu diplomskega dela je oprede...

 3. Analiza izpustov dizelskih motorjev

  OpenAIRE

  MURN, GREGA

  2016-01-01

  V svojem diplomskem delu z naslovom »Analiza izpustov dizelskih motorjev«, sem bralcu skušal približati današnjo problematiko v zvezi z onesnaževanjem okolja, predvsem zaradi dizelskih izpuhov, ki jih prinaša industrija v vseh oblikah. Največji onesnaževalec okolja je absolutno promet, saj izpuhi avtomobilov vsebujejo obsežen skupek škodljivih snovi (ogljikovodiki HC, ogljikov monoksid CO, dušikovi oksidi NOx, žveplovi oksidi, trdni delci, itd.). Namen Evropskih in Ameriških standardov je ...

 4. REGIONALNOGEOGRAFSKA ANALIZA SEVERNE AFRIKE

  OpenAIRE

  Štefane, Manuela

  2015-01-01

  Egipt, Libijo, Alžirijo, Tunizijo, Maroko, Zahodno Saharo in Sudan uvrščamo v skupno regijo, Severno Afriko. Povezujejo jih skupne fizično in družbeno geografske značilnosti. Cilj magistrskega dela Regionalnogeografska analiza Severne Afrike je bil prikazati nova spoznanja o fizično- in družbenogeografskih značilnostih držav Severne Afrike s pomočjo analize različnih statističnih in strokovnih virov. Državam so skupni pomanjkanje padavin, izpostavljenost visokim temperaturam in preobre...

 5. Analiza panoge in SWOT analiza na primeru podjetja Golte

  OpenAIRE

  Kolar, Rebeka

  2012-01-01

  Za uspešnost podjetja je pomembno, da dobro poznamo svojo panogo, v kateri delujemo, dobro moramo poznati svojo konkurenco in biti vedno korak pred njo. Podrobno poznavanje panoge same pripomore k boljšemu in kvalitetnejšemu vrednotenju podjetja. SWOT analiza je pomembna za ugotavljanje konkurenčne prednosti podjetja in je ena najpogostejših in najpopularnejših analiz. Lahko jo izvajajo posamezniki ali skupina

 6. ANALIZA SIMULINKOVIH PROGRAMSKIH MODELOV VETRNIH ELEKTRARN

  OpenAIRE

  Kralj, Klement

  2015-01-01

  Namen diplomskega dela je analiza Simulinkovih programskih modelov vetrnih elektrarn. Predstavljeni so različni modeli vetrnih elektrarn, od takih z generatorjem s kratkostično kletko, sinhronskim pa do dvojno napajanega asinhronskega generatorja. Najprej smo preučili parameter posameznega modela ter ugotovili kdaj ga lahko uporabimo. Zatem smo izvedli simulacije različnih obratovalnih stanj. Bila je izvedena podrobna analiza fazorskega in dinamičnega modela dvojno napajanega asinhronskega g...

 7. ANALIZA ISPLATIVOSTI UGRADNJE TURBOGENERATORA NA BROD

  OpenAIRE

  Bernečić, Dean; Orović, Josip

  2011-01-01

  U radu su prikazani rezultati provedene simulacije i istraživanja isplativosti ugradnje turbogeneratora na brod. Analiza je provedena primjenom NOR Controlovog simulatora za simulaciju brodskog postrojenja tankera za prijevoz sirove nafte. Simulirana je proizvodnja električne energije s turbogeneratorom ili s dizelskim generatorom. Analiza početnih investicijskih troškova provedena je anketom s proizvođačem brodskih generatora pare te s dobavljačima turbo i dizelskih generatora pri čemu su se...

 8. PRIMERJALNA ANALIZA SISTEMOV SPLETNEGA PLAČEVANJA

  OpenAIRE

  Pajančič, Vito

  2015-01-01

  V diplomskem delu smo analizirali in primerjali spletne plačilne sisteme, ki so na voljo na slovenskem trgu in način njihove integracije v spletno aplikacijo. Analiza obsega pogoje in pravne zahteve posameznega sistema pred uporabo, stroške uporabe določenega sistema, kot so provizije, najem ali enkratna plačila. V prvem delu je teoretičen pregled sistemov glede na kategorijo, ki mu sledi analiza sistemov Activa Payment Gateway in 3D secure, centralnega sistema EON MegaPOS, mobilnega plačilne...

 9. Analiza ostankov plastike v komercialnem kompostu

  OpenAIRE

  Gajšt, Tamara

  2016-01-01

  V diplomskem delu smo želeli dobiti prvo oceno količine in vrste ostankov plastičnih delcev v industrijskem kompostu štirih slovenskih kompostarn ter glede na uporabo komposta oceniti verjetnost, da delci predstavljajo potencialni vir mikroplastike v vodnem okolju. Analiza je zajemala vizualni pregled dveh podvzorcev iz vsake kompostarne z uporabo stereomikroskopa. Osredotočili smo se na delce mikroplastike. Vsak plastični delec smo uvrstili v eno izmed treh podskupin (mehka in...

 10. STROŠKOVNA ANALIZA ZELENE STREHE

  OpenAIRE

  Ilešič, Aljoša

  2010-01-01

  Predstavljamo zeleno streho kot pomemben del objekta, ki prispeva h kakovosti življenja v urbanem okolju. Izpostavljena je stroškovna analiza zelene ravne strehe in klasične ravne strehe. Ugotovili smo, da je izvedba zelene strehe za okoli 40 % dražja, če upoštevamo njene okoljske vplive, življenjsko dobo in dodatno toplotno izolacijo, pa je ekonomsko upravičena. Glede na okoljske težave v Republiki Sloveniji in izkušenj iz tujine sklepamo, da je pri nas potrebna načrtna gradnja zelenih streh...

 11. ANALIZA TRGA UPORABNIKOV KOZMETIČNIH STORITEV

  OpenAIRE

  Majcen, Maja

  2010-01-01

  Izhodiščni cilj diplomske naloge je raziskava in analiza trga uporabnikov kozmetičnih storitev. V uvodnem delu so podani opredelitev problema, metodologija ter hipoteze, kar je bilo v pomoč pri izvedbi tržne raziskave. V teoretičnem delu sta predstavljena kozmetična dejavnost skozi marketinški splet 7 x P ter ciljno trženje. Del naloge smo namenili tudi strategiji trženja kozmetičnih storitev ter kakovosti in ugotavljanju zadovoljstva uporabnikov kozmetičnih storitev. Prepoznavnost ...

 12. ANALIZA STAKEHOLDERILOR SI A ROLULUI ACESTORA IN GUVERNAREA ELECTRONICA

  OpenAIRE

  Mihaela PACESILA

  2006-01-01

  Articolul analizeaza stakeholderii din punct de vedere al politicilor de guvernare electronica, al accesului la serviciile de guvernare electronica si al infrastructurii de guvernare electronica. Principalii stakeholderi implicati in guvernarea electronica sunt cetatenii, mediul de afaceri si guvernul, la care se adauga si alte institutii. Nivelul de implicare al acestora in promovarea guvernarii electronice se masoara prin analiza politicilor prioritare, a instrumentelor referitoare la parti...

 13. PRIMERJALNA ANALIZA ODNOSA DO ŽIVALI V SVETOVNIH RELIGIJAH

  OpenAIRE

  Šiplič, Alenka

  2014-01-01

  V diplomski nalogi smo predstavili odnos do živali v svetovnih religijah. Vključili smo hinduizem, budizem, judaizem, krščanstvo in islam. Cilji so bili ugotoviti osnovni odnos do živali, simboliko živali, izkoriščanje živali za prehrano ljudi in odnos do poskusov na živalih. Analizo smo opravili s pomočjo domače in tuje strokovne literature. Analiza je pokazala, da je odnos do živali v vseh obravnavanih religijah v nekaterih pogledih zelo podoben. Izstopa nadrejenost človeka v odnosu do ž...

 14. Eksperimentalna analiza nosivosti polimera dobivenog iz recikliranog materijala

  OpenAIRE

  Jurić, Aleksandar; Štefić, Tihomir; Arbanas, Zlatko

  2011-01-01

  Predmet ovog rada je ispitivanje nosivosti polimera dobivenog iz recikliranog materijala i definiranje idealiziranog dijagrama naprezanje/deformacija, iz kojeg se lako može definirati modul elastičnosti. Analiza je provedena pomoću polimernih traka koje su izrađene od polimera etilena visoke gustoće (HDPE). U ovom slučaju polietilen (PE) je dobiven, gotovo u cijelosti, od recikliranog materijala, što u konačnici uvjetuje i njegovu cijenu. U pravilu je visoke gustoće i ima vrlo dobre mehaničke...

 15. ANALIZA LIKOVNE PODOBE VZGOJNO-VARSTVENEGA ZAVODA SLOVENJ GRADEC

  OpenAIRE

  Škrlovnik, Matic

  2013-01-01

  V empiričnem diplomskem delu Analiza likovne podobe Vzgojno-varstvenega zavoda Slovenj Gradec smo v teoretičnem delu predstavili izhodišča otroškega likovno-ustvarjalnega razvoja, ki so pomembna za izbrano temo, pomembne segmente Kurikuluma za vrtce, pomen kakovostne likovne podobe otrokovega okolja, vlogo barve v prostoru ter Vzgojno-varstveni zavod Slovenj Gradec, ki ga analiziramo v empiričnem delu. V empiričnem delu naloge smo podali rezultate raziskave in njihovo interpretacijo, nalogo p...

 16. Potresna analiza montažne armiranobetonske hale

  OpenAIRE

  Bajc, Klemen

  2015-01-01

  V okviru te diplomske naloge je bila izvedena potresna analiza montažne armiranobetonske hale. Največji poudarek je bil na preučevanju modeliranja betonskih polnil in njihovega vpliva na odziv konstrukcije med potresom. V nalogi so predstavljena pravila in računski postopki, ki so bili uporabljeni pri modeliranju konstrukcije. Vpliv polnil v poljih med stebri smo določili s poenostavljenim modelom, kjer se polnilo modelira z dvema diagonalama v ravnini zidu. Potresno analizo smo izvedli z met...

 17. Analiza širenja pukotine u strojarskim konstrukcijama

  OpenAIRE

  Mijović, Budimir; PAŠALIĆ, Ismet; Agić, Ante

  2009-01-01

  U radu je izvršena eksperimentalna analiza širenja pukotine kod čelika DIN 42CrMo4V. Ovaj materijal u poboljšanom stanju ima visoku čvrstoću i žilavost. Koristi se za statički i dinamički opterećene konstrukcijske dijelove, posebno za veće presjeke s visokim opterećenjem. Cilj rada je pronaći mogućnost što točnijeg i preciznijeg eksperimentalnog određivanja karakteristika pukotine kod trodimenzijskih problema mehanike loma. Izrađene su epruvete sa zarezom s iniciranom greškom tipa pukotine u ...

 18. Tržna analiza in razvoj aluminijastih ohišij LED svetil

  OpenAIRE

  Gorišek, Krešimir

  2014-01-01

  V magistrskem delu je predstavljena tržna analiza oziroma natančneje analiza zunanjega okolja organizacije. Privlačnost panoge smo ocenjevali s Porterjevim modelom konkurence v panogi in ugotovitve predstavili. Analizo širšega zunanjega okolja oziroma analizo političnih, ekonomskih, socialnih, tehnoloških, okoljskih in pravnih elementov smo izvedli s PESTEL analizo in ugotovitve predstavili. Magistrsko delo obsega tudi razvoj aluminijastih ohišij LED (Light Emitting Diode) svetil. Podrobneje ...

 19. ANALIZA UPORABE CESTNO-PROMETNE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU KOROŠKIH VRAT V MARIBORU

  OpenAIRE

  Kamenik, Boris

  2011-01-01

  Predmet diplomskega dela je analiza mestne četrti Koroška vrata v Mariboru z vidika uporabe cestno-prometne infrastrukture. Podan je pregled cestnih križišč, cestnih odsekov, prometnih površin pešcev in kolesarjev ter mirujočega prometa. Na podlagi terenskega ogleda obstoječega stanja na področju infrastrukture za različne udeležence v cestnem prometu (motorni promet, promet pešcev in kolesarjev, mirujoči promet) je opravljena analiza s poudarkom na prometni mobilnosti in varnosti. Izpo...

 20. Kariološka analiza nekih populacija vrsta Iris pallida, I. illyrica i I. pseudopallida (Iridaceae)

  OpenAIRE

  Mitić, Božena

  1991-01-01

  Izvršena je kariološka analiza nekih populacija taksona Iris pallida Lam., I. illyrica Tomm. i I. pseudopallida Trinajstić. U svim slučajevima dobiven je mitotski broj kromosoma 2n = 24. Ustanovljena je morfološka varijabilnost kariotipova između istraživanih vrsta, kao i između različitih populacija vrste I. illyrica.

 1. Komparativna analiza osnovnih svojstava konstrukcijskih betona spravljenih sa različitim vrstama lakih agregata

  OpenAIRE

  Lukić, Ivan

  2015-01-01

  U disertaciji su prikazani rezultati sopstvenog eksperimentalnog istraživanja na osnovu kojih je izvršena komparativna analiza uticaja različitih vrsta lakih agregata i vrste i količine cementa na osnovna fizičko-mehanička svojstva lakoagregatnih betona. Takođe, analizirana je i mogućnost zamene dela cementa mineralnim dodacima u cilju smanjenja negativnih uticaja proizvodnje betona na životnu sredinu. Rezultati su pokazali da je primenom svih analiziranih vrsta agregata moguće dobiti konstru...

 2. ANALIZA IN PRIMERJAVA REŠITEV ZA UPRAVLJANJE ODNOSOV S STRANKAMI

  OpenAIRE

  Žohar, Uroš

  2010-01-01

  V diplomskem delu je predstavljen sistem za upravljanje odnosov s strankami, imenovan CRM, ter analiza in primerjava rešitev. Podrobneje je predstavljeno, kaj pomeni CRM, zakaj ga uvesti v podjetje in kakšne koristi dobimo z uvedbo le tega. Natančneje so predstavljeni koraki implementacije omenjenega sistema v podjetje, ki so sestavljeni iz analize, uvedbe in vzdrževanja, ter razlogi, zakaj je lahko uvedba neuspešna. V nadaljevanju diplomskega dela je predstavljen sistem CRM iz tehničnega...

 3. Analiza GSR čestica upotrebom elektronskog mikroskopa (SEM/EDX)

  OpenAIRE

  Mršić, Gordan; Žugaj, Saša

  2008-01-01

  Razvojem znanosti i globalnim tehnološkim napretkom upotreba suvremenih uređaja u forenzici postala je neizbježna i svakodnevna. Primjena pretražnog (skenirajućeg) elektronskog mikroskopa (SEM-a) najvažnije je unapređenje na polju forenzičkog ispitivanja vatrenog oružja od pronalaska velikog forenzičkog komparativnog mikroskopa. Analiza tragova pucanja (GSR čestica) s skenirajućim elektronskim mikroskopom i energodisperzivnim detektorom X-zraka (SEM/EDX), jedna je od najpouzdanijih metoda. An...

 4. Analiza poznavanja okoljskih problemov povezanih z globalnim segrevanjem Zemlje pri učencih drugega triletja

  OpenAIRE

  Obran, Monika

  2011-01-01

  V magistrski nalogi z naslovom Analiza poznavanja okoljskih problemov povezanih z globalnim segrevanjem Zemlje pri učencih drugega triletja je predstavljeno, kako učenci drugega triletja gledajo na globalno segrevanje Zemlje. V teoretični del je vključena razlaga pojma globalnega segrevanja Zemlje, kako nastaja, kakšne so posledice, kako bi se ga dalo zmanjšati in zakaj bi bilo to dobro. Zapisano je tudi, kje in kako so okoljske vsebine vključene v učne načrte drugega triletja in kako si šole...

 5. EKONOMSKA ANALIZA ENOPOLNEGA SN IZOLIRANEGA PODNOŽJA VAROVALK VOH 01

  OpenAIRE

  Pogladič, Matej

  2011-01-01

  Zaščita distribucijskih transformatorjev je najpogosteje izvedena s pomočjo taljivih varovalk. Dosedanja podnožja in varovalke niso izolirane, kar predstavlja šibko točko transformatorske postaje. V diplomskem delu so predstavljene osnovne značilnosti uporabe enopolnih SN izoliranih podnožij varovalk VOH 01 in rešitev. V ekonomski analizi je opisana upravičenost podražitve zaščite transformatorja ter koristi za kupca in proizvajalca teh podnožij. Izvedena je tudi analiza praga pokritja z izra...

 6. Koliko konteksta ima u shizofreniji? Analiza diskursa osobe koja boluje od shizofrenije

  OpenAIRE

  Hitrec, Ida; Knežević, Ana; Pupovac, Milorad; Sekulić Sović, Martina; Simeon, Ivana

  2015-01-01

  Shizofreni govor manifestira deficit u upotrebi konteksta koji se očituje na semantičkoj i pragmatičkoj razini, a neki ga istraživači povezuju s halucinacijama i deluzijama. Cilj je našega istraživanja bio ukazati na doprinos lingvističkih metoda i analiza koje pružaju uvid u (dis)organizaciju diskursa u shizofreniji. U ovoj studiji slučaja osobe koja boluje od shizofrenije prikazane su jezične karakteristike koje ukazuju na poteškoće u upotrebi konteksta u izgradnji diskursa u shizof...

 7. Tehno-ekonomska analiza bubnjastih izmjenjivača topline s paralelnim zavojnim cijevima

  OpenAIRE

  Slavković, Goran; Budimir, Stevan J.; Rakonjac, Ivan M.; Jarić, Marko S.; Nikola J Budimir

  2014-01-01

  U radu su prikazani investicijski i eksploatacijski troškovi kod bubnjastih izmjenjivača topline s paralelnim zavojnim cijevima. Provedena je statistička analiza najčešće rabljenih korelacija iz otvorenih literaturnih izvora za određivanje cijena bubnjastih izmjenjivača topline s tržišnim podacima aparata s kojom je utvrđeno da pokazuju značajna odstupanja i da se ne mogu s dovoljnom pouzdanošću koristiti za navedeni tip aparata. Uspostavljena je nova korelacija za procjenu cijena aparata sa ...

 8. Analiza mogućeg sudara zgrada za vrijeme zemljotresa na osnovu kompjutorske simulacije

  OpenAIRE

  Petronijević, Predrag; Zdravković, Slavko; Mladenović, Biljana; Zlatkov, Dragan; Momčilović-Petronijević, Ana

  2014-01-01

  U slučajevima kada dilatacijske razdjelnice između susjednih zgrada nisu dovoljne, za vrijeme zemljotresa sudaraju se pojedini dijelovi objekata. Pri tome dolazi do lokalnih oštećenja ili čak rušenja dijelova zgrada jer su sile udara velikog intenziteta. Da bi se to izbjeglo, treba posebnu pažnju posvetiti projektiranju aseizmičkih razdjelnica. U radu je prikazana parametarska analiza potencijalnog sudara dvije višespratne zgrade, primjenom programskog paketa SAP2000v15, s ciljem da se ispita...

 9. W poszukiwaniu perspektyw rozwoju - analiza strategiczna Polskiego Koncernu Naftowego Orlen S.A.

  OpenAIRE

  Ligas, Damian; Biniecki, Piotr; Janik, Michał

  2012-01-01

  Głównym celem pracy była analiza obecnej sytuacji w firmie PKN Orlen oraz opracowanie dla niej rozwiązań przy pomocy różnych narzędzi analizy strategicznej w dwóch obszarach: - Pomysły na rozwój sieci. - Pozyskanie młodych klientów. Praca składa się z trzech głównych części – analizy głównych determinant rynku, analizy otoczenia oraz samej firmy, syntezy wniosków oraz rekomendacji. W pierwszej części pracy zostały przeanalizowane zjawiska oraz trendy wpływające na podaż, popyt oraz cenę ropy ...

 10. Analiza rezultata detekcije pokreta na slici / Performance evaluation of change detection

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Boban Bondžulić

  2007-01-01

  Full Text Available U radu je izvršeno poređenje pet metoda za određivanje praga detekcije pokreta na slici scene. Metodi su testirani na sintetičkim i realnim slikama a rezultati detekcije pokreta izraženi su kvantitativno ili su dati vizuelno. Kvantitativna analiza izvršena je na nivou piksela, a zasnovana je na procentu ispravno klasifikovanih piksela, Jaccardovom i Yuleovom koeficijentu. Kroz analizu sprovedenu u četiri eksperimenta zaključeno je da su najbolji rezultati detekcije postignuti ukoliko se koristi Kapurov metod određivanja praga. / This paper studies five different methods proposed for change detection thresholding. Methods were tested on synthetic and real pictures and results are quantitatively and qualitatively presented. Quantitative analysis is performed at pixel level and the following measures were used: the percentage of correct classification, the Jaccard coefficient and the Yule coefficient. We test the performance of thesholding methods in four experiments and Kapur was the best performing method both quantitatively and qualitatively.

 11. Powieść historyczna pod czujnym okiem cenzora – analiza tekstów

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Thibault Deleixhe

  2015-12-01

  Full Text Available The historic novel under the vigilance of the censor – analysis of texts This article focuses on the relation that Jacek Bochenski’s historical novel entitled The poet Naso published in 1969 presents towards the concept of censorship. In the article the author aims at proving that the understanding of censorship by Bochenski is similar to the observations of the Hungarian essayist Mikos Haraszti. Tracking the allegoric references scattered through the novel, the author of the article reconstructs Bochenski’s reflection about this internalized censorship and checks its convergence with Haraszti’s remarks. From this exercise emerges a definition of the role of the artist that seems to be inherited from the romantic period: an artist as a person that subordinates himself unconditionally to art, and not to the temporal power. The author of the article then interrogates the respect which Bochenski has been showing to his definition in his literary work. It appears that the writer has been prone to make bigger concessions in order to soften the reception of his book by the censors than he advises his writing colleagues. However, the literary strategies deployed by Bochenski operate on two levels: creating an overall ambiguity about the guilt of its main protagonist, they tend to soften its reception by the censorship; while at the same time, rendering this overall atmosphere of ambiguity, they give a literary form to the spectral character of the guilt of the artist, who – as in Ovidius’ case – is permanently accountable for what he has not yet done in the building of communism.   Powieść historyczna pod czujnym okiem cenzora – analiza tekstów Artykuł poświęcony jest  powieści historycznej Jacka Bocheńskiego pt. Nazo poeta z roku 1969 i jego rozumieniu pojęcia cenzury uwewnętrznionej. Autor artkułu udowadnia, że ujęcie problemu cenzury przez Bocheńskiego jest zbliżone do konstatacji węgierskiego eseisty Mikl

 12. PEDAGOŠKI PRISTOP MARIE MONTESSORI: PRIMERJALNA ANALIZA UČNEGA KONTEKSTA V SLOVENSKIH ŠOLAH

  OpenAIRE

  Orel, Erika

  2010-01-01

  V ospredju diplomske naloge z naslovom Pedagoški pristop Marie Montessori: Primerjalna analiza učnega konteksta v slovenskih šolah so pogledi na izobraževanje, ki jih je zasnovala doktorica Maria Montessori ob začetku revolucije izobraževanja. Cilj empiričnega dela je bil ugotoviti, ali so se zamisli Marie Montessori o novi podobi šole uveljavile tudi v današnjih javnih šolah in ne samo v osnovnih šolah Marie Montessori. Okolje, v našem primeru učilnica, postaja vedno bolj prilagojeno starost...

 13. PARAMETARSKA ANALIZA UTJECAJA POGONSKIH UVJETA I GEOMETRIJSKIH PARAMETARA NA IZMJENU TOPLINE U CIJEVNOM IZMJENJIVAČU TOPLINE S PRSTENASTIM LAMELAMA

  OpenAIRE

  SENČIĆ, Tomislav; TRP, Anica; Lenić, Kristian

  2009-01-01

  U radu je opisana trodimenzijska numerička analiza laminarnog strujanja fluida i izmjene topline u cijevnom izmjenjivaču topline s prstenastim lamelama. Definirani numerički postupak provjeren je usporedbom s objavljenim numeričkim i eksperimentalnim rezultatima i uočeno je njihovo dobro slaganje. Niz numeričkih proračuna izvršen je s ciljem analize utjecaja različitih pogonskih i geometrijskih parametara na polja brzina i temperatura te na vrijednosti prosječnih koeficijenata prijelaza topli...

 14. ŽENSKA PODOBA: PSIHOLOŠKO – SOCIOLOŠKA ANALIZA ŽENSKE PODOBE V TISKANIH MEDIJIH

  OpenAIRE

  Šlihthuber, Katja

  2013-01-01

  Diplomsko delo ŽENSKA PODOBA: psihološko – sociološka analiza podobe v tiskanih medijih zajema spoznanja o ženski podobi in njenem pojavljanju v tiskanih periodičnih medijih. Rdeča nit naloge je žensko telo in celostna podoba, pri čemer smo se dotaknili same definicije ženskega telesa in lepote s sociološkega vidika ter teoretična znanja navezali na prezentacijo ženske podobe v ženskih in moških revijah na slovenskem medijskem trgu. Teoretični del pojasnjuje odnose družbe do ženskega telesa i...

 15. Analiza funkcjonowania systemów ABCw przedsiębiorstwach działających w Polsce

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tomasz Wnuk-Pel

  2009-06-01

  Full Text Available Celem niniejszego artykułu jest analiza stanu rozpowszechnienia rachunku kosztów działań w przedsiębiorstwach w Polsce, w szczególności zaś analiza problemów pojawiających się w procesie wdrożenia, struktury systemów ABC oraz sposobów wykorzystania informacji z systemów rachunku kosztów działań. Wnioski z przeprowadzonych badań mają znaczenie zarówno teoretyczne, jak i praktyczne. Z praktycznego punktu widzenia, przedsiębiorstwa rozważające implementację ABC w przyszłości powinny mieć świadomość czynników wpływających na implementację ABC, jak również problemów, które mogą się w procesie implementacji pojawić. Menedżerowie rozważający implementację ABC muszą zdawać sobie sprawę z poziomu szczegółowości i sposobów budowy systemu informacyjnego rachunku kosztów działań. Mogą oni również skorzystać z wiedzy o sposobach wykorzystania informacji z systemów rachunku kosztów działań. Wiedza ta może sprzyjać podejmowaniu lepszych decyzji dotyczących implementacji systemów ABC, a jeżeli decyzja o implementacji zostanie podjęta, może się przyczynić do zwiększenia prawdopodobieństwa zakończenia procesu wdrożenia sukcesem. Z teoretycznego punktu widzenia, przeprowadzone badania mogą się przyczynić do określenia ogólnej tendencji: modyfikacje systemów rachunku kosztów w przedsiębiorstwach w Polsce oraz wdrażanie nowoczesnych metod rachunkowości zarządczej, takich jak ABC, zmierza w podobnym kierunku jak praktyka rachunkowości zarządczej na świecie.

 16. KVALITATIVNA ANALIZA ISKUSTVA UDOMITELJA

  OpenAIRE

  Kletečki Radović, Marijana; Kregar Orešković, Klaudija

  2005-01-01

  U Hrvatskoj udomiteljstvo ima relativno dugu tradiciju, no rijetka su istraživanja udomiteljstva, kako ona usmjerena na učinke boravka djece u udomiteljskim obiteljima, tako i ona usmjerena na udomitelje. U ovom radu prikazani su rezultati kvalitativne analize intervjua udomitelja (N=76) koji se odnose na njihovo iskustvo u udomljavanju. Postupak kvalitativne analize proveden je u šest koraka: 1. uređenje empirijske građe, 2. određivanje jedinice kodiranja, 3. otvoreno kodiranje, 4. izbor i d...

 17. ANALIZA ZADOVOLJSTVA HOTELSKIH GOSTOV

  OpenAIRE

  Mahne, Anja

  2013-01-01

  Storitvena podjetja se morajo zavedati pomena zadovoljstva v sodobnem času. Vedno več podjetij se nagiba k temu, a niso prepričana kako se lotiti tematike in kako ukrepati, zato najemajo zunanje izvajalce za raziskavo, ki pa niso povsem seznanjeni s problematiko dotičnega podjetja. Raziskava zadovoljstva odjemalcev je nujna, saj se drugače podjetje ne bo zavedalo problemov, in tako bo upad odjemalcev njihovih storitev. Raziskava zadovoljstva odjemalcev je potekala v hotelu City v Krškem. ...

 18. Analiza logistike v Sloveniji

  OpenAIRE

  Sehur, Mojca

  2016-01-01

  Ekonomska moč države se izraža skozi stopnjo razvitosti njenih logističnih sistemov. Mednarodna trgovina znatno generira gospodarsko rast, pri tem pa dobra razvitost prometne infrastrukture omogoča boljši dostop do novih trgov. Za Slovenijo, ki je izrazito odprto gospodarstvo, je ključnega pomena, da ne bomo zaostali v razvoju cestne in železniške infrastrukture v primerjavi s sosednjimi državami, s katerimi opravimo večji del blagovne menjave. Za pretok blaga iz oddaljneih držav mmoramo nepr...

 19. Analiza svojstava procjednog betona

  OpenAIRE

  Mahalingam, Rama; Vaithiyalingam Mahalingam, Shanthi

  2016-01-01

  U radu se analiziraju svojstva procjednog betona poput tlačne čvrstoće, vlačne čvrstoće cijepanjem, vlačne čvrstoće savijanjem, poroznosti i propusnosti, i to za dvije frakcije agregata i za različite udjele agregata i cementa. Iako se pokazalo da se s višim udjelom cementa postižu bolji rezultati u pogledu čvrstoće, na taj se način dobivaju niže vrijednosti poroznosti i propusnosti. Ocjenjuje se i odnos između poroznosti, propusnosti i tlačne čvrstoće procjednog betona za različite veličine ...

 20. Analiza peptida iz hrane

  OpenAIRE

  Minkiewicz, Piotr; Dziuba, Jerzy; Darewicz, Małgorzata; Iwaniak, Anna; Dziuba, Marta; Nałeçz, Dorota

  2008-01-01

  Ovaj revijalni prikaz razmatra definiciju pojma „food peptidomics“, tj. istraživanje peptida iz hrane i njihovu ulogu u prehrambenoj tehnologiji i nutricionizmu. Slično živim organizmima, „peptidome“ hrane obuhvaća sve peptide u prehrambenom proizvodu ili sirovini, a i one proizvedene tijekom prerade i/ili njihova skladištenja. Ova grana znanosti obuhvaća istraživanje podrijetla peptida, dinamičnosti njihove promjene pri preradi i/ili skladištenju, utjecaja peptida, njihova sastava i promjene...

 1. Analiza intervencijskih kardioloških zahvata u Hrvatskoj od 2010. do 2014. godine: ususret uvođenju nacionalnog registra.

  OpenAIRE

  Lukenda, Josip; Starčević, Boris; Delić Brkljačić, Diana; Biloglav, Zrinka

  2016-01-01

  Iako intervencijska kardiologija u Hrvatskoj unatrag dvaju desetljeća bilježi napredak, ne nalazimo analizu broja intervencijskih kardioloških zahvata na nacionalnoj razini. Cilj je rada bila analiza broja koronarnih angiografija (CA) i perkutanih koronarnih intervencija (PCI) u razdoblju od 2010. do 2014. godine. Analizirani su dijagnostičko-terapijski postupci iz računa hospitaliziranih bolesnika u Hrvatskoj koji se odnose na CA i PCI u 13 hrvatskih centara. U promatranom je razdoblju prosj...

 2. Dilatrometrijska i analiza tvrdoće čelika C45 popuštanog uz različite brzine zagrijavanja

  OpenAIRE

  J. Winczek; A. Kulawik

  2012-01-01

  Modeliranje tehnološkog procesa toplinske obrade ili zagrijavanja, uključivo višedjelne izvore prijelaza topline, zahtijeva razmatranje fenomena toplinske obrade popuštanje. U radu su prezentirani rezultati popuštanja tvrdoće zakaljenog čelika C45. Analiza utjecaja brzine zagrijavanja na kinetiku procesa je determinirana dilatometrijskim krivuljama. Procijenjeni su kvantitativni transformacijski izrazi i koefi cijent toplinskog širenja kaljenih i propuštenih struktura (austenit, perlit, merte...

 3. Analiza metodologije za ispitivanje kemijske stabilnosti baruta i raketnih goriva / The analysis of methodology for investigation of chemical stability of propellants

  OpenAIRE

  Radun Jeremić; Luka Grbović

  2006-01-01

  Kao i sve energetske supstance, baruti i raketna goriva su termodinamički nestabilni, zbog čega, tokom skladištenja, dolazi do njihove kemijske dekompozicije (starenja). Proces starenja dovodi do promene njihovih funkcionalnih karakteristika, i do smanjenja sigurnosti u toku skladištenja zbog potencijalne opasnosti od samozapaljenja. U raduje objašnjen mehanizam dekonpozicije nitroestara i fenomen kemijske stabilnosti baruta i raketnih goriva. Izvršena je komparativna analiza naše i NATO meto...

 4. Se analiza la teoría de Jorge Juan sobre la resistencia fluídica, tal como la expone en el Examen

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Simón Calero, Julián

  2001-12-01

  Full Text Available The Jorge Juan theory on fluid resistance is analysed as stated in the Examen Marítimo. The theoretical basis and applications are studied, these range from flat plates to ship hull and sails. The article concludes with a revision of what Juan considers to be its experimental basis and possible forerunners of his theory are traced.

  Se analiza la teoría de Jorge Juan sobre la resistencia fluídica, tal como la expone en el Examen Marítimo. Se estudian las bases teóricas y sus aplicaciones, desde placas planas hasta cacos y velas de buques. Se concluye con una revisión de lo que Juan considera sus fundamentos experimentales y se rastrean los posibles antecedentes de su teoría.

 5. Analiza metodologije za ispitivanje kemijske stabilnosti baruta i raketnih goriva / The analysis of methodology for investigation of chemical stability of propellants

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Radun Jeremić

  2006-10-01

  Full Text Available Kao i sve energetske supstance, baruti i raketna goriva su termodinamički nestabilni, zbog čega, tokom skladištenja, dolazi do njihove kemijske dekompozicije (starenja. Proces starenja dovodi do promene njihovih funkcionalnih karakteristika, i do smanjenja sigurnosti u toku skladištenja zbog potencijalne opasnosti od samozapaljenja. U raduje objašnjen mehanizam dekonpozicije nitroestara i fenomen kemijske stabilnosti baruta i raketnih goriva. Izvršena je komparativna analiza naše i NATO metodologije za kontrolu kemijske stabilnosti, a posebno su navedeni uočeni nedostaci u dosadašnjoj primeni standarda SNO 8069/91. Kao optimalno rešenje ovog problema predloženo je prihvatanje odgovarajućih STANAG standarda koji regulišu ovu problematiku. / As the other energetic substances, propellants are thermodynamically unstable. Thereby, during storing, they undergo chemical decomposition process (aging. Aging process are cause changing their functional properties and decreasing safe during storage because of potential hazard from self ignition. The decomposition mechanism of nitro esters and chemical stability phenomena of propellants are shortly discussed in these papers. The compared analysis of domestic and NATO methodology for investigation of chemical stability is realized. The observed deficiencies in up to now application of standard SNO 8069/91 are specially mentioned. As optimal solution of this problem it is supposed to accept corresponding STANAG standards that regulate this problematic.

 6. Analiza kontinualnih frekvencijski modulisanih radarskih signala primenom vremensko-frekvencijskih transformacija i korelacionih tehnika / FMCW radar signal analysis by time-frequency representations and correlation techniques

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Slobodan Simić

  2007-10-01

  Full Text Available U radu su analizirana dva metoda za detekciju i procenu parametara radarskih signala s malom verovatnoćom presretanja, pri čemu ne postoji saradnja između prijemnika i predajnika. Prvi algoritam čini analiza signala pomoću vremensko-frekvencijskih transformacija zajedno sa tehnikama za prepoznavanje oblika. U osnovi drugog algoritma detekcije je procena periodične autokorelacione funkcije. Analizirani su kontinualni frekvencijski modulisani radarski signali (FMCW, često primenjivani u radarima s malom verovatnoćom presretanja. Korišćeni su test-signali, dobijeni eksperimentalnim putem. Realizovan je eksperiment s realnim predajnikom i prijemnikom FMCW signala, a rezultati obrade primljenih signala prikazani su u radu. / Two LPI signal detection and parameter estimation methods are analyzed in a non-cooperative context. The first method is based on the time-frequency signal analysis along with pattern recognition techniques. The second one is based on the estimation of a periodic autocorrelation function. Frequency modulation continuous wave (FMCW signals are analyzed as a class of waveforms often used in LPI radars. Experimentally obtained signals are used in tests. An experiment with a real FMCW signal transceiver and a receiver is carried out and the obtained signal analysis results are presented.

 7. Analiza primene IMM algoritma za praćenje manevrišućih ciljeva / Analysis of IMM algorithm for maneuvering target tracking

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Zvonko Radosavljević

  2005-05-01

  Full Text Available U radu je analizirana primena IMM algoritma sa tri modela Kalmanovih filtara, za praćenje cilja pomoću osmatračkog radara. Prvi Kalmanov filtar podešen je da prati ciljeve koji se kreću po pravolinijskoj trajektoriji bez ubrzanja, drugi prati ciljeve koji se kreću ubrzano i vrše blag manevar, a treći je namenjen za praćenje ciljeva koji se kreću ubrzano i vrše oštar manevar. Dat je opis algoritma kao i vrednosti odgovarajućih parametara i matrica prelaza za Kalmanove filtre, kao i uporedna analiza algoritma u odnosu na standardan Kalmanov filtar šestog reda. Prikazani rezultati srednje kvadratne greške praćenja po x i у koordinati pokazuju opravdanost izbora predložene metode praćenja. / This paper considers comparative analysis the problem of maneuvering target tracking to IMM algorithm with 3 standard Kalman filters and same standard Kalman filter 6. order, using data from TWS radar. The first Kalman filter from IMM algorithms is tuned for tracking of target moving along the rectilinear trajectory -without acceleration, the second tracks the targets with acceleration and gentle maneuver, and the third Kalman filter tracks the target with acceleration and sharp maneuver. The mathematical model of algorithm and values of appropriate parameters and Kalman filter matrices, are presented. The results of RMSE of tracking in x and у coordinates, show the validity of the proposed method.

 8. A comparative analysis of Serbian phonemes: Linear and non-linear models/Uporedna analiza fonema srpskog jezika: linearni i nelinearni modeli

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Danijela D. Protić

  2014-10-01

  Full Text Available This paper presents the results of a comparative analysis of Serbian phonemes. The characteristics of vowels are quasi-periodicity and clearly visible formants. Non-vowels are short-term quasi-periodical signals having a low power excitation signal. For the purpose of this work, speech production systems were modelled with linear AR models and the corresponding non-linear models, based feed-forward neural networks with one hidden-layer. Sum squared error minimization as well as the back-propagation algorithm were used to train models. The selection of the optimal model was based on two stopping criteria: the normalized mean squares test error and the final prediction error. The Levenberg-Marquart method was used for the Hessian matrix calculation. The Optimal Brain Surgeon method was used for pruning. The generalization properties, based on the time-domain and signal spectra of outputs at hidden-layer neurons, are presented. / U radu je prikazana analiza karakteristika vokala i nevokala srpskog jezika. Vokale karakteriše kvaziperiodičnost i spektar snage signala sa dobro uočljivim formantima. Nevokale karakteriše kratkotrajna kvaziperiodičnost i mala snaga pobudnog signala. Vokali i nevokali modelovani su linearnim AR modelima i odgovarajućim nelinearnim modelima koji su generisani kao feed-forward neuronska mreža sa jednim skrivenim slojem. U procesu modelovanja korišćena je minimizacija srednje kvadratne greške sa propagacijom unazad, a kriterijum izbora optimalnog modela jeste zaustavljanje obučavanja, kada normalizovana srednja kvadratna test greška ili finalna greška predikcije dostignu minimalnu vrednost. LM metod korišćen je za proračun inverzne Hessianove matrice, a za pruning je upotrebljen Optimal Brain Surgeon. Prikazana su generalizaciona svojstva signala u vremenskom i frekvencijskom domenu, a kroskorelacionom analizom utvrđen je odnos signala na izlazima neurona skrivenog sloja.

 9. Analiza Wyników w Skokach Lekkoatletycznych Mężczyzn na Halowych Mistrzostwach Świata w Latach 1985-2006 = Analysis of Performance in Athletics Jumping Men on the Indoor World Championships in Years 1985-2006

  OpenAIRE

  Mikołajczyk, Janusz; Byzdra, Krzysztof; Piątek, Mirosław; Kamrowska-Nowak, Maria; Stępniak, Robert

  2015-01-01

  Mikołajczyk Janusz, Byzdra Krzysztof, Piątek Mirosław, Kamrowska-Nowak Maria, Stępniak Robert. Analiza Wyników w Skokach Lekkoatletycznych Mężczyzn na Halowych Mistrzostwach Świata w Latach 1985-2006 = Analysis of Performance in Athletics Jumping Men on the Indoor World Championships in Years 1985-2006. Journal of Education, Health and Sport. 2015;5(12):386-408. ISSN 2391-8306. DOI http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.35514 http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/2015%3B5%281...

 10. Analiza efektywności systemu motywacyjnego i oceniania pracowników Banku Spółdzielczego w Starym Sączu w oparciu o metodę WIGOR

  OpenAIRE

  Śmierciak, Sabina

  2014-01-01

  Niniejsza praca prezentuje rozważania dotyczące kwestii związanych z motywowaniem i kształtowaniem wysokiego poziomu zaangażowania w pracę oparte o różnorodną literaturę z zakresu zarządzania, a także wyniki badań empirycznych systemu motywowania i oceniania w Banku Spółdzielczym w Starym Sączu. Najważniejszym aspektem poznawczym pracy jest szczegółowa analiza czynników determinujących zaangażowanie w pracę oraz określenie podstawowych elementów skutecznego systemu motywacyjnego. Analizując z...

 11. Dinamička analiza modela podloge minobacača primenom softverskog paketa Pro/Engineer / Dynamic analysis of a model of the mortar base plate applying the Proengineer software

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Zoran Ristić

  2009-01-01

  Full Text Available Mehanički modela podloge minobacača kalibra 120 mm modeliran je primenom paketa Pro/Engineer Wildfire. Izrađeni model podloge potpuno je funkcionalan i realan. Takođe, izvršena je strukturna analiza naprezanja podloge minobacača usled opterećenja koja se javljaju u toku opaljenja. Dobijeni rezultati simulacije naprezanja upoređeni su sa eksperimentalnim podacima i rezultatima proračuna dobijenih klasičnim metodama. Na taj način utvrđene su veličine odstupanja i izvršena ocena kvaliteta modela. / A mechanical model of the mortar base plate is modeled using the Pro/Engineer Wildfire software. The manufactured model of the plate is fully functional and real. The structural stress and strain analysis of the mortar plate during firing has also been carried out. The obtained results of the simulation have been compared with the experimental data and the calculation results obtained by classical methods. The deviation values are thus established and the model quality assessed.

 12. ANALIZA KOMUNIKACIJSKIH PROTOKOLOV NA PLATFORMI ARM

  OpenAIRE

  Vegan, Janez

  2015-01-01

  Magistrsko delo obravnava zajem, analizo in prikaz signalov različnih komunikacijskih protokolov v realnem času. Podrobno so predstavljena strojna in programska oprema ter razvojna okolja, s pomočjo katerih smo realizirali sistem za analizo protokolov. V okviru magistrskega dela smo razvili program za platformo ARM, ki na LCD-zaslonu v realnem času prikazuje vsebino zajetih podatkov po protokolih IR (SIRC, NEC, RC6), I2C, SPI in UART. Razvili smo tudi program za stm32F100, ki oddaja v protoko...

 13. Vremja emotsii i vremja analiza / Boris Tuch

  Index Scriptorium Estoniae

  Tuch, Boris, 1946-

  2008-01-01

  2007. aasta aprillisündmustele pühendatud V Kodurahu foorumile oli seekord kutsutud mitmeid väliskülalisi. Mõtteid Saksa politoloogi Alexander Rahri ja raadioajakirjaniku Andreas Brenneri, Vene sotsioloogi Vladimir Mukomeli, majandusekspertide akadeemik Mihhail Bronshteini ja Heido Vitsuri esinemistest

 14. PRIMERJALNA ANALIZA SPLETNIH STRANI SLOVENSKIH BORZNIH HIŠ

  OpenAIRE

  Bratkovič, Jožica

  2009-01-01

  Dandanes je čas zelo dragocen, hiter dostop do informacij je ključnega pomena. Hiter razvoj informacijske tehnologije in širitve možnosti njihove uporabe podjetja s pridom izkoriščajo in svoje poslovanje razvijajo ter dopolnjujejo. Elektronsko poslovanje je tako postalo ključni dejavnik za uspeh podjetja. Potenciali za razvoj se kažejo na področju vrednostnih papirjev. Ljubljanska borza vrednostnih papirjev uspešno že od leta 1995 posluje elektronsko z lastnimi tehnološkimi rešitvami. Vsak...

 15. ANALIZA PONUDBE STORITEV V BIOTERMAH MALA NEDELJA

  OpenAIRE

  Orešnik, Tamara

  2016-01-01

  V diplomski nalogi obravnavam termalni turizem. Potrebe turistov se spreminjajo, zato morajo terme slediti sodobnim trendom in svojo ponudbo prilagajati zahtevam vseh generacij obiskovalcev in gostov. Potrebna je stalna skrb za izboljšanje kakovosti storitev. V glavnem delu naloge predstavim ponudbo storitev Bioterm Mala Nedelja. Terme ponujajo oddih v naravi, zdravilno termalno vodo, domačo hrano in storitve dobrega počutja. Posebej analiziram ponudbo storitev term in njihovo kakovost. N...

 16. ANALIZA KVAROVA DIZELSKOG MOTORA BRODSKOG PORIVNOG SUSTAVA

  OpenAIRE

  BUKŠA, Ante; Martinović, Dragan; Vidaković, Milan

  2009-01-01

  Iz dnevnika stroja za istraživanje korišteni su izvorni operativni podaci o kvarovima i akciji održavanja kod prekida operacije dizelskog motora (porivnog stroja) za vrijeme plovidbe (tijekom dvadeset i četiri sata) u razdoblju od trinaest godina. Analizom zastoja (evidentiranih ciklusa kvarova) definiraju se značajne komponente koje se najviše kvare u eksploataciji. Tu spadaju ispušni ventil, rasprskač i pumpa goriva. Najugroženija komponenta porivnog sustava (dizelskog motora) je ispušni ve...

 17. Analiza vsebine konservatorskih načrtov

  OpenAIRE

  Štukelj, Katja

  2016-01-01

  UVOD: Ohranjanje kulturne dediščine se začne s konservatorskim načrtom. Gre za dokument, v katerem so jasno napisane smernice in priporočila, kako in zakaj ohraniti spomenik. Prav tako so v njem ovrednoteni njegov pomen ter ranljivost in ogroženost. Za vse to je potreben enoten postopek vsebinske izdelave konservatorskih načrtov. Od leta 2009 to ureja Pravilnik o konservatorskem načrtu. NAMEN: Namen te raziskave je primerjati vsebino izbranih primerov konservatorskih načrtov, izdelanih v Slov...

 18. ANALIZA ORGANIZACIJE PODJETJA TELEKOM D.D.

  OpenAIRE

  Mohr Salkič, Tanja

  2014-01-01

  Organizacija je eden najpomembnejših pojavov, ki nas obkroža skozi celo življenje, saj se z njo srečujemo na vsakem koraku, tako v zasebnem življenju kot tudi v poslovnem okolju. Da bi bila organiziranost poslovnega sistema čim bolj uspešna in učinkovita, je potrebno veliko znanja, predvsem pa odkrivanje področja samega poslovnega sistema. Dobro organiziran poslovni sistem ima velike možnosti razvoja. Tudi zaposleni imajo velike možnosti, saj so največji potencial in eden najpomembnejši...

 19. Ekonomska analiza razvoja rumunjske crne metalurgije

  OpenAIRE

  I. Bostan; M. Onofrei

  2012-01-01

  Crna metalurgija je tradicionalna djelatnost i veoma je značajna za nacionalno gospodarstvo. Rumunjska je prošla kroz sve faze predviđene za preustroj te industrije sukladno odredbama Odluke Europskog vijeća (1999/582/EZ) u svezi s partnerstvom za zajedništvo EU, što je obuhvaćalo i posebno poglavlje o crnoj metalurgiji, te sukladno odredbama Protokola br. 2 (EZUČ – Europska zajednica za ugljen i čelik) kao i drugim značajnim naknadno donesenim normativnim aktima, Nakon obavljena preustroja –...

 20. PRIMERJALNA ANALIZA SPLETNIH STRANI OBČIN

  OpenAIRE

  Zlodej, Simona

  2011-01-01

  Z razvojem in z dostopnostjo sodobne spletne tehnologije so občine pričele preko spleta vzpostavljati demokratični dialog z občani. Vedno pogosteje se predstavljajo na svojih spletnih straneh ali preko svojih »občinskih portalov«, na katerih skušajo ponujati najrazličnejše informacije in storitve, vezane na svojo dejavnost, kažejo pa se tudi zametki elektronskih storitev. Elektronsko poslovanje pomeni poslovati elektronsko oz. s pomočjo informacijsko-komunikacijske tehnologije. Elektronsk...

 1. ANALIZA TRŽNIH POTI NOSILCEV ZVOKA

  OpenAIRE

  Kolman, Alenka

  2012-01-01

  Glasba nas danes spremlja na vsakem koraku in skorajda ves dan – zjutraj med pripravo na odhod v službo oziroma šolo, na poti v službo, na delovnem mestu, v restavraciji, med nakupovanjem, med športnimi aktivnostmi, na družabnih dogodkih … Prisotna je na vseh ravneh družbenega življenja. Prisotnost glasbe kjerkoli in kadarkoli je omogočil tehnološki razvoj, ki je sicer poslušalcem precej olajšal dostop do glasbe, na drugi strani pa glasbeni industriji prinesel precejšnje izgube. Danes si...

 2. Analiza osobina mazivih sredstava za poljodjelsku mehanizaciju

  OpenAIRE

  Ploj, Tone

  2000-01-01

  Moramo proizvesti dovoljno zdrave i jeftine hrane te očuvati ekologijsku ravnotežu. To je moguće postići korištenjem dosadašnjih spoznaja te suvremene tehnologije i suvremenih strojnih sustava. Strojna oprema u poljodjelstvu, u koju se ulaže 40 - 60% svih sredstava, slabo je iskorištena i održavana. To je posljedica neznanja i prevelike razdrobljenosti poljodjelskih površina. Zabrinjava podatak da u Sloveniji postoji više od 140.000 traktora, a da je prosječna starost tih strojeva 9,6 godina,...

 3. PRIMERJALNA ANALIZA SPLETNIH MEST SPLETNIH KNJIGARN

  OpenAIRE

  Višnar, Nina

  2013-01-01

  Kadar govorimo o spletnem trgovanju, imamo v mislih nakupovanje na spletnih dražbah ali v spletnih trgovinah. Število spletnih trgovin v zadnjem času raste, poznamo pa trgovine, ki obstajajo samo na spletu in trgovine, ki obstajajo tudi kot klasične prodajalne. Zavedati se moramo, da spletne trgovine ne prinašajo zgolj samo prednosti, ampak tudi nekaj slabosti. S kakovostnim spletnim mestom lahko male spletne trgovine konkurirajo velikim, že uveljavljenim trgovcem. Tudi spletne knjigarne za s...

 4. ANALIZA GOSPODARJENJA Z NENEVARNIMI ODPADKI V SLOVENIJI

  OpenAIRE

  Fece, Janez

  2014-01-01

  Diplomsko delo zajema predstavitev zakonodaje na področju ravnanja z odpadki v EU in Sloveniji. Podane so vrste in količine nastalih odpadkov in njihova obdelava. Opisana je sprejeta strategija ravnanja s komunalnimi odpadki v Sloveniji do leta 2020, s poudarkom na termični obdelavi. Predstavljen je vpliv vsebnosti vlage na kalorično vrednost trdega goriva pridobljenega iz komunalnih odpadkov in koliko energije bi bilo mogoče pridobiti pri iz tovrstnih odpadkov v termoenergetski obdelavi v Te...

 5. ANALIZA KAKOVOSTI STORITEV HOTELA IN ZADOVOLJSTVO GOSTOV

  OpenAIRE

  Sabo Turner, Tanisa

  2011-01-01

  V današnjem času postaja poslovno okolje za organizacije čedalje bolj tekmovalno in agresivno, zato predstavlja kakovost storitev ključno sestavino za konkurenčnost. Le s kakovostnimi storitvami organizacije zadovoljujejo odjemalčeva pričakovanja. Zelo pomembno je spremljanje potreb, pričakovanj ter želja odjemalcev, saj lahko organizacije na podlagi rezultatov oblikujejo ali izboljšajo ponudbo ter zadovoljijo odjemalca. V diplomskem seminarju sem želela izmeriti ter analizirati zadovoljst...

 6. ANALIZA RADIJSKEGA OGLAŠEVANJA V SLOVENIJI

  OpenAIRE

  Huzjan, Jelena

  2015-01-01

  Večina radijskih postaj glavnino finančnih sredstev, potrebnih za preživetje in uspešno poslovanje, pridobiva s prodajo radijskega oglasnega prostora. To zahteva proaktivno delovanje radijske postaje in aktivno trženje oglasnega prostora. Da bi bil lahko proces trženja kar se da uspešen, je nujno poznavanje razmer na področju medijev, aktualnega stanja na trgu ter upoštevanje velikega števila vplivnih dejavnikov. Zaradi tega je bil cilj magistrskega dela raziskati globalne trende na podro...

 7. Analiza bronce voltametrijom mikrokristala i tankoslojnom kromatografijom

  OpenAIRE

  Komorsky-Lovrić, Šebojka; Horvat, Alka J.M.; Ivanković, Danijela

  2006-01-01

  Određeni su korozijski potencijali pet uzoraka bronci različitoga sastava i potencijali oksidacije njihovih glavnih sastojaka. Kromatografskom je analizom dokazano da su produkti elektrokemijske oksidacije bronce ioni kositra, bakra, olova i nikla. Pokazano je da se kod malog napona u dvoelektrodnoj elektrokemijskoj ćeliji pretežito oksidira kositar, dok se bakar znatnije oksidira tek kod napona većih od 8 V.

 8. Medierea la distanta. Analiza cadrului legislativ local

  OpenAIRE

  Gabriel - Cristian Constantinescu

  2014-01-01

  Remote Mediation implies that at least one of the parties participating at the mediation (the parties in dispute and/or the mediator) to be assisted by a remote communication technology. Currently, there is no specific regulation for the remote mediation in Romania, but it can find legal framework for it in the Romanian Civil Code and the special laws, starting from the Mediation Law. This paper will demonstrate that mediation can run away with minimal adaptation of the specific contracts. Le...

 9. ANALIZA ELEKTRONSKEGA POSLOVANJA ZA IZBRANE SLOVENSKE BANKE

  OpenAIRE

  Golner, Matjaž

  2011-01-01

  Elektronsko bančništvo je v današnjem času zelo zasidrano med uporabniki in ne znamo si več predstavljati bančnega poslovanja brez njega. Posledica tega je razvoj tehnologije in dostopnosti do interneta. Vendar kljub temu Slovenija izrazito zaostaja za EU, še posebej za vodilnimi državami v EU. Elektronsko bančništvo lahko opredelimo kot opravljanje bančnih storitev preko interneta kjerkoli in kadarkoli. Razvoj tega področja sega v 70. leta prejšnjega stoletja, kjer je Angleška banka ponud...

 10. ANALIZA NERAZTOPLJENIH SNOVI V PITNI VODI GOSPODINJSTEV

  OpenAIRE

  Čižić, Valerija

  2012-01-01

  V diplomski nalogi smo analizirali črne neraztopljene delce, ki so se izločili iz pitne vode. Glede na literaturne navedbe bi se v vodi lahko nahajale spojine z železom ali manganom, ki bi se izločale skupaj z vodnim kamnom. Druga možnost je tvorba biofilma. Opravili smo fizikalno-kemijske analize vode ter mikroskopske analize in posneli IR spektre izločenih delcev iz vode. Rezultati fizikalno-kemijskih analiz so pokazali, da je voda trda ter ne vsebuje železovih in manganovih snovi. Iz IR sp...

 11. ANALIZA PONUDBE STORITEV V TERMAH 3000

  OpenAIRE

  Pohar, Andreja

  2010-01-01

  Wellness turizem je vsota vseh odnosov in pojavov, ki izhajajo iz potovanja in bivanja s strani ljudi, katerih glavni motiv je ohranjanje ali spodbujanje zdravja in /ali blaginje. Ponavadi to vključuje naslednje: fitnes programe, obiskovanje zdravilišč, zdravljenje, kozmetično nego in veliko različnih alternativnih terapij. Wellness postaja pomembna dejavnost v turistični ponudbi destinacije. Mnenja o tem, kaj vse je wellness, so različna. Nekateri avtorji trdijo, da je bistvo wellnessa d...

 12. ANALIZA ORODIJ NAMENJENIH OPTIMIZACIJI SPLETNIH STRANI

  OpenAIRE

  Frankič, Matej

  2016-01-01

  V zadnjem desetletju je prišlo do prave eksplozije rasti uporabnikov interneta in eksponentne rasti internetnih strani. Razmerje je skoraj štiri domene na uporabnika, zato izziv vodenja uspešne strani ni več le zgolj tehnične narave. V zgodnji dobi interneta je bilo potrebno ob postavitvi nove spletne strani to vnesti v spletni imenik. Danes uporabniki internetnih iskalnikov potrebujejo spletno optimizacijo – SEO (ang. Search Engine Optimization), da nas sploh najdejo. Neprestani razvoj inter...

 13. FIZIKALNA ANALIZA IN DIMENZIONIRANJE PROGE VLAKA SMRTI

  OpenAIRE

  Meh, Anže

  2016-01-01

  V diplomskem delu so predstavljene osnove, ki so potrebne za projektiranje vlakov smrti. V uvodnem delu je predstavljena kratka zgodovina vlakov smrti, njihova razvrstitev in grob opis njihovega sestava in delovanja. Drugi del prikazuje podrobnosti njihovega delovanja in matematično ter fizikalno analizo najpogosteje uporabljenih elementov. V tretjem delu pa je na primeru odseka proge vlaka smrti na grobo prikazano njegovo dimenzioniranje.

 14. PRIMERJALNA ANALIZA SPLETNIH PORTALOV SLOVENSKIH ZAVAROVALNIC

  OpenAIRE

  Štemberger, Darija

  2013-01-01

  Dandanes smo priča razvoju tehnologij, interneta, ki je povzročila nastanek elektronskega poslovanja. Med elektronsko poslovanje pa spada prav tako elektronsko zavarovalništvo. Pred leti so podjetja uporabljala internet za namene predstavitve na svoji spletni strani, vendar danes takšen način poslovanja več ne zadostuje, saj se je spletno poslovanje od takrat do danes zelo razvilo. V kolikor želijo zavarovalnice elektronsko poslovati potrebujejo spletni portal. Oblikujejo jih strokovnjak...

 15. Problems in stabilizing the quality of brown coal fuel for powerful state regional electric power plants. Zadachi stabilizatsii kachestva burougol'nogo topliva dlya moshchykh GRES

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Varshavskiy, A.M.

  1984-01-01

  The change in the structure of the fuel balance of thermal electric power plants over the last decades is examined. The growing role of brown coals for coal dust combustion at the present time is shown. Data are cited which characterize the Kansko Achinskiy fuel and energy complex, the deposit of brown coal and the specifications on the quality of the coal. Characteristic to this are thick, complexly structured coal strata of high strength with substantial fluctuations in ash content, moisture level and heat creating capability. The powerful energy producing units of thermal electric power plants require a quite uniform fuel quality. The existing GOST 11717-78 insufficiently regulates the specifications for the quality of fuel for state regional electric power plants (GRES) which come from the different open pits of the Kansko Achinskiy basin. It is proposed that the coal be averaged and ground within the concentrating plant by means of cutting excavators and that corrections to the GOST be introduced.

 16. An investigation of the effectiveness of blending (averaging) brown coal for state regional electric power plants (GRES). Issledovaniye effektivnosti usredneniya burykh ugley dlya GRES

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Varshavskiy, A.M.

  1985-01-01

  The variability of the ash content of coal effects the specific expenditure of fuel by a state regional electric power plant for producing electric power. The studies were conducted at the Aleksandriyskiy thermal power plant (TeTs) number three and at the Zaporozhye, Yermakovskiy and Nazarovskiy state regional thermal power plants. It is established that a reduction in the mean square deviation of the hourly volumes of coal from 3 to 0.5 leads to a savings of 3.2 to 3.8 percent of coal and 2.4 to 2.9 percent brown coal. Regression equations are acquired. Correlation factors are calculated which do not exceed 0.7 percent of the reliable association between indicators.

 17. Comments on "Determination and Analysis of the Theoretical Production of a Bucket Wheel Excavator" / Uwagi I Komentarze Do Pracy: "Określanie I Analiza Teoretycznej Wydajności Pracy Koparki Wielonaczyniowej Kołowej"

  Science.gov (United States)

  Bošnjak, Srđan M.

  2015-03-01

  żne przeoczenie. Che i Chen (2014) kwestionują prawidłowość równania (6), lecz przedstawione w niniejszej pracy analizy i uwagi prowadzą do następujących wniosków: • Stwierdzenie w pracy (Che i Chen 2014) że równanie (6) nie uwzględnia wpływu tmax i h nie jest prawdziwe. Dowód: Równanie (6'). • Stwierdzenie że równanie (6) nie uwzględnia wpływu R_s^' - "...czyli obrotowego promienia działania..." (Che i Chen 2014) jest prawdziwe, w przeciwnym razie równanie (6) byłoby nieprawdziwe. Równanie (6) uwzględnia odpowiedni promień zdefiniowany w równaniu (i), które jest prawdziwe. Dowód: Równanie (6'). W rozdziale 2 pracy (Che i Chen 2014) zatytułowanym: "Analiza teoretycznej wydajności koparki kołowej wielonaczyniowej" kierując się błędnymi wnioskami odnośnie niedokładności równania (6) autorzy podjęli próbę skorygowania powyższej niedokładności, by w ten sposób poprawić istniejącą teorię, W trakcie realizacji koncepcji wykorzystania równania (11) do zdefiniowania zasad rządzących zmianą prędkości kątowej wysięgnika Che i Chen (2014) popełnili błąd. Przyjęli oni mianowicie, że wyrażenie (14), otrzymane dla górnego przekroju wykopu e odnosić się będzie także do wszystkich przekrojów, dla całej wysokości wrębu. Pominęli w ten sposób fakt iż prędkość w ruchu łukowym wysięgnika nie jest wielkością stałą, patrz: równania (f) i (f'), i przyjęli jej wartość maksymalną, równanie (f'). Dlatego też równania (15), (16), (18) i (19) nie są prawidłowe. Wszystkie wejściowe dane obliczeniowe a także sposób ich zapisu (Tabela 1) zostały zaczerpnięte z pracy (Che i Chen 2014). Ponadto, zaprezentowane dane o pracy koparki wielonaczyniowej SchRs wykorzystywanej w kopalni "Zukunft" w Reńskim Zagłębiu Węglowym, zaczerpnięto z pracy (Durst i Vogt 1988). Osiągnięcia badań teoretycznych Che i Chen (2014, strona 289) przedstawione dla konkretnej koparki wielonaczyniowej kołowej eksploatowanej w

 18. The Essence Of The Emerging Markets’ Investment Risk. Comparative Analysis Of American And Central European Convertible Bond Issuers / Istota Ryzyka Inwestycyjnego Rynków Wschodzących. Analiza Porównawcza Amerykańskich I Środkowoeuropejskich Emitentów Obligacji Zamiennych

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marszałek Jakub

  2015-08-01

  Full Text Available W niniejszym artykule podjęto próbę identyfikacji czynników determinujących rating kredytowy emitentów instrumentów dłużnych na rynkach wschodzących. Padaniu poddano grupę emitentów obligacji zamiennych z lat 2001-2012, z czego połowa pochodziła z Europy Środkowej i Wschodniej, natomiast druga część to podmioty amerykańskie. Analiza dotyczyła wyłącznie par obligacji o tym samym ratingu, nadanym przez brytyjską agencje Fitch, która specjalizuje się w analizie rynków wschodniej i centralnej Europy. Przeprowadzona analiza pozwala zauważyć, że istotnym czynnikiem różnicującym obie grupy obligacji jest ryzyko wypłacalności rozumiane przez poziom zadłużenia, stopień dźwigni finansowej oraz płynność bieżącą. Zmiany wartości zadłużenia, a więc posiadanych przez inwestorów zagranicznych aktywów wydają się główną przyczyną wyższych wymagań wobec emitentów z rynków wchodzących.

 19. ANALIZA INVESTITIILOR NETE SI IMOBILIZĂRILOR CORPORALE DIN TURISM

  OpenAIRE

  Daniela Aurelia Duma

  2011-01-01

  Net investment is the actual expenditure for works of construction activity, installation andassembly of tourism, taking into account the industry, to purchase equipment, vehicles andother expenditure for the creation of new assets, development, modernization,reconstruction of existing ones, and the value of services related to transfer of ownership ofexisting fixed assets and land.

 20. ANALIZA INVESTITIILOR NETE SI IMOBILIZĂRILOR CORPORALE DIN TURISM

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Daniela Aurelia Duma

  2011-01-01

  Full Text Available Net investment is the actual expenditure for works of construction activity, installation andassembly of tourism, taking into account the industry, to purchase equipment, vehicles andother expenditure for the creation of new assets, development, modernization,reconstruction of existing ones, and the value of services related to transfer of ownership ofexisting fixed assets and land.

 1. Analiza społeczna zjawiska samotnego ojcostwa w Polsce

  OpenAIRE

  Krystkowiak, Beata

  2012-01-01

  W artykule bada się problem samotnego ojcostwa w Polsce. Autorka przedstawia tu zarys historyczny i metodologię badanego zjawiska w ujęciu nauk pedagogicznych. Za literaturą naukową, przytacza sześć powodów samotnego ojcostwa: śmierć żony, rozwód, separacja – rozłączenie, opuszczenie przez matkę dziecka nieślubnego, stały pobyt matki w szpitalu lub zakładzie opieki społecznej, pozbawienie matki praw rodzicielskich. W kolejnej części tekstu autorka dokonuje podziału typów samotnych ojców ze wz...

 2. DUGOROČNA ANALIZA PRODUKTIVNOSTI RADA U HOTELIJERSTVU U HRVATSKOJ

  OpenAIRE

  AVELINI HOLJEVAC, Ivanka; Vrtodušić Hrgović, Ana-Marija

  2012-01-01

  Produktivnost rada predstavlja jedan od temeljnih pokazatelja uspješnosti poslovanja i značajan je pokazatelj dinamike razvoja i gospodarske razvijenosti. Stoga se istraživanje produktivnosti rada, utjecajnih faktora i mjera za njenim povećanjem smatra nužnim i u teorijskom i u aplikativnom smislu. U skladu s tim u radu se analiziraju utjecajni faktori produktivnosti i to posebno interni i na osnovu njih predlažu se mjere za povećanje produktivnosti rada u hotelijerstvu u Hrvatskoj. Kako bi s...

 3. FILOZOFSKA ANALIZA MEHANIZMOV NARAVNEGA MIŠLJENJA IN UMETNE INTELIGENCE

  OpenAIRE

  Aberšek, Boris

  2014-01-01

  Tehnologija je dvoje, je vzrok in posledica za vse hitreje spreminjajočo se družbo. Ko danes govorimo o tehnologiji, govorimo predvsem o inteligentnih sistemih, o t.i. kibernetskih sistemih, pri katerih sistem vsebuje, če govorimo v jeziku tehnologije, strojno opremo, stroje in naprave (človeško telo), in programsko opremo – inteligenco – duh, kar bi v jeziku humanistike lahko poimenovali tudi občutke, intencionalna stanja, čustva.... Mnogi problemi, ki so povezani s sodobnimi tehnologijami, ...

 4. Pranje denarja - analiza primerov : diplomsko delo univerzitetnega študija

  OpenAIRE

  Ozimek, Blaž

  2013-01-01

  V diplomskem delu sem poskušal predstaviti pranje denarja kot pojem, opisal sem njegovo definicijo s pomočjo definicij različnih organizacij, poskušal sem ga umestiti, oziroma najti njegovo vlogo, kot kaznivo dejanje, v gospodarskem kriminalu. V začetku sem razložil izvor te besedne zveze in se nato osredotočil bolj na statistične podatke, ki sem jih pridobil s spletnih strani evropskih ter svetovnih organizacij, pa tudi s strani Urada za preprečevanje pranja denarja. Predstaviti sem poskušal...

 5. ANALIZA METODOLOGIJE ZA ISPITIVANJE HEMIJSKE STABILNOSTI BARUTA I RAKETNIH GORIVA

  OpenAIRE

  Radun Jeremic; Luka Grbovic

  2006-01-01

  Kao i sve energetske supstance, baruti i raketna goriva su termodinamicki nestabilni, zbog cega, tokom skladištenja, dolazi do njihove hemijske dekompozicije (starenja). Proces starenja dovodi do promene njihovih funkcionalnih karakteristika, i do smanjenja sigurnosti u toku skladištenja zbog potencijalne opasnosti od samozapaljenja. U radu je objašnjen me - hanizam dekompozicije nitroestara i fenomen hemijske stabilnosti baruta i raketnih goriva. Izvršena je komparativna anali...

 6. Analiza rada vojnog liječnika u ambulanti postrojbe

  OpenAIRE

  Bilić, Ivica

  2004-01-01

  U prikazu je opisan rad vojnog liječnika u ambulanti postrojbe. Opisana je struktura ambulante, unutrašnji ustroj, zadaće zdravstvene struke te organizacija rada. Izneseni su glavni problemi i osnovne teškoće u radu zdravstvene struke u postrojbi. Rezultati pokazuju da su djelatne vojne osobe (DVO) veći korisnici ambulantnih usluga nego ročni vojnici. Potrošnja lijekova je velika, i u ročnika i u djelatnih vojnih osoba. Vojni liječnik svakodnevno se susreće s brojnim teškoćama organizacijskog...

 7. Analiza patulina u jabučnom soku

  OpenAIRE

  Duraković, S.; Radić, B.; Golem, F.V.; Duraković, Z.; Beritić, T; Lalić, Lj.M.

  1994-01-01

  Istraživana je mogućnost kvantitativnog određivanja patulina tu jabučinom soku. Postupak je uključivao ekstrakciju patulina iz soka s pomoću etil-acetata, pročišćavanje ekstrakata kromatografijom na stupcu silikagela te kvalitativno i kvantitativno određivanje s pomoću tankoslojne kromatografijc. Izlaganjem ploča za tankoslojnu kromatografiju koncentriranim parama amonijaka dobiveni su derivati s intenzivnijom fluorescencijom, što je olakšalo kvantitativno fluorodenzitometrijsko određivanje p...

 8. ANALIZA PRASOZNAWCZA ARTYKUŁU PROMUJĄCEGO

  OpenAIRE

  Nieć, Mateusz

  2000-01-01

  The paper is devoted to an analysis of the public image o f a firm from the point of view of the science o f interpersonal communicating (press-specialization). The research work has been limited to an analysis of the quality of a communication via the mass-media which is of decisive impact on effectiveness of communicating. The Author is interested first of all by constructing process of commercial medial transmission such as promotional article. The research was done on the basi...

 9. MIKROEKONOMSKA ANALIZA Prikaz knjige autora Dr Mehmeda Mete

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mehmed Murić

  2013-07-01

  Full Text Available Zadatak svake nauka, pa stoga i mikroekonomije, je da objasni i predvidi pojave koje su predmet njenog posmatranja i istraživanja. Mikroekonomija treba da objasni zašto preduzeća povećavaju ili smanjuju broj zaposlenih radnika, kada se cene sirovina kao njihovih strateških inputa menjaju. Ili, zašto preduzeće želi povećati obim svoje proizvodnje kada se cena outputa, pri fiksnim cenama inputa i ceteris paribus, povećava? I ne samo to. Mikroekonomija ima zadatak da pruži i moguće projekcije promena pojava koje su predmet njenog interesovanja. Za izučavanje tako lepe, a u isto vreme i tako kompleksne nauke, potrebna je dobra osnova, a za dobru osnovu potrebno je odlično izvorište naučnih informacija koje će ljudima zainteresovanim za izučavanje mikroekonomije omogućiti da joj se približe.

 10. Eksperimentalne preiskave in poenostavljena potresna analiza konstrukcijskega sistema JUBHome BASE

  OpenAIRE

  Stermecki, Marko

  2015-01-01

  V prvem delu diplomske naloge je opisan postopek testiranja sistema JUBHome BASE, ki predstavlja temeljni konstrukcijski sklop sistema JUBHome. Obravnavan temeljni sklop je sestavljen iz podložnega betona, hidroizolacije, toplotne izolacije ter armiranobetonske temeljne plošče. Osnovni namen preiskav, ki so se izvajale na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo, je bilo določiti odpornost temeljnega sklopa na zdrs ter odpornost čepastega stika med EPS ploščami, ki se lahko izvede v...

 11. METODOLOGIE PENTRU MICRO-ANALIZA ATRACŢIILOR TURISTICE

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  RADU COCEAN

  2014-11-01

  Full Text Available A Methodology for the Micro-Analysis of Tourism Attractions –The current article offers a methodology to assess the attractiveness of tourism attractions, deemed better suited to be used in a strategic planning process. After explaining the differences between tourism resources, tourism attractions and tourism facilities, the focus turns towards the analysis of tourism attractions (a micro-level, attraction-based analysis, as opposed to a macro-level, territorial-based approach. The article divides tourism attractions into two categories – primary and secondary, and offers four specific evaluation criteria for each: uniqueness, collectible value, permanence and notoriety - for primary attractions, and compatibility, substitutability, spatial proximity and connectivity - for secondary attractions. Last, but not least, the utility of this approach is explained, underlining the fact that the evaluation of tourism attractions can help identify problems and suggest solutions for maximizing the tourism potential of a destination.

 12. Diagnoza organizațională (Analiza diagnostic

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marius DODU

  2004-10-01

  Full Text Available Organizational diagnosis is a step (some authors say the first in a change process, having as primary goals identifying strengths and weaknesses, their causes and finding solutions intended to lead towards an improvement of the organization. The paper tries to present some of the models of organizational diagnosis that were proposed: three level model, Weisbord Six Box model, Burke-Litwin and the congruence model, discussing their advantages and disadvantages. The last part of the paper presents the requirement for a successful diagnosis, with emphasis on the specificity of the public sector.

 13. ANALIZA STRESA ZAPOSLENIH V OSNOVNI ŠOLI

  OpenAIRE

  Kamenšek, Bojana

  2012-01-01

  Stres je vsakdanji pojav tako v zasebnem kot tudi poklicnem življenju. Lahko bi rekli, da stres daje močan pečat našemu življenju in delu. Nesmiselno bi bilo pričakovati, da bi lahko v današnjem času živeli popolnoma brez stresa. Na srečo pa si lahko pri njegovem obvladovanju najbolj pomagamo sami. Poznamo različne tehnike za obvladovanje stresa, kot so joga, fizična aktivnost, upravljanje s časom, zdrava prehrana, avtogeni trening, meditacija, masaža … Človek ne more vplivati na zunanje okol...

 14. ANALIZA ODJEMALCEV PODJETJA SITIS D.O.O.

  OpenAIRE

  Soče, Leo

  2011-01-01

  Razmere v podjetju in v okolju se neprestano in vse hitreje spreminjajo. Stalnica pa je vprašanje, kako čim bolje zadovoljiti potrebe odjemalca - kupca. Zato podjetje potrebuje čim več podatkov o odjemalcih: njihove potrebe, navade, motive, kupno moč, vrednote... Vse to so dejavniki, ki jih podjetje mora upoštevati, če želi uspešno nastopati na trgu. Vendar strokovnjaki opozarjajo, da imajo odjemalci različne potrebe in različne marketinške aktivnosti ne učinkujejo enako dobro na vse odj...

 15. ANALIZA MOTIVIRANJA V PODJETJU JAVNE SLUŽBE PTUJ

  OpenAIRE

  Emeršič, Mitja

  2015-01-01

  Ljudje v življenju delujemo zaradi lastnih motivov. K vsakemu dejanju smo tako ali drugače motivirani. Motivacija je duševni proces, ki posameznika žene k določenemu ravnanju. Brez motivacije ni mogoče uspešno opraviti nobenih aktivnosti in zadovoljiti potreb. Motivaciji pri delu se posveča vse več pozornosti, saj je vse bolj jasno, da je za uspeh podjetja ključna. Podjetje, ki bo imelo motivirane in zadovoljne zaposlene, bo uspešno. Aktivnosti, ki jih zaposleni izvajajo pri delu spodbudijo t...

 16. ANALIZA UPORABNIŠKIH VMESNIKOV NA MOBILNIH NAPRAVAH

  OpenAIRE

  Bohak, Gregor

  2012-01-01

  V diplomskem delu smo predstavili pravila in smernice oblikovanja uporabniških vmesnikov na mobilnih napravah. Omejili smo se na platforme Google Android, Nokia Symbian, Nokia MeeGo, Apple iOS ter Microsoft Windows Phone 7. Za vsako izmed platform smo predstavili splošen model uporabniškega vmesnika, splošen model uporabniškega vmesnika aplikacije, navigacijske vzorce ter gradnike. Vse skupaj tudi smo obogatili z veliko grafičnega materiala. V drugem delu smo na podlagi pridobljenega znanja p...

 17. Usporedna analiza interaktivnih mrežnih servisa

  OpenAIRE

  Stančić, Hrvoje; Crnec, Dina; Mateljan, Stjepan; Salopek, Anita; Sanković, Dijana

  2007-01-01

  Činjenica da interaktivni mrežni servisi prožimaju sva područja današnjeg života potaknula je autore da analiziraju kolaborativne medije i njihov utjecaj na moderno informacijsko društvo. U radu su prikazani rezultati dobiveni metodom usporedne analize kolaborativnih medija. Interaktivnost je pritom smatrana jednim od najvažnijih kriterija za odabir mrežnih servisa koji će biti uključeni u istraživanje. Autori su analizirali glavne karakteristike odabranih servisa, klasificiral...

 18. ANALIZA KORELACIJ MED ZADOVOLJSTVOM S KOMUNICIRANJEM V ORGANIZACIJI IN STRESOM

  OpenAIRE

  Matjan, Samo

  2011-01-01

  Namen diplomske naloge je bilo ugotoviti ali obstajajo korelacije med zadovoljstvom s komuniciranjem v organizaciji in stresom. Z raziskavo smo želeli prispevati k boljšemu razumevanju tesne povezanosti med zadovoljstvom s komuniciranjem v organizacijah in stresom. V teoretičnem delu diplome analiziramo pojem stresa in njegove posledice na posameznika in organizacijo v kateri je zaposlen. Analizirali smo pojem komuniciranja, vrste in načini komuniciranja,tehnike in metode komuniciranja,...

 19. ANALIZA TURIZMA NA PODEŽELJU V PODRAVSKI REGIJI

  OpenAIRE

  Tušek, Tadeja

  2010-01-01

  Počitnice na slovenskih turističnih kmetijah so nepozabno doživetje stran od množic in vsakdanjega hitenja. Prijazni gostitelji postrežejo z okusno hrano, pripravljeno po domače. Počitek na kmečki peči, zapeljivo dišeče seno ali pomoč pri kmečkih opravilih spomnijo na povezanost kmečkega človeka z naravo. Gostje so lahko aktivni od jutra do večera, saj je na kmetiji ali v njeni bližnji okolici veliko možnosti za rekreacijo in šport. Obisk kmetije je tudi odlično izhodišče za izlete do naravni...

 20. ANALIZA WELLNESS PONUDBE V IZBRANEM HOTELU NA PTUJU

  OpenAIRE

  Poljanec, Suzana

  2009-01-01

  Wellness je svetovno turistično gibanje sodobnega časa. Pomeni kakovost življenja in vključuje sestavine zdravega načina življenja. V celovito ponudbo wellnessa morajo biti vključene vse štiri temeljne sestavine - zdrava prehrana, osebna sprostitev, telesne aktivnosti in duševne aktivnosti. V diplomski nalogi sem raziskovala sedanje stanje wellness ponudbe v hotelu Mitra na Ptuju. Glavne ugotovitve raziskave so: • wellness postaja iz dneva v dan vse bolj pomemben segment turizma, sa...

 1. Primerjalna analiza zračnega prometa Slovenije in Avstrije

  OpenAIRE

  Ivankovič, Sanja

  2012-01-01

  V diplomskem delu smo prikazali delovanje zračnega sistema v Sloveniji in Avstriji ter njuno skupno pravno podlago kakor tudi mednarodno sodelovanje. Z analizo smo želeli ugotoviti bistvene razlike v delovanju zračnega prometa v potniških in tovornih storitvah, kot sta uvoz in izvoz, ter dejavnike, ki so vplivali na njihovo višino povpraševanja. Pri Sloveniji smo se osredotočili na Letališče Ljubljana in prevoznika Adrio Airways pri Avstriji pa na Letališče Gradec in prevoznika Austrian Airli...

 2. KOMPARATIVNA ANALIZA SOCIALNEGA MARKETINGA V DVEH NEPROFITNIH SLOVENSKIH ORGANIZACIJAH

  OpenAIRE

  Prnjavorac, Nihada

  2016-01-01

  Neprofitne organizacije igrajo zelo pomembno vlogo v današnji družbi. In čeprav njihova opredelitev ni enostavna, se avtorji strinjajo, da neprofitne organizacije obstajajo za zagotavljanje splošne izboljšave v družbi. Njihov obseg dela daleč presega prodajo vsakdanjih izdelkov ali ponudbo vsakodnevnih storitev. Enako kot pridobitne organizacije, neprofitne organizacije tudi uporabljajo marketing v svojih aktivnosti, vendar z eno razliko: njihove dejavnosti so usmerjene v korist njihovih c...

 3. ANALIZA ANTROPOMETRIJSKIH IZMJERA ZA OBUĆARSKU INDUSTRIJU

  OpenAIRE

  Ujević, Darko; Doležal, Ksenija; Lešina, Mario

  2007-01-01

  U radu je opisana važnost antropometrijskog mjerenja s posebnim osvrtom na obuću. Istaknuta je problematika koja se odnosi na primjenu zastarjelog sustava koji se koristi više od 40 godina. Iz tog razloga pokrenut je složeni tehnologijski istraživačko-razvojni projekt “Hrvatski antropometrijski sustav.” U okviru tog projekta provedeno je nacionalno mjerenje stanovništva u Republici Hrvatskoj s ciljem izrade završne projekcije nove hrvatske norme veličina za odjeću i obuću. U radu su istaknuti...

 4. Dezvoltare – disparitati regionale – ocupare. Analiza pentru Bucuresti

  OpenAIRE

  Coralia Angelescu; Mihaela Hrisanta Dobre

  2006-01-01

  Considering that the economic growth is a must for any transition economy, human development plays a very important role because it leads both to the reduction of poverty (by the growth in economies and investments) and to the growth of the budget income, making it possible for the government to apply a series of occupational policies. The labor market analysis is realized both at a national level and at a regional level in order to identify the factors that led to the development of regional...

 5. ANALIZA IMPACTULUI POLITICILOR FISCALE ASUPRA NIVELULUI DE TRAI AL SALARIATILOR

  OpenAIRE

  Padurean, Elena; Leonida, Ionel

  2010-01-01

  The concept of the quality of life gathers one of the most important part, “the level of life”. The assurance of a decent level of life depends on the degree of development of the society quantified in GDP and in the way that this is used. By looking at the fiscality impact upon the level of living, analyzed at the level of the employed population, we notice that the one that is taxed, is the most important category. This matter is supported by the numbers of share employees in all of the emp...

 6. Analiza vibracij gonilnika turbopuhala: An analysis of turbocharger impeller vibrations:

  OpenAIRE

  Sekavčnik, Mihael

  2000-01-01

  The paper presents the results of experimental studies of natural vibrations of turbocharger blades. In order to excite the structure of a turbocharger impeller (composite blade-disc system), impulse disturbance and acoustic harmonic excitation were used. The response of the system was measured using accelerometers attached to the impeller blades. The logaritmic decrement method was used to determine the damping ratio. Measurements showed that the blades are most responsive (the largest ampli...

 7. ANALIZA IN PROJEKTIRANJE ORGANIZACIJE IGOR BERK S.P. - TELSIM

  OpenAIRE

  Berk, Živa

  2013-01-01

  Tako kot svetovno se je tudi slovensko gospodarstvo znašlo sredi gospodarske krize. Zato je zelo pomembno, kako se podjetje znajde v teh turbulentnih časih, saj preživijo samo tista podjetja, ki se znajo najbolj prilagoditi novim pogojem, ki vladajo na trgu. To pomeni, da ne glede na to, kako dobro je podjetje poslovalo pred krizo, je pomembno, kako podjetje posluje v času same krize. Kajti le s pravilnimi in hitrimi odločitvami bo podjetje uspešno krmarilo skozi turbulentne razmere na trgu i...

 8. ANALIZA KARAKTERISTIK ENOSMERNIH IN IZMENIČNIH TALJIVIH VAROVALK

  OpenAIRE

  Praznik, Borut

  2016-01-01

  Magistrska naloga obravnava razliko med karakteristikami enosmernih in izmeničnih taljivih varovalk. Primerjava karakteristik je izvedena najprej kot 2D simulacija s pomočjo programa EleFAnT2D, nato pa še kot 3D simulacija s pomočjo programa EleFAnT3D. V preskusnem laboratoriju ICEM – TC so bili izvedeni preskusi na enosmernih in izmeničnih taljivih varovalkah. Nato so bili analizirani dobljeni simulacijski in merjeni rezultati.

 9. HIDRAVLIČNA ANALIZA VODOVODNEGA SISTEMA REČICA

  OpenAIRE

  Jamnikar, Rok

  2010-01-01

  Diplomsko delo obravnava hidravlične razmere na vodovodnem sistemu Rečica. Pri tem je poudarek predvsem na analizi tlačnih in pretočnih razmer s pomočjo uporabe ustreznega programskega orodja. Vsebina dela je razdeljena na teoretični in praktični del. Teoretični del zajema znanja, potrebna za ustrezno vzpostavitev hidravličnega modela, izračune ter analizo hidravličnih razmer, medtem ko se v praktičnem delu osredotočim na konkretno zasnovo vodovodnega sistema Rečica. Na podlagi zasnove...

 10. Chirurgia Cancerului Gastric–Analiza A 110 Cazuri

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Popescu B

  2014-05-01

  Full Text Available Introduction: The current trend for the modern treatment of gastric cancer it is represented by radical surgery with extended lymphadenectomy. The lymphadenectomy, as defined by the Japanese surgeons, is an important, already proved, marker for the overall and disease free survival, but is associated with a risk of postoperative morbidity and mortality. Aim: The aim of the study was to analyze the gastric cancer surgery evaluating the postoperative morbidity and mortality. Material and Method: We performed an observational study, on 110 patients with gastric cancer operated in the Emergency Clinical Hospital București. We also included in our study the tumors located at the gastro-oesophageal junction (that proved by histopathology exam to be of gastric origin and the tumors of the remnant stomach. RESULTS: The men to women ratio was 1.5 and the mean age was 65.02 ± 11.04 years old. The gastric cancer is located in the 1/3rd upper part in 20.90% cases, and on the distal 2/3rd in 68.17%. Almost half of the patients (48.18% were admitted with complications (bleeding, stenosis and/or perforation. 25.54% from the patients had distant metastasis (liver, peritoneum, pulmonary, or/and lymphnodes. All the cases were advanced or locally advanced gastric cancer and no case of early gastric cancer has been noted. Most of our surgical interventions were standard resections: total or distal gastrectomy associated with D1 lymphadenectomy in 64 cases and D2 in 32 cases. The mean operative time was 182.3 ± 99 minutes. The overall mortality rate was of 4.5%. The type of lymphadenectomy wasn’t a risk factor for postoperative mortality. Conclusions: The gastric cancer is diagnosed, most commonly, in an advance stage. However, the trend is to perform radical or potentially radical gastrectomies associated with D1 or D2 lymphadenectomy. The type of lymphadenectomy is not a risk factor for postoperative morbidity and mortality.

 11. ANALIZA IN PRIMERJAVA PHP OGRODIJ NA PRIMERU IZDELAVE SPLETNEGA DNEVNIKA

  OpenAIRE

  Kovačič, Matjaž

  2010-01-01

  V diplomski nalogi smo predstavili funkcionalnosti in naredili primerjavo med petimi PHP ogrodiji: Zend, CakePHP, Codeigniter, Symfony in Seagull. Ogrodja smo uporabili pri izdelavi spletne aplikacije in jih primerjali glede na njihovo učinkovitost pri izdelavi spletnih aplikacij, zmoglivost in varnost spletnih aplikacij ter ustreznost njihove dokumentacije.

 12. ANALIZA RELATIEI DINTRE DESCENTRALIZAREA FISCALA SI CRESTEREA ECONOMICA IN ROMANIA

  OpenAIRE

  Nuta Alina Cristina; Nuta Florian Marcel

  2013-01-01

  The main objective of our paper is to analyze the fiscal decentralization and its general effects but also its implication regarding the economic growth. In this spirit we focused our efforts on studying the Romanian case study using a linear regression model. The actual research is the basis for detailing the assessment using more detailed indicators and introducing more variables for a more comprehensive explanation of the facts identified in the present paper. The analysis results demonstr...

 13. PRIMERJALNA ANALIZA POSLOVNIH DRUŽBENIH OMREŽIJ

  OpenAIRE

  Glažar, Gregor

  2011-01-01

  Diplomsko delo predstavlja odločitveni model pri izbiri poslovnih družbenih omrežij. Prvi del se osredotoča na sámo področje družbenih omrežij. V drugem delu smo podrobno predstavili poslovna družbena omrežja. Omejili smo se na pregled le nekaterih poslovnih družbenih omrežij. V tem delu smo določili ter opisali tudi kriterije, po katerih smo izvedli primerjalno analizo. V tretjem delu smo predstavili uporabo teorije odločanja. Na koncu tega poglavja smo vsako poslovno družbeno omrežje primer...

 14. Distribuirana analiza zapisa na oblaku primjenom MapReduce

  OpenAIRE

  Aydin, Galip; Hallac, Ibrahim R.

  2016-01-01

  U ovom članku opisujemo naš rad na projektiranju na mreži zasnovanog sustava analize distribuiranih podataka koji se zasniva na popularnom MapReduce okviru postavljenom na malom oblaku i razvijenom specijalno za analizu zapisa web poslužnika. Sustav analize zapisa sastoji se od nekoliko čvorova klastera, dijeli velike datoteke zapisa na distribuirani sustav datoteke i brzo ih obrađuje primjenom MapReduce modela programiranja. Klaster se stvara primjenom open source infrastrukture oblaka, čime...

 15. PRIMERJALNA ANALIZA ERP REŠITEV V SLOVENIJI

  OpenAIRE

  Knežević, Goran

  2011-01-01

  Podjetja iščejo načine, kako bi postala uspešnejša, konkurenčnejša, produktivnejša in podobno. Eden izmed načinov, da to dosežejo, je prenova poslovnih procesov in vpeljava informacijskega sistema. Z vpeljavo ERP rešitve se lahko podjetja temu cilju zelo približajo in izboljšajo svoje poslovanje. V teoretičnem delu diplomskega seminarja smo opisali značilnosti, razvoj in strukturo ERP rešitev. Pri implementaciji ERP rešitev smo se razpisali o tem, kakšne možnosti imamo pri izbiri ERP rešit...

 16. ANALIZA TRŽNE POZICIJE PRODUKTOV FIX-O-MOLL

  OpenAIRE

  Zalaznik, Vladimira

  2011-01-01

  POVZETEK Trženje in tržno komuniciranje sta zelo pomembna elementa v vseh podjetjih, predvsem pa v podjetjih, ki se ukvarjajo s prodajo produktov za široko potrošnjo. Z novimi idejami omogocata povecanje pristnejših komunikacijskih stikov potrošnikov, posrednikov in proizvajalcev, skrbita za identiteto podjetja, za njegovo primerno predstavitev na prodajnih mestih ter uspešno spodbujata potrošnike k nakupu izdelkov. Tržno komuniciranje zajema tematiko s podrocja oglaševan...

 17. Analiza pravnih vidikov zasebnosti na delovnem mestu : magistrsko delo

  OpenAIRE

  Golmajer, Staš

  2013-01-01

  Zasebno lahko razumemo kot nasprotno javnemu. Zasebno je nekaj, kar lahko s svojim ravnanjem in željo ohranimo v svoji oblasti in ne delimo z drugimi oziroma javnostjo. Zasebno ostane zasebno dokler se sami ne odločimo, da to posredujemo tudi drugim in takrat postane javno. Ko pa postane javno, ne more več postati zasebno. Delovno mesto je po Zakonu o delavnih razmerjih pravno razmerje med delavcem in delodajalcem, v katerem se delavec prostovoljno vključi v organiziran delovni proces de...

 18. ANALIZA IN NAČRTOVANJE SONČNE ELEKTRARNE

  OpenAIRE

  Gjura, Andrej

  2012-01-01

  Povzetek Znan je rek, da imamo okolje, naravo v posodo od svojih zanamcev. Zato ves razvoj stremi k razvijanju novih, obnovljivih virov energije, k razvijanju pridobivanja le-te iz okolja. Ti viri so relativno dosegljivi, potrebno je le znanje, drznost in zadostna podpora za to pristojnih institucij, da peljemo razvoj v željeno smer in odkrivamo nove dimenzije pridobivanja energije, kar bi posledično zmanjšalo izpust toplogrednih plinov, ohranilo in varovalo naravo ter zmanjšalo vsakodnev...

 19. Primerjalna analiza slovenskih bančnih portalov

  OpenAIRE

  Podpečan, Vanja

  2016-01-01

  Živimo v dobi, v kateri se pojmi kot so internet, elektronsko poslovanje in elektronsko bančništvo uporabljajo vsakodnevno. Podjetja morajo v poslovnem okolju nuditi informacije, ki so za poslovanje nujno potrebni element. Le-te pa so najlažje dostopne preko interneta, brez katerega večina podjetij danes več ne more uspešno poslovati. Če uporabnik zna iz ogromnega števila informacij izluščiti najboljše, so le-te lahko zelo uporabne. Zato pa »prave« informacije predstavljajo velik element konk...

 20. Diagnoza organizațională (Analiza diagnostic)

  OpenAIRE

  Marius DODU; Sorin Dan ȘANDOR; Ciprian TRIPON

  2004-01-01

  Organizational diagnosis is a step (some authors say the first) in a change process, having as primary goals identifying strengths and weaknesses, their causes and finding solutions intended to lead towards an improvement of the organization. The paper tries to present some of the models of organizational diagnosis that were proposed: three level model, Weisbord Six Box model, Burke-Litwin and the congruence model, discussing their advantages and disadvantages. The last part of the paper pres...

 1. EKONOMSKA ANALIZA PROIZVODNJE ŠEĆERNE REPE

  OpenAIRE

  Kanisek, Jozo; Deže, Jadranka; Ranogajec, Ljubica; Miljević, Mirjana

  2008-01-01

  U radu su prikazani rezultati istraživanja proizvodnje šećerne repe na površini od 21 ha na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu s područja Vukovarsko-srijemske županije. Tehnološki proces proizvodnje korijena šećerne repe obavljen je izvođenjem 35 radnih procesa, pri čemu je utrošeno 26,9 sati/ha rada strojeva i 65,8 sati/ha rada ljudi. Ukupno je u proizvodnju uloženo 15.947,05 kn/ha. Od toga je za sjeme izdvojeno 1.405,44 kn/ha ili 9,4 % ukupnih troškova, a za 1.100 kg utrošenih mineral...

 2. Forex - karakteristike, trgovanje, tehnička i fundamentalna analiza

  OpenAIRE

  Maričić, Zoran

  2011-01-01

  Forex je najveće tržište danas sa dnevnim prometom od preko $2000 milijardi. Na ovom tržištu valuta jedne zemlje se razmjenjuje za valute drugih zemalja, istovremeno kupujuću jednu valutu a prodajući drugu. Glavni sudionici su banke koje obavljaju 'consumer business' ili 'speculative business' (najvećim dijelom). Zaraditi se može kad tržište (tečaj) raste ili kad pada. Na tržište se ulazi ili izlazi preko tržišnog, limit ili stop naloga. Da bi odredili najbolje vrijeme za trgovinu potrebo je ...

 3. ANALIZA UČINKA ZONE SLOBODNE TRGOVINE CEFTA 2006

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dijana Grahovac

  2013-01-01

  Full Text Available Regional cooperation has been a general trend in the development of international economic relations in the second half of the twentieth century. This process included all continents and is the result of the globalization process. CEFTA 2006 (Central European Free Trade Association was formed at the initiative of the EU, with economic links to member countries, creating a favorable investment environment and strengthens the competitive position of the region. Taking advantage of the opportunities provided by CEFTA 2006, member states will be competitive on the EU market. CEFTA 2006 is the subject of much discussion and debate in scientific circles, political entities and Government of member countries. This is particularly true with regard to perception of positive and negative effects for the Member States and consideration of the effects of implementation of the CEFTA agreement as a potential precondition on the road to EU countries in the region. Analysis of economic indicators of the countries of the Visegrad Group, which has successfully implemented the original CEFTA agreement, provides the framework guidelines for the conduct of foreign policy of the current CEFTA countries. On the other hand, the analysis of macroeconomic indicators of the current CEFTA countries, provides the guideline and determines necessary courses of action in the further implementation of the Agreement. These analyzes provide a chance to reflect the perspective of the process. Research of recent results of regional cooperation allows the assessment of the impact on the economic development of the region and the prospect of integrating these countries into the EU, by strengthening regional cooperation.

 4. Analysis of Network Traffic Filtering / Analiza Filtracji Ruchu Sieciowego

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kabala Piotr

  2015-09-01

  Full Text Available Artykuł przedstawia badania koncepcji Platformy Sieciowej z zaporą Linux PLD wykorzystującą dostępne narzędzia analizy ruchu, implementację wybranego mechanizmu bezpieczeństwa oraz analizę efektywności przygotowanej Zapory Sieciowej (FW. Badania oparto na architekturze ekranowanych podsieci. Testowanie skuteczności zapory wykonano w dwóch etapach. W pierwszej części sprawdzono bezpieczeństwo poprzez testowanie odporności na próby skanowania portów i najczęstsze typy ataku. Druga część badań miała na celu pokazanie wpływu zapory na czas i opóźnienie realizacji transakcji dla ruchu HTTP w zależności od poziomu bezpieczeństwa i natężenia ruchu generowanego przez użytkowników sieci wewnętrznej. Sprawdzenie skuteczność FW zostało zweryfikowane przez badania odporności w próbie skanowania portów i ataków odmowy usługi (tj. SYN Flood i ICMP zapewniając bazę rozproszonych ataków typu DDoS. Ta część badań miała jeden cel, którym było pokazanie wpływu FW na czas i opóźnienia realizacji transakcji dla ruchu HTTP, w zależności od poziomu bezpieczeństwa i intensywności ruchu generowanego przez użytkowników sieci.

 5. Analiza stanja uzgoja arapske pasmine konja u Republici Hrvatskoj

  OpenAIRE

  Čačić, M.; Korabi, N.; Čurik, I.; Baban, Mirjana

  2006-01-01

  Arapski konji kao najstarija pasmina imali su značajnu ulogu u povijesti civilizacije. Uzgoj arapskih konja na tlu Hrvatske ima vrlo dugu tradiciju, a u naše krajeve dolaze dolaskom Turaka. Izuzev u biskupijskoj ergeli u Đakovu, nije bilo organiziranog uzgoja sve do 18. stoljeća. Nakon toga, uzgoj arapskih konja provodio se u brojnim privatnim veleposjedničkim ergelama od kojih se najveći broj nalazio na području Slavonije i Srijema. Broj arapskih konja u Hrvatskoj raste iz godinu u godinu. U...

 6. ANALIZA ETIKE V RAČUNOVODSKEM ODDELKU SREDNJE VELIKEGA PODJETJA

  OpenAIRE

  Timošek, Ana

  2015-01-01

  Delo diplomskega projekta se nanaša na analizo etike v računovodskem oddelku srednje velikega podjetja. Poudarek je na etiki, poslovni funkciji računovodstvo in podjetju Gorenje Orodjarna, d.o.o., katerega oddelek financ in računovodstva smo analizirali. Teoretični del diplomskega projekta smo začeli s preučevanjem etike in etike podjetja, kamor smo vključili vse njune pomembne dejavnike. Nadaljevali smo s poslovno funkcijo računovodstvo, kjer je bila najpomembnejša predstavitev dveh kodeksov...

 7. KAKOVOST VPRAŠANJ IN ANALIZA E-PREVERJANJA ZNANJA

  OpenAIRE

  Todorović, Anita

  2014-01-01

  Preverjanje znanja je pomemben del učnega procesa, s katerim ovrednotimo študentovo znanje in ocenimo delo predavatelja. Preverjanje znanja v elektronskih učno/poučevalnih okoljih mora zadovoljiti psihometrične in pedagoške standarde kakovosti, ki veljajo za tradicionalne metode, in pravilno izkoristiti posebnosti, ki izhajajo iz uporabe elektronskega učno/poučevalnega okolja. Ker so vprašanja osnovna enota vsakega preverjanja znanja in je od kakovosti le-teh odvisna kakovost celotnega postop...

 8. ANALIZA HTML5 IN CSS3 ZA RAZVOJ SPLETNIH APLIKACIJ

  OpenAIRE

  Furek, Mihael

  2013-01-01

  V diplomski nalogi smo pregledali zgodovino razvoja označevalnega jezika HTML ter stilskih predlog CSS. Predvsem smo se posvetili novostim v HTML5 in CSS3. Podrobneje smo analizirali nove možnosti, ki jih nudi HTML5 ter opisali nove elemente. Novosti CSS3 smo predstavili z veliko primeri. Navedli smo še nekaj orodij za lažje in hitrejše delo s HTML in CSS kodo. Na koncu smo pripravili še stilsko predlogo za blogerski sistem Wordpress. Začeli smo z idejno zasnovo, nadaljevali z izdelavo ...

 9. ANALIZA ZADOVOLJSTVA PROSTOVOLJNIH KRVODAJALCEV NA PODROČJU SEVEROVZHODNE SLOVENIJE

  OpenAIRE

  Jemenšek, Janja

  2016-01-01

  Krvodajalstvo predstavlja množično udejstvovanje prostovoljnih ljudi krvodajalcev, ki nesebično sodelujejo na krvodajalskih akcijah in na takšen način pomagajo bolnikom pri ohranitvi življenja. V magistrskem delu smo preučevali profil, motive in zadovoljstvo krvodajalcev, ki prostovoljno darujejo kri. V raziskavo so zajeti krvodajalci, ki darujejo kri v Centru za transfuzijsko medicino (CTM) Univerzitetnega kliničnega centra Maribor (UKC MB), terenskih akcijah CTM ter dislociranih enotah CTM ...

 10. α-HPV positivity analysis in a group of patients with melanoma and non-melanoma skin cancers / Analiza pozitivităţii α-HPV la un grup de pacienţi cu tumori cutanate melanocitare şi non-melanocitare

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Rotaru Maria

  2014-12-01

  Full Text Available Introducere. În ultimele decenii, pe plan naţional şi mondial se observă o creştere continuă a incidenței tumorilor cutanate, cu apariția acestora la vârste tot mai tinere. Unul dintre factorii etiopatogenici carcinogeni implicaţi în procesul de carcinogeneză cutanată ar putea fi infecţia cu anumite genotipuri de papilomavirusuri umane (HPV. Scopul cercetării. În studiul nostru am analizat pozitivitatea α -HPV şi genotipurile HPV în tumorile melanocitare și non-melanocitare. Rezultatele obţinute au fost comparate cu pozitivitatea α-HPV la lotul martor. Material şi metodă. În studiu nostru au fost incluse 40 de cazuri de tumori cutanate melanocitare (TCM şi nonmelanocitare (TCNM aflate în evidența oncologică a spitalului nostru şi 40 de pacienţi sănătoşi. În toate cazurile am realizat identificarea acidului dezoxiribonucleic (ADN al HPV prin PCR și genotiparea virală utilizând primeri α-HPV, cu kitul Linear Array Roche. Rezultate. Pozitivitatea medie a α-HPV la nivel tumoral a fost de 32.50%, fiind superioară studiilor publicate până în prezent. Din lotul tumoral, carcinoamele spinocelulare (CSC au avut pozitivitatea α-HPV cea mai mare (40%, fiind urmate de carcinoame bazocelulare (CBC (35% şi melanoame maligne (MM (20%. Analiza comparativă a tumorilor cutanate HPV pozitive cu lotul martor HPV pozitiv a relevat o pozitivitate mai mare a tumorilor HPV pozitive (32.50% comparativ cu lotul martor - HPV pozitiv (15%, raportul fiind de 2.16. Prin genotipare virală am identificat HPV cu risc oncogen înalt în CBC şi MM (în toate probele α-HPV pozitive, dar nu şi în probele de CSC. Concluzii. În studiul nostru, pozitivitatea α-HPV în TCNM şi TCM a fost de 32.50% iar identificarea genotipurilor HPV a fost posibilă la 46.15% dintre acestea. Genotipurile HPV cu risc oncogen înalt identificate la aceşti pacienţi au fost HPV 16, 35, 58 şi 59.

 11. Aktemra - pervyy i edinstvennyy biologicheskiy preparat, demonstriruyushchiy prevoskhodstvo nad sushchestvuyushchimi standartami terapii revmatoidnogo artrita

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  - -

  2008-09-01

  ostro neobkhodimy novye varianty terapii RA. Uil'yam M. Berns - glava podrazdeleniya Farma kompanii «Rosh»: «Dannye poslednikh issledovaniy yavlyayutsya obnadezhivayushchey novost'yu dlya patsientov, stradayushchikh ot razrushitel'nykh effektov RA. My verim, chto Aktemra - pervyy i edinstvennyy biologicheskiy preparat, demonstriruyushchiy preimushchestvo pered sushchestvuyushchimi standartami lecheniya RA, - oblegchit sostoyanie mnogikh bol'nykh. Krome togo, Aktemra predostavlyaet bol'she shansov dlya dostizheniya ranney i prodolzhitel'noy remissii».

 12. Aktemra - pervyy i edinstvennyy biologicheskiy preparat, demonstriruyushchiy prevoskhodstvo nad sushchestvuyushchimi standartami terapii revmatoidnogo artrita

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  - -

  2008-01-01

  ostro neobkhodimy novye varianty terapii RA. Uil'yam M. Berns - glava podrazdeleniya Farma kompanii «Rosh»: «Dannye poslednikh issledovaniy yavlyayutsya obnadezhivayushchey novost'yu dlya patsientov, stradayushchikh ot razrushitel'nykh effektov RA. My verim, chto Aktemra - pervyy i edinstvennyy biologicheskiy preparat, demonstriruyushchiy preimushchestvo pered sushchestvuyushchimi standartami lecheniya RA, - oblegchit sostoyanie mnogikh bol'nykh. Krome togo, Aktemra predostavlyaet bol'she shansov dlya dostizheniya ranney i prodolzhitel'noy remissii».

 13. The results of using space photographic information to study the geological structure of the Pechora coal basin. Rezultaty primeneniya kosmicheskoy foroinformatsii dlya izucheniya geologicheskogo stroyeniya Pechorskogo ugol'nogo basseyna

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Zhuravlev, A.V.

  1983-01-01

  The possibilities of space structural analysis as applied to the Pechora basin are examined. A number of first order structures are identified directly on the space photographs (the Korotaikhinsk depression, the Chernysheva uplift and the Paykhoyskiy anticlinorium and so on). Ring shaped morphostructures are confined to the uplifts of the basement rock and the cap, to periclinal parts of the depressions and the points of crossing and confluence of linear positive structures. The results are cited of a comparison of the rose diagrams of the lineaments and the fracture faults in the basin as a whole and in its individual structures. Charts of the density of the nodes of intersection, the thickness and density of the lineaments and the tectonic field intensity are built for the northern part of the Chernyshev chain and the Losyu Rogovskiy depression, based on an analysis of which the zones of high concentration of lineaments are identified. A conclusion is drawn about their affinity to positive structures of different regions.

 14. PRIMERJALNA ANALIZA KAZALNIKOV ŽIVLJENJSKEGA STANDARDA V SLOVENIJI IN EU

  OpenAIRE

  Mak, Vlasta

  2011-01-01

  Življenjska raven je ekonomska in družbena kategorija in hkrati dejavnik razvoja družbenoekonomskih razmerij. Na eni strani obsega življenjske razmere prebivalstva, na drugi pa delovne ter družbene razmere človeka. Pod pojmom življenjska raven razumemo dosežene življenjske pogoje, ki so merjeni na agregatni in individualni ravni. Najlažje jo je prikazati z naslednjim izborom kazalnikov življenjske ravni: zdravje in dostop do zdravstvene oskrbe, zaposlitev in delovne razmere, gmotni viri, i...

 15. Studiu comparativ privind analiza competitivității orașelor europene

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Irina POPESCU

  2006-06-01

  Full Text Available When all the attention is focused on the city, the competitiveness issue must be modified/shaped in a way that should reflect the urban economic reality and its action ability. Most of its elements obviously important for a country – payment balance or trade flows, exchange rate, global demand management, anti-trust legislation – have no relevance for the city. Certain cities simply try to back up any type of hiring for those whose work contract had been interrupted by the unable companies to competitively cope with the newer and more efficient producers. Other cities enviably try to re-engineer the economic activity in order to improve the citizens’ living standard. The main subject of this article consists in examining the competitiveness indicators. The first subchapter of this article proposes to achieve a quantitative analyze centered upon a large range of indicators considered to be potentially important, regarding the city competitiveness. First of all, arguments have been registered for three key competitiveness features identified within specialty literature and surveys regarding decisional parameters – innovation, connectivity and qualified work force. Afterwards, other arguments have been proffered regarding connectivity, social cohesion and private sector opinions on the relative attractiveness within various European cities. Second part of the article explains the differences between European cities taking into consideration the cities’ economic performances, national achievements, the junction between successful cities and regions, the correlation between cities and sub-urban regions, the economic competitiveness and the exclusion and social cohesion, the national and regional administration issues, as well as the decentralization and fiscal capacity items.

 16. ANALIZA ŞI EVALUAREA PROIECTELOR DE INVESTIŢII ALE FIRMELOR DIN TURISM

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mihai POPESCU

  2007-06-01

  Full Text Available The investments represent the primordial factor for the strategy of the national economy development, of all branches and fields of activity, for the increase of the incomes, and a condition to arise the living standard. The directions and targets of economic research, in the existing stage give a special attention to the field of investment. The most frequent meaning for defining investments is that of expense or disposal of money sums at an initial moment in order to obtain subsequent effects, and numerous economists, from different countries, sought to render as many aspects as possible related to the content and mechanism of investment.

 17. ANALIZA ŞI EVALUAREA PROIECTELOR DE INVESTIŢII ALE FIRMELOR DIN TURISM

  OpenAIRE

  Popescu, Mihai

  2007-01-01

  The investments represent the primordial factor for the strategy of the national economy development, of all branches and fields of activity, for the increase of the incomes, and a condition to arise the living standard. The directions and targets of economic research, in the existing stage give a special attention to the field of investment. The most frequent meaning for defining investments is that of expense or disposal of money sums at an initial moment in order to obtain subsequent effec...

 18. Dendroklimatološka analiza rasti bukve na treh rastiščih v Sloveniji

  OpenAIRE

  Berdajs, Eva

  2014-01-01

  Opravili smo dendrokronološke in dendroklimatološke raziskave rasti bukve na izbranih rastiščih na Mašunu, v revirju Pivka Jama in v Jelševcu. Na Mašunu smo analizirali 24 dreves, v Jelševcu 27 in v Pivki Jami 8 dreves. Na vsaki lokaciji smo iz posekanih debel odvzeli kolute, jih posušili, iz vsakega koluta odvzeli po tri radialne vzorce, jih označili in površinsko obdelali. Sestavili smo zaporedja širin branik posameznih vzorcev, jih sinhronizirali indatirali. S pomočjo programov TSAP/x in A...

 19. ANALIZA MARKETINŠKEGA SPLETA PAKETNIH STORITEV POŠTE SLOVENIJE D.O.O.

  OpenAIRE

  Jurančič, Primož

  2011-01-01

  Diplomski seminar obravnava marketinški splet storitev (7P). V seminarju so zajete oz. prikazane najpomembnejše teoretične osnove obravnavane tematike in na primeru organizacije prikazan, ter glede na kakovost analiziran oz. raziskovan njihov marketinški splet storitev. V teoretičnem delu seminarja je v celoti predstavljen marketinški splet storitev (7P), saj so v ločenih poglavjih prikazane vse sestavine marketinškega spleta (7P): izdelek, cena, prostor, promocija oz. marketinško komunic...

 20. ANALIZA POSLOVNEGA OKOLJA ZA ISKANJE STRATEŠKIH PRILOŽNOSTI NADALJNJEGA RAZVOJA PODJETJA

  OpenAIRE

  Nedelko, Sašo

  2013-01-01

  Potreba po razvojnem in velikostnem spreminjanju podjetij izhaja iz želje po dolgoročnem obstoju podjetij. V kolikor želi podjetje poslovati na dolgi rok in pri tem dosegati dobre konkurenčne rezultate, mora vso svojo energijo in trud, usmeriti v proces planiranja rasti in razvoja, ki pa se v podjetju običajno prične s sistematičnim proučevanjem celotnega poslovnega okolja. V prvem delu magistrskega dela smo se osredotočili na teoretično pojasnjevanje vloge strateškega managementa pri pla...

 1. PESTEL ANALIZA POSLOVNEGA OKOLJA NA PRIMERU PODJETJA KRKA D.D.

  OpenAIRE

  Horvat, Nada

  2014-01-01

  Farmacevtska industrija velja za uspešno ter zaradi prisotnosti multinacionalk za vplivno panogo, ki vpliva na državne vlade in izraža svojo moč vpliva na zunanje dejavnike okolja. Kljub velikosti in moči podjetij je farmacevtski trg dojemljiv na spremembe globalnega okolja. Spremembe, ki se odvijajo v zunanjem okolju podjetja, vplivajo na organizacijo in delovanje podjetja. Boljše je poznavanje zunanjih dejavnikov, ki imajo vpliv, hitreje in bolje se lahko podjetje nanje odzove ter ohrani us...

 2. ANALIZA POSLOVNEGA OKOLJA PODJETJA GORENJE D.D. ZA GOSPODINJSKE APARATE V SLOVENIJI

  OpenAIRE

  Radić, Dragica

  2010-01-01

  Za uspešno poslovanje je ključnega pomena, da podjetje pozna poslovno okolje, da razume spremembe, ki nastajajo in da se zna z njimi primerno soočiti. Kontekstualno oz. širše zunanje okolje lahko analiziramo s PEST ali PESTEL analizo. V diplomski nalogi sem prikazala PESTEL analizo. Podjetje mora dobro poznati interesne skupine. Najpomembnejše interesne skupine podjetja Gorenje d.d so: delničarji, kupci, dobavitelji, zaposleni. Najpomembnejši konkurenti podjetja Gorenje d.d. so: GA gospodinjs...

 3. ANALIZA UPORABE ODPRTOKODNIH PROGRAMOV V PODJETJU ŽIHER D.O.O

  OpenAIRE

  Ivančič, Dejan

  2012-01-01

  Odprta koda je cenejša od komercialne programske opreme, če upoštevamo zgolj kriterij cene. Na podlagi tega dejstva, smo se v podjetju Žiher d.o.o. odločili, da bomo poskusili z uporabo pisarniške zbirke OpenOffice.org, ter tako privarčevali stroške nakupa licenc, katere bi ob nadaljnji uporabi Microsoft Office morali plačati. Ali je bila odločitev prava, bo pokazal čas, ter uporabniki v podjetju, kateri uporabljajo odprtokodno pisarniško zbirko OpenOffice.org. V primeru, da se bo odločitev p...

 4. JEZIKOVNOSTILISTIČNA ANALIZA SLOGANOV V OGLAŠEVALSKIH BESEDILIH PONUDNIKA MOBILNIH STORITEV

  OpenAIRE

  Lanščak, Nina Nuša

  2015-01-01

  Ponudniki blaga in storitev so dandanes zaradi vse večje konkurenčnosti na trgu pred vedno večjim izzivom. Na kak način pritegniti pozornost potencialnega kupca? Kaj je to, kar se danes »prodaja«? Kako sestaviti oglas, ki bo ostal še leta v spominu? Oglasi so s svojo izvirnostjo in prepričljivostjo postali pravi pokazatelj trendov, ki vladajo trgu. Pa ne samo trgu. Oglasi so se v kupce vkoreninili tako globoko, da močno odločajo o njihovih življenjskih odločitvah, smernicah, družbenih normah ...

 5. Analiza primene IMM algoritma za praćenje manevrišućih ciljeva

  OpenAIRE

  Zvonko Radosavljević

  2005-01-01

  U radu je analizirana primena IMM algoritma sa tri modela Kalmanovih filtara, za praćenje cilja pomoću osmatračkog radara. Prvi Kalmanov filtar podešen je da prati ciljeve koji se kreću po pravolinijskoj trajektoriji bez ubrzanja, drugi prati ciljeve koji se kreću ubrzano i vrše blag manevar, a treći je namenjen za praćenje ciljeva koji se kreću ubrzano i vrše oštar manevar. Dat je opis algoritma kao i vrednosti odgovarajućih parametara i matrica prelaza za Kalmanove filtre, kao i uporedna an...

 6. Koncept osrbne verige: analiza slovenskih podjetij = Supply Chain Concept: A Case Study

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Klemen Kavčič

  2008-06-01

  Full Text Available Supply chain management knowledge has been dramatically growing in the past few years. The traditional concept of management with the aim to maximize profits and minimize cost of a company’s functions, is being replaced by the concept of supply chain management (SCM. The principal idea of a supply chain builds on companies partnering together to create mutual confidence and in addition to this to synchronize the performance of a single partner with the whole chain. The empirical study we present in this paper shows that Slovenian companies have theoretical knowledge of supply chains, however, they rarely apply it to their benefit. The research also shows that there are significant differences between service and production companies as well as big and small companies. The key to faster growth and bigger competitive advantage is to find and understand the obstacles that prevent a company to apply the concept of supply chain management. SCM thus represents an important field of academic research with the aim of implementing the global networking process.

 7. Drevnerusskij pamflet na Mihaila VIII Paleologa v svete germenevtičeskogo analiza

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Demincev Mihail

  2015-01-01

  Full Text Available In the article the perception of the image of Michael VIII Palaeologus by literate citizens of Tsardom of Russia is considered. The study is based on analysis of writings that date back to XVII century. The study focuses on identifying the symbols and latent ideas, that point to a semantic connection of the studied writings with The Old Testament, Apocalypse and some antique texts. In the end of the article the authjr makes a conclusion, that the perception of the image of Michael VIII Palaeologus in Tsardom of Russia was negative.

 8. Analiza kakovosti spletnih aplikacij za elektronsko bančništvo

  OpenAIRE

  JANKOVIČ, JERNEJ

  2016-01-01

  Namen diplomskega dela je prikazati sistematično analizo kakovosti spletnih aplikacij na področju elektronskega bančništva. V teoretičnem delu smo se osredotočili na standard ISO/IEC 25000 - SQuaRE, ki v celoti obravnava kakovost izdelka. Iz nabora standardov SQuaRE smo pregledali vsebine standardov omenjene družine, na koncu pa smo se osredotočili na standard ISO/IEC 25010, ki predstavlja model kakovosti. Ta je sestavljen iz osmih značilnosti: funkcijska ustreznost, učinkovitost izvedbe...

 9. Analiza mechanizmów finansowania ochrony zdrowia - model holenderski a model polski

  OpenAIRE

  Pastusiak, Radosław; Krzeczewski, Bartłomiej

  2012-01-01

  This publication focuses on the assumption that appropriate transfer of knowledge between countries can be beneficial as afar as financing models of health care systems are considered. The main aim of this article is to compare the ways of health care financing in Netherlands and in Poland and assess the possibility of implementation desirable solutions from Dutch model into Polish one.

 10. Višekriterijska analiza varijantnih rješenja trase cjevovoda primjenom metode PROMETHEE

  OpenAIRE

  Dražić, Jasmina; Dunjić, Darko; Mučenski, Vladimir; Peško, Igor

  2016-01-01

  U radu je razmatran problem izbora najpovoljnije varijante trase cjevovoda Beloševac - Divci u okviru Kolubarskog regionalnog sustava vodosnabdjevanja (Srbija). Varijante su vrednovane na osnovu pet kriterija, od kojih su tri kriterija ekonomskog karaktera. Problem izbora optimalne varijante trase cjevovoda riješen je višekriterijskom analizom primjenom metode PROMETHEE implementacijom u softversko rješenje Visual PROMETHEE1.4. Metoda PROMETHEE se pokazala primjenjivom i pogodnom u praktičnim...

 11. Sdelki s zarubezhnõmi materinskimi predprijatijami trebujut nalogovogo analiza / Rolan Jankelevitsh

  Index Scriptorium Estoniae

  Jankelevitsh, Rolan

  2005-01-01

  Tehingud välismaise emaettevõtjaga vajavad maksuanalüüsi. Eesti residendist juriidilise isiku ja temaga seotud mitteresidendi või füüsilise isikuga tehtud tehingu (siirdetehing) maksustamisest. Lisatud loetelu: siirdehindade regulatsioon Eestis

 12. Analiza mogućnosti recikliranja diskontinuiranih E-staklenih vlakana

  OpenAIRE

  HARAMINA, Tatjana; JELAVIĆ, Tomislav; ŠOLIĆ, Tomislav; KATALINIĆ, Marko; PILIPOVIĆ, Ana

  2011-01-01

  Pri tkanju staklenih vlakana obrezuju se rubovi širine od 40 do 60 mm i bacaju na odlagališta otpada. Ti se rubovi sastoje od rovinga koji su povezani s nekoliko okomito orijentiranih pamučnih niti. Radi smanjivanja količine otpada analizirana je mogućnost recikliranja tako nastalih diskontinuiranih E-staklenih vlakana. Istraživanje nije usmjereno na konkretan proizvod, nego na mogućnost priprave kompozita s dodanim vlaknima. Ispitane se mogućnosti pripreme i utjecaj vlakana na svojstva sinte...

 13. ANALIZA POSTOPKOV SPLETNEGA OGLAŠEVANJA NA IEDC-POSLOVNI ŠOLI BLED

  OpenAIRE

  Majkić, Vladimir

  2016-01-01

  Naloga obravnava procese spletnega oglaševanja. Podan je pregled literature s področja spletnega oglaševanja, napisani so primeri dobrih praks, analizirana je stara in nova spletna strategija. Izdelane so izboljšave procesov spletnega oglaševanja. Glavi učinki so: povečanje prodajnih interesov, povečanje kvalitete prodajnih interesov, izdelan proces in natančno določene odgovornosti posameznikov, natančen izračun stroškov, natančen izračun donosa glede na investicijo, natančen pregled us...

 14. ZASNOVA IN RAČUNSKA ANALIZA ENODRUŽINSKE JEKLENE KONTEJNERSKE HIŠE

  OpenAIRE

  Gojić, Dejan

  2014-01-01

  Diplomsko delo obravnava zasnovo kontejnerske hiše, postavljene na izbrani lokaciji v okolici izven mesta. Cilj je ustvariti učinkovito, konstrukcijsko in funkcijsko zasnovano zgradbo za mlado štiričlansko družino. Z alternativno gradnjo oz. recikliranjem starih ladijskih kontejnerjev bi zgradili finančno dosegljiv objekt, ki ustreza vsem standardom in omogoča kakovostno in udobno bivanje. V prvem delu je podan splošen opis ladijskih kontejnerjev, njihova sestava in konstrukcija, dimenzije...

 15. Analiza socijalnih mreža organiziranih kriminalnih skupina u Republici Hrvatskoj

  OpenAIRE

  Horjan, Ana Marija; Krnjašić, Saša

  2012-01-01

  U radu se daje pregled metodologije kriminalističke policije MUP-a RH u definiranju organi-ziranih kriminalnih skupina s objašnjenjem obaveznih i izbornih parametara koji određuju svaku pojedinačnu skupinu. Radi lakšeg praćenja razine organiziranosti skupina, objašnjene su karakteristike organiziranih kriminalnih skupina koje djeluju u Republici Hrvatskoj na na-cionalnoj razini a po atributima utemeljenim na Sleipnir modelu. Rad po organiziranim kri-minalnim skupinama je u nadležnosti Policij...

 16. Ličnost i samopoštovanje adolescenata: analiza samoprocjena i procjena roditelja

  OpenAIRE

  Mlačić, Boris; MILAS, Goran; KRATOHVIL, Ana

  2007-01-01

  Ovaj članak opisuje faktorsku strukturu IPIP markera velepetorog modela u samoprocjenama i procjenama roditelja na uzorku adolescenata u Hrvatskoj. Velik uzorak adolescenata (N=706) uporabio je revidiranu hrvatsku verziju IPIP inventara velepetorog modela od 50 čestica kako bi opisali sebe, a na istom su ih instrumentu opisala i 592 roditelja. Adolescenti su uporabili i prevedenu verziju Rosenbergove skale samopoštovanja kako bi opisali sebe, a na istoj su ih mjeri opisal...

 17. Analiza teorije Imogene M. King in opredelitev kriterijev za vrednotenje teorije

  OpenAIRE

  Harih, Metka

  2011-01-01

  Teoretična izhodišča. Da bi lahko natančno opredelili, katera teorija zdravstvene nege je v posameznem okolju najbolj ustrezna, so ključnega pomena izbor in uporaba teorije ter njena aplikacija v prakso, od koder izvira. Za izbor teorije je treba oblikovati kriterije za oceno z namenom ugotoviti skladnost teorije s prakso ter znanjem, filozofijo in vrednotami prakse zdravstvene nege. Namen raziskave je bil opisati teorijo Imogene M. King, izbor kriterijev za analizo teorije Imogene M. King in...

 18. ANALIZA MARKETINŠKEGA KOMUNICIRANJA V PODJETJU X (PRIMER IZDELKA:FREKVENČNI PRETVORNIK)

  OpenAIRE

  Kovačič, Barbara

  2009-01-01

  To diplomsko delo obravnava marketinško komuniciranje na medorganizacijskem trgu. V teoretičnem delu diplomske naloge sem opredelila medorganizacijski trg, marketinško komuniciranje ter splet marketinškega komuniciranja na tem trgu. S pomočjo strokovne literature sem ugotavljala, kako pomembna je uporaba posameznega instrumenta marketinškega komuniciranja na medorganizacijskem trgu. V praktičnem delu naloge pa sem predstavila podjetje X ter analizirala instrumente marketinškega komuniciranja,...

 19. ANALIZA VKLJUČEVANJA ELEMENTOV PROSTORSKE ORIENTACIJE V POUK 4. RAZREDA OSNOVNE ŠOLE

  OpenAIRE

  Nedeljko, Ines

  2010-01-01

  V diplomskem delu smo podrobneje predstavili vključevaje elementov prostorske orientacije učencev mestnih in primestnih šol. Mnogim učencem razredne stopnje prostorska orientacija predstavlja precejšnje breme, zato je tudi težje dojemljiva. V teoretičnem delu predstavljamo razvoj otroka v povezavi s prostorskim dojemanjem sveta, opisujemo učni načrt družbe in nekatera učna gradiva v četrtem razredu, ki se nanašajo na prostorsko orientacijo. Podrobneje opisujemo kako se orientiramo v nara...

 20. ANALIZA ZADOVOLJSTVA STRANK V MEDICINSKEM CENTRU KALLISTE, D.O.O.

  OpenAIRE

  Šelih Car, Katja

  2016-01-01

  Podjetja se vse bolj zavedajo pomena sistematičnega spremljanja zadovoljstva strank, ki omogoča pravočasno izboljševanje in korektivno ukrepanje v primeru zaznanih sprememb v zadovoljstvu strank. Tega se zaveda tudi medicinski center Kalliste, d. o. o., ki teži k stalnemu izboljševanju zadovoljstva strank. V teoretičnem delu smo preučili zadovoljstvo strank z različnih vidikov pojmovanja avtorjev in metode za merjenje zadovoljstva strank. Prav tako smo preučili dejavnike, ki vplivajo na ...

 1. Analiza hidrotermične plastifikacije lesa v procesu priprave furnirske hlodovine

  OpenAIRE

  Štunf, Luka

  2014-01-01

  Ustrezno izvedena hidrotermična plastifikacija je ključnega pomena za proizvodnjo kakovostnega luščenega furnirja. Spremljali smo potek hidrotermične plastifikacije lesa v procesu priprave furnirske hlodovine, namenjene proizvodnji luščenega furnirja. V podjetju JAVOR Pivka, d.d. smo merili temperature hlodov, nameščenih na različnih pozicijah v parilni jami med hidrotermično plastifikacijo. Spremljali smo tudi hitrost ohlajevanja hlodov po zaključeni hidrotermični plastifikaciji do začetka l...

 2. ANALIZA PRIMENE TEČNOG NAFTNOG GASA KAO POGONSKOG ENERGENTA MOTORA SUS

  OpenAIRE

  Slavko Rakić

  2008-01-01

  U svetu su izražene tendencije razvoja motornih vozila koja koriste ekološki čista i dovoljno raspoloživa goriva. Jedan od načina rešavanja aktuelnih zadataka automobilske industrije jeste korišćenje alternativnih goriva, odnosno alternativnih energetskih potencijala. U radu je analiziran tečni naftni gas (TNG) kao alternativno gorivo za pogon motornih vozila. Nakon iznošenja osnovnih fizičko-hemijskih karakteristika TNG-a i analize upotrebe gasa kao pogonskog goriva motora SUS...

 3. ANALIZA VPLIVA SVETOVNE FINANČNE IN GOSPODARSKE KRIZE NA POSLOVANJE OBČIN V SLOVENIJI

  OpenAIRE

  Kuzmič, Klementina

  2010-01-01

  Vsebina dela diplomskega seminarja predstavlja področja, kamor je po našem mnenju gospodarska kriza najbolj vplivala in pustila najočitnejše spremembe. Pogoj za življenje in delo občine (kakor tudi države) je zadovoljevanje človekovih potreb. Tako mora občina svojim prebivalcem zagotoviti pravico do komunalnih storitev, skrb za osnovno varstvo otrok, socialno ogroženih, invalidov in ostarelih, skrb za javni red in mir in podobno. Za delovanje občine v tej smeri so potrebna finančna sredst...

 4. Analiza polikloriranih dibenzo-p-dioksina i polikloriranih dibenzofurana u tlu i sedimentu

  OpenAIRE

  Kožul, Darija; Herceg-Romanić, Snježana

  2009-01-01

  U ovom je radu prikazan pregled postupaka analize polikloriranih dibenzo-p-dioksina (PCDD) i polikloriranih dibenzofurana (PCDF), koji se skraćeno nazivaju dioksini, u tlu i sedimentu. Navedeni spojevi nastaju kao nusprodukti u raznim procesima spaljivanja, a zbog svoje postojanosti i toksičnosti opasni su za zdravlje ljudi i životinja. Tlo i sediment zbog visokog sadržaja organske tvari mogu akumulirati dioksine te na taj način postaju važni sekundarni izvori njihove emisije. Analitički post...

 5. ANALIZA VEDENJA NAROČNIKOV MARKETINŠKIH RAZISKAV NA OSNOVI TEORIJE NAČRTOVANEGA VEDENJA

  OpenAIRE

  Serec, Andreja

  2016-01-01

  V teoretičnem delu smo predstavili storitve na medorganizacijskem trgu in jih opredelili, ponazorili zgodovinski razvoj medorganizacijskega trga ter njegov pomen. V naslednjem poglavju smo preučili vedenje uporabnikov storitev tako, da smo ga opredelili in opisali njegov pomen. Sledi osrednje poglavje, namenjeno preučitvi teorije načrtovanega vedenja. Najprej smo prikazali razvoj in nato še modele omenjene teorije. V raziskovalnem delu naloge smo na podlagi kvantitativne raziskave an...

 6. ANALIZA IN PREDSTAVITEV PODATKOV Z UPORABO INFOGRAFIK NA PRIMERU ROKOMETNIH EVROPSKIH PRVENSTEV

  OpenAIRE

  Sok, Tadej

  2015-01-01

  V diplomskem delu smo raziskali področje vizualizacije in pogledali, kako nam lahko to znanje pomaga pri izdelovanju uspešnih infografik. Prav tako smo preučili področje infografik in v praktičnem delu izdelali devet infografik. Osem, na katerih smo primerjali reprezentanco Slovenije s preostalimi reprezentancami, ki so sodelovale na vseh evropskih prvenstvih od leta 2002 do leta 2012, in eno, na kateri smo prikazali uspešnost teh držav skozi prvenstva. Zraven smo podali nasvete, na kaj moram...

 7. Analiza vsebine hotelskih vprašalnikov: primer hrvaških hotelov

  OpenAIRE

  Marković, Suzana; Raspor, Sanja

  2015-01-01

  If properly designed, administered, and analysed, the process of monitoring customer satisfaction and service quality can be beneficial to any hotel firm and make all the difference between offering a mediocre service and one of exceptionally high quality. The purpose of this study is to examine hotel guest comment cards (GCCs) and customer satisfaction management schemes in Opatija's hotels. This study adopts the applied content analysis approach (Gilbert and Horsnell 1998), comparing and re...

 8. Strukturna analiza složenih planetarnih prenosnika snage / Structural analysis of compound planetary gear trains

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Slavko Muždeka

  2005-03-01

  Full Text Available Određivanje osnovnih kinematičkih i dinamičkih karakteristika složenih planetarnih prenosnika je složen proces za koji je razvijeno više analitičkih, grafičkih i grafoanalitičkih metoda. U radu je prikazan način određivanja prenosnog odnosa, opterećenja elemenata i tokova snage za planetarni red sa spoljašnjim i unutrašnjim ozubljenjem preko polužne analogije i primene strukturnog (Wolfovog simbola. Polužna analogija definisana je i za planetarni red sa spoljašnjim ozubljenjem, za koji je, takođe, definisan strukturni simbol. Definisani strukturni simboli iskorišćeni su za definisanje strukture prenosnika tipa Ravigneaux. Primena strukturne šeme za analizu karakteristika složenih planetarnih prenosnika ilustrovana je kroz analizu određenih funkcionalnih stanja planetarnih menjačkih prenosnika. Posebno je definisana mogućnost analize blokiranih stanja planetarnih menjačkih prenosnika. / Determination of basic cinematic and dynamic characteristics of compound planetary gear trains is complex process. Therefore there are many analytical, graphical and graphic-analytical methods. This paper presents method of determination gear ratios, loads and power flows for planetary gear set with the sun and ring gear by lever analogy with the application of Wolfs structural symbol. The lever analogy and structural symbols are also defined for the planetary gear set with two sun gears. Defined structural symbols are employed for definition of Ravigneaux gear structure. Application of structural schemes for an analysis of compound planetary gear trains is illustrated through analysis of certain planetary gearboxes functional state. The possibility of analysis of blocked compound planetary gear train is defined too.

 9. Analiza mareografskih podataka o Jadranskome moru od 1953. do 2006. godine

  OpenAIRE

  Rezo, Milan; Pavasović, Marko; Šljivarić, Marko

  2014-01-01

  U radu se analiziraju srednji dnevni, godišnji i periodični podaci o razinama mora duž istočne obale Jadranskog mora s registriranim minimalnim i maksimalnim vrijednostima morskih mijena. Opisuju se mehanički i tlačni uređaji namijenjeni registraciji razine mora s posebnim naglaskom na odabir lokacija mareografskih stanica. Također je opisana satelitska altimetrija – metoda prikupljanja podataka o obliku i promjenama oblika Zemljine površine, prije svega vodenih masa. Detaljnije se opisuju me...

 10. ANALIZA VIŠINE DAJATEV OD RAZLIČNIH OBLIK PLAČILA ZA DELO

  OpenAIRE

  Pogačar, Darja

  2015-01-01

  V zadnjih letih, ko naša življenja zaznamuje gospodarska kriza, se je povečala pomembnost plačila za delo z delavčevega stališča in višina porabljenih sredstev za plačilo delavca z delodajalčevega stališča. Delodajalec mora gledati na ekonomsko upravičenost zaposlitve novih delavcev. Pri tem so stroški podjetja zelo pomembni. Pri tem je potrebno upoštevati tudi delavčevo stališče. Delavcem so z zakonom zagotovljene minimalne pravice na področju opravljanja dela in plačila za delo. Ra...

 11. ANALIZA GLOBALNOG ETIČKOG KODEKSA ZA TURIZAM U KONTEKSTU DRUŠTVENO ODGOVORNOG POSLOVANJA

  OpenAIRE

  Buzar, Stipe

  2015-01-01

  U tekstu autor analizira Globalni etički kodeks za turizam u kontekstu društveno odgovornog poslovanja i pojačane potrebe za razmatranjem istog u kodeksima ponašanja u poslovnom i turističkom sektoru. U tekstu su prvo ukratko predstavljeni osnovni etički pojmovi u poslovnoj etici i društveno odgovornom poslovanju te je ukratko tematizirana spona između ova dva područja. Na kraju, autor analizira sadržaj Globalnog etičkog kodeksa za turizam, posvećujući napose pozornost onim elementima koji s...

 12. TRŽENJSKA ANALIZA PRIVLAČNOSTI DRŽAV ČLANIC ASEAN

  OpenAIRE

  Seršen, Natalija

  2010-01-01

  Združenje držav Jugovzhodne Azije (ASEAN) je dandanes na gospodarskem področju zelo aktivno in prinaša pozitivne rezultate glede na učinkovitost. Države ASEAN tako predstavljajo pomemben trg, zato je njihovo poznavanje velikega pomena. Bruto domači proizvod (BDP) teh držav je v nenehnem vzponu in posledično tudi gospodarska rast. Največji delež BDP ustvarjata sekundarni in terciarni sektor, imajo tudi naravna bogastva in stalno naraščajoč izvoz in uvoz, vedno bolj se razvijajo na področj...

 13. CÂTEVA ASPECTE PRIVIND ANALIZA ECHILIBRELOR ÎN OPTICA FINANCIARĂ

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Cristian Huminiuc

  2007-05-01

  Full Text Available At the level of any enterprise the financial equilibrium is determined starting from thefinancial balance. The drawing up of the financial balance is based upon the accounts balance, beginning with aretreat and a re-classification of the assets and liabilities positions respecting the liquidity- exigibility criteria.The main indicators taken into analysis according to this balance are: the net situation, the working capital, thenecessary for the working capital and the net treasure.

 14. Izbrannye voprosy matematičeskoj fiziki i p-adičeskogo analiza

  OpenAIRE

  2015-01-01

  This volume presents papers on modern trends in mathematical physics, including equations of mathematical physics, mathematical problems of quantum theory, and ▫$p$▫-adic mathematical physics. The volume also contains selected contributions to The Third International Conference on ▫$p$▫-adic Mathematical Physics: From Planck Scale Physics to Complex Systems and Biology (October 1-6, 2007, Moscow, Steklov Institute of Mathematics, Russian Academy of Sciences). The volume is addressed to scient...

 15. PRIMERJALNA ANALIZA ELEKTRONSKEGA BANČNIŠTVA TUJIH BANK V SLOVENIJI

  OpenAIRE

  Cigan, Tomas

  2011-01-01

  V diplomskem delu smo predstavili elektronsko bančništvo štirih tujih bank, ki poslujejo na slovenskem trgu. Izbrano temo smo izbrali zaradi aktualnosti in vse večjega povpraševanja in ponudbe elektronskega bančništva. Elektronsko bančništvo opredelimo, kot poslovanje banke s fizično ali pravno osebo, preko elektronskih tržnih poti. Diplomsko delo je razdeljeno na dva dela. V prvem delu so opisane glavne značilnosti, zgodovina, storitve, trendi in varnost elektronskega bančništva. Opredeli...

 16. Analiza efikasnosti funkcionalnih radio-komunikacionih centara / The efficiency analysis of functional radio communication centers

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Saša M. Devetak

  2008-10-01

  Full Text Available U radu je prikazan jedan pristup u analizi efikasnosti radio-komunikacionih centara funkcionalnog telekomunikacionog sistema, kao što je vojni sistem veza. Radio-komunikacioni centar modelovan je kao sistem masovnog opsluživanja. Opisana su stanja sistema i parametri i izveden izraz za određivanje verovatnoće opsluživanja radio-komunikacionog centra, kao kriterijuma za ocenu efikasnosti. Predstavljen je, takođe, model, odnosno izrazi za kvantitativnu analizu efikasnosti radio- komunikacionih centara u uslovima elektronskih dejstava. / One approach in the analysis of efficiency of radio communication centers of functional telecommunication systems (for example Military Systems has been shown in this article. A radio communication centre has been presented as a model of mass service systems. The system states and its parameters have been described as well as the resulting formula for determining service probability as a criterion for efficiency evaluation. A model and the formulae for quantitative analysis of efficiency in electronic warfare have been presented as well.

 17. Analiza dejavnikov ustanavljanja podjetja = Analysis of Factors that Promote the Establishment of the Firm

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Irena Kušče

  2011-06-01

  Full Text Available After the introductory presentation of basic concepts related to entrepreneurshipand its importance, and the entrepreneur in the entrepreneurialprocess, we will focus on analyzing the factors of businessstart-up. We found that in the domestic and foreign literature there are many classifications of factors that promote the establishmentof the firm, and many different models exist as well. Most of therecent literature advocates the influence of personal factors and environmentalfactors, but in practice most of the research is based solelyon personal factors of establishment. We decided to analyze both, aswe think that this is the only possible way to provide a comprehensivetreatment of the issue.

 18. Analiza czasu przejazdu do centrum miasta z wykorzystaniem modelu przestrzennego SAR

  OpenAIRE

  Pietrzak, Michał Bernard; Rutkowska, Emilia Elżbieta

  2011-01-01

  This article assumes the existence of a theoretical city, called Warsaw, divided into districts, where one analyze a situation of time needed to travel to downtown with the use of urban roads classified, due to their characteristics, as public goods. The authors pose the hypothesis that while studying traveling time using the public good in equilibrium there exists the external effect which results in the effect of smoothing the traveling time to the center between the neighbo...

 19. Analiza wybranych modeli społecznej odpowiedzialności organizacji

  OpenAIRE

  Glinkowska, Beata

  2012-01-01

  The weight of organization activity directed to society and good relations with stakeholder is increasing. The author was trying to show the essence of social responsibility of organization in the article, by analysis of the literature field. Also basic models of social responsibility of organization and their postulates have been described. The practical examples of social responsible organization behavior, determined by different motives: investment in relations with surrounding...

 20. Analiza interesów w polityce bezpieczeństwa energetycznego w UE

  OpenAIRE

  Kałążna, Klaudia; Rosicki, Remigiusz

  2010-01-01

  Kategoria bezpieczeństwa energetycznego przysparza wiele problemów definicyjnych, co związane jest często z różnymi koncepcjami ochrony własnych interesów państw lub też podmiotów prywatnych (np. przedsiębiorstw energetycz-nych). Do głównych czynników kształtujących poziom bezpieczeństwa energetycznego należą: (1) poziom produkcji energii, (2) poziom wydobycia surowców energetycznych, (3) poziom mocy zainstalowanej elektrowni, (4) moc przesyłowa i dystrybucyjna infrastruktury energetycznej i ...

 1. Analiza polityki publicznej w zakresie zatrudnienia oraz wynagrodzenia w polskiej administracji w latach 2002–2011

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tomasz Strąk

  2013-06-01

  Full Text Available Purpose: The article presents the results of the analysis of the employment and salary policy in Polish public administration in the period of 2002-2011 in terms of public administration management in times of the financial crisis and the competitiveness of employment in government administration. The authors of the article examine the effectiveness of the subsequent government efforts to institute “a cheap state”. They have assumed that in the examined period the effectiveness of government administration did not change considerably.Originality: The presented analysis covers such issues as: identifying the determinants of changes in salary and employment rates in government administration; an analysis of the relevant major legal institutions; a study of the main changes in the salary and employment policy in government administration; an analysis of the employment and remuneration budget in public administration; an assessment of the changes in the effectiveness of the functioning of government administration.Methodology: In their studies the authors conduct inductive and deductive reasoning by means of the following research techniques: an analysis of legal acts, strategic government documents and reports of the Supreme Audit Office (NIK; a statistical dynamics and structure analysis; a comparative analysis and a one-dimensional analysis of public expenditure efficiency.

 2. Analiza dna hibridnih platana (Platanus acerifolia /Aiton/ Willd.) drvoreda grada Sarajeva

  OpenAIRE

  Hukić, Emira; Dounavi, Aikaterini; Ballian, Dalibor

  2008-01-01

  U ovom članku prikazano je istraživanje tri skupine stabala hibridne platane (Platanus acerifolia /Aiton/ Willd.) iz aleja sa Sarajevskog područja, točnije s lokalitetima: Ilidža, Nedžarići, Dobrinja. Platane su zasađenu u različitim razdobljima, početkom 20 stoljeća, potom osamdesetih godina pred Olimpijske igre u Sarajevu, te neposredno nakon domovinskog rata u Bosni i Hercegovini. Kao kontrola u ovom istraživanju uporabljena je istočnjačka platana (Platanus orientalis L.) podrijetlom sa Ci...

 3. Političnogeografska analiza Balkana = Political-Geographical analysis of the Balkans

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jernej Zupančič

  2009-01-01

  Full Text Available The paper deals with contemporary political map of the Balkans, founded on morphological,structural and functional analysis. Characteristically, there are frequent changes of politicalborders in common. The most of nation-states are relatively young, small-sized, ethnicheterogeneous. The space is characteristic by large peripheral areas, but the core areas aresmall. The most of nations have two spatial-political units. All these nation-states are weakand vulnerable, and that is why they represent a high latent crisis potential. On the otherhand, the transport, transit and strategic role of this area is increasing, indeed.

 4. Kobieta jako sprawczyni zabójstwa – analiza kryminologiczna i kryminalistyczna

  OpenAIRE

  Łosińska, Marta

  2013-01-01

  Zbrodnia zabójstwa jest przestępstwem, które godzi w nadrzędną wartość, jaką jest życie ludzkie. Tym większy szok, niedowierzanie i społeczną dezaprobatę wywołuje sytuacja, gdy sprawcą zabójstwa okazuje się być kobieta. Obecnie w Polsce co ósmy podejrzany o popełnienie zabójstwa to kobieta. Przeprowadzone przez autorkę badania w Zakładzie Karnym nr 1 w Grudziądzu miały na celu określenie modus operandi polskich zabójczyń i porównanie ich do wyników badań przeprowadzonych przez wcześn...

 5. TRŽNO - TEHNOLOŠKA ANALIZA MAJHNIH PIVOVARN V SLOVENIJI

  OpenAIRE

  Budna, Primož

  2016-01-01

  V magistrskem delu predstavljamo pivovarstvo in trg piva v Sloveniji, poudarek je na razvoju in sodobnih tržno-tehnoloških razmerah v malih pivovarnah. Okus pivcev piva v Sloveniji se spreminja. To nam dokazuje padec tržnega deleža Skupine Pivovarna Laško, povečuje pa se tako delež uvoženih količin piva kot tudi piva, zvarjenega v malih pivovarnah. V uvodu prikažemo razmere na trgu piva v Sloveniji v luči globalnega trenda potrošnje novih vrst piva polnega okusa oz. t. i. butičnega pi...

 6. Multifractal analysis of satellite images. (Polish Title: Multifraktalna analiza zobrazowan satelitarnych)

  Science.gov (United States)

  Wawrzaszek, A.; Krupiński, M.; Drzewiecki, W.; Aleksandrowicz, S.

  2015-12-01

  Research presented in this paper is focused on the efficiency assessment of multifractal description as a tool for Image Information Mining. Large datasets of very high spatial resolution satellite images (WorldView-2 and EROS-A) have been analysed. The results have confirmed the superiority of multifractals as global image descriptors in comparison to monofractals. Moreover, their usefulness in image classification by using decision trees classifiers was confirmed, also in comparison with textural features. Filtration process preceding fractal and multifractal features estimations was also proved to improve classification results. Additionally, airborne hyperspectral data have been initially analysed. Fractal dimension shows high potential for the description of hyperspectral data. To summarise all conducted tests indicate the usefulness of multifractal formalism in various aspects of remote sensing. Prepared methodology can be further developed and used for more specific tasks, for example in change detection or in the description of hyperspectal data complexity.

 7. Analiza lovskogojitvenega načrtovanja na primeru gorenjskega lovsko upravljavskega območja

  OpenAIRE

  Avsenek, Jernej

  2014-01-01

  V delu smo analizirali upravljanje s populacijami divjadi v Gorenjskem lovsko upravljavskem območju. Predstavili smo zakonsko ureditev tega področja v preteklosti in danes. Načrtovanje upravljanja z divjadjo je bilo v preteklostiv pristojnosti lovskih organizacij, danes pa upravljavske načrte izdeluje Zavod za gozdove Slovenije. Lovsko upravljavsko načrtovanje danes temelji na kontrolni metodi, pri tem pa uporablja kazalnike stanja populacij divjadi in njenega okolja. Za stanje populacij divj...

 8. ANALIZA VEDENJA PORABNIKOV PREHRANSKIH DOPOLNIL V SLOVENIJI NA OSNOVI TEORIJE NAČRTOVANEGA VEDENJA

  OpenAIRE

  Serec, Darko

  2016-01-01

  V teoretičnem delu smo naprej predstavili osnovne pojme (prehranska dopolnila, vedenje porabnikov in nakupni proces). Nato smo preučili vedenje porabnikov prehranskih dopolnil z predstavitvijo elementov vpliva na vedenje porabnikov prehranskih dopolnil in proces nakupa prehranskih dopolnil. Sledilo je osrednje poglavje, v okviru katerega smo preučili modele teorij načrtovanega vedenja (nadalje TNV), predstavili njihov razvoj in opredelitev, ter jih predstavili tudi posebnosti in značiln...

 9. Analiza porabe energije za ogrevanje v večstanovanjski stavbi

  OpenAIRE

  Žvab, Gregor

  2015-01-01

  V diplomskem delu se zavzemam analizirati energetsko učinkovitost stavbe v kateri živim. Za objekt pridobim vhodne podatke potrebne za analizo. Z programskimi orodji, ki temeljijo na Pravilniku o učinkoviti rabi energije v stavbi (PURES 2010), izračunam porabo energije za ogrevanje v stavbi pred ukrepi. Nadaljujem z izračuni porabe energije za ogrevanje že izvedenih ukrepov, ter predvidim dodatne možne ukrepe v smislu večje zaščite stavbnega ovoja ter bivalnih navad porabnikov v stavbi. Preds...

 10. NOVE TEHNOLOGIJE I UPRAVLJANJE INFORMACIJAMA U UGOSTITELJSTVU: ANALIZA VISOKOKATEGORIZIRANIH HOTELA U ITALIJI I HRVATSKOJ

  OpenAIRE

  Šerić, Maja; Gil Saura, Irene

  2012-01-01

  Uvođenje novih tehnologija i upravljanje informacijama neprestano pružaju priliku za diferencijaciju unutar uslužnog sektora, a posebice u hotelijerstvu. Napredak informacijsko komunikacijske tehnologije (ICT) dao je pozitivan doprinos ugostiteljstvu. Oblikovanje usluga i jačanje lojalnosti klijenata uvelike ovise o dostupnosti podataka o njima. Stoga je svrha ovog istraživanja ispitati primjenu novih tehnologija i upravljanja podacima u hotelijerstvu iz perspektive menadžera i korisnika usl...

 11. UTJECAJ PORNOGRAFIJE NA SEKSUALNO NASILJE U HRVATSKOJ: ANALIZA JAVNIH KRIMINALNIH STATISTIKA

  OpenAIRE

  LANDRIPET, Ivan

  2007-01-01

  Istraživanja učinaka pornografije na stavove i ponašanje u svjetskim su razmjerima uglavnom mikroistraživačkoga te eksperimentalnoga karaktera, s osjetno manjim brojem studija koje se temelje na "makro" pristupima i teorijama većega dometa. Jedan od potonjih jest praćenje dinamike seksualnih zločina u razdoblju dovoljno dugom da obuhvati prijelaz s relativne nedostupnosti do "sveprisutnosti" pornografskih sadržaja, sve uz kontrolu dinamike kriminološki usporedivih nese...

 12. Analiza umeščanja ljubljanske džamije

  OpenAIRE

  Kos, Drago

  2015-01-01

  An analysis of the decades-long search for a site for an Islamic religious and cultural centre in Ljubljana highlights several key reasons which have caused the project to remain unfulfilled. The initial impulses and motives to erect a mosque were connected with piety values, and in the first phase specific ideas for the site of the mosque suggested the vicinity of Plečnik's Žale - Ljubljana's biggest cemetery. The political emancipation of the Islamic population in Yugoslavia played an impor...

 13. Analiza umeščanja ljubljanske džamije:

  OpenAIRE

  Kos, Drago

  2013-01-01

  An analysis of the decades-long search for a site for an Islamic religious and cultural centre in Ljubljana highlights several key reasons which have caused the project to remain unfulfilled. The initial impulses and motives to erect a mosque were connected with piety values, and in the first phase specific ideas for the site of the mosque suggested the vicinity of Plečnik's Žale - Ljubljana's biggest cemetery. The political emancipation of the Islamic population in Yugoslavia played an impor...

 14. Analiza tehnika upravljanja prenosom podataka / Analysis techniques for flow data transmission

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Milojko Jevtović

  2006-01-01

  Full Text Available U članku su predstavljene ARQ tehnike za upravljanje prenosom i kontrolu na nivou veze: "Stani i čekaj", " Vrati se unazad za N" i "Selektivno odbacivanje ". Zatim je definisan važan parametar, kojim su analizirane osobine prenosa podataka na nivou veze i uprošćen prikaz karakteristika tehnika "Vrati se unazad za N" i "Selektivno odbacivanje". Osnovni cilj rada odnosi se na definisanje kriterijuma za izbor odgovarajućeg protokola upravljanja na nivou veze koji će zadovoljiti zahteve korisnika (gubici, kašnjenje, varijacija kašnjenja, propusna moć. Na osnovu urađene simulacije, korišćenjem programa MATLAB 7.0, izvršeno je upoređenje vrednosti parametara karakterističnih za navedene tehnike i izvedeni zaključci o prednostima i manama pojedinih tehnika. / This article presents ARQ techniques for flow and control at the link level: Stop-and-Wait, Go-back-N, and Selective-reject. Then it is defined an important parameter, necessary for analyzing characteristics of data transmission at the link level and simplified performances of the Go-back-N, and Selective-reject techniques. Main goal of this article refers to defining criteria for choosing proper protocol link control. By this criterion it is necessary to satisfy customer requirements like losses, delays, capacity, etc. By performing simulation (using MATLAB 7.0, comparison of the values of the techniques parameters is done and conclusions about advantages and disadvantages of certain techniques are given.

 15. Primerjalna analiza kvalitativnih kriterijev urbanizma in tržne znamke

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Andrej Pompe

  2014-06-01

  Full Text Available Interaktivnost, multidisciplinarnost, sinergija in soodvisnost so pojmi, ki se očitno vpletajo v upravljanje vsakega odgovornega mesta in njegovih voditeljev. Med disciplinami, ki pomembno vplivajo na edinstvenost in konkurenčnost nekega mesta, ima urbanizem pomembno vlogo. Nobeno od mest, ki so uspešna v konkurenčnem prostoru, ne bi bilo pomembna in močna znamka mesta, če ne bi bilo prepoznavnih, edinstvenih in značilnih elementov urbanizma, ki delajo mesta unikatna. V članku izhajamo iz hipoteze, da urbanizem s kvalitativnimi rešitvami sooblikuje znamko mesta in da se kriteriji, ki to dokazujejo, skladajo s kvalitativnimi kriteriji tržne znamke. Na podlagi pregleda znanstvene literature tako s področja urbanizma kot znamk in znamčenja smo ugotovili, da kvalitativni kriteriji urbanizma dosegajo veliko vsebinsko skladnost s kvalitativnimi kriteriji znamke ter tako odločilno vplivajo na znamko mesta in njeno umestitev na konkurenčnem trgu mest. Kvalitativni kriteriji urbanizma in znamke so povezani in so si po splošni vsebini podobni, razlikujejo pa se v formulacijah in ravni implementacij. Ugotovljene skladnosti pomenijo korak naprej v integralnem delovanju, upravljanju, komuniciranju in trženju mesta. Omogočajo povezovanje doslej bolj ali manj nepovezanih področij urbanizma in trženja. Pozitivne posledice razumevanja povezanosti obeh področij bodo dolgoročne ter bodo zgradile prepoznaven, konsistenten in déležnikom prijazen sloves mesta. Ugotovitve so velika priložnost za uprave mest in potrjujejo, da je k upravljanju mest treba pristopati celovito.

 16. ANALIZA ZADOVOLJSTVA ZAPOSLENIH NA PRIMERU ČISTILNEGA OSEBJA V IZBRANEM PODJETJU

  OpenAIRE

  Breznik, Urška

  2013-01-01

  Namen dela diplomskega seminarja je bil ugotoviti zadovoljstvo zaposlenih na primeru čistilnega osebja v izbranem podjetju, predvsem pa analizirati različne dejavnike, ki utegnejo vplivati na zadovoljstvo zaposlenih. Človeški kapitel v podjetju postaja vedno bolj pomemben za uspešno poslovanje podjetja zato je toliko bolj pomembno, da so zaposleni v podjetju zadovoljni in posledično zadovoljni z svojim delovnim mestom. V teoretičnem delu smo najprej predstavili različne definicije motivac...

 17. ANALIZA RELATIEI DINTRE DESCENTRALIZAREA FISCALĂ SI CREȘTEREA ECONOMICĂ IN ROMÂNIA

  OpenAIRE

  Nuta Alina Cristina; Nuta Florian Marcel

  2013-01-01

  The main objective of our paper is to analyze the fiscal decentralization and its general effects but also its implication regarding the economic growth. In this spirit we focused our efforts on studying the Romanian case study using a linear regression model. The actual research is the basis for detailing the assessment using more detailed indicators and introducing more variables for a more comprehensive explanation of the facts identified in the present paper. The analysis results demonstr...

 18. ANALIZA RELATIEI DINTRE DESCENTRALIZAREA FISCALĂ SI CREȘTEREA ECONOMICĂ IN ROMÂNIA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nuta Alina Cristina

  2013-04-01

  Full Text Available The main objective of our paper is to analyze the fiscal decentralization and its general effects but also its implication regarding the economic growth. In this spirit we focused our efforts on studying the Romanian case study using a linear regression model. The actual research is the basis for detailing the assessment using more detailed indicators and introducing more variables for a more comprehensive explanation of the facts identified in the present paper. The analysis results demonstrate the direct link between the degree of fiscal decentralization in Romania and the GDP per capita, which can be interpreted as a positive aspect of the intense involvement presumed by administrative-territorial entities actions and activities that have led, in the analyzed period, to an improvement in the welfare of individuals in Romanian society.

 19. NAČRTOVANJE IN ANALIZA SINHRONSKEGA STROJA S TRAJNIMI MAGNETI IN DVOJNIM ROTORJEM

  OpenAIRE

  Pišek, Peter

  2013-01-01

  Doktorska disertacija obravnava postopek načrtovanja, analizo in izdelavo prototipa posebnega sinhronskega stroja s trajnimi magneti in dvojnim rotorjem (SSTMDR) ter utemeljitev vzročno‐posledičnih povezav med magnetno sklopljenimi aktivnimi deli SSTMDR, namenjenega za uporabo v naprednih hibridnih pogonih vozil. Predviden postopek načrtovanja sloni na 2D in 3D izračunih modela SSTMDR s pomočjo metode končnih elementov (MKE), kjer je upoštevan vpliv geometrije stroja, vpliv magnetnih nelinear...

 20. ANALIZA MODELA PET KONKURENTSKIH SNAGA M. PORTERA NA PRIMJERU INDUSTRIJE MALOPRODAJE DERIVATA NAFTE U HRVATSKOJ

  OpenAIRE

  Butigan, Ružica

  2008-01-01

  Liberalizacija maloprodajnog tržišta naftnih derivata u Hrvatskoj odvija se polako, s povećanjem broja stranih i novih sudionika koji djeluju na tržištu. Većinski udio u količini prodanoga goriva i dalje pripada monopolu države, koju obilježava prilično ustaljeno postojanje državnih ograničenja i široka i razmjerno neučinkovita prodajna mreža. Tržištem dominira domaća kompanija INA, a strani sudionici (OMV, MOL, Petrol) uspijevaju u dobivanju novih atraktivnih lokacija. Dakle, iako INA ima du...

 1. ANALIZA IZBRANIH VIDIKOV NOTRANJEGA PODJETNIŠTVA V PODJETJU IMPOL D.O.O.

  OpenAIRE

  Rehar, Nikolaj

  2012-01-01

  Diplomski seminar tvorijo štiri osnovna poglavja, katera obravnavajo notranje podjetništvo s teoretičnega in empiričnega vidika. Čeprav nekatera podjetja še vedno premalo poznajo vlogo in pomen notranjega podjetništva, smo v diplomskem seminarju dokazali, da v vsakem podjetju obstajajo elementi le tega, vendar se jih podjetja pogosto niti ne zavedajo. Teoretični del je sestavljen na način, da nam na kratko predstavi notranje podjetništvo in njegovo vlogo za podjetje. Notranje podjetn...

 2. ANALIZA POTREB IN DOSTOPNOSTI DO BANČNIH VIROV FINANCIRANJA MAJHNIH PODJETIJ V SLOVENIJI

  OpenAIRE

  Kolenc Levar, Polonca

  2016-01-01

  Majhna podjetja v Sloveniji so pri financiranju v največji meri odvisna od bančnih kreditov in imajo omejen dostop do tovrstnega načina financiranja. Raziskava o vzrokih in posledicah navedenega je rdeča nit magistrskega dela. Majhna podjetja v Sloveniji, ki delijo značilnosti in usodo mikro in srednjih podjetij (v nadaljevanju MSP) in jih v magistrskem delu zaradi tako dostopnih podatkov pogosto obravnavamo skupaj, so v slovenskem gospodarstvu zelo pomembna, saj MSP predstavljajo 99,7 % v...

 3. Istraživanje crne kutije: analiza učinkovitosti strategije ljudskih potencijala

  OpenAIRE

  Peña Garcia Pardo, Isidro; Fernández Moreno, Mª del Valle

  2009-01-01

  Brojne studije ukazuju na pozitivan odnos između upravljanja ljudskim potencijalima (HRM) i uspješnosti tvrtki. Međutim, usprkos brojnih studija, usvojenih pristupa i statističkih metodologija, još uvijek nije moguće razjasniti točan način i uvjete u kojima upravljanje ljudskim potencijalima postaje izvor konkurentske prednosti. To se može objasniti činjenicom da većina empirijskih radova ignorira neizravnu hipotezu i samo istražuje izravan odnos između HPWS (izvrsne performanse sustava rada)...

 4. ANALIZA CEMENTNE INDUSTRIJE U HRVATSKOJ PRIMJENOM PORTEROVA MODELA PET KONKURENTSKIH SILA

  OpenAIRE

  Rašić Jelavić, Sanda; Brkić, Iva

  2016-01-01

  U radu su prikazani rezultati analize cementne industrije u Hrvatskoj provedene prema Porterovu modelu pet konkurentskih sila. Metodološki pristup temeljen je na prikupljanju i obradi relevantnih sekundarnih podataka te na provedenom primarnom istraživanju u kojemu je korištena metoda anketiranja. Prema rezultatima kvantitativnog primarnog istraživanja, intenzitet konkurentskih sila u cementnoj industriji u Hrvatskoj je slab do srednji, što tu industriju čini srednje privlačnom. To je posljed...

 5. Zaključenje, punovažnost i dokazivanje elektronskih ugovora: komparativna analiza

  OpenAIRE

  Trnavci, Genc

  2009-01-01

  Pravna regulacija transakcija elektronskim putem doživjela je pravi procvat u posljednje vrijeme. Usporedna zakonodavastva posebnu pažnju su posvetila problemima u vezi sa zaključivanjem elektronskih ugovora, odnosno postizanjem pravno relevantne suglasnosti prilikom njihovog zaključenja, dokazivanju postojanja i tumačenju sadržaja elektronskih ugovora i elektronskoj formi kao uvjetu punovažnosti ugovora. Zahtjevom primjene sigurnog (naprednog, kvalificiranog) elektronskog potpisa pravni prop...

 6. ANALIZA POSTOPKA OPLEMENITENJA BLAGA Z EKONOMSKIM UČINKOM NA PRIMERU FITOFARMACEVTSKEGA SREDSTVA

  OpenAIRE

  Sovič Jelenko, Natalija

  2010-01-01

  Hrana je strateškega pomena za vsako državo ali zvezo držav. V zadnjih letih so države, kljub strateškemu pomenu hrane, vse manj denarja namenjale za raziskave v kmetijstvu. Pridelava je začela stagnirati, ponekod pa celo nazadovati. Samo vlaganje v raziskave in razvoj ter upoštevanje rezultatov tega dela nas lahko reši pred lakoto in zagotovi dovolj kakovostne in varne hrane po dostopni ceni. Velik vpliv na manjšo pridelavo hrane ima globalna sprememba podnebja — vse večje pomanjkanje vo...

 7. Analiza metod dostarczania towarów przez polskie sklepy internetowe – wyniki badań

  OpenAIRE

  Chodak, Grzegorz; Latus, Łukasz

  2011-01-01

  The first part of this article presents the methodology of the research and a detailed description of surveyed online stores. Analysis concerning how long e-shops exist, it’s profitability, the number of deliveries and the number of e-shop employees were shown. The following chapter introduces results of the research concerning the most popular methods of delivering goods, emphasising the innovative solutions, along with vast commentary of the authors.

 8. Primerjalna analiza zračnega prometa v Španiji in Veliki Britaniji

  OpenAIRE

  Karlovčec, Tanja

  2013-01-01

  V našem diplomskem delu smo predstavili zračni promet v Španiji in Veliki Britaniji in njihove značilnosti. Opisali smo razvoj zračnega prometa, kako vpliva zračni promet na okolje, združenje AIG, ter oblike pogodb v zračnem prometu. Analizirali smo španski letalski promet in Iberio, kot glavno letalsko družbo, ter njeno e- poslovanje in opisali infrastrukturo in suprastrukturo. Pri analizi britanskega letalskega prometa, smo izpostavili nizkocenovne letalske družbe, ter British Airways kot v...

 9. PRAVNO-POLITIČNA ANALIZA FORMIRANJA KRALJEVINE SRBOV, HRVATOV IN SLOVENCEV

  OpenAIRE

  Ivašković, Igor

  2012-01-01

  V obdobju 1. svetovne vojne stališča glede državne prihodnosti med južnimi Slovani niso bila poenotena. Medtem ko je del Slovencev in Hrvatov kljub smrti Franca Ferdinanda polagal velike upe v ohranitev habsburške monarhije in ustanovitev tretje (južnoslovanske) enote, ki bo enakopravna avstrijskemu in ogrskemu delu, so predvsem v Srbiji glavno oviro na poti do skupne južnoslovanske države videli ravno v državni tvorbi habsburške dinastije. Odraz razhajanj so predstavljali akti, ki so jih raz...

 10. Analiza razvoja i okluzalne karakteristike u primarnoj denticiji kod ispitanika sa i bez zbijenosti trajnih zubi

  OpenAIRE

  Miličić, Asja; Gaži-Čoklica, Vesna; Šlaj, Mladen; Rajić, Senka

  1993-01-01

  Činjenica da se kompresija u većem broju slučajeva prvi put pojavljuje za vrijeme mjene zubi, ne isključuje mogućnost ranije pojave određenih indikatora, na temelju kojih bi se mogla predvidjeti buduća anomalija. S ciljem provjere navedene hipoteze odlučili smo odrediti faktore koji bi mogli biti relevantni za razvoj kompresije i to analizom kvalitativnih i kvantitativnih karakteristika mliječne denticije i evaluacijom utjecaja svakog pojedinog obilježja na prostorne uvjete u trajnoj dent...

 11. ANALIZA REZULTATA ODREĐIVANJA SADRŽAJA STABILIZATORA U PRIRODNO STARENIM BARUTIMA

  OpenAIRE

  Luka Grbović; Slaviša Stoiljković

  2006-01-01

  Praćenje sadržaja stabilizatora jedna je od savremenih i pouzdanih metoda koja se u svetu, a i kod nas, primenjuje za kontrolu hemijske stabilnosti i prognoziranje veka upotrebljivosti baruta. Radi ocene hemijske stabilnosti baruta domaće proizvodnje u radu su analizirani rezultati određivanja sadržaja stabilizatora u prirodno starenim jednobaznim barutima tipa NC i NCD i dvobaznim barutima tipa NGB i NGH. Pri tome su uporedno analizirani rezultati uzoraka iz kolekcija baruta i...

 12. Gniazda szerszenia (Vespa crabro) na obszarze Łodzi - wstępna analiza rozmieszczenia

  OpenAIRE

  Nadolski, Jerzy

  2000-01-01

  Preliminary results of investigation on the distribution of nests of the hornet within the area of Łódź in 1998 and 1999 are given. 25 nests in 1998 and only 8 nests in 1999 was found (8 8% of nests was found in buildings). Zadanie pt. „Digitalizacja i udostępnienie w Cyfrowym Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji czasopism naukowych wydawanych przez Uniwersytet Łódzki” nr 885/P-DUN/2014 zostało dofinansowane ze środków MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukę....

 13. INTERNET STVARI IN ANALIZA DODANE VREDNOSTI PAMETNE NAPRAVE ZA KONČNEGA UPORABNIKA

  OpenAIRE

  Čander, Tamara

  2016-01-01

  Če smo še pred nekaj leti govorili o svetovnem spletu kot o revoluciji, danes vemo, da to še nikakor ni vse. Priča smo novemu valu tehnološkega napredka, ki transformira naše okolje in vsakodnevne predmete v ekosistem informacij. Internet stvari je skupek tehnologij, ki povezujejo stvarnost z digitalnimi svetom preko senzorjev in značk, vgrajenih v naprave za vsakodnevno rabo. Čeprav si strokovnjaki o potencialni velikosti trga, ki ga ta fenomen odpira, niso povsem enotni, pa so vsi prepričan...

 14. Numerička analiza motora na paljenje iskrom i paljenje kompresijom

  OpenAIRE

  Budzik, Grzegorz; Cygnar, Mariusz; Grzelka, Mirosław; Marciniak-Podsadna, Lidia; Sendyka, Bronisław; Stoic, Antun

  2014-01-01

  U radu se prikazuju istraživanja simulacije izgaranja u testiranom motoru s četiri cilindra, na osnovu motora Toyote Yaris 1,3 dm3 s paljenjem iskrom i opremljenim s dva sustava napajanja energijom: osnovnim i paljenjem. Primijenjene su dvije metode pokretanja postupka izgaranja: paljenje iskrom i ponovo, poslije isključenja, ubrizgavanje zapaljive doze. Cilj je istraživanja bilo utvrđivanje razlika u postupku izgaranja i radu motora, prije svega promjena tlaka do kojih je došlo u cilindru te...

 15. Analiza mediului extern ce influenteaza activitatea companiilor viticole din zona Moldovei

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Stefan MATEI

  2014-04-01

  Full Text Available For the macro environment study of a company is customary to include the following factors : socio - cultural, economic , legal , political , technological and natural . All these factors are closely interdependent , economic factors being of particular importance. Therefore in this study we aim to highlight the most important factors that influence the activity of the Moldovan wine companies , starting from the brand of the company to the staff employees. Unemployment is one of the most serious economic and social failures. A high unemployment rate signifies an imbalance in the labourmarket , which automatically leads to an imbalance in the goods and services . Inflation is a difference between money and supply of goods and services and has the effect, among other things, reducing the purchasing power of the monetary unit and hence of the nominal income , and subtracting the loans.

 16. Elektroforetska analiza proteina iz spolnih organa i kutikule glista Ascaris lumbricoides i Ascaris suum

  OpenAIRE

  Alba, Julisar Elaine; Normandee Comia, Mary; Oyong, Glenn; Claveria, Florencia

  2009-01-01

  Ascaris lumbricoides i Ascaris suum bili su analizirani radi utvrđivanja sličnosti i razlike u elektroforetskoj pokretljivosti proteina iz njihove kutikule i spolnih organa. U obje vrste dokazana je znatna sličnost proteinskoga profila. Elektroforezom iscrpka kutikule ženki ustanovljeno je deset zajedničkih vrpci za obje vrste, dok je elektroforezom proteina kutikule mužjaka dobiveno 12 zajedničkih vrpci proteina od čega je najmanje pet proteina bilo zajedničko za oba spola. Usporedbom protei...

 17. Analiza korištenja ICT od strane studenata u funkciji upravljanja razvojem hrvatskog visokog obrazovanja

  OpenAIRE

  Dukić, Darko; Dukić, Gordana; Kozina, Goran

  2012-01-01

  U ovom su radu dani rezultati istraživanja čiji je cilj bio utvrditi s kojom svrhom i koliko učestalo hrvatski veleučilišni studenti koriste informacijske i komunikacijske tehnologije (ICT) u procesu učenja i obrazovanja. Istraživanje je provedeno na uzorku od 818 studenata upisanih na šest veleučilišta. U okviru analize podataka izračunati su pokazatelji deskriptivne statistike. S namjerom određivanja načina korištenja ICT, prema kojima se definirane skupine studenata najviše razlikuju, prov...

 18. Analiza genezy mitu zła w kulturze chińskiej

  OpenAIRE

  Konior SJ, ks. Jan

  2009-01-01

  Author concentrate on three aspects - ritual symbolism in Chinese tradition, the image of the first man in Chinese mythology and phenomenon of evil in Chinese culture. This text becomes theory not about mythological system of the ancient history of China, but it makes an attempt to discover a matter fact of Chinese myths. Author signals in his dispute example of mythological system of China, but only for one reason. He wants to show - how myths has including as idea of the universe and ho...

 19. ANALIZA VIZUALNIH ELEMENTOV POSLOVNE REVIJE NA PRIMERU REVIJE MANAGEMENT IN PRODAJA

  OpenAIRE

  Vivod, Vesna

  2016-01-01

  V magistrski nalogi so predstavljeni vizualni elementi periodične publikacije tako splošno s teoretičnega vidika kot tudi z vidika konkretne analize izbrane poslovne revije Management in prodaja. Vizualne podobe predstavljajo največji del našega dojemanja sveta. Zato smo se v prvem sklopu osredotočili na komunikacijo s poudarkom na vizualni komunikaciji. Opredelili smo tudi zgodovino in splošne značilnosti revije kot specializirane periodične publikacije. Večji del teoretičnega dela je nato...

 20. Analiza nekaterih kriterijev družbene odgovornosti v logističnih podjetjih

  OpenAIRE

  Lazar, Sebastjan

  2016-01-01

  V magistrskem delu se bomo osredotočili na družbeno odgovornost, kjer bomo teorijo nadgradili s prakso. Praktično raziskovanje bomo povezali z našim področjem izobraževanja, logistiko. Preučevali bomo najboljša logistična podjetja, ki logistično dejavnost opravljajo na področju Republike Slovenije. Logistična podjetja opravljajo dejavnosti, ki so družbi bolj vidne, zato je tudi njihovo delovanje bolj izpostavljeno, s tem pa tudi vse, kar se z njimi dogaja in kar izvajajo. Družbena odgovornost...

 1. PRIMERJALNA ANALIZA STROŠKOV DELA V SLOVENIJI GLEDE NA VRSTE ZAPOSLITEV

  OpenAIRE

  Krošel, Marina

  2015-01-01

  V času, ko gospodarstvu posel ne gre najbolje, ko se trgi spreminjajo mesečno, ko se letnih planov ne da z gotovostjo napovedovati, ko ne le, da se dobički manjšajo, ampak jih več sploh ni, je trg dela pomembna komponenta varčevanja v gospodarstvu. V tem času na trg dela vstopam tudi sama. Kakšno obliko zaposlitve naj pričakujem? Katera je za delodajalca najbolj sprejemljiva? Kakšna je zakonodaja na tem področju? Ali me varuje Zakon o delovnih razmerjih? Kolektivna pogodba? Sindikati? Kaj ...

 2. Numerična analiza obratovalnih karakteristik centrifugalnega rotorja z votlo lopatico

  OpenAIRE

  Behmer, Patrick

  2015-01-01

  V diplomskem delu je predstavljen nov koncept votlih lopatic v ventilatorju s centrifugalnim rotorjem, skozi katere tečejo majhni masni tokovi. Ta dodaten tok skozi rego v lopatici, ki ga pri konvencionalnem modelu ni, naj bi zmanjšal recirkulacjisko območje ali celo preprečil odlepljanje mejne plasti na sesalni strani lopatice. S pomočjo numerične simulacije sta bila primerjana konvencionalni rotor in novi koncept rotorja. Numerična simulacija tokovnih pojavov je potekala v programu CFX, ki ...

 3. MEDBESEDILNA ANALIZA ROMANOV URE MICHAELA CUNNINGHAMA IN GOSPE DALLOWAY VIRGINIE WOOLF

  OpenAIRE

  Glazer, Tina

  2012-01-01

  Poznavalci literarnega kanona lahko kaj hitro ugotovijo podobnosti med delom Michaela Cunninghama z delom Virginie Woolf. Njegov roman Ure je na prvi pogled nekakšna razširitev njenega romana Gospa Dalloway. Vendar pa samo prepoznavnost istih oseb in dogodkov ni dovolj, da lahko sodimo neko delo za nadaljevanje drugega. Čeprav je Michael Cunningham brez sramu v nekaterih intervjujih povedal, da je uporabil roman Gospa Dalloway kot nekakšno osnovo za svoje pisanje, je potrebno poiskati med rom...

 4. ANALIZA PROCESA PRIDOBIVANJA SOGLASIJ ZA ZDRAVLJENJE TUJIH DRŽAVLJANOV V REPUBLIKI SLOVENIJI

  OpenAIRE

  Šimunić, Nina

  2011-01-01

  Diplomsko delo obravnava zdravstveno problematiko tujcev, ki prihajajo na zdravljenje v Slovenijo. Nastala je na podlagi medsektorskega sodelovanja Ministrstva za zdravje, Ministrstva za zunanje zadeve, Ministrstva za notranje zadeve ter diplomatsko konzularnih predstavništev Slovenije v tujini ter javnih in zasebnih zdravstvenih zavodov, kamor so tujci prišli na zdravljenje. V diplomski nalogi so združena in opisana prizadevanja zgoraj omenjenih akterjev. Iz tega izhaja ugotovitev,...

 5. Analiza procesa izgaranja u peći za taljenje aluminija

  OpenAIRE

  L. Lazić; Varga, A.; Kizek, J.

  2005-01-01

  Sastav plinovitih produkata izgaranja koji napuštaju radni prostor peći za taljenje aluminija u TLM Šibenik je istraživan mjerenjima i numeričkom analizom u cilju da se smanji potrošnja goriva i poveća kapacitet postojeće peći. Istraživanja su bila motivirana činjenicom da je stvarna specifična potrošnja goriva znatno veća, a kapacitet peći znatno manji od projektiranih vrijednosti prema tehničkoj dokumentaciji peći i prethodno u praksi postignutih vrijednosti.

 6. ANALIZA STRESA V PODJETJU HIT ŠENTILJ D.D. IN PROGRAM PREPREČEVANJA

  OpenAIRE

  Pučko, Natalija

  2010-01-01

  Stres je vpliv, ki smo mu podvrženi vsi. Določena količina stresa je koristna in nas spodbuja k večji učinkovitosti, preveč stresa pa deluje prav nasprotno. Stres ljudi spodbuja in motivira. Manjše stresne dogodke sprejemamo kot nekaj vsakdanjega, kot nekaj zaradi česar je življenje zanimivo. Če je teh dogodkov preveč, se pokažejo kot motnja v zdravju — nespečnost, napetost, glavobol, itd. ter druge bolezni povezane z stresom. Danes je stres dejavnik, ki načne naše zdravje, in če nimamo ustre...

 7. Analiza potresne ranljivosti nove šestetažne armiranobetonske stavbe

  OpenAIRE

  Snedic, Anka

  2015-01-01

  V magistrskem delu obravnavamo potresno odpornost prizidka Inštituta za informacijske znanosti v Mariboru v skladu s standardom Evrokod 8. V prvem delu smo se osredotočili na linearno statično potresno analizo objekta. Želeli smo določiti najbolj optimalen način modeliranja v programu ETABS, ki bi nam pri najkrajšem �asu modeliranja in izračuna podal sprejemljivo točne rezultate. S tem namenom smo izdelali 15 modelov. Modele smo ločili na inženirsko uporabne ter generične model...

 8. Analiza armiranobetonskih okvirov s polnili na potresno obtežbo

  OpenAIRE

  Novak, Luka

  2015-01-01

  V diplomski nalogi je predstavljen vpliv polnil na obnašanje armiranobetonskih okvirov med potresi. Opisane so teoretične osnove in pravila za potresno analizo takih konstrukcij v skladu s standardom Evrokod 8. Za elastično analizo je bil uporabljen program ETABS. Opravljena je bila študija vpliva polnil na štirietažni armiranobetonski stavbi, kjer je bil zajet tudi primer mehke spodnje etaže. Analiziran je bil vpliv modelnih negotovosti na globalne in lokalne potresne zahteve. Poleg klasi...

 9. ANALIZA OBLIK DELA PO ZAKONU O DELOVNIH RAZMERJIH IN ZAKONU O UREJANJU TRGA DELA

  OpenAIRE

  Motaln, Rajko

  2015-01-01

  V diplomskem delu smo se ukvarjali s pogodbami o zaposlitvi in oblikami del in jih primerjali med sabo ter ugotavljali prednosti in slabosti posameznih pogodbenih razmerij in oblik del pri obeh pogodbenih strankah. Z vsakim novo sprejetim zakonom, ki ureja področje dela, se pravice delavca znižujejo. Pogodbeno razmerje za nedoločen čas in pogodbeno razmerje s poslovodnimi osebami, prokuristi in vodilnimi delavci še vedno daje zaposlenemu največ pravic in ugodnosti iz delovnega razmerja in s t...

 10. PRIMERJALNA ANALIZA RAČUNALNIŠKIH REŠITEV Z PODPORO RAČUNOVODSKIH SERVISOV

  OpenAIRE

  Korez, Tatjana

  2011-01-01

  Računovodstvo je posebna celota delov informacijskih dejavnosti, znotraj katerih se zbirajo, urejajo, obdelujejo, prikazujejo in shranjujejo podatki. Računovodstvo zasebnikov in družb je pomembno zaradi državnih oz. davčnih potreb, kot tudi zaradi interesov odločanja o poslovanju. Informacijski sistem in poslovanje podjetja morata biti usmerjena v doseganje ciljev in prilagodljiva. Pri predvidevanju spremenjenih potreb strank in pravočasnem odzivanju na nove zahteve igrajo najpomembnejšo...

 11. Analiza fondurilor europene în proiecte PC7 prin participarea României

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Margareta FLORESCU

  2010-10-01

  Full Text Available The research potential is a matter closely related to the resources of an organization. Thus, it is necessary to define these resources and to highlight those which play an important role in reference to research potential. The evaluation of the research potential and the design of actions meant to enhance it in order to successfully participate in FP7 programs, represent strategic activities for every type of organization operating in the field of research. Therefore, participation in FP7 programs does not represent an end in itself but rather an important stage in accomplishing the most important strategic component – namely the accomplishment of the sustainable competitive advantage (SCA; all the other components of the strategy are subordinated to this. The achievement of the system for determining the research potential is built on the transfer of know-how from various fields of the management – general management, strategic management, management of quality.

 12. ANALIZA NASLEDSTVA V DRUŽINSKEM PODJETJU ZLATARSTVO TOFANT S. P.

  OpenAIRE

  Klep, Jasna

  2015-01-01

  Družinska podjetja predstavljajo pomemben del v gospodarstvu tako pri nas kot tudi v drugih državah po svetu. Družinska podjetja so posebna oblika podjetij, katera upravljajo in vodijo običajno, sploh kadar so manjša, le družinski člani. Pogosto družinska podjetja enačimo z malimi in srednje velikimi podjetji, kar pa nikakor ne drži. V svetu namreč obstajajo tudi velika družinska podjetja, ki uspešno poslujejo na trgu ter nudijo mnoge možnosti zaposlovanja. V Sloveniji imamo predvsem mala in ...

 13. ANALIZA IN OPTIMIZACIJA PSIHOAKUSTIČNIH ELEMENTOV V PROSTORIH PEDAGOŠKEGA PROCESA NA FERI

  OpenAIRE

  Gregor, Maks

  2015-01-01

  Diplomska naloga opisuje kako akustika prostora vpliva na ergonomijo. Po opravljeni anketi, ki je bila opravljena med 40 študenti FERI, je dosti študentov izpostavilo oddelek A tehniških fakultet. Raziskava in predlagana optimizacija akustičnih parametrov je bila podana na osnovi meritev opravljenih v predavalnici A – 301. Meritve so pokazale, da je stanje akustičnih parametrov v tej predavalnici, zaradi načina gradnje zelo slabo, glede na svojo namembnost. Namen raziskave je bil opozoriti na...

 14. Analiza diagnostic a sectorului construcţiilor din România în perioada 2008-2010

  OpenAIRE

  Victor Radu; Cezar Simion-Melinte

  2012-01-01

  Diagnostic analysis is a tool used especially in strategic management. Diagnostic analysis of the construction sector is focused on: value of construction works by manner of performing and by type of ownership; new construction works; capital repair works; current maintenance and repair works; construction under contract by category of objects and construction under own management; situation of construction firms; human resources analysis.

 15. Toplinska percepcija tinejdžera u hladnom vanjskom okruženju: Analiza slučaja

  OpenAIRE

  Pantavou, Katerina; Mavrakis, Anastasios

  2015-01-01

  Ispitan je subjektivni toplinski osjet ugode starijih tinejdžera s ciljem da se otkrije njegovo moguće neslaganje s procjenom s osjetom ugode u odraslih. Kako se navike i sklonosti oblačenja tinejdžera razlikuju od onih u odraslih, važno je znati da li su zaključci dobiveni na temelju studija o toplinskom osjetu ugode, koji se uglavnom odnose na odrasle, primjenjivi i na tinejdžere. Grupa starijih tinejdžera anketirana je u vanjskom okruženju putem strukturiranog upitnika tijekom dva zimska ...

 16. Percepcja produktu w kontekście przekazu reklamowego – analiza na podstawie dwu metod badania podobieństwa

  OpenAIRE

  Banaszczyk, Małgorzata

  2007-01-01

  The purpose of the study was to show that interpretation of observed objects depends on the context (in this case context was the advertisement) in which they are seen. The second goal was to show the equivalence of two methods used to investigate similarity between objects – affinity index and comparison in pairs. The group of 180 people aged 19–32 participated in the study. They valuated similarity between three identical objects but advertised in three different ways. Using multidimensiona...

 17. Veština upravljanja sopstvenom karijerom - analiza kompentencija lidera u strategiji planiranja i strategiji razvoja karijere

  OpenAIRE

  Popović, Maja; Lukić, Aleksandar; Zdjelarić, Petra

  2012-01-01

  In modern countries in terms of entrepreneurship development, most businesses consider human resource as an investment that allows the integration of business plans and skills of employees, in order to achieve the objectives in the economic growth of products and services. In return, the employees in accordance with its objectives can benefit in terms of compensation for the work, opportunities to acquire new knowledge and skills, and career development. Contemporary apprehension shows that a...

 18. “Kemija u industriji” – analiza posjećenosti mrežnih stranica u 2006. godini

  OpenAIRE

  Pažur, Ivana; Vodopijevec, Alen

  2007-01-01

  Je li elektronički časopis korišten? Koje sadržaje korisnici pregledavaju? Kojim člancima se najviše pristupa? Kojim sažecima? Iz kojih zemalja su korisnici? Kako su pronašli časopis? U ovom radu pokušat ćemo dati odgovore na ova i slična pitanja o korištenju elektroničke inačice časopisa “Kemija u industriji” (KUI).

 19. Analiza stanja u proizvodnji čeličnih bešavnih cijevi u Željezari Sisak

  OpenAIRE

  M. Kundak; Nikolić, Đ.

  2002-01-01

  Prikazuje se ratno i poratno stanje od 1992. godine u proizvodnji bešavnih cijevi u Željezari Sisak. Zbog rada sa znatno manjim kapacitetom od nominalnog u čeličani i valjaonici bešavnih cijevi stvarani su znatni financijski gubici. Ta negativna iskustva poslužila su za iznalaženje načina prevladavanja postojećeg stanja u proizvodnji čelika. Analizirana je specifična potrošnja energije i njezino sudjelovanje u prodajnoj cijeni proizvoda u cilju prognoziranja rentabilnog poslovanja i stvaranja...

 20. Analiza ekonomske upravičenosti izločanja plastike za energetsko ali snovno izrabo odpadkov

  OpenAIRE

  Golavšek, Matej

  2013-01-01

  V skladu z direktivami EU je ravnanje z odpadki urejeno v obliki hierarhije, kjer si od najvišje do najnižje prioritete sledijo preprečevanje, ponovna uporaba, snovna izraba, energetska izraba in odlaganje odpadkov na deponijah. V magistrskem delu smo analizirali ekonomske in okoljske faktorje procesov snovne in energetske izrabe odpadkov, ki jih uporabljamo, kadar se nastanku odpadkov ne moremo izogniti. Dodali smo tudi tehnično-ekonomsko analizo avtomatskega in ročnega izločanje plastike iz...

 1. Molekularne značajke, komparativna filogenetska analiza i moguća primjena fitaza iz plijesni

  OpenAIRE

  Gontia-Mishra, Iti; Tiwari, Sharad

  2013-01-01

  Sjemenke biljaka koje imaju veliki udjel fitata koriste se u proizvodnji stočne hrane. Fitaze su enzimi koji kataliziraju cijepanje fitata na anorganski fosfor i mioinozitol fosfat. U novije su vrijeme privukle pažnju znanstvenika zbog njihove sposobnosti da smanje udjel fitata u hrani, čime se smanjuje zagađenje uzrokovano izlučivanjem nerazgrađenog fitata u okoliš. U ovom je revijalnom prikazu dan pregled novijih spoznaja o značajkama i primjeni fitaza izoliranih iz kvasaca i plijesni. Uspo...

 2. Trybunał Konstytucyjny a terroryzm – analiza wybranych tez z uzasadnienia do wyroku TK 44/07

  OpenAIRE

  Szczepański, Przemysław

  2012-01-01

  The article discuss the main thesis of justification to Polish Constitiutional Tribunal’s judgment k 44/07. The Tribunal expressed the conviction that the fight against terrorism just as the fight against organized crime, or in regular war does not justify the suspension or withdrawal of basic rights and civil liberties. Tribunal notes that the elimination of Article 122 in Polish Aviation Law does not preclude state authorities to respond to the threat described in the disposal of the contes...

 3. PRIMERJALNA ANALIZA IZPLAČIL ZAPOSLENCEM Z DAVČNEGA VIDIKA V IZBRANIH TRANZICIJSKIH DRŽAVAH

  OpenAIRE

  Fric, Karmen

  2010-01-01

  Plače so eden izmed najbolj obdavčenih dohodkov, saj mora vsak, ki prejme plačo od tega dohodka plačati še akontacijo dohodnine in prispevke za socialno varnost. V zadnjem času se je veliko evropskih držav odločilo za reformo davčnega sistema. Predvsem so to države, katerih gospodarstva so imela velike težave. Spremembe v teh državah gredo predvsem v smeri zmanjševanja davčnega bremena posameznikov kot tudi podjetij. V Evropski uniji ni natančno določenih pravil, kako naj bo obdavčeno ...

 4. Analiza posedanja magnetno občutljivih mikrodelcev in določitev magnetne občutljivosti

  OpenAIRE

  Černec, Dean

  2016-01-01

  Magistrska naloga podaja izsledke eksperimentov s posedanjem magnetno občutljivih mikrodelcev. Pri raziskavah, katerih namen je ugotavljanje različnih fizikalnih lastnosti delcev, se v praksi pogosto uporabljajo sedimentacijski procesi. Če se delci pri posedanju odzivajo tudi na delovanje zunanjega magnetnega polja, pa lahko določamo tudi njihove magnetne lastnosti. Začetne analize so bile narejene na podlagi eksperimentov s posedanjem steklenih kroglic, za kontrolo končnih hitrosti posedanja...

 5. ANALIZA ZNAČAJA PROJEKATA DOBAVE PRIRODNOG PLINA ZA EUROPU – JUŽNI TOK I NABUCCO

  OpenAIRE

  Sučić, Domagoj; Karasalihović Sedlar, Daria; Hrnčević, Lidia

  2011-01-01

  Južni tok i Nabucco su planirani projekti južnog koridora za dobavu prirodnog plina u Europu. Južni tok je ruski projekt izgradnje plinovoda kapaciteta 63 milijarde m3 plina godišnje koji bi trebao povezati Rusiju s Austrijom i južnom Italijom preko Crnog mora, Bugarske, Srbije i Mađarske, odnosno preko Grčke i Jonskog mora. Nabucco je planirani plinovod Europske unije, kapaciteta 31 milijarde m3 plina godišnje, a ukoliko bude izgrađen povezati će Kaspijsku regiju i Srednji ...

 6. Primerjalna analiza medijskega oglaševanja slovenskih in tujih podjetij na socialnem omrežju Facebook

  OpenAIRE

  Božič, Rina

  2015-01-01

  Nenehen napredek v tehnologiji ima velik vpliv na trženjsko komunikacijo, ki se spreminja skozi čas. Podjetje mora dobro poznati prednosti svojih izdelkov in jih predstaviti ciljnim skupinam. Zaradi večjega dosega in boljše cenovne učinkovitosti podjetja uporabljajo oglaševanje preko socialnih omrežij. Tako lažje določijo ciljno skupino in merijo rezultate oglasa. V današnjem okolju je za preživetje na trgu nujno potreben tehnološki razvoj in sledenje novostim na področju trženja. Opisana...

 7. ANALIZA KONKURENTNOSTI PRIVREDE I POSLOVNOG AMBIJENTA U BIH U SVJETLU AKTUELNIH MEĐUNARODNIH GODIŠNJIH IZVJEŠTAJA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Goran Balotić

  2013-01-01

  Full Text Available Competition means the ability of economic agents to compete and be more successful, innovative and creative than the other participants at the local, national, regional and global markets to create added value. Competitiveness of the domestic economy, including the creation of an appropriate business environment, has become the dominant economic issue in the process of the European integration processes. Current reports on competitiveness and the business environment in BiH, placed BiH at the tail of the list of European countries. The low level of competitiveness of the BiH economy adversely affects the value of exports and inevitably leads to a high trade deficit, which is unsustainable in the long term. To reduce it, it is necessary to increase the competitiveness and productivity of the factors that could contribute to more efficient, and more diversified production and exports. Internal factors are key to achieve the necessary operational efficiency, i.e. the ability of management to make their decisions based on economic principles and economic valorization of the effects and results. At the same time it is important to restructure the economy, having in mind the circumstances of reduced investment activity, low inflow of foreign capital, and the low level of national saving and improving limiting business and institutional environment, which has a negative impact on the competitiveness of the BiH economy.

 8. Analiza diagnostic a sectorului construcţiilor din România în perioada 2008-2010

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Victor Radu

  2012-09-01

  Full Text Available Diagnostic analysis is a tool used especially in strategic management. Diagnostic analysis of the construction sector is focused on: value of construction works by manner of performing and by type of ownership; new construction works; capital repair works; current maintenance and repair works; construction under contract by category of objects and construction under own management; situation of construction firms; human resources analysis.

 9. Analiza stilului de leadership în administrația publică din România

  OpenAIRE

  Adina FILIP

  2015-01-01

  The theme of this article is leadership in the pu-blic sector. The study presented here aims to improve the performance of public institutions by studying and analyzing the leadership style of leaders because le-adership has a major role when it comes to organiza-tional performance. This research was based on the theory of transformational leadership. Basically, lea-dership styles were analyzed by MLQ questionnaire and the three types of behaviors analyzed through it, namely the transformatio...

 10. Analiza stilului de leadership în administrația publică din România

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Adina FILIP

  2015-06-01

  Full Text Available The theme of this article is leadership in the pu-blic sector. The study presented here aims to improve the performance of public institutions by studying and analyzing the leadership style of leaders because le-adership has a major role when it comes to organiza-tional performance. This research was based on the theory of transformational leadership. Basically, lea-dership styles were analyzed by MLQ questionnaire and the three types of behaviors analyzed through it, namely the transformational, transactional and passive behavior. The leadership style in 167 public institutions from all counties of Romania was studied. This study revealed that we cannot say that there is a predominant type of leadership in public institutions in Romania, but rather a mix of the three behaviors with a slight pre-valence of the transformational and transactional, and also it should be mentioned that organizational perfor-mance can be improved through leadership because subordinates believe that the current leaders helped develop the organization and increase their effciency.

 11. Cum descriu oamenii experienta schimbarii locului de munca din mediul public in cel privat? O analiza interpretativ fenomenologica

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mateiana, Roxana

  2012-12-01

  Full Text Available The current research aims to present a detailed idiographic analysis regarding the experience of changing jobs from public service to private sector. The study was conducted on a sample consisting of five participants, ages between 24 and 46 years old. Each participant was interviewed based on semi-structured interviews and their transcripts were further analyzed using the interpretative phenomenological analysis. This specific method implied analyzing the experiential responses and their respective meanings line by line, retaining the first impressions followed by identifying the emergent topics from the experiential material, with focus on similarities and discrepancies within each case, as well as between all cases. Five themes emerged from the experiential material provided by the participants: the job characteristics in the public sector, the causes that lead to changing the workplace, the job characteristics in the private sector, barriers in adapting to the new work settings, changes regarding the relationship work – family life. Based on the “verbatim” content obtained, there could be outlined a certain “portrait” of the public sector as a product of a specific cultural, economic, social and even political environment, presented mainly as opposed to the private sector. The propensity to the “family” type work group, the institutional disorganization, the chaos represented by the bureaucracy, the lack of motivation and the routine are among the issues that matter, but „lack” to the participants in the new workplace. We consider that this kind of approach provides new insights regarding the experience of changing the workplace from public to private sector, based on first-hand information from people who went trough the experience.

 12. Novi glasovi v javni sferi: primerjalna analiza medosebnega in on-line političnega govora

  OpenAIRE

  Stromer-Galley, Jennifer

  2015-01-01

  Political conversation for many people is a taboo activity, particularly with acquaintances or strangers. Online, there are a wealth of political conversation spaces, designed for acquaintances and strangers to interact. The question is are there people talking politics online who do not do so face-to-face. Put another way, are the same people who talk politics online the same ones likely to do so face-to-face. In this essay, I present findings on people's reported political conversation beha...

 13. ANALIZA ODPRTJA NOVE STALNE ARHEOLOŠKE RAZSTAVE V DOLENJSKEM MUZEJU NOVO MESTO Z VIDIKA MARKETINŠKEGA KOMUNICIRANJA

  OpenAIRE

  Mali, Anita

  2013-01-01

  Dejstvo, da se pozicijsko geslo Novega mesta imenuje »Mesto situl«, kaže na to, kako pomembna je arheološka dediščina za naše mesto. Novo mesto celo zaseda pomembno mesto na evropskem arheološkem zemljevidu, kar pomeni določeno razlikovalno prednost, prepoznavnost in atraktivnost tudi za turiste. Ves čas obstoja Dolenjskega muzeja je bila stalna arheološka razstava njegov najpomembnejši in najprepoznavnejši del. Storitve Dolenjskega muzeja Novo mesto, ki je neprofitna kulturna ustanova, imajo...

 14. Toplinska analiza procesa - I. Sinteza mreže izmjenjivača topline pinch-postupkom

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Matijašević, Lj.

  2006-10-01

  Full Text Available In the last twenty-five years in the chemical process industry an important point of interest has been, how to minimize total costs, i.e. capital and operating costs expressed as annual charges.Pinch method is thermodynamically oriented method for the synthesis of heat exchanger networks with extended to combined heat and power system, separation schemes, integrated distillation columns and general process design. There have been two schools of the heat exchanger network synthesis. One relies on thermodynamic principles where the designer manually or interactively if software is available, synthesizes the network.The heat exchanger network of a nitric acid plant has been studied and it was found that it is possible to reduce requirements for cooling water and medium pressure steam. In order to enable these savings, three heat exchangers should be replaced with new ones. Energy consumption insteam power system increases slightly. However, the final result is a reduction of energy costs and a payback time of 14.5 months.The other approach relies on mathematical methods like linear and nonlinear programming. In this work thermodynamically oriented method is presented for the synthesis of heat exchanger network.

 15. ANALIZA ATRAKCYJNOscI INWESTYCJI W SPolKI ODPOWIEDZIALNE SPOlECZNIE (SRI) NA PODSTAWIE RANKINGU GLOBAL 100

  OpenAIRE

  Piotr Kazmierkiewicz

  2010-01-01

  Celem niniejszego artykulu jest przedstawienie argumentow mogacych sklonic inwestorow do zwiekszenia zainteresowania inwestowaniem w sposob odpowiedzialny. Poprzez analize zdolnosci do generowania wartosci dla akcjonariuszy oraz jej stabilnosci w warunkach ograniczonego dostepu do finansowania autor proponuje rozszerzenie tradycyjnego, opartego na analizie relacji ryzyko/zysk podejscia do selekcji spolek o etyczny wymiar inwestycji. Istnienie pozytywnej zaleznosci pomiedzy rentownoscia spolki...

 16. APRENDIZAJE EN GIMNASIA ARTÍSTICA. UN ESTUDIO EXPERIMENTAL CON NIÑOS QUE ANALIZA CIERTAS VARIABLES DEL PROCESO

  OpenAIRE

  López, J; M.A. Delgado; M. Vernetta

  2010-01-01


  RESUMEN

  En la actualidad el entrenamiento de la técnica deportiva ha motivado la creación de nuevos planteamientos con el fin de obtener máximos resultados. En la práctica son muchos los métodos de enseñanza empleados, pero la mayor parte de las publicaciones relativas al aprendizaje motor y al entrenamiento depor...

 17. ANALIZA BUGETULUI UNIUNII EUROPENE ÎN 2006 ŞI PERSPECTIVA ACESTUIA ÎN PERIOADA 2007 – 2013

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Romeo Victor Ionescu

  2006-05-01

  Full Text Available European Union budget takes into consideration the transformations of European policy priorities. This paper reveals the EU budget for 2006, which represents a major step for redirecting the use of European expenses towards a knowledge-based economy. This paper also presents the allocation of the EU budget for the unsolved problems and the contradictions that still persist in an enlarged Community. The EU 2007-2013 financial perspective was adopted by the European Council on December 15th, 2005 and mainly refers to: the long-lasting development; preservation and management of natural resources; citizenship, freedom, security and justice; EU as a global partner; administration and compensations.

 18. Analiza otoczenia przedsiębiorstwa w szkołach i koncepcjach zarządzania

  OpenAIRE

  Wach, Krzysztof

  2010-01-01

  In the history of management thought the conceptions of environment have very often changed. In different periods of history and different scientific schools of organization and management scientists has ascribed to the business environment different role and importance. The paper is a kind of synthetic review of opinions on the importance and essence of the business environment. The author chose a couple of selected outlooks and schools, which have had and even still have the crucial impact ...

 19. Analiza mogućnosti smanjenja emisija čađe i NOx na suvremenim sporohodnim dizelskim dvotaktnim motorima

  OpenAIRE

  SENČIĆ, Tomislav

  2010-01-01

  Smanjenje emisija dušikovih oksida i čađe uz povećanje stupnja djelovanja glavni su ciljevi kod razvoja suvremenih dizelskih motora. Proizvođači velikih brodskih motora razvijaju sustave koji omogućuju veliku fleksibilnost u radu i različite strategije koje omogućuju postizanje spomenutih ciljeva. U tu svrhu se osim mjerenja koriste kompjutorske simulacije. Za proračun tvorbe štetnih tvari najprikladnije su 3D numeričke simulacije. Veliki brodski motor specifičan je zbog svo...

 20. PERCEPCIJE PUTNIKA O PERFORMANSAMA USLUGA ZRAČNIH LUKA – TRODIMENZIONALNA ANALIZA VAŽNOSTI I PERFORMANSI

  OpenAIRE

  Prebežac, Darko; Mikulić, Josip; Jurković, Petra

  2010-01-01

  Za turiste koji putuju zračnim prijevozom zračne luke u pravilu predstavljaju mjesto na kojem se stvara njihova prva i posljednja impresija o destinaciji. Stoga zračne luke nisu samo va¬žan element turističke infrastrukture koja omogućava turističke tokove, nego i značajan element turi¬stičkog doživljaja koji pridonosi stvaranju zadovoljstva/nezadovoljstva turista. Cilj ovog rada je predstavljanje novog analitičkog okvira strateškog određivanja prioriteta u poboljšanju kvalitete us¬luga zračn...

 1. LINGVISTIČKA ANALIZA KNJIŽEVNIH TEKSTOVA NA PRIMJERU ROMANA R.M. RILKEA "AUFZEICHNUNGEN DES MALTE LAURIDS BRIGGE"

  OpenAIRE

  Jourdy, Natalja

  2009-01-01

  U prilogu se lingvistički analizira tekst R.M. Rilkea Die Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge. U prvom se redu razmatraju oblici i tehnike pripovijedanja te status i funkcije pripovjedača. Iz teksta se da zaključiti da je spomenuti tekst suvremen ne samo sadržajno nego i jezično, tj. u cijelom se tekstu progresivno destruira tradicionalne paradigme pripovijedanja: one se povlače pred novim oblicima i tehnikama pripovijedanja (slobodni neupravni govor, unutarnji monolog, tok svije...

 2. Analiza activităţilor economice in Zona Costieră a Mării Negre

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Alina Chicoş

  2012-09-01

  Full Text Available The Spatial Development Plan of the Romanian Black Sea Coastal Area committed by the Ministry of Regional Development and Tourism for the Romanian Black Sea Coastal Area is meant to provide the territorial planning framework for the future implementation of Integrated Coastal Zone Management. This paper focuses on the analysis of the territorial spread of economic performance in various business sectors and, in particular of activities linked to tourism as one significant source of revenue in the area. The analytical method used proves to be a useful tool to identify the specific spatial pattern of structural profiles and employment within the network of urban and rural settlements while highlighting particular spatial disparities as compared to local resources.

 3. O meta-analiza asupra relatiei dintre performanta in munca si conflictul munca-familie la persoanele angajate

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Albulescu, Sabina

  2012-12-01

  Full Text Available The current meta-analysis represents an objective literature review of the studies that examine the relationship between work-family conflict and work performance. The overall aim of this paper is to investigate said relationship in an objective manner and to provide a measurable summary of the literature. Through the use of PsycInfo - the main database that deals with psychology articles and Academic Search Complete- a multi-disciplinary database, we identified eight studies that deal with the connection between work-family conflict and work performance. By examining the available information, a number of five hypotheses were developed. In order to study the relationship between the two concepts, we employed the fixed effects model. Thus, we found out that work-life conflict is negatively correlated with job performance. In addition, results indicate that the age and gender of the participants as well as the method used to evaluate performance did not influence said relationship. Conversely, we determined that marital status is an important factor that models the relationship between job performance and work-family conflict.

 4. ANALIZA METOD ISKANJA STRATEŠKIH PRILOŽNOSTI IN PREDLOG NAJPRIMERNEJŠIH S PRIKAZOM PRAKTIČNEGA PRIMERA

  OpenAIRE

  Milošič, Tjaša

  2011-01-01

  Okolje podjetja je vedno bolj nepredvidljivo in podjetja ga morajo za doseganje uspešnega poslovanja nenehno spremljati in proučevati. Najprej morajo razviti boljše razumevanje sedanjega in prihodnjega okolja v katerem delujejo. V okolju morajo zaznavati dane priložnosti in jih izkoriščati ter hkrati zmanjšati vplive slabosti v podjetju in se zaščititi pred nevarnostmi. Podjetja se morajo zavedati, kako uporabiti zunanje okolje za strateško prednost in s tem opredeliti, kakšne strateške možno...

 5. Konstruiranje hipermuškosti putem tijela u crnačkoj popularnoj kulturi: vizualna analiza naslovnica rap albuma

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Zlatko Bukač

  2010-09-01

  Full Text Available Teoretiziranje o konceptu muškosti, kao karakteristike koja se pridodaje određenim vizualnim proizvodima pristupačno je u prvom redu putem proučavanja medija, kulture i praksi označavanja. Te prakse konstruiraju imaginarij s raznim posljedicama koje se manifestiraju ponajviše u načinu gledanja na pojedinu kulturu, spol, rod i slično. Melly (1986 i Mort (1988 ponajviše su govorili o novom načinu vizualnog kodiranja. George Melly je pridonio kratkim pregledom određenog seta oglasa u kojima je vidio “novo korištenje spola“ unutar kojeg su se „muškarci koristili kao pasivni seksualni objekti'“ (Melly, 1986:41. S druge strane, u tradiciji kulturnih studija, Frank Mort (1988 tvrdi da su muška tijela koja se pojavljuju u oglasima za traperice Levis prezentirana modnim kodovima i kulturom stila. Sean Nixon (1997, navodeći u svom tekstu ta dva primjera i nastavljajući se na njih, istraživao je kulturnu značajnost stvaranja slika „novog muškarca“ koje su povezane s muškim tržištem kojemu su te slike namijenjene. Slike je stavio u vezu sa stvorenim (ili bolje rečeno konstruiranim slikama muškosti i muške kulture. Nadalje, Nixon (1997 navodi knjigu The Sexuality of Men (Metcalf and Humphries, 1985, koja konceptualizira pojam muškosti govoreći da je karakteriziran slikama agresivnosti, kompetitivnosti, emocionalne neprilagođenosti i hladnoće koje su ovisne o pretjeranu naglašavanju penetrativnog seksa. Muškarci su, prema autorima, počeli kritički promišljati o muškosti, iskazivali su strah i anksioznost prema konstrukciji „muškosti“ iz tih reklama. Sukladno tome sva muška tijela izvan konstruirane „muškosti“ postaju ugrožena. Taj se koncept dalje razvijao u popularnoj kulturi, a konzumenti su ga, napadnuti takvim slikama, prihvaćali stvarajući želju prema takvu obliku muškosti, osjećajući anksioznost, strah i depresiju zbog toga što ne pripadaju toj slici ili zadovoljstvo spoznajom da oni jesu „pravi muškarci“. Koncept muškosti je postao moćan alat, no Nixon (1997, po uzoru na Jeffreya Weeksa, govori da je to još jedna izmišljena kategorija koja je produkt kulturnih značenja dodanim određenim atributima, kapacitetima, dispozicijama i formama ponašanja u određenim povijesnim trenucima (Nixon, 1997. Unatoč „izmišljenoj“ prirodi takva koncepta ne smijemo zanemariti moć tih kategorija nad nama. Potrebni su nam da se kao gledatelj, konzument, subjekt i objekt pozicioniramo u odnosu prema drugima, lociramo u svijetu, kako fizičkom tako i mentalnom.

 6. Il personaggio scontornato in Škola dlja Durakov. Dal romanzo di Saša Sokolov agli adattamenti teatrali

  OpenAIRE

  Irina Marchesini

  2012-01-01

  Sokolov’s Shkola dlya Durakov (A School for Fools, 1976) is an extremely complex novel, which “depicts [the] world”, as D. Barton Johnson (1986:640)[1] poignantly observes, “through the eyes, and pure, if eccentric, language, of a schizophrenic youth”. How is it possible to translate such linguistic features and the effects they create into another medium? This question lies at the core of my proposal, which aims to approach the problem of intermedial transla...

 7. Analiza kriterija za odlučivanje o upisu na Veleučilište “Nikola Tesla” u Gospiću

  OpenAIRE

  Devčić, Kristina; Tonković Pražić, Ivana

  2013-01-01

  Institucije u hrvatskom sustavu visokog obrazovanja, kao i u ostatku svijeta, danas moraju djelovati u turbulentnoj okolini. Hrvatska veleučilišta stoga moraju poznavati i razumjeti promjene u svojoj okolini kako bi na njih ispravno reagirala. Veleučilište “Nikola Tesla” u Gospiću jedno je od veleučilišta koje se suočava sa sve većom konkurencijom, no i problemom smanjenja broja upisanih studenata. Pri rješavanju ovih problema potrebno je primijeniti marketinške metode i tehnike za razumijeva...

 8. Pedagoške mjere u sustavu intervencija prema učenicima rizična ponašanja: kritička analiza

  OpenAIRE

  Bouillet, Dejana

  2010-01-01

  Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, 87/2008.) poremećaji u ponašanju definirani su kao posebna potreba učenika. To znači da učenici takva ponašanja u školskim sredinama ostvaruju pravo na primjerene programe školovanja i oblike pomoći. U postojećem sustavu školskih ustanova učenici s poremećajima u ponašanju, međutim, rijetko primaju odgovarajuću stručnu pomoć, što dugoročno umanjuje njihove obrazovne mogućnosti. Istodobno, učenici u suvremenim socijaln...

 9. Analiza dječjih crteža ljudske figure i usporedba s roditeljskim procjenama dječjega ponašanja

  OpenAIRE

  Sambolek, Ana; Buljan Flander, Gordana; Krmek, Marija

  2010-01-01

  Cilj istraživanja bio je utvrditi povezanosti i razlike između roditeljskih procjena i analize dječjih crteža ljudske figure pri procjeni anksioznosti, agresivnosti i sramežljivosti djece. U istraživanju je sudjelovalo 106 predškolske djece te 106 roditelja. Dječji crteži ljudske figure analizirani su na temelju emocionalnih indikatora koje je utvrdila Elizabeth Koppitz. Za prikupljanje roditeljskih procjena dječjega ponašanja korištena je Skala anksioznosti – subskala za procjenu agresivn...

 10. Analiza primene IMM algoritma za praćenje manevrišućih ciljeva / Analysis of IMM algorithm for maneuvering target tracking

  OpenAIRE

  Zvonko Radosavljević

  2005-01-01

  U radu je analizirana primena IMM algoritma sa tri modela Kalmanovih filtara, za praćenje cilja pomoću osmatračkog radara. Prvi Kalmanov filtar podešen je da prati ciljeve koji se kreću po pravolinijskoj trajektoriji bez ubrzanja, drugi prati ciljeve koji se kreću ubrzano i vrše blag manevar, a treći je namenjen za praćenje ciljeva koji se kreću ubrzano i vrše oštar manevar. Dat je opis algoritma kao i vrednosti odgovarajućih parametara i matrica prelaza za Kalmanove filtre, kao i uporedna an...

 11. Analiza odziva tkiv na mehanska poškodovanja pri navadnem divjem kostanju s tridimenzionalnim magnetno resonančnim slikanjem

  OpenAIRE

  Lavk, Vanja

  2014-01-01

  Pri navadnem divjem kostanju (Aesculus hippocastanum L.) smo spremljali odziv tkiv na mehanska poškodovanja in vlažnostne spremembe. Vejice smo poškodovali tako, da smo skozi premer z baterijskim vrtalnikom zavrtali luknjo premera 3 mm. Vse vejice smo poškodovali 8. aprila 2010. Poškodovane segmente vejic smo preiskovali s pomočjo 3D MR slikanja, kar smo opravili v tedenskih intervalih. Takoj po mehanskem poškodovanju smo s 3D MR slikanjem opazili izsušitev tkiv v neposredni bližini rane. Med...

 12. Utječu li mjere fleksigurnosti na rezultate na tržištu rada? Analiza zemalja članica EU

  OpenAIRE

  Laporšek, Suzana; Dolenc, Primož

  2012-01-01

  U radu se analizira pojam fleksigurnosti u državama članicama EU i proučava odnos između komponenata fleksigurnosti (npr. radno zakonodavstvo, programi cjeloživotnog učenja i aktivne i pasivne mjere tržišta rada) kao i učinak tržišta rada (npr. stope zaposlenosti, nezaposlenosti i dugoročne nezapolsenosti) u 20 zemalja članica EU tijekom razdoblja od 1990. do 2008. godine. Regresijske analize pokazale su da su troškovi za aktivne mjere zapošljavanja i sudjelovanje u programima cjeloživotnog u...

 13. ANALIZA ENERGIJSKEGA UČINKA TOPLOTNE ČRPALKE VODA/VODA IN ZRAK/VODA ZA OGREVANJE IN HLAJENJE VEČNAMENSKEGA OBJEKTA

  OpenAIRE

  Zadravec, Andrej

  2010-01-01

  V diplomski nalogi je predstavljena izbira in dimenzioniranje toplotne črpalke voda/voda in zrak/voda za večnamenski objekt. Kot podlaga pri izbiri toplotne črpalke za ogrevanje je izdelan transmisijski izračun večnamenskega objekta in za potrebe hlajenja so izračunani dobitki toplote v večnamenskem objektu. Po določitvi vseh parametrov sta bili izbrani, ter tehnično in ekonomsko primerjani toplotni črpalki voda/voda in zrak/voda. Toplotna črpalka voda/voda je montirana v samem večnamenskem o...

 14. Dinamična analiza klimatizacijskega sistema s toplotno črpalko: Dynamic analysis of an air-conditioning system with a heat pump:

  OpenAIRE

  Balen, Igor; Donjerković, Petar; Galaso, Ivan

  2000-01-01

  In this paper a dynamic operation analysis of a low-velocity central air-conditioning system with a heat pump in terms of the changing operating conditions during the year is performed. For this purpose an original hour-by-hour simulation model of the system has been developed. The model consists of two integrated parts:calculation of the heat loss or heat gain to the space and determination of the heating and cooling load imposed on the air-conditioning system. The hourly and monthly energy ...

 15. Prognozowanie cash flow w przedsiębiorstwach sektora innowacyjnego i tradycyjnego – analiza spółek notowanych na GPW w Warszawie

  OpenAIRE

  Bolek, Monika; Grosicki, Bartosz

  2014-01-01

  W artykule autorzy rozważają problematykę związaną z możliwością prognozowania cash flow z działalności operacyjnej przedsiębiorstwa na podstawie wskaźników rentowności i wskaźników płynności. Wskaźniki płynności wskazują na strategię zarządzania kapitałem pracującym, co powinno determinować poziom cash flow generowanego przez przedsiębiorstwo, a cykl konwersji gotówki jest nie tylko dynamiczną miarą płynności, wskazującą na szybkość odzyskiwania gotówki zainwestowanej w cykl obrotowy, lecz t...

 16. Procjena djelovanja formokrezola u odnosu na agregat mineralnog trioksida kod pulpotomijom liječenih mliječnih kutnjaka: meta-analiza

  OpenAIRE

  Bekiroglu, Nural; Durhan, Ahu; Kargul, Betul

  2010-01-01

  Svrha: Ovim se radom željelo predstaviti sustavan pregled učinaka formokrezola (FC-a) i agregata mineral-trioksida (MTA) kao lijekova u terapiji pulpotomije mliječnih kutnjaka. Materijal i metode: Metotologija istraživanja sastojala se od pretraživanja MEDLINE-a, PubMed-a, SCI-a i sveučilišne knjižnice Marmara. Ukupno je bilo obrađeno 165 radova u kojima je bilo riječi o kontroliranim randomiziranim kliničkim istraživanjima. Kod svih se radilo o mliječnim kutnjacima kod kojih se otvorila vita...

 17. Clinical analysis of safety and effectiveness of electroconvulsive therapy [Analiza kliniczna skuteczności i bezpieczeństwa leczenia elektrowstrząsowego

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dąbrowski, Marek

  2012-06-01

  Full Text Available Aim. The aim of the study was to assess efficacy and safety of electroconvulsive therapy. Methods. 43 patients included into the study were hospitalised in The Institute of Psychiatry and Neurology and received all together over 400 bilateral electroconvulsive procedures. Most of the patients (N=25 were qualified for electroconvulsive therapy due to treatment resistant depression (58.1%. Six patients: 2 with catatonia and 4 with depression had life saving indications for electroconvulsive therapy. Three patients (7% were excluded from electroconvulsive therapy, following 1 or 2 electroconvulsive procedures. Forty patients continued electroconvulsive therapy. Results. There were no complications and serious adverse events in patients who continued electroconvulsive therapy. Generally, electroconvulsive therapy was well tolerated and treatment had been cut down in only one case due to adverse events and high risk related to the procedure. Transient cardiac arrhythmias (10% of patients were the most often occurring adverse events and patients (35% mostly reported headaches. We observed remission in 22 patients (58% and improvement in 14 patients (35% following electroconvulsive treatment. Only 4 patients (10% had no benefit after a series of electroconvulsive procedures. Electroconvulsive treatment was most effective in patients with catatonia (80% patients had full recovery and in depressive patients with bipolar disorder (73% patients had full recovery. Conclusion. Electroconvulsive procedures were safe and effective. Electroconvulsive treatment was most effective in catatonic patients with schizophrenia and in depressive patients with bipolar disorder.

 18. Analiza primene tečnog naftnog gasa kao pogonskog energenta motora SUS / Analysis of application of liquefied petroleum gas as an IC engine fuel

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Slavko Rakić

  2008-01-01

  Full Text Available U svetu su izražene tendencije razvoja motornih vozila koja koriste ekološki čista i dovoljno raspoloživa goriva. Jedan od načina rešavanja aktuelnih zadataka automobilske industrije jeste korišćenje alternativnih goriva, odnosno alternativnih energetskih potencijala. U radu je analiziran tečni naftni gas (TNG kao alternativno gorivo za pogon motornih vozila. Nakon iznošenja osnovnih fizičko -kemijskih karakteristika TNG-a i analize upotrebe gasa kao pogonskog goriva motora SUS, prikazane su i komponente sistema za pogon motora na TNG. Navedeni su i primeri razvijenih zemalja koje pokušavaju da povećaju procenat primene alternativnih goriva u drumskom saobraćaju. Analizirani su, takođe, osnovni pokazatelji motora (snaga, ekonomičnost i ekološke karakteristike pri pogonu na TNG, koji potvrđuju daje ovo gorivo ekonomičnije i ekološki čistije od benzina i dizel goriva. / Global trends in automotive industry worldwide include development of environment-friendly vehicles which use 'clean' and attainable fuels. Alternative fuels and alternative energy sources represent one solution to the problem. In this paper Liquefied Petroleum Gas (LPG is analyzed as an alternative fuel for motor vehicle engines. After bringing up basic physical and chemical properties of LPG and the analysis of gas usage as a fuel for internal combustion engines, the general picture of the system components for LPG engine fuels is given. The paper also presents examples of how developed countries try to increase the percentage of alternative fuel usage in the road transportation. Finally, the analysis of the main LPG-powered engine indicators (power, economical and environmental properties confirms that LPG is more economical and more environment-friendly than standard engine fuels.

 19. Analiza, structura şi direcţii de dezvoltare ale pieţei imobiliare. Studiu de caz Municipiul Galaţi

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lucean Mihalcea

  2012-12-01

  Full Text Available This paper has proposed to analyze the main elements underlying the evaluation of a municipality-related real estate development pole passing through a slowdown. Its purpose is to provide those interested, public administration, companies and citizens, not least that municipality, relevant information on the structure of the housing market and its trends, closely related to the potential economic and social development of the municipality concerned. Based on the analysis performed, it can complete development strategies related to the city studied, encompassing social and urban studies marketing. In the case study were processed and valued elements of economic documentation made by the author for PUG Galati. The main chapters of the paper analyzes the structure of the real estate market, forecasting its economic-development binomial real estate development. The two planes are the main complex housing the city of Galaţi.

 20. Modelling and Analysis of Phase Transformations and Stresses in Laser Welding Process / Modelowanie I Analiza Przemian Fazowych I Naprężeń W Procesie Spawania Laserowego

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Piekarska W.

  2015-12-01

  Full Text Available The work concerns the numerical modelling of structural composition and stress state in steel elements welded by a laser beam. The temperature field in butt welded joint is obtained from the solution of heat transfer equation with convective term. The heat source model is developed. Latent heat of solid-liquid and liquid-gas transformations as well as latent heats of phase transformations in solid state are taken into account in the algorithm of thermal phenomena. The kinetics of phase transformations in the solid state and volume fractions of formed structures are determined using classical formulas as well as Continuous-Heating-Transformation (CHT diagram and Continuous-Cooling-Transformation (CCT diagram during welding. Models of phase transformations take into account the influence of thermal cycle parameters on the kinetics of phase transformations during welding. Temporary and residual stress is obtained on the basis of the solution of mechanical equilibrium equations in a rate form. Plastic strain is determined using non-isothermal plastic flow with isotropic reinforcement, obeying Huber-Misses plasticity condition. In addition to thermal and plastic strains, the model takes into account structural strain and transformation plasticity. Changing with temperature and structural composition thermophysical parameters are included into constitutive relations. Results of the prediction of structural composition and stress state in laser butt weld joint are presented.

 1. ANALIZA TUJEGA OKOLJA IN TRŽNIH PRILOŽNOSTI NA TUJIH TRŽIŠČIH - NA PRIMERU PODJETJA PALOMA D.D.

  OpenAIRE

  Kitel, Lidija

  2016-01-01

  Razlogi za internacionalizacijo poslovanja podjetja so različni. Od povečanja prihodkov, povečanja dobička, doseganja ekonomije obsega, pritiska konkurence, omejenosti domačega tržišča itd. Vsi pa imajo skupni cilj, tj. zagotoviti podjetju dolgoročno rast in razvoj podjetja. Podjetja so pri vstopu na tuja tržišča izpostavljena različnim tržnim, tehnološkim, finančnim in organizacijskim izzivom in oviram. Poslovna presoja, ali je podjetje sposobno sprejeti te izzive in premagati ovire, je k...

 2. Nasilje v družini in policija - analiza PU Krško : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija Varstvoslovje

  OpenAIRE

  Jerič, Melanija

  2012-01-01

  Nasilje v družini je pogosta tema v današnjem času, z njo se srečujemo v bližnji okolici. Med nami je prisotno že dolgo, vendar se zadnje čase čedalje več govori in piše o njem. Ker se nasilje največkrat izvaja nad šibkejšimi, ženskami, otroki in starostniki, sem se v diplomski nalogi na to skupino še bolj osredotočila. Poznamo več vrst nasilja, zato sem jih naštela in opisala, zanimale pa so me tudi posledice nasilja na žrtev. Najhujše posledice pusti nasilje nad otroki oz. če ga izvaja eden...

 3. Analiza primene tečnog naftnog gasa kao pogonskog energenta motora SUS / Analysis of application of liquefied petroleum gas as an IC engine fuel

  OpenAIRE

  Slavko Rakić

  2008-01-01

  U svetu su izražene tendencije razvoja motornih vozila koja koriste ekološki čista i dovoljno raspoloživa goriva. Jedan od načina rešavanja aktuelnih zadataka automobilske industrije jeste korišćenje alternativnih goriva, odnosno alternativnih energetskih potencijala. U radu je analiziran tečni naftni gas (TNG) kao alternativno gorivo za pogon motornih vozila. Nakon iznošenja osnovnih fizičko -kemijskih karakteristika TNG-a i analize upotrebe gasa kao pogonskog goriva motora SUS, prikazane su...

 4. KAKO PROMIJENITI MODEL GLOBALIZACIJE DA ONA SLUŽI DOBROBITI ČOVJEČANSTVA I NAPRETKU LJUDSKE CIVILIZACIJE - ANALIZA JOSEPHA STIGLITZA

  OpenAIRE

  Mesarić, Milan

  2007-01-01

  Svrha je ovoga rada prikazati poglede, zaključke i prijedloge Josepha Stiglitza izložene u njegovoj najnovijoj knjizi «Making Globalization Work», i raspraviti o nekim ključnim problemima neoliberalne globalizacije. Polazna osnova kritičnog razmatranja aktualnoga modela globalizacije tri su premise J. Stiglitza: a) nedostaci tržišnog mehanizma, kolikogod on bio prijeko potreban motivator i regulator ekonomskih procesa, posebno u odnosu na socijalne i ekološke aspekte razvitka; b) prilagođenos...

 5. Rodzinne i społeczno-kulturowe uwarunkowania zaburzeń psychicznych. Analiza z perspektywy płci społeczno-kulturoioej

  OpenAIRE

  Frąckowiak - Sochańska, Monika

  2010-01-01

  This article deals with social, cultural and family context of mental disorders. The author carries out her research from the perspective of gender studies, which is crucial regarding epidemiological statistical data and clinical observation. According to these two sources of information, there are several disorders "typical" for women (like: depression, anorexia, bulimia, anxiety disorders, histrionic personality disorder, dependent personality disorder and anxiety personality...

 6. The analysis of the impact of small retention on water resources in the catchment/ Analiza oddziaływania małej retencji na zasoby wodne zlewni

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mioduszewski Waldemar

  2014-12-01

  Full Text Available Omówiono wpływ wybranych działań małej retencji na ograniczenie zagrożeń powodowanych suszą lub powodzią. Na podstawie badań modelowych oceniono wpływ małych zbiorników wodnych i piętrzeń wody w sieci rowów na odpływ rzeczny oraz poziom zwierciadła wód gruntowych.

 7. Analiza možnosti izboljšave procesa razvoja programske opreme z uporabo agilnih metod - primer Opal d.o.o.

  OpenAIRE

  Primožič, Gregor

  2012-01-01

  Agilne metode razvoja programske opreme so fleksibilne metode primerne predvsem za manjše razvojne skupine, ki se morajo hitro prilagajati spremembam. Pogosto se navajajo kot alternativa bolj togim klasičnim metodam. Preverjali smo možnost vpeljave agilnih metod na primeru podjetja, ki sedaj za razvoj programske opreme ne uporablja nobene formalno definirane metode. Predvsem smo z intervjujem z razvijalci ugotavljali njihovo pripravljenost na spremembe. Ugotovili smo, da so v splošnem sicer p...

 8. TECHNICAL ANALYSIS BY THE JAPANESE CANDLES METHOD ON THE EXAMPLE OF AGRICULTURAL MARKETS ANALIZA TECHNICZNA METODA SWIEC JAPONSKICH NA PRZYKLADZIE RYNK ROLNYCH

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  ANNA JAKUBCZAK

  2013-03-01

  Full Text Available The key goal of work was to study of basic information possibilities of the Japanese Candles method and to present its usefulness to make decisions on agricultural markets. The method is a result of the evolution of methods of technical analysis, which lasted for centuries. The usefulness of this method to make decisions is high, but significantly affect have the ability to interpret the observed signals and taking into account the specificities of agricultural markets.Celem opracowania bylo zbadanie podstawowych mozliwosci informacyjnych metody swiec japonskich oraz przedstawienie jej przydatnosci do podejmowania decyzji na rynkach rolnych. Zaprezentowano zwiezla ewolucje metod analizy technicznej oraz scharakteryzowano podstawowe narzedzia metody swiec japonskich, takie jak objecie bessy i hossy, pojedyncze swiece i ich formacje dajace sygnal do wycofania z rynku, doji , luki oraz formacje kontynuacji trendu.

 9. Istraživanje utjecaja fizičkih svojstava stijena na promjene propusnosti: analiza slučaja razvoja heterogenosti ležišta

  OpenAIRE

  Benzagouta, Mohammed Said

  2013-01-01

  Različiti čimbenici imaju utjecaj na petrofizičke značajke ležišta i njihov razvoj. Istraživanja su pokazala da su za provjeru značajki ležišta, heterogenosti i najvažnije propusnosti, najvažnija teksturna i fizička svojstva stijena. Varijacije u rasporedu veličine zrna i njihov razmještaj je jedan od čimbenika odgovornih za neusklađenost petrofizičkih značajki i u osnovi propusnosti i heterogenosti. Tako i u ovoj studiji slučaja, procjena kvalitete ležišta može biti podržana različit...

 10. Analiza niskofrekventnog spektra vibracija na elementima strukture helikoptera 'Gazela' / Analysis of low frequency vibrations on the structural connection elements of the Gazelle helicopter

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Miroslav M. Jovanović

  2010-10-01

  Full Text Available U radu je prikazan postupak i metodologija ispitivanja vibracija na helikopteru 'gazela' radi definisanja efikasnosti prigušenja vibracija na vezi struktura - sedište pilota. Posebna pažnja posvećena je teorijskim osnovama vibracija na helikopteru, određivanju radnih frekvencija, definisanju režima rada i profila leta helikoptera u toku ispitivanja. Na kraju rada prikazani su rezultati merenja vibracija u frekventnom domenu. / In this paper the procedure and methodology of vibration testing on a Gazelle helicopter are presented with the aim to define efficiency of vibration damping at the structure-pilot seat connection. A particular attention is paid to the theoretical basis of helicopter vibrations, definition of working frequency, regime and profile of flight during the test. The results of the vibration measurement are shown in the frequency domain. Introduction Nowadays, possibility of defining loads and vibrations is one of the most important requests in the design and modification of processes on helicopters. The loads occuring on the main rotor during flight are the basic source of vibrations on the helicopter. Possibilities to satisfy international standards in the area of structural and human vibrations are based on continuous and adequate measurement and analysis of the vibration levels on all elements of helicopters. This paper shows the procedures of vibration measuring and analyzing in order to define efficiency of vibration damping using a modern acquisition system NetdB 12 and its software dBFA Suite. Theoretical analysis of vibration sources on the helicopter main rotor The helicopter rotor operates in a complex aerodynamic flow field. The aerodynamic loads on the rotor blade vary considerably as it moves around the rotor disc, and in steady flight these loads are periodic. A particular attention is paid to a theoretical basis of vibration sources on a helicopter. A complex aerodynamic field in the plane of the helicopter main rotor during different profiles of flight is shown and explained. This part of the paper gives the equations of force and moments on the main rotor with the aim to define basic working frequencies. Sources of vibrations and the determination of working frequencies on the gazelle helicopter The sources of vibrations on the Gazelle helicopter (main rotor, tail rotor and engine are described as well as the vibration transfer from the sources to the structure through the helicopter transmission and the structure as a receiver of vibrations. The working frequencies of the Gazelle helicopter are defined and the causes for avoiding the low vibration frequency range are explained. Methodology and procedure of vibration testing on the gazelle helicopter The procedure of vibration testing has a few steps (pre-test, test and post test step, given in Fig. 5. After the determination of working frequencies and the testing point, the next step is selecting test equipment and installment of the accelerometers and other probes. After these preparations, the last step in the pre-test procedure is choosing the flight profiles in which the vibrations are measured. The results of testing and analysis of vibration damping at the structure - pilot seat connecting point The testing results are collected in the test phase. The results of the vibration measurement are shown in the time and frequency domain for the chosen flight conditions of the Gazelle helicopter. The results are given for two profiles of flight (for acceleration and for the left and right turn. The analysis must give an answer about the efficiency of vibration damping at the structure - pilot seat connecting point. The conclusions must not be ambiguous and must give enough elements for making a decision about subsequent actions. Vibration levels of in the acceleration phase For this phase of flight, all helicopter flight parameters are recorded and given as a function of time (velocity, altitude, drift of commands, loads und angular velocity while the vibrations are given in the frequency domain. The vibrations at the tested connecting point are analyzed in the function of velocity, followed by the conclusions and comments about the level of vibrations in the phase of acceleration. Level of vibrations during the left and the right turn For this profile of flight, the frequency spectrum for both turns is given and the fundamental difference in that spectrum is explained. The analysis of these two turns reveals the increase of the vibration level at the test point at a particular frequency. Conclusion The illustrated methodology and the procedures of measuring and analyzing the low-frequency vibration range on the Gazelle helicopter can be applied for all types of aircraft which are in operational use in the Serbian Air Forces. The shown procedure can be used for measuring and analyzing vibrations on all elements of helicopter systems, aiming at meeting international standards, continuous system developing, modifying technical systems and detecting potential failure elements in the systems in operational service.

 11. Bibliometrijska analiza Acta stomatologica Croatica za razdoblje od godine 1987. do 2006. = Bibliometric analysis of Acta Stomatologica Croatica: 1987-2006

  OpenAIRE

  Borić, Vesna; Strujić, Mihovil

  2006-01-01

  This article presents a bibliometrical analysis of the journal Acta Stomatologica Croatica from 1987 until 2006. The sample consists of 711 articles, categorized as original scientific articles, preliminary publications, reviews, professional papers, editorials, congress presentations, case reports, and one bibliography. The analysis included publications (according to number, type, language and number of pages), authors (institutional affiliation and country of origin), used bibliographical ...

 12. ANALIZA STRATEGIC? DE MARKETING, DE POZI?IONARE A M?RCII UNEI FRANCIZE SPORTIVE PROFESIONISTE ?I A?TEPT?RILE CONSUMATORILOR DE SPORT

  OpenAIRE

  Gheorghe Jinga

  2012-01-01

  The sport events market is characterised by a demand with its specific requirements and an offer intensely pressured by results. This market commersializes a valid, ephemeral product, having not so well defined characteristics and attributes which are instable in a competitive universe. I will try to present a specific diagnosis between demand and offer in the form of sports entertainment and also the importance between the strategic view of the leaders, of the owners of clubs, the ones who o...

 13. FEM-analiza utjecaja kuta matrice na deformiranje i naprezanje u procesu izvlačenja čelika za prenapregnuti beton

  OpenAIRE

  Pilarczyk, J. W.; J. Markowski

  2005-01-01

  U radu su prikazani rezultati kompjuterske simulacije procesa izvlačenja čeličnih žica za prenapregnuti beton. Simulacija je provedena sofverom FEM (Forge 2). Uz matricu sa različitim kutom 2 = 8°, 12° i 18° za izvlačenje žice rabljena je čelična šipka DB92 s promjerom od 5,5 mm (prema poljskim standardima). Da bi se dobila žica promjera 2,5 mm, šipka se morala provući 5 puta kroz matricu. Poslije svake provlake određivana su mehanička svojstva i naprezanje vučenja.

 14. Analiza mehaničkih i strukturnih svojstava zavarenih spojeva mikrolegiranog čelika u ovisnosti o kvaliteti punjenih žica

  OpenAIRE

  Rakin, Marko; Bajić, Nikola; Mrdak, Mihailo; Veljić, Darko; Arsić, Miodrag

  2013-01-01

  Cilj istraživanja bio je homologizirati punjene žice izrađene od uske čelične trake i jezgra ispunjenog metalnim prahovima i niskomolekularnim hidrofobnim spojevima bolje kvalitete. Za ispitivanje su izrađene epruvete od mikrolegiranog čelika NIOMOL 490K, namijenjenog za izradu zavarenih konstrukcija izloženih dinamičkom opterećenju i djelovanju niske temperature. Zavarivanje epruveta je urađeno u zaštiti CO2 postupkom (MAG) s dvije različite kvalitete niklom punjene žice. Izvršeno je isp...

 15. ANALIZA STATISTICĂ PRIVIND EVOLUŢIA DISTRIBUŢIEI SERVICIILOR TURISTICE ÎN SPAŢIUL EUROPEAN, PRIN INTERMEDIUL INTERNETULUI

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Iulian CONDRATOV

  2007-06-01

  Full Text Available Travel and Tourism as one of the world’s highest priority industries have an important economic impact on the global as well as on the local level. Information is the crucial factor for tourists while planning, booking and being on vacation as well as sometimes after their trip. The nature of tourism and its products makes tourism an intensive information business. These issues lead to the insight that tourism belongs to the industries most affected by the rapid changes in technology during the last two decades. The important role of information explains the importance of Information Technology (IT applications in tourism. The Internet can be seen as one of the most influential technologies that change traveller’s behaviour. While the number of Internet users increases and is reported to have reached 957 Mio. (IWS, 2005, the diffusion of information technology has improved travel service supply in efficiency, quality and flexibility. As a result, the ability to accurately online measure consumer’s satisfaction and experiences in order to constantly meet consumer’s needs and to develop customized online marketing strategies will be essential for improving online service quality

 16. Analiza nekih visoko strukturiranih mreža krijumčarenja ljudi i trgovanja ljudima iz Albanije i Bugarske u Belgiju

  OpenAIRE

  Leman, Johan; Janssens, Stef

  2006-01-01

  Autori istražuju logističku ekologiju 30 opsežnih (masovnih) mreža koje su sudjelovale u krijumčarenju ljudi i trgovanju ljudima iz Albanije i Bugarske u Belgiju (1995–2003). Detaljnije je istraženo deset mreža kako bi se odredila tri konačna profila mreža na temelju uporabe strukturnih i operativnih posredničkih struktura. One su nazvane obrascem »individualne infiltracije« i »strukturne infiltracije« krijumčarenja ljudima te obrascem trgovanja »nasilno kontroliranom prostitucijom«. Valja pr...

 17. Trgovina z ljudmi - analiza problematike na Češkem : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija Varnost in policijsko delo

  OpenAIRE

  Košljar, Nika

  2014-01-01

  Trgovina z ljudmi, velikokrat poimenovana tudi »trgovina z belim blagom«, je ena izmed najdobičkonosnejših dejavnosti mednarodno organiziranega kriminala. Trgovino z ljudmi lahko poimenujemo tudi suženjstvo enaindvajsetega stoletja, ki obsega različne pojavne oblike in načine pridobivanja žrtev. Poznamo mnogo oblik tovrstne trgovine, od prisilne prostitucije tako otrok kot odraslih, prisilnega beračenja, prisilnih porok, trgovanja s človeškimi organi, otroške pornografije, nedovoljene posvoji...

 18. Analiza rezultata određivanja sadržaja stabilizatora u prirodno starenim barutima / Content of stabilizer determination results analysis of naturally aged gun propellants

  OpenAIRE

  Luka Grbović; Slaviša Stoiljković

  2006-01-01

  Praćenje sadržaja stabilizatora jedna je od suvremenih i pouzdanih metoda koja se u svetu, a i kod nas, primenjuje za kontrolu kemijske stabilnosti i prognoziranje veka upotrebljivosti baruta. Radi ocene kemijske stabilnosti baruta domaće proizvodnje u radu su analizirani rezultati određivanja sadržaja stabilizatora u prirodno starenim jednobaznim barutima tipa NC i NCD i dvobaznim barutima tipa NGB i NGH. Pri tome su uporedno analizirani rezultati uzoraka iz kolekcija baruta iz Kragujevca (K...

 19. Technologia i życie społeczne. Analiza relacji na przykładzie współczesnego świata sportu

  OpenAIRE

  Nosal, Przemysław

  2012-01-01

  Nauk Społecznych UAM: Instytut Socjologii Celem mojej pracy jest przedstawienie relacji między technologią a życiem społecznym. Relację tę analizuję na przykładzie świata sportu. Praca doktorska składa się z dwóch części: teoretycznej i empirycznej. W tej pierwszej ukazuję tło swoich badań - wskazuję społeczny charakter technologii i sportu, a także podkreślam trwałość tego historyczną związku. W części empirycznej skupiam się na obecności technologii w sporcie. Zawartość tych rozdziałów t...

 20. Analiza czynników wpływających na jakościowe cechy wyników wwyszukiwarce Google

  OpenAIRE

  Pamuła-Cieślak, Natalia

  2013-01-01

  W artykule podjęto próbę identyfikacji czynników mających istotny wpływ na jakościowe cechy rezultatów uzyskanych w wyszukiwarce Google. Wzięto pod uwagę algorytmy, zaproponowaną architekturę listy odpowiedzi, politykę koncernu oraz faktyczne zachowania użytkowników wykorzystujących to narzędzie. Wskazano istotne czynniki dla jakościowego postrzegania wyszukanej informacji, a także niedostatki − zarówno po stronie narzędzia, korporacji, jak i użytkowników wyszukiwarki. The paper aims to id...

 1. Standardy społecznej odpowiedzialności małego biznesu. Analiza porównawcza firm polskich i brytyjskich

  OpenAIRE

  Lewicka-Strzałecka, Anna

  2008-01-01

  The aim of this article is to discern the crux of SME sector social responsibility in developing countries. An attempt is made to identify, empirically, the ethical standards subscribed to by small firms in Poland and to compare them with the standards of small firms in the UK. The methodology of empirical analysis of the ethical standards of Polish entrepreneurs running small businesses was modelled on Laura Spence’s research on the priorities, practices and ethics of small firms...

 2. Analiza uticaja armiranobetonskog rama od sopstvenog opterećenja i spoljašnjih sila/Structural analysis of a prestressed concrete

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Miloš Z. Petrović

  2014-10-01

  Full Text Available U radu je prikazano delovanje sile prednaprezanja na armiranobetonski ram (u daljem tekstu AB ram. Posmatrani sistem je statički neodređen sa dva ukleštenja. Na njega deluje opterećenje prednaprezanje kablom silom Nk=600 kN, kao i sopstveno opterećenje. Visina rama je 6.00 m, a osovinski razmak 20.00 m. Opterećenje od sopstvene težine elemenata je od rigle i stuba. Opterećenje konstrukcije usled prednaprezanja spada u unutrašnja opterećenja, koja zamenjujemo ekvivalentnim opterećenjem koje predstavlja spoljašnje opterećenje. Proračun je izvršen metodom sila i metodom deformacija, kao i u softverskom programu 'Tower'. Metodom sila se uklanja ukleštenje i preseku se omogućava obrtanje. Statički neodređena veličina tada je moment ukleštenja. Kod metode deformacije sve statičke i deformacijske veličine izražavaju se putem izvesnog broja međusobno nezavisnih deformacijskih veličina, koje su određene iz uslova ravnoteže sistema. Broj nezavisnih deformacijskih neodređenih veličina predstavlja deformacijsku neodređenost nosača. Sve deformacijski neodređene veličine mogu se svrstati u dve grupe: prvu grupu čine uglovi obrtanja na krajevima kruto vezanih štapova, a drugu grupu komponente pomeranja čvorova. / The effects of prestressing forces on a reinforced concrete frame are shown in the paper. The structure is a statically indeterminate frame with two fixed supports. The load is due to tendon prestressing with Nk = 600 kN and due to self-weight of columns and beam. The columns height is 6.00 m and the beam span is 20.00 m. Effects of prestressing can be replaced by an external equivalent load. Calculations are performed by the force method, by the direct stiffness method and using the 'Tower' software. The rotational restraints are released at fixed supports and the restraint moments are calculated by the force method. The direct stiffness method uses the members' stiffness relations for computing member forces and displacements in structures. The unknown nodal rotations and translations are obtained by solving a system of equations. The considered tendon profile is without eccentricity above the columns. 'Tower 7' is software for static and dynamic structural analysis and for design of concrete elements. It enables overall structural analysis of plane and three-dimensional structures. Automated, integrated tools allow fast and reliable design or the verification of the results obtained by standard methods. Version 7 is a professional tool with high performance. Three different calculation methods have given close results, with minor differences.

 3. CFD analysis and flow model reduction for surfactant production in helix reactor = CFD analiza i redukcija modela strujanja za proizvodnju surfaktanta u helix reaktoru

  NARCIS (Netherlands)

  Nikačević, N.M.; Thielen, L.; Twerda, A.; Hof, P.M.J. van den

  2015-01-01

  Flow pattern analysis in a spiral Helix reactor is conducted, for the application in commercial surfactant production. Step change response curves (SCR) were obtained from numerical tracer experiments by three-dimensional computational fluid dynamics (CFD) simulations. Non-reactive flow is simulated

 4. Analysis of activity of German Society of Photogrammetry, Remote sensing and Geoinformatics. Analiza działalności Niemieckiego Towarzystwa Fotogrametrii, Teledetekcji i Geoinformatyki

  Science.gov (United States)

  Kresse, W.

  2014-12-01

  DGPF is the German Society of Photogrammetry, Remote Sensing and Geoinformatics - established in 1909, with currently 800 people. The Society has 12 working committees to work on issues in the field of photogrammetry and remote sensing as well as geoinformatics. In international cooperation with societies of Austria and Switzerland joint congresses are organized every three years. Similar cooperation could arise between Polish Society of Photogrammetry and Remote Sensing and DGPF.

 5. Analiza rezultata određivanja sadržaja stabilizatora u prirodno starenim barutima / Content of stabilizer determination results analysis of naturally aged gun propellants

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Luka Grbović

  2006-04-01

  Full Text Available Praćenje sadržaja stabilizatora jedna je od suvremenih i pouzdanih metoda koja se u svetu, a i kod nas, primenjuje za kontrolu kemijske stabilnosti i prognoziranje veka upotrebljivosti baruta. Radi ocene kemijske stabilnosti baruta domaće proizvodnje u radu su analizirani rezultati određivanja sadržaja stabilizatora u prirodno starenim jednobaznim barutima tipa NC i NCD i dvobaznim barutima tipa NGB i NGH. Pri tome su uporedno analizirani rezultati uzoraka iz kolekcija baruta iz Kragujevca (KB-1 i Zelenike (KB-2. Dobijeni rezultati ukazuju na znatno brži pad stabilnosti uzoraka baruta iz kolekcije KB-2, što se može objasniti značajnim uticajem klimatskih uslova. Osim toga, dobijeni rezultati potvrđuju uticaj mnogih faktora na kemijsku stabilnost baruta, kao što su: sastav, kvalitet sirovina, tehnološki postupak, oblik i dimenzije barutnog zrna i sl. / Monitoring of the stabilizer content is one of the modern and reliable methods in the world, and here also, which is used to control chemical stability and to predict the usage time of gun propellants. For the purpose of evaluation of gun propellants' chemical stability manufactured in our country, in this paper -we analyzed results from the content of stabilizer determination in naturally aged single base, NC and NCD type, and double base, NGB and NGH type of gun propellants. At the same time -we analyzed results from both collections of gun propellant samples, one from Kragujevac factory (KB-1 and the other from Zelenika factory (KB-2. Obtained results point that the stability decays faster for KB-2 collection samples, -which can be explained due to climate factors. Beside this influence, obtained results prove the influence of many factors on chemical stability of gun propellants: used components, quality of the ingredients, procedures of manufacture, shape and dimensions of gun propellant grains, etc.

 6. Analiza SWOT w małym przedsiębiorstwie turystycznym. Nowe spojrzenie na starą metodę

  OpenAIRE

  Napierała, Tomasz

  2008-01-01

  The aim of this paper is to present a detailed characteristic of possibility of SWOT analysis’ use in the process of strategic planning in small tourist enterprises. The author based conclusions on his own research, but also professional experience, which is a result of his engagement in consultancy for tourist companies. The paper is divided into two main parts. First part is dedicated to critical review of possibilities of SWOT analysis’ use in the process of strategic planning according to...

 7. Progressive failure analysis of composite sandwich beam in case of quasistatic loading: Napredna analiza poškodb sestavljenega kompozitnega nosilca pri kvazistatičnem obremenjevanju:

  OpenAIRE

  Kroupa, Tomáš; Laš, Vladislav; Mandys, Tomáš

  2014-01-01

  This paper is focused on a progressive failure analysis of a sandwich composite panel considering a non-linear model of core and skins using explicit analysis. The material properties were determined from tensile and compressive tests of the outer composite skin and the foam core. A user-defined material model was used to describe the non-linear orthotropic elastic behaviour of the composite skin. The material parameters of the outer composite skin were determined using the identification pro...

 8. Modelling and Analysis of Phase Transformations and Stresses in Laser Welding Process / Modelowanie I Analiza Przemian Fazowych I Naprężeń W Procesie Spawania Laserowego

  OpenAIRE

  Piekarska W.

  2015-01-01

  The work concerns the numerical modelling of structural composition and stress state in steel elements welded by a laser beam. The temperature field in butt welded joint is obtained from the solution of heat transfer equation with convective term. The heat source model is developed. Latent heat of solid-liquid and liquid-gas transformations as well as latent heats of phase transformations in solid state are taken into account in the algorithm of thermal phenomena. The kinetics of phase transf...

 9. RAČUNALNIŠKA ANALIZA VPLIVA VSTOPNIH PROCESNIH PARAMETROV NA LASTNOSTI KONČNEGA PRODUKTA V RAZPRŠILNEM SUŠILNIKU TANINSKIH DELCEV

  OpenAIRE

  Krajnc, Bojan

  2009-01-01

  Konstrukcija razpršilnega sušilnika je prilagojena značilnim obratovalnim pogojem, včasih pa je treba zaradi zahtev po drugi vrsti produkta in/ali spremenjeni proizvodni kapaciteti uporabiti isti razpršilni sušilnik in ga modificirati. Pogosto pa je treba spremeniti obratovalne pogoje zaradi izboljšanja energetske učinkovitosti celotnega postopka razpršilnega sušenja. V tem delu so predstavljeni rezultati analize vpliva vstopnih procesnih parametrov na lastnosti končnega produkta v razprši...

 10. Uvođenje i analiza sustava za probijanje sigurnosti web mjesta s primjenom na sveučilišne akademske mreže

  OpenAIRE

  Cho, Ying-Chiang

  2015-01-01

  Sve je uobičajenije za web aplikacije i poslužitelje za pohranu podataka rukovanje putem programskog rješenja u oblaku; stoga je sve veći broj ljudi koji svoje privatne podatke stavljaju na internet, motivirajući istraživanje mogućnosti programskog rješenja u oblaku, sigurnosti baza podataka i kodiranih nadležnosti. U procjeni Open Web Application Security Project (OWASP)-a, ubacivanje SQL-a jedan je od najopasnijih napadnih vektora na sigurnost interneta. Imajući to u vidu, uveli smo sustav ...

 11. Retrospective analysis of the course of psychotic episodes in adolescent inpatients [Retrospektywna analiza przebiegu epizodów psychotycznych u hospitalizowanej młodzieży

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Remberk, Barbara

  2012-08-01

  Full Text Available Aim. Analysis of clinical presentations and course of psychotic episodes in adolescent inpatients. Method. A retrospective analysis of charts of all (n=300 hospitalised patients diagnosed with of one of the schizophrenia-spectrum disorders (F20 – F29 over a 10-year span period (1998–2008 was conducted at the Child and Adolescent Department of Institute of Psychiatry and Neurology. The distribution of diagnoses was compared with a sample of 200 adult hospitalisations. Also, the demographic and clinical data, percentage of rehospitalisations and stability of the diagnosis was analysed. Results. The distribution of diagnoses in the schizophrenia spectrum of psychotic episodes was found to be different in adolescent patients than in adults. In further analysis of schizophrenia (F20, schizotypal disorder (F21, acute and transient psychotic disorder (F23 and schizoaffective disorder (F25 significant differences in the length of hospitalisation, gender distribution, frequency of rehospitalisation and stability of the diagnosis were observed. Stability of the diagnosis in the whole group was 52%. Schizophrenia was the most stable diagnosis. Conclusion. Distribution of schizophrenia spectrum diagnoses is different in adolescent and adult inpatients. In adolescents psychotic episodes other then schizophrenia are frequent. Diagnostic difficulties seemed to be confirmed by not very high diagnostic stability. However for F20, F21, F23 and F25 diagnoses different clinical and demographic profiles were observed, what may confirm that these disorders are separate nosological entities.

 12. Spremljanje, modeliranje in analiza dogajanja med elektroporacijo celičnih membran in vivo ter njena uporaba: Assessment, modeling and analysis of cell membrane electroporation in vivo and its applications:

  OpenAIRE

  Cukjati, David; Čorović, Selma; Jarm, Tomaž; Miklavčič, Damijan; Pavšelj, Nataša; Serša, Gregor

  2008-01-01

  Cell membrane is, in general, impermeable to larger molecules. However, the application of electric pulses to cells, either in suspension or as tissue, causes the electroporation of the cell membrane, increasing its permeability and making it possible for larger molecules which otherwise cannot cross the membrane, such as drug molecules or the DNA, to enter cells. The most widely used electroporation-based biomedical applications are electrochemotherapy, gene electrotransfer and transdermal d...

 13. The analysis of the bipolarity features in students of arts and the students of technology [Analiza cech dwubiegunowości wśród studentów kierunków artystycznych oraz politechnicznych

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Siwek, Marcin

  2013-10-01

  Full Text Available Background. The aim of the research was to assess the prevalence of the bipolar spectrum features among students of a variety of faculties, by dividing them arbitrarily into ‘art’ or ‘technology’ cohorts.Material and methods. 120 subjects were examined, including 57 students of arts, and 63 students of technology. The tools used included a basic socio-demographic questionnaire and the Hirschfeld Mood Disorder Questionnaire (MDQ.Results. The bipolar spectrum features (as identified by the MDQ responses were significantly more prevalent among the students of arts, as compared to the students of technology (28.2% vs. 4.8%, p≤0.001; OR=7.8; CI 95%: 2.13–28.51; p≤0.01. Moreover, in comparisonto the students of technology, the students of arts were more likely to: 1 report mood patterns of intermittent ‘highs’ and ‘lows’ (49.1% vs. 15.9%, p≤0.0001; OR=5.11; CI 95%: 2.18–11.99; p≤0.001; 2 seek for psychiatric or psychological support (12.3% vs. 1.5%; p≤0.05; OR=5.2; CI 95%: 1.79–15.21; p≤0.01; 3 have a history of utilisation of psychotropic medications (31% vs. 7.9%, p≤0.001; OR = 8.7; CI 95%: 1.03–72.9; p≤0.05. They were also more likely to use psychoactive substances (other than alcohol.Conclusions. The considerable prevalence of the bipolarity features (as measured by the MDQ, combined with higher prevalence of intermittent periods of elevated or depressed mood, higher likelihood of seeking for psychiatric or psychological treatment, and higher prevalence of using psychoactive medications/substances in the cohort of the students of arts indicate a significant association between artistic talents and creativity, and the bipolar spectrum disorders.

 14. Learning in artistic gymnastics. An experimental study with children analysing some variables in that process Aprendizaje en gimnasia artística. Un estudio experimental con niños que analiza ciertas variables del proceso

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  J. López

  2010-09-01

  Full Text Available

  Today the training of sports skills has lead to the conception of new approaches to attain maximum results. In practice, many teaching methods are used, yet most of the articles on motor learning or sports training refer to the total or global and the partial or analytic methods, both of interest in the field of gymnastics, offering a number of important combinations between either extreme.

  Opinions differ concerning effectiveness, and such differences also exist in gymnastics. Carrasco (1977, nevertheless, proposes "mini-circuits" as the ideal teaching method in gymnastics. In looking for a practical solution to global or analytical teaching, one experimental group study was undertaken with children participating in Sports Schools between the ages of 9 and 11. The aim was to compare the effect of three training sessions (analytical training, "mini-circuit" training, mixed training on the learning and recall of gymnastic skills.

  Interested in both final performance as well as the teaching process, the following variables were studied: motor activity time, waiting time, total number of global movements, total number of feedbacks emitted by the teacher (amount and direction, and total number of spot checks. A pre-test, post-test and re- test design was used with three groups to assess the three training sessions. Each group was trained to learn the same variable-dependent outcome.

  The results of the study showed that the "mini-circuit" training was the most effective learning and recall method. The most highly-influence process variables were both the type of aids and type of feedback provided. Overall, it is worth highlighting the importance of using the "mini-circuit" method with children. From a pedagogic perspective, this is an important finding to take into consideration, which could yield important results during schooling.
  KEY WORDS: Gymnastics, teaching methods, Children training, Feedback, Aids

  En la actualidad el entrenamiento de la técnica deportiva ha motivado la creación de nuevos planteamientos con el fin de obtener máximos resultados. En la práctica son muchos los métodos de enseñanza empleados, pero la mayor parte de las publicaciones relativas al aprendizaje motor y al entrenamiento deportivo hablan del método global o total y del método parcial o analítico, cobrando ambos un interés especial dentro de la Gimnasia Artística.

  Sobre la efectividad de estas estrategias las opiniones son diferentes. Sin embargo, Carrasco (1977 propone los Mini-circuitos como la estrategia más eficaz para el aprendizaje de habilidades gimnásticas. Motivados por dar una solución práctica a esta cuestión del aprendizaje global y fraccionado hemos realizado un estudio experimental de grupos con niños de escuelas deportivas con un rango de edad de 9 a 11 años. El objetivo era delimitar la eficacia diferencial de tres tipos de entrenamiento ( Analítico, "Mini-circuito" y Mixto sobre el aprendizaje y retención en una habilidad gimnástica. Interesados no sólo en el rendimiento final sino también en todo el proceso de enseñanza, estudiamos las siguientes variables: Tiempo de Actividad Motriz,Tiempo de Espera, Nº de Movimientos Globales, Nº de Feedbacks Emitidos por el Profesor y Nº Total de Asistencias.

  Los resultados del estudio muestran la eficacia del Minicircuito sobre el resto de las estrategias. Las variables del proceso más afectadas han sido, los tipos de Asistencias prestadas así como los tipos de Feedbacks. Desde el punto de vista de la enseñanza, es un dato importante a considerar, ya que su aplicación puede resultar de gran utilidad en la etapa escolar.

 15. Analiza informacijskih vrzeli podatkov gozdne inventure v Sloveniji v luči zahtev Ministrske konference o varstvu gozdov v Evropi (MCPFE): Information gap analysis of the Slovenian forest inventory data in the light of MCPFE requirements:

  OpenAIRE

  Hočevar, Milan; Japelj, Anže

  2008-01-01

  Within the framework of the European MCPFE process, the state of forests and forest management is assessed on the basis of the state and changes of six Helsinki criteria and subordinated sustainable management indicators. We have identified gaps - information gaps - between information requirements of quantitative MCPFE indicators and available forest inventory data. Gaps were identified according to seven quality criteria. The biggest information gaps were identified in the 3rd - state of in...

 16. Nieformalne związki jedno i dwupłciowe jako alternatywne formy życia małżeńsko-rodzinnego. Analiza jakości i stabilności relacji

  OpenAIRE

  Jankowiak, Barbara

  2013-01-01

  This thesis presents the characteristics of alternative forms of marriage and family life with special consideration of cohabitation and homosexual relations. These untraditional kinds of partnership relations are more and more common and become new socialization patterns. An analysis was carried out of the satisfaction and stability of informal same- and different sex relations and a comparison of these relations was made to the intimate relations of marriages in order to esta...

 17. Analysis of Microstructure and Mechanical Properties Changes in AA1050 Aluminum Subjected to ECAP and KoBo Processes / Analiza Zmian Mikrostruktury I Własności Mechanicznych Aluminium AA1050 Po Procesie ECAP I KoBo

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bogucki R.

  2015-12-01

  Full Text Available Analysis of the results of the microstructure and the mechanical properties change in AA1050 aluminum alloy of technical purity processed using ECAP (Equal Channel Angular Pressing and KoBo deformation methods are presented in the paper.. ECAP process was performed according to Bc scheme in the range from 1 up to 10 passes. Changes of microstructure were analyzed using scanning electrone microscope equipped with electron backscattered diffraction (EBSD system. Microstructure and fraction of high-angle grain boundaries in KoBo processed samples were similar to those observed in ECAP processed samples after four passes. The most significant microstructure refinement was observed in ECAP processed sample submitted to 10 passes. In ECAP method the systematic increase of mechanical properties was observed along with increase of deformation degree.

 18. Hygiene Condition of Water Use and Sanitation Facilities at Urban Slums: Analysis of Port City Chittagong, Bangladesh / Wyposażenie Sanitarne W Slamsach Miejskich - Analiza Na Podstawie Miasta Portowego Chittagong, Bangladesh

  Science.gov (United States)

  Muhit, I. B.; Chowdhury, S. Tasneem; Nahid, Nurangir; Zaman, M. F.

  2015-03-01

  Low income community development is the prerequisite for the overall development of a society. There are different kinds of parameters to widen community development, such as health, economic, social, a living pattern, etc. Sanitation condition is the crucial aspect that is directly or indirectly inter bond with all the parameters. To see the exact reasons behind brutal unhygienic sanitation conditions of water supply and latrine system in a low cost community, the Chittagong City Corporation area has been picked. Relevant data have been collected from field survey, consultancy with inhabitants, Chittagong City Corporation, Power Development Board, and WASA. To know the possible reasons behind the water supply and germ-infested sanitation, state of a low cost community, this paper attempts to shed some light on the tribulations behind the scarcity of safe drinking water, dirt free as well as sustainable latrine and drainage system and offensive water management. Obszary takie jak rozwój gospodarczy, bariery społeczne, standard życia i zdrowie, ściśle związane są ze stanem wyposażenia sanitarnego. W artykule dokonano analizy warunków sanitarnych związanych z zaopatrzeniem w wodę i odprowadzeniem ścieków dla społeczności o niskich dochodach w obszarze Chittagong City Corporation. Dane zostały zebrane podczas ankietowych badań terenowych, rozmów z mieszkańcami, z bazy Chittagong City Corporation, Power Development Board i WASA.

 19. Prvi koraki utemeljevanja posebne vloge členka fu 夫 v stavi klasične kitajščine: Analiza besedil mojstra Han Feizija 韩非子

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jan VRHOVSKI

  2012-12-01

  Full Text Available Despite the prevailing academic opinion regarding the use of the particle fu 夫 in Classical Chinese syntax, this article proposes a new interpretation of fu 夫 as an introductory particle expressing a special kind of generalizing force that results in a shift of the truth-value of a sentence to a higher level. Based on a thorough text analysis of Han Feizi 韩非子 it represents the first steps in unveiling the rhetorical use of fu 夫 and its systemic application in dialectical reasoning. By accounting for certain judgments of value made on an intuitive basis by a comparatively objective and consistent procedure, this paper hopes to shed new light on the characteristics of the special syntactic properties of Classical Chinese. This paper also represents the intuitive part of our investigation, forming an outline and laying a pattern for a following linguistic analysis.

 20. Konieczność, przeznaczenie, fatum – osoby z zaburzeniami obsesyjno-kompulsywnymi o sobie i swojej chorobie. Analiza postów uczestników psychologicznego forum internetowego

  OpenAIRE

  Michałowska, Elżbieta

  2014-01-01

  The following paper focuses on issues shared on www.nerwica.com forum by people with obsessive-compulsive disorder (OCD). Compulsions and obsessions are hampering not only the life of a sick person but also of his or her relatives. Obsessions are thoughts that are persistent and intrusive. They remain with a sick person regardless of time of the day. Thoughts can cover, for instance, the death of a sick person or the end of the world. A detailed analysis of chosen postings covered...

 1. Analysis of the Deformability of Two-Layer Materials AZ31/Eutectic / Analiza Możliwości Odkształcania Plastycznego Materiału Dwuwarstwowego AZ31/Eutektyka

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mola R.

  2015-12-01

  Full Text Available The paper present the results of physical simulation of the deformation of the two-layered AZ31/eutectic material using the Gleeble 3800 metallurgical processes simulator. The eutectic layer was produced on the AZ31 substrate using thermochemical treatment. The specimens of AZ31 alloy were heat treated in contact with aluminium powder at 445°C in a vacuum furnace. Depending on the heating time, Al-enriched surface layers with a thickness of 400, 700 and 1100 μm were fabricated on a substrate which was characterized by an eutectic structure composed of the Mg17Al12 phase and a solid solution of aluminium in magnesium. In the study, physical simulation of the fabricated two-layered specimens with a varying thickness of the eutectic layer were deformed using the plane strain compression test at various values of strain rates. The testing results have revealed that it is possible to deform the two-layered AZ31/eutectic material at low strain rates and small deformation values.

 2. Analiza przystosowania systemu zarządzania zasobami ludzkimi do potrzeb zarządzania wiedzą na przykładzie Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej sp. z o.o. w Nowym Sączu

  OpenAIRE

  Michalska, Dominika

  2013-01-01

  W pracy dokonano analizy przystosowania systemu ZZL w zarządzaniu wiedzą w przedsiębiorstwie MPEC w Nowym Sączu. Na ile funkcje ZZL są przystosowane do procesu zarządzania wiedzą, w tym przedsiębiorstwie. Jakie należy podjąć kroki, by wiedza zaczęła odgrywać główną rolę w procesach: rekrutacji, wdrażania nowych pracowników, systemów motywacji i wynagradzania, szkoleniach i rozwoju, planowania kariery zawodowej i w metodach oceniania pracowników. W tym celu przeprowadzone zostały badania przy ...

 3. Analiza właściwości wybranych preparatów roślinnych w kontekście patogenezy zakażeń o etiologii Staphylococcus aureus

  OpenAIRE

  Paszkiewicz, Małgorzata

  2016-01-01

  Jednym z najpowszechniejszych patogenów, wykazujących niezwykłe zdolności przystosowawcze oraz predyzpozycje do nabywania oporności na większość znanych klasycznych antybiotyków, jest gronkowiec złocisty (Staphylococcus aureus). Obecnie coraz więcej zainteresowania poświęca się alternatywnym terapiom zakażeń z udziałem tego drobnoustroju. Przedmiot badań w prezentowanej pracy stanowiły preparaty pochodzenia roślinnego bogate w związki polifenolowe, które w założeniu miałyby być wykorzystane j...

 4. Metodologie bazată pe utilizarea datelor CORINE pentru analiza stării de calitate a patrimoniului natural în cadrul documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Alexandru-Ionuţ Petrişor

  2011-03-01

  Full Text Available The objectives of urban and spatial planning include sustainable development and environmental protection, and are partially achieved by elaborating documents that describe the existing situation, underline dysfunctions and propose strategies to resolve them. Environmental issues, reflected în changes of land cover and use, can be analyzed using data of the European CORINE program. Advantages relate to the fact that data are freely available and usable în Geographic Information System, whilst the disadvantage is that long periods between updates makes them useful mostly at the level of the regions of development and national territory.

 5. Analiza geostatistică a modificărilor survenite în acoperirea şi utilizarea terenurilor în România pe regiuni de dezvoltare

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ioan Ianoş

  2012-03-01

  Full Text Available Accounting for the spatial dimension of geodiversity, CORINE data provide an image of the dynamics of land cover and use at the level ofterritorial statistical units at county and base administrative-territorial units levels, relevant when quantified at the next hierarchical level (region of development. To meet this need, the current study proposes three methods: the simple analysis of the positioning of modified areas within the regions of development, the determination of their density, and spatial interpolation by ordinary kriging based on total affected area per base administrative-territorial unit. Regardless of the method, the results are similar and suggest that land cover changes are more frequent in the southwest (counties Mehedinţi and Gorj, while land use changes predominate in the Oriental Carpathians (counties Suceava, Harghita,Covasna, Bacău and Neamţ. From a methodological standpoint, the study reveals the superiority of the density analysis to simple overlap, and of the kriging techniques to the other methods, suggesting the high potential of the later for use in geographical research.

 6. Nadgledanje i ponašanje ležišta korištenjem Simbest II Black Oil Simulatora na ležištima Srednjeg istoka, analiza slučaja

  OpenAIRE

  Al-Yahya, Suliman A.; Al-Anazi, Bandar Duraya

  2010-01-01

  Nove tehnologije, pomoću kojih se u realnome vremenu mogu odrediti osobine ležišta, potrebne su kako bi se iskoristila dinamika istraživanja i proizvodnje i minimizirao stupanj neizvjesnosti oko postojećih modela ležišta koristeći veliku količinu podataka koju kontinuirano proizvodi pametna tehnologija. Primarni cilj studije ležišta je predvidjeti buduće ponašanje ležišta te pronaći smjer i način povećanja konačnog iscrpka. Simulacija koristi mnogo više od same izrade i korištenja dobroga ...

 7. Rheological Analysis of Semi-Solid A380.0 Aluminium Alloy / Analiza Właściwości Reologicznych Stopu Aluminium A380.0 W Stanie Stało-Ciekłym

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Solek K.

  2015-12-01

  Full Text Available Knowledge of the rheological properties is crucial for the numerical modeling of technological processes. The main objective of this study was to conduct an analysis of the rheological properties of A380.0 (AlSi9Cu3(Fe aluminium alloy in the semi-solid state. The results could be used for identification of temperature range of the alloy, where thixoforming processes could be executed. Another purpose of the experimental work could be development of the mathematical models of the alloy apparent viscosity. The significant achievement of this particular study is an application of a viscometer which was specially designed for material tests executed at high temperatures, such as the measurement of liquid or semi-liquid aluminium viscosity. This paper presents the results of a rheological analysis of aluminium alloy.

 8. Wydajność pracy a przeciętne wynagrodzenie w poszczególnych województwach w Polsce w latach 2006–2012 – analiza statystyczna

  OpenAIRE

  Nyk, Mariusz

  2014-01-01

  Opracowanie ma na celu wskazanie, czy w Polsce, w kontekście przestrzennym, obserwuje się silną zależność pomiędzy przeciętnym, realnym wynagrodzeniem brutto a wydajnością pracy. Ponadto rezultatem analizy jest również ukazanie różnic i podobieństw w obszarze liczby pracujących, PKB realnego, przeciętnego realnego wynagrodzenia, a także wydajności pracy w poszczególnych regionach Polski. Stąd tezą artykułu jest przekonanie o istnieniu znaczących różnic w obszarze wynagrodzeń i wydajności prac...

 9. Analiza materialnih tokov in predlog izboljšave skladiščnega poslovanja v podjetju Geberit d.o.o. : diplomsko delo univerzitetnega študijskega programa Logistika sistemov

  OpenAIRE

  Amiðić, Sabina

  2009-01-01

  Podjetje Geberit d.o.o razvija, proizvaja in prodaja visokokakovostne, inteligentne sisteme za kopalnice in sanitarije. Kar pomeni, da ima v svojem proizvodnem programu majhne izdelke ali polizdelke ter tudi relativno velike in težke izdelke. Podjetje Geberit d.o.o ima tri vrste skladišč. Skladišče za velike embalažne enote, torej visokoregalno skladišče. Drugi tip skladišča je tako imenovano skladišče hodnik, v katerem imajo shranjen drobni material, ter skladišče nadstrešnica...

 10. The Numerical Analysis of the Phenomena of Superficial Hardening of the Hot-Work Tool Steel Elements / Analiza Numeryczna Zjawisk Przypowierzchniowego Hartowania Elementów Ze Stali Narzędziowej Do Pracy Na Gorąco

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bokota A.

  2015-12-01

  Full Text Available In the paper the complex model of hardening of the hot-work tool steel is presented. Model of estimation of phase fractions and their kinetics is based on the continuous heating diagram (CHT and cooling diagram (CCT. Phase fractions which occur during the continuous heating and cooling (austenite, pearlite or bainite are described by Johnson-Mehl (JM formula. To determine of the formed martensite the modified Koistinen-Marburger (KM equation is used. Model takes into account the thermal, structural, plastic strains and transformation plasticity. To calculate the plastic strains the Huber-Mises plasticity condition with isotopic hardening is used. Whereas to determine transformations induced plasticity the Leblond model is applied. The numerical analysis of phase compositions and residual stresses in the hot-work steel (W360 element is considered.

 11. Analiza Strukture Nezaposlenosti Visokoobrazovanih Kadrova u Republici Srpskoj i Mjere za Njezino Smanjenje / Analysis Of the Unemployment Structure of Highly Educated Personnel in the Republic of Srpska and Measures for its Reduction

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mastilo

  2015-06-01

  Full Text Available The paper aims to analyse the structure of unemployed highly educated staff in the Republic of Srpska. As indicated, such structure shall enable analysis of unemployment of highly educated staff as well as of vacant jobs on the basis of gender and profession, thus demonstrating that more than 1/2 of the staff after graduation finds themselves at the Employment Agency. This survey shall provide data indicating the unemployment duration of highly educated staff, i.e. the time they spend waiting for their first job at the Employment Agency. Unemployment analysis throughout various regions of the Republic of Srpska shall be addressed in detail. Likewise, the relevant institutions of the Republic of Srpska, acting as proxies between highly educated people and the labour market, shall be integrated in the analysis. The paper shall be particularly focused on assessment of unemployment of highly educated people from the field of economy. The problem of unemployment in the Republic of Srpska has been particularly pronounced with the last few years (2009, 2010, 2011, 2012, 2013 and 2014. It is constantly deepened due to the inadequate enrolment policy by the Ministry and the inability of the labour market to absorb the staff in the real and the public sector. The analysis is not based exclusively on the Republic of Srpska. The measures to reduce unemployment of highly educated people in the Republic of Srpska shall also be introduced. It is evident that today’s society faces massive unemployment, including the unemployment of highly educated people in the Republic of Srpska, which represents an enormous issue, and is after all, the focus of the paper itself.

 12. Polymorphism analysis of the promoter of cow lactoferrin gene with PCR-RFLP and its correlation with subclinical mastitis: PCR-RFLP analiza polimorfizmov v promotorju laktoferinskega gena pri govedu in povezava s subkliničnim mastitisom:

  OpenAIRE

  He, Gao-ming; Wang, Yan-Liang; Zhang, Zhao-xia; Zhao, Chang-hong

  2008-01-01

  CMT was used to detect the incidence of mastitis. One hundred twenty cows were selected and assigned into 2 groups, 60 animals in each group: control group (healthy cows), experimental group (cows with subclinical mastitis) and the relationship between cow's subclinical mastitis and polymerase chain reaction-restriction fragment length polymorphism (PCR-RFLP) of the promoter of cow lactoferrin gene was explored. The results showed that polymorphism existed in the promoter of cow lactoferrin g...

 13. Određivanje daljine cilja pomoću video senzora i analiza uticaja grešaka i šuma merenja / Target range evaluation using video sensor and analysis of the influence of measurement noise and errors

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dragoslav Ugarak

  2006-01-01

  Full Text Available U radu je opisan matematički model određivanja daljine cilja obradom video snimaka u toku praćenja. Analizirani su doprinosi parametara koji utiču na veličinu grešaka i određene su vrednosti standardnog odstupanja. / This paper presents mathematical model of determining target range by analyzing video frame during the tracking. The contribution of effective parameters to accuracy are analyzed and values of standard deviation are determined.

 14. Primerjalna analiza in predlog obdelave preostalih mešanih komunalnih odpadkovna primeru ljubljanske regije: The comparative analysis and residual mixed municipal waste treatment proposition in regard to the Ljubljana region case:

  OpenAIRE

  Grilc, Viktor; Malus, Marta

  2010-01-01

  Because of the legislation demands and increasingly diflicult and expensive way to provide the landfill space, MBT (mechanical-biological treatment) of the residual mixed municipal waste is foreseen for the Ljubljana region. The analysis of possible treatments for residual mixed municipal waste and analysis of chosen treatments are presented. The chosen treatments are analysed from the principles of sustainable development. On the basis of comparative analysis, a proposition of preferential p...

 15. Analiza rolului serviciilor ecosistemice ale pădurii în strategia de marketing turistic a regiunii Bucovina [The role of forest ecosystem services in the tourism marketing strategy of region Bucovina

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Maria Cîrnu

  2014-08-01

  Full Text Available The paper provides an analysis of the use of ecosystem services in the marketing strategies of accommodation facilities and tourism agencies promoting nature based tourism in Bucovina region. The territorial marketing of goods and services provided by forests is a marketing tool which links the local natural and cultural resources to a specific territory. Bucovina region is well known for its cultural world heritages, the painted monasteries, but are also tourism attraction of the region natural landscapes and the traditional gastronomic products. The study uses a qualitative analysis based on two online marketing surveys which have targeted 214 managers of accommodation facilities and 95 tourism agencies. Given the reduced rate of responses, the results of the study are interpreted from an exploratory perspective resulting in hypotheses which have to be further validated. The study indentifies that for the majority of the respondents the nature based tourism is perceived as a complementary form of tourism to the classical cultural one, even though its promotion potential is identified as very high. The natural “portfolio” of Bucovina region is not promoted using an integrated strategy, but rather as individual cases. The study also derives as a research hypothesis the fact that the visible degradation of the forest landscapes is likely to negatively impact the promotion of Bucovina as an eco-region.

 16. Sprawiedliwość czy efektywność? Analiza wykorzystująca ekonometryczny model wzrostu gospodarczego z historycznie optymalnym zróżnicowaniem płac

  OpenAIRE

  Kwarciński, Tomasz

  2007-01-01

  Wydrukowano z dostarczonych Wydawnictwu UŁ gotowych materiałów. The aim of the article is to analyse mutual relations between justice and efficiency in the context of the market economy from a philosophical point of view. Justice is interpreted as the equal division of income which is expressed by Lorentz coefficient and efficiency is understood as the economic growth expressed by the rate of the growth of GDP. The point of departure of the conducted analysis is a standard conv...

 17. Programowa niechęć do państwa jako kwintesencja zjawiska identyfikacji narodowej wśród Kurdów tureckich – analiza głównych przejawów nacjonalizmu kurdyjskiego w Turcji

  OpenAIRE

  Szkudlarek, Magdalena

  2012-01-01

  The aim of this article is to present a comprehensive analysis of the phenomenon of Kurdish nationalism and identity in Turkey. An emphasis will be placed on aspects such as the lack of acceptance of Kurdish nationalists for state-oriented attitudes among some Kurds, the lack of acceptance for the Turkish government’s pro-Kurdish decisions and abusing of tragic Turks and Kurds’ past by both sides of the con-flict in order to win the propaganda war. The groundless conviction that “Kurdish nati...

 18. Numerical Analysis of the Forming Process of Head Toothing in Rolling Extrusion on a Shaft from Aluminum Alloy 7075 / Analiza Numeryczna Kształtowania Uzębienia Czołowego W Procesie Przepychania Obrotowego Na Wałku Ze Stopu Aluminium 7075

  OpenAIRE

  Bartnicki J.; Tomczak J.

  2015-01-01

  This paper presents the forming method of head toothing with the application of rolling extrusion technology. Tools numerical models were used in numerical calculations. The presented numerical results concern metals flow kinematics, distributions of stresses and strains. Determined in the process technological parameters of head toothing forming allow foreseeing real material flow in the experiment planned for conducting.

 19. Studiu privind sursele de creștere a competitivității Muzeului Național de Istorie a României în contextul dezvoltării urbane prin analiza percepției vizitatorilor

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ruxandra Irina POPESCU

  2011-12-01

  Full Text Available The increasing influence of culture in the contemporary society, along with the higher importance of tourism in the economy have in recent years led to the opening of logo museums, which represent a city attraction that cannot be missed by visitors and also a reason for visitors to prolong their stay, resulting into more money spent in that city. Practice proves that museums do not represent anymore just a cultural resource, but also an economic resource for cities. Therefore, cultural management gains more and more popularity thanks to the specific goals it aims: reaching a satisfactory effectiveness for cultural organizations from an educational point of view and setting an adequate level of economic efficiency. In this context, our study is aimed at analyzing visitors’ perception on the Romanian National History Museum, by analyzing data gathered in a survey based on a questionnaire, that indicated the level of information visitors have in relation to the museum, their opinion about the exhibitions’ quality and collection attractiveness, as well as the level of satisfaction. We consider the results may contribute to improving the efficiency and effectiveness of the museum’s activity, both from a cultural and educational point of view, as well as from an economic and financial perspective, as key factor for increasing the competitiveness of this type of cultural organization.

 20. The Analysis and Evaluation Assessment of Safety of Selected Types of Exploitation Systems Means of Transport / Analiza i Ocena Porównawcza Bezpieczeństwa Działania Wybranych Typów Systemów Eksploatacji Środków Transportowych

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Muślewski Łukasz

  2015-09-01

  Full Text Available W sytuacji wzrastającej podaży środków transportu indywidualnego i nie nadążającym za nim rozwojem infrastruktury, istotnym zagadnieniem staje problematyka zapewnienia odpowiedniego poziomu efektywności, bezpieczeństwa oraz konkurencyjności działania systemów eksploatacji środków transportu miejskiego. Czynniki wpływające na bezpieczeństwo działania rozpatrywanych systemów eksploatacji środków transportowych, w zróżnicowany sposób wpływają na poziom bezpieczeństwa realizowanych usług w mniejszych miastach - do 100 tyś. mieszkańców, względem miast stanowiących aglomeracje, o bardziej skomplikowanej strukturze, jakimi są miasta o liczbie do 500 tyś. mieszkańców. W pracy podjęto próbę analizy i oceny bezpieczeństwa działania systemów eksploatacji środków transportu miejskiego, na podstawie tych samych kryteriów ocenowych, porównując dwa różnej wielkości obszary miejskie.

 1. Evaluation of the Possibility of Applying Spatial 3D Imaging Using X-Ray Computed Tomography Reconstruction Methods for Quantitative Analysis of Multiphase Materials / Rentgenowska Analiza Ilościowa Materiałów Wielofazowych Z Wykorzystaniem Przestrzennego Obrazowania (3D Przy Użyciu Metod Rekonstrukcji Tomografii Komputerowej

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Matysik P.

  2015-12-01

  Full Text Available In this paper the possibility of using X-ray computed tomography (CT in quantitative metallographic studies of homogeneous and composite materials is presented. Samples of spheroidal cast iron, Fe-Ti powder mixture compact and epoxy composite reinforced with glass fibers, were subjected to comparative structural tests. Volume fractions of each of the phase structure components were determined by conventional methods with the use of a scanning electron microscopy (SEM and X-ray diffraction (XRD quantitative analysis methods. These results were compared with those obtained by the method of spatial analysis of the reconstructed CT image. Based on the comparative analysis, taking into account the selectivity of data verification methods and the accuracy of the obtained results, the authors conclude that the method of computed tomography is suitable for quantitative analysis of several types of structural materials.

 2. Numerical Analysis of the Forming Process of Head Toothing in Rolling Extrusion on a Shaft from Aluminum Alloy 7075 / Analiza Numeryczna Kształtowania Uzębienia Czołowego W Procesie Przepychania Obrotowego Na Wałku Ze Stopu Aluminium 7075

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bartnicki J.

  2015-12-01

  Full Text Available This paper presents the forming method of head toothing with the application of rolling extrusion technology. Tools numerical models were used in numerical calculations. The presented numerical results concern metals flow kinematics, distributions of stresses and strains. Determined in the process technological parameters of head toothing forming allow foreseeing real material flow in the experiment planned for conducting.

 3. Analiza korelacionih osobina pseudoslučajnih sekvenci dužine 255 za zaštitu upravljačkog signala bespilotne letelice / Analysis of correlation properties of pseudorandom sequences of length 255 for the UAV control signal protection

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Vladimir D. Orlić

  2010-04-01

  Full Text Available Tehnike prenosa signala u proširenom spektru sa direktnom sekvencom predstavlja efikasan metod zaštite upravljačkog signala bespilotne letelice (BL. Zaštita signala se ostvaruje primenom pseudoslučajnih (PS sekvenci u predajniku, koje su poznate prijemniku, ali ne i neovlašćenom korisniku. Da bi se ostvario pouzdan prenos signala, PS sekvence treba da imaju dobre autokorelacione osobine. Ukoliko je prenos signala realizovan primenom nekoliko PS sekvenci, tada su od velike važnosti i njihove međukorelacione karakteristike. U radu su analizirane autokorelacione i međukorelacione osobine PS sekvenci dužine 255. Razmatrane su tri najčešće korišćene klase PS sekvenci: linearne sekvence maksimalne dužine, Goldove sekvence i Kasamijeve sekvence. Predložen je optimalan skup PS sekvenci za zaštitu upravljačkog signala BL. / The Direct Sequence Spread Spectrum technique represents an effective method for unmanned aerial vehicle (UAV control signal protection. Signal protection is obtained by applying pseudorandom (PR sequences within a transmitter, known by a receiver, but unknown to an unauthorized user. In order to achieve reliable signal transmission, PR sequences ought to have good autocorrelation properties. If the signal transmission is realized by using several PR sequences, their crosscorrelation properties are of high importance as well. In this paper autocorrelation and crosscorrelation properties of PR sequences of length 255 are analyzed. Three most frequently used classes of PR sequences: linear maximum length, Gold and Kasami sequences are considered. An optimal set of PR sequences for UAV control signal protection is recommended.

 4. Osnovni principi, metodološki pristup CORINE Land Cover u BiH i analiza rezultata CLC2000 i CLC2006 : Basic principles, a methodological approach CORINE Land Cover in b&h and analysis of results CLC2000 and CLC2006

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jasmin Taletović

  2012-06-01

  Full Text Available Prikazani su osnovni principi, metodološki pristup CORINE Land Cover–revizija i korekcija CORINE land cover u BiH (prvi inventar i priprema CLC2006 baze podataka. Projekat CORINE Land Cover 2006 u Bosni i Hercegovini (CLC2000 i CLC2006 korišten je kao glavni izvor podataka u ovom radu. Posebna pažnja je usmjerena na metod identifikacije promjena u načinu korištenja zemljišta, odnosno na zemljišnom pokrivaču u periodu 2000-2006. Obzirom da su promjene načina korištenja zemljišta pripremljene u GIS-u, u ovom radu GIS je prikazan kao alat, kao i različite mogućnosti ovog alata u pogledu analize podataka. Predstavljena je mogućnost upotrebe CORINE 2006 u procesima planiranja korištenja zemljišta u BiH predstavljena. : Basic principles, methodological approach to the CORINE Land Cover database–revision and correction of the CORINE 2000 (the first inventory and preparation of the CLC2006 database are shown. The CORINE Land Cover 2006 project in Bosnia and Herzegovina (CLC2000 and CLC2006 is used as a main source of data in this paper. Special attention will be given to the metodological approach in identifying land use changes, land cover between 2000-2006. Bearing in mind that land use changes have been produced by using GIS technology, this work present GIS as a tool, while various possibilities of this tool regarding data analysis presented as well. The possibility of using the CORINE 2006 in land use planning processes in B&H is presented.

 5. Psychological profile of bodily self features of young Polish women – comparative analysis of bodily self structure of woman with eating disorders and psychosis [Psychologiczny profil cech ja cielesnego u młodych kobiet polskich – analiza porównawcza struktury ja cielesnego u kobiet chorych na zaburzenia odżywiania się i zaburzenia psychotyczne

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Izydorczyk, Bernadetta

  2011-10-01

  Full Text Available Aim. The aim of the study was psychological diagnosis of body self structure in Polish group of women (120 young women suffering from eating disorders (anorexia and bulimia nervosa and schizophrenic psychosis.Method. The authoress used the following method: Eating Disorder Inventory EDI D.Garner, Satisfaction of Body Questionnaire T.Thompson and projection methods: Thompson’s Figures Test and drawing test “body image”. 120 women in age 20–26 took part in the study.Results. Conducted statistical analysis (focussing analysis indicated the presence of five main clusters (types of women who expose a variety self bodily constellation. It allowed to form psychological profile of the features of these types.Conclusions. Preparation of bodily structure’s psychological profile can diversify and direct the psychological diagnosis process and psychological therapy of this group suffering women.

 6. Analysis of source data resolution on photogrammetric products quality of architectural object. (Polish Title: Analiza wpęywu rozdzielczości danych śródłowych na jakość produktów fotogrametrycznych obiektu architektury)

  Science.gov (United States)

  Markiewicz, J. S.; Kowalczyk, M.; Podlasiak, P.; Bakuła, K.; Zawieska, D.; Bujakiewicz, A.; Andrzejewska, E.

  2013-12-01

  Due to considerable development of the non - invasion measurement technologies, taking advantages from the distance measurement, the possibility of data acquisition increased and at the same time the measurement period has been reduced. This, by combination of close range laser scanning data and images, enabled the wider expansion of photogrammetric methods effectiveness in registration and analysis of cultural heritage objects. Mentioned integration allows acquisition of objects three - dimensional models and in addition digital image maps - true - ortho and vector products. The quality of photogrammetric products is defined by accuracy and the range of content, therefore by number and the minuteness of detail. That always depends on initial data geometrical resolution. The research results presented in the following paper concern the quality valuation of two products, image of true - ortho and vector data, created for selected parts of architectural object. Source data is represented by point collection i n cloud, acquired from close range laser scanning and photo images. Both data collections has been acquired with diversified resolutions. The exterior orientation of images and several versions of the true - ortho are based on numeric models of the object, acquired with specified resolutions. The comparison of these products gives the opportunity to rate the influence of initial data resolution on their quality (accuracy, information volume). Additional analysis will be performed on the base of vector product s comparison, acquired from monoplotting and true - ortho images. As a conclusion of experiment it was proved that geometric resolution has significant impact on the possibility of generation and on the accuracy of relative orientation TLS scans. If creation of high - resolution products is considered, scanning resolution of about 2 mm should be applied and in case of architecture details - 1 mm. It was also noted that scanning angle and object structure has significant influence on accuracy and completeness of the data. For creation of true - orthoimages for architecture purposes high - resolution ground - based images in geometry close to normal case are recommended to improve their quality. The use of grayscale true - orthoimages with values from scanner intensity is not advised. Presented research proved also that accuracy of manual and automated vectorisation results depend significantly on the resolution of the generated orthoimages (scans and images resolution) and mainly of blur effect and possible pixel size.

 7. Administrația publică locală online. Analiza reglementărilor și a comunicării online a primăriilor și consiliilor locale din reședințele de județ din România

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Magor KÁDÁR

  2014-12-01

  Full Text Available The paper is an analysis and a review of online communication of the city halls and local councils from the county seat municipalities of Romania. First, we conducted a full analysis of the legal framework consisting of regulations regarding the online communication and we clarifed some basic concepts. Based on the regulations we conducted an analysis regarding the hard indicators rooted in the legislative framework and the soft indicators that are the effective communication, transparency and accessibility. Based on an analysis of the criteria, we created a matrix having a scale referring to the volume of the information content and a scale re-ferring to the effciency of the communication and to the accessibility. The matrix was used to classify public institutions from county seat municipalities of Romania.

 8. Il personaggio scontornato in Škola dlja Durakov. Dal romanzo di Saša Sokolov agli adattamenti teatrali

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Irina Marchesini

  2012-12-01

  Full Text Available Sokolov’s Shkola dlya Durakov (A School for Fools, 1976 is an extremely complex novel, which “depicts [the] world”, as D. Barton Johnson (1986:640[1] poignantly observes, “through the eyes, and pure, if eccentric, language, of a schizophrenic youth”. How is it possible to translate such linguistic features and the effects they create into another medium? This question lies at the core of my proposal, which aims to approach the problem of intermedial translation from prose to theatre through the presentation of an individual case-study. In fact, A School for Fools has been staged by the director Andrey Moguchy (Formalny Theatre, Saint Petersburg, Russia. With the intention of reproducing Sokolov’s aesthetic construction of illusion, Moguchy introduces a new genre in the theatrical context, the so-called “vizualnaya associaciya” (“visual association”. As the director explained in a recent interview, this original genre recalls the Impressionists’ position in observing and representing nature, in order to obtain the same effect generated by the reading of the novel. To comprehend this process better, special attention is devoted to the construction of unusual, hybrid characters, highlighting their constitutive features both in the novel and in the theatrical adaptation. Moreover, this research seeks to enrich discussion of the work of Sokolov and Moguchy. [1] Johnson, D. Barton (1986 “Sasha Sokolov's Twilight Cosmos: Themes and Motifs”, in: Slavic Review, 45, 4 (Winter 1986, pp. 639-649.

 9. Web application security analysis using the Kali Linux operating system / Анализ безопасности веб-приложений оперционной системой Kali Linux / Analiza bezbednosti web aplikacija operativnim sistemom Kali Linux

  OpenAIRE

  Ivan M. Babincev; Dejan V. Vuletić

  2016-01-01

  The Kali Linux operating system is described as well as its purpose and possibilities. There are listed groups of tools that Kali Linux has together with the methods of their functioning, as well as a possibility to install and use tools that are not an integral part of Kali. The final part shows a practical testing of web applications using the tools from the Kali Linux operating system. The paper thus shows a part of the possibilities of this operating system in analysing web applications s...

 10. Analiza poluprovodničkih kvantnih generatora tipa A3B5 po nano nivoima / Analysis of semiconductor quantum generators of A3B5 type at nano levels / Наноуровневый анализ полупроводниковых квантовых генераторов типа A3B5

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Leonid I. Grečihin

  2015-04-01

  Full Text Available U članku se obrazlaže formiranje klasterne rešetkaste strukture poluprovodničkog kristala tipa A3B5. Predstavljen je način deformacije elektronskih opni atoma koji su u sastavu elemenata poluprovodničke kristalne strukture. Na primeru kristala iz jedinjenja indijuma i elemenata pete grupe Mendeljejeve tablice, utvrđeno je među kakvim energetskim nivoima dolazi do generisanja poluprovodničkog kvantnog generatora. Definisani su tehnološki uslovi za izradnju lasera tipa A3B5. / The article describes the formation of the cluster grid structure of semiconductor crystals of A3B5 type. The deformation of the electron shells of the atoms in semiconductor crystal structure elements has been presented. Crystals of the Indium compounds and the elements from Group 5 of the Mendeleev periodic table have been used to show the energy levels where a semiconductor quantum generator is generated. The technological conditions for an A3B5 type laser realisation have been defined. / Обосновано образование кластерной решеточной структуры полупроводниковых кристаллов типа А3В5. Показано, каким образом происходит деформация электронных оболочек атомов составных элементов полупроводниковой кристаллической структуры. На примере кристаллов из соединений индия с элементами пятой группы таблицы Менделеева установлено, между какими энергетическими уровнями реализуется генерация полу- проводникового квантового генератора. Сформулированы тре бования к технологии изготовления лазеров на основе А3В5.

 11. LA MUERTE DE LA ALEGRÍA DEL PUEBLO

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  José Sergio Leite Lopes

  2011-12-01

  Full Text Available Este texto analiza el proceso de profesionalización del futbol y del deporte en general en el Brasil. Para ello analiza la trayectoria de Garrincha y la comprende a la luz de las posibles trayectorias de jugadores contemporáneos como Pelé.

 12. Redes de colaboración en Educación Superior

  OpenAIRE

  Solano Fernández, Isabel Mª

  2012-01-01

  Redes de colaboración para la Educación Superior. Se analiza el modelo pedagógico constructivista social, y dentro de este el método colaborativo. Posteriormente analiza las posibilidades de las redes, redes sociales y medios sociales, para la Educación.

 13. en el derecho interno guatemalteco

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Rodolfo Rohrmoser Valdeavellano

  2005-01-01

  Full Text Available El autor analiza la ubicación del Convenio 169 de la OIT en las fuentes del derecho, su incorporación al derecho interno y su fuerza normativa dentro del sistema constitucional de Guatemala. Se analiza asimismo las implicancias jurídicas del concepto pueblos indígenas.

 14. Una concepción iusadministrativista de los contratos públicos

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  José Luis Meilán Gil

  2011-12-01

  Full Text Available El artículo analiza las principales características de los contratos administrativos y destaca el enfoque de supraconcepto, común a los contratos privados y públicos. Luego partiendo desde una aproximación desde el Derecho público, se analiza los distintos enfoques doctrinales sobre la naturaleza del contrato administrativo.

 15. Utjecaj ulaznog kuta trake na raspored naprezanja pri valjanju trake

  OpenAIRE

  Markowski, J

  2005-01-01

  U ovoj studiji je napravljena teorijska analiza valjanja kontinuirano lijevanog slaba na predstanu duo-stana valjaonice limova. Ta teorijska analiza je omogućila utvrđivanje učinka kuta ulaza trake na raspored naprezanja unutar otvora valjaka tijekom valjanja trake. Teorijska analiza procesa valjanja provedena je uporabom komercijalnog softvarskog paketa Forge 2 kojeg je razvila Ecole des Mines u Parizu. Taj paket radi na osnovi MKE (metode konačnih elemenata), te koristi ravni krutoplastični...

 16. Distribución espacial de señales de cambio climático en Colombia

  OpenAIRE

  Ochoa Jaramillo, Andrés; Poveda Jaramillo, Germán

  2008-01-01

  Se analiza si las tendencias de cambio climático detectadas por Mesa et.al. (1997) siguen algunos patrones espaciales. Asi mismo se evalúo la coherencia local entre las tendencias de cambio en las distintas variables.

 17. POZNAVANJE IN UPORABA CRM V SLOVENSKIH PODJETJIH PRI POSLOVANJU S TUJIMI PODJETJI

  OpenAIRE

  Kričej, Ana

  2011-01-01

  V diplomi je prestavljena teorija o CRM, strategija CRM in njena implementacija v podjetje. V zadnjem poglavju je analiza anketnega vprašalnika, ali podjetja poznajo in uporabljajo CRM pri poslovanju s tujimi podjetji.

 18. Reflexiones sobre territorio e identidad de género en Bolivia.

  OpenAIRE

  Ana Rosa López

  2013-01-01

  El presente trabajo analiza la relación entre identidad cultural femenina y el territorio en Bolivia. Se reflexiona sobre la Reforma Agraria, la Ley de Participación Popular y el nuevo Estado Plurinacional.

 19. en el derecho interno

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Osvaldo Alfredo Gozaíni

  2006-01-01

  Full Text Available El artículo analiza en una perspectiva general y en el derecho argentino la incidencia y cumplimiento de los fallos de la Corte Interamericana en el ordenamiento jurídico interno de los estados.

 20. El ejercicio de la potestad sancionadora por parte de la Administración Pública y sus límites tratándose de restricciones a derechos políticos

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nicolás Prado Hidalgo

  2012-07-01

  Full Text Available El presente estudio analiza el tema de la potestad sancionadora de la Administración Pública y procura demostrar que los derechos políticos constituyen un límite a dicha potestad.

 1. EL PERFIL DEL EDITOR DE JUEGOS DE ROL

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Héctor Sevillano Pareja

  2010-11-01

  Full Text Available El presente trabajo estudia y analiza, a través de diversas encuestas personalizadas, el perfil tipo que presentan los profesionales que se dedican al arte de editar libros de rol en España.

 2. Ordenación de las universidades públicas presenciales en España atendiendo a su productividad investigadora en el periodo 2005-2007

  OpenAIRE

  Abellán Perpiñán, José María; Sánchez Martínez, Fernando Ignacio

  2010-01-01

  Este trabajo analiza el comportamiento de la productividad investigadora de las universidades públicas españolas para el periodo 2005-2007 utilizando diversos indicadores. Fruto de ello, se elaboran rankings de dichas instituciones.

 3. Las páginas web de información sanitaria: Criterios de calidad y empoderamiento del paciente

  OpenAIRE

  Román Flórez, Gonzalo

  2014-01-01

  Este trabajo analiza el uso de las nuevas tecnologías para mejorar la calidad en servicios sanitarios, así como su potencial para empoderar al paciente a través del conocimiento y la pro actividad.

 4. Evolucion del ingreso agricola real en America Latina, 1990-2005: evidencia en base a cuentas nacionales y encuestas de hogares

  OpenAIRE

  Valdes, Alberto; Foster, William; Perez, Rodrigo; Rivera, Rodrigo

  2008-01-01

  El estudio analiza la evolucion del ingreso real de los ocupados en la agricultura entre los anos 1990 y 2005 para los casos de Brasilm Chile, Columbia y Mexico. Con informacion del PIB Agricola y de ingresos autonomos provenientes de las encuestas de hogares, se analiza si el alto cremiento del PIB Agricola, observado durante el periodo, se tradujo en un incremento efectivo de los ingresos reales de los ocupados agricolas, distinguiendo a estos entre asalariados, cuenta propia y empleados. D...

 5. EFIKASNOST I PROFITABILNOST U KONTEKSTU INDUSTRIJE MASOVNIH MEDIJA

  OpenAIRE

  Plenković, Mario; Tomažič, Tina

  2008-01-01

  U radu se provodi sustavna analiza medijskog tržišta u kontekstu snažnog razvoja medijske industrije na svim razinama lokalne, nacionalne, regionalne i globalne medijske komunikacije. Autori provode sinkronijsku i dijakronijsku provedbenu analizu profitabilnosti medijskih subjekata (ekonomska isplatljivost u poslovanju medijskih institucija) kao i komunikološke aspekte medija (analiza informacijsko-komunikacijskih sadržaja) u kontekstu očuvanja informativne, kulturne, političke i socijalne ul...

 6. PREVERJANJE SKLADNOSTI NAJBOLJ OBISKANIH SLOVENSKIH SPLETNIH STRANI S SPLETNIMI STANDARDI

  OpenAIRE

  Golob, Peter

  2011-01-01

  V diplomski nalogi je predstavljena analiza skladnosti najbolj obiskanih slovenskih spletnih strani s spletnimi standardi. Obravnavan je tudi svetovni splet ter elementi, ki ga sestavljajo, to so jezik HTML, CSS ter skriptni jeziki. Analiza skladnosti je bila napravljena glede na standarde organizacije World Wide Web Consortium. Strani, ki smo jih analizirali pa so bile izbrane glede na podatke raziskave MOSS – merjenja obiskanosti spletnih strani. Strani se je preverjalo z ustreznimi vali...

 7. Tasas retributivas por contaminación hidríca y su aplicación en Colombia: un instrumento económico hacia el desarrollo sostenible

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Yecid Angarita Palma

  2001-06-01

  Full Text Available En este artículo se analizan la experiencia de las Corporaciones Autónomas Regionales y Autoridades Ambientales concretas, en este caso se analiza la experiencia de las Corporaciones Autónomas Regionales y Autoridades Ambientales Urbanas, obtenida en el proceso de implementación de las tasas retributivas por contaminación hídrica (Decreto 901 de 1997 y se analiza si éstas armonizan con el desarrollo sostenible.

 8. PRIMENA COST-BENEFIT ANALIZE U VREDNOVANJU I IZBORU JAVNIH PROJEKATA (FINANSIJSKI ASPEKT)

  OpenAIRE

  Dragana N. Petrović; Branko N. Đedović; Nikola Č. Petrović

  2013-01-01

  Cost-benefit analiza predstavlja veoma koristan instrument za vrednovanje i izbor javnih projekata, prvenstveno onih sa životnim vekom 30 i više godina, kao što su: izgradnja bolnice, kanala za navodnjavanje, mosta, tunela, razvoj i proizvodnja novog sredstva NVO i sl. Analiza se primenjuje i u privatnom sektoru, za ocenjivanje projekata koji se, jednim delom, finansiraju iz državnih sredstava ili putem kredita. Preduzetnik ili privredno društvo ne pokazuju interesovanje ...

 9. Primena cost-benefit analize u vrednovanju i izboru javnih projekata (finansijski aspekt

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dragana N. Petrović

  2013-06-01

  Full Text Available Cost – benefit analiza predstavlja veoma koristan instrument za vrednovanje i izbor javnih projekata,prvenstveno onih sa životnim vekom 30 i više godina, kao što su: izgradnja bolnice, kanala za navodnjavanje, mosta,tunela, razvoj i proizvodnja novog sredstva NVO i sl. Analiza se primenjuje i u privatnom sektoru, za ocenjivanje projekata koji se, jednim delom, finansiraju iz državnih sredstava ili putem kredita. Preduzetnik ili privredno društvo ne pokazuju iunteresovanje ili ne raspolažu sredstvima dovoljnim za realizaciju projekata (za otvaranje škola, pozorišta i sl.Cost – benefit analiza daje informacije državnim organima i poslovnim bankama o isplativosti ulaganja, bez kojih oni ne mogu doneti odluku o finansijskoj podršci realizacije projekta.Izbor najbolje investicione alternative ostvaruje se na bazi finansijske i ekonomske analize, kao dva integralna dela cost – benefit analize. Sadržaj ovog rada ćini finansijska analiza koja istražuje finansijsku isplativost projekta isključivo sa stanovišta predlagača i finansijera. U jednom od narednih brojeva časopisa, obradićemo i ekonomsku analizu, kao celovitu analiza efikasnosti projekta.

 10. Incidencia de la gestión de la calidad en los resultados de las empresas: un estudio para el caso de las empresas vascas

  OpenAIRE

  Arana Landín, Germán; Heras Saizarbitoria, Iñaki; Ochoa Laburu, Carlos; Andonegi Martínez, José Miguel

  2004-01-01

  En este artículo se analiza la incidencia y la difusión de la Gestión de la Calidad(GC) en las empresas vascas a lo largo de los últimos años. En primer lugar se realiza una breve introducción donde se analiza la difusión del paradigma de la calidad en el ámbito de la gestión y organización de empresas, para más adelante analizar la incidencia de este movimiento en las empresas vascas. Se analiza, asimismo, cuál ha sido la motivación de las empresas a la hora de implantar estas normas y model...

 11. Conflicto y Modernización en la Gran Minería del Cobre (1950-1970)

  OpenAIRE

  Ángela Vergara Marshall

  2004-01-01

  Este artículo analiza el proceso de modernización en la Gran Minería del Cobre en Chile entre 1950 y 1971. En primer lugar, se examinan las causas, nacionales e internacionales, que llevaron a las empresas del cobre a introducir cambios en la forma de producción, organización de la fuerza de trabajo y labores administrativas. En segundo lugar, se analiza el impacto que tuvo la modernización en las condiciones de vida y de trabajo de los mineros del cobre. En términos generales, este artículo ...

 12. Aprovechamiento de los mercados financieros internacionales para gestionar el riesgo de amenazas naturales en América Latina

  OpenAIRE

  Ivar Pettersen; John Magne Skjelvik; Nils Atle Krokeide

  2006-01-01

  El presente informe técnico analiza la potencial aplicación práctica de los instrumentos financieros diseñados para el financiamiento y la transferencia del riesgo de las amenazas naturales en América Latina. En primer lugar, se presenta, en términos generales, el papel del financiamiento y de la transferencia de los riesgos en la gestión del riesgo de desastres. Luego se analiza las fuentes del riesgo de amenazas naturales y la utilización de instrumentos financieros para la gestión del ries...

 13. Derecho a la educación. Su contenido esencial en el derecho chileno

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Juan Carlos Flores Rivas

  2014-01-01

  Full Text Available El artículo analiza los elementos esenciales del derecho a la educación en el Derecho Chileno, situando al educando en el centro de todo el proceso educacional. De este modo, se estudia el derecho y el deber de los padres a educar a sus hijos, eligiendo el establecimiento educacional que estimen conveniente para el mejor desarrollo de sus habilidades. Asimismo, se analiza el deber del Estado de diseñar un régimen gratuito para la educación obligatoria, con la finalidad de permitir el acceso a los niveles educativos obligatorios de toda la población.

 14. ANALIZIRANJE RAČUNOVODSKIH IZKAZOV KOT PODLAGA ZA NAPOVEDOVANJE PRIHODNJE CENE DELNIC

  OpenAIRE

  Lebar, Danijel

  2011-01-01

  Delnice so finančni instrumenti, s katerimi se trguje na borzi. Ponudba in povpraševanje se odražata v kotaciji tečajev, ki se spreminjajo skozi določeno obdobje. Za investitorje so računovodski izkazi najpomembnejši vir informacij pri tako imenovani temeljni analizi, medtem ko je tehnična analiza osnovana na analiziranju trendov in prometa posameznih delnic. Tehnična analiza prav tako temelji na grafičnih predstavitvah delniških kotacij. Poznamo linijske grafe, OHLC grafe in grafe z japonski...

 15. Los fantasmas del pasado. La historia universal de los derechos humanos y la violencia en el Chile de Pinochet

  OpenAIRE

  Cerón Torreblanca, Cristian

  2012-01-01

  Este artículo analiza tanto la evolución de la implantación universal de los derechos humanos en el mundo, como su violación y defensa en Chile. Con ese fin, se estudian las políticas emprendidas por los diferentes estados durante la edad contemporánea. Así se muestran, por un lado, los intentos de defender a los ciudadanos frente a la opresión de las clases tradicionales y por otro los intentos de expandir su defensa durante este periodo, especialmente se analiza lo ocurrido e...

 16. El clima organizacional y la satisfacción laboral: un análisis cuantitativo riguroso de su relación

  OpenAIRE

  Carlos Anibal Manosalvas Vaca; Luis Oswaldo Manosalvas Vaca; Jorge Nieves Quintero

  2015-01-01

  Este artículo analiza la relación entre el clima organizacional y la satisfacción laboral en organizaciones que brindan servicios de salud, específicamente en un hospital. Se utiliza una metodología cuantitativa rigurosa, a través de la aplicación de Análisis de Componentes Principales y Factoriales Confirmatorios de los constructos, para verificar el modelo de medida del instrumento utilizado. Además, a través de Ecuaciones Estructurales se analiza la relación entre los constructos antes men...

 17. Responsabilidad social y relaciones laborales en España

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Francisco Javier Calvo Gallego

  2010-12-01

  Full Text Available El autor, analiza la evolución y las características de  la Responsabilidad Social Empresarial, en España, su impacto económico y social con especial atención a los aspectos laborales dentro de ella,  la opinión y  las actitudes de los interlocutores sociales; toma importancia a los poderes públicos, estatales y autonómicos, del mismo modo analiza la relación de la RSE y la negociación colectiva en España

 18. Televisión y ficción histórica : Amar en tiempos revueltos

  OpenAIRE

  Chicharro-Merayo, M.M. (María del Mar); Rueda-Laffond, J.C. (José Carlos)

  2008-01-01

  El presente artículo analiza la serie de ficción Amar en tiempos revueltos, emitida por TVE1. El estudio se organiza a partir de dos perspectivas complementarias. Por un lado, establece varios elementos de referencia para la interpretación de la ficción histórica televisiva y acerca del tratamiento cinematográfico y televisivo de la Guerra Civil Española. Por otro lado, analiza los aspectos de contenido más relevantes presentes en la serie citada, así como la originalidad del tema tratado al ...

 19. El homeschooling en el ordenamiento jurídico español

  OpenAIRE

  Bek López, Sharon

  2015-01-01

  Se analiza en este trabajo la cuestión de si el denominado "homeschooling" encuentra cabida en nuestro ordenamiento jurídico, para lo cual se analiza, en primer lugar, el art. 27 CE, que dispone que la enseñanza será básica y obligatoria, así como lo contemplado por la LOE, que fija la escolarización obligatoria. Se aborda la cuestión a través de la interpretación efectuada por nuestro Tribunal Constitucional en su Sentencia de 2010 y, como conclusión se aportan una serie de propuestas en tor...

 20. Escuelas alternativas y homeschooling vs. Escuela tradicional

  OpenAIRE

  Corcuera, Ainhoa

  2012-01-01

  Este trabajo analiza las ventajas y posibles desventajas de diferentes sistemas educativos entre sí. Se describe en qué se fundamentan los sistemas Montessori y Waldorf que es de los que se ha recabado más información. Después analiza la vertiente del homeschooling en este caso analizando el tema legal porque el sistema en sí dependerá de cada familia pero la legalidad afecta a todos por igual. Se ha realizado una encuesta a diferentes asociaciones de homeschoolers con el objet...

 1. Análisis del sistema de fuentes y de la elaboración y control del cumplimiento de las normas en el Proyecto de Constitución de la Unión Europea

  OpenAIRE

  Mangas, Araceli

  1993-01-01

  Este trabajo analiza el proyecto de Constitución europea elaborado en 1993 en el seno de la Comisión de Asuntos Institucionales del Parlamento Europeo. El análisis se centra en la función legislativa que se asignaba al Parlamento como verdadero legislador y en el nuevo sistema de fuentes con las leyes orgánicas, leyes ordinarias y leyes marco. También el artículo analiza las modificaciones que se proponía para la función ejecutiva y jurisdiccional.

 2. THE U/RI-INDUSTRY LINKAGE AND THE DEVELOPMENT OF THE COMPUTER INDUSTRY IN CHINA

  OpenAIRE

  Xiwei Zhong; Jianmin Yang

  2006-01-01

  Este trabajo analiza la innovación del sistema de ciencia y tecnología en años recientes en China. Analiza la relación entre Universidad/ Instituto de investigación-industria (U/RI-industry) y debate el papel de ésta en el desarrollo de la industria de la computación de China. Asimismo demuestra que las universidades y los institutos de investigación han llegado a ser la fuerza que impulsa el desarrollo de los sectores de alta tecnología en China mediante el estudio de caso de esta relación e...

 3. El recurso de inconstitucionalidad y el triunfo de la minoría política en España. ¿Mito o realidad?

  OpenAIRE

  Lina Marcela Escobar Martínez

  2006-01-01

  Se analiza el caso de las mayorías y las minorías políticas en la historia democrática española durante el período de 1977-2004, fecha en la cual se realizaron las últimas elecciones, determinando quiénes constituyeron en cada caso los partidos políticos mayoritarios, y en qué medida han hecho uso las minorías políticas del recurso de inconstitucionalidad. Por otra parte, se analiza el comportamiento del Tribunal Constitucional español al resolver los recursos interpuestos p...

 4. HISTORIA, HISTORIOGRAFÍA Y GÉNERO. NOTAS PARA LA MEMORIA DE SUS VÍNCULOS EN LA ARGENTINA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  DORA BARRANCOS

  2011-10-01

  Full Text Available Este artículo presenta el estado de arte en la historiografía de género en Argentina. Analiza sus tempranos fondos y los centros, sobre todo acerca de las transformaciones de historiografía que ocurrieron desde los años 80. Además, analiza las diferentes contribuciones y el principal objeto de fenómenos de historiografía de mujeres en Argentina. Esto saca la conclusión sobre el nivel de producción, alguna vez creciente, de estudios cuantitativos y cualitativos en materia sexual en este país.

 5. Beneficios y salarios en la economía de Estados Unidos

  OpenAIRE

  Palazuelos Manso, Enrique

  1999-01-01

  Este artículo analiza la relación entre los principales componentes de la renta nacional (beneficios y salarios) y la dinámica de crecimiento de la economía de Estados Unidos en el período 1980-1996. En primer lugar, se explica la evolución de los beneficios y su distribución entre la fiscalidad, los dividendos y el ahorro de las empresas. A continuación, se examina la evolución de la tasa de beneficios y los factores que permiten interpretar su comportamiento. En tercer lugar, se analiza la ...

 6. De la elite civil a la elite política. Reproducción del poder en contextos de democratización

  OpenAIRE

  Delamaza, Gonzalo

  2014-01-01

  Este artículo analiza las trayectorias de las personas que formaron parte de la elite política chilena entre 1990 y 2010 y que provenían de la sociedad civil organizada. Para ello se utilizan los datos de una encuesta de trayectoria aplicada a 386 personas que ocuparon cargos superiores en el ejecutivo, parlamento y partidos políticos durante el período. Se analiza la proveniencia, los canales de acceso, ubicación institucional de las personas provenientes de la sociedad civil y, eventualment...

 7. La consolidación de los roles de género a través de los cuentos infantiles

  OpenAIRE

  De Haro Fernández, Ana María.

  2012-01-01

  En este trabajo se analiza la presencia en los cuentos infantiles de roles de género diferenciados, cuya transmisión supone la consolidación de los estereotipos de la desigualdad, de manera oculta y sólida en tanto que el público potencial de este tipo de discurso se halla indefenso ante el contenido ideológico del mismo. Tras una introducción a la cuestión de partida, se analiza la presencia de dichos tópicos y la diferente caracterización que se hace en los cuentos populares ...

 8. PROGRAMSKI JEZIK VISUAL BASIC V OSNOVNI ŠOLI

  OpenAIRE

  Majhen, Barbara

  2010-01-01

  V diplomskem delu »Programski jezik Visual Basic v osnovni šoli« je v ospredje postavljeno programiranje in spoznavanje programskega jezika Visual Basic ter analiza stanja in možnosti uporabe tega programskega jezika za prve korake v programiranju. Uvodne besede so namenjene osnovnim pojmom in kratki predstavitvi najpogosteje uporabljenih programskih jezikov v osnovni šoli. V naslednjem poglavju je predstavljena analiza računalništva v osnovni šoli na vseh treh področjih izobraževanja s p...

 9. Putopis konkvistadora, engleske špijunaže i njihov odnos prema političkom animizmu

  OpenAIRE

  Pederin, Ivan

  1998-01-01

  Ovaj rad Je prikaz i analiza putopisa koji su nastali u vrijeme španjolskog osvajanja Meksika. Cortes Je u suvremenoj znanosti prošao kao razbojnik zahvaljujući Voltaireu. Ova analiza međutim pokazuje daje on bio sposoban upavitelj, političar, vojskovođa, a napokon i misionar, koji je s carem Moctezumom vodio duge teološke razgovore. No teologija je za nj bila pretežito politički čimbenik. Rad pokazuje k tome da su pokorena indijanska plemena dočekala Španjolce kao osloboditelje, toliko i...

 10. La complejidad de vivir la ciudadanía en el aula: Análisis en cuatro centros de secundaria

  OpenAIRE

  Parareda-Pallarès, Alba; Simó-Gil, Núria; Domingo-Peñafiel, Laura; Soler-Mata, Joan

  2016-01-01

  Este artículo describe y analiza un abanico de prácticas democráticas en cuatro centros de secundaria que se basan en principios relacionados con la vivencia de la ciudadanía y pone de relieve las posibilidades y límites que estas plantean. Se enmarcan dentro de un proyecto de investigación que analiza procesos participativos y democráticos en centros educativos, con la intención de promover y mejorar su cultura democrática, participativa e inclusiva y sus prácticas diarias a partir del conce...

 11. La poderosa incidencia de la cartografía histórica en la reconstrucción del proceso evolutivo de La Chimba de Santiago de Chile

  OpenAIRE

  Quilodrán Rubio, Carolina; Sahady Villanueva, Antonio; Bravo Sánchez, José

  2015-01-01

  A partir de la documentación histórica, en el presente estudio se analiza la representación de La Chimba entre los siglos XVI y XIX. Se analiza la reconstrucción del territorio de la otra banda u otra orilla -significado en lengua quechua-, a partir de las representaciones planimétricas de la ciudad entre el periodo colonial y los inicios de la República. Se revisa su configuración en el exterior de la trama urbana, interpretada en los inicios con una estricta regularidad geométrica de su ...

 12. Análisis del instituto de la libertad condicional en la reforma del CP de 2015

  OpenAIRE

  Salat Paisal, Marc

  2015-01-01

  El presente trabajo analiza las modificaciones introducidas en la regulación de la libertad condicional operadas a través de la LO 1/2015, de reforma del Código Penal. En este sentido, se analiza la nueva naturaleza jurídica de la institución como especialidad de la suspensión de las penas privativas de libertad. Igualmente, en un plano más concreto, se analizan las modificaciones introducidas en los requisitos para acceder a la libertad condicional: en especial en la eliminación de la obliga...

 13. Elementos de sostenibilidad fiscal en países ricos en hidrocarburos: El caso de Bolivia

  OpenAIRE

  Zambrano, Omar; Aguilera-Lizarazu, Gabriela

  2010-01-01

  Este trabajo analiza el desempeño fiscal de Bolivia a la luz de la expansión y posterior contracción de los precios internacionales de los hidrocarburos entre 2005 y 2009. Se evalúa dicho desempeño desde el punto de vista de la posición estructural de la economía, es decir, descontando los efectos transitorios que, las desviaciones temporales del PIB potencial y del precio de equilibrio del petróleo, infringieron sobre los resultados fiscales. Asimismo, se analiza la respuesta de política fis...

 14. Influencia en la eficiencia energética de los refrigerantes utilizados y elementos de los equipos de bomba de calor

  OpenAIRE

  Muñor Rico, Juan-Ramón

  2016-01-01

  Se muestra que aunque cualitativamente el comportamiento energético de los sistemas de refrigeración y bomba de calor por compresión simple de vapor es similar, no lo es si se analiza desde un punto de vista cuantitativo. Se desarrolla un software propio (RefCOMP) que sirve para contrastar el comportamiento termodinámico de los refrigerantes a partir de la comparación de sus respectivos diagramas de estado. Se analiza el software existente para el modelado de este tipo de sistemas y, empleand...

 15. inserción nacional e internacional

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mariana Calvento

  2009-01-01

  Full Text Available La presente investigación analiza la factibilidad de construir una mar-ca-regional y/o marca-ciudad para las localidades argentinas de Tan-dil, Olavarría y Azul (TOA. Para ello se analiza la valoración de laimagen de la región en los grandes medios gráficos argentinos. Eltrabajo propone indagar las particularidades de una de las estrategiasllevadas a cabo en Argentina con la intención de funcionar como víaalternativa al desarrollo de ciudades y regiones.

 16. INTEGRALNI PRISTUP PROCJENI OPASNOSTI - NEODVOJIVI DIO ORGANIZACIJE POSLOVANJA

  OpenAIRE

  Ćosić, Zoran; Boban, Marija; Ivković, Miodrag

  2011-01-01

  SAŽETAK: Integralna analiza rizika poslovnih procesa predstavlja jednostavan i detaljan pregled potencijalnih rizika za sigurnost i zaštitu na radu koji mogu dovesti u opasnost radnike. Također integralna analiza rizika predstavlja važan korak u procesu zaštite radnika i cijele organizacije od opasnosti te omogućava ispunjavanje regulatornih zahtjeva koji se postavljaju pred nju. Proces analize rizika olakšava fokusiranje samo na one opasnosti koje su značajne za određeni poslovni proces. Pre...

 17. RAZVOJ ZDRAVILIŠKEGA TURIZMA V MORAVSKIH TOPLICAH

  OpenAIRE

  Špilak, Jožek

  2010-01-01

  Diplomsko delo obravnava analizo razvoja zdraviliškega turizma v naselju Moravske Toplice od njegovih začetkov do danes. V diplomskem delu so bile uporabljene metoda opazovanja, kartiranja, izvedba in analiza anket, metoda analize nosilne zmogljivosti in SWOT analiza. Z anketiranjem smo preverili splošno zadovoljstvo turistov s turistično ponudbo v naselju in aktivnostmi, s katerimi se ukvarjajo. Moravske Toplice spadajo med pomembnejše slovensko zdraviliško naselje, kamor pride veliko števil...

 18. Políticas de precios y subsidios agrícolas: impactos macroeconómico y sectorial: Perú 1985-1988.

  OpenAIRE

  Javier Escobal

  1989-01-01

  Este documento presenta y analiza las principales políticas aplicadas por el gobierno aprista para reactivar el agro peruano, evaluando su viabilidad financiera de corto y mediano plazo y sus efectos sobre el propio sector agrario y la economía en su conjunto. Describe y analiza la política de precios agrícolas, la política cambiaria y la política crediticia; evalúa los efectos de las políticas macroeconómicas descritas y de los subsidios agrícolas, en especial aquéllos que inciden sobre la i...

 19. Konkurentnost hrvatske proizvodnje i prerade pšenice na tržištu Europske unije

  OpenAIRE

  Balaž, Davor

  2016-01-01

  Analiza konkurentnosti zahtjevan je proces koji obuhvaća prikupljanje podataka i usporedbu na makro i mikro ekonomskoj osnovi. Za potrebe ovoga rada obavljena je analiza prikupljanjem dostupnih podataka o proizvodnji i preradi pšenice u Republici Hrvatskoj i Europskoj uniji (desk istraživanje), 5 županija istočne Hrvatske (130 uzoraka proizvođača i 18 uzoraka prerađivača pšenice) i istraživanje ponude pšeničnoga brašna na tržištu Republike Hrvatske. Na temelju prikupljenih podataka, obavljena...

 20. Aspectos de una Teoría de los Derechos Fundamentales: La Delimitación, Regulación, Garantías y Limitaciones de los Derechos Fundamentales

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Humberto Nogueira Alcalá

  2005-01-01

  Full Text Available El presente artículo analiza la ubicación de los derechos fundamentales dentro del sistema jurídico nacional y comparado latinoamericano, como asimismo analiza los aspectos relativos a la delimitación, regulación, garantías y limitaciones de los derechos en la Constitución chilena vigente.The present article analyzes the status of fundamental rights within national and Latin American legal system. It also analyzes the aspects related to boundary, regulation, guarantees and limitations of the rights in the current Chilean Constitution.

 1. Fitness-management: el conflictivo devenir de una cultura empresarial

  OpenAIRE

  María Inés Landa

  2016-01-01

  Resumen El artículo analiza el conflictivo devenir de la cultura del fitness en Argentina a partir de las categorías foucaulteanas de dispositivo, prácticas, gubernamentalidad y empresario de sí. En primer lugar, aborda la emergencia del fitness en la escena local y hace hincapié en las objeciones que la comunidad de profesores de educación física realiza a las producciones de este dispositivo cultural. A continuación, analiza las tácticas de conversión cultural que implementa el dispositivo ...

 2. El conflicto mujer-embrión en debate parlamentario sobre el aborto The woman-embryo conflict in the abortion debate at the parliament

  OpenAIRE

  Susana Rostagnol

  2008-01-01

  Este artículo analiza el conflicto mujer-embrión en los debates del Senado uruguayo entre octubre y noviembre 2007 en ocasión de la discusión del proyecto de ley que legaliza el aborto. Intenta dar cuenta de algunas nociones subyacentes a la discusión, a las que clasifica sintéticamente como aquellas que promueven el 'control patrimonial del cuerpo' y las que promueven la autonomía. Desde esta perspectiva se analiza el carácter abstracto o concreto del aborto en las distintas argumentaciones,...

 3. DILEMAS Y REALIDADES EN LA ENSEÑANZA MULTICULTURAL EN LA SOCIEDAD ESPAÑOLA

  OpenAIRE

  Beatriz Peña Acuña; María Concepción Parra Meroño

  2012-01-01

  Este trabajo analiza el alcance del proyecto de la Unión Europea en torno a la multiculturalidad, el cual se extiende desde los sectores de la cultura, la educación y la formación, hasta otros como la religión, el ocio o la globalización. El proceso continuo de perfeccionamiento de la Unión Europea ha cambiado radicalmente las condiciones de acceso al conocimiento o a la adquisición del mismo, y en consecuencia contribuye al crecimiento económico. Asimismo, el escrito analiza la conveniencia ...

 4. La Competitividad de las exportaciones de vino español y el mercado mundial 1960-2011

  OpenAIRE

  Francisco J. Medina-Albaladejo; Martínez Carrión, José Miguel

  2012-01-01

  Este trabajo analiza la evolución y competitividad de las exportaciones españolas de vino en el mercado mundial desde la década de 1960. Con ello explora las respuestas de la industria vinícola durante la globalización del vino. Analiza el comportamiento evolutivo del sector por tipos de vinos y el peso relativo de las exportaciones en volumen, valor y precios unitarios en el mercado mundial. El estudio de la ventaja comparativa del comercio exterior se realiza a través del índice de Ventaja ...

 5. URUGUAY: ¿DÓNDE ESTÁ EL PILOTO? A DOS AÑOS DE GOBIERNO DEL PRESIDENTE MUJICA (2010-2011) Uruguay: Where is the Pilot? Two years after the inauguration of president Mujica (2010-2011)

  OpenAIRE

  JUAN ANDRÉS MORAES; ALEJANDRO GUEDES; DIEGO LUJÁN

  2012-01-01

  Este artículo analiza Ia coyuntura política de Uruguay durante 2010 y 2011. Para ello, el trabajo se divide en cinco secciones. La primera repasa el contexto macroeconómico de mediano plazo, así como algunos indicadores vinculados a la pobreza y la distribución del ingreso. La segunda sección se centra en la asunción del nuevo gobierno electo en las elecciones nacionales de 2009. En particular, esta sección describe y analiza la elaboración de la agenda del nuevo gobierno liderado por el pres...

 6. Articulación del Tercer Sector en España

  OpenAIRE

  Ariño Villarroya, Antonio

  2008-01-01

  El artículo analiza la naturaleza e identidad del Tercer Sector en España definido como espacio plural articulado para la producción de bienestar y democracia y cuyos rasgos concretos dependen del régimen de bienestar en el que se incardina. A partir de aquí se analiza la doble visión sociológica sobre la baja articulación del Tercer Sector: como situación provisional previa a la madurez organizativa y como naturaleza específica del Tercer Sector cuya dificultad de articulación se debe a su h...

 7. Los sinuosos caminos del racismo: el racismo ambiental en Argentina

  OpenAIRE

  Rodríguez Mir, Javier

  2012-01-01

  El artículo hace referencia a la evolución de las doctrinas racistas y su impacto en las ciencias sociales. Se analiza la capacidad de las doctrinas y políticas racistas de adaptarse a los nuevos contextos. En este sentido, se entiende que el racismo ambiental es una continuación y transformación del racismo que no puede ser desvinculado del contexto histórico, social y político. El autor analiza los orígenes del racismo ambiental en Estados Unidos. Finalmente el artículo reflexiona sobre un ...

 8. Un análisis epistemológico del diagnóstico de depresión

  OpenAIRE

  Sandra Caponi

  2009-01-01

  Tomando como punto de partida las reflexiones de autores como Canguilhem, Hacking y Pignarre, se analiza la definición del diagnóstico de depresión. No se pretende negar la existencia de situaciones concretas que puedan corresponder a ese diagnóstico, sino realizar un análisis estrictamente epistemológico, y necesariamente incompleto, del modo como los diferentes aspectos de esta clasificación se validan y legitiman. En primer lugar se analiza, a partir de las teorizaciones de Hacking, de que...

 9. Payá, historia social de una industria juguetera

  OpenAIRE

  Valero Escandell, José Ramón, 1955-

  1991-01-01

  Análisis de la evolución de la empresa juguetera “Payá Hermanos, S.A.”, de Ibi, una de las más representativas del sector en la España del siglo XX. Utilizando todo tipo de fuentes, desde los archivos de la empresa a los testimonios orales, pasando por las hemerográficas, gráficas y materiales, se analiza el nacimiento, desarrollo y decadencia de la empresa pionera del desarrollo juguetero ibense. Además de la historia concreta de esta empresa se analiza su repercusión en la transformación so...

 10. Diez años de Política Exterior Argentina en Relaciones Internacionales

  OpenAIRE

  Simonoff, Alejandro César

  2002-01-01

  Con motivo de haberse cumplido recientemente el décimo aniversario de la revista Relaciones Internacionales, este artículo estudia cómo se analiza la política exterior argentina en sus páginas. Para ello, el autor analiza cuáles han sido los temas de política exterior abordados y qué tratamiento se les ha otorgado, con el fin de develar si existe en la publicación, una única o varias visiones sobre los mismos.

 11. Vulnerabilidad Individual: Evolución, Diferencias Regionales e Impacto de la Crisis. Argentina 1995 – 2005. Un Análisis por Cohortes.

  OpenAIRE

  Carballo, Jerónimo; Bongiorno, María

  2006-01-01

  Bajo la concepción que la pobreza es un fenómeno multidimensional, en el presente trabajo se incorpora la dimensión ex-ante de la misma como la probabilidad de generar ingresos futuros menores a la línea de pobreza, bajo el concepto de vulnerabilidad. Se analiza la evolución de la vulnerabilidad en Argentina para el período 1995-2005 utilizando una metodología desarrollada por Bourguignon y Goh (2004). Se presentan distinciones regionales y por nivel educativo, y se analiza el efecto de la cr...

 12. Comparación entre el análisis canónico de correspondencias y el análisis factorial múltiple en tablas de frecuencias–variables continuas / Comparison between the canonical correspondence analysis and the multiple factorial analyses in tables of frequencies-continuous variables

  OpenAIRE

  Vertel Morinsón, Melba Liliana

  2010-01-01

  El análisis canónico de correspondencias (ACC) analiza tablas de frecuencias-variables continuas, es decir, tablas en las cuales las unidades estadísticas están descritas por dos grupos de variables, uno de frecuencias y otro de variables continuas, propuesto por Ter-Braak (1986) para estudiar la influencia de las condiciones del medio ambiente en la distribución de las especies de flora y fauna. Otro método que analiza tablas en las cuales un conjunto de individuos está descrito por varios g...

 13. Radio y elecciones

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Alma Rosa Alva de la Selva

  2000-01-01

  Full Text Available En este trabajo se analiza el comportamiento de la radio en México ante la contienda electoral de julio de 2000. Se examina el papel de la radio como espacio para la discusión política, así como el tratamiento informativo que hizo del tema. Asimismo, se analiza la posible repercusión de factores de reciente surgimiento en el panorama radiofónico para un manejo más autónomo de la información política en la radio

 14. Análisis de los desarrollos normativos del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia. Serie: CERMI.es nº 40

  OpenAIRE

  Vidriales Fernández, Ruth; de Araoz Sánchez-Dopico, Inés; Beotas López, José Luis; López García, José Miguel; Marrero Macías, Rodrigo; Rodríguez Morilla, Adolfo

  2009-01-01

  Este documento, publicado por el CERMI, analiza la realidad de los niños españoles con discapacidad desde muy diversas perspectivas, gracias a las aportaciones de los distintos investigadores del Centro sobre Investigación de la Autonomía Personal, de la Facultad de Derecho de la UNED, que han colaborado en su redacción. El libro analiza el marco jurídico y las políticas públicas desarrolladas en nuestro país para atender las necesidades especiales de las personas menores de edad con discapac...

 15. Structural and Thermal Analysis of Automotive Disc Brake Rotor

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Belhocine Ali

  2014-03-01

  Full Text Available Głównym celem pracy jest analiza zjawisk termomechanicznych w obszarze suchego styku pomiedzy tarcza hamulca a klockiem ciernym wystepujacych w fazie hamowania. Strategia symulacji jest oparta na oprogramowaniu ANSYS11. Wyniki modelowania stanów przejsciowych temperatury w tarczy hamulca wykorzystano do identyfikacji geometrycznych współczynników projektowych, uzytych do instalacji systemu wentylacji. Sprzezona analiza strukturalno-termiczna jest nastepnie uzyta do wyznaczenia deformacji tarczy, naprezenia Von Misses’a, oraz rozkładu cisnienia kontaktowego w klockach ciernych. Wyniki analizy wykazuja zadowalajaca zgodnosc z podobnymi podawanymi w literaturze.

 16. Subsidiaridad, contradicciones nacionalistas y relaciones del sistema político catalán con el español (1931-1936) : cuatro sesiones del parlamento autónomo.

  OpenAIRE

  Gonzàlez i Vilalta, Arnau,

  2006-01-01

  El presente artículo analiza las relaciones entre la política catalana y la española a lo largo del periodo republicano (1931-1936). A partir de cuatro sesiones del Parlamento de Cataluña de gran significación, se analiza la evolución de la política catalana, que a lo largo de estos años se pudo haber diferenciado de manera destacada de la española. Contrariamente a esta posibilidad los principales partidos catalanes, ERC y la Lliga, buscaron en Madrid los apoyos y el escenario que les permit...

 17. Modulación completa del plano complejo mediante pantallas de cristal líquido. Aplicación a la representación de hologramas de Fresnel digitales.

  OpenAIRE

  Tudela Fernández, Raúl

  2004-01-01

  En el presente trabajo se analiza el uso de pantallas de cristal líquido para obtener la modulación completa del plano complejo. Esta modulación se emplea para la representación de hologramas de Fresnel digitales.Primero se analiza el comportamiento de la reconstrucción de los hologramas de Fresnel a distintas distancias utilizando solo parte de la información compleja: amplitud, fase, parte real o parte imaginaria.Después se presentan los modelos de las pantallas de cristal líquido que se ut...

 18. Localización de la información internacional en un mundo global

  OpenAIRE

  Díaz Arias, Rafael

  2007-01-01

  El presente trabajo analiza los modos en que se localizan los acontecimientos que establecen nuestra imagen del mundo. Se analiza la literatura científica en relación con la influencia de la estructura internacional sobre la información del extranjero y la tensión entre lo local y lo nacional, así como la articulación de estos elementos en el proceso de globalización. Se proponen cuatro categorías de información sobre el extranjero: información internacional (relaciones entre estados, guerra,...

 19. Harry S. Truman, el arma atómica y la gestión de la paz. Presunciones, percepciones y narrativa política de la administración Truman durante la posguerra, 1945 - 1948

  OpenAIRE

  Andrés Moreno, Gerardo

  2015-01-01

  La tesis doctoral aborda la política exterior del administración Truman entre 1945 y 1948 analizando los inicios de la guerra fría. La tesis analiza la presunciones y percepciones de la administración estadounidense respecto a la energía y al arma atómica, sobre la URSS y sus intenciones, sobre la situación en Europa, la actividad comunista percibida y los propios Estados Unidos. En un segundo nivel analiza la narrativa de la administración sobre la situación internacional entendida como el d...

 20. ANÁLISIS DE LA VIABILIDAD EN LA IMPLEMENTACIÓN DE VANET SOBRE EL MEDIO DE TRANSPORTE TRANSMILENIO

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nancy Yaneth Gelvez García

  2013-07-01

  Full Text Available En este artículo, se analiza la viabilidad de  implementar una red móvil ad hoc que soporte servicios informativos, aplicado al sistema de transporte masivo Transmilenio en la ciudad de Bogotá (Colombia. Para conseguir este fin, se hace uso de un simulador de redes telemáticas como es NS-2 (Network Simulator, un simulador de redes de vehículos llamado SUMO (Simulation of Urban Mobility y MOVE (Mobility model generator for Vehicular networks una interfaz de conexión entre ambos simuladores. Finalmente, se analiza los problemas que acarrea implementar la red.

 1. Los estilos de aprendizaje y el aprendizaje de matemática asistido por ordenador en alumnos universitarios

  OpenAIRE

  Anido, Mercedes; Craveri, Ana María

  2006-01-01

  En este trabajo se analiza el rendimiento del aprendizaje de Matemática Básica en el nivel universitario realizado con la asistencia del ordenador y su relación con los Estilos de Aprendizaje según la concepción de Honey-Alonso. Consta de tres fases. La primera es exploratoria, se analiza comparativamente el rendimiento de tres grupos de alumnos, con distintas metodologías de enseñanza. La segunda es un estudio correlacional entre Estilos de Aprendizaje y rendimiento de los alumnos en dos sit...

 2. Aproximaciones a los videojuegos y su incidencia en las subjetividades de los jugadores latinoamericanos

  OpenAIRE

  Álvaro Alfonso Acevedo Merlano; Jessica Alejandra Chaux Lizarazo

  2016-01-01

  Este artículo analiza los resultados de un estudio sobre el modo en que los videojuegos inciden en la construcción de las subjetividades de los jugadores latinoamericanos desde el punto de vista del consumo cultural y considerando los discursos de la industria en la que fueron creados. A través del método etnográfico, se analiza cómo las subjetividades son afectadas dependiendo de la característica de los videojuegos que son consumidos, mostrando el fenómeno en América Latina. Los resultados...

 3. Homosexualidad y sociedad de la información online en China

  OpenAIRE

  Salvia, Lucia; Beltrán, Joaquín

  2010-01-01

  En este trabajo se analiza la homosexualidad en China y el papel desempeñado por Internet para la sensibilización y su conocimiento. Partiendo del contexto sociocultural de China y por medio de entrevistas a homosexuales en revistas, programas de televisión online y blogs se analiza su identidad conflictiva con los valores tradicionales de la cultura china. También se abordan los avances llevados a cabo por las instituciones educativas en proyectos de sensibilización y el aumento de la inform...

 4. La Globalización de las Marcas Españolas: Estrategia Internacional e imagen de Marca del Santander

  OpenAIRE

  Julio Cerviño

  2008-01-01

  Este trabajo analiza, en primer lugar, la expansión reciente y posicionamiento de las marcas españolas en los mercados internacionales y sus efectos en una mejor y más reforzada imagen país. En este contexto, y en una segunda parte, se analiza la proyección, imagen y estrategia internacional de la marca Santander, situándola en las distintas fases de un modelo de desarrollo de marca internacional, comenzando por su fase de marca local hasta alcanzar un fuerte posicionamiento y not...

 5. La importancia del evolucionismo en la economía, en la geografía económica, en los estudios del territorio y en las políticas de desarrollo

  OpenAIRE

  Héctor Luis Adriani; Patricio Narodowski

  2010-01-01

  En este trabajo se analiza la teoría evolucionista, un enfoque económico basado en el concepto schumpetereano de innovación que ha tenido importante influencia en las políticas de desarrollo y territorio, primero en países como Italia y Francia y luego en América Latina, como un intento heterodoxo íntimamente relacionado con el enfoque sistémico, a los viejos institucionalistas y a los nuevos institucionalistas. Se analiza la crítica que el punto de vista le hace a las teorías del desarrollo,...

 6. El régimen jurídico de las licencias y autorizaciones ambientales en España y Brasil: Análisis jurídico-ambiental derivado de los aspectos novedosos de la normativa general de la unión europea sobre prevención y control integrados de la contaminación

  OpenAIRE

  Morong, Fábio Ferreira

  2014-01-01

  [ES] La tesis analiza los sistemas jurídico-administrativos de las licencias y autorizaciones de actividades con incidencia ambiental en España y Brasil, sobre la base de la normativa de la Unión Europea en materia de emisiones industriales. Se estudia en primer lugar la normativa de la Unión Europea, desde sus inicios hasta la nueva Directiva de Emisiones Industriales de 2010. A continuación, se analiza el ordenamiento español, con especial referencia a la Ley de Prevención y Control Integra...

 7. El sistema de producción de carne en España

  OpenAIRE

  Alicia Langreo Navarro

  2008-01-01

  Ganadero intensivo español, que ha conseguido situarse entre los más eficaces de Europa a pesar del déficit de cereales y proteaginosas para la alimentación animal. Se analiza su peso en la producción agraria, su evolución y la estructura de su cadena de producción. Se analiza la estructura de la cadena de producción de cada una de las carnes, las relaciones de coordinación vertical y la estrategia de las empresas ganaderas y cárnicas principales. Se hace una referencia a los cambios experime...

 8. Los sujetos procesales en el Código Procesal Peruano de 2004 (acusatorio, garantizador, de tendencia adversativa, eficiente y eficaz

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mario Pablo Rodriguez Hurtado

  2010-12-01

  Full Text Available El autor analiza el nuevo ordenamiento procesal penal, edificado, como” modelo acusatorio, garantizador y de tendencia adversativa”, analiza además las variables por las que resulta  que sin persecución, defensa y fallo, entendidas como funciones diferenciadas y a cargo de un correspondiente sujeto procesal, sea imposible predicar la existencia de un proceso justo, debido y legal, propio de un régimen democrático y republicano al servicio de los ciudadanos.

 9. Juegos de Identidades en el ciberspacio

  OpenAIRE

  Figueroa Alcántara Hugo Alberto

  2011-01-01

  El presente artículo analiza las repercusiones que el contexto cultural posmoderno y la evolución de las comunicaciones mediadas por computadora, tienen sobre la identidad humana. El estudio se divide en tres apartados: posmodernismo; comunicaciones mediadas por computadora, y la naturaleza de la identidad en el ciberespacio.

 10. La transmisión de los derechos de propiedad intelectual derivados de la actividad investigadora realizada en la Universidad pública española

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Rosalía Estupiñán Cáceres

  2014-12-01

  Full Text Available Este artículo analiza las luces y sombras de los procedimientos que prevé el ordenamiento jurídico español para la transmisión a terceros de los derechos de propiedad intelectual derivados de la actividad investigadora generada en el seno de las universidades públicas españolas.

 11. ASPECTE REGLEMENTATIVE ŞI PRACTICE PRIVIND PROTECŢIA COPILULUI ÎN ROMÂNIA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mihaela Tofan

  2013-11-01

  Full Text Available Protectia sociala a copiilor, conditie obligatorie a economiei sociale, este un subiect de analiza teoretica si practica opportun pentru sistemul de drept roman. Abordarea cadrului reglementativ in vigoare si urmarirea impactului practic al efectelor pe care le genereaza normele de drept, pot conduce la concluzii privind imbunatatireasi perfectionarea institutiilor si mecanismelor care sprijina functionarea coerenta a economiei sociale.

 12. de paz europeos

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Diego Checa Hidalgo

  2008-01-01

  Full Text Available El presente artículo presenta los instrumentos de gestión civil de crisis y conflictos generados por la Unión Europea, analiza las posibilidades que ofrece la idea de cuerpos civiles de paz, propuesta por el Parlamento Europeo y estudia los desarrollos existentes en dicho ámbito.

 13. La (escasa influencia de la antropología en la toma de decisiones relativas a las migraciones en el ámbito internacional

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  David Martín-Castro

  2007-09-01

  Full Text Available Este texto analiza la escasa influencia que tienen los antropólogos tanto en la definición de las agendas como en el contenido de las políticas y normas internacionales en el ámbito de las migraciones. Para ello, utiliza algunos ejemplos de eventos recientes.

 14. ¿Qué justicia queremos? Esencia y existencia del poder judicial

  OpenAIRE

  Damián Moreno, Juan

  2015-01-01

  El autor, que fue formó parte de la Comisión a quien el Consejo de Ministros encargó en 2012 que redactara una propuesta de texto articulado de Anteproyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial, analiza cómo ha evolucionado el Poder judicial en España

 15. La tuberculosis bovina en España : una zoonosis olvidada

  OpenAIRE

  Gutiérrez García, José Manuel

  2003-01-01

  Esta comunicación analiza los motivos que ocasionaron la escasa consideración que la tuberculosis bovina, como zoonosis, tuvo en la lucha antituberculosa española, poniendo de relieve cómo esa desatención se ha trasladado en nuestros días a la historiografía de la enfermedad.

 16. Selección Natural: una visión arquitectónica

  OpenAIRE

  Mario Casanueva

  2011-01-01

  Este documento analiza la influencia de las ideas económicas de Adam Smith y otros autores sobre la teoría de la evolución, puesta de manifiesto por Stephen Jay Gould, historiador y arquitecto de teorías evolutivas.

 17. La investigación cualitativa aplicada al estudio del nacionalismo : el discurso neoespañolista.

  OpenAIRE

  Béjar, Helena

  2007-01-01

  El siguiente artículo es parte de una investigación cualitativa de diecisiete grupos sobre «Nacionalismo y sentido de pertenencia: nacionalismo español, catalán y vasco». Se analiza aquí lo que llamo discurso neoespañolista, caracterizado por es

 18. La empresa socialista y la innovación tecnológica

  OpenAIRE

  Juan José Cruz Alvares; Antonio M. Navarro López; Pedro Hernández Delgado

  2010-01-01

  Se analiza el desarrollo de las Empresas a través de su desarrollo tecnológico a escala mundial y en especial el modelo cubano que es a través de las Empresas que aplican el Perfeccionamiento Empresarial, como eslabón para alcanzar la categoría de Empresa de Clase Mundial.

 19. Los Sistemas de Información y la Innovación Tecnológica

  OpenAIRE

  Silvio Curiel Lorenzo

  2010-01-01

  Se analiza la importancia que presentan los sistemas de información en el ámbito de la innovación tecnológica. Se hace referencia a estos sistemas y su interrelación, así como del valor de la inteligencia (conocimiento) en la búsqueda de la competitividad empresarial.

 20. Para decifrar o Brasil (ou) a formação do estadista

  OpenAIRE

  Mota, Carlos Guilherme

  2014-01-01

  [ES]El autor analiza el libro Pensadores que inventaram o Brasil, de Fernando Henrique Cardoso, en lo cual se exponen, en diez ensayos, visiones e interpretaciones sobre la cultura, la sociedad y la política de Brasil contemporáneo.

 1. Los vascos en el Mediterráneo medieval: los primeros tiempos

  OpenAIRE

  Ferrer i Mallol, Maria Teresa

  2003-01-01

  Estudio de la presencia de naves vascas en el Mediterráneo desde la primera mitad del s. XIV en los puertos catalanes mallorquines, valencianos y en el de Génova. Analiza también el incremento de su presencia en la segunda mitad del s. XIV.

 2. Oblikovanje valjaka za valjanje cijevnog navoja

  OpenAIRE

  Lyczko, Kazimierz; Legutko, Stanislaw; Raos, Pero

  2014-01-01

  Prezentirana je analiza distribucije tolerancije kod valjanja cijevnog navoja s valjcima identičnog polumjera zaobljenja vrha navoja. Razrađeni su teorijski odnosi i metodologija za računanje promjera utiskivanja navoja s pretpostavljenom distribucijom tolerancije utiskivanja koje je mjereno pomoću istisnutog volumena materijala. Dani su ilustrirani primjeri razrađenih odnosa.

 3. Evolución de las destrezas básicas para el cálculo y su influencia en el rendimiento escolar en matemáticas

  OpenAIRE

  Hidalgo, Santiago; Maroto, Ana; Palacios, Andrés

  1999-01-01

  Los factores que determinan el rendimiento escolar de matemáticas son diversas. En el presente artículo se analiza la importancia que a este respecto, tienen ciertas aptitudes básicas y se estudia su versión en los últimos años en una muestra escolar de tercer ciclo de primaria.

 4. EL VALOR ASIGNADO POR LA JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL A LA JURISPRUDENCIA DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Liliana Galdámez Zelada

  2014-01-01

  Full Text Available Este trabajo analiza la invocación de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por parte del Tribunal Constitucional de Chile, una de las obligaciones promovidas por la Corte IDH a partir del llamado control de convencionalidad. En este trabajo se dará seguimiento a estos desarrollos y se adelantarán algunas conclusiones.

 5. Corte Interamericana de Derechos Humanos

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Carlos M. Ayala Corao

  2007-01-01

  Full Text Available El autor analiza en el presente artículo el tema de la ejecución de las sentencias dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los Estados parte, considerando la jurisprudencia de la propia Corte Interamericana y la evolución habida sobre la materia y la legislación de los Estados parte.

 6. La gestión del agua en la Región Texcoco, Estado de México

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Alejandro Alejo Pompilio Aguilar Miranda

  2011-01-01

  Full Text Available Este artículo analiza la gestión del agua para el uso público urbano en los municipios de la Región Texcoco. Describe sus actores, procesos e instituciones, así como las relaciones que se fincan entre estos elementos.

 7. "Servir al rey...": Configuración oligárquica y "lucha de bandos" en Cantabria en los siglos XV-XVI

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Osvaldo Víctor Pereyra

  2011-04-01

  Full Text Available El siguiente trabajo analiza la configuración de poder que adoptan las oligarquías urbanas, en el área septentrional del reino de Castilla, a partir de las condiciones de violencia generalizada instaurada por llamada "lucha de bandos linajes y parcialidades"

 8. Apuntes sobre la gestión del conocimiento en organizaciones

  OpenAIRE

  Plaza-Angulo, Juan J.

  2015-01-01

  La gestión del conocimiento es el conjunto de actividades que fomentan, coordinan y desarrollan el conocimiento que dentro de una organización posibilitan el logro de sus objetivos. El presente manual describe y analiza los principales conceptos y teorías que nos acercan al estudio de esta materia, ofreciendo las claves para entenderla y aplicarla.

 9. Influencia de Piaget en el estudio del desarrollo moral

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Cristina Villegas de

  1998-01-01

  Full Text Available Se analiza la concepción de Piaget acerca de la moral y su forma de abordar la investigación acerca del desarrollo moral. Se ponen de presente algunas inconsistencias en la posición de Piaget. Se señala su influencia particularmente en Koh1berg y Habermas.

 10. Influencia de Piaget en el estudio del desarrollo moral

  OpenAIRE

  Cristina Villegas de

  1998-01-01

  Se analiza la concepción de Piaget acerca de la moral y su forma de abordar la investigación acerca del desarrollo moral. Se ponen de presente algunas inconsistencias en la posición de Piaget. Se señala su influencia particularmente en Koh1berg y Habermas.

 11. La imagen del cuerpo de un esquizofrénico a través del Rorschach

  OpenAIRE

  Guillermo Delahanty

  2006-01-01

  Se analiza el registro del material de Rorschach de un paciente esquizofrénico para mostrar el tipo de respuestas de barrera y penetración que proporciona el índice de perturbación en su esquema corporal.

 12. Claves para una reforma electoral democrática: La comunicación política en México. ¿espacio de visibilidad o invisibilidad de las mujeres?

  OpenAIRE

  Aimée Vega Montiel

  2008-01-01

  En este artículo, la autora analiza la relación entre las mujeres y la comunicación política para determinar si es éste un espacio que promueve o no la visibilidad de su ciudadanía, es decir, si se trata de un espacio plural o androcéntrico.

 13. Productividad en el Perú: evolución histórica y la tarea pendiente

  OpenAIRE

  Vera Tudela, Rafael

  2013-01-01

  Analiza, desde una perspectiva histórica y regional, la evolución de la productividad en el Perú con el objetivo de señalar las principales oportunidades de mejora para consolidar el crecimiento económico del país.

 14. Gratitud en la Psicología Positiva

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Natalia Moyano

  2015-09-01

  Full Text Available El trabajo analiza brevemente los desarrollos relacionados con la gratitud en el marco de la Psicología Positiva, sus definiciones, elementos, aportes teóricos y efectos. Se describen aquellos aspectos de la gratitud que requieren investigación y se proponen elementos de análisis del tema. 

 15. Gratitud en la Psicología Positiva

  OpenAIRE

  Natalia Moyano

  2015-01-01

  El trabajo analiza brevemente los desarrollos relacionados con la gratitud en el marco de la Psicología Positiva, sus definiciones, elementos, aportes teóricos y efectos. Se describen aquellos aspectos de la gratitud que requieren investigación y se proponen elementos de análisis del tema. 

 16. Patrones de personalidad, síndromes clínicos y bienestar psicológico en adolescentes

  OpenAIRE

  Casullo, María Martina; Castro Solano, Alejandro

  2002-01-01

  El presente trabajo analiza dimensiones del bienestar psicológico y patrones de personalidad en estudiantes adolescentes con y sin presencia de síntomas y síndromes clínicos. Las pruebas SCL-90-R y MACI, y una escala de bienestar psicológico, fueron

 17. La persistente soberanía

  OpenAIRE

  De Vergottini, Giuseppe

  2015-01-01

  Se analiza en el trabajo el concepto de la soberanía para valorar si continúa siendo un concepto útil para definir la naturaleza del Estado, en la medida en que resulta evidente su inevitable integración en organizaciones intergubernamentales consid

 18. El factor emocional en la narrativa transmedia y la televisión social

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mª Adoración MERINO ARRIBAS

  2014-10-01

  Full Text Available Este artículo analiza el crecimiento de la televisión social y de la narrativa transmedia, debido al componente emocional que conlleva y a la variedad de plataformas que utiliza, logrando que la audiencia abandone su postura pasiva y se convierta en prosumidor de contenidos (Brian, 2012.

 19. La investigación formativa en los procesos de investigación asumidos en la universidad

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Olga Lucía Anzola Morales

  2007-12-01

  Full Text Available El documento analiza la importancia de la investigación como motor de la gestión y operación de las universidades. Igualmente, presenta los elementos fundamentales que deben caracterizar la investigación formativa como enfoque para el diseño curricular.

 20. Literatura y esquizofrenia: en torno a Las Rubáiyátas de Horacio Martín de Félix Grande

  OpenAIRE

  Mora Contreras, Francisco Javier

  2000-01-01

  Artículo que analiza las conexiones entre la creatividad y la esquizofrenia en el marco de la poesía autobiográfica y, más concretamente, sobre Las Rubáyatas de Horacio Martín, de Félix Grande.

 1. Anotaciones a Lucrecio 3.444-58: nacimiento, madurez, vejez y muerte psicosomática del hombre

  OpenAIRE

  Traver Vera, Ángel Jacinto

  1999-01-01

  Este artículo estudia Lucr. 3.445-58, fragmento que expone una prueba de la mortalidad del cuerpo y el alma. En concreto, analiza los precedentes filosóficos y literarios, así como su estructura, estilo y contenido.

 2. Nociones fundamentales de la Teoría de los Campos Conceptuales

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  María Rita Otero

  2011-07-01

  Full Text Available En este trabajo se desarrollan algunas de las nociones centrales de la teoría de Vergnaud y se discuten algunos ejemplos. Se analiza en detalle la noción de esquema y se discuten algunas vinculaciones con la didáctica de la matemática.

 3. de recursos humanos

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Fernando J. Fuentes García

  2005-01-01

  Full Text Available En este trabajo se analiza el concepto de Responsabilidad Social Corporativa en relación a la gestión de RRHH. Se definen cinco instrumentos de posible desarrollo, sus ventajas e inconvenientes. Finalmente, se estudia la implantación de la herramienta más avanzada y potente: la norma SA8000.

 4. fisonomía y las atribuciones del Tribunal Constitucional

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lautaro Ríos Álvarez

  2005-01-01

  Full Text Available El artículo analiza la transferencia del recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad de competencia hasta ahora de la Corte Suprema de Justicia al Tribunal Constitucional, considerando sus implicancias en el sistema de control de constitucionalidad y las innovaciones que ello implica en nuestro ordenamiento jurídico.

 5. La inconstitucionalidad por omisión

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Luz Bulnes Aldunate

  2006-01-01

  Full Text Available El artículo analiza la facultad de los tribunales constitucionales para determinar la inconstitucionalidad por omisión, en virtud del silencio u omisión de la autoridad de normar un principio o regla constitucional dispuesto por la Constitución explícita o implícitamente.

 6. LA ESTRATEGIA DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN EN LAS UNIVERSIDADES VENEZOLANAS Caso: Universidad Centroccidental “Lisandro Alvarado”

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  José Nicolás Vizcaya

  2016-05-01

  Full Text Available Esta investigación tiene como propósito analizar la Gestión de Investigación en los Centros de Estudios Superiores o en las Universidades Venezolanas, en este caso la Universidad Centroccidental “Lisandro Alvarado”. Se analiza el contexto y las normas que regulan dicha actividad así como sus estrategias.

 7. a través del Rorschach

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Guillermo Delahanty

  2006-01-01

  Full Text Available Se analiza el registro del material de Rorschach de un paciente esquizofrénico para mostrar el tipo de respuestas de barrera y penetración que proporciona el índice de perturbación en su esquema corporal.

 8. La violencia en colombia: inercias y novedades1945-1950,1985-1988

  OpenAIRE

  Medófilo Medina

  2008-01-01

  El autor analiza dos etapas de violencia o más propiamente la violencia en dos coyunturas de la historia contemporánea de colombia: la segunda mitad de los años cuarenta y la segunda de los ochenta. ambos momentos presentan un perfil de auge económico. As

 9. ¿Se puede recobrar el capital invertido en participaciones preferentes?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gómez Hernández, José Antonio

  2013-01-01

  Full Text Available En este trabajo se analiza qué son las participaciones preferentes, cómo y por qué se han comercializado en España y las diversas posibilidades que ofrece el ordenamiento jurídico para intentar recuperar el capital desembolsado.

 10. Transgénicos en el Reino Unido

  OpenAIRE

  García Olmedo, Francisco

  2003-01-01

  La revista “Philosophical Transactions: Biological Sciences” acaba de publicar un ambicioso estudio sobre transgénicos. El bioquímico Francisco García-Olmedo, de la Universidad Politécnica de Madrid, que el 6 de noviembre interviene en el ciclo Las plantas en su entorno del Instituto de España, analiza sus conclusiones.

 11. Evaluación legislativa en México: una propuesta para las Entidades Federativas

  OpenAIRE

  Rivera León, Mauro Arturo

  2016-01-01

  El presente artículo analiza la necesidad de creación de un modelo institucional de evaluación legislativa ex post en las Entidades Federativas. Se argumenta que la actual falta de mecanismos de medición del impacto legislativo de los estados reduce

 12. Aplicación de algoritmos genéticos en la planificación de redes de telefonia celular

  OpenAIRE

  Figueroa de la Cruz, Mario M.; Zakour, José; Juarez, Gustavo; Ibarra, Daniel

  2007-01-01

  Este trabajo analiza la problemática que tiene la planificación celular considerando el crecimiento y la evolución hacia nuevas tecnologías proponiendo como alternativa de planificación el uso de algoritmos de Inteligencia Artificial como son los Algoritmos Genéticos.

 13. Billy Wilder o el arte de narrar en imágenes

  OpenAIRE

  Farré Brufau, María Soledad

  2006-01-01

  Se analiza la faceta narrativa de Billy Wilder. El talento de Wilder para mezclar el lado oscuro de los hombres con su sentido del humor le convertiría en uno de los cineastas de ingenio más mordaz de la industria de Hollywood.

 14. Integración económica: barreras que limitan la evolución del T.L.C.A.N. hacia una unión económica

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Juan José Gómez Martínez

  2013-07-01

  Full Text Available Esta investigación se analiza y se compara al Tratado de Libre Comercio de América del Norte y la Unión Europea, dándole importancia a las deficiencias de cada tratado y como mejorar para tener un balance.

 15. Pobreza y distribución del ingreso en Paraguay

  OpenAIRE

  Gustavo Indart

  2000-01-01

  El presente trabajo analiza las políticas económicas implementadas en Paraguay, durante el período de liberalización de la economía, al igual que la evolución de la distribución del ingreso y la incidencia de la pobreza, particularmente en el sector rural.

 16. El lugar del mythos en la ciencia moderna: una crítica a la idea neopositivista de “progreso racional” en la historia de las revoluciones científicas

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Juan Manuel Sánchez Arteaga

  2007-01-01

  Full Text Available El artículo propone una revisión de las ideas habituales de > asociadas a la visión neopositivista de las revoluciones científicas. Se analiza el papel de la conceptualización mítica en dos de estas revoluciones: la mecanicista y la evolucionista.

 17. El arte y la ayuda humanitaria suiza en el sur de Francia (1939-1943)

  OpenAIRE

  Schmöller, Natascha

  2015-01-01

  El presente trabajo analiza la relación que se produjo en el sur de Francia, durante el período bélico 1939-1943, entre la ayuda humanitaria suiza y el arte, y que implicó creativamente a voluntarios, personas socorridas y artistas ajenos a la organ

 18. Tiempo de vida y tiempo de trabajo

  OpenAIRE

  Durán Heras, María Angeles

  2010-01-01

  Esta obra, cuyo origen es el ciclo de conferencias que la autora impartió en la Fundación BBVA, analiza el tiempo como clave para entender la estructura social y económica de las sociedades desarrolladas contemporáneas.

 19. El movimiento del Software Libre en Cuba

  OpenAIRE

  Héctor Rodríguez Figueredo; Alain Guerrero Enamorado; Allan Pierra Fuentes; Sergio E. Tamayo Bermúdez

  2011-01-01

  Se describe el movimiento de Software Libre y estándares abiertos de software en Cuba, su surgimiento y evolución hasta la fecha. Se analiza además la necesidad de incorporarlo en el proceso de informatización de la sociedad cubana y lo que ha venido haciéndose en ese sentido.

 20. Revocación popular y restricción para el legislador en Italia: la prohibición de restauración se aplica hasta que se produzca un cambio del "marco político" o "circunstancias de hecho"

  OpenAIRE

  Ferri, Giampietro

  2015-01-01

  Este trabajo analiza la jurisprudencia constitucional italiana sobre los efectos de la revocación popular de una ley. La Corte Costituzionale italiana intenta conciliar la exigencia de garantizar el libre ejercicio de la función legislativa con aquella

 1. Analize udarne radnje loma toplinski simuliranih uzoraka HSLA

  OpenAIRE

  Duđner, M.; Aračić, S.; Samarždić, I.

  2008-01-01

  U radu su prikazani rezultati udarne radnje loma toplinski simuliranih uzoraka mikrolegiranog čelika povišene čvrstoće TStE 420 dobiveni eksperimentalnim ispitivanjem Charpy epruveta. Izvršena je metalografska analiza, mjerene su tvrdoće i ukupna energija udara razdvojena je na duktilnu i krhku komponentu.

 2. Dos formas distintas de investigar el paro en los albores de la encuesta social: el juicio público frente a la taxonomía

  OpenAIRE

  Gómez Garrido, María

  2005-01-01

  El artículo compara dos tipos de investigación social desarrolladas a finales del siglo diecinueve: la encuesta angosajona y las informaciones españolas. Situándose en un tema concreto —el paro— el artículo analiza éstas como diferentes formas

 3. Columna estratigráfica del yacimiento de icnitas de dinosaurios del Cretácico Inferior de Cornago (La Rioja)

  OpenAIRE

  Jiménez Fuentes, Emiliano; Mulas Alonso, Eugenia; Jiménez García, Santiago

  1988-01-01

  [ES]Se describe y analiza la estratigrafía del yacimiento de icnitas de dinosaurios del cretácico inferior de Cornago obteniendo algunas conclusiones paleoecologicas [EN]The stratigraphy of palaeoichnological (dinousarus footprints) beds in theLower Cretaceous of Cornago (La Rioja, Spain) is described and analyzed. Some palaecological informations are obtaine.

 4. Higiene industrial y ergonomía. Aplicación de métodos ergonómicos

  OpenAIRE

  Jiménez Zabaleta, Itziar

  2015-01-01

  Este trabajo fin de carrera analiza los siguientes aspectos: prevención de riesgos laborales; marco normativo y plan de prevención; higiene industrial; ergonomía y psicosociología; métodos ergonómicos y su aplicación.

 5. Melodías de cine

  OpenAIRE

  Yébenes Cortés, María del Pilar

  2002-01-01

  El artículo analiza la definición del género musical y establece un recorrido por su historia, observando la evolución del cine musical desde la llegada del cine sonoro, hasta las representaciones contemporáneas. Sin índice de impacto (2002) UEM

 6. La investigación en gestión de la cadena de suministro a nivel mundial

  OpenAIRE

  Luz Mary Nova Caldas

  2010-01-01

  Este artículo analiza el estado del arte en relación con la investigación sobre gerencia de la cadena de suministro. Se hace particular énfasis en las variables estudiadas y los principales resultados obtenidos. Varias encuestas aplicadas alrededor del mundo son analizadas para identificar patrones en este tema.

 7. Dimensiones cognitivo-motivacionales y aprendizaje autorregulado

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Antonio Valle Arias

  1996-06-01

  Full Text Available El artículo analiza el aprendizaje escolar donde una perspectiva cognitivo- motivacional, en la que se destacan una serie de ideas relevantes de profundizar en la comprensión de los factores cognitivo-motivacionales que inciden en el aprendizaje escolar.

 8. Genetic Diversity of Brown Trout Populations Using Mitochondrial Markers In Relatively Similar Geographical and Ecological Conditions – a Carpathian Case Study

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Popa Gina-Oana

  2013-12-01

  Full Text Available Analiza diversităţii genetice cu ajutorul markerilor mitocondriali, a unor populaţii de păstrav comun aflate în condiţii geografice şi ecologice relativ similare în Munţii Carpaţi.

 9. Luces y sombras de la historia de la renta italiana

  OpenAIRE

  Misiani, Simone

  2011-01-01

  El artículo ofrece una breve introducción a la historia de la contabilidad en Italia y examina, en particular, los orígenes de la decisión política. Esto ensayo analiza la posición preeminente, aunque largamente ignorada, ocupada en el pensamiento

 10. Las guerrillas liberales de los años 50 y 60 en el Quindío

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Carlos Miguel Ortíz

  2012-08-01

  Full Text Available Analiza el surgimiento de las "guerrillas" liberales quíndianas como efecto de la persecusión oficial y de el desplazamiento de campesinos que ven en estas organizaciones la única forma de defensa frente a la presión del Estado y los terratenientes.

 11. Mujer, moda y revistas en el Siglo XXI: It girls, Egobloggers y Street Style

  OpenAIRE

  Cal Marcos, Carolina de la

  2014-01-01

  Este trabajo analiza el fenómeno de la moda a través de las revistas del sector. Hacemos un recorrido por el mundo de la moda desde sus inicios hasta la actualidad y analizamos los nuevos fenómenos de la moda: egobloggers, Street style e it girls.

 12. ¿Una verdad cómoda?: el espectro de la catástrofe ambiental global y el desarrollo sostenible en China

  NARCIS (Netherlands)

  M. Arsel (Murat)

  2010-01-01

  textabstractRESUMEN Desde un punto de vista crítico, este artículo analiza los debates relativos a la sostenibilidad del desarrollo chino. Concretamente, aborda el doble argumento de que el desarrollo en China no es sostenible y de que representa una amenaza directa a la seguridad medioambiental del

 13. Grupo de trabajo "matemáticas dinámicas e interactivas con geogebra". La red como vehículo para el trabajo colaborativo y la formación

  OpenAIRE

  Espina, Pablo

  2010-01-01

  En este documento se analiza y describe la actividad desarrollada por un grupo de trabajo de profesorado de diversas islas con el objetivo elaborar materiales con geogebra. La red fue el espacio de trabajo y el único medio de conexión y relación entre los componentes del grupo.

 14. Mundos equivocados: cuando la “abundancia” y la “carencia” se encuentran en la Amazonía colombiana

  NARCIS (Netherlands)

  Verschoor, G.M.; Torres, C.

  2016-01-01

  Este artículo describe y analiza los efectos de la minería artesanal que involucra a comunidades Andoque del Resguardo Aduche (Amazonía colombiana) en su seguridad alimentaria. En términos analíticos, el punto de partida es la existencia de diferentes perspectivas sobre las actividades de las poblac

 15. Los periódicos gratuitos después de la crisis

  NARCIS (Netherlands)

  P. Bakker

  2010-01-01

  En este artículo se analiza cómo la prensa gratuita se ha visto gravemente afectada por la crisis financiera global. En el texto, se pone de manifiesto la vulnerabilidad económica de este tipo de medios en comparación con otros. Sin embargo, la reciente sacudida que ha sufrido este tipo de prensa, n

 16. El movimiento del Software Libre en Cuba

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Héctor Rodríguez Figueredo

  2011-10-01

  Full Text Available Se describe el movimiento de Software Libre y estándares abiertos de software en Cuba, su surgimiento y evolución hasta la fecha. Se analiza además la necesidad de incorporarlo en el proceso de informatización de la sociedad cubana y lo que ha venido haciéndose en ese sentido.

 17. Las diligencias preliminares en materia de propiedad intelectual tras la reforma operada por la Ley 21/2014

  OpenAIRE

  Montesinos García, Ana

  2015-01-01

  Se analiza en este artículo la reforma operada en materia de diligencias preliminares en el ámbito de la propiedad inteletual por la ley 21/2014 por la que se modifica el texto refundido de lay de propiedad intelectual y la ley de enjuiciamiento civil.

 18. Las relaciones del interno con el mundo exterior y su importancia para la reeducación y reinserción social

  OpenAIRE

  Fernández Díaz, Carmen Rocío

  2014-01-01

  Se analiza la regulación de las comunicaciones y visitas de familiares a los reclusos y se recogen los datos de un estudio empírico efectuado en la prisión de Alhaurín de la Torre. Universidad de Málaga. Campus de Excelencia Internacional Andalucía Tech.

 19. Trabajo social en contextos de violencia política

  OpenAIRE

  Martha Nubia Bello Albarracín

  2005-01-01

  Este artículo identifica y analiza algunos de los impactos que la violencia sociopolítica genera en los ámbitos social y comunitario, a fin de dimensionar y orientar el trabajo profesional desde una perspectiva consecuente con el mandato de aportar al bie

 20. El proceso de profesionalización del trabajo social

  OpenAIRE

  María Cristina Salazar

  2006-01-01

  En este artículo se analiza el significado de la profesionalización del trabajo social en el país, a partir del estudio sobre qué es una profesión, cuáles son las características y condiciones del proceso de profesionalización, y los requisitos que deben