WorldWideScience

Sample records for analiz moyushchikh dezaktiviruyushchikh

 1. Functional Analysis in Public Sector Funkcinė analizė viešajame sektoriuje

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Živilė Tunčikienė

  2011-02-01

  š privataus sektoriaus „pasiskolintų“ ir viešajam sektoriui pritaikytų efektyvaus valdymo priemonių yra strateginis planavimas. Rengiant viešojo sektoriaus institucijų strateginius veiklos planus ir jų įgyvendinimo priemones, būtina vadovautis valstybės plėtros prioriteto, rinkos kaip institucijų veiklos reguliatoriaus pagrįstumo ir kitais principais. Siekiant įgyvendinti tokius principus, tikslinga taikyti funkcinės analizės metodą. Tyrimo tikslas – atskleisti funkcinės analizės esmę viešajame sektoriuje. Tokio tikslo pasirinkimą lėmė aktuali viešojo sektoriaus veiklos neefektyvumo problema. Tikslui pasiekti straipsnyje nagrinėjami įvairių mokslininkų bei praktikų pateikti funkcinės analizės tikslai ir uždaviniai, funkcinės analizės technologija, siūloma taikyti viešajam sektoriui. Naudojamas kokybinis tyrimo metodas – mokslinės literatūros analizė, vertinimas ir apibendrinimas.

  Raktiniai žodžiai: viešasis sektorius, viešojo administravimo reforma, viešosios institucijos, funkcinė analizė, efektyvumas.

 2. Metodologija izdelave demografskih analiz in projekcij v izrednih razmerah – primer Kantona Sarajevo

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sabina Mujkić

  2006-01-01

  Full Text Available V članku so predstavljeni metodološki problemi in možne rešitve za izdelavo demografskih analiz in projekcij v izrednih razmerah. Take okoliščine zahtevajo sistematičen pristop, ki se ne omeji samo na klasične demografske analize, ampak zahteva širšo presojo. Metodologija je preizkušena pri izdelavi študije Demografija i sistem naselja za potrebe izrade prostornog plana Kantona Sarajevo za period od 2003 do 2023 godine. V prvem delu so predvsem ugotavljali demografske smernice in stanje, v drugem pa opredelili variantne parametre, ki so namenjeni pripravi projekcij prebivalstva za potrebe usmerjanja razvoja. Prav v tem je metodološka novost izdelave projekcij. Projekcije se tesno navezujejo na problematiko razvoja v prostoru in preobrazbe demografske in socialne strukture prebivalstva. Metodologija, ki smo jo uporabili v študiji, se razlikuje od običajnih metod izdelave projekcij prebivalstva. Prav v tem vidimo njihovo praktično uporabnost. Ker so se demografske razmere med vojno bistveno spremenile v vsej BiH, ne moremo delati niti ocene bodočega demografskega razvoja v Kantonu Sarajevo, ne da bi upoštevali politiko uvajanja skladnega razvoja v vsej državi. Torej bi bilo treba narediti podobne analize tudi za druga območja BiH, s čimer bi uporabljene hipoteze za Kanton Sarajevo samo utrdile pomen.

 3. Differentiation of Electronic and Mobile Business Aspects Elektroninio ir mobiliojo verslo lyginamoji analizė

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Giedrius Čyras

  2011-02-01

  -size: 10pt; mso-bidi-font-family: TimesNewRomanPSMT; mso-fareast-language: EN-US;">Informacinės technologijos daro vis didesnę įtaką ekonominių santykių kaitai. Tai matoma pasaulyje, Europoje ir Lietuvoje. Atsiranda tokios sąvokos ir reiškiniai kaip skaitmeninė ekonomika, elektroninė prekyba, darbas virtualiame kolektyve. Auga elektroninėje erdvėje aktyviai dirbančių asmenų ir įmonių skaičius. Visuotinai pripažįstama, kad elektroninio verslo plėtra šalies ekonomikai yra labai svarbi – elektroninis verslas padeda pasiekti platesnes rinkas ir platesnį vartotojų ratą. Todėl kiekvienos šalies ekonomikos augimas siejamas su tuo, kiek efektyviai verslas įvaldys elektroninę erdvę. Taip pat sparčiai tobulėjant informacinėms technologijoms ir telekomunikacijoms itin svarbūs globalūs informacinių technologijų iššūkiai – mobilumas ir saugumas. Vartotojų gyvenimo būdas tampa vis labiau mobilus. Visa tai lemia naujų poreikių formavimąsi – turėti galimybę gauti ir perduoti informaciją, vykdyti verslo funkcijas ne tik iš stacionarių darbo vietų ar namų, bet ir kelionėje, esant toli nuo darbo ar gyvenamosios vietos. Tai paskatino mobiliųjų informacinių technologijų ir telekomunikacijų (MITT atsiradimą. Vis labiau greitėjantys pasaulio pokyčiai lemia, kad jau neužtenka tik mobilaus garso žinios perdavimo, yra poreikis atlikti ir verslo funkcijas iš bet kurios vietos. Tai lėmė mobiliojo verslo kaip atskiros elektroninio verslo krypties atsiradimą ir plėtrą. Straipsnio tikslas – atlikti elektroninio ir mobiliojo verslo lyginamąją analizę.


  Raktiniai žodžiai:
  Analyzing parliamentary discourse: systemic functional perspective. Parlamento diskurso analizė: sisteminė funkcinė perspektyva

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Laura Treimane

  2011-01-01

  Full Text Available Contemporary research views parliamentary discourse as a variety of political language which is largely defined by its contextual properties and thus requires a contextual approach of analysis. According to the systemic functional theory, a contextual discourse analysis is the analysis of register, i.e. the analysis of the text as embedded in its situational context. The present research demonstrates the relevance of the systemic parameters to parliamentary discourse analysis where the parliamentary transcripts of the debate held at the British House of Commons and the Latvian Parliament (Saeima are used as the empirical data. The investigation of parliamentary texts reveals a consistent occurrence of fixed lexico-grammatical patterns, namely, noun phrases which are realized as politeness formulas and verb phrases which ensure the legislative procedure. Both in Latvia and in Britain these fixed patterns may be considered as indexical features of parliamentary register. The contextual analysis reveals significant discrepancies in the interpretation of the categories of context within systemic functional linguistics and underscores the necessity of developing a more systemic context framework which would employ extra-linguistic, rather than linguistic, criteria for context analysis.            Naujausi diskurso tyrimai rodo, kad parlamento diskursas laikytinas viena formaliausių ir savo normas turinčių politinio diskurso atmainų. Šis diskursas apibrėžiamas specifiniais konteksto bruožais, t. y. vieta, dalyviais ir tematika, o jo tyrimai neatskiriami nuo konteksto analizės. Konteksto analizė kalbotyroje sietina su sistemine funkcine gramatika, kurioje kalba suprantama kaip „socialinis semiotinis“ reiškinys, tirtinas konkrečiame socialiniame kontekste. Straipsnyje aprašomu tyrimu siekiama parodyti sisteminių funkcinių parametrų svarbą parlamento diskurso analizei. Empiriniai tyrimo duomenys rinkti iš transkribuot

 4. ÖĞRETMEN ADAYLARININ TARIHI GÖRSELLERI ANALIZ DÜZEYLERİ / TEACHER CANDIDATES’ ANALYSIS LEVELS of HISTORICAL IMAGES

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Turan, I.

  2015-10-01

  Full Text Available Görsel kaynaklar tarih araştırmalarında ve öğretiminde büyük bir öneme sahiptir. Tarih eğitiminde görsel kaynaklar doğası gereği soyut olan tarihi bilgiyi somutlaştırarak onu yeni kuşaklar için daha anlaşılır bir hale getirmekte aynı zamanda öğrencilerin yaratıcı düşünce ve hayal gücünün gelişmesinde yardımcı olmaktadır (Smirnova ve Romanov, 2007: 1. Öğrencilerin görsel analiz becerilerini geliştirmek sadece tarih derslerindeki kavrama ve başarı düzeyleri açısından değil aynı zamanda yaşam boyu öğrenme becerilerinin gelişimi açısından da önemlidir. Çünkü bu alanda iyi olan bir kişi, çevresinde gördüğü eylemlerin, objelerin ve sembollerin farklılığını anlayabilmekte ve onları daha doğru yorumlayabilmektedir (Alpan, 2008: 76-77. Öğrencilerin görsel analiz becerilerinin gelişiminde en önemli unsur tabi öğretmenlerdir. Görsellerin öğretmenler tarafından tarih derslerinde doğru kullanımı öğrencilerin görsel analiz ve görsel okuryazarlık becerilerini olumlu yönde etkileyecektir. Bu araştırmanın amacı tarih ve sosyal bilgiler öğretmen adaylarının görsel analiz düzeylerini tespit etmektir. Çalışmada nitel durum araştırması yöntemi ve iç içe geçmiş tek durum deseni kullanılmıştır. Çalışma grubuna Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Tarih Eğitimi ve Sosyal Bilgiler Eğitimi son sınıf öğrencileri dâhil edilmiştir. Veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından hazırlanmış “Görsel Analiz Düzeyi” çalışma kâğıdı kullanılmıştır. Araştırma sonucunda öğretmen adaylarının büyük çoğunluğunun tarihsel görselleri analiz ederken tanımlama düzeyindeki görevlerde dahi zorlandıkları, görseller hakkında derinlemesine ve detaylı analizler yapamadıkları, genellikle kısa ifadeler ve açıklamalar kullandıkları, akademik bir tavır sergileyemeyerek kaynağa duygusal bir bak

 5. Öğretmen Adaylarının Tarihi Görselleri Analiz Düzeyleri

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  İbrahim TURAN

  2015-10-01

  Full Text Available Görsel kaynaklar tarih araştırmalarında ve öğretiminde büyük bir öneme sahiptir. Tarih eğitiminde görsel kaynaklar doğası gereği soyut olan tarihi bilgiyi somutlaştırarak onu yeni kuşaklar için daha anlaşılır bir hale getirmekte aynı zamanda öğrencilerin yaratıcı düşünce ve hayal gücünün gelişmesinde yardımcı olmaktadır (Smirnova ve Romanov, 2007:  1. Öğrencilerin görsel analiz becerilerini geliştirmek sadece tarih derslerindeki kavrama ve başarı düzeyleri açısından değil aynı zamanda yaşam boyu öğrenme becerilerinin gelişimi açısından da önemlidir. Çünkü bu alanda iyi olan bir kişi, çevresinde gördüğü eylemlerin, objelerin ve sembollerin farklılığını anlayabilmekte ve onları daha doğru yorumlayabilmektedir (Alpan, 2008: 76-77. Öğrencilerin görsel analiz becerilerinin gelişiminde en önemli unsur tabi öğretmenlerdir. Görsellerin öğretmenler tarafından tarih derslerinde doğru kullanımı öğrencilerin görsel analiz ve görsel okuryazarlık becerilerini olumlu yönde etkileyecektir. Bu araştırmanın amacı tarih ve sosyal bilgiler öğretmen adaylarının görsel analiz düzeylerini tespit etmektir. Çalışmada nitel durum araştırması yöntemi ve iç içe geçmiş tek durum deseni kullanılmıştır. Çalışma grubuna Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Tarih Eğitimi ve Sosyal Bilgiler Eğitimi son sınıf öğrencileri dâhil edilmiştir. Veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından hazırlanmış “Görsel Analiz Düzeyi” çalışma kâğıdı kullanılmıştır. Araştırma sonucunda öğretmen adaylarının büyük çoğunluğunun tarihsel görselleri analiz ederken tanımlama düzeyindeki görevlerde dahi zorlandıkları, görseller hakkında derinlemesine ve detaylı analizler yapamadıkları, genellikle kısa ifadeler ve açıklamalar kullandıkları, akademik bir tavır sergileyemeyerek kaynağa duygusal bir

 6. Analiz vmesto emotsii / Josef Kats

  Index Scriptorium Estoniae

  Kats, Josef, 1977-

  2007-01-01

  Peaminister Andrus Ansipi ja välisminister Urmas Paeti sõnul on valitsus küsinud Vene-Saksa gaasijuhtme ehitamiseks vajalike teadusuuringute läbiviimiseks nõu enam kui 20 asutuselt, nende alusel tuleb teha kaalutletud otsus

 7. Poemele homerice în veșminte românești. O analiză diacronică (I

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Petre Gheorghe Bârlea

  2015-07-01

  Full Text Available Lucrarea pe care o propunem vizează istoria traducerilor românești ale poemelor homerice, din perspectiva evoluției limbii române literare. Pornim de la premisa că orice asemenea traducere reprezintă o probă de virtuozitate nu numai pentru traducătorul în cauză, ci și pentru limba și cultura modernă respectivă, așa încît este interesant de studiat modul în care dezvoltarea exegezei homerice și a teoriilor traductologice se manifestă în paralel cu etapele evoluției limbilor moderne. Grila de analiză va include, așadar, principii, metode și instrumente de lucru ale domeniilor amintite aici (istoria limbii, traductologie, dar și elemente împrumutate din gramatica constrastiv-tipologică, din filologie, în sensul restrîns al conceptului, din teoria mentalităților, istoria culturală ș.a. Demersul nostru evidențiază faptul că evoluția istorică a actului traducerii este marcată, în mod firesc, de personalitatea traducătorului (opțiuni teoretice, ideologice, pe lîngă competențe lingvistice, har poetic etc., dar și de contextul cultural al epocii și al spațiului respectiv. Pentru cultura română, cel puțin, putem constata că, în ansamblu, versiunea cea mai recentă este și cea mai reușită.

 8. Çoklu Doğrusal Bağlantı Durumunda Ridge ve Temel Bileşenler Regresyon Analiz Yöntemlerinin Kullanımı / Use of Ridge and Principal Component Regression Analysis Methods in Multicollinearity

  OpenAIRE

  Topal, Mehmet; Eyduran, Ecevit; Yağanoğlu, A. Mutlu; Sönmez, Adem Yavuz; Keskin, Sıddık

  2013-01-01

  ÖZET: Ridge ve temel bileşenler regresyon analiz yöntemleri, çok değişkenli regresyon verilerini analiz etmek için kullanılan istatistik analiz yöntemleridir. Çoklu bağlantı ortaya çıktığında en küçük kareler tahminleri sapmasız olmasına karşın tahminlerin varyansları büyük olduğundan gerçek değerlerinden oldukça uzakta olabilmektedirler. Bir derece yanlı regresyon tahminlerine izin vermek suretiyle ridge ve t...

 9. Dificultăți de traducere în limba română a Aforismelor lui Arthur Schopenhauer. O analiză contrastiv-diacronică (I

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Cecilia-Iuliana Vârlan

  2016-02-01

  Full Text Available Lucrarea de față se concentrează asupra unei opere de maturitate a filozofului german Arthur Schopenhauer, Aforisme asupra înțelepciunii în viață, și asupra singurei versiuni românești a acesteia, realizate de Titu Maiorescu la sfîrșitul secolului al XIX-lea. Existența a cinci variante ale versiunii românești, publicate de traducătorul însuși de-a lungul a patru decenii, reprezintă o dovadă clară a faptului că transpunerea în românește a acestui text de filozofie practică a incumbat o serie întreagă de dificultăți de traducere. Urmărind modul în care Titu Maiorescu a încercat să rezolve aceste dificultăți, prin adoptarea anumitor soluții traductologice, am realizat o analiză a acestora, din perspectivă lingvistică, cercetarea urmînd concomitent două direcții: contrastivă (rezultată din supra- punerea textului-sursă și a textului-țintă și diacronică (urmărind intervențiile realizate de același traducător asupra propriului text, la intervale de timp diferite. Demersul de analiză lingvistică a traducerii unui text filozofic ni s-a părut util nu doar studiului nostru, ci și viitorilor eventuali traducători ai Aforismelor, a căror intenție ar putea fi aceea de a adapta discursul versiunii românești a lui Titu Maiorescu la limba română contemporană, ținînd seama de evoluția evidentă a acesteia și, mai ales, a componentei sale de limbaj filozofic.

 10. Sillamjaeskii port : analiz riskov / Jevgeni Ashihmin

  Index Scriptorium Estoniae

  Ashihmin, Jevgeni

  2004-01-01

  Tallinna firma E-Konsult eksperdid hindasid Sillamäe sadama riske, esitati soovitused, millised peaksid olema vedelkütuseid vedavad tankerid, raudteesõlme ja raudteejaama ehitusel kasutatavad raudteerööpad. Sadama võimalikust mõjust keskkonnale

 11. Derin Yapı Yüzey Yapı İlişkisi Bağlamında Temel Dil Becerileri Üzerine Bir Analiz Çalışması

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bilginer ONAN

  2015-07-01

  Full Text Available Bu çalışmada, derin yapı yüzey yapı ilişkileri bağlamında, ana dili eğitiminde temel dil becerileri olarak kabul edilen dinleme, konuşma, okuma ve yazma kavramları analiz edilmiştir. Birinci bölümde, ilk kez Port Royal Gramer Okulu tarafından ortaya konan ve 1960’larda Noam Chomsky tarafından Üretimci Dönüşümsel Dil Bilgisi kuramıyla tekrar gündeme getirilen derin yapı ve yüzey yapı kavramları hakkında bilgi verilmiştir. Çalışmanın ikinci bölümünde ise derin yapı ve yüzey yapı ilişkileri çerçevesinde dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerileri analiz edilmiştir. Çalışmanın amacı, dilin iki temel boyutu olan anlam ve biçim ilişkileri bağlamında, temel dil becerilerinin eğitimi sürecinde belirleyici olan unsurları tespit ederek, sürecin programlanmasına yönelik öneriler geliştirmektir. Çalışma çerçevesinde yapılan analizlerde boğumlama, bürün olguları, beden dili, üretici kelime hazinesi, alıcı kelime hazinesi, akıcılık, metin türü, yazım ve noktalama, bağdaşıklık, tutarlılık, ön bilgi, kelime tanıma, kelime ayırt etme, edinilmiş bilgi, önvarsayım, sezdirim kavramlarının derin yapı yüzey yapı ilişkileri bağlamında temel dil becerilerinin geliştirilmesinde süreci etkileyen unsurlar olduğu tespit edilmiştir. Bu kavramlar arasında boğumlama, bürün olgusu, beden dili, akıcılık, bağdaşıklık, metin türü, kelime tanıma, kelime ayırt etme, yazım ve noktalama, doğrudan yüzey yapıyla ilgilidir. Üretici kelime hazinesi, akıcılık, alıcı kelime hazinesi, tutarlılık, ön bilgi, edinilmiş bilgi, önvarsayım ve sezdirim kavramları ise derin yapıyı ilgilendirmektedir. Akıcılık kavramının bütün dil becerileriyle ilgili olduğu belirlenmiştir.

 12. Dificultăți de traducere în limba română a Aforismelor lui Arthur Schopenhauer. O analiză contrastiv-diacronică (II

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Cecilia-Iuliana Vârlan

  2016-08-01

  Full Text Available În acest articol continuăm analiza lingvistică a versiunilor românești ale unei opere de maturitate a filosofului german Arthur Schopenhauer, Aforisme asupra înțelepciunii în viață. Vom păstra cele două direcții de cercetare, cea contrastivă (rezultată din suprapunerea textului-sursă și a textului-țintă și cea diacronică (urmărind intervențiile realizate de același traducător asupra propriului text, la intervale de timp diferite. Vom prezenta, de asemenea, rezultatele cercetării, precum și concluziile rezultate în urma acestui demers, a cărui perspectivă lingvistică ne-a permis să urmărim, într-un mod obiectiv, maniera în care traducătorul (Titu Maiorescu a rezolvat dificultățile de transpunere în românește ale unui text filosofic german, consemnînd atît reușitele, cît și nereușitele sale.Demersul de analiză lingvistică a traducerii unui text filosofic ni s-a părut util nu doar studiului nostru, ci și viitorilor eventuali traducători ai Aforismelor, a căror intenție ar putea fi aceea de a adapta discursul versiunii românești a lui Titu Maiorescu la limba română contemporană, ținînd seama de evoluția evidentă a acesteia și, mai ales, a componentei sale de limbaj filosofic.

 13. Meta Analiz Yaklaşımı ile Laktasyon Sırası ve Buzağılama Mevsiminin 305 Günlük Laktasyon Süt Verimi Üzerindeki Etki Büyüklüğünün Tahmini

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hande Küçükönder

  2014-08-01

  Full Text Available Bu çalışmada, Siyah Alaca ırkı ineklerde süt verimini etkileyen faktörlerden laktasyon sırası ve buzağılama mevsimin etkisi meta analiz yöntemi ile incelenmiştir. Meta analiz aynı amaca yönelik olarak başka araştırıcılar tarafından yapılmış olan çalışmaların bir araya getirilerek yeniden değerlendirilmesini sağlayan istatistiksel bir tekniktir. Bu yöntem, çeşitli alanlarda yapılmış olan çalışmaların sonuçlarını birleştirir, özetler ve araştırıcılar arasında ortak bir yargının oluşturulmasında katkı sağlar. Bu sebeplerden ötürü, bu çalışmada 7 farklı araştırıcının çalışmaları meta analiz ile birleştirilmiş ve incelenen parametreler hakkında ortak bir bakış açısının yaratılması hedeflenmiştir. Ayrıca araştırmada etki büyüklüklerinin heterojenlik durumu Ki kare ve I2 test istatistikleri ile araştırılmış ve bu değerler sırasıyla ×^2=50,205 ve I2=%88 olarak bulunmuştur. Bundan dolayı çalışmaların birleştirilmesi için sabit etki modeli kullanılmamıştır. Araştırmada, söz konusu konuya ilişkin olarak araştırıcıların bulmuş oldukları çalışma sonuçları meta analitik tarama yöntemi ile taranmış meta analizde etki büyüklüğü ölçütü olan odds oranının (OR kullanılması ile birleştirilmiştir. Meta analiz sonucunda Odds oranı değeri 0,759 bulunmuş olup, bulunan etki düzeyi orta olarak tespit edilmiştir. Yapılan bu çalışmayla Siyah Alaca sığırlarda 305 günlük laktasyon süt verimi üzerinde, laktasyon sırasının yüksek süt verimi elde edilmesinde Yapmış olduğu katkı payının buzağılama mevsimine nazaran 0,759 kat daha fazla olduğu belirlenmiştir.

 14. Vartotojų elgesio internete analizė

  OpenAIRE

  Gabsevičiūtė, Inga; Janavičienė, Daiva

  2015-01-01

  In most cases the internet has a positive effect on its users – it offers unrestrained communication, expression of opinions and sense of openness. On the other hand, excessive usage leads to internet addiction. The most important features of the internet include rapid spread of information and news, access to tremendous amount of information, personalization and anonymity. After the literature review of theoretical research of authors from Lithuania and abroad, and application of theoretical...

 15. JEE API technologijų analizė

  OpenAIRE

  Pocius, Mindaugas

  2012-01-01

  Tikslas: Išanalizuoti Java Enterprise Edition technologiją. Ją taikant, realizuoti aukcionų sistemą.Užduoties pagrindimas: šiai dienai Java programavimo kalba yra pritaikoma vis platesnio masto aplikacijoms kurti. Java EE technologija ateityje tik tobulės, todėl yra naudinga suprasti internetinių aplikacijų kūrimą naudojant Java programavimo kalbą. Word “Internet” is widely used in our days. Many people can not imagine their lives without it. Companies are looking for technologies which wo...

 16. Turkiye’de Vergi Gelirlerinin Oynakligina Dair Bir Analiz

  OpenAIRE

  Tuba Ozsevinc; Erdal Yilmaz

  2014-01-01

  [TR] Vergi gelirlerinin oynakliginin dusuk olmasi, butce planlarini kolaylastirici bir role sahiptir. Bu calismada, degisim katsayisi ve vergi geliri istikrar katsayisi kullanilarak, Turkiye’de vergi gelirlerinin istikrarli olup olmadigi ortaya koyulmaya calisilmistir. Bu nedenle, 2007-2013 yillarina ait vergi gelirleri ele alinmistir. Calismanin sonuclari, Turkiye’de goreli en istikrarli vergi gelirinin, dolaysiz vergilerin en onemli bileseni olan gelir ve kazanc uzerinden alinan vergiler ol...

 17. Analiz global’nogo «zelenogo» perehoda

  DEFF Research Database (Denmark)

  Meyer, Niels I

  2015-01-01

  Mitigation of global warming and transitioning to a green and sustainable world are counteracted by a number of barriers and dilemmas. The paper analyzes a number of these barriers and dilemmas in order to highlight efficient strategies and solutions for a sustainable development. The dilemmas in...

 18. Aplinkosaugos vadybos priemonių sistemos analizė

  OpenAIRE

  Ruževičius, Juozas

  2009-01-01

  The object of this article is to identify the system of environmental management tools and the international typology of its elements; to analyse the evolution of their launch in Lithuania and in the international context, as well as to formulate the insights of their more effective use. The article was prepared by using the logical analysis and general conclusions of scientific, standard, statistical literature and the descriptions of environmental organizations’ activities also on the groun...

 19. VoIP paslaugos pasiekiamumo analizė

  OpenAIRE

  Butėnas, Rimvydas

  2015-01-01

  This article examines VoIP service availability over PSTN and fibre access networks. To assess VoIP service availability there was made a call center VoIP network model. Analysis was made by using user-user VoIP service availability precast structure for SIP and media sessions. All functional elements were incorporated into precast VoIP service availability structure. Individual elements that influence VoIP service availability and whole system was characterized using MTBF, failure rate, reli...

 1. Coğrafya Konuların Öğretiminde Materyal Kullanımının Öğrenci Başarısına Etkisi: Bir Meta Analiz Çalışması / The Effect of the Usage of Instructional Materials on Student Achievement in Teaching Geography: A Meta-analytic Study

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Yusuf İnel

  2017-06-01

  Full Text Available Abstract This study aims to combine the results of independent studies in order to reveal the impact of the usage of instructional materials in teaching geography subjects on students’ achievement. We have tried to answer the question “Do the instructional materials in teaching geography subjects impact on students’ achievement?”. The study is performed via meta-analysis. The total sampling size obtained from 31 studies included in analysis. The data were analyzed using STATA 13. and CMA 3 programs. When analyzing the data, the values of standard deviation, arithmetic average and sampling size of postest measures of control and experimental groups in each study were used. The results of this study indicate that the usage of instructional materials in the teaching geography subjects impacts positively on students’ achievementat at wider effect size. They also show that there is no any statistically difference among effect size by sampling stage (high school, the material type used, research type, and publication years of studies.  Öz Bu çalışmada, coğrafya konuların öğretilmesinde kullanılan materyallerin öğrenci başarısı üzerindeki etkisinin tespit edilmesine yönelik yapılmış birbirinden bağımsız çalışmalardan elde edilen sonuçların birleştirilmesi amaçlanmıştır. Bu amaç dâhilinde, “Coğrafya Konuların Öğretiminde Kullanılan Materyaller, öğrencilerin akademik başarılarını etkilemekte midir?” sorusuna cevap aranmıştır. Çalışma, meta analiz yöntemiyle gerçekleştirilmiştir. Analize dahil edilen 31 çalışmadan elde edilen toplam örneklem büyüklüğü 2138 dir. Verilerin analizinde STATA 13 ve CMA 3 programları kullanılmıştır. Verileri analiz ederken her bir çalışmanın kontrol ve deney grubunun sontest ölçümlerinden standart sapma, aritmetik ve örneklem büyüklüğü değerleri kullanılmıştır. Çalışma sonucunda, coğrafya konuların öğretiminde kullan

 2. Türk Edebiyatının Klasik Eserlerinin Günümüz Televizyon İzleyicisine Sunumu ve İzleyici Algısının Analiz Edilmesi The Presentation Of The Canonical Texts In Turkish Literature To The Contemporary Tv Audience And The Analysis Of The Audience Perception

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Murat KORKMAZ

  2013-07-01

  ç edebi eser “ROMAN” ele alınmıştır. Bunlar; Aşk-ı Memnu, Hamının Çiftliği ve Yaprak Dökümü’dür. Bu üç eser hakkında öncelikli olarak literatür değerlendirmesi gerçekleştirilmiştir. Daha sonra ise bu eserlerin televizyona yansıması değerlendirilerek, eserler hakkında televizyon izleyicisinin düşünceleri ele alınmıştır. Araştırmada kullanılan anket iki farklı bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde katılımcıların demografik özelliklerinin belirlenmesine yönelik sorular,ikinci bölümde ise 5’li likert ölçekten oluşan sorular yer almaktadır.Araştırmanın evrenini İstanbul, Ankara gibi iki büyük ilde yaşayanizleyici kitlesi oluşturmaktadır. Araştırmaya (N=300 kadın ve erkekkatılım gerçekleştirmiştir. Anket verileri SPSS 20 istatistik programı ileanaliz edilmiştir. Araştırmadan elde edilen veriler öncelikli olarakgüvenirlilik analizine tabi tutulmuş ve Cronbach’s Alfa kat sayısı olarak0.920 değeri elde edilmiştir. Bu değer çalışmanın oldukça güvenilirolduğunu göstermektedir. Yine veriler farklı analiz yöntemlerikullanılarak analiz edilmiş ve sonuç olarak katılımcıların eserlerinorijinal halleri ile televizyonda gösterilen halleri arasında ciddi bir farkolduğuna işaret ettiği saptanmıştır.

 3. Political Unrest and Educational Electronic Resource Usage in a Conflict Zone, Kashmir (Indian Administered Kashmir: Log Analysis as Politico Analytical Tool=Hindistan Tarafından Yönetilen Keşmir Anlaşmazlık Bölgesi’nde Siyasi Karışıklık ve Eğitimle İlgili Elektronik Kaynakların Kullanımı: Siyasi Analiz Aracı Olarak Log Analizleri

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sumeer Gul

  2013-10-01

  and conflict studies of a politically simmering area, Kashmir. The research can further be extended to analyze the impact of political normalcy on the academia of Kashmir.How normalcy acts as an indicator of enhanced e-resource usage can be studied./Elektronik kaynak kullanım analizi, kütüphane hizmetlerine yönelik olarak yapılan planlamalarda en iyi karar verme araçlarından biridir. Elektronik kaynak kullanım düzeyinin belirlenmesi, ülkelerdeki siyasi karışıklıklardan etkilenen eğitim planlamalarının yapılmasında önemli bir araç olarak nitelendirilebilir. Bu çalışma, Hindistan Keşmir Anlaşmazlık Bölgesi’ndeki elektronik kaynak kullanımını ve siyasi karışıklıkların bu kullanım üzerindeki etkisini incelemektedir.Ocak 2008 - Aralık 2010 tarihleri arasındaki anlaşmazlık döneminde Keşmir Üniversitesinde Proje Muse dergisinin makalelerinin kullanımı loglar aracılığıyla analiz edilmiştir. Barış süreci,toplumların gelişiminde her yönden büyük bir role sahiptir. Siyasi anlaşmazlık ise eğitim alanında yaşanacak gelişimin sağlanmasında büyük ölçüde engel teşkil etmektedir. Araştırmada,anlaşmazlık sürecinde Keşmirlilerin akademik davranışlarının gerçek durumu, loglar aracılığıyla ortaya konulmuştur. Araştırma, siyasi anlaşmazlığın genel olarak eğitim alanında, özel olarak elektronik kaynak kullanımında olumsuz etkiler yarattığı gerçeğini yansıtmıştır. Bu araştırma,Keşmir Anlaşmazlık Bölgesi’nde yaşanan ve eğitim alanında olumsuz etkiler yaratan siyasi anlaşmazlığın etkilerinin azaltılmasında eğitimle ilgili politikacılara fikir vermesi bakımından önemlidir. Ayrıca bu araştırma log analizlerinin, siyasi anlaşmazlığın akademik çevrelere yönelik ortaya koyduğu olumsuz etkilerin saptanmasında yardımcı olacağını vurgulamaktadır. Araştırma, Keşmir’de siyasi anlaşmazlık ve eğitim arasındaki ilişkiyi ortaya koyan ilk

 4. Sąvokų "elektroninė komercija" ir "elektroninis verslas" lyginamoji analizė

  OpenAIRE

  Kavaliauskienė, Virginija; Šarapovas, Tadas

  2002-01-01

  Establishing the terms that clearly and consistently describe growing and dynamic networked economy is a critical first step toward further analysis and evaluation of electronic commerce and electronic business processes. Electronic commerce is making an impact on the ways that purchasing activities are being conducted. Much of the early literature on this subject was very speculative. However, the growth of e-commerce has enabled more observations to be made of the use of electronic business...

 5. Ilgalaikio materialiojo turto apskaita ir analizė (UAB „Mintuva“ pavyzdžiu)

  OpenAIRE

  Bartkutė, Indrė

  2006-01-01

  Regulations and practical problems of accounting of fixed asset were analysed in the present paper; also, suggestions for solving the problems were presented and analysis of fixed asset in the period of three years was carried out on the example of JSC “Mintuva”. Definitions of fixed assets by Lithuanian and foreign authors, its classification’s meaning in accounting and peculiarities were analysed as well. Moreover, present legislations regulating accounting of fixed asset and their major ch...

 6. Lyties veiksnys asmens santykyje su autoritetais: kokybinė subjektyvaus patyrimo analizė

  OpenAIRE

  Bieliauskienė, Ieva; Gudaitė, Gražina

  2016-01-01

  An experience of a relationship to authority, which we understand as a person or institution superior in its competence, knowledge, wisdom or power, can be considered a universal human experience. Different theoretical publications and our own research suggest that gender issues are significant in an individual’s relationship to authority figures: feminine and maternal authority seems to be denied in favour of male and paternal authority, also the ways of relating to authority typical of men ...

 7. Daugiasluoksnių archeologinių objektų erdvinė analizė

  OpenAIRE

  Marcinkevičiūtė, Eglė

  2010-01-01

  The researches of multilayer archaeological sites, particularly of sandy soil Stone Age settlements seems to be less informative because of mixed artefacts of different periods. Nevertheless applying intrasite spatial-statistical analyses and correlating with data of radiocarbon analysis researches of landscape micro-topographical floral and faunal features as well as ethno-archaeology and experimental archaeology patterns gets possible to extract and date different period complexes or activi...

 8. Paauglių saugumo mokykloje ypatumai: veiksnių analizė

  OpenAIRE

  Lazdauskaitė, Simona

  2011-01-01

  Saugumo jausmas yra vienas iš pagrindinių individo poreikių, kuris stipriai įtakoja asmenybės raidą, santykius su aplinkiniais, ir, apskritai, socializaciją. Tik užtikrinus saugumą, mokykla gali tikėtis, jog jų moksleiviai sieks aukštesnių akademinių rezultatų. Paauglių saugumas mokykloje dažniausiai suprantamas kaip smurto ir patyčių nebuvimas, tačiau saugumo jausmą įtakoja žymiai daugiau veiksnių, kurie plačiau analizuojami šiame darbe. Tyrimo objektas – paauglių saugumas mokykloje. Tyrimo ...

 9. Srauto greičių matuoklių apžvalgos analizė

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Vaidas Jozonis

  2011-06-01

  Full Text Available Kuriant naują srauto greičio matavimo metodą, pirmiausia ištiriame alternatyvių matavimo būdų privalumus, trūkumus ir veikimo principus. Straipsnyje nagrinėjami srautų greičio matuokliai. Jie klasifikuojami pagal veikimo principą, aptariami privalumai, trūkumai, atlikta palyginamoji apžvalga. Išnagrinėjus visus galimus srauto matavimo metodus, juos galima skirstyti į penkias stambias grupes.Straipsnis lietuvių kalba

 10. Įvairių šalių audito patirties lyginamoji analizė

  OpenAIRE

  Lukauskaitė, Judita

  2006-01-01

  Veiklos auditas – nauja viešojo sektoriaus institucijų veiklos kontrolės forma, analizuojanti ne finansinį tam tikros institucijos, o būtent veiklos, rezultatų pasiekimo aspektą, pasaulyje atsiradusi apie 1979 metus. Lietuva – jauna valstybė, neturinti itin daug viešojo sektoriaus institucijų veiklos audito patirties bei tradicijų šioje srityje, nėra ir pakankamai teisės aktų, reglamentuojančių veiklos audito procesą, taigi išsiaiškinti, išanalizuoti ir pritaikyti praktikoje kitų pasaulio val...

 11. Metaforos populiarojo mokslo literatūroje: Richard Dawkins knygos analizė

  OpenAIRE

  Urbanavičiūtė, Dovilė

  2017-01-01

  The following paper discusses metaphor usage in the genre of popular science. The object of this analysis is a chapter called ‘Immortal coils’ taken from Richard Dawkins’ book The Selfish Gene. The study discusses the impact of creative conceptual metaphors on the construction of the overall meaning of the text, as well as the significance of their linguistic manifestations and context. In focusing on the genre of popular science, it also makes an attempt at defining potential difficulties of...

 12. Bulevskij faktornyj analiz na osnove attraktornoj nejronnoj seti i nekotoryje ego priloženija

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Frolov, A. A.; Húsek, Dušan; Polyakov, P.Y.

  -, č. 1 (2011), s. 25-46 ISSN 1999-8554 R&D Projects: GA ČR GAP202/10/0262; GA ČR GA205/09/1079 Institutional research plan: CEZ:AV0Z10300504 Keywords : Boolean factor analysis * recurrent neural network * Hopfield-like neural network * associative memory * unsupervised learning Subject RIV: IN - Informatics, Computer Science http://www.radiotec.ru/catalog.php?cat=jr7&art=8576

 13. Ilgalaikių asmeninių investicijų strategijų ir valdymo metodų analizė

  OpenAIRE

  Stankevičiūtė, Agnė

  2010-01-01

  Magistro baigiamajame darbe nagrinėjama investicijų planavimo, klasifikavimo, pasirinkimo galimybės, investicinio portfelio sudarymo metodai ir ilgalaikės strategijos teoriniu aspektu, bei išanalizuotos investicinių fondų strategijos trimis finansų rinkos laikotarpiais. Tyrimo objektas – investiciniai įrankiai, ilgalaikės investavimo strategijos. Tikslas – išanalizuoti ilgalaikes investavimo strategijas skirtingais ekonomikos tarpsniais ir išsiaiškinti kas lemia žemus investicinius rezul...

 14. Eski ve Yeni Kurumsal İktisat: Karşılaştırmalı Bir Analiz

  OpenAIRE

  Beşkaya, Ahmet; Savaş, Uğur

  2015-01-01

  The purpose of this study is to investigate the nature and significance of Institutional Economics and also critically to assess the therotical development and divergence of Old and New Institutional Economics. It has been demonstrated that institutional economics, with its interdisciplinary character, has gained a privileged place in economic literature by introducing the institutional foundations of economic activities and by developing some new concepts such as transaction costs, property ...

 15. Šiaulių apskrities darbo rinkos analizė ir 2010-2012 m. perspektyvų vertinimas

  OpenAIRE

  Skudraitė, Ieva; Zakaitė, Aistė

  2010-01-01

  Bakalauro baigiamajame darbe nagrinėjama viena opiausių šių dienų ekonominių ir socialinių problemų – spartus nedarbo augimas ir gyventojų užimtumo mažėjimas. Tokius ryškius darbo rinkos pokyčius sąlygojo pasaulinė ekonominė ir finansų krizė ir ją lydintis ekonomikos nuosmukis. Teoriniu aspektu atskleista darbo rinkos samprata, ją sudarantys elementai, nedarbo pokyčius lemiančios priežastys. Taip pat, remiantis kitų šalių patirtimi, atskleista, kaip ekonominiai svyravimai įtakoja darbo rinką,...

 16. Mezhdunarodnoe nauchnoe sotrudnichestvo v Baltijskom regione: naukometricheskij analiz [International research cooperation in the Baltic region: a scientometric analysis

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kuznetsova Tatyana

  2012-01-01

  Full Text Available This article examines the processes of international research cooperation in the Baltic Sea region. It focuses on research works published in the leading periodicals in 1993—2012. The empirical material is collected from the world’s largest abstract and citation database, SciVerse Scopus, which makes it possible to evaluate macroindicators at the national and global levels as well as the contribution of scholars to the global progress. The article also offers an assessment of the efficiency of research activities in the Baltic Sea region countries. It is based on a number of scientometric indicators that reflect the performance of universities in terms of research journal publications and the development of research cooperation in the field of Baltic studies. The authors consider the dynamics of research contribution and academic cooperation in the Baltic Sea countries in four leading fields — i. e. agricultural and biological sciences, Earth sciences, ecology and social sciences presented in the SciVerse Scopus scientometric database. The article provides a map of research cooperation in the Baltic Sea region.

 17. Otaku Kultūros Tapatumo Formavimas: Šiaulių Klubo "Yorokonde" Atvejo Analizė

  OpenAIRE

  Visockis, Edvinas

  2014-01-01

  Bakalauro baigiamajame darbe nagrinėjamas otaku kultūros tapatumo formavimas Šiaulių Japonijos kultūros entuziastų klube „Yorokonde“. Darbą sudaro dvi dalys: teorinė ir praktinė. Teorinėje dalyje analizuojamos įvairių autorių tapatumo teorijos, kalbančios apie savikonstrukciją ar socialiai sukonstruojamą asmenį. Taip pat nagrinėjami skirtingi požiūriai į popkultūrą. Empirinėje dalyje rekonstruojama Japonijos kultūros plitimo chronologija, aiškinamasi otaku sąvokos problematika ir reikšmė. Ana...

 18. Turistų kelionės patirtys: Lietuvos, kaip sekso turizmo šalies, vertinimo analizė

  OpenAIRE

  Bereišytė, Neringa

  2008-01-01

  Sekso turizmas - kelionė į svečią šalį, kurios metu užmezgami seksualiniai santykiai su lankomos šalies gyventoju yra pagrindinis/dalinis kelionės tikslas ar netikėtai atsiradusi galimybė, kuria pasinaudojama. Sekso turizmu vadinama globalizacijos sekoje naujai iškilusi ir sparčiai besiplečianti turizmo atšaka. Jei anksčiau seksualinių santykių svečiose šalyse ieškantys turistai savo kelionių kryptimis rinkdavosi Azijos ar Lotynų Amerikos šalis, tai šiandieniniame turizmo kontekste sekso turi...

 19. Online Basında Dilenci Stereotipi: Hürriyet, Sabah, Milliyet Gazetelerine Yönelik Bir Analiz

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  fatih erken

  2017-06-01

  Full Text Available Bu çalışma; haber çerçeveleme yaklaşımı ekseninde dilenci ve dilencilik stereotipini ele alarak, onların haber içeriklerindeki konumunu ortaya koyma amacı taşımaktadır. Bu bağlamda, çalışmada dilencilere yönelik stereotiplerin saptanması amacı ile Türkiye’de en çok okunan ilk 3 haber sitesi olan Sabah, Milliyet, Hürriyet gazetelerinde yer alan haber ve köşe yazıları çerçeveleme ve içerik analizi ile incelenmiştir. Yapılan araştırmada gazetelerin sıklıkla “Sahtekar”, “Tehlikeli ve Rahatsız Edici”, “Duygu Sömürücü” çerçevelerini kullandıkları saptanmıştır. İncelenen gazetelerde ayrıca dilencilere yönelik “Hırsız, Katil, Sahtekâr, Duygu Sömüren, Suriyeli, Zengin” nitelemelerine yer verildiği görülmüştür.

 20. Arklių infekcinių ligų serologinių tyrimų analizė

  OpenAIRE

  Bartaševičiūtė, Neringa

  2016-01-01

  These days, all across Europe horses, donkeys, and other equines are being used for work, sport, as pet animals, in therapeutic medicine, or even for food. According to the latest statistical data before 1 November 2015, in Lithuania there were 17402 horses of which a maximum was being kept in Vilnius, Alytus, Šiauliai and Klaipėda District municipalities (3). In recent yearsinternational relations have expanded, the transportation of livestock has increased in number, and the figures of part...

 1. Dolar/Euro Paritesinin Türkiye’nin İhracatına Etkisi: Ekonometrik Bir Analiz.

  OpenAIRE

  KARACA, Cem SAATCİOĞLU Orhan

  2010-01-01

  Türkiye ihracatını ağırlıklı olarak euro, ithalatını ağırlıklı olarak dolar ile yapmaktadır. Ayrıca ithalatının büyük bölümü hammaddelerden oluşurken ihracatında tüketim mallarının payı göreceli olarak daha fazladır. Böylece Türkiye dolar ile ithal ettiği hammaddeleri kullanarak ürettiği tüketim mallarını euro ile ihraç eden bir ülke konumundadır. Dış ticaretteki bu yapı dolar/euro paritesindeki değişmelerin Türkiye’nin ihracatını reel olarak etkilemesini gündeme getirmektedir. Euronun dolar ...

 2. Sosyal Ağlar ve E-Paylaşım: Kalitatif Bir Analiz / Social Media and Word of Mouse: A Qualitative Research

  OpenAIRE

  OZTURK, Eda

  2018-01-01

  Ağızdan ağıza reklam en eski reklam türlerinden biridir. Son yıllardaki hızlı gelişiminin altında yatan güç ise internetin yükselişi olmuştur. İnternet ağızdan ağıza reklam için yeni kanallar yaratmıştır. Sosyal Paylaşım siteleri bu yeni kanallar içerisinde en önde gelenlerden birini oluşturmaktadır. Tüm bu gelişmelere rağmen internette ağızdan ağıza reklam halen yeni bir olgudur ve alanda konuya dair sınırlı sayıda çalışma bulunmaktadır. Bu nedenle bu çalışmada önce uygulamanın gelişimine ye...

 3. Viešojo administravimo institucijų vykdomos socialinės reklamos pavyzdžių analizė

  OpenAIRE

  Toleikienė, Rita; Karpinaitė, Kristina

  2008-01-01

  Lithuanian institutions of public administration are socialy responsible. These institutions are not only responsible for social advertisements but also for their implementation. The aim of social publicity is not only to influence solutions of problems in a society but also the effect to demolish this problem or at least to reduce it. Activity of the research. Nowadays there many social advertisements, but still not each of them is initiated and implemented by the institutions of social admi...

 4. Kineziterapijos poveikio analizė asmenų, sergančių tarpslankstelinio disko išvarža, funkciniams judesiams, liemens stabilumui bei mobilumui

  OpenAIRE

  Zaveckas, Marius

  2017-01-01

  Aim:To determine long-term effects of physical therapy for functional movements, pain, trunk stability and mobility for person with herniated intervertebral lumbar disc. Tasks: To evaluate and compare subjects with herniated intervertebral disc, functional movement stereotypes, pain, lumbar stability and mobility before, after rehabilitation, 3 and 6 months after rehabilitation. Methodology: pain intensity was assessed with SAS scale, transverse abdominal muscle activity and static trunk endu...

 5. E. verslo kokybinių kriterijų kūrimas ir taikymas: pasaulinė rinkos analizė

  OpenAIRE

  Gulevičiūtė, Gintarė

  2014-01-01

  Magistro baigiamajame darbe susipažinus su e. verslo kūrimo ir taikymo teoriniais aspektais, išanalizavus e. verslo kokybinių kriterijų kūrimo ir taikymo ypatumus pasaulyje ir Lietuvoje, atlikus kokybinį tyrimą, buvo pateikta e. verslo kokybės sąvoka, sukurti e. verslo kokybiniai kriterijai, pristatytas jų taikymo modelis. Pirmoje darbo dalyje nagrinėjami e. verslo kokybinių kriterijų kūrimo ir taikymo teoriniai aspektai: e. verslo kokybės savoka ir raidos tendencijos, e. verslo kokybinių kri...

 6. Periodonto ligų diagnozavimas: dantinės ataugos pokyčių analizė, taikant skirtingus rentgeninio tyrimo metodus

  OpenAIRE

  Ivanauskaitė, Deimantė

  2011-01-01

  Radiographic modalities are used in addition to clinical methods to gain information about the patients. In the examination of the periodontium, which is comprised of the gingiva, alveolar bone, periodontal ligament, and cementum, the radiographic examination plays an integral role for diagnosis of periodontal disease. The diagnosis periodontitis is based on a finding of alveolar bone loss. Changes of the alveolar bone can be assessed by different radiographic modalities, such as intraoral ra...

 7. Ekonominių dėsnių ir analizės metodų pritaikymo sporte, kaip ūkio šakoje, aktualumas

  OpenAIRE

  Laurinavičius, Aurimas; Čingienė, Vilma

  2011-01-01

  The manifestations of economic laws, their application for the analysis and problem solving in sport industry has become a major challenge creating a demand for higher competences among sport managers. The relevance of this article lies in the emphasis of the importance to apply economic laws and methods in sport as an industry by highlighting the economic input of sport and emphasizing characteristics of sport in market economy. The goal of the article is to introduce the relevance of applyi...

 8. Akademisyen Ücretlerine İlişkin Karşılaştırmalı Bir Analiz A Comparative Analysis Concerned With Academic Salaries

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hilmi SÜNGÜ

  2013-09-01

  Full Text Available It is proved fact through scientific studies that the pay has adirect influence on productivity and job satisfaction at the same time.The pay gained as a result of the performance is considered asinterrelated both with the increase in the productivity and improvementin the quality of the service. It is vital for the organizational justice thatpeople who have similar statues and who are performing similar tasksshould receive balanced payments. However, the diversity of the publicservices, redundancy of people and formal institutions providing publicservices make it hard to guarantee a fair payment policy. It is observedas a result of comparative studies that academicians are one of theseoccupational groups who are profoundly affected by the injustice in thepayments. In order to remove the injustice in the formal officers’incomes and attain the defined goals for the 100th anniversary of thefoundation of the Republic within the scope of 2023 vision, talentedindividuals must be encouraged to become academicians. When acomparison made between public officials on the national basis, it isrealized that academic staff working at public universities are not ableto benefit from yearly increases as much as the other public officers andit leads for the fresh academicians to move away from academicprofession. As for the international point of view, it is stated that thepayments that the Turkish academicians get are below the average incomparison to their colleagues. In this study, current situation ofmonthly income of the academicians working at public universities inTurkey and it’s the yearly increases in the payment in time arementioned, national comparisons are made between differentprofessions together with international comparisons betweenacademicians from different countries. Ücretin verimlilik ve iş doyumuna etkisi yapılan akademik çalışmalarda ortaya konulmuş bir gerçektir. Çalışanın verimliliğinin artırılması ve üretilen hizmetin kalitesinin geliştirilmesi ile emeğin karşılığında elde edilen kazanç doğrudan ilişkili olarak görülmektedir. Benzer statülere sahip ve birbirine eşit sayılabilecek görevlerde çalışan bireylere orantılı ücretler verilmesi örgütsel adaletin bir gereğidir. Ancak kamuda; hizmetlerin çeşitliliği, çalışan sayısının fazlalığı, kurum sayısının çok olması gibi nedenler ücret dengesinin sağlanmasını güçleştirmektedir. Karşılaştırmalı çalışmalarda ücret adaletsizliğinden en çok etkilenen gruplardan birinin akademisyenler olduğu görülmektedir. Gelir adaletsizliğini ortadan kaldırmak ve cumhuriyetin kuruluşunun 100 yılında, 2023 vizyonuna ilişkin belirlenen iddialı hedeflere ulaşabilmek için yetenekli bireyleri akademisyenliğe özendirmek gerekmektedir. Ancak ulusal bazda kamu çalışanları arasında bir karşılaştırma yapıldığında üniversitede görev yapmakta olan öğretim elemanlarının özellikle son yıllarda diğer çalışanlara oranla yıllık ücret artışlarından yeterince yararlanamadığı, bu durumun akademisyenlik mesleğinden uzaklaşmalara neden olduğu öne sürülmektedir. Uluslararası bazda yapılan karşılaştırma yapıldığında ise, Türkiye’deki kamu üniversitelerinde görev yapmakta olan akademisyenlerin aldıkları ücretin ortalamaların altında olduğuna işaret edilmektedir. Bu çalışmada Türkiye’de kamu üniversitelerinde görev yapmakta olan akademisyenlerin aylık ücretlerinin mevcut durumuna ve yıllar içindeki değişimine yer verilecek, üniversite öğretim elemanlarının aylık ücretleri ve diğer kamu çalışanları arasında bu açıdan yapılan karşılaştırmalarla birlikte, Türkiye ile diğer ülkelerdeki üniversitelerde görev yapan akademisyenlerin aylık ücretleri mevcut durumu tartışılmaktadır.

 9. Illegal immigration at sea: a social analysis (Imigraţia ilegală pe mare: o analiză socială

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Martina Federica MANFREDI

  2014-09-01

  Full Text Available Illegal immigration could be defined as a pathology of migration (which is a much broader, positive and needed phenomenon. It is a phenomenon of relevant historical importance; in particular, European history has been marked by many waves of migration, sometimes of whole populations. Unfortunately, the problem of illegal immigration is still very much present in today’s society, touching certain countries in particular, such as Italy, which suffers immigration from sub-Saharan Africa and the Balkan area.

 10. Soluționarea conflictelor prin mediere - Scurtă analiză a situației din România

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Christian Radu CHEREJI

  2005-10-01

  Full Text Available Alternative dispute resolution methods (ADR, although more than two decades old in northern-american and westerneuropean legal systems, are almost unknown in Romania. Only arbitration in comercial matters and mediation of labor conflicts are regulated by law and practice. The present article describes the efforts made by lawmakers to pass a bill of mediation as a non -judiciary method of conflict resolution, and offers an insight view on main aspects contained in the last project discussed these days in the Parliament.

 11. Telšių rajono savivaldybės biudžeto analizė ir prognozės

  OpenAIRE

  Onaitytė, Milda

  2003-01-01

  The aim of the article is to discuss the structure and budget of the municipality. The budget of Telšiai municipality is used as an example to illustrate the theory. The analysis of and the forecast for the budget of Telšiai municipality are made in this article too. The theory states that municipality incomes are made from tax return and other incomes. There are 7 different daily duties and taxes in Lithuania: withholding, land tax, rental of the state demesne, property tax, market place tax...

 12. Upravlenie transgranichnymi vodnymi resursami: sravnitel'nyj analiz rossijskogo i amerikanskogo opyta [Management of Trans-boundary Water Resources: Comparing Russian and American Experiences

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lanko Dmitry

  2013-01-01

  Full Text Available This article is based on a comparative analysis of Russia and US’s experience of participation in international cooperation in the field of trans-boundary water management. The author showcases the work of Russian-Estonian Commission for Protection and Rational Use of Trans-Boundary Waters and the US-Canadian International Joint Commission. The Russian-Estonian Commission works in accordance with the principle of intergovernmentalism, whereas transnationalism is the founding principle of the International Joint Commission in North America. Though the Russian-Estonian Commission is more efficient in water quality improvement in its area of responsibility, it is early still to claim that intergovernmental cooperation is more effective than transnational cooperation. However, it gives a reason to question the conclusions of the proponents of transnationalism in the international relations theory, who claim that the latter is more efficient. Practical significance of this paper is in the proposed recommendations for further modernization of international cooperation in the field of trans-boundary water management.

 13. Spalvų įtakos 5 – 7 klasių mokinių vizualinei raiškai analizė

  OpenAIRE

  Paplauskaitė, Gytė

  2008-01-01

  Atsižvelgiant į šiuolaikinę ugdymo koncepciją buvo siekiama išanalizuoti spalvos poveikį mokinių vizualinei raiškai ir tuo būdu labiau sudominti menu mokinius. Tuo tikslu buvo surinkti ir apibendrinti įvairių šalių ir laikotarpių koloristų, menininkų, psichologų, filosofų ir mokslininkų spalvų teorijos darbai, atsispindintys spalvos ir šviesos prigimties aiškinimo, spalvos niuansų išgavimo, jų derinimo, spalvinių efektų panaudojimo ir poveikio žmogaus meniniam pasaulio suvokimui raida. Palygi...

 14. Ruhsal Zeka ve Çalışma Algısı Üzerine Bir Analiz(The Analysis on Spiritual Intelligence and Working Perception

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ümmühan YİĞİT SEYFİ

  2016-12-01

  Full Text Available In today’s world, companies have mosaic organization structure in that employees with different cultures and generations work together. In this structure, to sustain existence of the companies with their employees as a whole, it is important to improve spiritual intelligence of employees. Spiritual intelligence is a kind of connective thinking that provides holistic approach. Spiritual intelligence is being aware of who you are and is living life with this awareness. This research is designed to understand the nature of the relationships between spiritual intelligence and working perception. First of all the related literature were examined aiming for research purpose. The survey instrument through which the research were conducted consists of ‘The Spiritual Intelligence Self-Report Inventory (SISRI-24, Work Mentality(IGA Questionnaire. The data were analyzed using Statistical Package for Social Sciences (SPSS 22. After profiles were determined benefiting from demographic data of the sample, the reliability and validity of the instruments, factor analysis were performed. Correlation, regression, t-test and ANOVA techniques have been used to analyse the data. Results of the study indicate that there is a statistically significant positive relationship between spiritual intelligence and work perception and established model was adopted. The increase in spiritual intelligence level positively affects the work perception.

 15. Cultură organizațională în România. O analiză a cercetărilor în domeniu

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Adrian HUDREA

  2015-12-01

  Full Text Available Organizational culture is a very important topic for both the organization management and the academic research. This paper tries to analyze the existing literature on organizational culture in Romania. The objective is to see how popular the topic is among Romanian researchers, which theoretical approaches and methodology they use and how similar the conclusions they reached are.

 16. Eğitimde Özelleştirme Tartışmaları: Kavramsal Bir Analiz Disscussions on Privatization in Education: A conceptual Analysis

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ramazan YİRCİ

  2013-09-01

  Full Text Available In 1980s, there were significant thought shifts in cultural, economical, social and political areas. These changes have raised the question if different applications can be used in education system. In addition to this, by transferring the state's commercial activities to the private sector, people started to discuss if it is possible to transfer educational activities to private sector. The purpose of this study is to handle the concept of privatization which has been widely used in various countries, to examine the relationship between privatization and financing education, to look through the examples of privatization of education in different countries. Education, whose input and output is human, is an important branch of service. Training well-equipped individuals will raise the welfare of society. Better training of individuals depends on effective performance of the schools within the education system. This study includes a general framework about the application of privatization in education in different countires, the place of state and private sector in financing education. Also it has opinions from supporters and opponents of privatization. Increasing the participation of private sector in education, which is one of the key issues in the society, may ease the burden on the state. The important point here is that operation of the private sector should not harm the social justice in the society and quality in the education sysytem. A great number of universities from America, United Kingdom, Japan, where private sector is very active in education, took place in the top 100 universities in the world. In the same top 100 universities list there is no university from Turkey. This fact shows the necessity of new reforms in Turkish education system. Privatization in education can be considered as an alternative way to solve the quality problems of our schools. 1980’li yıllar pek çok ülkede kültürel, ekonomik, sosyal yaşam ile politika alanında önemli düşünce değişimlerin meydana geldiği bir dönem olmuştur. Bu değişimler toplumun hayatında önemli bir yere sahip olan eğitim sisteminde de değişik uygulamaların uygulanıp uygulanamayacağı sorusunu gündeme getirmiştir. Bu çalışma ile ekonomi alanında pek çok ülkede yaygın bir şekilde kullanılan özelleştirme kavramını ele almak, eğitimde özelleştirme ve finansman ilişkisini incelemek, eğitimde özelleştirmenin dünyadaki örneklerine göz atmak amaçlanmıştır. Eğitim insana yatırım yapan ve çıktısı yine insan olan önemli bir hizmet koludur. Devletin iyi eğitimli bireyler yetiştirmesi toplumun kalkınmasını sağlayacaktır. Bireylerin iyi yetiştirilmesi işi eğitim sistemi içinde faaliyet gösteren okulların etkili performanslarına bağlıdır. Bu çalışmada eğitimde özelleştirme uygulamalarının değişik ülkelerde gerçekleşme biçimine, eğitimin finansmanında devletin ve özel sektörün konumuna, eğitimde özelleştirmeyi destekleyenlerin ve karşı çıkanların görüşlerine yer verilmiştir. Eğitim gibi önemli bir konuda özel sektörün etkinliğini artırması devletin yükünü hafifletebilir. Burada dikkat edilecek husus özel kesimin daha fazla eğitim alanında faaliyet göstermesini sağlarken, eğitim kalitesinden ödün vermeden, toplumdaki sosyal adalet duygusunu incitmeden adımlar atabilmektir. Dünyadaki en iyi yüz üniversite sıralamasında özelleştirme uygulamalarının büyük ölçüde uygulandığı Amerika, İngiltere, Japonya gibi ülkelerden pek çok üniversitenin bulunması dikkat çekici bir durumdur. Aynı listeye Türkiye’den hiçbir üniversitenin girememiş olması da eğitim sisteminin yapısında yeniden yapılanmanın ne kadar büyük bir ihtiyaç olduğunu göstermektedir. Bu bağlamda özelleştirme eğitimde ülkemiz okullarının yaşadığı nitelik sorununa alternatif bir çözüm yolu geliştirmeye yardımcı olabilir.

 17. Tehnici de analiză privind influenţa utilizării armăturii zincate termic asupra durabilităţii betonului armat

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Carmen Dico

  2010-12-01

  Full Text Available The paper briefly presents the results of experimental research on the influence of using zinc hot dip galvanized rebar on the durability of reinforced concrete. For this purpose, the loss of adherence between the rebar and the concrete matrix was determined, as well as the reduction of resistance to splitting due to accelerated corrosion of samples of hot dip galvanized rebar vs. steel not protected against corrosion. Using electrochemical analysis techniques (chrono-amperometry, linear polarization, electrochemical impedance spectroscopy the kinetics and mechanism of the corrosion of the rebar in the reinforced concrete due to the action of chlorine ions was studied. The results prove a lower speed and better resistance to corrosion of yinc hot dip galvanized rebar, leading to an increased lifetime of reinforced concrete structures.

 18. Benzodiazepino darinių mišinio analizė dujų ir skysčių chromatografijos metodu

  OpenAIRE

  Ževžikovas, Andrejus; Kiliuvienė, Guoda; Ivanauskas, Liudas; Dirsė, Vidmantas

  2002-01-01

  The analysis of mixture of benzodiazepine derivates (chlordiazepoxide, flunitrazepam, medazepam, nitrazepam, oxazepam and tetrazepam) by gas – liquid chromatography (GLC) in purpose to separate and identify these psychotropic drugs in mixture is presented in this article. The experiment was carried out in vitro, accommodating this method for identification and separation of drugs, isolated from biological objects (blood and urine). Referring to data of annual reports of chemical investigation...

 19. Lütfi Ömer Akad ve Yalnızlar Rıhtımı (1959): Biçemsel Bir Analiz

  OpenAIRE

  SERTER, S.Serhat

  2009-01-01

  Sinema sanatında biçemi olan bir yönetmen her filmde kendi sinema diline ait unsurları barındırır ve bu dili mutlaka izleyicisine hissettirir. Biçemi oluşturan unsurlar anlatı yapısı, sinematografi, mizansen, kurgu ve ses gibi sinemasal anlatımın temel öğeleridir. Lütfi Ömer Akad, Türk Sinema Tarihi'nde gerçek anlamda sinema dilini kurma ve uygulama açısından akla gelebilecek ilk isimdir. Çünkü ondan önceki dönem, Türk Sineması'nda, tiyatrodan yetişme yönetmenlerin egemenliği altınd...

 20. Aile işletmelerinde Aile Değerlerinin Özyetenek Oluşturma Potansiyeli: Örtülü Bilgi Eksenli Bir Analiz

  OpenAIRE

  İBİCİOĞLU, Doç. Dr. Hasan; AK, Arş. Gör. Belma

  2013-01-01

  The aim of this paper is to consider family values as a potential to build core competence in family businesses in accordance with tacit knowledge To be aware of core competence is a source of competetive advantage in the market for businesses The application of this advantage merging it with tacit knowledge management is the main point of the study

 1. Miesto konkurencingumo sąvokos ir jį lemiančių veiksnių analizė

  OpenAIRE

  Paliulis, Narimantas Kazimieras; Činčikaitė, Renata

  2011-01-01

  Recently, the researchers pay great attention to the analysis of problematic of competitiveness. The concept of competitive-ness is used for the analysis of various issues: the product or service, business, industry, city, region or country. European Spatial Development Perspective contains a provision that regions can become competitive only if they contain the economically powerful cities. This justifies the relevance of the problematic of the article. However, the relatively little (especi...

 2. Integruota įmonės finansinės būklės ir veiklos rezultatų analizės metodika

  OpenAIRE

  Mackevičius, Jonas; Valkauskas, Romualdas

  2010-01-01

  Information about company's financial status and its performance results is very important for the objective evaluation of company's position in the market and competitive possibilities in the future. Such information is provided in the financial statement. It is important to apply and investigate this information properly. The methodology of company's financial status and performance results integrated analysis is recommended in this article. This methodology consists of these three elements...

 3. Elektroninių viešųjų paslaugų teikimo pavyzdžių analizė

  OpenAIRE

  Dzemydienė, Dalė; Naujikienė, Ramutė

  2007-01-01

  New changes of the possibilities of provision and quality of public services are noticed with the development of the information society. There emerge new forms of management, based by modern information and communication technologies. The article examines the possibilities of modernization of the services of the public administration sector, depending on the modern information and communication technologies, analyzes the models of automation of public administration services, studies the iss...

 4. Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklų finansavimo taikant mokinio krepšelio principą rezultatų analizė

  OpenAIRE

  Butvilienė, Dovilė

  2016-01-01

  Education is one of the most important priorities of the Lithuanian state. After independence, education has started to reform and restructuring is being carried out so far. Perhaps the biggest reform implemented – change of funding model for schools of general education. In 2002, schools of general education were started to fund by the education voucher‘s principle "money follows the student". Change of funding system was caused due to continued lack of resources, ineffective school activiti...

 5. Judėjimo negalią turinčių asmenų fenomenologinė gyvenamojo pasaulio analizė

  OpenAIRE

  Viluckienė, Jolita

  2011-01-01

  The subject of the present paper is the lifeworld of persons with motor disability. The main objective of dissertation is to analyze the social reality, experienced and perceived intersubjectively by persons, moving with a wheelchair, following the theoretical perspective of phenomenological sociology of A. Schütz and the narrations of people with motor disability, going into the main phenomenological topics of lifeworld: relationship with disabled body, lived space and lived time, and signif...

 6. Funkcionaliųjų gaiviųjų gėrimų kūrimas bei ištyrimas. Vartotojų informuotumo analizė

  OpenAIRE

  Skruodytė, Dovilė

  2017-01-01

  The objective of this work. To create and examinate functional soft drinks, to evaluate consumers view and awareness about soft drinks. Research methods of the work. The analysis of literature about soft drinks categories, soft drink consumption indicators, labeling and governing documents about that, the active parts used in soft drinks production, soft drinks technological review. Questionnaire survey - consumer awareness evaluation about soft drinks, consumption features of soft d...

 7. Model Referans Uyarlanabilir Kontrole Dayalı Bulanık Kontrol Kullanımı ile DC Motor Sürücülerde Hız Kontrolünün Analiz ve Benzetimi

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ghazanfar SHAHGHOLIAN

  2016-09-01

  Full Text Available Bu makalede, model referans uyarlamalı kontrol (MRAC ve model referans bulanık uyarlanabilir kontrol (MRFAC için geleneksel performans sunulmuştur. Çalışmanın amaçları: a sistemin tanımlı referans model hızı ile motor hızının uyumunun arttırılması, b yükleme değişimi ve bozuklukları durumunda gürültünün azaltılması ve c sistemin kararlılığının arttırılması. Böylece, model referans uyarlamalı kontrol yerine uyarlanabilir olmayan veya geleneksel kontrol uygulanır.Ayrıca bulanık kontrolör, PI kontrolör gibi klasik kontrolörlerin yerine kullanılmıştır. Uyarlanır olmayan kontrolün işletimi ve model referans bulanık kontrol ve geleneksel uyarlanabilir kontrol, dc motor hızının türetilmesi ve ayarlanmasında çalışılmıştır. Ardından bunlar birbirleriyle karşılaştırılmıştır. Model referans ve bulanık kontrolör, tüm sistemin kararlılık güvencesine dayanarak tasarlanmıştır. Simülasyon, sabit ve değişken yükler ile yapılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre, uyarlanabilir kontrol, uyarlanabilir olmayana göre daha gözdedir. Ayrıca bulanık uyarlanabilir kontrol geleneksel uyarlanabilir kontrolden daha tatmin edicidir.Simülasyonlar, Matlab-Simulink kullanılarak yapılmıştır

 8. Türkiye’de Girişimcilik ve Türk Girişimci Profili Üzerine Bir Analiz(Entrepreneurship in Turkey and An Analysis on Turkish Entrepreneur Profile

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Asuman SÖNMEZ

  2014-12-01

  Full Text Available Entrepreneurship and entrepreneurs are described as an exit from economic turmoil for the economies in whole world in respect of development of economies and decreasing unemployment problems. Increase in production and employment thanks to new entrepreneurs has great importance in respect of Turkish economy as well. Therefore in order to develop entrepreneurship culture and activities and creating new entrepreneurs for different sectors, both state and private institutions in Turkey have been begun to increase their operations rapidly for the recent years. Works on entrepreneurship which also contribute inter-sectoral relations becomes popular country-wide in Turkey. This study which stated entrepreneurship activities in Turkey for recent years and explored Turkish entrepreneur profile aims to analyze to the subjects such as their demographic features, sectors, capital needs. The mentioned analysis performed with data of 400 people attended to “Applied Entrepreneurship Training” of Republic of Turkey Small and Medium Enterprises Development Organization’s (KOSGEB between May and August 2013 by using frequency analysis technique.

 9. Skirtingų linijų derinių x ir y viščiukų broilerių mėsos kokybės palyginamoji analizė

  OpenAIRE

  Stupelis, Marius

  2017-01-01

  The aim of the study: to compare meat qualitative parameters of different broilers crosses X and Y. Objectives of the study: 1. To identify and compare morphological traits of carcass of different chicken broilers crosses X and Y. 2. To identify and compare sensory properties of meat of different chicken broilers crosses X and Y. 3. To evaluate and compare broilers’ meat cooking loss, raw and cooked meat color characteristics, texture characteristics of meat of different chick...

 10. Charakterystyka etiologiczna udarów mózgu leczonych w Klinice Neurologii UM w Białymstoku z analizą czynników ryzyka

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anna Syta-Krzyżanowska

  2010-03-01

  Full Text Available Wstęp: W przeprowadzonych w Polsce badaniach epidemiologicznych stwierdzono utrzymujący się od kilkunastu lat wysoki współczynnik zapadalności na pierwszy w życiu udar mózgu, wzrastający wykładniczo z wiekiem oraz połączony z wciąż dużą śmiertelnością. Poznanie czynników ryzyka oraz wprowadzenie profilaktyki może istotnie zmniejszyć powyższe wskaźniki. Celem pracy było przeprowadzenie analizy epidemiologicznej pacjentów z udarem mózgu hospitalizowanych na Pododdziale Udarowym Kliniki Neurologii USK w Białymstoku. Uwzględniono w szczególności etiologię z czynnikami ryzyka oraz śmiertelnością w zależności od wieku i płci chorych. Materiał i metody: Rozpatrzono wszystkie przypadki pacjentów hospitalizowanych w Klinice Neurologii USK w Białymstoku z powodu udaru mózgu w ciągu pełnego roku kalendarzowego. Posłużono się ankietami prowadzonymi w ramach Narodowego Programu Profilaktyki i Leczenia Chorób Sercowo-Naczyniowych (POLKARD. Obliczenia statystyczne wykonywano przy użyciu programu Statistica w wersji 8.0. Wyniki: Przeanalizowano wyniki 408 pacjentów, w tym 185 (45,3% kobiet oraz 223 (54,7% mężczyzn z rozpoznanym: krwotokiem podpajęczynówkowym – 6,9%, krwotokiem śródmózgowym – 12,5% oraz udarem niedokrwiennym – 80,6%. Etiologię zatorową pochodzenia sercowego zdiagnozowano u 39,4%, zakrzep dużych naczyń u 35%, natomiast udar zatokowy u 11,6% pacjentów. Najczęstszym czynnikiem ryzyka udaru niedokrwiennego mózgu było nadciśnienie tętnicze (81,2%, następnie migotanie przedsionków i choroba niedokrwienna serca (38%. Zmarło 11,6% chorych z udarem niedokrwiennym mózgu oraz 21,5% z udarem krwotocznym. Średnia śmiertelność wyniosła 13,5%. Wnioski: Najczęstszym czynnikiem ryzyka udaru mózgu było nadciśnienie tętnicze, które szczególnie często współwystępowało z dodatkowym czynnikiem ryzyka udaru niedokrwiennego mózgu. Prowadzenie leczenia udaru mózgu w pododdziałach udarowych wiąże się z obniżeniem śmiertelności wczesnej.

 11. Investigation of Segregated Business Ethics Elements Influence on Results of Service Enterprises Activity Verslo etikos elementų įtakos paslaugų įmonės veiklos rezultatams analizė

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kristina Luebcke

  2011-02-01

  Full Text Available

  The article deals with interaction of segregated business ethics elements with service enterprises activity. To discover the interaction, business ethics has been differentiated to segregated elements and the influence of the segregated elements for main indexes of enterprises competitiveness discovered by correlation coefficients. Effective mana-gement is inseparable from ethics. The organization of ethical training in the company cannot just “wake” ethical awareness, and also of targeted individuals to shape their activities on matter-of-fact ethical justification, as modern ethics code object principles can be implemented not only for ethical training for staff, but also involving them in the company’s code of ethics for development. The study showed that in Lithuania, so far, very few companies have their own ethic codes and employees not only do not participate in the production, but also little wise twig about their purpose. Calculations showed, that business ethics have direct impact on the corporate profits, it is clear that ethics is only an aid in order to achieve its goal. Although the overall company’s revenue per year has increased substantially, ethical behavior may in itself be evocative. The strongest influence discovered was: commitment compliance with sales results, profit growth, and installation rates of innovations; guarantee of the reliable service information about earnings; infor-mation security assurance and leadership style for company’s image. Also, some problems of implementation of business ethics at service enterprises were discovered.

  Keywords: business ethics, business ethics elements, profit, the service company.

  Verslo ir rinkodaros etikos problemas Lietuvoje nagrinėjo įvairūs autoriai. Nepaisant to, nėra vienos nuomonės dėl atskirų etikos elementų įtakos įmonės veiklos rezultatams. Šis tyrimas yra skirtas nustatyti, ar atskiri verslo etikos elementai daro įtaką paslaugų įmonės veiklos rezultatams. Buvo tikrinama prielaida, kad yra galimybė įvertinti atskirų etikos elementų įtakos dydį. Tyrimo metu nustatyta kad, verslo etikos normų laikymasis daro didelę įtaką įmonės veiklos rezultatams. Nustačius atskirų verslo etikos ir paslaugų įmonės veiklos rezultatų tarpusavio koreliacinį priklausomumą, išryškėjo didžiausia atskirų verslo etikos elementų įtaka atskiriems įmonės konkurencingumo elementams. Išanalizavus metinės paslaugų įmonių veiklos rezultatus, atspindėtus verslo masinėse informacijos priemonėse, nustatyta tiesioginė verslo etikos įtaka įmonės pelnui ir pardavimų rezultatams. Straipsnyje pateikiamas svarbiausių verslo etikos elementų įtakos paslaugų įmonės veiklos rezultatams modelis, kuris tinka visoms paslaugų sektoriaus įmonėms. Temos naujumas pasireiškia tuo, kad iki šiol nebuvo nustatyta tiesioginė verslo etikos įtaka įmonės pelnui ir pardavimų rezultatams.

  Raktiniai žodžiai: verslo etika, verslo etikos elementai, pelnas, paslaugų įmonės.

 12. Türkiye’de Banka Kredileri Kanalının İşleyişi Üzerine Ampirik Bir Analiz = Empirical Analysis of the Bank Lending Channel in Turkey

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sinem Gözde BEŞBALLI

  2010-01-01

  Full Text Available The effect of a change in monetary policy on output operates through monetary transmission channels. The transmission channels of monetary policy may be gathered in five main titles: interest rates channel, asset prices channel, exchange rate channel, credit channel (bank lending channel, balance sheet channel and expectation channel. Findings obtained from the analysis of the transmission channels can be used in policy determination.This paper empirically analyzes the bank lending channel, one of the transmission mechanisms of monetary policy in Turkey. In this paper, data between 1996:06-2006:09 are examined using VAR methodology. According to the findings, the credit channel in Turkey operates partially.

 13. Wykorzystanie pomiarów mikrotwardości Vickersa do analiz wegla kamiennego pochodzacego z partii F kopalni Borynia-Zofiówka-Jastrzebie, Ruch Zofiówka

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Godyń, K.; Králová, Lucie

  2017-01-01

  Roč. 19, č. 1 (2017), s. 25-33 ISSN 1643-1030 Institutional support: RVO:68145535 Keywords : Vickers microhardness * hard coal * Upper Silesian Coal Basin (USCB) Subject RIV: DB - Geology ; Mineralogy OBOR OECD: Mining and mineral processing http://www.img-pan.krakow.pl/index.php/pl/wydawnictwa/prace-img-pan/2016.html

 14. Overcrowding in Italian Jails. A Quantitative Analysis of Foreigners (Supraaglomerarea în închisorile italiene. O analiză cantitativă asupra străinilor

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Stefania GIRONE

  2013-11-01

  Full Text Available Victims of prison-overcrowding in Italy are part of a structural and systemic problem which is still struggling to find plausible solutions. When natives and foreigners are separately considered, the overcrowding phenomenon assumes a perspective that goes beyond the mere Italian attribute and, therefore, better focalises on the ones who, having the status of foreigner, are somehow in a weaker position in comparison with the native ones. As a matter of fact, the combination foreign prisoner-overcrowding has allowed to address the prison issue in accordance with a more specific approach that compares the Italian native component and the foreign one. This highlights that the overcrowding phenomenon in Italy is not an aspect suffered mainly by foreign prisoners, but it is equally endured by most of the native ones. Additionally, this analysis takes into account, on the one hand, the most outstanding foreign nationalities housed in Italian prisons and, on the other hand, the Regions having the highest rates of overcrowding, foreign inmates, and prison capacities. The outcomes reveal that Moroccans, Romanians, Tunisians and Albanians are the ones at increased risk of prison overcrowding since, in fact, they represent 60.0% of the total foreign presence in the Italian jails. However, there is a sort of “equal overcrowding distress” that comes out of this context: actually, the four major foreign presences are housed at the same percentage by the six selected Regions (the most overcrowded by foreigners, circumstance that generates a kind of homogeneity of the unlivable conditions in prisons.

 15. Direcţii de analiză şi cercetare privind evoluţia activităţii economice a unui municipiu-pol de dezvoltare urbană

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Florin Marian Buhociu

  2011-12-01

  Full Text Available In Romania there are currently 13 municipalities, urban development poles, as they were defined by HGR/17.08.2008. We mention that the work presented is based on a study on the evolution of the economic foundation of economic activity Galati, study is part of the economic section of the city PUG, urban documentation being finalized and approved. Public services, state and private, were the focus of ourattention, knowing that the quality of these services depends to a great extent the quality of life in today's natural and technological risk. We extended our research to the entire economic activity in the city, focusing on the evolution of the number of companies and the turnover of each of them. Based on the results we have identified and proposed several solutions to increase economic efficiency of firms in a municipality, including one who is a pole of urban development. Considering that by performing steps to identify and present by us work, along with intense documentation and research results from other cities of our country in this direction can obtain a true picture of both the current level of economic development a-pole city urban development and the direction in which it can develop by exploiting both the own resources and European funds.

 16. Mükelleflerin Yerel Vergi Algıları Üzerine Bir Analiz: Bursa Örneği(An Analysis of Local Tax Perceptions of Tax Payers: A Case Study in Bursa

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  R. Kutlu KORLU

  2016-12-01

  Full Text Available Awareness level of citizens about local taxes seem to affect their behaviours in this regard, that is to say their tax compliance. In this study, Bursa citizens’ perceptions on local taxes were measured through using a questionnaire study after providing theoretical information about tax compliance. In conclusion, this study revealed that Bursa citizens had an average level of knowledge on local taxes; that tax payment culture should be improved; that tax amnesty harms this culture; and that there are significant differences among the groups with regard to answers given in statements about the fact that taxpayment is a sacred duty

 17. Instituţia autonomiei locale în constituţiile ţărilor comunităţii statelor independente (CSI: o analiză comparată

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sergiu CORNEA

  2016-06-01

  Full Text Available The theoretical and pragmatic potential of the constitutional regulations and the comparative analysis of the peculiarities related to the normative fixing and the ways of implementing the local public power in the CIS countries, which have a common historical past and similar trends on building national sovereign states, can serve as a confirmation of the institutionalization and the need for a specific form of public power called local power in a democratic society. The rationale for recognizing the local autonomy in the constitutions of the states is determined by the following circumstance, namely, the recognition of the local autonomy principle in the fundamental law of the states constitutes a guarantee that it will be developed and deepened into the national law. Without such a constitutional basis, the local autonomy cannot be successful. From this perspective, it is important to conduct a comparative study of the constitutional texts of the states because the national legislative systems governing this phenomenon are designed under the constitutional provisions. The modalities of placing the local power in the supreme laws differ from state to state. The comparative study of the constitutional texts was carried out based on the following criteria: a the inclusion and ensuring the local autonomy in the constitutional text; b the interpretation of the concept of local autonomy in the constitutional text; and c the approach and recognition of local autonomy.

 18. Pabėgėlių ir prieglobsčio prašytojų kultūrinės integracijos ypatumai : Suomijos ir Lietuvos lyginamoji analizė

  OpenAIRE

  Skirbutaitė, Sandra

  2010-01-01

  The article presents the results of a qualitative research into cultural integration of refugees and asylum seekers in Kaunas (Lithuania) and Turku (Finland) cities. Nine refugees and asylum seekers from both countries participated in the research. Data was collected using semi-structured interview. The interviews were held in English, Russian and Lithuanian languages, in April-May, 2007. The aim of the research is to analyze and compare the peculiarities of cultural integration of refugees a...

 19. Bölgesel Yenilik Sistemlerinde Devletin Rolü: Düzey 2 Bölgelerine İlişkin Ampirik Bir Analiz(The Role of State in Regional Innovation System: An Empirical Analysis of NUTS 2 Region

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gökhan DÖKMEN

  2012-01-01

  Full Text Available The state has a regulatory role in regional innovation systems. The regulatory role of the state in systemic approach covers a variety of areas such as building habitats for innovation and entrepreneurship, promotion of clustering and supporting innovative networks. This study examines the impact of public policies such as public investment, investment subsidies and advanced technology investment in state university on regional innovation. The relation between regional innovation and public policy tools has been tested for 1999-2008 period on 20 NUTS 2 regions by using panel DOLS (dynamic ordinary least square method. The result showed a positive and statistically significant equilibrium relation regional innovation and public expenditure. Further, investment subsidies and advanced technology investment have no significant impact on regional innovation capacity in NUTS2 regions.

 20. Išrūginio aštuoniasdešimt procentų baltymų koncentrato cheminių ir mikrobiologinių rodiklių analizė

  OpenAIRE

  Janulionienė, Agnė

  2016-01-01

  Performed analysis of scientific literature associated with whey, whey protein concentrate, production of whey, chemical composition, microbiological indicators and use. Discussed regulation of the whey protein concentrate. Research object: 25 lots of the eighty percent whey protein concentrate and 25 lots of the eighty percent whey protein concentrate with lecithin of the samples from „ X“plant. There were explored microbiological (total number of bacteria, number of thermophilic bact...

 1. Šunų ir kačių dantų ir apydančio ligų atvejų analizė "X" klinikoje

  OpenAIRE

  Rudenkovaitė, Greta

  2018-01-01

  SUMMARY Canine and feline dental and periodontal disease case analysis in the „X“ clinic Lithuanian University of Health Sciences, Veterinary Academy, Veterinary Faculty, Dr. Leono Kriaučeliūno small animal clinic., Tilžės g. 18, Kaunas. Final thesis consists of 57 pages, it contains 47 pictures, 1 table, 2 annexes, 57 references. Objective. The aim of the study is overview the most commonly occurring dental and and periodontal diseases of dogs and cats and evaluate the influen...

 2. 2;0-4;0 Yaş Aralığındaki Çocuklar Tarafından Üretilen Rica Sözceleri Üzerine Bir Analiz Çalışması

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  N. Tayyibe Eken

  2014-10-01

  Full Text Available Çocukların iletişim amaçlı ilk üretimleri, gereksinimlerini aktardıkları ricalardır. Ricaların iletişimsel rollerden etkilenerek farklı biçimlerde üretilebildiği görülmektedir. Bu araştırmada; çocukların farklı etkileşimlerdeki rollerinin, rica sözcelerine yansıması konu edilmiştir. Çalışmanın amacı 2;0-4;0 yaş aralığındaki çocukların farklı bağlamlarda, ne tür rica sözceleri ürettiklerine ilişkin saptamalar yapılmasıdır. Katılımcı gözlem ve içerik çözümlemesi yöntemlerinin kullanıldığı çalışmanın örneklem grubu küme örnekleme tekniğiyle oluşturulmuştur. Edinim çalışmalarında 6 aylık dönemlerin önem taşıdığı sayıltısından hareketle her altı aylık dönem için 8’er çocuk seçilmiştir. Yapılandırılmamış alan çalışması niteliğinde toplanan doğal konuşma verisinin çözümlenmesinde kategori ve frekans analizleri kullanılmıştır. Çalışmanın kuramsal temelini oluşturan Dore (1978 ricaları; bilgi, eylem ve izin/onay isteme biçiminde üç alt kategoriye ayırmıştır. Çalışmanın temel bulgularına göre ricaların kullanım hiyerarşisi; eylem isteme>izin/onay isteme>bilgi isteme biçimindedir. Ricaların genellikle emir, bildirim ve soru biçimlerinde aktarıldığı; eylem istemede emir biçiminin, bilgi istemede ne/kim sorularının, izin/onay istemede ise evet/hayır sorularının kullanıldığı, dinleyici-konuşucu rollerinin ve yaşın rica üretimi açısından değişken değeri taşıdığı gözlenmiştir.

 3. Kamu Yönetiminde Bir Yönetişim Hedefi Olarak Kaynak Optimizasyonu: Kalkınma Ajanslarında COBIT-5 Çerçevesinde Bir Analiz

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ahmet Efe

  2016-01-01

  Full Text Available Kurumsal kaynak planlaması (ERP ve insan kaynakları yönetimi (HRM sistemleri sayesinde fiziki, beşeri, fikri ve mali kaynakların yönetimi gibi kavramlar, standartlar ve gerektirdikleri uygulamalar işletmecilik ve kamu yönetimi alanına girmiştir. Ancak kaynak optimizasyonu yaklaşımı ise ilk defa bir yönetişim hedefi ve süreci olarak yapılandırılması olarak COBİT-5 ile ortaya atılmıştır. Bu çalışmada kaynak optimizasyonu ile ilgili olarak Türkiye’de kalkınma ajansları (KA ve bölgesel gelişme dinamiklerinde yapılandırılmış bir yaklaşımın mevcut olmadığından dolayı Devlet Denetleme Kurulu (DDK tarafından belirlenmiş olan kurumsal sorunların çekirdek nedenleri araştırma problemi olarak ele alınmaktadır. COBIT-5 kaynak optimizasyonu ile ilgili modellemesinin KA dinamiklerine uyabilecek ve ilişkili kurumsal sorunları çözebilecek bir modellemenin olanaklı olduğu araştırmamızda iddia edilmektedir. Bu çerçevede yapılan analizler sonucunda kaynak optimizasyonu sürecinin KA dinamiklerinde nasıl işletilebileceği, kilit performans göstergeleri, kriter faaliyetler ile süreçlerde sorumlu, mesul, danışılan ve bilgilendirilen rollerin neler olduğu tespit edilmeye çalışılmaktadır.

 4. Derin Yapı Yüzey Yapı İlişkisi Bağlamında Temel Dil Becerileri Üzerine Bir Analiz Çalışması

  OpenAIRE

  ONAN, Bilginer

  2015-01-01

  This study examines the concepts of speaking, writing, reading and listening called as basic language skills in mother tongue education in regard to the relationship of deep structure and surface structure. The first chapter provides information on the concepts of deep structure and surface structure originally developed by Port Royal Grammar School and brought to the agenda by the theory of Transformational Generative Grammar put forward by Noam Chomsky in 1960s. The second chapter analysed ...

 5. Meta-analysis application process in nursing: A guide intended for methodologyHemşirelikte meta-analiz uygulama süreci: Metodolojiye yönelik bir rehber

  OpenAIRE

  Deliktaş, Ayşe; Kabukcuoğlu, Kamile; Kış, Ali

  2016-01-01

  In recently years, interest to evidence based practice has increased due to such causes; the existence of scientific advances in the field of health and increased interest to good care practices. While evidence based practice improves the quality of care, it will also contribute to the professionalization of nursing. However, whenthe researchs' results made towards scientification is analyzed; there are conflicts between the results and it is seen that the different qualities of each study. A...

 6. X avių ūkio sveikatingumo įvertinimas infekcinių ligų atžvilgiu, jų analizė, gydymas ir profilaktika

  OpenAIRE

  Freimanaitė, Raminta

  2018-01-01

  Due to the rapid development of sheep farming in Lithuania, it is very important to maintain not just a good sheep keeping and feeding conditions, but their health too. Infectious diseases is the main reason of huge economic losses in Lithuania and in the rest of the world. The research at the X sheep farm was initiated 2016, March 01 and was ended 2017, October 31. Some sheep herds were purchased abroad (Great Britain, Latvia). While establishing the illnesses of the infectious diseases, ...

 7. The Effectiveness of Multiple Intelligence Applications on Academic Achievement: A Meta-Analysis=Çoklu Zekâ Ögretim Uygulamalarinin Akademik Basari Üzerindeki Etkisi: Bir Meta-Analiz Çalismasi

  Science.gov (United States)

  Yurt, Eyüp; Polat, Seyat

  2015-01-01

  The purpose of this study was to examine the effectiveness of multiple intelligence applications on academic achievement in Turkey. Accordingly, findings of independent research studies aimed to find out effectiveness of multiple intelligence applications are gathered in a meta-analysis. Total of 71 studies, 66 dissertations and 7 articles were…

 8. Otizmli Bireylerin Eğitiminde Video ile Model Olma Uygulamalarının Değerlendirilmesi: Bir Alanyazın Derlemesi ve Meta-Analiz Örneği

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Necdet Karasu

  2011-07-01

  Full Text Available Otizmli bireylerin eğitimlerinde teknolojinin de gelişmesi ile beraber video ile model kullanımı konusunda ilerlemeler kaydedilmiştir. Bu yöntemin etkililiğinin test edildiği tek denekli araştırma modellerine dayanan araştırmaların, niteliksel ve niteliksel özetlemeleri alanyazınını takip etmekte olan uygulamacı ve araştırmacılar için yardımcı olacaktır. Bu çalışmada otizmli bireylerle gerçekleştirilmiş, 2005 sonrası yayınlanmış, 24 adet tek denekli araştırma modeli kullanmış makale incelenmiştir. Ayrıca örtüşmeyen verilerin yüzdesi yöntemi ile etki büyüklüğü hesaplamaları da yapılarak, niceliksel sonuçlar da elde edilmiştir. Toplamda 59 katılımcının yer aldığı bu çalışmalarda iletişim, günlük yaşam becerileri, özbakım becerileri ve mesleki eğitim becerilerinin geliştirilmesi konularına odaklandıkları belirlenmiştir. Bu çalışmalar sonucunda otizmli bireylerin hedeflenen davranışlar üzerinde gelişme gösterdiklerine dair veriler elde edilmekle birlikte bazı sorular da ortaya çıkmıştır. Use of video modeling in education of autism is in increase in regard to the developments in technology. The quantitative and qualitative summaries of studies which based on single subject research methodology focused on the effectiveness of this method is important to the researchers and the teachers. This study reviewed 24 single subject design studies focused on students with autism and published after 2005. Also, effect-size calculations were completed by using percentage of nonoverlapping data method. Those selected studies included 59 participants and focused on communication skills, daily living skills, self-care skills and work skills. Even though the results have indicate to improvement on the selected behaviors, some questions have been also raised.

 9. Lietuvoje ir Europos Sąjungoje gaminamų ledų maistinės vertės, vartojimo ypatumų ir ženklinimo pažeidimų analizė

  OpenAIRE

  Tučinskaitė, Justina

  2015-01-01

  The aim – to analyze the Lithuanian ice cream sold in supermarkets, their nutritional values, patterns of use and labeling violations. Results. Lithuanian producers consist 80 to 85 percent in total range in major shopping centres, the remaining part (15-20 percent.) consists of producers from foreign countries. The largest part of the range in trading places consists of white ice and sour cream. The majority of respondents taste the ice-cream (96.4 percent). Almost half of the respond...

 10. Termoplastinių medžiagų, naudojamų išimamų plokštelinių protezų apkabėlių gamyboje, fizikomechaninių savybių palyginimas ir vertinimas: sisteminė literatūros analizė

  OpenAIRE

  Dapkus, Ernestas

  2017-01-01

  Relevance of problem and goal of work: The offer and variety of constructive dental prosthesis resins is increasing – an increasing choice of alternatives is possible for the traditional choice of metalized materials, such as thermoplastic resins, which can replace metals used in odontology partially or fully. The information about them is restricted, so it is necessary to assess the advantages and disadvantages of new thermoplastic resins used for the production of clasps of removable dental...

 11. Automatic determination of trunk diameter, crown base and height of scots pine (Pinus Sylvestris L.) Based on analysis of 3D point clouds gathered from multi-station terrestrial laser scanning. (Polish Title: Automatyczne okreslanie srednicy pnia, podstawy korony oraz wysokosci sosny zwyczajnej (Pinus Silvestris L.) Na podstawie analiz chmur punktow 3D pochodzacych z wielostanowiskowego naziemnego skanowania laserowego)

  Science.gov (United States)

  Ratajczak, M.; Wężyk, P.

  2015-12-01

  Rapid development of terrestrial laser scanning (TLS) in recent years resulted in its recognition and implementation in many industries, including forestry and nature conservation. The use of the 3D TLS point clouds in the process of inventory of trees and stands, as well as in the determination of their biometric features (trunk diameter, tree height, crown base, number of trunk shapes), trees and lumber size (volume of trees) is slowly becoming a practice. In addition to the measurement precision, the primary added value of TLS is the ability to automate the processing of the clouds of points 3D in the direction of the extraction of selected features of trees and stands. The paper presents the original software (GNOM) for the automatic measurement of selected features of trees, based on the cloud of points obtained by the ground laser scanner FARO. With the developed algorithms (GNOM), the location of tree trunks on the circular research surface was specified and the measurement was performed; the measurement covered the DBH (l: 1.3m), further diameters of tree trunks at different heights of the tree trunk, base of the tree crown and volume of the tree trunk (the selection measurement method), as well as the tree crown. Research works were performed in the territory of the Niepolomice Forest in an unmixed pine stand (Pinussylvestris L.) on the circular surface with a radius of 18 m, within which there were 16 pine trees (14 of them were cut down). It was characterized by a two-storey and even-aged construction (147 years old) and was devoid of undergrowth. Ground scanning was performed just before harvesting. The DBH of 16 pine trees was specified in a fully automatic way, using the algorithm GNOM with an accuracy of +2.1%, as compared to the reference measurement by the DBH measurement device. The medium, absolute measurement error in the cloud of points - using semi-automatic methods "PIXEL" (between points) and PIPE (fitting the cylinder) in the FARO Scene 5.x., showed the error, 3.5% and 5.0%,.respectively The reference height was assumed as the measurement performed by the tape on the cut tree. The average error of automatic determination of the tree height by the algorithm GNOM based on the TLS point clouds amounted to 6.3% and was slightly higher than when using the manual method of measurements on profiles in the TerraScan (Terrasolid; the error of 5.6%). The relatively high value of the error may be mainly related to the small number of points TLS in the upper parts of crowns. The crown height measurement showed the error of +9.5%. The reference in this case was the tape measurement performed already on the trunks of cut pine trees. Processing the clouds of points by the algorithms GNOM for 16 analyzed trees took no longer than 10 min. (37 sec. /tree). The paper mainly showed the TLS measurement innovation and its high precision in acquiring biometric data in forestry, and at the same time also the further need to increase the degree of automation of processing the clouds of points 3D from terrestrial laser scanning.

 12. Para Politikasının Kredi Faiz Oranlarına Geçişkenliği Üzerine Dinamik Bir Analiz: Türkiye Örneği(A Dynamic Analysis on Pars-Through of Monetary Policy to Loan Rates: The Case of Turkey

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nilgün ÇAĞLARIRMAK USLU

  2016-12-01

  Full Text Available In this paper, we investigated that the pass-through from policy interest rate to loan rates for the period 2002:01-2014:12 in Turkey. Accordingly, using Bound test approach proposed by Peseran at al. (2001, we investigated co-integration relationship and found long run co-integration relationship between money market rate and cash, automobile and house loan rates. After detecting co-integration relationship, the short and long term relationship between the money market rate and cash, automobile and house loan rates were analyzed by employing ARDL model. Finally, we analyzed the effect of money market rate on cash, automobile and house loan rate dynamically employing Kalman Filter model. Empirical results suggest that cash loans have the highest passthrough adjustment and the dynamic effects of the policy rate on the loan rates generally has decreased until 2008 and is more stable after the global financial crisis

 13. Review of "Uniunea Europeană – un trend în derivă? O analiză a discursului mediatic și a perspectivei tinerilor" (The European Union – a Drifting Trend? An Analysis of Media Discourse and Youth Perspectives by Oana Ștefăniță, Comunicare.ro, 2017

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Georgiana Udrea

  2017-12-01

  Full Text Available In recent times, the European Union has been confronted with huge challenges and crises, which, in the absence of prompt and effective measures, call into question the future of the European project itself. The political incongruities, the disintegrating tendencies culminating with Brexit, the divisions between northern and southern states over economic crisis and austerity measures, the refugee waves and their poor integration into society, the rise of populist and extremist currents, etc. have caused anger, confusion and fear among Europeans, influencing the relations between member states and public perceptions. In this unstable context, studying people’s opinion on the EU and its subtle mechanisms becomes an important and pragmatic effort, as the public has the means to pursue action based on its feelings of support or opposition towards the community block. Oana Ștefăniță’s book, Uniunea Europeană – un trend în derivă? proposes such an insight into the world of young European citizens, investigating their interest in European issues, the EU’s place on the agenda of interpersonal conversations, the way they understand and experience the feeling of European belonging, and their perspectives on the future of the Union.

 14. Sezono įtakos žaliavinių išrūgų, jų tarpinių produktų bei nanofiltracijos būdu gauto išrūgų baltymų koncentrato kokybei analizė

  OpenAIRE

  Kraptavičius, Paulius

  2016-01-01

  The aim of the work - to evaluate the seasonal raw whey their slot products and whey protein concentrate variations. The tasks of the work: 1. Evaluate and analyze seasonally adjusted whey materials parameters during the technological process (pH, fat content, solubility index). 2. Evaluate and analyze seasonally adjusted manufacturing process intermediates (middlings, cream) parameters (pH, moisture content, fat content, protein content). 3. Evaluate and analyze seasonally adju...

 15. An Analysis of East-West Migration Following the 2004 and 2007 EU Enlargements: Effects on the Migration Policy Debate (O analiză a migraţiei Est-Vest după extinderile UE din 2004 şi 2007: efecta asupra dezbaterii politicii de migraţie

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Rada Cristina IRIMIE

  2013-11-01

  Full Text Available Of special interest to EU migration policy are the effects of the EU enlargements of May 2004 and January 2007, with the addition of the EU-8 (Czech Republic, Estonia, Hungary, Poland, Slovenia, Slovakia, Lithuania, and Latvia and EU-2 (Bulgaria and Romania respectively. After the fall of Eastern communist regimes, massive East-West migrations were predicted and were expected to have a significant negative impact on the original EU-15. However, neither mass migration nor significant negative effects for receiving countries materialized, though many policies were implemented relating to these concerns. This paper seeks to analyze the effects of the expansions and accompanying policy changes on the long-standing trend of East-West migration. Policies implemented prior to and during the enlargements are examined, followed by an analysis of the likely impact of migration trends on both current and future EU migration policy, using comparative case studies of both sending and receiving countries. A review of the literature on trends and policies surrounding the enlargements suggests that economic concerns continue to play a role and have increasingly become the primary determinant driving migration patterns, though contributing factors such as asylum migration, ethnic return, and undocumented migration, as well as important topics in labor migration, such as the effects of the recent economic downturn and remittance flows will also be examined. Results from the analysis indicate that though EU migration policy continues to be more and more centralized, further integration is required, and should include standardized data gathering and reporting to facilitate informed policy decisions.

 16. Semiotinė Nikolajaus Karamzino „Laiško leidėjui“ analizė | Семиотический анализ «Письма к издателю» Н. Карамзина | Semiotical analysis of Nikolay Karamzin’s “Letter to editor”

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Julija Snežko

  2008-01-01

  Full Text Available Depending on the goal set forth by different researchers one can find different methodological approaches to the heritage of Nikolay Karamzin, including his publicistic-critical works, which mainly were studied from the point of view of the history of ideas, social-cultural models and cultural semiotics.This article aims at showing the structure of meanings or, in other words, the organization of content in Nikolay Karamzin‘s “Letter to Editor“ (the introductory article to “Vestnik Evropy“, the very influential first Russian journal with political position independent from official circles with the use of semiotical methodology worked out by A.-J. Greimas, focusing on the text itself and leaving the extratextual elements outside investigation.By analyzing of discursive and narrative levels of the text and the situation of énonciación the following conclusion was made: in comparison to Europe Russia appears to be young, powerful, gifted but lacking important spiritual/cultural competence (general name for this competence “taste“ is still in the stage of development in order to become equal to elder Europe and to become consolidated/united/Russian subject on the level of feelings or spirituality, in other words to become nation. Literature and publishing of the journal serve as very important means in this process: the journal in which it was refused from the section of critique is prescribed to bring into effect paternalistic, gentil, regardful function, becouse the opposite function – severe critique – could be harmful to Russian subject.

 17. Political Unrest and Educational Electronic Resource Usage in a Conflict Zone, Kashmir (Indian Administered Kashmir): Log Analysis as Politico Analytical Tool=Hindistan Tarafından Yönetilen Keşmir Anlaşmazlık Bölgesi’nde Siyasi Karışıklık ve Eğitimle İlgili Elektronik Kaynakların Kullanımı: Siyasi Analiz Aracı Olarak Log Analizleri

  OpenAIRE

  Sumeer Gul; Samrin Nabi; Samina Mushtaq; Tariq Ahmad Shah; Suhail Ahmad

  2013-01-01

  Electronic resource usage has proved as one of the best decision making tools in the library setups. Electronic resource usage in relation to the political disturbance can act as one of the tools to highlight the impact of political disturbance on educational setups in general and the electronic resource usage in particular. The study takes a serious look in the electronic resource usage in Kashmir and the impact of unrest on it. The paper highlights a relational platform between educat...

 18. Strateginis planavimas ir kūno kultūra: planavimo reikmės aspektai

  OpenAIRE

  Jonikė, Lina

  2010-01-01

  Tyrimo objektas: strateginis planavimas ir kūno kultūra. Tyrimo tikslas: ištirti strateginio planavimo ir kūno kultūros reikmės aspektus. Tyrimo uždaviniai: 1. Apibūdinti strategijos sampratą ir jos teorines planavimo kryptis. 2. Apibūdinti kūno kultūros politikos sklaidos aspektus. 3. Išanalizuoti strateginio planavimo reikšmę kūno kultūros srityje. Tyrimo metodai: 1. Literatūros šaltinių analizė. 2. Aprašomoji analizė. 3. Dokumentų (content) analizė. Tyrimo re...

 19. Características de la dieta en niños de 2 a 5 años según la recepción de programas alimentarios en el hogar en Argentina

  OpenAIRE

  Acosta-Campos, Laura Débora; Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas

  2014-01-01

  analizar las características de la dieta en niños argentinos de 2 a 5 años que reciben intervencionesalimentarias en el hogar, en el año 2005. Métodos: se analizó la Encuesta Nacional de Nutrición y Salud(ennys). El muestreo de la ennys fue probabilístico, estratificado por conglomerados, n=7046. Se utilizóla metodología Propensity Score Matching (psm) para la constitución de grupos comparables de niños quereciben y no reciben intervenciones alimentarias en el hogar. Se analizó el consumo de ...

 20. Creatividad en niños superdotados

  OpenAIRE

  González Román, María del Pilar

  1992-01-01

  Se ha realizado un estudio sobre la creatividad en los niños superdotados. Analizándose los diferentes modelos de creatividad y superdotacion avalados por un estudio empírico, en el cual se han valorado las diferencial que existen entre los niños superdotados y contraste a nivel verbal y grafico-espacial.

 1. Integratsiooni mõiste ja mida teab elanikkond integratsiooniprogrammist / Aleksandr Plotkin

  Index Scriptorium Estoniae

  Plotkin, Aleksandr

  2001-01-01

  Ilmunud ka: Integratsioon Tallinnas 2001 : sotsioloogilise uuringu andmete analüüs. - Tallinn, 2002, lk. 6-25; Otshjot issledovanija "Problemõ samoidentifikatsii i integratsii nasselenija g. Tallinna". - Tallinn, 2001, lk. 9-42; Integratsija v Tallinne 2001 : analiz dannõhh sotsiologitsheskogo issledovanija. - Tallinn, 2002, lk. 6-27

 2. Mikčiojimo stiprumo ir mokyklinio nerimo ryšys

  OpenAIRE

  Radavičienė, Sandra

  2007-01-01

  Darbe atlikta teorinė mikčiojimo įvertinimo ir mikčiojančių moksleivių nerimo faktorių analizė. This research which is presented in master’s work had a goal to analyze theoretically the as-sessment of stuttering and stuttering pupils’ anxiety factors.

 3. Temperatūras un mēness fāžu ietekme uz Dendrobates ģints varžu vairošanos nebrīvē

  OpenAIRE

  Ozoliņa, Lelde

  2011-01-01

  Darbā analizēti dati par trīs Dendrobates ģints sugu Dendrobates auratus, Dendrobates leucomelas, Dendrobates tinctorius kurkuļiem un pieaugušajiem indivīdiem. Darbs veikts Rīgas Nacionālā Zooloģiskā dārza (RNZD) Abinieku nodaļā laika posmā no 2010. gada oktobra līdz 2011.gada aprīlim. Papildus šajā laika posmā iegūtajiem datiem, darbā analizēti arī dati, kas iegūti RNZD sākot ar 2003. gadu. Darbā novērtēta temperatūras ietekme uz Dendrobates ģints kurkuļu attīstības ātrumu un pieaugušo indi...

 4. Beklemeli salınım hareketli rotatif armür makinesinin kinematik ve dinamik analizi

  OpenAIRE

  Hasçelik, Barış

  2008-01-01

  Mühendislik uygulamalarında mekanizmaların tasarımı ve analiz sistemleri için hesaplama metotları artan bir ilgiye sahiptir. Geçmişte çoğunlukla yorucu olan süreç bilgisayarların yardımıyla günümüzde kolayca yapılabilmektedir. Pro/Engineer, ADAMS, DADS ve Working Model gibi genel amaçlı yazılım paketleri zor mühendislik tasarımı ve analiz problemlerini çözmek için geliştirilmişlerdir. LINCAGES, Heron'un Watt, ve Artas düzlem mekanizmaların analizi ve sentezinin yapılabildiği diğer yazılımlard...

 5. Kinoteātru Forum Cinemas, Multikino, Cinamon komunikācija sociālajos tīklos facebook, twitter, instagram 2016 gadā: analīze un salīdzinājums

  OpenAIRE

  Krahmaļovs, Artūrs Rinats

  2017-01-01

  Bakalaura tēma “Kinoteātru Forum Cinemas, Multikino, Cinamon komunikācija sociālajos tīklos facebook, twitter, instagram 2016 gadā: analīze un salīdzinājums”. Pētījuma rezultātā tika analizētas kinoteātru publikācijas “Forum cinemas”, “Multikino” un “Cinamon” publikācijas 2016. gadā sociālajos tīklos “Facebook”, “Twitter” un “Instagram”. Visas publikācijas tika sadalītas kategorijās un analizētas pēc noteiktiem kritērijiem. Visi pētāmie materiāli bija brīvi pieejami sociālajos tīklos kinoteā...

 6. Funkcinės ir prekės ženklo vertės įtaka lojalumui : empirinė studija mažmeninės bankininkystės rinkoje

  OpenAIRE

  Ivanauskienė, Neringa; Auruškevičienė, Viltė

  2013-01-01

  Mokslinė klientų lojalumo sampratos analizė leidžia teigti, kad lojalumo teorija yra neatsiejama nuo paslaugos kokybės teorijos ir prekės ženklo teorijos įtakos, o lojalumo veiksnių tyrimai, nepaisant jų gausos, vis dar neatskleidžia visaapimančio požiūrio į lojalumo priežastingumo ryšius. Integruoto požiūrio nebuvimas sąlygoja nepakankamą lojalumą lemiančių veiksnių analizės lygį. Straipsnyje tiriama mokslinė problema kyla iš to, kad ligšioliniuose tyrimuose pagrindiniai, lojalumą lemiantys ...

 7. Metaforu lietojums ziņu rakstos par 2016. gada ASV prezidenta vēlēšanām

  OpenAIRE

  Safronovs, Imants

  2017-01-01

  Bakalaura darbs ir veltīts metaforu lietojuma izmeklēšanai divu ASV laikrakstu (The Wall Street Journal un The New York Times) interneta vietnēs. Pētījums analizē konceptuālās metaforas lietojumu ziņu rakstos par 2016. ASV prezidenta vēlēšanām. Pētījuma mērķis ir izmeklēt konceptuālo metaforu nozīmi ASV prezidenta vēlēšanu konceptualizācijā. Pielietotā metode ir konceptuālo metaforu analīze. Apkopotie dati ļauj secināt, ka analizētajos rakstos koncetuālajām metaforām ir būtiska nozīme vēstīju...

 8. Ekonomiskās reformas ietekme uz uzņēmējdarbību: Ķīna un Krievija līdz 1992.gadam

  OpenAIRE

  Zūle, Anda

  2009-01-01

  Mūsdienās daudzi ir aizmirsuši, ka pirms 20-30 gadiem pasaules ekonomika piedzīvoja milzu izmaiņas, kad divas komunistiskās valstis – Ķīna un Padomju Savienība – izlēma uzsākt ekonomisko pāreju no komandekonomikas uz tirgus ekonomiku. Diplomdarba pētījuma mērķis ir analizēt divu ekonomiskās reformas stratēģiju atšķirīgo ietekmi uz uzņēmējdarbības procesiem valstij pārejot no komandekonomikas uz tirgus ekonomiku. Lai analizētu un aprakstītu reformu ietekmi uz uzņēmējdarbību, tiek izmantots Ķīn...

 9. Museum of Kaunas Botanical Garden: development, exhibits, educational value

  OpenAIRE

  Petrauskaitė, Vitalija; Stankevičienė, Antanina

  2013-01-01

  Straipsnyje pateikiama 1922–2012 m. Kauno botanikos sodo muziejaus kūrimo, mokomosios, edukacinės reikšmės analizė. Atlikus retrospektyvinę analizę nustatyta, kad pirmieji muziejaus eksponatai – tai Botanikos sodo įkūrėjo prof. Konstantino Regelio vaisių sėklų kolekcija, kurią vėliau (1930 m.) papildė iš Švedijos atvežta Saxifraga oppositifolia, Abies nordmanniana, iš Norvegijos – Cladonia alpestris, prof. T. Ivanausko iš Brazilijos atvežta Araucaria araucana, Anona sp. Muziejaus eksponatus p...

 10. Pacientu ar mugurkaula diska trūci aprūpes problēmas pēcoperācijas periodā intensīvās terapijas nodalā

  OpenAIRE

  Šeške, Inga

  2015-01-01

  Bakalaura darba tēma - Pacientu ar mugurkaula diska trūci aprūpes problēmas pēcoperācijas periodā ITN. Tēmas aktualitāti nosaka pacientu pieaugums un problēmas, kas saistītas ar diagnozi - mugurkaula diska trūce. Darba mērķis ir noskaidrot aprūpes problēmas pacientiem ar mugurkaula diska trūci pēcoperācijas periodā ITN. Pētniecības uzdevumi ir savākt un analizēt literatūru par mugurkaula diska trūci un pacientu pēcoperācijas aprūpi, analizēt literatūru un Mairas Leivanes māszinības ...

 11. Augu izcelsmes un sintētisko caurejas līdzekļu aprite aptiekā no 2015. līdz 2017. gadam un pacientu aptaujas izvērtējums

  OpenAIRE

  Truhanova, Zane

  2017-01-01

  Aizcietējums ir zarnu trakta traucējums, kas raksturojas ar vēdera izeju retāku par trim reizēm nedēļā. Aizcietējuma laikā novērojami nepatīkami simptomi, kas būtiski traucē dzīves kvalitātei. Maģistra darba mērķis ir analizēt caurejas līdzekļu aprites datus par diviem gadiem un, izmantojot anketēšanas metodi, analizēt iegūtos datus par caurejas līdzekļu lietošanu. Aprites dati parāda, ka visvairāk pārdotie sintētiskie caurejas līdzekļi ir makrogols, Fortrans (osmotiskie caurejas līdzekļi) un...

 12. Pratimų ant buomo pagrindinių elementų mokymosi ypatumai ir jų sudėtingumo kaita

  OpenAIRE

  Katinas, Mindaugas; Mikutienė, Liuda; Katinienė, Irena

  2007-01-01

  Moterų sportinė gimnastika yra viena iš sudėtingos koordinacijos sporto šakų. Prietaisų, ant kurių yra atliekami įvairūs pratimai ir jų junginiai, įvairovė ir sąlygoja atliekamų judesių sudėtingumą. Tyrimo tikslas – atskleisti pratimų ant buomo pagrindinių elementų mokymosi ypatumus, palyginti Lietuvos ir stipriausių pasaulio gimnasčių pratimų ant buomo sudėtingumo kaitą. Tyrimo metodai: 1) literatūros šaltinių analizė, 2) aukščiausio rango varžybų rezultatų (protokolų), videomedžiagos analiz...

 13. Comportamiento de la cognición y comorbilidad en pacientes con infarto cerebral hospitalizados. Seychelles 2010-2011

  OpenAIRE

  Armando Carlos Roca Socarras; Kenneth Henriette

  2012-01-01

  Fundamento: el deterioro cognitivo y la alta comorbilidad son problemas de salud frecuentes en pacientes con enfermedad cerebrovascular. Objetivo: describir el comportamiento del deterioro cognitivo y de la comorbilidad en pacientes con infarto cerebral hospitalizados. Método: estudio descriptivo de 77 pacientes con diagnóstico de enfermedad cerebrovascular isquémica, ingresados entre abril del 2010 y diciembre del 2011, en el hospital general de Seychelles. Se analizó el comportamiento de e...

 14. Analiza panoge in SWOT analiza na primeru podjetja Golte

  OpenAIRE

  Kolar, Rebeka

  2012-01-01

  Za uspešnost podjetja je pomembno, da dobro poznamo svojo panogo, v kateri delujemo, dobro moramo poznati svojo konkurenco in biti vedno korak pred njo. Podrobno poznavanje panoge same pripomore k boljšemu in kvalitetnejšemu vrednotenju podjetja. SWOT analiza je pomembna za ugotavljanje konkurenčne prednosti podjetja in je ena najpogostejših in najpopularnejših analiz. Lahko jo izvajajo posamezniki ali skupina

 15. Autoconcepto en jóvenes practicantes de danza y no practicantes: Análisis factorial confirmatorio de la escala AF5

  OpenAIRE

  Sergio Murgui; Carmela Garc\\u00EDa; \\u00C1ngel Garc\\u00EDa; Fernando Garc\\u00EDa

  2012-01-01

  Este trabajo analizó la estructura pentafactorial del Cuestionario de Autoconcepto AF5 en practicantes de danza y no practicantes. Se analizaron las respuestas de 1630 participantes (490, de la modalidad de danza clásica y contemporánea y 1240 no practicantes) mediante modelos de ecuaciones estructurales. Los resultados indicaron que el modelo pentadimensional oblicuo, propuesto por los autores, se ajustaba mejor que los alternativos unifactorial y ortogonal, y que esta estructura penta-facto...

 16. Spletna aplikacija microCOMB za določanje komponent genske ekspresije

  OpenAIRE

  SKOK, BOŠTJAN

  2017-01-01

  Cilj diplomskega dela je bil izdelati spletno aplikacijo, ki deluje kot grafični vmesnik za uporabnike microCOMB-a in vzdržuje bazo genskih ekspresij. Glavne funkcije aplikacije so omogočiti uporabnikom posredovanje ekspresijskih podatkov v analizo in prikazati njene rezultate, vodenje zgodovine analiz in skrbeti za ažurnost javne baze ekspresijskih podatkov. V delu so opisane uporabljene tehnologije, arhitektura sistema, razvojni proces ter končna funkcionalnost aplikacije. Ob razvoju smo st...

 17. Distribución regional y abundancia del lince (Linx rufus escuinape y el coyote (Canis latrans cagottis por medio de estaciones olfativas: un enfoque espacial

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Octavio Monroy

  2002-01-01

  Full Text Available Se analizó, a través de estaciones olfativas, la frecuencia de presencia de lince y coyote en seis unidades de vegetación en el sur de la cuenca de México. Se elaboraron modelos de distribución espacial para el lince y el coyote con el objetivo de formular acciones de conservación y manejo del área en estudio.

 18. Los conciertos de violonchelo con la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias (1991-2005)

  OpenAIRE

  Serrano, Silvia

  2010-01-01

  Comienza haciendo una breve introducción a la historia de la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias y una breve reseña de sus directores titulares. A continuación describe los conciertos para violonchelo que se han interpretado y presenta los ejecutantes de los mismos, analizándolos. El trabajo finaliza con las conclusiones y la bibliografía. Conservatorio Superior de Música "Eduardo Martínez Torner"

 19. THE OPPORTUNITY OF APPLYING MODELS OF QUALITY MANAGEMENT SYSTEM IN PUBLIC CONSTRUCTION ENTERPRISES

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Awny ZREKAT

  2015-12-01

  Full Text Available In this article was analyzed the history of standard ISO-9000 and ways of application in public construction enterprises. OPORTUNITATEA APLICĂRII MODELELOR DE SISTEM AL MANAGEMENTULUI CALITĂŢII ÎN ÎNTERPRINDERILE DE CONSTRUCŢII PUBLICEÎn articol sunt analizate istoria standardului ISO-9000 şi modalităţile de aplicare a lui în întreprinderile de construcţii publice.

 20. Análisis microscópico de muestras comerciales de Spirulina (Cyanophyta)

  OpenAIRE

  Arenas, Patricia Marta; Cortella, Alicia Rita

  1996-01-01

  Se analizó el contenido de muestras comerciales de Spirulina (Cyanophytu), expendidas en el mercado como suplementos dietéticos y adelgazantes. Fueron observadas al microscopio fotónico y al microscopio electrónico de barrido (MEB), previo tratamiento por "freeze drying". Los resultados indican que todas contienen Spirulina platensis. En algunas de ellas esta especie se presenta pura, mientras que en otras se halla mezclada con otras Cyanophyta (Oscillatoria y Phormidium) debido probablemente...

 1. tratamiento térmico final

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Józef Wójcik

  2007-01-01

  Full Text Available En esta investigación se analizó la influencia de diferentes estructuras obtenidas en el proceso de recocido para la vida útil de los elementos finales (baleros. Se observó, con base en los resultados, que existe una estrecha relación entre las estructuras (tamaño de carburos en estado recocido y las propiedades mecánicas de elementos finales después del temple y revenido.

 2. An??lisis de los efectos de plantas medicinales de Bangladesh en la duraci??n del sue??o inducido por pentobarbital en ratones

  OpenAIRE

  Chakma, T.K.; Khan, M.T.H.; Rahman, T.; Choudhuri, M.S.K.; Rajia, S.; Alamgir, M.

  2006-01-01

  Se analiz?? la actividad en el sistema nervioso central de los extractos acuosos de cuarenta plantas medicinales de Bangladesh mediante el estudio de la duraci??n del sue??o inducido por pentobarbital. Doce de las plantas mostraron un aumento signifi cativo de la duraci??n del sue??o, mientras que seis mostraron una disminuci??n signifi cativa. Woodfordia fruticosa y Uraria lagopodioides presentaron un mayor efecto depresor que el diazepam.

 3. Grafiskais redaktors „TUX PAINT” kā līdzeklis 3 –gadīgu bērnu saskarsmes veicināšanā

  OpenAIRE

  Bērziņa, Gita

  2008-01-01

  Gitas Eglītes pētījumā tiek analizēta 3 gadīgu bērnu saskarsmes prasmju veicināšana ar grafiskā redaktora „Tux Paint” palīdzību. Pētījuma teorētiskajā daļā, pamatojoties uz J.Kupča, D.Lieģenieces, R.Andersones, S.Omārovas, G.Cukermanes un citu teorētiķu atziņām, autore analizē saskarsmes un saskarsmes prasmju jēdzienu, tās veidošanos ar grafiskā redaktora „Tux Paint” palīdzību. Pētījuma empīriskajā daļā autore analizē 3 gadīgu bērnu saskarsmes prasmju veicinošos faktorus konkrētā kultūr...

 4. Pircēju iepirkšanās paradumu analīze T/C "Mols" aptiekā

  OpenAIRE

  Abdušelišvili, Džuna

  2014-01-01

  Šī pētījuma mērķis bija noskaidrot pircēju iepirkšanās paradumus, analizējot 2014.gada aptaujas rezultātus, kura tika veikta aptiekā ‘Mols’. Darbā tika analizēti faktori, pēc kuriem pircēji vadās, izvēloties preces un pakalpojumus, tādējādi palīdzot veidot optimālu aptiekas sortimentu. Dati iegūti analizējot pircēju uzskatus, paradumus un pirktspēju. Aptaujā tika ietvertas tādas svarīgas tēmas kā kompensācijas sistēma, pašārstēšanās aktualitāte, pircēju un farmaceita attiecību analīze. Pētīju...

 5. Jauniešu bezdarbs Latvijā un Eiropas Savienībā

  OpenAIRE

  Briedis, Viesturs

  2013-01-01

  Šis pētījums ir par vienu no visaktuālākajām mūsdienu jauniešu problēmām – bezdarbu. Darbs sastāv no 3 nodaļām, kur katrā ir analizēta problemātika no dažādiem skatpunktiem. Pirmajā nodaļā analizēti jauniešu bezdarba un sociālās atstumtības pētījumu rezultāti, kā arī izvērtētas nozīmīgākās un jaunākās zinātniskās publikācijas. Otrajā nodaļā pētīta situācija Latvijā un pārējās Eiropas Savienības valstīs, analizējot, kādi pasākumi kādā konkrētā valstī tiek veikti, lai samazinātu jauniešu ...

 6. Mārketinga koncepcijas izveide Wi-Fi pakalpojumam Latvijā

  OpenAIRE

  Zauers, Mārtiņš 

  2008-01-01

  Maģistra darbā Wi-Fi mārketinga koncepcijas izveide Latvijā autors apkopo teoriju par mārketingu un tā koncepcijas izveidi, analizē tehnisko literatūru par Wi-Fi, Wi-Fi vēsturi, izveidošanos Latvijā un apkopo datus par Wi-Fi tirgus attīstību Latvijā, kā arī Lattelecom Wi-Fi pakalpojumu. Pētījuma mērķis ir analizēt un vērtēt Lattelecom Wi-Fi pakalpojuma pieejamību Latvijā un izstrādāt tā mārketinga koncepciju. Analizējot Wi-Fi pakalpojuma tirgu Latvijā, pētījuma daļā autors izveido Wi-Fi p...

 7. Procesu vadība uzņēmumā SIA Flora

  OpenAIRE

  Solovjakova, Inese

  2007-01-01

  Maģistra darba tēma: „Procesu vadība SIA Flora”, autore: Inese Solovjakova. Maģistra darba mērķis ir analizēt SIA Flora koka logu ražošanas procesu, atrast neatbilstības un dot priekšlikumus to novēršanai. Maģistra darbu veido ievads, pētījums, kam seko secinājumi un priekšlikumi. Pētījuma izklāsts sastāv no trim nodaļām. Pirmajā nodaļā tiek analizēta kvalitātes vadības teorija un prakse pamatojoties uz kvalitātes vadības pamatlicēju izvirzītajām metodēm. Otrajā nodaļā tiek analizēta...

 8. Mācību saturs lasītprasmes attīstīšanai pamatizglītības pirmajā posmā

  OpenAIRE

  Tarasova, Renata

  2009-01-01

  Diplomdarbā tiek aplūkots mācību saturs lasītprasmes attīstīšanai pamatizglītības pirmajā posmā. Lasāmie teksti ir latviešu valodas apguves avots un vienlaicīgi arī iespēja apgūt apkārtējo pasauli. Diplomdarba mērķis ir pētīt un analizēt mācību saturu lasītprasmes attīstīšanai pamatizglītības pirmajā posmā, izstrādāt ieteikumus darba pilnveidošanai. Diplomdarbam ir trīs daļas. 1. daļā analizēta lasītprasmes būtības skaidrojums dažādās teorijās. Otrajā daļā analizēts latviešu valodas mācību...

 9. Vibration Problems of an Example of Temporary Steel Grandstand under Human-Induced Excitation / Problemy Drgań Przykładowej Tymczasowej Trybuny Stalowej Poddanej Oddziaływaniom Dynamicznym Wywołanym Przez Ludzi

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lasowicz Natalia

  2015-03-01

  Full Text Available Coraz bardziej powszechne staje się stosowanie trybun stalowych podczas różnego rodzaju koncertów i imprez sportowych, podczas których konstrukcje te są narażone na oddziaływania dynamiczne wywołane przez przebywających na nich ludzi. Lekkie i smukłe elementy, z jakich wykonane są trybuny stalowe przyczyniają się do niskich wartości częstotliwości drgań własnych konstrukcji, przez co łatwiej wzbudzić je do drgań. W niniejszym artykule przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych i analiz numerycznych dotyczące zachowania się przykładowej tymczasowej trybuny stalowej poddanej oddziaływaniom dynamicznym wywołanym przez ludzi. Podczas eksperymentalnych badań polowych, analizowany fragment konstrukcji wzbudzano do drgań poprzez poziome wychylenie górnej części konstrukcji celem wyznaczenia wartości dominującej częstotliwości drgań własnych. Z kolei, przeprowadzone analizy numeryczne obejmowały analizę modalną oraz analizę dynamiczną trybuny stalowej obciążonej tłumem skaczących widzów. Maksymalne wartości przyspieszeń konstrukcji poddanej dynamicznym oddziaływaniom ludzi porównano z wartościami granicznymi określonymi w literaturze. Na tej podstawie przeanalizowano wpływ drgań konstrukcji na komfort oraz samopoczucie widzów. Uzyskane wyniki wskazują, iż generowane podczas drgań wartości przyspieszeń znacznie przekraczają wartości dopuszczalne.

 10. DE DEMIURGO A OPERÁRIO: UMA ANÁLISE GRAMSCIANA DO TRABALHO SOB O TAYLORISMO/ FORDISMO

  OpenAIRE

  Pinto,Geraldo Augusto

  2012-01-01

  En el clásico estudio "Americanismo y fordismo", escrito en 1934, Antonio Gramsci analizó la influencia del taylorismo/fordismo sobre el desarrollo sociocultural de la sociedad estadounidense, especialmente los cambios operados en la cultura política de la clase obrera fabril. Relevando en el taylorismo/fordismo una amplia estrategia ideológica del capitalismo, Gramsci observaba en ese sistema más un simples conjunto de métodos para organizar y administrar actividades de trabajo. Trataba, esp...

 11. Variabilidad temporal de la fauna acompañante del camarón Farfantepenaeus notialis en el Golfo de Ana María, Cuba

  OpenAIRE

  Valdés, E.; Villafuerte, V.; Domínguez, H.; Pérez, A.

  2011-01-01

  Se analizó la diversidad de la fauna acompañante del camarón en la pesquería del Golfo de Ana María (plataforma suroriental cubana), en términos de la variabilidad temporal de los grupos taxonómicos que la integran y la abundancia relativa de las especies presentes, en particular de la ictiofauna. En el período 2002-2009, los peces fueron el principal integrante de la fauna acompañante del camarón en 82 %, seguido en orden por los crustáceos, moluscos, poríferos y equinodermos con...

 12. Estabilidad de los supositorios de quitina

  OpenAIRE

  Yania Suárez Pérez; Ofelia Bilbao Revoredo; Hilda María González San Miguel; Olga M Nieto Acosta; Ángel L Azoy Carralero

  2000-01-01

  Los supositorios de quitina constituyen una nueva opción en la terapéutica anorrectal, cuya estabilidad debe ser evaluada. Se analizó el comportamiento de 3 lotes de supositorios elaborados a escala piloto, almacenados en tiras de aluminio termosellable, a 3 temperaturas diferentes, por un período de 2 a. Se realizaron comprobaciones periódicas de las propiedades organolépticas, de los parámetros peso y tiempo de liquefacción, así como del contenido de quitina, con la combinación de una técni...

 13. Quemaduras de cuero cabelludo: Serie de casos y revisión de la literatura

  OpenAIRE

  Pereira C,Nicolás; Léniz M,Patricio; Enríquez C,Estefanía; Mabgelsdorff G,Günther; Piñeros B,José Luis; Calderón O,Wilfredo

  2012-01-01

  El cuero cabelludo es la barrera más externa e importante del cráneo y cerebro. Si bien, las quemaduras de éste son raras, son causadas frecuentemente por lesiones por alta tensión eléctrica, fuego, líquido u otras fuentes de calor. Objetivos: Presentar una serie de casos de quemaduras de cuero cabelludo de los últimos 10 años en el Hospital del Trabajador de Santiago y revisar la literatura de las alternativas terapéuticas. Material y Método: Estudio descriptivo retrospectivo. Se analizó la ...

 14. Asmeniniai finansai: investavimas

  OpenAIRE

  Gedvilaitė, Dainora

  2013-01-01

  Baigiamajame magistro darbe investavimo aspektu nagrinėjama asmeninių finansų tema. Pirmojoje dalyje išanalizuota asmeninių finansų ir investicijų samprata bei esmė, pateiktos pagrindinės finansinės priemonės bei investicinio portfelio sudarymo ir valdymo strategijos. Antrojoje dalyje atliekama įmonių, listinguojamų NASDAQ OMX Vilnius, fundamentinė analizė. Apskaičiuoti investiciniai, pelningumo, likvidumo ir veiklos efektyvumo rodikliai. Trečiojoje dalyje sudaromas investicinis portfelis iš ...

 15. El costo material durante la proyección de máquinas cosechadoras

  OpenAIRE

  Marcelo N. Navarro-Ojeda

  2013-01-01

  Se analizó la determinación de los máximos costos permisibles de fabricación evaluando diferentes variantes de fiabilidad de las piezas en la nueva máquina o subconjunto objeto de estudio o desarrollo. Tiene como base el modelo Ihle-Rößner para la evaluación del comporta miento del desgaste en las piezas y cálculo de los índices de consumo de los repuestos, atendiendo a determinados parámetros de fiabilidad. Una premisa fundamental que establece el modelo es que durante el cálculo de las dife...

 16. Representaciones sociales estudiantiles y evaluación docente

  OpenAIRE

  María Isabel Arbesú García; Oscar Comas Rodríguez

  2016-01-01

  Este trabajo analiza las Representaciones Sociales de los estudiantes de licenciatura y de posgrado de la División de cyad de la uam-x, respecto al estímulo económico para obtener la beca a la docencia a partir de un cuestionario que responden los alumnos para valorar el trabajo docente. De 16 preguntas se analizó la número cua-tro: ¿Alguno de tus profesores ha hablado contigo sobre el cuestionario de evaluación docente? Participaron un total de 121 estudiantes. El estudio reve...

 17. Conflictos, negociación colectiva y sus intersubjetividades

  OpenAIRE

  Guzmán Chumo, David Antonio

  2009-01-01

  El objetivo general de este trabajo consiste en entender cómo la subjetividad se manifiesta en los conflictos y en las negociaciones colectivas. Para esto se analizó los elementos que componen la subjetividad de los actores involucrados en la mesa de negociación y su relación e influencia dentro del ámbito de las negociaciones, con el objetivo de entender los orígenes de los conflictos; caracterizar las estrategias de negociación de los actores e identificar la relaciones entre...

 18. On the orthography of the Old Prussian texts

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Frederik Kortlandt

  2011-12-01

  Full Text Available DĖL PRŪSŲ KALBOS TEKSTŲ RAŠYBOSSantraukaSavo disertacijoje (2009 Vytautas Rinkevičius pateikia išsamią prūsų kalbos kirčiavimo sistemos analizę su detalia mokslinės literatūros apžvalga. Kadangi jo išvados ne vienu atžvilgiu iš esmės skiriasi nuo manųjų (2009, naudinga yra apžvelgti skirtumų priežastis.

 19. Dinámica sociopolítica para la configuración de las políticas de salud sexual y reproductiva de jóvenes en Colombia, 1992-2005 / Socio-political dynamic for the configuration of the policies of sexual and reproductive health of young people in Colombia, 1992-2005

  OpenAIRE

  Morales Borrero, María Carolina

  2010-01-01

  En este trabajo se analizaron las políticas de Salud Sexual y Reproductiva (SSR) de juventud formuladas en Colombia entre 1992 y 2005, a partir de un enfoque fundamentado en el institucionalismo histórico y en el proceso sociopolítico. Se analizó la correlación de fuerzas entre los actores mediante la propuesta de la contienda política, con la cual se identifica la interacción de distintas esferas nacionales e internacionales, diversos poderes en juego en el Estado y en el campo sociopolítico...

 20. Integrated marketing communications in theatres’ performance

  OpenAIRE

  Bendinskaitė, Rasa

  2010-01-01

  Šio darbo tikslas atlikus teorines integruotųjų marketingo komunikacijų planavimo teatro veikloje studijas, parengti į teatrą orientuotų integruotųjų marketingo komunikacijų planavimo proceso modelį ir jį patikrinti empiriškai. Atlikus teorines teatro rinkos bei integruotųjų marketingo komunikacijų planavimo proceso studijas, parengtas teorinis planavimo proceso modelis apimantis aštuonis žngsnius: situacijos analizė, tikslinės rinkos nustatymas, komunikacinių tikslų nustatymas, komunikacijų ...

 1. Aprendiendo a Sentir: Proyecto sobre las emociones para la Escuela El Pilar

  OpenAIRE

  Ortega-Villaizán Abad, Rosa

  2017-01-01

  En este Trabajo de fin de grado se presenta un proyecto didáctico dirigido a fomentar, en el alumnado de P-4 de la Escuela El Pilar, las habilidades para gestionar las propias emociones y comprender las emociones de los demás. En primer lugar se revisaron los principales modelos teóricos sobre la Educación Emocional. Se analizó la legislación estatal y autonómica, y distintas metodologías para trabajar las emociones. En segundo lugar se elaboró el proyecto, que consta de 12 act...

 2. Las relaciones empresariales: una tipología de redes

  OpenAIRE

  José Luis Galán; Cristóbal Casanueva; Ignacio Castro-Abancéns

  2010-01-01

  El conjunto de redes en las que participan las empresas son consideradas como un recurso para las mismas. Cada empresa participa en redes diferentes y su posición en cada red la hace diferente a las demás. Las relaciones de una empresa se comportan como un recurso que está en la base de la heterogeneidad que le permite ser soporte de una ventaja competitiva sostenible. Sin embargo, el análisis de las redes empresariales es complejo. Este trabajo pretende disminuir esa complejidad analiz...

 3. Efectos de diferentes intensidades relativas, volúmenes, tiempos de recuperación entre repeticiones y pérdida de velocidad en la serie sobre el rendimiento en sprint, salto vertical con cargas y sin cargas y la fuerza de las extremidades inferiores

  OpenAIRE

  Mora Custodio, Ricardo

  2017-01-01

  Programa de Doctorado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte En la presente tesis doctoral se llevaron a cabo cuatro estudios y tuvo como objetivo analizar los efectos producidos por diferentes configuraciones del entrenamiento de fuerza sobre el rendimiento en sprint, salto vertical y la fuerza máxima. En el Estudio I se analizó el efecto producido por dos programas de entrenamiento de fuerza equivalentes en todas sus variables excepto en la intensidad relativa (Cargas bajas 40...

 4. Identificación de factores de riesgo de maltrato hacia personas mayores en el ámbito comunitario

  OpenAIRE

  Gema Pérez-Rojo; María Izal; Ignacio Montorio; Roberto Nuevo

  2008-01-01

  En este estudio descriptivo mediante encuesta se analizó la relación entre el riesgo de maltrato y posibles factores predictores de maltrato procedentes del cuidador (estrés, carga e ira), de la persona cuidada (comportamientos problemáticos y estado funcional) y de la situación de cuidado (ayuda recibida y calidad de la relación). Además, se valoró si cada conjunto de variables tenía un papel significativo en la explicación del riesgo de maltrato sobre una muestra de 45 cuidad...

 5. Adaptación del cuestionario "Developing Evidence-Based Practice" al contexto de la enfermería de salud comunitaria en España y evaluación de sus propiedades psicométricas

  OpenAIRE

  Zabaleta del Olmo, Edurne

  2014-01-01

  Objetivo: Adaptar el cuestionario "Developing Evidence-Based Practice (DEBP)" en su versión para enfermeras comunitarias al contexto de la atención primaria (AP) en España y evaluar sus propiedades psicométricas. Metodología: Se realizó la traducción, la retrotraducción y el pilotaje del cuestionario. Durante el primer semestre de 2010, 513 enfermeras participaron en el estudio. Se analizó la estructura interna mediante un análisis factorial exploratorio. Se evaluó la fiabilidad de las puntua...

 6. The analysis of corruption in Lithuanian organizations

  OpenAIRE

  Makarevičiūtė, Kamilė

  2017-01-01

  Šis darbas pristato korupcijos problemą Lietuvos organizacijose ir pagrindinis darbo tikslas yra įvertinti korupcijos problemos suvokimą Lietuvos organizacijose. Analizė yra išskirstyta į tris pagrindines darbo dalis: teorinėje darbo dalyje pristatoma korupcijos samprata, korupcijos formos ir rūšys, dėl kokių priežasčių kyla korupcija organizacijose, pristatomos galimos korupcijos pasekmės ir jų sprendimo būdai. Praktinėje darbo dalyje atliekama respondentų apklausa, jos rezultatai analizuoja...

 7. Fuentes de presión laboral y satisfacción laboral en docentes de universidades estatales y universidades privadas de Lima Metropolitana

  OpenAIRE

  Alvarez Flores, David Marcial

  2007-01-01

  La investigación de tipo correlacional analizó la relación entre las fuentes de presión laboral y la satisfacción laboral de los docentes universitarios de Lima Metropolitana. Se utilizó un diseño de tipo transeccional correlacional y comparativo. La muestra conformada por 506 docentes, se obtuvo por un muestreo probabilístico polietápico por conglomerados Los instrumentos utilizados fueron: Cuestionario de datos personales, Escala de Satisfacción Docente y el Inventario de presiones a l...

 8. Implante de progenitores neurales en un modelo de lesión del sistema oculomotor

  OpenAIRE

  Morado Díaz, Camilo José

  2015-01-01

  Falta palabras clave El implante de células progenitoras neurales en el sistema nervioso central lesionado es una poderosa herramienta reparadora. Sin embargo, aún no se han evaluado extensamente los efectos de dichos implantes sobre el patrón de disparo y la sinaptología de las neuronas lesionadas. En este estudio se analizó si los progenitores neurales implantados en el sitio de lesión son capaces de restaurar las características de disparo y las aferencias sinápticas alteradas en las ne...

 9. Diseño de mezclas para evaluar su resistencia a la compresión uniaxial y su permeabilidad

  OpenAIRE

  Fernandez Arrieta, Roberto; Navas Carro, Alejandro

  2012-01-01

  El concreto permeable es un material que puede ser usado en pavimentos de bajo volumen, calles de urbanizaciones o parqueos, entre otros. Es una mezcla de cemento, agua y agregado grueso. La resistencia y la permeabilidad del concreto poroso son sus características más importantes y deben balancearse para lograr un desempeño adecuado del material.Esta investigación analizó el efecto que tienen, sobre 19 mezclas de concreto permeable, la relación agua/cemento, la relación agregado grueso/cemen...

 10. Una investigaci??n sobre el impacto geogr??fico en las causas y consecuencias de los accidentes de transporte de combustibles l??quidos y gaseosos en Portugal continental = An investigation into the geographical impact on the causes and consequences of road accidents with liquid and gaseous fuels in Portugal Continental = Uma investiga????o sobre o impacto geogr??fico nas causas e consequ??ncias de acidentes nodovi??rios com combustiveis liquidos e gasosos em Portugal Continental

  OpenAIRE

  Cardoso, Victor Manuel

  2017-01-01

  616 p. El presente estudio surgi?? de la formulaci??n de la hip??tesis de que los accidentes ocurridos en Portugal continental en el transporte por carretera de combustibles l??quidos y gaseosos, estaban relacionados con la geograf??a f??sica del pa??s. Con ese objetivo, se analiz?? la relaci??n entre los transportes por carretera de combustibles, los trechos y puntos negros del sistema de carreteras, los accidentes y la geograf??a f??sica. Tambi??n han sido descritos algunos de los acc...

 11. Mapas y dioramas

  OpenAIRE

  Ángel., Sebastián Díaz

  2015-01-01

  En uno de sus famosos artículos Donna Haraway analizó el papel jugado por los dioramas del Museo de Historia Natural de Nueva York para la puesta en escena taxidérmica del continente africano -y de su orden natural- según los cánones morales de sectores importantes de la élite norteamericana de finales del siglo XIX y principios del XX Según Haraway, los Dioramas y su “arte realista” buscaron generar en el observador la sensación de estar observando las verdades de la naturaleza desde una esp...

 12. Análisis de los criterios de movilidad y desarrollo de zonas verdes como factores de sustentabilidad en la implantación urbana de la Universidad de Sevilla (España)

  OpenAIRE

  Pérez Fargallo, Alexis; Flores-Alés, Vicente; Ariza Parrado, Lucas

  2015-01-01

  El artículo analiza la integración de la Universidad de Sevilla, como organismo disperso en la ciudad, desde la óptica de la sustentabilidad. Las actividades universitarias deben dar lugar a hábitats desarrollados a partir de un objetivo de calidad urbana y con una voluntad de integración en la ciudad, dando lugar a una puesta en valor del entorno donde se ubican. El análisis del modelo de una universidad con una estructura dispersa desarrollada a lo largo de la historia, permite analiz...

 13. Enteroparasitosis infantil en un área urbana del nordeste argentino Children enteroparasitosis in North East Argentine urban area

  OpenAIRE

  Alicia M. F. Milano; Elena B. Oscherov; Alberto C. Palladino; Aníbal R. Bar

  2007-01-01

  El objetivo del presente trabajo fue evaluar las enteroparasitosis en una población infantil urbana y establecer su relación con factores biológicos y condiciones ambientales. Se investigaron 113 niños entre 0 y 14 años de edad. En cada niño se realizaron exámenes coproparasitológicos y test de Graham y se valoró el estado nutricional. Para el registro de datos ambientales se aplicaron encuestas semiestructuradas. Se analizó la contaminación del suelo. Se identificó Blastocystis hominis, Ente...

 14. Nuevas Formas Organizativas adoptadas por dos grupos de empresas de México y Venezuela a partir de la introducción de las Tecnologías de la Información y Comunicación

  OpenAIRE

  Francisco García Fernández; Ana Emilia Cordero Borjas

  2009-01-01

  El objetivo de este trabajo es determinar la vinculación entre las Nuevas Formas Organizativas (nfo) que adoptan dos grupos de empresas seleccionadas de México y Venezuela a partir de la introducción de las Tecnologías de la Información y Comunicación (tic) y los resultados obtenidos por éstas. Para ello, en primer lugar, se analizó el papel de las tic en el desarrollo de la Economía Basada en el Conocimiento (ebc); en segundo lugar, se describieron los cambios organizati...

 15. Evaluación de la composición florística y estructural en un bosque primario intervenido en la zona norte de Costa Rica

  OpenAIRE

  Tenorio-Monge, Carolina; Instituto Tecnológico de Costa Rica, Escuela de Ingeniería Forestal; Cartago, Costa Rica; Solano-Durán, Julio; Instituto Tecnológico de Costa Rica, Escuela de Ingeniería Forestal; Cartago, Costa Rica; Castillo-Ugalde, Marvin; Instituto Tecnológico de Costa Rica, Escuela de Ingeniería Forestal; Cartago, Costa Rica

  2012-01-01

  Se analizó la composición florística y estructural de los bosques primarios intervenidos propiedad de la empresa Ecodirecta S.A., Pocosol, San Carlos, Costa Rica. Se realizó un inventario forestal basado en la técnica de muestreo silvicultural. Se presentan los resultados para los individuos mayores o iguales a 10 cm de diámetro a 1.30 metros de altura (d), en parcelas cuadradas de 100m² cada una, distribuidas a lo largo de 9 transeptos de longitud variable. Se midió la altura total, diámetro...

 16. La migración, la discapacidad intelectual y la educación intercultural. Un estudio cualitativo de los jóvenes inmigrantes de origen italiano en Alemania

  OpenAIRE

  Agostino Portera

  2014-01-01

  El documento resume los resultados de un estudio cualitativo que tuvo como objetivo identificar los resultados y oportunidades positivas, así como los riesgos relacionados con la migración en un contexto multicultural. La investigación consistió en un estudio de caso longitudinal de 7 años, en el que se analizó las historias de vida, los conflictos, la crisis y las estrategias de resolución de problemas de 23 jóvenes de origen italiano con experiencias migratorias (algunos de los cuales todav...

 17. Enfoque alternativo al análisis de errores de despolarización en el algoritmo de Grover

  OpenAIRE

  García López de Lacalle, Jesús; Fonseca de Oliveira, André Luiz; Cohn, Ilan; Buksman Hollander, Efrain

  2015-01-01

  En este artículo, se analizó el efecto de introducir ruido al algoritmo de Grover, modelado como ruido total de despolarización de canal (TDCh) y como ruido local de despolarización de canal (LDCh), utilizando un índice que caracteriza la propagación de errores en estados cuánticos. Los resultados son comparados con los obtenidos anteriormente por Vrana et. al. [1] y Cohn et. al. [2], concluyendo que la degradación del algoritmo de Grover con error local (LDCh) es aún peor que con error total...

 18. Modelo explicativo de violencia en el noviazgo

  OpenAIRE

  Karla Pérez Mendiola

  2014-01-01

  El propósito de este estudio fue realizar un análisis acerca de la violencia en el noviazgo incluyendo características de género antecedentes de violencia familiar, tipos de violencia (física, psicológica, sexual y económica). Los análisis estadísticos corroboran las diferencias significativas por sexo. Se analizó si los antecedentes de violencia familiar influyeron en la presencia de este fenómeno, la forma en que las características y diferenciación de género se relacionaron con la violenci...

 19. Optimización de la hemoglobina preoperatoria en cirugía ortopédica mayor utilizando hierro intravenoso con o sin eritropoyetina. Estudio epidemiológico

  OpenAIRE

  Basora Macaya, Misericordia; Colomina Soler, M. J. (María José); Tio, M.; Mora, Lidia; Sánchez-Etayo, G.; Salazar, F.; Ciércoles, E.; Paños, M.; Guerrero, E.; Berge, R.

  2015-01-01

  Objetivo: Evaluar la efectividad del tratamiento con hierro intravenoso, solo o asociado a eritropoyetina (rHuEPO), mediante el incremento de hemoglobina (Hb). Como objetivo secundario se analizó la relación del incremento de Hb con los parámetros utilizados para evaluar la anemia. Material y método: Estudio observacional retrospectivo realizado en 2 centros entre enero de 2005 y diciembre de 2009. Se incluyeron pacientes sometidos a cirugía ortopédica electiva con déficit de hierro y que fue...

 20. Variabilidad y antigüedad de linajes holándricos en poblaciones jujeñas

  OpenAIRE

  Martínez Marignac, Verónica Lucrecia; Bailliet, Graciela; Dipierri, José Edgardo; Alfaro Gómez, Emma Laura; López Camelo, Jorge S.; Bianchi, Néstor Oscar

  2001-01-01

  La utilización de sistemas polimórficos del cromosoma Y ha permitido asignar el origen geográfico de ciertas mutaciones de punto tal como la sustitución T en el locus DYS199, que sólo se ha encontrado en poblaciones americanas y esquimales. Estos sistemas polimórficos son suficientemente variables para identificar linajes relacionados por ancestros comunes recientes. Se estudiaron 49 varones de cuatro localidades de Jujuy: Humahuaca (18), Susques (19), Rinconada (6) y Cochinoca (6). Se analiz...

 1. Būsimojo specialisto identifikacija su studento vaidmeniu kaip profesinės karjeros sąlyga

  OpenAIRE

  Karanauskienė, Diana; Kardelienė, Laimutė; Kardelis, Kęstutis

  2007-01-01

  Tyrimu siekta išsiaiškinti, kaip Lietuvos kūno kultūros akademijos studentai konstruoja savo studentišką identitetą, t. y. kaip jie identifikuojasi su studento socialiniu vaidmeniu. Buvo klausiama, kokią prasmę studentai suteikia šiam vaidmeniui, kuo jis jiems reikšmingas ir kuo įpareigoja. Išsami studentiško identiteto analizė leistų prognozuoti, kaip studentai nusiteikę mokytis, siekti mokslo žinių. Ieškant atsakymo į šiuos klausimus, tyrimo objektu pasirinkta studijuojančiųjų identifikacij...

 2. Environmental Journalism: An Analysis of Venezuelan Digital Media Noticias 24 & Reporte 360

  OpenAIRE

  Quiñónez Gómez, Herly Alejandra

  2012-01-01

  Para analizar la información ambiental en medios digitales, se hizo un estudio descriptivo y de análisis de contenido, donde se examinaron Reporte 360 y Noticias 24, con las categorías de Krisppendorff (1990) para el análisis de contenido; Aceves (2003) información ambiental y Cely (2004) para el medio digital. Se elaboró una clasificación de géneros periodísticos (tradicionales y ciberperiodísticos), se analizó el hipertexto, actualización, procedencia de la información, fuentes, temas, come...

 3. Derecho victimal y victimodogmática

  OpenAIRE

  Rodríguez Manzanera, Luis

  2012-01-01

  Este artículo fue preparado para el Encuentro Internacional en homenaje al Prof. Dr. Antonio Beristain Ipiña, celebrado en el Instituto Vasco de Criminología, en Donostia-San Sebastián, a princi- pios de noviembre de 2011. El tema general del encuentro fue “Hacia una Justicia Victimal” y, en una de sus partes se analizó el concepto de justicia victimal en el Derecho Penal. [ES] En la última década del siglo XX, proliferan en todo el mundo las disposiciones leg...

 4. Gestión del Riesgo: Metodología para la Evaluación de la Vulnerabilidad Sísmica de Edificaciones de Adobe a Nivel Local

  OpenAIRE

  Moromi Nakata, Isabel; Moromi Nakata, Isabel

  2012-01-01

  Las amenazas no existen como elementos analizables sin referencia a la sociedad. La amenaza asume tal característica cuando se establece una relación con un conjunto humano vulnerable. En otras circunstancias, el sismo, la inundación o el tsunami son fenómenos físicos, que podrían asumir la condición de amenaza si se establece la posibilidad de daño sobre un segmento de la sociedad. La vulnerabilidad es el nivel de daño que se podría producir en ella y en el caso de las edificaciones, hab...

 5. Representaciones sociales del matrimonio en el adulto joven de la ciudad de Santa Marta

  OpenAIRE

  Otero Díaz, Javier

  2017-01-01

  Las representaciones sociales del matrimonio son una construcción social donde se configura el bagaje de conocimientos que tienen las personas sobre el concepto del matrimonio, las cuales establecen desde estas construcciones, una cosmovisión sobre el mundo y ellos mismos. Desde una mirada sistémica este estudio analizó las representaciones sociales que sobre el matrimonio poseen los jóvenes adultos de la ciudad de Santa Marta. Se trató de una investigación cualitativa de diseño fenomenológic...

 6. La calidad de certificación de la mortalidad en colombia, 2002-2006

  OpenAIRE

  Cendales, Ricardo; Pardo, Constanza

  2012-01-01

  Objetivo El estudio de la mortalidad resulta útil en la estimación de casos incidentes de cáncer; sin embargo se requiere evaluar la calidad de la certificación de la mortalidad antes de proceder a hacer las estimaciones de incidencia. El objetivo de este estudio es evaluar la calidad de la certificación de la mortalidad en Colombia.Materiales y métodos Se analizó la calidad de la certificación de la mortalidad general y por cáncer en Colombia en el quinquenio 2002-2006. Se describieron indic...

 7. Ecología trófica del ensamble de anuros riparios de San Sebastián Tlacotepec, sierra negra de Puebla, México

  OpenAIRE

  Luría Manzano, Ricardo

  2012-01-01

  Se analizó la utilización del recurso alimento en un ensamble de anuros compuesto por cuatro especies: Ecnomiohyla miotympanum, Hyalinobatrachium fleischmanni, Lithobates vaillanti y Ptychohyla zophodes, las cuales habitan en simpatría y se reproducen en arroyos pequeños en la región tropical de la Sierra Negra de Puebla, localizada al sureste del estado. De manera particular, se estudió y comparó la composición y diversidad de la dieta de las cuatro especies, y su variación estacional, la re...

 8. Efectos de una dieta mediterránea sobre la calidad de vida relacionada con la salud en pacientes de alto riesgo cardiovascular: resultados del predimed Sevilla

  OpenAIRE

  Corchado Albalat, María Yolanda

  2016-01-01

  Falta resumen y palabras claves Estudios observacionales han demostrado que una mayor adherencia al patrón de DTM se asocia a una reducción de la mortalidad global y por EAC y a una disminución en la incidencia y muerte por cáncer, así como de enfermedades neurodegenerativas.Los beneficios de una DTM sobre las ECV han sido confirmados recientemente por los resultados del ensayo de prevención primaria cardiovascular PREDIMED realizado en España entre 2003 y 2010. Objetivo. Estudiar y analiz...

 9. Estudio comparativo de las características físico-químicas, nutricionales y microscópicas de tomate (Licopersicon Esculentum Mill.) procedente de cultivo ecológico y convencional, en fresco y tras la obtención de triturados, y de diferentes derivados comerciales de tomate

  OpenAIRE

  Ordoñez Santos, Luis Eduardo

  2014-01-01

  Tres variedades de tomate (Lycopersicon esculentum Mill.): Rede Spring, Lladó e Antillas, cultivados en forma convencional e ecolóxica, analizáronse neste estudo co obxectivo de coñecer o efecto da variedade e tipo de cultivo sobre as propiedades fisicoquímicas, nutricionais e microscópicas. Tres variedades de tomate (Lycopersicon esculentum Mill.): Red Spring, Lladó y Antillas, cultivados en forma convencional y ecológica, se han analizado en este estudio con el objetivo de...

 10. Estudio comparativo en la utilización de drenaje postextracción de terceros molares impactados

  OpenAIRE

  Hernán Pérez; Rodrigo Bravo; Marcelo Mardones; Juan Argandoña

  2016-01-01

  Objetivos: Determinar el efecto de la utilización de tubos de drenaje con relación a la respuesta inflamatoria y dolorosa postoperatoria en las exodoncias de terceros molares inferiores impactados. Material y método: Mediante un estudio experimental, aleatorizado, se analizó la respuesta de edema y dolor en 20 pacientes con relación al uso de drenajes, tras la extracción de sus 2 terceros molares inferiores impactados, los cuales debían estar en posición similar. Para ello, en el mismo ...

 11. Petrología sedimentaria. Notas de teoría. 9. Rocas Carbónaticas: Diagénesis

  OpenAIRE

  Alonso-Zarza, Ana María; Martín Pérez, Andrea; Martín García, Rebeca

  2010-01-01

  Este tema se dedica al estudio de los procesos postsedimentarios o diagenéticos que sufren las rocas carbonáticas. Se presentan los distintos estadios y ambientes. Se parte del análisis de los factores que controlan los procesos diagenéticos y posteriormente se analiza cada uno de los procesos y los rasgos diagenéticos. Se hace especialmente hincapié en la dolomitización, como principal proceso de reemplezamiento. Otros procesos de reemplazamiento como silicificación o yesificación, se analiz...

 12. Corporate social responsibility reporting in Lithuanian business practice

  OpenAIRE

  Juščius, Vytautas; Griauslytė, Julija

  2014-01-01

  Straipsnyje analizuojami verslo socialinės atsakomybės ataskaitų rengimo principai ir taikymas verslo praktikoje komunikuojant su suinteresuotosiomis grupėmis. Atliekama Lietuvoje veikiančių įmonių socialinės atsakomybės ataskaitų turinio analizė, jos rezultatai lyginami su tarptautinių tyrimų metu surinktais duomenimis. Tyrimo rezultatai rodo, kad Lietuvoje veikiančios įmonės pilnai neišnaudoja Į SA atskaitomybės, kaip komunikacijos instrumento, privalumų, neskiria pakankamai dėmesio atskait...

 13. Incertidumbre, calidad de vida e imagen corporal en mujeres sometidas a mastectomía

  OpenAIRE

  Mejía Rojas, María Elena

  2012-01-01

  Estudio analítico, observacional, no experimental, correlacional, que analizó la relación entre incertidumbre, calidad de vida e imagen corporal con los instrumentos; (incertidumbre frente a la enfermedad Mishel 1988, calidad de vida en mujeres sobrevivientes al cáncer QOL Betty Ferrell 1995, y escala de imagen corporal de Hopwood 1983), en 76 mujeres sobrevivientes al cáncer de mama sometidas a mastectomía; con cirugía reconstructiva (37) y sin cirugía reconstructiva (39), de Cali Colombia e...

 14. Inestabilidad cariológica durante la formación de células madres del polen en Aloe vera (Aloaceae)

  OpenAIRE

  José Imery-Buiza

  2007-01-01

  Con el objetivo de esclarecer la posible existencia de anomalías citogenéticas que aminoren la fertilidad del polen de Aloe vera, se analizó la etapa de proliferación celular que lleva a la formación de células madres del polen (CMPs). Se recolectaron botones florales (BF) en 25 plantas de una población ubicada a 10°34'15'' N, 64°12'08'' W, los cuales fueron fijados en Carnoy I por 24 h y almacenados en etanol (70 % v/v). Las observaciones se realizaron en preparaciones temporales obtenidas p...

 15. Estabilidad y propiocepción en atletismo

  OpenAIRE

  Romero-Franco, Natalia

  2013-01-01

  [ES]El objetivo de esta Tesis fue analizar la influencia del tipo, la intensidad y el volumen de entrenamiento en la estabilometría y propiocepción de atletas a medio - largo plazo y a corto plazo. Al mismo tiempo, se analizó la influencia de la estabilidad postura! en la aparición de lesiones y se diseñó un programa de entrenamiento para mejorar la estabilometría y otras habilidades motoras, teniendo en cuenta los efectos inmediatos de ese entrenamiento. Los resultados mostraron que la...

 16. Aplicación del modelo CAPM para la valoración de acciones en el mercado integrado latinoamericano MILA

  OpenAIRE

  Firacative Ropero, Edwin Francisco

  2015-01-01

  El presente trabajo aplica el modelo CAPM y evalùa su validez para la valoración de acciones en el Mercado Integrado Latinoamericano (MILA):. Primero se caracterizaron de manera comparativa los mercados bursàtiles de Colombia, Chile y Perú. Luego se aplicó el modelo CAPM obteniendo los parámetros que caracterizan cada uno de los activos de una muestra seleccionada en un primer periodo base. Finalmente, se analizó la validez del modelo construyendo carteras de inversiòn y probando los resultad...

 17. Modulación QPSK no ideal en UTRA-TDD: Análisis de fase y potencia

  OpenAIRE

  Humberto Campanella; Antonio Morales; Ricardo Saad

  2002-01-01

  Este artículo analiza la modulación QPSK en UTRA-TDD; específicamente, la pérdida de ortogonalidad debida a imperfecciones en los circuitos desfasadores. Por lo tanto, se buscó caracterizar el desempeño de la modulación QPSK y relacionarlo con los requerimientos establecidos para esta interfaz. Para ello se estableció una representación a nivel de software y a partir de simulaciones se establecieron las conclusiones que se presentan. Se analizó la influencia de las desviaciones...

 18. Los matorrales del Paraje Natural Sierra Pelada y Rivera del Aserrador (Huelva) y su transformación en el periodo 1942-2012

  OpenAIRE

  Butler Sierra, Isabel; Monteagudo Sánchez de Movellán, Francisco José

  2013-01-01

  El Paraje Natural Sierra Pelada y Rivera del Aserrador (ZEPA, LIC, Red Natura 2000, Reserva de la Biosfera), situado en el NO de la provincia de Huelva, debe su estatus de protección a que acoge la mas importante colonia de nidificación de buitre negro de Andalucía y una de las principales de la Península Ibérica. Se presenta una caracterización descriptiva de sus matorrales y un estudio diacrónico de los cambios acaecidos en ellos durante un periodo de 70 años (1942-2012), que permite analiz...

 19. Estudio de Caso de Éxito: Implementación de Tecnología para La Gestión del Estrés en El Entorno Laboral

  OpenAIRE

  Crespo Ruiz, Beatriz Alberto; León Jimenez, Manuel; García-Unanue, Jorge; Gallardo Guerrero, Leonor; Maicas Pérez, Luis Alberto

  2017-01-01

  El objetivo de nuestro estudio fue utilizar un evento deportivo como elemento estresor del sistema nervioso (SN) para estudiar cómo los empleados de un departamento concreto en una multinacional hotelera gestionaba el estrés y cuál era la calidad de recuperación con vistas a generar planes estratégicos a futuro de salud corporativa basados en indicadores de mejora (KPI). Se analizó la respuesta del SN antes y después de un evento deportivo con demanda física elevada (PRE/POST) en una població...

 20. CARACTERIZACIÓN MORFOLÓGICA DE LOS ESTADIOS LARVALES L2 Y L3 DE DYNASTES HERCULES OCCIDENTALIS (MELOLONTHIDAE: DYNASTINAE

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  SANTIAGO VILLAMARÍN-CORTEZ

  Full Text Available RESUMEN Este estudio proporciona datos sobre las características morfológicas de las larvas de segundo y tercer estadios Dynastes hercules occidentallis Lachaume, 1985 (Coleoptera, Melolonthindae, Dynastynae, criados en cautiverio, una especie con alto potencial de manejo para el Distrito Metropolitano de Quito, Ecuador. Se analizó la quetotaxia, aparato bucal, estructuras de cada tagma, peso, talla, entre otros. Se determinan las características en su etapa larval y se resaltan aquellas que permiten diferenciar de otras afines.

 1. Efecto del tiempo de almacenamiento, el tipo de músculo y el genotipo del animal sobre las pérdidas por goteo en carne cruda de cerdo

  OpenAIRE

  Ocampo Ibáñez, Iván Darío; Bermúdez M, Fanhor; Díaz, Héctor

  2009-01-01

  En un diseño factorial con arreglo en parcelas subdivididas se analizó el efecto del tiempo de almacenamiento (24, 48 y 72 h a 6 °C), el tipo de músculo (Longissimus dorsi, Tríceps brachii, Bíceps femoris) y el genotipo de animal (tres razas puras: Yorkshire, Landrace, Duroc; dos genotipos: F1 por el cruce Yorkshire x Landrace (YL), cruce de la F1 x Duroc (F1D) sobre las pérdidas por goteo en carne cruda de cerdo. Las muestras se tomaron a las 24 h postmortem y se almacenaron durante 72 h. El...

 2. Efectos de un programa de flexibilidad en el desarrollo de la fuerza muscular en jugadoras de fútbol femenil

  OpenAIRE

  Del Río Valdivia, José E.; Flores Moreno, Pedro Julián; González, Joel Bautista; Barajas Pineda, Lenin Tlamatini; Medina Valencia, Rossana Tamara; Gómez Gómez, Eduardo

  2015-01-01

  Se analizó el impacto de un programa de entrenamiento de flexibilidad sobre el desarrollo de la fuerza muscular en 16 jugadores de futbol con edad de 19.032.7 años. Se entrenó durante 30 días y 5 veces por semanas, donde el grupo "A" realizó entrenamiento de flexibilidad, mientras que "B" el entrenamiento regular. Se midió la flexibilidad, 1RM, salto vertical, peso, talla, circunferencia de pantorrilla y muslo. Los resultados muestran valores para A y B respectivamente, donde el IGF fue de ...

 3. Efectos de un programa de flexibilidad en el desarrollo de la fuerza muscular en jugadoras de futbol femenil

  OpenAIRE

  Del Río Valdivia, José; Flores Moreno, Pedro Julián; González, Joel Bautista; Barajas Pineda, Lenin Tlamatini; Medina Valencia, Rossana Tamara; Gómez Gómez, Eduardo

  2015-01-01

  Se analizó el impacto de un programa de entrenamiento de flexibilidad sobre el desarrollo de la fuerza muscular en 16 jugadores de futbol con edad de 19.03±2.7 años. Se entrenó durante 30 días y 5 veces por semanas, donde el grupo “A” realizó entrenamiento de flexibilidad, mientras que “B” el entrenamiento regular. Se midió la flexibilidad, 1RM, salto vertical, peso, talla, circunferencia de pantorrilla y muslo. Los resultados muestran valores para A y B respectivamente, donde el IGF fue de 9...

 4. Biodegradación de residuos orgánicos de plazas de mercado Biodegradation of organic solid wastes from market places

  OpenAIRE

  Alzate Ramírez Luis Eduardo; Ramírez Arango Julián Andrés; Sánchez Toro Óscar Julián; Cardona Alzate Carlos Ariel

  2004-01-01

  En el presente trabajo se caracterizaron, clasificaron y acondicionaron los residuos orgánicos de la plaza de mercado de Manizales (Caldas), analizándose los posibles tratamientos para su conversión en productos de valor agregado. Se eligió transformar el almidón y la celulosa presentes en los residuos. Se establecieron las mejores condiciones de temperatura, pH y dosificación de enzima para transformar los polisacáridos en azúcares reductores. Para la transformación del almidón y la celulosa...

 5. Biodegradación de residuos orgánicos de plazas de mercado

  OpenAIRE

  Cardona Alzate, Carlos Ariel; Sánchez Toro, Óscar Julián; Ramírez Arango, Julián Andrés; Alzate Ramírez, Luis Eduardo

  2007-01-01

  En el presente trabajo se caracterizaron, clasificaron y acondicionaron los residuos orgánicos de la plaza de mercado de Manizales (Caldas), analizándose los posibles tratamientos para su conversión en productos de valor agregado. Se eligió transformar el almidón y la celulosa presentes en los residuos. Se establecieron las mejores condiciones de temperatura, pH y dosificación de enzima para transformar los polisacáridos en azúcares reductores. Para la transformación del almidón y la celulosa...

 6. Chemical composition and fungicidal activity of the essential oil of Thymus vulgaris against Alternaria citri

  OpenAIRE

  Erica A. Soto Mendívil; Juan F. Moreno Rodríguez; Mirna Estarrón Espinosa; Jorge A. García Fajardo; Eva N. Obledo Vázquez

  2006-01-01

  Se analizó químicamente el aceite esencial de tomillo (Thymus vulgaris L.) por Cromatografía de Gases/Espectroscopia de Masas y se evaluó su actividad fungicida. Los principales constituyentes fueron borneol (28.4%), timol (16.6%), carvacrol metil eter (9.6%), camfeno (6.9%), α-humulene (6.4%) y carvacrol (5.0%). Las pruebas de actividad fungicida (in vitro) indicaron que la concentración de 1000ppm del aceite esencial de tomillo fue efectivo para inhibir a Alternaria citri, ...

 7. El problema de las concepciones alternativas en la actualidad (Parte II. El cambio de concepciones alternativas

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Carrascosa, J.

  2005-09-01

  Full Text Available En un trabajo anterior (Carrascosa, 2005 analizábamos el problema de las ideas alternativas que afectan a diversos campos de la ciencia y apuntábamos algunas causas que pueden explicar el origen y/o la persistencia de las mismas. Cabe plantearse ahora la elaboración de unas estrategias de enseñanza adecuadas para cambiar las ideas alternativas de los estudiantes por aquellas ideas científicas que tratamos de enseñarles.

 8. LA VIOLENCIA PSICOSOCIAL Y LA INSEGURIDAD EN COAHUILA: AFRONTAMIENTO, EMOCIONES Y REDES DE APOYO

  OpenAIRE

  Jana Petrzelová Mazacová; Mayra Aracely Chávez Martínez; Joel Zapata Salazar; Mariana Eliza Rodríguez Herrera

  2015-01-01

  El objetivo de este trabajo es presentar los efectos psicológicos reflejados en la salud mentalderivados de la violencia e inseguridad psicosocial y la inseguridad entre la población juvenil yadulta del estado mexicano de Coahuila. Se empleó la batería Evaluación Psicosocial de la Vi-vencia de Sucesos Vitales para diagnosticar la percepción subjetiva de la violencia en las ciuda-des de dicha entidad con mayor incidencia de eventos violentos. Se analizó la correlación entrelas variables sociod...

 9. Linfomas de la órbita y anexos oculares: Correlación clínico patológica de 25 casos

  OpenAIRE

  Erica A. Rojas Bilbao; Martina Nesprias; Carla Pulero; Liliana Giménez; Marta Zerga; Ana María Chirife

  2010-01-01

  Se evaluaron las características clínicas, histológicas y la evolución de una cohorte de pacientes con linfomas de la órbita y anexos oculares. Entre 1995 y 2008 se estudiaron 25 casos de linfomas de la órbita y anexos oculares en un centro oncológico de referencia. En cada caso se analizó el inmunofenotipo usando un panel de anticuerpos monoclonales (CD45, CD20, CD3, CD5, CD23, BCL2, BCL6, BCL10, Ki67, CD30, CD15, BCL1, Kappa, Lambda, CD138). Las lesiones fueron evaluadas utilizando el siste...

 10. El aprendizaje significativo en los estudiantes de noveno de básica en el año lectivo 2014 – 2015 de la Unidad Educativa “Sagrado Corazón de Jesús” del cantón Latacunga

  OpenAIRE

  Osorio Proaño, Laura Graciela

  2015-01-01

  La Unidad Educativa “Sagrado Corazón de Jesús” dirigida por la comunidad Betlemita, ofrece un servicio educativo dentro de la provincia de Cotopaxi. Frente a la problemática de los resultados de las evaluaciones internas y externas de las estudiantes de Educación Básica en las cuatro áreas elementales (Matemática, Estudios Sociales, Ciencias Naturales, Lengua y Literatura), se analizó la coherencia entre algunos elementos de la propuesta de la Reforma Curricular y el aprendizaje significativo...

 11. CONSTRUCŢIA EUROPEANĂ ÎNTRE OPTIMISM ŞI EUROSCEPTICISM

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Neculai Bobica

  2008-05-01

  Full Text Available Comunicarea de faţă prezintă şi analizează fenomenul extinderii şi amplificării atitudinii euroscepticeîn spaţiul politic european, factorii ce alimentează o astfel de atitudine şi consecinţele sale asupra continuăriiprocesului de construcţie europeană. Sunt analizate, în context, diversele ipostaze ale euroscepticismulu şiimpactul lor asupra opiniei publice europene şi a factorilor de decizie politică.

 12. El presidente Mauricio Macri y los "Panama Papers" : Periodismo, justicia y política entre las denuncias y el escándalo

  OpenAIRE

  Stefoni, Andrés

  2016-01-01

  El presente artículo aborda la magnitud y las limitaciones del “escándalo” producido alrededor del presidente argentino Mauricio Macri tras las revelaciones de los Panama Papers. Desde una perspectiva sociológico-pragmática, se recorrerán los marcos de situación generados por las denuncias, se evaluarán las intervenciones desde sus exigencias pragmáticas de justificación y se analizarán las legitimidades variables de los distintos actores involucrados en la dinámica denuncia-escándalo. Analiz...

 13. Valoración cognitiva y funcional del paciente psicogeriátrico en una unidad psiquiátrica de corta estancia

  OpenAIRE

  Ricardo López Bernués; Yolanda Marcén Román; Ana Isabel Sieso Sevil

  2015-01-01

  Las alteraciones psiquiátricas presentes en las demencias (deterioro cognitivo) conforman los síntomas psicológicos y conductuales en las demencias (SPCD), presentes en casi la totalidad de estos pacientes y motivo fundamental de ingreso hospitalario de los mismos. Metodología: Se analizó el deterioro cognitivo (MEC de Lobo, test de Pfeiffer y fluencia verbal semántica) y las capacidades funcionales (test de Barthel) de los pacientes mayores de 65 años ingresados en una unidad psiquiátrica de...

 14. El síndrome coronario agudo y otros diagnósticos provocan subregistro del infarto agudo del miocardio en el Hospital México, Costa Rica

  OpenAIRE

  Manuel Francisco Jiménez-Navarrete; Carlos Arguedas-Chaverri; Luis Romero-Triana

  2013-01-01

  Justificación: el infarto agudo del miocardio es un problema mayor de salud pública. Es necesario verificar su adecuado registro en Costa Rica para atender eficientemente su problemática. Materiales y métodos: estudio descriptivo y observacional. Se recopilaron los pacientes egresados del Hospital México con diagnósticos de síndrome coronario agudo, infarto agudo del miocardio, angina inestable y cardiopatía isquémica, de agosto 2005 a julio 2006, analizándose los registros de la oficina de B...

 15. Impacto de la prestación de servicios de salud bajo el modelo de red en el municipio de Sogamoso

  OpenAIRE

  Tinjacá Rueda, Neidy Adriana; Álvarez Vega, Wilson Arnoldo

  2015-01-01

  El presente estudio es de tipo analítico, cohorte retrospectiva, tiene como objeto estudiar un modelo de prestación de servicios de salud bajo el concepto de red integrada, conformada por las clínicas privadas de segundo y tercer nivel de complejidad del municipio de Sogamoso (Boyacá). Se analizó el período comprendido entre los años 2012 a 2014, donde se puede evidenciar la implementación y puesta en marcha del modelo. En el mes de agosto del año 2012, la estrategia de asociatividad la ade...

 16. Personalidade de marca de cursos de psicologia: um estudo em cidades do Brasil, Peru e Chile

  OpenAIRE

  Peñaloza, Verónica; Denegri, Marianela; Quezado, Izabelle; Campos Sousa, Ellen; Barreda Parra, Victoria Aymé; Gerhard, Felipe

  2016-01-01

  Este trabajo tiene como objetivo identificar los rasgos de la personalidad de marca de cursos de psicología de universidades con características regionales en ciudades de Brasil, Chile y Perú. Los datos obtenidos por la aplicación de una encuesta a 609 estudiantes fueron sometidos a análisis factorial exploratorio y, más tarde, la estructura resultante se analizó mediante análisis factorial confirmatorio. Los resultados mostraron que la estructura de la personalidad de la marca tiene 3 dimens...

 17. 134. Factores predictivos de transfusión sanguínea en cirugía cardíaca

  OpenAIRE

  G. Reyes; P. Álvarez; S. Badia; O. Leal; E. Aguilar; A. Sarraj; J. Bustamante; J.M. Nuche

  2012-01-01

  Analizar las necesidades transfusionales y los factores asociados al uso de hemoderivados en pacientes de bajo riesgo intervenidos de cirugía cardíaca. Métodos: Se seleccionaron todos los pacientes intervenidos de cirugía coronaria (n = 63) o valvular y considerados de bajo riesgo (EuroSCORE < 10%) durante un periodo de 6 meses. Se analizó el uso de hemoderivados y se comparó las características de aquellos pacientes que precisaron transfusiones con los que no las precisaron. Resultados...

 18. Metalinių konstrukcijų, apsaugotų įvairiomis priešgaisrinėmis medžiagomis, atsparumo ugniai įvertinimas skirtingomis bandymų sąlygomis

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dmitrij Podolski

  2011-06-01

  Full Text Available Darbe nagrinėjama metalinių konstrukcijų atsparumo ugniai problema. Apžvelgta skirtinga atsparumo ugniai nustatymo įranga. Pateikiamos sąlygos, kuriomis buvo atliekami atsparumo ugniai bandymai su skirtingais elementais. Nagrinėjama skirtingų priešgaisrinių apsaugos medžiagų reakcija bandymo metu ir analizuojama, kaip skirtingos klimatobei aplinkos sąlygos gali lemti elementų atsparumo ugniai klasę. Pateikiami atliktų bandymų rezultatai, atlikta išsami rezultatų analizė, pateiktos išvados.Straipsnis lietuvių kalba

 19. Salud del suelo: en la búsqueda de un indicador biológico de sustentabilidad

  OpenAIRE

  Ortíz, Jimena; Faggioli, Valeria; Ullé, Jorge A.

  2015-01-01

  Los indicadores de calidad de suelo han sido motivo de numerosas investigaciones en los últimos años. Sin embargo, la complejidad en la interpretación de los resultados de laboratorio dificulta su implementación tanto para los productores como para el asesor. Es por ello que el objetivo de este trabajo fue evaluar el comportamiento de indicadores biológicos de suelo sobre diferentes intensidades de manejo orgánico, con énfasis en el coeficiente metabólico. Se analizó un set de datos provenien...

 20. Analizando los impactos del compromiso y el afianzamiento sobre comportamientos intencionales

  OpenAIRE

  Couto Falcão Scheible, Alba; Núcleo de Pós Graduação em Administração (NPGA) - Universidade Federal da Bahia (UFBA); Bittencourt Bastos, Antônio Virgílio; Núcleo de Pós Graduação em Administração, Universidade Federal da Bahia (Brazil). Email: . Address: Rua Macapá, 461, apt. 601, Ondina, 40170-150, Salvador-BA, Brasil. Phone: +55 71 88347854

  2013-01-01

  La falta de una definición universal para el compromiso organizacional trae dificultades para mejorar el conocimiento acerca del constructo. Continuando con la revisión del constructo de compromiso propuesto por Rodrigues (2009) a través de la separación de su dimensión continuidad -que ahora se conoce como afianzamiento organizacional, este artículo analizó la relación entre el compromiso afectivo y profundización con comportamiento intencional. El estudio fue realizado en una empresa de tec...

 1. Participación ciudadana de la población LGBT en la localidad de Chapinero del 2007 al 2009

  OpenAIRE

  Rodríguez García, John Marlon

  2011-01-01

  El presente trabajo de grado analizó el proceso de participación ciudadana en la comunidad de lesbianas, gays, bisexuales y transgeneristas de la localidad de Chapinero en el periodo 2007 a 2009, a partir de la implementación de la Política Pública LGBT, específicamente en el ítem de la Participación Ciudadana. A la vez se revisó como las y los integrantes del grupo poblacional asisten a espacios de participación local. Para abordar esta problemática se realizó inicialmente un barrido teórico...

 2. Variación espacial y temporal de la toxicidad natural en cnidarios, briozoos y tunicados de cuevas mediterráneas

  OpenAIRE

  Martí, Ruth; Uriz, María Jesús; Turon, Xavier

  2005-01-01

  Se analizó la toxicidad natural, mediante Microtox®, de cnidarios, briozoos y tunicados de dos cuevas, en primavera y otoño. Una cueva estaba localizada en el Archipiélago de Cabrera (Islas Baleares) y la otra en las Islas Medas (Litoral Catalán). Los organismos analizados fueron una buena representación de los recubrimientos de cada Tipo en las comunidades de dichas cuevas, aunque eran menos abundantes que las esponjas, el grupo dominante. El setenta y uno por ciento de las especies analizad...

 3. RESPUESTA DE LA CLOROFILA Y EL METABOLISMO DE UN ARROYO ANDINO AL AUMENTO DE TEMPERATURA EN UN EXPERIMENTO ex situ

  OpenAIRE

  Viviana INFANTE CANGREJO; Jhon Charles DONATO RONDÓN

  2017-01-01

  En los trópicos, el cambio climático puede significar un incremento en la temperatura que puede afectar la diversidad biológica de los ecosistemas fluviales, favoreciendo la llegada de especies propias de aguas más cálidas. La variación de temperatura puede también afectar las relaciones tróficas y el metabolismo del sistema. En el presente estudio, se analizó el efecto de 2-4 ºC de aumento de la temperatura del agua sobre el ensamble de diatomeas y...

 4. Propuesta de gestión para mejorar la productividad de los servicios que presta el gobierno provincial de Esmeraldas, a través del análisis del desempeño de los recursos humanos, basado en un sistema balanceado de indicadores de gestión (Balanced Score Card)

  OpenAIRE

  Reinoso Navarro, Luis Marcelo

  2007-01-01

  114 hojas : ilustraciones, 29 x 21 cm + CD-ROM 0718 Este trabajo presenta una propuesta de gestión para mejorar la productividad de los servicios que presta el Gobierno Provincial de Esmeraldas (GPE), a través del análisis del desempeño de los recursos humanos, basado en un sistema balanceado de indicadores de gestión (Balanced Score Card). "Con tal propósito, se analizó el marco teórico y conceptual que permitió diseñar una propuesta de gestión del talento humano aplicable al GPE; la situ...

 5. Hate crimes in the current criminal law of lithuania: hate speech

  OpenAIRE

  Šlekonytė, Julija

  2011-01-01

  Neapykantos nusikaltimai, jų išaiškinimas ir prevencija yra vertintini kaip svarbūs šio laikmečio prioritetai Lietuvos valstybei ir visuomenei, žmogaus teisių srityje veikiančioms institucijoms, mūsų šalies tarptautiniam įvaizdžiui. Todėl šio tyrimo objektas yra neapykantos kalbos nusikaltimų reglamentavimas Lietuvos baudžiamojoje teisėje. Tyrimas buvo atliktas naudojantis loginės analizės, teleologiniu, sisteminiu, istoriniu, lingvistiniu (gramatiniu) ir kitais metodais. Analizuojama aktuali...

 6. Dental erosion: causes, diagnostics and treatment.

  OpenAIRE

  Cecilia Sosa-Puente; Juan Solís-Soto; Norma Cruz-Fierro; Sonia López-Villarreal; Sergio Nakagoshi-Cepeda

  2014-01-01

  Resumen: A pesar de ser un tópico altamente examinado, es difícil encontrar estudios que esclarezcan la problemática de la erosión dental. En este trabajo se analizó en la literatura los agentes que desencadenan la erosión dental, los principales métodos de diagnosis, los tratamientos más empleados en la actualidad y la interrelación con los materiales dentales. La etiología de la erosión es multifactorial incluyendo elementos ácidos, desórdenes alimenticios y reflujo gastroesofágico. Sin em...

 7. El contenido curricular de familia y coherencia en el programa de pregrado de enfermería

  OpenAIRE

  Munar Olaya, Clara

  2012-01-01

  Mediante un estudio descriptivo de modalidad cuali-cuantitativa se analizó la coherencia interna que existe entre los conceptos de familia implícitos o explícitos en los elementos del del marco conceptual curricular y los contenidos de familia teórico-prácticos desarrollados en las asignaturas del plan de estudios de la carrera de Enfermería de la Universidad Nacional de Colombia. Por medio de un estudio de caso único y de la técnica de análisis de contenido, se identificaron los conceptos de...

 8. Satisfacción del paciente de cirugía mayor ambulatoria con los ciudadanos anestésicos perioperatorios en relación con el miedo

  OpenAIRE

  Baraza Saz, María Aurora

  2010-01-01

  Eliminadas las páginas en blanco del pdf Programa de doctorado: Avances en medicina interna. El objetivo principal de esta investigación es comprobar la relación entre ansiedad y miedo a la anestesia en pacientes sometidos a colecistectomía laparoscópica en régimen ambulatorio. Mediante un diseño prospectivo simple, se analizó el perfil de ansiedad y miedo a la anestesia en las fases pre- y post-anestésica, en 2 grupos de pacientes. Grupo experimental (n=148), pacientes quirúrgicos ...

 9. Incidencia de la aplicación de prácticas sostenibles en la valoración de la experiencia turística en la Cascada Pailón del Diablo, Parroquia Río Verde, Cantón Baños, Provincia de Tungurahua

  OpenAIRE

  Carrión Latorre, María Valeria

  2016-01-01

  La insuficiente aplicación de prácticas sostenibles en el atractivo natural cascada Pailón del Diablo, provoca deterioro en el ambiente y deprecia la valoración de la experiencia. La presente investigación analizó la incidencia de la aplicación de prácticas sostenibles en la valoración de la experiencia turística a partir de un diagnóstico del nivel de sostenibilidad, mediante una entrevista al propietario de las actividades que se realizan y su posterior verificación a trav...

 10. Las variables emocionales como factores de riesgo de los trastornos de la conducta alimentaria

  OpenAIRE

  Aitziber Pascual; Itziar Etxebarria; Enrique Echeburúa

  2011-01-01

  Este estudio ex post facto analizó si determinadas variables emocionales pueden considerarse factores de riesgo de los trastornos de la conducta alimentaria (TCA). Se analizaron las siguientes variables: ansiedad-rasgo, dificultad para identificar y expresar las emociones (alexitimia), autoestima, actitud negativa hacia la expresión emocional, percepción negativa de las emociones, influuencia de la alimentación, el peso y la figura corporal en el estado de ánimo, necesidad de control y estrat...

 11. Aislamiento de Staphylococcus aureus meticilino resistente en abscesos de mama en una Maternidad Pública

  OpenAIRE

  Cristina Boccaccio; Virginia Verdaguer Babic; Liliana Botto; María M Cervetto; Silvia Cetani; Silvina Paladino; Roxana Conti; Antonio Lanzillota; Rosa Herrera; Dora Amarante

  2014-01-01

  La mastitis y los abscesos de mama representan un factor de riesgo para el abandono de la lactancia. Se incluyen dentro de las infecciones de piel y partes blandas y comparten los cambios epidemiológicos que llevan a replantear el tratamiento empírico inicial. Se estudiaron 137 casos de abscesos de mama desde enero de 2007 a diciembre de 2011. Se analizó incidencia, días postparto, factores de riesgo, datos microbiológicos y tratamiento antibiótico. Desde 2007a 2011 se observó un constante au...

 12. La transición alimentaria y el exceso de peso en adultos evaluados con base en la Encuesta de la Situación Nutricional en Colombia, 2010

  OpenAIRE

  Oscar F. Herrán; Gonzalo A. Patiño; Sara E. Del Castillo

  2016-01-01

  Introducción. La transición alimentaria está determinada por las transiciones demográfica y nutricional. Objetivos. Establecer la prevalencia del exceso de peso en colombianos de 18 a 64 años de edad, determinar su patrón alimentario y su relación con el exceso de peso. Materiales y métodos. Se analizó la Encuesta Nacional de la Situación Nutricional en Colombia, 2010. Los patrones alimentarios se establecieron mediante un análisis de factores en 5.217 sujetos que contestaron un cuestio...

 13. Análisis de la eficacia de un programa de entrenamiento de la toma de decisión en fútbol senior amateur

  OpenAIRE

  Isla Navarro, Antonio Jesús

  2014-01-01

  El objetivo del presente trabajo fue analizar la influencia de un programa de entrenamiento de toma de decisiones en fútbol sobre el rendimiento específico en la toma de decisiones que se llevan a cabo en cada demarcación. Para ello, se analizó el índice de eficacia en la toma de decisiones específicas en dos grupos de jugadores amateur (n=32) que utilizaron dos procesos de entrenamiento diferentes. El grupo de control (n=16) utilizó un programa de entrenamiento integral propio del entrenamie...

 14. Paternidad y maternidad en la adolescencia, conocimiento cinetífico producido en la última década.

  OpenAIRE

  Komura Hoga Hoga, Luiza Akiko; Silva de Mello, Débora

  2012-01-01

  Se analizó la producción del conocimiento científico relativo a la maternidad y paternidad en la adolescencia, mediante una revisión sistemática de la literatura científica respectiva.Método: Se identificaron las producciones científicas del periodo comprendido entre 1995 y 2004. Se revisaron las siguientes bases de datos: Analysis and Retrieved System On-Line (Medline), Literatura Latino-Americana y del Caribe en Ciencias de la Salud (Lilacs), Cummulative Index for Nursing and Allied Health ...

 15. Estudio de la enfermedad de Lyme en el área sanitaria del Hospital Universitario Lucus Augusti y su relación con las poblaciones de corzos parasitados por Ixodes

  OpenAIRE

  Vázquez López, María Esther

  2016-01-01

  Entre los años 2006 y 2013 se analizaron los resultados serológicos de 2845 personas, residentes en el área de influencia del Hospital Universitario Lucus Augusti y consideradas de riesgo para la enfermedad de Lyme (EL). Se revisaron las historias clínicas de 108 pacientes con diagnóstico confirmado EL, analizándose diversas variables epidemiológicas y clínicas. En el área de estudio, se recogieron garrapatas de la naturaleza y de corzos, en las que se identificaron diversas genoespecies de B...

 16. Propuesta de una planificación estratégica e indicadores de desempeño para la empresa Talleres Mil Usos

  OpenAIRE

  Gómez Zhiminaicela, Johanna Elizabeth; Redrován Reyes, Mayra Elizabeth

  2014-01-01

  En el presente trabajo se realizó una propuesta de Planificación Estratégica y medidores de desempeño para la empresa Talleres Mil Usos, se analizó los diferentes parámetros de la Planificación Estratégica y su importancia dentro de las organizaciones, también se planteó objetivos, estrategias e indicadores desempeño para verificar su desempeño laboral. In this work was carried out a Strategic Planning proposal and performance mediators for the company Talleres Mil Usos, looking at differe...

 17. The principles of multicriterial reasoning of the development priorities

  OpenAIRE

  Buračas, Antanas; Žvirblis, Algis

  2009-01-01

  Išskiriamos stadijos formuojant šalies ekonomikos plėtros strategijas ir taikant autorių vystomą daugiakriterio vertinimo metodiką. Suformuoti daugiatikslės analizės bei daugiakriterio vertinimo metodų taikymo principai užtikrina, tvarios plėtros strategijų veiksmingumą, atsižvelgiant į išteklius bei konkurencinius gebėjimus, jų panaudojimą prioritetinėmis kryptimis. The stages used in the formation of the strategies of the economic system development are revealed and generalized in the co...

 18. Densidad, estructura poblacional, reproducción y supervivencia de cuatro especies de plantas útiles en el Valle de Tehuacán, México Density, population structure, reproduction and survival of four useful plat species in the Tehuacán Valley, Mexico

  OpenAIRE

  Héctor Godínez-Alvarez; Miguel Jiménez; Marleth Mendoza; Fabiola Pérez; Patricia Roldán; Leticia Ríos-Casanova; Rafael Lira

  2008-01-01

  En este trabajo se analizó densidad, estructura poblacional, reproducción y supervivencia individual de 4 especies de plantas útiles con el fin de determinar el estado en el que se encuentran sus poblaciones y capacidad de regeneración, así como la importancia relativa de la reproducción sexual y la propagación vegetativa para el reclutamiento de 2 de estas especies. Las poblaciones de todas las especies tienen densidades variables y están compuestas por plantas de tamaño intermedio. Las plan...

 19. Estudio de las praderas de fanerógamas marinas en Baja California Sur (México): ciclo de vida y estrategias reproductivas de Zostera marina, Halodule wrightii y Halophila decipiens

  OpenAIRE

  Santa-María Gallegos, Noé Abraham

  2016-01-01

  Se analizó el comportamiento de la biomasa, densidad de haces, morfología y floración de tres especies de fanerógamas marinas Zostera marina L., Halodule wrightii Ascherson y Halophila decipiens Ostenfeld, en la península de Baja California Sur, una región en la que enfrentan condiciones ambientales cercanas a sus límites de tolerancia. El trabajo se compone de dos partes, la primera consiste de cuatro estudios sobre Zostera marina L., especie de afinidad templado-fría, que es dominante en la...

 20. Las preguntas de los alumnos, análisis de su aportación al aprendizaje de las ciencias

  OpenAIRE

  Roca Tort, M.

  2009-01-01

  La importancia de las preguntas, en la construcción de las ideas científicas y en el proceso comunicativo que favorece su construcción, ha planteado la necesidad de buscar las características que permiten distinguir las preguntas que favorecen este proceso. Se parte de los resultados encontrados al analizar las preguntas planteadas por los alumnos de primer ciclo de ESO al realizar la unidad didáctica sobre el ciclo del agua. En primer lugar se analizó el contenido y la demanda de cada una de...

 1. La Rentabilidad del Sector Industrial de la Construccion en Hermosillo, Sonora, A Partir del Analysis Holistico de las Cinco Fuerzas Competitivas de Porter

  OpenAIRE

  Luis Enrique Ibarra Morales; Emma Vanessa Casas Medina; Karla Maria Barraza Martinez

  2010-01-01

  Entender mejor la dinámica que influye en una industria o sector industrial, ha sido una de las variables que la gestión administrativa de hoy en día, debe de resolver y para ello, existe el modelo holístico de las cinco fuerzas competitivas de Porter, herramienta de gestión que permite realizar un análisis externo de las empresas que compiten y se establecen en un sector determinado. Para este caso, se analizó la rentabilidad del sector industrial de la construcción, en la ciudad de Hermosil...

 2. El uso de dientes artificiales de acrílico y porcelana como factor de reabsorción de procesos residuales en pacientes desdentados totales. Estudio transversal

  OpenAIRE

  Sánchez Rubio Carrillo, Raúl Armando; Universidad Autónoma de Baja California, Mexicali, México; Verdugo Díaz, Roberto de Jesús; Universidad Autónoma de Baja California, Mexicali, México; Sánchez Rubio Carrillo, Ricardo Manuel; Universidad Autónoma de Baja California, Mexicali, México; Barreras Serrano, Alberto; Universidad Autónoma de Baja California, Mexicali, México; Vélez Gutiérrez, Jesús Alfonso; Universidad Autónoma de Baja California, Mexicali, México

  2011-01-01

  Objetivo: valorar el efecto de dientes de porcelana y acrílico en los procesos residuales en pacientes desdentados totales. Métodos: se realizó un estudio transversal en 193 pacientes desdentados, quienes usaban dentaduras desde hacía más de cinco años y en quienes se analizó la altura de los procesos residuales. Los pacientes se clasificaron por medio de los criterios de Atwood. La significancia estadística de las hallazgos con los diferentes materiales fueron analizadas con la prueba χ2. Re...

 3. Evaluación de los anuncios de alimentos procesados y ultraprocesados en la televisión en España aplicando el modelo de Semáforo Nutricional de Reino Unido

  OpenAIRE

  Félix Alexis Morales Rodríguez; Aida Berdonces Gago; Ignasi Guerrero Anarte; Juan Pablo Peñalver Moreno; Lidia Pérez Ramos; María Luz Latorre-Moratalla

  2017-01-01

  Introducción: dado el interés en disminuir el consumo de alimentos de bajo valor nutricional, el propósito del presente estudio fue evaluar la calidad nutricional de los anuncios de alimentos procesados y ultraprocesados en la televisión en España. Material y métodos: estudio transversal, observacional y descriptivo de los anuncios televisivos de alimentos procesados y ultraprocesados en los cuatros canales generalistas y el canal infantil con publicidad y mayores audiencias. Se analizó ...

 4. Pobreza, desnutrición y aprovechamiento escolar: una relación causal conflictiva en dos localidades del municipio de Tepetlaoxtoc, Edo. de México.

  OpenAIRE

  Rucoba García, Armando

  2010-01-01

  En este estudio se analizó la relación causal que existe entre pobreza, desnutrición y aprovechamiento escolar de estudiantes de nivel primaria y secundaria en dos localidades de Tepetlaoxtoc, en el marco de las políticas públicas. Las familias se clasificaron en cuatro estratos, de acuerdo a las líneas de pobreza en México y después se comparó el grado de desnutrición y el aprovechamiento escolar de los estudiantes por estrato. De acuerdo a cada estrato, se observó el grado de correlación en...

 5. Comportamiento de las capas superficiales deformadas plásticamente por el desgaste en elementos circulares

  OpenAIRE

  Dayanis Alcántara Borges; Tomás Fernández Columbié; Isnel Rodríguez González

  2008-01-01

  Se analizó que el desgaste por deslizamiento tiene una gran influencia en los sistemas pasador/casquillo, por el deslizamiento del casquillo sobre el pasador sobre la parte externa del mismo en una pista curva y en él se estudia el comportamiento microestructural del acero AISI 1045 empleado en los equipos de laboreo minero de la industria cubana del níquel. Para las pruebas se utilizaron probetas de pasadores antes de su puesta en funcionamiento y pasadores retirados después de su vida útil....

 6. Effect of V addition on the hardness, adherence and friction coefficient of VC coatings produced by thermo-reactive diffusion deposition

  OpenAIRE

  Fredy Alejandro Orjuela-Guerrero; José Edgar Alfonso-Orjuela; Jhon Jairo Olaya-Flórez

  2015-01-01

  Se produjeron recubrimientos de carburo de vanadio (VC) sobre sustratos de acero AISI H13 y acero AISI D2 mediante deposito termoreactiva/ difusión (TRD) con el fin de evaluar sus propiedades mecánicas como una función del contenido de vanadio. Los recubrimientos se producen con diferentes porcentajes de concentración de ferrovanadio. La composición química de los recubrimientos se determinó mediante fluorescencia de rayos X (XRF), la estructura cristalina se analizó utilizando difracción de ...

 7. ¿Controla la biomasa de pastos marinos la densidad de los peracáridos (Crustacea: Peracarida) en lagunas tropicales?

  OpenAIRE

  Ignacio Winfield; Sergio Cházaro-Olvera; Fernando Álvarez

  2007-01-01

  Se analizó la variación en tiempo y espacio de los crustáceos peracáridos que habitan las praderas de Ruppia maritima del sistema lagunar de Alvarado, Veracruz, Golfo de México. El muestreo de esta asociación de crustáceos se realizó de diciembre de 1992 a noviembre de 1994. Los organismos se obtuvieron de 108 muestras recolectadas en seis sitios con R. maritima. La asociación de crustáceos incluyó 11 especies. Ocho especies en Amphipoda (Hourstonius laguna, Cerapus benthophilus, Apocorophium...

 8. Duhovni smisao života i smrti u srednjovekovnoj poeziji o svetom Knezu Lazaru

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jović Aleksandra V.

  2016-01-01

  Full Text Available (ruski V predlagaemoj stat'e podčerkivaetsja nerazryvnaja svjaz' literatury srednevekov'ja s duhovnoj sferoj. Čerez načalo teocentričnosti, harakternoe dlja ideologii srednevekovogo čeloveka, provoditsja, vkratce, analiz tvorčeskogo postupka, poëtiki, jazyka i tematičeskogo plana proizvedenij, napisannyh v Srednie veka. V centre vnimanija nahodjatsja srednevekovye poëtičeskie teksty o Kosovo i podvig ih glavnogo geroja, svjatogo knjazja Lazarja, kotoryj tolkuetsja v religioznom ključe.

 9. Incumplimiento del deber alimentario hacia niños, niñas y adolescentes

  OpenAIRE

  Navarro Navarro, Ysabel Liz

  2015-01-01

  Se investigaron las causas del incumplimiento alimentario hacia niños, niñas y adolescentes por parte de sus progenitores, a través de entrevistas a deudores de alimentos en la Provincia Constitucional del Callao. Se identificaron las variables que han contribuido a la construcción de determinado estilo de paternidad, masculinidad y familia. Asimismo se analizó el efecto de la cultura patriarcal y el machismo como limitante en la participación paterna en las labores de cuidado y crianza con l...

 10. Caracterización de la población geriátrica hipertensa de un consultorio médico de la familia

  OpenAIRE

  Rafaela Yamilet Lora Martínez; Lirianna Ochoa Rodríguez; Caridad González Marrero

  2015-01-01

  En los últimos años se ha incrementado la aparición de la hipertensión arterial en el adulto mayor, por lo que se realiza una investigación descriptiva transversal, para caracterizar clínica y epidemiológicamente esta entidad en los adultos mayores, atendidos en el consultorio médico de la familia (CMF) No 8, perteneciente al Policlínico “Romárico Oro” de Puerto Padre, en el año 2012. La población de estudio estuvo constituida por todos los gerontes dispensarizados como hipertensos. Se analiz...

 11. Tamizaje de enfermedades infecciosas en bancos de sangre, Colombia, 1995

  OpenAIRE

  Mauricio Beltrán; Jorge Raad; Maribel Ayala; Regina Ching

  1997-01-01

  Con el fin de estimar la prevalencia de las enfermedades transmitidas por la sangre, mediante las pruebas de tamizaje en los donantes de sangre de los bancos del país, pertenecientes a la red nacional, se analizó la información enviada por los bancos de sangre en 1995 a la Coordinación Nacional de Bancos de Sangre en el Instituto Nacional de Salud. Se definieron como variables de estudio las siguientes: unidades de sangre obtenidas, unidades de sangre analizadas y unidades de sangre reactivas...

 12. Influencia del nivel y de la actividad escolar en las funciones ejecutivas

  OpenAIRE

  Julio César Flores Lázaro; Bibiana Tinajero Carrasco; Bertha Castro Ruiz

  2011-01-01

  El efecto de la escolaridad sobre el desempeño neuropsicológico ha sido ampliamente descrito excepto para las pruebas de funciones ejecutivas. En la actualidad más del 70% de la población mundial presenta un nivel educativo medio-bajo, por lo que es indispensable contar con el conocimiento sobre las características de desempeño en pruebas de funciones ejecutivas en este tipo de población; de forma que se pueda conocer y comprender sus características cognitivas. En este trabajo se analizó el ...

 13. Hacia una integración curricular de las TIC en los centros educativos andaluces de Primaria y Secundaria

  OpenAIRE

  Aguaded Gómez, José Ignacio; Pérez Rodríguez, María Amor; Monescillo Palomo, Manuel

  2010-01-01

  En este trabajo se exponen algunos de los resultados de una investigación llevada a cabo para evaluar el impacto de la política de innovación educativa, desarrollada por el Gobierno de Andalucía, mediante la implantación masiva en las aulas de las tecnologías de la comunicación (TIC) en centros de enseñanza de Primaria y Secundaria (Centros TIC). La investigación se centra en una muestra significativa, la primera promoción andaluza de Centros TIC, analizándose el impacto de los re...

 14. Consumo precoz de tabaco y alcohol como factores modificadores del riesgo de uso de marihuana

  OpenAIRE

  Iglesias,Verónica; Cavada,Gabriel; Silva,Claudio; Cáceres,Dante

  2007-01-01

  OBJETIVO: Evaluar la relación entre consumo precoz de tabaco y alcohol y el riesgo de consumir marihuana en escolares. MÉTODOS: Estudio transversal con datos del IV Estudio Nacional de Consumo de Drogas en Población Escolar, año 2001. Se analizó 54,001 escolares de ocho a 20 años de edad. Como variables predictoras se consideró el autoreporte de consumo de tabaco y alcohol, la edad de inicio de consumo de tabaco y/o alcohol, y la intensidad de uso del tabaco. Como variable resultado se utiliz...

 15. Influencia de los tejidos blandos periimplantarios sobre la función de anclaje de la fijación: valoración en implantes Branemark a los 3 y 5 años

  OpenAIRE

  A. Donado Azcárate; Rª M. Peris García-Patrón; J. López-Quiles Martínez; J. M. Sada García-Lomas

  2001-01-01

  OBJETIVOS: Valorar la reabsorción y calidad ósea periimplantaria en función del estado de los tejidos blandos que rodean al implante. MATERIAL Y MÉTODO: Se valoró a los 3 y 5 años, el estado de los tejidos blandos periimplantarios de 139 implantes Branemark colocados en el Máster de implantes de la Facultad de Odontología de Madrid, aplicando los patrones periodontales clásicos, y se analizó la posible influencia de éstos sobre los resultados radiográficos previos. RESULTADOS: Algunos de los ...

 16. Badania i analiza naprężeń krytycznych w materiale skalnym wywołanych mechanicznym odspajaniem.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Danuta Cebula

  2016-09-01

  Full Text Available W artykule omówiono metodę mechanicznego odspajania calizny skalnej przy użyciu kotew rozprężnych pod kątem możliwości zastosowania do wykonywania tuneli ratowniczych. Przedstawiono analizę wyników badań in situ i laboratoryjnych. Badania zrealizowano w ramach projektu europejskiego INREQ, w Skansenie Górniczym Królowa Luiza. Wyniki badań umożliwiły weryfikację modelu zniszczenia materiału skalnego dla mechanicznego odspajania. Wyznaczono również kierunki dalszych prac.

 17. Estudio de índices de vegetación a partir de imágenes aéreas tomadas desde UAS/RPAS y aplicaciones de éstos a la agricultura de precisión.

  OpenAIRE

  Díaz García-Cervigón,, Juan José

  2015-01-01

  El presente trabajo pretende mostrar la utilidad de los UAS / RPAS, (Sistemas aéreos no pilotados / sistemas aéreos pilotados remotamente) para realizar trabajos de agricultura de precisión, además de ver la gran utilidad de los sistemas de información geográfica al tratar estas imágenes. Para ello realizaremos un estudio de diferentes índices de vegetación (NDVI, GNDVI, RVI, GVI, NGRDI, RG), a partir de las imágenes aéreas tomadas con cámaras multiespectrasles montadas sobre UAS/RPAS, analiz...

 18. Ordenamiento de la minería de materiales de construcción en las Islas de Providencia y Santa Catalina, Colombia

  OpenAIRE

  Hernández Almanza Primitivo; Molina Escobar Jorge Martín

  2011-01-01

  El objeto de este trabajo radica en brindar soluciones a la problemática de abastecimiento de materiales de construcción (grava, gravilla, arenas) en las islas de Providencia y Santa Catalina. Para ello, exploró soluciones de plan de cierres de minas abandonadas antitécnicamente y analizó alternativas de abastecimiento con el modelo de impacto-aptitud del territorio. Consideró como alternativas de ordenamiento minero-ambiental, la importación de materiales de construcción a la extr...

 19. Educación popular y nutrición infantil: experiencia de trabajo con mujeres en una zona rural de México

  OpenAIRE

  Arenas-Monreal Luz; Paulo-Maya Alfredo; López-González Humberto E.

  1999-01-01

  OBJETIVO: Se realizó una intervención comunitaria bajo la estrategia de promoción de la salud, con el objetivo de desarrollar un programa de educación para la salud con mujeres. MÉTODOS: Se analizó la metodología de educación popular; con la finalidad de generar procesos organizativos y de participación social que mejoren la nutrición y sobrevivencia infantil. RESULTADOS: Los principales resultados, se relacionan con la generación de procesos autogestivos, la conformación de un grupo de promo...

 20. Prevalencia de diabetes mellitus en perros mayores de 7 años con sobrepeso ICC>4

  OpenAIRE

  Galarza Molina, Emanuel Leonardo

  2016-01-01

  La presente investigación, se realizó en el cantón Cuenca, Provincia del Azuay, para determinar la prevalencia de diabetes mellitus (DM) en perros mayores a 7 años con sobrepeso y un ICC mayor a 4, se realizó en 10 clínicas veterinarias, en 250 perros, practicando un examen clínico, para verificar signos que asocien a la enfermedad (polidipsia, poliuria, polifagia y letargia), se obtuvo una gota de sangre del pabellón auricular, analizándose en el glucómetro para verificar los niveles de...

 1. Estereotipos y Roles de Género en la Evaluación Laboral y Personal de Hombres y Mujeres en Cargos de Dirección Gender Stereotypes and Roles in the Labor and Personal Evaluation of Men and Women in Management Positions

  OpenAIRE

  Lorena Godoy; Antonio Mladinic

  2009-01-01

  En base a la teoría de la congruencia de roles (Eagly, 1987), este estudio analizó cómo estereotipos y roles de género afectaban la evaluación que recibía un hombre y una mujer gerente. El estudio fue cuasi experimental, transversal e inter sujeto. Participaron 242 ejecutivos, quienes debían leer la descripción de un gerente hombre o mujer y evaluarle en varios dominios laborales y personales. Se realizaron análisis univariados, multivariados y de mediciones repetidas de la varianza, consider...

 2. Diseño y análisis modal de una máquina despepitadora de jamaica

  OpenAIRE

  Salvador Barragán González; Sergio Llamas Zamorano; Gilberto Villalobos Llamas; Johann Mejías Brito

  2010-01-01

  Se analizó que debido a la demanda de jamaica (Hibiscus sabdariffa) y a la necesidad de obtener en mayor proporción el producto agrícola, fue necesario proyectar equipos que ayuden a hacer más eficiente el proceso de corte de la flor de jamaica. En la actualidad los métodos tradicionales para el corte de flor de jamaica, que se practican por agricultores de la región, han sido desarrollados e implementados por ellos mismos por lo que en el trabajo se identificó la problemática del proceso del...

 3. Análisis de situación inicial y planteamiento de proyectos con el fin de mejorar la gobernabilidad de las TI en el CEC-EPN, basándose para ello en los principales manuales de mejores prácticas para las TI

  OpenAIRE

  Murillo Páez, Daniel Roberto

  2013-01-01

  El CEC-EPN brinda capacitación tecnológica e idiomas, apuntalado en tecnología de punta. Pero el área que administra TI en la institución es manejada de forma "empírica", pues no se rige por ningún manual de mejores prácticas para TI, generando que no esté alineada a los objetivos institucionales de forma planificada y organizada. La problemática identificada; se analizó las actividades más recurrentes e importantes de TI, partiendo del estudio de la cadena de valor institucional, para d...

 4. Interpretación de la relación presión-flujo en la hipertensión arterial pulmonar idiopática

  OpenAIRE

  Lupi-Herrera,Eulo; Santos-Martínez,Luis Efren; Pulido,Tomás; Sandoval,Julio

  2010-01-01

  Objetivo: Conocer más de la relación presión arterial pulmonar media/índice cardiaco y sus perfiles en enfermos con hipertensión arterial pulmonar idiopática. Métodos: La presión arterial pulmonar media/índice cardiaco y la presión extrapolada al eje de cero flujo se obtuvo en 40 enfermos respirando aire ambiente, oxígeno 99.5% e hidralazina. Se obtuvieron dos grupos de acuerdo a criterios de "respuesta vasodilatadora aguda", respondedores (n = 20) y no respondedores (n = 20). Se analizó este...

 5. Estrategias discursivas en educación científica : la historia de charles darwin para estudiantes universitarios

  OpenAIRE

  Infante-Mañachias, M.

  2009-01-01

  Este trabajo tuvo como objetivo incorporar aspectos de la historia de la ciencia en aulas de ciencias de la naturaleza (CN) para estudiantes universitarios de la Universidad de San Pablo en Brasil. La investigación didáctica que aquí se presenta analizó la comprensión que estos alumnos tuvieron al participar de una misma clase pero con diferentes estrategias discursivas, el enfoque narrativo y el descriptivo. El contenido seleccionado fue parte de la historia de Charles Darwin y la teoría de ...

 6. Esclerosis múltiple. : nuestra experiencia

  OpenAIRE

  Houlne, M.; Zalazar, M.; Sagaz, A.; López Laur, José Daniel

  2006-01-01

  Objetivos: analizar la experiencia obtenida y evaluar los resultados urodinámicos del estudio de 18 pacientes con esclerosis múltiple. Material y Métodos: se estudiaron 18 casos, valorándose la historia clínica, ecografía vesical y renal, analizándolos urodinámicamente con uroflujometría, residuo post miccional (RPM), cistotonometría y electromiografía esfinteriana. Urocultivo y antibiograma de orina. Resultados: del análisis de toda...

 7. COMPOSICIÓN VEGETAL, PREFERENCIAS ALIMENTICIAS Y ABUNDANCIA DE BIBLIDINAE (LEPIDOPTERA: NYMPHALIDAE) EN UN FRAGMENTO DE BOSQUE SECO TROPICAL EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO, COLOMBIA

  OpenAIRE

  María Angélica VARGAS- ZAPATA; Carlos José BOOM- URUETA; Leidys Isabel SEÑA-RAMOS; Alba Lucia ECHEVERRY-IGLESIAS; Neis José MARTÍNEZ HERNÁNDEZ

  2015-01-01

  Se analizó la variación espacio-temporal de la abundancia de las mariposas de la subfamilia Biblidinae (Lepidoptera: Nymphalidae) en un fragmento de Bs-T en la Reserva Campesina La Montaña (RCM), Atlántico, Colombia; desde enero hasta agosto de 2011. Se marcaron cuatro puntos dentro del área de estudio, donde se ubicaron trampas Van Someren–Rydon cebadas con calamar en descomposición, fruta fermentada y con una mezcla de los anteriores cebos. Adicionalmente, se realizó una caracterización de ...

 8. Plant Composition, Feeding Preferences and Abundance of Biblidinae (Lepidoptera: Nymphalidae) in a Tropical Dry Forest Fragment in the Department of Atlántico, Colombia

  OpenAIRE

  María Angélica Vargas-Zapata; Carlos José Boom-Urueta; Leidys Isabel Seña-Ramos; Alba Lucia Echeverry-Iglesias; Neis José Martínez Hernández

  2015-01-01

  Se analizó la variación espacio-temporal de la abundancia de las mariposas de la subfamilia Biblidinae (Lepidoptera: Nymphalidae) en un fragmento de Bs-T en la Reserva Campesina La Montaña (RCM), Atlántico, Colombia; desde enero hasta agosto de 2011. Se marcaron cuatro puntos dentro del área de estudio, donde se ubicaron trampas Van Someren–Rydon cebadas con calamar en descomposición, fruta fermentada y con una mezcla de los anteriores cebos. Adicionalmente, se realizó una caracterización de ...

 9. Detección e interrelación de los síntomas no motores más comunes en la enfermedad de Parkinson : estudio multicéntrico observacional descriptivo de serie de casos en la Región de Murcia

  OpenAIRE

  Martín Balbuena, Sebastián

  2015-01-01

  INTRODUCCIÓN La enfermedad de Parkinson (EP) presenta trastornos motores que son los más conocidos pero también trastornos no motores (TNM) que pudiendo ser más invalidantes son más desconocidos y por tanto están infradiagnosticados. HIPÓTESIS Y OBJETIVOS Hipótesis principal: 4 TNM (alteraciones del sueño, depresión, fatiga y estreñimiento) están infradiagnosticados en la región de Murcia. Hipótesis secundaria: Existe interrelación entre los 4 TNM. Objetivo principal: analiz...

 10. eWOM sobre Responsabilidad Social Corporativa: su efecto sobre la utilidad percibida, la influencia percibida y la equidad de la marca de los destinos turísticos

  OpenAIRE

  Zanfardini, Marina

  2017-01-01

  Desde la línea del Comportamiento del Consumidor y de la aproximación de la Sustentabilidad Corporativa, esta tesis analizó la influencia que ejerce la comunicación boca-oído electrónica (eWOM) de la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) sobre la utilidad percibida del eWOM (UP), la influencia percibida del eWOM (IP) y la equidad de marca basada en el consumidor (EMBC), considerando en el estilo del eWOM los argumentos sobre las dimensiones ambiental, económica y sociocultural de la RSC y ...

 11. Genomas y cromosomas. algunas certezas entre las tantas preguntas de los últimos 10 años.

  OpenAIRE

  Nieves, Mariela; Mudry, Marta Dolores

  2011-01-01

  En el año 2000 se presentó lo que se dio en llamar nuestro libro de la vida, el primer borrador del Genoma Humano. Aquello generó grandes expectativas por sus potenciales aplicaciones en beneficio de las ciencias biológicas. ¿Qué ha sucedido 10 años después? Se conoce cuántos genes tenemos en nuestro genoma y se analizó la función de algunos de ellos. Se conocen las secuencias de los genomas de unos 14 mamíferos y borradores o genomas completos de otros numerosos vertebrados, invertebrados, h...

 12. Clima motivacional percibido, motivación autodeterminada y autoestima en jóvenes deportistas mexicanos

  OpenAIRE

  Jeanette L\\u00F3pez-Walle; Isabel Balaguer; Isabel Castillo; Jos\\u00E9 Trist\\u00E1n

  2011-01-01

  En el marco de la Teoría de las Metas de Logro (Ames, 1992, Dweck, 1999, Nicholls, 1989), y de la Teoría de la Autodeterminación (Deci y Ryan, 1985, 2000) en el presente trabajo se puso a prueba un modelo con la siguiente secuencia, Clima motivacional percibido (clima de implicación en la tarea y clima de implicación en el ego) Motivación Autodeterminada, Autoestima. Además, se analizó si la motivación autodeterminada actuaba como mediadora entre cada una de las dos dimensiones del clima moti...

 13. Factores psicosociales del presentismo en trabajadores del Sistema de Salud chileno

  OpenAIRE

  Aldo Vera-Calzaretta; Claudia Carrasco-Dájer; Silvia da Costa; Darío Páez-Rovira

  2015-01-01

  Este estudio analizó los factores psicosociales que explicaban el presentismo o deterioro laboral autopercibido asociado a trabajar enfermo. La muestra fue de 676 trabajadores del sistema de salud chileno (84% de mujeres, M = 35.9 anos, en su mayoría enfermeras y técnicos paramédicos). Se aplicó un cuestiona- ˜ rio sociodemográfico, el Job Content Questionnaire, el Effort-Reward Imbalance, el Health Performance Questionnaire y una escala de interferencia del trabajo en la vida familiar. La re...

 14. Nivel de actividad física según GPAQ en mujeres embarazadas y postparto que asisten a un centro de salud familiar

  OpenAIRE

  Leppe,Jaime; Besomi M,Manuela; Olsen C,Catalina; Mena I,María Jesús; Roa A,Sonia

  2013-01-01

  Antecedentes: Durante el embarazo y postparto las mujeres disminuyen el nivel de actividad física (AF). Objetivo: Determinar el nivel de AF y conducta sedentaria en mujeres embarazadas y postparto. Métodos: Participaron mujeres embarazadas y postparto entre 18 y 40 años de edad de un Centro de Salud Familiar. La AF y conducta sedentaria se midió utilizando el Global Physical Activity Questionnaire. Resultados: Se analizó la información de 47 mujeres embarazadas y 12 en postparto. La edad P50=...

 15. Bibliotecarios, documentalistas y competencias profesionales

  OpenAIRE

  Atenas Rivera, Javiera

  2010-01-01

  El objetivo de este trabajo es demostrar las capacidades y habilidades principales que los profesionales de la información y la documentación deben poseer, a partir de una investigación realizada entre octubre de 2005 y marzo de 2007, analizándose los requisitos de las ofertas de trabajo, además de una revisión bibliográfica. La revisión de la bibliografia sobre competencias determina que existen una serie de competencias que se conocen como capacidades transversales, ya que afectan a todas l...

 16. Komandinio darbo organizavimas gamybinėje organizacijoje (AB “neaustinių medžiagų fabrikas”)

  OpenAIRE

  Račkauskaitė, Liuda

  2013-01-01

  Tyrimo darbo tikslas: išnagrinėjus teorinius komandinio darbo organizavimo aspektus, numatyti komandinio darbo tobulinimo galimybes AB “Neaustinių medžiagų fabrike”. Pirmojoje darbo dalyje apibrėžiama komandinio darbo sąvoka, apžvelgiamas komandinio darbo organizavimas ir jo principai, išskiriami efektyvaus komandinio darbo veiksniai bei pateikiama šiuolaikinių organizacijų tyrimų tendencijų analizė įgyvendinant komandinį darbą.Antroje dalyje pateikiama komandinio darbo organizavimo tyrimo me...

 17. Dieta de Pachyurus bonariensis (Steindachner, 1879 (Perciformes, Sciaenidae en Mocoretá, río Uruguay, Argentina

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sabina Llamazares Vegh

  2013-11-01

  Full Text Available Se analizó la dieta de ejemplares de Pachyurus bonariensis capturados en el río Mocoretá, del río Uruguay en marzo de 2012. El régimen alimentario de este perciforme correspondió al tipo carnívoro bentófago y las presas dominantes, tanto en juveniles como en adultos, fueron larvas de chironómidos y ninfas de Ephemeroptera. Los ejemplares adultos presentaron mayor diversidad en la dieta que los juveniles.

 18. Dieta de Pachyurus bonariensis (Steindachner, 1879) (Perciformes, Sciaenidae) en Mocoretá, río Uruguay, Argentina

  OpenAIRE

  Sabina Llamazares Vegh; Ismael Esteban Lozano; Alejandro Arturo Dománico

  2013-01-01

  Se analizó la dieta de ejemplares de Pachyurus bonariensis capturados en el río Mocoretá, del río Uruguay en marzo de 2012. El régimen alimentario de este perciforme correspondió al tipo carnívoro bentófago y las presas dominantes, tanto en juveniles como en adultos, fueron larvas de chironómidos y ninfas de Ephemeroptera. Los ejemplares adultos presentaron mayor diversidad en la dieta que los juveniles.

 19. Aprovechamiento y potencial energético de los desechos sólidos urbanos generados en el cantón Guayaquil

  OpenAIRE

  Lindao, David; Quisnancela, Elvis

  2015-01-01

  Resumen: Guayaquil es una ciudad de dos millones de personas, quienes generan una alta producción de residuos sólidos que va en aumento a lo largo de los años. Sin embargo parte de estos residuos podrían ser reutilizados. El presente estudio analizó seis rutas de recolección representando los niveles socioeconómicos bajo, medio y alto de la ciudad de Guayaquil. Este estudio también estima el potencial energético y reciclable de los residuos s ólidos. Se analizaron los desechos sólidos residen...

 20. Cambio climático, ensalitramiento de suelos y producción agrícola en áreas de riego

  OpenAIRE

  Leonardo Pulido Madrigal

  2016-01-01

  Se analizó el impacto del clima en los problemas de salinidad, drenaje y producción agrícola en el Distrito de Riego 038 río Mayo Sonora el cual presenta afectaciones por sales en 32% de su superficie. Con datos de clima y agronómicos generados entre 1970-2001, se elaboraron modelos de regresión lineal simple para estudiar la relación entre la superficie ensalitrada con la temperatura ambiente, superficie afectada por niveles freáticos superficiales, volumen de riego, salinidad del agua de ri...

 1. Cambio climático, ensalitramiento de suelos y producciónagrícola en áreas de riego

  OpenAIRE

  Leonardo Pulido Madrigal

  2016-01-01

  Se analizó el impacto del clima en los problemas de salinidad, drenaje y producción agrícola en el Distrito de Riego 038 río Mayo Sonora el cual presenta afectaciones por sales en 32% de su superficie. Con datos de clima y agronómicos generados entre 1970-2001, se elaboraron modelos de regresión lineal simple para estudiar la relación entre la superficie ensalitrada con la temperatura ambiente, superficie afectada por niveles freáticos superficiales, volumen de riego, salinidad del agua de ri...

 2. LEVITACIÓN MAGNÉTICA EN FLUIDOS DE ALTA VISCOSIDAD Y DENSIDAD

  OpenAIRE

  ELIANA RONDÓN; JULIO CARRILLO; RODRIGO CORREA

  2010-01-01

  Este artículo describe el diseño de un sistema prototipo de levitador magnético que opera sumergido en un aceite dieléctrico de viscosidad y densidad sustancialmente superior a la del aire. Se implementó un compensador de atraso de fase en cascada con la planta con el fin de posicionar un cascaron esférico metálico en un punto en particular dentro del aceite. Se analizó el comportamiento del sistema al variar la viscosidad mediante la variación de la temperatura del fluido, observándose que a...

 3. Creencias acerca de la masturbación

  OpenAIRE

  Balarezo López, Gunther

  2014-01-01

  El objetivo de la investigación fue realizar una revisión sobre las creencias acerca de la masturbación. Para ello, se hizo una búsqueda de los trabajos publicados sobre el tema, se analizó y se seleccionó los más relevantes. Los autores exponen que la masturbación era considerada una enfermedad, estudiada por la medicina, especialmente por la psiquiatria y la psicología. Se concluye que la masturbación es una actividad sexual común en ambos sexos y en algunos casos, se utiliza como técnica t...

 4. Atención sostenida asociada con hormonas ováricas en mujeres en la premenopausia y posmenopausia.

  OpenAIRE

  Elba Pérez Luque; Silvia Solís Ortiz

  2009-01-01

  El objetivo fue asociar la atención sostenida medida con la Prueba de Ejecución Continua con los niveles hormonales de LH, FSH, progesterona, estrona y estradiol en 10 mujeres en la posmenopausia y 10 en la premenopausia. Este último grupo fue evaluado en la fase menstrual, con bajos niveles hormonales y en la fase ovulatoria, con altos niveles hormonales. Se analizó el número de aciertos, errores, omisiones y tiempo de reacción en dos niveles de dificultad de la prueba. El número de aciertos...

 5. Soberanía y seguridad alimentaria mediante la oferta gastronómica tradicional en la Paz-Carchi-Ecuador

  OpenAIRE

  Rueda Estrada, Oliva Del Socorro

  2017-01-01

  Determinar la oferta gastronómica tradicional de la Paz mediante los principios de seguridad y soberanía alimentaria El presente trabajo investigativo pretende insertarse a través de la perspectiva sociocultural ambiental y turística para estudiar la historia y los acontecimientos recientes en la cocina gastronómica de los expendedores de comida en la Gruta La paz. El estudio analizó las representaciones sociales de la gastronomía como un punto de referencia para la definición de la identi...

 6. La Cultura lúdica y su tratamiento en el Currículum de Educación Física

  OpenAIRE

  Galván Lobato, Julio Daniel

  2014-01-01

  Este Trabajo Fin de Grado muestra y clarifica el tratamiento que las distintas administraciones educativas dan a la Cultura lúdica. Para ello se utiliza una comparación de distintos currículum educativos autonómicos, destacando aquel contenido que implica directamente a la Cultura lúdica, dando posteriormente pautas para su tratamiento en Educación Primaria con una breve propuesta de programación didáctica para los tres ciclos. Por otra parte, se indaga en el término Cultura lúdica, analizánd...

 7. El rol del psicólogo en las instituciones: una lectura clínica en articulación con la ética profesional y la responsabilidad

  OpenAIRE

  López, Giselle A.

  2011-01-01

  El presente artículo se inscribe en el marco del proyecto de investigación UBACyT Cuestiones éticas de la psicología en el ámbito jurídico y otros contextos institucionales. Estudio exploratorio descriptivo en base a una investigación cuali- cuantitativa. (Programación científica 2010-2012. Directora: Prof. Gabriela Z. Salomone). En esta ocasión indagaremos acerca del rol del psicólogo en las instituciones, en especial en el caso de algunos dispositivos públicos y gratuitos. Para ello, analiz...

 8. Análisis comparativo de compuestos bioactivos en cerveza artesanal y cerveza industrial

  OpenAIRE

  Martínez Muñoz, Annabel

  2015-01-01

  La cerveza es una de las bebidas más consumidas en todo el mundo. La producción y consumo de cerveza artesanal presenta una tendencia alcista, intentando recuperar la tradición en la elaboración, mientras que la cerveza industrial está asociada a buscar una mayor producción, pudiendo comprometer la calidad del producto final. Es por ello que se analizó la cantidad de proteína, fibra, fenoles totales y capacidad antioxidante en distintos tipos de cervezas artesanales e industriales para e...

 9. ESTRATEGIAS DE ACULTURACIÓN Y ADAPTACIÓN PSICOLÓGICA Y SOCIOCULTURAL DE ESTUDIANTES EXTRANJEROS EN LA ARGENTINA

  OpenAIRE

  ALEJANDRO CASTRO SOLANO

  2011-01-01

  Sobre la base del modelo de Berry se diseñó un estudio que tenía como objetivo analizar las estrategias aculturativas empleadas por un grupo de estudiantes extranjeros que habían migrado para realizar estudios universitarios en la Argentina. Se analizó el grado de éxito alcanzado en la implementación de dichas estrategias analizando la adaptación psicológica, la sociocultural, la académica, la satisfacción vital y la discriminación percibida. Se tomó en cuenta la per spectiva del migrante y l...

 10. Determinación de Helicobacter spp., en úlceras gástricas en caballos

  OpenAIRE

  Cardona, José; Paredes, Enrique; Fernández, Heriberto

  2009-01-01

  Objetivo. Determinar la presencia de Helicobacter spp., en úlceras gástricas en caballos. Materiales y métodos. Se utilizaron 40 caballos, 28 machos y 12 hembras, (4-17, años). Se analizó en forma descriptiva la frecuencia de presentación de bacterias tipo Helicobacter spp., mediante las pruebas de ureasa (TU), tinción de Gram directo (GD) y tinción de Whartin Starry (WS), las bacterias se identificaron por su morfología y por su actividad sobre urea. Se consideraron las variables del total ...

 11. La cirugía periapical de los molares

  OpenAIRE

  Gay Escoda, Cosme; Paredes García, Jordi; Berini Aytés, Leonardo

  1993-01-01

  Se han estudiado 65 pacientes sometidos a intervención quirúrgica periapical en 72 molares ( 120 raíces y 155 conductos radiculares). Se analizó una serie de características preoperatorias (edad, antecedentes patológicos, patologías asociadas, distribución de dientes afectados, tamaño de la lesión periapical, tipo de endodoncia ortógrafa y calidad radiológica de la endodoncia previa), peroperatorias (tipo de incisión, existencia de comunicación oroantral, afectación cortical, tamaño de la res...

 12. Errores gerenciales en que incurren los directivos del sector terciario, subsector comercio en Bogotá. Casos de Philips Colombiana S.A.S, Team Foods Colombia S.A, y Cencosud Colombia S.A

  OpenAIRE

  Neira Palomino, María Fernanda; Vergara Vergara, María Gabriela; Soriano Espinel, Carlos Andres

  2015-01-01

  Con el presente trabajo se detectó, se analizó y se consolidó un grupo de errores en la gestión administrativa en el ejercicio de las funciones que les compete desarrollar a algunos de los gerentes o directivos de las organizaciones del sector terceario; en especial se abordó el caso de errores cometidos por los gerentes en las empresas Philips Colombia S.A.S, Team Foods Colombia S.A y Cencosud Colombia S.A de la ciudad de Bogotá y como resultado del estudio se proponen soluciones prácticas y...

 13. Perspectivas sobre educación en valores en tiempos de crisis

  OpenAIRE

  Merma Molina, Gladys; Peiró i Gregòri, Salvador; Gavilán Martín, Diego

  2013-01-01

  En medio de la actual crisis económica mundial, todas las instituciones de la sociedad están afectadas por la crisis moral, de manera que existe una evidente y preocupante contradicción entre ellas. Esta crisis moral implica la carencia de valores personales y ciudadanos, que afectan, significativamente, al desarrollo del individuo y a la convivencia social. Tratamos de verificar si hay indicios de ello en la realidad escolar con relación a la axiología curricular y su desarrollo. Para analiz...

 14. Creencias docentes del uso de tecnologías por familias para involucrarse en educación

  OpenAIRE

  Militza Lourdes Urías Martínez; Maricela Urías Murrieta; Ángel Alberto Valdés Cuervo

  2017-01-01

  El presente estudio de corte cualitativo aborda las creencias de docentes acerca de los beneficios del manejo de tecnologías de la información y comunicación (TIC) por las familias de los estudiantes, así como las prácticas educativas para fomentar la utilización de TIC por los padres. Se realizaron entrevistas a doce maestros de escuelas primarias, ocho mujeres y cuatro hombres de entre veintitrés y cincuenta y cinco años de edad. La información se analizó con el método inductivo. Se encontr...

 15. Pozarolnicza działalność gospodarcza w gminie Uniejów

  OpenAIRE

  Kowalski, Michał

  2015-01-01

  Przedmiotem niniejszego artykułu jest struktura i potencjał gospodarczy pozarolniczej działalności w gminie Uniejów. Struktura gospodarcza została zaprezentowana w ujęciu przestrzennym w relacji miasto–wieś oraz gmina Uniejów–małe miasta regionu. W opracowaniu ukazany zostanie lokalny krajobraz gospodarczy i zachodzące w nim relacje. Analizę przeprowadzono przy wykorzystaniu lokalnej historii gospodarczej, oficjalnych danych statystycznych dotyczących liczby przedsiębiorstw prowadzących dział...

 16. Comparación de la Respuesta Biológica generada por un sistema de brackets Convencional y brackets de Autoligado.

  OpenAIRE

  Wilches Buitrago, Liseth; Pontificia Universidad Javeriana; García, Adriana; Pontificia Universidad Javeriana; Quintero, Lina; Pontificia Universidad Javeriana; De Los Reyes, Alfonso; Pontificia Universidad Javeriana; Otero, Liliana; Pontificia Universidad Javeriana

  2014-01-01

  Antecedentes: No existe evidencia científica suficiente que soporte las ventajas del sistema de fuerzas de autoligado sobre el sistema de fuerzas convencional en ortodoncia. El objetivo de esta investigación  fue Comparar la expresión de OPG y RANKL en el ligamento periodontal de dientes sometido a fuerzas ortodóncicas generadas por un sistema de brackets de autoligado y un sistema convencional. Materiales y Métodos: Se analizó  la expresión de OPG y RANKL mediante RT-PCR en el  ligamento per...

 17. Las estrategias de afrontamiento y su relación con el nivel de bienestar psicológico : un estudio con adolescentes de nivel socioeconómico bajo de Tucumán (Argentina)

  OpenAIRE

  Figueroa, María Inés; Contini, Norma; Lacunza, Ana Betina; Levín, Mariel; Estévez Suedan, Alejandro

  2005-01-01

  La adolescencia es un período de importantes cambios físicos y psicológicos. Se investigaron las estrategias de afrontamiento es adolescentes de contexto socioeconómico bajo, en relación con el nivel de Bienestar Psicológico. Desde un modelo de la salud se analizó cómo los jóvenes afrontan de un modo más eficiente y adaptativo las demandas que se les presentan. Se fundamenta la importancia atribuida al tema por considerar las estrategias de afrontamiento como posib...

 18. Calidad microbiológica de productos cárnicos analizados en el Laboratorio de Microbiología de Alimentos de la Fundación CIEPE, Venezuela. Período 2008-2012

  OpenAIRE

  Ingrid Orozco; José Ávila Ramírez

  2013-01-01

  El consumo de productos cárnicos en Venezuela en los últimos años ha fluctuado. Para garantizar la calidad e inocuidad de dicho rubro es necesario realizar análisis microbiológicos según las características específicas de cada producto. En el período comprendido entre enero 2008 y diciembre 2012 el Laboratorio de Microbiología de la Fundación CIEPE analizó 4.724 muestras de alimentos y agua, entre las cuales, 560 muestras correspondieron a carnes curadas no enlatadas y embutidos a las que se ...

 19. RESISTENCIA AL CORTE EN DISCONTINUIDADES CON DIFERENTES GRADOS DE RUGOSIDAD

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Javier Fernando Camacho Tauta

  2009-01-01

  Full Text Available En esta investigación se realizaron ensayos triaxiales sobre rocas artifi ciales elaboradascon un mortero (arena, cemento y agua de diferente resistencia. Se incluyeron cilindros sin y con una discontinuidad orientada a 60° con respecto al eje horizontal y tres diferentes grados de rugosidad, (pulida plana, pulida ondulada y ondulada. Se determinaron los parámetros de resistencia de las probetas de mortero y se analizó la infl uencia de los diferentes grados de rugosidad utilizando el criterio de Barton, obteniendo el coefi ciente de rugosidad de la discontinuidad.

 20. Predicción temporal de la epidemia de dengue en colombia: dinámica probabilista de la epidemia

  OpenAIRE

  Rodriguez, Javier; Correa, Catalina

  2013-01-01

  Objetivo Estudiar la dinámica geométrica del número de casos anuales de Dengue registrados en Colombia durante los años 1990–2006 haciendo una analogía con una caminata al azar probabilista.Métodos Se analizó matemáticamente la dinámica de la epidemia de Dengue en Colombia desde 1990 hasta el 2006 como una caminata al azar probabilista, construyendo el espacio total de probabilidades para la dinámica para analizar el comportamiento probabilista de aumentos y disminuciones consecutivos y el co...

 1. Limitaciones del IMC como indicador exclusivo de estado nutricional

  OpenAIRE

  Moreno Romero, Susana; Dipierri, José Edgardo; Marrodán, María D.

  2007-01-01

  El presente trabajo tiene como objetivo determinar el potencial diagnóstico y las limitaciones del uso del Índice de Masa Corporal como único indicador del estado nutricional. Para ello se analizó una muestra constituida por 2155 sujetos de ambos sexos, con edades comprendidas entre los 6 y 18 años y pertenecientes a tres poblaciones jujeñas que difieren en ubicación altitudinal y nivel socieconómico (NSE): 1.) Susques, localidad rural situada a 3675 m.s.n.m; 2.) Alto Comedero, barrio perifér...

 2. La Pseudotsuga menziesii en Guipúzcoa

  OpenAIRE

  Aunós Gómez, Álvaro

  1988-01-01

  Se describe el comportamiento de la "Pseudotsuga menziesii" en la provincia de Guipúzcoa, analizándose su evolución y las respuestas de esas masas a los tratamientos culturales practicados. Por último, se ofrecen unas orientaciones sobre la selvicultura a aplicar. On décrit les comportement de la "Pseudotsuga menziesii" dans la province de Guipúzcoa, en analysant son évolution et les réponses de ces masses aux traitements culturels practiqués. Finalement, on propose des orientations sur la...

 3. Salud y conductas relacionadas con la salud según la atracción y la conducta sexual

  OpenAIRE

  Pérez, Glòria; Martí-Pastor, Marc; Gotsens, Mercè; Bartoll, Xavier; Diez, Elia; Borrell, Carme

  2015-01-01

  Objetivo: Describir la salud percibida, la salud mental y algunas conductas relacionadas con la salud según la atracción y la conducta sexual en los residentes en Barcelona en 2011. Métodos: Se analizó la salud percibida y mental, los trastornos crónicos y las conductas relacionadas con la salud, en 2675 personas de 15 a 64 años de edad teniendo en cuenta la atracción y la conducta sexual en el marco de la Encuesta de Salud de Barcelona 2011. Se ajustaron modelos multivariados de regresión...

 4. Estado de salud y nutrición de los adultos mayores en México: resultados de una encuesta probabilística nacional Health and nutrition status of older adults in Mexico: results of a national probabilistic survey

  OpenAIRE

  Teresa Shamah-Levy; Lucía Cuevas-Nasu; Verónica Mundo-Rosas; Carmen Morales-Ruán; Leticia Cervantes-Turrubiates; Salvador Villalpando-Hernández

  2008-01-01

  OBJETIVO: Describir el estado de salud y nutrición de los adultos mayores en México. MATERIAL Y MÉTODOS: Se analizó la información de 5 480 adultos >60 años de edad de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT 2006). Se obtuvieron prevalencias, medias e intervalos de confianza al 95% tras ajustar por el efecto del diseño. RESULTADOS: Hasta 40% de los adultos mayores carece de seguridad social y 2% padece desnutrición; la anemia afecta dos veces más a las mujeres que a los hombres (34...

 5. Impacto del cambio climático en la producción de papa y maíz en la comunidad de Pululahua

  OpenAIRE

  Pilco Orellana, Zoila Patricia

  2017-01-01

  El objetivo de esta investigación fue analizar si existe un impacto en la producción de maíz y papa en la comunidad de Pululahua, frente al cambio climático, por lo que se recopiló información a través de la gente y se analizó con la matriz de CRISTAL, las principales amenazas climáticas fueron: sequia, cambio en el periodo de lluvias y vientos fuertes; los impactos de estas amenazas: la perdida de los cultivos, biodiversidad, incremento de enfermedades en el ganado, menores ingresos, migraci...

 6. Modelo de competencias del profesor de medicina Competencies model of medical teacher

  OpenAIRE

  A. Martínez-González; J. López-Bárcena; P. Herrera Saint-Leu; J. Ocampo-Martínez; I. Petra; G. Uribe-Martínez; M.C. García-Sahagún; S. Morales-López

  2008-01-01

  Objetivo. Generar el modelo de competencias del profesor para ejercer la docencia de alto nivel en Medicina. Materiales y métodos. Para generar el modelo se analizó la bibliografía, el propósito del plan de estudio por competencias y se utilizó el método Developing a Curriculum (DACUM), con la participación de 35 expertos que integraron mediante consenso el trabajo que debe realizar un docente de medicina para cumplir con éxito el propósito del plan de estudio. Resultados. Se identificaron la...

 7. Evaluación retrospectiva de la tasa de preñez obtenida por transferencia de embriones en diferentes cruces bovinos en el municipio de Puerto Araujo, Santander, Colombia (Retrospective analysis of pregnancy rate after embryo transfer on F1 cows.)

  OpenAIRE

  Ariza Luis Edgardo; Camacho Wilson; Serrano-Novoa César Augusto

  2006-01-01

  El presente trabajo analizó los datos obtenidos en los años 1999-2001 para evaluar el mejor cruce como receptora en un programa de Transferencia de Embriones (T.E.), donde se usan principalmente animales F1 como Limbrah, Simbrah, Brabon, Brangus y Girolando. Se contó con una población de 1166 receptoras transferidas, de los cruces anteriormente señalados, de las cuales 577 se realizaron con embriones en fresco y 589 con embriones congelados en glicerol o etilenglicol. Después de tran...

 8. Actividad antiurolítica del extracto etanólico de propóleo ayacuchano en ratas

  OpenAIRE

  López-Cabanillas, Rita; Facultad de Medicina, Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Lima, Perú. Sociedad Científica de San Fernando. Facultad de Medicina, Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Lima, Perú. Estudiante de Medicina.; Huayanay-Conde, Ronal; Facultad de Medicina, Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Lima, Perú. Estudiante de Medicina; Gonzales, Cinthya; Facultad de Medicina, Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Lima, Perú. Sociedad Científica de San Fernando. Facultad de Medicina, Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Lima, Perú. Estudiante de Medicina.; Maguiña, Mahli; Facultad de Medicina, Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Lima, Perú. Sociedad Científica de San Fernando. Facultad de Medicina, Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Lima, Perú. Estudiante de Medicina.; Granados, Italo; Facultad de Medicina, Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Lima, Perú. Sociedad Científica de San Fernando. Facultad de Medicina, Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Lima, Perú. Estudiante de Medicina.; Ccasani, Mila; Facultad de Medicina, Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Lima, Perú. Sociedad Científica de San Fernando. Facultad de Medicina, Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Lima, Perú. Estudiante de Medicina.; Laguna, Astrid; Facultad de Medicina, Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Lima, Perú. Estudiante de Medicina.; León, Ernesto; Facultad de Medicina, Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Lima, Perú. Estudiante de Medicina.; Romero-Caballero, Nuria; Facultad de Medicina, Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Lima, Perú. Estudiante de Medicina.; Chacón, Jessenia; Facultad de Medicina, Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Lima, Perú. Estudiante de Medicina.

  2017-01-01

  Objetivos. Determinar la actividad antiurolítica del extracto etanólico de propóleo ayacuchano en un modelo preventivo de urolitiasis inducido en ratas. Materiales y métodos. Se estudiaron 45 ratas albinas macho Sprague-Dawley. El efecto antiurolítico se analizó en cinco grupos de seis animales: blanco, control (1 mL de etilenglicol al 5% y 1 mL cloruro de amonio al 5%) y tres grupos tratados con el extracto etanólico de propóleo a dosis diaria de 250, 350 y 500 mg/Kg. Las sustancias fueron a...

 9. Implicaciones del empleo del Asulam en pastizales y su impacto en el ecosistema

  OpenAIRE

  Muñoz, A.; Hernando, F.; González-Murúa, C.; Sánchez-Díaz, M.

  2011-01-01

  El objetivo de este trabajo ha sido investigar el comportamiento de dos leguminosas bajo la acción del herbicida arilcarbámico, asulam, así como el impacto de este herbicida en el ecosistema acuático. Se ha estudiado el contenido de clorofilas y la respuesta estomática de Medicago sativa y Trifolium pratense a tres dosis (0,1 %, 1 % y 10 %) de asulam. La influencia de este herbicida en el medio acuático se ha estimado a concentraciones de 1, 10 y 20 ppm, analizándose el efecto que producen en...

 10. PERFIL BIOSOCIAL DE LAS USUARIAS QUE DEMANDAN LA PÍLDORA DE ANTICONCEPCIÓN DE EMERGENCIA EN UN CENTRO DE SALUD DE SANTIAGO, 2006-2007

  OpenAIRE

  Escobar L,Bárbara; Román J,Carolina; Muñoz T,Carla; López A,Fanny

  2008-01-01

  Antecedentes: En Chile aproximadamente 475.297 mujeres se encuentran expuestas al riesgo de embarazos no deseados y abortos provocados, ya sea porque usan anticonceptivos de baja eficacia o no los usan. Objetivos: Conocer el perfil biosocial de las usuarias que demandan la pildora de anticoncepción de emergencia, una vez que ésta estuvo disponible para las beneficiarías de los Consultorios de Atención Primaria del Servicio de Salud. Métodos: Se analizó las características sociodemográficas y ...

 11. ESTUDIO EXPLORATORIO DE LAS CARACTERÍSTICAS PSICOMÉTRICAS DEL PORTRAIT VALUES QUESTIONNAIRE EN EL CONTEXTO DE CÓRDOBA – ARGENTINA/ EXPLORATORY STUDY OF THE PSYCHOMETRIC CHARACTERISTICS OF THE PORTRAIT VALUES QUESTIONNAIRE IN CORDOBA, ARGENTINA/ ESTUDO EXPLORATÓRIO DAS CARACTERÍSTICAS PSICOMÉTRICAS DO PORTRAIT VALUES QUESTIONNAIRE NO CONTEXTO DE CÓRDOBA – ARGENTINA

  OpenAIRE

  Débora Imhoff; Silvina Brussino

  2013-01-01

  El estudio analizó algunas propiedades psicométricas del Portrait Values Questionnaire, instrumento de medición de valores humanos en su versión de 21 ítems (Schwartz & Rubel-Lifschitz, 2009), en una muestra no aleatoria de 419 ciudadanos cordobeses (Argentina), con una media de edad de 34.81 y una desviación típica de 10.16. Para evaluar la evidencia de estructura y de consistencia interna se realizó un análisis factorial exploratorio y se estimó el coeficiente alfa de Cronbach, respectivame...

 12. Caracterización de los pacientes críticos ventilados en la Fundación Santa Fe de Bogotá 2009 a 2013

  OpenAIRE

  Gómez Cortés, Leonardo Andrés; Bernal Ramírez, Omar Javier

  2013-01-01

  Objetivo: Caracterizar a los pacientes que recibieron ventilación mecánica en las unidades de cuidado intensivo (UCI) de la Fundación Santa Fe de Bogotá entre los años 2009 y 2013. Metodología: Se analizó una cohorte retrospectiva de los pacientes en UCI que requirieron soporte ventilatorio mecánico al ingreso a la unidad independientemente de la causa. Resultados: La media de edad de los pacientes fue 63,83 años; el diagnóstico más frecuente de ingreso fue revascularización miocárdi...

 13. Análisis del proceso de construcción de la Democracia en el Estado de la República Democrática Federal de Etiopía como instrumento de poder del Primer Ministro Meles Zenawi. Periodo 1994 -2010.

  OpenAIRE

  Gómez Hernández, Cindy Catalina

  2013-01-01

  La presente monografía pretende estudiar la reproducción de una estructura autoritaria de poder, bajo un régimen político democrático en el mandato del ex Primer Ministro Meles Zenawi en Etiopía. Para esto se analizó los factores que han imposibilitado la construcción de la democracia y han hecho perdurar prácticas autoritarias en el gobierno etíope a la luz de la Teoría de la Estructuración de Anthony Giddens y el concepto de Patrimonialismo.

 14. INTELIGENCIA MUSICAL, RENDIMIENTO ESCOLAR Y DESARROLLO INTEGRAL EN EDUCACIÓN PRIMARIA

  OpenAIRE

  de la Villa-Santotomás, Lorena

  2014-01-01

  Con esta investigación se pretende diseñar un programa de intervención para mejorar la inteligencia musical y la discriminación auditiva, potenciando el rendimiento escolar y el resto de inteligencias. En primer lugar, se utilizó una muestra de 30 alumnos de segundo de Primaria. Se analizó el nivel de desempeño de las distintas inteligencias a través del Cuestionario de Inteligencias Múltiples (Armstrong, 2001). En segundo lugar, se evaluó el nivel de discriminación auditiva co...

 15. Acogimiento residencial : problemas emocionales y conductuales

  OpenAIRE

  Delgado Magro, Lorena

  2012-01-01

  En esta investigación se analizó la prevalencia de problemas emocionales y conductuales en niños en acogimiento residencial así como la influencia del tiempo de institucionalización. La muestra estuvo compuesta por 26 niños de ambos sexos en situación residencial y 45 niños que vivían con sus familias emparejados según edades y sexo. El instrumento de evaluación empleado fue el Behavior Assessment System for Children, BASC: autoinforme, formas padres y profesores. Se encontraron más problemas...

 16. BIODIESEL A PARTIR DE BIOETANOL Y ACEITE DE PALMA. ESTUDIO TECNOECONÓMICO

  OpenAIRE

  JENNYFER RAMOS-ABRIL; JUAN CORTÉS-GÓMEZ; NILSON MARRIAGA-CABRALES

  2010-01-01

  El biodiesel representa una alternativa tecnológica para disminuir el consumo de combustibles fósiles. La transesterificación de aceites vegetales con metanol es la ruta más utilizada industrialmente por presentar alta conversión de triglicéridos y por la disponibilidad y precio de este alcohol. El metanol proviene fundamentalmente de metano, un insumo fósil, mientras que el bioetanol es renovable por lo que su uso representaría una mejor opción ambiental. Se analizó la prefactibilidad técnic...

 17. Estructura trófica de los copépodos pelágicos en el Océano Pacifico Oriental Tropical

  OpenAIRE

  López Ibarra, Gladis Angélica

  2008-01-01

  Gran parte de la productividad secundaria marina es aportada por los copépodos, estos destacan dentro del zooplancton marino por su diversidad y abundancia, puede llegar a constituir un 80 % de la biomasa zooplanctonica. Probablemente el principal papel ecológico de esta comunidad es la transferencia de energía entre los niveles tróficos primarios y los sucesivos en las redes tróficas. En este estudio se analizó la estructura trófica de la comunidad de copépodos pelágicos en el Océano Pacifi...

 18. Mortalidad por violencias y su impacto en la esperanza de vida: una comparación entre México y Brasil

  OpenAIRE

  González-Pérez, Guillermo Julián; Vega-López, María Guadalupe; Souza, Edinilsa Ramos de; Pinto, Liana Wernersbach

  2017-01-01

  Resumen A partir de datos oficiales, se analizó la mortalidad por violencias (MV):homicidio, suicidio, eventos de intención no determinada e intervención legal, en Brasil y México y su impacto en la esperanza de vida (EV) entre los trienios 2002-04 y 2012-14, y se identificó los grupos etarios en los años de esperanza de vida perdidos (AEVP) por estas causas. Se construyeron tablas de vida abreviadas para los dos países, por sexo, para ambos trienios; esto permitió calcular la EV temporaria e...

 19. Influencia de las patologías en los indicadores de edad adulta del coxal: estudio preliminar

  OpenAIRE

  Rissech, Carme; Schmitt, Aurore; Malgosa, Assumpció; Cunha, Eugénia

  2004-01-01

  Para valorar la incidencia de algunas patologías (artritis reumatoide, artritis crónica juvenil, espondilitis anquilosante, artritis psoriásica, síndrome de Reiter, y tuberculosis ) en los indicadores de edad del coxal adulto, se realizó una revisión bibliográfica de los datos clínicos actuales. También se analizó la relación de la pérdida ósea de las variables de la superficie auricular y el acetábulo. Para ello fueron utilizados 43 individuos de la Colecção de Esqueletos I...

 20. Caracterización de caucho reciclado proveniente de SCRAP y de neumáticos fuera de uso para su potencial aplicación como materia prima

  OpenAIRE

  Criollo Salamea, Andrés Xavier

  2014-01-01

  El presente trabajo ha puesto en conocimiento el porcentaje de contaminación y a su vez el reciclaje que tiene los NFU a nivel mundial, con planificaciones y desarrollo de maquinarias han hecho posible la obtención de una Fibra de NFU, la misma que puede ser aplicada en productos útiles para la humanidad. Como siguiente paso se estudió la manera de re-vulcanizar las F-NFU mezclando con un aditivo que ayude con en el proceso de vulcanizado, con el desarrollo de probetas se analizó las propieda...

 1. Manifestaciones del bullying en la Preparatoria Agrícola. Universidad Autónoma de Chapingo, México

  OpenAIRE

  Rosalva Ruiz-Ramírez; Cristina Sánchez-Romero; Emma Zapata-Martelo; José Luis García-Cué; Ma. Antonia Pérez-Olvera; Beatriz Martínez-Corona; Gustavo Rojo-Martínez

  2017-01-01

  El objetivo de la presente investigación fue analizar las manifestaciones del bullying que los estudiantes reciben, hacen u observan en la Preparatoria Agrícola de la Universidad Autónoma de Chapingo ubicada en el Estado de México, México. La metodología fue de corte cuantitativo. Se aplicó un cuestionario a una muestra de 112 estudiantes (43 mujeres y 69 hombres). La información se analizó a través de estadísticos descriptivos univariados y análisis de corre...

 2. Aportes al conocimiento de los cromosomas holocíneticos de Hemiptera: estudios citogenéticos y evolutivos en especies de Cimicomorpha

  OpenAIRE

  Poggio, María Georgina

  2012-01-01

  El presente trabajo de Tesis Doctoral se basa en el estudio citogenético clásico, molecular y evolutivo de especies de insectos hematófagos y predadores pertenecientes a las familias Cimicidae y Reduviidae del infraorden Cimicomorpha (Hemiptera: Heteroptera), que se caracterizan por presentar cromosomas holocinéticos. Se analizó el complemento cromosómico, el desarrollo meiótico masculino, el contenido, distribución y composición de la heterocromatina y el número y la localización de los gene...

 3. Ethnographical museum as educational space: case of open-air museum in lithuania

  OpenAIRE

  Levickaitė, Inga

  2006-01-01

  Tyrimo objektas – etnografinio muziejaus kaip ugdymo erdvės funkcionavimas. Tyrimo tikslas – pasitelkus Lietuvos liaudies buities muziejuje taikomų eksponavimo formų, priemonių, rengiamų edukacinių programų analizę, atskleisti etnografinio muziejaus kaip ugdymo erdvės funkcionavimo specifiką. Tikslui įgyvendinti siekiama šių uždavinių: 1. išsiaiškinti prioritetines muziejų veiklos kryptis Lietuvos muziejų veiklą reglamentuojančiuose dokumentuose ir atskleisti Lietuvos liaudies buities muzieja...

 4. Frecuencia de hemoparásitos en bovinos del bajo Cauca y alto San Jorge. 2000 – 2005

  OpenAIRE

  Herrera, Mariana; Soto, Ángela; Urrego, Viviana; Rivera, Gloria; Zapata, Mario; Rios, Leonardo

  2008-01-01

  Objetivo. Determinar la frecuencia de hemoparásitos en los bovinos evaluados por microscopía directa en el laboratorio Lavebac- ASOGAUCA. Materiales y métodos. Se aplicó un modelo epidemiológico cuyo diseño de investigación fue transeccional de tipo descriptivo retrospectivo transversal. Se analizó la totalidad de los datos de los últimos 5 años, proporcionados por el laboratorio Lavebac que presta su servicio a las regiones del Bajo Cauca Antioqueño y Córdoba. Se realizó un análisis de tende...

 5. Practical solutions for the use of inbound marketing. Case analysis of „Beatos virtuvė“

  OpenAIRE

  Kalvaitytė, Inga

  2017-01-01

  Darbo tikslas – remiantis įtraukiamojo marketingo mokslinės literatūros analize ir „Beatos virtuvės“ atvejo tyrimo rezultatais, parengti įtraukiamojo marketingo taikymo projektinius sprendimus. Teorinėje darbo dalyje analizuojama įtraukiamojo marketingo samprata, ypatumai, etapai, pagrindinės priemonės ir įtraukiamojo marketingo poveikis organizacijos rezultatams. Analitinėje baigiamojo darbo dalyje pateikiama kokybinės „Beatos virtuvės“ turinio analizės ir internetinės apklausos tyrimo...

 6. As percepções dos estudantes mineiros sobre a incidência de comportamentos de indisciplina em sala de aula: um estudo baseado nos dados do SIMAVE/PROEB 2007

  OpenAIRE

  Silva,Luciano Campos da; Matos,Daniel Abud Seabra

  2014-01-01

  El artículo es fruto de una investigación que utiliza survey, la cual investigó las percepciones de los estudiantes de escuelas públicas de Minas Gerais respecto a las incidencias de los comportamientos disruptivos en el aula y analizó cómo ciertos factores se asocian con conductas disruptivas: el nivel de enseñanza, el sexo de los estudiantes, el nivel socioeconómico, la brecha educacional, la competencia en lengua portuguesa y en matemáticas y las prácticas pedagó - gicas de los maestros. U...

 7. Efecto del TLC Colombia – Chile en la balanza comercial (bienes) de Colombia: 2010 – 2013

  OpenAIRE

  Urrutia Tinjaca, Sandra Marcela; Vargas Pulido, William Ernesto

  2016-01-01

  Determinando el efecto del Tratado de Libre Comercio Colombia – Chile, en el crecimiento de la balanza comercial (bienes) de Colombia, en el periodo comprendido entre 2010 – 2013, se evidenció que los dos países presentan sectores productivos similares. Las dos economías en la actualidad tienen TLC firmado con Estados Unidos y la Unión Europea, asimismo forman parte de grupos económicos como la ALADI. En este documento se analizó cómo ha sido el comportamiento de la economía colombiana, al ha...

 8. Condiciones locales de producción de conocimientos e internacionalización científica : un análisis en términos de "capacidades de internacionalización" y ''condiciones institucionales de internacionalización''. El caso del FISFARVET – UNCPBA (2003-2011)

  OpenAIRE

  López, María Paz

  2015-01-01

  López, M. P. (2015). Condiciones locales de producción de conocimientos e internacionalización científica: un análisis en términos de "capacidades de internacionalización" y "condiciones institucionales de internacionalización". El caso del FISFARVET – UNCPBA (2003-2011) (Tesis de Doctorado). Universidad Nacional de Quilmes, Bernal, Argentina. La presente tesis analizó la influencia de las condiciones locales de producción de conocimientos en la internacionalización científica de los grupo...

 9. Autodeterminación y autismo: algunas claves para seguir avanzando

  OpenAIRE

  Palomo Seldas, Rubén

  2004-01-01

  El siguiente trabajo analiza la situación actual en el campo del autismo, profundizando especialmente en el ámbito de la autodeterminación en las personas con autismo. Se discute la importancia central de esta dimensión para la mejora de la calidad de vida de estas personas y, basándose en el Modelo Funcional de la Autodeterminación de Whemeyer (2002), se ofrecen diferentes ideas sobre cómo aumentar las capacidades de las personas con autismo, fomentar sus oportunidades de desarrollo y analiz...

 10. Análisis matemático de un panel solar fotovoltaico de silicio.

  OpenAIRE

  Cata Sánchez, Jefferson Eusebio; Rodríguez Sócola, Fulton Mijail

  2015-01-01

  Los sistemas fotovoltaicos surgen a partir de un sistema teórico, referido a la energía y sus diversas fuentes. En el presente trabajo se analizó el funcionamiento de un panel fotovoltaico del elemento silicio, el cual actúa como semiconductor y es el componente principal de una celda de energía fotovoltaica, entendida como la capacidad para transformar la energía solar en energía eléctrica. El proceso investigativo consistió en determinar las incidencias entre las variables de entrada y de s...

 11. Prevalencia serológica del síndrome reproductivo y respiratorio porcino (prrs) en cerdos de explotaciones extensivas de colombia

  OpenAIRE

  Mogollón, J. D.; Rincón, M. A.; Peña, N. B.; Lora, A. M.

  2010-01-01

  El presente trabajo tuvo como objetivo actualizar en el país la situación de la infección por el virus del Síndrome reproductivo y respiratorio porcino (PRRS). Los departamentos incluidos en el estudio fueron aquellos donde se manejan producciones extensivas o de traspatio. Las muestras fueron tomadas de forma aleatoria en los mataderos de cada departamento, analizándose un total de 1.658 sueros, los cuales fueron clasiicados, hasta donde fue posible, de acuerdo a las categorías productivas (...

 12. PREVALENCIA SEROLÓGICA DEL SÍNDROME REPRODUCTIVO Y RESPIRATORIO PORCINO (PRRS) EN CERDOS DE EXPLOTACIONES EXTENSIVAS DE COLOMBIA

  OpenAIRE

  MC Cruz; JD Mogollón; MA Rincón; NB Peña; S Ruiz; AM Lora

  2006-01-01

  El presente trabajo tuvo como objetivo actualizar en el país la situación de la infección por el virus del Síndrome reproductivo y respiratorio porcino (PRRS). Los departamentos incluidos en el estudio fueron aquellos donde se manejan producciones extensivas o de traspatio. Las muestras fueron tomadas de forma aleatoria en los mataderos de cada departamento, analizándose un total de 1.658 sueros, los cuales fueron clasiicados, hasta donde fue posible, de acuerdo a las categorías productivas (...

 13. Análisis de la frecuencia de cefalea pospunción de la duramadre y tratamiento más común en el Hospital General de México

  OpenAIRE

  López-Herranz, P.

  2014-01-01

  Objetivo: Analizar la frecuencia de cefalea pospunción de la duramadre (CPPD) y el tratamiento más utilizado para esta complicación anestésica en los quirófanos centrales del Hospital General de México. Método: Estudio retrospectivo, transversal, observacional y descriptivo. Se revisaron las hojas de anestesia de mujeres y hombres, con técnica anestésica de bloqueo epidural y punción accidental de la duramadre. Se analizó la presentación de cefalea pospunción dural y el tratamiento más fre...

 14. La rehabilitación en el deporte

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Olmo Navas, Jesús

  2000-02-01

  Full Text Available Las lesiones deportivas presentan una creciente prevalência, asociada con el aumento de la práctica deportiva. Tanto a niveles de competición como recreacionales, se constata una demanda del deportista para volver a la actividad de la forma más rápida y funcional posible. Se examinan en este trabajo las características de la lesión de aparato locomotor en el deporte, y las peculiaridades del proceso de rehabilitación tras el tratamiento inicial, analizándose los actuales procedimientos e infraestructura empleados para su desarrollo, desde una perspectiva multidisciplinar.

 15. La salinidad y la distribución espacial de la ictiofauna en el estuario del Río de la Plata

  OpenAIRE

  Rico, M.R.

  2000-01-01

  Los ecosistemas estuariales se caracterizan por su alta productividad, baja diversidad biológica y fluctuaciones impredecibles de salinidad. A su vez, la distribución espacial de su ictiofauna resulta en general suficientemente explicada por los patrones de distribución de la salinidad. En particular, en el estuario del Río de la Plata (35° 00' S y 55° 30' W) que presenta una marcada estratificación vertical de densidad, dominada por la salinidad, se analizó cuantitativamente la relación entr...

 16. Chemical composition and fungicidal activity of the essential oil of Thymus vulgaris against Alternaria citri

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Erica A. Soto Mendívil

  2006-01-01

  Full Text Available Se analizó químicamente el aceite esencial de tomillo (Thymus vulgaris L. por Cromatografía de Gases/Espectroscopia de Masas y se evaluó su actividad fungicida. Los principales constituyentes fueron borneol (28.4%, timol (16.6%, carvacrol metil eter (9.6%, camfeno (6.9%, α-humulene (6.4% y carvacrol (5.0%. Las pruebas de actividad fungicida (in vitro indicaron que la concentración de 1000ppm del aceite esencial de tomillo fue efectivo para inhibir a Alternaria citri, cuando se adicionó al medio de cultivo agar papa dextrosa

 17. Capacidad antioxidante y cuantificación de polifenoles extractables in vitro en algas de consumo alimentario

  OpenAIRE

  Turmo Ibarz, Ana

  2016-01-01

  Las algas componen un alimento de gran valor nutritivo siendo un gran aporte de vitaminas (B1, B2, B12, C, A, E) y minerales (calcio, hierro). Son un producto en auge que su composición y bioaccesibilidad aún no está estandarizadas en tablas nutricionales. Es por ello que se analizó el contenido en polifenoles extractables, la capacidad antioxidante y el grado de inhibición de la digestión enzimática del almidón en extractos químicos y extractos fisiológicos in vitro de las algas: Espagu...

 18. Estado actual de la programación del riego en limonero mediante medidas del estado hídrico

  OpenAIRE

  Moreno, F.; Ortuño, M.F.; García-Orellana, Y.; Alarcón, J.J.; Conejero, W.; Nicolás, E.; Fernández, J.E.; Martín-Palomo, M.J.; Torrecillas, A.

  2007-01-01

  En el presente trabajo se realiza una visión sobre aspectos relativos a la utilización de medidas continuas del estado hídrico del limonero en la programación del riego. Para ello, se analizó, la sensibilidad de distintos indicadores del estado hídrico medidos de forma continua o discontinua en las plantas, su significado fisiológico, la obtención de niveles de referencia de los indicadores y los primeros resultados sobre programación de riego. Peer Reviewed

 19. Utilización del hormigón con árido reciclado en la ciudad de Barcelona

  OpenAIRE

  Etxeberria Larrañaga, Miren

  2011-01-01

  Debido a la necesidad de introducir áridos reciclados en el mercado y concretamente en Barcelona, se realizó un exhaustivo trabajo experimental en el laboratorio de Materiales de Construcción donde se determinaron las propiedades físico- químico mecánico de los áridos reciclados producidos de las dos plantas más importantes pertenecientes a Gestora de Runes de Catalunya s.a. (GRC) y se analizó el comportamiento de hormigones fabricados con áridos gruesos reciclados. A partir de los resulta...

 20. Implantación de la Metodología 5S a la mejora de la calidad y la productividad

  OpenAIRE

  Moral Monclús, Ana Isabel

  2005-01-01

  La implantación de la Metodología 5S en Befesa TLI en la delegación de Tarragona, empresa de servicios medio ambientales del grupo ABENGOA; surge por la necesidad de mejorar el estado de las instalaciones de almacenaje y de conseguir un mejor mantenimiento de las mismas. Se analizó la situación inicial de las instalaciones y se estudiaron diferentes sistemas de gestión de calidad, decidiéndose finalmente por la Metodología 5S, el motivo principal fue su bajo coste tanto en la implantación ...

 1. La percepción de beneficios y de mejora del equilibrio motriz en programas de actividad física en la tercera edad

  OpenAIRE

  Castañer, Marta; Saüch, Glòria; Prat, Queralt; Camerino, Oleguer; Anguera Argilaga, María Teresa

  2016-01-01

  Nuestro objetivo es estudiar la percepción de los beneficios y de la mejora del equilibrio motriz que tienen los participantes de la tercera edad en un programa de actividad física. Realizamos un enfoque mixed methods de tipo embedded design de los datos obtenidos de la observación sistematizada de los patrones motrices que generan programas dirigidos a este colectivo; la administración de un test estandarizado de equilibrio en geriatría y un cuestionario validado. Se analiz...

 2. MANEJO DE RESIDUOS DE Eucalyptus grandis Hill ex Maiden EN SITIOS CONTRASTANTES

  OpenAIRE

  Ana Maria Lupi; Teresa Boca; Maria De Los Angeles Garcia; Diana Diaz; Luciana Ingaramo

  2017-01-01

  En la región NE de Argentina existe poca información sobre el impacto que tienen las diferentes alternativas de manejo de residuos de la cosecha forestal sobre las propiedades edáficas. En este estudio se analizó el efecto a corto plazo de sistemas de manejo de residuos de la cosecha de Eucalyptus grandis Hill ex Maiden, sobre la concentración del carbono orgánico total del suelo (COT) y la fracción particulada (COP), su estado estructural y la conductividad hidráulica saturada. El estu...

 3. Norma percibida de consumo de marihuana en los pares de estudiantes universitarios

  OpenAIRE

  Cazenave,Angélica; Cunningham,John; Brands,Bruna; Strike,Carol; Wright,Maria da Gloria Miotto

  2009-01-01

  En este estudio se describe la relación entre la norma percibida del consumo de marihuana en los pares y el consumo real informado por alumnos de una universidad chilena. Se trata de un estudio cuantitativo, multicéntrico y transversal. Participaron 449 estudiantes previa firma del consentimiento informado. La información se recolectó con un cuestionario autoaplicado y se analizó con el programa SPSS 15.0. Fue encontrado que la mayoría son mujeres solteras, entre 20 y 21 años de edad, estudia...

 4. Norma percibida de consumo de marihuana en los pares de estudiantes universitarios Norma percebida de consumo de maconha sobre os pares de estudantes universitários Perceived norm for marijuana use among university student peers

  OpenAIRE

  Angélica Cazenave; John Cunningham; Bruna Brands; Carol Strike; Maria da Gloria Miotto Wright

  2009-01-01

  En este estudio se describe la relación entre la norma percibida del consumo de marihuana en los pares y el consumo real informado por alumnos de una universidad chilena. Se trata de un estudio cuantitativo, multicéntrico y transversal. Participaron 449 estudiantes previa firma del consentimiento informado. La información se recolectó con un cuestionario autoaplicado y se analizó con el programa SPSS 15.0. Fue encontrado que la mayoría son mujeres solteras, entre 20 y 21 años de edad, estudia...

 5. Religinio turizmo plėtros galimybės Lietuvos turizmo rinkoje

  OpenAIRE

  Macijauskaitė, Indrė

  2010-01-01

  Darbo objektas – Religinis turizmas Lietuvoje. Probleminis (tiriamasis) klausimas: Kokios religinio turizmo plėtros galimybės Lietuvos turizmo rinkoje? Tyrimo tikslas: Ištirti religinio turizmo plėtros galimybes Lietuvos turizmo rinkoje. Rašant darbą buvo išsikelti keturi uždaviniai, kad išanalizuoti religinio turizmo sampratų kaitą ir religinio turizmo vietą Lietuvos turizmo rinkoje buvo atlikta mokslinė ir statistinių duomenų analizė. Išanalizuotos religinio turizmo galimybės Liet...

 6. Wpływ rozszerzenia Unii Europejskiej na stan rynku wołowiny w Polsce

  OpenAIRE

  Bąk-Filipek, Ewa

  2009-01-01

  The aim of this paper was to show the impact of the European Union’s enlargement on the status of beef market in Poland. The analysis was performed on the basis of data on cattle population and production of cattle live weight for years 2004-2008, changes in the retail trade sector in years 1991-2008 and prices for the period of 2004-2008. / Synopsis. Celem opracowania było wskazanie wpływu integracji z Unią Europejską na stan rynku wołowiny w Polsce. Analizę przeprowadzono w oparciu o dane d...

 7. Rola konfliktu w zarządzaniu projektami realizowanymi w metodyce PMBOK

  OpenAIRE

  Krysiński, Marcin; Miller, Przemysław

  2016-01-01

  W opracowaniu dokonano analizy wpływu konfliktu na projekty, w szczególności projekty informatyczne realizowane metodyką PMBOK2. Zamierzeniem autorów jest ocena możliwości zarządzania konfliktem w projektach realizowanych wg metodyki PMBOK. W pracy wykorzystano takie metody badawcze jak przegląd literatury oraz analizę porównawczą. The paper analyzes the impact of the conflict in the projects, in particular projects implemented based on PMBOK methodology. The intention of th...

 8. Comparación de indicadores de gestión operativa de las empresas públicas de Medellín E. S. P. y empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios que manejan y operan redes de alcantarillado para más de 50.000 clientes

  OpenAIRE

  Agudelo Mejía, Carlos Augusto

  2010-01-01

  La investigación realizada en este trabajo nació a partir de la idea de cómo era posible comparar los resultados operativos con otras empresas de servicio público de alcantarillado con un tamaño importante de clientes en el país. Se diseñó un cuestionario de preguntas para realizar una entrevista con personal operativo sobre las actividades operativas más importantes para la prestación del servicio de alcantarillado. Realizadas las entrevistas se analizó toda la información y se compararon lo...

 9. ¿Quién es la víctima y quién el agresor en la violencia física entre parejas?: estudio epidemiológico en siete ciudades del Perú Who is the victim and who the offender in intimate partner physical violence?: an epidemiological study in seven cities of Peru

  OpenAIRE

  Fabián Fiestas; Ruth Rojas; Alfonso Gushiken; Ernesto Gozzer

  2012-01-01

  Objetivos. Identificar factores asociados con la probabilidad de ser víctima o agresor en violencia física entre parejas. Materiales y métodos. Se analizó la base de datos de una encuesta poblacional aplicada en siete ciudades de Perú (Lima, Arequipa, Huamanga, Trujillo, Cusco, Callao y Maynas). Participaron 6399 hombres y mujeres, de los cuales 3909 refirieron vivir en pareja al momento de la entrevista. Se empleó regresión logística univariada y multivariada para identificar factores asocia...

 10. Evaluación de los sistemas de riego por aspersión en la Comunidad de Regantes "Río Adaja" y propuestas para la mejora del manejo del riego.

  OpenAIRE

  Naroua, Illiassou; Rodríguez Sinobas, Leonor; Sánchez Calvo, Raúl

  2012-01-01

  La evaluación en campo de los sistemas de riego permite conocer el funcionamiento del mismo y establecer criterios de manejo que mejoren la eficiencia y los resultados del riego. En este trabajo se evaluaron en campo trece sistemas de riego por aspersión: diez pivotes centrales, dos de cobertura total y un ramal de avance frontal. Además se analizó la carta de riego propuesta por el fabricante en ocho de los pivotes y en el ramal de avance frontal y se determinó la uniformidad de distribución...

 11. Capacidades físicas condicionales del éxito en lucha: diferencias entre libre olímpica y grecorromana

  OpenAIRE

  López Gullón, José María

  2013-01-01

  Este estudio analizó los componentes del rendimiento físico, psicológico y antropométrico que diferenciaban los luchadores de las modalidades masculina (libre olímpica y grecorromana) y femenina (libre femenina) entre los niveles competitivos de élite y amateur, así como las diferencias en el perfil psicológico, fisiológico, neuromuscular, antropométrico, de velocidad y extensibilidad muscular que podían existir entre las diferentes categorías de peso en un total de 92 luchadores varones y 35...

 12. Capacidades físicas condicionales del éxito en lucha: diferencias entre libre olímpica y grecorromana

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  José María López Gullón

  2013-09-01

  Full Text Available Este estudio analizó los componentes del rendimiento físico, psicológico y antropométrico que diferenciaban los luchadores de las modalidades masculina (libre olímpica y grecorromana y femenina (libre femenina entre los niveles competitivos de élite y amateur, así como las diferencias en el perfil psicológico, fisiológico, neuromuscular, antropométrico, de velocidad y extensibilidad muscular que podían existir entre las diferentes categorías de peso en un total de 92 luchadores varones y 35 mujeres altamente entrenados.

 13. Estudio del clima organizacional y su incidencia en el desempeño laboral del Instituto de la Niñez y la Familia (INFA), en la ciudad de Ambato

  OpenAIRE

  Barrera Palma, Laura Catalina

  2015-01-01

  1. Marco Teórico.-- 2. Metodología.-- 3. Discusión, Análisis y Validación de los Resultados.-- 4. Análisis de los Resultados.-- 5. Conclusiones y Recomendaciones. En el presente trabajo de investigación se analizó las variables del clima organizacional y el desempeño laboral de los servidores públicos del Instituto Nacional de la Niñez y la Familia en la ciudad de Ambato, cuyo propósito es incrementar la eficiencia y calidad de los servicios, fomentando un ambiente de trabajo favorable, as...

 14. Trayectorias Organizacionales y Empoderamiento Comunitario: Un Análisis de Interfaz en Dos Localidades de la Región de la Araucanía Organizational Trajectories and Community Empowerment: An Interface Analysis in Two Communities of the Araucanía Region

  OpenAIRE

  Alba Zambrano; Gonzalo Bustamante; Mauricio García

  2009-01-01

  Se reportan los principales resultados de una investigación cuyo propósito fue indagar sobre las variables psico-socio-culturales presentes en la interfaz entre organizaciones comunitarias de base y agentes públicos que potencian o restringen procesos de empoderamiento organizacional y comunitario. Se empleó una metodología cualitativa, apoyada por el análisis estructural de redes, analizándose en 2 localidades de la región de la Araucanía 4 tipos de organizaciones comunitarias. Los resultado...

 15. Fiscalidad del deporte

  OpenAIRE

  Gamazo Rubio, Isabel

  2015-01-01

  En el presente trabajo se aborda la fiscalidad deportiva analizándola sobre todo en el mundo del fútbol debido a que constituye un auténtico fenómeno de masas en España y prácticamente en todo el mundo. Ello no quiere decir que no se pueda extrapolar al resto de modalidades deportivas. Normalmente conocemos, unos más y otros menos, cómo funciona el ámbito fiscal entorno a nuestra vida, a los ingresos que percibimos por nuestro trabajo, por nuestro pequeño negocio. Pero con el deporte no oc...

 16. AMBIENTE EMPRESARIAL TRANSFRONTERIZO ENTRE LA PROVINCIA DE HUELVA Y LA REGIÓN DEL ALENTEJO

  OpenAIRE

  Plaza-Mejía, María de los Ángeles; Vargas-Sánchez, Alfonso; Casas Novas, Jorge; Sousa, António

  2010-01-01

  En este estudio se ha analizado la evolución del comercio exterior y se han determinado los sectores en los que se mantienen relaciones comerciales transfronterizas regulares entre la provincia de Huelva y la región del Alentejo, así como las empresas que las llevan a cabo, siendo estas actividades económicas, por tanto, las que ofrecen más posibilidades de una cooperación empresarial efectiva. En este sentido, se identifican toda una serie de elementos ligados a la cooperación, siendo analiz...

 17. Estudio del ambiente empresarial transfronterizo entre las regiones del Alentejo (Portugal) y la Provincia de Huelva (España)

  OpenAIRE

  Plaza Mejía, María de los Ángeles; Vargas Sánchez, Alfonso; Sousa, António; Novas, Jorge

  2011-01-01

  En este estudio se ha analizado la evolución del comercio exterior y se han determinado los sectores en los que se mantienen relaciones comerciales transfronterizas regulares entre la provincia de Huelva y la región del Alentejo, así como las empresas que las llevan a cabo, siendo estas actividades económicas, por tanto, las que ofrecen más posibilidades de una cooperación empresarial efectiva. En este sentido, se identifican toda una serie de elementos ligados a la cooperación, siendo analiz...

 18. De las pasiones al conocimiento en Farabeuf, de Salvador Elizondo

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mari Carmen Esquivel-Colín

  2015-01-01

  Full Text Available Se exploraron las diferencias entre filosofía y literatura como modos de razonamiento presentes en la novela de Salvador Elizondo: Farabeuf , y se analizó la manera en que ambas disciplinas se acercan al cuerpo y las pasiones. Se encontró que el erotismo aparece en esa novela como un modo de acceder al conocimiento del alma humana. Así entendida, la verdad que la literatura propone es interior, se aparta del mero razonamiento y exige de su lector la experiencia para ser aprehendida; también ofrece la oportunidad de imaginar la muerte y el erotismo como escapes del mundo.

 19. Dieta y comportamiento alimentario de un grupo de mico maicero Cebus apella de acuerdo a la variación en la oferta de frutos y artrópodos, en la Amazonía colombiana

  OpenAIRE

  Gómez-Posada,Carolina

  2012-01-01

  Se analizó la relación entre la abundancia de artrópodos y frutos maduros, con el comportamiento alimentario y dieta de un grupo de Cebus apella en la Amazonía colombiana durante 1999. La oferta de frutos se midió por transectos fenológicos y la abundancia de artrópodos por capturas manuales. La oferta de ambos recursos varió a lo largo del año, lo que permitió establecer tres períodos de disponibilidad combinada: abundancia, oferta intermedia y escasez. Se completaron 708 horas de seguimient...

 20. AS "PET Baltija" saimnieciskās darbības finanšu analīze un attīstības iespējas

  OpenAIRE

  Strazdiņa, Evija

  2014-01-01

  Bakalaura darba mērķis ir izpētīt un analizēt AS „PET Baltija” finanšu pārskatus no 2007.-2012.gadam, balstoties uz veiktajiem aprēķiniem no dotās finanšu informācijas, analizējot un izdarot secinājumus par uzņēmuma finansiālo stāvokli ietekmējošiem faktoriem un izvirzot priekšlikumus uzņēmuma saimnieciskās darbības veicināšanai un turpmākai attīstībai. Darba gaitā bakalaura darba izstrādāšanai, pielietojot nozīmīgākos finanšu rādītājus, tika secināts, ka uzņēmuma darbību negatīvi ietekmēj...

 1. Kognitīvās disonanses reducēšanas problēma Leona Festingera teorijā un indivīda sociālās pašorganizācijas iespējas: filosofiska analīze.

  OpenAIRE

  Moroza, Agrita

  2011-01-01

  Maģistra darbā „Kognitīvās disonanses reducēšanas problēma Leona Festingera teorijā un indivīda sociālās pašorganizācijas iespējas: filozofiska analīze” tiek analizēta viena no 20. gs. izcilākajiem sociālajiem psihologiem - Leona Festingera kognitīvās disonanses teorija. Darba gaitā parādīts, kā kognitīvās disonanses reducēšanas procesi ir saistīti ar indivīda zināšanu sistēmas veidošanos. Kognitīvās disonanses reducēšanas problēma tiek analizēta no sociālās filozofijas perspektīvas, lai parā...

 2. STUDIU COMPARATIV AL CARACTERISTICILOR DE BAZĂ ALE LIMBAJELOR DE PROGRAMARE ORIENTATE PE OBIECTE

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ala GASNAŞ

  2015-12-01

  Full Text Available În articol se face o analiză comparativă a limbajelor de programare C++, C#, Java, Object Pascal, PHP, JavaScript din punctul de vedere al caracteristicilor Programării Orientate pe Obiecte. Această analiză are un rol important în pro-iectarea curriculară a disciplinei Programarea Orientată pe Obiecte, fiind una din disciplinele fundamentale studiate în cadrul formării iniţiale a specialiştilor IT şi a cadrelor didactice în informatică.COMPARATIVE STUDY OF THE BASIC CHARACTERISTICS OF OBJECT-ORIENTED PROGRAMMING LANGUAGESIn this article is reflected a comparative analysis of the programming languages C ++, C #, Java, Object Pascal, PHP, Javascript in terms of object-oriented programming features. This analysis has an important role in designing curricular discipline Object-oriented programming and is one of the fundamental disciplines covered in the initial training of IT specialists and teachers in computer science.

 3. Amenazas para la salud en el Río Sonora: análisis exploratorio de la calidad del agua reportada en la base de datos oficial de México

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Rolando E Díaz-Caravantes

  2016-04-01

  Full Text Available El 6 de agosto de 2014 ocurrió en el Río Sonora, México, lo que fue llamado "el peor desastre ambiental de la industria minera del país" cuando la mina Buenavista del Cobre derramó alrededor de 40,000 metros cúbicos de lixiviado ácido. Con el fin de avanzar en el conocimiento de las consecuencias de este evento, se analizó la base de datos del monitoreo de la calidad del agua subterránea que aparece en el portal electrónico del Fideicomiso Río Sonora. Por las implicaciones que este evento tiene para la salud, los valores reportados se confrontaron con los límites máximos permisibles establecidos en la Norma Oficial Mexicana vigente. Asímismo, para enriquecer la discusión, se analizó el caso del arsénico, comparando los valores reportados en relación con la Norma Mexicana y con la Guía de calidad para el agua de la Organización Mundial de la Salud.

 4. Validez de constructo de los trastornos de la personalidad del DSM-IV

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  José Luis Besteiro

  2004-01-01

  Full Text Available El objetivo de este estudio cuasi-experimental fue valorar la validez de constructo de los conglomerados de trastornos de la personalidad del DSM-IV y la posible existencia de alguna de las dimensiones propuestas por los modelos factorialesbiológicos de la personalidad. Para ello se analizó la estructura factorial que emerge de un conjunto de medidas clínicas (MCMI-II, de personalidad (BFQ, psicofisiológicas (tasa cardiaca y respuesta dermoeléctrica ante tareas de estrés experimental y neuropsicológicas (tareas informatizadas que evalúan funciones ejecutivas frontales de atención sostenida, flexibilidad mental y formación de conceptos: Stroop, CPT y WCST. Se analizó una muestra de 146 sujetos (68 varones y 78 mujeres de edades comprendidas entre 17 y 65 años, diagnosticados con algún trastorno de la personalidad según criterios del DSM-IV. No se ha encontrado ningún factor que responda a alguna de las dimensiones propuestas por los modelos factoriales-biológicos para explicar los trastornos de la personalidad ni a la estructura de conglomerados del DSM-IV. Los resultados no apoyan la validez de constructo de los trastornos de la personalidad del DSM-IV.

 5. Anatomía de la agalla en Ficus benjamina (Moraceae asociada a "thrips" (Tubulifera: Phlaeothripidae

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Axel P Retana-Salazar

  2009-11-01

  Full Text Available Las agallas son reconocidas generalmente como crecimientos anormales de los tejidos afectados por insectos cuando estos realizan la deposición de los huevecillos o se alimentan de los tejidos de la planta. En Ficus benjamina la acción del thrips Gynaikothrips garitacambroneroi al alimentarse de los tejidos de la hoja, provoca una agalla que consiste en el doblamiento de la hoja. En este trabajo se analizó la ultraestructura de secciones de hojas sanas y hojas con agallas de F. benjamina mediante el uso de la microscopia electrónica de barrido. Se analizó la cantidad de estomas por área y no se determinó alteración significativa, aunque se observa menor cantidad de cera cuticular en la superficie del área afectada por la agalla. En la zona de la hoja afectada por G. garitacambroneroi se observó bacilos y hongos y huevecillos de otros organismos, aparentemente invasores. Además, en los tejidos internos de las hojas con agallas se pudo determinar problemas de diferenciación de los mesófilos de empalizada y esponjoso, observándose sólo tejido parenquimático.

 6. Grāmatvedības politika un finanšu pārskats saskaņā ar Starptautiskajiem grāmatvedības standartiem un Vācijas grāmatvedības standartiem

  OpenAIRE

  Vārava, Inga

  2007-01-01

  Darba mērķis ir Starptautisko grāmatvedības standartu un Vācijas grāmatvedības standartu analīze un salīdzinājums. Informācijas avoti ir Starptautiskie un Vācijas grāmatvedības standarti, Vācijas likumdošanas akti, speciālā literatūra un internetā atrodamā informācija. Darba pirmajā daļā autore analizē grāmatvedības politiku un grāmatvedības pamatpieņēmumu noteikšanas prioritātes. Tālāk analizētas atšķirības finanšu pārskata sastāvā, kā arī atsevišķu finanšu pārskata posteņu atzīšanā ...

 7. Zīmola nozīme patērētāju lēmuma pieņemšanā mēbeļu mazumtirdzniecībā.

  OpenAIRE

  Pētersons, Miks

  2013-01-01

  Maģistra darba temats ir „Zīmola nozīme patērētāju lēmuma pieņemšanā mēbeļu mazumtirdzniecībā”. Darba mērķis ir teorētiski analizēt un praktiski noskaidrot zīmola nozīmi patērētāja lēmuma pieņemšanā par mēbeļu iegādi. Temats ir aktuāls un darbā apkopotie rezultāti var būt saistoši Latvijas mēbeļu nozares dalībniekiem. 1. nodaļā autors izvērtē patērētāju uzvedību noteicošos faktorus, kā arī zīmola nozīme lēmuma pieņemšanā. 2. nodaļā analizēta mēbeļu ražošanas nozare Latvijā, veikta uzņēm...

 8. Surke'nin Bazı Kimyasal ve Mikrobiyolojik Kalite Nitelikleri

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ufuk Kamber

  2015-02-01

  Full Text Available Bu çalışma, Hatay ilinde tüketilen ve halk arasında Surke peyniri olarak kabul edilen süt ürününün bazı kimyasal ve mikrobiyolojik özeliklerini ortaya koymak ve Surke' yi tanıtmak amacıyla yapılmıştır. On örnek üzerinde yapılan analizlerde Surke peynirinde ortalama mikrobiyolojik analiz sonuçları sırasıyla toplam aerob mezofil bakteri; 6.5x108 kob/g, laktobasiller 4.4x107kob/g, laktokoklar 2.8x102 kob/g, mikrokok ve stafilokoklar 2.5x102 kob/g, enterobakteriler 3.5x102 kob/g, koliform grubu bakteriler <2.0x102kob/g, ve maya/küf ise 2.7x105 kob/g düzeyinde izole edilmiştir. Kimyasal analiz bulgularına göre ortalama; peynirlerde kuru madde miktarı % 52.8, yağ % 11.0, tuz % 8.1 ve asitlik laktik asit (LA cinsinden % 2.1 olarak saptanmıştır.

 9. PEPTIDE BIOACTIVE ALGALE ŞI PERSPECTIVA DE UTILIZARE A LOR ÎN CALITATE DE AGENŢI TERAPEUTICI

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Valentina BULIMAGA

  2015-12-01

  Full Text Available Dezvoltarea şi aplicarea tehnologiilor de inginerie enzimatică, folosind enzimele pentru hidroliza ficocianinei şi producerea peptidelor bioactive, deschide noi perspective de utilizare a lor în calitate de agenţi anticancer, antimicro-bieni, antioxidativi, antihipertensivi etc. Lărgirea spectrului de peptide produse în baza enzimolizei ficocianinei poate fi efectuată prin utilizarea în acest scop a enzimelor proteolitice cu specificitate diferită. În lucrare sunt analizate spectrele UV ale hidrolizatelor triptice sumare ale ficocianinei şi descrise unele metode de separare şi analiză a fracţiilor peptidice din hidrolizat.ALGAL BIOACTIVE PEPTIDES AND THEIR PERSPECTIVE USE AS THERAPEUTIC AGENTSDevelopment and application of enzyme engineering technologies using enzymes for the hydrolysis of Phycocyanin and production of bioactive peptides opens up new prospects for their use as anticancer, antimicrobial, antioxidant, hypotensive agents. Diversification of the range of produced peptides can be performed by the enzymolysis and using of the proteolytic enzymes with diverse specificity for this purpose. The paper presents the UV spectra of summary tryptic phycocyanin hydrolysates and some methods of separation and analyzing of peptide fractions.

 10. Melnās krāsas iespējas interjerā

  OpenAIRE

  Lapkovska, Ērika

  2016-01-01

  Diplomdarbā “Melnās krāsas iespējas interjerā”, analizējot pieejamo literatūru, tiek apskatīta melnās krāsas izpratne, nozīme un lietojums vēsturiskā skatījumā, kā arī melnās krāsas izmantojuma principi interjerā. Empīriskajā daļā tiek veikts salīdzinošais pētījums, analizējot dažādus kafejnīcu un bāru interjerus Latvijā un pasaulē, kuros ir melnās krāsas klātbūtne. Diplomdarba apjoms – 75 lpp., kurās iekļauts ievads, 4 nodaļas, 7 apakšnodaļas, literatūras saraksts ar 53 vienībām, 2 pielikum...

 11. Gaisma un krāsa sabiedriskās ēdināšanas telpās

  OpenAIRE

  Cvetkova, Diāna

  2015-01-01

  Diplomdarbā „Gaisma un krāsa sabiedriskās ēdināšanas telpās” autore analizē informāciju par apgaismojuma un krāsas lomām sabiedriskās ēdināšanas telpās. Labākam priekšstatam autore detāli apraksta to, kā apgaismojums un krāsa var izmainīt telpu un ietekmēt cilvēka psiholoģisko stāvokli un noskaņojumu, kā arī, kā noteiktas krasas apgaismojums var izmainīt ēdiena krāsu, tādējādi ietekmējot mūsu ēstgribu. Empiriskā daļā autore analizē interjerus kafejnīcās unrestorānos, kas atrodas Rīgas pi...

 12. Gıdalarda Genetik Yapısı Değiştirilmiş Organizmaların (GDO Belirlenmesi

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Fadime Kıran

  2015-02-01

  Full Text Available Genetiği değiştirilmiş organizmalar (GDO kullanılarak elde edilen ürünler artan bir şekilde dünyanın gıda kaynağı olarak tanıtılmakta ve genetiği değiştirilmiş (GD gıdalar sıklıkla gündemde yer almaktadır. Avrupa birliği komisyonu, GDO kullanılarak elde edilen ve tespit edilebilir miktarlarda DNA veya protein içeren gıda ürünlerinin ve içeriklerinin etiketlenmesi gerektiğini öngörmektedir. Bu aşamada, genetik modifikasyonun belirlenmesi (kalitatif analiz ve ölçümü (kantitatif analiz oldukça önemli olmaktadır. Bundan dolayı, GDO’nun belirlenmesi, ölçümü ve izlenmesi için güvenilir, tekrarlanabilir, doğru ve hassas yöntemler gerekmektedir. Bu derlemede genetik değişiklikler, protein ve DNA esaslı kalitatif ve kantitatif GDO tanımlama yöntemleri, bu yöntemlerin uygulama zorlukları ve gelişmekte olan yeni teknolojiler incelenmiştir.

 13. Balance de energía en cultivos hortícolas a campo en Rosario (Santa Fe, Argentina

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  J. Denoia

  2010-01-01

  Full Text Available Se analizó la gestión de la energía en cultivos de papa, tomate y lechuga en un área próxima a la ciudad de Rosario (Argentina. Se consideraron todos los ingresos de materia al sistema y su producción transformándolos en energía al multiplicar las cantidades de insumos por sus contenidos energéticos. Se analizó tanto la energía directa como la indirecta. Se estudió la gestión energética dentro de los límites físicos del sistema. Los indicadores empleados fueron: eficiencia energética (EfE y productividad energética (PE. Los balances energéticos de papa y tomate fueron negativos, mientras que en lechuga, la energía producida fue menor que la ingresada. La mayor eficiencia energética se registró en tomate (3,54, seguida por papa (2,69; la menor fue en lechuga (0,25. La energía ingresada en tomate resultó la más eficiente (88,6 kgMS/100 Mj, seguida por la de papa (16 kgMS/100 Mj y la de lechuga (10,8 kgMS/100 Mj.

 14. Darba organizācija A/S „Latvijas autoceļu uzturētājs”, Valmieras ceļu rajons, Cēsu nodaļā un tās pilnveidošanas virzieni

  OpenAIRE

  Majore, Madara

  2013-01-01

  Bakalaura darba mērķis ir novērtēt darba organizācijas līmeni Cēsu nodaļā un izstrādāt priekšlikumus tās pilnveidošanai. Darba mērķu sasniegšanai autore ir izvirzījusi uzdevumus: analizēt Cēsu nodaļas darba saturu un darba īpatnības, noskaidrot darba organizācijas lomu mūsdienu uzņēmumā, novērtēt darba dalīšanu un darba apstākļus Cēsu nodaļā un analizēt profesionālās attīstības vadīšanu Cēsu nodaļā un izstrādāt tās pilnveidošanas virzienus. Darbā autore raksturo uzņēmuma darbības saturu...

 15. Finanšu pārskati un to uzņēmuma darbības vērtēšana

  OpenAIRE

  Rumba, Santa

  2008-01-01

  Darba temats: „Finanšu pārskati un to nozīme uzņēmuma darbības vērtēšanā”. Darba mērķis ir izpētīt un analizēt finanšu pārskatu sastādīšanas normatīvo bāzi, inventarizāciju kā finanšu pārskata pamatu, finanšu pārskata sastādīšanu, finanšu pārskata sastāvdaļas un finanšu pārskatu analīzes metodes, kā arī izdarīt secinājumus un izvirzīt priekšlikumus saistībā ar analizējamo uzņēmumu. Darba mērķa izpildei izvirzīti sekojoši uzdevumi: 1) raksturot finanšu pārskatu normatīvo bāzi, 2)...

 16. „La Movida Madrilena” kā brīvības simbols 80. gadu Spānijā

  OpenAIRE

  Jesajana, Elmīra

  2013-01-01

  Bakalaura darbā tiek pētīts “Movida Madrileña” fenomens un tā ietekme uz sociokulturālajām izmaiņām Spānijā 20.gs. 80. gados. Tā mērķis ir analizēt “Movida Madrileña” kustību kā brīvības izpausmes veidu Spānijā 20.gs. 80. gados. Darbu veido trīs daļas. Teorētiskajā daļā tiek skaidroti tādi abstrakti jēdzieni kā brīvība un simbols. Praktiskajā daļā tiek pielietota Hannas Arendas brīvības teorija, lai izpētītu “Movida Madrileña” kustības izcelsmi un analizētu tās nozīmi sabiedrībā. Darb...

 17. Iteratīvi izstrādājamās programmatūras testēšanas ekonomika

  OpenAIRE

  Vaisfelds, Leonīds

  2009-01-01

  Maģistra darbs „Iteratīvi izstrādājamās programmatūras testēšanas ekonomika” ir veltīts testēšanas procesam iteratīvās izstrādes metodes ietvaros. Galvenā problēma, kam tiek veltīts darbs, ir iteratīvās testēšanas stratēģijas izvēle un izmaksu optimizācija, kuras ietvaros primāri tiek analizēta manuālās un automatizētās testēšanas specifika. Darba teorētiskajā daļā ir analizēta iteratīvās izstrādes un iteratīvās testēšanas būtība un to aspekti. Rezultāti demonstrē iteratīvās izstrādes u...

 18. ELLIOTT DALGA PRENSİBİ VE ALTIN PİYASASI ÜZERİNE BİR UYGULAMA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ayten ÇETİN

  2016-02-01

  Full Text Available Elliott Dalga Prensibi, kolektif yatırımcı psikolojisini içsel değişken kabul ederek fiyatın hareket dinamiklerini açıklamaya çalışan bir teknik analiz yöntemidir. Prensip, kitlesel ruh halinin birbirine zıt duygular arasında, tanımlanabilir ve tutarlı şablonları takip ederek hareket ettiğini savunmaktadır. Dalga Prensibinin birincil amacı piyasanın davranışlarını tanımlamaktır. Fiyatın takip ettiği hareket kalıbının tespit edilmesi, geleceğe dair tahmin yapmayı mümkün kılmaktadır. Çalışmada, altın piyasasındaki fiyat hareketleri Elliott Dalga Prensibi yardımıyla incelenmiştir. Yapı- lan analizlerde elde edilen sonuçlar, Elliott Dalga Prensibinde belirtilen döngüsel kalıpların, altın piya- sasındaki fiyat hareketlerinde var olduğunu göstermiş ve böylece altın fiyat hareketlerinin Elliott Dalga Prensibi ile analiz edilebileceği hipotezini desteklemiştir.

 19. Bērnu ar uzvedības traucējumiem problēmu risinājums bērnu namā

  OpenAIRE

  Degterjova, Ella

  2012-01-01

  Izvēlētā diplomdarba tēma ir „Bērnu ar uzvedības traucējumiem problēmu risinājums bērnu namā”. Izvirzītais diplomdarba mērķis ir pētīt uzvedības traucējumu problēmu risināšanas veidus ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās dzīvojošiem bērniem ar uzvedības traucējumiem. Diplomdarbs sastāv no četrām darba nodaļām. Pirmajā nodaļā ir teorētiski analizēti bērnu uzvedības traucējumu veidi un bērnu uzvedības traucējumu jēdziens. Otrajā nodaļā autore analizē bērnu uz...

 20. Análisis de la situación del estado de la gestión integral de residuos sólidos en el cantón de Alvarado, Costa Rica

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Silvia M. Soto-Córdoba

  2014-11-01

  Para esta investigación se recopiló y analizó la información bibliográfica disponible de la zona, se desarrollaron instrumentos de captura de información, se entrevistaron los principales actores sociales, se realizaron visitas de campo y se analizó toda esta información, de forma que se logró sistematizar y organizar en los siguientes tópicos: 1 Gestión administrativa de los residuos sólidos: porcentajes de cobertura de recolección, limpieza de parques y vías, relleno sanitario que se utiliza y estado actual del antiguo botadero municipal; 2 descripción y reseña del programa de gestión integral de residuos sólidos, descripción de la implementación de la ley de Gestión Integral de Residuos (GIR y su relación con los indicadores utilizados por la Controlaría General de la República.

 1. SIA Silvanols mārketinga komunikācijas

  OpenAIRE

  Zvaigznīte-Gudermane, Eva

  2008-01-01

  Maģistra darba iztirzājuma sastāvā ir sešas nodaļas. Pirmā aplūko uzņēmuma darbības īpatnības un tā produkcijas raksturojumu, otrā – analizē uzņēmuma ārējo vidi, trešā – izvirza mārketinga komunikāciju stratēģiju un veic pētījumu par tās atbilstību, ceturtā – veic piemērotāko mediju izvēli, piektā – analizē reklāmas kampaņā ietverto mediju izmaksas, sestā – sniedz priekšstatu par reālu vizuālu reklāmu izvēlētajos medijos. Lai maģistra darbs būtu pārskatāms, tajā iekļautas sešas nodaļas, 8...

 2. Personāla iesaistīšanās darbā procesa pilnveide uzņēmumā SIA "Rimi Latvia"

  OpenAIRE

  Kauliņa, Svetlana

  2017-01-01

  Bakalaura darba autore ir Svetlana Kauliņa. Tēma –„Personāla iesaistīšanās darbā procesa pilnveide uzņēmumā SIA "Rimi Latvia" ”. Bakalaura darba mērķis ir izstrādāt ieteikumus SIA „Rimi Latvia” personāla darbā iesaistīšanas procesu pilnveidošanai uzņēmumā. Lai sasniegtu bakalaura darba mērķi, tika apkopotas, analizētas teorētiskās nostādnes par iesaistīšanos darbā un personāla mainību, analizēta personāla mainība uzņēmumā, veikta personāla anketēšana, lai noskaidrotu mainības saistību ar per...

 3. Sieviešu tiesības Afganistānā kopš 2001. gada

  OpenAIRE

  Jurciņa, Lelde

  2017-01-01

  Darba “Sieviešu tiesības Afganistānā kopš 2001.gada” mērķis bija noskaidrot, kāda ir sieviešu drošības situācija Afganistānā, analizēt situācijas attīstību no 2001.gada, kad no varas tika gāzts Taliban grupējums, kurš bija pilnībā izolējis sievietes no piedalīšanās valsts procesos. Izvirzīta tika hipotēze, ka sievietēm trīs svarīgākajās drošības jomās – politiskajā, personiskajā un veselības drošības jomā – situācija ir uzlabojusies. Tika analizētas septiņas galvenās cilvēkdrošības jomas no s...

 4. Sporta preču zīmolu komunikācijas vērtējums sociālo mediju lietotāju auditorijā: "Nike", "Adidas", "Puma" gadījums

  OpenAIRE

  Mačane, Ieva

  2015-01-01

  Bakalaura darba „Sporta preču zīmolu komunikācijas vērtējums sociālo mediju lietotāju auditorijā: „Nike”, „Adidas”, „Puma” gadījums” mērķis ir noskaidrot un analizēt zīmolu komunikācijas paradumus un nozīmi, kā arī novērtēt auditorijas attieksmi par zīmolu īstenoto komunikāciju. Darba ietvaros tika analizēta zīmolu komunikācija sociālajos medijos facebook.com, instagram.com un twitter.com laika posmā no 2015.gada 1.janvāra līdz 31.martam. Darbā apkopota teorijas par zīmola un zīmolvedības...

 5. Vibration Problems of an Example of Temporary Steel Grandstand under Human-Induced Excitation / Problemy Drgań Przykładowej Tymczasowej Trybuny Stalowej Poddanej Oddziaływaniom Dynamicznym Wywołanym Przez Ludzi

  Science.gov (United States)

  Lasowicz, Natalia; Jankowski, Robert

  2015-03-01

  Lighter and slender structural members of a typical grandstand leads to a significant reduction in the frequencies, that is why such structures are more easily induced to vibrations. The aim of the present paper is to show the results of the experimental tests and the numerical analyses focused on the behaviour of a part of a typical temporary steel grandstand under dynamic loads. The peak values of accelerations of a steel scaffolding grandstand under human-induced excitation have been determined and compared with the limit values concerning the perception of vibrations by people. The results of the study indicate that the human-induced excitation may induce structural vibrations which substantially exceed the allowable limits. Coraz bardziej powszechne staje się stosowanie trybun stalowych podczas różnego rodzaju koncertów i imprez sportowych, podczas których konstrukcje te są narażone na oddziaływania dynamiczne wywołane przez przebywających na nich ludzi. Lekkie i smukłe elementy, z jakich wykonane są trybuny stalowe przyczyniają się do niskich wartości częstotliwości drgań własnych konstrukcji, przez co łatwiej wzbudzić je do drgań. W niniejszym artykule przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych i analiz numerycznych dotyczące zachowania się przykładowej tymczasowej trybuny stalowej poddanej oddziaływaniom dynamicznym wywołanym przez ludzi. Podczas eksperymentalnych badań polowych, analizowany fragment konstrukcji wzbudzano do drgań poprzez poziome wychylenie górnej części konstrukcji celem wyznaczenia wartości dominującej częstotliwości drgań własnych. Z kolei, przeprowadzone analizy numeryczne obejmowały analizę modalną oraz analizę dynamiczną trybuny stalowej obciążonej tłumem skaczących widzów. Maksymalne wartości przyspieszeń konstrukcji poddanej dynamicznym oddziaływaniom ludzi porównano z wartościami granicznymi określonymi w literaturze. Na tej podstawie przeanalizowano wpływ drgań konstrukcji

 6. Ce3+ įtaka α-pusvandenio gipso susidarymui

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nora KYBARTIENĖ

  2012-12-01

  Full Text Available Lietuvoje gamtinio dvivandenio gipso, tinkamo gipsinių rišamųjų medžiagų gamybai, nėra. Jį galima būtų pakeisti fosfogipsu (pusvandeniu ar dvivandeniu, kuris susidaro fosforo rūgšties gamybos metu, skaidant fosfatines žaliavas sieros rūgštimi. Priklausomai nuo fosfatinėje žaliavoje esančių priemaišų susidaręs fosfogipsas skiriasi kristalų morfologija ir savybėmis. Fosfogipsas yra daugiakomponentis junginys. Siekiant atsiriboti nuo kitų junginių ir įvertinti Ln3+ įtaką pusvandenio fosfogipso kristalų morfologijai, tikslinga sudaryti modelinę dvikomponentę sistemą: dvivandenis gipsas – lantanoidai. Darbe tirta Ce3+ įtaka α-pusvandenio gipso susidarymui. Sudaryta modelinė sistema: CaSO4·2H2O–Ce2(SO43×8H2O. Į sistemą įmaišytas toks Ce2(SO43×8H2O kiekis, kad Ce2O3 koncentracija būtų 0,1; 0,5 ir 1 % ir būtų artima fosfatinėse žaliavose esančiam jų kiekiui. Sistema apdorota hidroterminėmis sąlygomis 128 oC ir 138 oC temperatūroje, izoterminio išlaikymo trukmė – 3 h. Produktas gautas iškaitinus 400 °C temperatūroje. Atlikta produkto rentgeno spinduliuotės difrakcinė analizė, FT-IR spektrinė analizė ir mikroskopinė analizė (SEM. Gauti rezultatai parodė, kad kuo didesnis Ce3+ kiekis yra sistemoje, tuo daugiau nedehidratavusio dvivandenio gipso lieka gautame produkte, o susidariusio α- pusvandenio gipso kristalai yra smulkūs, neaiškios, neapibrėžtos formos. Taigi, galima teigti, kad Ce3+ turi neigiamą įtaką dvivandenio gipso dehidratacijai, t. y. α- pusvandenio gipso susidarymui, ir pusvandenio gipso kristalų morfologijai.DOI: http://dx.doi.org/10.5755/j01.ms.18.4.3102

 7. BADANIE ZJAWISKA RELAKSACJI NAPRĘŻEŃ ZACHODZĄCEGO W ASFALTACH DROGOWYCH PODDANYCH ROZCIĄGANIU W NISKIEJ TEMPERATURZE

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marcin BILSKI

  2016-07-01

  Full Text Available W artykule przedstawiono rezultaty badań oraz analizę metody badawczej opracowanej przez autorów pracy do obserwacji zjawiska relaksacji naprężeń w lepiszczach asfaltowych w niskiej temperaturze. W badaniach wykorzystano asfalty drogowe 20/30, 35/50 i 50/70. Obserwacji zjawiska relaksacji naprężeń dokonano w warunkach stałego odkształcenia próbki spowodowanego oddziaływaniem siły normalnej (rozciągającej. W badaniach wykorzystano duktylometr wyposażony w siłomierze oraz łaźnię wodną wypełnioną cieczą o temperaturze -16°C. W celu określenia dokładności metody pomiarowej opracowanej przez autorów pracy przeprowadzono analizę statystyczną uzyskanych wyników, na podstawie której stwierdzono, że zastosowana metoda może być wykorzystywana do obserwacji zjawiska relaksacji naprężeń w niskiej temperaturze. Wartości naprężeń obliczono na podstawie oznaczonych wartości siły rozciągającej. Zaobserwowano, że asfalty o większych wartościach penetracji odznaczają się w niskiej temperaturze lepszą zdolnością do relaksacji naprężeń, a proces ten przy stałym odkształceniu następuje szybciej. Dodatkowo przeprowadzono analizę porównawczą wyników oznaczeń modułu sztywności w temperaturze -16°C uzyskanych na podstawie opracowanej metody badawczej z wykorzystaniem duktylometru oraz oznaczeń przeprowadzonych w reometrze zginanej belki (BBR i reometrze dynamicznego ścinania (DSR. Wartości modułu sztywności w duktylometrze oznaczono na podstawie testu rozciągania, podczas którego występuje zbliżona do liniowej zależność naprężeń w funkcji odkształceń. Stwierdzono rozbieżności pomiędzy wynikami oznaczania modułu sztywności z użyciem trzech metod pomiarowych opisanych w niniejszej pracy.

 8. La información cladística de un set de datos morfológicos en lagartos del género Liolaemus (Iguania: Liolaemidae

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lobo, Fernando

  2002-11-01

  Full Text Available Un set de 35 caracteres tomados de los esqueletos de especímenes de 24 especies de Liolaemus (representantes de los mayores grupos reconocidos actualmente en la literatura se analizó cladísticamente utilizando dos criterios diferentes. En primer lugar se analizó considerando a los caracteres con pesos iguales y luego la misma matriz se analizó aplicando el esquema de pesos implicados, para tal fin se realizaron cinco corridas distintas cambiando cada vez el valor de la constante K (desde 2 a 6. Los resultados obtenidos de las seis corridas se compararon con las hipótesis propuestas hasta el momento basadas en sets de datos dispares (ADN, enzimas y morfología externa. A pesar de lo limitado de la muestra de especies (16% de las especies del género y de especímenes (promedio de 4 ejemplares por especie y de la naturaleza de los caracteres para dichas muestras (80% de polimórficos y continuos los resultados obtenidos aplicando el pesado implícito son llamativamente congruentes con otros publicados anteriormente. Este trabajo demuestra por un lado la eficiencia del método de pesado utilizado para recuperar la información filogenética contenida en este set de datos (no recuperada utilizando pesos iguales, y al mismo tiempo de la congruencia entre análisis separados como contrapartida para cotejar resultados obtenidos a partir de datos independientes. A data set of 35 characters taken from skeletonized specimens of 24 species representing the main groups of Liolaemus described in literature were cladistically analyzed. Two different criteria were applied: we first considered all characters equally weighted and in a second step of the analysis we applied the Goloboffs implied weights method. We did six runs, one applying equally¬weighted characters criteria and five additional ones changing in each case the value for the constant K (from 2 to 6. Results were compared to those hypotheses obtained using different sources of data (DNA

 9. RELATIONSHIP BETWEEN MIGRATION AND CULTURAL IDENTITY IN BOSNIAN IMMIGRANTS: THE EXAMPLES OF“FEVZIYE MAHALLESI” BOŞNAK GÖÇMENLERDE GÖÇ VE KÜLTÜREL KİMLİK İLİŞKİSİ: FEVZİYE KÖYÜ ÖRNEĞİ

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tuğça POYRAZ TACOĞLU

  2012-01-01

  Full Text Available In this study was aimed to determine the factors that make up Bosnians’ cultural identity living in the Fevziye Mahallesi loyal Ankara Yenimahalle municipilty. In this contex, the cultural identity of the Bosnians are discussed in terms of migration and immigration, Bosnian, Europeanness, Islam, Bosnian identity, Turkishness, its traditions, dress, food and lifestyles. Because the migrations change quickly the identity-related definitions, the relations between migration phenomena and identity were analyzed in this study. The concept of identity has been accepted as repeatedly reproduced phenomenon rather defined one time-item than in contex of time, space and interaction tamplates. In the study, qualitative data collection techniques, depth interview technique and descriptive data analysis technique were used. Çalışmada Ankara’nın Yenimahalle Belediyesi’ne bağlı Fevziye Mahallesi’nde yaşayan Boşnakların kültürel kimliklerini oluşturan unsurların saptanması amaçlanmıştır. Bu bağlamda Boşnakların kültürel kimliği; göç ve göçmenlik, Boşnakça, Avrupalılık, Müslümanlık, Boşnaklık, Türklük, örf ve âdetler, giyim tarzı, yemekler ve yaşam tarzları açısından ele alınmıştır. Göçler kimlikle ilgili yapılan tanımları hızlı bir şekilde değiştirdiği için, göç olgusu ile kimlik inşası arasındaki ilişkiler de analiz edilmiştir. Kimlik kavramı, bir kereye mahsus tanımlanmış öğelerden çok, zaman, mekân ve etkileşim kalıpları bağlamında yeniden ve yeniden üretilen bir olgu olarak kabul edilmiştir. Çalışmada nitel veri toplama tekniklerinden derinlemesine görüşme tekniği kullanılmış ve veriler betimsel analiz tekniğiyle analiz edilmiştir.

 10. Pedagogu radošuma saistība ar vidusskolēnu mācību sasniegumiem

  OpenAIRE

  Balode, Dace Austra

  2012-01-01

  Austras Daces Balodes bakalaura darbs pedagoģijā ir izstrādāts Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes Pedagoģijas nodaļā. Bakalaura darbs „Pedagoga radošuma saistība ar vidusskolēnu mācību sasniegumiem” sastāv no ievada, 2 nodaļām, 5 apakšnodaļām, un nobeiguma, izmantoto avotu un literatūras saraksta (62 vienības) un 2 pielikumiem. Bakalaura darba teorētiskajā daļā analizēts radošums, tā būtība, struktūra un funkcijas, radošuma veicināšanas iespējas, mācī...

 11. Gel de hidróxido de aluminio: análisis comparativo de métodos de separación sólido-líquido que se utilizan en su producción

  OpenAIRE

  Jesús García Valdés; Martha Gómez Carril

  2000-01-01

  Se analizó de forma comparativa diferentes variantes de separación sólido-líquido para la obtención del gel de hidróxido de aluminio como sedimentación, filtración al vacío (por lotes y continua), filtración a presión y centrifugación. Se presentan las ventajas y desventajas de cada variante incluyendo un análisis técnico-económico de éstas. Se concluye que el uso de un filtro rotatorio al vacío satisface los requerimientos establecidos.Different variants of solid-liquid separation for the ob...

 12. Modelo explicativo de violencia en el noviazgo

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Karla Pérez Mendiola

  2014-12-01

  Full Text Available El propósito de este estudio fue realizar un análisis acerca de la violencia en el noviazgo incluyendo características de género antecedentes de violencia familiar, tipos de violencia (física, psicológica, sexual y económica. Los análisis estadísticos corroboran las diferencias significativas por sexo. Se analizó si los antecedentes de violencia familiar influyeron en la presencia de este fenómeno, la forma en que las características y diferenciación de género se relacionaron con la violencia en el noviazgo.

 13. Uso de la plataforma Moodle como apoyo a la docencia presencial universitaria

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ángel Ramón Mirabal Montes de Oca

  2015-01-01

  Full Text Available Este estudio buscó identificar las competencias tecnológicas de los docentes de una Universidad al utilizar Moodle como complemento a sus clases presenciales. Se analizó el uso de dicha plataforma mediante un enfoque cualitativo-descriptivo, con la participación de cinco docentes. Se realizaron entrevistas y análisis de la utilización de la plataforma, como resultado se identificaron las competencias tecnológicas asociadas al uso de Moodle. Se concluye que las herramientas tecnológicas no son utilizadas a su máxima eficacia para mejorar la práctica del docente, por lo que se recomienda capacitación sobre su uso y beneficios.

 14. Sarunvalodas elementi autožurnālos

  OpenAIRE

  Rode, Elīna

  2011-01-01

  Bakalaura darbs „Sarunvalodas elementi autožurnālos” ir pētījums, kas atspoguļo sarunvalodas elementu lietojumu autožurnālos. Darba mērķis: pētīt, sistematizēt un analizēt sarunvalodas elementu lietojumu autožurnālos, kas ir viens no publicistikas veidiem. Līdz šim sarunvalodas elementi autožurnālos nav pētīti nemaz. Darbu veido ievads un trīs galvenās daļas „Valodas funkcionālie paveidi”, „Sarunvaloda” un „Sarunvalodas elementi autožurnālos”, bet darbu noslēdz secinājumi. Autožurn...

 15. La creatividad, una propiedad emergente

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Carlota Torrents

  2015-06-01

  Full Text Available Las definiciones tradicionales de creatividad, basadas en procesos cognitivos y lineales, no concuerdan con los resultados de investigaciones relacionados con el comportamiento creativo en situaciones de improvisación. Recientemente, se analizó a tres bailarines de Contact Improvisation (danza basada en el contacto corporal y la improvisación que improvisaron en parejas libremente o siguiendo dos instrucciones que limitaban parcialmente las posibilidades de bailar. Los resultados mostraron cómo, en función de la instrucción, se favorecía la emergencia de habilidades concretas de forma espontánea. Las instrucciones pueden favorecer la creatividad si facilitan que los bailarines exploren situaciones poco habituales.

 16. Moterų sportininkių įvaizdis ir stereotipas reklamoje

  OpenAIRE

  Jankauskaitė, Monika

  2013-01-01

  Darbo objektas: moterų sportininkių įvaizdis ir stereotipas reklamoje. Darbo tikslas: išsiaiškinti, studentų požiūrį į reklamas, kuriose yra naudojamas moters kaip sportininkės įvaizdis. Darbo uždaviniai: 1. Aptarti reklamos ir įvaizdžio sampratas 2. Apžvelgti moters vaizdavimo stereotipo ir įvaizdžio santykį 3. Ištirti Lietuvos sporto universiteto studentų požiūrį į reklamas, kuriose vaizduojama moteris sportininkė Darbo metodai: • Mokslinės literatūros analizė, kurios metu analizuojama bei ...

 17. Eficacia educativa: avances de un modelo para la educación superior

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Rafael Hernández-González

  2008-01-01

  Full Text Available Se analizó un modelo de eficacia educativa que permite al controlar el factor socioeconómico, determinar el valor agregado que las instituciones del Subsistema de Universidades Tecnológicas proporcionan a sus estudiantes. Es un estudio multinivel, longitudinal con resultados de 8,522 estudiantes de 38 universidades en 19 estados que sustentaron el examen nacional de ingreso a la educación superior (EXANI-II y el examen para el egreso de técnico superior universitario- Sistemas Informáticos (EGETSU-SI del Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior [CENEVAL] durante 2000-2006. El modelo identifica la eficacia de las instituciones y facilita la construcción de indicadores de calidad educativa.

 18. Ventas al cliente final de la PYME comercial de la industria joyera en Guadalajara: Calidad en el servicio y Neuromarketing

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jovanna Nathalie Cervantes Guzmán

  2016-06-01

  Full Text Available El conocimiento del neuromarketing, se puede considerar como el soporte en una estrategia para mejorar la calidad en el servicio de las PYMES. La investigación analizó la relación entre el neuromarketing y la calidad en el servicio en las ventas al cliente final de las PYMES comerciales en la industria joyera de Guadalajara. La metodología que se empleó fue correlacional. Una investigación de campo, no experimental y transaccional. Se demuestra que existe una relación al aplicar la prueba estadística de Wilcoxon. Entre otros, los factores del neuromarketing con los elementos tangibles en ventas directas; elementos intangibles en ventas por redes sociales y elementos intangibles. Se concluye que el incremento del neuromarketing, propicia un aumento en la calidad en el servicio.

 19. The use of NRCS synthetic unit hydrograph and Wackermann conceptual model in the simulation of a flood wave in an uncontrolled catchment/ Zastosowanie syntetycznego hydrogramu jednostkowego NRCS oraz konceptualnego modelu Wackermana do symulacji fali wezbraniowej w zlewni niekontrolowanej

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Pietrusiewicz Izabela

  2014-12-01

  Full Text Available W pracy przedstawiono wyniki analiz z wykorzystaniem dwóch modeli - konceptualnego modelu Wackermana oraz syntetycznego hydrogramu jednostkowego NRCS-UH - do określenia przepływów w zlewni rzeki Słonka, znajdującej się na obszarze Polski. Wybrane modele charakteryzują się łatwością określenia danych wejściowych do modelu, co jest istotne w aspekcie obliczeń inżynierskich. Obliczenia wykonano dla przepływów o prawdopodobieństwie wystąpienia przekroczenia wynoszącym: 0,5%, 1%, 2%, 5%, 10%, 20% i 50 dla różnych poziomów uwilgotnienia zlewni.

 20. Modified value chain model storage

  OpenAIRE

  Bielskaja, Svetlana

  2007-01-01

  Tyrimo tikslas yra sudaryti formalią veiklos žinių struktūrą, remiantis vertės grandinės modeliu, kurios pagrindu gali būti kuriama veiklos žinių bazė, skirta analizuoti ir pertvarkyti įmonės veiklą ir žiniomis pagrįstą veiklą, spręsti veiklos ir informacijos technologijų suderinimą kompiuterizuojant veiklos valdymo funkcijas. Tyrimo uždaviniai yra tokie: - išanalizuoti egzistuojančius modeliavimo metodus, veiklos ir IT suderinimo bei žinių valdymo metodus, ir analizės rezultate identifikuoti...

 1. Turizmo strategijos Lietuvoje modeliavimo aspektai

  OpenAIRE

  Ališauskas, Ernestas

  2009-01-01

  Tiriant verslo strategijos modelius, aiškėja, kad verslo strategijos modelių formavimas nagrinėjamas nebuvo. Mokslinėje literatūroje nėra pakankamai išsamių turizmo plėtros strategijos modelių analizės tyrimų, kurie galėtų būti panaudoti, priimant šalies turizmo plėtro planavimo sprendimus. Lietuvos mokslinėje literatūroje tokio mokslinių tyrimų objekto lyg šiol išvis nebūta. Pirmoji Baigiamojo magistrinio darbo dalis skirta strategijos modelių sampratos ir formų analizei, turizmo plėtros str...

 2. Gaga Gölü (Ordu, Türkiye) Su Kalitesinin İncelenmesi

  OpenAIRE

  TAŞ, Beyhan

  2011-01-01

  Gaga Gölü, Orta Karadeniz Bölgesi’nde (Ordu) Bolaman Çayı Havzası’nda yer alır. Heyelan enkazına su dolması sonucu oluşan göl, Karadeniz Bölgesi’ndeki heyelan setti göllerinden farklıdır. Bu çalışmada, Gaga Gölü yüzey suyunun bazı fiziko-kimyasal özellikleri Şubat 2005-Ocak 2006’da mevsimsel olarak incelenmiş ve su kalitesi yönünden değerlendirilmiştir. Analiz sonuçları kıta içi su kaynakları kalite kriterlerine göre (SKKY) ve içme ve kullanma suları standartlarıyla (EC, WHO, EPA, TS 266) kar...

 3. Basketbola kluba "Ventspils" mārketinga komunikācija sociālajos tīklos "Instagram" un "Facebook" 2016.-2017. gada sezonā

  OpenAIRE

  Purnis, Roberts

  2017-01-01

  Bakalaura darba nosaukums ir “Basketbola kluba “Ventspils” mārketinga komunikācija sociālajos tīklos "Instagram" un "Facebook" 2016.-2017. gada sezonā.” Pētījuma mērķis ir noskaidrot, kā sociālajos tīklos Facebook un Instagram tiek komunicēts ar mērķa publikām, kā iesaistīta auditorija- skatītāji, fani, abonementu īpašnieki. Darba teorētisko pamatu veido informācija par sporta, sociālo tīklu mārketingu, kā arī sociālo tīklu un reklāmas teorija. Darbā analizēti basketbola kluba “Ventspils” ier...

 4. Problemele politicii investiţionale în economia Republicii Moldova

  OpenAIRE

  Nadejda NAZAR

  2016-01-01

  Politica de investiţii a statului este de a dezvolta un set de măsuri de atragere a investiţiilor în economie. Direcţiile de bază ale politicii de investiţii în Republica Moldova, pentru a asigura realizarea obiectivelor strategice ale Moldovei, sunt reflectate în acest articol. Analizând situaţia din republică, sectorul de investiţii poate formula factori negativi pentru a atrage investiţii în dezvoltarea antreprenoriatului în Moldova: situaţia politică instabilă, corupţia şi birocraţia, lip...

 5. Antiutopija Mārgaretas Atvudas romānā „Kalpones stāsts”

  OpenAIRE

  Ekmane, Estere

  2013-01-01

  Bakalaura darbs pēta antiutopiju Mārgaretas Atvudas romānā „Kalpones stāsts”. Bakalaura darba mērķis is atrast un analizēt antiutopijas pazīmes attiecīgajā romānā. Darbs sniedz informāciju par seno laiku utopijām, utopiju attīstību kopš Renesances, antiutopijas žanra attīstību, Mārgaretas Atvudas daiļradi un antiutopiju „Kalpones stāstā”. Pētījuma metode ir kvalitatīvā satura analīze, teksta interpretācija un salīdzinošā analīze, kas tika izmantotas antiutopijas analīzei attiecīgajā romānā. P...

 6. Izdelava strateškega marketinškega načrta za izdelek DJI Mavic

  OpenAIRE

  Camlek, Maja

  2017-01-01

  Strateško načrtovanje se ukvarja predvsem s priložnostmi, ki bi lahko organizaciji prine-slo daljše obdobje uspešnosti. Marketinški načrt je formalni pisni dokument, ki ga obi-čajne organizacije sprejemajo letno, uspešnejše pa ga prilagodijo daljšim ciklusom. Sestavljen je iz niza analiz in njihovih strateško opredeljenih ugotovitev, taktičnih ter operativnih opcij in izbir. Bistvo strateškega marketinga organizacije je doseganje kon-kurenčne prednosti. Stopnje strateškega marketinškega načrt...

 7. Evaluación del dolor en la punción de una fístula arteriovenosa para hemodiálisis comparando pomada anestésica frente a frío local

  OpenAIRE

  Ahís Tomás, Patricia; Peris Ambou, Inma; Pérez Baylach, Carmen Mª; Castelló Benavent, Joaquín

  2014-01-01

  El dolor en pacientes de hemodiálisis no es valorado en su totalidad y no se tiene en cuenta las limitaciones que provoca en la calidad de vida de estos pacientes. Se realizó un estudio observacional analítico, en el que se analizó el grado de dolor al que es sometido el paciente en hemodiálisis cuando se punciona su fístula arteriovenosa. Para ello comparamos el dolor que producía dicha punción si antes utilizábamos uno de estos tres métodos: POMADA ANÉSTESICA (Emla®), PLACEBO (crema hidrata...

 8. WebQuest mācību modeļa izmantošana ķīmijas mācību stundās

  OpenAIRE

  Silauniece, Līga

  2010-01-01

  Darbā veikta literatūras izpēte par WebQuest kā interneta izmantošanas modeli ķīmijas mācību procesā. Analizēta WebQuest projekta sagatavošana un realizēšana, organizatoriskie un didaktiskie aspekti. Izveidots WebQuest darba apraksta piemērs ķīmijā 9. klasei. Izstrādātas vietnes par WebQuest mācību modeļa realizāciju. Izstrādāta pedagogu profesionālās pilnveides kursu programma un metodiskie ieteikumi skolotājiem.

 9. Web Quest mācību modeļa izmantošana ķīmijas mācību priekšmeta apguvē

  OpenAIRE

  Blumberga, Arta

  2010-01-01

  Diplomdarbā apkopota un analizēta informācija par WebQuest mācību modeli, kas ir uz izziņu balstīts, projekt- un problēmorientēts mācību modelis, kurā skolēni izmanto galvenokārt interneta informāciju. Balstoties uz apkopoto informāciju, tika izveidots WebQuest darba apraksts ķīmijā, kas aprobēts Rīgas 46. vidusskolā. Izmantojot anketēšanas metodi, veikta izveidotā projekta darba novērtēšana.

 10. Vibration Problems of an Example of Temporary Steel Grandstand under Human-Induced Excitation / Problemy Drgań Przykładowej Tymczasowej Trybuny Stalowej Poddanej Oddziaływaniom Dynamicznym Wywołanym Przez Ludzi

  OpenAIRE

  Lasowicz Natalia; Jankowski Robert

  2015-01-01

  Coraz bardziej powszechne staje się stosowanie trybun stalowych podczas różnego rodzaju koncertów i imprez sportowych, podczas których konstrukcje te są narażone na oddziaływania dynamiczne wywołane przez przebywających na nich ludzi. Lekkie i smukłe elementy, z jakich wykonane są trybuny stalowe przyczyniają się do niskich wartości częstotliwości drgań własnych konstrukcji, przez co łatwiej wzbudzić je do drgań. W niniejszym artykule przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych i analiz nume...

 11. Inteligencia emocional y personalidad en las diferentes áreas de conocimiento de los estudiantes universitarios

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marta Fortes-Vilaltella

  2013-01-01

  Full Text Available El motivo de este estudio fue poner de manifiesto el estado de la competencia socioemocional, considerada competencia transversal en el nuevo marco universitario, y su relación con personalidad. Se analizó la competencia emocional (EQ-i y la personalidad (NEO-FFi de 640 alumnos de 1er curso de diferentes áreas de conocimiento de la UdL (231 hombres, 409 mujeres, M = 18.7 y DT = 1.9. Se realizaron pruebas Turkey, correlaciones entre los resultados y un análisis de regresión múltiple para determinar si existían diferencias entre los resultados por titulaciones y sexo. Se determinaron esas diferencias y también correlaciones entre competencia emocional y personalidad.

 12. Atslēgas konceptu realizācija Latvijas un Čehijas plašsaziņas līdzekļu materiālos 20. gadsimta beigās.

  OpenAIRE

  Pavlova, Anna

  2015-01-01

  Atslēgas konceptu realizācija Latvijas un Čehijas plašsaziņas līdzekļu materiālos 20. gadsimta beigās: maģistra darbs. – Rīga, 2015. – 85 lpp. Maģistra darbs veltīts nozīmīgāko konceptu, kas realizējas 20. gadsimta beigu avīžu tekstos, pētīšanai. Pamatojoties uz Čehijas un Latvijas valsts neatkarības atjaunošanas periodā izdotajām avīzēm, tika konstatēta vairāku aktuālo konceptu realizācija un izveidots izteikumu, kuros tie tiek verbalizēti, korpuss, kā arī tiek analizēta šo konceptu stru...

 13. Anime (sub)culture in Lithuania: a global phenomenon localized expression

  OpenAIRE

  Baliūnaitė, Živilė

  2017-01-01

  Šio tyrimo tikslas – anime (sub)kultūros Lietuvoje analizė. Anime kultūra, apimanti manga komiksus, anime filmus, anime kompiuterinius žaidimus, cosplay, kilo Japonijoje ir yra ryški japonų kultūros dalis. Vakarų pasaulį ji pasiekė apie 1970 metus, o nuo 1990 metų anime kultūros populiarumas ėmė sparčiai augti, – šiuo metu daugelyje pasaulio šalių egzistuoja didelės anime kultūros gerbėjų grupės, kurios jau įvardijamos anime subkultūromis. Anime kultūros populiarumas taip išaugo, kad anime ku...

 14. Finteh uzņēmuma nākotnes stratēģijas varianti mikro finansējuma pakalpojumu sektorā Krievijas tirgū

  OpenAIRE

  Veilands, Toms

  2018-01-01

  Šai maģistra darbā tiek apskatīts un analizēts finteh sektors un tā dalībnieka, mikro finanšu pakalpojumu sniedzēja esošā situācija un nākotnes stratēģijas iespējas Krievijā. Darbs sastāv no trim galvenajām daļām - teorētiskās daļas, kur autors apraksta par to, kas notiek pasaulē un Krievijā finteh sektorā, kā arī aplūko darbojošos elementus un komponentes kuras tiek izmantotas, lai veidotu mūsdienīgus finteh risinājumus. Darba otrajā daļā ir veikta finteh sektora analīze ar fokusu uz MFO dar...

 15. El material didáctico para la construcción de aprendizajes significativos

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anyela Milena Manrique Orozco

  2013-01-01

  Full Text Available En el presente trabajo se analizó el uso que dan los docentes de una institución educativa de la ciudad de Medellín al material didáctico y la intencionalidad en la ejecución de sus estrategias educativas para que los estudiantes aprendan significativamente. La investigación se fundamentó en un paradigma cualitativo, con el uso de técnicas como la observación estructurada y la entrevista. Se concluyó que los docentes conocen la importancia del material didáctico; sin embargo, carecen de elementos para llevarlo a la práctica y el uso de material didáctico es fundamental en el proceso de aprendizaje significativo de los niños.

 16. BUENAS PRÁCTICAS DE AULAS VIRTUALES EN LA DOCENCIA UNIVERSITARIA SEMIPRESENCIAL

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Manuel Area Moreira

  2010-02-01

  Full Text Available En este artículo presentamos el diseño y resultados de un estudio realizado en la Universidad de La Laguna (ULL destinado a identificar buenas prácticas de aulas virtuales en la docencia universitaria desarrolladas bajo la modalidad de blended learning o enseñanza semipresencial. El estudio se desarrolló en el primer trimestre del año 2008 y analizó una importante muestra de las aulas virtuales (N= 107 existentes en el Campus Virtual de dicha universidad en el periodo 2005-07. Se seleccionaron seis ejemplos de aulas virtuales, clasificados por campos científicos, caracterizadas por la incorporación de recursos de información, de comunicación y de aprendizaje experiencial.

 17. Tabaquismo en el personal de salud: estudio en una unidad hospitalaria

  OpenAIRE

  GÓMEZ-GARCÍA ROBERTO; GRIMALDI-CARPIO ALEJANDRO

  1998-01-01

  Objetivo. Analizar las características que reviste el tabaquismo entre el personal de salud, al que se le considera especialmente importante por su influencia estratégica entre la población usuaria. Material y métodos. Se diseñó y validó una encuesta breve, y fue aplicada el mes de abril de 1997 entre los trabajadores de un hospital de la Ciudad de México. Se recopiló la información y la opinión sobre esta adicción entre fumadores y no fumadores, y se les analizó por sexo, edad, área, función...

 18. Aplicaciones de las TICs en educación

  OpenAIRE

  Salazar, Lucía

  2011-01-01

  Este trabajo presenta algunas de las dificultades y ventajas que plantea la aplicación de TICs en educación. Lo primero para la aplicación de las herramientas informáticas es el conocimiento de las mismas de la manera más precisa y eficaz posible y luego cómo se realizaría dicha aplicación en el aula. Se partió de la experiencia con un grupo de alumnos que trabajo tanto en el diseño y uso de blog como así también en la elaboración de webquest. Se analizó la forma en que los alumnos asimilaron...

 19. FUNCION DEL SUPERVISOR EDUCATIVO EN LA SEGURIDAD SOCIAL DEL DOCENTE EN LAS ESCUELAS BÁSICAS

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Margareth Genesi

  2012-04-01

  Full Text Available El propósito del estudio fue determinar la función del supervisor educativo en la seguridad social del docente en las Escuelas Básicas del Municipio Jesús Enrique Lossada y San Francisco del estado Zulia. Las teorías fueron: Genio (2000, Pozner (2000 y Lares (2005 entre otros. La investigación fue descriptiva, de campo, no experimental y transeccional-descriptiva. La población fue de1.975 sujetos. Recolectándoselos datos mediante la encuesta, analizándose los datos por la estadística descriptiva. Concluyéndose, que las variables pueden mejorarse para lograr la calidad educativa, de vida y estabilidad de los docentes, recomendándose implementar estrategias de control y seguimiento dentro de la función supervisora.

 20. Establecimiento simbiótico para la propagación y conservación de Orquídeas en condiciones ex citu en el Jardín Botánico de Boyacá, Colombia

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Samantha E. Zamora N.

  2005-07-01

  capaces de establecer asociaciones simbióticas con orquídeas a nivel de la raíz (Alexopoulos, 1986. Se analizaron 326 ejemplares de orquídeas colectadas en el Cañón de Arcabuco, Boyacá, Colombia y mantenidas en el sustrato anterior como un mecanismo para la evaluación y conservación ex citu, 30 días después de la siembra, se analizó la población encontrándose nueve en estado de inflorescencia del genero Oncidium sp., Stellis sp. y las especies Masdevallia cumniculata, M. amisomorfa, Epidendrum secundum,  Odontoglosum coronarium, Miltonia warscewiczii, Eleantus cinnabarium. Al hacer el respectivo análisis del tipo de sustrato utilizado se determinó que es viable para el cultivo y propagación de las orquídeas en condiciones ex citu.

 1. FREDERICK WINSLOW TAYLOR VE FİZYOLOJİK ÖRGÜT KURAMI

  OpenAIRE

  ASUNAKUTLU, Tuncer; COŞKUN, Bayram

  2005-01-01

  Bilimsel Yönetimin İlkeleri (The Principles of Scientific Management) adlı eserin yayınlanması yönetim tarihi açısından bir dönüm noktası kabul edilmektedir. Bilimsel anlamda yönetimi ilk kez ele alan ve analiz eden bu eser yayınlandığında çok önemli etkiler yaratmıştır. Bu eserin sahibi yönetim bilimi tarihinde önemli bir yeri olan F.W.Taylor’dur. Bu çalışma Taylor’un kişilik özellikleri ile geliştirdiği kuramı bütünsel olarak incelemek ve bu teorinin almış olduğu eleştirileri açıklamak amac...

 2. Szaleństwo a władza. Konstruowanie kobiecości na przykładzie superbohaterek mainstreamowych komiksów amerykańskich

  OpenAIRE

  Majka, Rafał

  2011-01-01

  Artykuł jest krytyczną, feministyczną analizą narracji tożsamościowej superbohaterek w mainstreamowych komiksach amerykańskich. Dyskurs „kobiecości” w kulturze Zachodniej sprowadza się do roli córki, żony, matki, a socjalizacja w tym kierunku (do usługiwania porządkowi męskiemu) zaczyna się już od najwcześniejszych lat. Opcje „zachowań” i cel są już generalnie (jakby to rzekł Foucault) „od zawsze” dyskursywnie ustalone i narzucone, co czyni życie „kobiety” już z góry przesądzonym, teleolog...

 3. Cronotopo de las ciudades en Travesuras de la niña mala, de Mario Vargas Llosa

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Claudia Saraí Fernández-López

  2016-01-01

  Full Text Available Se realizó una lectura cronotópica de la novela Travesuras de la niña mala, de Mario Vargas Llosa. Se hizo énfasis en el funcionamiento de las distintas ciudades en las que se desarrolla la trama como partes esenciales de la estructura argumentativa, la carga emotiva de estas urbes, las ideologías y las éticas implicadas, así como la evolución de los personajes según la metró- poli en la que van residiendo. También se analizó la relación entre la acción de los personajes, el contexto del autor y los acontecimientos representados, necesarios para conocer el sentido y la intención del texto.

 4. La evolución de las desigualdades en salud en Cataluña Evolution of health inequalities in Catalonia [Spain

  OpenAIRE

  Carme Borrell; Joan Benach

  2006-01-01

  Objetivo: Analizar la evolución de las desigualdades sociales en salud en Cataluña en las últimas 2 décadas. Métodos: Se ha analizado la mortalidad en 354 áreas pequeñas de Cataluña (288 municipios o agregados de municipios de Cataluña y 66 Zonas Básicas de Salud de la ciudad de Barcelona) para el período 1984-1998. Se han comparado los indicadores de salud percibida, los estilos de vida y la utilización de servicios sanitarios por clase social y género en 1994 y 2002. Asimismo, se han analiz...

 5. LAS HABILIDADES DEL PENSAMIENTO Y EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO EN MATEMÁTICA DE ESCOLARES DE QUINTO GRADO EN COSTA RICA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lucía Arroyo Chinchilla

  2014-01-01

  Full Text Available En este artículo se analiza cómo la persona adolescente se identifica con lo que conoce como las características fundamentales del ser costarricense, con el fin de determinar si ha habido algún cambio generacional en la construcción del imaginario nacional. Para obtener estos datos, se trabajó con un grupo focal, compuesto por 13 hombres y 4 mujeres, con edades entre 14 y 18 años, del Centro Internacional de Avivamiento, en San Diego de Tres Ríos. La información se sistematizó y analizó cualitativamente mediante categorías. Se demostró que los adolescentes no están exentos del contacto con la “cultura nacional”, pero consideran necesario redefinir los símbolos patrios, puesto que no representan la multiculturalidad que evidencia la realidad del país.

 6. El efecto de preexposición al eI en la aversión gustativa condicionada: papel relativo del contexto y de las claves de inyección

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Luis Aguado

  2000-01-01

  Full Text Available En tres experimentos con ratas Wistar como sujetos se analizó el papel de las claves de inyección en el retraso del aprendizaje de aversiones gustativas tras la preexposición al estímulo incondicionado (malestar gástrico inducido por una inyección de LiCl. La extinción de dichas claves entre la preexposición y el condicionamiento eliminó el efecto de preexposición únicamente cuando la preexposición se llevó a cabo en un contexto familiar y, por el contrario, el efecto no se vio alterado cuando la preexposición se realizó en un contexto nuevo. Estos resultados sugieren que el bloqueo por el contexto tiene lugar cuando éste es nuevo, mientras que cuando es familiar el bloqueo es producido por las claves de inyección.

 7. Analysis and modeling of DDoS attack mitigation alghorithms

  OpenAIRE

  Aputis, Artūras

  2013-01-01

  Šiuo metu yra sukurta nemažai priemonių aptikti įvairiausias DDoS atakas, tačiau siekiant sustabdyti arba bent sušvelninti DDoS atakų poveikį yra nuveikta labai nedaug. Yra labai sunku pasirinkti tinkamą DDoS atakos atrėmimo metodą. DDoS atakų atrėmimo metodų analizė galėtų padėti pasirinkti tinkamiausią metodą. „BGP DDoS Diversion“ atakų atrėmimo metodas yra vienas efektyviausių ir mažiausiai kaštų reikalaujantis metodas. Šis metodas įgyvendinamas panaudojant BGP protokolą. Ataka yra atremia...

 8. A New Locality for Rana ridibunda caralitana Arıkan, 1988 (Anura: Ranidae in the Central Anatolia.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dinçer Ayaz

  2015-12-01

  Full Text Available Orta Anadolu’da Rana ridibunda caralitana Arıkan, 1988 için yeni bir lokalite. Bu çalışmada, Bor (Niğde’dan toplanan 18 (10 ♂♂, 8 ♀♀ ergin ova kurbağası örneği, başta renk-desen olmak üzere yapılan morfolojik analiz sonucunda incelenmiştir. İncelenen örneklerin caralitana formuna ait olduğu anlaşılmıştır. Böylece caralitana’nın dağılış areali genişletilmiştir

 9. The Lithuanian voter : competence, communication, activity

  OpenAIRE

  Šumskas, Gintaras

  2014-01-01

  Straipsnyje nagrinėjama politinės kompetencijos ir rinkėjų aktyvumo lygis visuomenėje bei šių savybių formavimo (susiformavimo) aplinka ir sklaida. Politinei kompetencijai apibrėžti pasitelkiama trilypė koncepcija – sumuojamas faktinių žinių lygis, kairės ir dešinės ideologijos politikos vertinimai, savęs priskyrimas kairės ir dešinės skalei ir balsavimo ketinimai (suderinamumas su vertybėmis ir žiniomis). Analizės rezultatai parodė politinės kompetencijos priklausomybę nuo socialinės aplinko...

 10. Formación de Escuelas Lectoras de Padres de Familia en los novenos años del Colegio Experimental "24 de Mayo", de Quito

  OpenAIRE

  Mora Witt, Matilde

  2009-01-01

  La presente tesis estudia la formación de Escuelas Lectoras de Padres de Familia en los novenos años del Colegio Experimental “24 de Mayo” de la ciudad de Quito. En el Capítulo 1 está la Introducción, en ella se presenta la formulación del problema, la pregunta clave, los objetivos que se persiguen, la justificación, el método de investigación y los instrumentos y técnicas de la misma. En el Capítulo 2 se encuentra el Enfoque y Marco Conceptual. En este capítulo se analiz...

 11. Estudio de diferentes condiciones de síntesis para la obtención de zeolita NaA a\

  OpenAIRE

  Monzón, Jorge D.; Pereyra, Andrea M.; Basaldella, Elena Isabel

  2015-01-01

  En este trabajo se propuso zeolitizar una ceniza volante industrial a través de un proceso hidrotermal. Para ello, se probó mejorar su reactividad sometiéndola a un pretratamiento de calcinación en presencia de compuestos fundentes como Na2CO3, NaOH y ClNa. Fue también pretratada por molienda. Una vez activada, se preparó una mezcla de reacción agregándole cantidades especificadas de Na2O y Al2O3. Luego de la reacción en condiciones de temperatura controlada, se analizó la conversión en fases...

 12. Fundamentos de un sistema de gestión humana por competencias para soportar la estrategia organizacional en una pyme del sector de la industria de las artes gráficas en Cali (Colombia

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  AIDA FLORENCIA MEDINA LORZA

  2012-01-01

  Full Text Available La competitividad es un factor clave para mejorar la posición socioeconómica de las organizaciones, para lo cual es necesario alinear el recurso humano a la estrategia de la empresa. El objetivo de esta investigación es desarrollar los fundamentos de un sistema de gestión humana por competencias para soportar la estrategia organizacional en una empresa mediana del sector de las artes gráficas en Cali (Colombia, para lo cual se llevó a cabo un estudio descriptivo y cualitativo, se analizó la estrategia de la empresa utilizando el modelo analítico de Beer (2001, se establecieron las competencias organizacionales y distintivas de los cargos críticos para el logro de la estrategia, y se plantearon los lineamientos para diseñar los subsistemas de gestión humana.

 13. Akseki-Aydınkent (Antalya) arasının jeolojisi ve petrol olanakları

  OpenAIRE

  ALBAYRAK, Mustafa

  1995-01-01

  Akseki - Aydınkent (Antalya) çevresinin jeolojisi ve petrol olanakları arazi ve laboratuvar çalışmaları ile ortaya konmuştur. Bölgede petrol jeolojisine yönelik yapılan eski çalışmalar yüzey jeolojisine dayanarak gerçekleştirilmiştir. Bu tez çalışması yüzey jeolojisi ve organik jeokimyasal analiz çalışmalarının sentezini teşkil etmektedir. Öncelikle inceleme alanının 1 :25000 ölçekli jeoloji haritası yörenin mevcut jeoloji haritalanndan da yararlanarak hazırlanmıştır. Böl...

 14. Türkiye ilaç piyasası global bütçe dönemi maliyet kontrol önlemleri etki analizi

  OpenAIRE

  HELVACIOĞLU, Kerem

  2013-01-01

     Çalışma 2009-2012 yılları arasında global ilaç bütçesi kapsamında uygulanan maliyet kontrol önlemlerinin perakende ilaç piyasası üzerindeki etkilerini araştırmaktadır. Bu amaçla perakende ilaç piyasasına dair 1998-2012 yıllarını kapsayan aylık tutar, miktar ve ortalama fiyat serileri yapısal zaman serisi metoduyla modellenmiştir. Modelde yapısal kırılmaların içsel olarak belirlenmesi amaçlanmıştır. Analiz sonucunda perakende ilaç piyasasında fiyat kaynaklı ...

 15. Adana, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş bölgesi halk oyunlarının yapısal özellikleri ve karşılaştırmalı analizi

  OpenAIRE

  SÜMBÜL, Muzaffer

  2004-01-01

  Bölgesel halk oyunlarının yapısal özellikleri: Adana,Gaziantep-Hatay- Kahramanmaraş halk oyunlarının karşılaştırmalı analizi adlı bu çalışmamızda, yerel oyunlar çok yönlü olarak incelenmiştir. Bu analiz gerçekleştirilirken Halk oyunlarının yapısal özellikleri adlı model rehber olarak berıimsenmiştir. Halk oyunlarının yapısal özellikleri, düşünsel boyu...

 16. EL PAPEL DE LA AUTORÍA EN LA MEDIACIÓN DE LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE EN LAS UNIDADES DIDÁCTICAS DE LA EDUCACIÓN A DISTANCIA

  OpenAIRE

  Patricia Gómez-Figueroa

  2012-01-01

  En este artículo se analiza el papel de la autoría en los procesos de enseñanza aprendizaje en la escritura de las unidades didácticas a distancia. Se presentan las definiciones de educación a distancia, sus fundamentos y cómo es la elaboración de unidades didácticas realizadas en la Dirección de Producción de Materiales Didácticos de la UNED. Para esta investigación, se entrevistó a 27 personas autoras internas y externas de la UNED y a 10 personas productoras académicas con el fin de analiz...

 17. Valoración del Movimiento en el Área Cervical, mediante el Análisis de Señales Electromiográficas en Pacientes con Parálisis Cerebral Infantil (PCI)

  OpenAIRE

  Quizhpe Cárdenas, Carlos Eduardo; Ortiz Ortiz, Francisco Javier

  2016-01-01

  El proyecto detalla el trabajo realizado con niños que sufren de parálisis cerebral infantil (PCI) espástica, donde se valoró el movimiento en el área cervical mediante el análisis de las señales electromiográficas, se analizó las principales características en la activación de los músculos del área cervical, los cuales se involucran en el control de la postura de la cabeza durante la realización de ejercicios de rehabilitación. Las señales EMG adquiridas se evaluaron mediante el uso de la Tr...

 18. Analysis of the place branding concepts

  OpenAIRE

  Bakanauskas, Arvydas; Gavėnas, Edvinas

  2012-01-01

  Straipsnyje analizuojamos pagrindinės vietovės prekės ženklo kūrimo koncepcijos bei jų svarbiausi bruožai, pateikiami ir palyginami skirtingų vietovės prekės ženklo kūrimo koncepcijų modeliai. Straipsnyje taip pat įvardijami vietovės prekės ženklo kūrimo procesai, jų tikslai, prekės ženklo kūrimo proceso dalyviai. Atliktos mokslinių šaltinių analizės pagrindu pateikiamas vietovės prekės ženklo koncepcijų palyginimas. In recent years place branding phenomena gets more and more attention in ...

 19. Hacia una nueva cultura del agua en México: organización indígena y campesina. El caso de la presa Villa Victoria

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  María Estela Orozco Hernández

  2010-01-01

  Full Text Available El objetivo del presente artículo es describir la insostenibilidad en la gestión del agua en México y la respuesta de los movimientos sociales indígenas en defensa del agua y los recursos naturales. La conciencia de estos grupos indígenas, sus reivindicaciones y sus propuestas de cambio mediante planes de desarrollo rural sostenibles realizados y gestionados por ellos mismos, suponen un acercamiento a la visión de futuro de La Nueva Cultura del Agua. El estudio de caso se ha realizado en la Presa Villa Victoria y en la Región Mazahua colindante a dicho cuerpo de agua. Se analizó información cartográfica, estadística y documental, así como la obtenida a través del diálogo con informantes de la zona en estudio.

 20. Influencia de la configuración del medio filtrante sobre el proceso de filtración a tasa constante del agua clarificada del río Cauca

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lina M. Perea-Torres

  2013-08-01

  Full Text Available Se evaluó a escala piloto el efecto de la configuración del medio filtrante sobre el proceso de filtración del agua clarificada de la planta de potabilización Puerto Mallarino, Cali – Colombia. Se analizaron cuatro configuraciones, una con características similares a los filtros existentes y las restantes con diferente tamaño efectivo y espesor de antracita. Se analizó turbiedad, duración de carrera, producción de agua y pérdida de carga. La filtración fue más eficaz al reducir el tamaño efectivo e incrementar el espesor. La configuración que mostró un mejor desempeño incluso operando con turbiedades de agua clarificada mayores a 10,0 UTN, fue la del filtro con un espesor de 700 mm.

  1. Bezdarbs Latvijā un sociālā palīdzība

   OpenAIRE

   Romancova, Irina

   2012-01-01

   Bakalaura darba temats ir Bezdarbs Latvijā un sociālā palīdzība. Bakalaura darba tēma ir aktuāla saistībā ar pašreizējo ekonomisko situāciju. Ekonomika pakāpeniski pieaug, tomēr bezdarba līmenis turpinās sarūkt un tas vēl ilgi būs augsts, ja valdība paļausies tikai uz ekonomikas izaugsmi un īstermiņa nodarbinātības vеicināšanas pasākumiеm. Bakalaura darba mērķis ir analizēt bezdarba un sociālas palīdzības problēmas, izmantojot gan Latvijas, gan arī citu valstu statistikas datus un izteikt pri...

  2. Papel de gestión humana en el cumplimiento de la responsabilidad social empresarial

   Directory of Open Access Journals (Sweden)

   Gregorio Calderón Hernández

   2011-01-01

   Full Text Available La gestión humana está trascendiendo su papel instrumental para convertirse en apoyo para la competitividad de las organizaciones y uno de los aspectos en que tiene que apoyar a la empresa es en el cumplimiento de su responsabilidad social. La presente investigación apunta a encontrar esa relación desde la perspectiva teórica y a contrastarla en un conjunto de empresas colombianas. Para esto, se realizó una triangulación de métodos cuantitativos y cualitativos con el objetivo de recolectar la información y luego se analizó la validez y confiabilidad de la misma. A continuación, se llevó a cabo un análisis que incluyó técnicas de clúster y técnicas descriptivas y cualitativas, como el análisis de discurso.

  3. Los misioneros jesuitas, traductores culturales: las fronteras culturales de la misión católica en la China del siglo XVIII

   OpenAIRE

   Mantecón Sardiñas, Sergio

   2014-01-01

   La controversia de los ritos chinos conforma un tema de investigación analizable desde ópticas tan diferentes como la historia, la sociología, la teología o las modernas teorías sobre la traducción lingüística y cultural. Este artículo se concentra no solo en la controversia en sí misma, sino también en el contexto histórico en que se conoció, así como en el conflicto y las relaciones de poder entre diferentes misioneros y modelos de misión que dieron lugar al conflicto. Asimismo, se explica...

  4. Bazı Bisküvi Çeşitleri, Kek, Gofret, Bar ve Fındık Ezmelerinin Mineral İçerikleri

   OpenAIRE

   Karaağaoğlu, Nilgün; Mercanlıgil, Seyit M.; Başoğlu, Sevil

   2014-01-01

   Bu araştırma, 6 firmaya ait toplam 112 ürün üzerinde yapılmıştır. Bu ürünlerin bakır, çinko, demir, magnezyum, kalsiyum, fosfor, potasyum ve sodyum miktarları analiz edilmiştir. Bu mineraller açısından hangi ürünlerin yüksek (zengin), hangi ürünlerin kaynak olarak gösterilebileceği, ayrıca hangi minerallerin ürün etiketlerinde yazılabileceği tartışılmıştır.  

  5. Fēliksa Arvida Ulfa Šelberga tēls un atspoguļojums izvelētos ārzemju medijos 2016.gadā

   OpenAIRE

   Kovaļonoka, Viktorija

   2017-01-01

   Bakalaura darba "Fēliksa Arvida Ulfa Šelberga tēls un atspoguļojums izvelētos ārzemju medijos 2016. gadā" pētnieciskie jautājumi ir par tēla veidošanās aspektiem mediju vidē, kā arī konkrēto cilvēku atspoguļojums tajos. Pētījums ir balstīts uz tēla teorijas pamatiem, kā arī Garija Vennela modificētas triangularās shēmas, kas bija pielāgota konkrētajam pētnieciskajam laukam. Pētījumā materiāli tika analizēti, izmantojot rāmējuma teoriju un kvalitat...

  6. Caracterización de yogurt firme elaborado con leche ovina

   OpenAIRE

   Belaunzarán, María Josefina; Iezzi, Sebastián Juan; Vega, María Fernanda; Gonzalez, Silvia Nelina

   2015-01-01

   En Argentina, el destino principal de la leche ovina es la elaboración de quesos. Sin embargo, su alto contenido en extracto seco la convierte en una materia prima de excelente calidad para la elaboración de yogur. Se estudió la elaboración de yogur con leche ovina conservada por un periodo de dos meses a -18°C. Luego de ser descongelada (baño termostático a 40 ºC), se analizó microbiológicamente y se procedió con la elaboración de yogur firme por método tradicional, se evaluaron sus caracter...

  7. Representações da violência em A guerra dos bastardos, de Ana Paula Maia

   Directory of Open Access Journals (Sweden)

   Elena Losada Soler

   2017-01-01

   Full Text Available La novela A Guerra dos Bastardos, de Ana Paula Maia presenta un denso cuadro de violencias ficcionales. El hecho de su autoría femenina es relevante para nuestro análisis. Encontramos en este texto todas las formas de violencia contenidas en el triángulo de Johan Galtung: violencias visibles o directas, invisibles o estructurales, y violencias culturales, así como diversas manifestaciones de la violencia simbólica como la analizó Pierre Bourdieu. Estas violencias son representadas con técnicas diversas: brutalismo, ironía, “gore”, distanciamiento etc. Nuestro trabajo tiene como eje el análisis de estas formas de representación, y en especial el tratamiento literario dado a la descripción de la violencia contra la mujer y de la violencia ejercida por la mujer.

  8. MODELS OF QUALITY MANAGEMENT SYSTEM: CONTENT AND SCOPE

   Directory of Open Access Journals (Sweden)

   Awny ZREKAT

   2015-12-01

   Full Text Available In this article are analyzed methods developed to prevent the wastage of the majority of the benefit from the production process: JIT, Value Engineering and Constructability. These methods were developed parallel to the development of quality control, quality assurance and total quality management.MODELE DE SISTEM AL MANAGEMENTULUI CALITĂŢII: CONŢINUTUL ŞI DOMENIUL DE APLICAREÎn acest articol sunt analizate metodele de prevenire a pierderilor beneficiului majoritar din procesul de producţie: JIT (eficienţa timpului, Valoarea Inginerie, Constructivitate. Aceste metode au fost dezvoltate în paralel cu evoluţia controlului calităţii, asigurarea calităţii şi managementului calităţii totale.

  9. Patent results of men's and women's R&D activities in the enterprise sector in the EU

   OpenAIRE

   Wisła, Rafał; Sierotowicz, Tomasz; Okoń-Horodyńska, Ewa

   2016-01-01

   Częstym brakiem prac analitycznych w zakresie statystyki patentowej jest niedostateczne wykorzystanie jednego z ważniejszych atrybutów opisu patentowego jakim jest informacja o płci twórcy wynalazku. Standardowy rekord opisu patentowego pozwala na wielowątkową analizę podmiotów zgłaszających oraz wynalazców w połączeniu z innymi rodzajami danych. Informacja patentowa udostępniana jest w różnych trybach. Żadna obecnie dostępna baza nie zawiera wprost informacji o płci twórcy nowego rozwiązania...

  10. La formación de los entrenadores de jóvenes futbolistas.

   OpenAIRE

   Abad Robles, Manuel Tomás; Giménez Fuentes-Guerra, Francisco Javier; Robles Rodríguez, José; Castillo Viera, Estefanía

   2013-01-01

   Este estudio analizó la formación inicial y permanente, así como las necesidades de formación de los entrenadores de jóvenes futbolistas de Andalucía. Con este propósito, fueron entrevistados 10 expertos en el fútbol base y en la formación de entrenadores de fútbol. La mayoría de los entrevistados consideró que el hecho de tener estudios relacionados con la educación física y el deporte era muy positivo a la hora de ejercer la enseñanza del fútbol. Los expertos destacaron, en la formación del...

  11. LA FORMACIÓN DE LOS ENTRENADORES DE JÓVENES FUTBOLISTAS [The training of young footballers’ coaches

   OpenAIRE

   Manuel Tomás Abad Robles; Francisco Javier Giménez Fuentes-Guerra; José Robles Rodríguez; Estefania Castillo viera

   2013-01-01

   Este estudio analizó la formación inicial y permanente, así como las necesidades de formación de los entrenadores de jóvenes futbolistas de Andalucía. Con este propósito, fueron entrevistados 10 expertos en el fútbol base y en la formación de entrenadores de fútbol. La mayoría de los entrevistados consideró que el hecho de tener estudios relacionados con la educación física y el deporte era muy positivo a la hora de ejercer la enseñanza del fútbol. Los expertos destacaron, en la formación del...

  12. Variation in the biochemical composition of common hake females (Merluccius hubbsi) during the reproductive cycle

   OpenAIRE

   Leonarduzzi, E.; Massa, A.E.; Manca, E.A.

   2012-01-01

   Se evaluó la composición bioquímica y el contenido energético del músculo, hígado y gónadas de hembras de Merluccius hubbsi durante el ciclo reproductivo. Las hembras adultas (44-50 cm de longitud total) se capturaron en la región norpatagónica (43~' S-45~' S). Se estimó el factor de condición de Fulton (K) y el índice hepatosomático (IHS). Se determinaron las proteínas y los lípidos de cada tejido. Se analizó, además, el contenido de humedad y cenizas en músculo. En todos los tejidos los com...

  13. Desarrollo rural y deterioro del bosque. Región interestatal del Alto Lerma

   Directory of Open Access Journals (Sweden)

   María Estela Orozco-Hernández

   2009-01-01

   Full Text Available Esta investigación analiza las condiciones naturales y socioeconómicas de la región interestatal Alto Lerma, mediante una evaluación diagnóstica de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que afectan la utilización de las áreas que corresponden a bosques templados. Se aportan elementos para repensar las formas de intervención y apropiación de los recursos forestales y se proponen estrategias para la atención social y ambiental de las comunidades rurales. Se analizó información cartográfica, estadística y documental, así como la obtenida por medio de entrevistas proporcionadas por funcionarios públicos.

  14. Darbinieku iesaistes aptaujas TeamPulse™ ticamība un validitāte latviešu versijā

   OpenAIRE

   Kelberga, Anna

   2015-01-01

   Pētījuma mērķis bija adaptēt latviešu valodā aptauju TeamPulse™, kas mēra darbinieku iesaisti. Šī darba ietvaros tika veikta aptaujas TeamPulse™ turpmāka izpēte plašākā un daudzveidīgākā izlasē. Kopā analizētas 106 aizpildītas anketas no trim dažādiem uzņēmumiem – bankas, ražošanas uzņēmuma un augstskolas. Tika izmantota arī aptaujas “Iesaiste darbā” (UWES, Schaufeli un Baker, 2006) pilnā versija, lai detalizētāk noteiktu abu aptauju komponentu korelāciju. Pamatojoties uz adaptācijas psih...

  15. Gobernanza del agua en México 1984-2014: derecho humano al agua, relaciones intergubernamentales y la construcción de ciudadanía

   OpenAIRE

   Vega López, Obdulia María del Socorro

   2016-01-01

   El propósito de ésta disertación es contribuir a la literatura de ciencias sociales sobre gobierno y administración pública utilizando un caso de suministro de agua urbana como un modelo de entrega de servicios públicos y analizándolo desde varias perspectivas teóricas. Esto ilumina los procesos sociopolíticos que son de interés a teóricos y practicantes de la investigación en administración pública. El caso del agua y del suministro del vital líquido en contextos urbanos es extremadamente in...

  16. Análisis molecular de los genes TAP1 y TAP2 en enfermedades autoinmunes reumatológicas (EAR

   Directory of Open Access Journals (Sweden)

   Juan Manuel Anaya

   2001-04-01

   Full Text Available

   Las EAR como la artritis reumatoidea (AR, el síndrome de Sjögren (SS y el lupus eritematoso sistémico (LES son enfermedades crónicas frecuentes. A pesar de que su origen es desconocido, existe una susceptibilidad genética (1. Los genes TAP, ubicados en el complejo mayor de histocompatibilidad clase II, codifican un dímero asociado al procesamiento antigénico, encargado de transportar péptidos hasta el retículo endoplásmico para las moléculas HLA, en particular de Clase I (2. En trabajos anteriores hemos sugerido una asociación de alelos TAP con EAR. En este estudio se analizó, en nuevos grupos de pacientes, la asociación del polimorfismo de los genes TAP a EAR.

  17. Los presupuestos del Concurso

   Directory of Open Access Journals (Sweden)

   Línea de Investigación “De la Crisis Empresarial

   2006-01-01

   Full Text Available Este escrito es el resultado de uno de los proyectos de investigación adelantados por el Departamento de Derecho Comercial de la Universidad Externado de Colombia. En el se hace una aproximación histórica a los presupuestos para acceder a los trámites concursales en Perú, Argentina y España, analizándolos desde los puntos doctrinal, académico y legal.Así mismo, es parte integrante de un trabajo más amplio que pretende elaborar un documento contentivo del tratamiento que se da a los presupuestos concursales a nivel mundial.En este orden de ideas, nos permitimos presentar un análisis minucioso de la legislación de los citados países iberoamericanos.

  18. Yaşam Bilimleri ve Biyoteknoloji

   Directory of Open Access Journals (Sweden)

   Rasime DEMİREL

   2010-10-01

   Full Text Available Eskişehir (Türkiye’deki farklı marketlerden toplanmış olan şişelenmiş doğal ve mineral suların mikrobiyal kalitesi incelenmiştir. Membran filtrasyon tekniği uygulanarak su örneklerinin kalitesi; toplam koliform, Escherichia coli, Enterococcus spp., Aeromonas hydrophila’nın varlığı ve miktarı yönünden analiz edilmiştir. Aerobik bakteriler 22 ve 37 ºC’de inkübasyonu sonucunda ml’deki heterotrofik bakteri sayısı (HPC olarak belirlenmiştir. Şişelenmiş mineral su örneklerinde Bacillus türleri belirlenirken, şişelenmiş içme suyu örneklerinde herhangi bir bakteri ya da kontaminasyon bulunmamıştır

  19. Determinantes de la capacidad funcional en personas mayores según el género

   Directory of Open Access Journals (Sweden)

   Encarnación Rubio

   2013-06-01

   Full Text Available El propósito de este trabajo es identificar factores determinantes de carácter socio-demográficos, de salud y de actividad física que influyan en la aparición de la discapacidad para las actividades básicas e instrumentales de la vida diaria en 380 individuos mayores de 64 años que asisten a centros sociales de Zaragoza. Un modelo multivariante de regresión logística analizó la capacidad funcional por sexo. Variables sociodemográficas, enfermedades crónicas y actividad física fueron variables explicativas Conclusiones: las condiciones médicas son el principal marcador de la discapacidad, y la actividad física es una medida que se puede promover en la Atención Primaria para reducir el riesgo de discapacidad.

  20. Análisis y aplicación de la teoría de Laban y del movimiento creativo en la dirección de conjuntos instrumentales en la formación del maestro en educación musical

   OpenAIRE

   Lombardo, Riccardo

   2012-01-01

   La investigación se basa en el análisis del movimiento de Laban, cuyos ejes son el effort (uso de la energía) y los factores de movilidad (peso, tiempo, espacio y flujo, con relativas cualidades), así como en desarrollos posteriores de la teoría. En la dirección de bandas, un taller práctico sobre Laban puede hacer más eficaz la comunicación musical en la conducción. Después de estudios piloto, un grupo de alumnos de la Universidad de Valladolid analizó vídeos de las direcci...

  1. Aplicación de la prueba de Gant en la predicción de la enfermedad hipertensiva gestacional

   OpenAIRE

   Berta de la C Moya Romero; Miguel A Lugones Botell; Raoul Gazapo Pernas; Félix J León Molinet

   1996-01-01

   Se realizó un estudio en el Grupo Básico de Trabajo No. 3 del Policlínico Comunitario Docente "Jorge Ruiz Ramírez", del municipio Playa, a todas las embarazadas atendidas allí en el período comprendido entre el 1ro de enero de 1992 al 31 de diciembre de 1993 (ambos inclusive) y que su parto ocurrió en los hospitales ginecoobstétricos de nuestra área de atención, "Eusebio Hernández" y "Clodomira Acosta"; se analizó la atención brindada a ellas hasta la terminación del embarazo. Se entrenó a to...

  2. Od „wypierania” po „ponowne odkrywanie”. Kultury pamięci w miasteczkach północno-zachodniej Polski: Łobez i Złotów po drugiej wojnie światowej. Studium porównawcze

   OpenAIRE

   Woniak, Katarzyna

   2012-01-01

   Wydział Historyczny: Instytut Historii Niniejsza dysertacja doktorska miała na celu zbadanie lokalnych kultur pamięci po II wojnie światowej w dwóch polskich miasteczkach, które posiadają zarówno odmienną przeszłość administracyjną, jak i różne tradycje historyczne. Poprzez analizę pięciu figur pamięci takich jak: mity, rytuały, pomniki, nazewnictwo ulic i historiografii mogła zostać potwierdzona główna hipoteza badawcza, mówiąca o terytorialnym zróżnicowaniu lokalnych kultur pamięci. Podc...

  3. Calidad de vida y ciudad: análisis del nivel de desarrollo en Bogotá a través del método de necesidades básicas insatisfechas

   Directory of Open Access Journals (Sweden)

   Andrés Torres

   2013-04-01

   Full Text Available Este trabajo evalúa qué variables caracterizan el nivel de desarrollo y calidad de vida de las comunidades que habitan las localidades de Bogotá. Para lograr este objetivo se recolectó información de 19 de ellas, dentro de las cuales se analizó el indicador compuesto de necesidades básicas insatisfechas (NBI y todos sus indicadores simples. Con la información recolectada se realizaron pruebas de correlación y análisis de componentes principales para evaluar el indicador Condiciones sanitarias deficientes y NBI. Se concluye que para realizar caracterizaciones gruesas en poblaciones como las de Bogotá, el indicador simple Condiciones sanitarias deficientes es suficiente para clasificar la población. Sin embargo, si se quieren realizar caracterizaciones más finas es recomendable obtener también el NBI compuesto.

  4. Adaptación escolar, social y familiar, estrés cotidiano y acontecimientos vitales estresantes en la infancia

   OpenAIRE

   Rey Bruguera, Mayelin

   2016-01-01

   Las investigaciones sobre el estrés o sobre la infancia son muy numerosas. Sin embargo, los trabajos dedicados al estudio del estrés en la infancia aún no son suficientes para conocer las consecuencias del estrés en esta etapa de la vida. Y sorprende los escasos estudios del estrés en la infancia con población clínica de salud mental. La presente investigación analizó la relación entre los acontecimientos vitales estresantes (AVE) y situaciones de estrés cotidiano y la sintomatología psicológ...

  5. ROL DE LOS RIOS TRIBUTARIOS EN LOS SISTEMAS LACUSTRE Y MARINO COSTERO NOR-PATAGONICOS BAJO INFLUENCIA ANTROPICA

   OpenAIRE

   LEON MUÑOZ, JORGE EDUARDO

   2011-01-01

   Primer Capítulo se abordó la hipótesis específica Hl, analizándose la variabilidad interanual (años 1944- 2007) del régimen hidrológico del río Puelo (41.5°S, Q = 650 m3/seg) y su influencia en la capa superficial del fiordo Reloncaví, uno de los sistemas costeros más importantes para la salmonicultura nacional. La importancia del estudio radicó en analizar la relación río/fiordo en escenarios contrastantes de caudal, ésto permitió registrar cómo la influencia del río Puelo es altamente...

  6. PROMOVENDO A ALFABETIZAÇÃO CIENTÍFICA POR MEIO DE ENSINO INVESTIGATIVO NO ENSINO MÉDIO DE QUÍMICA: CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO INICIAL DOCENTE

   Directory of Open Access Journals (Sweden)

   Mayara de Souza Miranda

   2015-01-01

   Full Text Available Ese trabajo analizó los niveles investigativos de una secuenciadidáctica y los indicadores de Alfabetización Científica promovidosen estudiantes de química de la Secundaria, en clases elaboradas yministradas por una licencianda participante de un grupo de reflexiónorientada. El trabajo también permitió comprender las posiblescontribuciones de las acciones desarrolladas para la formación inicialde la licencianda participante. Mediante los análisis, fue posible inferirque las clases contemplaron características investigativas e indicadoresque evidenciaron la promoción de Alfabetización Científica (AC enel aula. La investigación tuvo resultado satisfactorio pues los alumnosse involucraron con las investigaciones y las discusiones propuestas yla licencianda tuvo la oportunidad de elaborar y evaluar secuencias declases, contribuyendo significativamente para su formación docente.

  7. METODE DE ANALIZĂ A ACCESIBILITĂȚII POPULAȚIEI LA MIJLOACELE DE TRANSPORT ÎN COMUN. STUDIU DE CAZ: MUNICIPIUL IAȘI

   Directory of Open Access Journals (Sweden)

   LUCIAN ROȘU

   2013-11-01

   Full Text Available Metode de analiză a accesibilității populației la mijloacele de transport în comun. Studiu de caz: Municipiul Iași. This paper focuses on analyzing accessibility of population at public transport network from Iași Municipality using GIS. Public transport network of Iași Municipality is characterized by a radial evolution, causing an issue for peripheral districts, which are not as accessible as the rest of territory. Present urban public transport, analyzed by different statistical methods (Huff interactional model, Thiessen polygon, theoretical accessibility and visualized using GIS techniques highlights deficiency for a major procent of population, especially at the outer city districts. Used methods, applied from a quantitative point of view, focuses on probability of interaction between population and public transport network, identifying fully functional service areas and also, areas where there is a lack of accessibility.

  8. Eliminación de cromo de efluentes ácidos, mediante adsorción con wollastonita natural

   OpenAIRE

   Martín Antonio Encinas Romero; Luis Alberto Núñez Rodríguez; Agustín Gómez Álvarez; Guillermo Del Carmen Tiburcio Munive

   2015-01-01

   El presente trabajo evalúa las características de la remoción de cromo con wollastonita natural a partir de soluciones sintéticas de cromo (VI) en medio ácido. Para realizar este estudio se desarrolló un diseño factorial 23 en el cual se estudiaron los factores: relación sólido/líquido, concentración de cromo en solución y temperatura. Se analizó el efecto de los factores principales y sus interacciones sobre el porcentaje de remoción de cromo mediante análisis gráficos. Asimismo, se desarr...

  9. Bulut Bilişimin Eğitim Alanında Uygulanması

   Directory of Open Access Journals (Sweden)

   Onur SELVİ

   2014-07-01

   Full Text Available Bu çalışmada, Windows Azure platformu üzerinde, bulut bilişim temelli bir eğitim portalı geliştirilmiştir. Geliştirilen portal bir grup öğrenci ile uygulanarak eğitim sürecine katkıları incelenmiştir. Bulut bilişim eğitim alanında sunduğu olanaklar ve eğitim alanına uygulanabilirliği analiz edilmiştir. Bulut bilişim modelinin geleneksel yazılım modelinden farklı yönleri vurgulanarak, bulut bilişime geçişi gerekli kılan senaryolar yorumlanmıştır.

  10. Análisis bibliométrico de las revistas multidisciplinares de psicología recientemente incorporadas en la Web of Science (2008-2009)

   OpenAIRE

   Quevedo-Blasco,Raúl; López-López,Wilson

   2010-01-01

   Se realiza un análisis bibliométrico de las revistas multidisciplinares de psicología recientemente incorporadas en la Web of Science (WoS) en los años 2008 y 2009. Se analizó un total de 448 "artículos" y "revisiones", donde se examinaron la nacionalidad de los autores, el índice de autoría y los contenidos de los trabajos. Los resultados muestran que Psicologia: Reflexão e Crítica es la revista que más artículos posee publicados. Existen diferencias en la diversidad y número de países colab...

  11. Las imágenes inducidas de Tierra del Fuego (Argentina. Cambios y permanencias en el contenido de la promoción turística oficial (1990-2012

   Directory of Open Access Journals (Sweden)

   Patricia Andrea Mosti

   2016-01-01

   Full Text Available La imagen turística es una construcción mental y social que guarda relación con los atributos tangibles e intangibles del destino. La promoción turística contribuye a conformar la imagen del destino atendiendo a los imaginarios de los posibles consumidores y a los atributos del territorio que se deciden poner en valor y promocionar. El objetivo general de esta investigación es indagar sobre las continuidades y los cambios en el contenido del discurso promocional oficial de Tierra del Fuego y su vinculación con el imaginario de la región austral. Se analizó el contenido visual y textual del discurso promocional que se difunde en los folletos turísticos elaborados desde la década del 90’ hasta el presente.

  12. Determinantes del empleo en la industria manufacturera en México

   Directory of Open Access Journals (Sweden)

   Aracely ESCOBAR-MÉNDEZ

   2011-01-01

   Full Text Available La dinámica productiva de un territorio es el resultado de las decisiones tomadas por individuos y empresas, ambos agentes responden a diferentes factores de localización. Se analizó el crecimiento del empleo manufacturero de las principales zonas metropolitanas y ciudades de México durante el periodo 1980-2003, observando particularmente los factores de localización industrial. Los resultados obtenidos mostraron que ambientes especializados tienen un efecto negativo en el crecimiento del empleo manufacturero, que las economías de escala internas son importantes para los subsectores cuya producción se destina principalmente al mercado externo y que los bajos salarios aumentan el dinamismo de la industria manufacturera.

  13. Aportaciones al conocimiento electromiográfico y dinamométrico de la flexo/extensión de codo

   OpenAIRE

   García Vidal, José Antonio

   2013-01-01

   El objetivo general del trabajo fue realizar aportaciones al conocimiento dinamométrico y electromiográfico de la articulación del codo. Para ello se analizó la fuerza isométrica máxima y su variabilidad inter e intraobservador, así como el comportamiento electromiográfico de bíceps y tríceps en diferentes ejercicios dinámicos sobre una población de 23 sujetos sanos. Se determinó también la influencia del género y de la dominancia. Los resultados de las mediciones dinamométricas mostraron ...

  14. WPŁYW WYSOKOŚCI OPADÓW NA WIELKOŚĆ I SZYBKOŚĆ ODPŁYWU WÓD Z DACHÓW ZIELONYCH

   Directory of Open Access Journals (Sweden)

   Ewa BURSZTA-ADAMIAK

   z  największą częstotliwością w latach objętych analizą (2011-2015. Wraz ze wzrostem wysokości opadów możliwości retencjonowania i przetrzymywania wód opadowych, w układzie warstwowym dachów zielonych, były redukowane. Z tych względów ekstensywne dachy zielone mogą być rozpatrywane jako zrównoważone systemy dla poprawy bilansu wodnego miast, ale w aspekcie ochrony przed skutkami ulewnych opadów o dużej wysokości, ich działanie powinno być wspomagane innymi systemami pozwalającymi odciążyć tradycyjne systemy odwodnieniowe na terenach zurbanizowanych.

  15. Espectroscopia de hidrógeno por resonancia magnética en resonadores clínicos y químicos de alto campo. Estudio de caracterización y seguimiento de tumores cerebrales

   OpenAIRE

   Calvar, Jorge Andrés

   2013-01-01

   La espectroscopia por resonancia magnética (ERM) es una técnica que utiliza las propiedades magnéticas de los núcleos y moléculas para estudiar estructuras químicas. Una de sus aplicaciones es brindar información metabolómica de tejidos y soluciones. En particular, la ERM clínica permite analizar el metabolismo de los tejidos “in-vivo”, sin interferir con los procesos bioquímicos de los mismos. En este trabajo de tesis, se analizó la utilidad de la ERM de alto campo en la clasificación y cara...

  16. Ética y medicina en Michel Foucault: la dimensión humanística de la medicina a partir de una genealogía de la moral

   OpenAIRE

   Gomes,Benjamim

   2005-01-01

   Este trabajo presenta una tesis doctoral leída en la Universidad de Salamanca y basada en los escritos de la última década de Foucault. Si escribiendo la Historia de la sexualidad su objetivo fue hacer una genealogía de la ética, analizándola, junto con los demás escritos suyos, mi objetivo es enseñar su última aportación a la historia de la medicina. Él parte de una concepción de poder sobre los demás hacia una concepción de poder sobre uno mismo, espacio exclusivo de la antigua moral griega...

  17. Factores pronósticos moleculares en cáncer de vejiga

   OpenAIRE

   García del Muro Solans, Xavier

   2004-01-01

   La presente Tesis Doctoral está constituida por dos estudios dirigidos a evaluar el valor pronóstico de marcadores moleculares relevantes en cáncer de vejiga. El primer estudio, Prognostic value of the expression of E-cadherin and Beta-catenin in bladder cancer, fue publicado en Eur J Cancer 2000; 36:357-362, y analizó el valor pronóstico de la expresión de las moléculas de adhesión E-caderina, Beta-catenina y CD44, determinada mediante inmunohistoquímica, en una serie de 40 pacientes con cán...

  18. Condicionantes en el proceso creativo de la danza contemporánea. Investigación sobre una propuesta cerradaf

   OpenAIRE

   Cristina Andrés Alcalá.

   2010-01-01

   En este artículo reflejamos las conclusiones de una investigación acerca de los aspectos relacionados con el proceso de creación coreográfica de una pieza de danza contemporánea. Se ha investigado también cómo influye en el creador la no elección de determinantes básicos en la composición coreográficas: música y espacio. Se analizó la producción de 5 bailarinas-coreógrafas profesionales que elaboraron una pieza para una misma música y un mismo espacio, ambos con dificultades intrínsecas. Por ...

  19. Análisis del índice de morosidad en la cartera de créditos del iece-guayaquil y propuesta de mecanismos de prevención de morosidad y técnicas eficientes de cobranzas

   OpenAIRE

   Parrales Ramos, Carlos

   2013-01-01

   El desarrollo del trabajo está enfocado en el análisis del índice de morosidad del Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo y Becas de Guayaquil, para que a partir de ésta investigación se puedan generar estrategias que permitan prevenir la morosidad y establecer técnicas de cobranzas efectivas. Con corte a abril/2012, el índice de morosidad de la banca pública ecuatoriana fue de 8.22%, mientras que el del IECE-Guayaquil, fue de 12.13%. Como parte de la investigación se analizó cómo se mane...

  20. PAKRUOJO MIESTO ĮTAKA KRUOJOS UPĖS TARŠAI

   OpenAIRE

   Gulbinaitė, Raminta

   2010-01-01

   Bakalauro baigiamojo darbo tikslas – ištirti Pakruojo miesto įtaką Kruojos upės vandens kokybei. Darbe analizuojama mokslinė literatūra, paviršinio vandens apsaugos klausimais. Aprašytas hidrocheminis upių įvertinimas. Pateiktos žinios apie Kruojos upės būklę. Išanalizuoti Kruojos upės tyrimų duomenys. Aprašyti vandens kokybės cheminių parametrų kiekybinės analizės tyrimo metodai. Atliktas Kruojos upės centrinės dalies, lietaus nuotekų sutekančių į upę ir išvalytų buitinių nuotekų, išleidžiam...

  1. EVALUACIÓN DE LA ELECTRORREMEDIACIÓN DE ANDISOLES CONTAMINADOS, MEDIANTE EL ANÁLISIS DE LAS SOLUCIONES DE LAVADO

   Directory of Open Access Journals (Sweden)

   Juan A. Rodríguez V.

   2003-06-01

   Full Text Available Se analizó la composición de soluciones de lavado provenientes de las cámaras de electrodos de una celda de remediación a nivel de laboratorio. Se estudió el movimiento de iones nitrato y plomo como contaminantes de suelos de la región (Andisol.Para los estudios se analizaron conjuntamente medidas de pH, conductiVidad, turbidez, concentración de contaminantes y corriente dé electrólisis.Se comprueba que, para las condiciones experimentales empleadas, los iones nitrato se mueven libremente y son fácilmente removidos del suelo, mientras que el catión plomo es parcialmente retenido, y la cantidad de metal que se moviliza es obtenido finalmente bajo formas insolubles dado el valor de pH generado en la cámara del cátodo.

  2. Comprensión de los procesos de inclusión, educativa de estudiantes sordos desde una perspectiva organizacional

   Directory of Open Access Journals (Sweden)

   Pablo Alejandro Salazar Restrepo

   2011-12-01

   Full Text Available Este artículo parte de la investigación señalada con el mismo nombre en donde se analizan procesos de inclusión de estudiantes sordos del colegio Federico García Lorca desde una perspectiva organizacional. El estudio recurrió a una encuesta que analizó dos variables: estructuras y prácticas organizacionales. Los análisis se contrastaron en grupos focales con la percepción de directivos, docentes, estudiantes, padres de familia y personal administrativo. La inclusión cuenta con un compromiso importante entre miembros de la comunidad educativa, aunque se hace necesario fortalecer el trabajo cooperativo entre los docentes.

  3. The engineering as scenario and the mathematical models as actors

   Directory of Open Access Journals (Sweden)

   Joan Gómez Urgellés

   2008-06-01

   Full Text Available En este artículo se presenta una experiencia de innovación educativa en el ámbito del currículum de las ingenierías. Incluye el trabajo en proyectos como una componente del proceso de enseñanza-aprendizaje, analizándose la validez y la viabilidad de la modelización matemática como metodología. Algunos de los modelos analizados, entre otros, están basados en el estudio de electrocardiogramas, destacando la importancia de las series de Fourier como modelo para la interpretación de los mismos. El cambio metodológico propuesto es una tendencia cognitiva i heurística que pone énfasis en la epistemología de las matemáticas y revisa el proceso de evaluación, frente a la enseñanza tradicional.

  4. Twitter.com kā korporatīvo sabiedrisko attiecību instruments Latvijā: satura analīze

   OpenAIRE

   Lulle, Katrīna

   2010-01-01

   Bakalaura darba tēma ir „Twitter.com kā korporatīvo sabiedrisko attiecību instruments Latvijā: satura analīze”. Darba ietvaros analizēti 10 Latvijas uzľēmumu Twitter.com profilu ieraksti laika periodā no 2009. gada decembra līdz 2010. gada februārim, kopumā 2780 ieraksti. Darba mērķis ir veikt Latvijas uzľēmumu Twitter.com profilu satura analīzi, lai noteiktu, kā Twitter.com tiek izmantots kā korporatīvo sabiedrisko attiecību instruments. Darbā ir divas teorētiskās nodaļas par sabied...

  5. Ordenamiento de la minería de materiales de construcción en las Islas de Providencia y Santa Catalina, Colombia

   Directory of Open Access Journals (Sweden)

   Hernández Almanza Primitivo

   2011-11-01

   Full Text Available El objeto de este trabajo radica en brindar soluciones a la problemática de abastecimiento de materiales de construcción (grava, gravilla, arenas en las islas de Providencia y Santa Catalina. Para ello, exploró soluciones de plan de cierres de minas abandonadas antitécnicamente y analizó alternativas de abastecimiento con el modelo de impacto-aptitud del territorio. Consideró como alternativas de ordenamiento minero-ambiental, la importación de materiales de construcción a la extracción ordenada en la misma isla de Providencia. Valoró cuatro zonas y, con la participación de los actores involucrados, variables físicas, antrópicas; considerando matrices de impacto-aptitud, propuso una zona para el desarrollo minero sostenible para abastecer parte de la demanda de dichos materiales en el Archipiélago.

  6. Tom Stoppard'ın Rosencrantz ve Guildenstern Öldüler Adlı Oyununda Mizah ve Kader

   OpenAIRE

   Erkan, Ayça Ülker

   2016-01-01

   Bu çalışmanın amacı karakterlerin kimlik arayışından kaynaklanan fiziksel mizahı tartışmak ve oyundaki ölüm/şans/kader/gerçeklik/yanılsama gibi temaların Rosencrantz ve Guildenstern’nin varoluşçu hayatlarında nasıl işlediğini göstermektir. Mizah, bu trajikomedinin analiz edilmesinde önemli bir rol oynar. Absürd Tiyatro, insanlık durumundaki saçmalığı ifade eder, rasyonel aygıtların kullanımını terk eder, insanın trajik kaybolmuşluk duygusunu yansıtır ve insanlık durumu olan hayat ve ölümle il...

  7. Türkiye’de yayılış gösteren su sıçanı Arvicola amphibius (Linnaeus, 1758) (Mammalia: rodentia) populasyonlarının MTDNA (sitokrom B ve kontrol bölgesi) varyasyonları

   OpenAIRE

   ŞEKER, Perinçek Seçkinozan

   2015-01-01

   Arvicola amphibius yarı sucul bir kemirgen türüdür ve su sıçanı olarak bilinir. Türkiye’yi de içine alan Palearktik bölgede oldukça geniş bir alanda yayılış gösterir. Bu tez çalışmasında Türkiye genelinde toplanan örnekler morfometrik ve moleküler analizlerle değerlendirildi. Morfometrik analizlerde 24 farklı lokaliteden elde edilen 175 örnek çok değişkenli istatistik yöntemler kullanılarak karşılaştırmalı olarak analiz edildi. Bütün örnekler, istatistiksel değerlendirmeler için popu...

  8. Residuos de agroquímicos en sedimentos de ríos, Poás, Costa Rica

   OpenAIRE

   Federico Masís; Juan Valdez; Tatiana Coto; Sandra León

   2008-01-01

   Se analizó la presencia y distribución de agroquímicos organofosforados y organoclorados en los sedimentos de 3 ríos localizados en un área de producción de ornamentales en el cantón de Poás, Alajuela, Costa Rica. El estudio comprendió 8 meses, con la idea de abarcar las épocas seca, de transición, y lluviosa. Los sedimentos fueron colectados en 10 estaciones de muestreo, ubicadas a lo largo de los ríos, y caracterizados de acuerdo con su contenido de materia orgánica y textura. En 7 de las 1...

  9. Impacto económico del sector cerámico en San José de Cúcuta (Colombia

   Directory of Open Access Journals (Sweden)

   Johanna Milena Mogrovejo Andrade

   2015-02-01

   Full Text Available Esta investigación tuvo como finalidad determinar el impacto económico de las empresas del sector cerámico en la ciudad de San José Cúcuta (Colombia en el periodo 2008-2011. Se utilizó como instrumento un cuestionario estructurado aplicado a los empresarios del sector. Igualmente, se efectuaron entrevistas a directivos de organizaciones gremiales. El impacto económico se analizó siguiendo la metodología propuesta por Soto y Bergoeing (1998, Arbeláez y Sandoval (2006 y Molina, Coronado y Rivera (2008. Se concluye que este sector, en el periodo estudiado, presentó gran impacto económico, en particular en lo relativo al nivel de empleo, el aporte en impuestos al municipio, el consumo intermedio y el valor agregado.

  10. Planificación cognitiva en niños con déficit auditivo

   OpenAIRE

   Ángela González Vinasco; Natalia Herrera; Diana Carolina Marín Tobón; Tatiana Rojas Ospina

   2008-01-01

   Este estudio busca abordar y explorar la habilidad para planificar de los niños con déficit auditivo ante una Situación de Resolución de Problemas (SRP), por medio del uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), como una herramienta para acceder, de manera objetiva, a los procesos cognitivos del niño con déficit auditivo, sin demandarle ningún tipo de lenguaje verbal, escrito o por medio de señas. Se analizó el desempeño de 11 niños con déficit auditivo que asisten al In...

  11. OCENA ROZWIĄZAŃ PLANISTYCZNYCH Z WYKORZYSTANIEM PRZESTRZENNYCH BAZ DANYCH W ASPEKCIE SKALOWALNOŚCI ROZWOJU ZABUDOWY

   Directory of Open Access Journals (Sweden)

   Tomasz SALATA

   Full Text Available Artykuł prezentuje możliwości zastosowania metod geomatycznych do oceny jakości sporządzonych rysunków miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w aspekcie możliwości ich kontrolowanego rozwoju. Skalowalność, badana w poniższym artykule jest miarą możliwego powielania rozwiązań planistycznych z zakresu komunikacji, optymalizacji wielkości działek budowlanych, rozwoju terenów podmiejskich i racjonalnego wykorzystywania możliwych terenów inwestycyjnych dla budownictwa mieszkaniowego. Analizę przestrzenną wykonano w oparciu o techniki GIS i funkcje zaimplementowane do obsługi przestrzennych baz danych. Skorzystano z wolnego oprogramowania: SQLite/Spatialite, SpatiaLite_GUI, QGIS.

  12. Concept of masculinity and femininity proposed by music videos at MTV channel

   OpenAIRE

   Simokaitis, Vytenis; Obelenienė, Birutė; Pranckevičienė, Aistė

   2013-01-01

   Straipsnyje analizuojami MTV televizijoje rodomi vaizdo klipai, siekiama atskleisti MTV muzikiniuose klipuose formuojamą vyriškumo ir moteriškumo įvaizdį. Atlikus 56 valandų MTV vaizdo klipų stebėseną, išanalizuoti 108 muzikiniai vaizdo klipai. Atlikta tyrimo analizė leidžia teigti, kad didžiąją dalį analizuotų vaizdo klipų galima priskirti pop- ir šokių muzikos žanrams, kurie ypač populiarūs tarp paauglių ir jaunų žmonių. Rezultatai parodė, jog moterys dažniau buvo pagrindinės klipų atlikėjo...

  13. Hastanede Yatarak Tedavi Gören 3-6 Yaş Çocukların Uyku Alışkanlıklarının Belirlenmesi

   OpenAIRE

   AKGÜN KOSTAK, Melahat; KOCAASLAN, Esra; BİLSEL, Ayşegül; MUTLU, Aysel

   2016-01-01

   Amaç: Çalışma 3-6 çocukların uyku alışkanlıklarını ve etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla yapıldı. Materyal ve Metod: Tanımlayıcı tipteki çalışma bir Üniversite ve Devlet Hastanesinin çocuk kliniklerinde yatan 3-6 yaş çocuğa sahip 189 anne ile gerçekleştirildi. Araştırmanın verileri aile ve çocuğun sosyo-demografik ve uyku alışkanlıkları ile ilgili sorulardan oluşan “Anket Formu” ile toplandı. Veriler yüzdelik, ortalama ve standart sapma ve ki- kare testi ile analiz edildi. Bulgular: Çoc...

  14. Urbānisms Aleksandra Čaka un Vladimira Majakovska poēzijā.

   OpenAIRE

   Tihanova, Marija

   2013-01-01

   Urbānisms Aleksandra Čaka un Vladimira Majakovska poēzijā: bakalaura darbs. – Rīga, 2013. – 59 lpp. Šis pētnieciskais darbs ir veltīts Aleksandra Čaka un Vladimira Majakovska urbānistiskai dzejai. Darbā tiek apskatīts materiāls par urbānismu modernisma literatūrā, analizēts pilsētas tēls dzejnieku-urbānistu Majakovska un Čaka daiļradē, noskaidrots, kādā veidā Majakovska dzejiskā tradīcija ir ietekmējusi Čaka pilsētas dzeju. Analīzei tika izvēlēta Vladimira Majakovska urbānistiskā dzeja,...

  15. Relación entre la mineralogía de la fracción arcilla y la fertilidad en algunos suelos cultivados con banano en las llanuras aluviales del Caribe de Costa Rica

   Directory of Open Access Journals (Sweden)

   Fulvio Arias

   2010-01-01

   Full Text Available Se analizó la relación entre las familias mineralógicas y las características de fertilidad de suelos cultivados con banano en las llanuras del Caribe de Costa Rica. Los resultados corroboran que existen diferencias en fertilidad atribuibles al tipo y cantidad de arcilla dominante, de manera que la CIC, retención de fosfatos y las bases cambiables varían en función de la familia mineralógica. Los suelos agrupados en la familia esmectítica presentaron mayores valores de CIC y bases cambiables y menor retención de fosfatos que los suelos agrupados dentro de la familia metahaloisítica. Los suelos con presencia de vermiculita presentaron menor disponibilidad de K y mayor disponibilidad de Mg.

  16. Calidad de vida y ciudad: análisis del nivel de desarrollo en Bogotá a través del método de necesidades básicas insatisfechas

   Directory of Open Access Journals (Sweden)

   Andrés Torres

   2013-01-01

   Full Text Available Este trabajo evalúa qué variables caracterizan el nivel de desarrollo y calidad de vida de las comunida- des que habitan las localidades de Bogotá. Para lograr este objetivo se recolectó información de 19 de ellas, dentro de las cuales se analizó el indicador compuesto de necesidades básicas insatisfechas (NBI y todos sus indicadores simples. Con la información recolectada se realizaron pruebas de correlación y análisis de componentes principales para evaluar el indicador Condiciones sanitarias deficientes y NBI. Se concluye que para realizar caracterizaciones gruesas en poblaciones como las de Bogotá, el indicador sim- ple Condiciones sanitarias deficientes es suficiente para clasificar la población. Sin embargo, si se quieren realizar caracterizaciones más finas es recomendable obtener también el NBI compuesto.

  17. KANADA’DA YETİŞEN İKİ Thuja L. (CUPRESSACEAE) TÜRÜNÜN UÇUCU YAĞ KOMPOZİSYONU

   OpenAIRE

   KILIÇ, Ömer

   2014-01-01

   Kanada’da yetişen Thuja occidentalis L. ve Tetraclinis articulate (Vahl) Masters (synonym: Thuja articulate) türlerinin ibrelerinden elde edilen yağlar HS-SPME / GC-MS tekniği ile analiz  edildi. Sırasıyla %92.30 and %93.42’lik toplam yağ miktarında otuzbir ve ellibir bileşen tespit edildi. Thuja occidentalis’in ana bileşenleri bornilasetat (%30.00), limonen (%7.56), kamfor (%7.33), α-pinen (%7.18) ve δ-kadinen (%6.01) olarak belirlendi; Tetraclinis articulata’da ise α pinen (%32.67), 3-karen...

  18. Salud mental en atención primaria en Chile: aprendizajes para Latinoamérica

   OpenAIRE

   Minoletti, Alberto; Rojas, Graciela; Horvitz-Lennon, Marcela

   2012-01-01

   El presente artículo describió la experiencia chilena de los últimos 20 años con la integración de salud mental en atención primaria de salud y analizó los resultados de algunas evaluaciones, con el fin de contribuir a los procesos de aprendizaje de cómo disminuir brechas de atención. El retorno a la democracia después de la Dictadura Militar y la Declaración de Caracas fueron factores contribuyentes, así como el alto desarrollo de la atención primaria de salud en Chile y la formulación espec...

  19. Evaluación del estado nutricional de un grupo de estudiantes universitarios mediante parámetros dietéticos y de composición corporal Nutritional status assessment in a group of university students by means of dietary parameters and body composition

   OpenAIRE

   C. Martínez Roldán; P. Veiga Herreros; A. López de Andrés; J. M.ª Cobo Sanz; A. Carbajal Azcona

   2005-01-01

   Objetivo: Valorar el estado nutricional de adultos jóvenes mediante parámetros dietéticos y de composición corporal. Metodología: La muestra está formada por 49 jóvenes (35 mujeres y 14 hombres) con una media de edad de 21,9 ± 2,9 años de la Universidad Alfonso X el Sabio de Madrid. La composición corporal se analizó usando parámetros antropométricos. Mediante cuestionarios validados se valoró la actividad física realizada durante 1 semana y la ingesta de energía y nutrientes. Ésta se estimó ...

  20. Frida Kahlo, escrituras plurales

   Directory of Open Access Journals (Sweden)

   RICARDO ECHÁVARRI

   2015-01-01

   Full Text Available Se analizó la obra escrita de la artista Frida Kahlo, a fin de establecer las características y manifestaciones de su poética. La lectura de sus prosas, poemas, cartas, corridos y sobre todo su Diario permitió esbozar los elementos de un lenguaje personal, construido con base en préstamos cultos y populares, mezcla de anglicismos y expresiones castellanas, sinestesia, invención de vocablos, uso de litotes, diminutivos, anáforas, paralelismos, superposiciones, asociaciones, cruces entre la realidad y lo imaginario, lo antiguo y lo moderno, así como entre lo indígena y lo occidental. Finalmente, se estableció la escritura de la pintora como conciencia del cuerpo, a la vez que experiencia limítrofe entre el color y la palabra.

  1. Habituación e institucionalización del aprovechamiento y la conservación forestal comunitaria

   Directory of Open Access Journals (Sweden)

   Mauricio Pablo Cervantes Salas

   2018-01-01

   Full Text Available Este trabajo expone los mecanismos históricos de producción del campo de la conservación forestal comunitaria en un ejido ubicado en la Reserva de la Biosfera de la Mariposa Monarca, caracterizado por el buen manejo de su bosque. Mediante la teoría de los campos de Bourdieu, y los conceptos de habituación e institucionalización de Berger y Luckmann, se analizó la trayectoria histórica de este ejido en el manejo exitoso de sus bosques. Los resultados sugieren que la formación colectiva del capital cultural fue central para la producción del campo de la conservación forestal comunitaria.

  2. Przemoc i religia. Bluźnierstwo w islamie w przekazach polskich portali internetowych

   Directory of Open Access Journals (Sweden)

   Monika Popow

   2016-01-01

   Full Text Available Violence and religion. Blasphemy in Islam presented on Polish web portals The aim of the paper is to analyse the representations of blasphemy in Islam presented on popular Polish web portals. Critical Discourse Analysis was applied. The analysis included representations of the bla­sphemy cases and of the accused, both male and female. The analysed material was interpreted in the light of Judith Butler theory and postcolonial theory.   Przemoc i religia. Bluźnierstwo w islamie w przekazach polskich portali internetowych Celem niniejszego tekstu jest analiza wizerunku bluźnierstwa w islamie prezentowanego na po­pularnych polskich portalach internetowych. Autorka zastosowała krytyczną analizę dyskursu. Analizowała przypadki bluźnierstw i oskarżonych o bluźnierstwo kobiet i mężczyzn. Materiał zinterpretowała przy pomocy teorii Judith Butler oraz teorii postkolonialnej.

  3. Choice of the Control Method for LED Luminary in Intelligent Lighting System

   OpenAIRE

   Suzdaļenko, A; Galkins, I

   2010-01-01

   Inteliģentā apgaismojuma kontekstā, tika apskatīti vairākas apgaismes tehnoloģijas. Tika izvēlēta tehniski izdevīgākā un nepārtraukti attīstāmā LED tehnoloģija, kurai tika analizēti un eksperimentāli testētas vairākas vadības metodes. Secinājumos ir izvēlēta vispiemērotākā vadības metode un ir izvirzīti mērķi tālākam darbam.

  4. Ateities įžvalgos kaip e. valdžios plėtros strateginio planavimo sudedamoji dalis: siūlomas įžvalgų tyrimo proceso modelis

   Directory of Open Access Journals (Sweden)

   Rokas Grincevičius

   2013-01-01

   Full Text Available Tikslas – įvertinti įžvalgų poveikį e. valdžios strateginio planavimo procesui, atliekant šią temą nagrinėjančios literatūros bei skirtingų įžvalgų projektų metodikų analizę ir, sintezavus analizės rezultatus, parengti e. valdžios įžvalgų proceso modelį. Metodologija – tyrime taikyti metodai: literatūros apžvalga bei sisteminės analizės metodas. Rezultatai – išnagrinėtas įžvalgų poveikis e. valdžios plėtros procesams, nagrinėjant jį įvairių strateginio planavimo, politinių sprendimų priėmimo dimensijų kontekste, atlikta skirtingų įžvalgų metodikų analizė, remiantis ja, parengtas e. valdžios ateities įžvalgų tyrimo proceso modelis. Tyrimo ribotumas – nepaisant to, kad egzistuoja nemažai bandymų analizuoti e. valdžios strateginį planavimą ir ateities įžvalgas kaip du atskirus fenomenus, tvirtos teorijos, kompleksiškai apimančios abu reiškinius ir atskleidžiančios galimas jų sąveikos ribas, nėra, taigi nėra ir aiškios tyrimo metodologijos. Todėl egzistuoja tam tikra tikimybė, kad, nagrinėjant skirtingas įžvalgų metodikas, galėjo būti parinkti ne visi kintamieji, būtini tiksliam įžvalgų proceso įvertinimui. Praktinė reikšmė – tyrimo rezultatai gali būti taikomi kaip pagrindas organizuojamam įžvalgų proceso projektavimui, jau atlikto tyrimo proceso vertinimui ar siekiant geriau suprasti įžvalgų procesą sudarančius elementus bei jų tarpusavio ryšius. Vertingumas – nepaisant to, kad pasaulinėje prognozavimo praktikoje jau ne pirmus metus egzistuoja priemonės, leidžiančios tinkamai įvertinti ir padėti pasiruošti įvairaus pobūdžio ilgalaikiams iššūkiams, Lietuvoje bei daugelyje kitų Rytų Europos šalių planavimo procesas vis dar vyksta centralizuoto, penkmečiu paremto, planavimo tradicijomis. Dėl šios priežasties buvusio socialistinio bloko valstybės nuo kitų regionų atsilieka e. valdžios ir kitos tematikos ateities

  5. Glikoalkaloīdu satura mērījumi kartupeļu mizu ekstraktos

   OpenAIRE

   Priede, Silva

   2016-01-01

   Glikoalkaloīdi ir toksiski sekundārie augu metabolīti, kas atrodami kartupeļos. Šajā pētījumā tika veikta 21 kartupeļu mizu ekstrakta parauga analīze un noteikts glikoalkaloīdu α-solanīna un α-hakonīna saturs tajos. Analizējamie kartupeļu mizu ekstraktu paraugi tika saņemti no Latvijas Lauksaimniecības universitātes. Glikoalkaloīdu saturs šajos paraugos tika noteikts ar augsti efektīvās šķidruma hromatogrāfijas (AEŠH) metodes palīdzību. Tika atrasts, ka α-solanīna daudzums paraugos svārstīj...

  6. Enfermedad de Kawasaki: comportamiento clínico y complicaciones cardiovasculares en niños atendidos en un hospital de tercer nivel

   OpenAIRE

   Gil Veloz,Mariana; Flores Ruiz,Eric M.; Beirana Palencia,Luisa G.; Miranda Novales,María Guadalupe; Huerta García,Gloria C.; Solórzano Santos,Fortino

   2009-01-01

   Objetivos: Describir las características clínicas, la evolución y la respuesta al tratamiento en una serie de pacientes con enfermedad de Kawasaki (EK). Métodos: Serie de casos, revisión de expedientes clínicos de niños con diagnóstico de EK atendidos de noviembre de 1999 a septiembre de 2006. Resultados: Se analizó a 22 pacientes; la relación varones: mujeres fue 1,4:1; el 82% de los sujetos eran menores de 5 años, y el 14% tuvo una presentación atípica. Diez de los 22 (45%) pacientes recibi...

  7. „Debesų“ technologijų pritaikomumas verslo valdymo sistemose

   OpenAIRE

   Bauža, Vitalijus

   2011-01-01

   Magistro kvalifikaciniame darbe analizuojama „Debesų“ technologija sukurta verslo valdymo sistema „NetSkaita“. Darbo tikslas yra ištirti “Debesų” technologijos pritaikomumą versle. Tyrimui buvo pasirinkta SSGG (angl. SWOT) ir PEST analizės. Tyrimo metu gauti rezultatai atskleidė produkto „NetSkaita“ silpnąsias ir stipriąsias savybęs, galimybes ir grėsmes. Taip pat buvo pateiktas grėsmių ir silpnybių planas įmonei UAB“Prototechnika“, kuriuo vadovajantis, įmonė galėtų sustiprinti savo „NetSkait...

  8. Negodīga konkurence un maldinoša reklāma

   OpenAIRE

   Zelčs, Gatis

   2007-01-01

   Diplomdarba nosaukums ir “Negodīga konkurence un maldinoša reklāma”. Tēmas aktualitāte: Tā kā konkurences aizsardzība ir viena no ekonomiskās attīstības balstiem, tāpēc valstij ar dažādu normatīvo aktu palīdzību ekonomika ir jāaizsargā no negodīgas konkurences. Diplomdarbā dots negodīgas konkurences un maldinošas reklāmas vēsturiskais apskats, kā arī analizēti jēdzieni, definējums, to regulējums starptautiskajos tiesību aktos un ārvalstu un Latvijas krimināltiesību un speciālajos normat...

  9. Changing Patterns in the Export of Goods Versus International Competitiveness. A Comparative Analysis for Central-East European Countries in the Period 2000–2011

   Directory of Open Access Journals (Sweden)

   Lechman Ewa

   2014-06-01

   Full Text Available W artykule analizie poddano zmieniające się ścieżki eksportu dóbr w podziale na gałęzie o różnej intensywności technologicznej. Analizę przeprowadzono dla lat 2000- 2011 dla 9 wybranych krajów Europy Centralnej i Wschodniej, tj: Bułgarii, Republiki Czeskiej, Estonii, Litwy, Łotwy, Polski, Rumunii oraz Słowacji. Dodatkowo postawiono hipotezę o zachodzącej pozytywnej relacji między rosnącym - w stosunku do całej wartości eksportu kraju-udziale sektorów technologicznie-chłonnych oraz międzynarodową konkurencyjnością, która jest aproksymowana za pomocą Global Competitiveness Index (GCI.

  10. Dolor músculo-esquelético en pacientes con enfermedad renal crónica

   OpenAIRE

   Francisco Caravaca; Boris Gonzales; Miguel Ángel Bayo; Enrique Luna

   2016-01-01

   Introducción: El dolor músculo-esquelético crónico (DMEC) es un síntoma muy frecuente en pacientes con enfermedad renal crónica (ERC), y contribuye de forma importante al deterioro de la calidad de vida. Objetivos: Determinar la prevalencia y características clínicas asociadas al DMEC en pacientes con ERC avanzada no en diálisis, analizar su relación con otros síntomas urémicos y su significado pronóstico. Material y métodos: Estudio transversal en el que se analizó la sintomatología ur...

  11. Influencia del estado de coloración y del agente de extracción sobre la obtención de pectina a partir de dos variedades de maracuyá (Passiflora edulis)

   OpenAIRE

   Cuenca Nevárez, Gerardo; Intriago Flor, Frank; Talledo Solórzano, Viviana; Rivera Molina, Jennifer

   2017-01-01

   Se analizó la influencia del estado de coloración y del tipo de agente extractante (HCl, H3PO4, C3H4OH (COOH)3) sobre  la  obtención  de  pectina  a  partir  de  las  cáscaras  de  dos  variedades  de  maracuyá Passiflora edulis flavicarpa (amarilla) y Passiflora edulis sims (púrpura). La extracción de pectina se realizó siguiendo un diseño estadístico de experimentos completamente al azar con arreglo factorial 2x6x3, ...

  12. Estudio de la vía auditiva central por medio de las respuestas evocadas auditivas del tronco encefálico (ABR), en niños con retraso en el lenguaje

   OpenAIRE

   Manuel Gallardo; Carlos Vera

   2003-01-01

   Objetivo: Determinar la integridad funcional de la vía auditiva en el tronco encefálico a través de las respuestas evocadas auditivas del tronco encefálico (ABR) en niños con retardo en el lenguaje sin patología en oído medio y sistema nervioso central y sin factores de riesgo de hipoacusia neonatal. Diseño: Estudio retrospectivo transversal. Lugar: Servicios de otorrinolaringología del Centro Médico Naval y del Hospital Central de la Fuerza Aérea del Perú. Material y Métodos: Se analizó el A...

  13. CONSEQUENCES ATTRIBUTED TO KIDNEY TRANSPLANTATION: CRITICAL INCIDENT TECHNIQUE

   Directory of Open Access Journals (Sweden)

   Bianca Pozza dos Santos

   2015-01-01

   Full Text Available Este estudio tuvo como objetivo analizar las consecuencias provocadas en la vida de las personas con trasplante de riñón. Tiene un enfoque cualitativo, descriptivo, utilizando la Técnica de Incidentes Críticos, que analizó el contenido de las entrevistas, con el objetivo de aislar las consecuencias positivas y negativas que surgen después de un trasplante de riñón. Así con todo lo que el proceso de trasplante proporcionó en las vidas de las personas, se destacaron la independencia de la hemodiálisis, la existencia de una vida tranquila y normal y la sensación de bien-estar. Aúnque, promovido cambios que llevaron a una nueva realidad. Aúnque se han producido cambios en la vida de uno, el trasplante renal no representó cambios significativos que llevarían al sufrimiento.

  14. Contraste de un modelo de envejecimiento exitoso derivado del modelo de Roy

   Directory of Open Access Journals (Sweden)

   María Amparo Kantún Marín

   2017-01-01

   Full Text Available Se formula y contrasta un modelo de envejecimiento exitoso derivado del modelo de adaptación de Roy. Se analizó una muestra no probabilística de 255 adultos mayores de seis centros sociales y un centro médico de consulta externa en Nuevo León, México. Se usó un modelamiento de ecuaciones estructurales. En el modelo final los estímulos focales de autopercepción del envejecimiento, entorno peatonal inmediato y el estímulo contextual de síntomas depresivos incidieron sobre el afrontamiento, que a su vez predijo el envejecimiento exitoso. El modelo tuvo buen ajuste al añadirse dos correlaciones entre residuos de medida de afrontamiento y envejecimiento exitoso. Los resultados obtenidos sugieren que el afrontamiento es un indicador directo del envejecimiento activo.

  15. Różnorodność ekologiczna krajobrazu w dolinie rzeki Zgłowiączki

   OpenAIRE

   Warot, Lucyna; Załuski, Tomasz; Piernik, Agnieszka; Nienartowicz, Andrzej; Pisarek, Regina; Grzelka, Joanna; Grabowska, Jadwiga; Kunz, Mieczysław

   2001-01-01

   Przedmiotem badań były zależności pomiędzy różnorodnością ekologiczną a gradientami wilgotności, zasolenia podłoża i gospodarczej działalności człowieka w wybranym fragmencie doliny rzeki Zgłowiączki na Kujawach. Analizę struktury krajobrazu przeprowadzono w oparciu o numeryczną mapę roślinności w skali 1:10 000 oraz badania fitosocjologiczne. Fragment badanej doliny obejmował rzekę, słone źródło i różne typy zbiorowisk roślinnych. Największą powierzchnię zajmowały niehalofilne zbiorowiska łą...

  16. Innovación Pedagógica para la integración de los niños y niñas con discapacidad auditiva a la educación regular

   Directory of Open Access Journals (Sweden)

   Sonia Freyle Pérez

   2002-05-01

   Full Text Available Se analizó la integración de niños (as con discapacidad auditiva a escuelas regulares y la utilización de innovaciones pedagógicas que faciliten el aprendizaje de dichos niños. Se utilizó la obserrvación y entrevista validadas con la triangulación de fuentes. Metodología cualitativa. Se constató que la integración del discapacitado auditivo presentó debilidades en el proceso de enseñanza-aprendizaje, por falta de acompañamiento, carencia de estrategias que coadyuven en la participación de los representates del niños discapacitado, tampoco existe actualización del docente. Se requiere un instructor-traductor en el lenguaje de señas. Se necesitan adecuaciones curriculares según las necesidades del discapacitado auditivo.

  17. La protección jurídica a la propiedad literaria y artística en Internet: Modelo francés, Leyes Hadopi

   Directory of Open Access Journals (Sweden)

   Edwin Yessid Bernal

   2012-11-01

   Full Text Available El artículo analiza el procedimiento implementado por las autoridades administrativas francesas conocido como “Hadopi”, para la tutela de las obras protegidas por el derecho de autor y derechos conexos en internet, y de igual manera estudia el procedimiento penal que sanciona con la suspensión del acceso a internet al infractor; por último, describe de forma somera los problemas constitucionales que analizó el Consejo Constitucional francés en la implementación de las leyes n° 2009-669 del 12 de junio de 2009 y n° 2009-1311 del 28 octubre de 2009.

  18. PREVALENCIA DE OBESIDAD EN MENORES DE CINCO AÑOS EN PERÚ SEGÚN SEXO Y REGIÓN, 2015

   OpenAIRE

   Akram Hernández-Vásquez; Guido Bendezú-Quispe; Marilina Santero; Diego Azañedo

   2016-01-01

   Fundamento: La obesidad infantil es un problema global. Factores sociodemográficos y culturales influyen en su presencia. El objetivo fue conocer la prevalencia de obesidad infantil en Perú según sexo y región en el año 2015. Métodos: Análisis de la información reportada por el Sistema de Información del Estado Nutricional del número de casos de obesidad en 2.336.791 menores de cinco años evaluados en 7.929 establecimientos públicos de salud durante el 2015. Se analizó la distribución de los ...

  19. The Science of Transdisciplinarity or Complex Politics: The Borders between Law and Politics

   OpenAIRE

   Galati, Elvio

   2014-01-01

   Se analiza la posición de dos juristas trialistas respecto de la Política. Una posiciónes crítica, en el sentido de asociar la Política al poder, la arbitrariedad, la discrecionalidad y al marginar a ese ámbito las cuestiones de justicia, que no forman parte del Derecho para el positivismo. Mientras que el trialismo incorpora en el mundo jurídico la dimensión axiológica, analizable científicamente, lo que asegura la idoneidad y la igualdad. La otra posición es menos crítica con la Política y ...

  20. ESTUDIO GEOTÉCNICO DE UN SUELO TROPICAL PARA DETERMINAR SU ESTADO DE METEORIZACIÓN Y SU EFECTO EN LAS PROPIEDADES MECÁNICAS

   Directory of Open Access Journals (Sweden)

   YAMILE VALENCIA GONZÁLEZ

   2014-01-01

   Full Text Available El clima es uno de los factores que influyen en el comportamiento del suelo y tiene gran importancia en el proceso de meteorización. En la presente investigación se analizó un suelo en un clima tropical húmedo, con el fin de establecer su estado de meteorización y el efecto que dicha meteorización tiene en las propiedades mecánicas del suelo; para tal fin se caracterizó el material mediante ensayos de laboratorio específicos para suelos tropicales, cuyos resultados permiten describir un suelo laterítico joven con baja cantidad de sesquióxidos y pocas agregaciones, que le confieren una baja erodabilidad interna y poca capacidad de desagregación