WorldWideScience

Sample records for als strategie voor

 1. Jongerenwerk als werkplaats voor professionalisering

  OpenAIRE

  Judith Metz

  2012-01-01

  Partnership approach as alternate professionalization strategy for youth work In the Netherlands, there is a growing debate on the need for the professionalization of youth work practice. There is a consensus on the necessity and relevance of professionalization. Opinions differ however on the appropriate pathways towards professionalization. Classic professionalization strategies, with a focus on the gathering of scientific experimental evidence, often do not match with the complex and...

 2. Kruisbestuiving voorwaarde voor succesvolle multichannel strategie

  NARCIS (Netherlands)

  Van Ameijden, D.; Huismans, J.; Wenting, R.; Krawczyk, A.; Weltevreden, J.W.J.

  2011-01-01

  Retailers met een succesvolle multichannel strategie creëren kruisbestuiving tussen de diverse verkoopkanalen. Via welk kanaal consumenten hun aankoop uiteindelijk doen, wordt voor hen steeds minder belangrijk; het draait allemaal om klantbehoud. Dit blijkt uit een verkennend onderzoek van PwC en de

 3. Het weblog als instrument voor reflectie op leren en handelen

  NARCIS (Netherlands)

  Wopereis, Iwan; Sloep, Peter

  2009-01-01

  Wopereis, I. G. J. H., & Sloep, P. B. (2009). Het weblog als instrument voor reflectie op leren en handelen [Kennisnet Essay]. Te verkrijgen via http://onderzoek.kennisnet.nl/onderzoeken/rendement/hetweblog

 4. Flotatieslib van slachterijen als voer voor varkens

  NARCIS (Netherlands)

  Smits, B.

  1984-01-01

  De belangrijkste resultaten worden weergegeven van de voederproeven met flotatieslib, slib dat ontstaat door uitvlokking van het afvalwater van slachterijen. In deze proeven is de voederwaarde en de gebruikswaarde van flotatieslib voor mestvarkens bepaald

 5. Ropadiar als alternatief voor een antimicrobiele groeibevorderaar in voer voor gespeende biggen

  NARCIS (Netherlands)

  Krimpen, van M.M.; Binnendijk, G.P.

  2001-01-01

  Op verzoek van Ropapharm B.V. te Zaandam heeft het Praktijkonderzoek Veehouderij een onderzoek uitgevoerd naar de effectiviteit van Ropadiar e , een etherische olie van de oreganoplant, als alternatief voor AMGB. Oregano-olie heeft antibacteriële eigenschappen

 6. Biomimicry. De natuur als inspiratiebron voor innovaties

  NARCIS (Netherlands)

  Segeren, A.; Vogelzang, T.A.

  2015-01-01

  LEI Wageningen UR heeft van het ministerie van Economische Zaken de opdracht gekregen om onderzoek te doen naar de stand van zaken en de mogelijkheden voor de verdere toepassing van biomimicry in Nederland. Deze brochure biedt een analyse van drie actuele praktijkvoorbeelden, inzicht in de impact op

 7. Geo-DBMS als standaard bouwsteen voor Rijkswaterstaat

  NARCIS (Netherlands)

  Tijssen, T.P.M.; Quak, C.W.; Van Oosterom, P.J.M.

  2012-01-01

  Oracle Spatial fungeert binnen Rijkswaterstaat als standaard bouwsteen voor ruimtelijke toepassingen. Doel van dit onderzoek is vast te stellen of andere DBMS'en op een zodanig niveau zijn dat deze ook als standaard bouwsteen zouden kunnen fungeren. De ontwikkeling van open source software biedt mog

 8. Aardkundige en cultuurhistorische landschappen van de Biesbosch : beschrijving en waardering als bouwstenen voor het landschapsontwikkelingsconcept en de effectevaluatie voor rivierverruiming

  NARCIS (Netherlands)

  Bont, de C.H.M.; Dirkx, G.H.P.; Maas, G.J.; Wolfert, H.P.; Odé, O.; Polman, G.K.R.

  2000-01-01

  Als bouwstenen voor de integrale verkenning benedenrivieren (IVB) wordt een beschrijving en waardering gegeven van de aardkundige en cultuurhistorische landschappen van het IVB-deelgebied Biesbosch. Informatie over de geologische ondergrond, het historisch-geografisch landschap van voor de Sint-Eliz

 9. Onverenigbaarheidslijst laanbomen al ruim een jaar leidraad voor de teler

  NARCIS (Netherlands)

  Sluis, van der B.J.; Schalk, G.; Hiemstra, J.A.

  2010-01-01

  Eind 2008 lag er dan eindelijk de langverwachte laanbomenlijst van ent-onderstamcombinaties met een kans op (uitgestelde) onverenigbaarheid. Sindsdien geldt deze unieke lijst, compleet met adviezen over welke vermeerderingsmethoden wel geschikt en toepasbaar zijn, als hét standaardwerk voor menig la

 10. Biomassa voor energie in de stadsregio Arnhem-Nijmegen : ontwikkelingen van een strategie voor biomassa uit bos, natuur en landschap

  NARCIS (Netherlands)

  Spijker, J.H.; Vries, de E.A.; Derksen, J.T.P.

  2010-01-01

  De Stadsregio Arnhem-Nijmegen heeft behoefte aan een strategie voor de optimale inzet van biomassa uit natuur en landschap voor energie-opwekking. In dit rapport wordt inleidend het huidige aandeel duurzame energie in Nederland en de beleidsopgave uiteengezet. Daarna wordt aangegeven dat er legio ka

 11. Formaline of alternatieven als ontsmettingsmiddel voor broedeieren

  OpenAIRE

  Meijerhof, R.; Dijk, D. van

  1997-01-01

  Formaline wordt algemeen gezien als een goed middel om broedeieren te ontsmetten. Toch geeft ontsmetting met middelen als ozon en waterstofperoxyde vaak een iets beter broedresultaat. Een eventuele verklaring hiervoor is momenteel nog niet te geven.

 12. Docenten als (her)ontwerpers van een ICT-rijk curriculum voor beginnende geletterdheid

  NARCIS (Netherlands)

  Cviko, Amina; McKenney, Susan; Voogt, Joke

  2011-01-01

  Cviko, A., McKenney, S., & Voogt, J. (2011, 8-10 June). Docenten als (her)ontwerpers van een ICT-rijk curriculum voor beginnende geletterdheid. Round table presentation at the ORD annual meeting, Maastricht, The Netherlands.

 13. Typeringen van bodemecosystemen- Duurzaam bodemgebruik met referenties voor biologische bodemkwaliteit

  NARCIS (Netherlands)

  Rutgers M; Mulder C; Schouten AJ; Bogte JJ; Breure AM; Bloem J; Jagers op Akkerhuis GAJM; Faber JH; van Eekeren N; Smeding FW; Keidel H; de Goede RGM; Brussaard L; LER

  2006-01-01

  Twee kwaliteitsreferenties voor een 'gezonde' bodem werden opgesteld, als onderdeel van het raamwerk voor duurzaam bodemgebruik, namelijk voor melkveehouderij op zandgrond en voor halfnatuurlijk grasland op zandgrond. De referenties bestaan uit getalswaarden voor chemische, fysische, biol

 14. Onderstam M.8 als alternatief voor M.9 : vraag naar minder gevoelige onderstam voor bacterievuur neemt toe

  NARCIS (Netherlands)

  Steeg, van der P.A.H.; Maas, F.M.

  2012-01-01

  Bacterievuur is in toenemende mate een bedreiging voor de appelteelt in Europa. Nederlandse boomkwekers produceren veel onderstammen en bomen bestemd voor export naar vrijwel alle landen in Europa. Door het toenemende handelsverkeer van plantmateriaal in de EU neemt de kans op verspreiding van en aa

 15. Het weblog als instrument voor reflectie op leren en handelen: Een verkennende studie binnen de eerste- en tweedegraads lerarenopleiding

  NARCIS (Netherlands)

  Wopereis, Iwan; Sloep, Peter; Poortman, Sybilla

  2010-01-01

  Wopereis, I., Sloep, P., & Poortman, S. (2010, Juni). Het weblog als instrument voor reflectie op leren en handelen: Een verkennende studie binnen de eerste- en tweedegraads lerarenopleiding. Poster sessie gepresenteerd tijdens de Onderwijs Research Dagen, Enschede, Nederland.

 16. Moraal voor en na religie: wie kijkt er naar ons? - n.a.v. Frans de Waal over God als wakend oog in The bonobo and the atheist

  NARCIS (Netherlands)

  Weele, van der Cor

  2013-01-01

  De meest saaie en onproductieve vraag die je over religies kunt stellen is of ze wel of niet waar zijn; zo begint Alain de Botton zijn boek Religie voor Atheisten (2012). Veel interessanter vindt hij de vraag wat te doen als we religie niet meer voor waar houden. Voor Richard Dawkins moet de godsdie

 17. Wat gebeurt er als je consumenten beloont voor mond tot mond reclame?

  OpenAIRE

  Tuk, Mirjam; Verlegh, Peter; Smidts, Ale; Wigboldus, Daniel

  2009-01-01

  textabstractMond tot mond communicatie heeft veel invloed op productkeuzes en aankoopbeslissingen van consumenten. Omdat dit zo veel invloed heeft, proberen marketeers deze communicatie te stimuleren, bijvoorbeeld door consumenten te belonen voor een aanbeveling. In dit onderzoek richten we ons op de vraag hoe de ontvanger van een beloonde aanbeveling hier op reageert. We argumenteren dat de introductie van een beloning als gevolg heeft dat een aanbeveling zowel aspecten krijgt van een vriend...

 18. Ontziebeleid als valkuil: naar een vakmanscenario voor oudere werknemers

  NARCIS (Netherlands)

  Zinsmeister, J.; Van Hoof, J.

  2013-01-01

  Op grond van de geraadpleegde literatuur komt Zinsmeister tot het standpunt dat ieder signaal van verminderde productiviteit bij oudere werknemers wordt geinterpreteerd als overbelasting en als reden om hen te ontzien, terwijl juist vaak sprake is van onderbelasting: oudere werknemers krijgen vaak a

 19. Productinnovatie voor nichemarkten

  NARCIS (Netherlands)

  Veggel, van R.J.F.M.

  2008-01-01

  Voor het uitbreiden van de afzetmarkt en het aanboren van nieuwe markten zijn productinnovaties nodig. Maar wat voor productinnovaties vallen in de smaak bij consumenten en niet te vergeten bij de retail? En wat doe je als je maar weinig budget hebt voor innovatie en marketing? Ziehier de insteek va

 20. Exenta kruidentinctuur als alternatief voor AMGB's bij gespeende biggen

  NARCIS (Netherlands)

  Rodenburg, T.B.; Krimpen, van M.M.; Binnendijk, G.P.; Smolders, M.M.A.H.H.

  2004-01-01

  In de veehouderij gebruikt men op dit moment antimicrobiële groeibevorderaars (AMGBs). In het rapport antimicrobiële groeibevorderaars' (1998/15) adviseert de Gezondheidsraad de Nederlandse overheid om het gebruik van AMGBs binnen een aantal jaren volledig te verbieden. Een aantal AMGBs is al sinds

 1. Spelen met gelijke middelen: overstijgende narratieven als instrument voor sociale transformatie

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Erik Jansen

  2013-12-01

  Full Text Available Playing with equal means: the use of transcending narrative to induce social transformationRecent developments in housing, wellbeing and care create the need for transforming the social sector in the Netherlands. This article proposes narrativity as potentially powerful means to substantiate this transformation based on collective sensemaking in social care networks. To this purpose the transformation is metaphorically represented as learning how to play a new game, with relations, meaning and participation as main constituents of a level playing field. Dynamics on this playing field are generated top-down by narrative interventions and bottom-up by inducing learning capacity and collective learning processes of the participants. Narrativity may thus yield an integral, democratic and network-based alternative for traditional governance in and after the transformation of the social sector.Spelen met gelijke middelen: overstijgende narratieven als instrument voor sociale transformatieRecente ontwikkelingen in wonen, welzijn en zorg vereisen een transformatie van de sociale sector in Nederland. Een narratieve benadering wordt voorgesteld als een potentieel krachtig middel om deze transformatie vorm te geven vanuit collectieve betekenisverlening in de zorg- en welzijnsnetwerken. Er wordt een metafoor gehanteerd van het leren spelen van een nieuw spel, met als belangrijkste elementen relaties, betekenis en participatie. Dynamiek in het spel wordt van bovenaf gegenereerd door narratieve interventies en van onderop door het aanspreken van leervermogen en collectieve leerprocessen van de spelers. Narrativiteit vormt op deze wijze een integraal, democratisch en netwerk-gebaseerd alternatief voor traditionele sturingsmechanismen te midden van en na de transformatie van de sociale sector.

 2. Onderhandelend bestuur : een innovatieve strategie voor de ontwikkeling van automobiliteitsbeleid.

  NARCIS (Netherlands)

  Vroom, B. de Ent, R. van de Goldenbeld, C. & Wittink, R.D.

  1995-01-01

  This report describes the `Innovative Strategies to Influence the Mobility of Motorists' project. The objective of this project is to describe an innovative strategy on the basis of which a policy can be developed. The aim is to reduce the motor vehicle use. The problems associated with motor vehicl

 3. Gierstmelde als potentieel akkerbouwgewas met meervoudige gebruiksmogelijkheden voor de noordelijke regio's 1992 - 1996 : management samenvatting

  NARCIS (Netherlands)

  Geel, van W.C.A.

  1996-01-01

  Collectieopbouw en veredelingsonderzoek met aandacht voor wortelknobbelaaltjes en valse meeldauw. Teeltonderzoek en marktprijs en afzetkansen. Toepassingsgericht zetmeelonderzoek met karaktisering via Braber-verstijfseling rn crosslink-effectiviteit bij de ECH-verknoping van quinoa

 4. De praktijk als leeromgeving voor de kenniswerker: Bouwstenen voor hoger onderwijs waarin kennis en praktijk samen gaan

  NARCIS (Netherlands)

  Andriessen, Daan; Weert, Tom van

  2007-01-01

  Het hoger onderwijs moet studenten opleiden tot kenniswerkers. Het blijkt echter lastig studenten zo op te leiden dat ze de voldoende vaardigheden hebben kennis snel toe te passen en nieuwe kennis te genereren. Een mogelijke aanpak is De praktijk als leeromgeving: studenten leren als junior kenniswe

 5. Open data and beyond: Exploring existing open data projects to prepare a successful open data strategy: Deelrapport organisatorische aspecten voor een succesvolle open data strategie

  NARCIS (Netherlands)

  Bregt, A.K.; Castelein, W.; Dignum, V.

  2012-01-01

  In dit rapport wordt ingegaan op de organisatorische aspecten van open data. De keus voor een bepaalde organisatorische invulling is uiteraard sterk afhankelijk van de interne besluitvorming, mogelijkheden en ambities van Alliander zelf. Dit rapport moet dan ook gezien worden als een schets van aspe

 6. Kustversterking Voorne: advies voor richtlijnen voor het milieueffectrapport

  NARCIS (Netherlands)

  Evers, F.W.R.; Gun, van der J.H.J.; Hoekstra, P.; Maas, F.M.; Slim, P.A.; Beerlage, B.F.M.

  2006-01-01

  De kust van Voorne is aangemerkt als een zwakke schakel in de Hollandse Kust. Uit berekeningen blijkt dat de veiligheid tegen overstromingen onvoldoende is. Het waterschap Hollandse Delta – als beheerder van de waterkering – stelt een verbeteringsplan op voor de kust van Voorne. Voor dit verbetering

 7. Onderzoek naar de bruikbaarheid van twee enzym immuno assay spottests, als screeningsmethode voor de bepaling van aflatoxine B1 in samengestelde mengvoeders

  NARCIS (Netherlands)

  Trijp, van J.M.P.; Tuinstra, L.G.M.Th.

  1989-01-01

  Twee enzym immunoassay spottest zijn vergeleken met een HPLC methode voor het bepalen van aflatoxine B1. De opzet was na te gaan in hoeverre de spottests gebruikt kunnen worden als screeningsmethode van samengestelde mengvoeders bij een tolerantieniveau van10ug/kg. De testen zijn daarbij bekeken op

 8. Onderzoek naar de invloed van vervanging van sublimaat door natriumazide als conserveringsmiddel voor melk op de spreiding en het niveau van de eiwitbepaling volgens Kjeldahl

  NARCIS (Netherlands)

  Polanen, van A.; Werdmuller, G.; Veen, van der N.G.

  1985-01-01

  Voor de bepaling van het eiwitgehalte in melk volgens de Kjeldahlmethode is de invloed nagegaan van de vervanging van sublimaat door natriumazide als conserveringsmiddel. Daartoe is aan de hand van enkele jaaroverzichten per rondzending van het eiwitgehalte het gemiddelde van elk laboratorium, de st

 9. Nieuwe ontwikkelingsrichtingen voor verpakte groente- en fruitproducten : verpakte groente- en fruitproducten voor nieuwe eetmomenten

  NARCIS (Netherlands)

  Thoden van Velzen, E.U.

  2012-01-01

  De huidige standaardverpakkingen voor vers verwerkte groente- en fruitproducten zijn glas, blik en kartonlaminaat en zakken en vouwkarton voor diepvriesproducten. Deze verpakkingen ondersteunen het thuisgebruik bij het avondeten, maar niet nieuwe eetmomenten als ontbijt, lunch, tussendoortje en eten

 10. De Index voor Duurzame Economische Welvaart (ISEW) voor Vlaanderen, 1990-­2012

  OpenAIRE

  Bleys, Brent

  2014-01-01

  Steeds meer overheden overwegen het gebruik van alternatieve welvaartsindicatoren voor de opvolging van hun beleid. De Index voor Duurzame Economische Welvaart (ISEW) werd ontwikkeld als antwoord op de kritiek op het gebruik van het bruto binnenlands product (BBP) als welvaartsindicator. Een geactualiseerd MIRA-rapport rapporteert over het verloop van de ISEW voor Vlaanderen en schetst het potentieel en het effectieve gebruik van de index voor de beleidsvoering in verschillende landen en regi...

 11. Yellowtail Kingfish: toetsing van een familie voor plaatsing op de lijst voor productie te houden dieren

  NARCIS (Netherlands)

  Abbink, W.; Vis, van de J.W.

  2013-01-01

  Op de ‘lijst voor productie te houden dieren’, samengesteld als onderdeel van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren (GWWD), staan individuele vissoorten die aan de voorwaarden hebben voldaan om voor productie gehouden te worden. Deze voorwaarden op het gebied van houderijomstandigheden, ziektes

 12. De Enquiry en het Serampore ‘Form of Agreement’: William Carey als zendingsstrateeg voor de 21ste eeuw

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Johan Kommers

  2013-11-01

  Full Text Available Wereldwijd is aandacht gegeven aan de 250ste geboortedag van William Carey. Tot op de dag van vandaag wordt hij herinnerd als een zendingsman die met zijn visie voor de zending van blijvende betekenis is. Zijn leven is het onderwerp geweest van meer dan vijftig biografieën en deelstudies, maar het blijft moeilijk hem onder één noemer te vatten. Hij wordt genoemd de stichter en de vader van de moderne zending (Smith 1885:437, maar óók een groot staatsman, een onderlegde botanist, en een echte vriend van Bengalen en India (Davis 1963:73. Carey was in alle opzichten een pionier, die zich hierin onderscheidde van anderen uit zijn tijd dat zijn zendingswerk diep geworteld was in een verscheidenheid van seculiere wetenschappen. Zijn werk geeft een ‘turning point’ (Neill 1982:261 aan voor het zendingswerk in de 19e eeuw. De geloofscrisis binnen de kerken van het Westen heeft geleid tot een verlies van overtuiging dat het geloof in Christus Jezus zó essentieel is, dat zonder geloof in Hem mensen verloren gaan. We vragen ons af, ’Hoe komt het dat Carey tot op heden in de wereld van de missiologie blijft meetellen?’ Wij doen onszelf te kort wanneer we niet luisteren naar zijn stem, mede omdat ‘in the whole history of the church no nobler man has ever given himself so fully to the service of the Redeemer’ (Neill et al. 1971:83. Hij had een visie op zending, maar ook een concreet plan om tot uitvoering van zijn visie te komen. Carey is met zijn zendingsprincipes voor de 21ste eeuw een modern zendingsstrateeg.Worldwide attention has been given to William Carey’s 250th birthday in 2011. He is remembered today as a man of distinguished importance for his work in India and his vision for missions. Though his life has been the subject of more than fifty biographies and case studies, it is difficult to view him under one common denominator. He has been called the ‘founder and father of modern missions’ (Smith 1885:437 and ‘a great

 13. Snelstartgids voor preventiemedewerkers

  NARCIS (Netherlands)

  Anonymous

  2015-01-01

  Als preventiemedewerker houd je je bezig met veilig en gezond werken in jouw organisatie. Maar wat houdt dat precies in? En hoe begin je? In deze Snelstartgids voor preventiemedewerkers vind je antwoord op deze vragen, met praktische tips, checklists en verwijzingen naar handige websites en tools.

 14. Tijd voor meer legale popcorn

  OpenAIRE

  J. Poort

  2014-01-01

  Op 10 april van dit jaar oordeelde het Europese Hof van Justitie dat downloaden uit illegale bron niet toelaatbaar is onder de thuiskopie-uitzondering . Dat is goed voor de leesbaarheid van dit stukje, omdat de lelijke constructie ‘downloaden uit illegale bron’ nu eindelijk rechtens kan worden ingeruild voor ‘illegaal downloaden’, zoals de muziek- en filmsector het al veel langer noemde. Maar zal de uitspraak ook echt effect hebben op illegaal downloaden?

 15. Close to the wind. A European strategy for the (top)sectors in the Netherlands; Scherp aan de wind. Handvat voor een Europese strategie voor Nederlandse (top)sectoren

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2011-08-15

  ) Strengthen Europe's position in the global arena; (2) Use European resources strategically as leverage for national policy; (3) Align with European societal priorities; (4) Develop a strategic plan for employing European and Dutch policy in each priority area; and (5) Develop the basic principles of the strategic plan for each individual policy and implement them consistently. [Dutch] De centrale rol van onderzoek en innovatie in de nieuwe Europese strategie biedt grote kansen voor Nederland. Het vergt wel een aantal aanpassingen in het overheidsbeleid: Nederland moet voluit gaan bijdragen aan het versterken van de Europese positie. Maar Nederland moet tegelijkertijd aan de eigen positie denken. Dat kan door 'scherp aan de wind' te gaan varen en strategischer met Europees beleid om te gaan. De raad doet een aantal aanbevelingen om nog effectiever met Europees beleid om te gaan en om de aansluiting te verbeteren, onder andere: Benut de Europese Structuurfondsen maximaal om Nederlandse topregio's als Eindhoven en Wageningen verder te ontwikkelen; Zet een co-financieringsfonds op om (bedrijfs)deelname aan Europese programma's in de toekomst te garanderen en te stimuleren; Zet de programma's van het ERC en NWO meer complementair in, om zo dubbelingen in het onderzoek te voorkomen.

 16. De boerderij als ontwikkelomgeving : kinderen uit speciaal basisonderwijs werken mee : werkt de boerderij voor de kinderen?

  NARCIS (Netherlands)

  Schuler, Y.D.

  2010-01-01

  Het project 'De boerderij als ontwikkelomgeving' maakt onderdeel uit van het Transforum programma Green Care Amsterdam, dat van begin 2007 tot eind 2009 heeft gedraaid. Dit project beweegt zich binnen het krachtveld van nieuwe ontwikkelingen in de relaties tussen stad en platteland. In deze rapporta

 17. CONFIGURATION OF VO(OR)2Cl-Al(i-Bu)3 CATALYST SYSTEM AND CHARGE DISTRIBUTION OF VANADIUM CENTRAL ION

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  JIAO Shuke; LU Chongxian; JIANG Jian

  1987-01-01

  According to the calculation of quantum chemistry it could be deduced that configurations of the catalysts VO(OR)2Cl-Al (i-Bu)3, for the alternating copolymerization of butadiene with propene, the highest reactive configuration was A. When the catalyst complex forms the configuration A, the energy of the system was the lowest; the central vanadium atom had relatively high positive charge and whose frontier orbital overlapped easily with the frontier orbital of butadiene to form coordination complex, so it was concluded from the experimental results and calculations that the configuration of the catalyst of relatively high activity was A.

 18. Balanced Scorecard voor inkoop

  NARCIS (Netherlands)

  Honing, van der R.; Schotanus, F.

  2003-01-01

  Een Balanced Scorecard kan ontwikkeld worden voor de hele organisatie, maar ook voor onderdelen daarvan. In dit artikel wordt ingegaan op de ontwikkeling van een Balanced Scorecard voor de inkoopafdeling

 19. Nieuwe grondstoffen voor biobrandstoffen : alternatieve 1e generatie energiegewassen

  NARCIS (Netherlands)

  Elbersen, H.W.; Oyen, L.P.A.; Bakker, R.R.C.; Blaauw, R.

  2009-01-01

  Bioenergie en dan vooral biobrandstoffen (voor transport) staan in de belangstelling. Hierbij gaat het vooral om de huidige zogenaamde 1e generatie biobrandstoffen. Deze zijn gebaseerd op suikers en zetmeel voor de productie van bioethanol als benzinevervanging of oliën en vetten voor de productie v

 20. Plastic zonder olie : lesmodule voor nieuwe scheikunde

  NARCIS (Netherlands)

  Langejan, B.; Klein Douwel, C.; Horst, ter J.J.; Tijdink, K.; Marle, van N.; Klaasen, P.; Coolen, R.; Assenbergh, van P.; Sijbers, J.P.J.; Mast, A.

  2013-01-01

  Lesmodule voor nieuwe scheikunde voor leerlingen uit 5 en 6 vwo. Bioplastics worden gemaakt uit natuurlijke grondstoffen. Als ze de synthetische plastics vervangen kan de voorraad aardolie ontzien worden. Omdat veel bioplastics afbreekbaar zijn, kan ook de berg plastic afval krimpen. Maar zijn biopl

 1. Voeding voor wie lang fit wil blijven

  NARCIS (Netherlands)

  Groot, de C.P.G.M.

  2012-01-01

  Goede voeding kan helpen ouderdomskwalen te voorkomen, ook voor wie al 50-plus is. En tot die categorie behoren steeds meer mensen, in Nederland en daarbuiten. Ook gaat met de jaren de behoefte aan sommige voedingsstoffen omhoog. Volop kansen voor productontwikkeling dus.

 2. Workshop nieuwe kansen voor eiwit

  NARCIS (Netherlands)

  Peet, van der G.F.V.; Kamp, J.A.L.M.

  2011-01-01

  Het Ministerie van EL&I heeft Wageningen UR gevraagd een workshop te organiseren met als doel een overzicht te krijgen met de 'State of the Art' van het onderzoek rondom nieuwe eiwitten en te komen tot een onderzoekagenda. Als meest perspectiefvolle business cases voor nieuwe eiwitten worden gen

 3. De WMO als instrument in de transformatie van de welvaartsstaat en als impuls voor vernieuwing van het sociaal werk

  OpenAIRE

  Hans van Ewijk

  2006-01-01

  The new Dutch law on social support (Wet op maatschappelijke ondersteuning) fits in with a broad international social innovation of the welfare state, more in particularly the social sector. Privatisation, an empowering civil society, goal oriented strategies in stead of universalism and localisation of social policies are basic elements in social innovation. It is quite uncertain what the outcomes will be for citizens and social workers. In the second part of the article the author identifie...

 4. Economische levensvatbaarheid van een on line informatienetwerk als hulpmiddel voor het leren van talen. Gevalstudie: translapolis.org

  OpenAIRE

  Wisanto, Edwin

  2010-01-01

  Facebook, Wikipedia, Google, PayPal. Het zijn slechts enkele voorbeelden van internetondernemingen die thans tot de verbeelding spreken. Elk van deze hebben de kracht van het internet om mensen en informatie bij elkaar te brengen, weten aan te boren. In deze thesis wordt een eigen idee voor een internetonderneming onderzocht, eentje die van de mogelijkheden van het internet probeert gebruik te maken, om mensen te helpen bij het leren van talen. De economische levensvatbaarheid van dit...

 5. Bio-coke as an alternative to petroleum coke and metallurgical coke; Bio-cokes als alternatief voor petroleumcokes en metallurgische cokes

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Croezen, H.J.; Van Lieshout, M. [CE Delft, Delft (Netherlands); Sevenster, M.N. [Sevenster Environmental Consultancy, Australian Capital Territory ACT (Australia)

  2012-11-15

  In the framework of elaborating the Dutch Roadmap Chemistry 2030), CE Delft has conducted an exploratory study for the Association of the Dutch Chemical Industry (VNCI) on the options of replacing (petroleum) coke in the chemical sector by biocokes. Coke is used as a reducing agent and/or raw material in four companies in the Dutch chemical industry (Tronox, ESD-SIC, Thermphos, Aluchemie). Replacing coke at these four companies can potentially yield a direct CO2 reduction of expectedly several hundreds of kilotons per year. For a first exploration of the options of bio-coke, CE Delft first conducted a desk study to get information on the quality and production costs for bio-coke. Subsequently, CE Delft had contact with the four chemical companies and a made a number of company visits. Moreover, the technical, economic and organizational capabilities, constraints and requirements with regard to a possible (partial) switch to biocokes have been explored. Based on the information available so far it can be concluded that biocokes seems to be a technically and economically interesting innovation. For implementation to finally take place, it is necessary to gain better insight in the technical and economic potential [Dutch] In verband met de uitwerking van de Routekaart Chemie 2030 heeft CE Delft voor VNCI een verkenning uitgevoerd naar de mogelijkheden voor vervanging van (petroleum)cokes in de chemische sector door biocokes. Cokes wordt gebruikt als reductiemiddel en/of grondstof bij een viertal bedrijven in de Nederlandse chemie (Tronox, ESD-SIC, Thermphos, Aluchemie). Het vervangen van cokes bij deze vier bedrijven kan in potentie een directe CO2-reductie van naar verwachting enkele honderden kilotonnen/jaar opleveren. Voor een eerste verkenning van de mogelijkheden van bio-cokes heeft CE Delft eerst een bureaustudie uitgevoerd naar informatie over kwaliteit van en productiekosten voor bio-cokes. Vervolgens heeft CE Delft contact gehad met de vier chemische

 6. Strategieën voor gedragsbeïnvloeding betreffende autogordelgebruik.

  NARCIS (Netherlands)

  Wittink, R.D.

  1993-01-01

  This paper presents strategies for encouraging and improving the seat belt use. The strategy is mainly normative for car drivers and occupants who have developed a rather structural behaviour. However, the approach is primarily informative and instructive for people whose behaviour is in development

 7. Een gezamenlijke cartografische basis voor samenwerking tussen DLG en VLM : notitie voor de Helpdesk Landelijk Gebied

  NARCIS (Netherlands)

  Rip, F.I.

  2008-01-01

  Voor de samenwerking tussen Dienst Landelijke Gebied (DLG) en de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) is het nodig dat de digitale landkaarten op elkaar aansluiten. Wageningen UR GeoDesk formuleerde een aanpak, die zowel voor DLG als VLM bruikbaar is. Zodoende kunnen de samenwerkende partners nu werken me

 8. Prakijkproef ijzersuppletie voor fosfaatvastlegging in laagveenplassen

  NARCIS (Netherlands)

  Chrzanowski, Clara; Geurts, Jeroen; Ter Heerdt, Gerard; Immers, Anne; Declerck, Steven A.J.

  2015-01-01

  De laagveenplas Terra Nova kampt al jaren met blauwalgenbloei en lage bedekkingen met waterplanten, ondanks jaarlijkse biomanipulatiemaatregelen. Een belangrijke oorzaak hiervan is de fosfaatrijke waterbodem met een laag ijzergehalte, die zorgt voor een hoge fosfaatnalevering naar de waterlaag. Om h

 9. Belastinguitgaven door fiscale faciliteiten voor natuurbeleid

  NARCIS (Netherlands)

  Boers, A.; Koning, M.J.

  2005-01-01

  In dit rapport worden de belastinguitgaven of gederfde belastinginkomsten behandeld die als 'onzichtbare' geldstromen het natuurbeleid in Nederland ondersteunen. Samen met de zichtbare geldstromen zoals subsidies en dergelijke, maken deze belastinguitgaven onderdeel uit van de totale geldstroom voor

 10. Kansen GPS en precisielandbouw voor loonwerker.

  NARCIS (Netherlands)

  Goense, D.

  1997-01-01

  De auteur beschrijft dat de technologische ontwikkeling een aanzet vormde voor de precisielandbouw. De grote fabrikanten van landbouwwerktuigen werken aan precisiewerktuigen en in verschillende landen worden deze technieken al toegepast

 11. Biomaissa : maisstro voor productie bio-energie

  NARCIS (Netherlands)

  Groten, J.A.M.

  2004-01-01

  De doelstelling van het onderzoek is het inventariseren van de perspectieven van maïsstro als biomassa voor de energiecentrales. Ruimer geformuleerd: het onder Nederlandse omstandigheden, ketenbreed, inventariseren van technische, logistieke, economische en milieukundige mogelijk- en onmogelijkheden

 12. Ruimte voor Geo-informatie: ICES/KIS-voorstel voor versterking van de Nederlandse geo-informatie infrastructuur

  NARCIS (Netherlands)

  Bregt, A.K.; Zeeuw, de C.J.

  2002-01-01

  Toelichting op het nieuw voorgestelde investeringsprogramma, genaamd 'Ruimte voor Geo-informatie', bestaande uit 6 deelprogramma's, met als doel de Nederlandse geo-informatievoorziening structureel te verbeteren

 13. Planning voor Stad en Land

  NARCIS (Netherlands)

  Hidding, M.

  2006-01-01

  In dit boek wordt zowel de theorie als de praktijk van de ruimtelijke planning vanuit verschillende invalshoeken belicht. Diverse actuele thema's zoals de Nota Ruimte, het gebiedsgericht beleid en de zorg voor omgevingskwaliteit worden besproken. De auteur illustreert de aanpak van ruimtelijke plann

 14. Crowd funding voor juridische fijnproevers

  NARCIS (Netherlands)

  I. van der Vlies

  2012-01-01

  Crowd funding is een eigentijds instrument om geld van goede gevers te verzamelen via de sociale media. Bij crowd funding hoeft de ‘crowd’ niet als groep of gemeenschap te bestaan. Het gaat om een verzameling personen die één ding gemeen heeft: geld geven voor een bepaald doel. De oude media speelde

 15. Verdienmodellen voor stadslandbouw : vijf strategieën om een bedrijf succesvol op de stad te richten

  NARCIS (Netherlands)

  Vijn, M.P.

  2015-01-01

  Stadslandbouw is op de stad gerichte landbouw, soms in de stad, soms in de buurt van de stad. Het biedt stedelingen vers voedsel en activiteiten in combinatie met een aantrekkelijke leefomgeving en ondernemers een afzetmarktmarkt voor vers voedsel en gerelateerde diensten in interactie met de stedel

 16. Deskstudie alternatieve gezondheidszorg voor melkvee

  NARCIS (Netherlands)

  Groot, M.J.

  2003-01-01

  Dit rapport beschrijft alternatieve strategieën en therapieën voor mastitis, parasitaire infecties en paratuberculose bij biologisch melkvee. Wat betreft de alternatieve mogelijkheden wordt, vooral bij mastitis, een breed scala aan middelen gebruikt. De mogelijk te gebruiken methoden bestaan uit hom

 17. Nogmaals: CCM voor mestvarkens

  NARCIS (Netherlands)

  Backus, G.B.C.

  1988-01-01

  De prijzen van vleesvarkensvoer, de technische resultaten en het wel of niet aanwezig zijn van een brijvoerinstallatie bepalen voor een belangrijk deel wat U voor een kg Corn Cob Mix (CCM) mag betalen.

 18. De overdracht van risico’s in de zorg : Risicobeheersing in een instelling voor langdurige ouderenzorg

  NARCIS (Netherlands)

  van der Steen, Martijn

  2016-01-01

  Dit artikel analyseert een kleine instelling voor ouderenzorg die blootstaat aan verscheidene risico’s als gevolg van de wettelijke veranderingen in de zorgsector. Hoewel kleinere instellingen voor langdurige ouderenzorg niet altijd gestructureerde methodieken als COSO ERM of ISO 31000 voor de behee

 19. Detectiemethoden voor legionella in water

  OpenAIRE

  Schalk M; de Roda Husman AM; LZO; cib

  2011-01-01

  Het RIVM heeft een overzicht gemaakt van bestaande en nieuwe methoden om legionella in water aan te tonen. Dit is gemaakt in opdracht van de VROM Inspectie, die inzicht wil hebben in de kenmerken en toepassingsmogelijkheden van bestaande en nieuwe methoden.
  Legionella komt overal in het milieu voor, maar mensen raken vooral geinfecteerd als zij bacterien inademen die zijn uitgegroeid in watersystemen die door de mens zijn gemaakt. Voorbeelden daarvan zijn bubbelbaden, koeltorens en l...

 20. Het multiniveaumodel voor de verdeling van het inkomensdeel van de Participatiewet over gemeenten: uitwerking van verbeteropties

  NARCIS (Netherlands)

  Jan Dirk Vlasblom; Klarita Sadiraj

  2015-01-01

  Alleen als pdf te downloaden van de SCP-site; niet verkrijgbaar in gedrukte versie. In eerdere studies heeft het SCP een verdeelmethodiek ontworpen voor de verdeling over de gemeenten van de landelijke middelen voor het inkomsensdeel van de Participatiewet. In 2015 is deze methodiek voor het eerst t

 1. Koeling in de herziene EPC-bepaling. NEN 7120 bepaalt de EPC voor woningen en utiliteit

  NARCIS (Netherlands)

  Wolferen, J. van

  2011-01-01

  De epc voor woningen en utiliteit wordt vanaf I luli bepaald volgens NEN 7120. Deze norm, 'Energieprestatie van gebouwen (rec), geeft de bepalingswijze voor de EPC voor zowel woningen als utiliteit, waar dit nu nog in afuonderlijl

 2. Het multiniveaumodel voor de verdeling van het inkomensdeel van de Participatiewet over gemeenten: uitwerking van verbeteropties

  OpenAIRE

  Jan Dirk Vlasblom; Klarita Sadiraj

  2015-01-01

  Alleen als pdf te downloaden van de SCP-site; niet verkrijgbaar in gedrukte versie. In eerdere studies heeft het SCP een verdeelmethodiek ontworpen voor de verdeling over de gemeenten van de landelijke middelen voor het inkomsensdeel van de Participatiewet. In 2015 is deze methodiek voor het eerst toegepast. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft besloten om - voorafgaand aan de berekening van de budgetten voor 2016 - na te gaan of de kwaliteit van het model verder verbeter...

 3. Deskstudie alternatieve gezondheidszorg voor melkvee

  OpenAIRE

  de Groot, M J

  2003-01-01

  Dit rapport beschrijft alternatieve strategieën en therapieën voor mastitis, parasitaire infecties en paratuberculose bij biologisch melkvee. Wat betreft de alternatieve mogelijkheden wordt, vooral bij mastitis, een breed scala aan middelen gebruikt. De mogelijk te gebruiken methoden bestaan uit homeopathie, Bach-bloesemremedies, kruidenmiddelen, essentiële oliën, bismuth, acupunctuur, bio-electromagnetisme, kleitherapie, kelp, zuurstoftherapie, antilichamen en homeopathische nosoden. Van dez...

 4. Nieuwe ontwikkelingen in de bouw bieden marktkansen voor boomkwekerij

  NARCIS (Netherlands)

  Hop, M.E.C.M.

  2011-01-01

  Het beplanten van daken en gevels staat in de bouwwereld flink in de belangstelling. De beplanting biedt veel voordelen en diverse gemeenten in Nederland geven er al subsidie voor. Het is dan ook steeds interessanter om gebouwen te begroenen. Dat opent een markt voor kwekers.

 5. Gezocht: alternatieven voor formaldehyde bij ontsmetting van broedeieren

  NARCIS (Netherlands)

  Deeming, Ch.; Lourens, A.

  1998-01-01

  In broederijen worden broedeieren over het algemeen ontsmet met formaldehyde. Jarenlang is men al op zoek naar een alternatief voor deze behandeling. In dit artikel worden de voor- en nadelen van de formaldehydebehandeling van broedeieren uiteengezet en wordt aangegeven waarom een introductie van ee

 6. Ruwvoer voor dragende zeugen

  NARCIS (Netherlands)

  Bikker, P.

  2011-01-01

  Kan ruwvoer een deel van het krachtvoer voor dragende zeugen verantwoord vervangen? Dat is de centrale vraag van het onderzoeksproject ‘Gras- en mengkuilen voor drachtige zeugen’ van Wageningen UR Livestock Research. Het lijkt mogelijk om 1 EW (Energie Waarde) uit krachtvoer door graskuil of 1,5 EW

 7. RFID biedt ook perspectief voor laanbomen

  NARCIS (Netherlands)

  Baltissen, A.H.M.C.; Sluis, van der B.J.

  2011-01-01

  Binnenkort zijn CC-karren elektronisch te registreren met RFID (Radio Frequency Identification) en deze technologie biedt ook mogelijkheden voor de laanbomenketen. Uit onderzoek door PPO blijkt dat zowel de kweker als de klant voordeel kan behalen met RFID. Er zijn echter nog veel praktische vragen

 8. Is de Grondwet voor bange mensen?

  NARCIS (Netherlands)

  Besselink, L.F.M.

  2011-01-01

  In dit korte artikel wordt aangetoond dat een analyse van het belang van internationaal recht voor de nationale rechtsorde niet gebaseerd kan worden op door globalisering achterhaalde hierarchische noties als van Hans Kelsen. Een moralistische identificatie van 'monisme' en 'dualisme' met goed en kw

 9. Fontys Studenten maken hovercraft voor het MKB

  NARCIS (Netherlands)

  Ermers, Ruud; Dortmans, Eric

  2008-01-01

  Studenten van Fontys Hogeschool ICT/Technische Informatica hebben vorig jaar hard gewerkt aan een minihovercraft. Die moest dienen als studieobject voor een aantal MKB'ers, die met een Raak Lightsubsidie meer informatie wilden inwinnen over het bouwen van toepassingen met embedded Linux en verschill

 10. Naar een nieuw bewaarsysteem voor bloembollen

  NARCIS (Netherlands)

  Wildschut, J.; Sapounas, A.

  2011-01-01

  Als resultaat van brainstormen met telers, systeembouwers, voorlichters en onderzoekers zijn twee nieuwe concepten van een bewaarsysteem voor bloembollen nader uitgewerkt. Modelmatig zijn de concepten doorgerekend op energieverbruik en op de mate waarin ergens in het systeem de ethyleengrens van 100

 11. Veelbelovend alternatief voor formaline ontsmetting broedeieren

  OpenAIRE

  Lourens, A.

  1998-01-01

  Al jaren wordt gezocht naar een alternatief voor het gebruik van formaline. Momenteel staan waterstofperoxide, ozon en perazijnzuur in de belangstelling. Dit onderzoek is een vervolg op een oriënterende proef, die aangaf dat Cid 2000 in combinatie meteen ultrasoon fogapparaat veelbelovende perspectieven biedt.

 12. Een index voor vleesproduktie

  NARCIS (Netherlands)

  Jansen, J.; Dommerholt, J.; Korver, S.; Meijering, A.; Oldenbroek, J.K.

  1982-01-01

  Verslag van een onderzoek (op grond van literatuurgegevens en praktijkervaringen) naar mogelijke fokwaarde-kriteria (groei, voederconversie, bevleesdheid) in verband met een fokprogramma voor het verbeteren van de vleeskenmerken van de Nederlandse melkveerassen

 13. Bomen als voedselbron voor insecten

  NARCIS (Netherlands)

  Moraal, L.G.

  2004-01-01

  Informatiemap van het communicatieproject van LNV Kennis en Informatiesysteem Bos. Doelgroep zijn eigenaren en beheerders van bos. Elk hoofdstuk behandeld een apart thema. Aan de orde komen wetten en regelingen, beheerplanning, ziekten en plagen, natuurlijke verjonging, kwaliteitshout, certificering

 14. Een normatief toetsingskader voor gegevensverwerking

  NARCIS (Netherlands)

  N. van Eijk

  2016-01-01

  Een bespreking van het preadvies van prof. mr. E.M.L. Moerel & prof. mr. J.E.J. Prins ‘Privacy voor de homo digitalis: Proeve van een nieuw toetsingskader voor gegevensbescherming in het licht van big data en Internet of Things’ voor de Jaarvergadering van de Nederlandse Juristen-Vereniging, 10 juni

 15. Belemmeringen van wet- en regelgeving voor smart grid diensten

  OpenAIRE

  Kieft, A.C.; Niesten, E.M.M.I.; ALKEMADE F.

  2013-01-01

  De groei en het onvoorspelbare karakter van lokaal geproduceerde groene elektriciteit stellen de energiesector voor grote uitdagingen, vooral met betrekking tot de transitie naar slimme elektriciteitsnetten ofwel 'smart grids'. Het Copernicus Instituut voerde in samenwerking met projectpartners (o.a. KEMA en Ecofys) een studie uit naar de veranderingen in het energiemarktmodel als gevolg van de transitie naar 'smart grids' en naar de belemmeringen in de huidige wet- en regelgeving voor het on...

 16. Beoordeling van de FSC 2000 als vervanger van de Leroux-meter voor het bepalen van de stroefheid van betonnen stalvloeren = Evaluation of the FSC 2000 as substitute for the Leroux apparatus for determination of skid resistance of concrete floors of animal houses

  OpenAIRE

  Winkel, A.; Blanken, K.; Bokma, S.

  2010-01-01

  In deze studie is beoordeeld of de FSC 2000 de Leroux-meter kan vervangen als meettechniek voor de stroefheid van betonnen stalvloeren. Uit deze studie blijkt dat de FSC 2000 geschikt is voor het bepalen van de stroefheid van betonnen stal- en roostervloeren.In this study the FSC 2000 is evaluated as a substitute for the Leroux apparatus for determination of skid resistance of concrete floors of animal houses. This study shows that the FSC 2000 is well suitable for measurements of skid resist...

 17. State Supervision of Mines. Strategy and Programme for 2012-2016; Staatstoezicht op de Mijnen. Strategie en Programma voor 2012-2016

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2012-11-15

  State Supervision of Mines (SodM) supervises the observance of legal regulations that apply to the search for, extraction of and storage of minerals. The SodM focuses on aspects of safety, health, environment, efficient extraction and soil movements. Every five years, the SodM draws up a strategic document. This third strategic document concerns the period 2012-2016. The report provides an overview of the realizations of the last five years. Moreover an analysis is included of the policy developments in the fields of mineral extraction, safety, health and environment. Subsequently the consequences of these developments for SodM are examined. Based on these developments an elaboration is provided of the initiatives taken by SodM and an outlook of the programme of supervision projects for the next five years. This document also includes a communication plan, which illustrates when and how SodM goes public [Dutch] Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) houdt toezicht op de naleving van wettelijke regelingen die van toepassing zijn op het opsporen, winnen, opslaan en transporteren van delfstoffen. De dienst richt zich hierbij op de aspecten veiligheid, gezondheid, milieu, doelmatige winning en bodembewegingen. Elke vijf jaar stelt SodM een strategiedocument op. Dit derde strategiedocument betreft de periode 2012-2016. In dit rapport wordt uiteengezet wat er de afgelopen vijf jaar is gerealiseerd. Tevens wordt een analyse geboden van de beleidsontwikkelingen op het terrein van delfstofwinning, veiligheid, gezondheid en milieu. Vervolgens wordt nagegaan, wat die ontwikkelingen betekenen voor SodM. Op basis van die ontwikkelingen wordt uiteengezet welke initiatieven SodM neemt en hoe het programma van toezichtprojecten er de komende vijf jaar uitziet. In het document is tevens een communicatieplan opgenomen, waaruit blijkt wanneer en hoe SodM naar buiten treedt.

 18. Buprenorfine, alternatief voor methadon?

  NARCIS (Netherlands)

  van der Laan JW

  1987-01-01

  Reeds meer dan 20 jaar wordt methadon gebruikt voor de behandeling van heroineverslaafden. Methadon is echter evenals heroine/morfine een opiaatagonist en blijkt in veel gevallen nauwelijks invloed te hebben op het opiaatgebruik op lange termijn. De gemengde opiaatagonist/antagonist buprenorfine w

 19. Leenwoordtheorie voor Italianisten

  NARCIS (Netherlands)

  Boer, M.G. de

  2009-01-01

  SAMENVATTING Dit artikel is een inleiding voor de bestudering van leenwoorden, speciaal tussen Italiaans en Nederlands. Het behandelt de bestandopname, zoekstrategieën en taalkundige en sociale aspecten van de leenwoorden en geeft een aantal woordgeschiedenissen. RIASSUNTO Questo articolo è un'intro

 20. Advies voor drempelwaarden

  NARCIS (Netherlands)

  Verweij W; Reijnders HFR; Prins HF; Boumans LJM; Janssen MPM; Moermond CTA; de Nijs ACM; Pieters BJ; Verbruggen EMJ; Zijp MC; LER; LVM; SEC

  2008-01-01

  Dit rapport bevat een advies aan het ministerie van VROM over de selectie van stoffen in grondwater waarvoor drempelwaarden moeten worden afgeleid. Daarnaast bevat het adviezen over een procedure voor die afleiding en over de hoogte van drempelwaarden. Drempelwaarden zijn kwaliteitsnormen die beog

 1. Prakijkproef ijzersuppletie voor fosfaatvastlegging in laagveenplassen

  OpenAIRE

  Chrzanowski, Clara; Geurts, Jeroen; Ter Heerdt, Gerard; Immers, Anne; Declerck, Steven A.J.

  2015-01-01

  De laagveenplas Terra Nova kampt al jaren met blauwalgenbloei en lage bedekkingen met waterplanten, ondanks jaarlijkse biomanipulatiemaatregelen. Een belangrijke oorzaak hiervan is de fosfaatrijke waterbodem met een laag ijzergehalte, die zorgt voor een hoge fosfaatnalevering naar de waterlaag. Om het ijzergehalte van de bodem te verhogen, werd geleidelijk ijzer aan de plas toegevoegd gedurende anderhalf jaar. Tijdens en na de ijzersuppletie daalden de fosfaatconcentraties in de waterlaag naa...

 2. Interpretatie van risicoschattingen voor Legionella pneumophila

  OpenAIRE

  Bouwknegt M; Schalk JAC; de Roda Husman AM; LZO; cib

  2012-01-01

  Volgens de huidige Nederlandse norm voor legionellabacteriën in water moet drinkwater minder dan 100 kolonievormende eenheden (KVE) per liter water bevatten. Deze norm is niet gebaseerd op een risico op infectie, dat bijvoorbeeld ontstaat doordat mensen tijdens een douche of baden in een bubbelbad blootgesteld worden aan de bacterie. Het is echter raadzaam om het infectierisico in de norm te betrekken, aangezien het infectierisico bij 100 KVE per liter mogelijk al aanzienlijk is. Meer gegeven...

 3. Fontys Studenten maken hovercraft voor het MKB

  OpenAIRE

  Ermers, Ruud; Dortmans, Eric

  2008-01-01

  Studenten van Fontys Hogeschool ICT/Technische Informatica hebben vorig jaar hard gewerkt aan een minihovercraft. Die moest dienen als studieobject voor een aantal MKB'ers, die met een Raak Lightsubsidie meer informatie wilden inwinnen over het bouwen van toepassingen met embedded Linux en verschillende periferieën, waaronder WLan, USB-verbindingen, een afstandsbediening via een webservice-PDA-combinatie en een realtime aansturing van motoren.

 4. The Grasso 5HP as a heat pump compressor for a dairy industry; De Grasso 5HP als warmtepompcompressor voor melkfabriek

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Vermeer, H.; Gerritsen, J.; Unsworth, R. [Gea Grenco, Den Bosch (Netherlands)

  2011-12-15

  GEA Refrigeration has supplied a new cooling system with an additional stage heat pump to the milk factory Robert Wiseman for the pasteurisation of milk. The required condensation temperature of the additional stage heat pump is around 80C. The Grasso 5HP reciprocating compressor has a favorable energy consumption and can be used for this application. The limitation of this compressor, however, sets requirements to the design of the installation. [Dutch] Gea Refrigeration heeft een nieuwe koelinstallatie met extratrapwarmtepomp geleverd aan zuivelbedrijf Robert Wiseman ten behoeve van pasteuriseren van melk. De hiervoor benodigde condensatietemperatuur van de extratrapwarmtepomp bedraagt ongeveer 80C. De Grasso 5HP hogedrukzuigercompressor heeft een gunstig energiegebruik en kan voor deze toepassing ingezet worden. De begrenzing van het toepassingsgebied van deze compressor stelt echter eisen aan het ontwerp van de installatie.

 5. Kwartiermaken werken aan ruimte voor anders-zijn : openbare les december 2011

  NARCIS (Netherlands)

  Kal, Doortje

  2011-01-01

  In de uitnodiging voor deze les wordt de vraag opgeworpen wat kwartiermaken betekent voor de opleiding tot sociale professional in tijden van materiële en morele onzekerheid. Zygmunt Bauman (2011) spreekt over vloeibare tijden waarin zowel instituties als het individuele leven vloeibaar, dat wil zeg

 6. In hoeverre kan de aanwijzing van foerageergebieden voor ganzen en smienten het functioneren van vogelrichtlijngebieden schaden?

  NARCIS (Netherlands)

  Beintema, A.J.; Winden, van E.

  2004-01-01

  De aanwijzing van foerageergebieden voor ganzen en smienten kan consequenties hebben voor het functioneren van Vogelrichtlijngebieden die zijn aangewezen op grond van het voorkomen van ganzen en smienten, als in en rond die Vogelrichtlijngebieden onvoldoende opvang wordt gerealiseerd. Het kan dan zi

 7. Lintwormen bij schapen niet gauw gevaarlijk voor de mens

  NARCIS (Netherlands)

  Borgsteede, F.H.M.

  1997-01-01

  Schapen kunnen fungeren als tussengastheer van 4 lintwormsoorten die alle de hond als eindgastheer hebben. Een van deze 4 is ook gevaarlijk voor de mens, namelijk Echinococcus granulosus. het gevaar komt dan niet van het schaap, maar van de eindgastheer, de hond

 8. Betekenis van Legionella-soorten voor preventiebeleid van leidingwaterinstallaties

  NARCIS (Netherlands)

  Versteegh JFM; Brandsema PS; Lodder WJ; de Roda Husman AM; Schalk JAC; van der Aa NGFM; IMG; LZO; EPI

  2009-01-01

  Het RIVM adviseert om de huidige normstelling voor het preventiebeleid van Legionella te handhaven en niet uitsluitend op Legionella pneumophila te richten. Als andere Legionella-soorten worden aangetroffen kan er ook groei van Legionella pneumophila optreden. Als er dan geen maatregelen worden geno

 9. 77 FR 63360 - Permal Hedge Strategies Fund, et al.;

  Science.gov (United States)

  2012-10-16

  ... COMMISSION Permal Hedge Strategies Fund, et al.; Notice of Application October 9, 2012. AGENCY: Securities... distribution and service fees. Applicants: Permal Hedge Strategies Fund (``Fund''), Legg Mason Partners Fund.../search.htm or by calling (202) 551-8090. Applicants' Representations: 1. The Fund is a...

 10. The Index for Sustainable Economic Welfare for Flanders, Belgium, 1990-2009; De Index voor Duurzame Economische Welvaart (ISEW) voor Vlaanderen, 1990-2009

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bleys, B. [Geassocieerde Faculteit Handelswetenschappen en Bestuurskunde, Hogeschool Gent, Associatie Universiteit Gent, Gent (Belgium)

  2012-05-15

  In this report the Index of Sustainable Economic Welfare (ISEW) is compiled for Flanders for the period 1990-2009. The index is a measure of economic welfare in that it measures the contribution of a country's or region's economy to the overall level of well-being of its citizens. In this regard, the ISEW can be regarded as an indicator for the economic dimension of well-being [Dutch] In deze studie wordt de Index voor Duurzame Economische Welvaart (ISEW - Index of Sustainable Economic Welfare) berekend voor Vlaanderen voor de periode 1990-2009. Deze index is een maatstaf voor economische welvaart en meet de bijdrage van het economische systeem van een land of regio tot het algemene welzijn van haar bevolking. De ISEW kan dus gezien worden als een indicator voor de economische dimensie van welzijn.

 11. Onderwijsinnovaties voor de digitale student

  NARCIS (Netherlands)

  P. Koopman; J.M. Vervoorn

  2012-01-01

  Het huidige onderwijs wordt voor een belangrijk deel verzorgd door docenten die zijn opgegroeid voor de revolutie in de informatie- en communicatietechnologie. Studenten daarentegen zijn zogenoemde ‘digital natives’: ze groeiden op omringd door digitale technologie. Studenten zijn gewend te ‘multita

 12. Mogelijkheden voor notenteelt met tussengewas

  NARCIS (Netherlands)

  Oosterbaan, A.; Schepers, H.

  2005-01-01

  Er zijn enkele presentaties gehouden over de ervaringen met de teelt van walnoten in Nederland tijdens het vijfde Internationale Walnotencongres in Sorrento, Italië, gehouden in november 2004. De productie van walnoten in Nederland stelt nog niet veel voor. Er is dus ruimte voor eigen productie

 13. Mineralen nodig voor goede vruchtbaarheid

  NARCIS (Netherlands)

  Smolders, E.A.A.

  2009-01-01

  Alle mineralen, spoorelementen en vitaminen zijn belangrijk voor het goed functioneren van de koe. Hoe beter mineralen en spoorelementen in balans zijn in het rantsoen, hoe beter de benutting door het vee zal zijn. Er is echter een aantal elementen dat direct van belang is voor de vruchtbaarheid. In

 14. Naar nieuwe verdienmodellen voor vlees

  NARCIS (Netherlands)

  Poppe, K.J.

  2014-01-01

  De vraag is hoe vlees in de keten op een andere manier tot waarde kan worden gebracht en zodanig dat dit lonend is voor de partijen in de keten. Het project ‘Verdienmodellen’ richt zich op het ontwikkelen en beoordelen van alternatieve businessmodellen met een ander ‘waarde(n)perspectief’ voor de vl

 15. Inventarisatie van compensatiegebied voor de steenuil rond "de Waalsprong", gemeente Nijmegen

  NARCIS (Netherlands)

  Jagers op Akkerhuis, G.A.J.M.

  2008-01-01

  In dit rapport worden de resultaten gepresenteerd van inventarisatie van alternatieve gebieden voor de roofvogel steenuil. Als mogelijke steenuilhabitats komen ter sprake: Valburg, Homoet, zuidkant van Arnhem, Bemmel, Lingewaard en Ooijpolder

 16. Ontwikkelingen in de Computer Tomografie: Gevolgen voor de patientveiligheid

  NARCIS (Netherlands)

  Bijwaard H; Stoop P; LSO

  2006-01-01

  Bij de nieuwe generatie CT-scanners kan de stralingsdosis voor de patient zowel lager als hoger uitpakken dan bij oudere CT-apparatuur. Dit hangt af van de instellingen en mogelijkheden van de scanner en de competentie van degene die het apparaat bedient.
  De CT-scan is een onderzoek waarbi

 17. Praktisch beleid voor het beheer van de openbare ruimte

  NARCIS (Netherlands)

  Veen, van 't G.J.; Oosterbaan, A.; Hoek, van der C.

  2003-01-01

  Gedurende vier maanden hebben adviesbureau Stad en Alterra de gemeente Apeldoorn geholpen met het opzetten van een beheerstrategie voor het onderhoud van de groenvoorzieningen. Daarbij is gebruik gemaakt van het systeem "integro", als beoordeling van de kwaliteit van het stedelijk groen

 18. Sekspartners niet te vinden voor de Europese aal

  NARCIS (Netherlands)

  Dekker, W.

  2007-01-01

  Het gaat niet goed met de Europese aal. Sinds 1980 is de intrek van glasaal met meer dan 95% afgenomen. Overigens daalden de populaties en de commerciële vangsten al vanaf 1960. De oorzaken van deze afname zijn niet duidelijk. Het ligt voor de hand dat een combinatie van factoren (aalscholvers, afda

 19. Ontwikkeling proefdiermodel voor detectie van slokdarm-etsing

  NARCIS (Netherlands)

  Danse; L.H.J.C.; Beenen; J.; Velsen; F.L.van; Heyst; A.N.P.van

  1984-01-01

  Een door Van Heyst et al. (1983) ontwikkeld proefdiermodel voor de detectie van de slokdarmetsende potentie van stoffen is aan een nader onderzoek onderworpen. Groepen van 6 konijnen kregen onder narcose en met een atropine-premedicatie huishoudchemicalien toegediend in de slokdarm. Drie weken n

 20. Marketingvalkuilen voor advocatenkantoren en andere professional service firms

  NARCIS (Netherlands)

  Otterlo, van Rob; Uittenboogaard, Paul; Dijk, van Hanneke

  2013-01-01

  In dit online opiniestuk zetten de auteurs uiteen hoe advocatenkantoren en andere professional service firms zich kunnen onderscheiden met hun marketingstrategie. Regels uit de klassieke marketingschool met de vier P's als uitgangspunt gelden niet voor de zakelijke dienstverlening op dezelfde manier

 1. Options for shallow geothermal energy for horticulture; Kansen voor Ondiepe Geothermie voor de glastuinbouw

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Hellebrand, K. [IF-Technology, Arnhem (Netherlands); Post, R.J. [DLV glas en energie, Naaldwijk (Netherlands); In ' t Groen, B. [KEMA, Arnhem (Netherlands)

  2012-06-15

  Geothermal energy is too expensive to serve as energy supply for most horticultural entrepreneurs. Therefore, research has been carried out into options to use heat from more shallow layers (shallow geothermal energy). Unlike shallow geothermal energy deep geothermal energy can be applied on a smaller scale, possibly also for individual growers. It can be applied in combination with an existing heating system, but with a more sustainable outcome. Because drilling is done in shallow layers, drilling costs and financial risks are lower [Dutch] Geothermie is voor de meeste tuinbouwondernemers teduur om als energievoorziening te dienen. Daarom is onderzoek gedaan naar mogelijkheden om warmte te gebruiken uit ondiepere lagen (ondiepe geothermie). In tegenstelling tot diepe geothermie is ondiepe geothermie op kleinere schaal toepasbaar, mogelijk ook voor individuele kwekers. Het kan in combinatie met de bestaande verwarmingsinstallatie worden ingezet maar met een duurzamer resultaat. Omdat ondieper wordt geboord zijn de boorkosten en de financiele risico's lager.

 2. Eerste licht voor de Dutch Open Telescope

  OpenAIRE

  Rutten, R.J.

  2005-01-01

  De nieuwe Nederlandse zonnetelescoop op La Palma is op 31 oktober jl. ingewijd met een plechti-ge feestelijkheid, de ‘First Light Ceremony’. Deze werd verricht door Prins Willem-Alexander en de President van de Canarische Eilanden, in het bijzijn van vele hoogwaardigheidsbekleders onder wie minister J. Ritzen en NWO-voorzitter R. van Duinen. De laatste trad op als gastheer, omdat de DOT-ceremonie deel uitmaakte van een werkbezoek waarbij NWO (de Nederlandse Stichting voor Wetenschappelijk Ond...

 3. Meditsiinidoktor Tiia Voor / Kaja Julge

  Index Scriptorium Estoniae

  Julge, Kaja, 1957-

  2006-01-01

  Tartu ÜlikooliKliinikumi lastekliiniku resident Tiia Voor kaitses 2. dets. 2005 Tartu Ülikooli arstiteaduskonna nõukogu ees doktoriväitekirja "Allergiahaiguste kujunemise sõltuvus Eesti ja Rootsi laste kokkupuutest mikroorganismidega varajases eas"

 4. WebM een alternatief voor H.264? : Onderzoek naar het gebruik van open source software en open standaarden

  NARCIS (Netherlands)

  Staalduinen, M. van; Prins, M.J.

  2011-01-01

  WebM is een nieuw videoformaat en wordt gepositioneerd als een open en vrij te gebruiken alternatief voor de videostandaard H.264. Deze standaard wordt op dit moment het meest gebruikt onder andere voor Uitzending Gemist. Deze formaten zijn regelmatig met elkaar vergeleken, waar veelal wordt gefocus

 5. Lust voor het oog. Over de schoonheid en goedheid van pornografie

  OpenAIRE

  Delaere, Patrick

  2012-01-01

  textabstractAbstract: Voor het idée reçue dat pornografische kunst een contradictie in de termen is wordt doorgaans het volgende argument in stelling gebracht: porno en kunst sluiten elkaar uit omdat ze met een verschillend doel worden vervaardigd en met een al even verschillend oogmerk worden geapprecieerd. Daarmee lijkt de zaak beslecht. Het is echter nog maar de vraag of dit een beslissend argument kan zijn voor een strict onderscheid tussen pornografie en kunst. De auteur pleit voor herov...

 6. SLAM, een transportmodel voor de korte termijn en de korte afstand met als toepassing de beschrijving van de verspreiding van ammoniak

  NARCIS (Netherlands)

  Boermans GMF; van Pul WAJ

  1993-01-01

  SLAM (Short-term Local scale Ammonia transport Model) has been developed to calculate the ammonia concentrations in a multiple source area on a short term (hour) and local scale (100 m up to 15 km). In SLAM the dispersion in the surface layer is modelled using a description given by Gryning et al.

 7. Bladanalyse als basis van het bemestingsadvies voor appel en peer = Leaf analysis as a basis for fertilizer recommendations for apple and pear trees

  NARCIS (Netherlands)

  Delver, P.; Oele, J.

  1984-01-01

  Bij de fruitteelt spelen naast de chemische rijkdom van de bodem ook factoren als vochtvoorziening, de aeratie en bewortelingsdiepte een rol bij de opname van de voedingsstoffen. Deze factoren komen in een chemisch grondonderzoek echter niet tot uiting, bij een bladanalyse wel. Wil men de bladanalys

 8. Bromelia: Effect belichten voor meeste soorten positief

  NARCIS (Netherlands)

  Garcia Victoria, N.; Warmenhoven, M.G.

  2010-01-01

  Onderzoek leert dat voor een aantal soorten belichting in meerdere aspecten loont: meer groei, een kortere teelt, een grotere bloeiwijze met meer vertakkingen en een verbetering van de houdbaarheid. Voor een deel van de onderzochte Vriesea’s en voor de onderzochte Tillandsia blijft het voordeel van

 9. En wie zorgt er voor de mantelzorger? Ondersteuning van mantelzorgers na opname van hun naaste

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ingrid Nordt

  2012-12-01

  De mantelzorger speelt een belangrijke rol in de zorg voor naasten. Het overheidsbeleid is erop gericht de mantelzorger zoveel mogelijk te ondersteunen bij het kunnen blijven vervullen van deze rol. Maar wat als de zorg te zwaar wordt en opname in een zorginstelling onvermijdelijk is? Dit artikel focust zich op de ondersteuning die mantelzorgers nodig hebben nadat hun naaste is opgenomen in een zorginstelling. Voor de mantelzorgers is dit een moeilijke periode waarin zij een nieuwe rol moeten zoeken in een nieuwe situatie.

 10. Groente- en fruitafvallen als veevoer : inventarisatie

  NARCIS (Netherlands)

  Vries, de A.

  1982-01-01

  Een onderzoek wat betreft hoeveelheden, bewaring, samenstelling, verteerbaarheid en eventueel aanwezige ongewenste stoffen van de bij- en afvalprodukten van groenten en fruit als veevoer voor herkauwers

 11. Ontsluiting van mest voor hogere energieproductie en technieken voor mestdroging

  NARCIS (Netherlands)

  Timmerman, M.

  2010-01-01

  De hoeveelheid biogas die via anaerobe vergisting per m3 rundvee- en varkensdrijfmest wordt geproduceerd is relatief gering. Dit wordt enerzijds veroorzaakt doordat drijfmest voor het overgrote deel (>90%) uit water bestaat en anderzijds doordat het energiepotentieel in de organische stof maar de

 12. WINE : een computerprogramma voor de simulatie van het verloop van het peil en de bemaling van een polder

  NARCIS (Netherlands)

  Zwietering, F.W.

  1982-01-01

  In het onderzoek naar de perspectieven voor toepassing van windenergie bij polderbemaling bleek een computerprogramma gewenst te zijn om het bemalingsproces te kunnen simuleren. Deze nota is bedoeld als handleiding bij het gebruik van het programma WINE

 13. Ontwikkelingen in de wetenschappelijke benadering van strategie en omgevingsvraagstukken: History matters!

  NARCIS (Netherlands)

  F.A.J. van den Bosch (Frans)

  1993-01-01

  textabstractInleiding. In mijn bijdrage wil ik zowel ingaan op de ontwikkelingen in de wetenschappelijke benadering van strategie- en omgevingsvraagstukken als een eerste analyse daarvan geven. Bij die analyse heb ik gekozen voor het perspectief van de longitudinale benadering. De in beschouwing gen

 14. Tijd voor meer legale popcorn

  NARCIS (Netherlands)

  J. Poort

  2014-01-01

  Op 10 april van dit jaar oordeelde het Europese Hof van Justitie dat downloaden uit illegale bron niet toelaatbaar is onder de thuiskopie-uitzondering . Dat is goed voor de leesbaarheid van dit stukje, omdat de lelijke constructie ‘downloaden uit illegale bron’ nu eindelijk rechtens kan worden inger

 15. Liefde voor het echte leven

  NARCIS (Netherlands)

  Teerds, P.J.

  2014-01-01

  Lina Bo Bardi, voor velen is deze eigenzinnige architecte een inspiratiebron. Honderd jaar geleden werd ze in Rome geboren en om dit te vieren is er recentelijk een uitmuntende biografie van Zeuler de Lima over Bo Bardi verschenen en is er de reizende tentoonstelling Lina Bo Bardi: Together, die nu

 16. DNA technieken voor de boomkwekerij

  NARCIS (Netherlands)

  Hop, M.E.C.M.

  2013-01-01

  Bij het gebruik van DNA-technieken bij planten denken de meeste mensen meteen aan genetische modificatie. Deze speelt bij boomkwekerijgewassen echter nog niet of nauwelijks een rol. Maar er bestaan wel degelijk bruikbare en betaalbare DNA-technieken voor deze branche. Het gaat dan niet om het verand

 17. Ingredienten voor kwaliteitsborging van modelonderzoek

  NARCIS (Netherlands)

  Grinsven JJM van; Haan BJ de; Braat LC; MNV; LBG; CIM

  1995-01-01

  In dit rapport wordt een aanzet gepresenteerd tot harmonisatie van de kwaliteitsborging van modelonderzoek in het RIVM. Het rapport komt voort uit initiatieven van leden van het Intersectoraal Modellen Overleg. Het rapport is in eerste instantie bedoeld voor onderzoekers die modellen ontwikkelen

 18. Doelrealisatiegraadmeter voor de ecologische hoofdstructuur

  NARCIS (Netherlands)

  Reijnen, M.J.S.M.; Pouwels, R.; Clement, J.; Esbroek, van M.L.P.; Hinsberg, van A.; Kuipers, H.; Eupen, van M.

  2012-01-01

  Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) geeft jaarlijkse trendcijfers van de natuurkwaliteit met de Natuurwaardegraadmeter 2.0. Om daarnaast te kunnen rapporteren waar binnen de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) de beoogde kwaliteit wordt gerealiseerd is de ‘EHS Doelrealisatiegraadmeter’ (EDG) ontw

 19. Beleidsinstrumenten voor ICT en onderwijsinnovatie

  OpenAIRE

  't Riet, Peter van

  2011-01-01

  In dit artikel bespreekt de auteur een aantal inhoudelijke en didactische veranderingen die het onderwijs ondergaat onder invloed van ICT. Vervolgens laat hij enkele beleidsinstrumenten voor ICT en onderwijsinnovatie de revue passeren, waarmee schoolleiders en docenten ICT-beleid kunnen ontwikkelen en implementeren.

 20. The innovation system for the Dutch greenhouse sector in 2020; Het innovatiesysteem voor de glastuinbouw in 2020

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Alkemade, F.; Hekkert, M.; Farla, J. [Universiteit Utrecht, Copernicus Instituut, Innovatiewetenschappen, Utrecht (Netherlands)

  2010-12-15

  welke veranderingen in het innovatiesysteem rond de glastuinbouw nodig zijn om op de langere termijn een vitale sector te waarborgen. De leidende onderzoeksvraag van dit rapport is dan ook: Hoe ziet een goed functionerend innovatiesysteem van de Nederlandse glastuinbouwsector in 2020 er uit?. Er is gekeken naar de ontwikkelingsfase van de glastuinbouwsector en de huidige richting van innoveren binnen de sector. Uit de analyse blijkt dat het huidige innovatiesysteem in de glastuinbouwsector vooral is gericht op procesinnovaties, andere innovatiestrategieen worden nauwelijks gefaciliteerd. Twee andere innovatiestrategieen die belangrijk zijn in de volwassen fase van ontwikkeling zijn (1) het starten van een nieuwe levenscyclus door productinnovatie en (2) het realiseren van hogere marges door productdifferentiatie op basis van marketing innovaties. De eerstgenoemde strategie is een zogenaamde niche strategie en kan slechts succesvoL gevolgd worden door een klein deel van de ondernemers. Het stimuleren van dit type innovatief gedrag kan het best gebeuren door de opbouw van een nieuw innovatiesysteem dat zich onttrekt aan de bestaande instituties en structuren. Bij goed functioneren zal dit nieuwe innovatiesysteem bijdragen aan een cultuurverandering in de volledige glastuinbouwsector. In tegenstelling tot de eerste strategie is de tweede strategie geschikt voor de hele glastuinbouwsector en biedt een manier om van concurrentie op kosten richting concurrentie op productkarakteristieken te verschuiven, zowel internationaal als binnen de Nederlandse glastuinbouwsector. Hoewel lastig, kan deze strategie gerealiseerd worden door aanpassing van het huidige innovatiesysteem. Voor een vitale sector zal procesinnovatie altijd belangrijk blijven. Bij zowel strategie 1 als strategie 2 zal de zoekrichting voor procesinnovatie mede bepaald worden door de gekozen strategie voor product of marketinginnovatie. Daarnaast is het bij beide strategieen belangrijk dat de afstand van de

 1. Veiligheidsrapport voor de PIV-goot in het Laboratorium voor Vloeistofmechanica

  NARCIS (Netherlands)

  Hofland, B.

  2002-01-01

  Bevat een veiligheidsvoorschrift voor de PIV (particle-image velocimetry) goot. Het rapport is vooral gericht op het gebruik van de krachtige Nd: YAG laser (veiligheidsklasse 4) die gebruikt wordt voor de PIV techniek.

 2. ICT als medicijn tegen onveiligheid

  OpenAIRE

  Linders, Lilian; Steyaert, Jan

  2002-01-01

  Hoe verhoudt ICT zich tot veiligheid? SQM zou niet 'ict oplossingen voor sociale kwesties' als ondertitel hebben, als we geen aandacht gaven aan deze vraag. In de eerste Rode Draad Notitie verkent SQM dit thema.

 3. Ruimte voor geo-informatie op koers

  OpenAIRE

  Bregt, A K; Meerkerk, J.; Gijsen, van, M.

  2007-01-01

  Het gebruik van digitale geo-informatie speelt in toenemende mate een rol in de landbouw, voedselvoorziening en de inrichting van de groene ruimte. Voor het ondersteunen en innoveren van deze en andere ruimtelijke thema’s met behulp van geo-informatie is in Nederland in 2004 het innovatieprogramma “Ruimte voor Geo-informatie (RGI)” gestart. Tijd voor een tussenbalans.

 4. Reactiesnelheid als mogelijke marker voor het overtrainingssyndroom

  NARCIS (Netherlands)

  Nederhof, Esther; Lemmink, Koen; Zwerver, Hans; Meeusen, Romain

  2006-01-01

  The consequences of high training loads in combination with poor regeneration are characterised by performance decrements and fatigue in combination with other complaints as concentration problems, altered sleeping and eating patterns and negative moods. The consequences are divided into three categ

 5. Droogboeketten als vector voor exoten (Diptera: Tephritidae)?

  OpenAIRE

  Smit, J.T.

  2006-01-01

  Everlasting flowers as a vector for exotic insects (Diptera: Tephritidae)? In this paper two rearing occasions of exotic fruit fly species of the genus Terellia are documented. Terellia fuscicornis (Loew, 1844) was reared from a ‘tropical’ plant (probably a thistle species) of unknown origin. Terellia longicauda (Meigen, 1830) was reared from Cirsium rivulare from southern France. On both occasions the plants were left to dry to serve as everlasting flowers. The differences between these exot...

 6. Branding: Wijkidentiteit als aangrijpingspunt voor stedelijke vernieuwing

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Freek de Meere

  2005-06-01

  Full Text Available In this article the authors explore the potential of the popular concept of identity branding for urban renewal and urban development. They describe the case of a neighbourhood in Ede, where branding was thought to have been very successful by all those involved. However, a more in depth analysis shows that the assigned identity of the neighbourhood did not play any role in this success. In an effort to explain this discrepancy, the authors argue that branding was not directed at the symbolic space of the neighbourhood, but merely at the social and physical space. Drawing on theoretical literature on identity construction, the authors end with some suggestions to enhance a more fruitful use of the symbolic space in urban renewal and urban development.

 7. Informatievaardigheden voor Sociale Wetenschappers: Cursus O40311

  NARCIS (Netherlands)

  Wopereis, Iwan

  2012-01-01

  Wopereis, I. (2012, 27 November). Informatievaardigheden voor sociale wetenschappers: Cursus O40311 [Information skills for social scientists: Course O40311]. Presentation at the CELSTEC Plenary, Heerlen, The Netherlands.

 8. Perspectieven voor bewerkte varkensmest

  NARCIS (Netherlands)

  Geelen, P.M.T.M.

  2001-01-01

  In Limburg is het systeem Manura operationeel, waarmee varkensdrijfmest bewerkt wordt tot verschillende fracties die toegepast kunnen worden als dierlijke meststof en een nauwkeuriger bemesting mogelijk maken dan met drijfmest. Een overzicht van het bewerkingsproces, de producten (fracties) die onts

 9. Nieuwe energie voor de Veenkoloniën, op zoek naar regionale comfortzones; Plananalyse

  NARCIS (Netherlands)

  Kempenaar, J.; Waal, de R.M.; Brink, van den A.

  2012-01-01

  De 9e Eo Wijers ideeënprijsvraag is gehouden tussen juni 2011 en maart 2012 met als titel ‘Nieuwe energie voor de Veenkoloniën, op zoek naar regionale comfortzones’. Net als in voorgaande jaren heeft de Eo Wijersstichting een analyse laten uitvoeren van de ingezonden plannen, deze keer uitgevoerd do

 10. Behandeling van geoculeerde rozen voor kroeskopvorming en/of - bestrijding: Proeven 2004/2005

  NARCIS (Netherlands)

  Meijer, H.

  2006-01-01

  ‘Kroeskoppen’ is de naam voor een afwijking die veelvuldig voorkomt bij geoculeerde rozen. Als gevolg van een verminderde scheutgroei ontstaan meerdere korte scheuten. In de meeste gevallen sterft de plant af. Aantasting treedt voornamelijk op in het voorjaar, als de oculaties uitlopen. De ene soort

 11. Aanzuursystemen voor rundveedrijfmest in stallen

  OpenAIRE

  Melse, R.W.; Starmans, D.A.J.; Ogink, N.W.M.

  2015-01-01

  Door drijfmestmest aan te zuren in de mestkelder onder de stal, kan de emissie van ammoniak gereduceerd worden. Dit aanzuren kan op twee manieren plaatsvinden: 1) Aanzuren met zwavelzuur; 2) Biologisch aanzuren, dat wil zeggen dat er zure componenten worden geproduceerd door bacteriën in de mest. Op verzoek van het Ministerie van Economische zaken worden in dit rapport de belangrijkste eigenschappen van aanzuursystemen voor rundveestallen besproken. Uit de analyse blijkt dat de maximale ammon...

 12. Options for shallow geothermal energy for horticulture. Annexes; Kansen voor Ondiepe Geothermie voor de glastuinbouw. Bijlagen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Hellebrand, K. [IF-Technology, Arnhem (Netherlands); Post, R.J. [DLV glas en energie, Naaldwijk (Netherlands); In ' t Groen, B. [KEMA, Arnhem (Netherlands)

  2012-06-15

  Geothermal energy is too expensive to serve as energy supply for most horticultural entrepreneurs. Therefore, research has been carried out into options to use heat from more shallow layers (shallow geothermal energy). Unlike shallow geothermal energy deep geothermal energy can be applied on a smaller scale, possibly also for individual growers. It can be applied in combination with an existing heating system, but with a more sustainable outcome. Because drilling is done in shallow layers, drilling costs and financial risks are lower. This report comprises the annexes (A) Geologic Framework, and (B) Maps of the Netherlands (depth, thickness of sand layers, temperature and shallow geothermal energy potential [Dutch] Geothermie is voor de meeste tuinbouwondernemers teduur om als energievoorziening te dienen. Daarom is onderzoek gedaan naar mogelijkheden om warmte te gebruiken uit ondiepere lagen (ondiepe geothermie). In tegenstelling tot diepe geothermie is ondiepe geothermie op kleinere schaal toepasbaar, mogelijk ook voor individuele kwekers. Het kan in combinatie met de bestaande verwarmingsinstallatie worden ingezet maar met een duurzamer resultaat. Omdat ondieper wordt geboord zijn de boorkosten en de financiele risico's lager. Dit rapport bevat de bijlagen: (A) Geologisch kader, en (B) B Kaarten Nederland (diepte, zandlaagdikte, temperatuur en ondiepe geothermie (OGT) potentie.

 13. Bioraffinage voor fosforarme mest

  NARCIS (Netherlands)

  Meesters, K.P.H.

  2011-01-01

  Verlaging van het fosforgehalte van veevoer wordt gezien als één van de beste manieren om de fosfaatuitstoot van de Nederlandse veehouderij naar beneden te brengen. Koen Meesters, onderzoeker bij Food and Biobased Research, werkt samen met Productschap Diervoeder en veevoerfabrikant Brokking aan de

 14. Voorwaarden voor BIM

  NARCIS (Netherlands)

  Sebastian, R.

  2012-01-01

  Werken met BIM kent vele voordelen. Maar het ontbreek aan goede afspraken over zaken als aansprakelijkheid, beheer en intellectuele eigendom. Daarom wli de BNA specifieke algemene BIM voorwaarden opstellen. NLingenieurs, Uneto-VNI, bouwend Nederland en TNO doen en denken mee

 15. Placebo voor het ego.

  NARCIS (Netherlands)

  Huijer, Marli

  2006-01-01

  Om succes te hebben in de wetenschap is meer nodig dan geluk. Slim zijn is ook niet genoeg. Je moet intelligentie weten te combineren met de wil om conventies die jouw weg vooruit blokkeren terzijde te schuiven. Leer van winnaars, neem risico's, zorg dat je iemand hebt om op terug te vallen als je f

 16. Road map voor technologische uitdagingen Asset Management

  NARCIS (Netherlands)

  Peelen, W.H.A.; Mookhoek, S.D.

  2013-01-01

  Omdat Asset Management steeds belangrijker wordt, heeft TNO een Road Map opgesteld waarin staat welke meet-, model- wn simulatietechnieken (MMS) in de toekomst voor goed Asset Management ontwikkeld moeten worden. Het doel is te komen tot hoogwaardige technologie voor de ondersteuning van beheer en o

 17. PM2.5 meetprotocol voor kantoren

  NARCIS (Netherlands)

  Jacobs, P.

  2015-01-01

  Mensen zijn meer dan 90% van de tijd binnen. Echter, in tegenstelling tot buitenlucht, bestaan er geen wettelijke richtlijnen voor fijn stof voor de binnenlucht. Bovendien, zijn er momenteel geen eenvoudige meetprotocollen en richtlijnen beschikbaar waarnaar kan worden gerefereerd. Dit artikel besch

 18. COINS-referentiekader voor ramen van hoeveelheden

  NARCIS (Netherlands)

  Willems, P.H.; Schaap, H.A.; Bouwman, J.W.

  2008-01-01

  Deze publicatie bevat de beschrijving van het COINS-referentiekader Ramen van Hoeveelheden. Het doel van dit referentiekader is het bieden van richtlijnen voor het organiseren van het proces en de uitwisseling van informatie benodigd voor de activiteit 'Ramen van Hoeveelheden'. Door toepassing van d

 19. Basis voor effectgerichte beoordeling?

  NARCIS (Netherlands)

  Slooff W; Zwart D de; Rutgers M; Tonkes M; Guchte C van de; RIZA; RIKZ; CSR; ECO

  2001-01-01

  In SOMS (SOMS is the Dutch acronym for 'Strategy on Management of Substances'), a programme has been started aimed at modernising the Dutch and European policy on handling substances. Broadly, the direction in which solutions for new policy are sought is to make industry more responsible for taking

 20. Kansen en dilemma’s van digitale democratie - Wat kan digitale burgerbetrokkenheid betekenen voor het Nederlandse parlement?

  OpenAIRE

  Edwards, Arthur; Kool, Dennis de

  2015-01-01

  textabstractNederlandse burgers willen meer betrokken worden bij politieke besluitvorming. Volgend voorjaar gaan we voor het eerst naar de stembus voor een nationaal referendum dat burgers zelf hebben aangevraagd. Ook het SCP-rapport Meer democratie, minder politiek en de monitor over de democratische legitimiteit in Nederland uit 2013 laten zien, dat de Nederlandse burger al jaren behoefte heeft aan meer directe betrokkenheid bij beleid en politiek. Onderzoek van het Rathenau Instituut toont...

 1. Groene Kwaliteit voor Haagse Evenementen : Roadmap to Green Events

  NARCIS (Netherlands)

  Smit, Vincent; Oosterman, Jan; Gotsmann, Ina; Berg, Eva van den

  2007-01-01

  Evenementen en Festivals zijn voor steden tegenwoordig serious business. Ze zijn bepalend voor het imago van de organiserende stad en ze trekken honderdduizenden bezoekers, voor wie het soms een eerste kennismaking met de stad betekent. Zo ook voor de gemeente Den Haag die haar evenementen prominent

 2. Climate change in the Netherlands. Challenges for a livable city; Klimaatverandering in Nederland. Uitdagingen voor een leefbare stad

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Doepp, S.P; Albers, R.A.W.

  2008-10-15

  This report sketches an image of the consequences of climate change for the urban areas in the Netherlands. Effective adaptation strategies are offered for the themes of living and working, mobility and logistics, health and livability and safety. [Dutch] Er wordt een beeld geschetst van de gevolgen van klimaatverandering voor het stedelijk gebied in Nederland. Effectieve adaptatiestrategieen worden gegeven voor de thema's: Wonen en werken, Mobiliteit en logistiek, Gezondheid en leefbaarheid en Veiligheid.

 3. De Nederlandse cybersecurity strategie

  NARCIS (Netherlands)

  Luiijf, H.A.M.

  2011-01-01

  Recent werd de Nederlandse 'Nationale Cybersecurity Strategie: Slagkracht door samenwerking' openbaar gemaakt. Wat zijn de hoofdpunten van deze strategie en wat betekend dat voor de burgers, bedrijven, overheid, afnemers of leveranciers van informatie- en communicatie technologie?

 4. Thermal comfort. Requirements for the indoor temperature in buildings; Thermische behaaglijkheid. Eisen voor de binnentemperatuur in gebouwen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2004-07-01

  New guidelines for the thermal indoor climate of office buildings are presented. [Dutch] In deze publicatie worden nieuwe richtlijnen gepresenteerd voor het thermische binnenklimaat in gebouwen, met name kantoren. Deze richtlijnen, ATG (Adaptieve TemperatuurGrenswaarden) genoemd, vormen de basis voor zowel hulpmiddelen bij het ontwerpen van nieuwe gebouwen of renovatieprojecten, als voor de beoordeling van bestaande situaties. Het rapport geeft naast een concrete beschrijving van de nieuwe richtlijnen een uitgebreide beschouwing over de achtergronden van thermische behaaglijkheid: het thermo-regulatiesysteem van de mens, thermosfysiologisch mensmodellen van Fanger en anderen en uiteraard de nieuwe inzichten over adaptieve thermische behaaglijkheid van De Dear en Brager. Verder komt de ontwikkeling van richtlijnen voor thermische behaaglijkheid binnen Nederland vanaf de jaren '70 aan de orde en wordt besproken waaraan goede prestatie-eisen moeten voldoen. De publicatie eindigt met een handreiking tot het werken met de nieuwe richtlijnen in de praktijk.

 5. Marketingová strategie společnosti L ´Oréal.

  OpenAIRE

  Výletová, Kristýna

  2009-01-01

  The bachelor's thesis focuses on the marketing strategy of the company L'Oréal. On the basis of the theoretical part is analyzed the marketing strategy of the company. The important part is also the one about recommendations how to improve the contemporary marketing strategy.

 6. AAW voor boerinnen en tuindersvrouwen : een slechte regeling vol met hindernissen

  NARCIS (Netherlands)

  Klein Douwe, J.; Toonen, M.

  1986-01-01

  Sinds 1980 kunnen gehuwde vrouwen en daarmee boerinnen en tuindersvrouwen aanspraak maken op een uitkering in het kader van de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet. Voor een onderzoek, met als doel de knelpunten te signaleren die boerinnen in verband met de AAW ondervinden en hoe deze op te lossen, zi

 7. De luzernebehangersbij Megachile rotundata nieuw voor de Nederlandse fauna (Hymenoptera: Apoidea: Megachilidae)

  NARCIS (Netherlands)

  Schreven, S.J.J.

  2011-01-01

  Op 17 juni 2009 werd een mannetje van Megachile rotundata gevangen in Groesbeek, Gelderland. Dit is de eerste melding van deze soort in Nederland. Omdat de bij onder andere op luzerne en verwante planten vliegt wordt als Nederlandse naam luzernebehangersbij voorgesteld. De soort komt vooral voor in

 8. ACT voor ouders van kinderen met ontwikkelings- en/of psychische problemen

  NARCIS (Netherlands)

  Matthijssen, D.; Bodden, D.H.M.

  2015-01-01

  In dit hoofdstuk wordt een therapeutische vorm van ouderbegeleiding beschreven, die ouders helpt bij het veranderen van hun eigen gedrag met als doel het stimuleren van de ontwikkeling van hun kinderen: ACTief opvoeden. Er wordt beschreven wat de aanleiding is om een nieuw aanbod voor ouders te ontw

 9. Nanotechnologie in perspectief: samenvatting. Risico's voor mens en milieu

  NARCIS (Netherlands)

  van Zijverden M; Sips AJAM; SEC; SIR; BMT; GBO; MGO; LER

  2008-01-01

  Het Kennis- en Informatiepunt Risico's van Nanotechnologie (KIR-nano) van het RIVM heeft de potentiele risico's van blootstelling van gefabriceerde, vrije, onafbreekbare en onoplosbare nanodeeltjes in kaart gebracht. In dit rapport worden de risico's voor de mens als werknemer, patie

 10. Nanotechnologie in perspectief. Risico's voor mens en milieu

  NARCIS (Netherlands)

  Geertsma RE; Roszek BR; Herberts CA; Brouwer N; Wijnhoven SWP; van Engelen JGM; Dekkers S; van de Meent D; Peijnenburg WJGM; Linders JBHJ; Heugens EHW; Cassee FR; de Jong WH; Roels JM; Brouwer DH; Nieboer-op de Weegh MJ; van de Sandt JJM; Kampers FWH; SEC; SIR; BMT; GBO; MGO; LER

  2008-01-01

  Het Kennis- en Informatiepunt Risico's van Nanotechnologie (KIR-nano) van het RIVM heeft de potentiele risico's van blootstelling van gefabriceerde, vrije, onafbreekbare en onoplosbare nanodeeltjes in kaart gebracht. In dit rapport worden de risico's voor de mens als werknemer, patie

 11. Teeltversnelling met LED-belichting in zomerbloemen : Voldoende perspectief voor toekomst

  NARCIS (Netherlands)

  Jagers, F.; Kromwijk, J.A.M.; Helm, van der F.P.M.

  2014-01-01

  Bijbelichten met een weinig licht gedurende de nacht kan in een aantal zomerbloemen een flinke teeltversnelling geven. Dit bleek afgelopen voorjaar in een praktijkproef op zes bedrijven. Telers en onderzoekers zien perspectief voor LED-belichting, zeker als de efficiëntie van deze lampen verder toen

 12. Legionella in water : Ontwikkeling van een amoebe-kweek-PCR methode voor detectie van legionella

  OpenAIRE

  Schalk JAC; Lodder WJ; Rutjes SA; Schets FM; de Roda Husman AM; LZO; cib

  2010-01-01

  Specifieke soorten legionellabacterien kunnen schadelijk zijn voor de volksgezondheid. Het RIVM heeft een nieuwe methode ontwikkeld waarmee legionellabacterien die in water zitten, kunnen worden aangetoond. Eerst worden legionellabacterien gekweekt op amoeben, eencelligen waarin de bacterien kunnen groeien. De vermeerderde bacterien worden vervolgens aangetoond met polymerase chain reaction (PCR) of met kweek op mediumplaten.
  Jaarlijks worden veel gevallen van longontsteking als gevo...

 13. Ervaringen met een solid phase enzyme immunoassay voor het aantonen van gonorroe bij promiscue vrouwen

  NARCIS (Netherlands)

  Ulsen; J.van*; Michel; M.F.*; Strik; R.van*; Joost; T.H.van*; Stolz; E.*; Eijk; R.V.W.van

  1985-01-01

  De Gonozyme test (Abbott Laboratories), een nieuwe enzyme immunoassay (EIA) voor het aantonen van Neisseria gonorrhoeae werd geevalueerd in een grote groep promiscue vrouwen. Als de EIA werd uitgevoerd met materiaal afkomstig van de cervix, bedroeg de prevalentie van gonorroe 8,2%. Vergeleken me

 14. Intelligent Design-theorieën zijn geen wetenschappelijke alternatieven voor de neodarwinistische evolutietheorie

  NARCIS (Netherlands)

  H. Dooremale

  2005-01-01

  textabstractDe minister van onderwijs – Maria van der Hoeven – meent dat Intelligent Design (ID) serieus als alternatief voor de neodarwiniaanse evolutietheorie moet worden bekeken. De discussie richt zich voornamelijk op de verdediging van de evolutietheorie tegen de aantijgingen van de voorstander

 15. Pilot etherische oliehoudende gewassen : marktpotentie en teeltonderzoek voor de Flevolandse akkerbouw

  NARCIS (Netherlands)

  Mheen, van der H.J.C.J.; Terbijhe, A.

  2009-01-01

  Het project Pilot Plantaardige Etherische Oliën is bedoeld om te onderzoeken welke andere gewassen in aanmerking komen voor een vergelijkbare verwerking als oregano. Via distillatie wordt etherische olie uit oregano gewonnen, die wordt verwerkt in een diervoederadditief. Uit het gedestilleerde mater

 16. Lust voor het oog. Over de schoonheid en goedheid van pornografie

  NARCIS (Netherlands)

  P.J.J. Delaere (Patrick)

  2012-01-01

  textabstractAbstract: Voor het idée reçue dat pornografische kunst een contradictie in de termen is wordt doorgaans het volgende argument in stelling gebracht: porno en kunst sluiten elkaar uit omdat ze met een verschillend doel worden vervaardigd en met een al even verschillend oogmerk worden geapp

 17. Klimaatongelijkheid is een killer voor energiezuinigheid. Grip op autonome luchtstroming in de kas

  NARCIS (Netherlands)

  Knoll, B.

  2014-01-01

  Als ie een koude of vochtige plek in je kas vindt met een duideliike oorzaak is de oplossing gemakkelijk. Maar in moderne kassen doen zich regelmatig onverklaarbare forse temperatuur- en vochtigheidsverschillen voor. Oorzaak zijn autonome luchtbewegingen. Onderzoekers en analysten zijn bezig met een

 18. Gibberellinen zorgen voor strekking, bloei en doorbreken rust : inzicht in bloei vordert langzaam

  NARCIS (Netherlands)

  Kierkels, T.; Heuvelink, E.

  2012-01-01

  Gibberellinen zijn als plantenhormonen belangrijk voor lengtegroei, schieten, bloei en kieming van zaden. Maar bekender zijn de anti-gibberellinen. Dat zijn de remstoffen die telers van bloeiende potplanten inzetten om ze compact te houden. Veel is nog duister over de beïnvloeding van de bloei.

 19. Een nieuw stralingswerend hoofdbeschermingsmiddel voor een olympische roeier : Invloed op hoofdhuidtemperatuur, temperatuurbelevingen prestatiematen [A new headgear to prevent solar radiation for an Olympic rower : Influence on head skin temperature, temperature perception and performance

  NARCIS (Netherlands)

  Bogerd, C.P.; Heus, R.; Willems, J.W.M.

  2005-01-01

  In een warm klimaat worden duursportprestaties beperkt. Verhoging van de objectieve en subjectieve lichaamstemperatuur wordt hierbij geïdentificeerd als de voornaamste oorzaak. Derhalve is speciaal voor een olympische roeier een hoofdbeschermingsmiddel ontworpen dat als doel had prestatieverminderin

 20. Een indicator voor visserij-inspanning uitgewerkt voor de Nederlandse boomkorvloot

  NARCIS (Netherlands)

  Rijnsdorp, A.D.; Daan, N.; Dekker, W.

  2005-01-01

  In het kader van het visserijbeheer heeft het beleid behoefte aan een indicator voor visserijinspanning die een bruikbare maat is voor het vangstvermogen van de vloot. In dit rapport wordt een indicator ontwikkeld die een directe relatie legt tussen de inzet (zeedag) en de gedurende deze zeedag geïn

 1. Model voor Excellent voor cognitief excellente leerlingen in de onderbouw PO

  NARCIS (Netherlands)

  Dijkstra, Elma; Mooij, Ton; Kirschner, Paul A.

  2012-01-01

  Dijkstra, E. M., Mooij, T., & Kirschner, P. A. (2012, June). Model voor Excellent Onderwijs voor cognitief excellent leerlingen in de onderbouw PO. [Model of Excellent Education for cognitively excellent pupils in kindergarten]. Paper presented at the Onderwijs Research Dagen [Educational Research D

 2. RETIN AL: An Active Learning Strategy for Image Category Retrieval

  OpenAIRE

  Gosselin, Philippe-Henri; Cord, Matthieu

  2004-01-01

  International audience Active learning methods have been considered with an increasing interest in the content-based image retrieval (CBIR) community. In this article, we propose an effi- cient method based on active learning strategy to retrieve large image categories. At each feedback step, the system optimizes the image set presented to the user in order to speed up the retrieval. Experimental tests on COREL photo database have been carried out.

 3. CO2-emissiehandel in 2020 : betekenis voor de Nederlandse glastuinbouw

  NARCIS (Netherlands)

  Bunte, F.H.J.; Dijkxhoorn, Y.

  2009-01-01

  Het rapport bepaalt de impact van de EU-richtlijn voor de handel in CO2-emissierechten voor de Nederlandse glastuinbouw. Het rapport berekent de kosten die de richtlijn met zich meebrengt voor de sector en bepaalt het effect op de CO2- uitstoot door de sector. Verder bepaalt het rapport het effect o

 4. Natuur en landschap voor mensen : achtergronddocument bij Natuurbalans 2007

  NARCIS (Netherlands)

  Vreke, J.; Donders, J.L.M.; Elands, B.H.M.; Goossen, C.M.; Langers, F.; Niet, de R.; Vries, de S.

  2007-01-01

  Dit WOT rapport analyseert twee aspecten. 1. ‘Mensen-voor-natuurbeleid’ dat erop is gericht om de houding en het gedrag van mensen ten opzichte van natuur te beïnvloeden, zodanig dat het draagvlak voor natuur en natuurbeleid toeneemt (zoals NME Natuur- en MilieuEducatie); 2. ‘Natuur-voor-mensenbelei

 5. A choreography for 1000 windmills. Wind turbines need a rural area story. Part 2; Een choreografie voor 1000 molens. Windmolens hebben landschappelijk verhaal nodig. Deel 2

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Feddes, Y. (et al)

  2010-10-15

  A report of an study on a strategy to install onshore wind power capacity in the Netherlands. Three local workshops were held (for the Wadden Sea, the IJsselmeer area and the southwestern delta) to answer the question how a landscaping target for the installation of approximately 1,000 new onshore wind turbines could look like. [Dutch] Een verslag van een verkenning naar een plaatsingsstrategie voor het benodigde vermogen wind-op-land. In drie regionale werkbijeenkomsten (voor de Waddenkust, het IJsselmeergebied en de zuidwestelijke delta) is de vraag gesteld hoe een landschappelijk streefbeeld voor de plaatsing van ongeveer 1000 nieuwe windturbines op land er uit zou kunnen zien.

 6. Vesta spatial energy model for the built environment. Data and methods; Vesta ruimtelijk energiemodel voor de gebouwde omgeving. Data en methoden

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Van den Wijngaart, R.A.; Folkert, R.J.M.

  2012-04-15

  Vesta is a spatial energy model for the built environment which calculates the energy consumption and CO2 emissions for the built environment. First, attention is paid to the data and methods of spatial data on the existing and future housing stock, commercial buildings and horticulture areas. Next, the energy indicators are discussed for calculation of the energy demand. Subsequently, energy and cost data for building measures and area measures such as waste heat, geothermal heat and cold and heat storage (TES). Also, the socio-economic characteristics of residents and the business-economic characteristics of the utility and horticulture sectors as used for selections in the Vesta model are discussed. Finally, results of the model are compared with national energy measurements [Dutch] In dit rapport worden de data en methoden besproken die zijn gebruikt voor het ruimtelijk energiemodel Vesta. Vesta is een ruimtelijk energiemodel voor de gebouwde omgeving en berekent het energiegebruik en de CO2-uitstoot voor de gebouwde omgeving. Allereerst wordt aandacht besteed aan de data en methoden van ruimtelijke gegevens over de bestaande en toekomstige voorraad woningen, utiliteitsgebouwen en glastuinbouwarealen. Daarna worden de energiekentallen besproken voor het berekenen van de energievraag. Vervolgens presenteren we de energie- en kostengegevens voor gebouwmaatregelen en gebiedsmaatregelen als restwarmte, geothermie en warmtekoudeopslag (WKO). Ook gaan we in op de sociaaleconomische karakteristieken van bewoners en de bedrijfseconomische karakteristieken van de sectoren utiliteit en glastuinbouw zoals gebruikt voor selecties in Vesta. Tot slot vergelijken we de uitkomsten van het model met landelijke metingen voor energie.

 7. Energiezuinige koudeproductie systemen voor (semi) gesloten kassen

  OpenAIRE

  Zwart, de, H.F.; Mohammadkhani, V.; Breuer, J.J.G.

  2004-01-01

  In de tuinbouw komt steeds meer vraag naar koeling. Voorheen werd er vooral gekoeld in de Freesia- en Alstroemeria-teelt. Dit zijn teelten waarbij grondkoeling wordt toegepast, die leiden tot een koudebehoefte van 200 tot 300 MJ per m2 per jaar. De beschikking over koude is een voorwaarde voor de jaarrond productie van Freesia en Alstroemeria. Bij Freesia daalt de omzet zonder de grondkoeling met ongeveer € 11 per jaar , waardoor de waarde van deze koude voor de Freesiateelt in de orde van € ...

 8. Identiteit als opgave: over techniek, zelfvorming en idealen

  NARCIS (Netherlands)

  Aydin, Ö.

  2012-01-01

  De analytische filosofie begrijpt ‘persoonlijke identiteit’ als in beginsel onafhankelijk van externe invloeden. Poststructuralisten als Michel Foucault, Jacques Derrida en Judith Butler verdedigen de stelling dat relaties en interacties de menselijke identiteit vormen. Identiteit is voor deze auteu

 9. Logistieke SWOT voor het MKB

  NARCIS (Netherlands)

  Lammers, B.; Ploos van Amstel, W.; Schoonderwoerd, B.

  2006-01-01

  Vaak wordt logistiek nog gezien als sluitpost en ingezet om zaken die al besloten zijn, zo goed en goedkoop mogelijk uit te voeren. Dit kan worden doorbroken door de bewustwording te verbeteren door logistieke tijdig in het besluitvormingsproces te betrekken. Als ondernemingen zich meer bewust worde

 10. Basisrapport voor de Rode Lijst mossen 2012

  NARCIS (Netherlands)

  Siebel, H.N.; Bijlsma, R.J.; Sparrius, L.B.

  2013-01-01

  In dit rapport is een voorstel voor een herziene Rode Lijst Mossen opgenomen. Wanneer het Ministerie van Economische Zaken deze lijst publiceert in de Staatscourant, zal daarmee de Rode Lijst van 2000 worden vervangen. Van de 517 soorten die zich in ons land regelmatig voortplanten, is bepaald of ze

 11. Vietnam kan nieuwe bron voor kokkels worden

  NARCIS (Netherlands)

  Poelman, M.

  2012-01-01

  Wageningse onderzoekers gaan Vietnam helpen om de puntjes op de i te zetten bij hun monitoringsprogramma voor de voedselveiligheid van schaal- en schelpdieren, en ze bijscholen in risicomanagement en HACCP-audits. Want Vietnam wil graag de controles op visproductie verbeteren en meer kokkels, mossel

 12. Verslag Brainstorming over "Kernkeuzes voor het NMP"

  NARCIS (Netherlands)

  Zoeteman BCJ

  1987-01-01

  Het uitwerken van het NMP verkeert nog in een abstract stadium waarin keuzes of hoofdorientaties moeten worden gemaakt. De bedoeling van de brainstorming was om vanuit het RIVM concrete punten aan te geven waarover beslissingen moeten gaan vallen. Voor welke problemen komen we te staan op de lan

 13. CO2 Rekentool voor Tuinbouw: Handleiding

  NARCIS (Netherlands)

  Hiller, S.R.C.H.; Danse, M.G.

  2009-01-01

  Dit document is een handleiding bij de online CO2 Rekentool voor Tuinbouw Ketens. De CO2 tool is mogelijk gemaakt door de financiële bijdrage van Productschap Tuinbouw en het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). De tool is ontwikkeld door het onderzoeksconsortium WUR, BMA en AI

 14. Cahiers voor fysische chemie: 1 Oplossingen

  NARCIS (Netherlands)

  Frens, G.

  1988-01-01

  Dit boekje is één van de drie "cahiers" uit het Laboratorium voor Fysische Chemie van de TU Delft. De cahiers gaan over de fysische chemie van oplossingen, van colloiden en van polymeren. Wat er in staat wordt onderwezen op colleges, maar de cahiers zijn géén collegedictaten. Er staat dus niet in wa

 15. Cahiers voor fysische chemie: 2 Colloiden

  NARCIS (Netherlands)

  Frens, G.

  1988-01-01

  Dit boekje is één van de drie "cahiers" uit het Laboratorium voor Fysische Chemie van de TU Delft. De cahiers gaan over de fysische chemie van oplossingen, van colloiden en van polymeren. Wat er in staat wordt onderwezen op colleges, maar de cahiers zijn géén collegedictaten. Er staat dus niet in wa

 16. Cradle to cradle : kansen voor agrologistiek

  NARCIS (Netherlands)

  Eppink, M.M.; Simons, A.E.; Broek, van den W.H.A.M.

  2008-01-01

  In opdracht van het Platform Agrologistiek is een quick scan uitgevoerd naar de mogelijkheden en kansen voor C2C oplossingen vanuit de agrologistiek. De resultaten staan beschreven in deze uitgave van de Wageningen Agrotechnology and Food Innovations b.v.

 17. Praktijkhandleiding voor participatie in het waterbeheer

  NARCIS (Netherlands)

  Breman, B.C.; Pleijte, M.; Buijs, A.E.

  2008-01-01

  Steeds vaker worden burgers actief betrokken bij het waterbeheer. Toch is participatie niet per definitie een garantie voor succes. Het slagen van burgerparticipatie hangt onder andere samen met het gestelde doel, het vinden van de juiste vorm en de mogelijkheid om het doel aan te laten sluiten bij

 18. Nieuwe basis voor Amerikaans GI onderwijs

  NARCIS (Netherlands)

  Rip, F.I.

  2005-01-01

  In 1990 werd in de USA een onderwijsmodel voor GIS gepubliceerd "The NCGIA core curriculum". Ondertussen heeft men bij zo'n 70 universiteiten in de USA niet stil gezeten: een consortium is gevormd (in 1998), die zich bezint op vernieuwing. Een nieuw concept van beroepsopleidingen is klaar, waarbij G

 19. Voederconversie geen bruikbare indicator voor conditiescoreverloop

  NARCIS (Netherlands)

  Animal Sciences Group (ASG),

  2006-01-01

  Na een analyse van hun eigen bedrijfscijfers komt het melkveehoudernetwerk “Verder dan voederconversie” tot de conclusie dat de voederconversie geen praktisch bruikbare indicator is voor het conditieverloop van de melkveestapel. Om het verloop van de conditiescore in beeld te houden en van daaruit d

 20. Evidence-based practice voor verpleegkundigen

  NARCIS (Netherlands)

  Cox, C.M.M.; Louw, D.C.P. de; Verhoef, J.; Kuiper, C.

  2004-01-01

  Om goede en verantwoorde zorg te kunnen bieden, streeft de verpleegkundige naar evidence-based practice. Evidence-based practice is het gewetensvol, expliciet en oordeelkundig gebruik van het huidige beste bewijsmateriaal om beslissingen te nemen voor individuele patiënten. De praktijk van evidence-

 1. Energiezuinige koudeproductie systemen voor (semi) gesloten kassen

  NARCIS (Netherlands)

  Zwart, de H.F.; Mohammadkhani, V.; Breuer, J.J.G.

  2004-01-01

  In de tuinbouw komt steeds meer vraag naar koeling. Voorheen werd er vooral gekoeld in de Freesia- en Alstroemeria-teelt. Dit zijn teelten waarbij grondkoeling wordt toegepast, die leiden tot een koudebehoefte van 200 tot 300 MJ per m2 per jaar. De beschikking over koude is een voorwaarde voor de ja

 2. Mini wind turbines for the built environment; Miniwindturbines voor de bebouwde omgeving. Handleiding plaatsing windturbines bebouwde omgeving

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Mertens, S. [Ingreenious, Voorburg (Netherlands)

  2010-10-15

  The manual, described in this article, will be used to instigate certification of small wind turbines in the Netherlands. It describes the starting points for assessment of small wind turbines, the required measurements in the unbuilt and built environment, provides a protocol for the processing of the measurements and a presentation of the processed measurement results. [Dutch] De handleiding, beschreven in dit artikel, zal gebruikt worden als eerste aanzet tot certificering van kleine windturbines in Nederland. Het beschrijft de uitgangspunten voor de beoordeling van kleine windturbines, de vereiste metingen in de ongebouwde en gebouwde omgeving, geeft een protocol voor de verwerking van de metingen en presentatie van de verwerkte meetresultaten.

 3. An integrated water resources management strategy for Al-Ain City, United Arab Emirates

  Science.gov (United States)

  Mohamed, M. M.

  2014-09-01

  Al-Ain is the second largest city in the Emirate of Abu Dhabi and the third in the UAE. Currently, desalination plants are the only source of drinking water in the city with an average daily supply of 170 MIG. Recently, Abu Dhabi Urban Planning Council (UPC) released Al-Ain 2030 Plan. Projects suggested in this plan, over and above the expected natural population growth, will certainly put additional stress on the water resources in the city. Therefore, Al-Ain city seems to be in urgent need for an integrated water resources management strategy towards achieving sustainable development. This strategy will contain three main components; namely, a Water Demand Forecasting Model (WDFM), a Water Budget Model (WBM), and a Water Resources Optimization Model (WROM). The main aim of this paper is to present the WBM that estimates all inflows and outflows to assess water resources sustainability in the city.

 4. Brexit: to BE or not to BE? Macro-economische implicaties voor België

  OpenAIRE

  Hove, Jan

  2016-01-01

  Naarmate het Britse referendum over de uittreding van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie nadert, leidt de economische impact van een Brexit tot grote discussies. In deze bijdrage bekijken we de macro-economische implicaties voor de Belgische economie vanuit een gedetailleerd perspectief. De belangrijkste inzichten uit deze studie kunnen als volgt worden samengevat: Door de intensieve aanwezigheid en sterke prestaties van Belgische exporteurs op de Britse markt, zijn de gevolgen v...

 5. Een huisvriend voor Nederlanders in den vreemde: het nationale weekblad Hollandia (1897-1901

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mathijs Smit

  1997-06-01

  Full Text Available Hollandia, een weekblad voor Nederlanders in den vreemde, werd in 1897 in Londen opgericht, en verscheen tot 1901. Het weekblad bevatte nieuws over handel, politiek en cultuur, en diende tevens als gezelligheidsblad dat de band tussen in het buitenland gevestigde Nederlanders moest versterken. In dit artikel gaat Mathijs Smit in op de manier waarop in Hollandia geschreven werd over de Boerenoorlog, in het bijzonder in vergelijking met de berichtgeving over Nederlands-Indië.

 6. Het lage tarief en de vrijstelling van erfbelasting: Voor wie en waarom

  OpenAIRE

  Vijfeijken, I.J.F.A. van

  2014-01-01

  In deze bijdrage wordt het voorstel besproken dat D66 onlangs lanceerde onder de kop 'D66 wil erfbelasting alleenstaanden verlagen'. Alleenstaanden zonder (pleeg)kinderen zouden de keuze moeten hebben om "een erfenis te geven die tegen hetzelfde tarief wordt belast als een erfenis die bestemd is voor kleinkinderen en verdere afstammelingen". Het lagere tarief zou in de visie van D66 aan twee personen "kunnen worden gegeven". Ingegaan wordt op de achtergrond van de afzondelijke tarieven en vri...

 7. Database marketing for energy conservation. Practice-oriented study; Databasemarketing voor energiebesparing. Praktijk gericht onderzoek

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Burghouts, H. [Energie Netwerk EN, Bilthoven (Netherlands); De Kleijn, B.; Van Leerdam, W. [Tangram Advies en Onderzoek, Zeist (Netherlands)

  2013-06-15

  In the 'Block by Block' project 13 local energy saving projects are supported in the development of concepts to realize large-scale energetic improvements of existing houses. In these projects the consortia develop strategies which are applied in the market. In addition, a number of projects is awarded with a so-called 'Green Deal' (agreements between governmental, public and private parties in the Netherlands). Part of the support is a knowledge and learning process. As part of the learning process a practice-oriented research has been carried out into the possibilities of database marketing (DBM) for energy conservation. The research focuses on the opportunities for DBM for energy savings and promising product-market combinations. The question is: can DBM contribute to improving the effectiveness of the 'Block by Block' projects? [Dutch] In het project 'Blok voor Blok' worden 13 lokale energiebesparingsprojecten gesteund bij de ontwikkeling van concepten ten behoeve van de grootschalige energetische verbetering van bestaande woningen. In deze projecten worden door de gevormde consortia strategieen ontwikkeld en uitgevoerd in de markt. Daarnaast is een aantal projecten gehonoreerd met een 'Green deal'. Onderdeel van de ondersteuning is een kennis- en leertraject. In het kader van het leertraject is een praktijk gericht onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van databasemarketing (DBM) voor energiebesparing. Het onderzoek richt zich op de kansen voor DBM voor energiebesparing en kansrijke productmarktcombinaties. De vraag is: kan DBM bijdragen aan verbetering van de effectiviteit van projecten 'Blok voor Blok'?.

 8. Advertenties voor hypnotica en sedativa in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, 1900-1940: historische veranderingen in de vorm en inhoud van een informatiebron voor artsen

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Arjo Roersch van der Hoogte

  2010-12-01

  Full Text Available Drug advertising as communication between the pharmaceutical industry and the physician: Advertisements for psychotropic drugs in the Dutch medical journal, Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, 1900-1940   In this article we explore the historical development of drug advertisements for psychotropic drugs in the leading Dutch medical journal from 1900 to 1940. The advertisements for hypnotics and sedatives, in the Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (Dutch medical journal reflected the changes in the vocabulary and image promoted by the pharmaceutical companies. In the first two decades, the advertisements were sober and to the point, and included the trademark, company name, molecular formula and therapeutic properties of the medication. The emphasis was on creating a scientific image of reliable symptom control for the therapeutic drug. In doing so, the ethical drug companies tried (successfully to distinguish themselves from the producers of patent medicines. Once scientific credibility was established, the form and content of the advertisements changed significantly. In the late 1920s and 1930s drug companies embraced modern advertising techniques, developing a figurative language to address the changing beliefs and practices of Dutch physicians. Instead of promoting therapeutic drugs as safe and scientific, the emphasis was on their effectiveness in comparison to similar drugs. In the process, scientific information was reduced to an indispensable standardized minimum, whereby therapeutic drugs were advertised according to the latest pharmacological taxonomy rather than molecular formulas. The image-making of ‘ethical marketing’ began during the interwar years when marketers applied modern advertising techniques and infotainment strategies. The scanty black and white informational bulletins transitioned into colourful advertisements. The pharmaceutical companies employed the same medical language as used by physicians, so that

 9. Helleborus orientalis als houdbare snijbloem : marktperspectief en invloed teeltklimaat op de houdbaarheid

  NARCIS (Netherlands)

  Garcia Victoria, N.; Slootweg, G.

  2014-01-01

  Studenten InHolland hebben marktonderzoek gedaan naar de kansen voor de nieuwe Helleborus orientalis rassen als snijbloem. Dit exclusief seizoensproduct kan meer en directer worden gepromoot met het hogere marktsegment als doelgroep. Voorwaarde voor succes is wel dat de houdbaarheid ervan verbetert.

 10. Poëzie over, voor en van schoolkinderen

  OpenAIRE

  Thoomes, D.T.

  2011-01-01

  Niet alle kindergedichten zijn geschikt voor kinderen. De auteur schetst een ontwikkeling van gedichten over, voor en van kinderen. Aanvankelijk waren kindergedichten vaak gekunsteld en stonden ze veraf van de kinderwereld, vanaf de jaren vijftig in de twintigste eeuw kwam er meer aandacht voor aansprekende gedichten, die meer bij de tijd waren en meer bij de belevingssfeer van kinderen aansloten, en vanaf de jaren tachtig en negentig drong steeds meer het besef door dat kinderen zelf gedicht...

 11. Kansen voor het e-book in het onderwijs

  OpenAIRE

  Mofers, Frans

  2009-01-01

  Deze presentatie gaat over E-book-thema media en ICT. De vragen die aan de orde komen zijn: waarom zijn e-books interessant voor een onderwijsinstelling? -innovatie: vervangen papieren materiaal: boeken, readers etc. Transformatie nieuwe (onverwachte) gebruiksmogelijkheden. Conclusies: - e-book reader heeft veel potentie - binnen het onderwijs -logistiek -didactiek - nog geen markt voor e-readers - nog geen markt voor content - prijs hardware ligt nog veel te hoog (target maximaal €200)

 12. National strategies for physical activity promotion

  NARCIS (Netherlands)

  Wink, G.; Vlasveld, A.; Vaandrager, L.; Kronenburg, J.

  2009-01-01

  Op 13 en 14 november 2008 kwamen vijftig professionals uit vijftien verschillende Europese landen bijeen in Wageningen om kennis en ervaring uit te wisselen over nationale strategieën voor beweegstimulering. De internationale werkconferentie werd georganiseerd door het Nederlands Instituut voor Spor

 13. Big changes in prevention of legionellae. New Drinking Water legislation; Grote veranderingen voor Legionellapreventie. Nieuwe Drinkwaterwetgeving

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Van der Blom, E. [Uneto-VNI, Zoetermeer (Netherlands)

  2011-09-15

  In the Netherlands, July 1st 2011, the new potable water legislation came into force. This resulted in major changes in Legionella prevention at priority installations. But this is not the only impact on the installation sector and building owners and users. For materials, more stringent requirements came into force, also for the use of grey water. Potable water companies have a legal obligation to deliver a certain amount of water under a certain pressure. [Dutch] Per I juli 2011 is de nieuwe Drinkwaterwetgeving in werking getreden. Dit heeft grote veranderingen meegebracht voor de Legionellapreventie bij prioritaire installaties. Maar dit is niet het enige dat impact heeft op de installatiesector en gebouweigenaren en gebruikers. Er gelden strengere eisen voor materiaalgebruik, net als bij de toepassing van huishoudwater. Drinkwaterbedrijven krijgen een wettelijke verplichting om altijd een bepaalde hoeveelheid water te leveren onder een bepaalde druk.

 14. Electric driving in 2050. Consequences for the environment; Elektrisch rijden in 2050. Gevolgen voor de leefomgeving

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Nijland, H.; Hoen, A.; Snellen, D.; Zondag, B.

  2012-11-15

  The potential impacts of a transition towards electric passenger mobility are discussed. What changes can be expected in the mobility sector and the (spatial integration in the) environment as electric driving is introduced on a large scale? And what are the consequences of the changing cost ratios of passenger mobility on the government and motorists? It is assumed that in 2050 road transport and urban distribution will be all-electric, according to the ambitions of the European Commission [Dutch] In dit rapport beschrijven we de mogelijke gevolgen van een overstap op elektrische personenautomobiliteit. Welke veranderingen zullen zich naar verwachting voordoen in de mobiliteitssector en de (ruimtelijke inpassing in de) leefomgeving als elektrisch rijden grootschalig wordt geintroduceerd? En wat hebben de veranderende kostenverhoudingen van de personenautomobiliteit voor gevolgen voor de overheid en de autogebruikers? We gaan er daarbij van uit dat in 2050 het personenwegverkeer en de stadsdistributie volledig elektrisch plaatsvinden, conform de ambities van de Europese Commissie.

 15. KWIN nu ook als app

  NARCIS (Netherlands)

  Rotgers, G.; Vermeij, I.

  2014-01-01

  KWIN, Kwantitatieve Informatie Veehouderij, verscheen de afgelopen 25 jaar als lijvig handboek, zowel op papier als digitaal. Dit najaar is daar een serie apps bij gekomen, waarmee adviseurs en veehouders zelf saldo- en kostprijsberekeningen kunnen maken. De apps zijn beschikbaar voor de pluimvee-,

 16. De stad: onmisbaar voor ontwikkeling van het buitengebied; transferium Steenwijk

  NARCIS (Netherlands)

  Brinkhuijsen, M.; Verkade, G.J.

  2003-01-01

  Steden spelen een essentiële rol bij het creëren van gunstige omstandigheden voor innovatie en economische versterking van het buitengebied. Hun toeristisch/recreatieve kwaliteiten trekken bezoekers aan van stedelijke gebieden en zijn belangrijk voor economische ontwikkeling. Steenwijk is een histor

 17. Duurzaam bewaren : simulatiemodel en technologieën voor energiebesparing

  NARCIS (Netherlands)

  Oskam, Inge; Lange, Kasper; Kok, Marike

  2013-01-01

  Het na de pluk koelen en bewaren van groenten en fruit is een lastig en veeleisend proces voor de ‘zelfbewarende’ telers en de centrale koelhuizen. Met name bij het bewaren van peren, een belangrijk exportproduct voor Nederland, zijn er zeer strenge randvoorwaarden ten aanzien van temperatuur en atm

 18. Een punt voor gym!? : beoordelen in de lichamelijke opvoeding

  NARCIS (Netherlands)

  Borghouts, Lars; Dokkum, Gertjan van; Slingerland, Menno

  2013-01-01

  Het is logisch dat je een cijfer krijgt voor wiskunde, Engels, Nederlands, scheikunde. Maar hoe zit het eigenlijk met het vak Lichamelijke Opvoeding? Leerlingen, ouders, de school, iedereen verwacht een 'punt voor gym' op het rapport. Maar het zal niet gauw voorkomen dat een leerling die op de cogni

 19. Ontwikkeling van een biotoets voor het Noordelijk wortelknobbelaaltje (Meloidogyne hapla)

  OpenAIRE

  Zondervan, A.A.W.

  1987-01-01

  Beschrijving van onderzoek naar de optimalisatie en standaardisatie van een biotoets voor M. hapla met goudsbloem (Calendula officinalis). Daarnaast worden biologische kenmerken van dit aaltje, de gewijzigde toetsmethodiek (toetsmedium sla) en de m.b.v. de proefresutaten opgestelde indeling in besmettingsklassen behandeld, evenals aanbevelingen voor toekomstig onderzoek met betrekking tot schade door M. hapla in de akkerbouw

 20. Op zoek naar de ideale vervanging voor vlees

  NARCIS (Netherlands)

  Boekel, van M.A.J.S.

  2004-01-01

  Voor de productie van een kilogram vlees is gemiddeld zes kilogram plantaardig eiwit nodig. Een nogal inefficiënte verhouding, in de wetenschap dat de wereldbevolking groeit en daarmee de vraag naar voedsel stijgt. Daarbij wordt het milieu door de productie van vlees extra belast. Reden voor wetensc

 1. Vereenvoudiging van het Welfare Quality protocol voor vleeskalveren

  NARCIS (Netherlands)

  Reenen, van C.G.; Vereijken, P.F.G.; Buist, W.G.; Thissen, J.T.N.M.; Engel, B.

  2012-01-01

  In dit rapport wordt de resultaten beschreven van onderzoek naar mogelijkheden om het Welfare Quality® protocol voor het beoordelen van welzijn van vleeskalveren te vereenvoudigen. Uitgangspunt voor het vereenvoudingsonderzoek was een data-set met waarnemingen aan vleeskalveren op in totaal 224 vlee

 2. Toelating Herbasan SC welkom voor dahlia, A. coronaria en narcis

  NARCIS (Netherlands)

  Leeuwen, van P.J.; Koster, A.T.J.; Trompert, J.P.T.

  2005-01-01

  Onlangs is Herbasan SC voor de onkruidbestrijding in onder meer dahlia, narcis en Anemone coronaria toegelaten. PPO ging na hoe het middel het beste is in te zetten. In dit artikel zijn de resultaten van het onderzoek vermeld en een advies voor toepassing

 3. Waardplantonderzoek Prunus laurocerasus voor Xanthomonas : Consultancy-onderzoek

  NARCIS (Netherlands)

  Kuik, van A.J.; Hollinger, T.C.

  2010-01-01

  In de teelt van Prunus laurocerasus komt de laatste jaren een nieuwe ziekte voor, veroorzaakt door de Q-bacterie Xanthomonas aboricola pv pruni (Xap). r Op 9 oktober 2009 is een door de NBvB georganiseerde Xanthomonas-bijeenkomst geweest. Gezien de ernst van de situatie voor de boomkwekerijsector is

 4. Oog voor loyaliteit: Vraaggericht werken met zorgvragers en mantelzorgers

  OpenAIRE

  Beneken genaamd Kolmer, Deirdre; Martens, Kitty

  2013-01-01

  Familierelaties kunnen goede zorg voor een persoon met dementie soms moeilijker maken. Dat is jammer voor alle betrokkenen. Een eenvoudig loyaliteitsmodel gebaseerd op het gedachtegoed van Ivan Boszormenyi-Nagy, grondlegger van de gezinstherapie, kan professionals en familieleden helpen om gedrag anders te bezien.

 5. Oog voor loyaliteit : Vraaggericht werken met zorgvragers en mantelzorgers

  NARCIS (Netherlands)

  Beneken genaamd Kolmer, Deirdre; Martens, Kitty

  2013-01-01

  Familierelaties kunnen goede zorg voor een persoon met dementie soms moeilijker maken. Dat is jammer voor alle betrokkenen. Een eenvoudig loyaliteitsmodel gebaseerd op het gedachtegoed van Ivan Boszormenyi-Nagy, grondlegger van de gezinstherapie, kan professionals en familieleden helpen om gedrag an

 6. Hebben de COSO-modellen toegevoegde waarde voor de Rijksoverheid?

  NARCIS (Netherlands)

  Droogsma, J.

  2007-01-01

  In dit artikel wordt ingegaan op de toegevoegde waarde van de COSO-modellen voor de interne beheersing bij de Rijksoverheid. De aanleiding voor dit artikel is de rapportage van de Algemene Rekenkamer bij het jaarverslag van het Rijk over 2005. In deze rapportage geeft de Algemene Rekenkamer een aant

 7. Oude verhalen voor jonge lezers : Over bewerkingen van literaire klassiekers

  NARCIS (Netherlands)

  Parlevliet, Sanne

  2011-01-01

  Het hertalen en bewerken van literaire meesterwerken is een oude traditie. Zo wordt het literaire erfgoed doorgegeven aan volgende generaties. De redenen die hedendaagse hertalers geven voor het bewerken van klassieke teksten komen overeen met de redenen die daar meer dan een eeuw geleden voor werde

 8. Recht en utilisme. Een pleidooi voor het utilisme als richtlijn voor de wetgever

  NARCIS (Netherlands)

  Hage, J.C.

  2015-01-01

  In this article I plead for utilitarianism as guideline for the editor. The article consists mostly of rebuttals of a number of traditional objections against utilitarianism. In particular (but not exclusively) the following objections are discussed: 1.It is impossible to predict the consequences of

 9. Innovatieve governance voor het groene domein Governance-arrangementen voor vermaatschappelijking van het natuurbeleid en verduurzaming van de koffieketen

  NARCIS (Netherlands)

  Arnouts, R.C.M.; Kamphorst, D.A.; Arts, B.J.M.; Tatenhove, van J.

  2012-01-01

  Het Planbureau voor de Leefomgeving geeft advies aan de rijksoverheid over sturing van het groene domein. De laatste tijd wordt hierbij steeds meer aandacht gevraagd voor governance. Dit werkdocument bevat een verslag van onderzoek naar innovatieve governance-arrangementen die op de thema’s vermaats

 10. Geschiktheid voor de stierevleesproduktie van nakomelingen van stieren, die aangeraden of ontraden zijn voor pinken, in verband met geboortemoeilijkheden

  NARCIS (Netherlands)

  Postma, A.; Laurijsen, H.A.J.; Meijering, A.

  1981-01-01

  Geconcludeerd kan worden dat er binnen rassen weinig verschil bestaat tussen de nakomelingen van aangeraden of ontraden stieren, wat betreft de geschiktheid voor stierevleesproduktie. Ook financieel lijkt het mesten van nakomelingen van ontraden stieren voor de mester niet lonend te zijn. Verder ble

 11. Bos in water, water in bos; kansenkaarten voor multifunctionele natte bossen met meerwaarde voor waterbeheer, natuur en recreatie

  NARCIS (Netherlands)

  Hommel, P.W.F.M.; Rooij, van S.A.M.; Waal, de R.W.; Vries, de F.; Goossen, C.M.

  2005-01-01

  Uit eerder onderzoek is gebleken dat de combinatie van water en bos gunstig kan zijn voor natuur, waterbeheer en recreatie. Dit vervolg onderzoek heeft tot doel in beeld te brengen wáár in Nederland de meest kansrijke plekken voor deze combinatie liggen. De volgende hoofdtypen 'nat bos' worden onder

 12. Boekbespreking van: D.Th. Thoomes, Opvoeding als opdracht : Over Friedrich Schleiermachers opvoedingsfilosofie (1989)

  OpenAIRE

  Andree, T.G.I.M.

  1992-01-01

  In een tijd waarin de bestaansgrond van de pedagogiek als wetenschap en zelfs van de opvoeding als noodzakelijke voorwaarde voor menswording in twijfel wordt getrokken, voert Thoomes ons terug naar de ontstaansgeschiedenis van de (Duitse) wetenschappelijke pedagogiek.

 13. Advertenties voor hypnotica en sedativa in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, 1900-1940: historische veranderingen in de vorm en inhoud van een informatiebron voor artsen

  OpenAIRE

  Arjo Roersch van der Hoogte; Toine Pieters

  2010-01-01

  Drug advertising as communication between the pharmaceutical industry and the physician: Advertisements for psychotropic drugs in the Dutch medical journal, Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, 1900-1940   In this article we explore the historical development of drug advertisements for psychotropic drugs in the leading Dutch medical journal from 1900 to 1940. The advertisements for hypnotics and sedatives, in the Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (Dutch medical journal) reflected th...

 14. Cahiers voor fysische chemie: 2 Colloiden

  OpenAIRE

  Frens, G.

  1988-01-01

  Dit boekje is één van de drie "cahiers" uit het Laboratorium voor Fysische Chemie van de TU Delft. De cahiers gaan over de fysische chemie van oplossingen, van colloiden en van polymeren. Wat er in staat wordt onderwezen op colleges, maar de cahiers zijn géén collegedictaten. Er staat dus niet in wat men kennen moet om in Delft een tentamen fysische chemie te halen. Eigenlijk is in de cahiers opgeschreven wat men over oplossingen, colloiden en macromoleculen zou moeten weten en onthouden na z...

 15. Cahiers voor fysische chemie: 1 Oplossingen

  OpenAIRE

  Frens, G.

  1988-01-01

  Dit boekje is één van de drie "cahiers" uit het Laboratorium voor Fysische Chemie van de TU Delft. De cahiers gaan over de fysische chemie van oplossingen, van colloiden en van polymeren. Wat er in staat wordt onderwezen op colleges, maar de cahiers zijn géén collegedictaten. Er staat dus niet in wat men kennen moet om in Delft een tentamen fysische chemie te halen. Eigenlijk is in de cahiers opgeschreven wat men over oplossingen, colloiden en macromoleculen zou moeten weten en onthouden na z...

 16. MENINGKATKAN KETERAMPILAN BERBICARA SISWA KELAS VIIIA MADRASAH TSANAWIYA AL KHAIRAAT TARAKAN DENGAN MODEL DISKUSI KELAS STRATEGI BUZZ GROUP

  OpenAIRE

  Sayid Ali

  2011-01-01

  Sayid Ali. “Meningkatkan Keterampilan Berbicara Siswa Kelas VIII-A Madrasah Tsanawiyah Al Khairaat Tarakan dengan Model Diskusi Kelas Strategi Buzz Group”. Penelitian skripsi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, dan keterampilan berbicara siswa yang masih rendah dalam proses pembelajaran bahasa Indonesia di kelas VIII-A Madrasah Tsanawiyah Al Khairaat Tarakan. Pemecahan rendahnya keterampilan berbicara siswa di kelas VIII-A Madrasah Tsanawiyah Al Khairaat ...

 17. Uitkomsten van de ‘Cognitive Orientation to daily Occupational Performance’ (CO-OP) voor kinderen met DCD : Multipele Casestudie - Kwantitatief deel

  NARCIS (Netherlands)

  Steultjens, Esther; Lindenschot, M.; Kotorp, A.

  2012-01-01

  Volgens internationale schattingen is de prevalentie van de diagnose Developmental Coordination Disorder (DCD) minstens 6% voor kinderen in de leeftijd van 5 tot 11 jaar (1). De American Psychiatric Association (APA) heeft DCD gedefinieerd als “The essential feature of DCD is a marked impairment in

 18. Eindrapportage BARAWING project (EETK99033) : de ontwikkeling van een competitief proces voor het verlengen van de houdbaarheid van voedselproducten met behulp van ultra-hoge druk : openbare rapportage

  NARCIS (Netherlands)

  Berg, van den R.W.

  2008-01-01

  Deze rapportage beschrijft de resultaten die geboekt zijn binnen het BaraWing project (EETK99033). Dit project had als doelstelling het ontwikkelen van een proces en een testpilotscale hogedruk-apparaat voor het kosten-effectief produceren van voedingsmiddelen met een verlengde houdbaarheid bij kame

 19. De beteekenis der persoonsnamen voor onze kennis van het leven en denken der oude babyloniërs en assyriërs

  NARCIS (Netherlands)

  Gemser, Berend

  1924-01-01

  a. Antiek Naamsbegrip. Als GOETHE in de Faust den hoofdpersoon, sprekende met Margarete in Marthe's tuin over God, zeggen laat: "Nenn es dann, wie du willst,.... Gefühl ist alles; Name is Schall und Rauch, umnebelnd Himmelsglut", dan is dit modern en niet antiek gevoeld. Voor den mensch van de Oudhe

 20. Je kunt een rivier niet twee keer oversteken ... : Intreerede aan de Haagse Hogeschool voor het lectoraat Financial Inclusion and New Entrepreneurship, 24-5-2013

  NARCIS (Netherlands)

  Molenaar, Klaas

  2013-01-01

  Om actief te kunnen deelnemen aan de samenleving, moet iemand toegang hebben tot financiële diensten. Onze samenleving wordt steeds meer divers, mobiliteit en sociale media beiden nieuwe kansen voor ondernemende mensen. Ondernemers zijn niet meer plaats gebonden en kennen geen grenzen als zij markte

 1. Next Generation of Greenhouse Cultivation for vegetable propagation; Het Nieuwe Telen voor groente-opkweek

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kromdijk, W.; De Gelder, A. [Wageningen UR Glastuinbouw, Wageningen (Netherlands)

  2011-07-15

  The Next Generation Cultivation has been developed as a system for horticultural production companies. For companies specialised in propagating plants, implementation of the Next Generation Cultivation is not necessarily straightforward. To make use of the experience and knowledge acquired in research from the energy programme Greenhouse as an Energy Source ('Kas als Energiebron') in these companies, analysis of the current situation and possible adaptations are required to tailor the Next Generation Cultivation for propagation nurseries. Within the project 'The Next Generation Cultivation for vegetable propagation' opportunities and pitfalls have been identified by means of 10 interviews, as well as a workshop and a short literature review. Based on the interviews, companies expect the biggest impact on reduction of energy use through: More extensive use of screening, Temperature integration, Forced ventilation. From the workshop it became apparent that the horizontal temperature profile especially needs to become more uniform and needs priority. If this is successful, it should be possible to obtain a reduction in energy use and a more uniform quality of starting plants simultaneously. Vegetable propagation production peaks between October and February. In the remaining months, the greenhouses are filled with other produce. The choices for crops with either low energy inputs ('cold vegetables' e.g. lettuce, cabbage, etc) or considerable energy inputs (various potplants) can be crucial in determining whether investments in energy savings can be economically viable [Dutch] Het Nieuwe Telen (HNT) is als systeem ontwikkeld voor de primaire productie bedrijven. Voor de opkweekbedrijven, die in korte teelten het basis uitgangsmateriaal maken is dit systeem niet één op één toepasbaar. Om de in Kas als Energiebron opgedane kennis te laten landen bij plantenkwekerijen moet een analyse en een vertaalslag gemaakt worden. In het project

 2. Effective policy for sustainable behavior. An international comparison; Effectief beleid voor duurzaam gedrag. Een internationale vergelijking

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Brunsting, S.; Uyterlinde, M.; Pol, M. [ECN Beleidsstudies, Petten (Netherlands); Breukers, S.; Mourik, R.; Backhaus, J.; Mathijsen, T. [DuneWorks, Eindhoven (Netherlands)

  2013-07-15

  This international comparative case study (the Netherlands, Germany, Sweden, United Kingdom) compares policy themes (household energy, food, mobility, household waste) and cases of interventions aims at more sustainable behaviours. It investigates how national policy can contribute to sustainable behaviour in these four themes. The study focuses on policy contexts and concrete 'best practice examples' (both policy -initiated and society-driven initiatives), paying attention to the extent to which social scientific insights have been utilised to conduct and evaluate the interventions. The conceptual approach in this study regards individual behaviour not in isolation but as embedded in institutional, social and physical contexts. In line with this, the evaluation of best practice examples focuses on how the following dimensions have been addressed in order to enable, support and sustain behavioural changes: the policy environment and institutional environment, individual behaviour, social norms a nd the physical environment. In this discussion, the Netherlands is both the starting point and the point of return, enabling us to draw lessons for Dutch policy. We conclude that a more proactive, dynamic and supportive role would fit national policy if it aims at encouraging the spread of more sustainable behaviours in society. Dutch policy could learn from the experiences of other countries and attempt at (among others): showing explicit commitment, connecting initiatives at different levels, and facilitating platforms for exchange of knowledge, experience and expertise, across sectors and departments, in order to arrive at a more integrated approach towards encouraging sustainable behaviours [Dutch] Als achtergrondstudie voor het advies Duurzame gedragspatronen zijn twee onderzoeken uitgevoerd naar effectief beleid voor duurzaam gedrag (1) in Nederland en (2) internationaal. De twee rapporten beschrijven een aantal beleidscases die vanuit gedragskundig

 3. Empowerment onderzoek: een kritische vriend voor sociaal werkers

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tine Van Regenmortel

  2016-09-01

  same time, processes of change start at different levels of the organization. Professionals are involved in critical reflection, management learns to take account of the perspective of other stakeholders in its decisions, and users learn that their reflections and ideas, too, are used to improve practice. At the same time, it is necessary to continue to systematically map the critical factors and necessary conditions for empowerment research and the way in which its scientific validity can be made visible. It is important that science and practice are willing to view one another as partners and that this innovative method of collaboration between science, practice/policy and users is supported and encouraged by science policy. SAMENVATTING Empowerment onderzoek: een kritische vriend voor sociaal werkers Het empowermentparadigma heeft niet alleen gevolgen voor praktijk en beleid, maar ook voor de wijze van onderzoeken. In dit artikel worden in een eerste deel de theoretische grondslagen van empowerment onderzoek belicht. Naast de wetenschapsfilosofische basis beschrijven we de kernaspecten van empowerment onderzoek met extra aandacht voor methodologische consequenties. Drie inspiratiebronnen hiervoor zijn: de empowerment theorie van Rappaport en Zimmerman, responsieve evaluatie van Stake en Abma en empowerment evaluatie van Fetterman en Wandersman. We belichten als kern het drieledig perspectief: krachtgericht, multistakeholders en multilevel, de focus op verbetering en sociale rechtvaardigheid, het streven naar eigenaarschap, een continue participatie en dialoog, erkenning van drie gelijkwaardige kennisvormen en capaciteitsopbouw, lerende organisatie en gedeelde verantwoordelijkheid. We sluiten af met de rol van de onderzoeker als “kritische vriend”. In een tweede deel beschrijven we de praktijk van empowerment onderzoek. Na de toelichting van het concept van “Empowerende Academische Werkplaats” als doorgedreven invulling van empowerment onderzoek, beschrijven

 4. Oppervlaktewater als bron voor drinkwater: prognose van de gezondheidsrisico's

  NARCIS (Netherlands)

  Jonker N; Versteegh JFM; Schijven JF; Gaalen FW van

  1997-01-01

  This report documents how future health risks related to an increase in the use of surface water for the production of drinking water have been examined. For a number of pesticides, heavy metals, micro-organisms and disinfection by-products, possible future health risks are determined using the logi

 5. Oppervlaktewater als bron voor drinkwater: prognose van de gezondheidsrisico's

  OpenAIRE

  Jonker N; Versteegh JFM; Schijven JF; van Gaalen FW

  1997-01-01

  This report documents how future health risks related to an increase in the use of surface water for the production of drinking water have been examined. For a number of pesticides, heavy metals, micro-organisms and disinfection by-products, possible future health risks are determined using the logical approach from the emission of these substances and micro-organisms in the environment up to and including the concentration in drinking water. To gain some insight into the effect of the drinki...

 6. Onderzoek naar bemesting als mogelijke oorzaak voor verfijning in Crocus

  NARCIS (Netherlands)

  Leeuwen, van P.J.; Trompert, J.P.T.

  2005-01-01

  Verfijning in Crocus is een verschijnsel waarbij de nieuwe knollen op de oude knol niet uitgroeien tot leverbare maten. Het is dus geen echte verfijning waarbij de vermeerdering sterk toeneemt, maar het niet uitgroeien van knollen. Vaak blijven na het rooien de nieuwe knollen vast zitten op de oude

 7. Open data and beyond: Exploring existing open data projects to prepare a successful open data strategy; Deelrapport privacy

  NARCIS (Netherlands)

  Kulk, S.; Van Loenen, B.

  2012-01-01

  Bij de selectie van welke datasets als open data kunnen worden aangeboden wordt privacy vaak genoemd als aandachtspunt. Dat is terecht want aandacht voor privacy is noodzakelijk bij het aanbieden van open data. Privacy is een van de mogelijke argumenten om voor bepaalde gegevens geen open data belei

 8. Manifest Veelzijdig Platteland : pleidooi voor een task force multifunctionele landbouw

  NARCIS (Netherlands)

  LEI,

  2007-01-01

  De ondersteuners van het manifest vragen aan politiek en bestuur de vorming en de activiteiten van een Task Force Multifunctionele Landbouw voor een veelzijdig en ondernemend platteland te ondersteunen

 9. Banker plant systeem voor Delphastus catalinae tegen wittevlieg

  NARCIS (Netherlands)

  Linden, van der A.

  2013-01-01

  Kaswittevlieg Trialeurodes vaporariorum is voor verscheidene sierteeltgewassen een belangrijke plaag. Naast de inzet van de sluipwesp Encarsia formosa is het lieveheersbeestje Delphasitus catalinae erg geschikt om haarden van kaswittevlieg op te ruimen. Omdat het lieveheersbeestje veel wittevlieg no

 10. Meetstrategieen voor het Nationaal Plan Kernongevallenbestrijding, Steunpunt NVIC

  NARCIS (Netherlands)

  van Oostrum IEA; Joore JCA; Meulenbelt J; Savelkoul TJF; VIC; AZU

  1997-01-01

  Het rapport is een discussiestuk voor de protocollisering en operationalisering van meetstrategieen ten behoeve van de Volksgezondheid in het kader van de bestrijding van kernongevallen in Nederland. Het Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC) is door het Nationaal Plan Kernongevallen (NPK) aangew

 11. Voore Farm Teenused : nagu Agritechnica näitus

  Index Scriptorium Estoniae

  2016-01-01

  Voore Farm Teenuste tehnikapargis on kokku üle 80 erineva masina. Efektiivne tehnikapark võimaldab pakkuda mõistliku hinna eest teenust ka teistele põllumajandusettevõtetele. Vestlusest ettevõtte juhatuse liikme Henrik Klammeriga

 12. Living Lab voor Informatiemanagement in Agri-Food

  OpenAIRE

  Wolfert, J.

  2010-01-01

  Het Living Lab is een specifieke open innovatie aanpak waarbij in feite het laboratorium naar de praktijk wordt gebracht. het Agri-Food Living lab is een informatiemanagementsysteem specifiek voor de agri-food sector.

 13. Haze-factor maakt plaats voor F-scatter

  NARCIS (Netherlands)

  Swinkels, G.L.A.M.

  2014-01-01

  Uitgelicht licht & scherming - Wageningen UR Glastuinbouw deed vorig jaar onderzoek naar een methode om de lichtspreiding onder diffuus glas te karakteriseren. dit resulteerde in een nieuwe waarde, de zogenaamde F-scatter voor voorwaartse lichtspreiding. Leveranciers van glas en schermdoekmateri

 14. Collaborative care voor patiënten met ernstige persoonlijkheidsstoornissen

  NARCIS (Netherlands)

  Stringer, Barbara; Meijel, Berno van; Koekkoek, Bauke; Kerkhof, Ad; Beekman, Aart Jan

  2014-01-01

  Psychotherapie helpt mensen met ernstige (borderline) persoonlijkheid- stoornissen, maar er is veel uitval. collaborative care verbetert de omstandigheden voor behandeling en de werkrelatie, tot tevredenheid van patiënten, naasten en verpleegkundigen.

 15. Biologische bloemen in de lift: nieuwe afzetstructuur voor biologische bloemen [thema Glastuinbouw

  NARCIS (Netherlands)

  Weening, K.

  2003-01-01

  Beschrijving van knelpunten in de biologische-bloementeelt en afzet, en van initiatieven voor verbetering. Een nieuwe afzetstructuur, waarbij gebruik wordt gemaakt van het distributienetwerk van groothandel EOSTA naar natuurvoedingsketens en supermarkten, heeft in 2002 voor een verkoopstijging gezor

 16. Een ionchromatografische methode voor de simultane bepaling van nitriet, bromide en sulfiet in water

  NARCIS (Netherlands)

  Beld WA van den; Cleven RFMJ; LAC

  1996-01-01

  Betreft resultaten van een onderzoek naar het ontwikkelen van een geautomatiseerde ionchromatografische methode voor de bepaling van nitriet, bromide en sulfiet. Het onderzoek heeft geresulteerd in een betrouwbare, selectieve en gevoelige methode voor de simultane bepaling van nitriet, bromide e

 17. AgroSun. Outline of the prospect of solar PV as a structural chance for the agricultural sector [in the Netherlands]. Phase 1. Inventory, cost effectiveness and benchmark; AgroSun. Verkenning van de kansrijkheid van zon PV als structurele kans voor de agrarische sector. Fase 1. Inventarisatie, rentabiliteit en benchmark

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Lemmens, P. [Arvalis Projecten, Roermond (Netherlands); Buiter, W. [ZLTO Advies, Den Bosch (Netherlands); Veefkind, W. [Projecten LTO Noord, Zwolle (Netherlands)

  2011-12-15

  An overview is given of the opportunities of solar PV for the agricultural sector. Attention is paid to the technology, the market, technical indicators, economic aspects of solar panels, policy frameworks and subsidies, practical applications, future prospects, and alternative financing. Also conclusions and recommendations are given for the follow-up phase [Dutch] Dit rapport inventariseert de kansen die zon-pv biedt aan de agrarische sector. Achtereenvolgens: de technologie, de markt, technische kengetallen, economische aspecten van zonnepanelen, beleidsmatige kaders en subsidieregelingen, praktijktoepassingen, het toekomstperspectief en alternatieve financiering. Met conclusies en aanbevelingen voor een vervolgfase.

 18. Improving drug regimens and implementation strategies for malaria prevention in pregnant women in western Kenya

  NARCIS (Netherlands)

  P. Ouma Okuma

  2012-01-01

  Malaria vormt een belangrijke bedreiging voor de gezondheid van zwangere vrouwen in Afrika ten zuiden van de Sahara. Peter Okuma onderzocht in Kenya maatregelen om malaria bij zwangere vrouwen te voorkomen. Uit zijn studie blijkt dat vrouwen al voor het begin van de zwangerschap ijzer en foliumzuur

 19. Citizen science projecten effectief opzetten en uitvoeren voor ecologische studies in Nederland

  NARCIS (Netherlands)

  Bosch, T.; Fijen, T.P.M.; Laat, de H.H.A.; Nieuwpoort, van D.; Reinders, M.; Scheen, M.; Scheepens, S.; Alebeek, van F.A.N.

  2014-01-01

  Citizen science (CS) is een term die wordt gebruikt voor het inzetten van burgers voor het verzamelen, en soms zelfs verwerken, van gegevens voor wetenschappelijk onderzoek. Over het algemeen hebben ecologische studies namelijk veel gegevens nodig die gedurende een lange tjd zijn verzameld en afkoms

 20. New battery strategies with a polymer/Al2O3 separator

  Science.gov (United States)

  Park, Kyusung; Cho, Joon Hee; Shanmuganathan, Kadhiravan; Song, Jie; Peng, Jing; Gobet, Mallory; Greenbaum, Steven; Ellison, Christopher J.; Goodenough, John B.

  2014-10-01

  A low-cost, thin, flexible, and mechanically robust alkali-ion electrolyte separator is shown to allow fabrication of a safe rechargeable alkali-ion battery with alternative cathode strategies. A Na-ion battery with an insertion host as cathode and a Li-ion battery with a redox flow-through cathode are demonstrated to cycle without significant fade. The separator membrane is a composite of Al2O3 particles and cross-linked ethylene-oxide chains; it can be fabricated at low cost into a large-area thin membrane that blocks dendrites from an alkali-metal anode. To block a soluble ferrocene redox molecule from crossing from the cathode side to the anode in a Li-ion battery with a redox-flow cathode, a thin mixed Li+/electronic-conducting film has been added to the cathode side of the composite separator. An osmosis issue was minimized by balancing concentrations of solutes on the two sides of the separator where the cathode side contains a soluble redox molecule.

 1. Seagrass mollusks as a model group for paleoecological and paleodiversity studies = Weekdieren van het zeegras als modelgroep voor paleomilieu en biodiversiteit studies = Seegrass Mollusken als Modelgruppe für Studien der Paläoökologie und Paläodiversität

  OpenAIRE

  Reich, S.

  2014-01-01

  Today’s global marine diversity hotspot, or center of maximum biodiversity, is located in the Indo-West Pacific (IWP), namely in the Indo-Malayan region, including Malaysia, the Philippines, Indonesia, and Papua New Guinea (Hoeksma, 2007; Renema et al., 2010). Numerous groups of marine organisms, for instance foraminifera, mollusks, and corals contribute to the high taxonomic richness (e.g., Bellwood et al., 2005; Hoeksema, 2007; Kohn, 1990; Wilson and Rosen, 1998). The exceptional biodiversi...

 2. Onderzoek in de pijplijn: N-bemesting tulp in Noordoostpolder; Hippeastrum als droogbloeier; Aantastingen in Allium

  NARCIS (Netherlands)

  Wees, van N.S.; Leeuwen, van P.J.; Vink, P.

  2005-01-01

  Nieuwsflitsen uit het PPO onderzoek, waarbij aandacht voor de nieuwe meststoffenwet die in 2006 wordt ingevoerd. In hoeverre zijn Hippeastrumbollen te gebruiken als droogbloeier en ziekteverschijnselen bij diverse sieruien

 3. De vier rationaliteiten in Bestuurskundige Argumentatie: De Praxeologische tafel als integratieve methodologie

  NARCIS (Netherlands)

  A.R. Edwards (Arthur)

  1998-01-01

  textabstractAls toepassingsgericht en multidisciplinaire wetenschap behoeft de bestuurskunde een eigen methodologie, naast de algemene sociaalwetenschappelijke methodologie voor het doen van empirisch onderzoek. Deze eigen bestuurskundige methodologie zou kunnen uitgaan van een argumentatieve benade

 4. Valley of Death analysis for polymer PV technology; Valley of Death analyse voor polymere PV technologie

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Schoots, K. [ECN Beleidsstudies, Petten (Netherlands)

  2013-12-15

  This report describes the results of a qualitative study of the barriers that actors involved in the development and commercialization of polymer solar cells, may encounter. The purpose of this socio-economic research is to identify these barriers for the (market) development of thin film polymeric PV technology and to develop strategies for them in order to overcome the constraints. The necessary data are collected from interviews with actors who are active in the development and deployment of conventional solar cells. Based on the results from this study, it is conclude that it is important for the Organic PV industry to carry out many market experiments beyond the built environment. The report provides recommendations with regard to the markets in which these experiments are most likely to succeed and which drivers should be taken into account [Dutch] Dit rapport beschrijft de resultaten van een kwalitatief onderzoek naar de barrieres die actoren, betrokken bij de ontwikkeling en marktintroductie van polymere zonnecellen, kunnen tegenkomen. Het doel van dit sociaal-economische onderzoek is deze barrieres voor de (markt)ontwikkeling van dunne film polymere PV technologie te identificeren en strategieen te ontwikkelen om ze voor te zijn of ze te overbruggen. De benodigde gegevens worden verzameld uit interviews met actoren die actief zijn in de ontwikkeling en uitrol van conventionele zonnecellen. Op basis van de resultaten uit dit onderzoek komen we tot de conclusie dat het voor de Organische PV sector belangrijk is veel marktexperimenten aan te gaan buiten de gebouwde omgeving. Het rapport geeft aanbevelingen in welke soort markten deze experimenten de meeste kans van slagen hebben en met welke drivers van marktpartijen rekening moet worden gehouden.

 5. De ontwikkeling van een met onderzoek onderbouwde methodiek voor het meidenwerk

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Judith Metz

  2016-03-01

  both would seem to be valuable as means for making tacit knowledge explicit, and have the potential for solidifying, substantiating and transferring it. This is because they would act as guiding principles to provide direction for methodological action by social professionals in contact with the target group. They exist alongside each other and can be deployed according to the situation, goals, persons and resources available for the range of working methods, target groups, goals and contexts. SAMENVATTINGDe ontwikkeling van een met onderzoek onderbouwde methodiek voor het meidenwerkDit artikel doet verslag van een zoektocht naar de mogelijkheden voor het ontwikkelen van een met onderzoek onderbouwde methodiek voor het meidenwerk. Het geeft inzicht in de mogelijkheden en moeilijkheden voor het opbouwen van een kennisbasis voor open benaderingswijzen in de praktijk van het sociaal werk. De aanleiding is het verzoek van Amsterdamse meidenwerkers om hulp bij het ontwikkelen van een met onderzoek onderbouwde methodiek voor een bijna 90-jarige diverse en dynamische praktijk. De achtergrond vormt de discussie over de kennisbasis van het sociaal werk. Gangbare modellen als “evidence-based practice”, “practice-based evidence” en “common factors” worden besproken op geschiktheid voor het ontwikkelen van een met onderzoek onderbouwde methodiek voor open benaderingswijzen, waarna programma evaluatie als mogelijk alternatief wordt uitgediept. De conclusie is dat er vooral met betrekking tot open benaderingswijzen binnen het sociaal werk dringend meer aandacht nodig is voor het proces van methodiekontwikkeling en de wijze van onderbouwing. De eerste ervaringen met programma evaluatie en het daaruit voortvloeiende model van methodische principes zijn voorzichtig positief. Programma evaluatie lijkt handreikingen te bieden voor het omgaan met het spanningsveld tussen de wetenschappelijke kwaliteit van de bevindingen en de bruikbaarheid voor de praktijk. Methodische

 6. A platform for sustainable energy. Planning a successful approach in your municipality; Draagvlak voor duurzame energie. Stappenplan voor een succesvolle aanpak in uw gemeente

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Feenstra, C.F.J. [FYnergy, Haarlem (Netherlands); Elsen, A.M.D. [Anne Elsen milieu-advies, Haarlem (Netherlands)

  2013-10-15

  Municipalities in the Netherlands need tips on how they can give proper support to initiators of energy projects in order to minimize resistance. On dealing with and reducing resistance to local energy projects much research has been done and literature published and experiences gained. Employees of municipalities can not study all this information and select what is useful for them. Therefore, this guide translates knowledge into a summary of action items and tips that they can implement immediately [Dutch] In de praktijk blijkt dat gemeenten behoefte hebben aan tips over hoe zij de juiste ondersteuning aan initiatiefnemers van energieprojecten kunnen geven om weerstand te beperken. Over de omgang met en het beperken van weerstand tegen lokale energieprojecten is veel onderzoek, literatuur en praktijkervaring beschikbaar. Medewerkers van gemeenten kunnen niet al deze informatie bestuderen en selecteren wat voor hen bruikbaar is. Daarom vertaalt deze wegwijzer de kennis in een beknopt overzicht van actiepunten en tips die zij direct kunnen uitvoeren.

 7. Deep Geothermal Energy 2050. A vision for 20% sustainable energy for the Netherlands; Diepe Geothermie 2050. Een visie voor 20% duurzame energie voor Nederland

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2011-03-15

  This study describes the sustainable potential of deep geothermal energy (> 4 km) for the Dutch heat and electricity supply. A large share of the heat and electricity demand can be covered by deep geothermal energy. The combination of a large potential and a reasonably favorable cost price render deep geothermal energy an attractive candidate for inclusion in the large-scale transition to sustainable energy. [Dutch] Deze studie beschrijft het duurzame potentieel van diepe geothermie ( > 4 km) voor de Nederlandse warmte en elektriciteitsvoorziening. Een groot deel van de warmtevraag en elektriciteitsbehoefte kan met diepe geothermie worden ingevuld. De combinatie van een groot potentieel en een redelijk gunstige kostprijs maken diepe geothermie een aantrekkelijke kandidaat als onderdeel van een grootschalige transitie naar duurzame energie.

 8. Housing associations and ventilation. Program Requirements for Domestic Ventilation for new construction and renovation (version 2.0); Woningcorporaties en ventilatie. Programma van Eisen voor Woningventilatie voor nieuwbouw en renovatie (versie 2.0)

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Balvers, J.; Boerstra, A. [BBA Binnenmilieu, Rotterdam (Netherlands)

  2011-11-15

  The aim of the title project is to develop a base of Program Requirements (PvE, abbreviated in Dutch) that employees of housing associations can use as a starting point to achieve ventilation systems in new construction and renovation of housing projects. The tool comprises of three parts: Instructions the for use of the PvE (Chapter 1); PvE for homes with balanced ventilation, including explanatory notes (Chapter 2); PvE for homes with natural ventilation and mechanical exhaust system, including explanatory notes (Chapter 3) [Dutch] Het doel van het project is het ontwikkelen van een basis Programma van Eisen (PvE) dat medewerkers van woningcorporaties als uitgangspunt kunnen gebruiken bij het realiseren van ventilatiesystemen in nieuwbouw en renovatie van woningbouwprojecten. Het instrument bestaat uit 3 delen: Aanwijzingen voor het gebruik van de PvE's (hoofdstuk 1); PvE voor woningen met balansventilatie, inclusief toelichting (hoofdstuk 2); PvE voor woningen met natuurlijke luchttoevoer en mechanische luchtafvoer, inclusief toelichting (hoofdstuk 3)

 9. Conditions for greening the Dutch economy; Voorwaarden voor de vergroening van de economie in Nederland

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Hanemaaijer, A.; Manders, T.; Kruitwagen, S.; Dietz, F.

  2012-08-15

  Greening the economy is considered to be one of the major worldwide challenges of the coming decades. Greening is about limiting the use of natural resources and sparing the environment. By taking into account the limits of the natural capital we can safeguard prosperity in the long term. Greening is important for the Netherlands, too. Using energy, raw materials, land and water more efficiently will make the Dutch economy less vulnerable and the environment cleaner. Focusing on green growth is thus not so much the short-term answer to the present economic crisis but rather a long-term contribution to strengthening the structure of the Dutch economy. This strengthening is not something that will happen of its own accord but requires an active role on the part of the government together with the business sector and the general public. A long-term vision for greening the economy forms an important first step. How to measure progress is another important element in aiming for the goal of green growth. A different set of rules will also be required in order to steer society towards greening. The cost of environmental pollution, for example, should be better reflected in prices. Abolishing subsidies and tax incentives that stand in the way of this greening process is also part of this. Implementing tax proposals of this kind, of course, requires weighing many factors. The government could also create better conditions for the development and application of innovations that spare the environment. This report sets out some of the requirements for greening the Dutch economy and suggests ways in which these could be implemented in some areas. At the same time, the document identifies those areas in need of further investigation to gain a better overview of what 'going for green growth' would mean for the Netherlands and what this requires. [Dutch] Vergroening van de economie wordt wereldwijd gezien als 1 van de grote uitdagingen voor de komende decennia

 10. Fossil scandal. 18 proposals for a green breakthrough; Fossiel schandaal. 18 voorstellen voor een groene doorbraak

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2012-02-15

  In 2011, the Dutch political party GroenLinks called on the tax payers to nominate examples of subsidies for fossil energy as fossil scandal. A total of nearly 100 responses were received. An expert jury was asked to select the best examples. The jury drew up a top 18 of measures that they considered inappropriate for a mature economy and which should be abolished first [Dutch] In 2011 heeft de politieke partij GroenLinks een oproep gedaan aan belastingbetalers om voorbeelden van subsidies voor fossiele energie te nomineren als fossiel schandaal. In totaal werden bijna 100 reacties ontvangen. Een deskundige jury is gevraagd om de beste voorbeelden te selecteren. De jury heeft een top 18 gemaakt van maatregelen die volgens hen niet passen in een volwassen economie en die als eerste zouden moeten worden afgeschaft.

 11. The Swiss Energy Sector. Innovation landscape and chances for the Netherlands; De Zwitserse energiesector. Innovatielandschap en kansen voor Nederland

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Van Ewijk, S. [Innovatie Attache Netwerk, Ambassad Berlijn, Berlin (Netherlands)

  2012-08-15

  An overview is given of innovation in the Swiss energy sector and the following research question will be answered: what are the characteristics of the Swiss innovation landscape in the energy sector and what opportunities are there for the Dutch energy sector? The emphasis is on themes that occur in the Dutch top sector policy, such as natural gas and energy conservation. The aim is to encourage cooperation between the Netherlands and Switzerland in the field of energy and provide inspiration for investment, policy solutions and markets in the field of energy. Each chapter contains references to Swiss authorities for more information and further steps [Dutch] Een overzicht wordt gegeven van innovatie in de Zwitserse energiesector en probeert de volgende onderzoeksvraag te beantwoorden: wat zijn de kenmerken van het Zwitserse innovatielandschap in de energiesector en welke kansen zijn er voor de Nederlandse energiesector? De nadruk ligt daarbij op thema's die ook in het Nederlandse topsectorbeleid voorkomen, zoals aardgas en energiebesparing. Het doel is om de samenwerking tussen Nederland en Zwitserland op energiegebied te stimuleren en informatie te bieden als inspiratie voor investeringen, beleidsoplossingen en afzetmarkten op energiegebied. Ieder hoofdstuk bevat verwijzingen naar Zwitserse instanties voor meer informatie en verdere stappen.

 12. Seagrass mollusks as a model group for paleoecological and paleodiversity studies = Weekdieren van het zeegras als modelgroep voor paleomilieu en biodiversiteit studies = Seegrass Mollusken als Modelgruppe für Studien der Paläoökologie und Paläodiversität

  NARCIS (Netherlands)

  Reich, S.

  2014-01-01

  Today’s global marine diversity hotspot, or center of maximum biodiversity, is located in the Indo-West Pacific (IWP), namely in the Indo-Malayan region, including Malaysia, the Philippines, Indonesia, and Papua New Guinea (Hoeksma, 2007; Renema et al., 2010). Numerous groups of marine organisms, fo

 13. Waardplantonderzoek Prunus laurocerasus voor Xanthomonas : Consultancy-onderzoek

  OpenAIRE

  Kuik, van, GAM Gijs; Hollinger, T.C.

  2010-01-01

  In de teelt van Prunus laurocerasus komt de laatste jaren een nieuwe ziekte voor, veroorzaakt door de Q-bacterie Xanthomonas aboricola pv pruni (Xap). r Op 9 oktober 2009 is een door de NBvB georganiseerde Xanthomonas-bijeenkomst geweest. Gezien de ernst van de situatie voor de boomkwekerijsector is geadviseerd om snel onderzoek te doen naar de verspreiding van Xap in Prunus. Deze concultancy is direct daarna gestart. Het doel was om een protocol te ontwikkelen om Prunussoorten snel en betrou...

 14. Creative Commons : Erfgoedinstelling als digitaal curator.

  NARCIS (Netherlands)

  Hoorn, Esther

  2008-01-01

  Zijn Creative Commons-licenties een ver-van-mijn-bed-show voor erfgoedinstellingen? Integendeel, betoogt Esther Hoorn. De instellingen kunnen ze gebruiken als ze rechthebbende zijn. Maar belangrijker nog: door het gebruik van deze licenties te stimuleren kunnen ze een spin in het web van netwerken r

 15. Gezondheidsclaims voor kruidenpreparaten op basis van Ginkgo biloba

  NARCIS (Netherlands)

  Pelgrom SMGJ; Fransen HP; Rompelberg CJM; de Rooij EK; Pronk MEJ; Baars AJ; de Kaste D; Verhagen H; SIR; CVG; KCF

  2007-01-01

  Er is onvoldoende bewijs voor drie geclaimde gezondheidseffecten bij het gebruik van kruidenpreparaten op basis van de Japanse notenboom Ginkgo biloba. Ook toont een analyse van 29 Ginkgo-preparaten aan dat het merendeel niet bevat wat op het etiket vermeld staat. Daarnaast kan bij de aanbevolen d

 16. Een ionchromatografische methode voor de bepaling van fluoride in water

  NARCIS (Netherlands)

  Beld WA van den; Cleven RFMJ; Neele J; LAC

  1998-01-01

  Dit rapport bevat resultaten van het onderzoek naar het ontwikkelen van een geautomatiseerde ionchromatografische methode voor de bepaling van fluoride, acetaat en formiaat in diverse waterige milieu's. Het onderzoek heeft geresulteerd in een betrouwbare, selectieve en gevoelige methode vo

 17. Datamodel en bevragingssysteem voor een cultuurhistorisch geografisch informatiesysteem

  NARCIS (Netherlands)

  Zeeuw, de C.J.; Ligtendag, W.A.

  1999-01-01

  Een van de deelfacetten van het op te zetten Meetnet Landschap is de geo-informatie over cultuurhistorische kenmerken in het landschap (meetdoel 3). Om de gegevens te structureren is een datamodel ontwikkeld en zijn voor drie aandachtsgebieden (de Schermer, het Schermereiland en de Krimpenerwaard) d

 18. De schubhaarkegelbij Coelioxys afra nieuw voor Nederland (Hymenoptera: Apoidea: Megachilidae)

  NARCIS (Netherlands)

  Schreven, S.J.J.

  2011-01-01

  Tot voor kort waren acht soorten kegelbijen Coelioxys uit Nederland bekend. Sinds 2010 kan daar een negende soort aan toegevoegd worden: Coelioxys afra, de schubhaarkegelbij. Op 26 juni werden twee mannetjes gevangen op de Bergerhei in Noord-Limburg. Kegelbijen zijn zogenaamde broedparasieten of koe

 19. Kwaliteitsverlies in de keten voor elke landplant anders

  NARCIS (Netherlands)

  Dalfsen, van P.; Miller, B.

  2006-01-01

  De weg tussen rooien en opnieuw oppotten is lang. Voor landplanten loert steeds het gevaar van kwaliteitsverlies.Het onderzoek in seizoen 2004/2005 van PPO Bomen naar kwaliteitsverlies in de keten is uitgevoerd met vijf verschillende vaste planten: Echinacea purpurea 'Magnus', Helleborus orientalis

 20. Effecten van een verhoging van de miniummaat (MLS) voor tong

  NARCIS (Netherlands)

  Densen, van W.L.T.; Smit, J.; Quirijns, F.J.; Oostenbrugge, van H.; Machiels, M.A.M.

  2008-01-01

  De aanvoer van Noordzee tong in relatie tot de vangst wordt bepaald door de minimum maat (MLS) van deze vissoort. Nu bedraagt de MLS 24 cm en gevangen tong die kleiner is dan deze MLS moet overboord gezet worden. In dit rapport worden de consequenties van een mogelijke verhoging van de MLS voor tong

 1. Advies betreffende ecohydrologische herstelmaatregelen voor het Kolisbos-Dorperloop (Limburg)

  OpenAIRE

  De Becker, Pieter

  2010-01-01

  In het gebied Kolisbos in Neerpelt-Bocholt worden grond- en oppervlaktewaterstanden opgevolgd langsheen de Dorperloop. Uitgaande van de onderzochte ecohydrologische standplaatskarakteristieken worden de mogelijk te ontwikkelen grondwaterafhankelijke vegetatietypen voor Kolisbos afgeleid. Daarnaast worden mogelijke herstelmaatregelen besproken. In het gebied Kolisbos in Neerpelt-Bocholt worden grond- en oppervlaktewaterstanden opgevolgd langsheen de Dorperloop. Uitgaande van de onderzochte ...

 2. Tax accounting - IFRS IAS 12: Voor accountants, controllers en fiscalisten

  NARCIS (Netherlands)

  E.W.J. Naarding; H.P.A.J. Langendijk

  2010-01-01

  Deel 7 van de reeks 'Tax Assurance in beeld' is een werkboek dat vraagstukken bevat om de technische aspecten van IAS 12 Income Taxes van de International Accounting Standards Board (IASB) te oefenen. Het boek is bedoeld voor accountants, controllers en fiscalisten die zich willen bekwamen in de tec

 3. Toepassing digitale communicatie systemen in en voor het groene onderwijs

  NARCIS (Netherlands)

  Holster, H.C.; Heijman, T.

  2012-01-01

  Scholen in het groene onderwijs zijn op zoek naar nieuwe manieren van aanbieden van onderwijs via de digitale weg. Specifiek is daarbij de problematiek van kleine instellingen. Communicatiedoelen, middelen en digitale systemen worden naast elkaar gezet. Afwegingen voor te maken keuzes worden besprok

 4. Prestatie-indicatoren voor preventie en zorg bij diabetes

  NARCIS (Netherlands)

  van den Berg Jeths A; Baan CA; VTV; PZO

  2006-01-01

  In dit rapport is een beperkte set van negen prestatie-indicatoren voor diabetes type 2 ontwikkeld. Het rapport beschrijft de systematiek om tot de set van prestatie-indicatoren te komen. De samenhang is in kaart gebracht tussen ziektegeschiedenissen en zorgprocessen in de vorm van een 'clini

 5. Heel Nederland moet bloeden voor deelbelang TNT-postbezorgers

  NARCIS (Netherlands)

  B. Baarsma

  2011-01-01

  Het kabinet wil dat voor aanstaande vrijdag vaste arbeidscontracten in de postbezorging zijn geregeld. Daarmee helpt het kabinet de concurrenten van TNT om zeep, stelt Barbara Baarsma. Het beleid is enorm kortzichtig, want zonder concurrentie wordt de TNT weer monopolist, maar dan een private. Daar

 6. Gezocht: de beste roofmijt voor Californische trips in roos

  NARCIS (Netherlands)

  Arkesteijn, M.; Pijnakker, J.

  2012-01-01

  De Californische trips, Frankliniella occidentalis, is een van de belangrijkste plagen in de glastuinbouw. De introductie van deze trips dateert van 1984. Het plaaginsect vormt nu een struikelblok voor de verdere uitbreiding van geïntegreerde bestrijding. In roos kan een klein aantal van deze tripse

 7. Onderzoek naar voedingsgedrag, met speciale aandacht voor correspondentieanalyse.

  NARCIS (Netherlands)

  Steenkamp, J.E.B.M.; Trijp, van J.C.M.

  1988-01-01

  Een recent ontwikkelde techniek waarmee de inhoud van kruistabellen grafisch wordt weergegeven. In dit artikel wordt de bruikbaarheid van correspondentie-analyse voor de interpretatie van grote kruistabellen geillustreerd aan de hand van gegevens over consumptie-frequentie van verschillende dranken

 8. Kansen voor het e-book in het onderwijs

  NARCIS (Netherlands)

  Mofers, Frans

  2009-01-01

  Deze presentatie gaat over E-book-thema media en ICT. De vragen die aan de orde komen zijn: waarom zijn e-books interessant voor een onderwijsinstelling? -innovatie: vervangen papieren materiaal: boeken, readers etc. Transformatie nieuwe (onverwachte) gebruiksmogelijkheden. Conclusies: - e-book read

 9. Schrijven in stappen : Handboek voor de verslaglegging van literatuuronderzoek

  NARCIS (Netherlands)

  Haag, Esther

  2015-01-01

  Schrijven in stappen biedt een gedetailleerde beschrijving van de stappen die gezet kunnen worden om een goed literatuurverslag te maken. Voor deze vierde druk is dankbaar gebruikgemaakt van adviezen van docenten van de verschillende faculteiten, scholen en opleidingen waar studenten werken met het

 10. De logistiek van biomassa voor de biobased economy

  NARCIS (Netherlands)

  Annevelink, E.

  2013-01-01

  Deze literatuurstudie bevat scenario’s voor de analyse van biomassaketens in de biobased economy (Hoofdstuk 2), het aanbod van biomassa (Hoofdstuk 3), de vraag naar biomassa (Hoofdstuk 4), de logistieke componenten van biomassaketens (Hoofdstuk 5), overwegingen bij het vormen van biomassaketens (Hoo

 11. Op de bres voor solidariteit en risicodeling (2)

  NARCIS (Netherlands)

  J. Tamerus

  2013-01-01

  Defined benefit is in zijn huidige vorm niet (meer) houdbaar. Een doorstart is nodig. In mijn artikel in het Jubileumboek heb ik een pleidooi gehouden voor het behoud van de sterkmakers van ons pensioensysteem, collectiviteit en (intergenerationele) solidariteit. Zonder jongeren en nieuwe generaties

 12. Literatuuroverzicht analysemethoden voor vitamine B-6 in voedingsmiddelen

  NARCIS (Netherlands)

  Hollman, P.

  1983-01-01

  In dit literatuuronderzoek wordt een overzicht gegeven van recente ontwikkelingen (vanaf ca. 1970) in de analytiek van vitamine B-6. Een aantal alternatieven voor de tot op heden meest gebruikte microbiologische methoden is beschreven in de literatuur. Selektieve methoden op basis van vloeistofchrom

 13. Soja met nieuwe eigenschappen voor de consumenten op komst

  NARCIS (Netherlands)

  Kleter, G.A.; Kok, E.J.

  2008-01-01

  Meer dan de helft van de genetisch gemodificeerde gewassen (GG) die wereldwijd worden verbouwd, bestaat uit soja. Soja wordt onder meer gemodificeerd voor het halen van milieuvoordelen en een andere, gunstiger samenstelling van de boon. Nieuwe producten dienen volgens de regelgeving minstens zo veil

 14. De gevolgen van de voorgenomen Participatiewet voor jonggehandicapten

  NARCIS (Netherlands)

  Borghouts - van de Pas, I.W.C.M.

  2014-01-01

  In december 2013 is het wetsvoorstel Participatiewet ingediend bij de Tweede Kamer. Het doel van dit voorstel is te komen tot één regeling voor mensen die nu niet (volwaardig) participeren op de arbeidsmarkt. Op 3 februari 2014 is een akkoord bereikt waarin besloten is dat huidige Wajongers niet ond

 15. Smakelijk eten : aandacht voor eten bij het Leger des Heils

  NARCIS (Netherlands)

  Snels, J.C.M.A.; Klein Gebbink, S.A.; Boogaard, van den K.; Delahay, E.; Borgijink, J.; Heuvel, van den E.; Houtman, J.; Kleeven, N.; Koenders, L.; Saris, A.; Steeghs, V.

  2012-01-01

  Het Leger des Heils wil meer aandacht voor eten. Het wil voedselverspilling tegengaan door reststromen voedsel uit de voedselindustrie te gebruiken bij de productie van warme maaltijden en waar mogelijk de kwaliteit en beleving van maaltijden verbeteren. Het voorliggend onderzoek gaat in op mogelijk

 16. An integrated water resources management strategy for Al-Ain City, United Arab Emirates

  OpenAIRE

  Mohamed, M. M.

  2014-01-01

  Al-Ain is the second largest city in the Emirate of Abu Dhabi and the third in the UAE. Currently, desalination plants are the only source of drinking water in the city with an average daily supply of 170 MIG. Recently, Abu Dhabi Urban Planning Council (UPC) released Al-Ain 2030 Plan. Projects suggested in this plan, over and above the expected natural population growth, will certainly put additional stress on the water resources in the city. Therefore, Al-Ain city seems to be in urgent need ...

 17. Effect van geboortegewicht en voeropname voor spenen op het aantal gespeende biggen met Streptococcus suis verschijnselen = Effect of birth weight and feed intake before weaning on the number of weaned piglets with clinical signs of Streptococcus suis

  NARCIS (Netherlands)

  Peet-Schwering, van der C.M.C.; Troquet, L.M.P.; Smith, H.E.; Greeff, de A.; Hout, van J.; Faber, I.

  2014-01-01

  Op VIC Sterksel is onderzocht wat het effect is van het geboortegewicht en voeropname voor spenen op het aantal biggen met klinische verschijnselen van een Streptococcus suis infectie. Het onderzoek is opgezet als een 2 x 2 factoriële proef met de volgende proeffactoren: 1) Hoog versus laag geboorte

 18. Het effect van media-aandacht voor het gebruik van mogelijke ondeugdelijke naalden in het voorjaar 2015 op de bereidheid van moeders om hun dochter te laten vaccineren tegen HPV

  NARCIS (Netherlands)

  Paulussen, G; Keulen, H.M. van; Keer, M.

  2015-01-01

  In het voorjaar van 2015 zijn in het kader van een grootschalig educatief experiment metingen verricht onder moeders waarvan hun dochter zou worden opgeroepen voor de HPV-vaccinatie. Dit veldexperiment had als doel om de effectiviteit van online getailorde voorlichting over de HPV-vaccinatie te onde

 19. Beyond experimentation. Online strategies in social services

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sandra Beelen

  2010-12-01

  Jongeren in Vlaanderen zijn een groot deel van hun tijd online en een toenemend aantal hulpverleningsinstellingen verkent de mogelijkheid om via sociale media deze doelgroep te bereiken. Toegankelijke jeugdhulpverlening is cruciaal in de strijd tegen sociale exclusie. Dit artikel, dat zich baseert op ervaringen in de hulpverleningspraktijk, gaat nader in op de vraag of en hoe een toegankelijke hulpverlening gerealiseerd kan worden met behulp van sociale media. De auteurs beschrijven aan de hand van ontwikkelingen bij de JAC’s (Jongeren Advies Centra hoe ICT wordt gebruikt als een strategie om drempels weg te nemen en de toegankelijkheid van de centra voor jongeren te vergroten. Zij sluiten af met een oproep tot verder onderzoek dat de effecten van het gebruik van ICT in het sociaal werk evalueert, opdat sociaal werkpraktijken daarmee geïnspireerd en vernieuwd kunnen worden.

 20. Opportunities for Green Gas. Competition of Green Gas with other Biomass Options; Kansen voor Groen Gas. Concurrentie Groen Gas met andere biomassa opties

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bergsma, G.C.; Croezen, H.J.

  2011-04-15

  Green biogas seems to be an interesting option to make the Dutch economy, with a large share of gas in the energy system, more sustainable. Biomass that is used as feedstock for biogas can also be deployed for the production of Electricity, biodiesel, bio-ethanol, bio-plastics, bio-chemical products and even bio-steel. This memo compares the main characteristics of biomass uses for production of gas with alternative uses in other sectors. The comparison shows that wet biomass flows in particular (e.g. manure and KGW) are suitable for conversion in biogas. This leads to a potential of 1 to 1.5 billion Nm{sup 3} of gas in 2020. Gasification of dry biomass may also become interesting in the future. However, this fuel is subjected to fierce competition with the electricity sector, which can use solid biomass for combustion purposes. Moreover, the steel, chemical and transport sector may also be able to use the feedstock in time. [Dutch] Groen biogas lijkt een interessante optie om de Nederlandse economie met veel gas in de energievoorziening te verduurzamen. Biomassa dat als grondstof voor biogas dient kan echter ook ingezet worden voor productie van elektriciteit, biodiesel, bio-ethanol, bioplastics, biochemie en zelfs biostaal. In deze notitie zijn de kenmerken van biomassagebruiken voor het maken van gas vergeleken met de mogelijkheden in andere sectoren. Uit deze vergelijking blijkt dat met name natte biomassastromen (bijvoorbeeld mest en GFT) geschikt zijn voor conversie in biogas. Dat levert een potentieel op van 1 tot 1,5 miljard Nm{sup 3} gas in 2020. Het zou kunnen dat ook vergassing van droge biomassa op termijn interessant wordt. Voor deze grondstof is er echter een stevige competitie met de elektriciteitssector die vaste biomassa via verbranding kan gebruiken. Verder kunnen op termijn ook de staal-, chemie- en transportsector deze grondstof gebruiken.

 1. Social return: zó bent u er klaar voor : do’s en don’ts voor MKB

  NARCIS (Netherlands)

  Walhof, Gert

  2013-01-01

  Aanbevelingen voor het MKB. ​MKB'ers kunnen hun concurrentiepositie versterken door goed voorbereid te zijn op Social Return. Social Return wil zeggen dat opdrachtgevers zoals gemeenten voorwaarden in aanbestedingen opnemen waarbij ze van ondernemers vragen om mensen met een afstand tot de arbeidsma

 2. Verkenning van de mogelijkheden voor de ontwikkeling van een metamodel voor de uitspoeling van stikstof uit landbouwgronden

  NARCIS (Netherlands)

  Salm, van der C.; Hoogland, T.; Walvoort, D.J.J.

  2008-01-01

  Op basis van een groot aantal runs van SWAP/ANIMO is een metamodel voor de voorspelling van de stikstofuitspoeling ontwikkeld. In deze studie zijn twee verschillend benaderingen gevolgd om een metamodel te ontwikkelen: (i) een (statistisch) model waarbij de modelstructuur gebaseerd is op de procesfo

 3. Energy conservation by means of flue gas recirculation for drying; Rookgashergebruik voor droging levert aanzienlijke energiebesapring op

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Meijer, H.J. [TNO Milieu, Energie en Procesinnovatie TNO-MEP, Apeldoorn (Netherlands)

  2002-07-01

  Amylum Netherlands in Koog aan de Zaan, Netherlands, produces amylum and glucose syrup. The amylum dryers consume a large amount of energy. Two dryers were modified and partly make use of hot flue gases from the cogeneration installation. The results of the modifications are discussed. [Dutch] AmyLum Nederland in Koog aan de Zaan produceert zetmeet en glucosestroop. De zetmeeldrogers zijn de grote energieverbruikers in het productieproces. Twee van deze drogers zijn gemodificeerd en gebruiken als droogmedium gedeeltelijk hete rookgassen uit de aanwezige WKK. De gevolgen van deze aanpassing voor de bedrijfsvoering van de drogers en de WKK passeren de revue.

 4. Costs and effectiveness of extended vaccination strategies against pertussis and pneumococcal disease

  NARCIS (Netherlands)

  Rozenbaum, Mark Hermannes

  2013-01-01

  Omdat het Nederlandse Rijksvaccinatieprogramma al intensief is en de gezondheidszorg kampt met gelimiteerde budgetten, zijn de mogelijkheden voor opname van nieuwe vaccins in het Rijksvaccinatieprogramma beperkt. Naast vele andere factoren, hebben doelmatigheidsuitkomsten een groot effect op de besl

 5. NUOVE STRATEGIE NELL'APPROCCIO CHIRURGICO AL TRATTAMENTO DELL'ENDOEMTRIOSI PELVICA ED EXTRAPELVICA

  OpenAIRE

  Giampaolino, Pierluigi

  2015-01-01

  L'endometriosi è una patologia caratterizzata dalla presenza di tessuto simile all'endometrio al di fuori dell'utero.E' una malttia infiammatoria estrogeno-dipendente, che affligge principalmente le donne in età riproduttiva.La prevalenza riportata è variabile tra il 2 e il 50% in donne in età riproduttiva. Attualmente l'eziopatogenesi di tale patologia è ancora al vaglio e non esiste un riscontro univoco sia sulla sua patogenesi che sul suo trattamento terapeutico. Obiettivo del nostro st...

 6. Van fixaties naar domotica? Op weg naar ‘goede’ vrijheidsbeperking voor mensen met dementie.

  OpenAIRE

  Depla, M.; Zwijsen, S.; Boekhorst, S. te; A. Francke; Hertogh, C.

  2010-01-01

  Ouderen in verpleeghuizen worden nogal eens vastgebonden om onveilige situaties te voorkomen. Verpleeghuizen zoeken oplossingen voor dit probleem. Onderzoekers van het EMGO+ en het NIVEL onderzochten of zogenoemde ‘domotica’ – slimme technologie zoals camera’s, GPS of infraroodsensoren – een alternatief kunnen zijn voor vrijheidsbeperkende maatregelen zoals onrustbanden of bedhekken. Domotica is een samentrekking van het Latijnse ‘domus’ – huis – en robotica. Het staat onder meer voor technol...

 7. Ontwikkeling in groepshuisvesting voor dragende zeugen

  NARCIS (Netherlands)

  Hoste, R.

  2008-01-01

  Vanaf 2013 moeten alle dragende zeugen in Nederland in groepshuisvesting worden gehouden. Het omschakelingsproces is al enige jaren aan de gang, maar veel bedrijven moeten de komende jaren de stap nog maken

 8. Gezond fruit ook goed voor economie

  NARCIS (Netherlands)

  Mes, J.J.

  2012-01-01

  Als mensen meer fruit gaan eten, gaat naast hun gezondheid ook de sector erop vooruit. Dus moet er meer aanbod komen van gezond, duurzaam, kwalitatief hoogstaand en betaalbaar fruit in Europa. Dat kan onder meer door betere rassen te veredelen.

 9. Zwischen Singularität und Allgemeingültigkeit : Typenbildung als qualitative Strategie der Verallgemeinerung

  OpenAIRE

  Kuckartz, Udo

  2004-01-01

  "Fragen der Geltungsbegründung und der Verallgemeinerung stellen eine Herausforderung für die qualitative Forschung dar. Anders als die quantitative Forschung, die mit dem Kunstgriff der Zufallsstichprobe eine Verallgemeinerungsstrategie besitzt, die Legitimität durch Verfahren zu schaffen beabsichtigt, verfügt die qualitative Forschung nicht über eine solche Generalformel. Verallgemeinerung über eine repräsentative Fallauswahl zu erzielen ist der qualitativen Forschung weitgehend verwehrt, d...

 10. Tarwe-eiwit in voeders voor gespeende biggen mogelijk alternatief voor vismeel

  NARCIS (Netherlands)

  Krimpen, van M.; Binnendijk, G.

  2001-01-01

  Tarwe-eiwit als plantaardige eiwitbron in biggenvoeders is mogelijk, met name als vismeel als dierlijke eiwitbron in biggenvoeders verboden wordt. Wel zullen de technische en financiële resultaten iets verslechteren ten opzichte van het gebruik van presscake vismeel als eiwitbron.

 11. [Disclosure of conflicts of interest in the Tijdschrift voor Psychiatrie].

  Science.gov (United States)

  Bergoets, M; Pieters, G

  2009-01-01

  Between March 2000 and December 2008 authors disclosed conflicts of interest in 9% of articles in the Tijdschrift voor Psychiatrie. For the same period, in the articles dealing with pharmaceuticals, the percentage of articles containing disclosures of conflict of interest was considerably higher, namely 24%. The policy of the journal with regard to the disclosure of conflicts of interest has helped to promote transparency. Further efforts are needed to encourage authors to disclose conflicts of interest.

 12. Geschikte onderstammen voor biologisch geteelde komkommers, tomaten en paprika's in relatie tot wortelknobbelaaltjes (Meloidogyne spp.) - Resultaten onderzoek 2006-2010

  NARCIS (Netherlands)

  Janse, J.; Slooten, van M.A.; Wurff, van der A.W.G.

  2011-01-01

  Gedurende vijf achtereenvolgende jaren is door Wageningen UR Glastuinbouw onderzoek verricht naar geschikte onderstammen voor vruchtgroenten voor de biologische teelt in relatie tot wortelknobbelaaltjes (Meloidogyne spp.). Deze onderstammen mogen weinig wortelknobbels vertonen, een lage reproductie

 13. Meer aandacht voor inhoudsstoffen geeft tuinbouw kansen : uiterlijk perfect en lang houdbaar, maar ook: lekker, gezond en veilig

  NARCIS (Netherlands)

  Kierkels, T.; Heuvelink, E.

  2008-01-01

  De voedingstuinbouw heeft lange tijd alleen oog voor uiterlijke kwaliteit en houdbaarheid. Een belangrijke groep consumenten heeft ook belangstelling voor meer smaak en gezondheid. Ontwikkelingen bij zuivelproducten en sappen prikkelen. Wageningen Universiteit gaat de sector ondersteunen bij de zoek

 14. Availability of oilseed rape for biodiesel; Beschikbaarheid koolzaad voor biodiesel

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Janssens, B.; Prins, H.; Van der Voort, M.; Meeusen, B.M. [Praktijkonderzoek Plant en Omgeving, Wageningen (Netherlands); Smit, B.; Annevelink, B. [Agrotechnology en Food Innovations, Wageningen (Netherlands)

  2005-07-01

  This report provides an insight into the conditions under which the Dutch agricultural industry will cultivate oilseed rape for biodiesel. The Dutch agricultural entrepreneur occupies a central role in this. The possibilities relating to the cultivation of oilseed rape are assessed from the perspective of the Dutch farmer, within the framework of the EU directive regarding the substitution of 2% of transport fuels with bio transport fuels in the Netherlands. Along with bio-ethanol, biodiesel is an important bio transport fuel. One of the raw materials used in the production of biodiesel is (cultivated) oilseed rape. [Dutch] Dit rapport geeft inzicht in de voorwaarden waaronder het Nederlandse landbouwbedrijfsle-ven koolzaad zullen telen voor biodiesel. Daarbij staat de Nederlandse landbouwondernemer centraal. Vanuit het perspectief van de Nederlandse landbouwer worden de mogelijkheden voor koolzaadteelt beoordeeld. Dit in het kader van de EU-richtlijn om te komen tot een vervanging van 2% van de transportbrandstoffen door biotransportbrandstoffen in Nederland. Naast bio-ethanol is biodiesel daarin een belangrijke (bio)transportbrandstof. Een van de grondstoffen voor biodiesel is (geteelde) koolzaad.

 15. Face Recognition and Visual Search Strategies in Autism Spectrum Disorders: Amending and Extending a Recent Review by Weigelt et al.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Julia Tang

  Full Text Available The purpose of this review was to build upon a recent review by Weigelt et al. which examined visual search strategies and face identification between individuals with autism spectrum disorders (ASD and typically developing peers. Seven databases, CINAHL Plus, EMBASE, ERIC, Medline, Proquest, PsychInfo and PubMed were used to locate published scientific studies matching our inclusion criteria. A total of 28 articles not included in Weigelt et al. met criteria for inclusion into this systematic review. Of these 28 studies, 16 were available and met criteria at the time of the previous review, but were mistakenly excluded; and twelve were recently published. Weigelt et al. found quantitative, but not qualitative, differences in face identification in individuals with ASD. In contrast, the current systematic review found both qualitative and quantitative differences in face identification between individuals with and without ASD. There is a large inconsistency in findings across the eye tracking and neurobiological studies reviewed. Recommendations for future research in face recognition in ASD were discussed.

 16. Biochar strategies as measures for climate protection; Biokohlenstrategien als Massnahmen zum Klimaschutz

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bach, Martin [Giessen Univ. (Germany). Landschaftsoekologie und Ressourcenmanagement; Wilske, Burkhard; Bai, Mo

  2014-07-01

  Biochar is advertised by stakeholders both public and private as an innovative interface in materials stream management which holds potential for added value in the fields of climate protection, energy, agriculture, soil improvement, and waste management. A number of factors must be considered in undertaking a comprehensive assessment and valuation for climate protection purposes of the option of a ''biochar strategy'', meaning carbon sequestration by biomass carbonisation (pyrolysis, HTC): biochar production and uptake capacities, energy and carbon balance, product stability, impact on soil functions and yield effects and, not least, economic aspects. This article addresses the more important of these factors.

 17. Voersystemen voor drachtige zeugen in groepshuisvesting

  NARCIS (Netherlands)

  Hoofs, A.I.J.; Mheen, van der H.

  2003-01-01

  Welk voersysteem moet u kiezen als u zeugen in groepen gaat huisvesten? Dit is een vraag die menig varkenshouder bezighoudt. Het voerstation, de voerligbox met binnenuitloop en het biofixsysteem zijn bekende systemen. Hierover is redelijk veel informatie aanwezig. Er zijn echter ook systemen op de m

 18. Mobieltjes en smartphones rijp voor surveys

  NARCIS (Netherlands)

  de Leeuw, Edith

  2014-01-01

  Keek een voorbijganger 10 jaar geleden verheugd achterom bij het horen van een vrolijk ‘hallo’, omdat hij een voorbijkomende vriend vermoedde, nu kijkt zelfs een hoogst bejaarde grijsaard niet meer op of om van een mobieltje. We zijn gewend aan fietsers die ons al pratend voorbijracen en aan treinen

 19. Op de bres voor solidariteit en risicodeling

  NARCIS (Netherlands)

  J. Tamerus

  2013-01-01

  Het Actuarieel Genootschap bestaat dit jaar 125 jaar en is dus opgericht in 1888. In die periode ontstonden ook de pensioencontracten volgens defined benefit. Ook defined benefit bestaat, zou je dus kunnen zeggen, 125 jaar. Geen reden echter tot een feestje. Hoewel Nederland koploper is als het gaat

 20. Zijn Mars- en maanbodem geschikt voor plantenteelt?

  NARCIS (Netherlands)

  Wamelink, G.W.W.; Frissel, J.Y.; Krijnen, W.H.J.; Verwoert, M.; Goedhart, P.W.

  2014-01-01

  Als ruimtereizigers in de toekomst langere tijd op de maan en op Mars willen verblijven, dan zullen ze daar voedsel moeten gaan verbouwen. Maar kan dat wel? Is plantengroei mogelijk op bodems van die hemellichamen? Om dat te onderzoeken hebben we een experiment opgezet met kunstmatige Mars- en maanb

 1. Draft of the EU regulation for the infrastructure for alternate fuels. Impact assessment for the Netherlands; Concept EU Richtlijn Uitrol Infrastructuur voor Alternatieve Brandstoffen. Impact Assessment voor NL

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Weeda, M. [ECN Beleidsstudies, Petten (Netherlands)

  2013-08-15

  On 24 January 2013, the European Commission approved a proposal for a directive on the rollout of infrastructure for alternative fuels for transport. The directive mostly covers the charging infrastructure for electric vehicles; CNG, LNG and hydrogen refuelling stations for road traffic, and LNG bunker facilities for shipping. On assignment of the Dutch Ministry of Infrastructure and the Environment, ECN conducted an impact assessment of the proposal for the directive for the Dutch situation. The overall conclusion is that the estimates for the Netherlands in the framework of the directive with regard to the required infrastructure for alternative fuels and the investment amount reasonably concur with the government's objectives and the expectations of market parties. Given all uncertainties about numbers and exact costs, the conclusion is drawn that, until the end of 2020, an amount of about Meuro 400 will be needed for investments in the infrastructure for alternative fuels. However, this covers only a part of the investments related to the directive. To realise the objectives, applications for alternative fuels will need to be stimulated and the financial gap in exploiting infrastructures also needs to be financed. As it is difficult to determine beforehand which costs are involved, it is important to maintain flexibility in objectives for volume and realisation pace of the infrastructure for alternative fuels. In this respect, a result obligation to realise a certain volume of infrastructure before a set date, as envisaged by the directive, is not beneficial [Dutch] Op 24 januari 2013 heeft de Europese Commissie een voorstel voor een richtlijn goedgekeurd betreffende de uitrol van infrastructuur voor alternatieve brandstoffen voor transport. De richtlijn heeft vooral betrekking op oplaadinfrastructuur voor elektrische auto's; CNG, LNG en waterstoftankstations voor wegverkeer, en LNG bunkerfaciliteiten voor de scheepvaart. ECN heeft in opdracht van het

 2. Acht uitdagingen voor de Nederlandse potplantensector, FloriLog-regie: Fact-finding en SWOT-analyse Auteurs

  NARCIS (Netherlands)

  Splinter, G.M.; Knijff, van der A.; Westerman, A.D.

  2006-01-01

  In dit rapport worden acht uitdagingen voor het Nederlandse potplantencluster weergegeven. De uitdagingen zijn tot stand gekomen op basis van verzamelde 'feiten en trends'. De uitdagingen vormen de basis voor een later te formuleren internationaliseringstrategie en bijbehorende agenda voor het Neder

 3. Meetstrategie TIG: opzet en nadere aanbevelingen. Metingen in het kader van het Nationaal Plan voor de Kernongevallenbestrijding

  NARCIS (Netherlands)

  Sonderen JF van; LSO

  1996-01-01

  De door de overheid vastgestelde interventieniveaus voor het nemen van maatregelen vormen het uitgangspunt voor het beschrijven van de noodzakelijke metingen in lucht, water, bodem, voedingsmiddelen en aan personen. Om alle meetinspanningen te coordineren is binnen het Nationaal Plan voor de Ker

 4. Clean up procedure (GPC) voor de GC bepaling van de antioxidanten BHA, BHT en TBHQ in botervet

  NARCIS (Netherlands)

  Slangen, J.; Traag, W.; Kamp, van der H.; Hollman, P.

  1987-01-01

  Voor het opstellen van een normvoorschrift voor de bepaling van de antioxydanten BHA, BHT en TBHQ in botervet worden door werkgroep E43 van de "International Dairy Federation" methoden geëvalueerd. Uitgangspunt voor deze norm is de gaschromatografische bepaling beschreven in ISO 6463-1982. De wens b

 5. Foto's van overleden pasgeboren kinderen voor de ouders als documentatie en als hulpmiddel bij de rouw

  NARCIS (Netherlands)

  Meredith, R; Rodrigues Pereira, R; Schut, H A W; Stroebe, M S

  2006-01-01

  The death of a newborn infant is an extremely emotional event for relatives. Many hospitals provide the parents with support, and in some cases a mourning protocol is available. Some hospitals offer parents photographs of infants which have died around birth. The photographs are often taken by a nur

 6. Grenzen voor luchtkwaliteit: Effecten van discontinue blootstelling aan etheen en stikstofoxiden op paprika

  NARCIS (Netherlands)

  Dijk, van C.J.; Meinen, E.; Dueck, T.A.

  2011-01-01

  Het doseren van rookgassen met CO2 in de glastuinbouw kan grote gevolgen hebben voor het rendement van de bedrijven. Concentraties van toxische componenten kunnen sterk fluctueren in de tijd en komen zelden tot nooit alleen voor. Om het effect van deze typen blootstellingen in te kunnen schatten zij

 7. Evaluatie van dataviewers voor ruimtelijke (GIS) en niet-ruimtelijke data

  NARCIS (Netherlands)

  Kragt FJ; Dagelet CJ; van den Berg J; Lips F; van der Maas CWM; van Oorschot M; Evers HW; Dekkers ALM; LWD

  1998-01-01

  In sector 5 Milieuonderzoek van het RIVM bestaat een algemene behoefte aan tools, die de toegankelijkheid van vaak centraal opgeslagen ruimtelijke (ARC/INFO) en niet-ruimtelijke gegevens (INGRES) voor informatici en niet-informatici vergroten. Dit rapport beschrijft de evaluatie van tools voor het

 8. Gezonde uiers goed voor koe en portemonnee : Henk Hogeveen: 'kosten mastitis verdubbelen in post-quotumtijdperk'

  NARCIS (Netherlands)

  Versteeg, D.; Hogeveen, H.

  2015-01-01

  Op veel bedrijven is mastitis een onderschatte kostenpost waarbij een bedrijfsspecifieke aanpak op basis van beschikbare data loont. Dit bleek tijdens de masterclass uiergezondheid voor dierenartsen, georganiseerd door Gezondheidsdienst voor Dieren en DeLaval in Steenwijk.

 9. Zoelen van varkens en implicaties voor dierenwelzijn = Wallowing in pigs and its implications for animal welfare

  OpenAIRE

  Bracke, M.B.M.

  2010-01-01

  Overzicht van zoelgedrag van varkens en aanverwante diersoorten, biologische functies, criteria voor een ideaal modderbad en het belang voor dierenwelzijn.Review of wallowing behaviour in pigs and related species, its biological functions, criteria for an ideal mud pool and the importance of wallowing for animal welfare.

 10. Kaderrichtlijn water: strengere spuinormen staan voor de deur (interview met Ellen Beerling)

  OpenAIRE

  Kierkels, T.; Beerling, E.A.M.

  2012-01-01

  Geen teler loost voor de lol. Spui kost geld aan water en meststoffen. Maar het gebeurt wel zeer regelmatig, om problemen op te lossen of voor de zekerheid. Gevolg: veel meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen in de wateren rond kassengebieden. In 2027 moet dat afgelopen zijn, op grond van de Europese Kaderrichtlijn Water. En tot die tijd gaat de spuinorm elke drie jaar omlaag.

 11. Nationale 'good practices' voor de VWA : studie naar drie soortgelijke autoriteiten in Nederland

  NARCIS (Netherlands)

  Wubben, E.F.M.; Hubeek, F.B.

  2005-01-01

  In 2005 is door onderzoekers van Wageningen UR en LNV DK een verkennende studie verricht: drie inspectiediensten - PD, IVW-DL en AFM - zijn verkend voor 'good practices' voor de VWA bij de herziening van het financieringsstelsel dat per 1 januari 2006, behoudens de financiële artikelen, in EU-lidsta

 12. Ontwikkeling methode voor het bepalen van vitamine B6 in levensmiddelen

  NARCIS (Netherlands)

  Binnendijk, R.; Hollman, P.

  1985-01-01

  Twee reversed phase HPLC-systemen voor de scheiding van pyridoxine (PN), pyridoxamine (PM) en pyridoxal (PL) werden onderzocht lolaarbij de invloed van een aantal variabelen in kaart gebracht werd. De voor de analyse van vitamine B6 wenselijk geachte hydrolyse van de fosfaatesters werd onderzocht me

 13. Kaderrichtlijn water: strengere spuinormen staan voor de deur (interview met Ellen Beerling)

  NARCIS (Netherlands)

  Kierkels, T.; Beerling, E.A.M.

  2012-01-01

  Geen teler loost voor de lol. Spui kost geld aan water en meststoffen. Maar het gebeurt wel zeer regelmatig, om problemen op te lossen of voor de zekerheid. Gevolg: veel meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen in de wateren rond kassengebieden. In 2027 moet dat afgelopen zijn, op grond van de Europ

 14. Memoria e ripetizione come strategie argomentative nelle testimonianze di Galileo Galilei al Santo Offizio

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Patrizia Collina Bastianetto

  2011-10-01

  Full Text Available Resumo: O presente trabalho pretende focalizar o percurso discursivo dos depoimentos do astrônomo italiano Galileu Galilei, no julgamento a que foi submetido em Roma, pela Inquisição, em 1633. Visa-se apresentar e analisar alguns dos recursos retóricos e argumentativos adotados em seus depoimentos com a finalidade de defender-se da acusação de heresia.Palavras-chave: Galileu Galilei; argumentação; memória; repetição.Abstract: Le riflessioni che seguono riprendono il percorso discorsivo dell’astronomo Galileo Galilei durante il processo a cui fu sottoposto dall’Inquisizione nel 1633. Presentiamo e analizziamo alcune strategie argomentative adottate dallo scienziato nelle sue testimonianze per difendersi dall’accusa di sospetto di eresia.Parole chiave: Galileo Galilei; argomentazione; memoria; ripetizione.Keywords: Galileo Galilei; argumentation; memory; repetition.

 15. Vijf slogans voor het nieuwe engagement

  OpenAIRE

  Vintges, K.

  2004-01-01

  Het oude engagement is dood, leve het nieuwe engagement!' Sociaal en politiek filosofe Karen Vintges betreurt het bepaald niet dat het oude en ideologische engagement verdwenen is. Want ze ziet dat zich een nieuw engagement heeft uitgekristalliseerd dat niet meer uitgaat van een blauwdruk over de ideale samenleving, maar op kleine schaal probeert de wereld te verbeteren. Bijvoorbeeld door 'zoiets simpels als het uitlenen van een sofi-nummer aan een asielzoeker.'

 16. Batteries for energy storage. Examples, strategies, solutions; Batterien als Energiespeicher. Beispiele, Strategien, Loesungen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Fahlbusch, Eckhard (ed.)

  2015-07-01

  This book presents the variety of battery technologies and describes their mobile and stationary applications and uses. The major social project of the energy transition requires a holistic approach that takes into account especially the issues of energy saving and efficiency in addition to the power generation and distribution from renewable resources. In addition, the book provides an outlook on the further development possibilities of battery technology and battery applications. Improved battery technology is an important factor to help electromobility and stationary applications of batteries as distributed energy storage breakthrough. Not least, the importance and the need for the recycling of batteries and the variety of battery technologies are presented that have the greatest importance in terms of resource conservation and resource security. [German] Dieses Buch stellt die Vielfalt der Batterietechnologien vor und beschreibt ihre mobilen und stationaeren Anwendungs- und Einsatzmoeglichkeiten. Das gesellschaftliche Grossprojekt der Energiewende bedarf einer ganzheitlichen Betrachtung, die neben der Energiegewinnung und -verteilung aus Erneuerbaren Ressourcen besonders Fragen der Energiespeicherung und -effizienz beruecksichtigt. Daneben bietet das Buch einen Ausblick auf die weiteren Entwicklungsmoeglichkeiten der Batterietechnologien und Batterieanwendungen. Eine verbesserte Batterietechnik ist ein wichtiger Faktor, um der Elektromobilitaet und der stationaeren Anwendung von Batterien als dezentrale Energiespeicher zum Durchbruch zu verhelfen. Nicht zuletzt werden die Bedeutung und die Notwendigkeit des Recyclings von Batterien und der Vielfalt von Batterietechnologien dargestellt, die im Hinblick auf die Ressourcenschonung und die Ressourcensicherheit groesste Bedeutung haben.

 17. Switching slips. Building blocks for a robust environmental policy for the 21st century; Wissels omzetten. Bouwstenen voor een robuust milieubeleid voor de 21e eeuw

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Hoogervorst, N.; Hajer, M.; Dietz, F.; Timmerhuis, J.; Kruitwagen, S.

  2013-06-15

  With this 'signal report', PBL (Netherlands Environmental Assessment Agency) offers building blocks for a robust environmental policy for the twentyfirst century, such as changes in consumer behavior, new coalitions of interests and stakeholders, and the establishment of an investment fund for eco-innovation. Which track does the Netherlands want to follow? With this essay, PBL is calling for a broad public debate on this issue [Dutch] In dit signalenrapport reikt het PBL (Planbureau voor de Leefomgeving) bouwstenen aan voor een robuust milieubeleid voor de eenentwintigste eeuw, zoals gedragsverandering van consumenten, nieuwe coalities van belangen en betrokkenen, en de oprichting van een investeringsfonds voor eco-innovatie. Welk spoor wil Nederland bewandelen? Met dit essay roept het PBL op tot een breed maatschappelijk debat over deze vraag.

 18. Adaptive temperature boundary values. New demands for the indoor temperature; Adaptieve temperatuurgrenswaarden. Nieuwe eisen voor de binnentemperatuur

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Van Weele, A.M. [ISSO, Rotterdam (Netherlands)

  2004-08-01

  The Fanger model to assess the indoor climate is appropriate in case the indoor climate is determined by installations. In case the indoor climate is determined by weather conditions and users a model with psychological adaptation is more suitable. A brief overview is given of the contents of a new ISSO (Dutch Building Services Research Institute) publication (no. 74) in which this method, based on the indicator Adaptive Boundary Values (ATG, abbreviated in Dutch), is presented and discussed. [Dutch] Het Fangermodel voor de beoordeling van het binnenklimaat is vooral geschikt als het binnenklimaat door installaties wordt bepaald. Als het binnenklimaat meer door de weersomstandigheden en de gebruiker wordt bepaald, is een model met psychologische adaptie geschikter. Recent is de ISSO-publicatie no. 74 verschenen, waarin deze methode, op basis van een nieuwe indicator (ATG of adaptieve temperaturgrenswaarden), wordt gepresenteerd.

 19. Kansen voor Big data – WPA Vertrouwen

  OpenAIRE

  Broek, T.A. van den; Roosendaal, A.P.C.; Veenstra, A.F.E. van; Nunen, A.M. van

  2014-01-01

  Big data is expected to become a driver for economic growth, but this can only be achieved when services based on (big) data are accepted by citizens and consumers. In a recent policy brief, the Cabinet Office mentions trust as one of the three pillars (the others being transparency and control) for ePrivacy. As such, it is a requirement for realizing economic value of services based on (personal) data. Businesses play a role in guaranteeing data security and privacy of data subjects, but als...

 20. Experience 2030. Four scenarios for the energy sector; Beleef 2030. 4 toekomstscenario's voor de energiewereld

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Aarts, P.; Breunesse, L.; Duijm, K.; Van Empel, F.; Van Erp, J.; Van Huffelen, A.; Veenstra, J.; Visser, H.; Sicking, C.; Bloemendaal, R. (eds.)

  2003-07-01

  In four days several experts in the field of energy participated in a brainstorm session to discuss the future and the consequences for our energy supply and demand, energy sources and technology. In this book four scenarios are presented: (1) Voluntary Simplicity, characterized by austerity and solidarity; (2) Hyper Individualism, characterized by competitive activities for as much prosperity as possible; (3) Haves and Have-nots, based on geopolitical instability and a strong technological development, resulting even beyond a wider gap between rich and poor; and (4) Tribal Society, dominated by fear, distrust and less prosperity. [Dutch] In 4 dagen is hebben energie-experts deelgenomen aan een 'brainstorm' sessie om te discussieren over de toekomst en de gevolgen daarvan voor de energievoorziening, vraag naar energie, energiebronnen en energietechnologieen. In dit boek worden 4 scenario's gepresenteerd: (1) Vrijwillige Eenvoud, gekarakteriseerd door geopolitieke stabiliteit en een geremde technologische ontwikkeling waarin mensen kiezen voor soberheid en solidariteit; (2) Hyper Individualisme, waarin individuen met eigen bedrijfjes en veel technische mogelijkheden wedijveren om een zo groot mogelijk deel van de welvaart; (3) Haves en Have-nots, waarin geopolitieke instabiliteit en een sterke technologische ontwikkeling leiden tot een tweedeling in de samenleving die verder gaat dan alleen maar een kloof tussen arm en rijk; and (4) Tribal Society, een grimmig scenario, dat wordt gedomineerd door angst, wantrouwen en een slinkende welvaart, als gevolg van een lage technologische ontwikkeling en geopolitieke instabiliteit.

 1. Offshore wind options for 2013; Offshore wind kansen voor 2013

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Van der Meij-Kranendonk, J.

  2012-11-15

  In the USA researchers and companies are busy to the make knowledge and experiences gained elsewhere in the world suitable for the American market and to increase new knowledge in their own country. A brief overview is given of the activities in the US with regard to offshore wind energy [Dutch] Amerikaanse onderzoekers en bedrijven zijn druk bezig om de kennis en ervaring die opgedaan is elders in de wereld geschikt te maken voor de Amerikaanse markt en om nieuwe kennis op te doen in eigen land.

 2. Het Zevengebergte als supergroeve. Drachenfels, Stenzelberger, Wolkenburger en basalt

  NARCIS (Netherlands)

  Nijland, T.G.

  2015-01-01

  Vanuit Nederlands perspectief kan het Zevengebergte aan de Rijn tegenover Bonn als één grote groeve worden beschouwd. In de middeleeuwen leverde het gebied de bekende Drachenfels trachiet. In de 19e eeuw stichten Nederlanders de Basalt AG in Linz om aan de grote vraag naar basalt voor waterbouwkundi

 3. UAV's als vliegend knooppunt in het militaire C2 netwerk

  NARCIS (Netherlands)

  Veen, E.M. van der

  2003-01-01

  Gedurende de laatste jaren zijn UAVs doorgebroken in toepassing, media en wetenschap. Deze doorbraak is vooral tot stand gebracht door de breed uitgemeten inzet van militaire UAVs in recente militaire operaties. Hierbij betrof het zowel de inzet van UAVs voor verkenning, als de incidentele inzet van

 4. Schone Handen: als de ene hand de andere wast

  NARCIS (Netherlands)

  C.H.J. van Eijck (Casper)

  2010-01-01

  textabstractRede, in verkorte vorm uitgesproken ter gelegenheid van het aanvaarden van het ambt van bijzonder hoogleraar met als leeropdracht Chirurgie met specifieke aandacht voor het pancreas, aan het Erasmus MC, faculteit van de Erasmus Universiteit Rotterdam op 25 juni 2010

 5. Base rate for the category extended lifetime thermal conversion of biomass (supplementary advise SDE+ 2014)renewable energy support scheme); Basisbedrag voor de categorie verlengde levensduur thermische conversie van biomassa (aanvullend advies SDE+ 2014)

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Plomp, A.J. [ECN Beleidsstudies, Petten (Netherlands); Wassenaar, J.A.; Jans, G. [DNV KEMA, Arnhem (Netherlands)

  2013-10-15

  This memo supplements the final advice for the base rates 2014. On request of the Dutch Ministry of Economic Affairs the advice in this memo concerns the base rate for the title category: extended lifetime for thermal conversion of biomass, combined generation [Dutch] Deze notitie vormt een aanvulling op het eindadvies voor de basisbedragen 2014. Op verzoek van het ministerie van Economische Zaken wordt in deze notitie geadviseerd over het basisbedrag voor de categorie 'verlengde levensduur thermische conversie van biomassa, gecombineerde opwekking'. Ten opzichte van eerdere jaren is in dit advies sprake van een gewijzigde referentie-installatie, waardoor het advies van toepassing is op installaties die onder de huidige MEP-regeling vallen en als brandstof gebruik maken van B-hout. Deze notitie is tot stand gekomen na besloten marktconsultatie, waarbij vier beheerders van relevante BEC-installaties zijn geconsulteerd. Het geadviseerde basisbedrag voor warmte en elektriciteit bij gecombineerde opwekking uit verlengde levensduur thermische conversie van biomassa is 18,1 euro/GJ. Voor nadere informatie over de SDE-regeling van 2014 inclusief het 'Eindadvies basisbedragen SDE+ 2014' zie onderstaande link.

 6. Een 'derde weg' voor de sociaalculturele professies

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marcel Spierts

  2005-03-01

  Full Text Available Being an ‘open profession’, social-cultural work has had difficulty in finding its way in the process of professionalization. In this article, Marcel Spierts tries to come up with a strategy to enhance this process. He refuses to accept the idea that socialcultural work is only a ‘semi-profession’, i.e. a profession that is not yet full-grown. Nor does he embrace the option of taking classical professions like doctor and lawyer as a model. In stead, Spierts holds a plea or a ‘third way’-strategy to enhance the professionality and position of social-cultural workers. In his view, empowerment of the profession can best be obtained by combining the idea of a Reflective Practioner with that of Communities of Practice. By bringing in individually obtained knowledge into an environment in which knowledge is shared, this knowledge can be made productive both for the profession and the organisation. Particularly when experiences from within are complemented with knowledge from outside, and when evidence-based practice and practice-based evidence are being mutually related.

 7. Hartbewaking in de pre-hospitale fase : onderzoek naar de activiteiten van de ambulanceverpleegkundigen van de G. G. en G.D. Rotterdam voor en tijdens het vervoer van patiënten met een vermoedelijk acuut ischaemisch hartlijden

  NARCIS (Netherlands)

  H.N. Hart

  1978-01-01

  textabstractHet feit, dat 50-60% van alle sterfgevallen tengevolge van een acuut myocardinfarct buiten het ziekenhuis plaatsvond, werd voor het eerst door Pantridge et al. (1967, 1971) in Belfast vastgelegd. Op grond daarvan veranderden zij enkele ambulances in rijdende coronary care units en noemde

 8. Een oplettend medicijndoosje voor diabetes type 2 patiënten: een onderzoek naar de effecten van Real-Time Medication Monitoring.

  OpenAIRE

  Vervloet, M.; Santen-Reestman, J.; Vlijmen, B. van; Bouvy, M.; Bakker, D.; Aarlen, M. van; Van Dijk, L.

  2010-01-01

  Een oplettend medicijndoosje vergroot de therapietrouw van patiënten. Patiënten die een herinnerings-sms’je krijgen als ze hun medicijnen vergeten, nemen 16% meer van hun medicijnen dan patiënten uit de controlegroep. Niet iedere patiënt slikt trouw de pillen die de arts hem voorschrijft. Gemiddeld ligt de therapietrouw van patiënten tussen de 40 en 70%, zo is bekend uit eerder onderzoek van het NIVEL (Nederlands Instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg). Terwijl beter medicijngebruik ...

 9. Location Transparency and Transactions as First-Class Concepts in Object-Oriented Programming Languages (Locatie onafhankelijkheid en transacties als volwaardige concepten in objectgerichte programmeertalen)

  OpenAIRE

  Boydens, Jeroen

  2008-01-01

  Software systemen worden alsmaar complexer. Het gevolg hiervan is dat de totale ontwikkelingstijd voor deze programma's toeneemt. Een manier om dit ontwikkelingsproces te versnellen is door het toevoegen van hoog niveau concepten. Deze worden geïntroduceerd als hoog niveau oplossingen die de complexe architecturen voor het correct gebruik van laag niveau constructies verbergen. Hierdoor is de ontwikkelaar in staat om op een heldere en eenduidige manier om te gaan met deze constructies.In het ...

 10. Urban distribution by electric transport. A guide for municipalities. 2013; Stedelijke distributie met elektrisch vervoer. Een gids voor gemeenten. 2013

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2013-10-15

  This guide provides practical tools for municipalities in the Netherlands to develop and implement policies for urban distribution by electric transport (a.k.a. e-distribution). The guide highlights the different roles that municipalities can play to promote electric mobility. The guide also describes the policies and measures that fit these roles. Further, practical experiences and examples give a clear picture of present activities of municipalities and entrepreneurs in this field [Dutch] Deze gids biedt gemeenten praktische handvatten om beleid te ontwikkelen en uit te voeren voor stedelijke distributie met elektrisch vervoer (e-distributie). De gids belicht de verschillende rollen die gemeenten kunnen vervullen om elektrisch vervoer te bevorderen. Ook beschrijft de gids de beleidskeuzen en maatregelen die bij deze rollen passen. Verder geven praktijkervaringen en voorbeelden een duidelijk beeld van wat gemeenten en ondernemers doen die al op dit terrein actief zijn.

 11. Gestandaardiseerde berekeningsmethode voor dierlijke mest en mineralen : standaardcijfers 1990-2008

  NARCIS (Netherlands)

  Bruggen, van C.; Bode, de M.J.C.; Evers, A.G.; Hoek, van der K.W.; Luesink, H.H.; Schijndel, van M.W.

  2010-01-01

  Vanaf het begin van de jaren negentig stelt de Werkgroep Uniformering berekening Mesten mineralencijfers (WUM) jaarlijks standaardfactoren vast voor de mestproductie en mineralenuitscheiding per diercategorie. Dit rapport geeft een overzicht van de rekenmethodiek en de uitgangspunten die door de wer

 12. Mogelijkheden voor snelle kwantitatieve analyse van cadmium in kunststoffen met golflengte-dispersieve rontgenfluorescentiespectrometrie

  NARCIS (Netherlands)

  van de Beek ACW; Ritsema R; van de Wiel HJ; LAC

  1995-01-01

  Voor adequate handhaving van het Cadmiumbesluit Wet milieugevaarlijke stoffen blijkt een snelle bepaling van het cadmiumgehalte in kunststof noodzakelijk. De aangewezen technieken zijn erg tijdrovend. Golflengte-dispersieve rontgenfluorescentie-spectrometrie (WD-XRF) is een geschikte techniek om h

 13. De rol en de betekenis van TNO voor de biotechnologie in Nederland

  OpenAIRE

  Jong, W.A. de

  1982-01-01

  Bericht voor de persbijeenkomst op maandag 26 april 1982 in het kader van de 'toekomstige biotechnologie-activiteiten van TNO'. Prof de jong was voorzitter van de Raad van bestuur TNO. Met afzonderlijk organogram organisatiestructuur 1982.

 14. Benutting van outline tools voor het schrijven en leren van leerlingen

  NARCIS (Netherlands)

  De Smet, Milou; Brand-Gruwel, Saskia; Broekkamp, Hein; Kirschner, Paul A.

  2011-01-01

  De Smet, M. J. R., Brand-Gruwel, S., Broekkamp, H., & Kirschner, P. A. (2011, april). Benutting van outline tools voor het schrijven en leren van leerlingen. Presentatie tijdens Kennisnet Vlootschouw Opbrengsten van ICT in het onderwijs, Utrecht, The Netherlands.

 15. Factsheet Cosmetica. Ten behoeve van de schatting van de risico's voor de consument

  NARCIS (Netherlands)

  Bremmer HJ; Prud' homme de Lodder LCH; Veen MP van; SIR

  2003-01-01

  Om de bloostelling aan stoffen uit consumentenproducten en de opname daarvan door de mens te kunnen schatten en beoordelen zijn wiskundige modellen beschikbaar. Het grote aantal consumentenproducten verhindert dat voor elk afzonderlijk product bloostellingsmodellen en parameterwaarden vastgestel

 16. Vervanging dierlijke eiwitten bittere noodzaak : Profetas ontwikkelt technieken en kennis voor vleesvervangers

  NARCIS (Netherlands)

  Vereijken, J.M.

  2003-01-01

  Het onderzoeksprogramma Profetas dat staat voor Protein Foods, Environment, Technology and Society, bestudeert de mogelijkheden om de consumptie van dierlijke eiwitten of vleeseiwitten terug te dringen door milieuvriendelijke plantaardige eiwitten

 17. Beschrijving van een verdampings-condensatie aerosol generator voor de produktie van submicron aerosol

  NARCIS (Netherlands)

  Feijt; A.*; Meulen; A.van der

  1985-01-01

  Dit rapport is een handleiding voor een bedrijfszeker, routinematig gebruik van een zgn. Evaporation-Condensation aerosol Conditioner. Met deze aerosol generatie apparatuur kunnen op stabiele, reproduceerbare manier zeer hoge concentraties (tot 1 miljoen deeltjes per cc) monodispers submicron ae

 18. Het spel en de knikkers: Kwaliteit van ondersteuningsplannen voor mensen met een verstandelijke beperking

  OpenAIRE

  Schippers, Alice Petra

  2003-01-01

  Sinds een tiental jaren werkt men in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking met ondersteuningsplannen. In de praktijk bleek behoefte te bestaan aan een instrument om de kwaliteit van ondersteuningsplannen te beoordelen. De programmacommissie Kwaliteit van Zorg Onderzoek van de Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) wilde in deze leemte voorzien en heeft een onderzoek gesubsidieerd dat tot doel had een bruikbaar instrument te construeren ter beoordeling van...

 19. EMDR voor trauma- en stressorgerelateerde klachten bij patiënten met een verstandelijke beperking

  OpenAIRE

  Mevissen, L.; Didden, H.C.M.; de Jongh, A

  2016-01-01

  Behalve hulpverleners uit de zorg voor verstandelijk gehandicapten (VG) krijgen ook professionals in bijvoorbeeld de ggz, de forensische zorg, de verslavingszorg en de zorg voor dak- en thuislozen steeds vaker te maken met mensen die een verstandelijke beperking hebben. Het is bekend dat een verstandelijke beperking (VB) samengaat met een verhoogd risico op blootstelling aan potentieel traumatische gebeurtenissen en andere, op het eerste gezicht minder ingrijpende, negatieve ervaringen. In di...

 20. Kansen voor beschermde tuinbouw in Saoedi-Arabie en de Verenigde Arabische Emiraten

  OpenAIRE

  Wijnands, J.H.M.; Maaswinkel, R.H.M.

  2007-01-01

  Beschermde tuinbouw heeft potentie in de Golfstaten. De overheden streven naar diversificatie van de economie om in de toekomst minder afhankelijk van olie-inkomsten te zijn. De huidige situatie van de keten van beschermde teelten wordt geanalyseerd met Porters diamant. Ontwikkelingsstrategieën voor Saoedi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten zijn aangeven. Vanuit de perspectieven zijn samenwerkingsmogelijkheden voor Nederland afgeleid.

 1. Schatgraven in 'de mijnen van het Oosten'. Europa's eerste tijdschrift voor oriëntaalse studies

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Peter Rietbergen

  1999-06-01

  Full Text Available Tussen 1809 en 1818 verscheen Fundgruben des Orients. Dit eerste Europese tijdschrift voor oriëntaalse studies was een spreekbuis voor liefhebbers van de cultuur van het Oosten. De redactie wilde de nadruk leggen op het Nabije Oosten. De groeiende koloniale invloed van Engeland in Azië, met name in India, weerspiegelde zich echter ook in de kolommen van het tijdschrift. Een politiek gevoelig artikel maakte waarschijnlijk een einde aan het blad.

 2. Vaktherapie in de justitiële jeugdinrichtingen en de gesloten jeugdzorg: kaderdocument voor alle vaktherapeuten

  OpenAIRE

  Helmich, Marja; Braak, Joost van den; Smeijsters, Henk; Wekken, van der, J.W.; Reumers, Heinz

  2010-01-01

  Vaktherapie werkt aan tekorten/problemen met betrekking tot vier kerngebieden:zelfbeeld, emoties, cognitie en interactie. De vaktherapie richt zich op het opheffen of verminderen van tekorten met betrekking tot dynamisch criminogene factoren, anders gezegd: op risicofactoren uit de SAVRY (12‐18 jarigen) die een relatie hebben met de vier kerngebieden: voor het kerngebied zelfbeeld betreft dit de risicofactoren omgang met delinquente leeftijdsgenoten en negatieve opvattingen; voor het kern...

 3. Trading for a better environment. Feasibility of CO2 emission trade in the Netherlands; Handelen voor een beter milieu. Haalbaarheid van CO2-emissiehandel in Nederland

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kolk, J. van der; Harmsen, H

  2002-01-01

  July 1, 2000, the Committee CO2 trade was initiated by the Dutch Minister of Housing, Spatial Planning and the Environment (VROM) to investigate the desirability and feasibility of a national system for the trade of CO2 emission. Other greenhouse gases than carbon dioxide are not taken into account. [Dutch] In Nederland bestaat belangstelling voor de inzet van emissiehandel als instrument om de emissie van broeikasgassen te reduceren. De Minister van VROM heeft daarom op 1 juli 2000 de Commissie CO2-handel ingesteld, met als opdracht de wenselijkheid en haalbaarheid van een nationaal systeem voor CO2-emissiehandel te onderzoeken. Andere broeikasgassen dan CO2 blijven in dit verband buiten beschouwing. De opdracht van de Commissie maakt deel uit van het zogenoemde vernieuwingspakket in de Uitvoeringsnota Klimaatbeleid deel 1. De Commissie heeft ervaren dat het ontwerpen en beoordelen van een nationaal systeem voor emissiehandel vele facetten heeft, variearend van milieueffectiviteit, economische en technische aspecten tot allerlei juridische, fiscale en uitvoeringskwesties. De inzet van het ontwerpproces was een systeem te ontwikkelen dat - binnen de beperkingen van een betrekkelijk klein land - aantrekkelijk is uit milieu- en uit economisch oogpunt. Het resultaat van dit ontwerpproces is neergelegd in hoofdstuk 3, dat de kern vormt van dit rapport. Allereerst echter, wordt in hoofdstuk 2 de achtergrond geschetst waardoor de opdracht van de Commissie CO2-handel is geienspireerd. In hoofdstuk 4 komt aan de orde hoe dit voorstel zich verhoudt tot de optie om emissiehandel binnen Europa mogelijk te maken. De Europese Commissie heeft op 23 oktober 2001 hiervoor een concept richtlijn gepubliceerd. In hoofdstuk 5 ten slotte toetst de Commissie haar eigen voorstel aan verschillende criteria. 40 refs.

 4. Identiteitskapitaal als werkkapitaal van sociale stijgers

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mick Matthys

  2013-02-01

  Uit onderzoek blijkt dat arbeiderskinderen met een universitaire opleiding vaak langdurig kampen met beperkingen in “well-being”, met name vanwege ervaren uitsluiting door de nieuwe klasse en vanwege de inadequate verwachtingen waarmee zij de arbeidsmarkt betreden. Zij krijgen daardoor te maken met professionele identiteitsproblemen, maar de onderlinge verschillen zijn groot. In dit artikel staat de vraag centraal welke factoren verantwoordelijk zijn voor deze verschillen. Centraal in de exploratie staat de betekenis van identiteitskapitaal (Coté, 1996. Om dit begrip te concretiseren zijn data verkregen uit eerder onderzoek naar sociale stijgers (Matthys, 2010 geanalyseerd. Uit deze analyse zijn drie aspecten van identiteitskapitaal naar voren gekomen als mogelijke theoretische assumptie voor de verklaring van verschillen in de well-being van sociale stijgers: sociaal interactievermogen, cognitieve reflexiviteit en sterke gerichtheid op professioneel vakmanschap. Eén en ander impliceert een theoretisch model waarin de invloed van sociale stijging op well-being wordt gemodereerd door voornoemde drie aspecten van identiteitskapitaal.

 5. Outline of possible climate measures. Local Climate Agenda. CO2 reduction, employment, cost for the government and living expenses; Verkenning mogelijke klimaatmaatregelen. Lokale Klimaatagenda. CO2-reductie, werkgelegenheid, kosten voor de overheid en woonlasten

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Elzenga, H. [Planbureau voor de Leefomgeving PBL, Den Haag (Netherlands); Tigchelaar, C.; Menkveld, M.; Lensink, S. [ECN Beleidsstudies, Petten (Netherlands)

  2013-03-15

  The Environmental Assessment Agency (PBL) and the Energy research Centre of the Netherlands (ECN) estimated the effects of eight policy measures for the year 2020 on renewable energy, energy saving, CO2 reduction, cost to the government, employment and living expenses. The goal was for the Local Climate Agenda to identify several cost-effective policies The Local Climate Agenda is a joint agenda of representatives of local authorities and of the Dutch government [Dutch] Het Planbureau voor de Leefomgeving en het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) hebben de effecten in 2020 geraamd van een achttal beleidsmaatregelen op hernieuwbare energie, energiebesparing, CO2-reductie, kosten voor de overheid, werkgelegenheid en woonlasten. Het doel was om ten behoeve van de Lokale Klimaatagenda 'Werk maken van klimaat' een aantal kosteneffectieve beleidsmaatregelen te identificeren. Deze Klimaatagenda is een gezamenlijke agenda van zowel vertegenwoordigers van decentrale overheden als van het Rijk.

 6. Vergeefse moeite als oordeel van God : een onderzoek naar de 'Wirkungslosigkeitssprüche' in het OudeTestament

  NARCIS (Netherlands)

  Bruin, W.M. (Willem Mijndert) de

  2001-01-01

  In deze studie hebben we getracht een beter beeld te krijgen van een ‘Gattung’ die voor het eerst als zodanig werd onderscheiden door D.R. Hillers in zijn werk ‘Treaty curses and the Old Testament prophets’ en die door hem werd aangeduid als ‘futility curses’. Om het genre, dat tot nu toe weinig spe

 7. EN MORGEN GEZOND WEER OP. Een institutioneel onderzoek naar het takenpakket en de handelingen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiene, 1940-1995

  NARCIS (Netherlands)

  Broos IECM; Slagter S; Erich HE; BDA; PIVOT/Rijksarchiefdienst

  1996-01-01

  Een institutioneel onderzoek wordt beschreven naar het voormalige Rijksinstituut voor Volksgezondheid (RIV) en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiene (RIVM) in de periode 1940-1995. De methode van het institutioneel onderzoek, ontwikkeld door de Projectgroep Invoering Verkorting O

 8. Pilot-onderzoek voor het Pienter-project: Seroprevalenties voor bof, mazelen, rubella, kinkhoest, Toxoplasma gondii, Toxocara, T. spiralis en hepatitis A

  NARCIS (Netherlands)

  de Melker HE; van der Peet TE; Berbers WAM; van den Akker R; van Knapen F; Schellekens JFP; Conyn-van Spaendonck MAE; CIE; LVO; VIR; LPM; LBA

  1995-01-01

  Inleiding: Serosurveillance - onderzoek naar de aanwezigheid van specifieke antistoffen in de populatie - kan een belangrijke bijdrage leveren aan het inzicht in het voorkomen van infectieziekten. Met name ter bewaking van de immuniteit van de bevolking voor ziekten waartegen in het kader van het R

 9. Geschiktheid biologische aardappelrassen voor biofrites en biochips : verkenning naar eisen en de mogelijkheden van de huidige biologische aardappelrassen voor biofrites en biochips

  NARCIS (Netherlands)

  Wijk, van C.A.P.; Bus, C.B.

  2011-01-01

  Uit bakproeven met biologische aardappelrassen blijkt dat een aantal rassen met een hoog niveau van Phytophthora-resistentie, perspectief biedt voor goede frites- en chipbereiding. Hoewel de bakkwaliteit van deze rassen standaard minder optimaal was dan van het ras Phytophthora-gevoelige hoofdras Ag

 10. Nieuwe technieken voor het meten van de verteerbaarheid van grondstoffen en mengvoeders voor varkens : in vitro methoden, de in vitro automaat = New techniques to measure the digestibility of feedstuffs and diets for pigs : in vitro methods, the in vitro automate

  NARCIS (Netherlands)

  Meer, van der J.M.; Schraa, R.

  1989-01-01

  Voor de waardering van varkensvoeders, grondstoffen en mengvoeders is een in-vitro-methode ontwikkeld, die de in vivo schijnbare organische stofverteerbaarheid voorspelt. De methode is gebaseerd op een aantal opeenvolgende incubaties bij 40 graden Celsius met "handels" verteringsenzymen. Voor deze m

 11. Building with green and glass. Innovations in the horticulture for living and working; Bouwen met groen en glas. Innovaties uit de glastuinbouw voor wonen en werken

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bergs, J.; Ter Haar, H.; Huisman, S.; Kristinsson, J.; Kruseman, I.; Oei, P.

  2007-07-01

  New technologies and insights from greenhouses, space technology and psychology are used for innovative applications in the building sector. Use is made of daylight, solar heat and vegetation. Architects can thus realize a clean, healthy and comfortable indoor climate in houses, school buildings, offices, health care centers, and also reduce the consumption of energy for cooling and heating. In particular attention is paid to the use of glass. [Dutch] Glastuinbouw, ruimtevaart en psychologie. Drie boeiende vakgebieden die op het eerste gezicht weinig met elkaar te maken hebben. Bouwen met groen en glas bewijst het tegendeel door gebruik te maken van nieuwe technieken en inzichten uit deze vakgebieden. Het concept maakt optimaal gebruik van daglicht, zonnewarmte en de weldaad van groen. Het toont de vele mogelijkheden die architecten met groen en glas kunnen aanboren. Waarom zou een architect dat doen? Omdat Bouwen met groen en glas de kern raakt van een uiterst actueel en tevens tijdloos thema: een schoon, gezond en prettig binnenklimaat in woningen, scholen, kantoren en zorginstellingen, gecombineerd met een substantieel lager energieverbruik voor koelen en verwarmen. Nieuwe technieken uit de glastuinbouw bieden nieuwe oplossingen. Bijvoorbeeld, in de zomer warmte oogsten en opslaan om die in de winter weer aan te boren. Veel glas stimuleert ook de toepassing van groen. Planten zijn meer dan versiering. Ze reinigen de lucht, zorgen voor bevochtiging en bieden mensen aangename omstandigheden om in te leren en te werken. Bouwen met groen en glas pleit dan ook voor gebouwen met een eigen ecosysteem, met planten als integraal onderdeel van het gebouw en de technische installaties.

 12. Passive mechanisms for damping of blade swing vibrations; Passieve mechanismen voor demping van bladzwaaitrillingen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Van Engelen, T.G.; Corten, G.P. [ECN Wind Energy, Petten (Netherlands)

  2003-12-01

  The operation and performance of two systems to damp swing vibrations (a radial damper and a tangential damper) for stall turbines are compared by means of a parameter study. Attention is paid to the sensitivity of those dampers for mass variations, eigenfrequency and degree of damping of the damper system. [Dutch] Zwaaitrillingen vormen een ernstig probleem voor stall turbines en kunnen onder bepaalde condities ook bij bladhoek geregelde turbines naar vaanstand optreden. De demping van deze trillingen kan worden verhoogd met een radiaal georienteerd massa-veer-systeem. De werking berust op het Coriolis-effect. Het voordeel van zo'n radiaaldemper ten opzichte van reeds bestaande tangentiaaldempers is de veel grotere beschikbare ruimte voor montage in het blad. De werking van deze twee dempersystemen is vergeleken via een parameterstudie. Hierin is de gevoeligheid uitgezocht voor variaties in de massa, eigenfrequentie en dempingsgraad van het dempersysteem. De demperwerking is beoordeeld op grond van de bereikte effectieve dempingsgraad en de uitwijkingsgevoeligheid van de dempermassa. Het blijkt dat de tangentiaaldemper veel minder gevoelig is voor parameteronzekerheden en bovendien een veel sterker dempende werking heeft. Door de vereiste zeer nauwkeurige afstemming van de dimensonering van de radiaaldemper op de bladeigenschappen wordt verdere ontwikkeling niet zinvol geacht, mede omdat ook de dempende werking beperkt is. De gevoeligheidsanalyse van de tangentiaaldemper voor de diverse parametervariaties draagt bij tot verhoging van het inzicht dat vereist is om deze succesvol toe te passen.

 13. Inventarisatie van voorkomende nevenactiviteiten en overige verstoringen (R6) : Advies voor vervolgonderzoek 2006-2008 Seizoen 2005-2006

  NARCIS (Netherlands)

  Jansman, H.A.H.; Oord, J.G.; Bommel, van F.P.J.

  2006-01-01

  In het Beleidskader Faunabeheer wordt beoogd rustgebieden voor ganzen en Smienten te creëren in de zogenaamde foerageergebieden. De vraag is in hoeverre beperkt toegestane nevenactiviteiten nadelig zijn voor het gebruik door ganzen en Smienten van foerageergebieden. Te denken valt aan: hazenjacht, s

 14. BoKS 1.0. : Een voorstel voor een body of knowlegde & skills van de communicatieve competentie

  NARCIS (Netherlands)

  Pool, Els van der; Wijk, Monique van; Dongen, Cecilia van

  2010-01-01

  Sinds 2008 bestaat er een landelijke Body of Knowledge & Skills voor vijf domeinen binnen het hoger onderwijs, te weten Business Administration, Commerce, Communications, Economics en Laws (Hbo-raad 2008). De term Body of Knowledge & Skills (BoKS) staat voor het geheel van kennis, vaardigheden en at

 15. Mensen met een chronische ziekte of beperking hebben voor hun ondersteuning bijna altijd te maken met meerdere wettelijke regelingen.

  NARCIS (Netherlands)

  Jansen, D.; Cardol, M.

  2010-01-01

  Voor ondersteuning en hulpmiddelen zijn mensen met een chronische ziekte of een lichamelijke beperking aangewezen op verschillende regelingen. Zij moeten deze bij verschillende loketten aanvragen. En naarmate ze ouder worden, zijn ze op meer regelingen aangewezen. Ondersteuning voor wassen en aankl

 16. Ontwikkeling methode voor de kwantitatieve bepaling van benzoëzuur en sorbinezuur in (vlees)salades

  NARCIS (Netherlands)

  Oostrom, van J.J.; Struijs, van der T.B.D.; Ruig, de W.G.

  1982-01-01

  Ontwikkeling van een analysemethode voor de kwantitatieve bepaling van conserveermiddelen in sterk emulsievormende produkten. Er wordt een methode beschreven voor de bepaling van benzoëzuur en sorbinezuur in sterk emulsievormende produkten, bestaande uit een voorbewerking m.b.v. Extrelut kolommen va

 17. Voorbereiding pilot studie ‘Power for Teens’ voor tieners met overgewicht en angstige en depressieve klachten.

  NARCIS (Netherlands)

  Bouwman, Miranda; Tuinstra, Jolanda; Visser, Marieke; Cox, R.F.A

  2015-01-01

  Abstract Het huidige onderzoek richtte zich op de voorbereidingen die nodig zijn voor het uitvoeren van een pilot studie van de interventie ‘Power for Teens’. Dit is een interventie voor jongeren met overgewicht, angstige en depressieve klachten en een lage self-efficacy. Voordat de pilot studie uit

 18. Ontwikkeling van een analysemethode voor fenol en cresolen in water middels SPE en on-column derivatisering

  NARCIS (Netherlands)

  van der Velde EG; Broekman MH; van de Beek AIM; Groenemeijer GS; Zomer G; LOC

  2001-01-01

  De ontwikkeling van een analysemethode voor de bepaling van fenol, o-cresol, m-cresol en p-cresol in water, met name in eluaten tbv uitloogonderzoek was noodzakelijk vanwege het ontbreken van een genormaliseerd analysevoorschrift voor deze componenten in water. Het experimentele onderzoek is gestar

 19. Bedrijfsrestaurant als springplank : acceptatie van nieuwe biologische producten door introductie in de catering

  NARCIS (Netherlands)

  Reinders, M.J.; Zimmermann, K.L.; Berg, van den I.

  2009-01-01

  Dit onderzoek verschaft inzicht in het overdrachtsmechanisme tussen de introductie van nieuwe producten in de catering (bedrijfsrestaurants) en de acceptatie van deze nieuwe producten door de consumenten. In Deel I van het rapport wordt een conceptueel model gepresenteerd dat als handvat dient voor

 20. Refraining from intrusive thoughts is strategy dependent: a comment on Sugiura, et al. And a preliminary informal test of detached mindfulness, acceptance, and other strategies.

  Science.gov (United States)

  Wells, Adrian; Roussis, Panagiotis

  2014-10-01

  The control of cognition is fundamental to psychological well being. One dimension recently explored by Sugiura, Sugiura and Tanno (2013) is the perceived ability to refrain from catastrophic thinking-a construct that could be a marker of several factors. The current paper recommends deeper consideration in terms of metacognitive theory and exemplifies this by testing the effect of a strategy that focuses on abstaining from processes (detached mindfulness) vs. transforming content (acceptance, brief exposure). Fifty-six participants (M age = 21.5 yr., range = 18-42) were randomly assigned to detached mindfulness, acceptance, exposure, or a control group before watching a stressful film that induced intrusive images. Afterwards, they engaged in their respective strategies for 5 min. and the frequency of intrusive images was rated. Detached mindfulness was the only manipulation that was associated with a statistically significant lower frequency of intrusions than the control condition. It is argued that assessment of perceived skills to refrain from thinking should be conceptualized within a metacognitive framework that distinguish process- and content-oriented strategies and address the question: When is a strategy a true refrain? PMID:25243365

 1. Closing the loop : optimal strategies for hybrid manufacturing /remanufacturing systems

  NARCIS (Netherlands)

  Caner Bulmus, Serra

  2013-01-01

  Serra Caner Bulmus beschrijft in haar proefschrift optimale strategieën voor inzameling van gebruikte producten en herfabricage van die producten door bedrijven. Bij herfabricage worden niet alleen de materialen hergebruikt, maar wordt ook de toegevoegde productiewaarde behouden. Daarmee is herfabri

 2. Sustainable packaging. Packaging for a circular economy; Duurzaam verpakken. Verpakken voor de circulaire economie

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Haffmans, S. [Partners for Innovation, Amsterdam (Netherlands); Standhardt, G. [Nederlands Verpaskkingscentrum NVC, Gouda (Netherlands); Hamer, A. [Agentschap NL, Utrecht (Netherlands)

  2013-10-15

  What is Sustainable Packaging? And what is the most sustainable packaging for a product? The publication is intended for anyone who wants to take into account the environment in the design of a product and packaging. It offers concrete suggestions and inspiring examples to bring sustainable packaging into practice [Dutch] Wat is Duurzaam Verpakken? En wat is de duurzaamste verpakking voor mijn product? De publicatie is bestemd voor iedereen die rekening wil houden met het milieu bij het ontwerp van een product-verpakkingscombinatie. Ze biedt concrete aanknopingspunten en inspirerende voorbeelden om hier praktisch mee aan de slag te gaan.

 3. Scarcity on the market for wood wastes; Krapte op de markt voor afvalhout

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  De Boer, A. (ed.)

  2004-05-01

  An overview is given of the market for wood wastes in the Netherlands and how this affects the targets to use biomass. Several types of biomass must be imported, not only wood wastes, but also e.g. olive stones and cacao shells. [Dutch] Er dreigt in Nederland een krapte te ontstaan op de markt voor afvalhout, want de vraag vanuit de buitenlandse vezelplaatindustrie blijft constant, terwijl er vanuit de energiesector een groeiende vraag is. Om de beleidsdoelstellingen voor biomassa te kunnen halen zal er biomassa geimporteerd moeten worden. Daarbij kan het gaan om resthout of afvalhout, maar ook om andere biomassastromen zoals olijfpitten en cacaodoppen.

 4. Graph-Based Data Mining for Biological Applications (Graafgebaseerde datamining voor biologische toepassingen)

  OpenAIRE

  Schietgat, Leander

  2010-01-01

  Het onderzoek in deze thesis situeert zich in het domein van het relatio neel leren. In het bijzonder stellen we leeralgoritmes voor die modellen bouwen voor gestructureerde gegevens op basis van grafen. Het belangrij kste doel van deze thesis is om de efficiëntie van relationele leeralgor itmes te verhogen, alsook hun toepasbaarheid op problemen uit de biologi e en chemie. In het eerste deel bestuderen we hiërarchische multi-label classificatie (HMC), een variant van classificatie waarbij e...

 5. Towards a future-proof energy system for the Netherlands; Naar een toekomstbestendig energiesysteem voor Nederland

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Weterings, R.; Van Harmelen, T.; Gjaltema, J.; Jongeneel, S.; Manshanden, W.; Poliakov, E. [TNO Behavioural and Societal Sciences, Delft (Netherlands); Faaij, A.; Van den Broek, M.; Dengerink, J. [Copernicus Instituut, Universiteit Utrecht, Utrecht (Netherlands); Londo, M.; Schoots, K. [ECN Beleidsstudies, Amsterdam (Netherlands)

  2013-03-15

  The analysis performed has two goals: (1) mapping of the most important opportunities and threats of the transition to a sustainable energy supply for the economy and society of the Netherlands, and (2) identify where significant gaps are in the knowledge that is required for a transition to a future-proof energy system for Netherlands [Dutch] De uitgevoerde analyse heeft twee doelen: (1) In beeld brengen van de belangrijkste kansen en bedreigingen van de transitie naar een duurzame energievoorziening voor economie en samenleving van Nederland; en (2) Nagaan waar belangrijke lacunes liggen in de benodigde kennis voor een transitie naar een toekomstbestendig energiesysteem in Nederland.

 6. Extension of the PMV-model. For non-airconditioned buildings in warm climates; Uitbreiding van het PMV-model. Voor niet-geconditioneerde gebouwen in warme klimaten

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Fanger, O. [International Centre for Indoor Environment, Technical University of Denmark, Lyngby (Denmark)

  2007-01-15

  The PMV (predicted mean vote) model agrees well with high-quality field studies in buildings with HVAC systems, situated in cold, temperate and warm climates, studied during both summer and winter. In non-air-conditioned buildings in warm climates, occupants may sense the warmth as being less severe than the PMV predicts. The main reason is low expectations, but a metabolic rate that is estimated too high can also contribute to explaining the difference. An extension of the PMV model that includes an expectancy factor is introduced for use in non-air-conditioned buildings in warm climates. The extended PMV model agrees well with quality field studies in non-air-conditioned buildings of three continents. [Dutch] Voorspellingen met het PMV-model komen goed overeen met hoge kwaliteit veldstudies in geconditioneerde gebouwen in koude, milde en warme klimaten, voor zowel de winter als de zomersituatie. In niet-geconditioneerde gebouwen in warme klimaten, kunnen bewoners warmte positiever beoordelen dan volgens de PMV voorstelling. De belangrijkste reden hiervoor is een laag verwachtingspatroon, maar een te hoog geschat metabolisme kan het verschil mede verklaren. Dit artikel beschrijft een uitbreiding van het PMV-model met een verwachtingsfactor voor niet-geconditioneerde gebouwen in warme klimaten. Voorstellingen met het uitgebreide PMV-model komen goed overeen met hoge kwaliteit veldstudies in niet-geconditioneerde gebouwen verspreid over drie continenten.

 7. Dilemma's of sustainable consumption. A study of public support for making consumption more sustainable; Dilemma's rond duurzame consumptie. Een onderzoek naar het draagvlak voor verduurzaming van consumptie

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Vringer, K.; Vollebergh, H.; Dietz, F. [Planbureau voor de Leefomgeving PBL, Den Haag (Netherlands); Van Soest, D. [VU University, Amsterdam (Netherlands); Van der Heijden, E. [Tilburg University, Tilburg (Netherlands)

  2013-02-15

  Dutch consumers choose sustainable products only sparsely. But at the same time, Dutch consumers indicate that they find sustainability important and that the government should take measures. A frequently heard explanation is the social dilemma in which everyone is better off if all decide to consume more sustainable, whereas for every individual it is even better to not do this themselves. The question that rises is: do consumers truly want to become more sustainable? To answer this question, the social support for enhancing the sustainability of consumption and corresponding dilemmas have been examined by means of an economic behavioural experiment. The study confirms that a large group of consumers deem sustainability important, but do not always act on their beliefs. As people do not always match their behaviour with what they deem important, the currently limited market shares of more sustainable product variants are not reliable predictors of the social support for government policy. To encourage more sustainable consumption, it therefore seems useful if the Dutch government emphasizes the pleasure of individually contributing to sustainability, ensuring the consumer's awareness of other people also buying the more sustainable product variants. Consumers prefer soft persuasion through for example subsidies, even if this is more expensive for them than mandatory measures [Dutch] Consumenten kiezen maar mondjesmaat voor duurzame producten. Tegelijk geven zij aan verduurzaming belangrijk te vinden en ook dat de overheid maatregelen moet nemen. Een veel gehoorde verklaring is het sociaal dilemma waarin iedereen beter af is als allen duurzamer gaan consumeren, maar het voor elk individu nóg beter is om dat zelf niet te doen. De vraag is: Willen consumenten wel echt verduurzamen? Om deze vraag te kunnen beantwoorden, is het draagvlak voor de verduurzaming van consumptie en de bijbehorende dilemma's met behulp van een economisch gedragsexperiment nader

 8. Leren over biotechnologie. Besluit biotechnologie bij dieren als arrangement voor maatschappelijk leren.

  OpenAIRE

  Meijer, A.J.; F. Brom; Pikker, G.K.; M. van der Spek

  2007-01-01

  Toepassing van biotechnologie bij dieren roept morele dilemma’s op en vraagt om maatschappelijke afspraken. Welke toepassing is onder welke omstandigheden geoorloofd? De technologische en ethische complexiteit van biotechnologie bemoeilijkt echter het maken van dergelijke afspraken. De minister van Landbouw heeft met het Besluit biotechnologie bij dieren een arrangement gecreëerd om maatschappelijk leren over biotechnologie mogelijk te maken. Heeft dit gewerkt? Een evaluatieve studie toont aa...

 9. Degeneratie en dressuur. Natuurgeneeswijze, vegetarisme en naturisme als ontwerpen voor een moderne samenleving, 1890-1950

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  E. Peeters

  2004-01-01

  Full Text Available Degeneration and dressage. Natural cures, vegetarianism and naturalism as building blocks for a modern society, 1890-1950Aloïs van Son, a natural therapist from Antwerp, presided over a successful medical practice in the 1920s en 1930s and strongly believed that his search for a drug-free ‘natural’ therapy was rooted in a much broader struggle against a ‘degenerate’ society that had lost touch with nature. It was only by changing oneself (Selbstreform, Van Son preached, that the modern individual could heal society. In this article, a crucial autobiographical confession by this headstrong and charismatic therapist will help to deepen our understanding of the ‘life reform’ movement (Lebensreform as it developed between 1890 and 1950 not only in societies of natural therapists, vegetarians and naturists in Germany, but also among their Belgian counterparts. My aim is not, as has been done before, to provide an accurate qualification of the ‘modern’ or ‘antimodern’ character of the exterior ideology of this movement. On the contrary; I will try to lay bare the interior dynamics of ‘life reform’ practices. I will argue that opponents like Van Son found in the ascetic experience that these practices not only provided a refuge from but also gave access to modern reality.

 10. Vertrouwen in big data-toepassingen: accountability en eigenaarschap als waarborgen voor privacy

  NARCIS (Netherlands)

  Roosendaal, A.P.C.; Broek, van den T.A.; Veenstra, van A.F.E.

  2014-01-01

  Dit artikel belicht hoe privacy, eigenaarschap en accountability kunnen worden ingevuld in de context van big data. Allereerst wordt besproken welke karakteristieken van big datatoepassingen de huidige wettelijke privacykaders op de proef stellen. Daarbij wordt uitgegaan van de drie hoofdonderdelen

 11. Religie als ontstaansbron voor opvoedkundig handelen - over de religieuze achtergrond van Pestalozzi's denken

  OpenAIRE

  Thoomes, Daan

  2000-01-01

  Aan het sociaal-pedagogisch en onderwijskundig handelen van Pestalozzi lagen verschillende motieven ten grondslag. In zijn streven naar mondigheid, zelfstandigheid en zelfredzaamheid van zijn pupillen, was hij beïnvloed door het denken van de Verlichting en het klimaat van de Franse Revolutie (hij was altijd 'parteiisch fürs Volk'). Maar behalve sociaal-politieke motieven spelen godsdienstige opvattingen eveneens een rol in zijn pedagogiek.

 12. Kunstmatige substraten als standaard-monstermethode voor macrofauna in sloten. Een onderzoek in de Volgermeerpolder

  NARCIS (Netherlands)

  Brinkkemper, Otto

  1986-01-01

  This report, deals with a research about the applicability of artificial substrates as a standard sampling-method for macrofauna. Macrofauna is considered as the macroscopic invertebrate fauna in aquatic ecosystems. The artificial substrates, open steel constructions filled with roofing-tiles, were

 13. Theaterbeleving in het belevenistheater : de architectuur van het theatergebouw als context voor de theaterervaring

  NARCIS (Netherlands)

  Wilders, Marline Lisette

  2012-01-01

  This dissertation investigates the theatre experience in experience theatres. “Experience” plays an increasingly important role in the theatre world, as well as in architecture, but also beyond in other domains of daily life, a development corresponding to the emergence of an experience economy and

 14. Theaterbeleving in het belevenistheater : De architectuur van het theatergebouw als context voor de theaterervaring

  NARCIS (Netherlands)

  Wilders, M.L.

  2012-01-01

  This dissertation investigates the theatre experience in experience theatres. “Experience” plays an increasingly important role in the theatre world, as well as in architecture, but also beyond in other domains of daily life, a development corresponding to the emergence of an experience economy and

 15. Governance voor architecten : De overheid als bouwkundig opdrachtgever in drie historische fasen

  NARCIS (Netherlands)

  W.J. Oosten

  2002-01-01

  textabstractGovernance for Architects is the text of a guest lecture given January 18th 2002 at the Fontys Academy of Architecture and Urbanism in Tilburg. The lecture was programmed in a wider discussion on network society and spatial design. Referring to government building

 16. Stressgevoeligheid als onderliggend mechanisme voor angstproblemen? Bevindingen uit de TRAILS-studie.

  NARCIS (Netherlands)

  Greaves-Lord, K.; Verhulst, F.C.; Oldehinkel, A.J.; Ormel, J.; Huizink, A.C.

  2009-01-01

  This short report provides an overview of the results of a recent Dutch study on the relation between anxiety and the reactivity of two important stress response systems: the autonomic nervous system and the hypothalamic-pituitary-adrenal axis. Future research will have to investigate the reactivity

 17. Stressgevoeligheid als onderliggend mechanisme voor angstproblemen? Bevindingen uit de TRAILS-studie

  NARCIS (Netherlands)

  Greaves-Lord, K.; Verhulst, F.C.; Oldehinkel, A.J.; Ormel, J.; Huizink, A.C.

  2009-01-01

  This short report provides an overview of the results of a recent Dutch study on the relation between anxiety and the reactivity of two important stress response systems: the autonomic nervous system and the hypothalamic-pituitary-adrenal axis. Future research will have to investigate the reactivity

 18. ICT inbedden in de politieorganisatie: Spelsimulatie als ontwikkelomgeving voor nieuwe kennisdelingsprocessen

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Joeri van Laere

  2005-03-01

  Full Text Available This article presents an interactive approach for development and adoption of ICT in organizations. In an action research study in the Amsterdam Police Force is shown how gaming-simulation can be used to explore how future work processes, future ICT and future organizational context interfere and how they can be adapted to one and another. The case shows that 9 occurrences of a simulation-game result in numerous recommendations for adaptations to the original design of technology, work methods and organizational context. Such an approach may produce a more structural embedding of ICT in the police organization and may simultaneously lead to a critical reflection on current work methods.

 19. De risico's voor consumenten en werknemers als gevolg van gassing van importcontainers met bestrijdingsmiddelen

  OpenAIRE

  Bloemen HJT; Raaij MTM van; Knol T; Schols E; IMD; LVM; SIR

  2006-01-01

  Many of the goods destined for the Dutch market are transported in containers over the sea. A substantial number of these containers are treated with pesticides such as methyl bromide to protect cargos against pests and to prevent transportation of exotic insects. The Inspectorate of the Dutch Ministry of Public Housing, Spatial Planning and the Environment has led an investigation to quantify the risks to public health from possible exposure to these pesticides. Here, goods were shown to abs...

 20. De risico's voor consumenten en werknemers als gevolg van gassing van importcontainers met bestrijdingsmiddelen

  NARCIS (Netherlands)

  Knol T; Schols E; Bloemen HJT; Raaij MTM van; Knol T; Schols E; IMD; LVM; SIR

  2006-01-01

  Many of the goods destined for the Dutch market are transported in containers over the sea. A substantial number of these containers are treated with pesticides such as methyl bromide to protect cargos against pests and to prevent transportation of exotic insects. The Inspectorate of the Dutch Minis

 1. De Zuid-Afrikaanse Waarheids- en Verzoeningscommissie als model voor conflictverzoening

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  A. Verdoolaege

  2005-01-01

  Full Text Available After the fall of apartheid in 1994, the new South African government got confronted with the necessity to deal with the crimes committed in the past. Apartheid had been a system of institutionalized discrimination by the white minority and this apartheid past could not be ignored when trying to build a unified and peaceful society. The question was how the apartheid atrocities could be dealt with in order for the majority of South Africans to be satisfied. A couple of possibilities were put forward, but the nation eventually opted for the establishment of the Truth and Reconciliation Commission (TRC. This paper will try to provide some background to this phenomenon. Possible alternatives and the coming into existence of the Commission will be highlighted. The concrete proceedings of the TRC will be described and finally the positive and the negative aspects of the Commission will be reflected upon. The final aim is to find out whether the TRC could be seen as a successful and praiseworthy institution and whether it could be regarded as a model for other countries confronted with traumatic conflicts.

 2. Risico's voor de volksgezondheid als gevolg van blootstelling van runderen aan sporenelementen bij beweiding

  NARCIS (Netherlands)

  Hooft WF van; IEM

  1995-01-01

  The purpose of the investigation was to develop a method for quantifying the risks to public health of exposition of grazing cattle to trace elements. A model was developed to calculate concentrations of trace elements in tissues and milk for human consumption. Uptake of trace elements largely happe

 3. Biobest products : openbaar eindrapport : Technische Ontwikkeling voor de Productie van Acetaatzouten als Alternatief Strooimiddel : TOPAAS

  NARCIS (Netherlands)

  Claassen, P.A.M.

  2013-01-01

  De technisch-economische evaluatie van een conceptueel calcium-magnesium-acetaat (CMA) productie proces op basis van biomassa leidt tot een minimale verkoopprijs van CMA die competitief is met de marktprijs van CMA dat uit fossiele grondstoffen is geproduceerd. Dit gunstige resultaat wordt veroorzaa

 4. Jeugdwerk als sociaalpedagogische interventie: Pleidooi voor een verruim(en)de jeugdwerkdefinitie

  OpenAIRE

  Filip Coussee

  2008-01-01

  In the debate on youthwork two questions are alternately emphasized: ‘what is youthwork?’ and ‘how do we get young people into youth work?’ At the moment the second question receives most attention. That question looks less threatening than the first for the added value of youth work is not questioned. It remains to be seen whether this is a good thing for youth work and for youth. In the first part of this article we argue that this is not the case. Certainly not for the most vulnerable youn...

 5. Ontwikkeling van een analysemethode voor fenol en cresolen in water middels SPE en on-column derivatisering

  OpenAIRE

  Velde EG van der; Broekman MH; Beek AIM van de; Groenemeijer GS; Zomer G; LOC

  2001-01-01

  De ontwikkeling van een analysemethode voor de bepaling van fenol, o-cresol, m-cresol en p-cresol in water, met name in eluaten tbv uitloogonderzoek was noodzakelijk vanwege het ontbreken van een genormaliseerd analysevoorschrift voor deze componenten in water. Het experimentele onderzoek is gestart met het testen van de analysemethodiek voor chloorfenolen in water volgens het CEN-document van de werkgever CEN/TC/230/WG1/TG 11. Op basis van de tegenvallende prestaties op het punt van de terug...

 6. Vergelijking van HPLC-methoden voor de bepaling van pentachloorfenol in houtmonsters

  NARCIS (Netherlands)

  Goewie; C.E.; Berkhoff; C.J.

  1986-01-01

  Een vergelijkend onderzoek is verricht naar de bruikbaarheid van verschillende detectiemethoden in combinatie met HPLC voor de analyse van pentachloorfenol in hout. In het onderzoek wordt RP-HPLC met UK en amperometrische detectie beschreven, evenals NP-HPLC met elektroneninvangdetectie. In vers

 7. Intensiveren ondanks Minas: veel melkveehouders kiezen voor een hoger melkquotum per hectare ondanks milieunormen

  NARCIS (Netherlands)

  Ondersteijn, C.J.M.; Beldman, A.C.G.; Giesen, G.W.J.

  2002-01-01

  72 bedrijven namen deel aan een workshop met spelsimulatie bij het project Praktijkcijfers 2 en konden hierbij bedrijfsplannen ontwikkelen voor 2003. De technische en financiële gegevens van de deelnemende bedrijven van 3 voorgaande jaren waren ook bekend uit project Praktijkcijfers 1. Uit de result

 8. Ontwikkeling van een vloeistofchromatografische methode voor de bepaling van residuen van meticlorpindol in pluimveevlees

  NARCIS (Netherlands)

  Beek, W.M.J.; Keukens, H.J.

  1994-01-01

  In dit rapport wordt de ontwikkeling van een methode beschreven voor de bepaling van residuen van meticlorpindol in pluimveevlees met behulp van HPLC en UV-detectie. Er is onderzoek verricht naar de chromatografische scheiding van meticlorpindol op reversed phase kolommen, naar een geschikte extract

 9. Ontwikkeling van een rekenschema voor het handmatig berekenen van dosiscontouren bij ongevalslozingen door kerncentrales

  NARCIS (Netherlands)

  Stoop P; Venema L; LSO

  1998-01-01

  Dit rapport beschrijft de ontwikkeling en implementatie van een schema voor het berekenen van dosiscontouren bij ongevalslozingen door kerncentrales. Met de beschreven versie van het rekenschema kan de lengte en breedte van het gebied berekend worden waar binnen de effectieve dosis een bepaald i

 10. Expertiseontwikkeling en professionalisering van de assessor : ontwikkeling van een rubriek voor assessorenkwaliteit criteriumgericht beoordelen

  NARCIS (Netherlands)

  Oudkerk Pool, Inge

  2013-01-01

  Toetsen is een vak apart en niet elke goede opleider is direct ook een goede beoordelaar. Toetsen en leren zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en voor het verkrijgen van beter onderwijs zullen onderwijs en toetsing steeds beter geïntegreerd en op elkaar afgestemd dienen te worden. Professionalis

 11. Local for local in Europees perspectief - Verkennende marktstudie voor de Nederlandse glastuinbouw

  NARCIS (Netherlands)

  Stokkers, R.

  2014-01-01

  Het doel van deze deelstudie is om inzicht te verschaffen in de kansen en bedreigingen van het concept ‘local for local’ op de belangrijkste Europese afzetmarkten en aanknopingspunten te bieden voor Nederlandse producentenorganisaties en handels-bedrijven in de tuinbouw bij het ontwikkelen van nieuw

 12. Een eerste inschatting van het Urban Heat Island effect voor Rotterdam en omgeving – een modelstudie

  NARCIS (Netherlands)

  Steeneveld, G.J.; Hove, van L.W.A.

  2010-01-01

  Tot nu toe is weinig bekend over het warmte-eiland effect in Nederland. Het doel van deze studie is om door middel van een modelstudie een eerste inschatting te maken van het warmte-eiland effect van de stad Rotterdam en naastgelegen omgeving, voor twee episodes in een hittegolf (in 2003, en 2006).

 13. Onderzoek naar brandveiligheid voor dieren in veestallen = Study regarding fire safety of barns for farm animals

  NARCIS (Netherlands)

  Bokma-Bakker, M.H.; Hagen, R.R.; Bokma, S.; Bremmer, B.; Ellen, H.H.; Hopster, H.; Neijenhuis, F.; Vermeij, I.; Weges, J.

  2012-01-01

  Onderzoek naar knelpunten in de brandveiligheid van veestallen voor de dieren en verbetermogelijkheden, o.a. in regelgeving. Het onderzoek had tot doel om: - Inzicht te geven in naleving van de huidige regelgeving met betrekking tot stalbrandpreventie; - Inzicht te geven in de mogelijkheden om diere

 14. Vergelijking van HPLC-methoden voor de bepaling van pentachloorfenol in houtmonsters

  OpenAIRE

  Goewie; C.E.; Berkhoff; Der, C J

  1986-01-01

  Een vergelijkend onderzoek is verricht naar de bruikbaarheid van verschillende detectiemethoden in combinatie met HPLC voor de analyse van pentachloorfenol in hout. In het onderzoek wordt RP-HPLC met UK en amperometrische detectie beschreven, evenals NP-HPLC met elektroneninvangdetectie. In verschillende houtmonsters kon m.b.v. de NP-HPLC met electroneninvangdetectie 1-50 ppm pentachloorfenol worden aangetoond.

 15. Ontwikkeling van een bepalingsmethode voor magere melkpoeder in kunstmelkvoeder met FPLC

  NARCIS (Netherlands)

  Korbee, H.J.; Kamp, van der H.J.; Frankhuizen, R.

  1991-01-01

  Op grond van EEG-verordening 1725/79 wordt financiële steun verleend voor de verwerking van magere melkpoeder (MMP) en ondermelk in kunstmelkvoeders (KUVO's). De verwerkte hoeveelheid MMP kan gecontroleerd worden m.b.v de Resmini-methode welke gestoord kan worden door niet-melkeiwitten, zoals soja-

 16. Kwaliteit verbeteren met de Kwaliteit Productie Index. Extra aandacht voor peen en aardappelen

  NARCIS (Netherlands)

  Kloen, H.; Visser, R.

  1999-01-01

  De KPI is ontwikkeld in het Innovatieproject Ecologische Akkerbouw en Groenteteelt in Flevoland en combineert twee effecten van productkwaliteit, namelijk de vermarktbare opbrengst en de gerealiseerde prijs. Voor een aantal gewassen op tien innovatiebedrijven is de KPI berekend en nagegaan welke maa

 17. Consumentengedrag online legale en illegale kansspelen: conjunctanalyse van de keuze voor online kansspelaanbod

  NARCIS (Netherlands)

  B. Hof; N. Rosenboom; S. van der Werff

  2015-01-01

  Dit rapport onderzoekt de factoren die van invloed zijn op de beslissing van consumenten om voor online kansspelen te kiezen. Het gaat daarbij specifiek om kenmerken die kunnen samenhangen met legaal aanbod versus illegaal aanbod. Legaal aanbod betekent het hebben van een vergunning in Nederland, me

 18. Ontwikkeling van een FAST-LC methode voor een aantal nitrofuranen in ei

  NARCIS (Netherlands)

  Beek, W.M.J.; Aerts, M.M.L.

  1986-01-01

  Doel van dit onderzoek was: Het bepalen en/of screenen van de belangrijkste nitrofuranen in ei met behulp van FAST-LC op een meetniveau van 10 ppb. Er is een FAST-LC methode voor nitrofurantoine, nitrofurazon, furazolidon en furaltadon in ei ontwikkeld. Evenals bij vlees en melk worden door toepassi

 19. DLO-programma 406 : Wettelijke Onderzoekstaken voor LNV, visserijonderzoek : voortgangsrapportage over 2006

  NARCIS (Netherlands)

  Beek, van F.A.

  2007-01-01

  In het WOT-programma 406 worden Wettelijke Onderzoeks Taken uitgevoerd die betrekking hebben op het beheer van de visserij en aquacultuur in Nederland. Het programma wordt uitgevoerd voor het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Dit rapport bevat de rapportage en verantwoording

 20. Systematische sleutel voor de Nederlandse soorten van het genus Rubus L.

  NARCIS (Netherlands)

  Beek, van de Bram

  2014-01-01

  Determinatiesleutel voor alle in deze aflevering van Gorteria door Van de Beek en de zijnen onderscheiden Nederlandse bramensoorten (Rubus L. subg. Rubus)1 en van de soorten uit de andere subgenera van het genus Rubus. De Romeinse cijfers verwijzen naar de deelsleutels van de infragenerische taxa in

 1. Mogelijkheden voor webbased ondersteuning bij zelfmanagement van Type 2 Diabetes Mellitus

  NARCIS (Netherlands)

  Otten, W.; Rövekamp, T.; Keer, M.; Graaf, A. de; Keulen, H.M. van

  2015-01-01

  Type 2 Diabetes Mellitus (T2DM) gaat gepaard met hoge medische kosten en verlies van productiviteit. Webbased ondersteuning van zelfmanagement van T2DM kan hiervoor uitkomst bieden. Het doel van dit rapport is daarom aanbevelingen te geven voor webbased ondersteuning van zelfmanagement van T2DM.

 2. Vernieuwing van indicatoren voor leeropbrengsten in het voortgezet onderwijs : Een dieptestudie

  NARCIS (Netherlands)

  Rekers-Mombarg, LT.M.; Timmermans, A.C.; Bosker, R.J.

  2014-01-01

  Managementsamenvatting Aanleiding Sinds 2012 werkt de Inspectie van het Onderwijs aan het vernieuwen van het opbrengstenmodel voor het VO. In overleg met het onderwijsveld is een begin gemaakt met de ontwikkeling van opbrengstindicatoren waarmee een betere indicatie van de toegevoegde waarde van VO-

 3. Methode van onderzoek voor residuen van bestrijdingsmiddelen afgeleid van triazines in levensmiddelen (Multimethode 7)

  NARCIS (Netherlands)

  Greve PA

  1988-01-01

  In dit rapport wordt een methode gegeven voor de clean-up van extracten m.b.v. gelpermeatiechromatografie (GPC) t.b.v. de bepaling van residuen van electron-captieve en organofosforbestrijdingsmiddelen. Een oudere versie van de GPC-methode, die alleen de organochloorbestrijdingsmiddelen omvatte,

 4. Risico voor resistente rassen, Phytophthora doorbreekt resisten tiegen (interview met Geert Kessel)

  NARCIS (Netherlands)

  Engwerda, J.; Kessel, G.J.T.

  2009-01-01

  In phytophthora-resistente aardappelrassen Bionica en Toluca kan alsnog phytoph-thora ontstaan. Wageningen UR waarschuwt telers hiervoor. Bij laboratoriumexperimenten zijn drie phytophthora-isolaten gevonden die het resistentiegen Blb2 hebben doorbroken. Het is voor het eerst dat de aardappelziekte

 5. Redenen om zich te laten vaccineren tegen HPV implicaties voor toekomstige informatievoorziening

  NARCIS (Netherlands)

  Keulen, H.M. van; Otten, W.; Ruiter, R.A.C.; Steenbergen, J. van; Paulussen, T.W.G.M.; Fekkes, M.; Paulussen, T.W.G.M.

  2013-01-01

  Onderzoeken welke factoren deelname aan de HPV-vaccinatie bepaalden in 2009 en 2010. Opzet Retrospectief dwarsdoorsnede-onderzoek. Methode Uit een telepanel werden aselecte steekproeven getrokken van Nederlandse meisjes die in 2009 en 2010 werden opgeroepen voor de HPV-vaccinatie, evenals hun moeder

 6. Een Nederlands polyglot: J.C.W. Le Jeune. Taalkunde 'voor ongeleerden'.

  NARCIS (Netherlands)

  Noordegraaf, J.

  1994-01-01

  In deze bijdrage wordt aandacht gevraagd voor een publicatie die in ons land buiten de canons van de officiële historisch-vergelijkende taalkunde terecht is gekomen. Het gaat om de Nederlandse bewerking van de Mithridates van Duitslands befaamde Duitse 'taalmeester' J.C. Adelung. Deze bewerking, die

 7. Kansen voor beschermde tuinbouw in Saoedi-Arabie en de Verenigde Arabische Emiraten

  NARCIS (Netherlands)

  Wijnands, J.H.M.; Maaswinkel, R.H.M.

  2007-01-01

  Beschermde tuinbouw heeft potentie in de Golfstaten. De overheden streven naar diversificatie van de economie om in de toekomst minder afhankelijk van olie-inkomsten te zijn. De huidige situatie van de keten van beschermde teelten wordt geanalyseerd met Porters diamant. Ontwikkelingsstrategieën voor

 8. Ontwikkelingen in Foodservice : online en beleving creëren nieuwe kansen voor toeleveranciers van agf

  NARCIS (Netherlands)

  Splinter, G.M.; Haaster-de Winter, van M.A.

  2015-01-01

  Het voedsellandschap is in beweging. Een ontwikkeling met grote gevolgen voor “vers” en haar toeleveranciers. Voedsel is op steeds meer (verschillende) plaatsen te koop en wordt aangeboden door verschillende aanbieders. GroentenFruit Huis wil de groenten- en fruitsector versterken en de positie van

 9. Ontwikkeling van een protocol voor de transformatie van iris; introductie van resistentie tegen irismozaik viris (IMMV)

  NARCIS (Netherlands)

  Langeveld, S.A.; Klerk, de G.J.M.

  2004-01-01

  Twee iris cultivars, Blue Magic en Blue Sail, werden in weefselkweek gebracht en callus werd geïnduceerd. Dit callus werd genetisch gemodificeerd met virusresistentie via de particle gun procedure die eerder voor lelie was ontwikkeld. Van een van de cultivars, Blue Magic, werden getransformeerde pla

 10. "Koi Sleepy Disease" voor het eerst in Nederland aangetoond in koikarpers

  NARCIS (Netherlands)

  Haenen, O.L.M.; Way, K.; Stone, D.; Engelsma, M.Y.

  2014-01-01

  Eind september 2013 is de koikarperziekte 'Koi Sleepy Disease'(KSD) voor het eerst aangetoond in Nederland door het Vis-, schaal- en schelpdierziektelaboratorium van Central Veterinary Institute, onderdeel van Wageningen UR. De klinische verdenking werd bevestigd door het zusterlab CEFAS in Engeland

 11. Gebruik van NEN-normen voor het meten van organische contaminanten; meten in bodem

  NARCIS (Netherlands)

  Harmsen, J.; Fintrop, P.C.M.

  2001-01-01

  Reactie op kritiek op de NEN-normen voor analysemethoden en metingen van organische contaminanten, met name PAK (polycyclische aromatische koolwaterstoffen) en minerale olie, in bodem en waterbodem (sediment). De NEN-normen zijn een compromis en de bruikbaarheid en beperkingen zijn inmiddels voldoen

 12. The history of the Nederlandse Vereniging voor Hypnose (Netherlands Society of Hypnosis).

  Science.gov (United States)

  Korsen, A; Wilken, T

  2001-07-01

  The foundation and history of the Nederlandse Vereniging voor Hypnose (Netherlands Society of Hypnosis or Nvvh) is described. The year 2001 marks the 70th anniversary of the Nvvh's creation. The article describes the accomplishments, leadership, and philosophy of the Society across the decades. Current professional and training directions are discussed.

 13. Duurzaamheid biologische reststromen voor groentesap : onderdeel van project "Groenteresttromen naar biosap"

  NARCIS (Netherlands)

  Kosters, P.S.R.; Voort, van der M.P.J.

  2007-01-01

  In deze rapportage wordt verslag gedaan van de duurzaamheid van de biosap keten. Het onderzoek naar de duurzaamheid van biologische reststromen voor biosap is één van de vijf deelonderzoeken van het project "Groentereststromen naar biosap", dat in 2006 werd uitgevoerd door Praktijkonderzoek Plant &a

 14. Fusarium in zaaizaad tarwe. Oplossing voor fusarium-probleem pas op termijn beschikbaar.

  NARCIS (Netherlands)

  Groot, S.P.C.

  2003-01-01

  Fusarium-besmetting van tarwezaaizaad kan de opkomst van het gewas ernstig belemmeren. In de biologische tarweteelt is behandeling van het zaad met een fungicide niet mogelijk. Een beknopt overzicht van mogelijke alternatieven voor chemische ontsmetting: warm water, stoom (Zweedse sauna), elektronen

 15. Zachte kustverdediging in Nederland; scenario's voor 2040 : achtergronddocument bij Natuurverkenning 2011

  NARCIS (Netherlands)

  Baptist, M.J.

  2011-01-01

  Deze studie bespreekt vier scenario’s voor zachte kustverdediging. In het scenario ‘Vitale natuur’ wordt 12 Mm3/jaar gesuppleerd. Suppleties worden schaars toegepast en kustafslag is toegestaan waar dat kan. In het scenario ‘Functionele natuur’ wordt 20 Mm3/jaar gesuppleerd. Het kustfundament wordt

 16. Vloerontwerp voor 50% ammoniakemissiereductie. Snelle afvoer van urine is de oplossing

  NARCIS (Netherlands)

  Bouquet, G.Chr.; Braam, C.R.

  1997-01-01

  Uit het IMAG-DLO onderzoek naar ammoniakemissie-arme stallen is een vloerontwerp voor rundvee naar voren gekomen, dat voldoet aan de door de overheid gestelde eis van minimaal 50 procent reductie ten opzichte van een traditionele ligboxenstal met betonroosters en een onder de stalvloer gelegen mestk

 17. Documentaries van/voor de toekomst : De acquisitie en archivering van online documentaires

  NARCIS (Netherlands)

  J. de Vos (Jesse)

  2012-01-01

  textabstractDit verslag van een onderzoeksstage bij Beeld en Geluid schetst een beeld van actuele trends waar de documentairewereld en het internet elkaar raken. Het beschrijft de karakteristieken van deze online documentaires en onderzoekt de implicaties voor acquisitie, archivering en ontsluiting

 18. Toevoeging van ß-glucanase en xylanase aan mengvoeders voor gespeende biggen

  NARCIS (Netherlands)

  Scholten, R.H.J.; Binnendijk, G.P.

  1997-01-01

  Op het proefbedrijf van het Proefstation voor de Varkenshouderij te Rosmalen is van november 1995 tot en met februari 1996 een onderzoek uitgevoerd om na te gaan wat de mogelijkheden zijn van toevoeging van de enzymen B-glucanase en xylanase (PorzymeSlOO@) aan biggenrantsoenen

 19. Implementatie van evidence based practice: Praktische tips voor een complexe verandering

  NARCIS (Netherlands)

  Vermeulen, H.; Tiemens, B.G.

  2015-01-01

  Dit boek staat boordevol praktische tips en hulpmiddelen voor de verpleegkundige praktijk om evidence based te kunnen werken en denken. Van visie op verpleegkundig leiderschap tot internet en vakbladen. Van het voeren van dossierbesprekingen tot het opzetten van een Journal Club. Implementatie van e

 20. Betaalde arbeid als verdringer van vrijwilligerswerk? Overbelasting als mogelijke verklaring

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Angela Kok-Van Meer

  2014-06-01

  Full Text Available Do paid work activities displace volunteering? A potential explanation from role overload theoryRecent changes in Dutch society might lead to a shortage of volunteers. On the one hand, the demand for volunteers is increasing: in the social welfare domain because of governmental austerity policies and in other domains such as sports because of the higher supervision intensity of activities. On the other hand, the supply of volunteers is likely to decrease as more and more women and older workers are active in the labor market, which reduces the time that is available for volunteering. Role overload theory would suggest that the increasing labor participation rate of certain categories of workers goes along with a decline of participation in voluntary work. The secondary data analysis shows that various role loads (work, care for children living at home are associated with differences in participation in voluntary work. However, while a higher number of contractual work hours and hours spent on work-related training are negatively associated with volunteer work, care for children living at home is positively associated with volunteering. These results provide only limited support for role overload theory.Betaalde arbeid als verdringer van vrijwilligerswerk? Overbelasting als mogelijke verklaringDe afgelopen jaren hebben zich enkele maatschappelijke veranderingen voorgedaan, die wellicht tot schaarste op de Nederlandse vrijwilligersmarkt zouden kunnen leiden. Enerzijds neemt de vraag naar vrijwilligers toe doordat subsidieregelingen versoberen (bijvoorbeeld in zorg en welzijn en de begeleidingsintensiteit in bepaalde organisaties stijgt (bijvoorbeeld in sport. Anderzijds neemt het aanbod van vrijwilligers af doordat vrouwen en ouderen meer en langer op de arbeidsmarkt actief zijn, waardoor minder tijd beschikbaar is voor vrijwilligerswerk. In dit artikel wordt aan de hand van de role overload theorie nagegaan of het al dan niet deelnemen aan

 1. Recommendations for speed management strategies and policies

  NARCIS (Netherlands)

  Kallberg, V.P.; Allsop, R.; Ward, H.; Horst, A.R.A. van der; Varhelyi, A.

  1998-01-01

  Aanbevelingen worden gedaan voor harmonisatie van snelheden op 4 typen wegen in Europa en voor middelen om verkeersveilige snelheden te bewerkstelligen (waaronder intelligente snelheidsadaptatie in de auto).

 2. Effective policy for sustainable behavior. A thematic comparison [in the Netherlands]; Effectief beleid voor duurzaam gedrag. Een thematische vergelijking [in Nederland

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Brunsting, S.; Uyterlinde, M.; Tigchelaar, C.; Pol, M. [ECN Beleidsstudies, Petten (Netherlands); Breukers, S.; Mourik, R.; Backhaus, J.; Mathijsen, T. [DuneWorks, Eindhoven (Netherlands)

  2013-07-15

  behaviour; (e) allow for sufficient time to let behavioural change diffuse through society and support this process with consistent programmes and policies. In the wider context, programs and interventions would benefit from a more integrated policy approach to sustainable behaviours across domains. Furthermore, particularly at times when the government is withdrawing and investments in sustainable behavioural programmes are decreasing, it is vital to allow local governments, intermediary parties, stakeholders and end users as much freedom as possible to link and cooperate as they see fit. Finally, to foster the growth of such local initiatives, there is a need for platforms to facilitate the exchange of knowledge and expertise and to connect initiatives at different levels [Dutch] Als achtergrondstudie voor het advies Duurzame gedragspatronen zijn twee onderzoeken uitgevoerd naar effectief beleid voor duurzaam gedrag (1) in Nederland en (2) internationaal. De twee rapporten beschrijven een aantal beleidscases die vanuit gedragskundig perspectief geanalyseerd zijn. De bestudeerde thema's en de te analyseren beleidscases: Huishoudelijk energiegebruik: Blok voor blok/ Meer met Minder en energielabels voor woningen en huishoudelijke apparaten; Voedselconsumptie: smaaklessen en stadslandbouw; Persoonlijke mobiliteit: het nieuwe rijden en mobiliteitsmanagement (spitsmijden Noord-Brabant); Huishoudelijk afval: Plastic Heros en Diftar (gedifferentieerde afvaltarieven). Dit rapport is de thematische vergelijking voor Nederland.

 3. Validation of the CAR II model for Flanders, Belgium; Validatie van het model CAR II voor Vlaanderen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Marien, S.; Celis, D.; Roekens, E.

  2013-04-15

  In Flanders, Belgium, the CAR model (Calculation of Air pollution from Road traffic) for air quality along urban roads was recently extensively validated for NO2. More clarity has been gained about the quality and accuracy of this model [Dutch] In Vlaanderen is het CAR-model (Calculation of Air pollution from Road traffic) voor de luchtkwaliteit langs binnenstedelijke wegen onlangs uitvoerig gevalideerd voor NO2. Er is nu meer duidelijkheid over de kwaliteit en nauwkeurigheid van dit model.

 4. Is fiscal greening good for the Dutch economy?; Is fiscale vergroening goed voor de economie?

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Blom, M.J.; Nelissen, D.; Smit, M.E.

  2013-10-15

  . Deze studie laat zien dat er geen dwingende redenen zijn om hogere milieubelastingen te heffen dan de externe kosten. Wel kunnen er tweede-orde argumenten bestaan die hogere milieubelastingen rechtvaardigen. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn als arbeidsmarkten niet goed werken (starre lonen) en/of loonkosten hoog liggen. Of deze situatie voor Nederland opgaat, kan op basis van deze verkenning niet worden aangegeven. Of er een wel of niet ambitieus milieubeleid gevoerd moet worden staat los van de vraag of er een dubbel dividend is. De literatuur over dubbel dividend kan wel er aan bijdragen dat zo'n milieubeleid op een zo efficient mogelijke manier wordt vormgegeven.

 5. Strategies, Uncertainty and Performance of Small Business Startups

  OpenAIRE

  Gelderen, Marco; Frese, Michael; Thurik, Roy

  2000-01-01

  Beschrijving van een model dat gebruikt wordt voor de vraag welke strategische technieken worden toegepast in relatie tot onzekerheid en de mate van succes van de ondernemer. Het nieuw ontwikkelde model onderscheidt verschillende strategische technieken zoals reactive, critical point, complete planning, opportunistic en habit. Slecht presterende ondernemers blijken de reactieve strategie te volgen. Goed presterende ondernemers beginnen vaak met een 'critical point'-strategie, terwijl in een l...

 6. Win-win situation for energy transition. Rombo-tactics results in innovative installation technology; Win-win situatie voor energietransitie. Rombo-tactiek leidt tot innovatieve installatietechniek

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bakker, H. [Afdeling Bouwfysica en Bouwecologie, Dienst Stedelijke Ontwikkeling, Gemeente Den Haag, Den Haag (Netherlands); Ravesloot, C.M. [Technische Universiteit Delft, Delft (Netherlands)

  2006-10-15

  Restructuring of urban areas requires sustainability and control of the restructuring process and appears to be a multi-dimensional problem. The trick is to analyze the problem thoroughly, to define the most important influencing factors and to create conditions by means of which actors can participate. The so-called Rombo-strategy that is used by the city of The Hague in the Netherlands, is an optimal problem-solving tool. This can have major consequences for the installation techniques. [Dutch] Herstructurering vraagt om duurzaamheid en procesbegeleiding en is een multidimensionaal probleem. De kunst is de opgave grondig te analyseren, beinvloedende factoren te definieren en actoren te laten participeren. De interactieve Rombo-tactiek van de gemeente Den Haag leidt tot een optimaal probleemoplossend vermogen. Voor de toegepaste installatietechniek kan dat grote gevolgen hebben.

 7. Notitie gedragen effectprotocollen voor beoordeling sectoren in het Deltaprogramma

  NARCIS (Netherlands)

  Polman, N.B.P.; Reinhard, A.J.; Oliemans, W.J.; Wielen, van der P.; Michels, R.

  2013-01-01

  In de derde fase van het Deltaprogramma worden in afzonderlijke deelprogramma's mogelijke strategieën uitgewerkt tot meest kansrijke strategieën. Er wordt momenteel hard gewerkt aan de voorbereiding van een vijftal belangrijke beslissingen in 2014, de Deltabeslissingen. Ter onderbouwing van deze Del

 8. Pilot Horticulture. High temperature storage for the horticultural sector; Pilot Glastuinbouw. Hogetemperatuuropslag voor de Glastuinbouw

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Hellebrand, K. [IF-Technology, Arnhem (Netherlands); Post, R.J. [DLV glas en energie, Naaldwijk (Netherlands)

  2012-06-15

  The options for aquifers in the greenhouse sector are listed. In Phase 1, the state of affairs regarding the use of aquifers is outlined. In phase 2, high temperature storage (HTS) is discussed for the greenhouse sector (COP, feasibility, operating costs, comparison of 9 HTS options. In Phase 3, the national potential for HTS Horticulture is analyzed [Dutch] De kansen voor aquifers in de glastuinbouwsector zijn in kaart gebracht. In Fase 1 wordt de stand van zaken weergegeven m.b.t. de toepassing van aquifers. In fase 2 wordt de hoge temperatuuropslag (HTO) in de glastuinbouw besproken (COP, haalbaarheid, exploitatiekosten, vergelijking van 9 HTO-opties. In Fase 3 wordt het landelijk potentieel voor HTO Glastuinbouw geanalyseerd.

 9. Reliability of the electric power network in The World; Betrouwbaarheid essentieel voor elektriciteitsnet The World

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Roggen, M. (ed.)

  2007-04-15

  Offshore the coast of Dubai a group of artificial island will be built with houses for which the energy supply comes from the main land. KEMA developed a ring-shaped redundant electricity network which will have 300 underwater cable junctions. [Dutch] Voor de kust van Dubai verrijst een kunstmatige eilandengroep met woningen waarvoor de energievoorziening van het vasteland moet komen. Speciaal daarvoor ontwierp KEMA een ring- en lusvormig redundant elektriciteitsnet dat zich onder water vertakt in 300 kabelaansluitingen.

 10. Bepaling van economische effecten van droogte voor de landbouwland; Baten van maatregelen om effecten te verminderen

  OpenAIRE

  Reinhard, A.J.; Polman, N.B.P.; Helming, J.F.M.; Michels, R.

  2015-01-01

  Om de kosten en de baten te bepalen van maatregelen, die de gevolgen van droogte door klimaatverandering verminderen, zijn in opdracht van het deelprogramma Zoetwater (DPZW) van het deltaprogramma maatschappelijke kosten-batenanalyses (MKBA) uitgevoerd (onder andere Stratelligence, 2014). Op basis van deze analyses is uit de kansrijke maatregelen een voorkeursstrategie geselecteerd. De landbouw is een grote gebruiker van water, vandaar dat de kosten en baten van maatregelen voor deze sector e...

 11. De Mediation-richtlijn: de laatste aanwinst voor de geschillenbeslechting in Europa

  OpenAIRE

  Kramer, Xandra

  2008-01-01

  textabstractNa een moeizame totstandkoming is Richtlijn 2008/52/EG betreffende bepaalde aspecten van bemiddeling in burgerlijke en handelszaken vastgesteld. De richtlijn heeft tot doel de toegang tot de alternatieve geschillenbeslechting te vergemakkelijken en de minnelijke schikking van geschillen te bevorderen, door het gebruik hiervan aan te moedigen en te zorgen voor een evenwichtige samenhang tussen mediation en behandeling in rechte. Deze regeling past binnen het streven naar een betere...

 12. Opvattingen over geneeskundige statistiek in het Nederlandsch Tijdschrift voor Geneeskunde rond de eeuwwisseling

  OpenAIRE

  A. de Knecht-van Eekelen

  1992-01-01

  Ideas on medical statistics in the Dutch Medical Journal round the turn of the century


  At the end of the nineteenth century the use of figures in medical articles was popular in the leading Dutch Medical Journal (Nederlandsch Tijdschrift voor Geneeskunde). Surgeons and other medical doctors published statistical compilations of th...

 13. Beschrijving van een verdampings-condensatie aerosol generator voor de produktie van submicron aerosol

  OpenAIRE

  Feijt; Meulen, van der, A.; De, A.

  1985-01-01

  Dit rapport is een handleiding voor een bedrijfszeker, routinematig gebruik van een zgn. Evaporation-Condensation aerosol Conditioner. Met deze aerosol generatie apparatuur kunnen op stabiele, reproduceerbare manier zeer hoge concentraties (tot 1 miljoen deeltjes per cc) monodispers submicron aerosol geproduceerd worden. De aerosol afmetingen kunnen gevarieerd worden tussen 0.3 en 1.2 mu-m in diameter de geometrische standaardafwijking bedraagt circa 1.25-1.4.

 14. Communities of Practice. Niches voor de samenwerking tussen ervaringswerkers en professionals bij gebiedsgericht werken

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gerda Scholtens

  2015-03-01

  when providing support for people with complex multiple problems. The professionals in the CoPs who had previously been used to working within institutions became more aware of the increase in their range of control in community-based cooperation and consequently their need to develop the competencies required Communities of Practice. Niches voor de samenwerking tussen ervaringswerkers en professionals bij gebiedsgericht werkenSinds de eeuwwisseling zijn er in Nederland steeds vaker problemen geconstateerd in de zorg aan mensen met meervoudige complexe problematiek. De zorgverlening is verkokerd, aanbodgericht en is niet afgestemd op de behoeften en mogelijkheden van deze mensen (zie Baart, 2001 en Kal, 2001. Met de transitie AWBZ-WMO komt een deel van de professionals uit de geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg en verstandelijk gehandicaptenzorg onder de regie van de gemeente te vallen. Gemeenten maken steeds vaker beleid op gebiedsgericht werken om de problemen in de zorg en de ontwikkeling als gevolg van de transitie te managen. Om de samenwerking tussen professionals en tussen professionals en ervaringswerkers te bevorderen, is in het project “werk voor ervaringsdeskundigen” het initiatief genomen voor het organiseren van “Communities of Practice” (CoP. CoP’s zijn leergroepen van professionals die hun competenties willen ontwikkelen, om een gezamenlijk vraagstuk in hun praktijk beter te kunnen hanteren. Een benadering die adequaat is in de ondersteuning van mensen met complexe meervoudige problematiek is de herstelondersteunende zorg. Door de deelname van ervaringswerkers aan de CoP’s zijn professionals bekend geraakt met deze benadering. Daarnaast hebben de leerprocessen in de CoP’s betrekking gehad op het ontwikkelen van competenties om de toegenomen handelingsruimte bij gebiedsgericht werken te kunnen hanteren.

 15. Towards a broader weighing and regulating framework for investments in interconnectors. The societal cost benefit analysis; Naar een breder afwegings- en reguleringskader voor investeringen in interconnectoren. De Maatschappelijke Kosten-Baten Analyse (MKBA)

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Sijm, J.P.M.; Welle, A.J. van der [ECN Policy Studies, Petten (Netherlands); Tieben, B.; Hof, B.; Kocsis, V. [SEO Economisch Onderzoek, Amsterdam (Netherlands)

  2013-04-15

  Interconnectors that link national grids are important for further integration of the European electricity grid. Against this background, the main question of this study is as follows: What does a broadened assessment and regulatory framework for investments in interconnectors look like which secures optimal contribution of these investments to the social welfare of the involved countries? To answer this question, the broadened assessment framework is developed first, i.e. the Social Cost-Benefit Analysis (SCBA). Next, the implications for the regulatory framework are analysed with regard to the following three aspects: (1) cost allocation, (2) network planning, and (3) efficiency versus investment incentives. Finally, a case study is conducted of a 'fictitious but realistic' investment project in interconnection to illustrate how certain social effects from the developed SCBA framework can be practically and concretely established [Dutch] Interconnectoren voor de verbinding tussen nationale netwerken zijn belangrijk voor de verdere integratie van het Europese elektriciteitsnetwerk. In het huidige afwegingskader worden investeringsbeslissingen ten aanzien van interconnectoren in Nederland genomen door de nationale netwerkbeheerder, TenneT, na goedkeuring door het Ministerie van Economische Zaken (EZ), gebaseerd op een advies van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa). Binnen dit kader baseert TenneT zijn investeringsbeslissingen in het bijzonder op de kosten en handelseffecten van de interconnector. Een belangrijke beperking van dit kader is dat er relatief weinig aandacht wordt besteed aan andere overwegingen en (externe) effecten, zowel positief als negatief, zoals de effecten op meer marktintegratie en concurrentie, de voorzienings- en leveringszekerheid van elektriciteit, de inpassing van duurzame elektriciteit in het net, milieueffecten, de effecten op netwerkcongestie en op investeringen in nieuwe productiecapaciteit. De vraag is nu hoe zowel

 16. Effect zout Volkerak-Zoommeer op de zoetwatervoorziening van de landbouw : berekening droogte- en zoutschade met €ureye 2.1 voor Tholen, St. Philipsland, Oostflakke, Reigersbergsche en PAN-polders

  OpenAIRE

  Schipper, P.N.M.; Janssen, G.M.C.M.; Polman, N.B.P.; Linderhof, V.G.M.; Bakel, van, N.A.; Massop, H.T.L.; Kselik, R.A.L.; Stuyt, L.C.P.M.

  2014-01-01

  Het Rijk overweegt om het Volkerak-Zoommeer weer zout te maken, omwille van ecologische redenen en problemen die er zijn geweest met de waterkwaliteit. Voorwaarde voor een zout Volkerak-Zoommeeer is dat een alternatieve zoetwatervoorziening wordt aangelegd voor de gebieden die nu voor de zoetwatervoorziening afhankelijk zijn van het Volkerak-Zoommeer. Bij de afweging van een zout Volkerak-Zoommeer is één van de vragen wat de baten zijn van de alternatieve zoetwatervoorziening voor de landbouw.

 17. Rozen voor het oprapen : over beroepsvorming, EVC en persoonlijke ontwikkeling

  NARCIS (Netherlands)

  Duvekot, R.C.

  2006-01-01

  Mensen hebben zich altijd gedegen op hun beroepsuitoefening voorbereid. Dat was al zo in de Middeleeuwen en in de industriële samenleving. In onze huidige kennismaatschappij is dat niet anders. Systemen van beroepsvorming behoeven echter voortdurend aanpassing of zelfs innovatie omdat ze onderdeel u

 18. Cybersecurity: Europese Unie initiatieven voor een intrinsiek grensoverschrijdend fenomeen

  NARCIS (Netherlands)

  Lodder, A.R.; Toet, J.

  2013-01-01

  Het ontstaan van de Europese Unie valt samen met de opkomst van het internet. Net als de Europese Unie heeft het internet de afgelopen twintig jaar veel goeds gebracht, maar zijn er ook mindere kanten. Cybersecurity richt zich op de dreigingen die de veiligheid op internet aantasten. De Europese Uni

 19. Plantenfysioloog Anja Dieleman: 'Fotosynthese in beeld brengen voor betere klimaatregeling'

  NARCIS (Netherlands)

  Arkesteijn, M.; Dieleman, J.A.

  2013-01-01

  In de afgelopen jaren is het energiegebruik in de glastuinbouw steeds verder teruggebracht door het gebruik van (meerdere) schermen, verlagen van de buistemperaturen, gecontroleerde ontvochtiging en efficiënter belichten. Deze factoren hebben een effect op het gewas, ook al is dat niet direct zichtb

 20. Hybride laser/chip-koppeling voor coherente ontvanger

  NARCIS (Netherlands)

  Joppe, J.L.

  1989-01-01

  Door ontwikkelingen als de digitale (high definition) televisie zal de behoefte aan breedbandig datatransport sterk toenemen. Optische communicatie is bij uitstek geschikt om deze functie te vervullen. Het Fysisch en Elektrontsch Laboratorium TNO (FEL-TNO) draagt door onderzoek naar de koppeling van

 1. Napoleon : Voor en tegen in de Franse geschiedschrijving

  NARCIS (Netherlands)

  Geyl, Pieter C.A.

  2006-01-01

  Wie was Napoleon? Over die vraag werd door Franse historici al tijdens zijn leven (1769-1821) gediscussieerd. Na zijn dood nam de discussie alleen maar toe. Was Napoleon een machtswellusteling en een tiran? Of bezorgde Napoleon Europa de beginselen van de Franse Revolutie (vrijheid, gelijkheid en br

 2. Voor- en nadelen generieke strafbaarstelling nieuwe psychoactieve stoffen

  NARCIS (Netherlands)

  van Amsterdam JGC; GBO; vgc

  2012-01-01

  Dit rapport is geschreven op verzoek van het Ministerie van VWS. Zowel in nationale als Europese gremia wordt de laatste tijd nagedacht over de mogelijkheden van generieke strafbaarstelling van nieuwe psychoactieve stoffen, naast de bestaande wetgeving gebaseerd op lijsten van de verboden middelen.

 3. Informatietechnologie voor Optimaal Marketing Management: visies uit universiteit en bedrijf

  NARCIS (Netherlands)

  B. Wierenga (Berend); M.M. Cobben

  1991-01-01

  textabstractSlagvaardig marketing management is alleen mogelijk als bedrijven op het juiste moment over de juiste informatie beschikken m.b.t. klanten, concurrenten, distributiekanalen, marktposities van eigen en rivaliserende mer ken, trends in markten, enz. Dit is te meer het geval in een tijd van

 4. Ontwikkeling in groepshuisvesting voor dragende zeugen tot 2013

  NARCIS (Netherlands)

  Hoste, R.; Peet-Schwering, van der C.M.C.

  2008-01-01

  Vanaf 2013 moeten alle dragende zeugen in Nederland in groepshuisvesting worden gehouden. Dit proces is sinds begin 2003 al aan de gang. De tendens nu is dat er steeds meer voerligboxen met uitloop worden gebouwd. Om inzicht te krijgen in deze ontwikkeling en zeker te zijn dat Nederland klaar is met

 5. Toekomstscenario's voor betere bedrijfsstrategie : 2020... tien jaar verder

  NARCIS (Netherlands)

  Vrolijk, M.; Jansen, H.

  2011-01-01

  Om een bedrijfsstrategie richting 2020 te ontwikkelen moet je als ondernemer een beeld hebben hoe de wereld er dan uit zou kunnen zien. Vier scenario’s, die beschrijven hoe de westerse wereld er in 2020 uit kan zien, helpen daarbij. Ze zijn gebaseerd op tientallen trends, die door zeventig mensen va

 6. Factsheets for the (eco)toxicological risk assessment strategy of the National Institute of Public Health and the Environment (RIVM)

  NARCIS (Netherlands)

  Luttik R; van Raaij MTM; CSR

  2001-01-01

  Gepresenteerd worden 8 factsheets voor de risicoschattingsmethoden van het Centrum voor stoffen Risicobeoordeling (CSR) van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). 5 Factsheets hebben betrekking op de risicoschattingmethoden voor de volksgezondheid en 3 op de risicoschattingsmetho

 7. INTEGER : een bedrijfscertificaat met geïntegreerd toezicht voor wet- en regelgeving en minimale markteisen = INTEGER : a farm certificate with an integrated supervisory system for rules and legislation and minimum market demands

  NARCIS (Netherlands)

  Vesseur, P.C.; Hoff, H.M.; Bokma, M.H.; Mul, M.F.; Meulen, van der C.W.J.M.; Kramer, F.B.; Verhagen, J.F.M.

  2000-01-01

  Het doel van het met dit rapport afgeronde onderdeel van INTEGER is inzicht te verschaffen in de aspecten die van belang zijn voor de ontwikkeling van een bedrijfscertificaat met een geïntegreerd toezichtsysteem voor wet- en regelgeving en minimale markteisen voor varkensbedrijven

 8. Verlies van (thuis en haard. Het belang van verliesbegeleiding als onderdeel van de maatschappelijke begeleiding binnen het Vluchtelingenwerk, regio Utrecht

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Birgit Hoogenberk

  2014-06-01

  Full Text Available Loss of home and house. The importance of loss counseling as a part of refugee social supportIn this article it is advocated that it is important that the implementation of loss counseling is part of social support for refugees, also called integrative eclectic working. Social support from VluchtelingenWerk, also known as Refugee Council, is about supporting the client in an effective manner with their personal problems which can hinder their integration. Because the target group of VluchtelingenWerk is a group of people whom have suffered many losses, attention should be brought to this subject. Unfortunately in current work methods there is no room for loss counseling, partly due to the lack of methodological tools. The losses associated with this group have a lot of impact on their daily lives and often are the source of functional limitations. By offering loss counseling and multi-method grief counseling, volunteers and employees are offered tools to make loss more negotiable. In this article different examples will be discussed and the new loss model of Stroebe and Schut will be explained. What will be clarified is the importance of the implementation of loss counseling, for the well-being and the integration process of clients as well as achieving organizational goals.Verlies van (thuis en haard. Het belang van verliesbegeleiding als onderdeel van de maatschappelijke begeleiding binnen het VluchtelingenWerk, regio UtrechtIn dit artikel wordt gepleit voor het implementeren van verliesbegeleiding als onderdeel van de maatschappelijke begeleiding, er is sprake van integratief eclectisch werken. De maatschappelijke begeleiding van het VluchtelingenWerk heeft als taak de cliënt zo goed mogelijk te begeleiden bij persoonlijke problemen die de inburgering kunnen belemmeren. Aangezien de doelgroep van het VluchtelingenWerk bestaat uit mensen die ontzettend veel verliezen hebben geleden dient hier aandacht voor te zijn. Helaas is in de huidige

 9. Methane production as a result from rumen fermentation in cattle calculated by using the IPCC-GPG tier 2 method; Methaanproductie als gevolg van pensfermentatie bij rundvee berekend middels de IPCC-GPG Tier 2 methode

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Smink, W.; Pellikaan, W.F.; Van der Kolk, L.J. [Feed Innovation Services, Aarle-Rixtel (Netherlands); Van der Hoek, K.W. [Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM, Bilthoven (Netherlands)

  2004-07-01

  Following the IPCC GPG Guidelines the enteric fermentation emission is calculated as a percentage of the gross energy intake in cattle feedstuffs. The energy consumption for maintenance, activity, growth, lactation and pregnancy is described in detail. Combining this with the average rations for cattle the methane emissions are calculated. The report presents for the period 1990-2002 for all cattle categories the methane emission resulting from enteric fermentation. [Dutch] Volgens de IPCC-GPG methode wordt de methaanemissie berekend als percentage van de door het dier opgenomen bruto energie met het voer. Het rapport beschrijft in detail de benodigde energie voor onderhoud, activiteit, groei, lactatie en dracht. Met behulp van de rantsoenen van het Nederlandse rundvee wordt vervolgens de bruto energie opname berekend. Het rapport presenteert voor de volledige periode 1990-2002 voor alle rundveecategorieen de methaanemissie als gevolg van pensfermentatie.

 10. Partners van CVA-patiënten; een onderzoek naar de gevolgen van cerebrovasculair accident voor de partner van de patiënt.

  NARCIS (Netherlands)

  Schure, Lidwina Maria

  1995-01-01

  Dit boek geeft de resultaten weer van een onderzoek naar de gevolgen van een cerebrovasculair accident voor de partner van de patiënt. Samenvatting van deel I: Inleiding. Het doel van deze studie was om de gevolgen van een beroerte of hersenbloeding (cerebrovasculair accident of cva) voor de partner

 11. Uit de mest- en mineralenprogramma's : Een N balans voor toegediende kunstmest in een uitspoelingsgevoelige zandgrond door middel van 15N labelling

  NARCIS (Netherlands)

  Groenigen, van J.W.

  2003-01-01

  Betrouwbare stikstof (N) balansen voor agroecosystemen zijn van groot belang voor het in kaart brengen van N emissies naar het milieu in de vorm van lachgas, stikstofgas, ammoniak en nitraat. Vanwege de relatief grote hoeveelheid N in de bodem organische stof t.o.v. toediening en emissies, is het ec

 12. Automatisch melken : kansen voor kwaliteitszorg en melkbewerking op de boerderij = Automatic milking : opportunities for quality assurance and on-farm processing

  NARCIS (Netherlands)

  Jong, de O.; Bos, K.; Leij, P.

  2004-01-01

  In deze deskstudie is nagegaan welke kansen het toepassen van automatisch melken biedt in een duurzame veehouderij in Nederland met specifieke aandacht voor kwaliteitszorg en het concentreren van melk op de boerderij. Het melken neemt een centrale plaats in een kwaliteitszorgsysteem voor een melkvee

 13. Steam reforming of methanol over a Cu/ZnO/Al 2O 3 catalyst: a kinetic analysis and strategies for suppression of CO formation

  Science.gov (United States)

  Agrell, Johan; Birgersson, Henrik; Boutonnet, Magali

  Steam reforming of methanol (CH 3OH+H 2O→CO 2+3H 2) was studied over a commercial Cu/ZnO/Al 2O 3 catalyst for production of hydrogen onboard proton exchange membrane (PEM) fuel cell vehicles. A simple power-law rate expression was fitted to experimental data in order to predict the rates of CO 2 and H 2 formation under various reaction conditions. The apparent activation energy ( Ea) was estimated to be 100.9 kJ mol -1, in good agreement with values reported in the literature. Appreciable amounts of CO by-product were formed in the reforming process at low contact times and high methanol conversions. Being a catalyst poison that deactivates the electrocatalyst at the fuel cell anode at concentrations exceeding a few ppm, special attention was paid to the pathways for CO formation and strategies for its suppression. It was found that increasing the steam-methanol ratio effectively decreases CO formation. Likewise, addition of oxygen or air to the steam-methanol mixture minimises the production of CO. By shortening the contact time and lowering the maximum temperature in the reactor, CO production can be further decreased by suppressing the reverse water-gas shift reaction.

 14. Publiek-private samenwerking: een reparatiestrategie voor falende ordeningsvormen

  NARCIS (Netherlands)

  Sanders, M.P.T.

  2014-01-01

  Government employs Public-Private Partnerships as a remedial strategy directed at compensating for failures that typically occur in pure market arrangements, networks or pure hierarchical government settings. It is then possible to engage in Public-Private Partnerships corresponding with the three b

 15. The Effect of Using Brainstorming Strategy in Developing Creative Problem Solving Skills among Male Students in Kuwait: A Field Study on Saud Al-Kharji School in Kuwait City

  Science.gov (United States)

  AlMutairi, Abdullahi Naser Mohammad

  2015-01-01

  The purpose of this study is to investigate the effect of using brainstorm strategy in developing creative problem solving skills among male students in Saud Al-Kharji School in Kuwait. The sample of the study consisted of (98) male students. The sample was distributed into two classes, the first represents the experimental group totaling (47)…

 16. Cybersecurity: Europese Unie initiatieven voor een intrinsiek grensoverschrijdend fenomeen

  OpenAIRE

  Lodder, A.R.; Toet, J.

  2013-01-01

  Het ontstaan van de Europese Unie valt samen met de opkomst van het internet. Net als de Europese Unie heeft het internet de afgelopen twintig jaar veel goeds gebracht, maar zijn er ook mindere kanten. Cybersecurity richt zich op de dreigingen die de veiligheid op internet aantasten. De Europese Unie erkent het belang van het goed functioneren van het internet en heeft recent enkele initiatieven ondernomen om de veiligheid op internet te versterken. In deze bijdrage wordt de achtergrond van c...

 17. Informatietechnologie voor Optimaal Marketing Management: visies uit universiteit en bedrijf

  OpenAIRE

  Wierenga, Berend; Cobben, M.M.

  1991-01-01

  textabstractSlagvaardig marketing management is alleen mogelijk als bedrijven op het juiste moment over de juiste informatie beschikken m.b.t. klanten, concurrenten, distributiekanalen, marktposities van eigen en rivaliserende mer ken, trends in markten, enz. Dit is te meer het geval in een tijd van snel toenemende internationale concurrentie (global marketing en het wegvallen van de Europese grenzen) en steeds snellere produkrvernieuwing (en veroudering).

 18. Detection methods of Legionella in water; Detectiemethoden voor legionella in water

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Schalk, J.A.C.; De Roda Husman, A.M. [Laboratorium voor zoonosen en omgevingsmicrobiologie, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM, Bilthoven (Netherlands)

  2010-04-15

  methoden. Legionella komt overal in het milieu voor, maar mensen raken vooral geinfecteerd als zij bacterien inademen die zijn uitgegroeid in watersystemen die door de mens zijn gemaakt. Voorbeelden daarvan zijn bubbelbaden, koeltorens en leidingwatersystemen. Legionellapreventie is erop gericht de groei van legionella in dergelijke watersystemen te voorkomen. Bepaalde collectieve leidingwaterinstallaties, zoals in ziekenhuizen, moeten volgens het Waterleidingbesluit periodiek gecontroleerd worden op de aanwezigheid van legionella. Dit dient te gebeuren conform de NEN 6265, een kweekmethode op agarplaten. De NEN 6265 heeft een aantal beperkingen. Zo kunnen legionellabacterien gemist worden doordat ze niet groeien op agarplaten of doordat ze overgroeid worden door andere bacterien. Nieuwe methoden, zoals Polymerase Chain Reaction, de legionella-chip of amoebe-kweek, kunnen voordelen bieden ten opzichte van de wettelijk vereiste kweekmethode. Ze kunnen bijvoorbeeld wel de legionellabacterien detecteren die niet zijn te kweken op agarplaten. Nieuwe methoden hebben echter ook beperkingen. Een aantal van deze methoden tonen bijvoorbeeld ook dode bacterien aan, waardoor na een reinigingsmaatregel niet kan worden vastgesteld of het legionella-probleem in een installatie verholpen is. Nader onderzoek dient te worden uitgevoerd om vast te stellen of nieuwe methoden of een combinatie van methoden in staat zijn een beter beeld te geven van legionellagroei in een leidingwaterinstallatie dan de NEN 6265.

 19. Does the Dutch Building Decree 2012 guarantee air quality? Quality is essential for productivity and health; Bouwbesluit 2012 garantie voor luchtkwaliteit? Kwaliteit essentieel voor productiviteit en gezondheid

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Vollebregt, R.

  2011-10-15

  Poor indoor air quality in new buildings is a common problem. According to the Health Council scientific evidence is lacking that it is necessary to tighten ventilation requirements in the Building Decree . GGD Netherlands are advocates for stricter rules. Several studies show that the productivity in offices and the academic performance of children will benefit. [Dutch] Slechte kwaliteit van de binnenlucht in nieuwe gebouwen is een veel voorkomend probleem. Volgens de Gezondheidsraad ontbreken echter wetenschappelijke aanwijzingen dat het noodzakelijk is de ventilatie-eisen in het Bouwbesluit aan te scherpen. GGD Nederland pleit wel voor strengere regels. Diverse onderzoeken laten zien dat de productiviteit op kantoor en de leerprestaties van kinderen daarbij gebaat zijn.

 20. Watercooled racks for new server room; Watergekoelde racks voor nieuwe serverruimte

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Liebe, V. [Vaultex Nederland, Veghel (Netherlands)

  2011-05-15

  The Dutch municipality of Hoogeveen selected a totally different cooling concept for a new server room, compared to the system of the old situation. The server racks were placed in a row to bring the cooling as close as possible to the racks. [Dutch] De gemeente Hoogeveen heeft voor een nieuwe serverruimte een totaal ander koelconcept gekozen dan bij het systeem dat in de oude situatie werd gebruikt. De serverracks werden in een rij geplaatst om de koeling zo dicht mogelijk bij de racks te brengen.

 1. Dossier Car Batteries. Charging for a breakthrough; Dossier Autoaccu's. Opladen voor een doorbraak

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Scholtens, B.

  2012-02-03

  The use of lithium batteries has exploded over the past 20 years. They are mainly used in electronic devices such as mobile phones, laptops and cameras. The use in electric vehicles is the next step. For a breakthrough, however, lithium batteries are required that can store more power. [Dutch] Het gebruik van lithiumbatterijen is de afgelopen 20 jaren explosief gestegen. Ze worden met name gebruikt in elektronische apparatuur, zoals mobiele telefoons, laptops en camera's. De toepassing in elektrische auto's is de volgende stap. Voor een doorbraak zijn echter lithiumaccu's vereist die meer stroom kunnen opslaan.

 2. Distopie voor oë: Eben Venter se duister kuns

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Harry Sewlall

  2016-03-01

  Full Text Available Sedert die verskyning van Joseph Conrad se novelle, Heart of Darkness, uitgegee as vervolgverhaal in 1899, was daar al verskeie pogings om Conrad se teks te ‘herskryf’, al was die verwantskap met die meesterteks dikwels gering of selfs twyfelagtig. Nog ’n herskrywing van Conrad se teks is Eben Venter se roman Trencherman, aanvanklik in Afrikaans uitgegee as Horrelpoot. Hierdie teks volg die meesterteks baie nougeset na, nie slegs deur aanhalings daaruit as motto’s vooraan elke hoofstuk te gebruik nie, maar ook deur beelde en woorde uit die oorspronklike teks op ooglopende of bedekte wyse in die narratief in te weef. Die vrae waarmee ’n leser soos ek, wat nie vertroud is met Afrikaans nie, gekonfronteer word, is of dit ’n geval van plagiaat is of ’n oefening in intertekstualiteit en ofdie boek eerder ’n poging is om sensasie te wek ten einde meer boeke te verkoop. Hierdie vraevorm die basis vir ’n intertekstuele verkenning van die twee tekste, wat neerkom op ’n stiplees van Conrad se teks langs Trencherman ten einde die intertekstuele skakels tussen die twee tekste te identifiseer. Teoreties is die artikel gebaseer op die werk van Kristeva en Barthes. Die ondersoek het bevestig dat Trencherman inderdaad ’n oefening in intertekstualiteit is, nie slegs as intertekstualiteit nie, maar eerder as ’n in-gesprek-tree met Conrad se meesterteks. Daaruit volg die slotsom dat Trencherman ’n geldige intertekstuele antwoord is op Heart of darkness wat Conrad se beroemde novelle dekonstrueer en die draaiboek daarvan transponeer na ’n distopiese, post-demokratiese Suid-Afrika.

 3. Factsheets for the (eco)toxicological risk assessment strategy of the National Institute for Public Health and the Environment (RIVM), Part II

  NARCIS (Netherlands)

  Luttik R; Pelgrom SMGJ; CSR

  2002-01-01

  Er worden 5 factsheets gepresenteerd voor de risicoschattingsmethoden van het Centrum voor Stoffen en Risicobeoordeling (CSR) van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). 3 Factsheets hebben betrekking op de risicoschattingsmethoden voor de volksgezondheid en 2 op de risicoschattin

 4. Beheersing Fusarium in de keten van teelt en handel bij narcis. Monitoring van partijen narcis bij telers van rooien tot planten en bij handel van aanlevering door teler tot aan afleveren, al of niet in kleinverpakking

  NARCIS (Netherlands)

  Vreeburg, P.J.M.; Korsuize, C.A.

  2004-01-01

  Fusarium zorgt elk jaar zowel bij de kwekerij als bij de handel voor veel uitval (bolrot). De indruk bestaat dat het probleem de afgelopen jaren eerder toe- dan afneemt. Hierbij zijn de relatief warme na- en voorjaren en zomers van de afgelopen jaren zeker van invloed geweest. Bij de teelt zijn teel

 5. The safe construction and management of co-fermentation biogas plants. Existing knowledge, legislation and practical experiences; Veilig bouwen en beheren van (co-)vergistingsinstallaties voor de productie van biogas. Bestaande kennis, regelgeving en praktijksituaties

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Heezen, P.A.M.; Mahesh, S.; Gooijer, L. [Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM, Bilthoven (Netherlands)

  2012-01-15

  brandbare en giftige eigenschappen, waardoor grootschalige productie een veiligheidsrisico met zich meebrengt. Biogas is een mengsel van gassen dat brandbare eigenschappen heeft door de aanwezigheid van methaan (CH4). Minder bekend zijn de giftige eigenschappen als het biogas een hoog zwavelwaterstofgehalte (H2S) heeft. In eerder onderzoek van het RIVM is aanbevolen om een minimaal veiligheidsniveau te hanteren bij de bouw en het beheer van biogasinstallaties. Uit vervolgonderzoek van het RIVM blijkt dat de 'Handreiking (co-)vergisting van mest' hiervoor een goede basis is. Aanbevolen wordt om dit document te gebruiken en aan te vullen met specifieke informatie voor vergunningverleners en inspectiediensten, als belangrijkste gebruikers van dit document. De samenstelling van biogas is bepalend of een installatie wel of niet onder een bepaalde wet valt. Dit is vervolgens bepalend voor de geldende veiligheidsvoorschriften en het inspectieregime. Een eenduidige, constante en voorspelbare samenstelling van biogas bestaat echter niet. Aanbevolen wordt om strikter toe te zien op de monitoring van de biogassamenstelling in de verschillende installatieonderdelen. Vooralsnog wordt geschat dat het veiligheidsrisico vooral voor personeel nabij de biogasproductie geldt, en niet zozeer voor omwonenden. Nader uitgezocht moet worden of dat daadwerkelijk het geval is.

 6. The safe construction and management of co-fermentation biogas plants. Existing knowledge, legislation and practical experiences; Het veilig bouwen en beheren van co-vergistingsinstallaties voor de productie van biogas. Bestaande kennis, regelgeving en praktijksituaties

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Heezen, P.A.M.; Mahesh, S.; Gooijer, L.

  2012-01-15

  , waardoor grootschalige productie een veiligheidsrisico met zich meebrengt. Biogas is een mengsel van gassen dat brandbare eigenschappen heeft door de aanwezigheid van methaan (CH4). Minder bekend zijn de giftige eigenschappen als het biogas een hoog zwavelwaterstofgehalte (H2S) heeft. In eerder onderzoek van het RIVM is aanbevolen om een minimaal veiligheidsniveau te hanteren bij de bouw en het beheer van biogasinstallaties. Uit vervolgonderzoek van het RIVM blijkt dat de Handreiking (co-)vergisting van mest (InfoMil, 2010) hiervoor een goede basis is. Aanbevolen wordt om dit document te gebruiken en aan te vullen met specifieke informatie voor vergunningverleners en inspectiediensten, als belangrijkste gebruikers van dit document. De samenstelling van biogas is bepalend of een installatie wel of niet onder een bepaalde wet valt. Dit is vervolgens bepalend voor de geldende veiligheidsvoorschriften en het inspectieregime. Een éénduidige, constante en voorspelbare samenstelling van biogas bestaat echter niet. Aanbevolen wordt om strikter toe te zien op de monitoring van de biogassamenstelling in de verschillende installatieonderdelen. Vooralsnog wordt geschat dat het veiligheidsrisico vooral voor personeel nabij de biogasproductie geldt, en niet zozeer voor omwonenden. Nader uitgezocht moet worden of dat daadwerkelijk het geval is.

 7. One central heating boiler for all combustible gases; Een CV-ketel voor alle brandbare gassen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Gersen, S.; Darmeveil, H.; Hegge, R. [DNV KEMA Energy and Sustainability, Arnhem (Netherlands)

  2012-06-07

  There is increasing interest in the distribution of sustainable gases (H2, H2/CO, CH4/CO2) and imported gases, such as LNG. The composition of these 'new' gases can differ greatly from the traditional distributed gases. The combustion characteristics may cause undesired effects in household appliances. One of the solutions is to develop equipment that can accept a wide range of gases and mixtures thereof. To this end, within the EDGaR-program (Energy Delta Gas Research) the project 'new gas sensors' is started by the Energy Research Centre of the Netherlands (ECN), Delft University of Technology (TUD) and DNV-KEMA/Gasunie to develop a boiler in which the new gases can be used [Dutch] Er is toenemende interesse in de distributie van duurzame gassen (H2 , H2/CO, CH4/CO2 ) en geimporteerde gassen, zoals LNG. De samenstelling van deze 'nieuwe' gassen kan sterk verschillen van de traditioneel gedistribueerde gassen. De verbrandingseigenschappen kunnen ongewenste effecten veroorzaken in huishoudelijke apparatuur. Een van de oplossingen is het ontwikkelen van apparatuur die een breed scala aan gassamenstellingen kan accepteren. Hiertoe is binnen het EDGaR-programma (Energy Delta Gas Research) een project 'new gas sensors' gestart met ECN, TU Delft en DNV-KEMA/Gasunie voor het ontwikkelen van een CV-ketel die geschikt is voor de nieuwe gassen.

 8. Adjusting with care. Building blocks for an integral vision on climate adaptation; Aanpassen met beleid. Bouwstenen voor een integrale visie op klimaatadaptatie

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Ligtvoet, W.; Van Bree, L. [Planbureau voor de Leefomgeving PBL, Den Haag (Netherlands); Van Dorland, R. [Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut KNMI, De Bilt (Netherlands)

  2013-09-15

  This study aims to: (a) to give a state-of-the-art of climate change knowledge in the Netherlands (Chapter 2); (b) to map the knowledge on the sensitivity of the focus areas which are outside the field of Delta Programme (Chapter 3); (c) to picture the current policy focus (Chapter 4); (d) to consider the planned Climate Agenda ('Klimaatagenda') with respect to the recently published adaptation strategy of the European Union (Chapter 5); (e) to describe briefly the possible steps to be taken to organize the new adaptation strategy and the required knowledge (chapter 6) [Dutch] Deze studie heeft tot doel: (a) de huidige stand van zaken in beeld te brengen rond de kennis over de klimaatverandering (hoofdstuk 2); (b) de kennis in beeld te brengen over de gevoeligheid van de aandachtsvelden die buiten het domein van het Deltaprogramma vallen (hoofdstuk 3); (c) de huidige beleidsaandacht in beeld te brengen (hoofdstuk 4); (d) de beoogde Klimaatagenda te bezien in het licht van de recent gepubliceerde adaptatiestrategie van de Europese Unie (hoofdstuk 5); (e) een korte beschouwing te geven over de mogelijke stappen die moeten worden gezet voor de organisatie van de nieuwe adaptatiestrategie en de hiervoor benodigde kennisopbouw (hoofdstuk 6)

 9. De IPR-bepalingen in de ALI/UNIDROIT Principles of transnational civil procedure. : Een bruikbaar model voor harmonisatie?

  NARCIS (Netherlands)

  X.E. Kramer (Xandra)

  2009-01-01

  textabstractIn deze bijdrage worden de nog weinig onderzochte bepalingen van de ALI/UNIDROIT Principles of transnational civil procedure bekeken die relevant zijn voor het internationaal privaatrecht. Deze Principles worden afgezet tegen bestaande internationale en Nederlandse IPR-regels. Voorts wor

 10. Dossier arbo & nieuwe digitale media en technologie: kennisdossier over nieuwe digitale media en technologie voor de Arboprofessional

  NARCIS (Netherlands)

  Beek, D. van der; Gallis, R.; Hoeven, R.; Noort, A.

  2016-01-01

  Dit arbokennisdossier gaat in op de kansen en bedreigingen van de opkomst van nieuwe digitale media (software) en technologie (hardware) op de werkplek voor het werk van arboprofessionals, werk-nemers en werkgevers. Het dossier beperkt zich tot het gebruik en de toepassing van mobiele arbo applicati

 11. Verschil tussen centrifugeren en filtreren van de eluaten van uitloogproeven voor polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK) organochloorbestrijdingsmiddelen (OCB) en polychloorbifenylen (PCB)

  NARCIS (Netherlands)

  Rood GA; Broekman MH; LAE

  1995-01-01

  In het kader van het Taakstellend Plan ter ondersteuning van de normcommissie 390 11 voert het RIVM het project 'Uitloging van organische componenten' uit. Het doel van het project is het ontwikkelen van een set van uitloogproeven voor organische componenten. Dit rapport omvat het onderz

 12. SBR in Bedrijf: Een Onderzoek naar de Mogelijkheden van Standard Business Reporting voor MKB-bedrijven in Nederland

  NARCIS (Netherlands)

  Melse, E.; Weltevreden, J.W.J.

  2013-01-01

  Vanaf 2013 kunnen bedrijven – of hun financiële intermediair – voor het indienen van belastingaangiften, jaarrekeningen en financiële rapportages gebruik maken van een nieuwe elektronische standaard: Standard Business Reporting (SBR). Voortaan kunnen bedrijven rechtstreeks via hun administratiesoftw

 13. Methode van onderzoek voor residuen van bestrijdingsmiddelen na clean-up m.b.v. gelpermeatiechromatografie (GPC) (Multimethode 12)

  NARCIS (Netherlands)

  Greve PA

  1988-01-01

  In dit rapport wordt een methode gegeven voor de clean-up van extracten m.b.v. gelpermeatie-chromatografie (GPC) t.b.v. de bepaling van residuen van electroncaptieve en organofosforbestrijdingsmiddelen. Een oudere versie van de GPC-methode, die alleen de organochloorbestrijdingsmiddelen omvatte,

 14. Influenza in de winter 1986/'87; wijziging van het influenzavaccin voor het seizoen 1987/'88

  NARCIS (Netherlands)

  N. Masurel (Nic); W.E.Ph. Beyer (Walter)

  1987-01-01

  textabstractInfluenzavirussen van het subtype A(H1N1) werden reeds vroeg in het winterseizoen 1986/‘87 in Nederland geïsoleerd, en wel voor het eerst uit keelwatten van rekruten gelegerd bij Arnhem die op 9 december 1986 een influenza-achtige aandoening hadden (Nationaal Influenza Centrum, Rotterdam

 15. Insight in emission. SAP-software for emission management; Inzicht in uitstoot. SAP-software voor emissiemanagement

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bruins, R. (ed.)

  2003-12-01

  A brief overview is given of new emission management software, developed by SAP, a developer and supplier of Enterprise Resource Planning software, in cooperation with Technidata. [Dutch] Een kort overzicht wordt gegeven van nieuw ontwikkelde software voor emissiemanagement. De software is ontwikkeld door SAP, een leverancier van Enterprise Resource Planning software, in samenwerking met Technidata.

 16. Succes- en faalfactoren voor vermarkten van biologische allergeenvrije producten : deelonderzoek 1 van het project 'Verwaarding productkwaliteit betreffende gezondheid en allergie'

  NARCIS (Netherlands)

  Jukema, N.J.; Leeuwen, van M.A.E.

  2008-01-01

  In dit onderzoek is achterhaald wat de perspectieven voor de biologische sector zijn om in te spelen op de markt van allergeenvrije producten. Het doel van het onderzoek is het bepalen van succes- en faalfactoren van het vermarkten van biologische allergeenvrije dieetproducten op basis van een gezon

 17. Basiskaarten van spisulabanken en visserij op het NCP voor besluitvorming en advisering bij het optreden van calamiteiten

  NARCIS (Netherlands)

  Steenbergen, J.; Quirijns, F.J.; Baars, J.M.D.D.

  2005-01-01

  In opdracht van het RIKZ zijn enkele ecologische kaarten voor het NCP gemaakt. Het doel van deze kaarten is om deze te gebruiken in de besluitvorming en advisering bij het optreden van calamiteiten op het NCP (Nederlands Continentaal Plat). Het betreft de volgende kaarten: 1. Actuele en potentiele v

 18. Potential for energy saving and renewable energy in Utrecht, Netherlands. Preliminary validation for the Utrecht municipality; Potentieel energiebesparing en duurzame energie Utrecht. Onderbouwingsnotitie voor de gemeente Utrecht

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Benner, J.H.B.; Warringa, G.E.A.

  2012-10-15

  Utrecht has stated its intention to achieve CO2 neutrality of the local energy supply by 2030. Having conducted its own exploratory study into the steps that would need to be taken to achieve this aim, City Hall asked CE Delft to pass judgment on the target and how it is hoped to be achieved. While characterized by both CE Delft and interviewed scientists as very substantial, Utrecht's ambitions are also regarded as a worthy aim to pursue. City Hall's estimates of the reduction potential of the envisaged measures 28% of total projected emission cuts in 2030 via energy efficiency measures and 35% via renewable energy - are deemed realistic by CE Delft. Although the potential reduction via all options was estimated on the basis of the maximum feasible potential, there still remains a substantial policy gap. The analysis makes clear that robust policy choices are required in order to come close to achieving the stated ambitions [Dutch] De gemeente Utrecht heeft zich tot doel gesteld om in 2030 de lokale energievoorziening CO2-neutraal te hebben. Binnen de gemeente is een ambtelijke verkenning uitgevoerd naar de maatregelen om invulling te geven aan deze ambitie. Utrecht heeft CE Delft gevraagd een oordeel te geven over de ambitie en de invulling daarvan. De ambitie van Utrecht wordt zowel door CE Delft als geïnterviewde wetenschappers getypeerd als fors, maar tegelijk als een goed punt aan de horizon om naar toe te werken. De inschattingen van Utrecht rond het reductiepotentieel van de maatregelen worden door CE Delft beoordeeld als realistisch. Dit houdt in dat 28% van de totaal verwachte uitstoot in 2030 wordt gereduceerd door besparingsmaatregelen en 35% met de inzet van duurzame energie. Hoewel bij de inschatting van de mogelijke reductie voor alle opties is gerekend met het maximaal haalbare potentieel resteert er een aanzienlijk beleidsgat. De analyse maakt duidelijk dat echte beleidskeuzen nodig zijn om realisatie van de ambitie te benaderen.

 19. Outline for the Rotterdam Climate Initiative. CO2 emissions up to 2030; Verkenning voor Rotterdam Climate Initiative. CO2-emissies tot 2030

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Plomp, A.J.; Wetzels, W.; Seebregts, A.J.; Kroon, P [ECN Beleidsstudies, Petten (Netherlands)

  2013-04-15

  -emissie opnieuw verkend voor de zichtjaren 2015, 2020, 2025 en 2030 onder aanname van een vaststaand beleidskader en rekening houdend met autonome ontwikkelingen. Deze studie is alleen uitgevoerd voor de sectoren Energie en Industrie en Vrachtvervoer binnen de gemeentegrenzen van Rotterdam. De resultaten laten zien dat: (a) De CO2-emissie uit de sector Energie en Industrie stijgt van 26,5 Mton CO2 in 2011 naar 33,8 Mton CO2 in 2020, om vervolgens weer af te nemen naar 29,4 Mton CO2 in 2025 en 2030; en (b) de CO2-emissie ten gevolge van Vrachttransport stijgt van 1,0 Mton CO2 in 2011 naar 1,4 Mton CO2 in 2025 en stijgt vervolgens door naar 1,6 Mton in 2030. Dit betekent dat alleen al de sectoren Energie en Industrie en Vrachttransport onder vaststaand beleid naar verwachting de doelstelling met een factor 2,5 zullen overschrijden. De aanvullende beleidsinspanning om de doelstelling te realiseren, dient dus met een benodigde reductie van ongeveer 19 Mton CO2 voor deze sectoren rekening te houden. De verwachte CO2-emissies in deze Verkenning zijn lager dan die in een eerder uitgevoerde studie uit 2010. Dit wordt veroorzaakt door met name lagere CO2-emissies uit de elektriciteitscentrales, ten opzichte van de toenmalige studie, ten gevolge van diverse ontwikkelingen op de elektriciteitsmarkt. De berekende CO2-emissies zijn gebaseerd op een vaststaand beleidskader en autonome ontwikkelingen. Er is zoveel mogelijk gebruik gemaakt van een bottom-up analyse van de diverse sectoren; zo nodig zijn berekeningen met behulp van sectorale modellen uitgevoerd. De realisatie van de Maasvlakte 2 betekent meer ruimte voor chemie en meer ruimte voor op- en overslag van vracht; de effecten hiervan zijn eveneens meegenomen in deze berekeningen.

 20. Indicators for the greening of the tax system in Flanders, Belgium; Indicatoren voor de vergroening van het belastingstelsel in Vlaanderen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bachus, K. [HIVA - Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving, Katholieke Universiteit Leuven, Leuven (Belgium); Defloor, B. [Departement Handelswetenschappen en Bestuurskunde, Hogeschool Gent, Gent (Belgium)

  2011-06-15

  include the three types of indicators for reliable conclusions about the greening of the tax system. [Dutch] Deze studie is een herwerking van de studie naar indicatoren voor de vergroening van het belastingstelsel in Vlaanderen uit 2004 in opdracht van MIRA. De meeste indicatoren die worden gebruikt om de vergroening van het belastingstelsel te meten, zijn inkomstenindicatoren. Ze geven weer hoeveel inkomsten de overheid heeft gehaald uit een bepaalde milieugerelateerde belasting, al dan niet uitgedrukt ten opzichte van een andere indicator, bijvoorbeeld BBP. Deze indicatoren hebben het voordeel van de internationale vergelijkbaarheid, maar hebben ook een belangrijk nadeel. De belastinginkomsten varieren in functie van de factoren (belasting)tarief en hoeveelheid (vervuiling). Een stijging van de inkomstenindicator kan dus worden veroorzaakt door een vergroening van het belastingstelsel, maar evengoed door een toename van de vervuiling. Een tweede type van indicatoren dat we gebruiken om de vergroening van het belastingstelsel te meten zijn de tariefindicatoren. Indien het tarief van een milieugerelateerde belasting stijgt, is dit wel degelijk een vergroening van het belastingstelsel. Anderzijds is uit deze update van de studie van 2004 ook het nadeel gebleken: tarieven of prijzen kan je niet bij elkaar optellen. Daarom is het niet evident om een globale indicator voor alle tarieven op te stellen. Om ze te kunnen aggregeren, onderling te vergelijken en hun evolutie in de tijd op te volgen, moet je ze omrekenen naar een index. Het nadeel hiervan is dan weer de vraag hoe sterk elke subindicator moet worden gewogen in de globale index. Dit nadeel wordt nog groter indien een nieuw tarief wordt ingevoerd; in dit geval moet men een vrij kunstmatige 'beginindex' toekennen aan deze nieuwe waarde. Daarom voegen we in dit rapport voor het eerst een derde type van indicator toe: het impliciete belastingtarief op energie. Deze indicator drukt uit hoeveel belasting (euro

 1. Onderzoek naar het voorkomen van concentratieverschillen tussen opgiet en champignons voor wat betreft zwaveldioxide, keukenzout en mononatriumglutaminaat bij monsters verduurzaamde champignons

  NARCIS (Netherlands)

  Driessen, J.J.M.; Veen, van N.G.; Worp, van der H.H.M.; Werdmuller, G.

  1984-01-01

  Onderzoek naar concentratieverschillen voor zwaveldioxide, keukenzout en mononatriumglutaminaat tussen opgiet en champignons afkomstig uit dezelfde verpakkingseenheid, bij monsters verduurzaamde champignons om na te gaan of bij toekomstig onderzoek volstaan kan worden met onderzoek van de opgiet.

 2. Hulpmiddelen voor de arbeidsorganisatie op grote melkveebedrijven : eindresultaat van het project "Meer mans met protocollen" = Tools for labor management on large dairy farms

  NARCIS (Netherlands)

  Zijlstra, J.; Poelarends, J.J.

  2009-01-01

  Een werkgroep, bestaande uit melkveehouders, medewerkers van agrarische uitzendbureaus en onderzoekers op het gebied van bedrijfsmanagement, heeft negen hulpmiddelen geselecteerd en ontwikkeld voor het verbeteren van de arbeidsorganisatie op Nederlandse melkveebedrijven. Het betreft methoden rond pr

 3. Verbeteren van de condities bij bewaring, verpakking en transport: Literatuuronderzoek naar de optimale omstandigheden voor het bewaren, verpakken en transport van boomkwekerijgewassen (project 3500)

  NARCIS (Netherlands)

  Hees-Boukema, van E.M.; Leek, N.A.

  1994-01-01

  Literatuuronderzoek (deel 2) naar de optimale omstandigheden voor het bewaren, verpakken en transport van boomkwekerijgewassen. Door het Boomteeltpraktijkonderzoek (BPO) is in opdracht het onderzoek uitgevoerd naar het "Verbeteren van de condities bij bewaring, verpakking en transport". Over de resu

 4. {sup 220}Rn measurements and implications for earlier surveys of {sup 222}Rn; Meting van {sup 220}Rn en consequenties voor eerdere {sup 222}Rn-surveys. VERA-onderzoek

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Blaauboer, R.O.

  2010-08-15

  (Rn-222) in nieuwbouwwoningen voor dan op basis van eerdere radonsurveys werd aangenomen. De oude radondetectoren blijken na onderzoek ook gevoelig voor radioactief thoron (Rn-220), waarvan meer aanwezig is dan werd gedacht. Dit volgt uit een nader onderzoek aan deze detectoren, dat plaatsvond naar aanleiding van een landelijke survey naar de stralingsbelasting in Nederlandse woningen die tussen 1994 en 2003 zijn gebouwd. Detectoren die voor internationale vergelijkingsstudies naar radon worden gebruikt, zijn tot nu alleen op dit edelgas ingesteld. Dat sommige typen detector behalve radon ook thoron meten, valt dan niet op. Net als in Nederland is er internationaal een toegenomen aandacht voor thoron vanwege survey-resultaten die sterk door thoron bleken te zijn beinvloed. Het thoron lijkt afkomstig van een (veel voorkomend) bouwmateriaal met verhoogde thoronuitstoot, mogelijk een afwerkmateriaal. Inmiddels is gebleken dat er gedurende een aantal jaar in Nederland stucmateriaal is toegepast dat door het ingredient fosfogips meer thoron bevatte. Mogelijk geven echter ook andere afwerkmaterialen aanleiding tot een verhoging. Een groot deel van de dosis straling die mensen binnenshuis ontvangen, is het gevolg van het inademen van de radioactieve vervalproducten van radon en thoron. Radon en thoron worden van nature gevormd in bodem- en bouwmaterialen. Een deel daarvan komt in de woning terecht, omdat ze gasvormig zijn. Blootstelling aan straling in de woning is verantwoordelijk voor ruwweg de helft van de stralingsbelasting die Nederlandse burgers gemiddeld door het jaar heen oplopen.

 5. Hoe Gelijkwaardig Blijft Het Eindexamen Tussen Scholen In Nederland? Discrepanties Tussen De Cijfers Voor Het Schoolonderzoek En Het Centraal Examen In Het Voortgezet Onderwijs Tussen1998 En 2005

  OpenAIRE

  DE LANGE, Marloes; Dronkers, Jaap

  2007-01-01

  Het Nederlands voortgezet onderwijs kent een eindexamen dat bestaat uit een schoolexamen en een centraal examen. In dit onderzoek analyseren wij de discrepanties in de becijfering van deze twee soorten examens tussen 1998 en 2005, omdat deze een bedreiging vormen voor de gelijkwaardigheid van het eindexamen tussen scholen. Op basis van de Kwaliteitskaarten Voortgezet Onderwijs van de Inspectie van het Onderwijs hebben wij voor de periode 1998 - 2005, per onderwijstype en per vestiging het ver...

 6. Protocol voor meting van ammoniakemissie uit huisvestingssystemen in de veehouderij 2010 = Measurement protocol for ammonia emission from housing systems in livestock production 2010

  OpenAIRE

  Ogink, N.W.M.; Mosquera Losada, J.; Hol, J.M.G.

  2011-01-01

  Dit rapport beschrijft een nieuw uitgewerkt meetprotocol voor ammoniakemissies uit huisvestingssystemen in de veehouderij. De belangrijkste wijziging ten opzichte van eerdere benaderingen betreft de voorwaarde op meerdere bedrijfslocaties te meten. Het protocol wordt toegelicht voor meerdere diercategorieën.A new measurement protocol for the determination of ammonia emissions of animal housing systems is elaborated. The main deviation from previous approaches is the requirement of multi-farms...

 7. Het composteren van groente- en tuinafval in containers voor particulier gebruik = Composting of vegetable and garden waste in containers for household use

  OpenAIRE

  Riem Vis, F.

  1985-01-01

  In three experiments composting in different types of containers was studied. No differences between the containers were observed. Seedling tests showwed that with up to 50 % compost added to a sandy soil growth was stimulated. In the case of a 100 % compost crop damage occurred. Verschillende typen containers voor het composteren van tuin- en groenteafval voor particulier gebruik werden in dit onderzoek vergeleken. Uit het verloop van de temperatuur en van het zuurstofgehalte van de lucht bl...

 8. Electric driving in 2050. Consequences for the living environment; Elektrisch rijden in 2050. Gevolgen voor de leefomgeving

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Nijland, H.; Hoen, A.; Snellen, D.; Zondag, B.

  2012-11-15

  personenautomobiliteit. De overstap op elektrische auto's maakt het mogelijk om ongeveer de helft van de langetermijnklimaatambities voor de sector verkeer en vervoer te verwezenlijken. Het milieu, in het bijzonder in de steden, profiteert van een transitie naar elektrisch rijden omdat hierdoor zowel de uitstoot van luchtverontreinigende stoffen als de geluidsbelasting vermindert. Op het hoofdwegennet en het regionale wegennet leidt elektrisch rijden overigens niet tot een afname van de geluidsbelasting. Het elektriciteitsnet zal moeten worden aangepast om aan de toenemende vraag te kunnen voldoen.

 9. Design diagrmas for energy from surface water; Ontwerpdiagrammen voor energie uit oppervlaktewater

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  De Wit, A.K.; Wisse, C.J. [DWA Installatie en energieadvies, Bodegraven (Netherlands)

  2012-06-15

  The report 'Energy from surface water' describes how surface water systems can be implemented into building installations (especially with aquifer thermal energy storage). For water systems with currents forced by the energy exchange system design diagrams were developed, which can be used for a first estimation of the required water area. In this article two examples are given which explain the use of these design diagrams. [Dutch] Hoe kan oppervlaktewater benut worden voor verwarming en koeling van een gebouw? Daarover gaat het onderzoeksrapport 'Energie uit oppervlaktewater'. In dit artikel wordt toegelicht hoe dit onderzoeksrapport moet worden gebruikt om het energiepotentieel van een vijver of sloot te bepalen.

 10. Central heating pipes cause unwanted heating; CV-leidingen zorgen voor ongewenste opwarming

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Wessels, R. [biq-stadsontwerp, Rotterdam (Netherlands); Nuijten, O. [ISSO, Rotterdam (Netherlands)

  2011-12-15

  Research has shown that the risk of hot spots in the drinking water pipes is very high. Hot spots are, for example, caused by central heating pipes that are too close to the water pipes. The water pipes may be 25 C for a long period, thus creating the risk of legionella growth. The various disciplines need to be careful in the design stage and building stage to prevent such situations from occurring. [Dutch] Onderzoek heeft uitgewezen dat het risico op 'hotspots' in de drinkwaterleidingen erg groot is. Hotspots worden bijvoorbeeld veroorzaakt door cv-leidingen die te dicht in de buurt van waterleidingen lopen. Die waterleidingen kunnen dan langdurig warmer zijn dan 25C en daardoor gevaar opleveren voor legionellagroei. Het vereist zorg van meerdere disciplines in de ontwerpfase en de bouwfase om deze situaties te vermijden.

 11. Non-random exchange: Value, uncertainty, and strategy in the market for popular music

  OpenAIRE

  Mol, J.M.

  2006-01-01

  Dit proefschrift stelt dat de onzekerheid omtrent waarde, en omtrent hoe die waarde vastgesteld wordt op markten, sturend is voor het economische gedrag van producenten en consumenten. In de meeste traditionele economische modellen, zoals nog op middelbare scholen onderwezen, worden consumenten en producenten vaak gerepresenteerd als louter omhulsels van consumentenpreferenties en productiefuncties; zij worden door de markt naar een optimale evenwichtsuitkomst gevoerd. In verder uitgewerkte v...

 12. Cost-benefit analysis of stricter emission ceilings for air pollutants. National evaluation for the revision of the Gothenburg Protocol; Kosten en baten van strengere emissieplafonds voor luchtverontreinigende stoffen. Nationale evaluatie voor de herziening van het Gothenburg Protocol

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Smeets, W.

  2012-06-15

  The Netherlands experiences high benefits of strict European emission targets for air pollutants. The Dutch live longer and are healthier because of extra emission reductions. In addition, damage to nature decreases. This emerges from a cost-benefit analysis of a number of possible variants for tightening emission targets by 2020 in the context of the revision of the Gothenburg Protocol [Dutch] Nederland ondervindt hoge baten van strenge Europese emissiedoelen voor luchtverontreinigende stoffen. Nederlanders leven langer en gezonder door extra emissiereducties. Daarnaast neemt de schade aan de natuur af. Dit blijkt uit een kosten-batenanalyse van een aantal mogelijke varianten voor aanscherping van emissiedoelen per 2020 in het kader van de herziening van het Gothenburg protocol.

 13. Duurzaamheid als planningsopgave: gebiedsgerichte afstemming tussen de ruimtelijke ordening, het milieubeleid en het waterhuishoudkundig beleid voor het landelijk gebied.

  NARCIS (Netherlands)

  Vlist, van der M.J.

  1998-01-01

  IntroductionSince the publication of 'Our Common Future' (1987) by the World Commission on Environment and Development, sustainability or sustainable development has become one of the most important aims of environmental policy throughout the world. But it has proved difficult to wo

 14. Socialisatie als verklaring voor de dalende leesfrequentie? De invloed van ouders en school op het lezen van boeken nader onderzocht

  NARCIS (Netherlands)

  Verboord, Marc

  2003-01-01

  Socialization as an explanation for declining reading frequency? The influence of parents and school on the reading of books investigated more closely In this article the impact of socialization processes in both the parental and school context on current book reading frequency of recent birth cohor

 15. Slavernijromans als beginpunt voor een vergelijkend onderzoek tussen literatuur uit Zuid-Afrika en het Nederlands -Caribisch gebied

  NARCIS (Netherlands)

  E. Jansen

  2009-01-01

  Despite huge differences between South Africa and the Caribbean, colonial Dutch influences are still highly visible in both areas, especially with regard to important cultural products such as language and memories of slavery. This article suggests that slave novels are an important starting point f

 16. Socialisatie als verklaring voor de dalende leesfrequentie? De invloed van ouders en school op het lezen van boeken nader onderzocht

  OpenAIRE

  Verboord, Marc

  2003-01-01

  Socialization as an explanation for declining reading frequency? The influence of parents and school on the reading of books investigated more closely In this article the impact of socialization processes in both the parental and school context on current book reading frequency of recent birth cohorts is investigated. Given the decline in reading interest recent cohorts show in other reading studies – a decline often associated with the rise of popular culture – special attention is given to ...

 17. “Ik ben een boodschapper van Nanaia!” Een Babylonische profeet als teken des tijds (133 voor Christus)

  NARCIS (Netherlands)

  Spek, van der R.J.

  2014-01-01

  “I am a messenger of Nanaia!” A Babylonian prophet as a sign of the times (133 BC). Valedictory lecture by R.J. (Bert) van der Spek, professor of Ancient Mediterranean and West Asian history, 10 October 2014, 15.45h in the ‘Aula’ of the VU University (Vrije Universiteit) Amsterdam In October of the

 18. Onderwater voor de studiepunten : Vier Leidse biologiestudenten vormen op Curaçao mini-zeeteam van Naturalis

  OpenAIRE

  Hoeksema, B.W.

  2005-01-01

  Ze hadden het slechter kunnen treffen, ja. De locatie is inderdaad uniek, ingeklemd tussen het Hilton Hotel en Hooks Hut, direct aan, zeg maar op het strand gelegen. Maar een lange duikvakantie waarbij twee keer per dag onderwater wordt gegaan, nee, dat gaat Davy van Doorn, Frank Stokvis, Bastian Reijnen en Nicolette Snijders, de enige vrouw van het kwartet Leidse studenten, te ver. Gewerkt moet er voor de studiepunten zeker worden.

 19. Nuove strategie manipolative ex vivo per il purging delle unità di cellule staminali ematopoietiche periferiche destinate al trapianto autologo di midollo

  OpenAIRE

  Veronesi, Arianna

  2015-01-01

  NEW MANIPULATIVE STRATEGIES EX VIVO FOR PURGING OF PHERIPHERAL HAEMATOPOIETICS STEM CELLS UNITS AIMED FOR AUTOLOGOUS BONE MARROW TRANSPLANTATION This thesis aims to evaluate the possibility of using the Gemtuzumab ozogamicin in ex vivo purging of autologous pheripheral blood mononuclear cells, in order to eliminate possible contaminants leukaemia cells. The use of this drug is subject to verification that the depletion of malignant cells does not cause cytotoxic effects on normal stem cel...

 20. Uniform measurement standard for heat supply in housing and utility building construction. A protocol to compare alternatives for heat supply at building construction sites. Version 3.1; Uniforme Maatlat voor de warmtevoorziening in de woning- en utiliteitsbouw. Een protocol voor het vergelijken van alternatieven voor de warmtevoorziening op bouwlocaties. Versie 3.1

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Nuiten, P. [W/E adviseurs, Utrecht (Netherlands); Van der Ree, B. [Primum, Driebergen-Rijsenburg (Netherlands)

  2012-02-15

  The uniform measurement standard is one of the methods that the National Expertise Heat Centre develops to compare the energy efficiency of different techniques (such as heat pumps, heat and cold storage, collective systems, waste heat, combustion of woody biomass, etc.). The development of the uniform standard was started for the residential and utility building construction industry. In the future, the standard calculation method will also be made available for other sectors [Dutch] De uniforme maatlat is 1 van de methoden die het Nationaal Expertisecentrum Warmte ontwikkelt om de energieprestaties van verschillende technieken (zoals warmtepompen, warmte-koudeopslag, collectieve systemen, restwarmte, verbranding van houtachtige biomassa, etc.) goed vergelijkbaar te maken. De ontwikkeling van de uniforme maatlat is gestart voor de woning- en utiliteitsbouw. In de toekomst zal de uniforme maatlat ook voor andere sectoren beschikbaar komen. In deze versie van de uniforme maatlat is aansluiting gezocht bij de kengetallen van de Energieprestatienorm voor Maatregelen op Gebiedsniveau (EMG), zodat de resultaten van de uniforme maatlat in lijn zijn met die van de EMG.