WorldWideScience

Sample records for als strategie voor

 1. Kruisbestuiving voorwaarde voor succesvolle multichannel strategie

  NARCIS (Netherlands)

  Van Ameijden, D.; Huismans, J.; Wenting, R.; Krawczyk, A.; Weltevreden, J.W.J.

  2011-01-01

  Retailers met een succesvolle multichannel strategie creëren kruisbestuiving tussen de diverse verkoopkanalen. Via welk kanaal consumenten hun aankoop uiteindelijk doen, wordt voor hen steeds minder belangrijk; het draait allemaal om klantbehoud. Dit blijkt uit een verkennend onderzoek van PwC en de

 2. Jongerenwerk als werkplaats voor professionalisering

  OpenAIRE

  Judith Metz

  2012-01-01

  Partnership approach as alternate professionalization strategy for youth work In the Netherlands, there is a growing debate on the need for the professionalization of youth work practice. There is a consensus on the necessity and relevance of professionalization. Opinions differ however on the appropriate pathways towards professionalization. Classic professionalization strategies, with a focus on the gathering of scientific experimental evidence, often do not match with the complex and...

 3. Biomimicry. De natuur als inspiratiebron voor innovaties

  OpenAIRE

  Segeren, A.; Vogelzang, T.A.

  2015-01-01

  LEI Wageningen UR heeft van het ministerie van Economische Zaken de opdracht gekregen om onderzoek te doen naar de stand van zaken en de mogelijkheden voor de verdere toepassing van biomimicry in Nederland. Deze brochure biedt een analyse van drie actuele praktijkvoorbeelden, inzicht in de impact op economie en duurzaamheid en een vertaling hiervan naar indicatoren. Daarnaast geeft het LEI perspectieven voor de toekomst, waarbij vooral is gekeken naar de rol van wetenschap, onderwijs en beleid.

 4. Biomimicry. De natuur als inspiratiebron voor innovaties

  NARCIS (Netherlands)

  Segeren, A.; Vogelzang, T.A.

  2015-01-01

  LEI Wageningen UR heeft van het ministerie van Economische Zaken de opdracht gekregen om onderzoek te doen naar de stand van zaken en de mogelijkheden voor de verdere toepassing van biomimicry in Nederland. Deze brochure biedt een analyse van drie actuele praktijkvoorbeelden, inzicht in de impact op

 5. Onverenigbaarheidslijst laanbomen al ruim een jaar leidraad voor de teler

  NARCIS (Netherlands)

  Sluis, van der B.J.; Schalk, G.; Hiemstra, J.A.

  2010-01-01

  Eind 2008 lag er dan eindelijk de langverwachte laanbomenlijst van ent-onderstamcombinaties met een kans op (uitgestelde) onverenigbaarheid. Sindsdien geldt deze unieke lijst, compleet met adviezen over welke vermeerderingsmethoden wel geschikt en toepasbaar zijn, als hét standaardwerk voor menig la

 6. Formaline of alternatieven als ontsmettingsmiddel voor broedeieren

  OpenAIRE

  Meijerhof, R.; Dijk, D. van

  1997-01-01

  Formaline wordt algemeen gezien als een goed middel om broedeieren te ontsmetten. Toch geeft ontsmetting met middelen als ozon en waterstofperoxyde vaak een iets beter broedresultaat. Een eventuele verklaring hiervoor is momenteel nog niet te geven.

 7. Voldoen de aantallen Grote Jagers aan de drempelwaarde voor kwalificatie van Friese Front als Vogelrichtlijngebied?

  OpenAIRE

  Geelhoed, S.C.V.; Leopold, M.F.; Bemmelen, van, R.S.A.; Lindeboom, H. J.

  2013-01-01

  Het Friese Front staat op de nominatie om aangewezen te worden als Vogelrichtlijngebied, vanwege grote aantallen Zeekoeten die daar, met jongen, in de zomer verblijven. Een tweede vogelsoort, de Grote Jager, kwalificeert zich wellicht ook, maar er bestaat onduidelijkheid over de aantallen die van het gebied gebruik maken en of deze de drempelwaarde voor kwalificatie als doelsoort voor een Vogelrichtlijngebied overschrijden. Onderzocht is of de aantallen Grote Jagers op het Friese Front met ze...

 8. Onderstam M.8 als alternatief voor M.9 : vraag naar minder gevoelige onderstam voor bacterievuur neemt toe

  NARCIS (Netherlands)

  Steeg, van der P.A.H.; Maas, F.M.

  2012-01-01

  Bacterievuur is in toenemende mate een bedreiging voor de appelteelt in Europa. Nederlandse boomkwekers produceren veel onderstammen en bomen bestemd voor export naar vrijwel alle landen in Europa. Door het toenemende handelsverkeer van plantmateriaal in de EU neemt de kans op verspreiding van en aa

 9. Moraal voor en na religie: wie kijkt er naar ons? - n.a.v. Frans de Waal over God als wakend oog in The bonobo and the atheist

  NARCIS (Netherlands)

  Weele, van der Cor

  2013-01-01

  De meest saaie en onproductieve vraag die je over religies kunt stellen is of ze wel of niet waar zijn; zo begint Alain de Botton zijn boek Religie voor Atheisten (2012). Veel interessanter vindt hij de vraag wat te doen als we religie niet meer voor waar houden. Voor Richard Dawkins moet de godsdie

 10. Voldoen de aantallen zeekoeten aan de drempel-waarde voor kwalificatie van het Friese Front als Vogelrichtlijn-gebied?

  OpenAIRE

  Leopold, M.F.; Bemmelen, van, R.S.A.

  2014-01-01

  Ministerie van EZ heeft voornemens het Friese Front aan te wijzen als Natura 2000-gebied voor de zeekoet, op basis van de Europese Vogelrichtlijn. Voor het onderbouwen van de instandhoudingsdoelstelling, de selectie en de begrenzing van het Vogelrichtlijngebied is een gedegen onderbouwing nodig. In eerdere rapportages werd (impliciet) uitgegaan van een schatting van Wetlands International (2002) van 8 miljoen vogels (1% norm: 80 000 vogels). Later gebruikten Skov et al. (2007) echter de Noord...

 11. Wat gebeurt er als je consumenten beloont voor mond tot mond reclame?

  OpenAIRE

  Tuk, Mirjam; Verlegh, Peter; Smidts, Ale; Wigboldus, Daniel

  2009-01-01

  textabstractMond tot mond communicatie heeft veel invloed op productkeuzes en aankoopbeslissingen van consumenten. Omdat dit zo veel invloed heeft, proberen marketeers deze communicatie te stimuleren, bijvoorbeeld door consumenten te belonen voor een aanbeveling. In dit onderzoek richten we ons op de vraag hoe de ontvanger van een beloonde aanbeveling hier op reageert. We argumenteren dat de introductie van een beloning als gevolg heeft dat een aanbeveling zowel aspecten krijgt van een vriend...

 12. Spelen met gelijke middelen: overstijgende narratieven als instrument voor sociale transformatie

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Erik Jansen

  2013-12-01

  Full Text Available Playing with equal means: the use of transcending narrative to induce social transformationRecent developments in housing, wellbeing and care create the need for transforming the social sector in the Netherlands. This article proposes narrativity as potentially powerful means to substantiate this transformation based on collective sensemaking in social care networks. To this purpose the transformation is metaphorically represented as learning how to play a new game, with relations, meaning and participation as main constituents of a level playing field. Dynamics on this playing field are generated top-down by narrative interventions and bottom-up by inducing learning capacity and collective learning processes of the participants. Narrativity may thus yield an integral, democratic and network-based alternative for traditional governance in and after the transformation of the social sector.Spelen met gelijke middelen: overstijgende narratieven als instrument voor sociale transformatieRecente ontwikkelingen in wonen, welzijn en zorg vereisen een transformatie van de sociale sector in Nederland. Een narratieve benadering wordt voorgesteld als een potentieel krachtig middel om deze transformatie vorm te geven vanuit collectieve betekenisverlening in de zorg- en welzijnsnetwerken. Er wordt een metafoor gehanteerd van het leren spelen van een nieuw spel, met als belangrijkste elementen relaties, betekenis en participatie. Dynamiek in het spel wordt van bovenaf gegenereerd door narratieve interventies en van onderop door het aanspreken van leervermogen en collectieve leerprocessen van de spelers. Narrativiteit vormt op deze wijze een integraal, democratisch en netwerk-gebaseerd alternatief voor traditionele sturingsmechanismen te midden van en na de transformatie van de sociale sector.

 13. Gierstmelde als potentieel akkerbouwgewas met meervoudige gebruiksmogelijkheden voor de noordelijke regio's 1992 - 1996 : management samenvatting

  NARCIS (Netherlands)

  Geel, van W.C.A.

  1996-01-01

  Collectieopbouw en veredelingsonderzoek met aandacht voor wortelknobbelaaltjes en valse meeldauw. Teeltonderzoek en marktprijs en afzetkansen. Toepassingsgericht zetmeelonderzoek met karaktisering via Braber-verstijfseling rn crosslink-effectiviteit bij de ECH-verknoping van quinoa

 14. Kustversterking Voorne: advies voor richtlijnen voor het milieueffectrapport

  NARCIS (Netherlands)

  Evers, F.W.R.; Gun, van der J.H.J.; Hoekstra, P.; Maas, F.M.; Slim, P.A.; Beerlage, B.F.M.

  2006-01-01

  De kust van Voorne is aangemerkt als een zwakke schakel in de Hollandse Kust. Uit berekeningen blijkt dat de veiligheid tegen overstromingen onvoldoende is. Het waterschap Hollandse Delta – als beheerder van de waterkering – stelt een verbeteringsplan op voor de kust van Voorne. Voor dit verbetering

 15. De Index voor Duurzame Economische Welvaart (ISEW) voor Vlaanderen, 1990-­2012

  OpenAIRE

  Bleys, Brent

  2014-01-01

  Steeds meer overheden overwegen het gebruik van alternatieve welvaartsindicatoren voor de opvolging van hun beleid. De Index voor Duurzame Economische Welvaart (ISEW) werd ontwikkeld als antwoord op de kritiek op het gebruik van het bruto binnenlands product (BBP) als welvaartsindicator. Een geactualiseerd MIRA-rapport rapporteert over het verloop van de ISEW voor Vlaanderen en schetst het potentieel en het effectieve gebruik van de index voor de beleidsvoering in verschillende landen en regi...

 16. Snelstartgids voor preventiemedewerkers

  NARCIS (Netherlands)

  Anonymous

  2015-01-01

  Als preventiemedewerker houd je je bezig met veilig en gezond werken in jouw organisatie. Maar wat houdt dat precies in? En hoe begin je? In deze Snelstartgids voor preventiemedewerkers vind je antwoord op deze vragen, met praktische tips, checklists en verwijzingen naar handige websites en tools.

 17. Tijd voor meer legale popcorn

  OpenAIRE

  J. Poort

  2014-01-01

  Op 10 april van dit jaar oordeelde het Europese Hof van Justitie dat downloaden uit illegale bron niet toelaatbaar is onder de thuiskopie-uitzondering . Dat is goed voor de leesbaarheid van dit stukje, omdat de lelijke constructie ‘downloaden uit illegale bron’ nu eindelijk rechtens kan worden ingeruild voor ‘illegaal downloaden’, zoals de muziek- en filmsector het al veel langer noemde. Maar zal de uitspraak ook echt effect hebben op illegaal downloaden?

 18. Close to the wind. A European strategy for the (top)sectors in the Netherlands; Scherp aan de wind. Handvat voor een Europese strategie voor Nederlandse (top)sectoren

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2011-08-15

  ) Strengthen Europe's position in the global arena; (2) Use European resources strategically as leverage for national policy; (3) Align with European societal priorities; (4) Develop a strategic plan for employing European and Dutch policy in each priority area; and (5) Develop the basic principles of the strategic plan for each individual policy and implement them consistently. [Dutch] De centrale rol van onderzoek en innovatie in de nieuwe Europese strategie biedt grote kansen voor Nederland. Het vergt wel een aantal aanpassingen in het overheidsbeleid: Nederland moet voluit gaan bijdragen aan het versterken van de Europese positie. Maar Nederland moet tegelijkertijd aan de eigen positie denken. Dat kan door 'scherp aan de wind' te gaan varen en strategischer met Europees beleid om te gaan. De raad doet een aantal aanbevelingen om nog effectiever met Europees beleid om te gaan en om de aansluiting te verbeteren, onder andere: Benut de Europese Structuurfondsen maximaal om Nederlandse topregio's als Eindhoven en Wageningen verder te ontwikkelen; Zet een co-financieringsfonds op om (bedrijfs)deelname aan Europese programma's in de toekomst te garanderen en te stimuleren; Zet de programma's van het ERC en NWO meer complementair in, om zo dubbelingen in het onderzoek te voorkomen.

 19. Paracetamol voor baumol

  OpenAIRE

  van Hulst, B.L.; Blank, J.L.T.

  2015-01-01

  Met de ‘ziekte van Baumol’ wordt bedoeld dat de verbetering van de arbeidsproductiviteit in dienstverlenende sectoren doorgaans achterblijft bij die in de rest van de economie. Vooral de publieke sector is vatbaar voor deze aandoening. Een analyse van veertien deelsectoren van de publieke sector met gegevens over een periode van twintig tot dertig jaar levert een genuanceerd beeld op. Lang niet al deze deelsectoren lijden aan de ziekte van Baumol. Een bovengemiddelde groei van de productieomv...

 20. Groepsverzekering voor KMO's

  OpenAIRE

  Aerts, Ilse

  2015-01-01

  Bieden uw KMO-klanten een groepsverzekering aan voor hun werknemers? Mooi zo. Toch lijkt dit niet zo erg evident. Dit type verzekeringsproduct is tegenwoordig immers niet zo hot op de markt en al helemaal niet bij de Belgische KMO's. Ilse Aerts, lector Financiën - Verzekeringen en Immobiliën aan de Katholieke Hogeschool VIVES voerde onderzoek naar dit fenomeen en vertelde Vrijuit over haar voornaamste bevindingen.

 1. Gevaar VoIP voor telecomsector overdreven

  OpenAIRE

  Deventer, M.O. van; Wegberg,M.,van

  2004-01-01

  Het is een hype Voice-over-IP (VoIP) voor te stellen als een ontwrichtende technologie die de telecomindustrie ingrijpend zal veranderen. Maar hoe ontwrichtend is VoIP eigenlijk? Oskar van Deventer en Marc van Wegberg analyseren drie vormen van VoIP en laten zien dat alleen ‘VoIP-chat’ potentieel een bedreiging is voor telefoniebedrijven.

 2. Workshop nieuwe kansen voor eiwit

  NARCIS (Netherlands)

  Peet, van der G.F.V.; Kamp, J.A.L.M.

  2011-01-01

  Het Ministerie van EL&I heeft Wageningen UR gevraagd een workshop te organiseren met als doel een overzicht te krijgen met de 'State of the Art' van het onderzoek rondom nieuwe eiwitten en te komen tot een onderzoekagenda. Als meest perspectiefvolle business cases voor nieuwe eiwitten worden gen

 3. Comfort as a precondition for energy reduction. Building Future; Comfort als voorwaarde voor energiereductie. Building Future

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Borsboom, W.; De Geus, A.; Opstelten, I.

  2009-05-15

  Can energy reduction in buildings be separated from comfort and productivity? If energy reduction leads to discomfort, users are often inventive enough to find solutions that solve the problem but increase energy use. One example is the installation of an air conditioning unit bought at the do it yourself shop (DIY) to solve overheating complaints in dwellings. Comfort and productivity can also lead to opportunities, though. [mk]. [Dutch] Kan energiereductie in gebouwen worden losgezien van comfort en productiviteit? Als energiereductie leidt tot discomfort zijn gebruikers vaak inventief genoeg dit teniet te doen door ingrepen die vaak leiden tot meer energiegebruik. Een voorbeeld is het plaatsen van airconditioning uit de bouwmarkt bij oververhittingsklachten van woningen. Comfort en productiviteit kunnen echter ook leiden tot kansen.

 4. Economische levensvatbaarheid van een on line informatienetwerk als hulpmiddel voor het leren van talen. Gevalstudie: translapolis.org

  OpenAIRE

  Wisanto, Edwin

  2010-01-01

  Facebook, Wikipedia, Google, PayPal. Het zijn slechts enkele voorbeelden van internetondernemingen die thans tot de verbeelding spreken. Elk van deze hebben de kracht van het internet om mensen en informatie bij elkaar te brengen, weten aan te boren. In deze thesis wordt een eigen idee voor een internetonderneming onderzocht, eentje die van de mogelijkheden van het internet probeert gebruik te maken, om mensen te helpen bij het leren van talen. De economische levensvatbaarheid van dit...

 5. De WMO als instrument in de transformatie van de welvaartsstaat en als impuls voor vernieuwing van het sociaal werk

  OpenAIRE

  Hans van Ewijk

  2006-01-01

  The new Dutch law on social support (Wet op maatschappelijke ondersteuning) fits in with a broad international social innovation of the welfare state, more in particularly the social sector. Privatisation, an empowering civil society, goal oriented strategies in stead of universalism and localisation of social policies are basic elements in social innovation. It is quite uncertain what the outcomes will be for citizens and social workers. In the second part of the article the author identifie...

 6. Prakijkproef ijzersuppletie voor fosfaatvastlegging in laagveenplassen

  NARCIS (Netherlands)

  Chrzanowski, Clara; Geurts, Jeroen; Ter Heerdt, Gerard; Immers, Anne; Declerck, Steven A.J.

  2015-01-01

  De laagveenplas Terra Nova kampt al jaren met blauwalgenbloei en lage bedekkingen met waterplanten, ondanks jaarlijkse biomanipulatiemaatregelen. Een belangrijke oorzaak hiervan is de fosfaatrijke waterbodem met een laag ijzergehalte, die zorgt voor een hoge fosfaatnalevering naar de waterlaag. Om h

 7. Kansen GPS en precisielandbouw voor loonwerker.

  NARCIS (Netherlands)

  Goense, D.

  1997-01-01

  De auteur beschrijft dat de technologische ontwikkeling een aanzet vormde voor de precisielandbouw. De grote fabrikanten van landbouwwerktuigen werken aan precisiewerktuigen en in verschillende landen worden deze technieken al toegepast

 8. Bio-coke as an alternative to petroleum coke and metallurgical coke; Bio-cokes als alternatief voor petroleumcokes en metallurgische cokes

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Croezen, H.J.; Van Lieshout, M. [CE Delft, Delft (Netherlands); Sevenster, M.N. [Sevenster Environmental Consultancy, Australian Capital Territory ACT (Australia)

  2012-11-15

  In the framework of elaborating the Dutch Roadmap Chemistry 2030), CE Delft has conducted an exploratory study for the Association of the Dutch Chemical Industry (VNCI) on the options of replacing (petroleum) coke in the chemical sector by biocokes. Coke is used as a reducing agent and/or raw material in four companies in the Dutch chemical industry (Tronox, ESD-SIC, Thermphos, Aluchemie). Replacing coke at these four companies can potentially yield a direct CO2 reduction of expectedly several hundreds of kilotons per year. For a first exploration of the options of bio-coke, CE Delft first conducted a desk study to get information on the quality and production costs for bio-coke. Subsequently, CE Delft had contact with the four chemical companies and a made a number of company visits. Moreover, the technical, economic and organizational capabilities, constraints and requirements with regard to a possible (partial) switch to biocokes have been explored. Based on the information available so far it can be concluded that biocokes seems to be a technically and economically interesting innovation. For implementation to finally take place, it is necessary to gain better insight in the technical and economic potential [Dutch] In verband met de uitwerking van de Routekaart Chemie 2030 heeft CE Delft voor VNCI een verkenning uitgevoerd naar de mogelijkheden voor vervanging van (petroleum)cokes in de chemische sector door biocokes. Cokes wordt gebruikt als reductiemiddel en/of grondstof bij een viertal bedrijven in de Nederlandse chemie (Tronox, ESD-SIC, Thermphos, Aluchemie). Het vervangen van cokes bij deze vier bedrijven kan in potentie een directe CO2-reductie van naar verwachting enkele honderden kilotonnen/jaar opleveren. Voor een eerste verkenning van de mogelijkheden van bio-cokes heeft CE Delft eerst een bureaustudie uitgevoerd naar informatie over kwaliteit van en productiekosten voor bio-cokes. Vervolgens heeft CE Delft contact gehad met de vier chemische

 9. Planning voor Stad en Land

  NARCIS (Netherlands)

  Hidding, M.

  2006-01-01

  In dit boek wordt zowel de theorie als de praktijk van de ruimtelijke planning vanuit verschillende invalshoeken belicht. Diverse actuele thema's zoals de Nota Ruimte, het gebiedsgericht beleid en de zorg voor omgevingskwaliteit worden besproken. De auteur illustreert de aanpak van ruimtelijke plann

 10. Ruimte voor Geo-informatie: ICES/KIS-voorstel voor versterking van de Nederlandse geo-informatie infrastructuur

  NARCIS (Netherlands)

  Bregt, A.K.; Zeeuw, de C.J.

  2002-01-01

  Toelichting op het nieuw voorgestelde investeringsprogramma, genaamd 'Ruimte voor Geo-informatie', bestaande uit 6 deelprogramma's, met als doel de Nederlandse geo-informatievoorziening structureel te verbeteren

 11. 'Beyond budgeting' een nieuwe filosofie voor budgettering ?

  OpenAIRE

  GEELEN, Thomas

  2007-01-01

  In 1997 begon het internationaal consortium CAM-I een project genaamd ‘Beyond Budgeting Round Table’ (BBRT). Het doel hiervan was de bedrijven te helpen met hun performance management processen. Zij zien het budgetteringsproces en de budgetten als obstakels voor het ondernemen. Het budget definiëren ze als een vast prestatiecontract dat een organisatie met haar managers afsluit voor het komende jaar. Hier zijn verschillende problemen aan verbonden. Een eerste is dat men op die ...

 12. Fresnel concentrerende systemen voor de tuinbouw : openbare rapportage

  OpenAIRE

  Sonneveld, P.J.; Swinkels, G.L.A.M.; Janssen, H.J.J.; Tuijl, van, B.A.J.; Bot, G.P.A.

  2009-01-01

  Fresnellenzen zijn vlakke platen waarbij het oppervlak zodanig bewerkt is, dat zij net als een normale lens in staat is evenwijdige straling te focusseren. Met een Fresnellens kan directe straling in het brandpunt worden geconcentreerd en gebruikt worden voor energie opwekking. Dit maakt de lens bruikbaar voor belichtingsregeling in kassen en gebouwen. Door de directe straling te onderscheppen worden de klimaatomstandigheden bij hoge intensiteiten van de zonne-instraling beter. Speciaal voor ...

 13. Detectiemethoden voor legionella in water

  OpenAIRE

  Schalk M; de Roda Husman AM; LZO; cib

  2011-01-01

  Het RIVM heeft een overzicht gemaakt van bestaande en nieuwe methoden om legionella in water aan te tonen. Dit is gemaakt in opdracht van de VROM Inspectie, die inzicht wil hebben in de kenmerken en toepassingsmogelijkheden van bestaande en nieuwe methoden.
  Legionella komt overal in het milieu voor, maar mensen raken vooral geinfecteerd als zij bacterien inademen die zijn uitgegroeid in watersystemen die door de mens zijn gemaakt. Voorbeelden daarvan zijn bubbelbaden, koeltorens en l...

 14. Deskstudie alternatieve gezondheidszorg voor melkvee

  OpenAIRE

  de Groot, M J

  2003-01-01

  Dit rapport beschrijft alternatieve strategieën en therapieën voor mastitis, parasitaire infecties en paratuberculose bij biologisch melkvee. Wat betreft de alternatieve mogelijkheden wordt, vooral bij mastitis, een breed scala aan middelen gebruikt. De mogelijk te gebruiken methoden bestaan uit homeopathie, Bach-bloesemremedies, kruidenmiddelen, essentiële oliën, bismuth, acupunctuur, bio-electromagnetisme, kleitherapie, kelp, zuurstoftherapie, antilichamen en homeopathische nosoden. Van dez...

 15. Koeling in de herziene EPC-bepaling. NEN 7120 bepaalt de EPC voor woningen en utiliteit

  NARCIS (Netherlands)

  Wolferen, J. van

  2011-01-01

  De epc voor woningen en utiliteit wordt vanaf I luli bepaald volgens NEN 7120. Deze norm, 'Energieprestatie van gebouwen (rec), geeft de bepalingswijze voor de EPC voor zowel woningen als utiliteit, waar dit nu nog in afuonderlijl

 16. Advies betreffende de variabele 'Biochemisch zuurstofverbruik' voor toetsing van de habitatkwaliteit

  OpenAIRE

  Vermeersch, Sophie; Buysse, David; Pauwels, Ine

  2014-01-01

  Om een gunstige staat van instandhouding te kunnen bereiken voor verschillende Europees beschermde habitattypen en soorten werden milieukwaliteitsnormen opgesteld. Op basis hiervan werd een milieudoelstelling voor het biochemisch zuurstofverbruik (BOD) en voor opgeloste zuurstof vastgelegd voor trajecten met beekprik en rivierdonderpad. De Vlaamse Milieumaatschappij neemt BOD echter niet meer op in de standaardmetingen. Dit advies beantwoordt de vraag in hoeverre BOD strikt nodig is als toets...

 17. Meer bescherming voor transgenders

  OpenAIRE

  Nuytinck, André

  2011-01-01

  textabstractDe auteur gaat in op het concept-wetsvoorstel transseksualiteit, dat op 20 september 2011 is vrijgegeven voor consultatie. De belangrijkste verandering die wordt voorgesteld, is de schrapping van de aanpassingseis en van de sterilisatie-eis voor het wijzigen van de geslachtsaanduiding in de geboorteakte.

 18. RFID biedt ook perspectief voor laanbomen

  NARCIS (Netherlands)

  Baltissen, A.H.M.C.; Sluis, van der B.J.

  2011-01-01

  Binnenkort zijn CC-karren elektronisch te registreren met RFID (Radio Frequency Identification) en deze technologie biedt ook mogelijkheden voor de laanbomenketen. Uit onderzoek door PPO blijkt dat zowel de kweker als de klant voordeel kan behalen met RFID. Er zijn echter nog veel praktische vragen

 19. Fontys Studenten maken hovercraft voor het MKB

  NARCIS (Netherlands)

  Ermers, Ruud; Dortmans, Eric

  2008-01-01

  Studenten van Fontys Hogeschool ICT/Technische Informatica hebben vorig jaar hard gewerkt aan een minihovercraft. Die moest dienen als studieobject voor een aantal MKB'ers, die met een Raak Lightsubsidie meer informatie wilden inwinnen over het bouwen van toepassingen met embedded Linux en verschill

 20. Hbo-manager moet voor de klas

  OpenAIRE

  Anthonio, G.; de Graaf, J.

  2012-01-01

  Opiniestuk verschenen in Trouw waarin de auteurs bepleiten dat het hoger beroepsonderwijs (hbo) een rolmodel kan worden als bestuurders en managers voor de klas gaan staan en praktijkonderzoek gaan doen. Zo wordt de unieke kracht van het hbo zichtbaar en ontstaat er een sterke eigentijdse kennis- en werkgemeenschap.

 1. Veelbelovend alternatief voor formaline ontsmetting broedeieren

  OpenAIRE

  Lourens, A.

  1998-01-01

  Al jaren wordt gezocht naar een alternatief voor het gebruik van formaline. Momenteel staan waterstofperoxide, ozon en perazijnzuur in de belangstelling. Dit onderzoek is een vervolg op een oriënterende proef, die aangaf dat Cid 2000 in combinatie meteen ultrasoon fogapparaat veelbelovende perspectieven biedt.

 2. Beheersgraskuil als voeder voor melkgevende koeien = Grassilage form nature conservation areas as forage for lactating dairy cows

  OpenAIRE

  Duinkerken, van, G.; Remmelink, G.J.; De Valk, H; Houwelingen, van, K.M.; Hettinga, K.A.

  2005-01-01

  Om meer inzicht te verkrijgen in de respons van melkvee op rantsoenen met beheersgraskuil is een voederproef uitgevoerd op praktijkcentrum Zegveld. In deze proef werden vier behandelingen vergeleken waarbij tussen 0 en 50% van het gangbare ruwvoer (graskuil) werd vervangen door beheersgraskuil. Uit dit onderzoek bleek dat in melkveerantsoenen met graskuil als basisvoeder circa 25% van de gangbare graskuil op verantwoorde wijze kan worden vervangen door beheersgraskuil (op ds-basis), mits de b...

 3. Een normatief toetsingskader voor gegevensverwerking

  NARCIS (Netherlands)

  N. van Eijk

  2016-01-01

  Een bespreking van het preadvies van prof. mr. E.M.L. Moerel & prof. mr. J.E.J. Prins ‘Privacy voor de homo digitalis: Proeve van een nieuw toetsingskader voor gegevensbescherming in het licht van big data en Internet of Things’ voor de Jaarvergadering van de Nederlandse Juristen-Vereniging, 10 juni

 4. Belemmeringen van wet- en regelgeving voor smart grid diensten

  OpenAIRE

  Kieft, A.C.; Niesten, E.M.M.I.; ALKEMADE F.

  2013-01-01

  De groei en het onvoorspelbare karakter van lokaal geproduceerde groene elektriciteit stellen de energiesector voor grote uitdagingen, vooral met betrekking tot de transitie naar slimme elektriciteitsnetten ofwel 'smart grids'. Het Copernicus Instituut voerde in samenwerking met projectpartners (o.a. KEMA en Ecofys) een studie uit naar de veranderingen in het energiemarktmodel als gevolg van de transitie naar 'smart grids' en naar de belemmeringen in de huidige wet- en regelgeving voor het on...

 5. Bomen als voedselbron voor insecten

  NARCIS (Netherlands)

  Moraal, L.G.

  2004-01-01

  Informatiemap van het communicatieproject van LNV Kennis en Informatiesysteem Bos. Doelgroep zijn eigenaren en beheerders van bos. Elk hoofdstuk behandeld een apart thema. Aan de orde komen wetten en regelingen, beheerplanning, ziekten en plagen, natuurlijke verjonging, kwaliteitshout, certificering

 6. Beoordeling van de FSC 2000 als vervanger van de Leroux-meter voor het bepalen van de stroefheid van betonnen stalvloeren = Evaluation of the FSC 2000 as substitute for the Leroux apparatus for determination of skid resistance of concrete floors of animal houses

  OpenAIRE

  Winkel, A.; Blanken, K.; Bokma, S.

  2010-01-01

  In deze studie is beoordeeld of de FSC 2000 de Leroux-meter kan vervangen als meettechniek voor de stroefheid van betonnen stalvloeren. Uit deze studie blijkt dat de FSC 2000 geschikt is voor het bepalen van de stroefheid van betonnen stal- en roostervloeren.In this study the FSC 2000 is evaluated as a substitute for the Leroux apparatus for determination of skid resistance of concrete floors of animal houses. This study shows that the FSC 2000 is well suitable for measurements of skid resist...

 7. State Supervision of Mines. Strategy and Programme for 2012-2016; Staatstoezicht op de Mijnen. Strategie en Programma voor 2012-2016

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2012-11-15

  State Supervision of Mines (SodM) supervises the observance of legal regulations that apply to the search for, extraction of and storage of minerals. The SodM focuses on aspects of safety, health, environment, efficient extraction and soil movements. Every five years, the SodM draws up a strategic document. This third strategic document concerns the period 2012-2016. The report provides an overview of the realizations of the last five years. Moreover an analysis is included of the policy developments in the fields of mineral extraction, safety, health and environment. Subsequently the consequences of these developments for SodM are examined. Based on these developments an elaboration is provided of the initiatives taken by SodM and an outlook of the programme of supervision projects for the next five years. This document also includes a communication plan, which illustrates when and how SodM goes public [Dutch] Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) houdt toezicht op de naleving van wettelijke regelingen die van toepassing zijn op het opsporen, winnen, opslaan en transporteren van delfstoffen. De dienst richt zich hierbij op de aspecten veiligheid, gezondheid, milieu, doelmatige winning en bodembewegingen. Elke vijf jaar stelt SodM een strategiedocument op. Dit derde strategiedocument betreft de periode 2012-2016. In dit rapport wordt uiteengezet wat er de afgelopen vijf jaar is gerealiseerd. Tevens wordt een analyse geboden van de beleidsontwikkelingen op het terrein van delfstofwinning, veiligheid, gezondheid en milieu. Vervolgens wordt nagegaan, wat die ontwikkelingen betekenen voor SodM. Op basis van die ontwikkelingen wordt uiteengezet welke initiatieven SodM neemt en hoe het programma van toezichtprojecten er de komende vijf jaar uitziet. In het document is tevens een communicatieplan opgenomen, waaruit blijkt wanneer en hoe SodM naar buiten treedt.

 8. Fontys Studenten maken hovercraft voor het MKB

  OpenAIRE

  Ermers, Ruud; Dortmans, Eric

  2008-01-01

  Studenten van Fontys Hogeschool ICT/Technische Informatica hebben vorig jaar hard gewerkt aan een minihovercraft. Die moest dienen als studieobject voor een aantal MKB'ers, die met een Raak Lightsubsidie meer informatie wilden inwinnen over het bouwen van toepassingen met embedded Linux en verschillende periferieën, waaronder WLan, USB-verbindingen, een afstandsbediening via een webservice-PDA-combinatie en een realtime aansturing van motoren.

 9. Prakijkproef ijzersuppletie voor fosfaatvastlegging in laagveenplassen

  OpenAIRE

  Chrzanowski, Clara; Geurts, Jeroen; Ter Heerdt, Gerard; Immers, Anne; Declerck, Steven A.J.

  2015-01-01

  De laagveenplas Terra Nova kampt al jaren met blauwalgenbloei en lage bedekkingen met waterplanten, ondanks jaarlijkse biomanipulatiemaatregelen. Een belangrijke oorzaak hiervan is de fosfaatrijke waterbodem met een laag ijzergehalte, die zorgt voor een hoge fosfaatnalevering naar de waterlaag. Om het ijzergehalte van de bodem te verhogen, werd geleidelijk ijzer aan de plas toegevoegd gedurende anderhalf jaar. Tijdens en na de ijzersuppletie daalden de fosfaatconcentraties in de waterlaag naa...

 10. Interpretatie van risicoschattingen voor Legionella pneumophila

  OpenAIRE

  Bouwknegt M; Schalk JAC; de Roda Husman AM; LZO; cib

  2012-01-01

  Volgens de huidige Nederlandse norm voor legionellabacteriën in water moet drinkwater minder dan 100 kolonievormende eenheden (KVE) per liter water bevatten. Deze norm is niet gebaseerd op een risico op infectie, dat bijvoorbeeld ontstaat doordat mensen tijdens een douche of baden in een bubbelbad blootgesteld worden aan de bacterie. Het is echter raadzaam om het infectierisico in de norm te betrekken, aangezien het infectierisico bij 100 KVE per liter mogelijk al aanzienlijk is. Meer gegeven...

 11. Elementary Carbon (EC) as indicator for effects of traffic measures on air quality and health; Elementair koolstof (EC) als indicator voor effecten van verkeersmaatregelen op luchtkwaliteit en gezondheid

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Keuken, M.; Voogt, M.; Zandveld, P.; Eijk, A. [TNO Bouw en Ondergrond, Utrecht (Netherlands)

  2011-06-15

  Below the boundary value of particulate matter, an impact on health may occur near locations with busy road traffic. An indicator is available to assess these effects: Elementary Carbon (EC). This is illustrated with studies in Arnhem and Helmond (The Netherlands) where traffic measures have been evaluated with EC measurements and EC calculation. [Dutch] Beneden de grenswaarde van fijn stof kunnen in de buurt van druk wegverkeer gezondheidseffecten optreden. Voor de beoordeling van deze effecten is een indicator beschikbaar: elementair koolstof (EC). Dit wordt geillustreerd met studies in Arnhem en Helmond waar verkeersmaatregelen zijn geevalueerd met EC-metingen en EC-berekeningen.

 12. Mainstreamingsplan, Groeikans voor plattelandsondernemers

  OpenAIRE

  Holster, H.C.; Vijn, M.P.

  2012-01-01

  Deze publicatie geeft een doorkijk op de uitbouw van een systeem gericht op GROEI van multifunctioneel landbouw ondernemerschap in Vlaanderen en Nederland. Hier ligt de vraag voor hoe de professionalisering van de multifunctionele landbouwondernemer en zijn ondernemerschap verder uitgebouwd kan worden. Of benaderd vanuit de leer van systeeminnovatie “wat er in het systeem nodig is om het (professionele) systeem, of de professionalisering op zich, door te laten gaan”. Binnen het kennisnetwerk ...

 13. Kwartiermaken werken aan ruimte voor anders-zijn : openbare les december 2011

  NARCIS (Netherlands)

  Kal, Doortje

  2011-01-01

  In de uitnodiging voor deze les wordt de vraag opgeworpen wat kwartiermaken betekent voor de opleiding tot sociale professional in tijden van materiële en morele onzekerheid. Zygmunt Bauman (2011) spreekt over vloeibare tijden waarin zowel instituties als het individuele leven vloeibaar, dat wil zeg

 14. In hoeverre kan de aanwijzing van foerageergebieden voor ganzen en smienten het functioneren van vogelrichtlijngebieden schaden?

  NARCIS (Netherlands)

  Beintema, A.J.; Winden, van E.

  2004-01-01

  De aanwijzing van foerageergebieden voor ganzen en smienten kan consequenties hebben voor het functioneren van Vogelrichtlijngebieden die zijn aangewezen op grond van het voorkomen van ganzen en smienten, als in en rond die Vogelrichtlijngebieden onvoldoende opvang wordt gerealiseerd. Het kan dan zi

 15. Mineralen nodig voor goede vruchtbaarheid

  NARCIS (Netherlands)

  Smolders, E.A.A.

  2009-01-01

  Alle mineralen, spoorelementen en vitaminen zijn belangrijk voor het goed functioneren van de koe. Hoe beter mineralen en spoorelementen in balans zijn in het rantsoen, hoe beter de benutting door het vee zal zijn. Er is echter een aantal elementen dat direct van belang is voor de vruchtbaarheid. In

 16. The Grasso 5HP as a heat pump compressor for a dairy industry; De Grasso 5HP als warmtepompcompressor voor melkfabriek

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Vermeer, H.; Gerritsen, J.; Unsworth, R. [Gea Grenco, Den Bosch (Netherlands)

  2011-12-15

  GEA Refrigeration has supplied a new cooling system with an additional stage heat pump to the milk factory Robert Wiseman for the pasteurisation of milk. The required condensation temperature of the additional stage heat pump is around 80C. The Grasso 5HP reciprocating compressor has a favorable energy consumption and can be used for this application. The limitation of this compressor, however, sets requirements to the design of the installation. [Dutch] Gea Refrigeration heeft een nieuwe koelinstallatie met extratrapwarmtepomp geleverd aan zuivelbedrijf Robert Wiseman ten behoeve van pasteuriseren van melk. De hiervoor benodigde condensatietemperatuur van de extratrapwarmtepomp bedraagt ongeveer 80C. De Grasso 5HP hogedrukzuigercompressor heeft een gunstig energiegebruik en kan voor deze toepassing ingezet worden. De begrenzing van het toepassingsgebied van deze compressor stelt echter eisen aan het ontwerp van de installatie.

 17. Ground tube ventilation test in Nijeveen, Netherlands. Optimal heat and cold supply for new buildings; Grondbuisventilatie als proef in Nijeveen. Optimale warmte- en koudevoorziening voor nieuwbouw

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Slot, B. [Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs, Amsterdam (Netherlands)

  2011-07-15

  The Danninge Erve Zuid Plan in Nijeveen, the Netherlands, has added a unique cooling element to the ventilation system of nine detached houses: a so-called ground tube or ground collector. The intention is to offer cooling in the summer and an optimal heat recovery system in the winter. A number of systems have been constructed, put in operation, monitored and assessed. [Dutch] In het plan Danninge Erve Zuid te Nijeveen is voor negen vrijstaande woningen een vrij uniek koelelement aan het ventilatiesysteem toegevoegd: een zogeheten grondbuis of grondcollector. De toevoeging is bedoeld om de woning in de zomer enige koeling te geven en in de winter van een optimale warmteterugwinning te voorzien. Een aantal systemen is aangelegd, in gebruik genomen, gemonitord en beoordeeld.

 18. The Index for Sustainable Economic Welfare for Flanders, Belgium, 1990-2009; De Index voor Duurzame Economische Welvaart (ISEW) voor Vlaanderen, 1990-2009

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bleys, B. [Geassocieerde Faculteit Handelswetenschappen en Bestuurskunde, Hogeschool Gent, Associatie Universiteit Gent, Gent (Belgium)

  2012-05-15

  In this report the Index of Sustainable Economic Welfare (ISEW) is compiled for Flanders for the period 1990-2009. The index is a measure of economic welfare in that it measures the contribution of a country's or region's economy to the overall level of well-being of its citizens. In this regard, the ISEW can be regarded as an indicator for the economic dimension of well-being [Dutch] In deze studie wordt de Index voor Duurzame Economische Welvaart (ISEW - Index of Sustainable Economic Welfare) berekend voor Vlaanderen voor de periode 1990-2009. Deze index is een maatstaf voor economische welvaart en meet de bijdrage van het economische systeem van een land of regio tot het algemene welzijn van haar bevolking. De ISEW kan dus gezien worden als een indicator voor de economische dimensie van welzijn.

 19. Meditsiinidoktor Tiia Voor / Kaja Julge

  Index Scriptorium Estoniae

  Julge, Kaja, 1957-

  2006-01-01

  Tartu ÜlikooliKliinikumi lastekliiniku resident Tiia Voor kaitses 2. dets. 2005 Tartu Ülikooli arstiteaduskonna nõukogu ees doktoriväitekirja "Allergiahaiguste kujunemise sõltuvus Eesti ja Rootsi laste kokkupuutest mikroorganismidega varajases eas"

 20. Inventarisatie van compensatiegebied voor de steenuil rond "de Waalsprong", gemeente Nijmegen

  NARCIS (Netherlands)

  Jagers op Akkerhuis, G.A.J.M.

  2008-01-01

  In dit rapport worden de resultaten gepresenteerd van inventarisatie van alternatieve gebieden voor de roofvogel steenuil. Als mogelijke steenuilhabitats komen ter sprake: Valburg, Homoet, zuidkant van Arnhem, Bemmel, Lingewaard en Ooijpolder

 1. Stedelijke vernieuwing: onderwerpen voor onderzoek

  OpenAIRE

  Knaap, G.A. van der; Laan, L. van der

  1991-01-01

  Deze voorstudie is in opdracht van het Programmeringsoverleg Ruimtelijk Onderzoek (PRO) geschreven door prof dr. G.A. van der Knaap en dr. L. van der Laan van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Op basis van een analyse van relevante maatschappelijke en beleidsontwikkelingen, voortvloeiend uit met name een verkenning van een drietal megatrends en hun consequenties voor stedelijke vernieuwing, wordt een overzicht gegeven van voor ruimtelijk relevant onderzoek in aanmerking komende onderwerpen o...

 2. Marketingvalkuilen voor advocatenkantoren en andere professional service firms

  NARCIS (Netherlands)

  Otterlo, van Rob; Uittenboogaard, Paul; Dijk, van Hanneke

  2013-01-01

  In dit online opiniestuk zetten de auteurs uiteen hoe advocatenkantoren en andere professional service firms zich kunnen onderscheiden met hun marketingstrategie. Regels uit de klassieke marketingschool met de vier P's als uitgangspunt gelden niet voor de zakelijke dienstverlening op dezelfde manier

 3. Ontwikkeling proefdiermodel voor detectie van slokdarm-etsing

  NARCIS (Netherlands)

  Danse; L.H.J.C.; Beenen; J.; Velsen; F.L.van; Heyst; A.N.P.van

  1984-01-01

  Een door Van Heyst et al. (1983) ontwikkeld proefdiermodel voor de detectie van de slokdarmetsende potentie van stoffen is aan een nader onderzoek onderworpen. Groepen van 6 konijnen kregen onder narcose en met een atropine-premedicatie huishoudchemicalien toegediend in de slokdarm. Drie weken n

 4. Ontwikkelingen in de Computer Tomografie: Gevolgen voor de patientveiligheid

  NARCIS (Netherlands)

  Bijwaard H; Stoop P; LSO

  2006-01-01

  Bij de nieuwe generatie CT-scanners kan de stralingsdosis voor de patient zowel lager als hoger uitpakken dan bij oudere CT-apparatuur. Dit hangt af van de instellingen en mogelijkheden van de scanner en de competentie van degene die het apparaat bedient.
  De CT-scan is een onderzoek waarbi

 5. Options for shallow geothermal energy for horticulture; Kansen voor Ondiepe Geothermie voor de glastuinbouw

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Hellebrand, K. [IF-Technology, Arnhem (Netherlands); Post, R.J. [DLV glas en energie, Naaldwijk (Netherlands); In ' t Groen, B. [KEMA, Arnhem (Netherlands)

  2012-06-15

  Geothermal energy is too expensive to serve as energy supply for most horticultural entrepreneurs. Therefore, research has been carried out into options to use heat from more shallow layers (shallow geothermal energy). Unlike shallow geothermal energy deep geothermal energy can be applied on a smaller scale, possibly also for individual growers. It can be applied in combination with an existing heating system, but with a more sustainable outcome. Because drilling is done in shallow layers, drilling costs and financial risks are lower [Dutch] Geothermie is voor de meeste tuinbouwondernemers teduur om als energievoorziening te dienen. Daarom is onderzoek gedaan naar mogelijkheden om warmte te gebruiken uit ondiepere lagen (ondiepe geothermie). In tegenstelling tot diepe geothermie is ondiepe geothermie op kleinere schaal toepasbaar, mogelijk ook voor individuele kwekers. Het kan in combinatie met de bestaande verwarmingsinstallatie worden ingezet maar met een duurzamer resultaat. Omdat ondieper wordt geboord zijn de boorkosten en de financiele risico's lager.

 6. Eerste licht voor de Dutch Open Telescope

  OpenAIRE

  Rutten, R.J.

  2005-01-01

  De nieuwe Nederlandse zonnetelescoop op La Palma is op 31 oktober jl. ingewijd met een plechti-ge feestelijkheid, de ‘First Light Ceremony’. Deze werd verricht door Prins Willem-Alexander en de President van de Canarische Eilanden, in het bijzijn van vele hoogwaardigheidsbekleders onder wie minister J. Ritzen en NWO-voorzitter R. van Duinen. De laatste trad op als gastheer, omdat de DOT-ceremonie deel uitmaakte van een werkbezoek waarbij NWO (de Nederlandse Stichting voor Wetenschappelijk Ond...

 7. Toekomstperspectief voor stadslandbouw : wat willen de (potentiële)stadsboerderij bezoekers?

  OpenAIRE

  Warnaar, M.; PPO Praktijkonderzoek Plant en Omgeving

  2006-01-01

  De doelstelling van dit onderzoek is toekomstperspectief creëren voor een stadslandbouw waarbij de potentiële, wederzijdse relaties tussen stad en landbouw worden benut. In dit onderzoek staat de stadslandbouw in Almere centraal, waarbij de bestaande kampeerboerderij de Kemphaan als voorbeeldcasus is gebruikt. Uiteindelijk zijn er in dit onderzoek twee stadsboerderij concepten naar voren gekomen die als inspiratiebron kunnen worden gebruikt voor de toekomstige stads-boerderijontwikkeling.

 8. WebM een alternatief voor H.264? : Onderzoek naar het gebruik van open source software en open standaarden

  NARCIS (Netherlands)

  Staalduinen, M. van; Prins, M.J.

  2011-01-01

  WebM is een nieuw videoformaat en wordt gepositioneerd als een open en vrij te gebruiken alternatief voor de videostandaard H.264. Deze standaard wordt op dit moment het meest gebruikt onder andere voor Uitzending Gemist. Deze formaten zijn regelmatig met elkaar vergeleken, waar veelal wordt gefocus

 9. Opgaven voor stedelijk onwerp; bouwstenen stedelijk water en stadsnatuur voor Almere-Poort noord

  OpenAIRE

  Blom, G.E.; Jonkhof, J.F.; Snep, R.P.H.

  2002-01-01

  In Opgaven voor stedelijk ontwerp, bouwstenen stadswater en stadsnatuur voor Almere-Poort noord heeft Alterra samen met de gemeente Almere geprobeerd de ambities voor stadswater en stadsnatuur die in het structuurplan Almere-Poort staan tot ontwerpopgaven voor de Nota van Uitgangspunten voor het gebied Almere-Poort noord te concretiseren. Daarbij is van belang niet alleen ambities te hebben maar deze ambities in te brengen in het integrale stedenbouwkundige proces waarin samen het wederzijds ...

 10. Lust voor het oog. Over de schoonheid en goedheid van pornografie

  OpenAIRE

  Delaere, Patrick

  2012-01-01

  textabstractAbstract: Voor het idée reçue dat pornografische kunst een contradictie in de termen is wordt doorgaans het volgende argument in stelling gebracht: porno en kunst sluiten elkaar uit omdat ze met een verschillend doel worden vervaardigd en met een al even verschillend oogmerk worden geapprecieerd. Daarmee lijkt de zaak beslecht. Het is echter nog maar de vraag of dit een beslissend argument kan zijn voor een strict onderscheid tussen pornografie en kunst. De auteur pleit voor herov...

 11. Ontsluiting van mest voor hogere energieproductie en technieken voor mestdroging

  NARCIS (Netherlands)

  Timmerman, M.

  2010-01-01

  De hoeveelheid biogas die via anaerobe vergisting per m3 rundvee- en varkensdrijfmest wordt geproduceerd is relatief gering. Dit wordt enerzijds veroorzaakt doordat drijfmest voor het overgrote deel (>90%) uit water bestaat en anderzijds doordat het energiepotentieel in de organische stof maar de

 12. Inventarisatie van de belangrijkste knelpunten voor de uittrek van schieraal in Nederland

  OpenAIRE

  Winter, H.V.; Griffioen, A.B.; Wolfshaar, van de, K.E.

  2013-01-01

  Bij de afname van de palingstand spelen migratiebelemmeringen zeker een rol. In de Nederlandse watersystemen zijn veel kunstwerken aanwezig, zoals gemalen, waterkrachtcentrales, stuwen en sluizen. Deze beïnvloeden zowel de intrekmogelijkheden voor de glasaal vanuit zee als ook de uittrekmogelijkheden van schieraal, vanuit het zoete water naar zee. In 2009 is er een overzicht van de belangrijkste migratieknelpunten voor paling in Nederland opgesteld, waarbij geen onderscheid is gemaakt tussen ...

 13. IFRS voor niet-beursgenoteerde ondernemingen: Belgische en Franse argumenten vergeleken

  OpenAIRE

  Van Sweevelt, Ellen

  2011-01-01

  Sinds 9 juli 2009 bestaat er een nieuwe standaard voor niet-beursgenoteerde ondernemingen, namelijk de International Financial Reporting Standard for Small and Medium-sized Entities. De IASB heeft deze standaard ontwikkeld om aan de behoeften van niet-beursgenoteerde ondernemingen te voldoen, daar deze ondernemingen het gebruik van IFRS ervaren als een last. Aangezien 99,4 procent van de ondernemingen in België KMO's zijn, kan deze standaard heel belangrijk zijn voor België. In deze masterpro...

 14. En wie zorgt er voor de mantelzorger? Ondersteuning van mantelzorgers na opname van hun naaste

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ingrid Nordt

  2012-12-01

  De mantelzorger speelt een belangrijke rol in de zorg voor naasten. Het overheidsbeleid is erop gericht de mantelzorger zoveel mogelijk te ondersteunen bij het kunnen blijven vervullen van deze rol. Maar wat als de zorg te zwaar wordt en opname in een zorginstelling onvermijdelijk is? Dit artikel focust zich op de ondersteuning die mantelzorgers nodig hebben nadat hun naaste is opgenomen in een zorginstelling. Voor de mantelzorgers is dit een moeilijke periode waarin zij een nieuwe rol moeten zoeken in een nieuwe situatie.

 15. Tijd voor meer legale popcorn

  NARCIS (Netherlands)

  J. Poort

  2014-01-01

  Op 10 april van dit jaar oordeelde het Europese Hof van Justitie dat downloaden uit illegale bron niet toelaatbaar is onder de thuiskopie-uitzondering . Dat is goed voor de leesbaarheid van dit stukje, omdat de lelijke constructie ‘downloaden uit illegale bron’ nu eindelijk rechtens kan worden inger

 16. Liefde voor het echte leven

  NARCIS (Netherlands)

  Teerds, P.J.

  2014-01-01

  Lina Bo Bardi, voor velen is deze eigenzinnige architecte een inspiratiebron. Honderd jaar geleden werd ze in Rome geboren en om dit te vieren is er recentelijk een uitmuntende biografie van Zeuler de Lima over Bo Bardi verschenen en is er de reizende tentoonstelling Lina Bo Bardi: Together, die nu

 17. Beleidsinstrumenten voor ICT en onderwijsinnovatie

  OpenAIRE

  't Riet, Peter van

  2011-01-01

  In dit artikel bespreekt de auteur een aantal inhoudelijke en didactische veranderingen die het onderwijs ondergaat onder invloed van ICT. Vervolgens laat hij enkele beleidsinstrumenten voor ICT en onderwijsinnovatie de revue passeren, waarmee schoolleiders en docenten ICT-beleid kunnen ontwikkelen en implementeren.

 18. Ruimte voor geo-informatie op koers

  OpenAIRE

  Bregt, A K; Meerkerk, J.; Gijsen, van, M.

  2007-01-01

  Het gebruik van digitale geo-informatie speelt in toenemende mate een rol in de landbouw, voedselvoorziening en de inrichting van de groene ruimte. Voor het ondersteunen en innoveren van deze en andere ruimtelijke thema’s met behulp van geo-informatie is in Nederland in 2004 het innovatieprogramma “Ruimte voor Geo-informatie (RGI)” gestart. Tijd voor een tussenbalans.

 19. Waterwijs Laag Nederland: een eerste aanzet tot ontwikkeling van een planvormend systeem voor het landgebruik en waterbeheer

  OpenAIRE

  van Walsum, P. E. V.; Vergroesen, T.; Dik, P.E.; Haasnoot, M.; Verschelling, E.

  2003-01-01

  In Laag Nederland spelen ten aanzien van de waterhuishouding de volgende problemen: ¿ sterke toename van de faalkans van het boezemsysteem als gevolg van klimaatverandering; ¿ daarmee samenhangende toenemende vraag naar waterberging ten behoeve van wateroverlast (piekberging), maar ook voor het opvangen van waterschaarste; ¿ toenemende behoefte aan inlaatwater, o.a. voor de doorspoelbehoefte als gevolg van zoute kwel; ¿ uit- en afspoeling van nutriënten naar het oppervlaktewater; ¿ bodemdalin...

 20. Informatievaardigheden voor Sociale Wetenschappers: Cursus O40311

  NARCIS (Netherlands)

  Wopereis, Iwan

  2012-01-01

  Wopereis, I. (2012, 27 November). Informatievaardigheden voor sociale wetenschappers: Cursus O40311 [Information skills for social scientists: Course O40311]. Presentation at the CELSTEC Plenary, Heerlen, The Netherlands.

 1. Aanzuursystemen voor rundveedrijfmest in stallen

  OpenAIRE

  Melse, R.W.; Starmans, D.A.J.; Ogink, N.W.M.

  2015-01-01

  Door drijfmestmest aan te zuren in de mestkelder onder de stal, kan de emissie van ammoniak gereduceerd worden. Dit aanzuren kan op twee manieren plaatsvinden: 1) Aanzuren met zwavelzuur; 2) Biologisch aanzuren, dat wil zeggen dat er zure componenten worden geproduceerd door bacteriën in de mest. Op verzoek van het Ministerie van Economische zaken worden in dit rapport de belangrijkste eigenschappen van aanzuursystemen voor rundveestallen besproken. Uit de analyse blijkt dat de maximale ammon...

 2. Bewijs voor gezondheidseffecten gymles

  OpenAIRE

  Borghouts, Lars

  2010-01-01

  Al jaren zeggen we dat bewegen een effect heeft op de gezondheid. Het is daarom belangrijk dat je leven lang te doen. De KVLO-actie 3+2 speelt hier ook op in. Mooi is daarom dat we uit wetenschappelijke hoek worden gesteund in onze bewering. In dit artikel een blik op het onderzoek waaruit dat is gebleken.

 3. Options for shallow geothermal energy for horticulture. Annexes; Kansen voor Ondiepe Geothermie voor de glastuinbouw. Bijlagen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Hellebrand, K. [IF-Technology, Arnhem (Netherlands); Post, R.J. [DLV glas en energie, Naaldwijk (Netherlands); In ' t Groen, B. [KEMA, Arnhem (Netherlands)

  2012-06-15

  Geothermal energy is too expensive to serve as energy supply for most horticultural entrepreneurs. Therefore, research has been carried out into options to use heat from more shallow layers (shallow geothermal energy). Unlike shallow geothermal energy deep geothermal energy can be applied on a smaller scale, possibly also for individual growers. It can be applied in combination with an existing heating system, but with a more sustainable outcome. Because drilling is done in shallow layers, drilling costs and financial risks are lower. This report comprises the annexes (A) Geologic Framework, and (B) Maps of the Netherlands (depth, thickness of sand layers, temperature and shallow geothermal energy potential [Dutch] Geothermie is voor de meeste tuinbouwondernemers teduur om als energievoorziening te dienen. Daarom is onderzoek gedaan naar mogelijkheden om warmte te gebruiken uit ondiepere lagen (ondiepe geothermie). In tegenstelling tot diepe geothermie is ondiepe geothermie op kleinere schaal toepasbaar, mogelijk ook voor individuele kwekers. Het kan in combinatie met de bestaande verwarmingsinstallatie worden ingezet maar met een duurzamer resultaat. Omdat ondieper wordt geboord zijn de boorkosten en de financiele risico's lager. Dit rapport bevat de bijlagen: (A) Geologisch kader, en (B) B Kaarten Nederland (diepte, zandlaagdikte, temperatuur en ondiepe geothermie (OGT) potentie.

 4. Basis voor effectgerichte beoordeling?

  NARCIS (Netherlands)

  Slooff W; Zwart D de; Rutgers M; Tonkes M; Guchte C van de; RIZA; RIKZ; CSR; ECO

  2001-01-01

  In SOMS (SOMS is the Dutch acronym for 'Strategy on Management of Substances'), a programme has been started aimed at modernising the Dutch and European policy on handling substances. Broadly, the direction in which solutions for new policy are sought is to make industry more responsible for taking

 5. Nieuwe energie voor de Veenkoloniën, op zoek naar regionale comfortzones; Plananalyse

  NARCIS (Netherlands)

  Kempenaar, J.; Waal, de R.M.; Brink, van den A.

  2012-01-01

  De 9e Eo Wijers ideeënprijsvraag is gehouden tussen juni 2011 en maart 2012 met als titel ‘Nieuwe energie voor de Veenkoloniën, op zoek naar regionale comfortzones’. Net als in voorgaande jaren heeft de Eo Wijersstichting een analyse laten uitvoeren van de ingezonden plannen, deze keer uitgevoerd do

 6. Behandeling van geoculeerde rozen voor kroeskopvorming en/of - bestrijding: Proeven 2004/2005

  NARCIS (Netherlands)

  Meijer, H.

  2006-01-01

  ‘Kroeskoppen’ is de naam voor een afwijking die veelvuldig voorkomt bij geoculeerde rozen. Als gevolg van een verminderde scheutgroei ontstaan meerdere korte scheuten. In de meeste gevallen sterft de plant af. Aantasting treedt voornamelijk op in het voorjaar, als de oculaties uitlopen. De ene soort

 7. Branding: Wijkidentiteit als aangrijpingspunt voor stedelijke vernieuwing

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Freek de Meere

  2008-12-01

  Full Text Available In this article the authors explore the potential of the popular concept of identity branding for urban renewal and urban development. They describe the case of a neighbourhood in Ede, where branding was thought to have been very successful by all those involved. However, a more in depth analysis shows that the assigned identity of the neighbourhood did not play any role in this success. In an effort to explain this discrepancy, the authors argue that branding was not directed at the symbolic space of the neighbourhood, but merely at the social and physical space. Drawing on theoretical literature on identity construction, the authors end with some suggestions to enhance a more fruitful use of the symbolic space in urban renewal and urban development.

 8. Droogboeketten als vector voor exoten (Diptera: Tephritidae)?

  OpenAIRE

  Smit, J.T.

  2006-01-01

  Everlasting flowers as a vector for exotic insects (Diptera: Tephritidae)? In this paper two rearing occasions of exotic fruit fly species of the genus Terellia are documented. Terellia fuscicornis (Loew, 1844) was reared from a ‘tropical’ plant (probably a thistle species) of unknown origin. Terellia longicauda (Meigen, 1830) was reared from Cirsium rivulare from southern France. On both occasions the plants were left to dry to serve as everlasting flowers. The differences between these exot...

 9. Reactiesnelheid als mogelijke marker voor het overtrainingssyndroom

  NARCIS (Netherlands)

  Nederhof, Esther; Lemmink, Koen; Zwerver, Hans; Meeusen, Romain

  2006-01-01

  The consequences of high training loads in combination with poor regeneration are characterised by performance decrements and fatigue in combination with other complaints as concentration problems, altered sleeping and eating patterns and negative moods. The consequences are divided into three categ

 10. Kansen en dilemma’s van digitale democratie - Wat kan digitale burgerbetrokkenheid betekenen voor het Nederlandse parlement?

  OpenAIRE

  Edwards, Arthur; Kool, Dennis de

  2015-01-01

  textabstractNederlandse burgers willen meer betrokken worden bij politieke besluitvorming. Volgend voorjaar gaan we voor het eerst naar de stembus voor een nationaal referendum dat burgers zelf hebben aangevraagd. Ook het SCP-rapport Meer democratie, minder politiek en de monitor over de democratische legitimiteit in Nederland uit 2013 laten zien, dat de Nederlandse burger al jaren behoefte heeft aan meer directe betrokkenheid bij beleid en politiek. Onderzoek van het Rathenau Instituut toont...

 11. Climate change in the Netherlands. Challenges for a livable city; Klimaatverandering in Nederland. Uitdagingen voor een leefbare stad

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Doepp, S.P; Albers, R.A.W.

  2008-10-15

  This report sketches an image of the consequences of climate change for the urban areas in the Netherlands. Effective adaptation strategies are offered for the themes of living and working, mobility and logistics, health and livability and safety. [Dutch] Er wordt een beeld geschetst van de gevolgen van klimaatverandering voor het stedelijk gebied in Nederland. Effectieve adaptatiestrategieen worden gegeven voor de thema's: Wonen en werken, Mobiliteit en logistiek, Gezondheid en leefbaarheid en Veiligheid.

 12. De Waddendijk: Kansen voor een uniek vrijetijdslandschap

  OpenAIRE

  Hartman, Stefan; Heslinga, Jasper; Oskam, Jeroen; Revier, Hans; Vries, Mindert de; Zandberg, Tjeerd

  2014-01-01

  Dit rapport is een voorstel voor het in kaart brengen van de mogelijkheden voor toeristische en recreatieve ontwikkelingen langs de Waddendijk. Een groeiende hoeveelheid initiatieven en plannen in dit gebied duidt op een behoefte aan vernieuwing, een vernieuwing die soms nodig wordt geacht om de gevolgen van bevolkingskrimp te verzachten en de leefbaarheid te vergroten, soms door de economische potentie die letterlijk aan dit gebied voorbijgaat omdat alle bezoekers naar de eilanden varen, som...

 13. Informele solidariteit onder babyboomers: zorgen voor morgen?

  OpenAIRE

  Dykstra, P.A.

  2009-01-01

  Deze bijdrage handelt over intergenerationele solidariteit in familieverband, en meer in het bijzonder de informele zorg die volwassen kinderen aan hun bejaarde ouders geven. In tegenstelling tot wat vaak wordt geponeerd, zijn er geen aanwijzingen dat de informele solidariteit tussen generaties afneemt. In tegendeel. Maar er zijn goede redenen om niet te pleiten voor een afname van overheidszorg. Deze vaak voorgestelde oplossing voor het vergrijzingsprobleem moet uit oogpunt van generatiebewu...

 14. Nanotechnologie in perspectief: samenvatting. Risico's voor mens en milieu

  NARCIS (Netherlands)

  van Zijverden M; Sips AJAM; SEC; SIR; BMT; GBO; MGO; LER

  2008-01-01

  Het Kennis- en Informatiepunt Risico's van Nanotechnologie (KIR-nano) van het RIVM heeft de potentiele risico's van blootstelling van gefabriceerde, vrije, onafbreekbare en onoplosbare nanodeeltjes in kaart gebracht. In dit rapport worden de risico's voor de mens als werknemer, patie

 15. Nanotechnologie in perspectief. Risico's voor mens en milieu

  NARCIS (Netherlands)

  Geertsma RE; Roszek BR; Herberts CA; Brouwer N; Wijnhoven SWP; van Engelen JGM; Dekkers S; van de Meent D; Peijnenburg WJGM; Linders JBHJ; Heugens EHW; Cassee FR; de Jong WH; Roels JM; Brouwer DH; Nieboer-op de Weegh MJ; van de Sandt JJM; Kampers FWH; SEC; SIR; BMT; GBO; MGO; LER

  2008-01-01

  Het Kennis- en Informatiepunt Risico's van Nanotechnologie (KIR-nano) van het RIVM heeft de potentiele risico's van blootstelling van gefabriceerde, vrije, onafbreekbare en onoplosbare nanodeeltjes in kaart gebracht. In dit rapport worden de risico's voor de mens als werknemer, patie

 16. Ervaringen met een solid phase enzyme immunoassay voor het aantonen van gonorroe bij promiscue vrouwen

  NARCIS (Netherlands)

  Ulsen; J.van*; Michel; M.F.*; Strik; R.van*; Joost; T.H.van*; Stolz; E.*; Eijk; R.V.W.van

  1985-01-01

  De Gonozyme test (Abbott Laboratories), een nieuwe enzyme immunoassay (EIA) voor het aantonen van Neisseria gonorrhoeae werd geevalueerd in een grote groep promiscue vrouwen. Als de EIA werd uitgevoerd met materiaal afkomstig van de cervix, bedroeg de prevalentie van gonorroe 8,2%. Vergeleken me

 17. Teeltversnelling met LED-belichting in zomerbloemen : Voldoende perspectief voor toekomst

  NARCIS (Netherlands)

  Jagers, F.; Kromwijk, J.A.M.; Helm, van der F.P.M.

  2014-01-01

  Bijbelichten met een weinig licht gedurende de nacht kan in een aantal zomerbloemen een flinke teeltversnelling geven. Dit bleek afgelopen voorjaar in een praktijkproef op zes bedrijven. Telers en onderzoekers zien perspectief voor LED-belichting, zeker als de efficiëntie van deze lampen verder toen

 18. Legionella in water : Ontwikkeling van een amoebe-kweek-PCR methode voor detectie van legionella

  OpenAIRE

  Schalk JAC; Lodder WJ; Rutjes SA; Schets FM; de Roda Husman AM; LZO; cib

  2010-01-01

  Specifieke soorten legionellabacterien kunnen schadelijk zijn voor de volksgezondheid. Het RIVM heeft een nieuwe methode ontwikkeld waarmee legionellabacterien die in water zitten, kunnen worden aangetoond. Eerst worden legionellabacterien gekweekt op amoeben, eencelligen waarin de bacterien kunnen groeien. De vermeerderde bacterien worden vervolgens aangetoond met polymerase chain reaction (PCR) of met kweek op mediumplaten.
  Jaarlijks worden veel gevallen van longontsteking als gevo...

 19. Lust voor het oog. Over de schoonheid en goedheid van pornografie

  NARCIS (Netherlands)

  P.J.J. Delaere (Patrick)

  2012-01-01

  textabstractAbstract: Voor het idée reçue dat pornografische kunst een contradictie in de termen is wordt doorgaans het volgende argument in stelling gebracht: porno en kunst sluiten elkaar uit omdat ze met een verschillend doel worden vervaardigd en met een al even verschillend oogmerk worden geapp

 20. De Nederlandse cybersecurity strategie

  NARCIS (Netherlands)

  Luiijf, H.A.M.

  2011-01-01

  Recent werd de Nederlandse 'Nationale Cybersecurity Strategie: Slagkracht door samenwerking' openbaar gemaakt. Wat zijn de hoofdpunten van deze strategie en wat betekend dat voor de burgers, bedrijven, overheid, afnemers of leveranciers van informatie- en communicatie technologie?

 1. CO2-emissiehandel in 2020 : betekenis voor de Nederlandse glastuinbouw

  NARCIS (Netherlands)

  Bunte, F.H.J.; Dijkxhoorn, Y.

  2009-01-01

  Het rapport bepaalt de impact van de EU-richtlijn voor de handel in CO2-emissierechten voor de Nederlandse glastuinbouw. Het rapport berekent de kosten die de richtlijn met zich meebrengt voor de sector en bepaalt het effect op de CO2- uitstoot door de sector. Verder bepaalt het rapport het effect o

 2. Project Ecologische Inpasbaarheid Stoffen 5, ecosysteemkennis voor nationaal stoffenbeleid: Literatuurstudie en voorstel voor een programma van onderzoek

  OpenAIRE

  Ruyter van Steveninck ED de

  1989-01-01

  Dit rapport komt voort uit de vaststelling dat de huidige beoordelingssystemen voor stoffen te weinig rekening houden met de samenstelling en het functioneren van de te beschermen ecosystemen en heeft tot doel a) een overzicht te geven van ecosysteemkenmerken die gebruikt kunnen worden voor het vaststellen van de effecten van stoffen op ecosystemen en b) te komen tot een voorstel voor een onderzoeksprogramma dat gericht is enerzijds op het beschikbaar maken van systeem-ecologische kennis voor...

 3. Energiezuinige koudeproductie systemen voor (semi) gesloten kassen

  OpenAIRE

  Zwart, de, H.F.; Mohammadkhani, V.; Breuer, J.J.G.

  2004-01-01

  In de tuinbouw komt steeds meer vraag naar koeling. Voorheen werd er vooral gekoeld in de Freesia- en Alstroemeria-teelt. Dit zijn teelten waarbij grondkoeling wordt toegepast, die leiden tot een koudebehoefte van 200 tot 300 MJ per m2 per jaar. De beschikking over koude is een voorwaarde voor de jaarrond productie van Freesia en Alstroemeria. Bij Freesia daalt de omzet zonder de grondkoeling met ongeveer € 11 per jaar , waardoor de waarde van deze koude voor de Freesiateelt in de orde van € ...

 4. Vesta spatial energy model for the built environment. Data and methods; Vesta ruimtelijk energiemodel voor de gebouwde omgeving. Data en methoden

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Van den Wijngaart, R.A.; Folkert, R.J.M.

  2012-04-15

  Vesta is a spatial energy model for the built environment which calculates the energy consumption and CO2 emissions for the built environment. First, attention is paid to the data and methods of spatial data on the existing and future housing stock, commercial buildings and horticulture areas. Next, the energy indicators are discussed for calculation of the energy demand. Subsequently, energy and cost data for building measures and area measures such as waste heat, geothermal heat and cold and heat storage (TES). Also, the socio-economic characteristics of residents and the business-economic characteristics of the utility and horticulture sectors as used for selections in the Vesta model are discussed. Finally, results of the model are compared with national energy measurements [Dutch] In dit rapport worden de data en methoden besproken die zijn gebruikt voor het ruimtelijk energiemodel Vesta. Vesta is een ruimtelijk energiemodel voor de gebouwde omgeving en berekent het energiegebruik en de CO2-uitstoot voor de gebouwde omgeving. Allereerst wordt aandacht besteed aan de data en methoden van ruimtelijke gegevens over de bestaande en toekomstige voorraad woningen, utiliteitsgebouwen en glastuinbouwarealen. Daarna worden de energiekentallen besproken voor het berekenen van de energievraag. Vervolgens presenteren we de energie- en kostengegevens voor gebouwmaatregelen en gebiedsmaatregelen als restwarmte, geothermie en warmtekoudeopslag (WKO). Ook gaan we in op de sociaaleconomische karakteristieken van bewoners en de bedrijfseconomische karakteristieken van de sectoren utiliteit en glastuinbouw zoals gebruikt voor selecties in Vesta. Tot slot vergelijken we de uitkomsten van het model met landelijke metingen voor energie.

 5. Naar een monitor voor beleving van de leefomgeving. Handreiking en vragenlijst voor GGD'en

  OpenAIRE

  van Overveld AJP; Franssen EAM; IMG

  2009-01-01

  Het RIVM heeft een monitor opgesteld in de vorm van een vragenlijst waarmee kan worden gemeten hoe mensen hun leefomgeving beleven. Medisch-milieukundig medewerkers van GGD'en kunnen met deze handreiking op een uniforme manier gegevens over beleving verzamelen en deze gebruiken voor hun adviezen aan gemeenten. Inzicht in beleving biedt aanknopingspunten voor een 'gezonder' beleid dat erop gericht is de leefomgeving van bewoners te verbeteren. Door ontwikkelingen in de tijd te v...

 6. Marketingová strategie společnosti L ´Oréal.

  OpenAIRE

  Výletová, Kristýna

  2009-01-01

  The bachelor's thesis focuses on the marketing strategy of the company L'Oréal. On the basis of the theoretical part is analyzed the marketing strategy of the company. The important part is also the one about recommendations how to improve the contemporary marketing strategy.

 7. Design software for hydraulic circuits [for heating systems]; Ontwerpsoftware voor hydraulische schakelingen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Soethout, L.L. [Afdeling Gezonde Gebouwen en Installaties, TNO Bouw, Delft (Netherlands); Aerts, J. [ISSO, Rotterdam (Netherlands); Plokker, W. [Vabi, Delft (Netherlands)

  2006-02-15

  A method for designing hydraulic circuits for heating applications is described, based on the 1998 ISSO Publication 44. Also attention is paid to the development of software to support this method. The aim of the method is to achieve a design that works well both at full load and at partial load. The main approach is to assemble the water side of the installation from modules that are mutually independent as far as possible. These models are selected from a library of standard modules for emission, generation and distribution. The user is given support in choosing the correct module according to the heat requirement of the building and zones within it, and in configuring the modules to obtain efficient operation at full load and controllability at part load. [Dutch] Een methode voor het ontwerp van hydraulische schakelingen voor verwarming wordt beschreven, gebaseerd op de in 1998 gepubliceerde ISSO-publicatie 44, Tevens wordt aandacht gegeven aan de ontwikkeling van software ter ondersteuning van de methode. De methode beoogt tot een ontwerp te leiden dat zowel bij vollast als bij deellast goed werkt. Uitgangspunt is de opbouw van de waterzijdige installatie met modulen die elkaar zo min mogelijk beinvloeden. Deze modulen worden gekozen uit een bibliotheek van standaard modulen voor afgifte, opwekking en distributie. De gebruiker krijgt ondersteuning om, afhankelijk van de warmtebehoefte van het gebouw en zones hierin, de juiste modulen te selecteren, en deze te configureren voor een goede werking bij vollast en een goede regeling bij deellast.

 8. Logistieke SWOT voor het MKB

  NARCIS (Netherlands)

  Lammers, B.; Ploos van Amstel, W.; Schoonderwoerd, B.

  2006-01-01

  Vaak wordt logistiek nog gezien als sluitpost en ingezet om zaken die al besloten zijn, zo goed en goedkoop mogelijk uit te voeren. Dit kan worden doorbroken door de bewustwording te verbeteren door logistieke tijdig in het besluitvormingsproces te betrekken. Als ondernemingen zich meer bewust worde

 9. Praktijkhandleiding voor participatie in het waterbeheer

  NARCIS (Netherlands)

  Breman, B.C.; Pleijte, M.; Buijs, A.E.

  2008-01-01

  Steeds vaker worden burgers actief betrokken bij het waterbeheer. Toch is participatie niet per definitie een garantie voor succes. Het slagen van burgerparticipatie hangt onder andere samen met het gestelde doel, het vinden van de juiste vorm en de mogelijkheid om het doel aan te laten sluiten bij

 10. Herbestemming nieuwe stijl: Toekomst voor nieuwe financieringsvormen

  OpenAIRE

  Dubbeling, D.J.

  2015-01-01

  Wie een leegstaande fabriek of kazerne in gebruik wil nemen, heeft de panden voor het uitkiezen. Gelukkig is er nu ook een boek waarin alternatieve vormen van investering en exploitatie van herontwikkkeling uit de doeken worden gedaan. Maar wat is de rol van bouwkostendeskundigen in dat proces?

 11. Cahiers voor fysische chemie: 1 Oplossingen

  NARCIS (Netherlands)

  Frens, G.

  1988-01-01

  Dit boekje is één van de drie "cahiers" uit het Laboratorium voor Fysische Chemie van de TU Delft. De cahiers gaan over de fysische chemie van oplossingen, van colloiden en van polymeren. Wat er in staat wordt onderwezen op colleges, maar de cahiers zijn géén collegedictaten. Er staat dus niet in wa

 12. Cahiers voor fysische chemie: 2 Colloiden

  NARCIS (Netherlands)

  Frens, G.

  1988-01-01

  Dit boekje is één van de drie "cahiers" uit het Laboratorium voor Fysische Chemie van de TU Delft. De cahiers gaan over de fysische chemie van oplossingen, van colloiden en van polymeren. Wat er in staat wordt onderwezen op colleges, maar de cahiers zijn géén collegedictaten. Er staat dus niet in wa

 13. Energiezuinige koudeproductie systemen voor (semi) gesloten kassen

  NARCIS (Netherlands)

  Zwart, de H.F.; Mohammadkhani, V.; Breuer, J.J.G.

  2004-01-01

  In de tuinbouw komt steeds meer vraag naar koeling. Voorheen werd er vooral gekoeld in de Freesia- en Alstroemeria-teelt. Dit zijn teelten waarbij grondkoeling wordt toegepast, die leiden tot een koudebehoefte van 200 tot 300 MJ per m2 per jaar. De beschikking over koude is een voorwaarde voor de ja

 14. CO2 Rekentool voor Tuinbouw: Handleiding

  NARCIS (Netherlands)

  Hiller, S.R.C.H.; Danse, M.G.

  2009-01-01

  Dit document is een handleiding bij de online CO2 Rekentool voor Tuinbouw Ketens. De CO2 tool is mogelijk gemaakt door de financiële bijdrage van Productschap Tuinbouw en het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). De tool is ontwikkeld door het onderzoeksconsortium WUR, BMA en AI

 15. Boundaries for Air Quality; Grenzen voor Luchtkwaliteit

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Heistek, J. [Stichting CropEye, Bleiswijk (Netherlands); Dueck, T. [Wageningen UR Glastuinbouw, Bleiswijk (Netherlands); Boerman, K.J. [EMS, Sint Annaland (Netherlands); Van der Sar, P. [Achmea Interpolis, Zoetermeer (Netherlands)

  2011-11-15

  Practical knowledge and tips are given to control air quality in greenhouses. A checklist has been set up to dose carbon dioxide into greenhouses in a safe way [Dutch] In het rapport vindt u praktijkkennis en tips om de luchtkwaliteit in kassen te beheersen. Er is een Checklist opgesteld voor veilig CO2 doseren.

 16. Basisrapport voor de Rode Lijst mossen 2012

  NARCIS (Netherlands)

  Siebel, H.N.; Bijlsma, R.J.; Sparrius, L.B.

  2013-01-01

  In dit rapport is een voorstel voor een herziene Rode Lijst Mossen opgenomen. Wanneer het Ministerie van Economische Zaken deze lijst publiceert in de Staatscourant, zal daarmee de Rode Lijst van 2000 worden vervangen. Van de 517 soorten die zich in ons land regelmatig voortplanten, is bepaald of ze

 17. Evidence-based practice voor verpleegkundigen

  NARCIS (Netherlands)

  Cox, C.M.M.; Louw, D.C.P. de; Verhoef, J.; Kuiper, C.

  2004-01-01

  Om goede en verantwoorde zorg te kunnen bieden, streeft de verpleegkundige naar evidence-based practice. Evidence-based practice is het gewetensvol, expliciet en oordeelkundig gebruik van het huidige beste bewijsmateriaal om beslissingen te nemen voor individuele patiënten. De praktijk van evidence-

 18. Advertenties voor hypnotica en sedativa in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, 1900-1940: historische veranderingen in de vorm en inhoud van een informatiebron voor artsen

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Arjo Roersch van der Hoogte

  2010-12-01

  Full Text Available Drug advertising as communication between the pharmaceutical industry and the physician: Advertisements for psychotropic drugs in the Dutch medical journal, Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, 1900-1940   In this article we explore the historical development of drug advertisements for psychotropic drugs in the leading Dutch medical journal from 1900 to 1940. The advertisements for hypnotics and sedatives, in the Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (Dutch medical journal reflected the changes in the vocabulary and image promoted by the pharmaceutical companies. In the first two decades, the advertisements were sober and to the point, and included the trademark, company name, molecular formula and therapeutic properties of the medication. The emphasis was on creating a scientific image of reliable symptom control for the therapeutic drug. In doing so, the ethical drug companies tried (successfully to distinguish themselves from the producers of patent medicines. Once scientific credibility was established, the form and content of the advertisements changed significantly. In the late 1920s and 1930s drug companies embraced modern advertising techniques, developing a figurative language to address the changing beliefs and practices of Dutch physicians. Instead of promoting therapeutic drugs as safe and scientific, the emphasis was on their effectiveness in comparison to similar drugs. In the process, scientific information was reduced to an indispensable standardized minimum, whereby therapeutic drugs were advertised according to the latest pharmacological taxonomy rather than molecular formulas. The image-making of ‘ethical marketing’ began during the interwar years when marketers applied modern advertising techniques and infotainment strategies. The scanty black and white informational bulletins transitioned into colourful advertisements. The pharmaceutical companies employed the same medical language as used by physicians, so that

 19. Methode van onderzoek voor residuen van bestrijdingsmiddelen afgeleid van triazines in levensmiddelen (Multimethode 7)

  OpenAIRE

  Greve PA

  1988-01-01

  In dit rapport wordt een methode gegeven voor de clean-up van extracten m.b.v. gelpermeatiechromatografie (GPC) t.b.v. de bepaling van residuen van electron-captieve en organofosforbestrijdingsmiddelen. Een oudere versie van de GPC-methode, die alleen de organochloorbestrijdingsmiddelen omvatte, was gegeven in de bundel "Analytical Methods for Residues of Pesticides in Foodstuffs", 4th edition (1985), als Multi-residue Method 1, Submethod 7 ; deze versie is hiermee vervallen. De nie...

 20. Brexit: to BE or not to BE? Macro-economische implicaties voor België

  OpenAIRE

  Hove, Jan

  2016-01-01

  Naarmate het Britse referendum over de uittreding van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie nadert, leidt de economische impact van een Brexit tot grote discussies. In deze bijdrage bekijken we de macro-economische implicaties voor de Belgische economie vanuit een gedetailleerd perspectief. De belangrijkste inzichten uit deze studie kunnen als volgt worden samengevat: Door de intensieve aanwezigheid en sterke prestaties van Belgische exporteurs op de Britse markt, zijn de gevolgen v...

 1. Het lage tarief en de vrijstelling van erfbelasting: Voor wie en waarom

  OpenAIRE

  Vijfeijken, I.J.F.A. van

  2014-01-01

  In deze bijdrage wordt het voorstel besproken dat D66 onlangs lanceerde onder de kop 'D66 wil erfbelasting alleenstaanden verlagen'. Alleenstaanden zonder (pleeg)kinderen zouden de keuze moeten hebben om "een erfenis te geven die tegen hetzelfde tarief wordt belast als een erfenis die bestemd is voor kleinkinderen en verdere afstammelingen". Het lagere tarief zou in de visie van D66 aan twee personen "kunnen worden gegeven". Ingegaan wordt op de achtergrond van de afzondelijke tarieven en vri...

 2. Een huisvriend voor Nederlanders in den vreemde: het nationale weekblad Hollandia (1897-1901

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mathijs Smit

  1997-06-01

  Full Text Available Hollandia, een weekblad voor Nederlanders in den vreemde, werd in 1897 in Londen opgericht, en verscheen tot 1901. Het weekblad bevatte nieuws over handel, politiek en cultuur, en diende tevens als gezelligheidsblad dat de band tussen in het buitenland gevestigde Nederlanders moest versterken. In dit artikel gaat Mathijs Smit in op de manier waarop in Hollandia geschreven werd over de Boerenoorlog, in het bijzonder in vergelijking met de berichtgeving over Nederlands-Indië.

 3. Drie dimensionale verspreiding van Rijnwater voor de kust van Holland: een eerste analyse van saliniteitsmetingen

  OpenAIRE

  Joppe, K.

  1986-01-01

  In het kader van onderzoek naar stoftransporten langs de Nederlandse kust (WST-4-projekt) door Rijkswaterstaat is een studie uitgevoerd naar de verspreiding van Rijnwater in de Noordzee. Dit is o.a. van belang om inzicht te verkrijgen in de verspreiding van in het Rijnwater opgeloste afvalstoffen, slib, etc. langs de Nederlandse kust. Ook kan het dienen als ondersteuning voor andere onderzoeken, bijvoorbeeld naar het ecosysteem van de Noordzee. Er blijken enkele faktoren te zijn die een belan...

 4. Database marketing for energy conservation. Practice-oriented study; Databasemarketing voor energiebesparing. Praktijk gericht onderzoek

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Burghouts, H. [Energie Netwerk EN, Bilthoven (Netherlands); De Kleijn, B.; Van Leerdam, W. [Tangram Advies en Onderzoek, Zeist (Netherlands)

  2013-06-15

  In the 'Block by Block' project 13 local energy saving projects are supported in the development of concepts to realize large-scale energetic improvements of existing houses. In these projects the consortia develop strategies which are applied in the market. In addition, a number of projects is awarded with a so-called 'Green Deal' (agreements between governmental, public and private parties in the Netherlands). Part of the support is a knowledge and learning process. As part of the learning process a practice-oriented research has been carried out into the possibilities of database marketing (DBM) for energy conservation. The research focuses on the opportunities for DBM for energy savings and promising product-market combinations. The question is: can DBM contribute to improving the effectiveness of the 'Block by Block' projects? [Dutch] In het project 'Blok voor Blok' worden 13 lokale energiebesparingsprojecten gesteund bij de ontwikkeling van concepten ten behoeve van de grootschalige energetische verbetering van bestaande woningen. In deze projecten worden door de gevormde consortia strategieen ontwikkeld en uitgevoerd in de markt. Daarnaast is een aantal projecten gehonoreerd met een 'Green deal'. Onderdeel van de ondersteuning is een kennis- en leertraject. In het kader van het leertraject is een praktijk gericht onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van databasemarketing (DBM) voor energiebesparing. Het onderzoek richt zich op de kansen voor DBM voor energiebesparing en kansrijke productmarktcombinaties. De vraag is: kan DBM bijdragen aan verbetering van de effectiviteit van projecten 'Blok voor Blok'?.

 5. Een beleidskader voor onlinehulp in Vlaanderen

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Philippe Bocklandt

  2014-12-01

  Full Text Available Online help policy in FlandersSince the beginning of this century, clients and patients are looking online for help and care. Welfare services and health care organisations in Flanders therefore developed online support, first hesitatingly, but in the last five years more and more explicitly. The Flemish Government supports a number of online help initiatives – most of them after incidents (for example the growing suicide rate or sexual abuse – but a policy framework for online help is still missing. For this reason the Flemish Secretary of Welfare, Healthcare and Family issued a project in order to prepare a new  policy on Flemish online help. In collaboration with welfare services and healthcare organizations, Artevelde University College Ghent developed a policy framework for online help in Flanders. Four key issues are: a bottom-up approach to online help development; the development of education programmes on online help skills; the formal recognition of online help and the structural embedding of online help in welfare and healthcare organisations. Meanwhile, the Secretary found necessary political support to realise a Flemish online help policy plan including those key issues.Een beleidskader voor onlinehulp in VlaanderenSinds begin deze eeuw zoeken hulpvragers meer en meer online naar hulp en zorg. Welzijnswerk en gezondheidszorg ontwikkelden een onlinehulpaanbod. Eerst schoorvoetend, maar de laatste vijf jaar steeds uitdrukkelijker. De Vlaamse overheid ondersteunde hier en daar een onlinehulpinitiatief – vooral na maatschappelijke incidenten (zoals het groeiend zelfdodingscijfer of seksueel misbruik – maar een globaal kader voor onlinehulpbeleid in Vlaanderen ontbrak. Daarom gaf de minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin in juni 2013 een onderzoeksopdracht om beleidsaanbevelingen voor een Vlaams actieplan onlinehulp te formuleren. Vanuit de Arteveldehogeschool werd in nauwe samenwerking met welzijns- en zorgorganisaties

 6. 77 FR 63360 - Permal Hedge Strategies Fund, et al.;

  Science.gov (United States)

  2012-10-16

  ... distribution and service fees. Applicants: Permal Hedge Strategies Fund (``Fund''), Legg Mason Partners Fund... ongoing asset-based service and distribution fee and proposes to offer multiple classes of Shares. The... or a service and distribution fee, but would be subject to a minimum purchase requirement. The...

 7. Poëzie over, voor en van schoolkinderen

  OpenAIRE

  Thoomes, D.T.

  2011-01-01

  Niet alle kindergedichten zijn geschikt voor kinderen. De auteur schetst een ontwikkeling van gedichten over, voor en van kinderen. Aanvankelijk waren kindergedichten vaak gekunsteld en stonden ze veraf van de kinderwereld, vanaf de jaren vijftig in de twintigste eeuw kwam er meer aandacht voor aansprekende gedichten, die meer bij de tijd waren en meer bij de belevingssfeer van kinderen aansloten, en vanaf de jaren tachtig en negentig drong steeds meer het besef door dat kinderen zelf gedicht...

 8. Kansen voor het e-book in het onderwijs

  OpenAIRE

  Mofers, Frans

  2009-01-01

  Deze presentatie gaat over E-book-thema media en ICT. De vragen die aan de orde komen zijn: waarom zijn e-books interessant voor een onderwijsinstelling? -innovatie: vervangen papieren materiaal: boeken, readers etc. Transformatie nieuwe (onverwachte) gebruiksmogelijkheden. Conclusies: - e-book reader heeft veel potentie - binnen het onderwijs -logistiek -didactiek - nog geen markt voor e-readers - nog geen markt voor content - prijs hardware ligt nog veel te hoog (target maximaal €200)

 9. Pleidooi voor een handelingsgerichte benadering van burgerschap

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Vincent de Waal

  2015-06-01

  zicht te ontwikkelen op handelingscontexten die voor zowel burgers als sociale professionals van belang zijn. We verkennen relevante literatuur van onder andere De Tocqueville, Dewey, Putnam, Lichterman en Biesta. Door aandacht te besteden aan burgerschap als praktijk beogen we dichter op de huid van het werk van sociale professionals te kruipen, waardoor de huidige ontwikkelingen rondom de bevordering van actief burgerschap bevraagd kunnen worden.We zoomen nader in op het belang van georganiseerde verbanden die deel uitmaken van de “civil society” en op de ontwikkeling en instandhouding van informele sociale netwerken. Vertrekpunt is hier de sociaal kapitaaltheorie van Putnam en de kritiek, die met name van de kant van Lichterman (mede gefundeerd op De Tocqueville, op zijn onderzoek is gekomen. Lichterman schetst in zijn onderzoek een beeld van burgers die instrumenteel worden ingezet in allerlei lokale projecten, meer als “helpers” dan als “partners”. Hij legt de nadruk op het proces van betekenisverlening, dat wil zeggen de dagelijkse gesprekken over politieke en morele kwesties die binnen deze groepen plaatsvinden en de wijze waarop relaties tussen burgers zich ontwikkelen. Lichterman stelt dat binnen de ontwikkeling van deze “social spiral” met name professionals een taak hebben om op dit terrein hun bijdrage te leveren. Burgerschapspraktijken zijn niet op voorhand wenselijk of goed, zo geeft hij aan, maar verdienen aangelegd te worden tegen kwalitatieve criteria.Ook binnen burgerschapsvorming in het onderwijs is de discussie aanwezig over het belang van het opdoen van ervaring binnen levensechte praktijken. Hierbij wordt teruggegrepen op Dewey. Dewey stelt de burgerschapspraktijken van burgers zelf centraal, waarin het gemeenschappelijke “doen” voorop staat als basis voor de ontwikkeling van burgerschapswaarden. Democratie is niet alleen een formele regeringsvorm of een staatsordening gebaseerd op representatieve democratie, maar strekt zich

 10. RETIN AL: An Active Learning Strategy for Image Category Retrieval

  OpenAIRE

  Gosselin, Philippe-Henri; Cord, Matthieu

  2004-01-01

  International audience Active learning methods have been considered with an increasing interest in the content-based image retrieval (CBIR) community. In this article, we propose an effi- cient method based on active learning strategy to retrieve large image categories. At each feedback step, the system optimizes the image set presented to the user in order to speed up the retrieval. Experimental tests on COREL photo database have been carried out.

 11. De zorg voor ouderen in Almere.

  OpenAIRE

  Brink-Muinen, A. van den; Sixma, H.

  1990-01-01

  De twee doelstellingen van dit onderzoek zijn informatie te verkrijgen over de zorgbehoefte en het zorggebruik van de zelfstandig wonende ouderen in Almere en verklaringen te zoeken voor een verschillend gebruik van voorzieningen met een gelijke mate van hulpbehoevendheid. De zorgbehoefte en het zorggebruik zijn geinventariseerd aan de hand van een aantal algemeen dagelijkse en huishoudelijke levensverrichtingen (ADL en HDL) bij een representatieve steekproef onder de 65 tot 75 jarigen en een...

 12. Marketing Strategy of L´Oréal Men Expert

  OpenAIRE

  MINAŘÍK, Martin

  2013-01-01

  This Master's thesis is focused on the development of a marketing plan and it is divided into two main parts. The first part describes the fundamental theoretical approaches that are suggested to be used during a preparation of any marketing plan. The main topics are segmentation of markets and positioning of brands. The second part is a practical example of an application of this theory on a particular case of the L'Oréal Men Expert brand. In the practical part, the author proposes his own m...

 13. Selective Laser Sintering and Melting as Additive Manufacturing Methods to Produce Alumina Parts; '3D printing' of Ceramics (Selectief laser sinteren en smelten als additieve vervaardigingsmethoden voor het produceren van alumina voorwerpen; '3D printen' van keramiek)

  OpenAIRE

  Deckers, Jan

  2013-01-01

  Additive manufacturing (AM; aka 3D printing) has the potential to rapidly shape parts, without compromising geometrical properties. Variants of the following powder metallurgy (PM) process, which includes additive manufacturing as a shaping step, were explored to produce ceramic parts: (i) powder synthesis, (ii) additive manufacturing, (iii) binder removal and (iv) furnace sintering. In this study alumina (Al2O3) parts were produced, since Al2O3 is currently the most commonly used ceramic mat...

 14. Electric driving in 2050. Consequences for the environment; Elektrisch rijden in 2050. Gevolgen voor de leefomgeving

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Nijland, H.; Hoen, A.; Snellen, D.; Zondag, B.

  2012-11-15

  The potential impacts of a transition towards electric passenger mobility are discussed. What changes can be expected in the mobility sector and the (spatial integration in the) environment as electric driving is introduced on a large scale? And what are the consequences of the changing cost ratios of passenger mobility on the government and motorists? It is assumed that in 2050 road transport and urban distribution will be all-electric, according to the ambitions of the European Commission [Dutch] In dit rapport beschrijven we de mogelijke gevolgen van een overstap op elektrische personenautomobiliteit. Welke veranderingen zullen zich naar verwachting voordoen in de mobiliteitssector en de (ruimtelijke inpassing in de) leefomgeving als elektrisch rijden grootschalig wordt geintroduceerd? En wat hebben de veranderende kostenverhoudingen van de personenautomobiliteit voor gevolgen voor de overheid en de autogebruikers? We gaan er daarbij van uit dat in 2050 het personenwegverkeer en de stadsdistributie volledig elektrisch plaatsvinden, conform de ambities van de Europese Commissie.

 15. Duurzaam bewaren : simulatiemodel en technologieën voor energiebesparing

  NARCIS (Netherlands)

  Oskam, Inge; Lange, Kasper; Kok, Marike

  2013-01-01

  Het na de pluk koelen en bewaren van groenten en fruit is een lastig en veeleisend proces voor de ‘zelfbewarende’ telers en de centrale koelhuizen. Met name bij het bewaren van peren, een belangrijk exportproduct voor Nederland, zijn er zeer strenge randvoorwaarden ten aanzien van temperatuur en atm

 16. Ontwikkeling van een biotoets voor het Noordelijk wortelknobbelaaltje (Meloidogyne hapla)

  OpenAIRE

  Zondervan, A.A.W.

  1987-01-01

  Beschrijving van onderzoek naar de optimalisatie en standaardisatie van een biotoets voor M. hapla met goudsbloem (Calendula officinalis). Daarnaast worden biologische kenmerken van dit aaltje, de gewijzigde toetsmethodiek (toetsmedium sla) en de m.b.v. de proefresutaten opgestelde indeling in besmettingsklassen behandeld, evenals aanbevelingen voor toekomstig onderzoek met betrekking tot schade door M. hapla in de akkerbouw

 17. Waardplantonderzoek Prunus laurocerasus voor Xanthomonas : Consultancy-onderzoek

  NARCIS (Netherlands)

  Kuik, van A.J.; Hollinger, T.C.

  2010-01-01

  In de teelt van Prunus laurocerasus komt de laatste jaren een nieuwe ziekte voor, veroorzaakt door de Q-bacterie Xanthomonas aboricola pv pruni (Xap). r Op 9 oktober 2009 is een door de NBvB georganiseerde Xanthomonas-bijeenkomst geweest. Gezien de ernst van de situatie voor de boomkwekerijsector is

 18. Toelating Herbasan SC welkom voor dahlia, A. coronaria en narcis

  NARCIS (Netherlands)

  Leeuwen, van P.J.; Koster, A.T.J.; Trompert, J.P.T.

  2005-01-01

  Onlangs is Herbasan SC voor de onkruidbestrijding in onder meer dahlia, narcis en Anemone coronaria toegelaten. PPO ging na hoe het middel het beste is in te zetten. In dit artikel zijn de resultaten van het onderzoek vermeld en een advies voor toepassing

 19. De stad: onmisbaar voor ontwikkeling van het buitengebied; transferium Steenwijk

  NARCIS (Netherlands)

  Brinkhuijsen, M.; Verkade, G.J.

  2003-01-01

  Steden spelen een essentiële rol bij het creëren van gunstige omstandigheden voor innovatie en economische versterking van het buitengebied. Hun toeristisch/recreatieve kwaliteiten trekken bezoekers aan van stedelijke gebieden en zijn belangrijk voor economische ontwikkeling. Steenwijk is een histor

 20. Meerjarig graan; Mogelijkheden van meerjarige graanachtigen voor erosiebestrijding

  OpenAIRE

  Wander, J.G.N.; Crijns, S.; Duijzer, F.; Emmens, E.; Russchen, H.J.; Meuffels, G.J.H.M.

  2014-01-01

  Meerjarige granen, waaronder Thinopyrum intermedium, wortelen dieper en intensiever en houden daardoor bodem, voedingsstoffen en water goed vast. Voor Nederlandse omstandigheden zou de teelt van dergelijke gewassen dan ook kunnen zorgen voor minder water en/of winderosie, minder milieubelasting (minder uitspoeling) en zuiniger gebruik van inputs.

 1. Cahiers voor fysische chemie: 2 Colloiden

  OpenAIRE

  Frens, G.

  1988-01-01

  Dit boekje is één van de drie "cahiers" uit het Laboratorium voor Fysische Chemie van de TU Delft. De cahiers gaan over de fysische chemie van oplossingen, van colloiden en van polymeren. Wat er in staat wordt onderwezen op colleges, maar de cahiers zijn géén collegedictaten. Er staat dus niet in wat men kennen moet om in Delft een tentamen fysische chemie te halen. Eigenlijk is in de cahiers opgeschreven wat men over oplossingen, colloiden en macromoleculen zou moeten weten en onthouden na z...

 2. Cahiers voor fysische chemie: 1 Oplossingen

  OpenAIRE

  Frens, G.

  1988-01-01

  Dit boekje is één van de drie "cahiers" uit het Laboratorium voor Fysische Chemie van de TU Delft. De cahiers gaan over de fysische chemie van oplossingen, van colloiden en van polymeren. Wat er in staat wordt onderwezen op colleges, maar de cahiers zijn géén collegedictaten. Er staat dus niet in wat men kennen moet om in Delft een tentamen fysische chemie te halen. Eigenlijk is in de cahiers opgeschreven wat men over oplossingen, colloiden en macromoleculen zou moeten weten en onthouden na z...

 3. Advertenties voor hypnotica en sedativa in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, 1900-1940: historische veranderingen in de vorm en inhoud van een informatiebron voor artsen

  OpenAIRE

  Arjo Roersch van der Hoogte; Toine Pieters

  2010-01-01

  Drug advertising as communication between the pharmaceutical industry and the physician: Advertisements for psychotropic drugs in the Dutch medical journal, Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, 1900-1940   In this article we explore the historical development of drug advertisements for psychotropic drugs in the leading Dutch medical journal from 1900 to 1940. The advertisements for hypnotics and sedatives, in the Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (Dutch medical journal) reflected th...

 4. Effective n-type doping strategy through codoping SiAl-FN in aluminum nitride

  Science.gov (United States)

  Wang, Zhiguo; Li, Jingbo; Qing Fu, Yong

  2014-11-01

  Using a first-principles pseudopotential method, we studied an effective n-type doping strategy through codoping SiAl-XN (X = F, Cl, Br, and I) in aluminum nitride. Results revealed that the donor ionization energy of the SiAl-XN complex is much lower than that of the corresponding isolated SiAl impurity. Theoretically obtained ɛ(+/0) ionization energies are all near the conduction band minimum (CBM), which is only 1.4 meV below the CBM of the SiAl-FN pair. The low ɛ(+/0) ionization energy of the SiAl-XN complex can be explained by the combined repulsion between the X element (X = F, Cl, Br, and I)- and Si donor-induced levels.

 5. Strict EMC regulations for a cooling system in computer rooms; Strenge EMC-eisen voor een koelinstallatie in computerruimten

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Groot Boerle, D.J. [Thales Nederland, Hengelo (Netherlands); Van der Knaap, M. [Climate Solutions Holland CSH, Raamdonksveer (Netherlands); Van Velsen, F. [Ingenieursbureau Oranjewoud, Heerenveen (Netherlands)

  2010-03-15

  Since the implementation of the ElectroMagnetic Compatibility Directive, equipment that may cause electromagnetic disturbances or be sensitive to them must meet certain requirements to obtain the CE quality mark. For climate installations it is relatively easy to meet these requirements. This is quite different for a cooling installation in a computer room, especially if the influence and availability for the production process is large. This article describes how multiple parties achieved a 'First Time Right' in the qualification of cooling equipment in a project of the Gasunie thanks to thorough preparation. [Dutch] Sinds de invoering van de EMC-richtlijn (ElectroMagnetic Compatibility) moeten installaties die elektromagnetische storing kunnen veroorzaken of daar gevoelig voor zijn, voldoen aan bepaalde eisen om het CE-keurmerk te krijgen. Voor een klimaatinstallatie is het relatief eenvoudig aan de eisen te voldoen. Dat wordt anders bij een koelinstallatie voor een computerruimte. Zeker als de invloed en beschikbaarheid voor het productieproces groot is. Dit artikel beschrijft hoe meerdere partijen dankzij een goede voorbereiding en samenwerking een 'First Time Right' hebben bereikt in de kwalificatie van een koelinstallatie in een project van de Gasunie.

 6. Cost effectiveness of (technical) options for energy efficient transportation traffic; Kostenefficientie van (technische) opties voor zuiniger vrachtverkeer

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Lensink, S. [ECN Beleidsstudies, Petten (Netherlands)

  2007-03-15

  component is in de kosten van het vrachtvervoer. De opties hebben doorgaans een terugverdientijd van circa drie jaar. Een terugverdientijd van ten hoogste drie jaar is echter juist nodig om opties zonder aanvullend beleid geiemplementeerd te krijgen in het vrachtverkeer op de weg. Daardoor is de bedrijfseconomische prikkel om veel van deze opties toe te passen, gering. Aan de hand van verzamelde informatie wordt het besparingspotentieel voor de binnenvaart indicatief geschat op 2% voor 2010 en 15% voor 2020. Voor het wegvrachtverkeer lijkt voor 2015 een besparing van ca. 5 tot 10% haalbaar. Tegen 2015 kunnen de meeste opties voor vrachtwagens al benut zijn. Door de korte levensduur van vrachtwagens zullen de meeste nu rijdende vrachtwagens al vervangen kunnen zijn. Het technische reductiepotentieel in 2030 komt in dit rapport uit op circa 20% voor de binnenvaart en circa 15% voor het wegvrachtverkeer. Er zijn verschillende drempels die de implementatie van CO2-emissiereductieopties kunnen vertragen. Allereerst is er de terugverdientijd van de investeringskosten. Als er bij een bedrijf beperkt inzicht is in de brandstofefficientie, is de terugverdientijd bovendien moeilijk in te schatten. Daarnaast zijn er persoonlijke voorkeuren van chauffeurs, bijvoorbeeld ten aanzien van rij-stijl of uitvoering. Tenslotte is er de industriele structuur, waardoor fabrikanten van zuinige voertuigcomponenten hun producten moeilijker in de praktijk kunnen demonstreren; en de moeilijkheid voor fabrikanten van zuinige technologieen om hun onderzoeksinvestering terug te kunnen verdienen.

 7. Haze-factor maakt plaats voor F-scatter

  NARCIS (Netherlands)

  Swinkels, G.L.A.M.

  2014-01-01

  Uitgelicht licht & scherming - Wageningen UR Glastuinbouw deed vorig jaar onderzoek naar een methode om de lichtspreiding onder diffuus glas te karakteriseren. dit resulteerde in een nieuwe waarde, de zogenaamde F-scatter voor voorwaartse lichtspreiding. Leveranciers van glas en schermdoekmateri

 8. Van SCHEP naar VEP, het voederwaarderingssysteem voor paarden

  OpenAIRE

  de Bruin, G; Knaap, J.; Smolders, E.A.A.; Spek, van der, P.J.

  1997-01-01

  Veel voedermiddelen zijn geschikt voor paarden en pony's, maar niet ieder voedermiddel bevat evenveel energie, en niet ieder paard heeft een gelijke energiebehoefte. Dit gegeven houdt de vraag actueel hoeveel voer een paard dagelijks nodig heeft.

 9. Living Lab voor Informatiemanagement in Agri-Food

  OpenAIRE

  Wolfert, J.

  2010-01-01

  Het Living Lab is een specifieke open innovatie aanpak waarbij in feite het laboratorium naar de praktijk wordt gebracht. het Agri-Food Living lab is een informatiemanagementsysteem specifiek voor de agri-food sector.

 10. Collaborative care voor patiënten met ernstige persoonlijkheidsstoornissen

  NARCIS (Netherlands)

  Stringer, Barbara; Meijel, Berno van; Koekkoek, Bauke; Kerkhof, Ad; Beekman, Aart Jan

  2014-01-01

  Psychotherapie helpt mensen met ernstige (borderline) persoonlijkheid- stoornissen, maar er is veel uitval. collaborative care verbetert de omstandigheden voor behandeling en de werkrelatie, tot tevredenheid van patiënten, naasten en verpleegkundigen.

 11. Voore Farm Teenused : nagu Agritechnica näitus

  Index Scriptorium Estoniae

  2016-01-01

  Voore Farm Teenuste tehnikapargis on kokku üle 80 erineva masina. Efektiivne tehnikapark võimaldab pakkuda mõistliku hinna eest teenust ka teistele põllumajandusettevõtetele. Vestlusest ettevõtte juhatuse liikme Henrik Klammeriga

 12. Next Generation of Greenhouse Cultivation for vegetable propagation; Het Nieuwe Telen voor groente-opkweek

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kromdijk, W.; De Gelder, A. [Wageningen UR Glastuinbouw, Wageningen (Netherlands)

  2011-07-15

  The Next Generation Cultivation has been developed as a system for horticultural production companies. For companies specialised in propagating plants, implementation of the Next Generation Cultivation is not necessarily straightforward. To make use of the experience and knowledge acquired in research from the energy programme Greenhouse as an Energy Source ('Kas als Energiebron') in these companies, analysis of the current situation and possible adaptations are required to tailor the Next Generation Cultivation for propagation nurseries. Within the project 'The Next Generation Cultivation for vegetable propagation' opportunities and pitfalls have been identified by means of 10 interviews, as well as a workshop and a short literature review. Based on the interviews, companies expect the biggest impact on reduction of energy use through: More extensive use of screening, Temperature integration, Forced ventilation. From the workshop it became apparent that the horizontal temperature profile especially needs to become more uniform and needs priority. If this is successful, it should be possible to obtain a reduction in energy use and a more uniform quality of starting plants simultaneously. Vegetable propagation production peaks between October and February. In the remaining months, the greenhouses are filled with other produce. The choices for crops with either low energy inputs ('cold vegetables' e.g. lettuce, cabbage, etc) or considerable energy inputs (various potplants) can be crucial in determining whether investments in energy savings can be economically viable [Dutch] Het Nieuwe Telen (HNT) is als systeem ontwikkeld voor de primaire productie bedrijven. Voor de opkweekbedrijven, die in korte teelten het basis uitgangsmateriaal maken is dit systeem niet één op één toepasbaar. Om de in Kas als Energiebron opgedane kennis te laten landen bij plantenkwekerijen moet een analyse en een vertaalslag gemaakt worden. In het project

 13. Effective policy for sustainable behavior. An international comparison; Effectief beleid voor duurzaam gedrag. Een internationale vergelijking

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Brunsting, S.; Uyterlinde, M.; Pol, M. [ECN Beleidsstudies, Petten (Netherlands); Breukers, S.; Mourik, R.; Backhaus, J.; Mathijsen, T. [DuneWorks, Eindhoven (Netherlands)

  2013-07-15

  This international comparative case study (the Netherlands, Germany, Sweden, United Kingdom) compares policy themes (household energy, food, mobility, household waste) and cases of interventions aims at more sustainable behaviours. It investigates how national policy can contribute to sustainable behaviour in these four themes. The study focuses on policy contexts and concrete 'best practice examples' (both policy -initiated and society-driven initiatives), paying attention to the extent to which social scientific insights have been utilised to conduct and evaluate the interventions. The conceptual approach in this study regards individual behaviour not in isolation but as embedded in institutional, social and physical contexts. In line with this, the evaluation of best practice examples focuses on how the following dimensions have been addressed in order to enable, support and sustain behavioural changes: the policy environment and institutional environment, individual behaviour, social norms a nd the physical environment. In this discussion, the Netherlands is both the starting point and the point of return, enabling us to draw lessons for Dutch policy. We conclude that a more proactive, dynamic and supportive role would fit national policy if it aims at encouraging the spread of more sustainable behaviours in society. Dutch policy could learn from the experiences of other countries and attempt at (among others): showing explicit commitment, connecting initiatives at different levels, and facilitating platforms for exchange of knowledge, experience and expertise, across sectors and departments, in order to arrive at a more integrated approach towards encouraging sustainable behaviours [Dutch] Als achtergrondstudie voor het advies Duurzame gedragspatronen zijn twee onderzoeken uitgevoerd naar effectief beleid voor duurzaam gedrag (1) in Nederland en (2) internationaal. De twee rapporten beschrijven een aantal beleidscases die vanuit gedragskundig

 14. Het belang van migratie voor de visstand in de Maas

  OpenAIRE

  Winter, H.V.; Buijse, T.

  2003-01-01

  In het Nederlandse deel van de Maas komen nagenoeg alle oorspronkelijke vissoorten voor, zelfs soorten die over lange afstanden migreren, zoals Zeeprik (Petromyzon marinus) en Zeeforel (Salmo trutta). Deze restpopulaties zijn een belangrijke basis voor ecologisch herstel. Door de sterk doorgevoerde normalisatie en de waterkwaliteit wordt de visstand echter sterk gedomineerd door niet specifieke soorten, zoals Blankvoorn (Rutius rutilus), Brasem (Abramis brama) en Snoekbaars (Sander lucioperca...

 15. Lessen voor de toekomst: gezondheidsklachten na een ramp.

  OpenAIRE

  Donker, G A; IJzermans, C.J.; Kerssens, J.J.; Dorn, T.

  2004-01-01

  Bij grote rampen is er behalve een toename van psychosociale problemen ook een toename van lichamelijk onverklaarde klachten (LOK) jaren nadien. Patiënten die het meest zijn blootgesteld aan de ramp, ooggetuigen van de ramp en diegenen die moeten verhuizen, ontwikkelen de meeste klachten. Getroffenen met psychische klachten voor de ramp en immigranten hebben, onafhankelijk van de mate van blootstelling aan de ramp, meer psychische klachten na de ramp. Getroffenen met LOK voor de ramp hebben m...

 16. Je kunt een rivier niet twee keer oversteken ... : Intreerede aan de Haagse Hogeschool voor het lectoraat Financial Inclusion and New Entrepreneurship, 24-5-2013

  NARCIS (Netherlands)

  Molenaar, Klaas

  2013-01-01

  Om actief te kunnen deelnemen aan de samenleving, moet iemand toegang hebben tot financiële diensten. Onze samenleving wordt steeds meer divers, mobiliteit en sociale media beiden nieuwe kansen voor ondernemende mensen. Ondernemers zijn niet meer plaats gebonden en kennen geen grenzen als zij markte

 17. Uitkomsten van de ‘Cognitive Orientation to daily Occupational Performance’ (CO-OP) voor kinderen met DCD : Multipele Casestudie - Kwantitatief deel

  NARCIS (Netherlands)

  Steultjens, Esther; Lindenschot, M.; Kotorp, A.

  2012-01-01

  Volgens internationale schattingen is de prevalentie van de diagnose Developmental Coordination Disorder (DCD) minstens 6% voor kinderen in de leeftijd van 5 tot 11 jaar (1). De American Psychiatric Association (APA) heeft DCD gedefinieerd als “The essential feature of DCD is a marked impairment in

 18. Methode van onderzoek voor residuen van bestrijdingsmiddelen na clean-up m.b.v. gelpermeatiechromatografie (GPC) (Multimethode 12)

  OpenAIRE

  Greve PA

  1988-01-01

  In dit rapport wordt een methode gegeven voor de clean-up van extracten m.b.v. gelpermeatie-chromatografie (GPC) t.b.v. de bepaling van residuen van electroncaptieve en organofosforbestrijdingsmiddelen. Een oudere versie van de GPC-methode, die alleen de organochloorbestrijdingsmiddelen omvatte, was gegeven in de bundel "Analytical Methods for Residues of Pesticides in Foodstuffs", 4th edition (1985), als Multi-residue Method 1, Submethod 7 ; deze versie is hiermee vervallen. De nie...

 19. Recidivemeting onder de deelnemers aan de Sociale Vaardigheidstraining voor groepen van het Leger des Heils

  OpenAIRE

  Laan, A.M. van der; Knaap, L.M. van der; Wartna, B.S.J.

  2005-01-01

  Het onderzoek maakt gebruik van de, in het kader van de WODC-Recidivemonitor ontwikkelde, methodiek voor recidivemetingen en biedt zicht bieden op de recidive na deelname aan de groepstraining “Sociale Vaardigheden” van het Leger des Heils. Tevens geeft dit onderzoek een indruk van de recidive in deze groep ten opzicht van een vergelijkingsgroep. Verder biedt het onderzoek zicht op de vraag welke achtergrondkenmerken een rol spelen bij het al dan niet vóórkomen van recidive.

 20. Boekbespreking van: D.Th. Thoomes, Opvoeding als opdracht : Over Friedrich Schleiermachers opvoedingsfilosofie (1989)

  OpenAIRE

  Andree, T.G.I.M.

  1992-01-01

  In een tijd waarin de bestaansgrond van de pedagogiek als wetenschap en zelfs van de opvoeding als noodzakelijke voorwaarde voor menswording in twijfel wordt getrokken, voert Thoomes ons terug naar de ontstaansgeschiedenis van de (Duitse) wetenschappelijke pedagogiek.

 1. Oppervlaktewater als bron voor drinkwater: prognose van de gezondheidsrisico's

  NARCIS (Netherlands)

  Jonker N; Versteegh JFM; Schijven JF; Gaalen FW van

  1997-01-01

  This report documents how future health risks related to an increase in the use of surface water for the production of drinking water have been examined. For a number of pesticides, heavy metals, micro-organisms and disinfection by-products, possible future health risks are determined using the logi

 2. Oppervlaktewater als bron voor drinkwater: prognose van de gezondheidsrisico's

  OpenAIRE

  Jonker N; Versteegh JFM; Schijven JF; van Gaalen FW

  1997-01-01

  This report documents how future health risks related to an increase in the use of surface water for the production of drinking water have been examined. For a number of pesticides, heavy metals, micro-organisms and disinfection by-products, possible future health risks are determined using the logical approach from the emission of these substances and micro-organisms in the environment up to and including the concentration in drinking water. To gain some insight into the effect of the drinki...

 3. Aanbevelingen voor de monitoring en het beheer van de populatie wit bosvogeltje in de Antwerpse haven

  OpenAIRE

  Van Landuyt, Wouter

  2011-01-01

  In het kader van het project 'De Antwerpse haven natuurlijker’, worden in dit advies aanbevelingen geformuleerd voor de monitoring van de populatie wit bosvogeltje (Cephalanthera longifolia) in de haven en voor het beheer van de zone waar de soort voorkomt.

 4. Biologische bloemen in de lift: nieuwe afzetstructuur voor biologische bloemen [thema Glastuinbouw

  NARCIS (Netherlands)

  Weening, K.

  2003-01-01

  Beschrijving van knelpunten in de biologische-bloementeelt en afzet, en van initiatieven voor verbetering. Een nieuwe afzetstructuur, waarbij gebruik wordt gemaakt van het distributienetwerk van groothandel EOSTA naar natuurvoedingsketens en supermarkten, heeft in 2002 voor een verkoopstijging gezor

 5. Valley of Death analysis for polymer PV technology; Valley of Death analyse voor polymere PV technologie

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Schoots, K. [ECN Beleidsstudies, Petten (Netherlands)

  2013-12-15

  This report describes the results of a qualitative study of the barriers that actors involved in the development and commercialization of polymer solar cells, may encounter. The purpose of this socio-economic research is to identify these barriers for the (market) development of thin film polymeric PV technology and to develop strategies for them in order to overcome the constraints. The necessary data are collected from interviews with actors who are active in the development and deployment of conventional solar cells. Based on the results from this study, it is conclude that it is important for the Organic PV industry to carry out many market experiments beyond the built environment. The report provides recommendations with regard to the markets in which these experiments are most likely to succeed and which drivers should be taken into account [Dutch] Dit rapport beschrijft de resultaten van een kwalitatief onderzoek naar de barrieres die actoren, betrokken bij de ontwikkeling en marktintroductie van polymere zonnecellen, kunnen tegenkomen. Het doel van dit sociaal-economische onderzoek is deze barrieres voor de (markt)ontwikkeling van dunne film polymere PV technologie te identificeren en strategieen te ontwikkelen om ze voor te zijn of ze te overbruggen. De benodigde gegevens worden verzameld uit interviews met actoren die actief zijn in de ontwikkeling en uitrol van conventionele zonnecellen. Op basis van de resultaten uit dit onderzoek komen we tot de conclusie dat het voor de Organische PV sector belangrijk is veel marktexperimenten aan te gaan buiten de gebouwde omgeving. Het rapport geeft aanbevelingen in welke soort markten deze experimenten de meeste kans van slagen hebben en met welke drivers van marktpartijen rekening moet worden gehouden.

 6. De ontwikkeling van een met onderzoek onderbouwde methodiek voor het meidenwerk

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Judith Metz

  2016-03-01

  both would seem to be valuable as means for making tacit knowledge explicit, and have the potential for solidifying, substantiating and transferring it. This is because they would act as guiding principles to provide direction for methodological action by social professionals in contact with the target group. They exist alongside each other and can be deployed according to the situation, goals, persons and resources available for the range of working methods, target groups, goals and contexts. SAMENVATTINGDe ontwikkeling van een met onderzoek onderbouwde methodiek voor het meidenwerkDit artikel doet verslag van een zoektocht naar de mogelijkheden voor het ontwikkelen van een met onderzoek onderbouwde methodiek voor het meidenwerk. Het geeft inzicht in de mogelijkheden en moeilijkheden voor het opbouwen van een kennisbasis voor open benaderingswijzen in de praktijk van het sociaal werk. De aanleiding is het verzoek van Amsterdamse meidenwerkers om hulp bij het ontwikkelen van een met onderzoek onderbouwde methodiek voor een bijna 90-jarige diverse en dynamische praktijk. De achtergrond vormt de discussie over de kennisbasis van het sociaal werk. Gangbare modellen als “evidence-based practice”, “practice-based evidence” en “common factors” worden besproken op geschiktheid voor het ontwikkelen van een met onderzoek onderbouwde methodiek voor open benaderingswijzen, waarna programma evaluatie als mogelijk alternatief wordt uitgediept. De conclusie is dat er vooral met betrekking tot open benaderingswijzen binnen het sociaal werk dringend meer aandacht nodig is voor het proces van methodiekontwikkeling en de wijze van onderbouwing. De eerste ervaringen met programma evaluatie en het daaruit voortvloeiende model van methodische principes zijn voorzichtig positief. Programma evaluatie lijkt handreikingen te bieden voor het omgaan met het spanningsveld tussen de wetenschappelijke kwaliteit van de bevindingen en de bruikbaarheid voor de praktijk. Methodische

 7. De ontwikkeling van een met onderzoek onderbouwde methodiek voor het meidenwerk

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Judith Metz

  2016-03-01

  both would seem to be valuable as means for making tacit knowledge explicit, and have the potential for solidifying, substantiating and transferring it. This is because they would act as guiding principles to provide direction for methodological action by social professionals in contact with the target group. They exist alongside each other and can be deployed according to the situation, goals, persons and resources available for the range of working methods, target groups, goals and contexts. SAMENVATTINGDe ontwikkeling van een met onderzoek onderbouwde methodiek voor het meidenwerkDit artikel doet verslag van een zoektocht naar de mogelijkheden voor het ontwikkelen van een met onderzoek onderbouwde methodiek voor het meidenwerk. Het geeft inzicht in de mogelijkheden en moeilijkheden voor het opbouwen van een kennisbasis voor open benaderingswijzen in de praktijk van het sociaal werk. De aanleiding is het verzoek van Amsterdamse meidenwerkers om hulp bij het ontwikkelen van een met onderzoek onderbouwde methodiek voor een bijna 90-jarige diverse en dynamische praktijk. De achtergrond vormt de discussie over de kennisbasis van het sociaal werk. Gangbare modellen als “evidence-based practice”, “practice-based evidence” en “common factors” worden besproken op geschiktheid voor het ontwikkelen van een met onderzoek onderbouwde methodiek voor open benaderingswijzen, waarna programma evaluatie als mogelijk alternatief wordt uitgediept. De conclusie is dat er vooral met betrekking tot open benaderingswijzen binnen het sociaal werk dringend meer aandacht nodig is voor het proces van methodiekontwikkeling en de wijze van onderbouwing. De eerste ervaringen met programma evaluatie en het daaruit voortvloeiende model van methodische principes zijn voorzichtig positief. Programma evaluatie lijkt handreikingen te bieden voor het omgaan met het spanningsveld tussen de wetenschappelijke kwaliteit van de bevindingen en de bruikbaarheid voor de praktijk. Methodische

 8. Deep Geothermal Energy 2050. A vision for 20% sustainable energy for the Netherlands; Diepe Geothermie 2050. Een visie voor 20% duurzame energie voor Nederland

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2011-03-15

  This study describes the sustainable potential of deep geothermal energy (> 4 km) for the Dutch heat and electricity supply. A large share of the heat and electricity demand can be covered by deep geothermal energy. The combination of a large potential and a reasonably favorable cost price render deep geothermal energy an attractive candidate for inclusion in the large-scale transition to sustainable energy. [Dutch] Deze studie beschrijft het duurzame potentieel van diepe geothermie ( > 4 km) voor de Nederlandse warmte en elektriciteitsvoorziening. Een groot deel van de warmtevraag en elektriciteitsbehoefte kan met diepe geothermie worden ingevuld. De combinatie van een groot potentieel en een redelijk gunstige kostprijs maken diepe geothermie een aantrekkelijke kandidaat als onderdeel van een grootschalige transitie naar duurzame energie.

 9. A platform for sustainable energy. Planning a successful approach in your municipality; Draagvlak voor duurzame energie. Stappenplan voor een succesvolle aanpak in uw gemeente

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Feenstra, C.F.J. [FYnergy, Haarlem (Netherlands); Elsen, A.M.D. [Anne Elsen milieu-advies, Haarlem (Netherlands)

  2013-10-15

  Municipalities in the Netherlands need tips on how they can give proper support to initiators of energy projects in order to minimize resistance. On dealing with and reducing resistance to local energy projects much research has been done and literature published and experiences gained. Employees of municipalities can not study all this information and select what is useful for them. Therefore, this guide translates knowledge into a summary of action items and tips that they can implement immediately [Dutch] In de praktijk blijkt dat gemeenten behoefte hebben aan tips over hoe zij de juiste ondersteuning aan initiatiefnemers van energieprojecten kunnen geven om weerstand te beperken. Over de omgang met en het beperken van weerstand tegen lokale energieprojecten is veel onderzoek, literatuur en praktijkervaring beschikbaar. Medewerkers van gemeenten kunnen niet al deze informatie bestuderen en selecteren wat voor hen bruikbaar is. Daarom vertaalt deze wegwijzer de kennis in een beknopt overzicht van actiepunten en tips die zij direct kunnen uitvoeren.

 10. AgroSun. Outline of the prospect of solar PV as a structural chance for the agricultural sector [in the Netherlands]. Phase 1. Inventory, cost effectiveness and benchmark; AgroSun. Verkenning van de kansrijkheid van zon PV als structurele kans voor de agrarische sector. Fase 1. Inventarisatie, rentabiliteit en benchmark

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Lemmens, P. [Arvalis Projecten, Roermond (Netherlands); Buiter, W. [ZLTO Advies, Den Bosch (Netherlands); Veefkind, W. [Projecten LTO Noord, Zwolle (Netherlands)

  2011-12-15

  An overview is given of the opportunities of solar PV for the agricultural sector. Attention is paid to the technology, the market, technical indicators, economic aspects of solar panels, policy frameworks and subsidies, practical applications, future prospects, and alternative financing. Also conclusions and recommendations are given for the follow-up phase [Dutch] Dit rapport inventariseert de kansen die zon-pv biedt aan de agrarische sector. Achtereenvolgens: de technologie, de markt, technische kengetallen, economische aspecten van zonnepanelen, beleidsmatige kaders en subsidieregelingen, praktijktoepassingen, het toekomstperspectief en alternatieve financiering. Met conclusies en aanbevelingen voor een vervolgfase.

 11. Housing associations and ventilation. Program Requirements for Domestic Ventilation for new construction and renovation (version 2.0); Woningcorporaties en ventilatie. Programma van Eisen voor Woningventilatie voor nieuwbouw en renovatie (versie 2.0)

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Balvers, J.; Boerstra, A. [BBA Binnenmilieu, Rotterdam (Netherlands)

  2011-11-15

  The aim of the title project is to develop a base of Program Requirements (PvE, abbreviated in Dutch) that employees of housing associations can use as a starting point to achieve ventilation systems in new construction and renovation of housing projects. The tool comprises of three parts: Instructions the for use of the PvE (Chapter 1); PvE for homes with balanced ventilation, including explanatory notes (Chapter 2); PvE for homes with natural ventilation and mechanical exhaust system, including explanatory notes (Chapter 3) [Dutch] Het doel van het project is het ontwikkelen van een basis Programma van Eisen (PvE) dat medewerkers van woningcorporaties als uitgangspunt kunnen gebruiken bij het realiseren van ventilatiesystemen in nieuwbouw en renovatie van woningbouwprojecten. Het instrument bestaat uit 3 delen: Aanwijzingen voor het gebruik van de PvE's (hoofdstuk 1); PvE voor woningen met balansventilatie, inclusief toelichting (hoofdstuk 2); PvE voor woningen met natuurlijke luchttoevoer en mechanische luchtafvoer, inclusief toelichting (hoofdstuk 3)

 12. Conditions for greening the Dutch economy; Voorwaarden voor de vergroening van de economie in Nederland

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Hanemaaijer, A.; Manders, T.; Kruitwagen, S.; Dietz, F.

  2012-08-15

  Greening the economy is considered to be one of the major worldwide challenges of the coming decades. Greening is about limiting the use of natural resources and sparing the environment. By taking into account the limits of the natural capital we can safeguard prosperity in the long term. Greening is important for the Netherlands, too. Using energy, raw materials, land and water more efficiently will make the Dutch economy less vulnerable and the environment cleaner. Focusing on green growth is thus not so much the short-term answer to the present economic crisis but rather a long-term contribution to strengthening the structure of the Dutch economy. This strengthening is not something that will happen of its own accord but requires an active role on the part of the government together with the business sector and the general public. A long-term vision for greening the economy forms an important first step. How to measure progress is another important element in aiming for the goal of green growth. A different set of rules will also be required in order to steer society towards greening. The cost of environmental pollution, for example, should be better reflected in prices. Abolishing subsidies and tax incentives that stand in the way of this greening process is also part of this. Implementing tax proposals of this kind, of course, requires weighing many factors. The government could also create better conditions for the development and application of innovations that spare the environment. This report sets out some of the requirements for greening the Dutch economy and suggests ways in which these could be implemented in some areas. At the same time, the document identifies those areas in need of further investigation to gain a better overview of what 'going for green growth' would mean for the Netherlands and what this requires. [Dutch] Vergroening van de economie wordt wereldwijd gezien als 1 van de grote uitdagingen voor de komende decennia

 13. Waardplantonderzoek Prunus laurocerasus voor Xanthomonas : Consultancy-onderzoek

  OpenAIRE

  Kuik, van, GAM Gijs; Hollinger, T.C.

  2010-01-01

  In de teelt van Prunus laurocerasus komt de laatste jaren een nieuwe ziekte voor, veroorzaakt door de Q-bacterie Xanthomonas aboricola pv pruni (Xap). r Op 9 oktober 2009 is een door de NBvB georganiseerde Xanthomonas-bijeenkomst geweest. Gezien de ernst van de situatie voor de boomkwekerijsector is geadviseerd om snel onderzoek te doen naar de verspreiding van Xap in Prunus. Deze concultancy is direct daarna gestart. Het doel was om een protocol te ontwikkelen om Prunussoorten snel en betrou...

 14. MENINGKATKAN KETERAMPILAN BERBICARA SISWA KELAS VIIIA MADRASAH TSANAWIYA AL KHAIRAAT TARAKAN DENGAN MODEL DISKUSI KELAS STRATEGI BUZZ GROUP

  OpenAIRE

  Sayid Ali

  2011-01-01

  Sayid Ali. “Meningkatkan Keterampilan Berbicara Siswa Kelas VIII-A Madrasah Tsanawiyah Al Khairaat Tarakan dengan Model Diskusi Kelas Strategi Buzz Group”. Penelitian skripsi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, dan keterampilan berbicara siswa yang masih rendah dalam proses pembelajaran bahasa Indonesia di kelas VIII-A Madrasah Tsanawiyah Al Khairaat Tarakan. Pemecahan rendahnya keterampilan berbicara siswa di kelas VIII-A Madrasah Tsanawiyah Al Khairaat ...

 15. Policies and Views of the UN and Western Nations on Al-Shabaab and Its Recruitment Strategies

  OpenAIRE

  Abdi O. Shuriye

  2012-01-01

  This research studies the policies and views of the United Nations and major Western nations on Al-Shabaab movement. The research also examines al-Shabaab’s recruitment methods and strategies. The objective of the research is to broadly evaluate the reactions of al-Shabaab to Western policies on their political administration of Somalia. The research employs analytical methodology to arrive at inclusive conclusions. The importance of the study lies on the political imperativeness of the regio...

 16. The Swiss Energy Sector. Innovation landscape and chances for the Netherlands; De Zwitserse energiesector. Innovatielandschap en kansen voor Nederland

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Van Ewijk, S. [Innovatie Attache Netwerk, Ambassad Berlijn, Berlin (Netherlands)

  2012-08-15

  An overview is given of innovation in the Swiss energy sector and the following research question will be answered: what are the characteristics of the Swiss innovation landscape in the energy sector and what opportunities are there for the Dutch energy sector? The emphasis is on themes that occur in the Dutch top sector policy, such as natural gas and energy conservation. The aim is to encourage cooperation between the Netherlands and Switzerland in the field of energy and provide inspiration for investment, policy solutions and markets in the field of energy. Each chapter contains references to Swiss authorities for more information and further steps [Dutch] Een overzicht wordt gegeven van innovatie in de Zwitserse energiesector en probeert de volgende onderzoeksvraag te beantwoorden: wat zijn de kenmerken van het Zwitserse innovatielandschap in de energiesector en welke kansen zijn er voor de Nederlandse energiesector? De nadruk ligt daarbij op thema's die ook in het Nederlandse topsectorbeleid voorkomen, zoals aardgas en energiebesparing. Het doel is om de samenwerking tussen Nederland en Zwitserland op energiegebied te stimuleren en informatie te bieden als inspiratie voor investeringen, beleidsoplossingen en afzetmarkten op energiegebied. Ieder hoofdstuk bevat verwijzingen naar Zwitserse instanties voor meer informatie en verdere stappen.

 17. Onderzoek naar voedingsgedrag, met speciale aandacht voor correspondentieanalyse.

  NARCIS (Netherlands)

  Steenkamp, J.E.B.M.; Trijp, van J.C.M.

  1988-01-01

  Een recent ontwikkelde techniek waarmee de inhoud van kruistabellen grafisch wordt weergegeven. In dit artikel wordt de bruikbaarheid van correspondentie-analyse voor de interpretatie van grote kruistabellen geillustreerd aan de hand van gegevens over consumptie-frequentie van verschillende dranken

 18. Effecten van een verhoging van de miniummaat (MLS) voor tong

  NARCIS (Netherlands)

  Densen, van W.L.T.; Smit, J.; Quirijns, F.J.; Oostenbrugge, van H.; Machiels, M.A.M.

  2008-01-01

  De aanvoer van Noordzee tong in relatie tot de vangst wordt bepaald door de minimum maat (MLS) van deze vissoort. Nu bedraagt de MLS 24 cm en gevangen tong die kleiner is dan deze MLS moet overboord gezet worden. In dit rapport worden de consequenties van een mogelijke verhoging van de MLS voor tong

 19. Datamodel en bevragingssysteem voor een cultuurhistorisch geografisch informatiesysteem

  NARCIS (Netherlands)

  Zeeuw, de C.J.; Ligtendag, W.A.

  1999-01-01

  Een van de deelfacetten van het op te zetten Meetnet Landschap is de geo-informatie over cultuurhistorische kenmerken in het landschap (meetdoel 3). Om de gegevens te structureren is een datamodel ontwikkeld en zijn voor drie aandachtsgebieden (de Schermer, het Schermereiland en de Krimpenerwaard) d

 20. Gezondheidsclaims voor kruidenpreparaten op basis van Ginkgo biloba

  NARCIS (Netherlands)

  Pelgrom SMGJ; Fransen HP; Rompelberg CJM; de Rooij EK; Pronk MEJ; Baars AJ; de Kaste D; Verhagen H; SIR; CVG; KCF

  2007-01-01

  Er is onvoldoende bewijs voor drie geclaimde gezondheidseffecten bij het gebruik van kruidenpreparaten op basis van de Japanse notenboom Ginkgo biloba. Ook toont een analyse van 29 Ginkgo-preparaten aan dat het merendeel niet bevat wat op het etiket vermeld staat. Daarnaast kan bij de aanbevolen d

 1. Smakelijk eten : aandacht voor eten bij het Leger des Heils

  NARCIS (Netherlands)

  Snels, J.C.M.A.; Klein Gebbink, S.A.; Boogaard, van den K.; Delahay, E.; Borgijink, J.; Heuvel, van den E.; Houtman, J.; Kleeven, N.; Koenders, L.; Saris, A.; Steeghs, V.

  2012-01-01

  Het Leger des Heils wil meer aandacht voor eten. Het wil voedselverspilling tegengaan door reststromen voedsel uit de voedselindustrie te gebruiken bij de productie van warme maaltijden en waar mogelijk de kwaliteit en beleving van maaltijden verbeteren. Het voorliggend onderzoek gaat in op mogelijk

 2. Toepassing digitale communicatie systemen in en voor het groene onderwijs

  NARCIS (Netherlands)

  Holster, H.C.; Heijman, T.

  2012-01-01

  Scholen in het groene onderwijs zijn op zoek naar nieuwe manieren van aanbieden van onderwijs via de digitale weg. Specifiek is daarbij de problematiek van kleine instellingen. Communicatiedoelen, middelen en digitale systemen worden naast elkaar gezet. Afwegingen voor te maken keuzes worden besprok

 3. Literatuuroverzicht analysemethoden voor vitamine B-6 in voedingsmiddelen

  NARCIS (Netherlands)

  Hollman, P.

  1983-01-01

  In dit literatuuronderzoek wordt een overzicht gegeven van recente ontwikkelingen (vanaf ca. 1970) in de analytiek van vitamine B-6. Een aantal alternatieven voor de tot op heden meest gebruikte microbiologische methoden is beschreven in de literatuur. Selektieve methoden op basis van vloeistofchrom

 4. Een ionchromatografische methode voor de bepaling van fluoride in water

  NARCIS (Netherlands)

  Beld WA van den; Cleven RFMJ; Neele J; LAC

  1998-01-01

  Dit rapport bevat resultaten van het onderzoek naar het ontwikkelen van een geautomatiseerde ionchromatografische methode voor de bepaling van fluoride, acetaat en formiaat in diverse waterige milieu's. Het onderzoek heeft geresulteerd in een betrouwbare, selectieve en gevoelige methode vo

 5. Kansen voor het e-book in het onderwijs

  NARCIS (Netherlands)

  Mofers, Frans

  2009-01-01

  Deze presentatie gaat over E-book-thema media en ICT. De vragen die aan de orde komen zijn: waarom zijn e-books interessant voor een onderwijsinstelling? -innovatie: vervangen papieren materiaal: boeken, readers etc. Transformatie nieuwe (onverwachte) gebruiksmogelijkheden. Conclusies: - e-book read

 6. Seagrass mollusks as a model group for paleoecological and paleodiversity studies = Weekdieren van het zeegras als modelgroep voor paleomilieu en biodiversiteit studies = Seegrass Mollusken als Modelgruppe für Studien der Paläoökologie und Paläodiversität

  OpenAIRE

  Reich, S.

  2014-01-01

  Today’s global marine diversity hotspot, or center of maximum biodiversity, is located in the Indo-West Pacific (IWP), namely in the Indo-Malayan region, including Malaysia, the Philippines, Indonesia, and Papua New Guinea (Hoeksma, 2007; Renema et al., 2010). Numerous groups of marine organisms, for instance foraminifera, mollusks, and corals contribute to the high taxonomic richness (e.g., Bellwood et al., 2005; Hoeksema, 2007; Kohn, 1990; Wilson and Rosen, 1998). The exceptional biodiversi...

 7. De vier rationaliteiten in Bestuurskundige Argumentatie: De Praxeologische tafel als integratieve methodologie

  NARCIS (Netherlands)

  A.R. Edwards (Arthur)

  1998-01-01

  textabstractAls toepassingsgericht en multidisciplinaire wetenschap behoeft de bestuurskunde een eigen methodologie, naast de algemene sociaalwetenschappelijke methodologie voor het doen van empirisch onderzoek. Deze eigen bestuurskundige methodologie zou kunnen uitgaan van een argumentatieve benade

 8. Opportunities for Green Gas. Competition of Green Gas with other Biomass Options; Kansen voor Groen Gas. Concurrentie Groen Gas met andere biomassa opties

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bergsma, G.C.; Croezen, H.J.

  2011-04-15

  Green biogas seems to be an interesting option to make the Dutch economy, with a large share of gas in the energy system, more sustainable. Biomass that is used as feedstock for biogas can also be deployed for the production of Electricity, biodiesel, bio-ethanol, bio-plastics, bio-chemical products and even bio-steel. This memo compares the main characteristics of biomass uses for production of gas with alternative uses in other sectors. The comparison shows that wet biomass flows in particular (e.g. manure and KGW) are suitable for conversion in biogas. This leads to a potential of 1 to 1.5 billion Nm{sup 3} of gas in 2020. Gasification of dry biomass may also become interesting in the future. However, this fuel is subjected to fierce competition with the electricity sector, which can use solid biomass for combustion purposes. Moreover, the steel, chemical and transport sector may also be able to use the feedstock in time. [Dutch] Groen biogas lijkt een interessante optie om de Nederlandse economie met veel gas in de energievoorziening te verduurzamen. Biomassa dat als grondstof voor biogas dient kan echter ook ingezet worden voor productie van elektriciteit, biodiesel, bio-ethanol, bioplastics, biochemie en zelfs biostaal. In deze notitie zijn de kenmerken van biomassagebruiken voor het maken van gas vergeleken met de mogelijkheden in andere sectoren. Uit deze vergelijking blijkt dat met name natte biomassastromen (bijvoorbeeld mest en GFT) geschikt zijn voor conversie in biogas. Dat levert een potentieel op van 1 tot 1,5 miljard Nm{sup 3} gas in 2020. Het zou kunnen dat ook vergassing van droge biomassa op termijn interessant wordt. Voor deze grondstof is er echter een stevige competitie met de elektriciteitssector die vaste biomassa via verbranding kan gebruiken. Verder kunnen op termijn ook de staal-, chemie- en transportsector deze grondstof gebruiken.

 9. Seagrass mollusks as a model group for paleoecological and paleodiversity studies = Weekdieren van het zeegras als modelgroep voor paleomilieu en biodiversiteit studies = Seegrass Mollusken als Modelgruppe für Studien der Paläoökologie und Paläodiversität

  NARCIS (Netherlands)

  Reich, S.

  2014-01-01

  Today’s global marine diversity hotspot, or center of maximum biodiversity, is located in the Indo-West Pacific (IWP), namely in the Indo-Malayan region, including Malaysia, the Philippines, Indonesia, and Papua New Guinea (Hoeksma, 2007; Renema et al., 2010). Numerous groups of marine organisms, fo

 10. Het effect van media-aandacht voor het gebruik van mogelijke ondeugdelijke naalden in het voorjaar 2015 op de bereidheid van moeders om hun dochter te laten vaccineren tegen HPV

  NARCIS (Netherlands)

  Paulussen, G; Keulen, H.M. van; Keer, M.

  2015-01-01

  In het voorjaar van 2015 zijn in het kader van een grootschalig educatief experiment metingen verricht onder moeders waarvan hun dochter zou worden opgeroepen voor de HPV-vaccinatie. Dit veldexperiment had als doel om de effectiviteit van online getailorde voorlichting over de HPV-vaccinatie te onde

 11. Effect van geboortegewicht en voeropname voor spenen op het aantal gespeende biggen met Streptococcus suis verschijnselen = Effect of birth weight and feed intake before weaning on the number of weaned piglets with clinical signs of Streptococcus suis

  NARCIS (Netherlands)

  Peet-Schwering, van der C.M.C.; Troquet, L.M.P.; Smith, H.E.; Greeff, de A.; Hout, van J.; Faber, I.

  2014-01-01

  Op VIC Sterksel is onderzocht wat het effect is van het geboortegewicht en voeropname voor spenen op het aantal biggen met klinische verschijnselen van een Streptococcus suis infectie. Het onderzoek is opgezet als een 2 x 2 factoriële proef met de volgende proeffactoren: 1) Hoog versus laag geboorte

 12. The Geothermal Energy Landscape in Germany. Innovation landscape and chances for the Netherlands; Het Duitse Geothermie Landschap. Innovatielandschap en kansen voor Nederland

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Antonissen, J. [Innovatieafdeling Ambassade Berlijn, Berlin (Germany)

  2013-01-15

  Attention is paid to the geographical characteristics of the landscape in Germany for the exploration and exploitation of geothermal energy, the German policy for geothermal energy, available subsidies and loans, as well as the chances for businesses and industry in the Netherlands [Dutch] In dit document worden zowel het geografische geothermie landschap, de standpunten van de overheid, beschikbare subsidies en leningen, als de kansen voor Nederland besproken.

 13. Beroepsgroep diëtetiek: gegevensverzameling binnen vrijgevestigde praktijken voor diëtiek (Jaarboek LiPZ 2006 & 2007).

  OpenAIRE

  Leemrijse, C. J.; Swinkels, I.C.S.; Veenhof, C.; Bakker, D

  2008-01-01

  De cliëntèle van de vrijgevestigde diëtist bestaat voor het grootste deel uit mensen met overgewicht, vaak in combinatie met een andere diagnose. Dit aandeel is sinds 1996 toegenomen, zo blijkt uit het Jaarboek LiPZ, beroepsgroep diëtetiek. Te dik Steeds meer mensen zijn te dik. Maar liefst 69% van de cliënten van de vrijgevestigde diëtist heeft als belangrijkste diagnose overgewicht en meer dan een kwart diabetes mellitus. Bij bijna de helft van de cliënten is sprake van meerdere diagnosen w...

 14. Opties voor beheersing van valse meeldauw in ui zonder synthetische bestrijdingsmiddelen

  OpenAIRE

  Termorshuizen, A.J.; Volker, D.

  2007-01-01

  In dit verslag van de wetenschapswinkel Wageningen wordt gerapporteerd over het onderzoek naar het gebruik van kaaswei in de teelt van uien, ter bestrijding van valse meeldauw. Valse meeldauw in ui, veroorzaakt door Peronospora destructor, is een toenemend probleem in de Nederlandse akkerbouw. In de gangbare teelt van uien zijn fungiciden beschikbaar voor effectieve bestrijding. Voor de biologische teelt zijn er echter geen mogelijkheden voor beheersing van deze ziekte.

 15. Van fixaties naar domotica? Op weg naar ‘goede’ vrijheidsbeperking voor mensen met dementie.

  OpenAIRE

  Depla, M.; Zwijsen, S.; Boekhorst, S. te; A. Francke; Hertogh, C.

  2010-01-01

  Ouderen in verpleeghuizen worden nogal eens vastgebonden om onveilige situaties te voorkomen. Verpleeghuizen zoeken oplossingen voor dit probleem. Onderzoekers van het EMGO+ en het NIVEL onderzochten of zogenoemde ‘domotica’ – slimme technologie zoals camera’s, GPS of infraroodsensoren – een alternatief kunnen zijn voor vrijheidsbeperkende maatregelen zoals onrustbanden of bedhekken. Domotica is een samentrekking van het Latijnse ‘domus’ – huis – en robotica. Het staat onder meer voor technol...

 16. Gezond fruit ook goed voor economie

  NARCIS (Netherlands)

  Mes, J.J.

  2012-01-01

  Als mensen meer fruit gaan eten, gaat naast hun gezondheid ook de sector erop vooruit. Dus moet er meer aanbod komen van gezond, duurzaam, kwalitatief hoogstaand en betaalbaar fruit in Europa. Dat kan onder meer door betere rassen te veredelen.

 17. Voor de wet. Literatuur en recht

  OpenAIRE

  Magris, Claudio

  2009-01-01

  Gedurende zijn verblijf als gastschrijver aan de Universiteit Utrecht in februari 2009 hield Claudio Magris – in het Engels – de eerste Romano Guarnieri Lecture in Italian Studies over het thema ‘Literatuur en recht’. Hierin bepleit hij dat de literatuur niet, zoals haar gebruikelijke reflex is, zich afkeert van het ‘koude’ recht, dat veelal wordt gezien als kil en formalistisch, maar juist toenadering hiertoe zoekt, aangezien dit het mogelijk maakt de valkuil te vermijden van een weliswaar ‘...

 18. Krimp en mobiliteit: gevolgen van demografische veranderingen voor mobiliteit

  OpenAIRE

  Lucas Harms, Marie-José Olde Kalter, Peter Jorritsma

  2010-01-01

  Tot 2030 komen er in Nederland ongeveer een miljoen inwoners bij. Die bevolkingsgroei zal zich naar verwachting vooral voordoen in de Randstad en uitlopers van de Randstad: Almere, Alkmaar, Zwolle, Arnhem, Breda, Tilburg en Eindhoven. De Randstad wordt Handstad. In landelijke gebieden aan de rand van Nederland – Noordoost-Groningen, Zeeuws-Vlaanderen, de Achterhoek en Zuid-Limburg -  loopt de bevolking terug. Wat betekenen die ontwikkelingen voor het verkeer en vervoer? Wordt het nog dru...

 19. Availability of oilseed rape for biodiesel; Beschikbaarheid koolzaad voor biodiesel

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Janssens, B.; Prins, H.; Van der Voort, M.; Meeusen, B.M. [Praktijkonderzoek Plant en Omgeving, Wageningen (Netherlands); Smit, B.; Annevelink, B. [Agrotechnology en Food Innovations, Wageningen (Netherlands)

  2005-07-01

  This report provides an insight into the conditions under which the Dutch agricultural industry will cultivate oilseed rape for biodiesel. The Dutch agricultural entrepreneur occupies a central role in this. The possibilities relating to the cultivation of oilseed rape are assessed from the perspective of the Dutch farmer, within the framework of the EU directive regarding the substitution of 2% of transport fuels with bio transport fuels in the Netherlands. Along with bio-ethanol, biodiesel is an important bio transport fuel. One of the raw materials used in the production of biodiesel is (cultivated) oilseed rape. [Dutch] Dit rapport geeft inzicht in de voorwaarden waaronder het Nederlandse landbouwbedrijfsle-ven koolzaad zullen telen voor biodiesel. Daarbij staat de Nederlandse landbouwondernemer centraal. Vanuit het perspectief van de Nederlandse landbouwer worden de mogelijkheden voor koolzaadteelt beoordeeld. Dit in het kader van de EU-richtlijn om te komen tot een vervanging van 2% van de transportbrandstoffen door biotransportbrandstoffen in Nederland. Naast bio-ethanol is biodiesel daarin een belangrijke (bio)transportbrandstof. Een van de grondstoffen voor biodiesel is (geteelde) koolzaad.

 20. Beyond experimentation. Online strategies in social services

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sandra Beelen

  2010-12-01

  Jongeren in Vlaanderen zijn een groot deel van hun tijd online en een toenemend aantal hulpverleningsinstellingen verkent de mogelijkheid om via sociale media deze doelgroep te bereiken. Toegankelijke jeugdhulpverlening is cruciaal in de strijd tegen sociale exclusie. Dit artikel, dat zich baseert op ervaringen in de hulpverleningspraktijk, gaat nader in op de vraag of en hoe een toegankelijke hulpverlening gerealiseerd kan worden met behulp van sociale media. De auteurs beschrijven aan de hand van ontwikkelingen bij de JAC’s (Jongeren Advies Centra hoe ICT wordt gebruikt als een strategie om drempels weg te nemen en de toegankelijkheid van de centra voor jongeren te vergroten. Zij sluiten af met een oproep tot verder onderzoek dat de effecten van het gebruik van ICT in het sociaal werk evalueert, opdat sociaal werkpraktijken daarmee geïnspireerd en vernieuwd kunnen worden.

 1. Carex vulpinoidea Michx., een neofiet voor Europa

  OpenAIRE

  Corporaal, A.

  1988-01-01

  Häufig ist es schwierig festzustellen, ob eine nicht einheimische Art adventiv genannt werden kann. Anläßlich von Funden der amerikanischen Carex vulpinoidea wird auf diese Fragestellung eingegangen. Vergleichende Untersuchungen der Habitate ergibt, daß C. vulpinoidea als Neophyt angesehen werden muß.

 2. Zijn Mars- en maanbodem geschikt voor plantenteelt?

  NARCIS (Netherlands)

  Wamelink, G.W.W.; Frissel, J.Y.; Krijnen, W.H.J.; Verwoert, M.; Goedhart, P.W.

  2014-01-01

  Als ruimtereizigers in de toekomst langere tijd op de maan en op Mars willen verblijven, dan zullen ze daar voedsel moeten gaan verbouwen. Maar kan dat wel? Is plantengroei mogelijk op bodems van die hemellichamen? Om dat te onderzoeken hebben we een experiment opgezet met kunstmatige Mars- en maanb

 3. Draft of the EU regulation for the infrastructure for alternate fuels. Impact assessment for the Netherlands; Concept EU Richtlijn Uitrol Infrastructuur voor Alternatieve Brandstoffen. Impact Assessment voor NL

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Weeda, M. [ECN Beleidsstudies, Petten (Netherlands)

  2013-08-15

  On 24 January 2013, the European Commission approved a proposal for a directive on the rollout of infrastructure for alternative fuels for transport. The directive mostly covers the charging infrastructure for electric vehicles; CNG, LNG and hydrogen refuelling stations for road traffic, and LNG bunker facilities for shipping. On assignment of the Dutch Ministry of Infrastructure and the Environment, ECN conducted an impact assessment of the proposal for the directive for the Dutch situation. The overall conclusion is that the estimates for the Netherlands in the framework of the directive with regard to the required infrastructure for alternative fuels and the investment amount reasonably concur with the government's objectives and the expectations of market parties. Given all uncertainties about numbers and exact costs, the conclusion is drawn that, until the end of 2020, an amount of about Meuro 400 will be needed for investments in the infrastructure for alternative fuels. However, this covers only a part of the investments related to the directive. To realise the objectives, applications for alternative fuels will need to be stimulated and the financial gap in exploiting infrastructures also needs to be financed. As it is difficult to determine beforehand which costs are involved, it is important to maintain flexibility in objectives for volume and realisation pace of the infrastructure for alternative fuels. In this respect, a result obligation to realise a certain volume of infrastructure before a set date, as envisaged by the directive, is not beneficial [Dutch] Op 24 januari 2013 heeft de Europese Commissie een voorstel voor een richtlijn goedgekeurd betreffende de uitrol van infrastructuur voor alternatieve brandstoffen voor transport. De richtlijn heeft vooral betrekking op oplaadinfrastructuur voor elektrische auto's; CNG, LNG en waterstoftankstations voor wegverkeer, en LNG bunkerfaciliteiten voor de scheepvaart. ECN heeft in opdracht van het

 4. Clean up procedure (GPC) voor de GC bepaling van de antioxidanten BHA, BHT en TBHQ in botervet

  NARCIS (Netherlands)

  Slangen, J.; Traag, W.; Kamp, van der H.; Hollman, P.

  1987-01-01

  Voor het opstellen van een normvoorschrift voor de bepaling van de antioxydanten BHA, BHT en TBHQ in botervet worden door werkgroep E43 van de "International Dairy Federation" methoden geëvalueerd. Uitgangspunt voor deze norm is de gaschromatografische bepaling beschreven in ISO 6463-1982. De wens b

 5. Meetstrategie TIG: opzet en nadere aanbevelingen. Metingen in het kader van het Nationaal Plan voor de Kernongevallenbestrijding

  NARCIS (Netherlands)

  Sonderen JF van; LSO

  1996-01-01

  De door de overheid vastgestelde interventieniveaus voor het nemen van maatregelen vormen het uitgangspunt voor het beschrijven van de noodzakelijke metingen in lucht, water, bodem, voedingsmiddelen en aan personen. Om alle meetinspanningen te coordineren is binnen het Nationaal Plan voor de Ker

 6. Biologische beschikbaarheid van diergeneesmiddelen na intramusculaire of subcutane toediening en haar implicaties voor de volksgezondheid. Een literatuuroverzicht

  OpenAIRE

  Rauws; A.G.

  1986-01-01

  Onvoldoende biobeschikbaarheid van intramusculair en subcutaan toegediende diergeneesmiddelen heeft implicaties niet alleen voor de effectiviteit van geneesmiddelen, maar ook voor de residuproblematiek en dus ook voor de volksgezondheid. Slechte biobeschikbaarheid kan leiden tot onverwachte injectieplaats residuen en tot langzamere residueverdwijning dan verwacht. In dit literatuur-rapport wordt een overzicht gegeven van publikaties betreffende de relatie tussen biobeschikbaarheid van diergen...

 7. Vijf slogans voor het nieuwe engagement

  OpenAIRE

  Vintges, K.

  2004-01-01

  Het oude engagement is dood, leve het nieuwe engagement!' Sociaal en politiek filosofe Karen Vintges betreurt het bepaald niet dat het oude en ideologische engagement verdwenen is. Want ze ziet dat zich een nieuw engagement heeft uitgekristalliseerd dat niet meer uitgaat van een blauwdruk over de ideale samenleving, maar op kleine schaal probeert de wereld te verbeteren. Bijvoorbeeld door 'zoiets simpels als het uitlenen van een sofi-nummer aan een asielzoeker.'

 8. Energy efficient cultivation planning for pot plants. A calculation platform for energy efficient scenarios in the Ficus cultivation; Energiezuinige Teeltplanning voor Potplanten. Een rekenplatform voor energie-efficiente scenario's in de Ficus-teelt

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Buwalda, F.; Van Noort, F. [Wageningen UR Glastuinbouw, Wageningen (Netherlands); De Jong, B.

  2012-06-15

  The project Energy Efficient Scheduling of Pot Plant Production was aimed at developing and testing a decision support system for pot plant nurseries. The system allowed growers and consultants to compare the effects of changes in production schedules and climate settings on crop performance and energy requirement. The model-based scenario tool incorporated dynamic crop models for Euphorbia pulcherrima, Ficus benjamina and Hydrangea macrophylla, and the KASPRO model for greenhouse climate and energy balance. The system automatically acquired data from a local weather forecast service, real-time, web-based nursery-specific data acquisition systems and crop registration modules. Web-based data sharing also supported benchmarking between nurseries. The system was tested in field trials, involving four nurseries for each pot plant species. Improvements in energy efficiency of the production process resulted from optimized pot spacing schedules and from temperature strategies incorporating more prominent influences of the season, weather conditions and crop developmental phase [Dutch] In het kader van het project Energiezuinige Teeltplanning voor Potplanten is gewerkt aan een adviessysteem dat potplantentelers in staat stelt om zelfstandig de energie-efficiëntie van teeltscenario's te evalueren op basis van actuele, bedrijfsspecifieke gegevens. Daarnaast maakt het systeem het mogelijk om via internet teeltscenario's te delen met teeltadviseurs en binnen bedrijfsvergelijkingsgroepen. Het systeem is gebaseerd op dynamische gewasmodellen voor Hortensia, Poinsettia en Ficus, en maakt voor het berekenen van kasklimaat en energiestromen gebruik van het rekenmodel KASPRO. Dit rapport beschrijft de werking van het systeem, de resultaten op 4 bedrijven per gewas, de reacties van de betrokken telers, en een evaluatie van het project. De belangrijkste mogelijkheden om de energie-efficientie van een teelt te verbeteren werden gevonden in verbeterde wijderzetschema

 9. Energy efficient cultivation planning for pot plants. A calculation platform for energy efficient scenarios in the Poinsettia cultivation; Energiezuinige Teeltplanning voor Potplanten. Een rekenplatform voor energie-efficiente scenario's in de Poinsettiateelt

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Buwalda, F.; Van Noort, F. [Wageningen UR Glastuinbouw, Wageningen (Netherlands); Houter, B. [GreenQ, Bleiswijk (Netherlands); Benninga, J. [Landbouw-Economisch Instituut LEI, Wageningen (Netherlands); De Rooij, E. [DLV Plant, Wageningen (Netherlands)

  2012-06-15

  The project Energy Efficient Scheduling of Pot Plant Production was aimed at developing and testing a decision support system for pot plant nurseries. The system allowed growers and consultants to compare the effects of changes in production schedules and climate settings on crop performance and energy requirement. The model-based scenario tool incorporated dynamic crop models for Euphorbia pulcherrima, Ficus benjamina and Hydrangea macrophylla, and the KASPRO model for greenhouse climate and energy balance. The system automatically acquired data from a local weather forecast service, real-time, web-based nursery-specific data acquisition systems and crop registration modules. Web-based data sharing also supported benchmarking between nurseries. The system was tested in field trials, involving four nurseries for each pot plant species. Improvements in energy efficiency of the production process resulted from optimized pot spacing schedules and from temperature strategies incorporating more prominent influences of the season, weather conditions and crop developmental phase [Dutch] In het kader van het project Energiezuinige Teeltplanning voor Potplanten is gewerkt aan een adviessysteem dat potplantentelers in staat stelt om zelfstandig de energie-efficientie van teeltscenario's te evalueren op basis van actuele, bedrijfsspecifieke gegevens. Daarnaast maakt het systeem het mogelijk om via internet teeltscenario's te delen met teeltadviseurs en binnen bedrijfsvergelijkingsgroepen. Het systeem is gebaseerd op dynamische gewasmodellen voor Hortensia, Poinsettia en Ficus, en maakt voor het berekenen van kasklimaat en energiestromen gebruik van het rekenmodel KASPRO. Dit rapport beschrijft de werking van het systeem, de resultaten op 4 bedrijven per gewas, de reacties van de betrokken telers, en een evaluatie van het project. De belangrijkste mogelijkheden om de energie-efficientie van een teelt te verbeteren werden gevonden in verbeterde wijderzetschema

 10. Energy efficient cultivation planning for pot plants. A calculation platform for energy efficient scenarios in the Hortensia cultivation; Energiezuinige Teeltplanning voor Potplanten. Een rekenplatform voor energie-efficiente scenario's in de Hortensia-teelt

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Buwalda, F.; Van Noort, F. [Wageningen UR Glastuinbouw, Wageningen (Netherlands); Houter, B. [GreenQ, Bleiswijk (Netherlands); Benninga, J. [Landbouw-Economisch Instituut LEI, Wageningen (Netherlands); Dijkstra, T.; De Rooij, E. [DLV Plant, Wageningen (Netherlands)

  2012-05-15

  The project Energy Efficient Scheduling of Pot Plant Production was aimed at developing and testing a decision support system for pot plant nurseries. The system allowed growers and consultants to compare the effects of changes in production schedules and climate settings on crop performance and energy requirement. The model-based scenario tool incorporated dynamic crop models for Euphorbia pulcherrima, Ficus benjamina and Hydrangea macrophylla, and the KASPRO model for greenhouse climate and energy balance. The system automatically acquired data from a local weather forecast service, real-time, web-based nursery-specific data acquisition systems and crop registration modules. Web-based data sharing also supported benchmarking between nurseries. The system was tested in field trials, involving four nurseries for each pot plant species. Improvements in energy efficiency of the production process resulted from optimized pot spacing schedules and from temperature strategies incorporating more prominent influences of the season, weather conditions and crop developmental phase [Dutch] In het kader van het project Energiezuinige Teeltplanning voor Potplanten is gewerkt aan een adviessysteem dat potplantentelers in staat stelt om zelfstandig de energie-efficientie van teeltscenario's te evalueren op basis van actuele, bedrijfsspecifieke gegevens. Daarnaast maakt het systeem het mogelijk om via internet teeltscenario's te delen met teeltadviseurs en binnen bedrijfsvergelijkingsgroepen. Het systeem is gebaseerd op dynamische gewasmodellen voor Hortensia, Poinsettia en Ficus, en maakt voor het berekenen van kasklimaat en energiestromen gebruik van het rekenmodel KASPRO. Dit rapport beschrijft de werking van het systeem, de resultaten op 4 bedrijven per gewas, de reacties van de betrokken telers, en een evaluatie van het project. De belangrijkste mogelijkheden om de energie-efficientie van een teelt te verbeteren werden gevonden in verbeterde wijderzetschema

 11. Ontwikkeling van een optisch systeem, gekoppeld aan een microcomputer, voor het opmeten van remzones van antibiotica

  OpenAIRE

  de Neeling AJ; Budding RW

  1985-01-01

  Een optisch systeem, gekoppeld aan een Apple microcomputer, werd toegepast voor het fotograferen van remzones van antibiotica. Voor de koppeling van de Apple-computer en de centrale RIVM-computer werd een communicatieprogramma, KERMIT geimplementeerd. De beeldinformatie uit de Apple werd verzonden naar de centrale computer (UNIX- besturingssysteem). Hiermee werden de oppervlakten van de remzones bepaald.

 12. Kaderrichtlijn water: strengere spuinormen staan voor de deur (interview met Ellen Beerling)

  OpenAIRE

  Kierkels, T.; Beerling, E.A.M.

  2012-01-01

  Geen teler loost voor de lol. Spui kost geld aan water en meststoffen. Maar het gebeurt wel zeer regelmatig, om problemen op te lossen of voor de zekerheid. Gevolg: veel meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen in de wateren rond kassengebieden. In 2027 moet dat afgelopen zijn, op grond van de Europese Kaderrichtlijn Water. En tot die tijd gaat de spuinorm elke drie jaar omlaag.

 13. Zoelen van varkens en implicaties voor dierenwelzijn = Wallowing in pigs and its implications for animal welfare

  OpenAIRE

  Bracke, M.B.M.

  2010-01-01

  Overzicht van zoelgedrag van varkens en aanverwante diersoorten, biologische functies, criteria voor een ideaal modderbad en het belang voor dierenwelzijn.Review of wallowing behaviour in pigs and related species, its biological functions, criteria for an ideal mud pool and the importance of wallowing for animal welfare.

 14. Kaderrichtlijn water: strengere spuinormen staan voor de deur (interview met Ellen Beerling)

  NARCIS (Netherlands)

  Kierkels, T.; Beerling, E.A.M.

  2012-01-01

  Geen teler loost voor de lol. Spui kost geld aan water en meststoffen. Maar het gebeurt wel zeer regelmatig, om problemen op te lossen of voor de zekerheid. Gevolg: veel meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen in de wateren rond kassengebieden. In 2027 moet dat afgelopen zijn, op grond van de Europ

 15. Maatstaven voor financieringsbeperkingen: een studie op Nederlandse KMO´s

  OpenAIRE

  Schincariol, Björn

  2013-01-01

  Deze masterproef tracht inzicht te verwerven in de financieringsproblematiek en de verscheidene mogelijke maatstaven voor financieringsbeperkingen die in de wetenschappelijke literatuur reeds onderzocht zijn. De focus ligt in dit onderzoek echter op de financieringsbeperkingen bij Nederlandse kleine en middelgrote ondernemingen en beperkt zich tot de financieringsproblemen die voortkomen uit het niet verkrijgen van kredietleningen. In de hedendaagse samenleving is het voor talloze bedrijven u...

 16. Grenzen voor luchtkwaliteit: Effecten van discontinue blootstelling aan etheen en stikstofoxiden op paprika

  NARCIS (Netherlands)

  Dijk, van C.J.; Meinen, E.; Dueck, T.A.

  2011-01-01

  Het doseren van rookgassen met CO2 in de glastuinbouw kan grote gevolgen hebben voor het rendement van de bedrijven. Concentraties van toxische componenten kunnen sterk fluctueren in de tijd en komen zelden tot nooit alleen voor. Om het effect van deze typen blootstellingen in te kunnen schatten zij

 17. Ontwikkeling methode voor het bepalen van vitamine B6 in levensmiddelen

  NARCIS (Netherlands)

  Binnendijk, R.; Hollman, P.

  1985-01-01

  Twee reversed phase HPLC-systemen voor de scheiding van pyridoxine (PN), pyridoxamine (PM) en pyridoxal (PL) werden onderzocht lolaarbij de invloed van een aantal variabelen in kaart gebracht werd. De voor de analyse van vitamine B6 wenselijk geachte hydrolyse van de fosfaatesters werd onderzocht me

 18. Switching slips. Building blocks for a robust environmental policy for the 21st century; Wissels omzetten. Bouwstenen voor een robuust milieubeleid voor de 21e eeuw

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Hoogervorst, N.; Hajer, M.; Dietz, F.; Timmerhuis, J.; Kruitwagen, S.

  2013-06-15

  With this 'signal report', PBL (Netherlands Environmental Assessment Agency) offers building blocks for a robust environmental policy for the twentyfirst century, such as changes in consumer behavior, new coalitions of interests and stakeholders, and the establishment of an investment fund for eco-innovation. Which track does the Netherlands want to follow? With this essay, PBL is calling for a broad public debate on this issue [Dutch] In dit signalenrapport reikt het PBL (Planbureau voor de Leefomgeving) bouwstenen aan voor een robuust milieubeleid voor de eenentwintigste eeuw, zoals gedragsverandering van consumenten, nieuwe coalities van belangen en betrokkenen, en de oprichting van een investeringsfonds voor eco-innovatie. Welk spoor wil Nederland bewandelen? Met dit essay roept het PBL op tot een breed maatschappelijk debat over deze vraag.

 19. Kansen voor Big data – WPA Vertrouwen

  OpenAIRE

  Broek, T.A. van den; Roosendaal, A.P.C.; Veenstra, A.F.E. van; Nunen, A.M. van

  2014-01-01

  Big data is expected to become a driver for economic growth, but this can only be achieved when services based on (big) data are accepted by citizens and consumers. In a recent policy brief, the Cabinet Office mentions trust as one of the three pillars (the others being transparency and control) for ePrivacy. As such, it is a requirement for realizing economic value of services based on (personal) data. Businesses play a role in guaranteeing data security and privacy of data subjects, but als...

 20. Offshore wind options for 2013; Offshore wind kansen voor 2013

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Van der Meij-Kranendonk, J.

  2012-11-15

  In the USA researchers and companies are busy to the make knowledge and experiences gained elsewhere in the world suitable for the American market and to increase new knowledge in their own country. A brief overview is given of the activities in the US with regard to offshore wind energy [Dutch] Amerikaanse onderzoekers en bedrijven zijn druk bezig om de kennis en ervaring die opgedaan is elders in de wereld geschikt te maken voor de Amerikaanse markt en om nieuwe kennis op te doen in eigen land.

 1. An integrated water resources management strategy for Al-Ain City, United Arab Emirates

  OpenAIRE

  Mohamed, M. M.

  2014-01-01

  Al-Ain is the second largest city in the Emirate of Abu Dhabi and the third in the UAE. Currently, desalination plants are the only source of drinking water in the city with an average daily supply of 170 MIG. Recently, Abu Dhabi Urban Planning Council (UPC) released Al-Ain 2030 Plan. Projects suggested in this plan, over and above the expected natural population growth, will certainly put additional stress on the water resources in the city. Therefore, Al-Ain city seems to be in urgent need ...

 2. Foto's van overleden pasgeboren kinderen voor de ouders als documentatie en als hulpmiddel bij de rouw

  NARCIS (Netherlands)

  Meredith, R; Rodrigues Pereira, R; Schut, H A W; Stroebe, M S

  2006-01-01

  The death of a newborn infant is an extremely emotional event for relatives. Many hospitals provide the parents with support, and in some cases a mourning protocol is available. Some hospitals offer parents photographs of infants which have died around birth. The photographs are often taken by a nur

 3. Lernen und Arbeiten als Strategie der Personalentwicklung zur Etablierung des Konzepts der Lernenden Organisation

  OpenAIRE

  Ikhfan Haris

  2014-01-01

  "Learning and work as strategy of personal development for the institutionalization of the concept of the learning organisation". Learning and work has been taking place for several years and practicing many large companies the workplace-based learning as a method of personal development. The relationship between learning and work is given a high priority not only in education policy, but also in practice. This paper addresses the strategies of personnel development activities to establish...

 4. NUOVE STRATEGIE NELL'APPROCCIO CHIRURGICO AL TRATTAMENTO DELL'ENDOEMTRIOSI PELVICA ED EXTRAPELVICA

  OpenAIRE

  Giampaolino, Pierluigi

  2015-01-01

  L'endometriosi è una patologia caratterizzata dalla presenza di tessuto simile all'endometrio al di fuori dell'utero.E' una malttia infiammatoria estrogeno-dipendente, che affligge principalmente le donne in età riproduttiva.La prevalenza riportata è variabile tra il 2 e il 50% in donne in età riproduttiva. Attualmente l'eziopatogenesi di tale patologia è ancora al vaglio e non esiste un riscontro univoco sia sulla sua patogenesi che sul suo trattamento terapeutico. Obiettivo del nostro st...

 5. Neural and glial progenitor transplantation as a neuroprotective strategy for Amyotrophic Lateral Sclerosis (ALS).

  Science.gov (United States)

  Haidet-Phillips, Amanda M; Maragakis, Nicholas J

  2015-12-01

  ALS is a neurodegenerative disease with a prevalence rate of up to 7.4/100,000 and the overall risk of developing ALS over a lifetime is 1:400. Most patients die from respiratory failure following a course of progressive weakness. To date, only one traditional pharmaceutical agent-riluzole, has been shown to afford a benefit on survival but numerous pharmaceutical interventions have been studied in preclinical models of ALS without subsequent translation to patient efficacy. Despite the relative selectivity of motor neuron cell death, animal and tissue culture models of familial ALS suggest that non-neuronal cells significantly contribute to neuronal dysfunction and death. Early efforts to transplant stem cells had focused on motor neuron replacement. More practically for this aggressive neurodegenerative disease, recent studies, preclinical efforts, and early clinical trials have focused on the transplantation of neural stem cells, mesenchymal stem cells, or glial progenitors. Using transgenic mouse or rat models of ALS, a number of studies have shown neuroprotection through a variety of different mechanisms that have included neurotrophic factor secretion, glutamate transporter regulation, and modulation of neuroinflammation, among others. However, given that cell replacement could involve a number of biologically relevant factors, identifying the key pathway(s) that may contribute to neuroprotection remains a challenge. Nevertheless, given the abundant data supporting the interplay between non-neuronal cell types and motor neuron disease propagation, the replacement of disease-carrying host cells by normal cells may be sufficient to confer neuroprotection. Key preclinical issues that currently are being addressed include the most appropriate methods and routes for delivery of cells to disease-relevant regions of the neuraxis, cell survival and migration, and tracking the cells following transplantation. Central to the initial development of stem cell

 6. Zwischen Singularität und Allgemeingültigkeit : Typenbildung als qualitative Strategie der Verallgemeinerung

  OpenAIRE

  Kuckartz, Udo

  2004-01-01

  "Fragen der Geltungsbegründung und der Verallgemeinerung stellen eine Herausforderung für die qualitative Forschung dar. Anders als die quantitative Forschung, die mit dem Kunstgriff der Zufallsstichprobe eine Verallgemeinerungsstrategie besitzt, die Legitimität durch Verfahren zu schaffen beabsichtigt, verfügt die qualitative Forschung nicht über eine solche Generalformel. Verallgemeinerung über eine repräsentative Fallauswahl zu erzielen ist der qualitativen Forschung weitgehend verwehrt, d...

 7. De rol en de betekenis van TNO voor de biotechnologie in Nederland

  OpenAIRE

  Jong, W.A. de

  1982-01-01

  Bericht voor de persbijeenkomst op maandag 26 april 1982 in het kader van de 'toekomstige biotechnologie-activiteiten van TNO'. Prof de jong was voorzitter van de Raad van bestuur TNO. Met afzonderlijk organogram organisatiestructuur 1982.

 8. Mogelijkheden voor snelle kwantitatieve analyse van cadmium in kunststoffen met golflengte-dispersieve rontgenfluorescentiespectrometrie

  NARCIS (Netherlands)

  van de Beek ACW; Ritsema R; van de Wiel HJ; LAC

  1995-01-01

  Voor adequate handhaving van het Cadmiumbesluit Wet milieugevaarlijke stoffen blijkt een snelle bepaling van het cadmiumgehalte in kunststof noodzakelijk. De aangewezen technieken zijn erg tijdrovend. Golflengte-dispersieve rontgenfluorescentie-spectrometrie (WD-XRF) is een geschikte techniek om h

 9. Vervanging dierlijke eiwitten bittere noodzaak : Profetas ontwikkelt technieken en kennis voor vleesvervangers

  NARCIS (Netherlands)

  Vereijken, J.M.

  2003-01-01

  Het onderzoeksprogramma Profetas dat staat voor Protein Foods, Environment, Technology and Society, bestudeert de mogelijkheden om de consumptie van dierlijke eiwitten of vleeseiwitten terug te dringen door milieuvriendelijke plantaardige eiwitten

 10. Beschrijving van een verdampings-condensatie aerosol generator voor de produktie van submicron aerosol

  NARCIS (Netherlands)

  Feijt; A.*; Meulen; A.van der

  1985-01-01

  Dit rapport is een handleiding voor een bedrijfszeker, routinematig gebruik van een zgn. Evaporation-Condensation aerosol Conditioner. Met deze aerosol generatie apparatuur kunnen op stabiele, reproduceerbare manier zeer hoge concentraties (tot 1 miljoen deeltjes per cc) monodispers submicron ae

 11. Reparatie Hydrologie voor STONE 2.1. : beschrijving reparatie-acties, analyse resultaten en beoordeling plausibiliteit

  OpenAIRE

  Bakel, van, P.J.T.; Kroon, T.; Kroes, J. G.; Hoogewoud, J.; Pastoors, R.; Massop, H.T.L.; Walvoort, D.J.J.

  2007-01-01

  Voor de berekeningen met het STONE-instrumentarium voor de Evaluatie Mestbeleid is de hydrologie van de 6405 plots op een aantal punten aangepast ten opzichte van STONE 2.0. De effecten van deze veranderingen zijn geanalyseerd en beoordeeld. De belangrijkste conclusie is dat de veranderingen leiden tot een verbeterde hydrologie van een aantal plots maar dat dit niet leidt tot een betere overall beoordeling. De oorzaak daarvan is vooral het grote aantal plots waar de grondwaterstand te diep we...

 12. Is het debat over toekomstige mobiliteit te beperkt? Een voorstel voor een multidimensionaal perspectief

  OpenAIRE

  Bertolini, L.; Pelzer, P; Brömmelstroet, te, M.

  2015-01-01

  In 2013 werd in Nature een debat rondom de toekomst van het stedelijke mobiliteitssysteem aangezwengeld in een paper door Lawrence D. Burns. Hierin geeft hij een sterke en stimulerende visie over de centrale rol hierin voor de zelfrijdende, elektrische en gedeelde auto. We delen zijn enthousiasme en urgentie om een maatschappelijk debat te voeren over dit thema omdat het een centraal element is voor de toekomstbestendigheid van onze -in toenemende mate- verstedelijkte samenleving. In dit CVS ...

 13. EMDR voor trauma- en stressorgerelateerde klachten bij patiënten met een verstandelijke beperking

  OpenAIRE

  Mevissen, L.; Didden, H.C.M.; de Jongh, A

  2016-01-01

  Behalve hulpverleners uit de zorg voor verstandelijk gehandicapten (VG) krijgen ook professionals in bijvoorbeeld de ggz, de forensische zorg, de verslavingszorg en de zorg voor dak- en thuislozen steeds vaker te maken met mensen die een verstandelijke beperking hebben. Het is bekend dat een verstandelijke beperking (VB) samengaat met een verhoogd risico op blootstelling aan potentieel traumatische gebeurtenissen en andere, op het eerste gezicht minder ingrijpende, negatieve ervaringen. In di...

 14. Kansen voor beschermde tuinbouw in Saoedi-Arabie en de Verenigde Arabische Emiraten

  OpenAIRE

  Wijnands, J.H.M.; Maaswinkel, R.H.M.

  2007-01-01

  Beschermde tuinbouw heeft potentie in de Golfstaten. De overheden streven naar diversificatie van de economie om in de toekomst minder afhankelijk van olie-inkomsten te zijn. De huidige situatie van de keten van beschermde teelten wordt geanalyseerd met Porters diamant. Ontwikkelingsstrategieën voor Saoedi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten zijn aangeven. Vanuit de perspectieven zijn samenwerkingsmogelijkheden voor Nederland afgeleid.

 15. Het spel en de knikkers: Kwaliteit van ondersteuningsplannen voor mensen met een verstandelijke beperking

  OpenAIRE

  Schippers, Alice Petra

  2003-01-01

  Sinds een tiental jaren werkt men in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking met ondersteuningsplannen. In de praktijk bleek behoefte te bestaan aan een instrument om de kwaliteit van ondersteuningsplannen te beoordelen. De programmacommissie Kwaliteit van Zorg Onderzoek van de Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) wilde in deze leemte voorzien en heeft een onderzoek gesubsidieerd dat tot doel had een bruikbaar instrument te construeren ter beoordeling van...

 16. Eindrapportage. Invoering en gebruik van een geautomatiseerd registratiesysteem voor binnenmilieuklachten t.b.v. gezondheidsdiensten

  OpenAIRE

  Bruggen M van; Fast T.; Pronk CW; IEM; GGenGD ASD

  1995-01-01

  In dit rapport wordt een beschrijving gegeven van bij gezondheidsdiensten (ggd's) gemelde klachten over de kwaliteit van het binnenmilieu. Het gaat om klachten gemeld bij die ggd's die tussen 1991 en 1994 gebruik maakten van het geautomatiseerde registratiesysteem BIMI. Circa 40% van de klachten waren gezondheidsklachten, gevolgd door fysisch-chemische klachten (25%). De gezondheidsklachten bestonden voor 33% uit aspecifieke klachten, hoofdpijn, misselijkheid, moeheid, en voor circa...

 17. Ontwerpen van een scheidingsinstallatie voor enhanced landfill mining

  OpenAIRE

  Scevenels, Laurens; Roumans, Enzo

  2014-01-01

  Remo is een afvalopslag- en afvalverwerkingsbedrijf en een onderneming van Group Machiels. Momenteel zit Remo in de beginfase om oude afvalopslagplaatsen opnieuw op te graven en het nog waardevolle afval te valoriseren. Dit noemt men enhanced landfill mining. Voor het voorsorteren van het afval wordt er normaal gezien gebruik gemaakt van een aaneenschakeling van verschillende fysische processen. Group Machiels heeft echter een voorkeur voor een gecombineerd systeem, waarin meerdere process...

 18. Vaktherapie in de justitiële jeugdinrichtingen en de gesloten jeugdzorg: kaderdocument voor alle vaktherapeuten

  OpenAIRE

  Helmich, Marja; Braak, Joost van den; Smeijsters, Henk; Wekken, van der, J.W.; Reumers, Heinz

  2010-01-01

  Vaktherapie werkt aan tekorten/problemen met betrekking tot vier kerngebieden:zelfbeeld, emoties, cognitie en interactie. De vaktherapie richt zich op het opheffen of verminderen van tekorten met betrekking tot dynamisch criminogene factoren, anders gezegd: op risicofactoren uit de SAVRY (12‐18 jarigen) die een relatie hebben met de vier kerngebieden: voor het kerngebied zelfbeeld betreft dit de risicofactoren omgang met delinquente leeftijdsgenoten en negatieve opvattingen; voor het kern...

 19. Een oplettend medicijndoosje voor diabetes type 2 patiënten: een onderzoek naar de effecten van Real-Time Medication Monitoring.

  OpenAIRE

  Vervloet, M.; Santen-Reestman, J.; Vlijmen, B. van; Bouvy, M.; Bakker, D.; Aarlen, M. van; Van Dijk, L.

  2010-01-01

  Een oplettend medicijndoosje vergroot de therapietrouw van patiënten. Patiënten die een herinnerings-sms’je krijgen als ze hun medicijnen vergeten, nemen 16% meer van hun medicijnen dan patiënten uit de controlegroep. Niet iedere patiënt slikt trouw de pillen die de arts hem voorschrijft. Gemiddeld ligt de therapietrouw van patiënten tussen de 40 en 70%, zo is bekend uit eerder onderzoek van het NIVEL (Nederlands Instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg). Terwijl beter medicijngebruik ...

 20. Urban distribution by electric transport. A guide for municipalities. 2013; Stedelijke distributie met elektrisch vervoer. Een gids voor gemeenten. 2013

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2013-10-15

  This guide provides practical tools for municipalities in the Netherlands to develop and implement policies for urban distribution by electric transport (a.k.a. e-distribution). The guide highlights the different roles that municipalities can play to promote electric mobility. The guide also describes the policies and measures that fit these roles. Further, practical experiences and examples give a clear picture of present activities of municipalities and entrepreneurs in this field [Dutch] Deze gids biedt gemeenten praktische handvatten om beleid te ontwikkelen en uit te voeren voor stedelijke distributie met elektrisch vervoer (e-distributie). De gids belicht de verschillende rollen die gemeenten kunnen vervullen om elektrisch vervoer te bevorderen. Ook beschrijft de gids de beleidskeuzen en maatregelen die bij deze rollen passen. Verder geven praktijkervaringen en voorbeelden een duidelijk beeld van wat gemeenten en ondernemers doen die al op dit terrein actief zijn.

 1. Face Recognition and Visual Search Strategies in Autism Spectrum Disorders: Amending and Extending a Recent Review by Weigelt et al.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Julia Tang

  Full Text Available The purpose of this review was to build upon a recent review by Weigelt et al. which examined visual search strategies and face identification between individuals with autism spectrum disorders (ASD and typically developing peers. Seven databases, CINAHL Plus, EMBASE, ERIC, Medline, Proquest, PsychInfo and PubMed were used to locate published scientific studies matching our inclusion criteria. A total of 28 articles not included in Weigelt et al. met criteria for inclusion into this systematic review. Of these 28 studies, 16 were available and met criteria at the time of the previous review, but were mistakenly excluded; and twelve were recently published. Weigelt et al. found quantitative, but not qualitative, differences in face identification in individuals with ASD. In contrast, the current systematic review found both qualitative and quantitative differences in face identification between individuals with and without ASD. There is a large inconsistency in findings across the eye tracking and neurobiological studies reviewed. Recommendations for future research in face recognition in ASD were discussed.

 2. Biochar strategies as measures for climate protection; Biokohlenstrategien als Massnahmen zum Klimaschutz

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bach, Martin [Giessen Univ. (Germany). Landschaftsoekologie und Ressourcenmanagement; Wilske, Burkhard; Bai, Mo

  2014-07-01

  Biochar is advertised by stakeholders both public and private as an innovative interface in materials stream management which holds potential for added value in the fields of climate protection, energy, agriculture, soil improvement, and waste management. A number of factors must be considered in undertaking a comprehensive assessment and valuation for climate protection purposes of the option of a ''biochar strategy'', meaning carbon sequestration by biomass carbonisation (pyrolysis, HTC): biochar production and uptake capacities, energy and carbon balance, product stability, impact on soil functions and yield effects and, not least, economic aspects. This article addresses the more important of these factors.

 3. Lernen und Arbeiten als Strategie der Personalentwicklung zur Etablierung des Konzepts der Lernenden Organisation

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ikhfan Haris

  2014-06-01

  Full Text Available "Learning and work as strategy of personal development for the institutionalization of the concept of the learning organisation". Learning and work has been taking place for several years and practicing many large companies the workplace-based learning as a method of personal development. The relationship between learning and work is given a high priority not only in education policy, but also in practice. This paper addresses the strategies of personnel development activities to establish the concept of learning organisation in the company through the connection of learning and working. The introductory section of the paper describes the theoretical perspectives and the occasions of the concept of learning organisation as well as the perspectives of the workplace-related learning. The central thesis of this paper provides an overview and critical discussion of learning and working as a component of the organisational learning and the meaning of learning organisation for the company. Besides, the significance of the learning organisation in educational work in companies will also be investigated. Finally, there will be a short identification analysis on the problems and difficulties of integrating learning and working within the workplaces by using the example of Indonesian companies.

 4. Trading for a better environment. Feasibility of CO2 emission trade in the Netherlands; Handelen voor een beter milieu. Haalbaarheid van CO2-emissiehandel in Nederland

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kolk, J. van der; Harmsen, H

  2002-01-01

  July 1, 2000, the Committee CO2 trade was initiated by the Dutch Minister of Housing, Spatial Planning and the Environment (VROM) to investigate the desirability and feasibility of a national system for the trade of CO2 emission. Other greenhouse gases than carbon dioxide are not taken into account. [Dutch] In Nederland bestaat belangstelling voor de inzet van emissiehandel als instrument om de emissie van broeikasgassen te reduceren. De Minister van VROM heeft daarom op 1 juli 2000 de Commissie CO2-handel ingesteld, met als opdracht de wenselijkheid en haalbaarheid van een nationaal systeem voor CO2-emissiehandel te onderzoeken. Andere broeikasgassen dan CO2 blijven in dit verband buiten beschouwing. De opdracht van de Commissie maakt deel uit van het zogenoemde vernieuwingspakket in de Uitvoeringsnota Klimaatbeleid deel 1. De Commissie heeft ervaren dat het ontwerpen en beoordelen van een nationaal systeem voor emissiehandel vele facetten heeft, variearend van milieueffectiviteit, economische en technische aspecten tot allerlei juridische, fiscale en uitvoeringskwesties. De inzet van het ontwerpproces was een systeem te ontwikkelen dat - binnen de beperkingen van een betrekkelijk klein land - aantrekkelijk is uit milieu- en uit economisch oogpunt. Het resultaat van dit ontwerpproces is neergelegd in hoofdstuk 3, dat de kern vormt van dit rapport. Allereerst echter, wordt in hoofdstuk 2 de achtergrond geschetst waardoor de opdracht van de Commissie CO2-handel is geienspireerd. In hoofdstuk 4 komt aan de orde hoe dit voorstel zich verhoudt tot de optie om emissiehandel binnen Europa mogelijk te maken. De Europese Commissie heeft op 23 oktober 2001 hiervoor een concept richtlijn gepubliceerd. In hoofdstuk 5 ten slotte toetst de Commissie haar eigen voorstel aan verschillende criteria. 40 refs.

 5. Schone Handen: als de ene hand de andere wast

  NARCIS (Netherlands)

  C.H.J. van Eijck (Casper)

  2010-01-01

  textabstractRede, in verkorte vorm uitgesproken ter gelegenheid van het aanvaarden van het ambt van bijzonder hoogleraar met als leeropdracht Chirurgie met specifieke aandacht voor het pancreas, aan het Erasmus MC, faculteit van de Erasmus Universiteit Rotterdam op 25 juni 2010

 6. Batteries for energy storage. Examples, strategies, solutions; Batterien als Energiespeicher. Beispiele, Strategien, Loesungen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Fahlbusch, Eckhard (ed.)

  2015-07-01

  This book presents the variety of battery technologies and describes their mobile and stationary applications and uses. The major social project of the energy transition requires a holistic approach that takes into account especially the issues of energy saving and efficiency in addition to the power generation and distribution from renewable resources. In addition, the book provides an outlook on the further development possibilities of battery technology and battery applications. Improved battery technology is an important factor to help electromobility and stationary applications of batteries as distributed energy storage breakthrough. Not least, the importance and the need for the recycling of batteries and the variety of battery technologies are presented that have the greatest importance in terms of resource conservation and resource security. [German] Dieses Buch stellt die Vielfalt der Batterietechnologien vor und beschreibt ihre mobilen und stationaeren Anwendungs- und Einsatzmoeglichkeiten. Das gesellschaftliche Grossprojekt der Energiewende bedarf einer ganzheitlichen Betrachtung, die neben der Energiegewinnung und -verteilung aus Erneuerbaren Ressourcen besonders Fragen der Energiespeicherung und -effizienz beruecksichtigt. Daneben bietet das Buch einen Ausblick auf die weiteren Entwicklungsmoeglichkeiten der Batterietechnologien und Batterieanwendungen. Eine verbesserte Batterietechnik ist ein wichtiger Faktor, um der Elektromobilitaet und der stationaeren Anwendung von Batterien als dezentrale Energiespeicher zum Durchbruch zu verhelfen. Nicht zuletzt werden die Bedeutung und die Notwendigkeit des Recyclings von Batterien und der Vielfalt von Batterietechnologien dargestellt, die im Hinblick auf die Ressourcenschonung und die Ressourcensicherheit groesste Bedeutung haben.

 7. EN MORGEN GEZOND WEER OP. Een institutioneel onderzoek naar het takenpakket en de handelingen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiene, 1940-1995

  NARCIS (Netherlands)

  Broos IECM; Slagter S; Erich HE; BDA; PIVOT/Rijksarchiefdienst

  1996-01-01

  Een institutioneel onderzoek wordt beschreven naar het voormalige Rijksinstituut voor Volksgezondheid (RIV) en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiene (RIVM) in de periode 1940-1995. De methode van het institutioneel onderzoek, ontwikkeld door de Projectgroep Invoering Verkorting O

 8. Geschiktheid biologische aardappelrassen voor biofrites en biochips : verkenning naar eisen en de mogelijkheden van de huidige biologische aardappelrassen voor biofrites en biochips

  NARCIS (Netherlands)

  Wijk, van C.A.P.; Bus, C.B.

  2011-01-01

  Uit bakproeven met biologische aardappelrassen blijkt dat een aantal rassen met een hoog niveau van Phytophthora-resistentie, perspectief biedt voor goede frites- en chipbereiding. Hoewel de bakkwaliteit van deze rassen standaard minder optimaal was dan van het ras Phytophthora-gevoelige hoofdras Ag

 9. Pilot-onderzoek voor het Pienter-project: Seroprevalenties voor bof, mazelen, rubella, kinkhoest, Toxoplasma gondii, Toxocara, T. spiralis en hepatitis A

  NARCIS (Netherlands)

  de Melker HE; van der Peet TE; Berbers WAM; van den Akker R; van Knapen F; Schellekens JFP; Conyn-van Spaendonck MAE; CIE; LVO; VIR; LPM; LBA

  1995-01-01

  Inleiding: Serosurveillance - onderzoek naar de aanwezigheid van specifieke antistoffen in de populatie - kan een belangrijke bijdrage leveren aan het inzicht in het voorkomen van infectieziekten. Met name ter bewaking van de immuniteit van de bevolking voor ziekten waartegen in het kader van het R

 10. Outline of possible climate measures. Local Climate Agenda. CO2 reduction, employment, cost for the government and living expenses; Verkenning mogelijke klimaatmaatregelen. Lokale Klimaatagenda. CO2-reductie, werkgelegenheid, kosten voor de overheid en woonlasten

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Elzenga, H. [Planbureau voor de Leefomgeving PBL, Den Haag (Netherlands); Tigchelaar, C.; Menkveld, M.; Lensink, S. [ECN Beleidsstudies, Petten (Netherlands)

  2013-03-15

  The Environmental Assessment Agency (PBL) and the Energy research Centre of the Netherlands (ECN) estimated the effects of eight policy measures for the year 2020 on renewable energy, energy saving, CO2 reduction, cost to the government, employment and living expenses. The goal was for the Local Climate Agenda to identify several cost-effective policies The Local Climate Agenda is a joint agenda of representatives of local authorities and of the Dutch government [Dutch] Het Planbureau voor de Leefomgeving en het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) hebben de effecten in 2020 geraamd van een achttal beleidsmaatregelen op hernieuwbare energie, energiebesparing, CO2-reductie, kosten voor de overheid, werkgelegenheid en woonlasten. Het doel was om ten behoeve van de Lokale Klimaatagenda 'Werk maken van klimaat' een aantal kosteneffectieve beleidsmaatregelen te identificeren. Deze Klimaatagenda is een gezamenlijke agenda van zowel vertegenwoordigers van decentrale overheden als van het Rijk.

 11. Nieuwe technieken voor het meten van de verteerbaarheid van grondstoffen en mengvoeders voor varkens : in vitro methoden, de in vitro automaat = New techniques to measure the digestibility of feedstuffs and diets for pigs : in vitro methods, the in vitro automate

  NARCIS (Netherlands)

  Meer, van der J.M.; Schraa, R.

  1989-01-01

  Voor de waardering van varkensvoeders, grondstoffen en mengvoeders is een in-vitro-methode ontwikkeld, die de in vivo schijnbare organische stofverteerbaarheid voorspelt. De methode is gebaseerd op een aantal opeenvolgende incubaties bij 40 graden Celsius met "handels" verteringsenzymen. Voor deze m

 12. Location Transparency and Transactions as First-Class Concepts in Object-Oriented Programming Languages (Locatie onafhankelijkheid en transacties als volwaardige concepten in objectgerichte programmeertalen)

  OpenAIRE

  Boydens, Jeroen

  2008-01-01

  Software systemen worden alsmaar complexer. Het gevolg hiervan is dat de totale ontwikkelingstijd voor deze programma's toeneemt. Een manier om dit ontwikkelingsproces te versnellen is door het toevoegen van hoog niveau concepten. Deze worden geïntroduceerd als hoog niveau oplossingen die de complexe architecturen voor het correct gebruik van laag niveau constructies verbergen. Hierdoor is de ontwikkelaar in staat om op een heldere en eenduidige manier om te gaan met deze constructies.In het ...

 13. Inventarisatie van voorkomende nevenactiviteiten en overige verstoringen (R6) : Advies voor vervolgonderzoek 2006-2008 Seizoen 2005-2006

  NARCIS (Netherlands)

  Jansman, H.A.H.; Oord, J.G.; Bommel, van F.P.J.

  2006-01-01

  In het Beleidskader Faunabeheer wordt beoogd rustgebieden voor ganzen en Smienten te creëren in de zogenaamde foerageergebieden. De vraag is in hoeverre beperkt toegestane nevenactiviteiten nadelig zijn voor het gebruik door ganzen en Smienten van foerageergebieden. Te denken valt aan: hazenjacht, s

 14. Mensen met een chronische ziekte of beperking hebben voor hun ondersteuning bijna altijd te maken met meerdere wettelijke regelingen.

  NARCIS (Netherlands)

  Jansen, D.; Cardol, M.

  2010-01-01

  Voor ondersteuning en hulpmiddelen zijn mensen met een chronische ziekte of een lichamelijke beperking aangewezen op verschillende regelingen. Zij moeten deze bij verschillende loketten aanvragen. En naarmate ze ouder worden, zijn ze op meer regelingen aangewezen. Ondersteuning voor wassen en aankl

 15. Voorbereiding pilot studie ‘Power for Teens’ voor tieners met overgewicht en angstige en depressieve klachten.

  NARCIS (Netherlands)

  Bouwman, Miranda; Tuinstra, Jolanda; Visser, Marieke; Cox, R.F.A

  2015-01-01

  Abstract Het huidige onderzoek richtte zich op de voorbereidingen die nodig zijn voor het uitvoeren van een pilot studie van de interventie ‘Power for Teens’. Dit is een interventie voor jongeren met overgewicht, angstige en depressieve klachten en een lage self-efficacy. Voordat de pilot studie uit

 16. Ontwikkeling van een analysemethode voor fenol en cresolen in water middels SPE en on-column derivatisering

  NARCIS (Netherlands)

  van der Velde EG; Broekman MH; van de Beek AIM; Groenemeijer GS; Zomer G; LOC

  2001-01-01

  De ontwikkeling van een analysemethode voor de bepaling van fenol, o-cresol, m-cresol en p-cresol in water, met name in eluaten tbv uitloogonderzoek was noodzakelijk vanwege het ontbreken van een genormaliseerd analysevoorschrift voor deze componenten in water. Het experimentele onderzoek is gestar

 17. Building with green and glass. Innovations in the horticulture for living and working; Bouwen met groen en glas. Innovaties uit de glastuinbouw voor wonen en werken

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bergs, J.; Ter Haar, H.; Huisman, S.; Kristinsson, J.; Kruseman, I.; Oei, P.

  2007-07-01

  New technologies and insights from greenhouses, space technology and psychology are used for innovative applications in the building sector. Use is made of daylight, solar heat and vegetation. Architects can thus realize a clean, healthy and comfortable indoor climate in houses, school buildings, offices, health care centers, and also reduce the consumption of energy for cooling and heating. In particular attention is paid to the use of glass. [Dutch] Glastuinbouw, ruimtevaart en psychologie. Drie boeiende vakgebieden die op het eerste gezicht weinig met elkaar te maken hebben. Bouwen met groen en glas bewijst het tegendeel door gebruik te maken van nieuwe technieken en inzichten uit deze vakgebieden. Het concept maakt optimaal gebruik van daglicht, zonnewarmte en de weldaad van groen. Het toont de vele mogelijkheden die architecten met groen en glas kunnen aanboren. Waarom zou een architect dat doen? Omdat Bouwen met groen en glas de kern raakt van een uiterst actueel en tevens tijdloos thema: een schoon, gezond en prettig binnenklimaat in woningen, scholen, kantoren en zorginstellingen, gecombineerd met een substantieel lager energieverbruik voor koelen en verwarmen. Nieuwe technieken uit de glastuinbouw bieden nieuwe oplossingen. Bijvoorbeeld, in de zomer warmte oogsten en opslaan om die in de winter weer aan te boren. Veel glas stimuleert ook de toepassing van groen. Planten zijn meer dan versiering. Ze reinigen de lucht, zorgen voor bevochtiging en bieden mensen aangename omstandigheden om in te leren en te werken. Bouwen met groen en glas pleit dan ook voor gebouwen met een eigen ecosysteem, met planten als integraal onderdeel van het gebouw en de technische installaties.

 18. E-Box. A residential gateway for cost saving and sustainability. Integration of Internet and ICT-networks for energy conservation services. Architecture and interface description of energy- and cost saving potential; E-Box. Een 'residential gateway' voor kostenbesparing en duurzaamheid. Integratie Internet en ICT-netwerken voor energiebesparingsdiensten. Architectuur en interface beschrijving Energie- en kostenbesparingspotentieel

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kamphuis, I.G. [ECN Duurzame Energie in de Gebouwde Omgeving DEGO, Petten (Netherlands)

  2003-01-01

  blijkt het optimaal koppelen van een datacommunicatie infrastructuur in de woning voor het uitwisselen van boodschappen tussen energie gebruikende systemen, naast een 'first-mile'-connectie met de buitenwereld voor het aanleveren van stuurinformatie, via bijvoorbeeld Internet, een essentiele randvoorwaarde. Uitgaande van de vereistenspecificatie wordt een mogelijke hardware en software architectuur besproken. Een intelligente 'gateway', de E-box, een intermediair, die de externe koppeling van het apparatennetwerk verzorgt, en tevens de sturing van apparaten via het netwerk in de woning op zich neemt, vervult in deze architectuur een sleutelrol. Aan de E-box kan ook een rol worden toegekend voor het meten en actief feedback geven over verbruiken, als aanvulling op of als vervanger voor de stroom- en/of gasmeter in een intelligente meterkast. De E-Box architectuur is in een werkend simulatie programma geimplementeerd. Tevens zijn de tijdsafhankelijke energiekarakteristieken (vraag, aanbod, co-generatie) van systemen in woningen gekarakteriseerd. Aan de hand daarvan is een aantal veelbelovende mogelijkheden van bedrijf van de E-box in kaart gebracht voor bedrijfsscenario's in de zomer- en de wintersituatie. In deze scenario's wordt voor verschuifbare vraag (elektriciteit, warmte) het aanbod van locale duurzame bronnen maximaal gebruikt. Er zijn tevens scenario varianten berekend, waarin de effecten van meer real-time energieprijzen dan de nu gebruikelijke vaste of hoog/laag tarieven, zijn meegenomen. Afhankelijk van de mate waarin de energieprijzen meer op deze marktontwikkelingen zijn afgebeeld, blijkt de kostenbesparing tot ongeveer 15% te kunnen oplopen. Worden ook mogelijkheden voor buffering van elektriciteit of tariefscenario's meegenomen op dagen, waarop de APX grote schommelingen vertoonde, dan is een kostenbesparing met nog eens een dergelijk percentage haalbaar. Tot slot komt het businessmodel en eventuele vermarkting van een E

 19. Sustainable packaging. Packaging for a circular economy; Duurzaam verpakken. Verpakken voor de circulaire economie

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Haffmans, S. [Partners for Innovation, Amsterdam (Netherlands); Standhardt, G. [Nederlands Verpaskkingscentrum NVC, Gouda (Netherlands); Hamer, A. [Agentschap NL, Utrecht (Netherlands)

  2013-10-15

  What is Sustainable Packaging? And what is the most sustainable packaging for a product? The publication is intended for anyone who wants to take into account the environment in the design of a product and packaging. It offers concrete suggestions and inspiring examples to bring sustainable packaging into practice [Dutch] Wat is Duurzaam Verpakken? En wat is de duurzaamste verpakking voor mijn product? De publicatie is bestemd voor iedereen die rekening wil houden met het milieu bij het ontwerp van een product-verpakkingscombinatie. Ze biedt concrete aanknopingspunten en inspirerende voorbeelden om hier praktisch mee aan de slag te gaan.

 20. Towards a future-proof energy system for the Netherlands; Naar een toekomstbestendig energiesysteem voor Nederland

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Weterings, R.; Van Harmelen, T.; Gjaltema, J.; Jongeneel, S.; Manshanden, W.; Poliakov, E. [TNO Behavioural and Societal Sciences, Delft (Netherlands); Faaij, A.; Van den Broek, M.; Dengerink, J. [Copernicus Instituut, Universiteit Utrecht, Utrecht (Netherlands); Londo, M.; Schoots, K. [ECN Beleidsstudies, Amsterdam (Netherlands)

  2013-03-15

  The analysis performed has two goals: (1) mapping of the most important opportunities and threats of the transition to a sustainable energy supply for the economy and society of the Netherlands, and (2) identify where significant gaps are in the knowledge that is required for a transition to a future-proof energy system for Netherlands [Dutch] De uitgevoerde analyse heeft twee doelen: (1) In beeld brengen van de belangrijkste kansen en bedreigingen van de transitie naar een duurzame energievoorziening voor economie en samenleving van Nederland; en (2) Nagaan waar belangrijke lacunes liggen in de benodigde kennis voor een transitie naar een toekomstbestendig energiesysteem in Nederland.

 1. Scarcity on the market for wood wastes; Krapte op de markt voor afvalhout

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  De Boer, A. (ed.)

  2004-05-01

  An overview is given of the market for wood wastes in the Netherlands and how this affects the targets to use biomass. Several types of biomass must be imported, not only wood wastes, but also e.g. olive stones and cacao shells. [Dutch] Er dreigt in Nederland een krapte te ontstaan op de markt voor afvalhout, want de vraag vanuit de buitenlandse vezelplaatindustrie blijft constant, terwijl er vanuit de energiesector een groeiende vraag is. Om de beleidsdoelstellingen voor biomassa te kunnen halen zal er biomassa geimporteerd moeten worden. Daarbij kan het gaan om resthout of afvalhout, maar ook om andere biomassastromen zoals olijfpitten en cacaodoppen.

 2. Graph-Based Data Mining for Biological Applications (Graafgebaseerde datamining voor biologische toepassingen)

  OpenAIRE

  Schietgat, Leander

  2010-01-01

  Het onderzoek in deze thesis situeert zich in het domein van het relatio neel leren. In het bijzonder stellen we leeralgoritmes voor die modellen bouwen voor gestructureerde gegevens op basis van grafen. Het belangrij kste doel van deze thesis is om de efficiëntie van relationele leeralgor itmes te verhogen, alsook hun toepasbaarheid op problemen uit de biologi e en chemie. In het eerste deel bestuderen we hiërarchische multi-label classificatie (HMC), een variant van classificatie waarbij e...

 3. Vergeefse moeite als oordeel van God : een onderzoek naar de 'Wirkungslosigkeitssprüche' in het OudeTestament

  NARCIS (Netherlands)

  Bruin, W.M. (Willem Mijndert) de

  2001-01-01

  In deze studie hebben we getracht een beter beeld te krijgen van een ‘Gattung’ die voor het eerst als zodanig werd onderscheiden door D.R. Hillers in zijn werk ‘Treaty curses and the Old Testament prophets’ en die door hem werd aangeduid als ‘futility curses’. Om het genre, dat tot nu toe weinig spe

 4. Dilemma's of sustainable consumption. A study of public support for making consumption more sustainable; Dilemma's rond duurzame consumptie. Een onderzoek naar het draagvlak voor verduurzaming van consumptie

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Vringer, K.; Vollebergh, H.; Dietz, F. [Planbureau voor de Leefomgeving PBL, Den Haag (Netherlands); Van Soest, D. [VU University, Amsterdam (Netherlands); Van der Heijden, E. [Tilburg University, Tilburg (Netherlands)

  2013-02-15

  Dutch consumers choose sustainable products only sparsely. But at the same time, Dutch consumers indicate that they find sustainability important and that the government should take measures. A frequently heard explanation is the social dilemma in which everyone is better off if all decide to consume more sustainable, whereas for every individual it is even better to not do this themselves. The question that rises is: do consumers truly want to become more sustainable? To answer this question, the social support for enhancing the sustainability of consumption and corresponding dilemmas have been examined by means of an economic behavioural experiment. The study confirms that a large group of consumers deem sustainability important, but do not always act on their beliefs. As people do not always match their behaviour with what they deem important, the currently limited market shares of more sustainable product variants are not reliable predictors of the social support for government policy. To encourage more sustainable consumption, it therefore seems useful if the Dutch government emphasizes the pleasure of individually contributing to sustainability, ensuring the consumer's awareness of other people also buying the more sustainable product variants. Consumers prefer soft persuasion through for example subsidies, even if this is more expensive for them than mandatory measures [Dutch] Consumenten kiezen maar mondjesmaat voor duurzame producten. Tegelijk geven zij aan verduurzaming belangrijk te vinden en ook dat de overheid maatregelen moet nemen. Een veel gehoorde verklaring is het sociaal dilemma waarin iedereen beter af is als allen duurzamer gaan consumeren, maar het voor elk individu nóg beter is om dat zelf niet te doen. De vraag is: Willen consumenten wel echt verduurzamen? Om deze vraag te kunnen beantwoorden, is het draagvlak voor de verduurzaming van consumptie en de bijbehorende dilemma's met behulp van een economisch gedragsexperiment nader

 5. De Ruimtescanner, geintegreerd ruimtelijk informatiesysteem voor de simulatie van toekomstig ruimtegebruik

  OpenAIRE

  Schotten CGJ; Velde RJ van de; Scholten HJ; Boersma WT; Hilferink M; Ransijn M; Zut R; LBG; VU; Geodan

  1997-01-01

  Scenario's voor toekomstig ruimtegebruik hanteren vaak verschillende uitgangspunten en basisgegevens en belichten meestal slechts een facet van het toekomstig ruimtegebruik. Op initiatief van het RIVM is daarom een projectgroep ingesteld om een ruimtelijk informatiesysteem te ontwikkelen - de Ruimtescanner - dat verschillende geografische rekenbestanden en rekenmodellen integreert. Uitgaande van het huidige ruimtegebruik, de verwachte ruimteclaims en aantrekkelijkheid (of attractiviteit)...

 6. Ontwikkeling van een protocol voor de transformatie van iris; introductie van resistentie tegen irismozaik viris (IMMV)

  NARCIS (Netherlands)

  Langeveld, S.A.; Klerk, de G.J.M.

  2004-01-01

  Twee iris cultivars, Blue Magic en Blue Sail, werden in weefselkweek gebracht en callus werd geïnduceerd. Dit callus werd genetisch gemodificeerd met virusresistentie via de particle gun procedure die eerder voor lelie was ontwikkeld. Van een van de cultivars, Blue Magic, werden getransformeerde pla

 7. Ontwikkeling van een rekenschema voor het handmatig berekenen van dosiscontouren bij ongevalslozingen door kerncentrales

  NARCIS (Netherlands)

  Stoop P; Venema L; LSO

  1998-01-01

  Dit rapport beschrijft de ontwikkeling en implementatie van een schema voor het berekenen van dosiscontouren bij ongevalslozingen door kerncentrales. Met de beschreven versie van het rekenschema kan de lengte en breedte van het gebied berekend worden waar binnen de effectieve dosis een bepaald i

 8. "Koi Sleepy Disease" voor het eerst in Nederland aangetoond in koikarpers

  NARCIS (Netherlands)

  Haenen, O.L.M.; Way, K.; Stone, D.; Engelsma, M.Y.

  2014-01-01

  Eind september 2013 is de koikarperziekte 'Koi Sleepy Disease'(KSD) voor het eerst aangetoond in Nederland door het Vis-, schaal- en schelpdierziektelaboratorium van Central Veterinary Institute, onderdeel van Wageningen UR. De klinische verdenking werd bevestigd door het zusterlab CEFAS in Engeland

 9. Risico voor resistente rassen, Phytophthora doorbreekt resisten tiegen (interview met Geert Kessel)

  NARCIS (Netherlands)

  Engwerda, J.; Kessel, G.J.T.

  2009-01-01

  In phytophthora-resistente aardappelrassen Bionica en Toluca kan alsnog phytoph-thora ontstaan. Wageningen UR waarschuwt telers hiervoor. Bij laboratoriumexperimenten zijn drie phytophthora-isolaten gevonden die het resistentiegen Blb2 hebben doorbroken. Het is voor het eerst dat de aardappelziekte

 10. Intensiveren ondanks Minas: veel melkveehouders kiezen voor een hoger melkquotum per hectare ondanks milieunormen

  NARCIS (Netherlands)

  Ondersteijn, C.J.M.; Beldman, A.C.G.; Giesen, G.W.J.

  2002-01-01

  72 bedrijven namen deel aan een workshop met spelsimulatie bij het project Praktijkcijfers 2 en konden hierbij bedrijfsplannen ontwikkelen voor 2003. De technische en financiële gegevens van de deelnemende bedrijven van 3 voorgaande jaren waren ook bekend uit project Praktijkcijfers 1. Uit de result

 11. Vergelijking van HPLC-methoden voor de bepaling van pentachloorfenol in houtmonsters

  OpenAIRE

  Goewie; C.E.; Berkhoff; Der, C J

  1986-01-01

  Een vergelijkend onderzoek is verricht naar de bruikbaarheid van verschillende detectiemethoden in combinatie met HPLC voor de analyse van pentachloorfenol in hout. In het onderzoek wordt RP-HPLC met UK en amperometrische detectie beschreven, evenals NP-HPLC met elektroneninvangdetectie. In verschillende houtmonsters kon m.b.v. de NP-HPLC met electroneninvangdetectie 1-50 ppm pentachloorfenol worden aangetoond.

 12. Vergelijking van HPLC-methoden voor de bepaling van pentachloorfenol in houtmonsters

  NARCIS (Netherlands)

  Goewie; C.E.; Berkhoff; C.J.

  1986-01-01

  Een vergelijkend onderzoek is verricht naar de bruikbaarheid van verschillende detectiemethoden in combinatie met HPLC voor de analyse van pentachloorfenol in hout. In het onderzoek wordt RP-HPLC met UK en amperometrische detectie beschreven, evenals NP-HPLC met elektroneninvangdetectie. In vers

 13. Een Nederlands polyglot: J.C.W. Le Jeune. Taalkunde 'voor ongeleerden'.

  NARCIS (Netherlands)

  Noordegraaf, J.

  1994-01-01

  In deze bijdrage wordt aandacht gevraagd voor een publicatie die in ons land buiten de canons van de officiële historisch-vergelijkende taalkunde terecht is gekomen. Het gaat om de Nederlandse bewerking van de Mithridates van Duitslands befaamde Duitse 'taalmeester' J.C. Adelung. Deze bewerking, die

 14. Kwaliteit verbeteren met de Kwaliteit Productie Index. Extra aandacht voor peen en aardappelen

  NARCIS (Netherlands)

  Kloen, H.; Visser, R.

  1999-01-01

  De KPI is ontwikkeld in het Innovatieproject Ecologische Akkerbouw en Groenteteelt in Flevoland en combineert twee effecten van productkwaliteit, namelijk de vermarktbare opbrengst en de gerealiseerde prijs. Voor een aantal gewassen op tien innovatiebedrijven is de KPI berekend en nagegaan welke maa

 15. Een onderzoekende houding bij leerlingen: Hoe krijg je dit voor elkaar?

  OpenAIRE

  Steenbeek, Henderien; Vondel, Sabine van; Menninga, Astrid

  2013-01-01

  Deze presentatie is bedoeld voor bovenbouw-leerkrachten van het primair onderwijs. In deze presentatie wordt ingegaan op het herkennen van talent van kinderen, en daar in de (wetenschap&techniek)-les zodanig mee omgaan dat het talent van kinderen optimaal wordt gestimuleerd

 16. Implementatie van evidence based practice: Praktische tips voor een complexe verandering

  NARCIS (Netherlands)

  Vermeulen, H.; Tiemens, B.G.

  2015-01-01

  Dit boek staat boordevol praktische tips en hulpmiddelen voor de verpleegkundige praktijk om evidence based te kunnen werken en denken. Van visie op verpleegkundig leiderschap tot internet en vakbladen. Van het voeren van dossierbesprekingen tot het opzetten van een Journal Club. Implementatie van e

 17. Ontwikkeling van een FAST-LC methode voor een aantal nitrofuranen in ei

  NARCIS (Netherlands)

  Beek, W.M.J.; Aerts, M.M.L.

  1986-01-01

  Doel van dit onderzoek was: Het bepalen en/of screenen van de belangrijkste nitrofuranen in ei met behulp van FAST-LC op een meetniveau van 10 ppb. Er is een FAST-LC methode voor nitrofurantoine, nitrofurazon, furazolidon en furaltadon in ei ontwikkeld. Evenals bij vlees en melk worden door toepassi

 18. Expertiseontwikkeling en professionalisering van de assessor : ontwikkeling van een rubriek voor assessorenkwaliteit criteriumgericht beoordelen

  NARCIS (Netherlands)

  Oudkerk Pool, Inge

  2013-01-01

  Toetsen is een vak apart en niet elke goede opleider is direct ook een goede beoordelaar. Toetsen en leren zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en voor het verkrijgen van beter onderwijs zullen onderwijs en toetsing steeds beter geïntegreerd en op elkaar afgestemd dienen te worden. Professionalis

 19. Local for local in Europees perspectief - Verkennende marktstudie voor de Nederlandse glastuinbouw

  NARCIS (Netherlands)

  Stokkers, R.

  2014-01-01

  Het doel van deze deelstudie is om inzicht te verschaffen in de kansen en bedreigingen van het concept ‘local for local’ op de belangrijkste Europese afzetmarkten en aanknopingspunten te bieden voor Nederlandse producentenorganisaties en handels-bedrijven in de tuinbouw bij het ontwikkelen van nieuw

 20. Systematische sleutel voor de Nederlandse soorten van het genus Rubus L.

  NARCIS (Netherlands)

  Beek, van de Bram

  2014-01-01

  Determinatiesleutel voor alle in deze aflevering van Gorteria door Van de Beek en de zijnen onderscheiden Nederlandse bramensoorten (Rubus L. subg. Rubus)1 en van de soorten uit de andere subgenera van het genus Rubus. De Romeinse cijfers verwijzen naar de deelsleutels van de infragenerische taxa in

 1. Groene Veredeling: Popeye gaat duurzaam! De ontwikkeling van een integrale veredelingsstrategie voor een duurzame spinazieteelt

  OpenAIRE

  Scholten, Olga E.; Lammerts van Bueren, E.T.

  2013-01-01

  De gangbare en de biologische spinazieteelt lopen tegen dezelfde problemen aan die een duurzame teelt in de weg staan. Met name aanpassing aan lage stikstofgehaltes in de bodem en ontwikkeling van duurzame resistentie tegen valse meeldauw of ‘wolf’ (Peronospora farinosa). Veredelingsresultaten van de afgelopen jaren en plannen voor de komende jaren worden besproken.

 2. Scenario’s voor effectief leren op de werkplek; Sector Educatie; Workshop 1: Probleemanalyse

  OpenAIRE

  McKenney, Susan; Mazereeuw, Marco; Wopereis, Iwan

  2012-01-01

  McKenney, S., Mazereeuw, M., & Wopereis, I. (2012, 6 November). Scenario’s voor effectief leren op de werkplek; Sector Educatie; Workshop 1: Probleemanalyse [Scenarios for effective workplace learning; Sector Education; Workshop 1: Problem analysis]. Workshop presented at the NHL Hogeschool, Leeuwarden, The Netherlands.

 3. Een eerste inschatting van het Urban Heat Island effect voor Rotterdam en omgeving – een modelstudie

  NARCIS (Netherlands)

  Steeneveld, G.J.; Hove, van L.W.A.

  2010-01-01

  Tot nu toe is weinig bekend over het warmte-eiland effect in Nederland. Het doel van deze studie is om door middel van een modelstudie een eerste inschatting te maken van het warmte-eiland effect van de stad Rotterdam en naastgelegen omgeving, voor twee episodes in een hittegolf (in 2003, en 2006).

 4. Gebruik van NEN-normen voor het meten van organische contaminanten; meten in bodem

  NARCIS (Netherlands)

  Harmsen, J.; Fintrop, P.C.M.

  2001-01-01

  Reactie op kritiek op de NEN-normen voor analysemethoden en metingen van organische contaminanten, met name PAK (polycyclische aromatische koolwaterstoffen) en minerale olie, in bodem en waterbodem (sediment). De NEN-normen zijn een compromis en de bruikbaarheid en beperkingen zijn inmiddels voldoen

 5. Ontwikkeling van een analysemethode voor fenol en cresolen in water middels SPE en on-column derivatisering

  OpenAIRE

  Velde EG van der; Broekman MH; Beek AIM van de; Groenemeijer GS; Zomer G; LOC

  2001-01-01

  De ontwikkeling van een analysemethode voor de bepaling van fenol, o-cresol, m-cresol en p-cresol in water, met name in eluaten tbv uitloogonderzoek was noodzakelijk vanwege het ontbreken van een genormaliseerd analysevoorschrift voor deze componenten in water. Het experimentele onderzoek is gestart met het testen van de analysemethodiek voor chloorfenolen in water volgens het CEN-document van de werkgever CEN/TC/230/WG1/TG 11. Op basis van de tegenvallende prestaties op het punt van de terug...

 6. Toolkit Existing Buildings. Guideline for sustainable improvement of houses for professional landlords. Porch houses before 1966. Gallery flats 1966-1988; Toolkit Bestaande Bouw. Handreiking duurzame woningverbetering voor professionele verhuurders. Portiekwoning voor 1966. Galerijwoning 1966-1988

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Otter, W. [BAM Woningbouw, Amsterdam (Netherlands); Beens, A. [GoedeStede, Almere (Netherlands); Pel, M. [De Alliantie, Huizen (Netherlands); Schneider, F. [Woonbron, Rotterdam (Netherlands); Van Staveren, K. [Vestia Groep, Rotterdam (Netherlands); Keijzer, K.; Gerardu, W. [SenterNovem, Utrecht (Netherlands); Smeele, E. [Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs, Rotterdam (Netherlands); De Haas, F. [De Haas en Partners, Voorburg (Netherlands); Persoon, J. [BouwhulpGroep, Eindhoven (Netherlands); Mak, J. [W/E Adviseurs, Utrecht (Netherlands); Clocquet, R. [DHV, Eindhoven (Netherlands)

  2008-07-01

  This tool kit contains practical and integral solutions for energy saving and the deployment of sustainable energy for more than 1 million antiquated (corporation) houses. The tool kit offers instruments for choosing the right concept for a specific location and with specific wishes concerning quality aspects. Moreover, it enables clear communication of these choices. In 2 separate publications, the concepts are discussed for terrace houses, houses with a porch and gallery flats in various periods. [mk]. [Dutch] Deze Toolkit bevat praktische, integrale oplossingen voor energiebesparing en inzet van duurzame energie voor meer dan 1 miljoen verouderde (corporatie)woningen. De Toolkit biedt instrumentarium om voor een specifieke locatie en met specifieke wensen wat betreft kwaliteitsaspecten het juiste concept te kunnen kiezen. Bovendien maakt het helder communiceren over die keuzen mogelijk. In 2 aparte publicaties worden de concepten besproken voor rijwoningen, portiekwoningen en galerijwoningen in diverse perioden.

 7. Bedrijfsrestaurant als springplank : acceptatie van nieuwe biologische producten door introductie in de catering

  NARCIS (Netherlands)

  Reinders, M.J.; Zimmermann, K.L.; Berg, van den I.

  2009-01-01

  Dit onderzoek verschaft inzicht in het overdrachtsmechanisme tussen de introductie van nieuwe producten in de catering (bedrijfsrestaurants) en de acceptatie van deze nieuwe producten door de consumenten. In Deel I van het rapport wordt een conceptueel model gepresenteerd dat als handvat dient voor

 8. Validation of the CAR II model for Flanders, Belgium; Validatie van het model CAR II voor Vlaanderen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Marien, S.; Celis, D.; Roekens, E.

  2013-04-15

  In Flanders, Belgium, the CAR model (Calculation of Air pollution from Road traffic) for air quality along urban roads was recently extensively validated for NO2. More clarity has been gained about the quality and accuracy of this model [Dutch] In Vlaanderen is het CAR-model (Calculation of Air pollution from Road traffic) voor de luchtkwaliteit langs binnenstedelijke wegen onlangs uitvoerig gevalideerd voor NO2. Er is nu meer duidelijkheid over de kwaliteit en nauwkeurigheid van dit model.

 9. Stressgevoeligheid als onderliggend mechanisme voor angstproblemen? Bevindingen uit de TRAILS-studie.

  NARCIS (Netherlands)

  Greaves-Lord, K.; Verhulst, F.C.; Oldehinkel, A.J.; Ormel, J.; Huizink, A.C.

  2009-01-01

  This short report provides an overview of the results of a recent Dutch study on the relation between anxiety and the reactivity of two important stress response systems: the autonomic nervous system and the hypothalamic-pituitary-adrenal axis. Future research will have to investigate the reactivity

 10. Stressgevoeligheid als onderliggend mechanisme voor angstproblemen? Bevindingen uit de TRAILS-studie

  NARCIS (Netherlands)

  Greaves-Lord, K.; Verhulst, F.C.; Oldehinkel, A.J.; Ormel, J.; Huizink, A.C.

  2009-01-01

  This short report provides an overview of the results of a recent Dutch study on the relation between anxiety and the reactivity of two important stress response systems: the autonomic nervous system and the hypothalamic-pituitary-adrenal axis. Future research will have to investigate the reactivity

 11. Religie als ontstaansbron voor opvoedkundig handelen - over de religieuze achtergrond van Pestalozzi's denken

  OpenAIRE

  Thoomes, Daan

  2000-01-01

  Aan het sociaal-pedagogisch en onderwijskundig handelen van Pestalozzi lagen verschillende motieven ten grondslag. In zijn streven naar mondigheid, zelfstandigheid en zelfredzaamheid van zijn pupillen, was hij beïnvloed door het denken van de Verlichting en het klimaat van de Franse Revolutie (hij was altijd 'parteiisch fürs Volk'). Maar behalve sociaal-politieke motieven spelen godsdienstige opvattingen eveneens een rol in zijn pedagogiek.

 12. Governance voor architecten : De overheid als bouwkundig opdrachtgever in drie historische fasen

  NARCIS (Netherlands)

  W.J. Oosten

  2002-01-01

  textabstractGovernance for Architects is the text of a guest lecture given January 18th 2002 at the Fontys Academy of Architecture and Urbanism in Tilburg. The lecture was programmed in a wider discussion on network society and spatial design. Referring to government building

 13. ICT inbedden in de politieorganisatie: Spelsimulatie als ontwikkelomgeving voor nieuwe kennisdelingsprocessen

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Joeri van Laere

  2005-03-01

  Full Text Available This article presents an interactive approach for development and adoption of ICT in organizations. In an action research study in the Amsterdam Police Force is shown how gaming-simulation can be used to explore how future work processes, future ICT and future organizational context interfere and how they can be adapted to one and another. The case shows that 9 occurrences of a simulation-game result in numerous recommendations for adaptations to the original design of technology, work methods and organizational context. Such an approach may produce a more structural embedding of ICT in the police organization and may simultaneously lead to a critical reflection on current work methods.

 14. Leren over biotechnologie. Besluit biotechnologie bij dieren als arrangement voor maatschappelijk leren.

  OpenAIRE

  Meijer, A.J.; F. Brom; Pikker, G.K.; M. van der Spek

  2007-01-01

  Toepassing van biotechnologie bij dieren roept morele dilemma’s op en vraagt om maatschappelijke afspraken. Welke toepassing is onder welke omstandigheden geoorloofd? De technologische en ethische complexiteit van biotechnologie bemoeilijkt echter het maken van dergelijke afspraken. De minister van Landbouw heeft met het Besluit biotechnologie bij dieren een arrangement gecreëerd om maatschappelijk leren over biotechnologie mogelijk te maken. Heeft dit gewerkt? Een evaluatieve studie toont aa...

 15. Theaterbeleving in het belevenistheater : de architectuur van het theatergebouw als context voor de theaterervaring

  NARCIS (Netherlands)

  Wilders, Marline Lisette

  2012-01-01

  This dissertation investigates the theatre experience in experience theatres. “Experience” plays an increasingly important role in the theatre world, as well as in architecture, but also beyond in other domains of daily life, a development corresponding to the emergence of an experience economy and

 16. Biobest products : openbaar eindrapport : Technische Ontwikkeling voor de Productie van Acetaatzouten als Alternatief Strooimiddel : TOPAAS

  NARCIS (Netherlands)

  Claassen, P.A.M.

  2013-01-01

  De technisch-economische evaluatie van een conceptueel calcium-magnesium-acetaat (CMA) productie proces op basis van biomassa leidt tot een minimale verkoopprijs van CMA die competitief is met de marktprijs van CMA dat uit fossiele grondstoffen is geproduceerd. Dit gunstige resultaat wordt veroorzaa

 17. Jeugdwerk als sociaalpedagogische interventie: Pleidooi voor een verruim(en)de jeugdwerkdefinitie

  OpenAIRE

  Filip Coussee

  2008-01-01

  In the debate on youthwork two questions are alternately emphasized: ‘what is youthwork?’ and ‘how do we get young people into youth work?’ At the moment the second question receives most attention. That question looks less threatening than the first for the added value of youth work is not questioned. It remains to be seen whether this is a good thing for youth work and for youth. In the first part of this article we argue that this is not the case. Certainly not for the most vulnerable youn...

 18. Degeneratie en dressuur. Natuurgeneeswijze, vegetarisme en naturisme als ontwerpen voor een moderne samenleving, 1890-1950

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  E. Peeters

  2004-01-01

  Full Text Available Degeneration and dressage. Natural cures, vegetarianism and naturalism as building blocks for a modern society, 1890-1950Aloïs van Son, a natural therapist from Antwerp, presided over a successful medical practice in the 1920s en 1930s and strongly believed that his search for a drug-free ‘natural’ therapy was rooted in a much broader struggle against a ‘degenerate’ society that had lost touch with nature. It was only by changing oneself (Selbstreform, Van Son preached, that the modern individual could heal society. In this article, a crucial autobiographical confession by this headstrong and charismatic therapist will help to deepen our understanding of the ‘life reform’ movement (Lebensreform as it developed between 1890 and 1950 not only in societies of natural therapists, vegetarians and naturists in Germany, but also among their Belgian counterparts. My aim is not, as has been done before, to provide an accurate qualification of the ‘modern’ or ‘antimodern’ character of the exterior ideology of this movement. On the contrary; I will try to lay bare the interior dynamics of ‘life reform’ practices. I will argue that opponents like Van Son found in the ascetic experience that these practices not only provided a refuge from but also gave access to modern reality.

 19. Solide en Gedegen Onderwijs. Wiskunde- en natuurkunde onderwijsdiscussies in de jaren 1920 als monitor voor disciplinevorming

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marco Tompitak

  2015-10-01

  Full Text Available Solid, high quality education. Debates on mathematics and physics education in the 1920s as monitor of discipline formationDutch secondary education in mathematics and physics during the first decades of the twentieth century offers a showcase in the growing apart of both the respective academic and teaching disciplines in these two subjects. Although there was one faculty of science at the universities, and all secondary school teachers were trained there both in mathematics and physics, there was a distinct feeling among teachers and academics that the two fields had grown apart.We illustrate this by investigating discussions among mathematics and physics teachers on both content and didactics of the curriculum. Mathematics had a clearly defined curriculum since 1863, mainly consisting of algebra and axiomatic Euclidean geometry. Supported by the fact that mathematics was regarded as the blissful road to certain knowledge and wisdom, this curriculum was fitted for up to eight hours per week. The physics curriculum had grown more organically; at the start of the new school system in the 1860s, secondary education in physics played a marginal role and was therefore endowed with only a few weekly lessons. By the 1920s, however, academic physics was highly regarded, and secondary education had grown both in enrolment and in its goals. Secondary education aimed no longer mainly to the preparation of the middle classes for their social function: it had also become a way of preparing for an academic or technical study.It turns out that mathematicians had much to lose in these developments and, in recognizing this fact, they stuck the more to old paradigms. In contrast, physics teachers and their academic colleagues were much more inclined to see opportunities in the changing educational environment. This is noticeable by diverging ideas about what ‘high quality’ education should be. Although mathematics had an old and highly regarded tradition in Dutch secondary education, early twentieth century discussions show that physics was gaining ground: both in a growing popularity of more intuitive ways of teaching physics – contrasting the formal Euclidean approach – and in a growing core physics curriculum.

 20. De risico's voor consumenten en werknemers als gevolg van gassing van importcontainers met bestrijdingsmiddelen

  OpenAIRE

  Bloemen HJT; Raaij MTM van; Knol T; Schols E; IMD; LVM; SIR

  2006-01-01

  Many of the goods destined for the Dutch market are transported in containers over the sea. A substantial number of these containers are treated with pesticides such as methyl bromide to protect cargos against pests and to prevent transportation of exotic insects. The Inspectorate of the Dutch Ministry of Public Housing, Spatial Planning and the Environment has led an investigation to quantify the risks to public health from possible exposure to these pesticides. Here, goods were shown to abs...

 1. De risico's voor consumenten en werknemers als gevolg van gassing van importcontainers met bestrijdingsmiddelen

  NARCIS (Netherlands)

  Knol T; Schols E; Bloemen HJT; Raaij MTM van; Knol T; Schols E; IMD; LVM; SIR

  2006-01-01

  Many of the goods destined for the Dutch market are transported in containers over the sea. A substantial number of these containers are treated with pesticides such as methyl bromide to protect cargos against pests and to prevent transportation of exotic insects. The Inspectorate of the Dutch Minis

 2. Drempel tussen ruggen werkt goed tegen erosie : PPO pleit voor erkenning drempels als erosie-maatregel

  OpenAIRE

  Meuffels, G.J.H.M.

  2012-01-01

  Drempels tussen aardappelruggen zijn effectief tegen erosie. Dat blijkt uit onderzoek van PPO op praktijkbedrijven in Zuid-Limburg. Wanneer deze maatregel wordt erkend, zouden akkerbouwers op erosiegevoelige gronden de mogelijkheid om te ploegen toch kunnen behouden.

 3. Degeneratie en dressuur. Natuurgeneeswijze, vegetarisme en naturisme als ontwerpen voor een moderne samenleving, 1890-1950

  OpenAIRE

  Peeters, E.

  2004-01-01

  Degeneration and dressage. Natural cures, vegetarianism and naturalism as building blocks for a modern society, 1890-1950

  Aloïs van Son, a natural therapist from Antwerp, presided over a successful medical practice in the 1920s en 1930s and strongly believed that his search for a drug-free ‘natural’ therapy was rooted in a much broader struggle against a ‘degenerate’ society that had lost touch with nature. It was on...

 4. Vertrouwen in big data-toepassingen: accountability en eigenaarschap als waarborgen voor privacy

  NARCIS (Netherlands)

  Roosendaal, A.P.C.; Broek, van den T.A.; Veenstra, van A.F.E.

  2014-01-01

  Dit artikel belicht hoe privacy, eigenaarschap en accountability kunnen worden ingevuld in de context van big data. Allereerst wordt besproken welke karakteristieken van big datatoepassingen de huidige wettelijke privacykaders op de proef stellen. Daarbij wordt uitgegaan van de drie hoofdonderdelen

 5. Effective policy for sustainable behavior. A thematic comparison [in the Netherlands]; Effectief beleid voor duurzaam gedrag. Een thematische vergelijking [in Nederland

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Brunsting, S.; Uyterlinde, M.; Tigchelaar, C.; Pol, M. [ECN Beleidsstudies, Petten (Netherlands); Breukers, S.; Mourik, R.; Backhaus, J.; Mathijsen, T. [DuneWorks, Eindhoven (Netherlands)

  2013-07-15

  behaviour; (e) allow for sufficient time to let behavioural change diffuse through society and support this process with consistent programmes and policies. In the wider context, programs and interventions would benefit from a more integrated policy approach to sustainable behaviours across domains. Furthermore, particularly at times when the government is withdrawing and investments in sustainable behavioural programmes are decreasing, it is vital to allow local governments, intermediary parties, stakeholders and end users as much freedom as possible to link and cooperate as they see fit. Finally, to foster the growth of such local initiatives, there is a need for platforms to facilitate the exchange of knowledge and expertise and to connect initiatives at different levels [Dutch] Als achtergrondstudie voor het advies Duurzame gedragspatronen zijn twee onderzoeken uitgevoerd naar effectief beleid voor duurzaam gedrag (1) in Nederland en (2) internationaal. De twee rapporten beschrijven een aantal beleidscases die vanuit gedragskundig perspectief geanalyseerd zijn. De bestudeerde thema's en de te analyseren beleidscases: Huishoudelijk energiegebruik: Blok voor blok/ Meer met Minder en energielabels voor woningen en huishoudelijke apparaten; Voedselconsumptie: smaaklessen en stadslandbouw; Persoonlijke mobiliteit: het nieuwe rijden en mobiliteitsmanagement (spitsmijden Noord-Brabant); Huishoudelijk afval: Plastic Heros en Diftar (gedifferentieerde afvaltarieven). Dit rapport is de thematische vergelijking voor Nederland.

 6. Energy-neutral areas very common in 2050. Innovative concepts and designs for area development; Energieneutrale gebieden in 2050 heel gewoon. Innovatieve concepten en projecten voor gebiedsontwikkeling

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Jablonska, B.; Visser, H.; Ruijg, G.J. [ECN Efficiency en Infrastructure, Petten (Netherlands); Epema, T. [TNO Bouw en Ondergrond, Apeldoorn (Netherlands); Willems, E. [Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs, Rotterdam (Netherlands)

  2010-09-15

  Realizing an energy neutral built environment at the area level offers a new challenge. Smart combinations of existing and still to be developed techniques, together with area specific measures, are a precondition for energy neutral districts and especially cities in 2050. The Dutch cities of Almere, Apeldoorn, Nijmegen and Tilburg are taking the lead. An area is considered energy neutral is that area does not require any net import of energy from outside the area boundaries annually. [Dutch] Het realiseren van energieneutrale gebouwde omgeving op een gebiedsschaal is een nieuwe uitdaging. Slimme combinaties van bestaande en nog te ontwikkelen technieken, samen met gebiedsgebonden maatregelen zijn een voorwaarde voor energieneutrale wijken en vooral steden anno 2050. Almere, Apeldoorn, Nijmegen en Tilburg nemen het voortouw. Een gebied is energieneutraal als op jaarbasis geen netto import van energie van buiten de gebiedsgrens nodig is.

 7. Is fiscal greening good for the Dutch economy?; Is fiscale vergroening goed voor de economie?

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Blom, M.J.; Nelissen, D.; Smit, M.E.

  2013-10-15

  . Deze studie laat zien dat er geen dwingende redenen zijn om hogere milieubelastingen te heffen dan de externe kosten. Wel kunnen er tweede-orde argumenten bestaan die hogere milieubelastingen rechtvaardigen. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn als arbeidsmarkten niet goed werken (starre lonen) en/of loonkosten hoog liggen. Of deze situatie voor Nederland opgaat, kan op basis van deze verkenning niet worden aangegeven. Of er een wel of niet ambitieus milieubeleid gevoerd moet worden staat los van de vraag of er een dubbel dividend is. De literatuur over dubbel dividend kan wel er aan bijdragen dat zo'n milieubeleid op een zo efficient mogelijke manier wordt vormgegeven.

 8. Recommendations for speed management strategies and policies

  NARCIS (Netherlands)

  Kallberg, V.P.; Allsop, R.; Ward, H.; Horst, A.R.A. van der; Varhelyi, A.

  1998-01-01

  Aanbevelingen worden gedaan voor harmonisatie van snelheden op 4 typen wegen in Europa en voor middelen om verkeersveilige snelheden te bewerkstelligen (waaronder intelligente snelheidsadaptatie in de auto).

 9. Refraining from intrusive thoughts is strategy dependent: a comment on Sugiura, et al. And a preliminary informal test of detached mindfulness, acceptance, and other strategies.

  Science.gov (United States)

  Wells, Adrian; Roussis, Panagiotis

  2014-10-01

  The control of cognition is fundamental to psychological well being. One dimension recently explored by Sugiura, Sugiura and Tanno (2013) is the perceived ability to refrain from catastrophic thinking-a construct that could be a marker of several factors. The current paper recommends deeper consideration in terms of metacognitive theory and exemplifies this by testing the effect of a strategy that focuses on abstaining from processes (detached mindfulness) vs. transforming content (acceptance, brief exposure). Fifty-six participants (M age = 21.5 yr., range = 18-42) were randomly assigned to detached mindfulness, acceptance, exposure, or a control group before watching a stressful film that induced intrusive images. Afterwards, they engaged in their respective strategies for 5 min. and the frequency of intrusive images was rated. Detached mindfulness was the only manipulation that was associated with a statistically significant lower frequency of intrusions than the control condition. It is argued that assessment of perceived skills to refrain from thinking should be conceptualized within a metacognitive framework that distinguish process- and content-oriented strategies and address the question: When is a strategy a true refrain? PMID:25243365

 10. Pilot Horticulture. High temperature storage for the horticultural sector; Pilot Glastuinbouw. Hogetemperatuuropslag voor de Glastuinbouw

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Hellebrand, K. [IF-Technology, Arnhem (Netherlands); Post, R.J. [DLV glas en energie, Naaldwijk (Netherlands)

  2012-06-15

  The options for aquifers in the greenhouse sector are listed. In Phase 1, the state of affairs regarding the use of aquifers is outlined. In phase 2, high temperature storage (HTS) is discussed for the greenhouse sector (COP, feasibility, operating costs, comparison of 9 HTS options. In Phase 3, the national potential for HTS Horticulture is analyzed [Dutch] De kansen voor aquifers in de glastuinbouwsector zijn in kaart gebracht. In Fase 1 wordt de stand van zaken weergegeven m.b.t. de toepassing van aquifers. In fase 2 wordt de hoge temperatuuropslag (HTO) in de glastuinbouw besproken (COP, haalbaarheid, exploitatiekosten, vergelijking van 9 HTO-opties. In Fase 3 wordt het landelijk potentieel voor HTO Glastuinbouw geanalyseerd.

 11. De Mediation-richtlijn: de laatste aanwinst voor de geschillenbeslechting in Europa

  OpenAIRE

  Kramer, Xandra

  2008-01-01

  textabstractNa een moeizame totstandkoming is Richtlijn 2008/52/EG betreffende bepaalde aspecten van bemiddeling in burgerlijke en handelszaken vastgesteld. De richtlijn heeft tot doel de toegang tot de alternatieve geschillenbeslechting te vergemakkelijken en de minnelijke schikking van geschillen te bevorderen, door het gebruik hiervan aan te moedigen en te zorgen voor een evenwichtige samenhang tussen mediation en behandeling in rechte. Deze regeling past binnen het streven naar een betere...

 12. Reliability of the electric power network in The World; Betrouwbaarheid essentieel voor elektriciteitsnet The World

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Roggen, M. (ed.)

  2007-04-15

  Offshore the coast of Dubai a group of artificial island will be built with houses for which the energy supply comes from the main land. KEMA developed a ring-shaped redundant electricity network which will have 300 underwater cable junctions. [Dutch] Voor de kust van Dubai verrijst een kunstmatige eilandengroep met woningen waarvoor de energievoorziening van het vasteland moet komen. Speciaal daarvoor ontwierp KEMA een ring- en lusvormig redundant elektriciteitsnet dat zich onder water vertakt in 300 kabelaansluitingen.

 13. Samen op zoek naar oplossingen voor probleemplagen in de biologische teelt van houtig kleinfruit

  OpenAIRE

  Beliën, Tim

  2013-01-01

  Biologisch geteeld kleinfruit is enorm geliefd bij het grote publiek. Biotelers van houtig kleinfruit kampen echter met een aantal probleemplagen en -ziekten die ze zonder de krachtige chemische gewasbeschermingsmiddelen het hoofd moeten bieden. Daarom werd in 2013 in het kader van een CCBT-project in gezamenlijk overleg gezocht naar alternatieve oplossingen voor de bestrijding van deze plagen en ziekten. In de loop van dit project werden diverse overlegmomenten georganiseerd tussen telers, v...

 14. Opvattingen over geneeskundige statistiek in het Nederlandsch Tijdschrift voor Geneeskunde rond de eeuwwisseling

  OpenAIRE

  A. de Knecht-van Eekelen

  1992-01-01

  Ideas on medical statistics in the Dutch Medical Journal round the turn of the century


  At the end of the nineteenth century the use of figures in medical articles was popular in the leading Dutch Medical Journal (Nederlandsch Tijdschrift voor Geneeskunde). Surgeons and other medical doctors published statistical compilations of th...

 15. Teeltonderzoek aan koolzaad voor biobrandstof 2003-2006 : verslag veldproeven Ebelsheerd en Vredepeel

  OpenAIRE

  Geel, van, P.P.; Borm, G.E.L.; Beers, Van, Eduard J.; Floot, H.; Meuffels, G.J.H.M.; Mheen, van der, H.J.C.J.; Verstegen, H.A.G.

  2007-01-01

  In diverse delen van Nederland zijn initiatieven ontwikkeld om een productiekolom op te zetten voor de winning van biobrandstof uit koolzaad. In opdracht van het Hoofdproductschap Akkerbouw heeft PPO van 2003 t/m 2006 teeltonderzoek uitgevoerd in koolzaad. Het onderzoek richtte zich op de mogelijkheden om de rendabiliteit van de teelt te verhogen en op het verkennen van de koolzaadteelt op zandgrond. Naast de traditionele teelt van winterkoolzaad kregen de teelt en opbrengstpotentie van zomer...

 16. Bepaling van economische effecten van droogte voor de landbouwland; Baten van maatregelen om effecten te verminderen

  OpenAIRE

  Reinhard, A.J.; Polman, N.B.P.; Helming, J.F.M.; Michels, R.

  2015-01-01

  Om de kosten en de baten te bepalen van maatregelen, die de gevolgen van droogte door klimaatverandering verminderen, zijn in opdracht van het deelprogramma Zoetwater (DPZW) van het deltaprogramma maatschappelijke kosten-batenanalyses (MKBA) uitgevoerd (onder andere Stratelligence, 2014). Op basis van deze analyses is uit de kansrijke maatregelen een voorkeursstrategie geselecteerd. De landbouw is een grote gebruiker van water, vandaar dat de kosten en baten van maatregelen voor deze sector e...

 17. Beschrijving van een verdampings-condensatie aerosol generator voor de produktie van submicron aerosol

  OpenAIRE

  Feijt; Meulen, van der, A.; De, A.

  1985-01-01

  Dit rapport is een handleiding voor een bedrijfszeker, routinematig gebruik van een zgn. Evaporation-Condensation aerosol Conditioner. Met deze aerosol generatie apparatuur kunnen op stabiele, reproduceerbare manier zeer hoge concentraties (tot 1 miljoen deeltjes per cc) monodispers submicron aerosol geproduceerd worden. De aerosol afmetingen kunnen gevarieerd worden tussen 0.3 en 1.2 mu-m in diameter de geometrische standaardafwijking bedraagt circa 1.25-1.4.

 18. Strategies, Uncertainty and Performance of Small Business Startups

  OpenAIRE

  Gelderen, Marco; Frese, Michael; Thurik, Roy

  2000-01-01

  Beschrijving van een model dat gebruikt wordt voor de vraag welke strategische technieken worden toegepast in relatie tot onzekerheid en de mate van succes van de ondernemer. Het nieuw ontwikkelde model onderscheidt verschillende strategische technieken zoals reactive, critical point, complete planning, opportunistic en habit. Slecht presterende ondernemers blijken de reactieve strategie te volgen. Goed presterende ondernemers beginnen vaak met een 'critical point'-strategie, terwijl in een l...

 19. Cybersecurity: Europese Unie initiatieven voor een intrinsiek grensoverschrijdend fenomeen

  NARCIS (Netherlands)

  Lodder, A.R.; Toet, J.

  2013-01-01

  Het ontstaan van de Europese Unie valt samen met de opkomst van het internet. Net als de Europese Unie heeft het internet de afgelopen twintig jaar veel goeds gebracht, maar zijn er ook mindere kanten. Cybersecurity richt zich op de dreigingen die de veiligheid op internet aantasten. De Europese Uni

 20. Creatieve mogelijkheden van ICT voor KMO's: wereldwijd bestudeerd

  OpenAIRE

  Devos, Jan

  2009-01-01

  Crowdsourcing en trust zijn twee belangrijke thema’s als het gaat om informatietechnologie bij KMO’s. Dat bleek tijdens een driedaagse conferentie eind juni in Guimarães. Howes tdocent en –onderzoeker Jan Devos was er één van de sprekers.

 1. Hybride laser/chip-koppeling voor coherente ontvanger

  NARCIS (Netherlands)

  Joppe, J.L.

  1989-01-01

  Door ontwikkelingen als de digitale (high definition) televisie zal de behoefte aan breedbandig datatransport sterk toenemen. Optische communicatie is bij uitstek geschikt om deze functie te vervullen. Het Fysisch en Elektrontsch Laboratorium TNO (FEL-TNO) draagt door onderzoek naar de koppeling van

 2. Effect zout Volkerak-Zoommeer op de zoetwatervoorziening van de landbouw : berekening droogte- en zoutschade met €ureye 2.1 voor Tholen, St. Philipsland, Oostflakke, Reigersbergsche en PAN-polders

  OpenAIRE

  Schipper, P.N.M.; Janssen, G.M.C.M.; Polman, N.B.P.; Linderhof, V.G.M.; Bakel, van, N.A.; Massop, H.T.L.; Kselik, R.A.L.; Stuyt, L.C.P.M.

  2014-01-01

  Het Rijk overweegt om het Volkerak-Zoommeer weer zout te maken, omwille van ecologische redenen en problemen die er zijn geweest met de waterkwaliteit. Voorwaarde voor een zout Volkerak-Zoommeeer is dat een alternatieve zoetwatervoorziening wordt aangelegd voor de gebieden die nu voor de zoetwatervoorziening afhankelijk zijn van het Volkerak-Zoommeer. Bij de afweging van een zout Volkerak-Zoommeer is één van de vragen wat de baten zijn van de alternatieve zoetwatervoorziening voor de landbouw.

 3. Towards a broader weighing and regulating framework for investments in interconnectors. The societal cost benefit analysis; Naar een breder afwegings- en reguleringskader voor investeringen in interconnectoren. De Maatschappelijke Kosten-Baten Analyse (MKBA)

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Sijm, J.P.M.; Welle, A.J. van der [ECN Policy Studies, Petten (Netherlands); Tieben, B.; Hof, B.; Kocsis, V. [SEO Economisch Onderzoek, Amsterdam (Netherlands)

  2013-04-15

  Interconnectors that link national grids are important for further integration of the European electricity grid. Against this background, the main question of this study is as follows: What does a broadened assessment and regulatory framework for investments in interconnectors look like which secures optimal contribution of these investments to the social welfare of the involved countries? To answer this question, the broadened assessment framework is developed first, i.e. the Social Cost-Benefit Analysis (SCBA). Next, the implications for the regulatory framework are analysed with regard to the following three aspects: (1) cost allocation, (2) network planning, and (3) efficiency versus investment incentives. Finally, a case study is conducted of a 'fictitious but realistic' investment project in interconnection to illustrate how certain social effects from the developed SCBA framework can be practically and concretely established [Dutch] Interconnectoren voor de verbinding tussen nationale netwerken zijn belangrijk voor de verdere integratie van het Europese elektriciteitsnetwerk. In het huidige afwegingskader worden investeringsbeslissingen ten aanzien van interconnectoren in Nederland genomen door de nationale netwerkbeheerder, TenneT, na goedkeuring door het Ministerie van Economische Zaken (EZ), gebaseerd op een advies van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa). Binnen dit kader baseert TenneT zijn investeringsbeslissingen in het bijzonder op de kosten en handelseffecten van de interconnector. Een belangrijke beperking van dit kader is dat er relatief weinig aandacht wordt besteed aan andere overwegingen en (externe) effecten, zowel positief als negatief, zoals de effecten op meer marktintegratie en concurrentie, de voorzienings- en leveringszekerheid van elektriciteit, de inpassing van duurzame elektriciteit in het net, milieueffecten, de effecten op netwerkcongestie en op investeringen in nieuwe productiecapaciteit. De vraag is nu hoe zowel

 4. Publiek-private samenwerking: een reparatiestrategie voor falende ordeningsvormen

  NARCIS (Netherlands)

  Sanders, M.P.T.

  2014-01-01

  Government employs Public-Private Partnerships as a remedial strategy directed at compensating for failures that typically occur in pure market arrangements, networks or pure hierarchical government settings. It is then possible to engage in Public-Private Partnerships corresponding with the three b

 5. Cybersecurity: Europese Unie initiatieven voor een intrinsiek grensoverschrijdend fenomeen

  OpenAIRE

  Lodder, A.R.; Toet, J.

  2013-01-01

  Het ontstaan van de Europese Unie valt samen met de opkomst van het internet. Net als de Europese Unie heeft het internet de afgelopen twintig jaar veel goeds gebracht, maar zijn er ook mindere kanten. Cybersecurity richt zich op de dreigingen die de veiligheid op internet aantasten. De Europese Unie erkent het belang van het goed functioneren van het internet en heeft recent enkele initiatieven ondernomen om de veiligheid op internet te versterken. In deze bijdrage wordt de achtergrond van c...

 6. Informatietechnologie voor Optimaal Marketing Management: visies uit universiteit en bedrijf

  OpenAIRE

  Wierenga, Berend; Cobben, M.M.

  1991-01-01

  textabstractSlagvaardig marketing management is alleen mogelijk als bedrijven op het juiste moment over de juiste informatie beschikken m.b.t. klanten, concurrenten, distributiekanalen, marktposities van eigen en rivaliserende mer ken, trends in markten, enz. Dit is te meer het geval in een tijd van snel toenemende internationale concurrentie (global marketing en het wegvallen van de Europese grenzen) en steeds snellere produkrvernieuwing (en veroudering).

 7. Partners van CVA-patiënten; een onderzoek naar de gevolgen van cerebrovasculair accident voor de partner van de patiënt.

  NARCIS (Netherlands)

  Schure, Lidwina Maria

  1995-01-01

  Dit boek geeft de resultaten weer van een onderzoek naar de gevolgen van een cerebrovasculair accident voor de partner van de patiënt. Samenvatting van deel I: Inleiding. Het doel van deze studie was om de gevolgen van een beroerte of hersenbloeding (cerebrovasculair accident of cva) voor de partner

 8. Teelt en saldo van deder : Camelina sativa (deder) als alternatieve teelt

  OpenAIRE

  Voort, van der, A.J.; Hartog, L.

  2010-01-01

  Deder is een ‘nieuw’ gewas voor de Nederlandse landbouw. Deder (Camelina Sativa (L.)) is een gewas dat vroeger al in Europa werd gebruikt. Momenteel wordt deder niet meer verbouwd. De hernieuwde interesse komt vooral voort uit de zoektocht naar perspectiefvolle oliehoudende energiegewassen. In verband met de sterke interesse als energiegewas is de energie- en broeikasgasbalans van deder bepaald. Hieruit blijkt dat deder, afhankelijk van zomer- of wintervariant, licht lager of licht beter scoo...

 9. Betaalde arbeid als verdringer van vrijwilligerswerk? Overbelasting als mogelijke verklaring

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Angela Kok-Van Meer

  2014-06-01

  Full Text Available Do paid work activities displace volunteering? A potential explanation from role overload theoryRecent changes in Dutch society might lead to a shortage of volunteers. On the one hand, the demand for volunteers is increasing: in the social welfare domain because of governmental austerity policies and in other domains such as sports because of the higher supervision intensity of activities. On the other hand, the supply of volunteers is likely to decrease as more and more women and older workers are active in the labor market, which reduces the time that is available for volunteering. Role overload theory would suggest that the increasing labor participation rate of certain categories of workers goes along with a decline of participation in voluntary work. The secondary data analysis shows that various role loads (work, care for children living at home are associated with differences in participation in voluntary work. However, while a higher number of contractual work hours and hours spent on work-related training are negatively associated with volunteer work, care for children living at home is positively associated with volunteering. These results provide only limited support for role overload theory.Betaalde arbeid als verdringer van vrijwilligerswerk? Overbelasting als mogelijke verklaringDe afgelopen jaren hebben zich enkele maatschappelijke veranderingen voorgedaan, die wellicht tot schaarste op de Nederlandse vrijwilligersmarkt zouden kunnen leiden. Enerzijds neemt de vraag naar vrijwilligers toe doordat subsidieregelingen versoberen (bijvoorbeeld in zorg en welzijn en de begeleidingsintensiteit in bepaalde organisaties stijgt (bijvoorbeeld in sport. Anderzijds neemt het aanbod van vrijwilligers af doordat vrouwen en ouderen meer en langer op de arbeidsmarkt actief zijn, waardoor minder tijd beschikbaar is voor vrijwilligerswerk. In dit artikel wordt aan de hand van de role overload theorie nagegaan of het al dan niet deelnemen aan

 10. Fabricating Hexagonal Al-Doped LiCoO2 Nanomeshes Based on Crystal-Mismatch Strategy for Ultrafast Lithium Storage.

  Science.gov (United States)

  Xu, Hai-Tao; Zhang, Huijuan; Liu, Li; Feng, Yangyang; Wang, Yu

  2015-09-23

  In the designed synthesis, low crystal-mismatch strategy has been applied in the synthesis of ion-doped LiCoO2 materials, and a good success of single crystal property has been achieved between the precursor and the final sample for the first time. The hexagonal LiCo0.8Al0.26O2 (LCAO) nanomesh possesses several advantages in morphology and crystal structure, including mesoporous structure, single crystal, atomic even distribution, high exposing surface area as (100) or their equivalent planes, and shortened Li ions diffusion distance. All the merits are beneficial to the application in Li-ion batteries (LIBs) cathode, for example, accelerating Li ions diffusion rate, improving the Li ions shuttle between the LCAO nanomesh and electrolyte, and reducing the Li ions capacitive behavior during Li intercalation. Hence, our research adopts Al-contained precursor with morphology of hexagonal nanoplates to fabricate designed Al-doped LiCoO2 nanomeshes and greatly improves the cathode performance in LIBs. PMID:26333181

 11. Innovative Energy Concepts and Pilots for the Zero-energy Built Environment in 2050; Innovatieve energieconcepten en pilots voor de energieneutrale gebiedsontwikkeling in 2050

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Jablonska, B.; Ruijg, G.J.; Visser, H.; Opstelten, I.J. [Energy research Centre of the Netherlands ECN, Petten (Netherlands); Epema, T. [TNO Bouw en Ondergrond, Delft (Netherlands); Willems, E.M.M.; Nuchelmans-Van Wanum, M. [Cauberg-Huygen Consulting Engineers, Amsterdam (Netherlands); Opstelten, I.J. [Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting SEV, Rotterdam (Netherlands)

  2011-02-15

  involved four cities have been drawn up and elaborated as pilots, in close cooperation with the representatives of the involved municipalities. The research up to now has shown that it is possible to realise energy neutrality in 2050 by implementing innovative technical concepts on district level. In this approach, different districts have different sustainable energy potentials that have their peak supply at different times. The smart approach therefore is not the autarkic district, but an exchange of surplus sustainable energy with neighbouring districts and import of the same amount of energy in case of a shortage. [Dutch] Het doel van dit rapport is het verschaffen van inzicht en het bevorderen van de discussie over energieleverende gebouwde omgeving. Als resultaat worden energieconcepten voor duurzame gebiedsontwikkeling gepresenteerd om op lange termijn tot een energieneutrale gebouwde omgeving te komen. De energieconcepten zijn samengesteld uit een zinvolle combinatie van technologieen en maatregelen. Gebiedsmaatregelen als onderdeel van de energieconcepten zijn bijvoorbeeld afstemming op het ruimtebeslag van energievoorziening, teelt van gewassen met het oog op de benodigde biomassa-mix voor een lokale bio-energiecentrale en aansluiting op een smart-grid van diverse duurzame opwekkers. Dit rapport beperkt zich tot gebieden met woningbouw en/of utiliteitsbouw, het energie verbruik van industrie en transport wordt hierin niet beschouwd. Wel wordt er een doorkijk gegeven naar duurzaam vervoer voor huishoudelijke doeleinden. Met energieneutraal wordt hierbij bedoeld dat het energiegebruik binnen de gebiedsgrens gelijk is aan de hoeveelheid duurzame energie die binnen de gebiedsgrens wordt opgewekt. Om de concepten te ontwikkelen zijn de volgende werkzaamheden uitgevoerd: Eerst is onderzocht hoe de toekomstige energievoorziening er mogelijk uit zal zien. Er is daarbij geinventariseerd welke energievraag nog resteert en welke technologieen er nu en in de toekomst

 12. Factsheets for the (eco)toxicological risk assessment strategy of the National Institute of Public Health and the Environment (RIVM)

  NARCIS (Netherlands)

  Luttik R; van Raaij MTM; CSR

  2001-01-01

  Gepresenteerd worden 8 factsheets voor de risicoschattingsmethoden van het Centrum voor stoffen Risicobeoordeling (CSR) van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). 5 Factsheets hebben betrekking op de risicoschattingmethoden voor de volksgezondheid en 3 op de risicoschattingsmetho

 13. Does the Dutch Building Decree 2012 guarantee air quality? Quality is essential for productivity and health; Bouwbesluit 2012 garantie voor luchtkwaliteit? Kwaliteit essentieel voor productiviteit en gezondheid

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Vollebregt, R.

  2011-10-15

  Poor indoor air quality in new buildings is a common problem. According to the Health Council scientific evidence is lacking that it is necessary to tighten ventilation requirements in the Building Decree . GGD Netherlands are advocates for stricter rules. Several studies show that the productivity in offices and the academic performance of children will benefit. [Dutch] Slechte kwaliteit van de binnenlucht in nieuwe gebouwen is een veel voorkomend probleem. Volgens de Gezondheidsraad ontbreken echter wetenschappelijke aanwijzingen dat het noodzakelijk is de ventilatie-eisen in het Bouwbesluit aan te scherpen. GGD Nederland pleit wel voor strengere regels. Diverse onderzoeken laten zien dat de productiviteit op kantoor en de leerprestaties van kinderen daarbij gebaat zijn.

 14. Jong en anders. Onderzoek naar de aandacht voor lesbische, homo, bi-jongeren, transgenderjongeren en jongeren met een intersekse conditie in de jeugdsector

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Michelle Emmen

  2015-09-01

  issue into suggestions for questions concerning sexual and gender diversity in the intake. At the level of professionals, further research would be useful: action research to determine what kinds of specific competences are needed to support LGBTi young people. Incorporating these competences into the curriculums of universities of applied science will ensure that future professionals know how to support LGBTi young people. SAMENVATTINGJong en anders. Onderzoek naar de aandacht voor lesbische, homo, bi-jongeren, transgenderjongeren en jongeren met een intersekse conditie in de jeugdsectorOmdat LHBT-jongeren een slechtere psychische gezondheid hebben en vaker suïcidaal zijn (Kuyper, 2015; Van Bergen & Van Lisdonk, 2010; Kuyper 2015; Collier, Bos & Sandfort, 2013; Van Beusekom, Collier, Bos & Sandfort, 2014; Keuzenkamp, 2012 ligt het voor de hand dat zij vaker in aanraking komen met professionals in de jeugdsector. In 2014 is voor het eerst in Nederland een onderzoek uitgevoerd naar de mate waarin en op welke manier er onder professionals die werken met jongeren aandacht is voor het bestaan, de specifieke risico’s, behoeften en problemen van LHBT-jongeren en jongeren met een intersekse conditie (Rossenberg, 2013; Van Lisdonk, 2014. Het gaat om een beschrijvend vragenlijstonderzoek onder 421 professionals, aangevuld met kwalitatieve input uit een expertmeeting. Uit de resultaten blijkt dat aandacht van professionals voor seksuele voorkeur en genderidentiteit niet vanzelfsprekend is. Er is sprake van een gebrek aan kennis over deze jongeren: 41% weet niet hoe te signaleren dat een jongere worstelt met LHB-gevoelens en voor transgenderjongeren is dat 64%. Geen van de respondenten ontmoette ooit bewust een jongere met een intersekse conditie. Professionals brengen LHBT-gevoelens niet in verband met andere psychische en sociale problemen die deze jongeren hebben. Zij ervaren LHBT-gevoelens zelf niet als iets bijzonders en zien geen rol voor zichzelf in het ondersteunen van

 15. Market attractiveness Energy Performance Certificate for Buildings. Analysis of the survey results. Country report for the Netherlands; Marktaantrekkelijkheid van energie prestatie certificaten voor gebouwen. Analyse van de enquete. Landenrapport Nederland

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Wobben, M.M.H.; Hoogelander, K.J.; Schorel, J.S.; Corpeleijn, M.F.; Hezelmans, A.; Verhoef, L.A.

  2006-09-15

  The STABLE project aims at launching a collaborative effort of national energy agencies and federations of building owners in order to establish a firm basis for market acceptance of building energy certification as defined in the Directive on the Energy Performance of Buildings. This report presents the results of a survey for the Netherlands. [Dutch] In verband met de invoering van de EPBD heeft SenterNovem voor de Europese Unie een onderzoek uitgevoerd. Het onderzoek is onderdeel van het EU-project STABLE (Securing the Take-Off of Building Energy Certification: improving the market attractiveness through Building Owner Involvement). Deelnemende landen zijn behalve Nederland: Belgie, Finland, Zweden, Griekenland, Bulgarije en Oostenrijk. De noodzaak tot energiebesparing wordt ook bij woonconsumenten duidelijk gevoeld. Maar liefst driekwart van de Nederlanders is bereid om meer betalen voor een huis dat minder energie gebruikt. Een systeem dat in een oogopslag laat zien hoe energiezuinig een huis is, is daarom zeer gewenst. Zowel huurders als mensen met een koophuis hebben behoefte aan meer energie-informatie over woningen. Vaak weten ze nog wel hoeveel geld ze maandelijks kwijt zijn aan gas en licht. Maar de bewoners hebben zelden een idee hoeveel elektriciteit en gas ze eigenlijk verbruiken en waar ze moeten beginnen met energie besparen. Uit het onderzoek blijkt dat zowel kopers als huurders het energieprestatiecertificaat zien als een middel om te onderhandelen over de koop- of huurprijs. Consumenten willen op deze manier de hoge energiekosten van onzuinige huizen compenseren, zo blijkt uit het onderzoek dat is uitgevoerd onder 537 Nederlanders. Overigens let zeventig procent huurders nu al scherp op het energiegebruik als ze een nieuwe woning betrekken. Kopers hechten daar iets minder aan.

 16. Detection methods of Legionella in water; Detectiemethoden voor legionella in water

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Schalk, J.A.C.; De Roda Husman, A.M. [Laboratorium voor zoonosen en omgevingsmicrobiologie, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM, Bilthoven (Netherlands)

  2010-04-15

  methoden. Legionella komt overal in het milieu voor, maar mensen raken vooral geinfecteerd als zij bacterien inademen die zijn uitgegroeid in watersystemen die door de mens zijn gemaakt. Voorbeelden daarvan zijn bubbelbaden, koeltorens en leidingwatersystemen. Legionellapreventie is erop gericht de groei van legionella in dergelijke watersystemen te voorkomen. Bepaalde collectieve leidingwaterinstallaties, zoals in ziekenhuizen, moeten volgens het Waterleidingbesluit periodiek gecontroleerd worden op de aanwezigheid van legionella. Dit dient te gebeuren conform de NEN 6265, een kweekmethode op agarplaten. De NEN 6265 heeft een aantal beperkingen. Zo kunnen legionellabacterien gemist worden doordat ze niet groeien op agarplaten of doordat ze overgroeid worden door andere bacterien. Nieuwe methoden, zoals Polymerase Chain Reaction, de legionella-chip of amoebe-kweek, kunnen voordelen bieden ten opzichte van de wettelijk vereiste kweekmethode. Ze kunnen bijvoorbeeld wel de legionellabacterien detecteren die niet zijn te kweken op agarplaten. Nieuwe methoden hebben echter ook beperkingen. Een aantal van deze methoden tonen bijvoorbeeld ook dode bacterien aan, waardoor na een reinigingsmaatregel niet kan worden vastgesteld of het legionella-probleem in een installatie verholpen is. Nader onderzoek dient te worden uitgevoerd om vast te stellen of nieuwe methoden of een combinatie van methoden in staat zijn een beter beeld te geven van legionellagroei in een leidingwaterinstallatie dan de NEN 6265.

 17. Strategie značky L'Oréal "Redken" na českém trhu

  OpenAIRE

  Matseushuk, Ewgeniya

  2008-01-01

  V práci jsou popsány marketingové strategie společnosti Redken s větším soustředěním na komunikační strategie. Během práce je charakterizována přítomnost společnosti na trhu České Republiky. Byl proveden průzkum nákupního chování mladých lidí a analýzy jejich postoje ke značce Redken po kterém byly popsány silné a slabé strany pozice značky pomoci SWOT analýzy a byly předloženy možné opatření pro posílení pozice dané značky.

 18. Dossier Car Batteries. Charging for a breakthrough; Dossier Autoaccu's. Opladen voor een doorbraak

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Scholtens, B.

  2012-02-03

  The use of lithium batteries has exploded over the past 20 years. They are mainly used in electronic devices such as mobile phones, laptops and cameras. The use in electric vehicles is the next step. For a breakthrough, however, lithium batteries are required that can store more power. [Dutch] Het gebruik van lithiumbatterijen is de afgelopen 20 jaren explosief gestegen. Ze worden met name gebruikt in elektronische apparatuur, zoals mobiele telefoons, laptops en camera's. De toepassing in elektrische auto's is de volgende stap. Voor een doorbraak zijn echter lithiumaccu's vereist die meer stroom kunnen opslaan.

 19. Watercooled racks for new server room; Watergekoelde racks voor nieuwe serverruimte

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Liebe, V. [Vaultex Nederland, Veghel (Netherlands)

  2011-05-15

  The Dutch municipality of Hoogeveen selected a totally different cooling concept for a new server room, compared to the system of the old situation. The server racks were placed in a row to bring the cooling as close as possible to the racks. [Dutch] De gemeente Hoogeveen heeft voor een nieuwe serverruimte een totaal ander koelconcept gekozen dan bij het systeem dat in de oude situatie werd gebruikt. De serverracks werden in een rij geplaatst om de koeling zo dicht mogelijk bij de racks te brengen.

 20. Leeshulp 4-6: groepsgewijze leeshulp aan zwakke lezers: rapportage voor de onderwijspraktijk

  OpenAIRE

  Blok, H.; Oostdam, R.; Boendermaker, C.

  2011-01-01

  Tussen 2009 en 2011 zijn op scholen in Almere en Lelystad twee experimenten uitgevoerd. Ze hadden tot doel om vast te stellen of de methodiek begeleid hardop lezen een effectieve remediërende aanpak is voor zwakke technische lezers in de leerjaren 4 tot en met 6. Begeleid hardop lezen houdt in dat een leerling een tekst hardop voorleest, waarbij een ervaren lezer (bijvoorbeeld een onderwijsassistent) stimuleert, controleert en corrigeert. In het eerste experiment is de methodiek één-op-één aa...

 1. The Matrix, tool to choose the right accessories for waterfaced control; De Matrix, hulpmiddel bij het kiezen van de juiste appendages voor waterzijdig inregelen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Edes, R.J. [IMI Indoor Climate, Alphen aan den Rijn (Netherlands)

  2002-06-01

  A brief overview is given of the principles and performance of the software programme 'The Matrix', developed by Tour and Andersson to choose the right accessories (control valves in hydraulic switches), required for water-faced control of heating and cooling installations. The software includes advantages and disadvantages of the accessories, simulations and selection programs. [Dutch] Inmiddels.is een ieder werkzaam in de installatiebranche wel doordrongen van het feit dat het waterzijdig in balans brengen van een werktuigbouwkundige installatie noodzakelijk is. Een installatie kan regeltechnisch nog zo perfect zijn uitgedacht, als het ontwerpdebiet of de ontwerptemperatuur een eindunit niet bereikt zullen er altijd klachten zijn of zal een installatie nooit zo efficient als mogelijk is werken. De theoretische ontwerpwaardes moeten in de praktijk worden ingesteld en gecontroleerd. De installateur heeft inmiddels een ruime keuze uit appendages voor het waterzijdig inregelen van installaties. Behalve dat er meerdere keuzes zijn van het type inregelafsluiter, heeft elk type ook weer verschillende uitvoeringen. Een veel gestelde vraag is hierdoor: 'wanneer pas ik welke inregelafsluiter toe, om de installatie technisch en commercieel op de beste wijze in balans te krijgen?' Met het software programma 'De Matrix' kan men een juiste keuze maken bij het toepassen van inregelafsluiters in hydraulische schakelingen.

 2. Methane production as a result from rumen fermentation in cattle calculated by using the IPCC-GPG tier 2 method; Methaanproductie als gevolg van pensfermentatie bij rundvee berekend middels de IPCC-GPG Tier 2 methode

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Smink, W.; Pellikaan, W.F.; Van der Kolk, L.J. [Feed Innovation Services, Aarle-Rixtel (Netherlands); Van der Hoek, K.W. [Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM, Bilthoven (Netherlands)

  2004-07-01

  Following the IPCC GPG Guidelines the enteric fermentation emission is calculated as a percentage of the gross energy intake in cattle feedstuffs. The energy consumption for maintenance, activity, growth, lactation and pregnancy is described in detail. Combining this with the average rations for cattle the methane emissions are calculated. The report presents for the period 1990-2002 for all cattle categories the methane emission resulting from enteric fermentation. [Dutch] Volgens de IPCC-GPG methode wordt de methaanemissie berekend als percentage van de door het dier opgenomen bruto energie met het voer. Het rapport beschrijft in detail de benodigde energie voor onderhoud, activiteit, groei, lactatie en dracht. Met behulp van de rantsoenen van het Nederlandse rundvee wordt vervolgens de bruto energie opname berekend. Het rapport presenteert voor de volledige periode 1990-2002 voor alle rundveecategorieen de methaanemissie als gevolg van pensfermentatie.

 3. One central heating boiler for all combustible gases; Een CV-ketel voor alle brandbare gassen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Gersen, S.; Darmeveil, H.; Hegge, R. [DNV KEMA Energy and Sustainability, Arnhem (Netherlands)

  2012-06-07

  There is increasing interest in the distribution of sustainable gases (H2, H2/CO, CH4/CO2) and imported gases, such as LNG. The composition of these 'new' gases can differ greatly from the traditional distributed gases. The combustion characteristics may cause undesired effects in household appliances. One of the solutions is to develop equipment that can accept a wide range of gases and mixtures thereof. To this end, within the EDGaR-program (Energy Delta Gas Research) the project 'new gas sensors' is started by the Energy Research Centre of the Netherlands (ECN), Delft University of Technology (TUD) and DNV-KEMA/Gasunie to develop a boiler in which the new gases can be used [Dutch] Er is toenemende interesse in de distributie van duurzame gassen (H2 , H2/CO, CH4/CO2 ) en geimporteerde gassen, zoals LNG. De samenstelling van deze 'nieuwe' gassen kan sterk verschillen van de traditioneel gedistribueerde gassen. De verbrandingseigenschappen kunnen ongewenste effecten veroorzaken in huishoudelijke apparatuur. Een van de oplossingen is het ontwikkelen van apparatuur die een breed scala aan gassamenstellingen kan accepteren. Hiertoe is binnen het EDGaR-programma (Energy Delta Gas Research) een project 'new gas sensors' gestart met ECN, TU Delft en DNV-KEMA/Gasunie voor het ontwikkelen van een CV-ketel die geschikt is voor de nieuwe gassen.

 4. Verlies van (thuis en haard. Het belang van verliesbegeleiding als onderdeel van de maatschappelijke begeleiding binnen het Vluchtelingenwerk, regio Utrecht

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Birgit Hoogenberk

  2014-06-01

  Full Text Available Loss of home and house. The importance of loss counseling as a part of refugee social supportIn this article it is advocated that it is important that the implementation of loss counseling is part of social support for refugees, also called integrative eclectic working. Social support from VluchtelingenWerk, also known as Refugee Council, is about supporting the client in an effective manner with their personal problems which can hinder their integration. Because the target group of VluchtelingenWerk is a group of people whom have suffered many losses, attention should be brought to this subject. Unfortunately in current work methods there is no room for loss counseling, partly due to the lack of methodological tools. The losses associated with this group have a lot of impact on their daily lives and often are the source of functional limitations. By offering loss counseling and multi-method grief counseling, volunteers and employees are offered tools to make loss more negotiable. In this article different examples will be discussed and the new loss model of Stroebe and Schut will be explained. What will be clarified is the importance of the implementation of loss counseling, for the well-being and the integration process of clients as well as achieving organizational goals.Verlies van (thuis en haard. Het belang van verliesbegeleiding als onderdeel van de maatschappelijke begeleiding binnen het VluchtelingenWerk, regio UtrechtIn dit artikel wordt gepleit voor het implementeren van verliesbegeleiding als onderdeel van de maatschappelijke begeleiding, er is sprake van integratief eclectisch werken. De maatschappelijke begeleiding van het VluchtelingenWerk heeft als taak de cliënt zo goed mogelijk te begeleiden bij persoonlijke problemen die de inburgering kunnen belemmeren. Aangezien de doelgroep van het VluchtelingenWerk bestaat uit mensen die ontzettend veel verliezen hebben geleden dient hier aandacht voor te zijn. Helaas is in de huidige

 5. Verlies van (thuis en haard. Het belang van verliesbegeleiding als onderdeel van de maatschappelijke begeleiding binnen het Vluchtelingenwerk, regio Utrecht

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Birgit Hoogenberk

  2014-06-01

  Full Text Available Loss of home and house. The importance of loss counseling as a part of refugee social supportIn this article it is advocated that it is important that the implementation of loss counseling is part of social support for refugees, also called integrative eclectic working. Social support from VluchtelingenWerk, also known as Refugee Council, is about supporting the client in an effective manner with their personal problems which can hinder their integration. Because the target group of VluchtelingenWerk is a group of people whom have suffered many losses, attention should be brought to this subject. Unfortunately in current work methods there is no room for loss counseling, partly due to the lack of methodological tools. The losses associated with this group have a lot of impact on their daily lives and often are the source of functional limitations. By offering loss counseling and multi-method grief counseling, volunteers and employees are offered tools to make loss more negotiable. In this article different examples will be discussed and the new loss model of Stroebe and Schut will be explained. What will be clarified is the importance of the implementation of loss counseling, for the well-being and the integration process of clients as well as achieving organizational goals.Verlies van (thuis en haard. Het belang van verliesbegeleiding als onderdeel van de maatschappelijke begeleiding binnen het VluchtelingenWerk, regio UtrechtIn dit artikel wordt gepleit voor het implementeren van verliesbegeleiding als onderdeel van de maatschappelijke begeleiding, er is sprake van integratief eclectisch werken. De maatschappelijke begeleiding van het VluchtelingenWerk heeft als taak de cliënt zo goed mogelijk te begeleiden bij persoonlijke problemen die de inburgering kunnen belemmeren. Aangezien de doelgroep van het VluchtelingenWerk bestaat uit mensen die ontzettend veel verliezen hebben geleden dient hier aandacht voor te zijn. Helaas is in de huidige

 6. Dossier arbo & nieuwe digitale media en technologie: kennisdossier over nieuwe digitale media en technologie voor de Arboprofessional

  NARCIS (Netherlands)

  Beek, D. van der; Gallis, R.; Hoeven, R.; Noort, A.

  2016-01-01

  Dit arbokennisdossier gaat in op de kansen en bedreigingen van de opkomst van nieuwe digitale media (software) en technologie (hardware) op de werkplek voor het werk van arboprofessionals, werk-nemers en werkgevers. Het dossier beperkt zich tot het gebruik en de toepassing van mobiele arbo applicati

 7. Adjusting with care. Building blocks for an integral vision on climate adaptation; Aanpassen met beleid. Bouwstenen voor een integrale visie op klimaatadaptatie

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Ligtvoet, W.; Van Bree, L. [Planbureau voor de Leefomgeving PBL, Den Haag (Netherlands); Van Dorland, R. [Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut KNMI, De Bilt (Netherlands)

  2013-09-15

  This study aims to: (a) to give a state-of-the-art of climate change knowledge in the Netherlands (Chapter 2); (b) to map the knowledge on the sensitivity of the focus areas which are outside the field of Delta Programme (Chapter 3); (c) to picture the current policy focus (Chapter 4); (d) to consider the planned Climate Agenda ('Klimaatagenda') with respect to the recently published adaptation strategy of the European Union (Chapter 5); (e) to describe briefly the possible steps to be taken to organize the new adaptation strategy and the required knowledge (chapter 6) [Dutch] Deze studie heeft tot doel: (a) de huidige stand van zaken in beeld te brengen rond de kennis over de klimaatverandering (hoofdstuk 2); (b) de kennis in beeld te brengen over de gevoeligheid van de aandachtsvelden die buiten het domein van het Deltaprogramma vallen (hoofdstuk 3); (c) de huidige beleidsaandacht in beeld te brengen (hoofdstuk 4); (d) de beoogde Klimaatagenda te bezien in het licht van de recent gepubliceerde adaptatiestrategie van de Europese Unie (hoofdstuk 5); (e) een korte beschouwing te geven over de mogelijke stappen die moeten worden gezet voor de organisatie van de nieuwe adaptatiestrategie en de hiervoor benodigde kennisopbouw (hoofdstuk 6)

 8. The safe construction and management of co-fermentation biogas plants. Existing knowledge, legislation and practical experiences; Veilig bouwen en beheren van (co-)vergistingsinstallaties voor de productie van biogas. Bestaande kennis, regelgeving en praktijksituaties

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Heezen, P.A.M.; Mahesh, S.; Gooijer, L. [Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM, Bilthoven (Netherlands)

  2012-01-15

  brandbare en giftige eigenschappen, waardoor grootschalige productie een veiligheidsrisico met zich meebrengt. Biogas is een mengsel van gassen dat brandbare eigenschappen heeft door de aanwezigheid van methaan (CH4). Minder bekend zijn de giftige eigenschappen als het biogas een hoog zwavelwaterstofgehalte (H2S) heeft. In eerder onderzoek van het RIVM is aanbevolen om een minimaal veiligheidsniveau te hanteren bij de bouw en het beheer van biogasinstallaties. Uit vervolgonderzoek van het RIVM blijkt dat de 'Handreiking (co-)vergisting van mest' hiervoor een goede basis is. Aanbevolen wordt om dit document te gebruiken en aan te vullen met specifieke informatie voor vergunningverleners en inspectiediensten, als belangrijkste gebruikers van dit document. De samenstelling van biogas is bepalend of een installatie wel of niet onder een bepaalde wet valt. Dit is vervolgens bepalend voor de geldende veiligheidsvoorschriften en het inspectieregime. Een eenduidige, constante en voorspelbare samenstelling van biogas bestaat echter niet. Aanbevolen wordt om strikter toe te zien op de monitoring van de biogassamenstelling in de verschillende installatieonderdelen. Vooralsnog wordt geschat dat het veiligheidsrisico vooral voor personeel nabij de biogasproductie geldt, en niet zozeer voor omwonenden. Nader uitgezocht moet worden of dat daadwerkelijk het geval is.

 9. The safe construction and management of co-fermentation biogas plants. Existing knowledge, legislation and practical experiences; Het veilig bouwen en beheren van co-vergistingsinstallaties voor de productie van biogas. Bestaande kennis, regelgeving en praktijksituaties

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Heezen, P.A.M.; Mahesh, S.; Gooijer, L.

  2012-01-15

  , waardoor grootschalige productie een veiligheidsrisico met zich meebrengt. Biogas is een mengsel van gassen dat brandbare eigenschappen heeft door de aanwezigheid van methaan (CH4). Minder bekend zijn de giftige eigenschappen als het biogas een hoog zwavelwaterstofgehalte (H2S) heeft. In eerder onderzoek van het RIVM is aanbevolen om een minimaal veiligheidsniveau te hanteren bij de bouw en het beheer van biogasinstallaties. Uit vervolgonderzoek van het RIVM blijkt dat de Handreiking (co-)vergisting van mest (InfoMil, 2010) hiervoor een goede basis is. Aanbevolen wordt om dit document te gebruiken en aan te vullen met specifieke informatie voor vergunningverleners en inspectiediensten, als belangrijkste gebruikers van dit document. De samenstelling van biogas is bepalend of een installatie wel of niet onder een bepaalde wet valt. Dit is vervolgens bepalend voor de geldende veiligheidsvoorschriften en het inspectieregime. Een éénduidige, constante en voorspelbare samenstelling van biogas bestaat echter niet. Aanbevolen wordt om strikter toe te zien op de monitoring van de biogassamenstelling in de verschillende installatieonderdelen. Vooralsnog wordt geschat dat het veiligheidsrisico vooral voor personeel nabij de biogasproductie geldt, en niet zozeer voor omwonenden. Nader uitgezocht moet worden of dat daadwerkelijk het geval is.

 10. Factsheets for the (eco)toxicological risk assessment strategy of the National Institute for Public Health and the Environment (RIVM), Part II

  NARCIS (Netherlands)

  Luttik R; Pelgrom SMGJ; CSR

  2002-01-01

  Er worden 5 factsheets gepresenteerd voor de risicoschattingsmethoden van het Centrum voor Stoffen en Risicobeoordeling (CSR) van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). 3 Factsheets hebben betrekking op de risicoschattingsmethoden voor de volksgezondheid en 2 op de risicoschattin

 11. Outline for the Rotterdam Climate Initiative. CO2 emissions up to 2030; Verkenning voor Rotterdam Climate Initiative. CO2-emissies tot 2030

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Plomp, A.J.; Wetzels, W.; Seebregts, A.J.; Kroon, P [ECN Beleidsstudies, Petten (Netherlands)

  2013-04-15

  -emissie opnieuw verkend voor de zichtjaren 2015, 2020, 2025 en 2030 onder aanname van een vaststaand beleidskader en rekening houdend met autonome ontwikkelingen. Deze studie is alleen uitgevoerd voor de sectoren Energie en Industrie en Vrachtvervoer binnen de gemeentegrenzen van Rotterdam. De resultaten laten zien dat: (a) De CO2-emissie uit de sector Energie en Industrie stijgt van 26,5 Mton CO2 in 2011 naar 33,8 Mton CO2 in 2020, om vervolgens weer af te nemen naar 29,4 Mton CO2 in 2025 en 2030; en (b) de CO2-emissie ten gevolge van Vrachttransport stijgt van 1,0 Mton CO2 in 2011 naar 1,4 Mton CO2 in 2025 en stijgt vervolgens door naar 1,6 Mton in 2030. Dit betekent dat alleen al de sectoren Energie en Industrie en Vrachttransport onder vaststaand beleid naar verwachting de doelstelling met een factor 2,5 zullen overschrijden. De aanvullende beleidsinspanning om de doelstelling te realiseren, dient dus met een benodigde reductie van ongeveer 19 Mton CO2 voor deze sectoren rekening te houden. De verwachte CO2-emissies in deze Verkenning zijn lager dan die in een eerder uitgevoerde studie uit 2010. Dit wordt veroorzaakt door met name lagere CO2-emissies uit de elektriciteitscentrales, ten opzichte van de toenmalige studie, ten gevolge van diverse ontwikkelingen op de elektriciteitsmarkt. De berekende CO2-emissies zijn gebaseerd op een vaststaand beleidskader en autonome ontwikkelingen. Er is zoveel mogelijk gebruik gemaakt van een bottom-up analyse van de diverse sectoren; zo nodig zijn berekeningen met behulp van sectorale modellen uitgevoerd. De realisatie van de Maasvlakte 2 betekent meer ruimte voor chemie en meer ruimte voor op- en overslag van vracht; de effecten hiervan zijn eveneens meegenomen in deze berekeningen.

 12. Potential for energy saving and renewable energy in Utrecht, Netherlands. Preliminary validation for the Utrecht municipality; Potentieel energiebesparing en duurzame energie Utrecht. Onderbouwingsnotitie voor de gemeente Utrecht

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Benner, J.H.B.; Warringa, G.E.A.

  2012-10-15

  Utrecht has stated its intention to achieve CO2 neutrality of the local energy supply by 2030. Having conducted its own exploratory study into the steps that would need to be taken to achieve this aim, City Hall asked CE Delft to pass judgment on the target and how it is hoped to be achieved. While characterized by both CE Delft and interviewed scientists as very substantial, Utrecht's ambitions are also regarded as a worthy aim to pursue. City Hall's estimates of the reduction potential of the envisaged measures 28% of total projected emission cuts in 2030 via energy efficiency measures and 35% via renewable energy - are deemed realistic by CE Delft. Although the potential reduction via all options was estimated on the basis of the maximum feasible potential, there still remains a substantial policy gap. The analysis makes clear that robust policy choices are required in order to come close to achieving the stated ambitions [Dutch] De gemeente Utrecht heeft zich tot doel gesteld om in 2030 de lokale energievoorziening CO2-neutraal te hebben. Binnen de gemeente is een ambtelijke verkenning uitgevoerd naar de maatregelen om invulling te geven aan deze ambitie. Utrecht heeft CE Delft gevraagd een oordeel te geven over de ambitie en de invulling daarvan. De ambitie van Utrecht wordt zowel door CE Delft als geïnterviewde wetenschappers getypeerd als fors, maar tegelijk als een goed punt aan de horizon om naar toe te werken. De inschattingen van Utrecht rond het reductiepotentieel van de maatregelen worden door CE Delft beoordeeld als realistisch. Dit houdt in dat 28% van de totaal verwachte uitstoot in 2030 wordt gereduceerd door besparingsmaatregelen en 35% met de inzet van duurzame energie. Hoewel bij de inschatting van de mogelijke reductie voor alle opties is gerekend met het maximaal haalbare potentieel resteert er een aanzienlijk beleidsgat. De analyse maakt duidelijk dat echte beleidskeuzen nodig zijn om realisatie van de ambitie te benaderen.

 13. Hulpmiddelen voor de arbeidsorganisatie op grote melkveebedrijven : eindresultaat van het project "Meer mans met protocollen" = Tools for labor management on large dairy farms

  NARCIS (Netherlands)

  Zijlstra, J.; Poelarends, J.J.

  2009-01-01

  Een werkgroep, bestaande uit melkveehouders, medewerkers van agrarische uitzendbureaus en onderzoekers op het gebied van bedrijfsmanagement, heeft negen hulpmiddelen geselecteerd en ontwikkeld voor het verbeteren van de arbeidsorganisatie op Nederlandse melkveebedrijven. Het betreft methoden rond pr

 14. Toolkit Existing Buildings. Guideline for sustainable improvement of houses for professional landlords. Overview; Toolkit Bestaande Bouw. Handreiking duurzame woningverbetering voor professionele verhuurders. Algemeen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Otter, W. [BAM Woningbouw, Amsterdam (Netherlands); Beens, A. [GoedeStede, Almere (Netherlands); Pel, M. [De Alliantie, Huizen (Netherlands); Schneider, F. [Woonbron, Rotterdam (Netherlands); Van Staveren, K. [Vestia Groep, Rotterdam (Netherlands); Keijzer, K.; Gerardu, W. [SenterNovem, Utrecht (Netherlands); Smeele, E. [Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs, Rotterdam (Netherlands); De Haas, F. [De Haas en Partners, Voorburg (Netherlands); Persoon, J. [BouwhulpGroep, Eindhoven (Netherlands); Mak, J. [W/E Adviseurs, Utrecht (Netherlands); Clocquet, R. [DHV, Eindhoven (Netherlands)

  2008-07-01

  This tool kit contains practical and integral solutions for energy saving and the employment of sustainable energy for more than 1 million antiquated (corporation) houses. The tool kit offers instruments for choosing the right concept for a specific location and with specific wishes concerning quality aspects. Moreover, it enables clear communication of these choices. In 2 separate publications, the concepts are discussed for terrace houses, houses with a porch and gallery flats in various periods. [mk]. [Dutch] Deze Toolkit bevat praktische, integrale oplossingen voor energiebesparing en inzet van duurzame energie voor meer dan 1 miljoen verouderde (corporatie)woningen. De Toolkit biedt instrumentarium om voor een specifieke locatie en met specifieke wensen wat betreft kwaliteitsaspecten het juiste concept te kunnen kiezen. Bovendien maakt het helder communiceren over die keuzen mogelijk. In 2 aparte publicaties worden de concepten besproken voor rijwoningen, portiekwoningen en galerijwoningen in diverse perioden.

 15. Dynamic Characterisation and Modelling of Dry and Boundary Lubricated Friction for Stabilisation and Control Purposes (Dynamische karakterisering en modellering van droge en grensgesmeerde wrijving voor stabilisatie- en controledoeleinden)

  OpenAIRE

  Janssens, Thierry

  2010-01-01

  Voor de realisatie van nauwkeurige aandrijvingen is wrijving één va n de belangrijkste fenomenen die in rekening moeten gebracht worden tijd ens het ontwerp. Om dit fenomeen te integreren in de systeemsimulatie zi jn wrijvingsmodellen, die de essentie van het complexe wrijvingsfenomeen in een systeem van vergelijkingen vatten, een must. Dit onderzoek zal b ijdragen tot de ontwikkeling van dergelijke modellen, meer bepaald model len die kunnen gebruikt worden voor een systematisch ontwerp van ...

 16. Hoe Gelijkwaardig Blijft Het Eindexamen Tussen Scholen In Nederland? Discrepanties Tussen De Cijfers Voor Het Schoolonderzoek En Het Centraal Examen In Het Voortgezet Onderwijs Tussen1998 En 2005

  OpenAIRE

  DE LANGE, Marloes; Dronkers, Jaap

  2007-01-01

  Het Nederlands voortgezet onderwijs kent een eindexamen dat bestaat uit een schoolexamen en een centraal examen. In dit onderzoek analyseren wij de discrepanties in de becijfering van deze twee soorten examens tussen 1998 en 2005, omdat deze een bedreiging vormen voor de gelijkwaardigheid van het eindexamen tussen scholen. Op basis van de Kwaliteitskaarten Voortgezet Onderwijs van de Inspectie van het Onderwijs hebben wij voor de periode 1998 - 2005, per onderwijstype en per vestiging het ver...

 17. Protocol voor meting van ammoniakemissie uit huisvestingssystemen in de veehouderij 2010 = Measurement protocol for ammonia emission from housing systems in livestock production 2010

  OpenAIRE

  Ogink, N.W.M.; Mosquera Losada, J.; Hol, J.M.G.

  2011-01-01

  Dit rapport beschrijft een nieuw uitgewerkt meetprotocol voor ammoniakemissies uit huisvestingssystemen in de veehouderij. De belangrijkste wijziging ten opzichte van eerdere benaderingen betreft de voorwaarde op meerdere bedrijfslocaties te meten. Het protocol wordt toegelicht voor meerdere diercategorieën.A new measurement protocol for the determination of ammonia emissions of animal housing systems is elaborated. The main deviation from previous approaches is the requirement of multi-farms...

 18. Het composteren van groente- en tuinafval in containers voor particulier gebruik = Composting of vegetable and garden waste in containers for household use

  OpenAIRE

  Riem Vis, F.

  1985-01-01

  In three experiments composting in different types of containers was studied. No differences between the containers were observed. Seedling tests showwed that with up to 50 % compost added to a sandy soil growth was stimulated. In the case of a 100 % compost crop damage occurred. Verschillende typen containers voor het composteren van tuin- en groenteafval voor particulier gebruik werden in dit onderzoek vergeleken. Uit het verloop van de temperatuur en van het zuurstofgehalte van de lucht bl...

 19. Protocol voor meting van ammoniakemissie uit huisvestingssystemen in de veehouderij 2013 = Measurement protocol for ammonia emission from housing systems in livestock production 2013

  OpenAIRE

  Ogink, N.W.M.; Mosquera Losada, J.; Hol, J.M.G.

  2013-01-01

  Dit rapport is een herziening van 'Protocol voor meting van ammoniakemissie uit huisvestingssystemen in de veehouderij 2010' (rapport 454). De belangrijkste wijziging betreft de opname van een opzet gebaseerd op verschilmetingen, die naast de eerder geformuleerde opzet mag worden gebruikt. Tevens zijn geactualiseerde landbouwkundige randvoorwaarden toegevoegd. Het protocol wordt toegelicht voor meerdere diercategorieën.This measurement protocol is a revision of the the protocol published in L...

 20. Design diagrmas for energy from surface water; Ontwerpdiagrammen voor energie uit oppervlaktewater

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  De Wit, A.K.; Wisse, C.J. [DWA Installatie en energieadvies, Bodegraven (Netherlands)

  2012-06-15

  The report 'Energy from surface water' describes how surface water systems can be implemented into building installations (especially with aquifer thermal energy storage). For water systems with currents forced by the energy exchange system design diagrams were developed, which can be used for a first estimation of the required water area. In this article two examples are given which explain the use of these design diagrams. [Dutch] Hoe kan oppervlaktewater benut worden voor verwarming en koeling van een gebouw? Daarover gaat het onderzoeksrapport 'Energie uit oppervlaktewater'. In dit artikel wordt toegelicht hoe dit onderzoeksrapport moet worden gebruikt om het energiepotentieel van een vijver of sloot te bepalen.

 1. {sup 220}Rn measurements and implications for earlier surveys of {sup 222}Rn; Meting van {sup 220}Rn en consequenties voor eerdere {sup 222}Rn-surveys. VERA-onderzoek

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Blaauboer, R.O.

  2010-08-15

  (Rn-222) in nieuwbouwwoningen voor dan op basis van eerdere radonsurveys werd aangenomen. De oude radondetectoren blijken na onderzoek ook gevoelig voor radioactief thoron (Rn-220), waarvan meer aanwezig is dan werd gedacht. Dit volgt uit een nader onderzoek aan deze detectoren, dat plaatsvond naar aanleiding van een landelijke survey naar de stralingsbelasting in Nederlandse woningen die tussen 1994 en 2003 zijn gebouwd. Detectoren die voor internationale vergelijkingsstudies naar radon worden gebruikt, zijn tot nu alleen op dit edelgas ingesteld. Dat sommige typen detector behalve radon ook thoron meten, valt dan niet op. Net als in Nederland is er internationaal een toegenomen aandacht voor thoron vanwege survey-resultaten die sterk door thoron bleken te zijn beinvloed. Het thoron lijkt afkomstig van een (veel voorkomend) bouwmateriaal met verhoogde thoronuitstoot, mogelijk een afwerkmateriaal. Inmiddels is gebleken dat er gedurende een aantal jaar in Nederland stucmateriaal is toegepast dat door het ingredient fosfogips meer thoron bevatte. Mogelijk geven echter ook andere afwerkmaterialen aanleiding tot een verhoging. Een groot deel van de dosis straling die mensen binnenshuis ontvangen, is het gevolg van het inademen van de radioactieve vervalproducten van radon en thoron. Radon en thoron worden van nature gevormd in bodem- en bouwmaterialen. Een deel daarvan komt in de woning terecht, omdat ze gasvormig zijn. Blootstelling aan straling in de woning is verantwoordelijk voor ruwweg de helft van de stralingsbelasting die Nederlandse burgers gemiddeld door het jaar heen oplopen.

 2. Electric driving in 2050. Consequences for the living environment; Elektrisch rijden in 2050. Gevolgen voor de leefomgeving

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Nijland, H.; Hoen, A.; Snellen, D.; Zondag, B.

  2012-11-15

  personenautomobiliteit. De overstap op elektrische auto's maakt het mogelijk om ongeveer de helft van de langetermijnklimaatambities voor de sector verkeer en vervoer te verwezenlijken. Het milieu, in het bijzonder in de steden, profiteert van een transitie naar elektrisch rijden omdat hierdoor zowel de uitstoot van luchtverontreinigende stoffen als de geluidsbelasting vermindert. Op het hoofdwegennet en het regionale wegennet leidt elektrisch rijden overigens niet tot een afname van de geluidsbelasting. Het elektriciteitsnet zal moeten worden aangepast om aan de toenemende vraag te kunnen voldoen.

 3. Steam reforming of methanol over a Cu/ZnO/Al 2O 3 catalyst: a kinetic analysis and strategies for suppression of CO formation

  Science.gov (United States)

  Agrell, Johan; Birgersson, Henrik; Boutonnet, Magali

  Steam reforming of methanol (CH 3OH+H 2O→CO 2+3H 2) was studied over a commercial Cu/ZnO/Al 2O 3 catalyst for production of hydrogen onboard proton exchange membrane (PEM) fuel cell vehicles. A simple power-law rate expression was fitted to experimental data in order to predict the rates of CO 2 and H 2 formation under various reaction conditions. The apparent activation energy ( Ea) was estimated to be 100.9 kJ mol -1, in good agreement with values reported in the literature. Appreciable amounts of CO by-product were formed in the reforming process at low contact times and high methanol conversions. Being a catalyst poison that deactivates the electrocatalyst at the fuel cell anode at concentrations exceeding a few ppm, special attention was paid to the pathways for CO formation and strategies for its suppression. It was found that increasing the steam-methanol ratio effectively decreases CO formation. Likewise, addition of oxygen or air to the steam-methanol mixture minimises the production of CO. By shortening the contact time and lowering the maximum temperature in the reactor, CO production can be further decreased by suppressing the reverse water-gas shift reaction.

 4. The Effect of Using Brainstorming Strategy in Developing Creative Problem Solving Skills among Male Students in Kuwait: A Field Study on Saud Al-Kharji School in Kuwait City

  Science.gov (United States)

  AlMutairi, Abdullahi Naser Mohammad

  2015-01-01

  The purpose of this study is to investigate the effect of using brainstorm strategy in developing creative problem solving skills among male students in Saud Al-Kharji School in Kuwait. The sample of the study consisted of (98) male students. The sample was distributed into two classes, the first represents the experimental group totaling (47)…

 5. Cost-benefit analysis of stricter emission ceilings for air pollutants. National evaluation for the revision of the Gothenburg Protocol; Kosten en baten van strengere emissieplafonds voor luchtverontreinigende stoffen. Nationale evaluatie voor de herziening van het Gothenburg Protocol

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Smeets, W.

  2012-06-15

  The Netherlands experiences high benefits of strict European emission targets for air pollutants. The Dutch live longer and are healthier because of extra emission reductions. In addition, damage to nature decreases. This emerges from a cost-benefit analysis of a number of possible variants for tightening emission targets by 2020 in the context of the revision of the Gothenburg Protocol [Dutch] Nederland ondervindt hoge baten van strenge Europese emissiedoelen voor luchtverontreinigende stoffen. Nederlanders leven langer en gezonder door extra emissiereducties. Daarnaast neemt de schade aan de natuur af. Dit blijkt uit een kosten-batenanalyse van een aantal mogelijke varianten voor aanscherping van emissiedoelen per 2020 in het kader van de herziening van het Gothenburg protocol.

 6. Beheersing Fusarium in de keten van teelt en handel bij narcis. Monitoring van partijen narcis bij telers van rooien tot planten en bij handel van aanlevering door teler tot aan afleveren, al of niet in kleinverpakking

  NARCIS (Netherlands)

  Vreeburg, P.J.M.; Korsuize, C.A.

  2004-01-01

  Fusarium zorgt elk jaar zowel bij de kwekerij als bij de handel voor veel uitval (bolrot). De indruk bestaat dat het probleem de afgelopen jaren eerder toe- dan afneemt. Hierbij zijn de relatief warme na- en voorjaren en zomers van de afgelopen jaren zeker van invloed geweest. Bij de teelt zijn teel

 7. Jong en anders. Onderzoek naar de aandacht voor lesbische, homo, bi-jongeren, transgenderjongeren en jongeren met een intersekse conditie in de jeugdsector

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Michelle Emmen

  2015-09-01

  issue into suggestions for questions concerning sexual and gender diversity in the intake. At the level of professionals, further research would be useful: action research to determine what kinds of specific competences are needed to support LGBTi young people. Incorporating these competences into the curriculums of universities of applied science will ensure that future professionals know how to support LGBTi young people. SAMENVATTINGJong en anders. Onderzoek naar de aandacht voor lesbische, homo, bi-jongeren, transgenderjongeren en jongeren met een intersekse conditie in de jeugdsectorOmdat LHBT-jongeren een slechtere psychische gezondheid hebben en vaker suïcidaal zijn (Kuyper, 2015; Van Bergen & Van Lisdonk, 2010; Kuyper 2015; Collier, Bos & Sandfort, 2013; Van Beusekom, Collier, Bos & Sandfort, 2014; Keuzenkamp, 2012 ligt het voor de hand dat zij vaker in aanraking komen met professionals in de jeugdsector. In 2014 is voor het eerst in Nederland een onderzoek uitgevoerd naar de mate waarin en op welke manier er onder professionals die werken met jongeren aandacht is voor het bestaan, de specifieke risico’s, behoeften en problemen van LHBT-jongeren en jongeren met een intersekse conditie (Rossenberg, 2013; Van Lisdonk, 2014. Het gaat om een beschrijvend vragenlijstonderzoek onder 421 professionals, aangevuld met kwalitatieve input uit een expertmeeting. Uit de resultaten blijkt dat aandacht van professionals voor seksuele voorkeur en genderidentiteit niet vanzelfsprekend is. Er is sprake van een gebrek aan kennis over deze jongeren: 41% weet niet hoe te signaleren dat een jongere worstelt met LHB-gevoelens en voor transgenderjongeren is dat 64%. Geen van de respondenten ontmoette ooit bewust een jongere met een intersekse conditie. Professionals brengen LHBT-gevoelens niet in verband met andere psychische en sociale problemen die deze jongeren hebben. Zij ervaren LHBT-gevoelens zelf niet als iets bijzonders en zien geen rol voor zichzelf in het ondersteunen van

 8. De invloed van externe budgetparameters op de interne budgettering van academische ziekenhuizen: verklaringen voor verschillen in budgetteringssystemen en hun effecten

  OpenAIRE

  Crom, B.

  2005-01-01

  Welke factoren beïnvloeden de toepassing van externe budgetparameters in de interne budgettering van academische ziekenhuizen en welke effecten heeft het gebruik van interne budgetten? Dat is de hoofdvraag van deze studie. Externe budgetparameters zijn parameters die de hoogte van het totale ziekenhuisbudget bepalen. In het bekostigingsstelsel van de functiegerichte budgettering (FB) zoals dat de afgelopen jaren van kracht is geweest (en voor een belangrijk deel nog is, zie verder) worden dez...

 9. Goede grond voor een duurzaam watersysteem : verdere verkenningen in de relatie tussen agrarisch bodembeheer, bodemkwaliteit en waterhuishouding

  OpenAIRE

  Schipper, P.N.M.; Groenendijk, P.; Eekeren, van, N.J.M.; Zanen, M.; J. Rozemeijer; Jansen, G; Swart, B.

  2015-01-01

  Een optimale bodemkwaliteit draagt bij aan de wateropgaven en een betere opbrengst van landbouwgewassen. In de praktijk zijn veel landbouwbodems in meer of mindere mate verdicht, zijn de condities voor bodemleven niet gunstig, is het organisch stofgehalte niet optimaal en de beworteling beperkt. De laatste jaren zijn daarom projecten opgezet waarin waterbeheerders en agrariërs samenwerken om bodem verbeterende maatregelen in de praktijk uit te voeren. Het is echter geheel niet bekend wat de e...

 10. Advice on Sustainable Use of the Underground for Heat and Cold Storage; Advies Duurzaam Gebruik van de Bodem voor WKO

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Oomes, J.

  2009-09-15

  Insights and ideas are given and discussed with regard to sustainable use of soil and underground for heat and cold storage. Also attention is paid to the marginal conditions for the application of heat and cold storage [Dutch] Inzichten en ideeen worden gegeven en besproken over duurzaam gebruik van de bodem voor warmte- koudeopslag (WKO). Daarnaast worden ook de randvoorwaarden van WKO in kaart gebracht.

 11. Onderwater voor de studiepunten : Vier Leidse biologiestudenten vormen op Curaçao mini-zeeteam van Naturalis

  OpenAIRE

  Hoeksema, B.W.

  2005-01-01

  Ze hadden het slechter kunnen treffen, ja. De locatie is inderdaad uniek, ingeklemd tussen het Hilton Hotel en Hooks Hut, direct aan, zeg maar op het strand gelegen. Maar een lange duikvakantie waarbij twee keer per dag onderwater wordt gegaan, nee, dat gaat Davy van Doorn, Frank Stokvis, Bastian Reijnen en Nicolette Snijders, de enige vrouw van het kwartet Leidse studenten, te ver. Gewerkt moet er voor de studiepunten zeker worden.

 12. Uniform measurement standard for heat supply in housing and utility building construction. A protocol to compare alternatives for heat supply at building construction sites. Version 3.1; Uniforme Maatlat voor de warmtevoorziening in de woning- en utiliteitsbouw. Een protocol voor het vergelijken van alternatieven voor de warmtevoorziening op bouwlocaties. Versie 3.1

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Nuiten, P. [W/E adviseurs, Utrecht (Netherlands); Van der Ree, B. [Primum, Driebergen-Rijsenburg (Netherlands)

  2012-02-15

  The uniform measurement standard is one of the methods that the National Expertise Heat Centre develops to compare the energy efficiency of different techniques (such as heat pumps, heat and cold storage, collective systems, waste heat, combustion of woody biomass, etc.). The development of the uniform standard was started for the residential and utility building construction industry. In the future, the standard calculation method will also be made available for other sectors [Dutch] De uniforme maatlat is 1 van de methoden die het Nationaal Expertisecentrum Warmte ontwikkelt om de energieprestaties van verschillende technieken (zoals warmtepompen, warmte-koudeopslag, collectieve systemen, restwarmte, verbranding van houtachtige biomassa, etc.) goed vergelijkbaar te maken. De ontwikkeling van de uniforme maatlat is gestart voor de woning- en utiliteitsbouw. In de toekomst zal de uniforme maatlat ook voor andere sectoren beschikbaar komen. In deze versie van de uniforme maatlat is aansluiting gezocht bij de kengetallen van de Energieprestatienorm voor Maatregelen op Gebiedsniveau (EMG), zodat de resultaten van de uniforme maatlat in lijn zijn met die van de EMG.

 13. Toolkit Existing Buildings. Guideline for sustainable improvement of houses for professional landlords. Terrace house before 1946. Row house 1946-1965. Terrace house 1966-1975; Toolkit Bestaande Bouw. Handreiking duurzame woningverbetering voor professionele verhuurders. Rijwoning voor 1946. Rijwoning 1946-1965. Rijwoning 1966-1975

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Otter, W. [BAM Woningbouw, Amsterdam (Netherlands); Beens, A. [GoedeStede, Almere (Netherlands); Pel, M. [De Alliantie, Huizen (Netherlands); Schneider, F. [Woonbron, Rotterdam (Netherlands); Van Staveren, K. [Vestia Groep, Rotterdam (Netherlands); Keijzer, K.; Gerardu, W. [SenterNovem, Utrecht (Netherlands); Smeele, E. [Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs, Rotterdam (Netherlands); De Haas, F. [De Haas en Partners, Voorburg (Netherlands); Persoon, J. [BouwhulpGroep, Eindhoven (Netherlands); Mak, J. [W/E Adviseurs, Utrecht (Netherlands); Clocquet, R. [DHV, Eindhoven (Netherlands)

  2008-07-01

  This tool kit contains practical and integral solutions for energy saving and the employment of sustainable energy for more than 1 million antiquated (corporation) houses. The tool kit offers instruments for choosing the right concept for a specific location and with specific wishes concerning quality aspects. Moreover, it enables clear communication of these choices. In 2 separate publications, the concepts are discussed for terrace houses, houses with a porch and gallery flats in various periods. [mk]. [Dutch] Deze Toolkit bevat praktische, integrale oplossingen voor energiebesparing en inzet van duurzame energie voor meer dan 1 miljoen verouderde (corporatie)woningen. De Toolkit biedt instrumentarium om voor een specifieke locatie en met specifieke wensen wat betreft kwaliteitsaspecten het juiste concept te kunnen kiezen. Bovendien maakt het helder communiceren over die keuzen mogelijk. In 2 aparte publicaties worden de concepten besproken voor rijwoningen, portiekwoningen en galerijwoningen in diverse perioden.

 14. Strategies for gastrin releasing peptide recepror targeted imaging in prostate cancer

  OpenAIRE

  Carlucci, Giuseppe

  2014-01-01

  Prostaatkanker wordt het vaakst vastgesteld bij mannen ouder dan vijftig, waarbij een positieve familieanamnese predisponeert voor het ontstaan van kanker. Als de ziekte in een vroeg stadium wordt gediagnosticeerd, is de vijfjaarsoverleving bijna 100%. Positron emission tomography (PET) en single photon emission computed tomography (SPECT) kunnen middels hoge sensitiviteit, specificiteit en resolutie helpen bij het (re)stageren van prostaatkanker en daarbij op moleculair niveau tumor informat...

 15. Non-random exchange: Value, uncertainty, and strategy in the market for popular music

  OpenAIRE

  Mol, J.M.

  2006-01-01

  Dit proefschrift stelt dat de onzekerheid omtrent waarde, en omtrent hoe die waarde vastgesteld wordt op markten, sturend is voor het economische gedrag van producenten en consumenten. In de meeste traditionele economische modellen, zoals nog op middelbare scholen onderwezen, worden consumenten en producenten vaak gerepresenteerd als louter omhulsels van consumentenpreferenties en productiefuncties; zij worden door de markt naar een optimale evenwichtsuitkomst gevoerd. In verder uitgewerkte v...

 16. Socialisatie als verklaring voor de dalende leesfrequentie? De invloed van ouders en school op het lezen van boeken nader onderzocht

  NARCIS (Netherlands)

  Verboord, Marc

  2003-01-01

  Socialization as an explanation for declining reading frequency? The influence of parents and school on the reading of books investigated more closely In this article the impact of socialization processes in both the parental and school context on current book reading frequency of recent birth cohor

 17. Socialisatie als verklaring voor de dalende leesfrequentie? De invloed van ouders en school op het lezen van boeken nader onderzocht

  OpenAIRE

  Verboord, Marc

  2003-01-01

  Socialization as an explanation for declining reading frequency? The influence of parents and school on the reading of books investigated more closely In this article the impact of socialization processes in both the parental and school context on current book reading frequency of recent birth cohorts is investigated. Given the decline in reading interest recent cohorts show in other reading studies – a decline often associated with the rise of popular culture – special attention is given to ...

 18. Toepassing van rotondes : informatie en aanbevelingen betreffende het toepassen van rotondes, in het bijzonder als alternatief voor kruispunten met verkeerslichtenregeling.

  OpenAIRE

  Minnen, J. van

  1989-01-01

  Since some years the which exists for more deregulation by decreasing the number of traffic regulations, traffic rules, and traffic signs and traffic signals. The red light offences and the relative high costs of traffic light installations have played a role for the revaluation of roundabouts and /or mini- roundabouts. Recommendations for the layout, the application and use of such roundabouts are presented.

 19. An old enzyme for a new biofuel; Een oud enzym voor nieuwe brandstof

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Stroeks, R.

  2010-12-15

  BioJapan 2010, the annual exhibition for the Japanese industrial biotechnology, featured large Japanese companies and their knowledge. Part of this knowledge has been on the shelf as a patented technology for a long time, waiting for the right partner and the right time. A good example is the work of Professor Yashuki Morikawa of the Nagoya University of Technology. Amidst great public interest he revealed an enzyme that can realize a breakthrough in the production of biofuel from inedible plant parts. [Dutch] Op de BioJapan 2010, de jaarlijkse beurs voor de Japanse industriele biotechnologie, presenteerden grote Japanse bedrijven hun kennis. Een deel van deze kennis heeft lang in de vorm van patenten op de plank gelegen, wachtend op de juiste partner en het juiste moment. Een goed voorbeeld is het werk van professor Yasushi Morikawa van Nagoya University of Technology. Onder grote belangstelling maakte hij op de beurs een enzym bekend dat een doorbraak kan betekenen in de productie van biobrandstof uit oneetbare plantendelen.

 20. Energy conservation for a sustainable energy supply; Energiebesparing voor een duurzame energievoorziening

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Rooijers, F.; Kampman, B.; Bennink, D.; Bles, M.; Van Lieshout, M.; Schepers, B.

  2013-05-15

  Options available for improving energy efficiency in the Netherlands are listed and discussed. As detailed in this report, there is still substantial scope for reducing energy consumption in the production and use of energy carriers, much of it not only attractive from the perspective of society as a whole but also profitable for the actors concerned. By exploiting these opportunities, sustainability targets can be cost-effectively met. The report examines why so much potential is still not being utilised and how this can be remedied. Following a description of the potential for energy conservation, a package of smart, effective policies is recommended to secure this potential [Dutch] De mogelijkheden van energiebesparing in Nederland zijn in kaart gebracht. In deze notitie wordt aangetoond dat bij energiebesparing bij het gebruik en bij de productie van energiedragers nog veel onbenut, maar maatschappelijk aantrekkelijk potentieel ligt, waarvan een groot deel rendabel is. Benutting daarvan leidt ertoe dat de duurzaamheidsdoelen op een kosteneffectieve manier behaald kunnen worden. We hebben onderzocht waarom veel potentieel nu niet benut wordt en hoe dat wel kan gebeuren. Deze analyse beschrijft het besparingspotentieel en biedt voorstellen voor een pakket aan slimme, effectieve beleidsinstrumenten om dit potentieel te realiseren: door inzet van verplichtingen en door energiebesparing aantrekkelijker te maken.

 1. Sustainable Energy for All. Inaugural speech; Een duurzame energievoorziening voor iedereen. Intreerede

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Van Wijk, A.J.M.

  2011-12-07

  According to the author, there is no energy crisis; nor is there an energy shortage. Three observations illustrate this proposition: (1) We are wasting about 98% of our energy; (2) In one hour, the earth receives more energy from the sun than we consume worldwide in one year; and (3) sustainable energy is all around us. Next, the observations are elaborated and a plan is launched to set up a Green Campus: a living lab, an inspiring place where businesses and university can meet and a place where everyone can get an impression of the energy systems of the future. This way the author is hoping to take a next, important step in the realization of his dream, which is a sustainable energy system for all [Dutch] De auteur stelt dat er geen energiecrisis, geen energietekort is. Drie observaties illustreren deze stelling: (1) We verspillen ruwweg 98% van onze energie; (2) In een uur ontvangt de aarde meer energie van de zon, dan we wereldwijd in een jaar verbruiken; en (3) Duurzame energie is overal rond om ons heen. Vervolgens worden de observaties toegelicht en een plan gelanceerd om een Green Campus op te zetten: een living lab, een inspirerende plek waar bedrijven en universiteit elkaar ontmoeten en een plek waar een ieder een beeld kan krijgen op de energiesystemen van de toekomst. Daarmee hoopt de auteur een volgende en belangrijke stap te zetten in de realisatie van zijn droom, een duurzame energievoorziening voor iedereen.

 2. Combinatie van vaarrecreatie en beek gebonden natuur in Noord-Brabant : kennis over ecologische effecten van kano’s en fluisterboten, kwetsbaarheid van flora en fauna en handelingsperspectieven voor beheerder en gebruiker

  NARCIS (Netherlands)

  Ottburg, F.G.W.A.; Henkens, R.J.H.G.

  2013-01-01

  De provincie Noord-Brabant en de Brabantse Waterschappen werken aan het realiseren van de doelstellingen voor de Europese Kaderrichtlijn Water en Natura 2000. Voor de bevaarbare R5 en R6 beeksystemen kan dit proces worden gefrustreerd door de ontwikkelingen in de vaarrecreatie, vooral kano’s en flui

 3. Proefwonen voor mensen met een verstandelijke beperking en/of psychiatrische problemen

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Liesbeth Naessens

  2015-09-01

  reserved for two vulnerable target groups.The project successfully brought together two target groups that had been regarded as separate (with an intellectual disability and/or mental health problems and was able to apply the same criteria to both groups.Practice-based research was conducted to support the project. Two lecturer-researchers (working 20% FTE facilitated local change and reported to governmental administration.Eleven of the participants were interviewed about their experiences. All the tenants, without exception, evaluated their new living environment positively.Two articles in professional journals will hopefully help further the dissemination of “good practice”.Facts on outcomes, impact and effectiveness All participants in the project were able to live independently and continue to do so. Four of them were able to discontinue their use of support services, either after a move to a different place or after a positive evaluation. Most of the participants still receive support, but for those clients where the prospects are good, reduction in the level of support received can begin.Most applicants were clients who could leave their collective housing facilities.Some of the applicants previously lived in privately rented housing and were unable to afford the rent, thus risking homelessness.What was striking in the testimonials of the participants was that they were all very positive about the effect of living independently. Many of them expressed that they found it more peaceful.Mental health services report a new dynamic, namely a greater movement of clients receiving their support, and less waiting time on their own waiting lists. SAMENVATTINGProefwonen voor mensen met een verstandelijke beperking en/of psychiatrische problemen In oktober 2010 lanceerden de Vlaamse ministers Van den Bossche en Vandeurzen een oproep voor het indienen van experimentele projecten “wonen-welzijn”. Een nauwere samenwerking tussen woon- en welzijnsactoren diende voor de

 4. Expected growth in residential building automation in the Netherlands. Results of a British study; Nederland mag op forse groei rekenen [voor woningautomatisering]. Gunstige uitkomsten Brits onderzoek

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Zoumpoulis-Verbraeken, A.

  2012-10-15

  In recent years, the Dutch market for housing automation has grown with on average 21 per cent to 31 million euro in 2011. In the next three years, it will grow by another 70 per cent to 50 million euro, according to estimates of research agency BSRIA in their study titled 'European Smart Home Market Study'. Particularly the higher segment and the market for care applications and lifetime homes, which has been stimulated by the government, are contribution to the growth rates [Dutch] De Nederlandse markt voor woningautomatisering groeide de laatste jaren met gemiddeld 21 procent naar 31 miljoen euro in 2011. De komende drie jaar stijgt die nog eens met 70 procent naar 50 miljoen euro, verwacht onderzoeksbureau BSRIA in de studie 'European Smart Home Market Study'. Vooral het hogere segment en de door de overheid gestimuleerde markt voor zorgtoepassingen en levensloopbestendige woningen zorgen voor de groeicijfers.

 5. [Drug advertising as communication between the pharmaceutical industry and the physician: advertisements for psychotropic drugs in the Dutch medical journal, Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, 1900-1940].

  Science.gov (United States)

  van der Hoogte, Arjo Roersch; Pieters, Toine

  2010-01-01

  In this article we explore the historical development of drug advertisements for psychotropic drugs in the leading Dutch medical journal from 1900 to 1940. The advertisements for hypnotics and sedatives, in The Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (Dutch medical journal) reflected the changes in the vocabulary and image promoted by the pharmaceutical companies. In the first two decades, the advertisements were sober and to the point, and included the trademark, company name, molecular formula and therapeutic properties of the medication. The emphasis was on creating a scientific image of reliable symptom control for the therapeutic drug. In doing so, the ethical drug companies tried (successfully) to distinguish themselves from the producers of patent medicines. Once scientific credibility was established, the form and content of the advertisements changed significantly. In the late 1920s and 1930s drug companies embraced modern advertising techniques, developing a figurative language to address the changing beliefs and practices of Dutch physicians. Instead of promoting therapeutic drugs as safe and scientific, the emphasis was on their effectiveness in comparison to similar drugs. In the process, scientific information was reduced to an indispensable standardized minimum, whereby therapeutic drugs were advertised according to the latest pharmacological taxonomy rather than molecular formulas. The image-making of 'ethical marketing' began during the interwar years when marketers applied modern advertising techniques and infotainment strategies. The scanty black and white informational bulletins transitioned into colourful advertisements. The pharmaceutical companies employed the same medical language as used by physicians, so that one word or image in an advertisement would suffice for the physician to recognize a drug and its therapeutic properties. These developments show the changing relationship between the modern ethical pharmaceutical industry and Dutch

 6. Opvattingen over geneeskundige statistiek in het Nederlandsch Tijdschrift voor Geneeskunde rond de eeuwwisseling

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  A. de Knecht-van Eekelen

  1992-10-01

  Full Text Available

  Ideas on medical statistics in the Dutch Medical Journal round the turn of the century


  At the end of the nineteenth century the use of figures in medical articles was popular in the leading Dutch Medical Journal (Nederlandsch Tijdschrift voor Geneeskunde. Surgeons and other medical doctors published statistical compilations of the results of different therapies. For instance comparison of surgical methods, treatment of tuberculosis or diphteria produced information on the therapy to be chosen.

  Only few medical doctors were interested in the mathematical approach of statistics or the calculation of probabilities. They were not trained in mathematics and they saw little need to improve their command of statistics beyond an elementary level. Statistical analysis had contributed little to some fundamental medical questions as there were the etiology of disease and the effects of different therapeutical methods.

  Medical statistics consisted mainly of rows of figures from which means and percentages were calculated. In this way mortality, birth-rate and morbidity were presented to the medical public. At first individual doctors and the Commission of Statistics of the Dutch Medical Organisation occupied themselves with the collection of these data. In 1899 a State Statistic Bureau was founded and largely took over this task. Hygienic measures were discussed according to the improvement of the mortality figures. The number of cases of infectious disease such as diphteria, typhoid and scarlet fever were published regularly.

 7. Generating and testing methods for consumer-oriented product development; Genererende en toetsingsmethoden voor consumentgerichte productontwikkeling

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2001-10-01

  In order to obtain a good insight into various design methods that can be used by product developers to enable them to develop and test useful domotics products (domotics: intelligent systems for the home), an inventory has been made of the methods used in the Netherlands. The inventory is directed at two categories of methods: (1) Methods of getting better acquainted with the user and/or the problem, and of generating novel solutions: generative methods; and (2) Methods of assessing solutions (through various phases of the designing process): testing methods. The first category of methods concentrates on the designing process. In other words: how can the designer realise as much as possible of the workability of (domotics) products during the designing process? The second category aims at testing a design (in whatever shape: drawing, prototype, functional computer animation, etc.) through its users. These are methods of assessing a design at various stages of the designing process. [Dutch] Om een goed inzicht te krijgen in verschillende ontwerpmethoden die productontwikkelaars kunnen gebruiken om bruikbare domoticaproducten te kunnen ontwikkelen en toetsen, is een inventarisatie uitgevoerd naar de methoden die in Nederland worden gebruikt. De inventarisatie richt zich op twee categorieen methoden: (1) methoden om de gebruiker casu quo het probleem beter te leren kennen en nieuwe oplossingen te genereren, zogenaamde genererende methoden, en (2) methoden om oplossingen te evatueren (in verschillende fasen van het ontwerpproces), zogenaamde toetsingsmethoden. De eerste categorie methoden richt zich op het ontwerpproces: hoe kan de ontwerper tijdens het ontwerpproces de bruikbaarheid van (domotica)producten zoveel mogelijk realiseren? De tweede categorie methoden is erop gericht om een ontwerp (in wat voor vorm dan ook: tekening, prototype, functionele computeranimatie, enzovoort) te toetsen bij gebruikers. Het zijn methoden om een ontwerp, op verschillende momenten

 8. Electric transport in 20 questions. The starting guide for businesses; Elektrisch vervoer in 20 vragen. De startgids voor bedrijven

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2013-07-15

  This guide answers the 20 most important questions that entrepreneurs and businesses have about electric vehicles (EV), divided into seven main questions: What is it; Why should I go for it; Which electric vehicles are on the market; What are the costs; How and where can I recharge; How do I put EV into operation; What does the future looks like? The purpose of this guide is to provide a clear and reliable overview of the options for EV in order for entrepreneurs to ease the switch to electric vehicles [Dutch] Deze gids geeft antwoord op de 20 belangrijkste vragen die ondernemers en bedrijven hebben over elektrisch vervoer (EV), onderverdeeld in zeven hoofdvragen: Wat is het; Waarom zou ik er voor kiezen; Welke elektrische voertuigen zijn er op de markt; Wat zijn de kosten; Hoe en waar kan ik opladen; Hoe breng ik EV in de praktijk; Hoe ziet de toekomst eruit? Het doel van deze gids is om een helder en betrouwbaar overzicht te geven van de mogelijkheden van EV om daarmee de eventuele overstap naar een elektrisch voertuig voor ondernemers te vereenvoudigen.

 9. Risico’s van introductie van exotische plantensoorten, in het bijzonder uit het geslacht Ambrosia L., via import van zaden voor met name veevoer en vogelvoer

  NARCIS (Netherlands)

  Denderen, van Daniël P.D.; Tamis, Wil L.M.; Valkenburg, van Johan L.C.H.

  2010-01-01

  Import van landbouwproducten, in het bijzonder zaden, zijn een belangrijke bron voor de introductie van exotische plantensoorten. In dit artikel wordt ingegaan op twee studies naar het voorkomen van exotische planten, in het bijzonder uit het geslacht Ambrosia, in geïmporteerde partijen zaden. Met n

 10. Right-wing radical populism in city and suburbs: an electoral geography of the Partij Voor de Vrijheid in the Netherlands

  NARCIS (Netherlands)

  W.P.C. van Gent; E.F. Jansen; J.H.F. Smits

  2013-01-01

  This paper looks at the electoral geography of the Partij Voor de Vrijheid, a Dutch right-wing radical populist party, which is anti-immigration, anti-establishment and critical of urban conditions. Combining survey analyses and geocoded polling station data analyses of the 2010 parliamentary electi

 11. Consequences of Market-Based Measures CO2-emission Reduction Maritime Transport for the Netherlands; Gevolgen Market Based Measures CO2-emissiereductie zeevaart voor Nederland

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Wortelboer-van Donselaar, P.; Kansen, M.; Moorman, S. [Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid KiM, Den Haag (Netherlands); Faber, J.; Koopman, M.; Smit, M. [CE Delft, Delft (Netherlands)

  2013-11-15

  The introduction of Market Based Measures (MBMs) to reduce the CO2 emissions of international sea shipping will have relatively limited economic effects for the Netherlands. Moreover, these effects are largely in line with those in other countries. For the Netherlands, however, the manner in which MBMS are organised and enforced is likely to be particularly important, given the importance of ports to the Dutch economy, the country's relatively large bunker sector, and the fact that Dutch shipowners operate relatively small vessels and on a relatively small scale. MBMs include pricing measures in the form of tax or trade systems, as well as other market-related proposals. In this research study, the consequences are analysed of four international MBM proposals for the Netherlands [Dutch] Om de CO2-uitstoot van de internationale zeevaartsector terug te dringen worden momenteel zogeheten Market Based Measures (MBMs), zoals bijvoorbeeld het veilen van emissierechten of het invoeren van een heffing, overwogen. De invoering van de MBMs zal voor Nederland relatief beperkte economische effecten hebben. Deze effecten wijken bovendien niet bijzonder af van die voor andere landen. De wijze waarop de MBMs worden georganiseerd en gehandhaafd, is voor Nederland mogelijk wel van onderscheidend belang. Dit gezien het belang van de havens voor de Nederlandse economie, de relatief grote bunkersector, en de relatief kleine schepen en kleinschaligheid van de Nederlandse reders.

 12. Ecologische effecten van het bestemmingsplan Birkhoven-Noord : beschrijving van de ecologische gevolgen voor vleermuizen en een toets van deze effecten aan de EU-Habitatrichtlijn en Natuurbeschermingswet

  NARCIS (Netherlands)

  Koolstra, B.J.H.; Verboom, B.; Dirksen, J.

  2001-01-01

  De gemeente Amersfoort heeft het bestemmingsplan Birkhoven-Noord in ontwikkeling. In het ontwerp-bestemmingsplan voor Birkhoven-Noord wordt de visie van de gemeente Amersfoort over de toekomstige inrichting en het toekomstig gebruik van het plangebied beschreven. Het voorkomen van vleermuizen in Bir

 13. Grenswaarden voor temperatuurfluctuaties van verschillende duur bij siergewassen : verslag van een teeltproef met modelgestuurd temperatuursverloop : Deelverslag 5: mogelijkheden bij Potchrysant, Begonia en Saintpaulia

  NARCIS (Netherlands)

  Buwalda, F.

  2004-01-01

  In dit verslag worden resultaten beschreven van de laatste proef in een serie experimenten, die in het kader van het PPO project 'Grenswaarden voor temperatuurfluctuaties bij siergewassen' zijn uitgevoerd op de voormalige PPO locatie Horst. Doel van de proeven was om te onderzoeken welke fysiologisc

 14. Stuur de autoconstructeurs op groene wegen: Johan De Mol en Hans Bruyninckx koppelen maatschappelijke randvoorwaarden aan staatssteun voor Opel en co

  OpenAIRE

  De Mol, Johan; Bruyninckx, Hans

  2009-01-01

  Volgens de vakbond dringt de tijd voor de productievestiging van General Motors in Antwerpen. De overheid wil helpen, maar Johan De Mol en Hans Bruyninckx vragen integraal beleid:'Het produceren van lichte, zuinige wagens, gebruikelijke brandstof, moet de randvoorwaarde zijn om de gestelde maatschappelijke leefkwaliteiten te helpen realiseren."

 15. Duurzame stedelijke ontwikkeling in en rond het IJmeer; benadering en advies

  OpenAIRE

  Graaf, van der, H.

  2002-01-01

  Duurzame stedelijke ontwikkeling wordt in dit onderzoek bekeken vanuit drie verschillende benaderingen. De eerste benadering is duurzame stedelijke ontwikkeling als strategie voor het omgaan met veranderingen. In ruimtelijke plannen is deze strategie herkenbaar door de toepassing van ruimtelijke flexibiliteit. De tweede benadering is duurzame stedelijke ontwikkeling als strategie voor de inrichting van de fysieke omgeving. Het resultaat van het toepassen van deze strategie heeft een positieve...

 16. Tariff advice for the supply of heat to small-scale consumers in 2011; Tariefadvies voor de levering van warmte aan kleinverbruikers 2011

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2010-12-16

  The title advice is based on the principle of 'not more than otherwise' (nmda, abbreviated in Dutch), which principle is applied for the calculation of the contribution for connection to the energy supply system, the reduced rate for those paying standing charges, and the price of heat. The principle implies that the determined tariff for the supply of heat is such that, on average, the consumer of heat does not pay more than in case natural gas is used for an individual central heating system. From the year 2000 on the tariff advice includes a so-called cost-effectiveness contribution. In this advice attention is paid to the cost-effectiveness contribution, the connection contribution, the reduced rate, and the heat price. In the final chapter the indexing and updating of the different tariff elements of the advice are discussed. [Dutch] In 1993 heeft EnergieNed haar eerste tariefadvies voor de levering van warmte aan kleinverbruikers uitgebracht. Dit tariefadvies verving het eerdere advies uit 1985 van de toenmalige VESTIN. In het advies van 1993 werd de warmteprijs voor het eerst vastgesteld op basis van marktwaarde en niet zoals eerder het geval was op basis van een geschat rendement van de cv-ketel. De tariefadviezen gaan uit van het 'niet-meer-dan-anders' beginsel (nmda-beginsel). Dit nmda-beginsel wordt toegepast voor de berekening van de aansluitbijdrage, het vastrecht en de warmteprijs en komt er op neer dat er een zodanig tarief voor de geleverde warmte wordt gevraagd dat het de warmteverbruiker gemiddeld niet meer kost dan bij gebruik van aardgas voor individuele centrale verwarming. SenterNovem zag er op toe dat deze drie componenten een correct uitgangspunt vormden voor de toepassing van het nmda-beginsel op basis van marktwaarde. Vanaf 1993 zijn de EnergieNed adviezen jaarlijks geindexeerd en/of aan de veranderende marktomstandigheden aangepast. Eveneens zijn de gevolgen van de EPN-wetgeving in de tariefelementen verwerkt. Met

 17. Tariff advice for the supply of heat to small-scale consumers in 2010; Tariefadvies voor de levering van warmte aan kleinverbruikers 2010

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Schurink, H.B.

  2009-12-19

  The title advice is based on the principle of 'not more than otherwise' (nmda, abbreviated in Dutch), which principle is applied for the calculation of the contribution for connection to the energy supply system, the reduced rate for those paying standing charges, and the price of heat. The principle implies that the determined tariff for the supply of heat is such that, on average, the consumer of heat does not pay more than in case natural gas is used for an individual central heating system. From the year 2000 on the tariff advice includes a so-called cost-effectiveness contribution. In this advice attention is paid to the cost-effectiveness contribution, the connection contribution, the reduced rate, and the heat price. In the final chapter the indexing and updating of the different tariff elements of the advice are discussed. [Dutch] In 1993 heeft EnergieNed haar eerste tariefadvies voor de levering van warmte aan kleinverbruikers uitgebracht. Dit tariefadvies verving het eerdere advies uit 1985 van de toenmalige VESTIN. In het advies van 1993 werd de warmteprijs voor het eerst vastgesteld op basis van marktwaarde en niet zoals eerder het geval was op basis van een geschat rendement van de cv-ketel. De tariefadviezen gaan uit van het 'niet-meer-dan-anders' beginsel (nmda-beginsel). Dit nmda-beginsel wordt toegepast voor de berekening van de aansluitbijdrage, het vastrecht en de warmteprijs en komt er op neer dat er een zodanig tarief voor de geleverde warmte wordt gevraagd dat het de warmteverbruiker gemiddeld niet meer kost dan bij gebruik van aardgas voor individuele centrale verwarming. SenterNovem zag er op toe dat deze drie componenten een correct uitgangspunt vormden voor de toepassing van het nmda-beginsel op basis van marktwaarde. Vanaf 1993 zijn de EnergieNed adviezen jaarlijks geindexeerd en/of aan de veranderende marktomstandigheden aangepast. Eveneens zijn de gevolgen van de EPN-wetgeving in de tariefelementen verwerkt. Met

 18. ALS Association

  Science.gov (United States)

  ... toward a world without ALS! Walk to Defeat ALS® Walk to Defeat ALS® draws people of all ... We need your help. I Will Advocate National ALS Registry The National ALS Registry is a congressionally ...

 19. De oprichting van de ‘Nederlandsche Vereeniging voor Tropische Geneeskunde’: een zaak van nationaal belang

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Leo van Bergen

  2009-06-01

  Full Text Available The foundation of the Dutch Society for Tropical Medicine: an affair of national importance The ‘Nederlandsche Vereeniging voor Tropische Geneeskunde’ (Dutch Society for Tropical Medicine – in short: NVTG was founded in 1907, a time not only of colonial expansion, but also a time in which the economic interest of the Dutch East-Indies for the Netherlands grew exceptionally. This had its effect on the motivations behind medical aid. Hygienic measures were financially backed because healthy workers had a positive effect on profits. This atmosphere of economic interest and political-military expansion had its effect on the foundation of the NVTG as well. Colonialism was generally approved of, and the goal of the society – apart from sociability motives – was to support research into illnesses torturing mainly the Dutch colonies. This was in line with the reasoning that the colonies were rightfully governed by the Netherlands, because the peoples living there had proven not to be able to look after themselves in a proper manner. The foundation of the Society should have been a part of the foundation of an international society for tropical medicine, but this failed. Although internationalism generally was seen as an important feature of science and certainly of medical science, it is not strange this was not seen as a major problem. For it was national and not international reasons that had led to founding the Dutch society. It was the Dutch position as a colonial power that had convinced Dutch tropical doctors a society should be called into being. A generally shared spirit of internationalism had little to do with this unless internationalism is defined as: what others have, we need to have as well, and let us see in international conferences what could be of national benefit. That nevertheless this spirit of internationalism – and not nationalism – is commonly hailed as the main reason behind the foundation, is probably due to the

 20. De oprichting van de ‘Nederlandsche Vereeniging voor Tropische Geneeskunde’: een zaak van nationaal belang

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Leo van Bergen

  2009-06-01

  Full Text Available The foundation of the Dutch Society for Tropical Medicine: an affair of national importance  The ‘Nederlandsche Vereeniging voor Tropische Geneeskunde’ (Dutch Society for Tropical Medicine – in short: NVTG was founded in 1907, a time not only of colonial expansion, but also a time in which the economic interest of the Dutch East-Indies for the Netherlands grew exceptionally. This had its effect on the motivations behind medical aid. Hygienic measures were financially backed because healthy workers had a positive effect on profits. This atmosphere of economic interest and political-military expansion had its effect on the foundation of the NVTG as well. Colonialism was generally approved of, and the goal of the society – apart from sociability motives – was to support research into illnesses torturing mainly the Dutch colonies. This was in line with the reasoning that the colonies were rightfully governed by the Netherlands, because the peoples living there had proven not to be able to look after themselves in a proper manner. The foundation of the Society should have been a part of the foundation of an international society for tropical medicine, but this failed. Although internationalism generally was seen as an important feature of science and certainly of medical science, it is not strange this was not seen as a major problem. For it was national and not international reasons that had led to founding the Dutch society. It was the Dutch position as a colonial power that had convinced Dutch tropical doctors a society should be called into being. A generally shared spirit of internationalism had little to do with this unless internationalism is defined as: what others have, we need to have as well, and let us see in international conferences what could be of national benefit. That nevertheless this spirit of internationalism – and not nationalism – is commonly hailed as the main reason behind the foundation, is probably due to the

 1. Personal branding : Naam maken als professional

  NARCIS (Netherlands)

  Kwakman, F.E.

  2004-01-01

  In een markt met vele aanbieders en een 'product' dat in nauwe samenwerking met de klant tot stand komt, is 'personal branding' een belangrijke manier voor een professional om zichzelf te onderscheiden. Volgens acquisitie-expert Frank Kwakman van Holland Consulting Group geldt dit niet alleen voor z

 2. Nuove strategie manipolative ex vivo per il purging delle unità di cellule staminali ematopoietiche periferiche destinate al trapianto autologo di midollo

  OpenAIRE

  Veronesi, Arianna

  2015-01-01

  NEW MANIPULATIVE STRATEGIES EX VIVO FOR PURGING OF PHERIPHERAL HAEMATOPOIETICS STEM CELLS UNITS AIMED FOR AUTOLOGOUS BONE MARROW TRANSPLANTATION This thesis aims to evaluate the possibility of using the Gemtuzumab ozogamicin in ex vivo purging of autologous pheripheral blood mononuclear cells, in order to eliminate possible contaminants leukaemia cells. The use of this drug is subject to verification that the depletion of malignant cells does not cause cytotoxic effects on normal stem cel...

 3. Sustainability pays. A reward system for sustainable producer and consumer behaviour; Duurzaam loont. Een beloningssysteem voor duurzaam consumentengedrag

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Van Hilten, R. [QOIN, Amsterdam (Netherlands)

  2011-03-15

  local restaurants, local cultural offerings and visits to local farmers. Shops see an increase in their sales and profits in the 'sustainable' segment. In addition, specifically targeted advertising is possible because Sustainability Rewarded gives the retailer insight into the purchasing behaviour of consumers and particularly that of their own customers. The Municipality gets access to a cost-effective and tried-and-tested set of instruments to realize policy. Rewards are more effective and also more cost-effective than information campaigns. It stimulates the regional economy. An added bonus is that the municipality gets better information about the impact of their subsidy euro [Dutch] In DUURZAAM LOONT worden burgers beloond voor goed gedrag: minder energie gebruiken, afvalreductie, vaker op de fiets naar het werk, etc. Ook worden ze verleid vaker milieuvriendelijk, regionaal en duurzaam te kopen. Dit wordt bereikt door hen voor de juiste keuze te belonen met punten. Door punten in het vooruitzicht te stellen staan consumenten open voor nieuwe informatie die ze gebruiken om hun keuze aan te passen, om zo de beloning niet mis te lopen. Deze punten worden gespaard en later besteed aan andere regionale en/of duurzame producten (cadeautjes). Op deze wijze bindt het regionale bedrijfsleven koopkracht en kan zichzelf zo versterken. De overheid of winkelier betaalt altijd voor de uitgekeerde punten in euro's. Daarmee zijn alle punten in omloop altijd gedekt door een tegenwaarde in euro's. Deze kostenpost komt bij de overheid uit beleidsbudget, en bij de winkelier uit het marketingbudget. Het is mogelijk dat meerdere partijen uit de keten (bijvoorbeeld retailer en merkproducent) de kosten van de punten delen. Punten kunnen altijd door de burger worden verdiend en verzilverd voor zuinige producten, isolatiematerialen, klimaatneutrale producten, regionale producten, afvalpreventie en afvalscheiding, duurzame producten en diensten, gebruik van openbaar

 4. More planned economy than market economy in the energy policy strategy for 2020 of the European Commission; Mehr Plan- als Marktwirtschaft in der energiepolitischen Strategie 2020 der Europaeischen Kommission

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Haucap, Justus; Coenen, Michael

  2011-04-15

  The Europeanization of energy policies is desirable because the three main objectives of energy policy (climate protection, security of supply and competitiveness) have cross-border impacts. Hence, it is good that the European Union has been granted a competence for energy policy in the article 194 of the Lisbon treaty. In addition, it is good that the European Commission has published its long-term strategy to stabilize expectations which is important for infrastructure investment. It is regrettable though that price signals, competition and market principles only play a minor role for the Commission while rather doubtful objectives such as fostering energy efficiency and promoting renewable dominate the agenda. The Commission's strategy is mainly characterized by bureaucratic dirigisme, intense regulation, state planning and public subsidies. The road to a centrally planned energy industry is being walked down fast.

 5. Capsaicina al 8% para controlar el dolor neuropático periférico: una estrategia basada en casos clínicos Capsaicin al 8% for the management of peripheral neuropathic pain: a strategy based on clinic cases

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  A. Bhaskar

  2013-02-01

  Full Text Available La reunión multidisciplinar organizada por Astellas tuvo lugar en Milán el 28 de agosto de 2012. Alrededor de 150 médicos invitados, especializados en el dolor, procedentes de toda Europa y con conocimientos o experiencia en el uso de los parches de capsaicina al 8 % para tratar el dolor neuropático (DN periférico, asistieron a la reunión para escuchar la presentación de distintos casos clínicos tratados con el parche de capsaicina al 8%, por parte de un grupo de ponentes europeos expertos en la clínica del dolor. El objetivo de la reunión era compartir experiencia clínica real sobre el uso del parche de capsaicina al 8% para controlar el DN siguiendo un formato interactivo y dando a los asistentes la oportunidad de intercambiar experiencia práctica directa con el uso de este medicamento. La reunión estuvo presidida por el Dr. Arun Bhaskar del Reino Unido. Este inauguró la reunión dando la bienvenida a los delegados, presentando a los ponentes, resumiendo los objetivos de la reunión y realizando una demostración del ThoughtSort, el software que por grupos a través de un iPad, hizo posible que todos los participantes de la sesión pudiesen interactuar. Los detalles de los casos clínicos que se presentaron en la reunión y que se resumen en este artículo responden a las opiniones personales de los ponentes.The Astellas peer-to-peer meeting took place in Milan on the evening of Tuesday 28 August, 18:00-20:00. Approximately 150 invited pain physicians from across Europe, all with some knowledge or experience of using the high-dose capsaicin patch to treat peripheral neuropathic pain (NP, attended the meeting to hear an expert European faculty of practising physicians present different case studies involving treatment with high-dose capsaicin. The objective of the meeting was to share real-world experience in the use of high-dose capsaicin for the management of NP in an interactive format to provide delegates with the opportunity

 6. Special compressor technology for a new generation of heat pumps for domestic applications. Free piston technology with zero-oil torsion drive; Speciale compressortechnologie voor een nieuwe generatie warmtepompen voor huishoudelijke toepassingen. Vrijezuigertechnologie met olieloze torsie-aandrijving

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Wissink, E.B. [TNO, Apeldoorn (Netherlands)

  2013-02-15

  To meet the increasing demand for small high efficient domestic heat pumps with a good total cost of ownership performance, a next generation of heat pumps is required. This article is dealing with the development of a new compressor technology for domestic heat pumps. After identification of the main losses in mechanical driven low capacity heat pump cycles, it became clear that a concept with a (semi-)free piston compressor has the potency to improve the efficiency significantly. An evaluation showed that none of the existing free-piston designs meets essential requirements like low internal friction, small size integrated electromotor and hermetic design suitable for all refrigerants, including ammonia. Therefore TNO designed a complete new free piston compressor making use of the following two design philosophies: balancing mechanical forces by using symmetry and reducing motor size by use of transmission ratio based on elastic deformation and the peak shaving effect of the energy contents (kinetic and elastic) of the compressor running in a natural frequency mode. This paper describes the background, the design steps and the final design of the new torsion compressor technology [Dutch] Om aan de toenemende vraag naar kleine hoog-efficiente warmtepompen voor woningverwarming met een lage exploitatiekostprijs te voldoen, is een nieuwe generatie warmtepompen vereist. Dit artikel beschrijft de ontwikkeling van een nieuwe compressortechnologie voor huishoudelijke warmtepompen. Na het onderzoeken van de belangrijkste verliezen in mechanisch aangedreven warmtepompsystemen met een klein verwarmingsvermogen werd duidelijk dat een concept met een (semi-)vrijezuigercompressor de potentie heeft om de efficientie aanzienlijk te verbeteren.

 7. Het eigenrisicodragerschap voor de WIA: Meer haken en ogen dan men denkt

  NARCIS (Netherlands)

  E.J.A. Franssen

  2008-01-01

  De WIA, die op 29 december 2005 als opvolger van de WAO in werking is getreden, is al meerdere malen uitgebreid beschreven. Er is echter opvallend weinig vermeld over een van de aspecten ervan: het eigenrisicodragerschap (ERD-schap). In deze bijdrage wordt eerst ingegaan op de vraag wat het ERD-scha

 8. De valkuilen van de historische sensatie Een pleidooi voor nuchter ‘getrennt marschieren’ inzake archeologisch-historische contradicties

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  R.M.R. van Oosten

  2015-12-01

  Full Text Available The Danger of Historical Sensation: A Plea for a Sober ‘getrennt marschieren’ regarding Archaeological-Historical ContradictionsThree issues will be discussed in this article – the castle of Amsterdam (1994-1995, the mikveh of Venlo and the King’s tomb of Middelburg – where initially a tangible archaeological find seems to support a spectacular historical theory. On closer inspection, the combination of archaeological and historical sources has not rendered conclusive interdisciplinary evidence, but only generated castles in the air, fairy tales or at least a version of the past that fails to do justice to both disciplines. These issues are reason to highlight four methodological rules of thumb concerning historical-archaeological research. In order to prevent collective disillusionment, the most self-evident is to stay sober and down-to-earth and not to get stuck in a stage of enthusiastic intoxication or haze of ‘historical sensation’. Particularly in the case of fascinating historical-archaeological challenges this is a pitfall into which even very experienced researchers risk falling.In dit artikel worden drie kwesties besproken – het kasteel van Amsterdam (1994-1995, de mikwe van Venlo (2004-2014 en het koningsgraf van Willem II in Middelburg – waarbij een tastbare archeologische vondst aanvankelijk een sensationele historische theorie leek te ondersteunen. De combinatie van archeologische en historische bronnen bleek bij nader inzien geen sluitend interdisciplinair bewijs te leveren, maar slechts luchtkastelen, sprookjes of in elk geval een versie van het verleden die aan geen van beide disciplines recht deed.Deze kwesties zijn aanleiding om vier methodische vuistregels inzake historischarcheologisch onderzoek voor het voetlicht te brengen. Het meest voor de hand liggend om een collectieve maatschappelijke kater te voorkomen is nuchter blijven en niet in de enthousiasmerende dronkenschap of roes van historische sensatie

 9. Energy efficiency ground-source energy system, Environmental Protection Law, article 'Heat and cold storage, value for money'; Energierendement bodemenergiesysteem, Wet milieubeheer, artikel 'WKO, waar voor je geld'

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Lambregts, E.G.M.; Teunissen, P.O.M.; Beukenhorst, E.

  2013-01-15

  Upscaling of ground-source energy systems can contribute to heat and cold storage systems and thus reduce CO2 emission for the Amsterdam municipality. Based on the results of the project 'Heat and cold storage; Value for money' a proposal was made to the Dutch Ministry of Infrastructure and Environment to include a regulation 'energy efficiency heat and cold storage' in the Environmental Protection Law [Dutch] In het kader van de CO2 doelstelling van Amsterdam om 40% CO2 te reduceren in 2025 t.o.v. van 1990 wordt de verdere opschaling van de techniek bodemenergiesysteem gezien als een techniek die in belangrijke mate kan bijdragen aan de pijler 'transitie duurzame warmte en koude'. Op landelijk en gemeentelijk niveau werd gesignaleerd dat (open) bodemenergiesystemen in de exploitatiefase veelal onvoldoende functioneerden. In dit rapport wordt op basis van de resultaten van het project 'WKO, waar voor je geld' een voorstel aan het Ministerie van I en M gedaan om een voorschrift 'energierendement wko' op te nemen in het Activiteitenbesluit Wet milieubeheer.

 10. Transition pathway for climate-neutral mushroom cultivation. The agenda for a climate-neutral and economic effective mushroom cultivation in 2020; Transitiepad klimaatneutrale paddenstoelenteelt. De agenda voor een klimaatneutrale en economisch rendabele paddenstoelenteelt in 2020

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Suurmeijer, J.M. [Grontmij, Amersfoort (Netherlands); Hilkens, J. [AdVisie, Herkenbosch (Netherlands)

  2011-11-15

  To realize the ambition of climate-neutral and economically viable mushroom cultivation in new businesses as of 2020, a vision and a transition pathway need to be developed. The energy saving options discussed in the report 'Onderzoek naar het energiezuinig paddenstoelenbedrijf anno 2010' ('Study of an energy efficient mushroom cultivation business in 2010') serve as starting point. Three transition pathways have been developed. Each transition pathway contributes to a future-proof mushroom cultivation sector, to increasing energy efficiency or to deployment of sustainable energy in the mushroom cultivation sector [Dutch] Voor het realiseren van de ambitie om vanaf 2020 in nieuwe bedrijven klimaatneutraal en economisch rendabel paddenstoelen te kunnen telen, dient een visie en een transitiepad te worden opgesteld. De energiebesparingsopties uit het rapport 'Onderzoek naar het energiezuinig paddenstoelenbedrijf anno 2010' dienen hierbij als uitgangspunt. Er zijn drie transitiepaden ontwikkeld. Elk transitiepad geeft zijn bijdrage aan een toekomstbestendige paddenstoelensector, aan het verhogen van de energie-efficiency of aan de toepassing van duurzame energie in de paddenstoelensector.

 11. Maltrato Entre Escolares (Bullying: Estrategias de Manejo que Implementan los Profesores al Interior del Establecimiento Escolar Child Bullying at School: Strategies Implemented by Teachers Inside the School

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Flavia Tamar

  2005-05-01

  Full Text Available Esta investigación tuvo como objetivo conocer e identificar las estrategias que los profesores de enseñanza básica, que se desempeñan en 6º, 7º y 8º año, implementan para el manejo de situaciones de maltrato escolar entre pares. Los colegios seleccionados pertenecen a la comuna de Santiago Centro. El estudio se realizó a través de un diseño cualitativo de investigación, aplicando el enfoque de la Grounded Theory. Como técnicas de recolección de datos se utilizaron focus group y entrevistas individuales semi-estructuradas, tanto a profesores como a alumnos. La muestra quedó conformada por un total de 34 participantes. Los resultados principales permitieron describir e identificar que las estrategias resolutivas con características educativas inciden directamente en la promoción de climas escolares positivos y constructivos.This study's general objective was to know and identify the strategies that school teachers (6º, 7º and 8º grade implement to control child bullying. The schools chosen were two. They belong to Santiago Centre's Commune. A qualitative method was used, with the grounded theory's approach. Thirty-four (34 participants comprised the sample. Data were obtained using focus groups and individual interviews. The most important results made possible to describe and to identify that decision-making strategies with educational characteristics have a direct incidence in the generation of positive and constructive school climates.

 12. Het ziekenhuis als ontwerpvraagstuk

  OpenAIRE

  Christis, J.H.P.

  2011-01-01

  Ziekenhuizen behoren tot wat Mintzberg professionele bureaucratieën noemt. Ze worden geconfronteerd met problemen op het gebied van kwaliteit, patiëntvriendelijkheid, veiligheid en efficiency. Een belangrijke vraag is of ze voor het bereiken van deze doelen de juiste structuur bezitten. In zijn boek Structure in fives (1983) presenteert Mintzberg een ontwerptheorie waarmee deze vraag beantwoord zou kunnen worden. Structuurparameters spelen hierin een belangrijke rol. In het samen met Glouberm...

 13. New living for elderly people. An outline of domotics and sustainability for elderly people; Het nieuwe wonen voor ouderen. Een omgevingsverkenning naar domotica en duurzaamheid voor ouderen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Dries, J.; Ellen, G.J.; Den Blanken, M. [TNO Strategie, Technologie en Beleid TNO-STB, Delft (Netherlands); Maas, N. [TNO Bouw, Delft (Netherlands)

  2003-03-01

  A brief overview is given of the possibilities for elderly people to make use of domotics in order to live on one's own. The results of the title study are based on literature and other information sources. [Dutch] Dit rapport geeft een beknopt overzicht van de mogelijkheden om met behulp van domotica ouderen langer zelfstandig en duurzaam te laten wonen. Binnen het begrip duurzaamheid wordt onderscheid gemaakt tussen ecologische duurzaamheid (planet), economische duurzaamheid (profit) en sociale duurzaamheid (people). Hiertoe zijn projecten, literatuur en andere informatiebronnen verzameld op het terrein van domotica, duurzaamheid en ouderen waaruit blijkt dat er, sinds domotica de laatste tien jaar actueel is geworden, al enorm veel geprobeerd en geschreven is. Met name de combinatie 'ouderen en domotica' en 'domotica en duurzaamheid' levert veel materiaal op. Zeldzamer is echter de combinatie van alledrie de elementen.

 14. "El ojo del amo engorda al ganado": Estrategias de control y disciplinamiento de la fuerza laboral Strategies of Control and Labor Discipline

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nuria Inés Giniger

  2011-06-01

  Full Text Available Las empresas han debido sofisticar sus estrategias de control y disciplinamiento laboral. Para esto han conformado verdaderos Sistemas Corporativos a partir de los cuales ponen en marcha políticas empresariales tendientes a la gestión de la fuerza de trabajo y a la difusión doctrinaria. Estos Sistemas Corporativos se configuran en una relación conflictiva entre los procesos globales y locales. El proceso desarrollado por la empresa siderúrgica Acindar para la consolidación de su Sistema Corporativo permite ver de qué forma estas tensiones se expresan y el alcance de dicho sistema.The companies have had more sophisticated strategies of control and labor discipline. For this, they have made real Corporate Systems from which they develop business policies in managing the work force and dissemination of doctrine. These Corporate Systems are configured in a conflicting relationship between global and local processes. The process developed by the steel company Acindar to consolidate its Corporate System allows us to see how these tensions are expressed and the range of that system.

 15. Praktijkproef LED Alstroemeria : invloed licht spectrum op bladkwaliteit : bouwstenen voor energiebesparing

  OpenAIRE

  Garcia, N.; Helm, van der, F.P.M.; Warmenhoven, M.G.

  2015-01-01

  Een energiezuinige teelt van Alstroemeria vraagt om meer dan besparen op warmte. De totale energiebesparing zou tot 40% kunnen oplopen als men op belichting kan besparen en het licht optimaal door de plant kan worden benut. LED belichting kan een besparing van 20% tewegbrengen door een hoger rendement van lamp en installatie. Als met het spectrum van het groeilicht de morfologie en kwaliteit van het blad zijn te sturen, zouden lichtonderschepping en fotosynthese-efficiëntie verbeteren. Om dit...

 16. Risico’s van introductie van exotische plantensoorten, in het bijzonder uit het geslacht Ambrosia L., via import van zaden voor met name veevoer en vogelvoer

  OpenAIRE

  Denderen, van, A.C.; Tamis, Wil L.M.; Valkenburg

  2010-01-01

  Import van landbouwproducten, in het bijzonder zaden, zijn een belangrijke bron voor de introductie van exotische plantensoorten. In dit artikel wordt ingegaan op twee studies naar het voorkomen van exotische planten, in het bijzonder uit het geslacht Ambrosia, in geïmporteerde partijen zaden. Met name van Alsemambrosia (Ambrosia artemisiifolia) is bekend dat het pollen een sterke hooikoortsreactie kan veroorzaken en derhalve gezondheidsrisico’s met zich meebrengt. In de eerste studie is geke...

 17. Protocol voor meting van lachgasemissie uit huisvestingssystemen in de veehouderij 2010 = Measurement protocol for nitrous oxide emission from housing systems in livestock production 2010

  OpenAIRE

  Mosquera Losada, J.; Groenestein, C.M.; Ogink, N.W.M.

  2011-01-01

  Dit rapport beschrijft een meetprotocol voor lachgasemissies uit huisvestingssystemen in de veehouderij. Het protocol is afgestemd op aaneengesloten bemonsteringsperioden van 24 uur, verspreid over een jaar. Het protocol kan toegepast worden in gespecificeerde diercategorieën.This report describes a measurement protocol for nitrous oxide emissions from animal housing systems. The protocol is based on sampling periods of 24 hours spread over one year and can be applied in specified animal cate...

 18. Protocol voor meting van fijnstofemissie uit huisvestingssystemen in de veehouderij 2010 = Protocol for the measurement of fine emissions from housings in animal production

  OpenAIRE

  Ogink, N.W.M.; Hofschreuder, P.; Aarnink, A.J.A.

  2011-01-01

  Dit rapport beschrijft een meetprotocol voor fijnstofemissies uit huisvestingssystemen in de veehouderij. Het protocol is afgestemd op aaneengesloten bemonsteringsperioden van 24 uur, verspreid over een jaar. Het protocol kan toegepast worden in gespecificeerde diercategorieën.This report describes a measurement protocol for fine dust emissions from animal housing systems. The protocol is based on sampling periods of 24 hours spread over one year and can be applied in specified animal categor...

 19. Protocol voor meting van geuremissie uit huisvestingssystemen in de veehouderij 2010 = Protocol for the measurement of odour emissions from housings in animal production

  OpenAIRE

  Ogink, N.W.M.

  2011-01-01

  Dit rapport beschrijft een meetprotocol voor geuremissies uit huisvestingssystemen in de veehouderij. Het protocol is afgestemd op aaneengesloten bemonsteringsperioden van 2 uur op een vast deel van de dag, verspreid over een jaar. Het protocol kan toegepast worden in gespecifieerde diercategorieën.This report describes a measurement protocol for odour emissions from animal housing systems. The protocol is based on sampling periods of 2 hours at a fixed time of the day spread over one year an...

 20. Protocol voor meting van methaanemissie uit huisvestingssystemen in de veehouderij 2010 = Measurement protocol for methane emission from housing systems in livestock production 2010

  OpenAIRE

  Groenestein, C.M.; Mosquera Losada, J.; Ogink, N.W.M.

  2011-01-01

  Dit rapport beschrijft een meetprotocol voor methaanemissies uit huisvestingssystemen in de veehouderij. Het protocol is afgestemd op aaneengesloten bemonsteringsperioden van 24 uur, verspreid over een jaar. Het protocol kan toegepast worden in gespecificeerde diercategorieën.This report describes a measurement protocol for methane emissions from animal housing systems. The protocol is based on sampling periods of 24 hours spread over one year and can be applied in specified animal categories.

 1. Het IPR voorbij: de invoering van eenvormige Europese procedures.: De Europese betalingsbevelprocedure en de Europese procedure voor de inning van geringe vorderingen

  OpenAIRE

  Kramer, Xandra

  2009-01-01

  textabstractDe Europese betalingsbevelprocedure en de Europese procedure voor geringe vorderingen zijn de eerste eenvormige Europese procedures. Zij zijn daarmee een novum in het procesrecht en staan tussen het nationale procesrecht en het internationaal privaatrecht in. Enerzijds zijn het volwaardige, eenvormige procedures en zij maken daarmee onderdeel uit van het procesrecht, maar anderzijds is hun toepassing beperkt tot grensoverschrijdende geschillen en daarmee staan zij in het verlengde...

 2. Media en ADHD: Mediagebruik lijkt een subtiel effect te hebben op kinderen die daar gevoelig voor zijn, maar onderzoek is nog gaande

  OpenAIRE

  Nikkelen, S.; Valkenburg, P.

  2013-01-01

  Televisiekijken, gamen, chatten: kinderen zijn er steeds meer mee bezig. Tegelijkertijd krijgen steeds meer kinderen de diagnose ADHD. In hoeverre hangen die ontwikkelingen met elkaar samen? Worden kinderen drukker naarmate ze meer media gebruiken? Daar doen we bij CcaM onderzoek naar. We kijken welke aspecten van media - bijvoorbeeld snelheid, gewelddadigheid - kunnen bijdragen aan gedragsproblemen, en proberen zo te komen tot aanbevelingen voor ouders en hulpverleners.

 3. Identiteitskapitaal als werkkapitaal van sociale stijgers

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mick Matthys

  2013-02-01

  Full Text Available Identity capital as working capital for social climbers Research shows that university graduates from the working class often have to contend with long lasting constraints on well-being. That is because of the experience of exclusion by their new milieu and because of the inadequate expectations they enter the labor market with. That’s the reason why a number of them are confronted with professional identity problems, although there are a lot of individual differences. In this article we ask ourselves what circumstances have influence on these differences. A central notion in the exploration is identity capital (Coté, 1996. To make this notion operational, we discuss the meaning of some empirical data from the research of Matthys (2010 in an attempt to declare these differences. Analyzing this data the authors deduce three components of identity capital influencing well-being as a possible theoretical assumption to declare differences in well-being of social climbers: social interaction qualities; cognitive reflexivity and a strong orientation on professional expertise. This implies a theoretical model in which the influence of social mobility on well-being is moderated by these three aspects of identity capital. Identiteitskapitaal als werkkapitaal van sociale stijgers Uit onderzoek blijkt dat arbeiderskinderen met een universitaire opleiding vaak langdurig kampen met beperkingen in “well-being”, met name vanwege ervaren uitsluiting door de nieuwe klasse en vanwege de inadequate verwachtingen waarmee zij de arbeidsmarkt betreden. Zij krijgen daardoor te maken met professionele identiteitsproblemen, maar de onderlinge verschillen zijn groot. In dit artikel staat de vraag centraal welke factoren verantwoordelijk zijn voor deze verschillen. Centraal in de exploratie staat de betekenis van identiteitskapitaal (Coté, 1996. Om dit begrip te concretiseren zijn data verkregen uit eerder onderzoek naar sociale stijgers (Matthys, 2010

 4. Mogelijke consequenties van reductie van de hoeveelheid discard voor N2000 instandhoudingdoelen

  OpenAIRE

  Bemmelen, van, R.S.A.

  2010-01-01

  Discards zijn overboord gezette bijvangst van vissersschepen. Volgens de Nederlandse Visie op herziening van het Gemeenschappelijk Visserijbeleid (GVB) zouden discards uitgebannen moeten worden. Verschillende soorten zeevogels profiteren echter van discards als voedselbron. De vraag is wat de mogelijke gevolgen zijn van een reductie van of totale ban op de teruggooi van vis (discards) op Natura2000 instandhoudingsdoelen.

 5. Het rendement van de detectiemethode voor Cryptosporidium en Giardia in water

  NARCIS (Netherlands)

  Schets FM; Medema GJ; Schijven JF; MGB

  2004-01-01

  Nederlandse waterleidingbedrijven zijn verplicht om te berekenen of als gevolg van consumptie van drinkwater infectie met Cryptosporidium of Giardia kan optreden. De kans hierop moet kleiner dan een infectie per 10000 personen per jaar zijn. De berekening (risicoanalyse) wordt gebaseerd op de aant

 6. Nieuw tool voor professionele gebruikers van cultuurhistorische data; SOA nog een fata morgana

  NARCIS (Netherlands)

  Wiemer, R.; Bulens, J.D.

  2005-01-01

  In 1999 werd de nota Belvedere vastgesteld. Hiermee werd vastgelegd, dat de (her)inrichters van Nederland cultuurhistorie als inspiratiebron dienen te gebruiken. Besloten werd, om een Kennisinfrastructuur CultuurHistorie (KICH) in te stellen. Ondertussen is het KICH webportaal operationeel. Dit arti

 7. Slimme oplossing voor te weinig, te veel en te vuil water

  NARCIS (Netherlands)

  Kwakernaak, C.; Jansen, P.C.; Kempen, M.; Smolders, F.; Rheenen, van H.

  2015-01-01

  Water Matters is het kenniskatern van H2O. Het verschijnt twee keer per jaar, als bijlage bij Vakblad H2O. De uitgave van Water Matters (een initiatief van Koninklijk Nederlands Waternetwerk) wordt mogelijk gemaakt door: Alterra Wageningen UR, ARCADIS, KWR Watercycle Research Institute, Royal Haskon

 8. De opkomst van de SMART revolutie : Inzet van smartphone apps voor de behandeling van PTSS

  NARCIS (Netherlands)

  Haagen, Joris

  2014-01-01

  Na de opkomst van de mobiele telefoon heeft ook de smartphone zichzelf bewezen als een technologische ‘game changer’. Deze ‘slimme’ computertelefoons herscheppen de manier waarop we mensen met psychische stoornissen behandelen. De Amerikaanse zorginstantie, Veterans Affairs (VA), speelde op deze ont

 9. Multivector strategy vs quantum strategy by Apple Inc

  OpenAIRE

  Ledenyov, Dimitri O.; Ledenyov, Viktor O.

  2015-01-01

  We propose that the quantum strategy can be considered as a most effective winning virtuous organizational strategy, allowing the board of directors to build a prosperous organization with the optimal business model in the economies of the scale and scopes at the time of the great opportunities and unexpected challenges by the globalization. We provide a concise definition on the quantum strategy: The organizational strategy, which can be derived with the use of the quantum strategy search al...

 10. Didactic strategy to contribute to the development of communicative competence in Health Psychology students Estrategia didáctica para contribuir al desarrollo de la competencia comunicativa en estudiantes de Psicología de la salud

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  María Elinor Dulzaides Iglesias

  2011-02-01

  Full Text Available Background: the cognitive, socio-cultural and communicative language teaching approach reveals the importance of syntactic speech closely related to semantic and pragmatic dimensions and aimed at understanding, analysis and construction of discourse. Objective: to design a didactic strategy that contributes to the development of communicative competence. Methods: pedagogic research on the teaching- learning process of Spanish grammar for first year students of Health Psychology in the University of Medical Sciences of Cienfuegos. The amount of knowledge students have on grammatical contents and functionality of the structures in the text and their perception and the one from former teachers on the importance of grammatical knowledge and the way it is addressed were determined. Methods used: analytic and synthetic; logical and historical; inductive and deductive; systemic, structural and modeling; as well as a desk study, surveys, diagnostic testing and consulting experts. Results: the methodologies for teaching grammar in previous educational levels do not enhance the development of communicative competence. Changes were made on the syllabus according to the cognitive, communicative and sociocultural approach and a teaching strategy successfully assessed by experts and involving the treatment of grammar from a communicative-functional perspective using this approach was proposed. Conclusions: a teaching strategy based on the cognitive, communicative and sociocultural approach for teaching Spanish grammar contributes to the development of communicative competence.Fundamento: el enfoque cognitivo, comunicativo y sociocultural de la enseñanza de la lengua, revela la importancia de la dimensión sintáctica del discurso en indisoluble relación con las dimensiones semántica y pragmática, en función de la comprensión, análisis y construcci

 11. Thermo Bello. Energy for the neighbourhood. New Utilities in Practice; Thermo Bello. Energie voor de wijk. Nieuwe Nuts in de praktijk

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Verschuur, G. [Energiebedrijf Thermo Bello, Culemborg (Netherlands)

  2010-09-15

  Heating Act as drawn up by the Netherlands Competition Authority (NMa) and the Ministry of Economic Affairs. The chapter on communication and planning describes the development of Thermo Bello over time on the basis of several milestones. In this connection, we consistently show how the initiators liaised and communicated with the local residents or with the regional director of Vitens in order to continue making progress together. Good communication was key in enabling the initiators to take optimal advantage of local knowledge and financial resources. The chapter on finance provides a summary of the technical and financial key data of Thermo Bello's first year (2009), without explanatory notes [Dutch] Energiebedrijf Thermo Bello is een Nieuw Nutsbedrijf. Het is in november 2008 in Culemborg opgericht door een groepje wijkbewoners, met instemming van de leden van de bewonersvereniging, om een bestaand warmtenet van drinkwaterbedrijf Vitens over te nemen. Thermo Bello startte in januari 2009 met de levering van lage temperatuur verwarmingswater voor ruimteverwarming aan bewoners en zakelijke gebruikers in de wijk EVA-Lanxmeer in Culemborg. Thermo Bello wil en kan als voorbeeld dienen voor initiatieven elders in Nederland. Deze publicatie is bedoeld om opgebouwde kennis en ervaring te delen met mensen die zich bezighouden of in de toekomst willen bezighouden met lokale energieopwekking. De kennis en ervaring die Thermo Bello heeft opgebouwd, is voortgekomen uit vragen die tijdens het proces aan de orde waren. Het hoofdstuk 'Achtergronden' beantwoordt vragen over het waarom van een lokaal energiebedrijf in Culemborg. Het hoofdstuk 'Doelen, vraag en aanbod' beschrijft de doelen, klantgroepen en producten van Thermo Bello. In het hoofdstuk 'Organisatie' komt het programma van eisen aan bod waaraan het energiebedrijf Thermo Bello moest voldoen om draagvlak te krijgen in de wijk. Het hoofdstuk beantwoordt vragen over de rechtsvorm, de

 12. Zorgen voor zorgketens: Integratie en fragmentatie in de ontwikkeling van zorgketens

  NARCIS (Netherlands)

  I.N. Fabbricotti (Isabelle)

  2007-01-01

  textabstractFor years, health care organisations have invested in the differentiation and specialisation of their services. This has led to a supply-oriented approach, fragmentation, problems in the coherence, control and efficiency of health care delivery. One strategy to eliminate these problems i

 13. Euwin the first year

  OpenAIRE

  Dhondt, S.; Totterdill, P.

  2014-01-01

  het netwerk European Workplace INnovation (EUWIN) is een middel voor het delen en verspreiden van kennis, ervaring en lessen tussen bedrijven en andere stakeholders. De Europese Commissie heeft EUWIN in het leven geroepen in het kader van de Europa 2020 strategie en het vlagschip ‘Innovation Union’ daarbinnen. De Commissie (DG Enterprise) beschouwt workplace innovation (in Nederland beter bekend als ‘sociale innovatie’) als complementair aan technische innovatie en als een vereiste voor slimm...

 14. Solistische dreigers: Ontwikkeling van een instrument voor risicotaxatie van solistische dreigers

  OpenAIRE

  Bogaerts, S.; Okur, P.; Willems, M.; Knaap, L. van der; Spreen, M.; Aertsen, I.

  2012-01-01

  In de afgelopen jaren vonden in Nederland enkele opmerkelijke (moord)aanslagen op publieke personen door individuen plaats, namelijk op Pim Fortuyn (2002), op Theo van Gogh (2004) en op het koningshuis door Karst T. (2009). Dit leidde tot vragen als: hoe is het gesteld met de veiligheid van publieke personen, waren er van tevoren aanwijzingen dat de gebeurtenissen zouden plaatsvinden en hoe kunnen dergelijke gebeurtenissen in de toekomst worden voorkomen? In dit onderzoek staan solistische dr...

 15. WP RR 8 - Werken in de Digitale Delta. Een vragenbank voor ICT-gebruik in organisaties

  OpenAIRE

  Kea Tijdens

  2001-01-01

  Dit Research Report bevat de resultaten van een onderzoeksproject naar ICT-gebruik in organisaties. NWO heeft dit onderzoek in het voorjaar van 2000 gefinancierd in het kader van haar Stimuleringsprogramma Maatschappij en de elektronische snelweg, hier verder afgekort als Stimuleringsprogramma NWO-MES. Doel van dit project was om een vragenlijst te ontwikkelen waarin geledingen binnen organisaties bevraagd kunnen worden over het gebruik van ICT op het werk. Daartoe zou een vragenbank worden o...

 16. Inzet biomassa optie voor de toekomst? Biotechnologie vor bulkproductie van organische chemicaliën

  OpenAIRE

  Patel, M K; Crank, M.; Dornburg, V.; Overbeek, van, Fons

  2007-01-01

  Tegenwoordig worden bijna alle organische chemische stoffen en plastics geproduceerd uit ruwe olie en aardags. Moet dit zo blijven of zijn er andere, meer duurzame manieren om chemische stoffen te produceren? Het gebruik van biomassa als grondstof en het inzetten van biotechnologie zijn twee mogelijkheden. Maar wanneer we deze methoden gebruiken, lopen we dan tegen nieuwe, onvoorziene risico's aan? Dit artikel geeft een samenvatting van de uitkomst van een gedetailleerde studie, gefinancierd ...

 17. Paleizen van het volk. Stemmen voor de democratisering van het museumbezoek in België (1860-1914

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  L. Nys

  2007-01-01

  Full Text Available

  Palaces of the people. Lobbying on behalf of the democratisation of museum visits in Belgium (1860-1914
  In the second half of the nineteenth century Belgian museums increasingly came under fire. They were heavily criticized for having become lifeless institutions that   failed to fulfil their educational role. The mundane and overcrowded manner in which they presented their collections and their failure to provide any background information for visitors concerning their exhibits resulted in them being viewed as rather boring establishments by most people. A handful of museum reformers who wanted to help museums lose their reputation for stuffiness and elitism came up with all kinds of proposals to make the process of visiting museums more democratic. This article examines those proposals. The case of the Koninklijke Museums voor Sier- en Nijverheidskunst, established in 1889 in Brussels, is used to illustrate how the museums themselves dealt with the criticism and plans for reform. In this way it is hoped that some light may be shed on a relatively unexplored area, namely the history of cultural consumption and museum attendance in Belgium in the nineteenth century.

 18. Zorgen voor zorgketens: Integratie en fragmentatie in de ontwikkeling van zorgketens

  OpenAIRE

  Fabbricotti, Isabelle

  2007-01-01

  textabstractFor years, health care organisations have invested in the differentiation and specialisation of their services. This has led to a supply-oriented approach, fragmentation, problems in the coherence, control and efficiency of health care delivery. One strategy to eliminate these problems is the development of Integrated Delivery Systems (IDS). An IDS is a form of institutionalised partnership between institutions and health care professionals, aimed at facilitating cooperation at th...

 19. Het gedicht als strategie : Een demonstratie

  NARCIS (Netherlands)

  Dorleijn, Gillis

  2015-01-01

  A strategic reading of a poem has become common ground. Programmatic poems with statements on art and literature are not seldom interpreted as a strategic maneuver of an author trying to position himself and his work. But what if the poem is not overtly programmatic and does not contain any explicit

 20. Final report of the project 'Survey of the consequences liberalization energy market for the flower bulb sector'; Eindrapportage van het project 'Inventarisatie consequenties liberalisering energiemarkt voor de bolbloemen- en bloembollenteler'

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2002-01-15

  The aim of this project is to demonstrate the business-economic consequences of the liberalization of the gas and electricity markets for the various types of businesses per region in the flower bulb and bulb flower sector. Based on this information, it can be concluded what will be the consequences for the sector and what will be the consequences of realizing the sector target for energy [Dutch] De doelstelling van het project is het zichtbaar maken van de bedrijfseconomische consequenties van de liberalisering van de gas- en elektriciteitsmarkt voor de verschillende bedrijfstypen per regio in de bloembollen- en bolbloemensector. Daaruit kan geconcludeerd worden wat de gevolgen zijn voor de sector en de gevolgen van het halen van de sectordoelstelling voor energie.

 1. Emission from cogeneration installations in the greenhouse sector. Methane, ethene and NOx concentrations in flue gases for CO2 dosage; Emissies uit WKK installaties in de glastuinbouw. Methaan, etheen en NOx concentraties in rookgassen voor CO2 dosering

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Dueck, T.A.; Kempkes, F. [Wageningen UR Glastuinbouw, Wageningen (Netherlands); Van Dijk, C.J.; Van der Zalm, T. [plant Research International, Wageningen (Netherlands)

  2008-07-01

  In the framework of the energy research within the programme 'greenhouse as energy source', research was conducted into the emissions of flue gases. During CO2 dosage, part of these emissions end up in the greenhouse, despite the flue gas cleaning system. Due to improved (more closed greenhouses) and altered cultivation circumstances such as semi-closed cultivation, the air exchange has decreased and is decreasing even further. The quality of the CO2 dosage for crop growth is therefore becoming an increasingly important and critical factor. The lack of reliable data on methane emissions of CHP plants was one of the reasons for conducting this research. Moreover, the multiple complaints on crop damage are reason for examining concentrations of flue gases as well. This report portrays the concentration patterns of the main flue gas components. [mk]. [Dutch] In het kader van het energieonderzoek binnen het programma 'Kas als energiebron', is onderzoek gedaan naar emissies van rookgassen. Tijdens CO2 dosering komen ondanks het reinigen, een deel van deze emissies in de kas terecht. Door verbeterde (dichtere kassen) en gewijzigde teeltomstandigheden zoals semi-gesloten telen is de luchtuitwisseling afgenomen en neemt nog verder af. De kwaliteit van de gedoseerde CO2 ten behoeve van de gewasgroei wordt daardoor een steeds belangrijker en kritische factor. Ook het ontbreken van betrouwbare cijfers van methaan emissies bij WKK-installaties was aanleiding voor dit onderzoek. Daarnaast vormden de vele klachten over gewasschades aanleiding om tegelijk in het project te kijken naar concentraties van rookgassen op gewasniveau. In dit verslag worden de concentratiepatronen van de belangrijkste rookgascomponenten in beeld gebracht.

 2. Comfort-box controls individual level of comfort. Domotica home network for indoor climate management; Comfort-box regelt individueel comfort-niveau. Domotica-huisnetwerk voor beheer binnenklimaat

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kamphuis, I.G; Warmer, C.J.; Bakker, E.J. [ECN Duurzame Energie in de Gebouwde Omgeving DEGO, Petten (Netherlands)

  2005-03-01

  The Comfort-Box (or C-Box) project is an automatic and continuous control system for energy efficient and cost-effective thermal comfort in houses. In this article detailed information is given of the design and performance of the C-Box. [Dutch] De huidige regelsystemen voor het binnenklimaat in woningen zijn voor verbetering vatbaar. Met het Comfort-boxconcept is een regeling ontwikkeld die automatisch en continu het individuele comfortniveau regelt in woningen, waarbij afwegingen worden gemaakt tussen kosten en comfort. De Comfort-box blijkt in staat te zijn het binnencomfort op energie- en kostenefficiente wijze te beheren.

 3. Energy saving options in health care centers; Grote mogelijkheden voor energiebesparing in zorgcentra

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Traversari, R.; Hendriksen, L.; Van Heumen, S. [TNO, Delft (Netherlands)

  2012-01-15

  Research by TNO has shown that there is much room for improvement in nursing homes and health care centers with regard to climate installations. There is still a lack of knowledge and clarity about the functioning of these installations in the examined buildings. Health care centers lack the knowledge and ability to take on the role of professional client, both in daily operation and in renovation and building of new buildings. [Dutch] Onderzoek van TNO heeft aangetoond dat in verpleeghuizen en zorgcentra veel verbeteringen mogelijk zijn wat betreft klimaatinstallaties. In de onderzochte panden heerst nog veel onbekendheid en onduidelijkheid over het functioneren van deze installaties. Zorginstellingen missen de kennis en kunde om de rol van professioneel opdrachtgever op zich te nemen bij zowel de dagelijkse bedrijfsvoering, als ook bij renovatie en nieuwbouw.

 4. Comparison of optimal concepts for dwellings. Choice of design for heat pumps not always logical; Vergelijking optimale concepten voor woningen. Ontwerpkeuzen bij warmtepomp niet altijd logisch

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Vreemann, L.; Ouwehand, M.; Altena, R.; Harm ten Bolscher, H. [DWA installatie- en energieadvies, Bodegraven (Netherlands)

  2012-03-15

  The deployment of heat pumps requires an integral approach. Nevertheless, in the design and realization process discussions are frequently held about adjusting the insulation value or the abandonment of balanced ventilation with heat recovery. What is not taken into account are the consequences for the heat pump system. [Dutch] De toepassing van warmtepompen vraagt om een integrale aanpak. Toch zijn er in het ontwerp- en realisatietraject nog regelmatig discussies over aanpassing van de isolatiewaarde of het laten vervallen van balansventilatie met warmteterugwinning. Daarbij wordt geen rekening gehouden met de consequenties voor het warmtepompsysteem.

 5. It is getting stale in the Netherlands. Call for better ventilation systems; Het wordt weer muf in Nederland. Oproep voor betere ventilatievoorzieningen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Ammerlaan, M.M.F. [Intergemeentelijke werkgroep Bouwfysica, p/a Afdeling Vergunningen en Vastgoed, Dienst Milieu en Bouwtoezicht, Gemeente Amsterdam, Amsterdam (Netherlands); Van Holsteijn, R.C.A. [Ingenieursbureau VHK, Delft (Netherlands)

  2007-12-15

  We need to save energy, but at the same time the number of complaints about the indoor climate rises. This article pleads for ventilation systems that guarantee a good indoor climate and energy saving, do not depend on behaviour of inhabitants, limit comfort complaints and can easily be maintained. (mk) [Dutch] We moeten energie besparen maar ondertussen stijgt het aantal klachten over het binnenmilieu. In dit artikel wordt gepleit voor ventilatiesystemen die een goed binnenklimaat en energiebesparing garanderen, onafhankelijk zijn van bewondersgedrag, comfortklachten beperken en simpel zijn in onderhoud.

 6. Manual licensing procedure co-fermentation of manure. Guideline for the initiator; Handboek vergunningverlening co-vergisting van mest. Wegwijzer voor de initiatiefnemer

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2011-11-15

  This manual helps licensers assess the opportunities and possible bottlenecks in applying for a license for a co-digester. The manual contains elaborate information on the safety of the co-digester, the influence on the environment, the smell, the noise and the transport movements. Moreover, the licensing procedure is explained [Dutch] Dit handboek helpt vergunningverleners bij het inschatten van de kansen en mogelijke knelpunten bij de aanvraag voor een co-vergister. Het handboek bevat uitgebreide informatie over de veiligheid van de co-vergister, de invloed op de omgeving, de geur, het geluid en transportbewegingen. Daarnaast komt de procedure rond de vergunningverlening aan bod.

 7. EDUCATIVE STRATEGY FOCUS ON THE PROCESS OF COMMUNICATION BETWEEN THE GROUP OF INTEREST AND THE CRITICAL CASES / ESTRATEGIA EDUCATIVA DIRIGIDA AL PROCESO DE COMUNICACIÓN ENTRE EL GRUPO DE INTERÉS Y LOS CASOS CRÍTICOS

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  María del Carmen Morejón Hernández

  2013-12-01

  Full Text Available The objective of this research was to work on an educative strategy as a contribution for the improvement of communication between the group of interest and the critical cases that are the youngsters, the grown-ups and the olders in the municipality of Cabaiguán. In this research it was used a mixed methode with a first stage: descriptive, no experimental, of a transverse kind where the process on communication is described. The main methodes used were analysis-synthesis, historical-logical, observation, enquiry, interview, mathematical, systemic and the methode of criterion of experts. The strategy constitutes a scientific novel because a group of actions were designed with the purpose to allow an efficient communication that is based on a contextual diagnosis in the municipality and based on the demands and functions that guarantee the preparation of the group of interest for its labor. RESUMEN Este trabajo tuvo como objetivo elaborar una estrategia educativa como contribución al perfeccionamiento de la comunicación entre el grupo de interés y los casos críticos que incluye los jóvenes, adultez temprana y adultos mayores en el municipio de Cabaiguán. Se siguió una metodología investigativa mixta con una primera etapa, descriptiva, no experimental, de tipo transversal donde se realiza una descripción del estado del proceso de comunicación. Se utilizaron como métodos esenciales: análisis síntesis, histórico lógico, observación, encuesta, entrevista, matemático, sistémico y método de criterio de expertos. La estrategia constituye una novedad científica porque se diseñó un conjunto de acciones que permitan una comunicación eficiente sustentada en un diagnóstico contextual en el municipio, basada en exigencias y funciones que garanticen la preparación del grupo de interés para su labor.

 8. Variables sociodemográficas y procesos de enfrentamiento al estrés en pacientes portadores de Rectocolitis Ulcerativa Idiopática Socio-demographic variables and stress coping strategies among ulcerative colitis patients

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ana Lucia Siqueira Costa

  2010-12-01

  Full Text Available Esta investigación tuvo como objetivo verificar la asociación existente entre las variables sociodemográficas y los procesos de enfrentamiento al estrés de los individuos portadores de Rectocolitis Ulcerativa Idiopática atendidos en el Ambulatorio de Enfermedades Inflamatorias de Colon del Hospital de las Clínicas de la Facultad de Medicina de la Universidad de San Pablo. Del total de 100 individuos participantes del estudio se verificó que la variable practicante de creencia religiosa presentó resultado estadísticamente significativo para los factores fuga/ esquiva, aceptación de responsabilidad y alejamiento. Con este estudio se pudo concluir que la creencia religiosa favorece la utilización de diversos factores de enfrentamiento para el manejo de situaciones adversas como la enfermedad y de este modo contribuir para mejorar la calidad de vida de los portadores de la enfermedad aquí estudiada.The objective of this research was verify any association between socio-demographic characteristics and and stress coping strategies among ulcerative colitis patients. This study took place in the Inflammatory Diseases Outpatient Clinic of Hospital das Clinicas of the University of São Paulo Medical School. The 100 individual participants of this study verified that the variable of those who practiced their religious faith presented statistically significant results in the factors disdainful escapement, acceptance of responsibility and separation. Conclusion: individuals of this study who practiced their religious faith predominantly used disdainful escapement, acceptance of responsibility, self-control as a way of coping with adverse situations such as this disease, contributed to an improvement in their quality of life.

 9. Response to Brosch et al.

  OpenAIRE

  Pihlajamäki, Jussi; Lerin, Carles; Kaminska, Dorota; Venesmaa, Sari; Itkonen, Paula; Boes, Tanner; Floss, Thomas; Schroeder, Joshua; Dearie, Farrell; Crunkhorn, Sarah; Burak, Furkan; Jimenez-Chillaron, Josep C.; Kuulasmaa, Tiina; Miettinen, Pekka; Park, Peter J.

  2012-01-01

  We would like to respond to Brosch et al. regarding our manuscript “Expression of the Splicing Factor Gene SFRS10 Is Reduced in Human Obesity and Contributes to Enhanced Lipogenesis” (Pihlajamäki et al., 2011b). Brosch performed RT-PCR in liver samples from 13 lean and 34 obese individuals, finding no differences in SFRS10 or LPIN1 expression. We wish to address points raised by Brosch, including experimental strategy and analysis of human SFRS10 expression.

 10. Peer review of the stress test performed on European nuclear power plants following the Fukushima accident. Country report for The Netherlands; Peer review van de stresstest van de europese kerncentrales naar aanleiding van het ongeval in Fukushima. Landrapport voor Nederland

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2012-04-15

  Report combining the results of the Topical Reviews and Country Reviews [Dutch] Het ongeluk met de kernenergiecentrale van Fukushima in Japan op 11 maart 2011 vormde de aanleiding tot een gecoördineerde actie op Europeesniveau om mogelijke verdere verbeteringen van de veiligheid van kerncentrales te identificeren. Op 25 maart 2011 besloot de Europese Commissie om de veiligheid van alle kerncentrales in Europa te onderzoeken op basis van een uitgebreide en transparante evaluatie van de risico's - het zogenaamde robuustheidsonderzoek, ook wel stresstest genoemd. De stresstest bestaat uit drie hoofdonderdelen: een interne beoordeling door de vergunninghouders, gevolgd door een onafhankelijke beoordeling door de landelijke nucleaire toezichthouder, en tot slot een peer review, een wederzijdse internationale beoordeling. De peer reviewkent drie fasen: een bureaustudie, drie parallel lopende thematische beoordelingen (met als onderwerpen: externe oorzaken, verlies van elektrische voeding en warmteafvoer, en ongevalbeheersing), en zeventien afzonderlijke country peer reviews(wederzijdse landelijke beoordelingen) van de lidstaten. De 'country review reports' zijn één van de resultaten van het peer reviewproces binnen de EU-stresstest. Deze rapporten bevatten informatie overde huidige situatie met betrekking tot de in de stresstest behandelde onderwerpen. Deze rapporten bevatten specifieke aanbevelingen voor de deelnemende lidstaten of voorbeelden van goede werkwijzen en bevatten ook tot op zekere hoogte informatie specifiek voor de landen en installaties. Conceptversies van deze landenrapporten zijn opgesteld tijdens de thematische beoordelingen, op basis van gesprekken met de desbetreffende landen en de algemene gesprekken over de drie thema's. Door de beperkte beschikbare tijd zijn tijdens de thematische beoordelingen voor de afzonderlijke landen kwesties geïdentificeerd waarvoor meer gedetailleerde vervolggesprekken zijn gevoerd. Dezegesprekken hebben

 11. Development of SAWEC, version 1.22. A simulation and Analysis model to explain and predict energy consumption and CO2 emission in residential buildings; Ontwikkeling van SAWEC, Versie 1.22. Een Simulatie en Analyse model voor verklaring en voorspelling van het Woninggebonden Energieverbruik en CO2-emissie

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Jeeninga, H.; Volkers, C.H. [ECN Beleidsstudies, Petten (Netherlands)

  2003-07-01

  SAWEC is a model for simulation and analysis of energy consumption and CO2-emissions of residential energy use. Unlike its predecessor, the model SAVE-Households, SAWEC is based on the KWR-survey. KWR is an extensive survey of the quality of dwellings that is conducted every five years. The development of SAWEC is to a large extent based on the expertise that is developed over the past decade with SAVE-Households. However, the dwelling stock is modelled into more detail and also the vintage approach is improved. A distinction is made between ownership (three types), type of dwelling (four types), date of construction (five types) and infrastructure (three types). Furthermore, a new approach of the development of investments costs is implemented and the database of energy conservation measures has been re-designed. When designing the model, specific attention is paid to flexibility of the model to incorporate new features in the near future. Possible new features are endogenous modelling of life style changes, i.e. as a result of demographical changes and learning curves. In this report, the design of the SAWEC model is described. The user guide of the SAWEC model can be found in chapter 6. [Dutch] In opdracht van VROM-DGW is door ECN Beleidsstudies een simulatiemodel SAWEC ontwikkeld. SAWEC is een Simulatie en Analyse model voor verklaring en voorspelling van het Woninggebonden Energieverbruik en CO2 emissie. Een aantal redenen lag ten grondslag aan de wens om een opvolger te ontwikkelen van het bij ECN in gebruik zijnde model SAVEHuishoudens. SAVE-Huishoudens is gebaseerd op de BEK- en BAK-onderzoeken van EnergieNed. De resultaten van deze onderzoeken zijn beperkt vergelijkbaar met het in opdracht van VROM-DGW uitgevoerde KWR-onderzoek, doordat zowel de penetratiegraad van maatregelen in een bepaald zichtjaar als ook de mutatie van de penetratiegraad over een bepaalde periode afwijkt van de KWR-resultaten. Bij het ontwikkelen van het SAWEC-model is voor zover

 12. Have you taken your medication yet? The effectiveness of electronic reminders = Heeft u uw medicijnen al ingenomen? De effectiviteit van elektronische herinneringen.

  OpenAIRE

  Vervloet, M.

  2013-01-01

  Een medicijndoos die ervoor zorgt dat een patiënt automatisch een sms’je krijgt als hij zijn pil vergeet, verbetert de therapietrouw van diabetespatiënten niet alleen op korte maar ook op lange termijn, zo blijkt uit onderzoek bij het NIVEL waarop Marcia Vervloet woensdag 22 mei promoveert aan Tilburg University. Voor veel patiënten is het lastig op tijd hun pillen in te nemen. Hierdoor is de behandeling minder effectief dan mogelijk, en dit maakt de behandeling bovendien duurder dan nodig. G...

 13. Barrières in marktadoptie van domotica: onderzoeksrapportage, slimme technologie voor zorg, veiligheid, energiebesparing en comfort

  OpenAIRE

  Ehrenhard, M.L.; Kijl, B.; Nieuwenhuis, L.J.M.

  2014-01-01

  Domotica draagt al vele jaren de belofte van een betere kwaliteit van leven door „in-house‟ apparatuur te verbinden en het gebruik te monitoren. Zulke geïntegreerde platformtechnologie heeft al laten zien dat het zowel thuis als op kantoor de potentie heeft om comfort, gezondheidszorg, veiligheid en energiebesparing te bevorderen. Bovendien kan deze technologie de autonomie van de gebruiker versterken, waardoor domotica zowel een antwoord kan zijn op de vergrijzende beroepsbevolking als een g...

 14. Verdikken en geleren : een fysisch chemisch onderzoek naar de invloed van polymeren op de reologie van waterige systemen als model voor levensmiddelen

  NARCIS (Netherlands)

  Beltman, H.

  1975-01-01

  The purpose of this study was to determine the influence of some molecular properties on the thickening and gelling ability of a number of hydrophilic polymers. Thickening is defined as enhancing the viscosity of a system either in the Newtonian or in the non-Newtonian sense. Gelling is defined as i

 15. Visgemeenschappen als ecologische indicator voor estuaria: de Zeeschelde (België) = Fish assemblages as ecological indicator in estuaries: the Zeeschelde (Belgium)

  OpenAIRE

  BREINE Jan

  2009-01-01

  The Schelde is a lowland river originating in the northern part of France (St. Quentin), and entering the North Sea near Vlissingen, The Netherlands. The estuary covers about half of its length (355 km) as the tidal influence is stopped by sluices near Gent 160 km upstream. We focused on the Zeeschelde, the estuarine part in Flanders comprising a mesohaline, an oligohaline and a freshwater tidal zone. The Zeeschelde is subject to severe eutrophication as it receives high inputs from domestic,...

 16. HFK's en het (H)CFK-reductiebeleid in relatie tot het beleid inzake Nederlandse emissies van broeikasgassen. Scenario's voor mondiaal en Nederlands gebruik van gehydrogeneerde fluorkoolwaterstoffen en hun relatie met het broeikas-effect

  NARCIS (Netherlands)

  Olivier JGJ; Kroeze C; Matthijsen AJCM; de Woerd HJ; LAE; LLO

  1994-01-01

  Gehydrogeneerde (chloor)fluorkoolwaterstoffen HCFK's en HFK's zijn vervangers voor het gebruik van chloorfluorkoolwaterstoffen (CFK's) en halonen. Omdat HCFK's een kleinere Ozone Depleting Potential (ODP) hebben dan CFK's maar niet gelijk aan nul, terwijl HFK's een ODP

 17. AL Amyloidosis

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Desport Estelle

  2012-08-01

  Full Text Available Abstract Definition of the disease AL amyloidosis results from extra-cellular deposition of fibril-forming monoclonal immunoglobulin (Ig light chains (LC (most commonly of lambda isotype usually secreted by a small plasma cell clone. Most patients have evidence of isolated monoclonal gammopathy or smoldering myeloma, and the occurrence of AL amyloidosis in patients with symptomatic multiple myeloma or other B-cell lymphoproliferative disorders is unusual. The key event in the development of AL amyloidosis is the change in the secondary or tertiary structure of an abnormal monoclonal LC, which results in instable conformation. This conformational change is responsible for abnormal folding of the LC, rich in β leaves, which assemble into monomers that stack together to form amyloid fibrils. Epidemiology AL amyloidosis is the most common type of systemic amyloidois in developed countries with an estimated incidence of 9 cases/million inhabitant/year. The average age of diagnosed patients is 65 years and less than 10% of patients are under 50. Clinical description The clinical presentation is protean, because of the wide number of tissues or organs that may be affected. The most common presenting symptoms are asthenia and dyspnoea, which are poorly specific and may account for delayed diagnosis. Renal manifestations are the most frequent, affecting two thirds of patients at presentation. They are characterized by heavy proteinuria, with nephrotic syndrome and impaired renal function in half of the patients. Heart involvement, which is present at diagnosis in more than 50% of patients, leading to restrictive cardiopathy, is the most serious complication and engages prognosis. Diagnostic methods The diagnosis relies on pathological examination of an involved site showing Congo red-positive amyloid deposits, with typical apple-green birefringence under polarized light, that stain positive with an anti-LC antibody by immunohistochemistry and

 18. Complementary Safety Margin Assessment. Public version; Europees robuustheidsonderzoek voor kerncentrales. Publieksversie

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2011-10-15

  supported by several external experts. Apart from EPZ internal review, review has been performed by a dedicated steering committee, including independent outside experts. The main purpose of this report is to answer the questions posed on EPZ by the Ministry of Economic Affairs, Agriculture and Innovation. It was decided to write at the same time a report in Dutch in order to to communicate the results of the CSA to the general public. [Dutch] Het Europese robuustheidsonderzoek naar kerncentrales (stresstest) maakt duidelijk wat de veiligheidsmarges zijn waarover kerncentrales beschikken ten opzichte van de ontwerpeisen die aan de centrale worden gesteld. Vanaf 31 oktober 2011 volgt een beoordelingsronde door de nationale en Europese toezichthouders. In de loop van 2012 wordt de CSA afgerond en besproken in de EU-ministerraad. Deze Nederlandse publieksversie is bedoeld als zelfstandig document naast het Engelstalig onderzoek en is daar geen vervanging van. Deze publieksversie bevat naast de onderzoeksresultaten ook extra informatie. Zo wordt uitgelegd welke veiligheidssystemen en -waarborgen rond de centrale aanwezig zijn en hoe die functioneren. Deze voorkennis is nodig om het onderzoek te kunnen volgen. Het Engelstalige hoofddocument is leidend. Het rapport geeft antwoord op de volgende vragen: Zijn de ontwerpeisen die aan de kerncentrale zijn gesteld (nog) goed?; Voldoet de kerncentrale aan deze ontwerpeisen?; Tegen welke aardbevingsintensiteit, overstromingshoogte en extreme weersomstandigheden is de centrale werkelijk bestand? Dus: hoeveel sterker is de kerncentrale dan de vergunning eist?; Hoe goed is de kerncentrale bestand tegen verlies van de essentiele veiligheidsfuncties elektrische voeding en warmteafvoer?; Hoe goed kan de kerncentrale omgaan met verlies van veiligheidsfuncties, zoals die kunnen optreden door menselijk handelen?; Welke mogelijkheden zijn er om die marges te vergroten?.

 19. Final report of the project 'Survey of the consequences liberalization energy market for the flower bulb sector'. Annexes; Eindrapportage van het project 'Inventarisatie consequenties liberalisering energiemarkt voor de bolbloemen- en bloembollenteler'. Bijlagen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2002-01-15

  The aim of this project is to demonstrate the business-economic consequences of the liberalization of the gas and electricity markets for the various types of businesses per region in the flower bulb and bulb flower sector. Based on this information, it can be concluded what will be the consequences for the sector and what will be the consequences of realizing the sector target for energy. These annexes contain an overview of the types of businesses, the questionnaire used, example calculations for a certain type of business, the set-up of the Commodity Services System, the costs per product or area unit. Moreover, a brief overview is given of the main features of a free energy market. Some recommendations are provided on how the flower bulb sector can profit from the consequences of the liberalized energy market [Dutch] De doelstelling van het project is het zichtbaar maken van de bedrijfseconomische consequenties van de liberalisering van de gas- en elektriciteitsmarkt voor de verschillende bedrijfstypen per regio in de bloembollen- en bolbloemensector. Daaruit kan geconcludeerd worden wat de gevolgen zijn voor de sector en de gevolgen van het halen van de sectordoelstelling voor energie. In deze bijlagen wordt een overzicht gegeven van de bedrijfstypen, de gebruikte vragenlijst, een voorbeeldberekeningen voor een bepaald bedrijfstype, de opbouw van het Commodity Diensten Systeem, de kosten per product of oppervlakte-eenheid. Daarnaast wordt een beknopt overzicht gegeven van de belangrijkste kenmerken van een vrije energiemarkt. Ook worden enkele praktische aanbevelingen gedaan voor de wijze waarop de bloembollensector kan inspelen op de gevolgen van de geliberaliseerde energiemarkt.

 20. Peranan Strategi Word of Mouth Marketing dalam Penjualan Batik Motif Sumatera Utara (Studi pada UD. Mitra Cahaya Jl. Letda Sudjono Gg. Al Halim Kiri No. 1 Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan)

  OpenAIRE

  Pasaribu, Charisma Parhimpunan Agung

  2016-01-01

  Word of mouth marketing strategy is one of the powerful marketing communication strategies and the most interesting that can be used by all companies, especially for home industry business. UD. Mitra Cahaya is a home industry business in the manufacture of batik theme of North Sumatera are located in Medan Tembung area. The purpose of this research was to analyze the role of word of mouth marketing strategy in selling batik theme of North Sumatera UD. Mitra Cahaya and analyze the effecti...

 1. Reference projections for non-CO2 greenhouse gases. Emission projections for 2001 - 2010; Referentieraming niet CO2 broeikasgassen. Emissieraming voor de periode 2001-2010

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Beker, D.; Peek, C.J.

  2002-01-01

  Results are presented of the project 'reference projection for energy and greenhouse gases' carried out by RIVM and ECN for the Ministries of Housing, Spatial Planning and the Environment, and of Economic Affairs. The emission are considered of non-CO2 greenhouse gases in the Netherlands in 2010. Emission sources and trends up to 2000 were analysed, and expected developments with respect to economic growth for the period 2001-2010 updated. This led to new estimates for the non-CO2 greenhouse gas emissions in 2010. Differences with previous scenario studies were analysed, and the effects of both announced and implemented policy measures assessed.The total expected non-CO2 greenhouse gas emissions for the Netherlands in 2010 are concluded to be 34 Mton CO2 equivalent, which represents a 9 Mton decrease for 2000.s in 2010 is estimated at 5 Mton (95% confidence interval) due to identified uncertain future societal developments and possible future improvements in greenhouse gas emission inventories. The results will be used to evaluate the current progress with respect to the national climate change policy in the Netherlands, described in 'The Netherlands' Climate Policy Implementation Plan, Part 1: inland measures' (June 1999). 20 refs. [Dutch] De resultaten voor de niet CO2 broeikasgassen van het project 'Referentieraming energie en broeikasgassen' dat door RIVM en ECN is uitgevoerd in opdracht van de ministeries van Economische Zaken en Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer worden gepresenteerd. Er wordt een schatting gegeven van de emissie van niet - CO2 broeikasgassen in Nederland in 2010. Emissie bronnen en trends tot 2000 zijn geanalyseerd, en toekomstige ontwikkelingen van de economie zijn opnieuw ingeschat. De nieuwe raming van de emissie van de niet - CO2 broeikasgassen is vergeleken met eerdere ramingen die zijn gebruikt voor het nationale klimaatbeleid. Tevens zijn de emissiereductie effecten van het voor 1

 2. Charging up for the future of plug-in hybrids and range extenders. An exploration of options for increased battery utilisation; Opladen voor de toekomst van plug-in hybrides en range extenders. Een verkenning naar mogelijkheden voor vergroten van het elektrische gebruik

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Van Essen, H.; Schroten, A.; Aarnink, S.

  2013-05-15

  If the full potential of plug-in hybrids and electric cars with a range extender is to be usefully exploited, it is important that these vehicles be used in battery mode as much as possible. This means that users' charging and driving behaviour needs to be positively influenced. This can be achieved through suitably designed financial incentives on the part of employers and government, further expansion of battery-charging infrastructure, and transferring knowledge on driving style. Improved driving and charging behaviour will lead to lower effective fuel consumption, reduced CO2 emissions and improved air quality. These are some of the results of this study in which it is examined how the performance of plug-in hybrids and cars with a range extender can be improved. It is the first study to look into the factors governing practical usage of such vehicles and the options available to the various parties to improve that usage. To this end a literature study was carried out and interviews were held with employers, leasing companies, trade associations, government agencies and other parties [Dutch] Om het potentieel van plug-in hybrides en elektrische auto's met een range extender te benutten is het van belang dat deze auto's zoveel mogelijk elektrisch worden gereden. Hiervoor is het nodig om het oplaad- en rijgedrag van de gebruikers positief te beïnvloeden. Dit kan door het geven van slimme financiële prikkels door werkgevers en overheid, het verder uitbreiden van de laadinfrastructuur en kennisoverdracht over rijgedrag. Een verbeterd rij- en laadgedrag zorgt voor een lager brandstofpraktijkverbruik, minder CO2-uitstoot en een betere luchtkwaliteit. Dit staat onder meer in de studie 'Opladen voor de toekomst van plug-in hybrides en range extenders' van CE Delft, waarin op verzoek van de Nederlandse importeurs van Toyota en Opel is onderzocht hoe het elektrisch gebruik kan worden verbeterd. Hierin is voor het eerst gekeken naar de factoren

 3. Inteligencia emocional, celos, tendencia al abuso y estrategias de resolución de conflicto en la pareja (Emotional intelligence, jealousy, propensity for abusiveness and conflict solving strategies in the couple

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Fabiola Perles Novas

  2011-04-01

  Full Text Available The aim of this study was to analyse the relationship between emotional intelligence, jealousy and the propensity for abusiveness and violent conflict-solving strategies between couples. The predictive capacity of these variables was analysed in a mixed sample of 294 people. The outcomes show that the variables evaluated are significantly associated with the conflict-solving strategies used by the couple. These strategies have a positive association with jealousy and the propensity for abusiveness, and a negative association with emotional intelligence. Similarly, all the variables analysed had a predictive capacity regarding the conflict-solving strategies, especially the couple’s perception regarding such strategies. These outcomes show the relevance of these variables in predicting violence between couples and are suggestive of interventions for its prevention.

 4. Met elke hap een beter landschap : een businessplan voor een regionele marketing-organisatie in het Overijsselse Vechtdal

  NARCIS (Netherlands)

  Donkers, H.; Immink, V.M.; Bijman, J.

  2006-01-01

  Agrarische ondernemers en natuurorganisaties hadden een wens: samen nieuwe vormen van regionale landbouw ontwikkelen in harmonie met natuur en landschap. Met als resultaat producten en diensten, die zowel de consument, de producent als het Vechtdal zelf ten goede komen. Dit rapport werkt dit Vechtda

 5. Quickscan potential of heat pumps for energy conservation in cultivation with low energy consumption; Quickscan potentie van warmtepompen voor energiebesparing bij teelten met een laag energieverbruik

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  De Ruijter, J.A.F.

  2012-06-15

  In the title quick scan the use of a heat pump has been calculated for two low-energy crops: radish and the cold cultivation of pot plants. With model calculations two types of heat pump are calculated: an electric heat pump and a gas-engine-driven heat pump. The payback period of a heat pump in low-energy crops is too long considering the current market [Dutch] In de quickscan is het gebruik van een warmtepomp doorgerekend voor twee energiearme teelten: radijs en koude teelt van potplanten. Met modelberekeningen zijn twee types warmtepomp beoordeeld, een elektrische en een gasmotorgedreven warmtepomp. De terugverdientijd van een warmtepomp in energiearme teelten is onder de huidige marktomstandigheden te lang.

 6. CO2-reduction options by means of the Decree on the Implementation of the Energy Infrastructure (BAEI); BAEI biedt kansen voor CO2-reductie

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2003-10-01

  An overview is given of the results and experiences of the Dutch municipality Almere with the Decree on the Implementation of the Energy Infrastructure (BAEI, abbreviated in Dutch). By means of the BAEI sustainable and environment-friendly systems can be realized in the urban environment. [Dutch] Sinds mei 2001 is het wettelijk mogelijk marktwerking toe te passen bij de realisatie van energievoorzieningen. Doelstelling is te komen tot meer duurzame en milieuvriendelijke systemen. Deze mogelijkheid is vastgelegd in het Besluit Aanleg Energie-Infrastructuur (BAEI). De gemeente Almere is een van de eerste gemeenten die het BAEI heeft toegepast en zo concurrentie tussen energiebedrijven heeft bewerkstelligd. Deze brochure belicht de beweegredenen van Almere voor toepassing van marktwerking, de uiteindelijke resultaten en de ervaringen die zijn opgedaan.

 7. Global Strategy

  DEFF Research Database (Denmark)

  Li, Peter Ping

  2013-01-01

  Global strategy differs from domestic strategy in terms of content and process as well as context and structure. The content of global strategy can contain five key elements, while the process of global strategy can have six major stages. These are expounded below. Global strategy is influenced by...... rich and complementary local contexts with diverse resource pools and game rules at the national level to form a broad ecosystem at the global level. Further, global strategy dictates the interaction or balance between different entry strategies at the levels of internal and external networks....

 8. A developmental psychology perspective on preschool science learning: Children's exploratory play, naïve theories, and causal learning

  NARCIS (Netherlands)

  T.J.P. van Schijndel

  2012-01-01

  In wetenschaps- en technologieonderwijs voor jonge kinderen staat het onderzoekend spel centraal. Voor- en vroegschoolse educatieprogramma's benadrukken het belang van het leren van onderzoeksvaardigheden, en musea voor wetenschap en techniek beschouwen onderzoekend gedrag als onmisbaar tijdens tent

 9. Protocol for the building construction process with regard to the implementation trajectory protocols EWN and EUN. Manual for commissioners, contractors, building management offices and energy efficiency standard advisors; Handleiding opnameprotocollen EWN en EUN. Voor opdrachtgevers, aannemers, bouwmanagementbureaus en EPN-adviseurs

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Neeleman, J. [DWA installatie- en energieadvies, Duitslandweg 4, Postbus 274, 2410 AG Bodegraven (Netherlands)

  2013-04-15

  In the year 2012 it was foreseen to base the energy label for new buildings on the Energy Efficiency Coefficient (EPC in Dutch). This is a protocol for residential and utility buildings, with the aim to check whether and to what extent buildings were constructed according the EPC and to determine the realized EPC. In order to gain experience with the new protocols and the voluntary ventilation test the Protocol for the Energy Label for New Houses (EWN in Dutch) and the Protocol for the Energy Label for New Utility Buildings (EUN in Dutch) were conducted in 12 newly built housing projects and 5 projects in the utility building sector. With this manual you can realize energy efficient houses and/or utility buildings that meet the standards [Dutch] In het jaar 2012 was voorzien om het nieuwbouwlabel te baseren op de EPC (Energie Prestatie Coefficient). Hiervoor is een opnameprotocol opgesteld voor de woningbouw en de utiliteitsbouw, met als doel te controleren of en in hoeverre conform de EPC is gebouwd en om de gerealiseerde EPC te bepalen. Om ervaring op te doen met de nieuwe opnameprotocollen en de vrijwillige ventilatietoets werden het Opnameprotocol Energielabel Woningen Nieuwbouw (EWN) en Opnameprotocol Energielabel Utiliteitsgebouwen Nieuwbouw (EUN) uitgevoerd bij 12 nieuwbouwprojecten in de woningbouw en 5 projecten in de utiliteitsbouw. Met deze handleiding realiseert u energiezuinige woningen en/of utiliteitsgebouwen die aan de verwachtingen voldoen.

 10. Akoepedie voor auditors?

  NARCIS (Netherlands)

  K.I. Mollema (Kornelis)

  2008-01-01

  textabstractBinnen audit en accountancy heeft men de controle van de informatietechnologie (IT) te lang overgelaten aan specialisten (IT-auditors). Maar inmiddels is de IT te zeer het kloppend hart van de onderneming om haar nog langer te negeren, stelt Mollema. Door de toenemende frequentie en snel

 11. Mengkuilen voor drachtige zeugen

  NARCIS (Netherlands)

  Schooten, van H.A.

  2009-01-01

  Mengkuilen gemaakt van gras en CCM of gerst werden onderzocht op conserveringsverliezen en broeigevoeligheid. Mengkuilen gemaakt van nat gras (16% droge stof) hadden duidelijk hogere conserveringsverliezen en waren gemiddeld broeigevoeliger dan mengkuilen gemaakt van droog gras (35% drogestof). Om d

 12. Eerbied voor het leven

  OpenAIRE

  Thoomes, D.T.

  2004-01-01

  De ethische grondhouding van 'Ehrfurcht vor dem Leben' gaat terug op jeugdervaringen van Albert Schweitzer, rond 1900, in combinatie met christelijk-wijsgerige opvattingen. Deze ethische benadering krijgt in onze tijd opnieuw betekenis in samenhang met de milieuproblematiek en de gedachteontwikkeling met betrekking tot morele educatie.

 13. Concurrentie voor Braziliaanse ethanol

  NARCIS (Netherlands)

  Visser, de C.L.M.

  2012-01-01

  Een Nederlandse boer kan concurreren met een Braziliaanse bio-ethanolfabriek. Voorwaarde is wel dat hij zoveel mogelijk energie perst uit elke stengel stro of korrel maïs. In Lelystad zoeken onderzoekers naar de meest efficiënte combinatie van algenteelt, mestvergisting en de productie van bio-ethan

 14. Nieuwe plantesoorten voor Vlieland

  NARCIS (Netherlands)

  Roos, de G.Th.

  1977-01-01

  The author mentions the records of a number of taxa new for the Wadden island of Vlieland, viz. Thalictrum dunense L. subsp. dunense (Dum.) Rouy et Fouc., Ruppia cirrhosa (Petagna) Grande, Carex acutiformis Ehrh., C. paniculata L., Phalaris canariensis L., and Orchis praetermissa Druce.

 15. Herstelmogelijkheden voor de Noordzee

  NARCIS (Netherlands)

  Tooren, van B.F.; Broeksma, W.; Knevel, I.C.; Leeuwen, van S.J.; Lindeboom, H.J.; Schimmel-ten Kate, H.L.; Veen, van der I.

  2009-01-01

  Hoewel de kennis van de biodiversiteit van de Noordzee nog slechts beperkt is, wordt het belang van die biodiversiteit wel volledig onderkend. In de laatste decennia zijn er opvallend veel internationale verdragen gesloten over de bescherming van de Noordzee. Dat heeft echter niet kunnen voorkomen d

 16. Meerwaarde voor vis

  NARCIS (Netherlands)

  Zaalmink, W.; Verweij, M.

  2015-01-01

  Deze brochure beschrijft inspirerende voorbeelden van enkele niet-alledaagse afzetmogelijkheden van vis, Het doel is visserijondernemers te stimuleren tot het ontwikkelen van economisch en ecologisch rendabele visketens.

 17. Een model voor personeelsbesturing

  OpenAIRE

  Donk, Dirk Pieter van

  1995-01-01

  The background of this study lies in a certain apprehension about the contribution of personnel administration towards the running of organisations. Contributions from manpower planning, personnel management and (strategic) human resource management are regarded as components of personnel administration. This term is introduced as a kind of umbrella term and applies to the planning, control and management of personnel in all kinds of organisations.

 18. Nanoweegschaal voor gluten

  NARCIS (Netherlands)

  Beek, van T.A.

  2011-01-01

  Wageningse chemici werken aan de ontwikkeling van een minuscule weegschaal op een chip. Mocht hij de verwachtingen waarmaken, dan kan de nanoweegschaal kleine hoeveelheden allergenen in voedsel meten, en misschien ook stoffen in het bloed die in een vroeg stadium auto-immuunziektes verraden.

 19. Modellen voor radioactief verval

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anne C. van Helden

  1988-01-01

  Full Text Available Models for radioactive disintegration

  Between 1911 and 1928 only a few authors made a contribution to models for radioactive disintegration. Most authors thought of radioactive disintegration as a consequence of the mutual repulsive or attractive forces between the particles inside a decaying atom, whenever these particles reached an instable configuration. In the other cases use was made of the cumulative effect of small irregularities in the paths of the particles in the nucleus, or of an analogy of lightning to make the process of radioactive disintegration intelligible. None of the models for radioactive disintegration attracted much attention.
  The most influential model was the one proposed by F.A. Lindemann in 1914. Lindemann's model was based on an empirical relationship between the range of aparticles and the lifetime of a decaying atom, which was found by H. Geiger and J.M. Nutall in 1911, Like the Geiger-Nutall-relation. this model was confined to substances emitting n-rays. Lindemann's model and the treatises based on it were more quantitative in character than the other models. Lindemann assumed that the nucleus of a radioactive element became instable when ,V independent particles passed through some unknown critical position within a short time r. He further assumed that the particles in the nucleus rotated or oscillated with the mean energy E—hv, the energy of the a-particle emitted. Using the Geiger-Nutall-relation and a few additional assumptions Lindemann found N to be equal to 80. This seemed to show, that nearly all the positive particles inside the nucleus had to conspire to bring about the disintegration of the atom.
  An interesting development could be seen in the use that was made of the Geiger-Nutallrelation by the authors who contributed to Lindemann's model. Lindemann just used the overall relationship. Meyer and W'olff stressed the differences between the three radioactive series. In Kirsch' treatises, however, the Geiger-Nutall-relation had partly lost its empirical content.
  The two most detailed models for the process of radioactive disintegration were proposed bij Wolff and Kirsch. Though both models were based on Lindemann's model, the differences were notable. Wolff assumed that in all isotopes within one series a similar change took place inside the nucleus, immediately before the disintegration. When an atom disintegrated, the outmost a-particle was emitted. In Kirsch' model the disintegration of an atom came about in a similar manner only for a part of the series. In this model it was always the innermost a-particle that was emitted.

 20. Bodemweerbaarheidstoets voor Rhizoctonia solani

  OpenAIRE

  Postma, J; Schilder, M.T.

  2009-01-01

  Reeds vele jaren wordt de bodemweerbaarheidstoets die door Pedro Oyarzun werd ontwikkeld met succes toegepast om de ziektewering van verschillende bodems tegen Rhizoctonia solani met elkaar te vergelijken. Deze toets wordt onder gestandaardiseerde condities uitgevoerd in een klimaatcel. Alle gronden worden bij een gelijke vochtspanning (pF 1,7 = -50 mbar) getoetst

 1. Wintergranen voor waterberging

  OpenAIRE

  Crijns, J.; Meuffels, G.J.H.M.

  2013-01-01

  Bij aanleg van een graanbufferstrook kan mogelijk het erosieremmend effect gecombineerd worden met plantaardige productie. Via een bevloeiingsproef is gezocht naar het waterbergend vermogen van een graanbufferstrook. In een perceel van proefboerderij Wijnandsrade (Zuid-Limburg) met een hellingspercentage van 4% werd aan de onderzijde van het perceel op de wendakker de proef aangelegd.

 2. Juiste kip voor uitloop

  OpenAIRE

  van Niekerk, Thea; Reuvekamp, Berry; Bestman, Monique

  2011-01-01

  Livestock breeds (and breeding systems) developed for intensive production systems often do not perform as expected in organic and extensive systems. For these alternative systems animals need good social and ranging behaviour, which is in general not necessary in intensive systems with greater confinement for the animals. Although this is the case in all the livestock species (e.g. dairy cows, pigs and sheep), in poultry, the differences between organic/free range and...

 3. Verkeer levensgevaarlijk voor ouderen.

  NARCIS (Netherlands)

  Wesemann, P.

  1981-01-01

  The author gives a brief review on the report. The elderly safer under way. After analysing statistics like fatalities per age group and per mode, he deals with accident characteristics. Some conclusion priority should be given to measures improving road safety for this group of road users especiall

 4. Put the plug in. Shore-side electricity for moored sea ships can improve environmental quality in Rotterdam, Netherlands; Of je stopt de stekker erin. Walstroom voor afgemeerde zeeschepen kan de omgevingskwaliteit in Rotterdam verbeteren

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Okkerse, W.J.; Molenaar, R. [DCMR Milieudienst Rijnmond, Schiedam (Netherlands)

  2011-10-15

  Moored vessels consume much energy for their 'hotel' function: heating, cooling and lighting. Containers with perishable goods are cooled. Mammoth oil tankers unload oil onshore. That takes a lot of energy and cause much emissions to the air. Use of quay-side electricity can reduce such emissions considerably. Global developments bring the use of onshore power a step closer. This article discusses the environmental benefits for Rotterdam, Netherlands. [Dutch] Afgemeerde zeeschepen verbruiken veel energie voor hun 'hotel' functie: verwarming, verlichting en koeling. Containers met bederfelijke goederen worden gekoeld. Mammoettankers Iossen olie naar de wal. Dat kost veel energie en de bijbehorende emissies zijn groot. Toepassing van walstroom kan deze emissies sterk verminderen. Mondiale ontwikkelingen zorgen ervoor dat toepassing van walstroom een stapje dichterbij is gekomen. In dit artikel wordt de milieuwinst berekend voor Rotterdam.

 5. Aandacht voor huiselijk geweld en kindermishandeling. Hoe zijn deze geweldsthema’s verwerkt in de onderwijsprogramma’s van sociaal-agogische, pedagogische, psychologische, zorg- en onderwijsopleidingen? Een inventarisatie.

  OpenAIRE

  van Beek, I; Bosdriesz, M.; van der Knaap, M; Korfker, D.; Meuwissen, I.; Ouwehand, L.M.; Scholten, B.; Stevens, R.; Storms, O.; Vink, R.

  2013-01-01

  In opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) werd in 2012 op dit terrein de stand van zaken opgemaakt voor de medische opleidingen. De resultaten hiervan zijn onder leiding van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG) besproken. Ook werd een werkgroep opgezet die zich nu richt op het competentieprofiel en de implementatie van aanpassingen in de medische opleidingen. In 2013 stelde het Ministerie van VWS het plan van aanpak ‘A...

 6. Een aanpak om schade door slakken in aardappelen te voorkomen : monitoring van Zuid-Limburgse percelen om in de bodem levende slakken te signaleren en schadelijke populaties vast te stellen voor middelenonderzoek en advisering praktijk (2010-2011)

  OpenAIRE

  Rozen, van, K.; Huiting, H.F.; Meuffels, G.J.H.M.; Wilms, J.A.M.; Schiffelers, R.; Crijns, S.

  2012-01-01

  Enkele slakkensoorten zijn verantwoordelijk voor vraatschade in aardappelen. Deze soorten behoren tot de wegslakken en de kielnaaktslakken. Van deze twee groepen slakken zijn in dit onderzoek vrijwel uitsluitend Zwarte wegslakken (Arion hortensis) in vooraf geselecteerde percelen aangetroffen. Dit zijn slakken die met het ingraven van een krop andijvie of kippenvoerprak afgedekt met slakkenmatjes in het najaar goed zijn vast te stellen. Met lokmiddel worden betrouwbaar hogere aantallen onder ...

 7. New resources for chemicals. Elaboration of transition path 5. Innovative use of green materials and/in sustainable chemistry; Nieuwe bronnen voor chemie. Uitwerking van transitiepad 5. Innovatief gebruik groene grondstoffen en/in duurzame chemie

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bruggink, A.

  2006-09-15

  In the Netherlands, the chemical industry is the largest industrial user of fossil feedstocks: approximately 20% of the total, of which 60% as feedstock for end products. The chemical industry can save on its current total consumption of fossil feedstocks of approximately 685 PJ up to 200 PJ by means of replacement, avoidance and saving. In the main sector, the organic chemical sector, the use of fossil feedstocks for end products can be reduced with 50% (140 PJ), half of which through replacement by renewable feedstocks from biomass and the other half by recycling of top 10 synthetics. The latter requires an international approach. [mk]. [Dutch] In Nederland is de chemie de grootste industriele gebruiker van fossiele grondstoffen: ruim 20% van het totaal waarvan 60% in de vorm van grondstof voor eindproducten. De chemie kan op haar huidig totaalverbruik aan fossiele grondstoffen van ca. 685 PJ tot 200 PJ besparen door vervanging, vermijding en besparing. In de belangrijkste sector, de organische chemie, kan het verbruik in de vorm van fossiele grondstof voor eindproduct met 50% (140 PJ) terug, waarvan de helft door vervanging door hernieuwbare grondstoffen uit biomassa en de helft door hergebruik van top-10 kunststoffen. Voor het laatste is een internationale aanpak nodig.

 8. Didactic strategy to contribute to the development of communicative competence in Health Psychology students Estrategia didáctica para contribuir al desarrollo de la competencia comunicativa en estudiantes de Psicología de la salud

  OpenAIRE

  María Elinor Dulzaides Iglesias; Angelina Roméu Escobar; Miriam Gutiérrez Escobar; Ana María Molina Gómez

  2011-01-01

  Background: the cognitive, socio-cultural and communicative language teaching approach reveals the importance of syntactic speech closely related to semantic and pragmatic dimensions and aimed at understanding, analysis and construction of discourse. Objective: to design a didactic strategy that contributes to the development of communicative competence. Methods: pedagogic research on the teaching- learning...

 9. Zelfregulering als een vernieuwend concept van professionaliteit

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gerard Donkers

  2014-03-01

  Full Text Available Self-regulation as an innovative concept of professionalismThis contribution opens with a discussion of three sources of knowledge that form a foundation for the concept of “selfregulation” as developed by Donkers. It starts with a historical enquiry on the Western European ideas about change and changeability of people and society. Three paradigms of change appear which in every period of modern history conflicted with each other and thereby became refined and differentiated. A second source relates to practice research to a number of methods for social intervention. The third source is a critical reflection on contemporary societal developments. Central in that reflection are all kinds of expropriation of self-direction – in – dialogue with others and processes of fragmentation of the complex societal reality. From these three sources a plea is given for a new concept of professionalism marked by strong attention for the reinforcement of the selfregulating possibilities of persons, organizations and society.In the second part Geertsema focusses on the relation between change and intervention and values that are part of these processes. As the Dutch society seems to be in a third order transition, without a clear view of the new situation, the urgency of value debates is high. But the late modernity seems to be imprisoned in notions of individuality that puts strong pressure upon more relational ontologies and mutual responsibilities. Besides that growing anonymous and invisible systems influence the formation of daily life deeply. If there will be a situation of relational ontology which make use of the powers of diversity and multiplicity of our existence, then change agents should take a moral stance by themselves to create space for numerous narratives. The concept of “selfregulation” makes it possible to relate these value debates with debates about the design of society in this transition situation.Zelfregulering als een

 10. Návrh změn marketingové strategie krémů proti vráskám společnosti L´Oréal

  OpenAIRE

  Macejová, Petra

  2011-01-01

  Target of the diploma thesis is to set the proposals for Garnier anti-wrinkle care marketing strategy. The theoretic part of the thesis deals with strategic marketing and planning, desribes marketing research in detail and is also focused on marketing mix and its concrete parts and trends. Practical part desribes and analyses skin care market and anti-wrinkle cream category and subsequently presents Garnier brand. Attention is paid to two marketing studies which are focused on Garnier brand i...

 11. Glukose-konjugierte Hemmstoffe als Strategie der gezielten Hemmung des DNA-Reparaturproteins O 6 -Methylguanin-DNA-Methyltransferase in Tumorzellen und der Einfluss von ATP-binding cassette Transportern

  OpenAIRE

  Tomaszowski, Karl-Heinz

  2014-01-01

  Das DNA-Reparaturprotein O6-Methylguanin-DNA-Methyltransferase [MGMT] ist der Hauptresistenzfaktor gegenüber der zytotoxischen Wirkung von SN1-alkylierenden Zytostatika in der Tumortherapie. Die Verwendung der MGMT-Hemmstoffe O6-Benzylguanin [O6BG] und O6-(4-Bromothenyl)guanin [O6BTG] führte zu einer Sensibilisierung des Normalgewebes, was eine Dosis-Reduktion der Zytostatika erforderlich machte und die erhoffte Therapieverbesserung verhinderte. Aus diesem Grund ist eine Strategie der selekti...

 12. Inzetbaarheid van RF en ICP-MS voor de vaststelling van metaalgehalten in verpakkingsmateriaal : Regeling Verpakking en Verpakkingsafval

  NARCIS (Netherlands)

  van Dijk J; van de Beek A; Ritsema R; LAC

  2003-01-01

  In het kader van de "Regeling Verpakking en Verpakkingsafval" worden eisen gesteld aan de gehalten van cadmium, lood, kwik en zeswaardige chroom. De som van de gehalten mag de grens van 100 ug/g niet overschrijden. Wegens analytische beperkingen wordt chroom als totaal chroom (Cr) bepaal

 13. Evaluation Strategy

  DEFF Research Database (Denmark)

  Coto Chotto, Mayela; Wentzer, Helle; Dirckinck-Holmfeld, Lone

  2009-01-01

  The paper presents an evaluation strategy based on deliberate ideals and principles of dialogue design. The evaluation strategy is based on experiential phenomenology taking the point of departure for design and evaluation processes in the experienced practitioners themselves. The article presents...... the evaluation strategy and methodology of a research project Making Online Path to Enter new Markets, MOPEM. It is an EU-research project with partners from different Educational Institutions of Technology and Business in five European Countries....

 14. Marketing Strategy

  OpenAIRE

  Pokorná, Martina

  2012-01-01

  This diploma thesis deals with issues of marketing strategy of a company in chosen retail business. Its main aim is to suggest new advertising strategy of a company for the purpose of increasing awareness customers and marketability of products. On the grounds of consultations with the management of the company, analysis of current marketing strategy and results of market research I have fulfiled this task. In the theoretical part of this diploma thesis I deal with introduction to strat...

 15. All About ALS

  Science.gov (United States)

  ... please review our exit disclaimer . Subscribe All About ALS Understanding a Devastating Disorder In the summer of ... of research dollars—for a fatal disease called ALS. ALS stands for amyotrophic lateral sclerosis. It’s also ...

 16. Modelo de intervención psicosocial en las organizaciones frente al estrés laboral: estrategia operativa Model of psychosocial intervention in organizations opposed to job stress: operational strategy

  OpenAIRE

  Javier Navarro Aparicio

  2009-01-01

  El artículo presenta un modelo de actuación frente a los factores de riesgo psicosociales derivados del estrés laboral. Primeramente relaciona los principales efectos que ocasiona en toda organización el estrés laboral. Al mismo tiempo establece sus prioridades de actuación, para acto seguido indicar las actividades que deben ejecutarse. Dentro de esta fase de actuación, diferencia aquellas que van dirigidas a la organización de forma colectiva, cuya prioridad es manifiesta, frente a las acci...

 17. Analýza marketingové strategie Divize luxusních výrobků společnosti L´Oréal v ČR

  OpenAIRE

  Broncová, Daniela

  2007-01-01

  Cílem této diplomové práce je popsat a analyzovat marketingovou strategii Divize luxusních výrobků společnosti L´Oréal v ČR. Na tomto příkladu uvádím specifika trhu luxusní kosmetiky a odlišnosti marketingu v této oblasti. Diplomová práce obsahuje a popisuje vývoj trhu s luxusní kosmetikou, současné trendy a faktory, které trh ovlivňují. Dále prezentuje nejvýznamnější společnosti, věnuje se historii a prezentaci společnosti L´Oréal, představuje i jejího největšího konkurenta, společnosti LVMH...

 18. Jeugdbescherming en vrije marketing. In hoeverre moet de jeugd beschermd worden tegen publiciteit, met de nadruk op publiciteit voor voeding

  OpenAIRE

  PIA, Veronique

  2008-01-01

  Tegenwoordig kun je marketing niet meer omzeilen, het is overal aanwezig. Zelfs de allerkleinsten van de maatschappij worden eraan blootgesteld. Volgens de American Academy of Pediatrics zien en horen jonge mensen gemiddeld meer dan 40.000 advertenties per jaar (als men alle massamedia samen neemt) en worden ze meer en meer blootgesteld aan reclame op het internet, in tijdschriften, en zelfs in scholen. Deze en andere redenen vormen dan ook het uitgangspunt van deze eindverhandeling, waarin o...

 19. Model-Assisted Approaches for Relational Reinforcement Learning (Model-assisterende methoden voor het leren uit beloningen in complexe omgevingen)

  OpenAIRE

  Croonenborghs, Tom

  2009-01-01

  Automatisch leren (''machine learning'') is het onderzoeksveld binnen kunstmatige intelligentie dat zich bezig houdt met het ontwikkelen van computer programma's die kunnen leren uit ervaring. Een belangrijke toepassing hiervan is het leren uit beloningen (''reinforcement learning'' (RL)) waarbij de programma's dienen te leren door middel van interactie met hun omgeving en dit op basis van beloningen of straffen die zij ontvangen als informatie over hun vertoonde gedrag, d.w.z. positieve of n...

 20. Geleerde lessen van de Kenniskring Buurtmoestuinen Almere : wat werkt, wat niet, en wat kun je daarmee als beginnende kenniskring? /

  OpenAIRE

  Veen, E.J.; Vijn, M.P.

  2015-01-01

  De gemeente Almere heeft ambities ten aanzien van stadslandbouw. In Oosterwold ontstaat op lange termijn, op een enorme schaal (4.300 ha), een stadslandschap dat bestaat uit wonen, werken, natuur en stadslandbouw. In de Kenniskring Buurtmoestuinen Almere werken ondersteunende netwerken, burgers en gemeente samen aan recepten voor schooltuinen en buurtmoestuinen. Door kennis te delen, te leren van elkaars ervaringen en vooral door open te staan voor elkaar is deze handleiding voor het opzetten...