WorldWideScience

Sample records for als strategie voor

 1. Jongerenwerk als werkplaats voor professionalisering

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Judith Metz

  2012-03-01

  met wetenschappelijke experimentele kennis als norm, is dat zij niet altijd goed aansluiten bij de complexiteit en flexibiliteit van de uitvoeringspraktijk. Vraag is: wat dan wel? In Amsterdam richten opleidingen en werkveld in 2008 Youth Spot op, het onderzoek- en praktijkcentrum voor jongerenwerk, met als doel om gezamenlijk te werken aan de profilering, professionalisering en praktijkontwikkeling van het jongerenwerk. Dit artikel belicht de aanleiding voor het ontstaan van Youth Spot, de structuur van de samenwerking, de ervaringen met de wijze van samen werken en de meerwaarde voor de professionalisering van het grootstedelijk jongerenwerk. Daarmee biedt dit artikel enerzijds een kijkje in de keuken van het (grootstedelijke jongerenwerk en anderzijds biedt zij inzicht in ervaringen met alternatieve professionalisering strategieën.

 2. Duurzaamheid als leidraad voor roos

  NARCIS (Netherlands)

  Gelder, de Arie; Warmenhoven, Mary; Knaap, van der Edwin; Burg, van der Rick

  2016-01-01

  The project Sustainable rose cultivation aimed to achieve a sustainable and energy efficient rose cultivation by a controlled use of assimilation lighting, an optimum use of the cooling and an integrated control strategy for mildew. The production came to 320 stems.m-2 average weight 54 grams. The

 3. Biosaf als alternatief voor een antimicrobiele groeibevorderaar in voer voor gespeende biggen

  NARCIS (Netherlands)

  Krimpen, van M.M.; Binnendijk, G.P.

  2001-01-01

  Op verzoek van Orffa B.V. te Giessen heeft het Praktijkonderzoek Veehouderij een onderzoek uitgevoerd naar de effectiviteit van Biosafe Sc 47, een mengsel van levende gisten, als alternatief voor AMGB

 4. Six Sigma als blauwdruk voor de kenniseconomie.

  NARCIS (Netherlands)

  de Mast, J.; Does, R.J.M.M.

  2005-01-01

  Abstract Six Sigma is zo langzamerhand een niet weg te denken programma voor kwaliteits- en efficiencyverbeteringen. Het heeft met name voor enorme successen gezorgd in productiebedrijven. Six Sigma ligt ook onder vuur: het zou een trend zijn die voorbij gaat. De auteurs van dit artikel zijn het van

 5. Oosterschelde geschikt als habitat voor bruinvis?

  NARCIS (Netherlands)

  Jansen, O.E.; Aarts, G.M.; Reijnders, P.J.H.

  2013-01-01

  Sinds tientallen jaren zijn er weer meer bruinvissen waargenomen in de Noordzee rond Nederland. De dieren drongen onlangs ook door in estuaria, zoals de Oosterschelde. Maar is het habitat in de Oosterschelde eigenlijk wel geschikt voor de bruinvis en is er voldoende voedselaanbod en rust? En welke

 6. Biomimicry. De natuur als inspiratiebron voor innovaties

  NARCIS (Netherlands)

  Segeren, A.; Vogelzang, T.A.

  2015-01-01

  LEI Wageningen UR heeft van het ministerie van Economische Zaken de opdracht gekregen om onderzoek te doen naar de stand van zaken en de mogelijkheden voor de verdere toepassing van biomimicry in Nederland. Deze brochure biedt een analyse van drie actuele praktijkvoorbeelden, inzicht in de impact op

 7. Geo-DBMS als standaard bouwsteen voor Rijkswaterstaat

  NARCIS (Netherlands)

  Tijssen, T.P.M.; Quak, C.W.; Van Oosterom, P.J.M.

  2012-01-01

  Oracle Spatial fungeert binnen Rijkswaterstaat als standaard bouwsteen voor ruimtelijke toepassingen. Doel van dit onderzoek is vast te stellen of andere DBMS'en op een zodanig niveau zijn dat deze ook als standaard bouwsteen zouden kunnen fungeren. De ontwikkeling van open source software biedt

 8. Adolf Mayer (1843-1942) en zijn betekenis voor de Virologie als wetenschap

  NARCIS (Netherlands)

  Vlak, J.M.

  2007-01-01

  In 2007 is het 125 jaar geleden dat Adolf Mayer voor het eerst zijn baanbrekend werk over het besmettelijk karakter van mozaiekziekte van tabak publiceerde (Mayer, 1882). Deze publicatie, in het Nederlands, in het Groningse Tijdschrift voor Landbouwkunde, markeert het begin van de virologie als

 9. Interne toezichtsraad als zelfsturend team : Verkenning van concepten voor zelforganisatie

  NARCIS (Netherlands)

  Koolma, H.M.

  2017-01-01

  In dit artikel wordt verkend wat de mogelijkheden zijn voor de toepassing van het concept zelfsturende teams op toezichtraden van woningcorporaties in Nederland. In een theoretische uitwerking wordt betoogd dat er drie modi zijn voor zelfsturende teams, namelijk agile, stationary autonomous en

 10. De ID-stal als graadmeter voor een zorgvuldige veehouderij

  NARCIS (Netherlands)

  Wielen, van der P.; Borgstein, M.H.; Bos, E.J.

  2010-01-01

  Wageningen UR vervult een belangrijke rol in de ontwikkeling van Integraal-Duurzame stalsystemen (ID-stallen) door het ontwerpen van innovatieve stalsystemen, technologisch onderzoek en scenariostudies. Het blijft uitdagend voor Wageningen UR om te werken aan nieuwe ontwerpen en

 11. De late Foucault : vrijheid als zorg voor jezelf

  NARCIS (Netherlands)

  Coeckelbergh, Mark

  2008-01-01

  Michel Foucault (1926-1984) was een van de meest populaire filosofen in de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw. En ook nu nog inspireert hij velen. Waarom eigenlijk? Zijn het zijn boeken over waanzin en ziekte, gevangenis en seks? Is het zijn voor een academicus opmerkelijk spannende leven

 12. De laserpen als aanwijsstok niet aangetoond gevaarlijk voor ogen

  NARCIS (Netherlands)

  Norren, D. van; Keunen, J.E.E.; Vos, J.J.

  1998-01-01

  De straling uit een laserpen valt onder de optische straling, waarvoor door de Gezondheidsraad richtlijnen voor de veiligheid zijn opgesteld. Indien laserpennen een hoog genoeg vermogen kunnen produceren (groter dan 5 mW), kunnen zij oogletsel veroorzaken. Dit betreft netvliesschade in de vorm van

 13. Potentieel Aangetaste Fractie (PAF) als maatlat voor toxische druk op ecosystemen

  NARCIS (Netherlands)

  van de Meent D; ECO

  1999-01-01

  PAF is de fractie van de soorten waarvoor bij de heersende concentraties van toxische stoffen in het milieu een No Observed Effect Concentratie (NOEC) wordt overschreden. PAF wordt geinterpreteerd als een maat voor de toxische druk die stoffen uitoefenen op ecosystemen. PAF wordt berekend uit

 14. Onderstam M.8 als alternatief voor M.9 : vraag naar minder gevoelige onderstam voor bacterievuur neemt toe

  NARCIS (Netherlands)

  Steeg, van der P.A.H.; Maas, F.M.

  2012-01-01

  Bacterievuur is in toenemende mate een bedreiging voor de appelteelt in Europa. Nederlandse boomkwekers produceren veel onderstammen en bomen bestemd voor export naar vrijwel alle landen in Europa. Door het toenemende handelsverkeer van plantmateriaal in de EU neemt de kans op verspreiding van en

 15. Living Labs als een Vehikel voor (Onderwijs)innovatie

  NARCIS (Netherlands)

  Ellen Sjoer

  2014-01-01

  Wereldwijd schieten ze als paddenstoelen uit de grond: living labs. Deze ‘levende laboratoria’ zijn er in alle soorten en maten. Meestal wordt het lab gezien als een onderzoeks- en ontwikkelomgeving om een probleem met verschillende partijen op een innovatieve manier op te lossen. De thema’s van de

 16. Toekomstvaste fysieke toegangsystemen : Public Key Infrastructure als oplossing voor fysiek toegangbeheer

  NARCIS (Netherlands)

  Kleinhuis, G.; Olk, J.G.E.

  2011-01-01

  Voor fysieke toegangssystemen wordt veelal gebruik gemaakt van toegangspassen met een contactlose chip. Soms zijn deze passen ook nog voorzien van een PKI (Public Key Infrastructure) contactchip voor toegang tot ICT en/of het plaatsen van een digitale handtekening. Ook voor fysieke toegang bied PKI

 17. Europees minimum voor vennootschapsbelasting is goede zaak

  NARCIS (Netherlands)

  R.A. de Mooij (Ruud); M. Evers (Michiel); H.R.J. Vollebergh (Herman)

  2004-01-01

  textabstractHet voorstel voor een Europees minimumtarief voor de vennootschapsbelasting is verstandig. Enerzijds voorkomt een minimumtarief een al te scherpe race naar de bodem. Anderzijds blijft de mogelijkheid voor belastingsconcurrentie bestaan.

 18. Onderhandelend bestuur : een innovatieve strategie voor de ontwikkeling van automobiliteitsbeleid.

  NARCIS (Netherlands)

  Vroom, B. de Ent, R. van de Goldenbeld, C. & Wittink, R.D.

  1995-01-01

  This report describes the `Innovative Strategies to Influence the Mobility of Motorists' project. The objective of this project is to describe an innovative strategy on the basis of which a policy can be developed. The aim is to reduce the motor vehicle use. The problems associated with motor

 19. Sociaal isolement bij ouderen: een typologie als richtlijn voor effectieve interventies

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anja Machielse

  2011-11-01

  In the Netherlands many interventions are implemented to reduce or prevent social isolation amongst older people, but most interventions appear to have little effect. Interventions to combat or solve social isolation face some important problems. The main problem is the heterogeneity of the socially isolated. This article provides insight in this heterogeneity by means of a typology of eight types of socially isolated people. The typology may serve as a tool for defining appropriate interventions and guidance. It shows that the time investment and the intensity of the intervention can vary significantly. The typology also shows what results can be achieved and what the limits of what can be achieved by social professionals are.. For certain types, isolation can be counterbalanced or removed. For other types, results can be achieved within the field of practical problem-solving. Sometimes, it is not possible to improve the situation. In those cases, creating a safety net to prevent further escalation of the situation is the last alternative. Sociaal isolement bij ouderen: een typologie als richtlijn voor effectieve interventies In Nederland worden veel interventies uitgevoerd om sociaal isolement bij ouderen te verminderen of te voorkomen. De meeste interventies blijken echter weinig effectief. De belangrijkste problemen in de interventiepraktijk zijn de relatieve onzichtbaarheid en de heterogeniteit van de doelgroep. In dit artikel wordt de heterogeniteit inzichtelijk gemaakt met behulp van een typologie met herkenbare typen sociaal geïsoleerde ouderen. Deze typologie kan als richtlijn dienen voor het bepalen van passende interventies en begeleidingsvormen. De typologie laat zien dat de tijdsinvestering en de intensiteit van de hulp per type sterk kan verschillen. Ook wordt duidelijk welke resultaten mogelijk zijn bij verschillende categorieën en waar de grenzen van de hulpverlening liggen. In sommige gevallen is netwerkontwikkeling of activering mogelijk en kan

 20. Biomonitoring vanuit ecotoxicologisch perspectief als strategie voor het RIVM

  NARCIS (Netherlands)

  de Zwart D; de Kruijf HAM; Slooff W

  1992-01-01

  In this report it is demonstrated that the ecotoxicological interpretation of the data gathered in the Dutch environmental monitoring network systems will be enhanced by applying biomonitoring techniques. In order to identify biomonitoring aspects of importance, a survey is made of the biological

 1. Bedrijfsethiek voor HBO

  NARCIS (Netherlands)

  Jan de Leeuw; drs. Jacinta Kannekens

  2006-01-01

  Educatieve uitgave Bedrijfsethiek voor HBO Doelgroepen: HEO, HTO, HBO Personeel en Arbeid, Hoger Hotel Onderwijs, Hoger Toerisme Onderwijs, HBO Educatieve Opleidingen Mens en Maatschappij. Hoofdstukken over: - Ethiek - Waarden en normen - Ethische stelsels - Ethiek als proces - Beroepsethiek -

 2. Normbeelden als alternatief voor politiecultuur: de integere, neutrale en loyale supercop

  NARCIS (Netherlands)

  Cankaya, S.

  2016-01-01

  In dit artikel wordt gepleit voor het gebruik van de notie normbeelden om daarmee meer recht te doen aan de weerbarstigheid van het politiewerk. De notie politiecultuur wordt bekritiseerd vanwege haar homogeniserende tendensen, monolithische connotaties en een stereotype en negatieve waardering van

 3. Kustversterking Voorne: advies voor richtlijnen voor het milieueffectrapport

  NARCIS (Netherlands)

  Evers, F.W.R.; Gun, van der J.H.J.; Hoekstra, P.; Maas, F.M.; Slim, P.A.; Beerlage, B.F.M.

  2006-01-01

  De kust van Voorne is aangemerkt als een zwakke schakel in de Hollandse Kust. Uit berekeningen blijkt dat de veiligheid tegen overstromingen onvoldoende is. Het waterschap Hollandse Delta – als beheerder van de waterkering – stelt een verbeteringsplan op voor de kust van Voorne. Voor dit

 4. Naar een gereedschapskist voor constructieve ethiek

  NARCIS (Netherlands)

  Beekman, V.; Weele, van der C.N.

  2004-01-01

  Tot voor kort werd er, ondanks de activiteiten van vele ethische commissies, nauwelijks methodologisch nagedacht over de inbreng van ethici in kwesties rond landbouw en voedselproductie. Het begin 2001 opgerichte Centrum voor Methodische Ethiek & Technology Assessment (META) beschouwt dit als

 5. Groeiremming als middel voor productie van visueel aantrekkelijke vaste planten : fosfaatvoeding als groeiremmer bij Salvia en Delphinium

  NARCIS (Netherlands)

  Aendekerk, T.G.L.

  2007-01-01

  Het onderzoek in de teelt naar gedrongen kwalitatief goede vaste planten is in 2006 gestart op het PPO op de locatie Lisse. In dit onderzoek wordt getracht het gewenste fosfaatniveau vast te stellen voor Delphinium cultorum ‘Dark Blue/White Bee' en Salvia nemorosa ‘Blaukoenigin’ om de groei te

 6. De capability approach als normatief-evaluatief kader voor sociale interventies: Kwalitatief onderzoek in India met inzichten voor de Vlaamse en Nederlandse praktijk

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Laura van Raemdonck

  2017-03-01

  Full Text Available De capability approach als normatief-evaluatief kader voor sociale interventies: Kwalitatief onderzoek in India met inzichten voor de Vlaamse en Nederlandse praktijkIn deze kwalitatief-empirische casestudy wordt de Capability Approach (CA gehanteerd voor het evalueren van sociale interventies van de Indiase NGO Women Helpline ten opzichte van partnergerelateerd seksueel misbruik. Er werden 12 diepte-interviews en één groepsgesprek afgenomen met medewerkers van Women Helpline en slachtoffers van seksueel misbruik. Daarnaast werden twee semigestructureerde focusgroepen met tien mannelijke en tien vrouwelijke studenten georganiseerd. De analyse bracht een opvallende empowerment-paradox aan het licht tussen “well-being freedom” en “agency freedom”. Die paradox benadrukt de invloed van subjectieve en structurele factoren op de realisatie van welzijn. We besluiten dat wanneer de CA wordt ingezet als evaluatief kader voor sociale interventies het belangrijk is om bij onsuccesvolle interventies te kijken naar de externe invloeden die het individu beperken in zijn/haar agency freedom of de keuzes die hij/zij maakt ter realisatie van een waardig leven. Zo blijkt dat sommige vrouwen berusten in of zelfs kiezen voor een gewelddadige of objectief ongunstige partnerrelatie, ook na interventies en bewustmaken van hun mogelijkheden (verhoging well-being freedom, omdat deze vrouwen willen voldoen aan de patriarchale waarden in de samenleving. Ten slotte is de transfer van de resultaten naar de Nederlands-Vlaamse Eigen Kracht methodiek en algemene sociaal werk praktijk een belangrijke betrachting van het artikel. Utilizing the Capability Approach as a normative-evaluative framework for social interventions: Qualitative research in India with insights for social work practice in the Netherlands and Flanders The Capability Approach is a broad normative framework used to evaluate individual wellbeing, the development of a country, and gender inequalities

 7. Onder de radar. Alledaagse omgang als kenbron voor zorgorganisaties in transitie

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Michael Kolen

  2016-12-01

  Full Text Available Onder de radar. Alledaagse omgang als kenbron voor zorgorganisaties in transitieZorgorganisaties staan voor de taak om in de transitie van de zorg en een steeds complexer wordende samenleving hun maatschappelijke opdracht vorm te geven. Dan is de vraag aan de orde welke bronnen zorgorganisaties hebben om te weten waarheen zij wensen te navigeren. Voor zorgorganisaties die ondersteuning bieden aan jongeren met een licht verstandelijke beperking (lvb-jongeren heeft deze opdracht een dubbel karakter. Enerzijds bestaat ze uit het beschermen van de lvb-jongeren en de samenleving, anderzijds uit het realiseren van een leven in vrijheid. Op basis van zorgethisch georiënteerd, conceptueel en kwalitatief empirisch onderzoek wijzen wij op de morele betekenis van alledaagse omgang tussen lvb-jongeren en hun professionele ondersteuners. Aan de hand van fragmenten uit ons institutioneel etnografisch onderzoek die gerelateerd worden aan de theorie van Rahel Jaeggi over levensvormen, laten we zien dat er in de alledaagse omgang een bron van moreel kennen aanwezig is die oplossingskracht in zich draagt. Het antwoord op de vraag “wat behelst goed samenleven?” blijkt verborgen te liggen in de alledaagse omgang tussen lvb-jongere en zorgprofessional zelf. Deze bron wordt veelal over het hoofd gezien. In plaats van enkel op oriëntatie van buitenaf te koersen hebben zorgorganisaties “onder de radar” een interne morele kenbron ter beschikking.  Under the radar: everyday contact as a source of knowledge for healthcare organizations in transitionThe Dutch healthcare and welfare are systems in transition (RVS, 2016 and healthcare organizations are facing the task of reinventing their mission in society. Which compass should they use in this respect? The mission of organizations that support MID youngsters is dual in nature. On the one hand, it consists of protecting the MID youngsters and society; on the other, it should assist them in realizing a life of

 8. Beweging als warming-up voor reïntegratie : de invloed van een reconditioneringsprogramma op de lichamelijke conditie, het welbevinden en de kansen op werkhervatting

  NARCIS (Netherlands)

  Schellekens, J.M.H.

  2003-01-01

  De titel van dit verslag suggereert dat fysieke (re)conditionering als een “opstapje” kan worden gezien voor reintegratie-activiteiten van mensen die reeds langdurig in de WAO verkeren. De resultaten ondersteunen deze veronderstelling. De Witte beschreef dat gedwongen werkloosheid leidt tot

 9. Alledaagse omgang tussen zorgprofessionals en zorgontvangers als vindplaats voor goede (LVB zorg

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Michael Kolen

  2017-09-01

  where opportunities for dealing with these problems arise, that constitutes the assessment criterion. SAMENVATTING Alledaagse omgang tussen zorgprofessionals en zorgontvangers als vindplaats voor goede (LVB zorgIn een zorgethisch georiënteerd, conceptueel en kwalitatief empirisch onderzoek naar de zorgpraktijk van professionals en jongeren met een licht verstandelijke beperking (lvb-jongeren zijn we nagegaan hoe de alledaagse omgang tussen hen verloopt en welke morele oriëntaties daarbinnen werkzaam zijn. Die alledaagse omgang is geen “tussentijd”, tijd tussen de momenten van echte zorg, therapie, behandeling, maar is juist vindplaats van goede zorg. We tonen aan hoe die alledaagse omgang doordrongen wordt van “institutioneel gewenste effecten” die van buiten komen. Ons punt is dat de omgang ook van binnenuit morele mogelijkheden in zich draagt te ontdekken wat de jongere goed blijkt te doen. Om goed te kunnen waarnemen wat er aan de orde is, introduceren we een aantal theoretische concepten die daarbij helpen. Het blijkt dat de jongeren en hun begeleiders in de alledaagse omgang ruimte creëren, met elkaar een welbepaalde dynamiek aangaan en daarin ontdekken wat het goede is dat gedaan moet worden. De resultaten van ons onderzoek presenteren we in een typologie. Zo leggen we de alledaagse omgang in moreel opzicht open. De mogelijkheden worden zichtbaar die alledaagse omgang voor goede zorg biedt. Het zijn mogelijkheden die momenteel in de zorg nauwelijks worden onderkend. De morele oriëntaties blijken niet perse van buitenaf geïmporteerd te hoeven worden.

 10. Beweging als warming-up voor reïntegratie: de invloed van een reconditioneringsprogramma op de lichamelijke conditie, het welbevinden en de kansen op werkhervatting

  OpenAIRE

  Schellekens, J.M.H.

  2003-01-01

  De titel van dit verslag suggereert dat fysieke (re)conditionering als een “opstapje” kan worden gezien voor reintegratie-activiteiten van mensen die reeds langdurig in de WAO verkeren. De resultaten ondersteunen deze veronderstelling. De Witte beschreef dat gedwongen werkloosheid leidt tot lichamelijke deconditionering en achteruitgang in sociaal functioneren en psychische toestand. Uit diverse studies is gebleken dat fysieke reconditionering dit proces kan stoppen en zelfs kan omkeren. Ook ...

 11. Ondernemerschap voor architecten

  NARCIS (Netherlands)

  Van Doorn, A.J.

  2011-01-01

  Voor sommigen is ondernemen een ambitie op zich of een manier om autonoom te kunnen opereren. Anderen zien ondernemen als een alternatieve manier om geld te verdienen. Bij vrije beroepen zoals huisartsen, advocaten en artiesten is het ondernemerschap meestal een noodzakelijk kwaad. Architecten

 12. Schakelplaats: impuls voor praktijkleren : het bedrijf als schakel in de groene kennisketen

  NARCIS (Netherlands)

  Potters, J.I.; Leeuwen, van M.A.E.; Schoorlemmer, H.B.

  2009-01-01

  In hoeverre draagt Schakelplaats bij aan het versterken van de opleidingen in het groen onderwijs? De deelvragen volgen de tweedeling in bedrijf en onderwijs en zijn als volgt: In hoeverre versterkt het ondernemerstraject de kwaliteit van praktijkbedrijven als leerbedrijf? In hoeverre draagt de

 13. Naar een indicator voor functionele diversiteit van microbiele gemeenschappen

  NARCIS (Netherlands)

  Breure AM; Wind BS; Crum SJH; Rutgers M; ECO

  1997-01-01

  De voorlopige resultaten zijn beschreven van de ontwikkeling van een indicator voor de functionele diversiteit van microbiele populaties met behulp van microtiterplaten van Biolog. Voor dit doel werden zowel aquatische als terrestrische milieu monsters getoetst. Het rapport beschrijft de

 14. Close to the wind. A European strategy for the (top)sectors in the Netherlands; Scherp aan de wind. Handvat voor een Europese strategie voor Nederlandse (top)sectoren

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2011-08-15

  ) Strengthen Europe's position in the global arena; (2) Use European resources strategically as leverage for national policy; (3) Align with European societal priorities; (4) Develop a strategic plan for employing European and Dutch policy in each priority area; and (5) Develop the basic principles of the strategic plan for each individual policy and implement them consistently. [Dutch] De centrale rol van onderzoek en innovatie in de nieuwe Europese strategie biedt grote kansen voor Nederland. Het vergt wel een aantal aanpassingen in het overheidsbeleid: Nederland moet voluit gaan bijdragen aan het versterken van de Europese positie. Maar Nederland moet tegelijkertijd aan de eigen positie denken. Dat kan door 'scherp aan de wind' te gaan varen en strategischer met Europees beleid om te gaan. De raad doet een aantal aanbevelingen om nog effectiever met Europees beleid om te gaan en om de aansluiting te verbeteren, onder andere: Benut de Europese Structuurfondsen maximaal om Nederlandse topregio's als Eindhoven en Wageningen verder te ontwikkelen; Zet een co-financieringsfonds op om (bedrijfs)deelname aan Europese programma's in de toekomst te garanderen en te stimuleren; Zet de programma's van het ERC en NWO meer complementair in, om zo dubbelingen in het onderzoek te voorkomen.

 15. Cytotoxiciteitsanalyse van wondafdekmaterialen en non-woven verpakkingsmaterialen voor sterilisatie

  NARCIS (Netherlands)

  Geffen MF van; Machielsen JCA; Orzechowski TJH; Asten JAAM van; LGM

  1994-01-01

  Non-wovens gebruikt als verpakkingsmateriaal voor stoomsterilisatie en non-wovens/wovens gebruikt voor wondbedekking zijn in-vitro onderzocht op cytotoxiciteit. Aanleiding van het onderzoek was een incident waarbij non-wovens gebruikt voor sterilisatie van het in-vitro fertilisatie

 16. Balanced Scorecard voor inkoop

  NARCIS (Netherlands)

  van der Honing, R.; Schotanus, Fredo

  2003-01-01

  Een Balanced Scorecard kan ontwikkeld worden voor de hele organisatie, maar ook voor onderdelen daarvan. In dit artikel wordt ingegaan op de ontwikkeling van een Balanced Scorecard voor de inkoopafdeling

 17. Bio-coke as an alternative to petroleum coke and metallurgical coke; Bio-cokes als alternatief voor petroleumcokes en metallurgische cokes

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Croezen, H.J.; Van Lieshout, M. [CE Delft, Delft (Netherlands); Sevenster, M.N. [Sevenster Environmental Consultancy, Australian Capital Territory ACT (Australia)

  2012-11-15

  In the framework of elaborating the Dutch Roadmap Chemistry 2030), CE Delft has conducted an exploratory study for the Association of the Dutch Chemical Industry (VNCI) on the options of replacing (petroleum) coke in the chemical sector by biocokes. Coke is used as a reducing agent and/or raw material in four companies in the Dutch chemical industry (Tronox, ESD-SIC, Thermphos, Aluchemie). Replacing coke at these four companies can potentially yield a direct CO2 reduction of expectedly several hundreds of kilotons per year. For a first exploration of the options of bio-coke, CE Delft first conducted a desk study to get information on the quality and production costs for bio-coke. Subsequently, CE Delft had contact with the four chemical companies and a made a number of company visits. Moreover, the technical, economic and organizational capabilities, constraints and requirements with regard to a possible (partial) switch to biocokes have been explored. Based on the information available so far it can be concluded that biocokes seems to be a technically and economically interesting innovation. For implementation to finally take place, it is necessary to gain better insight in the technical and economic potential [Dutch] In verband met de uitwerking van de Routekaart Chemie 2030 heeft CE Delft voor VNCI een verkenning uitgevoerd naar de mogelijkheden voor vervanging van (petroleum)cokes in de chemische sector door biocokes. Cokes wordt gebruikt als reductiemiddel en/of grondstof bij een viertal bedrijven in de Nederlandse chemie (Tronox, ESD-SIC, Thermphos, Aluchemie). Het vervangen van cokes bij deze vier bedrijven kan in potentie een directe CO2-reductie van naar verwachting enkele honderden kilotonnen/jaar opleveren. Voor een eerste verkenning van de mogelijkheden van bio-cokes heeft CE Delft eerst een bureaustudie uitgevoerd naar informatie over kwaliteit van en productiekosten voor bio-cokes. Vervolgens heeft CE Delft contact gehad met de vier chemische

 18. Biomaissa : maisstro voor productie bio-energie

  NARCIS (Netherlands)

  Groten, J.A.M.

  2004-01-01

  De doelstelling van het onderzoek is het inventariseren van de perspectieven van maïsstro als biomassa voor de energiecentrales. Ruimer geformuleerd: het onder Nederlandse omstandigheden, ketenbreed, inventariseren van technische, logistieke, economische en milieukundige mogelijk- en onmogelijkheden

 19. Planning voor Stad en Land

  NARCIS (Netherlands)

  Hidding, M.

  2006-01-01

  In dit boek wordt zowel de theorie als de praktijk van de ruimtelijke planning vanuit verschillende invalshoeken belicht. Diverse actuele thema's zoals de Nota Ruimte, het gebiedsgericht beleid en de zorg voor omgevingskwaliteit worden besproken. De auteur illustreert de aanpak van ruimtelijke

 20. Nieuwe bijmestsystemen en -strategieën voor aardappel op zand- en lössgrond : resultaten veldonderzoek

  NARCIS (Netherlands)

  Schans, van der D.A.; Kroonen-Backbier, B.M.A.; Geel, van W.C.A.; Malda, J.T.

  2013-01-01

  PPO en Altic voeren voor het Masterplan MineralenManagement (MMM) onderzoek uit naar mogelijkheden om de stikstofbenutting van aardappel te verbeteren door de ontwikkeling van nieuwe of verbeterde stikstofbijmestsystemen. Die systemen zijn in 2011/2012 ontworpen en er is een plan van aanpak

 1. Deskstudie alternatieve gezondheidszorg voor melkvee

  NARCIS (Netherlands)

  Groot, M.J.

  2003-01-01

  Dit rapport beschrijft alternatieve strategieën en therapieën voor mastitis, parasitaire infecties en paratuberculose bij biologisch melkvee. Wat betreft de alternatieve mogelijkheden wordt, vooral bij mastitis, een breed scala aan middelen gebruikt. De mogelijk te gebruiken methoden bestaan uit

 2. Feasibility study and marketing strategy for climate compensated products; Haalbaarheidsonderzoek en marketingstrategie voor klimaatgecompenseerde producten

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Schneider, H.C.; Van Boetzelaer, J.C.S.

  2000-05-01

  Energy conservation and other options to reduce the emission of greenhouse gases are important aspects in climatic change policy. In order to offer consumers choices for such options the Dutch Ministry of Housing, Spatial Planning and Environment (VROM) a number of tools and ideas have been developed. In this report the feasibility of so-called climatic change compensation for consumer products is determined and a marketing communication strategy elaborated for two products: 'green' (i.e. environment-friendly) petrol and a 'climate broker', who can help suppliers of consumer products to buy and sell (marketing) climate compensated products. 13 refs.

 3. De overdracht van risico’s in de zorg : Risicobeheersing in een instelling voor langdurige ouderenzorg

  NARCIS (Netherlands)

  van der Steen, Martijn

  Dit artikel analyseert een kleine instelling voor ouderenzorg die blootstaat aan verscheidene risico’s als gevolg van de wettelijke veranderingen in de zorgsector. Hoewel kleinere instellingen voor langdurige ouderenzorg niet altijd gestructureerde methodieken als COSO ERM of ISO 31000 voor de

 4. Naar een indicator voor functionele diversiteit van microbiële gemeenschappen

  NARCIS (Netherlands)

  Breure, A.M.; Wind, B.S.; Crum, S.J.H.; Rutgers, M.

  1997-01-01

  De voorlopige resultaten zijn beschreven van de ontwikkeling van een indicator voor de functionele diversiteit van microbiele populaties met behulp van microtiterplaten van Biolog. Voor dit doel werden zowel aquatische als terrestrische milieu monsters getoetst. Het rapport beschrijft de

 5. Nogmaals: CCM voor mestvarkens

  NARCIS (Netherlands)

  Backus, G.B.C.

  1988-01-01

  De prijzen van vleesvarkensvoer, de technische resultaten en het wel of niet aanwezig zijn van een brijvoerinstallatie bepalen voor een belangrijk deel wat U voor een kg Corn Cob Mix (CCM) mag betalen.

 6. Cytotoxiciteitsanalyse van wondafdekmaterialen en non-woven verpakkingsmaterialen voor sterilisatie

  OpenAIRE

  Geffen MF van; Machielsen JCA; Orzechowski TJH; Asten JAAM van; LGM

  1994-01-01

  Non-wovens gebruikt als verpakkingsmateriaal voor stoomsterilisatie en non-wovens/wovens gebruikt voor wondbedekking zijn in-vitro onderzocht op cytotoxiciteit. Aanleiding van het onderzoek was een incident waarbij non-wovens gebruikt voor sterilisatie van het in-vitro fertilisatie instrumentarium embryotoxisch bleken. Om de aanwezigheid van migrerende cytotoxische stoffen aan te tonen zijn extracten van de materialen in een aantal in-vitro testen onderzocht. Evaluatie met cytotoxiciteitspara...

 7. Een referentiemodel voor de akkerbouw

  NARCIS (Netherlands)

  Kruize, J.W.

  2012-01-01

  Voor een organisatie is het belangrijk om inzicht te hebben in de eigen bedrijfsvoering. Referentiemodellen voor een domein, sector of type organisatie kunnen hierbij ondersteuning bieden. Tot voor kort was er geen actueel referentiemodel voorhanden dat de bedrijfsvoering van akkerbouwbedrijven

 8. (Koop)starters voor en tijdens de crisis op de Nederlandse woningmarkt

  OpenAIRE

  Dol, C.P.; Boumeester, H.J.F.M.

  2016-01-01

  In de discussies rond 'starters op de woningmarkt' lijkt het er wel op alsof starters op de woningmarkt altijd het kind van de rekening zijn; zowel voor als tijdens de meest recente crisis (2008-2013). Lange wachtlijsten voor betaalbare (sociale) huurwoningen, (te) hoge prijzen in de particuliere huursectoren in de koopsector zouden het betreden van de woningmarkt voor nieuw te vormen huishoudens sterk bemoeilijken in de jaren voor 2008. Tijdens de crisisjaren wordt de situatie niet veel bete...

 9. Nieuwe ontwikkelingen in de bouw bieden marktkansen voor boomkwekerij

  NARCIS (Netherlands)

  Hop, M.E.C.M.

  2011-01-01

  Het beplanten van daken en gevels staat in de bouwwereld flink in de belangstelling. De beplanting biedt veel voordelen en diverse gemeenten in Nederland geven er al subsidie voor. Het is dan ook steeds interessanter om gebouwen te begroenen. Dat opent een markt voor kwekers.

 10. Propaan geschikt alternatief voor synthetische koudemiddelen

  NARCIS (Netherlands)

  Geijn, van de F.

  2005-01-01

  Nu synthetische koelmiddelen steeds kritischer bekeken worden, is het van belang te kijken wat de mogelijkheden zijn van natuurlijke koelmiddelen als propaan. Met een grotere installatie voor fruitbewaring is bekeken wat mogelijk is met propaan als koudemiddel. In het project (samenwerking tussen

 11. Nieuwe bijmestsystemen en -strategieën voor aardappel op zand- en lössgrond : Deel 1b: ontwerp van systemen en plan van aanpak veldonderzoek

  NARCIS (Netherlands)

  Geel, van W.C.A.; Kroonen-Backbier, B.M.A.; Schans, van der D.A.; Malda, J.T.

  2012-01-01

  In opdracht van het Productschap Akkerbouw onderzoeken PPO en Altic voor het Masterplan Mineralen Management (MMM) de mogelijkheden om de stikstofbenutting van aardappel te verbeteren door de ontwikkeling van nieuwe of verbeterde stikstofbemestingssystemen. De doelstelling van MMM is om verliezen

 12. Is de Grondwet voor bange mensen?

  NARCIS (Netherlands)

  Besselink, L.F.M.

  In dit korte artikel wordt aangetoond dat een analyse van het belang van internationaal recht voor de nationale rechtsorde niet gebaseerd kan worden op door globalisering achterhaalde hierarchische noties als van Hans Kelsen. Een moralistische identificatie van 'monisme' en 'dualisme' met goed en

 13. Fontys Studenten maken hovercraft voor het MKB

  NARCIS (Netherlands)

  Ir. Eric Dortmans; Dr Ruud Ermers

  2008-01-01

  Studenten van Fontys Hogeschool ICT/Technische Informatica hebben vorig jaar hard gewerkt aan een minihovercraft. Die moest dienen als studieobject voor een aantal MKB'ers, die met een Raak Lightsubsidie meer informatie wilden inwinnen over het bouwen van toepassingen met embedded Linux en

 14. Gevaar VoIP voor telecomsector overdreven

  NARCIS (Netherlands)

  Deventer, M.O. van; Wegberg, M. van

  2004-01-01

  Het is een hype Voice-over-IP (VoIP) voor te stellen als een ontwrichtende technologie die de telecomindustrie ingrijpend zal veranderen. Maar hoe ontwrichtend is VoIP eigenlijk? Oskar van Deventer en Marc van Wegberg analyseren drie vormen van VoIP en laten zien dat alleen ‘VoIP-chat’ potentieel

 15. Procalcitonine als biomarker voor infecties

  NARCIS (Netherlands)

  de Jonge, J C; de Lange, D W; Bij de Vaate, E A; van Leeuwen, H; Arends, J E

  2016-01-01

  - Inappropriate use of antibiotics in patients without bacterial infection contributes significantly to worldwide antibiotic resistance.- The goal of this review is to summarise evidence from randomised trials investigating the value of the biomarker procalcitonin (PCT) in patients with symptoms of

 16. Compost voor biggen met diarree

  NARCIS (Netherlands)

  Gommers, T.

  1990-01-01

  Het geven van compost aan biggen met diarree zorgt op het Proefstation voor de Varkenshouderij voor minder medicijngebruik. De biggen krijgen de compost van groente-, fruit- en tuinafval vanaf de tweede dag na de geboorte, zodra de diarreeverschijnselen zichtbaar zijn.

 17. StripBuilder, software voor het genereren van geografische informatie voor bodembemonstering en adviessystemen

  NARCIS (Netherlands)

  Been, T.H.

  2010-01-01

  Alle geleverde informatie betreffende de nematodenbemonstering is papieren informatie. Meestal als een lijst met bemonsteringsresultaten, soms inclusief een, met de hand getekend, kaartje. Deze informatie is snel zoek of verloren, fragmentarisch en moeilijk te gebruiken voor een advies aan de teler

 18. Aandachtspunten voor een optimale voorbereiding: Inspanning in de warmte (Exercise in a hot environment: Strategies for an optimal preparation)

  NARCIS (Netherlands)

  Rietjens, G.J.W.M.; Arensbergen, W. van; Daanen, H.A.M.

  2004-01-01

  One of the underlying factors responsible for performance decrement during exercise in a hot environment appears to be an elevated core temperature. For this reason, strategies that minimise the rise in core temperature during exercise in the heat are likely to be effective in enhancing exercise

 19. State Supervision of Mines. Strategy and Programme for 2012-2016; Staatstoezicht op de Mijnen. Strategie en Programma voor 2012-2016

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2012-11-15

  State Supervision of Mines (SodM) supervises the observance of legal regulations that apply to the search for, extraction of and storage of minerals. The SodM focuses on aspects of safety, health, environment, efficient extraction and soil movements. Every five years, the SodM draws up a strategic document. This third strategic document concerns the period 2012-2016. The report provides an overview of the realizations of the last five years. Moreover an analysis is included of the policy developments in the fields of mineral extraction, safety, health and environment. Subsequently the consequences of these developments for SodM are examined. Based on these developments an elaboration is provided of the initiatives taken by SodM and an outlook of the programme of supervision projects for the next five years. This document also includes a communication plan, which illustrates when and how SodM goes public [Dutch] Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) houdt toezicht op de naleving van wettelijke regelingen die van toepassing zijn op het opsporen, winnen, opslaan en transporteren van delfstoffen. De dienst richt zich hierbij op de aspecten veiligheid, gezondheid, milieu, doelmatige winning en bodembewegingen. Elke vijf jaar stelt SodM een strategiedocument op. Dit derde strategiedocument betreft de periode 2012-2016. In dit rapport wordt uiteengezet wat er de afgelopen vijf jaar is gerealiseerd. Tevens wordt een analyse geboden van de beleidsontwikkelingen op het terrein van delfstofwinning, veiligheid, gezondheid en milieu. Vervolgens wordt nagegaan, wat die ontwikkelingen betekenen voor SodM. Op basis van die ontwikkelingen wordt uiteengezet welke initiatieven SodM neemt en hoe het programma van toezichtprojecten er de komende vijf jaar uitziet. In het document is tevens een communicatieplan opgenomen, waaruit blijkt wanneer en hoe SodM naar buiten treedt.

 20. Strategi Menyiasati Perubahan Bisnis: Kasus BMT Al-Ittihad

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nofrizal Nofrizal

  2018-03-01

  Full Text Available This research aims to formulate and select BMT Al- Ittihad Rumbai strategy to face the changing of business environment both from internal environment such as organization resources, finance, member and external business such as competitor, economy, politics and others. This research method used Analysis of EFAS, IFAS, IE Matrix, SWOT-8K Matrix, SPACE Matrix and TWOS Matrix. our hope from this research it can assist BMT Al-Ittihad in formulating and selecting strategies for the sustainability of BMT Al-Ittihad in the future. The sample in this research is manager and leader of BMT Al-Ittihad Rumbai Pekanbaru. The result of this research shows that the position of BMT Al-Ittihad using IE Matrix, SWOT-8K Matrix and SPACE Matrix is in growth position, stabilization and aggressive. The choice of strategy after using TWOS Matrix is market penetration, market development, vertical integration, horizontal integration, and stabilization

 1. Kruiden voor kippen?

  NARCIS (Netherlands)

  Asseldonk, van T.; Puls, I.; Animal Sciences Group (ASG),

  2008-01-01

  In de biologische pluimveesector worden regelmatig kruidenmiddelen gebruikt, en ook in de reguliere pluimveehouderij worden steeds meer producten op basis van kruiden toegepast. Wat zijn dat voor middelen en wat kan hiervan worden verwacht? Welk product te kiezen uit het ruime aanbod? In dit

 2. Opteren voor de Netherlands Commercial Court

  NARCIS (Netherlands)

  Hoeben, J.; Keirse, A.L.M.; Reijneveld, M.D.

  Internationale contracten leiden tot internationale handelsgeschillen. Deze kunnen onder meer worden beslecht bij een commercial court. In Nederland wordt momenteel een Netherlands Commercial Court (NCC) opgericht. Dit introduceert een keuze voor (contracts)partijen voor een nieuw forum voor

 3. (Koop)starters voor en tijdens de crisis op de Nederlandse woningmarkt

  NARCIS (Netherlands)

  Dol, C.P.; Boumeester, H.J.F.M.

  2016-01-01

  In de discussies rond 'starters op de woningmarkt' lijkt het er wel op alsof starters op de woningmarkt altijd het kind van de rekening zijn; zowel voor als tijdens de meest recente crisis (2008-2013). Lange wachtlijsten voor betaalbare (sociale) huurwoningen, (te) hoge prijzen in de particuliere

 4. Kwartiermaken, werken aan ruimte voor anders-zijn : openbare les december 2011

  NARCIS (Netherlands)

  Doortje Kal

  2011-01-01

  In de uitnodiging voor deze les wordt de vraag opgeworpen wat kwartiermaken betekent voor de opleiding tot sociale professional in tijden van materiële en morele onzekerheid. Zygmunt Bauman (2011) spreekt over vloeibare tijden waarin zowel instituties als het individuele leven vloeibaar, dat wil

 5. Strategi Internalisasi Nilai-Nilai Al-Qur’ān

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Salman Salman

  2017-05-01

  Full Text Available Internalization of the values of the Qur'an in the reality of life is the most essential thing in our interactions to the word of God. Read, memorize, understand and practice the Qur'an. Tahfiz pesantren or Islamic boarding school in terms Tahfiz in Aceh, learning to focus more on the aspects of the interaction of the Qur'an which includes read, memorize, understand and practice the Qur'an. This research was conducted in dayah Tahfiz Al-Qur'an Al-Athiyah Aceh Besar. An agency Tahfiz Quran, which is one of the educational institutions to fill the space of alternative education in the province who want Islamic education, the education is based on and inspired by the values of Islam and turn the Qur'anic values. The values of the Qur'an include reading (recitations, memorize (Tahfiz, understanding (tafhim and practice (taṭbiq. So internalization recitations, Tahfiz, Tahfiz and taṭbiq in the learning process in an educational institution becomes urgent and very urgent. This research study focuses on the strategy of the internalization of values Qur'an on dayah Tahfiz Al-Qur'an Al-Athiyah Aceh Besar. Results of the study found that, learning strategies Qur'an on dayah Tahfiz Al-Qur'an Al-'Athiyah been running well. Where strategies are applied in the Islamic boarding school has been able to help his students to internalize the values of the Qur'an, including aspects of recitations, Tahfiz, tafhim and taṭbiq. ABSTRAK Internalisasi nilai-nilai al-Qur’an dalam realita kehidupan merupakan sesuatu yang paling esensial dalam interaksi kita terhadap kalam Allah. Membaca, menghafal, memahami dan mengamalkan al-Qur’an. Pesantren tahfiẓ atau dayah tahfiẓ dalam istilah di Aceh, pembelajarannya lebih fokus pada aspek-aspek interaksi terhadap al-Qur’ān yang meliputi membaca, menghafal, memahami dan mengamalkan al-Qur’ān. Penelitian ini dilakukan di Dayah Tahfiẓ Al-Qur’ān Al-Athiyah Aceh Besar. Sebuah lembaga tahfiẓ Qur’ān, yang

 6. Lintwormen bij schapen niet gauw gevaarlijk voor de mens

  NARCIS (Netherlands)

  Borgsteede, F.H.M.

  1997-01-01

  Schapen kunnen fungeren als tussengastheer van 4 lintwormsoorten die alle de hond als eindgastheer hebben. Een van deze 4 is ook gevaarlijk voor de mens, namelijk Echinococcus granulosus. het gevaar komt dan niet van het schaap, maar van de eindgastheer, de hond

 7. The Index for Sustainable Economic Welfare for Flanders, Belgium, 1990-2009; De Index voor Duurzame Economische Welvaart (ISEW) voor Vlaanderen, 1990-2009

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bleys, B. [Geassocieerde Faculteit Handelswetenschappen en Bestuurskunde, Hogeschool Gent, Associatie Universiteit Gent, Gent (Belgium)

  2012-05-15

  In this report the Index of Sustainable Economic Welfare (ISEW) is compiled for Flanders for the period 1990-2009. The index is a measure of economic welfare in that it measures the contribution of a country's or region's economy to the overall level of well-being of its citizens. In this regard, the ISEW can be regarded as an indicator for the economic dimension of well-being [Dutch] In deze studie wordt de Index voor Duurzame Economische Welvaart (ISEW - Index of Sustainable Economic Welfare) berekend voor Vlaanderen voor de periode 1990-2009. Deze index is een maatstaf voor economische welvaart en meet de bijdrage van het economische systeem van een land of regio tot het algemene welzijn van haar bevolking. De ISEW kan dus gezien worden als een indicator voor de economische dimensie van welzijn.

 8. Waterbuffelmelk voor de lekkerste mozzarella

  NARCIS (Netherlands)

  Weemen, R.

  2008-01-01

  Toen zijn dikbillenhandel halfweg jaren negentig in het slop raakte en zijn zeugen in 1997 preventief werden geruimd vanwege de varkenspest, was het voor rundveehouder Piet Vogels uit Deurne duidelijk: het roer moest om. Hij importeerde waterbuffels uit Italië en levert nu buffelmelk voor de

 9. Mogelijkheden voor notenteelt met tussengewas

  NARCIS (Netherlands)

  Oosterbaan, A.; Schepers, H.

  2005-01-01

  Er zijn enkele presentaties gehouden over de ervaringen met de teelt van walnoten in Nederland tijdens het vijfde Internationale Walnotencongres in Sorrento, Italië, gehouden in november 2004. De productie van walnoten in Nederland stelt nog niet veel voor. Er is dus ruimte voor eigen productie

 10. Naar nieuwe verdienmodellen voor vlees

  NARCIS (Netherlands)

  Poppe, K.J.

  2014-01-01

  De vraag is hoe vlees in de keten op een andere manier tot waarde kan worden gebracht en zodanig dat dit lonend is voor de partijen in de keten. Het project ‘Verdienmodellen’ richt zich op het ontwikkelen en beoordelen van alternatieve businessmodellen met een ander ‘waarde(n)perspectief’ voor de

 11. Geintegreerd bedrijfsmodel voor de akkerbouw op de noordoostelijke zand- en dalgronden, met name in grondwaterbeschermingszones

  NARCIS (Netherlands)

  Vereijken, P.H.

  1990-01-01

  Aanzet tot een geintegreerd bedrijfsmodel, waarbij als werkwijze is gekozen voor de formulering van een programma van eisen, het ontwerpen van een vruchtwisselingsmodel dat aan deze eisen voldoet en tenslotte een verkenning van de technische, milieuhygienische en bedrijfseconomische perspectieven

 12. Vergelijking vangstsamenstelling vernieuwd twinrigtuig voor de Osprey group

  NARCIS (Netherlands)

  Wijsman, J.W.M.; Ende, van den D.; Perdon, K.J.

  2014-01-01

  De Osprey group B.V. werkt aan de ontwikkeling van een nieuw netontwerp voor de twinrigvisserij met als doel de bodemberoering, de hoeveelheid discards en het brandstofverbruik te verminderen. Dit rapport beschrijft de resultaten van een vergelijkend visonderzoek dat is uitgevoerd in september 2014,

 13. Het dotterbloemgitje Cheilosia frontalis nieuw voor Nederland (Diptera: Syrphidae)

  NARCIS (Netherlands)

  Bot, S.

  2014-01-01

  Zelfs in een goed onderzochte insectengroep als de zweefvliegen zijn nog altijd nieuwe soorten voor de Nederlandse fauna te ontdekken. Ook in 2014 was het weer raak, dit keer in het fraaie natuurgebied rond de Drentsche Aa. Het lijkt niet toevallig dat deze aanvulling op de Nederlandse fauna juist

 14. Comfortabel zitten op een kantoorstoel : een nieuwe uitdaging voor ontwerpers

  NARCIS (Netherlands)

  Vink, P.

  2005-01-01

  Het ontwerpen van de juiste kantoorstoel is niet eenvoudig. Nog niet zo lang geleden werd gesteld dat een nieuwe stoel ontworpen wordt om rugklachten te voorkomen. Inmiddels tonen diverse epidemiologische studies aan dat zitten alleen geen risicofactor is voor de rug. Zelfs “het zitten rechtop als

 15. Duurzaamheidsanalyse pellet keten : rapport voor Service Unit Innovatie van LNV

  NARCIS (Netherlands)

  Meesters, K.P.H.; Koppejan, J.; Elbersen, H.W.

  2008-01-01

  Voor het ministerie van LNV is een onderzoek uitgevoerd naar mogelijkheid om biomassa uit de natuur te ontsluiten door het bouwen van een pelleteerfabriek. Als case is de voorgenomen pelleteerfabriek van Jalo biopellets in Twente genomen. Het doel van dit project is het verkrijgen van inzicht in de

 16. Options for shallow geothermal energy for horticulture; Kansen voor Ondiepe Geothermie voor de glastuinbouw

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Hellebrand, K. [IF-Technology, Arnhem (Netherlands); Post, R.J. [DLV glas en energie, Naaldwijk (Netherlands); In ' t Groen, B. [KEMA, Arnhem (Netherlands)

  2012-06-15

  Geothermal energy is too expensive to serve as energy supply for most horticultural entrepreneurs. Therefore, research has been carried out into options to use heat from more shallow layers (shallow geothermal energy). Unlike shallow geothermal energy deep geothermal energy can be applied on a smaller scale, possibly also for individual growers. It can be applied in combination with an existing heating system, but with a more sustainable outcome. Because drilling is done in shallow layers, drilling costs and financial risks are lower [Dutch] Geothermie is voor de meeste tuinbouwondernemers teduur om als energievoorziening te dienen. Daarom is onderzoek gedaan naar mogelijkheden om warmte te gebruiken uit ondiepere lagen (ondiepe geothermie). In tegenstelling tot diepe geothermie is ondiepe geothermie op kleinere schaal toepasbaar, mogelijk ook voor individuele kwekers. Het kan in combinatie met de bestaande verwarmingsinstallatie worden ingezet maar met een duurzamer resultaat. Omdat ondieper wordt geboord zijn de boorkosten en de financiele risico's lager.

 17. Meditsiinidoktor Tiia Voor / Kaja Julge

  Index Scriptorium Estoniae

  Julge, Kaja, 1957-

  2006-01-01

  Tartu ÜlikooliKliinikumi lastekliiniku resident Tiia Voor kaitses 2. dets. 2005 Tartu Ülikooli arstiteaduskonna nõukogu ees doktoriväitekirja "Allergiahaiguste kujunemise sõltuvus Eesti ja Rootsi laste kokkupuutest mikroorganismidega varajases eas"

 18. WebM een alternatief voor H.264? : Onderzoek naar het gebruik van open source software en open standaarden

  NARCIS (Netherlands)

  Staalduinen, M. van; Prins, M.J.

  2011-01-01

  WebM is een nieuw videoformaat en wordt gepositioneerd als een open en vrij te gebruiken alternatief voor de videostandaard H.264. Deze standaard wordt op dit moment het meest gebruikt onder andere voor Uitzending Gemist. Deze formaten zijn regelmatig met elkaar vergeleken, waar veelal wordt

 19. SLAM, een transportmodel voor de korte termijn en de korte afstand met als toepassing de beschrijving van de verspreiding van ammoniak

  NARCIS (Netherlands)

  Boermans GMF; van Pul WAJ

  1993-01-01

  SLAM (Short-term Local scale Ammonia transport Model) has been developed to calculate the ammonia concentrations in a multiple source area on a short term (hour) and local scale (100 m up to 15 km). In SLAM the dispersion in the surface layer is modelled using a description given by Gryning et al.

 20. Biotechnologie bedreiging voor mens en natuur? Editorial.

  NARCIS (Netherlands)

  Asseldonk, van J.S.O.

  1988-01-01

  Bundeling van artikelen met aandacht voor het belang van biotechnologische projecten aan de Landbouwuniversiteit; gentransplantatie in de plantenveredeling en moleculaire veredeling; biotechnologisch onderzoek in de praktijk; voorwaarden bij biotechnologie in de veehouderij; de mogelijkheden voor

 1. Institutioneel ondernemerschap voor een innoverende sector

  NARCIS (Netherlands)

  Vogelezang, J.V.M.; Klerkx, L.W.A.

  2012-01-01

  Voor ingrijpende veranderingen in de agrosector is het van belang om pionierende ondernemers te verbinden met organisaties en overheden. Bundeling van krachten geeft nieuw elan en kritische massa voor succesvol innoveren.

 2. Polyurethaan en polycarbonaat produceren zonder fosgeen. Huidige en toekomstige mogelijkheid voor chloorvrije industriële productie van de kunststoffen PUR en polycarbonaat zonder gebruik van het schadelijke fosgeen als grondstof

  NARCIS (Netherlands)

  Van der Sluis, P.

  1997-01-01

  In de productie van de kunststoffen polyurethaan (PUR) en polycarbonaat (PC) wordt fosgeen toegepast. Gezien de risico's van het gebruik van fosgeen voor veiligheid en milieu is de omschakeling naar fosgeenvrije processen gewenst. Dit rapport behandelt een literatuur-onderzoek naar alternatieve

 3. Ontwikkelingen in de wetenschappelijke benadering van strategie en omgevingsvraagstukken: History matters!

  NARCIS (Netherlands)

  F.A.J. van den Bosch (Frans)

  1993-01-01

  textabstractInleiding. In mijn bijdrage wil ik zowel ingaan op de ontwikkelingen in de wetenschappelijke benadering van strategie- en omgevingsvraagstukken als een eerste analyse daarvan geven. Bij die analyse heb ik gekozen voor het perspectief van de longitudinale benadering. De in beschouwing

 4. Faagtherapie is alternatief voor antibiotica

  NARCIS (Netherlands)

  Willemsen, P.T.J.

  2011-01-01

  De zoektocht naar alternatieven voor het gebruik van antibiotica in de veehouderij is nog steeds urgent. Bacteriofagen kunnen uitkomst bieden. De faagtherapie bleek o.a. succesvol in een proef met 120 kuikens, waarvan de helft besmet was. Na toediening was de ziekteverwekkende bacterie voldoende

 5. Bedrijfsethiek en MVO voor HBO

  NARCIS (Netherlands)

  Jacinta Kannekens; Jan de Leeuw

  2013-01-01

  Een volledig vernieuwde en geactualiseerde Bedrijfsethiek en MVO voor HBO. De methode is ontwikkeld om de ontwikkeling van morele competenties in het hoger beroepsonderwijs te ondersteunen. Dir boek is vooral gericht op de volgende onderwijstypes:  hoger economisch onderwijs;  hoger technisch

 6. Ingredienten voor kwaliteitsborging van modelonderzoek

  NARCIS (Netherlands)

  Grinsven JJM van; Haan BJ de; Braat LC; MNV; LBG; CIM

  1995-01-01

  In dit rapport wordt een aanzet gepresenteerd tot harmonisatie van de kwaliteitsborging van modelonderzoek in het RIVM. Het rapport komt voort uit initiatieven van leden van het Intersectoraal Modellen Overleg. Het rapport is in eerste instantie bedoeld voor onderzoekers die modellen

 7. Book Review: Liefde voor Israël nader bekeken: Voor het Evangelie ...

  African Journals Online (AJOL)

  Abstract. Book Title: Liefde voor Israël nader bekeken: Voor het Evangelie zijn alle volken gelijk. Book Author: S. Paas. Kampen: Brevier, 2015, pp 207. Prys onbekend, ISBN 978-9-49158-372-8 (Sagteband) ...

 8. Veiligheidsrapport voor de PIV-goot in het Laboratorium voor Vloeistofmechanica

  NARCIS (Netherlands)

  Hofland, B.

  2002-01-01

  Bevat een veiligheidsvoorschrift voor de PIV (particle-image velocimetry) goot. Het rapport is vooral gericht op het gebruik van de krachtige Nd: YAG laser (veiligheidsklasse 4) die gebruikt wordt voor de PIV techniek.

 9. De tafel als metafoor voor architectuur

  NARCIS (Netherlands)

  Breen, J.; Olsthoorn, B

  1993-01-01

  This book is the result of an exercise at the Faculty of Architecture of Delft Technical University, The Netherlands, The task was set by the Staff of the department for Study of elementary form and composition. The theme of this exercise was 'the Table as ametaphor for architecture' which was one

 10. Reactiesnelheid als mogelijke marker voor het overtrainingssyndroom

  NARCIS (Netherlands)

  Nederhof, Esther; Lemmink, Koen; Zwerver, Hans; Meeusen, Romain

  2006-01-01

  The consequences of high training loads in combination with poor regeneration are characterised by performance decrements and fatigue in combination with other complaints as concentration problems, altered sleeping and eating patterns and negative moods. The consequences are divided into three

 11. Sachs of Easterly als gids voor ontwikkelingshulp?

  NARCIS (Netherlands)

  Kamminga, M.R.

  2008-01-01

  Momenteel woedt een krachtig debat over de (on)zin van ontwikkelingshulp, waarin twee Amerikaanse economen de toon aangeven: Jeffrey Sachs en William Easterly. In dit debat spelen naast economische ook moreel-politieke factoren een voorname rol. Dit artikel analyseert de opvattingen van

 12. Koriander en venkel : I. Ontwikkeling van een gaschromatografische methode voor de bepaling van petroselinezuur : II. Inventariserend onderzoek naar olie- en petroselinezuurgehalte

  NARCIS (Netherlands)

  Kamp, van der H.J.; Coors, R.G.; Oostrom, van J.J.; Jong, de J.

  1990-01-01

  In het kader van het DLO-programma "Plantaardige technische oliën als niemo1e landbouwgrondstoffen voor de industrie" is een gaschromatografische methode ontwikkeld voor de bepaling van petroselinezuur in koriander- en venkelzaad. Met een capillaire CP Sil 88 kolom is het mogelijk om de in koriander

 13. Pompoen rassendemo voor verwerking : verkenning naar producteisen en geschiktheid voor teelt in Nederland

  NARCIS (Netherlands)

  Wijk, van C.A.P.

  2012-01-01

  In 2011 is een demoteelt met pompoenrassen voor verwerking aangelegd en op basis daarvan met de ketenpartijen een discussie gevoerd over de afzet van verwerkt product. Eerst zijn daarbij de afzetniches voor verwerking benoemd en daar zijn de eisen voor verwerking aan gekoppeld. Tegen deze

 14. Opteren voor de Netherlands Commercial Court

  OpenAIRE

  Hoeben, J.; Keirse, A.L.M.; Reijneveld, M.D.

  2017-01-01

  Internationale contracten leiden tot internationale handelsgeschillen. Deze kunnen onder meer worden beslecht bij een commercial court. In Nederland wordt momenteel een Netherlands Commercial Court (NCC) opgericht. Dit introduceert een keuze voor (contracts)partijen voor een nieuw forum voor beslechting van internationale handelsgeschillen in de Engelse taal, waarbij de belangen van snelheid, efficiëntie en goede financierbaarheid centraal staan. Dit artikel verkent de positieve aspecten van ...

 15. Beoordeling van criteria voor de omschakeling naar zwavelarme brandstoffen in het Brandstofinzetplan Centrales (BIPC)

  NARCIS (Netherlands)

  van Egmond ND; Scholten RDA; van Jaarsveld JA

  1980-01-01

  De berekeningen geven aanleiding tot de volgende conclusies: 1. Het niveau van 125 mug/cm3 als te verwachten daggemiddelde SO2-concentratie kan als een redelijk criterium voor het omschakelen naar aardgas worden beschouwd. Bij een schakelrendement van meer dan 70% wordt in een strenge winter

 16. Options for shallow geothermal energy for horticulture. Annexes; Kansen voor Ondiepe Geothermie voor de glastuinbouw. Bijlagen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Hellebrand, K. [IF-Technology, Arnhem (Netherlands); Post, R.J. [DLV glas en energie, Naaldwijk (Netherlands); In ' t Groen, B. [KEMA, Arnhem (Netherlands)

  2012-06-15

  Geothermal energy is too expensive to serve as energy supply for most horticultural entrepreneurs. Therefore, research has been carried out into options to use heat from more shallow layers (shallow geothermal energy). Unlike shallow geothermal energy deep geothermal energy can be applied on a smaller scale, possibly also for individual growers. It can be applied in combination with an existing heating system, but with a more sustainable outcome. Because drilling is done in shallow layers, drilling costs and financial risks are lower. This report comprises the annexes (A) Geologic Framework, and (B) Maps of the Netherlands (depth, thickness of sand layers, temperature and shallow geothermal energy potential [Dutch] Geothermie is voor de meeste tuinbouwondernemers teduur om als energievoorziening te dienen. Daarom is onderzoek gedaan naar mogelijkheden om warmte te gebruiken uit ondiepere lagen (ondiepe geothermie). In tegenstelling tot diepe geothermie is ondiepe geothermie op kleinere schaal toepasbaar, mogelijk ook voor individuele kwekers. Het kan in combinatie met de bestaande verwarmingsinstallatie worden ingezet maar met een duurzamer resultaat. Omdat ondieper wordt geboord zijn de boorkosten en de financiele risico's lager. Dit rapport bevat de bijlagen: (A) Geologisch kader, en (B) B Kaarten Nederland (diepte, zandlaagdikte, temperatuur en ondiepe geothermie (OGT) potentie.

 17. Coping strategies and psychological distress in caregivers of patients with Amyotrophic Lateral Sclerosis (ALS).

  Science.gov (United States)

  Siciliano, Mattia; Santangelo, Gabriella; Trojsi, Francesca; Di Somma, Carmela; Patrone, Manila; Femiano, Cinzia; Monsurrò, Maria Rosaria; Trojano, Luigi; Tedeschi, Gioacchino

  2017-08-01

  Amyotrophic lateral sclerosis (ALS) causes distress in caregivers. The present study aims to examine the association between coping strategies and psychological distress in caregivers of ALS patients. Coping strategies were assessed in 96 ALS informal caregivers by means of the Coping Inventory for Stressful Situations. Data about caregivers' demographic characteristics, levels of burden, depression and anxiety (psychological distress) were also gathered by standardised questionnaires. Patients' clinical, cognitive and behavioural disturbances were evaluated by ALS specific assessment tools. Sequential logistic regression analysis showed that emotion-oriented coping strategy was significantly associated with high levels of depressive (p ALS caregivers. These findings suggest that interventions aimed at reducing utilisation of maladaptive coping strategies may improve well-being in ALS caregivers, and, possibly, management of symptoms in ALS patients.

 18. Voorwaarden voor BIM

  NARCIS (Netherlands)

  Sebastian, R.

  2012-01-01

  Werken met BIM kent vele voordelen. Maar het ontbreek aan goede afspraken over zaken als aansprakelijkheid, beheer en intellectuele eigendom. Daarom wli de BNA specifieke algemene BIM voorwaarden opstellen. NLingenieurs, Uneto-VNI, bouwend Nederland en TNO doen en denken mee

 19. Advies risicogrenzen grond en grondwater voor PFOS

  NARCIS (Netherlands)

  Bodar C; Lijzen J; Moermond C; Peijnenburg W; Smit E; Verbruggen E; Janssen M; SEC; mev

  2011-01-01

  Het RIVM heeft voor de perfluorverbinding PFOS milieurisicogrenzen afgeleid in grond en grondwater. Deze waarden zijn nodig om de meetresultaten bij een bodemsaneringsproject in Nederland te kunnen interpreteren.
  PFOS is een stof die giftig is voor mens en milieu, zeer slecht afbreekt, en zich

 20. Nieuwe natuurlijke partners : partners voor het natuurbeleid?

  NARCIS (Netherlands)

  Somers, N.; Kroon, van der S.M.A.; Overbeek, M.M.M.

  2004-01-01

  Een verkennend onderzoek naar de bijdrage aan het draagvlak voor het natuurbeleid door organisaties met activiteiten gerelateerd aan natuur. (Recreatie, groen werken en leven, kunst en gezondheid). Uit literatuurstudie en interviews blijkt dat deze organisaties het draagvlak voor natuur ruimer zien

 1. Nieuwe eiwitbronnen. Handleiding voor Novel Food dossiers

  NARCIS (Netherlands)

  Spiegel, van der M.; Noordam, M.Y.; Sluis, van der A.A.

  2014-01-01

  Wageningse onderzoekers hebben een handleiding ontwikkeld voor het samenstellen van een Novel Food dossier voor producenten van nieuwe eiwitten (zoals algen, bietenblad, eendenkroos en insecten). De handleiding geeft inzicht in de eisen die aan een dossier worden gesteld, en ondersteunt hiermee

 2. Campagne begonnen: Samen sterk voor preventie

  NARCIS (Netherlands)

  Crone, A.

  2012-01-01

  De Europese campagne 'Samen sterk voor preventie', een initiatief van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) in Bilbao, wordt in Nederland gecoördineerd door TNO/NL - Focal Point. Werkgevers- en werknemersorganisaties en de overheid werken hierin samen aan het

 3. Alternatieve instrumenten voor het EU-landbouwbeleid?

  NARCIS (Netherlands)

  Silvis, H.J.; Rijswick, van C.W.J.; Bont, de C.J.A.M.

  2001-01-01

  Het EU-landbouwbeleid staat met de parallel lopende onderhandelingen over de uitbreiding en een nieuw WTO-akkoord voor verdere hervormingen. Dit rapport behandelt de vraag of er voor de instrumenten van dit beleid alternatieven kunnen worden aangereikt. Daarbij wordt de aandacht gericht op

 4. Sociale economie en de lokale overheid : samenwerken met sociale ondernemers als strategie bij werkgelegenheidsbeleid

  NARCIS (Netherlands)

  Smit, A.; Fermin, B.; Penninga, M.; Andriessen, S.

  2007-01-01

  Deze uitgave, vooral bestemd voor gemeenten, gaat over sociale economie en samenwerken met sociale ondernemingen. Sociale ondernemingen zijn bedrijven met een dubbele doelstelling, economisch én sociaal. Gemeenten kunnen met deze bedrijven samenwerken vanuit publieke doelstellingen, zoals activering

 5. De Nederlandse cybersecurity strategie

  NARCIS (Netherlands)

  Luiijf, H.A.M.

  2011-01-01

  Recent werd de Nederlandse 'Nationale Cybersecurity Strategie: Slagkracht door samenwerking' openbaar gemaakt. Wat zijn de hoofdpunten van deze strategie en wat betekend dat voor de burgers, bedrijven, overheid, afnemers of leveranciers van informatie- en communicatie technologie?

 6. Lust voor het oog. Over de schoonheid en goedheid van pornografie

  NARCIS (Netherlands)

  P.J.J. Delaere (Patrick)

  2012-01-01

  textabstractAbstract: Voor het idée reçue dat pornografische kunst een contradictie in de termen is wordt doorgaans het volgende argument in stelling gebracht: porno en kunst sluiten elkaar uit omdat ze met een verschillend doel worden vervaardigd en met een al even verschillend oogmerk worden

 7. Robots niet langer Science Fiction: scenario's voor de samenwerking met robots

  NARCIS (Netherlands)

  Popma, J.

  2015-01-01

  Hoewel industriële robots al jaren bestaan, lijkt hun opmars nu toch echt begonnen. Diverse scenario's buitelen over elkaar: hoeveel banen gaat dit kosten? Maar zeker zo interessant is wat de robotisering betekent voor de werknemers die wél hun baan houden. Hoe gaan die samenwerken met robots? En

 8. Meer effectieve middelen voor meeldauwbestrijding : proefresulaten van 2009, 2010 en 2011

  NARCIS (Netherlands)

  Jong, de P.F.; Anbergen, R.H.N.; Heijerman-Peppelman, G.; Vlas, de M.J.; Balkhoven-Baart, J.M.T.

  2012-01-01

  In de teelt van appel is er behoefte aan middelen die meeldauw goed kunnen bestrijden. In 2009, 2010 en 2011 werd bij proefras Junami op het proefbedrijf van PPO in Randwijk een proef uitgevoerd, waarbij zowel middelen als waarschuwingsmodellen voor de bestrijding van meeldauw werden getest.

 9. 'Media-aandacht is cruciaal': Arnold van Vliet : wetenschapper voor het publiek

  NARCIS (Netherlands)

  Kleis, R.; Vliet, van A.J.H.

  2014-01-01

  Van Vliet ontdekte de kracht van citizen science al in zijn studententijd in Wageningen. ‘Voor een afstudeervak bij het IBN, nu Alterra, kwam ik in contact met de archieven van het Nederlands Fenologisch Waarnemingsnetwerk. Stapels ordners met waarnemingen van mensen sinds 1868. Bij analyse van die

 10. Bodemkundig-hydrologisch onderzoek voor de waardebepaling van de gronden in het landinrichtingsgebied Odoorn

  NARCIS (Netherlands)

  Stoffelsen, G.H.

  2004-01-01

  Het landinrichtingsgebied Odoorn bestaat uit afzettingen die dateren uit zowel het Pleistoceen als het Holoceen. De afzettingen uit het Pleistoceen, die aan of nabij het oppervlak (binnen boorbereik) voorkomen, bestaan voor een deel uit dekzand en fluvioperiglaciaal zand, en worden tot de Formatie

 11. Teelt de grond uit voor appel en blauwe bes : appel op zandgrond in gevaar?

  NARCIS (Netherlands)

  Maas, van der M.P.

  2010-01-01

  Met het verdwijnen van chemische grondontsmetting komt de appelteelt op zandgronden in gevaar. Een van de oplossingen kan de substraatteelt van appel zijn. Mogelijk kan dit meer voordelen bieden. In de teelt van blauwe bes was al een consortium gevormd voor de stichtingsperiode te verkorten. Het

 12. Vooral aantal schermen en gebruik bepalend voor energiebesparing (interview met Jouke Campen en Feije de Zwart)

  NARCIS (Netherlands)

  Staalduinen, van J.; Campen, J.B.; Zwart, de H.F.

  2010-01-01

  TNO en Wageningen UR hebben hun verschillende methodieken voor de bepaling van U-waarden geëvalueerd en vervangen door één nieuwe methode. Dit biedt zowel producenten als gebruikers meer duidelijkheid. Onderzoek naar hoogisolerende schermconfiguraties heeft uitgewezen dat een extra schermlaag meer

 13. Pilot etherische oliehoudende gewassen : marktpotentie en teeltonderzoek voor de Flevolandse akkerbouw

  NARCIS (Netherlands)

  Mheen, van der H.J.C.J.; Terbijhe, A.

  2009-01-01

  Het project Pilot Plantaardige Etherische Oliën is bedoeld om te onderzoeken welke andere gewassen in aanmerking komen voor een vergelijkbare verwerking als oregano. Via distillatie wordt etherische olie uit oregano gewonnen, die wordt verwerkt in een diervoederadditief. Uit het gedestilleerde

 14. Cicero´s Pro Roscio Amerino : Lampas. Tijdschrift voor classici 50 4

  NARCIS (Netherlands)

  van Gils, L.W.

  2017-01-01

  Dit themanummer van Lampas gaat over het pleidooi van Cicero ter verdediging van Sextus Roscius Amerinus (de zogenaamde Pro Roscio Amerino). Het pleidooi zou een doorbraak betekenen voor zijn reputatie als advocaat en hij maakte dubbel gebruik van zijn werk door zijn redevoering na het proces ook te

 15. Een nieuw stralingswerend hoofdbeschermingsmiddel voor een olympische roeier : Invloed op hoofdhuidtemperatuur, temperatuurbelevingen prestatiematen [A new headgear to prevent solar radiation for an Olympic rower : Influence on head skin temperature, temperature perception and performance

  NARCIS (Netherlands)

  Bogerd, C.P.; Heus, R.; Willems, J.W.M.

  2005-01-01

  In een warm klimaat worden duursportprestaties beperkt. Verhoging van de objectieve en subjectieve lichaamstemperatuur wordt hierbij geïdentificeerd als de voornaamste oorzaak. Derhalve is speciaal voor een olympische roeier een hoofdbeschermingsmiddel ontworpen dat als doel had

 16. Strategi Pembelajaran Tahfidz Al-Qur’an di Lembaga Pendidikan

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nurul Hidayah

  2016-06-01

  Full Text Available Antusisame world Islamic education in carrying Tahfidz Quran needs to get a positive response and a serious concern, especially related strategies to develop it. This is because there are still some difficulties were experienced by some Islamic educational institutions, among others: poor management of Tahfidz, less active role of the teacher / instructor Tahfidz in guiding and motivating students penghafal Koran, mechanisms and methods applied by teachers Tahfidz , lack of parental support, and lack of control and motivation superiors. To overcome these weaknesses is necessary strategies include: mamanej Tahfidz well, activating the role of teachers and motivate students Tahfidz, perfecting mechanisms and methods Tahfidz, optimize parental support, and optimize control and motivation superiors.

 17. STRATEGI PEMBELAJARAN QIRÃ’AT AL-QUR’ÃN

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Rahmat Hidayat

  2016-02-01

  Full Text Available This study aims to determine the effect of peer tutors learning strategies and achievement motivation on learning outcomes of students of class VIII subjects Qirâ’at al-Qur’ân. This research used a 2x2 factorial experimental design and was performed in MTs Ex PGA Univa Project Field with sample of 48 students. The results show: 1 The students who learn Qirâ’at al-Qur’ân through peer tutoring learning strategy is higher than those who learn through expository teaching strategies in MTs Ex PGA Univa Medan Project, 2 learning outcomes of Qirâ’at al-Qur’ân of students who have high achievement motivation with learning strategy peer tutors is higher than expository teaching strategy in MTs Ex PGA Univa Medan Project, 3 learning outcomes of Qirâ’at al-Qur’ân of students who have low achievement motivation and learning strategy is lower than the peer tutor learning strategies Ex MTs expository PGA Univa Medan Project, 4 There is interaction between learning strategies and achievement motivation on learning outcomes Qira'at al-Qur'an of student MTs Ex PGA Univa field Project.

 18. Gezondheidseffectschatting voor Gezond Beleid : Teamsport op projectbasis

  NARCIS (Netherlands)

  M.P.M. Bekker (Marleen); J.L. Veerman (Lennert)

  2007-01-01

  textabstractGezondheidseffectschatting is teamsport. Spelers met gezondheidskundige en bestuurlijke functies en rollen leveren een gezamenlijke inspanning binnen een kader van spelregels, die door alle spelers worden erkend. De spelregels voor een GES bestaan uit gezondheidskundige regels, zoals

 19. Avondtemperatuur lijkt nieuwe invalsweg voor bestrijding fruitmot

  NARCIS (Netherlands)

  Helsen, H.H.M.; Polfliet, M.

  2005-01-01

  Fruitconsult en PPO hebben vorig jaar waarnemingen en proeven gedaan om de fruitmotbestrijding met de beschikbare middelen te optimaliseren. Daaruit lijkt de avondtemperatuur een goede indicator voor de eileg en dus het bespuitingsmoment

 20. Literatuuronderzoek HPLC-methoden voor vitamine E

  NARCIS (Netherlands)

  Altena, A.; Hollman, P.C.H.

  1985-01-01

  Doel van dit onderzoek is: het inventariseren van HPLC-methoden voor vitamine E, eventueel in combinatie met vitamine A, in levensmiddelen. Een overzicht van de in de literatuur beschreven HPLC-methoden vanaf ca. 1977 wordt gegeven.

 1. Excellente scholen, ook voor hoogbegaafde leerlingen

  NARCIS (Netherlands)

  Dijkstra, Elma

  2013-01-01

  Dijkstra, E. M. (2013, 11 January). Excellente scholen, ook voor hoogbegaafde leerlingen [Excellent schools, for gifted pupils as well]. Presentation held at the symposium 'Onderzoek en Leren in Pedagogisch Perspectief', Nijmegen, The Netherlands.

 2. De ontwikkeling van een feedbacksysteem voor toetsvragenmakers

  NARCIS (Netherlands)

  Reinders, J J; Cohen-Schotanus, J; Molenaar, W M

  2005-01-01

  Door de Groningse Faculteit der Medische Wetenschappen is een feedbacksysteem voor toetsvragenmakers ontwikkeld. Het systeem is onder andere gebaseerd op een statistische analyse van de toetsresultaten. Uit een eerste peiling onder toetsvragenmakers blijken de respondenten overwegend positief te

 3. 78 FR 47433 - GENCAP Strategies LLC, et al.; Notice of Application

  Science.gov (United States)

  2013-08-05

  ... Strategies LLC, et al.; Notice of Application July 30, 2013. AGENCY: Securities and Exchange Commission (the...)(A) and (B) of the Act. Applicants: GENCAP Strategies LLC (formerly, Active Relief, LLC) (the...) secondary market transactions in Shares to occur at negotiated market prices; (c) certain series to pay...

 4. Alles is al uitgevonden

  NARCIS (Netherlands)

  J.G.M. van Marrewijk (Charles)

  1996-01-01

  textabstractDe voordelen van vrijhandel zijn zeer beperkt, al-thans als we de empirische schattingen van vooraanstaande economen en internationale organisaties mogen geloven. Zo worden de voordelen van liberalisatie voor de Europese Unie geraamd op ongeveer 0,5% van het bnp 1. De door het IMF

 5. Richtlijnen voor Toegankelijkheid van Webcontent (WCAG) 2.0

  NARCIS (Netherlands)

  M. Bakker (Miente)

  2009-01-01

  htmlabstractDe Richtlijnen voor Toegankelijkheid van Webcontent (WCAG) 2.0 omvatten een groot aantal aanbevelingen om webcontent toegankelijker te maken. Het volgen van deze richtlijnen zal content toegankelijker maken voor mensen met functiebeperkingen, waaronder blindheid en slechtziendheid,

 6. Voedingsoplossingen voor de teelt van Cymbidium in substraat

  NARCIS (Netherlands)

  Voogt, W.; Arnold Bik, R.

  1984-01-01

  In deze brochure zijn voedingsoplossingen opgenomen voor de teelt van Cymbidium in substraat. Bij deze voedingsoplossingen is onderscheid gemaakt tussen de teelt in oasisgranulaat en steenwolgranulaat. Met enige aanpassing zijn de schema's ook bruikbaar voor de teelt in turf. De schema's voor

 7. Literatuuroverzicht analysemethodes voor vitamine B1 en B2

  NARCIS (Netherlands)

  Oostenbrink, T.; Hollman, P.

  1982-01-01

  Inventarisatie analysemethodes vitamine B1 en B2. De extraktie van vitamine B1 en B2 dient voor een aantal levensmiddelen nader onderzocht te worden. Het is zinvol een automatische methode voor vitamine B1 en B2 op te starten. HPLC methodes zijn voor de levensmiddelenanalyse nog in een beginstadium.

 8. Vesta spatial energy model for the built environment. Data and methods; Vesta ruimtelijk energiemodel voor de gebouwde omgeving. Data en methoden

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Van den Wijngaart, R.A.; Folkert, R.J.M.

  2012-04-15

  Vesta is a spatial energy model for the built environment which calculates the energy consumption and CO2 emissions for the built environment. First, attention is paid to the data and methods of spatial data on the existing and future housing stock, commercial buildings and horticulture areas. Next, the energy indicators are discussed for calculation of the energy demand. Subsequently, energy and cost data for building measures and area measures such as waste heat, geothermal heat and cold and heat storage (TES). Also, the socio-economic characteristics of residents and the business-economic characteristics of the utility and horticulture sectors as used for selections in the Vesta model are discussed. Finally, results of the model are compared with national energy measurements [Dutch] In dit rapport worden de data en methoden besproken die zijn gebruikt voor het ruimtelijk energiemodel Vesta. Vesta is een ruimtelijk energiemodel voor de gebouwde omgeving en berekent het energiegebruik en de CO2-uitstoot voor de gebouwde omgeving. Allereerst wordt aandacht besteed aan de data en methoden van ruimtelijke gegevens over de bestaande en toekomstige voorraad woningen, utiliteitsgebouwen en glastuinbouwarealen. Daarna worden de energiekentallen besproken voor het berekenen van de energievraag. Vervolgens presenteren we de energie- en kostengegevens voor gebouwmaatregelen en gebiedsmaatregelen als restwarmte, geothermie en warmtekoudeopslag (WKO). Ook gaan we in op de sociaaleconomische karakteristieken van bewoners en de bedrijfseconomische karakteristieken van de sectoren utiliteit en glastuinbouw zoals gebruikt voor selecties in Vesta. Tot slot vergelijken we de uitkomsten van het model met landelijke metingen voor energie.

 9. Landbouwprotectie als middel tot politieke integratie.

  NARCIS (Netherlands)

  Noort, van den P.C.

  1988-01-01

  In acht hoofdstukken is dit beleid uiteengezet. 1. Landbouwprotectie als middel tot politieke integratie. 2. Eigenbelang van een meer marktgericht landbouwbeleid. 3. uitdagingen voor landbouwcooperaties. 4. Het westers landbouwbeleid en het wereldvoedselprobleem. 5. Landbouw heeft nu een eigen

 10. Guidelines for a U.S. Counterpropaganda Strategy to Defeat Al-Qaeda Recruiting

  Science.gov (United States)

  2011-06-01

  evaluates the counterpropaganda strategy to defeat al- Qaeda recruiting and suggests new strategy guidelines based on an analysis of historical case...the press, the church, the cinema , the education system (universities, pubic and primary schools), and recruiting the best authors to publish books...agency that would assume all the information functions and authority.96 President Roosevelt supported OWI‘s early ideology through his rhetoric

 11. Internet wijst nu ook al risicobeheerders op weg

  NARCIS (Netherlands)

  Luiijf, H.A.M.

  1995-01-01

  Het Internet wordt steeds toegankelijker voor zowel de zoekers naar informatie als voor de informatieaanbieders. Dagelijks komen er tientallen nieuwe informatie-bronnen op het netwerk bij. Ook op de gebieden van ARBO-zaken, calamiteiten-beheersing, informatiebeveiliging, brandpreventie en

 12. Standaardisering van verslaggeving in de publieke sector: IPSAS vergeleken met de Nederlandse wet en de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving

  NARCIS (Netherlands)

  van Schaik, F.D.J.; Manschot, D.; Bac, A.D.; Gortemaker, J.C.A.; Kocks, H.C.; Wallage, P.

  2010-01-01

  Er bestaat een wereldwijde trend naar harmonisatie van standaarden voor de financiële verslaggeving, zowel in de private sector als in de publieke sector. De International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) maken de laatste jaren furore vanwege de invoering door talrijke landen en

 13. Verbetering van een analysemethode voor de bepaling van [beta]-apo-8-caroteenzure ethyl-ester in boter en botervet

  NARCIS (Netherlands)

  Labrijn, J.F.; Veen, van der N.G.

  1986-01-01

  Voor het bepalen van [beta]-apo-8-caroteenzure ethylester, gebruikt als tracer in boterconcentraat, is een aantal methoden in gebruik, waaronder de uit 1980 daterende RIKILT-methode G48. Deze methoden, waarvan het principe globaal hetzelfde is, maar de praktische uitvoering verschillend, voldoen

 14. Liberalisering: van gereguleerd naar vrije markt : inspiratie voor de Nederlandse melkveehouderij vanuit Nieuw Zeeland en Australië

  NARCIS (Netherlands)

  Ham, van den A.; Smit, C.T.; Prins, B.; Beldman, A.C.G.

  2007-01-01

  De landbouw in zowel Nieuw-Zeeland als Australië was in de vorige eeuw sterk gereguleerd. Omdat deze situatie in beide landen niet langer houdbaar was is er gekozen voor liberalisering van onder andere de zuivelsector. In West-Europa zitten we nu in hetzelfde proces van liberalisering, binnen de

 15. Assortiment-kanaalmatch voor biologische fair tradeproducten

  NARCIS (Netherlands)

  LEI,

  2008-01-01

  Stichting FairBites ontwikkelt middels een innovatief organisatiemodel biologische en fair trade voedingsproducten voor de out-of-home (OOH) markt. Deze producten zijn zeer beperkt beschikbaar in dit marktsegment dat ± 35% van de voedingsmarkt vertegenwoordigd. FairBites richt zich op jong

 16. Milieukeur op Maat Voor Bloemen- en Plantenketens

  NARCIS (Netherlands)

  LEI,

  2006-01-01

  Door middel van het project “Milieukeur op maat voor bloemen- en plantenketen” zetten Intratuin, BBN en zijn bloemisten, OZPlus, ISA en telers een belangrijke stap in de richting van de ketensamenwerking die noodzakelijk is om de gewenste verduurzaming van de keten te realiseren. Doel van het

 17. Vietnam kan nieuwe bron voor kokkels worden

  NARCIS (Netherlands)

  Poelman, M.

  2012-01-01

  Wageningse onderzoekers gaan Vietnam helpen om de puntjes op de i te zetten bij hun monitoringsprogramma voor de voedselveiligheid van schaal- en schelpdieren, en ze bijscholen in risicomanagement en HACCP-audits. Want Vietnam wil graag de controles op visproductie verbeteren en meer kokkels,

 18. Mindful ouderschap: een praktische gids voor hulpverleners

  NARCIS (Netherlands)

  Bögels, S.M.; Restifo, K.

  2013-01-01

  Deze praktische handleiding bevat de complete evidence-based methode Mindful Parenting, die werd ontwikkeld bij UvA minds, het behandelcentrum voor ouder en kind van de Universiteit van Amsterdam. Mindful Ouderschap biedt een compleet overzicht van de achtergronden van de methode Mindful Parenting,

 19. Bewegen voor kinderen en Healthy Ageing

  NARCIS (Netherlands)

  dr. Remo Mombarg

  2013-01-01

  Overgewicht en bewegingsarmoede bij kinderen in Groningen nemen toe en brengen grote gezondheidsrisico’s met zich mee. Gezondheid is een belangrijke voorwaarde om te kunnen leren en sociaal goed te functioneren. Het bewegingsonderwijs is voor verbetering vatbaar. Er zijn reële verbeterkansen door

 20. Mogelijkheden voor isolatie van fyto-oestrogenen

  NARCIS (Netherlands)

  Swallow, K.; Langelaan, B.; Zondervan, C.; Jonge, H.D.; Wichers, H.; Soler Rivas, C.

  2000-01-01

  Samenwerking tussen het Food Processing Development Centre in Leduc (Canada) en het Agrotechnologisch Onderzoeksinstituut ATO in Wageningen leidde tot de ontwikkeling van een snelle detectiemethode voor bepaling van fyto-oestrogenen in planten. Deze spelen een belangrijke rol in onze gezondheid en

 1. Verbetering EU analysemethode voor fosfolipiden in melkpoeders

  OpenAIRE

  Baltussen, M.A.H.

  2006-01-01

  In dit rapport staan de resultaten van het onderzoek naar een verbeterde methode voor de analyse van fosfolipiden in magere melkpoed er (MMP), karnemelkpoeder (KMP) en volle melkpoeder (VMP) volgens de methode beschreven in bijlage XX van verordening (EG) nr. 213/2001.

 2. Balanced Scorecard voor Inkoopteams bij de NS

  NARCIS (Netherlands)

  Schotanus, Fredo; van Putten, Jan; Telgen, Jan

  2003-01-01

  Meten is weten en wat men meet is wat men krijgt. Ofwel, wat gemeten wordt, is waar aandacht aan geschonken wordt. Dit zijn veelgehoorde statements en geven het belang aan van het meten van prestaties, en van het meten van de juiste factoren. Hoe moet dit in de praktijk worden gebracht voor

 3. Overzicht demonstraties. "Meer waarde voor groencompost"

  NARCIS (Netherlands)

  Haan, de J.J.; Paauw, J.G.M.

  2010-01-01

  Dit rapport geeft een overzicht van resultaten uit het project “Meer waarde voor groencompost” uitgevoerd door Praktijkonderzoek Plant & Omgeving in opdracht van de Branche Vereniging Organische Reststoffen (BVOR). Doelstellingen van het project waren: 1. de wensen en eisen van potentiële

 4. Alternatieven voor onkruidbestrijding met paraquat in zomerbloemen

  NARCIS (Netherlands)

  Bulle, A.A.E.; Koster, A.T.J.; Trompert, J.P.T.

  2009-01-01

  In de teelt van zomerbloemen werden voor de bestrijding van onkruid middelen gebruikt op basis van de werkzame stof paraquat-dichloride. Per augustus 2007 is dit middel ingetrokken. Op korte termijn was een noeiuwe methode nodig. PPO Lisse heeft onderzoek gedaan naar de potentiële alternatieve

 5. De steile opmars van drones en de uitdagingen voor de politie

  OpenAIRE

  Van Gulijk, Coen; Hardijns, Wim

  2015-01-01

  Terwijl defensie en politie in Nederland en België op relatief kleine schaal met drones experimenteren, rijst intussen een andere problematiek: de steile opmars van civiele drones. Drones waren in eerste instantie ontwikkeld voor militaire doeleinden, maar evolueerden al snel tot een breed inzetbare technologie waaruit een miljardenindustrie is ontstaan. Via een beknopte en beschrijvende analyse willen we met dit artikel inzicht bieden in de technologische ontwikkelingen en de betekenis daarv...

 6. Database marketing for energy conservation. Practice-oriented study; Databasemarketing voor energiebesparing. Praktijk gericht onderzoek

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Burghouts, H. [Energie Netwerk EN, Bilthoven (Netherlands); De Kleijn, B.; Van Leerdam, W. [Tangram Advies en Onderzoek, Zeist (Netherlands)

  2013-06-15

  In the 'Block by Block' project 13 local energy saving projects are supported in the development of concepts to realize large-scale energetic improvements of existing houses. In these projects the consortia develop strategies which are applied in the market. In addition, a number of projects is awarded with a so-called 'Green Deal' (agreements between governmental, public and private parties in the Netherlands). Part of the support is a knowledge and learning process. As part of the learning process a practice-oriented research has been carried out into the possibilities of database marketing (DBM) for energy conservation. The research focuses on the opportunities for DBM for energy savings and promising product-market combinations. The question is: can DBM contribute to improving the effectiveness of the 'Block by Block' projects? [Dutch] In het project 'Blok voor Blok' worden 13 lokale energiebesparingsprojecten gesteund bij de ontwikkeling van concepten ten behoeve van de grootschalige energetische verbetering van bestaande woningen. In deze projecten worden door de gevormde consortia strategieen ontwikkeld en uitgevoerd in de markt. Daarnaast is een aantal projecten gehonoreerd met een 'Green deal'. Onderdeel van de ondersteuning is een kennis- en leertraject. In het kader van het leertraject is een praktijk gericht onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van databasemarketing (DBM) voor energiebesparing. Het onderzoek richt zich op de kansen voor DBM voor energiebesparing en kansrijke productmarktcombinaties. De vraag is: kan DBM bijdragen aan verbetering van de effectiviteit van projecten 'Blok voor Blok'?.

 7. Advertenties voor hypnotica en sedativa in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, 1900-1940: historische veranderingen in de vorm en inhoud van een informatiebron voor artsen

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Arjo Roersch van der Hoogte

  2010-12-01

  Full Text Available Drug advertising as communication between the pharmaceutical industry and the physician: Advertisements for psychotropic drugs in the Dutch medical journal, Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, 1900-1940   In this article we explore the historical development of drug advertisements for psychotropic drugs in the leading Dutch medical journal from 1900 to 1940. The advertisements for hypnotics and sedatives, in the Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (Dutch medical journal reflected the changes in the vocabulary and image promoted by the pharmaceutical companies. In the first two decades, the advertisements were sober and to the point, and included the trademark, company name, molecular formula and therapeutic properties of the medication. The emphasis was on creating a scientific image of reliable symptom control for the therapeutic drug. In doing so, the ethical drug companies tried (successfully to distinguish themselves from the producers of patent medicines. Once scientific credibility was established, the form and content of the advertisements changed significantly. In the late 1920s and 1930s drug companies embraced modern advertising techniques, developing a figurative language to address the changing beliefs and practices of Dutch physicians. Instead of promoting therapeutic drugs as safe and scientific, the emphasis was on their effectiveness in comparison to similar drugs. In the process, scientific information was reduced to an indispensable standardized minimum, whereby therapeutic drugs were advertised according to the latest pharmacological taxonomy rather than molecular formulas. The image-making of ‘ethical marketing’ began during the interwar years when marketers applied modern advertising techniques and infotainment strategies. The scanty black and white informational bulletins transitioned into colourful advertisements. The pharmaceutical companies employed the same medical language as used by physicians, so that

 8. Iwan Demjanjuk voor de rechtbank

  NARCIS (Netherlands)

  Bloch, M.; Houwink ten Cate, J.; van der Wilt, H.G.

  2010-01-01

  Wachmann John Demjanjuk staat terecht op beschuldiging van medeplichtigheid bij de moord in het vernietigingskamp Sobibor. Bij deze strafzaak gaat het om drie hoofdvragen. Ten eerste: was Demjanjuk in Sobibor? Vervolgens: als hij daar was, laat zijn handelen zich dan kwalificeren als

 9. Toetsing van een spaanse analysemethode voor bloedmeel in gedenatureerd melkpoeder

  OpenAIRE

  Cazemier, G.; Elenbaas, H.L.

  1983-01-01

  Ten behoeve van de exportcertificering door de Veterinaire Dienst van met bloedmeel en vismeel gedenatureerde melkpoeder is een in Spanje voorgeschreven analysemethode voor bloedmeel getoetst op haar bruikbaarheid.

 10. Pleidooi voor een handelingsgerichte benadering van burgerschap

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Vincent de Waal

  2015-06-01

  zicht te ontwikkelen op handelingscontexten die voor zowel burgers als sociale professionals van belang zijn. We verkennen relevante literatuur van onder andere De Tocqueville, Dewey, Putnam, Lichterman en Biesta. Door aandacht te besteden aan burgerschap als praktijk beogen we dichter op de huid van het werk van sociale professionals te kruipen, waardoor de huidige ontwikkelingen rondom de bevordering van actief burgerschap bevraagd kunnen worden.We zoomen nader in op het belang van georganiseerde verbanden die deel uitmaken van de “civil society” en op de ontwikkeling en instandhouding van informele sociale netwerken. Vertrekpunt is hier de sociaal kapitaaltheorie van Putnam en de kritiek, die met name van de kant van Lichterman (mede gefundeerd op De Tocqueville, op zijn onderzoek is gekomen. Lichterman schetst in zijn onderzoek een beeld van burgers die instrumenteel worden ingezet in allerlei lokale projecten, meer als “helpers” dan als “partners”. Hij legt de nadruk op het proces van betekenisverlening, dat wil zeggen de dagelijkse gesprekken over politieke en morele kwesties die binnen deze groepen plaatsvinden en de wijze waarop relaties tussen burgers zich ontwikkelen. Lichterman stelt dat binnen de ontwikkeling van deze “social spiral” met name professionals een taak hebben om op dit terrein hun bijdrage te leveren. Burgerschapspraktijken zijn niet op voorhand wenselijk of goed, zo geeft hij aan, maar verdienen aangelegd te worden tegen kwalitatieve criteria.Ook binnen burgerschapsvorming in het onderwijs is de discussie aanwezig over het belang van het opdoen van ervaring binnen levensechte praktijken. Hierbij wordt teruggegrepen op Dewey. Dewey stelt de burgerschapspraktijken van burgers zelf centraal, waarin het gemeenschappelijke “doen” voorop staat als basis voor de ontwikkeling van burgerschapswaarden. Democratie is niet alleen een formele regeringsvorm of een staatsordening gebaseerd op representatieve democratie, maar strekt zich

 11. Electric driving in 2050. Consequences for the environment; Elektrisch rijden in 2050. Gevolgen voor de leefomgeving

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Nijland, H.; Hoen, A.; Snellen, D.; Zondag, B.

  2012-11-15

  The potential impacts of a transition towards electric passenger mobility are discussed. What changes can be expected in the mobility sector and the (spatial integration in the) environment as electric driving is introduced on a large scale? And what are the consequences of the changing cost ratios of passenger mobility on the government and motorists? It is assumed that in 2050 road transport and urban distribution will be all-electric, according to the ambitions of the European Commission [Dutch] In dit rapport beschrijven we de mogelijke gevolgen van een overstap op elektrische personenautomobiliteit. Welke veranderingen zullen zich naar verwachting voordoen in de mobiliteitssector en de (ruimtelijke inpassing in de) leefomgeving als elektrisch rijden grootschalig wordt geintroduceerd? En wat hebben de veranderende kostenverhoudingen van de personenautomobiliteit voor gevolgen voor de overheid en de autogebruikers? We gaan er daarbij van uit dat in 2050 het personenwegverkeer en de stadsdistributie volledig elektrisch plaatsvinden, conform de ambities van de Europese Commissie.

 12. Indicatoren voor bewusteloosheid = Indicators for unconsciousness

  OpenAIRE

  Gerritzen, M.A.; Hindle, V.A.

  2009-01-01

  In het kader van de wettelijke verplichting om dieren te beschermen vooraf en tijdens het slachten heeft LNV onderzoek gevraagd naar de (on)mogelijkheden van het in-line bepalen van de effectiviteit van verdovingsmethoden onder commerciële omstandigheden, met andere woorden beschikken we over voldoende betrouwbare indicatoren voor het vaststellen van bewusteloosheid in het slachtproces. In dit rapport zijn het resultaat van een literatuuronderzoek en van een enquête onder internationale exper...

 13. Precisieplant tulp : basis voor precisielandbouw

  NARCIS (Netherlands)

  Baltissen, A.H.M.C.; Gude, H.; Lans, van der A.M.; Haaster, van A.J.M.

  2014-01-01

  Precisielandbouw wordt gezien als een middel om het rendement van de teelt te verbeteren en een “license tot produce” te behouden. In de bloembollenteelt worden ook diverse technieken toegepast en de mogelijkheden van nieuwe precisielandbouw technieken onderzocht. Opzet van dit onderzoek was na te

 14. Oude verhalen voor jonge lezers : Over bewerkingen van literaire klassiekers

  NARCIS (Netherlands)

  Parlevliet, Sanne

  2011-01-01

  Het hertalen en bewerken van literaire meesterwerken is een oude traditie. Zo wordt het literaire erfgoed doorgegeven aan volgende generaties. De redenen die hedendaagse hertalers geven voor het bewerken van klassieke teksten komen overeen met de redenen die daar meer dan een eeuw geleden voor

 15. TeSLA presentatie voor medewerkers van AMN

  NARCIS (Netherlands)

  Janssen, José

  2017-01-01

  Presentatie over Online toetsen voor medewerkers van AMN (www.amn.nl). Topics: assessment onderzoek Welten-instituut en meer in het bijzonder het TeSLA project waarin instrumenten voor authenticatie en auteurschap verificatie worden gecombineerd om betrouwbaar toetsen op afstand mogelijk te maken.

 16. Overzicht kwaliteitsindicatoren regionale laboratoria voor Down syndroom screening - 2015 RIVM

  NARCIS (Netherlands)

  Bom E; Rodenburg W; PNB; I&V

  2017-01-01

  Het screeningslaboratorium van het RIVM is een van de zeven laboratoria in Nederland die de zogeheten combinatietest uitvoert voor zwangere vrouwen op de syndromen van Down, Edwards en Patau. Dit rapport beschrijft de kwaliteitsindicatoren van de analyses die het laboratorium uitvoert voor de

 17. Toelating Herbasan SC welkom voor dahlia, A. coronaria en narcis

  NARCIS (Netherlands)

  Leeuwen, van P.J.; Koster, A.T.J.; Trompert, J.P.T.

  2005-01-01

  Onlangs is Herbasan SC voor de onkruidbestrijding in onder meer dahlia, narcis en Anemone coronaria toegelaten. PPO ging na hoe het middel het beste is in te zetten. In dit artikel zijn de resultaten van het onderzoek vermeld en een advies voor toepassing

 18. Hebben de COSO-modellen toegevoegde waarde voor de Rijksoverheid?

  NARCIS (Netherlands)

  Droogsma, J.

  2007-01-01

  In dit artikel wordt ingegaan op de toegevoegde waarde van de COSO-modellen voor de interne beheersing bij de Rijksoverheid. De aanleiding voor dit artikel is de rapportage van de Algemene Rekenkamer bij het jaarverslag van het Rijk over 2005. In deze rapportage geeft de Algemene Rekenkamer een

 19. Een analysemethode voor cyanuurzuur met behulp van differentiele pulspolarografie

  NARCIS (Netherlands)

  Wolfs; P.M.; Struijs; J.

  1985-01-01

  Door de afdeling Electro-analyse van het Laboratorium voor Anorganische Chemie is een onderzoek gedaan naar de mogelijkheid van een polarografische methode voor het analyseren van cyanuurzuur in zwemwater en in water van whirlpools. Cyanuurzuur (H3C3N3O3) is een organische stikstofverbinding die

 20. Een optimale instrumentenmix voor industriële NOx emissies

  NARCIS (Netherlands)

  Uylenburg, R.; Peeters, M.; Oosterhuis, F.; Boeve, M.N.; Faure, M.; Philipsen, N.

  2012-01-01

  ACELS voerde samen met het instituut Metro van de Universiteit Maastricht en het Instituut voor Milieuvraagstukken een onderzoek uit in opdracht van het ministerie van I en M, waarbij gezocht werd naar een optimale instrumentenmix voor industriële NOx emissies. Die regulering vindt thans plaats door

 1. Consument en cybersecurity : Een agenda voor Europese harmonisatie van zorgplichten

  NARCIS (Netherlands)

  Verbruggen, Paul; Wolters, P.T.J.

  Cybersecurity – de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van ICT-toepassingen – is van groot belang voor onze maatschappij. In deze bijdrage wordt onderzocht of en in hoeverre Europese harmonisatie van civielrechtelijke zorgplichten voor cybersecurity van ICT-toepassingen aangeboden aan

 2. Onderzoek naar de toxiciteit van TBTO voor een aantal zoetwaterorganismen

  NARCIS (Netherlands)

  Mathijssen-Spiekman EAM; Canton JH; Roghair CJ

  1989-01-01

  Bis(tri-n-butyltin)oxide (TBTO) is onderzocht om na te gaan (1) wat de ecotoxicologische effecten van TBTO voor waterorganismen zijn, (2) of de slak specifiek gevoelig is voor TBTO, (3) of er verschil in toxiciteit is waar te nemen bij het gebruik van slootwater of DSW of toetsmedium en (4) of het

 3. Telen zonder grond is beter voor het milieu

  NARCIS (Netherlands)

  Haan, de J.J.

  2010-01-01

  Broccoli, aardbeien, zomerbloemen, bloembollen en bomen hebben geen grond nodig om te groeien. Het kan ook met teelt op water of substraat, en dat is beter voor het milieu. Het prijskaartje dat eraan hangt is voor veel gewassen nog wel te hoog. Onderzoekers van Wageningen UR en Proeftuin Zwaagdijk

 4. Op zoek naar de ideale vervanging voor vlees

  NARCIS (Netherlands)

  Boekel, van M.A.J.S.

  2004-01-01

  Voor de productie van een kilogram vlees is gemiddeld zes kilogram plantaardig eiwit nodig. Een nogal inefficiënte verhouding, in de wetenschap dat de wereldbevolking groeit en daarmee de vraag naar voedsel stijgt. Daarbij wordt het milieu door de productie van vlees extra belast. Reden voor

 5. Aluminium, een nieuw probleem voor landbouw en volksgezondheid? : een literatuuronderzoek

  NARCIS (Netherlands)

  Vos, G.

  1985-01-01

  Door middel van literatuuronderzoek zijn gegevens verzameld met betrekking tot het gedrag van aluminium in de bodem, de toxiciteit voor mens, plant en dier, het voorkomen in levensmiddelen en analysemethoden voor de bepaling van dit element. De huidige aluminiumbelasting via het

 6. Integrale aanpak voor ontwikkeling verpakkingen : innovatieve verpakking voor aardbeien als voorbeeld

  NARCIS (Netherlands)

  Jaeger, R.; Donkelaar, ten J.; Boerrigter, H.; Boogaard, van den G.; Leeuw, de P.; Moezelaar, R.

  2000-01-01

  Uit onderzoek door ATO is een nieuw verpakkingsconcept ontstaan dat de houdbaarheid van aardbeien kan verlengen. Rekening moet gehouden worden met de prestatie van de verpakking; de eigenschappen van het product; de eisen van de logistieke keten en de acceptatie door de consument

 7. Choose Your Battlefield and Kill with a Borrowed Knife: Al Qaida’s Catalyst Strategy

  Science.gov (United States)

  2010-01-01

  opportunity to visit the ruins of one of Osama Bin Laden?s training camps. This particular camp, I was told by a US Army Intelligence Officer (S-2...told by a US Army Intelligence Officer (S-2), was the spot that Al Qaida’s top leader’s planned the 9/11 attacks against America. As I stood in the...Strategy, 12 Nov 1997 Our ultimate objective of these painful strikes against the head of the serpent was to prompt it to come out of its hole

 8. Betuwe-framboos : voorstudie voor een ketenontwerp voor in de Betuwe geproduceerde frambozen

  NARCIS (Netherlands)

  Erp, van P.J.; Ravesloot, M.B.M.

  2004-01-01

  Dit is het eindrapport van het project “Naar een duurzame kleinfruitproductie in de Betuwe”, hierna Betuwe-framboos genoemd. Dit project had tot doel te komen tot een of meer ontwerpen van afzetketens voor frambozen afkomstig uit de Betuwe. Het project heeft uiteindelijk geresulteerd in een tweetal

 9. Keurmerk voor sociaal aannamebeleid. Prestatieladder Socialer Ondernemer ook bruikbaar voor SW

  NARCIS (Netherlands)

  Smit, A.

  2012-01-01

  De Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) geeft bedrijven die meer dan gemiddeld bijdragen aan werkgelegenheid voor personen met een afstand tot de arbeidsmarkt een erkenning. De PSO is 14 juni gelanceerd door TNO en ontwikkeld in samenwerking met onder andere zeven SW-bedrijven.ln dit artikeì de

 10. Innovatieve governance voor het groene domein Governance-arrangementen voor vermaatschappelijking van het natuurbeleid en verduurzaming van de koffieketen

  NARCIS (Netherlands)

  Arnouts, R.C.M.; Kamphorst, D.A.; Arts, B.J.M.; Tatenhove, van J.

  2012-01-01

  Het Planbureau voor de Leefomgeving geeft advies aan de rijksoverheid over sturing van het groene domein. De laatste tijd wordt hierbij steeds meer aandacht gevraagd voor governance. Dit werkdocument bevat een verslag van onderzoek naar innovatieve governance-arrangementen die op de thema’s

 11. Ontwikkelingen in vraag en aanbod van rondhout in Nederland en aangrenzend gebied en mogelijke knelpunten en kansen voor de bos- en houtsector in de periode 2005 - 2025

  NARCIS (Netherlands)

  Oosterbaan, A.; Berg, van den C.A.; Schelhaas, M.J.

  2007-01-01

  In opdracht van het Ministerie voor LNV is een verkennende studie uitgevoerd naar de vraag en het aanbod van rondhout in de komende 20 jaar in ons land en het aangrenzende gebied van België, Nordrhein Westfalen en Niedersachsen. Als eerste stap is gekeken naar ontwikkelingen in vraag en aanbod

 12. De beteekenis der persoonsnamen voor onze kennis van het leven en denken der oude babyloniërs en assyriërs

  NARCIS (Netherlands)

  Gemser, Berend

  1924-01-01

  a. Antiek Naamsbegrip. Als GOETHE in de Faust den hoofdpersoon, sprekende met Margarete in Marthe's tuin over God, zeggen laat: "Nenn es dann, wie du willst,.... Gefühl ist alles; Name is Schall und Rauch, umnebelnd Himmelsglut", dan is dit modern en niet antiek gevoeld. Voor den mensch van de

 13. Je kunt een rivier niet twee keer oversteken ... : Intreerede aan de Haagse Hogeschool voor het lectoraat Financial Inclusion and New Entrepreneurship, 24-5-2013

  NARCIS (Netherlands)

  Klaas Molenaar

  2013-01-01

  Om actief te kunnen deelnemen aan de samenleving, moet iemand toegang hebben tot financiële diensten. Onze samenleving wordt steeds meer divers, mobiliteit en sociale media beiden nieuwe kansen voor ondernemende mensen. Ondernemers zijn niet meer plaats gebonden en kennen geen grenzen als zij

 14. Navalisme nekt onderzeeboot : de invloed van internationale zeestrategieën op de Nederlandse zeestrategie voor de defensie van Nederlands-Indië, 1912-1942

  NARCIS (Netherlands)

  Anten, Jaap

  2011-01-01

  Tot twee keer toe geraakte de Nederlandse marinestrategie tussen 1912 en 1942 in de ban van een ideologie, het navalisme. Navalisme ziet maritieme expansie als noodzakelijk voor het voortbestaan van een mogendheid. De eerste keer, vanaf 1912, vielen de gevolgen mee. De tweede keer, vanaf 1936, waren

 15. Uitkomsten van de ‘Cognitive Orientation to daily Occupational Performance’ (CO-OP) voor kinderen met DCD : Multipele Casestudie - Kwantitatief deel

  NARCIS (Netherlands)

  A. Kotorp; M. Lindenschot; E. Steultjens

  2012-01-01

  Volgens internationale schattingen is de prevalentie van de diagnose Developmental Coordination Disorder (DCD) minstens 6% voor kinderen in de leeftijd van 5 tot 11 jaar (1). De American Psychiatric Association (APA) heeft DCD gedefinieerd als “The essential feature of DCD is a marked impairment in

 16. Alternatieven voor antimicrobiële voerbespaarders (AMGB's) in vleeskuikenvoer = Alternatives for anti microbial growth promoters (AGPs) in the broiler diet

  NARCIS (Netherlands)

  Veldkamp, T.; Harn, van J.; Middelkoop, van J.H.

  2004-01-01

  Het Praktijkonderzoek heeft in de afgelopen jaren regelmatig onderzoek gedaan naar mogelijke alternatieven voor antimicrobiële voerbespaarders in vleeskuikenvoer. In vier proeven zijn diverse mogelijke alternatieven onderzocht. Geen van die middelen bood echter een goed alternatief als vervanger van

 17. Marsilio Ficino, Francesco Cavalli en muziek als remedie voor liefdesverdriet

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jacomien Prins

  2016-09-01

  Full Text Available Marsilio Ficino, Francesco Cavalli and Music as Remedy for Lovesickness In this article, the philosopher Marsilio Ficino (1433-1499 and the composer Francesco Cavalli (1602-1676 are presented as belonging to one and the same universe of discourse, in which music, love, and the imagination play a fundamental role. Ficino’s Neoplatonic theory of love plays a central role in his philosophy. He defines love as the desire for beauty. Beautiful things such as harmonious music inspire the soul with love. When music is loved properly, the lover distances himself from the sensible world, focuses his attention on his soul, and thus ultimately finds his end in God. However, if the soul loves improperly and becomes fixated on the sensual beauty of music, this results in lovesickness. Thus, for Ficino, the proper application of love and music lie at the heart of human happiness. A secularized echo of this theory can be heard in the Cavalli’s opera Artemisia.

 18. Hugo Claus als meervoud. Pleidooi voor een wetenschappelijke ...

  African Journals Online (AJOL)

  historical data or a consideration based on the genetic process or the publishing history of a work of art. Also the poetics or aesthetics of the editor are in some cases decisive for that (final/fundamental) choice. Depending on the poetical ideas of an ...

 19. Vitrines vol verhalen : Museumcollecties als bron voor cultuurgeschiedenis

  NARCIS (Netherlands)

  Jong, de Ad

  2010-01-01

  Sinds de negentiende eeuw spelen musea een belangrijke rol in de Nederlandse samenleving, bij de vorming van nationale, regionale of lokale identiteit, bij de opwekking van esthetische gevoelens, cultuurspreiding of emancipatie van bevolkingsgroepen. De wisselende betekenissen die musea aan

 20. Verteringsenzymen van insecten als doel voor plantaardige afweerstoffen

  NARCIS (Netherlands)

  Beekwilder, M.J.

  2003-01-01

  Proteases from the digestive system of insects are targets of plant defense: the plant produces protease inhibitors to eliminate them. These protease inhibitors are small proteins, which can also be applied in crop protection, for instance through techniques of genetic modification (GMO). However, a

 1. Meten van kwaliteit als ijkpunt voor kwaliteitszorg op preibedrijven

  NARCIS (Netherlands)

  Schoorlemmer, H.B.

  1999-01-01

  Het PAV heeft een kwaliteitsmeting ontwikkeld om het huidige niveau van kwaliteitszorg op teeltbedrijven te kunnen beoordelen en op termijn de meerwaarde aan te kunnen geven. Deze bijdrage beschrijft de opzet van de kwaliteitsmeting

 2. Voorbij landsgrenzen. Transnationale betrokkenheid als belemmering voor integratie

  NARCIS (Netherlands)

  Snel, Erik; Engbersen, Godfried; Leerkes, Arjen

  2004-01-01

  Migration experts see ‘transnationalism’ as a new feature of international migration. Immigrants tend to be familiar with different countries, speak several languages and earn their money with transnational economic activities. In this paper we examine whether transnational activities and

 3. Oppervlaktewater als bron voor drinkwater: prognose van de gezondheidsrisico's

  NARCIS (Netherlands)

  Jonker N; Versteegh JFM; Schijven JF; Gaalen FW van

  1997-01-01

  This report documents how future health risks related to an increase in the use of surface water for the production of drinking water have been examined. For a number of pesticides, heavy metals, micro-organisms and disinfection by-products, possible future health risks are determined using the

 4. Afrondend onderzoek naar de verdeling van sterigmatocystine in kaas. I: Analysemethode voor sterigmatocystine in kaas, bemonsteringsstrategie en distributiemodel

  NARCIS (Netherlands)

  Egmond HP van; Heisterkamp SH; Paulsch WE

  1989-01-01

  Sterigmatocystine is een carcinogeen mycotoxine, dat in harde kazen voor kan komen. Ter onderbouwing van mogelijke regelgeving voor sterigmatocystine in kaas en het opstellen van een bemonsteringsprocedure voor kazen werd onderzoek verricht naar het concentratieverloop van sterigmatocystine in

 5. Open data and beyond : Exploring existing open data projects to prepare a successful open data strategy; Deelrapport privacy

  NARCIS (Netherlands)

  Kulk, S.; Van Loenen, B.

  2012-01-01

  Bij de selectie van welke datasets als open data kunnen worden aangeboden wordt privacy vaak genoemd als aandachtspunt. Dat is terecht want aandacht voor privacy is noodzakelijk bij het aanbieden van open data. Privacy is een van de mogelijke argumenten om voor bepaalde gegevens geen open data

 6. Acoustic measurements for the indoor climate; Akoestische metingen voor het binnenklimaat

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Van Schaik, W.H.J. [Innovation Handling, Eindhoven (Netherlands)

  2011-07-15

  With noise measurements can be carried out for e.g. the air temperature, air velocity and humidity. Applications of acoustic measurements for the monitoring of indoor climates are in the areas of optimization of high-quality climate environments such as clean rooms, to achieve energy savings in for example data centers, industrial halls and greenhouses. [Dutch] Met geluid kunnen metingen verricht worden, onder andere van de luchttemperatuur, de luchtsnelheid en luchtvochtigheid. Toepassingen van akoestisch meten voor binnenklimaatmetingen liggen op gebieden van optimalisatie van hoogwaardige klimaatomgevingen als clean rooms, tot het bereiken van energiebesparingen in datacentres, industriele hallen en bijvoorbeeld de glastuinbouw.

 7. Effective policy for sustainable behavior. An international comparison; Effectief beleid voor duurzaam gedrag. Een internationale vergelijking

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Brunsting, S.; Uyterlinde, M.; Pol, M. [ECN Beleidsstudies, Petten (Netherlands); Breukers, S.; Mourik, R.; Backhaus, J.; Mathijsen, T. [DuneWorks, Eindhoven (Netherlands)

  2013-07-15

  This international comparative case study (the Netherlands, Germany, Sweden, United Kingdom) compares policy themes (household energy, food, mobility, household waste) and cases of interventions aims at more sustainable behaviours. It investigates how national policy can contribute to sustainable behaviour in these four themes. The study focuses on policy contexts and concrete 'best practice examples' (both policy -initiated and society-driven initiatives), paying attention to the extent to which social scientific insights have been utilised to conduct and evaluate the interventions. The conceptual approach in this study regards individual behaviour not in isolation but as embedded in institutional, social and physical contexts. In line with this, the evaluation of best practice examples focuses on how the following dimensions have been addressed in order to enable, support and sustain behavioural changes: the policy environment and institutional environment, individual behaviour, social norms a nd the physical environment. In this discussion, the Netherlands is both the starting point and the point of return, enabling us to draw lessons for Dutch policy. We conclude that a more proactive, dynamic and supportive role would fit national policy if it aims at encouraging the spread of more sustainable behaviours in society. Dutch policy could learn from the experiences of other countries and attempt at (among others): showing explicit commitment, connecting initiatives at different levels, and facilitating platforms for exchange of knowledge, experience and expertise, across sectors and departments, in order to arrive at a more integrated approach towards encouraging sustainable behaviours [Dutch] Als achtergrondstudie voor het advies Duurzame gedragspatronen zijn twee onderzoeken uitgevoerd naar effectief beleid voor duurzaam gedrag (1) in Nederland en (2) internationaal. De twee rapporten beschrijven een aantal beleidscases die vanuit gedragskundig

 8. Empowerment onderzoek: een kritische vriend voor sociaal werkers

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tine Van Regenmortel

  2016-09-01

  same time, processes of change start at different levels of the organization. Professionals are involved in critical reflection, management learns to take account of the perspective of other stakeholders in its decisions, and users learn that their reflections and ideas, too, are used to improve practice. At the same time, it is necessary to continue to systematically map the critical factors and necessary conditions for empowerment research and the way in which its scientific validity can be made visible. It is important that science and practice are willing to view one another as partners and that this innovative method of collaboration between science, practice/policy and users is supported and encouraged by science policy. SAMENVATTING Empowerment onderzoek: een kritische vriend voor sociaal werkers Het empowermentparadigma heeft niet alleen gevolgen voor praktijk en beleid, maar ook voor de wijze van onderzoeken. In dit artikel worden in een eerste deel de theoretische grondslagen van empowerment onderzoek belicht. Naast de wetenschapsfilosofische basis beschrijven we de kernaspecten van empowerment onderzoek met extra aandacht voor methodologische consequenties. Drie inspiratiebronnen hiervoor zijn: de empowerment theorie van Rappaport en Zimmerman, responsieve evaluatie van Stake en Abma en empowerment evaluatie van Fetterman en Wandersman. We belichten als kern het drieledig perspectief: krachtgericht, multistakeholders en multilevel, de focus op verbetering en sociale rechtvaardigheid, het streven naar eigenaarschap, een continue participatie en dialoog, erkenning van drie gelijkwaardige kennisvormen en capaciteitsopbouw, lerende organisatie en gedeelde verantwoordelijkheid. We sluiten af met de rol van de onderzoeker als “kritische vriend”. In een tweede deel beschrijven we de praktijk van empowerment onderzoek. Na de toelichting van het concept van “Empowerende Academische Werkplaats” als doorgedreven invulling van empowerment onderzoek, beschrijven

 9. Banker plant systeem voor Delphastus catalinae tegen wittevlieg

  NARCIS (Netherlands)

  Linden, van der A.

  2013-01-01

  Kaswittevlieg Trialeurodes vaporariorum is voor verscheidene sierteeltgewassen een belangrijke plaag. Naast de inzet van de sluipwesp Encarsia formosa is het lieveheersbeestje Delphasitus catalinae erg geschikt om haarden van kaswittevlieg op te ruimen. Omdat het lieveheersbeestje veel wittevlieg

 10. Concurrentie uit onverwachte hoek voor aanbieders live sportcontent

  NARCIS (Netherlands)

  Rene Foolen

  2016-01-01

  We bevinden ons in een snel veranderend medialandschap. Technologische ontwikkelingen zorgen voor veranderingen in het mediagedrag van de consument. On demand kijken is volledig ingeburgerd en zeker Millennials kijken nauwelijks nog op een lineaire manier televisie. Live sport lijkt een

 11. Zijn lawaaibronnen te bundelen met voor geluid gevoelige functies?

  NARCIS (Netherlands)

  Jaspers, E.L.; Jaarsma, C.F.; Nieuwenhuize, van J.P.A.

  1999-01-01

  Het corridor-concept voor de ruimtelijke ontwikkeling van Nederland, waarbij economische ontwikkelingen hun bestemming vinden langs de infrastructuur, wordt kritisch bekeken op de aspecten geluidproductie en geluidgevoeligheid van de verschillende vormen van grondgebruik (wonen, industrie, verkeer

 12. De ruige gaststeekmier Myrmica hirsuta nieuw voor Nederland (Hymenoptera: Formicidae)

  NARCIS (Netherlands)

  Boer, P.; Noordijk, J.

  2004-01-01

  In Noordwest-Europa komen vier soorten gaststeekmieren voor, waarvan in Nederland enkel de M. microrubra was vastgesteld. Nu is ook de M. hirsuta aangetroffen. Deze staat op de IUCN lijst van kwetsbare diersoorten

 13. Voore Farm Teenused : nagu Agritechnica näitus

  Index Scriptorium Estoniae

  2016-01-01

  Voore Farm Teenuste tehnikapargis on kokku üle 80 erineva masina. Efektiivne tehnikapark võimaldab pakkuda mõistliku hinna eest teenust ka teistele põllumajandusettevõtetele. Vestlusest ettevõtte juhatuse liikme Henrik Klammeriga

 14. Inherent veilige 80 km/uur-wegen : ontwikkeling van een strategie voor een duurzaam-veilige (her)inrichting van doorgaande 80 km/uur-wegen. Deel I: keuze van de relevante wegen en het opstellen van criteria en eisen.

  NARCIS (Netherlands)

  Minnen, J. van

  1993-01-01

  The former Dienst Verkeerskunde of Rijkswaterstaat commissioned SWOV Institute for Road Safety Research to develop a strategy for an "inherent safe" reconstruction of 80 km/h through roads in the Netherlands. The first part of this study is the conceptualization phase. It classifies 80 km/h through

 15. Acta Neuropsychiatrica; Tijdschrift voor een hedendaagse neuropsychiatrie.

  Science.gov (United States)

  Verhey, F H

  1989-09-01

  Samenvatting De psychiatrie benist op een evenwichtige combinatie van gedragswetenschappelijke (ontwikkelingspsychologische en sociale) en natuurwetenschappelijke (neuropsychiatri-sche) dementen. Ofschoon klinici werkzaam in de gezondheidszorg er vaak in slaagden dit evenwicht rede-lijk te handhaven, werd de officiële psychiatrie tot voor kort meestal nogal modieus gedomineerd door een van deze deelgebieden. Uitgroei tot volwassenheid van de psychiatrie vraagt in deze fase om een aanvulling van de in de laatste decennien sterk tot de verbeelding sprekende psychologische en sociale dementen met de verworvenhe-den van een nieuwe neuropsychiatrie. Geschetst wordt waar uit deze verworvenheden bestaan en hoe deze effectief in de psychiatrische gezondheidszorg onderwijs en onderzoek ingebouwd kunnen worden. Het binnen de psychiatrie tot ontwikkeling brengen van een toegepaste klinische psychofysiologie van essentieel belang.

 16. AgroSun. Outline of the prospect of solar PV as a structural chance for the agricultural sector [in the Netherlands]. Phase 1. Inventory, cost effectiveness and benchmark; AgroSun. Verkenning van de kansrijkheid van zon PV als structurele kans voor de agrarische sector. Fase 1. Inventarisatie, rentabiliteit en benchmark

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Lemmens, P. [Arvalis Projecten, Roermond (Netherlands); Buiter, W. [ZLTO Advies, Den Bosch (Netherlands); Veefkind, W. [Projecten LTO Noord, Zwolle (Netherlands)

  2011-12-15

  An overview is given of the opportunities of solar PV for the agricultural sector. Attention is paid to the technology, the market, technical indicators, economic aspects of solar panels, policy frameworks and subsidies, practical applications, future prospects, and alternative financing. Also conclusions and recommendations are given for the follow-up phase [Dutch] Dit rapport inventariseert de kansen die zon-pv biedt aan de agrarische sector. Achtereenvolgens: de technologie, de markt, technische kengetallen, economische aspecten van zonnepanelen, beleidsmatige kaders en subsidieregelingen, praktijktoepassingen, het toekomstperspectief en alternatieve financiering. Met conclusies en aanbevelingen voor een vervolgfase.

 17. Improving drug regimens and implementation strategies for malaria prevention in pregnant women in western Kenya

  NARCIS (Netherlands)

  Ouma Okuma, P.

  2012-01-01

  Malaria vormt een belangrijke bedreiging voor de gezondheid van zwangere vrouwen in Afrika ten zuiden van de Sahara. Peter Okuma onderzocht in Kenya maatregelen om malaria bij zwangere vrouwen te voorkomen. Uit zijn studie blijkt dat vrouwen al voor het begin van de zwangerschap ijzer en foliumzuur

 18. Kwantitatief onderzoek naar de gevoeligheid van Bordetella bronchiseptica en Pasteurella multocida voor sulfonamiden

  NARCIS (Netherlands)

  Klingeren; B.van; Dessens-Kroon; M.; Verheuvel; M.

  1985-01-01

  Teneinde kwantitatieve informatie te verkrijgen over de gevoeligheid en het resistentieniveau van Bordetella bronchiseptica en Pasteurella multocida voor sulfonamiden werd voor resp. 119 en 151 bij biggen/varkens geisoleerde stammen van deze species uit een vijftal veterinair bacteriologische

 19. Groen voor lucht : van theorie naar groene praktijk, toepassingen om lucht te zuiveren

  NARCIS (Netherlands)

  Kuypers, V.H.M.; Vries, de E.A.

  2007-01-01

  Afgelopen periode zijn grote bouwprojecten stilgelegd vanwege het overschrijden van Europese luchtkwaliteitsnormen. De zoektocht naar allerlei mogelijke oplossingen voor dit probleem is versneld in gang gezet. In een eerdere Alterra publicatie (Brochure Groen voor Lucht) wordt beschreven op welke

 20. Een gevoelige en selectieve ionchromatografische methode voor de bepaling van fluoride in regenwater

  NARCIS (Netherlands)

  Neele J; Beld WA van den; Cleven RFMJ; LAC

  1995-01-01

  In dit rapport zijn de resultaten van het onderzoek naar het ontwikkelen van een geautomatiseerde ionchromatografische methode voor de bepaling van fluoride samengevat. Het onderzoek heeft geresulteerd in een betrouwbare, selectieve, gevoelige en efficiente methode voor de bepaling van fluoride

 1. Medicijnen en cosmetica uit gewasresten : plantenafval mogelijk interessant voor industrie (interview met Wouter Verkerke)

  NARCIS (Netherlands)

  Sleegers, J.; Verkerke, W.

  2009-01-01

  Op 1 januari 2010 gaat het Kenniscentrum Inhoudsstoffen van start. Dit gaat op zoek naar bloemen en planten die grondstoffen kunnen leveren voor medicijnen en cosmetics. Dit kan voor de tuinbouw nieuwe afzet betekenen

 2. Onderzoek in de pijplijn: N-bemesting tulp in Noordoostpolder; Hippeastrum als droogbloeier; Aantastingen in Allium

  NARCIS (Netherlands)

  Wees, van N.S.; Leeuwen, van P.J.; Vink, P.

  2005-01-01

  Nieuwsflitsen uit het PPO onderzoek, waarbij aandacht voor de nieuwe meststoffenwet die in 2006 wordt ingevoerd. In hoeverre zijn Hippeastrumbollen te gebruiken als droogbloeier en ziekteverschijnselen bij diverse sieruien

 3. Strategy BMT Al-Ittihad Using Matrix IE, Matrix SWOT 8K, Matrix SPACE and Matrix TWOS

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nofrizal Nofrizal

  2018-03-01

  Full Text Available This research aims to formulate and select BMT Al-Ittihad Rumbai strategy to face the changing of business environment both from internal environment such as organization resources, finance, member and external business such as competitor, economy, politics and others. This research method used Analysis of EFAS, IFAS, IE Matrix, SWOT-8K Matrix, SPACE Matrix and TWOS Matrix. our hope from this research it can assist BMT Al-Ittihad in formulating and selecting strategies for the sustainability of BMT Al-Ittihad in the future. The sample in this research is using purposive sampling technique that is the manager and leader of BMT Al-IttihadRumbaiPekanbaru. The result of this research shows that the position of BMT Al-Ittihad using IE Matrix, SWOT-8K Matrix and SPACE Matrix is in growth position, stabilization and aggressive. The choice of strategy after using TWOS Matrix is market penetration, market development, vertical integration, horizontal integration, and stabilization (careful.

 4. Ecological strategies of Al-accumulating and non-accumulating functional groups from the cerrado sensu stricto

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marcelo C. de Souza

  2015-06-01

  Full Text Available The cerrado's flora comprises aluminum-(Al accumulating and non-accumulating plants, which coexist on acidic and Al-rich soils with low fertility. Despite their existence, the ecological importance or biological strategies of these functional groups have been little explored. We evaluated the leaf flushing patterns of both groups throughout a year; leaf concentrations of N, P, K, Ca, Mg, S, Al, total flavonoids and polyphenols; as well as the specific leaf area (SLA on young and mature leaves within and between the groups. In Al-accumulating plants, leaf flushed throughout the year, mainly in May and September; for non-accumulating plants, leaf flushing peaked at the dry-wet seasons transition. However, these behaviors could not be associated with strategies for building up concentrations of defense compounds in leaves of any functional groups. Al-accumulating plants showed low leaf nutrient concentrations, while non-accumulating plants accumulated more macronutrients and produced leaves with high SLA since the juvenile leaf phase. This demonstrates that the increase in SLA is slower in Al-accumulating plants that are likely to achieve SLA values comparable to the rest of the plant community only in the wet season, when sunlight capture is important for the growth of new branches.

 5. Ecological strategies of Al-accumulating and non-accumulating functional groups from the cerrado sensu stricto.

  Science.gov (United States)

  Souza, Marcelo C de; Bueno, Paula C P; Morellato, Leonor P C; Habermann, Gustavo

  2015-01-01

  The cerrado's flora comprises aluminum-(Al) accumulating and non-accumulating plants, which coexist on acidic and Al-rich soils with low fertility. Despite their existence, the ecological importance or biological strategies of these functional groups have been little explored. We evaluated the leaf flushing patterns of both groups throughout a year; leaf concentrations of N, P, K, Ca, Mg, S, Al, total flavonoids and polyphenols; as well as the specific leaf area (SLA) on young and mature leaves within and between the groups. In Al-accumulating plants, leaf flushed throughout the year, mainly in May and September; for non-accumulating plants, leaf flushing peaked at the dry-wet seasons transition. However, these behaviors could not be associated with strategies for building up concentrations of defense compounds in leaves of any functional groups. Al-accumulating plants showed low leaf nutrient concentrations, while non-accumulating plants accumulated more macronutrients and produced leaves with high SLA since the juvenile leaf phase. This demonstrates that the increase in SLA is slower in Al-accumulating plants that are likely to achieve SLA values comparable to the rest of the plant community only in the wet season, when sunlight capture is important for the growth of new branches.

 6. Ontwerp Geintegreerd Bron-Risicomodel voor Radon (versie 1.0)

  NARCIS (Netherlands)

  Laheij GMH; Stoop P; de Vries LJ; Aldenkamp FJ; LSO

  1995-01-01

  In 1993 is een definitiestudie uitgevoerd naar de mogelijkheden voor de ontwikkeling van een model dat de gehele keten: bron --> exhalatie --> verspreiding --> blootstelling --> effect/risico voor radon beschrijft. Het belang van de ontwikkeling van een bron-risicomodel voor radon is

 7. Citizen science projecten effectief opzetten en uitvoeren voor ecologische studies in Nederland

  NARCIS (Netherlands)

  Bosch, T.; Fijen, T.P.M.; Laat, de H.H.A.; Nieuwpoort, van D.; Reinders, M.; Scheen, M.; Scheepens, S.; Alebeek, van F.A.N.

  2014-01-01

  Citizen science (CS) is een term die wordt gebruikt voor het inzetten van burgers voor het verzamelen, en soms zelfs verwerken, van gegevens voor wetenschappelijk onderzoek. Over het algemeen hebben ecologische studies namelijk veel gegevens nodig die gedurende een lange tjd zijn verzameld en

 8. Housing associations and ventilation. Program Requirements for Domestic Ventilation for new construction and renovation (version 2.0); Woningcorporaties en ventilatie. Programma van Eisen voor Woningventilatie voor nieuwbouw en renovatie (versie 2.0)

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Balvers, J.; Boerstra, A. [BBA Binnenmilieu, Rotterdam (Netherlands)

  2011-11-15

  The aim of the title project is to develop a base of Program Requirements (PvE, abbreviated in Dutch) that employees of housing associations can use as a starting point to achieve ventilation systems in new construction and renovation of housing projects. The tool comprises of three parts: Instructions the for use of the PvE (Chapter 1); PvE for homes with balanced ventilation, including explanatory notes (Chapter 2); PvE for homes with natural ventilation and mechanical exhaust system, including explanatory notes (Chapter 3) [Dutch] Het doel van het project is het ontwikkelen van een basis Programma van Eisen (PvE) dat medewerkers van woningcorporaties als uitgangspunt kunnen gebruiken bij het realiseren van ventilatiesystemen in nieuwbouw en renovatie van woningbouwprojecten. Het instrument bestaat uit 3 delen: Aanwijzingen voor het gebruik van de PvE's (hoofdstuk 1); PvE voor woningen met balansventilatie, inclusief toelichting (hoofdstuk 2); PvE voor woningen met natuurlijke luchttoevoer en mechanische luchtafvoer, inclusief toelichting (hoofdstuk 3)

 9. De ontwikkeling van een met onderzoek onderbouwde methodiek voor het meidenwerk

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Judith Metz

  2016-03-01

  both would seem to be valuable as means for making tacit knowledge explicit, and have the potential for solidifying, substantiating and transferring it. This is because they would act as guiding principles to provide direction for methodological action by social professionals in contact with the target group. They exist alongside each other and can be deployed according to the situation, goals, persons and resources available for the range of working methods, target groups, goals and contexts. SAMENVATTINGDe ontwikkeling van een met onderzoek onderbouwde methodiek voor het meidenwerkDit artikel doet verslag van een zoektocht naar de mogelijkheden voor het ontwikkelen van een met onderzoek onderbouwde methodiek voor het meidenwerk. Het geeft inzicht in de mogelijkheden en moeilijkheden voor het opbouwen van een kennisbasis voor open benaderingswijzen in de praktijk van het sociaal werk. De aanleiding is het verzoek van Amsterdamse meidenwerkers om hulp bij het ontwikkelen van een met onderzoek onderbouwde methodiek voor een bijna 90-jarige diverse en dynamische praktijk. De achtergrond vormt de discussie over de kennisbasis van het sociaal werk. Gangbare modellen als “evidence-based practice”, “practice-based evidence” en “common factors” worden besproken op geschiktheid voor het ontwikkelen van een met onderzoek onderbouwde methodiek voor open benaderingswijzen, waarna programma evaluatie als mogelijk alternatief wordt uitgediept. De conclusie is dat er vooral met betrekking tot open benaderingswijzen binnen het sociaal werk dringend meer aandacht nodig is voor het proces van methodiekontwikkeling en de wijze van onderbouwing. De eerste ervaringen met programma evaluatie en het daaruit voortvloeiende model van methodische principes zijn voorzichtig positief. Programma evaluatie lijkt handreikingen te bieden voor het omgaan met het spanningsveld tussen de wetenschappelijke kwaliteit van de bevindingen en de bruikbaarheid voor de praktijk. Methodische

 10. A platform for sustainable energy. Planning a successful approach in your municipality; Draagvlak voor duurzame energie. Stappenplan voor een succesvolle aanpak in uw gemeente

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Feenstra, C.F.J. [FYnergy, Haarlem (Netherlands); Elsen, A.M.D. [Anne Elsen milieu-advies, Haarlem (Netherlands)

  2013-10-15

  Municipalities in the Netherlands need tips on how they can give proper support to initiators of energy projects in order to minimize resistance. On dealing with and reducing resistance to local energy projects much research has been done and literature published and experiences gained. Employees of municipalities can not study all this information and select what is useful for them. Therefore, this guide translates knowledge into a summary of action items and tips that they can implement immediately [Dutch] In de praktijk blijkt dat gemeenten behoefte hebben aan tips over hoe zij de juiste ondersteuning aan initiatiefnemers van energieprojecten kunnen geven om weerstand te beperken. Over de omgang met en het beperken van weerstand tegen lokale energieprojecten is veel onderzoek, literatuur en praktijkervaring beschikbaar. Medewerkers van gemeenten kunnen niet al deze informatie bestuderen en selecteren wat voor hen bruikbaar is. Daarom vertaalt deze wegwijzer de kennis in een beknopt overzicht van actiepunten en tips die zij direct kunnen uitvoeren.

 11. Valley of Death analysis for polymer PV technology; Valley of Death analyse voor polymere PV technologie

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Schoots, K. [ECN Beleidsstudies, Petten (Netherlands)

  2013-12-15

  This report describes the results of a qualitative study of the barriers that actors involved in the development and commercialization of polymer solar cells, may encounter. The purpose of this socio-economic research is to identify these barriers for the (market) development of thin film polymeric PV technology and to develop strategies for them in order to overcome the constraints. The necessary data are collected from interviews with actors who are active in the development and deployment of conventional solar cells. Based on the results from this study, it is conclude that it is important for the Organic PV industry to carry out many market experiments beyond the built environment. The report provides recommendations with regard to the markets in which these experiments are most likely to succeed and which drivers should be taken into account [Dutch] Dit rapport beschrijft de resultaten van een kwalitatief onderzoek naar de barrieres die actoren, betrokken bij de ontwikkeling en marktintroductie van polymere zonnecellen, kunnen tegenkomen. Het doel van dit sociaal-economische onderzoek is deze barrieres voor de (markt)ontwikkeling van dunne film polymere PV technologie te identificeren en strategieen te ontwikkelen om ze voor te zijn of ze te overbruggen. De benodigde gegevens worden verzameld uit interviews met actoren die actief zijn in de ontwikkeling en uitrol van conventionele zonnecellen. Op basis van de resultaten uit dit onderzoek komen we tot de conclusie dat het voor de Organische PV sector belangrijk is veel marktexperimenten aan te gaan buiten de gebouwde omgeving. Het rapport geeft aanbevelingen in welke soort markten deze experimenten de meeste kans van slagen hebben en met welke drivers van marktpartijen rekening moet worden gehouden.

 12. Conditions for greening the Dutch economy; Voorwaarden voor de vergroening van de economie in Nederland

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Hanemaaijer, A.; Manders, T.; Kruitwagen, S.; Dietz, F.

  2012-08-15

  Greening the economy is considered to be one of the major worldwide challenges of the coming decades. Greening is about limiting the use of natural resources and sparing the environment. By taking into account the limits of the natural capital we can safeguard prosperity in the long term. Greening is important for the Netherlands, too. Using energy, raw materials, land and water more efficiently will make the Dutch economy less vulnerable and the environment cleaner. Focusing on green growth is thus not so much the short-term answer to the present economic crisis but rather a long-term contribution to strengthening the structure of the Dutch economy. This strengthening is not something that will happen of its own accord but requires an active role on the part of the government together with the business sector and the general public. A long-term vision for greening the economy forms an important first step. How to measure progress is another important element in aiming for the goal of green growth. A different set of rules will also be required in order to steer society towards greening. The cost of environmental pollution, for example, should be better reflected in prices. Abolishing subsidies and tax incentives that stand in the way of this greening process is also part of this. Implementing tax proposals of this kind, of course, requires weighing many factors. The government could also create better conditions for the development and application of innovations that spare the environment. This report sets out some of the requirements for greening the Dutch economy and suggests ways in which these could be implemented in some areas. At the same time, the document identifies those areas in need of further investigation to gain a better overview of what 'going for green growth' would mean for the Netherlands and what this requires. [Dutch] Vergroening van de economie wordt wereldwijd gezien als 1 van de grote uitdagingen voor de komende decennia

 13. The Swiss Energy Sector. Innovation landscape and chances for the Netherlands; De Zwitserse energiesector. Innovatielandschap en kansen voor Nederland

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Van Ewijk, S. [Innovatie Attache Netwerk, Ambassad Berlijn, Berlin (Netherlands)

  2012-08-15

  An overview is given of innovation in the Swiss energy sector and the following research question will be answered: what are the characteristics of the Swiss innovation landscape in the energy sector and what opportunities are there for the Dutch energy sector? The emphasis is on themes that occur in the Dutch top sector policy, such as natural gas and energy conservation. The aim is to encourage cooperation between the Netherlands and Switzerland in the field of energy and provide inspiration for investment, policy solutions and markets in the field of energy. Each chapter contains references to Swiss authorities for more information and further steps [Dutch] Een overzicht wordt gegeven van innovatie in de Zwitserse energiesector en probeert de volgende onderzoeksvraag te beantwoorden: wat zijn de kenmerken van het Zwitserse innovatielandschap in de energiesector en welke kansen zijn er voor de Nederlandse energiesector? De nadruk ligt daarbij op thema's die ook in het Nederlandse topsectorbeleid voorkomen, zoals aardgas en energiebesparing. Het doel is om de samenwerking tussen Nederland en Zwitserland op energiegebied te stimuleren en informatie te bieden als inspiratie voor investeringen, beleidsoplossingen en afzetmarkten op energiegebied. Ieder hoofdstuk bevat verwijzingen naar Zwitserse instanties voor meer informatie en verdere stappen.

 14. Fossil scandal. 18 proposals for a green breakthrough; Fossiel schandaal. 18 voorstellen voor een groene doorbraak

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2012-02-15

  In 2011, the Dutch political party GroenLinks called on the tax payers to nominate examples of subsidies for fossil energy as fossil scandal. A total of nearly 100 responses were received. An expert jury was asked to select the best examples. The jury drew up a top 18 of measures that they considered inappropriate for a mature economy and which should be abolished first [Dutch] In 2011 heeft de politieke partij GroenLinks een oproep gedaan aan belastingbetalers om voorbeelden van subsidies voor fossiele energie te nomineren als fossiel schandaal. In totaal werden bijna 100 reacties ontvangen. Een deskundige jury is gevraagd om de beste voorbeelden te selecteren. De jury heeft een top 18 gemaakt van maatregelen die volgens hen niet passen in een volwassen economie en die als eerste zouden moeten worden afgeschaft.

 15. Factsheets for road transportation fuels. Specifications and perspectives; Factsheets Brandstoffen voor het wegverkeer. Kenmerken en perspectief

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Verbeek, R. [TNO, Delft (Netherlands); Kampman, B. [CE Delft, Delft (Netherlands)

  2011-06-15

  Vehicles powered by green gas, electric transport, hydrogen as fuel; a whole new series of applications has become available. These applications have been listed, offering policy makers (government, province and local authority) as well as car fleet managers an overview of the current state of affairs. The factsheets show per fuel what the main specifications of alternative fuels and engines are. Subjects discussed include applicability of a fuel in a vehicle; air pollution compared to current fuel; greenhouse gas emissions and energy use; infrastructure (distribution and refueling/charging infrastructure); cost and fiscal aspects; development stage. [Dutch] Auto's op groen gas, elektrisch vervoer, waterstof als brandstof, er is inmiddels een reeks van nieuwe toepassingen beschikbaar. Deze zijn op een rijtje gezet, zodat voor beleidsmakers (Rijk, provincie en gemeente) maar ook voor wagenparkbeheerders, overzichtelijk wordt wat de stand van zaken is. In de factsheets worden per brandstof de belangrijkste eigenschappen van alternatieve brandstoffen en motoren op een rijtje gezet. Onderwerpen die aan bod komen zijn: toepasbaarheid van een brandstof in een voertuig; luchtverontreiniging t.o.v. bestaande brandstof; uitstoot broeikasgassen en energieverbruik; infrastructuur (distributie en tank/laadinfrastructuur); kosten en fiscale aspecten; ontwikkelingsstadium.

 16. A model to investigate intention understanding in autism?. Comment on "Seeing mental states: An experimental strategy for measuring the observability of other minds" by Cristina Becchio et al.

  Science.gov (United States)

  Forbes, Paul A. G.; Hamilton, Antonia F. de C.

  2018-03-01

  Becchio et al. [2] specify the conditions under which mental states are observable in the kinematics of other agents. Given that autistic people display differences in their understanding of other's mental states [1] and show an insensitivity to the kinematics of co-actors' movements [5,10], what are the implications of Becchio et al.'s strategy for the study of autism?

 17. Positionerings-strategieën voor biologische voedingsmiddelen.

  NARCIS (Netherlands)

  Dekker, P.; Oude Ophuis, P.A.M.

  1993-01-01

  Qualitative interviews were conducted with 25 users and 24 non-users of ecological foods to investigate cognitive schemata concerning ideal, regular and ecological foods. Data were collected and results analyzed from the perspectives of means-end chain theory and the theory of universal value

 18. Teachers’ Strategies in Teaching Speaking Lessons on introvert Students in Madrasah Aliyah (MA Ja-alHaq Bengkulu.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  M. Arif Rahman Hakim

  2017-06-01

  Full Text Available Strategi Guru Bahasa Inggris Dalam Mengajar Materi Speaking Terhadap Siswa Yang Berkarakteristik Introvert di Madrasah Aliyah (MA Ja-alHaq Bengkulu. Kemampuan sesorang dalam berkomunikasi sering dipengaruhi oleh karakteristik kepribadiannya. Berdasarkan penelitian para ahli, terdapat dua karakter utama dalam diri seseorang, yaitu ekstrovert dan introvert. Siswa yang berkarakter introvert memiliki kemampuan yang tidak sama dengan siswa ektrovert dalam berkomunikasi bahasa asing. Untuk mengatasi problem tersebut, guru Madrasah Aliyah (MA Ja-alHaq—sebagai objek penelitian ini—beberapa strategi agar kemampuan speaking siswa-siswinya meningkat. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan deskripsi dari guru bahasa Inggris di Indonesia yang berpengalaman dalam pengajaran speaking terkait dengan tantangan dan strategi dalam proses belajar mengajar bagi siswa yang berkarakteristik introvert. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa para guru disarankan untuk menerapkan diskusi, main peran, story telling, dan wawancara. Di samping itu, guru juga harus mengetahui karakter dari peserta didiknya karena dengan mengetahui kepribadian peserta didik, para guru dapat memilih strategi pembelajaran yang tepat untuk diterapkan di kelas.

 19. Boommier, Lasius brunneus (Formicidae), als gast in een bosmierennest

  NARCIS (Netherlands)

  Mabelis, A.A.

  2013-01-01

  De boommier komt vooral in loofbossen voor, al bouwt hij zijn nest ook wel eens in een geïsoleerde boom. In huizen wordt hij soms aangetroffen in een oude balk. Meestal betreft het hout met een hoog vochtgehalte dat door een schimmel is aangetast. De boommier als bewoner van een bosmierennest is wel

 20. WINDLIDAR: een remote sensing meettechniek voor het bepalen van windvelden

  NARCIS (Netherlands)

  van Vliet REC; van der Meulen A; Swart DPJ

  1986-01-01

  Windlidar is een remote sensing techniek voor het bepalen van wind- velden. Het systeem is gebaseerd op het herkennen van aerosol struc- turen in de atmosfeer met behulp van correlatie technieken. Afmetingen en levensduur vormen de belangrijkste parameters in deze techniek. Het verticale

 1. Soja met nieuwe eigenschappen voor de consumenten op komst

  NARCIS (Netherlands)

  Kleter, G.A.; Kok, E.J.

  2008-01-01

  Meer dan de helft van de genetisch gemodificeerde gewassen (GG) die wereldwijd worden verbouwd, bestaat uit soja. Soja wordt onder meer gemodificeerd voor het halen van milieuvoordelen en een andere, gunstiger samenstelling van de boon. Nieuwe producten dienen volgens de regelgeving minstens zo

 2. Businessplan Agribusiness - Plan voor realisatie Fontys Greenport opleidingen

  NARCIS (Netherlands)

  Ir. A.A.C.M. de de Leeuw

  2006-01-01

  In dit businessplan wordt duidelijk gemaakt wat er voor opleidingen gericht op de food en flower business (agribusiness) bij Fontys in Venlo ontwikkeld kunnen worden. Er wordt o.a. het marktonderzoek weergegeven dat aangeeft wat de instroommogelijkheden zijn. De realisatei wordt financieel en

 3. Gezondheidsclaims voor kruidenpreparaten op basis van Ginkgo biloba

  NARCIS (Netherlands)

  Pelgrom SMGJ; Fransen HP; Rompelberg CJM; de Rooij EK; Pronk MEJ; Baars AJ; de Kaste D; Verhagen H; SIR; CVG; KCF

  2007-01-01

  Er is onvoldoende bewijs voor drie geclaimde gezondheidseffecten bij het gebruik van kruidenpreparaten op basis van de Japanse notenboom Ginkgo biloba. Ook toont een analyse van 29 Ginkgo-preparaten aan dat het merendeel niet bevat wat op het etiket vermeld staat. Daarnaast kan bij de aanbevolen

 4. Citylogistiek : op weg naar een duurzame stadslogistiek voor aantrekkelijke steden

  NARCIS (Netherlands)

  Ploos van Amstel, Walther

  2015-01-01

  Een goede stadslogistiek is belangrijk voor de economische vitaliteit en de aantrekkelijkheid van steden. Het zorgt ervoor dat restaurants hun gasten kunnen bedienen, winkels op tijd de nieuwste collectie in huis hebben en de verbouwing probleemloos verloopt. Verstedelijking stelt nieuwe eisen aan

 5. Afspraken voor het uitwisselen en hergebruik van onderwijsmateriaal

  NARCIS (Netherlands)

  Manderveld, Jocelyn

  2005-01-01

  Manderveld, J. (2004) Afspraken voor het uitwisselen en hergebruik van onderwijsmateriaal. In: Gorissen, P., Manderveld, J., Benneker, F. & Cordewener, B. Leertechnologie in de Lage Landen (pp. 17-19). Utrecht, Stichting Surf. Ook beschikbaar in dspace: http://hdl.handle.net/1820/270

 6. Sensor city mobility. Innovaties in mobiliteit kansrijk voor stedelijke regio's

  NARCIS (Netherlands)

  Burgmeijer, J.W.

  2014-01-01

  Slimmer omgaan met informatie uit sensoren loont. Dat is de uitkomst van het innovatieproject Sensor City Mobility. Van 2010 tot 2014 was 'sensor city' Assen een living lab voor dit project. Het project beoogde een innovatieslag in reisinformatie- en verkeersmanagementdiensten. Het project is

 7. Orienterend onderzoek naar bestrijdingsmiddelen in oppervlaktewater bestemd voor de drinkwatervoorziening

  NARCIS (Netherlands)

  Hrubec J; Baumann RA; LWD

  1996-01-01

  In de jaren 1991-1994 werd een orienterend onderzoek uitgevoerd naar de omvang van de verontreiniging van twee innamepunten van Rijn- en Maaswater voor de drinkwatervoorziening door bestrijdingsmiddelen. Van de 35 geselecteerde bestrijdingsmiddelen en hun metabolieten werd alleen Diuron in het

 8. Hello, Goodbye? Brexit en mogelijke gevolgen voor de Europese energiemarkt

  NARCIS (Netherlands)

  Marhold, Anna

  2017-01-01

  Het valt niet te ontkennen dat 2016 een bewogen jaar was op het gebied van geopolitieke ontwikkelingen. Voor de Europese Unie (hierna: EU) en haar lidstaten was de uitkomst van het Britse Brexit referendum in juni wellicht de meest onvoorziene gebeurtenis, één die de nodige onzekerheid met zich

 9. Wat betekent ‘Seamless learning’ (voor u)?

  NARCIS (Netherlands)

  Rusman, Ellen

  2017-01-01

  Wat betekent Seamless Learning (voor u)? ‘Seamless learning’ richt zich op het doormiddel van technologie draadloos en naadloos verbinden van (leer)ervaringen in verschillende contexten en het hierdoor ondersteunen, verbeteren en versterken van leerprocessen. ‘Seamless’ leerscenario’s bieden

 10. De kracht van sport : Sporten voor kinderen met gedragsproblemen

  NARCIS (Netherlands)

  dr. Remo Mombarg; Arjan Pruim

  2016-01-01

  In deze presentatie staat centraal hoe het bewegingsonderwijs kan worden aangepast op kinderen met een beperking. We weten dat kinderen met een beperking duidelijk minder vaak sporten en/of lid zijn van een vereniging. Desondanks heeft sport ook voor deze kinderen een betekenis. Zo kan sport een

 11. Kengetallenoverzichten en PDCA-aanpak voor verlenging levensduur melkvee

  NARCIS (Netherlands)

  Zijlstra, J.; Vlemminx, R.; Dellevoet, M.

  2014-01-01

  Het project ‘Verlenging Levensduur Melkvee, fase 2’ is een vervolg op de eerste fase waarin een routekaart voor het verlengen van levensduur van melkvee binnen de Nederlandse melkveehouderijsector is gemaakt. Het doel van ‘Verlenging Levensduur Melkvee, fase 2’ is tweeledig: 1) Het aanpassen van

 12. Ontwikkeling van een biotoets voor het Noordelijk wortelknobbelaaltje (Meloidogyne hapla)

  NARCIS (Netherlands)

  Zondervan, A.A.W.

  1987-01-01

  Beschrijving van onderzoek naar de optimalisatie en standaardisatie van een biotoets voor M. hapla met goudsbloem (Calendula officinalis). Daarnaast worden biologische kenmerken van dit aaltje, de gewijzigde toetsmethodiek (toetsmedium sla) en de m.b.v. de proefresutaten opgestelde indeling in

 13. De optimale sportafstand voor de ladder van de glazenwasser

  NARCIS (Netherlands)

  Reijneveld, C.N.; Looze, M.P. de; Hoozemans, M.J.M.; Grinten, M.P. van der; Korte, E.M. de; Kingma, I.

  2002-01-01

  Voor de glazenwasser die werkt met staande ladder, is een goede ladder zeer belangrijk. Hij loopt en werkt op en verplaatst de ladder veelvuldig. Er is veel discussie over ladders en de optimale sportafstand bij staande ladders. De meeste glazenwassers geven de voorkeur aan een sportafstand van 35

 14. Tax accounting - IFRS IAS 12 : Voor accountants, controllers en fiscalisten

  NARCIS (Netherlands)

  Naarding, E.; Langendijk, H.P.A.J.

  2010-01-01

  Deel 7 van de reeks 'Tax Assurance in beeld' is een werkboek dat vraagstukken bevat om de technische aspecten van IAS 12 Income Taxes van de International Accounting Standards Board (IASB) te oefenen. Het boek is bedoeld voor accountants, controllers en fiscalisten die zich willen bekwamen in de

 15. Tax accounting - IFRS IAS 12: Voor accountants, controllers en fiscalisten

  NARCIS (Netherlands)

  Naarding, E.W.J.; Langendijk, H.P.A.J.

  2010-01-01

  Deel 7 van de reeks 'Tax Assurance in beeld' is een werkboek dat vraagstukken bevat om de technische aspecten van IAS 12 Income Taxes van de International Accounting Standards Board (IASB) te oefenen. Het boek is bedoeld voor accountants, controllers en fiscalisten die zich willen bekwamen in de

 16. Verificatie remote versus near sensing voor toepassingen in precisie landbouw

  NARCIS (Netherlands)

  Kooistra, L.

  2011-01-01

  Dit rapport beschrijft de methode en resultaten van twee veld experimenten op het bedrijf van Van Den Borne Aardappelen in 2010 en 2011 waarbij hoog-frequente metingen van verschillende sensing instrumenten over het groeiseizoen met elkaar zijn vergeleken voor een aardappel perceel met verschillende

 17. De goudwesp Chrysis equestris nieuw voor Nederland (Hymenoptera: Chrysididae)

  NARCIS (Netherlands)

  Soon, V.; Stipdonk, van A.

  2105-01-01

  Goudwespen zijn fraaie insecten, met felle metaalkleuren in de tinten rood, groen en blauw. Ze parasiteren vaak bij bijen en angeldragende wespen. In dit artikel wordt de eerste vondst van Chrysis equestris voor Nederland beschreven, waarmee het aantal in Nederland gevonden soorten nu op 57 komt.

 18. Tritium besmetting in Petten en mogelijke risico's voor de omgeving

  NARCIS (Netherlands)

  Slaper H; Twenhöfel C; van der Knaap Y; VLH; M&V

  2017-01-01

  In 2012 is bij de Hoge Flux Reactor (HFR) in Petten een lekkage ontdekt van de radioactieve stof tritium in de bodem. De beheerder, NRG, heeft inmiddels maatregelen genomen om de lekkage te stoppen. RIVM heeft onderzocht wat de gevolgen voor omwonenden kunnen zijn. Uit dit onderzoek komt dat ook bij

 19. Mieren in Veluwebermen: soortenrijkdom en aanbevelingen voor beheer (Hymenoptera: Formicidae)

  NARCIS (Netherlands)

  Noordijk, J.; Boer, P.

  2007-01-01

  Snelwegbermen op de Veluwe herbergen soms relatief goed ontwikkelde plantengemeenschappen, zoals schraal grasland, buntgras- en heidevegetatie. Deze plekken vormen geschikt leefgebied voor mieren. De afgelopen vijf jaar zijn deze bermen geïnventariseerd op mieren en er werden maar liefst 35 soorten

 20. Caissons voor het dichten van dijken in Zeeland 1953

  NARCIS (Netherlands)

  Verhagen, H.J.

  1953-01-01

  Foto's van caissons voor het dichten van dijken in Zeeland in 1953. Geleverd werden 493 caissons en 203 manchetten door een combinatie van: • N.V. Amsterdamsche Ballast maatschappij, Amsterdam • Christiani en Nielsen N.V., ’s Gravenhage • N.V. van Hattum en Blankevoort, Beverwijk • Hollandsche Beton

 1. Social Bookmarking en de mogelijkheden ervan voor het Hoger Onderwijs

  NARCIS (Netherlands)

  G.J.M. Bierens

  2005-01-01

  Het bekende Amazon recept van "anderen die dit boek bestelden, kochten ook..." wordt ook steeds populairder voor persoonlijke verzamelingen van bookmarks: "anderen die dit artikel of deze website bookmarkten, vonden ook..." Zet je bookmarks online, op je naam of onder pseudoniem. Importeren vanuit

 2. Een bepalingsmethode voor thallium in regenwater met behulp van voltammetrie

  NARCIS (Netherlands)

  Struijs; J.; Wolfs; P.M.; Esseveld; F.G.van

  1985-01-01

  In dit rapport wordt een bepalingmethode beschreven voor thallium in het nanogram/liter-gebied, waarbij gebruik wordt gemaakt van differentiele pulse-anodic stripping voltammetry (DPASV) aan de dunne kwikfilm. Met deze techniek blijkt het mogelijk om de concentratie van dit element rechtstreeks

 3. Gezocht: de beste roofmijt voor Californische trips in roos

  NARCIS (Netherlands)

  Arkesteijn, M.; Pijnakker, J.

  2012-01-01

  De Californische trips, Frankliniella occidentalis, is een van de belangrijkste plagen in de glastuinbouw. De introductie van deze trips dateert van 1984. Het plaaginsect vormt nu een struikelblok voor de verdere uitbreiding van geïntegreerde bestrijding. In roos kan een klein aantal van deze

 4. Anwar Al-Sadat and the Crossing: A Strategy of Necessity

  National Research Council Canada - National Science Library

  Hardcastle, Bruce D

  1995-01-01

  .... A variety of influences and considerations contributed to Sadat's decision to go to war -- Kissinger believes he decided in the summer of 1972 -- and to his strategy for its beginning, conduct, and aftermath...

 5. Hoe te communiceren over gezond en duurzaam eten: ‘Goed voor jezelf, goed voor de wereld’

  NARCIS (Netherlands)

  Sijtsema, S.J.; Verain, M.C.D.

  2012-01-01

  De Nederlandse consument vindt gezondheid een belangrijker motief bij de aankoop en keuze voor eten dan duurzaamheid. Dit blijkt uit het recent gepubliceerde LEI-rapport 'Samenspel Duurzaam en Gezond?' Negen op de tien consumenten ervaart samenhang tussen gezond en duurzaam eten. Maar de perceptie

 6. Syrian Kurdish Autonomy: A Decisive Strategy for Bashar al-Assad

  Science.gov (United States)

  2015-10-30

  SUBJECT TERMS Assad, Autonomy, Kurds, Rojava , Syria. 16. SECURITY CLASSIFICATION OF: 17. LIMITATION OF ABSTRACT 18. NUMBER OF PAGES 19a...al-Assad could take in order to assure the survival of his regime. In the Northern Syrian area of Rojava are the Kurds whose militia, the People’s...actively engage with Syria’s Kurdish population in order to negotiate territorial autonomy of Rojava on terms that decisively benefit the GOS

 7. Face Recognition and Visual Search Strategies in Autism Spectrum Disorders: Amending and Extending a Recent Review by Weigelt et al.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Julia Tang

  Full Text Available The purpose of this review was to build upon a recent review by Weigelt et al. which examined visual search strategies and face identification between individuals with autism spectrum disorders (ASD and typically developing peers. Seven databases, CINAHL Plus, EMBASE, ERIC, Medline, Proquest, PsychInfo and PubMed were used to locate published scientific studies matching our inclusion criteria. A total of 28 articles not included in Weigelt et al. met criteria for inclusion into this systematic review. Of these 28 studies, 16 were available and met criteria at the time of the previous review, but were mistakenly excluded; and twelve were recently published. Weigelt et al. found quantitative, but not qualitative, differences in face identification in individuals with ASD. In contrast, the current systematic review found both qualitative and quantitative differences in face identification between individuals with and without ASD. There is a large inconsistency in findings across the eye tracking and neurobiological studies reviewed. Recommendations for future research in face recognition in ASD were discussed.

 8. LIGHT RAIL TRANSIT AND LAND USE IN QATAR: AN INTEGRATED PLANNING STRATEGY FOR AL-QASSAR’S TOD

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Raffaello Furlan

  2016-11-01

  Full Text Available The State of Qatar is presently facing the development of major transport infrastructure, to be finalized (A by 2022 for the planned FIFA World Cup and (B by 2030, as envisioned by the comprehensive national development planning strategy, also named Qatar National Vision (QNV-2030. The under-development metro system foresees the construction of four main lines. In addition, Doha, the capital city of the State of Qatar, is experiencing the progress of (1 prestigious mega projects and (2 several transit villages around the major metro stations. These projects are the manifestation of the deliberate attempt of Qatar to establish Doha as the service, economic and cultural hub of Middle East. Currently, traffic is considered a major concern: ‘Park-and-Ride’ facilities along train stations may reduce the general amount of vehicles on the road network and provide a ‘stress-free’ passenger experience when transitioning to and from the new Doha Metro System. Therefore, one of major challenges for urban planners is guaranteeing that all metro-stations and facilities (A are fully integrated within the urban context of their surroundings and (B provide multi modal transportation facilities. This urban planning strategy aims at reducing traffic through the design of compacted, mixed used transit villages, or Transit Oriented Developments (TODs. This paper explores the case of the neighborhood of Al-Qassar metro station. The exploration starts with the review of the relevant literature and the analysis of the site. Finally, the resultant planning-strategy for an integrated conceptual development of AL-Qassar-TOD envisions the development of a compact transit village, which contributes to reduce the traffic, to enhance pedestrian connectivity and to shape a liveable community.

 9. De kracht van sport: Sporten voor kinderen met gedragsproblemen

  OpenAIRE

  Pruim, Arjan; Mombarg, Remo

  2016-01-01

  In deze presentatie staat centraal hoe het bewegingsonderwijs kan worden aangepast op kinderen met een beperking. We weten dat kinderen met een beperking duidelijk minder vaak sporten en/of lid zijn van een vereniging. Desondanks heeft sport ook voor deze kinderen een betekenis. Zo kan sport een middel zijn om hyperactiviteit, emotionele problemen en externaliserende gedragsproblemen te verminderen. Een voorbeeld van een nationaal sportstimuleringsproject gericht op kinderen met een beperking...

 10. Een vragenlijst voor patiënten met chronische urticaria: gestructureerde anamnese als basis voor diagnostisch beleid

  NARCIS (Netherlands)

  Mekkes, J. R.; Kozel, M. M.; Bossuyt, P. M.; Bos, J. D.

  1999-01-01

  In only a minority of chronic urticaria patients an underlying cause or illness can be detected. Previous studies demonstrated that detailed history taking is more important than routine laboratory investigations. To improve the process of history taking, the use of a detailed urticaria

 11. English as a Foreign Language Learners' Major and Meta-Cognitive Reading Strategy Use at Al-Balqa Applied University

  Science.gov (United States)

  Abu-Snoubar, Tamador Khalaf

  2017-01-01

  This quantitative study aimed to investigate and compare the use of metacognitive reading Strategies among English as a foreign language students at Al-Balqa Applied University based on their academic field of study. The Survey of Reading Strategies (SORS) (Mokhtari & Sheory, 2002) was the instrument employed. This survey divides the…

 12. Foto's van overleden pasgeboren kinderen voor de ouders als documentatie en als hulpmiddel bij de rouw

  NARCIS (Netherlands)

  Meredith, R; Rodrigues Pereira, R; Schut, H A W; Stroebe, M S

  2006-01-01

  The death of a newborn infant is an extremely emotional event for relatives. Many hospitals provide the parents with support, and in some cases a mourning protocol is available. Some hospitals offer parents photographs of infants which have died around birth. The photographs are often taken by a

 13. Vergelijking van verschillende benzodiazepinen met betrekking tot de potentie voor sedatie en spierverslapping en de werkingsduur in de rat

  NARCIS (Netherlands)

  Jansen van ' t Land C; van der Laan JW

  1989-01-01

  In dit onderzoek werden de benzodiazepinen (BZD) onderling vergeleken met betrekking tot de potentie voor sedatie en spierverslapping en de werkingsduur. Voor de Crl:(WI)BR rat van Charles River zijn voor de volgende benzodiazepinen de ED50 waarden m.b.t. sedatie en spierverslapping bepaald: .

 14. Actuele en opkomende VGW-problemen in de gezondheidszorg, waaronder thuis- en gemeenschapszorg : Europese waarnemingspost voor risico's

  NARCIS (Netherlands)

  Jong, T. de; Bos, E.; Pawlowska-Cyprysiak, K.; Hildt-Ciupińska, K.; Malińska, M.; Nicolescu, G.; Trifu, A.

  2014-01-01

  Deze samenvatting biedt een overzicht van de actuele en opkomende problemen qua veiligheid en gezondheid op het werk (VGW) voor werknemers in de gezondheids- en maatschappelijke zorg en laat zien wat de gevolgen hiervan zijn voor hun veiligheid en gezondheid op het werk en voor de kwaliteit van de

 15. Draft of the EU regulation for the infrastructure for alternate fuels. Impact assessment for the Netherlands; Concept EU Richtlijn Uitrol Infrastructuur voor Alternatieve Brandstoffen. Impact Assessment voor NL

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Weeda, M. [ECN Beleidsstudies, Petten (Netherlands)

  2013-08-15

  On 24 January 2013, the European Commission approved a proposal for a directive on the rollout of infrastructure for alternative fuels for transport. The directive mostly covers the charging infrastructure for electric vehicles; CNG, LNG and hydrogen refuelling stations for road traffic, and LNG bunker facilities for shipping. On assignment of the Dutch Ministry of Infrastructure and the Environment, ECN conducted an impact assessment of the proposal for the directive for the Dutch situation. The overall conclusion is that the estimates for the Netherlands in the framework of the directive with regard to the required infrastructure for alternative fuels and the investment amount reasonably concur with the government's objectives and the expectations of market parties. Given all uncertainties about numbers and exact costs, the conclusion is drawn that, until the end of 2020, an amount of about Meuro 400 will be needed for investments in the infrastructure for alternative fuels. However, this covers only a part of the investments related to the directive. To realise the objectives, applications for alternative fuels will need to be stimulated and the financial gap in exploiting infrastructures also needs to be financed. As it is difficult to determine beforehand which costs are involved, it is important to maintain flexibility in objectives for volume and realisation pace of the infrastructure for alternative fuels. In this respect, a result obligation to realise a certain volume of infrastructure before a set date, as envisaged by the directive, is not beneficial [Dutch] Op 24 januari 2013 heeft de Europese Commissie een voorstel voor een richtlijn goedgekeurd betreffende de uitrol van infrastructuur voor alternatieve brandstoffen voor transport. De richtlijn heeft vooral betrekking op oplaadinfrastructuur voor elektrische auto's; CNG, LNG en waterstoftankstations voor wegverkeer, en LNG bunkerfaciliteiten voor de scheepvaart. ECN heeft in opdracht van het

 16. Mobieltjes en smartphones rijp voor surveys

  NARCIS (Netherlands)

  de Leeuw, Edith

  2014-01-01

  Keek een voorbijganger 10 jaar geleden verheugd achterom bij het horen van een vrolijk ‘hallo’, omdat hij een voorbijkomende vriend vermoedde, nu kijkt zelfs een hoogst bejaarde grijsaard niet meer op of om van een mobieltje. We zijn gewend aan fietsers die ons al pratend voorbijracen en aan treinen

 17. Energy efficient cultivation planning for pot plants. A calculation platform for energy efficient scenarios in the Hortensia cultivation; Energiezuinige Teeltplanning voor Potplanten. Een rekenplatform voor energie-efficiente scenario's in de Hortensia-teelt

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Buwalda, F.; Van Noort, F. [Wageningen UR Glastuinbouw, Wageningen (Netherlands); Houter, B. [GreenQ, Bleiswijk (Netherlands); Benninga, J. [Landbouw-Economisch Instituut LEI, Wageningen (Netherlands); Dijkstra, T.; De Rooij, E. [DLV Plant, Wageningen (Netherlands)

  2012-05-15

  The project Energy Efficient Scheduling of Pot Plant Production was aimed at developing and testing a decision support system for pot plant nurseries. The system allowed growers and consultants to compare the effects of changes in production schedules and climate settings on crop performance and energy requirement. The model-based scenario tool incorporated dynamic crop models for Euphorbia pulcherrima, Ficus benjamina and Hydrangea macrophylla, and the KASPRO model for greenhouse climate and energy balance. The system automatically acquired data from a local weather forecast service, real-time, web-based nursery-specific data acquisition systems and crop registration modules. Web-based data sharing also supported benchmarking between nurseries. The system was tested in field trials, involving four nurseries for each pot plant species. Improvements in energy efficiency of the production process resulted from optimized pot spacing schedules and from temperature strategies incorporating more prominent influences of the season, weather conditions and crop developmental phase [Dutch] In het kader van het project Energiezuinige Teeltplanning voor Potplanten is gewerkt aan een adviessysteem dat potplantentelers in staat stelt om zelfstandig de energie-efficientie van teeltscenario's te evalueren op basis van actuele, bedrijfsspecifieke gegevens. Daarnaast maakt het systeem het mogelijk om via internet teeltscenario's te delen met teeltadviseurs en binnen bedrijfsvergelijkingsgroepen. Het systeem is gebaseerd op dynamische gewasmodellen voor Hortensia, Poinsettia en Ficus, en maakt voor het berekenen van kasklimaat en energiestromen gebruik van het rekenmodel KASPRO. Dit rapport beschrijft de werking van het systeem, de resultaten op 4 bedrijven per gewas, de reacties van de betrokken telers, en een evaluatie van het project. De belangrijkste mogelijkheden om de energie-efficientie van een teelt te verbeteren werden gevonden in verbeterde wijderzetschema

 18. Energy efficient cultivation planning for pot plants. A calculation platform for energy efficient scenarios in the Ficus cultivation; Energiezuinige Teeltplanning voor Potplanten. Een rekenplatform voor energie-efficiente scenario's in de Ficus-teelt

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Buwalda, F.; Van Noort, F. [Wageningen UR Glastuinbouw, Wageningen (Netherlands); De Jong, B.

  2012-06-15

  The project Energy Efficient Scheduling of Pot Plant Production was aimed at developing and testing a decision support system for pot plant nurseries. The system allowed growers and consultants to compare the effects of changes in production schedules and climate settings on crop performance and energy requirement. The model-based scenario tool incorporated dynamic crop models for Euphorbia pulcherrima, Ficus benjamina and Hydrangea macrophylla, and the KASPRO model for greenhouse climate and energy balance. The system automatically acquired data from a local weather forecast service, real-time, web-based nursery-specific data acquisition systems and crop registration modules. Web-based data sharing also supported benchmarking between nurseries. The system was tested in field trials, involving four nurseries for each pot plant species. Improvements in energy efficiency of the production process resulted from optimized pot spacing schedules and from temperature strategies incorporating more prominent influences of the season, weather conditions and crop developmental phase [Dutch] In het kader van het project Energiezuinige Teeltplanning voor Potplanten is gewerkt aan een adviessysteem dat potplantentelers in staat stelt om zelfstandig de energie-efficiëntie van teeltscenario's te evalueren op basis van actuele, bedrijfsspecifieke gegevens. Daarnaast maakt het systeem het mogelijk om via internet teeltscenario's te delen met teeltadviseurs en binnen bedrijfsvergelijkingsgroepen. Het systeem is gebaseerd op dynamische gewasmodellen voor Hortensia, Poinsettia en Ficus, en maakt voor het berekenen van kasklimaat en energiestromen gebruik van het rekenmodel KASPRO. Dit rapport beschrijft de werking van het systeem, de resultaten op 4 bedrijven per gewas, de reacties van de betrokken telers, en een evaluatie van het project. De belangrijkste mogelijkheden om de energie-efficientie van een teelt te verbeteren werden gevonden in verbeterde wijderzetschema

 19. Energy efficient cultivation planning for pot plants. A calculation platform for energy efficient scenarios in the Poinsettia cultivation; Energiezuinige Teeltplanning voor Potplanten. Een rekenplatform voor energie-efficiente scenario's in de Poinsettiateelt

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Buwalda, F.; Van Noort, F. [Wageningen UR Glastuinbouw, Wageningen (Netherlands); Houter, B. [GreenQ, Bleiswijk (Netherlands); Benninga, J. [Landbouw-Economisch Instituut LEI, Wageningen (Netherlands); De Rooij, E. [DLV Plant, Wageningen (Netherlands)

  2012-06-15

  The project Energy Efficient Scheduling of Pot Plant Production was aimed at developing and testing a decision support system for pot plant nurseries. The system allowed growers and consultants to compare the effects of changes in production schedules and climate settings on crop performance and energy requirement. The model-based scenario tool incorporated dynamic crop models for Euphorbia pulcherrima, Ficus benjamina and Hydrangea macrophylla, and the KASPRO model for greenhouse climate and energy balance. The system automatically acquired data from a local weather forecast service, real-time, web-based nursery-specific data acquisition systems and crop registration modules. Web-based data sharing also supported benchmarking between nurseries. The system was tested in field trials, involving four nurseries for each pot plant species. Improvements in energy efficiency of the production process resulted from optimized pot spacing schedules and from temperature strategies incorporating more prominent influences of the season, weather conditions and crop developmental phase [Dutch] In het kader van het project Energiezuinige Teeltplanning voor Potplanten is gewerkt aan een adviessysteem dat potplantentelers in staat stelt om zelfstandig de energie-efficientie van teeltscenario's te evalueren op basis van actuele, bedrijfsspecifieke gegevens. Daarnaast maakt het systeem het mogelijk om via internet teeltscenario's te delen met teeltadviseurs en binnen bedrijfsvergelijkingsgroepen. Het systeem is gebaseerd op dynamische gewasmodellen voor Hortensia, Poinsettia en Ficus, en maakt voor het berekenen van kasklimaat en energiestromen gebruik van het rekenmodel KASPRO. Dit rapport beschrijft de werking van het systeem, de resultaten op 4 bedrijven per gewas, de reacties van de betrokken telers, en een evaluatie van het project. De belangrijkste mogelijkheden om de energie-efficientie van een teelt te verbeteren werden gevonden in verbeterde wijderzetschema

 20. Kaderrichtlijn water: strengere spuinormen staan voor de deur (interview met Ellen Beerling)

  NARCIS (Netherlands)

  Kierkels, T.; Beerling, E.A.M.

  2012-01-01

  Geen teler loost voor de lol. Spui kost geld aan water en meststoffen. Maar het gebeurt wel zeer regelmatig, om problemen op te lossen of voor de zekerheid. Gevolg: veel meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen in de wateren rond kassengebieden. In 2027 moet dat afgelopen zijn, op grond van de

 1. Evaluatie van individuele happy games op de iPad voor mensen met dementie

  NARCIS (Netherlands)

  Dr. J.H. Groenewoud; Dr. J. de Lange

  2014-01-01

  Er is veel belangstelling voor de kwaliteit van zorg voor mensen met dementie. Ook hun kwaliteit van leven krijgt steeds meer aandacht. Een zinvolle en plezierige dagbesteding hoort daarbij. Zorgprofessionals willen mensen met dementie graag ondersteunen bij het doen van activiteiten. Het huidige

 2. Ontwikkeling van een Lure&Kill techniek voor de beschermde teelt in Nederland

  NARCIS (Netherlands)

  Griepink, F.C.; Deventer, van P.; Bruin, de A.; Wiegers, G.L.

  2008-01-01

  Het doel van dit project is het onderzoeken van de mogelijkheden voor een innovatief Lure&Kill systeem voor de glastuinbouw. Het project zal zich beperken tot twee belangrijke plaaginsecten waarvan het feromoon bekend is, namelijk: Spodoptera exigua (Floridamot) en Duponchelia fovealis. De

 3. Het belang van een 'lenige geest'. Agendering van integrale actie voor een Gezonde Stad

  NARCIS (Netherlands)

  Bekker, M.P.M.; Mutsaers, B.; Dumont, R.; Jansen, M.

  2015-01-01

  In dit artikel staat de vraag centraal hoe draagvlak onder stakeholders voor integrale actie voor gezondheid tot stand komt. Daartoe hebben we in samenwerking met de provincie Noord-Brabant een responsieve evaluatie opgezet waarin 32 gemeentelijke ambtenaren van verschillende beleidsterreinen

 4. Ontwikkeling en validering van de Dutch Feather Squadron app voor auditieve verwerking

  NARCIS (Netherlands)

  Dr. C.A.M. Neijenhuis; M. Barker

  2015-01-01

  Posterpresentatie tijdens het 36e Congres Vlaamse Vereniging voor Logopedisten (VVL). Gent, België, 20 maart 2015 - In Nieuw Zeeland is de ‘Feather Squadron’ iPad app ontwikkeld voor het testen van auditieve verwerkingsvaardigheden. De app is vertaald naar het Nederlands. Deze poster presenteert de

 5. De ontwikkeling van analytische methoden voor het bepalen van Quil A saponine

  NARCIS (Netherlands)

  Hagen-Fast AK; Derks HJGM

  1989-01-01

  Quil A is de naam voor een saponinemengsel dat gewonnen wordt uit de bast van de Quillaja Saponaria Molina. In een concentratie van 0,3 of meer g/l vormen deze saponines micellen, die de basis vormen voor "immunostimulating complexes" (iscoms). In dit rapport wordt het onderzoek

 6. ICI Holland hanteert ISO 9001 ook voor arbozorg: audit is ons toverwoord

  NARCIS (Netherlands)

  Torenvliet, S.; Pennekamp, E.

  1994-01-01

  In verschillende fabrieken van ICI Holland worden grondstoffen voor polyrethaan, acrylaat, polyesterfilm en grondstoffen voor PET-flessen gemaakt. Werknemers in deze fabrieken krijgen training over de specifieke gevaren. Ook moeten examens afgelegd worden over die gevaren. Dit artikel beschrijft hoe

 7. Coroners' records on suicide mortality in Montréal: limitations and implications in suicide prevention strategies.

  Science.gov (United States)

  Houle, J; Guillou-Ouellette, C

  2014-02-01

  In Montréal, the characteristics of suicide cases may vary between different areas. The information collected by coroners during their investigations of suicides could be used to support local suicide-prevention planning actions. This study analyzes all coroners' records on suicide in Montréal from 2007 to 2009 to (1) determine the usefulness of the data available; (2) develop a profile of cases; (3) examine local differences by comparing two areas, one with the highest suicide rate and the other with the lowest. The data collected revealed the lack of a systematic, standardized procedure for recording information about deaths by suicide. The rates of missing data varied, but were very high for antecedents of suicide attempts and recent events that could have precipitated the suicide. We observed differences in the characteristics of suicide cases according to area of residence. By adopting a standardized procedure for collecting information on cases of suicide, coroners could provide local decision makers with a more accurate portrait of the people who die by suicide in their area. Local adjustments may improve suicide prevention strategies.

 8. UAV's als vliegend knooppunt in het militaire C2 netwerk

  NARCIS (Netherlands)

  Veen, E.M. van der

  2003-01-01

  Gedurende de laatste jaren zijn UAVs doorgebroken in toepassing, media en wetenschap. Deze doorbraak is vooral tot stand gebracht door de breed uitgemeten inzet van militaire UAVs in recente militaire operaties. Hierbij betrof het zowel de inzet van UAVs voor verkenning, als de incidentele inzet van

 9. Switching slips. Building blocks for a robust environmental policy for the 21st century; Wissels omzetten. Bouwstenen voor een robuust milieubeleid voor de 21e eeuw

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Hoogervorst, N.; Hajer, M.; Dietz, F.; Timmerhuis, J.; Kruitwagen, S.

  2013-06-15

  With this 'signal report', PBL (Netherlands Environmental Assessment Agency) offers building blocks for a robust environmental policy for the twentyfirst century, such as changes in consumer behavior, new coalitions of interests and stakeholders, and the establishment of an investment fund for eco-innovation. Which track does the Netherlands want to follow? With this essay, PBL is calling for a broad public debate on this issue [Dutch] In dit signalenrapport reikt het PBL (Planbureau voor de Leefomgeving) bouwstenen aan voor een robuust milieubeleid voor de eenentwintigste eeuw, zoals gedragsverandering van consumenten, nieuwe coalities van belangen en betrokkenen, en de oprichting van een investeringsfonds voor eco-innovatie. Welk spoor wil Nederland bewandelen? Met dit essay roept het PBL op tot een breed maatschappelijk debat over deze vraag.

 10. Implementation Strategy Instant Assessment To Increase Activity and Result of Learning Mathematics of Al Maksum Junior High School Student

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Milda Rizky Novriani

  2017-06-01

  Full Text Available Penelitian ini bertujuan  untuk mengetahui apakah penerapan strategi pembelajaran Instant Assessment dapat meningkatkan keaktifan belajar matematika siswa dan untuk mengetahui apakah penerapan strategi pembelajaran Instant Assessment dapat meningkatkan hasil belajar matematika siswa. Subjek penelitian ini adalah siswa-siswa kelas VII-3 di SMP Al Maksum Percut Sei Tuan T.P 2014/2015 yang berjumlah 36 orang. Instrumen penelitian yang digunakan adalah tes dan observasi. Hasilnya meningkat pada hasil belajar dan rata-rata keaktifan siswa. Pada siklus I hasil belajar siswa yaitu 44,44% pada siklus ini yang menjadi tujuan dalam penelitian belum tercapai, dan observasi nilai rata-rata keaktifan siswa hanya 2,46. Siklus II Hasil belajar yaitu 75,00% dan nilai rata-rata keaktifan siswa 2,8. Siklus III mencapai ketuntasan hasil belajar siswa 91,67% dan ternyata pada siklus III ini menunjukkan peningkatan dengan rata-rata keaktifan siswa 3,06 dengan kategori baik.This research had purpose for know what the threatment of strategy learning Instant Assessment can increase  the student activity for subject math and for knowing  what the threatment learning instant assessment can increasing the result in subject math. The subjects of this research was the student of  VII-3 in SMP Al Maksum Percut Sei Tuan T.P 2014/2015 the sum of student was 36 people. The instrument of this research used the was test and observation. The resultwas could increase in student  outcomes and average of students’ activity. In the circle I the result of student abilitywas 44.44% in this circle become the purpose were not get student achievement and the average of more observation was 2.46. In the circle II the results of student ability was 75.00% and the average mask of observation was 2.8. in the Circle III the result of students ability was 91.67% and as we know the in  the circle III to school the increasing of average student achievement of 3.06 it show that student

 11. Sustainable innovation for Vopak office building; Duurzame innovatie voor Vopak

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Huisman, A.; Schilt, R. [DWA Installatie- en energieadvies, Bodegraven (Netherlands)

  2005-12-01

  The company offices of Vopak, on the banks of the River Maas in Rotterdam, embody a number of innovations that could set trends for the construction of office buildings in the Netherlands. The Vopak office building is an integrated design in which flexibility, comfort, sustainability and market value go hand in hand. [Dutch] Het kantoor van Vopak aan de Maas in Rotterdam herbergt verschillende innovaties in zich die trendsettend kunnen zijn voor de kantoorbouw in Nederland. Het kantoor is een integraal ontwerp waarin flexibiliteit, comfort, duurzaarnheid en rnarktwaarde hand in hand gaan.

 12. Literatuuronderzoek naar HPLC-methoden voor de bepaling van vitamine B1 en B2

  OpenAIRE

  Hollman, P.

  1986-01-01

  Analyses van vitamine B1 en B2 worden door de afdeling Additieven/Micronutrienten veelvuldig uitgevoerd in zeer diverse produkten. Dit stelt hoge eisen aan de selektiviteit van de gebruikte methoden. Onlangs werd dan ook HPLC geïntroduceerd voor de analyse van vitamine B1 en B2. Op basis van een literatuuronderzoek werd toen gekozen voor een simultane bepaling van vitamine B1 en B2. Inmiddels is echter gebleken dat de enzymen die gebruikt worden voor de hydrolyse van de fosfaatesters niet mee...

 13. Hartbewaking in de pre-hospitale fase : onderzoek naar de activiteiten van de ambulanceverpleegkundigen van de G. G. en G.D. Rotterdam voor en tijdens het vervoer van patiënten met een vermoedelijk acuut ischaemisch hartlijden

  NARCIS (Netherlands)

  H.N. Hart

  1978-01-01

  textabstractHet feit, dat 50-60% van alle sterfgevallen tengevolge van een acuut myocardinfarct buiten het ziekenhuis plaatsvond, werd voor het eerst door Pantridge et al. (1967, 1971) in Belfast vastgelegd. Op grond daarvan veranderden zij enkele ambulances in rijdende coronary care units en

 14. Wat levert een training voor voedselbankklanten op? Bevindingen uit een kwalitatieve studie

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hille Hoogland

  2017-12-01

  also stimulate and improve trust in others and self-confidence. Financial problems are often associated with mental health problems and high levels of mistrust. Negative self-image and mistrust of others can prevent people from asking for help or taking action. Interventions such as training programmes involving multiple participants can be an appropriate way to focus on stimulating feelings of trust and self-confidence. Creating a space for participants to share their experiences and ideas is crucial. Sharing experiences with others make people feel heard and supported. At the same time, people can learn from each other by sharing their experiences. Listening to the experiences of others can also help to put one’s own experiences into perspective. Second, we recommend the “Theory of Change” as a suitable research method for studying the effects of an intervention. Applying this evaluation method helps people to study the effects of an intervention and at the same time to improve the intervention based on research findings. When the focus is on the participants’ experiences of the intervention in question, it is possible to identify the needs of the target group better. Subsequent intervention can then be more accurately tailored to the needs of the target group.SAMENVATTINGWat levert een training voor voedselbankklanten op? Bevindingen uit een kwalitatieve studie Voedselbanken delen in Nederland al vijftien jaar voedselpakketten uit aan mensen die kampen met financiële problemen en daarnaast gezondheidsproblemen en “psychologisch lijden” ervaren. In Amsterdam is voor voedselbankklanten een trainingsprogramma ontwikkeld met het doel hen zoveel mogelijk “op eigen benen te laten staan”. Om te achterhalen wat de training teweeg brengt is een kwalitatieve studie gedaan op basis van de “Theory of Change”-methode. In dit artikel presenteren wij bevindingen uit interviews met vijftien respondenten, die per respondent zijn gehouden op drie verschillende

 15. The implementation of the NO2 emission regulation of the European Union; Realisering EU-norm voor stikstofdioxide nog niet in zicht

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Folkert, R. [Milieu- en Natuurplanbureau, RIVM, Bilthoven (Netherlands)

  2003-02-01

  New national emission and traffic policy has a key role in solving local bottlenecks for nitrogen dioxide (NO2). Realization of such policy in 2010 appears to be difficult and adjusting the infrastructure is expensive. The Netherlands pleads for postponement of the implementation date of 2010 to 2015. [Dutch] Nieuw nationaal emissie- en verkeersbeleid heeft een sleutelrol in het oplossen van lokale knelpunten voor NOx. Realisatie van dit beleid in 2010 lijkt moeilijk en aanpassingen aan de infrastructuur zijn als oplossing duur. Nederland bepleit uitstel van de invoeringsdatum van 2010 naar 2015.

 16. Urban distribution by electric transport. A guide for municipalities. 2013; Stedelijke distributie met elektrisch vervoer. Een gids voor gemeenten. 2013

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2013-10-15

  This guide provides practical tools for municipalities in the Netherlands to develop and implement policies for urban distribution by electric transport (a.k.a. e-distribution). The guide highlights the different roles that municipalities can play to promote electric mobility. The guide also describes the policies and measures that fit these roles. Further, practical experiences and examples give a clear picture of present activities of municipalities and entrepreneurs in this field [Dutch] Deze gids biedt gemeenten praktische handvatten om beleid te ontwikkelen en uit te voeren voor stedelijke distributie met elektrisch vervoer (e-distributie). De gids belicht de verschillende rollen die gemeenten kunnen vervullen om elektrisch vervoer te bevorderen. Ook beschrijft de gids de beleidskeuzen en maatregelen die bij deze rollen passen. Verder geven praktijkervaringen en voorbeelden een duidelijk beeld van wat gemeenten en ondernemers doen die al op dit terrein actief zijn.

 17. Vervanging dierlijke eiwitten bittere noodzaak : Profetas ontwikkelt technieken en kennis voor vleesvervangers

  NARCIS (Netherlands)

  Vereijken, J.M.

  2003-01-01

  Het onderzoeksprogramma Profetas dat staat voor Protein Foods, Environment, Technology and Society, bestudeert de mogelijkheden om de consumptie van dierlijke eiwitten of vleeseiwitten terug te dringen door milieuvriendelijke plantaardige eiwitten

 18. Een planningsmethode voor reductie van de fluctuaties in de belasting van verpleegafdelingen

  NARCIS (Netherlands)

  Vanberkel, P.T.; Boucherie, Richardus J.; Hans, Elias W.; Hurink, Johann L.; van Lent, W.A.M.; van Harten, Willem H.

  2012-01-01

  Zorgvuldige afstemming tussen het schema van de operatiekamers en de verpleegafdeling balanceert de belasting van de verpleegafdeling en vermindert het aantal afgezegde operaties. In samenwerking tussen het Center for Healthcare Operations Improvement & Research (CHOIR, kenniscentrum voor

 19. Technieken voor biometrische identificatie: hoge eisen maken multi-modale biometrie noodzakelijk

  NARCIS (Netherlands)

  Bazen, A.M.

  2005-01-01

  Een biometrisch systeem vergelijkt twee metingen van persoonskenmerken. Hierbij worden opgeslagen kenmerken gematcht met een live meting. Voor verificatie, identificatie en vergelijking met een zwarte lijst wordt biometrie ingezet bij beveiliging, verhoogde effici

 20. Blootstelling van gisteren tot morgen : 10e symposium Nederlandse Vereniging voor Arbeidshygiëne

  NARCIS (Netherlands)

  2001-01-01

  Verslag van een symposium over de blootstelling op de werkplek en de risico's voor werknemers. Er worden diverse deelonderwerpen behandeld: MAC-waarden; high molecular weight sentisers; blootstelling aan ultrafijne deeltjes, stof, toxische chemicalen, organische stoffen tijdens spuitwerkzaamheden,

 1. Vier jaar schone fruitmotbestrijding in Utrecht : de resultaten zijn een voorbeeld voor de gehele Nederlandse fruitteelt

  NARCIS (Netherlands)

  Trapman, M.; Helsen, H.H.M.

  2011-01-01

  Utrechtse fruittelers werken vanaf 2007 aan een effectieve bestrijdingsstrategie voor de fruitmot, zonder milieubelasting en zonder residuen op het fruit. In ieder projectjaar waren hun schema's effectiever, goedkoper en schoner dan de standaard geadviseerde schema's. De toepassing van Isomate CLR

 2. Kies voor eenvoud! ; PSO Matrix is hulpmiddel bij keuzes in veranderingsprojecten

  NARCIS (Netherlands)

  Dick Markvoort

  2009-01-01

  In elke organisatie zijn er krachten en invloeden werkzaam, waardoor de organisatie neigt naar aannemen van grote en complexe projecten. Door bewust te kiezen voor eenvoud is veel geld te besparen. Do as much nothing as possible, stelt Dick Markvoort.

 3. Factsheet Cosmetica. Ten behoeve van de schatting van de risico's voor de consument

  NARCIS (Netherlands)

  Bremmer HJ; Prud' homme de Lodder LCH; Veen MP van; SIR

  2003-01-01

  Om de bloostelling aan stoffen uit consumentenproducten en de opname daarvan door de mens te kunnen schatten en beoordelen zijn wiskundige modellen beschikbaar. Het grote aantal consumentenproducten verhindert dat voor elk afzonderlijk product bloostellingsmodellen en parameterwaarden

 4. Tweede leven voor Amsterdam Arena stadionstoelen : onderzoek circulair ontwerpen HvA (deel 1)

  NARCIS (Netherlands)

  Slaats, Yanti; Langenberg, Erno; van Dijk, Liselotte

  2017-01-01

  Het urban technology onderzoeksprogramma van de hogeschool van Amsterdam (HvA) doet onderzoek voor de omschakeling naar een circulaire stad. Een van de factoren die hierbij een rol spelen is hoe producten circulair ontworpen kunnen worden.

 5. Vragenlijst Onderzoek Publieke Opinie. Vergoedingen voor Nierdonatie bij Leven : Vragenlijst bij Rapport 2006.05

  NARCIS (Netherlands)

  L.W. Kranenburg (Leonieke)

  2006-01-01

  textabstractDe hierin opgenomen internet vragenlijst is gebruikt bij een onderzoek naar de publieke opinie over vergoedingen voor nierdonatie bij leven. De resultaten van dit onderzoek worden te zijner tijd gepubliceerd onder de naam van de auteur.

 6. Identiteitskapitaal als werkkapitaal van sociale stijgers

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mick Matthys

  2013-02-01

  Uit onderzoek blijkt dat arbeiderskinderen met een universitaire opleiding vaak langdurig kampen met beperkingen in “well-being”, met name vanwege ervaren uitsluiting door de nieuwe klasse en vanwege de inadequate verwachtingen waarmee zij de arbeidsmarkt betreden. Zij krijgen daardoor te maken met professionele identiteitsproblemen, maar de onderlinge verschillen zijn groot. In dit artikel staat de vraag centraal welke factoren verantwoordelijk zijn voor deze verschillen. Centraal in de exploratie staat de betekenis van identiteitskapitaal (Coté, 1996. Om dit begrip te concretiseren zijn data verkregen uit eerder onderzoek naar sociale stijgers (Matthys, 2010 geanalyseerd. Uit deze analyse zijn drie aspecten van identiteitskapitaal naar voren gekomen als mogelijke theoretische assumptie voor de verklaring van verschillen in de well-being van sociale stijgers: sociaal interactievermogen, cognitieve reflexiviteit en sterke gerichtheid op professioneel vakmanschap. Eén en ander impliceert een theoretisch model waarin de invloed van sociale stijging op well-being wordt gemodereerd door voornoemde drie aspecten van identiteitskapitaal.

 7. et al

  African Journals Online (AJOL)

  Schalk Cloete

  experienced (Bath, 2006), while indications are that no new drenches are in the process of being developed. Existing strategies for the control of these pathogens are thus challenged (Bath, 2006), and alternative strategies need to be formulated (Vatta et al., 2000). A possible avenue for dealing with the challenge of ...

 8. A clean slate. For a future of possibilities; Schonelei. Voor een toekomst van mogelijkheden

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Luttik, P.; Boosten, G. [Stichting DoTank, Bussum (Netherlands); Smit, H.; Tersteeg, J. [WING Proces Consultancy, Wageningen UR, Wageningen (Netherlands)

  2006-12-15

  a situation must be created that is aimed at renewal and innovation. A stimulating environment with guarantees for result driven investments, instead of a system of subsidies that is incomprehensible. We also have to look for new co-operation partners, not based on contracts and demands for specific results, but based on transparency, trust and shared ambitions. Everything has to be directed at the creation of new values. At this moment in time a number of results of the Clean Slate project are being elaborated. [Dutch] De landbouw staat in Nederland onder druk. Ondanks de inspanningen van velen om de agrarische sector in Nederland te laten floreren, is het niet ondenkbaar dat op een termijn van 30-50 jaar (delen van de) landbouw uit (delen van) Nederland zijn verdwenen. Het nadenken over de consequenties van deze ontwikkeling is zeker in agrarische kringen nog taboe. Dit belemmert niet alleen het zicht op nieuwe kansen die door het verdwijnen van landbouw ontstaan, het blokkeert ook de bewustwording ten aanzien van het kostbare dat dan verloren gaat. Het project 'Schonelei' concentreert zich op de kansenkant. Uitgangspunt is een viertal extreme scenario's voor het verdwijnen van de grondgebonden landbouw uit ons land. Die scenario's dienden als inspiratie voor de ontwikkeling van nieuwe concepten of aanzetten daartoe. Dat heeft een rijke oogst opgeleverd. Een negental concepten wordt in het rapport verder uitgewerkt, namelijk: Zeelandbouw (landbouw in zee); Bioport (Nederland niet meer als draaischijf voor fossiele energie, maar voor biomassa); Vraaggestuurde microketens (in tegenstelling tot aanbodgerichte bulkketens); Lokale autonomie (in plaats van centrale voorzieningen); Overbruggend eten (eten als manier om mensen nader tot elkaar te brengen); Nature at your fingertips (natuur aantrekkelijker maken door haar deels te virtualiseren); Waardevol sterven (over een nieuwe beleving van de laatste levensfase); Waardegedreven financiele

 9. Schatgraven in 'de mijnen van het Oosten'. Europa's eerste tijdschrift voor oriëntaalse studies

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Peter Rietbergen

  1999-06-01

  Full Text Available Tussen 1809 en 1818 verscheen Fundgruben des Orients. Dit eerste Europese tijdschrift voor oriëntaalse studies was een spreekbuis voor liefhebbers van de cultuur van het Oosten. De redactie wilde de nadruk leggen op het Nabije Oosten. De groeiende koloniale invloed van Engeland in Azië, met name in India, weerspiegelde zich echter ook in de kolommen van het tijdschrift. Een politiek gevoelig artikel maakte waarschijnlijk een einde aan het blad.

 10. Compost duurzaam ingezet. De Compost Scorekaarten: een instrument voor het afwegen van de waarde van compost

  OpenAIRE

  Schrik, Yannick; Koopmans, Chris

  2015-01-01

  Het duurzame gebruik van een reststof zoals compost hangt sterk samen met de waarde die de compost heeft bij toepassing. Deze publicatie geeft via heldere Compost Score Kaarten inzicht in het vinden van de juiste compostsoort voor het gewenste doel. Of het nu gaat om organischestofvoorziening, verbetering van de bodemstructuur of de nutriëntenvoorziening van gewassen: een bewuste keuze voor de compostsoort en –kwaliteit draagt bij aan een duurzame inzet en duurzaam hergebruik van reststoffen.

 11. Artrose in Nederland. Ontwikkelingen in de kennis van de epidemiologie en etiologie en mogelijkheden voor preventie

  OpenAIRE

  Bruin KM de; VTV

  1994-01-01

  Chronische ziekten komen steeds frequenter in onze samenleving voor. Dit is deels toe te schrijven aan een verschuiving van acute ziekten naar chronische ziekten, maar ook de toenemende vergrijzing speelt hierbij een rol. Door de snelle toename van wetenschappelijke kennis van chronische ziekten ontstaat bij het beleid een groeiende behoefte aan actuele overzichten over de ontwikkelingen in kennis van chronische ziekten. In het rapport dat voor u ligt is de stand van zaken weergegeven met bet...

 12. Voorbereiding pilot studie ‘Power for Teens’ voor tieners met overgewicht en angstige en depressieve klachten.

  OpenAIRE

  Bouwman, Miranda; Tuinstra, Jolanda; Visser, Marieke; Cox, R.F.A

  2015-01-01

  Abstract Het huidige onderzoek richtte zich op de voorbereidingen die nodig zijn voor het uitvoeren van een pilot studie van de interventie ‘Power for Teens’. Dit is een interventie voor jongeren met overgewicht, angstige en depressieve klachten en een lage self-efficacy. Voordat de pilot studie uitgevoerd kan worden, moet uitgezocht worden op welke manier jongeren geworven kunnen worden voor het pilot onderzoek. Ook moet bekend worden met welke vragenlijsten angst, depressie, zelfvertrouwen ...

 13. Vergeefse moeite als oordeel van God : een onderzoek naar de 'Wirkungslosigkeitssprüche' in het OudeTestament

  NARCIS (Netherlands)

  Bruin, W.M. (Willem Mijndert) de

  1997-01-01

  In deze studie hebben we getracht een beter beeld te krijgen van een ‘Gattung’ die voor het eerst als zodanig werd onderscheiden door D.R. Hillers in zijn werk ‘Treaty curses and the Old Testament prophets’ en die door hem werd aangeduid als ‘futility curses’. Om het genre, dat tot nu toe weinig

 14. Compost als onkruidonderdrukker

  NARCIS (Netherlands)

  Smits, M.; PPO Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroente

  2008-01-01

  Een deklaag van 2 centimeter compost vermindert de onkruiddruk tot 80 procent. Biologisch akkerbouwer Anton van Vilsteren uit Marknesse (Flevoland) heeft de eerste compoststrokenlegger voor uien en peen

 15. A measuring stick for other minds. Comment on 'Seeing mental states: An experimental strategy for measuring the observability of other minds' by Cristina Becchio et al.

  Science.gov (United States)

  Zillekens, Imme Christina; Schilbach, Leonhard

  2018-03-01

  In their compelling article 'Seeing mental states: An experimental strategy for measuring the observability of other minds' Becchio et al. [1] tackle a long-standing and controversial issue, namely the perennial question of whether we can access or even quite literally see other minds. Much of the relevant interdisciplinary literature is built on the premise that one's access to others' minds is indirect and inferential in nature [e.g. [4,5

 16. Alternatieven voor zoutzuur in pekelbaden voor de bereiding van biologische Goudse kaas = Alternatives for hydrochloric acid in brine baths for the production of organic Gouda cheese

  NARCIS (Netherlands)

  Slaghuis, B.A.

  2008-01-01

  Binnen de biologische wetgeving is het gebruik van zoutzuur om pekelbaden op een goede pH te houden verboden. In een workshop is met deskundigen gesproken over mogelijke alternatieven. Twee alternatieven voor het gebruik van zoutzuur in pekelbaden hebben uiteindelijk de voorkeur. Het eerste is

 17. Pilot-onderzoek voor het Pienter-project: Seroprevalenties voor bof, mazelen, rubella, kinkhoest, Toxoplasma gondii, Toxocara, T. spiralis en hepatitis A

  NARCIS (Netherlands)

  de Melker HE; van der Peet TE; Berbers WAM; van den Akker R; van Knapen F; Schellekens JFP; Conyn-van Spaendonck MAE; CIE; LVO; VIR; LPM; LBA

  1995-01-01

  Inleiding: Serosurveillance - onderzoek naar de aanwezigheid van specifieke antistoffen in de populatie - kan een belangrijke bijdrage leveren aan het inzicht in het voorkomen van infectieziekten. Met name ter bewaking van de immuniteit van de bevolking voor ziekten waartegen in het kader van het

 18. Sustainability is the best policy. Research challenges for a sustainable energy supply; Duurzaamheid duurt het langst. Onderzoeksuitdagingen voor een duurzame energievoorziening

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2007-07-01

  Nederlands onderzoekswereld, waarbij de aandacht uitgaat naar zowel fundamenteel als toegepast onderzoek. De commissie breekt hier een lans voor het oprichten van multidisciplinaire onderzoeksteams. Deze teams krijgen gedurende langere tijd - van ideevorming tot implementatie - de taak een industrietak of energiegebied door te lichten en te begeleiden. Expliciete aandacht krijgt het scheppen van mogelijkheden voor excellente jonge onderzoekers die een academische carriere nastreven. De Verkenningscommissie heeft ervoor gekozen te rapporteren langs de lijnen van de diverse energieopties. Zij merkt in hoofdstuk 2 op dat energiesystemen op diverse manieren benaderbaar zijn. Naast besparing is integratie daarbij het sleutelwoord. In hoofdstuk 3 komen de diverse opties aan bod. Onderzoek naar 'efficientie en besparing' zet de commissie bewust vooraan, omdat efficientie en besparing zowel op korte als lange termijn de grootste bijdrage aan de verduurzaming van energiesystemen kunnen leveren. Besparing begint met gedragsverandering en kan nog aanzienlijk toenemen door efficientieverhoging van energieconversiesystemen. Het is van groot belang in te zien dat het bewerkstelligen van gedragsveranderingen onderzoek vraagt dat een ander karakter draagt dan onderzoek gericht op conversietechnologie. Voor de lange termijn is zonne-energie de meest belangrijke duurzame energiebron, alhoewel grootschalige toepassing nog zeer veel wetenschappelijk onderzoek en technische ontwikkelingen vergt. Hoewel grootschalige, economisch rendabele windparken op zee eveneens een belangrijke optie voor duurzame elektriciteitproductie lijken, acht de verkenningscommissie fundamenteel onderzoek hier niet meer nodig. Veel van het te verrichten windenergieonderzoek heeft een sterk toegepast karakter; om die reden zou het bedrijfsleven - in overleg met de kennisinstellingen - hiertoe het voortouw moeten nemen. Bio-energie daarentegen is een duurzame energiebron met potentie. Wel staat de kennis omtrent

 19. Voorbereiding pilot studie ‘Power for Teens’ voor tieners met overgewicht en angstige en depressieve klachten.

  NARCIS (Netherlands)

  Bouwman, Miranda; Tuinstra, Jolanda; Visser, Marieke; Cox, R.F.A

  2015-01-01

  Abstract Het huidige onderzoek richtte zich op de voorbereidingen die nodig zijn voor het uitvoeren van een pilot studie van de interventie ‘Power for Teens’. Dit is een interventie voor jongeren met overgewicht, angstige en depressieve klachten en een lage self-efficacy. Voordat de pilot studie

 20. Ontwikkeling methode voor de kwantitatieve bepaling van benzoëzuur en sorbinezuur in (vlees)salades

  NARCIS (Netherlands)

  Oostrom, van J.J.; Struijs, van der T.B.D.; Ruig, de W.G.

  1982-01-01

  Ontwikkeling van een analysemethode voor de kwantitatieve bepaling van conserveermiddelen in sterk emulsievormende produkten. Er wordt een methode beschreven voor de bepaling van benzoëzuur en sorbinezuur in sterk emulsievormende produkten, bestaande uit een voorbewerking m.b.v. Extrelut kolommen

 1. Alternatieven voor de septic tank in het buitengebied : brongerichte aanpak sanitatie in niet-kwetsbare gebieden [thema riolering

  NARCIS (Netherlands)

  Mels, A.; Kujawa, K.; Zeeman, G.

  2004-01-01

  Voor 1 januari 2005 dienen op alle ongerioleerde percelen in het buitengebied adequate lozingsvoorzieningen te zijn getroffen. In niet-kwetsbaar buitengebied schrijft artikel 1 van het lozingenbesluit Wvo huishoudelijk afvalwater voor om bij lozingen tot vijf inwonerequivalenten een septic tank van

 2. Zoek je eigen MOOC : Een zoektocht naar online cursusmogelijkheden voor studenten en docenten van de NHL hogeschool.

  NARCIS (Netherlands)

  Renny Poelstra; Raymond van Dongelen; Aimee van Tienoven

  2013-01-01

  MOOC’s (Massive Open Online Courses) zijn een opkomend fenomeen. In deze whitepaper wordt gekeken naar de mogelijkheid voor inpassing van MOOC’s in het huidig onderwijs. Wat zijn de voor- en nadelen van de online cursussen? Welke kansen biedt het?

 3. Ontwikkeling van een analysemethode voor fenol en cresolen in water middels SPE en on-column derivatisering

  NARCIS (Netherlands)

  van der Velde EG; Broekman MH; van de Beek AIM; Groenemeijer GS; Zomer G; LOC

  2001-01-01

  De ontwikkeling van een analysemethode voor de bepaling van fenol, o-cresol, m-cresol en p-cresol in water, met name in eluaten tbv uitloogonderzoek was noodzakelijk vanwege het ontbreken van een genormaliseerd analysevoorschrift voor deze componenten in water. Het experimentele onderzoek is

 4. Serious gaming for logistics: Preparing for the future = Serious gaming voor de logistiek: voorbereiden op de toekomst

  NARCIS (Netherlands)

  Lebesque, L.H.E.M.; Meijeren, J.C. van; Boer, M.H. de; Kosterman, S.

  2017-01-01

  Is het mogelijk om de uitdagingen van vandaag het hoofd te bieden en tegelijkertijd de ontwikkelingen voor morgen bij te houden? De logistieke sector van tegenwoordig is een uitdagende sector voor alle betrokken spelers. De concurrentie is erg fel en klanten worden steeds veeleisender. Partijen

 5. Succes met innovatief ondernemerschap; Ondernemers in beeld die zijn genomineerd voor de prijs 'Agrarisch Ondernemer van het Jaar'.

  NARCIS (Netherlands)

  Uffelen, van R.L.M.; Ham, van den A.; Splinter, G.M.

  2005-01-01

  Dit jaar reikt het Agrarisch Dagblad voor de 10e maal de prijs uit van 'Agrarisch ondernemer van het jaar'. Het LEI heeft onderzoek gedaan naar het succes van ondernemers die genomineerd zijn geweest voor deze prijs. Daarvoor is een enquête en workshop uitgevoerd met deze groep. Uit het onderzoek

 6. Methode-ontwikkeling voor de bepaling van vanadium in drinkwater met ultrasone verstuiving en ICP-AES

  NARCIS (Netherlands)

  Boer JLM de; Velterop MJH; LAC

  1994-01-01

  Dit rapport beschrijft de methode-ontwikkeling voor de bepaling van vanadium in drinkwater met behulp van ICP-AES met toepassing van ultrasone verstuiving. Het onderzoek omvatte spectraalonderzoek voor de lijnkeuze, optimalisatie van de meetcondities, onderzoek naar memory-effecten en

 7. De rol van de Bio-energiesector in de Biobased Economy : achtergronddocument voor het opstellen van een

  NARCIS (Netherlands)

  Annevelink, E.; Elbersen, H.W.; Ree, van R.

  2011-01-01

  Met name de niet energie gerelateerde onderdelen van de Biobased Economy nemen in de komende jaren naar verwachting een grote vlucht. Dit legt een druk op het gebruik van biomassastromen voor bio-energie.Een te radicale transitie waarbij de aandacht voor bio-energie zou verslappen, heeft potentieel

 8. Optimalisatie van een nursery systeem voor de kweek van mosselbroed en een algenkweek systeem t.b.v. deze nursery

  NARCIS (Netherlands)

  Peene, F.

  2006-01-01

  Stage rapport van een leerling van Hogeschool Zeeland, opleiding Aquatische Ecotechnologie. De studie die tijdens deze stage uitgevoerd is, is een literatuurstudie naar systemen voor de nursery van mosselen en systemen voor grootschalige algenkweek ten behoeve van deze nursery. Ook zijn experimenten

 9. Greening of the fiscal and financial system. Options for municipalities and provinces in the Netherlands; Vergroening van het fiscale en financiele stelsel. Mogelijkheden voor gemeenten en provincies

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Blom, M.J.; Boon, B.H.; Rooijers, F.J.; Schillemans, R.A.A.

  2004-10-01

  New and existing options for a decentralized (i.e. on a local level) greening of fiscal and financial taxes in the Netherlands are listed and compared. Several local measures are considered to become successful: (1) differentiation of parking tariffs for automobiles; (2) different tariffs for waste levies; and (3) taking into account the environmental impacts in tenders for regional and local transportation systems. [Dutch] Nederland heeft de afgelopen 15 jaar een belangrijke vergroening van het belastingstelsel doorgevoerd. Groene belastingen hebben inmiddels een aandeel van ca. 14 procent van de totale belastinginkomsten (2004). De meest in het oog springende voorstel is ongetwijfeld de stapsgewijze verhoging van de Energiebelasting (voorheen regulerende energiebelasting). Vergeleken met de relatief grote belangstelling voor vergroening op rijksniveau is de aandacht bij lagere overheden minder groot en versnipperd geweest. Dit was voor het Ministerie van VROM aanleiding om onderzoek uit te laten voeren naar 'decentrale vergroening'. In het rapport worden nieuwe en bestaande opties op een rij gezet en beoordeeld op milieueffectiviteit, uitvoerbaarheid en draagvlak. Het advies is te zien als een wegwijzer die de brede waaier aan opties enigszins poogt te structureren. De uiteindelijke bijdrage aan het lokale milieubeleid kunnen dan het beste door gemeenten en provincies zelf worden beoordeeld. Vier lokale vergroeningsmaatregelen worden gezien als kansrijk. Een daarvan is het differentieren van parkeertarieven naar grootte en milieuklasse auto's. Deze maatregel kan ertoe bijdragen dat de parkeerdruk afneemt en de stedelijke luchtkwaliteit verbetert. Als eerste stap kunnen gemeenten ervoor kiezen de tarieven van de vergunninghouders te differentieren. Ook kan gedacht worden aan gedifferentieerde tarieven voor de afvalstoffenheffing (Diftar). Een kwart van de gemeenten werkt daar al mee. Verdere vergroening is ook mogelijk door het milieu een rol te

 10. New boundary values for PM2.5. What is the situation in the Rijnmond area, Netherlands?; Nieuwe grenswaarden voor PM2,5. Wat is de situatie in De Rijnmond?

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Rodink, R.; Weijers, E. [ECN Biomassa, Kolen en Milieuonderzoek, Petten (Netherlands); Schaap, M. [TNO, Delft (Netherlands); De Gier, C. [DCMR Milieudienst Rijnmond, Rotterdam (Netherlands)

  2010-08-15

  As of 2008 the guideline for air quality was expanded with the limits and indicative values for PM2.5. These standards were added to the existing standards for PM10. PM2.5 constitutes a significant part of PM10. The fine particles must meet demands due to new insights in the health risks of fine particles but also for pragmatic reasons: more than PM10, PM2.5 results from human activities and can therefore be more successfully influenced. [Dutch] Sinds 2008 is de richtlijn voor luchtkwaliteit uitgebreid met grens- en streefwaarden voor PM2,5. Deze staan nu naast de normen die al gelden voor PM10. PM2,5 is een substantieel deel van PM10. Aan het 'fijnere stof' worden eisen gesteld vanwege nieuwe inzichten in de gezondheidsrisico's van het fijnere stof maar ook om een pragmatische reden: PM2,5 is meer dan PM10 het gevolg van menselijk handelen en is daardoor ook beter beinvloedbaar.

 11. Transition Agenda for the Netherlands. Investment for sustainable innovation; Transitieagenda voor Nederland. Investeren in duurzame innovatie

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Rotmans, J.; Horsten, H. (ed.)

  2010-06-15

  For some sectors (construction, energy, healthcare, mobility) a problem analysis is carried out and transition paths from the present (and back) are given. In addition, a list of investment activities is given with projects, and incentives to speed up a sustainable development of the sectors. Also an essay is added on rules for a new sustainable economy with promising sustainable economic niches for the transition towards a sustainable Dutch economy. [Dutch] Voor een aantal sectoren (bouw, energie, zorg, mobiliteit) zijn een probleemanalyse, een wenkend perspectief, transitiepaden vanuit dat perspectief naar het heden (en weer terug) gegeven. Daarnaast wordt een investeringslijst gepresenteerd met acties, projecten, en impulsen om tot een snellere verduurzaming van de betreffende sectoren te komen. Tenslotte is een verhandeling toegevoegd rondom spelregels voor een nieuwe, duurzame economie, met kansrijke duurzame economische niches voor de transitie naar een duurzame Nederlandse economie.

 12. Handboek e-business Van website tot strategie

  NARCIS (Netherlands)

  drs Boudewijn Raessens

  2010-01-01

  Het Handboek e-business geeft inzicht in de manier waarop ICT onze levens en onze wereld aan het veranderen is. Het reikt de (toekomstige) ondernemer en manager handvatten aan om ontwikkelingen sneller te signaleren, consequenties voor de strategie te doorzien en daardoor beter te kunnen reageren op

 13. Betaalde arbeid als verdringer van vrijwilligerswerk? Overbelasting als mogelijke verklaring

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Angela Kok-Van Meer

  2014-06-01

  Full Text Available Do paid work activities displace volunteering? A potential explanation from role overload theoryRecent changes in Dutch society might lead to a shortage of volunteers. On the one hand, the demand for volunteers is increasing: in the social welfare domain because of governmental austerity policies and in other domains such as sports because of the higher supervision intensity of activities. On the other hand, the supply of volunteers is likely to decrease as more and more women and older workers are active in the labor market, which reduces the time that is available for volunteering. Role overload theory would suggest that the increasing labor participation rate of certain categories of workers goes along with a decline of participation in voluntary work. The secondary data analysis shows that various role loads (work, care for children living at home are associated with differences in participation in voluntary work. However, while a higher number of contractual work hours and hours spent on work-related training are negatively associated with volunteer work, care for children living at home is positively associated with volunteering. These results provide only limited support for role overload theory.Betaalde arbeid als verdringer van vrijwilligerswerk? Overbelasting als mogelijke verklaringDe afgelopen jaren hebben zich enkele maatschappelijke veranderingen voorgedaan, die wellicht tot schaarste op de Nederlandse vrijwilligersmarkt zouden kunnen leiden. Enerzijds neemt de vraag naar vrijwilligers toe doordat subsidieregelingen versoberen (bijvoorbeeld in zorg en welzijn en de begeleidingsintensiteit in bepaalde organisaties stijgt (bijvoorbeeld in sport. Anderzijds neemt het aanbod van vrijwilligers af doordat vrouwen en ouderen meer en langer op de arbeidsmarkt actief zijn, waardoor minder tijd beschikbaar is voor vrijwilligerswerk. In dit artikel wordt aan de hand van de role overload theorie nagegaan of het al dan niet deelnemen aan

 14. Less measuring, more knowledge. The use of indicators for dematerialization policy; Minder meten, meer weten. De toepassing van indicatoren voor dematerialisatiebeleid

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  De Bruyn, S.; Vroonhof, J.; Potjer, B.; Schwencke, A.; Van Soest, J.P.

  2003-07-01

  Several indicators are defined by means of which flows of materials can be measured and monitored. The indicators can be used to formulate a policy for dematerialization in the Netherlands. Next to conventional indicators (e.g. weight) attention is paid to indicators on the basis of environmental effects of the use of materials. [Dutch] Het Ministerie van VROM wilde in het kader van beleidsvoornemens in het NMP4 weten hoe dematerialisatiebeleid in Nederland kan worden vormgegeven. Daarbij is door CE gekeken naar de rol die dematerialisatiebeleid zou kunnen spelen binnen het milieubeleid en welke indicator geschikt is om voortgang in dematerialisatie te meten. Uit de studie blijkt dat dematerialisatiebeleid dat inzet op het verhogen van de efficiency in het verbruik van milieurelevante materialen de meeste aansluiting kan vinden bij het bestaande milieubeleid. Het verhogen van de materiaalefficiency kan dan een doelstelling worden van het dematerialisatiebeleid. Om de materialenefficiency te meten zijn in het project een tiental indicatoren ontwikkeld waarbij de materiaalstromen op verschillende manieren worden gemeten. Naast de traditionele indicatoren, die gewicht als basis nemen voor dematerialisatie, is er ook gekeken naar indicatoren op basis van de milieu-effecten die met het gebruik van materialen samenhangen. Een conclusie van het rapport is dat de aggregatie naar gewicht, gebruikelijk in veel dematerialisatie-studies, een slechte indicatie is voor de milieu-impact van de materiaalstromen.

 15. Factsheets for road transportation fuels. Specifications and perspectives. Revised version 2012; Factsheets Brandstoffen voor het wegverkeer. Kenmerken en perspectief. Herziene versie 2012

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Verbeek, R. [TNO, Delft (Netherlands); Kampman, B. [CE Delft, Delft (Netherlands)

  2012-07-15

  Vehicles powered by green gas, electric transport, hydrogen as fuel; a whole new series of applications has become available. These applications have been listed, offering policy makers (government, province and local authority) as well as car fleet managers an overview of the current state of affairs. The factsheets show per fuel what the main specifications of alternative fuels and engines are. Subjects discussed include applicability of a fuel in a vehicle; air pollution compared to current fuel; greenhouse gas emissions and energy use; infrastructure (distribution and refueling/charging infrastructure; cost and fiscal aspects; development stage [Dutch] Auto's op groen gas, elektrisch vervoer, waterstof als brandstof, er is inmiddels een reeks van nieuwe toepassingen beschikbaar. Deze zijn op een rijtje gezet, zodat voor beleidsmakers (Rijk, provincie en gemeente) maar ook voor wagenparkbeheerders, overzichtelijk wordt wat de stand van zaken is. In de factsheets worden per brandstof de belangrijkste eigenschappen van alternatieve brandstoffen en motoren op een rijtje gezet. Onderwerpen die aan bod komen zijn: toepasbaarheid van een brandstof in een voertuig; luchtverontreiniging t.o.v. bestaande brandstof; uitstoot broeikasgassen en energieverbruik; infrastructuur (distributie en tank/laadinfrastructuur); kosten en fiscale aspecten; ontwikkelingsstadium.

 16. Explanatory factors for evolution in air quality; Verklarende factoren voor evoluties in luchtkwaliteit

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Deutsch, F.; Vankerkom, J.; Veldeman, N.; Peelaerts, W. [Unit Ruimtelijke Milieuaspecten, VITO, Mol (Belgium); Fierens, F.; Vanpoucke, C.; Trimpeneers, E. [Intergewestelijke Cel voor het Leefmilieu IRCEL, Vlaamse Milieumaatschappij Milieurapportering VMM, Brussels (Belgium); Vancraeynest, L.; Bossuyt, M. [Vlaamse Milieumaatschappij Milieurapportering MIRA, Mechelen (Belgium)

  2010-12-15

  A method was formulated to map the Flemish sector contributions and foreign contributions to PM10, PM2.5 and ozone concentrations in Flanders. Flemish emissions scenarios from MIRA and the corresponding European emissions scenarios from IIASA were used for this. The content and production of these emissions scenarios were described in the Environment Outlook 2030 Flanders (REF and EUR scenarios) and in the MIRA study 'Particulate matter and photochemical air pollution. Visionary Scenario of the Environment outlook 2030 Flanders. In the context of this study, which emissions and atmospheric chemical processes play an important role in explaining the particulate matter and ozone concentrations in Flanders for the current situation (base year 2007) and for the three emissions prognoses for 2020 were analysed: (1) for an emissions scenario according to current European legislation; (2) for an emissions scenario with a number of additional European emissions reduction measures; (3) for an emissions scenario with further reaching emissions reductions. In general the emissions and the concentrations decrease in the three scenarios for 2020. The changes to emissions are related to sector and place, which has an impact on the relative sector contributions for Flanders. [Dutch] Er werd een methodologie opgesteld om de Vlaamse sectorbijdragen en de buitenlandse bijdragen aan de PM10-, PM2,5- en ozonconcentraties in Vlaanderen in kaart te brengen. Hiervoor werden Vlaamse emissiescenario's van MIRA en bijhorende Europese emissiescenario's van IIASA gebruikt. In het kader van deze studie werd nagegaan welke emissies en atmosferische, scheikundige processen een belangrijke rol spelen in de verklaring van de zwevend stof en ozonconcentraties in Vlaanderen voor de huidige situatie (basisjaar 2007) en voor drie verschillende emissieprognoses voor het jaar 2020: (1) voor een emissiescenario volgens de huidige Europese wetgeving; (2) voor een emissiescenario met een

 17. Sustainable packaging. Packaging for a circular economy; Duurzaam verpakken. Verpakken voor de circulaire economie

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Haffmans, S. [Partners for Innovation, Amsterdam (Netherlands); Standhardt, G. [Nederlands Verpaskkingscentrum NVC, Gouda (Netherlands); Hamer, A. [Agentschap NL, Utrecht (Netherlands)

  2013-10-15

  What is Sustainable Packaging? And what is the most sustainable packaging for a product? The publication is intended for anyone who wants to take into account the environment in the design of a product and packaging. It offers concrete suggestions and inspiring examples to bring sustainable packaging into practice [Dutch] Wat is Duurzaam Verpakken? En wat is de duurzaamste verpakking voor mijn product? De publicatie is bestemd voor iedereen die rekening wil houden met het milieu bij het ontwerp van een product-verpakkingscombinatie. Ze biedt concrete aanknopingspunten en inspirerende voorbeelden om hier praktisch mee aan de slag te gaan.

 18. Towards a future-proof energy system for the Netherlands; Naar een toekomstbestendig energiesysteem voor Nederland

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Weterings, R.; Van Harmelen, T.; Gjaltema, J.; Jongeneel, S.; Manshanden, W.; Poliakov, E. [TNO Behavioural and Societal Sciences, Delft (Netherlands); Faaij, A.; Van den Broek, M.; Dengerink, J. [Copernicus Instituut, Universiteit Utrecht, Utrecht (Netherlands); Londo, M.; Schoots, K. [ECN Beleidsstudies, Amsterdam (Netherlands)

  2013-03-15

  The analysis performed has two goals: (1) mapping of the most important opportunities and threats of the transition to a sustainable energy supply for the economy and society of the Netherlands, and (2) identify where significant gaps are in the knowledge that is required for a transition to a future-proof energy system for Netherlands [Dutch] De uitgevoerde analyse heeft twee doelen: (1) In beeld brengen van de belangrijkste kansen en bedreigingen van de transitie naar een duurzame energievoorziening voor economie en samenleving van Nederland; en (2) Nagaan waar belangrijke lacunes liggen in de benodigde kennis voor een transitie naar een toekomstbestendig energiesysteem in Nederland.

 19. Envisioning a Post-Conflict Tripoli: The Inclusive Urban Strategy and Action Plan for Bab Al-Tabbaneh and Jebel Mohsen

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Fabiano Micocci

  2017-02-01

  Full Text Available The Inclusive Urban Strategy and Action Plan is a study conducted by a multi-disciplinary international team focused on the post-conflict area of Tripoli, the second largest city of Lebanon. The project includes the neighbourhoods of Bab Al-Tabbaneh and Jebel Mohsen and the conflict zone in between where hostilities ended thanks to the implementation of a security plan in 2014. The aim of the proposal is to initiate and foster peace and reconciliation between the conflicting communities, while addressing spatial, social and economic segregations by a holistic and tactical urban approach.The strategy results from a deep study and understanding of the actual fragile conditions in Tripoli, and derives its guidelines from the fractures and the intrinsic resources of the place. It is structured in three main layers (urban armature, functional injections and placemaking and envisions the possibility to establish new relations and synergies inside the hugely fragmented environment.Instead of proposing concrete solutions, the strategy aims at initially generating the necessary conditions to trigger processes of recovery and therefore development, encountering positive outcomes and opportunities as well as possible threats. Adaptability and retrofitting thus became keywords in developing a realistic strategy that can take into consideration the difficulty of programming and making decisions in the context of post-conflict reconstruction.

 20. Dilemma's of sustainable consumption. A study of public support for making consumption more sustainable; Dilemma's rond duurzame consumptie. Een onderzoek naar het draagvlak voor verduurzaming van consumptie

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Vringer, K.; Vollebergh, H.; Dietz, F. [Planbureau voor de Leefomgeving PBL, Den Haag (Netherlands); Van Soest, D. [VU University, Amsterdam (Netherlands); Van der Heijden, E. [Tilburg University, Tilburg (Netherlands)

  2013-02-15

  Dutch consumers choose sustainable products only sparsely. But at the same time, Dutch consumers indicate that they find sustainability important and that the government should take measures. A frequently heard explanation is the social dilemma in which everyone is better off if all decide to consume more sustainable, whereas for every individual it is even better to not do this themselves. The question that rises is: do consumers truly want to become more sustainable? To answer this question, the social support for enhancing the sustainability of consumption and corresponding dilemmas have been examined by means of an economic behavioural experiment. The study confirms that a large group of consumers deem sustainability important, but do not always act on their beliefs. As people do not always match their behaviour with what they deem important, the currently limited market shares of more sustainable product variants are not reliable predictors of the social support for government policy. To encourage more sustainable consumption, it therefore seems useful if the Dutch government emphasizes the pleasure of individually contributing to sustainability, ensuring the consumer's awareness of other people also buying the more sustainable product variants. Consumers prefer soft persuasion through for example subsidies, even if this is more expensive for them than mandatory measures [Dutch] Consumenten kiezen maar mondjesmaat voor duurzame producten. Tegelijk geven zij aan verduurzaming belangrijk te vinden en ook dat de overheid maatregelen moet nemen. Een veel gehoorde verklaring is het sociaal dilemma waarin iedereen beter af is als allen duurzamer gaan consumeren, maar het voor elk individu nóg beter is om dat zelf niet te doen. De vraag is: Willen consumenten wel echt verduurzamen? Om deze vraag te kunnen beantwoorden, is het draagvlak voor de verduurzaming van consumptie en de bijbehorende dilemma's met behulp van een economisch gedragsexperiment nader

 1. Bacon, Lettuce and Tomato: een strategie om leerlingen te helpen hun antwoorden op examenvragen te verbeteren

  NARCIS (Netherlands)

  Kneppers, L.

  2014-01-01

  In Tutor2u las ik dat in een workshop een strategie was besproken om leerlingen te helpen hun examenantwoorden vollediger en juister te formuleren. De strategie heet in Groot Brittannië BLT, voor leerlingen daar gemakkelijk te onthouden vanwege de populaire Bacon, Lettuce en Tomato sandwich.

 2. De meesterproef in de chirurgijnsopleiding. Een historisch concept als voorbeeld voor nu?

  NARCIS (Netherlands)

  Ijpma, Frank F. A.; van de Graaf, Robert C.; Pierik, E. G. J. M. Robert; van Gulik, Thomas M.

  2010-01-01

  AN EXAMPLE FOR THE PRESENT DAY: The current requirement for explicit quality standards and examination of surgeons is an opportunity to contemplate surgical training from a historical perspective by looking at the regulations of the Amsterdam Surgeons' Guild (1461-1736). At that time Amsterdam

 3. De risico's voor consumenten en werknemers als gevolg van gassing van importcontainers met bestrijdingsmiddelen

  NARCIS (Netherlands)

  Knol T; Schols E; Bloemen HJT; Raaij MTM van; Knol T; Schols E; IMD; LVM; SIR

  2006-01-01

  Many of the goods destined for the Dutch market are transported in containers over the sea. A substantial number of these containers are treated with pesticides such as methyl bromide to protect cargos against pests and to prevent transportation of exotic insects. The Inspectorate of the Dutch

 4. Vergelijking van de KIVPA en de SDQ als signaleringsinstrument voor problemen bij adolescenten in de Jeugdgezondheidszorg

  NARCIS (Netherlands)

  Vogels, A.G.C.; Siebelink, B.M.; Theunissen, M.; Wolff, M. de; Reijneveld, S.A.

  2011-01-01

  Dit onderzoek werd ernstig belemmerd door een moeizame dataverzameling. Oorspronkelijk was deze gekoppeld aan het periodieke onderzoek door de jeugdgezondheidszorg in de tweede klas van het voortgezet onderwijs. De dataverzameling is vervolgens klassikaal aangepakt waardoor wel voldoende gegevens

 5. Solide en Gedegen Onderwijs. Wiskunde- en natuurkunde onderwijsdiscussies in de jaren 1920 als monitor voor disciplinevorming

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marco Tompitak

  2015-10-01

  Full Text Available Solid, high quality education. Debates on mathematics and physics education in the 1920s as monitor of discipline formationDutch secondary education in mathematics and physics during the first decades of the twentieth century offers a showcase in the growing apart of both the respective academic and teaching disciplines in these two subjects. Although there was one faculty of science at the universities, and all secondary school teachers were trained there both in mathematics and physics, there was a distinct feeling among teachers and academics that the two fields had grown apart.We illustrate this by investigating discussions among mathematics and physics teachers on both content and didactics of the curriculum. Mathematics had a clearly defined curriculum since 1863, mainly consisting of algebra and axiomatic Euclidean geometry. Supported by the fact that mathematics was regarded as the blissful road to certain knowledge and wisdom, this curriculum was fitted for up to eight hours per week. The physics curriculum had grown more organically; at the start of the new school system in the 1860s, secondary education in physics played a marginal role and was therefore endowed with only a few weekly lessons. By the 1920s, however, academic physics was highly regarded, and secondary education had grown both in enrolment and in its goals. Secondary education aimed no longer mainly to the preparation of the middle classes for their social function: it had also become a way of preparing for an academic or technical study.It turns out that mathematicians had much to lose in these developments and, in recognizing this fact, they stuck the more to old paradigms. In contrast, physics teachers and their academic colleagues were much more inclined to see opportunities in the changing educational environment. This is noticeable by diverging ideas about what ‘high quality’ education should be. Although mathematics had an old and highly regarded tradition in Dutch secondary education, early twentieth century discussions show that physics was gaining ground: both in a growing popularity of more intuitive ways of teaching physics – contrasting the formal Euclidean approach – and in a growing core physics curriculum.

 6. Fysisch/chemische voorzuivering als basis voor meer duurzame zuivering stedelijk afvalwater

  NARCIS (Netherlands)

  Rulkens, W.H.; Graaf, van der J.; Mels, A.; Nieuwenhuijzen, van A.

  1999-01-01

  Om tot meer duurzame rioolwaterzuiveringsinstallaties te komen is een groot aantal zuiveringsscenario's, bestaande uit fysisch-chemische voorzuiveringsstappen gecombineerd met fysisch-chemische en/of biologische nazuiveringsstappen, vergeleken op de aspecten energiebalans, slibhoeveelheid na

 7. Degeneratie en dressuur. Natuurgeneeswijze, vegetarisme en naturisme als ontwerpen voor een moderne samenleving, 1890-1950

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  E. Peeters

  2004-01-01

  Full Text Available Degeneration and dressage. Natural cures, vegetarianism and naturalism as building blocks for a modern society, 1890-1950Aloïs van Son, a natural therapist from Antwerp, presided over a successful medical practice in the 1920s en 1930s and strongly believed that his search for a drug-free ‘natural’ therapy was rooted in a much broader struggle against a ‘degenerate’ society that had lost touch with nature. It was only by changing oneself (Selbstreform, Van Son preached, that the modern individual could heal society. In this article, a crucial autobiographical confession by this headstrong and charismatic therapist will help to deepen our understanding of the ‘life reform’ movement (Lebensreform as it developed between 1890 and 1950 not only in societies of natural therapists, vegetarians and naturists in Germany, but also among their Belgian counterparts. My aim is not, as has been done before, to provide an accurate qualification of the ‘modern’ or ‘antimodern’ character of the exterior ideology of this movement. On the contrary; I will try to lay bare the interior dynamics of ‘life reform’ practices. I will argue that opponents like Van Son found in the ascetic experience that these practices not only provided a refuge from but also gave access to modern reality.

 8. Leren over biotechnologie. Besluit biotechnologie bij dieren als arrangement voor maatschappelijk leren.

  NARCIS (Netherlands)

  Meijer, A.J.|info:eu-repo/dai/nl/172436729; Brom, F.; Pikker, G.K.|info:eu-repo/dai/nl/304823724; van der Spek, M.

  2007-01-01

  Toepassing van biotechnologie bij dieren roept morele dilemma’s op en vraagt om maatschappelijke afspraken. Welke toepassing is onder welke omstandigheden geoorloofd? De technologische en ethische complexiteit van biotechnologie bemoeilijkt echter het maken van dergelijke afspraken. De minister van

 9. Antropometrie als instrument voor de geneeskunst. Onderzoek en publicaties van Nederlandse medici (1849–1869

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Vincent Tassenaar

  2014-08-01

  Full Text Available This research focuses on the Dutch publications about human height in the middle of the nineteenth century. Some of these articles, especially those of Johannes Zeeman, drew the attention of physicians and anthropometric historians in the twentieth century. This article presents an overview of these publications and the effects of these publications afterwards. In 1848 there was a shift in government policy which was accompanied by an upstart of several professional societies. It became the heyday of the hygienists, a group of physicians who believed in public health. Some of these hygienists presented themselves in their new medical professional society the Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (Dutch Society of Medicine especially in the committee for statistics. Until now there has been only limited attention for their scientific publications. Since mortality figures were unavailable, the members of the statistical committee started to analyse military data with stature as proxy for health. In a short period of one and a half decade a high standard of these articles was reached. In this article the rise and downfall of this first Golden age of anthropometrics will be placed in scientific and social developments.

 10. Bedekte letters, betere lezers : Schijnbedriegers in boekvorm als vehikels voor verlichtingsdenken

  NARCIS (Netherlands)

  Moser, P.H.

  2015-01-01

  This article studies eighteenth century trompe l’oeil books, handwritten books that not only offer a meticulous imitation of a printed book, but also pretend to include loose, smaller leaves with printed images, songs or texts. The books are designed in such a way that the handwritten page and the

 11. De pT-waarde als milieubeleidsindicator voor de verspreiding van toxische stoffen

  NARCIS (Netherlands)

  Slooff W; de Zwart D

  1991-01-01

  This report contains a proposal for an indicator to measure the effectivity of the environmental policy with regard to the theme "Verspreiding" of the Directorate-General for Environmental Protection. It is recommended to use a method which indicates the toxicity of organic pollutants as

 12. Potentieel Aangetaste Fractie (PAF) als maatlat voor toxische druk op ecosystemen

  NARCIS (Netherlands)

  Meent D van de; ECO

  1999-01-01

  PAF is the fraction of species for which, at ambiant concentrations in the environment, the No Observed Effect Concentration (NOEC) is exceeded. PAF is interpreted as a measure of toxic stress on exosytems. PAF is calculated from measured concentrations in the environment, using

 13. Intra-articulaire injecties met hyaluronzuur als alternatief voor corticosteroïdinjecties bij artrose

  NARCIS (Netherlands)

  Kuiper-geertsma, D. G.; Bijlsma, J. W.

  2000-01-01

  Intra-articular hyaluronic acid injections in the case of osteoarthritis of the knee may restore the viscous properties of the synovial fluid and protect the joint's cartilage. In theory the hyaluronic acid has an analgesic and anti-inflammatory effect as well as a favourable influence on

 14. Kunstmatige substraten als standaard-monstermethode voor macrofauna in sloten. Een onderzoek in de Volgermeerpolder

  NARCIS (Netherlands)

  Brinkkemper, Otto

  1986-01-01

  This report, deals with a research about the applicability of artificial substrates as a standard sampling-method for macrofauna. Macrofauna is considered as the macroscopic invertebrate fauna in aquatic ecosystems. The artificial substrates, open steel constructions filled with roofing-tiles, were

 15. Theaterbeleving in het belevenistheater : De architectuur van het theatergebouw als context voor de theaterervaring

  NARCIS (Netherlands)

  Wilders, M.L.

  2012-01-01

  This dissertation investigates the theatre experience in experience theatres. “Experience” plays an increasingly important role in the theatre world, as well as in architecture, but also beyond in other domains of daily life, a development corresponding to the emergence of an experience economy and

 16. Survival of the Greenest - Evolutionaire Economie als inspiratie voor energie- en transitiebeleid

  NARCIS (Netherlands)

  Bergh JCJM van den; Faber A; Idenburg AM; Oosterhuis FH; VU; IVM; NMD

  2005-01-01

  Evolutionary economics offers clear insights into the mechanisms that underlie innovations, structural changes and transitions. It is therefore of great value for the framing of policies aimed at fostering environmental innovations and a transition to a sustainable development. This report offers

 17. Funktioneel programmeren als basis voor het programmeeronderwijs [Functional Programming as Base for Computer Programming Courses

  NARCIS (Netherlands)

  Joosten, S.M.M.; van den Berg, Klaas; Mulder, F.

  1990-01-01

  Aan de Universiteit Twente is de afgelopen vier jaar geëxperimenteerd met een inleidende kursus in het programmeren, op basis van funktioneel programmeren. Dit artikel gaat in op het waarom van deze aanpak, de doelstelling van het programmeeronderwijs, de opzet en inhoud van de kursusonderdelen en

 18. Vertrouwen in big data-toepassingen: accountability en eigenaarschap als waarborgen voor privacy

  NARCIS (Netherlands)

  Roosendaal, A.P.C.; van den Broek, Tijs Adriaan; van Veenstra, A.F.E.

  2014-01-01

  Dit artikel belicht hoe privacy, eigenaarschap en accountability kunnen worden ingevuld in de context van big data. Allereerst wordt besproken welke karakteristieken van big datatoepassingen de huidige wettelijke privacykaders op de proef stellen. Daarbij wordt uitgegaan van de drie hoofdonderdelen

 19. Atenolol en metoprolol beide geschikt als beta-blokker voor de behandeling van hypertensie

  NARCIS (Netherlands)

  van den Born, B. J. H.; Brewster, L. M.; Koopmans, R. P.; van Montfrans, G. A.

  2005-01-01

  Recently the guideline committee of the Dutch College of General Practitioners advocated the use of metoprolol instead of atenolol in patients with an indication for beta-blockers. This recommendation was based on a recent meta-analysis in The Lancet in which no effect was observed in favour

 20. Marketing strategy and action plan for the development of the Canadian off-grid photovoltaic market : fin al report

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2001-09-01

  A study was conducted to address the following strategic issues regarding the market development of photovoltaics (PV) in Canada: (1) to which type of market should PV products and services be promoted, (2) what is the level of demand for the various PV applications, (3) what constitutes quality and value to the users, (4) what barriers exist with respect to the use of PV technology, (5) which applications and product areas should be emphasized in the development, (6) what would be the best pricing strategy, (7) what types of financial incentives should be offered, and (8) what would be an effective promotional strategy. Information was collected via telephone discussions and was then transferred to an electronic database. The types of market that were included in this survey were remote homes and cottages, telecommunications, broadcasting, parks, and the oil and gas industry. The findings of the key applications for each of these market sectors were then presented. The applications varied from back-up power systems for houses, main household power systems for water pumping, lights and telephones, power supply at construction sites, and power supply for camping. The types of units available include stand-alone PV systems as well as PV-hybrid generators including PV-gas, or PV-diesel. A majority of participants in the survey suggested they would be willing to trade their existing generators for a PV or PV-hybrid system if it were offered at a reasonable price. PV/PV-hybrid systems are reliable, technologically proven, environmentally friendly, and offer a cost-effective fuel supply. tabs., figs.

 1. De grafiet calorimeter ; standaard voor het bepalen van de geabsorbeerde dosis. Meetprocedure en gegevensverwerking

  NARCIS (Netherlands)

  Dijk; E.van; Aalbers; A.H.L.

  1985-01-01

  Dit rapport beschrijft de afregeling van het elektronisch meetgedeelte van de calorimeter, alsmede de computerprogramma's voor de bewerking van de meetgegevens. Deze computerprogramma's zijn geschreven in HPL en worden gedraaid op een tafelmodel rekenmachine, Fabr. Hewlett-Packard,

 2. Een instrument voor bovenbouw vwo-leerlingen om de kwaliteit van hun natuurwetenschappelijk onderzoek te evalueren

  NARCIS (Netherlands)

  van der Jagt, S.A.W.; van Rens, L.; Schalk, H.H.; Pilot, A.; Beishuizen, J.J.

  2013-01-01

  [English below] In deze studie is onderzocht in hoeverre een ontworpen zelfevaluatie-instrument bruikbaar is voor het evalueren van de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid en validiteit in onderzoek in de bètavakken door leerlingen uit de bovenbouw van het vwo. Het instrument heeft vier

 3. Winter-APK voor bijen : Helpt u deze winter mee bij het praktijkonderzoek?

  NARCIS (Netherlands)

  Som de Cerff, B.; Cornelissen, B.; Moens, F.

  2013-01-01

  Om de risico’s van een aanrijding bij sneeuw en gladheid te verminderen, laten steeds meer automobilisten bij het monteren van winterbanden ook een wintercontrole uitvoeren. Zou een dergelijke controle voor de winter ook schade aan onze volken in de vorm van wintersterfte kunnen verminderen? Dat zou

 4. Van fixaties naar domotica? Op weg naar ‘goede’ vrijheidsbeperking voor mensen met dementie.

  NARCIS (Netherlands)

  Depla, M.; Zwijsen, S.; Boekhorst, S. te; Francke, A.; Hertogh, C.

  2010-01-01

  Ouderen in verpleeghuizen worden nogal eens vastgebonden om onveilige situaties te voorkomen. Verpleeghuizen zoeken oplossingen voor dit probleem. Onderzoekers van het EMGO+ en het NIVEL onderzochten of zogenoemde ‘domotica’ – slimme technologie zoals camera’s, GPS of infraroodsensoren – een

 5. DLO-programma 406 : Wettelijke Onderzoekstaken voor LNV, visserijonderzoek : voortgangsrapportage over 2006

  NARCIS (Netherlands)

  Beek, van F.A.

  2007-01-01

  In het WOT-programma 406 worden Wettelijke Onderzoeks Taken uitgevoerd die betrekking hebben op het beheer van de visserij en aquacultuur in Nederland. Het programma wordt uitgevoerd voor het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Dit rapport bevat de rapportage en verantwoording

 6. Hoopvolle toekomst voor de iep (gesprek met Jelle Hiemstra over onderzoek PPO/Alterra)

  NARCIS (Netherlands)

  Crooijmans, S.; Hiemstra, J.A.

  2010-01-01

  Angst voor iepziekte is in veel gevallen ongegrond, want er zijn genoeg nieuwe rassen van Ulmus die deze ziekte kunnen trotseren. Dat blijkt uit lopend onderzoek. In 2010 weet PPO precies te vertellen welke rassen goed bestand zijn tegen iepziekte. Alvast een tussentijds verslag van het onderzoek,

 7. Landbouwkosten van aanvullende KWR-maatregelen : achtergrondstudie voor de Ex Ante Evaluatie

  NARCIS (Netherlands)

  Reinhard, A.J.; Linderhof, V.G.M.; Michels, R.; Polman, N.B.P.

  2008-01-01

  In dit rapport worden de kosten voor de landbouw bepaald van de volgende additionele KRW-maatregelen: uitmijnen, mestvrije zones, natte bufferstroken, verdiepte drainage en helofytenfilters (zuiveringsmoerassen). Deze maatregelen vormen een aanvulling op de KRW-maatregelen die genomen worden door

 8. Expertiseontwikkeling en professionalisering van de assessor : ontwikkeling van een rubriek voor assessorenkwaliteit criteriumgericht beoordelen

  NARCIS (Netherlands)

  Oudkerk Pool, Inge

  2013-01-01

  Toetsen is een vak apart en niet elke goede opleider is direct ook een goede beoordelaar. Toetsen en leren zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en voor het verkrijgen van beter onderwijs zullen onderwijs en toetsing steeds beter geïntegreerd en op elkaar afgestemd dienen te worden.

 9. Ontwikkeling van een protocol voor de transformatie van iris; introductie van resistentie tegen irismozaik viris (IMMV)

  NARCIS (Netherlands)

  Langeveld, S.A.; Klerk, de G.J.M.

  2004-01-01

  Twee iris cultivars, Blue Magic en Blue Sail, werden in weefselkweek gebracht en callus werd geïnduceerd. Dit callus werd genetisch gemodificeerd met virusresistentie via de particle gun procedure die eerder voor lelie was ontwikkeld. Van een van de cultivars, Blue Magic, werden getransformeerde

 10. Toetsen voor PlAMV op leven en dood - wat zegt een toetsresultaat?

  NARCIS (Netherlands)

  Kock, de M.J.D.

  2012-01-01

  Bij virusdiagnostiek wordt veelvuldig gebruik gemaakt van laboratoriumtoetsen. Kort nadat in 2010 bekend werd dat onbekende afwijkingen bij lelie veroorzaakt werden door PlAMV, is door PPO Bloembollen en Bloembollenkeuringsdienst (BKD) dit virus nader bestudeerd en is er een PCR-toets specifiek voor

 11. Maak het Verschil met Je Merk : Het Identiteitsmanagementdashboard (IDM) voor Zorggroep Sint Maarten

  NARCIS (Netherlands)

  Bouten, L.M. (Lisanne); Morel, K.P.N. (Kaj)

  2012-01-01

  Om medewerkers en cliënten van Zorggroep Sint Maarten (ZSM) te helpen bijdragen aan goede zorg en deel je leven, wil ZSM inzichtelijk maken hoe goed zij presteert op beide aspecten. Het lectoraat Identiteitsmarketing heeft hiertoe een identiteitsmanagementdashboard voor ZSM ontwikkeld dat niet

 12. Kwaliteit van Expertsystemen: Algoritmen voor Integriteits-Controle (Quality of Expert Systems: Algorithms for Integrity Control)

  Science.gov (United States)

  1990-03-01

  gelegd kan worden tussen de gebanteerde ontwikkelmetbode en algoritmen voor integriteitscontrole. In concreto komt dit neer op: * Evaluatie van...feiten) te bepalen am de beperkingsregels te kunnen lacaliseren die getvalueeiti moeten warden. In concreto moeten twee feitenverzamelingen warden...gebanteerd worden. Consistentie bij Suwa komt in concreto neer op bet detecteren van drie soorten ’potentible fouten’ in de kennisbank: tegenstrijdigbeid

 13. Twee nieuwe citroenzweefvliegen voor Nederland: Xanthogramma dives en X. stackelbergi (Diptera: Syrphidae)

  NARCIS (Netherlands)

  Steenis, van W.; Bot, S.; Barendregt, A.

  2014-01-01

  De gewone citroenzweefvlieg Xanthogramma pedissequum is een eenvoudig te herkennen zweefvlieg. Tenminste, dat dachten we tot voor kort. Nu blijkt dat de bijna identieke X. dives en X. stackelbergi ook in Nederland rondvliegen. Gelukkig zijn er enkele kenmerken waarmee deze drie soorten

 14. Ontwikkeling van een rekenschema voor het handmatig berekenen van dosiscontouren bij ongevalslozingen door kerncentrales

  NARCIS (Netherlands)

  Stoop P; Venema L; LSO

  1998-01-01

  Dit rapport beschrijft de ontwikkeling en implementatie van een schema voor het berekenen van dosiscontouren bij ongevalslozingen door kerncentrales. Met de beschreven versie van het rekenschema kan de lengte en breedte van het gebied berekend worden waar binnen de effectieve dosis een bepaald

 15. Biomarkers voor de voorspelling van nierfunctieafname bij patiënten met diabetes mellitus.

  NARCIS (Netherlands)

  Wilffert, Berend

  2017-01-01

  Chronische nierziekte bij patiënten met diabetes mellitus is een groot probleem voor de volksgezondheid en de pathologie is zeer complex. Bij het voorspellen van de renale prognose worden de glomerulaire filtratiesnelheid en albuminurie gebruikt, maar er is behoefte aan betere voorspellers. In dit

 16. Ontwerp en toetsing van nieuwe bijmestsystemen voor aardappel op zand- en lössgrond

  NARCIS (Netherlands)

  Geel, van W.C.A.; Kroonen-Backbier, B.M.A.; Schans, van der D.A.; Malda, J.T.

  2012-01-01

  PPO en Altic voeren voor het Masterplan Mineralen Management (MMM) onderzoek uit naar mogelijkheden om de stikstofbenutting van aardappel te verbeteren door de ontwikkeling van nieuwe of verbeterde stikstofbijmestsystemen. Die systemen zijn in 2011/2012 ontworpen en er is een plan van aanpak

 17. Advies Kennissysteem Natura 2000 : een centrale bibliotheek voor dosis-effectinformatie gebaseerd op zoekacties

  NARCIS (Netherlands)

  Broekmeyer, M.E.A.; Dirksen, J.; Apeldoorn, van R.C.; Veen, van der M.

  2008-01-01

  Dit document bevat een advies over het opzetten van een kennissysteem toegespitst op een centraal informatiesysteem over dosis-effect informatie. Een dergelijk systeem moet kennis over ontsluiten voor vergunnigsverleners en de opstellers van beheerplannen. Het advies is gebaseerd op een aantal

 18. Ontwikkeling van een vloeistofchromatografische methode voor de bepaling van residuen van meticlorpindol in pluimveevlees

  NARCIS (Netherlands)

  Beek, W.M.J.; Keukens, H.J.

  1994-01-01

  In dit rapport wordt de ontwikkeling van een methode beschreven voor de bepaling van residuen van meticlorpindol in pluimveevlees met behulp van HPLC en UV-detectie. Er is onderzoek verricht naar de chromatografische scheiding van meticlorpindol op reversed phase kolommen, naar een geschikte

 19. Het bereiden van een aflatoxine M1 standaardoplossing voor certificeringsdoeleinden en het verzenden van monsters

  NARCIS (Netherlands)

  Egmond; H.P. van; Paulsch; W.E.

  1986-01-01

  Een aflatoxine M1 in chloroform (massaconcentratie: 0.1 u,g/ml) werd bereid en geampulleerd ten behoeve van een certificeringsstudie voor melkpoeder RM 283. In totaal werden 47 ampullen bereid, die elk 2,5 ml standaardoplossing bevatten. De massa concentratie aan aflatoxine M1 en het netto

 20. Succesfactoren en belemmeringen in scholen bij realisatie van onderwijs voor excellente kleuters

  NARCIS (Netherlands)

  Dijkstra, Elma; Walraven, Amber; Mooij, Ton; Kirschner, Paul A.

  2013-01-01

  Dijkstra, E. M., Walraven, A., Mooij, T., & Kirschner, P. A. (2013, 28 May). Succesfactoren en belemmeringen in scholen bij realisatie van onderwijs voor excellente kleuters [Success and hampering factors in schools during implementation of excellent education for excellent young pupils]. Paper

 1. Kwaliteit verbeteren met de Kwaliteit Productie Index. Extra aandacht voor peen en aardappelen

  NARCIS (Netherlands)

  Kloen, H.; Visser, R.

  1999-01-01

  De KPI is ontwikkeld in het Innovatieproject Ecologische Akkerbouw en Groenteteelt in Flevoland en combineert twee effecten van productkwaliteit, namelijk de vermarktbare opbrengst en de gerealiseerde prijs. Voor een aantal gewassen op tien innovatiebedrijven is de KPI berekend en nagegaan welke

 2. How-to boek “Connected TV” : Kansen voor het MKB

  NARCIS (Netherlands)

  Prins, M.J.; Staalduinen, M. van; Bangma, M.R.; Koenen, R.H.

  2012-01-01

  Connected TV’s hebben in de afgelopen jaren een grote groei doorgemaakt en de platformen hebben nu een zekere mate van volwassenheid bereikt. Waar TV-dienstverlening voorheen voorbehouden was aan grote mediapartijen – de omroepen –, is het door de komst van applicatieplatformen voor de TV mogelijk

 3. Fusarium in zaaizaad tarwe. Oplossing voor fusarium-probleem pas op termijn beschikbaar.

  NARCIS (Netherlands)

  Groot, S.P.C.

  2003-01-01

  Fusarium-besmetting van tarwezaaizaad kan de opkomst van het gewas ernstig belemmeren. In de biologische tarweteelt is behandeling van het zaad met een fungicide niet mogelijk. Een beknopt overzicht van mogelijke alternatieven voor chemische ontsmetting: warm water, stoom (Zweedse sauna), elektronen

 4. A Century of Historiography: The Nederlands Archief voor Kerkgeschiedenis, 1900-2000

  NARCIS (Netherlands)

  Janse, W.

  2010-01-01

  Church History and Religious Culture (formerly Nederlands Archief voor Kerkgeschiedenis. Since 1829) is the oldest scholarly journal in the Netherlands that still appears to this day. A reflection of the discipline of academic historiography, the journal is a historical source in itself. This essay

 5. Exoot gesignaleerd : risicoperceptie van invasieve exoten en draagvlak voor maatregelen hiertegen

  NARCIS (Netherlands)

  Breukers, A.; Slobbe, R.B.

  2009-01-01

  Dit rapport bevat een verkenning van de risicoperceptie van invasieve exoten en het draagvlak voor maatregelen hiertegen onder betrokken partijen. Uit deze verkenning blijkt dat de risicoperceptie hoog is onder partijen die economische gevolgen ondervinden van invasieve exoten. De risicoperceptie is

 6. Kansen voor beschermde tuinbouw in Saoedi-Arabie en de Verenigde Arabische Emiraten

  NARCIS (Netherlands)

  Wijnands, J.H.M.; Maaswinkel, R.H.M.

  2007-01-01

  Beschermde tuinbouw heeft potentie in de Golfstaten. De overheden streven naar diversificatie van de economie om in de toekomst minder afhankelijk van olie-inkomsten te zijn. De huidige situatie van de keten van beschermde teelten wordt geanalyseerd met Porters diamant. Ontwikkelingsstrategieën voor

 7. Consumentengedrag online legale en illegale kansspelen: conjunctanalyse van de keuze voor online kansspelaanbod

  NARCIS (Netherlands)

  Hof, B.; Rosenboom, N.; van der Werff, S.

  2015-01-01

  Dit rapport onderzoekt de factoren die van invloed zijn op de beslissing van consumenten om voor online kansspelen te kiezen. Het gaat daarbij specifiek om kenmerken die kunnen samenhangen met legaal aanbod versus illegaal aanbod. Legaal aanbod betekent het hebben van een vergunning in Nederland,

 8. Van daad tot vonnis : Door Drenten gepleegde criminaliteit voor en tijdens de Eerste Wereldoorlog

  NARCIS (Netherlands)

  Eggens, A.

  2005-01-01

  Arm waren ze, de turfstekers die begin twintigste eeuw het Drentse land bevolkten. Arm, weg van hun geboortegrond en zonder toekomstperspectief. Dit is het traditionele beeld van de veenarbeider en het zijn, althans dat beweren de misdaadtheorieën, dé ingrediënten voor een criminele loopbaan. De

 9. Verpakkingen voor vers vlees : verwachte ontwikkelingen tussen 2011-2030 en het energiebesparingspotentieel

  NARCIS (Netherlands)

  Thoden van Velzen, E.U.

  2011-01-01

  In dit rapport worden achtereenvolgens de volgende onderwerpen behandeld: 1) De huidige stand van zaken ten aanzien van het gebruik van verpakkingstechnologieën voor vers vlees, vleeswaar, verse maaltijden, gemarineerd vlees, bewerkt vlees en snacks in Nederland en Europa. 2) Verbeterperspectieven

 10. Bijdrage van Green Deals aan de beleidsdoelen voor natuur en biodiversiteit

  NARCIS (Netherlands)

  Henkens, R.J.H.G.; Oorschot, M.M.P.; Ganzevles, J.

  2017-01-01

  Het afsluiten van Green Deals (GDs), waarbij maatschappelijke partners worden uitgenodigd om metoplossingen voor groene groei te komen, is een optie waarmee de Nederlandse overheid innovatiestimuleert. In dit onderzoek is nagegaan wat de bijdrage is van de 41 GDs Biodiversiteit (eind 2016) aan

 11. Interactief implementeren: een praktijkvoorbeeld van preventieprogramma's voor ouderen met artrose van de knie en heup

  NARCIS (Netherlands)

  Jonge, O.R.W. de; Hopman-Rock, M.; Klazinga, N.S.

  2003-01-01

  In dit artikel wordt de interactieve (proef)implementatie beschreven van twee bewezen effectieve leefstijlprogramma's voor ouderen met artrose van de knie en de heup. De theoretische uitgangspunten van waaruit de implementatie is opgezet, worden kort besproken. Ook komt aan de orde welke factoren er

 12. Artrose in Nederland. Ontwikkelingen in de kennis van de epidemiologie en etiologie en mogelijkheden voor preventie

  NARCIS (Netherlands)

  Bruin KM de; VTV

  1994-01-01

  Chronische ziekten komen steeds frequenter in onze samenleving voor. Dit is deels toe te schrijven aan een verschuiving van acute ziekten naar chronische ziekten, maar ook de toenemende vergrijzing speelt hierbij een rol. Door de snelle toename van wetenschappelijke kennis van chronische ziekten

 13. Beperkte evaluatie van een ELISA kit voor het bepalen van Diarrhetic Shellfish Poisons : met name okadainezuur

  NARCIS (Netherlands)

  Trijp, van J.M.P.; Traag, W.A.; Paulussen, R.J.A.; Tuinstra, L.G.M.Th.

  1988-01-01

  Naast een reeds in ontwikkeling zijnde methode me t gebruik van HPLC is er zeer recentelijk een ELISA-kit van Japanse origine op de markt gekomen voor de bepaling van DSP (Diarrhetic Shellfish Paisons). Deze kit is getest met een viertal mosselen welke positief waren bevonden met de rat bio-assay.

 14. Digitale drempels: knelpunten voor legaal digitaal aanbod in de creatieve industrie

  NARCIS (Netherlands)

  Weda, J.; van der Noll, R.; Akker, I.; Poort, J.P.; van Gompel, S.; Leenheer, J.

  2012-01-01

  Dit rapport beschrijft de knelpunten bij het tot stand komen van een volwaardige markt voor digitale distributie en exploitatie van muziek, films en series, games en boeken. Onderscheid wordt gemaakt tussen economische, juridische, en technische knelpunten. It takes two to tango: knelpunten kunnen

 15. Literatuuronderzoek naar HPLC-methoden voor de bepaling van vitamine B1 en B2

  NARCIS (Netherlands)

  Hollman, P.

  1986-01-01

  Analyses van vitamine B1 en B2 worden door de afdeling Additieven/Micronutrienten veelvuldig uitgevoerd in zeer diverse produkten. Dit stelt hoge eisen aan de selektiviteit van de gebruikte methoden. Onlangs werd dan ook HPLC geïntroduceerd voor de analyse van vitamine B1 en B2. Op basis van een

 16. Natuurwaarde 2.0 land : graadmeter natuurkwaliteit landecosystemen voor nationale beleidsdoelen

  NARCIS (Netherlands)

  Reijnen, M.J.S.M.; Hinsberg, van A.; Esbroek, van M.L.P.; Knegt, de B.; Pouwels, R.; Tol, van S.; Wiertz, J.

  2010-01-01

  De graadmeter Natuurwaarde 2.0 geeft een beeld van de jaarlijkse veranderingen in de gemiddelde ecosysteemkwaliteit van natuurgebieden in Nederland, sinds 1994. De gemiddelde Ecosysteemkwaliteit is bepaald op basis van de NEM-meetnetten voor vogels, vlinders, planten en reptielen (NEM = Netwerk

 17. Strategisch meerjarenplan 2014-2020 Nederlands focal point voor veiligheid en gezondheid op het werk

  NARCIS (Netherlands)

  Schrama, H.; Lange, J. de

  2014-01-01

  Dit strategisch meerjarenprogramma van het Nederlands Focal Point is afgeleid van de nieuwe meerjarenstrategie 2014-2020 van het Europees Agentschap voor Veiligheid en Gezondheid op het Werk Het Europees Agentschap (EU-OSHA) wil bijdragen de Europese werknemers gezond en veilig aan het werk te

 18. Vergelijking van HPLC-methoden voor de bepaling van pentachloorfenol in houtmonsters

  NARCIS (Netherlands)

  Goewie; C.E.; Berkhoff; C.J.

  1986-01-01

  Een vergelijkend onderzoek is verricht naar de bruikbaarheid van verschillende detectiemethoden in combinatie met HPLC voor de analyse van pentachloorfenol in hout. In het onderzoek wordt RP-HPLC met UK en amperometrische detectie beschreven, evenals NP-HPLC met elektroneninvangdetectie. In

 19. STRATEGI PAIKEM TIPE CERAMAH PLUS DAN HASIL BELAJAR SISWA PADA MATA PELAJARAN AL-QUR’AN-HADITS DI MADRASAH IBTIDAIYAH MA’HAD ISLAMI PALEMBANG

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Elhefni E

  2014-06-01

  Full Text Available AbstrakThe pretest result of an experimental group in al-Qur’an-Hadits subject on Tajwid material before PAIKEM strategy type lecturing plus (lecturing, singing, memorizing, and bribing was implemented at Madrash Ibtidaiyah (MI Ma’had Islami Palembang was at fair category or there were 20 students (71% from 28 students that were taken as a sample. Moreover, there were 23 students (82% at fair category from 28 students that were taken as a sample. Additionally, after comparing t value (to = 2,12 and t table (tt.ts.5% = 2.05 dan tt.ts. 1% = 2,77 it was found that to is higher than tt ; it was 2,05<2,12<2,77. Finally, because of that to is higher than tt it can be concluded that null hypothesis is rejected. It means that there was a significant different between the students who were taught before implementing PAIKEM strategy type lecturing plus and after implementing it. Keywords: PAIKEM strategy type lecturing plus, result of the study

 20. A roadmap for photovoltaic-thermal panels. Combination of techniques offers many advantages; Een roadmap voor pv-thermische panelen. Combinatie van technieken biedt vele voordelen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Zondag, H.A.; Van Helden, W.G.J.; Bakker, M. [ECN Energie Gebouwde Omgeving en Netten, Petten (Netherlands)

  2006-10-15

  In PVT technology, heat is extracted from PV cells. In this way, a device is made that produces both electricity and heat. In the EU funded coordination action PV-Catapult, workshops on PVT were organised at the PVSEC 2004 Conference in Paris and the Eurosun 2004 conference in Freiburg, to obtain active participation of the PV and solar thermal communities. Currently, the results of the workshops are used in the drafting of a roadmap for the large scale introduction of PVT technology on the market. First results will be presented here. [Dutch] Zonnepanelen (oftewel pv-panelen) produceren elektriciteit uit zonlicht. In de volle zon kan de temperatuur van zonnepanelen flink oplopen. Gewone zonnepanelen maken van deze warmte geen gebruik, maar in PVT-modules (pv-thermische modules) wordt deze warmte benut voor de productie van warm water of warme lucht. Het resultaat is een apparaat dat zowel warmte als stroom produceert uit zonlicht.

 1. Effective policy for sustainable behavior. A thematic comparison [in the Netherlands]; Effectief beleid voor duurzaam gedrag. Een thematische vergelijking [in Nederland

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Brunsting, S.; Uyterlinde, M.; Tigchelaar, C.; Pol, M. [ECN Beleidsstudies, Petten (Netherlands); Breukers, S.; Mourik, R.; Backhaus, J.; Mathijsen, T. [DuneWorks, Eindhoven (Netherlands)

  2013-07-15

  behaviour; (e) allow for sufficient time to let behavioural change diffuse through society and support this process with consistent programmes and policies. In the wider context, programs and interventions would benefit from a more integrated policy approach to sustainable behaviours across domains. Furthermore, particularly at times when the government is withdrawing and investments in sustainable behavioural programmes are decreasing, it is vital to allow local governments, intermediary parties, stakeholders and end users as much freedom as possible to link and cooperate as they see fit. Finally, to foster the growth of such local initiatives, there is a need for platforms to facilitate the exchange of knowledge and expertise and to connect initiatives at different levels [Dutch] Als achtergrondstudie voor het advies Duurzame gedragspatronen zijn twee onderzoeken uitgevoerd naar effectief beleid voor duurzaam gedrag (1) in Nederland en (2) internationaal. De twee rapporten beschrijven een aantal beleidscases die vanuit gedragskundig perspectief geanalyseerd zijn. De bestudeerde thema's en de te analyseren beleidscases: Huishoudelijk energiegebruik: Blok voor blok/ Meer met Minder en energielabels voor woningen en huishoudelijke apparaten; Voedselconsumptie: smaaklessen en stadslandbouw; Persoonlijke mobiliteit: het nieuwe rijden en mobiliteitsmanagement (spitsmijden Noord-Brabant); Huishoudelijk afval: Plastic Heros en Diftar (gedifferentieerde afvaltarieven). Dit rapport is de thematische vergelijking voor Nederland.

 2. Tussen uitspraak en detentie : Een verklaring voor het verschil tussen twee methoden om de behoefte aan sanctiecapaciteit te meten

  NARCIS (Netherlands)

  Moolenaar, D.E.G.

  2001-01-01

  Het WODC maakt regelmatig prognoses van de behoefte aan sanctiecapaciteit. Bij de strafrechtelijke sanctiecapaciteit van het gevangeniswezen voor meerderjarigen laten verschillende bronnen echter een uiteenlopend beeld zien. Het gaat hiet om verschillende modellen gehanteerd door het WODC en de

 3. Ontwikkeling teeltstrategie voor weerbare planten tegen bovengrondse ziekten

  NARCIS (Netherlands)

  Hofland-Zijlstra, J.D.; Breeuwsma, S.; Noordam, M.

  2017-01-01

  Within a project Sustainable control strategies Wageningen University & Research Greenhouse Horticulture literature screening to develop an integrated pest management strategy to control airborne fungi. This project was funded by the former Dutch Horticultural Production Board and accompanied by

 4. Is fiscal greening good for the Dutch economy?; Is fiscale vergroening goed voor de economie?

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Blom, M.J.; Nelissen, D.; Smit, M.E.

  2013-10-15

  . Deze studie laat zien dat er geen dwingende redenen zijn om hogere milieubelastingen te heffen dan de externe kosten. Wel kunnen er tweede-orde argumenten bestaan die hogere milieubelastingen rechtvaardigen. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn als arbeidsmarkten niet goed werken (starre lonen) en/of loonkosten hoog liggen. Of deze situatie voor Nederland opgaat, kan op basis van deze verkenning niet worden aangegeven. Of er een wel of niet ambitieus milieubeleid gevoerd moet worden staat los van de vraag of er een dubbel dividend is. De literatuur over dubbel dividend kan wel er aan bijdragen dat zo'n milieubeleid op een zo efficient mogelijke manier wordt vormgegeven.

 5. Toeristenbelasting en deeleconomie: kansen en bedreigingen voor Nederlandse gemeenten

  NARCIS (Netherlands)

  A.W. Schep (Arjen)

  2016-01-01

  textabstractDe komst van het fenomeen vakantieverhuur via websites en apps als die van Airbnb heeft een grote vlucht genomen. Alleen al in Amsterdam verbleven 575.000 toeristen bij particulieren die hun woning, kamer of appartement via Airbnb hadden aangeboden. Dit heeft niet alleen positieve

 6. Systematisch implementeren van vernieuwingen. Waar kies je voor?

  NARCIS (Netherlands)

  Guus Munten; Miranda Snoeren; Shaun Cardiff

  2011-01-01

  Het invoeren of implementeren van vernieuwingen in de gezondheidszorg is ingewikkeld. Iedere verpleegkundige die al eens iets heeft willen veranderen heeft dat waarschijnlijk aan den lijve ondervonden. Ondanks deze moeilijkheden hebben we als professional de uitdagende taak om bij te dragen aan het

 7. Clean energy from a reliable source. Feasibility study on the use of geothermal heat from mine water for the city park Oranje Nassau and Heerlerheide Centre, Netherlands; Schone energie uit vertrouwde bron. Onderzoek naar de haalbaarheid van het benutten van aardwarmte uit het mijnwater voor het Stadspark Oranje Nassau en Heerlerheide Centrum

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Gommans, L.J.J.H.M. [Milieukundig Onderzoeks- en Ontwerp Buro BOOM, Maastricht (Netherlands); Kempen, G.W.P.J. [ARPAS Energy Contracting, Sittard (Netherlands); Van Tongeren, P.C.H. [Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek VITO, Mol (Belgium)

  2003-03-26

  The aim of the study on the title subject is to gain insight into the feasibility to use water from mines as a source for renewable energy and/or energy storage in an overall energy plan for the city Heerlen in the Netherlands. [Dutch] Het doel van de voorliggende studie is om inzicht te geven in de haalbaarheid om (aard)warmte middels het gebruik van mijnwater in te zetten als bron van duurzame energie en/of energieopslag binnen het plan 'centrum noord' voor Heerlen. Er wordt van uitgegaan dat er door de voormalige mijnbouwactiviteiten ondergronds een relatief grillig, door mensen gevormd kunstmatig reservoir is ontstaan, dat gevuld is met relatief warm water. Voor een goed inzicht in het type reservoir (opbouw) en het - vermoedelijke - reservoirgedrag, wordt in deze studie een analyse gegeven van de belangrijkste onderdelen van het reservoir, alsmede van die factoren die het reservoirgedrag (mede) sterk (kunnen) beinvloeden. Zaken als verwachte porositeiten, permeabiliteiten en reservoirvolume komen hierbij aan de orde. Eveneens wordt de gevonden informatie over watertemperatuur, chemische samenstelling, e.d, behandeld. Een beperkt deel van de voormalige mijninfrastructuur is gedigitaliseerd en de digitale gegevens zijn ondergebracht in een Geografisch Informatie Systeem (GIS). Tevens zijn in de rapportage enkele conceptuele mogelijkheden voor warmtewinning en/of opslag m.b.t. de lokale ondergrond aangegeven en worden bij een aantal aspecten de mogelijke risico's aangegeven.

 8. CFD voor brandsimulaties in parkeergarages : een betrouwbaar hulpmiddel?

  NARCIS (Netherlands)

  Herpen, van R.A.P. (Ruud)

  2011-01-01

  Grote parkeergarages zijn vaak onderwerp van CFD-simulaties (Computational Fluid Dynamics). Vanwege het overschrijden van de toegestane brandcompartimentsgrootte wordt in die situaties brandventilatie vaak als gelijkwaardige brandbeheersing toegepast. Die brandventilatie wordt

 9. Praktijkervaringen met vacuümtechnologie voor toiletten [thema afvalwater

  NARCIS (Netherlands)

  Telkamp, P.; Mels, A.R.; Bulk, van den J.

  2008-01-01

  Nieuwe sanitatiesystemen gebaseerd op scheiding van geconcentreerde en minder geconcentreerde huishoudelijke afvalstromen aan de bron komen zowel internationaal als nationaal steeds meer in de belangstelling. Verschillende uitvoeringsvormen zijn mogelijk. Dit artikel beschrijft het resultaat van

 10. Verlies van (thuis en haard. Het belang van verliesbegeleiding als onderdeel van de maatschappelijke begeleiding binnen het Vluchtelingenwerk, regio Utrecht

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Birgit Hoogenberk

  2014-06-01

  Full Text Available Loss of home and house. The importance of loss counseling as a part of refugee social supportIn this article it is advocated that it is important that the implementation of loss counseling is part of social support for refugees, also called integrative eclectic working. Social support from VluchtelingenWerk, also known as Refugee Council, is about supporting the client in an effective manner with their personal problems which can hinder their integration. Because the target group of VluchtelingenWerk is a group of people whom have suffered many losses, attention should be brought to this subject. Unfortunately in current work methods there is no room for loss counseling, partly due to the lack of methodological tools. The losses associated with this group have a lot of impact on their daily lives and often are the source of functional limitations. By offering loss counseling and multi-method grief counseling, volunteers and employees are offered tools to make loss more negotiable. In this article different examples will be discussed and the new loss model of Stroebe and Schut will be explained. What will be clarified is the importance of the implementation of loss counseling, for the well-being and the integration process of clients as well as achieving organizational goals.Verlies van (thuis en haard. Het belang van verliesbegeleiding als onderdeel van de maatschappelijke begeleiding binnen het VluchtelingenWerk, regio UtrechtIn dit artikel wordt gepleit voor het implementeren van verliesbegeleiding als onderdeel van de maatschappelijke begeleiding, er is sprake van integratief eclectisch werken. De maatschappelijke begeleiding van het VluchtelingenWerk heeft als taak de cliënt zo goed mogelijk te begeleiden bij persoonlijke problemen die de inburgering kunnen belemmeren. Aangezien de doelgroep van het VluchtelingenWerk bestaat uit mensen die ontzettend veel verliezen hebben geleden dient hier aandacht voor te zijn. Helaas is in de huidige

 11. Beschrijving van een spinning top generator voor de produktie van hypermicron aerosol

  OpenAIRE

  Makkus; R.*; Meulen; A.van der

  1986-01-01

  Dit rapport beschrijft pogingen tot het verbeteren van de May spinning top aerosol generator. Met deze generator is het theoretisch mogelijk monodispers aerosol met afmetingen tussen 1 en 10 um te produceren met grote concentraties (ongeveer 500 deeltjes per cc). Diverse factoren die de werking van de generator beinvloeden zijn onderzocht. De aandrijving van de tol (spinning top) met perslucht levert grote problemen op voor het afvoeren van de geproduceerde deeltjes. Dit leidt tot belangrijke...

 12. Monitoring of transition. New support for new policy; Transitiemonitoring. Nieuwe ondersteuning voor nieuw beleid

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Molendijk, K.G.P.; Draaijers, G.P.J.; Weterings, R.A.P.M. [TNO Milieu Energie en Procesinnovatie TNO-MEP, Apeldoorn (Netherlands); Van Grootveld, G. [VROM-Inspectie, Den Haag (Netherlands); Diepenmaat, H. [Actors Procesmanagement, Zeist (Netherlands); Nooteboom, S. [DHV Management Consultants, Amersfoort (Netherlands); Opdenkamp, A.; Groen, W.; Alkemade, G. [Opdenkamp Adviesgroep, Den Haag (Netherlands)

  2002-09-01

  A theoretical framework of a system for the monitoring of the transition process and policy in the Netherlands towards a sustainable society has been developed. In this article the most important results of a study on this subject and a first set of indicators are discussed. [Dutch] Er is een theoretisch kader ontwikkeld voor een systeem van transitiemonitoring, alsmede een eerste set van indicatoren. De belangrijkste resultaten en een eerste set van indicatoren waarmee transities in de praktijk kunnen worden gevolgd worden besproken.

 13. Gevolgen van de Europese kaderrichtlijn water (KRW) voor de communale waterzuivering in Nederland.

  OpenAIRE

  Poort, Ron

  2007-01-01

  Invoering van de Europese Kaderrichtlijn Water KRW heeft gevolgen voor de communale water-zuiveringen in Nederland. Het onderzoek had tot doel te onderzoeken op welke manier aan de toekomstige eisen van de KRW voldaan moet worden en op welke manier de kennisoverdracht met betrekking tot dit onderwerp plaatsvindt. Hiertoe is een literatuurstudie uitgevoerd ontrent de stand van zaken met betrekking tot deze kaderrichtlijn en zijn er interviews gehouden bij 8 water-schappen, STOWA en een aantal ...

 14. Towards a broader weighing and regulating framework for investments in interconnectors. The societal cost benefit analysis; Naar een breder afwegings- en reguleringskader voor investeringen in interconnectoren. De Maatschappelijke Kosten-Baten Analyse (MKBA)

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Sijm, J.P.M.; Welle, A.J. van der [ECN Policy Studies, Petten (Netherlands); Tieben, B.; Hof, B.; Kocsis, V. [SEO Economisch Onderzoek, Amsterdam (Netherlands)

  2013-04-15

  Interconnectors that link national grids are important for further integration of the European electricity grid. Against this background, the main question of this study is as follows: What does a broadened assessment and regulatory framework for investments in interconnectors look like which secures optimal contribution of these investments to the social welfare of the involved countries? To answer this question, the broadened assessment framework is developed first, i.e. the Social Cost-Benefit Analysis (SCBA). Next, the implications for the regulatory framework are analysed with regard to the following three aspects: (1) cost allocation, (2) network planning, and (3) efficiency versus investment incentives. Finally, a case study is conducted of a 'fictitious but realistic' investment project in interconnection to illustrate how certain social effects from the developed SCBA framework can be practically and concretely established [Dutch] Interconnectoren voor de verbinding tussen nationale netwerken zijn belangrijk voor de verdere integratie van het Europese elektriciteitsnetwerk. In het huidige afwegingskader worden investeringsbeslissingen ten aanzien van interconnectoren in Nederland genomen door de nationale netwerkbeheerder, TenneT, na goedkeuring door het Ministerie van Economische Zaken (EZ), gebaseerd op een advies van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa). Binnen dit kader baseert TenneT zijn investeringsbeslissingen in het bijzonder op de kosten en handelseffecten van de interconnector. Een belangrijke beperking van dit kader is dat er relatief weinig aandacht wordt besteed aan andere overwegingen en (externe) effecten, zowel positief als negatief, zoals de effecten op meer marktintegratie en concurrentie, de voorzienings- en leveringszekerheid van elektriciteit, de inpassing van duurzame elektriciteit in het net, milieueffecten, de effecten op netwerkcongestie en op investeringen in nieuwe productiecapaciteit. De vraag is nu hoe zowel

 15. Communities of Practice. Niches voor de samenwerking tussen ervaringswerkers en professionals bij gebiedsgericht werken

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gerda Scholtens

  2015-03-01

  when providing support for people with complex multiple problems. The professionals in the CoPs who had previously been used to working within institutions became more aware of the increase in their range of control in community-based cooperation and consequently their need to develop the competencies required Communities of Practice. Niches voor de samenwerking tussen ervaringswerkers en professionals bij gebiedsgericht werkenSinds de eeuwwisseling zijn er in Nederland steeds vaker problemen geconstateerd in de zorg aan mensen met meervoudige complexe problematiek. De zorgverlening is verkokerd, aanbodgericht en is niet afgestemd op de behoeften en mogelijkheden van deze mensen (zie Baart, 2001 en Kal, 2001. Met de transitie AWBZ-WMO komt een deel van de professionals uit de geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg en verstandelijk gehandicaptenzorg onder de regie van de gemeente te vallen. Gemeenten maken steeds vaker beleid op gebiedsgericht werken om de problemen in de zorg en de ontwikkeling als gevolg van de transitie te managen. Om de samenwerking tussen professionals en tussen professionals en ervaringswerkers te bevorderen, is in het project “werk voor ervaringsdeskundigen” het initiatief genomen voor het organiseren van “Communities of Practice” (CoP. CoP’s zijn leergroepen van professionals die hun competenties willen ontwikkelen, om een gezamenlijk vraagstuk in hun praktijk beter te kunnen hanteren. Een benadering die adequaat is in de ondersteuning van mensen met complexe meervoudige problematiek is de herstelondersteunende zorg. Door de deelname van ervaringswerkers aan de CoP’s zijn professionals bekend geraakt met deze benadering. Daarnaast hebben de leerprocessen in de CoP’s betrekking gehad op het ontwikkelen van competenties om de toegenomen handelingsruimte bij gebiedsgericht werken te kunnen hanteren.

 16. Wondgenezing en tissue engineering

  NARCIS (Netherlands)

  Gibbs, S.; Blok, C.S.; van den Broek, L.J.; Weijers, E.M.; Bergers, L.I.J.C.; Limandjaja, G.C.; Niessen, F.B.; van Montfrans, C.; de Boer, E.M.

  2015-01-01

  Wij beschrijven onze recente vorderingen in de ontwikkeling van huidconstructen voor geavanceerde wondbehandelingen en voor gebruik als alternatief voor dierproeven als in-vitroassays. Voor de behandeling van diepe brandwonden en voor therapieresistente ulcera zijn twee sterk verschillende

 17. Lupine als sojavervanger in veevoer

  NARCIS (Netherlands)

  Berkum, van S.; Janssens, S.R.M.

  2013-01-01

  Momenteel zijn de in Europa verbouwde eiwitrijke gewassen geen alternatief voor sojaschroot in het veevoer; de teelt ervan is niet rendabel. De introductie in Europa van een in Latijns-Amerika voorkomende eiwit- en olierijke lupinesoort zou wel een aantrekkelijk gewas kunnen opleveren voor de boer

 18. Exploring Alternative Radiolabeling Strategies for Sialic Acid-Binding Immunoglobulin-Like Lectin 9 Peptide: [68Ga]Ga- and [18F]AlF-NOTA-Siglec-9

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Olli Moisio

  2018-01-01

  Full Text Available Amino acid residues 283–297 from sialic acid-binding immunoglobulin-like lectin 9 (Siglec-9 form a cyclic peptide ligand targeting vascular adhesion protein-1 (VAP-1. VAP-1 is associated with the transfer of leukocytes from blood to tissues upon inflammation. Therefore, analogs of Siglec-9 peptide are good candidates for visualizing inflammation non-invasively using positron emission tomography (PET. Gallium-68-labeled 1,4,7,10-tetraazacyclododecane-N,N′,N″,N‴-tetraacetic acid (DOTA-conjugated Siglec-9 has been evaluated extensively for this purpose. Here, we explored two alternative strategies for radiolabeling Siglec-9 peptide using a 1,4,7-triazacyclononane-triacetic acid (NOTA-chelator to bind [68Ga]Ga or [18F]AlF. The radioligands were evaluated by in vivo PET imaging and ex vivo γ-counting of turpentine-induced sterile skin/muscle inflammation in Sprague-Dawley rats. Both tracers showed clear accumulation in the inflamed tissues. The whole-body biodistribution patterns of the tracers were similar.

 19. Nazorg voor duurzaamheid en profijtelijkheid van kronen en bruggen

  NARCIS (Netherlands)

  de Baat, C.; van Loveren, C.; van der Maarel-Wierink, C.D.; Witter, D.J.; Creugers, N.H.J.

  2013-01-01

  Een belangrijke doelstelling van een behandeling met kronen en bruggen is dat deze een duurzaam en profijtelijk resultaat oplevert. Dat vereist ook nazorg. Als eerste moet aan de hand van een risicoprofiel de frequentie van periodieke mondonderzoeken worden vastgesteld. Doelstellingen van de

 20. Eerste inventarisatie alternatieven voor biociden met formaldehyde of formaldehyde releasers

  NARCIS (Netherlands)

  Wezenbeek JJ; Janssen MPM; Scheepmaker JWA; MSP; M&V

  2015-01-01

  Formaldehyde is de werkzame stof in veel desinfecteer- en conserveringsmiddelen, maar deze stof is kankerverwekkend. Daarom zal formaldehyde naar verwachting per 1 januari 2016 op Europees niveau als zodanig worden geclassificeerd (carcinogeen 1B). Dit kan betekenen dat formaldehyde-houdende

 1. Hybride laser/chip-koppeling voor coherente ontvanger

  NARCIS (Netherlands)

  Joppe, J.L.

  1989-01-01

  Door ontwikkelingen als de digitale (high definition) televisie zal de behoefte aan breedbandig datatransport sterk toenemen. Optische communicatie is bij uitstek geschikt om deze functie te vervullen. Het Fysisch en Elektrontsch Laboratorium TNO (FEL-TNO) draagt door onderzoek naar de koppeling van

 2. Cybersecurity: Europese Unie initiatieven voor een intrinsiek grensoverschrijdend fenomeen

  NARCIS (Netherlands)

  Lodder, A.R.; Toet, J.

  2013-01-01

  Het ontstaan van de Europese Unie valt samen met de opkomst van het internet. Net als de Europese Unie heeft het internet de afgelopen twintig jaar veel goeds gebracht, maar zijn er ook mindere kanten. Cybersecurity richt zich op de dreigingen die de veiligheid op internet aantasten. De Europese

 3. Voor- en nadelen generieke strafbaarstelling nieuwe psychoactieve stoffen

  NARCIS (Netherlands)

  van Amsterdam JGC; GBO; vgc

  2012-01-01

  Dit rapport is geschreven op verzoek van het Ministerie van VWS. Zowel in nationale als Europese gremia wordt de laatste tijd nagedacht over de mogelijkheden van generieke strafbaarstelling van nieuwe psychoactieve stoffen, naast de bestaande wetgeving gebaseerd op lijsten van de verboden middelen.

 4. The Effect of Using Brainstorming Strategy in Developing Creative Problem Solving Skills among Male Students in Kuwait: A Field Study on Saud Al-Kharji School in Kuwait City

  Science.gov (United States)

  AlMutairi, Abdullahi Naser Mohammad

  2015-01-01

  The purpose of this study is to investigate the effect of using brainstorm strategy in developing creative problem solving skills among male students in Saud Al-Kharji School in Kuwait. The sample of the study consisted of (98) male students. The sample was distributed into two classes, the first represents the experimental group totaling (47)…

 5. Dutch measures for sustainable mobility in the perspective of the European Union; Nederlandse maatregelen voor duurzame mobiliteit in EU-perspectief

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Vander Waals, J. [Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu VROM, Den Haag (Netherlands)

  2005-10-01

  An overview is given of Dutch measures to contribute to and realize sustainable mobility in the European Union with regard to the subjects air quality, noise, CO2 and biofuels. [Dutch] Een overzicht wordt gegeven van de Nederlandse maatregelen voor duurzame mobiliteit in EU-perspectief voor de onderwerpen luchtkwaliteit, geluid en CO2 en biobrandstoffen.

 6. NL-Alert : Na welk alarmbericht komt u in actie? Resultaten van een webbased experiment waarin de bevolking helpt effectieve berichten voor burgeralarmering te ontwikkelen

  NARCIS (Netherlands)

  Jagtman, H.M.; Sillem, S.; Ale, B.J.M.

  2012-01-01

  Dit rapport presenteert de resultaten van een experiment waarin 1082 mensen hun waardering gaven over alarmberichten rond incidenten bij het transport met gevaarlijke stoffen, bij installaties met gevaarlijke stoffen, voor natuurbranden en voor stroomstoringen. Het doel was inzicht te krijgen in de

 7. Arbeidsongeschiktheid in een post-industriële economie. De gevolgen van maatschappelijke veranderingen voor de grondslagen van een stelsel van sociale zekerheid

  NARCIS (Netherlands)

  van der Veen, Romke

  2003-01-01

  Romke van der Veen laat zien dat de jachtigheid van de samenleving tegenwoordig een belangrijke risicofactor is om in de WAO te belanden. Omdat mensen zelf voor een deel verantwoordelijk zijn voor of ze zich wel of niet door de jachtigheid van de samenleving en de eisen van de cultuur laten

 8. Jong en anders. Onderzoek naar de aandacht voor lesbische, homo, bi-jongeren, transgenderjongeren en jongeren met een intersekse conditie in de jeugdsector

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Michelle Emmen

  2015-09-01

  issue into suggestions for questions concerning sexual and gender diversity in the intake. At the level of professionals, further research would be useful: action research to determine what kinds of specific competences are needed to support LGBTi young people. Incorporating these competences into the curriculums of universities of applied science will ensure that future professionals know how to support LGBTi young people. SAMENVATTINGJong en anders. Onderzoek naar de aandacht voor lesbische, homo, bi-jongeren, transgenderjongeren en jongeren met een intersekse conditie in de jeugdsectorOmdat LHBT-jongeren een slechtere psychische gezondheid hebben en vaker suïcidaal zijn (Kuyper, 2015; Van Bergen & Van Lisdonk, 2010; Kuyper 2015; Collier, Bos & Sandfort, 2013; Van Beusekom, Collier, Bos & Sandfort, 2014; Keuzenkamp, 2012 ligt het voor de hand dat zij vaker in aanraking komen met professionals in de jeugdsector. In 2014 is voor het eerst in Nederland een onderzoek uitgevoerd naar de mate waarin en op welke manier er onder professionals die werken met jongeren aandacht is voor het bestaan, de specifieke risico’s, behoeften en problemen van LHBT-jongeren en jongeren met een intersekse conditie (Rossenberg, 2013; Van Lisdonk, 2014. Het gaat om een beschrijvend vragenlijstonderzoek onder 421 professionals, aangevuld met kwalitatieve input uit een expertmeeting. Uit de resultaten blijkt dat aandacht van professionals voor seksuele voorkeur en genderidentiteit niet vanzelfsprekend is. Er is sprake van een gebrek aan kennis over deze jongeren: 41% weet niet hoe te signaleren dat een jongere worstelt met LHB-gevoelens en voor transgenderjongeren is dat 64%. Geen van de respondenten ontmoette ooit bewust een jongere met een intersekse conditie. Professionals brengen LHBT-gevoelens niet in verband met andere psychische en sociale problemen die deze jongeren hebben. Zij ervaren LHBT-gevoelens zelf niet als iets bijzonders en zien geen rol voor zichzelf in het ondersteunen van

 9. Meetstrategieen voor het Nationaal Plan Kernongevallenbestrijding, Steunpunt NVIC

  NARCIS (Netherlands)

  Oostrum IEA van; Joore JCA; Meulenbelt J; Savelkoul TJF; VIC; AZU

  1997-01-01

  The measurement strategy applicable to Public Health in case of a Nuclear Emergency affecting the Netherlands is presented. In the framework of the Emergency Response System the National Poisons Control Centre has an advisory obligation towards the Minister of Health. This role comprises: advise to

 10. Does the Dutch Building Decree 2012 guarantee air quality? Quality is essential for productivity and health; Bouwbesluit 2012 garantie voor luchtkwaliteit? Kwaliteit essentieel voor productiviteit en gezondheid

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Vollebregt, R.

  2011-10-15

  Poor indoor air quality in new buildings is a common problem. According to the Health Council scientific evidence is lacking that it is necessary to tighten ventilation requirements in the Building Decree . GGD Netherlands are advocates for stricter rules. Several studies show that the productivity in offices and the academic performance of children will benefit. [Dutch] Slechte kwaliteit van de binnenlucht in nieuwe gebouwen is een veel voorkomend probleem. Volgens de Gezondheidsraad ontbreken echter wetenschappelijke aanwijzingen dat het noodzakelijk is de ventilatie-eisen in het Bouwbesluit aan te scherpen. GGD Nederland pleit wel voor strengere regels. Diverse onderzoeken laten zien dat de productiviteit op kantoor en de leerprestaties van kinderen daarbij gebaat zijn.

 11. Innovation. Chances for sustainable development; Innovatie. Kansen voor duurzame ontwikkeling

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Weterings, R. [TNO Milieu, Energie en Procesinnovatie TNO-MEP, Apeldoorn (Netherlands)

  2004-05-01

  Technological innovation can play an important part in the process of sustainable development, but only when innovation is more than developing new high-tech solutions. Applying new innovative technology must result in positive environmental effects. [Dutch] Technologische innovatie kan een sleutelrol spelen in het streven naar duurzame ontwikkeling. Maar dan moet innovatie wel meer zijn dan alleen ontwikkelen van nieuwe 'high tech' oplossingen. Juist in de toepassing van nieuwe technologie in de praktijk blijkt namelijk of innovatie al of geen milieusucces oplevert.

 12. Use of internal building mass for room temperature measurements; Gebruik van interne gebouwmassa voor metingen kamertemperatuur

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Lindhe, J. [Sydtotal, Malmoe (Sweden); Johansson, D. [Research and Development, Swegon AB, Tomelilla (Sweden)

  2010-07-01

  The indoor temperature is an important parameter for indoor comfort. Therefore, the indoor temperature is always measured during field tests related to the indoor environment of a house. Sometimes the daily average air temperature is of interest and sometimes it is the daily average operational temperature. [Dutch] De binnentemperatuur is een belangrijke parameter voor het binnencomfort. Daarom moet de binnentemperatuur altijd worden gemeten tijdens veldonderzoeken die gerelateerd zijn aan het binnenklimaat van een willekeurig huis. Soms is de dagelijkse gemiddelde luchttemperatuur van belang en soms de dagelijkse gemiddelde operatieve temperatuur.

 13. Strategy; Strategies

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Anon.

  2005-07-15

  Francois Loos, Minister of Industry, explains the French energy policy in the frame of Europe. ONERC is a French public body in charge of defining a national strategy against climate changes. It submits its first strategic elements to the Government. (authors)

 14. ALS Association

  Science.gov (United States)

  ... toward a world without ALS! Walk to Defeat ALS® Walk to Defeat ALS® draws people of all ... We need your help. I Will Advocate National ALS Registry The National ALS Registry is a congressionally ...

 15. The safe construction and management of co-fermentation biogas plants. Existing knowledge, legislation and practical experiences; Het veilig bouwen en beheren van co-vergistingsinstallaties voor de productie van biogas. Bestaande kennis, regelgeving en praktijksituaties

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Heezen, P.A.M.; Mahesh, S.; Gooijer, L.

  2012-01-15

  , waardoor grootschalige productie een veiligheidsrisico met zich meebrengt. Biogas is een mengsel van gassen dat brandbare eigenschappen heeft door de aanwezigheid van methaan (CH4). Minder bekend zijn de giftige eigenschappen als het biogas een hoog zwavelwaterstofgehalte (H2S) heeft. In eerder onderzoek van het RIVM is aanbevolen om een minimaal veiligheidsniveau te hanteren bij de bouw en het beheer van biogasinstallaties. Uit vervolgonderzoek van het RIVM blijkt dat de Handreiking (co-)vergisting van mest (InfoMil, 2010) hiervoor een goede basis is. Aanbevolen wordt om dit document te gebruiken en aan te vullen met specifieke informatie voor vergunningverleners en inspectiediensten, als belangrijkste gebruikers van dit document. De samenstelling van biogas is bepalend of een installatie wel of niet onder een bepaalde wet valt. Dit is vervolgens bepalend voor de geldende veiligheidsvoorschriften en het inspectieregime. Een éénduidige, constante en voorspelbare samenstelling van biogas bestaat echter niet. Aanbevolen wordt om strikter toe te zien op de monitoring van de biogassamenstelling in de verschillende installatieonderdelen. Vooralsnog wordt geschat dat het veiligheidsrisico vooral voor personeel nabij de biogasproductie geldt, en niet zozeer voor omwonenden. Nader uitgezocht moet worden of dat daadwerkelijk het geval is.

 16. The safe construction and management of co-fermentation biogas plants. Existing knowledge, legislation and practical experiences; Veilig bouwen en beheren van (co-)vergistingsinstallaties voor de productie van biogas. Bestaande kennis, regelgeving en praktijksituaties

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Heezen, P.A.M.; Mahesh, S.; Gooijer, L. [Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM, Bilthoven (Netherlands)

  2012-01-15

  brandbare en giftige eigenschappen, waardoor grootschalige productie een veiligheidsrisico met zich meebrengt. Biogas is een mengsel van gassen dat brandbare eigenschappen heeft door de aanwezigheid van methaan (CH4). Minder bekend zijn de giftige eigenschappen als het biogas een hoog zwavelwaterstofgehalte (H2S) heeft. In eerder onderzoek van het RIVM is aanbevolen om een minimaal veiligheidsniveau te hanteren bij de bouw en het beheer van biogasinstallaties. Uit vervolgonderzoek van het RIVM blijkt dat de 'Handreiking (co-)vergisting van mest' hiervoor een goede basis is. Aanbevolen wordt om dit document te gebruiken en aan te vullen met specifieke informatie voor vergunningverleners en inspectiediensten, als belangrijkste gebruikers van dit document. De samenstelling van biogas is bepalend of een installatie wel of niet onder een bepaalde wet valt. Dit is vervolgens bepalend voor de geldende veiligheidsvoorschriften en het inspectieregime. Een eenduidige, constante en voorspelbare samenstelling van biogas bestaat echter niet. Aanbevolen wordt om strikter toe te zien op de monitoring van de biogassamenstelling in de verschillende installatieonderdelen. Vooralsnog wordt geschat dat het veiligheidsrisico vooral voor personeel nabij de biogasproductie geldt, en niet zozeer voor omwonenden. Nader uitgezocht moet worden of dat daadwerkelijk het geval is.

 17. Familial ALS

  Science.gov (United States)

  Boylan, Kevin

  2015-01-01

  Synopsis Genes linked to ALS susceptibility are being identified at an increasing rate owing to advances in molecular genetic technology. Genetic mechanisms in ALS pathogenesis appear to exert major effects in ~10% of patients, but genetic factors at some level may be important components of disease risk in most ALS patients. Identification of gene variants associated with ALS has informed concepts of the pathogenesis of ALS, aided the identification of therapeutic targets, facilitated research to develop new ALS biomarkers, and supported the establishment of clinical diagnostic tests for ALS-linked genes. Translation of this knowledge to ALS therapy development is ongoing. PMID:26515623

 18. STRATEGI DAKWAH DALAM MENANAMKAN NILAI-NILAI ISLAM RAHM}M} ATAN LIL ’AL>L> AMIN>N> DI LINGKUNGAN MASYARAKAT (STUDI TERHADAP DOSEN-DOSEN STAIN PURWOKERTO

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  - Arsam

  2017-01-01

  Full Text Available Islam arrives on the Earth with a great mission, i.e. rahmatan lil ‘alamin, which means giving a bless to the universe. However, the existence of radical movements such as Wahabi, al-Qaeda, NII (Indonesia Islamic State, etc. can destroy the good impression about Islam. To anticipate those radical movements, Islam rahmatan lil ‘alamin should be promoted by Islamic preachers (dai, included IAIN Purwokerto lecturers, in social life. There are some strategies applied by IAIN Purwokerto lecturers to plant the values of rahmatan lil ‘alamin, which can be classified into 3 fields, educational, social, and economic fields. Da’wah in educational field includes strategies such as lecturing, exemplifying, integrating, and interactive dialogue. In social field, da’wah incluces personal and infiltrating strateges, whereas da’wah in economic field includes strategies of social welfare, baitul mal, and saving for qurban.   Islam hadir dimuka bumi ini dengan mengusung misi besar yakni rahmatan lil ‘alamin yaitu menjadi rahmat bagi seluruh alam. Namun eksisnya kelompok-kelompok radikal seperti kelompok Wahabi, terorisme a1-Qaeda, jaringan NII (Negara Islam Indonesia dan sebagainya akan mengancam dan merusak citra baik Islam yang sudah dibangun selama ini. Untuk mengantisipasi gerakan-gerakan kelompok-kelompok tersebut, maka Islam rahmatan lil ‘alamin hendaknya disosialisasikan oleh seorang dai dalam hal ini adalah dosen-dosen STAIN Purwokerto dalam kehidupan di masyarakat. ada beberapa strategi dakwah yang diterapkan oleh dosen-dosen STAIN Purwokerto dalam menanamkan nilai-nilai Islam rahmatan lil ‘alamin dapat diklasifikasikan menjadi 3 (tiga bidang. Pertama, dakwah dalam bidang pendidikan. Kedua, dakwah dalam bidang sosial. Ketiga, dakwah dalam bidang ekonomi. Dakwah dalam bidang pendidikan terdapat dalam strategi  ceramah, keteladanan, integrasi, dan dialog interaktif. Kemudian dalam bidang sosial terdapat dalam strategi personal, strategi

 19. Seeing in context. Comment on "Seeing mental states: An experimental strategy for measuring the observability of other minds" by Cristina Becchio et al.

  Science.gov (United States)

  Gallagher, Shaun

  2018-03-01

  Becchio et al. [1] address questions about direct social perception in the context of interacting with others. In regard to social cognition the claim that we can see mental states is the subject of ongoing debate. Becchio et al. [2,3] have produced some of the best empirical evidence in support of this claim. In explicating and clarifying their methodology Becchio's group is clearly advancing the field and sketching a way to settle the debate.

 20. The particulates paradox. Time for a new standard?; De fijnstofparadox. Tijd voor een nieuwe norm?

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Keuken, M.; Voogt, M. [TNO, Apeldoorn (Netherlands)

  2008-10-15

  The standards for PM10 and the new standard for PM2.5 aim to protect the population from harmful concentrations of particulate matter. The particulate matter is therefore aimed at lowering the mass concentrations of particulate matter without focusing on the chemical composition of the amount of ultra fine particles. This approach simplifies the particulate matter problem. This leads to expensive measures with limited effects on health or measures with positive effects for health, but these measures hardly contribute to complying with the particulate matter standards. [mk]. [Dutch] De normen van PM10 en de nieuwe norm PM2,5 zijn bedoeld om de bevolking te beschermen tegen schadelijke concentraties van fijn stof. Het fijnstofbeleid is daarom gericht op het verlagen van de massaconcentratie van fijn stof zonder aandacht voor de chemische samenstelling of het aantal ultrafijne deeltjes. Deze benadering simplificeert het fijnstofprobleem. Dure maatregelen met beperkte effecten op de gezondheid of maatregelen met positieve effecten voor de gezondheid zijn het gevolg, maar deze maatregelen hebben nauwelijks een bijdrage aan het halen van de fijnstofnormen.

 1. De keuze van de steekproef ten behoeve van het SWOV-project "Kencijfers voor de verkeersveiligheid van wegen".

  NARCIS (Netherlands)

  Minnen, J. van

  1987-01-01

  In the framework of the SWOV-research: "kencijfers voor de verkeersveiligheid van wegen "an inventory is made of the characteristics of the road, traffic and accidents of the main road network. The sequence of it is an inventory of secondary and tertiary roads outside built-up areas. As this would

 2. Het veilig bouwen en beheren van (co-)vergistingsinstallaties voor de productie van biogas : Bestaande kennis, regelgeving en praktijksituaties

  NARCIS (Netherlands)

  Heezen PAM; Mahesh S; Gooijer L; CEV; mev

  2012-01-01

  Voor de productie van biogas door co-vergisting wordt mest vermengd met restanten van bijvoorbeeld oogsten of voedsel die kunnen vergisten. Biogas heeft brandbare en giftige eigenschappen, waardoor grootschalige productie een veiligheidsrisico met zich meebrengt. Biogas is een mengsel van gassen dat

 3. Energy saving potential of presence detection for lighting systems in utility buildings. Final report; Besparingspotentie aanwezigheidsdetectie voor verlichting in utiliteitsgebouwen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Van den Ham, E.R.; Nobel, K.C.J.

  2002-01-22

  A method to determine the energy saving potential of the title system is presented. [Dutch] Dit rapport geeft een methode voor het bepalen van de besparingpotentie van aanwezigheidsdetectie (AWD) op verlichtingsenergie in een gebouw of deel van een gebouw. Verder is een eenvoudige methode afgeleid om de besparing met AWD in te schatten.

 4. G- en LG-Hockey voor mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking Een voorbeeld van inclusie binnen sportclubs

  NARCIS (Netherlands)

  drs. T. Verstappen; Drs. José Wichers-Bots

  2006-01-01

  Een groot aantal hockeyclubs in Nederland biedt aangepaste hockeyfaciliteiten aan voor kinderen, jongeren en volwassenen met een verstandelijke beperking (G-hockey) of een lichamelijke beperking ( LG-hockey). Het doel van het aangepast hockey is mensen met een verstandelijke of lichamelijke

 5. Doseersysteem voor element correcties: Aanpassingen in ammonium en calcium gift, gebaseerd op pH en ammoniumvracht

  NARCIS (Netherlands)

  Maas, van der A.A.; Winkel, van A.; Eveleens-Clark, B.A.; Blok, C.; Lekkerkerk, H.; Enthoven, N.; Klein, P.

  2013-01-01

  De werking is getest van een flexibel geautomatiseerd meet- en regelsysteem voor de ammoniumgift (afhankelijk van de pH van de drain). Het effect is van de verhoogde ammoniumgift op de pH, de gewassamenstelling en gewasproductie is gemeten.

 6. Evaluatie van de mogelijkheden van cell broadcast voor burgeralarmering : Ervaringen van praktijkproeven in Nederland gedurende de periode 2005 – 2007

  NARCIS (Netherlands)

  Jagtman, H.M.; Wiersma, J.W.F.; Sillem, S.; Ale, B.J.M.

  2008-01-01

  In de periode 2005-2007 heeft de Nederlandse overheid samen met private partijen in een aantal praktijkproeven ervaring opgedaan met de toepassing van de technologie cell broadcast voor burgeralarmering. De praktijkproeven zijn uitgevoerd in vier verschillende gebieden in het land: Zoetermeer,

 7. Biobank voor onderzoek naar chronische ziekten. Overzicht van de opbouw en het gebruik van de bloedverzamelingen van RIVM-cohorten

  NARCIS (Netherlands)

  den Hoedt EM; Hoebee B; Bueno de Mesquita HB; CVG; TOX

  2004-01-01

  Dit rapport beschrijft de opbouw en en het gebruik van de biobank van de RIVM-centra CVG en PZO. Deze biobank is voor het grootste deel opgebouwd tussen 1987 en 1998 in het kader van drie grootschalige epidemiologische projecten. De deelnemers (ca. 60 000) aan deze projecten hebben bloed

 8. Kolb in de klas: vijf docenten in het hoger onderwijs onderzoeken de waarde van Kolbs leerstijlen voor hun eigen onderwijspraktijk

  NARCIS (Netherlands)

  Schoonenboom, J.; Van den Heuvel, W.; Leighton, R.; Dols, L.; Visser, W.; Van Steijn, S.

  2009-01-01

  Deze bundel bevat de resultaten van vijf kortlopende onderzoeken door deelnemers aan de masteropleiding Teaching in Higher Education, allen docenten in het hoger onderwijs, naar de waarde van de leerstijlen van Kolb voor hun eigen lespraktijk. Uit de onderzoeken komt naar voren dat het

 9. Mogelijkheden voor het inbrengen van informatieuit de ‘KRW-database’ in de ‘KE-database’

  NARCIS (Netherlands)

  Leneman, H.; Linderhof, V.G.M.; Michels, R.

  2010-01-01

  Om het kosteneffectiviteitsinstrumentarium (KE) van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) met informatie over verdroging en mogelijk over waterberging uit te breiden (KE&database), is een analyse gemaakt van de informatie in de KRW&database. Deze database, samengesteld door het

 10. Beroepsgroep diëtetiek: gegevensverzameling binnen vrijgevestigde praktijken voor diëtiek (Jaarboek LiPZ 2006 & 2007).

  NARCIS (Netherlands)

  Leemrijse, C.J.; Swinkels, I.C.S.; Veenhof, C.; Bakker, D. de

  2008-01-01

  De cliëntèle van de vrijgevestigde diëtist bestaat voor het grootste deel uit mensen met overgewicht, vaak in combinatie met een andere diagnose. Dit aandeel is sinds 1996 toegenomen, zo blijkt uit het Jaarboek LiPZ, beroepsgroep diëtetiek. Te dik Steeds meer mensen zijn te dik. Maar liefst 69%

 11. Potential for energy saving and renewable energy in Utrecht, Netherlands. Preliminary validation for the Utrecht municipality; Potentieel energiebesparing en duurzame energie Utrecht. Onderbouwingsnotitie voor de gemeente Utrecht

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Benner, J.H.B.; Warringa, G.E.A.

  2012-10-15

  Utrecht has stated its intention to achieve CO2 neutrality of the local energy supply by 2030. Having conducted its own exploratory study into the steps that would need to be taken to achieve this aim, City Hall asked CE Delft to pass judgment on the target and how it is hoped to be achieved. While characterized by both CE Delft and interviewed scientists as very substantial, Utrecht's ambitions are also regarded as a worthy aim to pursue. City Hall's estimates of the reduction potential of the envisaged measures 28% of total projected emission cuts in 2030 via energy efficiency measures and 35% via renewable energy - are deemed realistic by CE Delft. Although the potential reduction via all options was estimated on the basis of the maximum feasible potential, there still remains a substantial policy gap. The analysis makes clear that robust policy choices are required in order to come close to achieving the stated ambitions [Dutch] De gemeente Utrecht heeft zich tot doel gesteld om in 2030 de lokale energievoorziening CO2-neutraal te hebben. Binnen de gemeente is een ambtelijke verkenning uitgevoerd naar de maatregelen om invulling te geven aan deze ambitie. Utrecht heeft CE Delft gevraagd een oordeel te geven over de ambitie en de invulling daarvan. De ambitie van Utrecht wordt zowel door CE Delft als geïnterviewde wetenschappers getypeerd als fors, maar tegelijk als een goed punt aan de horizon om naar toe te werken. De inschattingen van Utrecht rond het reductiepotentieel van de maatregelen worden door CE Delft beoordeeld als realistisch. Dit houdt in dat 28% van de totaal verwachte uitstoot in 2030 wordt gereduceerd door besparingsmaatregelen en 35% met de inzet van duurzame energie. Hoewel bij de inschatting van de mogelijke reductie voor alle opties is gerekend met het maximaal haalbare potentieel resteert er een aanzienlijk beleidsgat. De analyse maakt duidelijk dat echte beleidskeuzen nodig zijn om realisatie van de ambitie te benaderen.

 12. Outline for the Rotterdam Climate Initiative. CO2 emissions up to 2030; Verkenning voor Rotterdam Climate Initiative. CO2-emissies tot 2030

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Plomp, A.J.; Wetzels, W.; Seebregts, A.J.; Kroon, P [ECN Beleidsstudies, Petten (Netherlands)

  2013-04-15

  -emissie opnieuw verkend voor de zichtjaren 2015, 2020, 2025 en 2030 onder aanname van een vaststaand beleidskader en rekening houdend met autonome ontwikkelingen. Deze studie is alleen uitgevoerd voor de sectoren Energie en Industrie en Vrachtvervoer binnen de gemeentegrenzen van Rotterdam. De resultaten laten zien dat: (a) De CO2-emissie uit de sector Energie en Industrie stijgt van 26,5 Mton CO2 in 2011 naar 33,8 Mton CO2 in 2020, om vervolgens weer af te nemen naar 29,4 Mton CO2 in 2025 en 2030; en (b) de CO2-emissie ten gevolge van Vrachttransport stijgt van 1,0 Mton CO2 in 2011 naar 1,4 Mton CO2 in 2025 en stijgt vervolgens door naar 1,6 Mton in 2030. Dit betekent dat alleen al de sectoren Energie en Industrie en Vrachttransport onder vaststaand beleid naar verwachting de doelstelling met een factor 2,5 zullen overschrijden. De aanvullende beleidsinspanning om de doelstelling te realiseren, dient dus met een benodigde reductie van ongeveer 19 Mton CO2 voor deze sectoren rekening te houden. De verwachte CO2-emissies in deze Verkenning zijn lager dan die in een eerder uitgevoerde studie uit 2010. Dit wordt veroorzaakt door met name lagere CO2-emissies uit de elektriciteitscentrales, ten opzichte van de toenmalige studie, ten gevolge van diverse ontwikkelingen op de elektriciteitsmarkt. De berekende CO2-emissies zijn gebaseerd op een vaststaand beleidskader en autonome ontwikkelingen. Er is zoveel mogelijk gebruik gemaakt van een bottom-up analyse van de diverse sectoren; zo nodig zijn berekeningen met behulp van sectorale modellen uitgevoerd. De realisatie van de Maasvlakte 2 betekent meer ruimte voor chemie en meer ruimte voor op- en overslag van vracht; de effecten hiervan zijn eveneens meegenomen in deze berekeningen.

 13. Adjusting with care. Building blocks for an integral vision on climate adaptation; Aanpassen met beleid. Bouwstenen voor een integrale visie op klimaatadaptatie

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Ligtvoet, W.; Van Bree, L. [Planbureau voor de Leefomgeving PBL, Den Haag (Netherlands); Van Dorland, R. [Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut KNMI, De Bilt (Netherlands)

  2013-09-15

  This study aims to: (a) to give a state-of-the-art of climate change knowledge in the Netherlands (Chapter 2); (b) to map the knowledge on the sensitivity of the focus areas which are outside the field of Delta Programme (Chapter 3); (c) to picture the current policy focus (Chapter 4); (d) to consider the planned Climate Agenda ('Klimaatagenda') with respect to the recently published adaptation strategy of the European Union (Chapter 5); (e) to describe briefly the possible steps to be taken to organize the new adaptation strategy and the required knowledge (chapter 6) [Dutch] Deze studie heeft tot doel: (a) de huidige stand van zaken in beeld te brengen rond de kennis over de klimaatverandering (hoofdstuk 2); (b) de kennis in beeld te brengen over de gevoeligheid van de aandachtsvelden die buiten het domein van het Deltaprogramma vallen (hoofdstuk 3); (c) de huidige beleidsaandacht in beeld te brengen (hoofdstuk 4); (d) de beoogde Klimaatagenda te bezien in het licht van de recent gepubliceerde adaptatiestrategie van de Europese Unie (hoofdstuk 5); (e) een korte beschouwing te geven over de mogelijke stappen die moeten worden gezet voor de organisatie van de nieuwe adaptatiestrategie en de hiervoor benodigde kennisopbouw (hoofdstuk 6)

 14. {sup 220}Rn measurements and implications for earlier surveys of {sup 222}Rn; Meting van {sup 220}Rn en consequenties voor eerdere {sup 222}Rn-surveys. VERA-onderzoek

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Blaauboer, R.O.

  2010-08-15

  (Rn-222) in nieuwbouwwoningen voor dan op basis van eerdere radonsurveys werd aangenomen. De oude radondetectoren blijken na onderzoek ook gevoelig voor radioactief thoron (Rn-220), waarvan meer aanwezig is dan werd gedacht. Dit volgt uit een nader onderzoek aan deze detectoren, dat plaatsvond naar aanleiding van een landelijke survey naar de stralingsbelasting in Nederlandse woningen die tussen 1994 en 2003 zijn gebouwd. Detectoren die voor internationale vergelijkingsstudies naar radon worden gebruikt, zijn tot nu alleen op dit edelgas ingesteld. Dat sommige typen detector behalve radon ook thoron meten, valt dan niet op. Net als in Nederland is er internationaal een toegenomen aandacht voor thoron vanwege survey-resultaten die sterk door thoron bleken te zijn beinvloed. Het thoron lijkt afkomstig van een (veel voorkomend) bouwmateriaal met verhoogde thoronuitstoot, mogelijk een afwerkmateriaal. Inmiddels is gebleken dat er gedurende een aantal jaar in Nederland stucmateriaal is toegepast dat door het ingredient fosfogips meer thoron bevatte. Mogelijk geven echter ook andere afwerkmaterialen aanleiding tot een verhoging. Een groot deel van de dosis straling die mensen binnenshuis ontvangen, is het gevolg van het inademen van de radioactieve vervalproducten van radon en thoron. Radon en thoron worden van nature gevormd in bodem- en bouwmaterialen. Een deel daarvan komt in de woning terecht, omdat ze gasvormig zijn. Blootstelling aan straling in de woning is verantwoordelijk voor ruwweg de helft van de stralingsbelasting die Nederlandse burgers gemiddeld door het jaar heen oplopen.

 15. Gebruik van TaqMan PCR voor het kwantificeren van Fusarium spp. en Microdochium nivale in gewassen en gewasresten van tarwe.

  NARCIS (Netherlands)

  Köhl, J.; Haas, de B.H.; Kastelein, P.; Burgers, S.L.G.E.; Waalwijk, C.

  2005-01-01

  Infecties van tarwe door toxigene Fusarium spp. kunnen leiden tot contaminatie van graan met diverse mycotoxines. Voorkoming van mycotoxinebesmetting is uit oogpunt van voedselveiligheid, diergezondheid, maar ook bedrijfseconomisch, vereist. Voor vier Fusariumsoorten is een kwantitatieve detectie

 16. Snijmais of krachtvoer bijvoedering naast gras in het rantsoen voor hoogproduktief melkvee = Maize silage or concentrates as supplements in a grass based diet for high yielding dairy cows

  NARCIS (Netherlands)

  Valk, H.; Klein Poelhuis, H.W.; Wentink, H.J.

  1990-01-01

  Voederproeven, waarbij het niet draait om een optimaal melkproduktieresultaat, maar om de vergelijking tussen diverse bijvoederingsmiddelen voor wat betreft het effect op de N-benutting en N-uitscheiding bij dezelfde VEM-opname

 17. Policy for climate and renewable energy. On the road to 2050; Beleid voor klimaat en hernieuwbare energie. Op weg naar 2050

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Verdonk, M.; Boot, P.A.; Ros, J.P.M.

  2011-12-15

  A study was conducted to find out to what extent the realization of the goals for 2020 are on track for a low-carbon economy in 2050. The current climate and energy targets for 2020 offer insufficient incentives to reduce greenhouse gas emissions with 80-95 percent in 2050. This requires a (European) climate target for 2030 and stronger promotion of innovation. [Dutch] Er is onderzocht in welke mate het realiseren van doelen voor 2020 op koers ligt voor een koolstofarme economie in 2050. De huidige klimaat- en energiedoelen voor 2020 bieden onvoldoende stimulans om in 2050 80-95 procent minder broeikasgassen uit te stoten. Daarvoor is een (Europees) klimaatdoel voor 2030 en meer bevordering van innovatie nodig.

 18. Onderzoek naar het voorkomen van concentratieverschillen tussen opgiet en champignons voor wat betreft zwaveldioxide, keukenzout en mononatriumglutaminaat bij monsters verduurzaamde champignons

  NARCIS (Netherlands)

  Driessen, J.J.M.; Veen, van N.G.; Worp, van der H.H.M.; Werdmuller, G.

  1984-01-01

  Onderzoek naar concentratieverschillen voor zwaveldioxide, keukenzout en mononatriumglutaminaat tussen opgiet en champignons afkomstig uit dezelfde verpakkingseenheid, bij monsters verduurzaamde champignons om na te gaan of bij toekomstig onderzoek volstaan kan worden met onderzoek van de opgiet.

 19. Green gold. 15 tax proposals for a green and innovative economy; Groen goud. 15 belasting voorstellen voor een groene en innovatieve economie

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Van Engelen, D.; Wit, R.; Blaauw, K.; Winckers, J. (ed.)

  2010-06-15

  This publication contains 15 proposals for green taxes in the Dutch economy. The benefit of these 15 proposals is over 11 billion euros per year and leads to a reduction of CO2 emissions of at least 12.5 megatons per year. Greening taxes involves a budget neutral shift from taxing labor and profits to taxing environmental pollution and the depletion of natural resources. The proposals reward businesses and citizens which invest in the development and application of innovative green solutions. This leads to an improvement of climate, environment and nature as well as the competitiveness of the Dutch economy. [Dutch] Deze publikatie bevat 15 voorstellen voor belastingvergroening om de Nederlandse economie groener en innovatiever te maken. De opbrengst van deze 15 voorstellen is ruim 11 miljard euro per jaar en leidt tot een vermindering van de CO2-uitstoot met minstens 12,5 megaton per jaar. Bij het vergroenen van belastingen gaat het om een budgetneutrale verschuiving van het belasten van arbeid en winst naar het belasten van milieuvervuiling en de uitputting van natuurlijke hulpbronnen. De voorstellen belonen bedrijven en burgers om te investeren in het ontwikkelen en toepassen van innovatieve groene oplossingen. Dit leidt tot een verbetering van zowel het klimaat, het milieu en de natuur als de concurrentiekracht van de Nederlandse economie.

 20. Energy label for hot water appliances. European Union guideline expected in 2006; Energielabel voor warmtapwater toestellen. EU-richtlijn verwacht in 2006

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Lagerwaard, B.J. [SenterNovem, Utrecht (Netherlands)

  2005-01-01

  Energy labels are means to make households conscious of the energy consumption of appliances and thus to stimulate energy conservation. The European Commission prepares a proposal to implement energy labels for hot water installations. [Dutch] Door de Europese overheid worden energielabels ingezet om de huishoudelijke consument bewust te maken van hun energiegebruik en zo de energiebesparing te stimuleren. De Europese Commissie werkt aan een voorstel voor de invoering van een energielabel voor warmtapwaterapparatuur.

 1. Electric driving in 2050. Consequences for the living environment; Elektrisch rijden in 2050. Gevolgen voor de leefomgeving

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Nijland, H.; Hoen, A.; Snellen, D.; Zondag, B.

  2012-11-15

  personenautomobiliteit. De overstap op elektrische auto's maakt het mogelijk om ongeveer de helft van de langetermijnklimaatambities voor de sector verkeer en vervoer te verwezenlijken. Het milieu, in het bijzonder in de steden, profiteert van een transitie naar elektrisch rijden omdat hierdoor zowel de uitstoot van luchtverontreinigende stoffen als de geluidsbelasting vermindert. Op het hoofdwegennet en het regionale wegennet leidt elektrisch rijden overigens niet tot een afname van de geluidsbelasting. Het elektriciteitsnet zal moeten worden aangepast om aan de toenemende vraag te kunnen voldoen.

 2. Netwerkpuzzelen. Verslag van een onderzoek naar het organiseren van netwerksteun voor mantelzorgers

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jenny Zwijnenburg

  2014-12-01

  Full Text Available Network puzzling. Report of a study on the organization of network support for informal caregiversThis article describes the results of an action research into the way professionals can organize and/or support network support and network meetings for informal caregivers. It was conducted with professionals working in deprived neighbourhoods in Rotterdam. The research aimed to both gain insight into the support that network meetings can provide and to get insight into professional issues that are associated with such a method.The answer to the question about the support that network meetings can provide is layered, because of the diversity of caregiving situations. A process description, as derived from the organization theory, therefore fits better here than a traditional method description. The changing role of welfare professionals – more a linker and less an individual helper – calls for discussion in the social domain.Netwerkpuzzelen. Verslag van een onderzoek naar het organiseren van netwerksteun voor mantelzorgersDit artikel beschrijft de resultaten van een handelingsonderzoek naar de manier waarop professionals netwerksteun en netwerkgesprekken voor mantelzorgers kunnen ondersteunen. Het onderzoek is samen met professionals uitgevoerd in achterstandswijken in Rotterdam. Het doel was om enerzijds inzicht te krijgen in de steun die netwerkgesprekken kunnen bieden aan mantelzorgers en anderzijds om zicht te krijgen op professionaliteitsvragen die aan een dergelijke aanpak verbonden zijn.Een antwoord op de vraag welke steun netwerkgesprekken kunnen bieden is gelaagd, door de meervoudigheid van mantelzorgsituaties. Een procesbeschrijving, zoals in de organisatietheorie wordt gebruikt, past daarom beter dan een traditionele methodiekbeschrijving. De rol van de professional – die meer verbinder wordt dan individueel hulpverlener – vraagt om discussie in het sociale domein.

 3. Cost-benefit analysis of stricter emission ceilings for air pollutants. National evaluation for the revision of the Gothenburg Protocol; Kosten en baten van strengere emissieplafonds voor luchtverontreinigende stoffen. Nationale evaluatie voor de herziening van het Gothenburg Protocol

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Smeets, W.

  2012-06-15

  The Netherlands experiences high benefits of strict European emission targets for air pollutants. The Dutch live longer and are healthier because of extra emission reductions. In addition, damage to nature decreases. This emerges from a cost-benefit analysis of a number of possible variants for tightening emission targets by 2020 in the context of the revision of the Gothenburg Protocol [Dutch] Nederland ondervindt hoge baten van strenge Europese emissiedoelen voor luchtverontreinigende stoffen. Nederlanders leven langer en gezonder door extra emissiereducties. Daarnaast neemt de schade aan de natuur af. Dit blijkt uit een kosten-batenanalyse van een aantal mogelijke varianten voor aanscherping van emissiedoelen per 2020 in het kader van de herziening van het Gothenburg protocol.

 4. Kweekopzet van de Brachionus plicatilis op basis van kunstmatige voeders: Algenconcentraten en Rotimac als fast-food voor voedseldiertjes

  NARCIS (Netherlands)

  Vin, de C.M.

  2003-01-01

  De aquacultuursector is de snelst groeiende voedselproducerende sector ter wereld. De grootste producent is China, gevolgd door India en Japan. Binnen de Europese Unie is Spanje koploper, gevolgd door Frankrijk en Italië. Nederland komt op de vijfde plaats. Nederland heeft een aquacultuur productie

 5. Het mentorsysteem : veelbelovend ? : voor- en nadelen en praktische implicaties van een mentorsysteem als integraal onderdeel van het schadepreventiebeleid van vervoersmaatschappijen.

  NARCIS (Netherlands)

  Lindeijer, J.E.

  1996-01-01

  This report considers a mentor system as a periodical examination of all the drivers including novice drivers, in the following fields: driving skill, safe driving behaviour, and customer awareness. The practical consequences of a mentor system for Dutch transport companies are studied. Interviews

 6. Als-je-voor-een-dubbeltje-geboren-bent ... Representation of the lower classes in fin de siecle Dutch literature

  NARCIS (Netherlands)

  Kemperink, M

  2000-01-01

  This essay discusses the representation of the lower classes in fin the siecle Dutch literature. Especially the two following questions are focused: (1) The scientific theories (on heredity, degeneration and the masses) and (2) the ideologies(in the wide sense of visions) that inspired this

 7. Duurzaamheid als planningsopgave : gebiedsgerichte afstemming tussen de ruimtelijke ordening, het milieubeleid en het waterhuishoudkundig beleid voor het landelijk gebied

  NARCIS (Netherlands)

  Vlist, van der M.

  1998-01-01

  Introduction

  Since the publication of 'Our Common Future' (1987) by the World Commission on Environment and Development, sustainability or sustainable development has become one of the most important aims of environmental policy throughout the world. But it has proved

 8. De attitude ten aanzien van niet-alcoholische drank als aanvullende verklaring voor (overmatig) alcoholgebruik van adolescenten en jongvolwassenen

  NARCIS (Netherlands)

  Roek, M.A.E.; Spijkerman, R.; Poelen, E.A.P.; Lemmers, A.C.J.; Engels, R.C.M.E.

  2011-01-01

  Attitudes toward alternative behaviors, such as drinking soda instead of alcohol, might contribute to the prediction of young people's drinking behavior. The current study explored the associations between late adolescents' and young adults' attitudes toward alcoholic and non-alcoholic drinks and

 9. Blackboard Portfolio in uw Onderwijspraktijk : E-portfolio als instrument voor ontwikkeling, beoordeling en presentatie van (academische) vaardigheden

  NARCIS (Netherlands)

  Huizer, C.G.; Ouwehand, G.M.; Van der Zanden, A.H.W.

  2009-01-01

  Op eenvoudige wijze wordt de theorie en praktijk behandeld van het E-Portfolio in algemene zin. Praktijkervaringen van diverse docenten worden uitgewerkt en beschreven. Het laat zien dat het E-Portfolio een effectief instrument is, waarmee de begeleiding, beoordeling en presentatie van de

 10. Niets is wat het lijkt?! Cognitieve gedragstherapie als behandeling voor angststoornissen bij kinderen en adolescenten met ASS

  NARCIS (Netherlands)

  Tops, Wim; Heyns, Eric; Van Broeck, Nady

  2016-01-01

  An autismspectrum disorder (ASD) is a developmental disorder with a high degree of comorbidity. Anxiety disorders are the most common double diagnoses in ASD. Some researchers claim that anxiety disorders are a part of the broader phenotype of ASD. If so, specific interventions for anxiety disorders

 11. Reframing the issue of direct social perception. Comment on "Seeing mental states: An experimental strategy for measuring the observability of other minds" by Cristina Becchio et al.

  Science.gov (United States)

  Overgaard, Søren

  2018-03-01

  Becchio and colleagues make significant progress both in terms of clarifying what is at issue in the current debate about "direct social perception" (henceforth: DSP) and in terms of making the issue amenable to empirical investigation. Advances in these directions are much needed, since there is currently confusion about what the thesis of DSP states, and a near total lack of evidence pertaining to the truth or falsity of that thesis [1]. Thus, as Becchio et al. note, "The claim that mental states are 'observable' thus far remains just as speculative as the claim that they are 'unobservable' " [2, section 1.2].

 12. Tracking and trailing. A travel guide for the energy transition; Spoorzoeken en wegbereiden. Een reisgids voor de energietransitie

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Hekkenberg, M.; Londo, M. [ECN Beleidsstudies, Petten (Netherlands)

  2011-09-15

  Our energy system, which is one of the pillars of the Dutch society, will probably be subjected to drastic changes in the coming decades. It will become a difficult and painful process at times. Policy makers have the task of directing these changes with a clear view on opportunities and threats. This guide aims to offer Dutch policy makers some strategic insights and tools. [Dutch] Onze energiehuishouding, 1 van de pijlers van de Nederlandse samenleving, zal de komende decennia drastische veranderingen ondergaan. Dat zal een bij tijd en wijle moeizaam en pijnlijk proces worden. Aan beleidsmakers de taak die veranderingen te regisseren met een helder oog voor kansen en bedreigingen. Deze gids beoogt Nederlandse beleidsmakers voor die taak enkele strategische inzichten en handvatten te bieden.

 13. Status of AlGaN based focal plane array for near UV imaging and strategy to extend this technology to far-UV by substrate removal

  Science.gov (United States)

  Reverchon, Jean-Luc; Gourdel, Yves; Robo, Jean-Alexandre; Truffer, Jean-Patrick; Costard, Eric; Brault, Julien; Duboz, Jean-Yves

  2017-11-01

  The fast development of nitrides has given the opportunity to investigate AlGaN as a material for ultraviolet detection. Such AlGaN based camera presents an intrinsic spectral selectivity and an extremely low dark current at room temperature. Firstly, we will present results on focal plane array of 320x256 pixels with a pitch of 30μm. The peak responsivity is around 280nm (solar-blind), 310nm and 360nm. These results are obtained in a standard SWIR supply chain (readout circuit, electronics). With the existing near-UV camera grown on sapphire, the short wavelength cutoff is due to a window layer improving the material quality of the active layer. The ultimate shortest wavelength would be 200nm due to sapphire substrate. We present here the ways to transfer the standard design of Schottky photodiodes from sapphire to silicon substrate. We will show the capability to remove the silicon substrate, and etch the window layer in order to extend the band width to lower wavelengths.

 14. Een Program Theory benadering voor het theoretisch onderbouwen van sociale interventies: een casestudie van vijf Nederlandse maatjesprojecten

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Michelle van der Tier

  2016-12-01

  Full Text Available Een Program Theory benadering voor het theoretisch onderbouwen van sociale interventies: een casestudie van vijf Nederlandse maatjesprojectenSociale professionals worden steeds meer gevraagd het professioneel handelen te verantwoorden. De sociale sector weet zich echter slechts marginaal te verantwoorden en te profileren als kenniseigenaar op het eigen domein. Het aantal sociale interventies dat theoretisch dan wel wetenschappelijk onderbouwd is, is beperkt. In de literatuur zijn verschillende benaderingen te onderscheiden die een antwoord beogen te geven op de vraag hoe en op basis waarvan een sociale interventie verantwoord dient te worden. In dit artikel geven we een methodebeschrijving van de “Program Theory” benadering en reflecteren we aan de hand van een casestudie op de praktische en wetenschappelijke meerwaarde van deze methode voor het theoretisch onderbouwen van sociale interventies. We argumenteren dat een Program Theory benadering vanuit de uitgangspunten van het kritisch realisme een waardevolle aanvulling biedt op de “evidence-based practice” benadering, die vooral inzicht geeft in de effecten van een interventie. Een Program Theory aanpak levert daarnaast een verklarende theorie over de effectiviteit van de interventie en neemt de werking van de praktijkcontext hierin mee door een interventietheorie “bottom-up” te ontwikkelen vanuit de praktijk en deze theorie tevens te onderbouwen met wetenschappelijke evidentie. Deze benadering biedt daarmee een collaboratieve leeromgeving voor professionals en onderzoekers, door de werking van mechanismen binnen een praktijkcontext te onderzoeken en te expliciteren. Doordat sociale professionals eigenaarschap blijven houden over hun eigen interventietheorie draagt de benadering bovendien bij aan de professionalisering en versterking van de kennisbasis van het sociaal werk.  Theorizing social interventions using a Program Theory approach: a case study of five Dutch buddy

 15. Uniform measurement standard for heat supply in housing and utility building construction. A protocol to compare alternatives for heat supply at building construction sites. Version 3.1; Uniforme Maatlat voor de warmtevoorziening in de woning- en utiliteitsbouw. Een protocol voor het vergelijken van alternatieven voor de warmtevoorziening op bouwlocaties. Versie 3.1

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Nuiten, P. [W/E adviseurs, Utrecht (Netherlands); Van der Ree, B. [Primum, Driebergen-Rijsenburg (Netherlands)

  2012-02-15

  The uniform measurement standard is one of the methods that the National Expertise Heat Centre develops to compare the energy efficiency of different techniques (such as heat pumps, heat and cold storage, collective systems, waste heat, combustion of woody biomass, etc.). The development of the uniform standard was started for the residential and utility building construction industry. In the future, the standard calculation method will also be made available for other sectors [Dutch] De uniforme maatlat is 1 van de methoden die het Nationaal Expertisecentrum Warmte ontwikkelt om de energieprestaties van verschillende technieken (zoals warmtepompen, warmte-koudeopslag, collectieve systemen, restwarmte, verbranding van houtachtige biomassa, etc.) goed vergelijkbaar te maken. De ontwikkeling van de uniforme maatlat is gestart voor de woning- en utiliteitsbouw. In de toekomst zal de uniforme maatlat ook voor andere sectoren beschikbaar komen. In deze versie van de uniforme maatlat is aansluiting gezocht bij de kengetallen van de Energieprestatienorm voor Maatregelen op Gebiedsniveau (EMG), zodat de resultaten van de uniforme maatlat in lijn zijn met die van de EMG.

 16. Ti, Al

  Indian Academy of Sciences (India)

  In the present study, authors report on the effect that substrate bias voltage has on the microstructure and mechanical properties of (Ti, Al)N hard coatings deposited with cathodic arc evaporation (CAE) technique. The coatings were deposited from a Ti0.5Al0.5 powder metallurgical target in a reactive nitrogen atmosphere at ...

 17. Maltrato Entre Escolares (Bullying: Estrategias de Manejo que Implementan los Profesores al Interior del Establecimiento Escolar Child Bullying at School: Strategies Implemented by Teachers Inside the School

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Flavia Tamar

  2005-05-01

  Full Text Available Esta investigación tuvo como objetivo conocer e identificar las estrategias que los profesores de enseñanza básica, que se desempeñan en 6º, 7º y 8º año, implementan para el manejo de situaciones de maltrato escolar entre pares. Los colegios seleccionados pertenecen a la comuna de Santiago Centro. El estudio se realizó a través de un diseño cualitativo de investigación, aplicando el enfoque de la Grounded Theory. Como técnicas de recolección de datos se utilizaron focus group y entrevistas individuales semi-estructuradas, tanto a profesores como a alumnos. La muestra quedó conformada por un total de 34 participantes. Los resultados principales permitieron describir e identificar que las estrategias resolutivas con características educativas inciden directamente en la promoción de climas escolares positivos y constructivos.This study's general objective was to know and identify the strategies that school teachers (6º, 7º and 8º grade implement to control child bullying. The schools chosen were two. They belong to Santiago Centre's Commune. A qualitative method was used, with the grounded theory's approach. Thirty-four (34 participants comprised the sample. Data were obtained using focus groups and individual interviews. The most important results made possible to describe and to identify that decision-making strategies with educational characteristics have a direct incidence in the generation of positive and constructive school climates.

 18. Op weg naar nul vermijdbare verkeersslachtoffers in Zuid-Holland : handreiking voor een stappenplan in het kader van de aanpak ‘Maak een punt van nul verkeersslachtoffers in Zuid-Holland’.

  NARCIS (Netherlands)

  Aarts, L.T. & Boele, M.

  2018-01-01

  Voor de uitwerking van het Meerjarenprogramma verkeersveiligheid 2017-2020 heeft SWOV in opdracht van het ROV-ZH de verkeersveiligheid in Zuid-Holland geanalyseerd en mogelijke maatregelen in kaart gebracht (SWOV-rapport R-2017-5). Het rapport dat hier voorligt biedt een handreiking voor

 19. "El ojo del amo engorda al ganado": Estrategias de control y disciplinamiento de la fuerza laboral Strategies of Control and Labor Discipline

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nuria Inés Giniger

  2011-06-01

  Full Text Available Las empresas han debido sofisticar sus estrategias de control y disciplinamiento laboral. Para esto han conformado verdaderos Sistemas Corporativos a partir de los cuales ponen en marcha políticas empresariales tendientes a la gestión de la fuerza de trabajo y a la difusión doctrinaria. Estos Sistemas Corporativos se configuran en una relación conflictiva entre los procesos globales y locales. El proceso desarrollado por la empresa siderúrgica Acindar para la consolidación de su Sistema Corporativo permite ver de qué forma estas tensiones se expresan y el alcance de dicho sistema.The companies have had more sophisticated strategies of control and labor discipline. For this, they have made real Corporate Systems from which they develop business policies in managing the work force and dissemination of doctrine. These Corporate Systems are configured in a conflicting relationship between global and local processes. The process developed by the steel company Acindar to consolidate its Corporate System allows us to see how these tensions are expressed and the range of that system.

 20. al junctions

  African Journals Online (AJOL)

  Preferred Customer

  Bruan and Heeger,. 1991), Schottky barrier devices (Gardner and Tan,. 1989; Bantikassegn Workalemahu and Inganas,. 1997; Granstrom et al., 1998), organic solar cells. (Abay Gadisa and ... the capacitance per unit area of the cell as well as.

 1. Welfare, Prosperity and Quality of the Living Environment. A scenario study for the Netherlands in 2040. Background information; Welvaart en Leefomgeving. Een scenariostudie voor Nederland in 2040. Achtergronddocument

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Janssen, L.H.J.M.; Okker, V.R.; Schuur, J. (eds.)

  2006-07-01

  sovereignty and public responsibilities. The study builds on earlier work by CPB (2003, 2004) and RIVM et al (2004, 2005) in which these scenarios were translated into four development paths for the Dutch economy and demography. In the current project, the resulting economic and population scenarios, including their international contexts, were elaborated for application to the built and natural environment. This required both conceptual thought and extensive integrated modeling, e.g. regarding the coherence and consistency of all different aspects of regional economy, internal migration, urbanization, and environmental pollution. The modeling framework generated quantitative indicators to illustrate the scenarios and support the conclusions. [Dutch] Nederland verandert door trends als individualisering, vergrijzing, migratie en (inter)nationale economische ontwikkelingen. Hoe verandert Nederland in de komende decennia, tot 2040 en welke krachten beinvloeden die ontwikkeling het meest? Omdat de periode tot 2040 te lang is en te zeer bepaald wordt door onzekere factoren om voorspellingen te kunnen doen, worden deze vragen verkend aan de hand van vier scenario's. Met deze studie brengen het Centraal Planbureau, het Milieu- en Natuurplanbureau en het Ruimtelijk Planbureau in kaart wat de mogelijke veranderingen zijn en wat zij kunnen betekenen voor de fysieke leefomgeving: de omgeving waarin huidige en toekomstige generaties moeten leven, wonen en werken. Dat gebeurt voor de thema's: wonen, werken, mobiliteit, landbouw, energie, milieu, natuur en water. Ook de regionale verschillen, het ruimtebeslag en de toekomst van de grote steden en het landelijk gebied worden in hoofdlijnen verkend.

 2. Welfare, Prosperity and Quality of the Living Environment. A scenario study for the Netherlands in 2040; Welvaart en Leefomgeving. Een scenariostudie voor Nederland in 2040

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Janssen, L.H.J.M.; Okker, V.R.; Schuur, J. (eds.)

  2006-07-01

  sovereignty and public responsibilities. The study builds on earlier work by CPB (2003, 2004) and RIVM et al (2004, 2005) in which these scenarios were translated into four development paths for the Dutch economy and demography. In the current project, the resulting economic and population scenarios, including their international contexts, were elaborated for application to the built and natural environment. This required both conceptual thought and extensive integrated modeling, e.g. regarding the coherence and consistency of all different aspects of regional economy, internal migration, urbanization, and environmental pollution. The modeling framework generated quantitative indicators to illustrate the scenarios and support the conclusions. [Dutch] Nederland verandert door trends als individualisering, vergrijzing, migratie en (inter)nationale economische ontwikkelingen. Hoe verandert Nederland in de komende decennia, tot 2040 en welke krachten beinvloeden die ontwikkeling het meest? Omdat de periode tot 2040 te lang is en te zeer bepaald wordt door onzekere factoren om voorspellingen te kunnen doen, worden deze vragen verkend aan de hand van vier scenario's. Met deze studie brengen het Centraal Planbureau, het Milieu- en Natuurplanbureau en het Ruimtelijk Planbureau in kaart wat de mogelijke veranderingen zijn en wat zij kunnen betekenen voor de fysieke leefomgeving: de omgeving waarin huidige en toekomstige generaties moeten leven, wonen en werken. Dat gebeurt voor de thema's: wonen, werken, mobiliteit, landbouw, energie, milieu, natuur en water. Ook de regionale verschillen, het ruimtebeslag en de toekomst van de grote steden en het landelijk gebied worden in hoofdlijnen verkend.

 3. An old enzyme for a new biofuel; Een oud enzym voor nieuwe brandstof

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Stroeks, R.

  2010-12-15

  BioJapan 2010, the annual exhibition for the Japanese industrial biotechnology, featured large Japanese companies and their knowledge. Part of this knowledge has been on the shelf as a patented technology for a long time, waiting for the right partner and the right time. A good example is the work of Professor Yashuki Morikawa of the Nagoya University of Technology. Amidst great public interest he revealed an enzyme that can realize a breakthrough in the production of biofuel from inedible plant parts. [Dutch] Op de BioJapan 2010, de jaarlijkse beurs voor de Japanse industriele biotechnologie, presenteerden grote Japanse bedrijven hun kennis. Een deel van deze kennis heeft lang in de vorm van patenten op de plank gelegen, wachtend op de juiste partner en het juiste moment. Een goed voorbeeld is het werk van professor Yasushi Morikawa van Nagoya University of Technology. Onder grote belangstelling maakte hij op de beurs een enzym bekend dat een doorbraak kan betekenen in de productie van biobrandstof uit oneetbare plantendelen.

 4. [An analysis of advertisements for psychotropic drugs in the Dutch Journal of Psychiatry ('Tijdschrift voor Psychiatrie')].

  Science.gov (United States)

  Vandereycken, W; Kuyken, K

  2009-01-01

  Through the marketing of psychotropics the pharmaceutical industry is able to influence the way in which psychiatrists practise their profession. To look at the image of psychiatry as reflected in advertisements for psychotropics. method Quantitative and qualitative analysis of the advertisements for psychotropics in the Tijdschrift voor Psychiatrie between 1999 and 2006. On average 6 per cent of the total number of pages was given over annually to advertisements of psychotropics. The number of pages used for these advertisements changed over the years, with a sharp decline between 2002 and 2004. Before 2002 the majority of advertisements was for antidepressants, but later most of them were for antipsychotics. Three-quarters of the illustrations for antidepressants featured women whereas three-quarters of the illustrations for antipsychotics featured men. In general, the advertisements were of an 'emotional' nature and surprisingly few of them contained any scientific information. The advertisements for psychotropics portrayed a stereotyped image implying that it is mainly women who are depressed and mainly men who are psychotic. In its advertisements the pharmaceutical industry seeks primarily emotional reactions and uses hardly any scientific arguments. We wonder if the editorial boards of scientific journals should perhaps adopt a more critical attitude to these kinds of advertisements.

 5. Energy conservation for a sustainable energy supply; Energiebesparing voor een duurzame energievoorziening

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Rooijers, F.; Kampman, B.; Bennink, D.; Bles, M.; Van Lieshout, M.; Schepers, B.

  2013-05-15

  Options available for improving energy efficiency in the Netherlands are listed and discussed. As detailed in this report, there is still substantial scope for reducing energy consumption in the production and use of energy carriers, much of it not only attractive from the perspective of society as a whole but also profitable for the actors concerned. By exploiting these opportunities, sustainability targets can be cost-effectively met. The report examines why so much potential is still not being utilised and how this can be remedied. Following a description of the potential for energy conservation, a package of smart, effective policies is recommended to secure this potential [Dutch] De mogelijkheden van energiebesparing in Nederland zijn in kaart gebracht. In deze notitie wordt aangetoond dat bij energiebesparing bij het gebruik en bij de productie van energiedragers nog veel onbenut, maar maatschappelijk aantrekkelijk potentieel ligt, waarvan een groot deel rendabel is. Benutting daarvan leidt ertoe dat de duurzaamheidsdoelen op een kosteneffectieve manier behaald kunnen worden. We hebben onderzocht waarom veel potentieel nu niet benut wordt en hoe dat wel kan gebeuren. Deze analyse beschrijft het besparingspotentieel en biedt voorstellen voor een pakket aan slimme, effectieve beleidsinstrumenten om dit potentieel te realiseren: door inzet van verplichtingen en door energiebesparing aantrekkelijker te maken.

 6. Sustainable Energy for All. Inaugural speech; Een duurzame energievoorziening voor iedereen. Intreerede

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Van Wijk, A.J.M.

  2011-12-07

  According to the author, there is no energy crisis; nor is there an energy shortage. Three observations illustrate this proposition: (1) We are wasting about 98% of our energy; (2) In one hour, the earth receives more energy from the sun than we consume worldwide in one year; and (3) sustainable energy is all around us. Next, the observations are elaborated and a plan is launched to set up a Green Campus: a living lab, an inspiring place where businesses and university can meet and a place where everyone can get an impression of the energy systems of the future. This way the author is hoping to take a next, important step in the realization of his dream, which is a sustainable energy system for all [Dutch] De auteur stelt dat er geen energiecrisis, geen energietekort is. Drie observaties illustreren deze stelling: (1) We verspillen ruwweg 98% van onze energie; (2) In een uur ontvangt de aarde meer energie van de zon, dan we wereldwijd in een jaar verbruiken; en (3) Duurzame energie is overal rond om ons heen. Vervolgens worden de observaties toegelicht en een plan gelanceerd om een Green Campus op te zetten: een living lab, een inspirerende plek waar bedrijven en universiteit elkaar ontmoeten en een plek waar een ieder een beeld kan krijgen op de energiesystemen van de toekomst. Daarmee hoopt de auteur een volgende en belangrijke stap te zetten in de realisatie van zijn droom, een duurzame energievoorziening voor iedereen.

 7. New kilns for the ceramic company 'De Porceleyne Fles'; Nieuwe ovens voor 'De Porceleyne Fles'

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Mentink, R.; Van Konijnenburg, J.T. (eds.)

  2004-07-01

  As part of the first Dutch energy savings programme experiments have been carried out to do the biscuit and glaze firing of fine ceramic products in gas-fired kilns. In 1994 Gasunie Research started a research programme concerning the feasibility of radiant tube burners in the fine ceramic industry, which are capable of firing at temperatures between 1200 and 1300C. Radiant tube burners produced from silicon carbide (SiC) showed to be fit for purpose. A first experiment in practice was carried out at the fine ceramics industry Koninklijke Tichelaar Makkum. Based on the results of this experiment a larger experiment was carried out at De Koninklijke Porceleyne Fles with improved burners. This article gives an overview of the results of the latter experiment. The experiment showed that radiant tube burners meet the requirements. The assessment of the kilns was carried out for energy consumption, product quality, emission of harmful fibres and gases, and logistic aspects around the kilns. [Dutch] Als onderdeel van de activiteiten onder de MeerJaren Afspraak 1 zijn onderzoeken uitgevoerd naar gasgestookte ovens voor biscuit- en gladbrand van fijnkeramische producten. In 1994 is de Gasunie een onderzoek gestart naar de haalbaarheid van het toepassen van buisbranders in de fijnkeramiek, die bestand dienen te zijn tegen temperaturen van 1200-1300C. Buisbranders gemaakt van siliciumcarbide (SiC) blijken aan de gewenste eigenschappen te voldoen. Een eerste praktijkexperiment werd bij Koninklijke Tichelaar Makkum uitgevoerd. Uitgaande van dit experiment is een groter experiment uitgevoerd met aangepaste branders bij De Koninklijke Porceleyne Fles. In dit artikel wordt een overzicht gegeven van de ervaringen welke tijdens dit laatste experiment zijn opgedaan. Gebleken is dat de gasgestookte oven met stralende buisbranders goed aan de gestelde eisen voldoen. Hierbij zijn de ovens beoordeeld op energiegebruik, productkwaliteit, emissie van schadelijke vezels en gassen en de

 8. Acceleration of the development of TTF and the wholesale market for natural gas; Versnelling van de ontwikkeling van TTF en de groothandelsmarkt voor gas

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2007-09-15

  This report provides the vision of the NMa/DTe (The Netherlands Competition Authority/The Office of Energy Regulation) on the question how the operations of the virtual gas marketplace TTF (Title Transfer Facility) and the wholesale market for gas can be improved at a higher pace and in such a way that the security of supply and the competition on the national gas market can be improved, with the Netherlands positioning themselves as the gas roundabout. Accelerating the development of the TTF and the gas wholesale market operations in general is necessary and feasible. By removing barriers in (detail) regulation and changing the manner of doing business on the low-calorific market structural progression can be achieved in the short term. In the medium and long term investments and the process of internationalization offer solutions. This way, the efforts of the market parties, GTS (Gas Transport Services) and the government enhance the security of supply and the market operations. [mk]. [Dutch] Voorliggend rapport geeft de visie van NMa/DTe op de vraag hoe de werking van gasmarktplaats TTF (Title Transfer Facility) en de groothandelsmarkt voor gas versneld verbeterd kan worden, zodanig dat de leveringszekerheid en de concurrentie op de nationale gasmarkt worden versterkt en Nederland zich positioneert als gasrotonde. Versnellen van de ontwikkeling van TTF en de werking van de groothandelsmarkt gas in het algemeen is noodzakelijk en mogelijk. Door het wegnemen van barrieres in onder andere (detail)regelgeving en door de manier van zakendoen op de laagcalorische markt te veranderen, kan op korte termijn structurele progressie worden geboekt. Op de middellange en langere termijn bieden investeringen en het internationaliseringproces uitkomst. Zo worden door inspanningen van marktpartijen, GTS (Gas Transport Services) en de overheid de leveringszekerheid en de marktwerking versterkt.

 9. Ten designs for an individual indoor climate. Part 1. Methodical design for work space climate control; Tien concepten voor individueel binnenklimaat. Deel 1. Methodische ontwerpbenadering werkplekklimatisering

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Noom, P.; Zeiler, W.; Haan, J.F.B.C.; Van der Velden, J.A.J. [Kropman, Rijswijk (Netherlands); Boxem, G. [TU/E Building Systems, Eindhoven (Netherlands)

  2010-06-15

  To offer good thermal comfort to every user there must be options for individual adjustment of the indoor climate to the specific wishes of users. By means of methodical design ten options were developed that offer the opportunity of creating the desired indoor climate for the user. The design with the greatest potential has been established by means of the Kesselring method. [Dutch] Voor een goed thermisch comfort voor iedere gebruiker moeten er mogelijkheden zijn het binnenklimaat individueel aan te passen aan specifieke wensen van gebruikers. Met het methodisch ontwerpen zijn tien concepten ontwikkeld die de mogelijkheid geven het gewenste binnenklimaat voor de gebruiker te creeren. Het ontwerp met de grootste potentie is bepaald met de methode van Kesselring.

 10. Proefwonen voor mensen met een verstandelijke beperking en/of psychiatrische problemen

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Liesbeth Naessens

  2015-09-01

  reserved for two vulnerable target groups.The project successfully brought together two target groups that had been regarded as separate (with an intellectual disability and/or mental health problems and was able to apply the same criteria to both groups.Practice-based research was conducted to support the project. Two lecturer-researchers (working 20% FTE facilitated local change and reported to governmental administration.Eleven of the participants were interviewed about their experiences. All the tenants, without exception, evaluated their new living environment positively.Two articles in professional journals will hopefully help further the dissemination of “good practice”.Facts on outcomes, impact and effectiveness All participants in the project were able to live independently and continue to do so. Four of them were able to discontinue their use of support services, either after a move to a different place or after a positive evaluation. Most of the participants still receive support, but for those clients where the prospects are good, reduction in the level of support received can begin.Most applicants were clients who could leave their collective housing facilities.Some of the applicants previously lived in privately rented housing and were unable to afford the rent, thus risking homelessness.What was striking in the testimonials of the participants was that they were all very positive about the effect of living independently. Many of them expressed that they found it more peaceful.Mental health services report a new dynamic, namely a greater movement of clients receiving their support, and less waiting time on their own waiting lists. SAMENVATTINGProefwonen voor mensen met een verstandelijke beperking en/of psychiatrische problemen In oktober 2010 lanceerden de Vlaamse ministers Van den Bossche en Vandeurzen een oproep voor het indienen van experimentele projecten “wonen-welzijn”. Een nauwere samenwerking tussen woon- en welzijnsactoren diende voor de

 11. EU-regulation for PM2.5. Consequences for the National Air Quality Monitoring network; EU-regeling voor PM2,5 bekend. Gevolgen voor het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Van Arkel, F.; Hoogerbrugge, R.; Van der Meulen, T. [Laboratorium voor Milieumetingen, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM, Bilthoven (Netherlands)

  2008-02-15

  In the European Union an agreement has been reached on revision of the directive for air quality and cleaner air for Europe (Clean Air for Europe, CAFE). For the sake of clarity, simplicity and efficiency the current framework directive from 1996, including the first four subsidiary directives, have been combined in one single directive. (mk) [Dutch] In de Europese Unie is een akkoord bereikt over herziening van de richtlijn betreffende de luchtkwaliteit en schonere lucht voor Europa (Clean Air for Europe, CAFE). Ten behoeve van de duidelijkheid, eenvoud en efficientie zijn in het voorstel de huidige kaderrichtlijn uit 1996 en de daarbij behorende eerste vier dochterrichtlijnen samengevoegd in een enkele richtlijn.

 12. [Drug advertising as communication between the pharmaceutical industry and the physician: advertisements for psychotropic drugs in the Dutch medical journal, Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, 1900-1940].

  Science.gov (United States)

  van der Hoogte, Arjo Roersch; Pieters, Toine

  2010-01-01

  In this article we explore the historical development of drug advertisements for psychotropic drugs in the leading Dutch medical journal from 1900 to 1940. The advertisements for hypnotics and sedatives, in The Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (Dutch medical journal) reflected the changes in the vocabulary and image promoted by the pharmaceutical companies. In the first two decades, the advertisements were sober and to the point, and included the trademark, company name, molecular formula and therapeutic properties of the medication. The emphasis was on creating a scientific image of reliable symptom control for the therapeutic drug. In doing so, the ethical drug companies tried (successfully) to distinguish themselves from the producers of patent medicines. Once scientific credibility was established, the form and content of the advertisements changed significantly. In the late 1920s and 1930s drug companies embraced modern advertising techniques, developing a figurative language to address the changing beliefs and practices of Dutch physicians. Instead of promoting therapeutic drugs as safe and scientific, the emphasis was on their effectiveness in comparison to similar drugs. In the process, scientific information was reduced to an indispensable standardized minimum, whereby therapeutic drugs were advertised according to the latest pharmacological taxonomy rather than molecular formulas. The image-making of 'ethical marketing' began during the interwar years when marketers applied modern advertising techniques and infotainment strategies. The scanty black and white informational bulletins transitioned into colourful advertisements. The pharmaceutical companies employed the same medical language as used by physicians, so that one word or image in an advertisement would suffice for the physician to recognize a drug and its therapeutic properties. These developments show the changing relationship between the modern ethical pharmaceutical industry and Dutch

 13. The relationship between Business Strategy, IT Strategy and Alignment Capability

  NARCIS (Netherlands)

  Drs. A.J.G. Silvius

  2009-01-01

  Aligning business and IT strategy is a prominent area of concern. Organizations that successfully align their business strategy and their IT strategy, outperform their non-aligned peers (Chan et al., 1997). This chapter explores the relationship between business strategy, IT strategy and alignment

 14. The development of electric-powered vehicles. Does China cause an acceleration?; De ontwikkeling van elektrische auto's. Zorgt China voor een stroomversnelling?

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  De Kleine, M.

  2010-06-15

  gericht. Veel autofabrikanten besteden aandacht aan de ontwikkeling van elektrische voertuigen, maar allen blijven zich vooral richten op conventionele aandrijftechnieken. Interessante fabrikanten zijn DongFeng, BAIC / Foton en BYD. Batterijfabrikanten zien ook kansen in elektrische voertuigen. Vele zijn bezig met de ontwikkeling van grote batterijen. Daaronder zijn vooral BAK, BYD en Tianjin Lishen interessant. Op het gebied van standaardisatie zijn meerdere initiatieven zichtbaar, zowel op nationaal als internationaal niveau. Op steeds meer plekken worden oplaadfaciliteiten geplaatst. Ondanks alle ambities en initiatieven is het nog maar de vraag of China voor een revolutie zorgt. De aanwezige technische kennis kent zijn grenzen. Investeringen en samenwerking zijn beperkt. De bestaande elektrische infrastructuur houdt bovendien grootschalige invoering van elektrische auto's tegen. China zal een rol spelen in de ontwikkeling van elektrische auto's, maar waarschijnlijk niet voor een enorme stroomversnelling zorgen.

 15. Sensor technologies and fall prevention : Sensor technologies to assess fall risk in long-term care residents with dementia and gait in healthy older adults

  NARCIS (Netherlands)

  Kosse, Nienke Maria

  2016-01-01

  Valpreventie is een belangrijk onderwerp voor zowel thuiswonende ouderen als voor bewoners van verpleeghuizen. Valpreventie voor thuiswonende ouderen vergt een andere aanpak dan voor verpleeghuisbewoners. Echter, in beide gevallen kunnen sensortechnologieën mogelijk bijdragen aan effectieve en

 16. Handleiding voor natuurondernemen : het ontwikkelen van verdienmodellen voor natuurbehoud en natuurontwikkeling : product van het WURKS project Natuurondernemerschap en Toerisme binnen het Groene Onderwijs (NatureToGo)

  NARCIS (Netherlands)

  Felder, M.; Pellis, A.

  2013-01-01

  Natuurbeschermingsorganisaties kijken naar nieuwe vormen van ondernemerschap om natuurbehoud ook in de toekomst te kunnen blijven financieren. Natuur wordt daarnaast meer naar voren geschoven als economische drager van gebieden die kampen met drastische economische en demografische veranderingen. De

 17. Generating and testing methods for consumer-oriented product development; Genererende en toetsingsmethoden voor consumentgerichte productontwikkeling

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2001-10-01

  In order to obtain a good insight into various design methods that can be used by product developers to enable them to develop and test useful domotics products (domotics: intelligent systems for the home), an inventory has been made of the methods used in the Netherlands. The inventory is directed at two categories of methods: (1) Methods of getting better acquainted with the user and/or the problem, and of generating novel solutions: generative methods; and (2) Methods of assessing solutions (through various phases of the designing process): testing methods. The first category of methods concentrates on the designing process. In other words: how can the designer realise as much as possible of the workability of (domotics) products during the designing process? The second category aims at testing a design (in whatever shape: drawing, prototype, functional computer animation, etc.) through its users. These are methods of assessing a design at various stages of the designing process. [Dutch] Om een goed inzicht te krijgen in verschillende ontwerpmethoden die productontwikkelaars kunnen gebruiken om bruikbare domoticaproducten te kunnen ontwikkelen en toetsen, is een inventarisatie uitgevoerd naar de methoden die in Nederland worden gebruikt. De inventarisatie richt zich op twee categorieen methoden: (1) methoden om de gebruiker casu quo het probleem beter te leren kennen en nieuwe oplossingen te genereren, zogenaamde genererende methoden, en (2) methoden om oplossingen te evatueren (in verschillende fasen van het ontwerpproces), zogenaamde toetsingsmethoden. De eerste categorie methoden richt zich op het ontwerpproces: hoe kan de ontwerper tijdens het ontwerpproces de bruikbaarheid van (domotica)producten zoveel mogelijk realiseren? De tweede categorie methoden is erop gericht om een ontwerp (in wat voor vorm dan ook: tekening, prototype, functionele computeranimatie, enzovoort) te toetsen bij gebruikers. Het zijn methoden om een ontwerp, op verschillende momenten

 18. Imkers kunnen de honingbij redden(interview met T. Blacquière)

  NARCIS (Netherlands)

  Dodde, H.; Blacquiere, T.

  2009-01-01

  De massale bijensterfte is volgens Tjeerd Blacquière geen reden voor paniek, maar wel voor zorg. Er zijn zeker strategieën om ziekteverwekkers als de varroamijt en nosema te bestrijden. "Het vraagt wel een andere benadering vanhet imkervak", aldus de bijenonderzoeker van Plant Research International

 19. Al Qaeda’s Seapower Strategy

  Science.gov (United States)

  2011-08-08

  Islam will be established from the ocean to the ocean.” 6 Regardless, given the innovation and independence demonstrated by AQ’s “ franchises ” in...commercial use is licensed via a Creative Commons BY-NC-SA 3.0 license per our Terms of Use. No FACTUAL STATEMENT should be relied upon without further

 20. More attention for health due to air quality of particulates; Meer aandacht voor gezondheid door luchtkwaliteit van fijn stof

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Keuken, M.; Voogt, M. [TNO, Apeldoorn (Netherlands); Van den Elshout, S. [DCMR Milieudienst Rijnmond, Rotterdam (Netherlands); De Jonge, D. [GGD amsterdam, Amsterdam (Netherlands)

  2008-08-15

  This article demonstrates that elementary carbon (EC) is a reliable indicator for soot concentrations in outdoor air and a better indicator for traffic emissions of particulate matter than PM10 and PM2.5. In Rotterdam, PM content remains at the same level, whereas concentrations of elementary carbon decrease steadily. The article recommends further study into which part of health effects ascribed to PM should actually be attributed to EC or for example to abrasion emissions, road dust blowing up and ultra fine particles. [mk]. [Dutch] In dit artikel wordt aangetoond dat elementair koolstof (EC) een goede indicator is voor roetconcentraties in de buitenlucht en een betere indicator voor verkeersuitstoot van fijn stof dan PM10 of PM2,5. In Rotterdam blijven PM-gehaltes op hetzelfde niveau, terwijl concentraties van elementair koolstof gestaag dalen. Het wordt aanbevolen te onderzoeken welk deel van de aan PM toegeschreven gezondheidseffecten in werkelijkheid aan EC is toe te schrijven of aan bijvoorbeeld slijtage-emissies, opwervelend wegenstof en ultrafijne deeltjes.

 1. Electric transport in 20 questions. The starting guide for businesses; Elektrisch vervoer in 20 vragen. De startgids voor bedrijven

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2013-07-15

  This guide answers the 20 most important questions that entrepreneurs and businesses have about electric vehicles (EV), divided into seven main questions: What is it; Why should I go for it; Which electric vehicles are on the market; What are the costs; How and where can I recharge; How do I put EV into operation; What does the future looks like? The purpose of this guide is to provide a clear and reliable overview of the options for EV in order for entrepreneurs to ease the switch to electric vehicles [Dutch] Deze gids geeft antwoord op de 20 belangrijkste vragen die ondernemers en bedrijven hebben over elektrisch vervoer (EV), onderverdeeld in zeven hoofdvragen: Wat is het; Waarom zou ik er voor kiezen; Welke elektrische voertuigen zijn er op de markt; Wat zijn de kosten; Hoe en waar kan ik opladen; Hoe breng ik EV in de praktijk; Hoe ziet de toekomst eruit? Het doel van deze gids is om een helder en betrouwbaar overzicht te geven van de mogelijkheden van EV om daarmee de eventuele overstap naar een elektrisch voertuig voor ondernemers te vereenvoudigen.

 2. De evaluatie van Corning "MAGIC TSH-RIA" en de mogelijke toepassing van deze kit voor de bepaling van TSH in hielprikbloed van pasgeborenen

  NARCIS (Netherlands)

  Elvers LH; Loeber JG

  1985-01-01

  Bij de evaluatie van de Corning "MAGIC TSH-RIA"-kit voor de RIA van hTSH in serum werd nagegaan of met deze kit, na modificatie, het TSH- gehalte in hielprikbloed van pasgeborenen kan worden gemeten. De ijkcurven van de bloedvlek- en serumcalibratoren kwamen goed met elkaar overeen. Het

 3. Climatic change and tourism. Survey of potential consequences for tourism in the Netherlands; Klimaatverandering en toerisme. Inventarisatie potentiele gevolgen voor Nederlands toerisme

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Amelung, B. [International Centre for Integrative Studies, Maastricht University, Maastricht (Netherlands)

  2002-03-01

  A description is given of a project in which an integrated analysis will be given of the possible consequences of climatic change for natural systems, economical sectors, land use, health and recreation in the Netherlands. [Dutch] Dit project beoogt een geintegreerde analyse te geven van de mogelijke consequenties van klimaatverandering voor natuurlijke systemen, economische sectoren, landgebruik, gezondheid en recreatie in Nederland.

 4. Onderzoek naar toepasbaarheid van Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (ELISA) voor het bepalen van aflatoxinen in voedings- en voedermiddelen 1e interimrapport: Orientatie en taakstelling

  NARCIS (Netherlands)

  Egmond; H.P. van; Paulsch; W.E.; Sizoo; E.A.

  1987-01-01

  Immunochemische methoden van onderzoek voor het bepalen van mycotoxinen komen langzamerhand in de belangstelling te staan, vooral Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (ELISA). Om een beeld te krijgen van de praktische en wetenschappelijke karakteristieken van ELISA's in het

 5. Het "JeugdSynergiePlan", Meer effectiviteit voor verenigingen. : Bestand 1 = Rapport 37p;Bestand 2 = Artikel 4p;Bestand 3 = Bijlage 15p.

  NARCIS (Netherlands)

  drs Paul WA van Kempen

  2012-01-01

  Het JeugdSynergiePlan beschrijft de wijze waarop er bij verenigingen door een effectieve samenwerking tussen de verschillende stakeholders meer kan worden bereikt voor iedereen. De belangrijkste samenwerkende partijen (stakeholders) bestaan uit de leden, de ouders en vrijwilligers, de verenigingen,

 6. De opname van het conflictenrecht in het Nederlandse BW: een analyse van de gevolgen ervan voor de systematiek en de coherentie van het BW in zijn geheel

  NARCIS (Netherlands)

  Oderkerk, A.E.

  2013-01-01

  Op 1 januari 2012 is Boek 10 BW in werking getreden. Daarmee is het grootste deel van het Nederlandse conflictenrecht thans in het BW opgenomen. In deze monografie, die een bewerking vormt van de door de auteur op 16 november 2010 gehouden lezing voor de ‘Studiekring Prof.mr. J. Offerhaus’, wordt

 7. HELP! De stroom valt uit : Het belang van 'digital media literacy' voor werken en leren ; essay in het kader van de masterclass SHRM

  NARCIS (Netherlands)

  Jack Pleumeekers

  2012-01-01

  Een digitaal netwerk is van strategisch belang voor mens, organisatie en regio. Hoe kunnen we social media en andere vormen van digitale netwerken nu functioneel doordacht, efficiënt en effectief inzetten? Hebben we voldoende media wijsheid in pacht? Zijn we voldoende ‘digital media literate’?

 8. Consequences of Market-Based Measures CO2-emission Reduction Maritime Transport for the Netherlands; Gevolgen Market Based Measures CO2-emissiereductie zeevaart voor Nederland

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Wortelboer-van Donselaar, P.; Kansen, M.; Moorman, S. [Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid KiM, Den Haag (Netherlands); Faber, J.; Koopman, M.; Smit, M. [CE Delft, Delft (Netherlands)

  2013-11-15

  The introduction of Market Based Measures (MBMs) to reduce the CO2 emissions of international sea shipping will have relatively limited economic effects for the Netherlands. Moreover, these effects are largely in line with those in other countries. For the Netherlands, however, the manner in which MBMS are organised and enforced is likely to be particularly important, given the importance of ports to the Dutch economy, the country's relatively large bunker sector, and the fact that Dutch shipowners operate relatively small vessels and on a relatively small scale. MBMs include pricing measures in the form of tax or trade systems, as well as other market-related proposals. In this research study, the consequences are analysed of four international MBM proposals for the Netherlands [Dutch] Om de CO2-uitstoot van de internationale zeevaartsector terug te dringen worden momenteel zogeheten Market Based Measures (MBMs), zoals bijvoorbeeld het veilen van emissierechten of het invoeren van een heffing, overwogen. De invoering van de MBMs zal voor Nederland relatief beperkte economische effecten hebben. Deze effecten wijken bovendien niet bijzonder af van die voor andere landen. De wijze waarop de MBMs worden georganiseerd en gehandhaafd, is voor Nederland mogelijk wel van onderscheidend belang. Dit gezien het belang van de havens voor de Nederlandse economie, de relatief grote bunkersector, en de relatief kleine schepen en kleinschaligheid van de Nederlandse reders.

 9. Een vergelijkend onderzoek tussen vlam-AAS en ICP-AES voor de bepaling van calcium, magnesium en natrium in drinkwater

  NARCIS (Netherlands)

  Boer; J.L.M.de; Martens; W.M.

  1985-01-01

  Vanwege de wenselijkheid in verband met een aanzienlijke tijdsbesparing van de overgang van de bepaling van calcium, magnesium en natrium in drinkwater met behulp van een vlam-AAS procedure op een ICP-AES procedure werd een vergelijkend onderzoek voor deze twee technieken uitgevoerd. Daartoe

 10. Evaluatie van de Individuele Traject Afdelingen : Een onderzoek naar de mogelijke werking van Individuele Traject Afdelingen (ITA) voor 'groepsongeschikte' jongeren met een PIJ-maatregel

  NARCIS (Netherlands)

  Veldt, M.C.A.E. van der; Campbell, E.E.

  2009-01-01

  Het doel van dit onderzoek is kennis te verwerven over de eventuele werking van Individuele Traject Afdelingen (ITA) voor jongeren die moeilijk te hanteren zijn binnen JJI’s op de groepen, teneinde de beslissing over invoering van ITA te onderbouwen. De doelen van de ITA zijn een betere ontwikkeling

 11. Risico’s van introductie van exotische plantensoorten, in het bijzonder uit het geslacht Ambrosia L., via import van zaden voor met name veevoer en vogelvoer

  NARCIS (Netherlands)

  Denderen, van Daniël P.D.; Tamis, Wil L.M.; Valkenburg, van Johan L.C.H.

  2010-01-01

  Import van landbouwproducten, in het bijzonder zaden, zijn een belangrijke bron voor de introductie van exotische plantensoorten. In dit artikel wordt ingegaan op twee studies naar het voorkomen van exotische planten, in het bijzonder uit het geslacht Ambrosia, in geïmporteerde partijen zaden. Met

 12. De betekenis van het openbaar groen voor bijen : notitie over de toepassing van stuifmeel- en nectarleverende planten in het openbaar groen ten behoeve van bijen

  NARCIS (Netherlands)

  Blitterswijk, van H.; Boer, de T.A.; Spijker, J.H.

  2009-01-01

  Overzicht van planten die nectar en stuifmeel leveren en die in openbaar groen (meer) toegepast kunnen worden. Onderzocht is ook in hoeverre drachtplanten voor bijen aandacht krijgen in het gemeentelijke groenbeheer. Middels literatuuronderzoek is in beeld gebracht welke informatie beschikbaar is

 13. De niet-scrotale testis: huidige standpunten van de Werkgroep Kinderurologie van de Nederlandse Vereniging voor Urologie [Undescended testis: Current views and advice for treatment

  NARCIS (Netherlands)

  Hack, W.W.M.; Sijstermans, K.; Voort-Doedens, L.M. van der; Meijer, R.W.; Heij, H.A.; Delemarre-van de Waal, H.A.; Pierik, F.H.

  2008-01-01

  Eerder dit jaar verschenen in dit tijdschrift drie artikelen gewijd aan de niet-scrotale testis (NST).1-3 Ze hebben tot veel discussie geleid binnen de Werkgroep Kinderurologie (WGKU) van de Nederlandse Vereniging voor Urologie (NVU), hetgeen resulteerde in dit commentaar. Vooral de artikelen van

 14. Right-wing radical populism in city and suburbs: an electoral geography of the Partij Voor de Vrijheid in the Netherlands

  NARCIS (Netherlands)

  van Gent, W.P.C.; Jansen, E.F.; Smits, J.H.F.

  2014-01-01

  This paper looks at the electoral geography of the Partij Voor de Vrijheid, a Dutch right-wing radical populist party, which is anti-immigration, anti-establishment and critical of urban conditions. Combining survey analyses and geocoded polling station data analyses of the 2010 parliamentary

 15. Inventory of Simulation and Modeling for the Analysis of Ground Manoeuvre Performance (inventarisatie van vragen en modellen voor de analyse van het grondgebonden optreden)

  Science.gov (United States)

  2006-04-01

  2007. Voor staftrainingen op bataijons- en brigadeniveau wordt in Duitsland bet model GUPPIS gebruikt. Dit model is vergelijkbaar aan KIBOWI, waarbij de...GESI SMARTT • 22 GUPPIS . 22 C2WS . 33 CAEN. 20, 107 CAMEX. 19 J CASTFOREM • 20, 56, 96 CASTOR . 17.25, 27 INDIA- 17, 68, 71 CAT. 19, 21, 48 ITEMS

 16. AL Amyloidosis

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Desport Estelle

  2012-08-01

  Full Text Available Abstract Definition of the disease AL amyloidosis results from extra-cellular deposition of fibril-forming monoclonal immunoglobulin (Ig light chains (LC (most commonly of lambda isotype usually secreted by a small plasma cell clone. Most patients have evidence of isolated monoclonal gammopathy or smoldering myeloma, and the occurrence of AL amyloidosis in patients with symptomatic multiple myeloma or other B-cell lymphoproliferative disorders is unusual. The key event in the development of AL amyloidosis is the change in the secondary or tertiary structure of an abnormal monoclonal LC, which results in instable conformation. This conformational change is responsible for abnormal folding of the LC, rich in β leaves, which assemble into monomers that stack together to form amyloid fibrils. Epidemiology AL amyloidosis is the most common type of systemic amyloidois in developed countries with an estimated incidence of 9 cases/million inhabitant/year. The average age of diagnosed patients is 65 years and less than 10% of patients are under 50. Clinical description The clinical presentation is protean, because of the wide number of tissues or organs that may be affected. The most common presenting symptoms are asthenia and dyspnoea, which are poorly specific and may account for delayed diagnosis. Renal manifestations are the most frequent, affecting two thirds of patients at presentation. They are characterized by heavy proteinuria, with nephrotic syndrome and impaired renal function in half of the patients. Heart involvement, which is present at diagnosis in more than 50% of patients, leading to restrictive cardiopathy, is the most serious complication and engages prognosis. Diagnostic methods The diagnosis relies on pathological examination of an involved site showing Congo red-positive amyloid deposits, with typical apple-green birefringence under polarized light, that stain positive with an anti-LC antibody by immunohistochemistry and

 17. De oprichting van de ‘Nederlandsche Vereeniging voor Tropische Geneeskunde’: een zaak van nationaal belang

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Leo van Bergen

  2009-06-01

  Full Text Available The foundation of the Dutch Society for Tropical Medicine: an affair of national importance  The ‘Nederlandsche Vereeniging voor Tropische Geneeskunde’ (Dutch Society for Tropical Medicine – in short: NVTG was founded in 1907, a time not only of colonial expansion, but also a time in which the economic interest of the Dutch East-Indies for the Netherlands grew exceptionally. This had its effect on the motivations behind medical aid. Hygienic measures were financially backed because healthy workers had a positive effect on profits. This atmosphere of economic interest and political-military expansion had its effect on the foundation of the NVTG as well. Colonialism was generally approved of, and the goal of the society – apart from sociability motives – was to support research into illnesses torturing mainly the Dutch colonies. This was in line with the reasoning that the colonies were rightfully governed by the Netherlands, because the peoples living there had proven not to be able to look after themselves in a proper manner. The foundation of the Society should have been a part of the foundation of an international society for tropical medicine, but this failed. Although internationalism generally was seen as an important feature of science and certainly of medical science, it is not strange this was not seen as a major problem. For it was national and not international reasons that had led to founding the Dutch society. It was the Dutch position as a colonial power that had convinced Dutch tropical doctors a society should be called into being. A generally shared spirit of internationalism had little to do with this unless internationalism is defined as: what others have, we need to have as well, and let us see in international conferences what could be of national benefit. That nevertheless this spirit of internationalism – and not nationalism – is commonly hailed as the main reason behind the foundation, is probably due to the

 18. Sustainability pays. A reward system for sustainable producer and consumer behaviour; Duurzaam loont. Een beloningssysteem voor duurzaam consumentengedrag

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Van Hilten, R. [QOIN, Amsterdam (Netherlands)

  2011-03-15

  local restaurants, local cultural offerings and visits to local farmers. Shops see an increase in their sales and profits in the 'sustainable' segment. In addition, specifically targeted advertising is possible because Sustainability Rewarded gives the retailer insight into the purchasing behaviour of consumers and particularly that of their own customers. The Municipality gets access to a cost-effective and tried-and-tested set of instruments to realize policy. Rewards are more effective and also more cost-effective than information campaigns. It stimulates the regional economy. An added bonus is that the municipality gets better information about the impact of their subsidy euro [Dutch] In DUURZAAM LOONT worden burgers beloond voor goed gedrag: minder energie gebruiken, afvalreductie, vaker op de fiets naar het werk, etc. Ook worden ze verleid vaker milieuvriendelijk, regionaal en duurzaam te kopen. Dit wordt bereikt door hen voor de juiste keuze te belonen met punten. Door punten in het vooruitzicht te stellen staan consumenten open voor nieuwe informatie die ze gebruiken om hun keuze aan te passen, om zo de beloning niet mis te lopen. Deze punten worden gespaard en later besteed aan andere regionale en/of duurzame producten (cadeautjes). Op deze wijze bindt het regionale bedrijfsleven koopkracht en kan zichzelf zo versterken. De overheid of winkelier betaalt altijd voor de uitgekeerde punten in euro's. Daarmee zijn alle punten in omloop altijd gedekt door een tegenwaarde in euro's. Deze kostenpost komt bij de overheid uit beleidsbudget, en bij de winkelier uit het marketingbudget. Het is mogelijk dat meerdere partijen uit de keten (bijvoorbeeld retailer en merkproducent) de kosten van de punten delen. Punten kunnen altijd door de burger worden verdiend en verzilverd voor zuinige producten, isolatiematerialen, klimaatneutrale producten, regionale producten, afvalpreventie en afvalscheiding, duurzame producten en diensten, gebruik van openbaar

 19. Diagnostische mogelijkheden van pathologische laesies bij pluimvee voor het opsporen van uitbraken tijdens de klassieke vogelpest epidemie in Nederland in 2003 = Diagnostic possibilities for pathological lesions in poultry to trace disease outbreaks of classical fowl pest in the Netherlands

  NARCIS (Netherlands)

  Elbers, A.R.W.; Kamps, B.; Koch, G.

  2005-01-01

  Gegevens uit de vogelpestepidemie van 2003 zijn gebruikt om de bruikbaarheid van pathologische bevindingen bij sectie te beoordelen voor het opsporen van uitbraken. Daarvoor werden de pathologische uitkomsten van pluimvee van 123 verdachte bedrijven nog eens op een rijtje gezet

 20. European Union directive for the protection of workers against hazardous effects of electromagnetic fields; EU-richtlijn voor bescherming van werknemers tegen de schadelijke effecten van elektromagnetische velden op komst

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Vermeulen, T. [Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid SZW, Den Haag (Netherlands)

  2003-07-01

  A proposal for the title directive is in the process of consultation between the European Committee and member states of the European Union. [Dutch] Blootstelling van werknemers aan elektromagnetische velden komt in veel werksituaties voor. Daarbij kan worden gedacht aan GSM-basisstations en zendmasten, radio en televisiezenders, hoogspanningslijnen en transformatoren, radarapparatuur, verschillende navigatiesystemen, maar ook apparatuur in de gezondheidszorg (MRI, fysiotherapie). In de EU zijn nog geen normen vastgesteld voor de bescherming van werknemers tegen de schadelijke effecten van elektromagnetische velden. Sinds een half jaar wordt tussen de Europese Commissie en de Lidstaten overlegd over een voorstel voor een richtlijn opgesteld voor de bescherming van werknemers tegen de schadelijke effecten van blootstelling aan elektromagnetische velden.