WorldWideScience

Sample records for als strategie voor

 1. Kruisbestuiving voorwaarde voor succesvolle multichannel strategie

  NARCIS (Netherlands)

  Van Ameijden, D.; Huismans, J.; Wenting, R.; Krawczyk, A.; Weltevreden, J.W.J.

  2011-01-01

  Retailers met een succesvolle multichannel strategie creëren kruisbestuiving tussen de diverse verkoopkanalen. Via welk kanaal consumenten hun aankoop uiteindelijk doen, wordt voor hen steeds minder belangrijk; het draait allemaal om klantbehoud. Dit blijkt uit een verkennend onderzoek van PwC en de

 2. Six Sigma als blauwdruk voor de kenniseconomie.

  NARCIS (Netherlands)

  de Mast, J.; Does, R.J.M.M.

  2005-01-01

  Abstract Six Sigma is zo langzamerhand een niet weg te denken programma voor kwaliteits- en efficiencyverbeteringen. Het heeft met name voor enorme successen gezorgd in productiebedrijven. Six Sigma ligt ook onder vuur: het zou een trend zijn die voorbij gaat. De auteurs van dit artikel zijn het van

 3. Het weblog als instrument voor reflectie op leren en handelen

  NARCIS (Netherlands)

  Wopereis, Iwan; Sloep, Peter

  2009-01-01

  Wopereis, I. G. J. H., & Sloep, P. B. (2009). Het weblog als instrument voor reflectie op leren en handelen [Kennisnet Essay]. Te verkrijgen via http://onderzoek.kennisnet.nl/onderzoeken/rendement/hetweblog

 4. Flotatieslib van slachterijen als voer voor varkens

  NARCIS (Netherlands)

  Smits, B.

  1984-01-01

  De belangrijkste resultaten worden weergegeven van de voederproeven met flotatieslib, slib dat ontstaat door uitvlokking van het afvalwater van slachterijen. In deze proeven is de voederwaarde en de gebruikswaarde van flotatieslib voor mestvarkens bepaald

 5. Ropadiar als alternatief voor een antimicrobiele groeibevorderaar in voer voor gespeende biggen

  NARCIS (Netherlands)

  Krimpen, van M.M.; Binnendijk, G.P.

  2001-01-01

  Op verzoek van Ropapharm B.V. te Zaandam heeft het Praktijkonderzoek Veehouderij een onderzoek uitgevoerd naar de effectiviteit van Ropadiar e , een etherische olie van de oreganoplant, als alternatief voor AMGB. Oregano-olie heeft antibacteriële eigenschappen

 6. Oosterschelde geschikt als habitat voor bruinvis?

  NARCIS (Netherlands)

  Jansen, O.E.; Aarts, G.M.; Reijnders, P.J.H.

  2013-01-01

  Sinds tientallen jaren zijn er weer meer bruinvissen waargenomen in de Noordzee rond Nederland. De dieren drongen onlangs ook door in estuaria, zoals de Oosterschelde. Maar is het habitat in de Oosterschelde eigenlijk wel geschikt voor de bruinvis en is er voldoende voedselaanbod en rust? En welke i

 7. Biomassa voor energie in de stadsregio Arnhem-Nijmegen : ontwikkelingen van een strategie voor biomassa uit bos, natuur en landschap

  NARCIS (Netherlands)

  Spijker, J.H.; Vries, de E.A.; Derksen, J.T.P.

  2010-01-01

  De Stadsregio Arnhem-Nijmegen heeft behoefte aan een strategie voor de optimale inzet van biomassa uit natuur en landschap voor energie-opwekking. In dit rapport wordt inleidend het huidige aandeel duurzame energie in Nederland en de beleidsopgave uiteengezet. Daarna wordt aangegeven dat er legio ka

 8. Formaline of alternatieven als ontsmettingsmiddel voor broedeieren

  NARCIS (Netherlands)

  Meijerhof, R.; Dijk, D.

  1997-01-01

  Formaline wordt algemeen gezien als een goed middel om broedeieren te ontsmetten. Toch geeft ontsmetting met middelen als ozon en waterstofperoxyde vaak een iets beter broedresultaat. Een eventuele verklaring hiervoor is momenteel nog niet te geven.

 9. Docenten als (her)ontwerpers van een ICT-rijk curriculum voor beginnende geletterdheid

  NARCIS (Netherlands)

  Cviko, Amina; McKenney, Susan; Voogt, Joke

  2011-01-01

  Cviko, A., McKenney, S., & Voogt, J. (2011, 8-10 June). Docenten als (her)ontwerpers van een ICT-rijk curriculum voor beginnende geletterdheid. Round table presentation at the ORD annual meeting, Maastricht, The Netherlands.

 10. Dood hout en tonderzwammen als minibiotopen voor insecten

  NARCIS (Netherlands)

  Moraal, L.G.

  2014-01-01

  Dood hout vervult een sleutelrol in het bosecosysteem. De afbraak van dood hout vindt primair plaats door schimmels. Insecten spelen ook een rol, maar zij maken vooral gaten en gangen die een goede toegangspoort vormen voor schimmels en bacteriën waardoor het afbraakproces wordt versneld.

 11. Business spiritualiteit als kracht voor organisatievernieuwing : Op zoek naar de mystiek van het zakendoen

  NARCIS (Netherlands)

  Blot Chauvigny, de P.

  2006-01-01

  Dit boek geeft antwoord op de vraag ‘Wat is Business Spiritualiteit?’. Vanuit een wetenschappelijk verantwoord perspectief wordt aan de hand van veel praktijkvoorbeelden inzicht gegeven in de wijze waarop Business Spiritualiteit als krachtbron voor organisatievernieuwing ingezet kan worden. Prof. Dr

 12. Typeringen van bodemecosystemen- Duurzaam bodemgebruik met referenties voor biologische bodemkwaliteit

  NARCIS (Netherlands)

  Rutgers M; Mulder C; Schouten AJ; Bogte JJ; Breure AM; Bloem J; Jagers op Akkerhuis GAJM; Faber JH; van Eekeren N; Smeding FW; Keidel H; de Goede RGM; Brussaard L; LER

  2006-01-01

  Twee kwaliteitsreferenties voor een 'gezonde' bodem werden opgesteld, als onderdeel van het raamwerk voor duurzaam bodemgebruik, namelijk voor melkveehouderij op zandgrond en voor halfnatuurlijk grasland op zandgrond. De referenties bestaan uit getalswaarden voor chemische, fysische, biol

 13. Onderstam M.8 als alternatief voor M.9 : vraag naar minder gevoelige onderstam voor bacterievuur neemt toe

  NARCIS (Netherlands)

  Steeg, van der P.A.H.; Maas, F.M.

  2012-01-01

  Bacterievuur is in toenemende mate een bedreiging voor de appelteelt in Europa. Nederlandse boomkwekers produceren veel onderstammen en bomen bestemd voor export naar vrijwel alle landen in Europa. Door het toenemende handelsverkeer van plantmateriaal in de EU neemt de kans op verspreiding van en aa

 14. Op weg naar een evidence-based practice : project ‘De groene leeromgeving als katalysator voor leren’

  NARCIS (Netherlands)

  Biemans, H.J.A.; Gulikers, J.T.M.; Oonk, C.; Wel, van der M.; Leereveld, G.; Frijters, S.; Born, van den T.

  2013-01-01

  Wat zijn de leeropbrengsten van buitenonderwijs voor leerlingen van twaalf tot achttien? En hoe kan je dit als docent faciliteren? Om deze vragen te kunnen beantwoorden, is een literatuuronderzoek uitgevoerd en is een aantal praktijken bestudeerd.

 15. Het weblog als instrument voor reflectie op leren en handelen: Een verkennende studie binnen de eerste- en tweedegraads lerarenopleiding

  NARCIS (Netherlands)

  Wopereis, Iwan; Sloep, Peter; Poortman, Sybilla

  2010-01-01

  Wopereis, I., Sloep, P., & Poortman, S. (2010, Juni). Het weblog als instrument voor reflectie op leren en handelen: Een verkennende studie binnen de eerste- en tweedegraads lerarenopleiding. Poster sessie gepresenteerd tijdens de Onderwijs Research Dagen, Enschede, Nederland.

 16. Moraal voor en na religie: wie kijkt er naar ons? - n.a.v. Frans de Waal over God als wakend oog in The bonobo and the atheist

  NARCIS (Netherlands)

  Weele, van der Cor

  2013-01-01

  De meest saaie en onproductieve vraag die je over religies kunt stellen is of ze wel of niet waar zijn; zo begint Alain de Botton zijn boek Religie voor Atheisten (2012). Veel interessanter vindt hij de vraag wat te doen als we religie niet meer voor waar houden. Voor Richard Dawkins moet de godsdie

 17. Ontziebeleid als valkuil: naar een vakmanscenario voor oudere werknemers

  NARCIS (Netherlands)

  Zinsmeister, J.; Van Hoof, J.

  2013-01-01

  Op grond van de geraadpleegde literatuur komt Zinsmeister tot het standpunt dat ieder signaal van verminderde productiviteit bij oudere werknemers wordt geinterpreteerd als overbelasting en als reden om hen te ontzien, terwijl juist vaak sprake is van onderbelasting: oudere werknemers krijgen vaak a

 18. Exenta kruidentinctuur als alternatief voor AMGB's bij gespeende biggen

  NARCIS (Netherlands)

  Rodenburg, T.B.; Krimpen, van M.M.; Binnendijk, G.P.; Smolders, M.M.A.H.H.

  2004-01-01

  In de veehouderij gebruikt men op dit moment antimicrobiële groeibevorderaars (AMGBs). In het rapport antimicrobiële groeibevorderaars' (1998/15) adviseert de Gezondheidsraad de Nederlandse overheid om het gebruik van AMGBs binnen een aantal jaren volledig te verbieden. Een aantal AMGBs is al sinds

 19. Acclimatie van twee militairen als preparatie voor uitzending naar Afhanistan

  NARCIS (Netherlands)

  Vrijkotte, S.; Daanen, H.A.M.

  2008-01-01

  Als voorbereiding op uitzending naar Uruzgan, een gebied in Afghanistan met in de zomermaanden zeer hoge omgevingstemperaturen, zijn twee miliairen onderworpen aan een acclimatieprogramma van 5 dagen in klimaatkamers van TNO Defensie & Veiligheid: een man van 41 jaar; 67 kg en een vrouw van 28 jaar;

 20. Productinnovatie voor nichemarkten

  NARCIS (Netherlands)

  Veggel, van R.J.F.M.

  2008-01-01

  Voor het uitbreiden van de afzetmarkt en het aanboren van nieuwe markten zijn productinnovaties nodig. Maar wat voor productinnovaties vallen in de smaak bij consumenten en niet te vergeten bij de retail? En wat doe je als je maar weinig budget hebt voor innovatie en marketing? Ziehier de insteek va

 1. Gewoon goddelijk : Theosis als oecumenisch zoekontwerp voor een inclusief denken over verlossing

  NARCIS (Netherlands)

  Zorgdrager, H.E.

  2014-01-01

  Rede, uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van persoonlijk hoogleraar voor de leerstoel Systematische Theologie met bijzondere aandacht voor genderstudies aan de Protestantse Theologische Universiteit op 30 oktober 2014 te Amsterdam.

 2. Toekomstvaste fysieke toegangsystemen : Public Key Infrastructure als oplossing voor fysiek toegangbeheer

  NARCIS (Netherlands)

  Kleinhuis, G.; Olk, J.G.E.

  2011-01-01

  Voor fysieke toegangssystemen wordt veelal gebruik gemaakt van toegangspassen met een contactlose chip. Soms zijn deze passen ook nog voorzien van een PKI (Public Key Infrastructure) contactchip voor toegang tot ICT en/of het plaatsen van een digitale handtekening. Ook voor fysieke toegang bied PKI

 3. Olifantsgras voor het opwarmen van kalvermelk

  NARCIS (Netherlands)

  Kasper, G.J.

  2008-01-01

  Veehouderijbedrijven zoeken naar alternatieven voor energie-bronnen. Op het vleeskalverbedrijf van de familie Henken te Rhenen wordt Miscanthus geteeld, ofwel olifantsgras, als vervanger voor fossiele energie

 4. Onderhandelend bestuur : een innovatieve strategie voor de ontwikkeling van automobiliteitsbeleid.

  NARCIS (Netherlands)

  Vroom, B. de Ent, R. van de Goldenbeld, C. & Wittink, R.D.

  1995-01-01

  This report describes the `Innovative Strategies to Influence the Mobility of Motorists' project. The objective of this project is to describe an innovative strategy on the basis of which a policy can be developed. The aim is to reduce the motor vehicle use. The problems associated with motor vehicl

 5. Gierstmelde als potentieel akkerbouwgewas met meervoudige gebruiksmogelijkheden voor de noordelijke regio's 1992 - 1996 : management samenvatting

  NARCIS (Netherlands)

  Geel, van W.C.A.

  1996-01-01

  Collectieopbouw en veredelingsonderzoek met aandacht voor wortelknobbelaaltjes en valse meeldauw. Teeltonderzoek en marktprijs en afzetkansen. Toepassingsgericht zetmeelonderzoek met karaktisering via Braber-verstijfseling rn crosslink-effectiviteit bij de ECH-verknoping van quinoa

 6. De praktijk als leeromgeving voor de kenniswerker: Bouwstenen voor hoger onderwijs waarin kennis en praktijk samen gaan

  NARCIS (Netherlands)

  Andriessen, Daan; Weert, Tom van

  2007-01-01

  Het hoger onderwijs moet studenten opleiden tot kenniswerkers. Het blijkt echter lastig studenten zo op te leiden dat ze de voldoende vaardigheden hebben kennis snel toe te passen en nieuwe kennis te genereren. Een mogelijke aanpak is De praktijk als leeromgeving: studenten leren als junior kenniswe

 7. Open data and beyond: Exploring existing open data projects to prepare a successful open data strategy: Deelrapport organisatorische aspecten voor een succesvolle open data strategie

  NARCIS (Netherlands)

  Bregt, A.K.; Castelein, W.; Dignum, V.

  2012-01-01

  In dit rapport wordt ingegaan op de organisatorische aspecten van open data. De keus voor een bepaalde organisatorische invulling is uiteraard sterk afhankelijk van de interne besluitvorming, mogelijkheden en ambities van Alliander zelf. Dit rapport moet dan ook gezien worden als een schets van aspe

 8. Risicobeoordeling van contaminanten in afval- en reststoffen bestemd voor gebruik als covergistingsmateriaal

  NARCIS (Netherlands)

  Ehlert, P.A.I.; Wijnen, van H.J.; Struijs, J.; Dijk, van T.A.; Schöll, van L.; Poorter, de L.R.M.

  2016-01-01

  Een beoordeling is uitgevoerd van 21 stoffen die door LTO-Noord en de Biogas Branche Organisatie (BBO)
  aangemeld zijn voor opname in bijlage Aa van de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet. Op verzoek van het ministerie
  EZ zijn daar 6 stoffen aan toegevoegd (21+6) en werden 119 eerder aangemeld

 9. Kustversterking Voorne: advies voor richtlijnen voor het milieueffectrapport

  NARCIS (Netherlands)

  Evers, F.W.R.; Gun, van der J.H.J.; Hoekstra, P.; Maas, F.M.; Slim, P.A.; Beerlage, B.F.M.

  2006-01-01

  De kust van Voorne is aangemerkt als een zwakke schakel in de Hollandse Kust. Uit berekeningen blijkt dat de veiligheid tegen overstromingen onvoldoende is. Het waterschap Hollandse Delta – als beheerder van de waterkering – stelt een verbeteringsplan op voor de kust van Voorne. Voor dit verbetering

 10. De capability approach als normatief-evaluatief kader voor sociale interventies: Kwalitatief onderzoek in India met inzichten voor de Vlaamse en Nederlandse praktijk

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Laura van Raemdonck

  2017-03-01

  Full Text Available De capability approach als normatief-evaluatief kader voor sociale interventies: Kwalitatief onderzoek in India met inzichten voor de Vlaamse en Nederlandse praktijkIn deze kwalitatief-empirische casestudy wordt de Capability Approach (CA gehanteerd voor het evalueren van sociale interventies van de Indiase NGO Women Helpline ten opzichte van partnergerelateerd seksueel misbruik. Er werden 12 diepte-interviews en één groepsgesprek afgenomen met medewerkers van Women Helpline en slachtoffers van seksueel misbruik. Daarnaast werden twee semigestructureerde focusgroepen met tien mannelijke en tien vrouwelijke studenten georganiseerd. De analyse bracht een opvallende empowerment-paradox aan het licht tussen “well-being freedom” en “agency freedom”. Die paradox benadrukt de invloed van subjectieve en structurele factoren op de realisatie van welzijn. We besluiten dat wanneer de CA wordt ingezet als evaluatief kader voor sociale interventies het belangrijk is om bij onsuccesvolle interventies te kijken naar de externe invloeden die het individu beperken in zijn/haar agency freedom of de keuzes die hij/zij maakt ter realisatie van een waardig leven. Zo blijkt dat sommige vrouwen berusten in of zelfs kiezen voor een gewelddadige of objectief ongunstige partnerrelatie, ook na interventies en bewustmaken van hun mogelijkheden (verhoging well-being freedom, omdat deze vrouwen willen voldoen aan de patriarchale waarden in de samenleving. Ten slotte is de transfer van de resultaten naar de Nederlands-Vlaamse Eigen Kracht methodiek en algemene sociaal werk praktijk een belangrijke betrachting van het artikel. Utilizing the Capability Approach as a normative-evaluative framework for social interventions: Qualitative research in India with insights for social work practice in the Netherlands and Flanders The Capability Approach is a broad normative framework used to evaluate individual wellbeing, the development of a country, and gender inequalities

 11. Met een hoop stenen kun je niet praten: strategieën voor succesvol twitteren

  NARCIS (Netherlands)

  Brink, van den Wilma

  2010-01-01

  Een duidelijke doelstelling en bijbehorende strategie zijn nodig om als bibliotheek succesvol te zijn op Twitter. Een blik buiten de bibliotheekwereld kan nieuwe inzichten geven. Wilma van den Brink legde haar oor te luisteren bij Museum Boerhaave.

 12. Onderzoek naar de bruikbaarheid van twee enzym immuno assay spottests, als screeningsmethode voor de bepaling van aflatoxine B1 in samengestelde mengvoeders

  NARCIS (Netherlands)

  Trijp, van J.M.P.; Tuinstra, L.G.M.Th.

  1989-01-01

  Twee enzym immunoassay spottest zijn vergeleken met een HPLC methode voor het bepalen van aflatoxine B1. De opzet was na te gaan in hoeverre de spottests gebruikt kunnen worden als screeningsmethode van samengestelde mengvoeders bij een tolerantieniveau van10ug/kg. De testen zijn daarbij bekeken op

 13. Onderzoek naar de invloed van vervanging van sublimaat door natriumazide als conserveringsmiddel voor melk op de spreiding en het niveau van de eiwitbepaling volgens Kjeldahl

  NARCIS (Netherlands)

  Polanen, van A.; Werdmuller, G.; Veen, van der N.G.

  1985-01-01

  Voor de bepaling van het eiwitgehalte in melk volgens de Kjeldahlmethode is de invloed nagegaan van de vervanging van sublimaat door natriumazide als conserveringsmiddel. Daartoe is aan de hand van enkele jaaroverzichten per rondzending van het eiwitgehalte het gemiddelde van elk laboratorium, de st

 14. Nieuwe ontwikkelingsrichtingen voor verpakte groente- en fruitproducten : verpakte groente- en fruitproducten voor nieuwe eetmomenten

  NARCIS (Netherlands)

  Thoden van Velzen, E.U.

  2012-01-01

  De huidige standaardverpakkingen voor vers verwerkte groente- en fruitproducten zijn glas, blik en kartonlaminaat en zakken en vouwkarton voor diepvriesproducten. Deze verpakkingen ondersteunen het thuisgebruik bij het avondeten, maar niet nieuwe eetmomenten als ontbijt, lunch, tussendoortje en eten

 15. Mobiele video voor bedrijfscommunicatie

  NARCIS (Netherlands)

  Niamut, O.A.; Weerdt, C.A. van der; Havekes, A.

  2009-01-01

  Het project Penta Mobilé liep van juni tot november 2009 en had als doel de mogelijkheden van mobiele video voor bedrijfscommunicatie toepassingen in kaart te brengen. Dit onderzoek werd uitgevoerd samen met vijf (‘Penta’) partijen: Business Tales, Condor Digital, European Communication Projects (EC

 16. Snelstartgids voor preventiemedewerkers

  NARCIS (Netherlands)

  Anonymous

  2015-01-01

  Als preventiemedewerker houd je je bezig met veilig en gezond werken in jouw organisatie. Maar wat houdt dat precies in? En hoe begin je? In deze Snelstartgids voor preventiemedewerkers vind je antwoord op deze vragen, met praktische tips, checklists en verwijzingen naar handige websites en tools.

 17. Glasgroentesector staat voor grote uitdaging

  NARCIS (Netherlands)

  Wijnands, J.H.M.; Poot, E.H.

  2005-01-01

  De glasgroentesector kan internationaal voorop blijven lopen, maar alléén met een forse inspanning volgens LEI en PPO. Samenwerking is het sleutelwoord om alle uitdagingen te overwinnen en een juiste strategie voor de toekomst te ontwikkelen

 18. Close to the wind. A European strategy for the (top)sectors in the Netherlands; Scherp aan de wind. Handvat voor een Europese strategie voor Nederlandse (top)sectoren

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2011-08-15

  ) Strengthen Europe's position in the global arena; (2) Use European resources strategically as leverage for national policy; (3) Align with European societal priorities; (4) Develop a strategic plan for employing European and Dutch policy in each priority area; and (5) Develop the basic principles of the strategic plan for each individual policy and implement them consistently. [Dutch] De centrale rol van onderzoek en innovatie in de nieuwe Europese strategie biedt grote kansen voor Nederland. Het vergt wel een aantal aanpassingen in het overheidsbeleid: Nederland moet voluit gaan bijdragen aan het versterken van de Europese positie. Maar Nederland moet tegelijkertijd aan de eigen positie denken. Dat kan door 'scherp aan de wind' te gaan varen en strategischer met Europees beleid om te gaan. De raad doet een aantal aanbevelingen om nog effectiever met Europees beleid om te gaan en om de aansluiting te verbeteren, onder andere: Benut de Europese Structuurfondsen maximaal om Nederlandse topregio's als Eindhoven en Wageningen verder te ontwikkelen; Zet een co-financieringsfonds op om (bedrijfs)deelname aan Europese programma's in de toekomst te garanderen en te stimuleren; Zet de programma's van het ERC en NWO meer complementair in, om zo dubbelingen in het onderzoek te voorkomen.

 19. Eendekroos nu ook voor de koe

  NARCIS (Netherlands)

  Holshof, G.

  2008-01-01

  Eendenkroos is geschikt als eiwitgrondstof voor krachtvoer en is bij de productie van mengvoer goed uitwisselbaar met gangbare grondstoffen als soja. Voor de veehouderij zijn vanwege de hoge prijzen alternatieve eiwitbronnen welkom; daarbij staat het gebruik van soja maatschappelijk ter discussie. I

 20. De boerderij als ontwikkelomgeving : kinderen uit speciaal basisonderwijs werken mee : werkt de boerderij voor de kinderen?

  NARCIS (Netherlands)

  Schuler, Y.D.

  2010-01-01

  Het project 'De boerderij als ontwikkelomgeving' maakt onderdeel uit van het Transforum programma Green Care Amsterdam, dat van begin 2007 tot eind 2009 heeft gedraaid. Dit project beweegt zich binnen het krachtveld van nieuwe ontwikkelingen in de relaties tussen stad en platteland. In deze rapporta

 1. CONFIGURATION OF VO(OR)2Cl-Al(i-Bu)3 CATALYST SYSTEM AND CHARGE DISTRIBUTION OF VANADIUM CENTRAL ION

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  JIAO Shuke; LU Chongxian; JIANG Jian

  1987-01-01

  According to the calculation of quantum chemistry it could be deduced that configurations of the catalysts VO(OR)2Cl-Al (i-Bu)3, for the alternating copolymerization of butadiene with propene, the highest reactive configuration was A. When the catalyst complex forms the configuration A, the energy of the system was the lowest; the central vanadium atom had relatively high positive charge and whose frontier orbital overlapped easily with the frontier orbital of butadiene to form coordination complex, so it was concluded from the experimental results and calculations that the configuration of the catalyst of relatively high activity was A.

 2. Beoordelen als fundament voor goed opleiden in het beroepsonderwijs: Analyse van toetsprogramma’s in het mbo en hbo

  NARCIS (Netherlands)

  Baartman, L.K.J.; Gulikers, J.T.M.

  2014-01-01

  Het bewust inzetten van geschikte (combinaties) van toetsvormen vormt een belangrijk fundament voor goed opleiden in het beroepsonderwijs. In de onderwijspraktijk en onderzoek wordt echter vaak gestart et de instrumentele hoe-vraag van de toetsvormen in plaats van de inhoudelijke wat-vraag van de go

 3. Balanced Scorecard voor inkoop

  NARCIS (Netherlands)

  Honing, van der R.; Schotanus, F.

  2003-01-01

  Een Balanced Scorecard kan ontwikkeld worden voor de hele organisatie, maar ook voor onderdelen daarvan. In dit artikel wordt ingegaan op de ontwikkeling van een Balanced Scorecard voor de inkoopafdeling

 4. Cytotoxiciteitsanalyse van wondafdekmaterialen en non-woven verpakkingsmaterialen voor sterilisatie

  NARCIS (Netherlands)

  Geffen MF van; Machielsen JCA; Orzechowski TJH; Asten JAAM van; LGM

  1994-01-01

  Non-wovens gebruikt als verpakkingsmateriaal voor stoomsterilisatie en non-wovens/wovens gebruikt voor wondbedekking zijn in-vitro onderzocht op cytotoxiciteit. Aanleiding van het onderzoek was een incident waarbij non-wovens gebruikt voor sterilisatie van het in-vitro fertilisatie instrumentari

 5. Voeding voor wie lang fit wil blijven

  NARCIS (Netherlands)

  Groot, de C.P.G.M.

  2012-01-01

  Goede voeding kan helpen ouderdomskwalen te voorkomen, ook voor wie al 50-plus is. En tot die categorie behoren steeds meer mensen, in Nederland en daarbuiten. Ook gaat met de jaren de behoefte aan sommige voedingsstoffen omhoog. Volop kansen voor productontwikkeling dus.

 6. Plastic zonder olie : lesmodule voor nieuwe scheikunde

  NARCIS (Netherlands)

  Langejan, B.; Klein Douwel, C.; Horst, ter J.J.; Tijdink, K.; Marle, van N.; Klaasen, P.; Coolen, R.; Assenbergh, van P.; Sijbers, J.P.J.; Mast, A.

  2013-01-01

  Lesmodule voor nieuwe scheikunde voor leerlingen uit 5 en 6 vwo. Bioplastics worden gemaakt uit natuurlijke grondstoffen. Als ze de synthetische plastics vervangen kan de voorraad aardolie ontzien worden. Omdat veel bioplastics afbreekbaar zijn, kan ook de berg plastic afval krimpen. Maar zijn biopl

 7. Bouwstenen voor een systeemaanpak voor tripsbestrijding : rapportage toplagen, instandhouden roofwantsen en Lure & Infect

  OpenAIRE

  Grosman, A.H.; Linden, van der, M.; Bloemhard, C.M.J.; Holstein, van, R.; Tol, van der, JJGM Jos; Messelink, G.J.; Balk, P.

  2014-01-01

  Californische trips, Frankliniella occidentalis, is een groot probleem in de sierteelt onder glas. In dit rapport zijn de resultaten weergeven van onderzoek aan toplagen voor roofmijten, bankerplanten voor Orius en een “Lure & infect-systeem” voor volwassen tripsen. Toplagen van een mix van bark, zemelen en gist verhoogden populatiedichtheden van roofmijten in zowel de bodem als op het gewas. Dit resulteerde bij alstroemeria en roos in een betere bestrijding van trips ten opzichte van roo...

 8. Strategieën voor gedragsbeïnvloeding betreffende autogordelgebruik.

  NARCIS (Netherlands)

  Wittink, R.D.

  1993-01-01

  This paper presents strategies for encouraging and improving the seat belt use. The strategy is mainly normative for car drivers and occupants who have developed a rather structural behaviour. However, the approach is primarily informative and instructive for people whose behaviour is in development

 9. Bio-coke as an alternative to petroleum coke and metallurgical coke; Bio-cokes als alternatief voor petroleumcokes en metallurgische cokes

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Croezen, H.J.; Van Lieshout, M. [CE Delft, Delft (Netherlands); Sevenster, M.N. [Sevenster Environmental Consultancy, Australian Capital Territory ACT (Australia)

  2012-11-15

  In the framework of elaborating the Dutch Roadmap Chemistry 2030), CE Delft has conducted an exploratory study for the Association of the Dutch Chemical Industry (VNCI) on the options of replacing (petroleum) coke in the chemical sector by biocokes. Coke is used as a reducing agent and/or raw material in four companies in the Dutch chemical industry (Tronox, ESD-SIC, Thermphos, Aluchemie). Replacing coke at these four companies can potentially yield a direct CO2 reduction of expectedly several hundreds of kilotons per year. For a first exploration of the options of bio-coke, CE Delft first conducted a desk study to get information on the quality and production costs for bio-coke. Subsequently, CE Delft had contact with the four chemical companies and a made a number of company visits. Moreover, the technical, economic and organizational capabilities, constraints and requirements with regard to a possible (partial) switch to biocokes have been explored. Based on the information available so far it can be concluded that biocokes seems to be a technically and economically interesting innovation. For implementation to finally take place, it is necessary to gain better insight in the technical and economic potential [Dutch] In verband met de uitwerking van de Routekaart Chemie 2030 heeft CE Delft voor VNCI een verkenning uitgevoerd naar de mogelijkheden voor vervanging van (petroleum)cokes in de chemische sector door biocokes. Cokes wordt gebruikt als reductiemiddel en/of grondstof bij een viertal bedrijven in de Nederlandse chemie (Tronox, ESD-SIC, Thermphos, Aluchemie). Het vervangen van cokes bij deze vier bedrijven kan in potentie een directe CO2-reductie van naar verwachting enkele honderden kilotonnen/jaar opleveren. Voor een eerste verkenning van de mogelijkheden van bio-cokes heeft CE Delft eerst een bureaustudie uitgevoerd naar informatie over kwaliteit van en productiekosten voor bio-cokes. Vervolgens heeft CE Delft contact gehad met de vier chemische

 10. Een gezamenlijke cartografische basis voor samenwerking tussen DLG en VLM : notitie voor de Helpdesk Landelijk Gebied

  NARCIS (Netherlands)

  Rip, F.I.

  2008-01-01

  Voor de samenwerking tussen Dienst Landelijke Gebied (DLG) en de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) is het nodig dat de digitale landkaarten op elkaar aansluiten. Wageningen UR GeoDesk formuleerde een aanpak, die zowel voor DLG als VLM bruikbaar is. Zodoende kunnen de samenwerkende partners nu werken me

 11. Regionale kenniscentra verlagen drempel voor innoveren

  NARCIS (Netherlands)

  Noorduyn, L.

  2009-01-01

  Een regionaal kenniscentrum moet het bruisende middelpunt vormen van kennis en innovaties. Dat is het uitgangspunt van zowel Greenport Campus, voor de glastuinbouw in Zuid-Holland als het Kenniscentrum Akkerbouw Noordoost Nederland (Kanon)

 12. Belastinguitgaven door fiscale faciliteiten voor natuurbeleid

  NARCIS (Netherlands)

  Boers, A.; Koning, M.J.

  2005-01-01

  In dit rapport worden de belastinguitgaven of gederfde belastinginkomsten behandeld die als 'onzichtbare' geldstromen het natuurbeleid in Nederland ondersteunen. Samen met de zichtbare geldstromen zoals subsidies en dergelijke, maken deze belastinguitgaven onderdeel uit van de totale geldstroom voor

 13. Verdienmodellen voor stadslandbouw : vijf strategieën om een bedrijf succesvol op de stad te richten

  NARCIS (Netherlands)

  Vijn, M.P.

  2015-01-01

  Stadslandbouw is op de stad gerichte landbouw, soms in de stad, soms in de buurt van de stad. Het biedt stedelingen vers voedsel en activiteiten in combinatie met een aantrekkelijke leefomgeving en ondernemers een afzetmarktmarkt voor vers voedsel en gerelateerde diensten in interactie met de stedel

 14. Planning voor Stad en Land

  NARCIS (Netherlands)

  Hidding, M.

  2006-01-01

  In dit boek wordt zowel de theorie als de praktijk van de ruimtelijke planning vanuit verschillende invalshoeken belicht. Diverse actuele thema's zoals de Nota Ruimte, het gebiedsgericht beleid en de zorg voor omgevingskwaliteit worden besproken. De auteur illustreert de aanpak van ruimtelijke plann

 15. Recht voor de groenblauwe ruimte

  NARCIS (Netherlands)

  Kistenkas, F.H.

  2012-01-01

  "Recht voor de groenblauwe ruimte" beoogt een compact overzicht te bieden van het ruimtelijk bestuursrecht, het landschapsrecht en het Europese en nationale natuurbeschermingsrecht zowel op land als op zee. Voorts wordt ingegaan op actuele ontwikkelingen binnen het omgevingsrecht zoals de integrale

 16. Crowd funding voor juridische fijnproevers

  NARCIS (Netherlands)

  I. van der Vlies

  2012-01-01

  Crowd funding is een eigentijds instrument om geld van goede gevers te verzamelen via de sociale media. Bij crowd funding hoeft de ‘crowd’ niet als groep of gemeenschap te bestaan. Het gaat om een verzameling personen die één ding gemeen heeft: geld geven voor een bepaald doel. De oude media speelde

 17. Deskstudie alternatieve gezondheidszorg voor melkvee

  NARCIS (Netherlands)

  Groot, M.J.

  2003-01-01

  Dit rapport beschrijft alternatieve strategieën en therapieën voor mastitis, parasitaire infecties en paratuberculose bij biologisch melkvee. Wat betreft de alternatieve mogelijkheden wordt, vooral bij mastitis, een breed scala aan middelen gebruikt. De mogelijk te gebruiken methoden bestaan uit hom

 18. Simulatie als hulpmiddel bij het bestuderen van het verloop en de effecten van een besmettelijke dierziekte

  NARCIS (Netherlands)

  Arendonk, van J.A.M.; Renkema, J.A.

  1983-01-01

  Als eerste voorbeeldstudie voor de toepassingsmogelijkheden van de toepasbaarheid voor epidemiologische modellen voor computersimulatie in de diergeneeskunde is hier een model weergegeven voor de verspreiding van besmettelijke maag-darminfektie (Transmissible Gastro-Enteritis, TGE) bij varkens in Ne

 19. Kwaliteitsmeters voor stadsnatuur

  NARCIS (Netherlands)

  Mabelis, A.A.

  2000-01-01

  Bespreking van mogelijke methoden voor het meten van de kwaliteit (en veranderingen daarin) van stadsnatuur, o.a. ecotopen- en biotopenkartering (referentie; potentiële natuurkwaliteit); Ecologische Kapitaal Index voor stedelijk groen (EKI-stad); soortendiversiteit; indicatorsoorten; Soortgroep Tren

 20. De overdracht van risico’s in de zorg : Risicobeheersing in een instelling voor langdurige ouderenzorg

  NARCIS (Netherlands)

  van der Steen, Martijn

  2016-01-01

  Dit artikel analyseert een kleine instelling voor ouderenzorg die blootstaat aan verscheidene risico’s als gevolg van de wettelijke veranderingen in de zorgsector. Hoewel kleinere instellingen voor langdurige ouderenzorg niet altijd gestructureerde methodieken als COSO ERM of ISO 31000 voor de behee

 1. Cytotoxiciteitsanalyse van wondafdekmaterialen en non-woven verpakkingsmaterialen voor sterilisatie

  OpenAIRE

  Geffen MF van; Machielsen JCA; Orzechowski TJH; Asten JAAM van; LGM

  1994-01-01

  Non-wovens gebruikt als verpakkingsmateriaal voor stoomsterilisatie en non-wovens/wovens gebruikt voor wondbedekking zijn in-vitro onderzocht op cytotoxiciteit. Aanleiding van het onderzoek was een incident waarbij non-wovens gebruikt voor sterilisatie van het in-vitro fertilisatie instrumentarium embryotoxisch bleken. Om de aanwezigheid van migrerende cytotoxische stoffen aan te tonen zijn extracten van de materialen in een aantal in-vitro testen onderzocht. Evaluatie met cytotoxiciteitspara...

 2. Van bricks tot clicks in de mix: navigatie-strategie als basis voor multi-channelmanagement

  NARCIS (Netherlands)

  Veen, Gerrita van der; Ossenbruggen, Robert

  2013-01-01

  Veel bedrijven stemmen hun communicatie en interactie met de consument af door te segmenteren op kanaalgebruik. In deze studie tonen wij aan dat een focus op kanalen maar zeer beperkt bruikbaar is. Deze beperking is een logisch gevolg van het feit dat de meeste consumenten meerdere kanalen gebruiken

 3. Etienne Wenger: inspiratie voor lerarenopleiders en onderzoekers van leren en onderwijs

  NARCIS (Netherlands)

  Bolhuis, S.

  2006-01-01

  Het artikel doet verslag van een symposium en masterclasses aan promovendi door Etienne Wenger bij Fontys Lerarenopleiding Tilburg. Wenger's werk over 'communities of practice' geeft een perspectief op leren dat van belang is voor zowel het onderwijs - en dus voor opleiden van leraren - als ook voor

 4. Deskstudie naar de mogelijkheden voor het aanwijzen van fosfaatarme gronden op basis van P-PAE

  OpenAIRE

  Ehlert, P.A.I.; Burgers, S.L.G.E.; Bussink, D.W.; Temminghoff, E. J. M.; Erp, P.J.; Riemsdijk, van, Maarten

  2007-01-01

  Het Bedrijfslaboratorium voor Grond- en Gewasonderzoek hanteert sinds twee jaar het onderzoekspakket Plant Available Elements (PAE). In dit pakket is fosfaat opgenomen (P-PAE). P-PAE is niet opgenomen in het protocol voor het aanwijzen van landbouwpercelen die in aanmerking komen voor een verhoogde fosfaatgebruiksnorm. Een deskstudie naar het opnemen van P-PAE als derde methode voor het aanwijzen van fosfaatarme gronden is uitgevoerd.

 5. Het belang van groot dood beukenhout voor paddestoelen

  NARCIS (Netherlands)

  Veerkamp, M.T.

  2003-01-01

  Derde artikel in een serie van drie over de rol van dood beukenhout voor de biodiversiteit. In Nederlandse beukenbossen op zowel zand- als kleigrond is onderzoek gedaan naar de paddestoelenflora op dode beukenstammen. Belangrijke factoren voor de soortensamenstelling blijken het verteringsstadium en

 6. Klimaatrisico’s en –kansen voor de landbouw

  NARCIS (Netherlands)

  Schaap, B.F.; Reidsma, P.; Agricola, H.J.; Verhagen, A.

  2014-01-01

  Deze studie heeft als doel om de effecten van klimaatverandering op de land- en tuinbouw in kaart te brengen, in de huidige situatie en voor de (midden)lange termijn (2050). Op basis daarvan worden de risico’s en kansen voor de sector geïdentificeerd en de adaptatiemaatregelen waarmee risico’s kunne

 7. Verkenning van de markt voor mosselen en mosselprodukten

  NARCIS (Netherlands)

  Harmsma, H.

  1988-01-01

  Dit rapport gaat in op de ontwikkelingen die zich hebben voorgedaan op de markt voor verse mosselen en verwerkte mosselprodukten. Zowel aan vraag- als aanbodzijde komen vrij aanzienlijke verschuivingen voor. Tevens wordt ingegaan op de ontwikkelingen op de verschillende afzetmarkten en mogelijke gev

 8. Nieuwe ontwikkelingen in de bouw bieden marktkansen voor boomkwekerij

  NARCIS (Netherlands)

  Hop, M.E.C.M.

  2011-01-01

  Het beplanten van daken en gevels staat in de bouwwereld flink in de belangstelling. De beplanting biedt veel voordelen en diverse gemeenten in Nederland geven er al subsidie voor. Het is dan ook steeds interessanter om gebouwen te begroenen. Dat opent een markt voor kwekers.

 9. Bouwstenen voor de ontwikkeling van sociale (wijk)teams

  NARCIS (Netherlands)

  Waal, Vincent de; Scheijmans, Inge; Binkhorst, Joep; Wilken, Jeaan Pierre

  2014-01-01

  Het sociale team is een nieuwe organisatievorm voor werken in de eerste lijn. Dit instrument is een handreiking voor de inrichting van een dergelijk team. Het bidet een overzicht van kernvragen en keuzemogelijkheden. Als startpunt raden wij aan een gebiedsanalyse te maken om kenmerken van de gemeent

 10. Ruwvoer voor dragende zeugen

  NARCIS (Netherlands)

  Bikker, P.

  2011-01-01

  Kan ruwvoer een deel van het krachtvoer voor dragende zeugen verantwoord vervangen? Dat is de centrale vraag van het onderzoeksproject ‘Gras- en mengkuilen voor drachtige zeugen’ van Wageningen UR Livestock Research. Het lijkt mogelijk om 1 EW (Energie Waarde) uit krachtvoer door graskuil of 1,5 EW

 11. Leerconcepten voor innovatief ondernemerschap

  NARCIS (Netherlands)

  Krikke, A.T.

  2007-01-01

  Voor succesvol ondernemerschap zijn specifieke competenties nodig. Die zijn op veel manieren en op veel plaatsen aan te leren. In de praktijk leren ondernemers veel door te doen en door contact te hebben met collega’s. Maar dit informele leren is niet voor iedere situatie toereikend. In projecten zo

 12. Case note: Rb. Amsterdam (HA ZA 13-1715: DSB Bank: DNB niet aansprakelijk voor als gevolg van faillissement van DSB geleden schade)

  NARCIS (Netherlands)

  van Praag, E.J.

  2015-01-01

  Bij de beoordeling van de aansprakelijkheid van DNB gaat het niet om de vraag of DNB destijds onder de gegeven omstandigheden andere of betere keuzes had kunnen maken. Voor het oordeel dat DNB onrechtmatig heeft gehandeld, is slechts ruimte indien DNB in redelijkheid niet tot de gemaakte keuzes heef

 13. Sleutel van het verleden, sleutel tot de toekomst : de roemrijke cultuurhistorie van de Rijnstrangen als drijvende kracht voor economische vernieuwing. Een evaluatie van kwaliteiten en kansen

  NARCIS (Netherlands)

  Hemmen, van F.; Tilstra, M.; Mulder, J.R.

  2011-01-01

  In het Rijnstrangengebied is het van groot belang om aan te sluiten bij ontwikkelingen, want er is sprake van een grote ruimtelijke dynamiek. Er zijn opgaven voor natuur, water en de landbouw. Daarnaast kent het gebied een grote toeristische en recreatieve potentie. Bij deze opgaven kan cultuurhisto

 14. Is de Grondwet voor bange mensen?

  NARCIS (Netherlands)

  Besselink, L.F.M.

  2011-01-01

  In dit korte artikel wordt aangetoond dat een analyse van het belang van internationaal recht voor de nationale rechtsorde niet gebaseerd kan worden op door globalisering achterhaalde hierarchische noties als van Hans Kelsen. Een moralistische identificatie van 'monisme' en 'dualisme' met goed en kw

 15. RFID biedt ook perspectief voor laanbomen

  NARCIS (Netherlands)

  Baltissen, A.H.M.C.; Sluis, van der B.J.

  2011-01-01

  Binnenkort zijn CC-karren elektronisch te registreren met RFID (Radio Frequency Identification) en deze technologie biedt ook mogelijkheden voor de laanbomenketen. Uit onderzoek door PPO blijkt dat zowel de kweker als de klant voordeel kan behalen met RFID. Er zijn echter nog veel praktische vragen

 16. Groene daken : voor luchtkwaliteit en klimaat

  NARCIS (Netherlands)

  Heutinck, L.F.M.; Vlaskamp, W.

  2010-01-01

  Beschrijving van de manier waarop daken verkoelend kunnen werken bij hitte, isolerend bij koude en wateropnemend bij zware regenbuien. Doel van deze uitgave is beleidsmakers en eigenaars van daken enthousiast maken voor toepassing van groene daken in de Stadsregio Arnhem Nijmegen. Dit als onderdeel

 17. Naar een nieuw bewaarsysteem voor bloembollen

  NARCIS (Netherlands)

  Wildschut, J.; Sapounas, A.

  2011-01-01

  Als resultaat van brainstormen met telers, systeembouwers, voorlichters en onderzoekers zijn twee nieuwe concepten van een bewaarsysteem voor bloembollen nader uitgewerkt. Modelmatig zijn de concepten doorgerekend op energieverbruik en op de mate waarin ergens in het systeem de ethyleengrens van 100

 18. Bedrijfshulpverlening voor computervoorzieningen

  NARCIS (Netherlands)

  Luiijf, H.A.M.

  1996-01-01

  Organisaties zijn sterk afhankelijk van het goed functioneren van de voorzieningen voor informatieverwerking en datacommunicatie. Maatregelen ter bescherming van die voorzieningen tijdens calamiteiten, zijn dus zonder meer noodzakeliik. Eén van de mogelijke maatregelen is instelling van een Computer

 19. Een index voor vleesproduktie

  NARCIS (Netherlands)

  Jansen, J.; Dommerholt, J.; Korver, S.; Meijering, A.; Oldenbroek, J.K.

  1982-01-01

  Verslag van een onderzoek (op grond van literatuurgegevens en praktijkervaringen) naar mogelijke fokwaarde-kriteria (groei, voederconversie, bevleesdheid) in verband met een fokprogramma voor het verbeteren van de vleeskenmerken van de Nederlandse melkveerassen

 20. Praktijkvoorbeelden als bron voor professionalisering

  NARCIS (Netherlands)

  Tondeur, Jo; Braak, van Johan; Voogt, Joke; Pareja Roblin, Natalie; Fisser, Petra

  2013-01-01

  Kijken naar hoe collega’s ict gebruiken in hun les kan inspireren: ‘zo ga ik het ook aanpakken!’ Maar het kopiëren van een voorbeeld is nog geen wezenlijke gedragsverandering. Daarvoor moeten ook iemands persoonlijke opvattingen ontwikkelen. Praktijkvoorbeelden die dat weten te bewerkstelligen drage

 1. Procalcitonine als biomarker voor infecties

  NARCIS (Netherlands)

  de Jonge, J C; de Lange, D W; Bij de Vaate, E A; van Leeuwen, H; Arends, J E

  2016-01-01

  - Inappropriate use of antibiotics in patients without bacterial infection contributes significantly to worldwide antibiotic resistance.- The goal of this review is to summarise evidence from randomised trials investigating the value of the biomarker procalcitonin (PCT) in patients with symptoms of

 2. Heidebeheer moet anders voor reptielen

  NARCIS (Netherlands)

  Stumpel, T.

  2005-01-01

  Reptielen zijn in Nederland voor hun voortbestaan grotendeels afhankelijk van heide. Ze zijn bedreigd en hun leefgebied staat voortdurend onder druk. Voor de reptielen betekent dit: een ander heidebeheer. Deze bijdrage geeft aan welke overwegingen daarbij aan de orde zijn

 3. State Supervision of Mines. Strategy and Programme for 2012-2016; Staatstoezicht op de Mijnen. Strategie en Programma voor 2012-2016

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2012-11-15

  State Supervision of Mines (SodM) supervises the observance of legal regulations that apply to the search for, extraction of and storage of minerals. The SodM focuses on aspects of safety, health, environment, efficient extraction and soil movements. Every five years, the SodM draws up a strategic document. This third strategic document concerns the period 2012-2016. The report provides an overview of the realizations of the last five years. Moreover an analysis is included of the policy developments in the fields of mineral extraction, safety, health and environment. Subsequently the consequences of these developments for SodM are examined. Based on these developments an elaboration is provided of the initiatives taken by SodM and an outlook of the programme of supervision projects for the next five years. This document also includes a communication plan, which illustrates when and how SodM goes public [Dutch] Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) houdt toezicht op de naleving van wettelijke regelingen die van toepassing zijn op het opsporen, winnen, opslaan en transporteren van delfstoffen. De dienst richt zich hierbij op de aspecten veiligheid, gezondheid, milieu, doelmatige winning en bodembewegingen. Elke vijf jaar stelt SodM een strategiedocument op. Dit derde strategiedocument betreft de periode 2012-2016. In dit rapport wordt uiteengezet wat er de afgelopen vijf jaar is gerealiseerd. Tevens wordt een analyse geboden van de beleidsontwikkelingen op het terrein van delfstofwinning, veiligheid, gezondheid en milieu. Vervolgens wordt nagegaan, wat die ontwikkelingen betekenen voor SodM. Op basis van die ontwikkelingen wordt uiteengezet welke initiatieven SodM neemt en hoe het programma van toezichtprojecten er de komende vijf jaar uitziet. In het document is tevens een communicatieplan opgenomen, waaruit blijkt wanneer en hoe SodM naar buiten treedt.

 4. Naar teeltdiagrammen voor groveden

  NARCIS (Netherlands)

  Oldeman, R.A.A.; Gremmen, J.; Goudzwaard, L.

  1985-01-01

  Teeltdiagrammen beogen een brug te vormen tussen onderzoek en praktijk. In een teeltdiagram wordt zoveel mogelijk informatie voor de praktijk samengevat. De beheerder kan gegevens aan het diagram toevoegen. Hij kan er een soort opstandslegger van maken. (Preadvies Studiekring KNBV 1984 "Groveden op

 5. Buprenorfine, alternatief voor methadon?

  NARCIS (Netherlands)

  van der Laan JW

  1987-01-01

  Reeds meer dan 20 jaar wordt methadon gebruikt voor de behandeling van heroineverslaafden. Methadon is echter evenals heroine/morfine een opiaatagonist en blijkt in veel gevallen nauwelijks invloed te hebben op het opiaatgebruik op lange termijn. De gemengde opiaatagonist/antagonist buprenorfine w

 6. Leenwoordtheorie voor Italianisten

  NARCIS (Netherlands)

  Boer, M.G. de

  2009-01-01

  SAMENVATTING Dit artikel is een inleiding voor de bestudering van leenwoorden, speciaal tussen Italiaans en Nederlands. Het behandelt de bestandopname, zoekstrategieën en taalkundige en sociale aspecten van de leenwoorden en geeft een aantal woordgeschiedenissen. RIASSUNTO Questo articolo è un'intro

 7. Ruimte voor mediation

  NARCIS (Netherlands)

  Combrink-Kuiters, L.; Niemeijer, E.; Voert, M. ter

  2003-01-01

  Dit onderzoek is samen met ADR en mediation Rechterlijke macht gepubliceerd. Het doel was enerzijds na te gaan of, en onder welke condities, mediation in de Nederlandse context een effectief en efficiënt alternatief is voor de gerechtelijke geschillenbeslechting. Anderzijds inzicht te verwerven in d

 8. Durven kiezen voor beter

  NARCIS (Netherlands)

  Embregts, Petri

  2013-01-01

  In mei 2011 is de kliniek MFC-LVG met 24 klinische plaatsen geopend bij Herlaarhof, Centrum voor Kinder- en Jeugdpsychiatrie te Vught. Dit MFC-LVG heeft een provinciale functie. Ook is er sinds 10 jaar een polikliniek LVB te Vught. Het gaat hierbij om kinderen en jongeren met (een vermoeden van) psy

 9. Logistiek advies voor boomkweker

  NARCIS (Netherlands)

  Verdouw, C.N.

  2011-01-01

  Boomkwekerijen moeten zich meer inspannen om te voldoen aan de hogere eisen van hun klanten. Een simulatiemodel geeft de kweker inzicht in de voor zijn bedrijf beste uitlevermethode. ‘Klanten willen hun bomen steeds sneller in hebben en de hoeveelheid die ze afnemen wisselt. Dat vraagt meer van de l

 10. 77 FR 63360 - Permal Hedge Strategies Fund, et al.;

  Science.gov (United States)

  2012-10-16

  ... COMMISSION Permal Hedge Strategies Fund, et al.; Notice of Application October 9, 2012. AGENCY: Securities... distribution and service fees. Applicants: Permal Hedge Strategies Fund (``Fund''), Legg Mason Partners Fund.../search.htm or by calling (202) 551-8090. Applicants' Representations: 1. The Fund is a...

 11. Toekomstverkenning transities tot 2040 voor de topsectoren Agrofood en Tuinbouw vanuit logistiek perspectief

  NARCIS (Netherlands)

  Vorst, van der J.G.A.J.

  2011-01-01

  Najaar 2011 kwam het verzoek om een essay te schrijven voor de Raden voor de Leefomgeving en Infrastructuur, die werken aan een advies over de logistieke kracht van Nederland. De Raden willen de volgende vraag beantwoorden: wat moet de overheid doen om de logistieke sector zelf en de sector als enab

 12. Betekenis van Legionella-soorten voor preventiebeleid van leidingwaterinstallaties

  NARCIS (Netherlands)

  Versteegh JFM; Brandsema PS; Lodder WJ; de Roda Husman AM; Schalk JAC; van der Aa NGFM; IMG; LZO; EPI

  2009-01-01

  Het RIVM adviseert om de huidige normstelling voor het preventiebeleid van Legionella te handhaven en niet uitsluitend op Legionella pneumophila te richten. Als andere Legionella-soorten worden aangetroffen kan er ook groei van Legionella pneumophila optreden. Als er dan geen maatregelen worden geno

 13. "Dit kunnen dak- en gevelgroen voor u betekenen"

  NARCIS (Netherlands)

  Hop, M.E.C.M.; Hiemstra, J.A.

  2013-01-01

  Groene ruimten in de stad zijn een leverancier van diensten als het gaat om het leefbaar houden van de stad. Het traditionele groen op maaiveldniveau speelt hierin de hoofdrol. Maar specifieke stadsproblemen als zomerhitte en wateroverlast na stortbuien doen zich vooral voor in volgebouwde binnenste

 14. Lintwormen bij schapen niet gauw gevaarlijk voor de mens

  NARCIS (Netherlands)

  Borgsteede, F.H.M.

  1997-01-01

  Schapen kunnen fungeren als tussengastheer van 4 lintwormsoorten die alle de hond als eindgastheer hebben. Een van deze 4 is ook gevaarlijk voor de mens, namelijk Echinococcus granulosus. het gevaar komt dan niet van het schaap, maar van de eindgastheer, de hond

 15. Bedrijfshulpverlening voor computervoorzieningen

  OpenAIRE

  Luiijf, H.A.M.

  1996-01-01

  Organisaties zijn sterk afhankelijk van het goed functioneren van de voorzieningen voor informatieverwerking en datacommunicatie. Maatregelen ter bescherming van die voorzieningen tijdens calamiteiten, zijn dus zonder meer noodzakeliik. Eén van de mogelijke maatregelen is instelling van een Computer Emergency Response Team (CERT). Dat gebeurt thans nog alleen binnen grotere organisaties en gebruikers van internationale netwerken, maar een CERT is in feite onmisbaar binnen elke organisatie die...

 16. The Index for Sustainable Economic Welfare for Flanders, Belgium, 1990-2009; De Index voor Duurzame Economische Welvaart (ISEW) voor Vlaanderen, 1990-2009

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bleys, B. [Geassocieerde Faculteit Handelswetenschappen en Bestuurskunde, Hogeschool Gent, Associatie Universiteit Gent, Gent (Belgium)

  2012-05-15

  In this report the Index of Sustainable Economic Welfare (ISEW) is compiled for Flanders for the period 1990-2009. The index is a measure of economic welfare in that it measures the contribution of a country's or region's economy to the overall level of well-being of its citizens. In this regard, the ISEW can be regarded as an indicator for the economic dimension of well-being [Dutch] In deze studie wordt de Index voor Duurzame Economische Welvaart (ISEW - Index of Sustainable Economic Welfare) berekend voor Vlaanderen voor de periode 1990-2009. Deze index is een maatstaf voor economische welvaart en meet de bijdrage van het economische systeem van een land of regio tot het algemene welzijn van haar bevolking. De ISEW kan dus gezien worden als een indicator voor de economische dimensie van welzijn.

 17. Mogelijkheden voor notenteelt met tussengewas

  NARCIS (Netherlands)

  Oosterbaan, A.; Schepers, H.

  2005-01-01

  Er zijn enkele presentaties gehouden over de ervaringen met de teelt van walnoten in Nederland tijdens het vijfde Internationale Walnotencongres in Sorrento, Italië, gehouden in november 2004. De productie van walnoten in Nederland stelt nog niet veel voor. Er is dus ruimte voor eigen productie

 18. Onderwijsinnovaties voor de digitale student

  NARCIS (Netherlands)

  P. Koopman; J.M. Vervoorn

  2012-01-01

  Het huidige onderwijs wordt voor een belangrijk deel verzorgd door docenten die zijn opgegroeid voor de revolutie in de informatie- en communicatietechnologie. Studenten daarentegen zijn zogenoemde ‘digital natives’: ze groeiden op omringd door digitale technologie. Studenten zijn gewend te ‘multita

 19. Naar nieuwe verdienmodellen voor vlees

  NARCIS (Netherlands)

  Poppe, K.J.

  2014-01-01

  De vraag is hoe vlees in de keten op een andere manier tot waarde kan worden gebracht en zodanig dat dit lonend is voor de partijen in de keten. Het project ‘Verdienmodellen’ richt zich op het ontwikkelen en beoordelen van alternatieve businessmodellen met een ander ‘waarde(n)perspectief’ voor de vl

 20. ME en stress : Een onderzoek naar de gevolgen van ME-optredens voor het persoonlijk functioneren van ME-ers

  NARCIS (Netherlands)

  Slothouwer, A.; Vlek, G.C.K.; Dijkhoff, N.; Kuyvenhoven, N.

  1986-01-01

  De vraagstelling voor het onderzoek was drieledig en betrof zowel de fysieke belasting van ME-optredens, als de emotionele belasting als gevolg van de fysieke en/of emotionele belasting voor het persoonlijk functioneren van de betrokken ME-ers. Het onderzoek vond plaats in Amsterdam tussen september

 1. Communication strategies of people with ALS and their partners.

  Science.gov (United States)

  Murphy, Joan

  2004-06-01

  There are wider issues relating to the communication difficulties experienced by people with amyotrophic lateral sclerosis (ALS) than simply the physical problems caused by diminished oral control. In addition, existing literature on ALS rarely considers communication to be a joint interaction which depends on the strategies adopted by both communication partners, nor does it present communication in real life settings. This paper presents some of the findings from a 3-year research project which investigated the communication of people with ALS and their partners in their own homes. It discusses the purpose of human communication, and through examination of conversations in people's own homes has identified a range of strategies and techniques that families with ALS employ. For some people with ALS, although speech may deteriorate, they are still able to communicate closely and in a way that is more focused on topics that are particularly important to them. The findings from this study will be of interest to those who work with people with ALS.

 2. Duurzaamheidsanalyse pellet keten : rapport voor Service Unit Innovatie van LNV

  NARCIS (Netherlands)

  Meesters, K.P.H.; Koppejan, J.; Elbersen, H.W.

  2008-01-01

  Voor het ministerie van LNV is een onderzoek uitgevoerd naar mogelijkheid om biomassa uit de natuur te ontsluiten door het bouwen van een pelleteerfabriek. Als case is de voorgenomen pelleteerfabriek van Jalo biopellets in Twente genomen. Het doel van dit project is het verkrijgen van inzicht in de

 3. Praktisch beleid voor het beheer van de openbare ruimte

  NARCIS (Netherlands)

  Veen, van 't G.J.; Oosterbaan, A.; Hoek, van der C.

  2003-01-01

  Gedurende vier maanden hebben adviesbureau Stad en Alterra de gemeente Apeldoorn geholpen met het opzetten van een beheerstrategie voor het onderhoud van de groenvoorzieningen. Daarbij is gebruik gemaakt van het systeem "integro", als beoordeling van de kwaliteit van het stedelijk groen

 4. Sekspartners niet te vinden voor de Europese aal

  NARCIS (Netherlands)

  Dekker, W.

  2007-01-01

  Het gaat niet goed met de Europese aal. Sinds 1980 is de intrek van glasaal met meer dan 95% afgenomen. Overigens daalden de populaties en de commerciële vangsten al vanaf 1960. De oorzaken van deze afname zijn niet duidelijk. Het ligt voor de hand dat een combinatie van factoren (aalscholvers, afda

 5. Marketingvalkuilen voor advocatenkantoren en andere professional service firms

  NARCIS (Netherlands)

  Otterlo, van Rob; Uittenboogaard, Paul; Dijk, van Hanneke

  2013-01-01

  In dit online opiniestuk zetten de auteurs uiteen hoe advocatenkantoren en andere professional service firms zich kunnen onderscheiden met hun marketingstrategie. Regels uit de klassieke marketingschool met de vier P's als uitgangspunt gelden niet voor de zakelijke dienstverlening op dezelfde manier

 6. Meditsiinidoktor Tiia Voor / Kaja Julge

  Index Scriptorium Estoniae

  Julge, Kaja, 1957-

  2006-01-01

  Tartu ÜlikooliKliinikumi lastekliiniku resident Tiia Voor kaitses 2. dets. 2005 Tartu Ülikooli arstiteaduskonna nõukogu ees doktoriväitekirja "Allergiahaiguste kujunemise sõltuvus Eesti ja Rootsi laste kokkupuutest mikroorganismidega varajases eas"

 7. Bent u klaar voor burgerinitiatieven?

  NARCIS (Netherlands)

  Kerstholt, J.H.

  2014-01-01

  Wat motiveert burgers om iets voor hun omgeving te doen? En wat is de motivatie van gemeenten om burgerparticipatie in te zetten? Met José Kerstholt terug naar de basis om burgerparticipatie en maatschappelijke initiatieven effectief te benutten.

 8. Zoek-ruimte voor waterberging; GISSurf, een GIS-methodiek voor het bepalen van zoekgebieden voor waterberging

  NARCIS (Netherlands)

  Gaast, van der J.W.J.

  2002-01-01

  Voor het bepalen van de zoekruimte voor waterberging is aan de hand van een proefproject een GIS-methodiek ontwikkeld. Voor het in kaart brengen van het oppervlaktewaterstelsel is gebruikgemaakt van een digitaal terreinmodel dat op geheel kunstmatige wijze is opgezet. Bij de bepaling van de waterhoo

 9. Mycorrhizaschimmels, sleutelfactor voor duurzame landbouw en natuur

  NARCIS (Netherlands)

  Baar, J.; Ozinga, W.A.

  2007-01-01

  Voor de ontwikkeling van duurzame landbouw en natuur is een gezonde bodem essentieel. Daarin past verminderd of geen gebruik van grote hoeveelheden meststoffen en chemische gewasbeschermingsmiddelen. Daar is plaats voor een divers bodemleven, waarvan specifieke goedaardige bodemschimmels (mycorrhiza

 10. Acute giftigheid en risico's voor kinderen actueel

  NARCIS (Netherlands)

  Kloet, D.

  2000-01-01

  Tijdens de vergaderingen van 1 tot en met 8 mei in Den Haag vormde de acue giftigheid en risico's voor kinderen een belangrijk onderwerp. Vooralsnog komen er geen strengere normen maar de berekeningsmethode voor acute giftigheid wordt verfijnd

 11. Bladanalyse als basis van het bemestingsadvies voor appel en peer = Leaf analysis as a basis for fertilizer recommendations for apple and pear trees

  NARCIS (Netherlands)

  Delver, P.; Oele, J.

  1984-01-01

  Bij de fruitteelt spelen naast de chemische rijkdom van de bodem ook factoren als vochtvoorziening, de aeratie en bewortelingsdiepte een rol bij de opname van de voedingsstoffen. Deze factoren komen in een chemisch grondonderzoek echter niet tot uiting, bij een bladanalyse wel. Wil men de bladanalys

 12. SLAM, een transportmodel voor de korte termijn en de korte afstand met als toepassing de beschrijving van de verspreiding van ammoniak

  NARCIS (Netherlands)

  Boermans GMF; van Pul WAJ

  1993-01-01

  SLAM (Short-term Local scale Ammonia transport Model) has been developed to calculate the ammonia concentrations in a multiple source area on a short term (hour) and local scale (100 m up to 15 km). In SLAM the dispersion in the surface layer is modelled using a description given by Gryning et al.

 13. Energy Agreement for Sustainable Growth; Energieakkoord voor duurzame groei

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2013-09-01

  The SER (Social and Economic Council of the Netherlands) Energy Agreement for Sustainable Growth outlines the ambition to provide a long-term perspective for the Dutch energy economy with short and medium term agreements. Therefore, a large number of concrete measures and elaborations are agreed upon. Quantitative assessments are made of the effects for 2020-2023. Because there are almost no concrete measures for a longer period and the uncertainties are increasing for the longer term, calculations were not carried out for years after 2023. The extent to which the agreed steps contribute to the necessary building blocks for the energy transition in the long term is assessed qualitatively. Agreed targets in the agreement are: (1) A reduction in final energy consumption by an average of 1.5% per year; (2) 100 PJ energy conservation in final energy consumption in 2020; (3) 14% renewable energy by 2020 and 16% in 2023; (4) at least 15,000 jobs with an emphasis on the next few years [Dutch] Het SER-Energieakkoord voor duurzame groei schetst als ambitie het bieden van een langetermijnperspectief voor onze energiehuishouding met afspraken voor de korte en middellange termijn. Het is daartoe een groot aantal concrete maatregelen en nadere uitwerkingen overeengekomen. ECN/PBL hebben met het EIB een kwantitatieve doorrekening gemaakt van de effecten voor 2020/23. Omdat er vrijwel geen concrete maatregelen zijn afgesproken die gericht zijn op een verder liggende periode en de onzekerheden op langere termijn steeds meer toenemen, is geen doorrekening voor latere jaren gemaakt. De mate waarin de afgesproken stappen bijdragen aan de nodige bouwstenen voor de energietransitie op langere termijn is kwalitatief beoordeeld. Afgesproken doelen in het akkoord zijn: (1) Een besparing van het finale energieverbruik met gemiddeld 1,5% per jaar; (2) 100 PJ besparing in het finale energieverbruik in 2020; (3) 14% hernieuwbare energie in 2020 en 16% in 2023; (4) Tenminste 15.000 banen met

 14. Ontwikkeling van een enzyme-immuno-assay (E.I.A.) voor oestronsulfaat in bloedplasma ten behoeve van drachtigheidsdiagnose bij het varken = Development of an enzyme-immuno-assay (E.I.A.) for oestrone sulphate in bloodplasma on behalf of pregnancy diagnosis in the pig

  NARCIS (Netherlands)

  Vos, E.A.; Wiel, van de D.F.M.

  1984-01-01

  Beschrijving van de ontwikkeling van een enzymatische bepalingsmethode voor het hormoon oestronsulfaat, dat als maat voor drachtigheid gebruikt kan worden en die een goede en goedkope methode blijkt te zijn

 15. Bromelia: Effect belichten voor meeste soorten positief

  NARCIS (Netherlands)

  Garcia Victoria, N.; Warmenhoven, M.G.

  2010-01-01

  Onderzoek leert dat voor een aantal soorten belichting in meerdere aspecten loont: meer groei, een kortere teelt, een grotere bloeiwijze met meer vertakkingen en een verbetering van de houdbaarheid. Voor een deel van de onderzochte Vriesea’s en voor de onderzochte Tillandsia blijft het voordeel van

 16. Bewegingshinder van Impactbeschermingsmiddelen voor de ME van de KMar (Restriction of Movement of Impact Protective Clothing for the Anti-Riot Squad of the Dutch Military Police)

  Science.gov (United States)

  2007-12-01

  impactbeschermingsmiddelen voor de ME van de KMar Resultaten van ergonomi etesten die uitgevoerd zijn met irnpactbeschermingsmiddelen...testen van fysieke ergonomie bestaat voor deze kledingpakketten, heeft bet KPU-bedrijf TNO gevraagd hiernaar onderzoek te doen. TNO heeft al vaker voor...testen: ’V-Top’ en ’KLPD nieuwe kleding’. TNO heeft verschillende testen uitgevoerd om de kledingpakketten te beoordelen op fysieke ergonomie . TNO

 17. Groente- en fruitafvallen als veevoer : inventarisatie

  NARCIS (Netherlands)

  Vries, de A.

  1982-01-01

  Een onderzoek wat betreft hoeveelheden, bewaring, samenstelling, verteerbaarheid en eventueel aanwezige ongewenste stoffen van de bij- en afvalprodukten van groenten en fruit als veevoer voor herkauwers

 18. Beleidsinstrumenten voor ICT en onderwijsinnovatie

  NARCIS (Netherlands)

  't Riet, Peter van

  2011-01-01

  In dit artikel bespreekt de auteur een aantal inhoudelijke en didactische veranderingen die het onderwijs ondergaat onder invloed van ICT. Vervolgens laat hij enkele beleidsinstrumenten voor ICT en onderwijsinnovatie de revue passeren, waarmee schoolleiders en docenten ICT-beleid kunnen ontwikkelen

 19. Ingredienten voor kwaliteitsborging van modelonderzoek

  NARCIS (Netherlands)

  Grinsven JJM van; Haan BJ de; Braat LC; MNV; LBG; CIM

  1995-01-01

  In dit rapport wordt een aanzet gepresenteerd tot harmonisatie van de kwaliteitsborging van modelonderzoek in het RIVM. Het rapport komt voort uit initiatieven van leden van het Intersectoraal Modellen Overleg. Het rapport is in eerste instantie bedoeld voor onderzoekers die modellen ontwikkelen

 20. WINE : een computerprogramma voor de simulatie van het verloop van het peil en de bemaling van een polder

  NARCIS (Netherlands)

  Zwietering, F.W.

  1982-01-01

  In het onderzoek naar de perspectieven voor toepassing van windenergie bij polderbemaling bleek een computerprogramma gewenst te zijn om het bemalingsproces te kunnen simuleren. Deze nota is bedoeld als handleiding bij het gebruik van het programma WINE

 1. The innovation system for the Dutch greenhouse sector in 2020; Het innovatiesysteem voor de glastuinbouw in 2020

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Alkemade, F.; Hekkert, M.; Farla, J. [Universiteit Utrecht, Copernicus Instituut, Innovatiewetenschappen, Utrecht (Netherlands)

  2010-12-15

  welke veranderingen in het innovatiesysteem rond de glastuinbouw nodig zijn om op de langere termijn een vitale sector te waarborgen. De leidende onderzoeksvraag van dit rapport is dan ook: Hoe ziet een goed functionerend innovatiesysteem van de Nederlandse glastuinbouwsector in 2020 er uit?. Er is gekeken naar de ontwikkelingsfase van de glastuinbouwsector en de huidige richting van innoveren binnen de sector. Uit de analyse blijkt dat het huidige innovatiesysteem in de glastuinbouwsector vooral is gericht op procesinnovaties, andere innovatiestrategieen worden nauwelijks gefaciliteerd. Twee andere innovatiestrategieen die belangrijk zijn in de volwassen fase van ontwikkeling zijn (1) het starten van een nieuwe levenscyclus door productinnovatie en (2) het realiseren van hogere marges door productdifferentiatie op basis van marketing innovaties. De eerstgenoemde strategie is een zogenaamde niche strategie en kan slechts succesvoL gevolgd worden door een klein deel van de ondernemers. Het stimuleren van dit type innovatief gedrag kan het best gebeuren door de opbouw van een nieuw innovatiesysteem dat zich onttrekt aan de bestaande instituties en structuren. Bij goed functioneren zal dit nieuwe innovatiesysteem bijdragen aan een cultuurverandering in de volledige glastuinbouwsector. In tegenstelling tot de eerste strategie is de tweede strategie geschikt voor de hele glastuinbouwsector en biedt een manier om van concurrentie op kosten richting concurrentie op productkarakteristieken te verschuiven, zowel internationaal als binnen de Nederlandse glastuinbouwsector. Hoewel lastig, kan deze strategie gerealiseerd worden door aanpassing van het huidige innovatiesysteem. Voor een vitale sector zal procesinnovatie altijd belangrijk blijven. Bij zowel strategie 1 als strategie 2 zal de zoekrichting voor procesinnovatie mede bepaald worden door de gekozen strategie voor product of marketinginnovatie. Daarnaast is het bij beide strategieen belangrijk dat de afstand van de

 2. Veiligheidsrapport voor de PIV-goot in het Laboratorium voor Vloeistofmechanica

  NARCIS (Netherlands)

  Hofland, B.

  2002-01-01

  Bevat een veiligheidsvoorschrift voor de PIV (particle-image velocimetry) goot. Het rapport is vooral gericht op het gebruik van de krachtige Nd: YAG laser (veiligheidsklasse 4) die gebruikt wordt voor de PIV techniek.

 3. Guidelines for a U.S. Counterpropaganda Strategy to Defeat Al-Qaeda Recruiting

  Science.gov (United States)

  2011-06-01

  distributed operations by al- Qaeda franchise organizations outside of the Middle East.2 The al-Qaeda organization franchised into Somalia, Yemen...al-Qaeda franchise represents the distributed organizations, cells, networks, and individuals that operate globally and independently from al-Qaeda...for defeating the al-Qaeda franchise organizations or their use of the Internet.8 The US information strategy to defeat al-Qaeda remains subordinate

 4. Kansen voor regionale innovatieprojecten, verkenning voor de vollegrondsgroentesector in Zuidoost Nederland

  NARCIS (Netherlands)

  Haan, de J.J.; Verhoeven, J.T.W.; Wolf, de P.L.

  2016-01-01

  De provincie Limburg heeft Wageningen UR gevraagd om een aanzet te maken voor een Kennis- en Innovatieagenda (KIA) voor de vollegrondstuinbouw, met daarin drie concrete kansen voor projectinitiatieven die passen binnen de POP3 kaders. Daarnaast was de vraag wat Wageningen UR vanuit ervaringen met in

 5. Branding: Wijkidentiteit als aangrijpingspunt voor stedelijke vernieuwing

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Freek de Meere

  2005-06-01

  Full Text Available In this article the authors explore the potential of the popular concept of identity branding for urban renewal and urban development. They describe the case of a neighbourhood in Ede, where branding was thought to have been very successful by all those involved. However, a more in depth analysis shows that the assigned identity of the neighbourhood did not play any role in this success. In an effort to explain this discrepancy, the authors argue that branding was not directed at the symbolic space of the neighbourhood, but merely at the social and physical space. Drawing on theoretical literature on identity construction, the authors end with some suggestions to enhance a more fruitful use of the symbolic space in urban renewal and urban development.

 6. Reactiesnelheid als mogelijke marker voor het overtrainingssyndroom

  NARCIS (Netherlands)

  Nederhof, Esther; Lemmink, Koen; Zwerver, Hans; Meeusen, Romain

  2006-01-01

  The consequences of high training loads in combination with poor regeneration are characterised by performance decrements and fatigue in combination with other complaints as concentration problems, altered sleeping and eating patterns and negative moods. The consequences are divided into three categ

 7. 'Microgeschiedenis als inspiratiebron voor biografisch onderzoek'

  NARCIS (Netherlands)

  Kuiper, Yme

  2014-01-01

  The editors of 'Theoretical discussions of biography' are very sceptical about the scientific merits of the genre of Life Writing. They prefer a rapprochement between Biography, based on written sources, and Ginzburgian microhistory. One of their key arguments is that micro history and biography are

 8. Business trends: gevolgen voor organisatie en werk

  OpenAIRE

  Çelik, Gürkan; Biemans, Petra; Ropes, Donald; Koning, Peter de

  2015-01-01

  Het huidige thema van het Business Research Centre (BRC) van Inholland ‘duurzaam organiseren met een menselijke maat’ dateert uit 2010 en is aan actualisering toe. Dit verkennende onderzoek genereert input voor een thema dat mogelijkheden biedt voor de ontwikkeling van een stevige onderzoeksagenda en tevens ruimte geeft voor crossovers met de andere profilerende thema’s binnen Inholland: creatieve economie, gezonde samenleving en duurzame techniek en groen. Het onderzoek verschaft voorts inzi...

 9. Koriander en venkel : I. Ontwikkeling van een gaschromatografische methode voor de bepaling van petroselinezuur : II. Inventariserend onderzoek naar olie- en petroselinezuurgehalte

  NARCIS (Netherlands)

  Kamp, van der H.J.; Coors, R.G.; Oostrom, van J.J.; Jong, de J.

  1990-01-01

  In het kader van het DLO-programma "Plantaardige technische oliën als niemo1e landbouwgrondstoffen voor de industrie" is een gaschromatografische methode ontwikkeld voor de bepaling van petroselinezuur in koriander- en venkelzaad. Met een capillaire CP Sil 88 kolom is het mogelijk om de in koriander

 10. Betaine-based heat transfer fluids as a natural solution for environmental, toxic and corrosion problems in heating and cooling systems; Betaine gebaseerde koudedragers als natuurlijke oplossing voor milieu-, toxiciteit- en corrosieproblemen in verwarming- en koelsystemen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Jokinen, J. [Fortum Oil and Gas Oy, Porvoo (Finland); Willems, B.P.M. [Marketing and Technology Consult, Rijen (Netherlands)

  2005-02-01

  vloeistof levert zowel besparingen op ten aanzien van de gebruikte installatieonderdelen als in de operationele kosten. Beide zijn significant van invloed op de totale levenscyclus-kosten van een installatie. De belangrijkste eigenschappen van een koudedrager zijn vorstbescherming, thermische en biologische stabiliteit naast de fysische eigenschappen die zorgdragen voor een goede warmteoverdracht, terwijl de materiaalaantasting door corrosie minimaal wordt gehouden. De strengere milieuwetgeving en de kritische publieke opinie vragen om verbeterde milieuprestaties en non-toxiciteit. Vandaar dat R en D-inspanningen zich richten op nieuwe warmteoverdrachtvloeistoffen die milieuvriendelijk en minder toxisch zijn dan de traditionele oplossingen gecombineerd met goed stromingsgedrag en een goede warmteoverdrachtcapaciteit. De aanleiding van de R en D inspanningen van het Finse olieconcern Fortum is te vinden in het toxiciteitprobleem van vele traditionele koudedragers. Giftige vloeistoffen worden steeds minder acceptabel in kantoren en productiebedrijven. Alternatieven werden gevonden in de vorm van zoutoplossingen en plantaardige olien. Echter, technische problemen staan de doorbraak van deze alternatieven in de weg. De belangrijkste technische problemen zijn een te hoge viscositeit en corrosie. Het onderzoek van Fortum richtte zich op betaine (trimethyl glycine of TMG) dat de eigenschappen bezit om de bestaande problemen, die het gebruik van glycol en zoutoplossingen met zich meebrengt, te vermijden.

 11. Informatievaardigheden voor Sociale Wetenschappers: Cursus O40311

  NARCIS (Netherlands)

  Wopereis, Iwan

  2012-01-01

  Wopereis, I. (2012, 27 November). Informatievaardigheden voor sociale wetenschappers: Cursus O40311 [Information skills for social scientists: Course O40311]. Presentation at the CELSTEC Plenary, Heerlen, The Netherlands.

 12. Aanzuursystemen voor rundveedrijfmest in stallen

  OpenAIRE

  Melse, R.W.; Starmans, D.A.J.; Ogink, N.W.M.

  2015-01-01

  Door drijfmestmest aan te zuren in de mestkelder onder de stal, kan de emissie van ammoniak gereduceerd worden. Dit aanzuren kan op twee manieren plaatsvinden: 1) Aanzuren met zwavelzuur; 2) Biologisch aanzuren, dat wil zeggen dat er zure componenten worden geproduceerd door bacteriën in de mest. Op verzoek van het Ministerie van Economische zaken worden in dit rapport de belangrijkste eigenschappen van aanzuursystemen voor rundveestallen besproken. Uit de analyse blijkt dat de maximale ammon...

 13. Voorwaarden voor BIM

  NARCIS (Netherlands)

  Sebastian, R.

  2012-01-01

  Werken met BIM kent vele voordelen. Maar het ontbreek aan goede afspraken over zaken als aansprakelijkheid, beheer en intellectuele eigendom. Daarom wli de BNA specifieke algemene BIM voorwaarden opstellen. NLingenieurs, Uneto-VNI, bouwend Nederland en TNO doen en denken mee

 14. Groene bouwstenen voor verf

  NARCIS (Netherlands)

  Haveren, van J.

  2010-01-01

  Programmamanager Jacco van Haveren van Food & Biobased Research hoopt de chemische industrie op korte termijn te gaan voorzien van bulk- en fijnchemicaliën op basis van biomassa. Grote concerns als BASF of DSM zouden ze zonder grote aanpassingen of risico’s kunnen gebruiken bij de productie van

 15. Placebo voor het ego.

  NARCIS (Netherlands)

  Huijer, Marli

  2006-01-01

  Om succes te hebben in de wetenschap is meer nodig dan geluk. Slim zijn is ook niet genoeg. Je moet intelligentie weten te combineren met de wil om conventies die jouw weg vooruit blokkeren terzijde te schuiven. Leer van winnaars, neem risico's, zorg dat je iemand hebt om op terug te vallen als je f

 16. Kunstvlees voor vleesverlaters

  NARCIS (Netherlands)

  Vereijken, J.M.

  2010-01-01

  Het nieuwste project van Johan Vereijken van Wageningen UR Food and Biobased Research gaat over insecteneiwit. ‘Strikt genomen is dat geen vleesvervanger’, bekent de biochemicus. ‘Maar insecten produceren eiwitten ongeveer twee keer zo efficiënt als kippen. Dus kijken we sinds november 2009 met coll

 17. Huisvestingssystemen met 60% dichte vloeren voor vleesvarkens

  NARCIS (Netherlands)

  Spoolder, H.A.M.

  2002-01-01

  In het ontwerpbesluit houdende wijziging van het Varkensbesluit (november 1997) werd voorgesteld de hoeveelheid dichte vloer in hokken voor gebruiksvarkens te verruimen naar 0,6 m2 voor vleesvarkens tussen 85 en 110 kg (60% van de totale oppervlakte van 1,0 m 2 ). Naar aanleiding van het ontwerpbesl

 18. WURKS lesmodules precisielandbouw voor MBO & HBO

  NARCIS (Netherlands)

  Schans, van der D.A.; Blok, P.M.; Blok, Daan; Os, van G.J.

  2011-01-01

  Studenten die nu worden opgeleid voor een functie in de agrarische sector of agrarisch ondernemer krijgen met precisielandbouw te maken. Het is de taak van het agrarisch onderwijs hen hierop voor te bereiden. Een groep medewerkers van het praktijkonderzoek van Wageningen UR-PPO-agv heeft samen met v

 19. Road map voor technologische uitdagingen Asset Management

  NARCIS (Netherlands)

  Peelen, W.H.A.; Mookhoek, S.D.

  2013-01-01

  Omdat Asset Management steeds belangrijker wordt, heeft TNO een Road Map opgesteld waarin staat welke meet-, model- wn simulatietechnieken (MMS) in de toekomst voor goed Asset Management ontwikkeld moeten worden. Het doel is te komen tot hoogwaardige technologie voor de ondersteuning van beheer en o

 20. Business trends: gevolgen voor organisatie en werk

  NARCIS (Netherlands)

  Çelik, Gürkan; Biemans, Petra; Ropes, Donald; Koning, Peter de

  2015-01-01

  Het huidige thema van het Business Research Centre (BRC) van Inholland ‘duurzaam organiseren met een menselijke maat’ dateert uit 2010 en is aan actualisering toe. Dit verkennende onderzoek genereert input voor een thema dat mogelijkheden biedt voor de ontwikkeling van een stevige onderzoeksagenda e

 1. Basis voor effectgerichte beoordeling?

  NARCIS (Netherlands)

  Slooff W; Zwart D de; Rutgers M; Tonkes M; Guchte C van de; RIZA; RIKZ; CSR; ECO

  2001-01-01

  In SOMS (SOMS is the Dutch acronym for 'Strategy on Management of Substances'), a programme has been started aimed at modernising the Dutch and European policy on handling substances. Broadly, the direction in which solutions for new policy are sought is to make industry more responsible for taking

 2. Groene Kwaliteit voor Haagse Evenementen : Roadmap to Green Events

  NARCIS (Netherlands)

  Smit, Vincent; Oosterman, Jan; Gotsmann, Ina; Berg, Eva van den

  2007-01-01

  Evenementen en Festivals zijn voor steden tegenwoordig serious business. Ze zijn bepalend voor het imago van de organiserende stad en ze trekken honderdduizenden bezoekers, voor wie het soms een eerste kennismaking met de stad betekent. Zo ook voor de gemeente Den Haag die haar evenementen prominent

 3. Eisen voor Buitenbeelden van Voertuigsimulatoren: Een Literatuurstudie (Use of Exterior Pictures in Vehicle Simulators: A Literature Survey)

  Science.gov (United States)

  1991-06-01

  afstand van bet traject van bet voertuig (Waidram, 1985), zoals onderbroken wegbelijning of bomen langs, de weg. Voor bet waarnemen van koers en...betroffen het op constante boogte houden en een vaste koers bandbaven bij random verstoringen. Een beeldvertraging van 100 ms zou ook geen belangrijk effect...Voor onderzoek naar, en training van, interacties tussen weggebmuikers is het echter belangrijk omn zowel koers als sneiheid van U6n of meer

 4. Thermal comfort. Requirements for the indoor temperature in buildings; Thermische behaaglijkheid. Eisen voor de binnentemperatuur in gebouwen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2004-07-01

  New guidelines for the thermal indoor climate of office buildings are presented. [Dutch] In deze publicatie worden nieuwe richtlijnen gepresenteerd voor het thermische binnenklimaat in gebouwen, met name kantoren. Deze richtlijnen, ATG (Adaptieve TemperatuurGrenswaarden) genoemd, vormen de basis voor zowel hulpmiddelen bij het ontwerpen van nieuwe gebouwen of renovatieprojecten, als voor de beoordeling van bestaande situaties. Het rapport geeft naast een concrete beschrijving van de nieuwe richtlijnen een uitgebreide beschouwing over de achtergronden van thermische behaaglijkheid: het thermo-regulatiesysteem van de mens, thermosfysiologisch mensmodellen van Fanger en anderen en uiteraard de nieuwe inzichten over adaptieve thermische behaaglijkheid van De Dear en Brager. Verder komt de ontwikkeling van richtlijnen voor thermische behaaglijkheid binnen Nederland vanaf de jaren '70 aan de orde en wordt besproken waaraan goede prestatie-eisen moeten voldoen. De publicatie eindigt met een handreiking tot het werken met de nieuwe richtlijnen in de praktijk.

 5. Een systeem voor het assembleren van leerinhoud in een herbruikbaar leerobject. Gevalstudie : het LOMS

  OpenAIRE

  Mertens, Bert

  2007-01-01

  Voor bedrijven en organisaties is het belangrijk om nieuwe kennis efficiënt aan te maken en bestaande kennis gemakkelijk te verspreiden. Dat de computer hierbij een handig hulpmiddel kan zijn, werd reeds in de beginjaren erkend. Tijdens de jaren ’90 creëerde men een theoretisch kader voor dit fenomeen en werd het begrip E-learning geïntroduceerd. E-learning kan in het kort omschreven worden als “het gebruiken van een computer en zijn netwerken om kennis aan te maken, te verspre...

 6. Risico's van imidacloprid in oppervlaktewater voor de mens

  NARCIS (Netherlands)

  Smit CE; Bodar CWM; te Biesebeek JD; Wolterink G; SEC; SIR; mev; vgc

  2011-01-01

  Het RIVM heeft de risico's voor de mens beoordeeld als gevolg van de aanwezigheid van imidacloprid in oppervlaktewater. Imidacloprid is een insecticide dat in Nederlands oppervlaktewater is aangetroffen in concentraties die hoger zijn dan de geldende waterkwaliteitsnormen. Mensen kunnen met imi

 7. Intelligent Design-theorieën zijn geen wetenschappelijke alternatieven voor de neodarwinistische evolutietheorie

  NARCIS (Netherlands)

  H. Dooremale

  2005-01-01

  textabstractDe minister van onderwijs – Maria van der Hoeven – meent dat Intelligent Design (ID) serieus als alternatief voor de neodarwiniaanse evolutietheorie moet worden bekeken. De discussie richt zich voornamelijk op de verdediging van de evolutietheorie tegen de aantijgingen van de voorstander

 8. ACT voor ouders van kinderen met ontwikkelings- en/of psychische problemen

  NARCIS (Netherlands)

  Matthijssen, D.; Bodden, D.H.M.

  2015-01-01

  In dit hoofdstuk wordt een therapeutische vorm van ouderbegeleiding beschreven, die ouders helpt bij het veranderen van hun eigen gedrag met als doel het stimuleren van de ontwikkeling van hun kinderen: ACTief opvoeden. Er wordt beschreven wat de aanleiding is om een nieuw aanbod voor ouders te ontw

 9. 'Consument en burger', betekenis voor de markt van landbouwproducten en voedingsmiddelen

  OpenAIRE

  Meulenberg, M.T.G.

  2003-01-01

  Als tegenhanger van het begrip 'maatschappelijk verantwoord ondernemen' wordt hier het begrip 'maatschappelijk verantwoord consumeren' (MVC) gedefinieerd. Achtereenvolgens komen aan de orde: de inpassing van MVC in gangbare theorieën van het consumentengedrag, de invloed van maatschappelijke trends op MVC, belemmeringen voor MVC, en hoofdpunten van een marktbeleid gericht op de bevordering van MVC

 10. AAW voor boerinnen en tuindersvrouwen : een slechte regeling vol met hindernissen

  NARCIS (Netherlands)

  Klein Douwe, J.; Toonen, M.

  1986-01-01

  Sinds 1980 kunnen gehuwde vrouwen en daarmee boerinnen en tuindersvrouwen aanspraak maken op een uitkering in het kader van de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet. Voor een onderzoek, met als doel de knelpunten te signaleren die boerinnen in verband met de AAW ondervinden en hoe deze op te lossen, zi

 11. Pilot etherische oliehoudende gewassen : marktpotentie en teeltonderzoek voor de Flevolandse akkerbouw

  NARCIS (Netherlands)

  Mheen, van der H.J.C.J.; Terbijhe, A.

  2009-01-01

  Het project Pilot Plantaardige Etherische Oliën is bedoeld om te onderzoeken welke andere gewassen in aanmerking komen voor een vergelijkbare verwerking als oregano. Via distillatie wordt etherische olie uit oregano gewonnen, die wordt verwerkt in een diervoederadditief. Uit het gedestilleerde mater

 12. Door met Duurzaam Veilig : nationale verkeersveiligheidsverkenning voor de jaren 2005-2020.

  NARCIS (Netherlands)

  Wegman, F.C.M. & Aarts, L.T. (eindred.)

  2005-01-01

  In 1992 verscheen de eerste Nationale Verkeersveiligheidsverkenning. Deze besloeg de periode 1990-2010 en is de afgelopen jaren uitgegroeid tot de leidende visie voor verbeteringen van de verkeersveiligheid in Nederland. Ook internationaal wordt de Duurzaam Veilig-visie als toonaangevend beschouwd.

 13. ADAM in Holland? : Plan van aanpak voor de pilot monitoring drugsgebruik onder arrestanten bij politie Haaglanden

  NARCIS (Netherlands)

  Broek, H. van den; Klerks, P.; Otter, P. den

  1999-01-01

  In de VS worden sinds 1987 systematisch gegevens verzameld over drugsgebruik onder aangehouden verdachten in het kader van het ADAM-programma. Als eerste stap naar een Nederlandse ADAM is vastgesteld in hoeverre er draagvlak bestaat voor een pilot in de politieregio Haaglanden. Eind 1998 heeft op he

 14. Ruimte voor de Rivier en beleving

  NARCIS (Netherlands)

  Jacobs, M.H.; Kuijer, G.A.H.J.

  2007-01-01

  Het rapport gaat om de belevingswerelden van betrokkenen bij de concretisering van Ruimte voor de Rivier beleid en hoe met deze belevingswerelden kan worden omgegaan in planprocessen. Het rapport bevat een literatuurstudie over landschapsbelevingsonderzoek, waarbij wordt stilgestaan bij verschillend

 15. Geschikte herkomsten Fraxinus excelsior voor Nederland

  NARCIS (Netherlands)

  Buiteveld, J.; Vries, de S.M.G.

  2004-01-01

  Onderzoek naar geschikte herkomsten van Fraxinus excelsior voor aanplant in Nederland. Dit artikel is een uitgebreide samenvatting van Alterra-rapport 929, 'Herkomst- en nakomelingschaponderzoek van es (Fraxinus excelsior)

 16. Performance Based Logistics ; betalen voor prestaties

  NARCIS (Netherlands)

  Koevoets, K.G.M.

  2008-01-01

  Performance Based Logistics is betalen voor prestaties, zoals gebruiksuren of beschikbaarheid van systemen. Kan deze manier van uitbesteden ook worden ingevoerd in Nederland en zo ja, onder welke voorwaarden?

 17. Een nieuw stralingswerend hoofdbeschermingsmiddel voor een olympische roeier : Invloed op hoofdhuidtemperatuur, temperatuurbelevingen prestatiematen [A new headgear to prevent solar radiation for an Olympic rower : Influence on head skin temperature, temperature perception and performance

  NARCIS (Netherlands)

  Bogerd, C.P.; Heus, R.; Willems, J.W.M.

  2005-01-01

  In een warm klimaat worden duursportprestaties beperkt. Verhoging van de objectieve en subjectieve lichaamstemperatuur wordt hierbij geïdentificeerd als de voornaamste oorzaak. Derhalve is speciaal voor een olympische roeier een hoofdbeschermingsmiddel ontworpen dat als doel had prestatieverminderin

 18. Ontwerpen van gebruikersinterfaces voor cognitieve diversiteit : Toegang tot audiovisuele content voor gebruikers met een verstandelijke beperking

  NARCIS (Netherlands)

  Kranenborg, K.; Cremers, A.H.M.; Paulissen, R.T.; Berg, H. van den; Tak, S.W.; Gameren-Oosterom, H.B.M. van; Schoonhoven, B.H.A.; Prins, M.J.

  2013-01-01

  Het project heeft zich gericht op de vraag hoe je goed onderbouwde user interfaces kunt ontwerpen (voor toegang tot AV-content) voor de VB-doelgroep, waarbij op een systematische manier gebruik gemaakt wordt van kennis van cognitieve functies (zoals geheugen, probleem-oplossen, aandacht, taalbegrip

 19. Model voor Excellent voor cognitief excellente leerlingen in de onderbouw PO

  NARCIS (Netherlands)

  Dijkstra, Elma; Mooij, Ton; Kirschner, Paul A.

  2012-01-01

  Dijkstra, E. M., Mooij, T., & Kirschner, P. A. (2012, June). Model voor Excellent Onderwijs voor cognitief excellent leerlingen in de onderbouw PO. [Model of Excellent Education for cognitively excellent pupils in kindergarten]. Paper presented at the Onderwijs Research Dagen [Educational Research D

 20. Nieuw Zorgaanbod: Gesloten jeugdzorg voor adolescenten met ernstige gedragsproblemen

  NARCIS (Netherlands)

  Nijhof, K.S.; Dam, C. van; Veerman, J.W.; Engels, R.C.M.E.; Scholte, R.H.J.

  2010-01-01

  Tot voor kort werd een toenemend aantal jongeren met ernstige gedragsproblemen in jeugdgevangenissen geplaatst. Deze jongeren, ook wel ‘civielrechtelijke’ jongeren genoemd, werden niet geplaatst vanwege veroordelingen voor criminele activiteiten, maar omdat zij beschermd dienden te worden tegen zich

 1. CO2-emissiehandel in 2020 : betekenis voor de Nederlandse glastuinbouw

  NARCIS (Netherlands)

  Bunte, F.H.J.; Dijkxhoorn, Y.

  2009-01-01

  Het rapport bepaalt de impact van de EU-richtlijn voor de handel in CO2-emissierechten voor de Nederlandse glastuinbouw. Het rapport berekent de kosten die de richtlijn met zich meebrengt voor de sector en bepaalt het effect op de CO2- uitstoot door de sector. Verder bepaalt het rapport het effect o

 2. Climate Strategy : Between Ambition and Realism

  NARCIS (Netherlands)

  Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid,

  2007-01-01

  Deze rudimentaire analyse van de huidige globale klimaatverandering geeft drie opties voor het omgaan met het klimaatprobleem: aanpassen aan het veranderde klimaat, het wereldwijd verzamelen van strategieën voor matiging en internationale coördinatie die noodzakelijk is om deze strategieën toe te pa

 3. A choreography for 1000 windmills. Wind turbines need a rural area story. Part 2; Een choreografie voor 1000 molens. Windmolens hebben landschappelijk verhaal nodig. Deel 2

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Feddes, Y. (et al)

  2010-10-15

  A report of an study on a strategy to install onshore wind power capacity in the Netherlands. Three local workshops were held (for the Wadden Sea, the IJsselmeer area and the southwestern delta) to answer the question how a landscaping target for the installation of approximately 1,000 new onshore wind turbines could look like. [Dutch] Een verslag van een verkenning naar een plaatsingsstrategie voor het benodigde vermogen wind-op-land. In drie regionale werkbijeenkomsten (voor de Waddenkust, het IJsselmeergebied en de zuidwestelijke delta) is de vraag gesteld hoe een landschappelijk streefbeeld voor de plaatsing van ongeveer 1000 nieuwe windturbines op land er uit zou kunnen zien.

 4. Limits to green? Building blocks for green taxation; Grenzen aan groen? Bouwstenen voor een groen belastingstelsel

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Blom, M.J.; Schroten, A.; De Bruyn, S.M.; Rooijers, F.J.

  2010-01-15

  This report focuses on the question whether a further increase in environmental taxes can contribute to achieving a sustainable economy in which depletion and climate risks should be reduced to an acceptable level for 2050. The strategy to achieve this consists of four main elements: (1) Introduction of a new CO2 tax as part of the Energy Tax; (2) Broadening of the Energy Tax to sectors such as agriculture and industry and the cancellation of subsidies and tax rebates; (3) Expansion of new tax bases for import / production of natural resources (wood, fish, meat) and space; and (4) European agenda on 'greening'. [Dutch] In dit rapport staat de vraag centraal of een verdere groei van milieubelastingen een bijdrage kan leveren aan het realiseren van een duurzame economie waarin klimaat- en uitputtingsrisico's tot een aanvaardbaar niveau moeten zijn teruggebracht voor 2050. De strategie om dit te bereiken bestaat uit vier belangrijke elementen: (1) Introductie van een nieuwe CO2-heffing als onderdeel van de Energiebelasting; (2) Verbreding van de Energiebelasting naar sectoren zoals landbouw en industrie en het wegnemen van fiscale subsidies en kortingen; (3) Uitbreiding met nieuwe fiscale grondslagen import/productie van natuurlijke grondstoffen (hout, vis, vlees) en ruimte; en (4) Europese vergroeningsagenda.

 5. Alles is al uitgevonden

  NARCIS (Netherlands)

  J.G.M. van Marrewijk (Charles)

  1996-01-01

  textabstractDe voordelen van vrijhandel zijn zeer beperkt, al-thans als we de empirische schattingen van vooraanstaande economen en internationale organisaties mogen geloven. Zo worden de voordelen van liberalisatie voor de Europese Unie geraamd op ongeveer 0,5% van het bnp 1. De door het IMF gescha

 6. Vesta spatial energy model for the built environment. Data and methods; Vesta ruimtelijk energiemodel voor de gebouwde omgeving. Data en methoden

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Van den Wijngaart, R.A.; Folkert, R.J.M.

  2012-04-15

  Vesta is a spatial energy model for the built environment which calculates the energy consumption and CO2 emissions for the built environment. First, attention is paid to the data and methods of spatial data on the existing and future housing stock, commercial buildings and horticulture areas. Next, the energy indicators are discussed for calculation of the energy demand. Subsequently, energy and cost data for building measures and area measures such as waste heat, geothermal heat and cold and heat storage (TES). Also, the socio-economic characteristics of residents and the business-economic characteristics of the utility and horticulture sectors as used for selections in the Vesta model are discussed. Finally, results of the model are compared with national energy measurements [Dutch] In dit rapport worden de data en methoden besproken die zijn gebruikt voor het ruimtelijk energiemodel Vesta. Vesta is een ruimtelijk energiemodel voor de gebouwde omgeving en berekent het energiegebruik en de CO2-uitstoot voor de gebouwde omgeving. Allereerst wordt aandacht besteed aan de data en methoden van ruimtelijke gegevens over de bestaande en toekomstige voorraad woningen, utiliteitsgebouwen en glastuinbouwarealen. Daarna worden de energiekentallen besproken voor het berekenen van de energievraag. Vervolgens presenteren we de energie- en kostengegevens voor gebouwmaatregelen en gebiedsmaatregelen als restwarmte, geothermie en warmtekoudeopslag (WKO). Ook gaan we in op de sociaaleconomische karakteristieken van bewoners en de bedrijfseconomische karakteristieken van de sectoren utiliteit en glastuinbouw zoals gebruikt voor selecties in Vesta. Tot slot vergelijken we de uitkomsten van het model met landelijke metingen voor energie.

 7. Syrian Kurdish Autonomy: A Decisive Strategy for Bashar al-Assad

  Science.gov (United States)

  2015-10-30

  University of Texas Press, 2014), 213. 2 The author will first present an analysis of Iraqi Kurdish territorial autonomy , drawing parallels between...Marc Weller and Katherine Nobbs, Asymmetrical Autonomy and the Settlement of Ethnic Conflicts (Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2010), 22...FINAL 3. DATES COVERED (From - To) 4. TITLE AND SUBTITLE Syrian Kurdish Autonomy : A Decisive Strategy for Bashar al-Assad

 8. Standaard voorschriften voor de monstervoorbewerking van afvalstoffen. Nader uitgewerkt voor huishoudelijk afval

  NARCIS (Netherlands)

  Beek AIM van de; Aalbers TG; Cornelissen AAJ; Keken AH van

  1989-01-01

  De wijze van monstervoorbewerking van afvalstoffen is zeer afhankelijk van de matrix. In dit rapport zijn voor een aantal zeer verschillende afvalstoffen die voorkomen in huishoudelijk afval standaard voorschriften opgesteld. In de praktijk blijken de onderscheiden categorieen ook toepasbaar te

 9. An integrated water resources management strategy for Al-Ain City, United Arab Emirates

  Science.gov (United States)

  Mohamed, M. M.

  2014-09-01

  Al-Ain is the second largest city in the Emirate of Abu Dhabi and the third in the UAE. Currently, desalination plants are the only source of drinking water in the city with an average daily supply of 170 MIG. Recently, Abu Dhabi Urban Planning Council (UPC) released Al-Ain 2030 Plan. Projects suggested in this plan, over and above the expected natural population growth, will certainly put additional stress on the water resources in the city. Therefore, Al-Ain city seems to be in urgent need for an integrated water resources management strategy towards achieving sustainable development. This strategy will contain three main components; namely, a Water Demand Forecasting Model (WDFM), a Water Budget Model (WBM), and a Water Resources Optimization Model (WROM). The main aim of this paper is to present the WBM that estimates all inflows and outflows to assess water resources sustainability in the city.

 10. Identiteit als opgave: over techniek, zelfvorming en idealen

  NARCIS (Netherlands)

  Aydin, Ö.

  2012-01-01

  De analytische filosofie begrijpt ‘persoonlijke identiteit’ als in beginsel onafhankelijk van externe invloeden. Poststructuralisten als Michel Foucault, Jacques Derrida en Judith Butler verdedigen de stelling dat relaties en interacties de menselijke identiteit vormen. Identiteit is voor deze auteu

 11. Pleidooi voor meer nuchterheid over asbest

  NARCIS (Netherlands)

  Helsloot, I.; Vlagsma, J.

  2016-01-01

  Er is dringend verandering nodig in de manier waarop omgegaan wordt met asbest. De kosten die op dit moment gemaakt worden om blootstelling aan asbest nog meer te voorkomen staan simpelweg niet in verhouding tot de baten in de vorm van winst voor de gezondheid. Wat nodig is, is meer nuchterheid in d

 12. Nieuwe basis voor Amerikaans GI onderwijs

  NARCIS (Netherlands)

  Rip, F.I.

  2005-01-01

  In 1990 werd in de USA een onderwijsmodel voor GIS gepubliceerd "The NCGIA core curriculum". Ondertussen heeft men bij zo'n 70 universiteiten in de USA niet stil gezeten: een consortium is gevormd (in 1998), die zich bezint op vernieuwing. Een nieuw concept van beroepsopleidingen is klaar, waarbij G

 13. Interpretatie van risicoschattingen voor Legionella pneumophila

  NARCIS (Netherlands)

  Bouwknegt M; Schalk JAC; de Roda Husman AM; LZO; cib

  2012-01-01

  Volgens de huidige Nederlandse norm voor legionellabacteriën in water moet drinkwater minder dan 100 kolonievormende eenheden (KVE) per liter water bevatten. Deze norm is niet gebaseerd op een risico op infectie, dat bijvoorbeeld ontstaat doordat mensen tijdens een douche of baden in een bubbelbad b

 14. Voederconversie geen bruikbare indicator voor conditiescoreverloop

  NARCIS (Netherlands)

  Animal Sciences Group (ASG),

  2006-01-01

  Na een analyse van hun eigen bedrijfscijfers komt het melkveehoudernetwerk “Verder dan voederconversie” tot de conclusie dat de voederconversie geen praktisch bruikbare indicator is voor het conditieverloop van de melkveestapel. Om het verloop van de conditiescore in beeld te houden en van daaruit d

 15. TNO: Beheerplan nodig voor asbestdaken scholen

  NARCIS (Netherlands)

  Heijlen, H.

  2012-01-01

  Op verzoek van de overheid heeft TNO een Nederlandse asbestdeskundige naar Aruba gestuurd voor een bliksemonderzoek (een week) naar de problematiek rond asbest bij scholen. Op basis van gesprekken, locatiebezoek en het lezen van analyses concludeert hij: “De daken van een aantal scholen zijn slecht

 16. CO2 Rekentool voor Tuinbouw: Handleiding

  NARCIS (Netherlands)

  Hiller, S.R.C.H.; Danse, M.G.

  2009-01-01

  Dit document is een handleiding bij de online CO2 Rekentool voor Tuinbouw Ketens. De CO2 tool is mogelijk gemaakt door de financiële bijdrage van Productschap Tuinbouw en het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). De tool is ontwikkeld door het onderzoeksconsortium WUR, BMA en AI

 17. Vietnam kan nieuwe bron voor kokkels worden

  NARCIS (Netherlands)

  Poelman, M.

  2012-01-01

  Wageningse onderzoekers gaan Vietnam helpen om de puntjes op de i te zetten bij hun monitoringsprogramma voor de voedselveiligheid van schaal- en schelpdieren, en ze bijscholen in risicomanagement en HACCP-audits. Want Vietnam wil graag de controles op visproductie verbeteren en meer kokkels, mossel

 18. Bekkenbanden voor acute stabilisatie van instabiele bekkenfracturen

  NARCIS (Netherlands)

  S.P. Knops (Simon); P. Patka (Peter); T. Schepers (Tim); E.M.M. van Lieshout (Esther)

  2011-01-01

  textabstractBekkenbanden zijn ontwikkeld voor de acute behandeling van instabiele bekkenringfracturen in de prehospitale fase. Deze behandeling is gericht op het beperken van het inwendig bloedverlies door het verkleinen van het bij bekkenfracturen toegenomen bekkenvolume en het stabiliseren van de

 19. Gevolgen aangekondigd ammoniakbeleid voor zuidoost Friesland

  NARCIS (Netherlands)

  Rijk, P.J.; Sluis, van der B.

  2001-01-01

  De veehouderij krijgt te maken met veranderingen in het ammoniak- en stankbeleid. Hierin is aanvullend gebiedsgericht beleid opgenomen om kwetsbare natuur te beschermen. Het gaat daarbij om bestaande natuurterreinen van voor mei 1988 die vallen binnen de zogeheten Ecologische Hoofdstructuur (EHS).

 20. Evidence-based practice voor verpleegkundigen

  NARCIS (Netherlands)

  Cox, C.M.M.; Louw, D.C.P. de; Verhoef, J.; Kuiper, C.

  2004-01-01

  Om goede en verantwoorde zorg te kunnen bieden, streeft de verpleegkundige naar evidence-based practice. Evidence-based practice is het gewetensvol, expliciet en oordeelkundig gebruik van het huidige beste bewijsmateriaal om beslissingen te nemen voor individuele patiënten. De praktijk van evidence-

 1. Uitwerking en implementatie Aspire voor witte asperges

  NARCIS (Netherlands)

  Kruistum, van G.; Wilms, J.A.M.

  2008-01-01

  In vervolg op het afgesloten project ‘Valideren van het AspireNZ systeem voor asperges in Nederland’ is medio 2006 dit vervolgproject gestart. Doelstelling is de ontwikkeling van een werkend Beslissing Ondersteunend Systeem (BOS) op basis van regelmatige meting van suikergehalten van de wortels en b

 2. Alternatieven voor onkruidbestrijding met paraquat in zomerbloemen

  NARCIS (Netherlands)

  Bulle, A.A.E.; Koster, A.T.J.; Trompert, J.P.T.

  2009-01-01

  In de teelt van zomerbloemen werden voor de bestrijding van onkruid middelen gebruikt op basis van de werkzame stof paraquat-dichloride. Per augustus 2007 is dit middel ingetrokken. Op korte termijn was een noeiuwe methode nodig. PPO Lisse heeft onderzoek gedaan naar de potentiële alternatieve onkru

 3. Voedselverspilling : aangrijpingspunten voor beleid vanuit de consument

  NARCIS (Netherlands)

  Timmermans, A.J.M.

  2009-01-01

  Deze notitie heeft tot doel een beknopt overzicht te geven over de state-of-art rond het thema voedselverspilling. Tevens wordt een kader geschetst op basis waarvan verdere discussie kan plaatsvinden wat concrete adviezen voor beleid kan opleveren. Deze verkenning is opgesteld vanuit het perspectief

 4. Monarda; grote verschillen in vatbaarheid voor meeldauw

  NARCIS (Netherlands)

  Hoffman, M.H.A.

  2001-01-01

  PPO onderzocht op drie locaties (zand, klei, veen) de gebruikswaarde van een groot aantal Monarda-cultivars (bergamotplant), waarbij de nadruk lag op de vatbaarheid voor meeldauw. In een tabel het aanbevolen sortiment met gegevens over bloemkleur, bloeitijd en hoogte, een beoordeling van groeikracht

 5. Zonneboiler voor vloerverwarming voorlopig nog te duur

  NARCIS (Netherlands)

  Wagenberg, van V.

  2003-01-01

  Op Praktijkcentrum Sterksel deden we afgelopen jaar onderzoek aan een zonneboiler. Deze leverde warm water dat gebruikt werd voor de vloerverwarming in kraamafdelingen en biggenopfokafdelingen. Het blijkt dat de zonneboiler een bijdrage had van 12% van de warmtevraag; een besparing van circa 340,- p

 6. Verslag Brainstorming over "Kernkeuzes voor het NMP"

  NARCIS (Netherlands)

  Zoeteman BCJ

  1987-01-01

  Het uitwerken van het NMP verkeert nog in een abstract stadium waarin keuzes of hoofdorientaties moeten worden gemaakt. De bedoeling van de brainstorming was om vanuit het RIVM concrete punten aan te geven waarover beslissingen moeten gaan vallen. Voor welke problemen komen we te staan op de lan

 7. Onderkant arbeidsmarkt : nieuw werk voor laaggeschoolden

  NARCIS (Netherlands)

  Geest, L.G.M. van der; Vaas, S.

  1996-01-01

  De categorie laaggeschoolden is overtegenwoordigd binnen de groep langdurig werklozen. Verschillende maatregelen beogen werkgelegenheid te genereren voor die onderkant van de arbeidsmarkt. Te denken valt aan de subsidiëring van arbeidsplaatsen, de verkleining van de zgn. wig en taakafsplitsing. Bij

 8. Welke prijs voor generiek gekorte varkensrechten?

  NARCIS (Netherlands)

  Gaag, van der M.

  1998-01-01

  Nieuwe regels, onzekerheid en lage prijzen zorgen voor veel onrust in de varkenshouderij. Dit eerste artikel over varkensrechten richt zich op varkenshouders die door willen gaan. Zij moeten goed nadenken over de prijs die zij willen en kunnen betalenvoor de varkensrechten die per 1september generie

 9. Mini wind turbines for the built environment; Miniwindturbines voor de bebouwde omgeving. Handleiding plaatsing windturbines bebouwde omgeving

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Mertens, S. [Ingreenious, Voorburg (Netherlands)

  2010-10-15

  The manual, described in this article, will be used to instigate certification of small wind turbines in the Netherlands. It describes the starting points for assessment of small wind turbines, the required measurements in the unbuilt and built environment, provides a protocol for the processing of the measurements and a presentation of the processed measurement results. [Dutch] De handleiding, beschreven in dit artikel, zal gebruikt worden als eerste aanzet tot certificering van kleine windturbines in Nederland. Het beschrijft de uitgangspunten voor de beoordeling van kleine windturbines, de vereiste metingen in de ongebouwde en gebouwde omgeving, geeft een protocol voor de verwerking van de metingen en presentatie van de verwerkte meetresultaten.

 10. Risicoschatting voor Down syndroom en neuraalbuisdefecten door analyse van triple test parameters in maternaal serum 1999-2002

  NARCIS (Netherlands)

  Schielen PCJI; Elvers LH; Loeber JG; LIS

  2005-01-01

  Tussen 1999 en 2002 zijn in opdracht van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) ongeveer 14000 zogenaamde triple testen uitgevoerd. De triple test is een bloedtest die de kans geeft op een zwangerschap van een kind met Down syndroom of met een open rug of open schedel (NBD). Als de uitkomst va

 11. Beïnvloedt negatief nieuws de aantrekkelijkheid van grote accountantskantoren voor potentiële werknemers?

  NARCIS (Netherlands)

  Vorst, C.S.; van Raak, J.J.F.; van Triest, S.P.

  2015-01-01

  Onderzoek in de Verenigde Staten (Bagley et al., 2012) onder studenten accountancy laat zien dat studenten die een voorkeur hebben voor Big 4-kantoren meer belang hechten aan de reputatie van een kantoor en aan de erkenning die het werken bij een prestigieus kantoor levert, en minder aan sfeer en we

 12. De steile opmars van drones en de uitdagingen voor de politie

  OpenAIRE

  Van Gulijk, Coen; Hardijns, Wim

  2015-01-01

  Terwijl defensie en politie in Nederland en België op relatief kleine schaal met drones experimenteren, rijst intussen een andere problematiek: de steile opmars van civiele drones. Drones waren in eerste instantie ontwikkeld voor militaire doeleinden, maar evolueerden al snel tot een breed inzetbare technologie waaruit een miljardenindustrie is ontstaan. Via een beknopte en beschrijvende analyse willen we met dit artikel inzicht bieden in de technologische ontwikkelingen en de betekenis daarv...

 13. Een huisvriend voor Nederlanders in den vreemde: het nationale weekblad Hollandia (1897-1901

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mathijs Smit

  1997-06-01

  Full Text Available Hollandia, een weekblad voor Nederlanders in den vreemde, werd in 1897 in Londen opgericht, en verscheen tot 1901. Het weekblad bevatte nieuws over handel, politiek en cultuur, en diende tevens als gezelligheidsblad dat de band tussen in het buitenland gevestigde Nederlanders moest versterken. In dit artikel gaat Mathijs Smit in op de manier waarop in Hollandia geschreven werd over de Boerenoorlog, in het bijzonder in vergelijking met de berichtgeving over Nederlands-Indië.

 14. National strategies for physical activity promotion

  NARCIS (Netherlands)

  Wink, G.; Vlasveld, A.; Vaandrager, L.; Kronenburg, J.

  2009-01-01

  Op 13 en 14 november 2008 kwamen vijftig professionals uit vijftien verschillende Europese landen bijeen in Wageningen om kennis en ervaring uit te wisselen over nationale strategieën voor beweegstimulering. De internationale werkconferentie werd georganiseerd door het Nederlands Instituut voor Spor

 15. Database marketing for energy conservation. Practice-oriented study; Databasemarketing voor energiebesparing. Praktijk gericht onderzoek

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Burghouts, H. [Energie Netwerk EN, Bilthoven (Netherlands); De Kleijn, B.; Van Leerdam, W. [Tangram Advies en Onderzoek, Zeist (Netherlands)

  2013-06-15

  In the 'Block by Block' project 13 local energy saving projects are supported in the development of concepts to realize large-scale energetic improvements of existing houses. In these projects the consortia develop strategies which are applied in the market. In addition, a number of projects is awarded with a so-called 'Green Deal' (agreements between governmental, public and private parties in the Netherlands). Part of the support is a knowledge and learning process. As part of the learning process a practice-oriented research has been carried out into the possibilities of database marketing (DBM) for energy conservation. The research focuses on the opportunities for DBM for energy savings and promising product-market combinations. The question is: can DBM contribute to improving the effectiveness of the 'Block by Block' projects? [Dutch] In het project 'Blok voor Blok' worden 13 lokale energiebesparingsprojecten gesteund bij de ontwikkeling van concepten ten behoeve van de grootschalige energetische verbetering van bestaande woningen. In deze projecten worden door de gevormde consortia strategieen ontwikkeld en uitgevoerd in de markt. Daarnaast is een aantal projecten gehonoreerd met een 'Green deal'. Onderdeel van de ondersteuning is een kennis- en leertraject. In het kader van het leertraject is een praktijk gericht onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van databasemarketing (DBM) voor energiebesparing. Het onderzoek richt zich op de kansen voor DBM voor energiebesparing en kansrijke productmarktcombinaties. De vraag is: kan DBM bijdragen aan verbetering van de effectiviteit van projecten 'Blok voor Blok'?.

 16. Advertenties voor hypnotica en sedativa in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, 1900-1940: historische veranderingen in de vorm en inhoud van een informatiebron voor artsen

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Arjo Roersch van der Hoogte

  2010-12-01

  Full Text Available Drug advertising as communication between the pharmaceutical industry and the physician: Advertisements for psychotropic drugs in the Dutch medical journal, Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, 1900-1940   In this article we explore the historical development of drug advertisements for psychotropic drugs in the leading Dutch medical journal from 1900 to 1940. The advertisements for hypnotics and sedatives, in the Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (Dutch medical journal reflected the changes in the vocabulary and image promoted by the pharmaceutical companies. In the first two decades, the advertisements were sober and to the point, and included the trademark, company name, molecular formula and therapeutic properties of the medication. The emphasis was on creating a scientific image of reliable symptom control for the therapeutic drug. In doing so, the ethical drug companies tried (successfully to distinguish themselves from the producers of patent medicines. Once scientific credibility was established, the form and content of the advertisements changed significantly. In the late 1920s and 1930s drug companies embraced modern advertising techniques, developing a figurative language to address the changing beliefs and practices of Dutch physicians. Instead of promoting therapeutic drugs as safe and scientific, the emphasis was on their effectiveness in comparison to similar drugs. In the process, scientific information was reduced to an indispensable standardized minimum, whereby therapeutic drugs were advertised according to the latest pharmacological taxonomy rather than molecular formulas. The image-making of ‘ethical marketing’ began during the interwar years when marketers applied modern advertising techniques and infotainment strategies. The scanty black and white informational bulletins transitioned into colourful advertisements. The pharmaceutical companies employed the same medical language as used by physicians, so that

 17. Positieflijst voor gezelschapsdieren : dier & welzijn

  NARCIS (Netherlands)

  Koene, P.; Ipema, A.H.

  2011-01-01

  Welke dieren kunnen we als gezelschapsdier houden? In Amerika worden servals vaak als gezelschapsdier gehouden. In Nederland kan dat ook. Met de nieuwe Wet Dieren zal dat waarschijnlijk veranderen. Volgens het 'nee, tenzij'-beginsel mag dan een diersoort niet gehouden worden, tenzij aan bepaalde cri

 18. Helleborus orientalis als houdbare snijbloem : marktperspectief en invloed teeltklimaat op de houdbaarheid

  NARCIS (Netherlands)

  Garcia Victoria, N.; Slootweg, G.

  2014-01-01

  Studenten InHolland hebben marktonderzoek gedaan naar de kansen voor de nieuwe Helleborus orientalis rassen als snijbloem. Dit exclusief seizoensproduct kan meer en directer worden gepromoot met het hogere marktsegment als doelgroep. Voorwaarde voor succes is wel dat de houdbaarheid ervan verbetert.

 19. Ongelijkheid als beleidsvraagstuk

  NARCIS (Netherlands)

  Wilterdink, N.

  2014-01-01

  Op het hoogtepunt van de hype rond het ongelijkheidsonder­zoek van Piketty presenteerde de WRR zijn verkenningHoe ongelijk is Nederland? Voor de onafhankelijke denktank is stelling nemen in een politiek vraagstuk als dat van ongelijkheid best ingewikkeld.

 20. Pleidooi voor een handelingsgerichte benadering van burgerschap

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Vincent de Waal

  2015-06-01

  zicht te ontwikkelen op handelingscontexten die voor zowel burgers als sociale professionals van belang zijn. We verkennen relevante literatuur van onder andere De Tocqueville, Dewey, Putnam, Lichterman en Biesta. Door aandacht te besteden aan burgerschap als praktijk beogen we dichter op de huid van het werk van sociale professionals te kruipen, waardoor de huidige ontwikkelingen rondom de bevordering van actief burgerschap bevraagd kunnen worden.We zoomen nader in op het belang van georganiseerde verbanden die deel uitmaken van de “civil society” en op de ontwikkeling en instandhouding van informele sociale netwerken. Vertrekpunt is hier de sociaal kapitaaltheorie van Putnam en de kritiek, die met name van de kant van Lichterman (mede gefundeerd op De Tocqueville, op zijn onderzoek is gekomen. Lichterman schetst in zijn onderzoek een beeld van burgers die instrumenteel worden ingezet in allerlei lokale projecten, meer als “helpers” dan als “partners”. Hij legt de nadruk op het proces van betekenisverlening, dat wil zeggen de dagelijkse gesprekken over politieke en morele kwesties die binnen deze groepen plaatsvinden en de wijze waarop relaties tussen burgers zich ontwikkelen. Lichterman stelt dat binnen de ontwikkeling van deze “social spiral” met name professionals een taak hebben om op dit terrein hun bijdrage te leveren. Burgerschapspraktijken zijn niet op voorhand wenselijk of goed, zo geeft hij aan, maar verdienen aangelegd te worden tegen kwalitatieve criteria.Ook binnen burgerschapsvorming in het onderwijs is de discussie aanwezig over het belang van het opdoen van ervaring binnen levensechte praktijken. Hierbij wordt teruggegrepen op Dewey. Dewey stelt de burgerschapspraktijken van burgers zelf centraal, waarin het gemeenschappelijke “doen” voorop staat als basis voor de ontwikkeling van burgerschapswaarden. Democratie is niet alleen een formele regeringsvorm of een staatsordening gebaseerd op representatieve democratie, maar strekt zich

 1. Wetenschapsfilosofie voor geesteswetenschappen. - Herz. ed.

  NARCIS (Netherlands)

  Leezenberg, M.; de Vries, G.H.

  2012-01-01

  Letterkunde, taalkunde, geschiedenis, theologie, filosofie: ze behoren alle tot de geesteswetenschappen. Hebben deze vakgebieden in al hun verscheidenheid iets gemeen wat ze onderscheidt van bijvoorbeeld natuurkunde of economie? De indeling van de wetenschappen in natuur-, geestes- en maatschappijwe

 2. Gebruikershandleiding voor het programmapakket SECFLO

  NARCIS (Netherlands)

  Pennekamp, J.G.S.

  1985-01-01

  Het programmapakket berekent de intensiteit van de secundaire stroming danwel de bodemschuifspanning t.g.v. de secundaire stroming in een gegeven tweedimensionale stromingssituatie. Het pakket is bedoeld als uitbreiding op een tweedimensionale horizontale stromingssimulatie. Het is zodanig geschreve

 3. Triticale voor melkvee en jongvee

  OpenAIRE

  Duinkerken, van, G.; Bleumer, E.

  2000-01-01

  Ten opzichte van een rantsoen met snijmaos en graskuil werd geen effect op voeropname en meetmelkproductie gevonden. Het rantsoen met triticale als enig ruwvoer leidde wel tot verminderde productieresultaten.

 4. Big changes in prevention of legionellae. New Drinking Water legislation; Grote veranderingen voor Legionellapreventie. Nieuwe Drinkwaterwetgeving

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Van der Blom, E. [Uneto-VNI, Zoetermeer (Netherlands)

  2011-09-15

  In the Netherlands, July 1st 2011, the new potable water legislation came into force. This resulted in major changes in Legionella prevention at priority installations. But this is not the only impact on the installation sector and building owners and users. For materials, more stringent requirements came into force, also for the use of grey water. Potable water companies have a legal obligation to deliver a certain amount of water under a certain pressure. [Dutch] Per I juli 2011 is de nieuwe Drinkwaterwetgeving in werking getreden. Dit heeft grote veranderingen meegebracht voor de Legionellapreventie bij prioritaire installaties. Maar dit is niet het enige dat impact heeft op de installatiesector en gebouweigenaren en gebruikers. Er gelden strengere eisen voor materiaalgebruik, net als bij de toepassing van huishoudwater. Drinkwaterbedrijven krijgen een wettelijke verplichting om altijd een bepaalde hoeveelheid water te leveren onder een bepaalde druk.

 5. Electric driving in 2050. Consequences for the environment; Elektrisch rijden in 2050. Gevolgen voor de leefomgeving

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Nijland, H.; Hoen, A.; Snellen, D.; Zondag, B.

  2012-11-15

  The potential impacts of a transition towards electric passenger mobility are discussed. What changes can be expected in the mobility sector and the (spatial integration in the) environment as electric driving is introduced on a large scale? And what are the consequences of the changing cost ratios of passenger mobility on the government and motorists? It is assumed that in 2050 road transport and urban distribution will be all-electric, according to the ambitions of the European Commission [Dutch] In dit rapport beschrijven we de mogelijke gevolgen van een overstap op elektrische personenautomobiliteit. Welke veranderingen zullen zich naar verwachting voordoen in de mobiliteitssector en de (ruimtelijke inpassing in de) leefomgeving als elektrisch rijden grootschalig wordt geintroduceerd? En wat hebben de veranderende kostenverhoudingen van de personenautomobiliteit voor gevolgen voor de overheid en de autogebruikers? We gaan er daarbij van uit dat in 2050 het personenwegverkeer en de stadsdistributie volledig elektrisch plaatsvinden, conform de ambities van de Europese Commissie.

 6. Carbon in soils as an option for climate policy. Carbon stock in Dutch soils and influence options; Koolstof in de bodem als optie voor klimaatbeleid. Voorraad koolstof in Nederlandse bodem en beinvloedingsmogelijkheden

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kuikman, P.J.; De Groot, W.J.M.; Hendriks, R.F.A.; Verhagen, J.; De Vries, F. [Alterra, Green World Research, Wageningen (Netherlands)

  2003-10-01

  Considerations are presented for the choice of options to calculate and monitor stocks of C in all soils and emissions of CO2 from agricultural soils in the Netherlands for the Kyoto 1990 baseline and following years. The objective of the study was to prepare data for a national submission according to the Common Reporting Format for C stocks on specific land uses, land use changes en C fluxes according to article 5.2 in the Kyoto Protocol. In this article we report on the whereabouts of the C stocks in order to be geographically explicit, discuss the uncertainties in the inventory and analyse future inventory options. Modeling approaches (e.g. CESAR) where other parameters, process-oriented (fluxes), uncertainty measure can be added are discussed. [Dutch] Milieukundigen rekenen er sinds het Kyoto-protocol op dat de bodem ook als opsIagplaats van koolstof kan dienen. Veeial gaat men er als vanzelfsprekend van uit dat de opsiag van koolstof in bodems van bossen blijvend is en er onbeperkte voorraden kunnen worden aangelegd. Dat is onterecht. In Nederland is onlangs een eerste berekening gemaakt van de voorraad koolstof.

 7. Praktijkgericht onderzoek voor reflectieve professionals

  NARCIS (Netherlands)

  De Lange, R.; Schuman, H.; Montesano Montessori, N.

  2011-01-01

  Dit boek richt zich op praktijkgericht onderzoek binnen het Hoger beroepsonderwijs. Het gaat hierbij om onderzoek dat ontstaat vanuit de beroepspraktijk met als doel de beroepspraktijk beter te begrijpen en op basis hiervan te komen tot onderbouwde verbetering of vernieuwing. Het boek richt zich op

 8. Waardplantonderzoek Prunus laurocerasus voor Xanthomonas : Consultancy-onderzoek

  NARCIS (Netherlands)

  Kuik, van A.J.; Hollinger, T.C.

  2010-01-01

  In de teelt van Prunus laurocerasus komt de laatste jaren een nieuwe ziekte voor, veroorzaakt door de Q-bacterie Xanthomonas aboricola pv pruni (Xap). r Op 9 oktober 2009 is een door de NBvB georganiseerde Xanthomonas-bijeenkomst geweest. Gezien de ernst van de situatie voor de boomkwekerijsector is

 9. Vereenvoudiging van het Welfare Quality protocol voor vleeskalveren

  NARCIS (Netherlands)

  Reenen, van C.G.; Vereijken, P.F.G.; Buist, W.G.; Thissen, J.T.N.M.; Engel, B.

  2012-01-01

  In dit rapport wordt de resultaten beschreven van onderzoek naar mogelijkheden om het Welfare Quality® protocol voor het beoordelen van welzijn van vleeskalveren te vereenvoudigen. Uitgangspunt voor het vereenvoudingsonderzoek was een data-set met waarnemingen aan vleeskalveren op in totaal 224 vlee

 10. Uitwisselingsonderzoek voor de bepaling van cadmium in schuimaarde

  NARCIS (Netherlands)

  Veen, van der N.G.; Berghmans-van Megen, E.H.J.; Betteray-Kortekaas, van A.M.G.; Hovens, J.P.C.; Werdmuller, G.A.

  1982-01-01

  In het kader van een uitwisselingsonderzoek tussen het RIKILT en het IRS nagaan of verschillende methoden van onderzoek voor de bepaling van cadmium in schuimaarde vergelijkbare resultaten opleveren. In een uitwisselingsonderzoek tussen het RIKILT en het IRS (Instituut voor Rationele Suikerproduktie

 11. Toelating Herbasan SC welkom voor dahlia, A. coronaria en narcis

  NARCIS (Netherlands)

  Leeuwen, van P.J.; Koster, A.T.J.; Trompert, J.P.T.

  2005-01-01

  Onlangs is Herbasan SC voor de onkruidbestrijding in onder meer dahlia, narcis en Anemone coronaria toegelaten. PPO ging na hoe het middel het beste is in te zetten. In dit artikel zijn de resultaten van het onderzoek vermeld en een advies voor toepassing

 12. Cannabisgebruik is een risicofactor voor het ontstaan van parodontitis

  NARCIS (Netherlands)

  van der Weijden, G.A.

  2008-01-01

  Het is algemeen bekend dat roken een risicofactor is voor het ontstaan en de progressie van parodontitis. Het roken van cannabis zou een vergelijkbaar effect kunnen hebben. Het doel van dit onderzoek was om te onderzoeken of het roken van cannabis een risicofactor is voor parodontitis.

 13. De stad: onmisbaar voor ontwikkeling van het buitengebied; transferium Steenwijk

  NARCIS (Netherlands)

  Brinkhuijsen, M.; Verkade, G.J.

  2003-01-01

  Steden spelen een essentiële rol bij het creëren van gunstige omstandigheden voor innovatie en economische versterking van het buitengebied. Hun toeristisch/recreatieve kwaliteiten trekken bezoekers aan van stedelijke gebieden en zijn belangrijk voor economische ontwikkeling. Steenwijk is een histor

 14. Een punt voor gym!? : beoordelen in de lichamelijke opvoeding

  NARCIS (Netherlands)

  Borghouts, Lars; Dokkum, Gertjan van; Slingerland, Menno

  2013-01-01

  Het is logisch dat je een cijfer krijgt voor wiskunde, Engels, Nederlands, scheikunde. Maar hoe zit het eigenlijk met het vak Lichamelijke Opvoeding? Leerlingen, ouders, de school, iedereen verwacht een 'punt voor gym' op het rapport. Maar het zal niet gauw voorkomen dat een leerling die op de cogni

 15. Op zoek naar de ideale vervanging voor vlees

  NARCIS (Netherlands)

  Boekel, van M.A.J.S.

  2004-01-01

  Voor de productie van een kilogram vlees is gemiddeld zes kilogram plantaardig eiwit nodig. Een nogal inefficiënte verhouding, in de wetenschap dat de wereldbevolking groeit en daarmee de vraag naar voedsel stijgt. Daarbij wordt het milieu door de productie van vlees extra belast. Reden voor wetensc

 16. Hebben de COSO-modellen toegevoegde waarde voor de Rijksoverheid?

  NARCIS (Netherlands)

  Droogsma, J.

  2007-01-01

  In dit artikel wordt ingegaan op de toegevoegde waarde van de COSO-modellen voor de interne beheersing bij de Rijksoverheid. De aanleiding voor dit artikel is de rapportage van de Algemene Rekenkamer bij het jaarverslag van het Rijk over 2005. In deze rapportage geeft de Algemene Rekenkamer een aant

 17. Oude verhalen voor jonge lezers : Over bewerkingen van literaire klassiekers

  NARCIS (Netherlands)

  Parlevliet, Sanne

  2011-01-01

  Het hertalen en bewerken van literaire meesterwerken is een oude traditie. Zo wordt het literaire erfgoed doorgegeven aan volgende generaties. De redenen die hedendaagse hertalers geven voor het bewerken van klassieke teksten komen overeen met de redenen die daar meer dan een eeuw geleden voor werde

 18. Recht en utilisme. Een pleidooi voor het utilisme als richtlijn voor de wetgever

  NARCIS (Netherlands)

  Hage, J.C.

  2015-01-01

  In this article I plead for utilitarianism as guideline for the editor. The article consists mostly of rebuttals of a number of traditional objections against utilitarianism. In particular (but not exclusively) the following objections are discussed: 1.It is impossible to predict the consequences of

 19. Estafette voor projectgroepen : onderwijsproject natuurbeheer in de praktijk voor HBO en MBO

  NARCIS (Netherlands)

  Stobbelaar, D.J.; Nijman, J.

  2008-01-01

  Zes groepen studenten van Hogeschool van Hall Larenstein (hbo Velp) werken op dit moment aan oplossingen voor de Gelderse Vallei. Ze doen onderzoek, maken plannen en komen met adviezen. Op die manier werken ze op verzoek van de Stichting Vernieuwing Gelderse Vallei aan reconstructie van dit gebied

 20. Interviews met organisaties van belanghebbenden over de methodiek voor een positieflijst voor zoogdieren

  NARCIS (Netherlands)

  Ipema, A.H.

  2011-01-01

  Samenvatting van de resultaten van interviews met organisaties betrokken bij het houden van hobbydieren over systematiek voor plaatsing diersoorten op positieflijst. Een positieflijst is een lijst met dieren die zonder vergunning door particulieren mogen worden gehoudenSummary of the results of inte

 1. Handleiding voor het implementeren van Salsa: een interculturele intervisiemethodiek voor verzorgenden in een thuiszorgorganisatie.

  NARCIS (Netherlands)

  Graaff, F.M. de; Redmond, R.; Francke, A.L.

  2004-01-01

  De Salsa-intervisiemethode ter ondersteuning van verzorgenden in de thuiszorg bij hun zorg voor allochtone cliënten, blijkt goed aan te sluiten bij de behoeften en leermogelijkheden van verzorgenden. Via Salsa leren zij de zorgvraag van allochtone cliënten in kaart te brengen en hun zorgaanbod bewu

 2. Innovatieve governance voor het groene domein Governance-arrangementen voor vermaatschappelijking van het natuurbeleid en verduurzaming van de koffieketen

  NARCIS (Netherlands)

  Arnouts, R.C.M.; Kamphorst, D.A.; Arts, B.J.M.; Tatenhove, van J.

  2012-01-01

  Het Planbureau voor de Leefomgeving geeft advies aan de rijksoverheid over sturing van het groene domein. De laatste tijd wordt hierbij steeds meer aandacht gevraagd voor governance. Dit werkdocument bevat een verslag van onderzoek naar innovatieve governance-arrangementen die op de thema’s vermaats

 3. Geschiktheid voor de stierevleesproduktie van nakomelingen van stieren, die aangeraden of ontraden zijn voor pinken, in verband met geboortemoeilijkheden

  NARCIS (Netherlands)

  Postma, A.; Laurijsen, H.A.J.; Meijering, A.

  1981-01-01

  Geconcludeerd kan worden dat er binnen rassen weinig verschil bestaat tussen de nakomelingen van aangeraden of ontraden stieren, wat betreft de geschiktheid voor stierevleesproduktie. Ook financieel lijkt het mesten van nakomelingen van ontraden stieren voor de mester niet lonend te zijn. Verder ble

 4. Process simulator for wind turbine control. Volume 2. System analyses; Processimulator voor windturbinebesturingen. Volume 2. Systeemanalyses

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Van der Hooft, E.L.; Verbruggen, T.W.; Van Engelen, T.G. [ECN Wind Energy, Petten (Netherlands)

  2002-10-01

  Because of upscaling and less accessible offshore sites control systems of wind turbines must be tested in advance to fulfill requirements of reliability. By means of process simulations the operation and performance of the control system and how it deals with failures of components and subsystems and extreme operating conditions can be assessed. In a previous report (Volume 1) attention is paid to the development of the planned real-time process simulation tool WindConTest (Wind Turbine Control Systems Test, Evaluation and Simulation Tool). In this volume results of system analyses for wind turbines with constant speed and variable speed are presented. Based on those results process models and programs can be deducted in order to realize a process simulation tool in phase 2 of the project. [Dutch] Door opschaling en minder toegankelijke offshore locaties is vooraf testen van besturingssystemen van windturbines steeds belangrijker om te kunnen voldoen aan hoge betrouwbaarheidseisen. Met processimulaties kan beoordeeld worden of het besturingssysteem het falen van componenten en (deel)systemen naar behoren afhandelt en of extreme bedrijfstoestanden goed worden doorstaan. Het project, met als einddoel het real-time processimulatie-gereedschap voor windturbine besturingssystemen, WINDCONTEST, bestaat uit twee fasen. De werkzaamheden in fase I betreffen probleemanalyse en systeemanalyse, in de voorziene fase II zijn dit modellering en implementatie. Systeemanalyses zijn uitgevoerd voor windturbines met constant toerental en variabel toerental. De analyses geven invullingen aan de inventarisatie- en definitietaak. In het rapport 'systeemanalyses' worden de definitie resultaten beschreven volgens de werkwijze zoals bepaald in het eerste rapport (probleemanalyse). De inventarisatieresultaten bevatten veelal specifieke windturbine gegevens en zijn daarom opgenomen in vertrouwelijke annexen, die apart zijn uitgebracht. Op basis van de analyseresultaten kunnen in

 5. Fokken op kale koppen : hoornloosheid nu nog vooral gezien als ‘leuke bijkomstigheid’

  NARCIS (Netherlands)

  Drie, van I.

  2008-01-01

  Welzijnsonvriendelijke ingrepen bij dieren stuiten op steeds meer maatschappelijke weerstand. Dat geldt voor het castreren van biggen, maar ook voor het onthoornen van dieren. Fokken op hoornloosheid geldt als mogelijke oplossing. Een aantal hoornloze stieren is beschikbaar, maar de animo onder veeh

 6. Compressors for natural refrigerants; Compressoren voor natuurlijke koudemiddelen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Infante Ferreira, C.A. [Technische Universiteit Delft TUD, Delft (Netherlands)

  2012-03-15

  A brief overview is given of a number of subjects discussed at the Gustav Lorentzen Conference, which was held at the Delft University of Technology, June 25-27, 2012, with regard to compressors for carbon dioxide systems, for hydrocarbon systems and for ammonia systems. [Dutch] Een kort overzicht wordt gegeven van een aantal onderwerpen die zijn besproken op de Gustav Lorentzen Conferentie met betrekking tot compressoren voor kooldioxide systemen, voor koolwaterstof systemen en voor ammoniak systemen. De conferentie werd gehouden in de Technische Universiteit Delft van 25-27 juni 2012.

 7. Field test for progesterone : an interim evaluation of the sol particle agglutination inhibition assay = Veldtest voor progesteron : een tussentijdse evaluatie van de sol partikel agglutinatie inhibitie test

  NARCIS (Netherlands)

  Davina, J.H.M.

  1987-01-01

  In dit rapport wordt een agglutinatie-test geevalueerd als een variant van de predictor-test voor het controleren van de vruchtbaarheid van grote landbouwhuisdieren. De bepalingsmethode berust op een koppeling van antilichamen tegen progesteron met minuscule gouddeeltjes die in gevriesdroogde toesta

 8. Navalisme nekt onderzeeboot : de invloed van internationale zeestrategieën op de Nederlandse zeestrategie voor de defensie van Nederlands-Indië, 1912-1942

  NARCIS (Netherlands)

  Anten, Jaap

  2011-01-01

  Tot twee keer toe geraakte de Nederlandse marinestrategie tussen 1912 en 1942 in de ban van een ideologie, het navalisme. Navalisme ziet maritieme expansie als noodzakelijk voor het voortbestaan van een mogendheid. De eerste keer, vanaf 1912, vielen de gevolgen mee. De tweede keer, vanaf 1936, waren

 9. Je kunt een rivier niet twee keer oversteken ... : Intreerede aan de Haagse Hogeschool voor het lectoraat Financial Inclusion and New Entrepreneurship, 24-5-2013

  NARCIS (Netherlands)

  Molenaar, Klaas

  2013-01-01

  Om actief te kunnen deelnemen aan de samenleving, moet iemand toegang hebben tot financiële diensten. Onze samenleving wordt steeds meer divers, mobiliteit en sociale media beiden nieuwe kansen voor ondernemende mensen. Ondernemers zijn niet meer plaats gebonden en kennen geen grenzen als zij markte

 10. De beteekenis der persoonsnamen voor onze kennis van het leven en denken der oude babyloniërs en assyriërs

  NARCIS (Netherlands)

  Gemser, Berend

  1924-01-01

  a. Antiek Naamsbegrip. Als GOETHE in de Faust den hoofdpersoon, sprekende met Margarete in Marthe's tuin over God, zeggen laat: "Nenn es dann, wie du willst,.... Gefühl ist alles; Name is Schall und Rauch, umnebelnd Himmelsglut", dan is dit modern en niet antiek gevoeld. Voor den mensch van de Oudhe

 11. Eindrapportage BARAWING project (EETK99033) : de ontwikkeling van een competitief proces voor het verlengen van de houdbaarheid van voedselproducten met behulp van ultra-hoge druk : openbare rapportage

  NARCIS (Netherlands)

  Berg, van den R.W.

  2008-01-01

  Deze rapportage beschrijft de resultaten die geboekt zijn binnen het BaraWing project (EETK99033). Dit project had als doelstelling het ontwikkelen van een proces en een testpilotscale hogedruk-apparaat voor het kosten-effectief produceren van voedingsmiddelen met een verlengde houdbaarheid bij kame

 12. Mobiliteit en verkeersveiligheid III : tijdsduur als wegingsfactor voor verkeersveiligheid.

  NARCIS (Netherlands)

  Poppe, F.

  1992-01-01

  The former Dienst Verkeerskunde of Rijkswaterstaat requested a study into the use of length of time as weighing factor for the lack of traffic safety. This was carried out by SWOV Institute for Road Safety Research. This study briefly reviews the literature to describe the 'time' factor as a possibl

 13. Verteringsenzymen van insecten als doel voor plantaardige afweerstoffen

  NARCIS (Netherlands)

  Beekwilder, M.J.

  2003-01-01

  De verteringsenzymen (proteases) van insecten zijn een doel waarop planten hun afweer richten. Die afweer bestaat uit het produceren van proteaseremmers, die de proteases in de insectendarm blokkeren. Deze manier van bescherming kan ook via genetische modificatie in planten ingebouwd worden om plage

 14. Onderzoek naar bemesting als mogelijke oorzaak voor verfijning in Crocus

  NARCIS (Netherlands)

  Leeuwen, van P.J.; Trompert, J.P.T.

  2005-01-01

  Verfijning in Crocus is een verschijnsel waarbij de nieuwe knollen op de oude knol niet uitgroeien tot leverbare maten. Het is dus geen echte verfijning waarbij de vermeerdering sterk toeneemt, maar het niet uitgroeien van knollen. Vaak blijven na het rooien de nieuwe knollen vast zitten op de oude

 15. Bio-rights. A solution for degradation of nature and poverty?; Biorechten. Een oplossing voor natuurdegradatie en armoede?

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Mulder, I.; Dellink, R.; Van Ierland, E. [Leerstoelgroep Milieueconomie en Natuurlijke Hulpbronnen, Wageningen Universiteit WUR, Wageningen (Netherlands)

  2005-03-01

  Bio-rights is an initiative to create a financial system which will pay people to protect their natural resources and to develop sustainable ways of using them. [Dutch] Indien natuurbehoud in ontwikkelingslanden kans van slagen wil hebben, dan moet het instandhouden van hoogwaardige ecosystemen rendabel zijn voor de lokale bevolking. Een internationaal systeem van biorechten kan helpen om de negatieve spiraal van natuurdegradatie als gevolg van armoede te doorbreken.

 16. Effective policy for sustainable behavior. An international comparison; Effectief beleid voor duurzaam gedrag. Een internationale vergelijking

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Brunsting, S.; Uyterlinde, M.; Pol, M. [ECN Beleidsstudies, Petten (Netherlands); Breukers, S.; Mourik, R.; Backhaus, J.; Mathijsen, T. [DuneWorks, Eindhoven (Netherlands)

  2013-07-15

  This international comparative case study (the Netherlands, Germany, Sweden, United Kingdom) compares policy themes (household energy, food, mobility, household waste) and cases of interventions aims at more sustainable behaviours. It investigates how national policy can contribute to sustainable behaviour in these four themes. The study focuses on policy contexts and concrete 'best practice examples' (both policy -initiated and society-driven initiatives), paying attention to the extent to which social scientific insights have been utilised to conduct and evaluate the interventions. The conceptual approach in this study regards individual behaviour not in isolation but as embedded in institutional, social and physical contexts. In line with this, the evaluation of best practice examples focuses on how the following dimensions have been addressed in order to enable, support and sustain behavioural changes: the policy environment and institutional environment, individual behaviour, social norms a nd the physical environment. In this discussion, the Netherlands is both the starting point and the point of return, enabling us to draw lessons for Dutch policy. We conclude that a more proactive, dynamic and supportive role would fit national policy if it aims at encouraging the spread of more sustainable behaviours in society. Dutch policy could learn from the experiences of other countries and attempt at (among others): showing explicit commitment, connecting initiatives at different levels, and facilitating platforms for exchange of knowledge, experience and expertise, across sectors and departments, in order to arrive at a more integrated approach towards encouraging sustainable behaviours [Dutch] Als achtergrondstudie voor het advies Duurzame gedragspatronen zijn twee onderzoeken uitgevoerd naar effectief beleid voor duurzaam gedrag (1) in Nederland en (2) internationaal. De twee rapporten beschrijven een aantal beleidscases die vanuit gedragskundig

 17. Open data and beyond: Exploring existing open data projects to prepare a successful open data strategy; Deelrapport privacy

  NARCIS (Netherlands)

  Kulk, S.; Van Loenen, B.

  2012-01-01

  Bij de selectie van welke datasets als open data kunnen worden aangeboden wordt privacy vaak genoemd als aandachtspunt. Dat is terecht want aandacht voor privacy is noodzakelijk bij het aanbieden van open data. Privacy is een van de mogelijke argumenten om voor bepaalde gegevens geen open data belei

 18. Empowerment onderzoek: een kritische vriend voor sociaal werkers

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tine Van Regenmortel

  2016-09-01

  same time, processes of change start at different levels of the organization. Professionals are involved in critical reflection, management learns to take account of the perspective of other stakeholders in its decisions, and users learn that their reflections and ideas, too, are used to improve practice. At the same time, it is necessary to continue to systematically map the critical factors and necessary conditions for empowerment research and the way in which its scientific validity can be made visible. It is important that science and practice are willing to view one another as partners and that this innovative method of collaboration between science, practice/policy and users is supported and encouraged by science policy. SAMENVATTING Empowerment onderzoek: een kritische vriend voor sociaal werkers Het empowermentparadigma heeft niet alleen gevolgen voor praktijk en beleid, maar ook voor de wijze van onderzoeken. In dit artikel worden in een eerste deel de theoretische grondslagen van empowerment onderzoek belicht. Naast de wetenschapsfilosofische basis beschrijven we de kernaspecten van empowerment onderzoek met extra aandacht voor methodologische consequenties. Drie inspiratiebronnen hiervoor zijn: de empowerment theorie van Rappaport en Zimmerman, responsieve evaluatie van Stake en Abma en empowerment evaluatie van Fetterman en Wandersman. We belichten als kern het drieledig perspectief: krachtgericht, multistakeholders en multilevel, de focus op verbetering en sociale rechtvaardigheid, het streven naar eigenaarschap, een continue participatie en dialoog, erkenning van drie gelijkwaardige kennisvormen en capaciteitsopbouw, lerende organisatie en gedeelde verantwoordelijkheid. We sluiten af met de rol van de onderzoeker als “kritische vriend”. In een tweede deel beschrijven we de praktijk van empowerment onderzoek. Na de toelichting van het concept van “Empowerende Academische Werkplaats” als doorgedreven invulling van empowerment onderzoek, beschrijven

 19. Voore Farm Teenused : nagu Agritechnica näitus

  Index Scriptorium Estoniae

  2016-01-01

  Voore Farm Teenuste tehnikapargis on kokku üle 80 erineva masina. Efektiivne tehnikapark võimaldab pakkuda mõistliku hinna eest teenust ka teistele põllumajandusettevõtetele. Vestlusest ettevõtte juhatuse liikme Henrik Klammeriga

 20. Van SCHEP naar VEP, het voederwaarderingssysteem voor paarden

  NARCIS (Netherlands)

  Bruin, G.; Knaap, J.; Smolders, E.A.A.; Spek, van der M.C.

  1997-01-01

  Veel voedermiddelen zijn geschikt voor paarden en pony's, maar niet ieder voedermiddel bevat evenveel energie, en niet ieder paard heeft een gelijke energiebehoefte. Dit gegeven houdt de vraag actueel hoeveel voer een paard dagelijks nodig heeft.

 1. Meetstrategieen voor het Nationaal Plan Kernongevallenbestrijding, Steunpunt NVIC

  NARCIS (Netherlands)

  van Oostrum IEA; Joore JCA; Meulenbelt J; Savelkoul TJF; VIC; AZU

  1997-01-01

  Het rapport is een discussiestuk voor de protocollisering en operationalisering van meetstrategieen ten behoeve van de Volksgezondheid in het kader van de bestrijding van kernongevallen in Nederland. Het Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC) is door het Nationaal Plan Kernongevallen (NPK) aangew

 2. Toxiciteit van oliefracties in sediment voor Corophium volutor

  NARCIS (Netherlands)

  Kaag, N.H.B.M.; Sneekes, A.C.; Koelmans, A.A.; Peeters, E.T.H.M.

  2009-01-01

  Naar aanleiding van toxiciteitexperimenten zijn milieu risicogrenzen voor minerale olie afgeleid, waarbij onderscheid wordt gemaakt naar fracties op basis van kookpunt (lengte van de koolstofketens). In dit onderzoek is onderzocht in hoeverre de voorgestelde risicogrenzen overeenkomen met waargenome

 3. Manifest Veelzijdig Platteland : pleidooi voor een task force multifunctionele landbouw

  NARCIS (Netherlands)

  LEI,

  2007-01-01

  De ondersteuners van het manifest vragen aan politiek en bestuur de vorming en de activiteiten van een Task Force Multifunctionele Landbouw voor een veelzijdig en ondernemend platteland te ondersteunen

 4. Haze-factor maakt plaats voor F-scatter

  NARCIS (Netherlands)

  Swinkels, G.L.A.M.

  2014-01-01

  Uitgelicht licht & scherming - Wageningen UR Glastuinbouw deed vorig jaar onderzoek naar een methode om de lichtspreiding onder diffuus glas te karakteriseren. dit resulteerde in een nieuwe waarde, de zogenaamde F-scatter voor voorwaartse lichtspreiding. Leveranciers van glas en schermdoekmateri

 5. Banker plant systeem voor Delphastus catalinae tegen wittevlieg

  NARCIS (Netherlands)

  Linden, van der A.

  2013-01-01

  Kaswittevlieg Trialeurodes vaporariorum is voor verscheidene sierteeltgewassen een belangrijke plaag. Naast de inzet van de sluipwesp Encarsia formosa is het lieveheersbeestje Delphasitus catalinae erg geschikt om haarden van kaswittevlieg op te ruimen. Omdat het lieveheersbeestje veel wittevlieg no

 6. Eten volgens je genenpakket: gezond dik zijn, het kan, al zullen niet alle gezondheidsvoorlichters daar blij mee zijn

  NARCIS (Netherlands)

  Müller, M.R.

  2008-01-01

  Hoe lang duurt het nog voordat we aan de hand van een individueel genenpakket boodschappen kunnen gaan doen; dat we in de winkel als 'geautomatiseerd' de keuze voor de beste voeding voor onszelf kunnen maken, ter voorkoming van ziekten? Volgens hoogleraar voedingsmetabolisme en genomics Michael Müll

 7. New battery strategies with a polymer/Al2O3 separator

  Science.gov (United States)

  Park, Kyusung; Cho, Joon Hee; Shanmuganathan, Kadhiravan; Song, Jie; Peng, Jing; Gobet, Mallory; Greenbaum, Steven; Ellison, Christopher J.; Goodenough, John B.

  2014-10-01

  A low-cost, thin, flexible, and mechanically robust alkali-ion electrolyte separator is shown to allow fabrication of a safe rechargeable alkali-ion battery with alternative cathode strategies. A Na-ion battery with an insertion host as cathode and a Li-ion battery with a redox flow-through cathode are demonstrated to cycle without significant fade. The separator membrane is a composite of Al2O3 particles and cross-linked ethylene-oxide chains; it can be fabricated at low cost into a large-area thin membrane that blocks dendrites from an alkali-metal anode. To block a soluble ferrocene redox molecule from crossing from the cathode side to the anode in a Li-ion battery with a redox-flow cathode, a thin mixed Li+/electronic-conducting film has been added to the cathode side of the composite separator. An osmosis issue was minimized by balancing concentrations of solutes on the two sides of the separator where the cathode side contains a soluble redox molecule.

 8. Calibratie 1994 van de gammaspectrometrie-opstellingen van LSO voor alarmsituaties en regulier onderzoek

  NARCIS (Netherlands)

  Verkerk EC; Tijsmans MH; Pennders RMJ; Tax RB; Reinen HAJM; LSO

  1995-01-01

  Om de activiteit van preparaten met gammastraling uitzendende nucliden te bepalen heeft het Laboratorium voor Stralingsonderzoek (LSO) de beschikking over een aantal halfgeleiderdetectoren. Deze opstellingen worden per preparaatvorm gekalibreerd voor de efficintie waarmee gemeten wordt. Dit rapp

 9. Natuurtoets voor de verplaatsing van de 50 kV-schakelinstallatie in de gemeente Ede

  NARCIS (Netherlands)

  Blitterswijk, van H.; Stumpel, A.H.P.

  2004-01-01

  Energiebedrijf NUON bereidt de sloop en herbouw voor van een transformatorstation. Dit rapport beschrijft de effecten van de werkzaamheden op aanwezige beschermde flora en fauna en op omliggende beschermde gebieden. Het rapport doet bovendien aanbevelingen voor duurzame instandhouding van natuurwaar

 10. Een ionchromatografische methode voor de simultane bepaling van nitriet, bromide en sulfiet in water

  NARCIS (Netherlands)

  Beld WA van den; Cleven RFMJ; LAC

  1996-01-01

  Betreft resultaten van een onderzoek naar het ontwikkelen van een geautomatiseerde ionchromatografische methode voor de bepaling van nitriet, bromide en sulfiet. Het onderzoek heeft geresulteerd in een betrouwbare, selectieve en gevoelige methode voor de simultane bepaling van nitriet, bromide e

 11. AgroSun. Outline of the prospect of solar PV as a structural chance for the agricultural sector [in the Netherlands]. Phase 1. Inventory, cost effectiveness and benchmark; AgroSun. Verkenning van de kansrijkheid van zon PV als structurele kans voor de agrarische sector. Fase 1. Inventarisatie, rentabiliteit en benchmark

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Lemmens, P. [Arvalis Projecten, Roermond (Netherlands); Buiter, W. [ZLTO Advies, Den Bosch (Netherlands); Veefkind, W. [Projecten LTO Noord, Zwolle (Netherlands)

  2011-12-15

  An overview is given of the opportunities of solar PV for the agricultural sector. Attention is paid to the technology, the market, technical indicators, economic aspects of solar panels, policy frameworks and subsidies, practical applications, future prospects, and alternative financing. Also conclusions and recommendations are given for the follow-up phase [Dutch] Dit rapport inventariseert de kansen die zon-pv biedt aan de agrarische sector. Achtereenvolgens: de technologie, de markt, technische kengetallen, economische aspecten van zonnepanelen, beleidsmatige kaders en subsidieregelingen, praktijktoepassingen, het toekomstperspectief en alternatieve financiering. Met conclusies en aanbevelingen voor een vervolgfase.

 12. Improving drug regimens and implementation strategies for malaria prevention in pregnant women in western Kenya

  NARCIS (Netherlands)

  P. Ouma Okuma

  2012-01-01

  Malaria vormt een belangrijke bedreiging voor de gezondheid van zwangere vrouwen in Afrika ten zuiden van de Sahara. Peter Okuma onderzocht in Kenya maatregelen om malaria bij zwangere vrouwen te voorkomen. Uit zijn studie blijkt dat vrouwen al voor het begin van de zwangerschap ijzer en foliumzuur

 13. Methaanemissie op het melkveebedrijf : impactanalyse voor reductiemaatregelen en doorrekening daarvan in de Kringloopwijzer

  NARCIS (Netherlands)

  Šebek, L.B.; Haan, de M.H.A.; Bannink, A.

  2014-01-01

  Voor u ligt het rapport ‘Methaanemissie op het melkveebedrijf: Impactanalyse voor reductiemaatregelen en doorrekening daarvan in de KringloopWijzer’. Het rapport geeft antwoord op de vraag van het Nederlandse diervoederbedrijfsleven om inzicht te geven in de relevantie en mogelijkheden voor aanpassi

 14. Citizen science projecten effectief opzetten en uitvoeren voor ecologische studies in Nederland

  NARCIS (Netherlands)

  Bosch, T.; Fijen, T.P.M.; Laat, de H.H.A.; Nieuwpoort, van D.; Reinders, M.; Scheen, M.; Scheepens, S.; Alebeek, van F.A.N.

  2014-01-01

  Citizen science (CS) is een term die wordt gebruikt voor het inzetten van burgers voor het verzamelen, en soms zelfs verwerken, van gegevens voor wetenschappelijk onderzoek. Over het algemeen hebben ecologische studies namelijk veel gegevens nodig die gedurende een lange tjd zijn verzameld en afkoms

 15. Energie à la carte : de potentie van biomassa uit het landschap voor enegiewinning

  NARCIS (Netherlands)

  Vries, de B.; Jong, de J.J.; Rovers, R.; Haccou, F.A.; Spijker, J.H.; Berg, van den C.A.; Niemeijer, C.M.; Frank, D.I.; Westerink - Petersen, J.

  2008-01-01

  Landschapsenergie : biomassa die vrijkomt uit het onderhoud van landschapselementen kan worden gebruikt voor de opwekking van energie. Verkend wordt wat deze toepassing voor het landschap en voor energie-winning kan betekenen. Hiervoor is een methode van ‘tekenend rekenen’ ontwikkeld. Resultaten van

 16. Deskstudie naar de mogelijkheden voor het aanwijzen van fosfaatarme gronden op basis van P-PAE

  NARCIS (Netherlands)

  Ehlert, P.A.I.; Burgers, S.L.G.E.; Bussink, D.W.; Temminghoff, E.J.M.; Erp, P.J.; Riemsdijk, van W.H.

  2007-01-01

  Het Bedrijfslaboratorium voor Grond- en Gewasonderzoek hanteert sinds twee jaar het onderzoekspakket Plant Available Elements (PAE). In dit pakket is fosfaat opgenomen (P-PAE). P-PAE is niet opgenomen in het protocol voor het aanwijzen van landbouwpercelen die in aanmerking komen voor een verhoogde

 17. Executieve functies en de behandeling van psychiatrische stoornissen: Functionele diagnostiek als Leitmotiv

  NARCIS (Netherlands)

  Egger, J.I.M.; Mey, H.R.A. De; Janssen, G.T.L.

  2010-01-01

  In deze bijdrage wordt de functionele benadering bij de diagnose van verschillende psychiatrische aandoeningen gepresenteerd als noodzakelijke stap naast de traditionele classificerende diagnostiek. Meer in het bijzonder wordt een lans gebroken voor een gedragsanalytische focus bij de diagnostiek va

 18. Onderzoek in de pijplijn: N-bemesting tulp in Noordoostpolder; Hippeastrum als droogbloeier; Aantastingen in Allium

  NARCIS (Netherlands)

  Wees, van N.S.; Leeuwen, van P.J.; Vink, P.

  2005-01-01

  Nieuwsflitsen uit het PPO onderzoek, waarbij aandacht voor de nieuwe meststoffenwet die in 2006 wordt ingevoerd. In hoeverre zijn Hippeastrumbollen te gebruiken als droogbloeier en ziekteverschijnselen bij diverse sieruien

 19. De vier rationaliteiten in Bestuurskundige Argumentatie: De Praxeologische tafel als integratieve methodologie

  NARCIS (Netherlands)

  A.R. Edwards (Arthur)

  1998-01-01

  textabstractAls toepassingsgericht en multidisciplinaire wetenschap behoeft de bestuurskunde een eigen methodologie, naast de algemene sociaalwetenschappelijke methodologie voor het doen van empirisch onderzoek. Deze eigen bestuurskundige methodologie zou kunnen uitgaan van een argumentatieve benade

 20. Valley of Death analysis for polymer PV technology; Valley of Death analyse voor polymere PV technologie

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Schoots, K. [ECN Beleidsstudies, Petten (Netherlands)

  2013-12-15

  This report describes the results of a qualitative study of the barriers that actors involved in the development and commercialization of polymer solar cells, may encounter. The purpose of this socio-economic research is to identify these barriers for the (market) development of thin film polymeric PV technology and to develop strategies for them in order to overcome the constraints. The necessary data are collected from interviews with actors who are active in the development and deployment of conventional solar cells. Based on the results from this study, it is conclude that it is important for the Organic PV industry to carry out many market experiments beyond the built environment. The report provides recommendations with regard to the markets in which these experiments are most likely to succeed and which drivers should be taken into account [Dutch] Dit rapport beschrijft de resultaten van een kwalitatief onderzoek naar de barrieres die actoren, betrokken bij de ontwikkeling en marktintroductie van polymere zonnecellen, kunnen tegenkomen. Het doel van dit sociaal-economische onderzoek is deze barrieres voor de (markt)ontwikkeling van dunne film polymere PV technologie te identificeren en strategieen te ontwikkelen om ze voor te zijn of ze te overbruggen. De benodigde gegevens worden verzameld uit interviews met actoren die actief zijn in de ontwikkeling en uitrol van conventionele zonnecellen. Op basis van de resultaten uit dit onderzoek komen we tot de conclusie dat het voor de Organische PV sector belangrijk is veel marktexperimenten aan te gaan buiten de gebouwde omgeving. Het rapport geeft aanbevelingen in welke soort markten deze experimenten de meeste kans van slagen hebben en met welke drivers van marktpartijen rekening moet worden gehouden.

 1. De ontwikkeling van een met onderzoek onderbouwde methodiek voor het meidenwerk

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Judith Metz

  2016-03-01

  both would seem to be valuable as means for making tacit knowledge explicit, and have the potential for solidifying, substantiating and transferring it. This is because they would act as guiding principles to provide direction for methodological action by social professionals in contact with the target group. They exist alongside each other and can be deployed according to the situation, goals, persons and resources available for the range of working methods, target groups, goals and contexts. SAMENVATTINGDe ontwikkeling van een met onderzoek onderbouwde methodiek voor het meidenwerkDit artikel doet verslag van een zoektocht naar de mogelijkheden voor het ontwikkelen van een met onderzoek onderbouwde methodiek voor het meidenwerk. Het geeft inzicht in de mogelijkheden en moeilijkheden voor het opbouwen van een kennisbasis voor open benaderingswijzen in de praktijk van het sociaal werk. De aanleiding is het verzoek van Amsterdamse meidenwerkers om hulp bij het ontwikkelen van een met onderzoek onderbouwde methodiek voor een bijna 90-jarige diverse en dynamische praktijk. De achtergrond vormt de discussie over de kennisbasis van het sociaal werk. Gangbare modellen als “evidence-based practice”, “practice-based evidence” en “common factors” worden besproken op geschiktheid voor het ontwikkelen van een met onderzoek onderbouwde methodiek voor open benaderingswijzen, waarna programma evaluatie als mogelijk alternatief wordt uitgediept. De conclusie is dat er vooral met betrekking tot open benaderingswijzen binnen het sociaal werk dringend meer aandacht nodig is voor het proces van methodiekontwikkeling en de wijze van onderbouwing. De eerste ervaringen met programma evaluatie en het daaruit voortvloeiende model van methodische principes zijn voorzichtig positief. Programma evaluatie lijkt handreikingen te bieden voor het omgaan met het spanningsveld tussen de wetenschappelijke kwaliteit van de bevindingen en de bruikbaarheid voor de praktijk. Methodische

 2. Housing associations and ventilation. Program Requirements for Domestic Ventilation for new construction and renovation (version 2.0); Woningcorporaties en ventilatie. Programma van Eisen voor Woningventilatie voor nieuwbouw en renovatie (versie 2.0)

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Balvers, J.; Boerstra, A. [BBA Binnenmilieu, Rotterdam (Netherlands)

  2011-11-15

  The aim of the title project is to develop a base of Program Requirements (PvE, abbreviated in Dutch) that employees of housing associations can use as a starting point to achieve ventilation systems in new construction and renovation of housing projects. The tool comprises of three parts: Instructions the for use of the PvE (Chapter 1); PvE for homes with balanced ventilation, including explanatory notes (Chapter 2); PvE for homes with natural ventilation and mechanical exhaust system, including explanatory notes (Chapter 3) [Dutch] Het doel van het project is het ontwikkelen van een basis Programma van Eisen (PvE) dat medewerkers van woningcorporaties als uitgangspunt kunnen gebruiken bij het realiseren van ventilatiesystemen in nieuwbouw en renovatie van woningbouwprojecten. Het instrument bestaat uit 3 delen: Aanwijzingen voor het gebruik van de PvE's (hoofdstuk 1); PvE voor woningen met balansventilatie, inclusief toelichting (hoofdstuk 2); PvE voor woningen met natuurlijke luchttoevoer en mechanische luchtafvoer, inclusief toelichting (hoofdstuk 3)

 3. A platform for sustainable energy. Planning a successful approach in your municipality; Draagvlak voor duurzame energie. Stappenplan voor een succesvolle aanpak in uw gemeente

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Feenstra, C.F.J. [FYnergy, Haarlem (Netherlands); Elsen, A.M.D. [Anne Elsen milieu-advies, Haarlem (Netherlands)

  2013-10-15

  Municipalities in the Netherlands need tips on how they can give proper support to initiators of energy projects in order to minimize resistance. On dealing with and reducing resistance to local energy projects much research has been done and literature published and experiences gained. Employees of municipalities can not study all this information and select what is useful for them. Therefore, this guide translates knowledge into a summary of action items and tips that they can implement immediately [Dutch] In de praktijk blijkt dat gemeenten behoefte hebben aan tips over hoe zij de juiste ondersteuning aan initiatiefnemers van energieprojecten kunnen geven om weerstand te beperken. Over de omgang met en het beperken van weerstand tegen lokale energieprojecten is veel onderzoek, literatuur en praktijkervaring beschikbaar. Medewerkers van gemeenten kunnen niet al deze informatie bestuderen en selecteren wat voor hen bruikbaar is. Daarom vertaalt deze wegwijzer de kennis in een beknopt overzicht van actiepunten en tips die zij direct kunnen uitvoeren.

 4. Conditions for greening the Dutch economy; Voorwaarden voor de vergroening van de economie in Nederland

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Hanemaaijer, A.; Manders, T.; Kruitwagen, S.; Dietz, F.

  2012-08-15

  Greening the economy is considered to be one of the major worldwide challenges of the coming decades. Greening is about limiting the use of natural resources and sparing the environment. By taking into account the limits of the natural capital we can safeguard prosperity in the long term. Greening is important for the Netherlands, too. Using energy, raw materials, land and water more efficiently will make the Dutch economy less vulnerable and the environment cleaner. Focusing on green growth is thus not so much the short-term answer to the present economic crisis but rather a long-term contribution to strengthening the structure of the Dutch economy. This strengthening is not something that will happen of its own accord but requires an active role on the part of the government together with the business sector and the general public. A long-term vision for greening the economy forms an important first step. How to measure progress is another important element in aiming for the goal of green growth. A different set of rules will also be required in order to steer society towards greening. The cost of environmental pollution, for example, should be better reflected in prices. Abolishing subsidies and tax incentives that stand in the way of this greening process is also part of this. Implementing tax proposals of this kind, of course, requires weighing many factors. The government could also create better conditions for the development and application of innovations that spare the environment. This report sets out some of the requirements for greening the Dutch economy and suggests ways in which these could be implemented in some areas. At the same time, the document identifies those areas in need of further investigation to gain a better overview of what 'going for green growth' would mean for the Netherlands and what this requires. [Dutch] Vergroening van de economie wordt wereldwijd gezien als 1 van de grote uitdagingen voor de komende decennia

 5. The Swiss Energy Sector. Innovation landscape and chances for the Netherlands; De Zwitserse energiesector. Innovatielandschap en kansen voor Nederland

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Van Ewijk, S. [Innovatie Attache Netwerk, Ambassad Berlijn, Berlin (Netherlands)

  2012-08-15

  An overview is given of innovation in the Swiss energy sector and the following research question will be answered: what are the characteristics of the Swiss innovation landscape in the energy sector and what opportunities are there for the Dutch energy sector? The emphasis is on themes that occur in the Dutch top sector policy, such as natural gas and energy conservation. The aim is to encourage cooperation between the Netherlands and Switzerland in the field of energy and provide inspiration for investment, policy solutions and markets in the field of energy. Each chapter contains references to Swiss authorities for more information and further steps [Dutch] Een overzicht wordt gegeven van innovatie in de Zwitserse energiesector en probeert de volgende onderzoeksvraag te beantwoorden: wat zijn de kenmerken van het Zwitserse innovatielandschap in de energiesector en welke kansen zijn er voor de Nederlandse energiesector? De nadruk ligt daarbij op thema's die ook in het Nederlandse topsectorbeleid voorkomen, zoals aardgas en energiebesparing. Het doel is om de samenwerking tussen Nederland en Zwitserland op energiegebied te stimuleren en informatie te bieden als inspiratie voor investeringen, beleidsoplossingen en afzetmarkten op energiegebied. Ieder hoofdstuk bevat verwijzingen naar Zwitserse instanties voor meer informatie en verdere stappen.

 6. Fossil scandal. 18 proposals for a green breakthrough; Fossiel schandaal. 18 voorstellen voor een groene doorbraak

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2012-02-15

  In 2011, the Dutch political party GroenLinks called on the tax payers to nominate examples of subsidies for fossil energy as fossil scandal. A total of nearly 100 responses were received. An expert jury was asked to select the best examples. The jury drew up a top 18 of measures that they considered inappropriate for a mature economy and which should be abolished first [Dutch] In 2011 heeft de politieke partij GroenLinks een oproep gedaan aan belastingbetalers om voorbeelden van subsidies voor fossiele energie te nomineren als fossiel schandaal. In totaal werden bijna 100 reacties ontvangen. Een deskundige jury is gevraagd om de beste voorbeelden te selecteren. De jury heeft een top 18 gemaakt van maatregelen die volgens hen niet passen in een volwassen economie en die als eerste zouden moeten worden afgeschaft.

 7. Beyond experimentation. Online strategies in social services

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sandra Beelen

  2010-12-01

  Jongeren in Vlaanderen zijn een groot deel van hun tijd online en een toenemend aantal hulpverleningsinstellingen verkent de mogelijkheid om via sociale media deze doelgroep te bereiken. Toegankelijke jeugdhulpverlening is cruciaal in de strijd tegen sociale exclusie. Dit artikel, dat zich baseert op ervaringen in de hulpverleningspraktijk, gaat nader in op de vraag of en hoe een toegankelijke hulpverlening gerealiseerd kan worden met behulp van sociale media. De auteurs beschrijven aan de hand van ontwikkelingen bij de JAC’s (Jongeren Advies Centra hoe ICT wordt gebruikt als een strategie om drempels weg te nemen en de toegankelijkheid van de centra voor jongeren te vergroten. Zij sluiten af met een oproep tot verder onderzoek dat de effecten van het gebruik van ICT in het sociaal werk evalueert, opdat sociaal werkpraktijken daarmee geïnspireerd en vernieuwd kunnen worden.

 8. Creative Commons : Erfgoedinstelling als digitaal curator.

  NARCIS (Netherlands)

  Hoorn, Esther

  2008-01-01

  Zijn Creative Commons-licenties een ver-van-mijn-bed-show voor erfgoedinstellingen? Integendeel, betoogt Esther Hoorn. De instellingen kunnen ze gebruiken als ze rechthebbende zijn. Maar belangrijker nog: door het gebruik van deze licenties te stimuleren kunnen ze een spin in het web van netwerken r

 9. Huidige inzichten rond de vatbaarheid voor parodontitis

  NARCIS (Netherlands)

  Loos, B.G.

  2010-01-01

  De verschillende vormen van parodontitis worden niet langer beschouwd als het unieke gevolg van in tandplak voorkomende bacteriën. Ook leefwijzen als roken en slechte voeding spelen een belangrijke rol, net als genetische factoren. Parodontitis is een complexe ziekte waarover nog lang niet alles bek

 10. Gezocht: de beste roofmijt voor Californische trips in roos

  NARCIS (Netherlands)

  Arkesteijn, M.; Pijnakker, J.

  2012-01-01

  De Californische trips, Frankliniella occidentalis, is een van de belangrijkste plagen in de glastuinbouw. De introductie van deze trips dateert van 1984. Het plaaginsect vormt nu een struikelblok voor de verdere uitbreiding van geïntegreerde bestrijding. In roos kan een klein aantal van deze tripse

 11. Smakelijk eten : aandacht voor eten bij het Leger des Heils

  NARCIS (Netherlands)

  Snels, J.C.M.A.; Klein Gebbink, S.A.; Boogaard, van den K.; Delahay, E.; Borgijink, J.; Heuvel, van den E.; Houtman, J.; Kleeven, N.; Koenders, L.; Saris, A.; Steeghs, V.

  2012-01-01

  Het Leger des Heils wil meer aandacht voor eten. Het wil voedselverspilling tegengaan door reststromen voedsel uit de voedselindustrie te gebruiken bij de productie van warme maaltijden en waar mogelijk de kwaliteit en beleving van maaltijden verbeteren. Het voorliggend onderzoek gaat in op mogelijk

 12. Factsheets Brandstoffen voor het wegverkeer; Kenmerken en perspectief

  NARCIS (Netherlands)

  Verbeek, R.P.; Zyl, P.S. van; Grinsven, A. van; Essen, H. van

  2014-01-01

  Het doel van dit document over brandstoffen voor het wegverkeer is het geven van overzicht en inzicht in de belangrijkste eigenschappen van alternatieve brandstoffen en daarvoor geschikte motoren. Hierbij komen aan de orde: — Praktische toepasbaarheid in een voertuig — Luchtverontreinigende emissies

 13. Hoe gevoelig is de accountant voor vairable managemenbeloning?

  NARCIS (Netherlands)

  Laan, R.; Nieuw Amerongen, van C.M. (Niels); Strijker, A.

  2015-01-01

  In dit onderzoek wordt ingegaan op de invloed van variabele beloningen voor de CEO en/of CFO op de verwerking van door de accountant geconstateerde controleverschillen. In dit onderzoek is geanalyseerd of een variabele beloning van invloed is op het constateren en het corrigeren van controleverschil

 14. Ontwikkeling van een biotoets voor het Noordelijk wortelknobbelaaltje (Meloidogyne hapla)

  NARCIS (Netherlands)

  Zondervan, A.A.W.

  1987-01-01

  Beschrijving van onderzoek naar de optimalisatie en standaardisatie van een biotoets voor M. hapla met goudsbloem (Calendula officinalis). Daarnaast worden biologische kenmerken van dit aaltje, de gewijzigde toetsmethodiek (toetsmedium sla) en de m.b.v. de proefresutaten opgestelde indeling in besme

 15. Afspraken voor het uitwisselen en hergebruik van onderwijsmateriaal

  NARCIS (Netherlands)

  Manderveld, Jocelyn

  2005-01-01

  Manderveld, J. (2004) Afspraken voor het uitwisselen en hergebruik van onderwijsmateriaal. In: Gorissen, P., Manderveld, J., Benneker, F. & Cordewener, B. Leertechnologie in de Lage Landen (pp. 17-19). Utrecht, Stichting Surf. Ook beschikbaar in dspace: http://hdl.handle.net/1820/270

 16. Gezondheidsclaims voor kruidenpreparaten op basis van Ginkgo biloba

  NARCIS (Netherlands)

  Pelgrom SMGJ; Fransen HP; Rompelberg CJM; de Rooij EK; Pronk MEJ; Baars AJ; de Kaste D; Verhagen H; SIR; CVG; KCF

  2007-01-01

  Er is onvoldoende bewijs voor drie geclaimde gezondheidseffecten bij het gebruik van kruidenpreparaten op basis van de Japanse notenboom Ginkgo biloba. Ook toont een analyse van 29 Ginkgo-preparaten aan dat het merendeel niet bevat wat op het etiket vermeld staat. Daarnaast kan bij de aanbevolen d

 17. Kunstmatige fotosynthese : voor de omzetting van zonlicht naar brandstof

  NARCIS (Netherlands)

  Purchase, R.; Vriend, H.; Groot, de H.J.M.; Bos, H.L.

  2015-01-01

  Deze uitgave is bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd is in wereldwijde ontwikkelingen op het gebied van duurzame energievoorziening. Het is een beschrijving van de mogelijkheden van solar fuels, brandstoffen die direct uit zonlicht worden geproduceerd en die een substantieel onderdeel kunnen gaa

 18. Een ionchromatografische methode voor de bepaling van fluoride in water

  NARCIS (Netherlands)

  Beld WA van den; Cleven RFMJ; Neele J; LAC

  1998-01-01

  Dit rapport bevat resultaten van het onderzoek naar het ontwikkelen van een geautomatiseerde ionchromatografische methode voor de bepaling van fluoride, acetaat en formiaat in diverse waterige milieu's. Het onderzoek heeft geresulteerd in een betrouwbare, selectieve en gevoelige methode vo

 19. Kwaliteitsverlies in de keten voor elke landplant anders

  NARCIS (Netherlands)

  Dalfsen, van P.; Miller, B.

  2006-01-01

  De weg tussen rooien en opnieuw oppotten is lang. Voor landplanten loert steeds het gevaar van kwaliteitsverlies.Het onderzoek in seizoen 2004/2005 van PPO Bomen naar kwaliteitsverlies in de keten is uitgevoerd met vijf verschillende vaste planten: Echinacea purpurea 'Magnus', Helleborus orientalis

 20. De ontwikkeling van gevoelige testen voor virus X componenten

  NARCIS (Netherlands)

  Sonnenberg, A.S.M.; Lavrijssen, B.

  2005-01-01

  Een viertal kleine dsRNAs is volledig gekoppeld aan het symptoom bruinverkleuring. Deze worden daarom de symptomatische dsRNAs genoemd. In een vorig project is een gevoelige test gemaakt voor één van de symptomatische dsRNAs. In het vervolgtraject bleek echter dat dit dsRNA toebehoort aan een virus

 1. Mogelijkheden voor verder herstel van fauna in rivieruiterwaarden

  NARCIS (Netherlands)

  Lange, de H.J.; Noordijk, J.; Nijssen, M.

  2014-01-01

  In het Nederlandse rivierengebied zijn de afgelopen decennia veel natuurontwikkelingsprojecten uitgevoerd, geïnspireerd door Plan Ooievaar. Er zijn voor de fauna zeker successen te melden, maar sommige soorten hebben het nog steeds zeer moeilijk of zijn nog niet teruggekeerd. In dit artikel beschrij

 2. Soja met nieuwe eigenschappen voor de consumenten op komst

  NARCIS (Netherlands)

  Kleter, G.A.; Kok, E.J.

  2008-01-01

  Meer dan de helft van de genetisch gemodificeerde gewassen (GG) die wereldwijd worden verbouwd, bestaat uit soja. Soja wordt onder meer gemodificeerd voor het halen van milieuvoordelen en een andere, gunstiger samenstelling van de boon. Nieuwe producten dienen volgens de regelgeving minstens zo veil

 3. Prestatie-indicatoren voor preventie en zorg bij diabetes

  NARCIS (Netherlands)

  van den Berg Jeths A; Baan CA; VTV; PZO

  2006-01-01

  In dit rapport is een beperkte set van negen prestatie-indicatoren voor diabetes type 2 ontwikkeld. Het rapport beschrijft de systematiek om tot de set van prestatie-indicatoren te komen. De samenhang is in kaart gebracht tussen ziektegeschiedenissen en zorgprocessen in de vorm van een 'clini

 4. Effectiviteit bodembeschermende voorzieningen voor spoelbassins in de bloembollensector; veldonderzoek

  NARCIS (Netherlands)

  Boels, D.; Hamminga, W.; Pankow, J.

  1999-01-01

  Drie principes van bodembeschermende voorzieningen voor spoelbassins zijn in de praktijk onderzocht: remming van infiltratiesnelheid (met klei en folie afdichtingen), hydrologische isolatie (interceptor drains met en zonder afdichtingslaag) en adsorptie. Op zand-, zavel en lössgronden is afdichten m

 5. Schrijven in stappen : Handboek voor de verslaglegging van literatuuronderzoek

  NARCIS (Netherlands)

  Haag, Esther

  2015-01-01

  Schrijven in stappen biedt een gedetailleerde beschrijving van de stappen die gezet kunnen worden om een goed literatuurverslag te maken. Voor deze vierde druk is dankbaar gebruikgemaakt van adviezen van docenten van de verschillende faculteiten, scholen en opleidingen waar studenten werken met het

 6. De logistiek van biomassa voor de biobased economy

  NARCIS (Netherlands)

  Annevelink, E.

  2013-01-01

  Deze literatuurstudie bevat scenario’s voor de analyse van biomassaketens in de biobased economy (Hoofdstuk 2), het aanbod van biomassa (Hoofdstuk 3), de vraag naar biomassa (Hoofdstuk 4), de logistieke componenten van biomassaketens (Hoofdstuk 5), overwegingen bij het vormen van biomassaketens (Hoo

 7. De TTO-methode en correctie voor tijdsvoorkeur

  NARCIS (Netherlands)

  A.E. Attema (Arthur)

  2009-01-01

  textabstractInleiding: De time tradeoff (TTO-) methode is een veelgebruikte methode voor het waarderen van gezondheidstoestanden (Dolan, 1997; Dolan e.a., 1996). In een TTO dienen individuen een afweging te maken tussen kwaliteit van leven en levensduur. Een typische TTO-procedure omvat een afweging

 8. Tax accounting - IFRS IAS 12: Voor accountants, controllers en fiscalisten

  NARCIS (Netherlands)

  Naarding, E.W.J.; Langendijk, H.P.A.J.

  2010-01-01

  Deel 7 van de reeks 'Tax Assurance in beeld' is een werkboek dat vraagstukken bevat om de technische aspecten van IAS 12 Income Taxes van de International Accounting Standards Board (IASB) te oefenen. Het boek is bedoeld voor accountants, controllers en fiscalisten die zich willen bekwamen in de tec

 9. Sociale Moestuin Sliedrecht : een tuin voor en door Sliedrechters

  NARCIS (Netherlands)

  Kruit, J.; Janssens, S.R.M.; Lent, van M.

  2012-01-01

  De oprichting van een Sociale Moestuin Sliedrecht is voortgekomen uit een burgerinitiatief in de gemeente Sliedrecht in 2010. Binnen amper twee jaar tijd werd het idee voor een Sociale Moestuin medio 2012 werkelijkheid. Gaande de rit werd de Wetenschapswinkel Wageningen UR gevraagd om te helpen bij

 10. Advies betreffende ecohydrologische herstelmaatregelen voor het Kolisbos-Dorperloop (Limburg)

  OpenAIRE

  De Becker, Pieter

  2010-01-01

  In het gebied Kolisbos in Neerpelt-Bocholt worden grond- en oppervlaktewaterstanden opgevolgd langsheen de Dorperloop. Uitgaande van de onderzochte ecohydrologische standplaatskarakteristieken worden de mogelijk te ontwikkelen grondwaterafhankelijke vegetatietypen voor Kolisbos afgeleid. Daarnaast worden mogelijke herstelmaatregelen besproken. In het gebied Kolisbos in Neerpelt-Bocholt worden grond- en oppervlaktewaterstanden opgevolgd langsheen de Dorperloop. Uitgaande van de onderzochte ...

 11. Tax accounting - IFRS IAS 12 : Voor accountants, controllers en fiscalisten

  NARCIS (Netherlands)

  Naarding, E.; Langendijk, H.P.A.J.

  2010-01-01

  Deel 7 van de reeks 'Tax Assurance in beeld' is een werkboek dat vraagstukken bevat om de technische aspecten van IAS 12 Income Taxes van de International Accounting Standards Board (IASB) te oefenen. Het boek is bedoeld voor accountants, controllers en fiscalisten die zich willen bekwamen in de tec

 12. Effecten van bevloeiing op de basen- en voedingstoestand van verzuurde en verdroogde beekdalgraslanden; mogelijkheden van bevloeiing als effectgerichte maatregel

  NARCIS (Netherlands)

  Kemmers, R.H.; Delft, van S.P.J.; Sival, F.P.; Jansen, P.C.

  2003-01-01

  Om de mogelijkheden van bevloeiing als effectgerichte maatregel tegen verzuring en verdroging te onderzoeken zijn bodemgegevens uit vloeivelden geanalyseerd en verzameld voor experimenteel onderzoek. De onderzoeksvraag was onder welke bodemkundige omstandigheden en bij gebruik van welk watertype de

 13. The Origins of Al Qaeda’s Ideology: Implications for US Strategy

  Science.gov (United States)

  2005-01-01

  Quintan Wiktorowicz and John Kaltner describe this split between violent and nonvio- lent Salafists, noting the prominence in the latter group of...pp. 254-75. 29. Ibid., p. 297. 30. Quintan Wiktorowicz and John Kaltner, “Killing in the Name of Islam: Al-Qaeda’s Justification for September 11,” Middle East Policy,10 (Summer 2003), 76. 80 Parameters

 14. Effect van geboortegewicht en voeropname voor spenen op het aantal gespeende biggen met Streptococcus suis verschijnselen = Effect of birth weight and feed intake before weaning on the number of weaned piglets with clinical signs of Streptococcus suis

  NARCIS (Netherlands)

  Peet-Schwering, van der C.M.C.; Troquet, L.M.P.; Smith, H.E.; Greeff, de A.; Hout, van J.; Faber, I.

  2014-01-01

  Op VIC Sterksel is onderzocht wat het effect is van het geboortegewicht en voeropname voor spenen op het aantal biggen met klinische verschijnselen van een Streptococcus suis infectie. Het onderzoek is opgezet als een 2 x 2 factoriële proef met de volgende proeffactoren: 1) Hoog versus laag geboorte

 15. Het effect van media-aandacht voor het gebruik van mogelijke ondeugdelijke naalden in het voorjaar 2015 op de bereidheid van moeders om hun dochter te laten vaccineren tegen HPV

  NARCIS (Netherlands)

  Paulussen, G; Keulen, H.M. van; Keer, M.

  2015-01-01

  In het voorjaar van 2015 zijn in het kader van een grootschalig educatief experiment metingen verricht onder moeders waarvan hun dochter zou worden opgeroepen voor de HPV-vaccinatie. Dit veldexperiment had als doel om de effectiviteit van online getailorde voorlichting over de HPV-vaccinatie te onde

 16. Social return: zó bent u er klaar voor : do’s en don’ts voor MKB

  NARCIS (Netherlands)

  Walhof, Gert

  2013-01-01

  Aanbevelingen voor het MKB. ​MKB'ers kunnen hun concurrentiepositie versterken door goed voorbereid te zijn op Social Return. Social Return wil zeggen dat opdrachtgevers zoals gemeenten voorwaarden in aanbestedingen opnemen waarbij ze van ondernemers vragen om mensen met een afstand tot de arbeidsma

 17. Energy conservation by means of flue gas recirculation for drying; Rookgashergebruik voor droging levert aanzienlijke energiebesapring op

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Meijer, H.J. [TNO Milieu, Energie en Procesinnovatie TNO-MEP, Apeldoorn (Netherlands)

  2002-07-01

  Amylum Netherlands in Koog aan de Zaan, Netherlands, produces amylum and glucose syrup. The amylum dryers consume a large amount of energy. Two dryers were modified and partly make use of hot flue gases from the cogeneration installation. The results of the modifications are discussed. [Dutch] AmyLum Nederland in Koog aan de Zaan produceert zetmeet en glucosestroop. De zetmeeldrogers zijn de grote energieverbruikers in het productieproces. Twee van deze drogers zijn gemodificeerd en gebruiken als droogmedium gedeeltelijk hete rookgassen uit de aanwezige WKK. De gevolgen van deze aanpassing voor de bedrijfsvoering van de drogers en de WKK passeren de revue.

 18. Costs and effectiveness of extended vaccination strategies against pertussis and pneumococcal disease

  NARCIS (Netherlands)

  Rozenbaum, Mark Hermannes

  2013-01-01

  Omdat het Nederlandse Rijksvaccinatieprogramma al intensief is en de gezondheidszorg kampt met gelimiteerde budgetten, zijn de mogelijkheden voor opname van nieuwe vaccins in het Rijksvaccinatieprogramma beperkt. Naast vele andere factoren, hebben doelmatigheidsuitkomsten een groot effect op de besl

 19. Nou tabee dan : Nieuwe relatievormen voor expats

  NARCIS (Netherlands)

  N.A.F.M. Schreiner (Norman)

  2007-01-01

  textabstractNiet zelden proefde men als student al van het ‘internationale gebeuren’ door stages en uitwisselingsprogramma’s. Dus lijkt tijdens het latere werk uitzending naar het buitenland op het eerste gezicht weer een sensationele belevenis. Interessante verhalen van de oudere generatie dragen h

 20. Biochar strategies as measures for climate protection; Biokohlenstrategien als Massnahmen zum Klimaschutz

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bach, Martin [Giessen Univ. (Germany). Landschaftsoekologie und Ressourcenmanagement; Wilske, Burkhard; Bai, Mo

  2014-07-01

  Biochar is advertised by stakeholders both public and private as an innovative interface in materials stream management which holds potential for added value in the fields of climate protection, energy, agriculture, soil improvement, and waste management. A number of factors must be considered in undertaking a comprehensive assessment and valuation for climate protection purposes of the option of a ''biochar strategy'', meaning carbon sequestration by biomass carbonisation (pyrolysis, HTC): biochar production and uptake capacities, energy and carbon balance, product stability, impact on soil functions and yield effects and, not least, economic aspects. This article addresses the more important of these factors.

 1. Face Recognition and Visual Search Strategies in Autism Spectrum Disorders: Amending and Extending a Recent Review by Weigelt et al.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Julia Tang

  Full Text Available The purpose of this review was to build upon a recent review by Weigelt et al. which examined visual search strategies and face identification between individuals with autism spectrum disorders (ASD and typically developing peers. Seven databases, CINAHL Plus, EMBASE, ERIC, Medline, Proquest, PsychInfo and PubMed were used to locate published scientific studies matching our inclusion criteria. A total of 28 articles not included in Weigelt et al. met criteria for inclusion into this systematic review. Of these 28 studies, 16 were available and met criteria at the time of the previous review, but were mistakenly excluded; and twelve were recently published. Weigelt et al. found quantitative, but not qualitative, differences in face identification in individuals with ASD. In contrast, the current systematic review found both qualitative and quantitative differences in face identification between individuals with and without ASD. There is a large inconsistency in findings across the eye tracking and neurobiological studies reviewed. Recommendations for future research in face recognition in ASD were discussed.

 2. Gezond fruit ook goed voor economie

  NARCIS (Netherlands)

  Mes, J.J.

  2012-01-01

  Als mensen meer fruit gaan eten, gaat naast hun gezondheid ook de sector erop vooruit. Dus moet er meer aanbod komen van gezond, duurzaam, kwalitatief hoogstaand en betaalbaar fruit in Europa. Dat kan onder meer door betere rassen te veredelen.

 3. Kwetsbaarheid van personeel voor verschervende munitie

  NARCIS (Netherlands)

  Verhagen, T.L.A.; Ham, J.H. van den; Hoogendoorn, H.A.

  2003-01-01

  Als gevolg van de maatschappelijke ontwikkelingen worden personele verliezen bij een militaire operatie door de Nederlandse samenleving steeds minder geaccepteerd. In dit artikel worden de resultaten van een studie beschreven naar een computersimulatiemodel genaamd "ComputerMan". Dit programma maakt

 4. Ontwikkeling in groepshuisvesting voor dragende zeugen

  NARCIS (Netherlands)

  Hoste, R.

  2008-01-01

  Vanaf 2013 moeten alle dragende zeugen in Nederland in groepshuisvesting worden gehouden. Het omschakelingsproces is al enige jaren aan de gang, maar veel bedrijven moeten de komende jaren de stap nog maken

 5. CHP biomass gasifier for the Zwarts Gerbera Nursery. Technical and economic feasibility; Biomassavergasser-WKK voor Gerberakwekerij Zwarts. Technische inpassing en economische haalbaarheid

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Peeters, S.; Hart, A. [Energy Matters, Driebergen (Netherlands)

  2011-10-15

  ook relatieve vochtigheid en CO2. Een 'representatieve' tuinder of een tuinder met een 'gemiddelde' energiebehoefte is daarom moeilijk vast te stellen. Voor elke situatie geldt een eigen economische rentabiliteit. De uitkomsten van deze studie kunnen daarom niet zonder meer worden overgenomen voor andere projecten. Technisch is er veel mogelijk, zo blijkt uit de ingediende offertes. Van de zestien leveranciers bieden er drie een vergasser met warmtekrachtkoppeling (WKK) aan die, onder bepaalde randvoorwaarden, naast hout tevens laagwaardige reststromen aankan. Het voordeel van laagwaardige reststromen zoals bermgras, riet en miscanthus is een gunstigere prijs ten opzichte van hout. Een lage biomassaprijs heeft een positief effect op de exploitatiekosten, en daarmee op de economische rentabiliteit van de relatief kostbare installaties. De investering voor een complete vergasserWKK-installatie ligt 5 tot 10 keer hoger dan die voor een gangbare gasWKK-installatie. Ook het CO2 -gebruik heeft invloed op de economische rentabiliteit. De inkoop van CO2 is een kostbare aangelegenheid. Onderzocht is of er zowel technisch als economisch beschikbare CO2 -winning uit rookgas mogelijk is. Hiervoor zijn twee CO2 -winninginstallaties bekeken: die van Procede en Knook. Voor een vergasser-WKK-installatie met relatief klein vermogen (tot 800 kWe) is CO2-winning volgens zowel Procede als Knook economisch niet rendabel. CO2 -inkoop of -opwekking middels de bestaande aardgasgestookte ketel ligt daarom meer voor de hand. Uit de technisch-economische haalbaarheidsstudie blijkt dat door de relatief hoge investerings- en onderhoudskosten, investeren in een vergasserWKK-installatie niet rendabel is. CO2 -behoefte en de onzekerheid van de biomassaprijzen spelen daarbij parten. Maar met subsidie op duurzame energieproductie (SDE+) en subsidies op investering zoals MEI en EIA ontstaat een ander beeld. Uitgaande van de goedkopere 800 kWe installaties, een SDE+ vergoeding van 90

 6. Memoria e ripetizione come strategie argomentative nelle testimonianze di Galileo Galilei al Santo Offizio

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Patrizia Collina Bastianetto

  2011-10-01

  Full Text Available Resumo: O presente trabalho pretende focalizar o percurso discursivo dos depoimentos do astrônomo italiano Galileu Galilei, no julgamento a que foi submetido em Roma, pela Inquisição, em 1633. Visa-se apresentar e analisar alguns dos recursos retóricos e argumentativos adotados em seus depoimentos com a finalidade de defender-se da acusação de heresia.Palavras-chave: Galileu Galilei; argumentação; memória; repetição.Abstract: Le riflessioni che seguono riprendono il percorso discorsivo dell’astronomo Galileo Galilei durante il processo a cui fu sottoposto dall’Inquisizione nel 1633. Presentiamo e analizziamo alcune strategie argomentative adottate dallo scienziato nelle sue testimonianze per difendersi dall’accusa di sospetto di eresia.Parole chiave: Galileo Galilei; argomentazione; memoria; ripetizione.Keywords: Galileo Galilei; argumentation; memory; repetition.

 7. Deskstudie naar de potentiële verlaging van de methaanemissie bij het comfort slat mats systeem en het balansballen systeem voor rundveestallen = Desk study regarding the lowered methane emission from animal houses using either the comfort slat mat or balance ball system for cattle houses

  NARCIS (Netherlands)

  Starmans, D.A.J.; Melse, R.W.

  2010-01-01

  Het comfort slat mats systeem en het balansballen systeem voor rundveestallen hebben als doel ammoniakemissiebeperking te bereiken in een rundveestal. Methaanmetingen wijzen uit dat zowel de toepassing van het balansballen- als het Comfort Slat Mats-systeem een verlaging van de emissie tot gevolg li

 8. Aanvullend onderzoek naar verspreidingsroutes en mogelijkheden voor beheersing vam PIAMV

  OpenAIRE

  2013-01-01

  Sinds 2010 kampt de leliesector met een relatief nieuw virus, Plantago asiatica mosaic virus (PlAMV). Praktijkgericht onderzoek is destijds spoedig opgestart om kennis te verkrijgen over mogelijke infectie- en besmettingsroutes en om mogelijkheden voor beheersing van dit virus te onderzoeken. Vijf onderzoeksvragen stonden centraal in dit onderzoek. Naast antwoord op deze vragen, heeft het onderzoek ook aanvullende informatie over PlAMV en lelie opgeleverd. Dit rapport beschrijft onderzoek dat...

 9. [Disclosure of conflicts of interest in the Tijdschrift voor Psychiatrie].

  Science.gov (United States)

  Bergoets, M; Pieters, G

  2009-01-01

  Between March 2000 and December 2008 authors disclosed conflicts of interest in 9% of articles in the Tijdschrift voor Psychiatrie. For the same period, in the articles dealing with pharmaceuticals, the percentage of articles containing disclosures of conflict of interest was considerably higher, namely 24%. The policy of the journal with regard to the disclosure of conflicts of interest has helped to promote transparency. Further efforts are needed to encourage authors to disclose conflicts of interest.

 10. De TTO-methode en correctie voor tijdsvoorkeur

  OpenAIRE

  Attema, Arthur

  2009-01-01

  textabstractInleiding: De time tradeoff (TTO-) methode is een veelgebruikte methode voor het waarderen van gezondheidstoestanden (Dolan, 1997; Dolan e.a., 1996). In een TTO dienen individuen een afweging te maken tussen kwaliteit van leven en levensduur. Een typische TTO-procedure omvat een afweging tussen het leven in een bepaalde imperfecte gezondheidstoestand gedurende tien jaar en het leven in perfecte gezondheid gedurende een periode van minder dan tien jaar, waarna in beide gevallen doo...

 11. Geschikte onderstammen voor biologisch geteelde komkommers, tomaten en paprika's in relatie tot wortelknobbelaaltjes (Meloidogyne spp.) - Resultaten onderzoek 2006-2010

  NARCIS (Netherlands)

  Janse, J.; Slooten, van M.A.; Wurff, van der A.W.G.

  2011-01-01

  Gedurende vijf achtereenvolgende jaren is door Wageningen UR Glastuinbouw onderzoek verricht naar geschikte onderstammen voor vruchtgroenten voor de biologische teelt in relatie tot wortelknobbelaaltjes (Meloidogyne spp.). Deze onderstammen mogen weinig wortelknobbels vertonen, een lage reproductie

 12. Groundwater modeling of Saq Aquifer Buraydah Al Qassim for better water management strategies.

  Science.gov (United States)

  Al-Salamah, Ibrahim S; Ghazaw, Yousry M; Ghumman, Abdul Razzaq

  2011-02-01

  Saudi Arabia is an arid country. It has limited water supplies. About 80-90% of water supplies come from groundwater, which is depleting day by day. It needs appropriate management. This paper has investigated groundwater modeling of Saq Aquifer in Buraydah Al Qassim to estimate the impact of its excessive use on depletion of Saq Aquifer. MODFLOW model has been used in this study. Data regarding the aquifer parameters was measured by pumping tests. Groundwater levels and discharge of wells in the area for the year 2008 and previous record of year 1999 have been collected from Municipal Authority of Buraydah. Location of wells was determined by Garmin. The model has been run for different sets of pumping rates to recommend an optimal use of groundwater resources and get prolonged life of aquifer. Simulations have been made for a long future period of 27 years (2008-2035). Model results concluded that pumping from the Saq Aquifer in Buraydah area will result into significant cones of depression if the existing excessive pumping rates prevail. A drawdown up to 28 m was encountered for model run for 27 years for existing rates of pumping. Aquifer withdrawals and drawdowns will be optimal with the conservation alternative. The management scheme has been recommended to be adopted for the future protection of groundwater resources in Kingdom of Saudi Arabia.

 13. Batteries for energy storage. Examples, strategies, solutions; Batterien als Energiespeicher. Beispiele, Strategien, Loesungen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Fahlbusch, Eckhard (ed.)

  2015-07-01

  This book presents the variety of battery technologies and describes their mobile and stationary applications and uses. The major social project of the energy transition requires a holistic approach that takes into account especially the issues of energy saving and efficiency in addition to the power generation and distribution from renewable resources. In addition, the book provides an outlook on the further development possibilities of battery technology and battery applications. Improved battery technology is an important factor to help electromobility and stationary applications of batteries as distributed energy storage breakthrough. Not least, the importance and the need for the recycling of batteries and the variety of battery technologies are presented that have the greatest importance in terms of resource conservation and resource security. [German] Dieses Buch stellt die Vielfalt der Batterietechnologien vor und beschreibt ihre mobilen und stationaeren Anwendungs- und Einsatzmoeglichkeiten. Das gesellschaftliche Grossprojekt der Energiewende bedarf einer ganzheitlichen Betrachtung, die neben der Energiegewinnung und -verteilung aus Erneuerbaren Ressourcen besonders Fragen der Energiespeicherung und -effizienz beruecksichtigt. Daneben bietet das Buch einen Ausblick auf die weiteren Entwicklungsmoeglichkeiten der Batterietechnologien und Batterieanwendungen. Eine verbesserte Batterietechnik ist ein wichtiger Faktor, um der Elektromobilitaet und der stationaeren Anwendung von Batterien als dezentrale Energiespeicher zum Durchbruch zu verhelfen. Nicht zuletzt werden die Bedeutung und die Notwendigkeit des Recyclings von Batterien und der Vielfalt von Batterietechnologien dargestellt, die im Hinblick auf die Ressourcenschonung und die Ressourcensicherheit groesste Bedeutung haben.

 14. Draft of the EU regulation for the infrastructure for alternate fuels. Impact assessment for the Netherlands; Concept EU Richtlijn Uitrol Infrastructuur voor Alternatieve Brandstoffen. Impact Assessment voor NL

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Weeda, M. [ECN Beleidsstudies, Petten (Netherlands)

  2013-08-15

  On 24 January 2013, the European Commission approved a proposal for a directive on the rollout of infrastructure for alternative fuels for transport. The directive mostly covers the charging infrastructure for electric vehicles; CNG, LNG and hydrogen refuelling stations for road traffic, and LNG bunker facilities for shipping. On assignment of the Dutch Ministry of Infrastructure and the Environment, ECN conducted an impact assessment of the proposal for the directive for the Dutch situation. The overall conclusion is that the estimates for the Netherlands in the framework of the directive with regard to the required infrastructure for alternative fuels and the investment amount reasonably concur with the government's objectives and the expectations of market parties. Given all uncertainties about numbers and exact costs, the conclusion is drawn that, until the end of 2020, an amount of about Meuro 400 will be needed for investments in the infrastructure for alternative fuels. However, this covers only a part of the investments related to the directive. To realise the objectives, applications for alternative fuels will need to be stimulated and the financial gap in exploiting infrastructures also needs to be financed. As it is difficult to determine beforehand which costs are involved, it is important to maintain flexibility in objectives for volume and realisation pace of the infrastructure for alternative fuels. In this respect, a result obligation to realise a certain volume of infrastructure before a set date, as envisaged by the directive, is not beneficial [Dutch] Op 24 januari 2013 heeft de Europese Commissie een voorstel voor een richtlijn goedgekeurd betreffende de uitrol van infrastructuur voor alternatieve brandstoffen voor transport. De richtlijn heeft vooral betrekking op oplaadinfrastructuur voor elektrische auto's; CNG, LNG en waterstoftankstations voor wegverkeer, en LNG bunkerfaciliteiten voor de scheepvaart. ECN heeft in opdracht van het

 15. Voersystemen voor drachtige zeugen in groepshuisvesting

  NARCIS (Netherlands)

  Hoofs, A.I.J.; Mheen, van der H.

  2003-01-01

  Welk voersysteem moet u kiezen als u zeugen in groepen gaat huisvesten? Dit is een vraag die menig varkenshouder bezighoudt. Het voerstation, de voerligbox met binnenuitloop en het biofixsysteem zijn bekende systemen. Hierover is redelijk veel informatie aanwezig. Er zijn echter ook systemen op de m

 16. Sociologische kijk op verantwoordelijkheid voor natuur

  NARCIS (Netherlands)

  Dagevos, H.; Breedveld, K.

  2004-01-01

  De disciplinaire invalshoek van dit essay is de sociale. In de eerste plaats wordt ingegaan op verantwoordelijkheid als moderne notie, gezien vanuit de geïndividualiseerde postmoderne samenleving. Vervolgens wordt het begrip "vertaald" in termen van bestedingen in tijd en geld. De sociale context is

 17. Mobieltjes en smartphones rijp voor surveys

  NARCIS (Netherlands)

  de Leeuw, Edith

  2014-01-01

  Keek een voorbijganger 10 jaar geleden verheugd achterom bij het horen van een vrolijk ‘hallo’, omdat hij een voorbijkomende vriend vermoedde, nu kijkt zelfs een hoogst bejaarde grijsaard niet meer op of om van een mobieltje. We zijn gewend aan fietsers die ons al pratend voorbijracen en aan treinen

 18. Prestatiekenmerken van meetmethoden voor de automatische analyse van een aantal meetnet-componenten

  NARCIS (Netherlands)

  Cleven RFMJ; Moayeri-Mirck MWG; Staden JJ van; LAC

  1994-01-01

  Een aantal prestatiekenmerken voor de bepaling van een zestal componenten waarvan de concentraties regelmatig worden bepaald onder meer ten behoeve van diverse meetnetten (zoals die voor grond-, regen- en drinkwater) zijn nader vastgelegd. Het betreft precisie, onderste analysegrens, en matrix-e

 19. De DASS: een vragenlijst voor het meten van depressie, angst en stress

  NARCIS (Netherlands)

  Beurs, E. de; Dyck, R. van; Marquenie, L.A.; Lange, A.; Blonk, R.W.B.

  2001-01-01

  Dit artikel behandelt de psychometrische eigenschappen van de Nederlandse versie van de Depression Anxiety Stress Scale (DASS). Een van de doelstellingen voor het nieuwe instrument was te komen tot een vragenlijst met subschalen met een maximaal onderscheidend vermogen voor angst en depressie. De re

 20. Gezonde uiers goed voor koe en portemonnee : Henk Hogeveen: 'kosten mastitis verdubbelen in post-quotumtijdperk'

  NARCIS (Netherlands)

  Versteeg, D.; Hogeveen, H.

  2015-01-01

  Op veel bedrijven is mastitis een onderschatte kostenpost waarbij een bedrijfsspecifieke aanpak op basis van beschikbare data loont. Dit bleek tijdens de masterclass uiergezondheid voor dierenartsen, georganiseerd door Gezondheidsdienst voor Dieren en DeLaval in Steenwijk.

 1. Buwalda: "TomTom voor potplantentelers die energiezuiniger willen telen" (interview met Fokke Buwalda)

  NARCIS (Netherlands)

  Arkesteijn, M.; Buwalda, F.

  2008-01-01

  In het project 'Energiezuinige teeltplannen voor de potplantenteelt' is een eerste stap gezet door telers te intervieuwen. De onderzoekers weten nu wat telers op het gebied van energie belangrijk vinden en aan wat voor soort modellen ze behoefte hebben. Op basis van deze wensen werkt een team van on

 2. Grenzen voor luchtkwaliteit: Effecten van discontinue blootstelling aan etheen en stikstofoxiden op paprika

  NARCIS (Netherlands)

  Dijk, van C.J.; Meinen, E.; Dueck, T.A.

  2011-01-01

  Het doseren van rookgassen met CO2 in de glastuinbouw kan grote gevolgen hebben voor het rendement van de bedrijven. Concentraties van toxische componenten kunnen sterk fluctueren in de tijd en komen zelden tot nooit alleen voor. Om het effect van deze typen blootstellingen in te kunnen schatten zij

 3. Biozuiveringssystemen voor de open teelten : stand van zaken van onderzoek 2009

  NARCIS (Netherlands)

  Wenneker, M.; Beltman, W.H.J.; Lans, van der A.; Weide, van der R.Y.; Werd, de H.A.E.

  2010-01-01

  In dit project werd gezocht naar zuiveringssystemen voor de verwerking van restwater die gemakkelijk op bedrijven zijn te implementeren. Daarbij is voor agrariërs belangrijk dat de systemen goedkoop en betrouwbaar zijn, met een minimum aan arbeid, maar hoog rendement.

 4. Factsheet Ongediertebestrijdingsmiddelen Ten behoeve van de schatting van de risico's voor de consument

  NARCIS (Netherlands)

  Bremmer HJ; Blom WM; van Hoeven-Arentzen PH; van Raaij MTM; Straetmans EHFM; van Veen MP; van Engelen JGM; LBM; CSR

  2002-01-01

  Om de blootstelling aan stoffen uit consumentenproducten en de opname daarvan door de mens te kunnen schatten en beoordelen zijn wiskundige modellen beschikbaar. Voor de berekening wordt gebruik gemaakt van het computerprogramma CONSEXPO. Het grote aantal consumentenproducten verhindert dat voor e

 5. Evaluatie van individuele happy games op de iPad voor mensen met dementie

  NARCIS (Netherlands)

  Groenewoud, J.H.; Lange, J. de

  2014-01-01

  Er is veel belangstelling voor de kwaliteit van zorg voor mensen met dementie. Ook hun kwaliteit van leven krijgt steeds meer aandacht. Een zinvolle en plezierige dagbesteding hoort daarbij. Zorgprofessionals willen mensen met dementie graag ondersteunen bij het doen van activiteiten. Het huidige ac

 6. Evaluatie van dataviewers voor ruimtelijke (GIS) en niet-ruimtelijke data

  NARCIS (Netherlands)

  Kragt FJ; Dagelet CJ; van den Berg J; Lips F; van der Maas CWM; van Oorschot M; Evers HW; Dekkers ALM; LWD

  1998-01-01

  In sector 5 Milieuonderzoek van het RIVM bestaat een algemene behoefte aan tools, die de toegankelijkheid van vaak centraal opgeslagen ruimtelijke (ARC/INFO) en niet-ruimtelijke gegevens (INGRES) voor informatici en niet-informatici vergroten. Dit rapport beschrijft de evaluatie van tools voor het

 7. Kaderrichtlijn water: strengere spuinormen staan voor de deur (interview met Ellen Beerling)

  NARCIS (Netherlands)

  Kierkels, T.; Beerling, E.A.M.

  2012-01-01

  Geen teler loost voor de lol. Spui kost geld aan water en meststoffen. Maar het gebeurt wel zeer regelmatig, om problemen op te lossen of voor de zekerheid. Gevolg: veel meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen in de wateren rond kassengebieden. In 2027 moet dat afgelopen zijn, op grond van de Europ

 8. Switching slips. Building blocks for a robust environmental policy for the 21st century; Wissels omzetten. Bouwstenen voor een robuust milieubeleid voor de 21e eeuw

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Hoogervorst, N.; Hajer, M.; Dietz, F.; Timmerhuis, J.; Kruitwagen, S.

  2013-06-15

  With this 'signal report', PBL (Netherlands Environmental Assessment Agency) offers building blocks for a robust environmental policy for the twentyfirst century, such as changes in consumer behavior, new coalitions of interests and stakeholders, and the establishment of an investment fund for eco-innovation. Which track does the Netherlands want to follow? With this essay, PBL is calling for a broad public debate on this issue [Dutch] In dit signalenrapport reikt het PBL (Planbureau voor de Leefomgeving) bouwstenen aan voor een robuust milieubeleid voor de eenentwintigste eeuw, zoals gedragsverandering van consumenten, nieuwe coalities van belangen en betrokkenen, en de oprichting van een investeringsfonds voor eco-innovatie. Welk spoor wil Nederland bewandelen? Met dit essay roept het PBL op tot een breed maatschappelijk debat over deze vraag.

 9. Adaptive temperature boundary values. New demands for the indoor temperature; Adaptieve temperatuurgrenswaarden. Nieuwe eisen voor de binnentemperatuur

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Van Weele, A.M. [ISSO, Rotterdam (Netherlands)

  2004-08-01

  The Fanger model to assess the indoor climate is appropriate in case the indoor climate is determined by installations. In case the indoor climate is determined by weather conditions and users a model with psychological adaptation is more suitable. A brief overview is given of the contents of a new ISSO (Dutch Building Services Research Institute) publication (no. 74) in which this method, based on the indicator Adaptive Boundary Values (ATG, abbreviated in Dutch), is presented and discussed. [Dutch] Het Fangermodel voor de beoordeling van het binnenklimaat is vooral geschikt als het binnenklimaat door installaties wordt bepaald. Als het binnenklimaat meer door de weersomstandigheden en de gebruiker wordt bepaald, is een model met psychologische adaptie geschikter. Recent is de ISSO-publicatie no. 74 verschenen, waarin deze methode, op basis van een nieuwe indicator (ATG of adaptieve temperaturgrenswaarden), wordt gepresenteerd.

 10. Experience 2030. Four scenarios for the energy sector; Beleef 2030. 4 toekomstscenario's voor de energiewereld

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Aarts, P.; Breunesse, L.; Duijm, K.; Van Empel, F.; Van Erp, J.; Van Huffelen, A.; Veenstra, J.; Visser, H.; Sicking, C.; Bloemendaal, R. (eds.)

  2003-07-01

  In four days several experts in the field of energy participated in a brainstorm session to discuss the future and the consequences for our energy supply and demand, energy sources and technology. In this book four scenarios are presented: (1) Voluntary Simplicity, characterized by austerity and solidarity; (2) Hyper Individualism, characterized by competitive activities for as much prosperity as possible; (3) Haves and Have-nots, based on geopolitical instability and a strong technological development, resulting even beyond a wider gap between rich and poor; and (4) Tribal Society, dominated by fear, distrust and less prosperity. [Dutch] In 4 dagen is hebben energie-experts deelgenomen aan een 'brainstorm' sessie om te discussieren over de toekomst en de gevolgen daarvan voor de energievoorziening, vraag naar energie, energiebronnen en energietechnologieen. In dit boek worden 4 scenario's gepresenteerd: (1) Vrijwillige Eenvoud, gekarakteriseerd door geopolitieke stabiliteit en een geremde technologische ontwikkeling waarin mensen kiezen voor soberheid en solidariteit; (2) Hyper Individualisme, waarin individuen met eigen bedrijfjes en veel technische mogelijkheden wedijveren om een zo groot mogelijk deel van de welvaart; (3) Haves en Have-nots, waarin geopolitieke instabiliteit en een sterke technologische ontwikkeling leiden tot een tweedeling in de samenleving die verder gaat dan alleen maar een kloof tussen arm en rijk; and (4) Tribal Society, een grimmig scenario, dat wordt gedomineerd door angst, wantrouwen en een slinkende welvaart, als gevolg van een lage technologische ontwikkeling en geopolitieke instabiliteit.

 11. Schone Handen: als de ene hand de andere wast

  NARCIS (Netherlands)

  C.H.J. van Eijck (Casper)

  2010-01-01

  textabstractRede, in verkorte vorm uitgesproken ter gelegenheid van het aanvaarden van het ambt van bijzonder hoogleraar met als leeropdracht Chirurgie met specifieke aandacht voor het pancreas, aan het Erasmus MC, faculteit van de Erasmus Universiteit Rotterdam op 25 juni 2010

 12. Het Zevengebergte als supergroeve. Drachenfels, Stenzelberger, Wolkenburger en basalt

  NARCIS (Netherlands)

  Nijland, T.G.

  2015-01-01

  Vanuit Nederlands perspectief kan het Zevengebergte aan de Rijn tegenover Bonn als één grote groeve worden beschouwd. In de middeleeuwen leverde het gebied de bekende Drachenfels trachiet. In de 19e eeuw stichten Nederlanders de Basalt AG in Linz om aan de grote vraag naar basalt voor waterbouwkundi

 13. UAV's als vliegend knooppunt in het militaire C2 netwerk

  NARCIS (Netherlands)

  Veen, E.M. van der

  2003-01-01

  Gedurende de laatste jaren zijn UAVs doorgebroken in toepassing, media en wetenschap. Deze doorbraak is vooral tot stand gebracht door de breed uitgemeten inzet van militaire UAVs in recente militaire operaties. Hierbij betrof het zowel de inzet van UAVs voor verkenning, als de incidentele inzet van

 14. Een 'derde weg' voor de sociaalculturele professies

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marcel Spierts

  2005-03-01

  Full Text Available Being an ‘open profession’, social-cultural work has had difficulty in finding its way in the process of professionalization. In this article, Marcel Spierts tries to come up with a strategy to enhance this process. He refuses to accept the idea that socialcultural work is only a ‘semi-profession’, i.e. a profession that is not yet full-grown. Nor does he embrace the option of taking classical professions like doctor and lawyer as a model. In stead, Spierts holds a plea or a ‘third way’-strategy to enhance the professionality and position of social-cultural workers. In his view, empowerment of the profession can best be obtained by combining the idea of a Reflective Practioner with that of Communities of Practice. By bringing in individually obtained knowledge into an environment in which knowledge is shared, this knowledge can be made productive both for the profession and the organisation. Particularly when experiences from within are complemented with knowledge from outside, and when evidence-based practice and practice-based evidence are being mutually related.

 15. Offshore wind options for 2013; Offshore wind kansen voor 2013

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Van der Meij-Kranendonk, J.

  2012-11-15

  In the USA researchers and companies are busy to the make knowledge and experiences gained elsewhere in the world suitable for the American market and to increase new knowledge in their own country. A brief overview is given of the activities in the US with regard to offshore wind energy [Dutch] Amerikaanse onderzoekers en bedrijven zijn druk bezig om de kennis en ervaring die opgedaan is elders in de wereld geschikt te maken voor de Amerikaanse markt en om nieuwe kennis op te doen in eigen land.

 16. Base rate for the category extended lifetime thermal conversion of biomass (supplementary advise SDE+ 2014)renewable energy support scheme); Basisbedrag voor de categorie verlengde levensduur thermische conversie van biomassa (aanvullend advies SDE+ 2014)

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Plomp, A.J. [ECN Beleidsstudies, Petten (Netherlands); Wassenaar, J.A.; Jans, G. [DNV KEMA, Arnhem (Netherlands)

  2013-10-15

  This memo supplements the final advice for the base rates 2014. On request of the Dutch Ministry of Economic Affairs the advice in this memo concerns the base rate for the title category: extended lifetime for thermal conversion of biomass, combined generation [Dutch] Deze notitie vormt een aanvulling op het eindadvies voor de basisbedragen 2014. Op verzoek van het ministerie van Economische Zaken wordt in deze notitie geadviseerd over het basisbedrag voor de categorie 'verlengde levensduur thermische conversie van biomassa, gecombineerde opwekking'. Ten opzichte van eerdere jaren is in dit advies sprake van een gewijzigde referentie-installatie, waardoor het advies van toepassing is op installaties die onder de huidige MEP-regeling vallen en als brandstof gebruik maken van B-hout. Deze notitie is tot stand gekomen na besloten marktconsultatie, waarbij vier beheerders van relevante BEC-installaties zijn geconsulteerd. Het geadviseerde basisbedrag voor warmte en elektriciteit bij gecombineerde opwekking uit verlengde levensduur thermische conversie van biomassa is 18,1 euro/GJ. Voor nadere informatie over de SDE-regeling van 2014 inclusief het 'Eindadvies basisbedragen SDE+ 2014' zie onderstaande link.

 17. Hartbewaking in de pre-hospitale fase : onderzoek naar de activiteiten van de ambulanceverpleegkundigen van de G. G. en G.D. Rotterdam voor en tijdens het vervoer van patiënten met een vermoedelijk acuut ischaemisch hartlijden

  NARCIS (Netherlands)

  H.N. Hart

  1978-01-01

  textabstractHet feit, dat 50-60% van alle sterfgevallen tengevolge van een acuut myocardinfarct buiten het ziekenhuis plaatsvond, werd voor het eerst door Pantridge et al. (1967, 1971) in Belfast vastgelegd. Op grond daarvan veranderden zij enkele ambulances in rijdende coronary care units en noemde

 18. Verkenning perspectief van ureaseremmers voor beperking van ammoniakemissie uit Nederlandse melkveestallen

  NARCIS (Netherlands)

  Smits, M.C.J.; Bokma, S.

  2008-01-01

  Het perspectief van ureaseremmers voor de Nederlandse melkveehouderij is verkend. NBPT en een nieuwe, Duitse ureaseremmer lijken het meest perspectiefrijk. De ammoniakemissiereducties onder praktische stalomstandigheden moeten echter nog vastgesteld worden. Reducties van naar schatting 20 tot 40% zi

 19. Mogelijkheden voor snelle kwantitatieve analyse van cadmium in kunststoffen met golflengte-dispersieve rontgenfluorescentiespectrometrie

  NARCIS (Netherlands)

  van de Beek ACW; Ritsema R; van de Wiel HJ; LAC

  1995-01-01

  Voor adequate handhaving van het Cadmiumbesluit Wet milieugevaarlijke stoffen blijkt een snelle bepaling van het cadmiumgehalte in kunststof noodzakelijk. De aangewezen technieken zijn erg tijdrovend. Golflengte-dispersieve rontgenfluorescentie-spectrometrie (WD-XRF) is een geschikte techniek om h

 20. Onderzoek naar de stabiliteit van reconstitutie van RIVM-humaan juistheidscontroleserum voor enzymactiviteitsmetingen

  NARCIS (Netherlands)

  Steentjes; G.M.; Laar; E.A.van; Buitenhuis; S.G.; Koedam; J.C.

  1984-01-01

  Van het RIVM humaan juistheidscontroleserum voor enzymactiviteitsmethingen is de stabiliteit na reconsitutie gedurende een week bij diverse bewaaromstandigheden onderzocht. Bij normale gebruiksomstandigheden werden na 24 uur geen afwijkingen geconstateerd. Door bacteriele besmetting veroorzaakt

 1. Factsheet Cosmetica. Ten behoeve van de schatting van de risico's voor de consument

  NARCIS (Netherlands)

  Bremmer HJ; Prud' homme de Lodder LCH; Veen MP van; SIR

  2003-01-01

  Om de bloostelling aan stoffen uit consumentenproducten en de opname daarvan door de mens te kunnen schatten en beoordelen zijn wiskundige modellen beschikbaar. Het grote aantal consumentenproducten verhindert dat voor elk afzonderlijk product bloostellingsmodellen en parameterwaarden vastgestel

 2. Modellen en beslisregels voor variabel doseren van gewasbeschermingsmiddelen op basis van variatie in bodem en gewas

  NARCIS (Netherlands)

  Kempenaar, C.; Heijting, S.; Kessel, G.J.T.; Michielsen, J.G.P.; Wijnholds, K.H.

  2013-01-01

  Dit rapport bevat kennis en ervaring die nodig is voor brede introductie van variabel doseren van gewasbeschermingsmiddelen in de Nederlandse land- en tuinbouw. De resultaten komen uit Programma Precisielandbouwproject (PPL). Variabel doseren betekent het automatische aanpassen en toedienen van dose

 3. Gestandaardiseerde berekeningsmethode voor dierlijke mest en mineralen : standaardcijfers 1990-2008

  NARCIS (Netherlands)

  Bruggen, van C.; Bode, de M.J.C.; Evers, A.G.; Hoek, van der K.W.; Luesink, H.H.; Schijndel, van M.W.

  2010-01-01

  Vanaf het begin van de jaren negentig stelt de Werkgroep Uniformering berekening Mesten mineralencijfers (WUM) jaarlijks standaardfactoren vast voor de mestproductie en mineralenuitscheiding per diercategorie. Dit rapport geeft een overzicht van de rekenmethodiek en de uitgangspunten die door de wer

 4. De verteerbaarheid van flotatieslib voor varkens = The digestibility of flotation sludge in pigs

  NARCIS (Netherlands)

  Smits, B.

  1982-01-01

  Resultaten van onderzoek naar voederwaarde voor varkens van 11 partijen flotatieslib. Flotatieslib is het afgeroomde gedeelte van de sliblaag die is verkregen door flocculatie/flotatie van de eiwitten en vetten uit het afvalwater van slachterijen

 5. Urban distribution by electric transport. A guide for municipalities. 2013; Stedelijke distributie met elektrisch vervoer. Een gids voor gemeenten. 2013

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2013-10-15

  This guide provides practical tools for municipalities in the Netherlands to develop and implement policies for urban distribution by electric transport (a.k.a. e-distribution). The guide highlights the different roles that municipalities can play to promote electric mobility. The guide also describes the policies and measures that fit these roles. Further, practical experiences and examples give a clear picture of present activities of municipalities and entrepreneurs in this field [Dutch] Deze gids biedt gemeenten praktische handvatten om beleid te ontwikkelen en uit te voeren voor stedelijke distributie met elektrisch vervoer (e-distributie). De gids belicht de verschillende rollen die gemeenten kunnen vervullen om elektrisch vervoer te bevorderen. Ook beschrijft de gids de beleidskeuzen en maatregelen die bij deze rollen passen. Verder geven praktijkervaringen en voorbeelden een duidelijk beeld van wat gemeenten en ondernemers doen die al op dit terrein actief zijn.

 6. Geurproblematiek VAM Wijster: Beoordeling geuraspecten vergunningaanvraag voor gesloten GFT compostering en biologische slibdroging VAM-Wijster

  OpenAIRE

  1998-01-01

  Dit rapport behandelt de geuremissie van het VAM-complex in Wijster. Het gaat vooral in op de geuraspecten in de uitbreidingsvergunning voor de gesloten compostering (GECO 400) en de vergunning voor de geplande biologische slibdroger (1). Tevens wordt aandacht besteed aan het algemene stankbeleid in Nederland, waarin de lokale overheden recentelijk meer vrijheid hebben gekregen. Ook wordt de actuele discussie belicht over het opnemen van 'geurbeleving' in een (zo mogelijk) objectieve normstel...

 7. Schatgraven in 'de mijnen van het Oosten'. Europa's eerste tijdschrift voor oriëntaalse studies

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Peter Rietbergen

  1999-06-01

  Full Text Available Tussen 1809 en 1818 verscheen Fundgruben des Orients. Dit eerste Europese tijdschrift voor oriëntaalse studies was een spreekbuis voor liefhebbers van de cultuur van het Oosten. De redactie wilde de nadruk leggen op het Nabije Oosten. De groeiende koloniale invloed van Engeland in Azië, met name in India, weerspiegelde zich echter ook in de kolommen van het tijdschrift. Een politiek gevoelig artikel maakte waarschijnlijk een einde aan het blad.

 8. [The readers of the Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde].

  Science.gov (United States)

  Lagerwij, E W

  1993-02-20

  In order to establish the reach, the reading frequency and the appreciation of the Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, a telephone inquiry was conducted among a random sample of specialists, general practitioners, registrars and pharmacists in the Netherlands. The response amounted to 81.5% (n = 1515). Of the respondents, 94% received the Journal, and two-thirds read it every week. Eight out of ten saved the Journal, five even all volumes. The reading frequency varied greatly from one section to another. Of those who read the Journal at all, 74% always or often read the clinical lesson and 6% the original articles. Although, due to increasing specialization (in width and in depth), it is becoming increasingly difficult to satisfy all readers, the appreciation of the articles is high.

 9. Onderwerpen voor verkeersveiligheidsvoorlichting : een bijdrage voor de onderbouwing van het Meerjarenplan Verkeersveiligheid MPV 1987-1991.

  NARCIS (Netherlands)

  Wittink, R.D. Harris, S. & Mulder, J.A.G.

  1988-01-01

  Spear- heads from the National Traffic Safety Plan 1987- 1991 as the older road user, young road user, safety belts, moped crash helmets, use of alcohol and speed are subjects on which information can be given to the road user. Per spear- head is gone into problems, strategy and solutions for public

 10. Identiteitskapitaal als werkkapitaal van sociale stijgers

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mick Matthys

  2013-02-01

  Uit onderzoek blijkt dat arbeiderskinderen met een universitaire opleiding vaak langdurig kampen met beperkingen in “well-being”, met name vanwege ervaren uitsluiting door de nieuwe klasse en vanwege de inadequate verwachtingen waarmee zij de arbeidsmarkt betreden. Zij krijgen daardoor te maken met professionele identiteitsproblemen, maar de onderlinge verschillen zijn groot. In dit artikel staat de vraag centraal welke factoren verantwoordelijk zijn voor deze verschillen. Centraal in de exploratie staat de betekenis van identiteitskapitaal (Coté, 1996. Om dit begrip te concretiseren zijn data verkregen uit eerder onderzoek naar sociale stijgers (Matthys, 2010 geanalyseerd. Uit deze analyse zijn drie aspecten van identiteitskapitaal naar voren gekomen als mogelijke theoretische assumptie voor de verklaring van verschillen in de well-being van sociale stijgers: sociaal interactievermogen, cognitieve reflexiviteit en sterke gerichtheid op professioneel vakmanschap. Eén en ander impliceert een theoretisch model waarin de invloed van sociale stijging op well-being wordt gemodereerd door voornoemde drie aspecten van identiteitskapitaal.

 11. Outline of possible climate measures. Local Climate Agenda. CO2 reduction, employment, cost for the government and living expenses; Verkenning mogelijke klimaatmaatregelen. Lokale Klimaatagenda. CO2-reductie, werkgelegenheid, kosten voor de overheid en woonlasten

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Elzenga, H. [Planbureau voor de Leefomgeving PBL, Den Haag (Netherlands); Tigchelaar, C.; Menkveld, M.; Lensink, S. [ECN Beleidsstudies, Petten (Netherlands)

  2013-03-15

  The Environmental Assessment Agency (PBL) and the Energy research Centre of the Netherlands (ECN) estimated the effects of eight policy measures for the year 2020 on renewable energy, energy saving, CO2 reduction, cost to the government, employment and living expenses. The goal was for the Local Climate Agenda to identify several cost-effective policies The Local Climate Agenda is a joint agenda of representatives of local authorities and of the Dutch government [Dutch] Het Planbureau voor de Leefomgeving en het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) hebben de effecten in 2020 geraamd van een achttal beleidsmaatregelen op hernieuwbare energie, energiebesparing, CO2-reductie, kosten voor de overheid, werkgelegenheid en woonlasten. Het doel was om ten behoeve van de Lokale Klimaatagenda 'Werk maken van klimaat' een aantal kosteneffectieve beleidsmaatregelen te identificeren. Deze Klimaatagenda is een gezamenlijke agenda van zowel vertegenwoordigers van decentrale overheden als van het Rijk.

 12. The Regulation Market Integrity and Transparency in the Energy Sector (remit). The wholesale markets for energy fully in sight; De Verordening Marktintegriteit en Transparantie in de Energiesector (Remit). De groothandelsmarkten voor energie volledig in het vizier

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  De Bruijne, B.B. [Bird and Bird LLP, Den Haag (Netherlands); Van Haersma Buma, W.H.A. [Public and Regulatory Affairs, APX-Endex, Amsterdam (Netherlands)

  2012-11-15

  The European REMIT regulation entered into force on 28 December 2011, comprising drastic measures to prevent market manipulation and insider trading on wholesale markets for electricity and gas. Nevertheless, the scope and meaning of REMIT are still partly uncertain for market parties. This article aims to explore REMIT by paying attention to the coherence with regulations in neighboring areas (MAD, MiFID, EMIR). [Dutch] De Europese titel verordening Remit is op 28 december 2011 van kracht geworden en omvat ingrijpende maatregelen om marktmanipulatie en handel met voorwetenschap op de groothandelsmarkten voor elektriciteit en gas te voorkomen. Toch zijn de strekking en betekenis van Remit voor marktpartijen nog deels ongewis. Dit artikel is bedoeld als een verkenning van Remit waarbij aandacht wordt besteed aan de samenhang met regelingen op aangrenzende terreinen (MAD, MiFID, EMIR)

 13. Refraining from intrusive thoughts is strategy dependent: a comment on Sugiura, et al. And a preliminary informal test of detached mindfulness, acceptance, and other strategies.

  Science.gov (United States)

  Wells, Adrian; Roussis, Panagiotis

  2014-10-01

  The control of cognition is fundamental to psychological well being. One dimension recently explored by Sugiura, Sugiura and Tanno (2013) is the perceived ability to refrain from catastrophic thinking-a construct that could be a marker of several factors. The current paper recommends deeper consideration in terms of metacognitive theory and exemplifies this by testing the effect of a strategy that focuses on abstaining from processes (detached mindfulness) vs. transforming content (acceptance, brief exposure). Fifty-six participants (M age = 21.5 yr., range = 18-42) were randomly assigned to detached mindfulness, acceptance, exposure, or a control group before watching a stressful film that induced intrusive images. Afterwards, they engaged in their respective strategies for 5 min. and the frequency of intrusive images was rated. Detached mindfulness was the only manipulation that was associated with a statistically significant lower frequency of intrusions than the control condition. It is argued that assessment of perceived skills to refrain from thinking should be conceptualized within a metacognitive framework that distinguish process- and content-oriented strategies and address the question: When is a strategy a true refrain?

 14. Emergency power supply for households. A study on wishes and options; Noodstroomvoorziening voor huishoudens. Een onderzoek naar wensen en mogelijkheden

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Pouwels, W.

  2007-03-04

  The objective of this study is to list the options and desirability of emergency power supply for households. The study maps practical information in relation to emergency power supply and contributes to insight in the development of security of supply. Moreover, research has been conducted among consumers, the outcome of which contributes to the existing scientific knowledge in relation to the theory of planned behavior and risk perception. Moreover, the study provides insight in the consumers' purchase intentions with regard to emergency power supply and the coming about of this intention. The first part addresses the technical aspects of this project, i.e. the need for and the solutions regarding emergency power supply. In the second part, the human aspect in this project is addressed, with main focus on the theory of planned behavior and risk perception. [mk]. [Dutch] Het doel van het huidige onderzoek is het inventariseren van de mogelijkheden en wenselijkheid van noodstroomvoorziening voor huishoudens. In het onderzoek is praktische informatie met betrekking tot noodstroomvoorzieningen in kaart gebracht en een bijdrage geleverd aan het inzicht in de ontwikkeling van de leveringszekerheid. Tevens is er onderzoek gedaan onder consumenten waarvan de uitkomsten een bijdrage leveren aan de reeds aanwezige wetenschappelijke kennis met betrekking tot de theorie van gepland gedrag en risicoperceptie. Daarnaast geeft het onderzoek inzicht in de aanschafintentie voor een noodstroomvoorziening door consumenten en de totstandkoming van deze intentie. Het eerste deel gaat in op de technische aspecten van dit project, te weten de noodzaak en de oplossingen met betrekking tot noodstroomvoorzieningen. In het tweede deel wordt ingegaan op het menselijke aspect binnen dit project, met als speerpunt de theorie van gepland gedrag en risicoperceptie.

 15. Geschiktheid biologische aardappelrassen voor biofrites en biochips : verkenning naar eisen en de mogelijkheden van de huidige biologische aardappelrassen voor biofrites en biochips

  NARCIS (Netherlands)

  Wijk, van C.A.P.; Bus, C.B.

  2011-01-01

  Uit bakproeven met biologische aardappelrassen blijkt dat een aantal rassen met een hoog niveau van Phytophthora-resistentie, perspectief biedt voor goede frites- en chipbereiding. Hoewel de bakkwaliteit van deze rassen standaard minder optimaal was dan van het ras Phytophthora-gevoelige hoofdras Ag

 16. Compost als onkruidonderdrukker

  NARCIS (Netherlands)

  Smits, M.; PPO Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroente

  2008-01-01

  Een deklaag van 2 centimeter compost vermindert de onkruiddruk tot 80 procent. Biologisch akkerbouwer Anton van Vilsteren uit Marknesse (Flevoland) heeft de eerste compoststrokenlegger voor uien en peen

 17. Nieuwe technieken voor het meten van de verteerbaarheid van grondstoffen en mengvoeders voor varkens : in vitro methoden, de in vitro automaat = New techniques to measure the digestibility of feedstuffs and diets for pigs : in vitro methods, the in vitro automate

  NARCIS (Netherlands)

  Meer, van der J.M.; Schraa, R.

  1989-01-01

  Voor de waardering van varkensvoeders, grondstoffen en mengvoeders is een in-vitro-methode ontwikkeld, die de in vivo schijnbare organische stofverteerbaarheid voorspelt. De methode is gebaseerd op een aantal opeenvolgende incubaties bij 40 graden Celsius met "handels" verteringsenzymen. Voor deze m

 18. Building with green and glass. Innovations in the horticulture for living and working; Bouwen met groen en glas. Innovaties uit de glastuinbouw voor wonen en werken

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bergs, J.; Ter Haar, H.; Huisman, S.; Kristinsson, J.; Kruseman, I.; Oei, P.

  2007-07-01

  New technologies and insights from greenhouses, space technology and psychology are used for innovative applications in the building sector. Use is made of daylight, solar heat and vegetation. Architects can thus realize a clean, healthy and comfortable indoor climate in houses, school buildings, offices, health care centers, and also reduce the consumption of energy for cooling and heating. In particular attention is paid to the use of glass. [Dutch] Glastuinbouw, ruimtevaart en psychologie. Drie boeiende vakgebieden die op het eerste gezicht weinig met elkaar te maken hebben. Bouwen met groen en glas bewijst het tegendeel door gebruik te maken van nieuwe technieken en inzichten uit deze vakgebieden. Het concept maakt optimaal gebruik van daglicht, zonnewarmte en de weldaad van groen. Het toont de vele mogelijkheden die architecten met groen en glas kunnen aanboren. Waarom zou een architect dat doen? Omdat Bouwen met groen en glas de kern raakt van een uiterst actueel en tevens tijdloos thema: een schoon, gezond en prettig binnenklimaat in woningen, scholen, kantoren en zorginstellingen, gecombineerd met een substantieel lager energieverbruik voor koelen en verwarmen. Nieuwe technieken uit de glastuinbouw bieden nieuwe oplossingen. Bijvoorbeeld, in de zomer warmte oogsten en opslaan om die in de winter weer aan te boren. Veel glas stimuleert ook de toepassing van groen. Planten zijn meer dan versiering. Ze reinigen de lucht, zorgen voor bevochtiging en bieden mensen aangename omstandigheden om in te leren en te werken. Bouwen met groen en glas pleit dan ook voor gebouwen met een eigen ecosysteem, met planten als integraal onderdeel van het gebouw en de technische installaties.

 19. Sustainability is the best policy. Research challenges for a sustainable energy supply; Duurzaamheid duurt het langst. Onderzoeksuitdagingen voor een duurzame energievoorziening

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2007-07-01

  Nederlands onderzoekswereld, waarbij de aandacht uitgaat naar zowel fundamenteel als toegepast onderzoek. De commissie breekt hier een lans voor het oprichten van multidisciplinaire onderzoeksteams. Deze teams krijgen gedurende langere tijd - van ideevorming tot implementatie - de taak een industrietak of energiegebied door te lichten en te begeleiden. Expliciete aandacht krijgt het scheppen van mogelijkheden voor excellente jonge onderzoekers die een academische carriere nastreven. De Verkenningscommissie heeft ervoor gekozen te rapporteren langs de lijnen van de diverse energieopties. Zij merkt in hoofdstuk 2 op dat energiesystemen op diverse manieren benaderbaar zijn. Naast besparing is integratie daarbij het sleutelwoord. In hoofdstuk 3 komen de diverse opties aan bod. Onderzoek naar 'efficientie en besparing' zet de commissie bewust vooraan, omdat efficientie en besparing zowel op korte als lange termijn de grootste bijdrage aan de verduurzaming van energiesystemen kunnen leveren. Besparing begint met gedragsverandering en kan nog aanzienlijk toenemen door efficientieverhoging van energieconversiesystemen. Het is van groot belang in te zien dat het bewerkstelligen van gedragsveranderingen onderzoek vraagt dat een ander karakter draagt dan onderzoek gericht op conversietechnologie. Voor de lange termijn is zonne-energie de meest belangrijke duurzame energiebron, alhoewel grootschalige toepassing nog zeer veel wetenschappelijk onderzoek en technische ontwikkelingen vergt. Hoewel grootschalige, economisch rendabele windparken op zee eveneens een belangrijke optie voor duurzame elektriciteitproductie lijken, acht de verkenningscommissie fundamenteel onderzoek hier niet meer nodig. Veel van het te verrichten windenergieonderzoek heeft een sterk toegepast karakter; om die reden zou het bedrijfsleven - in overleg met de kennisinstellingen - hiertoe het voortouw moeten nemen. Bio-energie daarentegen is een duurzame energiebron met potentie. Wel staat de kennis omtrent

 20. Passive mechanisms for damping of blade swing vibrations; Passieve mechanismen voor demping van bladzwaaitrillingen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Van Engelen, T.G.; Corten, G.P. [ECN Wind Energy, Petten (Netherlands)

  2003-12-01

  The operation and performance of two systems to damp swing vibrations (a radial damper and a tangential damper) for stall turbines are compared by means of a parameter study. Attention is paid to the sensitivity of those dampers for mass variations, eigenfrequency and degree of damping of the damper system. [Dutch] Zwaaitrillingen vormen een ernstig probleem voor stall turbines en kunnen onder bepaalde condities ook bij bladhoek geregelde turbines naar vaanstand optreden. De demping van deze trillingen kan worden verhoogd met een radiaal georienteerd massa-veer-systeem. De werking berust op het Coriolis-effect. Het voordeel van zo'n radiaaldemper ten opzichte van reeds bestaande tangentiaaldempers is de veel grotere beschikbare ruimte voor montage in het blad. De werking van deze twee dempersystemen is vergeleken via een parameterstudie. Hierin is de gevoeligheid uitgezocht voor variaties in de massa, eigenfrequentie en dempingsgraad van het dempersysteem. De demperwerking is beoordeeld op grond van de bereikte effectieve dempingsgraad en de uitwijkingsgevoeligheid van de dempermassa. Het blijkt dat de tangentiaaldemper veel minder gevoelig is voor parameteronzekerheden en bovendien een veel sterker dempende werking heeft. Door de vereiste zeer nauwkeurige afstemming van de dimensonering van de radiaaldemper op de bladeigenschappen wordt verdere ontwikkeling niet zinvol geacht, mede omdat ook de dempende werking beperkt is. De gevoeligheidsanalyse van de tangentiaaldemper voor de diverse parametervariaties draagt bij tot verhoging van het inzicht dat vereist is om deze succesvol toe te passen.

 1. Bepaling optimaal oogsttijdstip voor de bewaring van rode bes II : bewaarseizoen 2009-2010 en 2010-2011

  NARCIS (Netherlands)

  Westra, E.H.; Verschoor, J.A.

  2011-01-01

  De publicatie beschrijft het door PT gefinancierde project Bepaling optimaal oogsttijdstip voor de bewaring van rode bessen. Gestreefd wordt naar een betrouwbaar en eenvoudig toepasbaar protocol ter bepaling van het optimale oogsttijdstip voor de bewaring van rode bessen. Door Wageningen UR Food &am

 2. BoKS 1.0. : Een voorstel voor een body of knowlegde & skills van de communicatieve competentie

  NARCIS (Netherlands)

  Pool, Els van der; Wijk, Monique van; Dongen, Cecilia van

  2010-01-01

  Sinds 2008 bestaat er een landelijke Body of Knowledge & Skills voor vijf domeinen binnen het hoger onderwijs, te weten Business Administration, Commerce, Communications, Economics en Laws (Hbo-raad 2008). De term Body of Knowledge & Skills (BoKS) staat voor het geheel van kennis, vaardigheden en at

 3. Voorbereiding pilot studie ‘Power for Teens’ voor tieners met overgewicht en angstige en depressieve klachten.

  NARCIS (Netherlands)

  Bouwman, Miranda; Tuinstra, Jolanda; Visser, Marieke; Cox, R.F.A

  2015-01-01

  Abstract Het huidige onderzoek richtte zich op de voorbereidingen die nodig zijn voor het uitvoeren van een pilot studie van de interventie ‘Power for Teens’. Dit is een interventie voor jongeren met overgewicht, angstige en depressieve klachten en een lage self-efficacy. Voordat de pilot studie uit

 4. Optimalisatie van een nursery systeem voor de kweek van mosselbroed en een algenkweek systeem t.b.v. deze nursery

  NARCIS (Netherlands)

  Peene, F.

  2006-01-01

  Stage rapport van een leerling van Hogeschool Zeeland, opleiding Aquatische Ecotechnologie. De studie die tijdens deze stage uitgevoerd is, is een literatuurstudie naar systemen voor de nursery van mosselen en systemen voor grootschalige algenkweek ten behoeve van deze nursery. Ook zijn experimenten

 5. Ontwikkeling methode voor de kwantitatieve bepaling van benzoëzuur en sorbinezuur in (vlees)salades

  NARCIS (Netherlands)

  Oostrom, van J.J.; Struijs, van der T.B.D.; Ruig, de W.G.

  1982-01-01

  Ontwikkeling van een analysemethode voor de kwantitatieve bepaling van conserveermiddelen in sterk emulsievormende produkten. Er wordt een methode beschreven voor de bepaling van benzoëzuur en sorbinezuur in sterk emulsievormende produkten, bestaande uit een voorbewerking m.b.v. Extrelut kolommen va

 6. Closing the loop : optimal strategies for hybrid manufacturing /remanufacturing systems

  NARCIS (Netherlands)

  Caner Bulmus, Serra

  2013-01-01

  Serra Caner Bulmus beschrijft in haar proefschrift optimale strategieën voor inzameling van gebruikte producten en herfabricage van die producten door bedrijven. Bij herfabricage worden niet alleen de materialen hergebruikt, maar wordt ook de toegevoegde productiewaarde behouden. Daarmee is herfabri

 7. [Errors in literature references in the Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde].

  Science.gov (United States)

  Hobma, S O; Overbeke, A J

  1992-03-28

  Literature references contain a considerable number of inaccuracies, both in citations and in quotations. We investigated the accuracy of quotations and references in Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde. We checked at random 100 references of articles presented for publication during a period of 4 weeks using Index Medicus. The citation and quotation of another 100 references (50 with a reading list of less than 13, and 50 with a reading list of more than 24 articles) of published original articles were checked, using the original article. In the references of articles presented for publication 70% contained one or more inaccuracies. In the published articles 31% was not completely correct. In 5% these errors prevented immediate identification of the cited article. In one of every three articles a citation error was made: 5 trivial errors, 16 slightly misleading and 12 seriously misleading errors were found. We could not find a relation between the number of citation errors and the length of the reading list. The original source was not cited in 8 articles. Our conclusion is that the number of inaccuracies, in references as well as in citations, is high; authors should check this part of their articles more carefully. Notably the use of multiple references after a sentence with a number of statements is to be avoided.

 8. On the impact of different system strategies on the material performance of selective laser melting-manufactured TI6AL4V components

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dimitrov, Dimitri

  2016-11-01

  Full Text Available Selective Laser Melting (SLM is a powder-based additive manufacturing process that has gained substantial interest in recent years due to its feasibility of producing geometrically- complex metallic components for end-use in various industries, with or without post-treatment procedures. This paper presents recent research undertaken on different scanning strategies and process parameters with the purpose of providing an overview of the achievable material performance of Ti6Al4V components, and comparing its properties with the conventionally-produced parts. In order to understand their output, differences in the building strategies of the systems studied are analysed, and their influence on the resulting mechanical and metallurgical properties is highlighted.

 9. Denying Al Qaeda Safe Haven in a Weak State: An Analysis of U.S. Strategy in Yemen

  Science.gov (United States)

  2010-12-01

  and financial aid from the international community, the new Republic of Yemen was cut down in its youth after voting against the U.S. led military...rushed and bullied ” al-Bidh into the shortened timeline. Whether the unification helped avoid a war, or just delay it, is up for debate. For the...Diffusion of Suicide Attacks (Baltimore, MD: Johns Hopkins University Press, 2008), 95. 63 Salafi Jihadists such as Zindani has been an alarming trend

 10. Envisioning a Post-Conflict Tripoli: The Inclusive Urban Strategy and Action Plan for Bab Al-Tabbaneh and Jebel Mohsen

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Fabiano Micocci

  2017-02-01

  Full Text Available The Inclusive Urban Strategy and Action Plan is a study conducted by a multi-disciplinary international team focused on the post-conflict area of Tripoli, the second largest city of Lebanon. The project includes the neighbourhoods of Bab Al-Tabbaneh and Jebel Mohsen and the conflict zone in between where hostilities ended thanks to the implementation of a security plan in 2014. The aim of the proposal is to initiate and foster peace and reconciliation between the conflicting communities, while addressing spatial, social and economic segregations by a holistic and tactical urban approach.The strategy results from a deep study and understanding of the actual fragile conditions in Tripoli, and derives its guidelines from the fractures and the intrinsic resources of the place. It is structured in three main layers (urban armature, functional injections and placemaking and envisions the possibility to establish new relations and synergies inside the hugely fragmented environment.Instead of proposing concrete solutions, the strategy aims at initially generating the necessary conditions to trigger processes of recovery and therefore development, encountering positive outcomes and opportunities as well as possible threats. Adaptability and retrofitting thus became keywords in developing a realistic strategy that can take into consideration the difficulty of programming and making decisions in the context of post-conflict reconstruction.

 11. Sustainable packaging. Packaging for a circular economy; Duurzaam verpakken. Verpakken voor de circulaire economie

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Haffmans, S. [Partners for Innovation, Amsterdam (Netherlands); Standhardt, G. [Nederlands Verpaskkingscentrum NVC, Gouda (Netherlands); Hamer, A. [Agentschap NL, Utrecht (Netherlands)

  2013-10-15

  What is Sustainable Packaging? And what is the most sustainable packaging for a product? The publication is intended for anyone who wants to take into account the environment in the design of a product and packaging. It offers concrete suggestions and inspiring examples to bring sustainable packaging into practice [Dutch] Wat is Duurzaam Verpakken? En wat is de duurzaamste verpakking voor mijn product? De publicatie is bestemd voor iedereen die rekening wil houden met het milieu bij het ontwerp van een product-verpakkingscombinatie. Ze biedt concrete aanknopingspunten en inspirerende voorbeelden om hier praktisch mee aan de slag te gaan.

 12. Towards a future-proof energy system for the Netherlands; Naar een toekomstbestendig energiesysteem voor Nederland

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Weterings, R.; Van Harmelen, T.; Gjaltema, J.; Jongeneel, S.; Manshanden, W.; Poliakov, E. [TNO Behavioural and Societal Sciences, Delft (Netherlands); Faaij, A.; Van den Broek, M.; Dengerink, J. [Copernicus Instituut, Universiteit Utrecht, Utrecht (Netherlands); Londo, M.; Schoots, K. [ECN Beleidsstudies, Amsterdam (Netherlands)

  2013-03-15

  The analysis performed has two goals: (1) mapping of the most important opportunities and threats of the transition to a sustainable energy supply for the economy and society of the Netherlands, and (2) identify where significant gaps are in the knowledge that is required for a transition to a future-proof energy system for Netherlands [Dutch] De uitgevoerde analyse heeft twee doelen: (1) In beeld brengen van de belangrijkste kansen en bedreigingen van de transitie naar een duurzame energievoorziening voor economie en samenleving van Nederland; en (2) Nagaan waar belangrijke lacunes liggen in de benodigde kennis voor een transitie naar een toekomstbestendig energiesysteem in Nederland.

 13. Explanatory factors for evolution in air quality; Verklarende factoren voor evoluties in luchtkwaliteit

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Deutsch, F.; Vankerkom, J.; Veldeman, N.; Peelaerts, W. [Unit Ruimtelijke Milieuaspecten, VITO, Mol (Belgium); Fierens, F.; Vanpoucke, C.; Trimpeneers, E. [Intergewestelijke Cel voor het Leefmilieu IRCEL, Vlaamse Milieumaatschappij Milieurapportering VMM, Brussels (Belgium); Vancraeynest, L.; Bossuyt, M. [Vlaamse Milieumaatschappij Milieurapportering MIRA, Mechelen (Belgium)

  2010-12-15

  A method was formulated to map the Flemish sector contributions and foreign contributions to PM10, PM2.5 and ozone concentrations in Flanders. Flemish emissions scenarios from MIRA and the corresponding European emissions scenarios from IIASA were used for this. The content and production of these emissions scenarios were described in the Environment Outlook 2030 Flanders (REF and EUR scenarios) and in the MIRA study 'Particulate matter and photochemical air pollution. Visionary Scenario of the Environment outlook 2030 Flanders. In the context of this study, which emissions and atmospheric chemical processes play an important role in explaining the particulate matter and ozone concentrations in Flanders for the current situation (base year 2007) and for the three emissions prognoses for 2020 were analysed: (1) for an emissions scenario according to current European legislation; (2) for an emissions scenario with a number of additional European emissions reduction measures; (3) for an emissions scenario with further reaching emissions reductions. In general the emissions and the concentrations decrease in the three scenarios for 2020. The changes to emissions are related to sector and place, which has an impact on the relative sector contributions for Flanders. [Dutch] Er werd een methodologie opgesteld om de Vlaamse sectorbijdragen en de buitenlandse bijdragen aan de PM10-, PM2,5- en ozonconcentraties in Vlaanderen in kaart te brengen. Hiervoor werden Vlaamse emissiescenario's van MIRA en bijhorende Europese emissiescenario's van IIASA gebruikt. In het kader van deze studie werd nagegaan welke emissies en atmosferische, scheikundige processen een belangrijke rol spelen in de verklaring van de zwevend stof en ozonconcentraties in Vlaanderen voor de huidige situatie (basisjaar 2007) en voor drie verschillende emissieprognoses voor het jaar 2020: (1) voor een emissiescenario volgens de huidige Europese wetgeving; (2) voor een emissiescenario met een

 14. Extension of the PMV-model. For non-airconditioned buildings in warm climates; Uitbreiding van het PMV-model. Voor niet-geconditioneerde gebouwen in warme klimaten

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Fanger, O. [International Centre for Indoor Environment, Technical University of Denmark, Lyngby (Denmark)

  2007-01-15

  The PMV (predicted mean vote) model agrees well with high-quality field studies in buildings with HVAC systems, situated in cold, temperate and warm climates, studied during both summer and winter. In non-air-conditioned buildings in warm climates, occupants may sense the warmth as being less severe than the PMV predicts. The main reason is low expectations, but a metabolic rate that is estimated too high can also contribute to explaining the difference. An extension of the PMV model that includes an expectancy factor is introduced for use in non-air-conditioned buildings in warm climates. The extended PMV model agrees well with quality field studies in non-air-conditioned buildings of three continents. [Dutch] Voorspellingen met het PMV-model komen goed overeen met hoge kwaliteit veldstudies in geconditioneerde gebouwen in koude, milde en warme klimaten, voor zowel de winter als de zomersituatie. In niet-geconditioneerde gebouwen in warme klimaten, kunnen bewoners warmte positiever beoordelen dan volgens de PMV voorstelling. De belangrijkste reden hiervoor is een laag verwachtingspatroon, maar een te hoog geschat metabolisme kan het verschil mede verklaren. Dit artikel beschrijft een uitbreiding van het PMV-model met een verwachtingsfactor voor niet-geconditioneerde gebouwen in warme klimaten. Voorstellingen met het uitgebreide PMV-model komen goed overeen met hoge kwaliteit veldstudies in niet-geconditioneerde gebouwen verspreid over drie continenten.

 15. Dilemma's of sustainable consumption. A study of public support for making consumption more sustainable; Dilemma's rond duurzame consumptie. Een onderzoek naar het draagvlak voor verduurzaming van consumptie

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Vringer, K.; Vollebergh, H.; Dietz, F. [Planbureau voor de Leefomgeving PBL, Den Haag (Netherlands); Van Soest, D. [VU University, Amsterdam (Netherlands); Van der Heijden, E. [Tilburg University, Tilburg (Netherlands)

  2013-02-15

  Dutch consumers choose sustainable products only sparsely. But at the same time, Dutch consumers indicate that they find sustainability important and that the government should take measures. A frequently heard explanation is the social dilemma in which everyone is better off if all decide to consume more sustainable, whereas for every individual it is even better to not do this themselves. The question that rises is: do consumers truly want to become more sustainable? To answer this question, the social support for enhancing the sustainability of consumption and corresponding dilemmas have been examined by means of an economic behavioural experiment. The study confirms that a large group of consumers deem sustainability important, but do not always act on their beliefs. As people do not always match their behaviour with what they deem important, the currently limited market shares of more sustainable product variants are not reliable predictors of the social support for government policy. To encourage more sustainable consumption, it therefore seems useful if the Dutch government emphasizes the pleasure of individually contributing to sustainability, ensuring the consumer's awareness of other people also buying the more sustainable product variants. Consumers prefer soft persuasion through for example subsidies, even if this is more expensive for them than mandatory measures [Dutch] Consumenten kiezen maar mondjesmaat voor duurzame producten. Tegelijk geven zij aan verduurzaming belangrijk te vinden en ook dat de overheid maatregelen moet nemen. Een veel gehoorde verklaring is het sociaal dilemma waarin iedereen beter af is als allen duurzamer gaan consumeren, maar het voor elk individu nóg beter is om dat zelf niet te doen. De vraag is: Willen consumenten wel echt verduurzamen? Om deze vraag te kunnen beantwoorden, is het draagvlak voor de verduurzaming van consumptie en de bijbehorende dilemma's met behulp van een economisch gedragsexperiment nader

 16. Vertrouwen in big data-toepassingen: accountability en eigenaarschap als waarborgen voor privacy

  NARCIS (Netherlands)

  Roosendaal, A.P.C.; Broek, van den T.A.; Veenstra, van A.F.E.

  2014-01-01

  Dit artikel belicht hoe privacy, eigenaarschap en accountability kunnen worden ingevuld in de context van big data. Allereerst wordt besproken welke karakteristieken van big datatoepassingen de huidige wettelijke privacykaders op de proef stellen. Daarbij wordt uitgegaan van de drie hoofdonderdelen

 17. Degeneratie en dressuur. Natuurgeneeswijze, vegetarisme en naturisme als ontwerpen voor een moderne samenleving, 1890-1950

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  E. Peeters

  2004-01-01

  Full Text Available Degeneration and dressage. Natural cures, vegetarianism and naturalism as building blocks for a modern society, 1890-1950Aloïs van Son, a natural therapist from Antwerp, presided over a successful medical practice in the 1920s en 1930s and strongly believed that his search for a drug-free ‘natural’ therapy was rooted in a much broader struggle against a ‘degenerate’ society that had lost touch with nature. It was only by changing oneself (Selbstreform, Van Son preached, that the modern individual could heal society. In this article, a crucial autobiographical confession by this headstrong and charismatic therapist will help to deepen our understanding of the ‘life reform’ movement (Lebensreform as it developed between 1890 and 1950 not only in societies of natural therapists, vegetarians and naturists in Germany, but also among their Belgian counterparts. My aim is not, as has been done before, to provide an accurate qualification of the ‘modern’ or ‘antimodern’ character of the exterior ideology of this movement. On the contrary; I will try to lay bare the interior dynamics of ‘life reform’ practices. I will argue that opponents like Van Son found in the ascetic experience that these practices not only provided a refuge from but also gave access to modern reality.

 18. Governance voor architecten : De overheid als bouwkundig opdrachtgever in drie historische fasen

  NARCIS (Netherlands)

  W.J. Oosten

  2002-01-01

  textabstractGovernance for Architects is the text of a guest lecture given January 18th 2002 at the Fontys Academy of Architecture and Urbanism in Tilburg. The lecture was programmed in a wider discussion on network society and spatial design. Referring to government building

 19. Solide en Gedegen Onderwijs. Wiskunde- en natuurkunde onderwijsdiscussies in de jaren 1920 als monitor voor disciplinevorming

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marco Tompitak

  2015-10-01

  Full Text Available Solid, high quality education. Debates on mathematics and physics education in the 1920s as monitor of discipline formationDutch secondary education in mathematics and physics during the first decades of the twentieth century offers a showcase in the growing apart of both the respective academic and teaching disciplines in these two subjects. Although there was one faculty of science at the universities, and all secondary school teachers were trained there both in mathematics and physics, there was a distinct feeling among teachers and academics that the two fields had grown apart.We illustrate this by investigating discussions among mathematics and physics teachers on both content and didactics of the curriculum. Mathematics had a clearly defined curriculum since 1863, mainly consisting of algebra and axiomatic Euclidean geometry. Supported by the fact that mathematics was regarded as the blissful road to certain knowledge and wisdom, this curriculum was fitted for up to eight hours per week. The physics curriculum had grown more organically; at the start of the new school system in the 1860s, secondary education in physics played a marginal role and was therefore endowed with only a few weekly lessons. By the 1920s, however, academic physics was highly regarded, and secondary education had grown both in enrolment and in its goals. Secondary education aimed no longer mainly to the preparation of the middle classes for their social function: it had also become a way of preparing for an academic or technical study.It turns out that mathematicians had much to lose in these developments and, in recognizing this fact, they stuck the more to old paradigms. In contrast, physics teachers and their academic colleagues were much more inclined to see opportunities in the changing educational environment. This is noticeable by diverging ideas about what ‘high quality’ education should be. Although mathematics had an old and highly regarded tradition in Dutch secondary education, early twentieth century discussions show that physics was gaining ground: both in a growing popularity of more intuitive ways of teaching physics – contrasting the formal Euclidean approach – and in a growing core physics curriculum.

 20. Religie als ontstaansbron voor opvoedkundig handelen - over de religieuze achtergrond van Pestalozzi's denken

  NARCIS (Netherlands)

  Thoomes, Daan

  2000-01-01

  Aan het sociaal-pedagogisch en onderwijskundig handelen van Pestalozzi lagen verschillende motieven ten grondslag. In zijn streven naar mondigheid, zelfstandigheid en zelfredzaamheid van zijn pupillen, was hij beïnvloed door het denken van de Verlichting en het klimaat van de Franse Revolutie (hij w

 1. Theaterbeleving in het belevenistheater : de architectuur van het theatergebouw als context voor de theaterervaring

  NARCIS (Netherlands)

  Wilders, Marline Lisette

  2012-01-01

  This dissertation investigates the theatre experience in experience theatres. “Experience” plays an increasingly important role in the theatre world, as well as in architecture, but also beyond in other domains of daily life, a development corresponding to the emergence of an experience economy and

 2. Theaterbeleving in het belevenistheater : De architectuur van het theatergebouw als context voor de theaterervaring

  NARCIS (Netherlands)

  Wilders, M.L.

  2012-01-01

  This dissertation investigates the theatre experience in experience theatres. “Experience” plays an increasingly important role in the theatre world, as well as in architecture, but also beyond in other domains of daily life, a development corresponding to the emergence of an experience economy and

 3. Kunstmatige substraten als standaard-monstermethode voor macrofauna in sloten. Een onderzoek in de Volgermeerpolder

  NARCIS (Netherlands)

  Brinkkemper, Otto

  1986-01-01

  This report, deals with a research about the applicability of artificial substrates as a standard sampling-method for macrofauna. Macrofauna is considered as the macroscopic invertebrate fauna in aquatic ecosystems. The artificial substrates, open steel constructions filled with roofing-tiles, were

 4. De Zuid-Afrikaanse Waarheids- en Verzoeningscommissie als model voor conflictverzoening

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  A. Verdoolaege

  2005-01-01

  Full Text Available After the fall of apartheid in 1994, the new South African government got confronted with the necessity to deal with the crimes committed in the past. Apartheid had been a system of institutionalized discrimination by the white minority and this apartheid past could not be ignored when trying to build a unified and peaceful society. The question was how the apartheid atrocities could be dealt with in order for the majority of South Africans to be satisfied. A couple of possibilities were put forward, but the nation eventually opted for the establishment of the Truth and Reconciliation Commission (TRC. This paper will try to provide some background to this phenomenon. Possible alternatives and the coming into existence of the Commission will be highlighted. The concrete proceedings of the TRC will be described and finally the positive and the negative aspects of the Commission will be reflected upon. The final aim is to find out whether the TRC could be seen as a successful and praiseworthy institution and whether it could be regarded as a model for other countries confronted with traumatic conflicts.

 5. Risico's voor de volksgezondheid als gevolg van blootstelling van runderen aan sporenelementen bij beweiding

  NARCIS (Netherlands)

  Hooft WF van; IEM

  1995-01-01

  The purpose of the investigation was to develop a method for quantifying the risks to public health of exposition of grazing cattle to trace elements. A model was developed to calculate concentrations of trace elements in tissues and milk for human consumption. Uptake of trace elements largely happe

 6. Betaalde arbeid als verdringer van vrijwilligerswerk? Overbelasting als mogelijke verklaring

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Angela Kok-Van Meer

  2014-06-01

  Full Text Available Do paid work activities displace volunteering? A potential explanation from role overload theoryRecent changes in Dutch society might lead to a shortage of volunteers. On the one hand, the demand for volunteers is increasing: in the social welfare domain because of governmental austerity policies and in other domains such as sports because of the higher supervision intensity of activities. On the other hand, the supply of volunteers is likely to decrease as more and more women and older workers are active in the labor market, which reduces the time that is available for volunteering. Role overload theory would suggest that the increasing labor participation rate of certain categories of workers goes along with a decline of participation in voluntary work. The secondary data analysis shows that various role loads (work, care for children living at home are associated with differences in participation in voluntary work. However, while a higher number of contractual work hours and hours spent on work-related training are negatively associated with volunteer work, care for children living at home is positively associated with volunteering. These results provide only limited support for role overload theory.Betaalde arbeid als verdringer van vrijwilligerswerk? Overbelasting als mogelijke verklaringDe afgelopen jaren hebben zich enkele maatschappelijke veranderingen voorgedaan, die wellicht tot schaarste op de Nederlandse vrijwilligersmarkt zouden kunnen leiden. Enerzijds neemt de vraag naar vrijwilligers toe doordat subsidieregelingen versoberen (bijvoorbeeld in zorg en welzijn en de begeleidingsintensiteit in bepaalde organisaties stijgt (bijvoorbeeld in sport. Anderzijds neemt het aanbod van vrijwilligers af doordat vrouwen en ouderen meer en langer op de arbeidsmarkt actief zijn, waardoor minder tijd beschikbaar is voor vrijwilligerswerk. In dit artikel wordt aan de hand van de role overload theorie nagegaan of het al dan niet deelnemen aan

 7. Recommendations for speed management strategies and policies

  NARCIS (Netherlands)

  Kallberg, V.P.; Allsop, R.; Ward, H.; Horst, A.R.A. van der; Varhelyi, A.

  1998-01-01

  Aanbevelingen worden gedaan voor harmonisatie van snelheden op 4 typen wegen in Europa en voor middelen om verkeersveilige snelheden te bewerkstelligen (waaronder intelligente snelheidsadaptatie in de auto).

 8. Choice of a system for heat recovery. Efficiency of an air conditioner; Systeemkeuze voor warmteterugwinning. Meer efficientie uit luchtbehandelingsinstallatie

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Van Gorkom, F.H.J.

  2004-05-01

  The use of heat recovery in an air conditioning system improves the efficiency. An overview is given of different air conditioners where heat recovery is applied: twincoil, heat exchanger, heat wheel, and the Kantherm system. [Dutch] Warmteterugwinning levert efficiente luchtbehandelingsinstallaties op. Voor het toepassen van warmteterugwinning is een aantal systemen beschikbaar. In dit artikel komen zowel de twincoil, de platenwisselaar, het warmtewiel en het Kantherm-systeem aan bod. De systemen worden kort beschreven en daarnaast beoordeeld op hun rendement, toepassingsmogelijkheden, voor- en nadelen en kosten voor de levenscyclus.

 9. Is Nederland een aantrekkelijke vestigingsplaats voor agrarische bedrijvigheid? : Visies uit de praktijk.

  NARCIS (Netherlands)

  Berkum, van S.; Hoste, R.; Stokkers, R.

  2006-01-01

  Dit rapport analyseert de factoren die de vestigingsplaats van Nederlandse bedrijven in de agrarische keten bepalen. Het onderzoek is gebaseerd op drie casestudies: de bloembollenketen, de varkenshouderijketen en handelsbedrijven. De studie stelt voor bedrijven in deze drie clusters de kritische ves

 10. Mogelijkheden voor webbased ondersteuning bij zelfmanagement van Type 2 Diabetes Mellitus

  NARCIS (Netherlands)

  Otten, W.; Rövekamp, T.; Keer, M.; Graaf, A. de; Keulen, H.M. van

  2015-01-01

  Type 2 Diabetes Mellitus (T2DM) gaat gepaard met hoge medische kosten en verlies van productiviteit. Webbased ondersteuning van zelfmanagement van T2DM kan hiervoor uitkomst bieden. Het doel van dit rapport is daarom aanbevelingen te geven voor webbased ondersteuning van zelfmanagement van T2DM.

 11. De R&D functie in het onderwijs: Drie modellen voor kennisbenutting en –productie

  NARCIS (Netherlands)

  Voogt, Joke; McKenney, Susan; Pareja Roblin, Natalie; Ormel, Bart; Pieters, Jules

  2012-01-01

  Voogt, J., McKenney, S., Pareja Roblin, N., Ormel, B., & Pieters, J. (2012). De R&D functie in het onderwijs: Drie modellen voor kennisbenutting en –productie. Pedagogische Studiën, 89(6), 335-337.

 12. Leren improviseren in het muzikale domein: Waar ligt de focus voor instructie?

  NARCIS (Netherlands)

  Wopereis, Iwan; Van Merriënboer, Jeroen; Kirschner, Paul A.

  2011-01-01

  Wopereis, I., Van Merriënboer, J., & Kirschner, P. (2011, June). Leren improviseren in het muzikale domein: Waar ligt de focus voor instructie? [Learning how to improvise in the musical domain: What is the focus for instruction?]. Paper presented at the Onderwijs Research Dagen 2011, Maastricht, The

 13. Redenen om zich te laten vaccineren tegen HPV implicaties voor toekomstige informatievoorziening

  NARCIS (Netherlands)

  Keulen, H.M. van; Otten, W.; Ruiter, R.A.C.; Steenbergen, J. van; Paulussen, T.W.G.M.; Fekkes, M.; Paulussen, T.W.G.M.

  2013-01-01

  Onderzoeken welke factoren deelname aan de HPV-vaccinatie bepaalden in 2009 en 2010. Opzet Retrospectief dwarsdoorsnede-onderzoek. Methode Uit een telepanel werden aselecte steekproeven getrokken van Nederlandse meisjes die in 2009 en 2010 werden opgeroepen voor de HPV-vaccinatie, evenals hun moeder

 14. Lieve Dr. Jacobs. Brieven uit de Wereldbond voor Vrouwenkiesrecht, 1902-1942

  NARCIS (Netherlands)

  Bosch, Mineke; Kloosterman, Annemarie

  1985-01-01

  In 1904 werd te Berlijn de Wereldbond voor vrouwenkiesrecht opgericht. Door middel van een selectie uit de brieven van toonaangevende vrouwen t.w. Aletta Jacobs, Rosa Manus, Carrie Chapman Catt, Anna Howard Shaw en Rosik Schwimmer, worden het ontstaan, de achtergronden en de geschiedenis van deze in

 15. De jaarrekeningvrijstelling voor afhankelijke groepsmaatschappijen. Een analyse van artikel 2 : 403 BW en zijn voorgangers

  NARCIS (Netherlands)

  Beckman, Hans

  1995-01-01

  In deze studie is onderzocht of het in het kader van groepsverhoudingen aanvaardbaar is dat afhankelijke groepsmaatschappijen hun jaarrekeningen met bijbehorende stukken niet openbaar maken en summier inrichten. Voor dit doel is de in de wetgeving opgenomen vrijstellingsregeling over de periode 1971

 16. Vernieuwing van indicatoren voor leeropbrengsten in het voortgezet onderwijs : Een dieptestudie

  NARCIS (Netherlands)

  Rekers-Mombarg, LT.M.; Timmermans, A.C.; Bosker, R.J.

  2014-01-01

  Managementsamenvatting Aanleiding Sinds 2012 werkt de Inspectie van het Onderwijs aan het vernieuwen van het opbrengstenmodel voor het VO. In overleg met het onderwijsveld is een begin gemaakt met de ontwikkeling van opbrengstindicatoren waarmee een betere indicatie van de toegevoegde waarde van VO-

 17. Risico voor resistente rassen, Phytophthora doorbreekt resisten tiegen (interview met Geert Kessel)

  NARCIS (Netherlands)

  Engwerda, J.; Kessel, G.J.T.

  2009-01-01

  In phytophthora-resistente aardappelrassen Bionica en Toluca kan alsnog phytoph-thora ontstaan. Wageningen UR waarschuwt telers hiervoor. Bij laboratoriumexperimenten zijn drie phytophthora-isolaten gevonden die het resistentiegen Blb2 hebben doorbroken. Het is voor het eerst dat de aardappelziekte

 18. We moeten veel meer doen voor behoud bodemkwaliteit : Interview met Wijnand Sukkel

  NARCIS (Netherlands)

  Dubbeldam, R.; Sukkel, W.

  2011-01-01

  De teruggang in bodemkwaliteit is een grotere bedreiging dan de klimaatverandering. Deze stelling durft Wijnand Sukkel van Wageningen UR wel aan. De hele landbouw, inclusief de biologische, heeft een belangrijke opdracht om alles te doen voor een duurzaam bodembeheer. Wat zijn de mogelijkheden?

 19. Ontwikkeling bepalingsmethode voor monensin, narasin en salinomycine in kippe-matrices : voederexperimenten met slachtkuikens

  NARCIS (Netherlands)

  Weterings, P.H.M.; Aerts, M.M.L.

  1987-01-01

  Het doel van dit onderzoek bestond uit twee delen. Allereerst het ontwikkelen van een screeningsprocedure voor monensin, narasin en salinomycine in diverse kippe-matrices. Dit analytisch-chemisch onderzoek vond plaats op de afdeling Diergeneesmiddelen van het RIKILT. Vervolgens werd een dierexperime

 20. De Test Your Memory-test: een alternatief voor de MMSE

  NARCIS (Netherlands)

  Koekkoek, P.S.; Rutten, G.E.H.M.; Van den Berg, E.; Kappelle, L.J.; Biessels, G.J.

  2014-01-01

  Koekkoek PS, Rutten GEHM, Van den Berg E, Kappelle LJ, Biessels GJ. Test Your Memory-test: een alternatief voor de MMSE. Huisarts Wet 2014;57(1):618-21. Achtergrond De Mini-Mental State Examination (MMSE) is de meest gebruikte screeningstest om een indruk over het cognitieve functioneren te krijgen.

 1. Kansen voor beschermde tuinbouw in Saoedi-Arabie en de Verenigde Arabische Emiraten

  NARCIS (Netherlands)

  Wijnands, J.H.M.; Maaswinkel, R.H.M.

  2007-01-01

  Beschermde tuinbouw heeft potentie in de Golfstaten. De overheden streven naar diversificatie van de economie om in de toekomst minder afhankelijk van olie-inkomsten te zijn. De huidige situatie van de keten van beschermde teelten wordt geanalyseerd met Porters diamant. Ontwikkelingsstrategieën voor

 2. Evaluatiestudie naar mogelijkheden voor grootschalige zeewierteelt in het zuidwestelijke Deltagebied, in het bijzonder de Oosterschelde

  NARCIS (Netherlands)

  Wald, J.

  2010-01-01

  Het centrale doel van dit onderzoek is het evalueren van mogelijkheden voor grootschalige zeewierteelt in het Oosterscheldegebied. Er is gekeken naar het maatschappelijke draagvlak in het gebied met betrekking tot de zeewierteelt. Hiernaast is onderzoek gedaan naar teeltsoorten, systemen en hun effe

 3. Panicum capillare L. (Draadgierst) en Panicum barbipulvinatum Nash in Nederland: eerherstel voor een miskende soort

  NARCIS (Netherlands)

  Dirkse, G.M.; Holverda, W.J.

  2016-01-01

  Panicum capillare L. is nauw verwant aan een aantal slecht gekende, want lastig te onderscheiden soorten. Van een daarvan, P. riparium H.Scholz, werd vermoed dat het om een nieuwe, uit P. capillare ontstane soort voor Europa zou gaan; Amarell stelde echter vast dat het om een Noord-Amerikaans taxon

 4. Toepasbaarheid in Nederland van afweer- en lokmiddelen voor wilde zwijnen (Sus scrofa scrofa L.).)

  NARCIS (Netherlands)

  Groot Bruinderink, G.W.T.A.

  2008-01-01

  Het Faunafonds wil graag meer inzicht in de beschikbaarheid, kosten, toelaatbaarheid en ervaringen in Duitsland van afweer- en lokmiddelen voor wilde zwijnen, omdat in Nederland de overlast door wilde zwijnen in de afgelopen decennia is toegenomen en omdat traditionele afweermiddelen, zoals wildrast

 5. Ontwikkeling van een bepalingsmethode voor magere melkpoeder in kunstmelkvoeder met FPLC

  NARCIS (Netherlands)

  Korbee, H.J.; Kamp, van der H.J.; Frankhuizen, R.

  1991-01-01

  Op grond van EEG-verordening 1725/79 wordt financiële steun verleend voor de verwerking van magere melkpoeder (MMP) en ondermelk in kunstmelkvoeders (KUVO's). De verwerkte hoeveelheid MMP kan gecontroleerd worden m.b.v de Resmini-methode welke gestoord kan worden door niet-melkeiwitten, zoals soja-

 6. Onderzoek naar brandveiligheid voor dieren in veestallen = Study regarding fire safety of barns for farm animals

  NARCIS (Netherlands)

  Bokma-Bakker, M.H.; Hagen, R.R.; Bokma, S.; Bremmer, B.; Ellen, H.H.; Hopster, H.; Neijenhuis, F.; Vermeij, I.; Weges, J.

  2012-01-01

  Onderzoek naar knelpunten in de brandveiligheid van veestallen voor de dieren en verbetermogelijkheden, o.a. in regelgeving. Het onderzoek had tot doel om: - Inzicht te geven in naleving van de huidige regelgeving met betrekking tot stalbrandpreventie; - Inzicht te geven in de mogelijkheden om diere

 7. Kwaliteit van Expertsystemen: Algoritmen voor Integriteits-Controle (Quality of Expert Systems: Algorithms for Integrity Control)

  Science.gov (United States)

  1990-03-01

  gelegd kan worden tussen de gebanteerde ontwikkelmetbode en algoritmen voor integriteitscontrole. In concreto komt dit neer op: * Evaluatie van...feiten) te bepalen am de beperkingsregels te kunnen lacaliseren die getvalueeiti moeten warden. In concreto moeten twee feitenverzamelingen warden...gebanteerd worden. Consistentie bij Suwa komt in concreto neer op bet detecteren van drie soorten ’potentible fouten’ in de kennisbank: tegenstrijdigbeid

 8. Gevolgen nieuwe mineralen beleid : met aanvoernormen voor Telen met toekomst en BIOM bedrijven 6 bedrijven doorgerekend

  NARCIS (Netherlands)

  Wolf, de M.

  2004-01-01

  In 2006 gaat het nieuwe mestbeleid op basis van gebruiksnormen van start. In veel gevallen zullen de gebruiksnormen de totale aanvoer van mineralen sterker begrenzen dan Minas. PPO heeft voor een aantal Telen met Toekomst (TmT) en BIOM bedrijvendoorgerekend wat de gevolgen kunnen zijn.

 9. Ontwikkeling van een vloeistofchromatografische methode voor de bepaling van residuen van meticlorpindol in pluimveevlees

  NARCIS (Netherlands)

  Beek, W.M.J.; Keukens, H.J.

  1994-01-01

  In dit rapport wordt de ontwikkeling van een methode beschreven voor de bepaling van residuen van meticlorpindol in pluimveevlees met behulp van HPLC en UV-detectie. Er is onderzoek verricht naar de chromatografische scheiding van meticlorpindol op reversed phase kolommen, naar een geschikte extract

 10. Expertiseontwikkeling en professionalisering van de assessor : ontwikkeling van een rubriek voor assessorenkwaliteit criteriumgericht beoordelen

  NARCIS (Netherlands)

  Oudkerk Pool, Inge

  2013-01-01

  Toetsen is een vak apart en niet elke goede opleider is direct ook een goede beoordelaar. Toetsen en leren zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en voor het verkrijgen van beter onderwijs zullen onderwijs en toetsing steeds beter geïntegreerd en op elkaar afgestemd dienen te worden. Professionalis

 11. Vergelijking van HPLC-methoden voor de bepaling van pentachloorfenol in houtmonsters

  OpenAIRE

  Goewie; C.E.; Berkhoff; Der, C J

  1986-01-01

  Een vergelijkend onderzoek is verricht naar de bruikbaarheid van verschillende detectiemethoden in combinatie met HPLC voor de analyse van pentachloorfenol in hout. In het onderzoek wordt RP-HPLC met UK en amperometrische detectie beschreven, evenals NP-HPLC met elektroneninvangdetectie. In verschillende houtmonsters kon m.b.v. de NP-HPLC met electroneninvangdetectie 1-50 ppm pentachloorfenol worden aangetoond.

 12. Vergelijking van HPLC-methoden voor de bepaling van pentachloorfenol in houtmonsters

  NARCIS (Netherlands)

  Goewie; C.E.; Berkhoff; C.J.

  1986-01-01

  Een vergelijkend onderzoek is verricht naar de bruikbaarheid van verschillende detectiemethoden in combinatie met HPLC voor de analyse van pentachloorfenol in hout. In het onderzoek wordt RP-HPLC met UK en amperometrische detectie beschreven, evenals NP-HPLC met elektroneninvangdetectie. In vers

 13. Ontwikkeling van een protocol voor de transformatie van iris; introductie van resistentie tegen irismozaik viris (IMMV)

  NARCIS (Netherlands)

  Langeveld, S.A.; Klerk, de G.J.M.

  2004-01-01

  Twee iris cultivars, Blue Magic en Blue Sail, werden in weefselkweek gebracht en callus werd geïnduceerd. Dit callus werd genetisch gemodificeerd met virusresistentie via de particle gun procedure die eerder voor lelie was ontwikkeld. Van een van de cultivars, Blue Magic, werden getransformeerde pla

 14. Gammastralen contra schimmels. Een gezonde oplossing voor bedreigd archief- en bibliotheekmateriaal

  NARCIS (Netherlands)

  Havermans, J.B.G.A.

  2005-01-01

  Een van de grote bedreigingen van het culturele erfgoed en met name archivalia, is aantasting door schimmels. Naast het feit dat schimmels ernstige materiaaldegradatie veroorzaken, kunnen zij ook de gezonedheid van de medewerkers bedreigen. Een actieve behandelmethode voor het doden van schimmels is

 15. The history of the Nederlandse Vereniging voor Hypnose (Netherlands Society of Hypnosis).

  Science.gov (United States)

  Korsen, A; Wilken, T

  2001-07-01

  The foundation and history of the Nederlandse Vereniging voor Hypnose (Netherlands Society of Hypnosis or Nvvh) is described. The year 2001 marks the 70th anniversary of the Nvvh's creation. The article describes the accomplishments, leadership, and philosophy of the Society across the decades. Current professional and training directions are discussed.

 16. Ontwikkeling van een FAST-LC methode voor een aantal nitrofuranen in ei

  NARCIS (Netherlands)

  Beek, W.M.J.; Aerts, M.M.L.

  1986-01-01

  Doel van dit onderzoek was: Het bepalen en/of screenen van de belangrijkste nitrofuranen in ei met behulp van FAST-LC op een meetniveau van 10 ppb. Er is een FAST-LC methode voor nitrofurantoine, nitrofurazon, furazolidon en furaltadon in ei ontwikkeld. Evenals bij vlees en melk worden door toepassi

 17. Een eerste inschatting van het Urban Heat Island effect voor Rotterdam en omgeving – een modelstudie

  NARCIS (Netherlands)

  Steeneveld, G.J.; Hove, van L.W.A.

  2010-01-01

  Tot nu toe is weinig bekend over het warmte-eiland effect in Nederland. Het doel van deze studie is om door middel van een modelstudie een eerste inschatting te maken van het warmte-eiland effect van de stad Rotterdam en naastgelegen omgeving, voor twee episodes in een hittegolf (in 2003, en 2006).

 18. Fusarium in zaaizaad tarwe. Oplossing voor fusarium-probleem pas op termijn beschikbaar.

  NARCIS (Netherlands)

  Groot, S.P.C.

  2003-01-01

  Fusarium-besmetting van tarwezaaizaad kan de opkomst van het gewas ernstig belemmeren. In de biologische tarweteelt is behandeling van het zaad met een fungicide niet mogelijk. Een beknopt overzicht van mogelijke alternatieven voor chemische ontsmetting: warm water, stoom (Zweedse sauna), elektronen

 19. Methode van onderzoek voor residuen van bestrijdingsmiddelen afgeleid van triazines in levensmiddelen (Multimethode 7)

  NARCIS (Netherlands)

  Greve PA

  1988-01-01

  In dit rapport wordt een methode gegeven voor de clean-up van extracten m.b.v. gelpermeatiechromatografie (GPC) t.b.v. de bepaling van residuen van electron-captieve en organofosforbestrijdingsmiddelen. Een oudere versie van de GPC-methode, die alleen de organochloorbestrijdingsmiddelen omvatte,

 20. 'Vlees voor wormen. Afbeeldingen van Vraat- en Drankzucht in de Middeleeuwen (ca. 800-1500)'

  NARCIS (Netherlands)

  Nieuwenhuisen, K.A.

  2010-01-01

  Vraatzucht (of Gula) vormt een groot gevaar voor de mensheid, want 'eenmaal door de keel gekomen, zal hij gemakkelijk het lichaam binnendringen in gezelschap van alle zonden, daar de Gula-mensen of vraatzuchtigen zich gemakkelijk overgeven aan alle andere zonden'. Ook in de kunst komt Vraatzucht nie

 1. [Podcasts at The Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, a first new product].

  Science.gov (United States)

  2008-06-21

  Podcasts become increasingly available for many biomedical journals. Since the beginning of this year the Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (Dutch Journal of Medicine) has been uploading podcasts on a weekly basis. With this the journal offer its readers audio summaries and interviews with authors for free (www.ntvg.nl).

 2. [The clinical lesson in the Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde in the last 40 years].

  Science.gov (United States)

  Maas, K L; Lockefeer, J H

  1997-01-04

  'Lessons of the Week' have been published in Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde since 1928. They consist of a clinical patient demonstration on paper but with the structure and the wording appropriate for a college theater. These lessons are read by three quarters of the journal's readership. They are usually written by senior clinicians.

 3. Alternatieven voor zwavelzuur in chemische luchtwassers = Alternatives for the use of sulphuric acid in air scrubbers

  NARCIS (Netherlands)

  Starmans, D.A.J.; Melse, R.W.

  2011-01-01

  Dit rapport geeft een overzicht van mogelijke zuren die te gebruiken zijn in luchtwassers voor ammoniakverwijdering, inclusief organische zuren, in stallen. Er wordt ingegaan op de veiligheid, de efficiëntie en de kosten van deze zuren.This report provides an overview of the acids that can be used i

 4. Toevoeging van ß-glucanase en xylanase aan mengvoeders voor gespeende biggen

  NARCIS (Netherlands)

  Scholten, R.H.J.; Binnendijk, G.P.

  1997-01-01

  Op het proefbedrijf van het Proefstation voor de Varkenshouderij te Rosmalen is van november 1995 tot en met februari 1996 een onderzoek uitgevoerd om na te gaan wat de mogelijkheden zijn van toevoeging van de enzymen B-glucanase en xylanase (PorzymeSlOO@) aan biggenrantsoenen

 5. Gebruik van NEN-normen voor het meten van organische contaminanten; meten in bodem

  NARCIS (Netherlands)

  Harmsen, J.; Fintrop, P.C.M.

  2001-01-01

  Reactie op kritiek op de NEN-normen voor analysemethoden en metingen van organische contaminanten, met name PAK (polycyclische aromatische koolwaterstoffen) en minerale olie, in bodem en waterbodem (sediment). De NEN-normen zijn een compromis en de bruikbaarheid en beperkingen zijn inmiddels voldoen

 6. Overeenkomsten tussen richtlijnen voor farmaco-econonomisch onderzoek en eerder gepubliceerde gezondheidseconomische evaluaties

  NARCIS (Netherlands)

  Postma, Maarten; Kwik, J J; Rutten, W J M J; de Jong-van den Berg, L T W; Brouwers, J R B J

  2002-01-01

  OBJECTIVE: To investigate whether the health-economics research published in Dutch journals is in agreement with the guidelines for pharmaco-economic research as published in 1999 by the Dutch 'College voor zorgverzekeringen' [Healthcare Insurance Board]. DESIGN: Descriptive. METHOD: A literature se

 7. Twijfels over tekort aan of overaanbod van aangepaste voorzieningen voor gehandicapten.

  NARCIS (Netherlands)

  Lengkeek, J.

  1989-01-01

  Er is onderzoek nodig naar het huidige aanbod van aangepaste recreatievoorzieningen voor gehandicapten. De bestaande cijfers spreken elkaar tegen: houdt men de minimumvraag tegen het maximumaanbod dan is er sprake van een overaanbod; vergelijkt men echter de maximumvraag met het minimumaanbod, dan i

 8. Vrijheidsbeperkende maatregelen in de zorg voor jongeren en jongvolwassenen met een lichte verstandelijke beperking: meningen en ervaringen van begeleiders.

  NARCIS (Netherlands)

  Veer, A.J.E. de; Dörenberg, V.E.T.; Francke, A.L.; Nieuwenhuizen, M. van; Embregts, P.; Frederiks, B.J.M.

  2013-01-01

  Het terugdringen van het aantal vrijheidsbeperkingen in de zorg voor jongeren en jongvolwassenen met een lichte verstandelijke beperking vraagt nog een grote investering. Veel begeleiders onderkennen dat vrijheidsbeperkende maatregelen ingrijpend zijn. De praktijk leert echter dat veel begeleiders z

 9. Energy-neutral areas very common in 2050. Innovative concepts and designs for area development; Energieneutrale gebieden in 2050 heel gewoon. Innovatieve concepten en projecten voor gebiedsontwikkeling

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Jablonska, B.; Visser, H.; Ruijg, G.J. [ECN Efficiency en Infrastructure, Petten (Netherlands); Epema, T. [TNO Bouw en Ondergrond, Apeldoorn (Netherlands); Willems, E. [Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs, Rotterdam (Netherlands)

  2010-09-15

  Realizing an energy neutral built environment at the area level offers a new challenge. Smart combinations of existing and still to be developed techniques, together with area specific measures, are a precondition for energy neutral districts and especially cities in 2050. The Dutch cities of Almere, Apeldoorn, Nijmegen and Tilburg are taking the lead. An area is considered energy neutral is that area does not require any net import of energy from outside the area boundaries annually. [Dutch] Het realiseren van energieneutrale gebouwde omgeving op een gebiedsschaal is een nieuwe uitdaging. Slimme combinaties van bestaande en nog te ontwikkelen technieken, samen met gebiedsgebonden maatregelen zijn een voorwaarde voor energieneutrale wijken en vooral steden anno 2050. Almere, Apeldoorn, Nijmegen en Tilburg nemen het voortouw. Een gebied is energieneutraal als op jaarbasis geen netto import van energie van buiten de gebiedsgrens nodig is.

 10. A roadmap for photovoltaic-thermal panels. Combination of techniques offers many advantages; Een roadmap voor pv-thermische panelen. Combinatie van technieken biedt vele voordelen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Zondag, H.A.; Van Helden, W.G.J.; Bakker, M. [ECN Energie Gebouwde Omgeving en Netten, Petten (Netherlands)

  2006-10-15

  In PVT technology, heat is extracted from PV cells. In this way, a device is made that produces both electricity and heat. In the EU funded coordination action PV-Catapult, workshops on PVT were organised at the PVSEC 2004 Conference in Paris and the Eurosun 2004 conference in Freiburg, to obtain active participation of the PV and solar thermal communities. Currently, the results of the workshops are used in the drafting of a roadmap for the large scale introduction of PVT technology on the market. First results will be presented here. [Dutch] Zonnepanelen (oftewel pv-panelen) produceren elektriciteit uit zonlicht. In de volle zon kan de temperatuur van zonnepanelen flink oplopen. Gewone zonnepanelen maken van deze warmte geen gebruik, maar in PVT-modules (pv-thermische modules) wordt deze warmte benut voor de productie van warm water of warme lucht. Het resultaat is een apparaat dat zowel warmte als stroom produceert uit zonlicht.

 11. Ready for what is coming? On the implementation of climate adaptation policy in Flanders, Belgium; Klaar voor wat komt? Over de invoering van klimaatadaptatiebeleid in Vlaanderen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Crabbe, A. [Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen, Universiteit Antwerpen, Antwerpen (Belgium); Opdebeeck, S. [Vlaamse Milieumaatschappij Milieurapportering MIRA, Mechelen (BE)] (and others)

  2011-05-15

  More and more attention is being paid to the subject of climate adaptation, also in Flanders. Commissioned by the Flemish Environment Agency, in 2010-2011 the Antwerp University investigated the introduction of climate adaptation (policy) in Flanders. Climate adaptation (policy) is understood in the report as all the actions and measures to be taken to adapt nature and all human systems to the changing climate. [Dutch] Er is steeds meer aandacht voor het onderwerp klimaatadaptatie, ook in Vlaanderen. In opdracht van de Vlaamse Milieumaatschappij onderzocht de Universiteit Antwerpen in 2010-2011 de invoering van klimaatadaptatie(beleid) in Vlaanderen. Klimaatadaptatie(beleid) wordt in het rapport begrepen als alle acties en maatregelen die worden genomen om de natuur en alle menselijke systemen aan te passen aan het veranderende klimaat.

 12. Effective policy for sustainable behavior. A thematic comparison [in the Netherlands]; Effectief beleid voor duurzaam gedrag. Een thematische vergelijking [in Nederland

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Brunsting, S.; Uyterlinde, M.; Tigchelaar, C.; Pol, M. [ECN Beleidsstudies, Petten (Netherlands); Breukers, S.; Mourik, R.; Backhaus, J.; Mathijsen, T. [DuneWorks, Eindhoven (Netherlands)

  2013-07-15

  behaviour; (e) allow for sufficient time to let behavioural change diffuse through society and support this process with consistent programmes and policies. In the wider context, programs and interventions would benefit from a more integrated policy approach to sustainable behaviours across domains. Furthermore, particularly at times when the government is withdrawing and investments in sustainable behavioural programmes are decreasing, it is vital to allow local governments, intermediary parties, stakeholders and end users as much freedom as possible to link and cooperate as they see fit. Finally, to foster the growth of such local initiatives, there is a need for platforms to facilitate the exchange of knowledge and expertise and to connect initiatives at different levels [Dutch] Als achtergrondstudie voor het advies Duurzame gedragspatronen zijn twee onderzoeken uitgevoerd naar effectief beleid voor duurzaam gedrag (1) in Nederland en (2) internationaal. De twee rapporten beschrijven een aantal beleidscases die vanuit gedragskundig perspectief geanalyseerd zijn. De bestudeerde thema's en de te analyseren beleidscases: Huishoudelijk energiegebruik: Blok voor blok/ Meer met Minder en energielabels voor woningen en huishoudelijke apparaten; Voedselconsumptie: smaaklessen en stadslandbouw; Persoonlijke mobiliteit: het nieuwe rijden en mobiliteitsmanagement (spitsmijden Noord-Brabant); Huishoudelijk afval: Plastic Heros en Diftar (gedifferentieerde afvaltarieven). Dit rapport is de thematische vergelijking voor Nederland.

 13. CO2 hydrates for cooling processes in the meat packing industry; CO2-hydraten voor koelprocessen in de vleesverwerking

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Infante Ferreira, C.A. [Technische Universiteit Delft TUD, Delft (Netherlands)

  2012-11-15

  In the 90s of the last century ice-slurries were introduced as a method to make indirect cooling systems economically attractive. The melting of the ice crystals ensures a large heat capacity, a constant temperature during heat transfer, and higher heat transfer coefficients during the recording process. The disadvantage of this is that ice slurries can be formed only below 0C. Applications with a cooling demand above 0C should still be controlled with indirect systems with operating temperatures below 0C [Dutch] In de jaren 90 van de vorige eeuw zijn ijsslurries geintroduceerd als een methode om indirecte koelsystemen economisch aantrekkelijk te maken. Het smeltproces van de ijskristallen zorgt voor een grote warmtecapaciteit (dus kleine stromen), een constante temperatuur tijdens warmteoverdracht (dus hogere werktemperaturen) en grotere warmteoverdrachtscoëfficiënten tijdens het warmteopnameproces. Nadeel van deze slurries is dat ijs alleen onder 0C gevormd kan worden. Toepassingen met een koelvraag boven de 0C moesten toch worden bediend met indirecte systemen met werktemperaturen onder de 0C.

 14. Toeristenbelasting en deeleconomie: kansen en bedreigingen voor Nederlandse gemeenten

  NARCIS (Netherlands)

  A.W. Schep (Arjen)

  2016-01-01

  textabstractDe komst van het fenomeen vakantieverhuur via websites en apps als die van Airbnb heeft een grote vlucht genomen. Alleen al in Amsterdam verbleven 575.000 toeristen bij particulieren die hun woning, kamer of appartement via Airbnb hadden aangeboden. Dit heeft niet alleen positieve gevolg

 15. Is fiscal greening good for the Dutch economy?; Is fiscale vergroening goed voor de economie?

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Blom, M.J.; Nelissen, D.; Smit, M.E.

  2013-10-15

  . Deze studie laat zien dat er geen dwingende redenen zijn om hogere milieubelastingen te heffen dan de externe kosten. Wel kunnen er tweede-orde argumenten bestaan die hogere milieubelastingen rechtvaardigen. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn als arbeidsmarkten niet goed werken (starre lonen) en/of loonkosten hoog liggen. Of deze situatie voor Nederland opgaat, kan op basis van deze verkenning niet worden aangegeven. Of er een wel of niet ambitieus milieubeleid gevoerd moet worden staat los van de vraag of er een dubbel dividend is. De literatuur over dubbel dividend kan wel er aan bijdragen dat zo'n milieubeleid op een zo efficient mogelijke manier wordt vormgegeven.

 16. Win-win situation for energy transition. Rombo-tactics results in innovative installation technology; Win-win situatie voor energietransitie. Rombo-tactiek leidt tot innovatieve installatietechniek

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bakker, H. [Afdeling Bouwfysica en Bouwecologie, Dienst Stedelijke Ontwikkeling, Gemeente Den Haag, Den Haag (Netherlands); Ravesloot, C.M. [Technische Universiteit Delft, Delft (Netherlands)

  2006-10-15

  Restructuring of urban areas requires sustainability and control of the restructuring process and appears to be a multi-dimensional problem. The trick is to analyze the problem thoroughly, to define the most important influencing factors and to create conditions by means of which actors can participate. The so-called Rombo-strategy that is used by the city of The Hague in the Netherlands, is an optimal problem-solving tool. This can have major consequences for the installation techniques. [Dutch] Herstructurering vraagt om duurzaamheid en procesbegeleiding en is een multidimensionaal probleem. De kunst is de opgave grondig te analyseren, beinvloedende factoren te definieren en actoren te laten participeren. De interactieve Rombo-tactiek van de gemeente Den Haag leidt tot een optimaal probleemoplossend vermogen. Voor de toegepaste installatietechniek kan dat grote gevolgen hebben.

 17. De school als oefenplaats voor democratie. Een mixed-methods evaluatieonderzoek naar de werkzaamheid van een schoolbreed programma voor democratische burgerschapsvorming in de basisschool

  NARCIS (Netherlands)

  Verhoeven, S.H.

  2012-01-01

  Because of increasing diversity and individualisation, democracy and citizenship are becoming important topics in western societies. Since 2006, Dutch schools are obliged to pay attention to ‘active citizenship and social integration’ in their curriculum. However, little is known about how schools c

 18. Notitie gedragen effectprotocollen voor beoordeling sectoren in het Deltaprogramma

  NARCIS (Netherlands)

  Polman, N.B.P.; Reinhard, A.J.; Oliemans, W.J.; Wielen, van der P.; Michels, R.

  2013-01-01

  In de derde fase van het Deltaprogramma worden in afzonderlijke deelprogramma's mogelijke strategieën uitgewerkt tot meest kansrijke strategieën. Er wordt momenteel hard gewerkt aan de voorbereiding van een vijftal belangrijke beslissingen in 2014, de Deltabeslissingen. Ter onderbouwing van deze Del

 19. Pilot Horticulture. High temperature storage for the horticultural sector; Pilot Glastuinbouw. Hogetemperatuuropslag voor de Glastuinbouw

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Hellebrand, K. [IF-Technology, Arnhem (Netherlands); Post, R.J. [DLV glas en energie, Naaldwijk (Netherlands)

  2012-06-15

  The options for aquifers in the greenhouse sector are listed. In Phase 1, the state of affairs regarding the use of aquifers is outlined. In phase 2, high temperature storage (HTS) is discussed for the greenhouse sector (COP, feasibility, operating costs, comparison of 9 HTS options. In Phase 3, the national potential for HTS Horticulture is analyzed [Dutch] De kansen voor aquifers in de glastuinbouwsector zijn in kaart gebracht. In Fase 1 wordt de stand van zaken weergegeven m.b.t. de toepassing van aquifers. In fase 2 wordt de hoge temperatuuropslag (HTO) in de glastuinbouw besproken (COP, haalbaarheid, exploitatiekosten, vergelijking van 9 HTO-opties. In Fase 3 wordt het landelijk potentieel voor HTO Glastuinbouw geanalyseerd.

 20. Reliability of the electric power network in The World; Betrouwbaarheid essentieel voor elektriciteitsnet The World

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Roggen, M. (ed.)

  2007-04-15

  Offshore the coast of Dubai a group of artificial island will be built with houses for which the energy supply comes from the main land. KEMA developed a ring-shaped redundant electricity network which will have 300 underwater cable junctions. [Dutch] Voor de kust van Dubai verrijst een kunstmatige eilandengroep met woningen waarvoor de energievoorziening van het vasteland moet komen. Speciaal daarvoor ontwierp KEMA een ring- en lusvormig redundant elektriciteitsnet dat zich onder water vertakt in 300 kabelaansluitingen.

 1. Herontwerp Ballistisch vest voor Vrouwen: Fase 1 (Redesign Ballistic Vest for Women: Phase 1)

  Science.gov (United States)

  2008-09-01

  dienst (2x), 420 hospicie (3x), 470 (6x)). Uit de power analyse bleek dat, voor de Wilcoxon non-parametrische toets, n- unimaal 10 respondenten nodig zijn...military performance in hot environments. Textbook of military medicine, Chapter 4, Natick, USA. Knapik, J.J.; Reynolds, K.L. & Harman, E. (2004...PERFORMING ORGANIZATION NAME(S) AND ADDRESS(ES) TNO Defence, Security and Safety, P.O. Box 23, 3769 ZG Soesterberg, The Netherlands Kampweg 5, Soesterberg

 2. [Original articles in the Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde in the last 40 years].

  Science.gov (United States)

  Maas, K L; Overbeke, A J

  1997-01-04

  Original articles offer the reader of the Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde information about Dutch scientific research. These readers are selective but appreciative. The emphasis has shifted in the last 40 years from case histories, introduction of new techniques, literature studies and opinions, to qualitatively and methodologically adequate numerical studies, with strictly arranged presentation. The numbers of patients per study have increased substantially, and statistical processing has grown more extensive. Cost-benefit analyses appeared. The number of prospective studies remained constant.

 3. Communities of Practice. Niches voor de samenwerking tussen ervaringswerkers en professionals bij gebiedsgericht werken

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gerda Scholtens

  2015-03-01

  when providing support for people with complex multiple problems. The professionals in the CoPs who had previously been used to working within institutions became more aware of the increase in their range of control in community-based cooperation and consequently their need to develop the competencies required Communities of Practice. Niches voor de samenwerking tussen ervaringswerkers en professionals bij gebiedsgericht werkenSinds de eeuwwisseling zijn er in Nederland steeds vaker problemen geconstateerd in de zorg aan mensen met meervoudige complexe problematiek. De zorgverlening is verkokerd, aanbodgericht en is niet afgestemd op de behoeften en mogelijkheden van deze mensen (zie Baart, 2001 en Kal, 2001. Met de transitie AWBZ-WMO komt een deel van de professionals uit de geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg en verstandelijk gehandicaptenzorg onder de regie van de gemeente te vallen. Gemeenten maken steeds vaker beleid op gebiedsgericht werken om de problemen in de zorg en de ontwikkeling als gevolg van de transitie te managen. Om de samenwerking tussen professionals en tussen professionals en ervaringswerkers te bevorderen, is in het project “werk voor ervaringsdeskundigen” het initiatief genomen voor het organiseren van “Communities of Practice” (CoP. CoP’s zijn leergroepen van professionals die hun competenties willen ontwikkelen, om een gezamenlijk vraagstuk in hun praktijk beter te kunnen hanteren. Een benadering die adequaat is in de ondersteuning van mensen met complexe meervoudige problematiek is de herstelondersteunende zorg. Door de deelname van ervaringswerkers aan de CoP’s zijn professionals bekend geraakt met deze benadering. Daarnaast hebben de leerprocessen in de CoP’s betrekking gehad op het ontwikkelen van competenties om de toegenomen handelingsruimte bij gebiedsgericht werken te kunnen hanteren.

 4. Towards a broader weighing and regulating framework for investments in interconnectors. The societal cost benefit analysis; Naar een breder afwegings- en reguleringskader voor investeringen in interconnectoren. De Maatschappelijke Kosten-Baten Analyse (MKBA)

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Sijm, J.P.M.; Welle, A.J. van der [ECN Policy Studies, Petten (Netherlands); Tieben, B.; Hof, B.; Kocsis, V. [SEO Economisch Onderzoek, Amsterdam (Netherlands)

  2013-04-15

  Interconnectors that link national grids are important for further integration of the European electricity grid. Against this background, the main question of this study is as follows: What does a broadened assessment and regulatory framework for investments in interconnectors look like which secures optimal contribution of these investments to the social welfare of the involved countries? To answer this question, the broadened assessment framework is developed first, i.e. the Social Cost-Benefit Analysis (SCBA). Next, the implications for the regulatory framework are analysed with regard to the following three aspects: (1) cost allocation, (2) network planning, and (3) efficiency versus investment incentives. Finally, a case study is conducted of a 'fictitious but realistic' investment project in interconnection to illustrate how certain social effects from the developed SCBA framework can be practically and concretely established [Dutch] Interconnectoren voor de verbinding tussen nationale netwerken zijn belangrijk voor de verdere integratie van het Europese elektriciteitsnetwerk. In het huidige afwegingskader worden investeringsbeslissingen ten aanzien van interconnectoren in Nederland genomen door de nationale netwerkbeheerder, TenneT, na goedkeuring door het Ministerie van Economische Zaken (EZ), gebaseerd op een advies van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa). Binnen dit kader baseert TenneT zijn investeringsbeslissingen in het bijzonder op de kosten en handelseffecten van de interconnector. Een belangrijke beperking van dit kader is dat er relatief weinig aandacht wordt besteed aan andere overwegingen en (externe) effecten, zowel positief als negatief, zoals de effecten op meer marktintegratie en concurrentie, de voorzienings- en leveringszekerheid van elektriciteit, de inpassing van duurzame elektriciteit in het net, milieueffecten, de effecten op netwerkcongestie en op investeringen in nieuwe productiecapaciteit. De vraag is nu hoe zowel

 5. Factsheets for the (eco)toxicological risk assessment strategy of the National Institute of Public Health and the Environment (RIVM)

  NARCIS (Netherlands)

  Luttik R; van Raaij MTM; CSR

  2001-01-01

  Gepresenteerd worden 8 factsheets voor de risicoschattingsmethoden van het Centrum voor stoffen Risicobeoordeling (CSR) van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). 5 Factsheets hebben betrekking op de risicoschattingmethoden voor de volksgezondheid en 3 op de risicoschattingsmetho

 6. The Effect of Using Brainstorming Strategy in Developing Creative Problem Solving Skills among Male Students in Kuwait: A Field Study on Saud Al-Kharji School in Kuwait City

  Science.gov (United States)

  AlMutairi, Abdullahi Naser Mohammad

  2015-01-01

  The purpose of this study is to investigate the effect of using brainstorm strategy in developing creative problem solving skills among male students in Saud Al-Kharji School in Kuwait. The sample of the study consisted of (98) male students. The sample was distributed into two classes, the first represents the experimental group totaling (47)…

 7. Numerieke simulatie van de blastbelasting op vlucht MH17 van Malaysia Airlines als gevolg van de detonatie van een gevechtslading (U)

  NARCIS (Netherlands)

  2015-01-01

  De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) onderzoekt de crash van vlucht MH17 van Malaysia Airlines die plaatsvond op donderdag 17 juli 2014 in de regio Donetsk (Oekraïne). De OVV wil een duidelijk beeld geven van de oorzaak van de crash. Een mogelijke oorzaak is fatale schade aan het vliegtuig als ge

 8. Verlies van (thuis en haard. Het belang van verliesbegeleiding als onderdeel van de maatschappelijke begeleiding binnen het Vluchtelingenwerk, regio Utrecht

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Birgit Hoogenberk

  2014-06-01

  Full Text Available Loss of home and house. The importance of loss counseling as a part of refugee social supportIn this article it is advocated that it is important that the implementation of loss counseling is part of social support for refugees, also called integrative eclectic working. Social support from VluchtelingenWerk, also known as Refugee Council, is about supporting the client in an effective manner with their personal problems which can hinder their integration. Because the target group of VluchtelingenWerk is a group of people whom have suffered many losses, attention should be brought to this subject. Unfortunately in current work methods there is no room for loss counseling, partly due to the lack of methodological tools. The losses associated with this group have a lot of impact on their daily lives and often are the source of functional limitations. By offering loss counseling and multi-method grief counseling, volunteers and employees are offered tools to make loss more negotiable. In this article different examples will be discussed and the new loss model of Stroebe and Schut will be explained. What will be clarified is the importance of the implementation of loss counseling, for the well-being and the integration process of clients as well as achieving organizational goals.Verlies van (thuis en haard. Het belang van verliesbegeleiding als onderdeel van de maatschappelijke begeleiding binnen het VluchtelingenWerk, regio UtrechtIn dit artikel wordt gepleit voor het implementeren van verliesbegeleiding als onderdeel van de maatschappelijke begeleiding, er is sprake van integratief eclectisch werken. De maatschappelijke begeleiding van het VluchtelingenWerk heeft als taak de cliënt zo goed mogelijk te begeleiden bij persoonlijke problemen die de inburgering kunnen belemmeren. Aangezien de doelgroep van het VluchtelingenWerk bestaat uit mensen die ontzettend veel verliezen hebben geleden dient hier aandacht voor te zijn. Helaas is in de huidige

 9. INTEGER : een bedrijfscertificaat met geïntegreerd toezicht voor wet- en regelgeving en minimale markteisen = INTEGER : a farm certificate with an integrated supervisory system for rules and legislation and minimum market demands

  NARCIS (Netherlands)

  Vesseur, P.C.; Hoff, H.M.; Bokma, M.H.; Mul, M.F.; Meulen, van der C.W.J.M.; Kramer, F.B.; Verhagen, J.F.M.

  2000-01-01

  Het doel van het met dit rapport afgeronde onderdeel van INTEGER is inzicht te verschaffen in de aspecten die van belang zijn voor de ontwikkeling van een bedrijfscertificaat met een geïntegreerd toezichtsysteem voor wet- en regelgeving en minimale markteisen voor varkensbedrijven

 10. Plantenfysioloog Anja Dieleman: 'Fotosynthese in beeld brengen voor betere klimaatregeling'

  NARCIS (Netherlands)

  Arkesteijn, M.; Dieleman, J.A.

  2013-01-01

  In de afgelopen jaren is het energiegebruik in de glastuinbouw steeds verder teruggebracht door het gebruik van (meerdere) schermen, verlagen van de buistemperaturen, gecontroleerde ontvochtiging en efficiënter belichten. Deze factoren hebben een effect op het gewas, ook al is dat niet direct zichtb

 11. Focus op klantenervaring. Tips voor een succesvolle omnichannelstrategie

  NARCIS (Netherlands)

  Ploos van Amstel, W.

  2014-01-01

  "Als studenten mij komen vertellen dat ze een job willen in de e-commercelogistiek, dan wens ik ze heel veel succes toe". Met die uitspraak komt Walther Ploos van Amstel meteen duidelijk dat het pad naar een bloeiende e-commercebusiness niet bepaald over rozen gaat. Bedrijven die denken dat ze e-com

 12. Voor- en nadelen generieke strafbaarstelling nieuwe psychoactieve stoffen

  NARCIS (Netherlands)

  van Amsterdam JGC; GBO; vgc

  2012-01-01

  Dit rapport is geschreven op verzoek van het Ministerie van VWS. Zowel in nationale als Europese gremia wordt de laatste tijd nagedacht over de mogelijkheden van generieke strafbaarstelling van nieuwe psychoactieve stoffen, naast de bestaande wetgeving gebaseerd op lijsten van de verboden middelen.

 13. Napoleon : Voor en tegen in de Franse geschiedschrijving

  NARCIS (Netherlands)

  Geyl, Pieter C.A.

  2006-01-01

  Wie was Napoleon? Over die vraag werd door Franse historici al tijdens zijn leven (1769-1821) gediscussieerd. Na zijn dood nam de discussie alleen maar toe. Was Napoleon een machtswellusteling en een tiran? Of bezorgde Napoleon Europa de beginselen van de Franse Revolutie (vrijheid, gelijkheid en br

 14. Rozen voor het oprapen : over beroepsvorming, EVC en persoonlijke ontwikkeling

  NARCIS (Netherlands)

  Duvekot, R.C.

  2006-01-01

  Mensen hebben zich altijd gedegen op hun beroepsuitoefening voorbereid. Dat was al zo in de Middeleeuwen en in de industriële samenleving. In onze huidige kennismaatschappij is dat niet anders. Systemen van beroepsvorming behoeven echter voortdurend aanpassing of zelfs innovatie omdat ze onderdeel u

 15. Ontwikkeling in groepshuisvesting voor dragende zeugen tot 2013

  NARCIS (Netherlands)

  Hoste, R.; Peet-Schwering, van der C.M.C.

  2008-01-01

  Vanaf 2013 moeten alle dragende zeugen in Nederland in groepshuisvesting worden gehouden. Dit proces is sinds begin 2003 al aan de gang. De tendens nu is dat er steeds meer voerligboxen met uitloop worden gebouwd. Om inzicht te krijgen in deze ontwikkeling en zeker te zijn dat Nederland klaar is met

 16. Onkruid vergaat niet...zomaar, onderzoek naar het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en alternatieve methoden voor milieuvriendelijke bestrijding van ziekten, plagen en onkruiden op sportvelden en golfbanen.

  NARCIS (Netherlands)

  Smidt, R.A.; Spijker, J.H.; Schepel, E.; Dol, R.; Vries, de R.

  2010-01-01

  Onderhoud van grassportvelden en golfbanen zonder gewasbeschermingsmiddelen. Wat betekent het voor u? Nederland telt in totaal ruim 20.000 buitensportvelden en tientallen golfbanen. Het beheer van de buitensportvelden gebeurt voor het grootste deel door gemeenten. De regelgeving over het gebruik van

 17. Claims rond gezondheid en smaak van biologische producten: protocol "in house" smaakpanels op AGF bedrijven - kansen voor biologische AGF producten met specifieke inhoudstoffen

  NARCIS (Netherlands)

  Verkerke, W.

  2007-01-01

  Uit het biologisch prijsexperiment (LEI-WUR 2006) blijkt “lekker”en “gezond” de belangrijkste aankoopredenen voor klanten in de supermarkt bij aankoop van biologische producten te zijn. Het claimen van betere smaak en beter voor de gezondheidvraagt de nodige onderbouwing. Smaakpanels op bedrijven ku

 18. Automatisch melken : kansen voor kwaliteitszorg en melkbewerking op de boerderij = Automatic milking : opportunities for quality assurance and on-farm processing

  NARCIS (Netherlands)

  Jong, de O.; Bos, K.; Leij, P.

  2004-01-01

  In deze deskstudie is nagegaan welke kansen het toepassen van automatisch melken biedt in een duurzame veehouderij in Nederland met specifieke aandacht voor kwaliteitszorg en het concentreren van melk op de boerderij. Het melken neemt een centrale plaats in een kwaliteitszorgsysteem voor een melkvee

 19. Publiek-private samenwerking: een reparatiestrategie voor falende ordeningsvormen

  NARCIS (Netherlands)

  Sanders, M.P.T.

  2014-01-01

  Government employs Public-Private Partnerships as a remedial strategy directed at compensating for failures that typically occur in pure market arrangements, networks or pure hierarchical government settings. It is then possible to engage in Public-Private Partnerships corresponding with the three b

 20. Innovative Energy Concepts and Pilots for the Zero-energy Built Environment in 2050; Innovatieve energieconcepten en pilots voor de energieneutrale gebiedsontwikkeling in 2050

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Jablonska, B.; Ruijg, G.J.; Visser, H.; Opstelten, I.J. [Energy research Centre of the Netherlands ECN, Petten (Netherlands); Epema, T. [TNO Bouw en Ondergrond, Delft (Netherlands); Willems, E.M.M.; Nuchelmans-Van Wanum, M. [Cauberg-Huygen Consulting Engineers, Amsterdam (Netherlands); Opstelten, I.J. [Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting SEV, Rotterdam (Netherlands)

  2011-02-15

  involved four cities have been drawn up and elaborated as pilots, in close cooperation with the representatives of the involved municipalities. The research up to now has shown that it is possible to realise energy neutrality in 2050 by implementing innovative technical concepts on district level. In this approach, different districts have different sustainable energy potentials that have their peak supply at different times. The smart approach therefore is not the autarkic district, but an exchange of surplus sustainable energy with neighbouring districts and import of the same amount of energy in case of a shortage. [Dutch] Het doel van dit rapport is het verschaffen van inzicht en het bevorderen van de discussie over energieleverende gebouwde omgeving. Als resultaat worden energieconcepten voor duurzame gebiedsontwikkeling gepresenteerd om op lange termijn tot een energieneutrale gebouwde omgeving te komen. De energieconcepten zijn samengesteld uit een zinvolle combinatie van technologieen en maatregelen. Gebiedsmaatregelen als onderdeel van de energieconcepten zijn bijvoorbeeld afstemming op het ruimtebeslag van energievoorziening, teelt van gewassen met het oog op de benodigde biomassa-mix voor een lokale bio-energiecentrale en aansluiting op een smart-grid van diverse duurzame opwekkers. Dit rapport beperkt zich tot gebieden met woningbouw en/of utiliteitsbouw, het energie verbruik van industrie en transport wordt hierin niet beschouwd. Wel wordt er een doorkijk gegeven naar duurzaam vervoer voor huishoudelijke doeleinden. Met energieneutraal wordt hierbij bedoeld dat het energiegebruik binnen de gebiedsgrens gelijk is aan de hoeveelheid duurzame energie die binnen de gebiedsgrens wordt opgewekt. Om de concepten te ontwikkelen zijn de volgende werkzaamheden uitgevoerd: Eerst is onderzocht hoe de toekomstige energievoorziening er mogelijk uit zal zien. Er is daarbij geinventariseerd welke energievraag nog resteert en welke technologieen er nu en in de toekomst

 1. Jong en anders. Onderzoek naar de aandacht voor lesbische, homo, bi-jongeren, transgenderjongeren en jongeren met een intersekse conditie in de jeugdsector

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Michelle Emmen

  2015-09-01

  issue into suggestions for questions concerning sexual and gender diversity in the intake. At the level of professionals, further research would be useful: action research to determine what kinds of specific competences are needed to support LGBTi young people. Incorporating these competences into the curriculums of universities of applied science will ensure that future professionals know how to support LGBTi young people. SAMENVATTINGJong en anders. Onderzoek naar de aandacht voor lesbische, homo, bi-jongeren, transgenderjongeren en jongeren met een intersekse conditie in de jeugdsectorOmdat LHBT-jongeren een slechtere psychische gezondheid hebben en vaker suïcidaal zijn (Kuyper, 2015; Van Bergen & Van Lisdonk, 2010; Kuyper 2015; Collier, Bos & Sandfort, 2013; Van Beusekom, Collier, Bos & Sandfort, 2014; Keuzenkamp, 2012 ligt het voor de hand dat zij vaker in aanraking komen met professionals in de jeugdsector. In 2014 is voor het eerst in Nederland een onderzoek uitgevoerd naar de mate waarin en op welke manier er onder professionals die werken met jongeren aandacht is voor het bestaan, de specifieke risico’s, behoeften en problemen van LHBT-jongeren en jongeren met een intersekse conditie (Rossenberg, 2013; Van Lisdonk, 2014. Het gaat om een beschrijvend vragenlijstonderzoek onder 421 professionals, aangevuld met kwalitatieve input uit een expertmeeting. Uit de resultaten blijkt dat aandacht van professionals voor seksuele voorkeur en genderidentiteit niet vanzelfsprekend is. Er is sprake van een gebrek aan kennis over deze jongeren: 41% weet niet hoe te signaleren dat een jongere worstelt met LHB-gevoelens en voor transgenderjongeren is dat 64%. Geen van de respondenten ontmoette ooit bewust een jongere met een intersekse conditie. Professionals brengen LHBT-gevoelens niet in verband met andere psychische en sociale problemen die deze jongeren hebben. Zij ervaren LHBT-gevoelens zelf niet als iets bijzonders en zien geen rol voor zichzelf in het ondersteunen van

 2. Tussentijds Toetsen als Leerstrategie

  NARCIS (Netherlands)

  Dirkx, Kim; Kester, Liesbeth; Kirschner, Paul A.

  2013-01-01

  Dirkx, K. J. H., Kester, L., & Kirschner, P. A. (2013, April). Tussentijds toetsen als Leerstrategie [Testing as Learning Strategy]. Presentation at the Miniconference on Assessment from the Mastersprogram Educational Sciences, Heerlen, The Netherlands.

 3. Detection methods of Legionella in water; Detectiemethoden voor legionella in water

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Schalk, J.A.C.; De Roda Husman, A.M. [Laboratorium voor zoonosen en omgevingsmicrobiologie, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM, Bilthoven (Netherlands)

  2010-04-15

  methoden. Legionella komt overal in het milieu voor, maar mensen raken vooral geinfecteerd als zij bacterien inademen die zijn uitgegroeid in watersystemen die door de mens zijn gemaakt. Voorbeelden daarvan zijn bubbelbaden, koeltorens en leidingwatersystemen. Legionellapreventie is erop gericht de groei van legionella in dergelijke watersystemen te voorkomen. Bepaalde collectieve leidingwaterinstallaties, zoals in ziekenhuizen, moeten volgens het Waterleidingbesluit periodiek gecontroleerd worden op de aanwezigheid van legionella. Dit dient te gebeuren conform de NEN 6265, een kweekmethode op agarplaten. De NEN 6265 heeft een aantal beperkingen. Zo kunnen legionellabacterien gemist worden doordat ze niet groeien op agarplaten of doordat ze overgroeid worden door andere bacterien. Nieuwe methoden, zoals Polymerase Chain Reaction, de legionella-chip of amoebe-kweek, kunnen voordelen bieden ten opzichte van de wettelijk vereiste kweekmethode. Ze kunnen bijvoorbeeld wel de legionellabacterien detecteren die niet zijn te kweken op agarplaten. Nieuwe methoden hebben echter ook beperkingen. Een aantal van deze methoden tonen bijvoorbeeld ook dode bacterien aan, waardoor na een reinigingsmaatregel niet kan worden vastgesteld of het legionella-probleem in een installatie verholpen is. Nader onderzoek dient te worden uitgevoerd om vast te stellen of nieuwe methoden of een combinatie van methoden in staat zijn een beter beeld te geven van legionellagroei in een leidingwaterinstallatie dan de NEN 6265.

 4. Does the Dutch Building Decree 2012 guarantee air quality? Quality is essential for productivity and health; Bouwbesluit 2012 garantie voor luchtkwaliteit? Kwaliteit essentieel voor productiviteit en gezondheid

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Vollebregt, R.

  2011-10-15

  Poor indoor air quality in new buildings is a common problem. According to the Health Council scientific evidence is lacking that it is necessary to tighten ventilation requirements in the Building Decree . GGD Netherlands are advocates for stricter rules. Several studies show that the productivity in offices and the academic performance of children will benefit. [Dutch] Slechte kwaliteit van de binnenlucht in nieuwe gebouwen is een veel voorkomend probleem. Volgens de Gezondheidsraad ontbreken echter wetenschappelijke aanwijzingen dat het noodzakelijk is de ventilatie-eisen in het Bouwbesluit aan te scherpen. GGD Nederland pleit wel voor strengere regels. Diverse onderzoeken laten zien dat de productiviteit op kantoor en de leerprestaties van kinderen daarbij gebaat zijn.

 5. From Waste to Food. Harvesting energy and utilizing CO2 from waste flows in greenhouse horticulture; Van afval naar voedsel. Nieuwe Nuts in de praktijk. Een Cradle to Cradle benadering voor gemeenten en glastuinbouw

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Braber, K.J. [BuildDesk Benelux, Delft (Netherlands)] [and others

  2009-12-15

  -use; and, finally, by creating room for innovative greenhouse growers in their municipal policy. This publication shows what role municipalities can play in enabling the utilization of local waste flows in the greenhouse sector, while also highlighting the potential gains for the local economy and the environment [Dutch] Een gemeente beschikt binnen haar gemeentegrenzen over diverse afvalstromen. Een deel van die stromen is geschikt voor energiewinning. De gemeente heeft volledige zeggenschap over de bestemming van afvalstromen zoals houtachtige biomassa en GFT-afval. Een marktsector die op innovatieve wijze gebruik kan maken van diverse afvalstromen is de glastuinbouw. Deze sector benut niet alleen de energie uit afval, maar ook de warmte en de vrijkomende CO2. Zowel gemeenten als de glastuinbouwsector hebben ambitieuze klimaatdoelstellingen. Stijgende energieprijzen vormen een tweede reden om goed te bedenken wat er met de lokale afvalstromen gebeurt. Lokale samenwerking tussen gemeenten en tuinders leidt nu al tot succesvolle projecten. In deze publicatie vindt u actuele voorbeelden. Naast houtachtige biomassa en GFT-afval maken relatief nieuwe technieken zoals vergisting en pyrolyse nieuwe vormen van afvalverwerking mogelijk. Hierdoor ontstaan ook mogelijkheden voor de benutting van huishoudelijk afval en zelfs chemisch afval door en voor tuinders. Dit roept in toenemende mate de vraag op of een tuinder afval kan verwerken voor de eigen energievoorziening. De actuele ontwikkelingen in de glastuinbouw, waaronder clustering van nu nog veelal individuele bedrijven, werpen een nieuw licht op deze vraag. Een vraag die tot voor kort wellicht ondenkbaar was. Hieraan zijn vanzelfsprekend diverse finaniële, juridische en ruimtelijke randvoorwaarden verbonden. Belangrijke aandachtspunten daarbij zijn onderwerpen als rookgasreiniging en geluidhinder door de plaatsing van installaties, maar ook het imago van de sector. Gemeenten hebben vaak meer invloed op hun afvalstromen dan ze

 6. Optimization of the thermal performance of free cooling by means of an improved thermal storage system for latent heat. Part 2; Optimalisatie van de thermische prestatie van vrije koeling met behulp van een verbeterd opslagsysteem voor latente warmte. Deel 2

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Mosaffa, A.H.; Talati, F. [Faculty of Civil Engineering, Universiteit van Tabriz (Iran, Islamic Republic of); Infante Ferreira, C.A. [Section Process and Energy, Delft University of Technology, Delft (Netherlands); Rosen, M.A. [Faculty of Engineering and Applied Sciences, University of Ontario Institute of Technology UOIT, Oshawa, ON (Canada)

  2013-07-15

  Systems with free cooling using phase change materials (PCMs) to store cold outside air in the night to be used again by day for the indoor environment when the need for cooling increases. This article presents a numerical study on improving the performance of a system with free cooling using thermal storage of latent heat (LHTS) for which several PCMs are applied. The energy storage efficiency (as a new performance parameter for LHTS systems) and the coefficient of performance (COP) of the system are calculated [Dutch] Systemen met vrije koeling gebruiken fase-overgangsmaterialen (PCMs) om de nachtelijke koude van de buitenlucht op te slaan en het overdag weer af te geven aan het binnenmilieu wanneer de behoefte aan koeling toeneemt. Dit artikel presenteert een numeriek onderzoek naar de verbetering van de prestaties van een systeem met vrije koeling met behulp van thermische opslag van latente warmte (latent heat thermal storage - LHTS) dat gebruik maakt van meerdere PCM's. Het PCM-opslagsysteem bestaat uit een aantal vlakke platen PCM, gerangschikt in lagen met daartussen een doorgang voor het warmteoverdrachtsmedium (heat transfer fluid - HTF). Het maakt gebruik van de effectieve warmteaccumulerende eigenschappen van PCM tijdens smelten en stollen. De energieopslageffciëntie (als nieuwe prestatieparameter voor LHTS-systemen) en de prestatiecoefficiënt (coefficient of performance - COP) van het systeem worden berekend.

 7. Optimization of the thermal performance of free cooling by means of an improved thermal storage system for latent heat. Part 1; Optimalisatie van de thermische prestatie van vrije koeling met behulp van een verbeterd opslagsysteem voor latente warmte. Deel 1

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Mosaffa, A.H.; Talati, F. [Faculty of Civil Engineering, Universiteit van Tabriz (Iran, Islamic Republic of); Infante Ferreira, C.A. [Section Process and Energy, Delft University of Technology, Delft (Netherlands); Rosen, M.A. [Faculty of Engineering and Applied Sciences, University of Ontario Institute of Technology UOIT, Oshawa, ON (Canada)

  2013-05-15

  Systems with free cooling using phase change materials (PCMs) to store cold outside air in the night to be used again by day for the indoor environment when the need for cooling increases. This article presents a numerical study on improving the performance of a system with free cooling using thermal storage of latent heat (LHTS) for which several PCMs are applied. The energy storage efficiency (as a new performance parameter for LHTS systems) and the coefficient of performance (COP) of the system are calculated [Dutch] Systemen met vrije koeling gebruiken fase-overgangsmaterialen (PCMs) om de nachtelijke koude van de buitenlucht op te slaan en het overdag weer af te geven aan het binnenmilieu wanneer de behoefte aan koeling toeneemt. Dit artikel presenteert een numeriek onderzoek naar de verbetering van de prestaties van een systeem met vrije koeling met behulp van thermische opslag van latente warmte (latent heat thermal storage - LHTS) dat gebruik maakt van meerdere PCM's. Het PCM-opslagsysteem bestaat uit een aantal vlakke platen PCM, gerangschikt in lagen met daartussen een doorgang voor het warmteoverdrachtsmedium (heat transfer fluid - HTF). Het maakt gebruik van de effectieve warmteaccumulerende eigenschappen van PCM tijdens smelten en stollen. De energieopslageffciëntie (als nieuwe prestatieparameter voor LHTS-systemen) en de prestatiecoefficiënt (coefficient of performance - COP) van het systeem worden berekend.

 8. The calm before the storm. Insurance against climate change; Stilte voor de storm. Verzekeren tegen klimaatverandering

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  De Rooij, A.; Van den Bergh, J.C.J.M. [Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde, Vrije Universiteit, Amsterdam (Netherlands)

  2005-06-17

  An overview is given of the consequences of climate change for insurance companies. The article is followed by two one-page reactions to this article on page 275 and page 276. [Dutch] Een overzicht wordt gegeven van de gevolgen van klimaatverandering voor de verzekeringsbranche. Het artikel wordt gevolgd door 2 reacties van ieder 1 pagina door M.H. Propper ('Aanpassen aan klimaatverandering', p. 275) , respectievelijk door D.A. Bloemendaal en M.P. Vogelsang ('Klimaatverandering. Verzekeren van buitenproportionele risico's', p. 276)

 9. Use of internal building mass for room temperature measurements; Gebruik van interne gebouwmassa voor metingen kamertemperatuur

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Lindhe, J. [Sydtotal, Malmoe (Sweden); Johansson, D. [Research and Development, Swegon AB, Tomelilla (Sweden)

  2010-07-01

  The indoor temperature is an important parameter for indoor comfort. Therefore, the indoor temperature is always measured during field tests related to the indoor environment of a house. Sometimes the daily average air temperature is of interest and sometimes it is the daily average operational temperature. [Dutch] De binnentemperatuur is een belangrijke parameter voor het binnencomfort. Daarom moet de binnentemperatuur altijd worden gemeten tijdens veldonderzoeken die gerelateerd zijn aan het binnenklimaat van een willekeurig huis. Soms is de dagelijkse gemiddelde luchttemperatuur van belang en soms de dagelijkse gemiddelde operatieve temperatuur.

 10. Sustainable heat for apartment buildings in Haarlem, Netherlands; Duurzamewarmte voor Haarlemse flats

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Beltman, J.; Schumacher, R. [CEA, Rotterdam (Netherlands)

  2002-12-01

  By means of an innovative combination of solar collectors, heat pumps and underground heat storage it is possible to heat 382 apartment buildings in the winter by using solar energy stored in the summer. The construction for this 2 MW project in district Schalkwijk in Haarlem, Netherlands is in full progress. [Dutch] Een innovatieve combinatie van zonnecollectoren, warmtepompen en ondergrondse warmteopslag maakt het mogelijk 382 flatwoningen uit de jaren vijftig in de winter te verwarmen met zonne-energie die in de zomer is opgeslagen. De bouwwerkzaamheden voor dit 2 MW-project in de Haarlemse Schalkwijk zijn in volle gang.

 11. [Editing of articles accepted for publication by the Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde].

  Science.gov (United States)

  Walvoort, H C

  1997-01-04

  The Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde has been publishing medical science in Dutch for 140 years. To bridge the gap between the specialist science and the general medical reader several sections in the accepted papers have to be clarified, simplified and shortened by post acceptance editing. The style and language of the authors is treated with respect. Changes are made if the article does not comply with internationally accepted rules on scientific reporting, if the article can not be understood using currently authoritative general and medical books of reference, and if its language does not comply with generally accepted Dutch rules for grammar and spelling.

 12. Factsheets for the (eco)toxicological risk assessment strategy of the National Institute for Public Health and the Environment (RIVM), Part II

  NARCIS (Netherlands)

  Luttik R; Pelgrom SMGJ; CSR

  2002-01-01

  Er worden 5 factsheets gepresenteerd voor de risicoschattingsmethoden van het Centrum voor Stoffen en Risicobeoordeling (CSR) van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). 3 Factsheets hebben betrekking op de risicoschattingsmethoden voor de volksgezondheid en 2 op de risicoschattin

 13. Distopie voor oë: Eben Venter se duister kuns

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Harry Sewlall

  2016-03-01

  Full Text Available Sedert die verskyning van Joseph Conrad se novelle, Heart of Darkness, uitgegee as vervolgverhaal in 1899, was daar al verskeie pogings om Conrad se teks te ‘herskryf’, al was die verwantskap met die meesterteks dikwels gering of selfs twyfelagtig. Nog ’n herskrywing van Conrad se teks is Eben Venter se roman Trencherman, aanvanklik in Afrikaans uitgegee as Horrelpoot. Hierdie teks volg die meesterteks baie nougeset na, nie slegs deur aanhalings daaruit as motto’s vooraan elke hoofstuk te gebruik nie, maar ook deur beelde en woorde uit die oorspronklike teks op ooglopende of bedekte wyse in die narratief in te weef. Die vrae waarmee ’n leser soos ek, wat nie vertroud is met Afrikaans nie, gekonfronteer word, is of dit ’n geval van plagiaat is of ’n oefening in intertekstualiteit en ofdie boek eerder ’n poging is om sensasie te wek ten einde meer boeke te verkoop. Hierdie vraevorm die basis vir ’n intertekstuele verkenning van die twee tekste, wat neerkom op ’n stiplees van Conrad se teks langs Trencherman ten einde die intertekstuele skakels tussen die twee tekste te identifiseer. Teoreties is die artikel gebaseer op die werk van Kristeva en Barthes. Die ondersoek het bevestig dat Trencherman inderdaad ’n oefening in intertekstualiteit is, nie slegs as intertekstualiteit nie, maar eerder as ’n in-gesprek-tree met Conrad se meesterteks. Daaruit volg die slotsom dat Trencherman ’n geldige intertekstuele antwoord is op Heart of darkness wat Conrad se beroemde novelle dekonstrueer en die draaiboek daarvan transponeer na ’n distopiese, post-demokratiese Suid-Afrika.

 14. Berekening van broeikasgas-emissies tijdens het internationale transport van sierteeltproducten : scenario's voor verduurzaming in de transportschakel van sierteeltproducten voor geselecteerde export- en importstromen in het kader van het project Greenrail III/Duurzame Slimme Ketens

  NARCIS (Netherlands)

  Gogh, van J.B.; Groot, J.J.

  2012-01-01

  Om inzicht te krijgen in de mogelijkheden om het transport van sierteeltproducten op duurzame wijze in te richten, is voor verschillende transportscenario’s de carbon footprint berekend. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen de exportbestemmingen Zweden, Noorwegen, Italië, Polen, Rusland en Turkije

 15. Beheersing Fusarium in de keten van teelt en handel bij narcis. Monitoring van partijen narcis bij telers van rooien tot planten en bij handel van aanlevering door teler tot aan afleveren, al of niet in kleinverpakking

  NARCIS (Netherlands)

  Vreeburg, P.J.M.; Korsuize, C.A.

  2004-01-01

  Fusarium zorgt elk jaar zowel bij de kwekerij als bij de handel voor veel uitval (bolrot). De indruk bestaat dat het probleem de afgelopen jaren eerder toe- dan afneemt. Hierbij zijn de relatief warme na- en voorjaren en zomers van de afgelopen jaren zeker van invloed geweest. Bij de teelt zijn teel

 16. Doping the alkali atom: an effective strategy to improve the electronic and nonlinear optical properties of the inorganic Al12N12 nanocage.

  Science.gov (United States)

  Niu, Min; Yu, Guangtao; Yang, Guanghui; Chen, Wei; Zhao, Xingang; Huang, Xuri

  2014-01-06

  Under ab initio computations, several new inorganic electride compounds with high stability, M@x-Al12N12 (M = Li, Na, and K; x = b66, b64, and r6), were achieved for the first time by doping the alkali metal atom M on the fullerene-like Al12N12 nanocage, where the alkali atom is located over the Al-N bond (b66/b64 site) or six-membered ring (r6 site). It is revealed that independent of the doping position and atomic number, doping the alkali atom can significantly narrow the wide gap between the highest occupied molecular orbital (HOMO) and the lowest unoccupied molecular orbital (LUMO) (EH-L = 6.12 eV) of the pure Al12N12 nanocage in the range of 0.49-0.71 eV, and these doped AlN nanocages can exhibit the intriguing n-type characteristic, where a high energy level containing the excess electron is introduced as the new HOMO orbital in the original gap of pure Al12N12. Further, the diffuse excess electron also brings these doped AlN nanostructures the considerable first hyperpolarizabilities (β0), which are 1.09 × 10(4) au for Li@b66-Al12N12, 1.10 × 10(4), 1.62 × 10(4), 7.58 × 10(4) au for M@b64-Al12N12 (M = Li, Na, and K), and 8.89 × 10(5), 1.36 × 10(5), 5.48 × 10(4) au for M@r6-Al12N12 (M = Li, Na, and K), respectively. Clearly, doping the heavier Na/K atom over the Al-N bond can get the larger β0 value, while the reverse trend can be observed for the series with the alkali atom over the six-membered ring, where doping the lighter Li atom can achieve the larger β0 value. These fascinating findings will be advantageous for promoting the potential applications of the inorganic AlN-based nanosystems in the new type of electronic nanodevices and high-performance nonlinear optical (NLO) materials.

 17. Adjusting with care. Building blocks for an integral vision on climate adaptation; Aanpassen met beleid. Bouwstenen voor een integrale visie op klimaatadaptatie

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Ligtvoet, W.; Van Bree, L. [Planbureau voor de Leefomgeving PBL, Den Haag (Netherlands); Van Dorland, R. [Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut KNMI, De Bilt (Netherlands)

  2013-09-15

  This study aims to: (a) to give a state-of-the-art of climate change knowledge in the Netherlands (Chapter 2); (b) to map the knowledge on the sensitivity of the focus areas which are outside the field of Delta Programme (Chapter 3); (c) to picture the current policy focus (Chapter 4); (d) to consider the planned Climate Agenda ('Klimaatagenda') with respect to the recently published adaptation strategy of the European Union (Chapter 5); (e) to describe briefly the possible steps to be taken to organize the new adaptation strategy and the required knowledge (chapter 6) [Dutch] Deze studie heeft tot doel: (a) de huidige stand van zaken in beeld te brengen rond de kennis over de klimaatverandering (hoofdstuk 2); (b) de kennis in beeld te brengen over de gevoeligheid van de aandachtsvelden die buiten het domein van het Deltaprogramma vallen (hoofdstuk 3); (c) de huidige beleidsaandacht in beeld te brengen (hoofdstuk 4); (d) de beoogde Klimaatagenda te bezien in het licht van de recent gepubliceerde adaptatiestrategie van de Europese Unie (hoofdstuk 5); (e) een korte beschouwing te geven over de mogelijke stappen die moeten worden gezet voor de organisatie van de nieuwe adaptatiestrategie en de hiervoor benodigde kennisopbouw (hoofdstuk 6)

 18. The safe construction and management of co-fermentation biogas plants. Existing knowledge, legislation and practical experiences; Het veilig bouwen en beheren van co-vergistingsinstallaties voor de productie van biogas. Bestaande kennis, regelgeving en praktijksituaties

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Heezen, P.A.M.; Mahesh, S.; Gooijer, L.

  2012-01-15

  , waardoor grootschalige productie een veiligheidsrisico met zich meebrengt. Biogas is een mengsel van gassen dat brandbare eigenschappen heeft door de aanwezigheid van methaan (CH4). Minder bekend zijn de giftige eigenschappen als het biogas een hoog zwavelwaterstofgehalte (H2S) heeft. In eerder onderzoek van het RIVM is aanbevolen om een minimaal veiligheidsniveau te hanteren bij de bouw en het beheer van biogasinstallaties. Uit vervolgonderzoek van het RIVM blijkt dat de Handreiking (co-)vergisting van mest (InfoMil, 2010) hiervoor een goede basis is. Aanbevolen wordt om dit document te gebruiken en aan te vullen met specifieke informatie voor vergunningverleners en inspectiediensten, als belangrijkste gebruikers van dit document. De samenstelling van biogas is bepalend of een installatie wel of niet onder een bepaalde wet valt. Dit is vervolgens bepalend voor de geldende veiligheidsvoorschriften en het inspectieregime. Een éénduidige, constante en voorspelbare samenstelling van biogas bestaat echter niet. Aanbevolen wordt om strikter toe te zien op de monitoring van de biogassamenstelling in de verschillende installatieonderdelen. Vooralsnog wordt geschat dat het veiligheidsrisico vooral voor personeel nabij de biogasproductie geldt, en niet zozeer voor omwonenden. Nader uitgezocht moet worden of dat daadwerkelijk het geval is.

 19. The safe construction and management of co-fermentation biogas plants. Existing knowledge, legislation and practical experiences; Veilig bouwen en beheren van (co-)vergistingsinstallaties voor de productie van biogas. Bestaande kennis, regelgeving en praktijksituaties

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Heezen, P.A.M.; Mahesh, S.; Gooijer, L. [Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM, Bilthoven (Netherlands)

  2012-01-15

  brandbare en giftige eigenschappen, waardoor grootschalige productie een veiligheidsrisico met zich meebrengt. Biogas is een mengsel van gassen dat brandbare eigenschappen heeft door de aanwezigheid van methaan (CH4). Minder bekend zijn de giftige eigenschappen als het biogas een hoog zwavelwaterstofgehalte (H2S) heeft. In eerder onderzoek van het RIVM is aanbevolen om een minimaal veiligheidsniveau te hanteren bij de bouw en het beheer van biogasinstallaties. Uit vervolgonderzoek van het RIVM blijkt dat de 'Handreiking (co-)vergisting van mest' hiervoor een goede basis is. Aanbevolen wordt om dit document te gebruiken en aan te vullen met specifieke informatie voor vergunningverleners en inspectiediensten, als belangrijkste gebruikers van dit document. De samenstelling van biogas is bepalend of een installatie wel of niet onder een bepaalde wet valt. Dit is vervolgens bepalend voor de geldende veiligheidsvoorschriften en het inspectieregime. Een eenduidige, constante en voorspelbare samenstelling van biogas bestaat echter niet. Aanbevolen wordt om strikter toe te zien op de monitoring van de biogassamenstelling in de verschillende installatieonderdelen. Vooralsnog wordt geschat dat het veiligheidsrisico vooral voor personeel nabij de biogasproductie geldt, en niet zozeer voor omwonenden. Nader uitgezocht moet worden of dat daadwerkelijk het geval is.

 20. Groen mbo niet nodig voor groene carrière : onderzoekers in kritisch essay (interview met W. de Jong)

  NARCIS (Netherlands)

  Boetzkes, P.; Jong, de L.W.

  2011-01-01

  Het groen mbo heeft in zijn huidige vorm onvoldoende meerwaarde voor de arbeidsmarkt in de tuinbouw, agro & food. Vooral waar het uitvoerend werk betreft. Daarom kan de overheid het extra geld dat ze erin steekt beter anders investeren. Dat stelt onderzoeker Wim de Jong.

 1. Naar een effecten voorspellings-model voor de bodem-fauna: BOEF. MOVE-BOdEmFauna, versie 1

  NARCIS (Netherlands)

  Alkemade JRM; Esbroek MLP van; LBG

  1994-01-01

  Een van de aandachtspunten in het milieubeleid is de voorspelling van effecten van milieuveranderingen op ecosystemen. Het Multistress mOdel voor de VEgetatie (MOVE) beantwoordt aan deze behoefte. Binnen dit model wordt een relatie gelegd tussen veranderingen van bodemeigenschappen, zoals zuurg

 2. Gebruik sinds maart 2010 in hele EU verboden: Zoektocht naar alternatieven voor methylbromide in de na-oogst

  NARCIS (Netherlands)

  Arkesteijn, M.; Lans, van der C.J.M.

  2011-01-01

  Exportpartijen moeten vrij zijn van quarantaine organismen. Tot voor kort was het begassen met methylbromide daarvoor de aangewezen methode, maar in EU-landen is dit middel na de oogst verboden. In een aantal exportlanden mag het nog wel. Carin van der Lans heeft het beleid van de voornaamste export

 3. Het inkuilen van perspulp : onderzoek van het PR en het Instituut voor Rationele Suikerproduktie (1977-1981)

  NARCIS (Netherlands)

  Overvest, J.; Haaksma, J.

  1982-01-01

  Verslag van proeven naar de invloed van een aantal faktoren op het verlies van perssap en van droge stof bij de ensilage van perspulp uit de suikerindustrie op de boerderij (voor veevoer). Faktoren die onderzocht werden zijn het tijdstip van inkuilen, wel of geen tussenopslag op de fabriek, wel of n

 4. Opbrengstverhoging snij-amaryllis (Hippeastrum) - Teelt voor kerstbloei in 3-jarig gewas van 2010 t/m 2012

  NARCIS (Netherlands)

  Kromwijk, J.A.M.; Gelder, de A.; Driever, S.M.; Overkleeft, J.; Grootscholten, M.; Baar, van P.H.

  2013-01-01

  Om de rentabiliteit van snij-amaryllis ( Hippeastrum ) te verbeteren is onderzoek uitgevoerd naar productieverhoging voor de kerstbloei. In een kas van 600 m2 is een teeltstrategie toegepast gericht op optimalisatie van de fotosynthese met verneveling en een diffuus schermdoek. De productie was verg

 5. De IPR-bepalingen in de ALI/UNIDROIT Principles of transnational civil procedure. : Een bruikbaar model voor harmonisatie?

  NARCIS (Netherlands)

  X.E. Kramer (Xandra)

  2009-01-01

  textabstractIn deze bijdrage worden de nog weinig onderzochte bepalingen van de ALI/UNIDROIT Principles of transnational civil procedure bekeken die relevant zijn voor het internationaal privaatrecht. Deze Principles worden afgezet tegen bestaande internationale en Nederlandse IPR-regels. Voorts wor

 6. Emissies uit een ligboxenstal voor melkvee met roostervloer voorzien van cassettes in de roosterspleten : meetprogramma Integraal Duurzame Stallen

  NARCIS (Netherlands)

  Mosquera, J.; Hol, J.M.G.; Huis in 't Veld, J.W.H.; Ploegaert, J.P.M.; Ogink, N.W.M.

  2012-01-01

  In dit onderzoek zijn de emissies bepaald van ammoniak, geur, fijn stof (PM10, PM2,5), methaan en lachgas uit een ligboxenstal voor melkvee met roostervloer voorzien van cassettes in de roosterspleten.This study reports the emissions of ammonia, odour, fine dust (PM10 and PM2.5), methane and nitrous

 7. Aan de wieg van het waterschap : inventarisatie van dijken, kaden en watergangen in het Gelders rivierengebied : ontwerphandreikingen voor wateropgaven

  NARCIS (Netherlands)

  Koning, de R.; Hemmen, van F.; Mulder, J.R.

  2009-01-01

  De studie geeft een inventarisatie van ontginningspatronen van het rivierengebied. Deze patronen reflecteren de geschiedenis van de bewoners én de geschiedenis van het Waterschap. Dijken, kaden en weteringen vormden in tijden van weleer de begrenzing van de dorpspolders. De dorpspolders zijn de voor

 8. Basiskaarten van spisulabanken en visserij op het NCP voor besluitvorming en advisering bij het optreden van calamiteiten

  NARCIS (Netherlands)

  Steenbergen, J.; Quirijns, F.J.; Baars, J.M.D.D.

  2005-01-01

  In opdracht van het RIKZ zijn enkele ecologische kaarten voor het NCP gemaakt. Het doel van deze kaarten is om deze te gebruiken in de besluitvorming en advisering bij het optreden van calamiteiten op het NCP (Nederlands Continentaal Plat). Het betreft de volgende kaarten: 1. Actuele en potentiele v

 9. Naar meer veiligheid op gebiedsontsluitingswegen : aanbevelingen voor wegvakken van de huidige 50- en 80km/uur-wegen.

  NARCIS (Netherlands)

  Dijkstra, A. & Schermers, G.

  2014-01-01

  Gebiedsontsluitingswegen — de huidige 50- en 80km/uur-wegen — behoren nog steeds tot de gevaarlijkste wegen in Nederland. De ontwerprichtlijnen voor deze wegen worden sterk verschillend toegepast. Een kwantitatieve onderbouwing van de richtlijnen en een beter georganiseerd ontwerpproces kan duidelij

 10. Motivatie voor Engels en Frans in het tweetalig onderwijs. Zijn leerlingen in het tweetalig onderwijs gemotiveerdere taalleerders?

  NARCIS (Netherlands)

  Elzenga, A.; de Graaff, H.C.J.

  2015-01-01

  Motivatie is een belangrijke factor bij het leren van vreemde talen op school. In het artikel van Ard Elzenga en Rick de Graaff wordt gekeken naar de motivatie van leerlingen voor het leren van Engels en Frans. Daarbij is een vergelijking gemaakt tussen leerlingen uit de eerste en derde klas van het

 11. Methode van onderzoek voor residuen van bestrijdingsmiddelen na clean-up m.b.v. gelpermeatiechromatografie (GPC) (Multimethode 12)

  NARCIS (Netherlands)

  Greve PA

  1988-01-01

  In dit rapport wordt een methode gegeven voor de clean-up van extracten m.b.v. gelpermeatie-chromatografie (GPC) t.b.v. de bepaling van residuen van electroncaptieve en organofosforbestrijdingsmiddelen. Een oudere versie van de GPC-methode, die alleen de organochloorbestrijdingsmiddelen omvatte,

 12. Influenza in de winter 1986/'87; wijziging van het influenzavaccin voor het seizoen 1987/'88

  NARCIS (Netherlands)

  N. Masurel (Nic); W.E.Ph. Beyer (Walter)

  1987-01-01

  textabstractInfluenzavirussen van het subtype A(H1N1) werden reeds vroeg in het winterseizoen 1986/‘87 in Nederland geïsoleerd, en wel voor het eerst uit keelwatten van rekruten gelegerd bij Arnhem die op 9 december 1986 een influenza-achtige aandoening hadden (Nationaal Influenza Centrum, Rotterdam

 13. Wormmos (Pseudocalliergon trifarium) in trilveen in De Wieden: een arctisch-boreaal-montane mossoort, nieuw voor de Benelux

  NARCIS (Netherlands)

  Weeda, E.J.

  2006-01-01

  Zeer goed onderzochte gebieden blijven verrassingen bieden. Zo is Noordwest- Overijssel is bryologisch grondig onderzocht. Toch kon hier op 20 juni 2006 een nieuwe mossoort voor de Nederlandse flora worden buitgemaakt, en nog wel één met een arctisch-boreaal-montane verspreiding

 14. Potential for energy saving and renewable energy in Utrecht, Netherlands. Preliminary validation for the Utrecht municipality; Potentieel energiebesparing en duurzame energie Utrecht. Onderbouwingsnotitie voor de gemeente Utrecht

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Benner, J.H.B.; Warringa, G.E.A.

  2012-10-15

  Utrecht has stated its intention to achieve CO2 neutrality of the local energy supply by 2030. Having conducted its own exploratory study into the steps that would need to be taken to achieve this aim, City Hall asked CE Delft to pass judgment on the target and how it is hoped to be achieved. While characterized by both CE Delft and interviewed scientists as very substantial, Utrecht's ambitions are also regarded as a worthy aim to pursue. City Hall's estimates of the reduction potential of the envisaged measures 28% of total projected emission cuts in 2030 via energy efficiency measures and 35% via renewable energy - are deemed realistic by CE Delft. Although the potential reduction via all options was estimated on the basis of the maximum feasible potential, there still remains a substantial policy gap. The analysis makes clear that robust policy choices are required in order to come close to achieving the stated ambitions [Dutch] De gemeente Utrecht heeft zich tot doel gesteld om in 2030 de lokale energievoorziening CO2-neutraal te hebben. Binnen de gemeente is een ambtelijke verkenning uitgevoerd naar de maatregelen om invulling te geven aan deze ambitie. Utrecht heeft CE Delft gevraagd een oordeel te geven over de ambitie en de invulling daarvan. De ambitie van Utrecht wordt zowel door CE Delft als geïnterviewde wetenschappers getypeerd als fors, maar tegelijk als een goed punt aan de horizon om naar toe te werken. De inschattingen van Utrecht rond het reductiepotentieel van de maatregelen worden door CE Delft beoordeeld als realistisch. Dit houdt in dat 28% van de totaal verwachte uitstoot in 2030 wordt gereduceerd door besparingsmaatregelen en 35% met de inzet van duurzame energie. Hoewel bij de inschatting van de mogelijke reductie voor alle opties is gerekend met het maximaal haalbare potentieel resteert er een aanzienlijk beleidsgat. De analyse maakt duidelijk dat echte beleidskeuzen nodig zijn om realisatie van de ambitie te benaderen.

 15. Outline for the Rotterdam Climate Initiative. CO2 emissions up to 2030; Verkenning voor Rotterdam Climate Initiative. CO2-emissies tot 2030

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Plomp, A.J.; Wetzels, W.; Seebregts, A.J.; Kroon, P [ECN Beleidsstudies, Petten (Netherlands)

  2013-04-15

  -emissie opnieuw verkend voor de zichtjaren 2015, 2020, 2025 en 2030 onder aanname van een vaststaand beleidskader en rekening houdend met autonome ontwikkelingen. Deze studie is alleen uitgevoerd voor de sectoren Energie en Industrie en Vrachtvervoer binnen de gemeentegrenzen van Rotterdam. De resultaten laten zien dat: (a) De CO2-emissie uit de sector Energie en Industrie stijgt van 26,5 Mton CO2 in 2011 naar 33,8 Mton CO2 in 2020, om vervolgens weer af te nemen naar 29,4 Mton CO2 in 2025 en 2030; en (b) de CO2-emissie ten gevolge van Vrachttransport stijgt van 1,0 Mton CO2 in 2011 naar 1,4 Mton CO2 in 2025 en stijgt vervolgens door naar 1,6 Mton in 2030. Dit betekent dat alleen al de sectoren Energie en Industrie en Vrachttransport onder vaststaand beleid naar verwachting de doelstelling met een factor 2,5 zullen overschrijden. De aanvullende beleidsinspanning om de doelstelling te realiseren, dient dus met een benodigde reductie van ongeveer 19 Mton CO2 voor deze sectoren rekening te houden. De verwachte CO2-emissies in deze Verkenning zijn lager dan die in een eerder uitgevoerde studie uit 2010. Dit wordt veroorzaakt door met name lagere CO2-emissies uit de elektriciteitscentrales, ten opzichte van de toenmalige studie, ten gevolge van diverse ontwikkelingen op de elektriciteitsmarkt. De berekende CO2-emissies zijn gebaseerd op een vaststaand beleidskader en autonome ontwikkelingen. Er is zoveel mogelijk gebruik gemaakt van een bottom-up analyse van de diverse sectoren; zo nodig zijn berekeningen met behulp van sectorale modellen uitgevoerd. De realisatie van de Maasvlakte 2 betekent meer ruimte voor chemie en meer ruimte voor op- en overslag van vracht; de effecten hiervan zijn eveneens meegenomen in deze berekeningen.

 16. Snijmais of krachtvoer bijvoedering naast gras in het rantsoen voor hoogproduktief melkvee = Maize silage or concentrates as supplements in a grass based diet for high yielding dairy cows

  NARCIS (Netherlands)

  Valk, H.; Klein Poelhuis, H.W.; Wentink, H.J.

  1990-01-01

  Voederproeven, waarbij het niet draait om een optimaal melkproduktieresultaat, maar om de vergelijking tussen diverse bijvoederingsmiddelen voor wat betreft het effect op de N-benutting en N-uitscheiding bij dezelfde VEM-opname

 17. Verbeteren van de condities bij bewaring, verpakking en transport: Literatuuronderzoek naar de optimale omstandigheden voor het bewaren, verpakken en transport van boomkwekerijgewassen (project 3500)

  NARCIS (Netherlands)

  Hees-Boukema, van E.M.; Leek, N.A.

  1994-01-01

  Literatuuronderzoek (deel 2) naar de optimale omstandigheden voor het bewaren, verpakken en transport van boomkwekerijgewassen. Door het Boomteeltpraktijkonderzoek (BPO) is in opdracht het onderzoek uitgevoerd naar het "Verbeteren van de condities bij bewaring, verpakking en transport". Over de resu

 18. {sup 220}Rn measurements and implications for earlier surveys of {sup 222}Rn; Meting van {sup 220}Rn en consequenties voor eerdere {sup 222}Rn-surveys. VERA-onderzoek

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Blaauboer, R.O.

  2010-08-15

  (Rn-222) in nieuwbouwwoningen voor dan op basis van eerdere radonsurveys werd aangenomen. De oude radondetectoren blijken na onderzoek ook gevoelig voor radioactief thoron (Rn-220), waarvan meer aanwezig is dan werd gedacht. Dit volgt uit een nader onderzoek aan deze detectoren, dat plaatsvond naar aanleiding van een landelijke survey naar de stralingsbelasting in Nederlandse woningen die tussen 1994 en 2003 zijn gebouwd. Detectoren die voor internationale vergelijkingsstudies naar radon worden gebruikt, zijn tot nu alleen op dit edelgas ingesteld. Dat sommige typen detector behalve radon ook thoron meten, valt dan niet op. Net als in Nederland is er internationaal een toegenomen aandacht voor thoron vanwege survey-resultaten die sterk door thoron bleken te zijn beinvloed. Het thoron lijkt afkomstig van een (veel voorkomend) bouwmateriaal met verhoogde thoronuitstoot, mogelijk een afwerkmateriaal. Inmiddels is gebleken dat er gedurende een aantal jaar in Nederland stucmateriaal is toegepast dat door het ingredient fosfogips meer thoron bevatte. Mogelijk geven echter ook andere afwerkmaterialen aanleiding tot een verhoging. Een groot deel van de dosis straling die mensen binnenshuis ontvangen, is het gevolg van het inademen van de radioactieve vervalproducten van radon en thoron. Radon en thoron worden van nature gevormd in bodem- en bouwmaterialen. Een deel daarvan komt in de woning terecht, omdat ze gasvormig zijn. Blootstelling aan straling in de woning is verantwoordelijk voor ruwweg de helft van de stralingsbelasting die Nederlandse burgers gemiddeld door het jaar heen oplopen.

 19. Het ziekenhuis als ontwerpvraagstuk

  NARCIS (Netherlands)

  Christis, Jac

  2011-01-01

  Ziekenhuizen behoren tot wat Mintzberg professionele bureaucratieën noemt. Ze worden geconfronteerd met problemen op het gebied van kwaliteit, patiëntvriendelijkheid, veiligheid en efficiency. Een belangrijke vraag is of ze voor het bereiken van deze doelen de juiste structuur bezitten. In zijn boek

 20. Heating of drinking water in floors. New design rules for drinking water pipes; Opwarming drinkwater in vloeren lastig probleem. Nieuwe ontwerpregels voor drinkwaterleidingen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Scheffer, W. [UNETO-VNI, Zoetermeer (Netherlands); Van Wolferen, H. [TNO, Apeldoorn (Netherlands)

  2007-04-15

  Insight is given in the new rules for the construction and installation of tap water pipes in floors and the possible consequences of heating the water in such pipes. [Dutch] De aanleg van waterleidingen in de constructievloer van woningen lijkt niet langer meer een optie. De regels voor de aanleg worden dusdanig verscherpt dat de huidige installatiepraktijk aangepast moet worden. Wat zijn de achtergronden van de nieuwe regels en wat zijn de gevolgen voor het ontwerp.